Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verweckinge tot godtvrugtigheyt der ziecken
Description: Door de gelukkige opregtinge des broederschaps van het Alder-Heyligste Sacrament des Autaers, onder den titel van de Berechtinge, in de parochiale kerke van Sinte Marten. Tot Gend, by Servaes Somers, binnen Gend op den 16. February 1731. Gebonden, leder. Met deszelfs regelen, aflaten, privilegien, mitsgaders eenige godtvrugtige gebeden en oeffeningen tot het Hoogweirdigste H. Sacrament, en eene maniere om tegenwoordig te zijn in het H. Sacrisicie der Misse. Opgestelt door J.C.P.V.P.S.M. Pp 92. met een houtgravure. De lederen omslag is aan de randen en in de rug versleten. Het rugje is 'gebroken' maar houdt.

Keywords: oude druk, Rooms-Katholiek, nederlands

Price: EUR 32.00 = appr. US$ 34.78 Seller: Antiquariaat Librairie Stille
- Book number: od10445

See more books from our catalog: Oude druk