Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Beslotenhof, het innigh ghebedt, betuynt met de doornen-haghe der verstervinghe. Beschreven door eenen Gheestelijcken Leydtsman voor alle devote sielen die innighlijck naer de Volmaecktheyt trachten
Description: Arnout van Brakel, Boeckvercooper, Brugh, 1665, met Gratie ende Privilegie. Gebonden, overlappend perkament uit de tijd (gevlekt). Pp 501. Titelpagina met kopergravure. Titelpagina met exlibrisstempels, Eerste 2 schutbladen ontbreken. Bibliotheekplakkertjes op voorplat. Inhoud en boekblok goed.

Keywords: oude druk, devotie, nederlands

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Antiquariaat Librairie Stille
- Book number: od10497

See more books from our catalog: Oude druk