Antiquariaat de Steunbeer
Hozenstraat 2 - 7126 BK Bredevoort, Nederland            Email: steunbeer@kpn-officedsl.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4022: BAKKER, PIET, - Groot-Brittannië.
4020: BAKKER, PIET, - Australië.
4021: BAKKER, PIET, - Frankrijk.
4019: BAKKER, PIET, - Zwitserland.
3701: BAKKER, PIET, - Canada.
3500: BAKKER, PIET, - Canada.
3501: BAKKER, PIET, - Italië.
3499: BAKKER, PIET, - Australië.
4674: BAKKER, B., FLEURBAAY, E., GERLAGH, A.W., - De Verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
4633: BAKKER, TH. W., JUNGERIUS, P.D., KLIJN, J.A. (ED.), - Dunes of the European Coasts. Geomorphology - Hydrology - Soils.
2835: BAKKER,PIET, - Frankrijk.
2793: BAKKER, JAAP B., - Is het psychisch?. Hulp en advies als je je moe, down of in de war voelt.
3495: BAKKER, PIET, - Zwitserland.
3496: BAKKER, PIET, - Bali in kleuren.
10393: BAKKER, PIET, - Omnibus. De slag, Jeugd in de pijp, Logboek van de Gratias.
9357: BAKKER, RS. EN OLLEFEN, L. VAN, - De nederlandsche stad- en dorpbeschrijver.
6273: BAKX, PIETER (PSEUDONIEM VAN W.M.J.A. ASSELBERG), - Prieel in Troje.
873: BALBIAN VERSTER,J.F.L. DE, - Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.
7191: BALDACCI, DAVID, - De samenzwering.
2509: BALDRY, H.C., - Ancient Greek Literature in its Living Context.
7962: BALDUCCI, RICHARD, - Het wonderlijke leven van Nostradamus. Geromantiseerde biografie.
1262: BALDWIN,JAMES, - Een geboren Amerikaan.
628: BALEN,MR W.J.VAN, - Holland aan de Hudson. (een verhaal van Nieuw-Nederland).
1754: BALEN,MR W.J. VAN, - Hollandsche kapers op Amerikaansche kusten. (verhalen uit het optreden onzer voorouders in de wateren der drie Amerika's).
526: BALEN, MR W.J.VAN, - Veertig jaren levensdrang. (grepen uit de Expansiegeschiedenis der Volken.
5903: BALEN, MR. W.J. VAN, - Nederlands Voorhoede.
2153: BALEN,MR W.J.VAN, - Nederlands voorhoede.
2876: BALEN,MR W.J.VAN, - Gelukkiger werelden. (Wat de Mensheid zich al eens heeft voorgesteld als een betere samenleving).
9589: BALES, MITZY EN SENECHAL, MARY (RED.), - Grote mysteries ; Toekomstvoorspellingen.
6163: BALJON-VAN HOUTEN, B.E., E.V.A., - Het licht schijnt overal. Kerstboek 1967.
6162: BALJON-VAN HOUTEN, B.E., E.V.A., - Het licht schijnt overal. Kerstboek 1965.
7323: BALK, J. TH., - Kerken, kruisen en kastelen.
3305: BALK, J. TH., - Onze havens. Vroeger en nu.
3978: BALKHAUSEN, DIETER, - De derde industriële revolutie. Hoe de micro-elektronica ons leven verandert.
5506: BALL, KENNETH, - VW Golf. Z08 L-S-LS coach en sedan t/m 1976.
1866: BALLINTIJN, G. (SAMENST.), - Data, Fieten, Documenten. Kroniek van den 2en Wereldoorlog.
706: BALZAC,HONORÉ DE, - Het huis 'De kaatsende kat'.
6204: BALZER, ROBERT LAWRENCE, - California's Best Wines.
7591: BAMM, PETER, - Alexander oder Die Verwandlung der Welt.
6967: BAMM, PETER, - Kleurig tapijt van oude historie.
5778: BAMM, PETER, - Kleurig Tapijt van oude Historie.
5092: BAMM, PETER, - Am Rande der Schöpfung.
45: BANK,J. EN VOS,C., - Hendrikus Colijn Antirevolutionair.
10022: BANNING, W. & BIERENS DE HAAN, J.D., - Europeesche Geest. Inhouden en vormen van het cultuurleven der europeesche wereld.
6545: BANNING, DR. W., - Religieuze Opbouw. Een inleiding tot het verstaan van het religieuze leven.
652: BANNING,DR W., - Inleiding tot de sociale ethiek.
5891: BANNING, DR. W., - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen.
6114: BANNING, DR. W., - Wat dunkt u van de Mens?.
6119: BANNING, F.J.H., - Het Geslacht Weyn. Genealogie en Aanteekeningen.
7345: BANNING, PROF. DR. W., - Moderne Maatschappij Problemen. Een beschrijvende analyse van krachten en processen in de hedendaagse maatschappij ten dienste van predikanten, maatschappelijke werkers en werksters en anderen.
6237: BANNING, DR. W., - Het Communisme als politiek-sociale wereldreligie.
4036: BANNING, PROF. DR. W., BERKHOF, DR. H., E.V.A., - Rooms-Katholicisme. (Wending; maandblad voor evangelie en cultuur.
4037: BANNING, DIPPEL, IDENBURG, LANDSMAN, ENZO, - Wending. Universiteit jaargang 5, nummer 11.
3228: BANNING, DR. W., - De mens in sociale en geestelijke verhoudingen. Een sociaal wijsgerige studie.
5070: BANNING, DR. W., - Jaures als Denker.
6321: BANNING, W., - Jaures als denker. Bijdrage tot een sociale zedeleer.
10500: BANNING, W., - Religieuze opbouw. Een inleiding tot het verstaan van het religieuze leven.
8451: BARBER, NOEL, - Het verloren land. De strijd van de Dalai Lama om Thibet.
7332: BARBIER, RINA, - ABC van het ballet.
10301: BARBIERI, F. & CEVESE, R. & MAGAGNATO, L., - Guida di Vicenza.
7642: BARBIERI, UMBERTO, BOEKRAAD, CEES, - Kritiek en ontwerp. Proeven van een architektuurtechniek.
2099: BARCKHAUSEN,JOACHIM, - Oom Paul. (de roman van een leven van strijd).
36: BARENDRECHT,DR G. EN KRUSEMAN JR,DR G., - De glorie van ons polderland.
7341: BARENDREGT, J., LANGENHUYZEN, T., - Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale Nederlanden 1845-1995.
7241: BARENDS, FREDERIK F., - Het Rokin en de Kunst, de Kunst en het Rokin.
7155: BARENTS, PROF. MR DR J., - De wetenschap der politiek. een terreinverkenning.
4347: BARGER, G.A., BEUS, A.M.J. DE, KOELEMAN, MR. J.J. (RED.), - Jubileum-boek verschenen ter gelegenheid van het vijf en twintigste kampjaar als bijlage van 'Het Kampnieuws'.
5507: BARLACH, ERNST, BECHER, JOHANNES R., E.V.A., - Van 's burgers punthoofd vliegt de hoed. Duitse expressionistische verhalen.
9424: BARNES, MARGARET CAMPBELL, - Mary van Carisbrooke. Een vrouw en een koning op het eiland Wight.
9403: BARNES, MARGARET CAMPBELL, - Isabella de Schone. Het veel bewogen levensverhaal van koningin Isabella, echtgenote van koning Edward II.
9397: BARNES, MARGARET CAMPBELL, - Het Bed des Konings. De merkwaardige nalatenschap van Richard III.
1120: BARNETT, CANON S.A., - Worship and Work. (thoughts from the unpublished writings of the late Canon S.A. Barnett.
1271: LIFE- REDACTIE EN LINCOLN BARNETT, - Die Welt in der wir leben. (die Naturgeschichte unserer Erde).
7084: BARNETT, LINCOLN EN DE STAF VAN LIFE, - Wonderen der Mensheid.
2480: BAROCAS, CLAUDIO, - Ägypten. (Monumente Grosser Kulturen).
9897: BARRAU, J.A., - Analytische meetkunde. Eerste deel: Het platte vlak.
2839: BARRET,WILLIAM E., - De schaduw der beelden.
1940: BARRETT,CLIFFORD, - Philosophy. (An introductory study of fundamental problems and attitudes).
6444: BARRON, JOHN, - KGB - Werkwijze, organisatie en machtsbereik van de Russische Geheime Dienst. Onthullende documenten, feiten en interviews uit geheime bronnen in Oost en West.
7600: BARROW, JOHN D., - Between InnerSpace and OuterSpace. Essays on Science, Art and Philosophy.
7356: BARSKAJA, ANNA, E.A. (SAMENST.), - Van Van Gogh tot Picasso. Schilderijen en tekeningen uit de negentiende en twintigste eeuw uit het Poesjkin Museum te Moskou en de Hermitage te Leningrad.
3035: BARSKAJA, ANNA, E.A. (SAMENST.), - Van Van Gogh tot Picasso / From Van Gogh to Picasso. Schilderijen en tekeningen uit de negentiende en twintigste eeuw uit het Poesjkin Museum te Moskou en de Hermitage te Leningrad / Nineteenth and twentieth-century Paintings and Drawings from the Pushkin Museum in Moscow and the Hermitage in Leningrad.
8074: BART, SIR JOHN MILLAIS BART, - Pears cyclopaedia. Twenty-two complete works of reference in one handy Volume of nearly 1,000 pages.
4677: BÁRTA, VLADIMIR AND BARTA, VLADIMIR, - Slovensko. V tretom tisícrocí / in the 3rd millennium / im 3. jahrtausend.
4886: BARTELMÄS, EUGEN FRIEDER, - Het Jonge Rijk. Leven en streven der Duitsche jeugd.
8749: BARTH, KARL, - Credo. Die sauptprobleme der dogmatis dargestellt im UnschluS an das upostolische glaubensbekenntnis.
3830: BARTOLINI, R., - Florence. (and its hills).
2430: BARTON, J.G., - Wild Flowers.
1048: BARTSTRA,DR J.S., - Geschiedenis van het moderne imperialisme.
6671: BARTSTRA, DR. J. S., - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. TweeVierde deel: van 1871 tot heden.
6434: BARTSTRA, DR. J.S., BANNING, PROF. DR. W., - Nederland tussen de Natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis - deel I en II.
3768: BARTSTRA, DR. J. S., - Tabellen. Staatkundige geschiedenis.
5016: BARTSTRA, DR. J. S., - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. Tweede deel: van 1763 - 1815.
521: BARTSTRA, DR. J. S., - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. Derde deel: van 1815-1871.
8299: BARTZ, KARL, - Englands Weg nach Indien. Schichsalsstunden des Britischen weltreichs.
9983: REDACTIE F. BARUCH, - Grote macht in klein land 2. Een beeld van het monopolie-kapitaal en zijn invloed in Nederland.
5889: BASCHIERI SALVADORI, FRANCESCO, FLORIO, PIER LORENZO, - Dieren in Nood.
1697: BASCHWITZ,KURT, - Denkend mens en menigte. (bijdrage tot een exactemassapsychologie).
6583: BASCHWITZ,DR K., - De krant door alle tijden.
6090: BASENAU-GOEMANS, N., - Menschen en dieren in den Kerstnacht. Nieuwe Kerstverhalen.
2177: BASFORD,LESLIE,EN PHILIP KOGAN (RED.), - De geschiedenis der wetenschap.
7783: BASSE, NIELS, - Reclamation of land. reprint of denmark agriculture.
165: BASSERMANN,L., - Betaalde liefde. Van staatsbordeel tot tippelverbod.
4028: BASSLER, SIEGFRIED, - 7 mal 7 Schwaben. 49 Typen aus Stuttgart.
173: BASTET, F.L., - De rest schuilt onder 't kruid. Wandelingen door de antieke wereld.
294: BASTET, F.L., - De horizon voorbij. Wandelingen door de antieke wereld.
6247: BASTIAANS, PROF.DR J. E.A., - Mensen bij gijzelingen.
4595: BASTIAANSE, R., BOTS, H., - Glorieuze Revolutie / Glorious Revolution. De Wereld van Willem & Mary / The World of William & Mary.
10017: BASTIDE, ROGER, - Sens et usages du terme structure. Dans les sciences Humaines et sociales.
10119: BASTIEN CHOPARD, MICHEL DROZ, - Cellular Automata Modeling of Physical Systems.
113: BASTIN, MARJOLEIN, BUSSINK, FRANS, - Klein Herbarium.
7667: BASTIN, MARJOLEIN, - Prenatal Nameboekje.
7163: BASTIN, MARJOLEIN, BUSSINK, FRANS, - Klein Herbarium.
9547: BATES, H.E., - Seven by Five. A collection of stories 1929-61.
184: BATES, H.E., - Een huis vol vrouwen.
4762: BATES, WILLIAM, - Maclise Portrait-Gallery of 'Illustrious Literary Characters' with memoirs. biographical, critical, biliographical & anecdotal illustrative of the literature of the former half of the present century.
7468: BATH, BERNARD SLICHER VAN, - Spaans Amerika omstreeks 1600.
7849: BATKA, RICHARD, - Johann Sebastian Bach.
1695: BAUDET,PROF. DR H. (RED.), - Handelswereld en wereldhandel. (honderd jaren Internatio).
3764: BAUDOIN, PIET (SAMENST.), - Kunst in België. Romaansch - Gothiek - Renaissance - Barok.
6481: BAUDOT, JEAN-CLAUDE, E.A., - Vlooienmarkten in Europa.
7150: BAUDOUIN, FRANS, - Nicolaas Rockox, 'vriendt ende patroon' van Peter Paul Rubens.
5015: BAUER, J.J., BERREVOETS, J.M., - Lichaamsoefeningen voor de lagere school. Theorie, oefenstof en lesvoorbeelden.
373: BAUER, OTTO, - Kapitalisme en socialisme na den wereldoorlog. Deel 1: Goede en verkeerde rationalisatie.
3317: BAUER, J.J. EN BERREVOETS, J.M., - Lichaamsoefeningen voor de lagere school. Toestellen.
2248: BAUER,C.,EN M.DE BOER, - Energie.
9494: BAUM, VICKY, - Vrouwenbad.
6493: BAUM, VICKI, - Cahuchu.
776: BAUM, VICKI, - Ulle,der Zwerg.
6061: BAUM, VOCKI, - De Vreemde Nacht.
2429: BAUM, VICKI, - De carriere van Doris Hart.
8965: BAUME, CHRISTIAN DE LA, - La cité des adhémar. et Les Chateaux de la drome.
364: BAUR, JOHN I.H., - Revolution and Tradition in Modern American Art.
1181: BAUTZE, HANNA (HERAUSGEBER), - Jedes Jahr ist Weihnachten. Geschichten, Gedichte, Lieder zur Weihnachtszeit).
5563: BAUWENS, JAN, - Alarm in mei '40.
5560: BAUWENS, JAN, - Stalin. De Heerser van het Kremlin.
5561: BAUWENS, JAN, - Göring. Noem me Herr Meyer.
6386: BAUWENS, JAN (SAMENST.), - Adolf Hitler. De Korporaal-veldheer.
269: BAUWENS, MR E.C.G., - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811.
5367: BAVINCK, DR. H., - Bilderdijk als denker en dichter.
459: BAWDEN, NINA, - Onder vrienden.
1736: BAXTER,COLIN, - France.
5533: BAXTER, JAMES PHINNEY, - Scientists against time.
3551: BAYER,ERICH, - Wörterbuch zur Geschichte. (Begriffe und Fachausdrücke).
3889: BAZIN, GERMAIN, - Knaurs Galerien der Welt: Der Louvre.
1507: BEART, C.G., INSPECTEUR VAN DE VOLKSGEZONDHEID EN OFFENHAUS, C. APOTHEKER, - De practische receptuur in haar eenvoudigste vorm van oplossen tot steriliseren. (deel 2).
10218: BEAUFORT, DE W.H., - Prins of Koning. goedkope uitgave.
10219: BEAUFORT, DE W.H., - Nieuwe geschiedkundige opstellen.
4613: BEAUFORT, DR. L.F. DE, COSQUINO DE BUSSY, MR. A. DE, HOOGLAND, P., E.A. (RED.), - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.
9356: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE, - Rondom de kroon. historiele vertellingen.
4224: BEAUTEMENT, MARGARET, LOWCOCK, EILEEN, - Naaldkunst. Het grote borduurboek.
5497: BECHER, ERWIN, BOHNENKAMP, HELMUTH, E.A., - Lehrbuch der speziellen Pathologischen Physiologie für Studierende und Ärzte.
2690: BECHLIN, RUTH, - Fröhliche Kinderstube. Ein buch für Mütter zum spielen, basteln und feiern.
8972: BECK, BARBARA, - Mathilde Grosherzogin von hessen und bei Rhein geb. Prinzessin von Bayern (1813 - 1862). Mittlerin zwischen München und Darmstadt.
340: BECK, E.R.; FRANCIS, J.L.; SOUHAMI, R.L., - Tutorials in Differential Diagnosis.
1445: BECKER, FRANS E.A., - Nederland in de wereld. Het zestiende jaarboek oor het democratisch socialisme.
142: BECKER, FRANS E.A. (RED.), - Inzake beginselen. Het 17e jaarboek voor het democratisch socialisme 1996.
1737: BECKMANN,JOHANNA, - Vertrauen.
10440: VAN BECKUM, J.H., - Duits Woordenboek. Tweede deel Nederlands-Duits.
8001: BEDIER, JOSEPH, - De roman van Tristan en Isolde.
3357: ELSEVIER BEDRIJFSINFORMATIE, - Spaans.
519: BEEBE, LUCIUS EN CLEGG, CHARLES, - The American West. (the pictorial epic of a continent).
2585: BEEBE, WILLIAM, - 800 meter onder de zeespiegel.
6606: BEEDELL,SUSANNE, - Windmills.
2139: BEEK, PROF.DR M.A., - Geschiedenis van Israël. (van Abraham tot Bar Kochba).
8352: BEEK, DR. M.A., - Israël. Land, volk, cultuur.
5558: BEEK, MARIUS VAN, BRONGERSMA, DR. E., E.V.A., - Europa op het eerste gezicht. Een schetsboek over ons werelddeel.
7111: BEEK, BERT VAN, E.A., - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
6381: BEEK, BERT VAN, JACOBI, HANS, SCHARLOO, MARJAN, - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
5738: BEEK, DR. M.A., - Aan Babylons Stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-testamentische tijdvak.
3925: BEEK, DR. M.A. EN JONG, DS. J.M. DE, - Bijbelse knooppunten.
3544: BEEK,DR M.A., - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
5086: BEEK, M.A., - Wegen en voetsporen van het oude testament.
2420: BEEK, DR. M.A., - Israël. (Land, volk, cultuur).
2140: BEEK, PROF.DR M.A., - Geschiedenis van Israël. (van Abraham tot Bar Kochba).
8849: BEEK, DR. M.A. / WEILAND, DR. J. SPERNA, - Martin Buber.
3202: BEEKENKAMP, W.H., BRUIN, C.C. DE, E.A. (SAMENST.), - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink.
2941: BEEKMAN, A.A., - Nederland als Polderland. Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland, voor niet-technici.
4323: BEEL, FRANS VAN DER (RED.), - Lang leve de Koningin!. 60 kunstwerken met onze vorstin.
1791: BEELAERTS VAN BLOKLAND,JHR MR F. (RED.), - Vijftig jaren. (officieel gedenkboek t.g.v. het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina).
2121: BEELAERTS VAN BLOKLAND,JHR MR F., - Vijftig jaren. (Officeel gedenkboek t.g.v. het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 1898 - 1948 ).
4371: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR MR F. (RED.), - Vijftig jaren. Officieel Gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
4812: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR.DR.P.A.C., - Betrokken besturen. Vijfentwintig jaar pendel tussen bestuur en samenleving.
7457: BEELOO, DRS L.A., - Encyclopedie voor zelfstudie,4 delen.
6914: BEELOO, DRS. L.A. (HOOFDRED.), - Encyclopedie voor zelfstudie. In vier delen.
8018: BEEMSTERBOER, NICO, - Staken is geen werk. De stakingen van begin 1977 en wat er aan vooraf ging.
5052: BEENKER, ERIK, - Kunst in muziek, theater, stad, huis en Amsterdam.
2347: BEER,MAX, - Algemene geschiedenis van het socialisme.
4324: BEEREN, W.A.L., LINNINK, IRINA, SEMJONOVA, KLARA, E.A., - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
6087: BEERENS, DR. J.F., - De herkomst van den Bijbel.
5042: BEERLING, DR R.F., - Kratos. (studies over macht).
408: BEERLING, DR. R.F., - Heden en verleden. Denken over geschiedenis.
8763: BEERS, A.C., - Periscoop op!. De oorlogsgeschiedenis van den onderzeedienst der Koninklijke Marine.
6922: BEERS, A.C. VAN, E.A., - Periscoop op!. De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine.
1508: BEETS,DR. N., - De grote jongen. De psychologie van de jongen in vlegeljaren.
8649: BEETS, MR. N. (VERZ.), BRUGMANS, PROF. DR. H. (INL.), - 1813. Platen verzameld door Mr. N. Beets.
7500: BEGEER, PIETER, - Pieter Maritsstraat 7. Roman van een volksschool.
6421: BEHN, MANFRED (HERAUSG.), - Geschichten aus der Geschichte der DDR 1949-1979.
7834: BEHR, EDWARD, - Indonesië. Een reis door de gordel van smaragd - 45 jaar na de onafhankelijkheidsverklaring.
5994: BEHRENS, C.B.A., - The Ancien Régime.
2497: BEISER, ARTHUR EN REDACTIE LIFE, - De Aarde.
7740: BEKKER, BEN, - Chrisjan, de Krummele. Gelderse Roman.
3450: BEKKUM, D.W. VAN (ED.), - The Biological Activity of Thymic Hormones.
5482: BELDER, A. DE, - Antwerpen in Beeld.
4248: BELINFANTE, JUDITH C.E., - Joods Historisch Museum / Jewish Historical Museum.
2633: BELINFANTE, IR. H.J., BORST, MR. P., - Vijf-en-twintig jaren Boekdrukkersorganisatie in Nederland. 1909-1934.
1661: BELKUM, HANS VAN EN 7 ANDERE (RED.), - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak.
7021: BELL, GEORGE H., E.A., - Textbook of Physiology and Biochemistry.
7435: BELL GROSVENOR, MELVILLE, SHOR, FRANC (RED.), - Riddertijd. Dagelijks leven in de Middeleeuwen.
3708: BELL, CLIVE (INLEIDING), - Franse impressionisten. in 50 kleurenreproducties.
9965: BELL, EDWARD, - Hellenic Architecture. Its genesis and growth.
1349: BELLOW, SAUL, - De avonturen van Augie March.
4415: BELTERMAN, HANS, - Gezellig kokkerellen aan tafel. Fondue, Gourmetparty, Bistromenu, Flamberen, Crepes, Wafels.
9745: BELZEN, J. VAN E.A, - Rümke over geestelijke gezondheid en levensbeschouwing.
4827: BENBARKA, SOUHEIL, BOUNOUAR, JAOUAD, BENJELLOUN, ABDELMAJID (RED.), - Le Maroc des Potentialites. Genie d'un roi et d'un peuple.
10047: BENEDETTI, MARIO, - Met en zonder heimwee.
984: BENEDICTO, ZUSTER, - Richtlijnen bij de toepassing van de diëten.
3846: BENESJ, DR. EDVARD, - Herinneringen. Van München tot de Nieuwe Oorlog en de Nieuwe Overwinning.
5428: BENGTSON, HERMANN, - Einführung in die alte Geschichte.
1150: BENGTSSON, FRANS G., - The long ships. A saga of the Viking age.
10251: BENNET, H., - Must England Fall?.
9972: BENNET, ALFRED ROSLING, - London and Londoners in the eighteen-fifties and sixties.
8359: BENNETT, OLIVIA, BEXLEY, JO, WARNOCK, KITTY (RED.), - Vrouwen in oorlog. Ervaringen uit Liberia, Somaliland, Tigre, Uganda, Rwanda, India, Sri Lanka, Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Kroatië, Bosnië en Libanon.
4654: BENNETT, GRAHAM (ED.), - Conserving Europe's Natural Heritage. Towards a European Ecological Network.
7797: BENOIST, LUC, - La Sculpture Française.
139: BENSCHOP, ALBERT (RED.), - 14 te elfder ure. Vakbeweging 2.
299: BENSCHOP,NEL, - Hemelhoog en aardediep.
1370: BENSER, WALTHER, - Wij fotograferen in kleur.
4766: BENTHEM VAN DEN BERG, G., CASIMIR, H.B.G., MULISCH, HARRY, E.A. (RED.), - De Gids. Jubilileumjaargang 1837 - 1987.
994: BENTHEM-TRIEST, SARAH VAN, E.A. (RED.), - Het Landschap. Vijf eeuwen meesters van de landschapsschilderkunst uit de collectie van het Centraal Museum.
7513: BENTLAGE, MARGARETE ZUR, - Margarete zur Bentlage erzählt.
3000: BENTUM, P.J. VAN, - Vloeren, wanden en plafonds. Materiaalkeuze onderhoud.
2568: BERDEN, MATHIEU, - Journaal van een Woestijnreiziger. Dwars door Libië.
1477: BERDJAJEW, NICOLAI, - Het Russische denken in de 19e en 20e eeuw. Aspecten en Perspectieven.
4360: BERENDS, J.H., WIJKER, C., E.A., - Gedenkboek 27 april 1723 - 1923. Tweede eeuwfeest der verkiezing van Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht.
4267: BERENDSEN, DR ANNE EN GONDREXON, J.A. (RED.), - Fleur en Interieur. Catalogus van de tentoonstelling van antieke en moderne interieurs met daarbij behorende bloembouqetten.
3849: BERENDSEN, DR. ANNE, GRUYTER, W. JOS DE, - Etruskische Kunst. (beschouwingen over de Etruskische kunst).
6275: BERG, DR. P.W.J. VAN DEN, E.A.. (RED.), - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1948. Orgaan van het Provinciaal Museum van Drenthe, Het Drentsch Genootschap en de Drents Praehistorische Vereniging.
10295: BERG, TH.J. VAN DEN & MOLLEMAN, H.A.A., - Crisis in de Nederlandse politiek. Beslissers en beslissingen in Nederland, Symptonen van de komende crisis, deconfessionalisering versus ontzuiling, de 'roomse revolutie''.
9251: BERG VAN EYSINGE, H.W. E. VAN DEN, - Revolutionnaire cultuur.
8430: BERG G. R. VAN. E.A. ( RED. ), - Ik, Jij, Wij allemaal.
877: BERG,BENGT, - Tookern. (Der See der wilden Schwäne).
8682: BERG, HENK VAN DER, - KeraMuze.
5584: BERG, JEEN VAN DEN, KRUITHOF, JAN ROELOF, - De veertiende Elfstedentocht 1986. Met het exclusieve verhaal van Evert van Benthum.
7713: BERG, ELIZABETH, - Open huis.
8221: BERG, D. R. VAN DEN, E.A., - Ik, Jij, Wij allemaal.
7115: BERG, HENK VAN DEN, VERDONCK, JAN (RED.), - Net zo rijk als de prins. Gesprekken met gepensioneerden van de omroep.
5876: BERG, DR. B. VAN DEN, - Foniek van het Nederlands.
4278: BERG, DR. J.H. VAN DEN, - Dubieuze liefde in de omgang met het kind. Over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toewijding tijdens de jeugd.
411: BERG, JEEN VAN DEN, KRUITHOF, JAN ROELOF, - De veertiende Elfstedentocht 1986.
5102: BERG, HENK VAN DEN EN VERDONCK, JAN (SAMENSTELLING EN RED.), - Net zo rijk als de prins. Gesprekken met gepensioneerden van de omroep.
4900: BERG, BENGT, - Die letzten Adler.
4756: BERG, E.L., HILLENIUS, D., - De VNG in der jaren zeventig. Portret van een belangenorganisatie.
2576: BERG, BENGT, - Tijger en Mensch.
10354: VAN DEN BERG, PHILIPP, - Het geheim van de Madonna. Een koptisch perkament met een raadselachtige tekst. Een gewelddadige aanslag op een schilderij van de Madonna. Welk geheim schuilt achter deze daad?.
9829: BERG, HENK VAN DEN EN VERDONCK, JAN, - Net zo rijk als de prins. Gesprekken met gepensioneerden van de omroep.
5541: BERGAMINI, DAVID EN DE REDACTIE VAN LIFE, - De Dierenwereld van Australië.
8809: BERGÉ, PIETER EM NOSSUYT, IGNACE (RED.), - Mozart 06.
20082: D. BERGEN, R. BUTER,, - Werkatlas van de wereldgeschiedenis.
9194: BERGENGRUEN, WERNER, - Der Großtyrann und das Gericht.
5895: BERGENGRUEN, WERNER, - Gestern fuhr ich Fische fangen…. Hundert Gedichte.
5893: BERGENGRUEN, WERNER, - Dies Irae.
9382: BERGENGRUEN, WERNER, - Leben eines Mannes. Neunzig Gedichte, chronologisch geordnet. Mit einem Aufsatz von Albert von Schirnding.
225: BERGENGRUEN, WERNER, - Der Grosstyrann und das Gericht.
10056: BERGER, K.T., - Zen en de kunst van het autorijden. Be a budha behind the wheel.
10601: BERGER, PETER, L. EN BRIGITTE, - Sociologie. Een biografische opzet.
8893: BERGH, MR. L. PH. C. VAN DEN, - Handboek der middelnederlandse Geographie.
7091: BERGH, MR. DR. G. VAN DEN, - Aarde en Wereld in ruimte en tijd. Een uiteenzetting voor iedereen.
4499: BERGH VAN EYSINGA, PROF. DR. A. VAN DEN, - De Wereld van het Nieuwe Testament.
3884: BERGH, SIDNEY J. VAN DEN (VERZAMELING), VRIES, A.B. DE (INGELEID), - Verzameling Sidney J. van den Bergh.
9888: BERGSON, HENRI, - Zeit und Freiheit. Eine abhandlung uber die unmittelbaren bewusstseins tatsachen.
5382: BERINGER, J.U. (AUSGEWÄHLT UND EINGELEITET), - Thoma. Der Malerpoet.
1511: BERINSOHN, H.W. (ARTS), - Voordrachten over Geneeskunde voor gezagvoerders en stuurlieden bij de Handelsvaart. Overdruk van artikelen verschenen in het tijdschrift 'De Zee'.
2872: BERK,GAIT L., - Ons bomenland.
2675: BERK, G.P., - Goedkoper autorijden. Praktisch handboek voor de moderne automobilist.
863: VAN BERKEL, COR, - Vier eeuwen muziek. Een muziekgeschiedenis voor iedereen.
1394: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. E.A., - De Pelgrimstocht der menschheid. Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden.
874: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL,DR J.W. (RED.), - Pelgrimstocht der menschheid. (Wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden).
57: BERKELBACH SPRENKEL, VAN DER J.W. RED., - De pelgrumstocht der menschheid. Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden.
5605: BERKHOF, DR. H., - Geschiedenis der Kerk.
4606: BERKHOF, G.C., VOLTEN, P.M.E., - Het militairstrategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Overeenkomsten en verschillen.
2880: BERKHOUT, J.G., E.A. (RED.), - Het land van Holland. Ontwikkelingen in het Noord- en Zuidhollandse landschap.
1993: BERLAGE, DR H.P., - Het ontstaan en vergaan der werelden. (Kosmogonie).
2132: BERLAGE JR,DR H.P., - Het ontstaan en vergaan der werelden. (Kosmogonie).
8288: BERLAGE JR., DR. H. P., - Het ontstaan en vergaan der werelden.
5236: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN, - Geld, Münze und Medaille. Führer durch die Schausammlung des Münzkabinetts.
6790: BERMAN, LUCY, - Wonderbaarlijke natuur.
4240: BERMANN, RICHARD A., - Das urwaldschiff. Ein Buch von Amazonenstrom.
1722: BERMANT, CHAIM AND WITZMAN, MICHEAL, - Ebla. (an archeologic enigma).
2537: BERNADOTTE, FOLKE, - Het Einde.
9192: BERNARD, FRANCOISE, - Francoise Bernard La cuisine a l'electricite.
8769: BERNARD, CAPTAIN, - The Navy's here!.
8835: PRINS BERNARDFONDS, - PompeII. 26 september 1973 tot 13 januari 1974.
9188: BERNARDI, MARZIANO, - Tre palazzi a Torino.
2567: BERNATZIK, HUGO ADOLF, - De geesten van de gele bladeren. Ontdekkingsreizen in Achter-Indië.
8783: BERNE, SUZANNE, - Een misdaad om de hoek.
1179: BERNET KEMPERS, K.PH., - Muziekgeschiedenis.
7564: BERNEY, HENRI-MAURICE, BLUME, HELMUT, - Les Antilles. Archipel tropical de la mer des Caraïbes.
5629: BERNHARD, MARIANNE, - Es gibt nur ein Berlin…. Chronik einer Hauptstadt.
7746: BERNHARD, GEORG, - Meister und Dilettanten am Kapitalismus. Im Reiche der Hohenzollern.
145: BERNIER, GEORGES AND ROSAMOND (ED.), - The Selective Eye. An anthology of the best from L'Oeil, the European Art Magazine.
7196: BERNIERES, LOUIS DE, - Kapitein Corelli's mandoline.
9163: BERNINK, J.B., - De roep der velden.
8986: BERNS, ANTON WILHELM CORNELIS, - Over den invloed van verschillende gassoorten op de ademhaling. Academisch proefschrift.
2175: BERNSTEIN, CARL, POLITI, MARCO, - Zijne Heiligheid. Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onzen tijd.
7414: BERNTSEN, GARY, PEZZULLO, RALPH, - Jawbreaker. De aanval op Bin Laden en Al-Qaida: Het verslag van de CIA-bevelhebben in Afghanistan.
6597: BERRILL,N., - Journey into wonder. The great voyages that opened up the world.
828: BERTHOLD,WILL, - Operatie Balmung.
5028: BERTHOLD, LOTHAR, DIEHL, ERNST, - Revolutionäre deutsche Parteiprogramme. Vom Kommunistischen Manifest zum Programm des Sozialismus.
2864: BERTHOLD, WILL, - De Commando's van Admiraal Canaris. De verrassingsoorlog der Divisie Barndenburg.
7094: BERTI, LUCIANO, - Die Uffizien - Alle ausgestellten Gemälde in 696 Abbildungen. Der Vasarianische Korridor.
4815: BERTING, JAN, BAEHR, PETER R., E.A. (ED.), - Human Rights in a Pluralist World. Individuals and Collectivities.
7439: BERTRAND, PASCALE (RED.), - Dageraad der Gouden Eeuw. Noordnederlandse kunst, 1580-1620.
9980: AKTIONSKOMITEE GEGEN BERUFSVERBOTE, - Komitee zur Verteidigung demokratischer Grundrechte. Überprüfung der politischen treuepflicht Berufsverbot.
58: BESKERS, RIEK (SAMENST.), - Van armenzorg naar ouderenzorg. Historisch overzicht van 165 jaar diakonaal werk van de Hervormde Gemeente te Winterswijk.
6376: BESSELAAR, HERMAN, - Vergezichten van dichtbij. Impressies van ons land.
2014: BESSELAAR, HERMAN, - Langs oude en nieuwe wegen. Zwerven door Nederland en België.
7753: BESSELAAR, HERMAN, - Zo ver het oog reikt. As far as the eye can see / Soweit das Auge reicht / A Paerte de vue.
6764: BESSELAAR, HERMAN, - Vergezichten van dichtbij. Impressies van ons land.
229: BESSELAAR, HERMAN, - Molens van Nederland.
73: BESSELBERGHS, MARIE-ANNE, - Daar komt de trein.
75: BESSELBERGHS, MARIE-ANNE, - Daar komt de trein.
7058: BEST, CHARLES HERBERT, TAYLOR, NORMAN BURKE, - The Physiological Basis of Medical Practice.
1286: BESTEMAN, J. C. EN 4 ANDERE, - Hollandse Studiën 8.
7183: BESTEN, AD DEN (SAMENST.), - Stroomgebied. Een bloemlezing uit de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie.
6203: BETJEMAN, JOHN, COWELL, F.R., E.V.A., - Flower of Cities. A Book of London - Studies and Sketches by twenty-two authors.
20006: HOLLANDSE BETONMAATSCHAPPIJ N.V., - Perspektieven.
4205: BETTING,WALTER,EN J.J.VRIEND, - Bungalows.
679: BEUGEN,DR M.VAN, - Sociale technologie. en het instrumentele aspect van agogische actie.
3185: BEUKELAER,HANS DE, - In naam van Oranje. (Beeld van de oranjefeesten in de Achterhoek en de Liemers 1880 tot heden).
6578: BEUKEMA,HANS, - Sail Ahoy.
3504: BEUKEN, DR. W.H., - Heilige Dronkenschap. Jan van Ruusbroec.
162: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN, - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
4326: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN, - Collectie Thyssen-Bornemisza [Schloss Rohoncz]. 110 meesterwerken Europese Schilderkunst van de XIVe-XVIIIe eeuw.
4272: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN, - Collectie Thyssen-Bornemisza [Schloss Rohoncz]. 110 meesterwerken Europese Schilderkunst van de XIVe-XVIIIe eeuw.
5230: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN, - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van zijn geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober.
9945: BEUNK, J., - Nieuwe medische encyclopedie, Ziekten voorkomen en herkennen. Hart en Bloedvaten, de spijsvertering, de ademhaling, het bloed.
8524: BEVERSLUIS, MARTIEN, - de Gracht van 't landt bestaedt.
5064: BEVERSLUIS, MARTIEN, - Liederen van den Arbeid.
5779: BEYERS NAUDÉ, C.F., SÖLLE, DOROTHEE, - Hoop voor Geloof. Een gesprek.
6700: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeën. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
6837: BEZEMER, T.J., - Javaansch-Hollandsche en Hollandsch-Javaansche Woordenlijst. Oefeningen ter vertaling uit en in het Javaansch.
3179: BEZEMER,K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeën. (Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog.
4802: BEZOEN, DR H. L., - Taal en volk van twente. Waarin, Hoofdstukken Gewestelijke taal, boeren en burgers, doopceel vele oude woorden, eigenaardigheden, bewoners hun bedrijf en hun dialecten.
10529: BHUPINDER SINGH HOLLAND, S., - The Dutch Sikhs. A brief history.
3147: BIALOSTOCKI, J., - The National Museum in Warsaw. (handbook of the collections).
5600: STICHTING MEDISCHE BIBLIOTHEEK, - Elseviers Medische Gids.
9111: BIDWELL, ROBIN, - Travellers in Arabia.
5967: BIE, WIM DE, - Morgen zal ik mijn mannetje staan. Het De Bie Dossier (1939-1997).
1729: BIEGEL,L.C., - Het Midden-Oosten. (Haard van spanningen en conflicten).
6871: BIER, PROF. AUGUST, - De Ziel.
201: BIERENS DE HAAN,DR J.D. (INL. EN SAMENST.), - Politeia. (Groote mannen over staat en maatschappij) Twee delen.
2045: BIERENS DE HAAN,DR J.D., - Ethica. (Beginselen van het zedelijk zelfbewustzijn).
6526: BIERENS DE HAAN, J., - Sociologie. Ontwikkeling en Methode.
7507: BIERENS DE HAAN, DR. J.D., - Het rijk van den geest.
4440: BIERENS DE HAAN, DR. P., - Misdadige Kinderen. Een psychologisch-pedagogische studie.
10141: BIERMAN, JEANNET, - Het verstoorde evenwicht. Indiaanse vrouwens zwijgen niet langer.
7905: BIERMANN, GEORGE, - Max Pechtstein.
7487: BIESHAAR, DS. W., - De Gereformeerde Zendingsbond na 25 jaren 1901-1926.
8053: BIGGERS, E.D./ AIRD, CATHARINE, - Charlie Chan en de verdwenen zoon / Moord is besmettelijk.
696: BIJHOUWER, PROF. DR IR J.T.P.,E.A., - De steden.
1513: BIJKERK, DR. H., - Cholera. GHI-bulletin.
1512: BIJKERK, DR. H., - Het voorkomen van geslachtsziekten in Nederland. GHI-bulletin.
5693: BIJLHOUT, CORA, - Met een schone lei. Herinneringen van een kloosterzuster.
1173: BIJLSMA, J.(SAMENST.), - Man bijt hond. meisje 14 cm. ingekort, marine groet damesslipje en andere vreemdsoortige berichten.
1281: BILBO, JACK, - The Moderns. (Past - Present - Future).
5366: BILDERDIJK, WILLEM, - Dichterlijke beschrijving van Bilderdijk. Een keuze uit zijn korte gedichten.
5368: BILDERDIJK, WILLEM, - Ridder Sox of de trouwlustige totebel gevolgd door Koekeloer of de verschalkte vleier.
767: BILDERDIJK,WILLEM, - Ridder Sox of de trouwlustige totebel.Koekeloer of de verschalkte vleier. (twee luchtige luimen van Geoffrey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van Willem Bilderdijk).
9307: BILELLO, FRANCESCO, - Sélinonte. Histoire et guide.
8657: BILGIN, NESRIN, E.A. ( RED. ), - Kroniek '88. Volledig jaaroverzicht in woord en beeld.
7574: BILHORST, PIETER, KEULEMANS, CHRIS, - De Balie. Fragmenten uit een levend essay. Jaarboek '96/'97.
575: BILZER, BERT UND WINZER, FRITZ (HERAUSGEB.), - Meisterwerke. Aus der Schatzkammer europäischer Malerei.
8227: BINDING, RUDOLF, - Gröbe der natur rus sreien landes. vom inhalt des lebens.
8157: BINDING, RUDOLF G., - Die Geige. Vier Novellen.
8156: BINDING, RUDOLF G., - Unsterblichseit.
3698: BINDING, RUDOLF B., - Die Wassenbrüder.
1514: BING, ROBERT, - Lehrbuch der Nervenkrankheiten. für studierende und praktische Ärtze, in 30 Vorlesungen.
8658: BINNEMANS, ROGER, E.A. ( RED. ), - Kroniek '87. Volledig jaaroverzicht in woord en beeld.
1029: BINSBERGEN,A.F., - Trekvogels.
7534: BIRKMAYER, W., PILLERI, G., - De reticulaire formatie van de hersenstam en haar betekenis voor het vegetatief-affectieve gedrag.
10213: BIRT, THEODOR, - Alexander der Große und das Weltgriechentum.
3985: BISMARCK, FÜRSTEN HERBERT (HERAUSG.), - Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin.
7675: BJÖRKEGREN, HANS, - Alexander Solzjenitsyn. De mens.
9014: BJORNSON, BJORNSTJERNE, - Het bruidslied. Alsmede Vlaggen in stad en haven.
4872: BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE, - Three Comedies. The Newly-Married Couple / Leonarda / A Gauntlet.
5957: BLACK, INGRID, - Het duister.
743: BLACK, INGRID, - Judashart.
5060: BLACKHAM, H.J., - Humanism.
9378: BLADERGROEN, WILHELMINA J., - Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind.
1392: BLAMAN, ANNA E.A., - De Doolhof.
8540: BLAMAN, ANNA, - Op leven en dood.
5674: BLANC, P.M. LE, E.A., KURVERS, H.H.J., JANSE, H., - Bulletin KNOB. De St.-Gerlachuskerk te Houthem.
3510: BLANKEN, DR. G.H., - Glorie der Griekse Middeleeuwen. Anna Comnena 1083-1148.
5116: BLANKEN, DR. G.H., - Glorie der Griekse Middeleeuwen. Anna Comnena 1083-1148.
7734: BLANKENSTEIN, ELISABETH VAN, - Dr. M. van Blankenstein. Een Nederlands dagbladdiplomaat 1880-1964.
6417: BLANKENSTEIN, DR. M. VAN, - Het jaar 1938. Wereldgeschiedenis.
4129: BLANKERS, JAN EN WITKAMP, ANTON, - Triomf en tragiek in Mexico. Olympisch Dagboek 1968.
10172: BLANKESPOOR, F.W.G.B., - Gelders Jaarboek 1988. Inhoudende gegevens omtrent rijks-, provinciale-, gemeente-, en waterschapsorganen en instellingen van openbaar belang.
4556: BLANKESTEIJN, HERBERT, - Het meest optimale maximum.
10260: BLANSHARD, PAUL, - Vaticaan en vrijheid.
4819: BLAS ARITIO, LUIS, GALÁN CELA, PABLO, E.A. (ED.), - The World Heritage in Spain.
4652: BLAZER, CAREL, - Zeeland Droog.
1348: BLÉCOURT,W.DE, - De opgeverfde haan. (bekende en onbekende verhalen).
7793: BLEEKER, DR. J.C., - De Overwinning op den dood. Naar oud-Egyptisch geloof.
1515: BLEIKER, DR.M.A. E.A., - Leerboek der Tuberculosebestrijding.
5495: BLEIKER, DR. M.A., DOUMA, J., E.A., - Leerboek der Tuberculosebestrijding.
2380: BLEIKER, DR. M.A., E.A., - Leerboek der tuberculosebestrijding.
4503: BLESS, M.J.M., BOSCH, J. VAN DEN, - Miscellanea Geologica Coriovallana 1981.
9898: BLIN-STOYLE, R.J. E.A., - Keerpunten in de fysica.
8993: BLINK, PROF. DR. H., - Frankrijk als economisch-geographisch gebied.
2199: BLINK, PROF. DR. H., - Opkomst van nederland als economisch-geographisch gebied van de oudste tijden tot heden.
6709: BLITZER, CHARLIE EN DE REDAKTIE VAN TIME-LIFE UITGAVEN, - De eeuw der koningen.
8741: BLOCKMANS, DR. FR., - 1302. ~ voor en na.. Vlaanderen op een keerpunt van zijn geschiedenis.
6325: BLOCKMANS, W., E.A. (RED.), - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 105 - Aflevering 1-4 - 1990.
6324: BLOCKMANS, W., E.A. (RED.), - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 107 - Aflevering 1-4 - 1992.
6323: BLOCKMANS, W., E.A. (RED.), - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 106 - Aflevering 1-4 - 1991.
342: BLOCKMANS,PROF. W. (RED.), - Europa door de eeuwen heen. (Wetenschap,transport,oorlogen,sport & spel,gezondheid en kunst).
4846: BLOCKMANS, WIM (HOOFDRED.), - Op zoek naar vernieuwing. De wording van Europa.
8870: BLOCKMANS, W. EN 5 ANDERE (RED.), - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
609: BLOEM, M., BRUGSMA, W.L., E.A., - Daarom bijzondere solidariteit. Oorlogsgetroffenen na vijftig jaar.
2632: BLOEMENDAAL, G., - Bernier en de Broeders. Domineeslevens in donkere dagen.
20033: BLOEMERS, J.H.F., LOUWE KOOIJMANS, L.P., SARFATIJ, H., - Verleden land. Archeologische opgravingen in Nederland.
9633: BLOK, C., - Doolhof of Museum. Een leidraad voor museumbezoekers.
1384: BLOK,PROF.DR P.J. E.A. (UITG.), - Robert Fruin's verspreidegeschriften,deel VI. Studiën over staats- en rechtsgeschiedenis.
1385: BLOK,PROF.DR P.J. E.A. (UITG.), - Robert Fruin's verspreide geschriften,deel VII. Kritische studiën over geschiedbronnen,I.
1516: BLOK, DR.C.J., - Index medicamentorum. Spécialités, haar gewetenschappelijke namen en gebruikelijke synoniemen.
7626: BLOK, J.P., - Dertig jaar Wilma. Uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Wilma aannemingsmaatschappij.
3872: BLOK, C., - Beeldspraak. Beeld, teken en werkelijkheid in de kunst.
3535: BLOK,PROF. DR P.J., - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. (4 delen).
2615: BLOK, P.J., - Geschiedenis van het Nederlandsche volk.
6319: BLOK, C., - Doolhof of museum. Een leidraad voor de museumbezoekers.
1806: BLOKKER,JAN, - Ga direct naar de gevangenis,ga niet langs af,U ontvangt geen f. 200.=.
7130: BLOKKER, JAN (SAMENST.), - 'Leden van de Staten-Generaal'. Nederland onder Juliana - De troonredes met commentaar van Jan Blokker.
6176: BLOKKER, JAN, - Ben ik eigenlijk wel paars genoeg?.
6462: BLOKKER, JAN, - Mag het ook zwart?.
5719: BLOKKER, JAN, - Als de dag van gisteren.
5307: BLOKKER, JAN, - De erotiek van het dagelijks leven.
4357: BLOKZIJL, MAX, - Ik was er zelf bij. herinneringen en ervaringen uit duitschland's moeilijkste jaren van een berlijnsch correspondent verbonden aan een van nederland's grootste dagbladen.
4303: BLOM, DRS. N. VAN DER, - Florislegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse Rotterdamse en andere opstellen.
3146: BLOM, PAUL, BROEKSMA, ELS, E.A. (RED.), - La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden.
3078: BLOM, M., DOORN, DR. C.L. VAN, E.V.A., - Onderweg. Dagboek voor Nederlanders Buitenlands.
7561: BLOM, AD VAN DER, - Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in Nederland.
3863: BLOM, AD VAN DER, - Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
6947: BLOND, GEORGES, - Het grote avontuur. De trek der dieren.
5874: BLONK, DR. A., WIJBENGA, D., - Langs oude paden. Een rondleiding door onze Vaderlandse Geschiedenis - Deel I en II.
10539: BLOOM, WILLIAM, - A Textbook of Histology.
587: BLOOM, ARNOLD; IRELAND, JOHN, - A Colour Atlas Of Diabetes.
9256: BLOS, WILHELM, - De fransche Omwenteling. Populaire beschrijving van de gebeurtenissen en toestanden in Frankrijk van 1789 tot 1804.
5931: BLUNDEN, GODFREY UND DER REDAKTIE VAN LIFE, - Osteuropa. Tschechoslowakei, Ungarn, Polen.
7387: BLUNT, WILFRID, - The Dream King. Ludwig II of Bavaria.
5744: BOBOLA, DANIEL T., - Beginnen met Microsoft Word 97. Slimmeriken lezen 'Beginnen met'.
6062: DI BOCCACCIO, GIOVANNI, - Das Dekameron. Mit 14 lithographien von Werner Schmidt.
232: BOCCACCIO, GIOVANNI, - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen.
4078: BOCHENSKI, I.M., - Europäische Philosophie der Gegenwart.
9963: BOCK, HENNING, - Gemäldegalerie Berlin. Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz.
712: BOCK,P.A. DE, - Het schoonste lied ter wereld. (Kerstvertelling).
4778: BOCQUILLON, H., - La Vie des Plantes.
2397: BODLAENDER, DR. M.L., - Politeia. (grote mannen over staat en maatschappij).
209: BOEF, A.H. DEN & SNOEK, K., - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview.
3594: BOEHMER,HEINRICH, - Die Jesuiten.
10282: HET GROTE PUZZELWOORDEN BOEK, - één Miljoen puzzelwoorden. Met bargroens woordenboek, 1000 spreekwoorden en gezegden, vele rubrieken, en woordenlijst t/m 8 letters.
1517: BOEKE, DR.J. (HOOGLERAAR A.D. RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT), - Problemen der onsterfelijkheid. Leven, dood, levensduur en onsterfelijkheid biologisch beschouwd.
2010: BOEKE,PROF. DR J., - Algemene biologie. (Leer der levensverschijnselen).
8017: BOEKE, PROF. DR. J., - De afstamming van den Mensch. Naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
6966: BOEKE, DR.J., - Problemen der onsterfelijkheid. Leven, dood, levensduur en onsterfelijkheid biologisch beschouwd.
1576: BOEKMAN, E., WIARDI BECKMAN, DR. H.B., E.A. (RED.), - Ir. J.W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
10012: BOEKRAAD, HUGUES C. E.A., - Moet dit een wereldbeeld verbeelden?. Van en over Pé Hawinkels.
8523: BOELSUMS, MIRJAM, - Slangen aaien.
10293: BOENDERMAKER, P., - de Augsburgsche Confessie.
1891: BOER, DICK, - Het Nieuwe Smalfilmboek.
10239: BOER, DICK, - Het tweede fotoboek. handelend over het vinden van goede fotomotieven, het technisch prima opnemen daarvan, het zoeken van het juiste standpunt, de toepassing van de meest geschikte lenzen, zowel voor zwart-wit als voor kleurenfotografie, vergezeld van een handleiding..
1182: BOER, HERMAN PIETER DE E.A., - Sporen door de sneeuw. (Vijf verhalen over winterse ontmoetingen).
1183: BOER, A.B.C., BOB VAN NAMEN E.A., - Kerstverhalen. (voor en door de jeugd).
20099: BOER, HERMAN PIETER DE, E.A., - Van Postiljon en Pleisterplaats. Met de postkoets van Groningen naar Brussel.
1345: BOER,HERMAN PIETER DE, - De vrouw in het maanlicht en anderre zonderlinge verhalen.
1346: BOER,HERMAN PIETER DE, - De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen.
1664: BOER, DICK, - Het Fotoboek. Een inleiding in de fototechniek en de fotokunst ten dienste van vakleerlingen in de fotografie die vooruit willen.
1698: BOER, DICK, - Het Smalfilmboek. Handleiding voor het maken van goede amateurfilms.
1984: BOER,DR M.G. DE, - Van oude voyagiën.
10236: BOER, DICK, - Het smalfilm boek.
10237: BOER, DICK, - Vergroten. een praktische handleiding voor het maken van grote foto's naar kleine negatieven.
9096: BOER, DRS. D. DE EN 4 ANDERE, - Nederland rond 1900.
7809: BOER, DRS. D. DE., E.A., - Nederland rond 1900.
851: BOER, DR. C. DE, - De Renaissance der letterkunde. (te Florence voor 1500).
8331: BOER, DR. TJ. DE, - Amerikaansche denkers.
8322: BOER, DR. M. G. DE. WILDE, L. J. DE, - Historische Lectuur. Nieuwste geschiedenis.
8323: BOER, DR. M. G. DE. WILDE, L. J. DE, - Historische Lectuur. Nieuwste geschiedenis.
6074: BOER, DR. M.G. DE, HETTEMA, H. JR., - Kleine Schoolatlas der Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis.
6907: BOER, CHRIS DE, HEKMAN, JAN (RED.), - Bovengronds bezit. 15 jaar kunst bij Gasunie.
5747: BOER, DR W. DEN, - Tussen kade en schip. 12 studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing.
533: DE BOER, DR. M.G. EN DE WILDE, L.J., - Historische Lectuur. Oude geschiedenis.
4548: BOER, DR. M.G., - Een wandeling door Oud-Amsterdam (1544).
9287: BOER, DR. M.G. DE, - Leerboek der geschiedenis van het vaderland met historisch leesboek.
5074: BOER, DRS. D. DE, SPAANSTRA-POLAK, DR. B.H., E.A., - Nederland rond 1900. Contouren van een cultuur. Kunst, literatuur, muziek, film.
1494: DEN BOER, W., - Nationalisme in Griekenland. Gedurende de 5de eeuw v. Chr..
4687: BOER, ADRIAAN, - Vergroten. Een praktische handleiding voor het maken van grote foto´s naar kleine negatieven.
4660: BOER, MARGARETHA DE, - Milieu, Ruimte en Wonen. Tijd voor duurzaamheid.
2922: BOER,J.W.DE, - Van Vernis-stokerij 'Op aarden grond' tot modern chemisch bedrijf.
2673: BOER, KEES EN CHAMALAUN, MARGOT, - Breinverkenningen. Het functionerenvan de hersenen.
2245: BOER, J.C.W. DE, BURGER, W.L.P., - Tafeltje Dekje. Handleiding in het tafeldekken, -dienen en -versieren.
10238: BOER, DICK, - Het eerste fotoboek. leerboek der fotografie.
20074: DE BOER, M.G. EN HETTEMA, - Grote platen-atlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de algemeene geschiedenis.
9895: BOER, DR. M.G. DE, - Leerboek der Geschiedenis van het vaderland. met Historisch Leesboek.
9131: DE BOER. DR. M.G., - Piet Heyn en de Zilveren Vloot.
10496: DE BOER, D. SPAANSTRA-POLAK, B.H. & VELE ANDEREN, - Nederland ron 1960. Contouren van een cultuur. Kunst Literatuur Muziek Film.
6227: BOEREBACH, DR. B.M., - Vaarwel aan een Godvergeten tijd. Een personalistisch essay.
5781: BOERMA, COEN, - Kan ook een rijke zalig worden?. Een onderzoek naar Bijbelse gegevens over arm en rijk.
10243: BOERNER, F., - Bloeiende heesters & Bomen. voor tuinen en plantsoenen.
6099: BOERSMA, JAAP, - Wat ik nog zeggen wilde.
10299: BOERWINKEL, FEITSE, - Einde of Nieuw Begin. Onze maatschappij op de breuklijn.
8589: BOGAARTS, DR. M.D. ( M.M.V. MR. C.M.J. RUIJTERS ), - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945: De periode van het Kabinet-Beel (Band A, B en C). 3 juli 1946 - 7 augustus 1948 ( in 3 banden ).
7340: BOGAERS, J.E., BLOEMERS, J.H.F., E.A., - Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
6070: BOGT, GUUSANKE (SAMENST.), - Winterboek 1996. Verhalen, folklore, decoraties, spelletjes en recepten.
6928: BOK, PROF. DR. S.T., - De Gedachtengang van de Statistica.
6015: BOKHORST, G. VAN, - De stille strijder.
1518: BOKKEL HUININK, FEHMERS, C. EN HAMNES, TH., - Medische ethiek.
8325: BOL, F.A. E.A, - 'Gaarne fysiotherapie…'.
3776: BOL, L.J., - Bekoring van het kleine.
4569: BOLEN, DR. CARL VAN, TSCHOKL-HEINRICHS, DR. H., U.A., - Sex Lexicon. Handbuch des Sexualwissens.
1528: BOLL, HEINRICH, - Mijnenveld. Essays 1977-1981.
9193: BÖLL, HEINRICH, - Heinrich Böll Ansichten eines Clowns.
5686: BÖLL, HEINRICH, - Haus ohne Hüter. Roman.
8528: BÖLL, HEINRICH, - Eng is de poort.
7657: BÖLL, HEINRICH, - Het brood van mijn jeugd.
731: BÖLL,HEINRICH, - De weggooier.
4523: BOLLMEIJER, KONRAD, E.A., - Chronik der Familie.
571: BÖLSCHE,W., - Wat is de natuur?(gevolgd door:Charles Darwin in zijn leven en werken).
8369: BÖLSCHE, W., - Ontwikkelingsgeschiedenis van het huwelijk, de zedelijkheid en het schaamtegevoel.
568: BÖLSCHE,W., - De mensch. (eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde.
576: BÖLSCHE,W., - Natuurgeheimen.
574: BÖLSCHE,W., - Van zonnen en zonnestofjes.
573: BÖLSCHE,W., - Wereldblik.
572: BÖLSCHE,W., - Uit den sneeuwkuil. (gedachten van een natuuronderzoeker).
569: BÖLSCHE,W., - Ontwikkelingsgeschiedenis van het huwelijk,de zedelijkheid en het schaamtegevoel.
567: BÖLSCHE,W., - Het leven der liefde in de natuur. (eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde).
4612: BOLT, CAROL, - Het boek met alle antwoorden.
5414: BOLTEN, J., - Dutch drawings from the Collection of Dr. C. Hofstede De Groot.
2722: BOLTEN, J., - Nederlandse en Vlaamse tekeningen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Keuze van tekeningen in de verzameling van het Groninger Museum voor Stad en Lande.
7248: BOMANS, GODFRIED, - Noten kraken.
4588: BOMMELJÉ, C., - Cactussen en andere succulenten.
1356: BOND,MARTYN, - A tale of two Germanys.
997: NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND, - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bul.
1284: NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND, - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bul.
896: NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND, - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bul.
6008: BOND, MARTYN, - A Tale of Two Germanys.
995: NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND, - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bul.
4157: BONDT, CEES DE, - Heeft yemand lust met bal, of met reket te spelen…?. Tennis in Nederland tussen 1500 en 1800.
3507: BONGER, H., - Leraar der Mensenrechten. Thomas Jefferson.
6497: BONGS, ROLF, - Dag en Droom in Hellas.
3993: BONNEFANTENMUSEUM, - Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken. 1958.
7822: BONNET, HANS, - Reallexicon der Ägyptischen Religiongeschichte.
5690: BÖNSCH, HELMUT WERNER, - Vooruitstrevende motofiets-techniek. een analyse van de motorfiets-ontwikkeling.
20076: DE BONT, A.L., - Kleine Schoolatlas der Algemeene en vaderlandsche Geschiedenis. (ook voor het handelsonderwijs).
7421: BONT, A.L. DE, - Schoolatlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis. (Ook voor het handelsonderwijs).
7420: BONT, A.L. DE, - Schoolatlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis. (Ook voor het handelsonderwijs).
9854: BONTEMPELLI, MASSIMO, - Le piu belle pagine di Pietro Aretino.
6009: BOO, MARION DE, COOPS, ROBBERT, - Voeten in de Aarde. Vanwaar Nederland Waarheen.
6405: FORUM ANTIQUARIAN BOOKSELLERS, - Catalogue 94: Renaissance - Baroque. A selection of book prints in the sixteenth and seventeenth centuries.
8634: BOOLEN, J.J. EN DOES, DR. J. C. VAN DER, - Nederlands verzet tegen Hitler-terreur en Nazi-roof.
4235: BOOM, HARRY (ED.), - USA Today in Fiber Art.
6686: BOOMEN VAN DEN, GERARD, - Honderd jaar vredesbeweginh in Nederland.
8341: BOOMEN, GERARD VAN DEN, - Honderd jaar vredesbeweging in Nederland.
2318: BOOMEN, TIJS VAN DEN, - Asfaltreizen. Een verkenning van de snelweg.
1681: BOON,DR H.N., - Afscheidsaudiëntie(tien studies uitdediplomatieke praktijk). (Tien studies uit de diplomatieke praktijk).
1365: BOON,LOUIS PAUL, - De zoon van Jan de Lichte. (een vroom en vrolijk boek).
4167: BOON, K.G., CARMIGGELT, S., PLEYSIER, ARIE, WINKLER, JOHAN, - Het boek van de arbeid.
301: BOON, PIET, - De Flora in geuren en kleuren. Het verhaal van de Westfriese Flora in Bovenkarspel, de hoofdstad van de Kleibol.
4244: BOON, K.G., - Nederlandse primitieven uit Nederlands particulier bezit.
1274: BOONSTRA, ROMMERT EN SCHERER, KEES, - Uit langs het water. Recreatie rond en op het water in Nederland. Met unieke auto-, fiets- en wandeltochten.
8907: BOONSTRA, KARIN EN 2 ANDERE (RED.), - Nederland 1940 - 1945 - 1990.
7132: BOONSTRA, JANRENSE, ZEGERS, RIET (RED.), - Dominicus - verval en restauratie.
5225: BOONSTRA, O.W.A., - A.A.G. Bijdragen 34 - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten 1800-1920.
5553: BOOST, CHARLES, - Uitkijken.
6294: BOOY, THIJS, - Europese Jeugd. Een marsroute.
1826: BOOY, THIJS, - Morgen zal alles anders zijn. Over de toekomst van Nederland.
6770: BOOY, THIJS, - Morgen zal alles anders zijn. Over de toekomst van Nederland.
6182: BOOY, THIJS, - Het is stil op het Loo…. Overpeinzingen in memoriam koningin Wilhelmina.
4320: BOR, JAN E.A., - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
9904: BORDEWIJK, F., - Tien Verhalen. Elseviers weekblad 1956.
8604: BOREEL, JHR. R.H., E.A. (RED.), - Cadetten Almanak 1938-1939.
8390: BOREL, HENRI, - Wisheid en schoonheid uit china.
7391: BOREL, HENRI, - Wu Wei. Een fantasie naar aanleiding van Lao Tsz´s filosofie.
948: BORENIUS, TANCRED, - Italian Painting. (up to Leonardo and Raphael).
1991: BORGERS,DS D.H.,EA., - Reformatorische stemmen verleden en heden. (Bundel,uitgegeven t.g.v.het vijftigjarig bestaan v.d. Willem de Zwijgerstichting.
10342: BORLAND, RUSSELL, - Wegwijs in Windows 3.1. To the point, veel praktijkvoorbeelden, tijdbesparende tips. (microsoft officiële editie).
6345: BORN, WINA, - Volk zonder grenzen. ontmoetingen met zigeuners.
5616: BORN, WINA, E.A., - Feest. Tips en recepten voor partijtjes thuis en buiten.
4919: BORNEBROEK, ARNO, - De strijd voor harmonie. Geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996.
1044: BORNHAK,CONRAD, - Deutsche Geschichte unter Kaiser Wilhelm II.
2031: BOROWITZ,ALBERT, - The Thurtell-Hunt murder case.
1363: BORREBACH, HANS, - Leer Uzelf Fotograferen.
8935: BORST, HUGO, - Over vaders & zonen. De jongenskamer van Van Basten en andere verhalen.
5551: BORTOLOTTO, PROF. GUIDO, - Faschismus und Nation. Der Geist der korporativen Verfassung.
921: BOS, B.R., - Beknopt landboek der land- en volkenkunde.
5484: BOS, DRS. N., - Iriscopie. (Ogendiagnose).
3790: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
3791: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
3799: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
3796: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
3797: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
3795: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Atlas der gehele aarde.
346: BOS, RONALD (SAMENST.), DIJK, ALFRED VAN (INLEIDING), - Landelijk Gezien. Unieke kijk op mensen in land- en tuinbouw.
2814: BOS, N., - Natuur en Gezondheid. Nieuw homoeopathisch natuurgeneeskundig handboek.
7563: BOS, ZEEMAN, - Atlas der gehele aarde.
2539: BOS, BOB VAN DEN, - Europa: Wat heb ik eraan?. Wat de EU concreet doet en waarom.
4367: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., - De Verrassing van Hoey in 1595. 4 delen.
8841: BOSBOOM-TOUSSAINT,A.L.G. (RED.), - Almanak voor het Schoone en Goede 1852.
8842: BOSBOOM-TOUSSAINT,A.L.G. (RED.), - Almanak voor het Schoone en Goede 1854.
1583: BOSCH, DRS. ING. F.A.J. VAN DEN, PETERSEN, DRS. C. (RED.), - Economie en arbeidsongeschiktheid. Analyse en beleid.
2065: BOSCH, W. VAN DEN, - Posteris. (Aan hen die na ons komen) Belevenissen van een rechterlijk ambtenaar, die tevens hoogleraar en reserve-officier was.
5552: BOSCH, F. VAN DEN, - In een plooi van de tijd.
8667: BOSCHKOV, ATANAS, - Die Bulgarische Volkskunst.
665: BOSCHMA, H., EERBEEK, J.K. VAN, E.V.A., - Wolken, Wind en Water.
7759: BOSCHMA, H., EERBEEK, J.K. VAN, E.V.A., - Wolken, Wind en Water.
7173: BOSMA, JAN, - Loofhoutgewassen.
3080: BOSMAN-JELGERSMA, PROF. DR. HENRIETTE A., - Poeders, Pillen en Patiënten. Apothekers en hun zorg voor de gezondheid door de eeuwen heen.
1480: BOSMANS, PHIL, - In liefde weer mens worden.
7459: BOSSCHA,J., - Neerlands heldendaden te land,3 delen.
8762: BOSSCHER, FRANS EN VELE ANDERE (RED.), - Het Natuurboek. De gebieden van Natuurmonumenten.
430: BOSSEMA,WIM,EN VREEKEN,ROB (SAMENST.), - De moeder aller veldslagen. (Kroniek van de golfoorlog).
5978: BOSSHARDT, ALIDA M, - Kracht voor vandaag en vertrouwens voor morgen.
9997: BOTH, DE KEES, - Organisatieontwikkeling en gedragsverandering in het onderwijs. De menselijke factor bij verzelfstandiging, fusieprocessen en schaalvergroting.
8981: BOTING, HARRY, - Wie geeft me Jatmous?. Ervaringen van een amsterdamse taxichauffeur.
7611: BOTJE, HERMAN (INGELEID EN GEKOZEN), - Rampenreizen. Maak nu een aantal van de rampzaligste reizen mee, geschreven door de beste reisauteur ter wereld.
4438: BOTKE, IJ., HUISMAN, G.C., E.A. (RED.), - Ziedaar Italië!. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
6136: BOTKIN, R.J., - Practische Persoonlijkheidsontwikkeling.
2469: BOTTING, DOUGLAS EN REDACTIE TIME-LIFE, - Ongerepte gebieden in Europa.
8802: BOTTOMLEY, FRANK, - The castle explorer's Guide.
1095: BOUBER, JAN, - De dwaas van Heideloo.
1391: BOUCHER,FLORINE,E.A., - Woord gehouden. (veertig jaar Stichting 1940-1945).
8542: BOUDENS, - Het lijden van de jonge Werner.
9767: BOUDIER, KEES STRUYKER, - Vragen staat vrij. Over vragen in denken, helpen en geloven.
6043: BOUDIER-BAKKER, INA, - Goud uit stro. Amsterdamse gezinsroman uit de jaren 1830-'31.
8468: BOUDIER-BAKKER, INA, E.A, - De gouden kroon. Gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
5502: BOUDRI, HENRI C., - U en uw rug. Voorkomen en behandelen van klachten.
10224: BOUHUYS, MIES EN WORM, PIET, - De man van Nazareth. Gezinsboek over leven, land en volk van Jezus.
2578: BOUHUYS, MIES, COPPENS, THERA, E.V.A., - Het Margriet Winterboek.
1484: BOULENGER,JACQUES, - L'Ameublement francais au grand siècle.
8464: BOUMA, HANS, E.A. (RED.), - Geef om de natuur.
457: BOUMA,HANS E.A., - Geef om de natuur.
3449: BOUMA, HANS, - Mensen gevraagd. Voor Artsen zonder grenzen.
8646: BOUMA, BOB EN ANDERE ( RED. ), - The artists' art of cooking. Favourite recipes from Phonogram artists the world over.
5656: BOUMA,HANS,E.A., - Geef om de natuur.
5257: BOUMA, HANS EN BOUMAN, BERT, - Blij met een dooie mus. een bijdrage in de strijd tegen de milieuverwoesting.
2858: BOUMA, HANS (SAMENST.), - Mensen Gevraagd.
20093: BOUMA, HANS. VAN DIEREN, WOUTER. DIJKHUIZEN, SIETZO EN VELE ANDEREN, - Geef Om de Natuur. Redding voor een bedreigde planeet.
1519: BOUMAN, MR.A. E.A., - Sexualiteit. 'Wending'; maandblad voor evangelie en cultuur.
1699: BOUMAN, PROF. DR. P.J., - Gedenkboek Wilton-Fijenoord.
1744: BOUMAN,DR P.J., - Vijfstromenland. (Balans der werelddelen).
1937: BOUMAN,PROF.DR P.J., - 150 Jaar Koninkrijk der Nederlanden. (Ontstaan en bestaan).
3587: BOUMAN, DR. P.J., - Een handvol mensen. (uit de tijd der beide oorlogen).
6720: BOUMAN, DR. P.J., - Eén onder dagen. 't Voorhistorisch heden.
6678: BOUMAN, DR. P.J., - Vijfstromenland. Balans der werelddelen.
636: BOUMAN, DR. P.J., - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
7026: BOUMAN, H.D. E.A., - Nederlandsch Leerboek der Physiologie - Eerste deel. Inleiding, Organismale en algemeene Physiologie.
7027: BOUMAN, H.D. E.A., - Nederlandsch Leerboek der Physiologie - Eerste deel. Inleiding, Organismale en algemeene Physiologie.
618: BOUMAN,PROF. DR.P.J., - Economische en sociale geschiedenis in hoofdlijnen.
3974: BOUMAN, DR. P.J., - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
3689: BOUMAN, DR. P.J., - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
3365: BOUMAN, J., - Oude auto's en hun makers.
3322: BOUMAN, JAN, - Het Merckwaerdigste meyn bekent.
3278: BOUMAN, DR. P.J., - Revolutie der Eenzamen. Spiegel van een tijdperk.
5068: BOUMAN, PROF.DR. P.J., - Van Renaissance tot Wereldoorlog. Een cultuursociologische studie.
4765: BOUMAN, DR. P.J., - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
4747: BOUMAN, DR. P.J., - Een onzer dagen. 't Voorhistorisch heden.
2307: BOUMAN, PROF. DR. P.J., - Van Renaissance tot wereldoorlog. (een cultureelsociologische studie).
9117: BOUMAN, P.J., - Van tijd naar tijd. Europese cultuur in jaren van overgang.
2559: BOUMANS, M.T.A. EN OOY, A. VAN, - Het onderzoek van de bovenste extremiteiten.
5850: BOUQUET, A.C.,E.A., - Guilt or pollution and rites of purification.
6957: BOURLIERE, FRANÇOIS EN DE REDAKTIE VAN LIFE, - De Dierenwereld van Europa en Azië.
10008: BOURS, JOS E.A., - WAO-ers. verhalen om te onthouden.
5926: BOUSSET, HUGO (HOOFDRED.), - Dietsche Warande & Belfort 1997. 6-delig.
10248: BOUTENS, P.C., - Platoons Phaidoon.
3460: BOUTENS, P.C., - Tusschenspelen.
321: BOUTER,CHR.DE EN NAUTA,I., - Hoofdpersonen uit de algemeene geschiedenis.
2846: BOUTER,CHR. DE,EN I.NAUTA, - (2e deeltje (nieuwe geschiedenis).
3557: BOUWHUYS, M. TEN, - Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken. Eerste Bundel.
1137: BOUWMAN, DR A. C. (SAMENST.), - Een bundel Falkland-schetsen.
5619: BOUWMAN, MIES, BERG, J. VAN DEB, - Mies 12 1/2 jaar TV. Omzien in verbazing.
389: BOUWMAN,B.E. EN VERDENIUS,TH.A., - Deutsche Literaturgeschichte,2 delen.
3363: BOUWMAN, MIES, - Juliana 75, Nationaal fotoalbum. Foto's, kiekjes en herinneringen, bijeengebracht door Mies Bouwman.
3360: BOUWMAN, MIES, - Juliana 75, Nationaal fotoalbum. Foto's, kiekjes en herinneringen, bijeengebracht door Mies Bouwman.
7855: BOUWMANS, MARTIEN EN 5 ANDERE ( RED. ), - Herstrukturering automatisering en gevolgens voor de arbeid. Over marktverhoudingen en veranderingen van de arbeid in de kleurentelevisiesektor.
5987: BOUWS, TOM (RED.), - Kijk op Gelderland.
5691: BOUWS, TOM, - Het boek van de Spoorwegen. Geschreven voor jonge mensen.
4546: BOUWS, TOM (RED.), - Kijk op Gelderland.
5897: BOUWS,TOM (RED.), - Kijk op Noordbrabant.
5898: BOUWS,TOM (RED.), - Kijk op Gelderland.
5899: BOUWS,TOM (RED.), - Kijk op Groningen.
5896: BOUWS,TOM (RED.), - Kijk op Friesland.
8329: BOWEN, MARJORIE, - De Nederlanden (gezien door de oogen eener Engelsche). Causerieën over de elf provinciën.
1425: BOWEN, MARJORIE, - Defender of the faith.
10158: BOWKER, JOHN, - The Sense of God. Sociological, Anthropological and Psychological Approaches to the Origin of the Sense of God.
8844: BOWMAN, J., - Wereldgeschiedenis. De oudste beschavingen, Nieuwe geilusstreerde.
6704: BOWRA, C.M. UND DER REDAKTION DER TIME-LIFE BÜCHER, - Klassisches Grienchenland.
3273: BOWRA, C.M., - De Griekse Cultuur.
2968: BOWSHER, DAVID, - Introduction to Neuroanatomy.
4874: BOX, BEN, CAMERON, SARAH (ED.), - Caribbean Islands Handbook 1990.
661: BOXER, PROF. C.R., - De Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw. Met een beschouwing door dr. R.E.J. Weber over de zeeschilders Willem van de Velde de Oude en de Jonge.
822: BOY-ED,IDA, - Strijdige werelden.
1902: BOYD, MARK F., - Preventive Medicine.
4266: MUSEUM BOYMANS, - Engelse landschapschilders. Van Gainsborough tot Turner.
4099: MUSEUM BOYMANS, - Kunstschatten uit Nederlandse Verzamelingen.
3848: BOYNTON, GRACE M., - De Riviertuin.
375: BRAAK-HUIZINGA,G.A. TER,E.A. (SAMENST.), - Het groeiende leven.
9548: BRAAM, STELLA E.A., - Sociale spiegel. Reflecties op het armoedebeleid in Nederland.
9719: BRAAM, WIEBE EN LEEMHUIS, AART, - Moderne huisbibliotheek. Medisch handboek.
4166: BRAAM, FRED A. VAN, - World Collectors Annuary (WCA). Vol. II - 1950.
8949: BRAASEM, W.A., - Lodewijk II en zijn ''Königsschlösser''.
7815: BRAASEM, W.A. (VERTAALD EN INGELEID), - Magische zangen der Maleiers.
6637: BRAASEM, W.A., BRINKMAN, PAUL, KOHN, HEIN, - Naïeve schilders zien ons land.
4721: BRAASEM, W.A., SCHWENCKE, JOHAN, - Van Haagse dingen die voorbij zijn. Beelden uit het Den Haag van Louis Couperus.
267: BRAASEM,W.A., - Behouden bezit. (speurtocht naar schoonheid in oude stadjes en kleine musea).
2349: BRAASEM, W.A., BRINKMAN, PAUL, KOHN, HEIN, - Naïeve schilders zien ons land.
4706: BRAAT, DRS. J., NIEMEIJER, DR. J.W., E.A. (RED.), - Honderd jaar Rijksmuseum. 1885-1985.
4600: BRACHET, GÉRARD (DIRECTEUR SPOT IMAGE), - Satellietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-satelliet.
1691: BRAHAM, BERT, - The graphic arts. Studio manual.
1830: BRAIN, ROBERT, - The Decorated Body.
5272: BRAKELL BUYS, DR. R. VAN, - Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk. Christina Rosetti / Emily Brontë / Elizabeth Barrett Browning.
9087: BRAMLY, SERGE, - De dans van de wolf.
1520: BRAMS, DR.W.A., - Wat is bloeddruk en wat is er aan te doen?. Hoge bloeddruk.
10566: BRAMSEN, BO, - The History of The Old Town museum in Arhus. to markt the century of the company's foundation.
1851: BRANDLIGT,W.,E.V.A., - Het landschap.
2474: BRANDON, PETER, - A history of Surry.
7817: BRANDSMA, PROF. DR. TITUS, - Mijn cel. Dagorde van een gevangene.
947: BRANDT-VAN DER VEEN, DR. J., - Het Thorbecke Archief 1798-1872. Derde deel 1825 - 1830.
1460: BRANDT, GERARD, - uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter.
9669: BRANDT, C.D.J. EN GANSHOF, F.L., - De Geschiedenis van onze Tijd. 1914-1945.
3588: BRANDT - VAN DER VEEN,DR J., - Het Thorbecke - archief 1798- 1872. deel 1 (1798-1820),deel 2 (1820- 25),deel 3 (1825-' 30).
6375: BRANDT, WILLY, - Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960-1975.
946: BRANDT-VAN DER VEEN, DR. J., - Het Thorbecke Archief 1798-1872. Tweede deel 1820 - 1825.
9104: BRANDT, WILLY, - Het Brandt rapport. een overlevingsprogramma.
7795: BRANDT-VAN DER VEEN, DR. J. (UITG.), - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste Deel 1798-1820.
3921: BRANDT, WILLY, - Mijn weg naar Berlijn.
4631: BRANDT, E.N., - Growth Company. Dow Chemical's First Century.
3031: BRANDT, DR. C.D.J., HAAN, DR. M.H. DE (RED.), - Het vreemde woord. Geïllustreerd vreemde woorden boek.
1738: BRANT,WALTER, - Wie was Jezus van Nazareth ?. (Wat zeggen ons de Dode Zee-rollen ?.
1869: BRANTÔME,PIERRE DE BOUDEILLE, ABBÉ DE, - Das Leben der galanten Damen.
3633: BRANTSEN, CARLO, - Auto 2000. Compleet overzicht van alle leverbare modellen.
9543: BRASILLACH, ROBERT, - Onze vooroorlogstijd.
4859: BRATKO, IVAN, - Prolog programming for artificial intelligence.
1522: BRAUN-FALCO, PROF.DR.MED.O., MARGHESCU. DR.MED.S., KOECKE, PROF.DR.PHIL.H., - Huidsverschijnselen bij systematische aandoeningen / Biologische vraagstukken inzake de huid.
8097: BRAUN, REINHOLD, - Das Büchlein vom Glück.
2879: BRÄUTIGAM, DR. FRITZ, GRABNER, PROF. DR. ALFRED, - Beiträge zur Fluoreszenzmikroskopie.
2038: BRAY,WARWICK,EN DAVID TRUMP, - Lexikon der Archäologie.
404: BRAY, GEORGE W., - Recent advances in allergy.
9359: BREASTED, JAMES HENRY, - A History of Egypt. From the earliest times to the persian conquest.
2491: BRECHT, BERTOL, - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem DreiSigjahrigen Krieg.
1143: INGENIEURSBUREAU BREDA, - Het bouwen van een kantoorflat.
88: BREDE KRISTENSEN, DR. W., - Inleiding tot de Godsdienstgeschiedenis.
5046: BREDE KRISTENSEN, DR. W., - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studieën.
5189: BREDE KRISTENSEN, W., - Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis.
5118: BREDERO, ADRIAAN HENDRIK, - Etudes dur la 'Vita Prima' de Saint Bernard.
6515: BREDT, ALEXANDER (HERAUSG.), - Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. XXX Jahrgang 1936.
4776: BREEBAART, D., KAMPEN, P. TH. VAN, E.V.A., - West-Frieslands Oud en Nieuws.
2021: BREEMEN, J. VAN, - Hoe moet de lijder aan Rheumatiek leven?.
1352: BREHM,BURKHARD, - Natur. (das grosse Buch des allgemeinwissens).
8549: BREIJ, BART, - Een kwestie van principe. Getuigschrift voor stakers.
3859: BREMER, FREDERICA, - Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
3677: BREMER, FREDERICA, - Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
5053: BREMMER, DRS. C., - Personen en momenten. Uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij.
7842: BRENDEL, ALFRED, - Fingerzeig.
6626: BRENTANO, BERNARD VON, - Proces zonder rechters.
2825: BREUKELEN, HENK VAN, - Pastor op de intensive care.
4568: BREYER, KARL, - Meines Bruders Hirte. ein bildbericht uber die mission der niederdeutsch-reformierten kirche im südlichen Afrika.
6146: BREYSSE, F.A., - De Krans van Vuur.
689: BRIAN, JOHN, - The World of Ice. (The natural history of the frozen regions).
8804: BRICE, MARTIN H., - Stronghold. A History of military architecture.
7906: BRIEGER, LOTHAR, - Ludwig Meinder.
5494: BRIEM, EFRAIM, - Kommunismus und Religion in der Sowjetunion. Ein Ideenkampf.
2696: O'BRIEN, JOANNE AND PALMER, MARTIN, - The State of Religion Atlas. A concise survey of world religion through full-color international maps.
2485: O'BRIEN, ROBERT EN REDACTIE LIFE, - Machines.
4200: BRIGGS,MARTIN S., - Everyman's Concise Encyclopaedia of architecture.
7353: BRIGNETTI, RAFFAELLO, - L'opera completa dei Van Eyck.
6893: BRILL, DR. W.G., - Rijmkroniek van Melis Stoke - Tweede deel. Bronnen van de Geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen.
1524: BRILLENBURG WORTH, DR. G.H. E.A., - Enige aspecten van de antimicrobiële therapie in de huisartsenpraktijk.
10246: BRINK, G.E., - Handboek Snoeien.
9257: BRINK, JAN TEN, - Slachtoffres en Helden der Fransche Revolutie.
8292: BRINK, DR. JAN TEN, - Oost-Indische Dames en Heeren. Eerste en tweede deel. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië.
9334: BRINK, R.C. BAKHUIZEN VAN DEN, - Van hollandsche potaard. Studieën en fragmenten.
3327: BRINK, JOS, - Allemaal poppenkast.
7969: BRINK, RINKE VAN DEN, - De inernationale van de haat. Extreem rechts in west-europa.
2069: BRINKE, WIN TEN, E.V.A., - ANWB Fietsrouteboek Nederland. 100 bewegwijzerde fietstochten.
2408: BRINKGREVE, DIEN, - Kerstvertellingen.
3486: BRINTON, CRANE, CRISTOPHER, JOHN B., WOLFF, ROBERT LEE, - Elseviers Wereldgeschiedenis. Geschiedenis en beschaving van het westen in drie delen.
7287: BRION, MARCEL, - Grünewald.
958: BRISCOE,W.A. (ED.), - Byron the poet (a collection of addresses and essays).
1644: BRISTOW, GWEN, - Midzomer. in den zomer van het leven.
8428: BROCH, HERMANN, - Esch of de anarchie.
7232: BROCK, PETER DE, - Postzegel Uitgifte Boek 1996. De twaalf maanden van het jaar.
2805: BROD,MAX, - Zauberreich der Liebe.
2743: BROD,MAX, - Die Frau nach der man sich sehnt.
9250: BROEK, A.J.P. VAN DEN, - Oudste geschiedenis van den mensch.
7885: BROEK, A.J.P. VAN DEN, - Ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch.
5583: BROEK, A.J.P. VAN DEN, - Leerboek der topografische ontleedkunde van den mensch.
3311: BROEK, ABBET VAB DEN EN GROEN, KOOS (RED.), - Hun Laatste rustplaats. Kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
319: BROEK,DR A.J.P. VAN DEN, - De dageraad der mensheid.
6160: BROEKHUIZEN, HERMAN, - Decemberliedjes.
4965: BROEKMAN, J.H. (RED.), - Studiegroep Zuidelijk Afrika. Mededelingenblad.
5573: BROEKMEYER, M. EN CORNELISSEN, I., - Arbeidersraad of ondernemersstaat. Macht en machtsstrijd in Nederland en in Joegoslavië.
4130: BROERE, MARC, DRIFT, ROY VAN DER, - Afrika voetbalt!.
5930: BROGAN, D.W. EN DE REDAKTIE VAN LIFE, - Frankrijk.
5119: BROLEWICZ, WALTER, - Mijn broer, Lech Walesa. Een aangrijpend beeld van een volksheld.
1212: BRONGERS,G.A., - Antieke rariteiten.
6651: BRONGERS, G.A., - Antieke rariteiten.
462: BRONGERSMA, A.J., - Problemen bij de indirekte pulpa-overkapping. Proefschrift.
7124: BRONKHORST, DR. W., - Van Moissac tot Reims. Beschouwingen over Romaansche en Gothische plastiek in Frankrijk.
4201: BRONKHORST,DR W., - Van Moissac tot Reims. (Beschouwingen over romaanse en gothische plastiek in Frankrijk).
5142: BRONKHORST, DR. A.J., - Rondom 1853. De invoering der Rooms-Katholieke hierarchie de April-beweging.
3151: BRONOWSKI, J. (RED.), - Natuurwetenschap. elementen energie mechanica electronica geluid sterrenwereld.
9210: BRONTË, CHARLOTTE, - Jane Eyre.
2966: BRONTË, EMILY, - Wuthering Heights.
5082: BROOD, PAUL (RED.), - Respect voor de oude orde. Honderd jaar vereniging van archivarissen in Nederland.
3150: BROSSOLLET, B. (RED.), - Geschiedenis van de wereld.
9859: BROUGHTON, JACQUELINE P., - A guide to the plants of Figueroa Mountain Santa Barbara County, California.
8319: BROUWER, DR. J., - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
1069: BROUWER,DR J., - Montigny. (afgezant der Nederlanden bij Philips II).
9794: BROUWER, H., - Beknopte handleiding tot de kennis van het nederlandsche oude schrift. Met een korte leidraad ten dienste van hen die de genealogie wenschen te beoefenen.
8340: BROUWER, DR. J., - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
8977: BROUWER, DR J., - Montigny. Afgezant der nederlanden bij Philips II.
3722: BROUWER, DR. A.M., - De vier Evangelisten.
1803: BROUWERS, J.A., - Vreugde en hoopvolle verwachting. (Vaticanum II - terugblik van een ooggetuige).
9178: BROUWERS, EEF (RED.), - Jaar te kijk 1980. De zilveren camera.
7605: BROUWERS, RUUD (HOOFRED.), - Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands. Jaarboek / Yearbook 1988-1989.
10190: BROWN, RITA MAE, - In haar tijd.
10371: BROWN, RITA MAE, - Starting From Scratch. A Different kind of writers Manuel.
10370: BROWN, RITA MAE, - Venus Envy. Bestselling author of Rubyfruit Jungle.
6872: BROWN, DEE, - The Westerners.
2000: BROWN, GEORGE GRANGER, - Unit Operations.
6485: BROWN, J.D., - Dominee in dixie.
545: BROWN, J.D., - De naam ben ik vergeten….
8204: BROWN, J.A.C., - Freud and the Post-Freudians.
5740: BROWN, CHRISTY, - De dagen door.
9401: BROWN, J.D., - Dominee In Dixie.
4516: BROWN, RITA MAE, - Riding Shotgun.
4460: BROWN, VINSON, ALLAN, DAVID, - Rocks and Minerals of California and their stories.
4163: BROWN, RAYMOND LAMONT, - A casebook of Military Mystery.
2455: BROWN, DALE EN REDACTIE TIME-LIFE, - Alaska.
226: BROWN, DAN, - Het verloren symbool.
7968: BROWN, HENRY PHELPS, - The origins of trade union power. 'Briljant, Magisterial' NEW SOCIETY.
20045: PROJECT PLANNING BY WOODY GELMAN AND LEN BROWN, - The Maxfield Parrish Poster book. Introduction by Mauric.
10386: BROWN, RITA MAE, - Alma Mater.
899: BROWNING, IAN, - Petra.
3556: BRUCK, MOELLER VAN DEN, - das ewige reich - I. band. die politischen kräfte.
3912: BRÜCKMANN, ALFRED (HERAUSG.),, - Brückmanns 150 Eigenheime.
1396: BRUGGEN,CARRY VAN, - Het huisje aan de sloot.
10521: TEN BRUGGENCATE, K., - Engels Woordenboek.
7246: BRUGMAN, J., E.V.A. (RED.), - Holland, regionaal-historisch tijdschrift. 26e jaargang, nummer 4/5, oktober 1994.
1276: BRUGMANS,PROF. DR I.J., - Stapvoets voorwaarts. (sociale geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw).
9631: BRUGMANS, PROF. DR I. J., - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
9896: BRUGMANS, H., - Zeemansleven.
2037: BRUGMANS, I.J., - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
1964: BRUGMANS,PROF. DR. H., - Geschiedenis van Nederland onder de regeering van Koningin Wilhelmina.
1986: BRUGMANS,PROF. DR H., - Europese momentopnamen. (Europa in 330,800,1000,1300,1492,1555,1648,1789,1815,1848,1900,1917,1947,1962).
2218: BRUGMANS,PROF.DR H., - Europese momentopnamen.
7884: BRUGMANS, DR. H.J.F.W., - Psychologische methoden en begrippen.
562: BRUGMANS, ALINGH, - Weense Rhapsodie.
532: BRUGMANS, PROF. DR H., E.A. (RED.), - Geschiedenis der wereld in woord en beeld.
427: BRUGMANS, PROF. DR H., - Geschiedenis van Amsterdam van den oorsprong af tot heden.
426: BRUGMANS, PROF. DR H., - Geschiedenis van Amsterdam,6 delen.
417: BRUGMANS,PROF. DR. H., - Opkomst en bloei van Amsterdam.
2052: BRUGMANS,PROF. DR I.J., - Stapvoets voorwaarts. (sociale geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw).
3568: BRUGMANS,PROF. DR H., - Crisis en roeping van het Westen. Twee en een halve eeuw europese cultuurgeschiedenis).
3526: BRUGMANS,PROF. DR H., - Opkomst en bloei van Amsterdam.
3503: BRUGMANS, DR. H., - Het Révolte van het Gemoed. Rousseau en het Sentimentalisme.
3239: BRUGMANS, PROF. DR. H. (RED.), - Zeemansleven.
2945: BRUGMANS, H., - Schets beschavingsgeschiedenis van Nederland.
288: BRUGMANS,PROF.DR H., - Geschiedenis van Nederland onder de regeering van Koningin Wilhelmina.
2504: BRUGMANS, DR. H., - Schets eener beschavingsgeschiedenis van Nederland.
1525: BRUGSCH, PROF.DR.TH., SCHITTENHELM, PROF.DR.A., - Lehrbuck klinischer diagnostik und untersuchungsmethodik. Für studierende, Medizinalpraktikanten und Ärtze.
106: BRUGSMA, W.L. (INL.), - Schrijversportretten. (van Claus tot Wolkers).
6630: BRUGSMA, W.L. (INGELEID), GEREL, BETTY VAN, E.A., - Schrijversportretten. Claus, Couperus, Elsschot, Hermans, Mulisch, Vestdijk, Wolkers.
968: BRUIJN,COR, - Een gave van God.
6677: BRUIJN, COR, - Een gave van God.
7498: BRUIJN, COR, - Simon en Johannes.
6169: BRUIJN, COR, - Een Gave van God.
6170: BRUIJN, COR, - Een Gave van God.
6774: BRUIJN, COR, - Arjen.
8310: BRUIN, GER, - Op socialisten sluit de rijen!.
4688: BRUIN, HAN, - Haagse lijnen. Haagse geschiedenissen verteld aan de hand van de wenskaarten van de 'Vrienden van Den Haag' ter gelegenheid van hun dertigjarig bestaan in het jaar 2003.
6337: BRUIN, DE. R. DE, - Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië 1942-1945.
4307: BRUMMEL, L., KRONENBERG, M.E., FONTAINE VERWEY, H. DE LA, REEDIJK, C. (RED.), - Opstellen. Door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann.
8941: BRUN, ROBERT, - Le Livre Francais.
10254: BRUNNER, VERENA. HOWE, KATHERINE, - Vehta Biënnale.
3408: BRUNNER, JOHN, - De stad is een schaakbord.
6064: BRUNSTING, H., - Museumstukken I. Johannes Smetius als provinciaal-Romeins archeoloog.
5268: BRUSSE, PAUL, - A.A.G. Bijdragen 38 - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850.
5590: BRUSSE, JAN, - België, Luxemburg.
6926: BRUSSE, JAN, - België, Luxemburg.
1918: BRUYN-OUWEHAND, MIA, - Het Stenen Hart.
974: BRUYN,COR, - Een gave van God.
7145: BRUYN, PROF. DR. J., E.A. (RED.), - Aanwinsten Nederlandse Musea 1960-1990. Een keuze uit dertig jaar.
6627: BRUYN, COR, - Wendelmoet.
9428: BRUYN-OUWEHAND, MIA, - Dreigende branding.
4550: BRYAN, C.D.B., - The National Geographic Society. 100 years of Adventure and Discovery.
1405: BRYANT, ARTHUR, - Samuel Pepys. (The man in the making).
876: BRYANT,ARTHUR, - Liquid history. (to commemorate Fifty Years of the Port of London Authority 1909-1959).
7444: BRYANT, ARTHUR, - The Turn of the Tide 1939-1943. A Study based on the Diaries and Autobiographical Notes of Field Marshal The Viscount Alanbrooke.
7882: BRYCE, JAMES, - The American commonwealth.
9493: BUCHHOLTZ, JOHANNES, - De komedie komt.
4067: BUCHMAN, FRANK N.D., - Herbouw van de wereld.
9186: BÜCHMANN, GEORG, - Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen Volkes.
6056: BÜCHMANN, GEORG, - Geflügelte Worte. Der Zitatenschaß des deutschen Bolfes.
2261: BÜCHMANN, - Geflügelte Worte.
6006: BUCHNER, GREET, - De milieuvriendelijke tuin.
4087: BUCHSBAUM, RALPH, - Elseviers wereld der dieren. Lagere dieren.
7418: BUCK, PEARL S., - Halt, Amerika!. Sexeproblemen in de U.S.A..
9162: BUCK, PEARL S., - Onminbus. Ons Dagelijks brood, De Verloving, Zonder Woorden, Het Meisje van Thuis, Het nieuwe jaar.
6632: BUCK, PEARL S., - Ons Dagelijks Brood.
5458: BUCK, PEARL S., - Hoe het gebeurt. Een gesprek over het Duitsche volk, 1914-1933 met Erna von Pustau.
852: BUCK,P.S., - Dejonge opstandeling.
6621: BUCK, PEARL S., - De Eerste Vrouw. En andere verhalen.
4092: BUCK, PEARL S., - De hemel van China.
3377: BUCK, PEARL S., - Ons dagelijks brood.
2917: BUCK,PEARL S., - Oostenwind-Westenwind.
4641: BUCK, PEARL S., - Vertelt uit de bijbel.
2040: BUCKLEY,ARABELLA B., - History of England for beginners.
7461: BUDDINGH',C., - Spectrum Citatenboek.
1526: BÜHLER, PROF. DR. CHARLOTTE, - Psychologie der puberteitsjaren.
7295: BÜHLER, PROF. DR. KARL, - Overzicht van de geestelijke ontwikkeling van het kind.
7305: BÜHLER, DR. CHARLOTTE, - Practische Kinderpsychologie.
7243: BUHR, MANFRED, KOSING, ALFRED, - Kleines Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Philosophie.
8286: BUIJSE, J.A, E.A (RED.), - Contact oud-Mariniers 1950-1990. 'Eens marinier-Altijd Marinier.
7725: BUISSINK, FRANS, ANEMA, KARIN (RED.), - Nederland Waterland Vogelland.
1451: W. BUITELAAR E.A., - Ploegenarbeid in Nederland.
2352: BUITENRUST HETTEMA,DR F.,EN MR A.TELTING, - Een bezoek aan een Nederlandsche stad in de XIVde eeuw.
9141: LYTTON. E BULWER, - De laatste dagen van Pompeji. Eerste en Tweede deel.
893: BULWER LYTTON,E., - De laatste dagen van Pompeï.
1533: BUMM, DR. ERNST, - Grundriss zum Studium der Geburtshilfe. In achtundzwanzig Vorlesungen und sechshundertsechsundzwanzig bildlichen Darstellungen.
9231: BUMÜLLER, DR. JOHANNES, - Die Urzeit des Menschen.
3696: BÜNEMANN, HERMANN, - Von Menzel bis Hodler. Deutsche, Österreichische und Schweizer Malerei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
2240: BUNGE, DR IR E.M., - In het schijnsel van de mijnlamp.
4807: BUNNIG, CAROLINE (EINDRED.), - Een eeuw Apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse Schilderkunst in de 19de eeuw.
5530: BUNNIG, CAROLINE (EINDRED.), - Een eeuw Apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse Schilderkunst in de 19de eeuw.
2282: BUNTINX,J., - De audiëntie van de graven van Vlaanderen. (studie over het centraal grafelijk gerecht (ca 1330 - ca 1409)).
2266: BUNYAN, JOHN, - Des Pelgrims reize van deze weredl naar de toekomende.
9303: BURAMA, IAN, - De spiegel van de zonnegodin. Japanse zelfportretten.
6708: BURCHELL, S.C. EN DE REDAKTIE VAN TIME-LIFE UITGAVEN, - Tijdperk van vooruitgang.
5017: BURCHELL, S.C. EN DE REDACTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN, - Tijdperk van vooruitgang. Bloeiperioden der mensheid.
1534: BURCKHARDT, PROF. DR. MED. W., - Folio Dermatalogica.
4062: BURCKHARDT, GEORG, - Gilgamesch. Eine Erzählung aus dem alten Orient.
3662: BURCKHARDT, JACOB, - Die Kultur der Renaissance in Italien.
2811: BURCKHARDT, JACOB, - Kultur und Kunst der Renaissance in Italien.
5228: BURG, MARGREET VAN DER, - A.A.G. Bijdragen 41 - Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland 1863-1968.
5115: BURG, FENNA VAN DEN, E.A., - Vrede en oorlog. Opstellen voor prof. Mr. B.V.A. Röling.
207: BURGDORF, I. E.A., - Méthode audio-visuelle d'Allemand.
1535: BÜRGEL, BRUNO H., - De wereldbeschouwing van den modernen mensch. Het heelal - de mensch - des levens zin.
9956: BURGESS, ANTHONY, - The Devil's Mode.
7596: BURGESS, ANTHONY, - Private pictures.
7544: BURLAND, COTTIE, - The Aztecs. Gods and Fate in Ancient Mexico.
7317: BURNE, SIMON (RED.), - Het heft in handen. Een eigen kijk op ontwikkeling.
6620: BURNEY, CHRISTOPHER, - Eenzame opsluiting.
9592: BURNINGHAM, SALLY EN SENECHAL, MARY (RED.), - Grote mysteries ; Mysterieuze monsters.
9588: BURNINGHAM, SALLY EN ZANDT, ELEANOR VAN (RED.), - Grote mysteries ; Mysteries van de droom.
9587: BURNINGHAM, SALLY EN GRINT, DAMIAN (RED.), - Grote mysteries ; Vliegende schotels en andere raadsels van het heelal.
7549: BURNS, ROBERT, - Robert Burns - Landscape Poets. Selected and introducted by Karl Miller.
6768: BURTON, MAURICE EN JANE, - De kleurrijke wereld van de dieren.
3294: BURTON, MAURICE, - Elseviers Zoogdierengids. meer dan 230 Europese zoogdiersoorten.
5418: BURY, J.B., E.A., - A History of Greece. To the Death of Alexander The Great.
6942: BUSCH, WILHELM, - Kleines Wilhelm Busch Album. Sammlung lustiger Bildergeschichten mit etwa 450 Bildern und farbigem Selbstportrait.
7413: BUSCH, WILHELM, - Das goldene Wilhelm-Busch-Album. 1. Teil Narrheiten und Wahrheiten und 2. Teil Spässe und Weisheiten.
3558: BUSCHAN,DR GEORG, - Beschavingsgeschiedenis der menschheid.
1117: BUSKEN HUET, C., - Vijf portretten van Nederlanders.
2105: BUSKEN HUET,CD, - Het land van Rembrandt. (studieën over de noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw).
5328: BUSKEN HUET, CD., - Het Land van Rembrandt. Studiën over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw.
6142: BUSKES JR., J.J., - In het land van Gandhi en Nehru.
219: BUSMAN, HANS, - Aanvallen!!!. Met Oranje op weg naar de WK-Titel.
102: BUSSCHER, KAREL DE, - Guido Gezelle.
8435: BUSSE, PROF. DR. H.E., - De vreemde vriend. Spel der seizoenen / Eeuwig is de geest.
3922: BUSSE, PROF. DR. H.E., - De vreemde vriend. Spel der seizoenen / Eeuwig is de geest.
584: BUSSELLE, MICHAEL, - Elseviers Grote boek van de Fotografie.
8121: BUTCH, WILHELM, - Kritik des Herzens.
8122: BUTCH, WILHELM, - Zu guter letzt.
1845: BUTER, ADRIAAN, E.A., - De Groene Vallei. Stad en land aan de Ijssel.
7231: BUTLER, E.H., - The Story of British Shortland.
5112: BUTTERFIELD, FOX, - Overleven in de zee van bitterheid.
5298: BUTTERFIELD, H., - Napoleon.
2933: BUTTERWORTH, MICHAEL, - Als in een angstige droom. Thriller.
2882: BUTTERWORTH, MICHAEL, - De dood gaat in het zwart gekleed. Thriller.
5788: BUUREN, M.J.J. VAN, - Waiting. The Religious Poetry of Ronald Stuart Thomas Welsh, Priest and Poet.
1820: BUYS, UDO J., - In de voetsporen van Oranje. Historische en toeristische notities rond de 44 titels van Koningin Beatrix.
800: BUYS,JAAP (SAMENST. EN INL.), - Wijde blik. (verhalend proza van zestig jaar Wereldbibliotheek).
1278: BUYTENDIJK, F.J.J., - De vrouw. Haar natuur, verschijning en bestaan.
26: F.J.J. BUYTENDIJK, - De moderne mens en zijn lectuur.
7833: BUYTEWEG, WILLEM, - Sieben Edelleute verschiedener Nation.
8821: BUYZE, J.S. SR., - De automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel III De elektrische uitrusting.
7352: BUZZATI, DINO, - L'opera completa di Bosch.
6130: BUZZI, GIANCARLO, - Karel de Grote. De Groten van alle tijden.
6131: BUZZI, GIANCARLO, - Caesar. De Groten van alle tijden.
4439: VAN STOCKUM'S ANT. BV, - Auction sale of books and manuscripts. December 6th and 7th 1990.
7018: BYKOV, K.M. (ED.), - Text-Book of Physiology.
104: BYLEVELD, H. VAN, - Nederland in Frankrijk. De zuidergrens der Nederlanden.
9423: BYRD, ELIZABETH, - Margaret van Schotland, de versmade Koningin.
1965: BYVANCK,DR A.W., - Nederland in den romeinschen tijd.
2033: BYVANCK, DR. A. W., - De voorgeschiedenis van Nederland.
1367: BYVANCK, DR. A.W., - De voorgeschiedenis van Nederland.
6265: BYVANCK, W.G.C., - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw.
3540: BYVANCK, DR A.W., - De voorgeschiedenis van Nederland.
7071: CABRIES, JEAN, - Jacob. De Uitverkorene.

Next 1000 books from Antiquariaat de Steunbeer

5/30