Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35821: KAUFFMANN, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Aerobe sporevormende bacterien in verontreinigd water Amsterdam Paris 1934
37081: KEARSLEY, C & G. - Kearsley' s complete peerage of England, Scotland and Ireland, brought down to the yaer 1791, 2 volumes, London [ 1792?], 32 + 436 + 10 + 113 + 4 + 7, 120, full calf.
59849: KEERE, PIETER VAN DER (1571-1646) - HAERLEM (Haarlem)
60327: KEERWOLFF, W. - Trompe l'oeil still life with playing card and on wood
53482: KEIJSER, T.M. - Open brief aan jhr. C.A. van Sijpesteijn, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1872.
56305: KEIJZER, T.P., - Grote kaart van het IJsselmeer, schaal 1: 125.000, Assen, Born [ca. 1950}, gekleurd.
1377: KEIKES, W.H. - Inventaris der archieven van Bolsward. Bolsward 1952, 187 p.
43227: HEECKEREN V. KELL E.A. - Verslag van de Commissie uit de Staten van Gelderland, benoemd in hunne vergadering van 4-7-1867, tot onderzoek der bezwaren ingebragt tegen de werken tot vorming der Nieuwen Merwede. Arnhem, v.d. Wiel, 1867.
30727: KELLEN, J. PH. V.D. - Le peitre- graveur Hollandais et Flamand, ou catalogne raisonne des estampes gravées par les peintres de l' école Hollandaise et Flamande, ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M. Bartsch. Utrecht 1866, 8 + 186 pag [ incomplete: pages 187- 244 missing ]. Loose in board covers.
58855: KELLEN, DAVID V.D.; - Een Nederlandsch Bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813). Naar de Schilderij van Matthieu van Bree (de eigendom van Jhr. Mr. F. de Bosch-Kemper).
62028: KELLEN, DAVID VAN DER JR. (1827-1895). - St. Hieronymus praying.
62029: KELLEN, DAVID VAN DER JR. (1827-1895). - The wounded soldier.
58861: KELLEN, VAN DE; - Prins Willem van Oranje ten huize van den graaf van Limburg-Stirum te 's Hage (30 november 1813).
47557: KELLER, GERARD, - Het beleg van Parijs in 1870-1871, 2e verkorte uitgave, 's-Gravenhage, Stemberg [1900], 204 pag., geb., geïll.
47679: KEMINK, - Veilingcatalogus boeken nagelaten door de (.....) hoogleeraren J.F. van Beeck Calkoen, G. Wenckebach en Dr. B.H.C. de Bondt, Utrecht 1847, 64 pag.
34237: KEMP, CAROLUS MARIUS VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE. - Specimen juridicum inaugurale, de juris Romani principiis circa jura personarum et successionum ex XII tabulis [...] Leiden Haak en Comp. 1822
34607: KEMP, J.C. VAN DER, UIT LEIDEN - VIII. theses juridicae. 1789
21209: KEMPENAER, A. DE - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers, Leiden 1928, 690 kolom., geb.
33587: KEMPENAER, ABRAH. HENR. DE, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de uxore justa, et injusta [...] Utrecht Alexander van Megen 1738
33737: KEMPENAER, LUDOVICUS TIMON DE, UIT , 216, , BURGER VAN LEIDEN - Specimen academicum inaugurale de eo, quod moris et consuetudinis est in belgio circa pacta inter futuros conjuges [...] Leiden Joannes le Mair en Cornelius Heyligert 1772
33735: KEMPER, JOANNES MELCHIOR - Oratio de gravissimis, quae ex praesenti publicarum rerum conditione Ictis praecipue nata sunt, officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1820
36535: KEMPER, J.M. - Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche universiteit en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs Amsterdam Van der Hey 1816
55290: KEMPER, J.M. - Onno Zwier van Haren, geschetst in eene redevoering gehouden in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, afdeeling Leiden, in den jare 1811. Amsterdam, M. Westerman, 1826.
57142: KENT, SAMUEL; - The banner display'd or an abridgment of Guillim: Being a compleat system of heraldry (...) in 2 volumes, Londen 1726.
3897: KEPPEL, J.R. VAN - Genealogische tabellen van het geslacht Van Keppel. [Breda 1912]. Groot folio, 15 tabellen met inleiding en register.
53224: KERCKHOFFS-DE HEIJ, A.J.M. - De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531. Amsterdam 1980, [dissertatie].
34609: KERKMAN, G.J., UIT NED. INDIE - XVII. theses juridicae. 1790
ZZ30667: KERKMEIJER, J.C. E.A. - Catalogus van het West-Friesch Museum te Hoorn, 10 delen, Hoorn 1891-1942. Eerste gedeelte, letter A, B, C, 1891, 78 pag.; Tweede gedeelte, letters A t/m K, 1898, 234 pag.; A. Schilderijen, 1924, 59 p.; A. Schilderijen 1942, 56 p.; B. Tekeningen, 1927, 50 p.; BB, Foto's, 1927, 28 p.; CM, Coll. Messchaert, 1929, 35+3 p.; D. Kaarten, 1931, 28 p.; G. Penningen, 1932; H. Voorwerpen, 1934, 75 p.
65324: KERNIUS, JOH. FRIDERICUS, UIT SCHLEUSINGEN; PRAESES: LAURBECCHIUS, ISAAC - Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi [...] Altdorf Jobst Wilhelm Kohles 1700
35323: KERNKAMP, G.W. - Van Wagenaar tot Fruin Haarlem Tjeenk Willink 1903
14979: KERNKAMP, W. - ‘Johann Beckmann’s dagboek van zijne reis door Nederland in 1762’, in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 33 (1912), p. 311-473.
31696: KERNKAMP, JOHANNES HERMANN - De economische artikelen inzake Europa van het Munsterse vredesverdrag [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1951
33821: KERNKAMP, J.H. - Vijf jaar praktijk in dienst van het economisch- en sociaal-historisch hoger onderwijs [...] 's-Gravenhage Martinus Nijhoff 1954.
54347: KERSTEMAN, , 523, ISCUS LIEVENS - Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman, op de Voor-poorte van den Hove van Holland in 's-Gravenhage overleeden, behelzende, zyne weergalooze en voortreffelyke geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke ontmoetingen en wetenswaardige omzwervingen door veele landen. Zyne doorsleepene en klugtige minnaryen, mitsgaders zyn listige en vermakelyke bedryven gedurende zyn leeven gepleegd. [...] Den Haag, Pieter van Os, 1756.
8557: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - Academie des jonge practizyns, of Beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging [...]. Opgesteld tot instructie, en ten dienste van aankomelingen, welke zig in de eerste gronden der rechts-oeffening zoeken te bekwamen. Den Haag, Pieter van Os, 1765.
25363: KERVEL, L.A.A. VAN - Verzamelde geschriften ( 1990-1910 ), Utrecht 1912, 338 pag., geb. in half linnen band.
22849: KESPER, GOUDA - Dankkaart van Dr. L.A. Kesper, d.d. Gouda 1910, betr. album bij zijn afscheid van het gymnasium. Gedrukt, 1 p.
32354: KESSEL, PETRUS JOSEPHUS VAN, UIT BATAVIA - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1963
33589: KESSELER, GERARD. ANTON., UIT JÜLICH (DUITSLAND) - Disputatio juridica inauguralis, de pactis circa successiones tam principum quam privatorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1710
65331: KESSELRING, ERNESTUS FRIDERICUS, UIT PRUISEN; PRAESES: WEGNER, GOTTFRIED - Disputatio historico-theologico-homiletica, de risu Paschali [...] Königsberg Erven Friedrich Reusner 1705
32420: KESSLER, CONRAD FRIEDRICH - De navibus ob mercium illicitarum vecturam commissis [...] Halle / Magdenburg Johan Grunert 1721
36631: KESSLER, DEE - Groepsfoto van gezelschap bij promotie van Dr Dee Kessler op societeit Minerva. Op de voorgrond een miniatuur voetballer 1917. verso een foto van fort Tijnauwen 4 september 1915-23 maart 1916
30711: KESSLER, J.H.H. - Geertgen tot S. Jans. Zijn herkomst en invloed in Holland, Utrecht 1930, 62 pag., geïll. met 14 platen waarvan 1 uitslaand. Dissertatie met los katern stellingen.
35795: KESSLER, HENRI MARIE CONSTANT, UIT ST. OEDENRODE - De perichorioidale ruimte ....in het oog Utrecht Van de Weijer 1891
22531: KESTELOOT, TSAAR ALEXANDER, LA GARDÈRE, TONEEL - “Vers recites par l’acteur La Gardère .... lorsque le 4-7-1814 sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies honorait de Sa présence le Theatre français à Amsterdam”, gedrukt, 8°, 1 p.
38465: KESTEREN, P.V. - Samenstelling van lettervormen, Utrecht 1940, 70 pag., geb.
66756: KESTEREN VAN, C.L. AFTER TRIGT, VAN H.A. - [Lithography/lithografie] Schilders te Rome/Painters in Rome, 1 p.
58937: KESTEREN, C.L. VAN, - JUBILAEUM 12 MEI 1874. Staalgravure, 52x56cm. Gedenkplaat ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III op 12 mei 1874. Naar beeltenissen van J.H. Otterbeek, H.F.C. ten Kate en CH. Roggessen, 1874.
1387: KETNER, F. - De oudste oorkonden van het Klooster Bethlehem bij Doetinchem. (Diss.) Utrecht 1932. Geb., 152 p.
34271: KEUCHENIUS, LIVINUS GUILIELMUS CHRISTIANUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Disputatio juridica inauguralis de donationibus propter nuptias Romanis [...] Dordrecht H. Lagerwey 1842
6637: KEULEMANS, TH. - Het gildewezen, opkomst, bloei en verval.
30485: KEUR, C.J. - De familie Keur en de meekrap. Een geschiedkundige aanteekening, 1444- 1944, Zeist 1945, 23 pag., gestencild, gebonden in half linnen.
8111: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1450-1504 (1518).
1391: KEVERLING BUISMAN, F. - De etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw. (Diss.) Zutphen 1986. Geb., geïll., 284 p.
66383: KEYSER, ERICH. - Die Bevo?lkerung Danzigs und ihre Herkunft im 13. und 14. Jahrhundert, Lübeck 1924, 93 pp.
36581: KEYSER, CHRIST. FRIDER., UIT ALTENBURGO-MISNICUS; PRAESES: MYLIUS, ANDREA - De remediis quae per modum actionis et exceptionis proponi possunt ..... Leipzig Christ. Banckmann 1685
35011: KEYZER, LUDOVICUS, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de compensatonibus Amsterdam D. Proops 1832
8597: KEYZER TZ., T. - Jongelings-ideeën. Amsterdam, Jan Leendertz, 1861.
5171: KEZDY, B. V. - Lebt Attila’s Blut noch weiter in europäischen Geschlechtern?, Stockholm 1963, 16 p. Met: Engelse vertaling, gestencild; enkele katernen illustraties)
39041: KIEBOOM, J.W. - De wondervolle gangen en wegen, die de Heere gehouden heeft met J.W. Kieboom, boekverkoper te Werkendam, geboren 8 maart 1895, z.pl., z.j., 160 pag.
35327: KIEFT, C. VAN DE - Perspectief der hedendaagse medievistiek Groningen Noordhoff 1966
32290: KIEN, NICOLAUS PETRUS JACOBUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis, de VI legis novae in jura, quae conjuges ratione bonorum habent [...] Utrecht Jog. Altheer 1825
34745: KIEN VAN CITTERS, JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Specimen juris publici Belgici diplomaticum inaugurale ad locum Ill van Slingeland, Staatkundige Geschriften T. I. p. 20 de jure comitum Hollandiae in magistratus Leiden Th. Koet 1792
34370: KIEN ELTZMAN, CORNELIUS JOANNES, UIT GOES - Dissertatio juridica inauguralis de divisione maleficiorum in crimina delicta et leviora peccata [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
65354: KIESEWETTER, JACOBUS, UIT NORDHAUSEN; PRAESES: LEOPOLD, DANIEL - Cultura animi [...] Wittenberg Prelo Meyeriano 1704
66187: KILIAN, LUCAS (1579-1637) - [Original engraving/gravure] Portrait of Hans Kellerthaler/Portret van artiest Hans Kellerthaler.
42162: KILIAN, C.J. - De tabaksroker of regelen om gezond, zindelyk en voordelig met tabak en pypen om te gaan. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, L.A.C. Hesse, 1806.
7791: KIMBER, E. AND R. JOHNSON - The Baronetage of England, 3 vols.
8605: KINDERMANN, JAN CHRISTIAAN; PS. CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen, in de lijst van zijn' tijd, de dagen der Dordtsche synode. 2e druk. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1857. [2 delen in 1 band]
47030: KING, M. AND T.P. IVY; - Harvard and its surroundings, Cambridge Mass. 1878, hardback, 92 + 9 + (8) pag. Spine faded. At the end: Members of the class 1878.
5693: KINSCHOT, C.PH.L. VAN - Genealogie van het geslacht van Schooten later genoemd (van) Schoyte (België) en Van Kinschot (België en Nederland), extracten uit Gen. en Her. Bladen jrg 5 t/m 7, ca 400 p., mist de twee laatste afleveringen
36745: KIRCHEISEN, F.M. - Bibliographie des Napoleontischen Zeitalters einsliesslich der Ver. Staaten von Nordamerika, 2 delen in een linnenband, Berlijn 1908-1912, 412 + 208 pag., originele uitgave. Goed exemplaar.
38081: KIRCHEISEN, F.M. - Napoleon I. Ein lebensbild, 2 volumes, Stuttgart 1927, 371 + 431 pag., hardback with dustwrapper, ill.
36113: KIRK, MAURICE - A polite literatury society: A country completely different Voorburg N.I.D.I. 1980
55949: KIRSTEIN, GUSTAV, - Das leben Adolph Menzels [von Menzel ], Leipzig 1919, (6)+117 pag., geïll. Gebonden in geheel leren band met goudopdruk ( door Hubel & Denck te Leipzig).
53489: KISCH, CECIL H. - The Portugese bank note case. The story and solution of a financial perplexity. Londen, 1932.
57141: KISSEL, C.; - 25 Buecherzeichen, entworfen und ausgefuehrt von Clemens Kissel zu Mainz, Berlin 1894.
8614: KISSELIUS, JOH. (VERT.); PUJOS EN DABAYTUA - Eleonore van Rosalba, of De puinhopen van Paluzzi, toneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
8615: KISSELIUS, JOHANNES - Candor of De grafkelder in het bosch, toneelspel. Dordrecht, E. Bonte, 1801.
32288: KIST, NICOLAUS CHRISTIANUS - Oratio de religionis christianae indole practica [...] Leiden E.J. Brill 1853
33591: KIST, NICOLAUS CHRISTIANUS - Oratio de inchoata, necdum perfecta, sacrorum emendatione [...] [z.p.] [z.n.] 1837
35839: KIST, ANTONIE, UIT HAARLEM - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
66430: DE SCHRIJVER VAN DEN RING VAN GYGES WEDERGEVONDEN IS WILHELMUS KIST. - Het leven, gevoelens en zonderlinge reis van den landjonker Govert Hendrik Godefroi van Blankenheim tot den Stronk / door den schrijver van den Ring van Gyges wedergevonden. Tweede verbeterde druk. 2 delen met platen, Te Amsterdam bij J.C. van Kesteren, 1824, 213 + 214 pp.
1397: KISTEMAKER, RENÉE, EN T. LEVIE - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680. Amsterdam 1987. Geïll., 112 p.
47095: KITCHIN, - Kitchin's enlarged map of the roads of England and Wales, with the distances by mile stone and other exact admensurations between town and town, London, R. Sayer, 1786.
25281: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. (RED) - Heraldisch en genealogisch bijvoegsel Eigen Volk, jrg. I (1936). Twaalf afleveringen in half linnen band. Zeldzaam.
23801: KLAP, P.A. - Voorheen in Zeeland. Gechiedkundige schetsen, Zierikzee 1895, 78 pag., orig. karton.
PR120088: IGNAZ SEBASTIAN KLAUBER (1753-1817) - Print. I.S. Klauber, Gezigt van de Rivier Endeavour op de Kust van Nieuw-Holland.
38469: KLEERKOOPER, M.M. EN W.P.V. STOCKUM - De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw. Tweede, derde en vijfde gedeelte, 's- Gravenhage 1914-1916. Prijs per deel € 75 . Ingenaaid, goede exemplaren ( mist: 1e gedeelte ).
37363: KLEERKOOPER, M.M. EN W.P. V. STOCKUM - De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw, 's- Gravenhage 1914, 1745 pag., gebonden in 5 half linnen banden, goed exemplaar.
28745: KLEIJNTJENS, J. E.A. - Geldersche sagen, Wassenaar z.jr., 154 pag., geïll. ( door C. Cooijmans ).
65467: KLEIN, JOHANN ADAM (1792-1875) - Etcing/ets: Landscape with men pointing at a stone (title page?) (Landschap met mannen).
34333: KLEIN, HENRICUS, UIT JAVA - Specimen juridicum inaugurale de testamento per aes et libram [...] Amsterdam C.M. Ferrari 1830
61184: AFTER: SALOMON KLEINER (1700/3-1761) - A view on Vienna
35627: KLEPPERBEIN, VERTRAUGOTT, UIT GLOGOV.SILES.; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL - Characteres eventorum, quatenus ad rationes imperandi pertinent [...] Wittenberg Christian Schrödter 1685
8626: KLIJN, HENDRIK HARMEN - Montigni, treurspel. 3e druk. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1822.
8638: [KNEPPELHOUT, JOHANNES] PS. KLIKSPAAN - Studenten-typen. December 1839 - Mei 1841. 3e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1872].
8632: KLINKHAMER, GOVERT - Keten der bybelsche geschiedenisssen des Ouden en Nieuwen Testaments. Bestaande in 288 prent-verbeeldingen, in dichtmaat uitgebreidt. Amsterdam, Jacobus Hayman en Gerrit Tielenburg, 1748.
31864: KLINKHAMER, THOMAS ANNE, UIT ANTWERPEN - Specimen iuridicum inaugurale de negotiis simulatis [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1853
56889: KLOK, H., E.A.; - De familie Klok en Van de Klok uit Nijkerk. Schoorl 2001, 182 pag., geb., geïll.
42522: KLOPP, D. - Leben und Thaten des Admirals de Ruiter. Hannover, 1852.
35917: KLOPPENBURG, HERMAN MARI GERARD, UIT RIJSSEN - Stellingen ...... Leiden Werst 1876
58989: KLOSS, M., - Het spelende turnen voor jongens, keur van opwekkende spelen, Rotterdam, z.j., 100 pag., geïll.
43589: KLUETING, H - Die Niederlandische Gesandtschaft nach Moskovien im Jahre 1630/1631, Amsterdam 1976, 300 pag.
5615: KLUIT, ADR. - Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ... Tom I, pars I sistens chronicon Hollandiae, Middelburg 1777, 34 + 217 p., met uitv. tabellen.
37629: KLUYSKENS, H - 1830-1880, Gent 1880, 61 pag.
41971: KNAPPERT, L - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandsche stad. Geschiedenis van de hervorming binnen Leiden, Leiden 1908, 290 pag., geïll., ing., los.
1425: KNAPPERT, L. - Verloving en huwelijk in vroeger dagen. Amsterdam 1914. Geb., geïll., 222 p.
1427: KNAPPERT, L. - Schets van eene geschiedenis onzer handelskerken. 's-Gravenhage 1928, 148 p.
8648: KNEPPELHOUT, JOHANNES; FREDERIC WILLIAM FARRAR - Een schooljongen, of Van kwaad tot erger. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1862. [1 van 2 delen]
22471: KNEPPELHOUT, BONDAM - “Handelingen van de jaarl. vergadering der Maatschappij van Ned. Letterkunde te Leyden 30 Zomermaand 1819”. Gedrukt, folio, 63 p.
35951: KNEPPELHOUT, CAROLUS JOANNES FREDERICUS CORNELIUS, UIT LEIDEN - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1844
36549: KNETSCH, FREDERIK R.J., UIT LEIDEN - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge Kampen Kok 1967
58640: KNIGHT, FREDERICK; - Knight's heraldic illustrations designed for the use of Herald painters and engravers, Londen [1843].
35637: KNIPPIUS, JOHANNES, UIT FRIDL. LUSAT.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR - Latinitas legalis praeter meritum suspecta, ex Pandectis Juris eruta & vindicata [...] Wittenberg Christian Schroedter 1687
4015: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo, een remonstrantsch-gereformeerd predikant (ca. 1575-1648). Huis ter Heide 1929, 188 p., geb.
33008: KNOBELSDORFF, FREDERICUS GUILIELMUS ADRIANUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Disputatio historica juris publici, continens ordinem generalium totius Belgii historiam ab obitu Requesentii usque ad expugnatam Antverpiam [...] Leiden J.C. Emeis 1835
35589: KNOCHIUS, JOANNES FRIDERICUS, UIT DRESDEN; PRAESES: HAUCK, BARTHOLOMAEUS - Dissertatio academica [...] de vigilantia politica [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
6235: KNOL, E. - De familie Vonck uit Humsterland. Nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettien F. Doorenbusch, landbouwers op de Ritsemaheerd op Kenwerd onder de klokslag van Oldehove, Groningen 1981, 400 p., geïll.
30637: KNOLLE, P - Comiecque tafereelen. Over 18de eeuwse Nederlandse spotprenten, Amsterdam 1983, 62 pag., geïll.
1431: KNOOP, JOHANN HERMANN - Vermakelyk wapen-kundig-, geographisch- en historisch4, 398, , betreffende de voornaamste heerschende staten in Europa, en dienende om de jonge lieden, inzonderheid die van een meer als gemeene geboorte of educatie zijn, de wapenkunde, geographie en historie gelyk als4, 398, ender wyze te leeren. Amsterdam, 1768. Met fraai gegraveerd en handgekleurd frontispice met wapens, 19+203 p. Titeluitgave van de editie Leeuwarden 1759, slechts met een andere titelpagina. Origineel kartonnen omslag, het pa
47753: KNOOP, W.J., - Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem den Derde, 3 delen in 1 band, Schiedam 1895, 315+346+411 pag.
36641: KNOPS, K. - Foto van diner t.g.v. het candidaatsexamen medicijnen van P. Knops Utrecht G. Jochmann 1923
57619: KNOTTENBELT, J. , - Mr. J. Knottenbels pleitrede inzake B.C.J. Mosselmans. Herziene uitgave met voorrede en slotzang van Dr. J. van Vloten, Haarlem 1872.
31331: KNUIVERS, T. - Oud-Enkhuizen of het merkwaardige jaar 1572, na drie eeuwen plechtig herdacht door Nieuw-Enkhuizens verheugde burgers, Beverwijk 1872, 79 pag., geb. (bibliotheekband).
27239: KNUTTEL WZ., G. - Gemeentemuseum ´s-Gravenhage. Catalogus van de schilderijen, aquarellen en teekeningen 1935, 2 delen, tekst + afbeeldingen, 337 + 98 pag.
57015: KOBLER, BUSER [BUKO]; - 24 Heraldische exlibris. Einleitung von Herrn W.R. Stahelin, Basel, z.pl. 1932.
37267: KOCH, LUDWIG - Die Klee- und Flachsseide ( cuscuta epithymum und c. epilinum ), untersuchungen über deren entwicklung, verbreitung und vertilgung, Heidelberg, Winter, 1880, 4 + 191 pag.
35613: KOCH, GEORG BURCKHARD - Erbarmendes und Tröstendes Mutter-Hertz [...] Bey dem volck-reichen Begräbniß der weiland [...] Frauen Annae Mariae Rodaugin, Gebornen Wickin, Deß [...] M. Johann. Petri Rodaugen [...] herzliebsten ehelichen Haußfrauen [...] Giessen Friedrich Karger 1674
31660: KOCK, MATTHIAS DE, UIT UTRECHT - Specimen historico juridicum inaugurale de potestatis civilis episcoporum praecipue trajectinorum in regno Francorum initiids atque incrementis [...] Utrecht R. Natan 1838
3931: KOCK, DE - Ysbrand de Kock (1808-1876) en Anna P.M. van Noorle van Hall (1811-1889), opgedragen aan hunne jongste dochter P.J. Waller-de Kock. [Den Haag], 1936, 35 p., geb., geïll. Bijgevoegd: twee geboortekaartjes.
35991: KOCK, JAN PIETER DE, UIT UTRECHT - Stellingen .... Utrecht Van Hoften 1877
35993: KOCK, PETRUS MARIA JACOBUS, UIT BORGER - Stellingen ..... Groningen Hoitsema 1895
33593: KOCK, CORN.FIL., YSBRANDUS DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de reverentiae praestatione, [...] Leiden Theodorus Haak 1762
3933: KOCKEROLS, DR. - Die Familien des Lindenhauses in Würm. Eine Familie- und Wirtschaftsgeschichte. Görlitz 1927, 204 p., geb., geïll.
33006: KOE, S.S. DE - Het algemeene en het bijzondere in het geschiedkundig deel der christelijke godgeleerdheid [...] Groningen J.B. Wolters 1884
61347: KOEN, CORNELIS - Doorluchtige en hooggebooren vorst en heer!, Gods zegen daal' op u en op uw nakroost neêr, zo lang de gulde zon zal aan den hemel schynen, zal nooit uit 's burgren hart uw roem en eer verdwynen.
34963: KOENEN, H.J. - Redevoering over het aanbelang der beoefening van de klassieke letterkunde ook nog in onze dagen. Uitgesproken ter installatie van Prof. J.C.G. Boot 1851
56395: KOENEN, H.J., - Het recht in den kring van het gezin. Historisch-vergelijkende schets voor juristen en leeken, Rotterdam 1900, 220 pag., geb.
59817: KOENEN, H.J. - Lijkrede op D.J. van Lennep, gehouden in de Groote Gehoorzaal der Doorluchtige Schole te Amsterdam.
1437: KOENEN, H.J. - Het huwelijk van de koningin, uit historisch, juridisch, genealogisch en heraldisch oogpunt beschouwd. Scheveningen 1900, 111 p.
23509: KOENEN, H.J. - Geschiedenis der joden in Nederland, Utrecht 1843, 519 pag. Origineel kartonnen omslag, rug gesleten, voorplat los.
38029: KOENEN, H.J. - Cornelis Reiniersz. Pauw. Eene bijdrage tot de Staats- en Handelsgeschiedenis van de Republiek der Ver. Nederlanden, Arnhem, 18XX, 36 pag., half linnen.
56501: KOENEN, H.J., - Voorlezingen over de geschiedenis van scheepsbouw en zeevaart, Amsterdam 1854.
35573: KOENIG, CHRISTIANUS, UIT JÜTERBOG; PRAESES: CALO, JOHANN ADAM - Dissertatio moralis, de eo, quod homini convenit circa bruta [...] Wittenberg Martin Schulz 1706
31161: KOERNER, B. ( ED.) - Genealogisches Handbuch Bürgerlicher Familien, ein Deutsches Geschlechterbuch, vol. 17 ( 1910 ), 18 ( 1910 ). Price each volume 20 euro.
8652: KOETS, P.J. - De verspreide en onuitgegeven gedichten verzameld door H.J. Allard ... met een kleine 'toegift' van J.A. A[lberdingk] Th[ijm]. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1870.
55657: KOETSVELD VAN ANKEREN, [JOHANNES] VAN - Hendrikje Geerts Meilofs Doelen, weduwe van Aaldert Mulder. Eene proeve van merkwaardige strafregterlijke procedure in zake van vergiftiging. Schoonhoven, Van Nooten, 1847.
8658: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - De Oudejaars-avond. Ernstige lektuur voor de laatste dagen des jaars. 2e herziene en vermeerderde druk. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1845.
26325: KOFF, LOUIS DE - Tafel voor de lands verpondingen op de huizingen, landeryen, fabriken en trafiken (...) Utrecht, v. Paddenburg, 1806, 17 pag. Deze editie niet in NCC
3881: C. KÖFFLER, - Het geslacht Kam. 's-Gravenhage 1907, 56 p., geïll., met los ingeplakte foto's, met tabellen, geb. Perkament van omslag beschadigd.
65008: KOHL, ANDREAS (1624-1657) - The arms of the family Pfinzing-Grundlach: Patriae et Amicis (familiewapen).
53505: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Luthers proponent. Echte bescheiden. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1833.
20237: KOK, J.A. DE - Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880, Assen 1964, 479 p., geb. ( met de uitkomsten van de religietellingen van 1809 en 1829 per gemeente )
41981: KOK, J.H. - Iets over het ontstaan en de geschiedenis van het Burger-Weeshuis te Kampen 1626-1926, Kampen 1926, 55 pag., geïll.
24921: KOK, J. - Vaderlandsch Woordenboek. Deels 1e-, deels 2e- druk.
66538: KOK, WILLEM (1761-1807); JONXIS, PIETER HENDRIK (1757-1843) - [Original etching/ets] 'Gedenkstuk voor de Nederlandsche Gereformeerde Gemeentens'; monument for the Synod of Dort; 1818.
36193: KOKENIUS, CHRISTIAN, UIT NETTELREDENSIS; PRAESES: VELSTENIUS, HENRICUS - Disputationes physiologicae Wittenberg Johann Gormann 1610, ca 200 pp.
1443: KOKER, F.C.W. - Onderzoek naar den aard en de geschiedenis der vicarie-goederen in Nederland. Utrecht 1857, 170+26 p.
34463: KOKSMA, FRANCOIS MICHEL CORNELIS ELIZA ,UIT SLUIS - Het karakter van het openbaar lager onderwijs Utrecht P.W. van de Weijer 1888
65314: KOLBE, JOHANNES CAROLUS, UIT BRESLAU; PRAESES: LUDWIG, GOTTFRIED THOMAS - Historia Saxoniae a Francis subiugatae regnante Carolo M(agno) [...] Leipzig Immanuel Tietze 1724
5069: KOLENBRANDER, A. - Genealogie Winkel. Zoetermeer 1993, 33 p., geïll., met tabel.
34487: KOLFF, JAN WILLEM CONSTANT, UIT BATAVIA - Bijhoornzwangerschap Leiden IJdo 1892
43967: KOLFF, G., - Veilingcatalogus boeken J.J. van Oosterzee, dir. Spaarbank Bandoeng, Batavia 1918, 88 pag.
34895: KOLFF, GUALTHERUS, UIT ROSMALEN - Stellingen Utrecht P. den Boer 1912
43477: KOLFF, N. E.A. (RED.) - Virtus Concordia Fides. Orgaan van het Leidsche studenten-corps, 16e jaargang nr. 429, 24-3-1927, 92 pag., geïll.
35921: KOLFSCHOTEN, GEORGE MARIE JOZEF, UIT ARNHEM - Stellingen ..... Utrecht Van Huffel 1901
36123: KOLKHUIS TANKE, JOHANNES A., UIT HENGELO - Dr E.J.B.Schonck, 1745-1821 Nijmegen Janssen 1963
25159: KOLLER, F. - Annuaire des familles patriciennes de Belgique, volumes 5 (1944) and 6 (1945), 169, 181 pag., price for each volume,
1447: KOLLER, FORTUNÉ - Au service de la Toison d'ôr (les officiers). Dison 1971. Geïll., 164 p.
5707: KOLLIS, H. - Overzicht van de familie Kollis, Bergen 1966, 28 p. [Westfriese Geslachten VI]
6301: KOLLIS, H. - Overzicht van een Westfriese familie, Winkel, 2 delen, Bergen z.j., 144 p.
56293: KOMPAS, - Kaart van Zuid-Limburg voor wandelaars, fietsers en automobilisten, schaal 1-50.000, [ca.1930?].
32556: KONIJNENBURG, JAN - Lofreden op Simon Episcopus [...] Amsterdam M. Schalekamp 1791
50940: KONING, C. DE - Tafereel der stad Haarlem, 4 delen, Haarlem, Loosjes, 1807-1808.
32834: KONING UILKENS, JOHANNES, UIT LOPPERSUM - Specimen historico-politicum, continens quasdam observationes de motibus civilibus in plurimis Europae regionibus [...] Groningen R.J. Schierbeek 1833
8661: KONING, CORNELIS DE - Geschied en letterkundige mengelingen. Haarlem, François Bohn, 1814.
39525: KONING, JOHAN ( RED.) - De Hollandsche Revue. Jubileumnummer t.g.v. het eeuwfeest der Regimenten Grenadiers en Jagers, 1829-1929, pp. 647-789, geïll.
66302: KONINKLIJK-NEDERLANSCHE INSTITUUT VAN WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE EN SCHOONE KUNSTEN. - Verslag van de openbare vergadering der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlansche instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Gehouden op de groote zaal van het hotel des instituuts op den 29sten augustus des jaars 1826, Amsterdam Pieper en Ipenbuur, Drukkers van het Instituut, 1826, 52 pp. Inclusief Berigt en Prijs-Uitschrijving der Tweede Klasse.
32994: KOOI, HAJO VAN DER, UIT FRANEKER - Disputaio iuridica inauguralis qua inquiritur, an laesio, quae dicitur, enormis, tanquam causa venditionis rescindendae, admitti possit in venditionibus, quae ad contractus aleatorios sunt referendae [...] Groningen J. Oomkens 1831
5709: KOOIJ, VAN DER - Van der Kooij, grepen uit de geschiedenis van een oud boerengeslacht [in Delfland], [Voorschoten 1988], 216 p., geb., geïll.
8666: KOOL, G.G. - Gedichten. Amsterdam, J. Tjasink, 1845.
26853: KOOL, P. E.A. (RED.) - Michaelbode. Maandblad van en voor degenen die binnen de grenzen van de St. Michaelparochie in Schalkwijk wonen, jrg. I (1969) t/m/ jrg. 3 (1971). Alles wat verschenen. Mist 1 aflevering.
30429: KOOLWIJK, TOM V. E.A. - Kleine prentkunst in Nederland in de 20e eeuw, Zutphen 1986, 231 pag., geb., geïll.
27783: KOOME, JAN - Olympische Spelen 1952, plaatjes-album van planta margarine, 72 pag., met 56 van de 80 plaatjes.
59287: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - De Wonderbare Historie van den dapperen kapitein Jan Kanon, geboren te Amsterdam. Neef van Den Man met het Houten Hoofd Manuel Naverteld. Gebroeders Koster, Amsterdam, z.j. (ca.1870), 39p, oorspronkelijk bedrukt vooromslag, 25 cm. Enkele verkleuringen maar in goede staat. Met nog dichte bladzijden. Deze uitgave is zonder illustraties uitgegeven.
36497: KOOPMANS, CAROLIEN - Dordrecht 1811-1914 Hilversum Verloren 1992
32860: KOORN, FLORENCE WILHELMINA JOHANNA, UIT AMSTERDAM - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de Middeleeuwen. Academisch proefschrift [...] Assen Van Gorcum 1981
42433: KOPS, JAN EN H.C. VAN HALL - Flora Batavia of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen, afgebeeld onder opzigt van J.C. Sepp en zoon. Aflevering 94 t/m 104, Amsterdam, J.C. Sepp, z.j. [1836?].
5429: KORT, J.C. - De archieven van de familie Van der Dussen 1517-1905, ‘s-Gravenhage, 1992, 26 + 96 p., geïll.
1473: KORTHALS ALTES, J. - Sir Cornelius Vermuyden. The lifework of a great Anglo-Dutchman in land-reclamation and drainage. Londen-Den Haag 1925. Geb., geïll., 208 p.
35765: KOSTER, BONNE, UIT HOOGEVEEN - Over een tot dusver onbekenden pathogenen bacil Utrecht Van Boekhoven 1890
38215: KOSTER, J.P. - De provincie Groningen en hare defensie in de laaste twee eeuwen, Groningen 1874, 143 + 151 pag. Rug beschadigd en los in de band.
20761: KOSTER, J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht. Arnhem 1912, 134 pag.
8675: KOSTER, P. - De zucht naar titels. Blijspel. Amsterdam, M. Westerman, 1828.
33651: KOSTER, GUILIELMUS - Oratio de facultatis medicae in academiis nostris ordinatione, ad pathologiae inprimis studium hucusque neglectum, vindicandum et perficiendum
63984: KOSTER, ANTON LOUIS (1859-1937) - Etching/ets: Gezicht op Maastricht/View on Maastricht.
57617: KOSTERS, J., - Eenige mededeelingen over oud-Nederlandsch jachtrecht, Arnhem 1910, 133p. geb. in half linnen (harde kaft).
58623: KOTEN, J.H., VAN, - Besmetting en ontsmetting met betrekking tot de heerschende veeziekte, Purmerend, 1867, 40 pag.
32372: KOTTING, ADRIAAN NICOLA, UIT AMSTERDAM - De materiële rechtsidee. Academisch proefschrift [...] Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1953
6774: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Het dorp in 't gebergte, tooneelspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1810.
6777: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Het eerwaardig gezelschap, kluchtig blijspel, in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
6778: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De grootmama, blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
7374: [DÓLL EGGES, CATHARINA MARIA (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - De graaf van Bourgondiën. Tooneelspel in vier bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1798.
51042: KOTZEBUE, A. VON - Vertellingen voor mijne zoonen, met platen.
7477: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - De spraaklooze, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1807.
6784: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De lasteraar, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 2e deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1796.]
6786: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De nieuwe eeuw. Kluchtig blyspel in een bedryf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren, 1801.
6787: ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
7470: [ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE - Loon der waarheid. Tooneelspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1801.
22525: KOTZEBUE - Gekalligrafferde titelpagina De nieuwe vrijmoedige, aanvankelijk versameld en voortgezet door A. von Kotzebue. Uit het Hoogduitsch vertaald. III deel, met plaaten. Manuscript, 10x13 cm.
39885: KOUBERT, ANNA [= TINE V. BERKEN ] - Een scheepje zonder roer, 2e druk, Amsterdam 1900, 228 pag. Los in origineel omslag.
36541: KRABBE, H. - De werkkring van den staat, redevoering .... Groningen Wolters 1894
3283: KRABBEN, H.C.M. VAN DER - Actuarium Crabbense. ['s-Hertogenbosch 1989], 143 p.
8681: KRAEYVANGER, EVERHARD - Dichtlievende lente en zomer. 3e druk, waer by gevoegt zyn V. dichtstukken die in de tweede druk niet gevonden worden. Leiden, Cornelis van Hoogeveen, 1762.
3959: KRAFT, F.G. - Ahnentafel des Gusstahlfabrikanten Alfred Krupp. Leipzig 1929, 8 p.
22793: KRAGTINGH, MEDISCH - Diploma voor lidmaatschap van “Het Genootschap ter bevordering der heelkunde te Amsterdam” d.d. 1-7-1790 ten name van J. Krachting, heelmeester te Haarlem. Deels gedrukt, 1 blad plano.
22799: KRAGTINGH, GOBELS - Huwelijksaankondiging Jan Kragtingh en Elisabeth Christina Gobels, Amsterdam 1786. Gedrukt, 1 p.
59825: KRAJENBRINK, J.A. - Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien.
59837: KRAJENBRINK, J.A. - Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen.
35759: KRAMER, RIJK, UIT NIEUWER AMSTEL - Over de beteekenis van de physische factoren bij de processen van absorptie en secretie Amsterdam Bouman 1903
5717: KRAMERS, A.E. - Kramers, [‘s-Gravenhage 1994], 50 p., met 4 tabellen
47123: KRAMERS, C., - De Schiedamsche branderij. Moutwijn, gist, mout, spoeling, Schiedam, Vox Romana, [ca. 1950?], 80 pag., geïll.
65350: KRANEWITTERUS, CAR. FRID., UIT CHEMNITZ; PRAESES: HASSEN, MARTIN - De vitae privatae, aut academicae, prae vita aulica, electione [...] Wittenberg Prelo Kreusigiano 1713
7907: KRAP, J. - Het drukkende, schadelijke en nutloze van het grootste deel der begraafnisplechtigheden en rouwdragten in ons vaderland en de mogelijkheid om in dezen ten algemeenen nutte, de nodige verbeteringen in te voeren.
56891: KRAPELS, L.J.A.; - Van Maas tot Missisippi. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de families Crapels en Krapels. Wageningen 2005, 308 pag., geb., geïll.
65356: KRAUSE, GODOGREDUS, UIT GROSHARTM. SILES.; PRAESES: HUBNER, AUGUST NATHANAEL - Dissertatio academica de laxitate morali [...] Halle Johann Jacob Krebs 1715
59763: KRAYENBRINK, J. (INTROD.); J.E. HERDERSCHEE. - De Zaken van het Land Simbang nader toegelicht. The Hague, Nijhoff, 1866.
47809: KRAYENHOFF VAN DE LEUR, A.R., - Militair-historische schetsen. Over de noodzakelijkheid van de kennis der krijgsgeschiedenis, land-en zeemacht in de 18e eeuw, 's-Gravenhage [1890], 122 pag., geb.
52329: KREKELBERG, T., - De toestand van de arbeidende klasse in de 19e eeuw te Maastricht, Maastricht 1942, 17 pag., gestencild.
38197: KRELAGE, E.H. ( UITG. ) - De pamfletten van den tulpenwindhandel 1636-1637, 's- Gravenhage 1942, 320 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
58741: KRIJFF, J./ KAREN GREEN, - Greetings from Canada. Postcards from Dutch Immigrants to the Netherlands, 1884-1945, (I-XXV) + 197 pag., geïll.
30609: KRISTELLER, P. - Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten, 4e auflage, Berlin 1922, 601 pag., hardback, ill.
35071: KROEF, GUILIELMUS HENRICUS , UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale de curatela secundum jus Neerlandicum. Utrecht J. Altheer 1840
28605: KROGT, P.C.J. VAN DER - Testamenten verleden voor schepenen van Delft 1536-1691, 2e druk, Delft 1988, 123 pag.
27969: KROM, C.C.N. - Oud-Nederlandsch erfhuisrecht, Nijmegen 1878, 149 pag.
35069: KRONENBERG, HENRICUS IANUS , UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis exhibens interpretationem quorundam locorum ex jure romano et hodierno Arnhem A. van Goor 1826
34593: KRONENBERG, G.J., UIT DEVENTER - VII. theses oeconomico-politicae. 1840
4571: KRONENBERG, H. - Het geslacht Rouse. [Deventer 1923], 20 p., geb.
36087: KRONENBERG, HENDRIK GERHARD - Het risicodragende karakter van de tuinbouwproductie Wageningen Pudoc 1961
34366: KRONENBERG, ARNOLDUS FRANCISCUS, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inaugurale, copntinens quaestiones aliquot ex jure Romano et hodierno [...] Deventer J.Ph. de Lange 1827
4069: LOO-KRONIEK - Loo-kroniek. Familie-tijdschrift voor leden van het geslacht Loo. Nrs. 1 (1946) t/m 39 (1991).
4145: KRONIEK - Kroniek van de Stichting Geslacht Mees, nrs.30 (1981) t/m 33 (1984)
57553: KROON, H.M., - De koe. Lichaamsbouw en inwendige organen, 6e druk, Deventer 1922, 82 pag., geb., geïll.
1493: KROON DZ., H., EN F. KAPTEIJN - Nieuwe kroniek van Hoorn. Geschiedenis van Westfrieslands hoofdstad, van haar ontstaan tot op onze dagen. Hoorn 1891. Geb., geïll., 199 p.
15483: KROON, ANTHONIE WILLEM - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland [...]. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
57821: KROON, J.U.A. / J.G.TH. VAN NES, - Prepareren, 2e druk, Zutphen 1940, 61 pag., geb., geïll.
32708: KRUDOP, ARNOLDUS PETRUS, UIT VELDHUIZEN - Specimen iuridicum inaugurale, de iure coniugis superstitis succedendi in bona coniugis defuncti [...] Groningen J.H. Bolt 1834
38017: KRUITWAGEN, B - Erasmus en zijn drukkers- uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling, Amsterdam 1923, 23 pag..
65282: KRULLIUS, CAROLUS; PRAESES: WOLF, JOHANN CHRISTOPHOR - Visionem crucis Constantino M. In coelo oblatae adversus recentiores quosdam Scriptores Tollium, Huberum, Arnoldum & Observatorem Hallensem vindicabunt Wittenberg Martinus Schulz 1706
42288: KRUSEMAN, C. - Aanteekeningen van C. Kruseman betrekkelyk deszelfs kunstreis en verblijf in Italie, verzameld en uitgegeven door A. Elink Sterk Jr. 's-Gravenhage, de Visser, 1826.
32298: KRUSEMAN, JAN, UIT DELFT - De vracht der bijlading. Proefschrift [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1890
33597: KRUYFF, J.F., JANUS DE, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de publicatione bonorum, jure romano et recentiori [...] Leiden Van Laar en Herdingh 1810
8690: KRUYFF, JAN DE - De hoop des wederziens, in twee zangen, met nog eenige andere dichtstukjes, van verscheiden inhoud. 2e druk. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1818.
32714: KRUYFF, JZ, JANUS, UIT DELFSHAVEN - Dissertatio juridica inauguralis de vagabundis et mendicis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
1501: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw. Haarlem 1932. Geb., 478 p. Met: Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel (1600-1735), eerste helft. Haarlem 1940. Geb., 217 p. Met: Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland, gemeentelijk leven 1650-1735. Haarlem 1950. Geb., 79 p.
32952: KÜHLER, WILHELMUS JOHANNES, PREDIKANT TE LEIDEN, GEB. TE AMSTERDAM - Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen. Academisch proefschrift [...] Rotterdam W. Nevens 1908
1499: KÜHLER, W.J. - Het socianisme in Nederland. Leiden 1912. 287 p.
66248: LEO VAN KUIJK - En beginnen kan 't verwond'ren..., dichtbundel Leo van der Marel, 1974, 21 pp. Zonder nummer. Totale oplage 150 stuk.
35263: KUIJPER, JOHANNES PETRUS FRANCISCUS JACOBUS DE, UIT ROTTERDAM - Over het voortduren der gemeenschap na het overlijden van een der echtgenooten [....] Amsterdam 1863
1511: KUIJPER, A. - De Hollandsche gemeente te Londen in 1570-1571. Harderwijk 1870, 32 p.
25845: KUILE, G.J. TER - Twentsche eigenheimers. Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge. Almelo 1936, 422 pag., geb., geïll.
2893: KUILE, G.J. TER - Het geslacht van Almelo in de middeleeuwen I en II. Overdruk M.O.R.G. (1957 - 1959), 43 p.
14671: KUILE SR EN JR, G.J. TER - De familie Ter Kuile.
38533: KUILENBURG, W. V. - Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck, van Nistelrooy, Kuijte, 's- Hertogenbosch 1983, 1912 pag., geïll.
27055: KUIN JR., P. - Het eiland Marken, Groningen 1932, 63 pag., geïll.
30553: KUIPER, K. - Honden in woord en beeld. Plaatjes- album, z.pl., z.j., 40 pag., compleet met de 100 plaatjes naar aquarellen van R.v. Eecke, gebonden ( boekblok los in de band, maar verder goed exemplaar).
38043: KUIPER, Y / K. THOMASSEN - Banden van vriendschap, De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten, Leeuwarden 2001, oblong, 157 pag., geïll., geb. ( in fluweel ), mooi exemplaar.
38039: KUIPER, A.H. / G.F.M. V. LUNTEREN - Woningtextiel deel I en II [ in een band ], Amsterdam z.j., 227 + 72 pag., geb., geïll.
14851: KUIPERS, H. EN H. OFFERINGA - De heerlijkheid Visvliet. De geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk.
66768: KULVE,J.E.TE. & J.ACHTERSTRAAT & G.OSTERWAL. - Zandvoort. Een sociaal geografisch struktuuronderzoek, Utrecht Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht 1957, 307 pp. Text in Dutch.
36575: KUMMEL, JOH. CHRIST,, UIT MARTISBURGEN; PRAESES: BERGER, C.G. - Dei et illustris JCtorum ordinis in alma philurea permissu poenam tratto di corda Leipzig Joh. Georgi 1684
54656: KUMPEL, J.W. E.A. - Recueil van stukken. Alle andere en verdere verdeediging van mr. Jan Willem Kumpel. Voorgaande. Leiden, K. Delfos en Zn., 1790.
35067: KUNEMAN, IANUS CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de bonae fidei afficacitate Amsterdam C.M. Ferrari 1832
9157: OEFENING KWEEKT KUNST - Poëtische mengelingen van het genootschap onder de zinspreuk: Oefening kweekt kunst. Amsterdam, Arend Fokke Simonsz en Jan Jacob Wolters, 1790.
5683: KUNZE, R. - Burgenpolitik und Burgbau der Grafen von Katzenelnbogen bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, Marksburg 1969, 126 p., geb., geïll.
66428: KUP, H. - De heer Willemse of de onbekende reiziger, blijspel met zang, gevolgd naar het Fransch door H. Kup, Te Amsterdam, bij H. Molenyzer, 1804, 77 pp.
57593: KURRAS, LOTTE (TEKST), - Turnierbuch aus der Kraichgauer Ritterschaft, Zurich 1983.
62044: KÜSEL, MELCHIOR I (1626-1681) AFTER BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642). - Storm at sea with ships [set of four].
43103: KUSTER [KUSTERUS], LUDOLF - De vero usu verborum mediorum apud Graecos. 2e ed., Leiden, v.d. Linden, 1717.
32422: KÜSTNER, CARL - De tutore feudali [...] Leipzig Godofredus Bruder 1806
28881: KUTSCHMANN, TH. - Geschichte der Deutschen Illustration vom ersten auftreten der formschnittes bis auf die Gegenwart, Goslar [ 1899 }, 200 pag., geb., geïll.
8167: KUYK, J. VAN [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Oude politieke spotprenten, 's-Gravenhage, 1940, geb., geïll.
37683: KUYK, J. V. EN H. ENNO VAN GELDER - De penningen en het geld van den Tachtigjarigen Oorlog, 's- Gravenhage 1948, 44 pag., geïll.
33599: KUYLENBURGH, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de meteoris quibus dam ignitis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1747
34785: KUYPER, HENDRIK MARIE DE, UIT ROTTERDAM - De rekening en verantwoording van den voogd Leiden Somerwil 1880
36477: KUYPER, A. - Souvereiniteit in eigen kring, rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, 3e druk Kampen Kok 1880
53526: KUYPER, A. EN F.L. RUTGERS - Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict, volgens opdracht van de geschorste leden van den kerkenraad in gereedheid gebracht. 2e druk, Amsterdam, 1886.
8699: KUYPER GTZ, HENDRIK (VERT.); JACQUES-FRANÇOIS ANCELOT - Lodewyk de Negende, treurspel. Den Haag, S. de Visser, 1822.
8701: KUYPER GTZ, HENDRIK - Lofdicht op Pieter Pietersz. Hein, lt. admiraal van Holland. Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1832. Uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging van den Vaderlandschen Zeedienst.
8702: KUYPER GTZ, HENDRIK - Spelde- en naaldegeld, oorspronkelijk tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1862.
31774: KUYPER, EMILIUS REMIGIUS JACOBUS CAMILLUS DE, UIT ROTTERDAM - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1855
33629: KUYPERS, GERARDUS - Panegyricus Gulielmo Quinto Arausiae et Nassaviae principi [...] Groningen Hajo Spandaw 1773
4545: KWARTIEREN - Kwartieren van Hendrik A.M. Roelants, geb. Schiedam 1827, 1 blad uit bovengenoemd boek.
5035: KWARTIEREN - Zestien kwartieren van Eduard Pieter Westendorp. Een blad plano, 31x 44 cm.
3189: KWARTIERSTAAT - Kwartierstaat P.S. Buteux, geb. 1865 (Ermerins, Van Heemstra, De Waal). Een blad plano, 38x74 cm.
PR120096: ADOLF VAN DER LAAN (1690-1742) - Print. A.v.d. Laan, Een Italiaanse Felouck.
35677: LAAN, PIETER ADRIAAN VAN DER , UIT SPANBROEK - Over gezigtsstoornis bij albuminurie Utrecht van Boekhoven 1865
19363: LAAN, K. TER - Olipodrigo. Dat is 't malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historische inleiding en meeverklarende aantekeningen.
24767: LAAR, G. VAN - Verzameling van tuinsieraden, bevattende: 40 platen als modellen voor schetsen van plattegronden, met en zonder waterwerken, tot het aanleggen van tuinen en buitenplaatesen; benevens 60 platen tot voorbeelden om op de minst kostbare wijze, volgens Van Laar, Koepels, tuinhuizen, preeltjes, bruggen, zitbanken, tuinstoelen, enz. enz. te doen vervaardigen. Gouda , G.B. van Goor, 1867.
65433: LAAR, GIJSBERT VAN - Magazijn van Tuin-sieraden, unbound, 1802, 10 pp text and 33 numbered plates.
35073: LAAR, BERNARDUS VAN , UIT HAARLEM - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de romanorum ponderibus et mensuris Leiden Van Laar en Herdingh 1810
1351: LAARS, S.G. VAN DER - Nederlandsche Heraldiek, [deel I] Provincie- en gemeentewapens. Uitgave Koffie Hag My ,met ingeplakte zegeltjes. Amsterdam 1927. Inleiding en tekeningen van S.G. van der Laars. Dit deel is opzichzelf compleet, soms in een band, soms in twee dunnere banden.
20179: LABATUT, J.P. - Les ducs et pairs de France au 17e siècle, Parijs 1972, 456 p.
42590: LABEDOLLIERE, E. DE - Histoire de la garde nationale. Paris, Dumineray et Pallier, 1848.
22349: LAB(B)EY, VERSTOOP, ROTTERDAM - Gedrukt blaadje, 8°, met het wapen van de stad Rotterdam en daaronder “Agneta Labey, geboren in ‘s Hage den 11den January 1691”.
ZZ90001: LABOULAYE, EDOUARD - Prins-Poedel naar het Fransch van Edouard Laboulaye, Den Haag Gebroeders Belinfante 1868, 264 pp. Rare book first edition.
66317: LABRIJN, P.C - Belasting op geslachtswapens, Amsterdam Van Holkema & Warendorf, 1919, 32 pp.
63722: LACOSTE, J. L. (WORKING LIFE 1852 - 1869) - Lithography: Aandenken aan de onthulling.
24809: LACROIX, S.F. - Manuel dárpentage, ou instruction elementaire sur cet art et sur celui de lever les plans. Paris, Roret, 1826.
38041: LACROIX, P - XVIIIme Siecle. Institutions usages et costumes, France 1700- 1789. Paris Firmin- Didot, 1875, 8 + 520 pag. Full morocco binding, bookbloc partly loose in binding.
66220: LAEGH, WILLEM VAN DER (1615-1694) MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER SAVOYEN, CAREL VAN (1619-1665) - [Original engraving/gravure] Portrait of Frans Koerten/Portret van graveur en kaartinkleurder Frans Koerten.
65525: LAEN, VAN DER GERRIT - Copye, van den lasterlijcken brief van Verlaen, in den Haerlemschen harminiaen ghementioneert, met korte annotatien gheillustreert. Ghelijck mede van den brieff aen de h. burghemeesteren, van den selfden ter selfder tijdt gheschreven, tot blijck der waerheyt ghepubliceert, 1618, 38 pp.
53529: LAENEN, J. - Heksen-processen, Antwerpen, Veritas, 1914.
42550: LAET, J. DE - Hispania sive de regis Hispaniae regnis et opibus. Leiden, Elzevier, 1629.
65840: LAFAGE, RAYMOD (1656-1684) - [Antique etching/ets] Procession with elephant/Processie met olifant.
8719: LAFONTAINE, AUGUST - Agatha, of Het grafgewelf. Vertaald uit het Duits. Leiden, A. & J. Honkoop, 1817-1818. [2 delen]
8720: LAFONTAINE, AUGUST; F. KIND, A.F.E. LANGBEIN E.A. - Belangrijke verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1818.
8713: LAFONTAINE, AUGUST - Het leven van een’ arm dorps-predikant. Vertaald uit het Duits. Haarlem, François Bohn, 1802. [2 delen]
43881: LAFONTAINE, - Les Fables de la Fontaine pour Bébé, Paris, Guerin, z.j., 4o (48) pag., geïll. met 22 handgekleurde platen ( door J. Hermin?), geb. in geheel linnen.
42902: LAFOREST, N.L. - L'Art de soigner les pieds. 3rd ed., Paris, 1788.
60941: LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Britannia oppressa per Arausionensium Principem liberata et restaurata (Oppressed Britannia liberated and restored by the Prince of Orange)
43139: LAIRESSE, G. DE - [1] Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen. 2 delen, Amsterdam, H. Blank, 1716. [Gebonden met:] [2] Dezelfde, Grondlegginge ter teekenkonst. 2e druk, Amsterdam, Wetstein, 1713.
59663: LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Aeneas and the Cumaean Sybil
23099: LALAING, ANTHONIE VAN - Acte waarbij Anthonie de Lalaing, graaf van Hoogstraten, een aantal financiële regelingen maakt. D.d. 31-10-1530. Manuscript op papier, 28x20 cm, getekend A. de Lalaing.
66696: LALAUZE ADOLPHE AFTER PATER, JEAN BAPTISTE. - [Engraving/gravure by Adolphe Lalauze after Jean Baptiste Pater] Les plaisirs du camp, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
66700: LALAUZE, ADOLPHE, AFTER MEISONNIER. - [Engraving/gravure by Adolphe Lalauze after Meisonnier] Une Halte, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
37623: LALOIRE, E. - Souvenirs numismatiques des fètes jubilaires de 1905, Brussel 1907, 68 pag. + 10 planches.
38605: LAMAIRE, W.C. E.A. - Vlootpraet. Uitgave van de Kon. Ned. Militaire Bond Pro Rege, Utrecht 1957, geb. 94 pag., met ingeplakte plaatjes [ emblemen getekend door Ch. Reydon ].
33625: LAMBERGEN, TIBERIUS ANTONIUS, UIT HARLINGEN - Dissertatio medica inauguralis exhibens puellae catalepticae historiam et sanationem, nec non de catalepsi nonnulla [...] Leiden Theodorus Haak en Comp. 1776
42706: LAMBERT (ST. ANGE) - Nouveau manuel simplifie du pecheur-practicien, ou les secrets (...) de l'art de la peche (...) suivi de l'art de faire les filets par M. Charles B... Paris, Encyclopedie de Roret [ 1842?]
37117: LAMBERT, GUILLAUME - Art céramique. Description de la fabrication actuelle des faiences fines et autres poteries en Angleterre, Brussel 1865, 380 pag. Illustrated, orig. paper covers ( a few pages loose ).
41955: LAMBERTS HURRELBRINCK, L.H.J. - Beknopt overzicht der geschiedenis van het Leidsch tooneel, Leiden 1890, 42 pag., geïll., origineel gelithografeerd omslag.
60155: LAMBERTS, GERRIT (?) (1776-1850), AFTER HENDRICK AVERCAMP (1585-1634) - Winter landscape outside the Veenepoort in Kampen, with a windmill, gate and drawbridge. In the foreground two boys and a small dog on the ice.
33529: LAMBRECHTS, ARENTIUS FERDINANDUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad loca quaedam institutionum de testamento militari [...] Leiden Johannes Luzac 1744
33663: LAMERS, G.H. - De wetenschap van den godsdienst en de christelijke theologie. [...]
34519: LAMERS, G.H. - De eisch der waarheid Groningen Noordhoff 1883
32424: LAMM, JOHANN GEORG - Commentatio de gabella detractionis vel emigrationis [...]. Editio nova. Weimar H. Hoffmann 1751
53532: LAMS, WILLEM GERRITSZ - Het groot previlegie en hantvest boeck van Kennemerlandt en Kennemer-gevolgh. Mitsgaders alle de voorrechten, octroye, geapprobeerde keur en en rechten den dorpen in 't particulier ghegheven [...] als meede alle de processen die ontstaen zijn met hare bailliuwen [...] Amsterdam, G. v. Goedesbergh, 1664.
38277: LAMSTER, J.C. - Java. Eerste deel, Haarlem, Droste, 1934. Plaatjesalbum in goede staat, mist 1 plaatje op blz. 63 no. 52.
66697: LANCON AUGUSTE, AFTER TROYON CONSTANT. - [Engraving/gravure by Auguste Lancon after Constant Troyon] La Mare, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
32130: LAND, J.P.N. - Over den zamenhang tusschen weten en gelooven. Amsterdam Ipenbuur & Van Seldam 1864
42100: LANDE, M. DE LA - Abrege d'astronomie, nouvelle ed. Amsterdam, Vlam, 1774.
34447: LANDHEER, HENDRIK CORNELIS, UIT OOLTJENSPLAAT - Klank- en vormleer van het dialect van Overflakkee Assen Van Gorcum 1951
65431: LANDSAAT, CEES (1948-3007) - Ets en aquatint/etching and aquatint: Tussen de Bogen.
66451: C J GONNET; ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ ('S-GRAVENHAGE) - Beschrijving der schilderijen in 's Rijks verzameling van kunstwerken van moderne meesters in het paviljoen Welgelegen te Haarlem, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij 1880, 177 pp.
43049: LANG, HEINRICH - Kunstreiter und Gaukler, 28 heitere Original-Feder- und Bleistift-Zeichnungen aus dem Circusleben. Munchen, Ackermann, 1881.
32794: LANGBROEK, MAARTEN, UIT CHARLOIS - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im Niederländischen empfindsamen Roman. Academisch proefschrift [...] Purmerend J. Muusses 1933
27891: LANGE, DANIEL DE - Korte verhandeling en verklaaring van de gemeenebests bestiering en leevenswys der oude Batavieren, van het ampt en de bediening der graaven, s'-Gravenhage, P.de Hondt 1730, (26) + 125 + (2) pag.
53537: LANGE JR., DAN. DE - De invloed van aanleg en milieu op het tot stand komen van misdaad en misdadiger. Een biologische beschouwing. Blaricum, De Waelburgh, [1920].
19435: LANGE, WILHELM H. - Otto Hupp. Das Werk eines Deutschen Meisters.
33275: LANGE, PETRUS ABRAHAMUS DE, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis, de fragmentis alfeni vari digestorum a paulo epitomatorum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1835
32664: LANGE, DIRK DE, UIT ROTTERDAM - Eenige beschouwingen over enkel- en meervoudige ombilicaalpunten en den loop der kromtelijnen in hunne nabijheid. Academisch proefschrift [...] Delft J. Waltman jr. 1904
34889: LANGE, MARIE PIETER DE, UIT ALKMAAR - Verdringing van atomen en groepen uit de Benzolkern Leiden IJdo 1922
66463: LANGE, C.J. DE,; - Eigendomsoverdracht tot zekerheid, Overdruk Correspondentie-Blad Broederschap Notarissen, 39, afl. 6, 72 pp.
32426: LANGE, JOHANN MICHAEL - Göttlich-Triumphirende Wahrheit seines gründlichen Beweises, Daß die divortia oder Ehescheidungen jure naturæ verboten seyn, und nur erst nach dem Sünden-Fall im kläglichen Statu Legali ihren Platz bekommen haben [...] Dritte Auflage Halle / Magdeburg s.n. 1737
19553: LANGELER, G. - Beelden en stemmen uit Geldersch Laren.
35181: LANGEN, CORNELIS DE, UIT ROTTERDAM - Acute Leucaemie Rotterdam Immig 1943
8727: LANGENDIJK, PIETER - De Gedichten. [Waar agter gevoegd is het leeven van den dichter.] 2e druk [deel 1 en 2] en 1e druk [deel 3 en 4]. Haarlem, J. Bosch, 1751-1760 [4 delen]
8729: LANGENDIJK, PIETER - Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1712. [Gebonden met:] Het wederzyds huwelyks bedrog. Blyspel. De laatste druk, door den dichter van veele drukfouten gezuiverd. Amsterdam, Joannes Oosterwyk, 1720. [en met:] Xantippe, of Het booze wyf des filosoofs Sokrates beteugeld. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1756.
8731: LANGENDIJK, PIETER - Xantippe, of Het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1756.
8734: LANGENDIJK, PIETER - Jaap de boer in den schouwburg, of Boertige beschryving eener representatie van het treurspel Aran en Titus, en het kluchtspel De kwaê grieten. Nieuwe druk. [Amsterdam], [H. van Kesteren], [1805].
8741: LANGENDIJK, PIETER - De graaven van Holland, in jaardichten beschreven. Verrykt met alle de beeldtenissen dier prinsen, naauwkeurig getekend, naar de echte, aloude tafereelen, op de zaal van 't raadhuis der stad Haarlem.
8744: LANGENDIJK, PIETER (1,2); HENDRIK TEEUWSEN (3); ENOCH KROOK; DANIEL KROON (4); HENDRIK VAN ELVERVELT (VERT.); JOSEPH DE LA FONT (5); MARTINUS VAN DER WINDEN (6) - Xantippe, of Het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1756. [Gebonden met: (2)] Don Quichot op de bruiloft van Kamacho, blyspel. [6e druk]. Amsterdam, Izaak Duim, 1736. [en met: (3)] Marturio, blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1767. [en met: (4)] De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis, blyspel. 3e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1734. [en met: (5)] De Amerikaan, blyspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1756. [en met: (6)] De
60980: LANGERAK, WILLEM; J. V. HILTROP - Wapen kaart der oude edele en aansienlyke geslachten des Stichts van Utrecht te Zaam Vergadert der Wapenkunde en Opgedragen aan de wel edele en groot-achtbare heeren mrs. Hendrick van Asch van Wyck, en Joseph Elias van der Meulen, regerende burgemeesteren der stad Utrecht.
5773: LANGEWIESCHE, M. - Die Ballade der Judith van Loo, Berlijn [1938], 301 p., geb.
56137: LANGHANS, F.P. DE ALMEIDA, - Armorial do Ultramar Portugues, Lissabon 1966.
8107: LANGLOIS, CH.V. EN CH. SEIGNOBOS - Introduction aux études historiques, 5e edition.
61983: LANGLOIS, FRANÇOIS (IL CIARTRES) (1588-1647) AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Soldiers adunating; from set: 'Varie figure'
61985: LANGLOIS, FRANÇOIS (IL CIARTRES) (1588-1647) AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Castel Sant'Angelo; from set: 'Varie figure'
8747: LANNOY, JULIANA CORNELIA BARONESSE DE. - Nagelaten dichtwerken. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1783[-1784], [14] + 160 + [8] pp.
19629: LANSDOWN GOLDSWORTHY, W. - Shake-speare's heraldic emblems; their origin & meaning.
33010: LANTSHEER, MEINARDUS FREDERICUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica inauguralis de rebus a Laurentio Petro van de Spiegel, in Zelandia gestis et scriptis [...] Utrecht Kemink en Zoon 1843
4383: LANZ, JOHANN - Kinder und Ahnen des letzten Österreichischen Kaiserpaares. Wenen 1970, 145 p.
41727: LARDNER, NATH - De geloofwaerdigheid der evangeligeschiedenissen, 2 delen. Vertaald uit het Engels door K. Westerbaen, Utrecht, W. Stouw, [colophon: P.Muntendam] 1730.
26593: LAREN, A.J. - Decoratieve tuinbeplanting. Tuinboek voor vaklieden en liefhebbers. Koog-Zaandijk [1913], 262 pag., geïll., geb. Goed exemplaar in fraai linnen stempelband.
62647: NICOLAS DE LARMESSIN (1640-1725) - Portrait of Boetivs (Boetius), EPO I.C.
66188: LARMESSIN I, NICOLAS DE (1632-1694) AFTER GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - [Original engraving/gravure] Portrait of Carolus Clusius/portret van franstalige geleerde Charles de l'Écluse.
30441: LARSON, S ( INTR.) - Etching & lithographs Frank Stack, U.S.A. 1976, ill.
54737: LAS CASAS, BARTOLOME DE - Spieghel der Spaenscher tyrannye in West-Indien. Waer inne verhaelt wordt de moorddighe schandelijcke ende grouwelijcke feyten die de selve Spaenjaerden ghebruyckt hebben inde selve landen. Mitsgaders de beschryvinghe van der ghelegentheyt, zeden ende aert van deselfde landen ende volcken. In Spaenscher talen beschreven door den E. bisschop Don Fray Bartholome de las Casas. Amsterdam, Cornelis Claesz, 1607.
66165: LAST, CAREL CHRISTIAAN ANTONY (1808-1876); AFTER LANGENDIJK, DIRK (1748-1805) - [Original lithography/lithografie] 'De Verovering bij Chattam'; Raid on the Medway, 1666.
55172: MENSING EN LAST - Prent 'Eene teregtzitting in Arkansas'. Litho Mensing en Last, ca. 1860.
60833: LAST, CAREL CHRISTIAAN ANTONY (1808-1876) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
37143: LASTDRAGER, A.J. - Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland in den jare 1813, 2 delen in 1 band, Amsterdam etc., 1817, 14 + 192 + (6) + 189 pag., halfleer.
51054: LAU, J.G. LA / HUET, D.T. / C.P.E. ROBIDE V.D. AA - Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Leydsche Hoogeschool, gehouden binnen Leyden den 9-8-1838. Leiden, Luchtmans, 1838.
60393: LAUGIER, JEAN ANTOINE (ACTIVE TOULON CA. 1785) - Two designs for interior ornaments: La Force; La Fidelité
35501: LAURENTIUS, MARTIN CHRISTOPH, UIT GOTHA - Monumenta Romanorum in Thuringia. Ex quibus sunt praecipua Perleig, Kranberg, Römstadt [...] Gotha Jakob Mevius 1704
31530: LAURILLARD, ELISA, UIT ROTTERDAM - Disputatio de locis evangelii Johannis [...] Leiden P. Engels 1853
15493: LAURILLARD, E. - Op uw’ stoel door uw land. Bijzonderheden van vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen. Amsterdam: D.B. Centen, 1891.
8754: LAURILLARD, ELIZA - Peper en zout. Honderd rijmpjes. 2e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1869.
8759: LAURILLARD, ELIZA - Stekelkruid. Een bundel rijmen. Amsterdam, D.B. Centen, 1886.
35855: LAURILLARD, ISAAC JOHANNES MARTINUS, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1898
6329: LAURYSSENS, K.G.J. - Inventaris van het archief van de Heer Wijnaendts van Steins Fundatie te Breda, Breda 1977, 53 p., geïll.
42204: LAVALLÉE, JOSEPH; A.O. - Reis door de departementen van Frankryk door een gezelschap van kunstenaars en geleerden. 6 delen, Parijs / Gouda, Brion / Buma, 1795-1796.
43111: LAVATER - Le lavater des dames, avec 30 figures coloriees. Paris, 1836, 76 pp. FIRST EDITION with 30 handcoloured engravings.
56335: LAVATER, J.C., - Algemene geheimregels der gelaatkunde, dienende tot een handboek voor den menschenkenner en tekenaar. Uit het Hoogduitsch vertaald door Isaac van Haastert, Leiden, Honkoop, 1807.
35853: LAWICK, HUGO GUSTAV VAN, UIT SIDOARDJO - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
51577: LEANDER, CH. / M. KORN / J. LAMBERT, - Het nieuwe haakboekje voor huis en schoolgebruik. Eerste stukje 4e druk, Gorinchem, vd. Mast, [ca. 1850], 76 pag.
42035: LEBRUN, HENRI - Voyages et decouvertes dans l'Afrique Centrale et l'Afrique septentrionale. 2nd. ed., Tours, Mame, 1840.
34959: LECHNER, JOHANNES, UIT SCHIEDAM - Aanteekeningen op art. 182 B.W. Leiden Van Doesburgh 1883
3999: LECHNER, C.S. - Genealogie Lechner, met bijlagen De Graaff, Van der Mey en Kruyff. Leiden 1934, 255 p., geb., geïll. (met ingeplakte foto's). Fraai ex.
4385: LECHNER, C.S. - Genealogie Otterbein. Leiden 1927, 131 p., geïll.
3955: LECHNER, C.S. - Genealogie Kreyssig. Leiden 1933. Gestencilde, meer definitieve uitgave. 122 p., geb. in linnen stempelband. Geillustreerd met ingeplakte foto's
65073: LECLERC, SÉBASTIEN (1637-1714) - UTRECHT (gravure van de overwinning bij Utrecht door Lodewijk de 14e met maarschalk Turenne en Rochefort).
15495: LECOT, MARMIER, FOURNEL - Sous le ciel de la Hollande. Souvenirs personnels, intéressants et instructifs de S.E. le Cardinal Lecot, Xavier Marmier et Victor Fournel. Lille Grammont: Maison Saint-Joseph/Oeuvre de Saint Charles, [ca. 1910].
35987: LEDEBOER, LAMBERTUS VINCENTIUS , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1859
8766: LEDEBOER, BERNARDUS - Aan mijne kinderen en kindskinderen. [z.p.], [z.n.], [1841].
14799: LEDEBOER - Aan mijne kinderen en kindskinderen, z.pl., z.j. (midden 19de eeuw).
57621: LEE, J.D., - Mormonism unveiled, including the remarkable life and confessions of the late mormon bishop Joh. D. Lee (written by himself) and complete life of Bringham Young, St. Louis 1881.
31309: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos. Catalogus 1961- 1965, Utrecht 1966, 51 pag., geïll., gebonden in half linnen, nr. 98 van 175 exemplaren.
65499: LEEGWATER, JAN ADRIAENSZ. (OOK: LEEGHWATER) - Een korte beschrijvinge van de stad Haarlem, behelsende de voornaemste geschiedenissen / so binnen als buyten de selve stad / ook mede hare Oudheyd / van kerken en gebouwen/ ec. Als mede Een kleyne beschryvinge vandeSteden van Holland en West-Vriesland, mitsgaders een kleyn Chronijkjen / ofte eenig notabele verhalingen / gedaan door Jan Adriaensz. Leegwater, Tot Haarlem gedrukt by Wilhelmus van Kessel, Boekverkoper aan de Markt, 1706, 116 pp.
40109: LEEMANS, W.F. E.A., - Verslag der commissie (.....) tot het instellen van een nader onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee, i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provincien Frieland en Groningen, Groningen 1904.
31704: LEEMANS, JASPERUS ANDREAS ADRIANUS, UIT ZALTBOMMEL - Dissertatio juridica inauguralis de crimine incendii [...] Leiden H.W. Hazenberg en Co. 1840
28089: LEEMANS, C - Het Romeinsch grafteeken van Dodewaard, Amsterdam 1875, 71 pag., geïll. met 3 litho's, rug los.
1567: LEENAERTS, REMY J. - Algemeen genealogisch-heraldisch repertorium van de Zuidelijke Nederlanden. 8 dln. Handzame 1969-1985. Geb., ca. 3000 p. Goede complete set in rode linnen banden.
55132: LEENAERTSEN, CAREL - Copie vande remonstrantie die by abuys van verscheyde persoonen genaemt werdt Deductie, overghelevert beneffens de requeste der medeborgheren van Amstelredamme (...) inde vergaderinge van (...) Staeten van Hollandt. Haarlem, A. Roman, 1629.
43883: LEENT, F.H. VAN, - Van prinsesje tot koningin. Een aardig tooverboek met versjes van F.H. van Leent, z.pl., [1898], (12) pag.
43873: LEENT, F.H. VAN, - Haantje de voorste bij de inhuldigingsfeesten, met oorspronkelijke platen van Van Geldorp. Tekst van F.H. van Leent. Amsterdam, Koster [1898], 4o, (32) pag., geïll. Enkele pag. gerepareerd, gebruikt exemplaar.
14715: LEERING, M.A.P. - Inventaris van het archief van de familie Luden, (1611) 1750 - 1971 (1984).
43117: LEERS, G.J.W. - Kerkelyke kaart van het koningrijk der Nederlanden voor de protestantsche kerken 1824. 's-Gravenhage, D. Abrahams, [1824].
26031: LEERSUM, E.C.V.; W.P.C. ZEEMAN; E. COHEN; J.E. KROON, F.W.T. HUNGER; J.G. DE LINT, W.MARTIN - [ Zeven artikelen over Boerhaave, n.a.v. la reunion commémorative à Leyde 30-12-1918 ]. pp. 193-369 in Janus XXIII. Geïll.
34817: LEEUW, ISAACUS DE, UIT UTRECHT - Disquisitio de conceptu coelorum apud sacros scriptores Utrecht Broedelet 1765
33561: LEEUW, NICOLAUS THEODORUS DE, UIT MONNIKENDAM - Dissertatio juridica inauguralis de testamento coeci [...] Leiden Petrus van der Eyk 1760
15497: LEEUW, ADÈLE DE - The Flavor of Holland. New York-Londen: The Century Co., 1928.
15499: LEEUW, HENDRIK DE - Crossroads of the Zuider Zee. Londen/New York: Arco, 1957.
8769: LEEUW, ADRIAAN BASTIAENSZOON DE (VERT.); ANTOINE JACOB MONTFLEURY - Het huwelik van niet, klucht-spel. 6e druk. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725.
22509: LEEUWARDEN, BROUWER - “Herinnering”, tekst op een heel mooi leren bandje in schuifhoes, waarin een geschreven boekje met gegevens over de familie Brouwer te Leeuwarden. Met twaalf losse bijlagen (uittreksels B.S., inentingsbewijzen, e.d.). Manuscripten, 24+12 p., 8°.
55832: LEEUWEN, SIMON VAN - Het Rooms Hollands-recht, waar in de Roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt (...) over een gebragt werden, 4e druk, Amsterdam, H. en D. Boom, 1676.
65006: LEEUWEN, SIMON VAN - Batavia Illustrata ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt [...]. [Deel I, verdeeld in 2 stukken.] ‘s Gravenhage: Veely, Tongerloo en Doll, 1685.
5839: LEEUWEN-CANNEMAN, M.C. VAN - Inventaris van het archief van de familie Michiels van Kessenich, ‘s-Gravenhage/Maastricht 1995, 275 p., geïll.
65684: LEEUWEN, VAN NANS EN BREE, VAN LETTIE - Kat en Kaantje gaan kamperen, Den Haag, Batavia G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V., 62 pp.
41619: LEEUWEN, W.J. VAN - The Nieuwe Kunst. The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof, Lion Cachet, Nieuwenhuis, Amsterdam 2000, 48 pag., geïll., oblong. Mooi drukwerk.
36019: LEEUWEN, C. VAN - Le developpement du sens social en Israel avant l'ereChretienne Assen Van Gorcum 1955
35399: LEEUWEN, W.F. VAN - Prent voor het promotiediner van Mr W.F. van Leeuwen, naar een tekening van J. Six. 1883.
53553: LEEUWEN, SIMON VAN - Nederlandse practyk ende oeffening der notarissen [...] waar in [...] verhandelt werd al het gund een notaris, secretaris, deurwaarder, ende geregts-bode soo in de grond der regts-saaken als [...] heeft aan te merken ende waar te nemen, 2e druk, Amsterdam, J. v. Ravesteyn, 1670.
53552: LEEUWEN, J. VAN - Verhaal van den giftmoord door Pieter Sakes Weijnma aan zijne vrouw gepleegd en van zijne teregtstelling. Met eenige belangrijke bijlagen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1837.
34169: LEEUWEN JR., JANUS JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio historico-juridica inauguralis de damno reo absoluto illato, cum privatim tum publice resarciendo [...] Utrecht N. van der Monde 1843
35077: LEEUWEN, JACOBUS CORNELIUS CONSTANTINUS VAN, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inaugurale ad locum juris hodierni de iis [....] Leiden J.C. Emeis 1834
6653: LEEUWEN, SIMON VAN - Redeningh over den oorspronck, reght, ende onderscheyt der edelen ende wel-borenen in Hollandt; Midtsgaders der selver voor-rechten, soo die nu zijn, ofte van aloude tijden zijn geweest.
35949: LEEUWEN, FREDERICUS BERNARDUS VAN, UIT SOERABAJA - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1849
1573: LEEUWEN, SIMON VAN - Batavia Illustrata, ofte Verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt, ten deele uyt W. van Gouthoven en andere schrijvers, maar wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en authentyque stukken en bewijsen.
63965: LEEUWEN, VAN, M.H. - Lithography/litografie: Riverside cottage (cottage bij een rivier).
22277: LEFEBVRE, VAN SOMEREN GREVE - In marokijnen band gebonden register of album met ca. 100 blanco bladen geschept papier (watermerk: Van Gelder Zonen) met een perkamenten titelblad waarop in kleur en met goud en zilver geschilderd de alliantiewapens Lefebvre en Van Someren Greve, groot 4°, 1929.
4727: LEGET, J.N. - Genealogie Spangenberg, deel I. Oss 1980, 374 p., geïll., geb.
60933: LEGH, GERARD - The accedens of Armory.
60767: LEGROS, SALVATOR (1754-1834) - River outside city walls
65333: LEHMANN, JOHANN JACOB - Commentatio practica de mutatione studiorum, iuxta normam iuris naturae et prudentiae examinata. (Vom Umsattlen) [...] Editio tertia [...] Adjecta est Dissertatio de eo, quod iustum est circa novitates, vulgo Neuerungen. Jena Heller 1715
59189: LEHNER, ERNST, - The letterhead. History and progress, New York 1955.
37897: LEIDELMEIJER, F. EN D. V.D. CINGEL - Art nouveau en art deco in Nederland, Amsterdam 1983, 191 pag., geïll. ( rug iets rafelig, enkele aantekeningen in de tekst ).
22575: LEIDEN, STUDENTENLEVEN - Reglement van het Dispuutgezelschap Ultra Posse Nemo Obligatur, weder opgericht te Leiden den 13 November 1874, Leiden J.J. Groen [1875], gedrukt, 12 p.
23193: LEIDEN, STUDENTENLEVEN - Vier menu's betr. de kroegcommissie van het Leids Studenten Corps, 1881-1882. Grote litho's (ca. 40x55 cm) van P. Somerwil (een enkele gesigneerd J.H.), voorstellende groepen personen in tramwagen, op schip, e.d. waarbij de zeven leden van de commissie steeds zijn voorzien van hun ingemonteerde portretfoto's.
23061: LEIDEN, VAN LELYVELD - Declaratoir van .... Pieter van Lelyveld, veertig in raade .... der stad Leyden, gedaan in de vroedschap op 22-9-1794, gedrukt, folio, 3 p.
1233: ICONES LEIDENSES - Icones Leidenses. De portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden 1973. Geb., geïll., 302 p.
56873: LEIDERTIZ, A.F.G. EN D.H. SCHENK (RED.); - Ons studieblad. Weekblad voor H.H. postbeambten, 1e jaargang 1907-1908.
47076: LEIGH, S., - Leigh's new picture of England and Wales, comprehending a discription of the principal towns, London, Leigh 1820, 8+693+11 pag., full leather binding.
47054: LEIGH, - Nouveau tableau de Londres de Leigh ou guide de l'etranger, London, Leigh, 1825, 32+324+36 pag., original paper covers.
25337: LEIGH, PERCIVAL - Manners and customs of ye Englysne, to which be added some extrats from mr. Pips hys diary vol I and II. London, Bradbury & Evans 1849, 80 pages, oblong, folio. With 40 plates by Richard Doyle. Good copy in orginal half leather binding.
43266: LEITCH, R.P. - A course of water-colour painting, 8th edition. London, Cassell, [ca. 1885].
61240: LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vuë de Port = Mahon (mirrored)
61245: LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vuë de Port = Mahon (mirrored)
61190: LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vuë de Londres (mirrored)
61128: LEIZELT, BALTHAZAR FRIEDRICH (ACTIVE 1726-1735) - Vuë de la Rue de Fauxbourg a Dordrecht proche de la Porte du grand Cour (mirrored)
36463: LEK DE CLERCQ, JOHAN VAN DER, UIT ZIERIKZEE - Academisch proefschrift over de artt. 1302 ...... Leiden Sijthoff 1862
34388: LEK DE CLERCQ, CORNELIUS VAN DER, UIT STAVENISSE - Dissertatio juridica inauguralis de posterioris testamenti variis effectibus [ ...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
31574: LEK DE CLERCQ, JOHAN FRANÇOIS VAN DER, UIT ZIERIKZEE - Eenige opmerkingen over de regeling van het Belgische kiesrecht [...] Leiden P. Somerwil 1883
36633: LELIJVELT, R.G. VAN - Foto van diner t.g.v. candidaatsexamen rechten van R.G. van Lelijvelt 1923
4005: LELS, C.J. - Geslachtslijst der familie Lels. Rotterdam 1914, 110 p., geb., met tabellen.
38863: LELY VAN OUDEWATER, ADRIANUS V.D., - Oratio panegyrica continens ill. domus Auriaco Nassoviae, principum Laudes, Delft, De Groot, 1821, 4º, 19 pag. Gebonden in brokaat papier. Opdracht aan vader Jacob v.d. Lely van Oudewater.
32036: LELY, JOHANNES GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Plutarchus et Appianus de Bellis Mithridaticis. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
26053: LELY, J.W. V.D. E.A. - Het geslacht Van der Lely, Amersfoort/Haarlem [1933 ?], 17 + (9) pag.
51104: LEMAIRE, H. - De kleine Robinson of de lotgevallen van Robinson Crusoe, naar de vijfde druk uit het Frans vertaald. 2e druk, Deventer, v.d. Sigtenhorst, 1824.
15505: LEMAITRE, CHARLES - Relation de mon voiage de Flandre, de Hollande et de Zélande, fait en mil six cent quatre vint et un. Texte établi et annoté par Gilbert van de Louw, préface de René Taveneaux, introduction sur l’histoire de la Civilisation des Pays-Bas par Gilbert van de Louw. Parijs: Les Belles Lettres, 1978.
50942: LEMERY, N. - Woordenboek of algemeene verhandeling der enkele droogeryen (...) in 't Nederduitsch gebragt door C. v. Putten Pz. en I. de Wit. Rotterdam, Beman, 1743.
54434: [VOS, WILLEM DE EN JOHANNES BUIJS]; H. LEMKE - Betoog van het schadelyke der vooroordeelen omtrend het horoscooptrekken en planeetleezen. Amsterdam, de Vries, v. Munster en v.d. Hey, 1802. [gebonden met:] H. Lemke, Verhandeling over de 1. waarzeggerijen 2. duivelsbezweeringen en toveryen 3. spookeryen. Harlingen, v.d. Plaats, 1801.
4009: LEMKES, W.F.J. - Geschichte der Familie Lemkes. [Keulen 1919], 47 p., geïll.
23453: LEMMERS, P. - Genealogie Lemmers in zeven-voud, Malden 1996, 493 pag., geb., geïll.
56425: LENDERINK, H.J., - De blinden in Nederland en hunne toekomst, Amsterdam 1898,27 pag.
26479: LENGEN, H. VAN (UITG.) - Die Friesische Freiheit des Mittelalters - Leben und Legende. Aurich 2003, geb., geïll.
56015: LENGWEILER, H., - Kloster- und Aebtewappen der Schweizer Benediktiner Kongregation, Luzern, 1967.
27919: LENIENT, C - Étude sur Bayle, Paris 1855, 248 pag., hardback in halflinen. Good copy.( rebound)
66100: VAN LENNEP, HENRICUS SAMUEL. - De wetgeving op de Groote Wegen in Nederland, Academische Proeve ter verkrijging van den graad van doctor in de regten door H.S. van Lennep, Jur. Cand, Amsterdam J de Ruyter 1856, 132 pp.
38151: LENNEP, J. V. - Zeemansliedjes, 3e druk, Leiden z.jr., 62 pag.
4011: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep (1093-1926). Deel II. Deventer 1927, 384 p., geb., geïll.
66609: LENNEP, J VAN. - 11 volumes of De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, aan zijne kinderen verhaald. Eerste afdeeling t/m vierde afdeeling (1e stuk eerste afdeling mist), Amsterdam, P. Meijer Warnars 1846-1851.
19351: LENNEP, FRANK K. VAN - Bijdrage tot de kennis van den rechtstoestand der Erfgooiers.
3415: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Eeghen in Nederland. Amsterdam 1918, 167 p., geb., geïll. Oplage 110 exx. Eén tekstpagina beschadigd en toegevoegd in fotokopie. Gedrukt op O.H. papier. (1 exemplaar in mindere staat)
18971: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - Het boek der opschriften.
47637: LENNEP, J. VAN (RED.), - Gedenkboek der plechtige viering van het 200-jarig bestaan der Doorluchtige School te Amsterdam, Amsterdam, Warnars, 1832, 16+252 + (3) pag., geb. in orgineel karton, exemplaar als nieuw.
19531: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens, 3 delen.
34435: LENNEP, MAURITIUS JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de diario nautico Amsterdam J. de Ruyter 1853
8804: LENNEP, JACOB VAN - Iets over citaten. 3e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1880].
37717: LENORMANT, F. - Monnaies et médailles, Paris, Quantin [ 1883 ], 328 pag., hardback, ill.
28365: LENTHE, W.H. V. (RED.) - De Breef, kwartaalblad voor Salland en omstreken, jrg. I ( 1984/5), gebonden, ca. 150 pag., geïll.
42341: LENTING, D. - Twee gelegenheids leerredenen, de eene bij de eerste jaarlijksche feestviering van het Genootschap van Waterloo, te Batavia gevestigd, 19-6-1826, en de andere bij de viering van 's konings geboortedag 24-8-1823, beiden uitgesproken te Batavia. Batavia, Landsdrukkerij, [1826], 57 pp.
27467: LENZ, R. ( UITG.) - Katalog der Leichenpredigten und sonstigen Trauerschriften in der Universitätsbibliothek Marburg. I Katalogteil, II Registerteil. Marburg 1980, 559 +400 pag.
54573: LEONHARD, FRITS - Onder de schooiertjes (Op en om de eilanden). Amsterdam, [1920].
31017: LEONVILLE, G. DE - La maison de Créhange, barons de Beaucourt en Lorraine et sa connexité avec les De Beaucourt de Noortvelde. Brussel 1898, 31 pag., met wapenafb.
59091: LEOPOLD, J.H., - Vijf Gedichten, Arethusa Pers Herber Blokland Baarn, 1980 1e druk. Nr. 44 van 75. Ingenaaid.
65352: LEOPOLD, DANIEL, UIT VINDELICO-AUGUSTANU; PRAESES: ROEHRENSEEN, CHRISTIAN - Dissertatio moralis de cognitione sui [...] Wittenberg Officina Meyeriana 1704
59579: LEOPOLD, JOSEPH FRIEDRICH (1668-1727)[?]; MÜLLER, JOHANN ADAM (1698-1738) [?] - Das Johannes Feuer / Der Som[m]er
35567: LEOPOLDUS, DANIEL, UIT AUGSBURG; PRAESES: SCHNEEMELCHER, JOHANN LAURENTIUS - Eudaimonologia [Grieks], sive dissertatio ethica de summo bono, fine philosophiae practicae [...] Wittenberg Johann Hakius 1602 [= 1702]
63375: LEPAUTRE, JEAN (1618-1682) - Landscape in ornamental cartouche.
15511: LEPEINTRE, P.[M.M.] - Quatre mois dans les Pays-Bas. Voyage épisodique et critique de deux littérateurs dans la Belgique et la Hollande, publié par M. Lepeintre. 2de druk, 3 delen. Parijs: R. Leroux, 1830.
27929: LERIUS, TH. V. - Études sur les tendances de l'art chrétien exclusif, Brussel 1860, 44 pag. [Gebonden met:] Reponse du curé de Droogenbosch à maitre Th. van Lerius, advocat à Anvers, Brussel 1861, 32 pag. [ en met:] Eenige aenmerkingen over oude en huidige gotische autaren, door P.D.K., Antwerpen 1858, 32 pag [ en met:] Christelijke Tijdwijzer, 1 blad plano, half leren band.
63986: LESAGE, HENDRIK (1885-1975) - Ets/Etchting: Oude Huizen/ Old Houses.
35587: LESCHNERTUS, JOH. GODOFR., UIT DAHMENS. SAXO.; PRAESES: SCHNEIDER, HEINRICH GOTTLIEB - Legis naturae indispensabilitatem [...] Wittenberg Literis Schulzianis 1705
1593: LESCURE, [M.H.F.CH.], VICOMTE DE - Armorial du Gévaudan. Facsimilé-reprint Marseille 1979, naar de uitgave Lyon 1929. Geb., 953 p. Met 19 p. met wapenafbeeldingen.
35767: LETTE, HUBERT KORNELIS, UIT GOEDEREEDE - Cholecysto-duodenostomie bij honden Utrecht Den Boer 1909
34915: LEU DE WILHEM, PAULUS SEBASTIANUS LE - Disputatio juridica inauguralis de possessione Leiden A. Elzevier 1710
27928: LEUCKFELD, JOH. GEORG UND J.C. OLEARIUS - Historia Heshusiana, oder historische nachricht von dem leben... Tilemanni Hesshusii... benebst einer genealogischen nachricht von [ J.C. Olearius], Quedlinburg 1716, (8) + 252 + (4) pag., orig. boards.
61017: JOHANNES LEUPENIUS - Het hooge heemraadschap van de Crimpenre Waard.
60146: LEURECHON, JEAN - Het eerste[-derde] deel van de Mathematische Vermaecklyckheden. Te samen ghevoeght van verscheyden ghenuchlijcke ende boertige werck-stucken, (...) Getranslateert uyt het Fransch in Nederduytsche tale. Door Wynant van Westen, Mathem. ende Organist der Stadt Nieumegen. Den derden druck op nieus oversien en verbetert. Arnhem, Jacob van Biesen 1644.
2929: LEUVEN, BACKER VAN - Genealogie Backer (ook Huyghens Backer, Backer van Leuven en Bas Backer). Harderwijk 1874, 95 p.
32662: LEVELT, WILHELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van de gamma-pyridine-derivaten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1827
52430: LEWALD, A. - Atlas zur Kunde fremder Welttheile. 1838, Erster [und zweiter] Band, Stuttgart, Literatur Comptoir [1838].
31624: LEWE VAN MIDDELSTUM, EGBERTUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale historico-criticum ad partem I par. 47, leg. 2 dig. de origine juris [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1829
50886: LEYDEN, JAN VAN [JOHANNES A LEYDIS] - Kronyk van Egmond of Jaarboeken der vorstelyke abten van Egmond (...) vertaald door Korn. van Herk, overgezien (...) door Gerard Kempher. Alkmaar, S. v. Hoolwerf, 1732.
42208: LEYDIS, JOHANNES À - Chronicon Egmundanum seu Annales Regalium abbatum Egmundensium, ed. A. Matthaeus. Leiden, Haaring, 1692.
42490: LEYDIS, JOHANNIS A / A. MATTHAEUS (ED.) - Chronicon Egmundanum seu Annales regialum abbatum Egmundensium. Leiden, F. Haaring, 1692.
60233: LEYS, (BARON) HENDRIK (BELGIAN, 1815-1869) - View of a crowded 17th-century tavern
31628: LEZWIJN, PAULUS CLAUDIUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens annotationem ad tit. IX. lib. III cod. de re jud. in caus. civ. [...] Leiden C.C. van der Hoek 1846
66480: EEN GEWEZEN LIBERAAL, - Iets over de voorgenomen verscherping der wet op de Nationale Militie, t.o.der plaatsvervanging en nummerverwisseling, Breda Eduard van Wees [1875], 26 pp.
47845: LIBERALIS, ANTONIUS, - Transformationum congeries, translated by G. Xylander. Annotated by T. Muncker, Enlarged by H. Verheyk, Leiden, luchtmans 1774.
23699: LIEBAERS, H. ( INL.) - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus, Brusssel 1973, 585 apg., geïll.
65334: LIEBERICHIUS, JOHANNES GEORGIUS BENIGNUS, UIT SCHWOBACO-ONOLDINUS; PRAESES: FEUERLIN, JACOB WILHELM - Dissertatio historica-philosophica jus naturae Socratis delineans [...] Altdorf Magnus Daniel Meyer 1719
38359: LIEBRECHT, H - Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische Folklore, Brussel , Cote D'Or, 1940. Plaatjes-album, 120 pag., geb. Mist een aantal van de kleine plaatjes.
55010: LIEBTREW VON SCHALCKHAUSEN, VIRGINIUS - Jungfraw-Spiegel, das ist eigentlicher bericht von der natur und eigenschaft, zufallen, freyheiten und rechten, auch unterschiedlichen Kennzeichen und sitten sowol der reinen und warhaffeigen als befleckten und geschwachten Jungfrawen. Facsimile, Dresden, z. j. [ca. 1910], naar het origineel uit 1627.
51052: LIEFHEBBER, EEN - Een historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde voorvallen die geschiet zyn in verscheide harde winters, inzonderheid van den jaare 1709 en 1740. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esveldt, [1740].
59795: LIER, I.C. VAN. - Mr. J. Loudon en zijn bestuur, geschetst. Batavia & Utrecht, 1875.
43059: LIGNAC, P. DE - Natuurkundige beschouwing van den man en de vrouw, in den huwelijken staet, vertaald uit het Frans door P.L[euter]. 2 delen, Rotterdam, H. Beman / Bennet en Hake, 1772.
28841: LIJCKLAMA A NIJEHOLT, A (RED.) - Jaarboekje van den Frieschen adel in verband tot de ridderschap van Friesland, 2e jaargang (1884) Leeuwarden 1884, geïll., gebonden in rode linnen stempelband.
8834: LIJFEIGENE - De lijfeigene, en Mijn uitstapje naar Zwitserland, twee verhalen. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven F. Bohn, 1842.
8838: LIJNSLAGER, PHILIP FREDERIK (VERT.); LOUIS SÉBASTIEN MERCIER - Zoé, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
8839: LIJNSLAGER, PHILIP FREDERIK - De vlucht van Eneas, of De dood van Dido, treurspel in straatliedjes. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1792.
4593: LIJST - `Lijst van familieleden'. Vereeniging Familie Salm, 1952, 1962, 1977. 3 stuks, à 22 p.
32892: LILLE, CHRISTIAAN EVERHARD DE - Sermo academicus de commendanda animi tranquillitate uno omnium firmissimo præstantissimoque longae vitae præsidio [...] Franeker Willem Coulon 1763
34933: LIMBURG STIRUM, OTTO JAN HERBERT VAN, UIT UTRECHT - De bevoegdheid van den ingezetene om namens de gemeente te procederen Leiden Somerwil 1880
33156: LIMBURG STIRUM, HENDRIK VAN, UIT FRANKRIJK. - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1871
8841: LIMBURG BROUWER, PETRUS VAN - Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Euripides. Groningen, W. van Boekeren, 1833. [Gebonden met:] Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Eschylus. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1827.
8846: LIMBURG BROUWER, PETRUS VAN - Het leesgezelschap te Diepenbeek. Groningen, W. van Boekeren, 1847.
34117: LIMBURG STIRUM, THOMAS HENRICUS VAN, GEB. IN PEMBROKE, FRISIUS NOBILIS - Dissertatio juridica inauguralis, selectas quaestiones exhibens ex loco de testibus in causis criminalibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
1599: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Boergoensche charters 1428-1482. Derde afdeling van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Amsterdam/'s-Gravenhage 1869. Geb., 165 p.
33563: LIND, JOHANNES JACOBUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum qui est de aleatoribus [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1816
65065: LINDE, JAN VAN DER (1864-1945) - The church tower of Amersfoort (Kerktoren in Amersfoort).
34445: LINDEBOOM, L. - Blijf in het woord van God Heusden A. Gezelle Meerburg 1888
6139: LINDEMANS, J. - Oude Brabantse geslachten 24. Stuckens, Brussel 1949, 8 p.
5213: LINDEMANS, LEO - Voorouderstafel van koning Boudewijn ... tot in de veertiende generatie, met medewerkging van P. v. Osselaer, José Verheecke, Brussel 1991, ongepagineerd. Exemplaar met veel aanvullingen in handschrift.
53361: LINDEN, G.M. VAN DER, E.A. - Pleitredenen door mrs. Gijsb. M. van der Linden, F.C. Donker Curtius en J. Faber van Riemsdijk, advocaten te 's-Gravenhage, gehouden voor den Hoogen Raad der Nederlanden op 15, 20 September, 11, 18 en 25 October 1854, in de zaak van H.P. Hoevenaar, administrateur van de suikerfabrijk Pangkah, residentie Tagal, als gemachtigde van E.A. van Vloten, appelant van een vonnis gewezen door het Hoog-gerechtshof van Nederlandsch Indië..
54532: LINDEN, J. VAN DER - Verhandeling over de judicieele practijcq of form van procedeeren voor de hoven van justitie in Holland gebruikelyk. 2 delen, Leiden, Honkoop, 1794-1798.
43483: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - Te huis. Geillustreerd tijdschrift voor het volk. 3e jaargang, Nijmegen 1877. Folio, 192 pag., gebonden in half linnen band uit de tijd.
1610: LINDENHOUT, J. VAN 'T - Zes weken tusschen de wielen, of de Hollanders in Amerika. Nijmegen [1886]. Geb., geïll., 304 p.
4053: LINDENHOUT, J. VAN 'T - Na vijf-en-twintig jaren. Levensherinneringen. 5de druk. Nijmegen [1889], 331 p., geb., geïll.
15521: LINDLEY, PERCEY (ED.) - Walks in Holland, cycling, boating, by rail, and on foot. Londen: [Great Eastern Railway Company], [1889].
58934: REICHARD & LINDNER, - Oude foto, 17x11cm, met Willem III. Reichard & Lindner, Berlin, Hof-Photograohen, 1878. Met stickertje op de achterkant in groen en zwart van J. Th. de Brouwer, papeterie estampes, Rotterdam 7 la Haye. In de foto gedrukt het jaartal 1878.
30887: LINN, J.B. A.O. - Pennsylvania Archives. Second series, reprinted, vol. VIII and IX, Harrisburg 1896, 804 + 818 pag.: Record of Pennsylvania marriages prior to 1810. Two volumnes in damaged bindings, but complete.
35733: LINT, WILLEM DE, UIT ZEVENBERGEN - De diagnostische waarde van het eiwit-etterquotient in urine Leiden IJdo 1897
36707: LINT, J.G. DE - De herleving van de geschiedenis der geneeskunde Gorinchem J. Noorduyn 1924
34327: LINTELO DE GEER, BARTHOLDUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Disputatio historico juridica qua novella CXVIII ex jure pristino explicatur [...] Utrecht Kemink en Zoon 1841
33655: LINTELO DE GEER, BARTHOLDUS JACOBUS - Fatorum academiae Rheno-traiectinae narratio [...]
1613: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe. Haarlem 1934. Geb., geïll., 588 p., mooi ex.
66525: LION, IZAAK JACOB (1821-1873). - Wespen op het gebied van Staatkunde, Wetenschap en Kunst, Tiel, H.C.A. Campagne 1858, 376 pp. Aflevering 1-10 (alles wat verscheen).
60935: LION, J.M.; VAN DER DOES DE WILLEBOIS - Coat-of-arms of the Van der Does de Willebois family and their motto: Non Deficiam.
32428: LIPOLD, JOHANN CHRISTOPH - Tractatus juridicus: De condictione indebiti [...] Berlin Rupert Völckers 1666
33433: LIS, GUALTERUS VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio medica inauguralis, de aloë [...] Utrecht Joannes Broedelet 1745
22729: LISMAN - Ontwerptekening voor oorkonde voor Mr. J.Ae.A. Lisman, dd. 1922, voor zijn penningmeesterschap voor Christelijke Scholen te Den Haag, 1897-1922.
38416: LISTAL, ALFRED - Wat Lisette droomde, verteld en getekend door Alfred Listal. 2e druk, Alkmaar, gebr. Kluitman, 1918.
43161: LITHGOW [LITHGOUW], WILLIAM - Willem Lithgouws 19 jaarige lant-reyse uyt Schotlant naer de vermaerde koninckrijcken Europa, Asia en Africa, voltrocken in drie dier-gekochte voyagien. Amsterdam, J. Benjamin, 1652. [Colophon: J.J. Bouman, 1652].
66890: LITTOOIJ A. - Het Leger des Heils, Middelburg, F.P. d'Huij 1889, 36 pp.
66489: LITZAU, J.G. - De dood van Albrecht Beiling : of Trouw aan het gegeven woord, en huwelijksliefde : rederijkers-zinnespel door J.G. Litzau (gedrukt voor rekening van den schrijver), Rotterdam Mensing & Van Westreenen 1846, First edition, 30 pp. TOGETHER with Drie tafereelen uit de Belgering en het ontzet der Stad Leiden in 1574, Rotterdam Mensing & Van Westreenen 1846, 48 pp AND Het omgestorte Zoutvat. Rederijkers-zinnespel door J.G> Litzau, Rotteram 1847, 34 pp.
30577: LÖB, KURT - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels. Utrecht 1968, 110 pag., geïll.
34615: LOCHES, J. G. DE, UIT ROTTERDAM - XXII. theses juridicae. 1790
23845: LOCHNER, G.W.C. - Solennia anniversaria in Gymnasio regio Norimbergensi, Neurenberg 1841, 10 + 24 pag., orig. papieren omslag.
60965: LOCHOM, MICHIEL VAN (1601-1647) - The Annunciation
25037: LOCKE, JOHN - De intellectu humano (...) editio quarta, London, A. and J. Churchill, 1701.
34119: LOCKHORST VAN VRYENHOEVEN, DIDERICUS VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1820
8862: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 15e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1769.
8860: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 13e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1752.
22345: LODEWIJK NAPOLEON, GORINCHEM, VAN MAAREN - Verklaring van Venia Aetatis (meerderjarigheid) voor Hendrik van Maaren Hendriksz, geboren en wonende te Gorinchem, bijna 22 jaar oud, getekend ‘t Loo 23 hooimaand 1809 door Lodewijk Napoleon. Met de originele handtekeningen van “Lodewijk” en Alex. van Hugenpoth tot Aerdt. Groot blad perkament, deels gedrukt, zegel verloren.
7783: LODGE, E. - The peerage of the British Empire [....] to which is added the Baronetage, 15th edition.
23435: LODGE, EDMUND - The peerage of the British empire, to which is added the Baronetage, 26e ed., Londen 1857, hardcover.
32012: LOEFF, CORNELIUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio exegetico-theologica de Jesu Christo, divinam suam legationem vindicante [...] Utrecht Kemink en Zoon 1858
36501: LOEFF, GERRIT MICHIEL CORNELIS, UIT ZWOLLE - De Nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt Utrecht Kemink 1864
20113: LOENEN, JACQUES VAN - De Haarlemse brouwindustrie voor 1600, Amsterdam 1950, 159 pag., geïll.
34247: LOENEN, JANUS EVERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Disquisitio historico-juridica inauguralis de testium fide in inquisitione praevia criminali jurejurando firmanda [...] Utrecht C. Bielevelt 1846
36027: LOENEN, DIRK, UIT LOOSDRECHT - Het conservatief-aristocratisch karakter van Plato's staatsphilosophie Leiden Van Doesburgh 1923
47070: LOGEROT (RED.), - Indicateur instantane. Plan de Paris, Systeme Acklin, brevete S.G.D.G. Paris, Logerot [ca.1850?].
47050: LOGEROT, - Paris et ses environs, dans un rayon de dix kilometres, Paris, Logerot, [1865].
66111: LOHMAN, WILLEM CAREL. - Opmerkingen over de leggers der wegen door W.C. Lohman, Groningen gebroeders Hoitsema, 1886, 104 pp.
32598: LOHMAN, SCATO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de arbitrio judicis generatim, maxime secundum jus nostrum poenale hodiernum [...] Groningen P.S. Barghoorn 1834
31878: LOHMAN JANSSONIUS, JOHAN, UIT USQUERT - Dissertatio juridica inauguralis de origine bonorum possessionis [...] Groningen P. van Wicheren, Hz. 1859
30957: LOHR, R. EN J.P. VAN DOOREN - Protokolle der Niederlandisch-Reformierten Gemeinde in Köln von 1651-1803 I ( 1651-1677 ) und II ( 1677-1803 ). Köln 1971, 358 + 445 pag. [ Inventare Nichtstaatlicher archive 12 + 13 ], geb.
44013: LOHR, J.A.C.; - Nuttig en aangenaam onderhoud toegewijd aan vlijtige kinderen. Naar het hoogduitsch van J.A.C. Lohr, Haarlem, Bohn [ca. 1832], 4+191+(1) pag. Origineel bedrukt karton omslag, geïllustreerd met 4 gravures van D. Veelwaard naar J. van Meurs.
62041: LOKHORST, JAN VAN (1837-AFTER 1890). - The Wittevrouwenpoort Utrecht The Netherlands, seen from the city, on foot a few passers-by on the sidewalk.
27953: LOMAN, J.C. E.A. (?) - Overzigt wegens de handelingen der evangeliesche Lutherse Synode 1819-1843, Amsterdam, Ellerman, 1844, 6 + 303 pag., orig. karton.
15523: LOMBARD DE LANGRES, [VINCENT] - Mémoires anecdotiques pour servir à l’histoire de la Révolution Française. 2 delen. Parijs: Ladvocat, 1823.
53595: LOMBROSO, CESARE - Le crime, causes et remèdes. Avec un appendice sur les progres de l'anthropologie criminelle pendant les annees 1895-1898. Parijs, 1899.
33619: LONCQ, GOZEWINUS JANUS - Oratio de patria medicina, cum servandis, tum etiam tuendis, nec minus amplificandis universitatibus publici commodi causa et vindicanda et vero perficienda [...] [z.p.] [z.n.] 1863
34825: LONCQ, GOZEWINI JANI, UIT ROTTERDAM - Commentatio qua respondetur ad quaestionem ab ordine medicorum in academia Groninganae 1831
66532: [LONDON] ST. PAUL IN LONDON - Optica print/Opticaprent: [London] St. Paul in London, ca 1750-1800, 1 p.
42282: LONG, I. LE / J.B. SCHUPP - Konst om geldt te winnen, als meede J.B. Schuppius konst om ryk te werden. By deeze geldtgebrekkelyke tyden seer nut en dienstig. Het eerste beschreven en 't laaste uyt het Hoogduytsch vertaalt door I. le Long. Amsterdam, A. v. Damme en J. Ratelband, 1717.
52534: EPICTETUS / G. LONG - The discourses of Epictetus transated by George Long. 2 volumes, London, Bell, 1902.
54728: LONIUS A.F., C. [= J.W. CLAUS VAN LAAR] - Den bedrieger bedroogen of den gevangen smous. Zynde een verhaal (...) raakende het leeven en bedryf van een beruchten ryken gevangen smous (...) boertende beschreeven in zes t'samenspraaken. 3e druk, Amsterdam, P. Aldewerelt, 1737.
22395: LOOIJEN, DE JONG - Brief van Cornelis Looijen aan A. de Jong Gzn, dd. ‘s Gravenhage 1831, betreffende een artikel voor het “Jaarboekje”, manuscript, 4°, 1 p.
47325: LOOMAN, T.M. / MISS. TUCKER, - Abbeo Koeta, of de dageraad tusschen de keerkringen. Eene schets van het ontstaan en den vooruitgang der zending in Yorriba. Uit het Engels door T.M. Looman, Amsterdam, Hoveker 1860, gebonden in linnenband (boekblok los).
54112: LOON JZ , J. VAN - Frieslands slikgeldmiljoenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J. van Loon Jz., lid Ged. Staten van Friesland [...] aan D. van Konijnenburg, controleur van de directe belastingen [...]. Leeuwarden, Eekhoff, 1892.
31405: LOON, GERARD VAN - Historisch bewys dat het graafschap van Holland... altijd een leen des Duytschen Ryks geweest is, P.v.d.Eyk , Leiden 1748, ca. 750 pag., geb. in half leer. Mooi exemplaar.
38991: LOON, GERARD VAN - Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten, midsgaders van de kermissen in Holland, Leiden v.d. Eyck, 1743, ( 20 ) + 96 pag., gebonden in half leer.
32510: LOON, JAN WILLEM VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio iuridica inauguralis, de reservatione mentali [...] Groningen Petrus Doekema 1788
55487: LOON, SOPHIA VAN [= W.N. PEIJPERS] - Misdaad en boete. Verhalen uit de lijfstraffelijke regtspleging. Amsterdam, Allart en v.d. Made, 1857.
53599: LOON, A.J. VAN [= M.J. LELYVELT] - Nieuwe tooneelen uit het strafregt. Eerste [en tweede] verzameling. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1842.
42824: LOON, GERARD VAN - Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten, midsgaders van de kermissen in Holland. Leiden, v.d. Eyck, 1743.
1623: LOON, GERARD VAN - Beschrijving der aloude regeeringwijze van Holland. 5 dln. Leiden 1744-1750. Geb. (in halfleer), 284, 306, 348, 400, 713 p.
1625: LOON, JOZEF VAN - Bijdrage tot de morfeemgeschiedenis en -geografie der Nederlandse toenamen. (Diss.) Handzame 1981. Geb., 553 p.
23923: LOOS-HAAXMAN, J. DE - De landsverzameling schilderijen in Batavia, alleen deel 2, Leiden 1941, 128 pag., geïll., geb.
4981: LOOS, T. V.D. - Stamboom van het Rotterdamse geslacht De Vrijer. Rotterdam 1953, 86 p., gestencild.
46941: LOOS, J.C. V.D., - Geschiedenis van het Seminarie Warmond tot 1853, Deel 48 van de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, 1932, 622 pag., geïll.
42276: LOOSJES, A. EN P. LOOSJES AZ. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen. Haarlem, 1794.
8877: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het Hout of Boschgedachten in zes bespiegelingen. Haarlem, A. Loosjes Pzn., 1793.
8878: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Huig de Groot en Maria van Reigersbergen. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1794.
8886: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Historie van mejufvrouw Susanna Bronkhorst. 2e druk. Haarlem, Wed. Adriaan Loosjes Pz., 1828. [6 delen]
8888: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1808.
53601: LOOSJES, C., - Bijdrage tot de studie van de criminaliteit der vrouw. Haarlem, Erven Loosjes, 1894. Dissertatie Un. van Amsterdam.
42212: LOOSJES, A. EN P. LOOSJES AZN - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen. Haarlem, Bohn en Loosjes, 1794.
8913: LOOSJES, VINCENT - Nieuwe zedekundige uitspanningen. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1824.
8893: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
8894: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855 [3 delen]
8902: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Hillegonda Buisman, eene Hollandsche familie-geschiedenis uit de zeventiende eeuw. 2e druk. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1825. [4 volumes]
8903: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Robbert Hellemans. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit het laatst gedeelte der zeventiende eeuw. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1815. [4 delen]
15525: LOOSJES PZN., A. - Het Hout of boschgedachten in zes bespiegelingen. Haarlem: [A. Loosjes Pzn.], 1793.
15529: LOOSJES PZN., A. - Katwijks zomertogtje. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1805.
8914: LOOTS, CORNELIS - Dichtstuk ter gelegenheid van het tweede eeuwgetijde der beurs van Amsterdam. Amsterdam, Jacobus Ruys, 1813.
8916: LOOTS, CORNELIS - De mensch, in drie zangen. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1819.
8918: LOOTS, CORNELIS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Armoede en grootheid. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
8920: LOOTS, CORNELIS (VERT.); GOTTLIEB STEPHAN (STEPHANIE) DE JONGE - Het roode kapje, zangspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1796.
8919: LOOTS, CORNELIS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Armoede en grootheid. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Abraham Mars 1822, 109 [4] pp.
20119: LOOTSMA, S. - Historische studiën over de Zaanstreek. Tweede bundel, Koog a.d. Zaan 1950, 255 pag., geb., geïll.
23195: LOOY, JACOB VAN - Getekende kwartierstaat van Jacobus van Looy (1855-1930), schilder en schrijver te Haarlem. Groot blad met kalligrafie en tekening van boom in kleur, 40x50 cm.
30661: LOOY, J. VAN - Reizen, extracten van 6 artikelen in Elsevier's geïllustreerd maandschrift jrg. 1906, geïll.
23191: LOOZE, DE; KALLIGRAFIE - Blad kalligrafie, geschreven in 1661 door Samuel de Looze. 8 regels tekst met versieringen, folio oblong.
22883: LOPPERSUM, URSEM, LOMMERT - Poesie album van Aafke Lommert, 1892-1897 te Loppersum, ca. 40 bijdragen.
35847: LORCH, , 523, CAREL HENDRIK, UIT SAMARANG - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1874
37659: LORD, R.T. - Handbuch für Musterzeichner der textielindustrie, bearbeited von F. Lieb, Wien 1900, 238 pag., hardback, ill. [ Library stamps ]
34517: LORENTZ, THEODOOR, UIT SOEMBERKETEMPA - Eenige opmerkingen over art. 84 gemeentewet Leiden Somerwil 1887
1629: LORENZ, OTTOKAR - Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie. Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschichtlichen, sociologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung. Berlijn 1898. Geb., geïll., 490 p.
37557: LORM, J.R. DE - Amsterdams goud en zilver, Zwolle 1999, 560 pag., geb., geïll., met stofomslag.
32648: LOS, JANUS, UIT NIEUW-BEYERLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de oppositione tertii [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
35389: LOSECAAT VERMEER, F.H. EN J.E. BODDAERT - Boekje Promotiepartij van Mr F.H. Losecaat Vermeer en Mr J.E. Boddaert Utrecht Anth. Grolman 1885.
8922: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd; inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. 4e druk. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Van Vliet en Van der Hey, 1822. [3 delen]
56125: LOSSIUS, K.F., - Tafereelen uit het daaglijksche leven, benevens eenige spreekwoorden als tooneelstukjes voor de jeugd bewerkt, door den schrijver van Gumal en Lina, Amsterdam, v. Vliet, 1802.
36935: LOSTALOT, A. DE - Les arts du bois. Dessins et modeles, album comprenant 175 gravures, 3e ed. Paris, Rouam, [ 1891 ? ], 144 pag., geïll., geb. in rood linnen
22989: LOTERIJ, 'S LANDS WEERBAARHEID - Lot ad ƒ 2,50 in de loterij t.b.v. de Vereeniging tot Bevordering van 's Lands Weerbaarheid, d.d. 1871, gedrukt, 8°, 2 p.
33567: LOTH, LAMBERTUS GHISLENIUS, UIT MARCHIO-PONTANUS - Collatio titulorum de tutelis, jure gallico et jure belgico recentiori; dissertatio inauguralis juridica [...] Leuven G. Cuelens 1825
55679: LOTHARIUS, CHRISTIANUS EGIDIUS - Dit merkwaardig geschrift is door den drost Aluwe, gewezene generaal in Italien van daar tot Oostvriesland (zynde zyn vader land) overgebragt. Voorzeggingen. Alom by de meeste boekverkoopers te bekoomen. Z. pl., z. j. [waarschijnlijk 17e eeuws].
35075: LOTSIJ, JOHANNES SERVATIUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis continens quaedam de nullitatibus Dordrecht Blusse en Van Braam 1832
37337: LOTSY, K.J.J. ( RED.) - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 20- jarig bestaan der algemene Nederlandsche Voetbal vereeniging De Zwaluwen, z.pl. 1927, 147 pag., geb., geïll.
65898: LOTTER, TOBIAS CONRAD (1717-1777) AFTER SEUTTER, ALBRECHT (1722-1762) - [Handcolored engraving/Handgkleurde gravure] Flandria maximus et pulcherrimus Europae Comitat.../Vlaanderen met Brugge en Gent.
1633: LOUDA, JIRI - European civic coats of arms. Londen 1966. Geb., geïll., 265 p.
34431: LOUDON, JAMES, UIT BATAVIA - Aanteekeningen op artikel 22 van het Wetboek van Koophandel Leiden Somerwil 1880
60857: PHILIPPUS LOUIJSSEN - Ik wensch VE: bij desen mijn Vader en Moeder... [New Year's card]
42484: LOUIS XVIII, ROI DE FRANCE - Relation d'un voyage a Bruxelles et a Coblentz (1791). Paris, Delongchamps, 1823.
42258: LOUISE B.B. [= LOUISE DE NEVE] - De jeugd onzer koningin. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1891.
31305: LOUTER AZ., L. - Wereldwijde Louter genealogie. Deel II: Eerste Noord- Hollandtak, z.pl., 2001, 286 pag., geb., geïll.
36505: LOUTER, J. DE - Staat en maatschappij Utrecht Van Druten
55894: LOUVEL, REN. - Traite de chastete. Annexes aux mysteres du confessionnal. Le livre secret des pretres (...). Z. pl., Satanas, [ca. 1880].
56981: LOUW, O., E.A.; - Wouda uit Krommeniedijk, Schoorl 2003, 392 pag., geb., geïll.
14559: LOUW, R.G. EN J.C. VAN BLAADEREN - Genealogie van de geslachten van Bla(a)deren.
50603: LOUWERSE, P., - Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften van P. Louwerse, Zutphen, Schillemans [1883], (28) pag., geïll. met houtgravures.
50675: LOUWERSE, P. (RED.), - De kinderwereld. Geillustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes, 7e jaargang, 4 deeltjes in 1 band, Zutphen, Schillemans, 1900, geïll.
60769: LOUYS, JACOB (1620-CA. 1673) AFTER BOTH, ANDRIES (1611/12-1642) - The chestnut merchant
52620: LUBACH, D. E.A., - Natuurlijke historie van Nederland. Complete set, containing: [1] D. Lubach, De bewoners van Nederland (Haarlem, A.C. Kruseman, 1863); [2] W.C.H. Staring, De bodem van Nederland. 2 vols. (Haarlem, A.C. Kruseman, 1856); [3] C.A.J.A. Oudemans, De flora van Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. 3 vols. and atlas volume (Haarlem, A.C. Kruseman, 1859); [4]F.W.C. Krecke, Het klimaat van Nederland. 2 vols. (Haarlem, A.C. Kruseman, 1861); [5] H. Schlegel, De dieren van Nederland. Gewervelde
56519: LUBACH, D., - Eerste grondbeginselen der natuurkunde van den mensch, Gouda 1855.
34695: LUBBERS, THEODORUS - Oratio inauguralis de theologo ad Christi perfectissimi doctoris exemplar formato Groningen Spandaw 1777
30269: LÜBKE, W.; - Denkmaler der Kunst. Zur Uebersicht des Entwicklungsganges der bildenden Kunste, Volksaugabe, Stuttgart 1864, oblong, 56 pag. + 56 Tafeln, halbleder.
53608: LUBLINK WEDDIK, J. - Iets over zamenloop van misdrijven. Utrecht 1864 [dissertatie].
8927: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Gedachten en beelden. 3e druk. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1833.
8932: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Asters. Poëzij. Amsterdam, J.H. Scheltema, 1861.
1635: LUCAS, HENRY S. - Dutch immigrant memoirs and related writings. 2 dln. Assen 1955. Geïll., 514+480 p.
31954: LUCASSEN, EDUARD JOHAN FREDERIK, UIT VOORBURG - Stellingen [...] Leiden E.J. Brill 1866
65359: LUCIUS, CHRIST. BENEDICTUS, UIT SORA-LUSATUS; PRAESES: WERNHER, HEINRICH LUDWIG - De evidentia ac certitudine demonstrationum moralium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1707
27025: LUCKENBILL, L - Die Einwohner der ehemaligen Grafschaft Saarbrücken vor 1700, Saarbrücken 1969, 257 pag., geïll., geb.
55530: LUDEMAN JR. - De astroloog. Volledigste handboek om uit kaarten iemands toekomst te voorspellen (...) een beknopte verklaring van het handkijken. Voorts een uitgebreide alphabetische lijst voor het uitleggen van droomen. Rotterdam, gebr. Poot, [ca. 1900?].
21181: LUDEN, E. - Het Gooi en de erfgooiers, Hilversum 1931, 83 pag., geïll.
55830: [VULSON DE LA COLOMBIERE, MARK]; J.W. LUDER - Vermaaklyke oraculen of kortswillige voorzeggingen. Uit de Fransche in onze Nederduitsche taale overgezet door J.W. Luder, advoc. Deze laatste druk is van nieuws overzien en van veele drukfouten en misslagen verbetert. Amsterdam, S. en W. Koene 1806.
34731: LUFNEU, JUSTUS , UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jure sexus Leiden Luchtmans 1759
23359: LUGER, JOHAN - De Kof gaat voor de baet uit. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Halbertsma-fabrieken voor houtbewerking te Grouw, Grouw 1941, 62 pag., geïll.
32518: LUGT, JOANNES HERMAN, UIT NOORDEIND VAN GRAFT - De oprichting van waterschappen. Academisch proefschrift [...] Winterswijk G. Hartog 1892
34527: LULOFFS, JOHANNES, UIT ZUTPHEN - Disputatio philosophica de causis propter quas zona torrida est habitabilis Utrecht A. van Megen 1729
35099: LULOFS, BARTHOLDI HENRICI - Oratio de eloquentiae exterioris 1839
36457: LULOFS, JOANNIS - Oratio funebris in obitum ...Joannis van den Honert T.H. filii Leiden Luchtmans 1758
22777: LULS - Genealogisch overzicht familie Luls-Lulls, manuscript, 1 blad plano, 1 p folio, 18e eeuws.
65289: LÜNCKER, CONRAD - Christliche Trauer Leich-Ehre-Gedächtnüs- und Trost-Predigt, bey [...] Leich-Procession des [...] Johann Philipsen von Buseck genant Münch des ältern [...] Giessen Friedrich Karger 1666
59727: LUNDH, TEODOR (1812-1896) [?] AFTER POTTER, PAULUS (1625-1654) - The Plough Horses
35123: LUNSINGH KYMMELL, I. , UIT MEPPEL - Commentatio qua respondetur ad quaestionem a a nobilissimo ordine medico academiae Groninganae 1837
36537: LUNSINGH SCHEURLEER, C.W. - Het belang van de terracottafiguren voor de Grieksche archeologie Rotterdam Nijgh 1933
50996: LUST, STEVEN VAN DER - De herstelde hongers-dwang of Haarlems lang en strenge beleegeringe (...) treur-spel (...) gespeelt tot Haarlem op den 29-6-1660. Haarlem, v. Kessel, 1706.
15549: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P.J. Lutgers. z.p., 1837-1844.
42930: LUTHER, MARTIN - Dat nye testament Jhesu Christi, na dem Grekeschen recht gruntlick vordudescht, und upt nye uth der bybelen thogerichtet. Rostock, Ludowich Dyetz, 1548 [colophon 1553].
4087: LUTHER - Friedrich Sigemund Keil, Historische Nachricht von dem Geschlecht und Nachkommen D. Martin Luthers, nebst einigen anderen Anmerkungen. Leipzig 1751, 4º: 30 p., geb.
8937: LUTKEMAN, JACOB (VERT.); JOHANN FRIEDRICH KRAUSENECK - Zama, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Izaak Duim, 1777.
24704: LUTMA, JANUS - [Portrait Print] ‘Joannes Lutma Aurifecx’. Etching by Janus Lutma jr. with a portrait of the goldsmith Lutma sr. with a tool and a pair of glasses in his hands, dated 1656.
26227: LUTTENBERG, G - Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland, 2e druk, Zwolle 1841, 173 pag., geb. Lichte waterschade.
23303: LUTTERVELT, R. VAN - De Turkse schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743, Istanbul 1958, 50 pag. + 39 platen.
32926: LUTTERVELT, REMMET VAN, UIT HAARLEM - De buitenplaatsen aan de Vecht. Proefschrift [...] De Bilt B. Cuperus Az. 1943
56607: LUTZE, ARTHUR; - Die Schutzpocken-Impfung vollig unnutz und verderben bringend (...). Eind Mahnruf, 5e Abdruck, Cothen 1858. Ingenaaid, 40 pag.
32976: LUYBEN, ALOYSIUS FRANCISCUS XAVERIUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen politicum inaugurale de ordinum provincialium secundum legem imperii jure provinciam gubernandi [...] 's Hertogenbosch J.F. Demelinne 1841
55824: LUYKEN, JAN (1649-1712) - Het ombrengen van Cornelis en Johan de With. In 's Gravenhage, anno 1672 / the killing of the de Witt brothers in 1672
66061: LUYKEN, JAN (1649-1712) - [Original etching/ets] 'Het belegh der stadt Antwerpen'; Siege of Antwerp, 1584-1585.
63882: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Tinnegieter/The Tin-Founder.
63884: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Veen- of Turfboer, 1720.
63886: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Verwer/The Dyer.
63910: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Zwaardveeger/The Armourer.
66266: LUYKEN, JAN (1649-1712) - [Original etching/ets] 'Ligtigheden tot de Krooning van Willem de derde, en Maria de tweede'; Coronation procession William III and Mary II, 1689.
59621: LUYKEN, JAN (1649-1712) - [Original etching and engraving/ets en gravure] ´t Veroveren van Den Briel, op den eersten april des jaars 1572.
63783: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Hovenier/The Gardener.
55671: LUYKEN, JAN - Een waardige boode, dus verscheenen aan eene weduwe in 't jaar 1672. Amsterdam, J. Hartig, 1747.
66348: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - [Antique print/originele prent] De Papiermaaker/The Paper maker.
66349: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Boekebinder/The Book binder.
66350: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Plaatsnijder/The Engraver.
63779: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Heerscher/The Ruler.
63892: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Weever/The Weaver.
64472: LUYKEN, JAN (1649-1712) - The finding of a mummy in a pyramid. (Het vinden van een mummie in een piramide).
63787: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Kaarsemaaker/The Candle-maker.
63839: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Pruikemaaker/The Wig-Maker.
63766: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Geelgieter/The Bronze Founder.
63877: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Tapytwerker/The Carpet Worker.
63879: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Tichelaar/The Brick-Maker.
PR120090: JAN LUYKEN (1649-1712) - Print. J. Luyken, Hoey door Heraugiere met krygslift ingenomen en weer verlooren in den jaere MDXCV.
63763: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Garentwynder/The Wire Drawer.
63863: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Spiegelmaaker/The Mirror-Maker.
63802: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique pint/originele prent: De Lantaarnmaaker/The Lantern Maker.
63804: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Lantaarnmaaker/The Lantern Maker.
63774: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Grutter/The Corn-chandler.
637451: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Boekbinder/The Bookbinder, 1720.
66264: LUYKEN, JAN (1649-1712) - [Original etching/ets] 'De Krooning van haare Majesteyten Willem de III. en Maria de II. tot Koning en Koninginne van groot Brittanie'; Coronation of William III and Mary II, 1689.
61787: LUYKEN, JAN (1649-1712) - D.r Petrus Langenduits AANTEKENINGEN over het geheele NIEUWE TESTAMENT.'
63768: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Glazemaaker/The Glazier.
63872: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Stoelemaaker/The Chair-Maker.
63874: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Suikerbakker/The Confectioner.
66004: LUYKEN, JAN (1649-1712) - [Original etching/ets] 'Het Ombrengen van Cornelis en Iohan de With. In S'gravenhage, Anno 1672'; death of Cornelis and Johan de Witt, 1672.
63797: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Koperslaager/The Copper Smith.
66036: LUYKEN, JAN (1649-1712) - [Original etching/ets] 'Oproer tot Lions, in't Jaar 1621'; revolt in Lyon, 1621.
65230: LUYKEN, JAN (1649-1712) - De onwaardige wereld - 22 plates.
55747: LUYKEN, JAN - Prent: 'De onderkoning van Ierland onthoofd te Londen 1641', gravure [door J. Luyken], met deze tekst in handschrift.
55749: LUYKEN, JAN - Prent: 'Onthoofding van Johanna Gray binnen Londen, 1554', gravure door Jan Luyken, met deze tekst in handschrift.
55797: LUYKEN, JAN - Prent: 'De beeldenstormery in den jaare 1568 in Vlaenderen en Braband, begonnen en in wynig tyds door gans Nederland verspreit', gravure door Jan Luyken.
PR120044: JAN LUYKEN (1649-1712) - Print. J. Luyken, Beleg van Steenwijk / The siege of Steenwijk (1730).
63841: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Roeremaaker/The Gunsmith.
63843: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Rooster/The Roaster.
63845: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Scheepstimmerman/The Ship's Carpenter.
63847: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Schilder/The Painter.
55811: LUYKEN, JAN - Prent: 'Het omkoomen van Jan graef van Gauria en zijn broeder Alexander, die Jacob den VI, Koningh van Schotland pooghden te vermoorden, geschiedt op den 5/15 Augustus in 't Jaar 1600', gravure door Jan Luyken.
63749: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Borduurder/The Embroiderer.
63785: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Jaager/The Hunter.
63849: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Schoolmeester/The Schoolmaster.
63895: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent De Wolbereider/The Wool-Dresser.
63898: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Wolbereider/The Wool-Dresser.
63901: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Zadelmaaker/The Saddler.
66229: LUYKEN, JAN (1649-1712) - [Frontispiece] 't Leeven van SIXTUS de vijfde Paus van Rome.
63771: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Goudslaager/The Gold Beater.
63867: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Steenhouwer/The Stone-Mason.
63870: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Steenzaager/The Stone-Sawyer.
63800: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent De Krygsman/The Warrior.
63760: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Garentwynder/The Wire Drawer.
66158: LUYKEN, JAN (1649-1712) - 'D'opper krygs Bouwmeester van den Hertog van Alva, Don Pedro Pacieco ... in den Jaare 1572. tot Vlissingen opgehangen'; Pacieco hanged in Flushing, 1572
66137: LUYKEN, JAN (1649-1712) - 'Don Pedro Pacieco opper krygs bouwmeester des H. van Alva ... Opgehangen tot Vlissingen in den Jaare 1572'; Pacieco hanged in Flushing, 1572
8940: LUYKEN, JAN; ADRIAAN SPINNIKER - Zedelyke en stichtelyke gezangen, en Den lof en oordeel van de werken der barmhertigheid. Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1709. [Gebonden met:] De werken en vergelding der barmhertigheid en ombarmhertigheid. Amsterdam, Wed. P. Arentz en K. van der Sys, 1711.
63851: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Schuiermaker/The Brush-Binder.
63853: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Smit/The Smith.
63855: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Speldemaaker/The Pin-Maker.
63904: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Zeepsieder/The Soap Maker.
63906: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Zeevemaaker/The Siever.
63757: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Droogscheerder/The Cloth-shearer.
63817: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Loodgieter/The Plumber.
63819: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Lyndraajer/The Roper.
63821: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Mandemaaker/The Basket Maker.
63823: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Metselaar/The Bricklayer.
63825: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Naaldemaaker/The Needler.
63792: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Kleermaaker/The Tailor.
63815: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Leeraar/The Teacher.
63794: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Koopman/The Merchant.
63743: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Bleeker/The Bleacher.
63747: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Boommaaker/The Pole Maker.
63913: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Zyreeder/The Spinner.
63741: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Blaasbalkmaaker/The Bellows Maker.
63738: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Bezemmaaker/The Broom Maker.
63736: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Bergwerker/The Minor.
63734: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Beeldhouwer/The Sculptor.
63731: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/prent: De Beeldhouwer/The Sculptor.
63729: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - De Astrologist/The Astrologer.
63726: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Frontispiece 'Spiegel van 't Menschelyk Bedryf'.
PR120089: JAN LUYKEN (1649-1712) - Print. J. Luyken, Het ontset van Kameryk door den Hartogh van Anjou in den Jaaren MDLXXXI.
63790: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Kammemaaker/The Comb Maker.
63827: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Olislaager/The Oil-Maker.
63829: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Pakker/The Packer.
63831: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Papiermaaker/The Paperer.
63833: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Plaatdrukker/The Copperplate Printer.
63835: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Plaatsnyder/The Engraver.
63837: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - Antique print/originele prent: De Pompemaaker/The Pump-Maker.
35197: LUZAC, L.C. - Opinion pour la Province de Hollande, emise dans la seance en comite general le 28 Septembre 1830 sur les deux questions proposees aux Etats Generaux par le Message Royal du 13 Septembre 1830. Leiden J.G. la Lau 1830
8946: LUZAC, ELIE; JACQUES ACCARIAS DE SÉRIONNE - Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen Staat; de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval strekken; mitsgaders de middelen, welke dezelven wederom zouden kunnen opbeuren, en tot hunnen voorigen bloei brengen. Leiden, M. Cyfveer, 1801, tweede uitgave, [4 delen]
34165: LUZAC, CORNELIUS GERBRANDUS, UIT LEIDEN - Quaestiones iuridicae inauguralis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1846
54879: LYBREGHTS, ARENT - Redenerend vertoog over 't notaris ampt, behelzende eene duidelyke en nette verklaring van deszelfs gronden omtrent veelerleye gevallen in de practyk, alles volgens placaten en costumen dezer landen, 2 parts, second edition, Amsterdam, Ratelband 1736.
33623: LYCKLAMA A NYEHOLT, AUGUSTINUS GEORGIUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de contractu locationis conductionis secundum juris romani et juris hodierni principia [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1815
53613: LYCKLAMA A NIJEHOLT, MARCUS - Benedictorum libri IV, adversus maledicta et errores circa actiones. Leiden, Elsevier, 1617.
6691: LYCKLAMA À NIJEHOLT, A. - Beschrijving van het Boshuizen-Gasthuis te Leeuwarden en genealogische afstamming der Collatoren en Colatrices.
6393: LYCKLAMA À NIJEHOLT, JHR. A. - Beschrijving van het Boshuisen-Gasthuis te Leeuwarden en Genealogische afstamming der collatoren en collatrices. [Leeuwarden] 1897. Geb., 19 p.
65224: LYDIUS, MARTINUS. - Pamphlet. Oratie of grondige verclaringhe over den 124. Psalm/Martini Lydii, eertijts professoors tot Franeker (...), Tot Enchuysen Willem Wiggersz. Blaeu, 9 pp.
27437: LYNA, F.; - Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Royale de Belgique, tome 12: heraldique-genealogie, Brussel 1936, 515 pag. Herdruk 1974.
34947: LYNDEN, ROBERT MELVIL VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen Utrecht Kemink 1868
66879: VAN LYNDEN VAN BLITTERSWYK, BARON, WILLEM CAREL HENDRIK. - Verhandelinge over de Godin Nehalennia, [S.N., S.L.] 1796, 31 pp.
32638: LYNDEN, FRANCISCUS GODARDUS VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens interpretationem jurisprudentiae tullianae in topicis expositae [...] Leiden Haak en comp. 1805
34167: LYNDEN, GUILIELMUS VAN, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale de praestando damno et interesse ex mora debitoris [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
33569: LYNSLAGER, SALOMON, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de prohibitis malis sacrificiis [...] Leiden Balduinus van der Aa 1741
32476: LYON, BARNET, UIT SURINAME - Disputatio historico-juridica inauguralis, ad locum Hugonis Grotii [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
56373: LYONNOIS, ABBE J.J. BOUVIER, - Traite de la mythologie, orne de 145 gravures, a l'usage des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, 5e ed., Mannheim 1804.
65500: MAANDELYKSE NAAM-LYST, VAN ALLE DE OVERLEDENE MENSCHEN - Maandelykse naam-lyst, van alle de overledene menschen, zo onder als booven de twaalf-jaaren, met de daagen, woonplaatsen, en waar dezelve zyn begraaven; benevens die, der perzoonen welke zig, zo in de gereformeerde kerk, als op het stadhuis, binnen de stad Haarlem, en vrydom van dien, in den huwelykenstaat hebben laaten bevestigen; als meede het getal der geboorne kinderen; waar agter gevoegd is een lyst, van alle de huysen, obligatien en andere vaste goederen, welke binnen Haarlem in publiecqu
47379: MAANEN, F.J. VAN, E.A.; - Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage. Nieuwe uitgaaf. Eerste deel. 's-Gravenhage 1880, 347 + (2) pag. Los.
34619: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae. 1790
34621: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - II. theses juridicae. 1791
34623: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - I. theses juridicae. 1792
8953: MAARSEVEEN, GERRIT VAN - De speelbal van bedrog en belangzucht, of De lotgevallen van Samuel tot den Struik. Dordrecht, F. Boekee, 1829.
22851: MAAS, GERRITSEN - Huwelijksaankondiging J.W. Maas Wz en Lucie C. Gerritsen, Utrecht 10 april 19.., gedrukt, 1 p.
34085: MAAS, ADRIANUS JANUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de conditionibus, maxime illis quae obligationem ex contractu suspendunt [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
21235: MAAS, J.H. EN A. - De geschiedenis van Naarden. Naarden ( 1950 ), 174 pag., geb., geïll.
15555: MAASKAMP, EVERT - Déscription succinte du Royaume de Hollande [...]. Amsterdam: E. Maaskamp, [1809].
54967: MAASSEN, MAURITIUS E.A. - Apologie of verantwoordiging des kerkenraads der Evangelische Luthersche Gemeente in 's-Gravenhage, tendeerende tot wederlegginge der grieven, dewelke de emeritus predikant Mauritius Maassen tegen den voornoemden kerkenraad bij de drie (...) kerkenraaden der Steeden Haerlem, Leyden en Amsterdam heeft ingebraght. Naar 't origineel 'dat op de naam van Jan Dirker in 's-Gravenhage gedrukt is'. z. pl., Anthoni de groot (colophon),1739.
22551: MAASTRICHT, OOGMEESTER M. HILMER - Reclamepamfletje van de gebreveteerde oogen-meester M. Hilmer, die zijn komst te Maastricht meldt (in logement de Haaze-wind in de Bosstraat). 8° oblong, 1 p, gedrukt, met sierrandje. Waarschijnlijk 18e-eeuws.
22547: MAASTRICHT, MEDISCH OPERATEUR J.L. FUCKS - Reclamepamflet van de konstigen hoogduytschen operateur Joannes Ludovicus Fucks, die zijn komst te Maastricht meldt (in Keysershof in de Bosstraat), 4°, 2 p, gedrukt, ondertekend met een zegel in houtsnede met zijn naam en wapen met vis. Waarschijnlijk 17e of vroeg 18e eeuw.
ZZ90022: NEDERLANDSCHE BELL-TELEPHOON MAATSCHAPPIJ - Telefoongids Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij, Amsterdam, no.5 Haarlem 1901.
ZZ90023: NEDERLANDSCHE BELL-TELEPHOON MAATSCHAPPIJ - Telefoongids Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij, no. 6 Haarlem 1902.
ZZ90024: NEDERLANDSCHE BELL-TELEPHOON MAATSCHAPPIJ - Beroepen Telefoongids voor Haarlem en Omstreken, december 1934, 68 pp.
57133: MACCO, H.F.; - Aachener Wappenbuch, z.pl., [1906], 4°, gebonden in half linnen, 111 Tafeln met wapenafbeeldingen.
1649: MACCO, H.F. - Aachener Wappen und Genealogien. Ein Beitrag zur Wappenkunde und Genealogie Aachener, Limburgischer und Jülicher Familien. Deel II. Aachen 1908. Geb., geïll., 273 p.
59783: MACÉ, CLAUDE (1631-1670), AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
59787: MACÉ, CLAUDE (1631-1670), AFTER CARRACCI, LUDOVICO (1555-1619) - Landscape with pond [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
42804: MACHIAVELLI, NICCOLO/MACHIAVEL - Histoire de Florence. 2 delen in 1 band, Amsterdam, H. Desbordes, 1694.
42814: MACHIAVELLI, NICCOLO - Het toneel van Italien, geopend in de historie van Florence (...) waar achter is bygevoegt het leven van Castruccio Castricani. Vertaald door D. Ghys, 's-Gravenhage, E. Boucquet, 1703.
47395: MACLAINE, ARCH.; - Discourses on various subjects delivered in the English church at The Hague,2nd ed., Londen 1801, 12+452 pag., half leren band.
34679: MACQUELYN, MICHAELIS JACOBI - Oratio de medicinae practicae doctore fideli artis historico Leiden Luchtmans 1824
8958: MACQUET, JAN - Dichtlievende uitspanningen. Bevattende heldinnen brieven, natuerkundige beschouwingen, mengelwerk. Zierikzee, J. de Kanter en Zoon, 1772.
58915: MADOU, NAAR J.B. VAN DER HULST, - S.A.R. Le Prince D'Orange, Colonel-Général de la garde communale du royaume des Pays-Bas. Déposé. Lithografie, 49x34cm.
4511: MAENEN, A.J.F. - Petrus Regout 1801-1878, een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht. Nijmegen 1959, 450 p., geïll.
8959: MAGAZIJN - Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren, behelzende: I. Wijsbegeerte des levens. II. Geschiedenis. III. Aardrijks- en natuurkunde. IV. Fraaie letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. 6e deel. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1826.
4959: MAGNIN, J.S. - Onderzoek naar den adel van het geslacht De Vos van Steenwijk in de drie laatste jaren der 14e eeuw. Groningen 1844, 47+49+3 p., geb., geïl., met uitvouwbare `geslachtslijst'.
15570: MAHO, H. - D’Amsterdam à l’ile de Marken. Souvenirs & impressions. Brussel: Bieleveld, 1911.
4627: MAIJER, B. - Genealogisch overzicht van het geslacht Scheringa (te Beemster) van plm. 1790-1943. Beemster 1943, 106 p., geïll.
7921: MAILLARD, LÉON - J. van Driesten et la Toison d'Or. Un point d'histoire artistique.
47321: MAIRE, H. LE, - Schoonheden uit de voornaamste reistogten verzameld, 2e druk, Amsterdam, Nayler, 1842, 250 pag., geb. in half rood marokijn.
23563: MAIRE, O.J.A.G. LE - Geslachtlijst der familie Ghysbrechts, Mechelen 1930, 195 pag., geïll.
30569: MAK VAN WAAY, S.J. - Lexicon van Nederlandsche schilders en beeldhouwers 1870-1940, Amsterdam 1944, 136 pag., geb.
61565: UNKNOWN MAKER - The Virgin [Canivet] (De Maagd Maria).
60815: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60817: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676).
60819: UNKNOWN MAKER - Medal with portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) and the Four Day's battle
60821: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60823: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
PR120092: UNKNOWN MAKER - Print. Unknown maker, Zij-RAES.
PR120093: UNKNOWN MAKER - Print. Unknown maker, Seal with a Madonna and Child.
59807: UNKNOWN MAKER - [Original etching/ets] ZEE SCHLACH VOOR DUYNKERCKEN DOOR MARTEN H. TROMP Anno 1638.
61009: UNKNOWN MAKER - The Flight to Egypt
60855: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) [series title: Zes vaderlandsche rijm]
59983: UNKNOWN MAKER - Oorsprong en voortgang der Neder-landtscher beroerten ende ellendicheden. Waerin vertoont worden, de voornaemste tyrannijen ... [Juan I of Austria (1547-1578)]
59987: UNKNOWN MAKER - IOANNIS, AVSTRIACVS PRINC FRANCÆ VILLÆ, GVB, GENERALIS IN, BELGIO [Juan I of Austria (1547-1578)]
59989: UNKNOWN MAKER - Don Johan de Austria. [Juan I of Austria (1547-1578)]
65953: UNKNOWN MAKER - Print. Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyck [frontispiece, 1677-78].
61669: UNKNOWN MAKER - HORAE DIURNAE BREVIARII ROMANI.
61697: UNKNOWN MAKER - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor [Nederlandtsche Historie, onder de Regeringh van Koningh Philips]. (Rudolf de Tweede).
61703: UNKNOWN MAKER - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor.
61785: UNKNOWN MAKER - Virtue fighting against vices (Frontispiece) (De Deugd vecht tegen de ondeugden).
65955: UNKNOWN MAKER - Print. Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis aere expressis [Frontispiece, 1590]
65907: UNKNOWN MAKER - [Original etching/ets] The funeral of Tyter the dog of Willem de Bont/De begrafenis van Tyter de hond van schout Willem de Bont.
61617: UNKNOWN MAKER - Rè schiavo di sue Cupidità: overo Idea delle procedure e machinationi ambitiose della Francia dopo la Pace di Nimega, sino al presente.
61563: UNKNOWN MAKER - Le Chemin de la croix [Canivet]
65151: UNKNOWN MAKER - Two landscapes (twee landschappen).
65434: UNKNOWN MAKER - Engraving/gravure: ALDVS MANUCIVS (Portrait of Aldo Manuzio) (Portret van Italiaanse humanist en publicist Manuzio).
59975: UNKNOWN MAKER - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. IMPERATORIS FILIUS ... [Juan I of Austria (1547-1578)]
65150: UNKNOWN MAKER - Soldier on horse (soldaat te paard).
34433: MAKKERS, ABRAHAM, UIT HAARLEM - Over de voogdij in de gestichten van weldadigheid Amsterdam C.G. v.d. Post 1857
32944: MALCOLM, ARATHOON GREGORY, UIT WELTEVREDEN (JAVA) - De houthandel van Nederland. Proefschrift [...] Amsterdam H. van der Marck 1930
51106: MALLES DE BEAULIEU, E. - Felix of de twaalfjarige Robinson. 3e druk, Amsterdam, Radink, z. j.
33549: MALNOË, ANTONIUS CORNELIUS, UIT LEIDEN - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de senatorum eorumque liberorum nuptiis ex capite primo legis Juliae et Papiae Poppaeae [...] Leiden Petrus van der Eyk 1756
22649: MAMUCHET, VAN DORSTEN - Verklaring d.d. 24-6-1659 van Helena van Dorsten, huisvrouw van Dirck Jansz. van Dorsten, gemachtigd door de heer en vrouw van (?) Gent om van de heer van Houdringe de kooppenningen te ontvangen van 9 hont land, door de Heer van Houdringe als getrouwd hebbende de Vrouw van Louweurecht genaast. Manuscript, folio, 2 p.
1661: MAN, L. DE - Vondelingen en hun naamgeving. Leuven-Brussel 1956, 60 p.
30469: MANDER, C. VAN - Het schilder- boek.... in hedendaags Nederlandsch overgebracht door A.F. Miranda en prof. dr. G.S. Overdiep, Amsterdam 1936, 590 pag., geb., geïll.
55471: MANEN, M.C. VAN - 'Aanspraak door M.C. van Manen, advocaat fiscaal en proc. generaal van Holland, gedaan op den 19-9-1804 aan Gerdina Visser, huis vrouwe van Joseph Hellewich, gevangene op de Voorpoorte van den Hove en aanzegging van 't vonnis des doods'. Manuscript.
32292: MANGER CATS, GERRIT NICOLAAS, UIT OLDEBERKOOP - De betekenis van staken in art. 771 W. v. K. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1886
47591: MANHEIMER, E., - Le nouveau monde Sud-Africain, la vie au Transvaal, 1e edition, Paris 1896, 5+349 pag., illustrated.
47605: MANNING, S., - American pictures, drawn with pen en pencil, London [ca.1880], 224 pag., hardback in decorated linen, ill. with numerous wood-engravings.
7875: MANSION, J. - Oud-Gentsche naamkunde. Bijdrage tot de kennis van het oud-Nederlandsch.
43279: MANSION, L. - Letters upon the art of miniature painting. London, Ackermann; Paris, Janet, [ca. 1832].
53630: MANSON-ENJALRAN, CLARISSE - Gedenkschriften van mevrouw Manson, ter opheldering van haar gehouden gedrag in het proces, betrekkelijk den moord van den heer Fualdès, door haar zelve beschreven en gerigt aan hare moeder mevrouw Enjalran. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1818.
31097: MARANDET, A - Manuscrits inédits de la famille Favart, de Fuzelier, de Pannard et de divers auteurs du 18e siecle, Paris 1922, 139 pag.
66175: MARATTA, CARLO (1625-1713) AFTER LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711), - [Original engraving/gravure] Allegory on the glory of Gerard de Lairesse [Allegorie a la Gloire de Gerard Lairesse]/Allegorie over Gerard de Lairessa.
66176: MARATTA, CARLO (1625-1713) AFTER LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711), - [Original engraving/gravure] Allegory on the glory of Gerard de Lairesse [Allegorie a la Gloire de Gerard Lairesse]/Allegorie van Gerard de Lairesse.
24616: MARCEL, GUILLAUME - Tablettes chronologiques, contenant la suite des papes, empereurs & roys qui ont regné depuis la naiss. de J. Chr. jusqu'à present. Pour servir de plan à ceux qui lisent l'histoire profane. Presentées au Roy. De nouveau corrigé et angmentées par G. Marcel avocat au Parlem. Suivant la copie imprimée de Paris. Amsterdam, Pierre Mortier, 1686.
65485: MARCEL, GUILLAUME - Chronologische tafelen....Tablettes chronologiques, contenant la suite des Papes, Empereurs & Roys qui ont regné depuis la naiss. de J. Chr. jusqu'à present. Pour servir de plan à ceux qui lisent l'histoire profane. Presentées au Roy. De nouveau corrigé et angmentées par G. Marcel avocat au Parlem. Amsterdam, Pierre Schenk, 1706.
65486: MARCEL, GUILLAUME - Chronologische tafelen behelzende de achtereen-volging der Pauzen, Keizers en Koningen. Zederdt de geboorte van Christus tot dezen tydt toe geregeerd hebbende; Dienende tot een grond-bewerp voor de genen die de wereldlyke geschiedenissen lezen.
53632: MARCHETTI, JOANNES - Beredeneerd uittreksel van het geregtelyk onderzoek gehouden tot Romen, over de wonderbaere opening en beweeging der oogen van veele beelden in die stad, van den 9 July 1796 tot in January 1797. z. pl. [ca. 1801].
36787: MARCILHAC, F - Rene Lalique 1860-1945. Maitre-verrier. Analyse de l'oeuvre et catalogue raisonne ,Paris 1989, 1047 pag., ill., hardbeck with dustwrapper. Good copy, only dustwrapper has a few tears.
53634: MARCUS, JACOB - Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt, mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken spuitende uit dezelve sententien. Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift. Amsterdam, H. Vieroot, 1735.
53635: MARCUS, P.J. - Pamphlet. Pieter Jan Marcus, Oud burgemeester van Leide, aan de Burgerijë dier stad.
61011: MARCUS, JACOB ERNST (1774-1826) AFTER KOOI, WILLEM BARTEL VAN DER (1768-1836) - Portrait of Jacobus Scheltema
66010: MARCUS, JACOB ERNST (1774-1826) - [Antique etching/ets} Study print: a seated man drinking and a farmer. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus]/Man met wijnfles aan de mond en een boer.
66007: MARCUS, JACOB ERNST (1774-1826) - [Antique etching/ets] Study print: a seated man, two standing figures beside a female head. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus]/Zittende man, twee figuren naast een vrouwenhoofd.
34025: MARCUS, BALTHAZARUS JANUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de litis contestatione [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
58877: MARCUS, J.E., NAAR J. SMIES, - Geschiedenis der Nederlandsche Staats-omwenteling in achttienhondert dertien door Mr. Herman Bosscha. Tweede deel. Met portretten.
66013: MARCUS, JACOB ERNST (1774-1826) - [Antique etching/ets] Study print: two children in the open air. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus]/Twee kinderen in de open lucht.
66011: MARCUS, JACOB ERNST (1774-1826) - [Antique etching/ets] Study print: a seated woman, another asleep and the portrait of the engraver D. Vrijdag. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus]/Zittende vrouw, slapende vrouw en portret van graveur D. Vrijdag.
66006: MARCUS, JACOB ERNST (1774-1826) - [Antique etching/ets] Study print: studies of heads. [Etudes gravées de Jacob Ernst Marcus]/Studie van hoofden.
59659: MARE, PIETER DE (1757-1796), AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - The sad news
65462: MARE, PIETER DE (1757-1796) AFTER CHALON, CHRISTINA (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Man with hat and child [plate 20 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793].
65456: MARE, PIETER DE (1757-1796) AFTER CHALON, CHRISTINA (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Mother and child [plates 4, 5 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (moeder en kind).
65457: MARE, PIETER DE (1757-1796) AFTER CHALON, CHRISTINA (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Children playing with a cart [plate 6 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (Spelende kinderen).
65458: MARE, PIETER DE (1757-1796) AFTER CHALON, CHRISTINA (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Mother and child [plate 11 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (moeder met kind).
65464: MARE, PIETER DE (1757-1796) AFTER CHALON, CHRISTINA (1748-1808) - Handgekleurde ets/handcolored etching: Standing young woman holding a child by hand [plate 22 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793]
65465: MARE, PIETER DE (1757-1796) AFTER CHALON, CHRISTINA (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Standing man with hat, smoking a pipe, helping a child to walk [plate 23 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (Staande man met hoed en pijp helpt een kind wandelen).
65466: MARE, PIETER DE (1757-1796) AFTER CHALON, CHRISTINA (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Standing woman holding a child in her arms and one on the ground [plate 24 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (Staande vrouw houdt kind in haar armen en een kind op de grond).
65459: MARE, PIETER DE (1757-1796) AFTER CHALON, CHRISTINA (1748-1808) - Handgekleurde ets/Handcolored etching: Young woman standing [plate 15 from Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare..., 1793] (Staande jonge vrouw).
8965: MARIA - Het leven der alderheyligste ende alderzuyverste moeder Gods ende maegd Maria, gedeyld in XXI kapittelen. Met stichtelyke leeringen op elke verhalendheyd des zelfs, getrokken uyt verscheyde schryvers, ende meest uyt d'Oude Vaders, tot het gebruyk der jongheyd. Gent, Bernard Poelman, [ca. 1790]
1667: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C. - Isengrijn, Reinaert en de Nederlandsche Leeuw. Brochure voor vrienden van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Nijmegen [1945], 16 p., gestencild.
4121: MARIS, M.H.W.E. - De geschiedenis van een schildersgeslacht. Z.p. z.j., 296 p., geb., geïll.
57507: MARLE, VAN & DE SILLE; - [Veiling] Catalogus eener fraaie verzameling historie- spot en zinneprenten, portretten (...) en van een belangrijke collectie betreffende Rotterdam. Rotterdam 1908, 98 pag., geb.
54200: MARLE, J. VAN - De duistere zaak van wijlen Pieter Teyler van der Hulst eindelijk opgelost door J. van Marle te Apeldoorn. Apeldoorn, [1913].
34665: MARLE, H. W. VAN , UIT DEVENTER - XIV. theses juridicae. 1790
8967: MARLE, CORNELIS VAN - Rijmelarij. 2e druk. Leiden, J. van Thoir, 1814.
39209: MARMIER, X - Lettres sur le Nord, Danemark, Suede, Norvege, Laponie, Spitzberg. 6e edition, Paris 1890, paperback, 479 pag.
47543: MARMIER, X., - Lettres sur l'Adriatique et le Montenegro, 2 volumes, Paris [1853], 390+419+69 pag., ill.
47949: MARMIER, X, - Lettres sur l'Algerie, Paris [1847], 41+312 pag., paper covers.
8970: MARMONTEL, JEAN FRANÇOIS - Belisarius. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
8972: MAROT - De snaaksche Clement Marot op zyn praatstoel. Verhalende over de driehondert koddige historien en snaakeryen. Doormengt met ernstige en boertige gezegdens, sneedige antwoorden en aertige kwinkslagen. Keulen, Jacobus Gaillard, [ca. 1750].
66414: MAROT, DANIEL (1663?-1752) - [Original etching and engraving by Daniel Marot] Decorative vase with the arms of Great Britain/Decoratieve vaas met het wapen van Groot Brittanie.
35641: MARQUART, GOTHARD, UIT LÜBECK; PRAESES: CONRING, HERMANN - Dissertatio de contributionibus [...] Helmstedt Henning Müller 1669
38121: MARROW, J.H. ( EINFUHRÜNG ) - Die goldene Zeit der Holländischen Buchmalerei, Stuttgart 1990, 320 pag., hardback with dustwrapper, ill.
8978: MARRYAT, FREDERICK; G.H. NAGEL (VERT.) - Avonturen van Pieter Simpel. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gebr. Diederichs, 1837. [2 delen]
8980: MARRYAT, FREDERICK; JOHAN JACOB ANTONIE GOEVERNEUR (VERT.) - Stuurman Flink, of De schipbreuk van de Vrede. Een verhaal voor de jeugd. Vertaald uit het Engels. Groningen, W. van Boekeren, 1843. [2 delen]
39863: MARSELIS, WILH. HENR. VAN ( UIT HAARLEM ) - Dissertatio juridica inauguralis de adulterio, Leiden, A. Elzevier, 1699, (35) pag., in blauw papieren omslag.
24819: MARSHALL, JULIAN - The annals of tennis, London ‘The Field’ 1878, (8)+226pag., illustrated, bound in original green cloth (with racquets and balls). Very good copy.
56439: MARSHALL, PERCIVAL (ED.), - Wonderful models. The romance of the world in miniature and a complete encyclopaedia of modelcraft, 2 volumes, London 1928.
1675: MARSHALL, SHERRIN - The Dutch gentry 1500-1650. Family, faith and fortune. New York-Londen 1987. Geb., 225 p.
20463: MARSILJE, J.W. - Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, ca. 1390-1477. Hilversum 1985, 347 pag, ( dissertatie met los blad stellingen, ingeplakt cv, in handschrift de speech van Hille de Vries tijdens de promotie )
6811: ANONIEM (VERT.); JEAN HENRI FERDINAND LA MARTELIÈRE - Gustavus, of De Zweedsche mynwerkers. Geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1804.
1677: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - Archief van het kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1914, 228 p.
32566: MARTENS, J.G.D. - Het geloof aan Gods openbaring het levensbeginsel der Godgeleerdheid. Rede [...] Amsterdam J.C. Loman jr 1870
47607: MARTENS, F., - Hispanische Reise-beschreibung de anno 1671, Berlin, W. Junk, 1925, 26 pag. + 37 plates.
23791: MARTIN, K - Aanteekeningen over Erratische gesteenten van Overijssel, Zwolle 1883, 14 pag., met gekleurde gelithografeerde plaat.
59754: MARTIN, K. - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen. Leiden, Brill, 1887.
33158: MARTIN, PETRUS FRANCISCUS, UIT HALLUM - Specimen iuridicum inaugurale, in quo ad examen revocatur quaestio: an nov. CXV. cap. III. et IV admittat interpretationem extensivam [...] Groningen W. Kamerling 1808
42642: MARTIN, JULES - Le Gotha illustré. Paris, Librarie Nilsson, ca. 1904.
8983: MARTINET, JOANNES FLORENTIUS - Katechismus der Natuur. Amsterdam, Johannes Allart, 1778-1779. [4 delen], gebonden in 4 mooie halfleren banden.
38993: MARTINET, J.F. - Kerkelijke geschiedenis der Waldensen in de valleijen van Piemont tot op het jaar 1775, 3e druk [ aangevuld door H.Rietveld ], Amsterdam 1826, 12 + 376 pag., origineel karton.
42700: MARTINET, J.F. - Het vereenigd Nederland. Amsterdam, J. Allart, 1788. [1e druk].
23717: MARTINET, J.F. - Katechismus der natuur, 4 delen, Amsterdam J.Allart, 1778-1779. Compleet exemplaar met alle prenten.
57137: MARTINS ZUQUETE, A.E. / A. MACHADO DE FARIA; - Armorial Alusitano, genealogia e heraldica, Lissabon 1961.
ZZ90086: NIJHOFF MARTINUS - Verzameld werk, drie delen in cassette, in linnen gebonden exemplaren in goede staat, Bert Bakker Amsterdam 1982.
65847: MARTSZ. DE JONGE, JAN (JACOB) (1609-AFTER 1647) - Etching/Ets: Three fighting soldiers on horse/ Drie vechtende soldaten op paarden.
65846: MARTSZ. DE JONGE, JAN (JACOB) (1609-AFTER 1647) - Etching/Ets: Soldiers in a camp/Soldaten in een kamp.
9045: [MITCHELL, DONALD GRANT] PS. IK MARVEL - Waarheid in droomen, door een Amerikaanschen geestverwant, van Jonathan. Utrecht, J. Herfkens Fz, 1856.
42152: MARX, J.H. (PASTOOR TE OOSTKAPELLE) - Een boekje over het huwelijk of aanleiding tot huisselijk geluk. Vertaald uit het Duits, Gravenhage, 1821.
6121: MASCHKE, E. - Das Geschlecht der Staufer, Aalen 1970 (naar de druk München 1943), 203 p., met tabel, geb., geïll.
ZZ90103: MASSIMILIANO GIONI (EDITOR), GARY CARRION-MURAYARI (EDITOR). - [Exhibition Catalogue] Ghosts in the Machine, by Massimiliano Gioni (Editor), Gary Carrion-Murayari (Editor), Skira Rizzoli New York 2012. In good condition.
59167: MASSON, FRÉDÉRIC (INTRODUCTION), - Récits de Guerre. Souvenirs du Capitaine Parquin 1803-1814.Dessins par F. de Myrbach, H. Dupray, Walker, L. Sergent, Marius Roy , Paris, Boussos Valladon 1892. 168 pp.
21123: MASSONNET, G - Le cadastre d` Orange de 1616. Essai de reconstitution, 59 pag. + kaarten.
66115: MASSOW, VAN, FREDERIK. - Royement uit den Nederlandschen adel op verzoek van Frederik van Massow. Leyden 1838, 20 p. Zeldzaam!
42395: MASSUET, PIERRE - Wetenswaardig onderzoek over den oorspronk, de voortteling (...) en de verbazende menigte der verscheide soorten van kokerwormen, die de dykpalen en schepen (...) doorboren, uit het Fransch vertaalt door P. le Clerc. Amsterdam, A. Wor en erve G. Onder de Linden, 1733.
60421: MONOGRAMMIST L.H. AFTER THE MASTER OF THE DIE (FL. ROME, CA. 1530–60) - Stories of Cupid and Psyche [nr.3]
65774: UNKNOWN MASTER - Stipple engraving/stippelgravure: The smell (De Geur).
60861: UNKNOWN MASTER - Nieuw-Jaars-Wensch, opgedraagen aan alle Heeren, Kooplieden, Burgers en Inwoonders der Stad Amsterdam [Wish card, New Year]
60863: UNKNOWN MASTER - Karremans Nieuwe-Jaars Zegwensch [Wish card, New Year]
64482: ITALIAN MASTER - Lucifer being sent to hell by the Archangel Michael (Lucifer wordt naar de hel gezonden door engel Michael).
60395: MASTER OF THE DIE (FL. 1530-1535) AFTER COXIE, MICHIEL (1499-1592) AFTER RAPHAEL (1483-1520), PUBLISHED BY SALAMANCA, ANTONIO (FL. 1519-1562) - LA MADRE E 'L RE' DI LAGRIME SI BAGNANO COL POPOL SUO ... [Set title: The fable of Cupid and Psyche]
65828: UNKNOWN MASTER - [Satirical print/Spotprent] Satire on Quakers/Spotprent op de Quakers/Kwakers.
65829: UNKNOWN MASTER - [Original satirical print/originele spotprent] Satire on Quakers/Satire op de quakers/kwakers.
65864: UNKNOWN NORTHERN MASTER (GERMAN?) - [Original engraving/gravure] DIE HOFFART (Superbia)/Hooghartigheid.
65886: UNKNOWN MASTER - [Original etching and engraving/originale ets en gravure] A child writing/Schrijvend kind.
60865: UNKNOWN MASTER - Nieuw Jaars Courant [Wish card, New Year]
60867: UNKNOWN MASTER - Nieuw Jaars Courant [Wish card, New Year]
66408: MASTER K (16TH CENTURY) - [Woodcut/houtsnede] Five Bible illustrations/Vijf bijbelillustraties.
66173: UNKNOWN MASTER - [Original etching and engraving/originele ets en gravure] Praalboog voor het Huis van den Heer Bernard Mauritz, Raad en Oud-Schepen, Rentmeester avn de Domeinen van Zyne Hoogheid.
66172: UNKNOWN MASTER - [Original etching and engraving/ets en gravure] MARGARETA (portrait of Margaret II of Holland)/Margareta de Tweede.
66171: UNKNOWN MASTER - [Original etching and engraving/ets en gravure] PHILIPS de II (portrait of Philip II of Spain)/Filips de Tweede van Spanje.
65742: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Two dogges strive vor a bone, and the thirt taket it awaij (Alle de Wercken van den heere Jacob Cats..., 1655)
60391: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Promenading young men and women [De Hollandsche Lys met de Brabantsche Bely: set title]
59803: MATHAM, JACOB (1571-1631) - PAVLLVS G.F.P.N. MERVLA BATAVVS DORDRACENVS.... (Portrait of Paullus Merula)
59805: MATHAM, THEODOR (1605-1676), AFTER DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) - Michel le Blon Agent... (Portrait of Michel le Blon)
60383: MATHAM, JACOB (1571-1631) - The Adoration of the Shepherds
60385: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER MANDER, KAREL VAN (1548-1606) - The Parable of the Prodigal Son
60387: MATHAM, JACOB (1571-1631), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Isaiah (Prophets from the Old Testament: set title)
60389: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER BASSANO, JACOPO (1510-1592) - The Virgin and Child with infant St. John the Baptist [Set title: Variarum imaginum a celeberrimis...]
61107: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER ZUCCARO, TADDEO (1529-1566) - The adoration of the shepherds
66189: MATHAM, JACOB (1571-1631) - [Original engraving/gravure] Pieter Christiaensz. Bor (portrait of) /Portret van historicus Pieter Christiaanszoon Bor.
66354: MATHAM, THEODOOR (1605/1606-1676); AFTER TOORENVLIET, JACOB (1640-1719) - [Original engraving/gravure] Koning Karel II van Engeland spreekt de Staten-Generaal toe; King Charles II of England speaking to the States General, 1660.
60059: MATHAM, JACOB (1571-1631), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Penitent Magdalena
65190: VAN MATHENESSE, ADRIAN; MUYS VAN HOLY, H; VANDER EYCK, GERARDT; DE GROOT, HUGO; HASES, WILLEM PIETERSSZ. - Pamphlet. Verhael vande heeren joncker Adrian van Mathenes (...)... Meester Hugo de Groot, enz. by ... De Staten van Hollandt... gedeputeert, om de E. Heeren Burghemeesteren ende Raden der stadt Amsterdam te onderrichten vande oprechte intentie van haer Mogh. Ed. tot conservatie vande ware Christelijkcke Gereformeerde Religie enz. ... Gedruckt 1622 (in writing corrected into 1616), 46 pp.
65374: MATTHAEI, JOHANNES, UIT KÖNIGSBERG; PRAESES: CONRING, HERMANN - Disputatio politica de civitate nova [...] Helmstedt Henning Müller 1662
55842: MATTHAEUS, ANTONIUS III - De jure Gladii tractatus et de toparchis qui exercent id in dioecesi Ultrajectina. Leiden, Kellenaar, 1689.
1681: MATTHAEUS, ANTONIUS - De nobilitate, de principibus, de ducibus, de comitibus, de baronibus, de militibus, equitibus, ministerialibus, armigeris, barscalcis, marscalcis, adelscalcis, de advocatis ecclesiae de comitatu Hollandiae et dioecesi Ultrajectina libri quatuor in quibus passim diplomata et acta hactenus nondum visa. Amsterdam-Leiden 1686. .Geheel perkament, licht beschadigd.
33407: MATTHES, J.C. - Het Oude Testament en de critiek. Redevoering uitgesproken [...] op den dies natalis der Amsterdamsche hoogeschool. [z.p.] [z.n.] 1889
34027: MATTHES, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de conditione civili milieris nuptae neerlandae [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1839
42914: MAUNDRELL, H. - A journey from Aleppo to Jerusalem at Eastern A.D. 1693, to which is added an account of the author's journey to the banks of the Auphrates at Beer and to the country of Mesopotamia. 4th ed., Perth, 1800, 228 pp. Text in English.
51911: MAUPASSANT, GUY DE; - Oeuvres completes. Le rosier de Madame Husson. Souvenirs, celles qui osent l'Anglais d'etretat. Paris, Conard, 1924. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 263 pag.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

10/27