Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Opregte Maastrichter Almanak voor het Jaar Onzes Heeren 1913 & Hottentotsche Klucht-Almanak
Description: Leiter-Nypels, Maastricht, 1913 Geniet, n.pp. Met karakteristieke blauwpapieren omslag. Met een tekening gemon G(raafland?, in zijn stijl). Goed ex.

Keywords: almanak, kluchtalmanak, maastricht, volks

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Antiquariaat Librairie Stille
- Book number: 2010649a

See more books from our catalog: Maastrichtensia