Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het gehucht Kroniek van het verscholen leven in Midden-Limburg
Description: Uitgave Dagblad de Limburger, Maastricht, 1985. 1e druk, 1985. Geniet, pp65, rijk geillustreerd. Uitgave tgv nieuwbouw van Dagblad De Limburger in Roermond. Net ex.

Keywords: geschiedenis, gehucht, midden-limburg, levensverhaal, platte land

Price: EUR 12.50 = appr. US$ 13.59 Seller: Antiquariaat Librairie Stille
- Book number: 2211049

See more books from our catalog: Midden-Limburg