Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Tijdschrift van het Kon. Ned Aard. Genootschap :Tweede reeks, deel 40
Description: Brill, Leiden, Netherlands, 1923. 1 ed. 538 p. illustr. large 8vo. Dutch, German. Met Bijdragen van o. a. Van oordt- in het Ijsfjordgebied op Spitsbergen, rijk geillustr., 14pp.; Tesch-Duinstudies, met kaart, 20pp.; Sebus- De oudste gechreven berichten over ons land, 23pp.; Ten Kate- Aan de Chineesche kust, 10pp.; Te Lintum- De oude handelsstad Tiel, met kaarten, 12pp.; Craandijk- Geelvink-Baai, met kaart, 2pp.; Sebus- De droogmaking van de Zuiderzee, 30pp.; 50 Jaar KNAG, met foto's, 10pp.; Loriť- De drooglegging van Delfland, rijk geillustr., 20pp.; Witkamp-Reisindrukken uit Kerintji, Sumatra, met foto's, 20pp.; Van Vuuren-Het Toba-Meer, 6pp.; Boerman-Smeltwaterruggen op de Veluwe, 6pp, rijk geillustr., Grolman- Volksgebruiken bij sterven en begraven in Nederland, 27pp.; Wieder- Oude kaarten in ItaliŽ, 11pp.; Van Roon- Twee nieuwe Sumatra-kaarten, 7pp.; Stomps- De loop van den Rijn door Engeland, 8pp.; De Iongh- Eenige gegevns betreffende het Boven-Karamagebied (Celebes) , met kaart, 14pp.; De Iongh- Het gouddistrict El Oro (Mexico),6pp.; Van Balen- het nederlandscg Glaciaal Diluvium, 3pp.; Schott- Uber die Eigenschaften des Meerwassers von Nied.-Ostindien, rijk geillustr., 16pp.; met veel korte verslagen, Ornam. & verguld ingeb, Index. fotokopie, fraai exemplaar. Ex-bibl.

Keywords:

Price: EUR 16.10 = appr. US$ 17.50 Seller: Terra Incognita
- Book number: 45712