Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Opregte Maastrichter Almanak voor het Schrikkeljaar Onzes Heeren 1912 & Hottentotsche Klucht-Almanak
Description: Leiter-Nypels, Maastricht, 1912 Geniet, n.pp. Met karakteristieke blauwpapieren omslag. Deze is wat gescheurd. Verder een redelijk ex.

Keywords: almanak, kluchtalmanak, maastricht, volks

Price: EUR 17.00 = appr. US$ 18.48 Seller: Antiquariaat Librairie Stille
- Book number: 2010650

See more books from our catalog: Maastrichtensia