Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1493: KROON DZ., H., EN F. KAPTEIJN - Nieuwe kroniek van Hoorn. Geschiedenis van Westfrieslands hoofdstad, van haar ontstaan tot op onze dagen. Hoorn 1891. Geb., geïll., 199 p.
32708: KRUDOP, ARNOLDUS PETRUS, UIT VELDHUIZEN - Specimen iuridicum inaugurale, de iure coniugis superstitis succedendi in bona coniugis defuncti [...] Groningen J.H. Bolt 1834
43349: KRUGER, J.B. - Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda, dat is van het Noord-Brabandsch deel van het v.m. bisdom van Antwerpen, 4 delen, Bergen op Zoom, z.p., 358+456+501+663 pag., origineel karton.
38017: KRUITWAGEN, B - Erasmus en zijn drukkers- uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling, Amsterdam 1923, 23 pag..
27527: KRUIZINGA, P. E.A. (RED.) - Jaarboek van het geologisch mijnbouwkundig genootschap van Nederland en koloniën, 1918 t/m 1934, 17 delen, elk ca. 50 pag. prijs samen 24 euro.
42288: KRUSEMAN, C. - Aanteekeningen van C. Kruseman betrekkelyk deszelfs kunstreis en verblijf in Italie, verzameld en uitgegeven door A. Elink Sterk Jr. 's-Gravenhage, de Visser, 1826.
26641: KRUSEMAN, A.C. - Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland in de 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893, 655 pag., geb., goed exemplaar.
43555: KRUSEMAN, A.D. E.A. (RED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, deel I, levenschetsen en verspreide stukken, Amsterdam 1884, 544 pag., geb., mooi exemplaar.
32298: KRUSEMAN, JAN, UIT DELFT - De vracht der bijlading. Proefschrift [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1890
36339: "KRUSIKE, JOHANN CHRISTOPH, UIT HAMBURG; PRAESES: KORTHOLT, SEBASTIAN" - Disquisitio utrum Petrus Lotichius Secundus obsidionem urbis Magdeburgensis praedixerit Kiel B. Reuter 1703
8690: KRUYFF, JAN DE - De hoop des wederziens, in twee zangen, met nog eenige andere dichtstukjes, van verscheiden inhoud. 2e druk. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1818.
33597: KRUYFF, J.F., JANUS DE, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de publicatione bonorum, jure romano et recentiori [...] Leiden Van Laar en Herdingh 1810
32714: KRUYFF, JZ, JANUS, UIT DELFSHAVEN - Dissertatio juridica inauguralis de vagabundis et mendicis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
1501: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw. Haarlem 1932. Geb., 478 p. Met: Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel (1600-1735), eerste helft. Haarlem 1940. Geb., 217 p. Met: Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland, gemeentelijk leven 1650-1735. Haarlem 1950. Geb., 79 p.
1499: KÜHLER, W.J. - Het socianisme in Nederland. Leiden 1912. 287 p.
32952: KÜHLER, WILHELMUS JOHANNES, PREDIKANT TE LEIDEN, GEB. TE AMSTERDAM - Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen. Academisch proefschrift [...] Rotterdam W. Nevens 1908
35263: KUIJPER, JOHANNES PETRUS FRANCISCUS JACOBUS DE, UIT ROTTERDAM - Over het voortduren der gemeenschap na het overlijden van een der echtgenooten [....] Amsterdam 1863
1511: KUIJPER, A. - De Hollandsche gemeente te Londen in 1570-1571. Harderwijk 1870, 32 p.
25845: KUILE, G.J. TER - Twentsche eigenheimers. Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge. Almelo 1936, 422 pag., geb., geïll.
2893: KUILE, G.J. TER - Het geslacht van Almelo in de middeleeuwen I en II. Overdruk M.O.R.G. (1957 - 1959), 43 p.
14671: KUILE SR EN JR, G.J. TER - De familie Ter Kuile.
38533: KUILENBURG, W. V. - Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck, van Nistelrooy, Kuijte, 's- Hertogenbosch 1983, 1912 pag., geïll.
41015: KUILENBURG, C.B. V. E.A. - Over Blokland. Geschiedenis van een dorp in het land van Arkel, Hoogblokland 1985, 199 pag., geb., geïll., met stofomslag.
27055: KUIN JR., P. - Het eiland Marken, Groningen 1932, 63 pag., geïll.
38043: KUIPER, Y / K. THOMASSEN - Banden van vriendschap, De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten, Leeuwarden 2001, oblong, 157 pag., geïll., geb. ( in fluweel ), mooi exemplaar.
30553: KUIPER, K. - Honden in woord en beeld. Plaatjes- album, z.pl., z.j., 40 pag., compleet met de 100 plaatjes naar aquarellen van R.v. Eecke, gebonden ( boekblok los in de band, maar verder goed exemplaar).
38039: KUIPER, A.H. / G.F.M. V. LUNTEREN - Woningtextiel deel I en II [ in een band ], Amsterdam z.j., 227 + 72 pag., geb., geïll.
14851: KUIPERS, H. EN H. OFFERINGA - De heerlijkheid Visvliet. De geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk.
36575: "KUMMEL, JOH. CHRIST,, UIT MARTISBURGEN; PRAESES: BERGER, C.G." - Dei et illustris JCtorum ordinis in alma philurea permissu poenam tratto di corda Leipzig Joh. Georgi 1684
54656: KUMPEL, J.W. E.A. - Recueil van stukken. Alle andere en verdere verdeediging van mr. Jan Willem Kumpel. Voorgaande. Leiden, K. Delfos en Zn., 1790.
35067: KUNEMAN, IANUS CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de bonae fidei afficacitate Amsterdam C.M. Ferrari 1832
9157: OEFENING KWEEKT KUNST - Poëtische mengelingen van het genootschap onder de zinspreuk: Oefening kweekt kunst. Amsterdam, Arend Fokke Simonsz en Jan Jacob Wolters, 1790.
36367: "KUNTSCHKE, JOHANN GEORG, UIT GUB. LUS.; PRAESES: KNOBLACH, J. A." - Dissertationem de sic dictis Vespasiani miraculis Wittenberg Schroedter 1711
5683: KUNZE, R. - Burgenpolitik und Burgbau der Grafen von Katzenelnbogen bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, Marksburg 1969, 126 p., geb., geïll.
57593: KURRAS, LOTTE (TEKST), - Turnierbuch aus der Kraichgauer Ritterschaft, Zurich 1983.
62044: KÜSEL, MELCHIOR I (1626-1681) AFTER BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642). - Storm at sea with ships [set of four].
43103: KUSTER [KUSTERUS], LUDOLF - De vero usu verborum mediorum apud Graecos. 2e ed., Leiden, v.d. Linden, 1717.
32422: KÜSTNER, CARL - De tutore feudali [...] Leipzig Godofredus Bruder 1806
28881: KUTSCHMANN, TH. - Geschichte der Deutschen Illustration vom ersten auftreten der formschnittes bis auf die Gegenwart, Goslar [ 1899 }, 200 pag., geb., geïll.
38167: KUWAYAMA, J - Zeichen, Marken und Signels, 3000 internationale beispiele, München 1973, 254 pag., geb., geïll.
37683: KUYK, J. V. EN H. ENNO VAN GELDER - De penningen en het geld van den Tachtigjarigen Oorlog, 's- Gravenhage 1948, 44 pag., geïll.
8167: KUYK, J. VAN [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Oude politieke spotprenten, 's-Gravenhage, 1940, geb., geïll.
33599: KUYLENBURGH, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de meteoris quibus dam ignitis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1747
8702: KUYPER GTZ, HENDRIK - Spelde- en naaldegeld, oorspronkelijk tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1862.
53526: KUYPER, A. EN F.L. RUTGERS - Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict, volgens opdracht van de geschorste leden van den kerkenraad in gereedheid gebracht. 2e druk, Amsterdam, 1886.
8701: KUYPER GTZ, HENDRIK - Lofdicht op Pieter Pietersz. Hein, lt. admiraal van Holland. Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1832. Uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging van den Vaderlandschen Zeedienst.
50196: KUYPER, J. - Noord-Waddinxveen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
34785: KUYPER, HENDRIK MARIE DE, UIT ROTTERDAM - De rekening en verantwoording van den voogd Leiden Somerwil 1880
31774: KUYPER, EMILIUS REMIGIUS JACOBUS CAMILLUS DE, UIT ROTTERDAM - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1855
36477: KUYPER, A. - Souvereiniteit in eigen kring, rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, 3e druk Kampen Kok 1880
8699: "KUYPER GTZ, HENDRIK (VERT.); JACQUES-FRANÇOIS ANCELOT" - Lodewyk de Negende, treurspel. Den Haag, S. de Visser, 1822.
33629: KUYPERS, GERARDUS - Panegyricus Gulielmo Quinto Arausiae et Nassaviae principi [...] Groningen Hajo Spandaw 1773
4545: KWARTIEREN - Kwartieren van Hendrik A.M. Roelants, geb. Schiedam 1827, 1 blad uit bovengenoemd boek.
5035: KWARTIEREN - Zestien kwartieren van Eduard Pieter Westendorp. Een blad plano, 31x 44 cm.
3189: KWARTIERSTAAT - Kwartierstaat P.S. Buteux, geb. 1865 (Ermerins, Van Heemstra, De Waal). Een blad plano, 38x74 cm.
35677: LAAN, PIETER ADRIAAN VAN DER , UIT SPANBROEK - Over gezigtsstoornis bij albuminurie Utrecht van Boekhoven 1865
19363: LAAN, K. TER - Olipodrigo. Dat is 't malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historische inleiding en meeverklarende aantekeningen.
24767: LAAR, G. VAN - "Verzameling van tuinsieraden, bevattende: 40 platen als modellen voor schetsen van plattegronden, met en zonder waterwerken, tot het aanleggen van tuinen en buitenplaatesen; benevens 60 platen tot voorbeelden om op de minst kostbare wijze, volgens Van Laar, Koepels, tuinhuizen, preeltjes, bruggen, zitbanken, tuinstoelen, enz. enz. te doen vervaardigen. Gouda , G.B. van Goor, 1867."
35073: LAAR, BERNARDUS VAN , UIT HAARLEM - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de romanorum ponderibus et mensuris Leiden Van Laar en Herdingh 1810
1351: LAARS, S.G. VAN DER - Nederlandsche Heraldiek, [deel I] Provincie- en gemeentewapens. Uitgave Koffie Hag My ,met ingeplakte zegeltjes. Amsterdam 1927. Inleiding en tekeningen van S.G. van der Laars. Dit deel is opzichzelf compleet, soms in een band, soms in twee dunnere banden.
20179: LABATUT, J.P. - Les ducs et pairs de France au 17e siècle, Parijs 1972, 456 p.
42590: LABEDOLLIERE, E. DE - Histoire de la garde nationale. Paris, Dumineray et Pallier, 1848.
22349: LAB(B)EY, VERSTOOP, ROTTERDAM - Gedrukt blaadje, 8°, met het wapen van de stad Rotterdam en daaronder “Agneta Labey, geboren in ‘s Hage den 11den January 1691”.
28159: LACAMBRE, G. - Traite complet de la fabrication de bières et de la distillation des grains, pommes de terre, vins, betteraves, mélasses, etc. 2 Tomes, Bruxelles 1851, 516 + 436 pag., completed avec 19 illustrations [ bier ] ( one volume bound, one volume paper covers).
56223: LACHENAL, J., FAVRE, L., - Catalogue General des photographies sur verre par la stereoscope & la projection, Paris, imprimerie nouvelle, ca. 1880, 172 pag.
24809: LACROIX, S.F. - Manuel dárpentage, ou instruction elementaire sur cet art et sur celui de lever les plans. Paris, Roret, 1826.
38041: LACROIX, P - XVIIIme Siecle. Institutions usages et costumes, France 1700- 1789. Paris Firmin- Didot, 1875, 8 + 520 pag. Full morocco binding, bookbloc partly loose in binding.
53529: LAENEN, J. - Heksen-processen, Antwerpen, Veritas, 1914.
42550: LAET, J. DE - Hispania sive de regis Hispaniae regnis et opibus. Leiden, Elzevier, 1629.
43881: LAFONTAINE, - Les Fables de la Fontaine pour Bébé, Paris, Guerin, z.j., 4o (48) pag., geïll. met 22 handgekleurde platen ( door J. Hermin?), geb. in geheel linnen.
8713: LAFONTAINE, AUGUST - Het leven van een’ arm dorps-predikant. Vertaald uit het Duits. Haarlem, François Bohn, 1802. [2 delen]
8720: "LAFONTAINE, AUGUST; F. KIND, A.F.E. LANGBEIN E.A." - Belangrijke verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1818.
8719: LAFONTAINE, AUGUST - Agatha, of Het grafgewelf. Vertaald uit het Duits. Leiden, A. & J. Honkoop, 1817-1818. [2 delen]
42902: LAFOREST, N.L. - L'Art de soigner les pieds. 3rd ed., Paris, 1788.
42299: LAIRESSE, GERARD DE - Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard, 2e druk vermeerdert met den schrijvers levensbeschrijving. 2 delen in 1 band, Haarlem, Marshoorn, 1740.
43139: LAIRESSE, G. DE - [1] Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen. 2 delen, Amsterdam, H. Blank, 1716. [Gebonden met:] [2] Dezelfde, Grondlegginge ter teekenkonst. 2e druk, Amsterdam, Wetstein, 1713.
60941: LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Britannia oppressa per Arausionensium Principem liberata et restaurata (Oppressed Britannia liberated and restored by the Prince of Orange)
59663: LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Aeneas and the Cumaean Sybil
17031: LAKER, R. - Anatomy of Lettering. London: The Studio, 1946. (‘How to do it’ series, 37)
40359: LAKERVELD, ADRIAAN, - Aan de oevers van iets staan, Amsterdam 2001, 226 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
23099: LALAING, ANTHONIE VAN - Acte waarbij Anthonie de Lalaing, graaf van Hoogstraten, een aantal financiële regelingen maakt. D.d. 31-10-1530. Manuscript op papier, 28x20 cm, getekend A. de Lalaing.
37623: LALOIRE, E. - Souvenirs numismatiques des fètes jubilaires de 1905, Brussel 1907, 68 pag. + 10 planches.
38605: LAMAIRE, W.C. E.A. - Vlootpraet. Uitgave van de Kon. Ned. Militaire Bond Pro Rege, Utrecht 1957, geb. 94 pag., met ingeplakte plaatjes [ emblemen getekend door Ch. Reydon ].
33625: LAMBERGEN, TIBERIUS ANTONIUS, UIT HARLINGEN - Dissertatio medica inauguralis exhibens puellae catalepticae historiam et sanationem, nec non de catalepsi nonnulla [...] Leiden Theodorus Haak en Comp. 1776
37117: LAMBERT, GUILLAUME - Art céramique. Description de la fabrication actuelle des faiences fines et autres poteries en Angleterre, Brussel 1865, 380 pag. Illustrated, orig. paper covers ( a few pages loose ).
42706: LAMBERT (ST. ANGE) - Nouveau manuel simplifie du pecheur-practicien, ou les secrets (...) de l'art de la peche (...) suivi de l'art de faire les filets par M. Charles B... Paris, Encyclopedie de Roret [ 1842?]
60155: LAMBERTS, GERRIT (?) (1776-1850), AFTER HENDRICK AVERCAMP (1585-1634) - Winter landscape outside the Veenepoort in Kampen, with a windmill, gate and drawbridge. In the foreground two boys and a small dog on the ice.
41955: LAMBERTS HURRELBRINCK, L.H.J. - Beknopt overzicht der geschiedenis van het Leidsch tooneel, Leiden 1890, 42 pag., geïll., origineel gelithografeerd omslag.
33529: LAMBRECHTS, ARENTIUS FERDINANDUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad loca quaedam institutionum de testamento militari [...] Leiden Johannes Luzac 1744
33663: LAMERS, G.H. - De wetenschap van den godsdienst en de christelijke theologie. [...]
34519: LAMERS, G.H. - De eisch der waarheid Groningen Noordhoff 1883
32424: LAMM, JOHANN GEORG - Commentatio de gabella detractionis vel emigrationis [...]. Editio nova. Weimar H. Hoffmann 1751
28597: LAMMERTS, J. - Baringe Erve, Assen 1993, 321 pag., geïll.
53532: LAMS, WILLEM GERRITSZ - Het groot previlegie en hantvest boeck van Kennemerlandt en Kennemer-gevolgh. Mitsgaders alle de voorrechten, octroye, geapprobeerde keur en en rechten den dorpen in 't particulier ghegheven [...] als meede alle de processen die ontstaen zijn met hare bailliuwen [...] Amsterdam, G. v. Goedesbergh, 1664.
62017: LAMSWEERDE, STEVEN VAN (CA. 1620-1686) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Schuurman) in an oval.
32130: LAND, J.P.N. - Over den zamenhang tusschen weten en gelooven. Amsterdam Ipenbuur & Van Seldam 1864
42100: LANDE, M. DE LA - Abrege d'astronomie, nouvelle ed. Amsterdam, Vlam, 1774.
34447: LANDHEER, HENDRIK CORNELIS, UIT OOLTJENSPLAAT - Klank- en vormleer van het dialect van Overflakkee Assen Van Gorcum 1951
42994: LANDRE, G.N. - Verzameling van brieven, om (...) de jeugd (...) tot de kennis van den Franschen briefstijl op te leiden, ten gebruike van de Fransche scholen hier te lande. Amsterdam, v.d. Hey, 1812.
34925: LANDSBERG, GOTTHOLD, UIT GRUNBERG IN SILEZIE - Bijdrage tot de geschiedkundige ontwikkeling der leer van verduistering Leiden Somerwil 1881
43049: LANG, HEINRICH - Kunstreiter und Gaukler, 28 heitere Original-Feder- und Bleistift-Zeichnungen aus dem Circusleben. Munchen, Ackermann, 1881.
32794: LANGBROEK, MAARTEN, UIT CHARLOIS - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im Niederländischen empfindsamen Roman. Academisch proefschrift [...] Purmerend J. Muusses 1933
32664: LANGE, DIRK DE, UIT ROTTERDAM - Eenige beschouwingen over enkel- en meervoudige ombilicaalpunten en den loop der kromtelijnen in hunne nabijheid. Academisch proefschrift [...] Delft J. Waltman jr. 1904
53537: LANGE JR., DAN. DE - De invloed van aanleg en milieu op het tot stand komen van misdaad en misdadiger. Een biologische beschouwing. Blaricum, De Waelburgh, [1920].
34889: LANGE, MARIE PIETER DE, UIT ALKMAAR - Verdringing van atomen en groepen uit de Benzolkern Leiden IJdo 1922
33275: LANGE, PETRUS ABRAHAMUS DE, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis, de fragmentis alfeni vari digestorum a paulo epitomatorum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1835
32426: LANGE, JOHANN MICHAEL - Göttlich-Triumphirende Wahrheit seines gründlichen Beweises, Daß die divortia oder Ehescheidungen jure naturæ verboten seyn, und nur erst nach dem Sünden-Fall im kläglichen Statu Legali ihren Platz bekommen haben [...] Dritte Auflage Halle / Magdeburg s.n. 1737
27891: LANGE, DANIEL DE - Korte verhandeling en verklaaring van de gemeenebests bestiering en leevenswys der oude Batavieren, van het ampt en de bediening der graaven, s'-Gravenhage, P.de Hondt 1730, (26) + 125 + (2) pag.
19435: LANGE, WILHELM H. - Otto Hupp. Das Werk eines Deutschen Meisters.
19553: LANGELER, G. - Beelden en stemmen uit Geldersch Laren.
35181: LANGEN, CORNELIS DE, UIT ROTTERDAM - Acute Leucaemie Rotterdam Immig 1943
8744: "LANGENDIJK, PIETER (1,2); HENDRIK TEEUWSEN (3); ENOCH KROOK; DANIEL KROON (4); HENDRIK VAN ELVERVELT (VERT.); JOSEPH DE LA FONT (5); MARTINUS VAN DER WINDEN (6)" - Xantippe, of Het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1756. [Gebonden met: (2)] Don Quichot op de bruiloft van Kamacho, blyspel. [6e druk]. Amsterdam, Izaak Duim, 1736. [en met: (3)] Marturio, blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1767. [en met: (4)] De triomfeerende medeminnaars, in het konstpaleis, blyspel. 3e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1734. [en met: (5)] De Amerikaan, blyspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1756. [en met: (6)] De
8741: LANGENDIJK, PIETER - De graaven van Holland, in jaardichten beschreven. Verrykt met alle de beeldtenissen dier prinsen, naauwkeurig getekend, naar de echte, aloude tafereelen, op de zaal van 't raadhuis der stad Haarlem.
8734: LANGENDIJK, PIETER - Jaap de boer in den schouwburg, of Boertige beschryving eener representatie van het treurspel Aran en Titus, en het kluchtspel De kwaê grieten. Nieuwe druk. [Amsterdam], [H. van Kesteren], [1805].
8731: LANGENDIJK, PIETER - Xantippe, of Het booze wyf des filozoofs Sokrates beteugeld. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1756.
8729: LANGENDIJK, PIETER - Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1712. [Gebonden met:] Het wederzyds huwelyks bedrog. Blyspel. De laatste druk, door den dichter van veele drukfouten gezuiverd. Amsterdam, Joannes Oosterwyk, 1720. [en met:] Xantippe, of Het booze wyf des filosoofs Sokrates beteugeld. Blyspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1756.
8727: LANGENDIJK, PIETER - De Gedichten. [Waar agter gevoegd is het leeven van den dichter.] 2e druk [deel 1 en 2] en 1e druk [deel 3 en 4]. Haarlem, J. Bosch, 1751-1760 [4 delen]
60980: "LANGERAK, WILLEM; J. V. HILTROP" - Wapen kaart der oude edele en aansienlyke geslachten des Stichts van Utrecht te Zaam Vergadert der Wapenkunde en Opgedragen aan de wel edele en groot-achtbare heeren mrs. Hendrick van Asch van Wyck, en Joseph Elias van der Meulen, regerende burgemeesteren der stad Utrecht.
5773: LANGEWIESCHE, M. - Die Ballade der Judith van Loo, Berlijn [1938], 301 p., geb.
56137: LANGHANS, F.P. DE ALMEIDA, - Armorial do Ultramar Portugues, Lissabon 1966.
8107: LANGLOIS, CH.V. EN CH. SEIGNOBOS - Introduction aux études historiques, 5e edition.
61985: LANGLOIS, FRANÇOIS (IL CIARTRES) (1588-1647) AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - "Castel Sant'Angelo; from set: 'Varie figure'"
61983: LANGLOIS, FRANÇOIS (IL CIARTRES) (1588-1647) AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - "Soldiers adunating; from set: 'Varie figure'"
8745: LANNOY, JULIANA CORNELIA BARONESSE DE - Dichtkundige werken. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1780. [Bound with:] Treurzang, ter gedachtenisse van den deugdrijken en begaafden dichter Simon van der Waal. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1781. [and with:] Eerzang voor 's lands verdedigers, ter gelegenheid van den zeeslag voorgevallen by Doggersbank den 5e augustus 1781 tusschen den vice-admiraal Zoutman en den admiraal Parker. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1781.
8747: LANNOY, JULIANA CORNELIA BARONESSE DE - Nagelaten dichtwerken. Leiden, Abraham en Jan Honkoop, 1783[-1784].
19629: LANSDOWN GOLDSWORTHY, W. - "Shake-speare's heraldic emblems; their origin & meaning."
33010: LANTSHEER, MEINARDUS FREDERICUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica inauguralis de rebus a Laurentio Petro van de Spiegel, in Zelandia gestis et scriptis [...] Utrecht Kemink en Zoon 1843
4383: LANZ, JOHANN - Kinder und Ahnen des letzten Österreichischen Kaiserpaares. Wenen 1970, 145 p.
59962: LARCHEY, LORÉDAN - Ancien Armorial équestre de la Toison d'or et de l'Europe au 15e siecle.
41727: LARDNER, NATH - De geloofwaerdigheid der evangeligeschiedenissen, 2 delen. Vertaald uit het Engels door K. Westerbaen, Utrecht, W. Stouw, [colophon: P.Muntendam] 1730.
26593: LAREN, A.J. - Decoratieve tuinbeplanting. Tuinboek voor vaklieden en liefhebbers. Koog-Zaandijk [1913], 262 pag., geïll., geb. Goed exemplaar in fraai linnen stempelband.
62647: NICOLAS DE LARMESSIN (1640-1725) - "Portrait of Boetivs (""Boetius""), EPO I.C."
30441: LARSON, S ( INTR.) - Etching & lithographs Frank Stack, U.S.A. 1976, ill.
54737: LAS CASAS, BARTOLOME DE - Spieghel der Spaenscher tyrannye in West-Indien. Waer inne verhaelt wordt de moorddighe schandelijcke ende grouwelijcke feyten die de selve Spaenjaerden ghebruyckt hebben inde selve landen. Mitsgaders de beschryvinghe van der ghelegentheyt, zeden ende aert van deselfde landen ende volcken. In Spaenscher talen beschreven door den E. bisschop Don Fray Bartholome de las Casas. Amsterdam, Cornelis Claesz, 1607.
55172: MENSING EN LAST - Prent 'Eene teregtzitting in Arkansas'. Litho Mensing en Last, ca. 1860.
60833: LAST, CAREL CHRISTIAAN ANTONY (1808-1876) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
37143: LASTDRAGER, A.J. - Gedenkstuk der verlossing en herstelling van Nederland in den jare 1813, 2 delen in 1 band, Amsterdam etc., 1817, 14 + 192 + (6) + 189 pag., halfleer.
51054: LAU, J.G. LA / HUET, D.T. / C.P.E. ROBIDE V.D. AA - Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Leydsche Hoogeschool, gehouden binnen Leyden den 9-8-1838. Leiden, Luchtmans, 1838.
60393: LAUGIER, JEAN ANTOINE (ACTIVE TOULON CA. 1785) - "Two designs for interior ornaments: La Force; La Fidelité"
35501: LAURENTIUS, MARTIN CHRISTOPH, UIT GOTHA - Monumenta Romanorum in Thuringia. Ex quibus sunt praecipua Perleig, Kranberg, Römstadt [...] Gotha Jakob Mevius 1704
15493: LAURILLARD, E. - Op uw’ stoel door uw land. Bijzonderheden van vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen. Amsterdam: D.B. Centen, 1891.
35855: LAURILLARD, ISAAC JOHANNES MARTINUS, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1898
31530: LAURILLARD, ELISA, UIT ROTTERDAM - Disputatio de locis evangelii Johannis [...] Leiden P. Engels 1853
8754: LAURILLARD, ELIZA - Peper en zout. Honderd rijmpjes. 2e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1869.
8759: LAURILLARD, ELIZA - Stekelkruid. Een bundel rijmen. Amsterdam, D.B. Centen, 1886.
6329: LAURYSSENS, K.G.J. - Inventaris van het archief van de Heer Wijnaendts van Steins Fundatie te Breda, Breda 1977, 53 p., geïll.
60926: LAUTTE, JAN - Le Jardin d'armoiries contenant les armes de plusieurs Nobles Royaumes & Maisons de Germanie Inferieure: oeuvre autant nouveau, que provitable à tous amateurs du noble exercise d'armes. Den Boomgaert der wapenen, inhoudende de Wapenen van vele Edele Huysen van deze Nederlanden ende andere omliggende: wesende dit wercxken also nieu, als profytelyck allen beminders van het edele exercitie van wapenen.
42204: "LAVALLÉE, JOSEPH; A.O." - Reis door de departementen van Frankryk door een gezelschap van kunstenaars en geleerden. 6 delen, Parijs / Gouda, Brion / Buma, 1795-1796.
56335: LAVATER, J.C., - Algemene geheimregels der gelaatkunde, dienende tot een hanboek voor den menschenkenner en tekenaar. Uit het Hoogduitsch vertaald door Isaac van Haastert, Leiden, Honkoop, 1807.
43111: LAVATER - Le lavater des dames, avec 30 figures coloriees. Paris, 1836.
35853: LAWICK, HUGO GUSTAV VAN, UIT SIDOARDJO - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
51577: LEANDER, CH. / M. KORN / J. LAMBERT, - Het nieuwe haakboekje voor huis en schoolgebruik. Eerste stukje 4e druk, Gorinchem, vd. Mast, [ca. 1850], 76 pag.
17053: LEARMOUNT, B. - A History of the Auction. z.p.: Barnard & Learmount, 1985.
42035: LEBRUN, HENRI - Voyages et decouvertes dans l'Afrique Centrale et l'Afrique septentrionale. 2nd. ed., Tours, Mame, 1840.
3999: LECHNER, C.S. - Genealogie Lechner, met bijlagen De Graaff, Van der Mey en Kruyff. Leiden 1934, 255 p., geb., geïll. (met ingeplakte foto's). Fraai ex.
34959: LECHNER, JOHANNES, UIT SCHIEDAM - Aanteekeningen op art. 182 B.W. Leiden Van Doesburgh 1883
4385: LECHNER, C.S. - Genealogie Otterbein. Leiden 1927, 131 p., geïll.
3955: LECHNER, C.S. - Genealogie Kreyssig. Leiden 1933. Gestencilde, meer definitieve uitgave. 122 p., geb. in linnen stempelband. Geillustreerd met ingeplakte foto's
15495: LECOT, MARMIER, FOURNEL - Sous le ciel de la Hollande. Souvenirs personnels, intéressants et instructifs de S.E. le Cardinal Lecot, Xavier Marmier et Victor Fournel. Lille Grammont: Maison Saint-Joseph/Oeuvre de Saint Charles, [ca. 1910].
35987: LEDEBOER, LAMBERTUS VINCENTIUS , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1859
5741: LEDEBOER, A.M. - Bernardus Ledeboer R.N.L., Eene levensschets, zijnen veel geachten broeder Lambertus Vincentius Ledeboer Berns.zn, heere van Langenbruggen, ter gelegenheid zijner zeventigste verjaring 18 juny 1865 opgedragen, december 1865, 56 p., geb. “Niet in den handel”.
14799: LEDEBOER - Aan mijne kinderen en kindskinderen, z.pl., z.j. (midden 19de eeuw).
8766: LEDEBOER, BERNARDUS - Aan mijne kinderen en kindskinderen. [z.p.], [z.n.], [1841].
57621: LEE, J.D., - Mormonism unveiled, including the remarkable life and confessions of the late mormon bishop Joh. D. Lee (written by himself) and complete life of Bringham Young, St. Louis 1881.
31309: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos. Catalogus 1961- 1965, Utrecht 1966, 51 pag., geïll., gebonden in half linnen, nr. 98 van 175 exemplaren.
28089: LEEMANS, C - Het Romeinsch grafteeken van Dodewaard, Amsterdam 1875, 71 pag., geïll. met 3 litho's, rug los.
40109: LEEMANS, W.F. E.A., - Verslag der commissie (.....) tot het instellen van een nader onderzoek in zake de indijking der Lauwerzee, i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provincien Frieland en Groningen, Groningen 1904.
31704: LEEMANS, JASPERUS ANDREAS ADRIANUS, UIT ZALTBOMMEL - Dissertatio juridica inauguralis de crimine incendii [...] Leiden H.W. Hazenberg en Co. 1840
1567: LEENAERTS, REMY J. - Algemeen genealogisch-heraldisch repertorium van de Zuidelijke Nederlanden. 8 dln. Handzame 1969-1985. Geb., ca. 3000 p. Goede complete set in rode linnen banden.
55132: LEENAERTSEN, CAREL - Copie vande remonstrantie die by abuys van verscheyde persoonen genaemt werdt Deductie, overghelevert beneffens de requeste der medeborgheren van Amstelredamme (...) inde vergaderinge van (...) Staeten van Hollandt. Haarlem, A. Roman, 1629.
17088: LEENDERTZ, P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931. (Bijdragen tot eene Nederlandsche Bibliographie, 5).
43883: LEENT, F.H. VAN, - Van prinsesje tot koningin. Een aardig tooverboek met versjes van F.H. van Leent, z.pl., [1898], (12) pag.
43873: LEENT, F.H. VAN, - Haantje de voorste bij de inhuldigingsfeesten, met oorspronkelijke platen van Van Geldorp. Tekst van F.H. van Leent. Amsterdam, Koster [1898], 4o, (32) pag., geïll. Enkele pag. gerepareerd, gebruikt exemplaar.
14715: LEERING, M.A.P. - Inventaris van het archief van de familie Luden, (1611) 1750 - 1971 (1984).
43117: LEERS, G.J.W. - Kerkelyke kaart van het koningrijk der Nederlanden voor de protestantsche kerken 1824. 's-Gravenhage, D. Abrahams, [1824].
26031: "LEERSUM, E.C.V.; W.P.C. ZEEMAN; E. COHEN; J.E. KROON, F.W.T. HUNGER; J.G. DE LINT, W.MARTIN" - [ Zeven artikelen over Boerhaave, n.a.v. la reunion commémorative à Leyde 30-12-1918 ]. pp. 193-369 in Janus XXIII. Geïll.
15497: LEEUW, ADÈLE DE - The Flavor of Holland. New York-Londen: The Century Co., 1928.
15499: LEEUW, HENDRIK DE - Crossroads of the Zuider Zee. Londen/New York: Arco, 1957.
34817: LEEUW, ISAACUS DE, UIT UTRECHT - Disquisitio de conceptu coelorum apud sacros scriptores Utrecht Broedelet 1765
33561: LEEUW, NICOLAUS THEODORUS DE, UIT MONNIKENDAM - Dissertatio juridica inauguralis de testamento coeci [...] Leiden Petrus van der Eyk 1760
8769: "LEEUW, ADRIAAN BASTIAENSZOON DE (VERT.); ANTOINE JACOB MONTFLEURY" - Het huwelik van niet, klucht-spel. 6e druk. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725.
22509: LEEUWARDEN, BROUWER - “Herinnering”, tekst op een heel mooi leren bandje in schuifhoes, waarin een geschreven boekje met gegevens over de familie Brouwer te Leeuwarden. Met twaalf losse bijlagen (uittreksels B.S., inentingsbewijzen, e.d.). Manuscripten, 24+12 p., 8°.
55832: LEEUWEN, SIMON VAN - Het Rooms Hollands-recht, waar in de Roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt (...) over een gebragt werden, 4e druk, Amsterdam, H. en D. Boom, 1676.
53553: LEEUWEN, SIMON VAN - Nederlandse practyk ende oeffening der notarissen [...] waar in [...] verhandelt werd al het gund een notaris, secretaris, deurwaarder, ende geregts-bode soo in de grond der regts-saaken als [...] heeft aan te merken ende waar te nemen, 2e druk, Amsterdam, J. v. Ravesteyn, 1670.
53552: LEEUWEN, J. VAN - Verhaal van den giftmoord door Pieter Sakes Weijnma aan zijne vrouw gepleegd en van zijne teregtstelling. Met eenige belangrijke bijlagen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1837.
41619: LEEUWEN, W.J. VAN - The Nieuwe Kunst. The Dutch contribution to the international Art Nouveau. Part 1: Dijsselhof, Lion Cachet, Nieuwenhuis, Amsterdam 2000, 48 pag., geïll., oblong. Mooi drukwerk.
35077: LEEUWEN, JACOBUS CORNELIUS CONSTANTINUS VAN, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inaugurale ad locum juris hodierni de iis [....] Leiden J.C. Emeis 1834
35949: LEEUWEN, FREDERICUS BERNARDUS VAN, UIT SOERABAJA - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1849
1573: LEEUWEN, SIMON VAN - Batavia Illustrata, ofte Verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt, ten deele uyt W. van Gouthoven en andere schrijvers, maar wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en authentyque stukken en bewijsen.
36019: LEEUWEN, C. VAN - Le developpement du sens social en Israel avant l'ereChretienne Assen Van Gorcum 1955
34169: LEEUWEN JR., JANUS JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio historico-juridica inauguralis de damno reo absoluto illato, cum privatim tum publice resarciendo [...] Utrecht N. van der Monde 1843
35399: LEEUWEN, W.F. VAN - Prent voor het promotiediner van Mr W.F. van Leeuwen, naar een tekening van J. Six. 1883
5839: LEEUWEN-CANNEMAN, M.C. VAN - Inventaris van het archief van de familie Michiels van Kessenich, ‘s-Gravenhage/Maastricht 1995, 275 p., geïll.
6653: LEEUWEN, SIMON VAN - "Redeningh over den oorspronck, reght, ende onderscheyt der edelen ende wel-borenen in Hollandt; Midtsgaders der selver voor-rechten, soo die nu zijn, ofte van aloude tijden zijn geweest."
65006: LEEUWEN, SIMON VAN - Batavia Illustrata ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt [...]. [Deel I, verdeeld in 2 stukken.] ‘s Gravenhage: Veely, Tongerloo en Doll, 1685.
19445: LEEUWEN, J. VAN, J. DIRKS EN J.G. OTTEMA - Jancko Douwama's geschriften.
22277: LEFEBVRE, VAN SOMEREN GREVE - In marokijnen band gebonden register of album met ca. 100 blanco bladen geschept papier (watermerk: Van Gelder Zonen) met een perkamenten titelblad waarop in kleur en met goud en zilver geschilderd de alliantiewapens Lefebvre en Van Someren Greve, groot 4°, 1929.
52055: LEFEVRE-PONTALIS, A., - Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande, 2 delen, Paris 1884. 543+572 pag., geïll.
4727: LEGET, J.N. - Genealogie Spangenberg, deel I. Oss 1980, 374 p., geïll., geb.
60933: LEGH, GERARD - The accedens of Armory.
60767: LEGROS, SAUVEUR (1754-1834) - River outside city walls
36373: "LEHMANN, JOHANN JACOB, UIT ERFF.; PRAESES: BUDDEUS, JOHANNES FRANCISCUS" - Programma invitatorium de usu regularum prudentiae Jena ? 1715
59189: LEHNER, ERNST, - The letterhead. History and progress, New York 1955.
37897: LEIDELMEIJER, F. EN D. V.D. CINGEL - Art nouveau en art deco in Nederland, Amsterdam 1983, 191 pag., geïll. ( rug iets rafelig, enkele aantekeningen in de tekst ).
23193: LEIDEN, STUDENTENLEVEN - Vier menu's betr. de kroegcommissie van het Leids Studenten Corps, 1881-1882. Grote litho's (ca. 40x55 cm) van P. Somerwil (een enkele gesigneerd J.H.), voorstellende groepen personen in tramwagen, op schip, e.d. waarbij de zeven leden van de commissie steeds zijn voorzien van hun ingemonteerde portretfoto's.
23061: LEIDEN, VAN LELYVELD - Declaratoir van .... Pieter van Lelyveld, veertig in raade .... der stad Leyden, gedaan in de vroedschap op 22-9-1794, gedrukt, folio, 3 p.
22575: LEIDEN, STUDENTENLEVEN - Reglement van het Dispuutgezelschap Ultra Posse Nemo Obligatur, weder opgericht te Leiden den 13 November 1874, Leiden J.J. Groen [1875], gedrukt, 12 p.
1233: ICONES LEIDENSES - Icones Leidenses. De portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden 1973. Geb., geïll., 302 p.
56873: "LEIDERTIZ, A.F.G. EN D.H. SCHENK (RED.);" - Ons studieblad. Weekblad voor H.H. postbeambten, 1e jaargang 1907-1908.
25337: LEIGH, PERCIVAL - Manners and customs of ye Englysne, to which be added some extrats from mr. Pips hys diary vol I and II. London, Bradbury & Evans 1849, 80 pages, oblong, folio. With 40 plates by Richard Doyle. Good copy in orginal half leather binding.
47054: LEIGH, - Nouveau tableau de Londres de Leigh ou guide de l'etranger, London, Leigh, 1825, 32+324+36 pag., original paper covers.
47076: LEIGH, S., - Leigh's new picture of England and Wales, comprehending a discription of the principal towns, London, Leigh 1820, 8+693+11 pag., full leather binding.
43266: LEITCH, R.P. - A course of water-colour painting, 8th edition. London, Cassell, [ca. 1885].
61240: LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vuë de Port = Mahon (mirrored)
61190: LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vuë de Londres (mirrored)
61128: LEIZELT, BALTHAZAR FRIEDRICH (ACTIVE 1726-1735) - Vuë de la Rue de Fauxbourg a Dordrecht proche de la Porte du grand Cour (mirrored)
61245: LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vuë de Port = Mahon (mirrored)
36463: LEK DE CLERCQ, JOHAN VAN DER, UIT ZIERIKZEE - Academisch proefschrift over de artt. 1302 ...... Leiden Sijthoff 1862
31574: LEK DE CLERCQ, JOHAN FRANÇOIS VAN DER, UIT ZIERIKZEE - Eenige opmerkingen over de regeling van het Belgische kiesrecht [...] Leiden P. Somerwil 1883
34388: LEK DE CLERCQ, CORNELIUS VAN DER, UIT STAVENISSE - Dissertatio juridica inauguralis de posterioris testamenti variis effectibus [ ...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
22469: LEKDIJK BOVENDAMS, VAN KLINKENBERG - Publicatie wegens 't repareren der afgeslagene dyken, verhogen van 't sandpad en herstellen der verdere defecten van den Leckendyck Bovendams, Utrecht, 6 mei 1744. Groot blad plano, gedrukt, getekend F.C. van Bochoven. Druk: P. Muntendam te Utrecht.
36633: LELIJVELT, R.G. VAN - Foto van diner t.g.v. candidaatsexamen rechten van R.G. van Lelijvelt 1923
4005: LELS, C.J. - Geslachtslijst der familie Lels. Rotterdam 1914, 110 p., geb., met tabellen.
32036: LELY, JOHANNES GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Plutarchus et Appianus de Bellis Mithridaticis. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
26053: LELY, J.W. V.D. E.A. - Het geslacht Van der Lely, Amersfoort/Haarlem [1933 ?], 17 + (9) pag.
38863: LELY VAN OUDEWATER, ADRIANUS V.D., - Oratio panegyrica continens ill. domus Auriaco Nassoviae, principum Laudes, Delft, De Groot, 1821, 4º, 19 pag. Gebonden in brokaat papier. Opdracht aan vader Jacob v.d. Lely van Oudewater.
51104: LEMAIRE, H. - De kleine Robinson of de lotgevallen van Robinson Crusoe, naar de vijfde druk uit het Frans vertaald. 2e druk, Deventer, v.d. Sigtenhorst, 1824.
15505: LEMAITRE, CHARLES - Relation de mon voiage de Flandre, de Hollande et de Zélande, fait en mil six cent quatre vint et un. Texte établi et annoté par Gilbert van de Louw, préface de René Taveneaux, introduction sur l’histoire de la Civilisation des Pays-Bas par Gilbert van de Louw. Parijs: Les Belles Lettres, 1978.
50942: LEMERY, N. - Woordenboek of algemeene verhandeling der enkele droogeryen (...) in 't Nederduitsch gebragt door C. v. Putten Pz. en I. de Wit. Rotterdam, Beman, 1743.
54434: "[VOS, WILLEM DE EN JOHANNES BUIJS]; H. LEMKE" - Betoog van het schadelyke der vooroordeelen omtrend het horoscooptrekken en planeetleezen. Amsterdam, de Vries, v. Munster en v.d. Hey, 1802. [gebonden met:] H. Lemke, Verhandeling over de 1. waarzeggerijen 2. duivelsbezweeringen en toveryen 3. spookeryen. Harlingen, v.d. Plaats, 1801.
4009: LEMKES, W.F.J. - Geschichte der Familie Lemkes. [Keulen 1919], 47 p., geïll.
23453: LEMMERS, P. - Genealogie Lemmers in zeven-voud, Malden 1996, 493 pag., geb., geïll.
56425: LENDERINK, H.J., - De blinden in Nederland en hunne toekomst, Amsterdam 1898,27 pag.
26479: LENGEN, H. VAN (UITG.) - Die Friesische Freiheit des Mittelalters - Leben und Legende. Aurich 2003, geb., geïll.
56015: LENGWEILER, H., - Kloster- und Aebtewappen der Schweizer Benediktiner Kongregation, Luzern, 1967.
27919: LENIENT, C - Étude sur Bayle, Paris 1855, 248 pag., hardback in halflinen. Good copy.( rebound)
47637: LENNEP, J. VAN (RED.), - Gedenkboek der plechtige viering van het 200-jarig bestaan der Doorluchtige School te Amsterdam, Amsterdam, Warnars, 1832, 16+252 + (3) pag., geb. in orgineel karton, exemplaar als nieuw.
19531: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens, 3 delen.
8804: LENNEP, JACOB VAN - Iets over citaten. 3e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1880].
4011: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Lennep (1093-1926). Deel II. Deventer 1927, 384 p., geb., geïll.
3415: LENNEP, F.K. VAN - Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Van Eeghen in Nederland. Amsterdam 1918, 167 p., geb., geïll. Oplage 110 exx. Eén tekstpagina beschadigd en toegevoegd in fotokopie. Gedrukt op O.H. papier. (1 exemplaar in mindere staat)
34435: LENNEP, MAURITIUS JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de diario nautico Amsterdam J. de Ruyter 1853
19351: LENNEP, FRANK K. VAN - Bijdrage tot de kennis van den rechtstoestand der Erfgooiers.
58443: LENNEP, D.J. VAN, - Feestrede ter viering van het vijftigjarig bestaan des genootschaps Doctrina et Amicitia te Amsterdam, gehouden op den 12-11-1838, Amsterdam 1838, 56 pag.
38151: LENNEP, J. V. - Zeemansliedjes, 3e druk, Leiden z.jr., 62 pag.
18971: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - Het boek der opschriften.
32270: LENNEP, MAXIMILIAAN FREDERIK VAN, UIT NIJMEGEN - Gaspar van der Heyden 1530-1586. Proefschrift [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1884
8792: "LENNEP, JACOB VAN; ABRAHAM JOHANNES DE BULL" - De val van Jeruzalem. Treurspel. Amsterdam, J. Noordendorp, 1850.
8773: LENNEP, DAVID JACOB VAN - Neerlands rijk hersteld en gehandhaafd. Lierzang. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1815.
37717: LENORMANT, F. - Monnaies et médailles, Paris, Quantin [ 1883 ], 328 pag., hardback, ill.
28365: LENTHE, W.H. V. (RED.) - De Breef, kwartaalblad voor Salland en omstreken, jrg. I ( 1984/5), gebonden, ca. 150 pag., geïll.
42498: LENTING, D. - Geschiedenis van sulthan Ibrahiem, zoon van Adaham, vorst van Irakh. Breda, Broese, 1846.
42341: LENTING, D. - Twee gelegenheids leeredenen, de eene bij de eerste jaarlijksche feestviering van het Genootschap van Waterloo, te Batavia gevestigd, 19-6-1826, en de andere bij de viering van 's konings geboortedag 24-8-1823, beiden uitgesproken te Batavia. Batavia, Landsdrukkerij, [1826].
27467: LENZ, R. ( UITG.) - Katalog der Leichenpredigten und sonstigen Trauerschriften in der Universitätsbibliothek Marburg. I Katalogteil, II Registerteil. Marburg 1980, 559 +400 pag.
36203: "LENZIUS, JOHANN BARTHOL., UIT MARCOBREITENSIS FR.; PRAESES: SONNTAG, JOHANN MICHAEL" - De teletis Paganicis ..... Wittenberg Johann Wilcke 1699
54573: LEONHARD, FRITS - Onder de schooiertjes (Op en om de eilanden). Amsterdam, [1920].
31017: LEONVILLE, G. DE - La maison de Créhange, barons de Beaucourt en Lorraine et sa connexité avec les De Beaucourt de Noortvelde. Brussel 1898, 31 pag., met wapenafb.
59091: LEOPOLD, J.H., - Vijf Gedichten, Arethusa Pers Herber Blokland Baarn, 1980 1e druk. Nr. 44 van 75. Ingenaaid.
59579: "LEOPOLD, JOSEPH FRIEDRICH (1668-1727)[?]; MÜLLER, JOHANN ADAM (1698-1738) [?]" - Das Johannes Feuer / Der Som[m]er
35567: "LEOPOLDUS, DANIEL, UIT AUGSBURG; PRAESES: SCHNEEMELCHER, JOHANN LAURENTIUS" - Eudaimonologia [Grieks], sive dissertatio ethica de summo bono, fine philosophiae practicae [...] Wittenberg Johann Hakius 1602 [= 1702]
63375: LEPAUTRE, JEAN (1618-1682) - Landscape in ornamental cartouche.
15511: LEPEINTRE, P.[M.M.] - Quatre mois dans les Pays-Bas. Voyage épisodique et critique de deux littérateurs dans la Belgique et la Hollande, publié par M. Lepeintre. 2de druk, 3 delen. Parijs: R. Leroux, 1830.
27929: LERIUS, TH. V. - Études sur les tendances de l'art chrétien exclusif, Brussel 1860, 44 pag. [Gebonden met:] Reponse du curé de Droogenbosch à maitre Th. van Lerius, advocat à Anvers, Brussel 1861, 32 pag. [ en met:] Eenige aenmerkingen over oude en huidige gotische autaren, door P.D.K., Antwerpen 1858, 32 pag [ en met:] Christelijke Tijdwijzer, 1 blad plano, half leren band.
35587: "LESCHNERTUS, JOH. GODOFR., UIT DAHMENS. SAXO.; PRAESES: SCHNEIDER, HEINRICH GOTTLIEB" - Legis naturae indispensabilitatem [...] Wittenberg Literis Schulzianis 1705
1593: LESCURE, [M.H.F.CH.], VICOMTE DE - Armorial du Gévaudan. Facsimilé-reprint Marseille 1979, naar de uitgave Lyon 1929. Geb., 953 p. Met 19 p. met wapenafbeeldingen.
35767: LETTE, HUBERT KORNELIS, UIT GOEDEREEDE - Cholecysto-duodenostomie bij honden Utrecht Den Boer 1909
34915: LEU DE WILHEM, PAULUS SEBASTIANUS LE - Disputatio juridica inauguralis de possessione Leiden A. Elzevier 1710
27928: LEUCKFELD, JOH. GEORG UND J.C. OLEARIUS - Historia Heshusiana, oder historische nachricht von dem leben... Tilemanni Hesshusii... benebst einer genealogischen nachricht von [ J.C. Olearius], Quedlinburg 1716, (8) + 252 + (4) pag., orig. boards.
40585: LEUPEN, P.H.D. - Filips van Leiden. Een onderzoek naar ontstaan, vorm en inhoud van zijn traktaat De cura reipublicae, 2 delen, Amsterdam 1975, 531 pag. [dissertatie]
61017: JOHANNES LEUPENIUS - Het hooge heemraadschap van de Crimpenre Waard.
60146: LEURECHON, JEAN - Het eerste[-derde] deel van de Mathematische Vermaecklyckheden. Te samen ghevoeght van verscheyden ghenuchlijcke ende boertige werck-stucken, (...) Getranslateert uyt het Fransch in Nederduytsche tale. Door Wynant van Westen, Mathem. ende Organist der Stadt Nieumegen. Den derden druck op nieus oversien en verbetert. Arnhem, Jacob van Biesen 1644.
2929: LEUVEN, BACKER VAN - Genealogie Backer (ook Huyghens Backer, Backer van Leuven en Bas Backer). Harderwijk 1874, 95 p.
32662: LEVELT, WILHELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van de gamma-pyridine-derivaten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1827
36465: LEVERICKSVELT, HENR. GUALT. - Oratio panegyrica recitata in publica festivitate qua serenissimo principi arausio-nassavico Wilh. Car. Henrico Frisoni Maastricht H. Landtmeter 1747
28140: LEVY, H. E.A. - Vijf- en twintig jaar K.N.M.V. De geschiedenis en werkzaamheid der Kon.Ned. Motorwielrijders Vereeniging, z. pl. 1929, 100 pag., geïll.
52430: LEWALD, A. - Atlas zur Kunde fremder Welttheile. 1838, Erster [und zweiter] Band, Stuttgart, Literatur Comptoir [1838].
31624: LEWE VAN MIDDELSTUM, EGBERTUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale historico-criticum ad partem I par. 47, leg. 2 dig. de origine juris [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1829
16984: LEWIS, J.N.C. - A Handbook of Printing Types with Notes on the Style of Composition and Graphic Process used by Cowells. Ipswich: W.S. Cowells, 1947.
5401: LEWIS III, C. EN J. DEVEREUX KERNAN - Devereux of the leap county Wexford, Ireland and of Utica, New York. Nicholas Devereux 1791-1855, z.pl. 1974, 117 p., geb., geïll. (met supplement 1975, 6 p.)
50886: LEYDEN, JAN VAN [JOHANNES A LEYDIS] - Kronyk van Egmond of Jaarboeken der vorstelyke abten van Egmond (...) vertaald door Korn. van Herk, overgezien (...) door Gerard Kempher. Alkmaar, S. v. Hoolwerf, 1732.
42208: LEYDIS, JOHANNES À - Chronicon Egmundanum seu Annales Regalium abbatum Egmundensium, ed. A. Matthaeus. Leiden, Haaring, 1692.
42490: LEYDIS, JOHANNIS A / A. MATTHAEUS (ED.) - Chronicon Egmundanum seu Annales regialum abbatum Egmundensium. Leiden, F. Haaring, 1692.
60233: LEYS, (BARON) HENDRIK (BELGIAN, 1815-1869) - View of a crowded 17th-century tavern
31628: LEZWIJN, PAULUS CLAUDIUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens annotationem ad tit. IX. lib. III cod. de re jud. in caus. civ. [...] Leiden C.C. van der Hoek 1846
47845: LIBERALIS, ANTONIUS, - Transformationum congeries, translated by G. Xylander. Annotated by T. Muncker, Enlarged by H. Verheyk, Leiden, luchtmans 1774.
36397: LIBERIUS, ANTONIUS (PSEUD. VAN ??) - Gedancken von der heutigen vergeb- und uberkommung der Pfarren durch die Quarren ...... ? ? 1695
43433: LICHTENAUER, W.F. - De Nederlanders in Napoleons Garde d'Honneur, Rotterdam 1971, 338 pag., geb., geïll. met stofomslag.
23699: LIEBAERS, H. ( INL.) - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus, Brusssel 1973, 585 apg., geïll.
17020: LIEBAERS, H. - Charles van Hulthem 1764-1832. Bruxelles: Bibliothèque Royale, 1964.
38359: LIEBRECHT, H - Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische Folklore, Brussel , Cote D'Or, 1940. Plaatjes-album, 120 pag., geb. Mist een aantal van de kleine plaatjes.
55010: LIEBTREW VON SCHALCKHAUSEN, VIRGINIUS - Jungfraw-Spiegel, das ist eigentlicher bericht von der natur und eigenschaft, zufallen, freyheiten und rechten, auch unterschiedlichen Kennzeichen und sitten sowol der reinen und warhaffeigen als befleckten und geschwachten Jungfrawen. Facsimile, Dresden, z. j. [ca. 1910], naar het origineel uit 1627.
40073: LIEBURG, M.J. V., - Het Diaconessenhuis Leiden, 2 delen, de jaren 1897-1940 en 1940-1997, Rotterdam 1997, 142 + 144 pag., geïll.
59281: LIECHTENSTEIN, H.K. VON (INL.), - Das Gebetbuch Karls V. Vollstandige faksimile-ausgabe im originalformat des codex vindobonensis 1859 der Ostenreichischen Nationalbibliothek. 2 delen in doos, Graz 1976.
51052: LIEFHEBBER, EEN - Een historiesch verhaal van veele en nooit meer gehoorde voorvallen die geschiet zyn in verscheide harde winters, inzonderheid van den jaare 1709 en 1740. Amsterdam, v. Huyssteen en v. Esveldt, [1740].
59795: LIER, I.C. VAN. - Mr. J. Loudon en zijn bestuur, geschetst. Batavia & Utrecht, 1875.
43059: LIGNAC, P. DE - Natuurkundige beschouwing van den man en de vrouw, in den huwelijken staet, vertaald uit het Frans door P.L[euter]. 2 delen, Rotterdam, H. Beman / Bennet en Hake, 1772.
28841: LIJCKLAMA A NIJEHOLT, A (RED.) - Jaarboekje van den Frieschen adel in verband tot de ridderschap van Friesland, 2e jaargang (1884) en 3e jaargang (1885), Leeuwarden 1883/5, per deel ruim 100 pag., geïll., gebonden in rode linnen stempelbanden. Prijs per deel 60 euro.
8834: LIJFEIGENE - De lijfeigene, en Mijn uitstapje naar Zwitserland, twee verhalen. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven F. Bohn, 1842.
8838: "LIJNSLAGER, PHILIP FREDERIK (VERT.); LOUIS SÉBASTIEN MERCIER" - Zoé, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
8839: LIJNSLAGER, PHILIP FREDERIK - De vlucht van Eneas, of De dood van Dido, treurspel in straatliedjes. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1792.
4593: LIJST - `Lijst van familieleden'. Vereeniging Familie Salm, 1952, 1962, 1977. 3 stuks, à 22 p.
32892: LILLE, CHRISTIAAN EVERHARD DE - Sermo academicus de commendanda animi tranquillitate uno omnium firmissimo præstantissimoque longae vitae præsidio [...] Franeker Willem Coulon 1763
20085: LILLE, GILBERT DE - Maldegem huwelijken [1626 - 1796], I. Chronologisch, II. alfabetisch, Maldegem 1984, 289 + 285 pag.
1599: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Boergoensche charters 1428-1482. Derde afdeling van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Amsterdam/'s-Gravenhage 1869. Geb., 165 p.
34117: LIMBURG STIRUM, THOMAS HENRICUS VAN, GEB. IN PEMBROKE, FRISIUS NOBILIS - Dissertatio juridica inauguralis, selectas quaestiones exhibens ex loco de testibus in causis criminalibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
33156: LIMBURG STIRUM, HENDRIK VAN, UIT , 216, - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1871
34933: LIMBURG STIRUM, OTTO JAN HERBERT VAN, UIT UTRECHT - De bevoegdheid van den ingezetene om namens de gemeente te procederen Leiden Somerwil 1880
8846: LIMBURG BROUWER, PETRUS VAN - Het leesgezelschap te Diepenbeek. Groningen, W. van Boekeren, 1847.
8841: LIMBURG BROUWER, PETRUS VAN - Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Euripides. Groningen, W. van Boekeren, 1833. [Gebonden met:] Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van Eschylus. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1827.
33563: LIND, JOHANNES JACOBUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum qui est de aleatoribus [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1816
34445: LINDEBOOM, L. - Blijf in het woord van God Heusden A. Gezelle Meerburg 1888
6139: LINDEMANS, J. - Oude Brabantse geslachten 24. Stuckens, Brussel 1949, 8 p.
5213: LINDEMANS, LEO - Voorouderstafel van koning Boudewijn ... tot in de veertiende generatie, met medewerkging van P. v. Osselaer, José Verheecke, Brussel 1991, ongepagineerd. Exemplaar met veel aanvullingen in handschrift.
54547: LINDEN, J. VAN DER - Beredeneerd register op het Wetboek Napoleon, ingericht voor het Koningrijk Holland. Amsterdam, Allart, 1809.
54532: LINDEN, J. VAN DER - Verhandeling over de judicieele practijcq of form van procedeeren voor de hoven van justitie in Holland gebruikelyk. 2 delen, Leiden, Honkoop, 1794-1798.
53361: LINDEN, G.M. VAN DER, E.A. - Pleitredenen door mrs. Gijsb. M. van der Linden, F.C. Donker Curtius en J. Faber van Riemsdijk, advocaten te 's-Gravenhage, gehouden voor den Hoogen Raad der Nederlanden op 15, 20 September, 11, 18 en 25 October 1854, in de zaak van H.P. Hoevenaar, administrateur van de suikerfabrijk Pangkah, residentie Tagal, als gemachtigde van E.A. van Vloten, appelant van een vonnis gewezen door het Hoog-gerechtshof van Nederlandsch Indië..
4093: LINDEN, A. VAN - Die De La Lynde in England und Schotland 1157-1800. Z.p. 1896, 80 p.
43483: LINDENHOUT, J. VAN 'T (RED.) - Te huis. Geillustreerd tijdschrift voor het volk. 3e jaargang, Nijmegen 1877. Folio, 192 pag., gebonden in half linnen band uit de tijd.
1610: LINDENHOUT, J. VAN 'T - Zes weken tusschen de wielen, of de Hollanders in Amerika. Nijmegen [1886]. Geb., geïll., 304 p.
15521: LINDLEY, PERCEY (ED.) - Walks in Holland, cycling, boating, by rail, and on foot. Londen: [Great Eastern Railway Company], [1889].
58934: REICHARD & LINDNER, - Oude foto, 17x11cm, met Willem III. Reichard & Lindner, Berlin, Hof-Photograohen, 1878. Met stickertje op de achterkant in groen en zwart van J. Th. de Brouwer, papeterie estampes, Rotterdam 7 la Haye. In de foto gedrukt het jaartal 1878.
30887: LINN, J.B. A.O. - Pennsylvania Archives. Second series, reprinted, vol. VIII and IX, Harrisburg 1896, 804 + 818 pag.: Record of Pennsylvania marriages prior to 1810. Two volumnes in damaged bindings, but complete.
36707: LINT, J.G. DE - De herleving van de geschiedenis der geneeskunde Gorinchem J. Noorduyn 1924
35733: LINT, WILLEM DE, UIT ZEVENBERGEN - De diagnostische waarde van het eiwit-etterquotient in urine Leiden IJdo 1897
34327: LINTELO DE GEER, BARTHOLDUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Disputatio historico juridica qua novella CXVIII ex jure pristino explicatur [...] Utrecht Kemink en Zoon 1841
33655: LINTELO DE GEER, BARTHOLDUS JACOBUS - Fatorum academiae Rheno-traiectinae narratio [...]
1613: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe. Haarlem 1934. Geb., geïll., 588 p., mooi ex.
14479: LINTUM, C. TE - Onze schutter-vendels en schutterijen van vroeger en later tijd 1550-1908 in beeld en schrift. 's-Gravenhage 1909, oblong, ill., 22+50 p., with 50 plates, orig. cloth.
60935: "LION, J.M.; VAN DER DOES DE WILLEBOIS" - "Coat-of-arms of the Van der Does de Willebois family and their motto: Non Deficiam. "
51887: "LIPMAN, S.P.;" - Geschiedenis van de Staatkunde der voornaamste mogendheden van Europa, sedert den val van Napoleon tot heden, 2 delen. Amsterdam, Brest van Kempen, 1832. Origineel karton, 502+672 pag. Eén scharnier los.
32428: LIPOLD, JOHANN CHRISTOPH - Tractatus juridicus: De condictione indebiti [...] Berlin Rupert Völckers 1666
33433: LIS, GUALTERUS VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio medica inauguralis, de aloë [...] Utrecht Joannes Broedelet 1745
22729: LISMAN - Ontwerptekening voor oorkonde voor Mr. J.Ae.A. Lisman, dd. 1922, voor zijn penningmeesterschap voor Christelijke Scholen te Den Haag, 1897-1922.
6027: LISSENBERG, J.C. EN H.S. RIJNBENDE - Genealogie Rijnbende, Schiedam 1958, 79 p., geb., geïll., gedrukt op Oud-Hollands papier
38416: LISTAL, ALFRED - Wat Lisette droomde, verteld en getekend door Alfred Listal. 2e druk, Alkmaar, gebr. Kluitman, 1918.
43161: LITHGOW [LITHGOUW], WILLIAM - Willem Lithgouws 19 jaarige lant-reyse uyt Schotlant naer de vermaerde koninckrijcken Europa, Asia en Africa, voltrocken in drie dier-gekochte voyagien. Amsterdam, J. Benjamin, 1652. [Colophon: J.J. Bouman, 1652].
30577: LÖB, KURT - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek, oorlogsprenten, affiches, postzegels. Utrecht 1968, 110 pag., geïll.
34615: LOCHES, J. G. DE, UIT ROTTERDAM - XXII. theses juridicae. 1790
23845: LOCHNER, G.W.C. - Solennia anniversaria in Gymnasio regio Norimbergensi, Neurenberg 1841, 10 + 24 pag., orig. papieren omslag.
60965: LOCHOM, MICHIEL VAN (1601-1647) - The Annunciation
25037: LOCKE, JOHN - De intellectu humano (...) editio quarta, London, A. and J. Churchill, 1701.
34119: LOCKHORST VAN VRYENHOEVEN, DIDERICUS VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1820
8862: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 15e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1769.
8860: LODENSTEYN, JODOCUS VAN - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen, met een aanhangzel. 13e druk. Als mede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de instrumente willen leeren speelen. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1752.
22345: LODEWIJK NAPOLEON, GORINCHEM, VAN MAAREN - Verklaring van Venia Aetatis (meerderjarigheid) voor Hendrik van Maaren Hendriksz, geboren en wonende te Gorinchem, bijna 22 jaar oud, getekend ‘t Loo 23 hooimaand 1809 door Lodewijk Napoleon. Met de originele handtekeningen van “Lodewijk” en Alex. van Hugenpoth tot Aerdt. Groot blad perkament, deels gedrukt, zegel verloren.
7783: LODGE, E. - The peerage of the British Empire [....] to which is added the Baronetage, 15th edition.
23435: LODGE, EDMUND - The peerage of the British empire, to which is added the Baronetage, 26e ed., Londen 1857, hardcover.
36501: LOEFF, GERRIT MICHIEL CORNELIS, UIT ZWOLLE - De Nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt Utrecht Kemink 1864
32012: LOEFF, CORNELIUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio exegetico-theologica de Jesu Christo, divinam suam legationem vindicante [...] Utrecht Kemink en Zoon 1858
20113: LOENEN, JACQUES VAN - De Haarlemse brouwindustrie voor 1600, Amsterdam 1950, 159 pag., geïll.
36027: LOENEN, DIRK, UIT LOOSDRECHT - Het conservatief-aristocratisch karakter van Plato's staatsphilosophie Leiden Van Doesburgh 1923
34247: LOENEN, JANUS EVERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Disquisitio historico-juridica inauguralis de testium fide in inquisitione praevia criminali jurejurando firmanda [...] Utrecht C. Bielevelt 1846
36231: LOESCHER, VALENTIN ERNST, DECAAN VAN DE THEOLOGISCHE FACULTEIT - Benevolo lectori S.P.D. (Ultrum Papa novos fidei articulos sancire possit?) Wittenberg Chr. Gerdes
47070: LOGEROT (RED.), - Indicateur instantane. Plan de Paris, Systeme Acklin, brevete S.G.D.G. Paris, Logerot [ca.1850?].
47050: LOGEROT, - Paris et ses environs, dans un rayon de dix kilometres, Paris, Logerot, [1865].
31878: LOHMAN JANSSONIUS, JOHAN, UIT USQUERT - Dissertatio juridica inauguralis de origine bonorum possessionis [...] Groningen P. van Wicheren, Hz. 1859
58787: LOHMAN, ANNA DE SAVORNIN., - Vrouwenliefde in de moderne literatuur, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
32598: LOHMAN, SCATO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de arbitrio judicis generatim, maxime secundum jus nostrum poenale hodiernum [...] Groningen P.S. Barghoorn 1834
30957: LOHR, R. EN J.P. VAN DOOREN - Protokolle der Niederlandisch-Reformierten Gemeinde in Köln von 1651-1803 I ( 1651-1677 ) und II ( 1677-1803 ). Köln 1971, 358 + 445 pag. [ Inventare Nichtstaatlicher archive 12 + 13 ], geb.
44013: "LOHR, J.A.C.;" - Nuttig en aangenaam onderhoud toegewijd aan vlijtige kinderen. Naar het hoogduitsch van J.A.C. Lohr, Haarlem, Bohn [ca. 1832], 4+191+(1) pag. Origineel bedrukt karton omslag, geïllustreerd met 4 gravures van D. Veelwaard naar J. van Meurs.
62041: LOKHORST, JAN VAN (1837-AFTER 1890). - The Wittevrouwenpoort Utrecht The Netherlands, seen from the city, on foot a few passers-by on the sidewalk.
57495: "LOKHUIZEN, J. VAN; " - The Dutch East India Company and Mysore 1762-1790. Gravenhage 1961 [Verhandelingen KITLV 31.].
27953: LOMAN, J.C. E.A. (?) - Overzigt wegens de handelingen der evangeliesche Lutherse Synode 1819-1843, Amsterdam, Ellerman, 1844, 6 + 303 pag., orig. karton.
15523: LOMBARD DE LANGRES, [VINCENT] - Mémoires anecdotiques pour servir à l’histoire de la Révolution Française. 2 delen. Parijs: Ladvocat, 1823.
53596: LOMBROSO, CESARE - Boeven-litteratuur. Bewerkt voor Nederland door dr. A.R. Steenstra, Amsterdam, C. Daniëls [1905].
53595: LOMBROSO, CESARE - Le crime, causes et remèdes. Avec un appendice sur les progres de l'anthropologie criminelle pendant les annees 1895-1898. Parijs, 1899.
34825: LONCQ, GOZEWINI JANI, UIT ROTTERDAM - Commentatio qua respondetur ad quaestionem ab ordine medicorum in academia Groninganae 1831
33619: LONCQ, GOZEWINUS JANUS - Oratio de patria medicina, cum servandis, tum etiam tuendis, nec minus amplificandis universitatibus publici commodi causa et vindicanda et vero perficienda [...] [z.p.] [z.n.] 1863
52534: EPICTETUS / G. LONG - The discourses of Epictetus transated by George Long. 2 volumes, London, Bell, 1902.
42282: LONG, I. LE / J.B. SCHUPP - Konst om geldt te winnen, als meede J.B. Schuppius konst om ryk te werden. By deeze geldtgebrekkelyke tyden seer nut en dienstig. Het eerste beschreven en 't laaste uyt het Hoogduytsch vertaalt door I. le Long. Amsterdam, A. v. Damme en J. Ratelband, 1717.
54728: LONIUS A.F., C. [= J.W. CLAUS VAN LAAR] - Den bedrieger bedroogen of den gevangen smous. Zynde een verhaal (...) raakende het leeven en bedryf van een beruchten ryken gevangen smous (...) boertende beschreeven in zes t'samenspraaken. 3e druk, Amsterdam, P. Aldewerelt, 1737.
26203: LOO, H.C.J. TE - Oud-Apeldoorn in woord en beeld. Apeldoorn 1932, 64 pag., geïll. met aardige pentekeningen van de auteur
4071: LOO, LEO VAN DE - Geschichte der Familie Van de Loo, Heft 1. Die Familie Van de Loo 1507 bis ca. 1800 auf Oberelve in Hülm und in Asperden. Z.p. 1918, 155 p., geïll.
22395: LOOIJEN, DE JONG - Brief van Cornelis Looijen aan A. de Jong Gzn, dd. ‘s Gravenhage 1831, betreffende een artikel voor het “Jaarboekje”, manuscript, 4°, 1 p.
47325: LOOMAN, T.M. / MISS. TUCKER, - Abbeo Koeta, of de dageraad tusschen de keerkringen. Eene schets van het ontstaan en den vooruitgang der zending in Yorriba. Uit het Engels door T.M. Looman, Amsterdam, Hoveker 1860, gebonden in linnenband (boekblok los).
54112: LOON JZ , J. VAN - Frieslands slikgeldmiljoenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J. van Loon Jz., lid Ged. Staten van Friesland [...] aan D. van Konijnenburg, controleur van de directe belastingen [...]. Leeuwarden, Eekhoff, 1892.
53599: LOON, A.J. VAN [= M.J. LELYVELT] - Nieuwe tooneelen uit het strafregt. Eerste [en tweede] verzameling. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1842.
38991: LOON, GERARD VAN - Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten, midsgaders van de kermissen in Holland, Leiden v.d. Eyck, 1743, ( 20 ) + 96 pag., gebonden in half leer.
1625: LOON, JOZEF VAN - Bijdrage tot de morfeemgeschiedenis en -geografie der Nederlandse toenamen. (Diss.) Handzame 1981. Geb., 553 p.
32510: LOON, JAN WILLEM VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio iuridica inauguralis, de reservatione mentali [...] Groningen Petrus Doekema 1788
31405: LOON, GERARD VAN - Historisch bewys dat het graafschap van Holland... altijd een leen des Duytschen Ryks geweest is, P.v.d.Eyk , Leiden 1748, ca. 750 pag., geb. in half leer. Mooi exemplaar.
55487: LOON, SOPHIA VAN [= W.N. PEIJPERS] - Misdaad en boete. Verhalen uit de lijfstraffelijke regtspleging. Amsterdam, Allart en v.d. Made, 1857.
1623: LOON, GERARD VAN - Beschrijving der aloude regeeringwijze van Holland. 5 dln. Leiden 1744-1750. Geb. (in halfleer), 284, 306, 348, 400, 713 p.
42824: LOON, GERARD VAN - Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten, midsgaders van de kermissen in Holland. Leiden, v.d. Eyck, 1743.
33357: LOOR, BAREND DE, UIT KAMPEN - Die hoofstelling van die algebra van intuïsionistiese standpunt. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Swets & Zeitlinger 1925
46941: LOOS, J.C. V.D., - Geschiedenis van het Seminarie Warmond tot 1853, Deel 48 van de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, 1932, 622 pag., geïll.
23923: LOOS-HAAXMAN, J. DE - De landsverzameling schilderijen in Batavia, alleen deel 2, Leiden 1941, 128 pag., geïll., geb.
4981: LOOS, T. V.D. - Stamboom van het Rotterdamse geslacht De Vrijer. Rotterdam 1953, 86 p., gestencild.
8878: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Huig de Groot en Maria van Reigersbergen. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1794.
53601: LOOSJES, C., - Bijdrage tot de studie van de criminaliteit der vrouw. Haarlem, Erven Loosjes, 1894. Dissertatie Un. van Amsterdam.
42212: LOOSJES, A. EN P. LOOSJES AZN - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen. Haarlem, Bohn en Loosjes, 1794.
15529: LOOSJES PZN., A. - Katwijks zomertogtje. Haarlem: A. Loosjes Pzn, 1805.
42276: LOOSJES, A. EN P. LOOSJES AZ. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen. Haarlem, 1794.
15525: LOOSJES PZN., A. - Het Hout of boschgedachten in zes bespiegelingen. Haarlem: [A. Loosjes Pzn.], 1793.
23993: LOOSJES, A. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Haarlem 1794. Facsimilé herdruk. 's-Gravenhage 1968, 322 pag., geb., geïll., met stofomslag/with dust wrapper
8913: LOOSJES, VINCENT - Nieuwe zedekundige uitspanningen. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1824.
8912: LOOSJES, VINCENT - Zedekundige uitspanningen. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1822.
8902: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Hillegonda Buisman, eene Hollandsche familie-geschiedenis uit de zeventiende eeuw. 2e druk. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1825. [4 delen in 2 banden]
8903: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Robbert Hellemans. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit het laatst gedeelte der zeventiende eeuw. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1815. [4 delen]
8894: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855 [3 delen]
8893: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit de zeventiende eeuw. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
8892: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het leven van Maurits Lijnslager. Eene Hollandsche familie-geschiedenis uit de zeventiende eeuw. 3e druk. Haarlem, Wed. Adriaan Loosjes Pz., 1823. [4 delen in 2 banden]
8888: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Huig de Groots tweede ballingschap of Vlugt uit Amsterdam, tooneelspel, gevolgd door een lofdicht op Huig de Groot. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1808.
8886: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Historie van mejufvrouw Susanna Bronkhorst. 2e druk. Haarlem, Wed. Adriaan Loosjes Pz., 1828. [6 delen]
8877: LOOSJES PZ, ADRIAAN - Het Hout of Boschgedachten in zes bespiegelingen. Haarlem, A. Loosjes Pzn., 1793.
8872: LOOSJES PZ, ADRIAAN - M.A. de Ruyter in X. boeken. Haarlem en Amsterdam, A. Loosjes Pz. en W. Holtrop, 1784.
8920: "LOOTS, CORNELIS (VERT.); GOTTLIEB STEPHAN (STEPHANIE) DE JONGE " - Het roode kapje, zangspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1796.
8918: "LOOTS, CORNELIS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Armoede en grootheid. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
8914: LOOTS, CORNELIS - Dichtstuk ter gelegenheid van het tweede eeuwgetijde der beurs van Amsterdam. Amsterdam, Jacobus Ruys, 1813.
8916: LOOTS, CORNELIS - De mensch, in drie zangen. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1819.
23195: LOOY, JACOB VAN - Getekende kwartierstaat van Jacobus van Looy (1855-1930), schilder en schrijver te Haarlem. Groot blad met kalligrafie en tekening van boom in kleur, 40x50 cm.
30661: LOOY, J. VAN - Reizen, extracten van 6 artikelen in Elsevier's geïllustreerd maandschrift jrg. 1906, geïll.
23191: "LOOZE, DE; KALLIGRAFIE" - Blad kalligrafie, geschreven in 1661 door Samuel de Looze. 8 regels tekst met versieringen, folio oblong.
22883: LOPPERSUM, URSEM, LOMMERT - Poesie album van Aafke Lommert, 1892-1897 te Loppersum, ca. 40 bijdragen.
35847: LORCH, , 523, CAREL HENDRIK, UIT SAMARANG - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1874
37659: LORD, R.T. - Handbuch für Musterzeichner der textielindustrie, bearbeited von F. Lieb, Wien 1900, 238 pag., hardback, ill. [ Library stamps ]
34517: LORENTZ, THEODOOR, UIT SOEMBERKETEMPA - Eenige opmerkingen over art. 84 gemeentewet Leiden Somerwil 1887
1629: LORENZ, OTTOKAR - Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie. Stammbaum und Ahnentafel in ihrer geschichtlichen, sociologischen und naturwissenschaftlichen Bedeutung. Berlijn 1898. Geb., geïll., 490 p.
37557: LORM, J.R. DE - Amsterdams goud en zilver, Zwolle 1999, 560 pag., geb., geïll., met stofomslag.
32648: LOS, JANUS, UIT NIEUW-BEYERLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de oppositione tertii [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
35389: LOSECAAT VERMEER, F.H. EN J.E. BODDAERT - Boekje Promotiepartij van Mr F.H. Losecaat Vermeer en Mr J.E. Boddaert Utrecht Anth. Grolman 1885
56125: LOSSIUS, K.F., - Tafereelen uit het daaglijksche leven, benevens eenige spreekwoorden als tooneelstukjes voor de jeugd bewerkt, door den schrijver van Gumal en Lina, Amsterdam, v. Vliet, 1802.
8922: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - "Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd; inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. 4e druk. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Van Vliet en Van der Hey, 1822. [3 delen]"
36935: LOSTALOT, A. DE - Les arts du bois. Dessins et modeles, album comprenant 175 gravures, 3e ed. Paris, Rouam, [ 1891 ? ], 144 pag., geïll., geb. in rood linnen
22989: LOTERIJ, 'S LANDS WEERBAARHEID - Lot ad ƒ 2,50 in de loterij t.b.v. de Vereeniging tot Bevordering van 's Lands Weerbaarheid, d.d. 1871, gedrukt, 8°, 2 p.
33567: LOTH, LAMBERTUS GHISLENIUS, UIT MARCHIO-PONTANUS - "Collatio titulorum de tutelis, jure gallico et jure belgico recentiori; dissertatio inauguralis juridica [...] Leuven G. Cuelens 1825"
55629: LOTHARIUS, CHRISTIANUS EGIDIUS - Voorzegging, die gevonden is anno 1667 den 3den Augustus in 't graf van een overleden bisschop die in Vrankrijk Ao 1204 begraven was (...). Gedrukt naar een gedrukt exemplaar in groot plano, waarschijnlijk 18e eeuws.
55679: LOTHARIUS, CHRISTIANUS EGIDIUS - Dit merkwaardig geschrift is door den drost Aluwe, gewezene generaal in Italien van daar tot Oostvriesland (zynde zyn vader land) overgebragt. Voorzeggingen. Alom by de meeste boekverkoopers te bekoomen. Z. pl., z. j. [waarschijnlijk 17e eeuws].
35075: LOTSIJ, JOHANNES SERVATIUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis continens quaedam de nullitatibus Dordrecht Blusse en Van Braam 1832
37337: LOTSY, K.J.J. ( RED.) - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 20- jarig bestaan der algemene Nederlandsche Voetbal vereeniging De Zwaluwen, z.pl. 1927, 147 pag., geb., geïll.
1633: LOUDA, JIRI - European civic coats of arms. Londen 1966. Geb., geïll., 265 p.
34431: LOUDON, JAMES, UIT BATAVIA - Aanteekeningen op artikel 22 van het Wetboek van Koophandel Leiden Somerwil 1880
60857: PHILIPPUS LOUIJSSEN - Ik wensch VE: bij desen mijn Vader en Moeder... [New Year's card]
42484: LOUIS XVIII, ROI DE FRANCE - Relation d'un voyage a Bruxelles et a Coblentz (1791). Paris, Delongchamps, 1823.
42258: LOUISE B.B. [= LOUISE DE NEVE] - De jeugd onzer koningin. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1891.
31305: LOUTER AZ., L. - Wereldwijde Louter genealogie. Deel II: Eerste Noord- Hollandtak, z.pl., 2001, 286 pag., geb., geïll.
36505: LOUTER, J. DE - Staat en maatschappij Utrecht Van Druten
55894: LOUVEL, REN. - Traite de chastete. Annexes aux mysteres du confessionnal. Le livre secret des pretres (...). Z. pl., Satanas, [ca. 1880].
56981: "LOUW, O., E.A.; " - Wouda uit Krommeniedijk, Schoorl 2003, 392 pag., geb., geïll.
14559: LOUW, R.G. EN J.C. VAN BLAADEREN - Genealogie van de geslachten van Bla(a)deren.
50603: LOUWERSE, P., - Geillustreerd Verjaardag-Album met bijschriften van P. Louwerse, Zutphen, Schillemans [1883], (28) pag., geïll. met houtgravures.
50675: LOUWERSE, P. (RED.), - De kinderwereld. Geillustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes, 7e jaargang, 4 deeltjes in 1 band, Zutphen, Schillemans, 1900, geïll.
60769: LOUYS, JACOB (1620-CA. 1673) AFTER BOTH, ANDRIES (1611/12-1642) - The chestnut merchant
56519: LUBACH, D., - Eerste grondbeginselen der natuurkunde van den mensch, Gouda 1855.
52620: LUBACH, D. E.A., - "Natuurlijke historie van Nederland. Complete set, containing: [1] D. Lubach, De bewoners van Nederland (Haarlem, A.C. Kruseman, 1863); [2] W.C.H. Staring, De bodem van Nederland. 2 vols. (Haarlem, A.C. Kruseman, 1856); [3] C.A.J.A. Oudemans, De flora van Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. 3 vols. and atlas volume (Haarlem, A.C. Kruseman, 1859); [4]F.W.C. Krecke, Het klimaat van Nederland. 2 vols. (Haarlem, A.C. Kruseman, 1861); [5] H. Schlegel, De dieren van Nederland. Gewervelde"
34695: LUBBERS, THEODORUS - Oratio inauguralis de theologo ad Christi perfectissimi doctoris exemplar formato Groningen Spandaw 1777
36391: LUBECK, MELCHIOR - Immitia sortis & mortis fata Anseris Martiniani, anhelo pectoris suspirio et adducto ejusdem innocentiae testimonio Konigsberg Reusner 1694
30269: "LÜBKE, W.;" - Denkmaler der Kunst. Zur Uebersicht des Entwicklungsganges der bildenden Kunste, Volksaugabe, Stuttgart 1864, oblong, 56 pag. + 56 Tafeln, halbleder.
53608: LUBLINK WEDDIK, J. - Iets over zamenloop van misdrijven. Utrecht 1864 [dissertatie].
8932: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Asters. Poëzij. Amsterdam, J.H. Scheltema, 1861.
8927: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS - Gedachten en beelden. 3e druk. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1833.
1635: LUCAS, HENRY S. - Dutch immigrant memoirs and related writings. 2 dln. Assen 1955. Geïll., 514+480 p.
31954: LUCASSEN, EDUARD JOHAN FREDERIK, UIT VOORBURG - Stellingen [...] Leiden E.J. Brill 1866
27025: LUCKENBILL, L - Die Einwohner der ehemaligen Grafschaft Saarbrücken vor 1700, Saarbrücken 1969, 257 pag., geïll., geb.
55530: LUDEMAN JR. - De astroloog. Volledigste handboek om uit kaarten iemands toekomst te voorspellen (...) een beknopte verklaring van het handkijken. Voorts een uitgebreide alphabetische lijst voor het uitleggen van droomen. Rotterdam, gebr. Poot, [ca. 1900?].
21181: LUDEN, E. - Het Gooi en de erfgooiers, Hilversum 1931, 83 pag., geïll.
55830: "[VULSON DE LA COLOMBIERE, MARK]; J.W. LUDER" - Vermaaklyke oraculen of kortswillige voorzeggingen. Uit de Fransche in onze Nederduitsche taale overgezet door J.W. Luder, advoc. Deze laatste druk is van nieuws overzien en van veele drukfouten en misslagen verbetert. Amsterdam, S. en W. Koene 1806.
36349: "LUDERS, GARLEV, UIT GUSTROVIO; PRAESES: KNOBLACH, JOHANN H." - Effigies Jesuitarum a Jacobo Aug. Thuano in historiarum libris expressa Wittenberg Kreusig 1697
34731: LUFNEU, JUSTUS , UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jure sexus Leiden Luchtmans 1759
23359: LUGER, JOHAN - De Kof gaat voor de baet uit. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Halbertsma-fabrieken voor houtbewerking te Grouw, Grouw 1941, 62 pag., geïll.
15545: "LUGT, FRITS;" - Wandelingen met Rembrandt in en om Amsterdam. Amsterdam: Van Kampen, 1915.
32518: LUGT, JOANNES HERMAN, UIT NOORDEIND VAN GRAFT - De oprichting van waterschappen. Academisch proefschrift [...] Winterswijk G. Hartog 1892
34527: LULOFFS, JOHANNES, UIT ZUTPHEN - Disputatio philosophica de causis propter quas zona torrida est habitabilis Utrecht A. van Megen 1729
35099: LULOFS, BARTHOLDI HENRICI - Oratio de eloquentiae exterioris 1839
36457: LULOFS, JOANNIS - Oratio funebris in obitum ...Joannis van den Honert T.H. filii Leiden Luchtmans 1758
22777: LULS - Genealogisch overzicht familie Luls-Lulls, manuscript, 1 blad plano, 1 p folio, 18e eeuws.
59727: LUNDH, TEODOR (1812-1896) [?] AFTER POTTER, PAULUS (1625-1654) - The Plough Horses
20837: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H., C.W. FOCK EN A.J. V. DISSEL - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel I, Groenhazenburch, 440 p., geïll.
35123: LUNSINGH KYMMELL, I. , UIT MEPPEL - Commentatio qua respondetur ad quaestionem a a nobilissimo ordine medico academiae Groninganae 1837
36537: LUNSINGH SCHEURLEER, C.W. - Het belang van de terracottafiguren voor de Grieksche archeologie Rotterdam Nijgh 1933
50996: LUST, STEVEN VAN DER - De herstelde hongers-dwang of Haarlems lang en strenge beleegeringe (...) treur-spel (...) gespeelt tot Haarlem op den 29-6-1660. Haarlem, v. Kessel, 1706.
15549: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P.J. Lutgers. z.p., 1837-1844.
4087: LUTHER - Friedrich Sigemund Keil, Historische Nachricht von dem Geschlecht und Nachkommen D. Martin Luthers, nebst einigen anderen Anmerkungen. Leipzig 1751, 4º: 30 p., geb.
42930: LUTHER, MARTIN - Dat nye testament Jhesu Christi, na dem Grekeschen recht gruntlick vordudescht, und upt nye uth der bybelen thogerichtet. Rostock, Ludowich Dyetz, 1548 [colophon 1553].
8937: "LUTKEMAN, JACOB (VERT.); JOHANN FRIEDRICH KRAUSENECK" - Zama, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Izaak Duim, 1777.
24704: LUTMA, JANUS - [Portrait Print] ‘Joannes Lutma Aurifecx’. Etching by Janus Lutma jr. with a portrait of the goldsmith Lutma sr. with a tool and a pair of glasses in his hands, dated 1656.
26227: LUTTENBERG, G - Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland, 2e druk, Zwolle 1841, 173 pag., geb. Lichte waterschade.
23303: LUTTERVELT, R. VAN - De Turkse schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743, Istanbul 1958, 50 pag. + 39 platen.
32926: LUTTERVELT, REMMET VAN, UIT HAARLEM - De buitenplaatsen aan de Vecht. Proefschrift [...] De Bilt B. Cuperus Az. 1943
56607: "LUTZE, ARTHUR; " - Die Schutzpocken-Impfung vollig unnutz und verderben bringend (...). Eind Mahnruf, 5e Abdruck, Cothen 1858. Ingenaaid, 40 pag.
32976: LUYBEN, ALOYSIUS FRANCISCUS XAVERIUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen politicum inaugurale de ordinum provincialium secundum legem imperii jure provinciam gubernandi [...] 's Hertogenbosch J.F. Demelinne 1841
55797: LUYKEN, JAN - Prent: 'De beeldenstormery in den jaare 1568 in Vlaenderen en Braband, begonnen en in wynig tyds door gans Nederland verspreit', gravure door Jan Luyken.
55824: LUYKEN, JAN - "Prent: 'Het ombrengen van Cornelis en Johan de With. In 's Gravenhage, anno 1672', gravure door Jan Luyken, tonende het doodschieten van C. de Wit, voor de Haagse Gevangenpoort; op de achtergrond wordt J. de Wit met een geweerkolf doodgeslagen."
55811: LUYKEN, JAN - Prent: 'Het omkoomen van Jan graef van Gauria en zijn broeder Alexander, die Jacob den VI, Koningh van Schotland pooghden te vermoorden, geschiedt op den 5/15 Augustus in 't Jaar 1600', gravure door Jan Luyken.
63429: LUYKEN, JAN (1649-1712) - Four views of the surroundings of Amsterdam [from: Beschryvinge der stadt Amsterdam].
61787: LUYKEN, JAN (1649-1712) - D.r Petrus Langenduits AANTEKENINGEN over het geheele NIEUWE TESTAMENT.'
64472: LUYKEN, JAN (1649-1712) - The finding of a mummy in a pyramid. (Het vinden van een mummie in een piramide).
55747: LUYKEN, JAN - Prent: 'De onderkoning van Ierland onthoofd te Londen 1641', gravure [door J. Luyken], met deze tekst in handschrift.
55749: LUYKEN, JAN - Prent: 'Onthoofding van Johanna Gray binnen Londen, 1554', gravure door Jan Luyken, met deze tekst in handschrift.
55733: LUYKEN, JAN - Prent: 'Henry de Fleury de Culan, heer van Buat, in den Haag onthalst, den 11 october 1666', gravure door Jan Luyken.
8940: "LUYKEN, JAN; ADRIAAN SPINNIKER" - Zedelyke en stichtelyke gezangen, en Den lof en oordeel van de werken der barmhertigheid. Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1709. [Gebonden met:] De werken en vergelding der barmhertigheid en ombarmhertigheid. Amsterdam, Wed. P. Arentz en K. van der Sys, 1711.
59621: LUYKEN, JAN (1649-1712) - ´t Veroveren van Den Briel, op den eersten april des jaars 1572
55671: LUYKEN, JAN - Een waardige boode, dus verscheenen aan eene weduwe in 't jaar 1672. Amsterdam, J. Hartig, 1747.
8946: "LUZAC, ELIE; JACQUES ACCARIAS DE SÉRIONNE" - "Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen Staat; de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval strekken; mitsgaders de middelen, welke dezelven wederom zouden kunnen opbeuren, en tot hunnen voorigen bloei brengen. Leiden, M. Cyfveer, 1801, tweede uitgave, [4 delen]"
41661: LUZAC, ELIE - Vaderlandsche Brieven nr. 7 Leiden 10-2-1785, 93 +(2) pag.
34165: LUZAC, CORNELIUS GERBRANDUS, UIT LEIDEN - Quaestiones iuridicae inauguralis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1846
35197: LUZAC, L.C. - Opinion pour la Province de Hollande, emise dans la seance en comite general le 28 Septembre 1830 sur les deux questions proposees aux Etats Generaux par le Message Royal du 13 Septembre 1830. Leiden J.G. la Lau 1830
54879: LYBREGHTS, ARENT - Redenerend vertoog over 't notaris ampt, behelzende eene duidelyke en nette verklaring van deszelfs gronden omtrent veelerleye gevallen in de practyk, alles volgens placaten en costumen dezer landen. 2 delen, 2e druk, Amsterdam, Ratelband, 1736.
53613: LYCKLAMA A NIJEHOLT, MARCUS - Benedictorum libri IV, adversus maledicta et errores circa actiones. Leiden, Elsevier, 1617.
33623: LYCKLAMA A NYEHOLT, AUGUSTINUS GEORGIUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de contractu locationis conductionis secundum juris romani et juris hodierni principia [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1815
6691: LYCKLAMA À NIJEHOLT, A. - Beschrijving van het Boshuizen-Gasthuis te Leeuwarden en genealogische afstamming der Collatoren en Colatrices.
6393: LYCKLAMA À NIJEHOLT, JHR. A. - Beschrijving van het Boshuisen-Gasthuis te Leeuwarden en Genealogische afstamming der collatoren en collatrices. [Leeuwarden] 1897. Geb., 19 p.
27437: "LYNA, F.;" - Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Royale de Belgique, tome 12: heraldique-genealogie, Brussel 1936, 515 pag. Herdruk 1974.
26157: LYNDEN VAN HEMMEN, F.G. VAN - Vrije gedachten van een ingeland van Rijnland, over de verhandeling van droogmaking des Haarlemmer Meers, Leiden. 1821, 123 pag., org. karton.
34167: LYNDEN, GUILIELMUS VAN, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale de praestando damno et interesse ex mora debitoris [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
32638: LYNDEN, FRANCISCUS GODARDUS VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens interpretationem jurisprudentiae tullianae in topicis expositae [...] Leiden Haak en comp. 1805
34947: LYNDEN, ROBERT MELVIL VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen Utrecht Kemink 1868
61012: DAVID LYNDSAY - "Fac Simile of an ancient heraldic manuscript, emblazoned by Sir David Lyndsay of the Mount, Lyon King of Armes 1542, edited by David Laing. "
33569: LYNSLAGER, SALOMON, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de prohibitis malis sacrificiis [...] Leiden Balduinus van der Aa 1741
32476: LYON, BARNET, UIT SURINAME - Disputatio historico-juridica inauguralis, ad locum Hugonis Grotii [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
56373: LYONNOIS, ABBE J.J. BOUVIER, - Traite de la mythologie, orne de 145 gravures, a l'usage des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, 5e ed., Mannheim 1804.
47379: "MAANEN, F.J. VAN, E.A.;" - Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage. Nieuwe uitgaaf. Eerste deel. 's-Gravenhage 1880, 347 + (2) pag. Los.
34619: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae. 1790
34621: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - II. theses juridicae. 1791
34623: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - I. theses juridicae. 1792
31692: MAARSE, J. - Over de methodiek der zedekunde [...] Amsterdam 1947
8953: MAARSEVEEN, GERRIT VAN - De speelbal van bedrog en belangzucht, of De lotgevallen van Samuel tot den Struik. Dordrecht, F. Boekee, 1829.
6535: MAAS, NOP - Register op de ‘Karakterschetsen’ in De Hollandsche Revue van Frans. Netscher, pp 155-160 in De Negentiende Eeuw 5 (1981) nr 3.
34085: MAAS, ADRIANUS JANUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de conditionibus, maxime illis quae obligationem ex contractu suspendunt [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
22851: MAAS, GERRITSEN - Huwelijksaankondiging J.W. Maas Wz en Lucie C. Gerritsen, Utrecht 10 april 19.., gedrukt, 1 p.
21235: MAAS, J.H. EN A. - De geschiedenis van Naarden. Naarden ( 1950 ), 174 pag., geb., geïll.
15555: MAASKAMP, EVERT - Déscription succinte du Royaume de Hollande [...]. Amsterdam: E. Maaskamp, [1809].
54967: MAASSEN, MAURITIUS E.A. - Apologie of verantwoordiging des kerkenraads der Evangelische Luthersche Gemeente in 's-Gravenhage, tendeerende tot wederlegginge der grieven, dewelke de emeritus predikant Mauritius Maassen tegen den voornoemden kerkenraad bij de drie (...) kerkenraaden der Steeden Haerlem, Leyden en Amsterdam heeft ingebraght. Naar 't origineel 'dat op de naam van Jan Dirker in 's-Gravenhage gedrukt is'. z. pl., Anthoni de groot (colophon),1739.
22547: MAASTRICHT, MEDISCH OPERATEUR J.L. FUCKS - Reclamepamflet van de konstigen hoogduytschen operateur Joannes Ludovicus Fucks, die zijn komst te Maastricht meldt (in Keysershof in de Bosstraat), 4°, 2 p, gedrukt, ondertekend met een zegel in houtsnede met zijn naam en wapen met vis. Waarschijnlijk 17e of vroeg 18e eeuw.
22551: MAASTRICHT, OOGMEESTER M. HILMER - Reclamepamfletje van de gebreveteerde oogen-meester M. Hilmer, die zijn komst te Maastricht meldt (in logement de Haaze-wind in de Bosstraat). 8° oblong, 1 p, gedrukt, met sierrandje. Waarschijnlijk 18e-eeuws.
57133: "MACCO, H.F.; " - Aachener Wappenbuch, z.pl., [1906], 4°, gebonden in half linnen, 111 Tafeln met wapenafbeeldingen.
1649: MACCO, H.F. - Aachener Wappen und Genealogien. Ein Beitrag zur Wappenkunde und Genealogie Aachener, Limburgischer und Jülicher Familien. Deel II. Aachen 1908. Geb., geïll., 273 p.
26055: MACCO, H.F. - Beiträge zur Geschichte und Genealogie Rheinischer Adelsfamilien, 2 volumes, Aachen 1884-1887, 200 + 182 pag. + 20 Tafeln.Original linen.
59783: MACÉ, CLAUDE (1631-1670), AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
59787: MACÉ, CLAUDE (1631-1670), AFTER CARRACCI, LUDOVICO (1555-1619) - Landscape with pond [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
42804: MACHIAVELLI, NICCOLO - Histoire de Florence. 2 delen in 1 band, Amsterdam, H. Desbordes, 1694.
42814: MACHIAVELLI, NICCOLO - Het toneel van Italien, geopend in de historie van Florence (...) waar achter is bygevoegt het leven van Castruccio Castricani. Vertaald door D. Ghys, 's-Gravenhage, E. Boucquet, 1703.
39093: MACKAY, J.H. - Die Buecher der namenlose Liebe von Sagitta, I. und II. Band, Berlin 1979, 486 + 388 pag., paperback.
47395: "MACLAINE, ARCH.;" - Discourses on various subjects delivered in the English church at The Hague,2nd ed., Londen 1801, 12+452 pag., half leren band.
34679: MACQUELYN, MICHAELIS JACOBI - Oratio de medicinae practicae doctore fideli artis historico Leiden Luchtmans 1824
8958: MACQUET, JAN - Dichtlievende uitspanningen. Bevattende heldinnen brieven, natuerkundige beschouwingen, mengelwerk. Zierikzee, J. de Kanter en Zoon, 1772.
58915: MADOU, NAAR J.B. VAN DER HULST, - S.A.R. Le Prince D'Orange, Colonel-Général de la garde communale du royaume des Pays-Bas. Déposé. Lithografie, 49x34cm.
61022: MADURO, CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES, MONTPELLIER, FRANCE - Grant of arms (Escu des Armories) donated by Lambert de Montoison to Momon Maduro of Curacao, Netherlands Antilles, to confirm his right and that of his descendants to the coat-of-arms donated to Henry Maduro on 5 April 1697
8959: MAGAZIJN - Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. 6e deel. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1826.
4959: MAGNIN, J.S. - Onderzoek naar den adel van het geslacht De Vos van Steenwijk in de drie laatste jaren der 14e eeuw. Groningen 1844, 47+49+3 p., geb., geïl., met uitvouwbare `geslachtslijst'.
15570: MAHO, H. - D’Amsterdam à l’ile de Marken. Souvenirs & impressions. Brussel: Bieleveld, 1911.
4627: MAIJER, B. - Genealogisch overzicht van het geslacht Scheringa (te Beemster) van plm. 1790-1943. Beemster 1943, 106 p., geïll.
7921: MAILLARD, LÉON - J. van Driesten et la Toison d'Or. Un point d'histoire artistique.
47321: MAIRE, H. LE, - Schoonheden uit de voornaamste reistogten verzameld, 2e druk, Amsterdam, Nayler, 1842, 250 pag., geb. in half rood marokijn.
23563: MAIRE, O.J.A.G. LE - Geslachtlijst der familie Ghysbrechts, Mechelen 1930, 195 pag., geïll.
30569: MAK VAN WAAY, S.J. - Lexicon van Nederlandsche schilders en beeldhouwers 1870-1940, Amsterdam 1944, 136 pag., geb.
55871: MAKELAAR IN EFFECTEN, EEN - De groote bankgoochelaar Langrand Dumonceau en de Amerikaansche spoorweg-aktien aan de Amsterdamsche beurs. Of de zeden van onzen tijd. Door een makelaar in effecten. Amsterdam, Frijlink, 1870.
60817: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59989: UNKNOWN MAKER - Don Johan de Austria. [Juan I of Austria (1547-1578)]
60819: UNKNOWN MAKER - Medal with portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) and the Four Day's battle
61009: UNKNOWN MAKER - The Flight to Egypt
61111: UNKNOWN MAKER [19TH CENTURY] - Profile head
60815: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61617: UNKNOWN MAKER - Rè schiavo di sue Cupidità: overo Idea delle procedure e machinationi ambitiose della Francia dopo la Pace di Nimega, sino al presente
61663: UNKNOWN MAKER - COMOEDIA VETUS of BOOTSMANS PRAATJE Door Eenige Aentekeninge opgeheldert en vermeerdert.
61669: UNKNOWN MAKER - HORAE DIURNAE BREVIARII ROMANI
61671: UNKNOWN MAKER - SECOND TOME DU LIVRE INTITULE LES GUERRES DE NASSAU
61697: UNKNOWN MAKER - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor [Nederlandtsche Historie, onder de Regeringh van Koningh Philips]
61699: UNKNOWN MAKER - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
61703: UNKNOWN MAKER - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
61565: UNKNOWN MAKER - The Virgin [Canivet]
59807: UNKNOWN MAKER - ZEE SCHLACH VOOR DUYNKERCKEN DOOR MARTEN H. TROMP Anno 1638
60823: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60821: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61785: UNKNOWN MAKER - Virtue fighting against vices (Frontispiece)
61563: UNKNOWN MAKER - Le Chemin de la croix [Canivet]
64572: UNKNOWN MAKER - The abduction of Helen of Troy (De schaking van Helena door Paris).
60855: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) [series title: Zes vaderlandsche rijm]
59983: UNKNOWN MAKER - Oorsprong en voortgang der Neder-landtscher beroerten ende ellendicheden. Waerin vertoont worden, de voornaemste tyrannijen ... [Juan I of Austria (1547-1578)]
59605: ANONYMOUS PRINT MAKER (17TH CENTURY) - DE GEKUYPTE EDICKT KAMER, NU VOLMAEKT DOOR HEERSDORST, ONRECHT, EN VALSE RAET. [The Plotting Chamber]
64314: UNKNOWN MAKER - Friar with angel (monnik met engel).
59975: UNKNOWN MAKER - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. IMPERATORIS FILIUS ... [Juan I of Austria (1547-1578)]
59987: UNKNOWN MAKER - IOANNIS, AVSTRIACVS PRINC FRANCÆ VILLÆ, GVB, GENERALIS IN, BELGIO [Juan I of Austria (1547-1578)]
34433: MAKKERS, ABRAHAM, UIT HAARLEM - Over de voogdij in de gestichten van weldadigheid Amsterdam C.G. v.d. Post 1857
32944: MALCOLM, ARATHOON GREGORY, UIT WELTEVREDEN (JAVA) - De houthandel van Nederland. Proefschrift [...] Amsterdam H. van der Marck 1930
51106: MALLES DE BEAULIEU, E. - Felix of de twaalfjarige Robinson. 3e druk, Amsterdam, Radink, z. j.
33549: MALNOË, ANTONIUS CORNELIUS, UIT LEIDEN - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de senatorum eorumque liberorum nuptiis ex capite primo legis Juliae et Papiae Poppaeae [...] Leiden Petrus van der Eyk 1756
22649: MAMUCHET, VAN DORSTEN - Verklaring d.d. 24-6-1659 van Helena van Dorsten, huisvrouw van Dirck Jansz. van Dorsten, gemachtigd door de heer en vrouw van (?) Gent om van de heer van Houdringe de kooppenningen te ontvangen van 9 hont land, door de Heer van Houdringe als getrouwd hebbende de Vrouw van Louweurecht genaast. Manuscript, folio, 2 p.
1661: MAN, L. DE - Vondelingen en hun naamgeving. Leuven-Brussel 1956, 60 p.
47467: MANACH, D., - La descendance de Louis-Philippe Ist, roi des Francais, Paris 1988, 223 pag.
42474: "MANDER, KAREL VAN; W. DE GEEST" - Den leermeester der schilderkunst, waar in den leergierigen schilder-jeugd den grond van deze vrye-konst kan naspooren. Eertijds in rijm gestelt door Karel van Mander. Weder aan 't licht gegeven en ontrijmd door Wibrandus de Geest, schilder. Leeuwarden, P. Ruirds, 1702.
30469: MANDER, C. VAN - Het schilder- boek.... in hedendaags Nederlandsch overgebracht door A.F. Miranda en prof. dr. G.S. Overdiep, Amsterdam 1936, 590 pag., geb., geïll.
33823: MANEN, CHARLOTTE ALEIDA VAN, UIT , 216, - Armenplege in Amsterdam in ihrer historischen Entwicklung. Inauguraldissertation [...] Leiden A.W. Sijthoff 1913
55471: MANEN, M.C. VAN - 'Aanspraak door M.C. van Manen, advocaat fiscaal en proc. generaal van Holland, gedaan op den 19-9-1804 aan Gerdina Visser, huis vrouwe van Joseph Hellewich, gevangene op de Voorpoorte van den Hove en aanzegging van 't vonnis des doods'. Manuscript.
32292: MANGER CATS, GERRIT NICOLAAS, UIT OLDEBERKOOP - De betekenis van staken in art. 771 W. v. K. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1886
47591: MANHEIMER, E., - Le nouveau monde Sud-Africain, la vie au Transvaal, 1e edition, Paris 1896, 5+349 pag., illustrated.
47605: MANNING, S., - American pictures, drawn with pen en pencil, London [ca.1880], 224 pag., hardback in decorated linen, ill. with numerous wood-engravings.
43279: MANSION, L. - "Letters upon the art of miniature painting. London, Ackermann; Paris, Janet, [ca. 1832]."
7875: MANSION, J. - Oud-Gentsche naamkunde. Bijdrage tot de kennis van het oud-Nederlandsch.
53630: MANSON-ENJALRAN, CLARISSE - Gedenkschriften van mevrouw Manson, ter opheldering van haar gehouden gedrag in het proces, betrekkelijk den moord van den heer Fualdès, door haar zelve beschreven en gerigt aan hare moeder mevrouw Enjalran. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1818.
39849: MANZI, M ET G. BLONDIN - Le Theatre, revue mensuelle [ later: Bi-Mensuelle ] illustree. Jrg. 1 ( 1898) t/m 7 ( 1904 ), 144 afleveringen. Parijs, Goupil, Boussed, Manzi Joyant & Cie, gebonden in 12 fraaie halfleren banden.
31097: MARANDET, A - Manuscrits inédits de la famille Favart, de Fuzelier, de Pannard et de divers auteurs du 18e siecle, Paris 1922, 139 pag.
24616: MARCEL, GUILLAUME - "Tablettes chronologiques, contenant la suite des papes, empereurs & roys qui ont regné depuis la naiss. de J. Chr. jusqu’ à present. Pour servir de plan à ceux qui lisent l’histoire profane"
36361: "MARCHE, CAROLUS SIGISMUNDUS , UIT LEIPZIG; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS" - De meritis Saxonum in Angliam Wittenberg Kreusig 1715
53632: MARCHETTI, JOANNES - Beredeneerd uittreksel van het geregtelyk onderzoek gehouden tot Romen, over de wonderbaere opening en beweeging der oogen van veele beelden in die stad, van den 9 July 1796 tot in January 1797. z. pl. [ca. 1801].
36787: MARCILHAC, F - Rene Lalique 1860-1945. Maitre-verrier. Analyse de l'oeuvre et catalogue raisonne ,Paris 1989, 1047 pag., ill., hardbeck with dustwrapper. Good copy, only dustwrapper has a few tears.
53634: MARCUS, JACOB - Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt, mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken spuitende uit dezelve sententien. Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift. Amsterdam, H. Vieroot, 1735.
53635: MARCUS, P.J. - Pieter Jan Marcus, oud burgemeester van Leiden, aan de burgerije dier stad. Leiden 25-9-1794.
61011: MARCUS, JACOB ERNST AFTER KOOI, WILLEM BARTEL VAN DER - Portrait of Jacobus Scheltema
34025: MARCUS, BALTHAZARUS JANUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de litis contestatione [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
58877: MARCUS, J.E., NAAR J. SMIES, - Geschiedenis der Nederlandsche Staats-omwenteling in achttienhondert dertien door Mr. Herman Bosscha. Tweede deel. Met portretten.
59659: MARE, PIETER DE (1757-1796), AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - The sad news
8965: MARIA - Het leven der alderheyligste ende alderzuyverste moeder Gods ende maegd Maria, gedeyld in XXI kapittelen. Met stichtelyke leeringen op elke verhalendheyd des zelfs, getrokken uyt verscheyde schryvers, ende meest uyt d'Oude Vaders, tot het gebruyk der jongheyd. Gent, Bernard Poelman, [ca. 1790]
4121: MARIS, M.H.W.E. - De geschiedenis van een schildersgeslacht. Z.p. z.j., 296 p., geb., geïll.
1667: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C. - Isengrijn, Reinaert en de Nederlandsche Leeuw. Brochure voor vrienden van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Nijmegen [1945], 16 p., gestencild.
54200: MARLE, J. VAN - De duistere zaak van wijlen Pieter Teyler van der Hulst eindelijk opgelost door J. van Marle te Apeldoorn. Apeldoorn, [1913].
34665: MARLE, H. W. VAN , UIT DEVENTER - XIV. theses juridicae. 1790
57507: "MARLE, VAN & DE SILLE;" - [Veiling] Catalogus eener fraaie verzameling historie- spot en zinneprenten, portretten (...) en van een belangrijke collectie betreffende Rotterdam. Rotterdam 1908, 98 pag., geb.
8967: MARLE, CORNELIS VAN - Rijmelarij. 2e druk. Leiden, J. van Thoir, 1814.
47949: MARMIER, X, - Lettres sur l'Algerie, Paris [1847], 41+312 pag., paper covers.
47543: MARMIER, X., - Lettres sur l'Adriatique et le Montenegro, 2 volumes, Paris [1853], 390+419+69 pag., ill.
39213: MARMIER, X - Lettres sur le Nord ( Danemark, Suede, Norvege, Lapouie et Spitzberg ) et sur l' Islande. Tome I et II, Bruxelles, Gregoir/ Wouters 1841, 273 + 314 pag., half linnen.
39209: MARMIER, X - Lettres sur le Nord, Danemark, Suede, Norvege, Laponie, Spitzberg. 6e edition, Paris 1890, paperback, 479 pag.
8970: MARMONTEL, JEAN FRANÇOIS - Belisarius. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
8972: MAROT - De snaaksche Clement Marot op zyn praatstoel. Verhalende over de driehondert koddige historien en snaakeryen. Doormengt met ernstige en boertige gezegdens, sneedige antwoorden en aertige kwinkslagen. Keulen, Jacobus Gaillard, [ca. 1750].
35641: "MARQUART, GOTHARD, UIT LÜBECK; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Dissertatio de contributionibus [...] Helmstedt Henning Müller 1669
38121: MARROW, J.H. ( EINFUHRÜNG ) - Die goldene Zeit der Holländischen Buchmalerei, Stuttgart 1990, 320 pag., hardback with dustwrapper, ill.
8978: "MARRYAT, FREDERICK; G.H. NAGEL (VERT.)" - Avonturen van Pieter Simpel. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gebr. Diederichs, 1837. [2 delen]
8980: "MARRYAT, FREDERICK; JOHAN JACOB ANTONIE GOEVERNEUR (VERT.)" - Stuurman Flink, of De schipbreuk van de Vrede. Een verhaal voor de jeugd. Vertaald uit het Engels. Groningen, W. van Boekeren, 1843. [2 delen]
39863: MARSELIS, WILH. HENR. VAN ( UIT HAARLEM ) - Dissertatio juridica inauguralis de adulterio, Leiden, A. Elzevier, 1699, (35) pag., in blauw papieren omslag.
24819: MARSHALL, JULIAN - The annals of tennis, London ‘The Field’ 1878, (8)+226pag., illustrated, bound in original green cloth (with racquets and balls). Very good copy.
56439: MARSHALL, PERCIVAL (ED.), - Wonderful models. The romance of the world in miniature and a complete encyclopaedia of modelcraft, 2 volumes, London 1928.
1675: MARSHALL, SHERRIN - The Dutch gentry 1500-1650. Family, faith and fortune. New York-Londen 1987. Geb., 225 p.
20463: MARSILJE, J.W. - Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, ca. 1390-1477. Hilversum 1985, 347 pag, ( dissertatie met los blad stellingen, ingeplakt cv, in handschrift de speech van Hille de Vries tijdens de promotie )
6811: "ANONIEM (VERT.); JEAN HENRI FERDINAND LA MARTELIÈRE" - Gustavus, of De Zweedsche mynwerkers. Geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1804.
47607: MARTENS, F., - Hispanische Reise-beschreibung de anno 1671, Berlin, W. Junk, 1925, 26 pag. + 37 plates.
1677: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - Archief van het kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1914, 228 p.
32566: MARTENS, J.G.D. - Het geloof aan Gods openbaring het levensbeginsel der Godgeleerdheid. Rede [...] Amsterdam J.C. Loman jr 1870
47289: MARTIN, G., - Histoire et genealogie de la maison de Montesquiou, Ricamarie 2005, 269 pag., ill.
23791: MARTIN, K - Aanteekeningen over Erratische gesteenten van Overijssel, Zwolle 1883, 14 pag., met gekleurde gelithografeerde plaat.
59754: MARTIN, K. - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen. Leiden, Brill, 1887.
33158: MARTIN, PETRUS FRANCISCUS, UIT HALLUM - Specimen iuridicum inaugurale, in quo ad examen revocatur quaestio: an nov. CXV. cap. III. et IV admittat interpretationem extensivam [...] Groningen W. Kamerling 1808
47465: MARTIN, G., - Histoire & genealogie de la maison de la Rochefoucauld, Ricamarie 1975, 306 pag.
42642: MARTIN, JULES - Le Gotha illustré. Paris, Librarie Nilsson, ca. 1904.
23717: MARTINET, J.F. - Katechismus der natuur, 4 delen, Amsterdam J.Allart, 1778-1779. Compleet exemplaar met alle prenten.
38993: MARTINET, J.F. - Kerkelijke geschiedenis der Waldensen in de valleijen van Piemont tot op het jaar 1775, 3e druk [ aangevuld door H.Rietveld ], Amsterdam 1826, 12 + 376 pag., origineel karton.
52404: MARTINET, J.F. - Oorspronglyke Nederlandsche logogryphen of de verzameling van vaderlandsche spreekwoorden (...) in beeldtenissen, muzyk-gefigureerde-en andere letteren voorgesteld, ten einde de zelven als logogryphen te kunnen leezen, Eerste afdeling. Amsterdam, W. v. Vliet, [1804].
42700: MARTINET, J.F. - Het vereenigd Nederland. Amsterdam, J. Allart, 1788. [1e druk].
8983: MARTINET, JOANNES FLORENTIUS - Katechismus der Natuur. Amsterdam, Johannes Allart, 1778-1779. [4 delen], gebonden in 4 mooie halfleren banden.
35485: "MARTINI, CHRISTIANUS FRIDEM.; PRAESES: KRANEWITTER, CHRISTIAN FRIEDRICH" - De diebus canicularibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1708
57137: "MARTINS ZUQUETE, A.E. / A. MACHADO DE FARIA; " - Armorial Alusitano, genealogia e heraldica, Lissabon 1961.
41345: MARTY, D - An illustrated history of phonographs and gramophones, Lausanne 1981, 190 pag., geb., geïll., met stofomslag, good copy.
9045: [MITCHELL, DONALD GRANT] PS. IK MARVEL - Waarheid in droomen, door een Amerikaanschen geestverwant, van Jonathan. Utrecht, J. Herfkens Fz, 1856.
42152: MARX, J.H. (PASTOOR TE OOSTKAPELLE) - Een boekje over het huwelijk of aanleiding tot huisselijk geluk. Vertaald uit het Duits, Gravenhage, 1821.
6121: MASCHKE, E. - Das Geschlecht der Staufer, Aalen 1970 (naar de druk München 1943), 203 p., met tabel, geb., geïll.
28137: SCHLÜTER & MASS - Jubiläums-katalog nr. 290 über biologie, Halle ( Saale ), Schlüter & Mass, Lehrmittel-anstalt, 1928, 176 pag., geïll., gebonden.
1679: MASSICOTTE, E.Z., ET REGIS ROY - Armorial du Canada français. Facsimilé-reprint Baltimore 1970, naar de druk Montreal 1915-1918. 2 dln. in één band. Geb., geïll., 152+151 p.
59167: MASSON, FRÉDÉRIC (INTRODUCTION), - Récits de Guerre. Souvenirs du Capitaine Parquin 1803-1814.Dessins par F. de Myrbach, H. Dupray, Walker, L. Sergent, Marius Roy , Paris, Boussos Valladon 1892. 168 pp.
21123: MASSONNET, G - Le cadastre d` Orange de 1616. Essai de reconstitution, 59 pag. + kaarten.
14693: MASSOW, F. VAN - De Massows uit de vorstentijden.
42395: MASSUET, PIERRE - Wetenswaardig onderzoek over den oorspronk, de voortteling (...) en de verbazende menigte der verscheide soorten van kokerwormen, die de dykpalen en schepen (...) doorboren, uit het Fransch vertaalt door P. le Clerc. Amsterdam, A. Wor en erve G. Onder de Linden, 1733.
14483: MASTAI, BOLESLAW AND MARIE-LOUISE D'OTRANGE - The stars and the stripes. The American flag as art and as history from the birth of the Republic to the present. New York 1973, oblong, ill., 300 p., orig. cloth with dust wrappers.
60395: MASTER OF THE DIE (FL. 1530-1535) AFTER COXIE, MICHIEL (1499-1592) AFTER RAPHAEL (1483-1520), PUBLISHED BY SALAMANCA, ANTONIO (FL. 1519-1562) - LA MADRE E 'L RE' DI LAGRIME SI BAGNANO COL POPOL SUO ... [Set title: The fable of Cupid and Psyche]
60865: UNKNOWN MASTER - Nieuw Jaars Courant [Wish card, New Year]
64482: ITALIAN MASTER - Lucifer being sent to hell by the Archangel Michael (Lucifer wordt naar de hel gezonden door engel Michael).
60863: UNKNOWN MASTER - Karremans Nieuwe-Jaars Zegwensch [Wish card, New Year]
60861: UNKNOWN MASTER - Nieuw-Jaars-Wensch, opgedraagen aan alle Heeren, Kooplieden, Burgers en Inwoonders der Stad Amsterdam [Wish card, New Year]
60867: UNKNOWN MASTER - Nieuw Jaars Courant [Wish card, New Year]
65032: UNKNOWN MASTER - The blind leading the blinds [Theatrum Biblicum Hoc Est Historiae Sacrae Veteris et Novi Testamenti Tabulis Aeneis Expressae (?)]. (de Blinde leidt de blinden).
60059: MATHAM, JACOB (1571-1631), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Penitent Magdalena
60383: MATHAM, JACOB (1571-1631) - The Adoration of the Shepherds
60385: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER MANDER, KAREL VAN (1548-1606) - The Parable of the Prodigal Son
60387: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Isaiah (Prophets from the Old Testament: set title)
60389: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER BASSANO, JACOPO (1510-1592) - The Virgin and Child with infant St. John the Baptist [Set title: Variarum imaginum a celeberrimis...]
61107: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER ZUCCARO, TADDEO (1529-1566) - The adoration of the shepherds
59805: MATHAM, THEODOR (1605-1676), AFTER DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) - Michel le Blon Agent... (Portrait of Michel le Blon)
60391: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Promenading young men and women [De Hollandsche Lys met de Brabantsche Bely: set title]
59803: MATHAM, JACOB (1571-1631) - PAVLLVS G.F.P.N. MERVLA BATAVVS DORDRACENVS.... (Portrait of Paullus Merula)
4129: MATILE, J.C.H. - Histoire généalogique des différentes branches de la famille Matile. Amsterdam 1914, 411 p., geb.
55361: MATLA, J.L.W.P. / G.J. ZAALBERG VAN ZELST - Het geheim van den dood. 's-Gravenhage, S.S. Korthuis, 1908.
55842: MATTHAEUS, ANTONIUS III - De jure Gladii tractatus et de toparchis qui exercent id in dioecesi Ultrajectina. Leiden, Kellenaar, 1689.
1681: MATTHAEUS, ANTONIUS - De nobilitate, de principibus, de ducibus, de comitibus, de baronibus, de militibus, equitibus, ministerialibus, armigeris, barscalcis, marscalcis, adelscalcis, de advocatis ecclesiae de comitatu Hollandiae et dioecesi Ultrajectina libri quatuor in quibus passim diplomata et acta hactenus nondum visa. Amsterdam-Leiden 1686. .Geheel perkament, licht beschadigd.
36439: MATTHAEUS, GEORG CHRISTIAN , UIT WHISTA-BREMENSIS - Dissertatio theologica de placentis orbicularibus seu pane eucharistico Rostock Adler 1723
58501: MATTHES, H.J., - Redevoering over het vereeren van edelmoedige (....) daden (....) uitgesproken bij het overhandigen van eereblijken aan redders van drenkelingen in de vergadering der Leydsche afdeeling van de My. tot Nut van 't Algemeen, op 24-11-1835, z.pl. [1835]
34027: MATTHES, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de conditione civili milieris nuptae neerlandae [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1839
33407: MATTHES, J.C. - Het Oude Testament en de critiek. Redevoering uitgesproken [...] op den dies natalis der Amsterdamsche hoogeschool. [z.p.] [z.n.] 1889
42914: MAUNDRELL, H. - A journey from Aleppo to Jerusalem at Eastern A.D. 1693, to which is added an account of the author's journey to the banks of the Auphrates at Beer and to the country of Mesopotamia. 4th ed., Perth, 1800.
51911: "MAUPASSANT, GUY DE;" - Oeuvres completes. Le rosier de Madame Husson. Souvenirs, celles qui osent l'Anglais d'etretat. Paris, Conard, 1924. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 263 pag.
60415: MAURICE (?), ALBERT - Portrait of a man
34885: MAURICIUS, JOANNES JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad legem 144.D. de regulis juris. non omme, quod licet, honestum est Leiden A. Elzevier 1711
9002: "MAURIK, JUSTUS VAN; F.A. BUIS" - Gewichtige dagen 1830-1833. Tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1881.
22289: MAURIK (GLD), JANSEN - Thomas Jansen, “Het dorp van de rietpikkers”, Maurik 1976, gestencilde uitgave in eigen beheer, ca. 150 p, geïll., geb.
9000: MAURIK, JUSTUS VAN - Uit één pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1886.
8998: MAURIK, JUSTUS VAN - Pakketten voor dames. Dramatische grap in twee bedrijven. 5e druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [ca. 1900].
8992: MAURIK, JUSTUS VAN - De Buren. Dramatische klucht in één bedrijf. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1875.
27413: MAURY, A - Emblemes et drapeaux de la France. l' alouette, le coq, la fleur de lis, l'abeille, l'aigle etc., Parijs, A.Colin, [1920]. Reprint from the original edition of 1904, 354 pag., very good copy in linen binding. [ pp. 1-258 : le coq gaulois ].
41633: MAUSER, H.M. - Passie voor penseel en plateel, Leon senf en H.W. Mauser bij de Porceleyne fles 1878-1930, Zaltbommel 2008, 155 pag., geb., geïll.
60215: THIJS MAUVE (1915- 1996) - Landscape
17016: MAXWELL, M. - Shaping a Library. William L. Clements as Collector. Amsterdam: Nico Israel, 1973.
42708: MAY, FRANZ [ANTON] - Stolpartus of de jonge artz bij het ziekbed. 2e druk, Amsterdam, L. v. Es, 1801.
35545: "MAYER, JOHANNES ULRICUS, UIT DELITZSCH; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - Discursus historicus-philologicus de vagantibus scholasticis, sive Von fahrenden Schülern [...] Leipzig Johann Georg 1675
38019: MAYER, F - Z H . Over Zacharias Heyns. Het landjuweel van 1606. Onbekende graveurs en onbekende drukkerijen, Haarlem 1984, 30 pag., geïll.
36263: MAYER, JOHANN ULRICH, PASTOR ST. THOMAS IN LEIPZIG - Novatianismus cui inspersus Basilidianorum Montanistarum Leipzig Chr. Kirchner 1668
56357: MAYER, M., - Volks-heelkunde, of eenvoudige raadgevingen bij plotselinge ongelukken (.....) bij afwezigheid van een bekwamen heelmeester (.....) met aanteekeningen (.....) door Thomas Cutter, uit het Engelsch vertaald door H.H. Hageman Jr., Amsterdam, Frijlink, 1842.
9003: "MAYHEW, H; G. CRUIKSHANK" - Ontmoetingen van Cursty Sandboys en zijne familie, op hun pleiziertogtje naar Londen om de groote tentoonstelling te gaan zien. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gebroeders Kraay, [1851].
47535: MAYNARD, D. DE, - La descendance d'Antoine comte Roy, Mayenne 1983, 78 pag.
47291: MAYNARD, D. DE., - Le duc de Riviere, sa familie et sa descendance, Paris 1990, 94 pag., geïll
44125: MARISOL/ RENEE MAZE, - Dame tartine, Paris, Flammarion [1929], (22) pag., geïll., oblong.
23361: MAZURE, ALFRED - Dick Bos. De smokkelkoning, nr 59. Den Haag 1966, 160 p.
59195: MCBRIDE, ANGUS, - Warriers & warlords. The art of Angus Mcbride .With a foreword by M. Windrow, Botley 2002.
22841: MEELES, KUNSTSCHILDER DERK - Een aantal personalia betreffende de kunstschilder Derk Meeles (1872-1958).
60199: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822), PUBLISHED BY WARNARS, GERRIT (FL. 1769-18..) - AFBEELDING van den NIEUWEN AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG, van vooren.
55767: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) AFTER SCHOUMAN, AERT (1710-1792) [?] - 'Willem de Eerste, Prins van Oranje, te Delft doorschooten in 't jaar 1584', gravure door N. van der Meer jr.
32072: MEER DE WYS, JANUS HERMANUS VAN DER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de quaestione, an bello oborto pereat inter bellum gerentes foederum auctoritas [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
55706: MEER, N. VAN DER - Prent: 'De moord der Spanjaarden te Naarden, in den jaare 1572', ets en gravure door N. van der Meer jr.
60187: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822), WARNARS, GERRIT (FL. 1769-18..) AND HENGST, PETRUS DEN (FL. 18TH CENTURY) - Afbeelding van den Brand des AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURGS, op Maandag den 11 May 1772, zoo als dezelve zich op de Keizers gragt vertoonde des avonds tusschen negen en tien Uuren
34111: MEER DE WYS, JANUS GUILIELMUS VAN DER, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de cura legislatorum ut hypothecae publice innotescant [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1838
60161: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822), WARNARS, GERRIT (FL. 1769-18..) AND HENGST, PETRUS DEN (FL. 18TH CENTURY) - Afbeelding van den ruine des Amsterdamschen schouwburgs, zoo als dezelve zich op zaterdag den 16 may 1772 vertoonde
56351: MEER DE WIJS, J.P. VAN DER, - De geheime bedoelingen van de tegenwoordige Jezuiten, volgens de mededeelingen van den abt Vincenzo Gioberti, Amsterdam, Weytingh, 1849.
37261: MEER, D.H. V.D. / H.C.M. DE ROOY/ A. NUMAN E.A. - Proeven en waarnemingen omtrent de inenting der pokken aan schapen, door den heelmeester D.H. v.d. Meer en de geneesheeren H.C. Medenback de Rooy, Sig. Ellerbeek en G.A. Ramaer, met een vergelijkend overzigt.... en eene voorrede door A.Numan, 's- Gravenhage 1825, 125 pag., half linnen.
23925: MEER, O.A. VAN DE - Het voorgeslacht van Stoffeltge Wesselsdr. van Buyren, overdruk Nederlandsche Leeuw 1962, 3 pag.
23927: MEER, O.A. V.D. - Van Coolwijk, overdruk Nerderlandsche Leeuw 1958, 3 pag. met aanvulling (1960) 1 pag.
32528: MEER, ZANDER YSKE VAN DER, UIT NIJEHOLTPADE - Het opkomen van den waterstaat als taak van het landsbestuur in de Republiek der Vereenigde Provincien. Proefschrift [...] Delft A.J. Mulder 1939
60181: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) - "Op den brand van den Schouwburg te Amsterdam; den Elfden May"
31790: MEERBEKE, EUGÈNE FELIX MARIE VAN, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Amsterdam Gebr. Schröder 1897
15590: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Reisje door het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg, voor kinderen. 2 dln. Amsterdam: Schalekamp & Van de Grampel, 1826-1827.
42150: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Gids voor jonge lieden van beschaafden stand tot regeling van hun gedrag bij hunne eerste intrede in de wereld, zoo wel als in hunne huisselijke betrekkingen. Amsterdam, Beijerinck, 1821.
38145: MEERTENS, P.J. E.A. - Mededelingen van de Centrale Commissie voor onderzoek van het Nederlandse volkseigen, afl. 7 ( 1955 ) t/m 16 ( 1964 ), geïll.
56473: MEES, M., - Een en ander over het stelsel van bescherming, Rotterdam 1882, 57 pag., orig. bedrukt omslag.
35089: MEES, GUILIELMUS JANUS, UIT APPINGEDAM - Specimen juridicum inaugurale continens observationes quasdam de periculo rei venditae nondum traditae. Utrecht N. van der Monde 1837
31680: MEES, R.A. - Het onderwijs in de natuurwetenschappen, een noodzakelijk bestanddeel van elke beschaafde opvoeding. [...] Groningen J.B. Wolters 1868
34031: MEES, RUDOLPHUS ADRIANUS, UIT ROTTERDAM - Specimen inaugurale continens observationes quasdam historico juridicas de mercatura [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1810
4147: MEES, R. - Gedenkschrift van de firma R. Mees & Zoonen, 1720-1920. [Rotterdam 1920], ruim 100 p., geb., geïll., Oud-Hollands papier.
58553: MEES, M., - Nadeelen van het protectionisme voor de werkende klassen, Rotterdam 1891.
32776: MEESTER, GERARDUS ABRAHAMUS DE, UIT HARDERWIJK - Dissertatio historica juris publici de judiciis Gelriae, tempore Reipublicae provinciarum unitarum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
9007: MEESTERS, PIETER - Twaalf ambachten en dertien ongelukken. Een oorspronkelijk Nederlandsche roman. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1834.
56487: MEEUWESEN, A., - Geschiedenis, bereiding en eigenschappen van het loodwit, Voordracht, 's-Gravenhage 1910, 16 pag.
35631: "MEIBOMIUS, HENRICUS, UIT LÜBECK; PRAESES: EICHELN, JOHANN" - Disputatio moralis de fundamentis Peripateticorum quibus Aristoteles doctrinam de moribus superstruxit, nec non Stoicorum et aliorum recentiorum inter se collatis [...] Helmstedt Henning Müller 1657
35493: MEIBOMIUS, HENRICUS - Ad Saxoniae Inferioris imprimis historiam introductio. In qua ab ultima notitia ad nostra usque tempora breviter ejus historia delineatur, & de plerisque rerum Saxonicarum scriptoribus editis & ineditis judicatur. Helmstedt Georg Wolfgang Hamm 1687
4149: MEIHUIZEN, J.S. - Het geslacht Meihuizen 1622-1922. Z.p. [1922], 138 p., geb., geïll., met tabel.
27201: MEIHUIZEN, J - Gebouw voor kunsten en wetenschappen 1874-1924, gedenkboek 50 jarig bestaan, 's-Gravenhage 1924, 127 pag., geïll.
51693: MEIJER, JAAP, - Problematiek per post. Brieven van en over Joden in Nederland [Amsterdam 1949], 96 pag., geb.
44081: "MEIJER, JAN DE;" - De Kerk der Ned. Herv. gemeente te Koog aan de Zaan, z.pl. 1922, (32) pag., geïll. Luxe editie gebonden in geheel leren band.
38805: MEIJER, JAAP EN A.K. OFFENBERG - Al Tehemot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen, Amsterdam, U.B., 1980, 64 pag., geïll.
59311: MEIJER, JAAP, - De Bedevaartsgangers, een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841), Heemstede 1980, 70 pp. getypt gebonden document.
52476: MEIJER, J.C. - Ferdinand Oosterzee of Reize om de werled, zijnde eene aanleiding, om jonge lieden op eene aangename en gemakkelijke wijze de eerste beginselen der aardrijkskunde te leeren. Geschikt tot prijzen, zoowel als leerboek, voor de derde klasse. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1844.
36971: MEIJERS, E.M. - Tractatus duo de Vi et potestate statutorum. I baldi ( ...) II van der Keessel (....), Haarlem 1939, 16 +53 + 43 pag., geb. ( royaal aangegeten door boekenworm ).
1701: MEILINK, P.A. - Het archief van de Abdij van Egmond. 3 dln. 's-Gravenhage 1951, 258+244+245 p.
41523: MEILINK, P.A. - De Egmondse geschiedbronnen, pp 1-55 in Bijdr. V.G.O. 1937 + pp. 181-220 in Bijdr. V.G.O. 1938.
6067: MEINDERT, H.R.M. - Geschiedenissen van de familie Meindert. Deel I: Celensprokkels, stamreeks van de familie Seele, [Bodegraven 1980], 76 p., geb., geïll.
61977: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Purmerent in Holland (Purmerend)
61965: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Goude in Holland (Gouda)
61963: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Alckmar (Alkmaar)
61967: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Lewarden in Friess-land (Leeuwarden)
61973: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Devender in oberijssel (Deventer)
61975: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Schonhofen (Schoonhoven)
61969: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Ruramond (Roermond)
61971: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Amors-fort (Amersfoort)
61979: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Gorcúm in Hollandt (Gorinchem/Gorkum)
36419: "MEISNER, JOHANN CHRISTIAN; PRAESES: BERGER, JOHANN W." - Ex antiquitate Colonica disceptiationum tmhmata Wittenberg Schroedter 1714
57191: "MEISS, M. / J. LONGNON; " - De tres riches heures van Jean, duc de Berry, derde druk, Utrecht 1975.
56073: MELAGE, F., - L´ame Belge, poemes pour le centenaire, Carlsbourg, 1930, geìll., 59 pag.
32894: MELCHIOR, ALBERTUS WILHELMUS - Oratio funebris in obitum [...] Petri Latane Franeker Henricus Halma 1726
59957: MELCHIOR, H.W. - Bijdrage tot de kraambed Statistiek, Academisch Proefschrift tot verkrijging van den Graad van Doctor in de Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam door Hendrik Willem Melchior, geboren te Winkel, op Vrijdag 18 december 1903, 93 pp.
15594: MELDRUM, DAVID STORRAR - Holland and the Hollanders. Edinburgh-Londen: W. Blackwood, 1899.
15596: MELDRUM, DAVID S. - Holland and the Hollanders. New York: Dodd, Mead & Co., 1904.
23565: MELLEVILLE, M. - Dictionnaire historique du Departement de l' Aisne. Laon 1865. Facsimile reprint Brussel 1979. Twee delen in 1 band, 478+497 pag., geïll, gebonden met stofomslag.
33551: MELVILL, ADRIAAN, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de obligatione conventionali ex silentio [...] Leiden Joannes Bos 1772
53666: MENCKE, JOHANN BURCHARD - De charlataneria eruditorum declamationes duae cum notis variorum, accessit epistola Sebastiani Stadelii ad janum philomusum de circamforanea literatorum vanitate. 5e vermeerderde druk. Amsterdam [= Leipzig], z.n. [colophon: U.Chr. Saalbach] 1747.
42065: MENCKE, J.B. - De Charlataneria eruditorum delamationes duae cum notis variorum, accessit Epistola Seb. Stadelii. 5e- ed., Amsterdam, 1747.
35583: "MENCKE, GERHARD HERMANN, UIT OLDENBURG ; KORGE, CHRISTIAN, UIT KEMB. SAX." - Dissertatio philologico-moralis de ... iuramento Iacobi, et Labani, occasione Gen. XXXI, 53 [..] Wittenberg Samuel Kreusig 1710
36167: MENCKEN, JOHANN BURCHARD - Schediasma de Instituto Societatis Philoteutonico-poeticae Leipzig J.A. Zschau 1722
15600: MENDEL, P.J., EN H. REDING - Album voor de aardrijkskunde [serie Noord-Nederland] / Atlas van het koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche bezittingen. ‘s Gravenhage: Van Langenhuijsen, 1841.
24753: MENDELSSOHN, MOSES - "Lettres juives du celebre Mendels-sohn philosophe de Berlin; avec les remarques et reponses de Monsieur le docteur Kölble et autres savants hommes. Recueil memorable concernant le Judaïsme. Francfurt /The Hague, Aux depends de la Compagnie, 1771."
51405: MENDES DA COSTA, M.B., - Catalogus der handschriften ( U.B. Amsterdam ) II De handschriften der stedelijke bibliotheek met de latere aanwinsten, Amsterdam 1902, fotografische herdruk 1995, 277 pag.
35679: MENDES DE LEON, M.A., UIT BRUGGE - Ueber die Zusammensetzung der Frauenmilch Munchen R. Oldenbourg 1881
51169: MENDES DA COSTA, M.B./ J.BERG., - Bibliotheek der universiteit van Amsterdam. Catalogus der handschriften VII. De handschriften (.....) van de Remonstrantsche kerk (......). De handschriften van het Ev. Luthers Seminarium en van de Ver. Doopsgezinde gemeente, Amsterdam 1923, 148 pag.
1711: MENESTRIER, C.F. - "La nouvelle méthode raisonnée du blason, pour l'apprendre d'une manière aisée; réduite en leçons, par demandes & par réponses. Lyon 1754. Geb. (halfleer), geïll. (met zeer veel gegraveerde wapenafbeeldingen), 298 p."
6796: "ANONIEM (VERT.); FERDINAND LALOUE EN MÉNISSIER" - De boodschaplooper uit behoefte. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1824.
53206: MENNINGA, D. E.A. - Groningens rust, geboren uit onrust, zijnde een verhaal van het gepasseerde in die provintie t'zedert de verheffinge van zyne hoogheid W.C.H. Friso, prins van Orange en Nassauw tot stadhouder. Groningen, L. Groenewolt, H. Spandaw, H. Crebas en J. Bolt, 1748. [gebonden met:] Groningen ten twedemaal in onrust, zijnde een egt verhaal van al het gene in die provincie t'zedert den 25 Augusti 1748 en volgende tyden is voorgevallen. Groningen, J. Bolt, [1748]. [en met:] Echt verhaal van de onlusten voo
26459: MENS, A - Oorsprong en betekenis van de Nederlandse begijnen-en begardenbeweging, Antwerpen 1947, 451 pag., geb. Goed exemplaar.
4057: MENSCH, C. - De handelmaatschappij van A. van Linge Ezn, schets der geschiedenis van een Veendammer bedrijf, 1826-1951. Groningen 1951, 73 p., geb., geïll.
6409: MENSONIDES, H.M. - Het stadszegel van Leeuwarden en de kerk welke op de oudere stadszegels voorkomt. Overdr. De Vrije Fries, deel XL (1950), geïll., 32 p.
22875: MENTEN, VAN WIJK, W.O. II - Verklaring van Maarten van Wijk, chauffeur bij Garage Schulpweg wonende Sperwerstraat 30 te Haarlem, d.d. maart 1946, betr. Pieter Nicolaas Menten (1899-1987), typoscript, folio, 1 p.
33160: MENZEL, GUILIELMUS FREDERICUS - Hermeiou tou filosofou Diasurmos ton exo filosofon. Hermiae irrisio gentilium philosophorum. Leiden S. en J. Luchtmans 1840
51949: MERAT, ALBERT, - Les trente-six dedicaces pour les trente-six quatrains a Madame, Paris 1903, 40+(5) pag.
23685: MERCIER, L.S. - La sympathie, histoire morale. Amsterdam. Zacharie, 1767, 108 pag.
6817: "ANONIEM (VERT.); LOUIS SÉBASTIEN MERCIER" - "Adelaart, of De zegepraalende deugd; tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, 1774."
4163: MERENS, A. EN M.M. MERENS - Stamboek van het geslacht Merens uit den huize Taemsz. Den Haag 1960, 62 p., geb., geïll. Gedrukt in 150 genummerde exx.
4167: MERENS, A.H.J. - De gedenkstukken van het oud-Hoornsche geslacht Merens. Mededeelingen, beschouwingen en meeningen. Haarlem 1947, 20 p. Met gedrukte begeleidende brief, 2 p.
60397: "MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626); PUBLISHED BY AUBRY, PIERRE (1610-1686)" - River landscape with old fortess on the left
60811: MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
52572: MERIMEE, PROSPER - Carmen. Compositions de Gaston Vuillier, gravees a l'eau-forte par E. Decisy. Paris, Ferrand, 1911.
25831: MERKELBACH V. ENKHUIZEN, L. E.A. - Geschiedenis der gemeente Ginneken en Bavel, Utrecht 1941, 359 pag., geb., geïll.
26089: MERKELBACH VAN ENKHUIZEN, L. E.A. - Geschiedenis der gemeente Ginneken en Bavel, Utrecht 1941, 359 pag., geb., geïll., met stofomslag. Toegevoegd: een getypte index op familienamen van 20 pag.
9025: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - David. In twaalf boeken. Amsterdam, Pieter Meijer, 1767. [On engraved title page 1766].
9031: MERKWAERDIGHEDEN - "Vaderlandsche merkwaerdigheden in het merkwaerdig jaar 1782 door Anonymus. Gedrukt op het patriottisch eiland bij Anti-Anglomannus [= Amsterdam, C. Groenewoud], 1783; Eerste vervolg der Vaderlandsche merkwaerdigheden in het Wonderjaar 1783. Dordrecht, J.Ph. Streccius, 1783. [2 delen]"
56717: MERLEN, B. VAN, - Geene bezuinigingen op het budget van oorlog, maar eene betere organisatie (.....), Tiel, 1859, 57 pag.
15601: MERSEL, JAC. J. - Een reisje naar Dordrecht. Komische coupletten met accompagnement voor piano. Woorden van Jac. J. Mersel. Muziek van N.N. Gezongen in het lokaal Kunstmin te Dordrecht door Jacques van Dordt, Holl. Kar. Komiek, Dordrecht, 1888
37462: MERSON, O - Les viraux, Paris 1895, 314 pag., geb., geïll. Bibliotheek exemplaar.
58617: LA'MERT, S., - La science de la vie, ou comment il faut vivre et pourquoi il faut vivre, suivie d'observations pratiques sur la sante, 's-Gravenhage, 1849, 218 pag.
56627: BARTHELEMY / MERY, - Une soiree chez M. de Peyronnet, ou le Seize Avril, 3me. ed. Paris, Dupont, 1827, 24+8 pag.
56637: BARTHELEMY / MERY, - L' insurrection, poeme, dedie aux Parisiens, Paris, Denain, 1830, 55 pag.
57539: MERZ, W. E.A., - Die Wappenrolle von Zurich. Ein heraldisches Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts (....) mit den Wappen aus dem Hause zum Loch, Zurich 1930.
35091: MESS, REGNERUS ARNOLDUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de sequestratione e jure francico. Leiden Hazenberg 1832
57073: MESTAS, A. DE - Souverains et pretendants en 1964, Tome I et Tome II, Paris 1964, (52) + (48) pag. Numer 638 from 1111 copies.
34039: METELERKAMP, ALEXANDER HENRICUS, UIT WASSENAAR - Specimen juridicum inaugurale de donatione, inprimis successionis, in contractu nuptiali conjugibus et liberis nascituris constituta [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
33130: METELERKAMP, CAROLUS LUCIUS PETRUS, UIT WASSENAAR - Dissertatio theologica inauguralis, de Pauli, ad presbyteros Ephesiacos, oratione valedictoria [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
25101: METEREN, E. VAN - Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende geschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige haerder ghebueren handelinghen (...) totten af-standt van wapenen ende vrede in ‘t jaer 1608.
22865: WESTEROUWEN VAN METEREN - Drie brieven van H.B.F. Westerouen van Meeteren aan zijn vriend Joh. van der Spek, 1911-1912, manuscript. Adres: Spaarne 61 te Haarlem
25103: METEREN, E. VAN - "Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen tot den jare 1612. Nu de latstemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in 32 boecken voltrocken. ‘s Gravenhage, wed. en erve"
34041: METMAN, JOANNES PETRUS, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale de nonnullis locis in quibus differat methodus procedendi in foro civili ex codice indoneerlandico a codice nostro [...] Rotterdam Van Gogh & Oldenzeel 1855
33132: METMAN, LEONARDUS, UIT WAALWIJK - Specimen jrudicum inaugurale de delictis agrariis [...] Utrecht C. van der Post 1832
35605: METTEN, JOHANN GEORG - Christliche Lehr-Leich und Trost-Predigt von der geistlichen Dauben Art und ihrer schnellen Himmelfahrt bey volckreicher Christlicher Leichbestattung Weiland Frauen Annae Catharinae Daubin geborner Pistorun. Wie auch ihres jungen Kindleins und Töchterleins Rebeccae Daubin [...] Darmstadt Christoph Abel 1667
53675: METZGER, JOHAN DANIEL - Geregtelyke geneeskunde. Naar het Hoogduitsch door mr. J. van der Linden, advocaat te Amsterdam, 's-Gravenhage, J. Allart, 1815.
35755: MEULEMAN, CLEMENS F. TH. J., UIT ZWOLLE - Over de behandeling van placenta praevia Leiden IJdo 1903
1725: MEULEN, R. VAN DER - "Algemeene aardrijkskundige bibliographie van Nederland. 3 dln. in 1 band. Leiden 1888-1889. Geb.; 271, 249, 249 p."
58900: "MEULEN, P. VAN DER;" - Zoo werd dan de geliefde Vorst, met zijnen doorluchtigen zoon, aan het reikhalzend Vaderland terug gegeven. Stippelgravure, 20x11cm, met portretten van Willem I en Willem II op offerzuil.
62627: MEULEN, P.H.L. VAN DER (FL. 19TH CENTURY) AND WESTERMAN, MAARTEN (1775-1852) - Portrait of Andries Snoek playing Barbarossa.
17073: MEULEN, J. TER & P.J.J. DIERMANSE - Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius. La Haye: Martinus Nijhoff, 1950.
40533: MEULEN, M.E. VAN DER, - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis, Sneek 1888, 124 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
47183: MEULEN, R.J. V.D. (RED.), - Gedenkboekje ter gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van het kerkgebouw der N.H. Gemeente Purmerland en De Ilp, 20-12-1922, 64 pag., geb., geïll. (bibliotheek bandje).
32878: MEULEN, WOUTER WISSO VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Coert Lambertus van Beijma. Een bijdrage tot de kennis van Frieslands geschiedenis tijdens den Patriottentijd. Proefschrift [..] Leeuwarden R. van der Velde 1894
41907: MEULEN, A. V.D. EN P. SMEEDE - Fries Aardewerk VII De pottenbakkers van Friesland 1750-1950, Leiden 2005, 342 pag., geb., geïll. met stofomslag.
35729: MEULEN, BOUWE VAN DER , UIT FRANEKER - Over de ontledingsproducten van aloe door salpeterzuur Groningen Bolhuis Hoitsema 1872
51195: MEULENHOFF, J.M., - Viert feest! Korte geschiedenis van de feesten en het jolijt gedurende de eerste honderd jaren uit het leven der Vereeniging [ ter bevordering van de Belangen des Boekhandels], z.pl., 1915, 73 pag., geïll. met ingeplakte facsimile's.
22765: MEULMAN, RUPE - Vijf stukken betr. leden van het geslacht Meulman, 19e eeuws. Manuscripten, 5 p.
55048: MEULMAN, JAN - Woerden in Slagtmaand 1813. 's-Gravenhage, J. Allart, 1814.
32956: MEURS, PETER ANTONI NICOLAUS STEPHANUS VAN, UIT ARNHEM - Geschiedenis en rechtsontwikkeling van Elburg. Proefschrift [...] Arnhem P. Gouda Quint 1885
1727: MEURS, P. VAN - Het plakkaat van 1795 over het wegnemen van de wapens enz. uit de kerken, huizen enz. Rijswijk 1902, 8 p.
56775: MEURS, B. VAN, - De luchtballon. Eene voorlezing gehouden te Rotterdam den 28-12-1870, 's-Hertogenbosch, Bogaerts, 1871, 87 pag., geïll.
56705: MEURS, C.T. VAN EN W.N. ROSE, - Proeve eener organisatie der landmagt berustende op eene algemeene volkswapening, 's-Gravenhage, 1848, 65 pag.
9036: "MEURS, BERNARD VAN; LUDWIG UHLAND" - Het leven van Ludwig Uhland en vertalingen uit zijn dichtbundel. Nijmegen, Blomhert & Timmerman, 1877.
42532: MEURSIUS, JOANNES - De funere liber singularis, in quo Graeci & Romani ritus. Additum est De Puerperio Syntagma. 's-Gravenhage, Jacobus v. Wouw, 1604.
32430: MEVIUS, DAVID - Rechtliches Bedencken in Contributions- und Exemtions-Sachen [...] Zelle Ch. J. Hoffmann 1720
14853: MEY, A. TE (INL.) - Kwartierstatenboek deel 2, samengesteld door de afd. Amsterdam e.o. van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
33555: MEY VAN DER LINDEN, ADOLPHUS HERBERTUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen academicum inaugurale, de privilegiis monetariorum hollandiae [...] Leiden Cornelius de Pecker 1765
32640: MEYBOOM, LUDOVICUS SUSON PETRUS, UIT LORNHUIZEN - Commentatio theologica de ideis et rebus in facto positis, in re christiana apte conjunctis [...] Groningen J.B. Wolters 1840
7927: MEYER, H. - Die Schweizerische Sitte der Fenster- und Wappenschenkung vom 15 bis 17 Jahrhundert. Nebst Verzeichnis der Zürcher Glasmaler von 1540 an.
15605: MEYER, J. - Meyer’s Universum of afbeelding van het zienswaardigste en merkwaardigste van natuur en kunst op den ganschen aardbodem,met eene beschrijving van J. Meyer, uit het Hoogduitsch vertaald, Delen I t/m X. Amsterdam: Bibliographisch Instituut, 1834-1846.
28455: MEYER, J. - Meyer's Universum. Ein Volksbuch enthaltend Abbildung und Beschreibung des sehenswertheften und merkwürdigsten in Natur und Kunst. Octavoausgabe. 12 Bänder in 6 Teile, Hildburghausen 1858-1862, grünes leder. Um 480 stahl-stiche. Schones Banden. Die Seiten manchmal ein bisschen braun.
56797: MEYERE, J.C. DE, - Oude nog bestaande zakelijke rechten, Amsterdam, 1928, 133 pag., geb.[disseretatie]
23879: MEYLINK, A.A.J. - Over een charter van graaf Floris V van den 14 mei 1273, mededeling van G.H.M. Delprat nader toegelicht en over charters van graaf Floris V van den jare 1281. 's-Gravenhage 1860, 100 pag., orig. papier. Geïll. met 3 gelithografeerde platen.
20911: MEYLINK, A.A.J. - Over een charter van graaf Floris V van den 14-5-1273, mededeling van G.H.M. Delprat nader toegelicht: en over charters van graaf Floris V van den jare 1281 `s-Gravenhage 1860, 99 pag., met 3 gegraveerde platen met zegels.
33557: MICHIELS VAN KESSENICH, JOANNES ALEXANDER HUBERTUS, UIT ROERMOND - Dissertatio inauguralis juridica de sociis in crimine [...] Luik J. Colllardin 1723
32102: MICHIELS VAN KESSENICH, LOUIS FERDINAND HUBERT, UIT ROERMOND - Stellingen [...] Leiden Jacs. Hazenberg, Corns. zoon 1864
53218: MIDDELGEEST, S. VAN, E.A. - Duplicq uitgesproken voor den Ed. Hove van Holland door den Heer en mr. Simon Middelgeest in de zaak van den Heer en mr. Pieter de Groot, gedaagde in persoon, contra Den Heer en mr. Johan Ruisch, advocaat fiscaal [...] mitsgaders eenige bijlagen tot die zaak specteerende alsmede het daarop gevolgde vonnis van den Ed. Hove van Holland. Manuscript.
20853: MIDDELHOEK, J. - Geschiedenis van de familie Middelhoek, deel IV. De Middelhoeken in de Hoekse Waard ca. 1750-1800, Rotterdam 1981, 113+7 pag., geïll.
35723: MIDDELVELD VIERSEN, WESSEL, UIT NIJMEGEN - Bijdrage tot de bepaling van alcohol in maaginhoud Utrecht van Boekhoven 1902
1737: MIEDEMA, HESSEL - De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem. 2 dln. Alphen aan den Rijn 1980. Geïll., 1234 p.
24703: MIELE, JAN - [Old Master Print] Old woman with spectacles combing the hair of a young girl. Etching by Jan Miele (ca. 1599-1663).
23367: MIELI, A. - La science Arabe et son rôle dans l'évolution scientifique mondiale, Leiden, Brill, 1938, 388 pag., geb.
58920: "MIELING, C.W.;" - Inhuldiging van Z.M. Koning Willem III in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 13 mei 1849 Lithografie, 40x50cm, uitgegeven door A.C. Kruseman te Haarlem. Rechts de Koninklijke zetel met de koning die staande de eed aflegt. Rechts de koningin, prinsen en prinsessen, daarachter de tribune met genodigden. Komt voor in Frederik Muller 7170. De datum van het onderschrift is verkeerd en zou moeten zijn 12 mei 1849.
42206: MIERIS, F. V. - Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder. Leiden, Luchtmans e.a., 1726.
35863: MIERLO, JOHANNES WILHELMUS JACOBUS VAN, UIT BREDA - Stellingen ...... Leiden Somerwil 1877
34771: MIERLO, J.H. VAN, UIT BREDA - X. theses juridico-politicae 1839
31564: MIJER, PETRUS, UIT BATAVIA - Dissertatio historico-politica de commercio et internae administrationis [...] in India orientali. Amsterdam A. Zweesaardt 1832
37127: MIJNHARDT, W.W. E.A. (RED.) - Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. My. tot Nut van 't Algemeen , Edam 1984, 429 pag., geb., geïll., met stofomslag.
39477: "MIJS, U.J.;" - 1781-1804. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van Middelharnis, Sommelsdijk, Boekhoven, 1895, 77 pag.
32772: MILDERS, CHARLES FREDERIC ADOLPHE, UIT DELFT - Het oude versterfrecht in Holland en Zeeland. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1888
23235: MILITARIA, TEKENING VAN 17E EEUWSE VELDSLAG - Grote tekening (40x60 cm) met kleur, voorstellende de opstelling van legeronderdelen voor een veldslag. Midden 17e-eeuws. Fraai blad.
23183: MILLNER - Vijf schetsboekbladen, ieder 32x42 cm, met zes berglandschappen in potlood, een gedateerd 1795, alle gesigneerd C. Millner.
36565: MILO, TACO HAYO, UIT HALSTEREN - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche republieken van 1795 tot 1797 Den Helder De Boer 1942.
5011: MILO E.A., T.H. - Wassenaer en de zeemacht. Wassenaar 1965, 76 p., geïll.
60533: MILTON, JOHN [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Het Verloren Paradijs. Heldendicht in twaalf zangen. Door John Milton. In Nederduitsche verzen overgebracht door Jan Jacob Lodewijk ten Kate. Met platen van Gustave Doré. Leiden, A.W. Sijthoff, n.d. [1884].
51573: MILTON, JOHN, - Poems. L'Állegro, Il Penseroso, Comus, Lycidas and the complete minor poems, Mount Vernon, Peter Pauper Press.
24813: MILTON - Le paradis perdu, traduit en vers Francois, Paris, Bastien, 1779.
9040: "MILTON, JOHN; JACOBUS VAN ZANTEN (VERT.)" - Paradys verlooren. Heldendicht in tien boeken. Vertaald uit het Engels. Haarlem, Geertruyd van Kessel, 1728.
44059: MINDERHOUT, H.J., - Honderdvijftig jaar Nutswerk van het Departement Zaandam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1789-1939, Zaandam 1939, 271 pag.
44069: MINDERHOUT, H.J., - Anna Paulowna 1817-1917. Een overzicht, Purmerend [1917], 98 pag., geïll. [Vrijmetselaars Loge te Zaandam].
34425: MINDEROP, CORNELIS MARIE HENDRIK, UIT ROTTERDAM - Eenige opmerkingen over den hypothekairen schuldeischer Leiden Somerwil 1889
9043: MINERVA - Minerva. Tijdschrift voor studenten 1835-1836. Akademische berigten en boekbeschouwing. Mengelwerk. Amsterdam, R. Croese, [1836]. [2 delen in 1 band]
4191: MINNE, A. VAN DER - Genealogie van de familie Van der Minne. Utrecht 1937, 152 p., geb., geïll.
40009: MINNEN, C.A. VAN, - Amerika's beroemdste Nederlander. Een biografie van Hendrik Willem van Loon, Amsterdam 2005, 447 pag., geb., geïll., met stofomslag.
59791: MIQUEL, F. - Flora van Nederlandsch Indie. Amsterdam and Utrecht, Van der Post, 1855-1860.
23977: MIRABEAU - Discours sur l'egalite de partages dans les successions en ligne directe, 2e ed., Paris, Sanson, 1826, 16°, 32 pag., illustrated with engraving Egalité des partages.
47059: MIRVAL, C.H. DE, - Promenades dans Paris, et descriptions de ses monuments, Paris, Lehuby, 283 pag.
35603: MISLER, JOHANN NIKOLAUS - Trauer- und Trost-Predigt auß dem 39. Psalm v. 8 über den seeligen Abschied Johann-Justi Antonii [Thomas], deß [...] Hernn Hieronymi Thomae, der Rechten Licentiati, jüngsten Söhnleins [...] Giessen Joseph Dietrich Hampel 1669
1771: M[ORREN], MME. - Manuel élémentaire de l'art héraldique. Brussel 1840. Geïll., 130 p.
56823: MOCK, J., - De begrooting van oorlog getoetst, Leiden, 1846, 82 pag.
34799: MODDERMAN, HERMANNUS CHRISTIANUS , UIT GRONINGEN - Lectiones suetonianae. Specimen litterarium inaugurale quod annuente summo numine Groningen Scholtens 1892
33337: MODDERMAN, W. - Het Romeinsche regt en de hedendaagsche regtsgeleerdheid. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Groningen [...] Groningen J.B. Wolters 1867
9046: "MODDERMAN, ANTONIUS (VERT.); GOTTLIEB CONRAD PFEFFEL" - Bloemlezing uit de Fabelen en Vertellingen van G.C. Pfeffel. Groningen, W. van Boekeren, 1832.
9048: MODDERMAN, ANTONIUS - Bijdragen tot de huishoudkunde, in voorlezingen, meerendeels zamengesteld uit spreuken, spreekwijzen en spreekwoorden. Groningen, R.J. Schierbeek, 1852.
9059: MOENS, PETRONELLA - Ter verjaring van 's konings geboortedag, en te gelijk ter viering van de vijf-en-twintigjarige regering van den geliefden en geëerbiedigden vorst. Utrecht, [z.n.], 1838.
9052: "MOENS, PETRONELLA; ADRIANA VAN OVERSTRATEN" - Esther, in vier boeken. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1786.
36285: "MOERLINUS, JOHANN CHRIST., UIT BAALSDORFF; PRAESES: BLUM, JOHANN CHRIST." - De principibus poetis Leipzig Brandenburger 1709
35333: MOERMAN, ADRIAAN KAREL HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Daniel Heinsius. Zijn spiegel en spiegeling in de literatuurgeschiedschrijving New Rhine 1974
21161: MOES, WALLY - Nagelaten vertellingen ( voorwoord Frans Loenen ), Amsterdam z.j. 272 pag., ( met uitvoerige krantenrecensie door C. Scharten ).
21163: MOES, WALLY - Gooische dorpsvertellingen, Amstedam z.j., 248 pag., eerste druk, halflinnenband, enkele kleine reparaties aan de eerste pagina`s.
25815: MOES, E.W. E.A. - Amsterdamsche bijzonderheden, deel I t/m IV, Amsterdam z.j. geb. in 4 linnen bandjes, ca. 600 pag.
32432: MOGEN, LUDWIG GOTTFRIED - "Commentatio iuridica de vera ac genuina rerum mobilium et immobilium indole, secundum diversa iuris Romani et Germanici principia. Giessen J. J. Braun 1760"
35325: MOHRMANN, CHRISTINE - Laatlatijn en middeleeuwsch latijn Utrecht Spectrum 1947
5851: MOL, J.J. - Biografieën aangaande de Mollen families, [Bussum 1994], 279 p., geb., geill.
21229: MOL, J.J.G.F. - Hilversum en de Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygienisch en sociaal oogpunt beschouwd. Utrecht 1876, 134 pag. Fraai gelithografeerd omslag.
38069: MOLAND, LOUIS [ILLUSTRATOR: T. LIX] - Histoire de Jeanne d'Arc, par Louis Moland, Gravures en chromolithographie par T. Lix. Paris, Garnier Frères, n.d.
40091: MOLEN, S.J. V.D., - Oanteikeningen oer it Fryske boerehus, Sneek 1938, 111 pag., geïll., geb.
31267: MOLEN, J.R. TER - Herinnering aan Het Loo en omstreken, Alphen aan de Rijn 2003, 34 pag. + 12 platen, geb., geïll., oblong
40513: MOLEN, S.J., V.D., - Over de beteekenis van eenige oude aardrijkskundige benamingen in Friesland, overdruk, K.N.A.G. LIV, 5 pag., geïll.
14487: MOLENAAR, E. - De Friese vlag, het oud-Friese wapen en Het Oera Linda Boek. Pleidooi voor een deskundig onderzoek van de inhoud van het handschrift van de Familie Over de Linden. Hilversum 1958, (16) p., ill.
35207: MOLENGRAAFF, W.L.P.A. - Het verkeersrecht in wetgeving en wetenschap. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt Haarlwem Bohn 1885
32010: MOLENKAMP, JANUS GUILIELMUS LAURENS, UIT RIJSWIJK - Specimen exegetico-theologicum, quo inquiritur in Novi Testamenti doctrinam de perseverantia, quae dicitur, sanctorum [...] Leiden P. Engels 1859
35725: MOLEWATER, JANUS BASTIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio medica inauguralis de typho abdominali .... Leiden Hazenberg 1840
6821: "ANONIEM (VERT.); MOLIÈRE" - Het gedwongen huwelijk, luchtig blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits van Zschokke. [Nederlandsche schouwburg nr. 35] Brussel, J. Sacré, [c.1828].
7330: "[CROIX, PIETER DE LA (VERT.)]; JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE" - De belachchelyke hoofsche juffers. Kluchtspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
44103: "MOLKENBOER, A./F.E. VLIELANDER HEIN;" - Willem III te 's-Gravenhage in 1691. Gedenkboek van het 66e lustrum van het Leidsch Studentencorps. Met tekeningen van Ant. Molkenboer. 2 delen, Amsterdam 1905, 24+46 pag., geïllustreerd, in linnen omslag.
55595: MOLKENBOER, ANTON (1872-1960) - 'De moord te Bussum. De beklaagden.'.
35083: MOLKENBOER, JOHANNES HERMANUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de rescindenda transactione Utrecht N. van der Monde 1834
30653: MOLKENBOER, ANTOON - Toelichting bij de gedenk-schildering Het Opkomende Holland der 14e eeuw in 7 paneelen, 's- Gravenhage 1911- 1913, 13 pag., geïll.
32870: MOLL, WILLEM, UIT UTRECHT - De rechten van den heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1915
19767: MOLL - Catalogus Archief Mol(l) 1939.
43207: MOLL, G. - Antwoord van G. Moll (...) aan (...) mr. J.G. van Nes (...) wegens eene Memorie van het College van den Lekdyk Bovendams over het rapport (...) door de commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen. Amsterdam, v.d. Hey, 1829.
39911: MOLL, E./ J.J. KEER/ O.V. REES/ P. LAURENTIUS/ G. OPWIJRDA - Aan de leden der Hervormde Gemeente te Nijmegen, Nijmegen 5-12-1800, (12) + 24 pag. Gebonden, goed exemplaar.
39463: MOLLEMAN, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee in vier deelen, Amsterdam 1939. 4 delen, groot 4o, met register, gebonden in groen linnen (een scharnier iets beschadigd).
26131: MOLLENBERG, C.J. - Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertruidenberg, 's-Hertogenbosch 1899, 545 pag., rug geplakt.
6807: "ANONIEM (VERT.); HEINRICH FERDINAND MÖLLER" - De graaf van Walltron, of De subördonatie. Treurspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. P.J. Entrop, 1778.
57163: "-- / G.F.P. DE SAINT-FOIX/ H.F. MOLLER; " - Het zeedelijk Fransch, en Hoogduyts tooneel tot het Hollandsche bekwaam gemaakt. Amsterdam, Coertse, 1778.
9065: MOLLERUS, ANNA CORNELIA - Gedichten. Amsterdam en Den Haag, Gebroeders Van Cleef, 1810.
51040: MOLS, J. - Practische handleiding voor het aanleeren van het neger-engelsch. Z. pl., z. j.
33206: MOLSTER, F.A. - Oorlog en handelsoveeenkomst. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleeraarsambt aan de universiteit van Amsterdam [...] Amsterdam Elsevier 1914
33809: MOLTMAKER, JACOBUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de precario [...] Utrecht Franciscus Halma 1691
31900: MOLTZER, H.E. - Matthias de Vries. Ter gedachtenis. Groningen J.B. Wolters 1892
33671: MOLTZER, H.E. - De nieuwe richting in de taalkunde.
36107: MOLTZER, JACOBUS FREDERICUS CONSTANTINUS, UIT AMEIDE - Dissertatio juridica inauguralis de causis a reo allegandis quae doli praesumtionem elidunt Leiden C. de Pecker 1810
33204: MOLTZER, H.E. - Heiligerlee en de ultramontaansche geschiedbeschouwing. Toespraak, gehouden ter opening der academische lessen [...] Groningen J.B. Wolters 1868
59223: MOLTZER. DR. H. E., - Anna Roemers Visscher, Groningen, Wolters, 1879.
8097: MOMMERS, A.R.M. - St. Oedenrode van oude tijden tot heden, 2 delen.
9068: MOMUS JR. - Charivari: humor en satire, ernst en luim, in proza en poëzij, geschikt tot voordragt in gezellige kringen en bij bijzondere gelegenheden. Allen blijgeestigen en niet-blijgeestigen toegewijd. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1854.
47337: MONALDINI, V., - Nuova pianta di Roma moderna estratta dalla grande del Nolli (....), Roma, Venanzio Monaldini, 1816.
22389: MONASTIER - Brief van de predikant Monastier, d.d. Payerne 1853, manuscript, 8°, 3 p.
34483: MONCHY, MICHIEL MARINUS DE, UIT ROTTERDAM - Een bijzonder geval van fibrosarcoma uteri Leiden Van Doesburgh 1898
43057: MONIN, V. - Petit Atlas National des 86 departements de la France et de ses colonies. Paris, Blaisot, 1833.
60545: "MONOGRAMMIST ""J.W.B."" (19TH CENTURY)" - Picturesque landscape with a view of a beach, water with sailing boats and a small town and church in the background.
60421: MONOGRAMMIST L.H. - Scene with a king and a queen on a throne, surrounded by two other kings and their queens
60239: MONOGRAMMIST J.H.D (19TH CENTURY) - Sheep and a ram in a meadow (Schaap en ram in de wei).
60441: MONOGRAMMIST H.O. - Landscape with several figures beside a small farmhouse
40087: MONTAGNE, A., - De stad Leiden. Album bevattende eenige afbeeldingen der voornaamste hoofgebouwen, Leiden 1975, naar de editie 1859/60, 2 delen in 1 band, 78 + 80 pag., geïll., geb., met stofomslag.
57369: "VIELLE MONTAGNE; " - Maatschappij voor zinkmijnen en smelterijen van de Vieille-Montagne. Practisch onderricht vergezeld van teekeningen betreffende de werken van zinkbedekking, Lille, Jaspar, 1882
35659: MONTAGNE IZN, ABRAHAM, UIT 'S-GRAVELAND - Over de verteerbaarheid van meel Leiden IJdo 1899
60019: MONTAGÙ, DOMENICO (FL. SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY), AFTER BARBAULT, JEAN (1718-1762) - Vue de restes du Portique d'Octavie soeur d'Auguste... [from: Les plus beaux monuments de Rome ancienne, ou Recueïl des plus beaux morceaux de l'antiquité romaine qui existent encore: dessinés par Monsieur Barbault peintre ... et gravés en 128 planches avec leur explication...]
47329: MONTAGUE, MARY WORTLEY, - Letters of the right honourable lady M-y W-y M-e, written during her travels in Europa, Asia, over Afrika, to which are added poems by the same author. Stereotype edition, Paris, Didot the elder, year 7, [1800], 16, 287 pag., geb. in half leer.
42894: MONTANUS, ARNOLDUS - Religionis Christianae catechisis in ecclesiis ac scholis Germaniae superioris & inferioris usitata (...) ex Festi Hommii tabulis. Amsterdam, Janssonius van Waesberge, 1717.
52500: MONTANUS, PETRUS, - Bericht van een niewe konst, genaemt de spreeckonst (...) waer in verhandelt (...) wort den rechten en tot nuu toe verborgen aert van alle uitspraec (...) nut en dienstig (...) voor alle gemeene schoolmeesters (...) dichters (...) en ouders. Delft, J.P. Waelpot, 1635.
52059: MONTESQUIEU, - De l'esprit des Lois, par Montesquieu, 5 volumes, edition stereotype d'apres le procede de Firmin Didot, Paris, Didot, 1816.
30575: MONTIAS, J.M. - Vermeer en zijn milieu, Baarn 1993, 439 pag. + 57 afb. Gebonden, met stofomslag.
55544: MONTIJN, J.J. - Aanspraak van J.J. Montijn, baljuw der stad en lande van Oudewater, bij gelegenheid der aanzegging van den dood op 20-5-1806 aan Hanna Broens, Francois Sellerin en Cornelis Groenendaal (...) mitsgaders de crimineele eisch en het vonnis tegen Pieternel Coenraadt. Gouda, N. Brinkman, 1806.
1765: MONTIJN, J.W. - Beteekenis en afleiding van eigennamen. Nieuwe uitgave. Zaltbommel 1847, 110 p.
7514: "[FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; G. DE CAUX DE MONTLEBERT" - Marius, treurspel. Vertaald uit het Frans onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1757.
5164: MONULFUS, PATER (= A.G. ARKESTEIJN) - Het geslacht Arkesteijn. Afstamming en stamreeks, [‘s-Gravenhage 1951], 76 p., geb.
56617: MONVEL, M., - Fredegonde et Brunehaut, Roman Historique, Londres/Paris, Duchesne, 1775, 179 pag.
34398: MOOLENBURGH, HUIBRECHT CORNELIS, UIT ZIERIKZEE - Art. 990 B.W. Leiden P. Somerwil 1888
59635: MOOR II, CAREL (1655-1738) DE AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - FRANCISCUS A MIERIS Pictor Leidensis
9071: "MOOR, LOUIS B.J. (VERT.); VICTOR HUGO" - Hernani. Drama in vijf bedrijven. Amsterdam, J.A. Meeuwissen, 1894.
51317: MOORE, THOMAS, - "Merkwaardigste levensbijzonderheden van Lord Byron; ontleend uit het oorspronkelijke Engelsche werk, Dordrecht 1830, 12+368 pag., geb. in rood linnen."
53708: MOORMAN, J. / J.J. VAN HASSELT - Verhandelinge over de misdaden en der selver straffen, voor een groot gedeelte op gestelt by wylen mr. Johan Moorman (...) vervolgt (...) door mr. Johan Jacob van Hasselt, 2e druk, Arnhem, J. Nijhoff, 1770.
1767: MOORMANN, J.G.M. - De geheimtalen. Een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen. Zutphen 1932. Geb., 435 p.
1769: MOQUETTE, H.C.H. - Catalogus van de portretverzameling [van het archief der gemeente Rotterdam]. Rotterdam 1917, 389 p.
14577: MOQUETTE, HENRI - Born under a lucky star, an autobiography.
24811: MORAND, P. DE - Theatre et oeuvres diverses. Paris, Jorry, 1751.
52562: MOREAS, JEAN [EMMANUEL DE THUBERT] - Le VIIIe livre des Stances de Jean Moreas. Paris, Douce France, 1922.
38889: MORGAN, CH.E. - The rise of the novel of Manners, A study of Englisch prose fiction between 1600 and 1740, New York 1911, 271 pag., hardback ( first pages and frontecover some spots by water )
57027: "MORING, THOWES; " - One hundred book plates engraved on wood by Thomas Moring, Londen 1900.
52508: MORLIERE, J.R. DE LA - Contes du chevalier de la Morliere. Angola, avec une notice bio-bibliograhique par Octave Uzanno. Paris, Quantin, 1879.
37103: MORREN, TH., R. MEISCHKE, H.W.M. V.D. WYCK - Het Huis Honselaarsdijk, Alphen aan de Rijn 1990, folio, 231 pag., geb., geïll.
40417: MORREN, TH., - Het Huis Honselaarsdijk, Leiden 1908, 134 pag., geb., geïll.
25179: MORREN, TH. - Haagsche straatnamen voorheen en thans, 's-Gravenhage 1912, 437 pag., geb., geïll. Rug iets verkleurd. Goed exemplaar.
30435: MORRISON, A - Exhibition of Japanese prints. Illustrated catalogue, London 1909, 74 pag., ill., hardback, good copy.
32250: MÖRSCH, GEORG, UIT AKEN - Der Zentralbaugedanke im Belgischen Kirchenbau des 17. Jahrhunderts. Inaugural-Dissertation [...] Bonn 1965
55955: MORTESQUIEU, - Le voyage a Paphos, publie par le bibliophile Jacob avec une eau-forte par Ad. Lalauze, Paris 1879, 10+53 pag.
42958: COVENS & MORTIER - Nouveau theatre de la guerre aux Pays-Bas, ou cartes tres detaillees du Duche de Brabant et partie de la Hollande, dressees d'apres les meilleures du Pays et en particulier celle d'Hollande en 20 feuilles par Covens et Mortier. Paris, Dheulland, [1747].
38585: MORTIMER, R. (INTR.) - The Selma Erving collection modern illustrated books, Northampton 1977, geïll.
4569: MORTON, F. - De Rothschild's. Amsterdam 1961, 273 p., gebonden, geïllustreerd.
40825: MOSMANS, JAN - De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, Nieuwe geschiedenis, 's-Hertogenbosch 1931, 558 pag., geb., geïll.
21071: MOSSÉ, R - Les usages locaux de l'arrondissement d'Orange et en général de la region en matière civile & commerciale. Orange 1914, 348 pag.
57529: "MOSSELMANS, J.H. (RED.); " - Genealogisch maandblad, afl. 2 t/m 6 (mei 1878 t/m september 1878, pag. 9 t/m 48.
37407: MOTEFINDT, HUGO - Studien über Geschichte und Verbreitung der Barttracht, St. Gabriel- Modling 1928, pp. 828- 864 and 617- 655, illustrated.
7510: "[FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; ANTOINE HOUDART DE LA MOTTE" - De Machabeen, treurspel. Vertaald uit het Frans onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. Gedrukt voor rekening van eenige kunstbeminnaars. 2e druk. Utrecht, [z.n.], 1771.
65051: MOTZ, A.J.G.W. VON, - Mac-Mahon's Marsch van Chalons naar Sedan, uit een krijgskundig oogpunt beschouwd. Vrij naar het Fransch en vermeerderd, Rotterdam 1871, 43 pag., geïll. met 3 uitvouwbare kaarten, geb., (los in de band, rug beschadigd).
62034: MOUCHERON, ISAAC DE (1667-1744). - Reproduction of wall painting in the house of P.B. Mezquita [set title: Zaal-stucken in 't huys van de Hr. D.B. Mezquita].
1775: MOULE, THOMAS - Bibliotheca Heraldica Magnae Britanniae. An analytical catalogue of books on genealogy, heraldry, nobility, knighthood & ceremonies. Facsimilé-reprint Londen 1966 naar de originele uitgave uit 1822. Geb., geïll., 668 p.
51875: "MOUNIER, P.J.J.;" - Discours preche le 15-11-1863 a l'occasion du jubile semi-seculaire de la restauration nationale de la Hollande (...) dans le nouveau temple Wallon d'Amsterdam. Amsterdam 1863, 6+32 pag.
34987: MOUNIER, HENRI, UIT REMBANG - Kwaadwillige verlating, Leiden Somerwil 1885
58897: "MOUROT, M.;" - Herinnering aan de herovering van Nederlands onafhankelijkheid, byvoegsel tot het Algemeen Handelsblad van 1 December 1838. Lithografie, 33x23cm, van portret van Willem I, Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg.
19115: MOUSSAULT, P. - Het geslacht Van Delden. Nakomelingen van Berend van Delden die in de 16de eeuw te Deventer leefde.
25459: MOUT, M.E.H.N. (RED.) - Plakkaat van verlatinge 1581. Facsimile -uitgave van de orginele druk, Den Haag 1979, 129 pag., geïll.
52452: MOZIN, ABBE / J.TH. BIBER - Nouveau dictionnaire complet a l'usage des Allemands et des Francais, partie Francaise. 2 volumes, Stuttgart etc., Cotta, 1826-1828.
57023: "MUCHA, SARAH; " - Alphonse Mucha. Ter gelegenheid van de oprichting van het Mucha Museum, Praag, Alphen 2000. Gebonden met stofomslag, 159 pag., geïll.
36137: "MUEHLPFORDT, FREDERICUS THEODORUS, UIT JENA; PRAESES:SCHUBART, GEORG" - Dissertatio historico-politica de nominatione ad honores publicos Jena Litteris Mullerianis 1699
1777: MUELEN, J.C. VAN DER, - De Nederlandsche adel of naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland. Eerste verzameling. 's-Gravenhage 1879, 195 p. Mooi gebonden exemplaar.
4125: MUELEN, J.C. V.D. - Kwartierstaten betreffende het geslacht Martini. Overdr. Ned. Leeuw (1895), 14 p.
36177: "MUELLER, JOHANNES BENEDICT., UIT DARMSTADT; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Mars an exlex? Wittenberg Christian Kreusig 1695
52428: MUHLBACH, L. - Johan Gotzkowsky, of Frederik de Groote en zijn koopman. Geschiedkundige roman, 2 delen, Zaandam, 1861.
60720: MUJA, DR. - De Sphinx, het sprekend-denkend menschenhoofd, uitgevonden door den onsterfelijken dokter Muja (...) gevolgd door zijne weergalooze dissolving views of verdwijnende gezigten.
59549: "MULDER, JOSEPH (1659/60-1718); AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) " - Civilis den Ryn opgedamt hebbende, strydt met de Romainen op 't verdronke landt.
60827: MULDER, JOSEPH (1659/60-1718) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
59543: "MULDER, JOSEPH (1659/60-1718); AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) " - De Baavieren en Caninefaten slaen de Romainen by Bonna
30757: MULDER, HANS - Inktspot, honderd jaar politieke spotprent in Nederland, 1880- 1980, Utrecht 1983, geïll.
15187: MULDER, R.D. - De Podagristen-herdenking 1843-1943, Assen: van Gorcum, [ca. 1944]
20285: MULDER, T.R. - Hoorns hoorn en de eenhoorn, zegels en wapen als reflexen van stadshistorie, overdruk uit West Friesland Oud en Nieuw 1957, 20 p.
36121: MULDER, CLARA H. - Levenslopen in de sociaal-ruimtelijke context Amsterdam Vossiuspers 2002
60829: MULDER, JOSEPH (1659/60-1718) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
35161: MULDER, NICOLAI, UIT LEEUWARDEN - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
9075: MULDER, LODEWIJK - Jan Faessen. Historische roman uit het begin der zeventiende eeuw. Arnhem, D.A. Thieme, 1857. [2 delen]
59619: "MULDER, JOSEPH (1659/60-1718); AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) " - De lykbranding, begraafenis en uytvaart der Germaanen
59617: "MULDER, JOSEPH (1659/60-1718); AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) " - Civilis laat de zynen over de Maas trekken tegens de Menapien en Morinen.
39521: MULDER, L. EN W. STARING - De stokvischorders, Haarlem 1884, 19 pag. tekst en 12 platen. Origineel omslag ( beschadigd en gekreukt ).
65036: MULLER, JAN (1571-1628) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. VAN (1567-1641) - Portrait of Ambrogio Spinola (1569-1630).
46918: MULLER, P.L. EN A. DIEGERICK, - Documents concernant les Relations entre le Duc d Ánjou et les Pays-Bas (1576-1583/4), 5 delen, Utrecht 1889-1899. 2 delen gebonden, 3 delen in origineel papieren omslagen, los in de band.
47831: MULLER, FRED, - Veilingcatalogus: Cataloque de la bibliotheque de theologie de D.C. van Voorst et J.J. van Voorst, Amsterdam 1859.
53724: MÜLLER, B.J. - Pleitrede uitgesproken den 9-11-1842 bij het Prov. Gerechtshof van Noord-Holland voor Helena Schauwecker, weduwe van Albertus Petersen, naar gemeld hof verwezen wegens diefstal in dienstbaarheid en poging tot moord. 's etc., Van Cleef, 1843.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

3/9