Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44748: - "KESSELS; VAN PIERE --- Drie brieven van M.F. van Piere en J. Kessels, d.d. Eindhoven 1955 aan G. Halwasse, betr. familiewapen Kessels. Manuscripten, 3 pag."
44749: - SPIEKERMAN VAN WEEZELENBURG --- Drie brieven van mevr. M. Harff-Spiekerman van Weezelenburg, d.d. Laren 1955, aan G. Halwasse, betr. familiewapen Spiekerman van Weezelenburg. Mansucripten, met bijlagen, 7 pag.
44674: - "WTENWEERDE; NIEUWER-AMSTEL --- Uitnodiging voor de begrafenis van mej. Johanna Maria Cornelia Wtenweerde, onder Nieuwer Amstel. D.d. Amsterdam, 4-5-1829, gedrukt, 4°, oblong."
44675: - MANDOS --- Dankkaart van Kees Mandos te Tilburg, 1945, lino, gedrukt.
44668: - TEGOEDBON VOOR 25 ZOENEN --- 'Mandat de 25 baisers, payables au porteur'. Fraai gedrukt biljet, 10x16 cm. met afb. van liggende dame en een cupido'tje, 19e eeuws.
44669: - "AMSTERDAM; ADRESSEN VOOR ROUWCIRULAIRES --- 'Naamlijsten van meest alle voorname inwoners der stad Amsterdam (...) zowel ten dienste van sterfhuizen als tot andere gelegenheden zamengesteld (...) door (...) aansprekers. Amsterdam, J.F. Benneke, 1878/79. Ca. 150 stroken van 40x15 cm."
44532: - "PRAINAT; COVILLE--- Huwelijksacte van J. Prainat met M.J.D. Coville te Rouaan, d.d. 23 Frimaire an X, manuscript, 3 pag."
44522: - THEOLOGIE--- 'Concio de comuni SS virg. Catharina in Ilip & Capelle 1754'. Religieuze tekst, manuscript, 8 pag.
44523: - VRIES, HILLE DE--- 'Hille de Vries 1931-1999', teksten bij zijn begrafenis door familie en vrienden. 15 pag., met portretfoto en necrologie.
44527: - "HEYDEN; KLEEF; SPANREBOICK--- Verdrag over Heijen (Heyden), tussen hertog Willem van Cleve en Arent Spanreboick, 1560, 18e eeuwse kopie. Manuscript, folio, 2 pag."
44528: - "STROEK; HARTMAN--- Boedelverdeling van Jan Stroek (Stroeck) overleden te Amsterdam 4-7-1797, tussen zijn vier kinderen. Manuscript, folio, 18 pag."
44531: - "SAUTIJN; KARSEBOOM--- Testament van Nicolaas Sautijn, burgemeester van Amsterdam, d.d. 1738. Manuscript, folio, 7 pag."
45366: - MILITARIA, DOIJS--- Commissiebrief van de Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 30-4-1711 voor Evert Timen Doijs tot sergeant majoor titulair bij het regiment te voet van generaal majoor Plettenborg. Charter op perkament met groot uithangend lakzegel.
45365: - HAARLEM, BUIJSANT, V.D. HOECKE, DE CANOIJ--- Acte van transport voor schepenen van Haarlem, d.d. Haarlem 14-5-1672 van een huis in de Kleine Houtstraat. Charter op perkament, zegels verloren.
29561: - ZIJLSTRA, DRACHTEN -- Album met ingeschreven verzen, ‘eigendom van Bondina Zijlstra’, 1855-1856. Manuscript, ca. 40 pag.
29564: - ALPHEN, JONGKINDT, VAN HORSON -- Boekje over vaderlandsche geschiedenis, Zutphen 1814, uitgereikt als schoolprijs aan ‘den jongenheer A. Jongkindt’, dd. Alpen 27-5-1816, getekend J.E. van Horson.
29565: - GOUDA, VAN BORSELEN -- Boekje, Histoire d’Angleterre, Amsterdam 1834, uitgereikt als schoolprijs aan J.W. van Borselen, dd. Gouda 1835, getekend ‘son père P. van Borselen’.
29567: - VRIJMETSELARIJ, DEVENTER, BERGHEGE -- Boekwerk ‘Sol Justitiae Illustra Nos’. Met tekeningen van J.F. Doeve, aangeboden aan prof. dr. H.J. Laméris, bij zijn afscheid van de Utrechtse Heelkundige Universiteitskliniek. 30-1-1943. Gedrukt, in ringband.
29572: - GESTOLEN GOEDEREN, JOURE, ST JACOBI PAROCHIE --Drie lijsten van gestolen goederen in 1808. Verzonden door de Procureur Generaal aan gemeentelijke politiekorpsen. 4°, gedrukt, 3 pag.
29573: - KUIKEN, ST JACOBI PAROCHIE -- Notitie van goedren gestolen 5-1-1808 ten huize van Maartje Wops de Groot, wed. Jacob Cornelis Kuiken, onder St. Jacobi Parochie, gedrukt, 4°, 1 pag.
29575: - HUMBERT, SWEERS, DOODVONNIS AMSTERDAM -- Aanspraak van den hoofdofficier Isaac Sweers aan Johan Humbert, ‘sijnde geradbraakt te Amsterdam 10 januari 1766’. Manuscript, folio, 1 pag.
45360: - BONNAC, DE --- Brief van de markies de Bonnac, d.d. 's-Gravenhage 1766, aan de vrouw van de stadhouder, manuscript, 3 pag.
45351: - WESSELIUS, PIETER DE GROOT--- Brief van Joh. Wesselius, d.d. Leiden 1733, aan een vriend, manuscript, 1pag.
44801: - BOREL --- Briefje van J. Fox aan G. Halwasse, 1959, over familiewapen Borel, 1 pag. Manuscript.
44802: - "SMIT; GOOR --- Genealogische aantekeningen betr. drie generaties Smit te Goor (O), 1837-1910. Manuscript, 1 pag."
44844: - "BELASTINGEN; MIDDEL OP TROUWEN EN BEGRAVEN HOLLAND --- Ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven [in Holland], gearresteert den 26-10-1695. , 216, , J. en P. Scheltus, 1695, 4°, 8 pag., gedrukt."
44846: - ZAANDIJK --- Vier foto's, 13x18 cm, van Gorterspad en Hazenpad te Zaandijk, 1967.
44848: - MENSINGE E.A. LANDHUIZEN --- Fraaie zwart/wit foto's, 18x20 cm. van de landhuizen Mensinge (2x), Laarwoud, Crackstate, Breedenborg, Brecklenkamp, Der Boede, 't Velde, Rijnhuizen, Goudestein, Wedderborg, Soelen en Jagtlust, 1980. Gemaakt door de Grontmij. i.v.m. toekomst van huize Mensinge.
45108: - "BROCULO; FOLKLORE --- Gids voor den Graafschapschen Folklore dag te Borculo 1928, 96 pag., gedrukt, geillustreerd."
45106: - "ROELOFS; ARNHEM; MEDISCHE INSTRUMENTEN --- Prijs-courant van Roelofs en Co., fabrikanten van chirurgische en orthopaedische instrumenten, breukbanden en artikelen voor ziekenverpleging. Arnhem, [ca. 1900?], 30 pag., geillustreerd."
45105: - "WOLTERS; VEESSEN; WO II--- Evacuatieherinneringen in huize Nijensteen Veessen (gem. Heerde) 5-11-1944 - 31-7-1945 door H.A. Wolters, Arnhem 1945, 21 pag., gestencild. Gedicht."
45103: - "GRAVENHAGE; AOC-GEBOUW LAAN VAN MEERDERVOORT --- Herinneringen aan de receptie t.g.v. de officiele opening van het A.O.C. gebouw aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag op 15-1-1955. Album met handtekeningen van de genodigden en 3 grote foto's van personen."
45102: - "LAVERMAN; VERMEER; KLEVESTIJN --- Familiepapieren, ca. 20 stuks, betr. de familie Laverman, 1773-1954. Manuscripten."
45246: - MUZIEK, BOTGORSCHECK--- Krantenknipsel over de fluitist Franz Botgorscheck, 1840, gedrukt.
45245: - OPZOOMER, HENDRIKS--- Verklaring van Opzoomer dat J.V. Hendriks zijn lessen metaphysica heeft gevolgd, Utrecht 1858, manuscript, 1 pag.
45243: - PAREAU--- Twee fragmenten van brieven van Let en Marie Pareau, manuscripten, 19e eeuws.
45244: - WILKENS--- Twee fragmenten van brieven van Jenny en Louise Wilkens, manuscripten, 19e eeuws.
45240: - HOOFF, VAN, WENDLIJ, RAMBONNET--- Brief van Juffr. Rambonnet aan Christine Wendly- van Hooff te Zutphen en een brief van vader, moeder en zuster Henriette aan haar d.d. Maastricht 1861.
45237: - "ROIJEN, VAN, SCHOTEL--- Brief van staatsraad Hendrik van Roijen, d.d. 's-Gravenhage 18-8-1842, aan G.D.J. Schotel. Manuscript, 3 pag."
44220: - "ALPHEN; SCHAAP--- Bewijs van onvermogen voor Klaas Schaap, d.d. Alphen, 26-9-1834. Manuscript, 1 pag."
44221: - "GRAVENHAGE; KUNST--- Bewijs van onvermogen voor Karel Kunst, d.d. , 216, , 7-8-1829. Manuscript, 1 pag."
44222: - "GRAVENHAGE; PIJPERS--- Bewijs van onvermogen voor de huisvrouw van Christiaan Pijpers zodat zij de confinements kosten in het verbeterhuis niet hoeft te betalen, d.d. , 216, , 18-7-1828."
44223: - "SCHIEDAM; VAN TRIGT; VAN DER HOEVEN--- Bewijs van onvermogen voor Samuel van Trigt, moutersknecht te Schiedam, d.d. Schiedam, 2-4-1827. Manuscript, 1 pag."
45400: - ORANJE-NASSAU--- Sententies Hof van Holland 30-5-1651 en Hoge Raad 29-7-1651 in zaak tussen de weduwe van de stadhouder tegen de pretendenten tot de voogdij van de prins (prinsen van Portugal en Paltsgraven van de Rijn), manuscript, 4o, 5 pag.
44611: - "ROTTERDAM; HOLLAND-AMERIKA LIJN; VERHOOG; SCHEEPVAART--- Manuscript 'De Holland-Amerika Lijn 1873-1947', door P. Verhoog. Getypt met veel correcties in handschrift, ruim 100 pag. Ongepubliceerd."
23831: - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe, 1e en 2e stuk. Amsterdam etc., de Groot, 1792, 420 pag., orig. karton ( met tabellen).
45338: - LEDEBOER, BIKKERS--- Nota van Jan Ledeboer voor de heer Bikkers, bakker, 1784, manuscript met handtekening van Ledeboer, 1 pag.
45337: - NAARDEN, VAN RENSSELAAR, THIERENS--- Kwitantie betr. ontvangen verponding van Antony van Rensselaar, over 1796, getekend Naarden door de ontvanger Thierens, deels gedrukt, 1 pag.
45336: - ZOETERWOUDE, DOUDE, VAN DEVENTER--- Acte van transport voor schepenen van Zoeterwoude, d.d. 10-8-1719 van een speeltuin met huis en erf aan de Hoge Rijndijk omtrent Meerburg. Charter op perkament, zegel verloren.
44920: - "SCHEVENINGEN; VISSERIJ --- Geschiedenis van Scheveningen. De strijd van de Scheveningers in 1818 tegen het monopolie van het haringkaken. Drie feuilletons NRC 25,26 en 27 september 1915. Gedrukt. Auteur: J.C. Vermaas."
44257: - "NOORDENDORP; 4, 56, 351, 375, 367, 368, HOLLAND--- Rekeningen van J. Noordendorp, mr. metselaar, voor commissarissen van de 4, 56, 351, 375, 367, 368, van Holland en Westvriesland betreffende kachels. Voor accoord getekend door Willem Frederik van Wassenaer (1752-1799) en Dirk baron van Boetzelaer (1746-1819). Getekend voor voldaan door J. Noordendorp, 10 mei 1795."
44254: - "KLUNDERT; LE JEUNE--- Opdracht van de Raden en Rekenmeesters van de domeinen aan mederaad mr. L.S. le Jeune om de rekening over 1788 van de Keene Polder (onder de Niervaart of De Klundert) na te zien, d.d. , 216, , 6 maart 1789. Ondertekend C. de Verdun. Manuscript, 1 pag. Met opgedrukt zegel."
29288: - LEIDEN, VVSL -- Menu van diner van 8e- lustrum , 1940 van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden, geill., gedrukt.
44458: - "BUREN, VAN; DE JONGE; GROVESTINS--- Brief van H.J. van Buren, d.d. Rotterdam 20-12-1852, aan mr. J.K.J. de Jonge te , 216, . Manuscript, 4°, 5 pag."
44457: - "BUYS; TIDEMAN--- Briefkaart van mr. J.T. Buys, d.d. Leiden 1876, aan J. Tideman, hoofdcommies Dep. Binnenlandse Zaken te , 216, . Manuscript."
44454: - HALL, VAN--- Brief van F.A. van Hall, d.d. , 216, 1854, aan de directeur van het postkantoor te Vlissingen. Manuscript, 4°, 1 pag.
44455: - "BORRET; HERINGA; WATERSNOOD--- Briefje van A.J.M. Borret, d.d. 's Bosch 1850 aan Gille Heringa, directeur 4, 56, 351, 375, 367, 368, te Tilburg. Manuscript, 8°, 1 pag."
44456: - "ASSEN, VAN; COUSIN--- Brief van C.J. van Assen, d.d. Leiden 1836, aan de generaal infanterie te Breda, betr. de doortocht van de heer Cousin naar Belgie. Manuscript, 4°, 1 pag., met afdruk lakstempel."
44518: - "MUZIEK; DAANE, DERX; VAN SPEIJK--- Hollands zeemans-lied door J. Daane, op muzijk gebragt door G.W. Derx, Dordrecht, Steuerwald, [1831]. Gedrukt, oblong, 3 pag."
44653: - "MOLKWERUM; BROEKENMODE--- Aflevering van het periodiek De Spiegel nr. 9 (pp. 65-72). Uitgegeven in 1805 door A. Loosjes te Haarlem [er verschenen slechts 40 afleveringen]. Gedrukt."
44657: - "HART, SIMON; AMSTERDAM --- Acht overdrukken van artikelen door Simon Hart over onderwerpen als migratie en Amsterdam. Gedrukt."
44659: - "ROTTERDAM; SPOORWEGEN --- Zeer fraai fotoalbum met 28 ingestoken portretfoto's, kabinetformaat, van spoorwegbeambten te Rotterdam, 1890."
45444: - MILITARIA. CALLENFELS, ZEELAND--- 8 marschorders en 2 andere stukken uit de jaren 1830-1832 gericht aan de 1e luitenant veldartillerie Pieter Godefridus von Stein Callenfels (1802-1897). Manuscripten, 12 pag.
45440: - "RIJNSBURG, ABDIJ; DELFT; ACKERSDIJK--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 20-6-1646. Manuscript, folio, 2 pag."
45439: - WOERDEN, GROOT WATERSCHAP--- Vier stukken betr. het Groot Waterschap van Woerden, 1647/1648, manuscripten, folio, 27 pag.
29547: - MENSONIDES -- Enkele kaartjes, knipsels, een brief etc. betr. de familie Mensonides, begin 20e- eeuw.
29553: - SCHROFER -- Twee menu’s betr. 25 jaar jubileum J. Schröfer ( De Cirkel N.V.), 1959. Gedrukt.
29554: - FRANKE -- Uitnodigingskaart betr. herdenking Bernard C. Franke, Amsterdam 1953. Gedrukt, met portret, 1 pag.
29555: - LANDRE, GLINDERMAN -- Twee programma’s betr. het 100 jarig bestaan van Landré & Glinderman, Amsterdam 1963. 24 pag., gedrukt. Met lijst gasten.
29556: - WALDECK PYRMONT -- Wapen Waldeck-Pyrmont, gedrukt in chromo-lithografie, 20x14 cm.
29559: - ROTTERDAM, ONDERWIJS, KIMMIJSER -- Programmaboekje voor het afscheid van mej. A. Kimmijser als directrice van de kweekschool, Rotterdam 1921, 24 pag., geill, gedrukt.
44954: - HEERLIJKE RECHTEN --- Brief van de eerste sectie uit de Staatsraad, d.d. 28 Grasmaand 1809, aan de koning, betr. Heerlijke rechten. Gedrukt, folio, 39+4 pag. [Heerlijke regten]
44459: - CELLES, DE--- Briefje van baron De Celles aan de baron de Gottegnies. Z. j., manuscript, 8°, 1 pag, 19e eeuws.
44446: - "LEIDEN; STADSPOORTEN--- 7 tekeningen met penseel en deels in kleur van Leidse stadspoorten, deels gesigneerd J.H. v.d. A., elk ca. 20x15 cm."
44447: - "HONIGH; JONGENEEL--- Album amicorum van Guurtje Honigh."
45398: - "COLLIGNIE, DE ; DE COLIGNY--- Brief van C.F. de Collignie (Coligny?), d.d. 's-Gravenhage 1789, manuscript, 4o, 4 pag."
45397: - ORANJE-NASSAU, WINTER, VEEPEST--- Brief van J.W. Winter, namens de Prins van Oranje, d.d. 's-Gravenhage 1773, manuscript, 4o, 1 pag.
45392: - BEEFTINGH, VAN --- Brief van Josua van Beeftingh, vendumeester ter Admiraliteit op de Maas, d.d. Rotterdam 1760, manuscript, 4o, 2 pag.
45395: - DUCKENBURG, GILLES, DE QUAAY, ROSEBOOM--- Brief van Jacob Gilles, d.d. 's-Gravenhage 1742, manuscript, 4o, 6 pag.
44285: - "FRIESLAND; SESSIE STADHOUDER IN RAAD VAN STATE--- Extract uit de resolutien van Staten van Holland, d.d. 24-4-1732, betr. verzoek van Friesland dat de stadhouder sessie moge nemen in de Raad van State, met afwijzend antwoord. Gedrukt, 4 pag."
45344: - WOERDEN--- Achttiende eeuwse kopie van een uitspraak van Staten van Holland d.d 18-12-1715 over de jaarlijkse convocatien van ingelanden tot electie van waersluyden uit het Carspel van Woerden, manuscript, 3 pag.
45340: - BELASTINGEN, VAN BOETZELAER--- 13 kwitanties voor ontvangen 80e penning en andere belastingen, 1788, 1796, 1797 en 1798, getekend Van Boetzelaer, deels gedrukt.
45283: - CHEMET--- Vier briefjes van Mr. J.A. Chemet, 1841-1843, aan W. Sweijs.
45284: - GUY DE CORAL--- Drie briefjes en enkele kaartjes van het echtpaar Guy de Coral- van Kerchem, gericht aan W. Sweijs, 1844, manuscripten.
45285: - NOLTHENIUS--- Twee briefjes van Nolthenius aan W.Sweijs, 1842, 1844, o.a. betr. kosten kermisavond, 1844, manuscripten, 3 pag.
45286: - BARNEVELD, BEIJEN, VAN BRUGGEN--- Twee kwitanties voor betaling door de erven van wed. Sweijs-de Bijll aan de arts J.F. Beijen en aan Betje v. Bruggen (verleende trouwe diensten), 1862, beiden te Barneveld, manuscripten.
44737: - VILLENEUVE, DE --- Aantekeningen van G. Halwasse betr. de familie De Villeneuve. Manuscript, 2 pag.
44738: - WEYERMAN --- Diverse aantekeningen van G. Halwasse (ca. 1950) over de familie Weyerman c.a. Ca. 20 pag., manuscript.
44739: - LODEESEN --- Brief van C. Huisken, d.d. Amsterdam 1955, aan G. Halwasse betr. de familie Lodeesen. Manuscript, 1 pag.
45544: - NIJMAN, RIJSWIJK--- Poesiealbum van Guus Nijman, geboren Terneuzen, in 1937 wonende te Rijswijk Z.H. Alle inschrijvingen uit Rijswijk e.o. en uit 1937.
45543: - LIJSTEN VAN HOUT, ROOLF, BOERBOOM, DEVENTER--- Catalogue des articles en bois sculpté (fabrikant Roolf). Prijscourant, gedrukt. Groot 4°, 18 pag., geillustreerd, ca. 1900?
45542: - ROTTERDAM, OPROER, PRINS--- Dagboek aantekeningen van mr. Adriaan Prins (1692-1780), lid van de Rotterdamse vroedschap, over de roerige jaren 1747-49 (verheffing Willem IV) en 1766-67 (verheffing Willem V). Manuscript, ca. 45 pag., 4°.
44224: - "ZOETERWOUDE; DE HEER--- Bewijs van onvermogen voor Leendert de Heer, koornmolenaarsknecht te Zoeterwoude, d.d. Zoeterwoude, 7-6-1826. Manuscript, 1 pag."
44226: - "ZEGWAARD; DEN DRIJVER; MULLER--- Bewijs van onvermogen voor Catharina den Drijver, 84 jaar oud, wed. van Daniel Adam Philippus Muller, die probeert via een proces effecten terug te krijgen, d.d. Zegwaard 22-10-1824. Manuscript, 1 pag."
13965: - OUDEWATER, HAASTRECHT, DE BRUIN Brief van A. van der Dussen, baljuw van Haastrecht, d.d. Haastrecht 1809, aan de baljuw van Oudewater betreffende Gerrit de Bruin, gepatenteerd koopman te Haastrecht die in een herberg te Oudewater een horloge afhandig gemaakt is door iemand die zich “de deurwaarder” noemde. Manuscript, 2 p.
13966: - OUDEWATER, DE HEER, SLIERIG Brief van de hoofdschout van Utrecht, d.d. 1807 aan de baljuw van Oudewater, inzake de in Utrecht gearresteerde Cornelis de Heer, chirurgijn te Oudewater die aldaar een horloge had gestolen van Johannes Gerardus Slierig uit Rotterdam. Met concept antwoord, manuscript, 3 p.
45549: - MILITARIA, PIPER, DE RONDE, KAMER VAN MILITAIR--- Aquarel in grijs van het interieur van een kamer van een militair, getekend in of kort na 1815 door G. de Ronde of S.T.H. Piper, 19x26 cm., gebonden in een exemplaar van reglement voor den garnizoensdienst, , 216, 1815, 93 pag., gebonden in geheel perkament.
45548: - "LAMSWEERDE, VAN; VAN GOLTSTEIN; VAN HOVELL--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Marie [van Lamsweerde? 1832-1906], met 14 losse bijdragen, uit de jaren 1847-1855."
54159: --- - Regtsgeding van J.C. van Stenis, schuldig verklaard aan vergiftiging. , 216, , J. Belinfante, 1843. [gebonden met:] v. Diggelen en Snijder, regstgeding tegen Jean Baptiste de Loeil. Middelburg, Abrahams, 1850, 195 pag. + illustraties.
29228: - ZAANDAM, ROGGE, BELASTINGEN -- Aanslagbiljet in personele en mobilaire belasting over 1813 ten name van Ti. Li. Rogge dd Zaandam 10-2-1813, getekend J.C. de Groot Keur. Deels gedrukt, deels in handschrift, folio, 1p.
29232: - ZEEMAN -- Stukken betr. Prof. Dr. W.P.C. Zeeman. Deels gedrukt, deels manuscript. Ca. 15 stukken, ca. 50 p.
44279: - "HOP; ZINZENDORF; OOST-FRIESLAND; EMDEN--- 'Copie de la lettre de mons. Hop a Mons. Le cardinal du 29 Julliet [1728]'. Manuscript, folio, 2 pag."
11588: - QUISPEL Dagboekaantekeningen van J. Quispel, Discusstraat 8, Rotterdam, lopende van 7 mei 1964 tot 18 augustus 1964, ca. 120 vel in bloknoot. 4(.
11589: - RANDWIJCK, VAN Blad perkament met het getekende wapen Van Randwijck in kleur en de tekst: `Alexander graf von Randwijck, unser lieber vater / schwiegervater und grossvater kam am 5.5.1926 zu uns. Er blieb, geliebt und verehrt von allen, die ihn gekannt, bis zu seinem seligen ende den 12.3.1927. R.I.P.' 38x30 cm.
11591: - RAVALLET, DE Familiepapieren De Ravallet, 17de-19de eeuw. 75 akten, brieven etc., waaronder wapentekeningen en lakafdrukken.
11594: - "RECUM (REKUM), VON; WILDEMAN Portefeuille met opschrift `Genealogie Von Recum, slechts gedeeltelijk uitgewerkt. M.G.W[ildeman] 1935'. 4, ca. 100 p."
11599: - "REUS, DE; ROODENBURG Gedeeltelijk gedrukte huwelijksaankondiging van J.I. de Reus en E.M. Roodenburg, Dordrecht 1823, gericht aan nicht P. van Gennep, wed. J.F. Gobius te Utrecht, met afdruk van lakcachet met wapen De Reus?"
11601: - RÖELL Brief van C. van Gheel Röell, 's-Gravenhage 1881. 8(: 1 p.
11602: - RÖELL Foto van Jhr.mr. J. Röell, Amsterdam, z.j., 17x11 cm.
11603: - RÖELL Typoscripten van redevoeringen bij de begrafenis van Mr.dr. A. baron Röell, bij diens 25-jarig voorzitterschap van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, en voor een necrologie in het Jaarboek Haerlem. Ca. 1940. Ca. 40 p.
11604: - ROELOFS, KLEMAN Foto van een aantal personen aan het souper bij de zilveren bruiloft van de heer C.O. Roelofs, Amsterdam, 7 mei 1904, aangeboden door H.L. Kleman Jr. aan het bruidspaar. Foto Nico Schuytvlot.
11606: - ROO VAN ALDERWERELT, DE Gedrukte kwartierstaat van J.K.H. de Roo van Alderwerelt, geb. 14 september 1897, met bijbehorende correspondentie. 3 stukken, 1944.
46459: - CRONE, BAAY--- Briefkaart van G.C.E. Crone, d.d. Amsterdam 1919, aan C.H. Baay te Amsterdam. Manuscript.
45257: - WURFBAIN--- Gedicht Napoleon a son neveu Louis, manuscript, 3 pag., geadresseerd aan J.W. Wurfbain, manuscript, 3 pag.
45248: - ZOGRAPHO--- Briefje van C. Zographo (1797-1856), d.d. Karlsbad 1854, manuscript, 3 pag.
45249: - GEISMAR--- Handtekening van Eugenie Geismar, manuscript, 1 pag.
44183: - LIMBURG STIRUM--- Handtekening van Leopold graaf van Limburg Stirum (1758-1840).
44185: - HUYSSEN--- Handtekening van Jan Willem baron Huyssen van Kattendijke (1782-1854), minister van buitenlandse zaken 1841-1843.
44187: - "MILITARIA; BELGIE; VAN DE WALLE; D'HANE DE STEENHUYSE--- Verklaring van de Prefecture du Departement de l'Escaut, getekend door Jean-Baptiste D'hane de Steenhuyse (1757-1826), d.d. Gent, 3 juni 1814. Inliggend een brief van dezelfde aan N.N., d.d. Gent, 14 juli 1814. Manuscripten, 5 pag."
44188: - "MILITARIA; SWEERTS DE LANDAS, HULST--- Eigentijdse kopie van een brief d.d. , 216, 19-1-1814 van de commissaris-gen. van het Dep. van Oorlog aan Jacob Dirk baron Sweerts de Landas (1759-1820). Manuscript, 2 pag. Getekend voor kopie door kapitein J. Hulst."
44189: - HULTMAN--- Bericht van de gouverneur van Brabant, Carel Gerard Hultman (1752-1820), d.d. 's Hertogenbosch, 6 februari 1815. Manuscript, 1 pag.
44190: - "NIJMEGEN; VAN ROOIJ; VAN LIJNDEN--- Verzoek d.d. Nijmegen 7-6-1832 van B en W van Nijmegen aan de commandant mobiele Gelderse schutterij te Boxmeer om 8 dagen verlof voor de schutter Gerardus Winardus van Rooij, i.v.m. de ziekte van diens moeder. Manuscript, 1 pag."
45097: - "MUZIEK; ROZENDAAL (G)--- Officiele gids van het nationaal federatief muziekconcours, 11-13-6-1948 te Rozendaal (Geld.), 72 pag., geillustreerd."
45096: - HARDINXVELD --- Aardewerk bordje gemaakt t.g.v. het 100 jarig bestaan van de zondagsschool Jedidjah te Boven Hardinxveld, 1878-1978. Diameter 18 cm.
45087: - "MOLENS; DELFT --- Prospectus van De Hollandsche Molen, 1926, betr. behoud windmolen De Roos te Delft (eigenaar K. v. Rhijn). 4°, 2 pag., gedrukt."
2865: [ZUIJLEN, R.A. VAN] - Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering, de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's-Hertogenbosch, benoemd sedert de terugbrenging der stad onder het gezag der Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden in 1629. 's-Hertogenbosch 1863. Geb., geïll., 17+37 p.
44888: - "BELASTINGEN; ROTTERDAM; MEIJNERS --- Aanslagbiljet heeregeld, koffij en theegeld en plaiziergeld over 1797, voor N. Meijners te Rotterdam. 1 blad, 4° oblong, deels gedrukt."
44173: - GNEISENAU, VON--- Handtekening van August Graf von Gneisenau (1760-1831).
44174: - FAGEL--- Handtekening van F. Fagel, 18e eeuws.
44176: - "LUXEMBURG; KARTOGRAFIE; VAN GORKUM--- Order van de gouverneur van het groothertogdom Luxemburg, d.d. Luxemburg, 29 maart 1826. Ondertekend door Jean Jacques Willmar (1792-1866). Manuscript, 2 pag."
44177: - TOLLENS--- Handtekening van Hendrik Tollens (1780-1856) C. zn.
44179: - ROIJEN, VAN--- Handtekening van Henricus van Roijen (1760-1844), president Eerste Kamer.
44180: - BOSCH, VAN DEN --- Blad kalligrafie met ondertekening: Grietie van den Bosch, 1854
44181: - BENTINCK--- Handtekening van Arnold Adolf baron Bentinck van Nijenhuis (1798-1868), d.d. 1848.
44370: - EERENBEEMT, V AN DEN--- Twee nota's van Frans van den Eerenbeemt, drogist te 's Hertogenbosch, 1911 en 1923.
44371: - BEMELMANS--- Nota van NV Bemelmans te Eindhoven, tabak, 1936.
44372: - "BREE, VAN; MUZIEK--- Nota van H.J.J. van Bree, muziekhandel te Amsterdam, 1863."
44374: - "LEIDEN; BENSCHOP--- Nota van fa. Benschop (J. Berman en W. v. Deventer) te Leiden, wijnkopers, 1914."
44379: - MEES--- Twee portretfoto's, carte-de-visite formaat van Cateau Mees, fotografen Westerborg te Arnhem en Koorenhoff te Leiden, ca. 1900.
44380: - BLAAUW--- Portet, carte-de-visite formaat van J.F. Blaauw, foto Westerborg Arnhem ca. 1900.
44381: - COSTER-WOLDE--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, van Laura Coster-Wolde, 1879. Foto: Westerborg Arnhem.
44383: - FAILLE, DE LA--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, van Julie Lucie de la Faille. Groningen, 1878.
44384: - BUSMAN--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van A. Busman, foto: v. Kolkow te Groningen, ca, 1880.
44385: - VITRINGA--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van een dame Vitringa, foto: Keuijer te Amsterdam, ca. 1880.
44387: - "LEIDEN; ACADEMIEGEBOUW--- Mapje prentbriefkaarten 'Academie Leiden serie B', ca. 1910, uitg. H.J. v. Katwijk te Leiden, 12 stuks."
44388: - KATHE KRUSE POPPEN--- Prentbriefkaart 'Vroolyk Paaschfeest' met afb. van Kathe Kruse poppen, ca. 1930.
44389: - "MUCK; MUZIEK--- Portretfoto, prentbriefkaartformaat, van dr. Carl Muck, 'dirigent die zonder stokje dirigeerde' (in potlood op verso)."
44779: - BOSCH, VAN DEN --- Correspondentie tussen G. Halwasse en graaf J.N.O. v.d. Bosch te Zeist, 1924 en met jhr. W.A. v.d. Bosch te Amersfoort en Doorn, 1925-1939. Ca. 20 stuks, manuscript.
44677: - HAVESMAN V.D. HOEVE --- Uitnodiging voor de begrafenis van Alida Havesman, wed. Adriaan van der Hoeve, op de Ygracht, Amsterdam d.d. 23-6-1836. Gedrukt, 1 pag.
44678: - KRUIMEL --- Uitnodiging voor de begrafenis van Cornelis Johannes Kruimel, op de Herengracht, d.d. Amsterdam 19-9-1823. Gedrukt, 4°, oblong.
45037: - "DELFT; LOVENVOS; JOLLIE --- Acte van transport, d.d. Delft 12-2-1780, van een huis aan het Oosteinde aldaar, verkocht door Leo Lovenvos aan Mattheus Jollie. Manuscript, charter op perkament, zegels verloren."
45036: - "DELFT; VAN COLSEM; VAN TEECKELENBURGH --- Acte van transport van een huis aan de Oostzijde van het Oude Delft te Delft, verkocht door Nicolaas van Colsem en Adriana van Geer aan Hermanus Jan van Teeckelenburgh, d.d. Delft 13-5-1797. Charter op perkament, zegels verloren, met handtekening van P.W. v.d. Boogaart."
45033: - "AALTEN; VREDEGERECHT --- Register met minuten van uitgaande brieven van het Vredegerecht van Aalten, juni t/m dec. 1836. Manuscript, folio, 41 pag."
45074: - EYSVOGEL --- Nota van M.H.P.M. Eysvogel, KNO arts te Haarlem, 1939.
45073: - LIMBACH --- Enkele financiele papieren betr. Johannes Limbach, Parklaan, Haarlem, 1940-1941.
44887: - "BORREMANS; VAN HELMONT --- Blad 18e eeuws(?) papier met ruim 30 handtekeningen. Manuscript."
44884: - BOUWPLATEN --- Catalogus 'Geknipt voor U' in Lijnbaancentrum Rotterdam 1975, met enkele bijlagen. Gedrukt.
44232: - "GRAVENHAGE; KLOOS--- Bewijs van onvermogen voor Seger Kloos, d.d. , 216, , 6-2-1815. Manuscript, 1 pag."
44233: - "HAZERSWOUDE; DEN OUDE--- Bewijs van goed gedrag voor Jan den Oude, d.d. Hazerswoude, 21-10-1814. Manuscript, 1 pag."
44281: - "AMSTERDAM; GEBEURTENISSEN, 1787--- Protestbrief van 9 leden van de Amsterdamse vroedschap tegen het afzetten van 9 andere leden en de benoeming van anderen in hun plaats, d.d. Amsterdam, 10-5-1787."
44367: - GRASWINCKEL--- Bericht van Henri Graswinckel te Ruhrort, steenkolenhandel, betr. kantoor te Arnhem. Gedrukt, 1 pag.
44359: - LAAN, ARCHITECTEN VAN DER-- Nota van architecten L. van der Laan en ir. Jan A. van der Laan te Leiden, 1924, voor verbouw koffie en theehandel Het Klaverblad te Leiden, 1924.
44360: - SMITS--- Nota van J.L.H. Smits & Co te Amsterdam, 1899.
44361: - ROELS--- Nota van C. Roels, mestinghandel te , 216, , 1898.
44171: - OULTREMONT--- Handtekening van 'le comte d'Oultremont', 19e eeuws.
44172: - JONASSEN--- Handtekening van dr. Jonassen, 1660 (op perkament).
44763: - BEDIER DE PRAIRIE --- Twee brieven van J.V. Bedier de Prairie d.d. Weltevreden 1936, aan G. Halwasse. Betreffende familiewapen, manuscripten, 2 pag.
44764: - DEBROT --- Brief van dr. A. Debrot, d.d. Curacao 1966 aan G. Halwasse betr. familiewapen Debrot. Manuscript, 1 pag. met 2 bijlagen.
44765: - HINLOOPEN --- Brief van H. Hinloopen, d.d. , 216, 1961 aan G. Halwasse betr. de familie Hinloopen. Manuscript, 2 pag.
44868: - REVUE SNIP EN SNAP --- Programmaboekje van Snip en Snap Revue 1962/63. 16 pag., geillustreerd.
44867: - PADVINDERIJ--- Enkele brochures en een foto betr. padvinderij 1937-1955. Gedrukt.
44866: - ENSCHEDE --- Ruim 150 prentbriefkaarten van Enschede, waarvan ca. 50 van voor ca. 1920.
44865: - BOURTANGE--- Ca. 200 prentbriefkaarten van Bourtange, vrijwel alle uit de 2e helft van de 20e eeuw.
44860: - BEKKER, BALTHASAR --- Penning van J. van Dishoecke ter ere van Balthasar Bekker uit 1692. 5 cm., zilver?
44859: - NIJMEGEN --- Aantekeningen betr. de geschiedenis van Nijmegen, o.a. gecopieerd uit aantekeningen van de Nijmeegse burgemeester Laurens van den Bergh uit 1672-75. 22 pag., manuscript uit de 19e eeuw.
44858: - "BEUNINGEN; VAN VELP; WESSELS --- Extract uit het doopboek van Beuningen (bij Nijmegen) d.d. 23-3-1790 betr. de doop van Klazina Hermina, dochter van Gerrit van Velp en Christina Marg. Wessels. Manuscript, 2 pag."
44857: - "PEIFFER; SONDEL --- Kopie van een aantal stukken betreffende ouderstand door diakenen aan Joh.P. Peiffer, tuinman te Sondel, 1845. Manuscript, 6 pag."
44849: - "ENSCHEDE; VAN HEEK --- Zakdoekje met opdruk 'Jubileumtocht W.S.V. van Heek en Co. N.V. Enschede 1941-1951'."
29216: - WIJNBERGEN, VAN -- Verklaring van Syvert van Wijnbergen, heer van Horssen en Oldenaller, dd 5-12-1692 betr. Levantse handel. Manuscript met handtekening van S. v. Wijnbergen, folio, 1p.
29220: - BELGIË, ANTWERPEN -- Aantekeningen betr. regelingen in de kerken van St. Joris en St. Jacob te Antwerpen in de 17e- en 18e- eeuw. Manuscript, ca. 1800, 4°, 4p.
26117: - Gedenkstuk der feestviering van het vijtig-jarig bestaan der Maatschappij Felix Meritis, november 1827, [ Amsterdam 1827 ], 125 pag., org. kartonnen band met Gedenkstukop plat. Met gegraveerd frontispice.
20608: ( VELDHUIS, A. ) - Riphagen. Familie-blad van de geslachten Riphagen en Riphaagen. 3e jrg. ( 1970 ) blad 1 t/m 12., 12 pag., gestencild.
52756: B[IDSTRUP], M.D.N. - De roepende stemme eenes onaanzienelyken persoons, de welke na allen oogenschyn ontbloot is van alles [...] mondelyk en woordelyk met eigene ooren gehoort den 11 Octob. 1745 in tegenwoordigheid van eene geheele meenigte burgers en inwoonders dezer stad Amsterdam, te weten: op de hoek van de Goudsbloemdwarsstraat [...] getrouwelyk [...] opgeschreven van M.D.N.B. Amsterdam, M.D.N. Bidstrup [1745].
25504: - Monvmenta Germaniae Historica (...) Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt, Tome II, fase I + II, Hannoverae 1876-1877, 709 pag., los in papieren omslag.
25639: - Notulen van den raad der gemeente Alkmaar. Jaargang 1870. Alkmaar 1871, 348 pag., geb.
17697: [PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER] - Vaderlandsche uitboezeming. [Leiden], [D. du Mortier en Zoon], [1813].
30219: - BOSCAPPELLE, ARTS VAN DE VEN -- Proces verbaal van benoeming van Johannes Jacobus van de Ven tot genees- heel- en verloskundige voor de gemeenten Boscapelle en Stoppeldijk. Dd. Boscapelle 23-2-1839. Manuscript, 4°, 4 pag.
30220: - "VREDENBURCH, VAN; ZEELAND -- Gedrukte publicatie van de op 21-7-1826 benoemde gouverneur van de provincie Zeeland, E. van Vredenburch betr. zijn benoeming. Dd. Middelburg 10-8-1826. Plano, 1 blad."
30224: - INDIE, VOC, WISELIUS -- 'Beroep van mr. S.I. Wiselius, lid v.d. Raad der Asiatische bezittingen en etablissementen, op het Bataafsche volk ter zake van den inhoud eens Briefs door het Wetgevend ligchaam (...) aan het Staats-bewind (...) gezonden, 2e- druk', Amsterdam, W. Holtrop [1804], gedrukte brochure, 8°, 37 pag.
30225: - HEERLIJKE RECHTEN -- 'De secretaris van Staat ... aan Z.E. den heere Raadpensionaris'. Gedrukte brochure dd. 5-9-1805 betr. de heerlijke rechten in de nieuwe Staatsregeling. 8°, 17 pag.
59497: - Poorterbrief voor Willem de Ruyter, naaldenmaker, zoon van Jacob willemsz. De Ruyter, naaldenmaker en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 27 januari 1750, getekend: N. Geelvinck de Jonge. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, zegel ontbreekt. Gebruind exemplaar. [Nicolaas Geelvinck de Jonge (1732-1787), hier nog in de hoedanigheid van secretaris, was later Heer van Stabroek (= Georgetown, Guyana) en opperbewindhebber van de WIC.]
54192: -- - Requeste voor Isaac ..... en Catherina Taelmans, echte lieden etc., omme te hebben rappel van ban en vergoedinge en om te worden gehoord in hare defensie etc. over de contenue van desen. z. pl., [1713].
44661: - "BONNET; MOLENAAR; BRAND; v.d. BROEK--- Album amicorum van A.A.C. Bonnet, 1820, bestaande uit een oblong marokijn bandje met goudstempeling (o.a. naam en datum) met diverse losse blaadjes, in een leren schuifhoes. Bevat 3 gedichten op Bonnet's afscheid. Mooi exemplaar."
44697: - "WERDENS; VREULS --- Nota van A. Werdens voor verricht werk voor notaris Vreuls. Manuscript, 1 pag."
44687: - "WASSENBERGH; VAN DUYN --- Uitnodiging voor de begrafenis van het zoontje van , 523, , 523, z Wassenbergh de jonge. Wijn-verlater, zoon van , 523, , 523, z Wassenbergh, kleermaker, schoonzoon van zal. Gerrit Idesz. van Duyn, smid, op de Boomsloot. D.d. Amsterdam 24-7-1660. Gedrukt, 4° oblong."
45429: - BELASTINGEN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 14-12-1662. Manuscript, folio, 7 pag.
45423: - ORANJE-NASSAU--- Missive van de Staten van Holland (...) aan den Prince van Oranje Willem den I, om hem voor het accepteren van de graeflyke waardigheid te bedanken. , 216, 26-11-1582. Manuscript (18e eeuwse kopie), folio, 3 pag.
45260: - ROEVER, DE --- Brieffragment met handtekening van Mr. N. de Roever, archivaris, manuscript, 1 pag., ca. 1890.
12242: - BOLLE, VAN BYLER, FAGAL Verklaring van Martinus Calthorp, `warden' van de Anglicaanse kerk te Londen, betreffende Catharina Bolle, huisvrouw van D. Wolf sive Wolfgang van Byler, betreffende het testament van D. Fabianus van Vliet, verleden te Antwerpen in 1804 (notaris Hendr. van Uffelen). Betreft o.a. de broers Franciscus en Jacobus Fagal. Londen 1808. Charter op perkament in het Latijn, zegel verloren.
12246: - BOUDIER-BAKKER, ROTARY DORDRECHT `Voordracht gehouden door mevr. Ina Boudier-Bakker op de bijeenkomst van de rotaryclub Dordrecht ter eere van haar 5-jarig bestaan op 1 febr. 1936'. Folio, 7 p., gestencild.
12249: - BOXTEL (N.-BR.) Getekende kaart `kaart van de gemeente van Boxtel, provincie Noord-Brabant, getekend uit het kadastrale plan van die gemeente', pentekening met kleur, schaal 1:20.000, ca. 1850, 62x95 cm.
23635: [ KNOOP, J.W.] - Verhandelingen van zyde der Heeren van de ridderschap over het regt van overstemming ter staatsvergaderinge (...) van Overijssel. Deventer, L.A. Karsenbergh, 1784, (16) + 289 pag.
8511: K. - Het misverstand of Elk is een dief in zijne nering. Oorspronkelijk Hollandsch blijspel met zang. 2e druk. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1834.
58083: - 10 pagina's betr. St. Maarten en St. Maartensbrug uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften N.H. Kerken, met veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje. 1 illustratiebetreffende grafmonument van Vrouwe De Mey-du Peyrott (Peyrou).
57716: - Ca. 10 voorbeelden- boekjes met Bauvorlagen, voorbeelden voor het bouwen met bouwdozen.
53201: --- - Sententie van den hoogen crijghs-rade der Vereenighde Nederlanden, jegens den heere Louys Francoys baron de Grisperre (...) geexecuteert in , 216, op de Gevangenpoorte op den 13-11-1673. , 216, , M. v. Heyningen [1673].
43526: [SPAAN, PIETER VAN] - Verhandeling over het hooge rechtsgebied in Holland en West-Friesland onder de regeering der graeven van Holland, Henegouwen & Beijeren, 's-Gravenhage, J.A.Bouvink 1780. papieren omslag, 115 pag.
27288: [ ROGGE, CORNELIS ] - Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780, deel I ( van 4 ), In Braband 1790, 347 pag. Origineel karton ( mist voorplat ). Geillustreerd met 3 gegraveerde platen.
27293: - De club Rotterdam 1928-1963. Vertrouwelijk gedenkboekje, uitsluitend voor de leden van de club bestemd, Rotterdam 1963, 40 pag.
27299: - Verslag van het Museum Boymans [ Boijmans ] te Rotterdam over het jaar 1912, 1918, 1926, 1927, 1936, 1937, 1938, geïll. Set van 7 stuks.
3447: E[PEN], V. - Genealogie van het geslacht Van Epen. Overdruk A.N.F. (1885/1886), 4 p., met gekleurde wapenplaat.
54440: [BOXHORN, M.Z. VAN] E.A. - Artykel-brief, ofte ordonnantie op de discipline militaire. [z. pl., 1674].
30230: - LAROZE -- 'Aanteekeningen over de siroop van Laroze vervaardigd van bittere oranjeschillen. Middel tegen de zenuwen'. Door J.P. Laroze. Parijs [ca. 1880?]. Gedrukte brochure, 8°, 14 pag.
30236: - DIENSTBODEN -- 'Vereeniging tot verbetering van den werkenden en dienstbaren stand. Verslag en alphabetische naamlijst van donateurs, 1866-1867'. Gedrukte brochure, 8°, 11 pag.
54526: --- - Kort dog zakelyk verhaal van alle de plunderingen en verwoestingen van de huizen en goederen der pagters en het gene verders over het vernietigen der pagten in alle steden voorgevallen is in de provintien van Groningen, Vriesland, Overijssel, Holland, Zeeland en Utrecht. Leiden, v.d. Deyster/Visser/Bonk, 1748.
54523: [WITTE, E. DE] - Mond-schroef om den mond te openen aen den mondstopper der Jansenisten sig (...) noemende Sacerdos justitiae. z. pl., [1704].
54522: [WITTE, E. DE] - Diotrephes, dat is de geest en daaden van Theodorus de Kock (...). z. pl., 1705.
54521: [WITTE, E. DE] - Duyts antwoord op sekeren Latynsen brief van Adriaen van Wyck, pastoor in Ketel (...) aen (...) Diotrephes. z. pl., 1705.
54566: --- - In Amsterdam zyn geexecuteerd de volgende misdadigers. z. pl., [Amsterdam, S. Schouten??], [1748/1749].
54591: --- - Acte van consulentschap tusschen zyne hoogheid Willem de Vyfde en Catharina Mulders, in dato 7-2-1783.
54605: --- - [Koninklijke besluiten d.d. 20-4-1824 nr. 95 en 20-8-1825 nr. 139 betr. beambten bij gevangenissen, 5+3 pag].
54641: --- - Ampliatie op het reglement den 28. November 1691 gemaeckt, over d'onkosten op criminele Justitien in de ampten van Veluwen en Veluwen-Zoom voorvallende. Arnhem, v. Biesen, 1695.
54643: --- - Copie van het vonnisse by schepenen der stadt Leyden ghewesen jeghens Peter Panne van Ypre, ter sake van de voorghenomen moordt ende assassinaet op en jegens den persoon van sijn Excellentie, door beleydt ende aenporringhe vande hoofden van de Jesuijtsche secte binnen Douay. Naar het exemplaar gedrukt op het Raadhuis te Leiden. [Delft, B.H. Schinckel of Gravenhage, A. Hendricksz], 1598.
54628: [MAGEN, HIPPOLYTE] - Les deux cours et les nuits de St.-Cloud, moeurs, debouches et crimes de la famille Bonaparte. Londen/Brussel, Jeffs/Briard, 1852.
54630: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] - Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant & en Flandre. [Den Haag], [Daniel en Johannes Steucker], 1673.
54631: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] - Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant & en Flandre. [Den Haag], [Daniel en Johannes Steucker], 1673.
52442: [KERSTEMAN, PETRUS LIEVENS] - De vermakelyke avanturesse of de dienstmaagd van Fortuin, vervattende hare zonderlinge levensgevallen (...). Amsterdam, Van Esveldt, 1754.
52443: - - Contes lubriques & gaillards, par un honnete homme. Londen, Truelove, 1832.
27034: [ KNESCHKE, E.H.] - Die Wappen der Deutschen Freiherrlichen und Adeligen Familien in genauer, vollständiger und allgemein verständlicher beschreibung, Band 2,3,4, ( von 4), Leipzig 1855-1857, 499+ 490 +482 pag., halfleer, ruggen beschadigd. (gebruind papier) dlicher beschreibung
29835: - UDDEL, BOOGMAN -- Gezicht ‘achter het bleeke meer’ te Uddel in 1942, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29836: - ELSPEET, BOOGMAN -- Gezicht op kerk en huizen te Elspeet in 1942, pentekening van G. Boogman uit Arnhem, 12x18 cm.
29833: - DE STEEG, BOOGMAN -- Gezicht in westelyke richting naar De Steeg, pentekening van G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
29834: - SPEULDE, BOOGMAN -- Gezicht te Speulde in 1942, pentekening door G. Boogman te Arnhem. 12x18 cm.
62598: - Wapenkaart/Coat of Arms: Backx
62589: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aytta
62579: - Handwritten letter regarding coat of arms/wapenkaart: Augustinus
62578: - Wapenkaart/Coat of Arms: Auersberg
62577: - Wapenkaart/Coat of Arms: Auckama
62576: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aubreme (d')
62574: - Wapenkaart/Coat of Arms: Assendelft
62575: - Wapenkaart/Coat of Arms: Astier (d')
62573: - Wapenkaart/Coat of Arms: Assche (d')
62572: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aspremont (d')
62571: - Wapenkaart/Coat of Arms: Asperen (Van)
62570: - Wapenkaart/Coat of Arms: Asbeck (Van)
62569: - Wapenkaart/Coat of Arms: As (Van)
62566: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arschot (Van)
62567: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arssen (Van)
62568: - Wapenkaart/Coat of Arms: Artet (d')
62565: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arriens
62547: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ardenne (d')
62548: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ardes
62549: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aremberg (d')
62550: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arenberg
62551: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arents
62552: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arentsen
62553: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arentsma
62554: - Wapenkaart/Coat of Arms: Argenteau (d')
62555: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arkel
62556: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arkenbout
62557: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arminius
62558: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnaud (d')
58059: - Stukken uit een familiearchief Van Bleijswijk, ca. 100 stuks. Manuscript, 17e-19e eeuw.
58050: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Steven Groulaert, hr. van Surester, schout van Maastricht. Manuscript, 4o, 1 pag.
48689: - NIJGH EN VAN DITMAR--- 'Gevraagde boekwerken door Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-mij, Rotterdam 1 april 1913'. Brochure, 22 pag., gedrukt.
48690: - LUCHTMANS--- 'Bij S. en J. Luchtmans te Leyden zijn in den loop van het jaar 1846 uitgegeven de navolgende werken'. Borchure, 1 pag., gedrukt.
48691: - VEEGENS--- Correspondentie tussen C. de Jong en mr. D.J. Veegens te , 216, , 1977, betr. fam. wapen Veegens. Manuscripten, ca. 5 pag.
48693: - VERDIN--- Correspondentie tussen C. de Jong en madam J.F. Verdin-van Oudheusden, 1985, betr. fam. Verdin. Manuscripten, ca. 10 pag.
9757: - Op het overlyden van mijnen vader Jeronimo De bosch te Amsterdam overleeden den 26sten van louwmaand en begraven den 2den van sprokkelmaand 1767. z.p., z.j. 4º: [4] p.
9729: - Parnasloovers gestrooit op de bruilofttafel van ... Mr. Paulus Gevers en Jakoba Maria Cornets de groot, in den echt vereenigt te Rotterdam den 31sten der lentemaend des jaars 1762. z.p. 4º: [8] + 8 p. Titelpagina in rood gedrukt.
45615: - MEDISCH, FISCHER, BROEKMAN, DIEBERS--- Formuliertje 'Den heer stads-chirurgijn F.W. Fischer word verzogt te gaan visiteren bij wed. Broekman in 't Cloosterhof'. Getekend: P. Diebers, boekh. Deels gedrukt, 1 pag.
45614: - HOGENBIJL, DEKKER, REESER--- 22 foto's betr. de uitreiking van de Hogenbijl-prijs 1987 aan Jan Dekker (film) en Eduard Reeser (muziek).
45624: - NUYTS--- Aantekeningen betr. David Nuyts, 18e/19e eeuw, deels gedrukt, deels in handschrift, 2 pag., folio.
29521: - ROOSEBOOM -- Genealogie Rooseboom, ca. 1750- ca. 1900, manuscript, 8°, 16 pag.
29522: - "TIENHOVEN, VAN; AMSTERDAM -- Spotliederen op Gijs van Tienhoven, burgemeester van Amsterdam, ca. 1890. Gedrukt, 16 pag. "
29524: - UIT LEERZUCHT -- ‘Historie van een oude pruik. Aan het Genootschap Uit Leerzucht. Ter beoordeling, beschaving en verbetering voorgelezen en overhandigt den 19 april 1776’. Manuscript, 4°, 23 pag., in sierpapier omslag.
29525: - WERNINGH -- Twee tekeningen met kleur van een kelderinterieur en een interieur van een woonkamer, elk 12x16cm. Gesigneerd S.M. Werningh, 19e- eeuws.
29527: - HELLER, WESTHOEK N. BRABANT -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Jeanette Heller, met 19 bijdragen uit Klundert, Willemstad, Hoge Zwaluwe, Steenbergen, Sliedrecht etc. uit de jaren 1851-1859.
29529: - ROEST VAN LIMBURG -- Prijscourant van de fa. Roest van Limburg & co. te Rotterdam, 1922/23, 8° gedrukt, 4 pag.
29530: - DISHOECK, VAN -- Twee krantenartikelen betr. het 40 jarig uitgevers jubileum van C.A.J. van Dishoeck, 1928.
29531: - VOORHOEVE -- Ruim 20 gedrukte geboorte, huwelijks en overlijdens berichten betr. leden van de familie Voorhoeve. Midden 20e- eeuw.
29534: - TAUNAY -- ‘Gedichten van T.’, Den Haag 1924, Gedrukt boekje van 56 pag. op Oud-Hollands papier. Met aant. in handschrift dat de auteur Johanna Frederika Taunay is.
29536: - HOFSTEDE -- Verzameling familie advertenties uit kranten betr. de familie Hofstede, 1796-1916, ca. 150 stuks.
45612: - BERKENWOUDE, DE JONG--- Nieuwjaarswens van C.M. de Jong aan grootvader, d.d. Berkenwoude 1-1-1880, gecalligrafeerd en versierd blad, 1 pag. Manuscript.
45684: - UTRECHT, UNIVERSITEIT, LUSTRUM--- Feestnummer der Vox Stidiosorum, studenten weekblad t.g.v. het 51e lustrum der Utrechtsche Universiteit, 1891. 28 pag., geillustreerd, gedrukt.
45687: - LEIDEN, PRENTENKABINET, CORNET--- Aanwinstenlijsten van het kabinet van pleisterbeelden, teekeningen en prenten van de Hogeschool te Leyden, over de jaren 1867-1873. Opgesteld door J.L. Cornet en afgedrukt in afleveringen van de Leijdsche Courant 1868-1873.
44829: - "MEDISCH; AMSTERDAM --- Naamen en woonplaatsen van de heeren professoren in het illustre Athenaeum, Hortus Medicus en Collegium Chirurgicum en der doctoren practiseerende in de medicijnen. Amsterdam, Mortier, 1766. Gedrukt, 12°, 12 pag."
44831: - SELSKIP FRYSLAN --- Selskip Fryslan to Amsterdam. Drie brochures voor bijeenkomsten 20-1-1924, 5-11-1922 en 21-1-1923. Gedrukt.
44832: - "THEOLOGIE; NOORD-BRABANT --- Copye van een brief aan N.N. Ik heb hoore verhale dat een aanmerkenswaardige comedie is vertoont in Brabant (...) hier in bestaande dat een persoon verbeelde een ziele begerigh om in den hemel te zijn sigh vertoonde. Gedrukt blad plano, zonder jaar, zonder uitgevers adres, zonder auteursnaam (18e eeuws)."
44834: - THEOLOGIE --- 'Bijbelsche geschiedenis. Het Oude Testament. Aangevangen 10-Oct-1811'. Opschrift van een 4° manuscript in vragen en antwoorden, 56 pag.
44835: - WIJSBEGEERTE --- Prolegomenon in metaphysicam. Latijns manuscript, 497 pag., gebonden in 19e eeuwse half leren band. Zonder naam auteur, handschrift uit eerste helft 19de eeuw (collegedictaat?).
44837: - AFRIKA, ZUID--- Wapens in kleurenlitho, elk 12x11 cm. van Kaapkolonie, Transvaal, Oranje Vrijstaat en Natal, ca. 1900.
44839: - IMHOFF, VAN --- De deugd gekroont: in zyn hoogedelheid Gustaef Willem baron van Imhoff. Plano, 1 pag., gedrukt.
44843: - "MAAT; GIETHOORN --- Exemplaar van 'Nelly Degenstein, een Giethoornsche geschiedenis' door Annigje Maat, 2e druk, Amersfoort, z.j. [ca. 1915], 10+248 pag., gebonden, geillustreerd."
45653: - HONDEN, HALSBANDEN, RIEMEN, FOIN--- Prijscourant voor halsbanden, muilkorven, riemen, borstels, kammen, bellen, dekjes etc. voor honden. Titel: Manufacture de colliers et laisses pour chiens, G. Foin, Rue du Temple, Paris [ca. 1910?]. Groot 4°, oblong (28x38 cm.) met 30 bladen met afbeeldingen in kleur.
45654: - TIMMERMAN, GEREEDSCHAP--- Werktuigen voor de timmerman. Map met 17 aquarellen, elk 34x23 cm., ca. 1850, met 50 afbeeldingen van timmergereedschap, alles voorzien van bijschriften met de pen.
45726: - HAMMACHER, ROLAND HOLST--- Brief van A.M. Hammacher, d.d. 1952, aan hr. Roland Holst. Manuscript, 2 pag.
45728: - WENTINCK, LAMPE--- Brief van Charles Wentinck, d.d. Amsterdam 1955, aan Ernst Lampe. 1 pag., manuscript.
45625: - "GROOT, HUGO DE; FRANCOIS--- 'Histoire des philosophes modernes avec leur portrait grave dans le gout du crayon, par M. Saverien, publie par Francois, graveur des desseins'. Paris, 1761. Aflevering 'Grotius', pp. 25 t/m 42. Met fraai portret van Hugo de Groot in crayon-manier door J.J. Francois, afgedrukt in roodbruin."
45626: - VOORNE, JACHT--- Ordonnantie op de wildernissen van den lande van Voorne. , 216, , Scheltus, 1750. 4°, 19 pag., gedrukt.
45627: - VOORNE--- Conventie tusschen de heeren bailluw en leenmannen van den lande van Voorne ter eenre en eenige ambagtsheeren in den voornoemde lande ter andere zijde aangegaan. Brielle, Verhell, 1771. 4°, 20 pag., gedrukt (groot wapen op titel).
45723: - DAMEN--- Brief van Mgr. J.W.L. Damen d.d. Rome 1965, aan Ernst Lampe.
45724: - "DAM, VAN; ADELAAR--- Brief van P.F.A.(?) van Dam, d.d. Amsterdam 1938, aan Hans A. Adelaar te , 216, . Manuscript, 2 pag."
45725: - DEAR, ROLAND HOLST-DE MEESTER--- Twee brieven van Baukje Dear aan Annie Roland Holst-de Meester, d.d. St. Cloud 1961. Manuscript, 6 pag.
45674: - ROOS--- Enkele stukken betr. Simon P. Roos, p/a Edward Wilson, Ozone Park L.I., New York. Manuscripten.
45673: - CAVENAGO--- Identiteitsbewijs voor Giovanni Pietro Cavenago, geboren 10-7-1941 te Settala, d.d. 1975. Met pasfoto.
45672: - VERNOUT, VAN BEAUMONT--- Voorlopig overzicht van gegevens betreffende het geslacht Vernout, van de Haarlemse stamvader Jan Vernout (1728-1766), samengesteld door J.A. Vernout Apeldoorn, 1989. Getypt, 28 pag.
45671: - MILITARIA, ALKMAAR, CADETTENSCHOOL--- Cadettenschool Alkmaar, oblong fotoboekje met 22 afbeeldingen van exterieur en interieur, [ca. 1907], rug gesleten.
45670: - HOORN, BAKKER, SCHUURMAN--- Poesiealbum van Margaretha Bakker met ca. 30 inschrijvingen te Hoorn, in de jaren 1889-1896, 1 deel met ingeplakte zaken.
45660: - "EEGHEN, VAN; VAN HAERSOLTE--- Brief van Isa H. van Eeghen d.d. 1947 aan W.F. Leemans te Arnhem. Manuscript, 2 pag."
45658: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Diverse stukken betr. het derde eeuwfeest van de universiteit te Leiden, 1875. Gedrukt.
45699: - BODEL NIJENHUIS, KNEPPELHOUT, GYSELEERS--- Brief van J.T. Bodel Nijenhuis aan Kneppelhout van Sterkenburg, d.d. Leiden 1854. 1 pag., manuscript.
45697: - HERALDIEK, DAY--- The illuminated crest book, uitgave van Day and Son, London. Fraaie band, geheel leer met goudopdruk. Inhoud: 23 bladen met uitgeknipte crests en monogrammen, opgeplakt op versierde bladen. Op schutblad jaartal 1867, deels daterend van ca. 1865.
45695: - GROENE AMSTERDAMMER--- Referendum-nummer, 16-5-1936, De Groene Amsterdammer, t.g.v. zijn 60 jarig bestaan, 56 pag., gedrukt.
45694: - STUERS, VICTOR DE--- De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, red. H.P.L. Wiessing. Afl. 19-10-1913. O.a. over 70e verjaardag Victor de Stuers, geillustreerd.
45693: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, STUDENTEN--- Programma der feesten t.g.v. het 355 jarig bestaan der Leidsche hoogeschool, uitg. Leidsch studentencorps 1930, 168 pag., geillustreerd, gedrukt.
45691: - LEIDEN, PAROCHIE H. PETRUS, FRENAY--- Artikel over de Parochie van de H. Petrus te Leiden in de St. Jorissteeg. Door dr. J.D. Frenay, 3 pagina's in Leydsche Courant van 2-5-1870.
45692: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- A toi la gloire. Kerkdienst bij de begrafenis van koningin Wilhelmina in de Nw. Kerk te Delft 8-12-1962. Map met 2 langspeelplaten en tekst en foto's. Uitgave Phlips 1963.
45616: - RINGH, DE--- 4 pentekeningen op 1 blad (20x20 cm.) met onderschriften in het Duits. Gesigneerd P. de Ringh 1877.
45719: - HIRSCH, VAN BOESCHOTEN--- Brief van Wolfgang Hirsch aan K. van Boeschoten, d.d. Aken 1959. Manuscript, 3 pag.
45605: - RAM, DE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Jan de Ram. Amsterdam, 10-4-1749, 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45606: - BAUDOUX, DE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Philippus de Baudoux, med. doctor, Amsterdam 10-2-1753. 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45607: - PAATS--- Uitnodiging voor de begrafenis van Gerrit Paats. Amsterdam, 26-5-1753, 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45608: - "HULSCHER, V.D.; GRAVEUR; SELDERS--- Uitnodiging voor de begrafenis van Anna Selders, huisvrouw van Pieter van der Hulscher, mr. plaatsnijder, Amsterdam 11-2-1764. 4° oblong, 1 pag., gedrukt."
45609: - "GULICKER, DE; GORIS--- Uitnodiging voor de begrafenis van Emilia Ida Goris, huisvrouw van Hendrik de Gulicker, Amsterdam 24-8-1763. 4° oblong, 1 pag., gedrukt."
45610: - BERGAMBACHT, OSKAM--- Nieuwlaarsgroet van achterkleinzoon J.J. Oskam aan overgrootvader, d.d. Bergambacht 1-1-1881. Gecalligrafeerd en versierd blad. 1 pag., manuscript.
45611: - STOLWIJK, DE JONG--- Nieuwjaarswens van Cornelus de Jong aan grootouders, d.d. Stolwijk 1-1-1862. 1 blad gecalligrafeerd en versierd. Manuscript.
55822: --- - Prent: 'Tweede basvyne. En 't boosdoens heylige wraeck-spiegel, uytblasende (...) de rechtveerdige straffe overgekomen eenige monstreuse conspirateurs (...) tegen (...) vorst Mauritius', anonieme gravure tonende een schavot op de Lange Vijverberg met de executie van Herman Hermansen, Jan Claesen, Dirck Lenertsz, d.d. 27-2-1623. Met teksten in boekdruk naast en onder de prent. De onderste gedichten met rand in houtsnede.
45689: - LEIDEN, AERT CLAESZOON--- Artikel 'Aartje de Voller van Leyden', door A.J.K., afgedrukt in Leydsche Courant 6-1-1864. Gedrukt.
45690: - ALKEMADE, VAN--- Artikel 'De zilver vergulden beker van C. van Alkemade Ao- 1732'. Door R[ammelman] E[lsevier], afgedrukt in Leydsche Courant 18-1-1865.
45669: - DORDRECHT, TONEEL, HOOGER ZIJ ONS DOEL--- Feestwijzer v.d. Intern. Toneelwedstrijd te houden t.g.v. het 25 jarig bestaan van Hooger zij ons doel. Dordrecht 1905-1906. Gedrukt boekje in linnen band met goudopdruk, ca. 50 pag.
45642: - VONDEL--- Vondelsfeest. Afl. van Uilenspiegel 15-2-1879, 4°, 4 pag., gedrukt.
45643: - MAREZ OYENS, KAPPEYNE--- Politieke overmoed. Door J.C. de Marez Oyens, brochure, 4°, 2 pag., gedrukt.
45644: - MULTATULI, DOUWES DEKKER--- Brochure 'Aan het volk van Nederland'. 8°, 8 pag., gedrukt, ondertekend: E. Douwes Dekker, [18..].
45645: - GRAVENHAGE, KIESVERENIGING NEDERLAND--- Brochure 'Aan de kiezers te , 216, '. 4°, 4 pag., gedrukt, 1861.
45649: - CONFECTIE KLEDING, CAHEN, GRAVENHAGE--- Brochure 'Een plicht der regeering'. ,'s-Gravenhage, oktober 1882, ondertekend: J. Cahen, Spuistraat 43.
45650: - LEIDEN, STANBEELD VAN DER WERFF, DE VRIES--- Brief van M. de Vries, d.d. Leiden 21-4-1873 aan K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg te Utrecht. Manuscript, 8°, 3 pag.
45651: - PRAAG, LITERATUUR, DENIS, DE CARRO--- Klein oblong boekje met 24 beschreven pagina's. Titelpagina: 'Autographes des principaux litterateurs slaves de la Boheme, receuilles pour mr. Alphonse Denis, par son ami le chevalier Jean de Carro'. Praag 1-12-1841.
62391: - "Wapenkaart/Coat of Arms; Adams"
46348: - TACK, PIERSON--- Dossier familiepapieren Tack, Pierson, Eereveld, Scharff, Cramer, Billet. 19e en 20e eeuw, enige honderden stukken.
46349: - VLISSINGEN, HANNEMAN--- Exemplaar van het boek Hellas door A. Staal (Amsterdam, 1946) met ingeplakt een fraai gecalligrafeerde opdracht aan ds. J.H. Hanneman.
45722: - KASTEEL--- Brief van K. Kasteel, d.d. 1965, aan Ernst Lampe. Manuscript, 1 pag.
45759: - SCHLINGEMANN, RIJKSWATERSTAAT, RIENDERHOFF--- Gecalligrafeerd blad 'Aangeboden aan den hoofdingenieur directeur van den Rijkswaterstaat ir. F.L. Schlingemann bij het verlaten van den dienst in de directie Benedenrivieren op 30 september 1942'. Manuscript.
45730: - VIOLA, DE MEESTER--- Briefkaart van Maria Viola, d.d. Amsterdam (Alg. Handelsblad) 1927 aan Johan de Meester.
45710: - AMSTERDAM, BEGRAFENISSEN--- Extract uyt het register van de Willekeuren der stadt Amstelredam (...) Ordonnantie (...) op 't stuck van 't bidden ter begraeffenisse, het verhuyren van rou-mantels, doot-kleeden ende 't gene vorders aen de begraeffenisse dependeert. Amsterdam, Jan Banning 1654, gedrukt.
45711: - AMSTERDAM, BRUILOFTEN--- Extract uyt het register van de Willekeuren der stadt Amstelredam (...) ordonnantie (...) op t stuck van de bruyloften, maeltijden en 't gene daer aen dependeert. Amsterdam, J. Banning 1655, gedrukt.
45712: - PHILIPS, INFRAPHIL LAMP--- Twee gedrukte reclamebrochures voor de Philips infraphil lamp, vouwbladen 1948, geillustreerd.
45713: - "VRIES, DE; DE MEESTER--- Briefkaart van R.W.P. de Vries jr. aan A. de Meester-Obreen. Den Haag 1923, manuscript."
45714: - VROOM, LAMPE--- Brief van Nico R.A. Vroom aan Ernst Lampe, d.d. Fiesole 1972, manuscript, 2 pag.
45752: - BELGIE, WEDERGRAETE, V.D. STRICHT--- Acte van transport d.d. 30-7-1657 voor schepenen van Wedergraete van een partij land binnen de prochie van Apelters op het Apeltersvelt. Manuscript, charter op perkament, zegel verloren.
45700: - BEUNINGEN VAN HELSDINGEN, WIRSING--- Adversaria 1831, door J. van Beuningen van Helsdingen. Manuscript, half leren band, 4°, 152 pag.
45633: - IMMERZEEL--- Brief van J. Immerzeel, d.d. Amsterdam 1840, aan de heer Porret in Parijs (overl. 1841). Manuscript, 2 pag.
45634: - "KLEEF, VAN; V.D. HORN V.D. BOS--- Nalatenschap van de heer Henri Hubert van Kleef, overleden 3-5-1961. Beschrijving van het fidei-commissaire vermogen d.d. 4-10-1962. Aangifte voor het recht van successie etc. Gestencild en ingenaaid, 40+21+ ca. 50 pag."
45636: - HERALDIEK, BOSCHMA--- 'Nederlandsche pairs, door de C., Eigen Haard 1885. J. V. Boschma fec'. Manuscript, 4°, 14 pag.
45639: - SPEELMAN, POLITIEKE GESCHIEDENIS--- Overgedrukte stukken uit de dagbladen, ingezonden door jhr. S. Speelman. Bundeltje ingezonden brieven, 1873-1878, 32 pag., gedrukt.
45640: - ZUIJLEN VAN NYEVELT--- Pour ou contre Rome, ou le comte de Zuijlen de Nyevelt a la recherche d'un parti politique. , 216, , Mensing & Visser [1874?]. Brochure door M. Posno?, 40 pag.
45641: - UNIVERSITEIT, VRIJE--- Inwijding der Vrije Universiteit. Afl. van Uilenspiegel 30-10-1880. 4°, 4 pag., gedrukt.
45721: - LAMMERS--- Briefje van J. Lammers, d.d. Amsterdam 1966 aan Ernst Lampe. Manuscript, 1 pag.
45720: - LIERDE, VAN--- Kaart met ingeplakte foto van Petrus Canisius van Lierde, d.d. Vaticaanstad 1964. Manuscript, 1 pag.
45617: - GRAFT, V. MARLE, KALLIGRAFIE--- Gecalligrafeerd blad, gesigneerd Graft 1845, van Marle (schoolmeester?).
45619: - HUIJGENS, KALLIGRAFIE--- Gecalligrafeerd blad, gesigneerd G[raft?] 1851, C. Huijgens (schoolmeester?).
45620: - GRAFT, KALLIGRAFIE--- Gecalligrafeerd blad, gesigneerd Graft 1852 (geen naam).
45622: - GENEALOGIE, BLOEDVERWANTSCHAP--- Geslacht tafel om te berekenen de graden van bloedverwantschap. 1 blad folio met ornamenten. Gedrukt bij Elix en Co., 19e eeuws.
45623: - BURGERLIJKE STAND--- Formulieren der acten van den Burgerlyken staat / Formules des actes de l'etat civil. [begin 19e eeuw], 4°, 29 pag. Gedrukt bij Gouvernements drukkerij Amsterdam.
45702: - BALODIS--- Vertaling in het Nederlands van enkele artikelen van prof. Francis Balodis te Stockholm, ca. 1943. 1 cahier, manuscript.
45705: - STEPHAN, MEDISCH--- Verzameling van 11 overdrukken van artikelen op medisch gebied van dr. B.H. Stephan, 1889-1914. Gedrukt.
45706: - CONGRES ARCHEOLOGIQUE 1909, 1911, HULST--- Excursiegids voor deelnemers aan het Congres Archeologique te Mechelen 1911. 'Notes historiques sur Malines, St. Nicolas, Hulst, Louvain'. Mechelen 1911, 72 pag., geillustreerd.
45708: - BELASTINGEN, LEIDEN--- Notitie van de verpagtinge binnen de stad Leyden van alle de imposten over Leyden en Rijnland welke ingaan primo April beginnende met den jare 1733. Sonder de thiende verhoginge. 4°, 13 pag., gedrukt, met de bedragen voor 1733 en 1734.
45709: - VERVOER, ROTTERDAM, GRAVENHAGE--- Ordonnantie gearresteert by schout, burgemeesters en schepenen der stede Rotterdam en , 216, op de vragt-loonen tusschen de voorschreve twee steden. , 216, , v. Dijck, [1719], 4°, 22 pag.
45757: - MUZIEK--- Kasboek uit 1939-1940 van een muziekinmpressariaat te Nieuweramstel dat schoolconcerten organiseerde. Gebonden boek met ca. 50 beschreven pagina's.
45756: - GELDERMAN, BRUNA--- Bruna's verjaardag-album, Viooltjes verzameld door H.M. Bruna. Utrecht, ca. 1930? Klein oblong boekje met veel inschrijvingen in handschrift.
45755: - ADUARD--- Documentatie betr. afbeeldingen van de kerk van het St. Bernardus Klooster te Aduard. Ca. 2000. Getypt en in fotocopie. Ca. 50 pag.
45754: - BRABANT, ZEGELS HERTOGEN--- Twintig foto's van zegels van hertogen van Brabant, 1125-1356. Met getypte lijst.
45748: - SCHAEPMAN, RIJSENBURG--- Feestprogramma 1903-1928 mr. dr. A.C.M. Schaepman, 25 jaar rector Seminari Rijsenburg. 4°, gestencild, geillustreerd, 16 pag.
45749: - HEERLIJKE RECHTEN--- Publicatie van (...) Bataafsch Gemeenebest houdende bepalingen aangaande de Heerlijke regten, 9-6-1806. , 216, 1808, 7 pag., gedrukt. [ Heerlijke regten].
45751: - DELFT, SNEP, VIGELIUS--- Acte van transport, verleden voor schepenen van Delft d.d. 8-8-1807 van het huis De Spiegel aan de westzijde van de Poutemarkt. Charter op perkament met 2 opgedrukte zegels en handtekeningen van A. v. Stipriaan Luicius, Gerard van Roijen en Maizonnet.
46339: - ZILVER, ZWOLLO--- Veilingcatalogus Sothebys, Amsterdam 28-11-1994, van zilverveiling o.a. Workshop of , 523, Zwollo, 92 pag., geillustreerd.
46338: - GLAS--- Samenvatting van Nederlandsche glasblazerijen 1800-1900'. Titel van een map artikelen over glas en glasblazen, deels getypt, deels fotokopie van gedrukte artikelen.
45666: - MILITARIA, V.D. DUYN--- Request aan Staten van Holland van W.A. van der Duyn, oudste luitenant in het Reg. Gardes te paard, om met de vacante compagnie in dit regiment te worden begunstigd. Gedrukt, folio, 1 pag.
45667: - WASSENAAR, BOGAERTS, VAN ES--- 'Jan Bogaerts exposeert van 11 tot 26 September 1927 in Kunstzaal de Rietvink, Wassenaar'. Overdruk Op de Hoogte augustus 1927, 6 pag. Auteur: H. de Boer. Gedrukt.
45661: - ROTTERDAM, BOS, BAVINCK--- Belijdenis-boekje voor Hendrikus Bos, d.d. Rotterdam 1899, getekend door ds. C.B. Bavinck.
45665: - NIJMEGEN, STUDENTEN, TONEEL--- Salomon, treurspel van Joost v.d. Vondel, op te voeren voor de lezers van de Maasbode door leden van 't Nijmeegsch Studententoneel Rotterdam 1934, 28 pag., gedrukt.
45655: - SMID, GEREEDSCHAP--- Werktuigen voor de smid. Map met 15 aquarellen, elk 34x23 cm., ca. 1850, met 50 afbeeldingen van smederijgereedschap, alles voorzien van bijschriften met de pen.
45656: - HAARLEM, ROOZEKRANS, BUIJS, VAN BOCHOVEN--- Vergunning verleend door B en W van Haarlem 26-3-1934 aan Geertruida Christina Maria Buijs, wed. Martinus Johannes Roozekrans tot de verkoop van sterke drank in het perceel Grote Markt 12 te Haarlem. Getypt met handtekening van secretaris Wesstra. 1 blad plano.
45657: - CIRCUS, PAWNEE BILL--- Aanplakbiljet voor 'Major Gordon Lillie Pawnee Bill's Wild West Show', Den Haag [ca. 1910], 1 blad plano, gedrukt in Den Haag (M. de Hondt) op Japans papier met Japanse ornamentiek in de marge.
45731: - MEIJER, LAMPE--- Brief van Emile R. Meijer, d.d. Amstelveen 1980, aan Ernst Lampe. Manuscript, 1 pag.
45733: - REGTEREN ALTENA, VROOM--- Brief van J.Q. van Regteren Altena aan Nico Vroom d.d. Amsterdam 1945. Manuscript, 1 pag.
45683: - LETTERKUNDE, CONGRES ARNHEM, DE VRIES--- Programma van het 22e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem (28-3 augustus 1893). Gedrukt boekje, 40 pag., 10 pag. advertenties, met gelithografeerd portret van M. de Vries (door Louis le Nain).
45678: - MILITARIA, HOMAN--- Militair zakboekje t.n.v. Alfred Homan, dienstplichtig soldaat lichting 1915, geboren Groningen 28-9-1895, kleermaker.
45680: - ARNHEM, GYMNASIUM, TONEEL--- Tekstboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opvoering in het Grieksch van Sophokles' Antigone, door leerlingen en oud-leerlingen van het Stedelijk Gymnasium te Arnhem, April 1921. Gedrukt, 12 pag.
45675: - HEMELRAAD--- Enkele stukken betr. W. Hemelraad, gehuwd met M.A. de Jager, Kanaalweg 138 te Utrecht. Manuscripten, ca. 25 pag.
59954: - De levensloop van Pietje Brom, Publico Uitgave voor Haarlem door Katholieke Kinderuitzending, Centraal Genootschap, Kinabu en Naar Buiten. Strip met sponsoring voor alle stadgenoten van Haarlem. Zeldzaam boekje, 16 pp. In redelijk goede staat, enkele verkleuringen op de kaft en een scheurtje rechts. Met prijsvraag.
14387: - ROTTERDAM, GEMEENTE-WERKLIEDEN ‘Verslag van het Scheidsgerecht voor gemeente-werklieden te Rotterdam over het jaar 1922’. Gedrukte brochure, 12 p.
14388: - BERG, RENS, DORDRECHT Familieboek Berg-Rens. Laat 18e- vroeg 19e-eeuws manuscript, ca. 150 p., 4º, gebonden in perkamenten band
18644: [WACKER VAN ZON, PETRUS DE, PS. BRUNO DAALBERG] - De Prullemand / Apollo. Den Haag, J. Immerzeel, 1805.
46220: - BINHOUT, MEDISCH--- Gezondheidspas voor Gerrit Binhout, d.d. Amsterdam, 15-9-1783. 1 blad folio, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
46222: - POLAK, GAZAN, ROTTERDAM--- Geschilderd portret van Jacob Polar of Polak, d.d. 1858. De schilder: Isaac Gazan (1824-1881). Paneel, olieverf, zonder lijst.
45976: - BARNAART, MY LANDBOUW--- Diploma van de Maatschappij tot bevordering van den landbouw, d.d. 26-3-1777 voor Willem Barnaart als ordinair lid. Charter op perkament, met opgedrukt zegel.
45979: - QUAD TOT WYKRADT, DES VILLATES--- Replicq in zaak tussen leenkamer Gelderland namens Willem Otto Frederik van Quadt tot Wykradt genaamt Heyden ter eenre en Derk Bertram des Villates, heer van Gendt ter andere zijde. Folio, 92 pag., gedrukt (Arnhem, Nijhoff, 1765).
45980: - KAMPHUIS--- Pentekening door A.J. Kamphuis van La Mort de Meleagre, 20x28 cm. (19e of vroeg 20e eeuws).
46096: - EMIGRATIE AMSTERDAM-AMERIKA--- Adreskaartje van R. Rudolf te Amsterdam 'allwo sich passagiers fur die uberfahrt nach Philadelphia in Nord-America, unter genehmigung der hohen Polizey-direction, melden konnen, von 9 bis 1 und von 4 bis 7 Uhr'. 6x9 cm., gedrukt, 19e eeuws.
48588: - ENGELENBURG--- Arbeidsovereenkomst tussen de Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen met Pieter Engelenburg, d.d. febr. 1909. 1 pag., deels gedrukt.
48589: - SENATOR, VAN EEGHEN, ROELL--- Verklaring van eigendomsoverdracht van aandelen in Waarborgfonds Amsterdamsche Ver. tot het bouwen van arbeiderswoningen. Amsterdam 1877, folio, 1 pag., deels gedrukt.
57911: - Getekend alliantiewapen van het echtpaar Cornelis Pieter Pronckert en Anna Lucia Loogen, 16x14 cm. Fraai, 19e eeuws.
57905: - Anonieme tekening van het interieur van een Leidse lakenwinkel, 12,5 x 10,3 cm, 18e eeuws?
57903: - Mapje met heraldische aantekeningen, afkomstig van J.A. Koopmans e.a., 19e eeuws.
49742: - LOTERIJ, OOSTENRIJK, GRATZ, DEUTZ--- Prospectus voor een loterij, uitgeschreven door bankier A. Stattler te Wenen, 1827, meegedeeld door L. Deutz en Co., Wamoesstraat Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
49743: - ZUTPHEN--- Bijvoegsel Zutphensche Courant 6-4-1899, betr. 50 jaar jubileum van de krant, plano, 2 pag., gedrukt.
22282: N.S.B. - “Hun eigen woorden! door Toon de Waarheid, 2e druk”, mei 1941, 4°, 24 p, gestencild. Geplakt met cellotape.
45901: - DELFT, MUZIEK--- Programma orgelbespeling Waalse kerk Delft 1924. Gedrukt, 2 pag.
45902: - DELFT, MUZIEK--- Partituur 'Hier heb je de Oranje-garde'. Woorden Leo Lens, muziek Mar. Egberts. Delft, ca. 1925, gedrukt, 2 pag.
45888: - DELFT, GEMEENTERAAD, V.D. LEEUW, SCHAGEN VAN LEEUWEN--- Voorstellen van de heeren A. van der Leeuw en A.M. Schagen van Leeuwen, ingebracht in de vergadering van den gemeenteraad van Delft 13-2-1872. Folio, gedrukt, 14 pag.
45887: - DELFT, HIPPOLYTUSKERK--- Aankondiging betr. verkoop vrouwenplaatsen in de nieuwe St. Hippolytuskerk te Delft 1886. 1 pag., gedrukt.
57871: - Genealogisch schema afstammelingen Schroder, Croesen, De Haan, Rijsendaal, Feitama. 19e eeuws?
45859: - DELFT, VAN HEEMSKERK VAN BEEST, DE WINTER--- Rekening, bewijs en de reliqua van dr. Dirk van Heemskerk als administrerend voogd over Cecilia Wilhelmina van Heemskerk, die op 23-5-1751 25 jaar werd. Manuscript, folio, 5 pag.
45834: - WERELDTENTOONSTELLING 1900--- Fotoboek, 4° oblong, Paris-Exposition 1900. Paris, H.C. Wolf, [1900]. 24 pag.
45765: - WOORTMAN, KALLIGRAFIE--- Cahier met 17 gekalligrafeerde bladen, 4°, met de pen door P.H. Woortman, d.d. 1847. Randen wat rafelig.
45864: - DELFT, VEERTIG-RADEN--- Convocatie voor vergadering van 40-raden van Delft, 1782. Deels gedrukt, 1 pag.
45763: - "LAST, C.C.A.; VAN RHEMEN; WILTEN; GENDRINGEN--- Album amcorum in de vorm van een oblong doosje met tien losse blaadjes, voor Marinus ..., Amsterdam 1824-1826 en Gendringen 1861-1862."
45764: - DORDRECHT--- Exemplaar van 'Van Braam's Dordrechtsche Almanak voor het jaar 1845', Dordrecht, Blussé en Van Braam [1844], gebonden in perkamenten omslag, met aantekeningen in handschrift.
45817: - "VOORT, VAN DER; VAN DER PERRE--- Casus-positie betr. voogden over Nicolaas van der Voort en een schuld van Anthonij van de Perre, kanunnik van Oud Munster te Utrecht en kapitein in garnizoen Hulst. Manuscript, folio, 2 pag. [Ca. 1700]."
45865: - DELFT, VOORZANGER--- Concept reglement voor de voorzanger te Delft, d.d. 3-11-1790. Manuscript, folio, 1 pag.
45851: - DELFT, ACQUET, HUGO 'S GRAVESANDE, DELLAFAILLE--- Kwitanite van Hendrik d'Acquet, Hugo 's Gravesande en J. Dellafaille, kerkmeesteren van Delft betr. ontvangen gelden van Fr. v. Bleyswijk ontvanger. 1699, manuscript, 1 pag.
45826: - ZALTBOMMEL, V.D. BERGH, V.D. GARDE--- Acte van hypotheek d.d. 6-5-1828 waarbij Gijsbert v.d. Bergh Werendszoon, landbouwer te Zaltbommel, verklaart F 200 schuldig te zijn aan Johannes van de Garde, koopman te Zaltbommel. Manuscript, folio, 4 pag.
45898: - DELFT, STUDENTEN--- Bewijs van toegang voor uitvoering van het Indologisch studenten toneel en muziekgezelschap, ca. 1895. Gedrukt.
45881: - DELFT, VAN DER SPEK--- Gedachtenisblad t.g.v. de eerste heilige communie van Margaretha van der Spek, Delft, r.k. kerk van St. Joseph, 1858.
45852: - DELFT, JEZUITEN, VAN RIET, VAN WARREMEE--- Verzoek van Pieternella van Riet aan de Jesuitenstatie Burgwal te Delft, om haar doopceel te mogen ontvangen. Ca. 1701, manuscript, 1 pag.
45760: - SCHLINGEMANN, ZUGERBERG--- Diploma erelidmaatschap voor P.A.H. Schlingemann van de Nederlandse club op het Instituut Montana te Zugerberg, Zug. D.d. Zugerberg 1937. Getypt met handtekeningen van 14 (bestuurs)leden.
45761: - LUCHTVAART, KLM, VONK, SCHLINGEMANN--- Aangeboden bij het afscheid van mejuffrouw A.W. Vonk, 30-6-1954, 's-Gravenhage.Gecalligrafeerd album.
45762: - KALENDER, KALLIGRAFIE--- Datumzeicher fur das neunzehnte Jahrhundert. Gecalligrafeerd blad, 4°, manuscript.
45871: - DELFT, REMONSTRANTEN, SCHOLTEN, HARTOGH--- Verklaring van J. Scholten geb. Hartogh, huisvrouw van J.A. Scholte(n), dat zij een aantal archivalia van de kerkeraad van de remonstrantse gemeente te Delft heeft overgedragen aan de kerkeraad.
45872: - DELFT, DORIE--- Verklaring van burgemeesteren van Delft dat , 523, Dorié, geboren te Delft, laatst wonende te Rotterdam, te Delft mag wonen, mits zich bij de wijkmeester te melden. 1820, deels gedrukt, 1 pag.
45766: - MARQUARD, DE JAGER, VAN ROSSUM--- Rekening betr. de boedel van mevr. M.E. de Jager-Marquard, eerder weduwe van Mattheus van Rossum, bijgehouden door Jan de Jager Evertsz., 1839-1843. Manuscript, folio, 18 pag.
45770: - GORKUM, VAN--- Overdruk van het artikel 'Bijdrage tot de genealogie Van Gorkum' door L. Calkoen, verschenen in De Navorscher 1901 pag. 289-300, met een zeer groot aantal correcties en aanvullingen in handschrift en enkele bijlagen, gebonden in half linnen.
45862: - DELFT, KAMER VAN CHARITATE, RIJKWAARD, V.D. DIJKGRAAF. Verslag van de Camer van Charitate te Delft d.d. oktober 1775 betr. ontslag van de concierge Andries Rijkwaard en de aanstelling van de assistent Cornelis van den Dijkgraaf in diens plaats. Mansucript, folio, 3 pag.
45827: - LOOSJES--- Brief van Jakob Loosjes, d.d. Amsterdam, 1901, aan de heer Vermeer. Manuscript, 2 pag.
45873: - DELFT, V. SONSBEEK, GODSDIENSTONDERWIJS--- Ontvangstbewijs van diverse boeken voor de stadsschool op de Verwersdijk te Delft, getekend door de godsdienstonderwijzer J. v. Sonsbeek. Delft, 1827, manuscript, 1 pag.
45870: - DELFT, METZELAAR--- Gecalligrafeerd blad, plano, oblong, door G. Metzelaar te Delft, ca. 1800. Manuscript.
45810: - SAINT-LAZARE DE JERUSALEM, PAHUD--- Diploma voor Louis Willem Pahud de Mortanges als chevalier de grace in de Ordre Militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem, d.d. Parijs 1979. 4°, deels gedrukt, met handtekeningen van Duc de Brissac e.a.
45811: - DECORATIEVE KUNST--- Een 15 tal prospecti voor boeken en tijdschriften op het gebied der decoratieve kunst. Ca. 1890-1900.
45812: - BUCKE, KALLIGRAFIE--- Cahier met gekalligrafeerde tekst in het , 523, door Marie Emilie Bucke, 1869.
45832: - HONKBAL--- Vijftien afleveringen van tijdschriften over sport, alle met artikelen over honkbal, 1924-1925, geillustreerd.
45831: - VERWEY, ALBERT--- Brief in het Duits van Albert Verwey, d.d. Noordwijk aan Zee 1-7-1921 aan de heer Berendt. Manuscript, 1 pag.
45821: - MILITARIA--- Regelingen voor een gecombineerde oefening voor land- en zeemacht. September 1885. Manuscript in lichtdruk(?), folio, 2 pag.
45874: - DELFT, MOJEL--- Kwitantie van ... Mojel voor geleverde thee etc. aan de kerkeraad te Delft. 1831, manuscript, 1 pag.
45876: - DELFT, STADSVERBETERING--- Uitnodigingen van B en W van Delft aan bouwkundigen tot het inleveren van een ontwerp voor de avenuen aan de zuidkant van de stad. Delft, 24-5-1836, gedrukt, 2 pag.
45877: - DELFT, DE GROOT--- Nota van J. de Groot te Delft, d.d. 1843, voor gemeentebestuur van Ackersdijk, betr. geleverde kantoorbehoeften. Deels gedrukt, 1 pag.
45850: - DELFT, REMONSTRANTEN, BLOMMENDAEL, SENNEWAERDEN--- Contract van de Grote Kerkeraad Remonstrantse Gemeente Delft met Philips Blommendael als voorlezer en zanger, in de plaats van Willem Dirksz Sennewaerden. Manuscript, 1695, 1 pag., folio.
45823: - EGMONT, LE BRUN--- Juridisch advies in een rechtszaak tussen Casimir Pignatelli comte d'Egmont en de weduwe van advocaat Le Brun en Pierre Joseph le Brun, ca. 1792. Manuscript, folio, 2 pag.
45896: - DELFT, MUZIEK--- Programma 4e uitvoering mannenzangvereeniging te Delft (dir. F. Boers), 18-10-1889. Gedrukt, 4 pag.
45897: - DELFT, BRUG BIJ KOEPOORT--- Ontwerptekening van Prov. Waterstaat Z.H. voor een dubbele ophaalbrug bij de Koepoort te Delft. 5-3-1891. Gedrukt, litho, plano.
45847: - DELFT, CLINCQUANT, ANSLAAR, FABIUS--- Kwitantie van ds. D. Clinquant en ds. Guil. Anslaar voor Dirk van Bleyswijk, rentmeester kerkelijke goederen Delft, betr. huishuur van de vacante plaats van ds. Fabius. 1678, manuscript, 4°, 1 pag.
48155: - RIJN, W.A. VAN--- Ontwerp voor een reclamefolder voor het Genealogisch-Heraldisch Bureau W.A. van Rijn te Rotterdam, ca. 1930, tekening, 20+25 cm.
51670: - "De uitlaat. Personeelsorgaan van de n.v. Kon. Paketvaart-Maatschappij, Jrg. 9 (1954); 10 (1955) en 12 (1957). "
46165: - REINDERS--- Gedrukte overlijdenskaart voor D.W. Reinders. Zwolle, 1940.
46166: - FRANCK--- Gedrukte overlijdenskaart voor G.L.M. Franck. Delft, 1942.
46167: - VALK, DE--- Gedrukte overlijdenskaart voor J. de Valk jr., Amsterdam, 1941.
46267: - THEESING, KLERCK, MENTHEN, MOESBERGEN--- Brief van H.J. Theesing en D.A. Theesing-Klerck, d.d. Amsterdam 1813 aan tante vrouwe G. Menthen wed. Moesbergen te Deventer. Manuscript, 4°, 1 pag.
46271: - "SAVOYE, EUGENIUS VAN; TRAUTMANSTORFF--- Brief van Eugenius van Savoye, d.d. 1728, aan le Comte de Trautmanstorff te Graz. Manuscript, folio, 1 pag. + enveloppe."
46273: - CARPENTIER, DE--- Twee krantenknipsels uit 1930 betr. familie De Carpentier.
46275: - INTERNATIONALE GRAFISCHE TENTOONSTELLING--- Zeven stukken betr. de Internationale Grafische Tentoonstelling, Paleis voor Volksvlijt. Amsterdam, 1913, gedrukt.
45998: - RAVEN, MOM VISCH--- Cahier met teksten van A. Raven-Mom Visch, o.a. over familieleden, ca. 100 beschreven pagina's, ca. 1950.
24923: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel X. Vervolgende de beschryving van Zeeland.
25734: - J.A. van Straaten jr. Architect-Amsterdam. Uitgevoerde gebouwen, projecten, reisschetsen, Bussum, G. Schueler[ ca.1915] folio, 8 pag.+45 platen + advertanties [ Bibl. voor de moderne Hollandsche architectuur afl. I ].
23918: [MIJER, P.] - Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Vaderlandsche hoogescholen, gehouden te Batavia, Batavia 1844, (6)+190 pag., geïll. met facsimiles van de handtekeningen van de feestgenoten.
9337: - Het veer. Ter bruilofte van Hendrik Oosterling met Kornelia De veer. Getrouwt den 9sten [met pen ingevuld] van Oogstmaand des jaars 1691 binnen Amsterdam. Amsterdam, Dirk Boeteman, z.j. 4º: [8] p.
8571: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - "Nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den beroemden schilder, en schryver Jacob Campo Weyerman, en den beruchten doctor en astrologist Ludeman, principaal over het lasteren der Patriotten, door Ludeman gedaan in zyn Spiegel der Waereld, of Geheime Waarnemingen. Den Haag, Hendrik Bakhuyzen; Amsterdam, H. de Wit en Baalde [etc.], 1768."
48198: - BREDA, BACKER, RUEB--- Rekening met fraai briefhoofd van machinefabriek Breda, vh Backer en Rueb, d.d. 1889. 1 pag., deels gedrukt.
24961: - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren, behelzende (...) Overijssel.
18202: [SOBELS, MICHIEL ADRIAAN] - De herberg van het roode gehucht. Een familie-tafereel. Door Michiel Adriaan. Amsterdam, G. Portielje, 1830.
18196: "[SNAKENBURG, THEODOOR VAN; JACOB ELIAS MZ.]" - Proeve van dichtoeffening, bestaende in herderszangen, brieven, klink- en mengeldichten, door A.L.F. en A.P.S. Leiden, De Janssoons van der Aa, 1731.
52691: --- - Kort verhaal van een stuk dat bij Balk gebeurd is, Leeuwarden, G.S. van der Werff, [1850].
7352: [DESFONTAINES, PIERRE FRANÇOIS GUYOT] - De nieuwe Gulliver, of Reize van Joan Gulliver, zoon van den kapitein Gulliver. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Isaac van der Kloot, 1731. [2 delen]
51717: - Les Pays-Bas. Manuel en deux parties, Cercle des journalistes Neerlandais, Leiden, Sijthoff [1898], 530 pag.
51722: [SAALMINK, L.G.], - Nederlandse bibliografie 1801-1832. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, Houten 1993.
849: [FRIESLAND] - Biljetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens Staats-resolutie van 4 juny 1661 [lees: 1761] bevonden zijn suppletie van node te hebben. Leeuwarden [ca. 1763]. 4°: ca. 200 p.
47346: [LYNDHURST, J. SINGLETON COPLEY, BARON], - Etat de l'Angleterre en 1822, publie par ordre du ministere de S.M. Britannique, 2nd. ed., suive d úne reponse de l'opposition, Paris, Chanson, 1822, 10+238 pag.
29645: - "LUTTELGEEST, VAN; VAN ALPHEN, SWANENBURG, CRUIDENIER -- ‘Geslachtregister van Simon Sibrants van Luttelgeest, met Geertje Gerrits Heij’. Manuscriptboekje in perkament, 16x10 cm., met ruim 200 beschreven pagina’s, te weten een parenteel van alle afstammelingen tot ca. 1700."
52593: [USSELINCX, WILLEM] - Onpartydich discours opte handelinghe vande Indien. Z. pl., [ca. 1608].
53423: --- - De toast van mr. F.A.R.A. van Ittersum, vice-voorzitter der Arrondissements rechtbank te Utrecht en het oordeel der pers. Helmond, N.H. v.d. Boom, 1884.
58633: - Algemeene gids en zak-atlas van Amsterdam 1913/1914, Amsterdam, van Hees [1912].
58672: - [16 brochures en overdrukken betreffende scheepvaart], 20e eeuw, vnl. vanuit economische invalshoek.
58526: - Klein kaartje (6x10 cm) met daarop gedrukt Nieuwjaarsgroet van het Personeel van den Pakschuitdienst Amsterdam - Rotterdam Stoomsleepnachtdienst. In bijpassende envelop.
52459: [BERCHOUX, J.] - Le philosophe de Charenton, par l'auteur de la gastromie. Paris, 1803.
58675: [HELDERING, E. (INL.)], - Jubileumverslag bij het 100-jarig bestaan van de My. voor den werkenden stand, 1854-1954.
49603: - "LOO, 'T; FLAMENT--- Brief van C. Flament, d.d. Paleis 't Loo 28-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, over een herberg, te stichten bij 't Loo. Manuscript, 4°, 1 pag."
49604: - KLINKSPAAN--- Request van Balte Klinkspaan, d.d. , 216, 1807, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om een functie aan het hof. Manuscript, folio, 2 pag.
216: [BERESTEYN, E.A. VAN], - A.J. de Mare, Jhr.mr.dr. E.A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien. Een bibliografie. Leiden 1949. Geïll., 75 p.
57715: - Extract van testament van Elisabeth Schrijver, weduwe van Anthony Knakenhouwer, wonende in de tuinstraat bij de Prinsenhaghe, gedateerd 2 december 1800 en gepasseerd voor notaris A. Houtkoper te Amsterdam (Extract: d.d. 27 februari 1812).,
50906: [SONSBEECK, JAN WILLEM VAN] - Mijne verlustiging op den Emer en Endegeest. Breda, Oukoop, 1793.
25090: [BOITET, R., E.A.] - Beschryving der stadt Delft, Delft, R. Boitet, 1729.
58522: - Aquarel door J.D. E[bersbach] (1822-1900), met de datum 4-9-1862, gemaakt 4-9-1887 t.g.v. de zilveren bruiloft van echtpaar Huiget (?)-Müller. 35x25cm.
42448: [HOWEN, OTTO] - "Vues pittoresques des bords de la Meuse, depuis Namur jusqu'a Dinant; du trou de Han et des environs de Rochefort, par un officier d'artillerie. Namen, D. Gerard [ca. 1820]."
42437: [FRORIEP, ROBERT, ED.] - Chirurgische Kupfertafeln, Volume IV, [Weimar, Landes-Industrie-Comptoir, ca. 1830].
54308: --- - 'Waarschouwinge', [van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vierschaar van Zuydholland, dd. Dordrecht 20-3-1719]. Dordrecht, J. v. Braam, [1719].
18860: [WOENSEL, PIETER VAN] - État présent de la Russie. St. Petersburg & Leipzig, 1783.
25719: - Catalogus der handschriften. Bibliotheek der universiteit van Amsterdam, deel I t/m VII in 9 banden, Amsterdam 1899-1917. Complete set, in papieren omslagen.
25724: - Orde der texten uit welken ter gedagtenisse van Jesus Christus... gepredikt wordt in de christelijke Gemeinte te Dordrecht. Dordrecht, Erve J. v. Braam [ ca. 1773] 128 pag. Geheel leer, goud op snee. Gebonden met: J. Vollenhoves kruistriomf (28 pag.) [ en met:] Het boek der psalmen, Amsterdam. J. Ratelband en J.Bouwer 1778 (met muziekschrift) [ en met:] Catechismus, Amsterdam, J. Ratelband en J. Bouwer 1778, 156 + (4) pag.
48997: - GREVE, VAN SOMEREN, LUGT--- Kwartierstaat van Koeraad van Someren Greve, geb. Haarlem 19-12-1911. Getekend door J.J. v. M. Groot blad met 16 kwartieren, getekend met pen en gekleurd met verf. Met de 16 familiewapens. Manuscript, 57x75 cm.
49030: - AMBTENAREN, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN--- Tarif van reis- en verblyf-kosten van burgerlyke ambtenaren en geemployeerden bepaald den 31-5-1808. Folio, gedrukt, 6 pag.
13414: - "ROEVER, DE; VORSTERMAN VAN OYEN Briefkaart van mr. N. de Roever, archivaris van Amsterdam, aan A.A. Vorsterman van Oyen, met lof voor diens werk over Vondel, dd Zandvoort 1887."
13415: - YSSELDIJK, VAN Briefje van J.B. van Ysseldijk, dd A’dam 1900, aan A.A. Vorsterman van Oyen, betr. Jan Wesselius, 1 p., 8º, manuscript.
48964: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent Groenensouper 29-10-1877 te Utrecht, litho van A. Grolman, met afbeeldingen van maaltijden etc. en handtekeningen, 55x40 cm., gedrukt.
48992: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Stylus Dicendi Magister Installatie-souper 15-11-1877', litho van Grolman, 42x32 cm., met o.a. handtekeningen. Gedrukt.
48987: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Tres Faciunt Collegium 10-2-1876', litho door J. Nikerk, 58x48 cm., met driehoekige afbeelding en handtekeningen, gedrukt.
49016: - ARTI ET AMICITIA, KUNST--- Eene dames kunstbeschouwing in de kunstzaal der Maatschappij Arti et Amicitia. gravure door J. de Mare naar C. Rochussen, 1851, 30x35 cm.
42591: - - Le mercure Hollandois, contenant les choses les plus remarquables de toute la terre, arrivees en l'an 1676 jusqu'a l'an 1677 et sur tout dans les guerres de France, Almagne & Hollande. Amsterdam, Boom, 1678.
49000: - FRANKRIJK, KAART--- Grote (80x58 cm.) gegraveerde kaart van een deel van Frankrijk 'Carte routiere des Provinces du Maine, de L'Anjou et de la Touraine, divisee en 4 Departemens (...) dressé par Fremin, geographe 1836'. Gravure van J.B. Tardieu. Uitgave van Jean te Parijs.
49031: - BIER--- Publicatie van de Staten Generaal, d.d. , 216, 24-4-1769 met verbod tot invoer van Leuvensche, Diester en andere buitenlandse bieren. 4°, gedrukt, 4 pag. (druk: Scheltus 1769).
48985: - STUDENTEN, UTRECHT, MUZIEK--- Gedachtenisprent '48e Lustrum Sic itur ad astra 8-11-1845, 30-6-1876'. Litho van Grolman, 42x32 cm., met afb. van harp en handtekeningen, gedrukt.
48986: - STUDENTEN, UTRECHT, RIJZENBURG--- Gedachtenisprent 'Rijpartij der nieuwe leden van het Utrechtsch Studentencorps naar Rijzenburg, gehouden 3-11-1877'. Litho van Grolman, 58x48 cm., met grote afb. van Rijzenburg. Handtekeningen, gedrukt, randen beschadigd.
49015: - KOOPHANDEL, NIJVERHEID--- Grote (35x45 cm.) aquatint prent 'Voornaamste takken van Nederlandsch bestaan', door W. Kok, 1794.
48991: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 21-11-1876', litho van Grolman, 42x32 cm., met afbeeldingen van studentenleven en handtekeningen, gedrukt.
48988: - STUDENTEN, UTRTECHT--- Gedachtenisprent 'Ponto, 6-11-1876', litho Nikerk, 42x55 cm., met afbeeldingen van speelkaarten en drank, gedrukt.
48977: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie EAB 9-11-1876'. Litho van Grolman met afbeeldingen en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48999: - GRAVENHAGE, WILLEMSPARK, 1863--- Zeer grote litho, 65x85 cm., door Canelle en gedrukt bij S. Lankhout 'Willemspark te , 216, 17 November 1863, opgedragen aan ZKH Prins Frederik der Nederlanden, voorzitter en de verdere HH der Hoofdcommissie enz.', gedrukt.
49008: - OUDERKERK AMSTEL 1787--- Aanval 1-10-1787 bij Ouderkerk a.d. Amstel bij de Binnen Bullewijk over het joden kerkhof, aangevallen door de Pruissen en verdedigd door de Amsterdamse schutters onder G.H. de Wilde. Grote gravure door C. Brouwer naar J.D. Teissier, 1790. Proefdruk voor de letter (Muller 4965c).
48979: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 27-11-1874'. Litho van Grolman, met tekeningen o.a. betr. letterkunde en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48980: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '9-12-1874 A.G. 2-2- 1876'. Litho van Grolman, 42x32 cm., met handtekeningen, gedrukt.
49020: - NOORD-HOLLAND, WATERSCHAPSKAART--- De bladen Alkmaar 1,2,3 en 4 van de Waterschapskaart 1:10.000, herzien 1883, bewerkt 1885. Kleurelitho's. Ieder blad 55x70 cm.
48990: - STUDENTEN, AMSTERDAM--- Gedachtenisprent 'Feestmaal aan de vertegenwoordigers der vrienden studenten corpsen namens het A.S.C. door den I.S.S.A. aangeboden. Amsterdam 21-6-1882' t.g.v. 250 jaar Universiteit Amsterdam. Litho door W. Six met afb. van poort en handtekeningen, 58x48 cm., gedrukt.
48973: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Reunie-diner 1874-1880, L. Lustrum der Utrechtsche Hoogeschool, 21-6-1886'. Litho met handtekeningen, 42x35 cm., gedrukt.
48972: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Collegium Tres Faciunt, 21-3-1875'. Litho van A. Grolman met afbeelding van rijtoer en handtekeningen. 42x35 cm., gedrukt.
49006: - BELGIE 1831--- 'Les despotes de Downing Street', grote (50x70 cm.) handgekleurde prent zonder naam en jaar (1831), in de trant van een Engelse caricatuurprent.
37974: - Gutenberg Jahrbuch, geb. Vorhanden die Jahre 1930, 1951, 1952, 1961, 1961, 1977, 1980. Preis pro Teil 25 euro.
49005: - LUCHTVAART--- Poster 'KLM Douglas DC4. Royal Dutch Airlines', foto van de PH-TAR in de lucht boven de Haarlemmermeer, 41x60 cm., 'Printed in Holland by Boom-Ruygrok P.P. 670-1'.
48963: - STUDENTEN?, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Los Bos-Hermanos Mezeranos-bloedworst, De Helden van het Stadhuis, 1 juli 1883 - 1 april 1885'. Litho Nikerk te Utrecht, 52x43 cm., gedrukt.
48989: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '49e lustrum 29-6-1636-1881', litho Nikerk, 60x50 cm., met afbeeldingen van vaandels van andere studencorpora en handtekeningen. Gedrukt.
49018: - BRANDWEER, VAN DER HEYDEN--- Afbeelding van 't verschil der bequaamheeden in 't brandblussen tusschen de slangbrandspuyten vergeleeken met d'oude spuyten. Gravure, 37x46 cm., door J. v.d. Heyden, met Nederlands en , 523, onderschrift.
49032: - HACHE, BURGEREED GRAVENHAGE--- Eed van de burgers van , 216, , folio, gedrukt, 1 pag. met wapen van Den Haag aan bovenzijde.
49017: - BRANDWEER, AMSTERDAM--- De Amsterdamsche brandweer voorheen en thans 1874-1899. Prent naar tekening van Van Geldorp uit Amsterdamsche Courant 12-8-1899, 40x30 cm.
48960: - STUDENTEN, STORM VAN 'S GRAVESANDE, UTRECHT--- Foto, 16x22 cm., van 'Afscheid Pim' 17-9-1935. Foto door W.F. de Wildt van groep studenten op societeit , Utrecht.
49021: - "KOOGH, VAN DER; SCHOORSTEEN--- Ontwerp van een marmeren schoorsteenmantel (...) door J. van der Koogh te Zaandam, plaat 67 en 68, met een tekstblad. Elk blad 55x35 cm."
48962: - STUDENTEN, VAN SCHERPENBERG, INDIE, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utrecht 7 October 1877, aan mr. F.F. van Scherpenberg, litho van A. Grolman te Utrecht. Met portret en voorstellingen van Ned. Indie', 42x35 cm., gedrukt.
49023: - WOLFAARTSDIJK--- Grote (70x100 cm.) kadastrale kaart van Wolphaartsdijk, tekening met kleur, 1910.
49024: - HILVERSUM, BRAND--- Collecte (...) voor de ongelukkige lands-genoten van 't dorp Hilversum tot herstelling hunner schaade geleden in de zwaaren brand van den 25 junij en ter opbouwing hunner afgebrande kerk en huizen.
49025: - BRAND, AMSTERDAM, ZEEMAGAZIJN--- Zwaare brand van 's lands zee magazijn te Amsterdam, voorgevallen 6-7-1791. Gravure, 24x30 cm., door J.L. van Beek naar J. v. Meurs, 1791.
49022: - UTRECHT, STUDENTEN--- Installatie van den Senatus veteranorum 11-12-1901. Groot blad plano, litho van J. Moesman. Geplakte scheur.
49002: - PASIGRAPHIE, DE MAIMIEUX--- Carte generale pasigraphique, Paris, chez l'inventeur M. de Maimieux, Janvier 1808. Uitgave van A. Egron te Parijs 1808. Samengesteld uit 3 bladen, tezamen 60x135 cm. Enkele scheurtjes.
48981: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Amicitiae Sacrum 9-11-1876', litho van Grolman, met lauwerkrans en handen, 42x32 cm., gedrukt.
48959: - STUDENTEN, BORGER, FAURE, UTRECHT--- Gedachtenisprent betr. de installatie van een aantal studenten op 21-11-1878 in het gezelschap Elias A. Borger. Ontwerper: Faure. 55x40 cm., gedrukt.
48974: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie der tafel, Utrecht 2-11-1877', litho van Grolman met 8 handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48975: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Reunie-diner Mars 23-6-1876'. Litho van Grolman met tekening van schietschijf en handtekeningen. 42x32 cm., gedrukt.
48976: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Dicendo Dicere Discunt 20-11-1874'. Litho van Grolman met afbeeldingen van studentenleven en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48982: - STUDENTEN, UTRECHT Gedachtenisprent 'Groenensoeper 1876', litho van Grolman, 58x48 cm., ontwerp Th. Lucassen, met afbeeldingen van groentijd en handtekeningen, gedrukt.
48983: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisplaat '26 Februari 1816 P.H.R.M. 1877', litho van Grolman, met afbeelding van moderne muzen en handtekeningen, 58x48 cm., gedrukt.
29936: - SLOTEMAKER DE BRUINE -- Kaartschrijven van minister Slotemaker de Bruine, dd. Wassenaar 1937.
52474: [SWEERTS, HIERONYMUS], - Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uythangborden (...) door een liefhebber der zelve. 4 delen in 1 band, Amsterdam, Jeroen Jeroense, 1682, 1683, 1685, 1690.
58524: - Groepsportret (18 personen) van de leden van de commissie tot voorbereiding der feestelijke viering van 1 april 1872 te Brielle. Grote foto op karton. 30x39 cm.
27190: - Verslag over den toestand der gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1852, 1853, 1855 en 1857. Vier deeltjes, elk 100 à 150 pag.
58300: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan van Huchtenbroek, doodgeschoten Oostende 1601, pentekening, 19e eeuw, 4o, 1 pag.
58301: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van mevr. de Moutrey, huisvr. van F.H. de Renesse, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
49602: - MEIJSMAN, KAPEL GRAVENHAGE--- Request van de weduwe A. Meijsman, d.d. Amsterdam 16-12-1806 aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
57803: - Twee aktes betreffende de familie Den Neijsel te Amsterdam.
42358: - - Kentekens en waarde van den zuiveren maagdom, uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde. Vertaald uit het Duits. Groningen, Oomkens etc., 1793.
42349: - - Het kaartspelen gemakkelijk gemaakt, of handleiding om de vermakelijkste4, 398, len, als lomberen, piketten, reversie, tarok, cassino, whist (...) te leeren. Naar den 15e druk uit het Hoogduitsch vertaald. Tweede druk, Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
42346: [NYMEGEN, ELIAS VAN] - Historie der Rijnsburgsche vergadering. Rotterdam, Burgvliet, 1775.
42347: - - Over de schadelijke huisinsekten als de huisvliegen, wespen, muggen, weegluizen, vlooijen (...) enz. met aanwijzing van (...) middelen om dezelve geheel uit te roeijen. 2e uitgave. Amsterdam, S. de Grebber, 1832.
42343: - - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd, Jaargang 1822 [= 1e jaargang]. Amsterdam, A. Vink, 1822.
10841: - Nieuwsblad voor partijen. Dag-, nacht- en ochtendblad te Oterleek, gewijd aan ' t zilveren feest van C. Moeijes en N. Tromp. Extra nummer 13 April 1929. 4º: 1 p., gecyclostyled.
52707: [BECCARIA, CESARE] - Verhandeling over de misdaaden en straffen. Naar de derde verbeterde en vermeerderde Italiaansche uitgave, waar by de verklaaring op dit werkje van den heere De Voltaire. Uit het , 523, ch vertaald. Amsterdam, Gerrit Bom, 1768.
57922: - Correspondentie tussen bezoekers van de Economisch-historische Bibliotheek te Amsterdam en de hoogleraren I.J. Brugmans, J.H. van Stuijvenberg en W.M. Zappey, jaren 1960-1970. Dossier afkomstig van Dr W.M. Zappey.
57917: - Getekend familiewapen Busing, 19e eeuws, kleur, 20x15 cm.
57918: - Getekend wapen van de familie Idsinga, 19e eeuws, 24x17 cm, fraai.
59260: - Twee stichtelijke gelegenheidsgedichten, handgeschreven. Eerste van vader De Klijne aan zijn zoon Johan. Tweede van zoon Johan aan zijn vader. [zonder jaar]. Manuscript, resp. 2 beschreven bladen en 1 beschreven blad, klein formaat.
59261: - Manuscipt, 1 beschreven blad, folio. Berekening (Beloop) van renten gedurende twintig jaar van obligaties ten laste van de provincie Holland ten bedrage van F 1.853065,-. M14637
59262: - Gelegenheidsgedicht aan de Vriendschap op de wijs hoe zoet is het daar... 11 coupletten, manuscript, groot folio. 1 beschreven blad. M. 14638
59263: - Decretum 7 december 1690. In het Latijn. Feria V die VII decemberis 1690. Iuxta exemplar Romanum ex tipographia Reverendae camerae Aposticae 1690. Aan de onderzijde: Typy Hieronimi De Gosin, regione Hallarum 1691. 31 artikelen op 3 beschreven bladen. Folio. M14639.
59264: - Bouwtekening op linnen voor de ideeen-prijsvraag voor het bouwen van de Poldertoren te Emmeloord, Noordoostpolder onder het motto Catharina 1951. Schaal 1:100. 82 cm breed bij 74 cm hoog.
59279: - Kermiswens van De Nachtwachs aan de ingezetenen van Amsterdam, september 1848, undersigned by G.W. Hempelman, C.W. Grondman, C. Geerlink en N. Scheevers, nachtwachts in kwartier 9 der 4e sectie van policie. standplaats: Prinsengracht voor de Vijzelstraat. Kommissariaat der Sectie Botermarkt. Amsterdam 1848. Begger with illustration of Prinsengracht and the palace on the Dam, three poems called Kermislied Pret and Kermislied Vrijers, 22x34cm.
59278: - Kermiswens van de ASCH-KARREMEN aand Amstel's ingezetenen, undersigned by P. van Dijk, Asch-karreman, wijk 26. Amsterdam dd september 1873. Begger print with wood engraving by Tollenaar depicting Rembrandtplein (?) and people dancing and musicians. 16 verses in two columns. 22x32cm.
59277: - Kermiswens opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, Burgers en Inwoonders der Stad Amsterdam voor het JAAR 1842 door de AANSTEKER der LAMPTAARNEN (Lantaren). Nommer 69. Amsterdam: J. Wendel en Zoon, Boekdrukkers op de Anjeliersgracht. Begger print with wood engraving by J. Coldewyn depicting lamp lighters working and the munttorenin the background. 28 verses in two columns. 22x34cm.
59275: - Kermiswens De Nachtwacht. Amsterdam: J. Bakels dd 9 september 1867. Begger print with 13 verses and illustration of the parklaan plantage, 21x30cm.
59273: - Kermiswens De Nachtwacht aan Amstels ingezetenen. Amsterdam: Prinz dd 12 september 1853. Begger-print with 25 verses and illustration of the plantage. 21x30cm.
59272: - Kermiswens Gedachten van den nachtwacht bij het paleis voor volksvlijt 9 september 1861. Amsterdam: C. Le Blansch. With 16 verses and illustration of the palace. 21x30cm.
59266: - Gedenkschrift van het 200 jarig bestaan van het 1e regiment Pioniers 1748-1948, bestaande uit een inleiding en kopieen van documenten betreffende dit regiment. 10 pp. M14643
59267: - Poesie, Poesiealbum, 19th century with beautiful num. mounted chromolithogr. picture plates (poezieplaatjes/poesieplaatjes). 30 pages. No text. 26x32cm. Most likely belonging to C. Moor, P.N. Leguit en C.G. Kramer, nieuwlandersingel 40 te Heul.
59269: - Kermiswens De nachtwacht brengt ter gelegenheid van de kermis van 1860 aan amstels ingezeten zijnen heilgroet. Hij wenscht dat de Kermis geene teleurstellingen moge baren aan hen, die door haar voordeel hopen te behalen en allen, welke aan hare vermaken deel te nemen, geene andere dan betamelijke genoegens mogen smaken. 20x31cm.
59270: - Gas-Lantaarn-Opstekers, kermis-wensch, Opgedragen aan Heeren Kooplieden, Burgers en verdere ingezetenen der stad Amsterdam dd 11 september 1848. Amsterdam: C. Kok, 21x33cm.
59271: - Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de ingezetenen der stad Amsterdam 12 september 1864. Amsterdam, Wed. C. Kok 1964. De begger print is undersigned by Wed. J. Aurik, Groeneburgwal, het 2de huis van de Staalstraat, boven no 342.
61095: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...).
49694: - MAESEN DE SOMBREFF--- Menu promotie-partij van mr. L.H.L.J. v.d. Maesen de Sombreff, 7-7-1879. 4 pag., gedrukt.
49695: - KEUCHENIUS--- Menu afscheidsdiner aan mr. H.J.C.A. Keuchenius, Leiden 4-3-1880. 2 pag., gedrukt.
49696: - LEIDEN, STUDENTEN--- Schutterslied. Gezongen doot 't vendel van Claes Dierkz van Montfoort, t.g.v. de groote Hongerleierij in zomermaand 1875. Leiden, Somerwil [1875], 1 pag., gedrukt.
49697: - CAPELLEN, VAN--- Menu promotiediner mr. D. van Capellen. Amsterdam, 21-12-1877, 4 pag., gedrukt.
49698: - ZILLESEN--- Menu promotiepartij mr. H. Zillesen, 5-7-1880. 4 pag., gedrukt.
49699: - LEIDEN, STUDENTEN, SASSE, WIJTENBURG--- Menu Utile Dulci 21-6-1880. Leiden, J.P. Sasse cuisinier, 2 pag., gedrukt.
49700: - ZUIJLEN VAN NIJEVELT--- Menu promotie partij mr. J.A.H. van Zuijlen van Nijevelt. Leiden 14-6-1876, 2 pag., gedrukt.
49703: - LEIDEN, STUDENTEN--- Menu 'Reunie 23-6-1880', 3 pag., gedrukt.
49704: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Menu 70e lustrum lugdunum Batavorum Leiden 22-6-1925. 3 pag., gedrukt.
49705: - RAMAER--- Menu promotiediner mr. J.W. Ramaer 17-4-1880. 2 pag., gedrukt.
49706: - SCHIMMELPENNINCK--- Menu promotie mr. F.D. Schimmepenninck. Leiden, 28-5-1879, 4 pag., gedrukt.
49707: - IDSINGA, VAN--- Menu promotie mr. J.W.H.M. van Idsinga, Leiden 21-10-1880. 4 pag., gedrukt.
49708: - LAURILLARD, GEIJ--- Menu t.g.v. huwelijk W.A.E. Laurillard en A.R.W. Geij van Pittius, , 216, 2-10-1923. 3 pag., gedrukt.
49709: - DOORN, VAN--- Menu promotiediner, Leiden 5-7-1879, mr. J.S.D. van Doorn. 4 pag., gedrukt.
49710: - AMSTERDAM, SCHUTTERIJ CLAUDIUS CIVILIS, ZILLESEN, PORSELEIN KAARTJE--- Diploma eerelid voor F.C. Zillesen van de Handboog & buks schutterij Claudius Civilis. Amsterdam, 1868, gedrukt en handschrift.
49711: - BAUMHAUER, VON--- Menu promotiediner mr. E.M. von Baumhauer, Leiden 12-5-1876. 2 pag., gedrukt.
49712: - HEEMSKERK--- Menu promotiediner mr. Th. Heemskerk, Leiden 13-5-18xx. 2 pag., gedrukt, met portret.
49713: - LEIDEN, STUDENTEN, MUZIEK--- Menu Sempre Crescendo, Leiden 26-2-1878. 2 pag., gedrukt.
48043: - ESSER--- Brief van W.R. Esser, Baarn 1929. 1 pag., manuscript.
48044: - MORRIS--- Genealogie Morris, nu van Braam Morris, 17e-19e eeuw. 8°, 5 pag., getypt.
48045: - COEN--- Vier krantenartikelen over J.P. Coen, ca. 1930, gedrukt.
48046: - BURKENS--- Genealogie Burkens, 18e-20e eeuw. 8°, 4 pag., getypt.
48047: - "LOON, VAN; BALDER--- Brief van Maud van Loon, d.d. Amsterdam 1980, aan Jan Balder."
48050: - GORINCHEM, BEGRAM, TEN HAGEN--- Aan mr. P.L. Begram van Jaarsveld bij de viering zijner 25 jarige dienst in het O.M. bij de regtbank te Gorinchem 1837. Gedicht, manuscript, 8°, 3 pag.
48051: - HOUTEN, VAN--- Brief van B.A. van Houten, d.d. Amsterdam 1849, aan H.L. Oort te Gravenhage, 1 pag., manuscript.
57913: - Getekend wapen van de familie Dommer van Poldersveldt, door J.E. van Leeuwen, kleur, 13x11 cm.
57912: - Getekend wapen van de familie Stavenisse de Brauw, kleur, 16x14 cm.
57910: - Getekend wapenblad met het familiewapen in kleur van Hugo Andreae Ruysch, heer van De Engh, overl. 6-10-1666, met diens 8 kwartierwapens, 17e eeuws, 21x15 cm.
5791: [VELMANS, L.] - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der N.V. Handelmaatschappij v.h. J.H. van Maarssen, Amsterdam 1948, 48 p., geb., geïll.
57909: - Getekende familiewapens in kleur, 19e eeuw, 10x11 cm, voorbeelden voor het wapenboek van Weleveld. Prijs per stuk 24 euro.
29481: - MEIJER -- Potloodtekening met kleur van een oud-Hollandse trapgevel, gesigneerd ‘Gerh. Meijer fecit 1847’ 17x22 cm.
29483: - BROMS -- Album amicorum van ... Broms in een in leer gebonden oblong bandje met ca. 45 bijdragen, uit de jaren 1785-1790.
57364: -- - Neues genealogisches Reichs und Staats Hand-buch auf das Jahr 1788. Erster Theil, Frankfurt 1788, 418 + 72 pag., geb. in half leer uit de tijd.
57963: - Collectie stukken betr. het land van Waes, ca. 1706. Gedrukt, folio, ca. 80 pag.
53819: --- - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland [...] 21 July 1763 [betr. het confineren van L. Otjes, beschuldigd van braak en diefstal]. [, 216, , 1763].
59781: - - "Detectiveromans in dossiervorm. Aanwezig: Engelse/Amerikaanse uitgaven: Murder off Miami, 1936 (2 verschillende uitgaven). Dit exemplaar met `50th thousand'. Who killed Robert Prentice?, 1937 (2 verschillende uitgaves), Herewith the clues, 1939, The Malinsay Massacre, 1938. Nederlandse uitgaven: Moord op de `Golden Gull'?, 1936. Het raadsel van de sterrenwacht, ca. 1939 (2 verschillende uitgaves). De zaak Stevens, 1967; Wie doodde Robert Prentice, 1937 (2 verschillende Nederlandse uitgaves). Pri"
31019: - Genealogie van het geslacht des Ruelles, z.pl., z.j., typoscript, 85 pag.
49033: - SCHEVENINGEN, TERHEIDEN, BESCHERMING DUINEN--- Publicatie van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, d.d. [niet ingevuld, 18e eeuws] betr. verbod door de helm te lopen op de dijk voor Scheveningen en Terheiden. Dit om de duinen niet te beschadigen. 1 blad, plano, gedrukt.
50601: - Van Oordt. Familiespel. [ doos met bordspel, 3 pag. spelregels, kaartjes, opzettertjes etc.].
50602: [GOUDSMIT, F.W. E.A.], - Autobridge. Uw feillooze mede- en tegenspeler [ bord met schuifjes, wijzers etc., in doos].
5062: [WILKENS, J.N. EN C. MENSCH] - Geschiedenis van K. en J. Wilkens [houthandel en dextrinefabriek te Veendam, 1823-1948]. Veendam 1948, 68 p., geb., geïll.
50656: - Het leven van George Washington. Een leesboek voor de jeugd. Vertaald uit het Engels, Haarlem, Loosjes, 1838, 4+220 pag., geb., originele uitgave, gebonden in moderne band.
50652: - Uitlegginge van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans kerk te Gouda, Gouda, v. Bentum, z.j., 52 pag. Origineel blauw papieren omslag, beschadigd.
57899: - Getekend familiewapen Hoevelick. Kleur, 17e eeuws, 21x16 cm.
57894: - Centsprent betr. de haringvangst, 1 blad, plano, uitg. C.C.L. van Staden, Amsterdam letter H, 8 houtsneden, gesigneerd Bal.
57893: - Ca 100 extracten uit Resolutien Staten van Holland en Staten Generaal, uit de 18e eeuw. Per stuk 2 a 80 pagina's, gedrukt, folio.
57892: - Trommeltje met bonnen uit W.O. II en 6 distributie stamkaarten, uit 1939-1940, alle ten name van Herm. Joh. Hogenbirk, letterzetter te Assen, geb. 7-12-1890, en gezin.
57891: - Prentbriefkaart met afbeelding van de bouwtekening van de Rooms Katholieke Kerk O.L.V. ten Hemelopneming te Assen. Jan van Dongen arch., Apeldoorn, februari 1933
57890: - Zeven visitekaarten, elk 10x15 cm van personages uit een Leidse maskerade, gedrukt.
50746: [ THESINGH-LEIJER, A.G. ] - Leven en daden der vorsten uit het Huis van Oranje, door de schrijfster van De jaren 1830 en 31, Nijmegen, Haspels, 1835, 397+7 pag. Gebonden in half linnen.
50752: [GEER VAN JUTPHAAS, B.J.L. DE, UITG.], - Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen. Kronijk van Holland van een ongenoemden geestelijke (gemeenlijk geheeten kronijk van den clerc uten Laghen Landen bi der see), Utrecht 1867, 10+172 pag.
50763: - Verzameling van gezelschapsliederen, bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, 5e druk. Dordrecht, Zender, 1839, 112 pag., oblong.
50764: - Verzameling van gezelschaps-liederen, bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, 6e druk. Dordrecht, Zender, 1842, 112 pag., oblong. Rugje los.
59775: - - "Articles on the use of opium in South-East Asia, in Dutch. A.o. De Britsche Opium-Enquete; Opium-verpakking, systeem 'Huizer'; De proef met de Opium-regie en hare uitbreiding; etc. No place, no date. (ca. 1895)."
59773: (SCHUMANN, W.M.G.) - Redevoeringen door den voorzitter van den Volksraad mr. dr. W.M.G. Schumann, gehouden van 1919 tot 1924. No place, no date. (ca. 1925).
50771: - Vrouwen Brevier. Keur van uitspraken over de roeping der vrouw, Leeuwarden, Suringar, z.j. Linnen band met goud opdruk, 226 pag., met gelithografeerde titelpagine door Emrik en Binger.
50777: [STIJL, S. / J. STINSTRA E.A.] - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen, 2e druk, Amsterdam etc., Conradi, 1777-1783, delen 1 t/m 6 en 9 en 10 (in 4 banden). Origineel karton.
50824: [ FRANCAIS DE LALANDE, J.J. LE], - Voyage d'un Francais en Italie, fait dans les annees 1765 & 1766, tome 4, Venise/Paris 1769, 576 pag.
38378: - Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft, V, VI, VII, Mainz 1908, 235 pag., geb. in half perkament, ill. Mooi exemplaar.
24750: [PAPER FLOWERS] - Vijftig papieren bloemen. Eene oefening voor den smaak. Arnhem, Tjeenk Willink, [1871-1881].
30278: A.F.W. - Pierre-Paul Rubens, Brussel, Voglet, 1840, 25 pag.
50869: - - Beschrijving der plegtigheden en vreugebedrijven bij het tweede eeuwgetijde van de verlossing der stad Leyden, gevierd op den 3 en 4 van Wijnmaand 1774. Leiden, Hoogeveen, 1775.
23866: [SWINDEREN, PH. VAN] - Voorlezing over de sneeuw, z.pl. [Groningen?], z.j.[1810] 14 pag., papieren omslag. Vorgelezen in het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen.
50873: - - Justificatie van de procedueren, by schout, burghermeesteren ende regeerders der stadt Haerlem, gehouden in den jare 1617, teghens eenighe overhoorighe ende onrustighe persoonen binnen dezelve hare stadt. Haarlem, Rooman, 1618.
50875: - - Kort verhaal van de revolutie in Haarlem op den 19 January 1795, ten verzoeke van de provisionele stads-regeering, uitgegeven door de leden van de gewezene revolutionaire club aldaar. Haarlem, v. Walre en Tetmans, [1795].
50893: - - Volledige handleiding tot het boekhouden voor den kleinhandelaar en winkelier (...) zamengesteld door een geoefend boekhouder. 2e druk, 's Hertogenbosch, Muller, 1850.
54520: K[...], G. VAN - De geheime brieven-schryver, aangetoond met verscheydene voorbeelden, voorstellende veele manieren om brieven te schryven welke niemant zal konnen verstaan als alleen de geene die de sleutel daar af heeft. Amsterdam, B. Mourik, [17..].
54519: --- - Nieuwe spiegel der jeugd, of Britsche tyranny, voorgesteld in een samenspraak tusschen vader en zoon, op een winter avond gehouden aan den haart. Haringen, K.J. de Vries, [ 1779].
54518: --- - Brief van een heer te Utrecht aan zyn vriend te Rotterdam, behelzende een echt verhaal van het voorgevallene (...) met (...) Petrus Hofsteede, en 't schreeuwende geval eenige dagen te voren, van mr. Elias Lusac. [Utrecht, 1783].
54514: --- - Verhaal van het geen in (...) 1750 (...) in de (...) Languedoc is voorgevallen, ten opzichte van de gereformeerden in gem. provintie (...) vervolging tegen hen door de geestelykheid. Amsterdam, Borstius, 1752.
44010: "[AURBACHER, LUDWIG];" - Ein Büchlein für die Jugend, enthaltend die Legende von Placidus (...) vom Verfasser des Volksbuchleins. Stuttgart etc. 1834, 4+314 pag. First edition.
44040: [KLEINMANN, H.], - De Zaanstreek. Uitgave & lichtdruk van H.Kleinmann & Co., te Haarlem.
49492: - ROTTERDAM, VROEDSCHAP--- Vijf stukken betr. de correspondentie tussen 16 leden van de Vroedschap van Rotterdam, 1705-1706. Folio, gedrukt, ca. 50 pag.
49387: - SCHUURMANS, SNEP--- Geboorte- en huwelyks gedenkstuk. Handgekleurde ovale stippelgravure, 24x32 cm., met in het midden in handschrift personalia, 18e eeuws.
49471: - BRUMMEN, ORGEL--- Lijst van vrijwillige bijdragen tot daarstelling van een orgel in de Hervormde kerk te Brummen, voltooid in den jare 1846. Folio, 10 pag., gedrukt.
49562: - DEVENTER--- Kadstrale tekening van Deventer, sectie C van percelen langs Koerhuisbeek en Schipbeek, 1895. 1 blad plano, manuscript.
49563: - ELBURG, LIJNBAAN, VOSKUYL--- Touwbaan te Elburg, ets door Gijs J. Voskuyl 1947, 21x21 cm., in lijst achter glas.
49564: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT--- Inventaris van de archieven van senaat en curatoren der Groningse Universiteit door A.T. Schuitema Meyer en H.M. Mensonides. Typoscript, ca. 60 pag.
49565: - GRONINGEN, DRENTHE--- Verhaal van hetgeen is geschied in Groningen, Drenthe en Coevorden onder het bestuur van eenige Utrechtsche bisschoppen. typoscript, 37 pag.
13418: - GENEALOGIE Genealogisch manuscript uit de 18e eeuw met fragment genealogieën (geïllustreerd met wapentekeningetjes) van: De Cort, van Overstege, Muys van Holy, Van Muylwijck, Foeyt, Van Wijngaerden, Van Beveren, Ruysch, de Pilgrim, 6 p., folio.
13427: - WAGENBERG (N.Br.), R.K. KERK Enkele stukken betreffende de R.K. kerk te Wagenberg (N.Br.), 1799-1838.
13430: - BREDA, VAN BEUGEN, STEVENS Rekening van Ad van Beugen voor Johanna Stevens, dienstmaagd van de heer Dieudonné wegens geleverd gouden slotje met stenen. Met verzoek van Johanna aan weesmeesteren van Breda om de nota te betalen, Breda 2-11-1791, 1 p., manuscript.
13435: - LEUVEN, BUL, MEDISCH, SCHASEBARGH, DEN BOSCH Bul van de Hogeschool Leuven voor de medicus Joannes Schasebargh uit ‘s-Hertogenbosch, Leuven 22-10-1756, charter op perkament, gedrukt met gaaf zegel aan oorspr. zijden lint van de geneeskundige faculteit en de handtekening van A.C.J. van Rossum, prior.
13437: - FRIESLAND, VREEDE, VAN DER KEMP “Lierzang aen de Hoog-ed Gestrenge Heeren F.J.J. Eisinga, S.H. Roorda van Eisinga, H. Buma, F.B. Aebinga van Humalda, R.L. Andriga de Kempenaer, J. Wielinga, C.L. van Beyma, protesterende leden in den Raad van Friesland, tegen de resolutie van den 1 Sept. 1779 voor de bepaelde convoyen, door E.H.J. Te Leyden, bij L. Herdingh, 1780”, katern van 10 p., 4º, manuscript.
13440: - BELASTINGEN ‘Insinuatie-billet voor de belasting onder den naam van personeel’, 4 p., folio, gedrukt, ca. 1805.
13447: - UTRECHT, STUDENTEN, BROERS, DE LESPINASSE Gedenkschriften van eenen student, 1838 nr. 1 t/m 1841 1a, alles wat verscheen, ca. 400 p., 8º, gedrukt, met enkele gelithografeerde platen en bijlagen, gebonden, zonder band.
13448: - COLLARD Enkele aantekeningen en een knipsel betr. familie Collard, 3 stuks.
13449: - BRUYN, DE Ruim twintig familieadvertenties familie De Bruyn, begin 20e eeuw.
49290: - STUDENTEN, ROEIEN--- Programma Universiteits roeiwedstrijden 1937 op Boschbaan, 16 pag., gedrukt.
49291: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Vier stuks drukwerk betr. het Universiteitshuis te Utrecht, 1946-1956.
49268: - ROERMOND, BOEK J. CLEMENS--- Ordonnantie van keizerin Maria Theresia en landvoogd Karel Alexander van Lotharingen betr. het in 1768 te Luik verschenen boek van Jacques Clemens, 'Traite du pouvoir irrefragable & inebranlable de l'eglise sur le mariage des catholiques'. Gedrukt, folio, 2 pag.
49269: - WEST INDIE, SPENGLER--- Bladzijden 3 t/m 6 uit gedrukte voorschriften voor een expeditie naar West-Indie, o.a. met het fregat van kapitein Albertus Spengler. Folio, 4 pag.
49270: - MILITARIA--- Besluit Willem III d.d. 29-4-1886 betr. 1 jaar ontheffing van militaire dienst voor theologische studenten. Gedrukt, 1 pag.
49271: - AMBTENAREN VAN DE STAAT--- Extract resolutien Staten Generaal 10-2-1665 betr. verdeling kleine politieke ambten over de provincien. Gedrukt, folio, 3 pag.
49273: - WEST-INDIE, WIC--- Extract resolutien Staten van Holland 19-2-1737 betr. verzoek bewindhebbers W.I.C. om vrijdom van 100e penning. Gedrukt, folio, 4 pag.
49274: - HANDEL, PORTO FRANCO--- Extract resolutien Staten Generaal 27-8-1751 betr. de bevordering van de handel in de Republiek en Porto Franco. Gedrukt, folio, 52 pag.
49275: - GRONINGEN, LIJFRENTEN--- Extract resolutien Staten Generaal d.d. 4 en 5-8-1760 betr. de achterstallige Groningse lijfrenten. Gedrukt, folio, 41+(2)+3 pag.
49276: - WARTENSLEBEN, VAN--- Extract resolutien Staten Generaal 12-9-1764 betr. het gedrag van de graaf van Wartensleben. Gedrukt, folio, 3 pag.
49341: - PANORAMA, WATERLOO--- Panorama van den slag van Waterloo. Korte beschrijving en kaarten met uitleg. 12 prentbriefkaarten in omslag, uitgave van P.I.B., Zwarte Vijversstraat te Brussel, [ca. 1920?].
49342: - GRAVENHAGE, DUINOORD--- Duinoord te , 216, , 14 foto's op karton van deze Haagse wijk, uitg. M. v.d. Beek te , 216, , 19x26 cm., ca. 1900.
49343: - TABAK, GRAVENHAGE--- Tabakszakje t.n.v. Mexico, A.C. Bakker, Korte Poten 26, , 216, .
49344: - GRAVENHAGE, VOGELS--- Programma der 17e Internationale Tentoonstelling van pluimgedierte op 24-27 augustus 1883 (...) te , 216, , 24 pag., gedrukt.
49345: - GRAVENHAGE, VOGELS--- Programma eener internationale tentoonstelling van zang- en kamervogels op 6-8 september 1884 (...) te , 216, , 12 pag., gedrukt.
49346: - NUMISMATIEK--- Collectie van tientallen gravures met afbeeldingen van munten en penningen, (voornamelijk platen uit numismatische werken, deels verknipt).
49347: - MILITARIA, CROOCKEWIT--- Algemeen verslag van het verhandelde in de alg. vergadering Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapenden dienst, Amsterdam, 28 en 29 hooimaand 1819, 41 pag., gedrukt.
49348: - DORDRECHT, TRAS, METSELWERK--- Ordonnantie op 't stuk van den tras en tras-steenen, Dordrecht, Onder de Linde, 1698, 4°, 19 pag., gedrukt. Met groot wapen van Dordrecht op titelpagina.
49349: - DORDRECHT, LUTHERSE KERK--- Gezangen op het eerste eeuwfeest der gunstige vergunning van vrije godsdienst-oefeing aan de Luthersche gemeente te Dordrecht, gevierd 5 hooimaand 1789, 4°, 8 pag., sierpapier omslag, Knuttel 21897.
4935: M.J.W. - Recherches sur l'ancienne avouerie de la ville de Ruremonde et sur les familles de Vlodorp et de Cortenbach qui jadis furent investies de cette charge héréditaire. Gent 1855, 96 p.
49352: - DORDRECHT--- Request geprezenteert aen sijn hoogheyt den heere Prince van Oranje, rakende de nominatie vande goede luijden van achten der stad Dordrecht etc. Dordrecht, Goris, 1685, 4°, 8 pag., gedrukt, blauw papieren omslag.
49353: - DORDRECHT, STAPELRECHT--- Die sententie vanden Keyser, roerende 't stapel-recht der stede van Dordrecht met die verklaringe daer op gevolcht. , 216, , v. Wouw, 1631, 4°, blauw papieren omslag, gedrukt.
49356: - DELFT, NIEUWE KERK--- Ruim 50 grote (ca. 30x22 cm.) originele foto's uit ca. 1930 van ex- en interieur van de Nieuwe Kerk te Delft. In linnen portefeuille.
49358: - LEUZINGER, BERN--- Nota van Rudolf Leuzinger, Kramgasse 141 Bern, d.d. 1848, 1 pag., deels gedrukt.
49359: - GIBRALTAR, PLACE HOUSE HORTON--- The Gentleman's Magazine, august 1791. Aflevering met de pagina's 689-784. Origineel omslag, gedrukt.
49361: - LONDEN, RIOLERING, DONALDSON--- Charge delivered to a jury, summoned to make presentments on the district of the eastern division of the Westminster sewers, by the chairman Th.L. Donaldson, 14-7-1840, 22 pag., printed.
49362: - BELGIE, NINOVE, DE MONT--- Kwitantie van Josephus Joannes de Mont, broodmaker te Ninove, 1828, betr. ontvangen gelden. Manuscript, 2 pag.
49363: - BELGIE, NINOVE, DELWARE--- Verklaring van Lodewijk Josephus Delware, advocaat te Brussel betr. verkoop van onroerend goed te Ninove aan zijn zwager Petrus Pecquenszoon te Ninove, ca. 1828. Manuscript, 3 pag.
49364: - BELGIE, MECHELEN--- Publicatie van stadsbestuur Mechelen d.d. 5-9-1763 betr. beelden van Maria in de stad. 4°, gedrukt, 3 pag., met wapen in houtsnede 'In trouwen vast'.
49365: - BELGIE, JUPILLE, BAUPAIN, BELLEFLAMME--- Stuk in een rechtszaak te Juppille tussen Hubert Baupain en Bertrent Belleflamme, acteur, d.d. 1788. Manuscript, 4 pag.
49366: - BELGIE, JUPILLE, SPINEUX--- Etat de fraix tussen advocaat Spineux en Roland Thounart (Thonnart?), Jupille 1793. Manuscript, 5 pag.
49367: - BELGIE, MARCHE, DEHAUT--- Acte betr. Leopold Dehaut, in een rechtszaak te Marche, 1848. Manuscript, 2 pag.
49368: - BELGIE, ORBAN, DERKENNE--- Notariele acte, d.d. Herve 28-3-1896 betr. Lambert Warsage, gehuwd met Henriette Orban en Marguerite Gregoire, wed. L.J. Orban. Manuscript, 8 pag.
49369: - VOUWBRIEF, THRESOR DES AMES DEVOTES, HERTSENS--- Getekende vouwbrief Thresor des ames devotes, bestaande uit 9 gedeelten met tekeningen en tekst in , 523, en Nederlands, 19x25 cm. (uitgevouwen).
49370: - MARINE, REUNIE, VAN DER STAR, TIJL--- Toespraak van de reunist J.A. van der Star op het reunistendiner 1854-1929 op het K.I.M. Den Helder 1929, 4°, 3 pag., gedrukt.
49371: - WILDERVANK, OLTHOFF--- Beroepingsbrief van de kerkeraad der Chr. Ger. Gemeente te Wildervank d.d. 9-2-1866, waarbij Klaas Olthoff, onderwijzer aan de school der Geref. Gemeente Rotterdam wordt beroepen als hoofdonderwijzer van de Bijz. school voor Chr. lager onderwijs te Wildervank, 2 pag., getypt.
49372: - LESTEVENON, PIECK--- Brief in het , 523, van Matthijs Lestevenon (1719-1797), d.d. Parijs 1756, gericht aan baron W.H. Pieck, heer van Brakel en Zoelen. Manuscript, 4°, 2 pag.
49373: - COESLAGER, OURSEL--- Twee uitnodigingen tot bijwonen van de begrafenissen van Simon Coeslager, d.d. Amsterdam 14-4-1723 en van Madelaine Oursel, wed. S. Coeslager, d.d. Amsterdam 14-1-1727. 4°, oblong, gedrukt.
49446: - FRIESLAND, KOLLUMERLAND--- Supplicatie en respective deductie voor de heeren Martinus van Bouricius, Tj.E.J. Heringa van Eysinga en Corn. van Scheltinga. Leeuwarden, H. Strick, 1743. Folio, 19+31 pag., gedrukt.
49450: - OOSTRUM (F), VAN HEEMSTRA, VAN HAERSMA--- Deductie voor jr. G.S. van Heemstra (...) contra mevr. Aurelia van Haersma, douariere de Kamstra, te Menaldum, aan (...) Staaten van Friesland overgegeeven om in cas de appel te decideeren de stem op nr. 6 onder den dorpe Oostrum, over het beroepen van een predikant aldaar. Leeuwarden, Seydel, 1777. Folio, 8 pag., gedrukt.
49451: - FRIESLAND, ADMIRALITEIT, HOOLA, KEMPENAER--- Schrijven van D. Hoola en D.D. Kempenaer, d.d. , 216, 3-12-1689, aan Hoogh Mogende Heeren. Folio, 4 pag., gedrukt.
49452: - GRONINGEN--- Nieuwe Rotterdamsche Courant. 30-9-1964, special: Stad en Ommeland. Plano, 12 pag., gedrukt.
49453: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT,STUDENTEN--- Album van en voor de deelgenooten der vereeniging van oud-studenten bij de viering van het 250-jarig bestaan der akademie te Groningen. Groningen, J.H. van de Weijer, 1864, (4)+45 pag., geill.
49454: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT--- Verhaal der Prov. Groninger Courant van de feestviering bij gelegenheid van den 250sten verjaardag van de Hoogeschool te Groningen, gehouden 13-17 September 1864. Groningen, v. Heijningen Bosch, 1864. Folio, 16 pag., gedrukt.
49582: - JOON, JANSEN--- Uittreksel trouwboek Nieuwe Kerk Amsterdam d.d. 3-3-1789 betr. huwelijk van Pieter Andriese Joon en Alida Jansen. 4°, deels gedrukt.
49581: - HAUSTEDT, VAN BEMMEL, LITHOGRAFIE--- Reclameblad, formaat A4, van photo-zincographie Haustedt & van Bemmel, 84 Sarphatistraat Amsterdam, ca. 1900, deels gedrukt.
49459: - ALBERTHOMA, REDUCTIE GRONINGEN--- Groningens derde jubeljaar sedert de reductie, uitgeroepen door Robertus Alberthoma, predikant te Groningen. Groningen, Febens, 1744, 4°, 16 pag., gedrukt.
49462: - DELFT, VAN VREDENBURCH--- Extract Resolutien Staten van Holland 9-8-1775 betr. mr. Adriaan van Vredenburch, veertigraad van Delft en bewindhebber VOC over diens poorterschap van Delft. Folio, 77 pag., gedrukt.
49464: - SCHIEDAM--- Propositie van de Gedeputeerden van Schiedam om een particuliere ontfanger der gemene middelen over de stad en onderhorig quartier. 25-5-1740, folio, 4 pag., gedrukt.
49465: - ALBLASSERWAARD--- Ontwerp-reglement voor het Hoogheemraadschap van den Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe. Folio, 44 pag., gedrukt, 1853.
49599: - FAILLE, DE LA--- Brief van C. de la Faille & fils, d.d. , 216, 22-11-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 2 pag.
49530: - BOLSWARD--- Grote foto op karton (29x23 cm.) van Stadhuis Bolsward. Foto W.A. Slager te Leeuwarden. Uitg. De Friesche Bouwkring.
49531: - MUIDEN, BRAND--- Brand-reglement, uitgevaardigd door het gemeente bestuur van Muiden d.d. 18-12-1804. Groot blad plano, gedrukt, ondertekend T. Kroese en A. Hobers.
49533: - LOPIK, JAARSVELD--- Verzoek van gerecht van Lopik en Lopikerkapel aan Ged. Staten van Utrecht d.d. 12-6-1701 om verhuur van huizen te Lopik aan arme lieden (o.a. uit Jaarsveld) te verbieden i.v.m. belastinginning. Groot blad plano, gedrukt.
49536: - GROTENS, KNOPTAL--- Grote ets (48x30 cm.) van een gebouw met torentje, gesigneerd A.J. Grootens (1864-1957) en met de tekst in de prent ''t Knoptal'.
49538: - WAGENINGEN, VOETBAL--- Grote (45x45 cm.) ontwerptekening in potlood voor een beschilderd bord met voorstelling van een toren deels in ruine met de tekst 'Aangeboden door de ereleden en oudleden der W.V.V. Wageningen 27-8-1911-1951.
49577: - BELASTINGEN, PERSONELE QUOTISATIE 1742--- Plan voor de heffing van een personele quotisatie. 2 pagina's in Oprechte Haerlemsche Courant van 10-4-1742.
49578: - CATHAM, DE RUYTER--- Oprechte Haerlemsch Courant van 2-8-1667 met verhaal van de gebeurtenissen op de Theems en Rochester, 2 pag., gedrukt.
49545: - SANTEE, BLOEMBERGEN--- Twee krijtteeningen met portretten van Reitze Santee en Tjeerdtje Bloembergen, beide gedateerd 1808 (teksten op verso). Beide in lijst achter glas, elk ca. 30x25 cm.
49310: - DELFT--- Gelegenheidsgedichten uit de jaren 1925 t/m 1928 (en één uit 1939) van een anonieme Delftenaar. Manuscript, 4°, ca. 300 pag., gebonden.
49550: - HEERHUGOWAARD--- Notificatie van dykgraaf en heemraden van de Heer-Hugo-Waard, d.d. 22-11-1806, betr. recht van patent. 1 blad, plano, gedrukt (bij H. Coster te Alkmaar).
49551: - UTRECHT, BELASTINGEN--- Notificatie van commissarissen ter administratie der finantien in voorm. gewest Utrecht, d.d. 22-8-1799 betr. belastingen, 1 blad plano, gedrukt (bij G. Post te Utrecht).
49552: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Waarschouwinge van Staten van Holland, dd. 18-1-1736, betr. afschaffing van de eed bij eigendoms overgang van leengoederen, d.d. 18-1-1736. 1 blad plano, gedrukt.
49553: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 12-3-1722, betr. afkoop van leenroerigheid van leengoederen, tegen 10% van de waarde. 1 blad, plano, gedrukt.
49555: - HOLLAND, VEEPEST--- Placaat Staten van Holland d.d. 10-2-1769 betr. veepest. 2 bladen plano aan elkaar bevestigd, gedrukt (I. Scheltus).
49277: - ZEELAND, FINANCIEN, HOOFDPLAAT, IJZENDIJKE--- Extract resolutien Staten van Zeeland 21-7-1777 betr. gelden in de troubles voor 1748 betaald, het geschil over de Hoofdplaat, en over de IJzendijkse schorren. Gedrukt, folio, 8 pag.
49280: - LAREN, SINT JANS PROCESSIE--- Drie deeltjes betr. de Sint Jans processie te Laren. Gedrukt.
49281: - GOOI--- 17 brochures betr. het Gooi. Gedrukt.
49282: - "HEERSTAL, VAN; BEELDHOUWER; HAARLEM--- Schuldbekentenis van Gerrit van Heerstal en Johanna van Snijderburg, d.d. Haarlem 1733, betreffende F 1000 geleend van Nicolaas Evanijer(?) tegen 4%, gedurende een jaar. Deels gedrukt (door P. Rotterdam te Amsterdam) en deels in manuscript. Folio, 1 pag."
49283: - "WARENGHIEN, DE; KRAIJENHOFF, SLICHER, VAN SCHINNE, MILITARIA--- Collectie van 12 manuscripten van of over L.P.F. baron de Warenghien (1771-1854) uit de jaren 1811-1813. Folio, 32 pag."
49576: - "PRUIMEN; VEILING TE AMSTERDAM--- Aanplakbiljet betr. openbare verkoping van 'Een party extraordinaris puyks puyk van 50 halve stukken Nieuwe Lange , 523, che pruymen' op 30-3-1774 te Amsterdam. 1 blad, plano, gedrukt (bij J. Vriese te Amsterdam)."
49575: - DELFT, NIEUWE KERK--- 5 doosjes met lichtbeelden, 8,5x8,5 cm., zwart-wit, met afbeeldingen van het koor van de Nieuwe Kerk te Delft en de restauratie daarvan.
49425: - LEIDEN, BANK VAN LENING--- Stukken betr. de Bank van Lening te Leiden, 1873. Folio, gedrukt, ca. 60 pag.
49426: - LEIDEN, ARMENZORG--- Ter gelegenheid van de buitengewoone collecte ten behoeve van de algemeene armen der Stad Leyden, den 23 van Sprokkelmaand 1784. 4°, 2 pag., gedrukt.
49427: - LEIDEN, BELEG, VAN GELDER--- Belegh ende Ontzet der Stadt Leyden, beschreven door Emanuel van Meteren, in zijne Historie der Nederlandsche Geschiedenissen. Groot blad plano, 2 pag., gedrukt bij M.R. van Gelder, Nw. Rijn 44, Leiden.
49428: - LEIDEN, ARMENZORG, VAN HOOGEVEEN--- 'Bij gelegenheid der voordeelige wintercollecte binnen Leijden, den 5-2-1770'. Gedicht door C. van Hoogeveen jr., 4°, 1 pag., gedrukt.
49429: - LEIDEN, INDUSTRIE, LANDMAN--- Brochure van Kamer van Koophandel voor Rijnland betr. industrieterreinen rond de stad Leiden. [Ca. 1935], 12 pag., geill.
49315: - ENGELAND, TEKENINGEN DOVER E.O.--- Collectie van 51 potloodtekeningen, elk 10x15 cm. van gezichten in zuid Engeland. 19e eeuws, in album.
49316: - PAPIER, RIEMKAP, KOOL, ZAANDIJK--- Reclamebiljet (Riemkap?) met tekst 'Post papier velin gefabriceerd door Jan Kool te Zaandijk in Holland', 25x20 cm., 18e eeuws.
49287: - UTRECHT, STUDENTEN Negentien stuks drukwerk betr. de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereniging, 1936-1969.
49288: - UTRECHT, STUDENTEN, TANDHEELKUNDE--- Programma en menu betr. het 8e lustrum van de Tandheeldkundige Studenten Vereniging John Tomes, Utrecht 1937.
49512: - POLMAN GRUIJS--- Kwartierstaat van jhr. mr. Jan Ernst Polman Gruijs (1776-1818), met de 16 kwartierwapens. Anonieme tekening met kleur.
49505: - CONSTANT REBECQUE, JACHT, HUBERTUSGILDE--- Lidmaatschapsdiploma d.d. 1877 voor Jean Guillaume baron de Constant Rebecque als broeder in het gilde van St. Hubert, opgericht op Bijenlust 3-11-1803. Groot blad plano, oblong, met afbeeldingen van jacht en portretten.
49506: - INDIE, GREVENSTUK--- Menu d.d. 1-1-1908 met jaartallen 1883 en 1908, dus t.g.v. 25 jaar ...... Voorts afbeeldingen van plantages in Ned. Indie een woonhuis in Nederland en het portret van ......(met met snor en bakkebaarden). Ontwerp Grevenstuk.
49508: - ARCHITECTUUR, VIGNOLA--- Algemene regelen en maten der vijf bouwkundige orden, naar Vignola, gravure door J.C. Zurcher 1838, naar Tetar van Elven. 35x48 cm.
49264: - BOHM, SLAITER--- Kerkelijk (r.k.) stuk betr. huwelijk Ignatius Bohm en Maria Theresia Slaiter, Amsterdam 1838. Mansucript, 4°, 2 pag.
49265: - PREDIKANT, TRACTEMENT--- Request van de Z. en N. Hollandsche synode om vermeerdering der predikants tractementen ten platten lande, 1669. Kopie (19e eeuws) manuscript, 2 pag.
49266: - ROERMOND--- Ordonnantie van keizerin Maria Theresia betr. Edict uit 1737 van haar vader Karel VI, betr. Gelre en Roermond. D.d. Wenen 12-6-1756. Gedrukt, folio, 4 pag.
49267: - ROERMOND--- Chroniques exposees en divers endroits de la ville de Ruremonde. Folio, gedrukt, 1 pag.
49498: - BALJUW, KREET--- Missive van Hof van Justitie van Holland, d.d. , 216, 24-2-1803 aan Dep. Bestuur van Holland betr. de namen hoofdofficieren en baljuwen. Folio, 3 pag., gedrukt.
49499: - HOLLAND, GEDEPUTEERDEN EN GECOMMITTEERDE RADEN--- Instructie van de Staten van Holland voor hun Gedeputeerden en Gecommitteerde Raden, 1669. Folio, 6 pag., gedrukt.
49299: - UTRECHT, STUDENTEN--- Vijf stuks drukwerk betr. societeit P.H.R.M. 1930-1936.
49300: - UTRECHT, STUDENTEN, CHEMISCHE CLUB--- Twee en twintig stuks drukwerken betr. de 'Utrechtsche Chemische Club' 1933-1970.
49301: - BLAUWE KNOOP, ROTTERDAM, VERKAAIK--- Drie menu's met handtekeningen van diners van het gezelschap Blauwe Knoop, 1935 en 1936.
49304: - SCHIEDAM--- Negen extracten uit 19e eeuwse almanakken met artikelen over de geschiedenis van Schiedam.
49305: - "HEMESSEN, VAN; WOUBRUGGE--- Brief van O.C. van Hemessen aan 'vriend Eikelenboom', betr. het lenen van artikelen van zijn hand, ca. 1920? Manuscript, 1 pag."
49306: - TENNIS--- Deksel en zijkanten van een doos 'Slazengers hard court lawn tennis balls', Engeland ca. 1922.
49600: - MOREL, NOREL--- Request van S. Morel (Norel?), vroeger voetknecht van de koningin, verzoekt 12-12-1806 aan Lodewijk Napoleon om herstel in functie. Manuscript, folio, 1 pag.
49330: - BELASTINGEN, HUWELIJK, BEGRAVEN--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 26-10-1695 betr. de ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven. 1 blad plano, gedrukt (bij Scheltus 1795).
49331: - BELASTINGEN, HUWELIJK, BEGRAVEN--- Naeder publicatie van Staten van Holland d.d. 3-12-1695 betr. het middel op het trouwen en begraven. Gedrukt, , 216, , Scheltus, 1695, 1 blad, plano.
49333: - "NASSAU, HENDRIK, VAN; MILITARIA, HELCHIN--- Ordonnantie gegeven in het leger te Helchin, op 26 sept. 1707, ondertekend door Hendrick van Nassau, Heer van Auverquerc, veldmaarschalk-generaal over de legers der Vereenigde Nederlanden, voorzien van diens gegraveerde wapen en tegengetekend door N. Ruysch. Manuscript, 1 pag., folio, opgedrukt zegel."
49334: - "HOOP, VAN DER; RABENAU--- Brief in het Duits van Wilh. van der Hoop aan Hermann von Rabenau. 19e eeuw, manuscript, 2 pag."
49335: - LOURDES--- Souvenir de Ph.D.(?) de Lourdes. Klein oblong leren boekje, 7x8 cm., met 8 metalen plaatjes waarop een kruis en 14 scenes van de passie. 19e of vroeg 20e eeuws.
49336: - FRANKFURT AM MAIN--- Erinnerung an Frankfurt a/M, oblong mapje, 7,5x11,5 cm., met 12 pagina's in leporello vorm met afbeeldingen van de stad, ca. 1900?
49337: - MURREN (ZWITSERLAND)--- Panorama von Mürren, foto in 4 delen als leporello, samen 16x88 cm., ca. 1900?
49338: - CLOVELLY, ENGELAND--- [12] photo snap panorams from picked camera studies, uitg. G.S. Reilly te Clovelly, laat 19e eeuws?
49339: - DUSSELDORF--- 'Andenken an Dusseldorf in 12 ansichten, gez. von Brandmeier, bei Arnz & Cie'. [Ca. 1860?].
49340: - LOUVRE--- The Louvre Gallery Paris. Leather portfolio, 16x10 cm. with 12 postcards with highlights from the Museum, ca. 1880?
49424: - LEIDEN IN 1748--- Requeste [van Leidse schutters en burgers] aan (...) heeren van den Geregte der Stadt Leyden, d.d. 19-9-1748. Folio, 8 pag., gedrukt (bij Luchtmans te Leiden).
49420: - GRAVENHAGE, SOCIETEIT, REPELAAR--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten van Holland 10-6-1776 betr. de Societeit van , 216, . Folio, 1 pag., gedrukt.
49422: - GRAVENHAGE, FINANCIEN--- Rapport en bylagen van het Commite van Financien van de Provisionele Raad van , 216, , d.d. 22-3-1795. Folio, 34 pag., gedrukt.
49423: - GRAVENHAGE, JURISDICTIE HOF VAN HOLLAND--- Een aantal gedrukte stukken betr. de geschillen over de jurisdictie tussen het Hof van Holland en de magistraat van , 216, .
57932: -
57930: - Brief van J.J. Mauricius, d.d. Hamburg 8-4-1740, aan de Staten Generaal betr. Naleesingen om te strekken tot stoffe voor een depeche over het regt, gepretendeert by de kroon van Noorwegen op de noordelijke eilanden en landen [o.a. Schotland], gedrukt, folio, 2+9 pag.
57929: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-3-1770 betr. request van enige tientallen grutters uit Hollandse dorpen om hun waren bij de afnemers thuis te bezorgen. Gedrukt, folio, 22 pag.
57926: - Extract Resolutien Staten van Holland 10-11-1757 betr. request van Jean Dusseau tot het oprichten van een geweermakerij te Rotterdam. Gedrukt, folio 1+3 pag.
57928: - Extract Resolutien Staten van Holland 1-8-1777 betr. request van Paulus Rombertus Nauta Beukens, koopman in wijn te Amsterdam, betr. impost. Gedrukt, folio, 62 pag.
57924: - Extracten Resolutien Staten Generaal d.d. 20-3-1727 tot 28-4-1727 betr. de middelen te water: of in de binnenlandsche paspoorten van goederen die niet na de waarde betalen, de waarde moet worden uitgedrukt, gedrukt, folio, 73 pag.
49457: - GRONINGEN, ORANJE NASSAU, LULOFS--- Welkomstgroet aan zijne Majesteit den Koning bij Hoogstdeszelfs komst te Groningen in Bloeimaand 1823. Groningen, Oomkens, 1823, 4°, (8) pag., gedrukt.
49455: - GRONINGEN, OOSTLANGEWOLDSTERDEEL--- Missive van (...) Staten Generaal (...) aan Ooster-ampsterdeel, Hogelandsterdeel en Oostlangewoldsterdeel (...) in dato 11-3-1735. Folio, 3 pag., gedrukt.
49398: - LOTERIJ, MILITARIA--- Vereeniging tot Bevordering van 's lands weerbaarheid. Loterij. Geldleening groot F 1.000.000,- Rotterdam 1871.
49400: - MARCHAND, PICART, BOEKVERKOPER--- Ex libris 'Prosperi Marchand, bibliopolae Parisiensis, via Jacobaea', gravure, 6x8 cm., gesigneerd B. Picart 1709.
49388: - WILLEMS, RIETVELT, HOUTMAN, VREESWIJK--- Gecalligrafeerd blad, 18x22 cm., betr. belijdenis van Mat. Willems, d.d. Amsterdam 5-7-1794. Manuscript.
49389: - WESSELING, FRANKE--- Feestprogramma 25 jaar echtvereeniging van Joh. Martinus Adr. Wesseling en Huberta Franke, , 216, 2-8-1903, 8°, 4 pag., gedrukt.
49390: - TROOSTENBURG DE BRUIJN--- Gedrukt kaartje met tekst 'Tiende bewijs van goedkeuring. Van Troostenburg de Bruijn, pred.', 5x9 cm.
49374: - BIENFAIT, LE NUD, BASSET, SCALE--- Twee uitnodigingen voor de begrafenis van Antonette Basset, wed. Bernard Scalé, behuwd moeder van Louis Bienfait, d.d. Amsterdam 2-4-1781 en van Marie Jeanne le Nud, bejaarde dochter ten huize van Louis Bienfait, d.d. Amsterdam 6-4-1763.
49375: - "VROUWENKIESRECHT--- Drie gedrukte brochures: H. Colijn, De vrouw naar de stembus (8 pag.); J. de Heer, De moderne vrouwenbeweging (Zeist z.j., 91 pag.); Vrouwenkiesrecht. Rapport commissie A.R. Partij, ingesteld 13-5-1920 (76 pag.)."
49376: - HAARLEM, WEESHUIS, ENSCHEDE, HOEUFFT--- Request van regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Haarlem, d.d. Haarlem april 1861, aan de Raad der gemeente, om het besluit de uitkering van F 660,- p.j. te staken, in te trekken. Gedrukt, 29 pag.
49377: - ELSRYK, AMSTELVEEN, WELLEKENS--- J.B. Wellekens, Gezangen voor Elsryk. Extract uit de gedichtenbundel van Wellekens, 1e druk, 1710, pp. 1-38.
49292: - UTRECHT, STUDENTEN, MUZIEK--- Vier stuks drukwerk betr. Utrechtsch Studenten Concert, 1933-1934.
49293: - ROTTERDAM, GYMNASIUM--- Twee afleveringen van Tolle Lege betr. lustra Rotterdamsche Gymnasiasten bond, 1930 en 1953, resp. 16 en 32 pag.
49294: - STUDENTEN--- Twintig stuks drukwerk betr. de 'Organisatie van Natuurphilosophische en Technologische Faculteiten in Nederland', 1935-1940.
49295: - UTRECHT, STUDENTEN, PHARMACIE--- Twee menu's van de Unitas Pharmacenticorum d.d. nov 1936 en 27-11-1937. Gedrukt.
49543: - DELFSHAVEN, SCHOONDERLOO, KARTOGRAFIE, GRASWINCKEL--- Getekende kaart door Floris Jacobsz, gezworen landmeter, van 4 stukken weiland in Schoonderloo onder Delfshaven, 30x56 cm. Tekening met kleur, windroos, passer etc., gedateerd Juli 1625. Het papier op linnen geplakt, ingelijst achter glas.
49540: - FINLAND--- Finland an English journal, devoted to the cause of the Finnish people, nr. 1, 3-6-1899. Edited by C.H. Perrott, London 1899. Large folio, (8) pag., printed in red and black.
49542: - LEIDEN, STUDENTEN, MASKERADE--- Optogt van H.H. Studenten der Leijdsche hooge school, gehouden 8-2-1840, voorstellende den intogt van hertog Jan van Beijeren binnen Leijden den 18-8-1420. Uitgave Engels, Leiden 1840. Grote prent (55x70 cm).
49441: - RIJN, LEK, 'S GRAVENWAARD--- Extract resolutien Staten van Holland 8-9-1763 betr. hoog water langs de Nederrijn en Lek en de herdijking van 's Gravenwaard. Folio, 1+11+12 pag., gedrukt.
49442: - ALPHEN A.D. RIJN, AARLANDERVEEN--- Krantenartikelen door E. v. E. en J.W. van Z[wieten] uit De Rijnbode 1941-1942 betr. geschiedenis Alphen aan de Rijn en Aarlanderveen.
49444: - FRIESLAND, MILITARIA--- Extract resolutien Staten Generaal 20-6-1740, betr. een tweede kolonel bij de compagnie Guardes te paard te Friesland. Folio, 2 pag., gedrukt.
49445: - FRIESLAND IN 1796--- Aan het volk van Friesland! Folio, 3 pag., gedrukt, d.d. 4-3-1796.
49259: - DELFT, DILETTO ED ARME--- Stukken betr. de Ridderlijke Confrerie Diletto ed Arme (Vermaak en Wapenen) te Delft, 1854-1855. Tekeningen van gevechten en wapens, een erepoort, gezangen, versierd bewijs van lidmaatschap, een versierde menukaart.
49391: - ENSCHEDE, NANNING--- Foto van de getekende vogelvlucht kaart 'De stad Enschede'. Tekening K.B. Nanning 1958 naar een kaart uit 1826-1832, 20x29 cm.
49392: - TANKS--- Plakboek met afbeeldingen van Engelse en Amerikaanse tanks, ca. 1960.
49393: - BYLANDT, VAN--- Vijf krijttekeningen door C. van Bylandt van gezichten in Zwitserland en Duitsland? Elk ca. 20x30 cm.
49394: - MILITARIA--- Algemeen verslag van het verhandelde op de Alg. Vergadering van het hoofdbestuur (...) van het Fonds ter aanmoediging (...) van den gewapenden dienst in de Nederlanden, 26-7-1905, 15 pag., gedrukt.
49395: - MILITARIA--- Herinnering aan de feesten ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum der genietroepen, [Overdruk Utrechtsch prov. en stedelijk dagblad 16-5-1898 en volgende dagen], Utrecht 1898, 32 pag., gedrukt.
49249: - MILITARIA, DESERTEURS 1748--- Reglement van sijne hoogheit op de bewaaring en behandeling der deserteurs, 10-4-1749. Manuscript, folio, 8 pag.
49250: - MILITARIA, VERBOD R.K. WORDEN--- Extract resolutien Staten Generaal 3-3-1738. Manuscript, folio, 3 pag.
49251: - MILITARIA, BERGEN OP ZOOM, HORSTEIN--- Regelingen voor militaire parade op 6-6-1735 te Bergen op Zoom. Manuscript, folio, 3 pag.
49477: - UTRECHT, REGELINGEN STADHOUDERSCHAP--- Extract secrete resolutien Staten van Utrecht 17-4-1754. Folio, 16 pag., gedrukt.
49478: - UTRECHT, STANDBEELD JAN VAN NASSAU--- Feestnommer behoorende bij het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van maandag 15-10-1883. Plano, (4) pag. Slijtage op vouwen.
49479: - UTRECHT, MILITARIA--- Formulier van eed voor alle oversten (...) en volk van oorloge, guarnisoen houdende binnen de Provincie van Utrecht. Folio, 1 pag., gedrukt, 18e eeuws.
49480: - UTRECHT, VAN LYNDEN--- Eerzame Godvruchtige! Utrecht 14-1-1793, getekend B.C. van Lynden. Folio, 3 pag., gedrukt.
49481: - MAARTENSDIJK, BROOD BAKKEN--- Verordening op het bakken en verkoopen van brood in de gemeente Maartensdijk. Maartensdijk 17-7-1855. 1 blad plano, gedrukt.
49483: - ROOSENDAAL, JACHT, HAAKS--- Extract resolutien Staten Generaal 28-2-1772 betr. sententie tussen Adriaan Haaks uit Roosendaal en drossaard G. Motman te Roosendaal betr. jacht. Folio, 3 pag., gedrukt.
49484: - VLISSINGEN, VEERE--- Hoog mogende heeren, [missive van de stadhouder, d.d. , 216, 10-1-1733 en 12-1-1733, betr. het ontheffen door de Staten van Zeeland van de leenroerigheid van Vlissingen en Veere]. Folio, 10 pag., gedrukt (bij H. Scheurleer).
49485: - ZEELAND, FINANCIEN 1796--- Stukken betr. het Plan van Constitutie 24-6-1796 waarbij opgave van de schulden en inkomsten van Zeeland werden gevraagd. Folio, 34 pag., gedrukt.
49486: - OVERDUIN, DE JONGE VAN ELLEMEET--- Artikel Ned. Spectator 5-10-1872 door Jan ten Brink over bezoek aan het buiten Overduin op Walcheren, van mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet, 2 pag., gedrukt.
49487: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van redenen dienende tot beantwoordinge van de propositie wegens de Staten van Holland (...) rakende het mortificeren van het markiezaat van Veere en Vlissingen. Folio, 20 pag., gedrukt (18e eeuws).
49476: - UTRECHT--- Extract uyt de resolutien van (...) staten 's lands van Utrecht 9-12-1693. Folio, 1 pag., gedrukt.
49379: - LIMURG, MIJNEN, FRENAY--- Versje van en door W.P. Frenay, invalide mijnwerker, te koop voor 4 cent ter leniging van zijn nood. Gedrukt, 14x9,5 cm.
4938: M., V. - Het geslacht Van Vloten, slot: Lijst van de geschriften van Prof. Dr. J. van Vloten. 's-Gravenhage 1907, 12 p.
49381: - SUIKER--- Request van suiker-raffinadeurs in Holland, gericht aan Staten van Holland, met verzoek om lagere belasting. Folio, 7 pag., gedrukt, 18e eeuws.
49383: - BIER, VAN OOSTERHOUT, DU CLO--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten v. Holland 6-8-1749, folio, 3 pag., gedrukt.
19816: [DUIM, FREDRIK] - Zeege-zuyl der hooge bondgenoten. Vertoonende het gedenkwaardigste van Europa in helden-digt. Begin neemende met het veröveren der kooninglyke linie. Door een beminnaar der nederduytsche digtkonst. Onder de zinspreuk Standvastighyd verwind 't geval. Amsterdam, Frederik Duim, 1711-1712.
19891: - [Stammtafeln der Freiherrn Von Hammerstein], 3 gevouwen plano bladen in band, ca. 1855.
49546: - W.O. II, SCHAARSTE 1945-'46, HALSUMA--- Tekening met kleur, 24x30 cm., met het thema schaarste in de maanden na W.O. II. In lijst achter glas met verso 'Reiservaringen na de oorlog 40-45, begin 1946. Geschreven door je vriend Ary Halsuma' (Holsema?).
49594: - HAASTRECHT--- Krijttekening van een huis te Haastrecht d.d. 1943, 28x33 cm.
49591: - AANDELEN--- Amsterdamsch effectenblad 5-10-1864. 2 pag., plano, gedrukt.
49589: - BOONSES, FONTIJN--- Uittreksel trouwboek Nieuwe Kerk Amsterdam 9-12-1708 betr. huwelijk Cornelis Boonses en Marretje Fontijn. 1 blad, deels gedrukt.
49587: - SCHUTTERIJ, AMSTERDAM--- Menu t.g.v. Historische verzameling der schutterij, Amsterdam 1895-1920. Doelenhotel 5-7-1920, 3 pag., gedrukt.
49586: - LAMBERTS, RIJKSMUSEUM--- Overlijdensaankondiging voor Gerrit Lamberts, 1e opzigter van 's Rijks Museum, overleden Amsterdam 16-4-1850. 1 blad, gedrukt.
49539: - LEIDEN, STUDENTEN, MASKERADE, LENSVELT--- De bleyde inkomste der cameren van rhetoryke binnen Leyden. Lustrum L.S.C. 1935. Groot blad oblong, gedrukt, ontwerp Frits Lensvelt 1936.
49434: - ARCHITECTUUR, DE REGT, OUENDAG--- Brief van Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, d.d. Amsterdam 1911, aan P. de Regt te Colijnsplaat betr. examen Bouwkundig Opzichter. 1 pag., deels gedrukt.
49435: - AMSTERDAM, PALEIS-RAADHUIS--- Rapport der commissie, ingesteld door B en W van Amsterdam, tot onderzoek van den rechtstoestand van het Paleis op den Dam. Amsterdam, mei 1930, 95 pag., gedrukt.
49438: - AMSTERDAM, SCHUTTERIJ--- Boekje voor de Schutterij te paard te Amsterdam, Amsterdam, [ca. 1840], 20 pag., gedrukt.
49574: - BOEKDRUKKUNST, BOEKGESCHIEDENIS--- Uittrek-kijkdoos 'Funfhundert Jahre Buchruckerkunst 1440-1940, uber hundert Jahre Bauersche Gieszerei Frankfurt a. M.'.
49573: - HEERHUGOWAARD--- Keure in den Heer-Huigen-Waard van 't wegnemen van de dammen, z. j. (begin 19e eeuw), 1 blad, plano, gedrukt (Coster te Alkmaar).
49566: - DRENTHE--- Jubileumnummer van de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1823-1923. Folio, 152 pag., geill., gedrukt.
49568: - ENKHUIZEN--- Keure tegen het van binnen uitsloopen of verkleinen van huizen en uitgraven van fundamenten, regenbakken, putten etc. Uitgevaardigd door burgemeesteren van Enkhuizen 1-4-1817. 1 blad, plano, gedrukt (Lub).
49569: - HEERHUGOWAARD--- Aanplakbiljet betr. verhuringe van des Heer-Huygen-Waarts Ringdijk en wegen, verpagtinge van riedgewasch en visscheryen. 18e eeuws, 1 blad plano, gedrukt (Jan Coster te Alkmaar).
49570: - HOLLAND, BELASTINGEN--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 6-3-1751 betr. 200e penning op ambten, 1 blad, plano, gedrukt.
49571: - HEERHUGOWAARD--- Keure op het leggen van dammen en het planten van boomen, uitgevaardigd door dijkgraaf en heemraden van de Heer Hugo Waard d.d. 2-8-1828. 1 blad, plano, gedrukt (Coster te Alkmaar).
49572: - HEERHUGOWAARD--- Schouwe van de Vogelezang en van de Veenhuiser Omloopdyk, uitgev. door dijkgraaf en heemraden van de Heer Hugo Waard d.d. 1818. 1 blad plano, gedrukt.
49522: - MILITARIA, ONDERSCHEIDING, BRAAM--- Oorkonde betr. verlening bronzen medaille voor 12 jaar trouwe dienst aan de wachtmeester Lodewijk Braam, d.d. , 216, 4-5-1883. 1 blad plano, deels gedrukt.
49524: - MILITARIA, RIJSCHOOL, AMERSFOORT--- Grote (23x29 cm.) foto van officieren der Rijschool Amersfoort 1888, allen te paard, met enige huizen op de achtergrond. foto: J.W. Wentzel te Amersfoort.
49320: - TJERKS, TROMPE L'OEUL-TEKENING--- Trompe l'oeul tekening door Abraham Tjerks, 1766. Pen in bruine inkt, 40x30 cm.
49321: - DRENKELINGEN REDDEN--- Twee gravures van het redden van drenkelingen uit een wak in het ijs. 10x14 en 9x9 cm., 18e eeuws.
49322: - NOORD-BRABANT, REGLEMENT 1797--- Reglement op het houden der Quartiersvergaderingen en de overige directie des quartiers voor de vier quartieren van de Meyerye van den Bosch, 's Hertogenbosch, Noman, [1797], 26 pag., papieren omslag, gedrukt.
49527: - GIESEN, JAN TH.--- Enige tientallen houtsneden, houtgravures en andere prenten van de Haagse schilder Jan Th. Giesen (1900-1987/1982), ca. 1920-1960, diverse formaten.
49416: - GRAVENHAGE, BOEKVERKOPERS--- Resolutie stadsbestuur Gravenhage 12-10-1757 betr. de boekverkopers. Folio, 1 pag., gedrukt.
49547: - SCHEVENINGEN, CRAAMER--- Krijttekening met kleur van de vissersboot P.A.X. uit Scheveningen op volle zee (op boeg: Sch. 352(?)), gesigneerd Craamer, ca. 70x50 cm., in lijst achter glas.
49549: - CLIFFORD, TRIP--- Getekende kwartierstaat van Agnes Maria Clifford (1739-?), gehuwd in 1762 met Corn. Cornelisz. Backer. Groot blad op karton, 65x100 cm. Met 32 gekleurde wapens. Ca. 1900?
49308: - DORDRECHT, CUYPERS--- Vier afleveringen van Het Huis, maandelijksch prentenboek gewijd aan huisinrichting, uitg. Ed Cuypers, jrg. 2 (1904).
49309: - DORDRECHT, SCHILDERINGEN SCHOUMAN, VOORSTRAAT--- Veilingcatalogus antiek en o.a. kamerbetimmering en schilderwerk door Aart Schouman, uit huis Voorstraat 308 te Dordrecht. Dordrecht, Mak, 1918, 78 pag., met afb.
27695: - Oud-Nederland 1950 [ Periodiek over volkskunde e.d. Slechts een jaargang verschenen], 196 pag., geïll., geb.
8510: K. - [Het misverstand, of Elk is een dief in zijne nering. Blijspel, met zang. Leiden, Leendert Herdingh, 1811.]
52633: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Sensatie in de prik-salons!, , 216, , Van der Ven [1844].
58283: - Kaart van een zeker plaats genaamt Het Huys te Bennebroek met bijleggende gronde genaamd Rottegat, opgenomen op last van Gerret Nutges, heer van Bennebroek, gelegen onder Bennebroek, Hillegom en Heemstede. Tekening door A. Smits, landmeter, 3-5-1813.
58519: - Nassausche oranje Tak, vertonende alle de heeren stadhouderen die geregeerd hebben sedert het begin der Nederlandsche Republiek Ao 1579 tot op dezen tijdt Ao 1733, opgedragen (...) door R. en I. Ottens te Amsterdam, [1733]. Gravure, 49x58cm.
58489: [ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN], - De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een oranjeklant, Rotterdam 1879.
23976: - Bibliotheque rurale institue par le Gouvernement, manuel de culture. Brussel, Stapleaux, 1850, 259 pag., geïll.
58515: - Gesicht in het dorp Baarn, 1830. Aquarel in grijs door A. Westendrop-de Clercq, 27x40 cm.
58517: - Reglement en tarief op het doorschutten der schepen, schuiten en alle andere vaartuigen (...) door de duikers van de Leischendam. Delft 30-10-1865, 88 x 55 cm. gedrukt.
8418: H[OOGVLIET], J[AN] M[ARIUS] - Mengelingen ten voordeele des vaderlands uitgegeven. Delft, B. Bruins, 1831.
10372: - Bij het overlijden van mijnen waardigen ambtgenoot en ... leermeester, den hoogleeraar A.J. Duymaer van twist [te Groningen]. Groningen, J. Oomkens, 1820. 8º: 8 p.
29824: - MARIENDAAL, BOOGMAN -- Gezicht op boerderij aan de Tafellaan te Mariëndaal in 1950. Pentekening van G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29825: - HALL, BOOGMAN -- Gezicht op de kerk te Hall in 1951, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29826: - AMSTERDAM, BOOGMAN -- Gezicht op oude huisjes met voorzijde aan de Baarsjes, gezien vanuit de Van Kinsbergenstraat te Amsterdam in 1929. Pentekening door G. Boogman. 12x18 cm.
9919: - Vaderlijk afscheid en getrouwen raad van een welmenend eendrachts-burger aan zijnen zoon [Evert Le francq van berkhey] gereed om voor 't vaderland ... op 's lands vloot van oorloge te dienen, door Joannes le Francq van Berkhey. Amsterdam, J. Allart, 1781. 8º: [8] 112 p. Geïll.
29874: - HOMAN, ZUIDLAREN, ALBERDA -- Aantekeningenboekje van Jan Homan, Schults over Anlo, Gieten en Zuidlaren met recepten voor personen en vee en andere aantekeningen, 18e- eeuw. Gebonden in perkament.
29878: - COUCOURT -- Gedicht door Jn. Coucourt 'op ons jong gebooren Oranje vorst', dd. 29-8-1772. Manuscript, folio, 1 pag.
29882: - ROUCK -- Gedicht door J.A.D. Rouck, J.C. op de dood van Maria Stuart, 1695. 18de- eeuws, manuscript, folio, 2 pag.
29883: - MUUR, VAN DER -- Gedicht door A. van der Muur op de geboorte van de Prins van Nassau Weilburg manuscript, 1 pag.
29884: - OP DE WINKEL -- Twee gedichten door P. op de Winkel, 18de- eeuws, manuscript, 4 pag. folio.
29888: - KOLL, MY. V. WELDADIGHEID, PRINS FREDERIK -- Diploma verleend door de Maatschappij van Weldadigheid in de Zuydelyke Provintien der Nederlanden, dd. Brussel 6-8-1823, aan J. Koll te Utrecht. Groot blad plano met vignet der maatschappij, deels gedrukt, met handtekening van de president: Frederik Pr. der Nederlanden.
29890: - STUURMAN -- Manuscript gedicht 'Dorinde bij het graf fan Damen' door 'J.A. Stuurman', 4°, 3 pag., ca 1800?
29891: - LEIDEN, VAN DER HAL, SUYTBROEK, V.D. PLUYM, HOUWAERT, MARSBACH -- Acte verleden voor notaris P.D. van Leeuwen te Leiden 5-5-1641 waarbij Adriana Cornelis dr. Van der Hal, wed. Corn. Willemsz van Suytbroec, tegenw. won. te Leiden in de Nieuwsteeg, verklaart F2434 schuldig te zijn aan Jannetje Lambertsdr Houwaert wed. van ds. Dionisius Marsbach, predikant te Bijdijck. Manuscript, folio, 4 pag.
29894: - BURGH, KERKWERVE, VAN HOORN -- Verlei-brief in het latijn van het kapittel van St. Jan te Utrecht dd. 14-7-1786 van 1 gemet land in Kerkwerve en 1 gemet 150 roe in Burgh. Na het overlijden van Jan Cornelisz. van Hoorn, heer van Burgh aan zijn zoon Nicolaas Jan van Hoorn toebedeeld. Charter op perkament met waszegel van het kapittel in houten doosje.
29898: - AMSTERDAM, DOOLHOF AAN PRINSENGRACHT -- Dossier van een aantal brochures, een manuscript gedicht etc. betr. de beroemde Oude Doolhof aan de Prinsengracht bij de Looiersgracht te Amsterdam, 19de- eeuws.
29899: - LAGERWEY, EUROPA -- Brief van H. Lagerwey aan H.M. de Koningin met het verzoek te willen intekenen op zijn tijdschrift Europa, dd. Dordrecht 1844. Manuscript, 4°, 1 pag.
2531: [TREES, JOH.] - Theophilus van Vreede [= Joh. Trees], Driedubbelde naemlijst der pastooren, priesteren en zendelingen I die in 't jaer 1701 voor de waerheid en geregtigheid getuigd hebben, II die in 't jaer 1736 om 't Formulier en de bulle Unigenitus zig van hunne medebroederen afscheiden, III die vreedzaemig zijn met hen die de vreede haeten. 2de druk. Amsterdam: Erven J. Ratelband, 1737 [-1738], 152 p.
18670: "[WALRÉ, JAN VAN]; [ZOONTJE VAN DEMOCRIET]" - Hulde der nagedachtenis van Jan van Walré toegebragt door de aloude rederijkkamer: De Wijngaardranken, onder de zinspreuk: Liefde boven al. Haarlem, Vincent Loosjes, [1838]. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
23085: HERVORMDE SYNODE 1849 - Handelingen der Herv. Sijnode 18-49, Zaltbommel, Joh. Noman & Zn 1849. Kartonnen omslag, 4° oblong, met als inhoud vier litho's, elk 22x31 cm, één titelpagina en 3 bladen met humoristische tekeningen.
29840: - BRONKHORST, STEENDEREN, BOOGMAN -- Zeven pentekeningen door G. Boogman uit Arnhem van Bronkhorst en Steenderen, dd. 1954, elk ca. 12x18 cm.
29841: - INDIË, MERAPI, DIEPHUIS, JAMES, TERKÜHLE, V.D. MEULEN, FERNHOUT, MACLAINE PONT‘De beklimming van den Merapi’. In een oplage van 6 exemplaren gedrukt boek, geschreven door G. Diephuis in versvorm, voorzien van originele foto’s en foto’s van tekeningen van de hand van Henri Maclaine Pont. 1913, 44 pag., gebonden in half perkamenten band, 4°. De namen der deelnemers in handschrift.
56900: "[IRTENKAUF, W., UND K.H. HALBACH];" - Die Weingartner Liederhandschrift. Facsimile, Stuttgart 1969.
19540: [ZEEUWSCH GENOOTSCHAP] - 1769 - 1919 Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.
29666: - BIERMAN, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Dirk Bierman, Amsterdam 1-5-1770, ten name van Caspar Morria, 8°, oblong, 1 pag.
29667: - LELIE, DE -- Gedrukt kaartje betr. het overlijden van Adrianus de Lelie, 65 jr., Amsterdam 30-11-1820. Lid van het Kon. Ned. Instituut. 8°, oblong, 1 pag.
29668: - LELIE, DE, VAN DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de zielediensten voor de overleden Adrianus de Lelie, december 1820, in de R.K. kerk van W. v. Dijck te Amsterdam, folio, 1 pag. oblong.
9921: - Lykzangen op ... Petrus Onderdewijngaart, rustend leeraar in de Herv. gem. der stad Delft, overleeden den 24 van louwmaand 1782, in den ouderdom van bijna 76 jaaren. Delft, Jan de Groot, 1782. 8º: 36 p.
6725: A.E. - De gefnuikte heerschzucht. Zinnespel. Utrecht, Johannes van Driel, 1782.
9678: - Treurtoon gezongen ter gedachtenisse van 't smertelyk afsterven [te Rotterdam] van mejuffrouwe Divertina Maria Van der houwe[n], echtgenote van den heere Jacob Abresch. 4º. Incompleet, alleen de bladen B2 en [B3], pp. 11-14.
854: [FRUIN, R.] - Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den schiltaelen voertyts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant gedaen in den jaere 1494. Leiden 1876, 333 p.
42400: [HOOGSTRATEN, DAVID VAN] - Beschryving der Heidensche goden en godinnen, getogen uit de fabelschryveren en oude dichteren. Amsterdam, ten Hoorn, 1716 (op gegraveerde titel 1715).
52722: [LORGION, EVERT JAN DIEST] - Balthazar Bekker in Franeker. Een portret uit de zeventiende eeuw. Groningen, H.R. Roelfsema 1848.
52729: [BEQUIGNOLLE, NOËL DE?] - Sisteme nouveau de l'origine du mal. Fondé sur la consideration du mistere de la tres fainte & adorable trinité. Keulen, Pierre Marteau [: gedrukt in Nederland?] 1721.
25085: [ORLERS, J.J.] - Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, so te water als te lande die Godt (...) de Staten der Ver. Nederlanden verleent heeft, Leiden, Orlers & Van Haestens, 1610 (colophon: 1611). [, 523, e titel 'Den Nassauschen Lauren-crans'].
53573: --- - Regtsgeding van Hendrik Ligtlijf en Femmetje Visser, veroordeeld tot de straffe des doods ter zake van poging tot moord en medepligtigheid aan deselve. , 216, , J. Belinfante, [1840].
57921: - Map met enige tientallen werkstukken en artikelen van de heraldici Robert en Mireille Louis uit Frankrijk.
58166: - 22 brochures betr. drankmisbruik en alcoholisme, eind 19e en eerste helft 20e eeuw. Gedrukt.
58160: - Foto van dameshoofd met hoed, 9x14 cm, met blindstempel Godfried de Groot, Amsterdam.
52675: --- - L'art de plumer la poule sans crier. Keulen ( = Nederland), Robert le Turc, 1710.
52719: --- - Verscheyde gedichten so voor als tegen het boek genaamt de Betoverde weereld, Amsterdam, A. Hendriksz 1691.
7414: [EFFEN, JUSTUS VAN] - Le Misantrope. Nouvelle edition revue & augmentée de plusieurs discours importans. Den Haag, Jean Neaulme, 1726. [2 delen]
9813: - Huwelijkszangen voor ... Mr. Maximiliaan 's gravesande en ... Anna Van der aar de sterke d'esselickerwoude, plegtiglyk in den echt vereenigd te Woubrugge op den 16 van oogstmaand 1775. z.p. 8º: 59 [2] 8 [4] p.
23707: - Ordonnantie van de weeskamer der stad Middelburg, Middelburg J.J. Callenfels [ 1776 ] 121 + 22 pag.
44780: - DUSSEN, VAN DER --- Briefje van F. van der Dussen aan G. Halwasse, d.d. Gravenhage 1934. Manuscript.
44781: - "BOSCH; HAGA --- Briefje van J. Bosch, arts te Ermelo d.d. 1932 aan G. Halwasse betr. familiewapen. Manuscript, 2 pag."
44612: - "HORSTMAN; OUD CLINGENDAAL --- Veilingcatalogus Collection F.J.E. Horstman a Oud Clingendaal. Amsterdam, Fred. Muller, 1929, 43 pag. + afbeeldingen, groot 4°."
44613: - "GERBER; WEIJENBERGH; LISSE --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, waarschijnlijk van Carel Gerber of Carel Weijenbergh (op 6-8-1856 werd hij 11 jaar oud). Ca. 20 bijdragen uit de jaren 1857-1898 (hierbij 8 tekeningen, gedroogde bloemen en 2 borduursels)."
17729: "[PELS, ANDRIES]; [YSBRAND VINCENT]" - Tieranny van Eigenbaat in het eiland van vryekeur. 3e verb. druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1706. [Gebonden met:] Ondergang van Eigenbaat in het eiland van vryekeur, zinnespel. 2e verbeterde druk. Gedrukt voor het kunstgenootschap. Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1708.
55783: --- - Prent: 'Spiegel van Staet, en recht der burgers', anonieme ets van de moord op de De Witten, met op de achtergrond het Binnenhof en de Gevangenpoort. Daaronder tekst in boekdruk in 3 kolommen.
46727: - LEIDEN, WEESHUIS--- Scriptie: Wezenzorg in Nederland. Het Leidse H.G. Arme Wees- en Kinderhuis in de 2e helft van de 19e eeuw. Door Andrea Weerts, ca. 1993, 60 pag., met veel bijlagen. Xeroxkopie in ringband, geill.
46653: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Programma der feestelijkheden, (...) t.g.v. het 375 jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden, 7-14 juni 1950. 112 pag., gedrukt.
46489: - MUNTZ--- Genealogische aantekeningen over de familie en wapen Muntz, oorspronkelijk Muntheren (Muntzhern) te Keulen. 18e eeuws, manuscript, 4°, 4 pag.
49632: - SABERBIS--- Brief van Saberbis, d.d. Gravenhage 10-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
10969: - De boere bruyloft, gravure door J. Lamsvelt, 18de eeuw, 14 x 9 cm, van dansende boeren rond een bruiloftstafel.
8572: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Astrologisch testament of De beste waereld van den alom vermaarden philosooph, en astrologist Johan Christophorus Ludeman, gevonden onder de nagelaten manuscripten van een geleerde dezer eeuw. Rotterdam, A. Bothall etc., [1777].
9709: - Ter bruilofte van den heere Jan Carel Bractearius en jongkvrouwe Anna Elisabeth De la fontaine, in den echt vereenigt binnen Amsteldam den 30 van slagtmaand 1756. z.p. 4º: [16] p. Met groot titelvignet en Verklaaring der trouw-plaat door H.W. D[ronsberg].
52690: [BALEN, PIETER GERARD VAN] - Memorie van deductie en belang [van de magistraat van , 216, ] tegens de missive van [...] Hove van Holland in dato 27 April [1759] [...] omtrent Pieter Gerard van Balen, boekverkoper alhier en teffens burger en schutter zynde, overgegeeven aan [...] Staten van Holland. Z. pl. [1759].
31069: - Schweizerischen Geslechterbuch. Jrg. 7, 1943. Zurich 1943, 22 + 967 pag., geb.
31071: - Naamlijst der ondertrouwde en overledene personen binnen de stad Middelburg ... alsmede verkochte huizen ....' in het jaar 1815, Middelburg, C. Jongkindt ¨1816 *, geb.
52499: - - Volks-liedjens uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 1e, 2e, 3e en 4e stukje. Amsterdam, 1790 (1e stukje, vierde druk), 1789 (2e stukje, 1e druk), 1790 (3e stukje, 1e druk), 1791 (4e stukje, 1e druk).
31060: - Geslachts Register van Abraham Pelt en Eva Vogels, 26 + 58 pag., getypt, gebonden.
52591: [BELLAY, J. DU] - La defence & illustration de la langue Francoyse par I.D.B.A., Maastricht, [Stols], 1925.
52740: --- - Verslag van het onderzoek en van de verdere behandeling der zaak van den notaris J.W. van den Bergh, voor het Prov.Gerechtshof in Zuid-Holland op den 2 en 3 mei 1851, 's-Gravenhage, gebr. Belinfante, 1851.
52737: --- - Memorie tegens de missive van [...] Hove van Holland in dato 3 February 1764, houdende derselver berigt op de requeste, door schout, burgemeesteren en schepenen van , 216, op den 28-12-1763 gepresenteert, ter geleegentheid van eene bij het Hof gedecerneerde curateele in de boedel van den solliciteur militair Jan van den Berg. z. pl., 1764.
52731: [ BERENDTZEN, HENR.] - Korte en bondige verhandeling over de bestaanbaarheid of onbestaanbaarheid der wydingen verrigt door de zogenaamde Janseniste bisschoppen, 2e- druk, Utrecht, C. Kribber 1769. [Gebonden met:] [Berendtzen, Henr.]Klaare en volledige verdediginge van het boekje genaamt 'Korte en bondige verhandeling [...] door B. Kluyt, Utrecht, C. Kribber 1769. [Gebonden met:] [Berendtzen, Henr.] Eenige dringende redenen om de welke zommige R.C. Priesters te Utrecht zig hebben verpligt geagt om de uitgeevers van ze
52765: [BLARKOM, JAN VAN (RED.)] - Verzameling van criminele stukken betrekkelyk zekeren misdadigen en jongst geexecuteerden binnen de stede Beverwijk, den 1ste February 1800, Alkmaar / Amsterdam, van Harencarspel / Brave. [1800].
52684: [BAELDE, R.] - Rapport van de heeren, door hun edel grootmogende gecommitteerd, tot het onderzoek van de sources van ongenoegen en mistrouwen en tot herstel der rust te Rotterdam, overgegeven den 1 November 1786, Dordrecht, Blussé/Krap 1787.
52601: [HESS, DAVID], - Hollandia Regenerata. [Londen, W. Humphreys, 1796].
49258: - GOUDA--- Zo was het vroeger. Reeks krantenartikelen uit Goudsche Courant 1953 t/m 1958, geplakt in 6 delen.
7653: [GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)] - De gewaande tovery, zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
7651: [GEER, ANTHONY GUSTAAF VAN LINTELO DE] PS. A.V.P. - Gerijmd en ongerijmd. Horae successivae. Door A.v.P. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam, S.L. van Looy, 1893.
9937: - Laauwerkrans voor den onoverwinnelyke zeeheldt Andries Hartzing. z.p., z.j. 8º: 2 p. Gedrukt binnen ornamentale rand.
13707: - LEIDEN, PIEMONT Aanschrijving van het stadsbestuur van Leiden betr. een collecte voor de “Piemonteze Dalluyden”, die om religieuze redenen hun vaderland hebben moeten verlaten, dd 6-9-1731, folio, 1 p., gedrukt.
25048: [WITT, JOHAN DE] - Resolutien van de heeren Staten van Hollandt (...) van consideratie (...) genomen zedert den aenvangh van de bedieninge van (...) Johan de Witt als raedt-pensionaris. Beginnende dit volumen met 2-8-1653 ende eyndigende met 19-12-1668. , 216, , J. Scheltus, 1672.
18649: [WAGENAAR, JAN] - De Patriot. No. 1 (26 Juny 1747) - no. 16 (10 October 1747).
25123: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE / WILLIAM LOWER?] - Relation en forme de journal du voyage et sejour que (...) Charles II de la Grand' Bretagne etc. a faith en Hollande. Den Haag, Vlacq, 1660.
24985: - Resolutien van de Hoogh Mogende heeren Staaten Generaal der Vereenighde Nederlandsche Provincien, genoomen in den jaare 1748.
25013: - Ceremonieboek van de regeering der stad Amsterdam
25061: [MONTANUS, ARNOLDUS] - Ambassades memorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, vers les empereurs du Japon. Amsterdam, J. v. Meurs, 1680.
25110: [STOKE, MELIS] - Hollandtsche riim-kroniik, inhoudende de geschiedenissen der graven van Hollandt tot het jaer 1305. ‘s Gravenhage, H. Jacobsz, 1620, folio, (12)+99+6+(6) pag. Geheel leer.
18149: [SELS, WILLEM HENDRIK] - Beschouwingen, door den schryver van de Zedelyke uitspanningen. Amsterdam, F. de Kruyff, 1777.
38948: - Het zeilend schoolschip [Orgaan van deze vereniging], nrs. 18 (november 1948), 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38 (= februari 1963), geïll., per aflevering ca. 16-24 pag.
42630: - Beschrijving van het eiland Westvoorn, meest bekend onder den naam van Eiland Goedereede. Sommelsdijk, G. Jongejan, 1823.
56277: - Concours hippique Heemstede 1946, officieel programma, 52 pag., geïll.
56273: - Het Buitenverblijf Jrg. 4 (1926) nr. 5: Noordwijk-nummer, pp. 109-136, geïll.
56267: - Ons [Wilhelmina] Gasthuis 1891-1951, Jrg. 3 nr. 32, 1951, 24 pag., geïll.
56269: [VOGELS, F.C.M., E.A., ] - Bij het 75-jarig bestaan van de Amsterdamse plaatselijke telefonie en haar 60-jarige overheidsexploitatie, Amsterdam 1956, 48 pag., geïll.
45971: - "ALPHEN, VAN; V. MASSOW, HUBRECHT--- Bundel gelegenheidsgedichten van de hand van Daniel Francois van Alphen (1774-1840). Manuscript, 25 beschreven pagina's, jaren 1810-1812."
48537: - COOL, LIEFTINCK, HERBARIUM--- Acht briefkaarten van Cath. Cool, conservator van de Ned. Mycol. Vereniging en 's Rijks Herbarium, gericht aan F. Lieftinck te Bussum, 1915-1920.
48539: - BRACKMAN, MILITARIA--- Een incomplete Comptoir Almanach voor 1690, , 216, , wed. Jasper Dol [1689], met wit papier doorschoten met financiele aantekeningen. 4°, 66 pag.
50924: [HESS, DAVID] - Hollandia regenerata. [Londen, W. Humphreys, 1796].
50927: [NOBEL, ALFRED] - Dynamit Actien-Gezellschaft, vormals Alfred Nobel & Co, Hamburg, 1865-1925. Hamburg, 1925.
59259: - Afschrif (Copy) van een proclamatie aan de inwoners van Pruisen en het armee bevel dd 14 december 1821 (bevel des generaals vorst van Wittgenstein). Manuscript, folio, 4 beschreven bladzijden. Uit het Duits vertaald.
59258: - Manuscript Eenige spreuken om de kinderen te leeren, met citaten uit de bijbel. 17e eeuws handschrift. Groot folio, 3 beschreven bladen.
59257: - Reglement voor het gezelschap Utrechts Brandweeropgericht 6 maart 1851, doel: bevorderlijk te zijn aan het brandwezen, onderlingen oefening en vriendschappelijk verkeer. 15 pp.
59254: - 3 Manuscripten betreffende Christiaan Frederik Becker, vleeshouwer te Amsterdam wonende in de Angelierstraat 67. 1) schuldbekentenis gedateerd 18 maart 1876 van C.F. Becker aan Maria Clara van Laar (weduwe Henricus , 523, iscus Dankelman) wonende aan de Ij-gracht tbv f 5000 gevestigd op een huis en erf aan de Angelierstraat en de Binnenbrouwerstraat (met aantekening van aflossing dd 3 april 1880). 2) Borderel van schuldvordering, twee beschreven bladen dd 16-7-1869. 3) Schuldbekentenis van C.F.
59253: - Cahier met genealogische aantekeningen van de hand van C.W.D. Vrijland betreffende de geslachten Hamel, Bennewitz, Verweij, Valewink, Arendsen, Sonneville, Rookmaaker, Veenstra, Van Stein Callenfels, Van Spangen, Van Halmael, Ter Brugge, Kempen, Van Herzeele, Scheffer, Kempenaer, Ribbius, Van Noordwijk, Wessels, De Heer/Vorsselman de Heer, Rijperman, Abrahamse, Van Hengel, Hondius, Van Oosterwijk, Wijsman, Formijne, Stark, Campagne, Kaub, Van der Voort, Van Rossum, Nieuwenhuizen, manuscript, 287
59251: - Akte van transport, gepasseerd voor schepenen van Serooskerke [Willeboort Adriaensz., Willem Jansz., Adriaen Maertens, Henrick (-), Adriaen Sijmonsz., Anthonis Mathijsz.] en gedateerd 28-1-1600, waarbij Pieter Jansz. Bijdekercke aan Lauerijs Cornelisz. een stuk land transporteert van 2,5 gemeten, manuscript op perkament, zegels verloren gegaan (charter in klein formaat).
59240: - Akte in het Frans, (moeilijk leesbaar), waarschijnlijk 17 eeuws, waarbij betrokken zijn: Andionet Ducerreau [ du Cerreau], Claude Caram, J. Carques.
59245: - Akte van verhuur voor schepenen (Jacob Cornelisz en Claes Marthensz) van onbekend gerecht [onder de jurisdictie van Wall(-)] gedateerd 11-1-1589 door de voogden van de onmondige kinderen van Gillis Hooftmans uit zijn derde huwelijk met Margriet van Nispen aan Cornelis Ghijn, Adriaen Coppens en Cornelis Thoenisz van twee kavels land, manuscript, 1 blad, tweezijdig beschreven (folio), aan bovenzijde beschadiging met licht tekstverlies.
59230: - La Femme, Qualités, Travaux, Histoire, catalogue, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1898.
59231: - De tiengeboden voor de dienstbodes, onderschrift I.J. v.M.
59217: - Bach-herdenking 1685-1935. Feest-gids, Amsterdam, My. tot Bev. der Toonkunst [1935], 90 pag., geïll.
5918: [OOSTEN, C.] - Oosten 1853-1943 Haarlem, [Haarlem 1943], 84 p., geb., geïll.
50935: - - Verzameling van platen betrekking hebbende op de Nederlandsche artillerie in de 16e en 17e en 18e eeuw. 4 platen met verklaring. Breda, 1861.
59645: - Concerts de Piano et de Violin par L. v. Beethoven. Grande Partition. Peters, Leipzig & Berlin. ca. 1920. Hardcover. Spine a bit damaged, foxed.
59643: - Voorlopige recapitulatie rekening van ontvangsten uitgaaf overeenkomstig de boeken en de afzonderlijke aantekeningen van P.H. Smulders (...) 1834, 1835, 1836 en 1837.
59642: - Akte van aanwijzing Noodweg door Norbertus Petrus Cyriocus Allard te Geertruidenberg, aan: Anna Beekmans te Oosterhout, en anderen. D.d. 10-6-1892.
59620: - Het innemen van Cadix, geschiedt in den Jaere 1596
59606: [SCHOONEBEEK, ADRIAAN (FL. 17TH CENTURY)] - Intocht van koning Willem III te Den Haag
60755: - - Two photo albums with 241 photographs from ca. 1880.
50963: - - La petite volière. Paris, Marcilly, [ca. 1820].
57037: [VEITH, L.], - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk uit het latijn, Utrecht, Schikhoff, 1829.[ betreft Jansenisme].
57029: "[TYROFF, J.A.]; " - Wappenbuch der Preussischen Monarchie Erster + Zweiter Band, Nurnerg 1832.
50974: [COURT VAN DER VOORT, PIETER DE LA] - Les agremens de la campagne ou Remarques particulières sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques, des jardins de plaisance, & des plantages. Leiden/Amsterdam, Luchtmans/Uytwerf, 1750.
50975: [PILES, ROGER DE] - De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen, waarin de beginselen der tekenkunst (...) worden opgegeeven en de jeugd (...) onderricht wordt, na den 8e druk uit het Engelsch vertaald. , 216, , Leeuwestijn, [eind 18e eeuw of 1803?].
50976: [MOETJENS, ABRAHAM] - Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue. 4 delen, Amsterdam/Nijmegen, Wolfgangk/Moetjens, 1679 (deel 1 en 2), 1697 (deel 3 en 4 in derde editie).
50977: - - De Sweedsche Robinson, of 't wonderlyk leven van Gustav Landeron (...) volgens zijn eige handschrift in 't Hoogduits uitgegeeven door G.F.V.M. en (...) in 't Nederduits vertaald. Amsterdam, Ter Beek, 1733.
50978: - - De Haagsche Robinson, of de gevallen van Alexander xxxxx, behelzende zijn geboorte en opvoeding (...) Moscoviten (...) Thomas Kouli-kan (...) Dehli (...)eiland Tirevas (...). 2 delen in 1 band, Alkmaar, J. Maagh, 1758.
50982: [BURT, EDWARD] - Brieven van een heer uyt Noord-Schotland aan zynen vriend te London behelzende een bericht omtrent de hoog-landen, de costuymen en levenswyze der Berg-Schotten. 2 delen in 1 band, Haarlem, I. en J. Enschede, 1758.
50984: [BRONKHORST EN BATENBURG, DIRK VAN ?] - Vorstelick geschenk, dat is een medecynboeck, inhoudende vele geproefde ende goet gevonden medecijnstucken om veelerhande sieckten ende gebreken des lichaems te genezen. Amsterdam, v. Ravesteyn, 1662.
56306: -- - Land uit zee. Publicatie Dienst der Zuiderzeewerken 1954, 6 pag. + kaarten.
56978: "[KRUIJF, E.F.] E.A.; " - Viering van het 25-jarig bestaan van het homiletisch oratorisch gezelschap Elias Anne Bonger, opgericht 1857, Utrecht 1883, 47 pag.
56974: "[STOKMANS, J.J.];" - Het Oosterpark Bilthoven, Bilthoven z.j., (24) p., geïll.
56965: "[MESSCHAERT-HEERING, S.]; " - De familie Theunisz en Visser, Enkhuizen 2002, 226 pag., geb., geïll.
56951: -- - Catalogue officiel des collections du metiers, deel III: Geometrie, geodesie, cosmographie, astronomie, science nautique, chronometrie, poids et mesures. Paris, 1906.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

9/13