Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7591: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De pagiestreeken. Kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1825.
42142: FOKKE SIMONSZ, A. - De wegen des levens, of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?, gedaan aan alle aankomende jongelingen. Amsterdam, de Grebber, 1842.
39321: FOKKE SIMONSZ, A - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart, 2e uitgave, Amsterdam, G. Roos, 1805, 94 pag., orig. karton [ voordracht Felix Meritis ].
55745: FOKKE, S. - Prent: 'De Spaansche bloedraad in Nederland, 1568. Blz 264', ets en gravure door S. Fokke, bovenin nr. XLVII.
55737: FOKKE, S. - Prent: 'De Raad van Staate, te Brussel, in hegtenis genomen, in 't jaar 1576' [d.d. 5-9-1576], ets en gravure door S. Fokke, Is Tirion exc., met op de achtergrond de gebouwen aan de Markt te Brussel.
55739: FOKKE, S. - Prent: 'Het Hof Provintiael in Vriesland geeft twee gevangenen over aen den militairen rechter, na de vernietiging van 't recht van praeventie' [d.d. 12-1-1753], ets en gravure door S. Fokke, F. Houttuyn exc.
7595: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); JULIUS VON VOSZ" - De sterrenkoningin, machinenspel met zang in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7586: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De Hussiten voor Naumburg. Tooneelspel met zang in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
50857: FOKKE SIMONSZ, A. (VERT.) - De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen. Uit het Engels vertaald door A. Fokke Simonsz, Leiden, Honkoop, 1804.
7565: FOKKE SIMONSZ., AREND - De oude en jonge Janus, of Gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1807.
7567: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. De moderne helicon, een droom, waarbij gevoegd is Apollo, serjant van de gewapende burgermacht. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 12 van 12 delen]
7569: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Vroegere redevoeringen en verhandelingen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 5 van 12 delen]
7575: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verlichting, deugd en tijd, op eene zonderlinge zinspeelende wijze geschetst. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1828.
23783: FOKKER, G.A. - De calamiteuse polders in Zeeland en het K.B. van 24-9-1864, overdruk, Rotterdam 1865, pp. 220-241, papieren omslag.
23939: FOKKER, G.A. - Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden. Amsterdam 1862, 275 pag., ingenaaid, geïll. (o.a. met 2 uitslaande platen). zeldzaam boek.
35751: FOLPMERS, TAMMO, UIT GOOR - Werking van oxalylchloride ..... Leiden IJdo 1913
815: FÖLTING, H.P. - De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795. Pijnacker 1985. Geb., geïll., 365 p.
42383: FOLTZ, FRIEDRICH - "Der Rheinstrom von Mainz bis Coln. Malerisch topographisch aufgenommen und in Stahl gestochen [on the cover: Halenza's neuestes Rhein-Panorama von Mainz bis Coln; Einziges durch die Berliner und Frankfurther Kunstler gefalltes Urtheil anerkanntes Kunstwerk]. Mainz, J. Halenza, [ca. 1860]."
8169: "LA FONTAINE, JEAN DE; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Contes et nouvelles en vers. Amsterdam [2 delen in 1 band]
8170: "LA FONTAINE, JEAN DE; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Contes et nouvelles en vers
60534: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: GUSTAVE DORÉ] - De Fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré. 2e druk. Amsterdam, Elsevier, n.d. [1895].
60513: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: BRUNELLESCHI] - Contes et Nouvelles de La Fontaine, illustrations en couleurs de Brunelleschi. (set of 2) Paris, Gibert Jeune Librairie d'Amateurs, n. d. [1937].
60517: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: GRANDVILLE, J.J.] - Fables de La Fontaine. Illustrations par Grandville. Paris, Garnier Frères, 1852.
38099: LA FONTAINE, JEAN DE - Le la Fontaine des enfans, on choix de fables de la Fontaine les plus simples et les plus morales, eighth edition, Paris, Lehuby, 1836.
55147: FONTANUS [FONTEYN], NICOLAAS - Responsum ad propositam sibi quaestionem an manus clavis transfixae pares ferendo corpus inde pendulum. Amsterdam, P. Matthijsz, 1643.
33605: FONTEIN VERSCHUIR, GYSBERTUS - Oratio inauguralis de philanthropia praecipua legum, regiminis ac principum virtute [...] Franeker Guilielmus Coulon 1785
33174: FONTEIN, PETRUS FREDERICUS, UIT SOERABAJA - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden E.J. Brill 1860
42411: FONTENELLE, B. LE BOVIER DE - Reden-voeringe over verscheidene waerelden in 't geheel-al. Vertaald uit het Frans door A.B.[oekholt?]. 2e druk, Dordrecht, H. Walpot, 1728.
57399: FOPPOLI, MARCO, - Gli stemmi dei comuni di valtellina e valchiavenna, Bormie 1999, 175 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37425: FORAIN, J.L. - Album de Forain. Publications de la vie Parisienne, nous, vous, eux ! Paris, z.j., ill., ongepagineerd, Zonder omslag, los.
38223: HEADQUARTERS ARMY FORCES - Materiel in the hands of or possibly available to the communist forces in the far East, 2nd. ed., 1953, oblong, ill., 367 pag.
33172: FOREEST VAN HEEMSE, GULIELMUS JANUS PETRUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Dissertatio juridica de emtione et venditione, tam jure romano, quam hodierno [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1822
24833: FORMEY, J.H.S. - Le philosophe Chrétien.
7599: "FORMEY, JEAN HENRI SAMUEL; JOHANN GEORG SULZER" - Bedenkingen over de schouwtoneelen. Vertaald uit het Frans. [Z.p.], [z.n.], 1771.
819: FORMSMA, W.J. - De archieven van de raad en rentmeester-generaal der domeinen en der leen- en tolkamer in stad en meierij van 's-Hertogenbosch. 's-Gravenhage 1949, 117 p.
817: FORMSMA, W.J. - De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16de eeuw (1536-1699). Een zelfstandig vervolg op `De wording van stad en lande tot 1536'. Assen 1938, 159 p.
35287: FORSTEN, ELTIONIS ALEGONDI, UIT MIDDELBURG - Responsio ad quaestionem chemicam [....] 1832
15252: FORSTER, [JOHANN] GEORG [ADAM] - Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liège, dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, etc., fait en 1790. Par George Forster, l’un des compagnons de Cook, traduit de l’Allemand, avec des notes critiques sur la physique, la politique et les arts, par Charles Pougens, 2 delen, Parijs: Buisson, An 3 (=1794-’95)
35623: "FORSTERUS, JAC. WILHELMUS UIT ANSBACH; PRAESES: SLEVOGT, JOHANN PHILIP" - De contractibus in quantum sunt Philosophicae considerationis [...] Jena Litteris Nisianis 1687
7781: FOSTER, J. - The peerage of the British Empire for 1882
14801: FOSTER, J.J. - The Stuarts, being illustrations of the personal history of the family (especially Mary queen of Scots) in 16th, 17th, and 18th century art.
24873: FOUQUET (MADAME) - Les remedes charitables de madame Fouquet. Lyon, Certe, 1685.
59197: FOUQUET, JEAN, - Getijdenboek voor Etienne Chevalier, Utrecht 1971, 128 pag., geb., geïll.
47429: FOURNIER, E., - Histoire des enseignes de Paris, Paris 1884, 16+456 pag., ill., half leather binding.
6127: FRAGMENT - Fragment genealogie Van der Stok, z.pl. z.j., 19 p.
22837: FRAIJMAN, DISSEL, HEILOO - Afschrift testament Gerrit Fraijman, timmerbaas te Heiloo, d.d. 15 mei 1830, voor notaris J. Nuhout van der Veen te Alkmaar verleden. Manuscript. 4 p.
43879: FRANCE, ANATOLE, - Filles et garcons. Scenes de la ville et des champs. Illustrations de M.B. de Monvel, Paris, Hachette [ca. 1900], 4o, 25 pag., geïll., geb. in half linnen. Gebruikt exemplaar, de ongekleurde illustraties door een kinderhand ingekleurd
52584: FRANCE, ANATOLE, - Alfred de Vigny. Edition revue et corrigee par l'auteur. Paris, Aveline, 1923.
31658: FRANCIUS, PETRUS - Lykreden van Petrus Francius, over het afsterven van den heere Stephanus Morinus, professor der Oostersche taale, en bedienaar des goddelyken woords, in de Walsche gemeente [...] Amsterdam Andries van Damme 1700
40001: FRANCIUS, PETRUS, - Lykreden (....) over het afsterven van Maria (...) Koninginne van Groot Brittanie, vertaald uit het latijn, Amsterdam, P. Rotterdam, 1695. 4o, zonder omslag, (8) + 37 pag.
28573: FRANCKE, J. - Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog 1688-1697, Middelburg 2001, 498 pag., geïll.
33653: FRANCKEN, C.M. - Oratio civitate atheniensi poetices patrona [...]
35617: FRANCO, GEORGIO - Ehr- und glückwunsch dem [...] Hn. Christiano Pilgero Lytzenburg-Frisio als derselbe von Georgio Franco [...] Auff der alten berühmten Universitet zu Heydelberg die hohe Doctor Würde Jura und Privilegia [...] empfangen. Von Gönnern und guten Freunden auffgesetzt. Heidelberg Wilhelm Walter 1675
34093: FRANÇOIS, CORNELIUS JOSEPHUS, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale de legibus Romanorum ad publicam institutionem pertinentibus [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
52251: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Het verheerlijkt Leyden bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet in den jaare 1574, Leiden 1774.
47853: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Kort bericht wegens de omstandigheden (....) dat 25 jonge burgerdogters (......) de doorluchtige Erfstadhouderlyke familie bij dezelver plechtige intrede binnen Leyden (....) hun hulde te bieden, Leiden, Koet, 1788, 45 pag. Gebonden in gekleurd papieren omslag.
43767: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Gedichten, deel II, Amsterdam 1779, 8+328 pag., origineel kartonnen omslag.
43097: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Zinspelende gedigjes op de geestige printjes, ge-etst door Pieter de Mare na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon. Amsterdam, W. de Vliet, 1793.
41853: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Natuurlijke historie van Holland deel IX Het rundvee, facs. naar de uitgave Leiden 1811, 470 pag., geb., geïll ( met uitv. platen, veelal in kleur). Half imitatie leer, mooi exemplaar.
54595: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Vaderlandsche Byzonderheden nr. 1. Amsterdam, H. Arends, [1785].
7602: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Het verheerlykt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet, in den jaare 1574. In dichtmaat uitgesprooken, in de Gasthuis kerk dier stad (...). Leiden, Hendrik Coster en Heyligert en Hoogenstraaten in comp., 1774. [Gebonden met:] Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetijde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. Zinnespel. Leiden, Heyligert en Hoogenstraten, in comp., 1775. [ en met : ] Het vernedert en verheerlykt 's Graavenhaage, eeuwzang, Amst
7607: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Zinnebeeldige verklaaring der illustre sledevaart, ten besluite der heugchelijke eeuwfeesten, wegens de wonderbaare verlossing, en de daar op, ten loon voor de vaderlandsche deugd, gevolgde opregting van Hollands Hooge Schoole der stad Leyden. Leiden, Hendrik Coster, 1776.
7629: "FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE; ADRIAAN LOOSJES PZ." - De geest der geschriften van wijlen Joannes le Francq van Berkhey in huiselijke zamenspraken van Dichtlief en Gloorroos met hunne kinderen. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1813.
7619: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Dichtmaetige redenvoering, over de plichten der weezen, en hunne bestuurderen, mitsgaders de wederkeerlijke betrekkingen der burgerije tot het wel zijn van ouderlooze en verlaatene weezen. Gedrukt voor reekening en ten voordeele van het Heiligen Geest- of Armen wees-huis. [Leiden, P. van Damme, 1789].
7622: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den Vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
837: FRANKE, G.A.J. - Het groote gilde der financiers in 1748 en 1749. Groningen 1894, 92 p.
57229: "FRANKE, E.; " - Das neue Monogramm von Emil Franke. Verlag, Orell Fussli & Co, Zurich, Leipzig [ca. 1920?].
21143: FRANKEN, L - Geschiedenis van het Nederlandsche recht van zegel van het tijdstip der invoering op 13 aug. 1624 tot heden, 's-Gravenhage 1899, 123 pag. + bijlagen, geïll. Gebonden in half linnen.
25413: FRANZ, A. - Ostfriesland und die Niederlande zur Zeit der Regentschaft Albas 1567-1573, Emden 1895, 295 pag., geïll. Iets los.
59005: FRATELLI, CHRISTIANI, - Onpartijdige minnelijke missive aan een goed vriend, wegens de vereenigingh der twee protestantsche religien, namentlijck van de Evangelische Luytersche en de Evangelische gereformeerde, 's-Gravenhage, Scheltus, 1725.
43593: FREDERIKS, K.J. E.A. (RED.) - Publicaties van het Genootschap voor Napoleontische studien, afl. 1 t/m 11, 's-Gravenhage 1951-1958, ca. 1000 pag.
36921: FREDERIKS, J.A. - Tentoonstelling van oude koperwerken ( dinanderies, enz.), Middelburg 1904. Catalogus, 56 pag., geïll.
53119: FREDERIKS, J.G. - De moord van 1584. Oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige berichten van den moord gepleegd op Prins Willem van Oranje. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1884.
29003: FREEDBERG, D - Dutch landscape prints of the seventeenth century, Londen 1980, 79 pag., geïll., geb., met stofomslag ( een katern ligt los ).
57595: FREILIGRATH, FERDINAND [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Der alte Matrose von Ferdinand Freiligrath. Nach dem Englischen von Coleridge. Illustrirt von Gustav Doré. Leipzig, C.F. Amelang's Verlag, 1877.
29153: FREISE, K. E.A. (RED.) - Rembrandts Handzeichnungen I Band: Rijksprentenkabinet Amsterdam, Parchim 1912, 15 pag. + ill.
6099: FREMERY, J. DE - De heeren van den Spangen tot op het einde der 15e eeuw en hun wapen, extract Ned. Heraut 1897, 24 p. + tabel
32964: FREMERY, JOHANNES GUILIELMUS FREDERICUS DE, UIT TIEL - Disquisitio inauguralis de vi iuris publici patrii antiqui et inter medii in legem de imperio a. 1815 [...] Groningen J. Oomkens 1840
34929: FREMERY, NICOLAUS DIEDERICUS WOLTHERUS PETRUS DE, UIT TIEL - Disputatio historico-politica inauguralis de defectione proavorum nostrorum a Philippo II. Groningen W. van Boekeren 1839
23739: FREMERY, J.A. DE - Memorie over de regten der stad Leyden op het Haarlemmer Meer, Leiden 1844, 85 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
35727: FRENKEL, HERMAN SALOMON, UIT UTRECHT - Over primaire epitheliale bloedvormende gezwellen in de lever van het schaap Utrecht Schotanus 1927
40841: FRENKEN, A.M. - Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten, 's-Hertogenbosch 1948, 311 pag.
31471: FRESE, W - Westfälische Auswanderer aus dem Regierungsbezirk Minden, pp. 1- 711 in beiträge zur Wetsfälischen Familienforschung, Band 38/39, 1980/81.
55939: [TIMARETEN], A. FRESE, - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlyke en andere voornaeme gestichten. Deel I Delft, deel II 's-Gravenhage en Scheveningen. Beide delen in I band, 's-Gravenhage 1777-1778.
47038: "FRESEZ, J.B.;" - Album pittoresque du Grand Duche de Luxembourg, Luxemburg 1857, reprint Luxemburg 1968, oblong, geb., geill.
34729: FRETS, FRANCISCUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio politico-juridica inauguralis de lege licinia agraria Leiden Cyfveer 1801
53124: FRETS, FRANCOIS - De zaak van de heeren D. en C. Blankenheym tegen de heeren Reyn Varkevisser en Dorrepaal, Rotterdam, F.W. Krieger, 1820.
36233: "FRIDERICI, GEORG ERNEST, UIT SCHMIDEBERGA SIL.; PRAESES: WINCKLER, BERNHARD" - De prudentia apodemica sive recta peregrinandi ratione ..... Wittenberg S.Creusig 1720
36173: "FRIEDEL, FRIDERICO, UIT SCAUDIZA-CIZ.MISN.; PRAESES: FRIEDRICH, CHRISTOPH" - Dissertationem physicam de conchinilla Leipzig Christoph Fleischer 1701
37725: FRIEDEMANN, O.M. - Loefs schiffmodell-baubriefe nr. 3. Bauplan mit anleitung schlachtschiff Scharnhorst. Burg [ ca. 1943 ], 4 pag. tekst en 5 gevouwen bouwtekeningen.
26949: FRIEDERICHS, H.F. (RED.) - Hessiche Ahnenlisten, Band 2, heft 1-8 + register. !968-1974, 740 + 84 pag., geb. in 2 half linnen banden.
30731: FRIEDLANDER, M.J. - Der Bilddruch in den Niederlanden, Berlin 1923, 32 pag., ill.
30473: FRIEDLANDER, M.J. - Lucas van Leyden [ Meister Der Graphik- band XIII], Leipzig 1924, 44 pag. + 82 platen, gebonden.
8704: "L., P. (VERT.); THEODOR HEINRICH FRIEDRICH" - De bruine haar-lokken, of Het vaderlandlievende meisje. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. H. van Kesteren, 1816.
22265: FRIESLAND - Publicatie van het Departementaal bestuur van Friesland, d.d. Leeuwarden 19-2-1805 betr. regelingen voor het verkopen van roerende goederen, door de “boelgoeds ontvangers”. Geldig voor Friesland minus Ameland en Schiermonnikoog. Gedrukt. Groot (dubbel) blad plano. Gedrukt bij D. v.d. Sluis te Leeuwarden.
57703: FRIIS, A., - An inquiry into the telations between economic and financial factors in the sixteenth and seventeenth centuries, overdruk, 1953, pp. 193-241.
35331: FRIJHOFF, W. TH. M. - Cultuur, mentaliteit: illusies van elites? Nijmegen Sun 1984
35031: FRIJLINCK, WILLEM FOLKERT , UIT LITH - Bijdrage tot de leer der deelbaarheid 's Hertogenbosch Muller 1864
38887: FRIJLINK, H - Elizabeth Wolff, geb Bekker en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst, Amsterdam, Frijlink 1862, 152 pag., geb., met lithografische portretten, goed exemplaar.
35901: FRIMA, HENDRIK, UIT APPINGEDAM - Stellingen ...... Groningen Hoitsema 1875
60331: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with tree in the center [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60329: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "HOVTEWAEL by Amsterdam, [Views of Amsterdam; Series title]"
60337: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "City in a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60335: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with a cottage on a hill at left [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60129: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[58] Abrahamus Bloemaert Batav. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60131: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[40] Jodocus Wingius, Bruxell. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60341: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with large city gate on left and river on right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60339: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "City in a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60127: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[34] Antonius Morus, Ultraiectinus Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60345: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Night scene with moon at top center over a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60125: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[51] Cornelius Ketel, Goudanus. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60115: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[45] Cristianus Quebornus Antv. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60333: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Beginning of the consultation of the States about the Truce in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60111: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[30] Martinus Hemskerkus, Harl. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60343: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Town scene with classical ruins on the right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60841: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
32404: FRITSCH, AHASVER - "Tractatio de visitationibus provincialibus utiliter instituendis; von Land-Visitationen [...] Jena Ehrich 1714"
36321: FRITSCH, AHASVERUS - Discursus historicus de Gunthero Schwartzburgico in imperatorem Rom. electo Jam anno 1672 per modum schediasmatis Leipzig ? 1720
36215: FRITSCH, AHASVERUS - De cavenda & fugienda in refutandis aliorum scriptis aut opinionibus loidoria seu convitiandi libidine & acerbitate, Paraenesis. Jena Johann Bilcken 1674
36143: FROEREISEN, JOHANN LEONHARD, UIT STRASBURG - De praeiudiciis in studiis historicis evitandis commentatio aliquot disputationibus in alma Salana proposita Jena C.D.Werther 1717
37419: FROGER, W.A. / MERKES VAN GENDT - Verslag aan den minister van oorlog betreffende eenige voorname verbeteringen aan de ophaalbruggen enz., voorgesteld ( ... ) door J.G.W. Merkes van Gendt, 's- Gravenhage, Doorman, 1848, 179 pag.
36395: FROMMHOLD, ATTILA FRIEDRICH (PSEUD. VAN CHRISTIAN THOMASIUS) - Rechtsgegrundeter Bericht wie sich ein Ehrlieber Scribent zu verhalten habe, wenn eine auswartige Herrschafft seine sonst approbirte Schriften durch den Henker verbrennen zu lassen, von einigen Passionirten verleitet worden. Freiburg ? 1691
43221: FRORIEP, A. - Analomie fur Kunstler, Kurzgefasste anatomie, mechanik und Proportionslehre des menschlichen Korpers. [1e editie], Leipzig, 1880.
855: FRUIN, R. - Het archief van prelaat en edelen van Zeeland. 's-Gravenhage 1904, 312 p.
38537: FRUIN, R / N. JAPIKSE / G.W. KERNKAMP - Brieven van Johan de Witt, deel I, II en III, Amsterdam 1906- 1912, 600, 659 en 576 pag. Prijs per deel € 26,50
32968: FRUIN, JACOBUS ANTONIE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1897
34869: FRUIN, J. A. - Redevoeringen gehouden als rector magnificus der Universiteit te Utrecht gedurende het studiejaar 1878-1879 Utrecht Beijers 1879
36451: FRUIN, R. - Afscheidsrede bij het nederleggen van het hoogleeraarsambt 's-Gravenhage Nijhoff 1894
43527: FRUIN, R. E.A. - De oude verhalen van het beleg en ontzet van Leiden (......) in hun oorspronkelijke vorm herdrukt, 's-Gravenhage 1874, half linnen band.
23937: FRUIN, R - Inventaris van het archief der heeren van Montfoort berustende in het Rijks-Archief in Utrecht. 's-Gravenhage 1894, 84 pag.
863: FRUIN TH.AZ., R. - Het archief der stad Reimerswaal. 's-Gravenhage 1897, 125 p.
857: FRUIN, R. - De leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535. 's-Gravenhage 1911, 371 p.
23957: FRUIN, R. EN H.T. COLENBRANDER - Dépêches van Thulemeyer 1763-1788 Amsterdam 1912, 27+659 pag.
20673: FUCHS, EDUARD - Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 6 Bände ( wovon 3 Ergänzungsbände ), München 1909-1912. Rücken vom Band 2 lose.
36287: FUGMANN, JOHANN CHRISTOPHOR - Dissertatio de studio & doctrina politica Wittenberg J. Wilcke 1677
56893: "FUHRKOTTER, A.;" - Die miniaturen van het boek Scivias, - Ken de wegen - van de heilige Hildegard van Bingen uit de Verluchte prachtkodex van de Rupertsberg, Turnhout 1977.
3537: FUHRMANN - Fuhrmann, 200 Jahre Wollhandel 1735-1935. [Amsterdam, Berlijn], 1935, 72 p., geb., geïll. Met uitvouwbare `Stammtafel'.
56069: FULD, E., - Met zon- en kunstlicht, Amsterdam, Strengholt, [ca. 1935], 13 pag. text en 75 ill.
23177: FULDA, WEBER, KEFERSTEIN - Krijttekening van vrouw met boek op haar schoot, gesigneerd Alb. Fulda fec, 1852. Verso de naam van de voorgestelde: Frau Dr Weber, geb. Louise Keferstein, Halle a/d Saale, 41x34 cm.
57189: "FUNCKEN, L. EN F.; " - Le costume, l'armure et les armes au temps de la chevalerie. 2. Le siecle de la Renaissance. Casterman 1978, 156 pag., geb., geïll.
869: FUNDATIEN - De fundatien der vrijvrouwe van Renswoude gevestigd te Utrecht, Delft en 's-Gravenhage 1756-1856. Z.p. [1856]. Geb., 58 p.
19763: FURETEUR - De oudere generaties van het geslacht Barnaart.
19879: FURETEUR - De oudere generaties van het geslacht Barnaart.
50986: FURETIERE, ANTOINE - Furetieriana of klemredenen, historische aanmerkingen, zeedekunde, woordenziftery, aardigheden, zinspreuken, sneedige antwoorden en geleertheit van den heer Furetiere, in zyn leven abt van Chalivoy en lid van de Fransche academie. Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1711.
32970: FURNÉE, HERMAN WILLEM EGBERTUS KAREL, UIT , 216, - Het dividend. Academisch proefschrift [....] Amsterdam Roeloffzen & Hübner 1892
60982: FURNESS OF GRANTLY, LIBERAL, GEORGE V - Grant of arms donated by Alfred Scott-Galty, Garter King-of Arms, to Christopher Furness, first Baron Furness of Grantley (23 April 1852 - 10 November 1912), British businessman and liberal politician.
36257: "FURSTENAU, JOHANN, UIT HERFORD; PRAESES: NIEMANN, SEBASTIAN" - Dissertatio Theologica de inscriptione electorum in librum vitae Jena Johann Nisius 1670
33375: FUSS, WILLEM JOHANNES, UIT UTRECHT - Affiene en metrische eigenschappen vande kromme van den vierden graad in de vierdimensionale ruimte. Proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1928
40823: MULLER FZ. S. - Oude huizen te Utrecht, 's-Gravenhage 1902 ( eerste uitgave), 41 pag. + kaart en 20 platen.
7637: GAARDEN - Uit velerlei gaarden bijeengebracht door W.J. Hofdijk. Goedkoope uitgave. Amsterdam, T. van Holkema, [1884].
39279: "GABBEMA, SIMON ABBES;" - Epistolarum ab illustrtibus & Claris Viris scriptorum centurial tres, Harlingen, H. Galama 1663. Geheel perkament, (32)+783 pag.
31752: GADIOT, ANDREAS HUBERTUS ERNEST, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg Cornz 1869
33745: GAIFFIER, DAVID LUDOVICUS FRANCISCUS LEOPOLDUS JOSEPHUS GHISLENUS DE, UIT NAMEN - Specimen juridicum inaugurale de initiis et inrementis juris criminalis in belgio [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1820
7638: GAIGNAN DE L’AMI, A.A. - Elize, treurspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788.
58471: GALAMA, S., - Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geb., geïll.
23912: GALEMA, J.B.E. - With the baggage of the fatherland. Frisians to America, 1880-1914.[Groningen] 1996,472 pag, [ dissertatie met los blad stellingen]
8157: "GALLAEUS, SERVATIUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) " - Dissertationes de Sybillis, earumque oraculis. Amsterdam, Hendrik en wed. Dirk Boom, 1688.
31495: GALLAIS, M - Le 18 fructidor, ou anniversaire des fetes directoriales, Hamburg 1798, 46 + (2) pag., met gegraveerde titelprent, org. papieren omslag.
60375: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - SS.ma Trinitas
60373: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Descent from the cross
60371: "GALLE, PHILIPS (1537-1612) AND GALLE, JOANNES (1600-1676) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605); STRADANUS" - Fight among a lion, horse bull and dogs [The Hunting parties]
60377: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Set of six devotional: S. Maurus, The adoration of the Shepherds, the Circumcision, St. Anne and Mary with Jonh and Jesus, S. Lucy, Image of Devotion
60995: GALLE, THEODOR (1571-1633) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - The Adoration of the Magi
60369: GALLE, PHILIPS (1537-1612) AND GALLE, JOANNES (1600-1676) AFTER BLOCKLANDT, ANTHONIE VAN (1533-1583) - SIBYLLA ERYTHRAEA (Ten Sibyls)
33389: GALLÉ, FRANCISCUS JACOBUS, UIT ´S GRAVENHAGE - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1810
65000: GALLE, PHILIPS (1537-1612) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - The turtle hunt [set: 'VENATIONIS, PISCATIO...'] (schildpadden jacht).
65001: GALLE, PHILIPS (1537-1612) [?] AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Fishing with arrows/spears [set: 'VENATIONIS, PISCATIO...'] (vissen met pijlen/harpoenen)
65002: GALLE, PHILIPS (1537-1612) [?] AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Fishing crabs and shellfish [set: 'VENATIONIS, PISCATIO...'] (vissen van krabben en schelpdieren).
36627: "GALLOIS, H. ; G.E.KRONENBERG" - Groepsfoto van partij op Minerva t.g.v. de promotie van H. Gallois. Verso: foto van diner t.g.v. promotie van G.E. Kronenberg op Minerva op 8-7-1909 1909
43027: GANDERHEYDEN, J.F. MAURITSZ - Redevoering ter nagedachtenis van mr. Carel Gerard Hultman (...) uitgesproken in het Dep. 's Hertogenbosch der My. tot Nut van 't Algemeen den 15-4-1820. 's Hertogenbosch, Palier, 1820.
56435: GANOT, A., - Handboek der natuurkunde. Volksuitgave, naar het Fransch door Th. van Doesburgh, Rotterdam 1862, 541 pag. geïll., omslag los.
37591: GANS, M.K. - Juwelen en mensen, De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar Nederlandse bronnen, Amsterdam 1961, 479 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28975: GARAS, K. A.O. - Zsanermetamorforfozisok. The metamorphosis of themes, Budapest 1993, 406 pag., geïll.
24795: GARGON, MATTHEUS - Walchersche arkadia, 3rd ed, 2 vols. in 1. Middelburg, 1755.
42409: GARNIER, PHILIPPE / M. FERNANDEZ / L. DONATI / I.H. GLASEMAKER - Dialogues en quatre langues, Francoise, Espagnole, Italienne & Flamende= 't samen-spreekingen in vier talen, Frans, Spaens, Italiaens en Neerlants. Amsterdam, L. and D. Elzevier, 1656.
51621: GARRER, A.H., - Schonaeus. Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche School te Haarlem, Haarlem 1889, 76 pag., gebonden in modern half linnen band.
32972: GARRER, ANTONIUS HENDRIK, UIT LEIDEN - Observationes ad Dionysii Halicarnassensis antiquitates Romanas [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1877
50853: "GARTMAN, H.; VERMANDEL; SCHMIDT" - Veilingcatalogus van eene belangryke verzameling Nederduitsche en Fransche ongebonden boeken (...) toneelspellen van de nieuwste en beste Hoogduitsche en Fransche dichters als Von Kotzebue, Iffland en anderen, verkocht ten huize van J. Elmpt, herberg Vryburg. Amsterdam, Gartman e.a., 1811.
7639: GASINJET, L.C.F. - Joco-alethes. Dichterlijke verscheidenheid, naar volgorde des tijds 1868/69. Purmerend, L.G. Post, 1870.
21103: GASPARRI, F - La Principauté D' Orange au moyen age ( fin 13e-15e siecle). Parijs 1985, 245 pag., + 32 planches.
55009: GASTMANN, A.L.E. - Iets over het misdrijf van zeeroof. Volgens art. 443-447 van het ontwerp Wetboek van Strafrecht (1875). Leiden, 1878.
6649: GATTERER, J.C. - Abriss der Heraldik oder Wappenkunde, zum Nuzen der studierenden Jugend entworfen und zuerst mit acht Kupfertafeln erläutert, bey dieser zweyten Auflage aber mit fünf Kupfertafeln und doppelten Registern vermehrt.
57223: "GATTERER, J.C.; " - Abriss der Heraldik. Neue und verbesserte Ausgabe, Gottingen, J.C. Dieterich, 1792.
877: GATTERER, JOHANN CHRISTOPH - Praktische Heraldik. Neurenberg 1791. Geïll., (modern) karton, 150 p.
19543: GATZ, ERWIN - Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon.
47405: "GAULTIER, A.E.C./ A. QUETELET;" - Geographie de l'abbe Gaultier, entierement refondue et augmente, 16e edition, revue et augmente pour la Belgique et la Hollande par A. Quetelet, Brussel 1840, 12x 342 pag., orig. karton. Geillustreerd met uitslaande kaart van Nederland en België.
15270: GAUTIER, J. - Le voyageur dans le royaume des Pays-Bas, contenant une description géographique, historique et statistique du royaume des Pays-Bas, suivi d’un itinéraire général des postes. Brussel: C.J. de Mat fils en H. Remy, 1827.
25275: GAVARNI - Masques et visages, Paris, Paulin & Lechevalier 1857. Original wrappers, 248 pag., illustrations. Good copy.
32974: GAVERE, PETRUS LAMBERTUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de eo, an injuria, volenti facta, poenis sit coercenda [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1825
35981: GAYMANS, JANUS JUSTUS CHRISTIANUS, UIT MEENEN - Quaestiones juris inaugurales Groningen Wolters 1850
36323: GEBAUER, GEORG CHRISTIAN - Judithae Augustae Francicae elogium historicum Leipzig Tietze 1720
31441: GEBHARDT, P. VON UND J. HOHLFELD - Ahnentafeln berühmter Deutscher, Ausgabe Zentralstelle fur Deutsche personen und Familiengeschichte in Leipzig, Leipzig 1929- 32, 347 pag. [ auch Band III von Deutschen Ahnentafeln in Listenform ] lose.
56537: GEBRANDY, P.S., - Lijkverbanding. Referaat Alg. ledenvergadering 1924 te Amersfoort v.d Calvinistische Juristen-vereeniging [1924], 20 pag.
60878: GEDDES, PATRICK (ED.) [ILLUSTRATOR: DUNCAN, JOHN ET AL] - The Evergreen, A Northern Seasonal Spring 1895. Edinburgh/London, P. Geddes & Co./T. Fisher Unwin, 1895.
7919: GEDENKBOEK - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de viering van het 75-jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam, 21 september 1923.
5915: GEDENKBOEKJE - Gedenkboekje “Vereniging der familie Van Oordt” 1911, 1931/1935 en 1940/46, per stuk
7643: GEDICHTEN - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. Verzameld door J. Heeringa Gz. Groningen, erven B. van der Kamp, 1895-1896 [2 delen]
55075: [ACIDALIUS, VALENS], SIMON GEDIK - Disputatio perjucunda qua anonymus probane nititur mulieres homines non esse, cui opposita est Simonis Gedicci. 's-Gravenhage, Burghoorn, 1644.
7648: "GEEL, JACOB (VERT.); LAWRENCE STERNE" - Sternes Sentimenteele reis door Frankrijk en Italie. Vertaald uit het Engels. Nayler & Co., Amsterdam, 1837.
7645: GEEL, JACOB - Onderzoek en phantasie. Leiden, C.C. van der Hoek, 1838.
34539: GEELVINCK, LIEVE, UIT AMSTERDAM - Specimen politico-juridicum inaugurale de factionibus e civitatibus proscribendis Utrecht A. van Paddenburg 1776
31998: GEER, ARIE WILLEM VAN, UIT ROTTERDAM - Specimen literarium inaugurale de fontibus Plutarchi in vitis Gracchorum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1878
33657: GEER, P. VAN - Ontwikkeling van den geest, het hoogste doel van de beoefening der wiskunde
40865: GEER, J.J. DE - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht, Utrecht 1860, 2 gedeelten in 1 band, 396 pag., geb., geïll. met originele foto en o.m. 2 kaarten.
36981: GEER VAN JUTPHAAS, B.J.L. DE - De Saksenspiegel in Nederland, 2 delen, 's- Gravenhage 1888, 191 + 222 pag.
20599: GEERLINGS, I EN W.P.J. OSINGA - Het geslacht Geerligs II. Nazaten van Harmen Hendrik Geerligs en Joukje Minnes Brouwer, Groningen 1961, 61 pag., gestencild.
31578: GEESINK, GERHARD HERMAN JOHANNES WILHELM JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Gerard Zerbolt van Zutfen [...] Amsterdam 1879
43006: GEEST, WIBRANDUS DE - Het kabinet der statuen, ons van d'aaloudheid nagelaten (...) waar by gevoegt is een naauwkeurige leidtsman in Romen. Amsterdam, Lamsvelt, 1702.
53147: GEESTELIJKE, EEN - Het kerkerleven in Nederland. Schetsen en tooneelen uit de nagelaten papieren van gevangenen, bijeen verzameld door een geestelijke. Amsterdam, A. Frijlink, 1870.
53148: GEFKEN, J.W. - De regtsvraag: zijn de bepalingen van het Code Penal, over ongeoorloofde genootschappen of vergaderingen, toepasselijk op godsdienstige bijeenkomsten en godsdienst-oefeningen in Nederland? In eene pleitrede behandeld. Amsterdam, W. Messchert, 1836.
5491: GEHLE, F.W. - Our Dubbledam journey. An account of how a family came to America 1891-1941, New York 1941, 50 p. geb.
59235: GEIBEL, E., - Neue Gedichte von Emanuel Geibel, geg., 320 pag.
35525: "GEIGER, PAULUS ROMANUS, UIT AUGSBURG; PRAESES: OSTIUS, JOHANN GEORG" - De hymnis martyrum in primitiva ecclesia. Dissertatio [...] Jena Johann David Werther 1700
23531: GELDER, JACOB DE - Wiskundige lessen. Eerste cursus bevattende de gronden der rekenkunst, benevens de eerte beginselen der stelkunst. Tweede cursus bevattende de volledige gronden der stelkunst. 2 Delen, Den Haag, van Cleef en Scheurleer 1808-1809, 473+532 pag., originele kartonnen banden. Geillustreerd met uitvouwbare tabellen.
25881: GELDER, H.E. VAN - De zestiende eeuwsche glasschilderingen in de Haagsche St. Jacobskerk. Extract Oud Holland 1938, 41 pag., geïll.
27247: GELDER, H.E. V. - Het Haagsche Binnenhof. Een nationaal monument. Antwerpen 1943, 90 pag., geb., geïll.
56459: GELDER, JACOB DE, - Beschrijving van den stand des sterrenhemels voor de verschillende maanden van het jaar, 's-Gravenhage, van Leeuwen, 1816.
59761: GELDER, W. VAN & C. LEKKERKERKER - Atlas van Nederlandsch-Indie. Groningen & Batavia, J.B. Wolters, (1937).
32966: GELDER, HENDRIK DOUWE VAN, UIT BOLSWARD - Mohtar de valsche profeet. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1888
32826: GELDER DE NEUFVILLE, DAVID MATTHEUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, sistens quaestiones de mercatura et navigatione gentium in bello mediarum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1834
57103: GELDER, H.E. VAN, - Catalogus van de verzameling Haagsch porcelein, 's-Gravenhage, Gemeentemuseum, 1916, 148 pag., geïll.
29057: GELDER, J.J. DE - Bartholomeus van der Helst. Een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, Rotterdam 1921, 289 pag. + 41 platen, geb. in gestempelde linnen band. Bibliotheek exemplaar met plakkers en stempels op schutbladen. Band is gaaf. ( iets verkleurd )
30605: GELDER, J.G. VAN - Jan van de Velde 1593-1641, teekenaar- schilder. Beschrijvende catalogus, 's- Gravenhage 1933, 129 pag. + 87 afb.
56901: GELDER, JACOB DE, - Wiskundige verhandelingen, 2e druk, 's-Gravenhage, 1826.
33309: GELEIN VITRINGA, JOHAN VAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1897
7670: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Fabelen en vertelsels. Amsterdam, Pieter Meijer, 1782. [deel II van 3 delen]
7669: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Amsterdam, Pieter Meijer, 1775.
52504: GELLERT, C.F. - Zedekundige lessen, in het Nederduitsch overgezet door J. Lublink den jongen. 2 stukken, 2e druk, Amsterdam, P. Meijer, 1775.
7665: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Brieven. Amsterdam, J.B. Elwe, 1800.
7660: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Het leven der Zweedsche Gravinne, G***. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, Jan Dóll, 1777.
7662: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Verhandelingen over de fabelen en vertelsels, en over het aandoenlyke in de tooneelspellen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Izaac de Jongh, 1785.
7663: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven. Utrecht, J. van Schoonhoven en Comp., 1776.
7667: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Fabelen. Utrecht, J. van Schoonhoven & Comp., 1775. [3 delen in 1 band met doorlopende paginering]
22697: GELRE, VAN, VAN CROMSTRIJEN, BODDAERT - Twee nota’s betr. een leenverheffing voor het Leenhof van Vlaanderen, door Jacoba van Gelre, huisvrouw van Cornelis van Cromstrijen, dd. 1743 en 1750, getekend door Pieter Boddaert.
18017: [SCHAAFF, JACOBUS HENDRIK VAN DER] PS. ANONYMUS GELRUS - Het ware nut en voordeel der beschaving, toegepast op, en in verband bechouwd met het volkskarakter, ook met betrekking tot echte Vaderlandsliefde en Heldenmoed. Utrecht, N. van der Monde, 1832.
1897: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 2. Enkhuizen. Heiloo 1934, geïll., 17 p.
1899: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 4/5. Amsterdam. Heiloo 1937, geïll., 57 p.
7821: GEMERDEN, VAN - Artikelenreeks over Ouddorpse geslachten.
4541: GEMMINGEN, H.L. VAN - Ahnen und Enkel. Band I. Dr.med. Christian Röchling und Charlotte Wagner. Heidelberg 1955, 70 p., geïll.
30281: GÉNARD, P. EN M. ROOSES - Rubens-bulletijn. Jaarboeken der ambtelijke commissie...., deel V, Antwerpen 1897, 102 pag., geb., geïll.
4893: GENEALOGIE - Genealogie van het geslacht Verheyen. Oisterwijk 1894, 41 p., geïllustreerd.
5501: GENEALOGIE - Genealogie & stamboom van het familiegeslacht van Gemert, 1640-1955, Alkmaar 1955, 11 p. + tabel
23015: GENEALOGIEËN, MANUSCRIPT, VAN ASSENDELFT - Généalogies des familles nobles des Pays-Bas, rugtitel van een fraai gebonden manuscript, groot folio, half leren band (19e eeuws), met ex-libris Bibliotheque de Th. de Jonghe, ca. 220 p met nog enkele bijgebonden manuscripten. Deels met gekleurde wapentekeningen, waarschijnlijk samengesteld in het begin van de 18e eeuw.
36043: GENESTE, JACOBUS VINCENTIUS DE LA, UIT NIJMEGEN - Specimen academicum inaugurale sistens positiones medicas Leiden Cyfveer 1802
7680: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Eerste gedichten. 3/4e druk. Amsterdam, gebroeders Kraay, 1863/1865.
7677: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 12e druk. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen, [ca 1905].
7675: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 3e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1873.
7674: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Leekedichtjens. 4e druk. Haarlem, A.C. Kruseman, [1867].
31746: GENNEP, JUSTINUS ADRIANUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen inaugurale de Simone Renard [...] Groningen J.B. Huber 1858
7683: GENOVEVA - De historie van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. Nieuwe verbeterde druk. Deventer, Wed. P. de Lange, [z.j.].
6804: "ANONIEM (VERT.); FRIEDRICH GENSICKE" - Blanka en Henriko, treurspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 7e deel, 1e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1800.
41813: GEOEFEND BOEKHOUDER, EEN - Volledige handleiding tot het boekhouden voor den kleinhandelaar en winkelier, 's-Hertogenbosch, Muller, 1847. Gebonden in modern half linnen, 128 pag.
35595: GEORGE, LANDGRAAF VAN HESSEN - Ordnung von fleissiger übung deß Catechismi, der Kinderlehr, mehrer Kirchen-disciplin, und anderer, zu erbawung deß wahren Christenthumbs nötiger Stücke. Marburg Nikolaus Hampel 1634
61015: GEORGIEVICS DIVAN, MITTROVITIUM, FRANZ II, HUNGARY - Patent of nobility donated by Holy Roman Emperor Franz II (1768-1835), later to become the first Austrian Emperor Franz I (1804-1835), to Constantine and Kyro Georgievics Divan and their children: George, Johann, Theodore, Catharine and Anne.
36527: GERADTS, JAN LODEWIJK, UIT ROERMOND - Bijdrage tot de geschiedenis van den souvereinen raad in het Overkwartier van Gelderland te Ruremonde, 1580 - 1794 Leiden Hazenberg 1860.
35907: GERADTS, LOUIS JOSEPH ERNEST HUBERT , UIT HASSELT (B) - Stellingen ..... Leiden Hazenberg 1868
56711: GERAERDS THESINGH, P.A.H., - Neerlands behoefte, een talrijk geoefend leger, een met de natie, Utrecht, 1879, 49 pag.
897: GÉRARD, P.A.F., - Histoire de la législation nobiliaire de Belgique. Deel I. Brussel-Parijs 1846. Geb., 314 p.
36033: GERARS, CORNELIS MARIA, UIT EEMNES - Hubert Korneliszoon Poot Assen Van Gorcum 1954
34965: GERBRANDY, SJOERD, UIT SNEEK - Industrieele eigendom en subjectief recht Zwolle Tjeenk Willink 1946
27927: GERDES, DANIEL - Twee godgeleerde verhandelingen over de vrijheid des geloofs, des godsdienstes en der conscientie [ en over Socianery], Groningen 1741, 172 pag., orig. karton [mist titelpagina].
15280: GERDES, E. - Christelijke philantropie in Nederland. Reisherinneringen. Nijmegen: P.J. Milborn, 1880.
35939: GERICKE VAN HERWIJNEN, CAREL WILLEM P.F., UIT PARIJS - Stellingen ..... Leiden Werst 1871
34089: GERICKE, JOSEPHUS LUDOVICUS HENRICUS ALFREDUS, UIT DILLENBURG-NASSAU - Dissertatio historica juris gentium inauguralis de jure interventionis ante rerum conversionem in Gallia usurpato [...] Leiden C.C. van der Hoek 1834
47599: GERLACH, M., - Nurnberg. Ein rundgang in bildern. Herausgegeben mit unterstutzung der stadt Nurnberg, Leipzig {ca. 1910?], 134 pag., ill., oblong, full linen binding.
36165: "GERLACH, BENJAMIN GOTTLIEB, UIT LIGNICIO-SILESIUS; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - Patridomanian (dit woord in Griekse kapitalen) eruditorum ad Corn. Tacit.Annal. II, 88 Wittenberg Wed. Gerdes 1723
59487: GERLINGS, H., - Te Haarlem. Voor vijftig jaren, Haarlem 1884. 175 pag.
34339: GERLINGS, JANUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de hereditate vendita [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
57099: "GERLINGS, H.; " - Verscheidenheden van Haarlems bodem, Haarlem 1862, 156 pag., geb.
37387: GERRETSON, C. E.A. (RED.) - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon ( tot aan de dood van Willem IV ), 2 delen in 3 banden, deel 1 in 2e druk, 's- Gravenhage 1976, 519 + 708 pag.
31750: GERRITS, LUDOVICUS ANTONIUS NICOLAUS, UIT ROSENDAAL - Specimen juridicum inaugurale de quaestione an jure nostro, donationes factae sub specie aliorum contractuum valeant [...] Amsterdam C.G. van der Post 1854
56683: GERRITSEN, REINIER, - Blinde verrassing. 1e druk, 1993, oblong, linnen band, als nieuw.
61667: GERRITSZ., HESSEL (1580-1632) - CONCORDANTIE DER HEYLIGHER SCHRIFTUREN
23008: GERSEN, BAL SNIJDERS, SERLÉ - Ten bruiloft van den heere L(?).J. Gersen en mejuffrouw H.J. Bal Snijders, op den 1 April 1837 binnen Middelburg. Manuscript, 4°, 3 p, gedicht, getekend: Serlé.
7685: GERSTÄCKER, F. - Uit twee wereld deelen. Schetsen en verhalen. Vert. uit het Duits. Utrecht, D. Post Uiterweer, 1854. [2 delen]
5523: GESLACHT - Geslacht Graswinckel, z.pl. z.j., ca 100 p., getypt, geb.
3133: GESLACHT - Het geslacht Van den Brandeler. 's-Gravenhage 1879, 39 p., geb., geïll., wit doorschoten met zeer veel aantekeningen in handschrift.
4955: GESLACHT - Geslacht Van Voorthuysen. Rijswijk 1901, 4 p.
5301: GESLACHT - Het geslacht Van den Brandeler, ‘s-Gravenhage 1879, 39 p., met afb. wapen en tabellen.
2241: ROTTERDAMSCHE GESLACHTEN - "Rotterdamsche geslachten. 2 dln. 's-Gravenhage 1925-1926. Geb., geïll.; 555, 439 p."
3011: GESLACHTLIJST - Geslachtlijst van de familie De Beveren. Z.p. [1839], 15 p.
3957: GESLACHTSREGISTER - Geslachtsregister [Krook]. Z.p. 1944, tabel in omslag met afstammelingen Johannes Krook en Antonia Poele, gehuwd Haarlem 1783.
31994: GESSELER, THEODORUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de delictis et quasi-delictis ex jure gallico hodierni [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1826
53164: GESTERDING, F.C. - Alte und neue Irrthümer der Rechtsgelehrten. Eine Reihe von Abhandlungen und Monographien. Greifswald 1818.
34867: GEUKEN, HENDRIK CORNELIS, UIT SOERABAYA - Over osteotomie bij pes varus Amsterdam Scheltema & Holkema 1882
34471: GEULJANS, KAREL MARIA HUBERT LOUIS, UIT AKEN - Aanteekening op art. 47 wetboek van koophandel Amsterdam Kervel 1888
32582: GEURTS, PAUL HENRI JOSEF MARIE, UIT HORST - Overzicht van Nederlandsche politieke geschriften tot in de eerste helft der 17e eeuw. Academisch proefschrift [...] Maastricht Gebrs. Van Aelst 1942
8831: LIEFDE-GEVALLEN - De verwonderenswaardige liefde-gevallen van Beralt, prins van Saxe, stamvader van 't doorluchtig huis van Savoye. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Pieter van der Burgh en Cornelis van Zanten, 1725.
53088: EX-GEVANGENE - De moderne folterkamer. De cel, door een ex-gevangene, z. pl., z. j. [ca. 1930].
34309: GEVERS DEYNOOT, FRANCISCUS GERARDUS ABRAHAMUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio oeconomico-politica inauguralis qua continentur nonnulla de mercatura in patria nostra ab anno 1813-1830 [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
36961: GEVERS, A.J. E.A. - De Havezaten in het land van Vollenhove en hun bewoners, Alphen aan de Rijn 2004, 248 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35063: GEVERS DEYNOOT, WILHELMUS THEODORUS, UIT ROTTERDAM - Specimen oeconomico-politico-juridicum inaugurale de magno sive halecum piscatu Belgico ( haringvisscherij). Leiden J.W. van Leeuwen 1829
39943: GEVERS VAN ENDEGEEST, JHR. - Het Hoogheemraadschap van Rijnland, deel I [van II] , Beschrijving, 's- Gravenhage 1871, 468 pag.
14555: GEVERS, A.J. - Inventaris van de papieren van enige leden der familie Vredenbregt, Snoeren en Bierhoff, benevens genealogische aantekeningen aangaande het voor- en nageslacht van Arnoldus Vredenbregt (1869-1949) en zijn vrouw Cornelia H.A. Snoeren (1875-1957).
35803: GEWIN, JAN WILLEM ANTON, UIT DELDEN - Over de verhouding van pepsine tot chymosine Utrecht Oosthoek 1907
35817: GEWIN, JOANNES, UIT ABCOUDE - De woelbewegingen van het hart Utrecht Van Boekhoven 1906
4033: GEWIN E.A., J.P.J. - De graven Van Limburg Stirum. Assen 1961-1976, 3 delen in 9 banden, geb., geïll.
52005: "GEYL, P.;" - Patriotten en N.S.B.-ers. Een historische parallel,. Amsterdam 1946, 59 pag., geill.
36029: GEYL, PIETER CATHARINUS ARIE, UIT DORDRECHT - Christofforo Suriano, resident van de Serenissime Republiek van Venetie in Den Haag, 1616-1623 's-Gravenhage Nijhoff 1913
32406: GEYLING, PHILIPP REINHARD - "Tractatus iuris publici de conventibus deputatorum nobilitatis vulgo von denen außschuß-tägen [...] Strassburg / Halle J. Christ. Hilliger 1737"
60347: GHEERAERTS, MARCUS I (1519/21-1589/91) - An ass carrying food [Vorstelycke Warande der Dieren (Publication title)]
61462: GHELLINCK VAERBEWYCK,VISCOMTE DE. - Sceaux et armoiries des villes, communes, Échevinages, Châtellenies, Métiers et Seigneuries de la Flandre ancienne et moderne.
36917: GHELLINCK, J. DE - Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan wapens en wapenrustingen behorend tot Belgische privé verzamelingen. Kasteel Laarne 1968, 94 pag. + 255 ill.
14819: GHELLINCK VAERNEWYCK, X. DE (INL.) - Exposition héraldique 1952-1953, organisée par l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique.
25225: GHERARDI, EVARISTO - Le theatre italien (...) ou le recueil général de toutes les comédies et scenes Francoises, jouées par les comédiens italiens du Roy, Volume I, Paris 1716 ?, (20) + 500 pag. Half leather, on the backFrench plays. Title page missing?? Dedication to son altesse royale Madame.
34763: GHESEL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis theoretico-practica de assecuratione Leiden J. van der Linden 1727
65020: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - Portrait of Carolus Clusius.
65021: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - Portrait of Cosimo I de' Medici.
60245: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - PHILIPPE DE MARNIX... (Portrait of Filips van Marnix)
60247: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - Portrait of Rutgaert Jansz
27879: GHEYN, J. VAN DEN - L'ystore de Helayne. Reproduction des 26 miniatures, Brussel 1913, in portfeuille.
60351: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - "10 Treasurer (Officers and Soldiers; set title)"
65022: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - Henry II of Bourbon, Prince of Condé (portrait of).
53166: GHEYN, E. VAN DEN - 'Een miserabele' vijfduizend gulden in aandeelenpapieren of de financieele operaties der 'Rhodeso-Neerlandica' uitgevers-maatschappij te 's Gravenoord (fin de siècle-schetsen) door E. van den Gheyn, aandeelhouder-voormalig geëmploieerde. Dordrecht, J.P. Revers, 1900.
39865: GHIESSEN, JACOB VAN DER ( UIT AMSTERDAM ) - Disputatio juridica inauguralis de jure sepulturae, Leiden, A. Elzevier, 1706, 4o, 27 + (11) pag., gebonden in geheel linnen.
39861: GHYSELIN, JOHANNES ( UIT VLISSINGEN ) - Dissertatio juridica inauguralis de Raptu, Leiden. A. Elzevier, 1699, (20) pag., blauw papieren omslag.
36091: GHYSEN, JOHANNES, UIT MAASTRICHT - Disputatio medica inauguralis de haemoptoe .... Leiden Wed. en erven J. Elsevier 1667
7690: GIDS - De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1838.
54881: GIERLICHS, W. - De geschiedenis der bokkerijders in het voormalige land van 's Hertogenbosch. Roermond, 1939.
22537: GIESE - Gedicht “Uit het dagboek eener hoopelooze”, door Josephine Giese, schrijfster te ‘s Gravenhage (o.a. van “Licht en schaduw”), manuscript, 8°, 4 p.
36289: "GIESE, AUGUSTUS; PRAESES: CONRING, HERMANN" - De legibus.... Helmstedt Henning Muller 1643
52173: GIETMAN, CONRAD, - Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702), Utrecht 2010, 343 pag., geb., geïll., met stofomslag.
38221: GIFFEN, A.E. VAN - Bouwstoffen voor de Groningsche oergeschiedenis II. Het grafveld in de Laudermarke, Groningen 1936, pp. 47-86, geïll.
32824: GIGCH, JACOBUS VAN, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale de negotiis gestis [...] 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante 1851.
1027: GIJN, S. VAN - Dordraceum Illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. 4 dln. Dordrecht 1908-1912. Oud-Hollands papier, geïll., 434, ca. 300, 178 en 258 p.
39483: "GIJSBERTI HODENPIJL, G.H.J., E.A.;" - Geschiedenis der regimenten Grenadiers en Jagers, 's-Gravenhage 1934, 74 pag., geïll.
32718: GIJSELAAR, PETRUS GUILIELMUS DE, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de proxenetarum monopolio [...] Amsterdam C.L. Brinkman 1855
17024: GILL, E. - An Essay on Typography. With an new introduction by Christopher Skelton. Boston: David R. Godine, 2000.
33417: GILLISSEN, AEGIDIUS - Inwyings-redenvoeringe [...] over het onregtmaatig verdeedigen der oude ketteren [...] ter gelegenheid der plechtige aanvaardinge van het gewoon hoogleeraar-ambt in de heilige godsgeleerdheid op 's lands hooge schole te Leiden. Uit jety Latyn vertaald. Middelburg Isaac de Winter 1766
33437: GILLISSEN, AEGIDIUS - Oratio inauguralis de praesentibus fundi theologici calamitatibus [...] Franeker Guilielmus Coulon 1749
58317: GILLOT, C., - Bibliotheque d'education artistique, 3e serie, documents decoratifs japonais, tires de la collection C. Gillot. Oiseaux. z.pl.
53486: GILQUIN, J.H. - Antikritiek aan mr. C.H. Perk (...) in de zaak van den ontslagen kapitein J.J. Kicherer door mr. J.H. Gilquin. Amsterdam, C.G. v.d. Post, 1850.
36455: GILS, JOHAN BAPTIST FRANCISCUS VAN, UIT WAALWIJK - De dokter in de oude Nederlandsche tooneelliteratuur Haarlem Bohn 1917
25181: GILS, J. VAN - De afstammelingen van Goessen Wijnsouwen, van Besau, Besouw, Bezouw, Besouwen. 's-Hertogenbosch 2000, 300 pag., geb., geïll.
31978: GILSE, JANUS VAN - Oratio de theologiae disciplina ad bene gerendum munus sacrum omnino necessaria [...] Amsterdam Joannes Müller 1849
56275: GIMPEL, C.J., - Langs den Amstel, pp. 91-96, 116-127, 189-192 246-256, 289-307, geïll., 1915 ( Huis Oud en Nieuw).
41577: GINK, C.S.TH. VAN / C.A.M. SPRUIJT - Onze duiven in woord en beeld. Peines Album 1 t/m 7 ( van de 12 ), ca. 1925.
21119: GINNEKEN, J.V. - Trois textes pré-kempistes du premier livre de l'imitation, Amsterdam 1940,156 pag.
15286: GIOVANE, JULIE, HERZOGIN VON, GEB. VON MAUERSBACH - Plan pour faire servir les voyages à la culture des jeunes gens qui se vouent au service de l’état dans la carrière politique, accompagné d’un précis historique de l’usage de voyager et d’une table pour faciliter les observations statistiques et politiques ..., Wenen: Wed. Alberti, 1797
42622: GIRARD, N.F. EN J. - Verhandeling over de kennis van den ouderdom des paards. Naar de 3e uitg. uit het Frans vertaald door F.C. Hekmeijer, voorrede van A. Numan. Utrecht, 1837.
7694: GIRAUDEAU, BONAVENTURA - Historien en parabelen van pater Bonaventura. Vert. uit het Frans. Mechelen, P.J. Hanicq, 1828.
57159: "GISPEN JR, W.H.; " - Drank en opium. Een woord aan de gereformeerde kerken te Arnhem in Generale Synode saamgekomen, Hoogeveen, Slingenberg, 1902, 45 pag.
34939: GISPEN, W.H. EN J. BAVINCK - De Christ. Geref. Kerk en de Theologische School. Twee toespraken bij de installatie van de drie leeraren aan de Theol. School. Kampen G. Ph. Zalsman 1883
15288: GITTÉE, AUG. - Bij onze noorderbroeders. Reisindrukken uit Holland. Gent: J. Vuylsteke, 1893.
59504: ALBUM AMICORUM INZAKE FAMILIE GLASBERGEN - Drie alba amicorum (3 afzonderlijke doosjes met losse blaadjes met tekst, borduurwerk, tekeningen, etc) van Anna Maria Christina Glasbergen, midden 19e eeuw, Wageningen, Beverwijk en Amsterdam.
3567: GLASBERGEN, J.B. - Let op U glas, geschiedenis van het geslacht (van) Glasbergen/Glasburgh. Groningen 1969, 284 p., geb., geïll.
14629: GLASBERGEN, J.B. EN A.P.J. KOEMANS - Het geslacht Koeman(s) te Noordwijk-Binnen.
38997: GLASIUS, B - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht, 2 delen in 1 band, Leiden 1860, 328 + 308, geb in half linnen, goed exemplaar.
20573: GLASZ, P.J. - Nicolaes Corn. de Wit, gen. Scapecaes, overdruk, 11 pag.
43869: GLEESON WHITE, J. W. - The Parade 1897, an Illustrated Gift Book for Boys and Girls. London, H. Henry & Co. , 1897.
919: GLENZDORF, JOHANN, - Internationales Genealogen-Lexikon. Biographisches Handbuch für Familienforscher und Heraldiker. 3 dln. Bad Münden 1977-1984. Geb., ca. 3500 p.
58399: GOBINEAU, COMTE DE, - La renaissance, scenes historiques. [deel i], Savonarole- Cesar Borgia [ deel II) Jules II, Leon X, Michel-Ange, Paris, Plon, 1929.
51117: GOBINET, KAREL, - Onderwys der jeugd in de christelyke godvrugtigheyd, uit het Frans, Mechelen, Hanicq, z.j., (19e eeuw ), 24+565+(3) pag.
31984: GOCKINGA, SCATO, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de legitimatione per rescriptum principis [...] Groningen J.B. Wolters 1842
31986: GOCKINGA, JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de praejudicio, quod judicium criminale [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
34071: GOCKINGA, SCATO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de tutela aetate minorum, ex jure hodierno [...] Utrecht J. van Kasteel 1825
32748: GOCKINGA JR, JOSEPHUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de caede infantis recens nati [...] Groningen J.B. Wolters 1844
33405: GODEFROI, MICHAËL HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de iis delictis, quae non nisi ad laesorum querelam vindicantur [...] Amsterdam Van Embden en Comp. 1837
34475: GODEFROI, HENRY, UIT ´S HERTOGENBOSCH - Verhoor op vraagpunten Amsterdam Binger 1879
37403: GODEFROY, A.N. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering de bouwkunst, deel twee, Amsterdam 1860, 480 kolom., geb., geillustreerd.
37405: GODEFROY, A.N. E.A. ( RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot bevordering de Bouwkunst, 15e deel, Amsterdam 1867, 452 kolom., geb., geïll. ( rug los )
36725: GODEFROY, J - Handboek voor kunstgeschiedenis, stijl- en ornamentleer, deel II. Oud christelijke t/m. middeleeuwsche kunst, 5e druk, Amsterdam 1932, 173 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
925: GODEFROY, J., - De hoofdzaken van de heraldiek voor teekenaars en decorateurs. Leeuwarden [1936]. Geïll, 98 p.
28871: GODEFROY, J - "Handboek voor stijl - en ornamentleer deel I; Voorhistorische tot en met de Romeinsche kunst, Amsterdam z.j., 107 pag., geïll., geb."
59169: ESTRADES GODEFROY D', - "Lettres, mémoires et négociations de Monsieur le Comte d'Estrades, tant en qualité d'Ambassadeur de S. M. T. C. en Italie, en Angleterre et en Hollande, que comme Ambassadeur plénipotentiaire à la paix de Nimègue, conjointement avec Messieurs Colbert et Comte d'Avaux ; avec les réponses du Roi et du Secrétaire d'État ; ouvrage où sont compris l'achat de Dunkerque, et plusieurs autres choses intéressantes. Nouvelle édition dans laquelle on a rétabli tout ce qui avait été supprimé dans les précéde"
51973: "GODET, PH.;" - Madame de Charriere et ses amis (...) 1740 - 1805, 2 volumes, Geneve 1906. Hardback, 519 + 447 pag., ill. Good copy.
53178: GODIN, JOHAN - Kort en waerachtigh vertoogh van de directie bij eenige leden van de regeringe der stadt Middelburg gehouden, in en ontrent het intrecken van de commissie van mr. Johan Godin, gecommitteerde raed en raed ter admiraliteyt in Zeeland, streckende alleenlijck om sijne mede-borgeren t'informeren van sijn geheel gedragh en conduicte in dit geval by hem gehouden. z. pl. [1704].
30369: GODON, J. - La peinture sur toile imitant les tapisseries et son application a la décoration intérieure. Lecons pratiques, Parijs, Mary, z.j., 98 pag., geïll. ( o.a. met 6 platen buiten de tekst, waarvan 5 in kleur ), geb.
5511: GÖEBEL, W. EN J.C. GÖEBEL-SLINGERLAND - Göebel, een familie met een verleden van glas, 2e uitgave, Ysselstein 1995, 172 p., geïll. (Eerste uitgave was in 1993)
55342: GOEDE, W. / H.L. FISCHER - "Het bijgeloof ontmaskerd, voorgesteld in ware gebeurtenissen van voorspellingen uit de kaart, de handen, uit koffijdik, enz.; over schatgravers, dwaallichten, maanzieken enz. Naar het Hoogduitsch. Nieuwe (= 2e) uitgave. Zutphen, W.C. Wansleven, 1833."
3571: GOEDE, J.J. DE - 250 jaar De Goede, 1730-1980. Een geslacht uit de kop van Overijssel. Wageningen 1979, ca. 30 p., met tabellen.
33919: GOENS, R.M. VAN, UIT UTRECHT - Observationes miscellameas philologici potissimum argumenti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1764
43133: GOEREE, W. - [1] Inleydinge tot de algemeene teyken-konst waar in de gronden en eygenschappen die tot onfeylbaar en verstandig begryp van de teyken-konst noodig te weten zyn, kort en klaar worden aangewesen. 5e druk, Leiden etc., v.d. Dyster etc., 1739. [Gebonden met:] [2] Dezelfde, Verligterie-kunde of regt gebruik der water-verwen, eertijds uytgegeven door (...) G. ter Brugge. 4e druk, Amsterdam, A. v. Damme, 1705. [En met:] [3] Dezelfde, Inleyding tot de praktyk der algemeene schilderkonst. 4e druk, Amste
43157: GOEREE, W. - d'Algemeene bouwkunde volgens d'antyke en hedendaagse manier, In desen laatsten druk vermeerderd met een voorberigt tegens den brief van (...) J.H. Koccejus [= Coccejus], agter t Hoogste goed der Spinosisten, door (...) F. Burmannus uitgegeven. Amsterdam, A. v. Damme, 1705.
43141: GOEREE, W. - [1] Inleydingh tot de practijck der al-gemeene schilder-konst (...) dienende tot een voorlooper van een ander werck. Middelburg, W. Goeree, 1670. [Gebonden met:] [2] Inleydinge tot de al-gemeene teycken-konst. 2e druk, Middelburg, Goeree, 1670. [En met:] [3] Verlichterie-kunde of recht gebruyck der water-verwen (...) eertijts uytgegeven door (...) G. ter Brugge. 2e druk, Middelburg, W. Goeree, 1670.
47083: GOERLICH, K. [GORLICH,K.], - Aus Amerika, seinen hotels, restaurants und klubs. Personliche erfahrungen, beobachtungen und ratschlage, Charlottenburg 1929, 70 pag., ill.
42916: GOES, AART VAN DER - Holland onder de regeering van Keizer Karel de Vijfden (...) en (...) Philips den Tweeden. 6 delen, Amsterdam, Gartman / Vermandel / Smit, 1791.
65045: GOES VAN DER, L.F.A. - Gedenkboek der feestviering van het vijftigjarig bestaan der bataljons Grenadiers en Jagers door L.F.A. van der Goes, 1ste luitenant bij de Grenadiers, opgedragen aan Z.M. den Koning, 's-Gravenhage, Henri. J. Stemberg 1879, 67 pp.
34681: GOES, QUIRINUS VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de periculo et commodo rei venditae Leiden Luchtmans 1753
34685: GOES, ADRIANUS VAN DER, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de mandato Leiden B. van der Aa 1743
34687: GOES, CORNELIUS VAN DER, UIT DELFT - Specimen academicum inaugurale exhibens quaestiones quasdam juridicas Leiden C. Heyligert 1785
35251: GOES VAN DIRXLAND, LUDOVICUS NAPOLEON VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juris publici inaugurale de ordinibus provincialibus Neerlandicis 's-Gravenhage H.P. de Swart 1830
33419: GOES, CORNELIUS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de occupatione [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
35405: GOES, AERT VAN DER - Prent Der kampf mit dem Drachen bij de promotie van Mr Aert van der Goes. Leiden Somerwil 1886
36077: GOES, ADRIANUS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de usufructu .... Harderwijk P. van den Houte 1671
22301: GOES, WONDERGEM - Portretfoto, carte-de-visite formaat, van Trui Wondergem, Goes, ca. 1890. In Zeeuwsche klederdracht.
7702: GOETHEM, JOHANNES PHILIPPUS VAN - De togt van Heemskerk naar Gibraltar in 1607. Dichtstuk in drie zangen. Amsterdam, S. de Grebber, 1837.
36377: GOETZE, GEORG HEINRICH - Ecloga historico-theologica de subscriptionibus sanguine humano firmatis, Von Unterschreibungen die mit Menschen-blute geschehen Lubeck/Leipzig Haas 1724
42468: "GOGUET, A.Y.; A.C. FUGERE" - De l'origine des loix, des arts, et des sciences et de leurs progres chez les anciens peuples. 3 volumes, Paris, Desaint & Saillant, 1758.
16998: GOLDSCHMIDT, E.P. - The Printed Book of the Renaissance. Three Lectures on Type, Illustration and Ornament. 3e gew. dr. Amsterdam: Gérard Th. van Heusden, 1974.
17048: GOLDSTONE, L. & N. - Slightly Chipped. Footnotes in Booklore. New York: St. Martin’s Griffin, 2000.
64939: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER DUSART, CORNELIS (1660-1704) - The sense of Touch (set: the five senses) (vijf zintuigen: voelen).
60249: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER GELDER, ARENT DE (1645-1727) - Hendrik Noteman (portrait of)
64549: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER DUSART, CORNELIS (1660-1704) - The sense of Smell (set: the five senses) (De vijf zintuigen: de reuk).
64945: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER CHAMPAIGNE, PHILIPPE DE (1602-1674) - Mater dolorosa (treurende Maria).
64944: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) - Lady in chamber dress (dame in (kamer)jurk).
64942: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER COYPEL, ANTOINE (1661-1722) - Susanna and the Elders (Susanna en de ouderlingen).
32142: GOLL VAN FRANCKENSTEIN, GERARDUS JANUS ADOLPHUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam e jure Neerlandico [...] Amsterdam Stokmans en Rijnders 1842
31982: GOLTSTEIN, PHILIPPUS HENDRICUS BENJAMINUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, selecta exhibens de juris necessitudine, parentes inter et liberos legitimos [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
24684: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Hercules and Telephos [sometimes entitled: ‘The emperor Commodus as Hercules’]. Engraving from the set of three antique roman statues from ca. 1592, published however, after Goltzius’ death in 1617, by Herman Adolfsz in Haarlem.
59725: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - "Holy Family with St. John (Life of the Virgin; series)"
60251: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOANNES BOLLIUS... (portrait of Hans Bol)
60349: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - "The Annunciation (The birth and Early Life of Christ; set title)"
60253: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - CHRISTOPHORUS PLANTINUS... (portrait of Christoph Plantijn)
59769: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) WORKSHOP - The stranded whale at the shore of Zandvoort, 21st November 1584
60735: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Penitent Mary Magdalene
59563: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The Four Last Things (series title)
60749: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER CARAVAGGIO, POLIDORO [CALDARA] DA (1499-1543) - Two Sibyls
60739: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The assumption of the blessed into Heaven (set title: The Four Last Things)
60675: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Christ carrying the cross (set title: The Passion of Christ, 1596-1598)
7705: GOMEZ, MADELEINE ANGÉLIQUE POISSON, DAME GABRIEL DE - Habis, tragedie. Utrecht, Etienne Neaulme, 1732.
34923: GON, JACOBUS FENWICK VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen philosophicum inaugurale de imputatione Utrecht Broedelet 1769
39087: GONCOURT, ED. ET J. DE - L'amour au dix-huitieme siecle, Paris 1875, 171 pag., ill. Half leather. Very fine copy.
52291: GONGGRIJP, G., - Acoka. Drama in vier bedrijven, Amsterdam 1921.
8074: GONNET, C.J. - Het archief van het Begijnhof te Haarlem.
52081: GONNET, C.J., - Briefwisseling tusschen de gebroeders Van der Goes (1659-1673), 2 delen, Amsterdam 1899-1909, 539+588 pag.
929: GONNET, C.J., - Inventaris van het archief der stad Hoorn. Haarlem 1918. Geb., 552 p.
34773: GOOR, C.E. VAN, UIT AMSTERDAM - V. theses politicae 1840
25089: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschryving der stadt en lande van Breda, 's-Gravenhage, J. v.d. Kieboom, 1744.
29115: GOOSSENS, TH. J.A.J. - Een wapenboek van leden van het Tweede lid der Staten van Brabant, 1686-1707, Tilburg 1962, 32 pag., geïll. ( nr. 134 van de 150 exemplaren ).
25193: GOOTZEN, PIET - Vier eeuwen Gootzen, Melick 2002, 512 pag., geb., geïll.
58549: GORCOURT, E. ET J. DE, - Histoire de la Societe Francaise pendant La Revolution, Paris 1889.
54036: GORCUM, A.H. VAN - Jonkheer Salvador en zijne volks-voordragten in het Odéon. 2e druk, Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1853.
7707: GORDON DE GRAEUW, GEERTRUYD - De poesy van de geest en deugtryke juffrouw G. Gordon de Graeuw, bestaande meest uit ernstige gedigten (...). Amsterdam, Johannes van Heekeren, 1710.
15292: GORDON, PRYSE LOCKHART - "Belgium and Holland; with a sketch of the revolution in the year 1830. 2 dln. Londen: Smith, Elder & Co., 1834."
18450: TREUR-GORDYN - Treur-gordyn opgeschoven voor den doorluchten en dapperen held Gratianus. Lier-dicht. Gevolgt na het Fransche van den heer Voltaire. [Leeuwarden], [z.n.], [1e helft 19e eeuw].
25043: GORI, A.F. - Columna Trajana exhibens historiam utriusque belli Dacici a Trajano Caesare Augusto, gesti ab Andrea Morellio. Amsterdam, Welstein, 1752.
38365: GORKOM, K.W. V. - Thee, 2e druk, Haarlem 1897, 80 pag., geb. ( in rood linnen met goudopdruk ).
35065: GORKUM, THOMAS GRAHAM VAN, UIT MONS(BERGEN) - Disputatio juridica inauguralis in tit. X lib. III C.C. de corporibus moralibus Leiden Hazenberg 1839
33403: GORKUM, ? VAN - De bevoegdheid der kantongeregten, arondissementsregtbanken en provinciale geregtshoven [...] Leiden H.W. Hazenberg & Comp. 1844
26141: GORTER, S - Een jaar levens voor de dagbladpers. Keur van hoofdartikelen uit Het Nieuws van den Dag, maart 1870- juni 1871, 2 delen in één band, met gelithografeerd portret van Gorter. Boekblok los in de band.
59067: GOSLINGA, G.CH., - The Dutch in the Carribean and in Surinam 1791/5-1942, Van Gorcum 1990.
36517: GOSLINGA, A. - Koning Willem I als verlicht despoot, rede Baarn Bosch 1918
32382: GOSLINGA, WYBO JAN, UIT SCHIEDAM - De rechten van den mensch en burger. Een overzicht der Nederlandsche geschriften en verklaringen. Academisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, A.J. Oranje 1936.
31546: GOSLINGS, , 523, , UIT HARLINGEN - Observationes ad scholia in Thucydidem [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1874
27405: GOTTSCHALD, M - Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen nach ihnen Entstehung und Bedeutung, 2e auflage, München 1942, 505 pag.
947: GOU, L. DE, - De weeskamer van 's-Gravenhage. (Diss.) 's-Gravenhage 1943, 184 p.
951: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen ... idem, tweede vervolgdeel 1926-1940. Arnhem 1942. Geb., 237 p.
949: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Arnhem 1910. Geb., 804 p.
54658: GOUDAR, ANGE / OF BOUFFONIDOR / OF S.N.H. LINGUET - Le proces des trois rois, Louis XVI de France-Bourbon, Charles III d'Espagne-Bourbon et George III d'Hanovre, fabricant de boutons. Plaidé au tribunal des Puissances-Europeennes. Par appendix, l'appel au Pape. Traduit de l'Anglois. Londres [= Paris of Leipzig?], 1781.
32140: GOUDOEVER, GUILIELMUS VAN, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de divortio secundum codicem civilem neerlandicum [...] Utrecht L.E. Bosch 1839
35117: GOUDOEVER, LUDOVICI CHRISTIANI VAN - Oratio de difficultatibus quibus premitur tumorum diagnosis [....] 1858
42748: GOUDRIAAN, A.F. / D. MENTZ - Verhandelingen over de afdamming van het IJ. Haarlem, Loosjes, 1824.
32700: GOUDSMIT, MARINUS THEODORUS, UIT LEIDEN - Stellingen behoorende bij het proefschrift over het begrip en wezen der kansovereenkomsten [...] Leiden W.T. Werst 1871
33659: GOUDSMIT, JOËL EMANUEL - Oratio variis causis quibus fit, ut populorum leges ab eorum moribus discrepent [...]
35249: GOUDSMIT, JOËL EMANUEL, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de notis pauli et ulpiani ad papinianum Leiden H.W. Hazenberg 1842
47661: GOUDSWAARD, JOS, - Uit 't leven van een leurder, Amsterdam 1915, 68 pag., geb.
53188: GOUDSWAARD, JOS. - Uit 't leven van een leurder. Amsterdam 1915.
17001: GOUDY, F.W. - The Alphabet and Elements of Lettering. New York: Dover Publications, 1963.
25011: GOUTHOEVEN, WOUTER VAN - D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht.
19121: GOUW, J.L. VAN DER - De Regulieren van Rugge.
36699: GOUW, J.L. VAN DER - Munimenta en monumenta, afscheidscollege z.pl. z.n. 1980
40499: GOUW, J. TER, - Amsterdamsche kleinigheden , Amsterdam 1864, 180 pag. Gelitografeerd omslag.
38355: GOUW, J. TER - De volksvermaken, Haarlem 1871, 709 pag., geb., geïll.
959: GOUW, J. TER, - Studiën over wapen- en zegelkunde. Amsterdam 1865. Geïll., 222 p. (onder andere met chromolitho's).
37187: GOUWE, W.F. E.A. (RED.) - Nederlandsche ambachts- en nijverheids-kunst. Jaarboek 1919, Rotterdam, Brusse, 1919-'21, ca. 150 pag. geb., geïll.
42333: GOUWE, W.F. - Vorm, Jaarboek van Nederlandsche ambacht- & nijverheidskunst. Rotterdam, Brusse, 1932.
42335: GOUWE, W.F. - Ruimte 1929, Jaarboek van Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst 1929. Rotterdam, Brusse, 1929.
32668: GOUWENTAK, CATHERINA, UIT VENLO - Meetkundige orthogonale differentiaal invarianten van analytische krommen. Academisch proefschrift [...] Purmerend J. Muusses 1928
4555: GRAADT VAN ROGGEN, J. - De afstammelingen van Matthijs D. van Roggen ... [Genealogie der families Van Roggen en Graadt van Roggen.] Genealogie der familie Graadt. 's-Gravenhage 1936, 80 p., geïll.
32198: GRAAF, ANDREW DE, UIT ROTTERDAM - Een beschouwing over de geschiedenis van het straffen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1896
973: GRAAF, J.J., - Nederlandsche doopnamen ... idem. Doorschoten exemplaar met zeer veel aantekeningen in handschrift van Albert van Rooijen.
34537: GRAAFF, ABRAHAM VAN DE, UIT DEVENTER - Disputatio juridico-politica inauguralis de jure terrarum illarum incultarum Leiden Herdingh 1824
56505: GRAAFF, M.H. DE, - Geschiedkundige en wetenschappelijke beschouwingen over de veepest, Breda, 1865.
33531: GRAAFF, ABRAHAMUS SEBASTIANUS VAN DE, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen politicum inaugurale, de prudentia civili, quae in ordinandis tributis, praesertim hollandicis, cernitur [...] Leiden Sam. en Joh. Luchtmans 1785
58557: GRAAFF, M.H. DE, - Landbouw, fabrykwezen en koophandel in Nederland, of beschouwing van de meest gepaste middelen voor de welvaart van Neerlands ingezetenen voor den bloei van den staat, Leeuwarden 1845.
31610: GRAAFF, REINARDUS JOOSTINUS MARINUS DE, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale de potestate legislatoria collegiorum curatorum [...] 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante 1850.
34335: GRAAFLAND, HENRICUS JANUS DIGNUS, UIT IJSSELSTEIN - Disputatio juridica inauguralis de mandato, secundum jus Romanum [...] Utrecht N. van der Monde 1829
25735: GRAAFLAND, J.A. ( INL.) - Jac van Gils, architect-Rotterdam. Uitgevoerde gebouwen, projecten enz. Bussum, G.Schueler 1917, folio, 10 pag. + 63 platen + advertenties [ Bibl. voor moderne Hollandsche architectuur afl. III, I ], good copy.
23097: GRAAFLAND, MORELLO - Briefkaart van ... Graafland, d.d. Rijswijk 1908, aan de zangpedagoog Morello te Amsterdam. Manuscript.
15296: GRABNER, J. - Brieven over de Vereenigde Nederlanden, uit het Hoogduitsch vertaald. 2 stukken in 1 band. Haarlem: A. Loosjes Pz., 1792-1793
38765: GRAEBER, W - Moralistik und Zeitschriftenliteratur im frühen 18. Jahrhundert. Van Effens und Marivaux' Beitrag (....), Frankfurt 1986, 218 pag., geb.
23147: GRAFMONUMENTEN, FA. WIESMAN TE UTRECHT - Knoblauch, Carl (ed.). Entwürfe zu Grabdenkmalen in einer Auswahl teils selbst entworfenen, teils gesammelten Vorlagen.... Mit Verwendung der vom Verfasser gefertigten Sandsteinmasse-Figuren, Embleme etc. Ein Musterbuch für praktische Bildhauer. Weimar 1888, 96 gekleurde litho's in map, 8°.
47443: GRAM, JOHAN, - Het nieuwe Parijs. Kunstschatten, gedenkteekenen, merkwaardigheden en typen der wereldstad, Leiden [1865], 8+316 pag., Met: Het moderne Parijs, typen en taferelen, Leiden [1865], 8+272 pag.
51467: GRAM, JOH. E.A. (RED.), - Kinder-Courant. Weekblad voor onze jongens en meisjes, 's-Gravenhage 1894-1895, 208 pag., folio, gebonden, geïll.
56641: GRAND, PAUL, - Le droit d'ainesse ou epitre a mon cadet, adressee a M. Pierre Grand ...... par son aine, Paris, Ponthieu, 1826, 31 pag.
52596: GRAND CARTERET, JOHN, - Vieux papiers, vieilles images. Cartons d'un collectionneur. Paris, Vasseur, 1896.
7636: "G[ERLINGS], MEVR. (VERT.); MARC ANTOINE LE GRAND" - De klaar-ziende blinde, blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Haarlem, François Bohn, 1815.
55346: GRANT-SMITH, RACHEL - The experiences of an asylum patient, with an introduction and notes by M. Lomax. London, 1922.
60259: GRANTHOMME, JACQUES THE YOUNGER (CA. 1560-CA. 1613) - Portrait of Abel Bede
31992: GRATAMA, HENRICUS, UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis qua Hugonis Grotii memoria vindicatur [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1820
32916: GRATAMA, SEERP - Een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van Drenthe, meer bijzonder de rechters en de rechtspleging betreffende. Proefschrift [...] Assen Willinge Gratama 1883
33451: GRATAMA, SEERP - Oratio qua docetur, cum homines, tum etiam populos, ad justitiam esse natos [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1801
35119: GRATAMA, BERNARDI IANI - Oratio de inquisitorio principio et accusatoria forma in publicis judiciis recte distinguendis 1858
32652: GRATAMA, SIBRAND, UIT HARLINGEN - Dissertatio inauguralis, de iure ac iniuria qua primae praecipuaeque iurisprudentiae proponuntur atque illustrantur regulae [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1808
7712: GRAVÉ, JOHANNES HENRICUS - "Rozendaal, of De ontmoeting; blijspel met zang in een bedrijf. Amsterdam, Marten Westerman, [1831]."
31846: GRAVE, JANUS LUDOVICUS ANTONIUS DE, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de jure suffragiorum [...] Groningen W. v. Boekeren 1823
7713: "GRAVÉ, JOHANNES HENRICUS (VERT.).; M. DESAUGIERS" - "Het middagmaal van Magdalena, of De schotel met ooren; blijspel met zang (vaudeville) in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Nijmegen, C.J. van Goor en zoon, 1820."
7714: GRAVÉ JZ, G. - Gedichten. Amsterdam, Visser & Comp., 1823.
33231: GRAVEMEIJER, ESKELHOFF CARSJEN, UIT ONSTWEDDE - De Paulinische leer van de verzoening. Academiscnh proefschrift [...] Groningen G.J. Reits 1874
41731: GRAVIERE, J. DE LA - Les gueux de mer, 2e ed., Parijs 1893, 339 pag., geb. [watergeuzen]
49793: GRAZEBROOK, H.S., - The heraldry of Smith, being a collection of the arms borne by, or attributed to, most families of that surname in Great Britain, Ireland and Germany, London, Russell Smith, 1870.
7716: GREB, FREDERIK HENDRIK - Gedichten. Den Haag, S. de Visser en zoon, 1837.
7715: GREB, FREDERIK HENDRIK - Morgenrood. Jongste mengelingen van het letterkundig genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza. Den Haag, Giunta d'Albani, 1841.
47953: GREELY, A.W., - Geschiedenis van het Poolonderzoek. Voor Nederland bewerkt door F.J. van Uildriks, Haarlem [1896], 292 pag., geb.
43868: GREENAWAY, KATE - Under the window, Pictures & rhymes for children. By Kate Greenaway. Engraved and printed by Edmund Evans. London, George Routledge & sons, n. d. [1878].
42632: GREENAWAY, KATE - Language of Flowers, illustrated by Kate Greenaway, printed in colours by Edmund Evans. London, Routledge and Sons, n. d. [1884].
22563: GREENDY - Portret van C.H. Greendy en Dora Elsie Greendy te Brockley, Engeland, 1911, prentbriefkaartformaat.
50914: GREENWAY, KATE - Marigold Garden, Pictures and Rhymes, by Kate Greenaway. London/New York , Frederick Warne & Co, n. d. [1885].
64950: GREENWOOD, JOHN (1727-1792) AFTER METSU, GABRIEL (1629-1667) - Lady and parrot (dame met papagaai).
35081: GREEVE, LUDOVICUS GERARDUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de conatu partus abacti Utrecht Kemink 1846
7718: "GREEVEN, WILLEM (VERT.); BAYARD EN DUPORT" - De dochter van den vrek, of De edelmoedige diefstal. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835.
33401: GREGORY, ADR. FRED. LUD. - Commentatio ad locum iuris criminalis de inculpatae tutelae moderatione [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1864.
41557: GREIN, J.T. - Cameos of playwrights & players 1914-1921, with open letter from G. du Maurier, London [1921], 39 pag.
989: GRENSER, ALFRED, - Zunft-wappen und Handwerker-Insignien. Eine Heraldik der Künste und Gewerbe. Facsimile-uitgave Wiesbaden 1971, naar de oorspronkelijke druk uit 1889. Geb., geïll., 118 p. + 29 'Tafel'.
27791: GRESHAM CARR, H - Flags of all nations, London Philip, [ 1957 ]. Omslag met grote ( 58 x 88 cm. ) vlaggenkaart in kleur.
52189: GRESHOFF, J. (RED.), - "De Witte Mier [tweede serie], 1924 nrs. 1 t/m 7; 1925 nrs. 3,4,7,8,9, Maastricht, Boosten & Stols, 1924-1925."
30537: GRESHOFF, J - Confetti, kleine gedichten, Brussel & Maastricht, A.A.M. Stols, 1928, 48 pag., gedrukt in een genummerde oplage van 350 exemplaren.
17039: GRESHOFF, J. (RED.) - De Witte Mier. Klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Tweede jaargang nummer drie, 1913/1914. Apeldoorn: C.M.B Dixon.
35189: GREUP, PIETER ADRIAAN, UIT SCHOONHOVEN - Opmerkingen over poging tot misdrijf volgens het Wetboek van Strafrecht Zutphen H.J. Greup 1893
7719: GREUVE, GOZEWIJN CHRIST. DE (VERT.) - De virtuosen of Het leevend testament. Blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren, 1799.
51581: GREVE, H.E., - Openbare leesmusea en volksbibliotheken, Amsterdam 1906, 384 pag.
62033: GREVE, ISAAC (1677-1757) AND GREVE, BARENT (1706-1755) AND MOUCHERON, ISAAC DE (1667-1744). - Garden view with two dogs (tuin met twee honden).
32990: GREVE, FRANCISCUS DE - Oratio de Jona Daniele Meyero, icto de patria deque jurisprudentia et nomothetica praeclare merito [...] Amsterdam Johannes Müller 1839
33453: GREVE, WILHELMUS, UIT BERKEL - Dissertatio medica inauguralis de rabië canina [...] Leiden Johannes Hasebroek en Adrianus van Houte 1787
34396: GREVEN, ERNESTUS JOHANNES CHRISTIAAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over artt 1746, l747 en l748 Leiden P. Somerwil 1887
15300: GREYSON, EMILE - En Hollande. La Maison Ouwewaeter & Huysman. Le commandant Aerson. Brussel: C. Muquardt, 1877.
32782: GREZ, JOHAN MARIE HENDRIK JOSEPH DE, UIT BREDA - Over het regt van gratie volgens ons tegenwoordig staatsregt. Akademisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1860
32980: GREZ, JOSEPHUS LUDOVICUS DE, UIT BREDA - Disputatio juridica inauguralis, continens adnotationem ad articulum 885 Codicis Civilis Belgici [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1842
63145: GRIENT, CORNELIS OUBOTER VAN DER (1797-1868) - View on the woods (gezicht op het bos).
31049: GRIETHUIJSEN, P.M. VAN - Genealogie Rijfkogel, 's- Gravenhage 1984, fotokopie, ongepagineerd in klemband, ca. 100 pag.
32838: GRIETHUYSEN, GULIELMUS HUIBERTUS VAN, UIT IJSSELSTEIN - Pro evangelii Ioannei authentia. Dissertatio critico-theologica [...] Harderwijk Everardus Tijhoff 1806
30975: GRIETHUYSEN, P.M. V. - Corver, een rooms katholiek geslacht uit de stad Utrecht. Korver, na 1840 een protestants geslacht uit s'-Gravenhage, 1e druk, Den Haag 1986, ca. 100 pag., ill., geb.
15306: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - The American in Holland. Sentimental rambles in the eleven provinces of the Netherlands. Boston/New York: Houghton, Mifflin and Comp., 1899.
15308: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - The American in Holland [...]. Boston/New York: Houghton, Mifflin & Comp., 1907.
15304: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - Brave little Holland, and what she taught us. Boston/New York 1894.
1015: GRIJPINK, P.M. (BEW.) - Register op de parochiën, altaren, vicariën en de bedienaars, zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen Dom. I. Quatuor officia Flandriae, Wallacria, Scaldia, Zuidbevelandia. Amsterdam 1914, 131+105+182 p.
51066: GRIMM, A.L. - Vorzeit und Gegenwart an den Bergstrasse dem Neckar und im Odenwald. Erinnerungsblatter fur freunde dieser gegenden, 2e Auflage. Darmstadt, [1828].
33363: GRISS, GEORGE FRANÇOIS CORNELIS, UIT AMSTERDAM - Differentialinvarianten von systemen von vektoren. Academisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1925
32408: GRÖBEL, CHRISTIAN ERNST AUGUST - Ad examen publicum diebus 21, 22, 23 mart. nec non actum valedictorium die 28 mart. a. 1831 in schola quae dresdae est ad aedem crucis [...] Dresden C.G. Gärtner 1831
58977: GROE, TH. V.D., - Toetssteen der ware en valsche genade, z.pl., [ca. 1800?], 55 pag.
36389: "GROEBEN, OTTO EUGEN FRIEDRICH VON, UIT EQU.BORUS.; PRAESES: ARND, JOHANN" - De Plinio imperatorem non vossitante seu: Ein Romer irtzet nicht den Kayser Konigsberg Reusner 1721
27701: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzicht van de geschiedenis des vaderlands, 2e druk, Leiden 1842, 103 pag., half linnen.
38045: GROEN VAN PRINSTERER, ( RED.) - Brieven van Mr. Isaac da Costa, 1830- 1860, 3 delen, in een band, Amsterdam, Hoveker, 1872- 1876, 400 + 403 + 271 + 54 pag., gebonden in halflinnen band.
23959: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives on correspendance inedite de la maison d' Oranje-Nassau. Premiere serie, tome 1 t/m 8 + supplement + table, Leiden, Luchtmans 1835-1847. Originele kartonnen banden, ruggen gebroken. Toegevoegd: tome I, deuxieme edition, Leiden 1841. De boeken zijn geïllustreerd met facsimile's van brieven etc. Van tome 8 mist de titelpagina.
16986: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik. 7e gew. dr. Culemborg: Stam Technische Boeken, 1975.
59733: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Turfschuit met Emmerzeijl.; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59747: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "een Schol schuit; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B) "
59745: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen Geteekenten Gesneeden door G. Groenenwegen 2de Boekje / Plusieurs Sortes de BATIMENS HOLLANDOISE dessiné et gravé par G. Groenewegen 2de Cahier 1787 (serie title) / een Zijdse-bom.
59743: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Barkentijn Zeylende by de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title) "
59729: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Keulenaar of Sammereus; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59741: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Koopvaardy - buys Zeijlende bij de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title) "
59731: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Het Heijnst.; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59739: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Boot schip, zeylende voor de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title) "
59749: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "een Gaffel schip; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B) "
52578: GROENEYK, OLIVIER - Kronijk van Zierikzee, ten vervolge op die van den heere J. de Kanter. Zierikzee, Koole, 1821.
65038: GROENSVELD, JOHANNES (FL. 1679-1728) AFTER VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. (1627/8-1673) - Landscape with figures (landschap met ven).
65039: GROENSVELD, JOHANNES (FL. 1679-1728) AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) - Landscape with figures (berglandschap).
55106: GROFSTROT, JAN - Brief op rym geschreven aan den maker van een gedicht genaamt De vermomde wolf in 't schaapsvel ontdekt enz. Brussel, Aegidius Jacobs, 1741.
35431: "GRONENBERGIUS, PETRUS, UIT ROSTOCK; PRAESES: BACMEISTER, MATTHAEUS" - Disputatio medica de praeservatione [...] Rostock Joachim Fuess 1614
34719: GRONING, ALBERTUS, UIT BREMEN - Disputatio juris nautici inauguralis de nauta aegrotante vulnerato aut mortuo Utrecht Van Megen 1734
23150: GRONINGEN, GORDON, WICHERS, TJASSENS, BACHIENE - Album amicorum in de vorm van een oblong hoesje met 15 losse blaadjes met bijdragen van Groningse vrienden en vriendinnen van de eigenares van het album, 1795-1798.
34400: GRONINGEN, JAN WESSEL VAN, UIT DEVENTER - Over de wettelijke verplichting van den koopman tot boekhouden Leiden P. Somerwil 1881
17111: GRONINGEN, ABRAM PIETER VAN - Onuitgegeven en verspreide gedichten. Leiden, Hendrik Roelof de Breuk, 1855.
22749: GRONINGEN, KAHREL - Gedrukte kwitantie en wissel t.n.v. theehandel R.J. Kahrel te Groningen, 2 p.
997: GRONINGEN, A.P. VAN, - Geschiedenis der Watergeuzen. Leiden 1840. Geb., 487 p. Goed exemplaar.
53212: GROOT, HUGO DE - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid met aanteekeningen van mr. S.J. Fockema Andreae, Arnhem 1895, 2 delen.
22343: GROOT SCHERMER, VAN DER HAMMEN - Een 18e-eeuwse kerkboek in leren band, met op de band in gouden letters: Groot Schermer 23 maart 1783
53213: GROOT, HUGO DE - "Verhandeling over het recht op buit; vertaald door dr. Onno Damsté, Leiden 1934."
43025: GROOT, HUGO DE - Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslandt (...) met wederleggingh van de proceduren ende sententien jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden ende ghewesen, Accordeert met het Latijnsch / ghedruckt tot Parys. [= Hoorn, I.W. van der Beeck], 1622.
30759: GROOT, C.S./ L. GRATEMA/ R.V. WULFFTEN - Parodie op de behandeling van artikel 80 of kakelen is geen eieren leggen, politieke revue [ betr. vrouwenkiesrecht ], 's- Gravenhage [ ca. 1917 } .
6191: GROOT VAN ZOGGEL, P. DE - Op zoek naar de vroegste heren van Uden, Apeldoorn [1964], 32 p.
30265: GROOT, I.M. DE E.A. - Willem Witsen 1860-1923, schilderijen, tekeningen, prenten, foto's, Bussum 2003, 287 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
32340: GROOT, EGBERTUS M. DE - Doctrina de iure naturali et positivo humano in Summa Bambergensi. Introductio historico-litteraria, expositio doctrinae et editio textus. [...] Druten De Maas en Waler 1970
43183: GROOT, HUGO DE - Traite de la verite de la religion Chretienne, traduit du Latin de Grotius, avec des remarques. Paris, Lottin / Le Mercier, 1724.
43081: GROOT, HUGO DE - Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslant (...) met wederleggingh van de proceduren ende sententien, jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden ende ghewesen. 2e druk, accordeert met het Latijnsch, ghedruckt tot Parys, 1622 [= 1623? vergelijk Ter Meulen/Diermanse]. [Gebonden met:] Verhael vande heeren joncker Adrian van Mathenes (...) Hugo Muys van Holy (...) Gerrit Janssz vander Eyck (...) meester Hugo de Groot (...) ende Willem Pietersz Hases (...) b
42928: GROOT, HUGO DE - Van de outheydt der Batavische, nu Hollandsche, Republique. Haarlem, A. Roman, 1639.
31167: GROOT, JAN H. DE - "Arnhem, Elden, Schaarsbergen, Arnhem 1988, 4 pag. [ reeks; Gelderland in proza, poezie en prenten ]."
52608: GROOT, HUGO DE - Nederlandtsche jaerboeken en historion sedert het jaer 1555 tot het jaer 1609, met de belegering der stadt Grol en den aenkleven des jaers 1627 (...) vertaelt door Joan Goris. Amsterdam, v. Someren etc., 1681.
22803: GROOTEBROEK, GERBRANDSZ, KEESMAN - Testament van Jan Gerbrandsz, bijgenaamd Roodmus, wednr van Wijert Harmensdr te Grootebroek, d.d.10-8-1663. Manuscript, 8 p. (Gerepareerd met cellotape.)
20509: GROOTHEEST, A.C. VAN E.A. - Geschiedenis van Veenendaal ( deel ) 2, Veenendaal 2005, 447 pag., geb., geïll.
31293: GROSCLAUDE, - Les joies du plein air. Illustrations de Caran d'Ache. Paris, Plon z.j., 51 pag, oblong, geb., geïll, good copy.
19459: GROSHEIDE, G. - Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
30253: GROTE, MEVR. - Ary Scheffer's leven, naar het Engelsch, Amsterdam 1861, 214 pag.
31560: GROTHE, JACOBUS ANNE, UIT UTRECHT - Dissertatio literaria inauguralis de Socrate Aristophanis [...] Utrecht J. de Kruijff 1843
25307: GROVE, F.L. - Journalen van de admiralen Van Wassenaer-Obdam (1658/59) en De Ruyter (1659/60), Amsterdam 1907, 16+315 Pag., geb., (met grote uitslaande kaart van de Sont).
36199: "GRUBER, DANIEL, UIT OOSTENRIJK; PRAESES: BERNEGGER, MATTHIAS" - Discursus politico-historicus de peregrinatione studiosorum, Vom reisenden Studenten .... Jena Paul Ehrichius 1714
53227: GRUIWARDT, FERNDINANDUS - Deductie van Ferdinandus Gruiwardt, der medicijnen doctor en practisijn [...] over 't recht van sijn huijs-vrouw en kinderen [...] Gedrukt in 't jaer ons heeren 1667. [Gebonden met:] Ampliatie van de documenten en stucken raeckende de deductie [...] 1668. [Gebonden met:] Appendix van de voorgaende deductie en ampliatie [...] 1671. [Gebonden met:] Index van de voorgaende deductie, ampliatie en appendix [...] 1672.
1013: GRÜNDEL, PAUL - Die Wappensymbolik. Sinnbildliche Bedeutung der Wappenfiguren nach Mythologie, Geschichte, Tradition und Wahlsprüchen, zugleich ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Leipzig [1907]. Geïll., 64 p.
59379: GRUYS & WOLF , J.A. EN C. DE, - Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers. Met plaatsen en jaren van werkzaamheid, Nieuwkoop, 1989, geb., 293 pag.
32324: GRUYS, CORNELIS, UIT GINNEKEN - De strijd over de historische interpretatie. Proefschrift [...] Utrecht H. de Vroede 1933
30583: GUDLAUGSSON, S.J. - De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten, 's- Gravenhage 1945, 69 pag., geb., geïll.
65025: UNKNOWN MASTER AFTER GUERCINO ? - Death visiting the house of a poor family (de dood die een arme familie bezoekt).
42417: "[LESAGE, ALAIN RENE]; L.V. DE GUEVARA" - Le diable boiteux. Amsterdam, H. Desbordes, 1707.
46953: GUGEL, E., - Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur, herziene druk, Arnhem 1903, 916 pag., geb., geïll.
61916: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Geldria et Transisulana.
61917: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Ruermonde (Roermond).
61918: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Venloo (Venlo).
61919: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Sloten / Ylsten (IJlst).
61920: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Franicker (Franeker).
61921: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Leeuwaerden (Leeuwarden).
61922: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Herderwyck (Harderwijk).
61923: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Aernhem (Arnhem).
61941: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Sluys (Sluis)
61949: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Schoonhoven
61945: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Rotterdam
61947: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Trajectum (Utrecht)
61951: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Hooren in Westvrieslant (Hoorn)
61957: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Delft
61961: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Lewardum (Leeuwareden)
61959: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Franicher (Franeker)
61955: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Mons Geertrudanus (Geertruidenberg)
61953: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Hoorn in Hollandt
61924: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Bommel.
61925: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Zutphen.
61927: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Nimmegen (Nijmegen).
61929: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Brouwershaven.
61931: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Veere.
61933: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Utrecht.
61937: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Zluys (Sluis).
61939: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Renen (Rhenen).
52588: GUICHE, ARMAND DE GRAMONT GUICHE, COMTE DE - Memoires du comte de Guiche, concernant les Provinces-Unies des Pais-Bas, et servant de supplement et de confirmation a ceux D'Aubery du Maurier et du comte d'Estrades. Londen, Changuion, 1744.
33747: GUICHERIT, GUILIELMUS SAMUEL, UIT , 216, - Dissertatio iuris publici belgici inauguralis de eo, quod sub comitibus in hollandia iuris fuit in privilegiis sub- et ob-reptive obtentis [...] Leiden Thomas Koet 1789
15322: GUIDE - Le guide d’Amsterdam, avec la description de tout ce qu’il y a de plus intéressant. Edition considerablement changé, accompagnée d’une carte topographique & d’un grand nombre de planches en taille douce. Amsterdam: J. Covens & Fils, 1793.
15326: GUIDE - Guide des voyageurs dans la ville de Gand [...] précédé d’une histoire de Gand par A.Voisin, nouvelle edition. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1837.
15320: GUIDE - "Le guide ou nouvelle description d’ Amsterdam; enseignant aux voyageurs et aux negoçians son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc . [...]. Avec une description de sa belle maison de ville ... nouvelle edition ... Amsterdam: Covens & Mortier, 1753."
60255: GUIDI, RAFFAELLO (1540-1615) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Frederik de Vries
15765: GUILHOU, E. - L’abbé Prévost en Hollande (avec des documents nouveaux). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Fransche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op 27 November 1933. Groningen etc.: Wolters, 1933.
42712: GUILLET [DE SAINT-GEORGE, GEORGE] - Les arts de l'homme d'epee, ou le dictionaire du gentil homme. 5e ed., 's-Gravenhage, Moetjens, 1686.
19263: GULIKERS, BER - Gulikers 1543 - 1983. De Itterense tak van de stamboom, ontsproten in Bunde.
38471: GUMBERT, H.L. ( RED.) - Folium librorum vitae deditum, jrg. 1 t/m 5 (1951- 1957 ). Complete set van dit boekentijdschrift, gebonden in 2 linnen banden, geïllustreerd.
41547: GUMBERT, H.L. - Lichtenberg in England. Dokumenten einer Begegnung, 2 delen, Wiesbaden 1977, 396 + 276 pag., geb., geïll., in schuifhoes, als nieuw.
15517: GUMBERT, HANS LUDWIG - Lichtenberg und Holland. Auf Grund zum Teil unveröffentlichter Aufzeichnungen und Briefe. Utrecht: Haentjens Dekker & Gumbert, [1973].
38053: GUNNE, A. TER - Vlugtige gedachten over den Nederlandschen boekhandel, n.a.v der beantwoordingen van de heeren K. Fuhri en J.H. Gebhard der prijsvraag, uitgeschreven door de Ver. t. Bev. van de belangen des boekhandels, Deventer 1846, 50 pag.
33661: GUNNING, J.W. - Een eisch van het natuuronderzoek toegelicht uit de geschiedenis der scheikunde [...]
31297: GUNST, F. ( UITG.) - De Dageraad. Officieel orgaan van de te Amsterdam gevestigde vereeninging De Dageraad, Nw. serie, jrg. 2 ( 1870 ), 410 pag., geb. in half linnen.
7725: GUNSTELING - "De gunsteling des geluks, en de roover uit nood. In twee verhalen; [2] Voorbeeld der rampzalige gevolgen eens gedwongenen huwelijks; [3] Proza en poezij; [4] De aap en de vier minnaars; [5] Treffend voorbeeld ter waarschuwing tegen het verwekken van angst en schrik; [6] Treffende ontmoeting van eenen zeereiziger; [7] Karaktertrekken en byzondere verhalen; [8] Kleine verhalen en voorbeelden van regtvaardige vergelding in dit leven. [z.p.], [z.n.], [c. 1830]."
65005: GUSSEROW, ADOLPHUS LUDOVICUS SIGISMUNDUS - Quemadmodum ars obstetricia et gynaecologia litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint [...]
7654: "[GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)]; ANDR. JOS. VON GUTTENBERG" - Het glas water, blyspel in twee bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1802.
60223: A. M. GUYADEZ (FL. 20TH CENTURY) - Male nude
35653: HAAFTEN, ARIE WOUTER VAN, UIT SLIEDRECHT - Over de beteekenis der staphylococcen ..... Amsterdam Meulenhoff 1903
15717: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Physiologie van Den Haag, door een Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843 [gebonden met:] Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, ‘s Gravenhage: J.M. van ‘t Haaff, 1843 [en met:] Laatste hoofdstuk voor de ‘Physiologie van den Haag’ door een’ Hagenaar, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1843 [en met:] De physiologie van Den Haag bekeken door een’ buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844 [en met:] De monster-hekelaar, vredel
15719: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Een achttiende hoofdstuk voor de “Physiologie van den Haag” door een Hagenaar, ‘s Gravenhage: J.M. van ‘t Haaff, 1843
15721: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Laatste hoofdstuk voor de “Physiologie van den Haag” door een’ Hagenaar, 2e druk, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1843
34331: HAAK, BERNARDUS VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de portione legitima [...], 's-Gravenhage, P.M. van Cleef, Jz. 1845.
15332: HAAKMAN, G.C. - Rhenen en omstreken, Amersfoort: W.J. van Bommel van Vloten, 1847
36045: HAAKMAN, HERMANNUS, UIT AMSTERDAM - Theses medicae inaugurales Leiden J. Meerburg 1798
39949: HAAN, M.J.A. DE - Herberg de Zwaan [ te Giessendam ]. Een historisch en archeologisch onderzoek, Hardinxveld 1993, 116 pag., geb., geïll., met stofomslag.
5253: HAAN, H. DE - Sipke Martens de Boer, zijn voorouders en nageslacht, Leeuwarden 1953, 118 p., geb., geïll.
56465: HAAN, J. DE EN A.C. BOERMA, - Bouw fragmenten [ ook: Bouwfragmenten], jrg. 1 (1896).
15397: HAAN HETTEMA, M. DE - Oud en nieuw Friesland, of aardrijkskundige beschrijving van die provincie. Leeuwarden: H.C. Schetsberg, 1840.
14703: HAAN, H.C. DE - De Bartstra's en hun nageslacht, een eerste uitwerking.
35809: HAAN, MARIUS PIETER DE, UIT AMSTERDAM - Eenige beschouwingen over de wet op de artsenijbereidkunst Leiden Van Doesburgh 1882
51667: HAAN PSZ., P. DE, - Het handelstelsel van Java met koophandel, scheepvaart en fabrijkstaat van Nederland in verband gebragt, Leiden, v.d. Hoek, 1825. Origineel kartonnen omslag, 98 pag.
59959: DE HAAN, DANIEL, - Scheikundig onderzoek van eenige Haarlemsche Drinkwateren inzonderheid met betrekking tot hunne vaste bestanddeelen, Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Hoogeschool te Leyden, Vrijdag 28 maart 1862, Haarlem: Joh. Enschede & Zonen, 1862, 57 pp.
34733: HAANSBERGEN, SERVATIUS HELENUS WILHELMUS ELISA VAN ,UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de nuptiis Utrecht W. van Yzerworst 1793
36447: HAAR, B. TER - Utrecht in 1672, eene historische voorlezing Utrecht Van der Post 1872
33064: HAAR, HUBERTUS TER, UIT VLAARDINGEN - De staat en het individu. Eene inleiding op de vraag naar de grenzen der staatswerkzaamheid. Academisch proefschrift [...] Amsterdam 1863
9209: HAAR, BERNARD TER - De St. Paulus rots. Dichtstuk. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer en W. Willems, 1847.
30889: HAAREN, SASKIA E. VAN - Een regentengeslacht in beeld. Geschiedenis en collectie van de familie van de Poll, Zwolle 1997, 120 pag., geïll.
22939: HAARLEM, STATION, ARCHITECT KRUSEMAN - Omschrijving van het plan Ripperda. Ontwerp van een nieuw station met overwegen en opritten aan Kruisweg en St. Jansweg over den Holl. IJz. Spoorweg te Haarlem en in verband met den aanleg van een Buiten Spaarne Spoorweg-Handels-Haven aldaar. Manuscript, 29 p.
22931: DICKENS IN HAARLEM - Exemplaar van de Sketches by Boz, Londen 1874, in groen linnen met op schutblad de vermelding dat het boek als 1e prijs is uitgereikt aan Jo M.M. Planten-Koch in de in december 1963 gehouden wedstrijd Which is the solution of the Mystery of Edwin Drood, d.d. Bloemendaal 29-2-1964.
22261: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - Wetten en instructien der Vrijwillige Algemeene Bos tot Begrafenissen onder de zinspreuk Mijn glas loopt ras gevestigd te Haarlem. Eigendom van de Bos, opschrift op een perkamenten band, 4°, met stukken betr. deze bos. Deels gedrukt, deels in handschrift, 19e eeuws.
42858: "HAAS, R. DE; E.A. (RED.)" - Feestalbum uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 275 jarig bestaan der Groningsche Hoogeschool. Groningen, 1889.
39785: HAAS PZN, H. DE - Ze hielden de vaart erin. Uitg. tg.v. het 100-jarig bestaan van B.V. scheepsbouwwerf en machinefabriek H. de Haas, Maassluis, Maassluis 1979, 107 pag., geïll.
34408: HAASE, WILLEM FREDERIK, UIT SALATIGA (JAVA) - De onttrekking van minderjarigen aan het wettig over hen gesteld gezag Leiden Gerards 1885
61160: HAASTERT, ISAAK VAN (1753-1834) - Vuë de Ketel pres de la Porta de Rotterdam a Delft
4795: HAAXMAN, P.A. - H.P. de Swart en Zoon. 's-Gravenhage 1804-1929. ['s-Gravenhage 1929], 29 p.
27219: HAAXMAN JR., P.A. - Haagsche schetsen. Personen en voorvallen vijftig jaar geleden. Herinneringen van een jounalist. 's-Gravenhage 1918, 190 pag.
61228: HABERMANN, FRANZ XAVER (1721-1796) - Vue de Boston (mirrored)
35407: HACKE, H.C. - Prent op het promotiediner van Mr H.C.Hacke, naar ontwerp van Frederik van Eeden 1885.
9214: HACKLÄNDER, FRIEDRICH WILHELM - Lotgevallen van Eugenius Stillfried. Vertaald uit het Duits. Utrecht, D. Post Uiterweer,1853. [3 delen]
5541: HACQUEBART, A. EN H. - Het geslacht Hacquebard(t)/Hacquebord, deel II, werk en leven van vijf Leeuwarder generaties in de 17e, 18e en 19e eeuw, Dokkum 1997, 113 p., geïll., oblong
3629: HACQUEBORD, A. EN H. - Het geslacht Hacquebart(d)/Hacquebord. Feiten en raadsels uit het verleden. Culemborg 1990, 168 p., geïll., oblong.
30295: HADEN, FRANCIS SEYMOUR - L´ oeuvre gravé de Rembrandt. Ètude monographique....introduction au catalogue d´une exposition des eaux-fortes du maitre, ...Burlington Fine Arts club. Paris 1880, 31 pag., geïll. ( 2 passages doorgestreept door Haden of door de uitgever? ).
35417: HAEFTEN, C.H.J. VAN - Prent op de promotie van Jhr. Mr. C.H.J. van Haeften, litho in groen gedrukt, door Theo van Hoytema 1896
50649: "HAEGHEN, V. V.D.;" - Inventaire des archives de la ville de Gand. Catalogue methodique general, Gent 1896, 365 pag.
24694: HAEN, ANTHONIE DE - De magia liber. Leipzig, I.P. Kraus, 1775.
62019: HAEN, WILLEM DE (CA. 1612-1620). - ANNONAE IMPORTATIO.
35515: "HAENDELIUS, CHRISTOPHORUS CHRISTIANUS, UIT ALTDORF; PRAESES: WAGENSEIL, JOHANN CHRISTOPHOR" - Exercitatio circularis de monialibus [...] Altdorf Heinrich Mayer 1688
32684: HAENTJENS, ANTON HENDRIK, UIT ARNHEM - Simon Episcopius als apologeet van het Remonstrantisme in zijn leven en werken geschetst. Proefschrift [...] Leiden A.H. Adriani 1899
33082: HAER, BONIFACIUS HENRICUS VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de jure praecedentiae inter gentes [...] Groningen J. Römelingh 1833
32178: HAERSMA DE WITH, JAN MINNEMA VAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
32068: HAERSMA DE WITH, JAN HENDRIK VAN, UIT METSLAWIER - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1875
8137: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 17. 13 albums. Heft 15 t/m 17 in xeroxkopie
6317: HAGA, A. - Bijdrage tot de genealogie van het doopsgezinde Sneekse geslacht Wouters, extract Ned. Leeuw 1941, 16 kolom
38001: HAGA - Overzigt inzonderheid van den financiëlen toestand der stad Snaak van den jare 1814 tot 1844, Sneek 1844, 37 pag., zonder omslag.
15336: HAGEMANS, GUSTAVE - Relations inédites d’ambassadeurs venitiens dans les Pays Bas sous Philippe II et Albert et Isabelle. Brussel 1865.
28049: HAGEN, K.G. - Leerboek der apothekers-kunst, deel I, nieuwe uitgave, Amsterdam, L.v.Es, 1807, 12 + 600 pag., orig. karton ( rug en platten beschadigd). Deel I van 2 delen.
22787: HAGEN, TEN - Genealogisch overzicht familie Ten Hagen, manuscript, 2 p., 17e-eeuws.
59587: HAGEN, CHRISTIAAN (CA. 1635-1687/1707) - TONEEL DES OORLOGS, T'AMSTERDAM, By JACOB MEURS, en JOHANNES van SOMEREN, Boekverkopers. In Compagnie. ANNO 1675.
15338: HAGGARD, H. RIDER - Lysbeth, a tale of the Dutch. London: Longmans, 1901.
35505: "HAHN, SIMON FRIDERICUS, UIT BERGE; PRAESES: LUDEWIG, JOHANN PETER" - Henricus Auceps, Historia Anceps [...] Halle Christoph Andreas Zeitler 1713
30745: HAHN JR., A. - Caricatuur, Amsterdam 1935, 63 pag. + ill., geb.
30749: HAHN, A - Het land van Rembrandt, prentjes van Albert Hahn, Amsterdam 1906, ( 32 ) pag., geïll. Bibliotheek stempeltje.
63587: HAID, JOHANN JAKOB (1704–1767) AFTER HUBER, JOHANN RUDOLPH (1668-1748) - JOHANN BERNOULLIUS.
30629: HAIRS, M.L. - Les peintres Flamands de fleurs au XVIIe siecle, 2 delen, Brussel 1985, 463 + 60 pag., geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
22433: HAITI, TOUSSAINT L’OUVERTURE, STORM - Brief van [P.D.] Toussaint l’Ouverture (1743-1803), general et chef de l’armee de Saint-Domingue, aan Edward Byd Smith, commandant pour S.M.B. le Vaisseau l’Annibal, dd. Cap Francois 10 Nivose l’an 7. Manuscript, folio, 2 p met handtekening van Toussaint l’Ouverture.
34985: HAITZEMA VIETOR, HENDRIK, UIT WINSCHOTEN - Opmerkingen over de voogdij krachtens art. 32 der grondwet. Groningen J.B. Huber 1889
33637: HALBERTSMA, TJALLING - Oratio [...]
33094: HALBERTSMA JUSTUSZOON, HIDDO - Oratio de iis, quae academiae Lugduno-Batavae anno 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...] Leiden De Breuk & Smits 1865
3657: HALBERTSMA, J.H. - Het geslacht der Van Haren's, fragmenten. Deventer 1829, 315 p., geb., met facs. van brieven.
35739: HALBERTSMA, EELTJE HIDDES, UIT GROUW - Hypopion-keratitis .... Utrecht Kemink 1888
58987: HALBERTSMA, K.T.A., - De beteekenis van de Weensche school voor de ontwikkeling der geneeskunde gedurende de laaste 150 jaren ( 1784-1934), z.pl., 1935, 46 pag., geïll.
5545: HALBERTSMA, J.H. - Over het familiewapen en zijn oorsprong, [uitg. Halbertsma Stichting nr 24, 1956], 16 p., geïll. Met: Adreslijst 1956.
50801: "HALBERTSMA, H., E.A.;" - Hoofdstukken uit de familiegeschiedenis, Jaarboekje 32 van de Halbertsma Stichting [1966], 93 pag., geïll.
9222: HALEWIJN, FRANÇOIS - Aan het vaderland ter gedachtenisse. Leiden, C. van Hoogeveen, 1781.
52277: HALL, M.C. V., - Het leven en karakter van den admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen, Amsterdam 1841.
51543: "HALL, F.A. VAN;" - Proeve van een onderzoek omtrent de schuld van het Koningrijk der Nederlanden. Amsterdam 1840, 31 pag.
53251: HALL, M.C. VAN / W.Y. VAN HAMELSVELD - Harmen Alfkens, of eene wijsgeerige en rechtskundige bijdrage tot de geschiedenis van het lijfstraflijk recht. Amsterdam, J. ten Brink Gzn. 1798.
30331: HALL, H. VAN - Repertorium voor de geschiedenis der Nederlandsche schilder- en graveerkunst sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932, 's- Gravenhage 1936, 716 pag., geb. in roodlinnen met: Deel II: 1933- 1946, 's- Gravenhage 1949, 397 pag., geb. in rood linnen.
34203: HALL, J. VAN - Oratio de tuenda colendaque, his potissimum temporibus et in patria qua vivimus, iurisprudentia [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1848
26351: HALL, M.C. VAN - Hendrick graaf van Brederode, mede grondlegger der Nederlandsche vrijheid verdedigd, Amsterdam 1844, 241 pag., orig. karton, geïll. Hierbij: Antwoord aan M.C. van Hall door G. Groen van Pinsterer, Leiden 1844, 104 pag.: wederwoord aan G. Groen van Prinsterer van M.C. van Hall, Amsterdam 1845, 129 pag.
34181: HALL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars prior [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
23239: "HALL, F.J. VAN; BEELDHOUWER" - Portrettekening in potlood, 21x19 cm, van de Amsterdamse beeldhouwer Frederik Jan van Hall (1899-1945).
8612: "[KINKER, JOHANNES]; M.C. VAN HALL" - Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften door mr. M.C. van Hall. Amsterdam, Wed. L. van Hulst en Zoon, 1850.
9229: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Navolgingen uit oude Latijnsche dichters. Buiten den handel. [z.p.], [1855].
9225: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Gedichten. Amsterdam, Johannes van der Hey en Ten Brink & de Vries, 1818-1829. [2 delen in 1 band]
53258: HALLEMA, A. - Gestichtstypen uit den ouden tijd. Centralisatie en decentralisatie in ons vaderlandsch gestichtswezen tijdens de Republiek. Maatschappelijk hulpbetoon en krankzinnigenverpleging vastgekoppeld aan het gevangeniswezen in de 17de- en 18de- eeuw. Een veelsoortige staalkaart van vastzetting, bewaring en strafoplegging ingevolge vonnis, op last, aanwijzing en verzoek. Lochem [1941].
53257: HALLEMA, A. - In en om de gevangenis van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indië. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Met een voorbericht van prof. dr. H. Brugmans. 's-Gravenhage, Belinfante [1936].
6802: "ANONIEM (VERT.); FREDERIK HALM" - "Griseldis, of De drie proeven; tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, K. Fuhri, 1839."
9235: HALMAEL JR., ARENT VAN - De hekelaar, blijspel. Amsterdam, Sl. Delachaux, 1817.
33170: HAM, FREDERIK JACOB VAN DEN, UIT VEENENDAAL - De psalmen met historische opschriften. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1871
59381: HAM, VAN DEN M.G.T., - De kracht van buitenlandsche vonnissen in het internationaal privaatrecht [...] J. de Kruyff 1890. Diss. Utrecht rechtsgeleerdheid 24 febr. 1890, (7) + 233.
44085: HAMAKER, H.G., - De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche huis, 2 delen, Utrecht 1879-1880, ingenaaid, 542+413 pag.
44123: HAMAKER-WILLINK, A., - Oom Arend's huis en wat een pret acht kindertjes daar hadden, Amsterdam, Meulenhoff [1937], (16) pag. in ringband, beschadigingen.
47539: HAMANN, B., - Die Habsburgers. Ein biographisch lexikon, Munchen 1988, 447 pag., geb., geïll. met stofomslag, in schuifhoes.
33733: HAMEL, PETRUS VAN - Dissertatio practico medica inauguralis de abortu [...] Utrecht Joannes Broedelet 1746
29093: HAMELINK, W.G. E.A. - Drie kwart eeuw. Bij de viering van het 75- jarig bestaan van Hollandia 1888- 1963, Zürich 1963, 48 pag., geb., geïll. ( met ledenlijst ). [ Nederlandse studenten club te Zürich] met : Verslag lustrumviering 1963, 2 p.
42194: HAMELMANN, F. - Het van den bok rijden. Grondig onderricht voor koetsiers en houders van equipage. Zwolle, v. Hoogstraten & Gorter, 1873.
34595: HAMELSVELD, WILLEM YSBRAND VAN, UIT DURGERDAM - XXIX theses juridicae. 1793
34597: HAMELSVELD, WILLEM YSBRAND VAN, UIT DURGERDAM - VI theses juridicae. 1792
33090: HAMELSVELD, WILLEM YSBRAND VAN, UIT DURGERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione criminum [...] Leiden Leonardus Herdingh 1793
33317: HAMELSVELD, PETRUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de exceptionibus [...] Amsterdam J. Ruysendaal 1824
52436: HAMELSVELD, Y. VAN - De zedelijke toestand der Nederlandsche natie op het einde der 18e eeuw. 2e druk, Amsterdam, Allart, 1791.
57815: HAMILTON, E.J., - Prices and progress, reprinted 1952, pp. 325-349.
1053: HAMILTON-EDWARDS, GERALD - Snakes and ladders to genealogical success. Headington 1965, 1 blad, plano.
1055: HAMKENS, FREERK HAYE - Alte deutsche Reichsadler. Brussel 1944. Geb.
16991: HAMMACHER, A. M. - Jean Francois van Royen 1878-1942. Den Haag: Daamen en Stols, 1947.
40749: HAMMER-SCHENK, H - Synagogen in Deutschland. Geschichte einer Baugattung im 19e und 20e Jahrhundert (1780-1933), Teil I + II, Hamburg 1981, 708 pag. + ill. Gebonden met stofomslag, als nieuw.
35625: "HAMMERSTEIN, JOHANNES ADAMUS AB, NOB. WESTPH.; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Dissertatio politica de nomothetica, seu recta legum ferendarum ratione, et in specie de legum constitutione in Imperio Germanico [...] Helmstedt Henning Müller 1663
9238: "HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De huwelyksgift, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
9237: "HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); F. WILHELM ZIEGLER" - Eulalia Meinau, of De gevolgen eener hereenigde echtverbindtenis, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1792.
60896: SLINGERVOET HAMONDT - Escutcheon bearing the coat of arms of the Slingervoet Ramondt family.
58547: HAND, J.O. A.O., - The age of Bruegel. Netherlandisch drawings in the sixteenth century, Washington 1986.
33092: HANEKUIJK, JACOBUS W., UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis continens observationes de lucri et damni communione, quae ex juris Frisici principiis inter conjuges locum habeat [...] Groningen Wijbe Wouters 1806
6337: HANGEST D’YVOY, D.M.M. VAN, W.J.J.C. BIJLEVELD EN VALCK LUCASSEN - Het geslacht Hangest d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 13 p.
31862: HANLO, BERNARDUS HUBERTUS MARIA, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de cursu publico mercium ac vectorum ex principiis juris mercatorii Neerlandici [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1851
36573: HANLO, ANTONIUS ZACHARIAS - Disputatio antiquario-juridica de nominum obligatione Amsterdam F.E.Wymans 1825
40747: HANNEMA, D - Cataloque Raisonne of the pictures in the collection of J.C.H. Heldring, Rotterdam 1955, 149 pag., geb., oblong, geïll.
4455: HANNICK, P. - Inventaire des archives de la famille Poncelet. Brussel 1978, 38 p.
37381: HANS, D. EN J. WOLFF - Het Sparta- boek. Gedenkboek t.g.v. het 40- jarig bestaan van de Ver. Sparta te Rotterdam, 1888- 1928, [ Rotterdam 1928 ], 280 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
36187: "HANSCHIUS, MICH. GOTTLIEB, UIT GEDAN.; PRAESES: FECHT, JOHANN" - De mediis cognoscendi existentiam et divinitatem Scripturae S. Rostock J. Wepling 1709
41277: HAPPEL, H. E.A. - De ondergang van de Tilburgse textielindustrie, 6 delen in cassette, Tilburg 1980, ca. 700 pag.
57317: HARDENBERG, H. / E.J. VAN DE POL, - Het archief van curatoren der Leidsche Universiteit, 1e en 2e gedeelte, (1574-1877), Zaltbommel/ 's-Gravenhage 1935, 1934, 47+32 pag.
39259: "HARDERWIJK, K.J.R. V.;" - Redevoering over Petrus Scriverius, z.pl., z.j., 25 pag. Met 2 andere kleinere publicaties over P.S.
1061: HARDERWIJK, K.J.R. VAN - Naamlijst en levensbijzonderheden der predikanten die sedert de kerkhervorming in de Nederduitsche Hervormde en Waalsche Gemeente te Rotterdam tot op dezen tijd in dienst geweest zijn. Rotterdam 1850, 152 p., origineel karton.
60417: PHILIPPE HARDY - Three women.
15352: HARE, AUGUSTUS J.C. - Sketches in Holland and Scandinavia. Londen: Allen, [1885]. (Ook: Londen: Smith, Elder & Co, 1885.)
54996: HAREN, ONNO ZWIER VAN - Memoire de mr. O.Z. van Haren, concernant la cause celebre entre lui & mrs et Mesmes de Hogendorp et Zandyk, ses beaux-fils et ses filles, au sujet de l'attentat d'inceste, dont ils l'ont accusé. Leeuwarden, La Compagnie, 1762.
9261: HAREN, WILLEM VAN - Aan de Groot-Brittannische natie. Den Haag, Isaac Beauregard, 1742.
9249: HAREN, ONNO ZWIER VAN - Proeve van Nederduitsche treurspellen getrokken uit vaderlandsche gebeurtenissen, inhoudende Agon, sulthan van Bantam, in vyf bedryven, en Willem de Eerste, Prins van Oranje, in drie bedryven. Zwolle, Simon Clement, 1773.
9242: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch dichtstuk. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785. [2 delen in 1 band]
9243: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch dichtstuk. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785. [2 delen]
35927: HARENCARSPEL, REGNERUS VAN, UIT NIJMEGEN - Theses juridicae inaugurales Leiden P. Engels 1855
32874: HARINXMA THOE SLOOTEN, DOUWE JAN ANDRIES VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Verhandeling over het stemrecht in Friesland in de 17e en 18e eeuw. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1894
32644: HARINXMA THOE SLOOTEN, DOUWE JANUS ANDREAS VAN, UIT HOLWERDA - Dispuitatio juridica inauguralis de judice pacis praeside consilii familiae [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
32646: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITIUS PICO DIDERICUS VAN, UIT HOLWERDA - Dissertatio juridica inauguralis, selecta continens de contractu dominum inter et famulum, ex jure aliquo Frisiaco [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
35929: HARINXMA THOE SLOOTEN, JOHAN SIPPO VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1874
34421: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITS PICO DIEDERIK VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Het ontslag uit de curatele Leiden Somerwil 1890
35749: HARMS, ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - De theorie der spherische beelden .... Utrecht Van Dorsten 1870
32538: HARMS, HERMAN HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Jean Jaurès als geschiedschrijver van het ancient régime. Academisch proefschrift [...] Amsterdam De Arbeiderspers 1958
5563: HARMSMA, R.E. - Twee eeuwen Harmsma’s, [Oosterhout] 1999, 112 p., geïll.
23513: HARN, W.J. V. - Iets over Everhardus Reidanus, Nassawsche Raet, Gorinchem, H. Horneer, 1852. Org. kartonnen band, 16+70 pag., geillustreerd met wapens Reidt, Harn en Wijntges.
15354: HARPER, CHARLES G. - On the road in Holland. Notes and impressions in the quaint country of dykes and canals. Londen: Cecil Palmer, 1922.
60985: HARRISON, BUCKWORTH-HERNE-SOAME, RADFORD HOUSE, EDWARD VII - Grant of arms, donated by Alfred Scott Scott-Galty, Garter, Principal King-of Arms and William Henry Weldon Esq. Norroy to George Buckworth-Herne-Soame, formerly Harrison (1872-1912).
35779: HARST, LEENDERT JOHANNES VAN DER, UIT MIDDELBURG - Studien over taxus baccata L. ..... Utrecht Beijers 1884
32200: HART, PAUL CHARLES, UIT AMSTERDAM - Über die Entwicklung des Schultergürtels der Schildkröten. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1925
36101: HART, P. D. 'T - Teneinde het voortwoekeren van allerlei kwalen te voorkomen Utrecht faculteit 1999
1067: HART, G. 'T - De oude kerk te Scheveningen. Haar grafschriften en andere monumenten. 's-Gravenhage 1960. Geïll., 114 p.
36597: HART, MARJOLEIN CATHERINA 'T, UIT VOORBURG - In quest for funds, warfare and state formation in The Netherlands, 1620-1650 z.pl. 1989
23100: HARTEVELT, NEBBENS STERLING - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Simonetta (Netje) Hartevelt, met 13 bijdragen uit de jaren 1837-1843, meest te Rotterdam en Dordrecht.
3661: HARTHOORN, P.A. - Uit de geschiedenis van het geslacht Harthoorn. Amsterdam 1952, 132 p., gestencild, gebonden in rood linnen.
19177: HARTOG, J. - De patriottten en Oranje van 1747 - 1787.
37859: HARTOG, ST. - Pronken met oosters porcelein, Zwolle 1990, 153 pag., geïll.
39065: HARTOG J. - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk (....) leven, 2e verbeterde druk, Utrecht 1890, 323 pag., geb.
59359: HARTONG, F.L. - Register der Protocollen van Notarissen in Nederland. Samengesteld in opdracht van de Broederschap der Notarissen in Nederland van ± 1550 tot heden. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1916. Met diverse losse knipsels. Heeft toebehoord aan H.C. v.d. Ark, cand. notaris te Harlingen.
1071: HARTONG, F.L. - Register der protocollen van notarissen in Nederland ... van ca. 1550 tot heden. Rotterdam 1916. Geb., 578 p.
33319: HARTONG, P. - De strijd des levens. Rede uitgesproken bij de opening zijner lessen [...] Utrecht J. Greven 1870
35427: "HARTWICH, FRIDERICUS, UIT ROSTOCK; PRAESES:HOEPPENER, PETRUS" - De magnanimitate et modestia [...] Rostock Johannes Richel 1611
8222: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Op de bergen. Herinneringen en indrukken van eenen reiziger door noordelijk Italië en Zwitserland. Amsterdam, H. Höveker, 1861-1862. [2 delen]
8209: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzy. Haarlem, Erven F. Bohn, 1836.
8211: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzie. Eerste en latere gedichten. 3e druk. Rotterdam, D. Bolle, [1885].
8221: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Nieuwe winde-kelken. Gedichten. Amsterdam, H. Höveker, 1864.
8220: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Winde-kelken. Gedichten. Amsterdam, H. Höveker, 1859.
8206: HASEBROEK, ELIZABETH JOHANNA (VERT.) - Tweederlei roeping of de werkende liefde in den huiselijken kring. Vrij vertaald uit het Engels door E.J. Hasebroek. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1855.
8225: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Dicht en ondicht. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1874.
8224: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Uit den vreemde. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1868.
8226: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Thomas-kalender. Spreuken voor elken dag des jaars, uit Thomas a Kempis’ Imitatio Christi. Opgezameld door J.P. Hasebroek. Amsterdam, Höveker & zoon, 1881.
1073: HASLER, CHARLES - The Royal Arms, its graphic and decorative development. An essay on the development of Britain's Royal Arms in terms of graphic and decorative design, together with references and notes on the cross-links with versions in three dimensions, and in turn their transformation into flat graphic form. Londen 1980. Geb., geïll., 387 p.
36529: HASLINGHUIS, EDWARD JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De duivel in het drama der middeleeuwen. Leiden Van der Hoek 1912
35027: HASPELS, CAROLINE HENRIETTE EMILIE, UIT COLMSCHATE - Bijdrage tot de studie van attisch zwart-figurig. Nijkerk Callenbach 1935
50825: HASSALL, A.HILL - San Remo and the western Riviera, climatically and medically considered, London 1879, 14+279+12 pag., ill.
36705: HASSELAER, HENDRIK NICOLAAS, UIT AMSTERDAM - Positiones juris inauguralis .... Utrecht A.van Paddenburg 1773
53293: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het yveroffer of het water der yveringe, welk eertyds by de Jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad, voorkomende in het vierde boek van Moses, Numeri genaamt. Door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [= J.J. van Hasselt]. Amsterdam, P.J. Entrop, 1773.
23039: "HASSELT, VAN; OORTHUYS" - Zeer groot fotoalbum, 50x35 cm en 9 cm dik met de tekst Reisherinneringen, Dr. J.F.B. van Hasselt, 17 Augustus 1899. Enige honderden foto's uit de jaren 1896-ca. 1908, leren band.
55847: HASSELT, JOH. JAC. VAN - Verhandelinge over de straffe van de kruiwagen, waar mede de ruiters, dragonders, soldaten, en alle anderen in dienst van den staat der Ver. Nederlanden zynde (...) die van hunne compagnien deserteren, hedendaags worden gestraft, Arnhem, Nyhoff, 1769.
31990: HASSELT, BARTHOLDUS VAN, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis, nonnullas exhibens animadversiones art. 295-298 Codicis Poenalis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
15360: HASSELT, A. VAN - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
34205: HASSELT, JOHANNES CONRADUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis de malitiosa desertione [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
33877: HASSELT, GERARD VAN, UIT ARNHEM - Dissertatio iuris pub. foed. belg. inauguralis de carnifice [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1773
33321: HASSELT, BARTHOLD THEODOOR WILHELM VAN, UIT ZUIDWOLDE - De verhouding van Jezus tot de Mozaische wet volgens de synoptische evangelien. Academisch proefschrift [...] Groningen F. Wilkens 1863
53290: HASSELT, A.W.M. VAN - De noodzakelijkheid van algemeen toezigt op het gebruik van vergiften, betoogd uit de menigvuldigheid der oorzaken van vergiftiging. Utrecht, Van Terveen, 1848.
5331: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden no 1: Oorsprong van het geslacht Van Byland, met brieven en zegels ..., Arnhem 1808 40 p., met gravure van zegels
8228: HASSELT, GERARD VAN - Over de eerste vaderlandsche klugtspelen. Utrecht, Samuel de Waal, 1780.
23837: HATTINK, R.E. (RED.) - Lantrecht der Thwenthe declareert, door mr. Melchior Winhoff, Zwolle 1898, 26 + 117 pag., orig. papieren omslag.
51237: HATTUM, M.V. E.A. (RED.), - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch, Amsterdam 1985, 103 pag., geïll.
63143: HAUER, JOHANN THOMAS (1748-1820) - I. Cahier des Armoires.
50665: HAUSIUS, KARL GOTTLOB, - Magazijn van natuur en kunst (....) ten dienste van kinderen boven de tien jaaren. Naar het Hoogduits, Amsterdam, Timmer, 1802, (4) + 204 pag.
1077: HAUSKALENDER - Hauskalender für das Jahr 1890. Uitgave van Th. Stroefer's Kunstverlag te München en getekend door A.M. Vierkleurendruk met wapens, 14 p.
43625: HAUTE, G. V.D. - Les relations Anglo-Hollandaises au debut du 18e Siecle, d'apres la correspondance d'Alexandre Stanhope 1700-1706, Leuven 1932, 379 pag.
42260: HAVARD, H. ET M. VACHON - Les manufactures nationales, les gobelins, la savonnerie, Sevres, Beauvais. Paris, Decaux, 1889.
15372: HAVARD, HENRY - Amsterdam et Venise. Ouvrage enrichi de 7 eaux-fortes, par M.M. Léopold Flameng et Gaucherel et de 124 gravures sur bois. Parijs: E. Plon et Cie, 1876
15374: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881
37191: HAVARD, H - Les styles, Paris, Delagrave, z.j., 186 pag., ill.
38279: HAVARD, H - La ceramique, 2 volumes: Histoire/ Fabrication, Paris, z.j., 139 + 160 pag, ill., hardback. Very good copy.
15364: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. 2de druk. Parijs/Den Haag: Plon/Thieme, 1875.
15370: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 4de druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1877.
20771: HAVARD, HENRY - Histoire de la peinture Hollandaise. Parijs 1883 288 pag, geb., geïll. (some foxing)
22783: HAVEL, AMSTERDAM - Familieaantekeningen Havel, 1590-1739, manuscript, folio, 1 p., 18e eeuws.
41991: HAVELAAR, J.P. - Memoire over den Lekdijk-Bovendams, Utrecht 1878, 48 pag., papieren omslag.
43495: HAVELAAR, J.P. EN C.F. SEIDEL - Beknopt geschiedkundig overzicht van den Lekdijk Bovendams en naamlijst van dijkgraven, hoogheemraden, secretarissen en kameraars 1323-1923. Ontleend aan het in 1873 door den toenmaligen kameraar J.P. Havelaar opgemaakte overzicht en aangevuld door den tegenwoordigen kameraar C.F. Seidel, z.pl., 1924, 50 pag., gedrukt op zwaar papier, gebonden in perkamenten band met gecalligrafeerde tekst.
8232: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); NICOLAS DE PÉCHANTRÈS" - De dood van Nero. Treurspel. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1709.
31614: HAVERKAMP, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Onderzoek naar het universalisme van den tweeden Jezaja [...] Amsterdam L.F.J. Hassels 1876
8235: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); HENRY RICHER" - Sabinus en Eponina, treurspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1741.
8241: HAVERKORN WZ, WILLEM - "Aleida van Poelgeest; treurspel. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1778"
8240: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
60420: HENDRIK JOHANNES HAVERMAN (1857-1928) - Portrait of Lodewijk van Deysel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (1864 -1952)
8251: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants [1894].
8250: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 3e vermeerderde druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1894.
8252: "HAWTHORNE, NATHANIEL; C.M. MENSING (VERT.)" - De roman van Blijdendal. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1853.
8253: HAWTHORNE, NATHANIEL - Mosplanten van eene oude pastorie. Vertaald uit het Engels. Den Haag, K.W. Pickhardt, 1854.
47677: HAAK EN HAZENBERG, - Veilingcatalogus Bibliotheca Wyttenbachiana (bibliotheek prof. Daniel Wyttenbach), Leiden 1822, (6)+144+9 pag., gebonden in half leer.
35887: HAZEU, JOHANNES, UIT UITGEEST - Theses juridicae inaugurales Leiden Van Immerseel Mounier 1845
32194: HAZEWINKEL-SURINGA, D. - De straf en haar achtergrond. Alphen aan den Rijn N. Samsom 1932
60669: HECKE, JAN VAN DEN I (1619/20-1684) - The set of the animals.
63147: HECKE, JAN VAN DEN I (1619/20-1684) - Animals by a fountain (dog, donkey, ox, cow, sheep).
53841: HECKENHOEK, A. / H. VAN HEEZEL - Deductie gedaan maken, en den Hoogen Raade in Holland [...] overgegeeven uit den naam en van wegen Jolle Jolles en Johannes Rietveld als curateuren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in leven water-fiscaal op Batavia en aldaar overleeden [...] op en teegen Magdalena Adriana van Schinne, wed. en erfgenaame van Antony Patras, in leven raadt en burgemeester der stad Slooten in Vriesland [...] welke is geweest [...] erfgenaam van Abraham Patras, in leven Gouverneur Generaal van Nederland
33639: HECKER, WILLEM - De geestontwikkeling op het gebied der wetenschap. Toespraak bij de uitreiking der diploma's aan de doctores honoris causa. Ter gelegenheid van het twee en een halve eeuwfeest der Groninsche hoogeschool [...]
32984: HECKER, ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Specimen literarium inaugurale, exhibens commentationum Callimachearum capita duo [...] Groningen P. van Zweeden 1842
57555: HEDEGAARD, E.O.A., - Danske heraldiske officers-exlibris, Helsingor, 1964, 150 pag., geb., geïll.
15377: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel 14: Friesland. Amsterdam etc.: P. Schouten etc., 1785-1786.
15379: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel 23 [...] Drenthe. Amsterdam etc.: J. de Groot etc., 1792-1795.
47088: HEDINGER, J.M., - A short description of Castleton in Derbyshire, its natural curiosities and mineral productions, 15th. ed., Castleton 1819, 37 pag.
32410: HEDLER, JOHANN CHRISTIAN - Tractatio de iure generi vom rechte eines eydams [...] Wittenberg J.J. Ahlfeld 1737
42880: HEDOUVILLE [= DENIS DE SALLO] - Le journal des scavans de l'an 1665, par le sieur de Hedouville. Amsterdam, Pierre le Grand [= D. Elzevier], 1679. [Franse titel: Le journal des scavans, tome premier, ou sont continues les annees 1665 & 1666].
19719: HEECKEREN, L.A.F.H. VAN - Voerst, Hekeren genaamd Rechteren, Rechteren genaamd Voorst, Voorst genaamd Rechteren.
32170: HEECKEREN VAN KELL, ALEXANDER VAN, UIT ANGERLO - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
37695: HEECKEREN VAN BRANDSENBURG, F.I. VAN - Beschrijving en afbeeldingen van de Nederlandsche gedenkpenningen welke sedert 1815 tot 1838 aan 's Rijks Munt te Utrecht zijn geslagen, Utrecht z.j., 4o , 47 pag. + 11 gegraveerde platen, origineel karton.
5575: HEEG, TH. - De famylje Heeg, z.pl. [1951, 49 p.
1081: HEEK, F. VAN - Stijging en daling op de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit. 2 dln. in één band. Leiden 1945. Geb., 435 p.
21187: HEEK, C.L. ( RED. ) - Het Gooi. Jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving. Eerst jaar 1906. Hilversum 1906, 77+19+11 pag., geïll.
15383: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia [...] Laatste druk, ‘s Gravenhage: O. van Thol, 1756
34917: HEEMSKERCK, JOANNES HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus Leiden A. Elzevier 1710
1087: HEEMSKERCK DÜKER, W.F. VAN, EN H.J. VAN HOUTEN - Zinnebeelden in Nederland. Derde druk. Amsterdam [ca. 1943]. Geb., geïll., 156 p.
32000: HEEMSKERK, HERMANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen doctrinae theologicae, quo inquiritur in notionem [Griekse tekst] ex mente Jesu Christi [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1839
35881: HEEMSTRA, BALTHAZAR THEODORUS VAN, UIT HARLINGEN - Stellingen ...... Leiden Mulder 1897
35889: HEEMSTRA, SIMEON PETRUS VAN, UIT FRIESLAND - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1842
31736: HEEMSTRA, FRANCISCUS JULIUS JOHANNES VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de quibus officiis praesidis tribunalis primae instantiae [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
31744: HEEMSTRA, SCHELTO VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens nonnulla de alimentis praestandis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
20691: HEEMSTRA, M.J. VAN - Old Burger Weeshuis. ( te Leeuwarden ), Leeuwarden 1959, 203 pag., geb., geïll.
1089: HEENEMAN, HENR. PHIL. - Specimen academicum inaugurale de precariis comitum (vulgo de Graaflijke Beden) et antiqua nobilitatis Hollandicae ab illis immunitate. Leiden 1781. 4°: 166 p.
35883: HEER, JACOBUS JAN DE, UIT ROTTERDAM - Stellingen ...... Leiden G.L. van den Berg 1899
53303: HEERDT, W.H. BARON VAN - De eer des konings in verband met een Koninklijk Besluit voorkomende in de Staatscourant van 19 Januari 1883. 's-Gravenhage, 1883.
8096: HEEREN, J.J.M. EN J.P.W.A. SMIT1 - Inventaris van het Huisarchief van Helmond benevens een regestenlijst van de oorkonden.
40135: HEERING, P., - Overijselsche vertellingen, 2e druk, Leiden 1886, 287 pag., geb. in linnen stempelband, mooi exemplaar, goud-op-snee,
1097: HEERINGA, K. - Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom. Alleen het tweede deel: Index.
1093: HEERINGA, K. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche tijdvak 1319-1432. 's-Gravenhage 1913, 103 p.
1095: HEERINGA, K. - Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573.
35879: HEERKENS, EPPO NICOLAUS FRANCISCUS, UIT ZWOLLE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
27703: HEES VAN BERKEL, J.J. VAN - Proeve eener beschouwing over geschiedenis en staatsregt, vooral in betrekking tot ons vaderland, onder de heerschappij der Franken en de regering der graven, Utrecht 1836, 320 pag., orig. karton.
33279: HEES, HENRICUS RUDOLPHUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de burgimagistris praesetim ratione habita senatus municipalis [...] Amsterdam Metzler & Basting 1855
34097: HEES, PETRUS MARIUS GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de juris absoluti usu ex necessitate moderando [...] Utrecht N. van der Monde 1834
55000: N.N. EN JOHANNES HEESER - [1] Le rappel des jesuites en France. Cologne, Jean le Blanc [= Nijmegen / 's-Gravenhage, A. Moetjens? (Rahir)], 1678. [Gebonden met:] [2] Le cabinet jesuitique contenant plusieurs pieces tres curieuses des R. Peres jesuites, 2e ed. Cologne, Jean le Blanc [= Amsterdam, Janssonius v. Waesberge (Willems) of A. Wolfgang? (Rahir)], 1678. [en met:] [3] Legende veritable de Jean le Blanc. z. pl., [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge (Willems) of A. Wolfgang? (Rahir), 1678.
56243: HEGGELMAN, F.W.M., [INL.], - Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het koninklijk bezoek op vrijdag 18 september 1925, Schiedam 1925, 56 pag., oblong, geïll.
59238: HEIDANUS, ABRAHAM, - Consideratien over eenighe saecken onlanghs voorgevallen in de universiteyt binnen Leyden, first edition, Leiden, Arnoudt Doude 1676, 144pp., uncut, paper cover slightly damaged.
53605: HEIDE, R. V.D. - Doodvonnis, door mr. Reine van der Heide. Amsterdam, Arbeiderspers, [1933].
20173: HEIDE, H. TER, F. J. WILLEKENS (ED) - Demographic research and spatial policy, the Dutch experience. London 1984, 410 p. geb.
51897: "HEIDEN, FRANS JANSZ. VAN DER;" - Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indisch jacht Ter Schelling (...) naar de 2e druk van het journaal van F.J. van der Heiden en W. Kunst, uitgegeven (...) door C.E. Warnsinck-Delprat. Utrecht 1944.
33879: HEIDFELD, JOHANNES VICTOR, UIT HALBERSTADT - Dissertatio juridica inauguralis de quibusdam difficilioribus juris capitibus [...] Leiden Joannes Bos 1772
38199: HEIJDEN, W. V.D. - Verhaal van de verrigtingen der jezuieten in Friesland, Leeuwarden [ 1842/3], 342 pag., orig. karton.
27875: HEIJDEN, M.J.M. V.D. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandse katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laaste kwart van de achttiende eeuw, Nijmegen 1947, 370 pag., geïll., gebonden exemplaar.
53341: HEIJDEN, J. V.D. - Batavia bij nacht. Realistische roman uit het nachtleven in Indië, [2e- druk], 's-Gravenhage, Confidentia [1940] (op omslag: 'Doornijk (B), Grande impr. lith. Tournaisienne').
33084: HEIJDENRIJCK, CHRISTIANUS JOANNES ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen philosophico-politicum inaugurale de civitatis nostrae erga juventutis institutionem officiis [...] Amsterdam C.G. van der Post 1855
8271: HEIJE, JAN PIETER - Volksdichten. 4e druk. Rotterdam, Elsevier, 1884.
8273: HEIJNINGEN BOSCH, MATHEUS VAN - Nagelaten gedichten. Groningen, Roelof Jacob Schierbeek, 1823.
33981: HEIJNINGEN BOSCH, PHILIPPUS WILHELMUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis exhibens quaedam de emphyteusi [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1827
35977: HEIJSE, JOHAN AUGUST, UIT ZIERIKZEE - Stellingen .... Middelburg Van Benthem Jutting 1899
31602: HEIM, ANTONIUS JACOBUS VAN DER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de Antonio Heinsio, consiliario [...] Leiden C.C. van der Hoek 1834
32498: HEIM, ANTONIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen philosophicum de injustitia populorum per faustum successum punita [...] Leiden Theodorus Haak en Comp. 1775
33038: HEIM, HENRICUS JACOBUS VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de legationibus a Conrado Beuningio gestis, usque ad annum 1672 [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1847
36797: HEIMANS, E. EN J.P. THJIJSSE - Wandelboekje voor natuurvrienden, 2e druk. Amsterdam 1901, 207 pag., geïll (iets los).
1105: HEINE, H. - Kahldorf über den Adel, in Briefen an den Grafen M. von Moltke. Nürnberg 1831, 152 p., zonder omslag, watervlekkig.
33435: HEINECCIUS, JOHANN GOTTLIEB - Oratio inavgvralis de iurisprvdentia vetervm rom. formvlaria, ritibvsqve, qvibvs negotia civilia explicabant [...] Franeker Henricus Halma 1724
53305: HEINEMANN, FRANZ - Der Richter und die Rechtspflege in der Deutschen Vergangenheit. Mit 159 Abbildungen und Beilagen nach den Originalen aus dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert. Leipzig, z.j. [ca. 1900?]. [Monographien zur Deutsen Kulturgeschichte IV].
15385: HEINS, M. EN A. HEINS - De-ci de-là en Hollande. Notes et croquis. Brussel: J. Lebègue et Cie., [ca. 1908].
22683: HEINSIUS, VAN DER GRAEFF, VAN DER BURGH, VAN GROENEWEGH, PUTMANS, VAN BLEIJSWIJCK, BOOGAERT, VAN DER DUSSEN - Acht getekende en gekleurde familiewapens, ieder ca. 15x15 cm, 17de eeuws, van de volgende personen: Willem van der Graeff, Franck van der Burgh, Anthony Heinsius,Adriaen van Groenewegh bouckhouder, Gerard Putmans, Hendrick van Bleyswijck, Adr. Boogaert heer van Beloys en Pieter van der Dussen. Per stuk
32364: HEINSIUS, AUKE JOHAN REINIER, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Over de Romeinsche bezitsbescherming in het algemeen en die van den contractueelen dententor in het bijzonder. Academsch proefschrift [...] Crefeld J.B. Kleinsche 1922
25215: HEINZE, THEODOR - Pferd und Reiter, oder die Reitkunst in ihrem ganzen Umfange, 3rd edition, Leipzig/Berlin 1873, 22 + 512 pag. Half leather, illustrated.
15387: HEITLING, WILLY H. - De Achterhoek, langs Berkel en Slinge, Lochem: De Tijdstroom, [1959]
34573: HELBERGEN, GERARDUS VAN, UIT IJHORST - Leges annales reipublicae romanae. Specimum litterarium inaugurale Leiden Van Doesburgh 1874
4415: HELBERS, G.C. - Het geslacht De Peer ca. 1675-1924. Overschie 1924, 34 p.
42160: HELBOCK, PLACIDUM - Zodiacus solis mystici coelestis, oder himmlicher Thierkrayss, welchen eine jede Chistliebenden seel, geistlich -oder weltlichen stands (...) gelangen will. Constants, J.C. Bohler, 1710.
58717: HELDEN, W.K.L. VAN, - Een drieledig landsbelang, 's-Gravenhage, 1875, 28 pag. [ spoorweg rond Utrecht].
32812: HELDER, JOHANNES, UIT HELLOUW (GLD.) - Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische evangelieën. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1865
33277: HELLEMA, HENDRIK DOEKE, UIT EEKST - Kritische beschouwingen over de keizerlijke verordeningen aangaande de Christenen, van Tiberius tot Decius. Proefschrift [...] Leide S.C. van Doesburgh 1893
49781: HELLIER, CHR., - Splendours ot the Bosphorus. Houses and palaces of Istanbul, London 1994, 228 pag., hardback with dustwrapper, ill.
31281: HELLINGA- QUERIDO, L - Uit de voorgeschiedenis van de Staatsbibliotheek te Haarlem, Haarlem 1971, 61 pag., geb., geïll.
55785: "HELMAN, I.S.; " - Prent: 'Journee du 16 Octobre 1793', gravure door Helman naar Monnet, uitg.: l'Auteur, Rue Honore 1497.
8292: HELMERS, JAN FREDRIK - Gedichten. 3e druk. Rotterdam, J. Immerzeel jr., 1822. [2 van 3 delen in één band]
8281: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 4e druk. Den Haag, Johannes Allart, 1817.
8290: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. 2e druk. Den Haag, Weduwe J. Allart en Comp., 1821. [1 van 2 delen]
8291: HELMERS, JAN FREDRIK - Nalezing der gedichten. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815.
8285: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 7e druk. Amsterdam, Jacobus Radink, 1834.
8278: HELMERS, JAN FREDRIK - Dinomaché, of De verlossing van Athene, treurspel. Amsterdam. Abraham Mars, 1798.
8287: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
22459: HELMOND, VAN DER KAEY, VAN DE VELDE, VAN MIERLO, BELASTINGEN - Conceptbrief van Ant. van Heurn c.s., te ‘s Bosch dd. 9-10-1751 betr. de inning van belastinggelden te Helmond hem verzocht door de schepen Jacobus van der Kaey. Manuscript, folio, 4 p.
42992: HELMUTH, J.H. - Natuurleere voor minkundigen ter bestryding des bygeloofs, vertaald uit het Duits door P.G. Witsen Geysbeek. Zutphen, 1803.
32730: HELOMA, NICOLAUS VAN, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis ad art. 1020, codicis civilis [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1820
38697: HELWIG, H. - Bandversierders. Over vervalsen van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers, Zutphen 1967, 95 pag., geb., geïll.
32478: HEMERT, DIDERICUS ANTONIUS JUNIUS VAN, UIT , 216, - Dissertatio juridica inaugurale de in factum actione de recepto [...] Utrecht N. van der Monde 1838
46950: HEMESSEN, O.C. VAN, - Catalogus van voorwerpen welke betrekking hebben op het verleden van Woubrugge en Hoogmade, en ten raadhuize bewaard en tentoongesteld, Woubrugge 1928, 36 pag. + 6 pag. illustraties.
39787: HEMESSEN, O.C. V. - Jacobswoude en Woubrugge. Grepen uit het verleden, vooral het kerkelijk leven dezer beider dorpen, Alphen aan de Rijn, 1932, 167 pag., ingenaaid, geïll.
39665: "HEMESSEN, O.C. VAN; " - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Historische plaatsbeschrijving dezer beide dorpen, Wageningen 1904. Fotografische herdruk 1989, 245 pag., geïll.
39931: HEMESSEN, O.C. VAN - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Historische plaatsbeschrijveing dezer beide dorpen, Wageningen 1904, 243 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
24915: HEMMER, J.J. - Anleitung, Wetterleiter an allen gattungen von gebauden auf di sicherste art anzulegen, 2e- vermerte auflage.
22843: HEMMES - Gedrukt overlijdensbericht van F.M. Hemmes te Schoonhoven, 1917.
34315: HEMSING, WILLEM JAN, UIT HEMPKENS (FR.) - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de juris naturalis principio non diverso ab eo, quod est juris constituti [...] Groningen Wed. B. van der Kamp 1822
39487: "HENCKENS, LIEUTENANT;" - Memoires se rapportant a son service militaire au 6e regiment de chasseurs a cheval francais de fevrier 1803 a aout 1816, 's-Gravenhage 1910, 250 pag.
60983: HENDERSON, COCHRANE, WINDERMERE, GEORGE VI - Grant of arms donated by Sir Francis James Grant, Lord Lyon King of Arms, to John Cochrane Henderson of St. Andrew's, Bowness on Windermere (1881-?) Esquire, High Sherrif and in the commission of the peace County of Westm
1109: HENDRIKS, F.M. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van aangegeven lijken enz. in Overijssel, dagtekenende van vóór de invoering van de burgerlijke stand. 's-Gravenhage 1952, 132 p.
32930: HENDRIKS, GRADUS, UIT TIEL - Een stad en haar boeren. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1953
47703: HENDRIKSZ, JOOST, - X X X X Corte ende stichtelijcke predicatien, Franeker, v. Breemen, 1668 [ colophon: Boenja], 4o, geheel perkament uit de tijd, (8)+444 pag. (rug beschadigd).
59013: HENDRIKSZ, P. / P.L. BECKERS / D.J.A. ARNTZENIUS, - Algemeen rapport der commissie tot het onderzoeken van den aard en de meest geschikte wijze van behandeling van den Aziatischen braakloop, 's-Gravenhage 1832, 174 pag. [= Cholera].
60519: HENDSCHEL, ALBERT - Allerlei aus A. Hendschel's Skizzenmappen. Lichtdruck von Martin Rommel &Co. in Stuttgart. Frankfurt, M. Hendschel, (ca.1890).
5507: HENGEL-GIPS, HELMA A. VAN - Herinneringen 1946 - 27 mei - 1971, z.pl. 1971, 246 p., geb. (ook van Hengel)
34223: HENGEL, JACOBUS VAN, UIT DRIEHUIS - Specimen historico-literarium inaugurale de majoriano [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
35289: HENGEL, WESSELII ALBERTI VAN - Oratio de religionis christianae [....] 1832
25397: HENGEL, W.A. V - Keizer Hendrik de Derde. Een tafereel, Leiden 1844, 119 pag. Watervlekken. Met verklaringen van drukkers en uitgevers op titelpagina.
34225: HENGELAAR JUNIOR, ABRAHAMUS SAMUEL VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de conventionibus, earumque requisitis et effectibus secundum jus hodiernum [...] Utrecht L.E.. Bosch en Zoon 1839
42051: HENGST, J.A. VAN / F.A.R.A. VAN ITTERSUM - De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der 19e eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw). 3 delen, Gravenhage, 1900-1907.
37669: HENNEBERG, A. V. - Stil und Technik der alten Spitze, Berlin 1931, 52+181 pag., ill. hardback [ex-library copy with stamps and stickers. Some pages loosening, but complete.]
50948: HENNEBO, ROBERT - Rouw-klachten van den heere Jacobus Veenhuysen benevens de lof der jenever, eerste en tweede deel. Amsterdam, voor den autheur, 1723.
56663: HENNEBO, R., - Poetische vermaakelijkheden, 39 pag., gebonden, Utrecht 1987
28877: HENNINGER- TAVCAR, K - Miniatur portraits. Die persönlichsten zeugen der kunstgeschichte, Karlsruhe 1995, 320 pag., geb., geïll., met stofomslag.
60092: HENNINGES, HIERONYMUS - Germania et Gallia secundiet tertiiregni in quatra monarchia. Pars prior continens genealogicis tabellis comprehensas familias invictissimorum imperatorum (...).
60716: HENNINGES, HIERONYMUS - Genealogiae imperatorum, regum, principum electorum, ducum, comitum et dynastarum qui circo Saxonico.
55383: HENNINGS, J.C. - Verhandeling over de droomen en slaapwandelaaren. 3 delen in 2 banden, Amsterdam, Fokke, 1788.
8305: HENNINGS, JUSTUS CHRISTIAAN - Verhandeling over het voorgevoel en de schyngezichten. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Arend Fokke Simonsz, 1790[-1791].
56845: HENNINK-PORS, G., - Reisavonturen. Sportreis met de twee Duitsche herders Elsa van Landzicht en Bulow v. Egersteijn. Per automobiel 103.000 k.m. afgelegd door onherbergzame oorden en oerwoud, 59 dagen in de Sahara, Hennink's automobiel wereld expeditie.
35931: HENNY, TACO, UIT PEKALONGAN - Stellingen ...... Leiden Somerwil 1877
56401: HENRIQUES PIMENTEL, M., - Verzameling van vraagstukken en toepasingen over de hoogere algebra, 's-Gravenhage 1858, 54 pag.
56535: HENTRICH, - Het Rijn-Maas-Schelde-Kanaal met aansluitende kanalen naar Brussel, Hasselt en Luik. Eene vergelijkende studie der plannen van Caenegem 1922 en Hentrich 1923, Crefeld 1923, folio, 23 pag., met 2 losse uitvouwbare kaarten.
63135: HEPPENER, JOHANNES JACOBUS (1826-1898) - Head of cow
1119: HERALDICUS [= J.G. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. Tweede druk. Zutphen 1926. Geb., 195 p.
51889: "HERBIN DE HALLE, P.E.;" - Traite du cubage des bois, ou nouveaux tarifs pour cuber les bois carres ou de charpente, Paris, L'Huillier 1812.
6773: "ANONIEM (VERT.); AD. HEINR. JOS. HERBST" - Cava van Conseugra, een offer der vrouwelyke wraak, treurspel. Uit de Spaansche geschiedenis der elfde eeuw. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 3de deel, 1ste stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1797.
47495: HERDER, E. DEN, - Het Zuiderzeedrama, 2e druk, Harderwijk 1929, 24 pag.
43203: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch waternood tusschen den 14 en 15 Nov 1775. 2 delen, Amsterdam, Loveringh en Allart, 1776.
22701: HERING, VAN BRAAM, DOUBLET - Brief van oom Herman Hering en tante R. Hering-van Braam, dd. Dordrecht 18.., aan Pieter Doublet “op de Prinsegracht, Amsterdam”. Manuscript, 4°, 2 p., met afdruk van lakcachet in zwarte was.
42238: HERING, J.H. - Tafereel van harde winters, doormengd met staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren in ons vaderland. Amsterdam, v.d. Burgh, [1784].
47127: HERINGA, S.J., - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland, Breda 1853, ca. 250 pag., geb.
34693: HERINGA, JODOCUS - Oratio de theologiae in scholis institutione ad praesentem reipublicae christianae conditionem prudenter accomodanda Utrecht W. van Yzerworst 1794
35709: HERINGA, PETRUS MARINUS, UIT TILBURG - De singuliere oplossingen van differentiaal vergelijkingen ..... Utrecht G.A. van Hoften 1876
8309: HERLOSSOHN, CARL - "De Venetiaan; een historisch-romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1830. [3 delen]"
60413: HERMAN DAVINUS HEUFF, (FL.1900 - 1945) - Oude gracht, Utrecht (domtoren)
35705: HERMANIDES, RENICUS SUFFRIDUS , UIT TRICHT - Operatieve behandeling van hersengezwellen Utrecht van Boekhoven 1894
31524: HERMANIDES, JOHANNES, UIT LANGBROEK, GEB. GELDERMALSEN - Over de constanten der [...] negen standaardgeuren Utrecht A. Oosthoek 1909
35497: "HERMANNUS, ADAMUS, UIT WIZNIZENSIS LUSATUS; PRAESES: ARNOLD, GOTTFRIED" - De Hermunduris [...] Wittenberg Johann Wilcke 1689
35933: HERMANS, HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales Leiden C.G. Menzel 1848
27881: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit politiek Kanaän, Amsterdam, D.Buys, 1903, 116 pag., geb., in half linnen. Geïll. door Alb. Hahn. Mooi exemplaar.
59623: HERTEL, GEORG LEOPOLD (FL. 1750-1799) - On the street
22635: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VAN HANSWIJK - Brief van de Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1848, aan “eerwaarde broeder”, manuscript, 4°, 2 p. Getekend: A. v. Hanswijk en Wassenaer van Onsenoort.
25173: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets. Hamburg 1867, 99 pag., geb. in half linnen.
43957: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Leonard Willems te Gent, Amsterdam 1939, 52 pag., met portret van Willems op omslag.
59191: HERTZKA, TH., - Vrijland. Het beeld eener toekomst-mmatschappij, vertaald door K. ter Laannaar de 8e Duitse druk, Haarlem, Wezel [1895], 340 pag., geïll. geb.
3887: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H. - J.C. Kapteyn, zijn leven en werken. Groningen 1928, 176 p., geb., geïll.
42315: HERVEY, J. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den sterrenhemel en den winter. Naar den elfden druk uit het Engelsch vertaald. 2e druk, Amsterdam, v. Tongerlo en Houttuyn, 1758.
8313: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 4e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1762.
8312: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 3e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1757.
19253: HERWERDEN, P.J. VAN - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen, 1568-1572.
57629: HERWERDEN, HENRICUS VAN, - De geschiedenis van den staat der rechtheid en val onzen eerste ouderen verklaard, Amsterdam 1787, 378+(4)p., orig. karton.
32900: HERWERDEN, PIETER JOHANNES VAN , UIT AMBT-HARDENBERG - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en geuzen 1568-1572. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1932
35695: HERWERDEN, MARIA ANNA VAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van menstrueelen cyclus en puerperium Leiden Brill 1905
33641: HERWERDEN, HENRICUS VAN - Oratio inauguralis de recentiorum literarum cognitione futuro philologo haud contemnenda [...]
55364: HERWERDEN, J.D. VAN - Ervaringen en mededeelingen op een nog geheimzinnig gebied. 's-Gravenhage, [1875].
35523: "HERWIG, VOLCKMARUS JOHANNES, UIT JECHABURGO-SCHWARTZBURGICO; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTOPHOR" - Diatribe historica de antiquo excommunicationis ritu [...] Wittenberg Martin Schultz ca 1700
35013: HERZEELE, THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de contractibus nec nominatis Leiden Van Laar en Herdingh 1810
60912: VAN HERZEELE, MARLOT, KING WILLEM I - Patent of nobility donated by King William I of The Netherlands (1772-1843) to Jonkheer Theodorus van Herzeele (1781-1866), lawyer in The Hague (Den Haag) son of Jan Jacob van Herzeele and Rachel Haganaeus (Haganeus) entitling him to the title of Baron.
14455: HESMAN, GERRIT - Flaggeboek. Leeuwarden 1975, ill., 68 p.
53335: HESPEL, HENDRIK VAN DEN - Het leven en sterven van Johannes Karel Ellemer, den 22 Maart 1813 geguillotineerd te Middelburg ... in twee brieven aan eene wel geboorne vrouwe ***. Middelburg, S. van Benthem 1813.
28795: HESSELINK- V.D. RIET, T. E.A. - Het schuldboek van Arend Kenkhuis, Amsterdam 2008, 493 pag., geb., geïll.
35701: HESSELINK, HENDRIKUS EGBERTUS, UIT STAD ALMELO - Bijdrage tot de kennis der leucocytose Utrecht J. van Druten 1894
30851: HESSELINK- V.D. RIET, T - 1407- 1725. Van Hobergenhuis en St. Antoniusklooster Albergen, Albergen 2001, 356 pag., geb., geïll.
31233: HETTERSCHIJ, D.C.M. E.A. - Ter herinnering aan de wereldreis van H.M. K XVIII, vertrokken van Nieuwerdiep 14- 11- 1934, aangekomen te Soerabaja 11- 7-1935, Amsterdam 1935, 48 pag., geïll., oblong.
8158: HEUBACH, D. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Eine alte Karikaturensammlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Karikatur, Straatsburg 1928, 34 p., geïll.
36057: HEUKELOM, JAN VAN, UIT LEIDEN - Bijdrage tot de leer van het periculum Leiden De Breuk & Smits 1864
41875: HEULE, C. EN P. - Op des vaders roepstem. In our father´s footsteps. Ontario 1993, 64 +9 pag., geb., geìll. met stofomslag.
51010: HEUMANN, CHR. A. - De libris anonymis ac pseudonymis Schediasma, complectens observationes generales et spicilegium ad Vincentii Placii theatrum anonymorum et pseudonymorum. Jena, Bielcke, 1711.
30419: HEURCK, E. VAN EN G.J. BOEKENOOGEN - "L' Imagerie populaire des Pays- Bas; Belgique- Hollande. Parijs 1930, 196 pag., geïll. "

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

3/9