Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1095: HEERINGA, K. - Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573.
35879: HEERKENS, EPPO NICOLAUS FRANCISCUS, UIT ZWOLLE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
27703: HEES VAN BERKEL, J.J. VAN - Proeve eener beschouwing over geschiedenis en staatsregt, vooral in betrekking tot ons vaderland, onder de heerschappij der Franken en de regering der graven, Utrecht 1836, 320 pag., orig. karton.
33279: HEES, HENRICUS RUDOLPHUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de burgimagistris praesetim ratione habita senatus municipalis [...] Amsterdam Metzler & Basting 1855
34097: HEES, PETRUS MARIUS GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de juris absoluti usu ex necessitate moderando [...] Utrecht N. van der Monde 1834
55000: N.N. EN JOHANNES HEESER - [1] Le rappel des jesuites en France. Cologne, Jean le Blanc [= Nijmegen / 's-Gravenhage, A. Moetjens? (Rahir)], 1678. [Gebonden met:] [2] Le cabinet jesuitique contenant plusieurs pieces tres curieuses des R. Peres jesuites, 2e ed. Cologne, Jean le Blanc [= Amsterdam, Janssonius v. Waesberge (Willems) of A. Wolfgang? (Rahir)], 1678. [en met:] [3] Legende veritable de Jean le Blanc. z. pl., [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge (Willems) of A. Wolfgang? (Rahir), 1678.
61042: OTTO TITIAN VON HEFFNER - Heraldische Bilder Bogen.
56243: HEGGELMAN, F.W.M., [INL.], - Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het koninklijk bezoek op vrijdag 18 september 1925, Schiedam 1925, 56 pag., oblong, geïll.
59238: HEIDANUS, ABRAHAM, - Consideratien over eenighe saecken onlanghs voorgevallen in de universiteyt binnen Leyden, first edition, Leiden, Arnoudt Doude 1676, 144pp., uncut, paper cover slightly damaged.
53605: HEIDE, R. V.D. - Doodvonnis, door mr. Reine van der Heide. Amsterdam, Arbeiderspers, [1933].
20173: HEIDE, H. TER, F. J. WILLEKENS (ED) - Demographic research and spatial policy, the Dutch experience. London 1984, 410 p. geb.
51897: "HEIDEN, FRANS JANSZ. VAN DER;" - Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indisch jacht Ter Schelling (...) naar de 2e druk van het journaal van F.J. van der Heiden en W. Kunst, uitgegeven (...) door C.E. Warnsinck-Delprat. Utrecht 1944.
33879: HEIDFELD, JOHANNES VICTOR, UIT HALBERSTADT - Dissertatio juridica inauguralis de quibusdam difficilioribus juris capitibus [...] Leiden Joannes Bos 1772
38199: HEIJDEN, W. V.D. - Verhaal van de verrigtingen der jezuieten in Friesland, Leeuwarden [ 1842/3], 342 pag., orig. karton.
27875: HEIJDEN, M.J.M. V.D. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandse katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laaste kwart van de achttiende eeuw, Nijmegen 1947, 370 pag., geïll., gebonden exemplaar.
53341: HEIJDEN, J. V.D. - Batavia bij nacht. Realistische roman uit het nachtleven in Indië, [2e- druk], 's-Gravenhage, Confidentia [1940] (op omslag: 'Doornijk (B), Grande impr. lith. Tournaisienne').
33084: HEIJDENRIJCK, CHRISTIANUS JOANNES ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen philosophico-politicum inaugurale de civitatis nostrae erga juventutis institutionem officiis [...] Amsterdam C.G. van der Post 1855
8271: HEIJE, JAN PIETER - Volksdichten. 4e druk. Rotterdam, Elsevier, 1884.
8273: HEIJNINGEN BOSCH, MATHEUS VAN - Nagelaten gedichten. Groningen, Roelof Jacob Schierbeek, 1823.
33981: HEIJNINGEN BOSCH, PHILIPPUS WILHELMUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis exhibens quaedam de emphyteusi [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1827
35977: HEIJSE, JOHAN AUGUST, UIT ZIERIKZEE - Stellingen .... Middelburg Van Benthem Jutting 1899
31602: HEIM, ANTONIUS JACOBUS VAN DER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de Antonio Heinsio, consiliario [...] Leiden C.C. van der Hoek 1834
32498: HEIM, ANTONIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen philosophicum de injustitia populorum per faustum successum punita [...] Leiden Theodorus Haak en Comp. 1775
33038: HEIM, HENRICUS JACOBUS VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de legationibus a Conrado Beuningio gestis, usque ad annum 1672 [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1847
36797: HEIMANS, E. EN J.P. THJIJSSE - Wandelboekje voor natuurvrienden, 2e druk. Amsterdam 1901, 207 pag., geïll (iets los).
1105: HEINE, H. - Kahldorf über den Adel, in Briefen an den Grafen M. von Moltke. Nürnberg 1831, 152 p., zonder omslag, watervlekkig.
33435: HEINECCIUS, JOHANN GOTTLIEB - Oratio inavgvralis de iurisprvdentia vetervm rom. formvlaria, ritibvsqve, qvibvs negotia civilia explicabant [...] Franeker Henricus Halma 1724
53305: HEINEMANN, FRANZ - Der Richter und die Rechtspflege in der Deutschen Vergangenheit. Mit 159 Abbildungen und Beilagen nach den Originalen aus dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert. Leipzig, z.j. [ca. 1900?]. [Monographien zur Deutsen Kulturgeschichte IV].
15385: HEINS, M. EN A. HEINS - De-ci de-là en Hollande. Notes et croquis. Brussel: J. Lebègue et Cie., [ca. 1908].
32364: HEINSIUS, AUKE JOHAN REINIER, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Over de Romeinsche bezitsbescherming in het algemeen en die van den contractueelen dententor in het bijzonder. Academsch proefschrift [...] Crefeld J.B. Kleinsche 1922
22683: HEINSIUS, VAN DER GRAEFF, VAN DER BURGH, VAN GROENEWEGH, PUTMANS, VAN BLEIJSWIJCK, BOOGAERT, VAN DER DUSSEN - Acht getekende en gekleurde familiewapens, ieder ca. 15x15 cm, 17de eeuws, van de volgende personen: Willem van der Graeff, Franck van der Burgh, Anthony Heinsius,Adriaen van Groenewegh bouckhouder, Gerard Putmans, Hendrick van Bleyswijck, Adr. Boogaert heer van Beloys en Pieter van der Dussen. Per stuk
25215: HEINZE, THEODOR - Pferd und Reiter, oder die Reitkunst in ihrem ganzen Umfange, 3rd edition, Leipzig/Berlin 1873, 22 + 512 pag. Half leather, illustrated.
15387: HEITLING, WILLY H. - De Achterhoek, langs Berkel en Slinge, Lochem: De Tijdstroom, [1959]
34573: HELBERGEN, GERARDUS VAN, UIT IJHORST - Leges annales reipublicae romanae. Specimum litterarium inaugurale Leiden Van Doesburgh 1874
4415: HELBERS, G.C. - Het geslacht De Peer ca. 1675-1924. Overschie 1924, 34 p.
42160: HELBOCK, PLACIDUM - Zodiacus solis mystici coelestis, oder himmlicher Thierkrayss, welchen eine jede Chistliebenden seel, geistlich -oder weltlichen stands (...) gelangen will. Constants, J.C. Bohler, 1710.
58717: HELDEN, W.K.L. VAN, - Een drieledig landsbelang, 's-Gravenhage, 1875, 28 pag. [ spoorweg rond Utrecht].
32812: HELDER, JOHANNES, UIT HELLOUW (GLD.) - Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische evangelieën. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1865
33277: HELLEMA, HENDRIK DOEKE, UIT EEKST - Kritische beschouwingen over de keizerlijke verordeningen aangaande de Christenen, van Tiberius tot Decius. Proefschrift [...] Leide S.C. van Doesburgh 1893
49781: HELLIER, CHR., - Splendours ot the Bosphorus. Houses and palaces of Istanbul, London 1994, 228 pag., hardback with dustwrapper, ill.
31281: HELLINGA- QUERIDO, L - Uit de voorgeschiedenis van de Staatsbibliotheek te Haarlem, Haarlem 1971, 61 pag., geb., geïll.
55785: "HELMAN, I.S.; " - Prent: 'Journee du 16 Octobre 1793', gravure door Helman naar Monnet, uitg.: l'Auteur, Rue Honore 1497.
8292: HELMERS, JAN FREDRIK - Gedichten. 3e druk. Rotterdam, J. Immerzeel jr., 1822. [2 van 3 delen in één band]
8278: HELMERS, JAN FREDRIK - Dinomaché, of De verlossing van Athene, treurspel. Amsterdam. Abraham Mars, 1798.
8290: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. 2e druk. Den Haag, Weduwe J. Allart en Comp., 1821. [1 van 2 delen]
8281: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 4e druk. Den Haag, Johannes Allart, 1817.
8285: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 7e druk. Amsterdam, Jacobus Radink, 1834.
8291: HELMERS, JAN FREDRIK - Nalezing der gedichten. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815.
8287: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
22459: HELMOND, VAN DER KAEY, VAN DE VELDE, VAN MIERLO, BELASTINGEN - Conceptbrief van Ant. van Heurn c.s., te ‘s Bosch dd. 9-10-1751 betr. de inning van belastinggelden te Helmond hem verzocht door de schepen Jacobus van der Kaey. Manuscript, folio, 4 p.
42992: HELMUTH, J.H. - Natuurleere voor minkundigen ter bestryding des bygeloofs, vertaald uit het Duits door P.G. Witsen Geysbeek. Zutphen, 1803.
32730: HELOMA, NICOLAUS VAN, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis ad art. 1020, codicis civilis [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1820
38697: HELWIG, H. - Bandversierders. Over vervalsen van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers, Zutphen 1967, 95 pag., geb., geïll.
32478: HEMERT, DIDERICUS ANTONIUS JUNIUS VAN, UIT , 216, - Dissertatio juridica inaugurale de in factum actione de recepto [...] Utrecht N. van der Monde 1838
46950: HEMESSEN, O.C. VAN, - Catalogus van voorwerpen welke betrekking hebben op het verleden van Woubrugge en Hoogmade, en ten raadhuize bewaard en tentoongesteld, Woubrugge 1928, 36 pag. + 6 pag. illustraties.
39787: HEMESSEN, O.C. V. - Jacobswoude en Woubrugge. Grepen uit het verleden, vooral het kerkelijk leven dezer beider dorpen, Alphen aan de Rijn, 1932, 167 pag., ingenaaid, geïll.
39665: "HEMESSEN, O.C. VAN; " - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Historische plaatsbeschrijving dezer beide dorpen, Wageningen 1904. Fotografische herdruk 1989, 245 pag., geïll.
39931: HEMESSEN, O.C. VAN - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Historische plaatsbeschrijveing dezer beide dorpen, Wageningen 1904, 243 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
24915: HEMMER, J.J. - Anleitung, Wetterleiter an allen gattungen von gebauden auf di sicherste art anzulegen, 2e- vermerte auflage.
22843: HEMMES - Gedrukt overlijdensbericht van F.M. Hemmes te Schoonhoven, 1917.
34315: HEMSING, WILLEM JAN, UIT HEMPKENS (FR.) - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de juris naturalis principio non diverso ab eo, quod est juris constituti [...] Groningen Wed. B. van der Kamp 1822
39487: "HENCKENS, LIEUTENANT;" - Memoires se rapportant a son service militaire au 6e regiment de chasseurs a cheval francais de fevrier 1803 a aout 1816, 's-Gravenhage 1910, 250 pag.
60983: HENDERSON, COCHRANE, WINDERMERE, GEORGE VI - Grant of arms donated by Sir Francis James Grant, Lord Lyon King of Arms, to John Cochrane Henderson of St. Andrew's, Bowness on Windermere (1881-?) Esquire, High Sherrif and in the commission of the peace County of Westm
1109: HENDRIKS, F.M. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van aangegeven lijken enz. in Overijssel, dagtekenende van vóór de invoering van de burgerlijke stand. 's-Gravenhage 1952, 132 p.
32930: HENDRIKS, GRADUS, UIT TIEL - Een stad en haar boeren. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1953
47703: HENDRIKSZ, JOOST, - X X X X Corte ende stichtelijcke predicatien, Franeker, v. Breemen, 1668 [ colophon: Boenja], 4o, geheel perkament uit de tijd, (8)+444 pag. (rug beschadigd).
59013: HENDRIKSZ, P. / P.L. BECKERS / D.J.A. ARNTZENIUS, - Algemeen rapport der commissie tot het onderzoeken van den aard en de meest geschikte wijze van behandeling van den Aziatischen braakloop, 's-Gravenhage 1832, 174 pag. [= Cholera].
60519: HENDSCHEL, ALBERT - Allerlei aus A. Hendschel's Skizzenmappen. Lichtdruck von Martin Rommel &Co. in Stuttgart. Frankfurt, M. Hendschel, (ca.1890).
5507: HENGEL-GIPS, HELMA A. VAN - Herinneringen 1946 - 27 mei - 1971, z.pl. 1971, 246 p., geb. (ook van Hengel)
25397: HENGEL, W.A. V - Keizer Hendrik de Derde. Een tafereel, Leiden 1844, 119 pag. Watervlekken. Met verklaringen van drukkers en uitgevers op titelpagina.
34223: HENGEL, JACOBUS VAN, UIT DRIEHUIS - Specimen historico-literarium inaugurale de majoriano [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
35289: HENGEL, WESSELII ALBERTI VAN - Oratio de religionis christianae [....] 1832
34225: HENGELAAR JUNIOR, ABRAHAMUS SAMUEL VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de conventionibus, earumque requisitis et effectibus secundum jus hodiernum [...] Utrecht L.E.. Bosch en Zoon 1839
42051: HENGST, J.A. VAN / F.A.R.A. VAN ITTERSUM - De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der 19e eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw). 3 delen, Gravenhage, 1900-1907.
37669: HENNEBERG, A. V. - Stil und Technik der alten Spitze, Berlin 1931, 52+181 pag., ill. hardback [ex-library copy with stamps and stickers. Some pages loosening, but complete.]
56663: HENNEBO, R., - Poetische vermaakelijkheden, 39 pag., gebonden, Utrecht 1987
50948: HENNEBO, ROBERT - Rouw-klachten van den heere Jacobus Veenhuysen benevens de lof der jenever, eerste en tweede deel. Amsterdam, voor den autheur, 1723.
28877: HENNINGER- TAVCAR, K - Miniatur portraits. Die persönlichsten zeugen der kunstgeschichte, Karlsruhe 1995, 320 pag., geb., geïll., met stofomslag.
60092: HENNINGES, HIERONYMUS - Germania et Gallia secundiet tertiiregni in quatra monarchia. Pars prior continens genealogicis tabellis comprehensas familias invictissimorum imperatorum (...).
60716: HENNINGES, HIERONYMUS - Genealogiae imperatorum, regum, principum electorum, ducum, comitum et dynastarum qui circo Saxonico.
55383: HENNINGS, J.C. - Verhandeling over de droomen en slaapwandelaaren. 3 delen in 2 banden, Amsterdam, Fokke, 1788.
8305: HENNINGS, JUSTUS CHRISTIAAN - Verhandeling over het voorgevoel en de schyngezichten. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Arend Fokke Simonsz, 1790[-1791].
56845: HENNINK-PORS, G., - Reisavonturen. Sportreis met de twee Duitsche herders Elsa van Landzicht en Bulow v. Egersteijn. Per automobiel 103.000 k.m. afgelegd door onherbergzame oorden en oerwoud, 59 dagen in de Sahara, Hennink's automobiel wereld expeditie.
35931: HENNY, TACO, UIT PEKALONGAN - Stellingen ...... Leiden Somerwil 1877
56401: HENRIQUES PIMENTEL, M., - Verzameling van vraagstukken en toepasingen over de hoogere algebra, 's-Gravenhage 1858, 54 pag.
56535: HENTRICH, - Het Rijn-Maas-Schelde-Kanaal met aansluitende kanalen naar Brussel, Hasselt en Luik. Eene vergelijkende studie der plannen van Caenegem 1922 en Hentrich 1923, Crefeld 1923, folio, 23 pag., met 2 losse uitvouwbare kaarten.
63135: HEPPENER, JOHANNES JACOBUS (1826-1898) - Head of cow
1119: HERALDICUS [= J.G. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. Tweede druk. Zutphen 1926. Geb., 195 p.
51889: "HERBIN DE HALLE, P.E.;" - Traite du cubage des bois, ou nouveaux tarifs pour cuber les bois carres ou de charpente, Paris, L'Huillier 1812.
6773: "ANONIEM (VERT.); AD. HEINR. JOS. HERBST" - Cava van Conseugra, een offer der vrouwelyke wraak, treurspel. Uit de Spaansche geschiedenis der elfde eeuw. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 3de deel, 1ste stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1797.
47495: HERDER, E. DEN, - Het Zuiderzeedrama, 2e druk, Harderwijk 1929, 24 pag.
43203: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch waternood tusschen den 14 en 15 Nov 1775. 2 delen, Amsterdam, Loveringh en Allart, 1776.
22701: HERING, VAN BRAAM, DOUBLET - Brief van oom Herman Hering en tante R. Hering-van Braam, dd. Dordrecht 18.., aan Pieter Doublet “op de Prinsegracht, Amsterdam”. Manuscript, 4°, 2 p., met afdruk van lakcachet in zwarte was.
42238: HERING, J.H. - Tafereel van harde winters, doormengd met staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren in ons vaderland. Amsterdam, v.d. Burgh, [1784].
47127: HERINGA, S.J., - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland, Breda 1853, ca. 250 pag., geb.
34693: HERINGA, JODOCUS - Oratio de theologiae in scholis institutione ad praesentem reipublicae christianae conditionem prudenter accomodanda Utrecht W. van Yzerworst 1794
35709: HERINGA, PETRUS MARINUS, UIT TILBURG - De singuliere oplossingen van differentiaal vergelijkingen ..... Utrecht G.A. van Hoften 1876
8309: HERLOSSOHN, CARL - "De Venetiaan; een historisch-romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1830. [3 delen]"
60413: HERMAN DAVINUS HEUFF, (FL.1900 - 1945) - Oude gracht, Utrecht (domtoren)
35705: HERMANIDES, RENICUS SUFFRIDUS , UIT TRICHT - Operatieve behandeling van hersengezwellen Utrecht van Boekhoven 1894
31524: HERMANIDES, JOHANNES, UIT LANGBROEK, GEB. GELDERMALSEN - Over de constanten der [...] negen standaardgeuren Utrecht A. Oosthoek 1909
35497: "HERMANNUS, ADAMUS, UIT WIZNIZENSIS LUSATUS; PRAESES: ARNOLD, GOTTFRIED" - De Hermunduris [...] Wittenberg Johann Wilcke 1689
35933: HERMANS, HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales Leiden C.G. Menzel 1848
27881: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit politiek Kanaän, Amsterdam, D.Buys, 1903, 116 pag., geb., in half linnen. Geïll. door Alb. Hahn. Mooi exemplaar.
59623: HERTEL, GEORG LEOPOLD (FL. 1750-1799) - On the street
22635: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VAN HANSWIJK - Brief van de Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1848, aan “eerwaarde broeder”, manuscript, 4°, 2 p. Getekend: A. v. Hanswijk en Wassenaer van Onsenoort.
25173: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets. Hamburg 1867, 99 pag., geb. in half linnen.
43957: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Leonard Willems te Gent, Amsterdam 1939, 52 pag., met portret van Willems op omslag.
59191: HERTZKA, TH., - Vrijland. Het beeld eener toekomst-mmatschappij, vertaald door K. ter Laannaar de 8e Duitse druk, Haarlem, Wezel [1895], 340 pag., geïll. geb.
3887: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H. - J.C. Kapteyn, zijn leven en werken. Groningen 1928, 176 p., geb., geïll.
42315: HERVEY, J. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den sterrenhemel en den winter. Naar den elfden druk uit het Engelsch vertaald. 2e druk, Amsterdam, v. Tongerlo en Houttuyn, 1758.
8313: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 4e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1762.
8312: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 3e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1757.
55364: HERWERDEN, J.D. VAN - Ervaringen en mededeelingen op een nog geheimzinnig gebied. 's-Gravenhage, [1875].
19253: HERWERDEN, P.J. VAN - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen, 1568-1572.
57629: HERWERDEN, HENRICUS VAN, - De geschiedenis van den staat der rechtheid en val onzen eerste ouderen verklaard, Amsterdam 1787, 378+(4)p., orig. karton.
35695: HERWERDEN, MARIA ANNA VAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van menstrueelen cyclus en puerperium Leiden Brill 1905
32900: HERWERDEN, PIETER JOHANNES VAN , UIT AMBT-HARDENBERG - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en geuzen 1568-1572. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1932
33641: HERWERDEN, HENRICUS VAN - Oratio inauguralis de recentiorum literarum cognitione futuro philologo haud contemnenda [...]
35523: "HERWIG, VOLCKMARUS JOHANNES, UIT JECHABURGO-SCHWARTZBURGICO; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTOPHOR" - Diatribe historica de antiquo excommunicationis ritu [...] Wittenberg Martin Schultz ca 1700
35013: HERZEELE, THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de contractibus nec nominatis Leiden Van Laar en Herdingh 1810
60912: VAN HERZEELE, MARLOT, KING WILLEM I - Patent of nobility donated by King William I of The Netherlands (1772-1843) to Jonkheer Theodorus van Herzeele (1781-1866), lawyer in The Hague (Den Haag) son of Jan Jacob van Herzeele and Rachel Haganaeus (Haganeus) entitling him to the title of Baron.
14455: HESMAN, GERRIT - Flaggeboek. Leeuwarden 1975, ill., 68 p.
53335: HESPEL, HENDRIK VAN DEN - Het leven en sterven van Johannes Karel Ellemer, den 22 Maart 1813 geguillotineerd te Middelburg ... in twee brieven aan eene wel geboorne vrouwe ***. Middelburg, S. van Benthem 1813.
28795: HESSELINK- V.D. RIET, T. E.A. - Het schuldboek van Arend Kenkhuis, Amsterdam 2008, 493 pag., geb., geïll.
35701: HESSELINK, HENDRIKUS EGBERTUS, UIT STAD ALMELO - Bijdrage tot de kennis der leucocytose Utrecht J. van Druten 1894
30851: HESSELINK- V.D. RIET, T - 1407- 1725. Van Hobergenhuis en St. Antoniusklooster Albergen, Albergen 2001, 356 pag., geb., geïll.
31233: HETTERSCHIJ, D.C.M. E.A. - Ter herinnering aan de wereldreis van H.M. K XVIII, vertrokken van Nieuwerdiep 14- 11- 1934, aangekomen te Soerabaja 11- 7-1935, Amsterdam 1935, 48 pag., geïll., oblong.
8158: HEUBACH, D. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Eine alte Karikaturensammlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Karikatur, Straatsburg 1928, 34 p., geïll.
36057: HEUKELOM, JAN VAN, UIT LEIDEN - Bijdrage tot de leer van het periculum Leiden De Breuk & Smits 1864
41875: HEULE, C. EN P. - Op des vaders roepstem. In our father´s footsteps. Ontario 1993, 64 +9 pag., geb., geìll. met stofomslag.
51010: HEUMANN, CHR. A. - De libris anonymis ac pseudonymis Schediasma, complectens observationes generales et spicilegium ad Vincentii Placii theatrum anonymorum et pseudonymorum. Jena, Bielcke, 1711.
30419: HEURCK, E. VAN EN G.J. BOEKENOOGEN - "L' Imagerie populaire des Pays- Bas; Belgique- Hollande. Parijs 1930, 196 pag., geïll. "
34325: HEURNIUS VAN GALEN, JOHAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de expropriatione utilitatis publicae causa [...] 's-Gravenhage, J. Roering 1839
33307: HEUSDE, ANDREAS CORNELIUS VAN, UIT UTRECHT - Disquisitio historico-juridica de lege poetelia papiria [...] Utrecht Paddenburgh & Co. 1841
33192: HEUSDE, ANDREAS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Diatribe in locum philosophiae moralis qui est de consolatione apud Graecos [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
53337: HEUSDEN JZ., C.J. VAN - "Merkwaardige lotgevallen van twee misdadigers, vader en zoon; eene bijdrage tot de kennis van de gevorderde beschaving in het stellige regt, en van het nog gebrekkige in de tegenwoordige lijfstraffelijke wetten. 2 delen, Breda, F.B. Hollingerus Pijpers, 1824."
42321: HEUSSEN, H. V. / H. V. RIJN - Oudheden en gestichten van Zeeland. 2 delen, Leiden, Chr. Verwey, 1722.
24967: HEUSSEN, H.F. VAN - Oudheden en gestichten van Delft en Delfland mitsgaders van ‘s Gravenhage.
25093: HEUTERUS, PONTUS - Genealogiae praecipuarum aliquot e Gallia, Francica, ac Belgica familiarum. Antwerpen, Chr. Plantijn, 1583.
19591: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven het heele jaar rond., 3e druk.
8318: HEUVELMAN, G. - Verzen. Den Haag, J.S. Dijkhoff, 1903.
21041: HEY, D.G. - An English rural community. Myddle under the Tudors and Stuarts. Leicester 1974, 260 pag., ill., hardcover with dust jacket. Good copy.
32982: HEYDANUS, JOANNES GUILIELMUS, UIT WEESP - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis divisione ab adscendentibus inter descendentes facta [...] Utrecht N. van der Monde 1837
33884: HEYDENDAAL, JOHANNES, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de emendatione et interpretatione legum [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
33086: HEYMAN, ALBERTUS, UIT SEMARANG - De Timor-tractaten (1859 en 1893). Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
6225: HEYNINGEN, L.A. VAN - Energiek en ondernemend. 150 Jaar olie en vernisfabriek L. Vliegenthart B.V. Delft, Delft 1989, 96 p., geb., geïll.
34887: HEYNSIUS, A. - Discours solennel prononce [...] pour le jubile de l'universite de Leiden Leiden A.H. Adriani 1875
60101: HEYSE, D. NAAR CRONENBERG & WOLFF EN W.F. VERSTEEG - Kaart van het gouvernement Sumatra's westkust (D) bevattende het zuidelijkste deel der residentie Padangsche Bovenlanden en van de residentie Padangsche Benedenlanden: de zuidelijke afdeeling en het regentschap Indrapoera
60099: HEYSE, D. NAAR CRONENBERG & WOLFF EN W.F. VERSTEEG - Kaart van het gouvernement Sumatra's westkust (A). Behelzende de noordhelft der residentie Tapanoeli of de eigenlijke Battalanden van Singkel tot Ankola
33885: HEYST, DAVID VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio theologica inauguralis de judaeo-christianismo ejusque vi et efficacitate, quam exseruit in rem christianam, seculo primo [...] Leiden Wed. D. du Saar 1828
59299: HEYTING, AUGUST, - Simboliek in ons letterschrift en onze taal, met enkele tekeningen en bijlagen. Rede voor de kelto-Germaanse Studiekring Yggdrasil. In honderd genummerde en ondertekende exemplaren, Den Haag Trifos 1941. 41 pp en IV pp. Getypt cahier met Trifos ex libris voorop. zeldzaam.
36861: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis. 's-Hertogenbosch 1866, 336 pag., geb., geïll. (met 3 gravures en een ingeplakte foto).
60881: HICHTUM, N. VAN [ILLUSTRATOR: WIEGMAN, JAN] - De Wonderbare Avonturen van Tom Duim, opnieuw verteld door N. van Hichtum, met 100 plaatjes en afbeeldingen van Jan Wiegman. Amsterdam, J. M. Meulenhoff, n.d. [1918].
36393: "HICKMANN JOHANN GUNTH., UIT BATTBERG; PRAESES: STOLL, LUDWIG J." - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio II Leipzig Fleischer 1689
34313: HIDDINGA, KLAAS, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de praetore Romano creditoribus hereditariis auxilium ferente, dato jure postulandi separationem [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1823
33339: HIDDINGH, CORNELIUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen academicum inaugurale de iis, quae requiruntur in teste testamentario [...] Assen T.J. van Tricht 1840
32384: HIJMANS VAN DEN BERGH, LOUIS JACOB, UIT ROTTERDAM - Opeenvolgen van rechtsregels. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1928
6929: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 19e herziene druk. (Volksuitgaaf.) Haarlem, Erven F. Bohn, 1896.
6919: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851. [2 delen in 1 band]
6926: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. 2e, geheel herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1888.
35527: HILDEBRAND, JOACHIM - De nuptiis veterum Christianorum libellus [...] Helmstedt Georg Wolfgang Hamm 1701
44126: HILDEBRANDT, MARIE [ILLUSTRATOR: ELLIOTT, HARRY] - Uit het land van Dickens. Vrij naar Jerome Doucet door Marie Hildebrandt, Amsterdam, van Holkema en Warendorf, n. d. [ca. 1908].
60889: HILDEBRANDT, A.M. - Heraldische Meisterwerke von der Internationalen Ausstellung für Heraldik zu Berlin im Jahre 1882, in lichtdruck dargestellt met erklärendem text.
60521: HILDEBRANDT, MARIE [ILLUSTRATOR: RABIER, BENJAMIN] - Geschiedenis van den Haan Kantekleer. Door Marie Hildebrandt, met platen van Benjamin Rabier. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1910.
1139: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Alleen het tekstgedeelte, los.
1145: "HILDEBRANDT, AD.M.; MAX HEIDEN" - Uebersicht über die Heraldische Ausstellung veranstaltet vom Verein `Herold' aus Anlass seines 25jährigen Bestehens, im Lichthofe des königlichen Kunstgewerbe-Museums zu Berlin. Berlijn 1894. Geb., 64 p.
43845: HILGENFELDT, C.L., - Johann Sebastian Bach's leben, wirken und werke, Leipzig 1850, 10+182+(10) pag.
32958: HILLE RIS LAMBERS, CORNELIS, UIT MAASSLUIS - De kerkhervorming op de Veluwe 1523-1578. Bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland. Academisch proefschrift [...] Barneveld G.W. Boonstra 1890.
1147: HILLE, W. VAN (RED.) - Vlaams kwartierstatenboek, deel I. Handzame 1969. Geb., oblong, 100 staten en register.
15401: HILLS, ROBERT - Sketches in Flanders and Holland, with some account of a tour through parts of those countries, shortly after the battle of Waterloo, in a series of letters to a friend, Londen: Haines & Turner, 1816
6209: HILTEN, W. V. - "Hoe betovergrootvader in discussie raakte met de gereformeerde kerk in Katwijk; overgrootvader “het bestond in verkeerd te4, 398, en” (...); grootvader de gemeente des Heeren 52 jaar lang, samen met zijn kerkorgel, liet zingen, [Oegstgeest] 1986, 89 p., geb., geïll."
36251: HINCKELMANN, ABRAHAM, RECTOR GYMNASIUM LUBECK - Sylloge vocum et phraseon Rabbinicarum obscuriorum in usum Tyronum studii Rabbinici Lubeck Schmalhertzianis 1675
35335: HINGST, J. - Prent betreffende de promotie van Mr. J. Hingst, naar een tekening van S. de Clercq 1901
34217: HINLOPEN, JANUS ANNE ELIZA, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens quaestiones excodice civili Francico [...] Utrecht N. van der Monde 1833
31830: HINLOPEN, JELMERUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de successione irregulari, praesertim liberorum naturalium, ex codice civili [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
32886: HINTE, ENGELBERT VAN, UIT DOKKUM - Sociale en economische geografie van Harlingen. Academisch proefschrift [...] Harlingen Nico Poort 1936
1149: HINTE, JACOB VAN - Een Nederlandsche nederzetting in Denemarken. Storemagleby, het Hollandersdorp op Amager. Extract Tijdschr. Kon. Aardrijksk. Genootsch. (1938), 70 p., geïll.
30275: HINZE, E. - Feldscherer und Feldmedici in Deutschen wie fremden heeren und flotten ( Biographischen Lexicon Deutschen militararzte bis 1870 ). Band I, Band II, heft I und Band II, lieferung 2 ( Hannover 1979- 1980 ).
3747: HIOOLEN, C.N.J. - Het geslacht Hioolen. Delft 1915, 120 p., geb., geïll., Oud-Hollands papier, met tabellen.
59511: HIPPERT, T & LINNIG, J., - Le Peintre-Graveur Hollandais et Belge du XIXme Siècle, 1re, 2e et troisieme partie. Bruxelles Fr-J Olivier, libriare, 11, rue des Paroissiens, 1874.
8323: HIPPOLYTUS - De verreezene Hippolytus, ontdekkende de natuur, eigenschappen, toomelooze hartstochten, onkuische liefde, en ydelheid der vrouwen. [...] Amsterdam, Jacob van Royen, 1711.
47545: HIPPON, A. / P.W. FLORIS, - Sevende reys na Oost-Indien (....) door kapiteyn Antony Hippon (....) Dag-register van Pieter Williamson Floris na Patana en Siam (...) gedaan in het jaar 1611, Leiden, v.d. Aa, 1707, 42+(6) pag.
15342: HIRZEL, LUDWIG - Albrecht Hallers Tagebücher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England 1723-1727, Leipzig: Hirzel, 1883
38363: HISTORICUS [= R. CADBURY ] - Cacoa: all about it. Londen 1892, 114 pag., geb., geïll.
7833: HOBBY - Hobby en Oud Nederland. 4 jaargangen.
42242: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing. Leiden, 1887.
57363: "HOEFER, F.A.; " - Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars, Rotterdam 1888.
4947: HOEFSLAG - De Hoefslag / Het Hoefblad. Kroniek van de familie-vereniging Voorhoeve. Nrs. 2 (1966) t/m 12 (1976) en 16 (1982)
35827: HOEK, MARTINUS - De kometen van de jaren 1556, 1264 en 975 en hare vermeende identiteit 's-Gravenhage Van Cleeff 1857
43041: HOEK, KORNELIS VAN - De vernederde en verhoogde Kristus. 3e druk, Amsterdam, ter Beek, 1725.
5039: HOEK OSTENDE, J.H. V.D. - Inventaris van het familiearchief Westerman. Amsterdam 1966, 57 p.
38861: HOEK, G.H. - Heldendood. Het tragisch einde der dappere bemanning van de Prins der Nederlanden 16 januari 1929. Rotterdam 1929, 56 pag., geïll.
26343: HOEKSTRA, S - Beginselen en leer der oude Doopsgezinden vergeleken met die van de overige protestanten. Amsterdam 1863, 344 pag., geb., ( enkele pp. gerepareerd).
34319: HOEKWATER, ADRIANUS JANUS, UIT DELFT - Specimen juridicum inaugurale de tutore honorario et de tutore subrogato [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1852
52033: HOELEN, H, - De economische problematiek van de biermarkt in het bijzonder in Nederland, Amsterdam 1961, 733 pag.
24749: HOEN, THEODORUS - "Natuerlycke astrology; dat is De verthooninge, van de aert, natuer, ende kracht der planeten, aspecten met haer werckinge in ‘s menschen lichaem. Leeuwarden, Gysbert Sybes, 1659. "
34219: HOET, GULIELMUS JOANNES TEN, UIT NIJMEGEN - Specimen jrudicum inauguralis sistens quaedam de tabulis status civilis secundum articulum 13 C.C.N. [...] Amsterdam C.G. van der Post 1849
15404: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. Nijmegen: wed. J.C. Vieweg en Zoon, [1825].
32276: HOETH, ALBERTUS GULIELMUS, UIT GRONINGEN - Disputatio inauguralis, de falso, nominatim ac veluti per excellentiam tali (du faux) [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1812
44083: "HOEUFFT, J.D.;" - Beschouwing der kadastrale uitkomsten in Noord-Holland, Haarlem 1841, 4o, 83 pag., origineel karton.
34221: HÖEVELL TOT NYENHUIS, RUDOLPHUS ANNEUS VAN, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de antichresi [...] Utrecht N. van der Monde 1835
47365: HOEVEN, L.M. V.D., - De nazaten van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 't Goy 2007, 336 pag., geb., geïll.
31756: HOEVEN, FREDERIK HENDRIK GERARDUS VAN DER, UIT VLAARDINGEN - Stellingen [...] Leiden Cac. Hazenberg, Corn.z 1870
54373: HOEVEN, E. VAN DER - Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt [...] en Johan de Witt. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1705, [2 delen in 1 band].
8159: "HOEVEN, EMANUEL VAN DER; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - "Hollands aeloude vryheid, buyten het stadhouderschap, by deszelfs eerste vorm van staats-bestier, door de eedelen en steeden verdeedigd, tegen velerhande dwingelandyen; tot na de dood van Willem de Derde, koning van Groot-Brittanië. [...] Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706."
8341: HOEVEN, WILLEM VAN DER - De doodelyke minnenyd, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
33176: HOEY, JOANNES JACOBUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis sistens explicationem legum 1009 et 1020 codicis civilis [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
15406: HOF, J.J. - Uitstapjes door Nederland. I. Gelderland. Velsen: J.P. Nauta, [1909].
8344: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Egmond in 1004 en 1021. Alkmaar, H.J. van Vloten, 1840.
8347: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Aeddon. Een epiesch gedicht. Delft, N.J. Overvoorde, 1852.
8349: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Helene. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1854.
8350: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - De bloem der waereld. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1854.
8361: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Levensbericht van Evert Masdorp. [1871].
41821: HOFDIJK, W.J. - Kronijk der Kennemer vrijbuiters, Amsterdam, Hassels, 1865, (8)+334 pag., geb.
30779: HOFDIJK, W.J. - De kooster-orden in Nederland, Haarlem 1865, ca. 250 pag., geïll. met litho's door D. v.d. Kellen Jr. Los in de band.
43857: HOFDIJK, W.J., - Gedenkboek van de feestvieringen t.g. der 25 jarige regeering van Z.M. Koning Willem den Derde, Haarlem 1875, 20+460 pag., geïll. met een dubbelportret van Willem III en Sophie. Gebonden in half linnen, goed exemplaar.
14457: HOFDIJK, W.J. - De oude schutterij in Nederland. Amsterdam [1874], folio, 182 p. + 15 full page steel engravings + 15 wood engravings in the text, later binding. Good copy
8358: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Alckmaers beleg. 1573. Historiesch-dramatische tafereelen. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1860.
8365: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Schets van de geschiedenis der Nederlanden. Amsterdam, Binger, 1857.
8352: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1856.
27043: HOFDIJK, W.J. - Alcmaria victrix. Kronijk van Alkmaars beleg in 1573, Alkmaar 1873, 278 pag.,geheel linnen band, geïll.
8345: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Kraay jr., 1849.
35813: HOFF, JACOB MARIUS VAN 'T, UIT ROTTERDAM - Over carbolintoxicatie Rotterdam Bazendijk 1881
19077: HOFF, B. VAN 'T - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Henny.
32570: HOFFMANN, CHRISTIANUS FRIDERICUS - De morbis capitis Analecta quaedam. Dissertatio inauguralis [...] Würzburg Nitribitt 1815
32412: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - Diatribe iuridica, sistens nuptiarum secundarum tempora sive In welcher Zeit man zur andern Ehe schreiten könne [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1724
32414: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - Schediasma litterarium de insignioribus puerperii temporibus sive Von Sechs-Wöchnerinnen [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1724
54420: HOFFSTAEDT, A.J. - Schwindeleien des angeblich Russischen grafen Alexander Zwierkowsky in verhaltniss zu graf H.E. Wimpffen & Bank-consorten in Wien, und zu den damen Me Benny und Me Julie Oppenheim geb. Epstein in Hamburg. Ans licht gestellt von A.J. Hoffstaedt. Herausgegeben von Louis Schepeler. Kopenhagen, 1870.
32950: HOFMAN PEERLKAMP, PETRUS - Oratio de perpetua, quae academiae Leidensi cum gente arausiaca intercessit, necessitudine, spectata praecipue in studiis principium [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
35097: HOFMAN PEERLKAMP, PETRUS - Oratio de perpetua, quae academiae Leidense cum gente arausiaca intercessit, necessitude, spectata praecipue in studiis principum 1839
19479: HOFMAN, T.M. - Eenich achterdencken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620.
47227: HOFMANNSTHAL, H.V., - Elektra. Tragodie in einem aufzuge von Hugo von Hofmannsthal, musik von R. Strauss, Richard Strauss-feest te 's-Gravenhage 1911, 30 pag. Geillustreerd, bandontwerp Antoon Molkenboer.
34267: HOFMEYR, JANUS HENRICUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen juridicum inaugurale de officiis tutorum et curatorum, secundum principia juris Romani veterisque juris Hollandici [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1822
30489: HOFSTEDE DE GROOT, C - Arnold Houbraken in seiner Bedeutung für die Holländische Kunstgeschichte, 's- Gravenhage 1891, 88 + (3) pag., in imitatie perkamenten omslag [dissertatie].
59813: HOFSTEDE DE GROOT, PETRUS - Oratio de Theologia Futura, Euangelico-Catholica.
55617: HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - And as he reasoned of righteousness, temperance and judgment to come, Felix trembled.
42572: HOGARTH, WILLIAM / JOHN TRUSLER - 1039
55803: HOGENBERG, FRANC. - Prent: [De aanslag op Willem I door Jean Jaureguy, 18-3-1582], gravure.
61451: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF LIER] Lier. Lira, elegans et amoenum Brabantiae.
61453: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF MECHELEN] Nitidissimae in meditullio Brabantiae sitae, exactis: delineatio.
61455: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF TIENEN] Tienen. Tiena, Brabantiae Opp: ad amnem Geta (...).
58815: HOGENDORP, MR. DIRK GRAAF VAN, - Wederlegging van de uitspraak in de Dubbele Vergadering van de Tweede Kamer der Staten Generaal, op den 6 augustus 1840 ten mijnen aanzien gevallen, of artikel 81 der Grondwet in 1840, 's-Gravenhage en Amsterdam, 31 pag.
52147: HOGENDORP, F. VAN, - Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813, 's-Gravenhage 1876, 112+29 pag., geb. in half linnen.
32126: HOGENDORP, DIDERICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-juridica inauguralis, de Gulielmii, principis arausiae, liberi cultus divini, liberaeque conscientiae vindicis, juribus, in summum imperium in comitatu Hollandiae [...] Leiden H.W. Hazenberg 1822
34269: HOGENDORP, JACOBUS CORNELIUS PAULUS VAN, UIT BENNEKOM - Dissertatio juridica inauguralis de requesto (Q.D.) civili secundum juris Francici principia [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
34891: HOGENDORP, GULIELMUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio historico-politica inauguralis ex jure publico promta, de Gulielmo III, principe arausiaco ,libertatis Europae contra dominationem gallicam vindice Leiden Hazenberg 1819
33050: HOGENDORP, DIDERICUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, ad L.9. ff. ad L. Corn. de Sic. [...] Utrecht Willem van de Water 1716
15408: HOGG, GARRY - Dutch treat. Londen: R. Hale Ltd., 1957.
3773: HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST, F.J. FURST ZU - Monarchen - Edelleute - Bürger. Die Nachkommen des Fürsten Carl Ludwig zu Hohenlohe - Langenburg 1762-1825.Schellenberg 1952, 131 p., met tabellen. Gebonden.
1173: HOHLFELD, JOHANNES - Leipziger Geschlechter. Stammtafeln, Ahnentafeln und Nachfahrentafeln. Leipzig 1933. Geb., 252 p.
20537: HOHMANN, J.S. ( ED. ) - Der unterdrückte Sexus. Lollar 1977, 627 pag.
35535: "HOIERMANN, ALBERTUS PHILIPPUS; PRAESES: LUDWIG, JOHANN PETER" - Edictum Juliani contra philosophos Christianos [...] Halle Johann Christian Hendel 1717
43583: HOININGEN-HUENE, CHRISTINE - Beitrage zur Geschichte der Beziehungen zwisschen der Schweiz und Holland im 17 Jahrhundert, Berlin 1899, 272 pag., mist achterzijde omslag, boekblok los.
6800: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
6798: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
6818: "ANONIEM (VERT.); LUDVIG HOLBERG" - De herschapen boer. Vertaald uit het Deens. [Amsterdam, Willem Holtrop, 1794-1799].
50894: HOLDER, LOUISE - "Robinson Crusoe ten tweeden male op zijn eiland; zijn uiteinde en de lotgevallen zijner kinderen aldaar. 2e druk (op omslag: 3e druk), Amsterdam, van Arum, [1826]."
59449: HAARLEMSCHE MACHINEFABRIEK VOORHEEN GEBR. FIGEE - HAARLEM - HOLLAND. - Indische agenda 1917, pp IV-LX met technische informatie en wetenswaardigheden en daarna agenda van 1917 (onbeschreven).
8377: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - Nette menschen. 3e druk. Deventer, W. Hulscher G.Jzn., 1879.
34601: HOLLAND, THOMAS ALEXANDER, UIT 'S-GRAVENHAGE - XX. theses juridicae. 1793
15410: HOLLAND - Holland, z.p., z.j., [ca 1920?].
15416: HOLLAND - "Holland uit de lucht - Holland from aloft: Torens en kerken; langs de Hollandse wateren, Schiphol: KLM Aerophoto, [ca. 1950?]"
15420: HOLLANDE - La Hollande commerciale, division du commerce et de l’industrie du ministère du Travail, du Commerce et de l’Industrie. ‘s Gravenhage 1930.
55103: ISENGRIMMIUS HOLLANDER - Nieuw-jaar-wensch aan den eerwaarden heer Petrus Siby, Roomsch priester en pastoor te Schagen. Amsterdam, 1-1-1741.
61982: HOLLAR, WENCESLAUS (1607-1677) AFTER PEETERS, JAN (1624-1677), PUBLISHED BY GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Dordrecht
19669: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet. Historie van een buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht.
30737: HOLLEMAN, MARIUS - Nieuwe etstechnieken.... in druk gegeven.. door N.G. van Huffel, Utrecht 1927, 42 tekst, I pag. index en 8 originele etsen ( waarvan I op omslag ) in halfleren portefeuille met sluitlinten. ( oplag : 50 ex. ). Goed exemplaar
1177: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet. Historie van een buitenhuis onder Bergen-op-Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht. Zutphen 1956. Geb., geïll., 182 p.
27381: HOLLEMAN, A.F. E.A. - Het Van 't Hoff-monument te Rotterdam, Amsterdam [ ca. 1915 ], 74 pag., geïll.
19227: HOLLEMAN, F.A. - Stamboek Holleman. Bijdrage tot de kennis van ons geslacht ± 1490 - heden.
2915: HOLLEMAN, F.A. - Dirk van Assendelft, Schout van Breda en de zijnen. Zutphen 1953, 649 p., geb., geïll.
34721: HOLLER, MELCHIOR, UIT BREMEN - Disputatio juridica inauguralis de poenitentia in contractibus nominatis perinde ac in innominatis obtinente Utrecht Van Megen 1734
17032: HOLME, C. (RED.) - The Art of the Book. A review of some recent European and American work in typography, page decoration & binding. London: ‘The Studio’, 1914.
34231: HOLST, JOANNES JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de privilegiis creditorum ex jure hodierno [...] Leiden Haak en Comp. 1829
35923: HOLSTEIJN, ADRIANUS WIJNANDUS, UIT NIEUWERKERK A/D IJSSEL - Stellingen .... Utrecht De Kruyff 1878
59651: HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673), AFTER BRAY, JEAN DE (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
59571: "HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673); NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53); AFTER HONTHORST, GERARD VAN (1592-1656)" - Effigies Mariae de Medices Christianissimi Galliarum Regis Henrici Magni conjugis, trium regum matris, hetruriae ducis filiiae
32814: HOLTHE TOT ECHTEN, PETRUS ADAMUS VAN, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Dissertatio juridica inauguralis, de testamenti factione activa, secundum jus hodiernum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32810: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de literarum studio in primis graecarum cum jurisprudentia conjugendo [...] Deventer J.H. de Lange 1817
36351: "HOLTZHEIM, GREGORIUS , UIT KEULEN; PRAESES: WERNSDORF, GOTTLIEB" - De sanguiniss Januarii fluxu miraculoso ad inde oriundo apud Neapolitanos cultu Wittenberg Schroedter 1710
35459: "HOLTZMÜLLER, GOTTLIEB SIEGFRIED, UIT GEITHE; PRAESES: SCHROEDER, MATTHIAS GEORGIUS" - Dissertatio historico-moralis de misogynia eruditorum, Von ubelgesinnten Gelehrten gegen das weibliche Geschlechte [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
35585: "HOLTZWICH, EMANUELE LEBRECHT AUGUSTO, UIT ZERBST; PRAESES: FISCHBECK, CHRISTIAN MICHAEL" - Socialitatem haud genuinum iuris naturalis fundamentum esse [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
22633: HOLWERD, DAM BIJ BUTTERHOEK - Besoignes van de besteedinge van de dam bij de Butterhoek d.d. 23-7-1773, manuscript, folio, 1 p.
35309: HOLWERDA, JANI HENRICI , UIT 'S-GRAVENHAGE - Responsio ad quaestionem a clarissimo philosophiae theoreticae et literarum humaniorum ordine [.....] 1827
36061: HOLWERDA, J.H. - De ontwikkeling der praehistorisch-Romeinsche archeologie, inaugurale rede Leiden Van Doesburgh 1910
31461: HOLYOAKE, C.J. - Heraldic notes on the issue of postage stamps, Northgate 1976, 72 pag., ill.
34079: HOMAN, HENRICUS, UIT DRENTHE - Disputatio iuridica inauguralis, qua in sententiam art. 750 codicis civilis inquiritur [...] Groningen J. Römekingh 1818
31584: HOMAN, JAN TYMENS, UIT VRIES (DRENTHE) - Dissertatio juridica inauguralis de delictis peregrinorum [...] Groningen J. Oomkens 1823
61449: "HOMANN, JOHANN BAPTISTE; JOHAN HÜBNER" - [MAP OF DENMARK] Regni Daniae in quo sunt Ducatus Holsatia et Slesvicum Insulæ Danicæ Provinciæ Iutia Scania Blekingia nova Tabula a edita á Io. Baptista Homanno Noribergae, et aucta Secundum Geographiam vovisimam, Iohann Hüb
6147: HOMMES, H.L. - Swartwolt, z.pl. z.j., 23 p.
1181: HOMMES, H.L. - [Verzameling genealogieën van voornamelijk Groningse geslachten, delen I t/m VI, 1937-1963.] 6 bdn. Geb.
35139: HOMRIGH, WILLEM VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale qua disquiritur dicta semel sententia an et a quo mutari possit Leiden H. Mostert 1790
60113: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[32] Franciscus Pourbusius, Brugensis. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60119: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[38] Crispianus Broekius, Antverp. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60079: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[5] Rogier van der Weyden (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60121: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[42] Arnoldus Mytenus Bruxell. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60379: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) AFTER SAEN, EGIDIUS VAN (FL. 1590-1610) - Tobias with the angel catching the fish in the river Tigris
60081: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[7] Joachim Patinir (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60135: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[65] Florentius Dikius, Hakemens. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60083: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[11] Jan van Amstel (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60123: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[36] Theod. Bernardi Amsteldamen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60085: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[14] Mathys Cock (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60087: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[16] Joos van Cleve (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60082: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[9] Cornelius Engebrechtsz (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60076: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[1] Hubert van Eyck (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60080: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[6] Barent van Orley (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60109: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[27] Petrus Petri, Longus, Amstelr. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60593: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - "ERASMUS ROTERODAMUS BATAVUS (Portrait of Erasmus of Rotterdam; Icones virorum nostra patrumq. memoria illustrium: set title)"
60107: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[21] Lucae Gasselo Helmontano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
19461: HONÉE, EUGENE - Studien zum Augsburger Reichstag 1530.
4699: HONIG, G.J. - "Stamboek familie Smit, eerste deel: tekst. Koog a/d Zaan 1935, 280 p.; 2de deel: platen, Koog a/d Zaan 1924, 64 p., met ingeplakte foto's."
43991: "HONIG, J.;" - Geschiedenis der Zaanlanden, 2 delen, Haarlem 1849, gebonden in 2 half linnen banden, 16+395+12+400+28+(1) pag. Geïllustreerd met grote uitvouwbare kaart, 2 portretten van Bartel Jacobsz en C.J. Ploegh en een afbeelding van de eerste houtzaagmolen.
15425: HOOD, THOMAS - Luimige reis langs den Rijn. Uit het Engelsch. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1840.
8400: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); GERMAIN FRANÇOIS POULLAIN DE SAINT-FOIX" - Deucalion en Pirrha, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, [z.n.], 1770.
8392: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); GERMAIN FRANÇOIS POULLAIN DE SAINT-FOIX" - Het orakel, blyspel, versierd met zang, dans, en verandering van tooneelen. Amsterdam, Izaak Duim, 1747.
8393: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); L.F. DELISLE DE LA DREVETIÈRE" - Timon de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1749.
8390: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); JEAN BERNARD LE BLANC" - Aben-Zaïd, keizer der mogollen, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1738.
32758: HOOFF, LAMBERTUS PETRUS OP DEN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de iis, qui propter obligationem secreta non detegendi, in causis poenalibus a testimonio perhibendo excusantur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
32188: HOOFT, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de testamentis ordinandis [...] Leiden A. Elzevier 1706
1187: HOOFT GRAAFLAND, JACOB - Het recht van den naam. (Diss.) Utrecht 1895. Geb., 87 p. Eén van de 10 exemplaren in 4°, op Oud-Hollands papier en met een titelpagina in rood en zwart.
4367: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Genealogie van het geslacht Van Oordt. Z.p. 1963, 245 p., geb., geïll., met cassette met tabel. Gedrukt in 400 exx.
2913: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. EN W.P. THIJSEN - De Gelderse steenindustrie en het geslacht Arntz. Assen 1957, 189 p., geb., geïll.
4953: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Bijdrage tot een genealogie van het geslacht Van Voorst tot Voorst. ['s-Gravenhage 1968], 196+53+36 p., geb., geïll., met losse tabellen. Oplage 500 exx.
3309: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Geschiedenis van het geslacht Van Dam van Isselt. Bilthoven 1965, 249 p., geb., geïll., met losse tabellen.
34233: HOOG, PETRUS GERARDUS JOHANNES, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de requisitis testamenti sollemnis jure Romano et jure Hollandico novissimo [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1810
5945: HOOG, O.F.G. - Further light on the ancestry of William Penn, Londen 1964, 48 p., geïll.
32272: HOOG, JOANNES, UIT DORDRECHT - Specimen academicum inaugurale, de coetus christianorum philippensis conditione primaeva, ex epistola iis ab apostolo Paulo scripta praecipue dijudicanda [...] Leiden Haak en Comp 1835
40583: HOOGE, J.C. DE - Sprekende folianten. Over de geschiedensi van de Evangelische Lutherse gemeente te Middelburg, Middelburg 1971, 131+13+8 pag.
59886: HOOGE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 52, JOSUA."
58767: HOOGENDIJK, JZ., A., - De grootvisserij op de Noordzee, Haarlem 1893.
39323: HOOGENDIJK, A - De grootvisscherij op de Noordzee. Beknopte uitgave, Haarlem 1895, 237 pag., geïll.
30943: HOOGENDOORN-BEKS, W.J.M. E.A. - De Hattinga's en hun topografische atlassen. Alphen aan de Rijn [-1983], deel I- X. Complete set in 10 original paper covers. Brand new copy.
32210: HOOGENRAAD, DIRK ABRAHAM, UIT LEIMUIDEN - De aansprakelijkheid bij kosteloos meerijden. Academisch proefschrift [...] Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1946
33425: HOOGEVEEN, FRANCISCUS NICOLAUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de auctoritate et consensu tutorum vel curatorum [...] Leiden Theodorus Haak 1755
32506: HOOGEVEEN, GERARDUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de stipulationibus [...] Leiden Cornelius Haak 1750
30535: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche schilderkunst, 5 delen, 's- Gravenhage 1936- 1947, 587 + 584 + 554 + 651 + 321 pag., geb. in 5 rood linnen banden, geïll. Mooi exemplaar.
44091: HOOGEWONING, F.C. (RED.), - Terig naar de Hoege Woeninck. Genealogie van de familie Hogewoning ( Hoogewoning, Hoogewooning, Hogewoonink), Rijnsburg 1995, 311 pag., geb., geïll.
27627: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "Arlequin Deodat et Pamirge Hypochondriaques [spotprent op Jacobus II en Lodewijk XIV], 1689, ets, 37 x 39 cm, gesigneerd: Gisling f et exc Genevae"" (gefingeerd), uitg.: Gisling, Geneve (gefingeerd adres)."
59918: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 154, HOSEA en JOEL."
59925: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 39, EVANG. MATTHEUS."
59916: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 148, DANIEL."
59889: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 62, RICHTEREN."
27584: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort stadt-houder gemaakt, den 10 July 1672
59930: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 52, EVANG. van LUCAS."
59932: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 60, EVANG. van LUCAS."
59920: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 159, JONAS en MICHA."
27646: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
59921: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 160, NAHUM en HABACUC."
59937: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 76, HANDELINGEN der APOSTELEN."
59928: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 47, EVANG. van MARCUS."
59859: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - PAULUS SAMOSATENUS
59924: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 29, EVANG. MATTHEI."
59884: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 45, DEUTERONOMIUM."
59891: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 69, RUTH."
59938: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 80, DE ZENDBRIEVEN."
59911: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 137, HOOGLIED."
59902: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 3, III en IV. BOEK ESDRAS. "
59903: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), HUIJBERTS, CORNELIS (1669/70-1712) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 129, ESDRAS. "
59906: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 17, I. II. en III. BOEK DER MACCHABEEN."
59901: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 113, II. KRONYKEN."
59900: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 104, II. KONINGEN."
59898: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 99, II. KONINGEN."
59899: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 102, II. KONINGEN."
59888: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 59, RICHTEREN."
59913: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 141, KLAAGLIEDEREN van JEREMIAS."
59912: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 140, JEREMIAS."
27633: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Fireworks in Haarlem on the Grote Markt square on 21st April 1689
59929: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 50, EVANG. van MARCUS."
59876: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 3, GENESIS."
27582: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Syn Koninckl. Hoogheit, de heer prince van Orangjen wert Capitein generael gemaeckt den 25 Febr. 1672
27629: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - L'Europe allarmée pour le fils d'un meunier
59842: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Graaf Dirk IV te Dordrecht door een vergiftigde pijl doorboord, 1049]
59875: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - CALVINUS.
59881: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), BUYSEN, ANDRIES VAN (1708-1755), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 37, NUMERI."
59877: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 22, EXODUS."
59878: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 26, EXODUS."
59879: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 31, EXODUS."
59880: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 36 LEVITICUS."
27650: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
27639: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marché [Willem III te 's Gravenhage]
27641: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Schilderijen binnen de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures du dedans de l'arc de triomphe qui est devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27654: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "HET NIEUWE TESTAMENT [Frontispiece from the ""prentbijbel"" by De Hooghe, 1703]"
27657: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Six etchings from 'Hollands aeloude vryheid...' (1706)
59871: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - THOMAS MUNTZER.
59908: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 128, JOB."
59907: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 121, NEHEMIA."
59892: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 72, I. SAMUEL."
59893: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 72, I. SAMUEL."
59894: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 83, I. SAMUEL."
59895: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 86, II. SAMUEL."
59896: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 91, I KONINGEN."
59883: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 44, NUMERI."
27580: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Vis unita obstat fortior. Eeuwigh gedenckteeken hoedanigh sijn Hoogheyt [...] tot capiteyn generael gemaeckt is over de krijghsmacht der Vereenighde Nederlanden [25-2-1672].
61573: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - LEVEN EN DOOD VAN CORNELIS EN JOHAN DE WITT. (Frontispiece)
59940: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 86, OPENBAARINGE [van JOANNES]."
59887: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 56, RICHTEREN."
59827: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Vis unita obstat fortior. Eeuwigh gedenckteeken hoedanigh sijn Hoogheyt [...] tot capiteyn generael gemaeckt is over de krijghsmacht der Vereenighde Nederlanden [25-2-1672].
59941: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 87, [OPENBAARINGE] van JOANNES."
27599: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SYN. EXC. CAREL RABENHAUPT. [Verovering van Nieuwe Schans door Rabenhaupt, 21 en 22 juli 1673]
59931: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 53, EVANG. van LUCAS."
27597: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De verovering van Coeverde[n] met cast[eel], 30 december 1672
59923: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 28, EVANG. van MATTHEUS."
59867: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SAVONAROLA.
59999: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Two wrestlers [Klare Onderrichtinge der Voortreffelijcke Worstel-Konst]
59922: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 164, ZEPHANIA en HAGGAI."
59934: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 69, JOANNIS."
59897: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 94, I KONINGEN."
59861: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ARRIUS ALEXANDRINUS
27610: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [set van 5 etsen], elk ca. 20 x 25 cm, in de trant van De Hooghe, gesigneerd: J. Nav. f (= J. v.d. Aveele), uitg.: H. Sweerts, Amsterdam.
27568: "HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); G. BIDLOO ?" - Extract uyt de politique conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met het onwêer van den eersten january anno 1690. [z.p.], [z.n.], [1690].
27662: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SERVATIUS GALLAEUS ROTERODAMENSIS BATAVUS. [Portrait of Servatius Gallaeus]
59882: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), HUIJBERTS, CORNELIS (1669/70-1712) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 41, NUMERI."
59865: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - EUTYCHES.
59905: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 15, I. II. en III. BOEK DER MACCHABEEN."
59857: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - PAULUS THEBANUS
59863: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MACEDONIUS
59910: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 136, PREDIKER."
27618: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) AFTER HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN (1627-1678) [OR WEYTS, POUWELS II (FL. 1618-1629)] - MATTHYS BALEN. IANSZOON... [Portret van / Portrait of Matthijs Balen]
27620: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Graaf Dirk IV te Dordrecht door een vergiftigde pijl doorboord, 1049]
59935: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 71, EVANG. van JOANNIS."
59890: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 65, RICHTEREN."
59927: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 46, EVANG. van MARCUS."
59926: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 42, EVANG. MATTHEUS."
59936: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 74, HANDELINGEN der APOSTELEN."
59915: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 14, DANIEL."
59885: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 48, JOSUA."
59873: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SCHWENKFELD.
59567: HOOGHE, 281YN DE (1645-1708) - GREGORIUS ICONOLATRA
27566: "HOOGHE, ROMEYN DE; E. WALTEN?" - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
27586: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "De belegeringh van Groeningen [= Groningen, 12-17 augustus 1672] Gesigneerd l.o.: ""R d'Hooghe f. 1672"", uitg.: M. Doornik."
27587: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The death of the De Witt Brothers [4 scenes in one plate]
27589: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) COPY AFTER - The death of the De Witt Brothers
59942: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 90, OPENBAARINGE [van JOANNES]."
59919: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 156, AMOS en OBADJA."
59917: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 149, DANIEL."
59909: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 133, SPREUKEN."
59933: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 64, EVANG. van JOANNIS."
59904: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 10, 'T BOEK DER WYSHYD."
59939: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 81, OPENB. van JOANNES."
40119: HOOGHIEMSTRA, D.W., - Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van het gymnasium te Assen, 1825-1925, Assen 1925, 61 pag., geïll.
23903: HOOGHT, I. V.D. - Een gevonden brief van 5 December 1813 bevattende het relaas van de belegering van Arnhem in 1813, Arnhem 1864, 17 pag.
47523: HOOGLAND, S.J., - De inventaris van Watse Pijters (Hoogland) in1680, [te Oenkerk], Overdruk Friesch Landsblad 15-2-1930, 8 pag.
4831: WITTERT VAN HOOGLAND, - Bijdrage tot de genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Van Weesp genoemd heeft. Z.p. z.j., 5 p.
4095: WITTERT VAN HOOGLAND - Van Lynden, de afstammelingen van Dirk I, heer van Lienden. Z.p. z.j., 88 p., geïll.
4421: WITTERT VAN HOOGLAND - De tak van het geslacht Persyn welke geheten was Persyn van Ouwendijck. Overdruk, 149 p., geïll.
4507: WITTERT VAN HOOGLAND, - De Van Reede's van Amerongen, graven van Athlone (in woord en beeld). Z.p. z.j., 36 p., met 35 p. afbeeldingen (voornamelijk familieportretten).
4561: WITTERT VAN HOOGLAND, - Genealogie van het geslacht Van Rosendael. Z.p. z.j., 23 p.
38269: HOOGSCHAGEN, P - Vier eeuwen geschiedenisvan het geslacht Hoogschagen, Voorburg 1994, 204 pag., geïll.
8408: HOOGSTRATEN, JOHAN VAN, E.A. - De verreezene Marsyas, of De letterdievery beteugeld, door een genootschap onder de zinspreuk Studium alit artes. Den Haag, Daniel Johannes Langeweg, 1764.
60095: HOOGSTRATEN, JAN VAN - Spiegel der schoonste courtisanen in hare kleedingen, en veranderingen van deszelfs versierselen naar yders tyt. Gedrukt na de Copye van Parys, 1708.
17745: "PHAEDRUS; DAVID VAN HOOGSTRATEN" - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt. Amsterdam, François Halma, 1703 (changed to 1704 with red ink).
31958: HOOGSTRATEN, PETRUS FRANCISCUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de actione civili ex delicto oriunda [...] 's-Gravenhage, H.P. de Swart 1835.
43185: PHAEDRUS / DAVID VAN HOOGSTRATEN - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des Keizers Augustus, (...) vertaelt (...) door David van Hoogstraten. Amsterdam, Van Esveldt, 1753.
55151: HOOGVLIET, JOHANNES - Konst om wonden te schouwen en over derzelver doodelykheid te oordeelen. Delft, R. Boitet, 1729.
34875: HOOGVLIET, MARINUS, UIT MIDDELBURG - Specimen e litteris orientalibus exhibens diversorum scriptorum locos de regia aphtasidarum familia et de Ibn-Abduno poeta Leiden Luchtmans 1839
40549: HOOGVLIET, J.M., - Redevoering ter inwijding van het gebouw des Departements Zalt-bommel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen , Zaltbommel 1826, 79 pag., orig. karton.
50719: HOOGVLIET, ARNOLD, - Vlaardingen in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen (.....) Eerkroon voor Vlaardingen, Amsterdam 1807. Facsimile uitgave, Vlaardingen 1966, 124+18 pag., gebonden, geïll., met stofomslag.
8416: HOOGVLIET, ARNOLD - Mengeldichten. Delft, Pieter van der Kloot, 1738.
39539: [ NIEVELT, M. VAN ] A. HOOGVLIET - Handvesten, octroyen, privilegien en regten aan de stede Vlaardingen (....) vergunt. 's- Gravenhage, Gaillard, 1772. Folio (10) + 486 +152 pag. Exemplaar zonder de platen, gebonden in licht beschadigde half leren band.
33427: HOOGWERFF, ABRAHAM ALEXANDER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio medica inauguralis de hydrophobia [...] Leiden Andreas Coster 1780
56549: HOOIJER, C., - De philanthropie der My. tot Nut van 't Algemeen, Aanspraak (....) 12-8-1856, z.pl., 1856, 23 pag.
8419: HOOIJER, JAN HENDRIK - Laatste bundel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893.
8424: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Het metalen kruis. Legerlied. Dordrecht, J. van Houtrijve jr., [1832?].
30495: HOOP, J.H. V.D. - Raoul Hynckes. Nederlandsche schilders van dezen tijd Serie A, Amsterdam 1940, 39 pag. + ill.
8440: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Gedichtjes op geboorte-, nieuwjaars- en bruiloftsfeesten en gebeden voor de jeugd. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [c. 1865].
8434: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
8438: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - De blindgeborene. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1854].
8439: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Verspreide gedichten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1854.
8423: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - De tocht naar Tervueren. Heldenzang opgedragen aan Sylvanus van de Weijer. 3e vermeerderde druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
8422: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - God met ons. Danklied, bij het vernemen der tijding van het ontwijken der Engelsche vloot aan Hollands kust. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
33411: HOORN, HENRICUS VAN, UIT VLISSINGEN - Disputatio juridica inauguralis de furtis [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33805: HOORNBEEK, JOHANNES VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1724
34821: HOP, JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad Legem 74 [...] ad senatus consultum trebellianum Leiden A. Kallewier 1748
1192: HOPE, W.H.ST.JOHN - Heraldry for craftsmen & designers.
14459: HOPMANS, L. - Vlaggen van alle landen. Breda z.j., oblong, 32 p.
55115: HORA ADEMA, W.R. - "Memorandum V (1876-1908), VI (1876-1908), VII (1907-1910); Ambtelyk testament (1863-1903). 4 banden in groen linnen met o.a. deze teksten op het voorplat."
31848: HORA SICCAMA, GUILIELMUS IOANNES, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de tutore vicario, ex jure civili gallico [...] Groningen J. Römelingh 1838
37389: HORA SICCAMA, O.W. ( RED.) - Brieven van A.R. Falck 1795- 1843, 2e uitgave, 's- Gravenhage 1861, 420 pag.
33273: HORA SICCAMA, JOHAN, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, quo ostenditur iuris civilis Romanio principia etiam in iis iuris patrii locis, quorum argumenta e domesrticis plane rationibus profecta sunt, insignem praestare usum [...] Groningen J. Römelingh 1808
1193: HORA SICCAMA, J.H. - Schets van de diplomatieke betrekkingen tusschen Nederland en Brandenburg 1596-1678. (Diss.) Utrecht 1867. Geb., 296 p.
1195: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon. Amsterdam 1915, 808 p. Samen in één band met het Register op de journalen van Constantijn Huygens Jr. Amsterdam 1906, 331 p.
35053: HORA SICCAMA, LUDOVICUS CAROLUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens animadversiones ad articulum 1325 Codicis Civilis. Utrecht N. van der Monde 1836
55455: HORA ADEMA, W.R. - Circulaire Einde goed, alles goed. Apeldoorn, 1911.
55453: HORA ADEMA, W.R. - Tienjarige nationale aubade (...) aan H.M. de Koningin ter viering van hoogstderzelver 12 1/2 jarig kroningsjubileum. Apeldoorn, 1911.
29015: HORA SICCAMA, W. - Louis Bernard Coclers et son son oeuvre, Amsterdam 1895, 84 pag., met originele ets.
14599: HORA SICCAMA, A.F.L. - Nota betreffende de oudst bekende generaties van het geslacht Siccama, thans Hora Siccama.
25919: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS - Quinti Horatii Flacci Venusini Latinorum lyricorum facile principis poëmata omnia [...] Lyon, Barthélemy Vincent, 1571.
42397: HORATIUS FLACCUS, Q. - Poemata, scholiis sive annotationibus instar commentarii illustrata a Joanne Bond. Amsterdam, Johannes Janssonius, 1643.
31770: HORCH, JOHAN HENDRIK CHRISTIAAN, UIT VEUR - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1873
8443: HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.) - Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
36237: HORN, IMMANUEL, UIT NEUKIRCHEN - Dissertatio theologico-practica inauguralis de ablatorum restitutione summe necessaria Leipzig Im. Titius 1708
35561: "HORNUNG, JOHANNES MICHAEL, UIT GUNZENHUSANUS, FRANCI ; PRAESES: KIRCHMAJER, THEODORUS" - Exercitatio philologica de linguae Teutonicae aetatibus [...] Wittenberg Matthias Henckel 1667
33194: HORST, GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS TER, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale sistens observationes quasdam de usu practico legum abrogatarum, imprimis patriae nostrae, continuo [...] Groningen J. Römelingh 1824
37307: HORST, C - Die architektur der Renaissance in den Niederlanden, Erste Abtelung: Architektur in den Niederlanden, Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur, 's-Gravenaheg 1930, 205 pag., geïil., good copy.
56319: HORST, I.B., - The records at Amsterdam, Dutch Aid to Swiss Brethren, 1984, 14 pag.
36493: HORST, DERK VAN DER, UIT DEVENTER - Het leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als secretaris van Staat in 1813, Nijmegen Witte studenten 1983
25001: HORST, TIELEMAN VAN DER - Theatrum machinarum universale of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen.
20281: HORSTMANN, H - Die wappen der heiligen drei Könige, overdruk Kolner Domblatt 1969, pp 49-66, geíll.
62012: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER TROOST, CORNELIS (1696-1750). - Portrait of Cornelis Troost.
60805: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60843: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
60257: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER TROOST, CORNELIS (1696-1750) - Het Amsterdamsche Kermis Feest. / Divertissement de la Foire d' Amsterdam
61661: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER SCHOUMAN, AERT (1710-1792), AND BALEN, PIETER GERARD VAN (FL. 1747-1779) - GEDICHTEN VAN J. SPEX
63814: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AND POTHOVEN, HENDRIK (1725-1807) AFTER HONTHORST, GERARD VAN (1592-1656) - Portrait: AMALIA Countess van Solms/Gravin Amalia van Solms.
49893: HOUCK, M.E., - Eenige mededeelingen betreffende Balthazer Boedeker, den stichter van het Athenaeum te Deventer en diens verwanten, z.pl., z.j., 32 pag., zonder omslag.
4731: HOUCK, M.E. - Mededeelingen betreffende het geslacht Speckman en eenige aanverwante geslachten. Deventer z.j., 14 p.
34265: HOUCK, HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio oeconomico-politica inauguralis de collegiis opificum et mercatorum ijh patria nostra [...] Deventer J. de Lange 1846
3981: [HOUCK, F.G.J., - Genealogie Lamberts. Almelo 1916, 38 p.
42102: HOUSMAN, LAURENCE [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - Prinzessin Badura. Ein Märchen aus den Arabischen Nächten, mit 10 Bildern von Edmund Dulac. Potsdam, Verlag Müller & Co. , 1920.
19554: HOUSMAN, LAURENCE - A Farm in Fairyland, by Laurence Housman, London, Kegan Paul, Trench Trübner & Co. , 1894.
34793: HOUT, GUILIELMUS EDUARDUS VAN DER , UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale continens disquisitionem de natura tributorum Amsterdam Spin 1854
51139: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN, - Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten, 2 delen, 's-Gravenhage 2001.
34605: HOUTEN, BERNARDUS ALBERTUS VAN, UIT DEN HELDER - XIX . theses juridicae. 1793
34603: HOUTEN, B.A. VAN, UIT HOLLAND - XIII. theses juridicae. 1792
56371: HOUTEN, J.B. VAN, - Eenige beschouwingen over het jachtrecht, Amsterdam 1891, 181 pag., [ dissertatie].
8447: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelyke gezangen en gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en gemoedsgestaltens zaamen gestelt. 3e vermeerderde druk. Amsterdam, Jacobus en Gerardus Borstius, 1733.
31101: HOUTEN, P.W. VAN - De afstammelingen van Willem van Houten, Eiland Rozenburg 1911, ca. 40 pag., getypt, gebonden.
34503: HOUTER, THOMAS GEERT DEN, UIT LEIDEN - Partus arte praematurus Leiden Los 1889
24799: HOUTTEVILLE, A.C.F. - Essai philosophique sur la providence, Paris, Dupuis, 1728,
41585: HOUTTUYN, M - De echte benzoin-boom en kamfer-boom van Sumatra, Extract, pp. 257-274 van het 21e deel van Verhandelingen, 1783.
43333: HOUTTUYN, M - Aanmerkingen over de bloemen van den nooten-moskaat-boom. Extract uit Verhandelingen Holl. My der Wetenschappen, 26 (1789) pp. 211-230.
32344: HOUTZAGER, DIRK, UIT ROTTERDAM - Hollands lijf- en losrenteleningen voor 1672. Proefschrift [...] Schiedam H.A.M. Roelants 1950
8083: HOUWAART, DICK (INL.) - Het Joodse Weekblad. Uitg. van den Joodschen Raad voor Amsterdam. Volledige uitgave van alle nummers verschenen van 11-4-1941 - 28-9-1943, 2 delen.
28161: HOUZEAU, J.C. - Le ciel mis a la portee de tout le monde, Paris/Brxelles 1873, 240 pag., hardback, illustrated, with 4 coloured folding plates.
32504: HOVE, NICOLAUS TEN, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de infamia [...] Leiden Gerard Potvliet 1750
33719: HOVE, CORNELIS MICHIEL TEN, UIT ´S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis ad Leg. 18 Cod. de transactionibus [...] Leiden Gerardus Corts 1746
1205: HOVERDEN, H. VON - Zur Wappen-Symbolik. Über die Bedeutung der Herold-Stücke. München 1870, 18 p.
33757: HOVING, HENDRIK WILLEM, UIT GRONINGEN - Dissertatio inauguralis de iurisprudentia viam muniente ad veram felicitatem et perfectionem sui [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1791
36013: HOVY, HENDRIK WILLEM, UIT AMSTERDAM - Burgemeestersbenoeming Amsterdam Hoveker 1898
34317: HOWANNES, AMIR HACOOB, UIT ARMENIË - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones jjuris civilis Romani [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1842
57193: "HOWARD, J. JACKSON; " - The Wardour press series of armorial bookplates. Baronets. From the collections of J.J. Howard. London 1895.
39151: HOWELER, H.A. - Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring, Amsterdam 1949, 94 pag.
43053: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. - Herinnering aan het feest-carrousel gereden op 26 en 28 Maart 1889, t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche manege.
34897: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, REGNERUS BERNARDUS, UIT DORDRECHT - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus Leiden A. Elzevier 1711
25119: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, KORNELIS PAULUS - Historie der Utrechtse kerke zedert den tyd der veranderde godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Utrecht, H. Besseling, 1740.
32104: HOYTEMA, GUILIELMUS JACOBUS VAN, UIT CULEMBORG - Specimen historico-juridicum, quo doctrina cod.. civ., de limitata vindicatione mobilium, ex antiquitate illustratur [...] Utrecht N. van der Monde 1830
61459: D'HOZIER, CHARLES - Indicateur du grand armorial de France - recueil officiel dresse en vertu de l'edit de 1696
3815: HUBER, F.G.A. - Het Nederlandsche geslacht Huber. Z.p. 1944, 26 p., oblong, geïll.
36703: HUBER, ULRIK - Oratio [III] qua disseritur quamobrem jus publicum / Redevoering waarin wordt uiteengezet waarom vroeger het publiekrecht aan onze academie niet met een professoraat vereerd is. Vertaald door F. Akkerman e.a. Zwolle Tjeenk Willink 1978
33439: HUBER, ZACHARIAS - In obitum [...] Guilielmus van Haren [...] Franeker Franciscus Halma 1708
60264: HUBERT MARIE (HUIB) LUNS, (1881-1942) - Pax (vrede)
19451: HUBERT, EUGENE - Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas Autrichiens (1715 - 1782). Etude d'histoire politique et diplomatique.
50912: HUBERT, H.J. - Twee honderd etsen en houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp. Een geillustreerde catalogus. Amsterdam, Dorens, 1912.
38873: HUBERTS, W.J.A. / ELBERTS / V.D. BRANDEN - Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid- Nederlandsche letterkunde, Deventer 1878, 755 + 62 + 20 pag., geb. Boekblok los in band.
60932: HUBNER, JOHAN - Beknopte vragen, en grondige antwoorden. Behelsende de genealogie der [...] voornaamsten potentaten. [with:] Beknopte vragen over de geslacht-registers.
35265: HUBRECHT, PAULUS FRANCISCUS, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de jure [....] Leiden Hazenberg 1850
33643: HUET, G.D.L. - Over de noodzakelijkheid om de geneeskunde als natuurwetenschap op te vatten.
42761: HUET, PIERRE DANIEL - De interpretatione libri duo, Quorum prior est de optimo genere interpretandi, alter de Claris interpretibus. 's-Gravenhage, Leers, 1683/1682.
47675: HUFFEL, A.J. VAN, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. Dr. J.P. Fockema Andreae, Utrecht 1950, 68 pag.
59383: HUFFEL'S, A.J. ANTIQUARIAAT, - Catalogue collection du Chateau de Gunterstein, Breukelen, 1936, 54 pag. Veilingcatalogus van gravures et dessins anciens op 27 en 28 mei 1936.
1209: HÜFFER, MARIA - De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg 1133-1574. Nijmegen-Utrecht 1922. Geïll., 292 p.
33034: HUGENHOLTZ, PETRUS HERMANNUS, UIT AMERONGEN - Disputatio inauguralis, de cap. sexto epistolae Pauli ad Romanos. [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
1213: HUGENOTEN - Huguenot Society of America. Proceedings vol 8 (1909-1914). New York 1915, 101 p.
35187: HUGENPOTH TOT DEN BEERENCLAAUW, JAN BAPTIST WILLEM VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - De gevolgen van borgtocht tusschen den schuldeischer en den borg Leiden Somerwil 1890
38297: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. - Onze vermaken, Utrecht 1868, 31 pag.
32942: HUGES, JAN, UIT GRONINGEN - Het leven en bedrijf van mr. Franchois Vranck. Academisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1909.
53398: HUGO, VICTOR / B.H. LULOFS - Fragment over de doodstraf, naar het Fransch van Victor Hugo (als een staaltje van den zonderlingen en grilligen, maar levendigen, beeldrijken en soms wegslependen stijl diens veelgelezenen proza-schrijvers en dichters). Met eene voorrede en eenige korte aanmerkingen vertaald door mr. B.H. Lulofs. Groningen, W. van Boekeren, 1833.
33413: HUGUETAN, PETRUS, HEER VAN VRIJHOEVEN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, de nobilitate morali et civili [...] Utrecht Alexander van Megen 1743
18997: HUIJSER, J.G. - Nieuw licht in het Oera-Linda Mysterie.
879: HUISKEN, H.F. - Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Leeuwarden bij haar vijftig-jarig bestaan in 1917. Leeuwarden 1918. Geïll., 234 p.
30257: HUISKENS, J.E. E.A. - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons, schilders, architecten, kaartmakers in de gouden eeuw, Amsterdam 1989, 112 pag., geïll.
34441: HUISMAN, J.A. - De hel-namen in Nederland Groningen Wolters 1953
30883: HUISTRA, P.W. E.A. - Het nageslacht van Uiltje Klazes Huistra en Anneke Freerks Bokma, Oosterbeek 1992, 260 pag., geb., geïll. [ ook Koopmans, Lemstra, Okma, Bergsma, Jellema e.a.].
19279: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. (VERZ.) - Groninger volksverhalen, bewerkt door K. ter Laan.
38211: HUIZINGA, J. - Uit de geschiedenis der universiteit te Groningen. De Groninger richting, pp. 165-191 in De Gids, 78 ( 1914 ).
36559: HUIZINGA, J. - Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen Haarlem Tjeenk Willink 1905
33036: HUIZINGA J.ZOON, JACOBUS, UIT ´T ZANDT - Specimen juridicum inaugurale, continens juris quaestiones [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
3639: HUIZINGA, L. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis (Hagemeyer N.V. 1900-1975). Z.p. 1975, 236 p., geb., geïll.
1215: HUIZINGA, A. - Encyclopedie van voornamen. Een vraagbaak over de afkomst en betekenis van onze Nederlandse en Vlaamse voornamen. Amsterdam 1957. Geb., 278 p.
60149: HULK, ABRAHAM (1813-1897) - Coastal view with fishing boats and other ships.
20361: HULKENBERG, A.M. - Teylingen. Alphen a/d Rijn 1984, 154 p., geb., geíll. ( betreft kasteel Teylingen te Voorhout )
41677: HULKENBERG, A.M. - Gezichten in Zuid-Kennemerland, Alphen 1991, 91 pag., geb., geïll. met tekeningen van Chris Schut.
41081: HULKENBERG, A.M. - De dichtstukjes van P.L.A. Bakker Azn. te Hillegom, 1856, Hillegom 1992, geb., geïll.
50807: "HULKENBERG, A.M.;" - Zandvliet te Lisse. Alphen 1982, 112 pag., geb., geïll., oblong.
34305: HULLEMAN, J.G. - "Disquisitio philosophico-historica de legibus l;ibertatis civilis vindicibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1837"
23763: HULLU, J. DE - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma, 's- Gravenhage 1892, 160 pag.
35823: HULLU, JACOBUS DE, UIT CADZAND - Over in en om elkaar beschreven viervlakken Oostburg Bronswijk 1916
32924: HULLU, JOHANNES DE, UIT CADZAND - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma. Proefschrift [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1892.
1221: "HULLU, J. DE; S.A. WALLER ZEPER" - Catalogus van de archieven van de kleine kapittelen en kloosters [in de provincie Utrecht]. Utrecht 1905, 208 p.
38589: HULLU, J. DE - Bescheiden betreffende de hervorming in Overijssel, deel I, Deventer (1522-1546). Deventer 1899, 12 + 345 pag., geb.
19129: HULST, H. VAN, A. PLEYSIER, A. SCHEFFER - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. 2e druk.
35973: HULST, JANUS VAN, UIT BOLSWARD - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1858
8455: HULST, NICOLAAS VAN DER - Zomer en herfstvrughten. Rotterdam, J. Pippijn, 1826.
32482: HULTMAN, JANUS ANDREAS, UIT AMSTERDAM - Diatriba inauguralis antiquario-juridica de servis binominibus [...] Leiden Elie Luzac 1751
32204: HUMALDA VAN EYSINGA, TJAARD ANNE MARIUS ALBERT, UIT LEEUWARDEN - Gemeenschappelijke regeling tusschen gemeentebesturen. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1894
35619: "HUNOLDT, JOHANNES UIT TAGERMÜNDE; PRAESES: EISENHART, JOHANN" - Disputatio ethica de actionum humanarum moralitate et indifferentia [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1679
8082: HUPP, OTTO - "Wappen und Siegel der Deutsche Staedte, deel 1: Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg; deel 2: Pommern, Posen und Schlesien; deel 3: Sachsen und Schleswig-Holstein."
1345: HUPP, OTTO - Deutsche Ortswappen, Uitgave Kaffee Hag, ca 1935. Losbladige uitgave met ingeplakte zegeltjes,in twee linnen banden
56199: HUPP, O., - Wappenkunst und Wappenkunde, Beitraege zur Geschichte der Heraldik, Munchen 1927, 103 pag., geïll.
38203: HUPP, O - Runen und Hakenkreuz. Eine archäologische studie mit heraldischen schlussfolgerungen, München 1921, 159 pag., ill., modern linen.
61234: HUQUIER, GABRIEL (1730-1805) - La grande rue de Napels (mirrored)
32416: HURLEBUSCH, AUGUST FERDINAND - De usufructu patris in bonis liberorum adventitiis, ex principiis iuris Romani, Germanici et imprimis ducatus Brunsvico-Luneburgici. Braunschweig J. C. Meyer 1783
43615: HUTSON, J.H. - John Adams and the diplomacy of the American Revolution, Kentucky 1980, 199 pag., hardback with dustwr, good copy.
56949: "HUTTON, J.A.;" - Rod-fishing for salmon on the Wye with fly, minnow, prawn, etc. London 1920.
55405: HUYDECOPER, T.C.R. - Een woord van ernst en liefde aan mijne landgenooten bij de oprigting eener Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank. Amsterdam, Prins, 1844.
32228: HUYDECOPER, T.C.R. - Commentatio de solenni Jesu Christi in urbem Hierosolymorum introitu. Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
42214: HUYGEN, A. - Beschryving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg. 2e- druk, Nijmegen, v. Campen, 1761.
31652: HUYSMAN, BALDUINUS DITHMARUS FRANCISCUS, UIT - Dissertatio historico-chirurgica inauguralis de Henrico Roonhusio praeclaro saeculi XVII[...] Utrecht J. de Kruyff 1849
34583: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, GUSTAAF EDUARD, UIT 'S-GRAVENHAGE - Kwijtschelding artt. 1474-1479 B.W. Leiden Somerwil 1884
35403: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, C.L.A.J. RIDDER - Prent voor de promotiepartij van [handtekening: C.H[uyssen] van Kattendijke] 1869
35971: HUYSSEN VAN KATTENDYKE, HENRICUS EDUARDUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1845
34386: HUYSSEN VAN KATTENDYKE, JOHAN MARIA, UIT BRUNSWIJK - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscriptur stellionatus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
30421: HYATT MAYOR, A. - Popular prints of the Americas, New York 1973, 183 pag., hardback, ill., with dustwrappers.
23201: HYNAIS, BEELDHOUWER - Enfants, par V. Hynais, Parijs Guérinet, [ca. 1890], complete set van 19 afbeeldingen van beeldhouwwerken van kinderen op 16 bladen, groot folio, in halflinnen map (rug beschadigd).
20791: IBACH, J. - Der Dom von Limburg. Festschrift zu seinen im sommer 1877 vollendeten grossen restauration. Limburg a.d. Lahn ( 1877), 66 pag, geïll ( o.a. met ingeplakte origele foto). Omslag rafelig.
40439: IBELINGS, HANS, - Sjoerd Soeters architect, Rotterdam, 010, 1996, 126 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
59093: PFEIFER IDA., - Laatste reis van Ida Pfeiffer naar Madagaskar, door Duitschland, Nederland, de Kaap en Mauritius. Voorafgegaan door eene korte levensschets der schrijfster. Naar het Hoogduitsch, Utrecht, J.G. Broese, 1862.
32078: IDDEKINGE, TOBIAS JANUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio iuridica inauguralis, de usufructu parentum in bonis liberorum post factum divortium, cessante [...] Groningen J. Oomkens 1827
22371: IDDEKINGE, VAN, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van D. Petri Remberti ab Iddekinge, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw te Groningen) ad idus Juli 1758.
35819: IDENBURG, HERMANUS, UIT WEST GRAFTDIJK - Myositis segmentaria Utrecht Van Boekhoven 1893
1235: IDENBURG, P.J. - The Cape of Good Hope at the turn of the eighteenth century. Leiden 1963. Geb., geïll., 134 p.
35741: IDENBURG, JOHANNES CHRISTIAAN, UIT ASPEREN - Darm-actinomycose Schoonhoven Van Nooten 1900
46984: IDO, VICTOR [= H.I. VAN DE WALL], - De paupers. Roman uit de Indo-Europeesche samenleving, 2e druk, Weltevreden [1923], 314 pag., met portret van de auteur.
34955: IDSINGA, JOHAN WILLEM HERMAN MEYERT VAN, UIT ST. EUSTATIUS - Geschiedenis en beginselen van art. 91 onzer grondwet Leiden Somerwil 1880
54433: IEDEMA, P.L. - Guldenspiegel der Friesche regten, ofte ene algemene kleine corpus juris, openleggende fele publike criminele en cewile delicten. Leeuwarden, P.L. Iedema, 1791.
8470: IEDEMA, P.L. - Toneelproewe, ofte een uittrekkeliik algemeen sedesporend, en oordeelkundig ABC: Sinnebeeldig op historische ordere beraamt en met een foorberigt tot aanleidinge der Nederduitsche maatstiil ofte klankredekunde pralende is. Leeuwarden, P.L. Iedema, [c. 1790].
60859: AFTER MONOGRAMMIST IFL - Pinxter Briev: [Wish card, Pentecost]
32548: IHLE, JOHAN EGBERT WILLEM, UIT AMSTERDAM - Bijdragen tot de kennis van de morphologie en systematiek der appendicularien. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1906
34273: IJSSEL DE SCHEPPER, GERHARDUS JACOBUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale, de cessione bonorum secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1824
40553: IJSSELSTEYN, H.A. V., - Le port de Rotterdam, Rotterdam [1900], 211 pag., geïll., geb., met 6 uitslaande platen, waaronder 2 kaarten.
35697: IJZEREN, WOUTER VAN, UIT MEERKERK - De pathogenese van de chronische maagzweer Leiden Kooyker 1901
34967: ILLGEN, CHRISTIANUS FRIDERICUS, UIT - Symbolarum ad vitam et doctrinam laelii socini illustrandam particula I et II. Leipzig Vogel 1826
56953: "IMBERT, / MOREAU LE JEUNE; " - Historiettes ou nouvelles en vers, Amsterdam 1774.
1237: IMHOFF, JACOB WILHELM - Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum. Amsterdam 1710. Geb. (halfleer), geïll., 342+14 p.
1236: IMHOFF, JACOB WILHELM - Regum pariumque magnae Britanniae historia genealogica.
21091: IMMERZEEL, J. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders......., 3 delen in een halfleren band, Amsterdam. Van Kesteren, 1842-1843, 300+336+307 pag., geïllustreerd met honderden portretten in houtgravure. Fraai exemplaar van de originele uitgave.
8473: IMMERZEEL, JOHANNES - Voor opgeruimden van geest. Rotterdam, bij den autheur, 1813.
35969: IMMINK, FREDERICUS GUILIELMUS JACOBUS, UIT OOTMARSUM - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1845
22959: INDIË, BENGALEN, OVERBEEK, VAN BRAAM - Brief van de resident D.A. Overbeek aan Commissaris A. van Braam, d.d. Cintsura 25 september 1817 betreffende de betaling aan de dienaren die gecontinueerd zijn onder genot van salaris weleer door de Engelsen gegeven, over de 8 dagen tussen 15 en 22 september 1817. Manuscript, 4°, 2 p.
22951: INDIË, MALABAR, VAN DEN BOSSE, WIARDI, VAN CITTERS - Acte verleden voor Egbert Nicolaas Wiardi, d.d. Souratta 16-10-1779, waarbij deze verklaart dat de boekhouder Cornelis van den Bosse, de heren Abraham en Frederik van Citters te Middelburg, machtigt om een tegoed van zijn soldijrekening te innen. Manuscript, 2 p, folio.
22503: INDIË, REIJCKERS, HENS - Rapport aan de G.G. van Ned. Indië, van A.M. Hens, resident van Palembang, dd. Koetaradja 12-9-1923 betr. de verdediging van de assistent resident L.F.W. Reijckers n.a.v. zijn conduite beoordeling over 1922 door Hens.
55933: INDIE, ADRESBOEK, - Adresboek van de residentie Sumatra's Oostkust, Medan, Hallermann, 1901.
22505: INDIË, VANGEN HERTEN TE PALEMBANG - Voorschriften voor het vangen van herten met een net, met een enkelvoudige strik of door schieten. In de onderafdeling Komering Oeloe te Palembang [1922]. Getypt, folio, 5 p.
6167: INFORMATIEBLAD - Tichelpost, informatieblad voor de familie Tichelman, nrs 6 (1989) en 12 (1995), 36 + 52 p.
31748: INGEN, JOHANNES JACOBUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen iuridicum inaugurale, selecta sistens de pactis et contractibus cum nominatis [...] Groningen H. Eekhoff Hz. 1808
34235: INGEN, HENRICUS PILGRIM MARIUS CATO VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de crimine piraticae [...] Kampen K. van Hulst 1841
22791: INGENEGER, BEEK, LEIDEN - “Boelhuis gehouden ten verzoeke van Hendrik Houtman en Willem Pierik als voogden over het enige nagelaten kind van Arnolda Beek, weduwe Cornelis Ingeneger”, d.d. nov. 1782, verkocht op de Papegracht. Manuscript, 62 p.
60357: INSPIRED TO GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - Standing soldier
5587: INVENTARISSEN - Inventarissen van het huisarchief Lyclamahuis te Beetsterzwaag, en van de familiearchieven van Andringa de Kempenaer (1547-1970) en van Heloma (1591-1982), Leeuwarden 1984, 334 p., geïll.
1257: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Los deel II.
24863: IPEREN, J. V.D - Historische redenvoering bij het ontdekken der gedenknaalde opgericht ter eere van Johannes van Miggrode ... op 1-12-1773 uitgesprooken in de Groote Kerk te Veere. Amsterdam, M. de Bruyn, 1774.
34835: IPPIUS, EPPO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de jure publicanorum Groningen W. Febens 1738
15438: IRELAND, SAMUEL - "A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France; made in the autumn of 1789, 2 delen, Londen: T. & I. Egerton, 1790"
43091: IRVING, WASHINGTON - Ontdekkingsreizen van eenige der vroege togtgenooten van Columbus. Vertaald uit het Engels, Haarlem, Loosjes, 1834.
15440: IRVING, LAURENCE - Windmills and waterways. The log of a summer cruise through Holland. Londen: Heinemann, 1927.
47253: ISING, A., - De markiezin de Solange. Historische novelle uit de jaren 1642 en 1643, Schoonhoven 1854, v. Nooten, 214 pag., orig. karton ( platten los).
60971: ISING, A. - De dood en begrafenis van Zijne Majesteit Koning Willem II.
62080: ISING, ARNOLD LEOPOLD HENDRIK - De Dood en begrafenis van Zijne Majesteit Koning Willem II, 1849, with prints.
61447: L'ISLE, GUILLAUME DE - [MAP OF LAPLAND] Carte des Courones du Nord, Dediée au tres Puissant et tres invincible Prince Charles XII. Roy de Suede, des Guts et des Vandales Grand Duc de Finlande
58397: ISLE-ADAM, COMTE DE VILLIERS DE L' ISLE-ADAM, - Contes Cruels, Paris, Calmann mLevy, z.j., 352 pag.
1265: ISPERT, WOLFGANG - Das Regiment `Prinz von Baden' in den Niederlanden. Soest [1943]. Geïll., 39 p.
25269: ISPERT, W. (RED). - Ewiges Volk, 4 afleveringen [1941-1943], resp 32, 42, 24 en 24 pag., geïll. Gebonden in geheel linnen. Periodiek van het Verband Deutschen Sippenforscher in den Niederlanden, waarvan 4 afleveringen verschenen.
51641: ISRAELS, JOZEF, - Spanje, een reisverhaal, ´s-Gravenhage 1899, 210 pag., geb., geìll.
50926: "ISRAELS, J.; NIC BEETS E.A." - Juweeltjes. Gravures naar Joseph Israels van Nic Beets, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate en C. Vosmaer. Leiden, z.j.
34707: IULLENS, ANTONIUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de partiaria hereditatis petitione Groningen Van Bolhuis 1810
55902: IUNG, TH. - La verite sur le masque de fer [ les empoisonneurs] , d'apres des documents inedits. Paris, Plon, 1873.
4361: JAARVERSLAG - Achtste Jaarverslag van de Vereeniging der Familie van Oordt (over 1896), met Dertiende Verslag (over 1901) en brochure betreffende 21ste Algemene vergadering van de Vereeniging, november 1910.
57081: "JACKS, MR. (TECHN. DIR. FA. J. GREEVE & ZN);" - Van 't vorstelijk hermelijn, Amsterdam 1911.
38583: JACKSON, M.V. - Engines of instruction, Mischief, and Magic, Childrens literature in England to 1839, Lincoln 1989, 304 pag., ill.
32656: JACOB, HERMAN THEODOOR S', UIT , 216, - Staatsbemoeiing betrekkelijk veefokkerij. Academisch proefschrift [...] Amersfoort J. Valkhoff 1896
28817: JACOB, H.K. 'S - De Nederlanders in Verala 1663-1701. De Memoires en instructies betreffende het commandement Malaban van de V.O.C. , 's-Gravenhage 1976, 437 pag., geb., met losse uitslaande kaart. R.G.P., kleine serie no. 43.
36145: JACOBI, JOHANN DANIEL - De foro in portis Leipzig Immanuel Tietze 1714
8480: JACOBI, HEYMAN - Ghemeyne sendbrieven. Seer profijtigh voor d'ouders, meesters ende kinderen, om te lesen, brieven dichten, en ordentelijck ter schrijven. Hier zijn noch by ghevoeght eenighe notabele dinghen die weerdigh zijn te noteren. Antwerpen, Josephus Gymnicus, 1728.
55945: JACOBS, F., - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden, ten dienste der Nederlandsche jeugd bewerkt door G. Leen, 2e deel, derde afdeeling, Zutphen, Thieme, 1820.
16871: JACOBSEN JENSEN, J.N. - Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850, Amsterdam 1919, 259 p, ing.
16872: JACOBSEN JENSEN, J.N. - Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850, Amsterdam 1919, 259 pag. Met: Supplement, Amsterdam, 1936, 91 p.
58559: JACOBSON, JOSEPH, - Beschouwingen aangaande de wenschelijkheid der invoering van regtbanken van koophandel in Nederland, Rotterdam 1873.
42526: JACOBSON, J.J.L.L. - Handboek voor het sorteren en afpakken van thee. Batavia, lands-drukkerij, 1845.
36063: JACOBSON, EDUARD LEONARD, UIT ROTTERDAM - Termijnhandel in goederen Rotterdam Wyt 1889
58507: JACOBSON, JOSEPH, - Ernstig bedreigd. Eene handelsbeschouwing, Rotterdam, 1879.
51082: JACOBSZ , HEYMAN / JOAN FONCK - [1] Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met 2:] Joan Fonck, Heylige-daags schoole, inhoudende schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], wed. C. Stichter, 17xx.
1271: JACOBUS, DONALD LINES - Genealogy as pastime and profession. Tweede herziene druk. Baltimore 1978. Geb., 120 p.
42850: JACQUES, HENRY [ILLUSTRATOR: NIELSEN, KAY] - Sous le signe du Rossignol. Conte de Henry Jacques, illustré par Kay Nielsen. Paris, H. Piazza, 1923.
4793: JAEGER, J.A. - Inventaris van de familiepapieren van Ph.A. Suyskens, mede betrekking hebbende op de aanverwante geslachten Wegewaert en Van der Nijpoort, 1625-1741. 's-Gravenhage (ARA) 1965, 26 p.
3577: JAEGER, F.M. - Over David van Goorle als atomist en over het geslacht Van Goorle in Noord-Nederland. Overdruk Oud Holland (1918), 38 p., geïll., Oud-Hollands papier.
6131: JAEGER, J.A. - Inventaris van familiepapieren Stoop betrekking hebbende op landerijen onder Stellendam, ‘s-Gravenhage 1965, 13 p.
35369: JAEGGI, A.C. - Promotieboekje van Mr A.C.Jaeggi, Societeit Minerva Leiden IJdo 1921
43901: JAENNICKE, F., - Deutsches Steinzeug bis zum ende des 18 Jahrhunderts, Metlacher Museum, Mainz 1884, 91 pag. + 11 lichtdruk platen.
30267: JAFFÉ, H.L.C. - Willink [ eerste druk ], Amsterdam 1979, 257 pag., geb., geïll., met stofomslag ( bibliotheekstempel en plakker ).
4863: JAGER, H. DE - Het geslacht Tromp. Rotterdam 1883, 100 p.
34977: JAGER GERLINGS, WILLEM, UIT HAARLEM - Stellingen Leiden W.T. Werst 1871
8247: "[HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS ]; F.L.A. DE JAGHER" - Sanglots et sourires. Poésies. Traduites du Hollandais par F.L.A. de Jagher d’après la cinquième édition. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1890].
34543: JAGT, WILLEM VAN DER , UIT DE RIJP - Dissertatio juridica inauguralis de noxalibus actionibus Leiden J. van Tiffelen 1801
32658: JAGT, WILLEM VAN DER - Kan tiendregt naar het Nederlandsch burgerlijk regt door verjaring worden verkregen? Akademisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, L.J. Verhoeven 1856.
60761: JAGT, GERRIT VAN DER JAGT - Recht en praktijk in brieven.
17086: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren. Deventer: Sub Rosa, 1989. (Deventer Studiën, 10).
60089: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contentant les Isles de Borneo, Iava, Celebes, Mindanao, Gilolo, Molucques, La Nouvelle Guinée, La Nouvelle Bretagne...
47079: JAIME, - Palais et jardins de Versailles et de Trianon, douze vues dessinees d'apres nature par Jaime graves par Best et Hotelin, Versailles, Brunox [ca.1880?].
52544: JALOUX, EDMOND - Sur un air de Scarlatti. Maastricht, Stols, 1928.
15444: JANIÇON, FRANÇOIS MICHEL - De Republiek der Vereenigde Nederlanden. 2de druk, 4 dln. ‘s Gravenhage: F. Moselagen en D. Langeweg, 1736 (deel I t/m III) en ‘s Gravenhage: Joh. van Duren, 1732 (deel IV, in eerste druk).
34789: JANNINK BZ, ENGBERT, UIT ENSCHEDE - Het woord akte in art. 1933 B.W. Leiden Somerwil 1892
42794: JANOTTUS [= GIANOTTI], DONATUS - Het gemeene-best van Venetia, of naaukeurige beschrijving van de stadt en het Rijk van Venetia. Vertaald uit het Latijn, Amsterdam, S. Imbrechts, 1667.
34479: JANSE - STUART, CHRISTINA, UIT AMSTERDAM - Een onderzoek naar de voeding ten plattelande van Nederland Assen Van Gorcum 1940
43351: JANSEN, P.J. - Wetenschapswaardigheden voor de ingelanden van het waterschap De gecombineerde Hoevensche Beemden, Zundert 1934, 161 pag.
56113: JANSEN, P. / W.H. WACHTER, - Personalia [I], II en III, overdrukken uit Ned. Kruidkundig Archief 1939-1941. Uitgave Ned. Botanische Vereeniging.
32760: JANSEN, WILHELMUS HENDRIKUS, UIT SCHIEDAM - Eenige opmerkingen over bankbreuk. Academisch proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1862
25189: JANSEN, W.P.H. - Het klokkenspel van den Haagschen St.Jacobs-toren. 's-Gravenhage 1895, 119 pag., [ Werken Die Haghe II ].
35319: JANSMA, T.S. - Het vraagstuk van Hollands welvaren tijdens Hertog Philips van Bourgondie. Groningen Wolters 1950
1285: JANSMA, T.S. - Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië. (Diss.) Utrecht 1932, 223 p.
24771: JANSSEN VAN TER GOES, ANTHONY - De leermeester der zeden, vertoond in Horatius zinnebeelden, lierzangen, enz. Lof van 't landleven, en bespiegelingen op 't leven der menschen, verbeeld in de vier getyden des jaars, Met veele uitmuntende verzen verm
27699: JANSSEN, L.J.F. - Oudheidkundige mededeelingen I, Leiden 1842, 72 pag., herbonden in kunstleer, met behoud orgineel papieren omslag. Geillustreerd met twee handgekleurde lithos. Betreft opgravingen te Wijk bij Duurstede.
37107: JANSSEN, GEBR. - Letterproef van machinezetsel, drukkerij Gebr. Janssen, Nijmegen, Nijmegen z.j., 54 pag.
3605: JANSSEN-DE GROOT, A.H.E.M. - Cornelis Pietersz. de Groot en zijn nakomelingen. [Honselaarsdijk 1981], 163 p., geïll.
34961: JANSSEN, RICHARD RUTGER WILLEM, UIT NIJMEGEN - De vereischten der averij-grosse-handeling Amsterdam Elsevier 1899
59823: JANSSEN, C.W. - K.F. Holle. Wat een Nederlander in Indië doen kan. Eene schets.
27323: JANSSEN, H.Q. EN J.H. VAN DALE - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel I, Middelburg 1856, 368 pag., ing.
59851: JANSSONIUS, JOHANNES (1588-1664) - BRIEL (Brielle)
35543: JANUS, JOHANN WILHELM - Oratio academica de principum El. Saxoniae meritis in rem literariam XXXI magistrorum philosophiae renunciationi [...] Wittenberg Wed. Gerdes 1719
35565: "JANUS, GUILIELMUS; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - Lemmata doctrinae poeticae [...] Wittenberg Prelo Meyeriano 1703
3485: JAPIKSE, N.M. - Het archief van de familie Fagel. 's-Gravenhage 1964, 243 p.
4273: JAPIKSE, N. - De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. 2 dln. Den Haag 1937-1938, 250+289 p., geïll., geb.
33581: JAS, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio academica de Valdesnium secta ab Albigensibus bene distinguenda [...] Leiden A. van Benten 1834
8672: [KORTJANSE, JOANNES] PS. JASKERONTI - Kleine gedichten van Jaskeronti. [z.p.], [z.n.], 1843. [6 delen]
34995: JASPAR, EDMOND JACQUES HUBERT, UIT MAASTRICHT - Bewijskracht der gerechtelijke bekentenis in een later geding. Maastricht Leiter-Nypels 1896
36331: "JASPIDE, GODOFREDO, UIT CHEMNITZ; PRAESES: HILLIGER, JOHANN Z." - De Ayletais sive tibicinibus in funere adhibitus Wittenberg Schroeder 1717
53438: JASTROW, J. - Der angeklagte Staatsanwalt Geschichte der Verurteiling eines Unschuldigen (Fall Frieders). Berlijn 1930.
47345: JEAN, - Nouveau plan de Paris/ Plan routiere de la ville et Faubourgs de Paris, divise en douze mairiea 1811, Paris, Jean, 1811. In kartonnen omslag.
22877: JEBBING, HOUILLIER - Eigentijds afschrift van het testament van Willem Jebbing te Amersfoort, d.d. 1947, waarbij hij zijn huishoudster Marie Catharine Antoinette Houillier, wed. Jan Koudijs, tot erfgename benoemt. Getypt, 2 p.
37473: JEEKEL, C. A. - Onze bezittingen op de kust van Guinea,Overdruk Onze Tijd 1869, 83 pag.
34815: JENSIUS [JENS], JOANNES - Laudatio funebris [...] Diderici Hoevftii (Hoeuft) Dordrecht Braam 1712
43843: JEPPESEN, K., - Die Italienische orgelmuziek am anfang der Cinquecento, Kopenhagen 1943, 130+82 pag., geïll.
8493: JERROLD, DOUGLAS - Bedsermoenen. 3e, veel vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
31918: JESSE, RUDOLPHUS, UIT ZALTBOMMEL - De Cn. Domitii Corbulonis vita [...] Leiden A.H. Adriani 1893
55779: JOBARD - Prent: 'Vue de l'esealier (sic) sur lequel Guillaume Ir Prince d'Orange a ete assassine a Delft, le 16 Julliet 1548 (sic)'. Litho van Jobard naar le Gl. de Howen, uitg. Madou.
42359: JOBERT, LODEWIJK - Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen. Uit het Fransch vertaald en met aanteekeningen verrykt door mr. J.A. , Leiden, J.A. Langerack, 1728.
59633: JODE, PIETER DE (1570-1634) - St. Jerome
59573: "JODE, GERARD DE I (1516/17-1591); AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603)" - Judith Presented to Holophernes [Jud. 10:17-19 and 12:15-20], from 'Thesaurus novi Testamenti elegantissimis iconibus expressus continens historias atque miracula doni nostri Iesu Christi'
4757: E[LIAS], JOHAN E. - Het geslacht Van Steenhuysen en aanverwante familiën. Z.p. z.j., 9 p.
60219: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - Heilo
60153: JOHANNOT, TONY (OR: ANTOINE) (FRENCH, 1803-1852) - Reclining sailor with french sailor's bonnet (leaf from a sketchbook)
38965: JOHNSON, CAPTAIN PETER - Memoirs, San Francisco 1938, 76 pag., hardback.
47951: JOLIET, CH., - Huit jours en Danamark. La semaine francaise, Paris 1868, 172+24 pag.
15448: JOLLE, PIERRE LE - Description de la ville d’Amsterdam en vers burlesques, selon la visite de six jours d’une semaine. Amsterdam: Jacques Le Curieux, 1666.
31922: JOLLES, JOLLE ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historica juris publici, de varia libertatis sacrorum in patria nostra [...] Amsterdam R. Croese 1837
31920: JOLLES, ADRIANUS JOHANNES ELIZA, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de zeeassurantie in de Vereenigde Nederlanden Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1867
31910: JONCKBLOET, W.J.A. - De beoefening van de geschiedenis des vaderlands in wezen en strekking. Groningen K. de Waard 1854
38205: JONCKBLOET, W.J.A. - Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen t.g.v. haar 5e halve eeuw feest, Groningen 1864, groot 4o 414 + 178 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
54642: JONCTIJS, DANIEL - Extract uyt het Darde deel van de wedersproke pyn-banck, ingestelt door (...) Daniel Jonktys (...) waar in aangewezen word hoe dat die van Rotterdam in den jare 1486 eenen Elias Dircksz op 't voorgeven van eenige dieftens, zonder genoegsame aanwijsinge, zeer onmenschelijk gepijnigt (...) en gedoot hebben. z. pl., 1690.
42488: JONES, GASTINEAU - Wales illustrated, in a series of views, comprising the picturesque scenery, towns, castles, seats of the nobility & gentry, antiquities, etc. Engraved on steel from original drawing by Henry Gastineau. 2 volumes, London, Jones & Co., 1830.
60263: TOON DE JONG (ANTONIE JACOB) (1884 - 1978) - Martinitoren Groningen
60262: TOON DE JONG (ANTONIE JACOB) (1884 - 1978) - Eemnes-Buiten
21039: JONG, TH. P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830. Assen 1966, 352 pag. (dissertatie met los katern stellingen).
32132: JONG, JANUS OLPHERIUS DE, UIT VEGHEL - Disputatio juridica inauguralis, continens succinctam grotianae doctrinae inprimis de jure criminali, in libris de jure belli et pacis traditae, expositionem [...] 's Hertogenbosch H. Palier en Zoon 1827
35382: JONG, JAC. J. DE - Boekje voor Promotiepartij van Dr Jac. J. de Jong, met tekst en tekeningen van Oene Schreuder. Leiden IJdo 1925
40855: JONG, E. DE EN M. DOMINICUS- V. SOEST - Aardse paradijzen I, De Tuin in de Nederlandse kunst 15e tot 18e eeuw, Gent 1996, 224 pag., geïll. Goed exemplaar.
41987: JONG, E. DE E.A. (RED.) - De klassieke tratitie in beeldende kunst en architectuur. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 33, 1983. Gebonden, 206 pag., geïll. met stofomslag.
20511: JONG, A.J. DE EN H.P. ROZEMA - De posthistorie van Rhenen, Elst en Veenendaal, Rhenen 1989, 221 pag., geïll.
51233: JONGBLOED & ZOON, A., - 1840-1940. Honderd jaar Juridische proefschiften. Antiquariaatscatalogus 211, (ca. 1987/1988), 68 pag.
53591: JONGE, M.W. DE - Pleitredenen in de zaak van den officier van justitie bij de regtbank van eersten aanleg te Haarlem als prokureur des konings, gedaagden, tegen Lodewijk Bonaparte, graaf van St. Leu, eischer, uitgesproken voor de regtbank van eersten aanleg te Haarlem in derzelver zittingen van den 25 en 26 April en 29 Mei, door mr. M.W. de Jonge, advocaat bij het Hoog Gerechtshof in 's-Gravenhage. s'-Gravenhage, Allart, 1820.
23693: JONGE, J.C. DE - Verhandeling over den oorsprong der Hoeksche en Kabeljaauwsche twisten, Leiden 1817, 299 pag., gebonden in halfleren band. Goed exemplaar.
33475: JONGE, FRANCISCUS CLEMENT DE, UIT ZIERIKZEE - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden Andreas Koster 1788
35401: JONGE, JHR B.C. DE - Prent voor het promotiediner van Jhr Mr B.C. de Jonge in het Oranje Hotel te Scheveningen, litho J.A. Moesman Utrecht J.A.Moesman 1900
34021: JONGE VAN ELLEMEET, GUILIELMUS CORNELIUS MARIUS DE, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de minore aetate, noxiam et poenam vel tollente vel minuente [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1839
22715: JONGE, DE, VAN RAPPARD - Foto, 22x17 cm van een heraldische tekening uit ca. 1940 met in het midden het familiewapen De Jonge met eromheen de wapens en namen van de aangehuwde echtgenotes van de stamreeks, 1477 (Cornelia Boeye) tot 1937 (Desirée van Rappard, 2 sept. 1937).
37237: JONGE, J. DE - Vogelalbum. Eenige verschijnselen uit het vogelleven benevens een beschrijving van 100 van de meest voorkomende soorten. Amsterdam, koffie en theehandel K.Tiktak, 1924, 4o, 73 pag. tekst en 100 plaatjes. Gedecoreerd linnen band. Enkele bladen los.
46925: JONGE, J.C. DE, - Verhandelingen en onuitgegeven stukken betr. de geschiedenis der Nederlanden, 2 delen in 1 band, Delft, Allart, 1825-1827, 451+484 pag., geb., geïll. met facs.
39219: JONGE, W.A.C. DE - Brieven en bescheiden, 1813- 1814, De vice-admiraal VerHuell, 's- Gravenhage 1881, 63 pag.
37783: "JONGE, C.H. DE ;" - Bijdrage tot de kennis van de Noord- Nederlandsche costuum-geschiedenis in de eerst helft van de 16e eeuw, deel I, Het Mannenkostuum. Utrecht 1916, 96 + 106 pag, ing., dissertatie, rug beschadigd en los in de band.
39853: JONGE, J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, 2e druk, deel II, IV en V. Haarlem 1859, 1861, 1862. Per deel ca. 900 pag., halfleer. Geillustreerd met platen en kaarten. Shabby exemplaren, maar zo te zien wel compleet. Prijs per deel 35 EURO.
51727: JONGENEEL, J.C., - Grepen uit de geschiedenis van de gemeente [ Kockengen ] , 2e druk, Kockengen 1979, 135 pag., geïll.
33647: JONGENEEL, JACOB - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
19579: JONGEWAARD JR, S. - Aanspraaken gedaan zo ter verlaating van het oude, als ter intreede en inwying van het nieuwe Rechthuis te Westzaan, den 13 February anno 1783.
53606: JONGH, T.J. DE - De brand. Het proces Van der Lubbe, door mr. T.J. de Jongh, Amsterdam, A. Blitz, [1934].
4099: JONGH, G.J.W. DE - Beschrijving van een verzameling stukken afkomstig van het geslacht Mackay van Ophemert en van leden van aanverwante geslachten. 's-Gravenhage (ARA), 1967, 313 p., geïll.
40627: JONGH, G.J. DE - Le port de Rotterdam, 6e/7e edition, Rotterdam 1903/1906, 31 pag., geïll.
60243: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD (1819-1891) - View on the town of Massluis
34239: JONGSTRA, ANNE FRANCISCUS, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis sistens praecipua argumenta, quibus varias de fundamento civitatis et imperii civilis sententias defenderunt aut impugnarunt scriptores [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1833
31708: JONKER, A.J.TH. - Persoonlijk geloofsleven en theologische studie [...] Groningen P. Noordhoff Groningen
51409: JONKER, J. EN W. VOGEL, - Algemene grafische kennis. A.G.S. cursus 17 lessen, gebonden, ca. 400 pag., geïll.
1309: "JONKERS, E.J.; TH.P.E. DE KLERCK EN A.F. MELLINK (RED.)" - Gymnasium Winschotanum. Gedenkboek bij het 125-jarig jubileum 1832-1957. Geb., geïll., 140 p.
60781: JONSON, THOMAS (FL. C.1763 - C.1770) - The Italian bird catcher
60831: JONXIS, PIETER HENDRIK (1757-1843) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
19457: JOOSSE, J.L. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek voor de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw.
1315: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van Kerspelen en Marken [in Drenthe]. Leiden 1910, 172 p.
1317: JOOSTING, J.G.C. - Het huis-archief van Batinge. Leiden 1910, 464 p.
1319: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch plakkaatboek, deel I, 1412-1633. Leiden 1912, 438 p.
3203: JOOSTING, J.G.C. - De `clapper' der Calkoens. Haarlem 1902, 24 p., geb. (los in band).
1311: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van de schultengerechten in Drente. Leiden 1907, 140 p.
1313: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der besturen in Drenthe van het Ned. herv. Kerkgenootschap. Leiden 1907, 89 p.
34241: JORDENS, HENRICUS GULIELMUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis de fine civitatis [...] Deventer J. de Lange 1830
33329: JORDENS, GERHARDUS EISSO, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu ex patria potestate [...] Deventer J. de Lange 1837
57813: JORISSEN, W.P. (RED.), - Pasteur-nummer van Chemisch Weekblad dd. 25-11-1922, pp. 501-536, geïll.
26161: JORISSEN, TH. - Historische studiën, 2e druk, 6 delen Haarlem 1893-1894. Hierbij: Historische Karakters 2 delen en Historische Bladen 3 delen. Totaal 11 delen, uniform gebonden in half linnen.
271: JORISSEN, TH. (UITG), - Memorien van mr. Diderik van Bleyswijk, vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van Babylonienbroek, Raad in de vroedschap, burgemeester van Gorinchem, enz., enz. 1734-1755. Utrecht 1887, 313 p. Goed gebonden exemplaar
40637: JORISSEN, A.P.G. E.A. - De Oude en de Nieuwe kerk der Remonstrantsche-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Gedenkboek t.h. aan 16 en 23 mei 1897, Amsterdam 1897, 98 pag., geïll.
42449: JOSEPHUS, FLAVIUS - Hooghberoemde joodsche historien ende boecken, noch Egesippus vande ellendighe verstoringe der stadt Jerusalem. Amsterdam, Dirck Pieterszoon [Pers], 1611.
55203: JOSI, C. NAAR C. V. CUIJLENBURG - Prent: 'Maria Antoinette ondergaat het vonnis des doods, den 16den October 1793. II D bl. 108'. Stippelgravure door C. Josi, 1798, naar C. van Cuijlenburg, tonende Marie Antoinette op het schavot, geleid naar de guillotine.
8061: JOSSELIN DE JONG, F. DE - Dubbele geslachtsnamen.
7863: JOUBERT, J. - Les armoiries de la République Sud-Africaine.
47020: JOUFFROY D'ESCHAVANNES, M., - Dictionnaire de la noblesse et du blason, Paris, Garnier [.....], 452 pag., geb.
1321: JOUFFROY D'ESCHAVANNES, M. - "Armorial universel précédé d'un traité complet de la science du blason, et suivi d'un supplément. 2 dln. Parijs 1844-1848. Gebonden (in half marokijn), geïll.; 387, 451 p."
37667: JOURDAIN, M. - Old lace, a handbook for collectors, London 1908, 121 pag., ill. Hardback. (ex-library copy with stamps and stickers. Spine damaged.)
23945: JOUVENCY, JOSEPH DE - Appendix de diis et heroibus poeticis, ou abrégé de l'histoire poètique. Parijs 1804, 12o , 168 pag., geheel perkament beschreven met oud-schrift.
47331: JOUY, ETIENNE DE, - L'hermite de la Guiane ou observations sur les moeurs et les usages francais au commencement du 19e siecle, 3 volumes, Paris 1816-1817, 361+334 +345 pag. (vol 1 in 2nd. edition).
56625: JOUY, E., - Belisaire. Tragedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Wahlen, 1819, 70 pag.
49795: JOUY, E., - Sylla, tragedie en cinq actes, 2nd. edition, Paris 1822, 27+79 pag., original paper covers, uncutt copy.
24965: JOUY, VICTOR J.E. DE - L’Hermite de la Chaussée-d’Antin, ou observations sur les moeurs et usages Parisiens au commencement du 19e- siècle.
60914: JUAN AND FRANSISCO PEREZ, COGOLLUDO, GUADALAJARA, COURT VALLADOLID - Patent of nobility (Real Ejecutoria de Nobleza) comprising a judgement of the court of Valladolid, confirming the noble status of Don Juan and Don Francisco Pérez of Cogolludo, province of Guadalajara, Spain.
3871: JULIUS, J. EN S. - Genealogie Julius (Simens). Groningen [1955], 93 p., geb., geïll.
62118: M. THEODORE JUNG - Poster 'Expedition de la grande Kabylie'.
15457: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 12 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. 2e druk. Londen: A. & C. Black, 1908.
42828: JUNIUS, HADRIANUS - Batavia, in qua praeter gentis (...). Dordrecht, V. Caimax [colophon: J. Braat], 1652.
59159: JUNIUS, J.H., - Heraldiek, Amsterdam: Frederik Mulle & Cie, 1894. 369 pp.
35291: JUNIUS, FRANCISCI JANI JACOBI ALBERTI, UIT LEIDEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine theologorum [.....] 1833
3857: JURRY, J.E.J. - Fragment uit de afstammingslijsten van het geslacht Jarry-Jurry, Hoek (Zeeland) en Fragmenten uit de afstammingslijsten van het geslacht Brehen-Meyer. 's-Gravenhage 1969-1970, 8 en 3 p., gestencild.
5673: JUST, E.W. - Aus dem Leben unserer Vorfahren. Eine familiegeschichte, Leipzig 1939, 160 p.
42406: JUSTINIANUS I, BYZANTIJNS KEIZER - Institutiones. Amsterdam, Elsevier, 1664.
1327: JUTEN, W.J.F. - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche katholieken uit vroeger en later tijd. Eerste serie en tweede serie. Bergen-op-Zoom [1907]-1910. 200 staten met registers. Geb., oblong.
26647: JUTEN, W.J.F. E.A. (RED.) - Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrantsche geschiedenis en volkskunde, Jrg. 15 (1908) t/m Jrg. 25 (1918), 11 delen gebonden in uniforme half linnen banden. Goed exemplaar.
7967: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het Bisdom Breda, Dekenaat Breda 2.
8508: "JUVENALIS, DECIUS JUNIUS; AULUS PERSIUS FLACCUS" - Alle de schimpdichten van Decius Junius Juvenalis en A. Persius Flaccus, door verscheide dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht. Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1709.
20921: JUYNBOLL, W.R. - Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de 17e en de 18e eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur. Leiden 1934, 241 pag, ( dissertatie met los katern stellingen ).
33333: JUYNBOLL, THEODORUS GUILIELMUS JOHANNES - Oratio de hodierna studii linguarum orientalium conditione [...] Franeker G. Ypma 1832
34829: JUYNBOLL, THEODORI GUILIELMI IOANNIS - Oratio de hodierna studii linguarum orientalium conditione 1831
33771: JUYNBOLL, THEODORUS GUILIELMUS JOHANNES - Oratio de praecipuis progressibus, quos literae semiticae hoc ipso decennio fecerunt [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1845
59547: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL) - Landscape with figures
59555: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL) - Landscape with figures / Apollo kills Coronis
58936: KACHEL, J.W.F., NAAR EEN FOTO VAN M. VERVEER, - Lithografie, 33x26cm, uitgegeven door J.D. Steuerwald. Prent van Plein 1813.
37423: KAEMMERER, J.J. - Zedenkundige lessen voor jongelingen uit het Hoogduitsch, Amsterdam, Kuyper en Van Vliet 1792, 16 + 264 pag., half leer.
36333: "KAERGEL, JOHANN PAUL, UIT SCHNEBERG; PRAESES: BOHN, JOHANN G." - De igne gentilium sacro in Israelitarum sacra injurio Wittenberg Gerdes 1718
36359: "KAHN, GEORG RUDOLPH VON, EQUES MISNICUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH,C.S." - De antiqua Saxonum dignitate ex antiquis Saxoniae monimentis Wittenberg Schroedter 1698
58907: KAISER, J.W., - Willem II. Geboren 6 december 1792. Koning der Nederlanden 7 october 1840, ingehuldigd 28 november 1840, overleden te Tilburg 17 maart 1849. Ets en Gravure, 41x30cm.
35115: KAISER, FREDERICI - Enarratio fatorum academiae Lugduno-Batavae 1857
32532: KAISER, F. - Het wezen en de eischen van de populaire voordragt der natuurkundige wetenschappen, en meer bepaaldelijk van die der sterrekunde. Eene toespraak gehouden bij de heropening der academische lessen [...] Amsterdam J.C.A. Sulpke 1853
56027: KALENDER - Deutscher Kalender, Berlin, 4o, 32 pag., geïll. Prijs per deeltje € 38.
56021: KALENDER - St. George's Kalender, Westminster, A. Constable, 28 pag., geïll. Prijs per deeltje € 24.
1807: MÜNCHENER KALENDER - Münchener kalender für das Jahr 1885 t/m 1935. Geïllustreerd met wapens in vierkleurendruk door Otto Hupp, gedrukt door Dr. M. Hüttler te München voor het Central Verein für Kirchenbau in München. Voorbeeld van drukwerk der zgn. `Münchener Bewegung' der jaren tachtig. complete set van 51 jaargangen van 32 à 36 pp. ieder. Zeer fraaie exemplaren in vier portefeuilles. Met de veelal ontbrekende uitvouwbare bijlagen in de jaargangen 1889 t/m 1893 en met de originele groene ophangbandjes.
19303: KALF, JAN - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Noord-Brabant. Geïllustreerde Beschrijving, 1e stuk: de voormalige Baronie van Breda.
4423: KALFF, G. - De illustere baronnen De Petersen. Bijdrage tot de geschiedenis van het Amsterdams Patriciaat en van de West-Indische Compagnie. Amsterdam 1952, 207 p. offset. Niet in de handel.
34023: KALFF, JACOBUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de rei vindicatione in rebus mercatoriis [...] Utrecht K.J. Gieben 1843
1357: KALFF, J. - Aan de leden van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Krommenie 1946. 4°: 2 p.
6683: KALFF, G. - Opkomst, bloei en verdwijning van de hofnar. Ingenaaid, 184 pag.
3877: KALFF JR., G. EN J. KALFF J.A.ZN. - De familie Kalff, stam- en geschiedboek. Amsterdam 1950, 249 p., geb., geïll. Niet in de handel.
22375: KALLIGRAAF, HOEVE - Gekalligrafeerd adreskaartje met de tekst “Dirk Hoeve E.K. Meester. Begonnen pr. May 1741” in versierde rand, met tekeningetje van man die met ganzenveer schrijft, ca. 10x8 cm, manuscript.
26247: KALMA, D. - De Fryske skrifte-kennisse ten 1876-1897. Dokkum 1939, 237 pag., geb., geïll.
4051: KALMA, J.J. - Bibliografie betreffende Thet Oera Linda Bok. Leeuwarden 1956, 61 p.
1361: KAM, J.G. - Waar was dat huis in de Warmoesstraat? Amsterdam 1968. Folio, geb., geïll., 512 p.
38231: KAMERMANS, J.P. - Inventaris van het archief van de familie van Linden van den Heuvel, Vlaardingen 1956, 68 pag., gestencild.
53056: KAMMEN, S.O. VAN - Lotgevallen van wijlen de wel geboren heeren Hans Paul Christoffel van Echten en deszelfs kleinzoon Paul Daniel Visser van Echten, overleden te Leeuwarden en Surhuisterveen. Door S.O. van Kammen, executeur testamentair. Groningen, J.H. Bolt 1836. [met:] Aanhangsel der lotgevallen ..., z. pl. 'Voor rekening van den auteur', 1837.
51863: "KAMPEN, N.G. VAN;" - Levens van beroemde Nederlanders sedert het midden der 16de eeuw, Haarlem 1838.
52051: KAMPEN, N.G. VAN, - Geschiedenis van de Fransche heerschappij in Europa, 8 delen, 's-Gravenhage, Allart 1815-1823.
15461: KAMPEN, N.G. VAN - Staat- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, of der XVII Nederlandsche provincien, benevens het groot-hertogdom Luxemburg. 2de vermeerderde druk, met eene geheel nieuwe kaart. Haarlem: F. Bohn, 1827.
15463: KAMPEN, N.G. VAN - "Vues de la Hollande et de la Belgique, dessinées par W.H. Bartlett Esq, avec une description historique et topographique par le professeur K. (sic) G. van Kampen, of Amsterdam, traduit par I. de Cazes. Londen: G. Virtue; Parijs: Ferrier, [1837]."
53460: KANAAR, ANTONI EN MARINUS - Iets ter nagedachtenis, of nagelatene schriften betreffende het leven en sterven van Antoni Kanaar, den 25 Juny 1821 met den dood gestraft te Middelburg in Zeeland, gedeeltelijk door hem zelven beschreven en, op begeerte van onderscheidene vrienden, in het licht gegeven door deszelfs vader Marinus Kanaar. Middelburg, J. Moens, 1821.
31868: KANNES, JOLLES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de munere consulum mercaturae gratia in exteris terris constitutorum [...] Amsterdam S. de Grebber 1826
5677: KAPPELLE, D. - Genealogie van de familie Kappelle. Van voorouder tot nazaat 1565-1997, Amsterdam 1997, 148 p., geïll.
35467: "KARG, FRIEDERICUS, UIT EILENBURG; PRAESES: FISCHER, JOHANN HEINRICH" - Stoicos apatheias falso suspectos [...] Leipzig Jo. Andr. Zschau 1716
42198: KARMARSCH, K. EN FR. HEEREN - Technologisch woordenboek of volledige handleiding voor alle takken van fabriekwezen en volksnijverheid. 3 delen, Gouda, van Goor, 1861.
31908: KARNEBEEK, HERMANUS PETRUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen economico-politicum inaugurale de distributione et forma praediorum [...] Leiden A.W. Sijthoff 1854
31866: KARSEBOOM, FRANCISCUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juris gentium et publici de navium detentione, quae vulgo dicitur embargo [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1840
32726: KARSEBOOM, FRANCISCUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juris nautici inaugurale de navium detentione, quae vulgo dicitur embargo [...] Amsterdam C.A. Spin 1840
53990: KARSTENS JR, J. / F. DE RUIJTER - Summum Jus Summa Injura. Onthullingen bij Open Brief door J. Karstens Jr. en F. de Ruijter, directeuren der Ned. Onderlinge Vee-Assurantie My. te Leiden, aan mr. D.S. van Emden, advocaat en procureur te 's-Gravenhage, betreffende de zaak van Dirk Meijer, landbouwer te Voorschoten, tegen Jacobus Johannes Duijnstee, grondeigenaar en mede-erfgenaam der miljoenen-nalatenschap van wijlen mevr. de wed. Roeloffs geboren Lammers, wonende te 's-Gravenhage. [Leiden, 1881].
1373: KASDORP, J.E. - Protocollenregister, register van de protocollen der notarissen die in de periode 1916-1984 in Nederland in functie waren. 2e druk, Amsterdam 1985. 214 pag.
32706: KASTEELE, JACOBUS CAROLUS VAN DE, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale, sive excercitationes quaedam de ultimis voluntatibus rite interpretandis [...] Leiden L. Herdingh 1801
43515: KASTEELE, A. A. V.D. - Korte inleiding ter bezigtiging der verzameling van zeldzaamheden in het Koninglijk Kabinet op het Mauritshuis in 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, z.j., 32 pag.
8520: "KASTEELE, PIETER LEONARD VAN DE (VERT.); FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK; CHRISTOPH MARTIN WIELAND" - Oden van Klopstock en Wieland. Vertaald uit het Duits. Haarlem, A. Loosjes, 1798.
43159: KASTELEIJN, P.J. / MACQUER - De zijdeverwer, naar het Fransch van den heere Macquer. Dordrecht, Blusse, 1791 [8e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
8525: KASTELEIJN, PETRUS JOHANNES - Dichtlievende verlustigingen, bestaande in uitgeleezene stukken der voortreffelijkste Hoogduitsche dichteren. Amsterdam, A.J. van Toll, 1779.
36495: KAT, JOANNES FRANCISCUS MARIA, UIT AMSTERDAM - De verloren zoon als letterkundig motief Amsterdam -- 1952
8537: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - De schepping. Een gedicht. 2e druk. Utrecht, Kemink en Zoon, 1867.
8531: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Nieuwe dichtbloemen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1849.
8533: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Christus remunerator. Een harptoon. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
8540: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Uit den vreemde. Bloemlezing uit de vertaalde poëzy. Leiden, A.W. Sijthoff, [1875].
8539: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Bladeren en bloemen. Poezy. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874].
57053: "GOETHE / TEN KATE; " - Faust van Goethe, vertaald door J.J.L. ten Kate, Leiden, Sijthoff [ca. 1890].
30739: KATZENSTEIN, M - The multiple image. A guide to collecting original print, New York 1982, 55 pag., ill.
35821: KAUFFMANN, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Aerobe sporevormende bacterien in verontreinigd water Amsterdam Paris 1934
37081: KEARSLEY, C & G. - Kearsley' s complete peerage of England, Scotland and Ireland, brought down to the yaer 1791, 2 volumes, London [ 1792?], 32 + 436 + 10 + 113 + 4 + 7, 120, full calf.
59849: KEERE, PIETER VAN DER (1571-1646) - HAERLEM (Haarlem)
60327: KEERWOLFF, W. - Trompe l'oeil still life with playing card and on wood
53482: KEIJSER, T.M. - Open brief aan jhr. C.A. van Sijpesteijn, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1872.
56305: KEIJZER, T.P., - Grote kaart van het IJsselmeer, schaal 1: 125.000, Assen, Born [ca. 1950}, gekleurd.
1377: KEIKES, W.H. - Inventaris der archieven van Bolsward. Bolsward 1952, 187 p.
43227: HEECKEREN V. KELL E.A. - Verslag van de Commissie uit de Staten van Gelderland, benoemd in hunne vergadering van 4-7-1867, tot onderzoek der bezwaren ingebragt tegen de werken tot vorming der Nieuwen Merwede. Arnhem, v.d. Wiel, 1867.
30727: KELLEN, J. PH. V.D. - Le peitre- graveur Hollandais et Flamand, ou catalogne raisonne des estampes gravées par les peintres de l' école Hollandaise et Flamande, ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M. Bartsch. Utrecht 1866, 8 + 186 pag [ incomplete: pages 187- 244 missing ]. Loose in board covers.
58855: "KELLEN, DAVID V.D.;" - Een Nederlandsch Bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813). Naar de Schilderij van Matthieu van Bree (de eigendom van Jhr. Mr. F. de Bosch-Kemper).
58861: "KELLEN, VAN DE;" - Prins Willem van Oranje ten huize van den graaf van Limburg-Stirum te 's Hage (30 november 1813).
62028: KELLEN, DAVID VAN DER JR. (1827-1895). - St. Hieronymus praying.
62029: KELLEN, DAVID VAN DER JR. (1827-1895). - The wounded soldier.
47557: KELLER, GERARD, - Het beleg van Parijs in 1870-1871, 2e verkorte uitgave, 's-Gravenhage, Stemberg [1900], 204 pag., geb., geïll.
37195: "KELLER, H.;" - Adelsherrschaft und stadtische Gesellschaft in Oberitalien, 9. - 12. Jahrhundert, Tubingen 1979, 463 pag., hardback.
20089: KELLER-ESCHER, C. - Die Familie Hirzel von Zürich, Leipzig, S. Hirzel, 1899. Groot folio, geïll., 39 pag. + 14 Tafeln. Gebonden in halfleer met wapenstempeling in goud.
47679: KEMINK, - Veilingcatalogus boeken nagelaten door de (.....) hoogleeraren J.F. van Beeck Calkoen, G. Wenckebach en Dr. B.H.C. de Bondt, Utrecht 1847, 64 pag.
34607: KEMP, J.C. VAN DER, UIT LEIDEN - VIII. theses juridicae. 1789
34237: KEMP, CAROLUS MARIUS VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE. - Specimen juridicum inaugurale, de juris Romani principiis circa jura personarum et successionum ex XII tabulis [...] Leiden Haak en Comp. 1822
33587: KEMPENAER, ABRAH. HENR. DE, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de uxore justa, et injusta [...] Utrecht Alexander van Megen 1738
33737: KEMPENAER, LUDOVICUS TIMON DE, UIT , 216, , BURGER VAN LEIDEN - Specimen academicum inaugurale de eo, quod moris et consuetudinis est in belgio circa pacta inter futuros conjuges [...] Leiden Joannes le Mair en Cornelius Heyligert 1772
21209: KEMPENAER, A. DE - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers, Leiden 1928, 690 kolom., geb.
55290: KEMPER, J.M. - Onno Zwier van Haren, geschetst in eene redevoering gehouden in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, afdeeling Leiden, in den jare 1811. Amsterdam, M. Westerman, 1826.
33735: KEMPER, JOANNES MELCHIOR - Oratio de gravissimis, quae ex praesenti publicarum rerum conditione Ictis praecipue nata sunt, officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1820
36535: KEMPER, J.M. - Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche universiteit en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs Amsterdam Van der Hey 1816
38611: KENNEY, C. E. - The quadrant and the quill. A book written in honour of captain S. Sturmy, London 1947, 166 pag., geb., geïll.
57142: "KENT, SAMUEL; " - The banner display'd or an abridgment of Guillim: Being a compleat system of heraldry (...) in 2 volumes, Londen 1726.
3897: KEPPEL, J.R. VAN - Genealogische tabellen van het geslacht Van Keppel. [Breda 1912]. Groot folio, 15 tabellen met inleiding en register.
53224: KERCKHOFFS-DE HEIJ, A.J.M. - De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531. Amsterdam 1980, [dissertatie].
34609: KERKMAN, G.J., UIT NED. INDIE - XVII. theses juridicae. 1790
30667: KERKMEIJER, J.C. E.A. - "Catalogus van het West-Friesch Museum te Hoorn, 10 delen, Hoorn 1891-1942. Eerste gedeelte, letter A, B, C, 1891, 78 pag.; Tweede gedeelte, letters A t/m K, 1898, 234 pag.; A. Schilderijen, 1924, 59 p.; A. Schilderijen 1942, 56 p.; B. Tekeningen, 1927, 50 p.; BB, Foto's, 1927, 28 p.; CM, Coll. Messchaert, 1929, 35+3 p.; D. Kaarten, 1931, 28 p.; G. Penningen, 1932; H. Voorwerpen, 1934, 75 p."
14979: KERNKAMP, W. - ‘Johann Beckmann’s dagboek van zijne reis door Nederland in 1762’, in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 33 (1912), p. 311-473.
31696: KERNKAMP, JOHANNES HERMANN - De economische artikelen inzake Europa van het Munsterse vredesverdrag [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1951
33821: KERNKAMP, J.H. - Vijf jaar praktijk in dienst van het economisch- en sociaal-historisch hoger onderwijs [...] 's-Gravenhage Martinus Nijhoff 1954.
35323: KERNKAMP, G.W. - Van Wagenaar tot Fruin Haarlem Tjeenk Willink 1903
20279: KERS, M - Martin Kers Hollandboek. Fotografische impressies van Holland. Tekst: Marijke Kers, Zutphen 1988, 144 p., geb., geíll, met stofomslag.
54347: KERSTEMAN, , 523, ISCUS LIEVENS - Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman, op de Voor-poorte van den Hove van Holland in 's-Gravenhage overleeden, behelzende, zyne weergalooze en voortreffelyke geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke ontmoetingen en wetenswaardige omzwervingen door veele landen. Zyne doorsleepene en klugtige minnaryen, mitsgaders zyn listige en vermakelyke bedryven gedurende zyn leeven gepleegd. [...] Den Haag, Pieter van Os, 1756.
8557: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - Academie des jonge practizyns, of Beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging [...]. Opgesteld tot instructie, en ten dienste van aankomelingen, welke zig in de eerste gronden der rechts-oeffening zoeken te bekwamen. Den Haag, Pieter van Os, 1765.
7997: KERVYN DE LETTENHOVE, H. - La Toison d'Or. Notes sur l'institution et l'histoire de l'ordre depuis 1429 jusqu'a 1559.
28209: KESER, H. - Prentenboek van Zaltbommel, Zaltbommel 1969, (32) pag., geb., geïll.
22849: KESPER, GOUDA - Dankkaart van Dr. L.A. Kesper, d.d. Gouda 1910, betr. album bij zijn afscheid van het gymnasium. Gedrukt, 1 p.
32354: KESSEL, PETRUS JOSEPHUS VAN, UIT BATAVIA - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1963
33589: KESSELER, GERARD. ANTON., UIT JÜLICH (DUITSLAND) - Disputatio juridica inauguralis, de pactis circa successiones tam principum quam privatorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1710
36631: KESSLER, DEE - Groepsfoto van gezelschap bij promotie van Dr Dee Kessler op societeit Minerva. Op de voorgrond een miniatuur voetballer 1917. verso een foto van fort Tijnauwen 4 september 1915-23 maart 1916
35795: KESSLER, HENRI MARIE CONSTANT, UIT ST. OEDENRODE - De perichorioidale ruimte ....in het oog Utrecht Van de Weijer 1891
30711: KESSLER, J.H.H. - Geertgen tot S. Jans. Zijn herkomst en invloed in Holland, Utrecht 1930, 62 pag., geïll. met 14 platen waarvan 1 uitslaand. Dissertatie met los katern stellingen.
32420: KESSLER, CONRAD FRIEDRICH - De navibus ob mercium illicitarum vecturam commissis [...] Halle / Magdenburg Johan Grunert 1721
22531: KESTELOOT, TSAAR ALEXANDER, LA GARDÈRE, TONEEL - “Vers recites par l’acteur La Gardère .... lorsque le 4-7-1814 sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies honorait de Sa présence le Theatre français à Amsterdam”, gedrukt, 8°, 1 p.
38465: KESTEREN, P.V. - Samenstelling van lettervormen, Utrecht 1940, 70 pag., geb.
58937: KESTEREN, C.L. VAN, - JUBILAEUM 12 MEI 1874. Staalgravure, 52x56cm. Gedenkplaat ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III op 12 mei 1874. Naar beeltenissen van J.H. Otterbeek, H.F.C. ten Kate en CH. Roggessen, 1874.
1387: KETNER, F. - De oudste oorkonden van het Klooster Bethlehem bij Doetinchem. (Diss.) Utrecht 1932. Geb., 152 p.
34287: KETWICH VERSCHUIR, JANUS DIDERICUS VAN, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de judiciis contraventionum simplicis politiae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1843
34271: KEUCHENIUS, LIVINUS GUILIELMUS CHRISTIANUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Disputatio juridica inauguralis de donationibus propter nuptias Romanis [...] Dordrecht H. Lagerwey 1842
6637: KEULEMANS, TH. - Het gildewezen, opkomst, bloei en verval.
46948: KEUNE, S.C.PH.M., - Gemeente Hendrik Ido-Ambacht, Hendrik Ido-Ambacht 1951, 68+(6) pag., geïll., geb.
43293: KEUNING, K.J.B. - Geschiedenis van de wegen tussen Rijn en IJ, Haarlem 2000, 221 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
30485: KEUR, C.J. - De familie Keur en de meekrap. Een geschiedkundige aanteekening, 1444- 1944, Zeist 1945, 23 pag., gestencild, gebonden in half linnen.
8111: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1450-1504 (1518).
1391: KEVERLING BUISMAN, F. - De etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw. (Diss.) Zutphen 1986. Geb., geïll., 284 p.
51631: KEYNES, G., - Blake studies. Essays on his life and work, 2nd. edition, Oxford 1971, Hardback with dustwrapper, ill., 263 pag.
36581: "KEYSER, CHRIST. FRIDER., UIT ALTENBURGO-MISNICUS; PRAESES: MYLIUS, ANDREA" - De remediis quae per modum actionis et exceptionis proponi possunt ..... Leipzig Christ. Banckmann 1685
5353: KEYZER, W. DE - Inventaire des archives de la famille de Clerque Wissocq de Sousberghe, 13e-20e siècle, Brussel 1976, 318 p.
35011: KEYZER, LUDOVICUS, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de compensatonibus Amsterdam D. Proops 1832
8597: KEYZER TZ., T. - Jongelings-ideeën. Amsterdam, Jan Leendertz, 1861.
5171: KEZDY, B. V. - "Lebt Attila’s Blut noch weiter in europäischen Geschlechtern?, Stockholm 1963, 16 p. Met: Engelse vertaling, gestencild; enkele katernen illustraties)"
39041: KIEBOOM, J.W. - De wondervolle gangen en wegen, die de Heere gehouden heeft met J.W. Kieboom, boekverkoper te Werkendam, geboren 8 maart 1895, z.pl., z.j., 160 pag.
26051: KIECKEBUSCH, W. VON - Nachrichten zur geschichte der familie Kieckebusch ( v. Kieckebusch ), Leipzig 1926, 67 pag., geb., met tabel.
35327: KIEFT, C. VAN DE - Perspectief der hedendaagse medievistiek Groningen Noordhoff 1966
34370: KIEN ELTZMAN, CORNELIUS JOANNES, UIT GOES - Dissertatio juridica inauguralis de divisione maleficiorum in crimina delicta et leviora peccata [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
34745: KIEN VAN CITTERS, JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Specimen juris publici Belgici diplomaticum inaugurale ad locum Ill van Slingeland, Staatkundige Geschriften T. I. p. 20 de jure comitum Hollandiae in magistratus Leiden Th. Koet 1792
32290: KIEN, NICOLAUS PETRUS JACOBUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis, de VI legis novae in jura, quae conjuges ratione bonorum habent [...] Utrecht Jog. Altheer 1825
42162: KILIAN, C.J. - De tabaksroker of regelen om gezond, zindelyk en voordelig met tabak en pypen om te gaan. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, L.A.C. Hesse, 1806.
7791: KIMBER, E. AND R. JOHNSON - The Baronetage of England, 3 vols.
8605: "KINDERMANN, JAN CHRISTIAAN; PS. CHONIA" - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen, in de lijst van zijn' tijd, de dagen der Dordtsche synode. 2e druk. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1857. [2 delen in 1 band]
47030: "KING, M. AND T.P. IVY;" - Harvard and its surroundings, Cambridge Mass. 1878, hardback, 92 + 9 + (8) pag. Spine faded. At the end: Members of the class 1878.
22329: BEYMA THOE KINGMA - Handtekening van Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, 18e eeuw, uitgeknipt, manuscript.
5693: KINSCHOT, C.PH.L. VAN - Genealogie van het geslacht van Schooten later genoemd (van) Schoyte (België) en Van Kinschot (België en Nederland), extracten uit Gen. en Her. Bladen jrg 5 t/m 7, ca 400 p., mist de twee laatste afleveringen
39117: KIRBERGER, W.H. (INL.) - Het letterkundig eigendomsregt in Nederland. Wetten, traktaten, regtspraak. Benevens de wetgeving op de drukpers in Nederland en Nederlandsch Indië, 's-Gravenhage 1865, 8+277 pag.
38081: KIRCHEISEN, F.M. - Napoleon I. Ein lebensbild, 2 volumes, Stuttgart 1927, 371 + 431 pag., hardback with dustwrapper, ill.
36745: KIRCHEISEN, F.M. - Bibliographie des Napoleontischen Zeitalters einsliesslich der Ver. Staaten von Nordamerika, 2 delen in een linnenband, Berlijn 1908-1912, 412 + 208 pag., originele uitgave. Goed exemplaar.
35453: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM - De contemtione literarum elegantiorum, cum praesentissimo eruditionis pariter, atq.(ue) religionis, periculo, nunc invalescente exponit Wittenberg Schroedterianis 1720
36113: KIRK, MAURICE - A polite literatury society: A country completely different Voorburg N.I.D.I. 1980
55949: KIRSTEIN, GUSTAV, - Das leben Adolph Menzels [von Menzel ], Leipzig 1919, (6)+117 pag., geïll. Gebonden in geheel leren band met goudopdruk ( door Hubel & Denck te Leipzig).
53489: KISCH, CECIL H. - The Portugese bank note case. The story and solution of a financial perplexity. Londen, 1932.
57141: "KISSEL, C.; " - 25 Buecherzeichen, entworfen und ausgefuehrt von Clemens Kissel zu Mainz, Berlin 1894.
8615: KISSELIUS, JOHANNES - Candor of De grafkelder in het bosch, toneelspel. Dordrecht, E. Bonte, 1801.
8614: "KISSELIUS, JOH. (VERT.); PUJOS EN DABAYTUA" - Eleonore van Rosalba, of De puinhopen van Paluzzi, toneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
33591: KIST, NICOLAUS CHRISTIANUS - Oratio de inchoata, necdum perfecta, sacrorum emendatione [...] [z.p.] [z.n.] 1837
35839: KIST, ANTONIE, UIT HAARLEM - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
32288: KIST, NICOLAUS CHRISTIANUS - Oratio de religionis christianae indole practica [...] Leiden E.J. Brill 1853
47297: KISTE, J. V.D., E.A., - Dearest Affie, Alfred, duke of Edinburgh, queen Victoria's second son, 1844-1900. Gloucester 1984, 202 pag., geb., geïll., met stofomslag.
1397: KISTEMAKER, RENÉE, EN T. LEVIE - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680. Amsterdam 1987. Geïll., 112 p.
47095: KITCHIN, - Kitchin's enlarged map of the roads of England and Wales, with the distances by mile stone and other exact admensurations between town and town, London, R. Sayer, 1786.
25281: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. (RED) - Heraldisch en genealogisch bijvoegsel Eigen Volk, jrg. I (1936). Twaalf afleveringen in half linnen band. Zeldzaam.
6003: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M. - Rive, het wapen van een laat middeleeuwer, edel, vrij, eigenerfd geslacht, extract Mensen van vroeger 1973, 8 p., geïll.
23801: KLAP, P.A. - Voorheen in Zeeland. Gechiedkundige schetsen, Zierikzee 1895, 78 pag., orig. karton.
38469: KLEERKOOPER, M.M. EN W.P.V. STOCKUM - De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw. Tweede, derde en vijfde gedeelte, 's- Gravenhage 1914-1916. Prijs per deel € 75 . Ingenaaid, goede exemplaren ( mist: 1e gedeelte ).
37363: KLEERKOOPER, M.M. EN W.P. V. STOCKUM - De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw, 's- Gravenhage 1914, 1745 pag., gebonden in 5 half linnen banden, goed exemplaar.
20219: KLEIBRINK, H. EN R. SPRUIT - Hofjes in Leiden, Leiden 1979, 224 p., geb, geíll., met stofomslag. Goed exemplaar.
28745: KLEIJNTJENS, J. E.A. - Geldersche sagen, Wassenaar z.jr., 154 pag., geïll. ( door C. Cooijmans ).
34333: KLEIN, HENRICUS, UIT JAVA - Specimen juridicum inaugurale de testamento per aes et libram [...] Amsterdam C.M. Ferrari 1830
61184: AFTER: SALOMON KLEINER (1700/3-1761) - A view on Vienna
35627: "KLEPPERBEIN, VERTRAUGOTT, UIT GLOGOV.SILES.; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL" - Characteres eventorum, quatenus ad rationes imperandi pertinent [...] Wittenberg Christian Schrödter 1685
40415: KLERK, L. DE E.A., - G.J. de Jongh. Havenbouwer en stadsontwikkelaar in Rotterdam, Bussum, Thoth, 2008, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
51265: KLIJN, H.H., - Jan Frederik Helmers geschetst in eene Redevoering, Amsterdam 1814, 126 pag., oeig. karton omslag.
8626: KLIJN, HENDRIK HARMEN - Montigni, treurspel. 3e druk. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1822.
8638: [KNEPPELHOUT, JOHANNES] PS. KLIKSPAAN - Studenten-typen. December 1839 - Mei 1841. 3e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1872].
31864: KLINKHAMER, THOMAS ANNE, UIT ANTWERPEN - Specimen iuridicum inaugurale de negotiis simulatis [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1853
8632: KLINKHAMER, GOVERT - Keten der bybelsche geschiedenisssen des Ouden en Nieuwen Testaments. Bestaande in 288 prent-verbeeldingen, in dichtmaat uitgebreidt. Amsterdam, Jacobus Hayman en Gerrit Tielenburg, 1748.
56889: "KLOK, H., E.A.; " - De familie Klok en Van de Klok uit Nijkerk. Schoorl 2001, 182 pag., geb., geïll.
42522: KLOPP, D. - Leben und Thaten des Admirals de Ruiter. Hannover, 1852.
35917: KLOPPENBURG, HERMAN MARI GERARD, UIT RIJSSEN - Stellingen ...... Leiden Werst 1876
58989: KLOSS, M., - Het spelende turnen voor jongens, keur van opwekkende spelen, Rotterdam, z.j., 100 pag., geïll.
54437: KLÜBER, JEAN-LOUIS - Droit des gens moderne de l'Europe. 2 delen in 1 band, Parijs, 1828.
43589: KLUETING, H - Die Niederlandische Gesandtschaft nach Moskovien im Jahre 1630/1631, Amsterdam 1976, 300 pag.
5615: KLUIT, ADR. - Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ... Tom I, pars I sistens chronicon Hollandiae, Middelburg 1777, 34 + 217 p., met uitv. tabellen.
38289: KNAPPE, K.A. - Dürer. Het volledige grafische werk, Amsterdam 1965, geïll., geb., met stofomslag.
1427: KNAPPERT, L. - Schets van eene geschiedenis onzer handelskerken. 's-Gravenhage 1928, 148 p.
41971: KNAPPERT, L - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandsche stad. Geschiedenis van de hervorming binnen Leiden, Leiden 1908, 290 pag., geïll., ing., los.
1425: KNAPPERT, L. - Verloving en huwelijk in vroeger dagen. Amsterdam 1914. Geb., geïll., 222 p.
36201: "KNEBEL, JOHANN CHRISTIAN, UIT ONOLDINUS; PRAESES: SCHWARZ, CHRISTIAN GOTLIEB" - De cohorte Italica et Augusta ex Act. Apostol. Cap. X ........ Altdorf Jobst Wilhelm Kohles 1720
35951: KNEPPELHOUT, CAROLUS JOANNES FREDERICUS CORNELIUS, UIT LEIDEN - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1844
8648: "KNEPPELHOUT, JOHANNES; FREDERIC WILLIAM FARRAR" - Een schooljongen, of Van kwaad tot erger. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1862. [1 van 2 delen]
22471: KNEPPELHOUT, BONDAM - “Handelingen van de jaarl. vergadering der Maatschappij van Ned. Letterkunde te Leyden 30 Zomermaand 1819”. Gedrukt, folio, 63 p.
36549: KNETSCH, FREDERIK R.J., UIT LEIDEN - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge Kampen Kok 1967
58640: "KNIGHT, FREDERICK;" - Knight's heraldic illustrations designed for the use of Herald painters and engravers, Londen [1843].
35637: "KNIPPIUS, JOHANNES, UIT FRIDL. LUSAT.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Latinitas legalis praeter meritum suspecta, ex Pandectis Juris eruta & vindicata [...] Wittenberg Christian Schroedter 1687
4015: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo, een remonstrantsch-gereformeerd predikant (ca. 1575-1648). Huis ter Heide 1929, 188 p., geb.
33008: KNOBELSDORFF, FREDERICUS GUILIELMUS ADRIANUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Disputatio historica juris publici, continens ordinem generalium totius Belgii historiam ab obitu Requesentii usque ad expugnatam Antverpiam [...] Leiden J.C. Emeis 1835
35589: "KNOCHIUS, JOANNES FRIDERICUS, UIT DRESDEN; PRAESES: HAUCK, BARTHOLOMAEUS" - Dissertatio academica [...] de vigilantia politica [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
6235: KNOL, E. - De familie Vonck uit Humsterland. Nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettien F. Doorenbusch, landbouwers op de Ritsemaheerd op Kenwerd onder de klokslag van Oldehove, Groningen 1981, 400 p., geïll.
30637: KNOLLE, P - Comiecque tafereelen. Over 18de eeuwse Nederlandse spotprenten, Amsterdam 1983, 62 pag., geïll.
47753: KNOOP, W.J., - Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem den Derde, 3 delen in 1 band, Schiedam 1895, 315+346+411 pag.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

1/16