Antiquariaat de Steunbeer
Hozenstraat 2 - 7126 BK Bredevoort, Nederland            Email: steunbeer@kpn-officedsl.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
01423: BAILEY,RONALD H., - Der Partisanenkrieg.
06817: BAILEY, HAMILTON (ED.), - Pye's Surgical Handicraft.
20094: BAINES, JOHN & MÁLEK, JAROMÍR, - Atlas van het oude Egypte.
05002: BAKE, WILLIAM A., - The Blue Ridge.
05120: BAKELS, FLORIS B., - Dertien dagen in mei.
07136: BAKELS, H.L., OPHEIKENS, L., - Schets van het Nederlands arbeidsrecht.
03521: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF. DR. J.N., E.V.A., - Geschiedenis. Een bundel studies over den zin der Geschiedenis.
09651: BAKKENHOVEN, JOHN (RED), - Onze Jaren 45-70. 25 jaar Wereldgeschiedenis.
10402: BAKKER, PIET, - Branding. Verhaal van zand en zee.
08308: BAKKER, ANBRO, E.A. (RED.), - In vredesnaam!. Radioprogramma van de KRO over kernbewapening, najaar 1981 uitgezonden.
09357: BAKKER, RS. EN OLLEFEN, L. VAN, - De nederlandsche stad- en dorpbeschrijver.
04022: BAKKER, PIET, - Groot-Brittannië.
03496: BAKKER, PIET, - Bali in kleuren.
04019: BAKKER, PIET, - Zwitserland.
04020: BAKKER, PIET, - Australië.
04021: BAKKER, PIET, - Frankrijk.
02793: BAKKER, JAAP B., - Is het psychisch?. Hulp en advies als je je moe, down of in de war voelt.
03701: BAKKER, PIET, - Canada.
03500: BAKKER, PIET, - Canada.
03501: BAKKER, PIET, - Italië.
00116: BAKKER, P.A., E.A. (RED.), - De Noordelijke Vechtplassen. Flora en Fauna.
00881: BAKKER, GERBRAND, - Juni.
05598: BAKKER, PIET, - Bali in kleuren.
05599: BAKKER, PIET, - Groot-Brittannië.
05916: BAKKER, DR. GERARD, E.A., - Een pleidooi voor Universitaire Leerstoelen in de Natuurgeneeswijze. Leerstoelen voor Homeopathie, Natuurgeneeskunde, Synthese.
06201: BAKKER, P.A., E.A., - De Noordelijke Vechtplassen. Flora en fauna.
06443: BAKKER, DR. G., - Duitse Geo-Politiek 1919-'45. Een imperialistische ideologie.
06925: BAKKER, PIET, - Oostenrijk.
04633: BAKKER, TH. W., JUNGERIUS, P.D., KLIJN, J.A. (ED.), - Dunes of the European Coasts. Geomorphology - Hydrology - Soils.
04674: BAKKER, B., FLEURBAAY, E., GERLAGH, A.W., - De Verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
07748: BAKKER, PIET, - Kidnap.
02835: BAKKER,PIET, - Frankrijk.
03499: BAKKER, PIET, - Australië.
03495: BAKKER, PIET, - Zwitserland.
10393: BAKKER, PIET, - Omnibus. De slag, Jeugd in de pijp, Logboek van de Gratias.
08696: BAKKER, GEESKE EN GRINSVEN, FONS VAN, - Salon van Utrechtse kunstenaars. 1e keus 26 t/m 29 juni.
06273: BAKX, PIETER (PSEUDONIEM VAN W.M.J.A. ASSELBERG), - Prieel in Troje.
00873: BALBIAN VERSTER,J.F.L. DE, - Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.
07191: BALDACCI, DAVID, - De samenzwering.
02509: BALDRY, H.C., - Ancient Greek Literature in its Living Context.
07962: BALDUCCI, RICHARD, - Het wonderlijke leven van Nostradamus. Geromantiseerde biografie.
01262: BALDWIN,JAMES, - Een geboren Amerikaan.
00628: BALEN,MR W.J.VAN, - Holland aan de Hudson. (een verhaal van Nieuw-Nederland).
01754: BALEN,MR W.J. VAN, - Hollandsche kapers op Amerikaansche kusten. (verhalen uit het optreden onzer voorouders in de wateren der drie Amerika's).
02876: BALEN,MR W.J.VAN, - Gelukkiger werelden. (Wat de Mensheid zich al eens heeft voorgesteld als een betere samenleving).
05903: BALEN, MR. W.J. VAN, - Nederlands Voorhoede.
02153: BALEN,MR W.J.VAN, - Nederlands voorhoede.
00526: BALEN, MR W.J.VAN, - Veertig jaren levensdrang. (grepen uit de Expansiegeschiedenis der Volken.
09589: BALES, MITZY EN SENECHAL, MARY (RED.), - Grote mysteries ; Toekomstvoorspellingen.
06162: BALJON-VAN HOUTEN, B.E., E.V.A., - Het licht schijnt overal. Kerstboek 1965.
06163: BALJON-VAN HOUTEN, B.E., E.V.A., - Het licht schijnt overal. Kerstboek 1967.
03305: BALK, J. TH., - Onze havens. Vroeger en nu.
07323: BALK, J. TH., - Kerken, kruisen en kastelen.
03978: BALKHAUSEN, DIETER, - De derde industriële revolutie. Hoe de micro-elektronica ons leven verandert.
05506: BALL, KENNETH, - VW Golf. Z08 L-S-LS coach en sedan t/m 1976.
01866: BALLINTIJN, G. (SAMENST.), - Data, Fieten, Documenten. Kroniek van den 2en Wereldoorlog.
00706: BALZAC,HONORÉ DE, - Het huis 'De kaatsende kat'.
06204: BALZER, ROBERT LAWRENCE, - California's Best Wines.
05778: BAMM, PETER, - Kleurig Tapijt van oude Historie.
05092: BAMM, PETER, - Am Rande der Schöpfung.
07591: BAMM, PETER, - Alexander oder Die Verwandlung der Welt.
06967: BAMM, PETER, - Kleurig tapijt van oude historie.
00045: BANK,J. EN VOS,C., - Hendrikus Colijn Antirevolutionair.
10022: BANNING, W. & BIERENS DE HAAN, J.D., - Europeesche Geest. Inhouden en vormen van het cultuurleven der europeesche wereld.
00652: BANNING,DR W., - Inleiding tot de sociale ethiek.
04037: BANNING, DIPPEL, IDENBURG, LANDSMAN, ENZO, - Wending. Universiteit jaargang 5, nummer 11.
03228: BANNING, DR. W., - De mens in sociale en geestelijke verhoudingen. Een sociaal wijsgerige studie.
05891: BANNING, DR. W., - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen.
06114: BANNING, DR. W., - Wat dunkt u van de Mens?.
06119: BANNING, F.J.H., - Het Geslacht Weyn. Genealogie en Aanteekeningen.
06237: BANNING, DR. W., - Het Communisme als politiek-sociale wereldreligie.
06321: BANNING, W., - Jaures als denker. Bijdrage tot een sociale zedeleer.
06545: BANNING, DR. W., - Religieuze Opbouw. Een inleiding tot het verstaan van het religieuze leven.
05070: BANNING, DR. W., - Jaures als Denker.
07345: BANNING, PROF. DR. W., - Moderne Maatschappij Problemen. Een beschrijvende analyse van krachten en processen in de hedendaagse maatschappij ten dienste van predikanten, maatschappelijke werkers en werksters en anderen.
04036: BANNING, PROF. DR. W., BERKHOF, DR. H., E.V.A., - Rooms-Katholicisme. (Wending; maandblad voor evangelie en cultuur.
10500: BANNING, W., - Religieuze opbouw. Een inleiding tot het verstaan van het religieuze leven.
08451: BARBER, NOEL, - Het verloren land. De strijd van de Dalai Lama om Thibet.
07332: BARBIER, RINA, - ABC van het ballet.
10301: BARBIERI, F. & CEVESE, R. & MAGAGNATO, L., - Guida di Vicenza.
07642: BARBIERI, UMBERTO, BOEKRAAD, CEES, - Kritiek en ontwerp. Proeven van een architektuurtechniek.
02099: BARCKHAUSEN,JOACHIM, - Oom Paul. (de roman van een leven van strijd).
00036: BARENDRECHT,DR G. EN KRUSEMAN JR,DR G., - De glorie van ons polderland.
07341: BARENDREGT, J., LANGENHUYZEN, T., - Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale Nederlanden 1845-1995.
07241: BARENDS, FREDERIK F., - Het Rokin en de Kunst, de Kunst en het Rokin.
07155: BARENTS, PROF. MR DR J., - De wetenschap der politiek. een terreinverkenning.
04347: BARGER, G.A., BEUS, A.M.J. DE, KOELEMAN, MR. J.J. (RED.), - Jubileum-boek verschenen ter gelegenheid van het vijf en twintigste kampjaar als bijlage van 'Het Kampnieuws'.
05507: BARLACH, ERNST, BECHER, JOHANNES R., E.V.A., - Van 's burgers punthoofd vliegt de hoed. Duitse expressionistische verhalen.
09424: BARNES, MARGARET CAMPBELL, - Mary van Carisbrooke. Een vrouw en een koning op het eiland Wight.
09403: BARNES, MARGARET CAMPBELL, - Isabella de Schone. Het veel bewogen levensverhaal van koningin Isabella, echtgenote van koning Edward II.
09397: BARNES, MARGARET CAMPBELL, - Het Bed des Konings. De merkwaardige nalatenschap van Richard III.
01271: LIFE- REDACTIE EN LINCOLN BARNETT, - Die Welt in der wir leben. (die Naturgeschichte unserer Erde).
07084: BARNETT, LINCOLN EN DE STAF VAN LIFE, - Wonderen der Mensheid.
01120: BARNETT, CANON S.A., - Worship and Work. (thoughts from the unpublished writings of the late Canon S.A. Barnett.
02480: BAROCAS, CLAUDIO, - Ägypten. (Monumente Grosser Kulturen).
09897: BARRAU, J.A., - Analytische meetkunde. Eerste deel: Het platte vlak.
02839: BARRET,WILLIAM E., - De schaduw der beelden.
01940: BARRETT,CLIFFORD, - Philosophy. (An introductory study of fundamental problems and attitudes).
06444: BARRON, JOHN, - KGB - Werkwijze, organisatie en machtsbereik van de Russische Geheime Dienst. Onthullende documenten, feiten en interviews uit geheime bronnen in Oost en West.
07600: BARROW, JOHN D., - Between InnerSpace and OuterSpace. Essays on Science, Art and Philosophy.
03035: BARSKAJA, ANNA, E.A. (SAMENST.), - Van Van Gogh tot Picasso / From Van Gogh to Picasso. Schilderijen en tekeningen uit de negentiende en twintigste eeuw uit het Poesjkin Museum te Moskou en de Hermitage te Leningrad / Nineteenth and twentieth-century Paintings and Drawings from the Pushkin Museum in Moscow and the Hermitage in Leningrad.
07356: BARSKAJA, ANNA, E.A. (SAMENST.), - Van Van Gogh tot Picasso. Schilderijen en tekeningen uit de negentiende en twintigste eeuw uit het Poesjkin Museum te Moskou en de Hermitage te Leningrad.
08074: BART, SIR JOHN MILLAIS BART, - Pears cyclopaedia. Twenty-two complete works of reference in one handy Volume of nearly 1,000 pages.
04677: BÁRTA, VLADIMIR AND BARTA, VLADIMIR, - Slovensko. V tretom tisícrocí / in the 3rd millennium / im 3. jahrtausend.
04886: BARTELMÄS, EUGEN FRIEDER, - Het Jonge Rijk. Leven en streven der Duitsche jeugd.
08749: BARTH, KARL, - Credo. Die sauptprobleme der dogmatis dargestellt im UnschluS an das upostolische glaubensbekenntnis.
03830: BARTOLINI, R., - Florence. (and its hills).
02430: BARTON, J.G., - Wild Flowers.
01048: BARTSTRA,DR J.S., - Geschiedenis van het moderne imperialisme.
00521: BARTSTRA, DR. J. S., - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. Derde deel: van 1815-1871.
03768: BARTSTRA, DR. J. S., - Tabellen. Staatkundige geschiedenis.
06434: BARTSTRA, DR. J.S., BANNING, PROF. DR. W., - Nederland tussen de Natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis - deel I en II.
05016: BARTSTRA, DR. J. S., - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. Tweede deel: van 1763 - 1815.
06671: BARTSTRA, DR. J. S., - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. TweeVierde deel: van 1871 tot heden.
08299: BARTZ, KARL, - Englands Weg nach Indien. Schichsalsstunden des Britischen weltreichs.
09983: REDACTIE F. BARUCH, - Grote macht in klein land 2. Een beeld van het monopolie-kapitaal en zijn invloed in Nederland.
05889: BASCHIERI SALVADORI, FRANCESCO, FLORIO, PIER LORENZO, - Dieren in Nood.
01697: BASCHWITZ,KURT, - Denkend mens en menigte. (bijdrage tot een exactemassapsychologie).
06583: BASCHWITZ,DR K., - De krant door alle tijden.
06090: BASENAU-GOEMANS, N., - Menschen en dieren in den Kerstnacht. Nieuwe Kerstverhalen.
02177: BASFORD,LESLIE,EN PHILIP KOGAN (RED.), - De geschiedenis der wetenschap.
07783: BASSE, NIELS, - Reclamation of land. reprint of denmark agriculture.
00165: BASSERMANN,L., - Betaalde liefde. Van staatsbordeel tot tippelverbod.
04028: BASSLER, SIEGFRIED, - 7 mal 7 Schwaben. 49 Typen aus Stuttgart.
00173: BASTET, F.L., - De rest schuilt onder 't kruid. Wandelingen door de antieke wereld.
00294: BASTET, F.L., - De horizon voorbij. Wandelingen door de antieke wereld.
06247: BASTIAANS, PROF.DR J. E.A., - Mensen bij gijzelingen.
04595: BASTIAANSE, R., BOTS, H., - Glorieuze Revolutie / Glorious Revolution. De Wereld van Willem & Mary / The World of William & Mary.
10017: BASTIDE, ROGER, - Sens et usages du terme structure. Dans les sciences Humaines et sociales.
10119: BASTIEN CHOPARD, MICHEL DROZ, - Cellular Automata Modeling of Physical Systems.
00113: BASTIN, MARJOLEIN, BUSSINK, FRANS, - Klein Herbarium.
07163: BASTIN, MARJOLEIN, BUSSINK, FRANS, - Klein Herbarium.
07667: BASTIN, MARJOLEIN, - Prenatal Nameboekje.
09547: BATES, H.E., - Seven by Five. A collection of stories 1929-61.
00184: BATES, H.E., - Een huis vol vrouwen.
04762: BATES, WILLIAM, - Maclise Portrait-Gallery of 'Illustrious Literary Characters' with memoirs. biographical, critical, biliographical & anecdotal illustrative of the literature of the former half of the present century.
07468: BATH, BERNARD SLICHER VAN, - Spaans Amerika omstreeks 1600.
07849: BATKA, RICHARD, - Johann Sebastian Bach.
01695: BAUDET,PROF. DR H. (RED.), - Handelswereld en wereldhandel. (honderd jaren Internatio).
03764: BAUDOIN, PIET (SAMENST.), - Kunst in België. Romaansch - Gothiek - Renaissance - Barok.
06481: BAUDOT, JEAN-CLAUDE, E.A., - Vlooienmarkten in Europa.
07150: BAUDOUIN, FRANS, - Nicolaas Rockox, 'vriendt ende patroon' van Peter Paul Rubens.
03317: BAUER, J.J. EN BERREVOETS, J.M., - Lichaamsoefeningen voor de lagere school. Toestellen.
00373: BAUER, OTTO, - Kapitalisme en socialisme na den wereldoorlog. Deel 1: Goede en verkeerde rationalisatie.
02248: BAUER,C.,EN M.DE BOER, - Energie.
05015: BAUER, J.J., BERREVOETS, J.M., - Lichaamsoefeningen voor de lagere school. Theorie, oefenstof en lesvoorbeelden.
09494: BAUM, VICKY, - Vrouwenbad.
00776: BAUM, VICKI, - Ulle,der Zwerg.
02429: BAUM, VICKI, - De carriere van Doris Hart.
06061: BAUM, VOCKI, - De Vreemde Nacht.
06493: BAUM, VICKI, - Cahuchu.
08965: BAUME, CHRISTIAN DE LA, - La cité des adhémar. et Les Chateaux de la drome.
00364: BAUR, JOHN I.H., - Revolution and Tradition in Modern American Art.
01181: BAUTZE, HANNA (HERAUSGEBER), - Jedes Jahr ist Weihnachten. Geschichten, Gedichte, Lieder zur Weihnachtszeit).
00269: BAUWENS, MR E.C.G., - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811.
05560: BAUWENS, JAN, - Stalin. De Heerser van het Kremlin.
05561: BAUWENS, JAN, - Göring. Noem me Herr Meyer.
05563: BAUWENS, JAN, - Alarm in mei '40.
06386: BAUWENS, JAN (SAMENST.), - Adolf Hitler. De Korporaal-veldheer.
05367: BAVINCK, DR. H., - Bilderdijk als denker en dichter.
00459: BAWDEN, NINA, - Onder vrienden.
01736: BAXTER,COLIN, - France.
05533: BAXTER, JAMES PHINNEY, - Scientists against time.
03551: BAYER,ERICH, - Wörterbuch zur Geschichte. (Begriffe und Fachausdrücke).
03889: BAZIN, GERMAIN, - Knaurs Galerien der Welt: Der Louvre.
01507: BEART, C.G., INSPECTEUR VAN DE VOLKSGEZONDHEID EN OFFENHAUS, C. APOTHEKER, - De practische receptuur in haar eenvoudigste vorm van oplossen tot steriliseren. (deel 2).
10218: BEAUFORT, DE W.H., - Prins of Koning. goedkope uitgave.
10219: BEAUFORT, DE W.H., - Nieuwe geschiedkundige opstellen.
09356: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE, - Rondom de kroon. historiele vertellingen.
04613: BEAUFORT, DR. L.F. DE, COSQUINO DE BUSSY, MR. A. DE, HOOGLAND, P., E.A. (RED.), - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.
04224: BEAUTEMENT, MARGARET, LOWCOCK, EILEEN, - Naaldkunst. Het grote borduurboek.
05497: BECHER, ERWIN, BOHNENKAMP, HELMUTH, E.A., - Lehrbuch der speziellen Pathologischen Physiologie für Studierende und Ärzte.
02690: BECHLIN, RUTH, - Fröhliche Kinderstube. Ein buch für Mütter zum spielen, basteln und feiern.
08972: BECK, BARBARA, - Mathilde Grosherzogin von hessen und bei Rhein geb. Prinzessin von Bayern (1813 - 1862). Mittlerin zwischen München und Darmstadt.
00340: BECK, E.R.; FRANCIS, J.L.; SOUHAMI, R.L., - Tutorials in Differential Diagnosis.
00142: BECKER, FRANS E.A. (RED.), - Inzake beginselen. Het 17e jaarboek voor het democratisch socialisme 1996.
01445: BECKER, FRANS E.A., - Nederland in de wereld. Het zestiende jaarboek oor het democratisch socialisme.
01737: BECKMANN,JOHANNA, - Vertrauen.
10440: VAN BECKUM, J.H., - Duits Woordenboek. Tweede deel Nederlands-Duits.
08001: BEDIER, JOSEPH, - De roman van Tristan en Isolde.
03357: ELSEVIER BEDRIJFSINFORMATIE, - Spaans.
00519: BEEBE, LUCIUS EN CLEGG, CHARLES, - The American West. (the pictorial epic of a continent).
02585: BEEBE, WILLIAM, - 800 meter onder de zeespiegel.
06606: BEEDELL,SUSANNE, - Windmills.
08849: BEEK, DR. M.A. / WEILAND, DR. J. SPERNA, - Martin Buber.
08352: BEEK, DR. M.A., - Israël. Land, volk, cultuur.
03544: BEEK,DR M.A., - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
03925: BEEK, DR. M.A. EN JONG, DS. J.M. DE, - Bijbelse knooppunten.
02139: BEEK, PROF.DR M.A., - Geschiedenis van Israël. (van Abraham tot Bar Kochba).
02140: BEEK, PROF.DR M.A., - Geschiedenis van Israël. (van Abraham tot Bar Kochba).
02420: BEEK, DR. M.A., - Israël. (Land, volk, cultuur).
05558: BEEK, MARIUS VAN, BRONGERSMA, DR. E., E.V.A., - Europa op het eerste gezicht. Een schetsboek over ons werelddeel.
05738: BEEK, DR. M.A., - Aan Babylons Stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-testamentische tijdvak.
06381: BEEK, BERT VAN, JACOBI, HANS, SCHARLOO, MARJAN, - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
05086: BEEK, M.A., - Wegen en voetsporen van het oude testament.
07111: BEEK, BERT VAN, E.A., - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
03202: BEEKENKAMP, W.H., BRUIN, C.C. DE, E.A. (SAMENST.), - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink.
02941: BEEKMAN, A.A., - Nederland als Polderland. Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland, voor niet-technici.
04323: BEEL, FRANS VAN DER (RED.), - Lang leve de Koningin!. 60 kunstwerken met onze vorstin.
04812: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR.DR.P.A.C., - Betrokken besturen. Vijfentwintig jaar pendel tussen bestuur en samenleving.
04371: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR MR F. (RED.), - Vijftig jaren. Officieel Gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
01791: BEELAERTS VAN BLOKLAND,JHR MR F. (RED.), - Vijftig jaren. (officieel gedenkboek t.g.v. het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina).
02121: BEELAERTS VAN BLOKLAND,JHR MR F., - Vijftig jaren. (Officeel gedenkboek t.g.v. het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 1898 - 1948 ).
06914: BEELOO, DRS. L.A. (HOOFDRED.), - Encyclopedie voor zelfstudie. In vier delen.
07457: BEELOO, DRS L.A., - Encyclopedie voor zelfstudie,4 delen.
08018: BEEMSTERBOER, NICO, - Staken is geen werk. De stakingen van begin 1977 en wat er aan vooraf ging.
05052: BEENKER, ERIK, - Kunst in muziek, theater, stad, huis en Amsterdam.
02347: BEER,MAX, - Algemene geschiedenis van het socialisme.
04324: BEEREN, W.A.L., LINNINK, IRINA, SEMJONOVA, KLARA, E.A., - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
06087: BEERENS, DR. J.F., - De herkomst van den Bijbel.
00408: BEERLING, DR. R.F., - Heden en verleden. Denken over geschiedenis.
05042: BEERLING, DR R.F., - Kratos. (studies over macht).
08763: BEERS, A.C., - Periscoop op!. De oorlogsgeschiedenis van den onderzeedienst der Koninklijke Marine.
06922: BEERS, A.C. VAN, E.A., - Periscoop op!. De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine.
08649: BEETS, MR. N. (VERZ.), BRUGMANS, PROF. DR. H. (INL.), - 1813. Platen verzameld door Mr. N. Beets.
01508: BEETS,DR. N., - De grote jongen. De psychologie van de jongen in vlegeljaren.
07500: BEGEER, PIETER, - Pieter Maritsstraat 7. Roman van een volksschool.
06421: BEHN, MANFRED (HERAUSG.), - Geschichten aus der Geschichte der DDR 1949-1979.
07834: BEHR, EDWARD, - Indonesië. Een reis door de gordel van smaragd - 45 jaar na de onafhankelijkheidsverklaring.
05994: BEHRENS, C.B.A., - The Ancien Régime.
02497: BEISER, ARTHUR EN REDACTIE LIFE, - De Aarde.
07740: BEKKER, BEN, - Chrisjan, de Krummele. Gelderse Roman.
03450: BEKKUM, D.W. VAN (ED.), - The Biological Activity of Thymic Hormones.
05482: BELDER, A. DE, - Antwerpen in Beeld.
04248: BELINFANTE, JUDITH C.E., - Joods Historisch Museum / Jewish Historical Museum.
02633: BELINFANTE, IR. H.J., BORST, MR. P., - Vijf-en-twintig jaren Boekdrukkersorganisatie in Nederland. 1909-1934.
01661: BELKUM, HANS VAN EN 7 ANDERE (RED.), - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak.
09965: BELL, EDWARD, - Hellenic Architecture. Its genesis and growth.
03708: BELL, CLIVE (INLEIDING), - Franse impressionisten. in 50 kleurenreproducties.
07021: BELL, GEORGE H., E.A., - Textbook of Physiology and Biochemistry.
07435: BELL GROSVENOR, MELVILLE, SHOR, FRANC (RED.), - Riddertijd. Dagelijks leven in de Middeleeuwen.
01349: BELLOW, SAUL, - De avonturen van Augie March.
04415: BELTERMAN, HANS, - Gezellig kokkerellen aan tafel. Fondue, Gourmetparty, Bistromenu, Flamberen, Crepes, Wafels.
09745: BELZEN, J. VAN E.A, - Rümke over geestelijke gezondheid en levensbeschouwing.
04827: BENBARKA, SOUHEIL, BOUNOUAR, JAOUAD, BENJELLOUN, ABDELMAJID (RED.), - Le Maroc des Potentialites. Genie d'un roi et d'un peuple.
10047: BENEDETTI, MARIO, - Met en zonder heimwee.
00984: BENEDICTO, ZUSTER, - Richtlijnen bij de toepassing van de diëten.
03846: BENESJ, DR. EDVARD, - Herinneringen. Van München tot de Nieuwe Oorlog en de Nieuwe Overwinning.
05428: BENGTSON, HERMANN, - Einführung in die alte Geschichte.
01150: BENGTSSON, FRANS G., - The long ships. A saga of the Viking age.
10251: BENNET, H., - Must England Fall?.
09972: BENNET, ALFRED ROSLING, - London and Londoners in the eighteen-fifties and sixties.
08359: BENNETT, OLIVIA, BEXLEY, JO, WARNOCK, KITTY (RED.), - Vrouwen in oorlog. Ervaringen uit Liberia, Somaliland, Tigre, Uganda, Rwanda, India, Sri Lanka, Vietnam, El Salvador, Nicaragua, Kroatië, Bosnië en Libanon.
04654: BENNETT, GRAHAM (ED.), - Conserving Europe's Natural Heritage. Towards a European Ecological Network.
07797: BENOIST, LUC, - La Sculpture Française.
00139: BENSCHOP, ALBERT (RED.), - 14 te elfder ure. Vakbeweging 2.
00299: BENSCHOP,NEL, - Hemelhoog en aardediep.
01370: BENSER, WALTHER, - Wij fotograferen in kleur.
04766: BENTHEM VAN DEN BERG, G., CASIMIR, H.B.G., MULISCH, HARRY, E.A. (RED.), - De Gids. Jubilileumjaargang 1837 - 1987.
00994: BENTHEM-TRIEST, SARAH VAN, E.A. (RED.), - Het Landschap. Vijf eeuwen meesters van de landschapsschilderkunst uit de collectie van het Centraal Museum.
07513: BENTLAGE, MARGARETE ZUR, - Margarete zur Bentlage erzählt.
03000: BENTUM, P.J. VAN, - Vloeren, wanden en plafonds. Materiaalkeuze onderhoud.
02568: BERDEN, MATHIEU, - Journaal van een Woestijnreiziger. Dwars door Libië.
01477: BERDJAJEW, NICOLAI, - Het Russische denken in de 19e en 20e eeuw. Aspecten en Perspectieven.
04360: BERENDS, J.H., WIJKER, C., E.A., - Gedenkboek 27 april 1723 - 1923. Tweede eeuwfeest der verkiezing van Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht.
03849: BERENDSEN, DR. ANNE, GRUYTER, W. JOS DE, - Etruskische Kunst. (beschouwingen over de Etruskische kunst).
04267: BERENDSEN, DR ANNE EN GONDREXON, J.A. (RED.), - Fleur en Interieur. Catalogus van de tentoonstelling van antieke en moderne interieurs met daarbij behorende bloembouqetten.
10295: BERG, TH.J. VAN DEN & MOLLEMAN, H.A.A., - Crisis in de Nederlandse politiek. Beslissers en beslissingen in Nederland, Symptonen van de komende crisis, deconfessionalisering versus ontzuiling, de 'roomse revolutie''.
09829: BERG, HENK VAN DEN EN VERDONCK, JAN, - Net zo rijk als de prins. Gesprekken met gepensioneerden van de omroep.
09251: BERG VAN EYSINGE, H.W. E. VAN DEN, - Revolutionnaire cultuur.
08430: BERG G. R. VAN. E.A. ( RED. ), - Ik, Jij, Wij allemaal.
08682: BERG, HENK VAN DER, - KeraMuze.
00877: BERG,BENGT, - Tookern. (Der See der wilden Schwäne).
04278: BERG, DR. J.H. VAN DEN, - Dubieuze liefde in de omgang met het kind. Over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toewijding tijdens de jeugd.
02576: BERG, BENGT, - Tijger en Mensch.
05584: BERG, JEEN VAN DEN, KRUITHOF, JAN ROELOF, - De veertiende Elfstedentocht 1986. Met het exclusieve verhaal van Evert van Benthum.
05876: BERG, DR. B. VAN DEN, - Foniek van het Nederlands.
06275: BERG, DR. P.W.J. VAN DEN, E.A.. (RED.), - Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1948. Orgaan van het Provinciaal Museum van Drenthe, Het Drentsch Genootschap en de Drents Praehistorische Vereniging.
04756: BERG, E.L., HILLENIUS, D., - De VNG in der jaren zeventig. Portret van een belangenorganisatie.
04900: BERG, BENGT, - Die letzten Adler.
05102: BERG, HENK VAN DEN EN VERDONCK, JAN (SAMENSTELLING EN RED.), - Net zo rijk als de prins. Gesprekken met gepensioneerden van de omroep.
07115: BERG, HENK VAN DEN, VERDONCK, JAN (RED.), - Net zo rijk als de prins. Gesprekken met gepensioneerden van de omroep.
07713: BERG, ELIZABETH, - Open huis.
08221: BERG, D. R. VAN DEN, E.A., - Ik, Jij, Wij allemaal.
10354: VAN DEN BERG, PHILIPP, - Het geheim van de Madonna. Een koptisch perkament met een raadselachtige tekst. Een gewelddadige aanslag op een schilderij van de Madonna. Welk geheim schuilt achter deze daad?.
00411: BERG, JEEN VAN DEN, KRUITHOF, JAN ROELOF, - De veertiende Elfstedentocht 1986.
05541: BERGAMINI, DAVID EN DE REDACTIE VAN LIFE, - De Dierenwereld van Australië.
08809: BERGÉ, PIETER EM NOSSUYT, IGNACE (RED.), - Mozart 06.
20082: D. BERGEN, R. BUTER,, - Werkatlas van de wereldgeschiedenis.
00225: BERGENGRUEN, WERNER, - Der Grosstyrann und das Gericht.
09382: BERGENGRUEN, WERNER, - Leben eines Mannes. Neunzig Gedichte, chronologisch geordnet. Mit einem Aufsatz von Albert von Schirnding.
09194: BERGENGRUEN, WERNER, - Der Großtyrann und das Gericht.
05893: BERGENGRUEN, WERNER, - Dies Irae.
05895: BERGENGRUEN, WERNER, - Gestern fuhr ich Fische fangen…. Hundert Gedichte.
10056: BERGER, K.T., - Zen en de kunst van het autorijden. Be a budha behind the wheel.
10601: BERGER, PETER, L. EN BRIGITTE, - Sociologie. Een biografische opzet.
08893: BERGH, MR. L. PH. C. VAN DEN, - Handboek der middelnederlandse Geographie.
03884: BERGH, SIDNEY J. VAN DEN (VERZAMELING), VRIES, A.B. DE (INGELEID), - Verzameling Sidney J. van den Bergh.
04499: BERGH VAN EYSINGA, PROF. DR. A. VAN DEN, - De Wereld van het Nieuwe Testament.
07091: BERGH, MR. DR. G. VAN DEN, - Aarde en Wereld in ruimte en tijd. Een uiteenzetting voor iedereen.
09888: BERGSON, HENRI, - Zeit und Freiheit. Eine abhandlung uber die unmittelbaren bewusstseins tatsachen.
05382: BERINGER, J.U. (AUSGEWÄHLT UND EINGELEITET), - Thoma. Der Malerpoet.
01511: BERINSOHN, H.W. (ARTS), - Voordrachten over Geneeskunde voor gezagvoerders en stuurlieden bij de Handelsvaart. Overdruk van artikelen verschenen in het tijdschrift 'De Zee'.
02675: BERK, G.P., - Goedkoper autorijden. Praktisch handboek voor de moderne automobilist.
02872: BERK,GAIT L., - Ons bomenland.
00863: VAN BERKEL, COR, - Vier eeuwen muziek. Een muziekgeschiedenis voor iedereen.
00874: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL,DR J.W. (RED.), - Pelgrimstocht der menschheid. (Wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden).
01394: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. E.A., - De Pelgrimstocht der menschheid. Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden.
00057: BERKELBACH SPRENKEL, VAN DER J.W. RED., - De pelgrumstocht der menschheid. Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden.
04606: BERKHOF, G.C., VOLTEN, P.M.E., - Het militairstrategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Overeenkomsten en verschillen.
05605: BERKHOF, DR. H., - Geschiedenis der Kerk.
02880: BERKHOUT, J.G., E.A. (RED.), - Het land van Holland. Ontwikkelingen in het Noord- en Zuidhollandse landschap.
01993: BERLAGE, DR H.P., - Het ontstaan en vergaan der werelden. (Kosmogonie).
02132: BERLAGE JR,DR H.P., - Het ontstaan en vergaan der werelden. (Kosmogonie).
08288: BERLAGE JR., DR. H. P., - Het ontstaan en vergaan der werelden.
05236: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN, - Geld, Münze und Medaille. Führer durch die Schausammlung des Münzkabinetts.
06790: BERMAN, LUCY, - Wonderbaarlijke natuur.
04240: BERMANN, RICHARD A., - Das urwaldschiff. Ein Buch von Amazonenstrom.
01722: BERMANT, CHAIM AND WITZMAN, MICHEAL, - Ebla. (an archeologic enigma).
02537: BERNADOTTE, FOLKE, - Het Einde.
08769: BERNARD, CAPTAIN, - The Navy's here!.
09192: BERNARD, FRANCOISE, - Francoise Bernard La cuisine a l'electricite.
08835: PRINS BERNARDFONDS, - PompeII. 26 september 1973 tot 13 januari 1974.
09188: BERNARDI, MARZIANO, - Tre palazzi a Torino.
02567: BERNATZIK, HUGO ADOLF, - De geesten van de gele bladeren. Ontdekkingsreizen in Achter-Indië.
08783: BERNE, SUZANNE, - Een misdaad om de hoek.
01179: BERNET KEMPERS, K.PH., - Muziekgeschiedenis.
07564: BERNEY, HENRI-MAURICE, BLUME, HELMUT, - Les Antilles. Archipel tropical de la mer des Caraïbes.
05629: BERNHARD, MARIANNE, - Es gibt nur ein Berlin…. Chronik einer Hauptstadt.
07746: BERNHARD, GEORG, - Meister und Dilettanten am Kapitalismus. Im Reiche der Hohenzollern.
00145: BERNIER, GEORGES AND ROSAMOND (ED.), - The Selective Eye. An anthology of the best from L'Oeil, the European Art Magazine.
07196: BERNIERES, LOUIS DE, - Kapitein Corelli's mandoline.
09163: BERNINK, J.B., - De roep der velden.
08986: BERNS, ANTON WILHELM CORNELIS, - Over den invloed van verschillende gassoorten op de ademhaling. Academisch proefschrift.
02175: BERNSTEIN, CARL, POLITI, MARCO, - Zijne Heiligheid. Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onzen tijd.
07414: BERNTSEN, GARY, PEZZULLO, RALPH, - Jawbreaker. De aanval op Bin Laden en Al-Qaida: Het verslag van de CIA-bevelhebben in Afghanistan.
06597: BERRILL,N., - Journey into wonder. The great voyages that opened up the world.
00828: BERTHOLD,WILL, - Operatie Balmung.
02864: BERTHOLD, WILL, - De Commando's van Admiraal Canaris. De verrassingsoorlog der Divisie Barndenburg.
05028: BERTHOLD, LOTHAR, DIEHL, ERNST, - Revolutionäre deutsche Parteiprogramme. Vom Kommunistischen Manifest zum Programm des Sozialismus.
07094: BERTI, LUCIANO, - Die Uffizien - Alle ausgestellten Gemälde in 696 Abbildungen. Der Vasarianische Korridor.
04815: BERTING, JAN, BAEHR, PETER R., E.A. (ED.), - Human Rights in a Pluralist World. Individuals and Collectivities.
07439: BERTRAND, PASCALE (RED.), - Dageraad der Gouden Eeuw. Noordnederlandse kunst, 1580-1620.
09980: AKTIONSKOMITEE GEGEN BERUFSVERBOTE, - Komitee zur Verteidigung demokratischer Grundrechte. Überprüfung der politischen treuepflicht Berufsverbot.
00058: BESKERS, RIEK (SAMENST.), - Van armenzorg naar ouderenzorg. Historisch overzicht van 165 jaar diakonaal werk van de Hervormde Gemeente te Winterswijk.
02014: BESSELAAR, HERMAN, - Langs oude en nieuwe wegen. Zwerven door Nederland en België.
00229: BESSELAAR, HERMAN, - Molens van Nederland.
06376: BESSELAAR, HERMAN, - Vergezichten van dichtbij. Impressies van ons land.
06764: BESSELAAR, HERMAN, - Vergezichten van dichtbij. Impressies van ons land.
07753: BESSELAAR, HERMAN, - Zo ver het oog reikt. As far as the eye can see / Soweit das Auge reicht / A Paerte de vue.
00073: BESSELBERGHS, MARIE-ANNE, - Daar komt de trein.
00075: BESSELBERGHS, MARIE-ANNE, - Daar komt de trein.
07058: BEST, CHARLES HERBERT, TAYLOR, NORMAN BURKE, - The Physiological Basis of Medical Practice.
01286: BESTEMAN, J. C. EN 4 ANDERE, - Hollandse Studiën 8.
07183: BESTEN, AD DEN (SAMENST.), - Stroomgebied. Een bloemlezing uit de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie.
06203: BETJEMAN, JOHN, COWELL, F.R., E.V.A., - Flower of Cities. A Book of London - Studies and Sketches by twenty-two authors.
20006: HOLLANDSE BETONMAATSCHAPPIJ N.V., - Perspektieven.
00977: BETSY, - Een kerstnacht. (Dickens' 'Christmas Carol'voor onze kinderen bewerkt).
04205: BETTING,WALTER,EN J.J.VRIEND, - Bungalows.
00679: BEUGEN,DR M.VAN, - Sociale technologie. en het instrumentele aspect van agogische actie.
03185: BEUKELAER,HANS DE, - In naam van Oranje. (Beeld van de oranjefeesten in de Achterhoek en de Liemers 1880 tot heden).
06578: BEUKEMA,HANS, - Sail Ahoy.
03504: BEUKEN, DR. W.H., - Heilige Dronkenschap. Jan van Ruusbroec.
04326: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN, - Collectie Thyssen-Bornemisza [Schloss Rohoncz]. 110 meesterwerken Europese Schilderkunst van de XIVe-XVIIIe eeuw.
04272: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN, - Collectie Thyssen-Bornemisza [Schloss Rohoncz]. 110 meesterwerken Europese Schilderkunst van de XIVe-XVIIIe eeuw.
00162: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN, - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
05230: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN, - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van zijn geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober.
09945: BEUNK, J., - Nieuwe medische encyclopedie, Ziekten voorkomen en herkennen. Hart en Bloedvaten, de spijsvertering, de ademhaling, het bloed.
08524: BEVERSLUIS, MARTIEN, - de Gracht van 't landt bestaedt.
05064: BEVERSLUIS, MARTIEN, - Liederen van den Arbeid.
05779: BEYERS NAUDÉ, C.F., SÖLLE, DOROTHEE, - Hoop voor Geloof. Een gesprek.
03179: BEZEMER,K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeën. (Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog.
06700: BEZEMER, K.W.L., - Zij vochten op de zeven zeeën. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
06837: BEZEMER, T.J., - Javaansch-Hollandsche en Hollandsch-Javaansche Woordenlijst. Oefeningen ter vertaling uit en in het Javaansch.
04802: BEZOEN, DR H. L., - Taal en volk van twente. Waarin, Hoofdstukken Gewestelijke taal, boeren en burgers, doopceel vele oude woorden, eigenaardigheden, bewoners hun bedrijf en hun dialecten.
10529: BHUPINDER SINGH HOLLAND, S., - The Dutch Sikhs. A brief history.
03147: BIALOSTOCKI, J., - The National Museum in Warsaw. (handbook of the collections).
05600: STICHTING MEDISCHE BIBLIOTHEEK, - Elseviers Medische Gids.
09111: BIDWELL, ROBIN, - Travellers in Arabia.
05967: BIE, WIM DE, - Morgen zal ik mijn mannetje staan. Het De Bie Dossier (1939-1997).
01729: BIEGEL,L.C., - Het Midden-Oosten. (Haard van spanningen en conflicten).
06871: BIER, PROF. AUGUST, - De Ziel.
04440: BIERENS DE HAAN, DR. P., - Misdadige Kinderen. Een psychologisch-pedagogische studie.
02045: BIERENS DE HAAN,DR J.D., - Ethica. (Beginselen van het zedelijk zelfbewustzijn).
00201: BIERENS DE HAAN,DR J.D. (INL. EN SAMENST.), - Politeia. (Groote mannen over staat en maatschappij) Twee delen.
06526: BIERENS DE HAAN, J., - Sociologie. Ontwikkeling en Methode.
07507: BIERENS DE HAAN, DR. J.D., - Het rijk van den geest.
10141: BIERMAN, JEANNET, - Het verstoorde evenwicht. Indiaanse vrouwens zwijgen niet langer.
07905: BIERMANN, GEORGE, - Max Pechtstein.
07487: BIESHAAR, DS. W., - De Gereformeerde Zendingsbond na 25 jaren 1901-1926.
08053: BIGGERS, E.D./ AIRD, CATHARINE, - Charlie Chan en de verdwenen zoon / Moord is besmettelijk.
00696: BIJHOUWER, PROF. DR IR J.T.P.,E.A., - De steden.
01512: BIJKERK, DR. H., - Het voorkomen van geslachtsziekten in Nederland. GHI-bulletin.
01513: BIJKERK, DR. H., - Cholera. GHI-bulletin.
05693: BIJLHOUT, CORA, - Met een schone lei. Herinneringen van een kloosterzuster.
01173: BIJLSMA, J.(SAMENST.), - Man bijt hond. meisje 14 cm. ingekort, marine groet damesslipje en andere vreemdsoortige berichten.
01281: BILBO, JACK, - The Moderns. (Past - Present - Future).
00767: BILDERDIJK,WILLEM, - Ridder Sox of de trouwlustige totebel.Koekeloer of de verschalkte vleier. (twee luchtige luimen van Geoffrey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van Willem Bilderdijk).
05366: BILDERDIJK, WILLEM, - Dichterlijke beschrijving van Bilderdijk. Een keuze uit zijn korte gedichten.
05368: BILDERDIJK, WILLEM, - Ridder Sox of de trouwlustige totebel gevolgd door Koekeloer of de verschalkte vleier.
09307: BILELLO, FRANCESCO, - Sélinonte. Histoire et guide.
08657: BILGIN, NESRIN, E.A. ( RED. ), - Kroniek '88. Volledig jaaroverzicht in woord en beeld.
07574: BILHORST, PIETER, KEULEMANS, CHRIS, - De Balie. Fragmenten uit een levend essay. Jaarboek '96/'97.
00575: BILZER, BERT UND WINZER, FRITZ (HERAUSGEB.), - Meisterwerke. Aus der Schatzkammer europäischer Malerei.
03698: BINDING, RUDOLF B., - Die Wassenbrüder.
08156: BINDING, RUDOLF G., - Unsterblichseit.
08157: BINDING, RUDOLF G., - Die Geige. Vier Novellen.
08227: BINDING, RUDOLF, - Gröbe der natur rus sreien landes. vom inhalt des lebens.
01514: BING, ROBERT, - Lehrbuch der Nervenkrankheiten. für studierende und praktische Ärtze, in 30 Vorlesungen.
08658: BINNEMANS, ROGER, E.A. ( RED. ), - Kroniek '87. Volledig jaaroverzicht in woord en beeld.
01029: BINSBERGEN,A.F., - Trekvogels.
07534: BIRKMAYER, W., PILLERI, G., - De reticulaire formatie van de hersenstam en haar betekenis voor het vegetatief-affectieve gedrag.
10213: BIRT, THEODOR, - Alexander der Große und das Weltgriechentum.
01157: BISMARCK, FÜRST OTTO VON, - Fürst Bismarcks gesammelte Reden.
07314: BISMARCK, - Bedanken und Erinnerungen.
03985: BISMARCK, FÜRSTEN HERBERT (HERAUSG.), - Fürst Bismarcks Briefe an seine Braut und Gattin.
07675: BJÖRKEGREN, HANS, - Alexander Solzjenitsyn. De mens.
09014: BJORNSON, BJORNSTJERNE, - Het bruidslied. Alsmede Vlaggen in stad en haven.
04872: BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE, - Three Comedies. The Newly-Married Couple / Leonarda / A Gauntlet.
00743: BLACK, INGRID, - Judashart.
05957: BLACK, INGRID, - Het duister.
05060: BLACKHAM, H.J., - Humanism.
09378: BLADERGROEN, WILHELMINA J., - Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind.
08540: BLAMAN, ANNA, - Op leven en dood.
01392: BLAMAN, ANNA E.A., - De Doolhof.
05674: BLANC, P.M. LE, E.A., KURVERS, H.H.J., JANSE, H., - Bulletin KNOB. De St.-Gerlachuskerk te Houthem.
03510: BLANKEN, DR. G.H., - Glorie der Griekse Middeleeuwen. Anna Comnena 1083-1148.
05116: BLANKEN, DR. G.H., - Glorie der Griekse Middeleeuwen. Anna Comnena 1083-1148.
06417: BLANKENSTEIN, DR. M. VAN, - Het jaar 1938. Wereldgeschiedenis.
07734: BLANKENSTEIN, ELISABETH VAN, - Dr. M. van Blankenstein. Een Nederlands dagbladdiplomaat 1880-1964.
04129: BLANKERS, JAN EN WITKAMP, ANTON, - Triomf en tragiek in Mexico. Olympisch Dagboek 1968.
10172: BLANKESPOOR, F.W.G.B., - Gelders Jaarboek 1988. Inhoudende gegevens omtrent rijks-, provinciale-, gemeente-, en waterschapsorganen en instellingen van openbaar belang.
04556: BLANKESTEIJN, HERBERT, - Het meest optimale maximum.
10260: BLANSHARD, PAUL, - Vaticaan en vrijheid.
04819: BLAS ARITIO, LUIS, GALÁN CELA, PABLO, E.A. (ED.), - The World Heritage in Spain.
08622: BLASE, F.W. ( RED. ), - Studenten onder de bezetting.
04652: BLAZER, CAREL, - Zeeland Droog.
01348: BLÉCOURT,W.DE, - De opgeverfde haan. (bekende en onbekende verhalen).
09731: BLEEKER, S., - Geillustreerd handboek over bloemisterij. Ten dienste van vakman en liefhebber zoowel als van het onderwijs.
07793: BLEEKER, DR. J.C., - De Overwinning op den dood. Naar oud-Egyptisch geloof.
01515: BLEIKER, DR.M.A. E.A., - Leerboek der Tuberculosebestrijding.
02380: BLEIKER, DR. M.A., E.A., - Leerboek der tuberculosebestrijding.
05495: BLEIKER, DR. M.A., DOUMA, J., E.A., - Leerboek der Tuberculosebestrijding.
04503: BLESS, M.J.M., BOSCH, J. VAN DEN, - Miscellanea Geologica Coriovallana 1981.
09898: BLIN-STOYLE, R.J. E.A., - Keerpunten in de fysica.
08993: BLINK, PROF. DR. H., - Frankrijk als economisch-geographisch gebied.
02199: BLINK, PROF. DR. H., - Opkomst van nederland als economisch-geographisch gebied van de oudste tijden tot heden.
06709: BLITZER, CHARLIE EN DE REDAKTIE VAN TIME-LIFE UITGAVEN, - De eeuw der koningen.
08741: BLOCKMANS, DR. FR., - 1302. ~ voor en na.. Vlaanderen op een keerpunt van zijn geschiedenis.
08870: BLOCKMANS, W. EN 5 ANDERE (RED.), - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
00342: BLOCKMANS,PROF. W. (RED.), - Europa door de eeuwen heen. (Wetenschap,transport,oorlogen,sport & spel,gezondheid en kunst).
06323: BLOCKMANS, W., E.A. (RED.), - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 106 - Aflevering 1-4 - 1991.
06324: BLOCKMANS, W., E.A. (RED.), - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 107 - Aflevering 1-4 - 1992.
06325: BLOCKMANS, W., E.A. (RED.), - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 105 - Aflevering 1-4 - 1990.
04846: BLOCKMANS, WIM (HOOFDRED.), - Op zoek naar vernieuwing. De wording van Europa.
00609: BLOEM, M., BRUGSMA, W.L., E.A., - Daarom bijzondere solidariteit. Oorlogsgetroffenen na vijftig jaar.
02632: BLOEMENDAAL, G., - Bernier en de Broeders. Domineeslevens in donkere dagen.
20033: BLOEMERS, J.H.F., LOUWE KOOIJMANS, L.P., SARFATIJ, H., - Verleden land. Archeologische opgravingen in Nederland.
09633: BLOK, C., - Doolhof of Museum. Een leidraad voor museumbezoekers.
03872: BLOK, C., - Beeldspraak. Beeld, teken en werkelijkheid in de kunst.
03535: BLOK,PROF. DR P.J., - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. (4 delen).
01385: BLOK,PROF.DR P.J. E.A. (UITG.), - Robert Fruin's verspreide geschriften,deel VII. Kritische studiën over geschiedbronnen,I.
01384: BLOK,PROF.DR P.J. E.A. (UITG.), - Robert Fruin's verspreidegeschriften,deel VI. Studiën over staats- en rechtsgeschiedenis.
01516: BLOK, DR.C.J., - Index medicamentorum. Spécialités, haar gewetenschappelijke namen en gebruikelijke synoniemen.
02615: BLOK, P.J., - Geschiedenis van het Nederlandsche volk.
06319: BLOK, C., - Doolhof of museum. Een leidraad voor de museumbezoekers.
07626: BLOK, J.P., - Dertig jaar Wilma. Uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Wilma aannemingsmaatschappij.
05307: BLOKKER, JAN, - De erotiek van het dagelijks leven.
05719: BLOKKER, JAN, - Als de dag van gisteren.
06176: BLOKKER, JAN, - Ben ik eigenlijk wel paars genoeg?.
06462: BLOKKER, JAN, - Mag het ook zwart?.
07130: BLOKKER, JAN (SAMENST.), - 'Leden van de Staten-Generaal'. Nederland onder Juliana - De troonredes met commentaar van Jan Blokker.
01806: BLOKKER,JAN, - Ga direct naar de gevangenis,ga niet langs af,U ontvangt geen f. 200.=.
04357: BLOKZIJL, MAX, - Ik was er zelf bij. herinneringen en ervaringen uit duitschland's moeilijkste jaren van een berlijnsch correspondent verbonden aan een van nederland's grootste dagbladen.
03078: BLOM, M., DOORN, DR. C.L. VAN, E.V.A., - Onderweg. Dagboek voor Nederlanders Buitenlands.
03146: BLOM, PAUL, BROEKSMA, ELS, E.A. (RED.), - La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden.
03863: BLOM, AD VAN DER, - Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
04303: BLOM, DRS. N. VAN DER, - Florislegium. Bloemlezing uit de Erasmiaanse Rotterdamse en andere opstellen.
07561: BLOM, AD VAN DER, - Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in Nederland.
04494: BLOND, GEORGES, - Zeilend onder de doodskop. De geschiedenis van de vrijbuiterij.
06947: BLOND, GEORGES, - Het grote avontuur. De trek der dieren.
05874: BLONK, DR. A., WIJBENGA, D., - Langs oude paden. Een rondleiding door onze Vaderlandse Geschiedenis - Deel I en II.
00587: BLOOM, ARNOLD; IRELAND, JOHN, - A Colour Atlas Of Diabetes.
10539: BLOOM, WILLIAM, - A Textbook of Histology.
09256: BLOS, WILHELM, - De fransche Omwenteling. Populaire beschrijving van de gebeurtenissen en toestanden in Frankrijk van 1789 tot 1804.
05931: BLUNDEN, GODFREY UND DER REDAKTIE VAN LIFE, - Osteuropa. Tschechoslowakei, Ungarn, Polen.
07387: BLUNT, WILFRID, - The Dream King. Ludwig II of Bavaria.
05744: BOBOLA, DANIEL T., - Beginnen met Microsoft Word 97. Slimmeriken lezen 'Beginnen met'.
00232: BOCCACCIO, GIOVANNI, - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen.
06062: DI BOCCACCIO, GIOVANNI, - Das Dekameron. Mit 14 lithographien von Werner Schmidt.
04078: BOCHENSKI, I.M., - Europäische Philosophie der Gegenwart.
09963: BOCK, HENNING, - Gemäldegalerie Berlin. Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz.
00712: BOCK,P.A. DE, - Het schoonste lied ter wereld. (Kerstvertelling).
04778: BOCQUILLON, H., - La Vie des Plantes.
02397: BODLAENDER, DR. M.L., - Politeia. (grote mannen over staat en maatschappij).
00209: BOEF, A.H. DEN & SNOEK, K., - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview.
03594: BOEHMER,HEINRICH, - Die Jesuiten.
10282: HET GROTE PUZZELWOORDEN BOEK, - één Miljoen puzzelwoorden. Met bargroens woordenboek, 1000 spreekwoorden en gezegden, vele rubrieken, en woordenlijst t/m 8 letters.
01517: BOEKE, DR.J. (HOOGLERAAR A.D. RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT), - Problemen der onsterfelijkheid. Leven, dood, levensduur en onsterfelijkheid biologisch beschouwd.
02010: BOEKE,PROF. DR J., - Algemene biologie. (Leer der levensverschijnselen).
06467: BOEKE, PROF. DR. J., E.A., - De verhouding van den Mensch tot God en Wereld.
06966: BOEKE, DR.J., - Problemen der onsterfelijkheid. Leven, dood, levensduur en onsterfelijkheid biologisch beschouwd.
08017: BOEKE, PROF. DR. J., - De afstamming van den Mensch. Naar voordrachten in populair-wetenschappelijken vorm bewerkt.
01576: BOEKMAN, E., WIARDI BECKMAN, DR. H.B., E.A. (RED.), - Ir. J.W. Albarda. Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
10012: BOEKRAAD, HUGUES C. E.A., - Moet dit een wereldbeeld verbeelden?. Van en over Pé Hawinkels.
08523: BOELSUMS, MIRJAM, - Slangen aaien.
10293: BOENDERMAKER, P., - de Augsburgsche Confessie.
10239: BOER, DICK, - Het tweede fotoboek. handelend over het vinden van goede fotomotieven, het technisch prima opnemen daarvan, het zoeken van het juiste standpunt, de toepassing van de meest geschikte lenzen, zowel voor zwart-wit als voor kleurenfotografie, vergezeld van een handleiding..
01494: DEN BOER, W., - Nationalisme in Griekenland. Gedurende de 5de eeuw v. Chr..
09895: BOER, DR. M.G. DE, - Leerboek der Geschiedenis van het vaderland. met Historisch Leesboek.
20099: BOER, HERMAN PIETER DE, E.A., - Van Postiljon en Pleisterplaats. Met de postkoets van Groningen naar Brussel.
09287: BOER, DR. M.G. DE, - Leerboek der geschiedenis van het vaderland met historisch leesboek.
09131: DE BOER. DR. M.G., - Piet Heyn en de Zilveren Vloot.
08331: BOER, DR. TJ. DE, - Amerikaansche denkers.
10236: BOER, DICK, - Het smalfilm boek.
10237: BOER, DICK, - Vergroten. een praktische handleiding voor het maken van grote foto's naar kleine negatieven.
00533: DE BOER, DR. M.G. EN DE WILDE, L.J., - Historische Lectuur. Oude geschiedenis.
00851: BOER, DR. C. DE, - De Renaissance der letterkunde. (te Florence voor 1500).
01984: BOER,DR M.G. DE, - Van oude voyagiën.
01182: BOER, HERMAN PIETER DE E.A., - Sporen door de sneeuw. (Vijf verhalen over winterse ontmoetingen).
01183: BOER, A.B.C., BOB VAN NAMEN E.A., - Kerstverhalen. (voor en door de jeugd).
01346: BOER,HERMAN PIETER DE, - De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen.
01345: BOER,HERMAN PIETER DE, - De vrouw in het maanlicht en anderre zonderlinge verhalen.
01444: BOER, K. DE, - Als een toren in onze lage landen. Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de coöperatieve groothandelsvereniging De Handelskamer »HAKA« G.A. - Rotterdam.
01664: BOER, DICK, - Het Fotoboek. Een inleiding in de fototechniek en de fotokunst ten dienste van vakleerlingen in de fotografie die vooruit willen.
01698: BOER, DICK, - Het Smalfilmboek. Handleiding voor het maken van goede amateurfilms.
01891: BOER, DICK, - Het Nieuwe Smalfilmboek.
02245: BOER, J.C.W. DE, BURGER, W.L.P., - Tafeltje Dekje. Handleiding in het tafeldekken, -dienen en -versieren.
02673: BOER, KEES EN CHAMALAUN, MARGOT, - Breinverkenningen. Het functionerenvan de hersenen.
02922: BOER,J.W.DE, - Van Vernis-stokerij 'Op aarden grond' tot modern chemisch bedrijf.
08322: BOER, DR. M. G. DE. WILDE, L. J. DE, - Historische Lectuur. Nieuwste geschiedenis.
05747: BOER, DR W. DEN, - Tussen kade en schip. 12 studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing.
06074: BOER, DR. M.G. DE, HETTEMA, H. JR., - Kleine Schoolatlas der Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis.
06907: BOER, CHRIS DE, HEKMAN, JAN (RED.), - Bovengronds bezit. 15 jaar kunst bij Gasunie.
04548: BOER, DR. M.G., - Een wandeling door Oud-Amsterdam (1544).
04660: BOER, MARGARETHA DE, - Milieu, Ruimte en Wonen. Tijd voor duurzaamheid.
04687: BOER, ADRIAAN, - Vergroten. Een praktische handleiding voor het maken van grote foto´s naar kleine negatieven.
05074: BOER, DRS. D. DE, SPAANSTRA-POLAK, DR. B.H., E.A., - Nederland rond 1900. Contouren van een cultuur. Kunst, literatuur, muziek, film.
10238: BOER, DICK, - Het eerste fotoboek. leerboek der fotografie.
02280: BOER,PROF. DR R.C., - Oergermaansch handboek.
08323: BOER, DR. M. G. DE. WILDE, L. J. DE, - Historische Lectuur. Nieuwste geschiedenis.
07809: BOER, DRS. D. DE., E.A., - Nederland rond 1900.
20074: DE BOER, M.G. EN HETTEMA, - Grote platen-atlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de algemeene geschiedenis.
09096: BOER, DRS. D. DE EN 4 ANDERE, - Nederland rond 1900.
10496: DE BOER, D. SPAANSTRA-POLAK, B.H. & VELE ANDEREN, - Nederland ron 1960. Contouren van een cultuur. Kunst Literatuur Muziek Film.
06227: BOEREBACH, DR. B.M., - Vaarwel aan een Godvergeten tijd. Een personalistisch essay.
05781: BOERMA, COEN, - Kan ook een rijke zalig worden?. Een onderzoek naar Bijbelse gegevens over arm en rijk.
10243: BOERNER, F., - Bloeiende heesters & Bomen. voor tuinen en plantsoenen.
06099: BOERSMA, JAAP, - Wat ik nog zeggen wilde.
10299: BOERWINKEL, FEITSE, - Einde of Nieuw Begin. Onze maatschappij op de breuklijn.
08589: BOGAARTS, DR. M.D. ( M.M.V. MR. C.M.J. RUIJTERS ), - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945: De periode van het Kabinet-Beel (Band A, B en C). 3 juli 1946 - 7 augustus 1948 ( in 3 banden ).
07340: BOGAERS, J.E., BLOEMERS, J.H.F., E.A., - Noviomagus. Op het spoor der Romeinen in Nijmegen.
06070: BOGT, GUUSANKE (SAMENST.), - Winterboek 1996. Verhalen, folklore, decoraties, spelletjes en recepten.
06928: BOK, PROF. DR. S.T., - De Gedachtengang van de Statistica.
06015: BOKHORST, G. VAN, - De stille strijder.
01518: BOKKEL HUININK, FEHMERS, C. EN HAMNES, TH., - Medische ethiek.
08325: BOL, F.A. E.A, - 'Gaarne fysiotherapie…'.
03776: BOL, L.J., - Bekoring van het kleine.
04569: BOLEN, DR. CARL VAN, TSCHOKL-HEINRICHS, DR. H., U.A., - Sex Lexicon. Handbuch des Sexualwissens.
09193: BÖLL, HEINRICH, - Heinrich Böll Ansichten eines Clowns.
08528: BÖLL, HEINRICH, - Eng is de poort.
00731: BÖLL,HEINRICH, - De weggooier.
05686: BÖLL, HEINRICH, - Haus ohne Hüter. Roman.
01528: BOLL, HEINRICH, - Mijnenveld. Essays 1977-1981.
07657: BÖLL, HEINRICH, - Het brood van mijn jeugd.
04523: BOLLMEIJER, KONRAD, E.A., - Chronik der Familie.
08369: BÖLSCHE, W., - Ontwikkelingsgeschiedenis van het huwelijk, de zedelijkheid en het schaamtegevoel.
00568: BÖLSCHE,W., - De mensch. (eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde.
00567: BÖLSCHE,W., - Het leven der liefde in de natuur. (eene ontwikkelingsgeschiedenis der liefde).
00569: BÖLSCHE,W., - Ontwikkelingsgeschiedenis van het huwelijk,de zedelijkheid en het schaamtegevoel.
00571: BÖLSCHE,W., - Wat is de natuur?(gevolgd door:Charles Darwin in zijn leven en werken).
00572: BÖLSCHE,W., - Uit den sneeuwkuil. (gedachten van een natuuronderzoeker).
00573: BÖLSCHE,W., - Wereldblik.
00574: BÖLSCHE,W., - Van zonnen en zonnestofjes.
00576: BÖLSCHE,W., - Natuurgeheimen.
04612: BOLT, CAROL, - Het boek met alle antwoorden.
02722: BOLTEN, J., - Nederlandse en Vlaamse tekeningen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Keuze van tekeningen in de verzameling van het Groninger Museum voor Stad en Lande.
05414: BOLTEN, J., - Dutch drawings from the Collection of Dr. C. Hofstede De Groot.
07248: BOMANS, GODFRIED, - Noten kraken.
04588: BOMMELJÉ, C., - Cactussen en andere succulenten.
00896: NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND, - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bul.
00995: NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND, - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bul.
00997: NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND, - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bul.
01284: NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND, - Oudheidkundig jaarboek. Vierde serie van het bul.
01356: BOND,MARTYN, - A tale of two Germanys.
06008: BOND, MARTYN, - A Tale of Two Germanys.
04157: BONDT, CEES DE, - Heeft yemand lust met bal, of met reket te spelen…?. Tennis in Nederland tussen 1500 en 1800.
03507: BONGER, H., - Leraar der Mensenrechten. Thomas Jefferson.
06497: BONGS, ROLF, - Dag en Droom in Hellas.
03993: BONNEFANTENMUSEUM, - Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken. 1958.
07822: BONNET, HANS, - Reallexicon der Ägyptischen Religiongeschichte.
05690: BÖNSCH, HELMUT WERNER, - Vooruitstrevende motofiets-techniek. een analyse van de motorfiets-ontwikkeling.
20076: DE BONT, A.L., - Kleine Schoolatlas der Algemeene en vaderlandsche Geschiedenis. (ook voor het handelsonderwijs).
07420: BONT, A.L. DE, - Schoolatlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis. (Ook voor het handelsonderwijs).
07421: BONT, A.L. DE, - Schoolatlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis. (Ook voor het handelsonderwijs).
09854: BONTEMPELLI, MASSIMO, - Le piu belle pagine di Pietro Aretino.
06009: BOO, MARION DE, COOPS, ROBBERT, - Voeten in de Aarde. Vanwaar Nederland Waarheen.
06405: FORUM ANTIQUARIAN BOOKSELLERS, - Catalogue 94: Renaissance - Baroque. A selection of book prints in the sixteenth and seventeenth centuries.
08634: BOOLEN, J.J. EN DOES, DR. J. C. VAN DER, - Nederlands verzet tegen Hitler-terreur en Nazi-roof.
04235: BOOM, HARRY (ED.), - USA Today in Fiber Art.
08341: BOOMEN, GERARD VAN DEN, - Honderd jaar vredesbeweging in Nederland.
06686: BOOMEN VAN DEN, GERARD, - Honderd jaar vredesbeweginh in Nederland.
02318: BOOMEN, TIJS VAN DEN, - Asfaltreizen. Een verkenning van de snelweg.
01365: BOON,LOUIS PAUL, - De zoon van Jan de Lichte. (een vroom en vrolijk boek).
00301: BOON, PIET, - De Flora in geuren en kleuren. Het verhaal van de Westfriese Flora in Bovenkarspel, de hoofdstad van de Kleibol.
04244: BOON, K.G., - Nederlandse primitieven uit Nederlands particulier bezit.
04167: BOON, K.G., CARMIGGELT, S., PLEYSIER, ARIE, WINKLER, JOHAN, - Het boek van de arbeid.
01681: BOON,DR H.N., - Afscheidsaudiëntie(tien studies uitdediplomatieke praktijk). (Tien studies uit de diplomatieke praktijk).
08907: BOONSTRA, KARIN EN 2 ANDERE (RED.), - Nederland 1940 - 1945 - 1990.
01274: BOONSTRA, ROMMERT EN SCHERER, KEES, - Uit langs het water. Recreatie rond en op het water in Nederland. Met unieke auto-, fiets- en wandeltochten.
07132: BOONSTRA, JANRENSE, ZEGERS, RIET (RED.), - Dominicus - verval en restauratie.
05225: BOONSTRA, O.W.A., - A.A.G. Bijdragen 34 - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten 1800-1920.
05553: BOOST, CHARLES, - Uitkijken.
01826: BOOY, THIJS, - Morgen zal alles anders zijn. Over de toekomst van Nederland.
06182: BOOY, THIJS, - Het is stil op het Loo…. Overpeinzingen in memoriam koningin Wilhelmina.
06294: BOOY, THIJS, - Europese Jeugd. Een marsroute.
06770: BOOY, THIJS, - Morgen zal alles anders zijn. Over de toekomst van Nederland.
04320: BOR, JAN E.A., - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
10171: BORDEWIJK, W. E.A., - Leergang voor opvoedkunde en psychologie. Deel III: Kinderpsychologie en opvoedkundige psychologie.
09904: BORDEWIJK, F., - Tien Verhalen. Elseviers weekblad 1956.
08604: BOREEL, JHR. R.H., E.A. (RED.), - Cadetten Almanak 1938-1939.
08390: BOREL, HENRI, - Wisheid en schoonheid uit china.
07391: BOREL, HENRI, - Wu Wei. Een fantasie naar aanleiding van Lao Tsz´s filosofie.
00948: BORENIUS, TANCRED, - Italian Painting. (up to Leonardo and Raphael).
01991: BORGERS,DS D.H.,EA., - Reformatorische stemmen verleden en heden. (Bundel,uitgegeven t.g.v.het vijftigjarig bestaan v.d. Willem de Zwijgerstichting.
10342: BORLAND, RUSSELL, - Wegwijs in Windows 3.1. To the point, veel praktijkvoorbeelden, tijdbesparende tips. (microsoft officiële editie).
05616: BORN, WINA, E.A., - Feest. Tips en recepten voor partijtjes thuis en buiten.
06345: BORN, WINA, - Volk zonder grenzen. ontmoetingen met zigeuners.
04919: BORNEBROEK, ARNO, - De strijd voor harmonie. Geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996.
01044: BORNHAK,CONRAD, - Deutsche Geschichte unter Kaiser Wilhelm II.
02031: BOROWITZ,ALBERT, - The Thurtell-Hunt murder case.
01363: BORREBACH, HANS, - Leer Uzelf Fotograferen.
08935: BORST, HUGO, - Over vaders & zonen. De jongenskamer van Van Basten en andere verhalen.
05551: BORTOLOTTO, PROF. GUIDO, - Faschismus und Nation. Der Geist der korporativen Verfassung.
00346: BOS, RONALD (SAMENST.), DIJK, ALFRED VAN (INLEIDING), - Landelijk Gezien. Unieke kijk op mensen in land- en tuinbouw.
00921: BOS, B.R., - Beknopt landboek der land- en volkenkunde.
03796: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
03797: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
03799: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
03795: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Atlas der gehele aarde.
03790: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
02814: BOS, N., - Natuur en Gezondheid. Nieuw homoeopathisch natuurgeneeskundig handboek.
03791: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
03792: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F., - Schoolatlas der gehele aarde.
05484: BOS, DRS. N., - Iriscopie. (Ogendiagnose).
07563: BOS, ZEEMAN, - Atlas der gehele aarde.
02539: BOS, BOB VAN DEN, - Europa: Wat heb ik eraan?. Wat de EU concreet doet en waarom.
08841: BOSBOOM-TOUSSAINT,A.L.G. (RED.), - Almanak voor het Schoone en Goede 1852.
04367: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., - De Verrassing van Hoey in 1595. 4 delen.
08842: BOSBOOM-TOUSSAINT,A.L.G. (RED.), - Almanak voor het Schoone en Goede 1854.
01583: BOSCH, DRS. ING. F.A.J. VAN DEN, PETERSEN, DRS. C. (RED.), - Economie en arbeidsongeschiktheid. Analyse en beleid.
02065: BOSCH, W. VAN DEN, - Posteris. (Aan hen die na ons komen) Belevenissen van een rechterlijk ambtenaar, die tevens hoogleraar en reserve-officier was.
05552: BOSCH, F. VAN DEN, - In een plooi van de tijd.
08667: BOSCHKOV, ATANAS, - Die Bulgarische Volkskunst.
00665: BOSCHMA, H., EERBEEK, J.K. VAN, E.V.A., - Wolken, Wind en Water.
07759: BOSCHMA, H., EERBEEK, J.K. VAN, E.V.A., - Wolken, Wind en Water.
07173: BOSMA, JAN, - Loofhoutgewassen.
03080: BOSMAN-JELGERSMA, PROF. DR. HENRIETTE A., - Poeders, Pillen en Patiënten. Apothekers en hun zorg voor de gezondheid door de eeuwen heen.
01480: BOSMANS, PHIL, - In liefde weer mens worden.
07459: BOSSCHA,J., - Neerlands heldendaden te land,3 delen.
08762: BOSSCHER, FRANS EN VELE ANDERE (RED.), - Het Natuurboek. De gebieden van Natuurmonumenten.
00430: BOSSEMA,WIM,EN VREEKEN,ROB (SAMENST.), - De moeder aller veldslagen. (Kroniek van de golfoorlog).
05978: BOSSHARDT, ALIDA M, - Kracht voor vandaag en vertrouwens voor morgen.
09997: BOTH, DE KEES, - Organisatieontwikkeling en gedragsverandering in het onderwijs. De menselijke factor bij verzelfstandiging, fusieprocessen en schaalvergroting.
08981: BOTING, HARRY, - Wie geeft me Jatmous?. Ervaringen van een amsterdamse taxichauffeur.
07611: BOTJE, HERMAN (INGELEID EN GEKOZEN), - Rampenreizen. Maak nu een aantal van de rampzaligste reizen mee, geschreven door de beste reisauteur ter wereld.
04438: BOTKE, IJ., HUISMAN, G.C., E.A. (RED.), - Ziedaar Italië!. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
06136: BOTKIN, R.J., - Practische Persoonlijkheidsontwikkeling.
02469: BOTTING, DOUGLAS EN REDACTIE TIME-LIFE, - Ongerepte gebieden in Europa.
08802: BOTTOMLEY, FRANK, - The castle explorer's Guide.
01095: BOUBER, JAN, - De dwaas van Heideloo.
01391: BOUCHER,FLORINE,E.A., - Woord gehouden. (veertig jaar Stichting 1940-1945).
08542: BOUDENS, - Het lijden van de jonge Werner.
09767: BOUDIER, KEES STRUYKER, - Vragen staat vrij. Over vragen in denken, helpen en geloven.
08468: BOUDIER-BAKKER, INA, E.A, - De gouden kroon. Gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
06043: BOUDIER-BAKKER, INA, - Goud uit stro. Amsterdamse gezinsroman uit de jaren 1830-'31.
05502: BOUDRI, HENRI C., - U en uw rug. Voorkomen en behandelen van klachten.
10224: BOUHUYS, MIES EN WORM, PIET, - De man van Nazareth. Gezinsboek over leven, land en volk van Jezus.
02578: BOUHUYS, MIES, COPPENS, THERA, E.V.A., - Het Margriet Winterboek.
01484: BOULENGER,JACQUES, - L'Ameublement francais au grand siècle.
08464: BOUMA, HANS, E.A. (RED.), - Geef om de natuur.
08646: BOUMA, BOB EN ANDERE ( RED. ), - The artists' art of cooking. Favourite recipes from Phonogram artists the world over.
00457: BOUMA,HANS E.A., - Geef om de natuur.
03449: BOUMA, HANS, - Mensen gevraagd. Voor Artsen zonder grenzen.
02858: BOUMA, HANS (SAMENST.), - Mensen Gevraagd.
05656: BOUMA,HANS,E.A., - Geef om de natuur.
05257: BOUMA, HANS EN BOUMAN, BERT, - Blij met een dooie mus. een bijdrage in de strijd tegen de milieuverwoesting.
20093: BOUMA, HANS. VAN DIEREN, WOUTER. DIJKHUIZEN, SIETZO EN VELE ANDEREN, - Geef Om de Natuur. Redding voor een bedreigde planeet.
09117: BOUMAN, P.J., - Van tijd naar tijd. Europese cultuur in jaren van overgang.
00618: BOUMAN,PROF. DR.P.J., - Economische en sociale geschiedenis in hoofdlijnen.
00636: BOUMAN, DR. P.J., - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
03365: BOUMAN, J., - Oude auto's en hun makers.
03587: BOUMAN, DR. P.J., - Een handvol mensen. (uit de tijd der beide oorlogen).
03974: BOUMAN, DR. P.J., - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
01519: BOUMAN, MR.A. E.A., - Sexualiteit. 'Wending'; maandblad voor evangelie en cultuur.
01699: BOUMAN, PROF. DR. P.J., - Gedenkboek Wilton-Fijenoord.
01744: BOUMAN,DR P.J., - Vijfstromenland. (Balans der werelddelen).
01937: BOUMAN,PROF.DR P.J., - 150 Jaar Koninkrijk der Nederlanden. (Ontstaan en bestaan).
02307: BOUMAN, PROF. DR. P.J., - Van Renaissance tot wereldoorlog. (een cultureelsociologische studie).
03689: BOUMAN, DR. P.J., - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
03322: BOUMAN, JAN, - Het Merckwaerdigste meyn bekent.
06678: BOUMAN, DR. P.J., - Vijfstromenland. Balans der werelddelen.
06720: BOUMAN, DR. P.J., - Eén onder dagen. 't Voorhistorisch heden.
07026: BOUMAN, H.D. E.A., - Nederlandsch Leerboek der Physiologie - Eerste deel. Inleiding, Organismale en algemeene Physiologie.
04747: BOUMAN, DR. P.J., - Een onzer dagen. 't Voorhistorisch heden.
04765: BOUMAN, DR. P.J., - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
05068: BOUMAN, PROF.DR. P.J., - Van Renaissance tot Wereldoorlog. Een cultuursociologische studie.
07027: BOUMAN, H.D. E.A., - Nederlandsch Leerboek der Physiologie - Eerste deel. Inleiding, Organismale en algemeene Physiologie.
03278: BOUMAN, DR. P.J., - Revolutie der Eenzamen. Spiegel van een tijdperk.
02559: BOUMANS, M.T.A. EN OOY, A. VAN, - Het onderzoek van de bovenste extremiteiten.
05850: BOUQUET, A.C.,E.A., - Guilt or pollution and rites of purification.
06957: BOURLIERE, FRANÇOIS EN DE REDAKTIE VAN LIFE, - De Dierenwereld van Europa en Azië.
10008: BOURS, JOS E.A., - WAO-ers. verhalen om te onthouden.
05926: BOUSSET, HUGO (HOOFDRED.), - Dietsche Warande & Belfort 1997. 6-delig.
10248: BOUTENS, P.C., - Platoons Phaidoon.
03460: BOUTENS, P.C., - Tusschenspelen.
00321: BOUTER,CHR.DE EN NAUTA,I., - Hoofdpersonen uit de algemeene geschiedenis.
02846: BOUTER,CHR. DE,EN I.NAUTA, - (2e deeltje (nieuwe geschiedenis).
06420: BOUW, C., DONSELAAR, J. VAN, NELISSEN, C., - De Nederlandse Volks-Unie. Portret van een racistische splinterpartij.
03557: BOUWHUYS, M. TEN, - Analecta uit Leopold von Ranke's Historische Werken. Eerste Bundel.
00389: BOUWMAN,B.E. EN VERDENIUS,TH.A., - Deutsche Literaturgeschichte,2 delen.
01137: BOUWMAN, DR A. C. (SAMENST.), - Een bundel Falkland-schetsen.
03363: BOUWMAN, MIES, - Juliana 75, Nationaal fotoalbum. Foto's, kiekjes en herinneringen, bijeengebracht door Mies Bouwman.
05619: BOUWMAN, MIES, BERG, J. VAN DEB, - Mies 12 1/2 jaar TV. Omzien in verbazing.
03360: BOUWMAN, MIES, - Juliana 75, Nationaal fotoalbum. Foto's, kiekjes en herinneringen, bijeengebracht door Mies Bouwman.
07855: BOUWMANS, MARTIEN EN 5 ANDERE ( RED. ), - Herstrukturering automatisering en gevolgens voor de arbeid. Over marktverhoudingen en veranderingen van de arbeid in de kleurentelevisiesektor.
05691: BOUWS, TOM, - Het boek van de Spoorwegen. Geschreven voor jonge mensen.
05896: BOUWS,TOM (RED.), - Kijk op Friesland.
05897: BOUWS,TOM (RED.), - Kijk op Noordbrabant.
05898: BOUWS,TOM (RED.), - Kijk op Gelderland.
05899: BOUWS,TOM (RED.), - Kijk op Groningen.
05987: BOUWS, TOM (RED.), - Kijk op Gelderland.
04546: BOUWS, TOM (RED.), - Kijk op Gelderland.
08329: BOWEN, MARJORIE, - De Nederlanden (gezien door de oogen eener Engelsche). Causerieën over de elf provinciën.
01425: BOWEN, MARJORIE, - Defender of the faith.
10158: BOWKER, JOHN, - The Sense of God. Sociological, Anthropological and Psychological Approaches to the Origin of the Sense of God.
10340: BOWLES, JANE, - Twee dames die het leven ernstig nemen. Vertaling M. en L. Coutinho.
08844: BOWMAN, J., - Wereldgeschiedenis. De oudste beschavingen, Nieuwe geilusstreerde.
03273: BOWRA, C.M., - De Griekse Cultuur.
06704: BOWRA, C.M. UND DER REDAKTION DER TIME-LIFE BÜCHER, - Klassisches Grienchenland.
02968: BOWSHER, DAVID, - Introduction to Neuroanatomy.
04874: BOX, BEN, CAMERON, SARAH (ED.), - Caribbean Islands Handbook 1990.
00661: BOXER, PROF. C.R., - De Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw. Met een beschouwing door dr. R.E.J. Weber over de zeeschilders Willem van de Velde de Oude en de Jonge.
00822: BOY-ED,IDA, - Strijdige werelden.
01902: BOYD, MARK F., - Preventive Medicine.
04099: MUSEUM BOYMANS, - Kunstschatten uit Nederlandse Verzamelingen.
04266: MUSEUM BOYMANS, - Engelse landschapschilders. Van Gainsborough tot Turner.
03848: BOYNTON, GRACE M., - De Riviertuin.
00375: BRAAK-HUIZINGA,G.A. TER,E.A. (SAMENST.), - Het groeiende leven.
09719: BRAAM, WIEBE EN LEEMHUIS, AART, - Moderne huisbibliotheek. Medisch handboek.
09548: BRAAM, STELLA E.A., - Sociale spiegel. Reflecties op het armoedebeleid in Nederland.
04166: BRAAM, FRED A. VAN, - World Collectors Annuary (WCA). Vol. II - 1950.
08949: BRAASEM, W.A., - Lodewijk II en zijn ''Königsschlösser''.
02349: BRAASEM, W.A., BRINKMAN, PAUL, KOHN, HEIN, - Naïeve schilders zien ons land.
00267: BRAASEM,W.A., - Behouden bezit. (speurtocht naar schoonheid in oude stadjes en kleine musea).
06637: BRAASEM, W.A., BRINKMAN, PAUL, KOHN, HEIN, - Naïeve schilders zien ons land.
04721: BRAASEM, W.A., SCHWENCKE, JOHAN, - Van Haagse dingen die voorbij zijn. Beelden uit het Den Haag van Louis Couperus.
07815: BRAASEM, W.A. (VERTAALD EN INGELEID), - Magische zangen der Maleiers.
04706: BRAAT, DRS. J., NIEMEIJER, DR. J.W., E.A. (RED.), - Honderd jaar Rijksmuseum. 1885-1985.
04600: BRACHET, GÉRARD (DIRECTEUR SPOT IMAGE), - Satellietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-satelliet.
01691: BRAHAM, BERT, - The graphic arts. Studio manual.
01830: BRAIN, ROBERT, - The Decorated Body.
05272: BRAKELL BUYS, DR. R. VAN, - Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk. Christina Rosetti / Emily Brontë / Elizabeth Barrett Browning.
09087: BRAMLY, SERGE, - De dans van de wolf.
01520: BRAMS, DR.W.A., - Wat is bloeddruk en wat is er aan te doen?. Hoge bloeddruk.
10566: BRAMSEN, BO, - The History of The Old Town museum in Arhus. to markt the century of the company's foundation.
01851: BRANDLIGT,W.,E.V.A., - Het landschap.
02474: BRANDON, PETER, - A history of Surry.
07817: BRANDSMA, PROF. DR. TITUS, - Mijn cel. Dagorde van een gevangene.
09669: BRANDT, C.D.J. EN GANSHOF, F.L., - De Geschiedenis van onze Tijd. 1914-1945.
09104: BRANDT, WILLY, - Het Brandt rapport. een overlevingsprogramma.
00946: BRANDT-VAN DER VEEN, DR. J., - Het Thorbecke Archief 1798-1872. Tweede deel 1820 - 1825.
00947: BRANDT-VAN DER VEEN, DR. J., - Het Thorbecke Archief 1798-1872. Derde deel 1825 - 1830.
03588: BRANDT - VAN DER VEEN,DR J., - Het Thorbecke - archief 1798- 1872. deel 1 (1798-1820),deel 2 (1820- 25),deel 3 (1825-' 30).
03921: BRANDT, WILLY, - Mijn weg naar Berlijn.
01460: BRANDT, GERARD, - uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter.
03031: BRANDT, DR. C.D.J., HAAN, DR. M.H. DE (RED.), - Het vreemde woord. Geïllustreerd vreemde woorden boek.
06375: BRANDT, WILLY, - Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960-1975.
04631: BRANDT, E.N., - Growth Company. Dow Chemical's First Century.
07795: BRANDT-VAN DER VEEN, DR. J. (UITG.), - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste Deel 1798-1820.
01738: BRANT,WALTER, - Wie was Jezus van Nazareth ?. (Wat zeggen ons de Dode Zee-rollen ?.
01869: BRANTÔME,PIERRE DE BOUDEILLE, ABBÉ DE, - Das Leben der galanten Damen.
03633: BRANTSEN, CARLO, - Auto 2000. Compleet overzicht van alle leverbare modellen.
09543: BRASILLACH, ROBERT, - Onze vooroorlogstijd.
04859: BRATKO, IVAN, - Prolog programming for artificial intelligence.
01522: BRAUN-FALCO, PROF.DR.MED.O., MARGHESCU. DR.MED.S., KOECKE, PROF.DR.PHIL.H., - Huidsverschijnselen bij systematische aandoeningen / Biologische vraagstukken inzake de huid.
08097: BRAUN, REINHOLD, - Das Büchlein vom Glück.
02879: BRÄUTIGAM, DR. FRITZ, GRABNER, PROF. DR. ALFRED, - Beiträge zur Fluoreszenzmikroskopie.
00404: BRAY, GEORGE W., - Recent advances in allergy.
02038: BRAY,WARWICK,EN DAVID TRUMP, - Lexikon der Archäologie.
09359: BREASTED, JAMES HENRY, - A History of Egypt. From the earliest times to the persian conquest.
02491: BRECHT, BERTOL, - Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem DreiSigjahrigen Krieg.
01143: INGENIEURSBUREAU BREDA, - Het bouwen van een kantoorflat.
00088: BREDE KRISTENSEN, DR. W., - Inleiding tot de Godsdienstgeschiedenis.
05046: BREDE KRISTENSEN, DR. W., - Symbool en werkelijkheid. Godsdiensthistorische studieën.
05189: BREDE KRISTENSEN, W., - Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis.
05118: BREDERO, ADRIAAN HENDRIK, - Etudes dur la 'Vita Prima' de Saint Bernard.
06515: BREDT, ALEXANDER (HERAUSG.), - Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. XXX Jahrgang 1936.
04776: BREEBAART, D., KAMPEN, P. TH. VAN, E.V.A., - West-Frieslands Oud en Nieuws.
02021: BREEMEN, J. VAN, - Hoe moet de lijder aan Rheumatiek leven?.
01352: BREHM,BURKHARD, - Natur. (das grosse Buch des allgemeinwissens).
08549: BREIJ, BART, - Een kwestie van principe. Getuigschrift voor stakers.
03859: BREMER, FREDERICA, - Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
03677: BREMER, FREDERICA, - Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
05053: BREMMER, DRS. C., - Personen en momenten. Uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij.
07842: BRENDEL, ALFRED, - Fingerzeig.
06626: BRENTANO, BERNARD VON, - Proces zonder rechters.
02825: BREUKELEN, HENK VAN, - Pastor op de intensive care.
04568: BREYER, KARL, - Meines Bruders Hirte. ein bildbericht uber die mission der niederdeutsch-reformierten kirche im südlichen Afrika.
06146: BREYSSE, F.A., - De Krans van Vuur.
00689: BRIAN, JOHN, - The World of Ice. (The natural history of the frozen regions).
08804: BRICE, MARTIN H., - Stronghold. A History of military architecture.
07906: BRIEGER, LOTHAR, - Ludwig Meinder.
05494: BRIEM, EFRAIM, - Kommunismus und Religion in der Sowjetunion. Ein Ideenkampf.
02485: O'BRIEN, ROBERT EN REDACTIE LIFE, - Machines.
02696: O'BRIEN, JOANNE AND PALMER, MARTIN, - The State of Religion Atlas. A concise survey of world religion through full-color international maps.
04200: BRIGGS,MARTIN S., - Everyman's Concise Encyclopaedia of architecture.
07353: BRIGNETTI, RAFFAELLO, - L'opera completa dei Van Eyck.
06893: BRILL, DR. W.G., - Rijmkroniek van Melis Stoke - Tweede deel. Bronnen van de Geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen.
01524: BRILLENBURG WORTH, DR. G.H. E.A., - Enige aspecten van de antimicrobiële therapie in de huisartsenpraktijk.
10246: BRINK, G.E., - Handboek Snoeien.
09334: BRINK, R.C. BAKHUIZEN VAN DEN, - Van hollandsche potaard. Studieën en fragmenten.
09257: BRINK, JAN TEN, - Slachtoffres en Helden der Fransche Revolutie.
03327: BRINK, JOS, - Allemaal poppenkast.
07969: BRINK, RINKE VAN DEN, - De inernationale van de haat. Extreem rechts in west-europa.
08292: BRINK, DR. JAN TEN, - Oost-Indische Dames en Heeren. Eerste en tweede deel. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië.
02069: BRINKE, WIN TEN, E.V.A., - ANWB Fietsrouteboek Nederland. 100 bewegwijzerde fietstochten.
02408: BRINKGREVE, DIEN, - Kerstvertellingen.
03486: BRINTON, CRANE, CRISTOPHER, JOHN B., WOLFF, ROBERT LEE, - Elseviers Wereldgeschiedenis. Geschiedenis en beschaving van het westen in drie delen.
07287: BRION, MARCEL, - Grünewald.
00958: BRISCOE,W.A. (ED.), - Byron the poet (a collection of addresses and essays).
01644: BRISTOW, GWEN, - Midzomer. in den zomer van het leven.
08428: BROCH, HERMANN, - Esch of de anarchie.
07232: BROCK, PETER DE, - Postzegel Uitgifte Boek 1996. De twaalf maanden van het jaar.
02743: BROD,MAX, - Die Frau nach der man sich sehnt.
02805: BROD,MAX, - Zauberreich der Liebe.
09250: BROEK, A.J.P. VAN DEN, - Oudste geschiedenis van den mensch.
00319: BROEK,DR A.J.P. VAN DEN, - De dageraad der mensheid.
03311: BROEK, ABBET VAB DEN EN GROEN, KOOS (RED.), - Hun Laatste rustplaats. Kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
00272: BROEK, PROF. DR. A.J.P. VAN DEN, E.A.. ., - Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch,5 delen.
05583: BROEK, A.J.P. VAN DEN, - Leerboek der topografische ontleedkunde van den mensch.
07885: BROEK, A.J.P. VAN DEN, - Ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch.
06160: BROEKHUIZEN, HERMAN, - Decemberliedjes.
04965: BROEKMAN, J.H. (RED.), - Studiegroep Zuidelijk Afrika. Mededelingenblad.
05573: BROEKMEYER, M. EN CORNELISSEN, I., - Arbeidersraad of ondernemersstaat. Macht en machtsstrijd in Nederland en in Joegoslavië.
04130: BROERE, MARC, DRIFT, ROY VAN DER, - Afrika voetbalt!.
05930: BROGAN, D.W. EN DE REDAKTIE VAN LIFE, - Frankrijk.
05119: BROLEWICZ, WALTER, - Mijn broer, Lech Walesa. Een aangrijpend beeld van een volksheld.
01212: BRONGERS,G.A., - Antieke rariteiten.
06651: BRONGERS, G.A., - Antieke rariteiten.
06357: BRONGERSMA, DR. E., - Voorproef in Spanje 1919-1939. Twintig jaar menselijke kwaadaardigheid.
00462: BRONGERSMA, A.J., - Problemen bij de indirekte pulpa-overkapping. Proefschrift.
04201: BRONKHORST,DR W., - Van Moissac tot Reims. (Beschouwingen over romaanse en gothische plastiek in Frankrijk).
07124: BRONKHORST, DR. W., - Van Moissac tot Reims. Beschouwingen over Romaansche en Gothische plastiek in Frankrijk.
05142: BRONKHORST, DR. A.J., - Rondom 1853. De invoering der Rooms-Katholieke hierarchie de April-beweging.
03151: BRONOWSKI, J. (RED.), - Natuurwetenschap. elementen energie mechanica electronica geluid sterrenwereld.
09210: BRONTË, CHARLOTTE, - Jane Eyre.
02966: BRONTË, EMILY, - Wuthering Heights.
05082: BROOD, PAUL (RED.), - Respect voor de oude orde. Honderd jaar vereniging van archivarissen in Nederland.
03150: BROSSOLLET, B. (RED.), - Geschiedenis van de wereld.
09859: BROUGHTON, JACQUELINE P., - A guide to the plants of Figueroa Mountain Santa Barbara County, California.
08977: BROUWER, DR J., - Montigny. Afgezant der nederlanden bij Philips II.
09794: BROUWER, H., - Beknopte handleiding tot de kennis van het nederlandsche oude schrift. Met een korte leidraad ten dienste van hen die de genealogie wenschen te beoefenen.
08340: BROUWER, DR. J., - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
08319: BROUWER, DR. J., - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
01069: BROUWER,DR J., - Montigny. (afgezant der Nederlanden bij Philips II).
03722: BROUWER, DR. A.M., - De vier Evangelisten.
09178: BROUWERS, EEF (RED.), - Jaar te kijk 1980. De zilveren camera.
01803: BROUWERS, J.A., - Vreugde en hoopvolle verwachting. (Vaticanum II - terugblik van een ooggetuige).
07605: BROUWERS, RUUD (HOOFRED.), - Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands. Jaarboek / Yearbook 1988-1989.
10190: BROWN, RITA MAE, - In haar tijd.
10371: BROWN, RITA MAE, - Starting From Scratch. A Different kind of writers Manuel.
09401: BROWN, J.D., - Dominee In Dixie.
10370: BROWN, RITA MAE, - Venus Envy. Bestselling author of Rubyfruit Jungle.
00545: BROWN, J.D., - De naam ben ik vergeten….
04163: BROWN, RAYMOND LAMONT, - A casebook of Military Mystery.
04460: BROWN, VINSON, ALLAN, DAVID, - Rocks and Minerals of California and their stories.
02455: BROWN, DALE EN REDACTIE TIME-LIFE, - Alaska.
04516: BROWN, RITA MAE, - Riding Shotgun.
05740: BROWN, CHRISTY, - De dagen door.
06485: BROWN, J.D., - Dominee in dixie.
06872: BROWN, DEE, - The Westerners.
07968: BROWN, HENRY PHELPS, - The origins of trade union power. 'Briljant, Magisterial' NEW SOCIETY.
20045: PROJECT PLANNING BY WOODY GELMAN AND LEN BROWN, - The Maxfield Parrish Poster book. Introduction by Mauric.
08204: BROWN, J.A.C., - Freud and the Post-Freudians.
10386: BROWN, RITA MAE, - Alma Mater.
00226: BROWN, DAN, - Het verloren symbool.
10516: BROWN, DAN, - De Da Vinci Code.
00899: BROWNING, IAN, - Petra.
03556: BRUCK, MOELLER VAN DEN, - das ewige reich - I. band. die politischen kräfte.
03912: BRÜCKMANN, ALFRED (HERAUSG.),, - Brückmanns 150 Eigenheime.
01396: BRUGGEN,CARRY VAN, - Het huisje aan de sloot.
10521: TEN BRUGGENCATE, K., - Engels Woordenboek.
07246: BRUGMAN, J., E.V.A. (RED.), - Holland, regionaal-historisch tijdschrift. 26e jaargang, nummer 4/5, oktober 1994.
03526: BRUGMANS,PROF. DR H., - Opkomst en bloei van Amsterdam.
09896: BRUGMANS, H., - Zeemansleven.
09631: BRUGMANS, PROF. DR I. J., - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
00417: BRUGMANS,PROF. DR. H., - Opkomst en bloei van Amsterdam.
00426: BRUGMANS, PROF. DR H., - Geschiedenis van Amsterdam,6 delen.
00427: BRUGMANS, PROF. DR H., - Geschiedenis van Amsterdam van den oorsprong af tot heden.
00532: BRUGMANS, PROF. DR H., E.A. (RED.), - Geschiedenis der wereld in woord en beeld.
00562: BRUGMANS, ALINGH, - Weense Rhapsodie.
03568: BRUGMANS,PROF. DR H., - Crisis en roeping van het Westen. Twee en een halve eeuw europese cultuurgeschiedenis).
01276: BRUGMANS,PROF. DR I.J., - Stapvoets voorwaarts. (sociale geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw).
01986: BRUGMANS,PROF. DR H., - Europese momentopnamen. (Europa in 330,800,1000,1300,1492,1555,1648,1789,1815,1848,1900,1917,1947,1962).
01964: BRUGMANS,PROF. DR. H., - Geschiedenis van Nederland onder de regeering van Koningin Wilhelmina.
02052: BRUGMANS,PROF. DR I.J., - Stapvoets voorwaarts. (sociale geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw).
02218: BRUGMANS,PROF.DR H., - Europese momentopnamen.
02504: BRUGMANS, DR. H., - Schets eener beschavingsgeschiedenis van Nederland.
03239: BRUGMANS, PROF. DR. H. (RED.), - Zeemansleven.
03503: BRUGMANS, DR. H., - Het Révolte van het Gemoed. Rousseau en het Sentimentalisme.
00288: BRUGMANS,PROF.DR H., - Geschiedenis van Nederland onder de regeering van Koningin Wilhelmina.
02945: BRUGMANS, H., - Schets beschavingsgeschiedenis van Nederland.
07884: BRUGMANS, DR. H.J.F.W., - Psychologische methoden en begrippen.
02037: BRUGMANS, I.J., - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
01525: BRUGSCH, PROF.DR.TH., SCHITTENHELM, PROF.DR.A., - Lehrbuck klinischer diagnostik und untersuchungsmethodik. Für studierende, Medizinalpraktikanten und Ärtze.
00106: BRUGSMA, W.L. (INL.), - Schrijversportretten. (van Claus tot Wolkers).
06630: BRUGSMA, W.L. (INGELEID), GEREL, BETTY VAN, E.A., - Schrijversportretten. Claus, Couperus, Elsschot, Hermans, Mulisch, Vestdijk, Wolkers.
00968: BRUIJN,COR, - Een gave van God.
06169: BRUIJN, COR, - Een Gave van God.
06170: BRUIJN, COR, - Een Gave van God.
06677: BRUIJN, COR, - Een gave van God.
06774: BRUIJN, COR, - Arjen.
07498: BRUIJN, COR, - Simon en Johannes.
08310: BRUIN, GER, - Op socialisten sluit de rijen!.
06337: BRUIN, DE. R. DE, - Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië 1942-1945.
04688: BRUIN, HAN, - Haagse lijnen. Haagse geschiedenissen verteld aan de hand van de wenskaarten van de 'Vrienden van Den Haag' ter gelegenheid van hun dertigjarig bestaan in het jaar 2003.
04307: BRUMMEL, L., KRONENBERG, M.E., FONTAINE VERWEY, H. DE LA, REEDIJK, C. (RED.), - Opstellen. Door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann.
08941: BRUN, ROBERT, - Le Livre Francais.
10254: BRUNNER, VERENA. HOWE, KATHERINE, - Vehta Biënnale.
03408: BRUNNER, JOHN, - De stad is een schaakbord.
06064: BRUNSTING, H., - Museumstukken I. Johannes Smetius als provinciaal-Romeins archeoloog.
05268: BRUSSE, PAUL, - A.A.G. Bijdragen 38 - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850.
05590: BRUSSE, JAN, - België, Luxemburg.
06926: BRUSSE, JAN, - België, Luxemburg.
00974: BRUYN,COR, - Een gave van God.
09428: BRUYN-OUWEHAND, MIA, - Dreigende branding.
01918: BRUYN-OUWEHAND, MIA, - Het Stenen Hart.
06627: BRUYN, COR, - Wendelmoet.
07145: BRUYN, PROF. DR. J., E.A. (RED.), - Aanwinsten Nederlandse Musea 1960-1990. Een keuze uit dertig jaar.
04550: BRYAN, C.D.B., - The National Geographic Society. 100 years of Adventure and Discovery.
08326: BRYANT, ARTHUR, - King Charles II.
00876: BRYANT,ARTHUR, - Liquid history. (to commemorate Fifty Years of the Port of London Authority 1909-1959).
01405: BRYANT, ARTHUR, - Samuel Pepys. (The man in the making).
07444: BRYANT, ARTHUR, - The Turn of the Tide 1939-1943. A Study based on the Diaries and Autobiographical Notes of Field Marshal The Viscount Alanbrooke.
07882: BRYCE, JAMES, - The American commonwealth.
09493: BUCHHOLTZ, JOHANNES, - De komedie komt.
04067: BUCHMAN, FRANK N.D., - Herbouw van de wereld.
09186: BÜCHMANN, GEORG, - Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen Volkes.
02261: BÜCHMANN, - Geflügelte Worte.
06056: BÜCHMANN, GEORG, - Geflügelte Worte. Der Zitatenschaß des deutschen Bolfes.
06006: BUCHNER, GREET, - De milieuvriendelijke tuin.
04087: BUCHSBAUM, RALPH, - Elseviers wereld der dieren. Lagere dieren.
09162: BUCK, PEARL S., - Onminbus. Ons Dagelijks brood, De Verloving, Zonder Woorden, Het Meisje van Thuis, Het nieuwe jaar.
03377: BUCK, PEARL S., - Ons dagelijks brood.
00852: BUCK,P.S., - Dejonge opstandeling.
02917: BUCK,PEARL S., - Oostenwind-Westenwind.
04092: BUCK, PEARL S., - De hemel van China.
05458: BUCK, PEARL S., - Hoe het gebeurt. Een gesprek over het Duitsche volk, 1914-1933 met Erna von Pustau.
06621: BUCK, PEARL S., - De Eerste Vrouw. En andere verhalen.
06632: BUCK, PEARL S., - Ons Dagelijks Brood.
04641: BUCK, PEARL S., - Vertelt uit de bijbel.
07418: BUCK, PEARL S., - Halt, Amerika!. Sexeproblemen in de U.S.A..
02040: BUCKLEY,ARABELLA B., - History of England for beginners.
07461: BUDDINGH',C., - Spectrum Citatenboek.
07295: BÜHLER, PROF. DR. KARL, - Overzicht van de geestelijke ontwikkeling van het kind.
07305: BÜHLER, DR. CHARLOTTE, - Practische Kinderpsychologie.
01526: BÜHLER, PROF. DR. CHARLOTTE, - Psychologie der puberteitsjaren.
07243: BUHR, MANFRED, KOSING, ALFRED, - Kleines Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Philosophie.
08286: BUIJSE, J.A, E.A (RED.), - Contact oud-Mariniers 1950-1990. 'Eens marinier-Altijd Marinier.
07725: BUISSINK, FRANS, ANEMA, KARIN (RED.), - Nederland Waterland Vogelland.
01451: W. BUITELAAR E.A., - Ploegenarbeid in Nederland.
02352: BUITENRUST HETTEMA,DR F.,EN MR A.TELTING, - Een bezoek aan een Nederlandsche stad in de XIVde eeuw.
00893: BULWER LYTTON,E., - De laatste dagen van Pompeï.
09141: LYTTON. E BULWER, - De laatste dagen van Pompeji. Eerste en Tweede deel.
01533: BUMM, DR. ERNST, - Grundriss zum Studium der Geburtshilfe. In achtundzwanzig Vorlesungen und sechshundertsechsundzwanzig bildlichen Darstellungen.
09231: BUMÜLLER, DR. JOHANNES, - Die Urzeit des Menschen.
03696: BÜNEMANN, HERMANN, - Von Menzel bis Hodler. Deutsche, Österreichische und Schweizer Malerei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
02240: BUNGE, DR IR E.M., - In het schijnsel van de mijnlamp.
05530: BUNNIG, CAROLINE (EINDRED.), - Een eeuw Apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse Schilderkunst in de 19de eeuw.
04807: BUNNIG, CAROLINE (EINDRED.), - Een eeuw Apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse Schilderkunst in de 19de eeuw.
02282: BUNTINX,J., - De audiëntie van de graven van Vlaanderen. (studie over het centraal grafelijk gerecht (ca 1330 - ca 1409)).
02266: BUNYAN, JOHN, - Des Pelgrims reize van deze weredl naar de toekomende.
09303: BURAMA, IAN, - De spiegel van de zonnegodin. Japanse zelfportretten.
05017: BURCHELL, S.C. EN DE REDACTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN, - Tijdperk van vooruitgang. Bloeiperioden der mensheid.
06708: BURCHELL, S.C. EN DE REDAKTIE VAN TIME-LIFE UITGAVEN, - Tijdperk van vooruitgang.
01534: BURCKHARDT, PROF. DR. MED. W., - Folio Dermatalogica.
02811: BURCKHARDT, JACOB, - Kultur und Kunst der Renaissance in Italien.
03662: BURCKHARDT, JACOB, - Die Kultur der Renaissance in Italien.
04062: BURCKHARDT, GEORG, - Gilgamesch. Eine Erzählung aus dem alten Orient.
05348: BURCKHARDT, JACOB, - Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch.
05115: BURG, FENNA VAN DEN, E.A., - Vrede en oorlog. Opstellen voor prof. Mr. B.V.A. Röling.
05228: BURG, MARGREET VAN DER, - A.A.G. Bijdragen 41 - Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland 1863-1968.
00207: BURGDORF, I. E.A., - Méthode audio-visuelle d'Allemand.
01535: BÜRGEL, BRUNO H., - De wereldbeschouwing van den modernen mensch. Het heelal - de mensch - des levens zin.
09956: BURGESS, ANTHONY, - The Devil's Mode.
07596: BURGESS, ANTHONY, - Private pictures.
07544: BURLAND, COTTIE, - The Aztecs. Gods and Fate in Ancient Mexico.
07317: BURNE, SIMON (RED.), - Het heft in handen. Een eigen kijk op ontwikkeling.
06620: BURNEY, CHRISTOPHER, - Eenzame opsluiting.
09587: BURNINGHAM, SALLY EN GRINT, DAMIAN (RED.), - Grote mysteries ; Vliegende schotels en andere raadsels van het heelal.
09588: BURNINGHAM, SALLY EN ZANDT, ELEANOR VAN (RED.), - Grote mysteries ; Mysteries van de droom.
09592: BURNINGHAM, SALLY EN SENECHAL, MARY (RED.), - Grote mysteries ; Mysterieuze monsters.
07549: BURNS, ROBERT, - Robert Burns - Landscape Poets. Selected and introducted by Karl Miller.
03294: BURTON, MAURICE, - Elseviers Zoogdierengids. meer dan 230 Europese zoogdiersoorten.
06768: BURTON, MAURICE EN JANE, - De kleurrijke wereld van de dieren.
05418: BURY, J.B., E.A., - A History of Greece. To the Death of Alexander The Great.
06942: BUSCH, WILHELM, - Kleines Wilhelm Busch Album. Sammlung lustiger Bildergeschichten mit etwa 450 Bildern und farbigem Selbstportrait.
07413: BUSCH, WILHELM, - Das goldene Wilhelm-Busch-Album. 1. Teil Narrheiten und Wahrheiten und 2. Teil Spässe und Weisheiten.
03558: BUSCHAN,DR GEORG, - Beschavingsgeschiedenis der menschheid.

Next 1000 books from Antiquariaat de Steunbeer

3/29