Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: I : Receuil der Recessen wegens beyde de geaedige Heeren ende Princen Alhier geŽmaneert in den Jaere 1665 / II : Aenhangsel waer in begrepen staen Verscheyde Resolutien en Ordonnantien van Haer Ed : Moog : de Heeren Commissarissen Deciceurs als mede eenige resolutien Magistrael, behelsende Eenige nadere Pointen van Policie, Finantie en Justitie
Description: Lambert Bertus, Tot Maestricht, 1719. I : Pp375 met een 'Algemeyne Tafel' / II : Pp23 : met een 'Algemeyne tafel' en 'Tafel van het Aenhangsel. (hierin ook de Nadere Recessen van 1682 en de Oude CaerteMeegebonden door de drukker lege bladen waarop aantekeningen konden worden gemaakt (vroeg archief ex??). Als initialen enkele houtgravures zo ook de versiering. Later binding met gemarmerde platten. Br Heynen 210. goed ex.

Keywords: maastricht, wetboek, tweeherigheid, geschiedenis

Price: EUR 400.00 = appr. US$ 434.74 Seller: Antiquariaat Librairie Stille
- Book number: 2010780

See more books from our catalog: Maastrichtensia