Antiquariaat de Steunbeer
Hozenstraat 2 - 7126 BK Bredevoort, Nederland            Email: steunbeer@kpn-officedsl.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5206: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - De strijd om de jeugd. Rede, gehouden op 08-03-1931.
5207: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Het offer.
5208: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - De loop is bijna volbracht. Vier gedichten.
5209: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Belijdenis. Voor jonge mensen die God zoeken.
5210: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Poëzie en maatschappelijke vernieuwing.
5199: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Wij willen niet. Een anti-oorlogsspel.
5198: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Thomas More. Een treurspel in verzen.
5193: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Tusschen twee werelden. Levensherinneringen.
5191: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Een overgang tot het socialisme.
5187: ROLAND HOLST, HENRIËTTE, - Romain Rolland.
5183: ROLAND HOLST, HENRIETTE, - Kapitaal en arbeid in Nederland.
5182: ROLAND HOLST, HENRIETTE, - Gandhi.
5180: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - De weg tot eenheid.
5179: ROLAND HOLST, HENRIËTTE, - Romankunst als levensschool. Tolstoi, Balzac en Dickens.
5177: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Grondslagen en problemen der nieuwe cultuur in Sowjet-Rusland.
5172: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Heldensage. Een gedicht.
5170: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
5168: ROLAND HOLST, HENRIETTE, - Guido Gezelle. Een studie.
5169: ROLAND HOLST, HENRIETTE, - Uit de diepte. Tijdgedichten.
5167: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst. Een studie.
5164: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Revolutionaire Massa-Aktie. Een studie.
5163: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Tolstoi. Zijn wezen en zijn werk.
5160: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Opwaartsche Wegen. Verzen.
5158: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - Het Feest der Gedachtenis.
5117: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIETTE, - De Kinderen. Feestelijk spel in verzen.
1497: ROLAND HOLST,HENRIËTTE, - Kapitaal en arbeid in Nederland. (deel II).
5138: ROLDANUS, DR. CORNELIA W., - Zeventiende-eeuwsche geestesbloei.
8677: ROLFE, FR., - Hadrianus VII.
5508: ROLIN, JEAN, - Police Drugs.
1728: RÖLING,PROF. MR B.V.A., - Over oorlog en vrede. (problemen van het atoomtijdperk).
4751: RÖLING, PROF. MR. B.V.A., PRESSER, PROF. DR. J., E.V.A., - Apartheid. Feiten en commentaren.
6737: RÖLING, PROF. MR. B.V.A. (RED.), - Aspecten van de koude oorlog.
6735: RÖLING, PROF. MR. B.V.A. (RED.), - De oorlog in het licht der wetenschappen. Eerste serie.
6965: RÖLING, PROF. MR. B.V.A., PRESSER, PROF. DR. J., E.V.A., - Apartheid. Feiten en commentaren.
5137: RÖLING, PROF. MR. B.V.A., - Opstand en revolutie. Eerste serie.
9019: ROLLAND, ROMAIN, - Ochtend / Jonge Jaren. Delen 2 en 3 uit Jean-Christophie alsmede boven het strijdgewoel excerpten.
4632: ROLLAND, ROMAIN, - Jean Christophe a Paris: La Foire sur la Place.
3082: ROLLAND, ROMAIN, - Klaas Breugnon. 'Volksman leeft nog'.
9943: ROLLANDO, YANNIK, - La prehistoire du morbihan. le vannetais littoral.
387: ROLO,CHARLES J. (ED.), - The world of Aldous Huxley. (An omnibus of his fiction and non-fiction over three decades).
9143: ROLLAND. ROMAIN, - Het universeele evangelie van Vivekanada.
2364: ROMANES, G.J., - Cunningham's manual of practical anatomy. (volume 3; head and neck and brain).
1051: ROMEIN,DR J.M., - Uit de werkplaats van R.C.Bakhuizen van den Brink.
1172: ROMEIN, DR JAN, - De Lage Landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het nederlandse volk van Duinkerken tot Delfzijl.
8276: ROMEIN, JAN EN ANNIE, - De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het nederlandse volk.
1002: ROMEIN, DR. JAN, - De lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl.
8422: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE, - Vaderland in de verte. Historische roman.
9320: ROMEIN, DR. JAN, - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagsche internationale politiek.
3585: ROMEIN,DR J.M., - Apparaat voor de studie der geschiedenis. (Titels - toelichtingen - taken).
3532: ROMEIN,JAN, - Tussen vrees en vrijheid. (15 historische verhandelingen).
343: ROMEIN, JAN EN ANNIE, - Erflaters van onze beschaving. (Nederlandse Gestalten uit zes eeuwen).
318: ROMEIN, JAN EN ANNIE, - De lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk.
275: ROMEIN,J. EN A., - Erflaters van onze beschaving,4 delen. (Nederlandse gestalten uit zes eeuwen).
3541: ROMEIN,DR JAN, - Nieuw Nederland. (Algemene beginselen ener hervorming in hoof en leden).
20028: ROMIJN, B.P.M., - Kerkrade.
6944: ROMIJN, JAAP (RED.), - Hart van Nederland. Een boek over de stad en de provincie Utrecht.
3098: ROMIJN, B.P.M., - Kerkrade.
6452: ROMIJN, A.J., - Autonomie en Zelfbestuur. Vergelijkende studie tussen Duitsch en Nederlandsch gemeenterecht.
9486: RONCARI, A EN BRIGHENTI, C., - La Lingua Italiana. insegnata agli stranieri.
4456: RONTELTAP, RUUD, - Koningin Juliana. Ongewoon gewoon - Jeugd, huwelijk, regering en bijzetting.
7483: ROOIJ, PROF. MR. DR. M., - Ondernemend Nederland. Zestig jaar ontplooiing 1899-1959.
653: ROOIJEN,PROF. DR J.P.VAN, - Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk.
6077: ROOIJEN, MIEP VAN (RED.), - Kerstfeest. Verhalen van verwondering en hoop / Een gezinsboek voor Kerst.
4006: ROOIJEN, MAURITS VAN, - Op gevels geschreven.
10585: ROOK, RUUD, - Red de Dieren. Voorwoord door Z.K.H. Prins Bernhard.
1184: ROORDA, D.J., - Ambassadeur in de lage landen. William Temple Observations upon the United Provinces.
6581: ROORDA,PROF. DR D.J.ROORDA, - Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple Observations upon the United Provinces.
1734: ROOSBROECK, DR. R. VAN, - Willem van Oranje.
3012: ROOSEBOOM, MARIA, - Microscopium.
7708: ROOSES, MAX, - De Schilderkunst van 1400 tot 1800. In Vlaanderen en Holland, Italië, Duitschland, Spanje, Frankrijk en Engeland.
9632: ROOY, P. DE, - Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer.
1453: ROOY,P.DE, - Een revolutie die voorbij ging. (Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer).
419: ROOY, P. DE, - Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer.
4175: ROOY,PROF. MR. DR. M., - Voetballen toen en nu. Bundel opstellen t.g.v. het 75-jarige bestaan van de KNVB.
990: ROOYEN,MIEP VAN (SAMENST.), - Nieuw gezinsboek voor Kerst (verhalen en gedichten).
5072: ROP, ANT. L. DE, - De Kinderjaren van Groote Mannen.
5818: RORIMER, JAMES J., - The Cloisters. The Building and the Collection of Mediaeval Art in Fort Tryon Park.
4311: ROSCAM ABBING, DR. P.J., - Het gesprek met buitenkerkelijken I. Practisch Theologische handboekjes.
7105: ROSELAAR, JAN, - Het Geldschip.
6981: ROSEMANN, DR. MED. DR. PHIL. H.C.R., - Landois' Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Medizin.
7586: ROSENFELD, LOUIS, MORVILLE, PETER, - Information Architecture for the World Wide Web.
6964: ROSIGNOLI, MARIA PIA, - Shakespeare.
5261: ROSKAM, K.L., - Dekolonisatie van Afrika.
4995: ROSKAM, KAREL, - Honger. Een zwartboek.
2734: ROSKAM,KAREL, - Afrika/politiek. (Ontwikkelingen en gebeurtenissen in 58 landen).
2304: ROSKAM, K.L., - Dekolonisatie van Afrika.
9695: ROSS, THOMAS, - Auf dem Vulkan.
7716: ROSS, ELISABETH KÜBLER-, - Leven met stervenden.
8196: ROSSA, NINOTSCHKA, - Staat van oorlog.
10596: ROSSEM, C.P. VAN, - In Vijf werelddeelen.
5286: ROSSER, G., - Generaals sterven in bed.
602: ROSSI, VITTORIA, - The wonders of Vicenza.
606: ROSTOVTZEFF,PROF. M., - De oude wereld. (Het nabije Oosten en Griekenland).
2238: ROTHMAN,MILTON A., - Van stoom tot robot.
2979: ROTHUIZEN, GERARD, - Engeland is een dorp.
9064: ROTTHAUWE, HELMUT, - Die himmlische hölle. Zum hundertsten geburtstag der PROBAT-WERKE Emmerich.
1109: ROUCHÉS, GABRIEL, - La peinture au musée du Louvre. école italiennes.
8021: ROWBOTHAM, SHEILA, - Vrouwen in verzet. De revolutie anderzijds Frankrijk, Engeland, Amerika, Rusland, China, Vietnam, Cuba, Algerije.
10114: WILLIAM L. ROWE, - Can God be Free?.
8272: ROWEN, HERBERT H., - Pomponne's ''Relation de mon ambassade en hollande''. 1669 - 1671.
2601: ROWLEY, PATRICK (EDITOR), - The Book of Hockey. A Miscellany of Hockey writings.
2970: ROWOHLT, JENS REHN (HERAUSGEBER), - Die zehn Gebote. Exemplarische Erzählungen.
9860: ROWSE, A.L., - The tower of London. in teh History of the Nation.
223: ROWSE, A.L., - The expansion of Elizabethan England. (The Elizabethan Age).
2815: ROWSE, A.L., - The tower of London. In te history of the nation.
7339: ROWSE, A.L., - The Tower of London. In the history of the nation.
1629: ROY, ARUNDHATI, - De God van de Kleine Dingen.
5902: ROY VAN ZUYDEWIJN,NOORTJE DE, - MonumentenReisboek van Nederland,deel Noord- en Zuid-Holland.
548: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE, - Met het oog op onderweg. (een tocht in woord en beeld langs monumenten in Nederland).
560: LE ROY LADURIE, EMMANUEL, - De reis van Thomas Platter de Jongere (1595-1599). Deel 1.
6831: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE, - Leven met Antiek.
5745: LE ROY LADURIE, EMMANUEL, - Het Carnaval van Romans. Van Maria-Lichtmis tot Aswoensdag 1579-1580..
5178: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE, - Provinciehuis Noord-Holland.
4906: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE, - Provinciehuis Noord-Holland.
2136: ROYCE, HANS, ZIMMERMANN, ERICH, JACOBSEN, HANS-ADOLF, - 20. Juli 1944.
7654: ROYEN, MARJON VAN, - Italië op maandag.
1769: ROZENBAUM, DR. HENRI, - Orale contraceptiva. Antwoorden op vragen.
20007: ROZENDAL, R.H., - Inleiding in de Kinesiologie van de Mens.
8722: ROZENDAL, R.H., - Inleiding in de Kinesiologie van de Mens. Lector Anatomie en embryologie aan de Vrije universiteit te Amsterdam.
62: ROZENKRANZ, H., - Ferdinand Graf von Zeppelin. Die Geschichte eines abenteurliches Lebens.
3376: RUARK, ROBERT, - De vampiers.
680: RUARUS.DRS D.G.,EN RAALTE,DRS C.R.VAN, - Psychologie voor de praktijk.
7706: RUBEN, LIESBET, OGTROP, BABETTE VAN, - Ster in de stad.
10489: RUBEN, LIESBET & OGTROP, BABETTE VAN, - Ster in de stad.
10281: RUBIN, LILLIAN B., - Intieme vreemden.
10581: RUBIN, LILLIAN BRESLOW, - Pijn en Moeite. Hoe arbeidergezinnen leven.
3755: RUBINSTEIN, RENATE, - Alexander. een impressie van de kroonprins bij zijn achttiende verjaardag.
1570: RUCH, THEODORE C., FULTON, JOHN F., - Medical Physiology and biophysics.
4647: RUCKER, RUDY, - De vierde Dimensie. Naar een meetkunde van een hogere werkelijkheid.
8043: RUHN, DR. ERICH, - Schaff anständige kerle. zeitlose zeitgedanten.
6260: RUITER, J. DE, - De evenwichtssituatie op de woningmarkt. academisch proefschrift.
1247: RULLMANN,J.C., - De Unie. (Een school met den Bijbel).
5080: RULLMANN, DR. J.C., - Doleantie-stemmen.
5081: RULLMANN, J.C., - De strijd voor kerkherstel. in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw.
4722: RULLMANN, DR. J.C., - Dr. H. Colijn. Een Levensschets.
5032: RÜMANN, ARTHUR (AUSGEWÄHLT UND EINGELEITET), - Daumier. Der Meister der Karikatur.
5034: RUMBEKE, V.L., - Sennelager. Drie jaar in 'n Duitsch concentratiekamp.
3794: RÜMKE, H.C., - Karakter en aanleg in verband met het ongeloof.
5056: RUNCIMAN, STEVEN, - The First Crusade.
4515: RUNGE, WOLFGANG, - Kirchen im Oldenburger Land. Band I; Kirchenkreise Butjadingen, Brake, Elsfleth.
3190: RUPPERT,M., - De Nederlandse vakbeweging. 2 delen.
2831: RUSHDIE,SALMAN, - Middernachtskinderen.
1932: RUSS, JOANNA, - De vrouw-man.
4026: RUSSELL, BERTRAND, - Godsdienst & Wetenschap.
5267: RUSSELL, HAROLD, ROSEN, VICTOR, - Overwinning in mijn handen.
1688: RUST, W.J., - Antiquarische Verkenningen. Speurtocht naar antiek en curosia.
6084: RUTGERS-VAN DER LOEFF-BASENAU,A., - Van een dorp,een jongen en een orgel.
3013: RUTGERS VAN DER LOEFF, AN, - Met mijn tuin in de wolken.
1886: RUTTER,FRANK, - Modern masterpieces. (an outline of modern art).
7255: RUURS-BROEKHUIJSEN, E.J.M., - De lichamelijke opvoeding van de kleuter.
6978: RUYVEN, L. VAN, ZIJNSTRA, R., - Latijns Schoolwaoordenboek. Latijn - Nederlands / Nederlands - Latijn.
8773: RYAN, CORNELIUS, - Een brug te ver. Operatie 'market-garden' september 1944.
2159: RYAN, CORNELIUS, - De laatste dag. 6 juni 1944.
3439: RYAN, CORNELIUS, - Een brug te ver. (Operatie Market-Garden september 1944).
2342: RYAN, CORNELIUS, - Een brug te ver. (Operatie Market- Garden september 1944.
2526: RYAN, CORNELIS, - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' - Arnhem, september 1944.
2220: RYAN, CORNELIUS, - Een brug te ver. Operatie 'Market-Garden' september 1944.
4475: RYBAKOV, ANATOLI, - Kinderen van de Arbat.
4644: RYCKEBOER,HUGO, - Woordenboek van de Vlaamse dialecten. ,deel I:Landbouwwoordenschat,afl. rund 2.
4643: RYCKEBOER,HUGO, - Woordenboek van de Vlaamse dialecten. ,deel I:Landbouwwoordenschat afl. rund 2.
7355: SAAL, C.D., - Hoe leeft en denkt onze jeugd. Jeugd en godsdienst, sexualiteit, politiek en militairisme.
3572: SAAL,DR C.D., - Het boerengezin in Nederland. (Sociologische grondslagen).
7840: SABATINI, RAFAEL, - Romances of the Sea.
4866: SABATINI, RAFAEL (ED.), - A Century of Sea Stories.
7651: SABBAGH, KARL, - Skyscraper. The making of a building.
8294: SABINE, GEORGE H., - A history of political theory.
8297: SACHAROW, ANDREJ D., - Pleidooi voor een menswaardig bestaan.
639: SACHS,MAURICE, - Heksensabbat. (verslag van een ondragelijk leven).
1827: SACKS, OLIVER, - Een Been om op te staan/De man die zijn vrouw voor een hoed hield.
4840: SACKS, OLIVER, - Stemmen zien. reis naar de wereld van de doven.
1941: SADAT,ANWAR EL, - In search of identitiy.
4378: SADTLER, DAVID, CAMPBELL, ANDREW AND KOCH, RICHARD, - Break up!. When large Companies are Worth more Dead than Alive.
2144: SAFIRE, WILLIAM, - Blinde Macht.
5761: SAGAN, CARL, - Broca's Brein.
3456: SAGAN, CARL, - Broca's Brein.
7814: SAGAN, FRANÇOISE, - Een roerloos onweer.
2484: SAGAN, CARL; NORTON LEONARD, THOMAS EN REDACTIE LIFE, - De planeten.
925: SAGE,LE, - Histoire de Gil Blas de Santillane.
928: SAGE,LE, - Aventures de Gil Blas de Santillane.
7948: SAID, EDWARD W., - Zionismus und Palästinensische Selbstbestimmung.
4789: SAILI, GANESH, GILL, KAMAL, - A Passage through India.
5408: SAINT-ALBAN, DOMINIQUE, - Wie is Noële?.
3728: DE SAINT EXUPÉRY, ANTOINE, - Terre des Hommes.
967: SAINTSBURY, GEORGE, - A short history of English literature.
2251: SALADIN,ING.R.,EN PROF. DR ING. K.LAUDIEN, - Hoe construeert men een gietstuk ?.
1936: SALEH, MOHAMMED EN SOUROUZIAN, HOURIG, - Die hauptwerke im agyptischen museum kairo. offizieller katalog.
344: SALISBURY,HARRISON E., - Rusland in revolutie 1900-1930.
1253: SALMINEN, SALLY, - Katrina.
1331: SALOMONS, ANNIE, - Herinneringen van een onafhankelijke vrouw.
1587: SALOMONSON, J.W., - Terra Vasa. Romeins aardewerk als bron van informatie voor historicus en archeoloog.
5820: SALTER, SIR ARTHUR, - Economisch herstel. De tweede poging.
266: SALTER, ELIZABETH, - Edith Sitwell 1887-1964.
5617: SALZMAN, JACK (ED.), - The Cambridge Handbook of American Literature.
1761: SALZMANN, CHR. G., - Het mierenboekje. (of aanleiding tot een verstandig opvoeding der opvoeders).
10062: SAMPSON, ANTOINETTE, - Je bent niet alleen. Peace Angels.
1762: SANCERS, MR. D., - De praktijk van het medisch tuchtrecht.
5413: SANDISON, DAVID EN DAVIES, ARTHUR, - The Golden Year 1965. The way it was - The way we were.
5387: SARTORIUS, D., - Das National Denkmal auf dem Niederwald.
4701: SARTRE, JEAN PAUL, - De Woorden.
2914: SARTRE, JEAN-PAUL, - De gevangenen van Altona.
2859: SASONOFF, S.D., - Sechs schwere Jahre.
2079: SASSEN, PROF. DR. FERD., - Wijsgeerig leven in Nederland in de twinstigste eeuw.
3528: SASSEN, PROF. DR FERD., - De wijsbegeerte der middeleeuwen in Nederland.
6863: SASSON, JEAN P., - Sultana. Het waargebeurde, schokkende levensverhaal van een Arabische prinses.
7597: SATO, KAZUKO, - Alchimia. Italienisches Design der Gegenwart / Contemporary Italian Design.
1066: SAUERBRUCH, FERDINAND, - Das war mein Leben.
6427: SAUERLANDT, MAX (TEKST), - Der Stille Garten. Deutsche Maler der I. Hälfte des 19. Jahrhunderts.
4159: SAUERLANDT, MAX, - Griechische Bildwerke.
3433: SAUERLANDT, MAX, - Kinderbildnisse aus fünf Jahrhunderten der Deutschen und Niederländischen Malerei.
9187: SAUVY, JOSEPH E., - Le pays Catalan.
6368: SAVA, GEORGE, - Het reddende mes.
2366: SAVA, DR. GEORGE, - Het reddende mes.
7089: SAVENIJE, WENNEKE, - Jascha Heifetz. Leerling van God.
8579: SAVILLE-SNEATH, R. A., - Aircraft of the United States. Volume one.
4934: SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. (RED.), - Nieuwe schepen.
1464: SCHAAF,NINE VAN DER, - Leven van Karel de Stoute.
8666: SCHAAF, NICOLE VAN DER, - Gaby Bovelander. Veertig jaar kunst.
6556: SCHAAFSMA, H., - Juliana. een biografie in foto's van de koningin der Nederlanden.
9446: SCHAAK-WILLING, JEANNE VAN EN VESTDIJK, S., - De overnachting.
10247: SCHAAP, DICK & BERG, TEUN VAN DEN, - Parken, Tuinen en landschappen van Nederland.
1689: SCHAAP, DICK (HOOFDTEKST), - Een eeuw wijzer 1883-1983. 100 jaar Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
4603: SCHAAP, DIRK EN BERG, TEUN VAN DEN (SAMENST.), - Parken, Tuinen en Landschappen van Nederland.
474: SCHAAP,DICK EN VAN DEN BERG,TEUN (SAMENST.), - Parken,tuinen en landschappen van Nederland.
4679: SCHAAP, DICK, - Een eeuw wijzer 1883-1983. 100 jaar Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
20003: SCHADÉ, J.P., - Atlas van het menselijk lichaam. Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek, Amsterdam.
7680: SCHADÉ, DR. J.P., - De functie van het zenuwstelsel.
7508: SCHADÉ, DR. J.P., - Het zenuwstelsel. Capita Selecta.
7510: SCHADÉ, J.P., FORD, DONALD H., - Basic Neurology. An introduction to the structure and function of the nervous system.
7240: SCHADÉ, J. P., - Atlas van het menselijk Lichaam. Nederlands Centraal instituut vor Hersenonderzoek Amsterdam.
9884: SCHÄDELIN, PROF. DR. WALTER, - Wald unserer Heimat.
5596: SCHADEWALDT, HANS, BINET, LÉON, MAILLANT, CHARLES, VEITH, ILZA, - Kunst und Medizin.
8103: SCHAEFFER, ULBRECHT, - Der General.
2975: SCHAEPDRYVER, PROF. DR. A. DE, - Farmakologisch Vademecum.
1955: SCHAEPMAN, H.J.A.M., - Napoleon.
3155: SCHAEPMAN, KEES (RED.), - Zware shag en gironummers. Twaalf Nederlanders over de derde wereld.
1209: SCHÄFER,MICHAEL, - Die Sprache des Pferdes. (Lebensweise,verhalten,Ausdrucksformen).
6761: SCHÄFFLE, DR. A., - De Quintessens van het Socialisme.
5419: SCHÄFKE, WERNER (HERAUSGEBER), - Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit.
6839: SCHAGEN, J.C. VAN, - Dagboekblaadjes. Schifsels XIII.
8734: SCHAIK, IR. D. C. VAN, - The old town of maastricht and the caves of mount St. Peter.
5434: SCHAIK, TON H.M. VAN, E.A., - Katholiek Nederland en de paus 1580-1985.
9735: SCHALK, HENRIETTE ROLAND HOLST VAN DER, - Tolstoi. Zijn wezen en zijn werk.
10547: SCHALK-VAN DER WEIDE, Y., - Aangeboren afwijkingen en prothetiek (oligodontie, amelogenesis imperfecta, Schisis). bijzonder en/of niet bijzonder?.
1999: SCHALLENBERG - VAN HUFFEL,DR W.C., - Uren met Huizinga.
7529: SCHAMELHOUT, DR. G., - De volkeren van Europa en de strijd der Nationaliteiten. Eerste deel: Ras en volk, taal en staat, het nationaliteitsbeginsel Litauers, Letten, Esten en Finnen.
5248: SCHAPELHOUMAN, MARIJN, SCHATBORN, PETER, - Land & Water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw in het Rijksprentenkabinet / Dutch drawings from the 17th century in the Rijksmuseum print room.
9708: DR SCHAPER, B.W., - Het Trauma van Munchen.
5062: SCHAPER, PROF. DR. B.W., - Tussen machtsstaat en welvaartsstaat.
3724: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M., - De Vreemde Heerschers. Verhaal van de Italiaansche Meren.
4713: SCHARTEN, CAREL, - Verborgen Schoonheid van Toscane en Umbrië.
5390: SCHATBORN, PETER, - Dutch Figure Drawings from the seventeenth century.
5544: SCHATBORN, PETER, - Figuurstudies. Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw.
4513: SCHATBORN, PETER EN BOON, K.G., - Dutch Genre Drawings. A loan exhibition from Dutch museums, foundations and private collections.
4100: SCHATBORN, PETER, - Figuurstudies. Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw.
6726: SCHATTEN, FRITZ, - Het conflict Moskou-Peking.
1379: SCHATTER,H., - Fotografie.
4564: SCHAZMANN, PAUL-EMILE, - Charles Dickens in der Schweiz.
5453: SCHEEPMAKER, NICO, - De Paus in Nederland. 11 t/m 15 mei 1985.
702: SCHEEPMAKER,NICO, - Ach(t) vader,niet meer !.
4134: SCHEEPMAKER, NICO, - Het krankzinnige kwartiertje….
9266: SCHEER, C.D., - Mensch en Maatschappij. Tweemaandelijksch Tijdschrift.
7924: SCHEFFEL, JOSEPH VICTOR VON, - Effehard. Eine Geschichte aus dem zehnten jahrhundert.
8080: SCHEFFEL, JOSEPH VICTOR VON, - Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert.
1307: SCHEFFER,DR H.J., - Henri Tindal. (Een ongewoon heer met ongewone besognes).
1397: SCHEFFER, AGE, - Ome Jan. (Het leven van Jan van Zutphen).
1710: SCHEFFER,DR H.J., - In vorm gegoten. (Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw).
1898: SCHEFFER, PAUL EN CLAUSS, MAX EN KRAUSS, JULIUS, - USA 1940. Roosevelt-Amerika im Entscheidingsjahr.
5664: SCHEFFER, DR. H.J., - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
3924: SCHEFFER, AGE, - Kruistocht om het eiland.
1134: SCHEFFLER, KARL, - De geest der gotiek.
10095: CHARLES S. CARVER & MICHAEL F. SCHEIER, - Perspectives on Personality.
8643: SCHELDE, LODE VAN DER, - Daar ligt een volk geknield. Roman uit het leven der vlasboeren.
9448: SCHELDON, SIDNEY, - Als er een morgen is.
3840: SCHELFHOUT, LODEWIJK, - Dienende kunst.
531: SCHELHAAS HZN, DR. J., - De val van Assen.
2197: SCHELLING,DS P. (RED.), - Handboek 2000 van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
6363: SCHELTEMA, MR. M.W., SCHELTEMA-LADAGE, MR. M.J., - Het Nieuwe Nederland.
1636: SCHELVEN, DR. TH. VAN (ZENUWARTS), - Weten Begrijpen Behandelen.
1788: SCHELVEN, PROF. DR A.A. VAN (RED.), - Van hoepelrok en pruikentooi. (de 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen).
7264: SCHELVEN, DR. A.A. VAN, - Willen van Oranje. Een boek ter nagedachtenis van idealen en teleurstellingen.
20048: VAN SCHELVEN, A.A., - Van Hoepelrok en Pruikentooi.
6451: SCHENDEL, ARTHUR VAN, - Sparsa.
10575: SCHENDELL, WERNER, - Wilhelm von Oranien. Befreier der Niederlande.
423: SCHENK,DRA M.G., - Amsterdam, stad der vroomheid.
8903: SCHENK, DRA M.G. EN SPAAN, J.B. TH., - De koninging sprak. Proclamaties en radio-toespraken van H.M. Koningin Wilhelmina gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
8824: SCHENK, DRA M. G. (RED.), - Vrouwen van nederland 1898 - 1948. De vrouw tijdens de regering van koningin Wilhelmina.
6302: SCHENK, HERRAD, - Vrouwen en Oorlog. Feminisme en pacifisme.
6818: SCHENK, M.G., SPAAN, J.B.TH., - Drakensteyn en zijn bewoners.
7965: SCHENK, DRA. M. G., - Willen de Zwijger. Verliezer die overwon.
6394: SCHENK, DRA. M.G., MOS, H.M. (RED.), - Geuzenliedboek 1940-1945.
3138: SCHEPP, STEVEN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Muziek maken, Servetten vouwen, Stropdassen, Naaldtapisserie, Schilderen met olieverf, Ojo de dios, Organisch tuinieren, Origami, Papier maken, Papier-maché..
3131: SCHEPP, STEVEN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Edelsmeedkunst, Huidbeschildering, Smokken, Zeepkistwagens, Zeep en badprodukten, Zachte vormgevingen, Soep, Spinnen, Speelgoed van klosjes, Egyptisch vlechtwerk..
3127: SCHEPP, STEVEN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Sjabloneren, Stenen beschilderen, Draadfiguren, Suikerfiguren, Zonnewijzers, Wandbeschilderingen, Doorstopwerk, Schommels, Tafelspelletjes, Tafels en banken, Weven zonder getouw..
3125: SCHEPP, STEVEN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Parades en optochten, Pasta's, Patchwork, Parfum, Dierenverblijven, Tin bewerken, Foto's ontwikkelen, Groente en fruit inmaken, Schuimplastic vormen, Pinata's..
3124: SCHEPP, STEVEN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Rosemaling, Afwrijfsels, Rya en flossa, Zeilen maken en repareren, Merklappen, Sandalen maken, Gieten in zand, Zandfiguren en -kastelen, Zandschilderingen, Sashimi en sushi, Beensnijwerk..
3123: SCHEPP, STEVEN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Jam maken, Marqueterie, Maskers, Mineralogie, Eskimowanten en -laarzen, Mobielen, Modellen en Maquettes, Gietmethoden, Monoprint, Mozaïeken..
3137: SCHEPP, STEVEN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Lampen en lampekappen, Steenbewerking, Glas in lood, Leerbewerking, Kamerplantverlichting, Lino- en houtsnijden, Machinaal borduren, Macramé, Goochelen, Kaartlezen en spoorzoeken..
8743: SCHEPPER, L. DE, - Oud- en Nieuw Hemiksen met de sint-bernardusabdij.
1282: SCHEPS,J.H., - Twaalf over drie.
3772: SCHEPS, J.H., - Twaalf over drie. J.H. Scheps in gesprek met: H. Algra, C.J. van Mastrigt, e.v.a..
4988: SCHERMER, KLAAS EN WIJN, MARCEL, - Vergaderen en Onderhandelen.
1175: SCHERMERHORN, PROF. IR. W., - De boeren in onze volksgemeenschap.
6299: SCHERMERHORN, PROF. IR. W., - De Boeren in onze Volksgemeenschap.
2501: SCHERMERHORN, PROF. DR. IR. W., SMIT, MR. DR. C. (UITG.), - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946 - 7 oktober 1947 - 2-delig.
8598: SCHETTER, MOYNOT, - Yérushalaïm Shoshik. Deel 1.
4057: SCHEYGROND, DR. A. (VOORZ.RED.), - Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. Zevende verzameling bijdragen.
4059: SCHEYGROND, DR. A. (VOORZ.RED.), - Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. Dertiende verzameling bijdragen.
4994: SCHIEMAN R.A., PROF. DRS. C.J., HUIJGEN, DRS. J.H., GOSSELINK, DR. F.J., - Beheersing van Bedrijfsprocessen.
4885: SCHIEMAN, PROF. DRS. C.J., HUYGEN, DRS. J.H., - Bedrijfsbestuur en -organisatie. Een elementaire benadering.
3744: SCHIERBEEK, A., - De Leeuwenbrief van 9 okt. 1676.
1833: SCHILFGAARDE,MR A.P.VAN (RED.), - Gelders mengelwerk. (Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland).
2235: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN, - Het Archief van de Doornenburg.
6283: SCHILFGAARDE, MR. A.P. VAN, - Zegels en Genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen.
5959: SCHILFGAARDE, DR. PAUL VAN, - Antieke Beschaving.
9355: SCHILLEMANS-POTMA, A., - Seksuele opvoeding en voorlichting. samengesteld door de werkgroep seksuele voorlichting van het katholiek nationaal bureau voor geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met nationaal protestants centrum voor geestelijke gezondheid..
9844: SCHILLER, FRIEDRICH VON, - Samtliche werke in sechs banden. Band 1 Gedichte ( Sakularausgabe).
7845: SCHILLER, FRIEDRICH VON, - Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie.
391: SCHILLER, - Schiller's Werke,2 banden.
1028: SCHILLING, GOVERT EN BEEKMAN, WILLEM, - Een beeld van de hemel.
7894: SCHILLING, PROF. DR. VIKTOR, - Praktische Blutlehre. Eine Aisbildungsbuch für prinzipielle Blutbildverwertung in der Praxis (Hamogramm-Methode).
7527: SCHILLING, VICTOR, - Das Blutbild und seine klinische Verwertung (mit Einschluss der Tropenkrankheiten). Kurzgefasste technische, theorethische und praktische Anleitung zur Mikroskopischen Blutuntersuchung.
4511: SCHILLING, TON, - Ook ùw kind!. Een oproep tot bezinning.
1466: SCHILLINGS,DR ANDRÉ, - Verbeelders van ideaal en werkelijkheid.
2006: SCHILTMEIJER,J.R., - Amsterdam in 17e eeuwse prent.
550: SCHILTMEIJER,J.R., - Amsterdam in 17e eeuwse prent.
415: SCHILTMEIJER, J.R., - Amsterdam omstreeks 1780. (Groot-platenboek van het oude Amsterdam met uitgebreide toelichtingen).
4795: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, DRS. C.O.A. BARON (RED.), - Rotterdams Jaarboekje 1986.
6969: SCHLABRENDORFF, FABIAN V., GAEVERNITZ, GERO V. S., - Officieren tegen Hitler. Fabian v. Schlabrendorff onthult zijn belevenissen.
6436: SCHLEIP, DR. KARL, ALDER, DR. ALBERT, - Atlas der Blutkrankheiten.
3028: SCHLESINGER, ARTHUR M., - A Thousand Days. John F. Kennedy in The White House.
9864: R. SCHLOETH, - Der Schweizerische Nationalpark.
8958: SCHLOS, HAMBACHER, - Ein Denkmal der deutschen Demokratie.
5888: SCHMEIL, DR. O., - Beknopt Leerboek der Plantkunde.
4610: SCHMEIL, DR. O., - Beknopt Leerboek der Plantkunde.
1956: SCHMID, C., - Titus en zijn gezin. …en andere verhalen.
450: SCHMID,WALTER, - Unsere Viertausender.
8484: SCHMIDT DEGENER, DR H., - Inleiding tot de geschiedenis der Schilderkunst. Deel V: Duitse school.
1638: SCHMIDT, GERARD; CLOOS, WALTHER; PELIKAN, WILHELM; THETTER, REIMAR EN DAEMS, WILLEM, - Heilmittel für typische Krankheiten. 5e Folge: Blei und Silber.
8483: SCHMIDT DEGENER, DR H., - Inleiding tot de geschiedenis der Schilderkunst. Deel IV: Spaanse school.
8402: SCHMIDT DEGENER, DR H., - Inleiding tot de geschiedenis der Schilderkunst. Deel VII: Franse school.
8405: SCHMIDT DEGENER, DR H., - Inleiding tot de geschiedenis der Schilderkunst. Deel II: Italiaanse school (II).
8406: SCHMIDT DEGENER, DR H., - Inleiding tot de geschiedenis der Schilderkunst. Deel I: Italiaanse school (I).
8522: SCHMIDT, ANNIE M.G., - Beestenboel.
8485: SCHMIDT DEGENER, DR H., - Inleiding tot de geschiedenis der Schilderkunst. Deel VI: Nederlandse school.
8481: SCHMIDT DEGENER, DR H., - Inleiding tot de geschiedenis der Schilderkunst. Deel II: Italiaanse school (II).
8482: SCHMIDT DEGENER, DR H., - Inleiding tot de geschiedenis der Schilderkunst. Deel III: Vlaamse school.
8400: SCHMIDT DEGENER, DR H., - Inleiding tot de geschiedenis der Schilderkunst. Deel X: Xxste eeuw.
8401: SCHMIDT DEGENER, DR H., - Inleiding tot de geschiedenis der Schilderkunst. Deel VIII: engelse school.
7389: SCHMIDT, JOHAN, - Hoe leer ik voordragen en toneelspelen?. Handleiding voor dilettant-toneelspelers.
7066: SCHMIDT-VOIGT, JÖRGEN, - Kreislaufstörungen in der Ärztlichen Praxis. Symptomatik, Diagnostik, Therapie.
7065: SCHMIDT-VOIGT, JÖRGEN, - Herzschalldiagnostik in Klinik und Praxis. Eine Einführung in den praktischen Gebrauch der Herzschallschreibung.
4088: SCHMIDT, PROF. DR. K.P. EN INGER, DR. R.F., - Elseviers wereld der dieren. Reptielen.
3910: SCHMIDT, HELMUT, - Mensen en mogendheden.
3667: SCHMIDT-DEGENER, DR. F., - Het blijvend beeld der Hollandse kunst.
5235: SCHMIDT-DEGENER, DR. H., DIJKSTERHUIS, DR. E.J., VOS, DR. H. DE, E.A., - Het rationalisme. Zes belichtingen.
6662: SCHMIDT-DEGENER, DR. F., - Het blijvend beeld der Hollandse kunst.
604: SCHMITT, GLADYS, - Leven tussen licht en donker. (de levensroman van Rembrandt).
789: SCHMITZ,MARIE, - Verlos ons van den boze.
8078: SCHMITZ, KARLCHEN, - Gedanken und Erinnerungen. an Konrad Adenauer und seine ähra.
5760: SCHMITZ, GEORG, - Psychiatrie in kort bestek. Beknopte inleiding voor maatschappelijke werkers,opvoeders,artsen,zielzorgers en verpleegsters.
6999: SCHMITZ, DR. ERNST, - Kurzes Lehrbuch der chemischen Physiologie.
10286: SCHMITZ, BEN, - Een vangnet van 250 miljoen. Kroniek van vijftig jaren Stichting Katholieke Noden.
216: SCHMÖKEL, HARTMUT, - Funde im Zweistromland. Sternstunden der Archäologie.
8686: SCHNEEDE, UWE M., - Noi altri - Wir anderen. Künstlere aktivität und selbsterfahrung im sozialen raum.
8211: SCHNEGG, S.A., - Tausend und Ein Schweizer Bild.
1862: SCHNEIDER, DR. MAARTEN, - De Nederlandse krant. Van ''Nieuwstydinghe'' tot dagblad.
8452: SCHNEIDER, WOLF, - Eeuwig Babylon. De wereld der steden.
5841: SCHNEIDER,DR MAARTEN, - De Nederlandse krant. Van 'Nieuwstydinghe' tot dagblad.
5376: SCHNEIDER, HERBERT W., - A History of American Philosophy.
8222: SCHNEIDER, MANFRED, - Italien. Kunst- und wanderfahrten.
7525: SCHNEIDER, DR. MAX, - Einführung in die Physiologie des Menschen.
7388: SCHNEIDER, HERMANN, - Kultur und Denken der Babylonier und Juden.
5315: SCHNEIDER, DR. MAARTEN, - De Nederlandse Krant. Van 'nieuwstydinghe' tot dagbladconcentratie.
4165: SCHNEIDER, DR MAARTEN, - De Nederlandse krant. Van 'Nieuwstydinghe' tot dagblad.
3691: SCHNEIDER, H.D. (RED.), - Rijksmuseum van Oudheden / National Museum of Antiquities. Nederlandse Musea / Dutch Museums VI.
9126: SCHNEIDER, DR. MAARTEN, - De nederlandse Krant. van ''nieuwstydinghe'' tot dagblad.
5754: SCHNIERLE,HERBERT & CHRISTOPH WETZEL, - Heinrich Heine.
4791: SCHNITZLER, ARTHUR, - Casanova's terugkeer.
9643: SCHNUR, LESLIE, - Uitgelaten!. Zij is verliefd op een man die ze nog nooit heeft ontomet.
5421: SCHNÜRER, PROF. DR. GUSTAV, - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. Drie delen.
5422: SCHNÜRER, PROF. DR. GUSTAV, - De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok.
5423: SCHNÜRER, PROF. DR. GUSTAV, - De Katholieke Kerk en de Beschaving in de Achttiende Eeuw.
716: SCHNURRE,WOLFDIETRICH, - Vriendschap met Adam en vijf andere vertellingen.
3260: SCHÖBEL, JOHANNES, - Prunkwaffen. Waffen und Rüstungen aus dem Historischen Museum Dresden.
750: SCHOCH, DS. M.L.W., - Voorsorteren. Toespraken voor jonge mensen.
10161: SCHOENBERG, ARNOLD, - Theory of Harmony.
3977: SCHOENBERG, ARNOLD, - Fundamentals of Musical composition.
325: SCHOEPS,H.-J., - Das war Preussen. (Zeugnisse der Jahrhunderte).
7375: SCHOFIELD, GUY, - Purper en Scharlaken. Wat geschiedde na de dood van Christus?.
3754: SCHOLTE, MR. HENRIK, - Griekenland.
4018: SCHOLTE, MR. HENRIK, - Griekenland.
2834: SCHOLTE,MR HENRIK, - Griekenland.
7406: SCHOLTE, MR. HENRIK, - De geschiedenis van de luchtvaart.
2794: SCHOLTEN, R. (HOOFDRED.), - Ons Leger. Onafhankelijk tijdschrift met betrekking tot de Koninklijke Landmacht.
8707: SCHOLTZ, WIM ( RED. ), - Max van Dam. Joods kunstenaar 1910 - 1943.
2346: SCHOLTZ,WIM,EN BEN VERHEIJ, - Geschiedenis van de Oost-Achterhoekse ziekenhuizen.
8421: SCHOONDERGANG, HUUB, - En toen kwamen de kabouters. Van jeugdbeweging tot bewogen jeugd.
5276: SCHOPEN, EDMUND, - Weltentscheidung im Mittelmeer.
10135: SCHOPENHAUER, ARTHUR, - The horros and Absurdities of Religion.
4094: SCHOTEL, B.A., - Het bloed der aarde zingt in Hitlerland.
1221: SCHOTMAN,JOHAN W., - De macht tot vrijheid. (Een analytisch onderzoek naar de beteekenis der geestelijke waarden,tot een nieuwe en vruchtbaarder levensbeschouwing).
1032: SCHOUP, HENRI (HOOFDRED.), - Snoecks '81. Literatuur / Kunst / Toneel / Film / Foto / Reizen.
1077: SCHOUTEN, DSR. W.J.A., - De roman van de sterrenhemel.
1640: SCHOUTEN, J. (INTERNIST) EN RENGELINK, H. (ARTS), - Vademecum Therapie Geriatrie.
7876: SCHOUTEN, DR. J., - Het pentagram als medisch teken. Een iconologische studie.
2982: SCHOUTEN, DR. J., - De Slangestaf van Asklepios. Symbool der Geneeskunde.
9531: SCHOUTEN, HENNIE, - Drie Franse Leidercomponisten. Duparc, Faure, Debussy.
314: SCHRAA, JOH. & VOLCKMANN, C.A.E., - Levensreddende handelingen.
3374: SCHRAM, STUART, - Mao Tse-Tung. Political Leaders of the Twentieth Century.
2100: SCHRAMM, WILHELM VON, - Opstand der Generaals. Parijs: 20 juli 1944.
816: SCHREIBER, H., - Kooplui veroveren de wereld.
5750: SCHREIBER,HERMANN EN GEORG, - Tronen onder puin en zand. Heersers uit vervlogen tijden en hun rijken.
347: SCHREIBER, HERMANN EN GEORG, - Glorie en Ondergang. Zwerftocht door een verdwenen wereld.
4229: SCHREINER, GERTH, - Bezield Bouwen.
1637: SCHRERER, DR. F. EN LOOFS, DR. G., - De verzorging van onze baby voor en na de geboorte.
10527: FLOHIL-VERSCHUUR & SCHREUDER, - iungit atque docet. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Geneeskundige Kring Zutphen van 1845.
10052: SCHREVE, ANITA, - De kleur van de zee. Een onvergetelijke roman over hartstocht en verraad.
4972: SCHRIEBER, ANNA, - De vreugde is overal en wil zich laten vinden. Gedichten, Aforismen en Schilderkunst.
7135: SCHRIEKE, B., - Indonesian Sociological Studies. Selected Writings of B. Schrieke - Part one.
3989: SCHRIJNEN, DR. JOS, - Schets der Romeinsche Publieke Antiquiteiten. ten dienste der gymnasia.
1213: SCHRIJVER,ELKA, - Glas en kristal,dl 1.
1228: SCHRIJVER,ELKA, - Glas en kristal,dl 2.
5156: SCHRIJVER, ELKA, - Zilver.
6706: SCHRIJVER, G., - Jobje's Avontuurlijke Jeugd.
6101: SCHRIJVER, ELLA, - Glas en kristal. Deel I: Van prehistorie tot midden 19e eeuw.
2682: SCHRIJVER, DR. J., - Kinderschrift als hulpmiddel bij opvoeding en keuze.
4277: HET SCHRIJVERSCOLLECTIEF, - 100 jaar geleden.
5772: SCHRIKS, DRS. C.F.J. (SAMENST.), - Werken van de Walburg Pers. Vijfhonderd titels, beschreven en toegankelijk gemaakt naar onderwerp, tijd, plaats, auteur enz..
1642: SCHRÖDER, M.J., ZAAIJER, DR. H.G. EN WIELEN, P. VAN DER (BEWERKER), - Scheikunde. handleiding bij het onderwijs in receptuur.
1641: SCHRÖDER, M.J., ZAAIJER, DR. H.G. EN LINDNER, W. PH., - Natuurkunde. handleiding bij het onderwijs in receptuur.
1643: SCHRÖDER, M.J., ZAAIJER, DR. H.G. EN WIELEN, P. VAN DER (BEWERKER), - Scheikunde. handleiding bij het onderwijs in receptuur - overzicht der chemische samenstelling der meest gebruikte geneesmiddelen.
4461: SCHRÖDER, ANNELIESE, - Wir sehen Kunst. Meisterwerke in Nordrhein-Westfalen.
4345: SCHRÖDER, ANNELIESE (HRSG.), - Drei Museen in Recklinghausen.
2753: SCHRÖDER,DR RICHARD, - Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte.
2271: SCHRÖDER,M.J.,EN DR H.G.DE ZAAIJER, - Handleiding bij het Onderwijs in receptuur. (Natuurkunde,2e deel).
2272: SCHRÖDER,M.J.,EN DR H.G.DE ZAAIJER, - Handleiding bij het onderwijs in receptuur. (Natuurkunde,1e deel).
5894: SCHROEVERS, WIM, HENGST, JAN DEN, - Plantenrijk. Wilde planten in hun landschap.
7162: SCHROEVERS, WIM, HENGST, JAN DEN, - Plantenrijk. Wilde planten in hun landschap.
5019: SCHROEVERS, WIM, HENGST, JAN DEN, - Plantenrijk. Wilde planten in hun landschap.
3310: SCHROTEN, DR. H., - Mozes en Jezus.
3389: SCHRÖTER, KLAUS, - Thomas Mann.
5145: SCHROYENS, MATHILDE, - 16e Biennale Middelheim. Antwerpen 14 juni / 11 okt 1981.
9786: SCHUBART, WALTER, - Dostojeski en Nietzsche. De Symboliek van hun Leven.
5431: SCHUCHERT, AUGUST, - Kirchengeschichte. Van den Anfängen der Kirche bis zur Gegenwart.
6010: SCHUHMACHER, EUGEN, - De Laatste Paradijzen. Speurtocht naar zeldzame dieren.
6844: SCHUHMACHER, EUGEN, - The Last Paradises. On the track of rare animals.
437: SCHUHMACHER, EUGEN, - De Laatste Paradijzen. Speurtocht naar zeldzame dieren.
979: SCHUILENGA, TOURS, VISSER, BRUGGEMAN (RED.), - Honderd jaar telefoon 1881 - 1981. Geschiedenis van de openbare telefonie in Nederland.
4531: SCHUILENGA, ING. J.H., E.A. (RED.), - Honderd jaar telefoon. Geschiedenis van de openbare telefonie in Nederland 1881-1981.
2224: SCHUILING, R., - Onze aarde geschetst naar haar Natuurlijke Landschappen. Deel I: Nederland en Algemeene Aardrijkskunde. Ten dienste van Gymnasiën, H.B. Scholen, Kweek- en Normaalscholen.
2254: SCHUILING, R., - Onze aarde geschetst naar haar Natuurlijke Landschappen. Deel III: De werelddelen buiten Europa. Ten dienste van Gymnasiën, H.B. Scholen, Kweek- en Normaalscholen.
9596: SCHUIRINGA, JAKOB & TERLINGEN, MAARTEN (RED.), - Wereldwijs Aardrijksunde voor de tweede fase. Regionale beeldvorming HAVO.
2483: SCHUITEN, ROBERT, - Concevoir sa maison.
5284: SCHÜLLER, SEPP, - Nachbarn. Albrecht Dürer in den Niederlanden.
10256: SCHULT, JOACHIM, - Houdt zelf u schip in conditie. Een technische onderhoudsbehandeling voor alle seizoenen.
6899: SCHULTE, KARL, - De Groote Oorlog in Beeld - No. 36 - 1918.
6692: SCHULTE NORDHOLT, DR J. W., - Het volk dat in duisternis wandelt. De geschiedenis van de Negers in Amerika.
5904: SCHULTE,A.G., - Nederlandse monumenten in beeld,deel Overijssel,Gelderland,Utrecht.
6955: SCHULTE, BENTO P.M., - Het bezien van de menselijke hersenen. Een beschouwing over cerebrale cinemorfologie en over door de computer samengestelde afbeeldingen daarvan tegen de achtergrond van andere zienswijzen.
1459: SCHULTEN,DR C.M., - Nederlandse expansie in Latijns Amerika. (Brazilië 1624 - 1654).
4960: SCHULTINK, H., - Constant en variabel in de morfologie. Historiografische studies.
8458: SCHULTZ, DUANE, - De strijd om Wake Island. Een gevecht op leven en dood tegen de Japanse overmacht.
2525: SCHULTZ, HARALD, - Hombu. Indian life in the Brazilian jungle.
838: SCHULTZE, BERNHARD, - Russische Denker. Ihre Stellung zo Christus, Kirche und Papsttum.
6158: SCHULTZE, LOTHAR, - Een Reis door het Land van de Bijbel.
4892: SCHULZ, KAREL, - Versteinertes Leid. Michelangelo Buonarotti.
2575: SCHULZ, CHRISTOPH, - Op dierenvangst in Afrika. Jacht op groot wild.
265: SCHUMANN,OTTO, - Schumanns Kammermusikbuch.
9528: SCHUMANN, OTTO, - Meners Opernbuch.
3683: SCHUTHOF, BERT, - Kunst uit Krakau vanaf 1947. Overzichtstentoonstellingen van de Grupa Krakowska.
5233: SCHUTTE, MR. O., E.A., - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1982. Gemeentewapens.
2062: SCHUTTE, MR. O., - De Wapenboeken der Gelders-Overijsselse Studentenverenigingen.
6399: SCHÜTTEL, LOTHAR, - Luchtoorlog boven Europa.
10232: SCHUURING, C., - Het weer vandaag en morgen. Nieuwe waarnemingstechnieken en waarschuwingssystemen verbeteren niet het weer, wel de weersverwachting.
5223: SCHUURMAN, A.J., - A.A.G. Bijdragen 30 - Materiele cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant.
3135: SCHUURMAN, JAN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Draagtassen, Cartoons, Figuren snijden, Afgietsels maken, Keramiek, Kaas en boter maken, Kerstkreaties, Collages, Oude ambachten, Kleurpsychologie, Bonbons en snoepjes, Cosmetica..
3136: SCHUURMAN, JAN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Draagtassen, Cartoons, Figuren snijden, Afgietsels maken, Keramiek, Kaas en boter maken, Kerstkreaties, Collages, Oude ambachten, Kleurpsychologie, Bonbons en snoepjes, Cosmetica..
8738: SCHUURSMA, DRS. R. L., - Fascisme-1 en 2. in een aantal landen in de jaren 1919 tot 1945.
8573: SCHUUTEVAER-VELTHUYS, N. / GRAAF, ANKE DE / NES-UILKENS, G. VAN / HOORN, MARGREET VAN / LANNOY, KATHINKA, - Gouden Vijf - Deel 10: Een Nieuwe Lente / Als je gekozen hebt / Duikelaartje / Capriolen / De levensmelodie.
10197: SCHWARZ, ROLF D., - Karneval in Venedig. Die bibliophilen Taschenbucher.
669: SCHWARZ,CHRISTIANA, - Drowning Ruth.
4314: SCHWARZ, H., MOHRHENN, DR. WERNHER, - Langenscheidts Taschenwörterbuch / Langenscheidt Dictionnaire de Poche. F-D / D-F - F-A / A-F.
3679: SCHWARZ, MICHAEL, - Das Zeitalter der galanten Malerei. Europäisches Rokoko.
4774: SCHWARZ, MICHIEL, - Holland schept ruimte. Het Nederlandsse paviljoen op de wereldtentoonstelling EXPO 2000 te Hannover.
2891: SCHWARZ, MICHAEL, - Das Zeitalter der galanten Malerei. Europäsisches Rokoko.
1217: SCHWARZENBERG,VORST KARL VON, - Praag,De burcht en haar kunstschatten.
4880: SCHWARZER, ALICE, - Eine tödliche Liebe. Petra Kelly und Gert Bastian.
6226: SCHWARZSCHILD, LEOPOLD, - ABC van een nieuwe wereld.
9237: SCHWARZWÄLLER, WULF, - De miljoenen van Hitler.
8186: SCHWEBKE, PHYLLIS W., KROHN, MARGARET B., - How to sew. Leather, Suede, Fur.
1645: SCHWEINITZ, KARL DE, - Waar komen de kindjes vandaan?.
9002: SCHWEITZER, ALBERT, - Aus meinem leben und denken.
8314: SCHWEITZER, ALBERT, - Zwischen Wasser und Urwald. Erlebnisse und Beobachtungen eines Arztes im Urwalde Äquatorialafrikas.
6954: SCHWEITZER, PROF. ALBERT, - Uit mijn jeugd.
4187: SCHWEITZER,ALBERT, - Die Weltanschauung der indischen Denker. ( Mystik und Ethic ).
3819: SCHWEITZER, ALBERT, - Verfall und Wiederaufbau der Kultur. Kulturphilosophie - erster Teil.
3508: SCHWEITZER, ALBERT, - Das Spital im Urwald.
3522: SCHWEITZER, PROF. A., - Aan den zoom van het oerwoud. Ervaringen en opmerkingen van een arts in aequatoriaal Afrika.
9533: SCHWEIZER, KLAUS UND WERNER-JENSEN, ARNOLD, - Reclams Konzertführer. Orchestermusik.
1415: SCHWIETERT,DR CHARLES,EN DIEUDONNÉE TEN BERGE, - Imagobeschadiging en imagoherstel.
4737: SCHWIETERT, DR. CHARLES, BERGE, DIEUDONNEE TEN, - Imagobeschadiging en Imagoherstel. Mensen in opspraak, merken onder vuur, de rol van journalistiek.
8969: SCOTT, OWEN STANLEY, - Raby: Its Castle and its Lords.
1149: SCOTT, NORA, - The daily life of the ancient Egyptians.
1842: SCOTT, PAUL, - De verboden oever.
8202: SCOTT-JAMES, ANNE, - Sissinghurst. The Making of a Garden.
7581: SCOTT FITZGERALD, F., - Een alkoholisch geval en andere verhalen.
815: SCOTT,WALTER, - Robbert Roodhaar.
814: SCOTT,WALTER, - De oude pelgrim.
3844: SCRYPTION, - Een verzameling.
2214: SCULLARD,PROF. H.H., - Kleine atlas van de antieke wereld. (editie voor het onderwijs).
9183: SECRET, JEAN, - Chateaux en périgord.
2358: SÉE, HENRI, - Ontstaan en ontwikkeling van het moderne kapitalisme.
5801: SEEBERG, REINHOLD, - Lehrbuch der Dogmengeschichte. 1. Die Anfänge des Dogmas im nachapostolischen und altkatholischen Zeitalter / 2. Die Dogmenbildung in der Alten Kirche / 3. Die Dogmengeschichte des Mittelalters / 4-2. Hälfte: Die Fortbildung der reformatischen Lehre und die gegenreformatische Lehr.
7893: SEEWALD, RICHARD, - Das Herz Hollands. Aufzeichnungen eines Malers.
4444: SEGAL, ERICH, - De prijs van de roem.
10584: SEGERS, J.H.G., - Sociologische Onderzoeksmethoden. Inleiding tot de structuur van het onderzoeksproces en tot de methoden van dataverzameling.
709: SEGHERS,ANNA, - Het echte blauw. (een vertelling uit Mexico).
9927: SEIFERT, HANS, - Das Ulmer Münster.
1393: SEIGNOBOS, CH., - Histoire politique de l'europe contemporaine. Evolution des partis et des formes politiques 1814 - 1896.
7873: SELDEN, GARY, - Aphrodisia. A Guide to Sexual Food, Hebrs and Drugs.
6004: SELLENRAAD, J.A., - Omgang met kinderen.
3285: SELLENTHIN, H.G. (HERAUSG.), - Kunst in den grenzen der Freiheit. Dialogische Existenz der Kunst mit der pluralistischen Gesellschaft.
535: SELMS, A VAN, - God en de menschen.
10272: SEMMLER, RUDOLF, - Goebels. De man achter Hitler.
6804: SEMMLER, DR. RUDOLF, - Goebbers. De man achter Hitler.
7315: SEMPRUN, JORGE, - Zo'n mooie zondag!.
3234: SEMRAU, DR. MAX, - Die Kunst der Renaissance in Italien und im Norden.
4830: SENIOR, OLIVE, - Zomerweerlicht.
141: SENSINE, HENRY, - Chrestomathie Française du XIXme Siecle. I Prosateurs.
7430: SEPPELT, DR. FRANS XAVER, LÖFFLER, PROF. DR. KLEMENS, - Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart.
1227: SERRURIER,DR C., - De hoofse gaardenier. André le Nôtre.
3516: SERRURIER, C., - De Hoofse Gaardenier. André le Notre.
1447: SERVAN-SCHREIBER, J.J., - De Amerikaanse uitdaging.
9665: SERVAN-SCHREIBER, JEAN-JACQUES, - De Uitdaging. haalt Europa het jaar 200?.
237: SERVAN - SCHREIBER,J.J., - Die amerikanische Herausforderung.
3295: UNITED STATES INFORMATION SERVICE, - An Outline of American History.
4748: SETHE, PAUL, - Keerpunten in de wereldgeschiedenis. Van Karel V tot Kennedy.
2338: SETHE,PAUL, - Keerpunten in de wereldgeschiedenis. (van Karel V tot Kennedy).
10304: SETON, ANYA, - The Winthrop Woman.
7604: SEVEKE, JOS (RED.), - Nijmegen. Levensbeelden van nederlands keizerstad.
1431: SEVENHUIJSEN-VAN GENDEREN,J.H.,E.A. (RED.), - Gelderse steden omsingeld.
2023: SEVERY,MERLE (RED.-UITG.), - Grote godsdiensten.
3420: SEVERY,MERLE (RED.-UITGEVER), - Grote godsdiensten.
4628: SEWARD, FLORENCE A., - Goud voor Rome.
6049: SEYMOUR COCKS, F., - Het oorlogsgevaar. Schokkende onthullingen uit de hedendaagsche diplomatie.
4509: SEYMOUR COCKS, F., - Het oorlogsgevaar. Schokkende onthullingen uit de hedendaagse diplomatie.
10040: SHAKESPEARE, WILLIAM, - The complete works of William Shakespeare.
8521: SHAKESPEARE, WILLIAM, - The complete works of William Shakespeare. Comprising his plays and poems.
6824: SHAKESPEARE, WILLIAM, - The Complete Works of William Shakespeare. Comprising his plays and poems.
4455: SHAKESPEARE, WILLIAM, - Hendrik IV (eerste deel). Historiespel in vijf bedrijven in de vertaling van Bert Voeten.
3858: SHAKESPEARE, WILLIAM, - In Midsimmernacht-dream.
9591: SHANDLOFF, NINA (RED.), - Grote mysteries ; Mysterieuze gebieden op aarde.
9590: SHANDLOFF, NINA (RED.), - Grote mysteries ; Onze aarde, Raadsel in het Heelal.
8816: SHANDLOFF, NINA (RED.), - Grote mysteries. Onze aarde, Raadsel in het Heelal.
4555: SHAPARD, ROBERT AND THOMAS, JAMES, - Sudden Fiction. American Short Stories.
3110: SHARP, MARGERY, - Brittannia-Hof.
2807: SHARPE,WILLIAM F., - Investments.
3397: SHAW, BOB, - Het Stalen Paradijs.
525: SHAW, IRWIN, - De jonge Leeuwen.
7980: SHAW, IRWIN, - Het verleden spreekt.
8499: C. NORMAN SHEALY, - De complete geneeswijzer voor Alternatieve Therapieën.
9234: SHELDON, SIDNEY, - Schatten der macht.
2274: CH'EN YUNG-SHENG, - Wreedheden in Rood China. Reproducties van Ch'en Young-sheng.
7660: SHEPARD, MARTIN, - Tijdgenoot Fritz. Een intiem portret.
8434: SHEPHERD, WALTER, - De triomftocht der wetenschap.
3801: SHERLOCK, SHEILA, - Diseases of the Liver and Biliary System.
4586: SHERMAN, GEORGE, - Walt Disney's Wonderen der Wildernis. Een boeiend beeld van jungle-leven.
7102: SHERMAN, GEORGE EN DE STAF VAN DE WALT DISNEY STUDIO, - Walt Disney's Wonderen der Wildernis.
6936: SHERMAN, DR. MANDEL, - Psychologie van het menselijk gedrag.
433: SHERMAN, GEORGE, - Walt Disney's wonderen der wildernis.
3300: SHERMER, MICHEAL, - Why people believe weird things. Pseudoscience, superstition, and other confusions of our time.
9483: SHIRER, WILLIAM, - Opkomst en ondergang van het derde rijk. De geschiedenis van het nationaal-socialistische Duitsland.
4116: SHULER, LINDA LAY, - De roep van de adelaar.
144: SHULMAN, MAJ. MILTON, - Nederlaag in het Westen.
5806: SHULMAN, MARTIN, - Nederlaag in het Westen.
8960: SHURMER, JAMES (DESIGN), - Knole. Kent.
6243: SHUTE, NEVIL, - Kruistocht der Liefde. Kinderen kwamen tot hem.
2320: SIDEY, HUGH, - John F. Kennedy, President.
9372: SIEBELINK, JAN, - Pijn is genot. Erik Breukink, Wim van Est, Jan Jansen, Peter Post, Steven Rooks, Jan Siemons, Gert-Jan Theunisse, Johan van der Velde, Joop Zoetemelk.
8346: SIEBURG, FRIEDRICH, - Blick durchs Fenster. Aus zehn Jahren Frankreich und England.
1140: SIEGFRIED, ANDRÉ, - Amerika.
5515: SIEGLBAUER, PROF. DR. F., - Lehrbuch der Normalen Anatomie des Menschen.
6641: SIELMANN, H., - Een jaar tussen de spechten.
6186: SIERKSMA, F., - De roof van het Vrouwengeheim. De mythe van der vrouwen en het ontstaan der geheime mannengenootschappen.
5275: SIEWERT, WULF, - Die Britische Seemacht.
1635: SIJES, B.A., - Studies over joden vervolging.
6838: SIKKEMA, J., WOUDHUYSEN, L. (SAMENST.), - Trouw moest blijken…. De geschiedenis in foto's van de vrije Nederlanders na 15 mei 1940.
9660: SIKKES, P EN ZADEL, A., - Beknopt leerboek voor het gemeenterecht.
3747: SILONE, IGNAZIO, - Fonta Mara. Roman.
2164: SILVERBERG, ROBERT, - De burcht van heer Valentine.
6479: SILVERMAN, DAVID P., - Masterpieces of Tutankhamun.
597: SIMENON,GEORGES, - Detectivebureau O.
9691: SIMMEL, J.M., - Die Antwort kennt nur der Wind.
7322: SIMMEL, JOHANNES MARIO, - De stof waarvan de dromen zijn.
5964: SIMÓN RIVAS, FRANCISCO, - Het rapport-Mancini. Roman uit Chili.
5659: SIMON, EDITH EN REDACTIE TIME-LIFE, - De Reformatie.
6594: SIMONS, ELENA, - Alle grote wereld problemen en hun oplossingen. Doe mee!.
5912: SIMONS, WIM J., - Van het sombere leven. Een keuze uit het werk van tien Nederlandse prozaschrijvers.
7212: SIMONS, PROF. DR. MR. J.G.W. (EINDRED.), - Visie op Mobiliteit. Liber Amoricum W.M. de Grefte.
7149: SIMONS, L., SOMERS, M., RUYSSEVELT, A. VAN, - Hendrik Conscience of de Vlaamse 'wedergeboorte'.
4634: SIMONS, WAKKERMAN, OSSENKOPPELE, - Eerste Nederlandse Atlas voor Dermatologie. Voor de Medicus Practus.
10491: VON WALTHER OTTENDORF-SIMROCK, - Die Stimme des Rheins. Der strom im spiegel der Dichter, des 18. und 19. jahrhunderts.
6800: SIMS, GEORGE R., - Getekend voor het leven. En andere Victoriaanse balladen van George R. Sims.
190: SINCLAIR, UPTON, - Petroleum.
8989: SINCLAIR, UPTON, - Geld.
825: SINCLAIR, JOSHUA, - Shaka Zoeloe.
6198: SINCLAIR, UPTON, - De Wildernis.
3065: SINCLAIR, UPTON, - O Shepherd, speak!.
7242: SINGER, ERIC, - Die Handschrift sagt alles. Das ABC der Graphologie.
8193: SINGHAM, J.R., - The Autocar Handbook. Complete guide to the modern car.
2059: SIR WALTER SCOTT, BART, - Ivanhoe. A romance.
4692: SIRAG, M., WIEDIJK, K., - Bouwmaterialen. Polytechnische Bibliotheek.
5714: SIRKS, G.J., - Ik heb geloofd….
1828: SIRKS, G.J., - Het Onze Vader.
6212: SIRKS, DS. G.J., - Huwelijk en Gezin.
9534: SISTER BECKETT, WENDY, - Sister Wendy's Odyssey. A Journey of Artistic Discovery.
9998: SITTER, DE L.U. E.A, - Medezeggenschap in de onderneming. Cartoons van Arend van Dam.
124: SITWELL, SACHEVERELL, - Great Houses of Europe.
3845: SITWELL, OSBERT, - Left hand, right hand!.
4637: SJAAH, SAIJID IDRIES, - Oosterse magie.
10428: SKOVMOES, PETER HANSEN, - Eerst als het weefgetouw stilstaat….. Geautoriseerde vertaling uit het deens van John de Bas.
10397: SKOVMOES, PETER HANSEN, - Eerst als het weefgetouw stilstaat….. Geautoriseerde vertaling uit het Deens van Johnd de Bas.
8566: SLADE, RICHARD, - Patterns in space.
412: SLAUGHTER, KARIN, - Zoenoffer.
10356: SLAUGHTER, KARIN, - Een lichte koude huivering.
10415: SLAUGHTER, KARIN, - Nachtschade.
10592: SLEEN, G.N. VAN DER, - Vier maanden kampeeren in den Himalaya.
1992: SLEESWIJK,PROF. DR J.G., - Van menschen en dingen in Amerika.
5559: SLESINGA, HORST, - Soldaten tegen dood en duivel. Onze strijd in de Sowjet-Unie zooals een soldaat dien zag.
231: SLICHER VAN BATH,B., - Geschiedenis:theorie en praktijk.
1075: SLIGGERS, BERT, - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655.
1682: SLIGGERS, BERT, JR., - Haarlem bij Gaslicht (1837-1914).
7475: SLOB, WOUTER, - Pony's en kleine paarden. Van alles over pony's en kleine paarden met foto's.
9721: SLOOT, R.B.F. VAN DER, - Middeleeuws Wapentuig.
8490: SLOT JR, DR. W. L., - In de ruimte.
1055: SLOTEMAKER DE BRUINE,DR J.R., - Christelijk-sociale studiën.
6154: SLOTEMAKER DE BRUINE, DR. M.C., - Het Joodse Vraagstuk.
7932: SLUYSER, M., - De Partij.
7852: SLUYSER, MEYER, - Als de dag van gisteren….
4386: SLUYSER, MEYER, - Voordat ik het vergeet.
6095: SLUYTERMAN, KEETIE, E.A., - Het coöperatieve alternatief. Honderd Jaar Rabobank 1898-1998.
6612: SMAAL,A.P. (RED.), - Kijken naar monumenten in Nederland.
2256: SMAAL, A.P. (SAMENST. EN EINDRED.), - Kijken naar Monumenten in Nederland.
1753: SMEDING,H.J., - Klopsignalen.
3230: SMEDLEY, AGNES, - Dochter van de aarde.
8975: SMEDTS, MATHIEU (SAMENGESTELD), - Den vaderland getrouwe. Een boek over oorlog en verzet, geschreven door mensen die beleefd hebben wat ze schreven.
6850: SMEDTS, MATHIEU (SAMENST.), - Den vaderland getrouwe. Een boek over oorlog en verzet, Geschreven door mensen die beleefd hebben wat ze schreven.
257: SMEDTS, MATHIEU EN TROOST, C., - De lange nacht.
973: SMEENK, C., - Onze volksvrijheden. De Hoofdbeginselen der Nederlandsche Grondwet.
8931: SMEETS, MART, - Een brok in de keel.
8932: SMEETS, MART, - Opgeruimd.
8933: SMEETS, MART, - Dertig. Terugblik op 30 jaar Tour de France.
8934: SMEETS, MART, - Murfreesboro Blues.
8930: SMEETS, MART, - Overleven.
8929: SMEETS, MART, - Een lange ontsnapping.
8803: SMEETS, F. TH. W. EN 2 ANDEREN (RED.), - Lemborgh. Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
5442: SMEETS, MART, - Hoezo bezeten?.
2901: SMEETS, MART, - Ik was nooit in Nagano.
2806: SMIDT,PROF.MR J.TH. DE,EN PROF.MR EG.I. STRUBBE, - Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën en procesbundels berustende in het archief van de Gerote Raad van Mechelen. Deel 1 (1465-1504).
751: SMIJERS A. RED., - Algemeene Muziekgeschiedenis. Geïllustreerd Overzicht der Europeesche Muziek van de Oudheid tot Heden.
1207: SMIT,DR H.J.,WIERINGA,DR W.J., - Correspondentie van Robert Fruin 1845 - 1899.
4054: SMIT, DR. MR. J. (VOORZ. BESTUUR), - Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. Vierde verzameling bijdragen.
4052: SMIT, DR. MR. J. (VOORZ. BESTUUR), - Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. Tweede verzameling bijdragen.
4051: SMIT, DR. MR. J. (VOORZ. BESTUUR), - Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. Eerste verzameling bijdragen.
3534: SMIT,DR H.J.,EN DR W.J.WIERINGA, - Correspondentie van Robert Fruin (1845 - 1899).
34: SMIT,MR DR C., - Bernhard von Bülow.
955: SMITH, BRADLEY F., - Het proces van de eeuw. De motieven van de rechters van Neurenberg - Analyse van een rechtsspraak.
10061: WILLIAM LANE CRAIG AND QUENTIN SMITH, - Theism, Atheism and Big Bang Cosmology.
3297: SMITH, HEDRICK, - The New Russians.
2314: SMITH, HEDRICK, - De nieuwe Russen. (een geteisterd volk op weg naar de toekomst).
20039: SMITH, MCKELDEN, - The great estates region of the Hudson river valley.
8642: SMITH, DODIE, - De honderd en een dalmatiners.
2502: SMOLDERS, P.L.L., - Amerikanen op de maan. (Het spannende relaas van de eerste bemande maanlanding en wat er aan vooraf ging).
7267: SMOLDERS, ROB, - Onrust.
7014: SMULDERS, DR. P. S.J., - Het visioen van Teilhard de Chardin. Poging tot theologische waardering.
1646: SNEEP, MR. K.; NEIJZEN, MR. N.A.;WOLFSBERGEN, MR. L., - Medicus en fiscus.
5237: SNEIJDERS DE VOGEL, J., - Vragen en Antwoorden.
3057: SNELLER, DR. Z.W., - 1914-1939. Vijf en twintig jaren wereldgeschiedenis.
1013: SNIJDER, J. EN DIJKSTRA, R., - Campagne's Duitsch Woordenboek. Duitsch-Nederlandsch / Nederlandsch-Duitsch.
1383: SNIJDERS, RIEN, DANSEN, KOOS, - Het Geldersch Landschap 1929-1989. 60 jaar bescherming van natuur en cultuur.
4579: SNIJDERS, M.H., - De kerk in 't midden. Restauratie van een cultuurmonument.
7763: SNIJDERS, DR. A.J.C., - Uit de dierenwereld van het water. Schetsen in woord en beeld van 't leven der lagere diersoorten.
1989: SNYDER,L.L., - De oorlog. (de geschiedenis van de jaren 1939 - 1945).
8753: SÖCHTING, WALTER, - Das Niederlandbuch. Sammlung deutscher und niederländischer Arbeiten.
1266: NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, - National Geographic Magazine. Volume 131, nr. 1 t/m 6, 1967.
9869: THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY, - The Rhododendron and Camellia year book - 1970. Number twenty-four.
3326: NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, - Renaissance. Bakermat van de moderne mens.
3256: NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, - Renaissance. Bakermat van de moderne mens.
7773: SÖDERHOLM, MARGIT, - Als er dauw hangt komt er regen.
557: SOETENDORP,DR J., - Ontmoetingen in ballingschap.
7082: SOISSON, JANINE EN PIERRE, - Kastelen langs de Loire.
2629: SOISSON, JANINE EN PIERRE, - Parijs.
7959: SOISSON, JANINE EN PIERRE., - Kastelen en paleizen van Parijs en omgeving.
69: SÖLLE, DOROTHEE, - Er moet toch meer zijn. nadenken over God.
7964: SOLMAN, PAUL AND FRIEDMAN, THOMAS, - Life and death on the corporate battlefield. How companies Win, Lose, Survive.
1929: SOLZHENITSYN,ALEXANDER, - August 1914.
2764: SOLZHENITSYN, ALEXANDER, - Lenin in Zürich. Chapters.
7864: SOMERSET MAUGHUM, W., - Het Parelsnoer. Een bundel korte verhalen waarin de beste short-stories van tien beroemde auteurs voor u zijn samengebracht.
5516: SOMERSET MAUGHAM, W., - The Razor's Edge. A Novel.
7518: SOMERSET MAUGHAM, W., - Theater. De roman van een actrice.
9245: SORENSEN, THEODORE C., - Kennedy.
2108: SÖRMAN,PY, - Wij,Christina,bij de gratie Gods.
9326: SOSNOSKY, THEODOR VON (SAMENSTELLING), - Meistererzählungen.
9323: SOSNOSKY, THEODOR VON (SAMENSTELLING), - Gedichtschatz.
10602: SOUDIJN, KAREL, - Dilemma's in sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
3395: SOUVARINE, BORIS, - Stalin en het Bolsjewisme.
10273: SPALTEHOLZ-SPANNER, - Handatlas der Anatomie des Menschen. Erster Teil:Bewegungsapparat.
7108: VERSCHILLENDE SPECIALISTEN, - Moment voor… uw kamerplanten. Samengesteld door specialisten op het gebied van bloemen- en plantenverzorging uit binnen- en buitenland.
2904: SPEETJENS-POST, IR. TONNY, - Zelf Groente Kweken.
3705: SPEISER, WERNER, GOEPPER, ROGER ET FRIBOURG, JEAN, - Arts de la Chine. Peinture, Calligraphie, Estampagnes, Estampes.
7681: SPEK, DR. L.A.M. VAN DER, - Bloedgroepen en hare beteekenis voor de praktijk.
111: SPELBERG-STOKMANS, L. (RED.), - Ons Gezinsleven. Een boek voor geestelijke leiding.
3736: SPENGLER, OSWALD, - Jahre der Entscheidung. Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung.
5278: SPEYER, WILHELM, - De katten van Maineweh. (der Kampf der Tertia).
7374: SPIEKER, MANFRED (HRSG.), - Friedenssicherung. Band 4: Die Neuordnung Europas.
3406: SPIELBERG, STEVEN, - Wij zijn niet alleen. Buitenaardse wezens bezoeken de aarde.
6747: SPIGT, LEO, - Moderne huisbibliotheek. Wetswijzer.
8953: SPINDLER, BARBARA (RED.), - Sanssouci. Schlösser . Garten . Kunstwerke.
3523: SPINOZA, BENEDICTUS DE, - Wijsgeerige Fragmenten. Een bloemlezing uit zijn geschriften en brieven.
10505: SPOCK, BENJAMIN, - Baby-en kinderverzorging. Voor nederland bewerkt en ingeleid door Fiedeldij Dop, kinderarts.
10025: SPOERRY, ANNE, - Mama Daktari. Mijn leven als 'vliegende dokter' in Kenia.
4540: SPONSEL, HEINZ, - Genezende krachten van de natuur. Praktisch handboek voor het gezin.
5873: SPORRY, BOB TADEMA, - Arabische parels en Syrische feesten. Vreemde ervaringen in het midden-oosten.
10014: SPREY, K., - Homerus.
4656: SPRING, HOWARD, - O Absalom.
9169: SPRINGER, ANTON, - Handbuch der Kunstgeschichte.
3864: SPRINGER, ANTON, - Handbuch der Kunstgeschichte. I. Das Altertum.
3865: SPRINGER, ANTON, - Handbuch der Kunstgeschichte. II. Das Mittelalter.
3866: SPRINGER, ANTON, - Handbuch der Kunstgeschichte. Neuere Zeit I. und II. Teil.
10607: RUUD SPRUIT, - Hofjes in Nederland.
3808: SPRUIT, RUUD (EINDRED), - Spelen met onzichtbare dingen. Over kunst maken en beleven.
2871: SPRUYT-SPOELSTRA, DR. H.A.C., BREITENSTEIN, P.H., E.A., - Literatuurgeschiedenis van West-Europa.
9370: SPUMANTE, ANDANTE, - Der Beikircher. Ein Konzertführer.
4055: SROUFE, L. ALAN & COOPER, ROBERT G. & DEHART, GANIE B., - Child development. Its Nature and Course.
6371: STAAL, M. VAN DER, - Bart Veltkamp. De ware geschiedenis van een wáár Nederlander, die 'gezuiverd' moest worden.
78: STAAL, ARTHUR, - Onder de gouden zon van het morgenland. Een reis door Egypte,Palestina en Syrië.
5018: STAAL, K.R. VAN, - Van Muzikant tot Reclameman.
4895: STAAL, FRITS, - Over zin en onzin in filosofie, religie en wetenschap.
6510: STAATSBOSBEHEER, - Staatsnatuurreservaten van het Minusterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in beheer bij het Staatsbosbeheer.
1215: STABENOV,CORNELIA, - Henri Rousseau 1844 - 1910.
1650: STÄCKER, KARL-HEINZ EN BARTMANN, ULRICH, - De psychologie van het leven.
8073: STAHL, P.-J., - Poor minette. The letters of two french cats.
115: STAM-DRESSELHUYS, J.P., - Wel en wee in de dorpstuin.
1649: STAM, PROF. DR. F.C., - Herkenning en behandeling van depressies door de huisarts.
2415: STAM, DR. A., - Honderd jaar wereldgeschiedenis. (1870-1970).
10041: STAMPERIUS, HANNEMIEKE, - Brekend vaatwerk. Vrouwenverhalen.
3816: STAMPFLE, FELICE, - De eeuw van Rubens en Rembrandt. 17e-eeuwse Vlaamse en Hollandse tekeningen uit de Pierpont Morgan Library te New York.
6640: STANEK, DR. V.J., - De Grote Encyclopedie van het Dierenrijk.
4534: STANEK, DR. V.J., - De Grote Encyclopedie van het dierenrijk.
882: STAPEL,DR F.W.,HANS MARTIN EN DR H.HOOGENBERK, - Indië schrijft zijn eigen geschiedenis.
4177: STAPELKAMP, A., SCHIPPER, J., - De banier opnieuw geschreven. Geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland in de jaren van de Tweede Wereldoorlog.
6491: STAR BUSMANN, C.W., E.A., - De bange Meidagen van '40.
2533: STAR BUSMANN, C.W., - De Bevrijding.
2303: K.A. VAN DEN (RED.), STAR BUSMANN, C.W., - De slag om Arnhem.
8685: STARING, MR A., - Fransche kunstenaars en hun Hollandsche modellen. In de 18de en in den aanvang der 19de eeuw.
1089: STARING, MR A., - Historische Verkenningen. (een bundel kunsthistorische opstellen.
10556: STARLING, BELINDA, - De vrouw van de boekbinder. Vertaald door Bonella van Beusekom.
6537: STARLING, ERNEST H., - Principles of Human Physiology.
6538: STARLING, ERNEST H., LOVATT EVANS, C., - Principles of Human Physiology.
10561: STAROBINSKI, JEAN, - Geschiedenis van de geneeskunst.
8413: STARREN, HARRY G., - Grootmeesters in Management.
2623: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, - Statistisch zakboek 1984.
2350: STAUGAARD,WALTER, - Schiereiland Europa. (De nieuwe situatie van het Avondland).
7140: STEEG, MARIA TER, - Gaandeweg. Ontmoetingen met bewogen grensgangsters.
10193: STEEHOUDER, M. JANSEN, C, MAAT, K. VAN DER STAAK, J. WOUDSTRA, E., - Leren communiceren. procedures voor mondelinge en schriftelijke communicatie.
9502: STEEL, DANIELLE, - Palomino.
1078: STEEN, DR. J.C. VAN DER, - Geologie.
6599: STEEN,DR J.C. VAN DER (RED.), - Dieren-encyclopedie voor iedereen.
5449: STEENBERGEN, DR. G. JO, - De bekeeringe Pauli.
3886: STEENHOFF, W.J., - Nederlandsche schilderkunst in het Rijksmuseum. (eerste deel).
8477: STEENHORST, RENÉ, - Als het hart hapert. Over het leven na een hartcrisis.
2541: STEENHORST, RENÉ EN HUIS, FRITS, - Joseph Luns. Biografie.
3030: STEENMEIJER, ANNA G. (GEREDIGEERD), - Weerklank van Anne Frank/.
202: STEENMEIJER, ANNA G., - Weerklank van Anne Frank.
10225: DR. REGN. STEENSMA, - Verbeeld vertrouwen. de mens tussen kruishout en doodskop.
6801: STEENSMA, DR. F.A., - Voordrachten over dieetleer en stofwisselingsziekten.
1651: STEENSMA, F.A., BEWERKT DOOR WIJN, DR. J.F. DE EN WEITS, DR. IR. J., - Steensma's voedingsleer.
6523: STEGEMANN, HERMANN, - Weltwende. Der kampf um die zukunft und deutschlands gestaltwandel.
4474: STEIGLITZ, EDWARD J., - A Future for Preventive Medicine.
713: STEIN, GÜNTER, - Burgen und Schlösser in der Pfalz. Ein Handbuch mit 95 Aufnahmen, 8 Farbtafeln und zwei Faltblättern mit Grundrissen.
10289: STEINACKER, ANGELA, - Anti Stress: Yoga.
8565: STEINBECK, JOHN, - Of Mice and Men.
394: STEINBECK, JOHN, RICKETTS, EDWARD F., - Sea of Cortez. A leisurely journal of travel and research.
7226: STEINGRÄBER, ERICH (VORWORT), - Fresken aus Florenz. Die Ausstellung wurde zusammengestellt von der Soprintendenza alle Gallerie per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia.
9371: STEINGRÄBER, ERICH, - Die Neue Pinakothek München.
7151: STEINHAGE, AXEL, FLEMMING, THOMAS, - Chronik 1932. Tag für Tag in Word und Bild.
3766: STEINHAUSEN, PROF. DR. GEORG, - Geschichten der Deutschen Kultur.
4912: STEININGER, R., SCHWAN, H., - De bevrijding van Europa. Kleurenfoto´s uit Amerikaanse archieven.
7342: STEINMETZ, RUDOLF, - Menschenleven in Amerika.
3860: STEINZ, P.W.J., - De Wonderwereld der Beeldende kunst. Een eerste speurtocht in gezelschap van velerlei mee- en tegensprekers.
6905: STEINZ, P.W.J., WIJLEN, H.J. VAN (RED.), - Moeilijke kinderen - Practische boekjes voor ouders en opvoeders (in 10 delen).
6990: STELLINGWERFF, DR. J., - De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit.
6290: STELLWEG, CRI, - Iedereen is tegenwoordig jonger dan ik.
7070: STELLWEG, CRI, SWILDERS, HELEEN, - Het omaboek. Verhalen en gedichten over grootmoeders uit de wereldliteratuur.
10204: STELTMAN, PIET & VAN DE KAM, JAN, - Groene ambachten. Ontmoetingen met buitenmensen.
4483: STEMPVOORT, DR. P.A. VAN, - Petrus en zijn graf te Rome.
5171: STENGER, VICTOR J., - God. The Failed Hypothesis. How Science Shows that God does not exist.
4296: STEPHANEK, MATTIE J.T., - Journey through heartsongs.
4297: STEPHANEK, MATTIE J.T., - Hope through Heartsongs.
9974: STEPHENSON,CARL, - Mediaeval History. Europe from the second to the sixteeth century.
2935: STERCK, DR. J.F.M., - Het leven van Joost van den Vondel.
5567: STERLING, TOM EN DE REDACTIE VAN TIME-LIFE, - De Amazone.
2453: STERLING, TOM EN REDACTIE TIME-LIFE, - De Amazone.
1912: STERN, HORST, - Zo leert u paardrijden.
5636: STERNBERG, FRITZ, - De machten van morgen. Wie beheerst de tweede helft van de twintigste eeuw?.
3979: LEVY STEVEN, - Artificial Life. A Report from the Frontier Where Computers Meet Biology.
6811: STEVENS SIMMONS, JAMES, GENTZKOW, CLEON J. (ED.), - Laboratory Methods of the United States Army.
2492: STEVENS, S.S.; WARHOFSKY, FRED EN REDACTIE LIFE, - Geluid en gehoor.
1805: STEVENSON, ROBERT E. & TALBOT, FRANK H., - Eilanden. levende aarde.
9012: STEVENSON, D.E., - De Rustverstoorder.
755: STEVENSON,R.L., - De fles van Satan.
2924: STEVENSON,ROBERT LOUIS, - Virginibus puerisque and other papers.
2361: STEVENSON,WILLIAM, - De verborgen oorlog.
9625: STEWART, MARY, - Omnibus: Kasteel in de Alpen, Nacht zonder maan, Avontuur in Avignon.
9438: STEWART, FRED MUSTARD, - Wie machtig is sterft alleen.
2457: STEWART, ROBERT EN REDACTIE TIME-LIFE, - Labrador.
33: STIBBE, D.G., - Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde koloniën.
10277: G. VAN DER LEEUW-STICHTING, - Onderbreking. Deel 2: Dit is eht einde niet (Profetie met het oog op het jaar 2000).
1105: STICKELBERGER, EMANUEL, - De levensroman van Hans Holbein. De jongere.
3284: STICKELBERGER, EMANUEL, - Helden der Reformatie. Episoden uit de geschiedenis.
2011: STIERLIN, HENRI, - De Arabieren. Panorama van oude culturen.
6129: STIERLIN, HENRY, - Het Oude Amerika. De wereld van de Maya's, Azteken en Inca's.
131: STIERLIN, HENRI, - Kunstschatten van de Romeinen.
1536: STIERLIN, HENRY, - De Farao's.
8082: STIFTER, ADALBERT, - Erzählungen (in zwei Bänden).
2396: STIKKER, MR. DIRK U., - Memoires. (herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis).
5928: STILLMAN, EDMUND EN DE REDAKTIE VAN LIFE, - De Balkan.
8739: STILMA, LIZE, - Dordrecht in zakformaat.
5784: STILMA, LIZE, - Tegen de wind in. Over het uittreden van kloosterlingen en priesters.
5768: STILMA, LIZE, - God is daar waar men hem binnenlaat. Joodse feesten en hoogtijdagen.
5718: STILMA, LIZE, - Niet alle dromen zijn bedrog. Over mgr. Bekkers.
5732: STILMAN, LIZA, - Weggaan zonder groeten. Op zoek naar de oorzaken van kerkverlating.
3834: STITES, RAYMOND S., - The Arts and Man.
3749: STODDARD, DR. ALAN, - Hoe voorkom ik rugklachten. Vormen van rugpijn - hoe ermee om te gaan en hoe ze te vermijden.
980: STOEP, D.VAN DER, - Het grote kerstboek.
6078: STOEP, D. VAN DER, - Het grote Kerstboek.
6814: STOETT, DR. F.A., - Nederlandse spreekwoorden en gezegden. verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels.
4410: STOETT, DR. F.A., - Nederlandsche Spreekwoorden en Gezegden. (verklaarden in het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald door Dr. F.A. Stoett).
1654: STÖHR, DR. PHILLIP EN SCHULTZE, DR. OSKAR (BEWERKER), - Lehrbuch der Histologie. Mikroskopischen Anatomie des Menschen.
1201: STOKHUYZEN,IR F., - Molens.
6616: STOKHUYZEN,IR F., - Molens.
4014: STOKMAN, MAG. DR. O.F.M., - De Katholieke Arbeidersbeweging in Oorlogstijd.
1914: STOKMAN, MAG. DR. S., - Het Verzet van de Nederlandsche Bisschoppen tegen Nationaal-Socialisme en Duitsche Tyrannie.
8602: STOKVIS, J.J.F. EN LOOI, L.J. VAN (SAMENST.), - Radio Nederland. Een band tusschen den luisteraar en zijn Nederlandschen omroep.
2660: STOKVIS, MR. BENNO, - Advocaat in bezettingstijd.
6810: STOLK, PROF. DR. ANTHONIE, - Grote en kleine spaarders van moeder natuur.
2156: STOLK, PROF. DR. ANTHONIE, - Op reis met de dieren. De geheimen van het trekgedrag.
3672: STOLK, PROF. DR. ANTHONIE, - Op reis met de dieren. De geheimen van het trekgedrag.
5538: STOLL, ARTHUR, - Ein Gang durch Biochemische Forschungsarbeiten.
6826: STOLL, PROFESSOR ARTHUR, - The Cardiac Glycosides. A serie of three lectures.
677: STONE,L.J.,EN CHURCH,J., - Beknopte ontwikkelingspsychologie.
9975: DE STOPPELAAR, J.H., - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog.
7256: STOPPELAAR, R.J. DE, STRIJBOS, JAN P., WIGMAN, A.B., - Een jaar natuurleven: Herfst.
1947: STORM, PAUL, - In vreemde spiegels…. (reisbrieven uit India).
1193: STOUTHAMER, P., - Pierkes vergissing.
774: STRAAT, MR E. (RED.), - Sesam nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis.
1943: STRAATEN, PETER VAN, - Bij ons in het dorp. Een vrolijke geschiedenis voor jong en oud, uitgegeven ter gelegenheid van de verkiezingen van 1977.
7557: STRASBURGER, E., - Streifzüge an der Riviera.
3015: STRASSER, OTTO, - Mein Kampf. Eine politische Autobiografie.
10401: STREETER, EDWARD, - Vader van de Bruid. Een Humoristische Roman.
9746: STRENG, J., - Voorbij het denken. Verkenningen in de westerse mystiek.
726: STREUVELS,STIJN, - De rampzalige kaproen. (een middeleeuwse boerenroman,nageschreven door Stijn Streuvels) ].
52: STREUVELS,STIJN, - Stijn Streuvels' Werken. deel 2.
4395: STRIJBOS, JAN P., - Al zwervende vergaar ik.
470: STRIJBOS,J.P. EN HOORN,D.A.C. VAN DEN, - Galapagos,het laatste paradijs.
2827: STRIJBOS, J.P., VAN DEN HOORN, D.A.C., - Galapagos. Het laatste paradijs.
966: STRONKHORST,L.H. (SAMENST.), - Kerst. (vertelboek).
161: STROOTMAN, DR K.E.W., - Dingen uit het verleden.
10506: STROOTMAN, H., - Wiskundige leercursus, ten gebruike der koninklijke militaire akademie. Gronden der beschrijvende meetkunst, voor de kadetten der artillerie en genie.
4615: STRUGGER, PROF. DR. SIEGFRIED, - Plantkunde (biologie I). Standaard lexicon voor wetenschap en cultuur.
1303: STRUIKSMA, A.J.C. E.A., - Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen.
1655: STRÜMPEL, DR. A. (PROF. UND DIREKTOR DER MEDIZINISCHEN KLINIK A.D. UNIVERSITÄT LEIPZIG), - Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie der Inneren Krankheiten I und II. Für studierende und Ärzte.
6731: STUDER, HANS K. (HOOFDRED.), - Objectief 1968. Het wereldgebeurden in woord en beeld.
6730: STUDER, HANS K. (HOOFDRED.), - Objectief 1967. Het wereldgebeurden in woord en beeld.
3002: STUDER, HANS K. (HOOFDRED.), - Objectief 1967. Het wereldgebeurden in woord en beeld.
3001: STUDER, HANS K. (HOOFDRED.), - Objectief 1966. Het wereldgebeurden in woord en beeld.
5565: STUFKENS, N., - Het Evangelie in de Jongerenwereld. I. De boodschap der kerk / II. Hedendaagsche stroomingen onder de jeugd / III. Onze geestelijke dampkring.
1200: STUIJVENBERG, W. VAN, - 5000 jaar dagelijks leven. (barok en rococo).
8639: STUIJVENBERG, DR J. H. VAN, - Het Centraal Bureau. Een coöperatief krachtveld in de Nederlandse landbouw 1899 - 1949.
2308: STUIJVENBERG, W. VAN, - 5000 jaar dagelijks leven. (het dagelijks doen en laten van de gewone vrouw en man - in krotten en kastelen, in winkels en herbergen, op school en op reis, in bad en in bed).
2310: STUIJVENBERG, W. VAN, - 5000 jaar dagelijks leven. (het dagelijks doen en laten van de gewone vrouw en man - in krotten en kastelen, in winkels en herbergen, op school en op reis, in bad en in bed).
2311: STUIJVENBERG, W. VAN, - 5000 jaar dagelijks leven. (het dagelijks doen en laten van de gewone vrouw en man - in krotten en kastelen, in winkels en herbergen, op school en op reis, in bad en in bed).
6694: STUIVELING, DR G., - Triptiek.
5608: STUIVELING, GARMT, - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een Dichterleven.
6504: STUIVELING, GARMT, - Een eeuw Nederlandse letteren.
7236: STUMMVOLL, DDR. JOSEF (GELEITWORT), - Die Österreichische Nationalbibliothek. Geschichte, Bestände, Aufgaben.
4171: STUTTERHEIM, C., - Kwatrijnen in mineur.
3046: STUTTERHEIM, DR. C.F.P., - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
1350: STUVEL, H.J., - Glorie van het verleden.
6611: STUVEL,H.J., - Grendel van Holland. Hoe Nederland door de gevolgens van een rampspoed voor de tweede keer in zijn bestaan besloot tot een grootscheeps offensief tegen de zee.
4717: STUVEL, H.J., - Grendel van Holland. Hoe Nederland door de gevolgen van een rampsvloed voor de tweede keer in zijn bestaan besloot tot een grootscheeps offensief tegen de zee.
2956: STUVEL, H.J., - Drie eilanden één.
472: STUYVENBERG,WILLEM VAN, - Wonderen van de roofdieren.
6388: SUCHTELEN, DR. NICO VAN, - Tot het al-eene.
1856: SUCHTELEN,NICO VAN, - Het spiegeltje van Venus. (ofwel proeve ener bijdrage tot de geestelijke en morele herbewapening der planeet Valdoloris).
9121: VAN SUCHTELEN, NICO, - Quia Absurdum.
4501: SUDERMANN, HERMANN, - Frau Sorge.
7678: SUE, EUGENE, - De verborgenheden van Parijs. Tweede deel.
98: SUINIAN, LIU EN QUNGAN, WU (EDITORS), - China's Socialist Economy. (An outline history 1949 - 1984).
4910: COMMISSION DE COORDINATION POUR LA PRÉSENCE DE LA SUISSE A L'ÉTRANGER, - La Suisse vue par les autres / La Suisse vue par elle-meme. Politique, Economie, Culture, Société, Nature.
1339: O'SULLIVAN, TIMOTHY, - Thomas Hardy. An Illustrated Biography.
2511: SULLIVAN, ROBERT (ED.), - One Nation. America Remembers September 11, 2001.
10613: SULZBERGER, C.L., - Geillustreerde Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
199: SUMNER, B. H., - Rusland. Heden en verleden.
6423: SÜNDERMANN, HELMUT, - Das Dritte Reich. Eine Richtigstellung in Umrissen.
3073: SUPERVIELLE, JULES, - De os en de ezel van de heilige stal.
1380: SUPF,PETER, - De wereld uit de lucht.
9031: SURENDONK, HUUB, - Het licht moet blijven branden. PGEM 1955-1985.
2340: SÜSKIND, PATRICK, - De duif.
9985: SUSONE, BEATO HENRICO, - Colloquia Dominiciana. cum divino animae sponso perdurante Sacro Convivio.
1692: SUTCLIFFE, BOB, - Hoe groot is jouw wereld?. 100 feiten in beeld.
8699: SUTER, MARGRIT EN AMMAN, JEAN-CHRISTOPHE, - 12 Künstler aus Deutschland.
4720: SUTTON, GEORGE, - Glacer Island. The Official Account of the British South Georgia Expedition 1954-1955.
5612: SUTTORP, DR. L.C., - De Orde der Jezuieten.
3639: SUTTORP, DR. L.C., - Jhr Mr Alexander Frederik dr Savornin Lohman 1837-1924. (Zijn leven en werken).
442: SUYIN, HAN, - De wind in de toren. Mau Tsetoeng en de Chinese revolutie (1949 - 1975).
10143: SVEVO, ITALO, - Nieuwe bekentenissen van Zeno.
1474: SWANENBURG, B.D., - Iwan de Verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. P.V. van Stein Callenfels.
3824: SWANN, PETER C., - Kunst van China, Korea en Japan.
2459: SWIFT, JEREMY EN REDACTIE TIME-LIFE, - De Sahara.
1342: SWIGCHEM,DR C.A.VAN, - Afbraak of restauratie. (Monumentenzorg in Nederland).
780: SWILDENS, HELEEN, - Tocht onder het kruis.
1727: RICHARD SWINBURNE, - Is there a God?.
2374: SWINBURNE, RICHARD, - The coherence of theism. Revised edition.
9809: SWINBURNE, RICHARD, - Faith and Reason.
8778: SWINGLEHURST, EDMUND, - The beauty of Britain.
5700: SWOL, A.C. VAN (RED.), - Sesam Medische Encyclopedie. In drie delen.
6672: SYNGE. M.B., - Ontdekkingsreizen.
7472: SYTZEN, JOB, - Soldaat / Ravijn / Landgenoten.
5069: SZAZ, ZOLTAN MICHAEL, - Germany's Eastern Frontiers. The Problem of the Oder-Neisse Line.
7677: TABAK, LAMPERT (RED.), - Terug naar toen. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfenzeventig jarig bestaan van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
1263: TACX,DRS J.P.M., - Brieven schrijven,een kennis,een kunst.
632: TADDEI, MAURIZIO, - India. Monuments of Civilization.
8532: TADEMA SPORRY, BOB, - De geschiedenis van China.
2878: TADEMA SPORRY,J., - De geschiedenis van China.
20090: TADEMA, AUKE A. TADEMA SPORRY, BOB, - Vallei der Koningen. de graven van de farao's.
7552: TAESCHNER, FRANZ, - Geschichte der Arabischen Welt.
760: TAGORE,RABINDRANATH, - Vuurvliegen.
732: TAGORE,RABINDRANATH, - De vier hoofdstukken.
707: TAGORE,RABINDRANATH, - De riviertrap.
5981: TAILLEUR, MAX, - Jiddisch fruit.
4312: TALIAFERRO, CHARLES, - Contemporary philosophy of religion.
2250: TAMARO, SUSANNA, - De stem van je hart.
3258: TAMBURELLO, ADOLFO, - Japan. Monumenten van grote culturen.
4782: TAMMINGA, D.A., VRIES, K. DE, E.V.A., - Friesland. Feit en onfeit.
8744: R. TAMSMA, - USA Geografie en groei.
9304: TAN, S. C. A., - Schaatsen.
4769: TAN, AMY, - De vreugde- en gelukclub.
4792: TANITIM DANISMANLIK, YAYINCILIK VE, - The Turkish Landscape.
4293: TANNAHILL, REAY, - The Fine Art of Food.
2472: TANNER, OGDEN EN REDACTIE TIME-LIFE, - Nieuw-Engeland.
8704: TAPPESER, RAINER, - Monogramm - polygramm.
1900: TARN,W.W., - Alexander the Great.
3148: TARSOULI, GEORGIA, - Argolis. Mykene - Tiryns - Nauplion - Epidaurus.
10519: TART, DONNA, - De verborgen Geschiedenis. Roman.
10321: TARTT, DONNA, - De kleine vriend.
5262: TARTT, DONNA, - Der verborgen geschiedenis.
7956: TARTT, DONNA, - De Kleine vriend.
5572: TAS, S., - De tweede Wereldvrede.
2884: TAS, S., - De tweede wereldvrede.
500: TAUREL, C.ED., - De aesthetiek der vrouwen-handwerken.
4749: TAUSK, DR. M., - Driehonderd jaar rachitis onderzoek. De Engelsche ziekte in de geneeskunde voorheen en thans 1645-1945.
5135: TAWNEY, R.H., - Religie en de opkomst van het kapitalisme. Een historische studie.
10107: TAYLOR, MATTHEW, - OCR Philosophy of Religion for AS and A2. Second Edition.
10084: TAYLOR, MATTHEW, - OCR Philosophy of Religion for AS and A2. edited by Jon Mayled.
8943: TAYLOR, A.J., - Chateau gaillard. European castle studies III, cenference at battle, sussex 19-24 september 1966.
6610: TAYLOR,SALLY, - Windmills.
1911: TAYLOR, NORMAN, - Flight from Reality.
6460: TEENSTRA, M.D., - De Kinderwereld.
10495: TEFF, MICHAEL, - het dieet van de zakenman. Voor, een langer leven, een alerte geest, een beter sexleven, emer energie, meer aantrekkelijker uiterlijk, zonder honger.
13: TEIRLINCK, HERMAN, - August Vermeylen 1872 - 1945.
1401: TEIRLINCK,HERMAN, - De vertraagde film. (een gedanst,gezongen en gesoroken drama in drie bedrijven).
244: TEIRLINCK,HERMAN, - Het ivoren aapje. roman van Brusselsch leven.
3197: TELLIER, A.W., - Lexicon voor puzzelaars. Alfabetische indeling.
9315: TEMMING, ROLF L., - Die goldene palette. Tausend Jahre Malerei in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
252: TENHAEFF, W.H.C., - Para-Psychologische verschijnselen. in het dagelijks leven.
7300: TENHAEFF, DR. W.H.C., - Inleiding tot de parapsychologie.
10409: TENTOONSTELLING IN HET STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, ZOMER 1938, - Honderd jaar Fransche Kunst. Catalogus, Derde, herziene oplage met afbeeldingen.
7228: TEPE OP, WIM, - XXIV Paepsche Vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam.
2405: TERILL, ROSS, - De gezichten van China. (Morgen, vandaag, gisteren).
8746: TERLOUW, PIET (RED.), - Dit was de spiegel. Een boeiend beeld uit ruim 60 jaren christelijk~nationaal weekbladnieuws ( 1906 - 1969 ).
2959: TERLOUW, FRIDA, - Puttershoek. geschiedenis van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. Puttershoek 1912-1966 en van anderhalve eeuw beetwortelsuiker in Nederland.
2212: TERLOUW, PIET, - Dit was de spiegel. Een boeiend beeld uit ruim 60 jaren christelijk-nationaal weekbladnieuws (1906-1969).
215: TERMEER,DRS HENK, - Nijmegen frontstad. (September 1944 - Mei 1945 / Politiek en vakbeweging).
4743: TERPSTRA, PIETER, - Fries Letterland. Poëzie en proza op Friese bodem.
909: TERPSTRA,DR H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
5024: TERPSTRA, PIETER, - Fries Letterland. Poëzie en proza op Friese bodem.
4703: JANSEN & TERPSTRA (PROD.), - Holland,garden of the world.
9116: TERPSTRA, DR. H., - De nederlanders in voor-Indië.
9128: TERPSTRA. DR H., - Buitenlandse Getuigen van onze Koloniale Expansie.
1469: TERRAINE,JOHN, - The Life and Times of Lord Mountbatten.
8412: TESCH, PROF. DR. J. W., - Op leven en dood. Problemen rondom de chemische en biologische bestrijding van plagen.
2246: TEUNISSEN,DR R., - Bonte vaart door natuur en techniek.
6017: THACKERAY, W.M., - De Kermis der Ijdelheid. Deel I en II.
667: THACKERAY,W.M., - De kermis der ijdelheid. (een roman zonder Held).
742: THACKERAY,W.M., - Een dinertje bij de familie Timmins.
3518: THEIMER, WALTER, - Geschichte der Politischen Ideen.
2768: THEISEN,JOSEF, - Geschichte der französischen Literatur.
1742: THEROUX, PAUL, - Saint Jack.
445: THEROUX,PAUL, - Fong en de Indiërs.

Next 1000 books from Antiquariaat de Steunbeer

5/30