Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Voorschriften vastgesteld door den Inspecteur-Generaal der mijnen en Model-reglementen en -instructies voor het personeel der mijnen
Description: In totaal 87 'Voorschriften en Algemeene Voorwaarden' en 'Model-reglementen en -instructies' gevat in een originele kartonnen omslag met schroefbevestiging. Op de rug in goud afkorting : V(oorschriften). R(eglementen). I(nstructies). Uitgave begin 1940. Moertjes ontbreken verder goed.

Keywords: mijnbouw, nederland, voorschriften, instructies, reglementen,

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Antiquariaat Librairie Stille
- Book number: 1411069

See more books from our catalog: Mijnbouw