Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
66755: EECKHOUT, J.J. - [Lithography/lithografie] Wounded soldier with horse in the back, 1 p.
65363: EEDBERG, JOHANNES; PRAESES: EISENHART, JOHANN - Exercitatio philosophica de respectu personarum seu Prosoopolèpsia [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1680
59033: EEDEN, F. V. - De kleine Johannes, 14e druk, 's-Gravenhage 1936, geb., geïll. met portret naar Jan Veth.
15209: EEDEN, F.W. VAN - Onkruid. Botanische wandelingen. Eerste deel: Kennemerland. Tweede deel: De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel. 2 delen , Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1886.
685: EEGHEN, I.H. VAN, - Archieven der besturen gevormd door de Waalse Gemeente in Amsterdam tot 1943. Amsterdam 1951, 123 p.
4195: EEGHEN, I.H. VAN - Inventaris van het familiearchief Moens. Amsterdam 1955, 62 p.
7402: EEGHEN, JACOB VAN - Keuze uit nagelaten gedichtjes. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & zoon, 1877.
695: EEKHOFF, W. , - Beknopte geschiedenis van het voormalige Sint Anna-leen in de kerk van Oldenhove te Leeuwarden. Leeuwarden 1860, 100 p.
691: EEKHOFF, W. , - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 2 dln. Leeuwarden 1846. Geb., geïll., 402, 454 p., met kaarten en litho's.
15213: EEKHOFF, WOPKE - Friesland. Handboekje voor reizenden door de steden en voornaamste oorden van de provincie Friesland, met eene kaart. Leeuwarden: Suringar, 1840.
65533: EEMBD, GOVERT VAN DER. - Haerlemse belegeringhs trevr-bly-eynde-spel : gespeelt by de Wijn-gaerd -ranken onder Liefd' boven al, tot Haerlem ... 's Graven-Hage : A. Meuris, 1619.
31974: EERDMANS, B.D., UIT - Het verband tusschen de beoefening van het oude testament en de semietische studiën in het algemeen. Leiden E.J. Brill 1898
37781: EERENBEEMT, H.F.J.M. V.D. - s- Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 1794- 1814, Nijmegen 1955, 329 pag.
35039: EERENS, GUILIELMUS FREDERICUS CAROLUS DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale continens adnotationem ad articulos 447 et 448 codicis de methodo procedendi in causis civilibus Leiden P.H. van den Heuvell 1855
25323: EERENS, A. - Les conspirations militaires de 1831. Documents hist. sur l'orgine du Royaume de Belgique. Supplement; Deuxieme supplement; Troisieme Supplement, Brussel 1876, 136+94+176 pag., (only the 3 supplements). Added: G.Schuurman, Refulation..., Arnhem 1875; P.G. Booms, Le 12 Aout 1831..., Den Haag /Brussel 1875; J.D. C.C.W. de Constant Rebecque, Le prince d'Orange..., Den Haag/ Brussel 1875, resp. 15+45+25 pag., geïll.
7407: EERZUIL - Eerzuil by de verheffinge van zyne doorlugtige hoogheid, Wilhem Karel Henrik Friso, prinse van Oranje en Nassau enz. enz. enz. tot stadhouder, kapitein- en admiraal-generaal der Verëenigde Nederlanden, opgeregt door verscheiden Nederduitsche digters, op de aanmoediging en onder het opzigt van Philomusus. Amsterdam, Isaak Tirion, 1747.
4837: EEUW - Een halve eeuw, 1863-1913, bij de herdenking van het vijftig-jarige bestaan der firma W.J. Thieme & Cie. Zutphen 1913, geb., geïll.
7408: EFFEN, JUSTUS VAN - Bloemlezing uit den Hollandsche spectator, met eene levenschets van dien schrijver, door A.J. van der Aa. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1853-1857. [3 delen in 1 band]
7412: EFFEN, JUSTUS VAN - La bagatelle, ou discours ironiques, ou l'on prête des sophismes ingénieux au vice & a l'extravagance, pour en faire mieux sentir le ridicule. Nouvelle edition, revue & corrigée. Lausanne & Genève, Marc-Mich. Bousquet & Comp, 1745. [2 delen in 1 band]
7415: EFFEN, JUSTUS VAN; D. OSTERLÄNDER (VERT.) - Der vernünftige Philosoph, oder auserlesene Abhandlungen zur Einrichtung und zum Vergnügen des Verstandes, des Wiszes und Herzens. Vertaald uit het Frans. Frankfurt und Leipzig, 1754. [2 delen].
7417: EFFEN, JUSTUS VAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - De Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hermanus Uytwerf, 1742-1743 [1e en 2e deel], Amsterdam, Arent van Huyssteen, 1745 [3e deel].
49829: EGEREN, J. VAN, - Expose des motifs, ecrits anciens,pieces et documnets, invoques par J. van Egeren a l'appui de sa demande en reconnaissance de noblesse et de titre, Gent, Siffer, 1906, folio, 62 pag., gedrukt, met tabellen betr. fam Egeren. (mist achterplat en los)
5659: EGGEN VAN TERLAN, J. - Graf Ernst von Isenburg und sein Jahrhundert, [Köln 1950], 138 p., geïll.
65318: EGGERS, NICOLAUS, UIT LÜNEBURG; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR - Dissertatio historica de originibus et incrementis inclutae civitatis Luneburgi [...] Jena Johann Gollner 1682
6357: EGMOND, J. VAN, EN J.B. GLASBERGEN - Een Rijnsburgse familiekring, deel I, De Rijnsburgse nakomelingen van Wouter Warboutszoon van der Zijp, meester van het St. Barbaragilde in 1533, Rijnsburg/Nuenen 1988, 656 p., geïll. [op omslag: Parenteel van (der) Zijp 1533-1940].
5485: EHRENBERG, R. - Die Fugger, Rothschild Krupp, 3e druk, Jena 1925, 214 p., geïll.
7420: EHRENBERG, FRIEDRICH; BERNARDUS VERWEIJ (VERT.) - Vrouwelijk gemoed en vrouwelijk leven, in karaktertrekken, schetsen en opmerkingen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817.
66900: EHRLICH, J. - Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der Stad Middelburg, in den Stroom der Arne, Middelburg, Van Bentheim & Jutting, 1848., 59 + 1 pp. WITH folding map of Haven van Welzingen (harbour) and view on Middelburg (180 x 115 mm).
699: EIBRINK JANSEN, E.A.M. , - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden. (Diss.) Haarlem 1927, 71 p.
22901: EIGEMAN - Ontslag voor mr. dr. J.A. Eigeman als plv. voorzitter Raad van Beroep te Rotterdam, typoscript, 1917, 1 p.
35941: EIJSSONIUS WICHERS, LUDOVICUS, UIT APPINGEDAM - Quaestiones juris inaugurales Groningen F.Wilkens 1850
26225: EILERS KOCH, J.R. - De Wartburg, Luther's verblijfplaats van 1521-1522, bezocht en geschetst. Groningen 1854, 36 pag., gebonden in 20e eeuws karton. Geïll met 2 litho's
22539: EK, VAN, GRAVENHAGE, TONEEL - “Verjaarwensch voor de Nederl. Komedianten te ‘s Hage voor 182..”. door G. van Ek. Manuscript, 4°, 2 p.
8154: EKAMA, C. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Romeyn de Hooghe en de Hortus Medicus met het standbeeld van L.Jsz. Coster, Haarlem 1869, 24 p.
57107: EKAMA, C., - Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573, historisch beschreven, 2e ed., Haarlem, 1876.
30255: EKKART, R.E.O. - Werk van Pieter Wetselaar, Zutphen 1988, 96 pag., geïll., met stofomslag.
15219: ELBERTS, W.A. - Historische wandelingen in en om Zwolle. 2de druk. Bewerkt door C.W. van der Pot Bz. Premie-uitgave voor de geabonneerden van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. [Zwolle], 1910.
5245: ELDERINK, C. - Het geslacht Blijdenstein. Familieboek, Enschede 1926, 15 + 422 p., geïll, gedrukt op O.H. papier, ingenaaid ex.
35151: ELDIK THIEME, ALBERTI CHRIST. VAN, UIT ZUTPHEN - Responsio ad quaestionem ab ordine theologico [....] 1826
705: ELIAS, JOHAN E. , - Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat. Tweede omgewerkte druk van de inleiding tot `De vroedschap van Amsterdam'. 's-Gravenhage 1923, 281 p.
22899: WITSEN ELIAS - Programma Goden en Menschen, voor te dragen door Claudine Witsen Elias, gedrukt, 3 p.
3427: ELIAS, J.E. - De geschiedenis van een Amsterdamsche regentenfamilie. Het geslacht Elias. 's-Gravenhage 1937, 247 p., geb., geïll.
34971: ELIAS, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de separatione bonorum Leiden J.W. van Leeuwen 1827
4021: ELIAS, E. - Drie-kwart honderd jaar met eer, met naald, met garen. Groningen 1955, ca. 100 p., geb., geïll.
43299: ELINK STERK JR., A - Nadere toelichting van wetenswaardige bijzonderheden en geschilpunten betreffende de vroegere en latere gesteldheid der heemraadschappen, Utrecht, v.d. Post, 1851. Ingenaaid, 8+160 pag.
35707: ELION, LEONARD, UIT ROTTERDAM - Vorming van nevenproducten bij de diazoteering ..... Leiden IJdo 1922
34579: ELLERMAN, ARNOLD, UIT ROTTERDAM - Locus regit actum. Leiden Somerwil 1879
42381: ELOUT VAN SOETERWOUDE, W. - [1] De opium-vloek op Java. Uitgegeven door de Anti-Opium-Bond. 's-Gravenhage, 1890. [Gebonden met:] [2] De opium-vloek. Tijdschrift van den Anti-Opium-Bond 2. 's-Gravenhage, 1893 [Gebonden met:] [3] De opium-vloek. Tijdschrift van den Anti-Opium-Bond 3. 's-Gravenhage, 1895.
33499: ELOUT, CORNELIS THEODORUS, UIT HAARLEM - Specimen juridicum inaugurale de testamento duorum una tabula condito [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1788
32702: ELSBROEK, JOANNES VAN, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis de inventario secundum cod. civ. Francicum [...] Leiden C.C. van der Hoek 1838
57403: ELTE, GEORGE, - [Veiling catalogus] Bibliotheek van Lockhorst. Catalogus van genealogische handschriften, wapenboeken ( Buchelius, J. de Lange, A. Schoemaker) boeken en prenten (.......) afkomstig van B. Ridder van Lockhorst, 's-Gravenhage 1910, 48 pag., geïll.
39201: ELVERT, CHR. D'; - Die Schweden vor Brunn. Ein Abschnitt des Dreissigjahrigen Krieges zur Jubel- feier der Verteidigung Brünns gegen die Schweden voor 200 Jahren, Brünn 1845, 119 pag., geb. in rood fluwelen band.
7427: ELVERVELT, HENDRIK VAN (?) - Joris en Tryntje; voorspel. Amsterdam, Gedrukt voor de Liefhebbers, 1768.
34675: EMANTS, JOHANNES, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio historico juridica inauguralis de nummis veterum cusis et non cusis. Utrecht Broedelet 1754
42389: L'EMERY [LEMERY], NICOLAS - Nouveau recueil de secrets et curiositez. 8th ed., volume I, Amsterdam, E. Roger, 1709.
53072: EMILLAINE, GABRIEL D' [PSEUD. VOOR ANTONIO GAVIN] - Historie van de bedriegeryen der priesters en monicken in de Roomsche kercke. Seer nauwkeurigh aen gemerckt, in onlanghs gedane reysen, door Vranckryck, Italien, Switserland en Duytsland en begrepen in aght brieven. Vertaald door H. v. Quellenburgh, 2 delen, Utrecht, W. Broedelet, 1693.
32704: EMMEN, WARNERUS RUDOLPHUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de privilegiis, maxime iis, quibus universa debitoris mobilia afficiuntur secundum jus hodiernum [...] Groningen P.S. Barghoorn 1832
52049: EMMER, P.C., - Engeland, Nederland, Afrika, en de slavenhandel in de negentiende eeuw, Leiden 1974, 144 pag., los.
6597: EMMER JR., H. - De grenzen van Nederland van de Wielingen tot aan den Rijn.
721: ENDTZ, L.J. - De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school. Amstelveen 1972. Geïll., 172 p.
42090: ENGEL, J.J. - De kunst van nabootzing door gebaarden. 2 delen, Haarlem, v. Walre, 1790.
36133: ENGEL, DAVID GABRIEL, UIT CHEMNITZ; PRAESES: ENGEL, MORITZ - Dissertatio politica de homagio Wittenberg Martin Schultz 1696
61045: ENGELBBRECHT WERMBRECHTS, CORNELIS VAN HOGENHOUCK. - Patent of nobility that relates to three 15th century patents of nobility concerning two individuals: Engelbrecht Wermbrechts and Cornelis van Hogenhouck.
38915: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 2 delen, Amsterdam 1825-1827, 230 + 284 pag., geb. in twee halfleren banden. Mooie set. Geïllustreerd met gravures van Veelwaard naar Oosterhuis.
7432: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT - Militaire loopbaan en lotgevallen van den vrijwilliger Goose Morre. Ten voordeele van den deerlijk verminkten held. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1833.
7433: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis der Nederlanden. 3e verbeterde en vermeerderde druk. Amsterdam, G. Portielje, 1835. [2 delen]
37769: ENGELBERTS GERRITS, G.; - Gedenkboek der inhuldiging van Z.M. Willem II, Haarlem/ Leiden, 1841, 198 pag., orig. karton ( rug beschadigd ).
51125: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, 1e t/m 4e stukje, 5e uitgave, Amsterdam, Portielje 1851-1860, ca. 600 pag.
27721: ENGELBERTS GERRITS, G - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 2e deel, Amsterdam 1827, 284 pag., orgin. karton. Geïllustreerd met gravures van D. Veelwaard.
53076: ENGELBERTS GERRITS, G. EN W. VAN DEN HEUVEL - Schetsen uit het leven van beroemde, beruchte en geheimzinnige personen, 2 delen, Hilversum, P.M. van Cleef Jz., 1857 [Historisch-Romantische Huisbibliotheek].
42455: ENGELBERTS, E.M. - Bespiegelingen over de vier getyden des jaars. Amsterdam, Yntema & Tieboel, 1769.
27697: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, 4 stukjes, Amsterdam, G. Portielje, 1828-1830, 160 + 167 + 164 + 128 pag., gebonden in een half linnen band. Mist enkele pagina's.
20923: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pietersburg ( Zoutpansberg) 1852-1952, Pietersburg 1952, 114 pag., geïll. geb.
20925: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Herv. Gemeente Rustenburg 1850-1950, Rustenburg 1950, 119 pag., geb., geïll.
723: ENGELBREGT, C.A.; L.A.H. ANEMAET - 1850-1890. Herinnerings-album voor het Instructie-Bataillon. Bijeengebracht bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier inrichting. 2 dln. Kampen 1891. Geb., geïll.; 63, 14, 20 en 42 losse platen in lichtdruk, met daarop 1060 portretten.
32016: ENGELEN, GUILIELMUS ENGELBARTUS, UIT SNEEK - Dissertatio historico oeconomico politico inauguralis, de propositionibus Guilielmi IV [...] Utrecht J.G. Andriessen 1840
51026: ENGELEN, A.W. - Wandelingen door Champagne en aangrenzende gewesten in de lente van 1854, met geschied- en letterkundige bijlagen en aanteekeningen. Groningen, v. Boekeren, 1855.
31896: ENGELKENS, HENRICUS JOANNES, UIT OLDAMBT, VEENDAM - Specimen juridicum inaugurale, quo enarrantur, quae de imputatione ad poenam [...] inveniuntur constituta [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
7441: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); ARM. GOUFFÉ EN L.M. HENRIQUEZ - De ketellapper van Saint-Flour, blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
7444: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); CHARLES AUGUSTIN SAWRIN EN ANDRÉ DE CHAZET - Maandag, dinsdag en woensdag, of Parijs, Melun en Fontainebleau. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, C. Timmer, 1810.
7450: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JEAN FRANÇOIS COLLIN D’HARLEVILLE - De luchtkasteelen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, W. Vermandel en zoon, 1806.
7451: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOH. HUTT - Dat was ik! of De lastige buurvrouw. Blijspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. H. van Kesteren en zoon, 1817.
7452: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOSEPH MARIE ARMAND MICHEL DIEULAFOY - De molenaar van Sans-Souçi, geschiedkundig blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1805.
7453: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOSEPH MARIE LOAISEL DE TRÉOGATE - De struikroovers van Calabrië, of De onveilige wildernis. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1825.
47097: ENGELMAN, J., - Der Rhein von Schafhausen bis Mannheim; Der Rhein von Mannheim bis Wesel, [two engraved maps] 2nd Auflage, Heidelberg, Jos Engelman, 1822.
42120: ENGELMAN, JAN - Het regt gebruik der natuur-beschouwingen, geschetst in eene verhandeling over de sneeuw figuuren. Haarlem, I. v.d. Vinne 1747, (2)+178+(2) pp.
55563: ENGELMANN, GODEFROY (1788-1839) AFTER LECOMTE, HIPPOLYTE (1781-1857) - L'ivrogne et sa femme.
34227: ENGELS, PETRUS HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-juridica politica inauguralis de causis conversionis rerum Angliae regnante Carolo Primo [...] Leiden J.C. Cyfveer 1836
727: ENGEMANN, FR.W. - Wegweiser durch das Sippen-, Rassen- und Wappen-kundliche Schrifttum des Fachverlages C.A. Starke, Görlitz., 12de uitgave. Görlitz 1937. Geïll., 480 p.
60845: UNKNOWN ENGRAVER - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
22735: ENKHUIZEN, TIEDEMAN, UKKERMAN - Brief van de Commissie van Correspondentie binnen de stad Enkhuizen aan de Municipaliteit van Weesp, d.d. 26-9-1796 betr. de predikanten Jacobus Tiedeman en Didericus Rutgerus Ukkerman. Manuscript, eigentijdse kopie, folio, 2 p.
36483: ENKLAAR, D. TH. - Problemen der institutionele geschiedenis van Nederland Assen Van Gorcum 1946
43347: ENKLAAR, J.E. - Verhandeling over de verdamping van water van onderscheidene gronden, onder verschillende omstandigheden, Utrecht, Leeflang, 1878.
4373: ENNIK, J.E. - Inventaris van het archief van de familie Oosting en de daaraan verwante geslachten. Assen 1976, 102 p., gestencild, geïll.
65563: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of a/d/ Duinlustweg b/d Rampelaam, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
31287: ENSCHEDE, A.J. - Verslag over de geschiedenis en den eigendom van eenige godshuizen, uitgebragt aan den gemeente-raad der stad Haarlem in 1861, Haarlem 1861, 318 pag., orig. karton.
65570: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Overveen. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65571: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Heemstede. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65572: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Leidschevaart bij Manpad, Heemstede. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65573: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Raadhuis, Lisse. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65574: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of De weg naar Hillegom, Lisse. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65575: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of De weg naar Lisserbroek, Lisse. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65576: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Oeverslaan, bij Lisse. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
733: ENSCHEDÉ, A.J. - Inventaris van het archief der stad Haarlem. 1e en 2e deel. Haarlem 1866-1867. Geïll., 282 + 172 pp.
33769: ENSCHEDÉ, GUILIELMUS ADRIANUS - Oratio de disciplinarum mathematicarum et physicarum auxiliis [...] Groningen J. Oomkens 1835
65557: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Houtplein, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65558: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Postkantoor, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65559: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of St. Anthoniestraat, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65560: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Aan den Schotersingel, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
47653: ENSCHEDE, A.J., - Nader rapport over het eigendomsregt der stad Haarlem op het St. Elisabeths Gasthuis, Haarlem 1867, 19 pag.
31808: ENSCHEDÉ JR, JOANNES, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de crimine desertionis ejusque poenis secundum codicem poenalem militarem neerlandicum [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
65561: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Staten Bolwerk, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65562: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Amsterdamsche Vaart, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65565: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Meertje van Berkhout, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65566: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Aardenhoutslaan, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65568: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Koedieflaan, Heemstede. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65569: ENSCHEDE, JOH. - Wood engraving/Houtgravure of Vaarkantje, Heemstede. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
3443: ENSCHEDE - Het huis Enschedé 1703-1953. Haarlem 1953, 52 + 147 p., geïllustreerd, gebonden.
34213: ENSCHUT, JANUS FRANCISCUS VAN, UIT HARDERWIJK - Specimen juridicum inaugurale, exhibens doctrinam de jure accrescendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1831
34364: ENSCHUT, CORNELIUS ADRIANUS VAN - Oratio de humane indolis cognitione, legum de criminibus et condendarum et exsequendarum subsidio [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1823
33815: ENTRUP, JAN HENDRIK, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de testamento militari [...] Utrecht Franciscus Halma 1695
741: EPEN, J.C.P. VAN - Naamregister op het Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën [door A.A. Vorsterman van Oyen]. Brussel 1900. Geb., 138 p.
43242: EPEN, CORNELIUS VAN - Klaagzang bij den vreselijken storm en watervloed die de veelvuldige rampen van Vlissingen in den nacht tusschen den 14 en 15 van louwmaand 1808 volmaakte. Vlissingen, De Wolff, [1808].
4911: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Veye. 's-Gravenhage 1913, 52 p., geb., geïll.
735: EPEN, D.G. VAN - Vocabulaire du blason. Den Haag 1897. Geb., 76 p.
33913: EPEN, ADRIANUS VAN, UIT WADENOIJEN - Dissertatio medica inauguralis de nephritide [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
4883: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Vassy. 's-Gravenhage 1903, 18 p.
59: EPEN, D.G. VAN, - ALBUM STUDIOSORUM academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818. Den Haag 1904. 205 p.
4329: EPEN, D.G. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Nispen. 's-Gravenhage 1902, 24 p., geïll.
4687: EPEN, D.G. VAN - Jan Guiliam Slicher, gen.-majoor, zijn voorouders en nazaten. Z.p. z.j., 13 p.
8156: EPICTETUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Enchiridium, una cum Cebetis Thebani Tabula, Graec. & Lat. Cum notis Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum, quibus accedit Graeca Enchiridii paraphrasis, lacunis omnibus, codicis medicei ope a Jacobo Gronovio repletis; recensuit [...] Joh. Caspar Schröderus. Delft, Adriaan Beman, 1723.
65210: EPISCOPIUS, TRANSLATED BY UITENBOGAARD. - Pamphlet. Belijdenisse ofte verklaringhe van 't ghevoelen der leeraren, die in de gheunieerde Neder-landen Remonstranten worden ghenaemt, over de voornaemste articulen der christelijcke religie , 1621, 140 pp.
37177: ERAS, V.J. - Sloten en sleutels door de eeuwen heen, Dordrecht ( Lips ) 1941, 175 pag., geb.
42662: ERASMUS, D. - Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen met neersticheydt behooren den heylighen evangelie te lesen. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42898: ERASMUS, D. - Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome, editio novissima. Amsterdam, Elzevier, 1663.
42404: ERASMUS, JANUS - Opera posthuma. 2 delen in 1 band, Amsterdam, v. Someren, 1679. [colophon: Hardewijk, Sas].
42778: ERASMUS, D. - Samenspraken (...) uit het Latijn vertaalt (...) door Pieter Rabus. Rotterdam, J. Borstius, 1684.
42664: ERASMUS, D. - Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken, tot nederlegghinghe vande tweedracht der opinien. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
7457: ERASMUS, DESIDERUS - Colloquia, cum notis selectis variorum. Delft, Adrianus Beman; Leiden, Samuel Luchtmans, 1729.
42904: ERASMUS, D. - Colloquia, cum notis selectis variorum, addito indice novo, accurante Corn. Schrevelio. Leiden / Rotterdam, Hackius, 1664.
4643: 'LDFAERS ERF' - `ldfaers erf', driemaandelijks orgaan van de Schotanus Stichting. Nrs. 2 (1955) t/m 23 (1960). Nr. 14 ontbreekt.
57554: ERGO, DR. - Der Kopf des Menschen in zerlegbaren Abbildungen. Kurze leichtfakliche Darstellung der einzelnen Teile des Menslichen Kopfes mit erklärendem Tekst bearbeitet von Dr Ergo. J.F. Schreiber, Esslinegen/München, n.d. [ca. 1910].
4461: ERGO-PORREY, ELISABETH - Van Geslacht tot geslacht. Groede [ca. 1975], 403 p., geb., geïll.
21231: ERK, J. PH. VAN - De erfgooierskwestie, Haarlem 1927, 92 + 46 pag., geïll.
30719: ERKELENS, J. E.A. - Tussen zonnegoud en kaarslicht. Dortse meesters 1780- 1840, Dordrecht 1986, 119 pag., geïll.
34783: ERMERINS, JOHANNES PETRUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio medica inauguralis continens brevem historiam morborum hoc anno in clinice cl. C, Pruys van der Hoeven observatorum Leiden Gebhard 1839
33689: ERMERINS, FRANCISCUS ZACHARIAS - Oratio de vetere medicina Graeca ante aetatem Alexandrinam [...]
35563: ERNESTI, JOHANN HEINRICH, UIT KÖNIGSFELD - Plinius laude sui gaudens, Ex Lib. 9, Epist. 23 philologice ac philosophice descriptus [...] Leipzig Wed. Johann Wittigau 1676
65323: ERNESTI, JOHANN CHRISTOPHOR, PASTORE BRUCHTERENSIUM - Disquisitio historico-ecclesiastica, de Eusebio Pamphili Episcopo Caesariensi [...] Wittenberg Christian Schrödter 1703
32402: ERNESTI, JOHANN AUGUST - Lectionum Callimachiarum specimen. Oratiunculis IV in Schola Thomana Leipzig Langenheim 1742
25165: ERPECUM, C. VAN - De poorterboeken van Schiedam, 's-Gravenhage 1908, 50 pag, geb. in linnen band.
743: ERPECUM, C. VAN - De poorterboeken van Schiedam. Extract De Wapenheraut (1907), 50 p.
PR120099: FRANZ ERTINGER (1648-1710) - Print. F. Ertinger, Moninchoven.
33721: ESCH, ANTONIUS VAN, UIT VREELAND - Dissertatuio juridica inauguralis de contractu nautico apud nostrates bedemeria dicto [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1817
35825: ESCHENBRENNER,ALBERT, UIT BRAUBACH - Ueber die Entsauerungsgeschwindigkeit kohlensaurehaltiger wasser ...... Frankfurt z.n,. 1930
33501: ESPAUL, ISAAC DE L', UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de legationibus [...] Leiden Balduinus van der Aa 1745
54425: ESPERANCE, MRS E. D' - Uit de geestenwereld. Shadowland, naar het Engelsch met een voorwoord van H.J. Schimmel. Schiedam, Roelants, 1900
46947: ESSEBOOM, C., - Onderwysinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het eiland van Dordrecht, z.pl., 1995, 471 pag., geïll. [dissertatie]
30519: ESSEN, HENDRIK VON - Verzen, 's- Gravenhage z.j., 112 + 4 pag., geb., in goudgestempeld linnen.
15229: ESSEN, JAC. VAN - Mein Holland, Amsterdam: Volk und Reich Verlag, 1944
32014: ESSER, BERNARD JONATHAN, UIT , 216, - Zending en polygamie. De gedragslijn der veelwijverij historisch toegelicht. Academisch proefschrift [...] Baarn Hollandia 1905
31568: ESSERS, GEORGIUS FREDERICUS, UIT SAMARANGA-INDUS - Specimen juris gentium inaugurale, de modis acquirendi dominii originariis [...] Utrecht J. van Boekhoven 1851
34513: ESSERS, BAREND MARIE DIEDERIK, UIT LITH - Perforatie of sectio caesarea? Alkmaar Kluitman 1889
745: ESSINK, H.B.M. - Inventaris van het archief van de heren en regenten van de heerlijkheid en van het dorp Oploo. Oploo 1963, 42 p.
6267: ESSINK, H.B.M. - Inventaris van archivalia uit de boedel van P.J. Walter en C.Ch. Walter-Malingrez te Grave, Cuyk 1964, 26 p.
747: ESSINK, H.B.M. - Een onderzoek naar absolute rechten van den heren van Cuijk; een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van het land van Cuijk en de stad Grave. Z.p. [ca. 1968]. Geïll., 132 p.
43639: ESTRADES, GRAAF D. - Letters and negotiations of count d' Estrades in England, Holland and Italy, from 1637 to 1662 (....) translated from the French, London, Willock 1755.
7487: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Het landhuis aan den grooten weg, vasten-avondspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
7461: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.) - Het losse schot, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1812.
7463: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De arme dichter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1831.
7464: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Het avond-uur, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1809.
7466: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De deserteur, kluchtig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
7472: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De mooije kleene mode-maakster, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop, 1804.
7475: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - Het posthuis, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1807.
56623: ETIENNE, M., - L' intrigante, ou l'ecole des familles, comedie en cinq actes et en vers, Paris, L e Normant, 1813, 100 pag.
15231: EUDEL, PAUL - La Hollande et les Hollandais. Impressions de voyage, Moeurs et coutumes, histoire et anecdotes, villes et rues, musées et monuments. Parijs: Le Soudier, 1906.
39577: EULER, F.W. (RED.); - Ahnen und Enkel. Sammlung von Ahnen - und Nachkommen - Listen, Band 5 (1971), Limburg/Lahn [1971], 564 pag., geb., geïll., met 3 losse tabellen.
7083: [BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; EURIPIDES - De cycloop, saterspel. Vertaald uit het Grieks door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink en De Vries, 1828.
34467: EVEKINK, THEODORUS, UIT ZUTPHEN - De kassier in verband met artt. 74 en 75 wetb. van koophandel Leiden Somerwil 1888
757: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. 5 dln. Amsterdam 1965-1978. Geb., ca. 1800 p.
58997: EVERARD, DR., - Communication sur le cholera qui regne en Russie, Brussel 1854, 31 pag.
65968: EVERDINGEN, ALLARD VAN (1621-1675) - Print. The Hamlet on the mountainous ground/Huizen in de bergen.
63795: EVERS-KEG, MARIE (1902-1973) - Keteldiep.
34485: EVERS, IMAN GUALTHERUS JACOB, UIT CULEMBORG - Retentio placentae post abortum Leiden IJdo 1894
27205: EVERS, PROF. - Statistiek van het jaarlijksch verloop van sommige ziekten in iedere straat van '-Gravenhage, 1815-1855 en 1866-1883, '-Gravenhage [1884].
33691: EVERS, J.C.G. - De waarde der ervaring aan het ziekbed voor de beoefening der geneeskunde
759: EVERSEN, JOS M.H., EN J.L. MEULLENERS - De Limburgsche gemeentewapens vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der locale geschiedenis. Maastricht 1900. Geïll., 596 p.
31914: EVERTSZ, ULBO AREND, UIT JOURE - Disputationis iuridicae inauguralis de morte civili pars prima [...] Groningen J. Römelingh 1822
54352: EVERWIJN, D. - Abraham van Wicquefort en zijn proces. Leiden, 1857, [dissertatie].
51110: EWALD, J.L. - De oplettende natuur-beschouwer, 2e uitgave. [Gebonden met:] De mensch het verhevenste wezen in het werk der natuur, een vervolg. Amsterdam, v.d. Hey, 1817.
56655: EWALD, J.L., - De goede jongeling, echtgenoot en vader, of middel om zulks te worden. Eene wedergae van De kunst om een goed meisjen te worden. 2 delen, Haarlem, Bohn 1805-1806.
34807: EWIJCK, JANUS HENRICUS FLORENTIUS VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de primordiis concilii status a Carolo V. ordinati Utrecht G.F. Koch 1845
43297: EWIJK, H - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland, voorgevallen in louwmaand 1809, 2 delen, Amsterdam, Allart en Ruys 1809.
56531: EXCELSIOR, - Maandblad Excelsior, 5e jrg. 1911, nr. 195 [ periodiek uitgegeven in Suriname met bijdragen betr. Suriname].
65929: EXEL, RIA (1915-1985) - Print/etching/ets: Leiden Universiteit/University of Leiden.
32620: EYCK TOT ZUYLICHEM, FRANCISCUS NICOLAUS MARIUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes aliquot ad locum codicis de contractibus et obligationibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
24005: EYFFINGER, A. - Het Vredespaleis. Amsterdam 1988, 192 pag., geb., geïll, met stofomslag (dust wrapper).
34215: EYK, JANUS ADRIANUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de Publio Alfeno Varo, jurisconsulto Romano [...] Leiden A. van Benten 1831
35257: EYS, ISAACUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de vindicta privata Amsterdam C.G. van der Post 1848
43011: EYSDEN VAN ACHLUM, JOHAN VAN - [1] Elegia (...) Cornelium de Witt, 29-3-1745. [Gebonden met:] [2] Eergroet aan (...) Cornelis de Witt wanneer zyn weled. het burgemeesterschap der stad Dordrecht aanvaardde, 29-3-1745. [Gebonden met:] [3] Op de verkiezing van (...) Wilhem C.H. Friso (...) tot stadhouder. [En met:] [4] Eerspoor aan de Nederlanders tot het verdedigen van hunne vryheid. Utrecht, Besseling, 1747. [En met:] [5] Op de erfelykmakinge van het stadhouder- en kapitein admiraal-generaalsschap. Utrecht, Besseling, 1747. [E
31544: EYSINGA, BINNERT PHILIP, NOBILIS FRISIUS - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens observationes [...] Groningen N. Veenkamp en zoon 1807
33789: EYSSONIUS, EYSSO, UIT OMMELANDEN - Dissertatio juridica inauguralis de concursu creditorum [..] Groningen Johannes van Velsen 1715
7498: FAAM - De gekortwiekte faam. 1825-1826. No. I à XII. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1826. [Gebonden in een halfleren band met:] Bijdrage ter beandwoording van het 5de nommer (...). Utrecht, J. Altheer, [z.j.]. [en met:] Antwoord van eenige medische studenten op het stukje, geplaatst in No X (...). [z.p., z.n., z.j.]. [en met:] Weder-antwoord van eenige medische studenten op de recensie (...) in No XI. [Utrecht, S. Alter, 1826]. [en met:] Verslag van de Commissie der studenten in de zaak van den 10den Oc
34368: FAASEN, CHRISOPHORUS JOANNES, UIT OUDENBOSCH - Specimen juridicum inaugurale de furto [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
66897: FAASSEN, ROSIER, MERTENS, JOSEPH. - De Zwarte kapitein. Zangspel in 3 bedrijven (4 tafereelen), 's Gravenhage Carpentier 1877, 75 pp.
57841: FABER, J.A., - Graanhandel, graanprijzen en tarieven-politiek in Nederland gedurende de tweede helft der zeventiende eeuw, Overdruk T.v.G 1962, pp. 533-539 [= A.A.G. Bijdragen 7].
43343: FABER, M - Conciones funebres & nuptiales, Antwerpen, van Eyck, 1657.
42946: FABER, THEODOR VON - Wandelingen van een' ledigganger door de straten van St. Petersburg. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, C. Timmer, 1813.
763: FABIUS, F.J.W. - De Duitsche Orde van verleden tot heden. Z.p. [1961]. Geïll., 226 p.
15235: FABRÈS, O. - Croquis de Hollande. Parijs 1930.
34901: FABRICIUS, JOANNES, UIT LEIDEN - Dissertatuio juridica de coloribus juris Leiden A. Elzevier 1711
53456: FABRICIUS, JOHAN - De kop van Jut, 's-Gravenhage 1970.
34741: FABRICIUS, DONATUS, UIT HAARLEM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus Leiden A. Elzevier 1708
59793: FAES, J. - Extract uit het Register der Besluiten van den Gouv.-Gen. van Ned.-Indie, nr. 64. 1870.
765: FAHLBECK, PONTUS E. - Der Adel Schwedens (und Finlands). Eine demographische Studie. Jena 1903, 361 p.
23323: FAHNE, A. - Die Grafschaft und frei Reichsstadt Dortmund, 3 ( van 4 ) delen, Köln und Bonn 1854-1855, 263+458+287 pag., geïll. ( in beschadigde papieren omslagen ).
14421: BULGARIA FAHNENBILDER - Europa-serie. N.p. [ca. 1930]. Oblong, ill., 27 p. and interleaved maps.
14435: FAHNENFABRIK - Fahnen wehen in aller Welt. Bonn, 1956, 48 p., ill.
66169: FALCINI, DOMENICO (1575-C. 1632), AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - [Original engraving/gravure] LVDOVICVS XIII GALLIA ET NAVARRAE REX CHRISTIANISSIMVS. (Portrait of Louis XIII)/Lodewijk de 13e.
34459: FALKENBURG, PHILIP, UIT 'S-GRAVENHAGE - Bijdrage tot de leer van het arbeidsloon Rotterdam Van Leenhoff 1890
26605: FALKENSTEIN, K. - Geschichte des Johanniter-Ordens, 2e umgearbeitete Auflage, Zeitz 1867, 310 pag.
7506: FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); ARM. CROIZETTE EN GEORG. AUDIGIER CHATEAUVIEUX - De blinden van Franconville, zangspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zonen, 1803.
3861: FAMILIEBERICHTEN - Familieberichten. Mededelingenblad van de vereniging Familie De Jonge, opgericht 1975. Nr. 1 (1976) t/m 36 (1988) (nr. 24 ontbreekt) + nrs. 61 en 62.
6199: FAMILIEKRONIEK - Veerman, een familiekroniek, z.pl. [ca 1960], 58 p.
32190: FANNIUS, GERARDUS, UIT , 216, - Disputatio juridica inauguralis [...] qui est de fructibus [...] Leiden A. Elzevier 1710
4265: FARGUE, J.T. LA - Geslacht-schetsse, beschrijvinge en staet van den doorlugten huize en vorstendomme van Nassau. 's-Gravenhage 1740, 432 p., met tabellen, gebonden in geheel perkamenten band. Gebonden met: idem, Den kreekel in 't vizier of den opdragtmaeker beschaemd, zijnde het onderzoek en de verhandeling van de ongebondene en schendige voorgeevingen gedaen en voortgebragt in den opdragt van zeker boekje genaemd `Stijl der notarissen' tegens het leven van Willem den I en bijzonderlijk tegens de geslacht-schetss
43703: FARJON, MAX., - De geheimen van een middeleeuws gebouw. De toren van Leende in woord en beeld, Leende 2010, ca. 300 pag., geb., geïll. met losse bijlagen.
34851: FAS, JAN AREND - Intre-rede over de heilzaame oogmerken van prins Maurits van Nassau in het oprechten van het leeraarampt in de nederduitsche wiskunde in 's lands hooge school te Leyden Leiden Luchtmans 1763
41059: FASEL, W.A. - Alkmaar in het drijfzand. Opstellen betreffende de geschiedenis van Alkmaar, geschreven naar aanleiding van het boek van Cordfunke Alkmaar in prehistorie (.....) Alkmaar 1979, 123 pag.
36179: FASSELIUS, ANTON GUNTHER, UIT OLDENBURG; PRAESES: CALENUS, FRIDERICUS - Obsivationum historico-politicarum praecipue de comitibus promulsis Wittenberg M. Henckel 1687
BB10022: FASTRÉ, J. - Eerste gronden der toonkunst; gevolgd van kleine solfèges of zangoefeningen, voor één en twee stemmen: ten dienste van onderwijzers en volksscholen, 1e stuk, ’s-Gravenhage F.L. Dony en comp. 1831, 48 pp.
42596: FAUJAS DE SAINT-FOND, B. - Description des experiences de la machine aerostatique de MM. de Montgolfier et de celles auxquelles cette decouverte a donne lieu. Paris, Cuchet, 1783, 40+299+(7) pp. FIRST EDITION. Text in French.
7509: FAURE BEECKMAN, A. - Joan Fourny en zijne non; of De lotgevallen der hervormden te Antwerpen ten jare 1566. Tiel, gebr. Campagne, 1852.
42325: FAVRE DES CHARMETTES, JEAN CLAUDE - Abbrege methodique des principes de la science heraldique.
23907: FEEN, G.B.C. V.D. - Half-Wassenaer (1596-1699), overdruk Wapenheraut 1916, 34 pag.
30259: FEENSTRA, R - Catalogus des imprimes de la collection Meijers, de la Bibliothèque de L' Université de Leyde, Leiden 1980, 479 pag.
775: FEENSTRA, H. - De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel 1600-1800. (Diss.) Groningen 1981, 485 p.
32238: FEISSER, JOANNES FRENADES, UIT VEENDAM - Dissertatio iuris publici belgici inauguralis ad art. 170 legis de imperio [...] Groningen W. van Boekeren 1838
21151: FEIST, S - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Leipzig 1925, 191+38 pag., geïll.
6665: FEIST, SIGMUND - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Historisch-anthropologische Skizzen.
20035: FEITH, J.A. - Huisarchief Gruys. Extract 1907, 62 pag., geb.
7533: FEITH, RHIJNVIS - De Eenzaamheid en De Wereld. Haarlem, François Bohn, 1821.
7535: FEITH, RHIJNVIS - De opwekking van Lazarus. Amsterdam, Nayler & Co., 1846.
7537: FEITH, RHIJNVIS - Oden en gedichten. Amsterdam, Johannes Allart, 1796-1809 [deel 1 t/m 4] en Haarlem en Zwolle, F. Bohn en D. van Stegeren, 1814 [deel 5]
7539: FEITH, RHIJNVIS - Thirsa, of De zege van den godsdienst. Treurspel. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1784.
783: FEITH, J.A. - Nederlandsche kolonisatiën in Brandenburg. Extract van twee art. in Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde 13 (1898), samen 30 p.
779: FEITH, H.O. - Regeringsboek der provincie Groningen. 2 stukken. Groningen 1850-1870. Geb. (in geplastificeerde bibliotheekbandjes), 280, 294 p.
781: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum ... idem, als overdruk (en dus zonder het naamregister).
25511: FEITH, H.O. EN G. ACKER STRATINGH - Kronijken van Emo en Menko, Utrecht 1866, 274 pag., geb. in half linnen band. Goed exemplaar.
36625: FEITH, C. W. - Foto van groep personen bij promotie van C.W.Feith op Minerva. Op de voorgrond model van een huis in suikergoed (zijn studentenhuis?) 1913
32960: FEITH JR., HENRICUS OCTAVIUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio historico-juridica inauguralis de gildis Groninganis [...] Groningen W. Zuidema 1838
33239: FEITH, HENDRIKUS OCTAVIUS FEITH, UIT ZWOLLE - Dissertatio politico-iuridica de tyrannide [...] Groningen Jacobus Dikema 1800
33066: FEITH, RHIJNVIS, UIT GRONINGEN - Dissertatio historico-iuridica inauguralis de iure litoris, praecipue patrio [...] Groningen W. Zuidema 1830
15242: FEITH, JAN (INL.) - Het genot van ‘t buitenleven. [Amsterdam]: H. van Dam Azn. & Zonen, makelaars, [1917].
7548: FEITH, RHIJNVIS (VERT.); CHRISTOPH MARTIN WIELAND - Ladij Johanna Graij. Treurspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1791.
23511: FEITH, J.A. (RED) - De kroniek van Sicke Benninge, Utrecht 1887, ing., 58+183 pag. ( inleiding door P.J. Blok).
7541: FEITH, RHIJNVIS - Het graf, in vier zangen. 2e druk. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
7543: FEITH, RHIJNVIS - De Weldaad der Hervorming. Wijze: Psalm 118. Overgenomen uit de Bijdragen tot de plechtige viering van het derde eeuwgetijde der Kerkervorming. [z.p., z.n., c.1803]
7544: FEITH, RHIJNVIS - Julie, suivie de quelques autres morceaux du même auteur. Le tout traduit du Hollandois par H.J. Jansen. 2e druk. Parijs, H.J. Jansen en comp., An IV [=1796].
32074: FEITH, FRIDERICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de fideicommisso residui [...] Groningen W. Zuidema 1835
ZZ90084: FEITH, RHIJNVIS - Thirsa, of De zege van den godsdienst. Treurspel. FIRST EDITION, Amsterdam, Johannes Allart, 1784, 92 pp. TOGETHER WITH Romanzes, naar den besten smaak op muziek gebracht door C.F. Ruppe, Haarlem 1787 AND Ladij Johanna Graij Treurspel, Amsterdam 1791, 112 pp.
7521: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom. Haarlem, François Bohn, 1818.
7525: FEITH, RHIJNVIS - Verhandelingen. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
7528: FEITH, RHIJNVIS - Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788. [Gebonden met:] De Patriotten. Tooneelspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1785.
7530: FEITH, RHIJNVIS - Het graf, in vier zangen. Amsterdam, Johannes Allart, 1792.
7531: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom. Haarlem, François Bohn, 1818.
7519: FEITH, RHIJNVIS - Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst. Amsterdam, Johannes Allart, 1804.
28449: FEIWEL, B. (ED.) - Juedischer Almanach. Teilweise veraenderte neuausgabe, Berlin [1904], 306 pag., geb., geïll. Zeer goed exemplaar.
19723: FELDMANN, W. - Die Dortmunder Feldmanns III.
22637: FELIX MERITIS, ‘T HOOFT, BROUWERS, KUIJPER - Drie diploma's als effectief lid van de Maatschappij Felix Meritis. Plano op perkament met opgedrukt zegel. Prijs per stuk:
31087: FELTZ, L.C. V.D. - Genealogie van het geslacht Van der Feltz, met bewijsstukken, 's- Gravenhage 1891, 37 pag., getypt, geb.
34501: FELTZ, GUSTAAF WILLEM VAN DER, UIT EPE - Bijdrage tot de kennis der tumoren in de placenta Arnhem Thieme 1899
789: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER - Charles Howard Hodges 1764-1837. Assen 1982. Geb., geïll., 400 p.
33503: FENEMA, JOANNES, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de militaris testamenti privilegiis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1752
34999: FENEMA, JANUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio medico practica inauguralis de herpete Groningen M.J. van Bolhuis 1821
43485: FENEMA, C.H. V. - Het academie-gebouw te Groningen 1614-1909, Groningen 1909, 59 pag., geb., geïll., o.a. met fotogravures. Goed exemplaar
35375: FENNEMA, ANTONY G. - Prent voor de promotie van Mr A. G. Fennema 1929.
65915: DE FER, NICOLAS (1646-1720) - [Cartography/cartografie] Plan de Batavia [from: L' Atlas curieux, ou Le monde réprésenté dans des cartes générales et particulieéres du ciel et de la terre]/Kaart van Batavia (nu Jakarta).
23929: FERINGA, R.M.M.S. - Repertorium op Taxandria 1894-1943, Den Bosch 1977, 103 pag., geb.
7739: FERNOW, B. (ED.) - The Records of New Amsterdam from 1653 to 1674 anno domini. 7 delen.
33505: FERRAND, JACOBUS, UIT LONDEN - Dissertatio juridica inauguralis de legitimatione [...] Leiden Theodorus Haak 1772
35269: FERRIER, ROBERTUS, UIT WASSENAAR - Dissertatio juridica inauguralis de publiciana in rem actione Leiden J.H.Gebhard 1846
50859: FERWERDA, ABR. - Algemeene naam-lyst van boeken met de pryzen of de boek-negotie. Benevens de kenisse en waarde derzelver gemakkelyk gemaakt. Zynde eene verzameling van eenige duizenden van boeken (...), zedert den jaare 1709 tot 1771 in eene alphabetische order geschikt met de pryzen hoe veel elk boek in ieder verkopinge gekost heeft. Deel I, 2e stuk, behelzende Nederduitsche boeken in octavo [van auteurs met namen beginnende met de letters A t/m Q].
35597: FEUERBORN, JUSTUS - Eine Christliche Leichpredigt [...] Hermanno Vultejo [...] Christlichen Andenckens [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
65285: FEUERBORN, JUSTUS - Christliche Predigt [...] bey der [...] fünfftzigjährigen glücklichen Ehe [...] Hermanni Vulteji [...] und [...] Frawen Adelheit, geborner Happelin [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
43079: FEUILLE, DANIEL DE LA (ED.) / HENRY OFFELEN - Devises et emblemes anciennes et modernes tirees des plus celebres auteurs. Amsterdam, D. de la Feuille, 1691.
33166: FEYFER, JACOB WILLEM DE, UIT STEENDEREN - Stellingen [...] Leiden E.J. Brill 1864
47751: FFOULKES, CH. (ED.), - Gaya's Traite des Armes 1678, London 1911, 36+172 pag., geb., geïll.
30327: FICACCI, L. - Giovanni Battista Piranesi. The complete etchings, gesamtkatalog der kupferstiche, Catalogue raisoné des eauxfortes, Keulen etc. 2000, 799 pag., geïll., as new.
ZZ90021: FIDELIO, PSEUD. VAN J.G. PEEREBOOM - Haarlemsche schetsen, tien teekeningen, rare book by Fidelio, Haarlem: J.C. Peereboom 1897.
65154: FIETTA - Prospect von dem Waysenhaus an der Spuy zu Haag in Holland / Vue de la Maison des Orphelins proche a la Spuy a la Haye en Hollande. (Optica prent van het Weeshuis op het inmiddels zo genoemde Spui in Den Haag).
31874: FIEVEZ, FRANCISCUS CAROLUS, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de principio juris: alteri stipulari nemo potest [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1856.
27923: FIGUIER, L - Les merveilles de la science ou description populaire des inventions modernes, tome IV, Paris 1870, 744 pag., ill., good copy in half leather.
22457: FIJNAART, HEYNINGEN, VIJF POLDERREKENINGEN - Rekening van Adriaan Renoij betr. de ontvangsten en uitgaven over 1678 van de polder van Westheyninge alsmede de gorssingen, aanwassen, slikken, etc., beginnende aan het Groot Maltha (scheiding met de gorssingen van Ruijgenhil) tot aan de w.z.w.kant aan de Amer en voorts voorbij de Elisabethspolder tot de dijk van Juffr. polder.
7552: FIJNE, PASSCHIER DE - Eenige tractaetjes. Waarby gevoegt zijn: Daniel Tilenus, Van de oorzaek en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, Over Capt. IX des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver, Van het absoluyt besluyt der Verwerpinge. 3e druk, verm. met het Leven van de schrijver. Rotterdam, Barent Bos, 1713.
47409: FIJNJE, J.G.W., - Nota betreffende de badplaats Scheveningen en het Ververschingskanaal tot loozing van het rioolwater te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1889, 151 pag.
6417: FILBY, P. WILLIAM - American & British genealogy & heraldry. A selected list of books. 2e druk. Chicago 1975. Geb., 467 p.
65371: FILITZ, THOMAS, UIT KÜSTRIN; PRAESES: SIMON, JOHANN - Violationem legati [...] Jena typis Müllerianis 1680
51068: FISCHER, CHR. AUG. - Lotgevallen op eene reize van Riga over Holland door Spanjen en een gedeelte van Italien. 2 delen in 1 band, Amsterdam, v.d. Hey, 1802.
51030: FISCHER, CHR. AUG. - Reize van Amsteldam over Madrid en Cadix naar Genua in de jaren 1797 en 1798 (...) met een aanhangsel over het reizen in Spanje. Leiden, Herdingh, 1801.
24658: FISCHERY FLAGS - Kaart der kantoorvlaggen en andere onderscheidingsteekenen van de Nederlandsche Noordzee-visscherij [Map of Firm Flags and other destinction signs of the Dutch North Sea fishery]. Designed by C.D. Bom. Amsterdam, Zeevaartkundige Boekhandel H.G. Bom, 1887.
51223: FLAMENT, A.J., - Een feestmaal te Maastricht in november 1660, ter gelegenheid van het doctoraat van Hilarius van Werm, Maastricht 1891, 14 pag.
56291: FLAMENT, A.J.A., - Het Spaansch gouvernement te Maastricht, Extract Huis Oud & Nieuw 1916, pp. 55-61, geïll.
797: FLAMENT, A.J. - Opgezworen kwartierstaten van 36 kanonikessen der vorstelijke rijksabdij Thorn, met den inhoud der opzweringen en de beschrijving der zegels van de opzweerders. 's-Gravenhage 1899. Groot folio, 6+3 p., + 36 losse tabellen in kartonnen omslag.
58537: FLAUBERT, G., - Oeuvres completes. Madame Bovary, Moeurs de Province, Paris 1930.
51108: FLEURY, C. - De zeden der Israeliten. Gent, v.d. Ween, 1719.
23606: FLEURY DE CHABOULON, M - Memoires pour servir a l' histoire de la vie privee, du retour, et du regne de Napoleon en 1815, 2 delen, London J. Murray 1819-1820, 415+419 pag, original boards.
50819: FLIEDNER, FRITZ UND THEODOR, - Blatter aus Spanien [ published by pastor Fliedner at Madrid, for the Evangelisation Spaniens].
66377: FLORIAN, JEAN-PIERRE CLARIS DE. - Galatée, Pastorale, imitée de Cervanes, a Paris, Chez. H. Nicolle, 1808, 179 pp. With frontispiece of Galatée.
57625: FLORIAN [J.P. CLARIS DE]/[M.E. BUDDEN], - William Tell, or the patriot of Switzerland, by Florian; and Hofer, The Tyrolese. By the author of Claudine &c, new edition, London Grant and Griffith [ca 1834].
65939: FLORIMI, MATTEO (CA. 1540-1613/15) VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - Print/Engraving/gravure: Planet MARS/Planeet Mars.
5737: CORNELIS FLORIS - Cornelis Floris, Jaarboek 1987 [Wilrijk 1988], 131 p., geïll. Met bijdragen over Cornelis Lantschot, stichter van het godshuis met kapel te Antwerpen.
65581: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Ets en aquating/Etching and aquatint: Landscape with trees (landschap met bomen).
65582: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Ets/Etching: Peasant woman sitting in front of her barn (Zittende boerin voor haar schuur).
65583: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Ets/Etching: An artist drawing in the open air in a landscape (Kunstenaar tekent in de open lucht).
65584: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Ets/Etching: Landscape with two cows in the shadow (landschap met twee koeien in de schaduw).
65040: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - ZES LANDSCHAPPEN / naar 't leven geteekend. / en Geest / door / HARM.s FOCK.
65041: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Landscape [set: ZES LANDSCHAPPEN / naar 't leven geteekend. / en Geest / door / HARM.s FOCK].
65042: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Landscape with dunes (landschap met duinen).
33148: FOCK, CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de polizza adsecuratoria quae Amstelodami in causis maritimis adhiberi solet, ad codicis mercatorii normam exacta [...] Utrecht J.G. Broese 1852
65585: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Ets/Etching: UYT VRIENDSCHAP / TOEGEWEID / AAN MYNNEN AGTENSWAARDIGE / KUNST-VRIEND, DEN HEERE / JACQUES KUYPER / DOOR ZYNNEN VRIEND / HARMANUS FOCK / 1801.
65586: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Ets/Etching: Landscape with shepherd and shepherdess (landschap met shaapsherder en herderin).
65588: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Ets/Etching: Farm in the woods (boerderij met dieren in de bossen).
805: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857. (Diss.) Leiden 1934. Geïll., 423 p.
40123: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten I, 5e en 6e stuk: Stadregt van Vollenhove I en II, Zwolle 1885, 320 + 220 pag., ing.
33164: FOCKEMA, DAAM, UIT DOKKUM - Dissertatio juridica inauguralis de poenis, earumque diversitate ratione imputationis [...] Groningen Jacobus Dikema 1793
33397: FOCKEMA, NICOLAUS, UIT DOKKUM - Disputatio juridica inauguralis, de poenis capitalibus simplicibus [...] Groningen J. Römelingh 1807
34705: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Het rechtsgeleerd bedrijf in Nederland, rede...viering...319den verjaardag der Leidsche hoogeschool Leiden Brill 1894
15248: FOCKENS, TH. - Wegwijzer door Groningen, bevattende eene alphabetische opgave der gemeenten, steden, vlekken, dorpen [...] nering [...] der ingezetenen [...] zielental in 1878 [...] enkele geschiedkundige bijzonderheden en bezienswaardigheden [...]. Delfzijl: Jan Haan, 1879.
BB10008: FOCQUENBROCH, WILLEM GODSCHALK VAN. - Alle de werken, Amsteldam by de Weduwe van Gysbert de Groot 1709, tweede druk, verzamelt en uitgegeven door Abraham Bogaert, Two volumes in one binding, 518 + 460 pp.
BB10010: FOCQUENBROCH, WILLEM GODSCHALK VAN. - W.G. V. Focquenbrochs Min in 't Lazarus-Huys Blyspel, van nieuws overzien, en verbetert, na de'Oprechte Copye van den Autheur. Noyt voor desen soo gedrukt, t'Amsterdam, By d'Erve van de Wed. Gysbert de Groot [1702], 71 pp.
65329: FOERSTERUS, GODOFRIDUS, UIT FRIDEBERG (SILEZIË); PRAESES: BEYER, CHRISTOPHOR - Exercitatio historica de magno veteris ecclesiae circa poenitentes rigore [...] Leipzig Andreas Martin Schede 1725
38189: FOGG, S. - Text manuscripts and documents from 2200 BC to 1600 AD, catalogue 16, London 1995, 209 pag., ill.
7084: [BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; GERMAIN FRANÇOIS POUILLAIN DE SAINT-FOIX - Deukalion en Pyrrha, blijspel. Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
3979: FOIX, V. - Lalanne, essai généalogique sur les familles nobles ou titrées de ce nom. Dax [1920], 98+6 p., (modern) gebonden, met veel aanvullingen in handschrift.
42142: FOKKE SIMONSZ, A. - De wegen des levens, of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?, gedaan aan alle aankomende jongelingen. Amsterdam, de Grebber, 1842.
66163: FOKKE, SIMON (1712-1784) - [Original etching/ets] 'Graave belegerd, door Prinse Maurits'; Siege of Grave, 1602.
7575: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verlichting, deugd en tijd, op eene zonderlinge zinspeelende wijze geschetst. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1828.
7586: FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De Hussiten voor Naumburg. Tooneelspel met zang in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7591: FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE - De pagiestreeken. Kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1825.
55737: FOKKE, SIMON (1712-1784) - 'De Raad van Staate, te Brussel, in hegtenis genomen, in 't jaar 1576'; Council of State in Brussels taken into custody, 1578
39321: FOKKE SIMONSZ, A - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart, 2e uitgave, Amsterdam, G. Roos, 1805, 94 pag., orig. karton [ voordracht Felix Meritis ].
7565: FOKKE SIMONSZ., AREND - De oude en jonge Janus, of Gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1807.
7567: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. De moderne helicon, een droom, waarbij gevoegd is Apollo, serjant van de gewapende burgermacht. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 12 van 12 delen]
7569: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Vroegere redevoeringen en verhandelingen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 5 van 12 delen]
BB10011-1: FOKKE, SIMONSZ. AREND. - De Moderne Helicon, een Droom, voorgelezen in en opgedraagen aan de Maatschappij der Verdiensten, onder de zinspreuk Felix Meritis, door Arend Fokke Simonsz, Amsterdam bij Arend Fokke, Simonsz 1792, 70 pp. RARE FIRST EDITION.
66548: FOKKE, SIMON (1712-1784) - [Original etching/ets} Afbeelding van het Zeiltogtje Hunner Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden, Willem, Prinse van Oranje [...] En zyne Gemalinne, Frederica Sophia Wilhelmina [...] ; Sailing trip prince William V of Orange and Wilhelmina of Prussia, 1768.
55700: FOKKE, S. - Prent: 'Moedwil gepleegd aen de huizinge eens wijnkoopers te Rotterdam, op den 17 Aug. 1751, na dat hij den eed had afgelegt', ets en gravure door S. Fokke, F. Houttuyn exc.
50857: FOKKE SIMONSZ, A. (VERT.) - De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen. Uit het Engels vertaald door A. Fokke Simonsz, Leiden, Honkoop, 1804.
BB10012: FOKKE, SIMONSZ. AREND. - Het Vredefeest, landspel met zang en dans door A. Fokke Simonsz., Te Amsterdam bij Abraham Mars 1802, 43 pp. RARE FIRST EDITION.
55198: FOKKE, SIMON (1712-1784) - 'Het plunderen van het huis van A.M. van Arssen'; Plundering of the house of Van Arssen, Amsterdam, 1748Gravure door S. Fokke 1777, gepubliceerd door A. Fokke Simonsz., tonende een groot aantal personen voor het huis van Van Arssen die meubilair en drank in de gracht gooien.
60363: FOKKE, SIMON (1712-1784) - Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarneveld &c.
BB10013: FOKKE, SIMONSZ. AREND. - De Drie Gebroeders Alverwoesters eene komische geestverrukking, voorgelezen in het Departement van Letterkunde, der Maatschappij van verdiensten ten spreuke voerende: Felix Meritis. Op den 3den van Louwmaand 1810 door A. Fokke Simonsz. Medelid derzelver Maatschappij, Te Amsterdam bij Johannes van der Hey 1810, 24 pp.
66593: FOKKE, SIMON (1712-1784) - [Original etching/ets] Wederdopersoproer; failed assault by anabaptists in Amsterdam, 1535.
66594: FOKKE, SIMON (1712-1784) - [Original etching/ets] Oostende na overgave aan Aartshertogen Albertus en Izabella; Ostend surrendered to archdukes Albert and Isabella; 1604.
65938: FOKKE, SIMON (1712-1784) AFTER ADRIAEN VAN NIEULANDT (1587-1658) - The last Koppertjesmaandag in Amsterdam in 1604
55739: FOKKE, S. - Prent: 'Het Hof Provintiael in Vriesland geeft twee gevangenen over aen den militairen rechter, na de vernietiging van 't recht van praeventie' [d.d. 12-1-1753], ets en gravure door S. Fokke, F. Houttuyn exc.
55745: FOKKE, S. - Prent: 'De Spaansche bloedraad in Nederland, 1568. Blz 264', ets en gravure door S. Fokke, bovenin nr. XLVII.
55755: FOKKE, S. - Prent: 'De broeders Kornelis en Joan de Witt, in een vertrek der gevangen poorte in den Haage, overvallen door eenige burgers, op den twintigsten Augustus 1672', ets met gravure door S. Fokke 1755. Is Tirion exc.
55763: FOKKE, S. - Prent: 'Prins Willem de I wordt doorschoten, den 10 July 1584. Bl. 317', ets en gravure door S. Fokke, midden boven LXII.
7594: FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; AUGUST VON KOTZEBUE - Fanchon, het liermeisjen; blijspel, met zang. Naar het Frans van Bouilly in het Hoogduitsch gevolgd door A. von Kotzebue. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Jan Willem Smit en Willem Holtrop, 1806.
7595: FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); JULIUS VON VOSZ - De sterrenkoningin, machinenspel met zang in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
BB10014: FOKKE, SIMONSZ. AREND. - Het Vrouwtjen van den Donau, of de koningin der Spooknymphen. Zangspel. Het Hoogduitsch van Hensler gevolgd door A. Fokke Simonsz., Te Amsterdam bij H. Moolenijzer, 1803, 122 pp. TOGETHER WITH Het Vrouwtjen van den Donau, tweede deel, 1803, 116 pp.
65912: FOKKE, SIMON (1712-1784) - [Allegorical etching/Allegorische ets] Gedenkteeken van de Milddadige Dispositien by den Dood der Hoog Ed. Welgeboren Vrouwe van Renswoude enz.
66041: FOKKE, SIMON (1712-1784) - [Original etching/ets] 'Het Ontzet van Leijden, Ao. 1574'; Relief of Leiden.
66127: FOKKE, SIMON (1712-1784) - 'De geweezene predikant Henricus Slatius gevangen Ao. 1623'; minister Henricus Slatius arrested, 1623
66009: FOKKE, SIMON (1712-1784), AFTER POEL, EGBERT LIEVENSZ. VAN DER (1621-1664) - [Original etching/ets] 'Delft van binnen na de verwoesting, veroorzaakt door 't springen van de Kruidtooren, in 't jaar 1654'; Delft after the explosion of the powder tower, 1654.
66543: FOKKE, SIMON (1712-1784); AFTER NIEULANDT, ADRIAEN VAN (1586/1587-1658); AFTER WIT, IZAAK JANSZ. DE (1744-1809) - [Original etching/ets] 'Jaarlyksche Ommegang der Gildens en Leproozen'; Procession of guild members and lepers in Amsterdam on 'koppermaandag', 1604.
66162: FOKKE, SIMON (1712-1784) - [Original etching/ets] 'De Spaansche Gezanten, buiten den Haage, ontvangen, door Prinse Maurits'; Spanish delegates received outside The Hague by Prince Maurice, 1608
66003: FOKKE, SIMON (1712-1784) - [Original etching/ets] 'Het lyk van Gillis van Ledenberg, buiten s'Gravenhage in een kist opgehangen, A[nno] 1619'; Gillis van Ledenberg hanged, 1619.
BB10011: FOKKE, SIMONSZ. AREND. - De Amsterdamsche Kermis, In Derzelver Oorsprong, Voortgang En Tegenwoordigen Staat, Beschouwd, In Eene Verhandeling Voorgeleezen In, En Opgedraagen Aan, De Beide Amsterdamsche Departementen De Bataafsche Maatschappij Tot Nut Van 'T Algemeen. Met Caricatuur Plaaten. Haarlem Francois Bohn 1801, 106 pp. TOGETHER WITH De Moderne Helicon, een Droom, tweede druk, Haarlem Francois Bohn 1802, 140 pp.
BB10017: FOKKE, AREND SIMONSZ. - Nieuwjaarswenschen van ThomasVaer, op de Bruiloft van Kloris en Roosje. In den Amsterdamschen Schouwburg uitgesproken. Van den eersten Januarij 1802, tot den eersten Januarij 1809. Vervaardigd door A. Fokke Simonsz. Te Amsterdam bij J.C. van Kesteren 1829, 68 pp + 15 pp.
66537: FOKKE, SIMON (1712-1784) - [Original etching/ets] Capture of Breda; turfschip van Breda, 1590.
66012: FOKKE, SIMON (1712-1784) - [Original etching/ets] 'Hugo de Groot zig bereidende tot de vlugt uit de Loevesteinsche gevangenis'; Hugo Grotius preparing his escape, 1621.
60360: FOKKE, SIMON (1712-1784) - 's Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, onthalsd, in 't jaar 1618
60361: FOKKE, SIMON (1712-1784) - Maurits, Prins van Oranje, wordt Stadhouder, in 't jaar 1585 / 's Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, onthalsd, in 't jaar 1618
BB10016: FOKKE, SIMONSZ. AREND; HELL, THEODORUS. - De geesten tooneelen, blyspel. Naar het Hoogduitsch van Theodorus Hell, vrij gevolgd door Arend Fokke, Simonsz. - gezellige Schouwburg, IIIde deel, Vde Stuk, te Amsterdam by de wed. J. Doll, 1808, 116 pp.
23783: FOKKER, G.A. - De calamiteuse polders in Zeeland en het K.B. van 24-9-1864, overdruk, Rotterdam 1865, pp. 220-241, papieren omslag.
35751: FOLPMERS, TAMMO, UIT GOOR - Werking van oxalylchloride ..... Leiden IJdo 1913
42383: FOLTZ, FRIEDRICH - Der Rheinstrom von Mainz bis Coln. Malerisch topographisch aufgenommen und in Stahl gestochen [on the cover: Halenza's neuestes Rhein-Panorama von Mainz bis Coln; Einziges durch die Berliner und Frankfurther Kunstler gefalltes Urtheil anerkanntes Kunstwerk]. Mainz, J. Halenza, [ca. 1860].
60534: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: GUSTAVE DORÉ] - De Fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré. 2e druk. Amsterdam, Elsevier, n.d. [1895].
60517: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: GRANDVILLE, J.J.] - Fables de La Fontaine. Illustrations par Grandville. Paris, Garnier Frères, 1852.
60513: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: BRUNELLESCHI] - Contes et Nouvelles de La Fontaine, illustrations en couleurs de Brunelleschi. (set of 2) Paris, Gibert Jeune Librairie d'Amateurs, n. d. [1937].
8170: LA FONTAINE, JEAN DE; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Contes et nouvelles en vers
38099: LA FONTAINE, JEAN DE - Le la Fontaine des enfans, on choix de fables de la Fontaine les plus simples et les plus morales, eighth edition, Paris, Lehuby, 1836.
55147: FONTANUS [FONTEYN], NICOLAAS - Responsum ad propositam sibi quaestionem an manus clavis transfixae pares ferendo corpus inde pendulum. Amsterdam, P. Matthijsz, 1643.
33605: FONTEIN VERSCHUIR, GYSBERTUS - Oratio inauguralis de philanthropia praecipua legum, regiminis ac principum virtute [...] Franeker Guilielmus Coulon 1785
33174: FONTEIN, PETRUS FREDERICUS, UIT SOERABAJA - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden E.J. Brill 1860
42411: FONTENELLE, B. LE BOVIER DE - Reden-voeringe over verscheidene waerelden in 't geheel-al. Vertaald uit het Frans door A.B.[oekholt?]. 2e druk, Dordrecht, H. Walpot, 1728.
65747: AUBERT MIRAEI (AUBERTUS MIRAEUS/AUBERT LE MIRE); JEAN FRANC?OIS FOPPENS [EDITOR]. - Cathedralis ecclesiae Antverpiensis Decan; Opera diplomatica et historica : in quibus continentur ... tum sacrae tum profanae antiquitatis monumenta ... ad Germaniam inferiorem vicinasque provincias spectantia. Editio secunda. Auctior et correctior / Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. Notas & indices addidit aliaque plura hactenus inedita adjunxit. 4 Volumes, Lovanii, Typis Aegidii Denique, Bibliopolae Academici, MDCCXXIII (1723). Title page in red and black.
37425: FORAIN, J.L. - Album de Forain. Publications de la vie Parisienne, nous, vous, eux ! Paris, z.j., ill., ongepagineerd, Zonder omslag, los.
38223: HEADQUARTERS ARMY FORCES - Materiel in the hands of or possibly available to the communist forces in the far East, 2nd. ed., 1953, oblong, ill., 367 pag.
33172: FOREEST VAN HEEMSE, GULIELMUS JANUS PETRUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Dissertatio juridica de emtione et venditione, tam jure romano, quam hodierno [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1822
24833: FORMEY, J.H.S. - Le philosophe Chrétien.
7599: FORMEY, JEAN HENRI SAMUEL; JOHANN GEORG SULZER - Bedenkingen over de schouwtoneelen. Vertaald uit het Frans. [Z.p.], [z.n.], 1771.
817: FORMSMA, W.J. - De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16de eeuw (1536-1699). Een zelfstandig vervolg op `De wording van stad en lande tot 1536'. Assen 1938, 159 p.
819: FORMSMA, W.J. - De archieven van de raad en rentmeester-generaal der domeinen en der leen- en tolkamer in stad en meierij van 's-Hertogenbosch. 's-Gravenhage 1949, 117 p.
ZZ90003: FORNENBERGH, JAN BAPTIST, VAN. - Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. Kluchtspel, 't Amsterdam by David Ruarus 1731, 32 pp. Rare Theatre play.
15252: FORSTER, [JOHANN] GEORG [ADAM] - Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liège, dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, etc., fait en 1790. Par George Forster, l’un des compagnons de Cook, traduit de l’Allemand, avec des notes critiques sur la physique, la politique et les arts, par Charles Pougens, 2 delen, Parijs: Buisson, An 3 (=1794-’95)
35623: FORSTERUS, JAC. WILHELMUS UIT ANSBACH; PRAESES: SLEVOGT, JOHANN PHILIP - De contractibus in quantum sunt Philosophicae considerationis [...] Jena Litteris Nisianis 1687
7781: FOSTER, J. - The peerage of the British Empire for 1882
59197: FOUQUET, JEAN, - Getijdenboek voor Etienne Chevalier, Utrecht 1971, 128 pag., geb., geïll.
24873: FOUQUET (MADAME) - Les remedes charitables de madame Fouquet. Lyon, Certe, 1685.
47429: FOURNIER, E., - Histoire des enseignes de Paris, Paris 1884, 16+456 pag., ill., half leather binding.
6127: FRAGMENT - Fragment genealogie Van der Stok, z.pl. z.j., 19 p.
22837: FRAIJMAN, DISSEL, HEILOO - Afschrift testament Gerrit Fraijman, timmerbaas te Heiloo, d.d. 15 mei 1830, voor notaris J. Nuhout van der Veen te Alkmaar verleden. Manuscript. 4 p.
52584: FRANCE, ANATOLE, - Alfred de Vigny. Edition revue et corrigee par l'auteur. Paris, Aveline, 1923.
43879: FRANCE, ANATOLE, - Filles et garcons. Scenes de la ville et des champs. Illustrations de M.B. de Monvel, Paris, Hachette [ca. 1900], 4o, 25 pag., geïll., geb. in half linnen. Gebruikt exemplaar, de ongekleurde illustraties door een kinderhand ingekleurd
31658: FRANCIUS, PETRUS - Lykreden van Petrus Francius, over het afsterven van den heere Stephanus Morinus, professor der Oostersche taale, en bedienaar des goddelyken woords, in de Walsche gemeente [...] Amsterdam Andries van Damme 1700
40001: FRANCIUS, PETRUS, - Lykreden (....) over het afsterven van Maria (...) Koninginne van Groot Brittanie, vertaald uit het latijn, Amsterdam, P. Rotterdam, 1695. 4o, zonder omslag, (8) + 37 pag.
33653: FRANCKEN, C.M. - Oratio civitate atheniensi poetices patrona [...]
35617: FRANCO, GEORGIO - Ehr- und glückwunsch dem [...] Hn. Christiano Pilgero Lytzenburg-Frisio als derselbe von Georgio Franco [...] Auff der alten berühmten Universitet zu Heydelberg die hohe Doctor Würde Jura und Privilegia [...] empfangen. Von Gönnern und guten Freunden auffgesetzt. Heidelberg Wilhelm Walter 1675
34093: FRANÇOIS, CORNELIUS JOSEPHUS, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale de legibus Romanorum ad publicam institutionem pertinentibus [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
43767: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Gedichten, deel II, Amsterdam 1779, 8+328 pag., origineel kartonnen omslag.
43097: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Zinspelende gedigjes op de geestige printjes, ge-etst door Pieter de Mare na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon. Amsterdam, W. de Vliet, 1793, 32 pp.
7629: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE; ADRIAAN LOOSJES PZ. - De geest der geschriften van wijlen Joannes le Francq van Berkhey in huiselijke zamenspraken van Dichtlief en Gloorroos met hunne kinderen. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1813.
7619: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Dichtmaetige redenvoering, over de plichten der weezen, en hunne bestuurderen, mitsgaders de wederkeerlijke betrekkingen der burgerije tot het wel zijn van ouderlooze en verlaatene weezen. Gedrukt voor reekening en ten voordeele van het Heiligen Geest- of Armen wees-huis. [Leiden, P. van Damme, 1789].
7622: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den Vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
47853: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Kort bericht wegens de omstandigheden (....) dat 25 jonge burgerdogters (......) de doorluchtige Erfstadhouderlyke familie bij dezelver plechtige intrede binnen Leyden (....) hun hulde te bieden, Leiden, Koet, 1788, 45 pag. Gebonden in gekleurd papieren omslag.
52251: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Het verheerlijkt Leyden bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet in den jaare 1574, Leiden 1774.
7602: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Het verheerlykt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet, in den jaare 1574. In dichtmaat uitgesprooken, in de Gasthuis kerk dier stad (...). Leiden, Hendrik Coster en Heyligert en Hoogenstraaten in comp., 1774. [Gebonden met:] Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetijde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. Zinnespel. Leiden, Heyligert en Hoogenstraten, in comp., 1775. [ en met : ] Het vernedert en verheerlykt 's Graavenhaage, eeuwzang, Amst
7607: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Zinnebeeldige verklaaring der illustre sledevaart, ten besluite der heugchelijke eeuwfeesten, wegens de wonderbaare verlossing, en de daar op, ten loon voor de vaderlandsche deugd, gevolgde opregting van Hollands Hooge Schoole der stad Leyden. Leiden, Hendrik Coster, 1776.
54595: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Vaderlandsche Byzonderheden nr. 1. Amsterdam, H. Arends, [1785].
57229: FRANKE, E.; - Das neue Monogramm von Emil Franke. Verlag, Orell Fussli & Co, Zurich, Leipzig [ca. 1920?].
837: FRANKE, G.A.J. - Het groote gilde der financiers in 1748 en 1749. Groningen 1894, 92 p.
21143: FRANKEN, L - Geschiedenis van het Nederlandsche recht van zegel van het tijdstip der invoering op 13 aug. 1624 tot heden, 's-Gravenhage 1899, 123 pag. + bijlagen, geïll. Gebonden in half linnen.
35023: FRANSEN EN VAN DE PUTTE, JOHAN HORA, UIT BEZOEKI - Beschouwingen over artikel 3 van de additionele artikelen der grondwet. Leiden Somerwil 1881
59005: FRATELLI, CHRISTIANI, - Onpartijdige minnelijke missive aan een goed vriend, wegens de vereenigingh der twee protestantsche religien, namentlijck van de Evangelische Luytersche en de Evangelische gereformeerde, 's-Gravenhage, Scheltus, 1725.
53119: FREDERIKS, J.G. - De moord van 1584. Oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige berichten van den moord gepleegd op Prins Willem van Oranje. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1884.
29003: FREEDBERG, D - Dutch landscape prints of the seventeenth century, Londen 1980, 79 pag., geïll., geb., met stofomslag ( een katern ligt los ).
29153: FREISE, K. E.A. (RED.) - Rembrandts Handzeichnungen I Band: Rijksprentenkabinet Amsterdam, Parchim 1912, 15 pag. + ill.
34929: FREMERY, NICOLAUS DIEDERICUS WOLTHERUS PETRUS DE, UIT TIEL - Disputatio historico-politica inauguralis de defectione proavorum nostrorum a Philippo II. Groningen W. van Boekeren 1839
23739: FREMERY, J.A. DE - Memorie over de regten der stad Leyden op het Haarlemmer Meer, Leiden 1844, 85 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
32964: FREMERY, JOHANNES GUILIELMUS FREDERICUS DE, UIT TIEL - Disquisitio inauguralis de vi iuris publici patrii antiqui et inter medii in legem de imperio a. 1815 [...] Groningen J. Oomkens 1840
6099: FREMERY, J. DE - De heeren van den Spangen tot op het einde der 15e eeuw en hun wapen, extract Ned. Heraut 1897, 24 p. + tabel
35727: FRENKEL, HERMAN SALOMON, UIT UTRECHT - Over primaire epitheliale bloedvormende gezwellen in de lever van het schaap Utrecht Schotanus 1927
40841: FRENKEN, A.M. - Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten, 's-Hertogenbosch 1948, 311 pag.
31471: FRESE, W - Westfälische Auswanderer aus dem Regierungsbezirk Minden, pp. 1- 711 in beiträge zur Wetsfälischen Familienforschung, Band 38/39, 1980/81.
55939: [TIMARETEN], A. FRESE, - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlyke en andere voornaeme gestichten. Deel I Delft, deel II 's-Gravenhage en Scheveningen. Beide delen in I band, 's-Gravenhage 1777-1778.
47038: FRESEZ, J.B.; - Album pittoresque du Grand Duche de Luxembourg, Luxemburg 1857, reprint Luxemburg 1968, oblong, geb., geill.
34729: FRETS, FRANCISCUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio politico-juridica inauguralis de lege licinia agraria Leiden Cyfveer 1801
53124: FRETS, FRANCOIS - De zaak van de heeren D. en C. Blankenheym tegen de heeren Reyn Varkevisser en Dorrepaal, Rotterdam, F.W. Krieger, 1820.
36173: FRIEDEL, FRIDERICO, UIT SCAUDIZA-CIZ.MISN.; PRAESES: FRIEDRICH, CHRISTOPH - Dissertationem physicam de conchinilla Leipzig Christoph Fleischer 1701
26949: FRIEDERICHS, H.F. (RED.) - Hessiche Ahnenlisten, Band 2, heft 1-8 + register. !968-1974, 740 + 84 pag., geb. in 2 half linnen banden.
30473: FRIEDLANDER, M.J. - Lucas van Leyden [ Meister Der Graphik- band XIII], Leipzig 1924, 44 pag. + 82 platen, gebonden.
30731: FRIEDLANDER, M.J. - Der Bilddruch in den Niederlanden, Berlin 1923, 32 pag., ill.
8704: L., P. (VERT.); THEODOR HEINRICH FRIEDRICH - De bruine haar-lokken, of Het vaderlandlievende meisje. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. H. van Kesteren, 1816.
35331: FRIJHOFF, W. TH. M. - Cultuur, mentaliteit: illusies van elites? Nijmegen Sun 1984
35031: FRIJLINCK, WILLEM FOLKERT , UIT LITH - Bijdrage tot de leer der deelbaarheid 's Hertogenbosch Muller 1864
38887: FRIJLINK, H - Elizabeth Wolff, geb Bekker en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst, Amsterdam, Frijlink 1862, 152 pag., geb., met lithografische portretten, goed exemplaar.
35901: FRIMA, HENDRIK, UIT APPINGEDAM - Stellingen ...... Groningen Hoitsema 1875
60129: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [58] Abrahamus Bloemaert Batav. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60131: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [40] Jodocus Wingius, Bruxell. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60111: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [30] Martinus Hemskerkus, Harl. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60115: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [45] Cristianus Quebornus Antv. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60125: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [51] Cornelius Ketel, Goudanus. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60127: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - [34] Antonius Morus, Ultraiectinus Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60329: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - HOVTEWAEL by Amsterdam, [Views of Amsterdam; Series title]
60331: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Landscape with tree in the center [Topographia variarum regionum; Series title]
60333: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Beginning of the consultation of the States about the Truce in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60335: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Landscape with a cottage on a hill at left [Topographia variarum regionum; Series title]
60337: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - City in a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]
60341: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Landscape with large city gate on left and river on right [Topographia variarum regionum; Serie title]
60343: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Town scene with classical ruins on the right [Topographia variarum regionum; Serie title]
60345: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - Night scene with moon at top center over a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]
32404: FRITSCH, AHASVER - Tractatio de visitationibus provincialibus utiliter instituendis; von Land-Visitationen [...] Jena Ehrich 1714
60841: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
36143: FROEREISEN, JOHANN LEONHARD, UIT STRASBURG - De praeiudiciis in studiis historicis evitandis commentatio aliquot disputationibus in alma Salana proposita Jena C.D.Werther 1717
37419: FROGER, W.A. / MERKES VAN GENDT - Verslag aan den minister van oorlog betreffende eenige voorname verbeteringen aan de ophaalbruggen enz., voorgesteld ( ... ) door J.G.W. Merkes van Gendt, 's- Gravenhage, Doorman, 1848, 179 pag.
43221: FRORIEP, A. - Analomie fur Kunstler, Kurzgefasste anatomie, mechanik und Proportionslehre des menschlichen Korpers. [1e editie], Leipzig, 1880.
34869: FRUIN, J. A. - Redevoeringen gehouden als rector magnificus der Universiteit te Utrecht gedurende het studiejaar 1878-1879 Utrecht Beijers 1879
863: FRUIN TH.AZ., R. - Het archief der stad Reimerswaal. 's-Gravenhage 1897, 125 p.
23937: FRUIN, R - Inventaris van het archief der heeren van Montfoort berustende in het Rijks-Archief in Utrecht. 's-Gravenhage 1894, 84 pag.
32968: FRUIN, JACOBUS ANTONIE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1897
36451: FRUIN, R. - Afscheidsrede bij het nederleggen van het hoogleeraarsambt 's-Gravenhage Nijhoff 1894
43527: FRUIN, R. E.A. - De oude verhalen van het beleg en ontzet van Leiden (......) in hun oorspronkelijke vorm herdrukt, 's-Gravenhage 1874, half linnen band.
56177: FRUIN, R., - De keuren van Zeeland, 's-Gravenhage 1920, 256 pag.
855: FRUIN, R. - Het archief van prelaat en edelen van Zeeland. 's-Gravenhage 1904, 312 p.
857: FRUIN, R. - De leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535. 's-Gravenhage 1911, 371 p.
66611: FUCHS, J.M. - Quirinus Talesius, Secretaris van Erasmus en Burgemeester van Haarlem, overdruk uit De Brabantse Folklore juli 1937, 18 pp.
56893: FUHRKOTTER, A.; - Die miniaturen van het boek Scivias, - Ken de wegen - van de heilige Hildegard van Bingen uit de Verluchte prachtkodex van de Rupertsberg, Turnhout 1977.
3537: FUHRMANN - Fuhrmann, 200 Jahre Wollhandel 1735-1935. [Amsterdam, Berlijn], 1935, 72 p., geb., geïll. Met uitvouwbare `Stammtafel'.
56069: FULD, E., - Met zon- en kunstlicht, Amsterdam, Strengholt, [ca. 1935], 13 pag. text en 75 ill.
23177: FULDA, WEBER, KEFERSTEIN - Krijttekening van vrouw met boek op haar schoot, gesigneerd Alb. Fulda fec, 1852. Verso de naam van de voorgestelde: Frau Dr Weber, geb. Louise Keferstein, Halle a/d Saale, 41x34 cm.
869: FUNDATIEN - De fundatien der vrijvrouwe van Renswoude gevestigd te Utrecht, Delft en 's-Gravenhage 1756-1856. Z.p. [1856]. Geb., 58 p.
19763: FURETEUR - De oudere generaties van het geslacht Barnaart.
19879: FURETEUR - De oudere generaties van het geslacht Barnaart.
50986: FURETIERE, ANTOINE - Furetieriana of klemredenen, historische aanmerkingen, zeedekunde, woordenziftery, aardigheden, zinspreuken, sneedige antwoorden en geleertheit van den heer Furetiere, in zyn leven abt van Chalivoy en lid van de Fransche academie. Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1711.
32970: FURNÉE, HERMAN WILLEM EGBERTUS KAREL, UIT , 216, - Het dividend. Academisch proefschrift [....] Amsterdam Roeloffzen & Hübner 1892
60982: FURNESS OF GRANTLY, LIBERAL, GEORGE V - Grant of arms donated by Alfred Scott-Galty, Garter King-of Arms, to Christopher Furness, first Baron Furness of Grantley (23 April 1852 - 10 November 1912), British businessman and liberal politician.
33375: FUSS, WILLEM JOHANNES, UIT UTRECHT - Affiene en metrische eigenschappen vande kromme van den vierden graad in de vierdimensionale ruimte. Proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1928
40823: MULLER FZ. S. - Oude huizen te Utrecht, 's-Gravenhage 1902 ( eerste uitgave), 41 pag. + kaart en 20 platen.
7637: GAARDEN - Uit velerlei gaarden bijeengebracht door W.J. Hofdijk. Goedkoope uitgave. Amsterdam, T. van Holkema, [1884].
39279: GABBEMA, SIMON ABBES; - Epistolarum ab illustrtibus & Claris Viris scriptorum centurial tres, Harlingen, H. Galama 1663. Geheel perkament, (32)+783 pag.
PR120076: GABRIEL PERELLE (1603-1677), ADAM PERELLE (1638-1695), NICHOLAS PERELLE (1631-1695) - Print. Perelle, View on the fountain in Tivoli.
31752: GADIOT, ANDREAS HUBERTUS ERNEST, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg Cornz 1869
33745: GAIFFIER, DAVID LUDOVICUS FRANCISCUS LEOPOLDUS JOSEPHUS GHISLENUS DE, UIT NAMEN - Specimen juridicum inaugurale de initiis et inrementis juris criminalis in belgio [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1820
7638: GAIGNAN DE L’AMI, A.A. - Elize, treurspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788.
58471: GALAMA, S., - Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geb., geïll.
23912: GALEMA, J.B.E. - With the baggage of the fatherland. Frisians to America, 1880-1914.[Groningen] 1996,472 pag, [ dissertatie met los blad stellingen]
8157: GALLAEUS, SERVATIUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Dissertationes de Sibyllis, earumque oraculis. Amsterdam, Hendrik en wed. Dirk Boom, 1688, [40] + 658 + [26] pp.
31495: GALLAIS, M - Le 18 fructidor, ou anniversaire des fetes directoriales, Hamburg 1798, 46 + (2) pag., met gegraveerde titelprent, org. papieren omslag.
60371: GALLE, PHILIPS (1537-1612) AND GALLE, JOANNES (1600-1676) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605); STRADANUS - Fight among a lion, horse bull and dogs [The Hunting parties]
60373: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Descent from the cross
60375: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - SS.ma Trinitas
60377: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Set of six devotional: S. Maurus, The adoration of the Shepherds, the Circumcision, St. Anne and Mary with Jonh and Jesus, S. Lucy, Image of Devotion
33389: GALLÉ, FRANCISCUS JACOBUS, UIT ´S GRAVENHAGE - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1810
65520: GALLE, PHILIPS (1537-1612) HEEMSKERCK, MAARTEN VAN (1498-1574) - Gravure/Engraving: The Mausoleum at Halicarnassus (Het mausoleum bij Halicarnassus voor de graftombe van Koning Mausolus, tiranniek heerser over Karie en Klein-Azie).
60995: GALLE, THEODOR (1571-1633) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - The Adoration of the Magi
36627: GALLOIS, H. ; G.E.KRONENBERG - Groepsfoto van partij op Minerva t.g.v. de promotie van H. Gallois. Verso: foto van diner t.g.v. promotie van G.E. Kronenberg op Minerva op 8-7-1909 1909
56435: GANOT, A., - Handboek der natuurkunde. Volksuitgave, naar het Fransch door Th. van Doesburgh, Rotterdam 1862, 541 pag. geïll., omslag los.
37591: GANS, M.K. - Juwelen en mensen, De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar Nederlandse bronnen, Amsterdam 1961, 479 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28975: GARAS, K. A.O. - Zsanermetamorforfozisok. The metamorphosis of themes, Budapest 1993, 406 pag., geïll.
24795: GARGON, MATTHEUS - Walchersche arkadia, 3rd ed, 2 vols. in 1. Middelburg, 1755.
42409: GARNIER, PHILIPPE / M. FERNANDEZ / L. DONATI / I.H. GLASEMAKER - Dialogues en quatre langues, Francoise, Espagnole, Italienne & Flamende= 't samen-spreekingen in vier talen, Frans, Spaens, Italiaens en Neerlants. Amsterdam, L. and D. Elzevier, 1656.
51621: GARRER, A.H., - Schonaeus. Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche School te Haarlem, Haarlem 1889, 76 pag., gebonden in modern half linnen band.
32972: GARRER, ANTONIUS HENDRIK, UIT LEIDEN - Observationes ad Dionysii Halicarnassensis antiquitates Romanas [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1877
50853: GARTMAN, H.; VERMANDEL; SCHMIDT - Veilingcatalogus van eene belangryke verzameling Nederduitsche en Fransche ongebonden boeken (...) toneelspellen van de nieuwste en beste Hoogduitsche en Fransche dichters als Von Kotzebue, Iffland en anderen, verkocht ten huize van J. Elmpt, herberg Vryburg. Amsterdam, Gartman e.a., 1811.
7639: GASINJET, L.C.F. - Joco-alethes. Dichterlijke verscheidenheid, naar volgorde des tijds 1868/69. Purmerend, L.G. Post, 1870.
21103: GASPARRI, F - La Principauté D' Orange au moyen age ( fin 13e-15e siecle). Parijs 1985, 245 pag., + 32 planches.
55009: GASTMANN, A.L.E. - Iets over het misdrijf van zeeroof. Volgens art. 443-447 van het ontwerp Wetboek van Strafrecht (1875). Leiden, 1878.
6649: GATTERER, J.C. - Abriss der Heraldik oder Wappenkunde, zum Nuzen der studierenden Jugend entworfen und zuerst mit acht Kupfertafeln erläutert, bey dieser zweyten Auflage aber mit fünf Kupfertafeln und doppelten Registern vermehrt.
57223: GATTERER, J.C.; - Abriss der Heraldik. Neue und verbesserte Ausgabe, Gottingen, J.C. Dieterich, 1792.
877: GATTERER, JOHANN CHRISTOPH - Praktische Heraldik. Neurenberg 1791. Geïll., (modern) karton, 150 p.
19543: GATZ, ERWIN - Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon.
66694: GAUCHEREL, LEON, AFTER MULREADY, R.A. - [Engraving/gravure by Leon Gauxherel after R.A. Mulready], l'Abreuvoir, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
65772: GAUGAIN, THOMAS (1756-1810?) AFTER NORTHCOTE, JAMES (1746-1831) - Coloured etching and engraving/Gekleurde ets en gravure: BLIND GIRL OF THE ENVIRONS OF ROME.
47405: GAULTIER, A.E.C./ A. QUETELET; - Geographie de l'abbe Gaultier, entierement refondue et augmente, 16e edition, revue et augmente pour la Belgique et la Hollande par A. Quetelet, Brussel 1840, 12x 342 pag., orig. karton. Geillustreerd met uitslaande kaart van Nederland en België.
15270: GAUTIER, J. - Le voyageur dans le royaume des Pays-Bas, contenant une description géographique, historique et statistique du royaume des Pays-Bas, suivi d’un itinéraire général des postes. Brussel: C.J. de Mat fils en H. Remy, 1827.
25275: GAVARNI - Masques et visages, Paris, Paulin & Lechevalier 1857. Original wrappers, 248 pag., illustrations. Good copy.
32974: GAVERE, PETRUS LAMBERTUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de eo, an injuria, volenti facta, poenis sit coercenda [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1825
66378: GAY, JOHN. - The poetical works of John Gay, London, published by Suttaby, Evance & fox, and Crosby & co. Stationers Court 1811, 371 pp.
35981: GAYMANS, JANUS JUSTUS CHRISTIANUS, UIT MEENEN - Quaestiones juris inaugurales Groningen Wolters 1850
56537: GEBRANDY, P.S., - Lijkverbanding. Referaat Alg. ledenvergadering 1924 te Amersfoort v.d Calvinistische Juristen-vereeniging [1924], 20 pag.
7919: GEDENKBOEK - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de viering van het 75-jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam, 21 september 1923.
5915: GEDENKBOEKJE - Gedenkboekje “Vereniging der familie Van Oordt” 1911, 1931/1935 en 1940/46, per stuk
7643: GEDICHTEN - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. Verzameld door J. Heeringa Gz. Groningen, erven B. van der Kamp, 1895-1896 [2 delen]
55075: [ACIDALIUS, VALENS], SIMON GEDIK - Disputatio perjucunda qua anonymus probane nititur mulieres homines non esse, cui opposita est Simonis Gedicci. 's-Gravenhage, Burghoorn, 1644.
7648: GEEL, JACOB (VERT.); LAWRENCE STERNE - Sternes Sentimenteele reis door Frankrijk en Italie. Vertaald uit het Engels. Nayler & Co., Amsterdam, 1837.
7645: GEEL, JACOB - Onderzoek en phantasie. Leiden, C.C. van der Hoek, 1838.
34539: GEELVINCK, LIEVE, UIT AMSTERDAM - Specimen politico-juridicum inaugurale de factionibus e civitatibus proscribendis Utrecht A. van Paddenburg 1776
31998: GEER, ARIE WILLEM VAN, UIT ROTTERDAM - Specimen literarium inaugurale de fontibus Plutarchi in vitis Gracchorum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1878
36981: GEER VAN JUTPHAAS, B.J.L. DE - De Saksenspiegel in Nederland, 2 delen, 's- Gravenhage 1888, 191 + 222 pag.
33657: GEER, P. VAN - Ontwikkeling van den geest, het hoogste doel van de beoefening der wiskunde
40865: GEER, J.J. DE - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht, Utrecht 1860, 2 gedeelten in 1 band, 396 pag., geb., geïll. met originele foto en o.m. 2 kaarten.
20599: GEERLINGS, I EN W.P.J. OSINGA - Het geslacht Geerligs II. Nazaten van Harmen Hendrik Geerligs en Joukje Minnes Brouwer, Groningen 1961, 61 pag., gestencild.
31578: GEESINK, GERHARD HERMAN JOHANNES WILHELM JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Gerard Zerbolt van Zutfen [...] Amsterdam 1879
43006: GEEST, WIBRANDUS DE - Het kabinet der statuen, ons van d'aaloudheid nagelaten (...) waar by gevoegt is een naauwkeurige leidtsman in Romen. Amsterdam, Lamsvelt, 1702.
53147: GEESTELIJKE, EEN - Het kerkerleven in Nederland. Schetsen en tooneelen uit de nagelaten papieren van gevangenen, bijeen verzameld door een geestelijke. Amsterdam, A. Frijlink, 1870.
53148: GEFKEN, J.W. - De regtsvraag: zijn de bepalingen van het Code Penal, over ongeoorloofde genootschappen of vergaderingen, toepasselijk op godsdienstige bijeenkomsten en godsdienst-oefeningen in Nederland? In eene pleitrede behandeld. Amsterdam, W. Messchert, 1836.
5491: GEHLE, F.W. - Our Dubbledam journey. An account of how a family came to America 1891-1941, New York 1941, 50 p. geb.
59235: GEIBEL, E., - Neue Gedichte von Emanuel Geibel, geg., 320 pag.
35525: GEIGER, PAULUS ROMANUS, UIT AUGSBURG; PRAESES: OSTIUS, JOHANN GEORG - De hymnis martyrum in primitiva ecclesia. Dissertatio [...] Jena Johann David Werther 1700
30605: GELDER, J.G. VAN - Jan van de Velde 1593-1641, teekenaar- schilder. Beschrijvende catalogus, 's- Gravenhage 1933, 129 pag. + 87 afb.
27247: GELDER, H.E. V. - Het Haagsche Binnenhof. Een nationaal monument. Antwerpen 1943, 90 pag., geb., geïll.
32826: GELDER DE NEUFVILLE, DAVID MATTHEUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, sistens quaestiones de mercatura et navigatione gentium in bello mediarum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1834
32966: GELDER, HENDRIK DOUWE VAN, UIT BOLSWARD - Mohtar de valsche profeet. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1888
23531: GELDER, JACOB DE - Wiskundige lessen. Eerste cursus bevattende de gronden der rekenkunst, benevens de eerte beginselen der stelkunst. Tweede cursus bevattende de volledige gronden der stelkunst. 2 Delen, Den Haag, van Cleef en Scheurleer 1808-1809, 473+532 pag., originele kartonnen banden. Geillustreerd met uitvouwbare tabellen.
56901: GELDER, JACOB DE, - Wiskundige verhandelingen, 2e druk, 's-Gravenhage, 1826.
29057: GELDER, J.J. DE - Bartholomeus van der Helst. Een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, Rotterdam 1921, 289 pag. + 41 platen, geb. in gestempelde linnen band. Bibliotheek exemplaar met plakkers en stempels op schutbladen. Band is gaaf. ( iets verkleurd )
63983: GELDER, DIRK VAN (1907-1990) - Etching/ets: Stad van mijn dromen (Den Haag, The Hague)./City of my dreams.
33309: GELEIN VITRINGA, JOHAN VAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1897
52504: GELLERT, C.F. - Zedekundige lessen, in het Nederduitsch overgezet door J. Lublink den jongen. 2 stukken, 2e druk, Amsterdam, P. Meijer, 1775.
7670: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Fabelen en vertelsels. Amsterdam, Pieter Meijer, 1782. [deel II van 3 delen]
7662: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Verhandelingen over de fabelen en vertelsels, en over het aandoenlyke in de tooneelspellen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Izaac de Jongh, 1785.
7663: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven. Utrecht, J. van Schoonhoven en Comp., 1776.
7665: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Brieven. Amsterdam, J.B. Elwe, 1800.
7667: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Fabelen. Utrecht, J. van Schoonhoven & Comp., 1775. [3 delen in 1 band met doorlopende paginering]
7669: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Amsterdam, Pieter Meijer, 1775.
7660: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Het leven der Zweedsche Gravinne, G***. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, Jan Dóll, 1777.
22697: GELRE, VAN, VAN CROMSTRIJEN, BODDAERT - Twee nota’s betr. een leenverheffing voor het Leenhof van Vlaanderen, door Jacoba van Gelre, huisvrouw van Cornelis van Cromstrijen, dd. 1743 en 1750, getekend door Pieter Boddaert.
18017: [SCHAAFF, JACOBUS HENDRIK VAN DER] PS. ANONYMUS GELRUS - Het ware nut en voordeel der beschaving, toegepast op, en in verband bechouwd met het volkskarakter, ook met betrekking tot echte Vaderlandsliefde en Heldenmoed. Utrecht, N. van der Monde, 1832.
1897: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 2. Enkhuizen. Heiloo 1934, geïll., 17 p.
1899: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 4/5. Amsterdam. Heiloo 1937, geïll., 57 p.
7821: GEMERDEN, VAN - Artikelenreeks over Ouddorpse geslachten.
4541: GEMMINGEN, H.L. VAN - Ahnen und Enkel. Band I. Dr.med. Christian Röchling und Charlotte Wagner. Heidelberg 1955, 70 p., geïll.
30281: GÉNARD, P. EN M. ROOSES - Rubens-bulletijn. Jaarboeken der ambtelijke commissie...., deel V, Antwerpen 1897, 102 pag., geb., geïll.
4893: GENEALOGIE - Genealogie van het geslacht Verheyen. Oisterwijk 1894, 41 p., geïllustreerd.
5501: GENEALOGIE - Genealogie & stamboom van het familiegeslacht van Gemert, 1640-1955, Alkmaar 1955, 11 p. + tabel
23015: GENEALOGIEËN, MANUSCRIPT, VAN ASSENDELFT - Généalogies des familles nobles des Pays-Bas, rugtitel van een fraai gebonden manuscript, groot folio, half leren band (19e eeuws), met ex-libris Bibliotheque de Th. de Jonghe, ca. 220 p met nog enkele bijgebonden manuscripten. Deels met gekleurde wapentekeningen, waarschijnlijk samengesteld in het begin van de 18e eeuw.
36043: GENESTE, JACOBUS VINCENTIUS DE LA, UIT NIJMEGEN - Specimen academicum inaugurale sistens positiones medicas Leiden Cyfveer 1802
7674: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Leekedichtjens. 4e druk. Haarlem, A.C. Kruseman, [1867].
7675: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 3e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1873.
7677: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 12e druk. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen, [ca 1905].
7680: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Eerste gedichten. 3/4e druk. Amsterdam, gebroeders Kraay, 1863/1865.
31746: GENNEP, JUSTINUS ADRIANUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen inaugurale de Simone Renard [...] Groningen J.B. Huber 1858
7683: GENOVEVA - De historie van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. Nieuwe verbeterde druk. Deventer, Wed. P. de Lange, [z.j.].
6804: ANONIEM (VERT.); FRIEDRICH GENSICKE - Blanka en Henriko, treurspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 7e deel, 1e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1800.
41813: GEOEFEND BOEKHOUDER, EEN - Volledige handleiding tot het boekhouden voor den kleinhandelaar en winkelier, 's-Hertogenbosch, Muller, 1847. Gebonden in modern half linnen, 128 pag.
35595: GEORGE, LANDGRAAF VAN HESSEN - Ordnung von fleissiger übung deß Catechismi, der Kinderlehr, mehrer Kirchen-disciplin, und anderer, zu erbawung deß wahren Christenthumbs nötiger Stücke. Marburg Nikolaus Hampel 1634
35907: GERADTS, LOUIS JOSEPH ERNEST HUBERT , UIT HASSELT (B) - Stellingen ..... Leiden Hazenberg 1868
36527: GERADTS, JAN LODEWIJK, UIT ROERMOND - Bijdrage tot de geschiedenis van den souvereinen raad in het Overkwartier van Gelderland te Ruremonde, 1580 - 1794 Leiden Hazenberg 1860.
56711: GERAERDS THESINGH, P.A.H., - Neerlands behoefte, een talrijk geoefend leger, een met de natie, Utrecht, 1879, 49 pag.
897: GÉRARD, P.A.F., - Histoire de la législation nobiliaire de Belgique. Deel I. Brussel-Parijs 1846. Geb., 314 p.
36033: GERARS, CORNELIS MARIA, UIT EEMNES - Hubert Korneliszoon Poot Assen Van Gorcum 1954
34965: GERBRANDY, SJOERD, UIT SNEEK - Industrieele eigendom en subjectief recht Zwolle Tjeenk Willink 1946
15280: GERDES, E. - Christelijke philantropie in Nederland. Reisherinneringen. Nijmegen: P.J. Milborn, 1880.
65325: GERHARDUS, PAULUS FRIDERICUS, UIT BERLIJN; PRAESES: REMLING, NICOLAUS CHRISTOPHORUS - Ex historia ecclesiastica de vestigiis Christi in loco Ascensionis [...] Wittenberg Wed. August Brüning 1685
35939: GERICKE VAN HERWIJNEN, CAREL WILLEM P.F., UIT PARIJS - Stellingen ..... Leiden Werst 1871
34089: GERICKE, JOSEPHUS LUDOVICUS HENRICUS ALFREDUS, UIT DILLENBURG-NASSAU - Dissertatio historica juris gentium inauguralis de jure interventionis ante rerum conversionem in Gallia usurpato [...] Leiden C.C. van der Hoek 1834
36165: GERLACH, BENJAMIN GOTTLIEB, UIT LIGNICIO-SILESIUS; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM - Patridomanian (dit woord in Griekse kapitalen) eruditorum ad Corn. Tacit.Annal. II, 88 Wittenberg Wed. Gerdes 1723
47599: GERLACH, M., - Nurnberg. Ein rundgang in bildern. Herausgegeben mit unterstutzung der stadt Nurnberg, Leipzig {ca. 1910?], 134 pag., ill., oblong, full linen binding.
34339: GERLINGS, JANUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de hereditate vendita [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
57099: GERLINGS, H.; - Verscheidenheden van Haarlems bodem, Haarlem 1862, 156 pag., geb.
37387: GERRETSON, C. E.A. (RED.) - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon ( tot aan de dood van Willem IV ), 2 delen in 3 banden, deel 1 in 2e druk, 's- Gravenhage 1976, 519 + 708 pag.
31750: GERRITS, LUDOVICUS ANTONIUS NICOLAUS, UIT ROSENDAAL - Specimen juridicum inaugurale de quaestione an jure nostro, donationes factae sub specie aliorum contractuum valeant [...] Amsterdam C.G. van der Post 1854
ZZ90018: G. ENGELBERTS GERRITS - G. Engelberts Gerrits, Het Leven en de Daden van M.A. de Ruiter, Neerlands doorluchtigsten Zeeheld: in gesprekken tusschen eenen vader en zijne Kinderen. Amsterdam, C. Schaares, 1823, 268 pp
56683: GERRITSEN, REINIER, - Blinde verrassing. 1e druk, 1993, oblong, linnen band, als nieuw.
23008: GERSEN, BAL SNIJDERS, SERLÉ - Ten bruiloft van den heere L(?).J. Gersen en mejuffrouw H.J. Bal Snijders, op den 1 April 1837 binnen Middelburg. Manuscript, 4°, 3 p, gedicht, getekend: Serlé.
7685: GERSTÄCKER, F. - Uit twee wereld deelen. Schetsen en verhalen. Vert. uit het Duits. Utrecht, D. Post Uiterweer, 1854. [2 delen]
3133: GESLACHT - Het geslacht Van den Brandeler. 's-Gravenhage 1879, 39 p., geb., geïll., wit doorschoten met zeer veel aantekeningen in handschrift.
5523: GESLACHT - Geslacht Graswinckel, z.pl. z.j., ca 100 p., getypt, geb.
5301: GESLACHT - Het geslacht Van den Brandeler, ‘s-Gravenhage 1879, 39 p., met afb. wapen en tabellen.
4955: GESLACHT - Geslacht Van Voorthuysen. Rijswijk 1901, 4 p.
2241: ROTTERDAMSCHE GESLACHTEN - Rotterdamsche geslachten. 2 dln. 's-Gravenhage 1925-1926. Geb., geïll.; 555, 439 p.
3011: GESLACHTLIJST - Geslachtlijst van de familie De Beveren. Z.p. [1839], 15 p.
3957: GESLACHTSREGISTER - Geslachtsregister [Krook]. Z.p. 1944, tabel in omslag met afstammelingen Johannes Krook en Antonia Poele, gehuwd Haarlem 1783.
31994: GESSELER, THEODORUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de delictis et quasi-delictis ex jure gallico hodierni [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1826
53164: GESTERDING, F.C. - Alte und neue Irrthümer der Rechtsgelehrten. Eine Reihe von Abhandlungen und Monographien. Greifswald 1818.
34867: GEUKEN, HENDRIK CORNELIS, UIT SOERABAYA - Over osteotomie bij pes varus Amsterdam Scheltema & Holkema 1882
34471: GEULJANS, KAREL MARIA HUBERT LOUIS, UIT AKEN - Aanteekening op art. 47 wetboek van koophandel Amsterdam Kervel 1888
8831: LIEFDE-GEVALLEN - De verwonderenswaardige liefde-gevallen van Beralt, prins van Saxe, stamvader van 't doorluchtig huis van Savoye. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Pieter van der Burgh en Cornelis van Zanten, 1725.
53088: EX-GEVANGENE - De moderne folterkamer. De cel, door een ex-gevangene, z. pl., z. j. [ca. 1930].
14555: GEVERS, A.J. - Inventaris van de papieren van enige leden der familie Vredenbregt, Snoeren en Bierhoff, benevens genealogische aantekeningen aangaande het voor- en nageslacht van Arnoldus Vredenbregt (1869-1949) en zijn vrouw Cornelia H.A. Snoeren (1875-1957).
34309: GEVERS DEYNOOT, FRANCISCUS GERARDUS ABRAHAMUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio oeconomico-politica inauguralis qua continentur nonnulla de mercatura in patria nostra ab anno 1813-1830 [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
35063: GEVERS DEYNOOT, WILHELMUS THEODORUS, UIT ROTTERDAM - Specimen oeconomico-politico-juridicum inaugurale de magno sive halecum piscatu Belgico ( haringvisscherij). Leiden J.W. van Leeuwen 1829
39943: GEVERS VAN ENDEGEEST, JHR. - Het Hoogheemraadschap van Rijnland, deel I [van II] , Beschrijving, 's- Gravenhage 1871, 468 pag.
35817: GEWIN, JOANNES, UIT ABCOUDE - De woelbewegingen van het hart Utrecht Van Boekhoven 1906
35803: GEWIN, JAN WILLEM ANTON, UIT DELDEN - Over de verhouding van pepsine tot chymosine Utrecht Oosthoek 1907
52005: GEYL, P.; - Patriotten en N.S.B.-ers. Een historische parallel,. Amsterdam 1946, 59 pag., geill.
36029: GEYL, PIETER CATHARINUS ARIE, UIT DORDRECHT - Christofforo Suriano, resident van de Serenissime Republiek van Venetie in Den Haag, 1616-1623 's-Gravenhage Nijhoff 1913
32406: GEYLING, PHILIPP REINHARD - Tractatus iuris publici de conventibus deputatorum nobilitatis vulgo von denen außschuß-tägen [...] Strassburg / Halle J. Christ. Hilliger 1737
60347: GHEERAERTS, MARCUS I (1519/21-1589/91) - An ass carrying food [Vorstelycke Warande der Dieren (Publication title)]
14819: GHELLINCK VAERNEWYCK, X. DE (INL.) - Exposition héraldique 1952-1953, organisée par l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique.
36917: GHELLINCK, J. DE - Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan wapens en wapenrustingen behorend tot Belgische privé verzamelingen. Kasteel Laarne 1968, 94 pag. + 255 ill.
61462: GHELLINCK VAERBEWYCK,VISCOMTE DE. - Sceaux et armoiries des villes, communes, Échevinages, Châtellenies, Métiers et Seigneuries de la Flandre ancienne et moderne.
25225: GHERARDI, EVARISTO - Le theatre italien (...) ou le recueil général de toutes les comédies et scenes Francoises, jouées par les comédiens italiens du Roy, Volume I, Paris 1716 ?, (20) + 500 pag. Half leather, on the backFrench plays. Title page missing?? Dedication to son altesse royale Madame.
64574: GHEYN, JACQUES DE II (1565-1629) - [Original engraving/gravure by Jacques de Gheyn II] The soldier advancing the pike by transferring his right hand to its foot. (Set title: Wapenhandelinghe van Roers Mvsquetten ende spiessen... also known as 'The exercise of Arms').
66465: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - [Antique engraving/gravure] Portrait of Philips Marnix, van St Aldengonde/Portret van Philips Marnix, schrijver van het Wilhelmus.
65022: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - Henry II of Bourbon, Prince of Condé (portrait of).
27879: GHEYN, J. VAN DEN - L'ystore de Helayne. Reproduction des 26 miniatures, Brussel 1913, in portfeuille.
60245: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - PHILIPPE DE MARNIX... (Portrait of Filips van Marnix)
65935: GHEYN, JACQUES DE II (1565-1629) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Print/engraving/gravure: The Holy Family beneath a canopy/De Heilige familie onder een luifel.
65937: GHEYN, JACQUES DE II (1565-1629) - Print/engraving/gravure: Justice/Rechtvaardigheid.
60247: GHEYN, JACQUES DE II (1565-1629) - Portrait of Rutgaert Jansz
66425: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - [Original engraving/gravure by Jacob de Gheyn II] Portrait of Tycho Brahe (1546-1601) with a hat/Portret van de Deense Astronoom Tycho Brahe.
53166: GHEYN, E. VAN DEN - 'Een miserabele' vijfduizend gulden in aandeelenpapieren of de financieele operaties der 'Rhodeso-Neerlandica' uitgevers-maatschappij te 's Gravenoord (fin de siècle-schetsen) door E. van den Gheyn, aandeelhouder-voormalig geëmploieerde. Dordrecht, J.P. Revers, 1900.
65923: GHEYN, JACQUES DE II (1565-1629) - [Original portrait from 1596/Origineel portret uit 1596] Portrait of Rutgaert Jansz/Portret van de dichter Rutgaert Jansz.
60351: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - 10 Treasurer (Officers and Soldiers; set title)
65021: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - Portrait of Cosimo I de' Medici.
39865: GHIESSEN, JACOB VAN DER ( UIT AMSTERDAM ) - Disputatio juridica inauguralis de jure sepulturae, Leiden, A. Elzevier, 1706, 4o, 27 + (11) pag., gebonden in geheel linnen.
39861: GHYSELIN, JOHANNES ( UIT VLISSINGEN ) - Dissertatio juridica inauguralis de Raptu, Leiden. A. Elzevier, 1699, (20) pag., blauw papieren omslag.
36091: GHYSEN, JOHANNES, UIT MAASTRICHT - Disputatio medica inauguralis de haemoptoe .... Leiden Wed. en erven J. Elsevier 1667
7690: GIDS - De Gids. Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1838.
54881: GIERLICHS, W. - De geschiedenis der bokkerijders in het voormalige land van 's Hertogenbosch. Roermond, 1939.
22537: GIESE - Gedicht “Uit het dagboek eener hoopelooze”, door Josephine Giese, schrijfster te ‘s Gravenhage (o.a. van “Licht en schaduw”), manuscript, 8°, 4 p.
52173: GIETMAN, CONRAD, - Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702), Utrecht 2010, 343 pag., geb., geïll., met stofomslag.
38221: GIFFEN, A.E. VAN - Bouwstoffen voor de Groningsche oergeschiedenis II. Het grafveld in de Laudermarke, Groningen 1936, pp. 47-86, geïll.
32824: GIGCH, JACOBUS VAN, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale de negotiis gestis [...] 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante 1851.
1027: GIJN, S. VAN - Dordracum Illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen, prenten en portretten, betreffende de stad Dordrecht. Deel 2 en deel 4 (Supplement met register), Dordrecht 1908-1912. Oud-Hollands papier, geïll.
39483: GIJSBERTI HODENPIJL, G.H.J., E.A.; - Geschiedenis der regimenten Grenadiers en Jagers, 's-Gravenhage 1934, 74 pag., geïll.
32718: GIJSELAAR, PETRUS GUILIELMUS DE, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de proxenetarum monopolio [...] Amsterdam C.L. Brinkman 1855
ZZ90059: EEN EX-GILDEBROEDER. - De Gilde van St-Lukas en Tael en Kunst. Open brief aan de Maatschappijen, deelgenooten van de feesten op 21 en 22 Augusty 1854, te Antwerpen, Antwerpen Schotmans 1854, 36 pp.
33417: GILLISSEN, AEGIDIUS - Inwyings-redenvoeringe [...] over het onregtmaatig verdeedigen der oude ketteren [...] ter gelegenheid der plechtige aanvaardinge van het gewoon hoogleeraar-ambt in de heilige godsgeleerdheid op 's lands hooge schole te Leiden. Uit jety Latyn vertaald. Middelburg Isaac de Winter 1766
33437: GILLISSEN, AEGIDIUS - Oratio inauguralis de praesentibus fundi theologici calamitatibus [...] Franeker Guilielmus Coulon 1749
58317: GILLOT, C., - Bibliotheque d'education artistique, 3e serie, documents decoratifs japonais, tires de la collection C. Gillot. Oiseaux. z.pl.
65396: GILLRAY, JAMES (1777-1811) - Satricial print/Spotprent: The Westminster Elections (1807).
66708: GILLRAY, JAMES (1757-1815) - [Satirical print/spotprent] Theologie a la Turque and a peep pf the Coptic Mayor of Cairo, preceded by the procureur de la Commune. 1 p. Man with several hats is holding a book with the text Al Koran, other man with high hat and being carried is holding a book: l'imposture de Mahomet.
53486: GILQUIN, J.H. - Antikritiek aan mr. C.H. Perk (...) in de zaak van den ontslagen kapitein J.J. Kicherer door mr. J.H. Gilquin. Amsterdam, C.G. v.d. Post, 1850.
36455: GILS, JOHAN BAPTIST FRANCISCUS VAN, UIT WAALWIJK - De dokter in de oude Nederlandsche tooneelliteratuur Haarlem Bohn 1917
31978: GILSE, JANUS VAN - Oratio de theologiae disciplina ad bene gerendum munus sacrum omnino necessaria [...] Amsterdam Joannes Müller 1849
66304: GIMIGNANI, GIACINTO (1606-1681) - [Original etching/originele ets] S. Philip Neri in adoration of Jesus with Mary, St. Joseph and putti/Apostel van Rome Filippus Neri aanbidt Jezus en Maria en Jozef.
56275: GIMPEL, C.J., - Langs den Amstel, pp. 91-96, 116-127, 189-192 246-256, 289-307, geïll., 1915 ( Huis Oud en Nieuw).
41577: GINK, C.S.TH. VAN / C.A.M. SPRUIJT - Onze duiven in woord en beeld. Peines Album 1 t/m 7 ( van de 12 ), ca. 1925.
15286: GIOVANE, JULIE, HERZOGIN VON, GEB. VON MAUERSBACH - Plan pour faire servir les voyages à la culture des jeunes gens qui se vouent au service de l’état dans la carrière politique, accompagné d’un précis historique de l’usage de voyager et d’une table pour faciliter les observations statistiques et politiques ..., Wenen: Wed. Alberti, 1797
42622: GIRARD, N.F. EN J. - Verhandeling over de kennis van den ouderdom des paards. Naar de 3e uitg. uit het Frans vertaald door F.C. Hekmeijer, voorrede van A. Numan. Utrecht, 1837.
7694: GIRAUDEAU, BONAVENTURA - Historien en parabelen van pater Bonaventura. Vert. uit het Frans. Mechelen, P.J. Hanicq, 1828.
34939: GISPEN, W.H. EN J. BAVINCK - De Christ. Geref. Kerk en de Theologische School. Twee toespraken bij de installatie van de drie leeraren aan de Theol. School. Kampen G. Ph. Zalsman 1883
57159: GISPEN JR, W.H.; - Drank en opium. Een woord aan de gereformeerde kerken te Arnhem in Generale Synode saamgekomen, Hoogeveen, Slingenberg, 1902, 45 pag.
15288: GITTÉE, AUG. - Bij onze noorderbroeders. Reisindrukken uit Holland. Gent: J. Vuylsteke, 1893.
3567: GLASBERGEN, J.B. - Let op U glas, geschiedenis van het geslacht (van) Glasbergen/Glasburgh. Groningen 1969, 284 p., geb., geïll.
14629: GLASBERGEN, J.B. EN A.P.J. KOEMANS - Het geslacht Koeman(s) te Noordwijk-Binnen.
38997: GLASIUS, B - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht, 2 delen in 1 band, Leiden 1860, 328 + 308, geb in half linnen, goed exemplaar.
20573: GLASZ, P.J. - Nicolaes Corn. de Wit, gen. Scapecaes, overdruk, 11 pag.
43869: GLEESON WHITE, J. W. - The Parade 1897, an Illustrated Gift Book for Boys and Girls. London, H. Henry & Co. , 1897.
919: GLENZDORF, JOHANN, - Internationales Genealogen-Lexikon. Biographisches Handbuch für Familienforscher und Heraldiker. 3 dln. Bad Münden 1977-1984. Geb., ca. 3500 p.
65365: GLOCK, ESAIAS PHILIPPUS, UIT FRANKFURT AM MAIN; PRAESES: CONRING, HERMANN - Exercitatio politica de maiestatis civilis autoritate et officio circa leges [...] Helmstedt Henning Möller 1664
58399: GOBINEAU, COMTE DE, - La renaissance, scenes historiques. [deel i], Savonarole- Cesar Borgia [ deel II) Jules II, Leon X, Michel-Ange, Paris, Plon, 1929.
51117: GOBINET, KAREL, - Onderwys der jeugd in de christelyke godvrugtigheyd, uit het Frans, Mechelen, Hanicq, z.j., (19e eeuw ), 24+565+(3) pag.
34071: GOCKINGA, SCATO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de tutela aetate minorum, ex jure hodierno [...] Utrecht J. van Kasteel 1825
32748: GOCKINGA JR, JOSEPHUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de caede infantis recens nati [...] Groningen J.B. Wolters 1844
31984: GOCKINGA, SCATO, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de legitimatione per rescriptum principis [...] Groningen J.B. Wolters 1842
31986: GOCKINGA, JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de praejudicio, quod judicium criminale [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
34475: GODEFROI, HENRY, UIT ´S HERTOGENBOSCH - Verhoor op vraagpunten Amsterdam Binger 1879
33405: GODEFROI, MICHAËL HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de iis delictis, quae non nisi ad laesorum querelam vindicantur [...] Amsterdam Van Embden en Comp. 1837
28871: GODEFROY, J - Handboek voor stijl - en ornamentleer deel I; Voorhistorische tot en met de Romeinsche kunst, Amsterdam z.j., 107 pag., geïll., geb.
36725: GODEFROY, J - Handboek voor kunstgeschiedenis, stijl- en ornamentleer, deel II. Oud christelijke t/m. middeleeuwsche kunst, 5e druk, Amsterdam 1932, 173 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
37403: GODEFROY, A.N. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering de bouwkunst, deel twee, Amsterdam 1860, 480 kolom., geb., geillustreerd.
37405: GODEFROY, A.N. E.A. ( RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot bevordering de Bouwkunst, 15e deel, Amsterdam 1867, 452 kolom., geb., geïll. ( rug los )
925: GODEFROY, J., - De hoofdzaken van de heraldiek voor teekenaars en decorateurs. Leeuwarden [1936]. Geïll, 98 p.
51973: GODET, PH.; - Madame de Charriere et ses amis (...) 1740 - 1805, 2 volumes, Geneve 1906. Hardback, 519 + 447 pag., ill. Good copy.
53178: GODIN, JOHAN - Kort en waerachtigh vertoogh van de directie bij eenige leden van de regeringe der stadt Middelburg gehouden, in en ontrent het intrecken van de commissie van mr. Johan Godin, gecommitteerde raed en raed ter admiraliteyt in Zeeland, streckende alleenlijck om sijne mede-borgeren t'informeren van sijn geheel gedragh en conduicte in dit geval by hem gehouden. z. pl. [1704].
30369: GODON, J. - La peinture sur toile imitant les tapisseries et son application a la décoration intérieure. Lecons pratiques, Parijs, Mary, z.j., 98 pag., geïll. ( o.a. met 6 platen buiten de tekst, waarvan 5 in kleur ), geb.
5511: GÖEBEL, W. EN J.C. GÖEBEL-SLINGERLAND - Göebel, een familie met een verleden van glas, 2e uitgave, Ysselstein 1995, 172 p., geïll. (Eerste uitgave was in 1993)
3571: GOEDE, J.J. DE - 250 jaar De Goede, 1730-1980. Een geslacht uit de kop van Overijssel. Wageningen 1979, ca. 30 p., met tabellen.
55342: GOEDE, W. / H.L. FISCHER - Het bijgeloof ontmaskerd, voorgesteld in ware gebeurtenissen van voorspellingen uit de kaart, de handen, uit koffijdik, enz.; over schatgravers, dwaallichten, maanzieken enz. Naar het Hoogduitsch. Nieuwe (= 2e) uitgave. Zutphen, W.C. Wansleven, 1833.
33919: GOENS, R.M. VAN, UIT UTRECHT - Observationes miscellameas philologici potissimum argumenti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1764
64484: GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE - Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree - Het Geertruideklooster genaamt Maagdendaal op de N.Z. Voor-burgwal, ca 1765.
64486: GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE - Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree: 't Minnebroers Klooster, was gelegen omtrent de Bloed- en Monnike-straaten, voerende de laatste van dit Klooster de naam. ca 1765.
64496: GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE - Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree - 't Lucia Klooster, nu 't Burger Meisjes-Weeshuis Amsterdam, ca 1765.
64498: GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE - Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree - 't Begyn-Hof, Noch in wezen (Begijnhof Amsterdam). ca 1765.
64499: GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE - Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree - 't Agniete Klooster (Het Agnietenklooster), ca 1765.
64501: GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE - Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree - De oude Nonnen genaamt Marien-Kamp nu 't Gasthuys, ca 1765.
66265: GOEREE, JAN (1670-1731) - [Etching and engraving/ets en gravure] DE NEDERLANDSCHE OUDTHEDEN.
43157: GOEREE, W. - d'Algemeene bouwkunde volgens d'antyke en hedendaagse manier, In desen laatsten druk vermeerderd met een voorberigt tegens den brief van (...) J.H. Koccejus [= Coccejus], agter t Hoogste goed der Spinosisten, door (...) F. Burmannus uitgegeven. Amsterdam, A. v. Damme, 1705.
64487: GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE - Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree: Magdalena en Barbera's Kloosters, ca 1765.
64493: GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE - Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree - 't Cecilie Klooster nu Het Princen Hof Amsterdam, ca 1765.
64494: GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE - Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree - 't Betanie-Klooster (Bethaniënklooster Amsterdam), ca 1765.
64495: GOEREE, JAN (1670-1731)JAN GOEREE - Handgekleurde gravure/Handcoloured engraving Jan Goeree - Celle-Susters-Klooster (Cellezusters klooster Amsterdam), ca 1765.
43133: GOEREE, W. - [1] Inleydinge tot de algemeene teyken-konst waar in de gronden en eygenschappen die tot onfeylbaar en verstandig begryp van de teyken-konst noodig te weten zyn, kort en klaar worden aangewesen. 5e druk, Leiden etc., v.d. Dyster etc., 1739. [Gebonden met:] [2] Dezelfde, Verligterie-kunde of regt gebruik der water-verwen, eertijds uytgegeven door (...) G. ter Brugge. 4e druk, Amsterdam, A. v. Damme, 1705. [En met:] [3] Dezelfde, Inleyding tot de praktyk der algemeene schilderkonst. 4e druk, Amste
43141: GOEREE, W. - [1] Inleydingh tot de practijck der al-gemeene schilder-konst (...) dienende tot een voorlooper van een ander werck. Middelburg, W. Goeree, 1670. [Gebonden met:] [2] Inleydinge tot de al-gemeene teycken-konst. 2e druk, Middelburg, Goeree, 1670. [En met:] [3] Verlichterie-kunde of recht gebruyck der water-verwen (...) eertijts uytgegeven door (...) G. ter Brugge. 2e druk, Middelburg, W. Goeree, 1670.
47083: GOERLICH, K. [GORLICH,K.], - Aus Amerika, seinen hotels, restaurants und klubs. Personliche erfahrungen, beobachtungen und ratschlage, Charlottenburg 1929, 70 pag., ill.
22301: GOES, WONDERGEM - Portretfoto, carte-de-visite formaat, van Trui Wondergem, Goes, ca. 1890. In Zeeuwsche klederdracht.
65045: GOES VAN DER, L.F.A. - Gedenkboek der feestviering van het vijftigjarig bestaan der bataljons Grenadiers en Jagers door L.F.A. van der Goes, 1ste luitenant bij de Grenadiers, opgedragen aan Z.M. den Koning, 's-Gravenhage, Henri. J. Stemberg 1879, 67 pp.
33419: GOES, CORNELIUS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de occupatione [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
36077: GOES, ADRIANUS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de usufructu .... Harderwijk P. van den Houte 1671
42916: GOES, AART VAN DER - Holland onder de regeering van Keizer Karel de Vijfden (...) en (...) Philips den Tweeden. 6 delen, Amsterdam, Gartman / Vermandel / Smit, 1791.
35251: GOES VAN DIRXLAND, LUDOVICUS NAPOLEON VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juris publici inaugurale de ordinibus provincialibus Neerlandicis 's-Gravenhage H.P. de Swart 1830
34681: GOES, QUIRINUS VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de periculo et commodo rei venditae Leiden Luchtmans 1753
34685: GOES, ADRIANUS VAN DER, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de mandato Leiden B. van der Aa 1743
34687: GOES, CORNELIUS VAN DER, UIT DELFT - Specimen academicum inaugurale exhibens quaestiones quasdam juridicas Leiden C. Heyligert 1785
35405: GOES, AERT VAN DER - Prent Der kampf mit dem Drachen bij de promotie van Mr Aert van der Goes. Leiden Somerwil 1886.
66454: GOETHE, J.W. VON. - Reise-, zerstreuungs und trost-buchlein, facsimile reprint, Leipzig, Insel, [ca. 1980] naar het originele manuscript uit 1806-1807, oblong, in hoes. Als nieuw.
7702: GOETHEM, JOHANNES PHILIPPUS VAN - De togt van Heemskerk naar Gibraltar in 1607. Dichtstuk in drie zangen. Amsterdam, S. de Grebber, 1837.
42468: GOGUET, A.Y.; A.C. FUGERE - De l'origine des loix, des arts, et des sciences et de leurs progres chez les anciens peuples. 3 volumes, Paris, Desaint & Saillant, 1758.
64945: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER CHAMPAIGNE, PHILIPPE DE (1602-1674) - Mater dolorosa (treurende Maria).
64942: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER COYPEL, ANTOINE (1661-1722) - Susanna and the Elders (Susanna en de ouderlingen).
60249: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER GELDER, ARENT DE (1645-1727) - Hendrik Noteman (portrait of)
64549: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER DUSART, CORNELIS (1660-1704) - The sense of Smell (set: the five senses) (De vijf zintuigen: de reuk).
64939: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER DUSART, CORNELIS (1660-1704) - The sense of Touch (set: the five senses) (vijf zintuigen: voelen).
64944: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) - Lady in chamber dress (dame in (kamer)jurk).
32142: GOLL VAN FRANCKENSTEIN, GERARDUS JANUS ADOLPHUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam e jure Neerlandico [...] Amsterdam Stokmans en Rijnders 1842
31982: GOLTSTEIN, PHILIPPUS HENDRICUS BENJAMINUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, selecta exhibens de juris necessitudine, parentes inter et liberos legitimos [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
59725: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Holy Family with St. John (Life of the Virgin; series); 1593
60253: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - CHRISTOPHORUS PLANTINUS... (portrait of Christoph Plantijn)
66277: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - [Engraved coat of arms/gegraveerde wapenkaart] Coat of arms of Arnout van Beresteyn.
59769: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) WORKSHOP - The stranded whale at the shore of Zandvoort, 21st November 1584
60251: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOANNES BOLLIUS... (portrait of Hans Bol)
60349: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The Annunciation (The birth and Early Life of Christ; set title)
60735: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Penitent Mary Magdalene
59563: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The Four Last Things (series title)
60749: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER CARAVAGGIO, POLIDORO [CALDARA] DA (1499-1543) - Two Sibyls
60739: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The assumption of the blessed into Heaven (set title: The Four Last Things)
60675: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Christ carrying the cross (set title: The Passion of Christ, 1596-1598) .
7705: GOMEZ, MADELEINE ANGÉLIQUE POISSON, DAME GABRIEL DE - Habis, tragedie. Utrecht, Etienne Neaulme, 1732.
34923: GON, JACOBUS FENWICK VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen philosophicum inaugurale de imputatione Utrecht Broedelet 1769
52291: GONGGRIJP, G., - Acoka. Drama in vier bedrijven, Amsterdam 1921.
8074: GONNET, C.J. - Het archief van het Begijnhof te Haarlem.
929: GONNET, C.J., - Inventaris van het archief der stad Hoorn. Haarlem 1918. Geb., 552 p.
34773: GOOR, C.E. VAN, UIT AMSTERDAM - V. theses politicae 1840
25089: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschryving der stadt en lande van Breda, 's-Gravenhage, J. v.d. Kieboom, 1744.
29115: GOOSSENS, TH. J.A.J. - Een wapenboek van leden van het Tweede lid der Staten van Brabant, 1686-1707, Tilburg 1962, 32 pag., geïll. ( nr. 134 van de 150 exemplaren ).
58549: GORCOURT, E. ET J. DE, - Histoire de la Societe Francaise pendant La Revolution, Paris 1889.
54036: GORCUM, A.H. VAN - Jonkheer Salvador en zijne volks-voordragten in het Odéon. 2e druk, Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1853.
15292: GORDON, PRYSE LOCKHART - Belgium and Holland; with a sketch of the revolution in the year 1830. 2 dln. Londen: Smith, Elder & Co., 1834.
18450: TREUR-GORDYN - Treur-gordyn opgeschoven voor den doorluchten en dapperen held Gratianus. Lier-dicht. Gevolgt na het Fransche van den heer Voltaire. [Leeuwarden], [z.n.], [1e helft 19e eeuw].
25043: GORI, A.F. - Columna Trajana exhibens historiam utriusque belli Dacici a Trajano Caesare Augusto, gesti ab Andrea Morellio. Amsterdam, Welstein, 1752.
38365: GORKOM, K.W. V. - Thee, 2e druk, Haarlem 1897, 80 pag., geb. ( in rood linnen met goudopdruk ).
35065: GORKUM, THOMAS GRAHAM VAN, UIT MONS(BERGEN) - Disputatio juridica inauguralis in tit. X lib. III C.C. de corporibus moralibus Leiden Hazenberg 1839
33403: GORKUM, ? VAN - De bevoegdheid der kantongeregten, arondissementsregtbanken en provinciale geregtshoven [...] Leiden H.W. Hazenberg & Comp. 1844
26141: GORTER, S - Een jaar levens voor de dagbladpers. Keur van hoofdartikelen uit Het Nieuws van den Dag, maart 1870- juni 1871, 2 delen in één band, met gelithografeerd portret van Gorter. Boekblok los in de band.
59067: GOSLINGA, G.CH., - The Dutch in the Carribean and in Surinam 1791/5-1942, Van Gorcum 1990.
32382: GOSLINGA, WYBO JAN, UIT SCHIEDAM - De rechten van den mensch en burger. Een overzicht der Nederlandsche geschriften en verklaringen. Academisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, A.J. Oranje 1936.
36517: GOSLINGA, A. - Koning Willem I als verlicht despoot, rede Baarn Bosch 1918
31546: GOSLINGS, , 523, , UIT HARLINGEN - Observationes ad scholia in Thucydidem [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1874
27405: GOTTSCHALD, M - Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen nach ihnen Entstehung und Bedeutung, 2e auflage, München 1942, 505 pag.
947: GOU, L. DE, - De weeskamer van 's-Gravenhage. (Diss.) 's-Gravenhage 1943, 184 p.
951: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen ... idem, tweede vervolgdeel 1926-1940. Arnhem 1942. Geb., 237 p.
949: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Arnhem 1910. Geb., 804 p.
32140: GOUDOEVER, GUILIELMUS VAN, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de divortio secundum codicem civilem neerlandicum [...] Utrecht L.E. Bosch 1839
35117: GOUDOEVER, LUDOVICI CHRISTIANI VAN - Oratio de difficultatibus quibus premitur tumorum diagnosis [....] 1858
42748: GOUDRIAAN, A.F. / D. MENTZ - Verhandelingen over de afdamming van het IJ. Haarlem, Loosjes, 1824.
35249: GOUDSMIT, JOËL EMANUEL, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de notis pauli et ulpiani ad papinianum Leiden H.W. Hazenberg 1842
33659: GOUDSMIT, JOËL EMANUEL - Oratio variis causis quibus fit, ut populorum leges ab eorum moribus discrepent [...]
32700: GOUDSMIT, MARINUS THEODORUS, UIT LEIDEN - Stellingen behoorende bij het proefschrift over het begrip en wezen der kansovereenkomsten [...] Leiden W.T. Werst 1871
53188: GOUDSWAARD, JOS. - Uit 't leven van een leurder. Amsterdam 1915.
47661: GOUDSWAARD, JOS, - Uit 't leven van een leurder, Amsterdam 1915, 68 pag., geb.
25011: GOUTHOEVEN, WOUTER VAN - D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht.
66117: GOUW, J. TER, - Studiën over wapen- en zegelkunde. Amsterdam 1864. Geïll., 222 p. (onder andere met chromolitho's).
38355: GOUW, J. TER - De volksvermaken, Haarlem 1871, 709 pag., geb., geïll.
959: GOUW, J. TER, - Studiën over wapen- en zegelkunde. Amsterdam 1865. Geïll., 222 p. (onder andere met chromolitho's).
19121: GOUW, J.L. VAN DER - De Regulieren van Rugge.
36699: GOUW, J.L. VAN DER - Munimenta en monumenta, afscheidscollege z.pl. z.n. 1980
42333: GOUWE, W.F. - Vorm, Jaarboek van Nederlandsche ambacht- & nijverheidskunst. Rotterdam, Brusse, 1932.
42335: GOUWE, W.F. - Ruimte 1929, Jaarboek van Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst 1929. Rotterdam, Brusse, 1929.
37187: GOUWE, W.F. E.A. (RED.) - Nederlandsche ambachts- en nijverheids-kunst. Jaarboek 1919, Rotterdam, Brusse, 1919-'21, ca. 150 pag. geb., geïll.
65957: GOUWEN, GILLIAM VAN DER (FL. 1660-1740) AFTER TIDEMAN, PHILIP (1657-1705) - Print. Beschryvinge der stad Amsterdam [frontispiece, 1693].
32668: GOUWENTAK, CATHERINA, UIT VENLO - Meetkundige orthogonale differentiaal invarianten van analytische krommen. Academisch proefschrift [...] Purmerend J. Muusses 1928
4555: GRAADT VAN ROGGEN, J. - De afstammelingen van Matthijs D. van Roggen ... [Genealogie der families Van Roggen en Graadt van Roggen.] Genealogie der familie Graadt. 's-Gravenhage 1936, 80 p., geïll.
973: GRAAF, J.J., - Nederlandsche doopnamen ... idem. Doorschoten exemplaar met zeer veel aantekeningen in handschrift van Albert van Rooijen.
32198: GRAAF, ANDREW DE, UIT ROTTERDAM - Een beschouwing over de geschiedenis van het straffen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1896
31610: GRAAFF, REINARDUS JOOSTINUS MARINUS DE, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale de potestate legislatoria collegiorum curatorum [...] 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante 1850.
34537: GRAAFF, ABRAHAM VAN DE, UIT DEVENTER - Disputatio juridico-politica inauguralis de jure terrarum illarum incultarum Leiden Herdingh 1824
33531: GRAAFF, ABRAHAMUS SEBASTIANUS VAN DE, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen politicum inaugurale, de prudentia civili, quae in ordinandis tributis, praesertim hollandicis, cernitur [...] Leiden Sam. en Joh. Luchtmans 1785
56505: GRAAFF, M.H. DE, - Geschiedkundige en wetenschappelijke beschouwingen over de veepest, Breda, 1865.
23097: GRAAFLAND, MORELLO - Briefkaart van ... Graafland, d.d. Rijswijk 1908, aan de zangpedagoog Morello te Amsterdam. Manuscript.
25735: GRAAFLAND, J.A. ( INL.) - Jac van Gils, architect-Rotterdam. Uitgevoerde gebouwen, projecten enz. Bussum, G.Schueler 1917, folio, 10 pag. + 63 platen + advertenties [ Bibl. voor moderne Hollandsche architectuur afl. III, I ], good copy.
34335: GRAAFLAND, HENRICUS JANUS DIGNUS, UIT IJSSELSTEIN - Disputatio juridica inauguralis de mandato, secundum jus Romanum [...] Utrecht N. van der Monde 1829
15296: GRABNER, J. - Brieven over de Vereenigde Nederlanden, uit het Hoogduitsch vertaald. 2 stukken in 1 band. Haarlem: A. Loosjes Pz., 1792-1793
23147: GRAFMONUMENTEN, FA. WIESMAN TE UTRECHT - Knoblauch, Carl (ed.). Entwürfe zu Grabdenkmalen in einer Auswahl teils selbst entworfenen, teils gesammelten Vorlagen.... Mit Verwendung der vom Verfasser gefertigten Sandsteinmasse-Figuren, Embleme etc. Ein Musterbuch für praktische Bildhauer. Weimar 1888, 96 gekleurde litho's in map, 8°.
47443: GRAM, JOHAN, - Het nieuwe Parijs. Kunstschatten, gedenkteekenen, merkwaardigheden en typen der wereldstad, Leiden [1865], 8+316 pag., Met: Het moderne Parijs, typen en taferelen, Leiden [1865], 8+272 pag.
51467: GRAM, JOH. E.A. (RED.), - Kinder-Courant. Weekblad voor onze jongens en meisjes, 's-Gravenhage 1894-1895, 208 pag., folio, gebonden, geïll.
7636: G[ERLINGS], MEVR. (VERT.); MARC ANTOINE LE GRAND - De klaar-ziende blinde, blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Haarlem, François Bohn, 1815.
52596: GRAND CARTERET, JOHN, - Vieux papiers, vieilles images. Cartons d'un collectionneur. Paris, Vasseur, 1896.
56641: GRAND, PAUL, - Le droit d'ainesse ou epitre a mon cadet, adressee a M. Pierre Grand ...... par son aine, Paris, Ponthieu, 1826, 31 pag.
55346: GRANT-SMITH, RACHEL - The experiences of an asylum patient, with an introduction and notes by M. Lomax. London, 1922.
60259: GRANTHOMME, JACQUES THE YOUNGER (CA. 1560-CA. 1613) - Portrait of Abel Bede
33451: GRATAMA, SEERP - Oratio qua docetur, cum homines, tum etiam populos, ad justitiam esse natos [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1801
35119: GRATAMA, BERNARDI IANI - Oratio de inquisitorio principio et accusatoria forma in publicis judiciis recte distinguendis 1858
31992: GRATAMA, HENRICUS, UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis qua Hugonis Grotii memoria vindicatur [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1820
32652: GRATAMA, SIBRAND, UIT HARLINGEN - Dissertatio inauguralis, de iure ac iniuria qua primae praecipuaeque iurisprudentiae proponuntur atque illustrantur regulae [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1808
32916: GRATAMA, SEERP - Een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van Drenthe, meer bijzonder de rechters en de rechtspleging betreffende. Proefschrift [...] Assen Willinge Gratama 1883
31846: GRAVE, JANUS LUDOVICUS ANTONIUS DE, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de jure suffragiorum [...] Groningen W. v. Boekeren 1823
7712: GRAVÉ, JOHANNES HENRICUS - Rozendaal, of De ontmoeting; blijspel met zang in een bedrijf. Amsterdam, Marten Westerman, [1831].
7713: GRAVÉ, JOHANNES HENRICUS (VERT.).; M. DESAUGIERS - Het middagmaal van Magdalena, of De schotel met ooren; blijspel met zang (vaudeville) in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Nijmegen, C.J. van Goor en zoon, 1820.
7714: GRAVÉ JZ, G. - Gedichten. Amsterdam, Visser & Comp., 1823.
33231: GRAVEMEIJER, ESKELHOFF CARSJEN, UIT ONSTWEDDE - De Paulinische leer van de verzoening. Academiscnh proefschrift [...] Groningen G.J. Reits 1874
41731: GRAVIERE, J. DE LA - Les gueux de mer, 2e ed., Parijs 1893, 339 pag., geb. [watergeuzen]
49793: GRAZEBROOK, H.S., - The heraldry of Smith, being a collection of the arms borne by, or attributed to, most families of that surname in Great Britain, Ireland and Germany, London, Russell Smith, 1870.
7716: GREB, FREDERIK HENDRIK - Gedichten. Den Haag, S. de Visser en zoon, 1837.
7715: GREB, FREDERIK HENDRIK - Morgenrood. Jongste mengelingen van het letterkundig genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza. Den Haag, Giunta d'Albani, 1841.
47953: GREELY, A.W., - Geschiedenis van het Poolonderzoek. Voor Nederland bewerkt door F.J. van Uildriks, Haarlem [1896], 292 pag., geb.
43868: GREENAWAY, KATE - Under the window, Pictures & rhymes for children. By Kate Greenaway. Engraved and printed by Edmund Evans. London, George Routledge & sons, n. d. [1878].
42632: GREENAWAY, KATE - Language of Flowers, illustrated by Kate Greenaway, printed in colours by Edmund Evans. London, Routledge and Sons, n. d. [1884].
22563: GREENDY - Portret van C.H. Greendy en Dora Elsie Greendy te Brockley, Engeland, 1911, prentbriefkaartformaat.
50914: GREENWAY, KATE - Marigold Garden, Pictures and Rhymes, by Kate Greenaway. London/New York , Frederick Warne & Co, n. d. [1885].
64950: GREENWOOD, JOHN (1727-1792) AFTER METSU, GABRIEL (1629-1667) - Lady and parrot (dame met papegaai).
35081: GREEVE, LUDOVICUS GERARDUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de conatu partus abacti Utrecht Kemink 1846
7718: GREEVEN, WILLEM (VERT.); BAYARD EN DUPORT - De dochter van den vrek, of De edelmoedige diefstal. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835.
33401: GREGORY, ADR. FRED. LUD. - Commentatio ad locum iuris criminalis de inculpatae tutelae moderatione [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1864.
41557: GREIN, J.T. - Cameos of playwrights & players 1914-1921, with open letter from G. du Maurier, London [1921], 39 pag.
989: GRENSER, ALFRED, - Zunft-wappen und Handwerker-Insignien. Eine Heraldik der Künste und Gewerbe. Facsimile-uitgave Wiesbaden 1971, naar de oorspronkelijke druk uit 1889. Geb., geïll., 118 p. + 29 'Tafel'.
27791: GRESHAM CARR, H - Flags of all nations, London Philip, [ 1957 ]. Omslag met grote ( 58 x 88 cm. ) vlaggenkaart in kleur.
30537: GRESHOFF, J - Confetti, kleine gedichten, Brussel & Maastricht, A.A.M. Stols, 1928, 48 pag., gedrukt in een genummerde oplage van 350 exemplaren.
52189: GRESHOFF, J. (RED.), - De Witte Mier [tweede serie], 1924 nrs. 1 t/m 7; 1925 nrs. 3,4,7,8,9, Maastricht, Boosten & Stols, 1924-1925.
35189: GREUP, PIETER ADRIAAN, UIT SCHOONHOVEN - Opmerkingen over poging tot misdrijf volgens het Wetboek van Strafrecht Zutphen H.J. Greup 1893
7719: GREUVE, GOZEWIJN CHRIST. DE (VERT.) - De virtuosen of Het leevend testament. Blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren, 1799.
66691: GREUX, AMADÉE, AFTER BEECHEY, R.A. - [Engraving/gravure by Amadée Greux after R.A. Beechey] Frère et Soeur, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
62033: GREVE, ISAAC (1677-1757) AND GREVE, BARENT (1706-1755) AND MOUCHERON, ISAAC DE (1667-1744). - Garden view with two dogs (tuin met twee honden).
51581: GREVE, H.E., - Openbare leesmusea en volksbibliotheken, Amsterdam 1906, 384 pag.
33453: GREVE, WILHELMUS, UIT BERKEL - Dissertatio medica inauguralis de rabië canina [...] Leiden Johannes Hasebroek en Adrianus van Houte 1787
65377: GREVE, WILHELMUS, UIT NORTHEIM; PRAESES: HILDEBRAND, JOACHIM - De conscientia variisque eius casibus exercitatio moralis [...] Helmstedt Henning Müller 1652
32990: GREVE, FRANCISCUS DE - Oratio de Jona Daniele Meyero, icto de patria deque jurisprudentia et nomothetica praeclare merito [...] Amsterdam Johannes Müller 1839
34396: GREVEN, ERNESTUS JOHANNES CHRISTIAAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over artt 1746, l747 en l748 Leiden P. Somerwil 1887
15300: GREYSON, EMILE - En Hollande. La Maison Ouwewaeter & Huysman. Le commandant Aerson. Brussel: C. Muquardt, 1877.
32782: GREZ, JOHAN MARIE HENDRIK JOSEPH DE, UIT BREDA - Over het regt van gratie volgens ons tegenwoordig staatsregt. Akademisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1860
32980: GREZ, JOSEPHUS LUDOVICUS DE, UIT BREDA - Disputatio juridica inauguralis, continens adnotationem ad articulum 885 Codicis Civilis Belgici [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1842
31049: GRIETHUIJSEN, P.M. VAN - Genealogie Rijfkogel, 's- Gravenhage 1984, fotokopie, ongepagineerd in klemband, ca. 100 pag.
32838: GRIETHUYSEN, GULIELMUS HUIBERTUS VAN, UIT IJSSELSTEIN - Pro evangelii Ioannei authentia. Dissertatio critico-theologica [...] Harderwijk Everardus Tijhoff 1806
30975: GRIETHUYSEN, P.M. V. - Corver, een rooms katholiek geslacht uit de stad Utrecht. Korver, na 1840 een protestants geslacht uit s'-Gravenhage, 1e druk, Den Haag 1986, ca. 100 pag., ill., geb.
15304: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - Brave little Holland, and what she taught us. Boston/New York 1894.
15308: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - The American in Holland [...]. Boston/New York: Houghton, Mifflin & Comp., 1907.
1015: GRIJPINK, P.M. (BEW.) - Register op de parochiën, altaren, vicariën en de bedienaars, zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen Dom. I. Quatuor officia Flandriae, Wallacria, Scaldia, Zuidbevelandia. Amsterdam 1914, 131+105+182 p.
51066: GRIMM, A.L. - Vorzeit und Gegenwart an den Bergstrasse dem Neckar und im Odenwald. Erinnerungsblatter fur freunde dieser gegenden, 2e Auflage. Darmstadt, [1828].
33363: GRISS, GEORGE FRANÇOIS CORNELIS, UIT AMSTERDAM - Differentialinvarianten von systemen von vektoren. Academisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1925
32408: GRÖBEL, CHRISTIAN ERNST AUGUST - Ad examen publicum diebus 21, 22, 23 mart. nec non actum valedictorium die 28 mart. a. 1831 in schola quae dresdae est ad aedem crucis [...] Dresden C.G. Gärtner 1831
58977: GROE, TH. V.D., - Toetssteen der ware en valsche genade, z.pl., [ca. 1800?], 55 pag.
38045: GROEN VAN PRINSTERER, ( RED.) - Brieven van Mr. Isaac da Costa, 1830- 1860, 3 delen, in een band, Amsterdam, Hoveker, 1872- 1876, 400 + 403 + 271 + 54 pag., gebonden in halflinnen band.
27701: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzicht van de geschiedenis des vaderlands, 2e druk, Leiden 1842, 103 pag., half linnen.
59749: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - een Gaffel schip; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
59729: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Een Keulenaar of Sammereus; Verschillende schepen serie F (title serie)
59731: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Het Heijnst.; Verschillende schepen serie F (title serie)
59733: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Een Turfschuit met Emmerzeijl.; Verschillende schepen serie F (title serie)
59739: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Boot schip, zeylende voor de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59741: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Koopvaardy - buys Zeijlende bij de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59743: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Barkentijn Zeylende by de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title)
59747: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - een Schol schuit; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B)
59745: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen Geteekenten Gesneeden door G. Groenenwegen 2de Boekje / Plusieurs Sortes de BATIMENS HOLLANDOISE dessiné et gravé par G. Groenewegen 2de Cahier 1787 (serie title) / een Zijdse-bom.
52578: GROENEYK, OLIVIER - Kronijk van Zierikzee, ten vervolge op die van den heere J. de Kanter. Zierikzee, Koole, 1821.
65039: GROENSVELD, JOHANNES (FL. 1679-1728) AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) - Landscape with figures (berglandschap).
65038: GROENSVELD, JOHANNES (FL. 1679-1728) AFTER VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. (1627/8-1673) - Landscape with figures (landschap met ven).
55106: GROFSTROT, JAN - Brief op rym geschreven aan den maker van een gedicht genaamt De vermomde wolf in 't schaapsvel ontdekt enz. Brussel, Aegidius Jacobs, 1741.
34719: GRONING, ALBERTUS, UIT BREMEN - Disputatio juris nautici inauguralis de nauta aegrotante vulnerato aut mortuo Utrecht Van Megen 1734
22749: GRONINGEN, KAHREL - Gedrukte kwitantie en wissel t.n.v. theehandel R.J. Kahrel te Groningen, 2 p.
997: GRONINGEN, A.P. VAN, - Geschiedenis der Watergeuzen. Leiden 1840. Geb., 487 p. Goed exemplaar.
34400: GRONINGEN, JAN WESSEL VAN, UIT DEVENTER - Over de wettelijke verplichting van den koopman tot boekhouden Leiden P. Somerwil 1881
17111: GRONINGEN, ABRAM PIETER VAN - Onuitgegeven en verspreide gedichten. Leiden, Hendrik Roelof de Breuk, 1855.
26675: GROOT, IRENE DE - Landschappen. Etsen van de Nederlandse meesters uit de 17e eeuw, Maarssen 1979, geïll.
22343: GROOT SCHERMER, VAN DER HAMMEN - Een 18e-eeuwse kerkboek in leren band, met op de band in gouden letters: Groot Schermer 23 maart 1783
43025: GROOT, HUGO DE - Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslandt (...) met wederleggingh van de proceduren ende sententien jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden ende ghewesen, Accordeert met het Latijnsch / ghedruckt tot Parys. [= Hoorn, I.W. van der Beeck], 1622.
32340: GROOT, EGBERTUS M. DE - Doctrina de iure naturali et positivo humano in Summa Bambergensi. Introductio historico-litteraria, expositio doctrinae et editio textus. [...] Druten De Maas en Waler 1970
65188: DE GROOT, HUGO (GROTIUS) - Pamphlet. Placcaet vande Hooge ende Mog: heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, teghens seecker fameux bouck ofte libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot, gheintituleert, Verantwoordinge vande wettelijcke regieringe van Hollandt ende VVest-Vrieslandt, mitsgaders eenighe nae-buyre provincien etc, 's-Gravenhage, Hillebrant Iacobsz. van VVouw 1622, 4 pp.
31167: GROOT, JAN H. DE - Arnhem, Elden, Schaarsbergen, Arnhem 1988, 4 pag. [ reeks; Gelderland in proza, poezie en prenten ].
30759: GROOT, C.S./ L. GRATEMA/ R.V. WULFFTEN - Parodie op de behandeling van artikel 80 of kakelen is geen eieren leggen, politieke revue [ betr. vrouwenkiesrecht ], 's- Gravenhage [ ca. 1917 } .
53212: GROOT, HUGO DE - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid met aanteekeningen van mr. S.J. Fockema Andreae, Arnhem 1895, 2 delen.
53213: GROOT, HUGO DE - Verhandeling over het recht op buit; vertaald door dr. Onno Damsté, Leiden 1934.
43081: GROOT, HUGO DE - Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslant (...) met wederleggingh van de proceduren ende sententien, jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden ende ghewesen. 2e druk, accordeert met het Latijnsch, ghedruckt tot Parys, 1622 [= 1623? vergelijk Ter Meulen/Diermanse]. [Gebonden met:] Verhael vande heeren joncker Adrian van Mathenes (...) Hugo Muys van Holy (...) Gerrit Janssz vander Eyck (...) meester Hugo de Groot (...) ende Willem Pietersz Hases (...)
6191: GROOT VAN ZOGGEL, P. DE - Op zoek naar de vroegste heren van Uden, Apeldoorn [1964], 32 p.
42928: GROOT, HUGO DE - Van de outheydt der Batavische, nu Hollandsche, Republique. Haarlem, A. Roman, 1639.
43183: GROOT, HUGO DE - Traite de la verite de la religion Chretienne, traduit du Latin de Grotius, avec des remarques. Paris, Lottin / Le Mercier, 1724.
22803: GROOTEBROEK, GERBRANDSZ, KEESMAN - Testament van Jan Gerbrandsz, bijgenaamd Roodmus, wednr van Wijert Harmensdr te Grootebroek, d.d.10-8-1663. Manuscript, 8 p. (Gerepareerd met cellotape.)
65822: GROOTVELT, JAN HENDRICK VAN (1808-1855) - Drawing in ink/Inkttekening: Important news. (1836?).
31293: GROSCLAUDE, - Les joies du plein air. Illustrations de Caran d'Ache. Paris, Plon z.j., 51 pag, oblong, geb., geïll, good copy.
19459: GROSHEIDE, G. - Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
31560: GROTHE, JACOBUS ANNE, UIT UTRECHT - Dissertatio literaria inauguralis de Socrate Aristophanis [...] Utrecht J. de Kruijff 1843
36199: GRUBER, DANIEL, UIT OOSTENRIJK; PRAESES: BERNEGGER, MATTHIAS - Discursus politico-historicus de peregrinatione studiosorum, Vom reisenden Studenten .... Jena Paul Ehrichius 1714
53227: GRUIWARDT, FERNDINANDUS - Deductie van Ferdinandus Gruiwardt, der medicijnen doctor en practisijn [...] over 't recht van sijn huijs-vrouw en kinderen [...] Gedrukt in 't jaer ons heeren 1667. [Gebonden met:] Ampliatie van de documenten en stucken raeckende de deductie [...] 1668. [Gebonden met:] Appendix van de voorgaende deductie en ampliatie [...] 1671. [Gebonden met:] Index van de voorgaende deductie, ampliatie en appendix [...] 1672.
1013: GRÜNDEL, PAUL - Die Wappensymbolik. Sinnbildliche Bedeutung der Wappenfiguren nach Mythologie, Geschichte, Tradition und Wahlsprüchen, zugleich ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Leipzig [1907]. Geïll., 64 p.
59379: GRUYS & WOLF , J.A. EN C. DE, - Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers. Met plaatsen en jaren van werkzaamheid, Nieuwkoop, 1989, geb., 293 pag.
32324: GRUYS, CORNELIS, UIT GINNEKEN - De strijd over de historische interpretatie. Proefschrift [...] Utrecht H. de Vroede 1933
30583: GUDLAUGSSON, S.J. - De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten, 's- Gravenhage 1945, 69 pag., geb., geïll.
65025: UNKNOWN MASTER AFTER GUERCINO ? - Death visiting the house of a poor family (de dood die een arme familie bezoekt).
42417: [LESAGE, ALAIN RENE]; L.V. DE GUEVARA - Le diable boiteux. Amsterdam, H. Desbordes, 1707.
61961: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Lewardum (Leeuwareden)
61917: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Ruermonde (Roermond).
61919: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Sloten / Ylsten (IJlst).
61920: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Franicker (Franeker).
61921: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Leeuwaerden (Leeuwarden).
61922: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Herderwyck (Harderwijk).
61923: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Aernhem (Arnhem).
61924: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Bommel.
64394: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Print/Prent: Guicciardini: De Stadt Amstelredam (Amsterdam).
64425: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Print/Prent: Guicciardini: HAYE -- 't Hof van Hollant (Den Haag, 's-Gravenhage).
64426: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Print/Prent: Guicciardini: DE STADT HOORN -- Hoorn.
64427: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Print/Prent: Guicciardini: ENCHVSA -- Enckhusen (Enkhuisen).
64429: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Print/Prent: ENCHVYSEN (Enkhuizen).
64430: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Print/Prent: DE STADT ALCMAR -- Alckmaer (Alkmaar).
61939: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Renen (Rhenen).
61940: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Renen (Rhenen)
61941: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Sluys (Sluis)
61945: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Rotterdam
61947: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Trajectum (Utrecht)
61916: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Geldria et Transisulana.
61949: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Schoonhoven
61951: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Hooren in Westvrieslant (Hoorn)
61953: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Hoorn in Hollandt
61957: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Delft
61959: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Franicher (Franeker)
61925: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Zutphen.
61926: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Tiel.
61927: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Nimmegen (Nijmegen).
61928: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Armuyden (Arnemuiden).
61929: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Brouwershaven.
61930: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Middelburgh (Middelburg).
61938: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Graef (Grave).
61931: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Veere.
61932: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Vlissingen.
61933: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Utrecht.
61934: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Geertruyenberg (Geertruidenberg).
61936: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Middelburgh (Middelburg).
61937: GUICCIARDINI, LODOVICO (1521-1589) - Zluys (Sluis).
52588: GUICHE, ARMAND DE GRAMONT GUICHE, COMTE DE - Memoires du comte de Guiche, concernant les Provinces-Unies des Pais-Bas, et servant de supplement et de confirmation a ceux D'Aubery du Maurier et du comte d'Estrades. Londen, Changuion, 1744.
33747: GUICHERIT, GUILIELMUS SAMUEL, UIT , 216, - Dissertatio iuris publici belgici inauguralis de eo, quod sub comitibus in hollandia iuris fuit in privilegiis sub- et ob-reptive obtentis [...] Leiden Thomas Koet 1789
15326: GUIDE - Guide des voyageurs dans la ville de Gand [...] précédé d’une histoire de Gand par A.Voisin, nouvelle edition. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1837.
15320: GUIDE - Le guide ou nouvelle description d’ Amsterdam; enseignant aux voyageurs et aux negoçians son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc . [...]. Avec une description de sa belle maison de ville ... nouvelle edition ... Amsterdam: Covens & Mortier, 1753.
15322: GUIDE - Le guide d’Amsterdam, avec la description de tout ce qu’il y a de plus intéressant. Edition considerablement changé, accompagnée d’une carte topographique & d’un grand nombre de planches en taille douce. Amsterdam: J. Covens & Fils, 1793.
60255: GUIDI, RAFFAELLO (1540-1615) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Frederik de Vries
15765: GUILHOU, E. - L’abbé Prévost en Hollande (avec des documents nouveaux). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Fransche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op 27 November 1933. Groningen etc.: Wolters, 1933.
42712: GUILLET [DE SAINT-GEORGE, GEORGE] - Les arts de l'homme d'epee, ou le dictionaire du gentil homme. 5e ed., 's-Gravenhage, Moetjens, 1686.
19263: GULIKERS, BER - Gulikers 1543 - 1983. De Itterense tak van de stamboom, ontsproten in Bunde.
38471: GUMBERT, H.L. ( RED.) - Folium librorum vitae deditum, jrg. 1 t/m 5 (1951- 1957 ). Complete set van dit boekentijdschrift, gebonden in 2 linnen banden, geïllustreerd.
15517: GUMBERT, HANS LUDWIG - Lichtenberg und Holland. Auf Grund zum Teil unveröffentlichter Aufzeichnungen und Briefe. Utrecht: Haentjens Dekker & Gumbert, [1973].
38053: GUNNE, A. TER - Vlugtige gedachten over den Nederlandschen boekhandel, n.a.v der beantwoordingen van de heeren K. Fuhri en J.H. Gebhard der prijsvraag, uitgeschreven door de Ver. t. Bev. van de belangen des boekhandels, Deventer 1846, 50 pag.
33661: GUNNING, J.W. - Een eisch van het natuuronderzoek toegelicht uit de geschiedenis der scheikunde [...]
65453: GUNST, PIETER STEVENS VAN (1659-1724), AFTER WERFF, VAN DER ADRIAEN (1659-1722) - Engraving/gravure: MADELEINE DE FRANCE (portrait of Madeleine de Valois) (Portret van de koningin van Schotland Madeleine van Valois).
31297: GUNST, F. ( UITG.) - De Dageraad. Officieel orgaan van de te Amsterdam gevestigde vereeninging De Dageraad, Nw. serie, jrg. 2 ( 1870 ), 410 pag., geb. in half linnen.
7725: GUNSTELING - De gunsteling des geluks, en de roover uit nood. In twee verhalen; [2] Voorbeeld der rampzalige gevolgen eens gedwongenen huwelijks; [3] Proza en poezij; [4] De aap en de vier minnaars; [5] Treffend voorbeeld ter waarschuwing tegen het verwekken van angst en schrik; [6] Treffende ontmoeting van eenen zeereiziger; [7] Karaktertrekken en byzondere verhalen; [8] Kleine verhalen en voorbeelden van regtvaardige vergelding in dit leven. [z.p.], [z.n.], [c. 1830].
65005: GUSSEROW, ADOLPHUS LUDOVICUS SIGISMUNDUS - Quemadmodum ars obstetricia et gynaecologia litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint [...]
7654: [GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)]; ANDR. JOS. VON GUTTENBERG - Het glas water, blyspel in twee bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1802.
60223: A. M. GUYADEZ (FL. 20TH CENTURY) - Male nude
15717: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Physiologie van Den Haag, door een Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843 [gebonden met:] Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, ‘s Gravenhage: J.M. van ‘t Haaff, 1843 [en met:] Laatste hoofdstuk voor de ‘Physiologie van den Haag’ door een’ Hagenaar, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1843 [en met:] De physiologie van Den Haag bekeken door een’ buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844 [en met:] De monster-hekelaar, vredel
15719: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Een achttiende hoofdstuk voor de “Physiologie van den Haag” door een Hagenaar, ‘s Gravenhage: J.M. van ‘t Haaff, 1843
15721: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Laatste hoofdstuk voor de “Physiologie van den Haag” door een’ Hagenaar, 2e druk, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1843
34331: HAAK, BERNARDUS VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de portione legitima [...], 's-Gravenhage P.M. van Cleef, Jz. 1845.
15332: HAAKMAN, G.C. - Rhenen en omstreken, Amersfoort: W.J. van Bommel van Vloten, 1847
36045: HAAKMAN, HERMANNUS, UIT AMSTERDAM - Theses medicae inaugurales Leiden J. Meerburg 1798
15397: HAAN HETTEMA, M. DE - Oud en nieuw Friesland, of aardrijkskundige beschrijving van die provincie. Leeuwarden: H.C. Schetsberg, 1840.
56465: HAAN, J. DE EN A.C. BOERMA, - Bouw fragmenten [ ook: Bouwfragmenten], jrg. 1 (1896).
39949: HAAN, M.J.A. DE - Herberg de Zwaan [ te Giessendam ]. Een historisch en archeologisch onderzoek, Hardinxveld 1993, 116 pag., geb., geïll., met stofomslag.
5253: HAAN, H. DE - Sipke Martens de Boer, zijn voorouders en nageslacht, Leeuwarden 1953, 118 p., geb., geïll.
35809: HAAN, MARIUS PIETER DE, UIT AMSTERDAM - Eenige beschouwingen over de wet op de artsenijbereidkunst Leiden Van Doesburgh 1882
59959: DE HAAN, DANIEL, - Scheikundig onderzoek van eenige Haarlemsche Drinkwateren inzonderheid met betrekking tot hunne vaste bestanddeelen, Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Hoogeschool te Leyden, Vrijdag 28 maart 1862, Haarlem: Joh. Enschede & Zonen, 1862, 57 pp.
34733: HAANSBERGEN, SERVATIUS HELENUS WILHELMUS ELISA VAN ,UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de nuptiis Utrecht W. van Yzerworst 1793
33064: HAAR, HUBERTUS TER, UIT VLAARDINGEN - De staat en het individu. Eene inleiding op de vraag naar de grenzen der staatswerkzaamheid. Academisch proefschrift [...] Amsterdam 1863
36447: HAAR, B. TER - Utrecht in 1672, eene historische voorlezing Utrecht Van der Post 1872
9209: HAAR, BERNARD TER - De St. Paulus rots. Dichtstuk. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer en W. Willems, 1847.
22931: DICKENS IN HAARLEM - Exemplaar van de Sketches by Boz, Londen 1874, in groen linnen met op schutblad de vermelding dat het boek als 1e prijs is uitgereikt aan Jo M.M. Planten-Koch in de in december 1963 gehouden wedstrijd Which is the solution of the Mystery of Edwin Drood, d.d. Bloemendaal 29-2-1964.
22261: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - Wetten en instructien der Vrijwillige Algemeene Bos tot Begrafenissen onder de zinspreuk Mijn glas loopt ras gevestigd te Haarlem. Eigendom van de Bos, opschrift op een perkamenten band, 4°, met stukken betr. deze bos. Deels gedrukt, deels in handschrift, 19e eeuws.
42858: HAAS, R. DE; E.A. (RED.) - Feestalbum uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 275 jarig bestaan der Groningsche Hoogeschool. Groningen, 1889.
34408: HAASE, WILLEM FREDERIK, UIT SALATIGA (JAVA) - De onttrekking van minderjarigen aan het wettig over hen gesteld gezag Leiden Gerards 1885
61160: HAASTERT, ISAAK VAN (1753-1834) - Vuë de Ketel pres de la Porta de Rotterdam a Delft
27219: HAAXMAN JR., P.A. - Haagsche schetsen. Personen en voorvallen vijftig jaar geleden. Herinneringen van een jounalist. 's-Gravenhage 1918, 190 pag.
4795: HAAXMAN, P.A. - H.P. de Swart en Zoon. 's-Gravenhage 1804-1929. ['s-Gravenhage 1929], 29 p.
61228: HABERMANN, FRANZ XAVER (1721-1796) - Vue de Boston (mirrored)
35407: HACKE, H.C. - Prent op het promotiediner van Mr H.C.Hacke, naar ontwerp van Frederik van Eeden 1885.
9214: HACKLÄNDER, FRIEDRICH WILHELM - Lotgevallen van Eugenius Stillfried. Vertaald uit het Duits. Utrecht, D. Post Uiterweer,1853. [3 delen]
5541: HACQUEBART, A. EN H. - Het geslacht Hacquebard(t)/Hacquebord, deel II, werk en leven van vijf Leeuwarder generaties in de 17e, 18e en 19e eeuw, Dokkum 1997, 113 p., geïll., oblong
3629: HACQUEBORD, A. EN H. - Het geslacht Hacquebart(d)/Hacquebord. Feiten en raadsels uit het verleden. Culemborg 1990, 168 p., geïll., oblong.
30295: HADEN, FRANCIS SEYMOUR - L´ oeuvre gravé de Rembrandt. Ètude monographique....introduction au catalogue d´une exposition des eaux-fortes du maitre, ...Burlington Fine Arts club. Paris 1880, 31 pag., geïll. ( 2 passages doorgestreept door Haden of door de uitgever? ).
50649: HAEGHEN, V. V.D.; - Inventaire des archives de la ville de Gand. Catalogue methodique general, Gent 1896, 365 pag.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

10/27