Antiquariaat de Steunbeer
Hozenstraat 2 - 7126 BK Bredevoort, Nederland            Email: steunbeer@kpn-officedsl.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
04209: HECHT, DANIEL, - Geestdrift.
04144: HECKER,DR W.,EN A.C.HEYN, - Geschiedenis der lichaamsoefeningen van de oudheid tot heden.
00236: HEDBERG,HÅKAN, - Die japanische Herausforderung.
06112: HEDIN, SVEN, - Duitschland en de wereldvrede.
08181: HEDIN, SVEN, - Van pool tot pool. Mijn 7500 kilometer lange reis door oostelijk europa, Azië en Australië, Amerika en de poolstreken.
03160: HEDIN, SVEN, - Deutschland en de wereldvrede.
01959: HEEK, PROF. DR. F. VAN, - Het geboorte-niveau der Nederlandse Rooms-Katholieken. Een demografisch-sociologische studie van de geëmancipeerde minderhiedsgroep.
05409: HEEMSKERCK, KEES, - Goud uit het water. Zeeuwse roman.
06468: HEEMSKERCK DÜKER, IR. W.F. VAN, MOLEN, S.J. VAN DER, - Friesland Friezenland.
02643: HEER,FRIEDRICH, - Die grossen Dokumente der Weltgeschichte.
00125: HEER, FRIEDRICH, - Jeugd in beweging.
02151: HEER,FRIEDRICH, - Europa unser.
08271: HEEREN, JAC. J. M., - Kasteel-Raadhuis en Museum van Helmond.
04120: HEERESMA, HEERE, LENNEP, G.L. VAN, BOON, LOUIS PAUL, CAMPERT, REMCO, E.A., - Op Lange Latten. De mooiste verhalen over de wintersport.
04121: HEERESMA, HEERE, LENNEP, G.L. VAN, BOON, LOUIS PAUL, CAMPERT, REMCO, E.A., - Op Lange Latten. De mooiste verhalen over de wintersport.
07868: HEERESMA, HEERE, - Heeresma Helemaal. Verzamelde Verhalen.
00992: HEERESMA, HEERE, - Heeresma Helemaal. Verzamelde verhalen.
09799: HEERING, P., - Indische schetsen.
02193: PROF. DR G.J.HEERING E.A., - De Remonstrantsche Broederschap. (Wat zij is en wat zij wil).
10553: N.F. HEERKENS, - Weekblad Uitkijk (negende jaargang). Van 14 maart tot 18 July.
10552: N.F. HEERKENS, - Weekblad Uitkijk (tiende jaargang). Van 28 augustus tot 25 december).
10555: N.F. HEERKENS, - Weekblad Uitkijk (negende jaargang). Van 29 augustus tot 19 december.
10554: N.F. HEERKENS, - Weekblad Uitkijk (tiende jaargang). Van 1 mei tot 21 augustus.
05861: HEEROMA, DR K. / KAMPHUIS,G., - Pro Patria. De stem van Holland in Vaderlandse Verzen.
07320: HEERTJE, ARNOLD, - Economie in een notendop.
07755: HEERTJE, ARNOLD, NYPELS, FRANS, TAMBOER, KEES, - Verwording van de economie voor de arbeider, ondernemer en kruidenier verklaard. Waarin opgenomen 'De door van een coureur'.
08016: HEES, BERT VAN, - Van afbraak tot opbouw. De sluiting van DEMKA (hoogovens) en het nieuwe beleid van de industriebond FNV.
01759: HEFTING, VICTORINE, - Kinderportretten.
04814: HEFTING, PAUL (RED.), - Oost west forum / East west forum. Japans-Nederlands Beeldhouwers Symposium / Japanese-Dutch Sculptors Symposium.
00663: HEGELER,INGE EN STEN, - En ABC van de liefde.
05581: HEGNER, H.S., - In de ban van de waanzin. Opkomst en ondergang van Hitlers Derde Rijk.
09270: HEIDE, G.D. VAN DER, - Archaelogie van het Zuiderzeegebied. Een herdruk uit ''antiquity and survival''.
01433: HEIDE, GERRIT VAN DER, - Graven naar het verleden. Archeologie van de Lage Landen van Ijstijd tot Middeleeuwen.
02921: HEIDE,G.D. VAN DER, - Van landijs tot polderland. (Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied).
02845: HEIDEMAN,AREND J., - De Graafschapper. (van ideaal tot kruidenierswaar).
06639: HEIDIN, SVEN, - Mijn leven als ontdekker.
00351: HEIDT,A.M., - Catholica. (Geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholieke leven).
02249: HEIJ,J.LA, - Stoomketels en toebehoren.
04397: HEIJBOER-BARBAS, DRA. M.E., - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse kind vroeger en nu.
04136: HEIJBOER,PIERRE, - Kampioenen en krukken in kniebroek. Beelden en berichten uit de kinderjaren van de sport.
01208: HEIJBOER, PIERRE, - Kampioenen en Krukken in Kniebroek. Beelden en berichten uit de kinderjaren van de sport.
00043: VAN DER HEIJDEN, H.A.M., - Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I.
05925: HEIJDEN, DR. M.C.A. VAN DER (SAMENST.), - Spectrum van de Nederlandse Letterkunde. 24-delig (dl. 2 ontbreekt).
03170: HEIJERMAN, ERIK EN WOUTERS, PAUL RED., - Practische filosofie. Toeval en noodzaak, Gevoel en verstand, Privé en publiek, Begrip en misverstand.
08367: HEIJERMANS, HERMAN, - Toneelwerken I, II en III.
01566: HEIJERMANS, L. (DIRECTEUR VAN DE GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST TE A'DAM), - De zorg voor onze gezondheid in het dagelijksch leven.
06025: HEIJERMANS, HERMAN, - Joep's Wonderlijke Avonturen.
06152: HEIJERMANS, HERMAN, - Vuurvlindertje. Een nieuw verhaal voor groote kinderen.
06197: HEIJERMANS, L., - De zorg voor onze gezondheid in het dagelijksch leven.
04553: HEIJMANS, J.A. (SAMENST.), - Oranje Jaarboek 1974. 12 maanden koninklijk nieuws in woord en beeld.
07779: HEIJMANS, J.A., - Gasten van Soestdijk.
08077: HEIJMANS, J. A., - Het dagelijkse leven op soestdijk.
08079: HEIJMANS, J. A., - De zes kleinkinderen van soestdijk.
03718: HEIJNEN, KAREL, TOLSMA, PETER, - Zeilen. Van beginner tot gevorderde.
03591: HEIJNINGEN,MR L.VAN, - De Nederlanden in het jaar 1572. (Het schrik'lijk pleit).
02081: HEILBORN,ERNST, - Zwischen zwei Revolutionen. (Der Geist der Schinkelzeit 1789 - 1848).
02928: HEIMERSON,STAFFAN, - Great figures of the world. (80 political cartoons by EWK (Ewert Karlsson)).
09329: HEINE, ALEXANDER (SAMENSTELLING), - Balladenschatz.
09325: HEINE, ALEXANDER (SAMENSTELLING), - Liederschatz.
09841: HEINE, HEINRICH, - Poesie und Prosa. Eingeleitet und ausgewahlt von Dr. Paul Weiglin.
00392: HEINE, - Heinrich Heines sämtliche Werke.
04070: HEINE, HEINRICH, - Heinrich Heine. Werke in Zwei Bänden.
10458: HEINE, HEINRICH, - das Buch der Lieder.
01567: HEINKEL, PROF. DR. K., - Gastroënterologische platenatlas.
09501: HEINRICH, WILLI, - Droom vogel.
05989: HEINRICH, WALTER, - Der Faschismus. Staat und wirtschaft im neuen Italien.
02786: HEINRICH,W., - Lelietjes-van-dalen of zoiets.
09413: HEINRICH, W., - Het vlees is geduldig.
05918: HEINSBERG, P., - Natuurgeneeswijze in de praktijk. Het medische gezinsboek.
06723: HEISSIG, WALTHER, - Een volk zoekt zijn geschiedenis. De Mongolen en de verloren documenten uit hun gouden tijd.
09763: HEITINK, G. E.A., - Pastoraat en geestelijke gezondheidszorg.
03231: HEITLING, WILLY H., - Oost-Gelderland. Land in beweging.
01091: HEKLER, ANTON, - Ungarische Kunstgeschichte.
01568: HEKMAN, DR. J. (GENEESHEER-DIRECTEUR VAN HET GEMEENTELIJK ZIEKENHUIS AAN DEN BERGWEG TE ROTTERDAM), - Handboek der ziekenverpleging, deel II: Inwendige ziekten.
03198: HELFAND, WILLIAM H., - Medicine & Pharmacy in American Political Prints (1765-1870).
09555: HELLEMANS, KAREL, - Tanka, Haiku, Senryu. Inleiding tot de japanse poëzie.
08442: HELLER, ROBERT, WILLATT, NORRIS, - Die Europäische Revanche. Wie die Amerikanische Herausforderung zurückwiesen wurde.
01863: HELLER, MICHEL EN NEKRICH, ALEKSANDR, - L'utopie au pouvoir. Histoire de l'U.R.S.S. de 1917 à nos jours.
01548: HELLMAN, RAINER, - Controle op multinationale ondernemingen.
09415: HELWEG, ANNEKE, - Freule hip van Amstel.
05962: HEMEL-GURCK, JACQUELINE VAN, - Wind waait over Patagonië. Verhalen.
07671: HEMELRIJK, L.H. (RED.), - Wegwijzer in kunstadvies. Practische informatie over toepassing en financiering van kunst in de werkomgeving.
05663: HEMELS, JOAN, - De emancipatie van een dagboek. Geschiedenis van de Volkskrant.
07144: HEMELS, JOAN, HOEKSTRA, HENK (RED.), - Media en religieuze communicatie. Een uitdaging aan de christelijke geloofsgemeenschap.
07059: HEMERT, J.M. VAN, - Korte levensbeschrijving der Hollandsche graven.
04485: HEMINGWAY, ERNEST, - Over de rivieren en onder de bomen.
01653: HEMINK, G.L., E.A. (RED.), - 75 jaar levensmiddelentechnologie Bolsward 1904-1979.
10165: HENDERSON, MARIAN, - Vlinderkind. Abortus: over beslissen en rouwen.
05384: HENDERSON, SIR NEVILE, - Het falen eener missie. Herinneringen van den Engelschen gezant in Berlijn 1937-1939.
05394: HENDERSON, MARJORIE EN WILKINSON, ELIZABETH, - Whatnot. A compendium of Victorian Crafts & Other Matters.
06116: HENDERSON, SIR NEVILE, - Het falen eener missie. Herinneringen aan den Engelschen gezant in Berlijn 1937-1939.
05149: HENDRICHS S.J., F., - Het Christelijk Getuigenis der Catacomben.
01897: HENDRIKS,SANDER, - Een ideale wereld ?. (het jaar 2000 gezien door de eeuwen heen).
01857: HENDRIKSEN,BISSCHOP TH.G.A., - Van eren en EREN.
04583: HENDRIKSEN, MGR. TH. G.A., - Aan de vergetelheid ontrukt. Leuke belevenissen in lief en leed langs Rijn en Lek.
04514: HENDY, PHILIP, - Some Italian Renaissance-pictures in the Thyssen-Bornemisza Collection.
04863: HENDY, PHILIP, - The National Gallery London.
08128: HENDY, PHILIP, - Die National-Galerie London.
02596: HENRIQUES, FERNANDO, - Facetten der liefde. Een sociologie der sexualiteit.
04219: HENSELMANS, JAN, - De architectuur van het moderne landhuis.
01133: HENSEN, TON, - Culinaire confidenties. 50 recepten voor sauzen en soepen, vlees, vis en gevogelte, groenten en tussengerechten samengest. Door Maitre Philipp.
04085: HERALD, EARL S., - Elseviers wereld der dieren. Vissen.
00540: HERBERT, FRANK EN RANSOM, BILL, - Verrijzenis.
03402: HERBERT, FRANK, - God-Keizer op Duin. Deel 4 van de luisterrijke heelalsage Duin.
01700: HERBERT, FRANK, - Het Dosadi Experiment.
05756: HERBERT, A.P., M.P., - Holy Deadlock.
08354: HERCKENRATH, C.R.C., DORY, A., - Frans Woordenboek. Tweede deel: Frans - Nederlands.
10441: C.R.C. HERCKENRATH, - Fransch Woordenboek. Tweede deel Nederlandsch-Fransch.
03857: HERDER, - Herders Werke.
03361: HERENIUS-KAMSTRA, ANS, - Het gouden huwelijk van Juliana en Bernhard. 50 jaar lief en leed.
03362: HERENIUS-KAMSTRA, ANS, - Juliana 75 jaar, Prinses - Koningin - Prinses. Omzien in bewondering.
03364: HERENIUS-KAMSTRA, ANS, - Juliana 75 jaar, Prinses - Koningin - Prinses. Omzien in bewondering.
04699: HERENIUS-KAMSTRA, ANS, - Juliana, mens en majesteit.
07856: HERENIUS, ANS, - Koninklijke Liefdes.
07863: HERENIUS-KAMSTRA, ANS, - Troonopvolgers van Europa.
09003: HERMANN, HORST, - Ketzer in Deutschland.
06618: HERMANN, GEORG, - Jetje Gebert / Henriette Jacoby.
00662: HERMANS,TOON, - Toonboek.
03158: HERMANS, HUB. (SAMENST.), - De avonturen van de Chicano Kis en andere verhalen.
03911: HERMANS, TOON, - Liggen in't gras.
03913: HERMANS, TOON, - Alles is heimwee.
00117: HERMANS,HANS,EN MAJOOR H.J.J.M.VAN STRAELEN, - Priesters in het veldgrijs.
00253: HERMANS,W.F., - Herinneringen van een engelbewaarder. (De wolk van niet weten).
06378: HERMANS, WARD, - Socratische Gesprekken. De zelfmoord van het Westers burgerdom.
05051: HERMANS, TILLY, OUDHEUSDEN, PIETER VAN, - De kat in de boekenkast. Verhalen over katten.
07199: HERMANS, TOON, - Fluiten naar de overkant.
07198: HERMANS, TOON, - De Danstent in de Wei. Nieuwe versjes en verhalen.
08177: HERMANS, TOON, - Alles is heimwee.
08178: HERMANS, TOON, - Een mooie dag. Dagboek.
08189: HERMANS, TOON, - Fluiten naar de overkant.
04490: HERMANS, GUUS, E.A., - WK '90 Italië. Het officiële WK-boek.
06221: HERMLIN, STEPHAN (HERAUSGEBER), - Deutsches Lesebuch. Von Luther bis Liebknecht.
06631: HERNANDEZ MIR, GUILLERMO, - De Hof der Oranjeboomen.
02127: HEROLD,CHRISTOPHER, - Madame de Staël. (Herrin eines Jahrhunderts).
09819: HERPEN, JAN J. VAN (SAMENSTELLING), - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
02207: HERPEN, JAN J. VAN, - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
07568: HERPEN, RICHARD VAN, - De vleermuizen van mijn jeugd. Journalistieke herinneringen uitgekozen en ingeleid door Johan Diepstraten.
07330: HERPEN, JAN J. VAN, - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
06367: HERRE, FRANZ, - Nation ohne Staat. Die Entstehung der Duetschen Frage.
01093: HERRIOT, JAMES, - James Herriot's Yorkshire.
00081: HERSEY, JOHN, - De muur. Het epos van Warschau.
00854: HERSHON, JOANNA, - Stille waters.
02544: HERTOG, A. DEN, - Willem van Oranje. (Beelden uit het leven van Prins Willem van Oranje - vader des vaderlands).
08150: HERTOG, A. DEN, - Machtig Holland.
04370: HERTWIG, DR. OSCAR, - Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere.
03778: VAN HERWERDEN, H., - Klassieke Schrijvers. Platons Phaidon, over de onsterfelijkheid der ziel.
10245: HERWIG, ROB, - Heesters in kleur. Gefotografeerd door Rob Herwig.
03901: HERWIG, A.J., - Ik kan tuinieren. Practisch handboek voor de tuinliefhebber.
00405: HERWIG, R. (RED.), - Groot Bloemen en Planten Boek. Verzorging van kamerplanten en tuin.
00959: HERWIG, ROB, - 350 kamerplanten en hun toepassing in het interieur.
05556: HERWIG, R., - Groot bloemen- en plantenboek. Deel I: Kamerplanten / Deel II: Tuin.
05752: A.J.HERWIG, - Ik kan planten en bloemen in huis verzorgen.
07434: HERWIG, A.J., - Ik kan tuinieren. Practisch handboek voor de tuinliefhebber.
00293: HERZSTEIN, ROBERT EDWIN, - The War that Hitler won. Nazi Propaganda.
05101: HESSE, HERMANN, - Knulp. Drei Geschichte aus dem Leben Knulps.
07351: HESSE, RICHARD, - Der Tierkörper als selbständiger Organismus.
10408: HESSE, HERMANN, - Musik des Einsamen. Neue Gedichte.
08898: HESSELING, DR. D.C., - Byzantium. Studiën over onze beschaving na de stichting van konstantinopel.
20073: HETTEMA, H., - Grote Historische Schoolatlas. ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandse en algemene geschiedenis.
03315: HETTEMA, FELIX RAGNAR, - Praktisch Reform Handboek.
20067: HETTEMA, H., - Historische Schoolatlas. Derde Vermeerderde druk.
00376: HETTNER,HERMANN, - Geschichte der französischen Literatur im 18. Jahrhundert.
00377: HETTNER,HERMANN, - Geschichte der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert. 2 banden.
00254: HETTNER,HERMANN, - Geschichte der englischen Literatur 1660 - 1770.
06379: HEULE, T. VAN, - Nederland en het Werelddrama. Oorlogsdagboek 1939-1945.
05334: HEUSSI, KARL, - Kompendium der Kirchengeschichte.
02609: HEUSSI, D. DR. KARL, - Kompendium der Kirchengeschichte.
08637: HEUSZ, THEODOR, - De rol van Adolf Hitler in het huidige Duitschland. Een historisch-politieke studie over het nationaal-socialisme.
10546: HEUVEL, J. VAN DEN & PUTTER, C. DE, - Toepassing van tandheelkundige implantaten. Een aanzet tot consensus in de Nederlandse implantologie.
02334: HEUVEL, J.H.J. VAN DEN, E.A., - Een vrij zinnige verhouding. De VPRO en Nederland 1926-1986.
05709: HEUVEL, ALBERT VAN DEN, - Achter de werelddraad. Brieven aan mijn eigen kerkenraad vanuit de achtste Assemblee van de Wereldraad van Kerken.
08879: HEYDEN, TON VAN DER (HOOFDREDACTIE), - Nederland dichterbij Gelderland.
00239: HEYDEN,DR M.C.A. VAN DER (RED.), - 'K wou zo graag verstandig wezen. (geschriften uit de sfeer der verlichting).
06765: HEYDEN, TON VAN DER (RED.), - Nederland Dichterbij: Kastelen.
01318: HEYM, STEFAN, - Vijf dagen in juni. Roman.
00337: HEYN JR,J., - Holland hails you.
07732: HEYN, JAN JR., - Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time.
09035: HEYSE, PAUL EN SPITTELER, CARL, - Verhalend en essayistisch proza. alsmede Gedichten.
01434: HIBBERT,CHRISTOPHER, - Mussolini. (Fascistenleider en dictator).
02749: HIBBERT,CHRISTOPHER, - Versailles.
06661: HIBBERT, CHRISTOPHER, - London. The biography of a City.
02427: HICKS, JIM EN REDACTIE TIME-LIFE, - De eerste imperiumbouwers.
02440: HICKS, JIM EN REDACTIE TIME-LIFE, - De Perzen.
04031: HIDDING, JOH., - Heuvings Haardstee. Roman uit het oude drente.
06628: HIDDING, JOH., - Heuvings Haardstee. Roman uit het oude Drenthe.
01410: HIEGENTLICH,JACOB, - Met de stroom mee.
08463: HIGGINS, RONALD, - Der siebente Feind.
08544: HIGGINS CLARK, MARY, - Verbinding verbroken!. New York in de greep van een seriemoordenaar….
01709: HIGGINS, REYNOLD, - Minoan and Mycenaean art.
05548: HIGGINS, TRUMBULL, - Hotler and Russia. The Third Reich in a two-front War 1937-1943.
06519: HIJMANS VAN DEN BERGH, DR. A.A., LANGEN, DR. C.D. DE, - Leerboek der inwendige geneeskunde. Deel I en II.
03368: HIJMANS, H. (SAMENGESTELD), - Het huis aan den Boschkant. Op den hoek van het korte voorhout te s'-Gravenhage.
06603: HIJMANS,WILLEM,LUITSEN KUIPER EN ANNEMARIE VELS HEIJN, - Rembrandts Nachtwacht. Het vendel van Frans Banning Cocq,de geschiedenis van een schilderij.
03244: HIJMERSMA, HERBERT J., - 100 jaar Vereniging Rembrandt. Een eeuw particulier kunstbehoud in Nederland.
03407: HILDEBRAND, - Camera Obscura.
02054: HILDEBRAND, A.D., VIRULY, A., - Hilversum riep de reiger.
04033: HILLEL, MARC, - In naam van het ras.
09811: HILLEN, JAN DAAN & ARENS, JUUN, - 75 jaar uitzendkracht. Jubileumboek van een onafhankelijke publieke omroep 1923 - 1998.
03446: HILLENIUS, D., - Wat kunnen wij van rijke mensen leren?.
02189: HILLER, HELMUT, STRAUSS, WOLFGANG (HERAUSG.), - Der deutsch Buchhandel. Wesen, Gestalt, Aufgabe.
00943: HILLESUM, ETTY, - Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum 1941-1943.
02001: HILLESUM,ETTY, - Het denkende haart van de barak. (brieven van Etty Hillesum).
07799: HILLIARD, DR. MARION, - Vrouwenarts helpt. Een vrouwelijke arts spreekt openhartig over dingen die een vrouw dwars kunnen zitten.
01746: HILLIER, J., - Utamaro. (Colour prints and paintings).
08232: HILLMAN, MARTIN, - Dwars door de nieuwe wereld.
08731: HILLO, JAN VAN, - Juliana, Koningin der Nederlanden 1948 - 1973. Achter de schermen van de NOS-documentaire.
01358: HILLO,JAN VAN, - Juliana,Koningin der Nederlanden,1948-1973. (Achter de schermen van de NOS-documentaire).
07092: HILLO, JAN VAN, - Juliana. Koningin der Nederlanden 1948-1973.
08023: HILLO, JAN VAN, - Juliana. Koningin der Nederlanden 1948-1973.
01204: HILTERMANN, MR. G.B.J.; BRUYNE, PROF.DR.E. DE (SAMENST.), - Boek van het jaar (uitgave 1952). Al wat zich heeft voorgedaan in 1951, encyclopaedisch geordend tot een document van levende geschiedenis gerangschikt.
02299: HILTERMANN, MR. G.B.J.; BRUYNE, PROF.DR.E. DE (SAMENST.), - Boek van het jaar (uitgave 1951). Al wat zich heeft voorgedaan in 1950, encyclopaedisch geordend tot een document van levende geschiedenis gerangschikt.
02782: HILTERMANN,MR G.B.J., - Dit is Uw wereld. (Spanningen en conflicten van deze tijd).
06482: HILTERMANN, MR. G.B.J., E.A. (RED.), - Atlas van het wereldgebeuren.
04808: HINE, THOMAS, - Populuxe. The look and life of America in the 50s and 60s, from tailfins and TV dinners to Barbie dolls and fallout shelters.
00957: HINTE,DR E.VAN, - Inleiding in het bevolkingsvraagstuk.
02181: HINTE,DR E.VAN, - Inleiding in het bevolkingsvraagstuk.
06389: HINTE, DR. E. VAN, - Stad en Land.
03181: HIRSCH, A.EDGAR, - Handboek der grafologie.
06557: HIRSCHFELD, WILLEM KAREL, - Genetische Untersuchungen über die Haarfarbe beim Hunde.
20017: AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY, - Gold of El Dorado. From the Exhibition Gold of el Dorado: The Heritage of Colombia.
04155: HOAG, TAMI, - Doodsengel. Psychologische thriller.
05773: HOAI, PHAM THI, - Alomvattende liefde.
07053: HÖBER, RUDOLF, - Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe.
01033: HOBMA,J. E.A., - De kruisvlag in top. (Zendingsvertelboek voor school en huisgezin.
05391: HOBSON, J. ALLAN, - Bewustzijn.
07004: HOCHREIN, M., SCHLEICHER, I., - Ärztliche Probleme der Leistungssteigerung.
07627: HOCKING, JOSEPH, - God of Mammon.
10267: HOEFLER, ANGELIKA, - Karma en Reincarnatie. Hoe beproevingen te herscheppen in welslagen en geluk.
04593: HOEFNAGELS, LOU, - De verrekijker. Een boek over film en televisie.
02315: HOEFNAGELS, DR. H., - Een eeuw sociale problematiek. (de Nederlandse ontwikkeling van 1850 - 1940).
02388: HOEFNAGELS S.J., H., - Een eeuw sociale problematiek. Van sociaal conflict naar strategische samenwerking.
02301: HOEK, K.A. VAN DEN (RED.), STAR BUSMANN, C.W., - De bevrijding.
02302: HOEK, K.A. VAN DEN (RED.), STAR BUSMANN, C.W., - De slag om Arnhem.
03296: HOEK, JAAP, - Herstel en vernieuwing. De Nederlandse politiek in de jaren 1945-1955.
04850: HOEK, K.A. VAN DEN (EINDRED.), - Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen.
08095: HOEK, HENRY, - Wanderbriefe an eine frau.
06853: HOEKEMA, A.J., HOUTTE, J. VAN (RED.), - De rechtssociologische werkkamer. Beeld van het rechtssociologisch empirisch onderzoek.
10184: HOEKSTRA, E.G. / HUSEN, L. / BERG. L. / STRUTKOWSKI, - Over Geloven Deel 1 en 2. Leergang godsdienst voor het voortgezet onderwijs,.
07120: HOEKSTRA, HENK, STEEG, LOUIS TER, - De spiegel en de scherven. Over doel en middelen van een katholieke omroep.
00304: HOEKVELD, MARION, - Mekaron. Amazone Indianen.
04896: HOETINK, PROF. MR. H.R., PRESSER, PROF. DR. J., E.A. (RED.), - De Kleine Winkler Prins Supplement.
10443: HOETINK, H.R. (RED.), - Algemene Winkler Prins Encyclopedie. Eerste deel A-Bena.
10444: HOETINK, H.R. (RED.), - Algemene Winkler Prins Encyclopedie. Vijfde deel Haru-Karv.
05836: HOEVEN,J. VAN DER, - De groote verdrukking.
05096: HOFDIJK, W.J.,E.A., - Historische vrouwen. (dichterlijk album).
06769: HOFDIJK, W.J., - Ons Voorgeslacht. Zesde Deel.
20061: O.A. HOFFMANN-AXTHELM, W., - Aktuelle Aspekte der zahnärztlichen Lokalanästhesie.
05014: HOFLAND, H.J.A., - Geen tijd. Op zoek naar oorzaken en gevolgen van het moderne tijdgebrek.
04962: HOFMAN. W, - Nederlands theater jaarboek. Jaarboek nr. 18 seizoen 1968/96.
04225: HOFMANNSTHAL, HUGO VON (AUSGEWÄHLT), - Deutsche Erzähler. Vierter Band.
02688: HOFMANNSTHAL, CHRISTIANE VON, - Ein nettes kleines Welttheater - Briefe an Thankmar Freiherr von Münchhausen.
02625: HOFSTADTER,DOUGLAS R.,DENNET,DANIEL C., - The mind's I. (Fantasies and reflections on self and soul).
03007: HOGBEN, LANCELOT, - De Consequenties van I = I. Wiskunde, óók voor u!.
07307: HOGEBRINK-VISSCHER, L.C.P., - Het binnenste buiten. Inleiding in de gedachtenwereld der psychologie.
04148: HOGENDOORN,CO (NEDERLANDSE BEWERKING), - Tafeltennis.
09004: HÖHER, PETER, - Heimat und Fremde. Wanderhändler des overen Sauerlandes.
05479: HOITINK, A.W.J.H., - Zijn er 'kunstmatige sera' met een bijzondere gunstige werking bij bloedverlies?. Vergelijkend onderzoek over de werking van verschillende kunstmatige bloedvervangmiddelen bij levensgevaarlijke vloedverliezen.
05503: HOITINK, A.W.J.H., - Zijn er 'kunstmatige sera' met een bijzondere gunstige werking bij bloedverlies?. Vergelijkend onderzoek over de werking van verschillende kunstmatige bloedvervangmiddelen bij levensgevaarlijke vloedverliezen.
04594: HOITINK, A.W.J.H., - Zijn er 'kunstmatige sera' met een bijzondere gunstige werking bij bloedverlies?. Vergelijkend onderzoek over de werking van verschillende kunstmatige bloedvervangmiddelen bij levensgevaarlijke vloedverliezen.
07934: HOITINK, DR A W. J. H., ARTS, - Vitamine C en Arbeid. Onderzoekingen over den invloed van arbeid en van Vitamine C-toediening op het menselijk organisme.
20023: HOITINK, A.W.J.H., - Handleiding voor het practicum Physologie.. Deel 1: Haematologie.
10481: HOITINK, A.W.J.H., - De visie van Teilhard de Chardin in de ontwikkelingsgang der ideeën.
08940: HOJER, GERARD UND BRUNNER, HERBERT, - Residenz München.
08938: HOJER, GERHARD, - Schleissheim. Neues schloss und garten, Amtlicher führer.
08939: HOJER, GERARD UND SCHMID, ELMAR D., - Nymphenburg. Schloss, park und burgen.
03569: HOLBORN,HAJO, - Deutsche Geschichte in der Neuzeit,Band 1:. Das Zeitalter der Reformarion und des Absolutismus.
08164: HOLE, CHRISTINA, - British folk Customs.
06975: HOLK, PROF. DR. L.J. VAN, E.A., - Geloofsbezit en Levensrichting. Inleiding tot het Godsdienstig leven in de Remonstrantische broederschap.
06495: HOLLAAR, HENK, E.A. (RED.), - Het Beste uit Moer 69-73.
07412: HOLLAND, ROMAIN, - Mutter und Sohn. Roman.
03434: HOLLAND,CECILIA, - Zuilen van de hemel.
09439: HOLLANDER-BRONDER, W. DEN, - Volwassen mensen huilen niet.
04147: HOLLANDER,HAN, - Hun grootste sportdag.
06258: HOLLEMAN, RIA (RECEPTEN), - Kookboek voor de Philips Magnetron-Oven. Een groot aantal gevarieerde recepten.
04429: HOLLIS, CHRISTOPHER, - De Anderen zijn ook geen Dwazen.
00733: HOLLOWAY, RICHARD, - Kijken in de verte. Een zoektocht naar de betekenis in een tijd zonder god.
03827: HOLM, ERIK, - Tier und Gott. Mythik, Mantik und Magie der südafrikanischen Urjäger.
04435: HÖLSCHER, GEORG, - Das Buch vom Rhein. Eine Schilderung des Rheinstromes und seiner Ufer von den Quellen bis zum Meere unter besonderer Berücksichtigung seiner 2000-jährigen Geschichte.
00857: HÖLSCHER,GEORG, - Das Buch vom Rhein. (eine Schilderung des Rheinstromes und seiner Ufer von den Quellen bis zum Meere unter Berücksichtigung seiner 2000 jährigen Geschichte ).
05095: HOLST, H.R., HUYSMANS, K., EYCK, P.N. VAN EN TEIRLINCK, H., - Wegens uitnemende verdiensten. Toespraken gehouden bij de erepromoties aan de universiteit van Amsterdam.
09498: HOLT, VICTORIA, - Burcht der verschikking.
09406: HOLT, VICTORIA, - Drijfzand.
05129: HOLT, VICTORIA, - Gemaskerde betovering & Vlammen in de nacht.
00068: HOLT, VICTORIA, - In de schaduw van de troon.
01135: HOLTHUSEN, S. VAN, - Het land in gevaar.
06034: HOMER, - The Odyssey.
06035: HOMER, - The Illiad.
01054: HOMEROS, - Odyssee.
03455: HOMEROS, - De avonturen van Odysseus.
05724: HOMEROS, - Ilias & Odyssea.
07951: HOMEROS, - Ilias & Odyssea.
06547: HOMERUS, - Ilias Odyssee.
01496: HOMERUS, - Ilias & Odyssea.
00866: HONDERS, HAN, CONSTANT, JAC. G., - Ontdek Nederland. De schoonheid van 20 nationale landschappen.
01290: HONDERS, J., - Midden-Afrika. Landen en Volkeren.
08761: HONDIUS, DR. J.J.E., - Commentaar op C. Julii caesaris belli gallici libri VII.
06972: HONDIUS, J.M., - Ontmoeting met vorige levens.
00475: HONOUR,HUGH, - Chefs-d'ouvre du mobilier de la Renaissance à nos jours.
06153: HOOFF, ARNOLD VAN DEN, - De Schok der Biologie. Essays over de plaats van de moderne biologie in ons mensbeeld.
08281: HOOFT, DR. W. A. VISSER 'T, - Memoires. Een leven in de oecumene.
08044: HOOGERWERF, AART, - Denken over sterven en dood in de geneeskunde. Overwegingen van artsen bij medische beslissingen rond het levenseinde.
03779: HOOGEWERFF, G.J., - De Noord-Nederlandsche Schilderkunst. (vijfde deel; overzichten, indices).
01146: HOOGEWERFF, DR G.J., - Verbeelding en voorstelling. (de ontwikkeling van het kunstbesef).
03782: HOOGEWERFF, G.J., - De Noord-Nederlandsche Schilderkunst. (derde deel).
03783: HOOGEWERFF, G.J., - De Noord-Nederlandsche Schilderkunst. (vierde deel).
02098: HOOGEWERFF,G.J., - Felix Roma. ( Uit het verleden en heden der zeven heuvelen ).
07752: HOOGEWERFF, G.J., - Felix Roma. Uit het verleden en heden der zeven heuvelen.
07608: HOOGEWONING, ANNE, E.A. (RED.), - Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands. Jaarboek / Yearbook 2002-2003.
07309: HOOGWERF, P.A. EN KNOOP, M., - Wat leert u van zielkunde. Een boek voor allen, die belang stellen in psychologie.
07154: HOOP, DR. J.H. VAN DER, - Nieuwe richtingen in de zielkunde. Het onbewuste en de persoonlijkheid.
05644: HOOPER, KAY, - Amanda.
05077: HOORN, HENK VAN, PLANKEN, TON, VERBAKEL, FRED, - Politiek. Mensen, macht en mogelijkheden.
00494: HOORN, HENK VAN, PLANKEN, TON, VERBAKEL, FRED, - Politiek. Mensen, macht en mogelijkheden.
02268: HOORN, MARGREET VAN, - Een mens om van te houden / Ik kom altijd uit bij jou. Deubbelroman.
00277: HOORN, HENK VAN E.A., - Politiek. (mensen,macht en mogelijkheden).
07632: HOORNSTRA, ANNIUS, MIDDELKOOP, GERT, - De Vrije Ruimte. Nieuwe strategieën voor de Ruimtelijke Ordening.
02560: HOORNTJE, S.J.; JONG, P.E. DE (RED.), - Voordrachten gehouden in het kader van de 8e Groninger internistencursus.
02561: HOORNTJE, S.J.; JONG, P.E. DE (RED.), - Voordrachten gehouden in het kader van de 9e Groninger internistencursus.
03684: HOOYKAAS, DR. C.E., - De Bijbel. Eerste deel Het Oude Testament - Tweede deel Het Nieuwe Testament.
06179: HOOYKAAS, DR. C.E. (RED.), - Tweede Kerstboek voor Jong Holland.
05695: HOOYKAAS, C.E., - Christus bij Rembrandt.
03133: HOPMAN, MARTIN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Acrylaten, Papieren vliegtuigjes, Tunisch haken, Amerikaans-Indiaanse technieken, Lappenbeesten, Mieren-boerderijen, Meubels 'antiek' maken, Appliqueren, Astronomie, Babyvoeding, Manden maken, Batikken..
03134: HOPMAN, MARTIN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Acrylaten, Papieren vliegtuigjes, Tunisch haken, Amerikaans-Indiaanse technieken, Lappenbeesten, Mieren-boerderijen, Meubels 'antiek' maken, Appliqueren, Astronomie, Babyvoeding, Manden maken, Batikken..
03139: HOPMAN, MARTIN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Strandvondsten, Kralenwerk, Bonenzakken, Riemen en gespen maken, Fietsen, Volgels en vogelhuisjes, Verjaardagspartijtjes, Stempelen, Bonsai, Boekbinden, Flessetuinen, Flessen snijden..
05720: HOPMAN, MARTIN (RED.), - Kreatief zijn thuis. Kisten en dozen, matten vlechten, brood, broodfiguren, bier brouwen, knopen maken, calligraferen, zelfbouwcamera's, kaarsen maken, stoelenmatten, kanovaren, karton en bord, goochelen met kaarten.
04684: HOPPENBROUWERS, DR. H.W., JANSSEN, DR. G.B., WOERDEMAN, DRS. T., - De Slangenburg. Kasteel, park en bewoners.
02756: HORDEN, ARIE, - Wij Heeren van Noordeloos.
03665: HÖRING, F.O., - Exotische Krankheiten und Krankheitsverläufe.
10522: HORNBY, A.S., - Oxford advanced learner's dictionary of current English.
00129: HORNE, ALISTAIR, - De 42 dagen. (Frankrijk / Duitsland 1940}.
00765: HORODISCH,ABRAHAM, - De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige.
01321: HORREUS DE HAAS, DR. G., PLOEG JR., H. EN STUIVELING, DR. G. (SAMENST.), - De Wijde Kim. Een bundel proza en poëzie.
00987: HORRINGA, DIRK, - Twee miljoen banen.
09191: HORST, EBERHARD, - Hildegard von Bingen. Die Biographie.
05294: HORST, DR. D. VAN DER, - Van Republiek tot Koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813.
00839: HORST, DR. D.J.H., - Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier.
03184: HORST,J.G. TER,EN E.M.SMILDA (RED.), - Rondom de oude Sint Helenakerk.
04365: HORST, HANNY VAN DEN, - De ambitieuze vrouw. Je baan, de weg omhoog, leiding geven, werken met mannen, de weerstand en het leuke van ambitie en succes.
02191: HORST,HAN VAN DER, - The low sky. Understanding the dutch.
02604: HORST, HANNY VAN DEN, - Dicht bij later. Een meer dan informatief boek voor vijftigplussers.
00063: HORST, K. VAN DER, E.A., - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
05741: HORST, J.M. VAN DER, - Kleine middelnederlandse syntaxis.
01390: HORTZSCHANSKY, GÜNTER, U.A., - Ernst Thälmann. Eine Biographie.
01569: HORVILLEUR, DR. ALLAIN, - De homeopathische huisapotheek. 84 kwaaltjes en lichte aandoeningen zelf genezen, met meer dan 500 onschadelijke maar werkzame middelen.
01676: HOSP, DAVID, - The Betrayed.
10570: HOSSEINI, KHALED, - De Vliegeraar. vertaling Miebeth van Hoorn.
03143: HOUGH, RICHARD, - De vloot die tot ondergang was gedoemd.
03033: HOUGH, RICHARD, - Mountbatten. Hero of our time.
08992: HOUSEHOLD, G., - Het derde uur.
07015: HOUSSAY, BERNARDO A., E.A., - Human Physiology.
01233: HOUSTON, W.J.B., - Orthodontic treatment with removable appliances. Dental practitioner handbook No. 25.
10545: VAN HOUTE, J., - Iodophilic Plysaccharide in Bacteria from the dental Plaque.
04729: HOUTHAKKER, - Master Drawings exhibited by Bernard Houthakker. 1973.
07288: HOUTHAKKER, BERNARD, - Kunstveilingen Sotheby Mak van Waay. Catalogus van de kunstveiling 352: Een collectie Grafiek door Charles Howard Hodges.
05585: HOUTMAN, J., - Wat met Triplex alzo te maken is.
08874: HOUTTE, J.A. VAN. EN 5 ANDERE (RED.), - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
09308: HOUTTE, PROF. DR. J.A. VAN, - Brugge. Vroeger en nu.
03543: HOUTTE,PROF. DR J.A.VAN, - Van ruilverkeer tot wereldhandel.
00290: HOUWAART,D. (EINDRED.), - Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken.
06103: HOUWAART, DICK, - Weinreb. Een witboek.
02417: HOUWENS POST, DR.MR.H., - Het heroïeke leven van Luís Vaz De Camoëns. (Portugees Renaissancedichter en avonturier 1524-1580).
09562: HOUWINK, MR. R. (RED.), - Volk bij den weg.
08206: HOUWINK, MR. R. (RED.), - Volk bij den weg.
00002: HOUWINK, MR R. (RED.), - Volk bij den weg.
08535: HOVE, CHENJERAI, TROJANOW, ILIJA, - Hoeders van de Aarde. Ontmoetingen met de wijzen van Zimbabwe.
04072: HOVIUS, S.J., - Canada en de Canadeezen. Beknopte monografie over land en volk van Canada.
05468: HOWARTH, PATRICK, - George VI. A new biography.
09624: HOWATCH, SUSAN, - Golven der Tijd. Terugkeer naar Oxmoon.
10203: HÖWELER, CASPER, - Inleiding tot de muziekgeschiedenis.
00810: HÖWELER, CASPER, - X-IJ-Z der Muziek.
00041: HOYTEMA, T. VAN, - Vogelvreugd. Een prentenboek voor de lieve jeugd.
08158: HUBER, MAX, - Laientheologie. Gedanken eines alten manner über des Glaubens.
04389: HUBERT, KAREL (RED.), - 25 jaar popmuziek un woord, beeld en geluid. 1983: De jonge supersterren.
04560: HUDSON, KENNETH, - Churchyards and Cemeteries.
01521: HUDSON, KENNETH, - The History of English China Clays. Fifty years of pioneering and growth.
03401: HUEBNER, F.M., - De Romantische Schilderkunst in Vlaanderen (1780-1850).
02402: HUECK-DEHIO, ELSE, - Tipsys Sonderliche Liebesgeschichte. Eine Idylle aus dem alten Estland.
02934: HUETING, ERNEST, JONG, FRITS DE EDZ., NEIJ, ROB, - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
07491: HUETING, ERNEST, JONG EDZ., FRITS DE, NEIJ, ROB, - Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981.
04704: HUF, PAUL (VOORW.), - Satelliet. Beeldende kunst.
07474: HUFELAND, D. CHRIST. WILH., - Guter Rath an Mütter über die wichtigsten Punkte der physischen Erziehung der Kinder in den ersten Jahren.
09723: HUGENHOLTZ, F.W.N., - Floris V.
09646: HUGENHOLTZ, F.W.N., - Floris V.
00368: HUGENHOLTZ, PROF.DR.F.W.N., - Floris V.
01571: HUGENHOLTZ, PROF P.G. (CARDIOLOOG), NAUTA, PROF. DR. J. (THORAX-CHIRURG) EN ROELANDT, DR. J.R.T.R., - Cardiologische syndromen in beeld.
02326: HUGENHOLTZ, PROF. DR. F.W.N., - Floris V.
05911: HUGENHOLTZ, DS. J.B.TH., - Wij mogen niet!. Bezwaren inzake het Oorlogsvraagstuk weerlegd.
05971: HUGENHOLTZ, PROF. DR. F.W.N., - Floris V.
06266: HUGENHOLTZ JR., P.H., - Bloemlezing uit de toespraken en artikelen van P.H. Hugenholtz jr.. Uitgegeven ter zijner nagedachtenis.
09176: HUGHES, QUENTIN, - Fortress. Architecture and malitary history in Malta.
02382: HUGHES, JAMES G., - Synopsis of Pediatrics.
02262: HUGO,VICTOR, - 1793 - Das Jahr des Schreckens.
06728: HUGO, SEAN, - L'imitation. De Notre Seigneur Jésus Christ.
07684: HUGO, VICTOR, - Oeuvres de Victor Hugo: théatre et poésies. Le roi s'amuse / Lucrece Borgia / Marion de Lorme. Hernani.
07666: HUISMAN, DENIS, - L'Esthétique.
08058: HUISMANS, DS. S., - Ta in Tinkstien. Samle Skriften.
20019: HUIZINGA, J., - Keur van Gedenkwaardige Tafereelen uit de vaderlandsche Historiën. Volgens de beste bronnen bewerkt en naar tijdsorde gerangschikt.
00255: HUIZINGA, J., - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 88, aflevering 2.
04853: HUIZINGA, LEONARD, MAZURE, ALFRED, - Een natie onder de nazi´s.
03875: HUIZINGA, J., - Nederland's beschaving in de 17e eeuw.
01248: HUIZINGA,L., - Moet morgen klaar zijn. (Een elf-provinciën symphonie van de Nederlandse aannemerij in kort bestek ).
06207: HUIZINGA, LEONHARD, - Het Wilhelmus.
06542: HUIZINGA, J., - Geschonden Wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving.
04683: HUIZINGA, LEONHARD, - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis. Hagemeijer 1900-1975.
05061: HUIZINGA, J., - Nederland's beschaving in de 17e eeuw.
00308: HUIZINGA,J.H., - Tom,Dick en Harry.
10244: HULS, BERT, - Meer tuinplezier. Fotografie: luc Wauman.
04997: HÜLS, HANS, - Heiden in Lippe. Zur Genese und Struktur eines dörflichen Lebensraumes.
07700: HULS, BERT, OUDSHOORN, WIM, - Het volkomen tuinboek.
05710: HULSHOF, J., WEILER, A., E.A., - Op grond van vertrouwen. De R.K.Kerk in Nederland op de drempel van de 21ste eeuw.
10259: VAN HULST, H. & PLEYSIER, A. & SCHEFFER, A., - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van sociaal democratische arbeiderspartij van 1880 tot 1940.
04845: HÜLSTA, - Vorbildlich Wohnen. Als Ausdruck der Persönlichkeit.
02582: HULTON, PAUL, SMITH, LAWRENCE, - Flowers in Art from East and West.
10131: HULZEBOS, BRAM EN BAKKER, BRAM, - Loden last. Het taboe rond zelfmoord.
08819: HÜNNINGHAUS, K., - Door miljoenen begeerd!. De auto en zijn meer dan honderdjarige geschiedenis.
05471: HUNTER, SAM, - The Museum of Modern Art, New York. The History and the Collection.
01865: HUSSEY,CHRISTOPHER,EN JOHN CORNEFORTH, - English country houses open to the public.
03610: HUTCHINSON, REV. H.N., - The Living Rulers of Mankind.
07975: HUTTER, SIEGFRIED, - über den panzern nach Griechenland.
08094: HUXLEY, ALDOUS, - Point counter point.
09678: HUXLEY, JULIAN, - Memories. I en II.
09561: HUXLEY, ALDOUS, - De wateren werden stil.
02895: HUXLEY,SIR JULIAN, - Religion and philosophy.
03483: HUXLEY, ALDOUS, - De Gioconda Glimlach. Het portret.
04406: HUXLEY, ELSPETH, - Afrika, een uitdaging.
05509: HUXLEY, ELSPETH, - Four Guineas. A Journey through West Africa.
06977: HUXLEY, SIR JULIAN (RED.), - Kunst en Literatuur.
09657: HUYBREGTS, SJEF EN HUIGE, JOHN, - De Geschiedenis van de arbeidersbeweging. Kosmostory 41/42.
00006: HUYGENS,G.W., - Lode Baekelmans.
00016: HUYGENS, F.P EN VEURMAN, B.W.E., - Gelood bestek. leesboek ter voorbereiding van het literatuuronderwijs voor de middenklassen van het VHMO.
01222: HUYGENS, DR. G.W., - De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologische-literaire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sedert de 18e eeuw.
00152: HUYGHE, RENÉ (GENERAL ED.), - Larousse Encyclopedia of Renaissance and Baroque Art.
08034: HUYTS, MR. JOHAN, - Geschiedenis van de Russische Revolutie 1905-1936.
01731: HUYTS,JOH.H., - Johann Heinrich Pestalozzi / De avondstonde van een kluizenaar en hoe Geertrui haar kinderen onderwijst.
01931: HYDE,H.MONTGOMERY, - Secret Intelligence agent.
07606: IBELINGS, HANS (HOOFDRED.), - Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands. Jaarboek / Yearbook 1998-1999.
07460: IBO,WIM, - En nu de moraal …. Geschiedenis van het Nederlands cabaret 1895-1936.
03603: IBSEN, H., - Gedichte von Henrik Ibsen.
01716: ICKES,HAROLD L., - America's House of Lords. (An enquiry into the freedom of the press).
05579: IDZERDA, W.H., - Handboekje der praktische fotografie. Eenvoudige handleiding ten dienste van beginnende en gevorderde amateurfotografen, beroepsfotografen, alsmede voor ieder belangstellende in de fotografie.
09603: IEPENDAAL, WILLEN VAN, - Vaste koers.
01355: IEPENDAAL,WILLEM VAN, - Gegist bestek.
08012: IEPEREN, AB VAN, - Actrices als vrouw, Vrouwen als actrice.
09853: IHRINGER, BERNHARD, - Frauenbriefe aller Seiten.
06633: KAISER WILHELM II, - Ereignisse und Gestalten 1878-1918.
06341: IJSSELING, DR. M.A., SCHEYGROND, DR. A., - Onze Zoogdieren.
09205: VAN IJZEREN, J., - Latijnse Varia. Bloemlezing uit de werken van een tiental latijnse dichters en prozaschrijvers in vertaling bijeengebracht en ingeleid.
07545: IMBER, WALTER, BOESCH, HANS, - India.
04427: DEPARTMENT OF INFORMATION REPUBLIC OF INDONESIA, - Arts and Crafts in Indonesia.
04675: MINISTRY OF INFORMATION, - Oman '94. Sultanate of Oman.
00737: INGALLS,RACHEL, - Dieven.
06916: INGENOOL, A. JR., - Gedenkboek van den ,,Nederl. Middenstandsbond,''. vijf en twintig jaren middenstandsbeweging 1902 - 1927.
04826: INGRAMS, RICHARD, WELLS, JOHN, - Dear Billl. The collected letters of Dennis Thatcher.
09696: INNES, HAMMOND, - Tod auf Leukas.
03441: INNES, HAMMOND, HALL, ADAM, KYLE, DUNCAN, - Grote Avonturen Omnibus. De eenzame skieër / Operatie Tango / Intrige met de dood.
03520: AMERICAN HERITAGE MAGAZINE EN UNITED PRESS INTERNATIONAL, - Churchill. Man van de eeuw.
10472: INTERVIEWS, - Bibeb. Veertien Vrouwen.
04351: VAN INWAGEN, PETER, - The problem of evil.
03983: IONGH, DR. JANE DE, - Margaretha van Oostenrijk. Regentessen der Nederlanden I.
01785: IONGH,DR J.DE,EN KOHNSTAMM,DRS M. (SAMENSTELLERS), - Aanschouw de jaren 1900 - 1950. (een halve eeuw in beeld).
02545: IONGH, DR. JANE DE, KOHNSTAMM, DRS. M., - Wilhelmina. Een levensgeschiedenis in foto's.
02651: IONS, VERONICA, - Mythodologie van de Wereld.
08067: IORGA, N., - Roemeensche kunst en Letterkunde.
00181: IPPEL, CEES, - Gelderland monumenteel. Gelre's verleden in foto's van nu.
04424: NATIONAL MUSEUM OF IRELAND, - Arts and Craftsmen. Irisch Art Treasures.
04478: IRVINE, ALEXANDER, - De heilige in haar hoekje.
10027: IRVING, JOHN, - Een zoon van het circus.
04448: IRVING, JOHN, - De wereld volgens Garp.
04484: IRVING, DAVID, - Der Untergang Dresdens.
00790: IRVING,WASHINGTON, - Rip van Winkel.
03571: IRVING, JOHN, - A window for one year.
04445: IRVING, JOHN, - Bidden wij voor Owen Meany.
04446: IRVING, JOHN, - De beren los.
04349: IRVING, JOHN, - Weduwe voor Een Jaar.
02988: IRVING, WASHINGTON, - The Sketch Book.
05260: IRWIN, MARGARET, - Van koningskind tot koningin. Het verhaal van de jeugd van Elisabeth I van Engeland.
00635: ISAACSON, K.G., - An Introduction to Fixed Applicances.
01049: ISENBERG, IRWIN EN HAYWOOD, RICHARD M., - Caesar. tiende deel van Naar Wijder Horizon serie.
00596: ISING, ALFONS, - Brabantse Schuttersgilden. Vroeger en Nu.
07672: ISWOLSKY, HELEN, - De ziel van Rusland.
00978: ITALIAANDER, ROLF, - Europa ist doch wonderschön!. Ein europäisches Bilderbuch mit Texten von Walter Scheel und Franz Karasek.
04174: NAT. OLYMPISCH COMITÉ ITALIË, - Seoul Festival. Olympische Spelen '88.
04126: NATIONALE OLYMPISCHE COMITÉ ITALIË, - Calgary Festival. Olympische Spelen '88.
04127: NATIONALE OLYMPISCHE COMITÉ ITALIË, - Seoul Festival. Olympische Spelen '88.
04128: NATIONALE OLYMPISCHE COMITÉ ITALIË, - Seoul Festival. Olympische Spelen '88.
07366: IVANJI, IVAN, - Kaiser Diokletian.
01097: IVOI, PAUL D', - Met een kwartje de wereld rond.
01098: IVOI, PAUL D', - Een onoverwinnelijk drietal.
01099: IVOI, PAUL D', - Jean Fanfare.
01100: IVOI, PAUL D', - De neef van Lavarède.
01101: IVOI, PAUL D', - Miljonair tegen wil en dank.
01102: IVOI, PAUL D', - Jean Fanfare.
01103: IVOI, PAUL D', - Millionair tegen wil en dank.
08247: IWANOW, VSEVOLOD, - Oantsertrein 1469 en Partijgenoten.
00185: JABLONSKI, RAFAL (PHOTOGRAPHS), LILEYKO, JERZY (TEXT), - Warsaw.
02849: JÄCKH,ERNST (HERAUSG.), - Kiderlen-Wächter der Staatsmann und Mensch. (Briefwechsel und Nachlasz).
02452: JACKSON, DONALD-JANE; WOOD, PETER EN REDACTIE TIME-LIFE, - Lapland.
08130: JACOB, HEINRICH (ED.), - Der Grinzinger Taugenichts.
08330: JACOBI, H., - Die Saalburg. Führer druch das Kastell und seine sammlungen.
09460: JACOBS, DAVID M., - Alien Complot.
01808: JACOBS,PSZISKO, - Theodoor Jonkheer.
10383: JACOBS, JAN W., - Blijspel achter Blinden.
03515: JACOBSEN, DR. R., - De Magiër der Duizend Kunsten. Het leven van Leonardo da Vinci.
05311: JACOBSEN, H.A., DOLLINGER, H., - Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in foto's en documenten.
02128: JACOBSEN, R., - Prisma.
03010: JACOBSEN, R., - Mozaiek.
02117: JACOBSEN, R., - Kaleidoscoop.
04894: JACOBY, ARNOLD, - Senor Kon-Tiki. Het avontuurlijke ontdekkersleven van Thor Heyerdahl.
00480: JACQUES, J.J., - Door mooi Europa. (schetsen en reisindrukken van Zwitserland en N-Italië).
05688: JAECKEL, PETER, - Die Münzprägungen des Hauses Habsburg 1780-1918 und der Bundesrepublik Österreich 1918-1956.
01875: JAEGER,PAUL, - Het mysterieuze leven van de bloem.
07505: JAEGER, F.A.W., - Reinout.
20096: JAFFÉ, H. L. C. (RED.), - 20.000 jaar schilderkunst. Kleurboek der mensheid.
04918: JAFFE, BERNARD, - Smeltkroezen. Leven en werken der groote scheikundigen.
09485: JÄGER, OSKAR, - Weltgeschichte.
03174: JAGER, DR OKKE, - Daglicht. (Bijbels dagboek).
02195: JAGER, DR OKKE, - Hier koos de Heer zich vaste voet. (Meditatief verslag van een reis door Israël en Jordanië).
00593: JAGER,DR H. DE,EN MOK,DR A.L., - Grondbeginselen der sociologie.
07902: JAGGER, BRENDA, - Spiegel van haar dromen.
00637: JAGTENBERG,F.J.A, - Jonathan Swift in Nederland (1700 - 1800). (een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren).
02927: JALLAND,G.H., - The sporting adventures of Mr Popple.
03425: CLAVELL.JAMES, - Noble House.
07118: JAMES, WILL, - Sun up. Tales of the cow camps.
08410: JAMIN, HERVÉ, - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636-2001.
01887: JAMOT, PAUL, - La peinture au musée du Louvre. école Française.
06802: JAMOT, PAUL, - La peinture au musée du Louvre. école Française.
02385: JANIS,IRVING L., - Personality. (dynamics,development and assessment).
10080: JANKOWSKI, MARTIN SANCHEZ, - Islands in the Street. Gangs and American Urban Society.
08828: JANSEN, H.H.M., - Auto test 79 10e Editie. Uitgebreide overzichten van ruim 1500 automodellen.
04659: JANSEN, G.H., - Verzonken Spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen.
00324: JANSEN,G.H., - De eeuwige kroeg. (hoofdstukken uit de geschiedenis van het openbaar lokaal ).
00345: JANSEN,PROF.DR. H.P.H., - Levend verleden. (De Nederlandse samenleving van de prehistorie tot in onze tijd).
03620: JANSEN VAN GALEN, JOHN, VUIJSJE, HERMAN, - Willem Drees. Wethouder van Nederland.
03233: JANSEN, PIERRE, - Nieuw leven in een oude provincie. Tien jaar Gelderse arbeid van de bevrijding in 1945 tot de herdenking in 1945.
02167: JANSEN, G.H., - Verzonken Spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen.
06187: JANSEN, MARC, - Een showproces onder Lenin. Het voorspel van de Grote Terreur.
07542: JANSEN, DERK, - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
07592: JANSEN, CILLY (EINDRED.), - Pokon. Architectuurcentra in Nederland / Architecture centre in the Netherlands.
07650: JANSEN, CILLY, - Thijs Asselbergs - Stadsarchitect van Haarlem 1990-1994.
03533: JANSMA,PROF. DR T.S., - Tekst en uitleg.
02810: JANSMA,MR K., - Lely. (Bedwinger der Zuiderzee).
07988: JANSMA,KLAAS E.A., - 10.000 Jaar geschiedenis der nederlanden.
01814: JANSSEN, PIERRE, - Kunstgrepen. Televisie alsof het gedrukt staat.
01128: JANSSEN, PIERRE, - Vincent van Gogh is niet meer. (en andere herinneringen).
09849: JANSSEN, HANS E.A., - Moderne huisbibliotheek. Baby's en peuters.
08584: JANSSEN, MARLIE, - Vitamines en mineralen. De werking van vitamines en mineralen en hun nut voor een gezond en vitaal leven.
00021: JANSSEN, EVERT, - Nederland 1884. Vreemd Vaderland - Vertrouwd Volk.
03835: JANSSEN, PIERRE, - Kunstgrepen. Televisie alsof het gedrukt staat.
03996: JANSSEN, S.J., EM., - Frederik van Eeden.
07402: JANSSEN, RAF, BONS, ANDRÉ, - De ziekte van het gangbare. In stelling tegen gangbare arbeid en gangbare gezondheid.
01038: JANSSEN DE LIMPENS,MR K.J.TH., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
20037: JANSSEN, PIERRE, - Het dagelijks leven. In opdracht van Ahold in het najaar van 1986 ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van Albert Heijn.
10338: JANTZ J, RICHARD, - Ventura Publisher 2,0. Academic Service PC boeken.
08321: JAPIKSE, DR. N., - De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau.
00537: JAPIKSE,DR N., - De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau.
02531: JAPIKSE, DR. N., - De geschiedenis van het huis van Oranje Nassau.
06657: JAPIKSE, DR. N., - De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau.
04948: JAPIKSE, DR. N., - De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau.
01909: JAPIKSE, DR. N., - De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. Deel II.
04172: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W., WINTER, JONKVROUWE J.M. VAN, - Nederland voor honderd jaar. 1859-1959.
02119: JAPPE ALBERTS,DR W.,EN JKVR.J.M.VAN WINTER, - Nederland vóór 100 jaar 1859 - 1959. (Gedenkboek t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Nillmij ).
02135: JAPPE ALBERTS,PROF. DR W., - De middeleeuwse stad.
02330: JAPPE ALBERTS, DR. W. EN WINTER, JONKVROUWE J.M. VAN, - Nederland voor honderd jaar. 1859 - 1959.
05452: JAPPE ALBERTS, DR. W., HULSHOFF, A.L., - Het Frenswegener Handschrift. Betreffende de geschiedenis van moderne devolutie.
05696: JAPPE ALBERTS, PROF.DR W., - De middeleeuwse stad.
05126: JAPPE ALBERTS, W., RUTGERS, C.A., - Cronica Illustrum Dominorum de Brederueden.
02025: JAQUES,NORBERT, - Natuur en volk van de Stille Zuidzee.
02909: JAURÈS,JEAN, - Geschiedenis der Fransche revolutie. 4 delen.
01966: JAURÈS,JEAN, - Geschiedenis der Fransche revolutie.
00929: JAURÈS,JEAN, - Geschiedenis der Fransche revolutie.
06069: JEAN JAQUES, JUGE DE, - Rousseau. Dialogues.
06806: JEAN BOGERT, L., - Nutrition and Physical Fitness.
01818: JEANNENEY, G., RINGENBACH, G,, - Traité de la Transfusion Sanguine.
08440: JELINEK, ELFRIEDE, - De Pianiste.
03900: JELÍNKOVÁ, MARIE, - De Siertuin.
04690: JELLEMA, R., - Gereedschappen, Steigers en Werktuigen in het bouwvak.
01110: JELLEMA, R., MEISCHKE, IR M.C.A. EN MULLER, IR. J.A., - Bouwkunde voor het middelbaar technisch onderwijs, deel III.
02239: JELLEMA,R., - Gereedschappen,steigers en werktuigen in het bouwvak.
08344: JENKINS, ELIZABETH, - Gloriana. Königin Elisabeth I. von England.
05844: JENNINGER, DR. PHILIPP (PRÄSIDENT DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES), - Fragen an die Deutsche Geschichte. Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart.
07828: JÉQUIER, GUSTAVE, - Considérations sur les religiones Égyptiennes.
02336: JERICKE, ALFRED, DOLGNER, DIETER, - Der Klassizismus in der Baugeschichte Weimars.
00452: JERMAN,GUNNAR, - New Norway 3. (Meeting the challenge of the oil age).
00453: JERMAN,GUNNAR, - New Norway 4. (An industrialised nation enters the 80's).
03737: JEVTOESJENKO, JEVGENI, - Een plaats voor wilde bessen.
05373: JHABVALA, RUTH PRAWER, - Out of India. Selected Stories.
04638: JILEK,F.EN MAJER,J., - National technical museum Praha.
01129: JINARAJADASA, - Grondbeginselen der kunst-uitdrukking.
04250: JITTA, MARIETTE JOSEPHUS, - Licht door kleur.
02778: JOACHIMSEN, PAUL, - Vom Deutschen Volk zum Deutschen Staat. Eine Geschichte des deutschen Nationalbewusstseins.
01368: JOAD, DR. C.E.M., - Filosofie voor onze tijd.
03206: JOCHIMSEN, MARGARETHE, - Kunst, Europa. Schweiz. 63 deutsche Kunstvereine zeigen Kunst aus 20 Ländern.
10106: JOHN, J. VIDELER, - Avian Flight. Bird flight has always intrigued mankind. This book provides and up-to-date account of our existing knowledge on the subject, offering new insights and challenging some established views.
09047: JOHN, ROBERT ST., - Israel.
00384: JOHNSON, PAUL (EDITOR), - The Oxford book of British Political Anecdotes.
00672: JOHNSON,UWE, - Twee kanten.
01165: JOHNSON, HUGH, - Hugh Johnson's wijngids 1995. Namen, feiten, jaargangen, beschrijvingen, kwaliteitsoordelen.
02465: JOHNSON, WILLIAM WEBER EN REDACTIE TIME-LIFE, - Baja California.
05651: JOHNSON,PAUL, - The civilization od ancient Egypt.
02564: JOHNSON, MARTIN, - Bavianenland.
10384: JOHNSON, EYVIND, - De Weg naar onzekerheid. Uit het zweeds vertaald door Greta Baars-Jelgersma.
06593: JOHNSON,MARTIN, - Safari. Filmjacht op groot wild in Midden-Afrika.
07034: JOHNSTONE, RUTHERFORD T., - Occupational Diseases. Diagnosis, Medicolegal Aspects and Treatment.
04907: JOIN-DIÉTERLE, CATHERINE, - Les décors de scene de l'opéra de Paris. Al'époque romantique.
09953: JOLLES, ANDRÉ, - Bezieling en vorm. Essays over letterkunde.
05977: JOLLY, HUGH, - Kinderverzorging en opvoeding.
00717: JONCKHEERE,KAREL, - De kolibri fluistert. (Indiaanse sprookjes).
03991: JONCKHEERE, KAREL, - Tocht van Z.M. Leopold III in het Amazonegebied.
10103: GARETH A. JONES AND J. MARY JONES, - Elementary Number Theory.
04140: JONES,CLARENCE, - Tennis.
07871: JONES, JAMES, - 's Levens Taptoe.
05602: JONES, S.R., - London Triumphant.
02820: JONG, DR L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Deel 11b:Nederlands-Indië,2 banden.
10010: JONG, DE E.P. E.A., - Arbeidsongeschiktheid in discussie.
09539: JONG, DR. L. DE, - Het Koningkrijk der Nederlanden in de tweede Wereldoorlog. Delen 1 t/m 11 compleet, 24 banden.
02674: JONG,DR L.DE, - De bezetting. 5 delen.
03107: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 7: Mei '43 - Juni '44.
03108: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 8: Gevangenen en Gedeporteerden.
05308: JONG, DR. L. DE, - De Bezetting. Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Nederlandse Televisie-Stichting over Nederland in de Tweede Wereldoorlog.
00511: JONG, MARTIEN J.G. DE, - Van Bilderdijk tot Lucebert. Tekst en context van Nederlandse gedichten.
03101: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1: Voorspel.
03102: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 2: Neutraal.
03105: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5: Maart '41 - Juli '42.
03106: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 6: Juli '42 - Mei '43.
00649: JONG EDZ.,PROF. DR F. DE (RED.), - Repertorium van de sociale wetenschappen. (deel 4:Moderne geschiedenis 1815 - heden).
03445: JONG, L. DE, - De Bezetting.
01371: JONG,DAVID DE, - Maurits Dekker. (zijn persoon en zijn werk).
01487: JONG,EELKE DE,EN HANS SLEUTELAAR (VERZ. EN BEW.), - Sprookjes van de Lage Landen.
02111: JONG,DR L.DE, - De bezetting,5 deeltjes.
02523: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4: mei '40 - maart '41 - eerste en tweede helft.
02534: JONG, KOLONEL A.P. DE (SAMENST.), - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmact.
02552: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 2: Neutraal.
02551: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1: Voorspel.
02553: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: Mei '40.
02554: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4: Mei '40 - Maart '41.
02555: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5: Maart '41 - Juli '42.
02556: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 6: Juli '42 - Mei '43.
02557: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 7: Mei '43 - Juni '44.
02558: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 8: Gevangenen en gedeporteerden.
03103: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: Mei '40.
03104: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 4: Mei '40 - Maart '41.
04024: JONG, DR. L. DE, - De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.
03308: JONG EDZ., FRITS DE, - Wij willen ellende wenden. Een eeuw sociaal-demokratische antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.
04115: JONG, E.S. DE, - Frysk Sinteklazeboek.
05982: JONG, DR. L. DE, - De Bezetting. Beeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd op de televisie.
06118: JONG, DE OTTO J., - Nederlandse kerkgeschiedenis.
06684: JONG, DR. K.H.E. DE, - De Grieksche Mysteriën.
04916: JONG, EDZ., FRED DE, - Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakbewegingen, zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten.
07251: JONG, DR. L. DE, - Tussentijds. Historische studies.
08039: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11b: Nederlands-Indië II.
08038: JONG, DR. L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11b: Nederlands-Indië II.
03018: JONG, JAAP DE, BURGER, PETER, - Onze taal!. Zestig jaar strijd en liefde voor het Nederlands.
03431: JONG, A.M. DE, - De grote zomer. Merijntje Gijzen's jonge jaren.
08651: JONG, DR. L. DE, - Het illegale werk. Fragmenten uit Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
10387: DE JONG, A.M., - De Dolle Vaandrig. roman van Breero's leven.
07019: JONGBLOED, PROF. DR. J., - Overzicht van de Physiologie van den Mensch.
05790: JONGE, J.A. DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994.
08678: JONGE, PIET DE ( RED. ), - Les Extremes se touchent. la collection d'art moderne du musée boymans-van beuningen Rotterdam, Institut Néerlandais, paris 7 fevrier - 29 mars 1992.
03075: JONGH, D.K. DE (ED.), - Acta Physiologica et Pharmacologica Neerlandica. Volume VI. Subsidized by the Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
02516: JONGH, DR. S.E. DE, - Inleiding tot de algemene farmacologie.
05141: JONGMA, JOHAN, - Het aanzien van vijf jaar: '50-'54. Vijf jaar wereldnieuws in beeld.
06149: JONKER, PROF. DR. H., - Zuid-Afrika in opspraak.
09593: JOODE, TON DE, - Feesten in Nederland.
00015: JOODE, TON DE, - Feesten in Nederland.
03288: JOODE, TON DE, - Feesten in Nederland.
01917: JOODE, TON DE, - Folklore in het dagelijks leven. Gewoonten en gebruiken in de lage landen.
06794: JOODE, TON DE, - Feesten in Nederland.
05597: JOODE, TON DE, BERNARD, PETER, - De Mens en het Water. Bruggen, Sluizen en Kanalen in Nederland en België.
03826: JORDAN, JEFF, - Pascal's Wager. Pragmatic Arguments and Belief in God.
07051: JORDAN, PROF. DR. H.J., - De Levensverrichtingen van den Mensch.
06873: JORES, ARTHUR, - Der Mensch und seine Krankheit. Grundlagen einer anthropologischen Medizin.
08689: JORIS, YVONNE EN DUINEN, KOOS VAN, - Het geschilderde beeld.
03525: JORISSEN,DR TH., - Historische karakters.
03524: JORISSEN, DR TH., - Historische studiën.
06739: JORISSEN, DR. THEOD., - Historische Karakters.
06738: JORISSEN, DR. THEOD., - Historische Bladen.
04179: JOSSELYN,DR IRENE M., - Het gelukkig kind.
09964: JOWETT, BENJAMIN, - The dialogues of Plato. Volume 2: The Symposium & Other Dialogues.
06005: JOY, CHARLES R., ARNOLD, MELVIN, - Het Afrika van Albert Schweitzer.
02628: JUCKER,ERNST, - Belevenissen in Rusland.
00282: JUDD, DENIS, - Gevallen tronen,verdwenen vorstenhuizen.
02566: JULIEN, DR. PAUL, - Kampvuren langs de evenaar.
07370: JUNCK, ROBERT, - De toekomst is reeds begonnen. Macht en onmacht van Amerika.
08363: JÜNGER, J.F., - Die gute Ehe. Ein Ehestandsgemälde.
00517: JUNIUS INGERMAN, K.J., - Een slavenband als ereteken.
05716: JUNKER, HERMANN, - Pyramidenzeit. Das Wesen des Altägyptischen Religion.
00163: JUST, DR LEO, - Frankreich und das Reich im Wandel der Jahrhunderte.
10209: JUSTI, LUDWIG, - Geschichte der Kunst. Dargestellt an ihren Meisterwerken in tafeln und begleitendem Text.
02414: KAAM, BEN VAN, - Parade der mannenbroeders. (Protestants leven in Nederland 1918 - 1938).
06710: KAAM, BEN VAN, MEIDEN, ANNE VAN DER, - De dominee gaat voorbij. Familiealbum van driekwarteeuw protestants leven in Nederland.
07328: KAAM, BEN VAN, - Parade der Mannenbroeders. Protestants leven in Nederland 1918-1938.
01446: KAAM, BEN VAN, MEIDEN, ANNE VAN DER, - De dominee gaat voorbij. Familiealbum van driekwarteeuw protestants leven in Nederland.
05175: KAAS ALDARBA, MEIA, - Inleiding tot de poëzie van Henriëtte Roland Holst.
05588: KADT, J. DE, - Verkeerde Voorkeur.
07207: KAFÁFIS, K.P., - Verzamelde Gedichten. Deel I: De 154 gedichten / Deel II: 95 jeugdverzen en anekdota.
00238: KAFKA, FRANZ, - De gedaanteverwisseling.
03920: KAFKA, JOHN, - De terugkeer van Rogero.
02489: KAFKA, FRANZ, - Vijf depressieve vertellingen. Met een psychiatrische analyse door Jules Bemporad.
00110: KAFKA,FRANZ, - Verzameld werk.
02002: KAGIE,RUDIE (SAMENST.), - Ooitgebeurd. (Schrijvers vertellen,vertellers schrijven over wat ze echt beleefden).
05091: KÄHLER, HANS, - Het Romeinse rijk.
03751: KAHN, DR. FRITZ, - Het sexuele leven van de mens.
01219: KAHN,DR F., - Het leven van de mens,2 delen.
01573: KAHN, DR. FRITS EN HEIJERMANS H.L. (BEWERKT EN HERZIEN), - Het sexuele leven van de mens.
08436: KAISENBERG, MORTIZ VON, - König Jérome Napoleon. Ein zeit- und lebensbild.
03714: KALÉKO, MASCHA, - Verse für Zeitgenossen.
07694: KALFF, DR. G., - Westeuropeesche Letterkunde. Eerste en tweede deel: 15de - 16de eeuw / Hervorming en Renaissance.
01084: KALK, W., - Uitgangspunten behandeling edentate patiënt. Syllabus symposium C-prothese.
04577: KALMA, J.J., - Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu.
08836: KALOGEROPOULOU, ATHENA G., - Korinthia Alt-Korinth. Isthmia - Diolkos - Heräon - Sikyon - Modern - Korinth - Loutraki.
07277: KALSHOVEN, ARNOLDINA, - De diplomatieke verhouding tusschen Engeland en de Republiek der Vereen. Nederlanden 1747-1756.
03084: KAM, JAN VAN DE, - Rivierenland. Plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en Ijssel.
02949: KAM, JAN VAN DE, - Rivierenland. Plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en Ijssel.
00077: KAM, JAN VAN DE, - Rivierenland. Plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en Ijssel.
02078: KAM, JAN VAN DE, - Op de grens van land en zee. (Portret van de Wadden).
06843: KAM, JAN VAN DE, - Op de grens van land en zee. Portret van de Wadden.
20029: KAM, JAN VAN DE, - Rivierenland. Plant, dier en mens in het gebied van rijn, maas, waal en ijssel.
08912: KAMERLING, DR. Z. EN ZEHNTER, DR. L., - De indische natuur. Algemeen natuurwetenschappelijk bijblad van het Archief voor de Java suikerindustrie.
06360: KAMMEIJER, J.H.D., - 5 Jaar onder Deutschen druk. Geschiedenis van de Duitsche bezetting in de jaren 1940-1945 voor nu en later.
00332: KAMMER, HILDE, BARTSCH, ELISABET, - Jugendlexicon Nationalsozialismus. Begriffe aus der Zeit der Gewaltherrschaft 1933-1945.
05288: KAMP, A.F. (RED.), - De Technische Hogeschool te Delft 1905-1955.
01147: KAMP, JURIAAN, - Omdat mensen er toe doen. naar een economie voor iedereen.
02614: KAMP, MR. A.F., - 's Konings oudste dogter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank.
00482: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Jungle Pimpernel. (Controleur B.B.).
03173: KAMPEN,ANTHONY VAN, - Het land dat God vergat.
00483: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Het laatste bivak. (in aansluiting op Jungle Pimpernel,c ontroleur B.B.).
01145: KAMPEN, ANTHONY VAN, - De verloren Vallei.
07485: KAMPEN, ANTHONY VAN, - Bouwen op mensen. Vijfenzeventig jaar Hollandsche Beton Groep.
02823: KAMPHAUSEN,ALFRED, - Schleswig-Holstein.
03597: KAMPINGA,HERMAN, - De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw.
07883: KAN, MR. J. VAN, - Inleiding tot de Rechtswetenschap.
04170: KAPPELHOF, DRS. A.C.M., - Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis.
10024: KARKO, KATE, - Namma. Een waargebeurde Tibetaanse liefdesgeschiedenis.
10013: KARNEZIS, PANOS, - Kleine schandalen.
01019: KARNOW, STANLEY AND THE EDITORS OF TIME-LIFE BOOKS, - South-East Asia.
01948: KAROL,K.S., - Eeuwig China … in beweging !. (Het ware gezicht van 'het andere communisme').
04384: KARPMAN, BEN M.D., - Case studies in the psychopayhology of crime. A reference source for research in criminal material.
05222: KARSEMEIJER, DR. J., KAZEMIER, DR. G., - Nederlands na 1600. Proza en Poëzie.
05940: KARSEMEIJER, DR. J., TEIPE, DRS. M.B., - Nederlandse Letterkunde I en Iia. Figuren en Werken.
04131: KARSTKAREL, PETER, PRINS, PIET (EINDRED.), - Elfstedentocht 1997. De tocht van 4 januari in woord en beeld.
04822: KASSELAKI, VASSILIKI, - Reizen in de tijd. Griekenland gezien door de werken van buitenlanders en door beelden van het moderne Griekenland.
00880: STICHTING VRIENDEN DER GELDERSCHE KASTEELEN, - 1965-1975.
06439: KÄSTNER, ERICH, - Kästner für Erwachsene.
06490: KÄSTNER, ERICH, - Der Tägliche Kram. Chansons und Prosa 1945-1948.
08223: KÄSTNER, ERICH, - Georg und die Swischenfälle.
08224: KÄSTNER, ERICH, - Drei Männer im Schnee. Eine Erzahlung.
00594: KATCHA,VAHÉ, - Een schip vol Jappen.
03274: KAUFMAN, PAMELA, - Het schild met de drie leeuwen.
07060: KAUFMANN, DR. K., - Intellectuele Arbeid.
06011: KÄUTNER, HELMUT / SCHOLTEN, MR. L.W.G., - De dagen onzer jaren 1957. De roman 'De Grens' alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land gebeurde in het jaar 1 dec. 1956 - 31 dec. 1957.
06554: KAVAFIS, K.P., - Honderd Gedichten. Uit het Nieuwgrieks vertaald.
02894: KAVANAGH, P.J. & MICHIE, JAMES, - The Oxford Book of Short Poems.
08466: KAY, ERNEST (ED.), - Men of Achievement, Volume two 1975.
08048: KAYSER, WILHELM, - Trenck, de Pandoer. Roman van een avonturier.
10353: KAYZER, WIM, - Vertrouwd en o zo vreemd. over geheugen en bewustzijn.
07751: KAZANTZAKI, NIKOLAI, - Toda-Raba.
03422: KAZANTZAKIS,NIKO, - Christus wordt weer gekruisigd.
01804: KAZANTZAKIS, NIKO, - Kapitein Michalis.
09161: KAZEMIER, DR. G., - Literatuurbeschouwing in meervoud. Herdruk van artikelen uit het tijdschrif voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
02563: KEARTON, C., - Met de camera door oerwoud en steppe. Op jacht naar dieren en mensen.
10483: KEATE, E.M., - Hampton Court Palace. A short popular guide to the palace and gardens.
08730: KEDWARD, RODERICK, - De anrachisten. Onmacht van het geweld.
02733: KEDWARD,RODERICK, - De anarchisten. (De onmacht van het geweld).
02406: KEEGAN, J. (REDACTIE), - Who is who?. (Encyclopedie van markante figuren uit de Tweede Wereldoorlog).
01574: KEEP, P.A. VAN EN HASPELS, A.A., - Oestrogeentherapie. in climacterium en postmenopauze.
07820: KEES, HERMANN, - Der Götterglaube im alten Ägypten.
08638: KEGGE, CORNELIS MARINUS, - De evangelisch-sociale beweging in Duitsland.
00779: KÉHAYAN, NINA EN JEAN, - De straat van de rode proletariër.
07524: KEIDEL, PROF. DR. WOLF D., - Kurzgefasstes Lehrbuch der Physiologie.
01452: KEIZER,MADELON DE, - Het Parool 1940-1945. (Verzetsblad in oorlogstijd).
03497: KEIZER, W.G.N. DE, - Naar de tropen.
06336: KEIZER, MADELON DE, - Appeasement en aanpassing. Het Nederlandsch bedrijfsleven en de Deutsch-Niederländische Geseelschaft 1936-1942.
08456: KELLER, WERNER, - Oost minus west = nul. Het westen bouwt een machtig Russisch rijk.
04007: KELLER, GOTTFRIED, - Züricher Novellen.
07550: KELLER, N., - China.
02569: KELLER, N., - China.
05375: KELLY, FRANK K., - Your Freedoms: the Bill of Rights.
01572: KELSCH, WOLFGANG, - Wolfenbüttel. Häuser und Portale einer fürstlichen Residenz.
06598: KEMP,NORMAN, - The conquest of the Antarctic.
08419: KEMPE, DR. G. TH., - Misdaad en Wangedrag. Voor, tijdens en na den oorlog.
06306: KEMPE, DR. G.TH., - Misdaad en wangedrag. Voor, tijdens en na den oorlog - Opstellen over criminologie.
09938: KEMPEN, B.G.A. EN VELZEN, N. VAN, - Werken en Wonen. 75 jaar nationale wooningraad.
09522: KEMPERS, DR. K. PH. BERNET, - Muziekgeschiedenis. Vierde, uitgebreide en herziende druk.
02942: KEMPIS, THOMAS A, - De navolging van Christus.
10411: KEMPTER, LOTHAR, - Aphorismen. Flocken 1969.
00095: KENNAN, GEORGE F., - Een leven in schetsen.
00210: KENNAN, GEORGE F., - Russia & The West. under Lenin and Stalin.
08742: KENNEDY, ROSE FITZGERALD, - Alles hat seine stunde, Meine lebenserinnerungen.
02684: KENNEDY, LODUWIC, - The trial of Stephen Ward.
05881: KENNEDY, ARTHUR G., - A concise Bibliography for students of English. Systematically Arranged.
03809: KENNY, ANTHONY, - The God of the Philosophers.
10323: KENTIE, PETER, - Webdesign & HTML in de Praktijk.
05493: KENYON, OLGA, - 800 Years of Women's Letters.
06645: KEPPELMÜLLER, B., - De Triomf der Harmonie. Het leven van Johannes Keppler.
00720: KERDIJK,F., - Alle gekheid op 'n stokje.
08591: KERNER VON MARILAUN, A., - Het leven der planten. Tweede deel.
08592: KERNER VON MARILAUN, A., - Het leven der planten. Vierde deel.
08590: KERNER VON MARILAUN, A., - Het leven der planten. Derde deel.
05045: KERNKAMP, J.H., - Vijftiende-eeuwse rentebrieven van Noordnederlandse steden.
03382: KERR, WALTER, - Het geheim van Stalingrad.
01575: KERREBIJN, DR. K.F. E.A., - Cara bij kinderen.
04823: KERS, MARTIN, - Europese Kunsten.
01420: KERVERN,CHARLES, - Sailors and their ships. (seafaring through the ages).
09433: KESSEL, JOSEPH, - Brunnen der Parzen.
04220: KESSEL, J. VAN, - De 12000 dansers van de maagd. Volksmystiek en politiek protest in Noord Chili.
07646: KESSEN, ANTOINE A.L.G.M., - Bestuurlijke vernieuwing in grensgebieden. Een onderzoek naar intergemeentelijke grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands/Belgisch grensgebied.
05803: KESTING, MARIANNE, - Bertolt Brecht in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
04543: KESTING, ANNA MARIA, - Anton Eisenhoit. Ein Westfälischen Kupferstecher und Goldschmied.
03316: KETCHUM, ROBERT GLENN, - The Tongass. Alaska's vanishing rain forest.
03036: KEULEMANS, MAARTEN, - Exit Mundi. De 50 beste scenario's.
06238: KEUS, IR. H.I., - De ondernemer en zijn sociaal-economische problemen.
06948: KEY, CHARLES E., - A Book of Recent exploration.
08317: KEYER, S.E.J., - De macht van de onmacht. Tien jaar om het zekerheidsdenken te doorbreken en tot vernieuwing te komen.
09440: KEYES, MARIAN, - De Belofte.
08119: KEYES, FRANCES PARKINSON, - The Ambassadress.
05592: KEYSER, C. DE, - Inleiding in de geschiedenis van het Westerse Vormingswezen.
07261: KEYSER, MARJA, - Dirk Philips 1504-1568. A Catalogue of his printed works in the University Library of Amsterdam.
05302: KEYSERLING, GRAF HERMAN, - Das Reisetagebuch eines Philosophen. Der kürzeste Weg zu sich selbst führt um die Welt herum.
10508: KHEDAIRI, BATOEL, - De Hemel leek nabij. roman over irak.
04566: KIDSON, PETER, - De Wereld der Middeleeuwen. Bouw-, schilder- en beeldhouwkunst, manuscripten, metaal- en glaswerk.
00198: KIEFL, FRANZ X., - Leibniz.
00894: KIELICH, WOLF, - Vrouwen op ontdekkingsreis. Avonturiersters uit de negentiende eeuw.
05639: KIELICH,WOLF, - Vrouwen op avontuur. In corset en crinoline door de wildernis.
06461: KIELLAND, ALEXANDER L., - Arbeiders.
10235: KIEZER, - Atrium Tuinplanten. Kies en Combineer uw tuinplanten.
09198: KILLIAN, HANS, - Auf Leben und Tod. Vita Somnium Breve.
08963: KING, D.J. CATHCART AND PERKS, J. CLIFFORD, - Manorbier castle.
02147: KING, STEPHEN, - De Beproeving.
04023: KING, ADMIRAAL ERNEST J., E.A., - De strijd in den Grooten Oceaan. Amerika slaat raak.
07394: KING, BOLTON, - The Life of Mazzini.
02624: KINGMA,PROF.DR M.J.,E.A. (RED.), - Rugpijn.
01578: KINT, A. EN DOCKX, P., - Klinisch beeld van oppervlakkige Mykosen en Pseudomykosen.
02679: KIP, H.J.F., - Vervoeging der Fransche werkwoorden.
09025: KIPLING, RUDYARD, - Verhalen.
00741: KIPLING,RUDYARD, - Het wenshuis en andere verhalen.
07908: KIRCHNER, JOACHIM, - Franz Heckendorf.
07912: KIRCHNER, JOACHIM, - Erich Waske.
02110: KIRST,HANS HELLMUT, - Generals-Affären.
05984: KIRST, HANS HELLMUT, - 08-15 Het einde. Roman.
05677: KISCH, MR. I., BEEKERS, L.M., - Huwelijken van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen in Nederland.
05684: KISHON, EPHRAIM, - Kein Applaus für Podmanitzki. Satirisches.
07514: KISMAN, A.K., - E.J. Planten. Stadsgeneesheer en burgemeester te Doetinchem 1768-1832.
09934: KIST, JOHANNES, - Fürst-und erzbistum Bamberg. Leitfaden durch ihre Geschichte.
06390: KIST, J.R., - Daumier. Verslaggever van zijn tijd 1832-1872.
02760: KISZLING,DR JOHANNES B., - Geschichte des Kulturkampfes in deutschen Reiche. 3 delen.
02113: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J., - Europeesche 'Totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels.
00826: KJELLGREN,JOSEF, - Mensen bouwen een brug.
10412: KLAAR, ADALBERT, - Beiträge zu Planaufnahmen österreichischer Burgen II. Niederösterreich 4. Teil. Beilage zu Mitteilungen der Kommission für Burgenforschung und Mittelalter-Archäologie nr. 23.
00463: KLAARENBEEK, MR J., - Reizen en trekken in de dierenwereld.
00461: KLAARENBEEK, MR J., - Jachttechnieken in de dierenwereld.
00460: KLAARENBEEK, MR J., - Reuzen van de dierenwereld.
01639: KLAAS, JOE, - Dodenmars.
03265: KLAASEN, GERARD (SAMENST.), - Aanzien Kerk en Godsdienst. In Nederland en België 1945-1985.
09337: KLAAUW, BART VAN DER, - KLM vliegtuigen.
03729: KLAGES, LUDWIG, - Goethe als Seelenforscher.
05513: KLAGES, LUDWIG, - Handschrift und Charakter. Gemeinverständlicher Abriss der graphologischen Technik - Mit Handschriftproben.
07259: KLAGES, LUDWIG, - Graphologie.
10564: PANDORA KLASSIEK, - Tacitus. Historiën.
07865: KLATT B. EN BAUMANN, H., - Muret-Sanders encyklopädisches, english-deutsches und duetsch-englisches Wörterbuch.
09949: KLAVERSTIJN, BAS, - Samentwijnen. Via fusie naar integratie.
02636: KLEFFENS,E.N.VAN, - Belevenissen. (deel I 1894-1940).
08641: KLEI, JAC. VAN DER, VEENBAAS, JOH., - Oude verhalen, historische personen. Leesboek voor de hoogste klassen der lagere school.
01812: KLEIJN, L. J., - Naam- en zaakregister op P.J. Troelstra's Gedenkschriften.
09316: KLEIJNTJENS, J., - Leerboek der Nederlandsche geschiedenis.
09317: KLEIJNTJENS, J. EN HUIJBERS, DR. H.F.M., - Leerboek der Nederlandsche geschiedenis eerste deel.
07134: KLEIJWEGT, ARIE, - De dansorkesten van de BBC en andere herinneringen.
08995: KLEIN, PETER W., - 1000 jaar vaderlandse gescheidenis.
00381: KLEINPENNING,DR J.M.G., - Geografie van de landbouw.
05305: KLEIST, HEINRICH VON, - Sämtliche Werke. Band 1, 2 und 4.
02044: KLEIWEG DE ZWAAN,PROF. DR J., - Doelstelling en ontwikkeling der anthropologie.
00196: DE KLER, JAN, - Een kwiekeling ver in de 80.
07516: KLERK, PROF. DR. L.F.W. DE, - Gewogen Evenwicht. Liber Amicorum aangeboden aan prof. dr. G.M. van Velthoven.
06385: KLERK, JOOST DE, - De weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad.
01564: KLEVER, W.N.A., - Archeologie van de economie. de economische theorie in de Griekse oudheid.
04264: KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP, - Tentoonstelling van schilderijen door Oud-Hollandsche en Vlaamsche meesters.
06634: KLIEMANN, HORST, - Die Werbung fürs Buch. System und Praxis der Bichhändlerischen Reklame.
07324: KLIEMANN, HORST, - Werkzeug und Technik des Kopfarbeiters.
00355: KLIEST, AART J. (VOORZITTER LKG), - Vijfentwintig jaar LKG. Een kwart eeuw inzet voor belangen en idealen.
07704: KLIJN, JAN, VOS, WILLEM (ED.), - From Landscape Ecology to Landscape Science.
10242: KLINK, J.L., - Bijbel voor de kinderen. Deel 1 het oude testament, met zingen en spelen & Deel 2 het nieuwe testament, met zingen en spelen.
09321: KLINK, DR. J.L., - Bijbel voor de kinderen. Deel II, Het nieuwe testament met zingen en spelen.
08994: KLOEK, ELS (RED.), - Verzameld verleden. veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis.
00514: KLOK, DRS R.H.J., - Archeologisch reisboek voor Nederland.
04160: KLOK, DRS. R.H.J., - Archeologisch reisboek voor Nederland.
00028: KLOMP, MIEP, - Maastricht.
00590: KLOMPMAKER,DR H., - Wereldgeschiedenis van orehistorie tot heden.
01360: KLOOS, A.H., - Het achterste van de tong. Oordeel en vooroordeel van een man uit de vakbeweging.
07967: KLOOS, A.H., - Vakbeweging nu en straks. Met een geleide van A. H. Kloos.
00777: KLOOSTERMAN, PROF. DR. G.J. (INL.), - Sex in Nederland.
00650: KLOPPERS,P.J., - Nederland en Oranje in beeld en schrift. (de geschiedenis van ons vaderland aan Neêrlands volk verhaald).
08245: KLOPPERS, P.J., - Nederland en Oranje in beeld en schrift. Zesde deel. De geschiedenis van ons Vaderland aan Neerlands volk verhaald.
04585: KLOSS, ALBERT, - Von der Electricität zur Elektrizität. Ein Streifzug durch die Geschichte der Elektrotechnik, Elektroenergetik und Elektronik.
04086: KLOTS, PROF. DR. A.B. EN KLOTS, E.B., - Elseviers wereld der dieren. Insekten.
00247: KLUIN, H (RED.), - De vriend des huizes. Jubileum nummer, 1882 1932.
02233: KLUTH,HEINRICH, - Wonderen van de vooruitgang.
01546: KLUVERS, C.J., - Het kadaster, de hypothecaire boekhouding en het scheepsrigister.
20024: KNAP, J.J. (RED.), - Oude paden. weekblad voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk.
02049: KNAP,HENRI,EN ANNIE M.G.SCHMIDT, - De man zus,de vrouw zo.
20013: KNAP, J.J. (RED.), - Oude paden. Orgaan voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk.
06167: KNAP CZN., DS. J.J., - De Dageraad des Heils. Twaalf Tafereelen uit de Heilige Schrift.
20027: KNAP, J.J. (RED.), - Oude paden. Weekblad voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk.
09255: KNAPPERT, PROF DR. L., - Verloving en Huwelijk in vroeger dagen.
03547: KNAPPERT,PROF. DR L., - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw.
07717: KNAPPERT, DR. L., - Het zedelijk leven onzer vader in de achttiende eeuw.
02795: KNAUF, ERICH, - Empörung und Gestaltung. Künstlerprofile von Daumier bis Kollwitz.
09582: KNAUS, OTTO, - Künstler am Hofe Carl Theodors. Die Gestalter des Schwetzinger Schloßgartens.
02428: KNAUTH, PERCY EN REDACTIE TIME-LIFE, - De ontdekking van metaal.
02454: KNAUTH, PERCY EN REDACTIE TIME-LIFE, - De Canadese wouden.
01579: KNEEP, DR. P.A. EN JASZMAN, DR. J., - Vrouwen tussen 40 en 60. meer weten betekent minder problemen voor de vrouw voor, tijdens en na de overgangsjaren.
03378: KNEF, HILDEGARD, - Het vonnis.
03458: KNEF, HILDEGARD, - Een gegeven paard.
02862: KNEF, HILDEGARD, - Het Vonnis.
07203: KNEF, HILDEGARD, - Een gegeven paard.
07954: KNEF, HILDEGARD, - Der gechenkte Gaul. Bericht aus einem leben.
04836: KNEPFLÉ, G.A., - In Naam der Menschheid. De wereld spreekt vonnis over nazi-Duitsland. Neurenberg 1945-1946.
06117: KNICKERBOCKER, H.R., - De Roode Handel lokt. Wat en hoeveel koopt Europa van de Sovjets?.
07445: KNIGGE, J., - Historisch perpectief: Wereldgeschiedenis van de 20e eeuw. Boek I (1900-1945) en Boek II (1945-heden).
08823: KNIPPING, DR. JOHN B. EN GERRITS, DR. M., - Het kind in Neerlands beeldende kunst.
08644: KNIPPING, DR. JOHN B. EN GERRITS, DR. M., - Het kind in Neerlands beeldende kunst.
03681: KNIPPING, DR. JOHN B., - Kunstschatten van alle tijden. Bouwkunst - Beeldhouwkunst - Schilderkunst - Nijverheidskunst - Vanaf de voorhistorie tot aan onze tijd.
20097: KNIPPING, JOHN B., - Kunstschatten van alle tijden. Bouwkunst - beeldhouwkunst - schilderkunst - nijverheidskunst vanaf de voorhistorie tot aan onze tijd.
09386: KNITTEL, JOHN, - Abd-El-Kader. Roman uit het marokkaansche atlas gebergte.
08457: KNÖBL, KUNO, - Vietcong. De onzichtbare vijand.
06828: KNOOP, A.A. (ED.), - Ballistocardiography and Cardiovascular Dynamics. Proceedings of the First World Congress on Ballistocardiography and Cardiovascular Dynamics.
06941: KNOOP. A.A. (ED.), - Ballistocardiography and Cardiovascular Dynamics. Proceedings of the First World Congress on Ballistocardiography and Cardiovascular Dynamics.
06945: KNOOP, A.A., - Experimentele onderzoekingen over de ultra-laagfrequentie verplaatsingsballistocardiographie. Experimental investigations on the ultra-low frequency displacementballistocardiography.
00153: KNOPP, GUIDO EN SCHOTT,HARALD, - Die Saat des Krieges. (1938-1939 Hitlers Angriff auf Europa).
06591: KNORR,HELMUT, - Dwars door de sahara.
06592: KNORR,HELMUT, - Door steppe en oerwoud.
01369: KNOWLES, DAVID (ED.), - The Monastic Constitutuions of Lanfranc.
02812: KNUTTEL WZN, DR. G., - De Nederlandsche Schilderkunst. Van Van Eyck tot Van Gogh.
03869: KNUTTEL, IR. G. EN KRUGER, IR. J., - Bouwkunst. Een ontwikkelingsgeschiedenis van 3000 j. v. Chr. tot heden.
05913: KNUVELDER, GERARD, - Onachterhaalbre tijd. Vijftig jaar grasduinen in literatuur.
07440: KNUVELDER, GERARD, - Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde.
09521: KOCH, WILLI A., - Musisches Lexikon. Künstler, Kunstwerke und Motive aus Dichtung, Musik und bildender Kunst.
07097: KOCH, PROF. DR. EBERHARD, - Allgemeine Elektrokardiographie.
04385: KOCKS, DR. G.H. EN POEL, DR. J.M.G. VAN DER, - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel I: Groningen en Deel II: Overige provincies.
00588: KOEHLER,H., - Het praktische tuinboek. (Het complete boek voor de tuinliefhebber).
00879: KOEKKOEK, LIDEWIJ DE, - Schatkist van een Bankier. Kunst en Architectuur bij Van Lanschot.
06644: KOELENSMID, A.J.A., - Het persoonlijk voortbestaan na de dood. Een beknopt overzicht van de voornaamste aanwijzingen voor het persoonlijk voortbestaan, bezien uit parapsychologisch gezichtspunt.
09982: KOEN, KARLEEN, - Als door een donkere spiegel.
09662: KOENEN, M.J., DREWES, J.B., - Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal. tevens vreemd-woordentolk.
00675: KOENEN, M.J., ENDEPOLS, J., - Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal. Tevens vreemde-woordentolk.
01510: KOENEN, M.J., - Wolters' Zakwoordenboek. Nederlands.
03040: KOENEN, M.J., - Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal.
00191: KOENEN, M.J., - Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal.
00194: KOENEN, M.J. & ENDEPOLS, J., - Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal.
03266: KOESEN, WIM (SAMENST.), - Aanzien 45-50. Vijf jaar wereldnieuws in beeld.
03267: KOESEN, WIM (SAMENST.), - Aanzien 45-50. Vijf jaar wereldnieuws in beeld.
03666: KOESEN, WIM (SAMENST.), - Het aanzien van tien jaar: 30-40. Tien jaar wereldnieuws in beeld.
04578: KOESEN, WIM, - Duizend jaar Oranje. De geschiedenis van ons Vorstenhuis.
07363: KOESEN, WIM (SAMENST.), - Het aanzien van tien jaar: 20-30. Tien jaar wereldnieuws in beeld.
02626: KOHN,HANS, - De duitse geest. (de vorming van een volk).
09222: KÖHNE, G. EN WORTEL, TH. P. H. (RED.), - De Speelwagen, 4e jaargang. Populair tijdschrijft in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in noord-holland boven het ij (Hollands Noorderkwartier).
09220: KÖHNE, G. EN WORTEL, TH. P. H. (RED.), - De Speelwagen, 3e jaargang. Populair tijdschrijft in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in noord-holland boven het ij (Hollands Noorderkwartier).
09218: KÖHNE, G. EN WORTEL, TH. P. H. (RED.), - De Speelwagen, 2e jaargang. Populair tijdschrijft in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in noord-holland boven het ij (Hollands Noorderkwartier).
09219: KÖHNE, G. EN WORTEL, TH. P. H. (RED.), - De Speelwagen, 5e jaargang. Populair tijdschrijft in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in noord-holland boven het ij (Hollands Noorderkwartier).
09217: KÖHNE, G. EN WORTEL, TH. P. H. (RED.), - De Speelwagen, 7e jaargang. Populair tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in noord-holland boven het ij (Hollands Noorderkwartier).
09223: KÖHNE, G. EN WORTEL, TH. P. H. (RED.), - De Speelwagen, 6e jaargang. Populair tijdschrijft in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in noord-holland boven het ij (Hollands Noorderkwartier).
00727: KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. (RED.), - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
06445: KOHNSTAMM, PROF. DR. PH., - Democratie in de Branding.
09909: DE KOK, W., - Moeder worden.
06615: KOK, RUUD H.M. / KEES SCHERER, - Holland. Een andere kijk op Holland.
04549: KOK, DRS. M. DE (RED.), - De informatiemaatschappij. De gevolgen van de micro-elektrische revolutie.
05247: KOK, T.L., BELD, C.A. VAN DEN, E.V.A., - Venster op de overheid.
03459: KOKKEN, DR. SHA, - Seksuele Techniek. in woord en beeld.
09476: KOKKOKA, - Koka Shastra. en andere geschriften uit India over de liefde.
07794: KOLBENSCHLAG, DR. H., DOEPFNER, DIPL.-ING. D.C., - Gestaltendes Handwerk 1963.
04653: KOLLÁROVÁ, MGR. EVA, - Songs about the Slovak Earth, Work and Bread.
06788: KOLLER, F., DUCKERT, F., STREULI, F., - Pathogenesis and Treatment of Thromboembolic Diseases. Including Coronary, Cerebral and Peripheral Thrombosis.
00892: KOLLEWIJN NZ,A.M. (RED.), - Tijdschrift voor geschiedenis. (1e jaargang:1886).
01264: KOLSTEREN, A., - Prisma-vreemde-woordenboek.
07137: KOMAN, MR. A., VERKADE, MR. D.W.F., - Compendium van het auteursrecht.
01094: KOMRIJ, GERRIT, - Papieren tijgers.
03066: KÖNIG, JOEL, - David door de mazen van het net.
10541: KONIG, K.G. & HOOGENDOORN, H., - Tandheelkundige preventie en haar wetenschappelijke basis.
01111: KÖNIG, KLAUS G., - Karies und Kariesprophylaxe.
01792: KONING, JOHAN EN HAIGTON, ALFRED, - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen op het gebied van letterkunde. Jaargang 83, Aflevering 7..
03212: KONING, DAVID, - Danskunst zonder meer. Taal en teken van het hedendaagse ballet.
06210: KONING, DR. J.A. DE, - Onze Tijd.
06577: KONING, DR. J.A., - De Beginselverklaring van het vrijzinnig Protestantisme. Een toelichting.
06430: KONRAD, HEINRICH (ZUSAMMENST.), FRIEDRICH, HANG (HERAUSG.), - Napoleons Englandkampf. Napoleon über Seekrieg und Kolonialpolitik Englands.
09392: KONSALIK, HEINZ-GÜNTHER, - Strafbataljon 999.
10599: KONSALIK, HEINZ, G., - Als een vlucht wilde ganzen.
09608: KONSALIK, HEINZ G., - Het vrouwenschip.
09553: KONSALIK, HEINZ G., - Huwelijksstormen.
04149: KONSALIK, HEINZ G., - De greep naar de sterren / Ware liefde wint altijd. 2 romans in één boek.
04506: KONSALIK, HEINZ G., - Een zomer met Danitsja. Roman.
00757: KONSALIK, HEINZ G., - Liefde in de Stille Zuidzee.
03494: KONSALIK, HEINZ G., - Schip in de nevel.
03612: KONSALIK, HEINZ G., - Natasja. de zwarte engel.
01398: KONSALIK, HEINZ G., - Liefde laat alle bloemen bloeien.
02166: KONSALIK, HEINZ G., - De vloek van de groene stenen.
02300: KONSALIK, HEINZ G., - Kozakkenliefde.
02757: KONSALIK,HEINZ G., - Liefdesnachten in de Taïga.
03725: KONSALIK, HEINZ G., - Bloedmafia.
04091: KONSALIK, HEINZ G., - Dubbelroman. Waar de palmen ruisen / Terugkeer naar Angela.
03414: KONSALIK, HEINZ G., - Het Kinderziekenhuis.
04524: KONSALIK, HEINZ G., - Liefde in de Stille Zuidzee.
04532: KONSALIK, HEINZ G., - Liefde in de Cariben.

Next 1000 books from Antiquariaat de Steunbeer

6/1