Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De zetel der alkalo´den bij enkele narkotische planten proefschrift
Description: J. G. van Terveen & Zoon, Utrecht, 1892, 1e druk. Gebonden, linnen, goudopdruk. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Artsenijbereidkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht na machtiging van den rector-magnificus Dr. H. Snellen, hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde, volgens besluit van den senaat der universiteit tegen de bedenkingen van de faculteit der wis- en natuurkunde te verdedigen op woensdag 25 Mei 1892, des namiddags te 3 uren. Voorbeeldtekeningen (litho's) en stellingen. Pp 94. Omslag met gebr sporen rug laat wat los, binnenwerk met wat vlekjes.

Keywords: proefschrift, natuur, farmacie, geillustreerd, thesis, geneeskunde, chemie

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Antiquariaat Librairie Stille
- Book number: nn50511

See more books from our catalog: Natuur