Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8309: HERLOSSOHN, CARL - "De Venetiaan; een historisch-romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1830. [3 delen]"
60413: HERMAN DAVINUS HEUFF, (FL.1900 - 1945) - Oude gracht, Utrecht (domtoren)
35705: HERMANIDES, RENICUS SUFFRIDUS , UIT TRICHT - Operatieve behandeling van hersengezwellen Utrecht van Boekhoven 1894
31524: HERMANIDES, JOHANNES, UIT LANGBROEK, GEB. GELDERMALSEN - Over de constanten der [...] negen standaardgeuren Utrecht A. Oosthoek 1909
35497: "HERMANNUS, ADAMUS, UIT WIZNIZENSIS LUSATUS; PRAESES: ARNOLD, GOTTFRIED" - De Hermunduris [...] Wittenberg Johann Wilcke 1689
35933: HERMANS, HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales Leiden C.G. Menzel 1848
27881: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit politiek Kanaän, Amsterdam, D.Buys, 1903, 116 pag., geb., in half linnen. Geïll. door Alb. Hahn. Mooi exemplaar.
59623: HERTEL, GEORG LEOPOLD (FL. 1750-1799) - On the street
22635: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VAN HANSWIJK - Brief van de Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1848, aan “eerwaarde broeder”, manuscript, 4°, 2 p. Getekend: A. v. Hanswijk en Wassenaer van Onsenoort.
25173: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets. Hamburg 1867, 99 pag., geb. in half linnen.
43957: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Leonard Willems te Gent, Amsterdam 1939, 52 pag., met portret van Willems op omslag.
59191: HERTZKA, TH., - Vrijland. Het beeld eener toekomst-mmatschappij, vertaald door K. ter Laannaar de 8e Duitse druk, Haarlem, Wezel [1895], 340 pag., geïll. geb.
3887: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H. - J.C. Kapteyn, zijn leven en werken. Groningen 1928, 176 p., geb., geïll.
42315: HERVEY, J. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den sterrenhemel en den winter. Naar den elfden druk uit het Engelsch vertaald. 2e druk, Amsterdam, v. Tongerlo en Houttuyn, 1758.
8313: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 4e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1762.
8312: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 3e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1757.
19253: HERWERDEN, P.J. VAN - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen, 1568-1572.
57629: HERWERDEN, HENRICUS VAN, - De geschiedenis van den staat der rechtheid en val onzen eerste ouderen verklaard, Amsterdam 1787, 378+(4)p., orig. karton.
32900: HERWERDEN, PIETER JOHANNES VAN , UIT AMBT-HARDENBERG - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en geuzen 1568-1572. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1932
35695: HERWERDEN, MARIA ANNA VAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van menstrueelen cyclus en puerperium Leiden Brill 1905
33641: HERWERDEN, HENRICUS VAN - Oratio inauguralis de recentiorum literarum cognitione futuro philologo haud contemnenda [...]
55364: HERWERDEN, J.D. VAN - Ervaringen en mededeelingen op een nog geheimzinnig gebied. 's-Gravenhage, [1875].
35523: "HERWIG, VOLCKMARUS JOHANNES, UIT JECHABURGO-SCHWARTZBURGICO; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTOPHOR" - Diatribe historica de antiquo excommunicationis ritu [...] Wittenberg Martin Schultz ca 1700
35013: HERZEELE, THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de contractibus nec nominatis Leiden Van Laar en Herdingh 1810
60912: VAN HERZEELE, MARLOT, KING WILLEM I - Patent of nobility donated by King William I of The Netherlands (1772-1843) to Jonkheer Theodorus van Herzeele (1781-1866), lawyer in The Hague (Den Haag) son of Jan Jacob van Herzeele and Rachel Haganaeus (Haganeus) entitling him to the title of Baron.
14455: HESMAN, GERRIT - Flaggeboek. Leeuwarden 1975, ill., 68 p.
53335: HESPEL, HENDRIK VAN DEN - Het leven en sterven van Johannes Karel Ellemer, den 22 Maart 1813 geguillotineerd te Middelburg ... in twee brieven aan eene wel geboorne vrouwe ***. Middelburg, S. van Benthem 1813.
28795: HESSELINK- V.D. RIET, T. E.A. - Het schuldboek van Arend Kenkhuis, Amsterdam 2008, 493 pag., geb., geïll.
35701: HESSELINK, HENDRIKUS EGBERTUS, UIT STAD ALMELO - Bijdrage tot de kennis der leucocytose Utrecht J. van Druten 1894
30851: HESSELINK- V.D. RIET, T - 1407- 1725. Van Hobergenhuis en St. Antoniusklooster Albergen, Albergen 2001, 356 pag., geb., geïll.
31233: HETTERSCHIJ, D.C.M. E.A. - Ter herinnering aan de wereldreis van H.M. K XVIII, vertrokken van Nieuwerdiep 14- 11- 1934, aangekomen te Soerabaja 11- 7-1935, Amsterdam 1935, 48 pag., geïll., oblong.
8158: HEUBACH, D. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Eine alte Karikaturensammlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Karikatur, Straatsburg 1928, 34 p., geïll.
36057: HEUKELOM, JAN VAN, UIT LEIDEN - Bijdrage tot de leer van het periculum Leiden De Breuk & Smits 1864
51010: HEUMANN, CHR. A. - De libris anonymis ac pseudonymis Schediasma, complectens observationes generales et spicilegium ad Vincentii Placii theatrum anonymorum et pseudonymorum. Jena, Bielcke, 1711.
30419: HEURCK, E. VAN EN G.J. BOEKENOOGEN - "L' Imagerie populaire des Pays- Bas; Belgique- Hollande. Parijs 1930, 196 pag., geïll. "
34325: HEURNIUS VAN GALEN, JOHAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de expropriatione utilitatis publicae causa [...] 's-Gravenhage, J. Roering 1839
33307: HEUSDE, ANDREAS CORNELIUS VAN, UIT UTRECHT - Disquisitio historico-juridica de lege poetelia papiria [...] Utrecht Paddenburgh & Co. 1841
33192: HEUSDE, ANDREAS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Diatribe in locum philosophiae moralis qui est de consolatione apud Graecos [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
53337: HEUSDEN JZ., C.J. VAN - "Merkwaardige lotgevallen van twee misdadigers, vader en zoon; eene bijdrage tot de kennis van de gevorderde beschaving in het stellige regt, en van het nog gebrekkige in de tegenwoordige lijfstraffelijke wetten. 2 delen, Breda, F.B. Hollingerus Pijpers, 1824."
42321: HEUSSEN, H. V. / H. V. RIJN - Oudheden en gestichten van Zeeland. 2 delen, Leiden, Chr. Verwey, 1722.
24967: HEUSSEN, H.F. VAN - Oudheden en gestichten van Delft en Delfland mitsgaders van ‘s Gravenhage.
25093: HEUTERUS, PONTUS - Genealogiae praecipuarum aliquot e Gallia, Francica, ac Belgica familiarum. Antwerpen, Chr. Plantijn, 1583.
8318: HEUVELMAN, G. - Verzen. Den Haag, J.S. Dijkhoff, 1903.
21041: HEY, D.G. - An English rural community. Myddle under the Tudors and Stuarts. Leicester 1974, 260 pag., ill., hardcover with dust jacket. Good copy.
32982: HEYDANUS, JOANNES GUILIELMUS, UIT WEESP - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis divisione ab adscendentibus inter descendentes facta [...] Utrecht N. van der Monde 1837
33884: HEYDENDAAL, JOHANNES, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de emendatione et interpretatione legum [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
33086: HEYMAN, ALBERTUS, UIT SEMARANG - De Timor-tractaten (1859 en 1893). Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
6225: HEYNINGEN, L.A. VAN - Energiek en ondernemend. 150 Jaar olie en vernisfabriek L. Vliegenthart B.V. Delft, Delft 1989, 96 p., geb., geïll.
34887: HEYNSIUS, A. - Discours solennel prononce [...] pour le jubile de l'universite de Leiden Leiden A.H. Adriani 1875
33885: HEYST, DAVID VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio theologica inauguralis de judaeo-christianismo ejusque vi et efficacitate, quam exseruit in rem christianam, seculo primo [...] Leiden Wed. D. du Saar 1828
59299: HEYTING, AUGUST, - Simboliek in ons letterschrift en onze taal, met enkele tekeningen en bijlagen. Rede voor de kelto-Germaanse Studiekring Yggdrasil. In honderd genummerde en ondertekende exemplaren, Den Haag Trifos 1941. 41 pp en IV pp. Getypt cahier met Trifos ex libris voorop. zeldzaam.
36861: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis. 's-Hertogenbosch 1866, 336 pag., geb., geïll. (met 3 gravures en een ingeplakte foto).
60881: HICHTUM, N. VAN [ILLUSTRATOR: WIEGMAN, JAN] - De Wonderbare Avonturen van Tom Duim, opnieuw verteld door N. van Hichtum, met 100 plaatjes en afbeeldingen van Jan Wiegman. Amsterdam, J. M. Meulenhoff, n.d. [1918].
36393: "HICKMANN JOHANN GUNTH., UIT BATTBERG; PRAESES: STOLL, LUDWIG J." - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio II Leipzig Fleischer 1689
34313: HIDDINGA, KLAAS, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de praetore Romano creditoribus hereditariis auxilium ferente, dato jure postulandi separationem [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1823
33339: HIDDINGH, CORNELIUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen academicum inaugurale de iis, quae requiruntur in teste testamentario [...] Assen T.J. van Tricht 1840
32384: HIJMANS VAN DEN BERGH, LOUIS JACOB, UIT ROTTERDAM - Opeenvolgen van rechtsregels. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1928
6929: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 19e herziene druk. (Volksuitgaaf.) Haarlem, Erven F. Bohn, 1896.
6926: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. 2e, geheel herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1888.
6919: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851. [2 delen in 1 band]
35527: HILDEBRAND, JOACHIM - De nuptiis veterum Christianorum libellus [...] Helmstedt Georg Wolfgang Hamm 1701
44126: HILDEBRANDT, MARIE [ILLUSTRATOR: ELLIOTT, HARRY] - Uit het land van Dickens. Vrij naar Jerome Doucet door Marie Hildebrandt, Amsterdam, van Holkema en Warendorf, n. d. [ca. 1908].
60889: HILDEBRANDT, A.M. - Heraldische Meisterwerke von der Internationalen Ausstellung für Heraldik zu Berlin im Jahre 1882, in lichtdruck dargestellt met erklärendem text.
60521: HILDEBRANDT, MARIE [ILLUSTRATOR: RABIER, BENJAMIN] - Geschiedenis van den Haan Kantekleer. Door Marie Hildebrandt, met platen van Benjamin Rabier. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1910.
1139: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Alleen het tekstgedeelte, los.
1145: "HILDEBRANDT, AD.M.; MAX HEIDEN" - Uebersicht über die Heraldische Ausstellung veranstaltet vom Verein `Herold' aus Anlass seines 25jährigen Bestehens, im Lichthofe des königlichen Kunstgewerbe-Museums zu Berlin. Berlijn 1894. Geb., 64 p.
32958: HILLE RIS LAMBERS, CORNELIS, UIT MAASSLUIS - De kerkhervorming op de Veluwe 1523-1578. Bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland. Academisch proefschrift [...] Barneveld G.W. Boonstra 1890.
1147: HILLE, W. VAN (RED.) - Vlaams kwartierstatenboek, deel I. Handzame 1969. Geb., oblong, 100 staten en register.
15401: HILLS, ROBERT - Sketches in Flanders and Holland, with some account of a tour through parts of those countries, shortly after the battle of Waterloo, in a series of letters to a friend, Londen: Haines & Turner, 1816
6209: HILTEN, W. V. - "Hoe betovergrootvader in discussie raakte met de gereformeerde kerk in Katwijk; overgrootvader “het bestond in verkeerd te4, 398, en” (...); grootvader de gemeente des Heeren 52 jaar lang, samen met zijn kerkorgel, liet zingen, [Oegstgeest] 1986, 89 p., geb., geïll."
36251: HINCKELMANN, ABRAHAM, RECTOR GYMNASIUM LUBECK - Sylloge vocum et phraseon Rabbinicarum obscuriorum in usum Tyronum studii Rabbinici Lubeck Schmalhertzianis 1675
35335: HINGST, J. - Prent betreffende de promotie van Mr. J. Hingst, naar een tekening van S. de Clercq 1901
34217: HINLOPEN, JANUS ANNE ELIZA, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens quaestiones excodice civili Francico [...] Utrecht N. van der Monde 1833
31830: HINLOPEN, JELMERUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de successione irregulari, praesertim liberorum naturalium, ex codice civili [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
32886: HINTE, ENGELBERT VAN, UIT DOKKUM - Sociale en economische geografie van Harlingen. Academisch proefschrift [...] Harlingen Nico Poort 1936
1149: HINTE, JACOB VAN - Een Nederlandsche nederzetting in Denemarken. Storemagleby, het Hollandersdorp op Amager. Extract Tijdschr. Kon. Aardrijksk. Genootsch. (1938), 70 p., geïll.
30275: HINZE, E. - Feldscherer und Feldmedici in Deutschen wie fremden heeren und flotten ( Biographischen Lexicon Deutschen militararzte bis 1870 ). Band I, Band II, heft I und Band II, lieferung 2 ( Hannover 1979- 1980 ).
3747: HIOOLEN, C.N.J. - Het geslacht Hioolen. Delft 1915, 120 p., geb., geïll., Oud-Hollands papier, met tabellen.
59511: HIPPERT, T & LINNIG, J., - Le Peintre-Graveur Hollandais et Belge du XIXme Siècle, 1re, 2e et troisieme partie. Bruxelles Fr-J Olivier, libriare, 11, rue des Paroissiens, 1874.
8323: HIPPOLYTUS - De verreezene Hippolytus, ontdekkende de natuur, eigenschappen, toomelooze hartstochten, onkuische liefde, en ydelheid der vrouwen. [...] Amsterdam, Jacob van Royen, 1711.
47545: HIPPON, A. / P.W. FLORIS, - Sevende reys na Oost-Indien (....) door kapiteyn Antony Hippon (....) Dag-register van Pieter Williamson Floris na Patana en Siam (...) gedaan in het jaar 1611, Leiden, v.d. Aa, 1707, 42+(6) pag.
15342: HIRZEL, LUDWIG - Albrecht Hallers Tagebücher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England 1723-1727, Leipzig: Hirzel, 1883
38363: HISTORICUS [= R. CADBURY ] - Cacoa: all about it. Londen 1892, 114 pag., geb., geïll.
7833: HOBBY - Hobby en Oud Nederland. 4 jaargangen.
42242: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing. Leiden, 1887.
57363: "HOEFER, F.A.; " - Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars, Rotterdam 1888.
4947: HOEFSLAG - De Hoefslag / Het Hoefblad. Kroniek van de familie-vereniging Voorhoeve. Nrs. 2 (1966) t/m 12 (1976) en 16 (1982)
35827: HOEK, MARTINUS - De kometen van de jaren 1556, 1264 en 975 en hare vermeende identiteit 's-Gravenhage Van Cleeff 1857
43041: HOEK, KORNELIS VAN - De vernederde en verhoogde Kristus. 3e druk, Amsterdam, ter Beek, 1725.
5039: HOEK OSTENDE, J.H. V.D. - Inventaris van het familiearchief Westerman. Amsterdam 1966, 57 p.
38861: HOEK, G.H. - Heldendood. Het tragisch einde der dappere bemanning van de Prins der Nederlanden 16 januari 1929. Rotterdam 1929, 56 pag., geïll.
26343: HOEKSTRA, S - Beginselen en leer der oude Doopsgezinden vergeleken met die van de overige protestanten. Amsterdam 1863, 344 pag., geb., ( enkele pp. gerepareerd).
34319: HOEKWATER, ADRIANUS JANUS, UIT DELFT - Specimen juridicum inaugurale de tutore honorario et de tutore subrogato [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1852
52033: HOELEN, H, - De economische problematiek van de biermarkt in het bijzonder in Nederland, Amsterdam 1961, 733 pag.
24749: HOEN, THEODORUS - "Natuerlycke astrology; dat is De verthooninge, van de aert, natuer, ende kracht der planeten, aspecten met haer werckinge in ‘s menschen lichaem. Leeuwarden, Gysbert Sybes, 1659. "
34219: HOET, GULIELMUS JOANNES TEN, UIT NIJMEGEN - Specimen jrudicum inauguralis sistens quaedam de tabulis status civilis secundum articulum 13 C.C.N. [...] Amsterdam C.G. van der Post 1849
15404: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. Nijmegen: wed. J.C. Vieweg en Zoon, [1825].
32276: HOETH, ALBERTUS GULIELMUS, UIT GRONINGEN - Disputatio inauguralis, de falso, nominatim ac veluti per excellentiam tali (du faux) [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1812
44083: "HOEUFFT, J.D.;" - Beschouwing der kadastrale uitkomsten in Noord-Holland, Haarlem 1841, 4o, 83 pag., origineel karton.
8341: HOEVEN, WILLEM VAN DER - De doodelyke minnenyd, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
47365: HOEVEN, L.M. V.D., - De nazaten van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 't Goy 2007, 336 pag., geb., geïll.
31756: HOEVEN, FREDERIK HENDRIK GERARDUS VAN DER, UIT VLAARDINGEN - Stellingen [...] Leiden Cac. Hazenberg, Corn.z 1870
54373: HOEVEN, E. VAN DER - Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt [...] en Johan de Witt. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1705, [2 delen in 1 band].
8159: "HOEVEN, EMANUEL VAN DER; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - "Hollands aeloude vryheid, buyten het stadhouderschap, by deszelfs eerste vorm van staats-bestier, door de eedelen en steeden verdeedigd, tegen velerhande dwingelandyen; tot na de dood van Willem de Derde, koning van Groot-Brittanië. [...] Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706."
33176: HOEY, JOANNES JACOBUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis sistens explicationem legum 1009 et 1020 codicis civilis [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
15406: HOF, J.J. - Uitstapjes door Nederland. I. Gelderland. Velsen: J.P. Nauta, [1909].
8365: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Schets van de geschiedenis der Nederlanden. Amsterdam, Binger, 1857.
8349: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Helene. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1854.
8350: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - De bloem der waereld. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1854.
8352: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1856.
8347: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Aeddon. Een epiesch gedicht. Delft, N.J. Overvoorde, 1852.
8345: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Kraay jr., 1849.
8361: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Levensbericht van Evert Masdorp. [1871].
41821: HOFDIJK, W.J. - Kronijk der Kennemer vrijbuiters, Amsterdam, Hassels, 1865, (8)+334 pag., geb.
30779: HOFDIJK, W.J. - De kooster-orden in Nederland, Haarlem 1865, ca. 250 pag., geïll. met litho's door D. v.d. Kellen Jr. Los in de band.
43857: HOFDIJK, W.J., - Gedenkboek van de feestvieringen t.g. der 25 jarige regeering van Z.M. Koning Willem den Derde, Haarlem 1875, 20+460 pag., geïll. met een dubbelportret van Willem III en Sophie. Gebonden in half linnen, goed exemplaar.
14457: HOFDIJK, W.J. - De oude schutterij in Nederland. Amsterdam [1874], folio, 182 p. + 15 full page steel engravings + 15 wood engravings in the text, later binding. Good copy
8358: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Alckmaers beleg. 1573. Historiesch-dramatische tafereelen. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1860.
27043: HOFDIJK, W.J. - Alcmaria victrix. Kronijk van Alkmaars beleg in 1573, Alkmaar 1873, 278 pag.,geheel linnen band, geïll.
8344: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Egmond in 1004 en 1021. Alkmaar, H.J. van Vloten, 1840.
35813: HOFF, JACOB MARIUS VAN 'T, UIT ROTTERDAM - Over carbolintoxicatie Rotterdam Bazendijk 1881
19077: HOFF, B. VAN 'T - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Henny.
32570: HOFFMANN, CHRISTIANUS FRIDERICUS - De morbis capitis Analecta quaedam. Dissertatio inauguralis [...] Würzburg Nitribitt 1815
32412: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - Diatribe iuridica, sistens nuptiarum secundarum tempora sive In welcher Zeit man zur andern Ehe schreiten könne [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1724
32414: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - Schediasma litterarium de insignioribus puerperii temporibus sive Von Sechs-Wöchnerinnen [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1724
54420: HOFFSTAEDT, A.J. - Schwindeleien des angeblich Russischen grafen Alexander Zwierkowsky in verhaltniss zu graf H.E. Wimpffen & Bank-consorten in Wien, und zu den damen Me Benny und Me Julie Oppenheim geb. Epstein in Hamburg. Ans licht gestellt von A.J. Hoffstaedt. Herausgegeben von Louis Schepeler. Kopenhagen, 1870.
32950: HOFMAN PEERLKAMP, PETRUS - Oratio de perpetua, quae academiae Leidensi cum gente arausiaca intercessit, necessitudine, spectata praecipue in studiis principium [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
35097: HOFMAN PEERLKAMP, PETRUS - Oratio de perpetua, quae academiae Leidense cum gente arausiaca intercessit, necessitude, spectata praecipue in studiis principum 1839
47227: HOFMANNSTHAL, H.V., - Elektra. Tragodie in einem aufzuge von Hugo von Hofmannsthal, musik von R. Strauss, Richard Strauss-feest te 's-Gravenhage 1911, 30 pag. Geillustreerd, bandontwerp Antoon Molkenboer.
34267: HOFMEYR, JANUS HENRICUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen juridicum inaugurale de officiis tutorum et curatorum, secundum principia juris Romani veterisque juris Hollandici [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1822
30489: HOFSTEDE DE GROOT, C - Arnold Houbraken in seiner Bedeutung für die Holländische Kunstgeschichte, 's- Gravenhage 1891, 88 + (3) pag., in imitatie perkamenten omslag [dissertatie].
59813: HOFSTEDE DE GROOT, PETRUS - Oratio de Theologia Futura, Euangelico-Catholica.
55617: HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - And as he reasoned of righteousness, temperance and judgment to come, Felix trembled.
42572: HOGARTH, WILLIAM / JOHN TRUSLER - 1039
61451: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF LIER] Lier. Lira, elegans et amoenum Brabantiae.
61453: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF MECHELEN] Nitidissimae in meditullio Brabantiae sitae, exactis: delineatio.
61455: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF TIENEN] Tienen. Tiena, Brabantiae Opp: ad amnem Geta (...).
55803: HOGENBERG, FRANC. - Prent: [De aanslag op Willem I door Jean Jaureguy, 18-3-1582], gravure.
58815: HOGENDORP, MR. DIRK GRAAF VAN, - Wederlegging van de uitspraak in de Dubbele Vergadering van de Tweede Kamer der Staten Generaal, op den 6 augustus 1840 ten mijnen aanzien gevallen, of artikel 81 der Grondwet in 1840, 's-Gravenhage en Amsterdam, 31 pag.
32126: HOGENDORP, DIDERICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-juridica inauguralis, de Gulielmii, principis arausiae, liberi cultus divini, liberaeque conscientiae vindicis, juribus, in summum imperium in comitatu Hollandiae [...] Leiden H.W. Hazenberg 1822
34269: HOGENDORP, JACOBUS CORNELIUS PAULUS VAN, UIT BENNEKOM - Dissertatio juridica inauguralis de requesto (Q.D.) civili secundum juris Francici principia [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
34891: HOGENDORP, GULIELMUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio historico-politica inauguralis ex jure publico promta, de Gulielmo III, principe arausiaco ,libertatis Europae contra dominationem gallicam vindice Leiden Hazenberg 1819
33050: HOGENDORP, DIDERICUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, ad L.9. ff. ad L. Corn. de Sic. [...] Utrecht Willem van de Water 1716
15408: HOGG, GARRY - Dutch treat. Londen: R. Hale Ltd., 1957.
3773: HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST, F.J. FURST ZU - Monarchen - Edelleute - Bürger. Die Nachkommen des Fürsten Carl Ludwig zu Hohenlohe - Langenburg 1762-1825.Schellenberg 1952, 131 p., met tabellen. Gebonden.
1173: HOHLFELD, JOHANNES - Leipziger Geschlechter. Stammtafeln, Ahnentafeln und Nachfahrentafeln. Leipzig 1933. Geb., 252 p.
20537: HOHMANN, J.S. ( ED. ) - Der unterdrückte Sexus. Lollar 1977, 627 pag.
35535: "HOIERMANN, ALBERTUS PHILIPPUS; PRAESES: LUDWIG, JOHANN PETER" - Edictum Juliani contra philosophos Christianos [...] Halle Johann Christian Hendel 1717
43583: HOININGEN-HUENE, CHRISTINE - Beitrage zur Geschichte der Beziehungen zwisschen der Schweiz und Holland im 17 Jahrhundert, Berlin 1899, 272 pag., mist achterzijde omslag, boekblok los.
6800: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
6798: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
6818: "ANONIEM (VERT.); LUDVIG HOLBERG" - De herschapen boer. Vertaald uit het Deens. [Amsterdam, Willem Holtrop, 1794-1799].
50894: HOLDER, LOUISE - "Robinson Crusoe ten tweeden male op zijn eiland; zijn uiteinde en de lotgevallen zijner kinderen aldaar. 2e druk (op omslag: 3e druk), Amsterdam, van Arum, [1826]."
8377: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - Nette menschen. 3e druk. Deventer, W. Hulscher G.Jzn., 1879.
34601: HOLLAND, THOMAS ALEXANDER, UIT 'S-GRAVENHAGE - XX. theses juridicae. 1793
15410: HOLLAND - Holland, z.p., z.j., [ca 1920?].
15416: HOLLAND - "Holland uit de lucht - Holland from aloft: Torens en kerken; langs de Hollandse wateren, Schiphol: KLM Aerophoto, [ca. 1950?]"
15420: HOLLANDE - La Hollande commerciale, division du commerce et de l’industrie du ministère du Travail, du Commerce et de l’Industrie. ‘s Gravenhage 1930.
55103: ISENGRIMMIUS HOLLANDER - Nieuw-jaar-wensch aan den eerwaarden heer Petrus Siby, Roomsch priester en pastoor te Schagen. Amsterdam, 1-1-1741.
30737: HOLLEMAN, MARIUS - Nieuwe etstechnieken.... in druk gegeven.. door N.G. van Huffel, Utrecht 1927, 42 tekst, I pag. index en 8 originele etsen ( waarvan I op omslag ) in halfleren portefeuille met sluitlinten. ( oplag : 50 ex. ). Goed exemplaar
1177: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet. Historie van een buitenhuis onder Bergen-op-Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht. Zutphen 1956. Geb., geïll., 182 p.
2915: HOLLEMAN, F.A. - Dirk van Assendelft, Schout van Breda en de zijnen. Zutphen 1953, 649 p., geb., geïll.
19669: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet. Historie van een buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht.
19227: HOLLEMAN, F.A. - Stamboek Holleman. Bijdrage tot de kennis van ons geslacht ± 1490 - heden.
34721: HOLLER, MELCHIOR, UIT BREMEN - Disputatio juridica inauguralis de poenitentia in contractibus nominatis perinde ac in innominatis obtinente Utrecht Van Megen 1734
17032: HOLME, C. (RED.) - The Art of the Book. A review of some recent European and American work in typography, page decoration & binding. London: ‘The Studio’, 1914.
34231: HOLST, JOANNES JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de privilegiis creditorum ex jure hodierno [...] Leiden Haak en Comp. 1829
35923: HOLSTEIJN, ADRIANUS WIJNANDUS, UIT NIEUWERKERK A/D IJSSEL - Stellingen .... Utrecht De Kruyff 1878
59651: HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673), AFTER BRAY, JEAN DE (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
59571: "HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673); NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53); AFTER HONTHORST, GERARD VAN (1592-1656)" - Effigies Mariae de Medices Christianissimi Galliarum Regis Henrici Magni conjugis, trium regum matris, hetruriae ducis filiiae
32814: HOLTHE TOT ECHTEN, PETRUS ADAMUS VAN, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Dissertatio juridica inauguralis, de testamenti factione activa, secundum jus hodiernum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32810: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de literarum studio in primis graecarum cum jurisprudentia conjugendo [...] Deventer J.H. de Lange 1817
36351: "HOLTZHEIM, GREGORIUS , UIT KEULEN; PRAESES: WERNSDORF, GOTTLIEB" - De sanguiniss Januarii fluxu miraculoso ad inde oriundo apud Neapolitanos cultu Wittenberg Schroedter 1710
35459: "HOLTZMÜLLER, GOTTLIEB SIEGFRIED, UIT GEITHE; PRAESES: SCHROEDER, MATTHIAS GEORGIUS" - Dissertatio historico-moralis de misogynia eruditorum, Von ubelgesinnten Gelehrten gegen das weibliche Geschlechte [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
35585: "HOLTZWICH, EMANUELE LEBRECHT AUGUSTO, UIT ZERBST; PRAESES: FISCHBECK, CHRISTIAN MICHAEL" - Socialitatem haud genuinum iuris naturalis fundamentum esse [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
22633: HOLWERD, DAM BIJ BUTTERHOEK - Besoignes van de besteedinge van de dam bij de Butterhoek d.d. 23-7-1773, manuscript, folio, 1 p.
35309: HOLWERDA, JANI HENRICI , UIT 'S-GRAVENHAGE - Responsio ad quaestionem a clarissimo philosophiae theoreticae et literarum humaniorum ordine [.....] 1827
36061: HOLWERDA, J.H. - De ontwikkeling der praehistorisch-Romeinsche archeologie, inaugurale rede Leiden Van Doesburgh 1910
31461: HOLYOAKE, C.J. - Heraldic notes on the issue of postage stamps, Northgate 1976, 72 pag., ill.
34079: HOMAN, HENRICUS, UIT DRENTHE - Disputatio iuridica inauguralis, qua in sententiam art. 750 codicis civilis inquiritur [...] Groningen J. Römekingh 1818
31584: HOMAN, JAN TYMENS, UIT VRIES (DRENTHE) - Dissertatio juridica inauguralis de delictis peregrinorum [...] Groningen J. Oomkens 1823
61449: "HOMANN, JOHANN BAPTISTE; JOHAN HÜBNER" - [MAP OF DENMARK] Regni Daniae in quo sunt Ducatus Holsatia et Slesvicum Insulæ Danicæ Provinciæ Iutia Scania Blekingia nova Tabula a edita á Io. Baptista Homanno Noribergae, et aucta Secundum Geographiam vovisimam, Iohann Hüb
6147: HOMMES, H.L. - Swartwolt, z.pl. z.j., 23 p.
1181: HOMMES, H.L. - [Verzameling genealogieën van voornamelijk Groningse geslachten, delen I t/m VI, 1937-1963.] 6 bdn. Geb.
35139: HOMRIGH, WILLEM VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale qua disquiritur dicta semel sententia an et a quo mutari possit Leiden H. Mostert 1790
60113: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[32] Franciscus Pourbusius, Brugensis. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60119: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[38] Crispianus Broekius, Antverp. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60079: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[5] Rogier van der Weyden (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60121: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[42] Arnoldus Mytenus Bruxell. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60379: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) AFTER SAEN, EGIDIUS VAN (FL. 1590-1610) - Tobias with the angel catching the fish in the river Tigris
60081: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[7] Joachim Patinir (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60135: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[65] Florentius Dikius, Hakemens. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60083: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[11] Jan van Amstel (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60123: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[36] Theod. Bernardi Amsteldamen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60085: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[14] Mathys Cock (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60087: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[16] Joos van Cleve (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60082: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[9] Cornelius Engebrechtsz (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60076: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[1] Hubert van Eyck (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60080: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[6] Barent van Orley (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60109: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[27] Petrus Petri, Longus, Amstelr. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60593: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - "ERASMUS ROTERODAMUS BATAVUS (Portrait of Erasmus of Rotterdam; Icones virorum nostra patrumq. memoria illustrium: set title)"
60107: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[21] Lucae Gasselo Helmontano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
19461: HONÉE, EUGENE - Studien zum Augsburger Reichstag 1530.
43991: "HONIG, J.;" - Geschiedenis der Zaanlanden, 2 delen, Haarlem 1849, gebonden in 2 half linnen banden, 16+395+12+400+28+(1) pag. Geïllustreerd met grote uitvouwbare kaart, 2 portretten van Bartel Jacobsz en C.J. Ploegh en een afbeelding van de eerste houtzaagmolen.
4699: HONIG, G.J. - "Stamboek familie Smit, eerste deel: tekst. Koog a/d Zaan 1935, 280 p.; 2de deel: platen, Koog a/d Zaan 1924, 64 p., met ingeplakte foto's."
15425: HOOD, THOMAS - Luimige reis langs den Rijn. Uit het Engelsch. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1840.
8400: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); GERMAIN FRANÇOIS POULLAIN DE SAINT-FOIX" - Deucalion en Pirrha, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, [z.n.], 1770.
8393: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); L.F. DELISLE DE LA DREVETIÈRE" - Timon de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1749.
8390: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); JEAN BERNARD LE BLANC" - Aben-Zaïd, keizer der mogollen, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1738.
8392: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); GERMAIN FRANÇOIS POULLAIN DE SAINT-FOIX" - Het orakel, blyspel, versierd met zang, dans, en verandering van tooneelen. Amsterdam, Izaak Duim, 1747.
20703: HOOFF, G. VAN - In het rijk van de Nederlandse vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning, Amsterdam 1990, 360 pag, geïll.
32758: HOOFF, LAMBERTUS PETRUS OP DEN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de iis, qui propter obligationem secreta non detegendi, in causis poenalibus a testimonio perhibendo excusantur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
32188: HOOFT, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de testamentis ordinandis [...] Leiden A. Elzevier 1706
1187: HOOFT GRAAFLAND, JACOB - Het recht van den naam. (Diss.) Utrecht 1895. Geb., 87 p. Eén van de 10 exemplaren in 4°, op Oud-Hollands papier en met een titelpagina in rood en zwart.
4367: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Genealogie van het geslacht Van Oordt. Z.p. 1963, 245 p., geb., geïll., met cassette met tabel. Gedrukt in 400 exx.
2913: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. EN W.P. THIJSEN - De Gelderse steenindustrie en het geslacht Arntz. Assen 1957, 189 p., geb., geïll.
3309: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Geschiedenis van het geslacht Van Dam van Isselt. Bilthoven 1965, 249 p., geb., geïll., met losse tabellen.
34233: HOOG, PETRUS GERARDUS JOHANNES, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de requisitis testamenti sollemnis jure Romano et jure Hollandico novissimo [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1810
5945: HOOG, O.F.G. - Further light on the ancestry of William Penn, Londen 1964, 48 p., geïll.
32272: HOOG, JOANNES, UIT DORDRECHT - Specimen academicum inaugurale, de coetus christianorum philippensis conditione primaeva, ex epistola iis ab apostolo Paulo scripta praecipue dijudicanda [...] Leiden Haak en Comp 1835
57219: "HOOGENBOOM, W., E.A.; " - Koordschrift. Moderne toepassingen. Geheel uitgevoerd met de Redis-pen door W. Hoogenboom, A.S. Moerman en Bern. Romein. Rotterdam [ca. 1930?]
58767: HOOGENDIJK, JZ., A., - De grootvisserij op de Noordzee, Haarlem 1893.
39323: HOOGENDIJK, A - De grootvisscherij op de Noordzee. Beknopte uitgave, Haarlem 1895, 237 pag., geïll.
30943: HOOGENDOORN-BEKS, W.J.M. E.A. - De Hattinga's en hun topografische atlassen. Alphen aan de Rijn [-1983], deel I- X. Complete set in 10 original paper covers. Brand new copy.
32210: HOOGENRAAD, DIRK ABRAHAM, UIT LEIMUIDEN - De aansprakelijkheid bij kosteloos meerijden. Academisch proefschrift [...] Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1946
33425: HOOGEVEEN, FRANCISCUS NICOLAUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de auctoritate et consensu tutorum vel curatorum [...] Leiden Theodorus Haak 1755
32506: HOOGEVEEN, GERARDUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de stipulationibus [...] Leiden Cornelius Haak 1750
30535: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche schilderkunst, 5 delen, 's- Gravenhage 1936- 1947, 587 + 584 + 554 + 651 + 321 pag., geb. in 5 rood linnen banden, geïll. Mooi exemplaar.
44091: HOOGEWONING, F.C. (RED.), - Terig naar de Hoege Woeninck. Genealogie van de familie Hogewoning ( Hoogewoning, Hoogewooning, Hogewoonink), Rijnsburg 1995, 311 pag., geb., geïll.
27627: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "Arlequin Deodat et Pamirge Hypochondriaques [spotprent op Jacobus II en Lodewijk XIV], 1689, ets, 37 x 39 cm, gesigneerd: Gisling f et exc Genevae"" (gefingeerd), uitg.: Gisling, Geneve (gefingeerd adres)."
27584: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort stadt-houder gemaakt, den 10 July 1672
61573: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - LEVEN EN DOOD VAN CORNELIS EN JOHAN DE WITT. (Frontispiece)
27646: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
27633: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Fireworks in Haarlem on the Grote Markt square on 21st April 1689
27582: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Syn Koninckl. Hoogheit, de heer prince van Orangjen wert Capitein generael gemaeckt den 25 Febr. 1672
27629: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - L'Europe allarmée pour le fils d'un meunier.
59842: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Graaf Dirk IV te Dordrecht door een vergiftigde pijl doorboord, 1049]
27650: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
27639: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marché [Willem III te 's Gravenhage]
27641: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Schilderijen binnen de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures du dedans de l'arc de triomphe qui est devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27654: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "HET NIEUWE TESTAMENT [Frontispiece from the ""prentbijbel"" by De Hooghe, 1703]"
27657: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Six etchings from 'Hollands aeloude vryheid...' (1706)
60776: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) AND VOUW, JOHANNES DE (CA. 1660-1707) - 'T OUDE-HOOFT [from map of Rotterdam].
27580: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Vis unita obstat fortior. Eeuwigh gedenckteeken hoedanigh sijn Hoogheyt [...] tot capiteyn generael gemaeckt is over de krijghsmacht der Vereenighde Nederlanden [25-2-1672].
59827: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Vis unita obstat fortior. Eeuwigh gedenckteeken hoedanigh sijn Hoogheyt [...] tot capiteyn generael gemaeckt is over de krijghsmacht der Vereenighde Nederlanden [25-2-1672].
27599: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SYN. EXC. CAREL RABENHAUPT. [Verovering van Nieuwe Schans door Rabenhaupt, 21 en 22 juli 1673]
27597: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De verovering van Coeverde[n] met cast[eel], 30 december 1672
59999: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Two wrestlers [Klare Onderrichtinge der Voortreffelijcke Worstel-Konst]
27566: "HOOGHE, ROMEYN DE; E. WALTEN?" - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
27610: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [set van 5 etsen], elk ca. 20 x 25 cm, in de trant van De Hooghe, gesigneerd: J. Nav. f (= J. v.d. Aveele), uitg.: H. Sweerts, Amsterdam.
27662: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SERVATIUS GALLAEUS ROTERODAMENSIS BATAVUS. [Portrait of Servatius Gallaeus]
27618: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) AFTER HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN (1627-1678) [OR WEYTS, POUWELS II (FL. 1618-1629)] - MATTHYS BALEN. IANSZOON... [Portret van / Portrait of Matthijs Balen]
27620: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Graaf Dirk IV te Dordrecht door een vergiftigde pijl doorboord, 1049]
59567: HOOGHE, 281YN DE (1645-1708) - GREGORIUS ICONOLATRA
27568: "HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); G. BIDLOO ?" - Extract uyt de politique conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met het onwêer van den eersten january anno 1690. [z.p.], [z.n.], [1690].
27586: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "De belegeringh van Groeningen [= Groningen, 12-17 augustus 1672] Gesigneerd l.o.: ""R d'Hooghe f. 1672"", uitg.: M. Doornik."
27587: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The death of the De Witt Brothers [4 scenes in one plate]
27589: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) COPY AFTER - The death of the De Witt Brothers
40119: HOOGHIEMSTRA, D.W., - Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van het gymnasium te Assen, 1825-1925, Assen 1925, 61 pag., geïll.
23903: HOOGHT, I. V.D. - Een gevonden brief van 5 December 1813 bevattende het relaas van de belegering van Arnhem in 1813, Arnhem 1864, 17 pag.
47523: HOOGLAND, S.J., - De inventaris van Watse Pijters (Hoogland) in1680, [te Oenkerk], Overdruk Friesch Landsblad 15-2-1930, 8 pag.
4831: WITTERT VAN HOOGLAND, - Bijdrage tot de genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Van Weesp genoemd heeft. Z.p. z.j., 5 p.
4095: WITTERT VAN HOOGLAND - Van Lynden, de afstammelingen van Dirk I, heer van Lienden. Z.p. z.j., 88 p., geïll.
4421: WITTERT VAN HOOGLAND - De tak van het geslacht Persyn welke geheten was Persyn van Ouwendijck. Overdruk, 149 p., geïll.
4507: WITTERT VAN HOOGLAND, - De Van Reede's van Amerongen, graven van Athlone (in woord en beeld). Z.p. z.j., 36 p., met 35 p. afbeeldingen (voornamelijk familieportretten).
4561: WITTERT VAN HOOGLAND, - Genealogie van het geslacht Van Rosendael. Z.p. z.j., 23 p.
38269: HOOGSCHAGEN, P - Vier eeuwen geschiedenisvan het geslacht Hoogschagen, Voorburg 1994, 204 pag., geïll.
8408: HOOGSTRATEN, JOHAN VAN, E.A. - De verreezene Marsyas, of De letterdievery beteugeld, door een genootschap onder de zinspreuk Studium alit artes. Den Haag, Daniel Johannes Langeweg, 1764.
60095: HOOGSTRATEN, JAN VAN - Spiegel der schoonste courtisanen in hare kleedingen, en veranderingen van deszelfs versierselen naar yders tyt. Gedrukt na de Copye van Parys, 1708.
17745: "PHAEDRUS; DAVID VAN HOOGSTRATEN" - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt. Amsterdam, François Halma, 1703 (changed to 1704 with red ink).
31958: HOOGSTRATEN, PETRUS FRANCISCUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de actione civili ex delicto oriunda [...] 's-Gravenhage, H.P. de Swart 1835.
43185: PHAEDRUS / DAVID VAN HOOGSTRATEN - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des Keizers Augustus, (...) vertaelt (...) door David van Hoogstraten. Amsterdam, Van Esveldt, 1753.
8416: HOOGVLIET, ARNOLD - Mengeldichten. Delft, Pieter van der Kloot, 1738.
55151: HOOGVLIET, JOHANNES - Konst om wonden te schouwen en over derzelver doodelykheid te oordeelen. Delft, R. Boitet, 1729.
34875: HOOGVLIET, MARINUS, UIT MIDDELBURG - Specimen e litteris orientalibus exhibens diversorum scriptorum locos de regia aphtasidarum familia et de Ibn-Abduno poeta Leiden Luchtmans 1839
40549: HOOGVLIET, J.M., - Redevoering ter inwijding van het gebouw des Departements Zalt-bommel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen , Zaltbommel 1826, 79 pag., orig. karton.
50719: HOOGVLIET, ARNOLD, - Vlaardingen in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen (.....) Eerkroon voor Vlaardingen, Amsterdam 1807. Facsimile uitgave, Vlaardingen 1966, 124+18 pag., gebonden, geïll., met stofomslag.
39539: [ NIEVELT, M. VAN ] A. HOOGVLIET - Handvesten, octroyen, privilegien en regten aan de stede Vlaardingen (....) vergunt. 's- Gravenhage, Gaillard, 1772. Folio (10) + 486 +152 pag. Exemplaar zonder de platen, gebonden in licht beschadigde half leren band.
33427: HOOGWERFF, ABRAHAM ALEXANDER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio medica inauguralis de hydrophobia [...] Leiden Andreas Coster 1780
8419: HOOIJER, JAN HENDRIK - Laatste bundel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893.
30495: HOOP, J.H. V.D. - Raoul Hynckes. Nederlandsche schilders van dezen tijd Serie A, Amsterdam 1940, 39 pag. + ill.
8423: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - De tocht naar Tervueren. Heldenzang opgedragen aan Sylvanus van de Weijer. 3e vermeerderde druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
8440: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Gedichtjes op geboorte-, nieuwjaars- en bruiloftsfeesten en gebeden voor de jeugd. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [c. 1865].
8434: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
8438: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - De blindgeborene. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1854].
8424: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Het metalen kruis. Legerlied. Dordrecht, J. van Houtrijve jr., [1832?].
8439: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Verspreide gedichten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1854.
8422: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - God met ons. Danklied, bij het vernemen der tijding van het ontwijken der Engelsche vloot aan Hollands kust. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
33411: HOORN, HENRICUS VAN, UIT VLISSINGEN - Disputatio juridica inauguralis de furtis [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33805: HOORNBEEK, JOHANNES VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1724
34821: HOP, JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad Legem 74 [...] ad senatus consultum trebellianum Leiden A. Kallewier 1748
1192: HOPE, W.H.ST.JOHN - Heraldry for craftsmen & designers.
14459: HOPMANS, L. - Vlaggen van alle landen. Breda z.j., oblong, 32 p.
31848: HORA SICCAMA, GUILIELMUS IOANNES, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de tutore vicario, ex jure civili gallico [...] Groningen J. Römelingh 1838
55115: HORA ADEMA, W.R. - "Memorandum V (1876-1908), VI (1876-1908), VII (1907-1910); Ambtelyk testament (1863-1903). 4 banden in groen linnen met o.a. deze teksten op het voorplat."
37389: HORA SICCAMA, O.W. ( RED.) - Brieven van A.R. Falck 1795- 1843, 2e uitgave, 's- Gravenhage 1861, 420 pag.
33273: HORA SICCAMA, JOHAN, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, quo ostenditur iuris civilis Romanio principia etiam in iis iuris patrii locis, quorum argumenta e domesrticis plane rationibus profecta sunt, insignem praestare usum [...] Groningen J. Römelingh 1808
1193: HORA SICCAMA, J.H. - Schets van de diplomatieke betrekkingen tusschen Nederland en Brandenburg 1596-1678. (Diss.) Utrecht 1867. Geb., 296 p.
1195: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon. Amsterdam 1915, 808 p. Samen in één band met het Register op de journalen van Constantijn Huygens Jr. Amsterdam 1906, 331 p.
35053: HORA SICCAMA, LUDOVICUS CAROLUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens animadversiones ad articulum 1325 Codicis Civilis. Utrecht N. van der Monde 1836
55455: HORA ADEMA, W.R. - Circulaire Einde goed, alles goed. Apeldoorn, 1911.
55453: HORA ADEMA, W.R. - Tienjarige nationale aubade (...) aan H.M. de Koningin ter viering van hoogstderzelver 12 1/2 jarig kroningsjubileum. Apeldoorn, 1911.
29015: HORA SICCAMA, W. - Louis Bernard Coclers et son son oeuvre, Amsterdam 1895, 84 pag., met originele ets.
14599: HORA SICCAMA, A.F.L. - Nota betreffende de oudst bekende generaties van het geslacht Siccama, thans Hora Siccama.
25919: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS - Quinti Horatii Flacci Venusini Latinorum lyricorum facile principis poëmata omnia [...] Lyon, Barthélemy Vincent, 1571.
42397: HORATIUS FLACCUS, Q. - Poemata, scholiis sive annotationibus instar commentarii illustrata a Joanne Bond. Amsterdam, Johannes Janssonius, 1643.
31770: HORCH, JOHAN HENDRIK CHRISTIAAN, UIT VEUR - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1873
8443: HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.) - Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
36237: HORN, IMMANUEL, UIT NEUKIRCHEN - Dissertatio theologico-practica inauguralis de ablatorum restitutione summe necessaria Leipzig Im. Titius 1708
35561: "HORNUNG, JOHANNES MICHAEL, UIT GUNZENHUSANUS, FRANCI ; PRAESES: KIRCHMAJER, THEODORUS" - Exercitatio philologica de linguae Teutonicae aetatibus [...] Wittenberg Matthias Henckel 1667
33194: HORST, GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS TER, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale sistens observationes quasdam de usu practico legum abrogatarum, imprimis patriae nostrae, continuo [...] Groningen J. Römelingh 1824
56319: HORST, I.B., - The records at Amsterdam, Dutch Aid to Swiss Brethren, 1984, 14 pag.
36493: HORST, DERK VAN DER, UIT DEVENTER - Het leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als secretaris van Staat in 1813, Nijmegen Witte studenten 1983
37307: HORST, C - Die architektur der Renaissance in den Niederlanden, Erste Abtelung: Architektur in den Niederlanden, Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur, 's-Gravenaheg 1930, 205 pag., geïil., good copy.
25001: HORST, TIELEMAN VAN DER - Theatrum machinarum universale of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen.
64299: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780), POTHOVEN, HENDRIK (1725-1807) PUBLISHED BY HAFFMAN, JACOBUS AND MEYER PIETER (FL. 1750-1757) - Portrait: Anne, Princess Royal and Princess of Orange (prinses Anne).
62012: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER TROOST, CORNELIS (1696-1750). - Portrait of Cornelis Troost.
61661: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER SCHOUMAN, AERT (1710-1792), AND BALEN, PIETER GERARD VAN (FL. 1747-1779) - GEDICHTEN VAN J. SPEX
60805: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60843: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
60257: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER TROOST, CORNELIS (1696-1750) - Het Amsterdamsche Kermis Feest. / Divertissement de la Foire d' Amsterdam
64309: HOUBRAKEN, ARNOLD (1600-1719) - Armoede, Weelde.
63814: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AND POTHOVEN, HENDRIK (1725-1807) AFTER HONTHORST, GERARD VAN (1592-1656) - Portrait: AMALIA Countess van Solms/Gravin Amalia van Solms.
64301: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780), POTHOVEN, HENDRIK (1725-1807) AFTER PUBLISHED BY HAFFMAN, JACOBUS AND MEYER PIETER (FL. 1750-1757) - Portrait of Mary Stewart [Maria, Gemalinne van Willem de II Prins van Oranje, enz. enz. enz]
4731: HOUCK, M.E. - Mededeelingen betreffende het geslacht Speckman en eenige aanverwante geslachten. Deventer z.j., 14 p.
49893: HOUCK, M.E., - Eenige mededeelingen betreffende Balthazer Boedeker, den stichter van het Athenaeum te Deventer en diens verwanten, z.pl., z.j., 32 pag., zonder omslag.
34265: HOUCK, HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio oeconomico-politica inauguralis de collegiis opificum et mercatorum ijh patria nostra [...] Deventer J. de Lange 1846
3981: [HOUCK, F.G.J., - Genealogie Lamberts. Almelo 1916, 38 p.
42102: HOUSMAN, LAURENCE [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - Prinzessin Badura. Ein Märchen aus den Arabischen Nächten, mit 10 Bildern von Edmund Dulac. Potsdam, Verlag Müller & Co. , 1920.
19554: HOUSMAN, LAURENCE - A Farm in Fairyland, by Laurence Housman, London, Kegan Paul, Trench Trübner & Co. , 1894.
34793: HOUT, GUILIELMUS EDUARDUS VAN DER , UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale continens disquisitionem de natura tributorum Amsterdam Spin 1854
51139: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN, - Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten, 2 delen, 's-Gravenhage 2001.
34605: HOUTEN, BERNARDUS ALBERTUS VAN, UIT DEN HELDER - XIX . theses juridicae. 1793
34603: HOUTEN, B.A. VAN, UIT HOLLAND - XIII. theses juridicae. 1792
56371: HOUTEN, J.B. VAN, - Eenige beschouwingen over het jachtrecht, Amsterdam 1891, 181 pag., [ dissertatie].
31101: HOUTEN, P.W. VAN - De afstammelingen van Willem van Houten, Eiland Rozenburg 1911, ca. 40 pag., getypt, gebonden.
8447: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelyke gezangen en gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en gemoedsgestaltens zaamen gestelt. 3e vermeerderde druk. Amsterdam, Jacobus en Gerardus Borstius, 1733.
34503: HOUTER, THOMAS GEERT DEN, UIT LEIDEN - Partus arte praematurus Leiden Los 1889
24799: HOUTTEVILLE, A.C.F. - Essai philosophique sur la providence, Paris, Dupuis, 1728,
32344: HOUTZAGER, DIRK, UIT ROTTERDAM - Hollands lijf- en losrenteleningen voor 1672. Proefschrift [...] Schiedam H.A.M. Roelants 1950
8083: HOUWAART, DICK (INL.) - Het Joodse Weekblad. Uitg. van den Joodschen Raad voor Amsterdam. Volledige uitgave van alle nummers verschenen van 11-4-1941 - 28-9-1943, 2 delen.
28161: HOUZEAU, J.C. - Le ciel mis a la portee de tout le monde, Paris/Brxelles 1873, 240 pag., hardback, illustrated, with 4 coloured folding plates.
32504: HOVE, NICOLAUS TEN, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de infamia [...] Leiden Gerard Potvliet 1750
33719: HOVE, CORNELIS MICHIEL TEN, UIT ´S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis ad Leg. 18 Cod. de transactionibus [...] Leiden Gerardus Corts 1746
1205: HOVERDEN, H. VON - Zur Wappen-Symbolik. Über die Bedeutung der Herold-Stücke. München 1870, 18 p.
33757: HOVING, HENDRIK WILLEM, UIT GRONINGEN - Dissertatio inauguralis de iurisprudentia viam muniente ad veram felicitatem et perfectionem sui [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1791
36013: HOVY, HENDRIK WILLEM, UIT AMSTERDAM - Burgemeestersbenoeming Amsterdam Hoveker 1898
34317: HOWANNES, AMIR HACOOB, UIT ARMENIË - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones jjuris civilis Romani [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1842
39151: HOWELER, H.A. - Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring, Amsterdam 1949, 94 pag.
43053: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. - Herinnering aan het feest-carrousel gereden op 26 en 28 Maart 1889, t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche manege.
34897: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, REGNERUS BERNARDUS, UIT DORDRECHT - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus Leiden A. Elzevier 1711
25119: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, KORNELIS PAULUS - Historie der Utrechtse kerke zedert den tyd der veranderde godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Utrecht, H. Besseling, 1740.
32104: HOYTEMA, GUILIELMUS JACOBUS VAN, UIT CULEMBORG - Specimen historico-juridicum, quo doctrina cod.. civ., de limitata vindicatione mobilium, ex antiquitate illustratur [...] Utrecht N. van der Monde 1830
61459: D'HOZIER, CHARLES - Indicateur du grand armorial de France - recueil officiel dresse en vertu de l'edit de 1696
3815: HUBER, F.G.A. - Het Nederlandsche geslacht Huber. Z.p. 1944, 26 p., oblong, geïll.
36703: HUBER, ULRIK - Oratio [III] qua disseritur quamobrem jus publicum / Redevoering waarin wordt uiteengezet waarom vroeger het publiekrecht aan onze academie niet met een professoraat vereerd is. Vertaald door F. Akkerman e.a. Zwolle Tjeenk Willink 1978
33439: HUBER, ZACHARIAS - In obitum [...] Guilielmus van Haren [...] Franeker Franciscus Halma 1708
60264: HUBERT MARIE (HUIB) LUNS, (1881-1942) - Pax (vrede)
19451: HUBERT, EUGENE - Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas Autrichiens (1715 - 1782). Etude d'histoire politique et diplomatique.
50912: HUBERT, H.J. - Twee honderd etsen en houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp. Een geillustreerde catalogus. Amsterdam, Dorens, 1912.
38873: HUBERTS, W.J.A. / ELBERTS / V.D. BRANDEN - Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid- Nederlandsche letterkunde, Deventer 1878, 755 + 62 + 20 pag., geb. Boekblok los in band.
35265: HUBRECHT, PAULUS FRANCISCUS, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de jure [....] Leiden Hazenberg 1850
33643: HUET, G.D.L. - Over de noodzakelijkheid om de geneeskunde als natuurwetenschap op te vatten.
42761: HUET, PIERRE DANIEL - De interpretatione libri duo, Quorum prior est de optimo genere interpretandi, alter de Claris interpretibus. 's-Gravenhage, Leers, 1683/1682.
47675: HUFFEL, A.J. VAN, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. Dr. J.P. Fockema Andreae, Utrecht 1950, 68 pag.
59383: HUFFEL'S, A.J. ANTIQUARIAAT, - Catalogue collection du Chateau de Gunterstein, Breukelen, 1936, 54 pag. Veilingcatalogus van gravures et dessins anciens op 27 en 28 mei 1936.
1209: HÜFFER, MARIA - De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg 1133-1574. Nijmegen-Utrecht 1922. Geïll., 292 p.
33034: HUGENHOLTZ, PETRUS HERMANNUS, UIT AMERONGEN - Disputatio inauguralis, de cap. sexto epistolae Pauli ad Romanos. [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
1213: HUGENOTEN - Huguenot Society of America. Proceedings vol 8 (1909-1914). New York 1915, 101 p.
35187: HUGENPOTH TOT DEN BEERENCLAAUW, JAN BAPTIST WILLEM VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - De gevolgen van borgtocht tusschen den schuldeischer en den borg Leiden Somerwil 1890
38297: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. - Onze vermaken, Utrecht 1868, 31 pag.
32942: HUGES, JAN, UIT GRONINGEN - Het leven en bedrijf van mr. Franchois Vranck. Academisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1909.
53398: HUGO, VICTOR / B.H. LULOFS - Fragment over de doodstraf, naar het Fransch van Victor Hugo (als een staaltje van den zonderlingen en grilligen, maar levendigen, beeldrijken en soms wegslependen stijl diens veelgelezenen proza-schrijvers en dichters). Met eene voorrede en eenige korte aanmerkingen vertaald door mr. B.H. Lulofs. Groningen, W. van Boekeren, 1833.
33413: HUGUETAN, PETRUS, HEER VAN VRIJHOEVEN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, de nobilitate morali et civili [...] Utrecht Alexander van Megen 1743
18997: HUIJSER, J.G. - Nieuw licht in het Oera-Linda Mysterie.
879: HUISKEN, H.F. - Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Leeuwarden bij haar vijftig-jarig bestaan in 1917. Leeuwarden 1918. Geïll., 234 p.
30257: HUISKENS, J.E. E.A. - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons, schilders, architecten, kaartmakers in de gouden eeuw, Amsterdam 1989, 112 pag., geïll.
34441: HUISMAN, J.A. - De hel-namen in Nederland Groningen Wolters 1953
30883: HUISTRA, P.W. E.A. - Het nageslacht van Uiltje Klazes Huistra en Anneke Freerks Bokma, Oosterbeek 1992, 260 pag., geb., geïll. [ ook Koopmans, Lemstra, Okma, Bergsma, Jellema e.a.].
19279: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. (VERZ.) - Groninger volksverhalen, bewerkt door K. ter Laan.
38211: HUIZINGA, J. - Uit de geschiedenis der universiteit te Groningen. De Groninger richting, pp. 165-191 in De Gids, 78 ( 1914 ).
36559: HUIZINGA, J. - Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen Haarlem Tjeenk Willink 1905
33036: HUIZINGA J.ZOON, JACOBUS, UIT ´T ZANDT - Specimen juridicum inaugurale, continens juris quaestiones [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
3639: HUIZINGA, L. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis (Hagemeyer N.V. 1900-1975). Z.p. 1975, 236 p., geb., geïll.
1215: HUIZINGA, A. - Encyclopedie van voornamen. Een vraagbaak over de afkomst en betekenis van onze Nederlandse en Vlaamse voornamen. Amsterdam 1957. Geb., 278 p.
60149: HULK, ABRAHAM (1813-1897) - Coastal view with fishing boats and other ships.
20361: HULKENBERG, A.M. - Teylingen. Alphen a/d Rijn 1984, 154 p., geb., geíll. ( betreft kasteel Teylingen te Voorhout )
50807: "HULKENBERG, A.M.;" - Zandvliet te Lisse. Alphen 1982, 112 pag., geb., geïll., oblong.
34305: HULLEMAN, J.G. - "Disquisitio philosophico-historica de legibus l;ibertatis civilis vindicibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1837"
35823: HULLU, JACOBUS DE, UIT CADZAND - Over in en om elkaar beschreven viervlakken Oostburg Bronswijk 1916
32924: HULLU, JOHANNES DE, UIT CADZAND - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma. Proefschrift [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1892.
1221: "HULLU, J. DE; S.A. WALLER ZEPER" - Catalogus van de archieven van de kleine kapittelen en kloosters [in de provincie Utrecht]. Utrecht 1905, 208 p.
38589: HULLU, J. DE - Bescheiden betreffende de hervorming in Overijssel, deel I, Deventer (1522-1546). Deventer 1899, 12 + 345 pag., geb.
23763: HULLU, J. DE - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma, 's- Gravenhage 1892, 160 pag.
8455: HULST, NICOLAAS VAN DER - Zomer en herfstvrughten. Rotterdam, J. Pippijn, 1826.
19129: HULST, H. VAN, A. PLEYSIER, A. SCHEFFER - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. 2e druk.
35973: HULST, JANUS VAN, UIT BOLSWARD - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1858
32482: HULTMAN, JANUS ANDREAS, UIT AMSTERDAM - Diatriba inauguralis antiquario-juridica de servis binominibus [...] Leiden Elie Luzac 1751
32204: HUMALDA VAN EYSINGA, TJAARD ANNE MARIUS ALBERT, UIT LEEUWARDEN - Gemeenschappelijke regeling tusschen gemeentebesturen. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1894
35619: "HUNOLDT, JOHANNES UIT TAGERMÜNDE; PRAESES: EISENHART, JOHANN" - Disputatio ethica de actionum humanarum moralitate et indifferentia [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1679
8082: HUPP, OTTO - "Wappen und Siegel der Deutsche Staedte, deel 1: Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg; deel 2: Pommern, Posen und Schlesien; deel 3: Sachsen und Schleswig-Holstein."
38203: HUPP, O - Runen und Hakenkreuz. Eine archäologische studie mit heraldischen schlussfolgerungen, München 1921, 159 pag., ill., modern linen.
1345: HUPP, OTTO - Deutsche Ortswappen, Uitgave Kaffee Hag, ca 1935. Losbladige uitgave met ingeplakte zegeltjes,in twee linnen banden
56199: HUPP, O., - Wappenkunst und Wappenkunde, Beitraege zur Geschichte der Heraldik, Munchen 1927, 103 pag., geïll.
61234: HUQUIER, GABRIEL (1730-1805) - La grande rue de Napels (mirrored)
32416: HURLEBUSCH, AUGUST FERDINAND - De usufructu patris in bonis liberorum adventitiis, ex principiis iuris Romani, Germanici et imprimis ducatus Brunsvico-Luneburgici. Braunschweig J. C. Meyer 1783
43615: HUTSON, J.H. - John Adams and the diplomacy of the American Revolution, Kentucky 1980, 199 pag., hardback with dustwr, good copy.
56949: "HUTTON, J.A.;" - Rod-fishing for salmon on the Wye with fly, minnow, prawn, etc. London 1920.
32228: HUYDECOPER, T.C.R. - Commentatio de solenni Jesu Christi in urbem Hierosolymorum introitu. Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
55405: HUYDECOPER, T.C.R. - Een woord van ernst en liefde aan mijne landgenooten bij de oprigting eener Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank. Amsterdam, Prins, 1844.
42214: HUYGEN, A. - Beschryving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg. 2e- druk, Nijmegen, v. Campen, 1761.
31652: HUYSMAN, BALDUINUS DITHMARUS FRANCISCUS, UIT - Dissertatio historico-chirurgica inauguralis de Henrico Roonhusio praeclaro saeculi XVII[...] Utrecht J. de Kruyff 1849
35403: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, C.L.A.J. RIDDER - Prent voor de promotiepartij van [handtekening: C.H[uyssen] van Kattendijke] 1869.
35971: HUYSSEN VAN KATTENDYKE, HENRICUS EDUARDUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1845
34386: HUYSSEN VAN KATTENDYKE, JOHAN MARIA, UIT BRUNSWIJK - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscriptur stellionatus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
34583: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, GUSTAAF EDUARD, UIT 'S-GRAVENHAGE - Kwijtschelding artt. 1474-1479 B.W. Leiden Somerwil 1884
30421: HYATT MAYOR, A. - Popular prints of the Americas, New York 1973, 183 pag., hardback, ill., with dustwrappers.
23201: HYNAIS, BEELDHOUWER - Enfants, par V. Hynais, Parijs Guérinet, [ca. 1890], complete set van 19 afbeeldingen van beeldhouwwerken van kinderen op 16 bladen, groot folio, in halflinnen map (rug beschadigd).
20791: IBACH, J. - Der Dom von Limburg. Festschrift zu seinen im sommer 1877 vollendeten grossen restauration. Limburg a.d. Lahn ( 1877), 66 pag, geïll ( o.a. met ingeplakte origele foto). Omslag rafelig.
59093: PFEIFER IDA., - Laatste reis van Ida Pfeiffer naar Madagaskar, door Duitschland, Nederland, de Kaap en Mauritius. Voorafgegaan door eene korte levensschets der schrijfster. Naar het Hoogduitsch, Utrecht, J.G. Broese, 1862.
32078: IDDEKINGE, TOBIAS JANUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio iuridica inauguralis, de usufructu parentum in bonis liberorum post factum divortium, cessante [...] Groningen J. Oomkens 1827
22371: IDDEKINGE, VAN, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van D. Petri Remberti ab Iddekinge, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw te Groningen) ad idus Juli 1758.
35819: IDENBURG, HERMANUS, UIT WEST GRAFTDIJK - Myositis segmentaria Utrecht Van Boekhoven 1893
1235: IDENBURG, P.J. - The Cape of Good Hope at the turn of the eighteenth century. Leiden 1963. Geb., geïll., 134 p.
35741: IDENBURG, JOHANNES CHRISTIAAN, UIT ASPEREN - Darm-actinomycose Schoonhoven Van Nooten 1900
46984: IDO, VICTOR [= H.I. VAN DE WALL], - De paupers. Roman uit de Indo-Europeesche samenleving, 2e druk, Weltevreden [1923], 314 pag., met portret van de auteur.
34955: IDSINGA, JOHAN WILLEM HERMAN MEYERT VAN, UIT ST. EUSTATIUS - Geschiedenis en beginselen van art. 91 onzer grondwet Leiden Somerwil 1880
54433: IEDEMA, P.L. - Guldenspiegel der Friesche regten, ofte ene algemene kleine corpus juris, openleggende fele publike criminele en cewile delicten. Leeuwarden, P.L. Iedema, 1791.
8470: IEDEMA, P.L. - Toneelproewe, ofte een uittrekkeliik algemeen sedesporend, en oordeelkundig ABC: Sinnebeeldig op historische ordere beraamt en met een foorberigt tot aanleidinge der Nederduitsche maatstiil ofte klankredekunde pralende is. Leeuwarden, P.L. Iedema, [c. 1790].
60859: AFTER MONOGRAMMIST IFL - Pinxter Briev: [Wish card, Pentecost]
32548: IHLE, JOHAN EGBERT WILLEM, UIT AMSTERDAM - Bijdragen tot de kennis van de morphologie en systematiek der appendicularien. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1906
34273: IJSSEL DE SCHEPPER, GERHARDUS JACOBUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale, de cessione bonorum secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1824
40553: IJSSELSTEYN, H.A. V., - Le port de Rotterdam, Rotterdam [1900], 211 pag., geïll., geb., met 6 uitslaande platen, waaronder 2 kaarten.
35697: IJZEREN, WOUTER VAN, UIT MEERKERK - De pathogenese van de chronische maagzweer Leiden Kooyker 1901
34967: ILLGEN, CHRISTIANUS FRIDERICUS, UIT - Symbolarum ad vitam et doctrinam laelii socini illustrandam particula I et II. Leipzig Vogel 1826
56953: "IMBERT, / MOREAU LE JEUNE; " - Historiettes ou nouvelles en vers, Amsterdam 1774.
1237: IMHOFF, JACOB WILHELM - Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum. Amsterdam 1710. Geb. (halfleer), geïll., 342+14 p.
21091: IMMERZEEL, J. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders......., 3 delen in een halfleren band, Amsterdam. Van Kesteren, 1842-1843, 300+336+307 pag., geïllustreerd met honderden portretten in houtgravure. Fraai exemplaar van de originele uitgave.
8473: IMMERZEEL, JOHANNES - Voor opgeruimden van geest. Rotterdam, bij den autheur, 1813.
35969: IMMINK, FREDERICUS GUILIELMUS JACOBUS, UIT OOTMARSUM - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1845
22951: INDIË, MALABAR, VAN DEN BOSSE, WIARDI, VAN CITTERS - Acte verleden voor Egbert Nicolaas Wiardi, d.d. Souratta 16-10-1779, waarbij deze verklaart dat de boekhouder Cornelis van den Bosse, de heren Abraham en Frederik van Citters te Middelburg, machtigt om een tegoed van zijn soldijrekening te innen. Manuscript, 2 p, folio.
22505: INDIË, VANGEN HERTEN TE PALEMBANG - Voorschriften voor het vangen van herten met een net, met een enkelvoudige strik of door schieten. In de onderafdeling Komering Oeloe te Palembang [1922]. Getypt, folio, 5 p.
55933: INDIE, ADRESBOEK, - Adresboek van de residentie Sumatra's Oostkust, Medan, Hallermann, 1901.
22503: INDIË, REIJCKERS, HENS - Rapport aan de G.G. van Ned. Indië, van A.M. Hens, resident van Palembang, dd. Koetaradja 12-9-1923 betr. de verdediging van de assistent resident L.F.W. Reijckers n.a.v. zijn conduite beoordeling over 1922 door Hens.
22959: INDIË, BENGALEN, OVERBEEK, VAN BRAAM - Brief van de resident D.A. Overbeek aan Commissaris A. van Braam, d.d. Cintsura 25 september 1817 betreffende de betaling aan de dienaren die gecontinueerd zijn onder genot van salaris weleer door de Engelsen gegeven, over de 8 dagen tussen 15 en 22 september 1817. Manuscript, 4°, 2 p.
6167: INFORMATIEBLAD - Tichelpost, informatieblad voor de familie Tichelman, nrs 6 (1989) en 12 (1995), 36 + 52 p.
31748: INGEN, JOHANNES JACOBUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen iuridicum inaugurale, selecta sistens de pactis et contractibus cum nominatis [...] Groningen H. Eekhoff Hz. 1808
34235: INGEN, HENRICUS PILGRIM MARIUS CATO VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de crimine piraticae [...] Kampen K. van Hulst 1841
22791: INGENEGER, BEEK, LEIDEN - “Boelhuis gehouden ten verzoeke van Hendrik Houtman en Willem Pierik als voogden over het enige nagelaten kind van Arnolda Beek, weduwe Cornelis Ingeneger”, d.d. nov. 1782, verkocht op de Papegracht. Manuscript, 62 p.
65024: INGOUF, FRANÇOIS ROBERT (1747-1812) AFTER WERFF, VAN DER ADRIAEN (1659-1722) - Boys at a window with a cat (jongens bij raam met kat).
60357: INSPIRED TO GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - Standing soldier
5587: INVENTARISSEN - Inventarissen van het huisarchief Lyclamahuis te Beetsterzwaag, en van de familiearchieven van Andringa de Kempenaer (1547-1970) en van Heloma (1591-1982), Leeuwarden 1984, 334 p., geïll.
24863: IPEREN, J. V.D - Historische redenvoering bij het ontdekken der gedenknaalde opgericht ter eere van Johannes van Miggrode ... op 1-12-1773 uitgesprooken in de Groote Kerk te Veere. Amsterdam, M. de Bruyn, 1774.
34835: IPPIUS, EPPO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de jure publicanorum Groningen W. Febens 1738
15438: IRELAND, SAMUEL - "A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France; made in the autumn of 1789, 2 delen, Londen: T. & I. Egerton, 1790"
43091: IRVING, WASHINGTON - Ontdekkingsreizen van eenige der vroege togtgenooten van Columbus. Vertaald uit het Engels, Haarlem, Loosjes, 1834.
15440: IRVING, LAURENCE - Windmills and waterways. The log of a summer cruise through Holland. Londen: Heinemann, 1927.
65009: ISAAC, JASPAR (CA. 1585-BEFORE 1654) - Coat of arms of 'Le Boucher d'Ailly'.
47253: ISING, A., - De markiezin de Solange. Historische novelle uit de jaren 1642 en 1643, Schoonhoven 1854, v. Nooten, 214 pag., orig. karton ( platten los).
60971: ISING, A. - De dood en begrafenis van Zijne Majesteit Koning Willem II.
62080: ISING, ARNOLD LEOPOLD HENDRIK - De Dood en begrafenis van Zijne Majesteit Koning Willem II, 1849, with prints.
61447: L'ISLE, GUILLAUME DE - [MAP OF LAPLAND] Carte des Courones du Nord, Dediée au tres Puissant et tres invincible Prince Charles XII. Roy de Suede, des Guts et des Vandales Grand Duc de Finlande
58397: ISLE-ADAM, COMTE DE VILLIERS DE L' ISLE-ADAM, - Contes Cruels, Paris, Calmann mLevy, z.j., 352 pag.
1265: ISPERT, WOLFGANG - Das Regiment `Prinz von Baden' in den Niederlanden. Soest [1943]. Geïll., 39 p.
25269: ISPERT, W. (RED). - Ewiges Volk, 4 afleveringen [1941-1943], resp 32, 42, 24 en 24 pag., geïll. Gebonden in geheel linnen. Periodiek van het Verband Deutschen Sippenforscher in den Niederlanden, waarvan 4 afleveringen verschenen.
51641: ISRAELS, JOZEF, - Spanje, een reisverhaal, ´s-Gravenhage 1899, 210 pag., geb., geìll.
50926: "ISRAELS, J.; NIC BEETS E.A." - Juweeltjes. Gravures naar Joseph Israels van Nic Beets, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate en C. Vosmaer. Leiden, z.j.
34707: IULLENS, ANTONIUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de partiaria hereditatis petitione Groningen Van Bolhuis 1810
55902: IUNG, TH. - La verite sur le masque de fer [ les empoisonneurs] , d'apres des documents inedits. Paris, Plon, 1873.
4361: JAARVERSLAG - Achtste Jaarverslag van de Vereeniging der Familie van Oordt (over 1896), met Dertiende Verslag (over 1901) en brochure betreffende 21ste Algemene vergadering van de Vereeniging, november 1910.
57081: "JACKS, MR. (TECHN. DIR. FA. J. GREEVE & ZN);" - Van 't vorstelijk hermelijn, Amsterdam 1911.
38583: JACKSON, M.V. - Engines of instruction, Mischief, and Magic, Childrens literature in England to 1839, Lincoln 1989, 304 pag., ill.
28817: JACOB, H.K. 'S - De Nederlanders in Verala 1663-1701. De Memoires en instructies betreffende het commandement Malaban van de V.O.C. , 's-Gravenhage 1976, 437 pag., geb., met losse uitslaande kaart. R.G.P., kleine serie no. 43.
32656: JACOB, HERMAN THEODOOR S', UIT , 216, - Staatsbemoeiing betrekkelijk veefokkerij. Academisch proefschrift [...] Amersfoort J. Valkhoff 1896
36145: JACOBI, JOHANN DANIEL - De foro in portis Leipzig Immanuel Tietze 1714
8480: JACOBI, HEYMAN - Ghemeyne sendbrieven. Seer profijtigh voor d'ouders, meesters ende kinderen, om te lesen, brieven dichten, en ordentelijck ter schrijven. Hier zijn noch by ghevoeght eenighe notabele dinghen die weerdigh zijn te noteren. Antwerpen, Josephus Gymnicus, 1728.
55945: JACOBS, F., - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden, ten dienste der Nederlandsche jeugd bewerkt door G. Leen, 2e deel, derde afdeeling, Zutphen, Thieme, 1820.
16871: JACOBSEN JENSEN, J.N. - Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850, Amsterdam 1919, 259 p, ing.
16872: JACOBSEN JENSEN, J.N. - Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850, Amsterdam 1919, 259 pag. Met: Supplement, Amsterdam, 1936, 91 p.
42526: JACOBSON, J.J.L.L. - Handboek voor het sorteren en afpakken van thee. Batavia, lands-drukkerij, 1845.
36063: JACOBSON, EDUARD LEONARD, UIT ROTTERDAM - Termijnhandel in goederen Rotterdam Wyt 1889
58507: JACOBSON, JOSEPH, - Ernstig bedreigd. Eene handelsbeschouwing, Rotterdam, 1879.
58559: JACOBSON, JOSEPH, - Beschouwingen aangaande de wenschelijkheid der invoering van regtbanken van koophandel in Nederland, Rotterdam 1873.
51082: JACOBSZ , HEYMAN / JOAN FONCK - [1] Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met 2:] Joan Fonck, Heylige-daags schoole, inhoudende schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], wed. C. Stichter, 17xx.
1271: JACOBUS, DONALD LINES - Genealogy as pastime and profession. Tweede herziene druk. Baltimore 1978. Geb., 120 p.
42850: JACQUES, HENRY [ILLUSTRATOR: NIELSEN, KAY] - Sous le signe du Rossignol. Conte de Henry Jacques, illustré par Kay Nielsen. Paris, H. Piazza, 1923.
4793: JAEGER, J.A. - Inventaris van de familiepapieren van Ph.A. Suyskens, mede betrekking hebbende op de aanverwante geslachten Wegewaert en Van der Nijpoort, 1625-1741. 's-Gravenhage (ARA) 1965, 26 p.
6131: JAEGER, J.A. - Inventaris van familiepapieren Stoop betrekking hebbende op landerijen onder Stellendam, ‘s-Gravenhage 1965, 13 p.
3577: JAEGER, F.M. - Over David van Goorle als atomist en over het geslacht Van Goorle in Noord-Nederland. Overdruk Oud Holland (1918), 38 p., geïll., Oud-Hollands papier.
35369: JAEGGI, A.C. - Promotieboekje van Mr A.C.Jaeggi, Societeit Minerva Leiden IJdo 1921.
43901: JAENNICKE, F., - Deutsches Steinzeug bis zum ende des 18 Jahrhunderts, Metlacher Museum, Mainz 1884, 91 pag. + 11 lichtdruk platen.
4863: JAGER, H. DE - Het geslacht Tromp. Rotterdam 1883, 100 p.
34977: JAGER GERLINGS, WILLEM, UIT HAARLEM - Stellingen Leiden W.T. Werst 1871
8247: "[HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS ]; F.L.A. DE JAGHER" - Sanglots et sourires. Poésies. Traduites du Hollandais par F.L.A. de Jagher d’après la cinquième édition. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1890].
34543: JAGT, WILLEM VAN DER , UIT DE RIJP - Dissertatio juridica inauguralis de noxalibus actionibus Leiden J. van Tiffelen 1801
32658: JAGT, WILLEM VAN DER - Kan tiendregt naar het Nederlandsch burgerlijk regt door verjaring worden verkregen? Akademisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, L.J. Verhoeven 1856.
60761: JAGT, GERRIT VAN DER JAGT - Recht en praktijk in brieven.
17086: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren. Deventer: Sub Rosa, 1989. (Deventer Studiën, 10).
65068: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - L'Asie divisée en ses empires, royaumes et estats, á l'usage de Monseigneur le duc de Bourgogne...
60089: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contentant les Isles de Borneo, Iava, Celebes, Mindanao, Gilolo, Molucques, La Nouvelle Guinée, La Nouvelle Bretagne...
65067: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - Grande Mer des Indes ou Ocean Oriental Indien. Map of Ceylon, Malaysia, Maledives, Sumatra, from: Atlas minor sive geographia compendiosa in qua orbid terrarum paucis attamen novissimis tablulis ostenditur - Atlas nouveau contenant toutes les parties du monde ou sont exactement remarquées les empires, monarchies, royaumes, états, républiques, & c. Amsterdam, R. & J. Ottens (1756).
47079: JAIME, - Palais et jardins de Versailles et de Trianon, douze vues dessinees d'apres nature par Jaime graves par Best et Hotelin, Versailles, Brunox [ca.1880?].
52544: JALOUX, EDMOND - Sur un air de Scarlatti. Maastricht, Stols, 1928.
15444: JANIÇON, FRANÇOIS MICHEL - De Republiek der Vereenigde Nederlanden. 2de druk, 4 dln. ‘s Gravenhage: F. Moselagen en D. Langeweg, 1736 (deel I t/m III) en ‘s Gravenhage: Joh. van Duren, 1732 (deel IV, in eerste druk).
34789: JANNINK BZ, ENGBERT, UIT ENSCHEDE - Het woord akte in art. 1933 B.W. Leiden Somerwil 1892
42794: JANOTTUS [= GIANOTTI], DONATUS - Het gemeene-best van Venetia, of naaukeurige beschrijving van de stadt en het Rijk van Venetia. Vertaald uit het Latijn, Amsterdam, S. Imbrechts, 1667.
34479: JANSE - STUART, CHRISTINA, UIT AMSTERDAM - Een onderzoek naar de voeding ten plattelande van Nederland Assen Van Gorcum 1940
43351: JANSEN, P.J. - Wetenschapswaardigheden voor de ingelanden van het waterschap De gecombineerde Hoevensche Beemden, Zundert 1934, 161 pag.
56113: JANSEN, P. / W.H. WACHTER, - Personalia [I], II en III, overdrukken uit Ned. Kruidkundig Archief 1939-1941. Uitgave Ned. Botanische Vereeniging.
32760: JANSEN, WILHELMUS HENDRIKUS, UIT SCHIEDAM - Eenige opmerkingen over bankbreuk. Academisch proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1862
25189: JANSEN, W.P.H. - Het klokkenspel van den Haagschen St.Jacobs-toren. 's-Gravenhage 1895, 119 pag., [ Werken Die Haghe II ].
35319: JANSMA, T.S. - Het vraagstuk van Hollands welvaren tijdens Hertog Philips van Bourgondie. Groningen Wolters 1950
1285: JANSMA, T.S. - Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië. (Diss.) Utrecht 1932, 223 p.
24771: JANSSEN VAN TER GOES, ANTHONY - De leermeester der zeden, vertoond in Horatius zinnebeelden, lierzangen, enz. Lof van 't landleven, en bespiegelingen op 't leven der menschen, verbeeld in de vier getyden des jaars, Met veele uitmuntende verzen verm
37107: JANSSEN, GEBR. - Letterproef van machinezetsel, drukkerij Gebr. Janssen, Nijmegen, Nijmegen z.j., 54 pag.
3605: JANSSEN-DE GROOT, A.H.E.M. - Cornelis Pietersz. de Groot en zijn nakomelingen. [Honselaarsdijk 1981], 163 p., geïll.
34961: JANSSEN, RICHARD RUTGER WILLEM, UIT NIJMEGEN - De vereischten der averij-grosse-handeling Amsterdam Elsevier 1899
59823: JANSSEN, C.W. - K.F. Holle. Wat een Nederlander in Indië doen kan. Eene schets.
27323: JANSSEN, H.Q. EN J.H. VAN DALE - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel I, Middelburg 1856, 368 pag., ing.
59851: JANSSONIUS, JOHANNES (1588-1664) - BRIEL (Brielle)
35543: JANUS, JOHANN WILHELM - Oratio academica de principum El. Saxoniae meritis in rem literariam XXXI magistrorum philosophiae renunciationi [...] Wittenberg Wed. Gerdes 1719
35565: "JANUS, GUILIELMUS; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - Lemmata doctrinae poeticae [...] Wittenberg Prelo Meyeriano 1703
3485: JAPIKSE, N.M. - Het archief van de familie Fagel. 's-Gravenhage 1964, 243 p.
4273: JAPIKSE, N. - De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. 2 dln. Den Haag 1937-1938, 250+289 p., geïll., geb.
33581: JAS, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio academica de Valdesnium secta ab Albigensibus bene distinguenda [...] Leiden A. van Benten 1834
8672: [KORTJANSE, JOANNES] PS. JASKERONTI - Kleine gedichten van Jaskeronti. [z.p.], [z.n.], 1843. [6 delen]
34995: JASPAR, EDMOND JACQUES HUBERT, UIT MAASTRICHT - Bewijskracht der gerechtelijke bekentenis in een later geding. Maastricht Leiter-Nypels 1896
36331: "JASPIDE, GODOFREDO, UIT CHEMNITZ; PRAESES: HILLIGER, JOHANN Z." - De Ayletais sive tibicinibus in funere adhibitus Wittenberg Schroeder 1717
53438: JASTROW, J. - Der angeklagte Staatsanwalt Geschichte der Verurteiling eines Unschuldigen (Fall Frieders). Berlijn 1930.
47345: JEAN, - Nouveau plan de Paris/ Plan routiere de la ville et Faubourgs de Paris, divise en douze mairiea 1811, Paris, Jean, 1811. In kartonnen omslag.
22877: JEBBING, HOUILLIER - Eigentijds afschrift van het testament van Willem Jebbing te Amersfoort, d.d. 1947, waarbij hij zijn huishoudster Marie Catharine Antoinette Houillier, wed. Jan Koudijs, tot erfgename benoemt. Getypt, 2 p.
37473: JEEKEL, C. A. - Onze bezittingen op de kust van Guinea,Overdruk Onze Tijd 1869, 83 pag.
34815: JENSIUS [JENS], JOANNES - Laudatio funebris [...] Diderici Hoevftii (Hoeuft) Dordrecht Braam 1712
43843: JEPPESEN, K., - Die Italienische orgelmuziek am anfang der Cinquecento, Kopenhagen 1943, 130+82 pag., geïll.
8493: JERROLD, DOUGLAS - Bedsermoenen. 3e, veel vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
31918: JESSE, RUDOLPHUS, UIT ZALTBOMMEL - De Cn. Domitii Corbulonis vita [...] Leiden A.H. Adriani 1893
55779: JOBARD - Prent: 'Vue de l'esealier (sic) sur lequel Guillaume Ir Prince d'Orange a ete assassine a Delft, le 16 Julliet 1548 (sic)'. Litho van Jobard naar le Gl. de Howen, uitg. Madou.
42359: JOBERT, LODEWIJK - Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen. Uit het Fransch vertaald en met aanteekeningen verrykt door mr. J.A. , Leiden, J.A. Langerack, 1728.
59633: JODE, PIETER DE (1570-1634) - St. Jerome
59573: "JODE, GERARD DE I (1516/17-1591); AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603)" - Judith Presented to Holophernes [Jud. 10:17-19 and 12:15-20], from 'Thesaurus novi Testamenti elegantissimis iconibus expressus continens historias atque miracula doni nostri Iesu Christi'
4757: E[LIAS], JOHAN E. - Het geslacht Van Steenhuysen en aanverwante familiën. Z.p. z.j., 9 p.
60219: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - Heilo
60153: JOHANNOT, TONY (OR: ANTOINE) (FRENCH, 1803-1852) - Reclining sailor with french sailor's bonnet (leaf from a sketchbook)
38965: JOHNSON, CAPTAIN PETER - Memoirs, San Francisco 1938, 76 pag., hardback.
47951: JOLIET, CH., - Huit jours en Danamark. La semaine francaise, Paris 1868, 172+24 pag.
15448: JOLLE, PIERRE LE - Description de la ville d’Amsterdam en vers burlesques, selon la visite de six jours d’une semaine. Amsterdam: Jacques Le Curieux, 1666.
31922: JOLLES, JOLLE ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historica juris publici, de varia libertatis sacrorum in patria nostra [...] Amsterdam R. Croese 1837
31920: JOLLES, ADRIANUS JOHANNES ELIZA, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de zeeassurantie in de Vereenigde Nederlanden Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1867
31910: JONCKBLOET, W.J.A. - De beoefening van de geschiedenis des vaderlands in wezen en strekking. Groningen K. de Waard 1854
38205: JONCKBLOET, W.J.A. - Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen t.g.v. haar 5e halve eeuw feest, Groningen 1864, groot 4o 414 + 178 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
54642: JONCTIJS, DANIEL - Extract uyt het Darde deel van de wedersproke pyn-banck, ingestelt door (...) Daniel Jonktys (...) waar in aangewezen word hoe dat die van Rotterdam in den jare 1486 eenen Elias Dircksz op 't voorgeven van eenige dieftens, zonder genoegsame aanwijsinge, zeer onmenschelijk gepijnigt (...) en gedoot hebben. z. pl., 1690.
42488: JONES, GASTINEAU - Wales illustrated, in a series of views, comprising the picturesque scenery, towns, castles, seats of the nobility & gentry, antiquities, etc. Engraved on steel from original drawing by Henry Gastineau. 2 volumes, London, Jones & Co., 1830.
60263: TOON DE JONG (ANTONIE JACOB) (1884 - 1978) - Martinitoren Groningen
60262: TOON DE JONG (ANTONIE JACOB) (1884 - 1978) - Eemnes-Buiten
21039: JONG, TH. P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830. Assen 1966, 352 pag. (dissertatie met los katern stellingen).
32132: JONG, JANUS OLPHERIUS DE, UIT VEGHEL - Disputatio juridica inauguralis, continens succinctam grotianae doctrinae inprimis de jure criminali, in libris de jure belli et pacis traditae, expositionem [...] 's Hertogenbosch H. Palier en Zoon 1827
35382: JONG, JAC. J. DE - Boekje voor Promotiepartij van Dr Jac. J. de Jong, met tekst en tekeningen van Oene Schreuder. Leiden IJdo 1925
20511: JONG, A.J. DE EN H.P. ROZEMA - De posthistorie van Rhenen, Elst en Veenendaal, Rhenen 1989, 221 pag., geïll.
51233: JONGBLOED & ZOON, A., - 1840-1940. Honderd jaar Juridische proefschiften. Antiquariaatscatalogus 211, (ca. 1987/1988), 68 pag.
53591: JONGE, M.W. DE - Pleitredenen in de zaak van den officier van justitie bij de regtbank van eersten aanleg te Haarlem als prokureur des konings, gedaagden, tegen Lodewijk Bonaparte, graaf van St. Leu, eischer, uitgesproken voor de regtbank van eersten aanleg te Haarlem in derzelver zittingen van den 25 en 26 April en 29 Mei, door mr. M.W. de Jonge, advocaat bij het Hoog Gerechtshof in 's-Gravenhage. s'-Gravenhage, Allart, 1820.
23693: JONGE, J.C. DE - Verhandeling over den oorsprong der Hoeksche en Kabeljaauwsche twisten, Leiden 1817, 299 pag., gebonden in halfleren band. Goed exemplaar.
33475: JONGE, FRANCISCUS CLEMENT DE, UIT ZIERIKZEE - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden Andreas Koster 1788
35401: JONGE, JHR B.C. DE - Prent voor het promotiediner van Jhr Mr B.C. de Jonge in het Oranje Hotel te Scheveningen, litho J.A. Moesman Utrecht J.A.Moesman 1900.
34021: JONGE VAN ELLEMEET, GUILIELMUS CORNELIUS MARIUS DE, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de minore aetate, noxiam et poenam vel tollente vel minuente [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1839
22715: JONGE, DE, VAN RAPPARD - Foto, 22x17 cm van een heraldische tekening uit ca. 1940 met in het midden het familiewapen De Jonge met eromheen de wapens en namen van de aangehuwde echtgenotes van de stamreeks, 1477 (Cornelia Boeye) tot 1937 (Desirée van Rappard, 2 sept. 1937).
37237: JONGE, J. DE - Vogelalbum. Eenige verschijnselen uit het vogelleven benevens een beschrijving van 100 van de meest voorkomende soorten. Amsterdam, koffie en theehandel K.Tiktak, 1924, 4o, 73 pag. tekst en 100 plaatjes. Gedecoreerd linnen band. Enkele bladen los.
46925: JONGE, J.C. DE, - Verhandelingen en onuitgegeven stukken betr. de geschiedenis der Nederlanden, 2 delen in 1 band, Delft, Allart, 1825-1827, 451+484 pag., geb., geïll. met facs.
39219: JONGE, W.A.C. DE - Brieven en bescheiden, 1813- 1814, De vice-admiraal VerHuell, 's- Gravenhage 1881, 63 pag.
37783: "JONGE, C.H. DE ;" - Bijdrage tot de kennis van de Noord- Nederlandsche costuum-geschiedenis in de eerst helft van de 16e eeuw, deel I, Het Mannenkostuum. Utrecht 1916, 96 + 106 pag, ing., dissertatie, rug beschadigd en los in de band.
33647: JONGENEEL, JACOB - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
19579: JONGEWAARD JR, S. - Aanspraaken gedaan zo ter verlaating van het oude, als ter intreede en inwying van het nieuwe Rechthuis te Westzaan, den 13 February anno 1783.
53606: JONGH, T.J. DE - De brand. Het proces Van der Lubbe, door mr. T.J. de Jongh, Amsterdam, A. Blitz, [1934].
4099: JONGH, G.J.W. DE - Beschrijving van een verzameling stukken afkomstig van het geslacht Mackay van Ophemert en van leden van aanverwante geslachten. 's-Gravenhage (ARA), 1967, 313 p., geïll.
40627: JONGH, G.J. DE - Le port de Rotterdam, 6e/7e edition, Rotterdam 1903/1906, 31 pag., geïll.
60243: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD (1819-1891) - View on the town of Massluis
34239: JONGSTRA, ANNE FRANCISCUS, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis sistens praecipua argumenta, quibus varias de fundamento civitatis et imperii civilis sententias defenderunt aut impugnarunt scriptores [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1833
31708: JONKER, A.J.TH. - Persoonlijk geloofsleven en theologische studie [...] Groningen P. Noordhoff Groningen
51409: JONKER, J. EN W. VOGEL, - Algemene grafische kennis. A.G.S. cursus 17 lessen, gebonden, ca. 400 pag., geïll.
1309: "JONKERS, E.J.; TH.P.E. DE KLERCK EN A.F. MELLINK (RED.)" - Gymnasium Winschotanum. Gedenkboek bij het 125-jarig jubileum 1832-1957. Geb., geïll., 140 p.
60781: JONSON, THOMAS (FL. C.1763 - C.1770) - The Italian bird catcher
60831: JONXIS, PIETER HENDRIK (1757-1843) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
19457: JOOSSE, J.L. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek voor de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw.
1317: JOOSTING, J.G.C. - Het huis-archief van Batinge. Leiden 1910, 464 p.
1319: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch plakkaatboek, deel I, 1412-1633. Leiden 1912, 438 p.
3203: JOOSTING, J.G.C. - De `clapper' der Calkoens. Haarlem 1902, 24 p., geb. (los in band).
1311: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van de schultengerechten in Drente. Leiden 1907, 140 p.
1313: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der besturen in Drenthe van het Ned. herv. Kerkgenootschap. Leiden 1907, 89 p.
1315: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van Kerspelen en Marken [in Drenthe]. Leiden 1910, 172 p.
34241: JORDENS, HENRICUS GULIELMUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis de fine civitatis [...] Deventer J. de Lange 1830
33329: JORDENS, GERHARDUS EISSO, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu ex patria potestate [...] Deventer J. de Lange 1837
57813: JORISSEN, W.P. (RED.), - Pasteur-nummer van Chemisch Weekblad dd. 25-11-1922, pp. 501-536, geïll.
26161: JORISSEN, TH. - Historische studiën, 2e druk, 6 delen Haarlem 1893-1894. Hierbij: Historische Karakters 2 delen en Historische Bladen 3 delen. Totaal 11 delen, uniform gebonden in half linnen.
271: JORISSEN, TH. (UITG), - Memorien van mr. Diderik van Bleyswijk, vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van Babylonienbroek, Raad in de vroedschap, burgemeester van Gorinchem, enz., enz. 1734-1755. Utrecht 1887, 313 p. Goed gebonden exemplaar
42449: JOSEPHUS, FLAVIUS - Hooghberoemde joodsche historien ende boecken, noch Egesippus vande ellendighe verstoringe der stadt Jerusalem. Amsterdam, Dirck Pieterszoon [Pers], 1611.
55203: JOSI, C. NAAR C. V. CUIJLENBURG - Prent: 'Maria Antoinette ondergaat het vonnis des doods, den 16den October 1793. II D bl. 108'. Stippelgravure door C. Josi, 1798, naar C. van Cuijlenburg, tonende Marie Antoinette op het schavot, geleid naar de guillotine.
8061: JOSSELIN DE JONG, F. DE - Dubbele geslachtsnamen.
7863: JOUBERT, J. - Les armoiries de la République Sud-Africaine.
47020: JOUFFROY D'ESCHAVANNES, M., - Dictionnaire de la noblesse et du blason, Paris, Garnier [.....], 452 pag., geb.
1321: JOUFFROY D'ESCHAVANNES, M. - "Armorial universel précédé d'un traité complet de la science du blason, et suivi d'un supplément. 2 dln. Parijs 1844-1848. Gebonden (in half marokijn), geïll.; 387, 451 p."
37667: JOURDAIN, M. - Old lace, a handbook for collectors, London 1908, 121 pag., ill. Hardback. (ex-library copy with stamps and stickers. Spine damaged.)
47331: JOUY, ETIENNE DE, - L'hermite de la Guiane ou observations sur les moeurs et les usages francais au commencement du 19e siecle, 3 volumes, Paris 1816-1817, 361+334 +345 pag. (vol 1 in 2nd. edition).
56625: JOUY, E., - Belisaire. Tragedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Wahlen, 1819, 70 pag.
49795: JOUY, E., - Sylla, tragedie en cinq actes, 2nd. edition, Paris 1822, 27+79 pag., original paper covers, uncutt copy.
24965: JOUY, VICTOR J.E. DE - L’Hermite de la Chaussée-d’Antin, ou observations sur les moeurs et usages Parisiens au commencement du 19e- siècle.
60914: JUAN AND FRANSISCO PEREZ, COGOLLUDO, GUADALAJARA, COURT VALLADOLID - Patent of nobility (Real Ejecutoria de Nobleza) comprising a judgement of the court of Valladolid, confirming the noble status of Don Juan and Don Francisco Pérez of Cogolludo, province of Guadalajara, Spain.
3871: JULIUS, J. EN S. - Genealogie Julius (Simens). Groningen [1955], 93 p., geb., geïll.
62118: M. THEODORE JUNG - Poster 'Expedition de la grande Kabylie'.
15457: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 12 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. 2e druk. Londen: A. & C. Black, 1908.
42828: JUNIUS, HADRIANUS - Batavia, in qua praeter gentis (...). Dordrecht, V. Caimax [colophon: J. Braat], 1652.
59159: JUNIUS, J.H., - Heraldiek, Amsterdam: Frederik Mulle & Cie, 1894. 369 pp.
35291: JUNIUS, FRANCISCI JANI JACOBI ALBERTI, UIT LEIDEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine theologorum [.....] 1833
3857: JURRY, J.E.J. - Fragment uit de afstammingslijsten van het geslacht Jarry-Jurry, Hoek (Zeeland) en Fragmenten uit de afstammingslijsten van het geslacht Brehen-Meyer. 's-Gravenhage 1969-1970, 8 en 3 p., gestencild.
5673: JUST, E.W. - Aus dem Leben unserer Vorfahren. Eine familiegeschichte, Leipzig 1939, 160 p.
42406: JUSTINIANUS I, BYZANTIJNS KEIZER - Institutiones. Amsterdam, Elsevier, 1664.
1327: JUTEN, W.J.F. - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche katholieken uit vroeger en later tijd. Eerste serie en tweede serie. Bergen-op-Zoom [1907]-1910. 200 staten met registers. Geb., oblong.
8508: "JUVENALIS, DECIUS JUNIUS; AULUS PERSIUS FLACCUS" - Alle de schimpdichten van Decius Junius Juvenalis en A. Persius Flaccus, door verscheide dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht. Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1709.
33333: JUYNBOLL, THEODORUS GUILIELMUS JOHANNES - Oratio de hodierna studii linguarum orientalium conditione [...] Franeker G. Ypma 1832
33771: JUYNBOLL, THEODORUS GUILIELMUS JOHANNES - Oratio de praecipuis progressibus, quos literae semiticae hoc ipso decennio fecerunt [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1845
34829: JUYNBOLL, THEODORI GUILIELMI IOANNIS - Oratio de hodierna studii linguarum orientalium conditione 1831
20921: JUYNBOLL, W.R. - Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de 17e en de 18e eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur. Leiden 1934, 241 pag, ( dissertatie met los katern stellingen ).
59547: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL) - Landscape with figures
59555: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL) - Landscape with figures / Apollo kills Coronis
58936: KACHEL, J.W.F., NAAR EEN FOTO VAN M. VERVEER, - Lithografie, 33x26cm, uitgegeven door J.D. Steuerwald. Prent van Plein 1813.
37423: KAEMMERER, J.J. - Zedenkundige lessen voor jongelingen uit het Hoogduitsch, Amsterdam, Kuyper en Van Vliet 1792, 16 + 264 pag., half leer.
36333: "KAERGEL, JOHANN PAUL, UIT SCHNEBERG; PRAESES: BOHN, JOHANN G." - De igne gentilium sacro in Israelitarum sacra injurio Wittenberg Gerdes 1718
36359: "KAHN, GEORG RUDOLPH VON, EQUES MISNICUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH,C.S." - De antiqua Saxonum dignitate ex antiquis Saxoniae monimentis Wittenberg Schroedter 1698
58907: KAISER, J.W., - Willem II. Geboren 6 december 1792. Koning der Nederlanden 7 october 1840, ingehuldigd 28 november 1840, overleden te Tilburg 17 maart 1849. Ets en Gravure, 41x30cm.
35115: KAISER, FREDERICI - Enarratio fatorum academiae Lugduno-Batavae 1857
32532: KAISER, F. - Het wezen en de eischen van de populaire voordragt der natuurkundige wetenschappen, en meer bepaaldelijk van die der sterrekunde. Eene toespraak gehouden bij de heropening der academische lessen [...] Amsterdam J.C.A. Sulpke 1853
56027: KALENDER - Deutscher Kalender, Berlin, 4o, 32 pag., geïll. Prijs per deeltje € 38.
1807: MÜNCHENER KALENDER - Münchener kalender für das Jahr 1885 t/m 1935. Geïllustreerd met wapens in vierkleurendruk door Otto Hupp, gedrukt door Dr. M. Hüttler te München voor het Central Verein für Kirchenbau in München. Voorbeeld van drukwerk der zgn. `Münchener Bewegung' der jaren tachtig. complete set van 51 jaargangen van 32 à 36 pp. ieder. Zeer fraaie exemplaren in vier portefeuilles. Met de veelal ontbrekende uitvouwbare bijlagen in de jaargangen 1889 t/m 1893 en met de originele groene ophangbandjes.
19303: KALF, JAN - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Noord-Brabant. Geïllustreerde Beschrijving, 1e stuk: de voormalige Baronie van Breda.
4423: KALFF, G. - De illustere baronnen De Petersen. Bijdrage tot de geschiedenis van het Amsterdams Patriciaat en van de West-Indische Compagnie. Amsterdam 1952, 207 p. offset. Niet in de handel.
34023: KALFF, JACOBUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de rei vindicatione in rebus mercatoriis [...] Utrecht K.J. Gieben 1843
6683: KALFF, G. - Opkomst, bloei en verdwijning van de hofnar. Ingenaaid, 184 pag.
3877: KALFF JR., G. EN J. KALFF J.A.ZN. - De familie Kalff, stam- en geschiedboek. Amsterdam 1950, 249 p., geb., geïll. Niet in de handel.
22375: KALLIGRAAF, HOEVE - Gekalligrafeerd adreskaartje met de tekst “Dirk Hoeve E.K. Meester. Begonnen pr. May 1741” in versierde rand, met tekeningetje van man die met ganzenveer schrijft, ca. 10x8 cm, manuscript.
26247: KALMA, D. - De Fryske skrifte-kennisse ten 1876-1897. Dokkum 1939, 237 pag., geb., geïll.
4051: KALMA, J.J. - Bibliografie betreffende Thet Oera Linda Bok. Leeuwarden 1956, 61 p.
1361: KAM, J.G. - Waar was dat huis in de Warmoesstraat? Amsterdam 1968. Folio, geb., geïll., 512 p.
38231: KAMERMANS, J.P. - Inventaris van het archief van de familie van Linden van den Heuvel, Vlaardingen 1956, 68 pag., gestencild.
53056: KAMMEN, S.O. VAN - Lotgevallen van wijlen de wel geboren heeren Hans Paul Christoffel van Echten en deszelfs kleinzoon Paul Daniel Visser van Echten, overleden te Leeuwarden en Surhuisterveen. Door S.O. van Kammen, executeur testamentair. Groningen, J.H. Bolt 1836. [met:] Aanhangsel der lotgevallen ..., z. pl. 'Voor rekening van den auteur', 1837.
51863: "KAMPEN, N.G. VAN;" - Levens van beroemde Nederlanders sedert het midden der 16de eeuw, Haarlem 1838.
25449: KAMPEN, N.G. VAN - Vaderlandsche karakterkunde of karakterschetsen, 2 delen in 3 banden, Haarlem, Bohn, 1826-1828, 501 + 801 pag., geb. in 3 halfleren banden, (rug van deel I los).
52051: KAMPEN, N.G. VAN, - Geschiedenis van de Fransche heerschappij in Europa, 8 delen, 's-Gravenhage, Allart 1815-1823.
15461: KAMPEN, N.G. VAN - Staat- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, of der XVII Nederlandsche provincien, benevens het groot-hertogdom Luxemburg. 2de vermeerderde druk, met eene geheel nieuwe kaart. Haarlem: F. Bohn, 1827.
15463: KAMPEN, N.G. VAN - "Vues de la Hollande et de la Belgique, dessinées par W.H. Bartlett Esq, avec une description historique et topographique par le professeur K. (sic) G. van Kampen, of Amsterdam, traduit par I. de Cazes. Londen: G. Virtue; Parijs: Ferrier, [1837]."
53460: KANAAR, ANTONI EN MARINUS - Iets ter nagedachtenis, of nagelatene schriften betreffende het leven en sterven van Antoni Kanaar, den 25 Juny 1821 met den dood gestraft te Middelburg in Zeeland, gedeeltelijk door hem zelven beschreven en, op begeerte van onderscheidene vrienden, in het licht gegeven door deszelfs vader Marinus Kanaar. Middelburg, J. Moens, 1821.
31868: KANNES, JOLLES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de munere consulum mercaturae gratia in exteris terris constitutorum [...] Amsterdam S. de Grebber 1826
5677: KAPPELLE, D. - Genealogie van de familie Kappelle. Van voorouder tot nazaat 1565-1997, Amsterdam 1997, 148 p., geïll.
35467: "KARG, FRIEDERICUS, UIT EILENBURG; PRAESES: FISCHER, JOHANN HEINRICH" - Stoicos apatheias falso suspectos [...] Leipzig Jo. Andr. Zschau 1716
42198: KARMARSCH, K. EN FR. HEEREN - Technologisch woordenboek of volledige handleiding voor alle takken van fabriekwezen en volksnijverheid. 3 delen, Gouda, van Goor, 1861.
31908: KARNEBEEK, HERMANUS PETRUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen economico-politicum inaugurale de distributione et forma praediorum [...] Leiden A.W. Sijthoff 1854
31866: KARSEBOOM, FRANCISCUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juris gentium et publici de navium detentione, quae vulgo dicitur embargo [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1840
32726: KARSEBOOM, FRANCISCUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juris nautici inaugurale de navium detentione, quae vulgo dicitur embargo [...] Amsterdam C.A. Spin 1840
53990: KARSTENS JR, J. / F. DE RUIJTER - Summum Jus Summa Injura. Onthullingen bij Open Brief door J. Karstens Jr. en F. de Ruijter, directeuren der Ned. Onderlinge Vee-Assurantie My. te Leiden, aan mr. D.S. van Emden, advocaat en procureur te 's-Gravenhage, betreffende de zaak van Dirk Meijer, landbouwer te Voorschoten, tegen Jacobus Johannes Duijnstee, grondeigenaar en mede-erfgenaam der miljoenen-nalatenschap van wijlen mevr. de wed. Roeloffs geboren Lammers, wonende te 's-Gravenhage. [Leiden, 1881].
1373: KASDORP, J.E. - Protocollenregister, register van de protocollen der notarissen die in de periode 1916-1984 in Nederland in functie waren. 2e druk, Amsterdam 1985. 214 pag.
32706: KASTEELE, JACOBUS CAROLUS VAN DE, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale, sive excercitationes quaedam de ultimis voluntatibus rite interpretandis [...] Leiden L. Herdingh 1801
8520: "KASTEELE, PIETER LEONARD VAN DE (VERT.); FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK; CHRISTOPH MARTIN WIELAND" - Oden van Klopstock en Wieland. Vertaald uit het Duits. Haarlem, A. Loosjes, 1798.
8525: KASTELEIJN, PETRUS JOHANNES - Dichtlievende verlustigingen, bestaande in uitgeleezene stukken der voortreffelijkste Hoogduitsche dichteren. Amsterdam, A.J. van Toll, 1779.
43159: KASTELEIJN, P.J. / MACQUER - De zijdeverwer, naar het Fransch van den heere Macquer. Dordrecht, Blusse, 1791 [8e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
36495: KAT, JOANNES FRANCISCUS MARIA, UIT AMSTERDAM - De verloren zoon als letterkundig motief Amsterdam -- 1952
8539: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Bladeren en bloemen. Poezy. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874].
8531: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Nieuwe dichtbloemen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1849.
8533: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Christus remunerator. Een harptoon. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
8540: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Uit den vreemde. Bloemlezing uit de vertaalde poëzy. Leiden, A.W. Sijthoff, [1875].
57053: "GOETHE / TEN KATE; " - Faust van Goethe, vertaald door J.J.L. ten Kate, Leiden, Sijthoff [ca. 1890].
8537: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - De schepping. Een gedicht. 2e druk. Utrecht, Kemink en Zoon, 1867.
30739: KATZENSTEIN, M - The multiple image. A guide to collecting original print, New York 1982, 55 pag., ill.
35821: KAUFFMANN, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Aerobe sporevormende bacterien in verontreinigd water Amsterdam Paris 1934
37081: KEARSLEY, C & G. - Kearsley' s complete peerage of England, Scotland and Ireland, brought down to the yaer 1791, 2 volumes, London [ 1792?], 32 + 436 + 10 + 113 + 4 + 7, 120, full calf.
59849: KEERE, PIETER VAN DER (1571-1646) - HAERLEM (Haarlem)
60327: KEERWOLFF, W. - Trompe l'oeil still life with playing card and on wood
53482: KEIJSER, T.M. - Open brief aan jhr. C.A. van Sijpesteijn, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1872.
56305: KEIJZER, T.P., - Grote kaart van het IJsselmeer, schaal 1: 125.000, Assen, Born [ca. 1950}, gekleurd.
1377: KEIKES, W.H. - Inventaris der archieven van Bolsward. Bolsward 1952, 187 p.
43227: HEECKEREN V. KELL E.A. - Verslag van de Commissie uit de Staten van Gelderland, benoemd in hunne vergadering van 4-7-1867, tot onderzoek der bezwaren ingebragt tegen de werken tot vorming der Nieuwen Merwede. Arnhem, v.d. Wiel, 1867.
30727: KELLEN, J. PH. V.D. - Le peitre- graveur Hollandais et Flamand, ou catalogne raisonne des estampes gravées par les peintres de l' école Hollandaise et Flamande, ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M. Bartsch. Utrecht 1866, 8 + 186 pag [ incomplete: pages 187- 244 missing ]. Loose in board covers.
58855: "KELLEN, DAVID V.D.;" - Een Nederlandsch Bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813). Naar de Schilderij van Matthieu van Bree (de eigendom van Jhr. Mr. F. de Bosch-Kemper).
58861: "KELLEN, VAN DE;" - Prins Willem van Oranje ten huize van den graaf van Limburg-Stirum te 's Hage (30 november 1813).
62028: KELLEN, DAVID VAN DER JR. (1827-1895). - St. Hieronymus praying.
62029: KELLEN, DAVID VAN DER JR. (1827-1895). - The wounded soldier.
47557: KELLER, GERARD, - Het beleg van Parijs in 1870-1871, 2e verkorte uitgave, 's-Gravenhage, Stemberg [1900], 204 pag., geb., geïll.
37195: "KELLER, H.;" - Adelsherrschaft und stadtische Gesellschaft in Oberitalien, 9. - 12. Jahrhundert, Tubingen 1979, 463 pag., hardback.
20089: KELLER-ESCHER, C. - Die Familie Hirzel von Zürich, Leipzig, S. Hirzel, 1899. Groot folio, geïll., 39 pag. + 14 Tafeln. Gebonden in halfleer met wapenstempeling in goud.
47679: KEMINK, - Veilingcatalogus boeken nagelaten door de (.....) hoogleeraren J.F. van Beeck Calkoen, G. Wenckebach en Dr. B.H.C. de Bondt, Utrecht 1847, 64 pag.
34607: KEMP, J.C. VAN DER, UIT LEIDEN - VIII. theses juridicae. 1789
34237: KEMP, CAROLUS MARIUS VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE. - Specimen juridicum inaugurale, de juris Romani principiis circa jura personarum et successionum ex XII tabulis [...] Leiden Haak en Comp. 1822
33587: KEMPENAER, ABRAH. HENR. DE, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de uxore justa, et injusta [...] Utrecht Alexander van Megen 1738
33737: KEMPENAER, LUDOVICUS TIMON DE, UIT , 216, , BURGER VAN LEIDEN - Specimen academicum inaugurale de eo, quod moris et consuetudinis est in belgio circa pacta inter futuros conjuges [...] Leiden Joannes le Mair en Cornelius Heyligert 1772
21209: KEMPENAER, A. DE - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers, Leiden 1928, 690 kolom., geb.
55290: KEMPER, J.M. - Onno Zwier van Haren, geschetst in eene redevoering gehouden in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, afdeeling Leiden, in den jare 1811. Amsterdam, M. Westerman, 1826.
33735: KEMPER, JOANNES MELCHIOR - Oratio de gravissimis, quae ex praesenti publicarum rerum conditione Ictis praecipue nata sunt, officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1820
36535: KEMPER, J.M. - Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche universiteit en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs Amsterdam Van der Hey 1816
57142: "KENT, SAMUEL; " - The banner display'd or an abridgment of Guillim: Being a compleat system of heraldry (...) in 2 volumes, Londen 1726.
3897: KEPPEL, J.R. VAN - Genealogische tabellen van het geslacht Van Keppel. [Breda 1912]. Groot folio, 15 tabellen met inleiding en register.
53224: KERCKHOFFS-DE HEIJ, A.J.M. - De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531. Amsterdam 1980, [dissertatie].
34609: KERKMAN, G.J., UIT NED. INDIE - XVII. theses juridicae. 1790
30667: KERKMEIJER, J.C. E.A. - "Catalogus van het West-Friesch Museum te Hoorn, 10 delen, Hoorn 1891-1942. Eerste gedeelte, letter A, B, C, 1891, 78 pag.; Tweede gedeelte, letters A t/m K, 1898, 234 pag.; A. Schilderijen, 1924, 59 p.; A. Schilderijen 1942, 56 p.; B. Tekeningen, 1927, 50 p.; BB, Foto's, 1927, 28 p.; CM, Coll. Messchaert, 1929, 35+3 p.; D. Kaarten, 1931, 28 p.; G. Penningen, 1932; H. Voorwerpen, 1934, 75 p."
14979: KERNKAMP, W. - ‘Johann Beckmann’s dagboek van zijne reis door Nederland in 1762’, in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 33 (1912), p. 311-473.
31696: KERNKAMP, JOHANNES HERMANN - De economische artikelen inzake Europa van het Munsterse vredesverdrag [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1951
33821: KERNKAMP, J.H. - Vijf jaar praktijk in dienst van het economisch- en sociaal-historisch hoger onderwijs [...] 's-Gravenhage Martinus Nijhoff 1954.
35323: KERNKAMP, G.W. - Van Wagenaar tot Fruin Haarlem Tjeenk Willink 1903
54347: KERSTEMAN, , 523, ISCUS LIEVENS - Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman, op de Voor-poorte van den Hove van Holland in 's-Gravenhage overleeden, behelzende, zyne weergalooze en voortreffelyke geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke ontmoetingen en wetenswaardige omzwervingen door veele landen. Zyne doorsleepene en klugtige minnaryen, mitsgaders zyn listige en vermakelyke bedryven gedurende zyn leeven gepleegd. [...] Den Haag, Pieter van Os, 1756.
8557: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - Academie des jonge practizyns, of Beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging [...]. Opgesteld tot instructie, en ten dienste van aankomelingen, welke zig in de eerste gronden der rechts-oeffening zoeken te bekwamen. Den Haag, Pieter van Os, 1765.
25363: KERVEL, L.A.A. VAN - Verzamelde geschriften ( 1990-1910 ), Utrecht 1912, 338 pag., geb. in half linnen band.
22849: KESPER, GOUDA - Dankkaart van Dr. L.A. Kesper, d.d. Gouda 1910, betr. album bij zijn afscheid van het gymnasium. Gedrukt, 1 p.
32354: KESSEL, PETRUS JOSEPHUS VAN, UIT BATAVIA - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het protestantisme in de tijd der contra-reformatie. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1963
33589: KESSELER, GERARD. ANTON., UIT JÜLICH (DUITSLAND) - Disputatio juridica inauguralis, de pactis circa successiones tam principum quam privatorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1710
36631: KESSLER, DEE - Groepsfoto van gezelschap bij promotie van Dr Dee Kessler op societeit Minerva. Op de voorgrond een miniatuur voetballer 1917. verso een foto van fort Tijnauwen 4 september 1915-23 maart 1916
35795: KESSLER, HENRI MARIE CONSTANT, UIT ST. OEDENRODE - De perichorioidale ruimte ....in het oog Utrecht Van de Weijer 1891
30711: KESSLER, J.H.H. - Geertgen tot S. Jans. Zijn herkomst en invloed in Holland, Utrecht 1930, 62 pag., geïll. met 14 platen waarvan 1 uitslaand. Dissertatie met los katern stellingen.
32420: KESSLER, CONRAD FRIEDRICH - De navibus ob mercium illicitarum vecturam commissis [...] Halle / Magdenburg Johan Grunert 1721
22531: KESTELOOT, TSAAR ALEXANDER, LA GARDÈRE, TONEEL - “Vers recites par l’acteur La Gardère .... lorsque le 4-7-1814 sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies honorait de Sa présence le Theatre français à Amsterdam”, gedrukt, 8°, 1 p.
38465: KESTEREN, P.V. - Samenstelling van lettervormen, Utrecht 1940, 70 pag., geb.
58937: KESTEREN, C.L. VAN, - JUBILAEUM 12 MEI 1874. Staalgravure, 52x56cm. Gedenkplaat ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III op 12 mei 1874. Naar beeltenissen van J.H. Otterbeek, H.F.C. ten Kate en CH. Roggessen, 1874.
1387: KETNER, F. - De oudste oorkonden van het Klooster Bethlehem bij Doetinchem. (Diss.) Utrecht 1932. Geb., 152 p.
34287: KETWICH VERSCHUIR, JANUS DIDERICUS VAN, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de judiciis contraventionum simplicis politiae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1843
34271: KEUCHENIUS, LIVINUS GUILIELMUS CHRISTIANUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Disputatio juridica inauguralis de donationibus propter nuptias Romanis [...] Dordrecht H. Lagerwey 1842
6637: KEULEMANS, TH. - Het gildewezen, opkomst, bloei en verval.
46948: KEUNE, S.C.PH.M., - Gemeente Hendrik Ido-Ambacht, Hendrik Ido-Ambacht 1951, 68+(6) pag., geïll., geb.
30485: KEUR, C.J. - De familie Keur en de meekrap. Een geschiedkundige aanteekening, 1444- 1944, Zeist 1945, 23 pag., gestencild, gebonden in half linnen.
8111: KEVERLING BUISMAN, F. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1450-1504 (1518).
1391: KEVERLING BUISMAN, F. - De etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw. (Diss.) Zutphen 1986. Geb., geïll., 284 p.
36581: "KEYSER, CHRIST. FRIDER., UIT ALTENBURGO-MISNICUS; PRAESES: MYLIUS, ANDREA" - De remediis quae per modum actionis et exceptionis proponi possunt ..... Leipzig Christ. Banckmann 1685
35011: KEYZER, LUDOVICUS, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de compensatonibus Amsterdam D. Proops 1832
8597: KEYZER TZ., T. - Jongelings-ideeën. Amsterdam, Jan Leendertz, 1861.
5171: KEZDY, B. V. - "Lebt Attila’s Blut noch weiter in europäischen Geschlechtern?, Stockholm 1963, 16 p. Met: Engelse vertaling, gestencild; enkele katernen illustraties)"
39041: KIEBOOM, J.W. - De wondervolle gangen en wegen, die de Heere gehouden heeft met J.W. Kieboom, boekverkoper te Werkendam, geboren 8 maart 1895, z.pl., z.j., 160 pag.
26051: KIECKEBUSCH, W. VON - Nachrichten zur geschichte der familie Kieckebusch ( v. Kieckebusch ), Leipzig 1926, 67 pag., geb., met tabel.
35327: KIEFT, C. VAN DE - Perspectief der hedendaagse medievistiek Groningen Noordhoff 1966
34370: KIEN ELTZMAN, CORNELIUS JOANNES, UIT GOES - Dissertatio juridica inauguralis de divisione maleficiorum in crimina delicta et leviora peccata [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
34745: KIEN VAN CITTERS, JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Specimen juris publici Belgici diplomaticum inaugurale ad locum Ill van Slingeland, Staatkundige Geschriften T. I. p. 20 de jure comitum Hollandiae in magistratus Leiden Th. Koet 1792
32290: KIEN, NICOLAUS PETRUS JACOBUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis, de VI legis novae in jura, quae conjuges ratione bonorum habent [...] Utrecht Jog. Altheer 1825
42162: KILIAN, C.J. - De tabaksroker of regelen om gezond, zindelyk en voordelig met tabak en pypen om te gaan. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, L.A.C. Hesse, 1806.
7791: KIMBER, E. AND R. JOHNSON - The Baronetage of England, 3 vols.
8605: "KINDERMANN, JAN CHRISTIAAN; PS. CHONIA" - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen, in de lijst van zijn' tijd, de dagen der Dordtsche synode. 2e druk. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1857. [2 delen in 1 band]
47030: "KING, M. AND T.P. IVY;" - Harvard and its surroundings, Cambridge Mass. 1878, hardback, 92 + 9 + (8) pag. Spine faded. At the end: Members of the class 1878.
22329: BEYMA THOE KINGMA - Handtekening van Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, 18e eeuw, uitgeknipt, manuscript.
5693: KINSCHOT, C.PH.L. VAN - Genealogie van het geslacht van Schooten later genoemd (van) Schoyte (België) en Van Kinschot (België en Nederland), extracten uit Gen. en Her. Bladen jrg 5 t/m 7, ca 400 p., mist de twee laatste afleveringen
39117: KIRBERGER, W.H. (INL.) - Het letterkundig eigendomsregt in Nederland. Wetten, traktaten, regtspraak. Benevens de wetgeving op de drukpers in Nederland en Nederlandsch Indië, 's-Gravenhage 1865, 8+277 pag.
38081: KIRCHEISEN, F.M. - Napoleon I. Ein lebensbild, 2 volumes, Stuttgart 1927, 371 + 431 pag., hardback with dustwrapper, ill.
36745: KIRCHEISEN, F.M. - Bibliographie des Napoleontischen Zeitalters einsliesslich der Ver. Staaten von Nordamerika, 2 delen in een linnenband, Berlijn 1908-1912, 412 + 208 pag., originele uitgave. Goed exemplaar.
35453: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM - De contemtione literarum elegantiorum, cum praesentissimo eruditionis pariter, atq.(ue) religionis, periculo, nunc invalescente exponit Wittenberg Schroedterianis 1720
36113: KIRK, MAURICE - A polite literatury society: A country completely different Voorburg N.I.D.I. 1980
55949: KIRSTEIN, GUSTAV, - Das leben Adolph Menzels [von Menzel ], Leipzig 1919, (6)+117 pag., geïll. Gebonden in geheel leren band met goudopdruk ( door Hubel & Denck te Leipzig).
53489: KISCH, CECIL H. - The Portugese bank note case. The story and solution of a financial perplexity. Londen, 1932.
57141: "KISSEL, C.; " - 25 Buecherzeichen, entworfen und ausgefuehrt von Clemens Kissel zu Mainz, Berlin 1894.
8615: KISSELIUS, JOHANNES - Candor of De grafkelder in het bosch, toneelspel. Dordrecht, E. Bonte, 1801.
8614: "KISSELIUS, JOH. (VERT.); PUJOS EN DABAYTUA" - Eleonore van Rosalba, of De puinhopen van Paluzzi, toneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
33591: KIST, NICOLAUS CHRISTIANUS - Oratio de inchoata, necdum perfecta, sacrorum emendatione [...] [z.p.] [z.n.] 1837
35839: KIST, ANTONIE, UIT HAARLEM - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
32288: KIST, NICOLAUS CHRISTIANUS - Oratio de religionis christianae indole practica [...] Leiden E.J. Brill 1853
1397: KISTEMAKER, RENÉE, EN T. LEVIE - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680. Amsterdam 1987. Geïll., 112 p.
47095: KITCHIN, - Kitchin's enlarged map of the roads of England and Wales, with the distances by mile stone and other exact admensurations between town and town, London, R. Sayer, 1786.
25281: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M.J. (RED) - Heraldisch en genealogisch bijvoegsel Eigen Volk, jrg. I (1936). Twaalf afleveringen in half linnen band. Zeldzaam.
6003: KITS NIEUWENKAMP, H.W.M. - Rive, het wapen van een laat middeleeuwer, edel, vrij, eigenerfd geslacht, extract Mensen van vroeger 1973, 8 p., geïll.
23801: KLAP, P.A. - Voorheen in Zeeland. Gechiedkundige schetsen, Zierikzee 1895, 78 pag., orig. karton.
38469: KLEERKOOPER, M.M. EN W.P.V. STOCKUM - De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw. Tweede, derde en vijfde gedeelte, 's- Gravenhage 1914-1916. Prijs per deel € 75 . Ingenaaid, goede exemplaren ( mist: 1e gedeelte ).
37363: KLEERKOOPER, M.M. EN W.P. V. STOCKUM - De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw, 's- Gravenhage 1914, 1745 pag., gebonden in 5 half linnen banden, goed exemplaar.
28745: KLEIJNTJENS, J. E.A. - Geldersche sagen, Wassenaar z.jr., 154 pag., geïll. ( door C. Cooijmans ).
34333: KLEIN, HENRICUS, UIT JAVA - Specimen juridicum inaugurale de testamento per aes et libram [...] Amsterdam C.M. Ferrari 1830
61184: AFTER: SALOMON KLEINER (1700/3-1761) - A view on Vienna
35627: "KLEPPERBEIN, VERTRAUGOTT, UIT GLOGOV.SILES.; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL" - Characteres eventorum, quatenus ad rationes imperandi pertinent [...] Wittenberg Christian Schrödter 1685
8626: KLIJN, HENDRIK HARMEN - Montigni, treurspel. 3e druk. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1822.
8638: [KNEPPELHOUT, JOHANNES] PS. KLIKSPAAN - Studenten-typen. December 1839 - Mei 1841. 3e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1872].
31864: KLINKHAMER, THOMAS ANNE, UIT ANTWERPEN - Specimen iuridicum inaugurale de negotiis simulatis [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1853
8632: KLINKHAMER, GOVERT - Keten der bybelsche geschiedenisssen des Ouden en Nieuwen Testaments. Bestaande in 288 prent-verbeeldingen, in dichtmaat uitgebreidt. Amsterdam, Jacobus Hayman en Gerrit Tielenburg, 1748.
56889: "KLOK, H., E.A.; " - De familie Klok en Van de Klok uit Nijkerk. Schoorl 2001, 182 pag., geb., geïll.
42522: KLOPP, D. - Leben und Thaten des Admirals de Ruiter. Hannover, 1852.
35917: KLOPPENBURG, HERMAN MARI GERARD, UIT RIJSSEN - Stellingen ...... Leiden Werst 1876
58989: KLOSS, M., - Het spelende turnen voor jongens, keur van opwekkende spelen, Rotterdam, z.j., 100 pag., geïll.
54437: KLÜBER, JEAN-LOUIS - Droit des gens moderne de l'Europe. 2 delen in 1 band, Parijs, 1828.
43589: KLUETING, H - Die Niederlandische Gesandtschaft nach Moskovien im Jahre 1630/1631, Amsterdam 1976, 300 pag.
5615: KLUIT, ADR. - Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ... Tom I, pars I sistens chronicon Hollandiae, Middelburg 1777, 34 + 217 p., met uitv. tabellen.
37629: KLUYSKENS, H - 1830-1880, Gent 1880, 61 pag.
1427: KNAPPERT, L. - Schets van eene geschiedenis onzer handelskerken. 's-Gravenhage 1928, 148 p.
41971: KNAPPERT, L - De opkomst van het protestantisme in eene Noord-Nederlandsche stad. Geschiedenis van de hervorming binnen Leiden, Leiden 1908, 290 pag., geïll., ing., los.
1425: KNAPPERT, L. - Verloving en huwelijk in vroeger dagen. Amsterdam 1914. Geb., geïll., 222 p.
36201: "KNEBEL, JOHANN CHRISTIAN, UIT ONOLDINUS; PRAESES: SCHWARZ, CHRISTIAN GOTLIEB" - De cohorte Italica et Augusta ex Act. Apostol. Cap. X ........ Altdorf Jobst Wilhelm Kohles 1720
35951: KNEPPELHOUT, CAROLUS JOANNES FREDERICUS CORNELIUS, UIT LEIDEN - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1844
8648: "KNEPPELHOUT, JOHANNES; FREDERIC WILLIAM FARRAR" - Een schooljongen, of Van kwaad tot erger. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1862. [1 van 2 delen]
22471: KNEPPELHOUT, BONDAM - “Handelingen van de jaarl. vergadering der Maatschappij van Ned. Letterkunde te Leyden 30 Zomermaand 1819”. Gedrukt, folio, 63 p.
36549: KNETSCH, FREDERIK R.J., UIT LEIDEN - Pierre Jurieu, theoloog en politikus der refuge Kampen Kok 1967
58640: "KNIGHT, FREDERICK;" - Knight's heraldic illustrations designed for the use of Herald painters and engravers, Londen [1843].
35637: "KNIPPIUS, JOHANNES, UIT FRIDL. LUSAT.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Latinitas legalis praeter meritum suspecta, ex Pandectis Juris eruta & vindicata [...] Wittenberg Christian Schroedter 1687
4015: KNIPSCHEER, F.S. - Henricus Leo, een remonstrantsch-gereformeerd predikant (ca. 1575-1648). Huis ter Heide 1929, 188 p., geb.
33008: KNOBELSDORFF, FREDERICUS GUILIELMUS ADRIANUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Disputatio historica juris publici, continens ordinem generalium totius Belgii historiam ab obitu Requesentii usque ad expugnatam Antverpiam [...] Leiden J.C. Emeis 1835
35589: "KNOCHIUS, JOANNES FRIDERICUS, UIT DRESDEN; PRAESES: HAUCK, BARTHOLOMAEUS" - Dissertatio academica [...] de vigilantia politica [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
6235: KNOL, E. - De familie Vonck uit Humsterland. Nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettien F. Doorenbusch, landbouwers op de Ritsemaheerd op Kenwerd onder de klokslag van Oldehove, Groningen 1981, 400 p., geïll.
30637: KNOLLE, P - Comiecque tafereelen. Over 18de eeuwse Nederlandse spotprenten, Amsterdam 1983, 62 pag., geïll.
47753: KNOOP, W.J., - Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem den Derde, 3 delen in 1 band, Schiedam 1895, 315+346+411 pag.
1431: KNOOP, JOHANN HERMANN - Vermakelyk wapen-kundig-, geographisch- en historisch4, 398, , betreffende de voornaamste heerschende staten in Europa, en dienende om de jonge lieden, inzonderheid die van een meer als gemeene geboorte of educatie zijn, de wapenkunde, geographie en historie gelyk als4, 398, ender wyze te leeren. Amsterdam, 1768. Met fraai gegraveerd en handgekleurd frontispice met wapens, 19+203 p. Titeluitgave van de editie Leeuwarden 1759, slechts met een andere titelpagina. Origineel kartonnen omslag, het pa
36641: KNOPS, K. - Foto van diner t.g.v. het candidaatsexamen medicijnen van P. Knops Utrecht G. Jochmann 1923
25117: KNORR, GEORG WOLFGANG EN J.E.I. WALCH - De natuurlyke historie der versteeningen of uitvoerige afbeelding en beschryving van de versteende zaaken die tot heden op den aardbodem zyn ontdekt. 3 delen in 4 banden, Amsterdam, J.C. Sepp, 1773-1778.
57619: KNOTTENBELT, J. , - Mr. J. Knottenbels pleitrede inzake B.C.J. Mosselmans. Herziene uitgave met voorrede en slotzang van Dr. J. van Vloten, Haarlem 1872.
31331: KNUIVERS, T. - Oud-Enkhuizen of het merkwaardige jaar 1572, na drie eeuwen plechtig herdacht door Nieuw-Enkhuizens verheugde burgers, Beverwijk 1872, 79 pag., geb. (bibliotheekband).
27239: KNUTTEL WZ., G. - Gemeentemuseum ´s-Gravenhage. Catalogus van de schilderijen, aquarellen en teekeningen 1935, 2 delen, tekst + afbeeldingen, 337 + 98 pag.
57015: "KOBLER, BUSER [BUKO]; " - 24 Heraldische exlibris. Einleitung von Herrn W.R. Stahelin, Basel, z.pl. 1932.
35613: KOCH, GEORG BURCKHARD - Erbarmendes und Tröstendes Mutter-Hertz [...] Bey dem volck-reichen Begräbniß der weiland [...] Frauen Annae Mariae Rodaugin, Gebornen Wickin, Deß [...] M. Johann. Petri Rodaugen [...] herzliebsten ehelichen Haußfrauen [...] Giessen Friedrich Karger 1674
37267: KOCH, LUDWIG - Die Klee- und Flachsseide ( cuscuta epithymum und c. epilinum ), untersuchungen über deren entwicklung, verbreitung und vertilgung, Heidelberg, Winter, 1880, 4 + 191 pag.
22681: KOCK, COERTZEN DE - Vier brieven van Jhr H.P. Coertzen de Kock, Voorschoten 1945-1947 aan G. Halwasse betr. zijn familiewapen, en een afschrift van een K.B. d.d. 3-5-1947 betreffende dit wapen. Manuscript, 4°, 5 p.
31660: KOCK, MATTHIAS DE, UIT UTRECHT - Specimen historico juridicum inaugurale de potestatis civilis episcoporum praecipue trajectinorum in regno Francorum initiids atque incrementis [...] Utrecht R. Natan 1838
33593: KOCK, CORN.FIL., YSBRANDUS DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de reverentiae praestatione, [...] Leiden Theodorus Haak 1762
35993: KOCK, PETRUS MARIA JACOBUS, UIT BORGER - Stellingen ..... Groningen Hoitsema 1895
35991: KOCK, JAN PIETER DE, UIT UTRECHT - Stellingen .... Utrecht Van Hoften 1877
3931: KOCK, DE - Ysbrand de Kock (1808-1876) en Anna P.M. van Noorle van Hall (1811-1889), opgedragen aan hunne jongste dochter P.J. Waller-de Kock. [Den Haag], 1936, 35 p., geb., geïll. Bijgevoegd: twee geboortekaartjes.
3933: KOCKEROLS, DR. - Die Familien des Lindenhauses in Würm. Eine Familie- und Wirtschaftsgeschichte. Görlitz 1927, 204 p., geb., geïll.
33006: KOE, S.S. DE - Het algemeene en het bijzondere in het geschiedkundig deel der christelijke godgeleerdheid [...] Groningen J.B. Wolters 1884
37401: KOEBER, R - Die Philosophie Arthur Schopenhauers, Heidelberg 1888, 319 pag.
61347: KOEN, CORNELIS - Doorluchtige en hooggebooren vorst en heer!, Gods zegen daal' op u en op uw nakroost neêr, zo lang de gulde zon zal aan den hemel schynen, zal nooit uit 's burgren hart uw roem en eer verdwynen.
23509: KOENEN, H.J. - Geschiedenis der joden in Nederland, Utrecht 1843, 519 pag. Origineel kartonnen omslag, rug gesleten, voorplat los.
56501: KOENEN, H.J., - Voorlezingen over de geschiedenis van scheepsbouw en zeevaart, Amsterdam 1854.
34963: KOENEN, H.J. - Redevoering over het aanbelang der beoefening van de klassieke letterkunde ook nog in onze dagen. Uitgesproken ter installatie van Prof. J.C.G. Boot 1851
56395: KOENEN, H.J., - Het recht in den kring van het gezin. Historisch-vergelijkende schets voor juristen en leeken, Rotterdam 1900, 220 pag., geb.
59817: KOENEN, H.J. - Lijkrede op D.J. van Lennep, gehouden in de Groote Gehoorzaal der Doorluchtige Schole te Amsterdam.
1437: KOENEN, H.J. - Het huwelijk van de koningin, uit historisch, juridisch, genealogisch en heraldisch oogpunt beschouwd. Scheveningen 1900, 111 p.
38029: KOENEN, H.J. - Cornelis Reiniersz. Pauw. Eene bijdrage tot de Staats- en Handelsgeschiedenis van de Republiek der Ver. Nederlanden, Arnhem, 18XX, 36 pag., half linnen.
35573: "KOENIG, CHRISTIANUS, UIT JÜTERBOG; PRAESES: CALO, JOHANN ADAM" - Dissertatio moralis, de eo, quod homini convenit circa bruta [...] Wittenberg Martin Schulz 1706
31161: KOERNER, B. ( ED.) - Genealogisches Handbuch Bürgerlicher Familien, ein Deutsches Geschlechterbuch, vol. 17 ( 1910 ), 18 ( 1910 ). Price each volume 20 euro.
8652: KOETS, P.J. - De verspreide en onuitgegeven gedichten verzameld door H.J. Allard ... met een kleine 'toegift' van J.A. A[lberdingk] Th[ijm]. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1870.
8658: KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN - De Oudejaars-avond. Ernstige lektuur voor de laatste dagen des jaars. 2e herziene en vermeerderde druk. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1845.
55657: KOETSVELD VAN ANKEREN, [JOHANNES] VAN - Hendrikje Geerts Meilofs Doelen, weduwe van Aaldert Mulder. Eene proeve van merkwaardige strafregterlijke procedure in zake van vergiftiging. Schoonhoven, Van Nooten, 1847.
26325: KOFF, LOUIS DE - Tafel voor de lands verpondingen op de huizingen, landeryen, fabriken en trafiken (...) Utrecht, v. Paddenburg, 1806, 17 pag. Deze editie niet in NCC
1439: KÖFFLER, G.C.E. - De militaire Willemsorde 1815-1940. 's-Gravenhage 1940. Geïll., 310 p.
3881: C. KÖFFLER, - Het geslacht Kam. 's-Gravenhage 1907, 56 p., geïll., met los ingeplakte foto's, met tabellen, geb. Perkament van omslag beschadigd.
36807: KOHL, A.L. - Das Bürgerbuch der Stadt Ahaus 1400 - 1811, Ahaus 1979, 124 pag., geb., geïll.
65008: KOHL, ANDREAS (1624-1657) - The arms of the family Pfinzing-Grundlach: Patriae et Amicis (familiewapen).
53505: KOHLBRÜGGE, H.F. - Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Luthers proponent. Echte bescheiden. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1833.
20237: KOK, J.A. DE - Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880, Assen 1964, 479 p., geb. ( met de uitkomsten van de religietellingen van 1809 en 1829 per gemeente )
24921: KOK, J. - Vaderlandsch Woordenboek. Deels 1e-, deels 2e- druk.
41981: KOK, J.H. - Iets over het ontstaan en de geschiedenis van het Burger-Weeshuis te Kampen 1626-1926, Kampen 1926, 55 pag., geïll.
14669: KOK-DRAIJER, S. - Kalma. Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma.
36193: "KOKENIUS, CHRISTIAN, UIT NETTELREDENSIS; PRAESES: VELSTENIUS, HENRICUS" - Disputationes physiologicae Wittenberg Johann Gormann 1610
1443: KOKER, F.C.W. - Onderzoek naar den aard en de geschiedenis der vicarie-goederen in Nederland. Utrecht 1857, 170+26 p.
34463: KOKSMA, FRANCOIS MICHEL CORNELIS ELIZA ,UIT SLUIS - Het karakter van het openbaar lager onderwijs Utrecht P.W. van de Weijer 1888
5069: KOLENBRANDER, A. - Genealogie Winkel. Zoetermeer 1993, 33 p., geïll., met tabel.
34895: KOLFF, GUALTHERUS, UIT ROSMALEN - Stellingen Utrecht P. den Boer 1912
43477: KOLFF, N. E.A. (RED.) - Virtus Concordia Fides. Orgaan van het Leidsche studenten-corps, 16e jaargang nr. 429, 24-3-1927, 92 pag., geïll.
34487: KOLFF, JAN WILLEM CONSTANT, UIT BATAVIA - Bijhoornzwangerschap Leiden IJdo 1892
43967: KOLFF, G., - Veilingcatalogus boeken J.J. van Oosterzee, dir. Spaarbank Bandoeng, Batavia 1918, 88 pag.
35921: KOLFSCHOTEN, GEORGE MARIE JOZEF, UIT ARNHEM - Stellingen ..... Utrecht Van Huffel 1901
36123: KOLKHUIS TANKE, JOHANNES A., UIT HENGELO - Dr E.J.B.Schonck, 1745-1821 Nijmegen Janssen 1963
1447: KOLLER, FORTUNÉ - Au service de la Toison d'ôr (les officiers). Dison 1971. Geïll., 164 p.
25159: KOLLER, F. - Annuaire des familles patriciennes de Belgique, volumes 5 (1944) and 6 (1945), 169, 181 pag., price for each volume,
6301: KOLLIS, H. - Overzicht van een Westfriese familie, Winkel, 2 delen, Bergen z.j., 144 p.
5707: KOLLIS, H. - Overzicht van de familie Kollis, Bergen 1966, 28 p. [Westfriese Geslachten VI]
56293: KOMPAS, - Kaart van Zuid-Limburg voor wandelaars, fietsers en automobilisten, schaal 1-50.000, [ca.1930?].
32556: KONIJNENBURG, JAN - Lofreden op Simon Episcopus [...] Amsterdam M. Schalekamp 1791
8661: KONING, CORNELIS DE - Geschied en letterkundige mengelingen. Haarlem, François Bohn, 1814.
32834: KONING UILKENS, JOHANNES, UIT LOPPERSUM - Specimen historico-politicum, continens quasdam observationes de motibus civilibus in plurimis Europae regionibus [...] Groningen R.J. Schierbeek 1833
39525: KONING, JOHAN ( RED.) - De Hollandsche Revue. Jubileumnummer t.g.v. het eeuwfeest der Regimenten Grenadiers en Jagers, 1829-1929, pp. 647-789, geïll.
50940: KONING, C. DE - Tafereel der stad Haarlem, 4 delen, Haarlem, Loosjes, 1807-1808.
32994: KOOI, HAJO VAN DER, UIT FRANEKER - Disputaio iuridica inauguralis qua inquiritur, an laesio, quae dicitur, enormis, tanquam causa venditionis rescindendae, admitti possit in venditionibus, quae ad contractus aleatorios sunt referendae [...] Groningen J. Oomkens 1831
5709: KOOIJ, VAN DER - Van der Kooij, grepen uit de geschiedenis van een oud boerengeslacht [in Delfland], [Voorschoten 1988], 216 p., geb., geïll.
17075: KOOKER, H.W. & P.J. BUIJNSTERS (REG. EN INL.) - Muller/De Vries/Scheepers. Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Fotomechanische herdruk van de magazijncatalogi van de firma’s Frederik Muller & Cie (1893) en R.W.P. de Vries (1907) en de veilingcatalogi van de collectie J.F.M. Scheepers (1947 en 1949). Utrecht: HES, 1981.
8666: KOOL, G.G. - Gedichten. Amsterdam, J. Tjasink, 1845.
26853: KOOL, P. E.A. (RED.) - Michaelbode. Maandblad van en voor degenen die binnen de grenzen van de St. Michaelparochie in Schalkwijk wonen, jrg. I (1969) t/m/ jrg. 3 (1971). Alles wat verschenen. Mist 1 aflevering.
30429: KOOLWIJK, TOM V. E.A. - Kleine prentkunst in Nederland in de 20e eeuw, Zutphen 1986, 231 pag., geb., geïll.
27783: KOOME, JAN - Olympische Spelen 1952, plaatjes-album van planta margarine, 72 pag., met 56 van de 80 plaatjes.
59287: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - De Wonderbare Historie van den dapperen kapitein Jan Kanon, geboren te Amsterdam. Neef van Den Man met het Houten Hoofd Manuel Naverteld. Gebroeders Koster, Amsterdam, z.j. (ca.1870), 39p, oorspronkelijk bedrukt vooromslag, 25 cm. Enkele verkleuringen maar in goede staat. Met nog dichte bladzijden. Deze uitgave is zonder illustraties uitgegeven.
36497: KOOPMANS, CAROLIEN - Dordrecht 1811-1914 Hilversum Verloren 1992
32860: KOORN, FLORENCE WILHELMINA JOHANNA, UIT AMSTERDAM - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de Middeleeuwen. Academisch proefschrift [...] Assen Van Gorcum 1981
42433: KOPS, JAN EN H.C. VAN HALL - Flora Batavia of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen, afgebeeld onder opzigt van J.C. Sepp en zoon. Aflevering 94 t/m 104, Amsterdam, J.C. Sepp, z.j. [1836?].
5429: KORT, J.C. - De archieven van de familie Van der Dussen 1517-1905, ‘s-Gravenhage, 1992, 26 + 96 p., geïll.
38301: KORTEBRANDT, JACOB - Lof der drukkunst, te Haarlem uitgevonden door C.J. Koster, Delft, v.d. Kloot, 1740, 4o, (2) + 79 pag., geb. in met sierpapier beplakt karton.
1473: KORTHALS ALTES, J. - Sir Cornelius Vermuyden. The lifework of a great Anglo-Dutchman in land-reclamation and drainage. Londen-Den Haag 1925. Geb., geïll., 208 p.
1477: KOSSMANN, E.F. - De boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw. Biographisch woordenboek van boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders enz. 's-Gravenhage 1937, 490 pag., ingenaaid.
8675: KOSTER, P. - De zucht naar titels. Blijspel. Amsterdam, M. Westerman, 1828.
20761: KOSTER, J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht. Arnhem 1912, 134 pag.
35765: KOSTER, BONNE, UIT HOOGEVEEN - Over een tot dusver onbekenden pathogenen bacil Utrecht Van Boekhoven 1890
33651: KOSTER, GUILIELMUS - Oratio de facultatis medicae in academiis nostris ordinatione, ad pathologiae inprimis studium hucusque neglectum, vindicandum et perficiendum
38215: KOSTER, J.P. - De provincie Groningen en hare defensie in de laaste twee eeuwen, Groningen 1874, 143 + 151 pag. Rug beschadigd en los in de band.
57617: KOSTERS, J., - Eenige mededeelingen over oud-Nederlandsch jachtrecht, Arnhem 1910, 133p. geb. in half linnen (harde kaft).
58623: KOTEN, J.H., VAN, - Besmetting en ontsmetting met betrekking tot de heerschende veeziekte, Purmerend, 1867, 40 pag.
32372: KOTTING, ADRIAAN NICOLA, UIT AMSTERDAM - De materiële rechtsidee. Academisch proefschrift [...] Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1953
6787: "ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
6786: "ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De nieuwe eeuw. Kluchtig blyspel in een bedryf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren, 1801.
6777: "ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het eerwaardig gezelschap, kluchtig blijspel, in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
22525: KOTZEBUE - Gekalligrafferde titelpagina De nieuwe vrijmoedige, aanvankelijk versameld en voortgezet door A. von Kotzebue. Uit het Hoogduitsch vertaald. III deel, met plaaten. Manuscript, 10x13 cm.
7374: "[DÓLL EGGES, CATHARINA MARIA (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE" - De graaf van Bourgondiën. Tooneelspel in vier bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit, 1798.
51042: KOTZEBUE, A. VON - Vertellingen voor mijne zoonen, met platen.
6784: "ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De lasteraar, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 2e deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1796.]
6774: "ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het dorp in 't gebergte, tooneelspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1810.
7477: "[ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE" - De spraaklooze, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1807.
6778: "ANONIEM (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De grootmama, blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
7470: "[ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE" - Loon der waarheid. Tooneelspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1801.
39885: KOUBERT, ANNA [= TINE V. BERKEN ] - Een scheepje zonder roer, 2e druk, Amsterdam 1900, 228 pag. Los in origineel omslag.
36541: KRABBE, H. - De werkkring van den staat, redevoering .... Groningen Wolters 1894
3283: KRABBEN, H.C.M. VAN DER - Actuarium Crabbense. ['s-Hertogenbosch 1989], 143 p.
8681: KRAEYVANGER, EVERHARD - Dichtlievende lente en zomer. 3e druk, waer by gevoegt zyn V. dichtstukken die in de tweede druk niet gevonden worden. Leiden, Cornelis van Hoogeveen, 1762.
3959: KRAFT, F.G. - Ahnentafel des Gusstahlfabrikanten Alfred Krupp. Leipzig 1929, 8 p.
22793: KRAGTINGH, MEDISCH - Diploma voor lidmaatschap van “Het Genootschap ter bevordering der heelkunde te Amsterdam” d.d. 1-7-1790 ten name van J. Krachting, heelmeester te Haarlem. Deels gedrukt, 1 blad plano.
22799: KRAGTINGH, GOBELS - Huwelijksaankondiging Jan Kragtingh en Elisabeth Christina Gobels, Amsterdam 1786. Gedrukt, 1 p.
59837: KRAJENBRINK, J.A. - Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen.
59825: KRAJENBRINK, J.A. - Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien.
35759: KRAMER, RIJK, UIT NIEUWER AMSTEL - Over de beteekenis van de physische factoren bij de processen van absorptie en secretie Amsterdam Bouman 1903
47123: KRAMERS, C., - De Schiedamsche branderij. Moutwijn, gist, mout, spoeling, Schiedam, Vox Romana, [ca. 1950?], 80 pag., geïll.
5717: KRAMERS, A.E. - Kramers, [‘s-Gravenhage 1994], 50 p., met 4 tabellen
7907: KRAP, J. - Het drukkende, schadelijke en nutloze van het grootste deel der begraafnisplechtigheden en rouwdragten in ons vaderland en de mogelijkheid om in dezen ten algemeenen nutte, de nodige verbeteringen in te voeren.
56891: "KRAPELS, L.J.A.; " - Van Maas tot Missisippi. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de families Crapels en Krapels. Wageningen 2005, 308 pag., geb., geïll.
36229: "KRAUSE, CHRISTIAN, UIT WRATISLAWA; EN GODOFREDUS OBST UIT HERMSDORFF; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - De origine patriarcharum Christianorum mediam inter Henr. Valesii et Guil. Beveregii sententias .... Wittenberg S. Creusig 1718
59763: "KRAYENBRINK, J. (INTROD.); J.E. HERDERSCHEE." - De Zaken van het Land Simbang nader toegelicht. The Hague, Nijhoff, 1866.
47809: KRAYENHOFF VAN DE LEUR, A.R., - Militair-historische schetsen. Over de noodzakelijkheid van de kennis der krijgsgeschiedenis, land-en zeemacht in de 18e eeuw, 's-Gravenhage [1890], 122 pag., geb.
5721: KREIJNS, H.C.J.M. - Uit het duister van het verleden. Deel B1 en B2, kwartierstaat Kreijns-van Catz, [Heerlen 1982], 319 p.
52329: KREKELBERG, T., - De toestand van de arbeidende klasse in de 19e eeuw te Maastricht, Maastricht 1942, 17 pag., gestencild.
38197: KRELAGE, E.H. ( UITG. ) - De pamfletten van den tulpenwindhandel 1636-1637, 's- Gravenhage 1942, 320 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
58741: KRIJFF, J./ KAREN GREEN, - Greetings from Canada. Postcards from Dutch Immigrants to the Netherlands, 1884-1945, (I-XXV) + 197 pag., geïll.
30609: KRISTELLER, P. - Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten, 4e auflage, Berlin 1922, 601 pag., hardback, ill.
35071: KROEF, GUILIELMUS HENRICUS , UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale de curatela secundum jus Neerlandicum. Utrecht J. Altheer 1840
28605: KROGT, P.C.J. VAN DER - Testamenten verleden voor schepenen van Delft 1536-1691, 2e druk, Delft 1988, 123 pag.
17055: KROLL, A. & E. MARSHALL - Collecting Books and Autographs. William F. Gable. Z.p.: z.u., 1992.
27969: KROM, C.C.N. - Oud-Nederlandsch erfhuisrecht, Nijmegen 1878, 149 pag.
34593: KRONENBERG, G.J., UIT DEVENTER - VII. theses oeconomico-politicae. 1840
4571: KRONENBERG, H. - Het geslacht Rouse. [Deventer 1923], 20 p., geb.
35069: KRONENBERG, HENRICUS IANUS , UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis exhibens interpretationem quorundam locorum ex jure romano et hodierno Arnhem A. van Goor 1826
36087: KRONENBERG, HENDRIK GERHARD - Het risicodragende karakter van de tuinbouwproductie Wageningen Pudoc 1961
34366: KRONENBERG, ARNOLDUS FRANCISCUS, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inaugurale, copntinens quaestiones aliquot ex jure Romano et hodierno [...] Deventer J.Ph. de Lange 1827
4069: LOO-KRONIEK - Loo-kroniek. Familie-tijdschrift voor leden van het geslacht Loo. Nrs. 1 (1946) t/m 39 (1991).
4145: KRONIEK - Kroniek van de Stichting Geslacht Mees, nrs.30 (1981) t/m 33 (1984)
57821: KROON, J.U.A. / J.G.TH. VAN NES, - Prepareren, 2e druk, Zutphen 1940, 61 pag., geb., geïll.
15483: KROON, ANTHONIE WILLEM - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland [...]. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
1493: KROON DZ., H., EN F. KAPTEIJN - Nieuwe kroniek van Hoorn. Geschiedenis van Westfrieslands hoofdstad, van haar ontstaan tot op onze dagen. Hoorn 1891. Geb., geïll., 199 p.
57553: KROON, H.M., - De koe. Lichaamsbouw en inwendige organen, 6e druk, Deventer 1922, 82 pag., geb., geïll.
32708: KRUDOP, ARNOLDUS PETRUS, UIT VELDHUIZEN - Specimen iuridicum inaugurale, de iure coniugis superstitis succedendi in bona coniugis defuncti [...] Groningen J.H. Bolt 1834
38017: KRUITWAGEN, B - Erasmus en zijn drukkers- uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling, Amsterdam 1923, 23 pag..
42288: KRUSEMAN, C. - Aanteekeningen van C. Kruseman betrekkelyk deszelfs kunstreis en verblijf in Italie, verzameld en uitgegeven door A. Elink Sterk Jr. 's-Gravenhage, de Visser, 1826.
26641: KRUSEMAN, A.C. - Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland in de 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893, 655 pag., geb., goed exemplaar.
32298: KRUSEMAN, JAN, UIT DELFT - De vracht der bijlading. Proefschrift [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1890
36339: "KRUSIKE, JOHANN CHRISTOPH, UIT HAMBURG; PRAESES: KORTHOLT, SEBASTIAN" - Disquisitio utrum Petrus Lotichius Secundus obsidionem urbis Magdeburgensis praedixerit Kiel B. Reuter 1703
8690: KRUYFF, JAN DE - De hoop des wederziens, in twee zangen, met nog eenige andere dichtstukjes, van verscheiden inhoud. 2e druk. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1818.
33597: KRUYFF, J.F., JANUS DE, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de publicatione bonorum, jure romano et recentiori [...] Leiden Van Laar en Herdingh 1810
32714: KRUYFF, JZ, JANUS, UIT DELFSHAVEN - Dissertatio juridica inauguralis de vagabundis et mendicis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
1501: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw. Haarlem 1932. Geb., 478 p. Met: Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel (1600-1735), eerste helft. Haarlem 1940. Geb., 217 p. Met: Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland, gemeentelijk leven 1650-1735. Haarlem 1950. Geb., 79 p.
1499: KÜHLER, W.J. - Het socianisme in Nederland. Leiden 1912. 287 p.
32952: KÜHLER, WILHELMUS JOHANNES, PREDIKANT TE LEIDEN, GEB. TE AMSTERDAM - Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen. Academisch proefschrift [...] Rotterdam W. Nevens 1908
35263: KUIJPER, JOHANNES PETRUS FRANCISCUS JACOBUS DE, UIT ROTTERDAM - Over het voortduren der gemeenschap na het overlijden van een der echtgenooten [....] Amsterdam 1863
1511: KUIJPER, A. - De Hollandsche gemeente te Londen in 1570-1571. Harderwijk 1870, 32 p.
25845: KUILE, G.J. TER - Twentsche eigenheimers. Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge. Almelo 1936, 422 pag., geb., geïll.
2893: KUILE, G.J. TER - Het geslacht van Almelo in de middeleeuwen I en II. Overdruk M.O.R.G. (1957 - 1959), 43 p.
14671: KUILE SR EN JR, G.J. TER - De familie Ter Kuile.
38533: KUILENBURG, W. V. - Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck, van Nistelrooy, Kuijte, 's- Hertogenbosch 1983, 1912 pag., geïll.
27055: KUIN JR., P. - Het eiland Marken, Groningen 1932, 63 pag., geïll.
38043: KUIPER, Y / K. THOMASSEN - Banden van vriendschap, De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten, Leeuwarden 2001, oblong, 157 pag., geïll., geb. ( in fluweel ), mooi exemplaar.
30553: KUIPER, K. - Honden in woord en beeld. Plaatjes- album, z.pl., z.j., 40 pag., compleet met de 100 plaatjes naar aquarellen van R.v. Eecke, gebonden ( boekblok los in de band, maar verder goed exemplaar).
38039: KUIPER, A.H. / G.F.M. V. LUNTEREN - Woningtextiel deel I en II [ in een band ], Amsterdam z.j., 227 + 72 pag., geb., geïll.
14851: KUIPERS, H. EN H. OFFERINGA - De heerlijkheid Visvliet. De geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk.
36575: "KUMMEL, JOH. CHRIST,, UIT MARTISBURGEN; PRAESES: BERGER, C.G." - Dei et illustris JCtorum ordinis in alma philurea permissu poenam tratto di corda Leipzig Joh. Georgi 1684
54656: KUMPEL, J.W. E.A. - Recueil van stukken. Alle andere en verdere verdeediging van mr. Jan Willem Kumpel. Voorgaande. Leiden, K. Delfos en Zn., 1790.
35067: KUNEMAN, IANUS CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de bonae fidei afficacitate Amsterdam C.M. Ferrari 1832
9157: OEFENING KWEEKT KUNST - Poëtische mengelingen van het genootschap onder de zinspreuk: Oefening kweekt kunst. Amsterdam, Arend Fokke Simonsz en Jan Jacob Wolters, 1790.
36367: "KUNTSCHKE, JOHANN GEORG, UIT GUB. LUS.; PRAESES: KNOBLACH, J. A." - Dissertationem de sic dictis Vespasiani miraculis Wittenberg Schroedter 1711
5683: KUNZE, R. - Burgenpolitik und Burgbau der Grafen von Katzenelnbogen bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, Marksburg 1969, 126 p., geb., geïll.
57593: KURRAS, LOTTE (TEKST), - Turnierbuch aus der Kraichgauer Ritterschaft, Zurich 1983.
62044: KÜSEL, MELCHIOR I (1626-1681) AFTER BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642). - Storm at sea with ships [set of four].
43103: KUSTER [KUSTERUS], LUDOLF - De vero usu verborum mediorum apud Graecos. 2e ed., Leiden, v.d. Linden, 1717.
32422: KÜSTNER, CARL - De tutore feudali [...] Leipzig Godofredus Bruder 1806
28881: KUTSCHMANN, TH. - Geschichte der Deutschen Illustration vom ersten auftreten der formschnittes bis auf die Gegenwart, Goslar [ 1899 }, 200 pag., geb., geïll.
37683: KUYK, J. V. EN H. ENNO VAN GELDER - De penningen en het geld van den Tachtigjarigen Oorlog, 's- Gravenhage 1948, 44 pag., geïll.
8167: KUYK, J. VAN [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Oude politieke spotprenten, 's-Gravenhage, 1940, geb., geïll.
33599: KUYLENBURGH, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de meteoris quibus dam ignitis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1747
8702: KUYPER GTZ, HENDRIK - Spelde- en naaldegeld, oorspronkelijk tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1862.
53526: KUYPER, A. EN F.L. RUTGERS - Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict, volgens opdracht van de geschorste leden van den kerkenraad in gereedheid gebracht. 2e druk, Amsterdam, 1886.
8701: KUYPER GTZ, HENDRIK - Lofdicht op Pieter Pietersz. Hein, lt. admiraal van Holland. Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1832. Uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging van den Vaderlandschen Zeedienst.
50196: KUYPER, J. - Noord-Waddinxveen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
34785: KUYPER, HENDRIK MARIE DE, UIT ROTTERDAM - De rekening en verantwoording van den voogd Leiden Somerwil 1880
31774: KUYPER, EMILIUS REMIGIUS JACOBUS CAMILLUS DE, UIT ROTTERDAM - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1855
36477: KUYPER, A. - Souvereiniteit in eigen kring, rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, 3e druk Kampen Kok 1880
8699: "KUYPER GTZ, HENDRIK (VERT.); JACQUES-FRANÇOIS ANCELOT" - Lodewyk de Negende, treurspel. Den Haag, S. de Visser, 1822.
33629: KUYPERS, GERARDUS - Panegyricus Gulielmo Quinto Arausiae et Nassaviae principi [...] Groningen Hajo Spandaw 1773
4545: KWARTIEREN - Kwartieren van Hendrik A.M. Roelants, geb. Schiedam 1827, 1 blad uit bovengenoemd boek.
5035: KWARTIEREN - Zestien kwartieren van Eduard Pieter Westendorp. Een blad plano, 31x 44 cm.
3189: KWARTIERSTAAT - Kwartierstaat P.S. Buteux, geb. 1865 (Ermerins, Van Heemstra, De Waal). Een blad plano, 38x74 cm.
35677: LAAN, PIETER ADRIAAN VAN DER , UIT SPANBROEK - Over gezigtsstoornis bij albuminurie Utrecht van Boekhoven 1865
19363: LAAN, K. TER - Olipodrigo. Dat is 't malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historische inleiding en meeverklarende aantekeningen.
24767: LAAR, G. VAN - "Verzameling van tuinsieraden, bevattende: 40 platen als modellen voor schetsen van plattegronden, met en zonder waterwerken, tot het aanleggen van tuinen en buitenplaatesen; benevens 60 platen tot voorbeelden om op de minst kostbare wijze, volgens Van Laar, Koepels, tuinhuizen, preeltjes, bruggen, zitbanken, tuinstoelen, enz. enz. te doen vervaardigen. Gouda , G.B. van Goor, 1867."
35073: LAAR, BERNARDUS VAN , UIT HAARLEM - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de romanorum ponderibus et mensuris Leiden Van Laar en Herdingh 1810
1351: LAARS, S.G. VAN DER - Nederlandsche Heraldiek, [deel I] Provincie- en gemeentewapens. Uitgave Koffie Hag My ,met ingeplakte zegeltjes. Amsterdam 1927. Inleiding en tekeningen van S.G. van der Laars. Dit deel is opzichzelf compleet, soms in een band, soms in twee dunnere banden.
20179: LABATUT, J.P. - Les ducs et pairs de France au 17e siècle, Parijs 1972, 456 p.
42590: LABEDOLLIERE, E. DE - Histoire de la garde nationale. Paris, Dumineray et Pallier, 1848.
22349: LAB(B)EY, VERSTOOP, ROTTERDAM - Gedrukt blaadje, 8°, met het wapen van de stad Rotterdam en daaronder “Agneta Labey, geboren in ‘s Hage den 11den January 1691”.
28159: LACAMBRE, G. - Traite complet de la fabrication de bières et de la distillation des grains, pommes de terre, vins, betteraves, mélasses, etc. 2 Tomes, Bruxelles 1851, 516 + 436 pag., completed avec 19 illustrations [ bier ] ( one volume bound, one volume paper covers).
56223: LACHENAL, J., FAVRE, L., - Catalogue General des photographies sur verre par la stereoscope & la projection, Paris, imprimerie nouvelle, ca. 1880, 172 pag.
24809: LACROIX, S.F. - Manuel dárpentage, ou instruction elementaire sur cet art et sur celui de lever les plans. Paris, Roret, 1826.
38041: LACROIX, P - XVIIIme Siecle. Institutions usages et costumes, France 1700- 1789. Paris Firmin- Didot, 1875, 8 + 520 pag. Full morocco binding, bookbloc partly loose in binding.
53529: LAENEN, J. - Heksen-processen, Antwerpen, Veritas, 1914.
42550: LAET, J. DE - Hispania sive de regis Hispaniae regnis et opibus. Leiden, Elzevier, 1629.
43881: LAFONTAINE, - Les Fables de la Fontaine pour Bébé, Paris, Guerin, z.j., 4o (48) pag., geïll. met 22 handgekleurde platen ( door J. Hermin?), geb. in geheel linnen.
8713: LAFONTAINE, AUGUST - Het leven van een’ arm dorps-predikant. Vertaald uit het Duits. Haarlem, François Bohn, 1802. [2 delen]
8720: "LAFONTAINE, AUGUST; F. KIND, A.F.E. LANGBEIN E.A." - Belangrijke verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1818.
8719: LAFONTAINE, AUGUST - Agatha, of Het grafgewelf. Vertaald uit het Duits. Leiden, A. & J. Honkoop, 1817-1818. [2 delen]
42902: LAFOREST, N.L. - L'Art de soigner les pieds. 3rd ed., Paris, 1788.
42299: LAIRESSE, GERARD DE - Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard, 2e druk vermeerdert met den schrijvers levensbeschrijving. 2 delen in 1 band, Haarlem, Marshoorn, 1740.
43139: LAIRESSE, G. DE - [1] Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen. 2 delen, Amsterdam, H. Blank, 1716. [Gebonden met:] [2] Dezelfde, Grondlegginge ter teekenkonst. 2e druk, Amsterdam, Wetstein, 1713.
60941: LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Britannia oppressa per Arausionensium Principem liberata et restaurata (Oppressed Britannia liberated and restored by the Prince of Orange)
59663: LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Aeneas and the Cumaean Sybil
17031: LAKER, R. - Anatomy of Lettering. London: The Studio, 1946. (‘How to do it’ series, 37)
23099: LALAING, ANTHONIE VAN - Acte waarbij Anthonie de Lalaing, graaf van Hoogstraten, een aantal financiële regelingen maakt. D.d. 31-10-1530. Manuscript op papier, 28x20 cm, getekend A. de Lalaing.
37623: LALOIRE, E. - Souvenirs numismatiques des fètes jubilaires de 1905, Brussel 1907, 68 pag. + 10 planches.
38605: LAMAIRE, W.C. E.A. - Vlootpraet. Uitgave van de Kon. Ned. Militaire Bond Pro Rege, Utrecht 1957, geb. 94 pag., met ingeplakte plaatjes [ emblemen getekend door Ch. Reydon ].

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

5/30