Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60559: CATHELIN, LOUIS-JACQUES (1738-1804) AFTER KALDENBACH, JOHAN ANTONI (1760-1818) - Portrait of Johan Derk van der Capellen (1741-1784)
37961: CATLEY, B - Art-deco und Jugendstilfiguren, München 1978, 346 pag., geïll., hardback with dustwrapper.
7259: CATS, JACOB - Buyten Leven op Zorgvliet. Amsterdam, Isaak vander Putte, [niet voor 1726].
7258: CATS, JACOB - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. Amsterdam, Erve H. van der Putte, [3e kwart 18e eeuw]
7256: CATS, JACOB - Buyten Leven op Zorgvliet. Amsterdam, Abraham vander Putte, [niet voor 1741].
31608: CATS, EPEUS, UIT HEEREVEEN - Disputatio juridica inauguralis continens adnotationem ad varia juris Romani et hodierni loci [...] 's-Gravenhage, J. Roering 1842.
23149: CATS, FISCHER, GOOR - Familiearchief Cats-Fischer. Doos met acten, boedelpapieren, brieven, foto's, plaatselijke kranten, etc. betr. de echtparen Volkert Cats (1855-1914), gehuwd met M.M.F. Sloet van Tweenyenhuizen (1857-1899) en van hun dochter Reina W. Epea (Mini) Cats (1888-1979), gehuwd met Henri A. Fischer (1875-1958), Kapt. Infanterie.
64476: CAYLUS, ANNE CLAUDE PHILIPPE DE TUBIÈRES (COMTE DE) (1692-1765) AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - Histoire de Joseph, accompagnée de dix figures, relatives aux Principaux Evenemens de la Vie de ce Fils du patriarche Jacob, et gravées sur les modèles du fameux Reimbrandt. Amsterdam, Jean Neaulme, 1757.
60901: CAYLUS, ANNE CLAUDE PHILIPPE DE TUBIÈRES (COMTE DE) (1692-1765) - Assemblée de Brocanteurs [A gathering of Merchants of Curiosities]
36249: CELLARIUS, CHRISTOPHORUS - Chaldaismus sive grammatica nova linguae Chaldaicae, copiosissimis exemplis & usu multiplici quem Chaldaea lingua theologiae & sacrae scripturae interpretationi praestat illustrata Zeitz sumtu Bielckiano exc. Fr. Hetstedt 1685
60928: "CELLYER [CELLIER], CLAUDE LE; CH. SEGOING [?]" - Le nouveau armorial universel, contenant les armes et blasons des maisons nobles & illustres de France et autres Royaumes & Estats de l'Europe.
60358: ANONYMOUS DUTCH 17TH CENTURY - CONSPIRATEURS, jeghens den heere Prince van Orangien'
42852: CERFF, JAN DE - Tafereel der Neederlandsche geschiedenissen. Amsterdam, H. Vieroot, 1742.
8835: "[LIJN, CORNELIS JACOB VAN DER (VERT.)]; P. CÉROU" - De minnaar poëet en knecht, blyspel. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk De Gustibus non est Disputandum. Amsterdam, Izaak Duim, 1760.
60665: CERUTTI, WIM (RED.) - Criminaliteit en Justitie. Voordrachten gehouden bij de aanbieding van het eerste exemplaar van catalogus nr. 34 'Criminaliteit en Justitie' van Antiquariaat A. G. van der Steur in het stadhuis van Haarlem op 3 februari 2012 (Haarlem maart 2012).
7263: "CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; LAMBERTUS VAN DEN BOS(CH) (VERT.)" - Den verstandigen vromen Ridder, Don Quichot de la Mancha. Vertaald uit het Spaans door L[ambert] V[an den] B[os]. 6e druk. Amsterdam, Jan Graal en Jan en Willem van Heekeren, 1707. [2 delen met doorlopende signatuur in 1 band]
60097: CEULEN DE ZALDIVAR, DE BARRY - Family book of Van Ceulen de Zaldivar, from Liege, with relatives: Libert, De la Thour, Vivegnis, La Galli and Her. Offered to Jean van Ceulen de Zaldivar II (1677 - ?) and Marie Anne de Barry (1678 - ?) at the occasion of their 50 years marriage on 11-11-1748.
60894: "CEULEN, J.J.VAC.; VAN DER LIPPEN, BISHOP OF UTRECHT OTTO" - "Large sheet depicting the coat-of-arms of the Bishop of Utrecht Otto van der Lippe and 32 other coats-of-arms. "
15071: CHABOT, ADRIEN - Promenade en Hollande. De Rouen au Helder. Parijs: Quartin, 1890.
43065: CHAD, G.W. - Verhaal der jongstleden omwenteling in Holland. 's-Gravenhage, v. Cleef, 1815.
15073: CHAMBERS, WILLIAM - A tour in Holland, the countries on the Rhine and Belgium. In the autumn of 1838. Edinburgh: Chambers, 1839.
30865: CHAMBERS, TH. FRELINGHUYSEN - The early Germans of New Jersey, their history, churches and genealogies, [ New York 1969 ], Facsimile edition after the edition of 1895, 16 + 667 pag., hardback, good copy.
39971: CHAMBON, ALBERT - Onze marine, losbladige verzameling van teekeningen, foto's en schetsen, Den Helder z.j., 80 afleveringen in ringband, ca. 1940.
23173: "CHAMBRE, DE LA; VAN HASSELT" - Aquarel in grijs met portret van Jean de la Chambre naar de prent uit 1638 van Suyderhoef naar Frans Hals, door Johan Willem van Hasselt (Hillegom 1752 - Amsterdam 1833), amateurschilder en etser, d.d. 1788, 29x22 cm.
52444: CHAMPAGNAC, J.B.J. - Faits memorables de l'histoire des Pays-Bas. Paris, 1859.
34457: CHANFLEURY VAN IJSSELSTEIJN, J.L. - Over de speciale klinieken Amsterdam Van der Post 1868
52925: CHANGUION, PAUL - Memorie van mr. Paul Changuion, oudschepen en raad [...] der stad Vlissingen, nopens de procedures van personeel arrest tegen [...] burgemeesteren en schepenen der [...] stad Vlissingen. Middelburg, Chr. Bohemer [1770].
59057: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D., - Een woord aan dr. A. Pierson naar aaleiding van diens geschrift onverdraagzaamheid, Rotterdam, 1864, 24 pag.
17997: "[RIJNDORP, JACOB VAN (VERT.)]; JEAN DE LA CHAPELLE" - De geschaakte bruid, of Verliefde reizigers. Blyspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1717.
63133: CHAPERON, NICOLAS (1612-1654/5) - Sacrae Historiae Acta a Raphael Urbin in Vaticanis xystis ad picturae miraculum expressa.(Vaticaan).
43244: CHARDON, M. - Traite du droit d'alluvion. Avallon & Paris, 1830.
46969: CHARITE, J., (RED), - Biografisch woordenboek van Nederland, deel 1 t/m 5 (van 6), 's-Gravenhage 1979 e.v., geb. met stofomslag.
21117: CHARIVARIUS - Ruize-Rijmen, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1914, 40 pag. ( 1e druk).
8459: "[HUYBERT, PETRUS ANTONIUS DE (VERT.)]; CHARLES DUFRESNY, SIEUR DE LA RIVIÈRE" - Dwarsdryfster, kluchtig blyspel. Onder de zinspreuk Per gradus ad scientiam. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1784.
47647: CHARTON, E. (ED.), - Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages I t/m IV, Paris 1860-1861 ca. 1500 pag., bound in 2 half leather bindings.
21127: CHASSIN DU GUERNY, Y - Chartrier de Lascours. Inventaire. Nimes 1972, 55 pag.
15077: CHAUMONT, [MADAME F.?] DE - Excursions sur les bords du Rhin en Hollande et en Belgique. Descriptions et curiosités du Pays-Rhénan, du Palatinat, des Duchés de Bade, de Hesse-Darmstadt, de Nassau, de la Prusse occidentale et des Pays-Bas [...], Limoge: Barbou Frères, [ca. 1857]. Op Franse titel: “Excursions sur les bords du Rhin, récits de 1855”.
34360: CHEMET, JACOBUS ADOLPHUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de juribus quae parentibus competunt circa bona liberorum minorum [...] 's-Gravenhage en Amsterdam Gebroeders Van Cleef 1839.
51253: CHEN, SALMA E.A., - Beste Sander, do it now! Briefwisseling J. Greshoff- A.A.M. Stols, 2 delen, 's-Gravenhage 1990, 696 + 444pag.
62031: CHENU, PIERRE (FL. 1755-1780) AFTER TENIERS II, DAVID (1610-1690) - Le Fumeur Flamand (De Vlaamse roker).
19103: CHERLE, BENEDICTUS - Sacerdes magnus dass ist Der grosse Priester oder ein schuldige Lob- und Ehren-Predig von dem hohen Priesterthumb, gehalten bey Absingung der andern heiligen Primiss des [.....] Herrn Magni aus der hoch-freyherrlichen Familia von Wellenstein [.....] in Fultenbach.
60714: CHEVALIER,N. - Wytloopiger Verklaringe, en Wonderbaer gebruyck van den altoos duerende, Nieuwen en Ouden-styls Almanach, in een Medaille uytgegeven.
3243: CHEVALIER, HENRI - Les Cleves-Ravenstein. Overdruk Revue S.R.B.I.I. (1965), 63 p., geïll.
37707: CHEVALLIER, P. - Collection Charvet. Médailles, antiquités, sceaux-matrices. Vente Paris 1883, 180 pag., hardback, rich illustrated ( engraved portrait of Charvet, etc. )
25191: CHIJS, P.O. VAN DER (RED). - Tijdschrift voor algemeene Munt-en Penningkunde , deel I, Leiden, Luchtmans [1833]-1838, 986 pag. Het eerste deel bestaat uit 8 stukken en een register, met doorlopende paginering.Er zouden nog drie stukken van een tweede deel verschijnen.
59305: CHINNERY, VICTOR, - Oak Furniture, The Britisch Tradition. A history of early furniture in the Britisch Isles and New Engeland, 1979, 580 pag., geb., geïll.
32494: CHION, FREDERICUS WILHELMUS, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de crimine autocheirias [...] Leiden Nicolaus Moens 1750
36185: CHLADENIUS, MARTINUS, DECAAN VAN DE THEOLOGISCHE FACULTEIT - Maxime reverendum candidatum (= Georgius Wallin) benevole audiendum sistit Wittenberg Wed Gerdes 1723
24785: CHLADNI, ERNST FLORENS FRIEDRICH - Die akustik. Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1802.
51909: "CHOLIERES, NIC. DE;" - Oeuvres, edition prepare de E. Tricotel, notes (...) par D. Jouaust. Preface par P. Lacroix, 2 volumes, Paris, Librairie des bibliophiles 1879.
42216: CHOMEL, N. / J.A. DE CHALMOT - Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden, 2e druk, vermeerdert door J.A. de Chalmot, 7 delen. Leiden / Leeuwarden, le Mair / de Chalmot, 1778. [Met:] Vervolg op M. Noel Chomel Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig-, en konstwoordenboek, 9 delen. Kampen / Amsterdam, de Chalmot / Yntema, 1783-1793.
7268: CHONIA [JAN CHRISTIAAN KINDERMANN] - De val van het laatste bolwerk der protestanten in Frankrijk. La Rochelle in 1627. 's Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1853. [2 delen in één band]
7269: CHONIA [JAN CHRISTIAAN KINDERMANN] - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen, in de lijst van zijn' tijd, de dagen der Dordtsche synode. 2e druk. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1857. [2 delen in 1 band]
7267: CHONIA [JAN CHRISTIAAN KINDERMANN] - Wat er van Diepenbeek werd. 2e druk. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1856.
8603: "[KINDERMANN, JAN CHRISTIAAN]; PS. CHONIA" - De val van het laatste bolwerk der protestanten in Frankrijk. La Rochelle in 1627. 's Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1853. [2 delen in één band]
8602: "[KINDERMANN, JAN CHRISTIAAN]; PS. CHONIA" - Wat er van Diepenbeek werd. 2e druk. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1850.
32346: CHORUS, JEROEN MARIE JOZEF, UIT NIJMEGEN - Handelen in strijd met de wet. De verboden rechtshandeling bij de Romeinse juristen en de glossatoren. Proefschrift [...] Leiden Universitaire Pers 1976
58771: CHRIST, J.L., - Verhandeling over de aardakers en derzelver cultuur, nut en gebruik, byzonder in plaats van koffy. Vertaald uit het Duits door R.I. Brouwer, Amsterdam, Sepp [1808].
15080: CHRISTEMEIJER, J.B. - Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe, en elders in het Sticht van Utrecht. 2 delen. Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1837.
7273: CHRISTEMEIJER, JAN BASTIAAN - Kleine vertellingen, anekdoten, en andere verstrooide opstellen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1824.
7271: CHRISTEMEIJER, JAN BASTIAAN - Verscheidenheden. Verhalen van gemengden inhoud. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
52301: CHRISTEMEIJER, J.B., - Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe en elders in het Sticht van Utrecht, 2 delen, facsimile uitg. 1986, naar de editie Schoonhoven 1837, 141+202 pag., geb.
52936: CHRISTEMEIJER, J.B. - Nieuwe belangryke bijdragen tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in de Nederlanden. Amsetdram, J.C. v. Kesteren, 1836.
52933: CHRISTEMIJER, J.B. - Oorkonden uit de gedenkschriften van het strafregt en uit die der menschelijke misstappen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820.
54876: [STEVERSLOOT, L.] / CHR. CHRISTIAANS - [1] Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgoderij en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde. In Nededuitsche dichtkonst gebragt. Blokziel, z. n., [= Leiden, J. du Vivie], 1720. [gebonden met:] [2] Vervolg of tweede deel van de Papen kost (...), door Christoforus Christianus. 's-Graven, N.P. Blommendal, 1743. [en gebonden met:] [3] Geuse-kost, opgedist in Paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen.
56253: CHRISTIAANS, P.A. (RED.), - De Indische Navorscher, Nieuwe serie, Jrg. 1 (1988) t/m Jrg. 8 (1995).
32820: CHRISTIAANSE, ADRIANUS, UIT POORTVLIET - Specimen hermeneutico-theologicum exhibens vindicias facultatis, apostolis Iesu Christi olim datae, peregrinis loquendi sermonibus [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1801
47719: CHRISTIANSSON, H. A.O., - Skeletal remains at the Russian settlement at Russekeila in West Spitsbergen, Goteborg 1967, 38 pag., ill.
20674: CHRISTYN, J.B. - Senatus populique Antverpienses. Nobilitas sive septem tribus patriciae Antverpienses.
60291: CIAMBERLANO, LUCA (1580-1641/1651) - Cadde Drusilla Fantini... [Vita di S. Filippo Neri Fiorentino]
24857: CICERO, MARCUS T. - Laelius sive dialogus Marci Tullii Ciceronis de amicitia = Laelius of een zamen-spreeking (...) over de vriendtschap. Amsterdam, A. de Ruyter 1661.
511: CITROEN, K.A. - Haarlemse zilversmeden en hun merken. Haarlem 1988. Geb., geïll., 239 p.
5651: CLACK, R.W. - The Huxleys, Londen 1968, 398 p., geb., geïll.
47595: CLAMAGERAN, J.J., - L'Algerie, impressions de voyage (1873/1881) suivis d'une etude sur les institutions Kabyles et la colonisation, 2e edition, Paris 1883, 423+32 pag. los in de band.
6727: ABRAHAM VAN ST. CLARA [PS. V. ULRICH MEGERLE] - ‘s Waerelds mooi -en leelykheid, mooi, of aanrading tot alle fraije leringen. Leelyk, tot afschrik van alle schandelyke zonden. (...). Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717. [2 delen]
50966: ABRAHAM VAN ST. CLARA [PS. VAN ULRICH MEGERLE] - Iets voor allen, zynde een verhandeling en verbeelding van allerhande standen, studien (...) handwerken, enz., deel IV, Amsterdam, J. Roman [176x].
42724: CLARIDGE, JOHN [= CLEARIDGE, JOHN] - De boeren waarzegger ofte waarnemingen van den schaap-herder van Banbury omtrent de veranderingen van het Weder en derzelver oorzaken (...) Waar by gevoegd is eene proeve omtrent het Weder (...) aanwyzingen ter bewaringe van menschen (...) voor de droevige uitwerkingen van het weerlicht, door John Mills. Amsterdam, Houttuyn, 1772.
51243: CLARISSE, J., - Over Hieronymus van Alphen als dichter en kinder-dichter. Twee voorlezingen, Rotterdam 1836, 129 pag.
35277: CLARISSE, JOANNIS - Oratio de conjungenda [....] 1822
7276: CLARISSE, JOHANNES - Over Hieronymus van Alphen als dichter. Eene voorlezing. [z.p.], [z.n.], [1831].
31970: CLARISSE, THEODORUS ADRIANUS, UIT AMSTERDAM - Psalmii quindecim hammaäloth philologice et critice illustrati. Specimen exegeticum inaugurale [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1819
58961: CLATER, JOHN, - Natuur- en huishoudkundige historie der honden, of onderrigt hoe men honden (.....) oppassen en gewennen kan, 4e druk, Utrecht, 1866, 123 pag., geb.
42784: CLAUBERG, JOHANN - Initiatio philosophi sive Dubitatio Cartesiana. Ad metaphysicam certitudinem viam aperiens. Leiden, A. Wyngaerden, 1655.
35463: "CLAUDIUS, GOTTFRIED CHRISTOPH; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - Auctoritates praepostere in re literaria usurpatas [...] sano vindicabit usui eoque ad Tullii Tusc. Quaest. Lib. I, Sect. XII commentabitur Wittenberg Prelo Creusigiano 1720
56651: CLAUDIUS, G.C., - Volledig brievenboek, bevattende voorschriften van brieven, verzoekschriften, bekendmakingen, enz. (.....) . Een handboek tot eigen oefening (....) naar de 21ste. Hoogduitsche uitgave voor Nederlanders vrij bewerkt, Tiel, 1855, Campagne.
42986: CLAUSEWITZ, KAREL VON - De veldtogt in Rusland in het jaar 1812. Nieuwe uitgave, Amsterdam, v. Kesteren, 1855.
60561: DE CLAUSSIN, IGNACE-JOSEPH (1766-1844) [?] AFTER POTTER, PAULUS (1625-1654) - The five horses
49801: CLAVAREAU, AUG. / FR. FORSTER, - Guillaume d'Orange, ou l'union d'Utrecht, drame lyrique (.....) par Fr. Forster, arrange pour la scene Francaise par Aug. Clavareau. Musique de Carl Eckert, decors (....) par B.J. van Hove, 's-Gravenhage, de Groot, 1848, 48 pag.
22359: CLAVER, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van Ds Samuel Claver, op 16-10-1781 in de Noorderkerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt.
35571: "CLEEMANN, SIGISMUNDUS, UIT GUBEN; PRAESES: ROEHRENSEEN, CHRISTIAN" - De regimine linguae [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1703
54765: CLEMENT, J.C. - Missive van Johan Christiaan Clement aan zyne mede-burgers in Zeeland over de verkiezing van den burger Zacharias Paspoort tot vertegenwoordiger en van den burger W.A. de Beveren tot secretaris van de volks vertegenwoordigers van Zeeland. En het deswegens gehoude gedrag van den burger Bonifacius Mathias Pous, president van de vergadering van den 24-4-1796. Middelburg, J. Koene, [1796].
56387: CLER, ALBERT - La comedie a cheval, ou manies et travers du monde equestre, jockey-club, cavalier, maquignon, olympique, etc, illustre par mm. Charlet, T. Johannot, E. Giraud et A. Giroux, Paris, Bourdin, [1842].
56571: CLERCQ, D. DE, - Weck's sterilisator (...) gebruiksaanwijzing met recepten tot het steriliseren van alle voedingsmiddelen in glazen, Bloemendaal 1907, 28 pag., geïll.
26213: CLERCQ, PIETER LE - De geschiedenis der Vereenigde Nederlanden sedert den aanvang des vredesjaars 1712 tot aan den dood des prinsen van Oranje [ 1751] (....) om te dienen tot een vervolg op J. Blomherts geschiedenissen. 2e druk Amsterdam, Hoffman en Meyer 1753, (8) + 423 + (16) pag. Org. karton.
7285: "CLERCQ, WILLEM DE; E.A." - Gedenkzuil voor W. Bilderdijk. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1833.
35005: CLERCX, JOANNES MATTHAEUS LUDOVICUS HUBERTUS, UIT KESSEL (L) - Specimen juridicum inaugurale de defectione sive contumacia in causis civilibus Utrecht P.W. van de Weijer 1857
34589: CLERMONT, C.A.J. DE, UIT VAALS - Theses juridicae. 1839
24797: CLERQ, PIETER DE - Het leven van Frederik Henrik, prins van Oranje, beschreven door ******. 2 vols. The Hague, O. en P. van Thol, 1737.
22823: CLERQ, LE - Twee verlovingskaartjes betr. a. K.J. le Clerq en J.C. baronesse van Hoevell, 1944 en b. Meta C. le Clerq en P. v. Weel, gedrukt.
53587: CLERY, J.B.C.H. - Dag-verhaal van het voorgevallene in den tooren van den Tempel, geduurende de gevangenis van Lodewyk XVI, koning van Frankrijk, door M. Clery, kamerdienaar van den Koning. ... Uit het Fransch, Amsterdam, J. Allart, 1800.
54624: CLERY, [J.B.C.H.] - Journal de ce qui s'est passe a la Tour du temple, pendent la captivité de Louis XVI, roi de France. Londres, Baylis, 1798.
31576: CLEVERINGA, MARTINUS EVERHARDUS, UIT APPINGEDAM - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones juris civilis hodierni [...] Groningen J. Römelingh 1841
33595: CLIFFORD KOCQ, HENRICUS, UIT SURINAME - Specimen juridicum inaugurale, de variis adoptionis ritibus apud diversas gentes [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1762
35871: CLIFFORD, FREDERIK WILLEM GERARD, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ...... Leiden Hazenberg 1869
61349: CLINT, GEORGE (1770-1854) - Miss Foote, as Maria Darlington
36247: CLODIUS, D[AVID]. , PROFESSORIS GIESSENI - Grammatica linguae Hebreae. Excusa Giessae Hassorum. Giessen Henning Muller 1684
35575: "CLODIUS, CHRISTIANUS, UIT SOHLIBA-HAYNENSIS; PRAESES: SCHROEDTER, ERNST CHRISTIAN" - Ille-i-ssationem hominis, et tuissationis Dei et vossitationis hominis protheken ac supplementum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1704
36011: "COBERUS, LUDOVICUS FRIDERICUS, UIT ALTENBURG; PRAESES: STURM, G." - "Dissertatio historico juridica de urbano beneficio; vom Burger-Lehn Wiesbaden Mullerianis 1726"
35279: COBET, CAROLI GABRIELIS, UIT PARIJS - Responsio ad qauestionem literariam [...] 1836
59847: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM PALATII MAIORIS, CVM, CONTIGVO SEPTIZONIO PROSPECTVS Z. [Ruins on the Palatine, with the Septzonium]
59845: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM TEMPLI PACIS. PROSPECTVS [The Temple of Augustus and Faustuina, the Temple of Divus Romulus and the Basilica of Constantine]
59841: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM PALATII MAIORIS CVM / PARTE SEPTIZONY PROSPECTVS . 3 . [View of the Palatine (Rome) at sunset ]
59843: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM TEMPLI PACIS / PROSPECTVS I [The Basilica of Constantine]
35299: COCK, HENRICI - Oratio de juris publici universalis studio [....] 1826
33429: COCK, HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Commentatio de Judiciis juratorum Leiden S. en J. Luchtmans 1821
33431: COCK, HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Disputatio iuridica inauguralis de argumento ab analogia eiusque a legis interpretatione differentia [...] Deventer J.H. de Lange 1821
35049: COCK, HENRICI, UIT OVERIJSSEL - Disputatio de alea Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1819
32480: COEL, PETRUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de donationibus inter vivos [...] Leiden Johannes Heyligert 1750
33849: COETIER, GULIELMUS - Oratio funebris in acerbissimum interitum Joannis Gulielmi Frisonis, arausionensium et Nassaviae principis [...] Franeker Franciscus Halma 1712
36079: COETIER, GULIELMUS - Oratio funebris in obitum luctuosissimum Henrici Casimiri Nassauii principis ..... Franeker J. Gyzelaar 1697
22775: COEVORDEN, VAN HUMALDA, HANNIA - Brief van W.M. van Humalda geb. Hannia, dd. Coevorden 1727, aan “waarde night”, manuscript, 1 p.
58615: COHAUSEN, A. VON, - Caesar's Rheinbruecken, philologisch, militarisch und technisch untersucht, Leipzig, 1867, 56 pag., geïll.
42047: COHAUSEN, J.H. - Neo-thea, of nieuwe theetafel, opgezocht voor alle liefhebbers van een gezond, lang en vrolyk leven, ofte wel eene naaukeurige Beschryving van de krachten der in- en uitlandsche kruiden, bloemen, wortelen en planten, om de zelve als thee te doen trekken (...) vertaalt (...) door (...) H.J. Grasper. Amsterdam, Oosterwyk, 1719.
50863: COHAUSEN, J.H. - Dissertatio satyrica physico-medico-moralis de pica nasi, sive tabaci sternutatorii moderno abusu & noxa. Amsterdam, Oosterwyk, 1716.
32206: COHEN TERVAERT, HERMAN MORTINUS, UIT ASSEN - De rechten van den grondeigenaar bij het aanleggen van telegrafen en telefonen. Proefschrift [...] Groningen Scholtens & Zoon 1885
38575: COHEN, HENRY - Guide de l'amateur de livres a gravures du 18e siècle, 5e edition, Paris 1886. 755 pag., geb. in half leer.
30905: COHEN, I.B. E.A. - Uit Vindicat's verleden. Gedenkboek ter herinnering aanhet honderdjarig bestaan van het Groningsch Studentencorps Vindicat Atque Polit,1e/ 2e druk, Groningen 1921/ 1934, 344 pag., geb., geïll.
38845: COHEN, SALOMON JACOB - Hulde aan Holland, in het Herbreeuwse vervaardigd en in het Nederduitsch vrij gevolgd, Amsterdam, v. Embden, 1814. Facsimile druk door Jaap Meyer, Heemstede 1982, 18 pag.
50791: "COLENBRANDER, H.T.;" - Historie en leven, 4 delen, Amsterdam 1915, 267+251+244+268 pag.
30607: COLIJN, H - Colijn in de caricatuur, 2e druk, Baarn z.j., 112 pag., geïll.
17018: COLIN, G. E.A. - Reflet de la bibliophilie en Belgique. Société des bibliophiles et iconophiles de Belgique, 1969.
60297: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - "Toucan and another tropical bird [Avium Vivae Icones; set]"
60295: "COLLAERT, HANS (JAN BAPTIST I) (1566-1628) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605); STRADANUS" - POLITVRA ARMORVM (NOVA REPERTA, set title)
60293: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER CLEVE, HENDRICK VAN III (CA. 1525-CA. 1595) - Landscape with a small circular temple [Regionum, rurium, fundorumque, varii at ove amoeni prospectus]
60305: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - "Christ sending out the Apostles [Landscapes with Old and New Testament scenes and Hunting scenes; set]"
60303: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AND GALLE, THEODOR (1571-1633) - "Double-wattled Cassowary and Finches [Avium Vivae Icones; set]"
60299: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AND GALLE, THEODOR (1571-1633) - "Wagtail, Eagle and Turtledove [Avium Vivae Icones; set]"
6441: COLLEGIO - Collegio Internaz. di scienze, lettere, arti etc. Milano 1877-1880.[mapje knipsels]
33487: COLLEN JR., FERDINANDUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de beneficiis fidejussorum [...] Leiden Joannes Bos 1754
32212: COLLETTE, HUBERTA JEANNE ANTOINETTE, UIT KATWIJK AAN ZEE - Epidemiologische aspecten van het cervixcarcinoom. [...] Proefschrift [...] Apeldoorn Boeijinga 1976
63139: COLLIGNON, FRANÇOIS (1609-1687), AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Landscape with Church [Deuxieme suite de quatre paysages].
59853: COLLIGNON, FRANÇOIS (1609-1687) AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Six marines [Eight Marines - series title]
65031: COLLIGNON, FRANÇOIS (1609-1687) AFTER CALLOT, JACQUES (1592-1635) - The courtyard.
37071: COLLINS, ARTHUR - The peerage of England, 4th edition in 7 volumes, London 1768, ca. 3000 pages [ some of the engraved coats of arms missing ].
25167: COLMJON, G. - Over het boek van Adela. Repliek op de door den heer Dr. J.J. Ottema gemaakte aanmerkingen op mijn vorig opstel over dat boek, Leeuwarden 1871, 8 pag.
61877: COLOMBINI, COSIMO (FL. 1752-1812) AFTER CAMPIGLIA, GIOVAN DOMENICO (1692-1775) - Roman relief
32746: COLONIUS FEITH, RHYNVIS GEORGIUS, UIT LEIDEN - Dissertatio medico-forensis inauguralis de partu [...] Groningen R.J. Schierbeek jr 1842
56555: COLUMBUS E.A., - The Spanish letter of Columbus to Luis De Sant' Angel (....) dated 15-2-1493, London, Quaritch, 1893.
42766: COMENIUS, JOHANNES AMOS - Eerste deel der school-geleertheyd, genoemt Het Portael / Prima pars scholasticae eruditionis, dicta Vestibulum. Uitgebreide editie door Jacob Redinger. Amsterdam, G. de Roy, 1658.
7292: "COMMAN, BARENT (VERT.); ANTOINE JEAN BOURLIN DUMANIANT" - "De twee neeven, of De Franschen te Sevilie; blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1792."
15098: COMMENT - Comment visiter La Hollande, publié par l’office national du tourisme en Hollande. La Haye, diverse edities.
43274: COMTE, F. LE - "Het konst-cabinet der bouw- schilder- beeldhouw- en graveerkunde, of inleiding tot de kennis dier fraaije weetenschappen vervat in de schilderyen, standbeelden en prenten, 2 delen [1e deel in 2e druk]. Arnhem, Nede, [1745]; Dordrecht, Blusse, 1761."
4217: MOUCHERON. COMTE DE - Notes sur ma famille. Rome 1900, 107 p., geb., geïll. (iets los in band).
55207: CONDE - Prent: 'J. Ankarstrom, the Regicide. Published by J. Sewell [Londen] 1792'. Stippelgravure, 'Conde sculpt', uit European Magazine, borstbeeld in ovaal met ketting, bevestigd aan paal.
35651: "CONERDINGIUS, PAULUS THEODORUS; PRAESES: ENGELBRECHT, GEORG" - Discursus academicus de pluralitate votorum [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1675
58669: CONERMANN, K., - Fruchtbringende Gesellschaft. Der fruchtbringende gesellschaft geoffneter erzschrein. 3 volumes in cassette 1985.
42510: FRANCONIA MENNONITE CONFERENCE - Die kleine geistliche Harfe der Kinder Zions oder auserlesene geistreiche Gesange. Germantaun (USA, Pennsylvania), M. Billmeyer, 1803.
6505: INTERNATIONAL CONGRES - 1968. Recueil du IXe congrès international des sciences généalogique et héraldique. Bern 1868. Ing., geïll., 263 p.
4919: CONINCKX, H. - David Vinckbooms, peintre, et son oeuvre, et la famille de ce nom. Antwerpen 1908, 52 p., geïll.
47245: CONRAD, J.F.W., - Mededeling over de inrichting en het gebruik der haven te IJmuiden, pp. 31-44 in Tijdschrift v.h. Kon. Instituut van Ingenieurs 1885/86, met 3 uitslaande platen.
40857: CONRAD, J.F.W. E.A. - Rapport betreffende eene aanvraag van den heer J.G. Jäger te Amsterdam, om concessie voor den aanleg van een kanaal door de Geldersche vallei, ter verbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn en van de droogmaking der plassen beoosten de Vecht, 's-Gravenhage 1880, 15 pag., geb. in blauw linnen.
47209: CONRAD, J.F.W., - Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering, z.pl., 1864, 4o, 85 pag, compleet met 9 uitvouwbare kaarten en platen, origineel karton. Rug los.
33489: CONRADUS, PETRUS - Sermo academicus de stupendo euvangelii, ab apostolis per orbem praedicati, successu, christianae religionis veritatem extra omnem dubitationis aleam collocante [...] Franeker Guilielmus Coulon 1767
5287: CONSEIL - Conseil de M. le Duc d’Anjou, Etat présent de la maison de Bourbon, pour servoir de suite à l’Almanach royal de 1830 et à d’autres publications officielles de la maison, Parijs 1975, 151 p.
33335: CONSTANT REBECQUE, JAN DANIEL CORNELIS CAREL WILLEM DE, UIT , 216, - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1866
50882: CONTY, HENRY A. DE - Quinze jours en Belgique, Hollande et Prusse Rhenane. Parijs/Brussel, Faure/Rosez, [1864]. Reeks: Collection des guides circulaires.
8549: CONVIVA [ = GERARD KELLER] - Het Servetje. Herinnering aan Oefening kweekt kennis door Conviva. Leiden, Gualth. Kolff, 1878.
34907: COOLBRANT, ABRAHAMUS MATTHEEUSSEN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de fide jussoribus Leiden A. Elzevier 1711
52877: COOLE, A.D. - Memorie, den edelen gerechte der stad Utrecht overgegeven by ofte van wegen Daniel Voet, medicinae doctor, gedaagde in cas van injurien in conventie en eyscher in reconventie, contra D'hr Petrus Burmannus, professor alhier, eysscher en verweerder in contrarie cas respective. Utrecht, wed. Ernestus Voskuyl, 1712.
36111: COOLHAAS, W. PH. - Verloren kansen Groningen Wolters 1955
39883: COOPER, B. EN J.W.F. WERUMEUS BUNING - De zingende walvisch, zijnde een bundel zeemansliedjes (.....), Amsterdam [1939], 176 pag., geb., geïll., met stofomslag.
7299: COOPER, JAMES FENIMORE - Mercedes van Castilië. Een verhaal uit de dagen van Columbus. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1841. [3 delen]
7297: COOPER, JAMES FENIMORE - De reis naar Amerika of De jagt op zee. Vertaald uit het Engels. Zutphen, W.I. Thieme, 1840-1841. [4 delen]
44009: "COOPER, J.F./F. HOFFMANN;" - Conanchet. Eine Erzählung für die reifere Jugend. Nach dem Englischen des J.F. Cooper, von Franz Hoffmann Stuttgart, Thienemann, 1857, 4 + 301 pag., hardback, half linen, illustrated with coloured lithographs. Some pages loose.
24594: COOPER, J. AND C. - "Monograms and heraldic designs. "
32872: COOPMANS, JOSEPHUS PETRUS ANTONIUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - De rechtstoestand van de godshuizen te 's Hertogenbosch voor 1629. Proefschrift [...] 's Hertogenbosch Zuid-Nederlandsche drukkerij 1964
47393: "COOPS, J.W.G., E.A.;" - Haagsche cricketclub 1878-1938. Gedenkboek t.g.v. 60-jarig bestaan, 's-Gravenhage 1938, 197 pag., geb., geïll.
37383: COOPS, J.W.G. E.A. (RED.) - Almanak van den Nederlandschen Cricket Bond , vijftig seizoenen eerste klas cricket 1891- 1940, Haarlem 1941, 68 pag., geïll. ( omslag los )
60235: ANONYMOUS ARTIST AFTER JURRIAAN COOTWIJCK (1714-1798) - Landscape with a ruin
34809: COPES VAN HASSELT, J. , UIT ARNHEM - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaedam de jure criminali militari Leuven Fr.Michel 1830
34957: COPES VAN HASSELT, JACOBII - De usu atque auctoritate juris civilis romanorum in Gelria. Editio altera priori auctior & castigatior. Epistolam de jure naturali [...] Joannem Conradum van Hasselt, praemisit J.C. Copes van Hasselt. Arnhem J. Nyhoff 1763
33831: COPPELLO, SERVAAS VAN DE - [Dissertatio juridica inauguralis de conjugio in statu naturali] Leiden P. Bonk 1743
3805: OMA COR [= C.A. VAN DORP-HOOS], - Herinneringen uit Indië. [Velp 1950], 62 p., geb., geïll.
3271: CORBEY, L.F.M. - Stamboom van de familie Corbey. Amsterdam 1950, 54 p., gestencild, geïll.
35647: "CORBMACHER, ENGELBERTUS, UIT HERFORD; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Disputatio politica de foederibus [...] Helmstedt Henning Müller 1659
6847: "[ASSCHENBERGH, HERMAN (VERT.)]; THOMAS CORNEILLE" - De graaf van Essex, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
7516: "[FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; PIERRE CORNEILLE" - "Titus Vespasianus; treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, erven J. Lescailje en Dirk Rank, 1722."
31676: CORNELISSEN, J.J. - Oratio Leiden E.J. Brill 1879
35423: CORNELISSEN, JACOBUS, UIT STEENWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de iis, qui mente non sunt compotes secundum Cod.Civ. Utrecht Paddenburg 1830
57379: CORNELISSEN, M.M.P., - Kunst dat het familie is. Bloedverwanten en onderlinge verwantschap van bekende Nederlandse kunstenaars, 2e druk, Heeze 1998, 396 pag., geb., geïll.
60037: CORNET, JACOBUS LUDOVICUS (1815-1882) - The old Koevoet Le Flamande
64411: CORNET, JACOBUS LUDOVICUS (1815-1882) - 'Claire-voie'.
35915: CORNETS DE GROOT, ADRIANUS JOANNES GUILIELMUS, UIT NED. INDIE - Theses juridicae inaugurales Utrecht De Kruyff 1845
57545: CORONEL, DR. S. SR. - De bloedsomloop en de spijsvertering van den Mensch. Verplaatsbare afbeeldingen van het hart, de longen, de maag en het darmkanaal. Met 11 afbeeldingen in de tekst door Dr. S. Sr. Coronel. A van Klaveren, Amsterdam, n.d. [ca. 1900].
9208: HAAGSCHE CORRESPONDENT - De Haagsche Correspondent. Te bekomen bij Klaas Momus, meesterknegt van P. Gosse Junior. [Den Haag], Pierre Gosse Junior, [1786-1787]. [2 delen]
60207: "CORT, CORNELIS (1533-1578); COCK, HIERONYMUS (1518-1570) [WIDOW] AFTER WEYDEN, ROGIER VAN DER (C.1400-1464)" - "Rogier van der Weyden (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
57661: CORTHELL, ELMER L., - The interoceanic problem and its scientific solution. An address before the American Association for the advancement of science, Michigan 1885, 40 pag.
4567: CORTI, E.C. CONTE - Der Aufstieg des Hauses Rothschild, 1770-1830. Leipzig 1927, 459 p., geb., geïll.
52962: CORVINUS, JOHANNES ARN. [PSEUD. VOOR JOANNES ARNOLDSZ RAVENS] - Elementa juris civilis, iuxta ordinem institutionum imperialium erotematice exposita, additis Germani Cousinii J.C. receptarum utriusque juris regularum, partitionibus. Amsterdam, Elsevier, 1664.
52961: CORVINUS, JOHANNES ARN. [PSEUD. VOOR JOH. ARN. RAVENS] - Enchiridium seu institutiones imperiales, insertis latioribus materiis (...) explicatae per erotemata. 2e- vermeerderde druk. Amsterdam, Elsevier, 1644.
50934: "[CAMPEN, J. VAN / A. QUELLINUS]; COSIMO BARTOLI, RAPHAEL TRICHET DU FRESNE" - Bouw, schilder en beeldhouwkonst, van het stadhuis te Amsterdam / Architecture, peinture et sculpture de l'Hotel de Ville d'Amsteldam.
35271: COST JORDENS, GUILIELMI HERMANNI, UIT DEVENTER - Commentatio ad quaestionem mathematicam a nobilissimo disciplinarum mathematicarum [....] 1827
23569: COSTA, ISAAC DA (RED.) - Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat, geschied-en letterkunde, deel 1 t/m 6, Amsterdam 1834-1838. Complete set, in 6 rood kartonnen banden, ca. 1500 pag., met register op de zes delen.
15108: COSTA, ARNOLD DA - Abraham Pinedo, docteur d’ Amsterdam. Contes Hollandais, Parijs: Canel, 1833.
7305: COSTA, ISAÄC DA - "Alfonsus de eerste. Treurspel. 2e druk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1845. [Gebonden met:] Wachter! wat is er van den nacht? Een lied bij de uitgangen van 1847. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848. [en met:] 1646 en 1848. Dichtstuk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848. [en met:] Rouw en trouw. Haarlem, A.C. Kruseman, 1849. [en met:] De chaos en het licht; een halve-eeuw-lied. Haarlem, A.C. Kruseman, 1850."
34341: COSTA, ABRAHAMUS DA, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de pace Rysvicensi [...] Amsterdam C.A. Spin 1852
7315: COSTA, ISAÄC DA - "De chaos en het licht; een halve-eeuw-lied. Haarlem, A.C. Kruseman, 1850."
7320: "COSTA, ISAÄC DA; NICOLAAS BEETS" - Dichterlijk krijgsmuzijk. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1826. [Gebonden met: 2] Feestliederen. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1828. [en met: 3] Kerst- en nieuwjaarsintreezangen. Amsterdam, J. H. den Ouden, 1829. [en met: 4] Aan Nederland, in de lente van 1844. 2e druk. Amsterdam, Johannes Müller, 1844. [en met: 5] Landgenooten! Met het oog op God, blijft Nederlanders, en vereenigd. Een woord bij gelegenheid der opheffing der Wet van leening of heffing. Leiden, S. & J. Luchtmans, 1844. [en met: 6] Vijf
7317: COSTA, ISAÄC DA - Bilderdijk herdacht in eene redevoering gehouden op den 11 October 1856 by gelegenheid der eeuwfeestviering van des grooten dichters geboortejaar, door de Rederijkerskamer, opgericht te Amsterdam ten jare 1844. Haarlem, A.C. Kruseman, 1856.
7310: COSTA, ISAAC DA - Politieke poëzy. Haarlem, A.C. Kruseman, 1854.
7308: COSTA, ISAÄC DA - Wachter! wat is er van den nacht? Een lied bij de uitgangen van 1847. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848.
7306: COSTA, ISAÄC DA - Zit aan mijne rechterhand. Hymne. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1848.
7313: COSTA, ISAÄC DA - Vijf en twintig jaren. Een lied in 1840. Met ophelderingen en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten. Kerkrade, N. Alberts, [1896].
7311: COSTA, ISAÄC DA - Kerst- en Nieuwjaarsintreêzangen. 2e druk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1858.
25513: COSTER, H.P. - De kroniek van Johannes de Beka, haar bronnen en haar eerste redactie. Utrecht 1914, 302 pag. Gebonden in half linnen band. Goed exemplaar.
35449: COTHMAN, ERNST - Programma quo cives academici ad actum disputationum inauguralium benevolè invitantur [...] Rostock Joachim Fuess 1617
7324: "COULAN, G. DE (VERT.)?; ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - De schipbreuk, of De erfgenamen. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1797.
30509: COUPERUS, L - Jan en Florence, Amsterdam, Veen, [ 1917 ], 86 pag., geb. in bruin gedecoreerde band. Goed exemplaar.
60907: COURT, PIETER DE LA - Sinryke Fabulen, Verklaart en Toegepast Tot alderley Zeede-lessen, Dienstig om waargenoomen te werden in het Menschelijke en Burgelijke leeven. Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1685.
24718: COURT, PIETER DE LA - Sinryke Fabulen, Verklaart en Toegepast Tot alderley Zeede-lessen, Dienstig om waargenoomen te werden in het Menschelijke en Burgelijke leeven. Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1685.
30875: COURTAUX, TH. - Histore génealogique de la maison du Pontavice et ses alliances. Bretagne, Normandie et Maine, Paris 1901, 137 pag., geïll., geb. Good copy.
60279: COUSSIN, LOUIS (1627-1704) AFTER RABON, PIERRE (1619-1684) - Portrait of the goldsmith Louis Roupert
20091: COUTANT DE SAISSEVAL, GUY - Les maisons impériale et royales d'Europe, Parijs 1966, 588 pag., geb., met losse tabellen.
47763: COUVEE, D.J., - Koninklijke militaire sportvereeniging. Gedenkboek 1911-1936, 's-Gravenhage 1936, 273 pag., geïll.
55943: COUVRAY, LOUVET DE, - Les amours du chevallier de Faublas. Volumes 2 and 4, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1884.
60939: FIRST DAY COVERS - "Collection of first day covers (eerstedags enveloppen) with heraldic subjects. "
15118: COYER, ABBÉ GABRIEL FRANÇOIS - Voyages d’Italie et de Hollande. 2 dln. in 1 bd. Parijs: Veuve Duchesne, 1775.
34899: COYMANS, JOANNES, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad legem aquiliam Leiden A. Elzevier 1708
56289: CRAANDIJK, J., - Het vergankelijke van al het aardsche en het onvergankelijke van het evangelie. Rede ter gedachtenis van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam, 30-5-1875, Rotterdam 1875.
23813: CRAANEN, DANIEL - Scheikundige memorie over het ontdekken der meekrap vervalsching...als dezelve door...oker... bewerkstelligd wordt, Haarlem, A. Loosjes Pz., [1808], 24 pag., papieren omslag [ Werken Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij].
61018: CRABETH, GOUDA - "Painted escutcheon depicting the coat-of-arms of the Dutch Crabeth family originating from the city of Gouda. "
3131: CRAEMER, A. - Familie Brand 1724-1929. Lˆwenberg 1929, 21 p.
7326: CRAMER, ANTON - "Rosina van Montessi, of De wanhoop der eerzucht; oorspronkelijk tooneelspel. Amsterdam, H. van Kesteren, 1813."
7325: CRAMER, ANTON - De stoomboot en de diligence, of De bijeenkomst van een reizend tooneelgezelschap in een veerhuis. Blijspel met zang. [Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1826].
34343: CRAMER, BERNARDUS, UIT DEMERARY - Specimen juridicum inaugurale de emtione et venditione rei alienae, ex jure Romano et hodierno [...] Utrecht N. van der Monde 1831
40723: CRAMER, J.A. - De theologische faculteit te Utrecht in de 18e en het begin der 19e eeuw, Utrecht 1936, 256 pag., geb., goed exemplaar.
41891: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der Doopsgezinden, vnl. in de Nederlanden, Amsterdam, Muller, 1837.
15128: CRAMER, ANTON - Het reisje naar Dinant, gevolgd eener schets van het solemneele eeuwfeest van de heilige maagd Maria, gevierd t.g.v. het 350ste jaar na de instelling der kapel, enz., binnen Antwerpen, in 1828, Amsterdam: A. Cramer & Co., 1828.
34739: CRANE, WILHELMUS CHRISTIANUS DE, UIT BIEZELINGE EN GOES - Dissertatio juridica inauguralis de divortiis Utrecht Broedelet 1767
19443: CRANE, J.W. DE - Gesta Fresonum uit de Apographa Juniana met eenteekeningen, voorafgegaan door eene voorlezing over Franciscus Junius van Mr. J.W. de Crane.
47649: CRANE, WALTER - The Book of Wedding Days. Quotations for every day in the year, compiled & arranged by K. E. J. Reid, May Ross & Mabel Bamfield. With devices & decorations for each page by Walter Crane. London/New York, Longmans, Green & Co, 1889.
34701: CRANE, IO. GUIL. DE - Oratio de Joanne Mauritio Nassaviae principe cognomine americano 1806
33228: CRANE, GUILIELMUS CHRISTIANUS DE, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi ex jure Francico [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
58763: CRANE, J.W. DE, - Levenschets van Willem Lore, Franeker 1835, 86 pag.
37621: CRANE, W. - Line & Form, London, Bell, 1900, 16 + 282 pag., hardback, illustrated [ first edition]. Library stamps and sticker.
3713: CRANE, J.W. DE - Latere inlichting de familie Hemsterhuis betreffende, p. 47-60 in: J.W. de Crane, Letter- en geschiedkundige verzameling van eenige biographische bijdragen en berigten. Leeuwarden 1841, 120 p., geb., geïll. (met wapen Hemsterhuis).
19621: CRANE, JAN WILLEN DE - Letter- en geschiedkundige verzameling van eenige biographische bijdragen en berigten.
37421: CRANE, WALTER - A Romance of the Three R's, Penned & Pictured by Walter Crane. London, Marcus Ward & Co., 1886.
42964: CRANENBURGH, J.G.GUILHELMI VAN - Den Roomschen pelgrim ofte pelgrimagie van (...) Joannes Georgius Guilhelmi van Cranenburgh, Proto. apost. ende pastoor der Parochiale kercke van St. Laurentius tot Maesniel in de heerlyekheyt Dalenbroeck. Verdeylt in ses deelen, waer in (...) beschreven worden alle curieuse en denckweerdighe saken die hem op de reyse, soo te water als te landt (...) sijn voorghevallen. Roermond, Petrus Vallen, 1699.
35519: "CRAUSE, CHRISTIANUS FRIDERICUS, UIT BARDENIZIO ZINNAV; PRAESES: CLEMENS, FERDINAND" - De victimarum salitione, ex Marci IX. Comm. 49.50 [...] Wittenberg Martin Schultz 1688
23627: CREBILLON, J. DE - Oeuvres completes, nouvelle ed. , 11 volumes, Maastricht, Dufour & Roux, 1779, ca 5000 pag. ill. with portait of the author, orginal paper covers. Volume 12 missing.
63137: CREMER VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE, ISAAC LAMBERTUS (1811-1879) - Windmill (windmolen).
32822: CREMER, JANUS HENRICUS, UIT ZUTPHEN - Disputatio historico-politica inauguralis de cursu publico, tam apud veteres, quam apud recentiores [...] Amsterdam H.D. Santbergen 1837
23653: CRÉQUY, MARKIES DE - Souvenirs de la marquise de Créquy 1710 à 1800, 7 vols., Den Haag, G. Vervloet, 1834-1836, ca. 2500 pag., half leather, nice set.
43179: [SINOLD, PHILIPP BALTHAZAR] / A. CREUTZBERG - Hochwichtige betrachtungen welche zu Erlangung der Gluckseligkeit des zukenfftigen Lebens einem menschen hochst dienlich seynd, Aus dem Englischen ubersetzt von Amadeo Creutzberg, mit einer Vorrede Jo. Georgii Pritii. Frankfurt, Monath, 1731.
7328: CROCE, GUILIO CESARE - Histoire de Bertholde, contenant ses avantures, sentences, bon-mots, reparties ingénieuses, ses tours d’esprit, l’histoire de sa fortune et son testament. Vert. uit het Italiaans. ‘s-Gravenhage, Pierre Gosse, junior, 1750.
37595: CROCQ, H.G. DU - Catalogus van de Penningverzameling Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam 1912, 161 pag., geïll.
58701: "CROESEN, F.G.;" - Bouwstoffen voor de geschiedenis der gymnastiek in Nederland, Antwerpen 1887, 27 pag., geb.
25301: CROLLALANZA FILS, CHEVALIER GOFFREDO DE - Almanach Heraldique et drolatique pour l'année 1884, Parijs/ Pisa 1883, 291 pag., geïll. First year.
34211: CROMBRUGGHE, GUILIELMUS DE, UIT KOPENHAGEN - Specimen juris mercatorii Batavi sive disputatio de societate nomina [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
42290: CROMJONGH, J.K.A. - Beknopte handleiding voor de gijmnastiek voor alle standen, benevens eene afbeelding der werktuigen. Bergen op Zoom, Verkouteren, 1846.
3293: CRONE - H.G.Th. Crone 1790-1940. Gedenkboek. Amsterdam 1940, 141 p., geb., geïll.
35703: CROOCKEWIT, JACOB MARIE, UIT ZEIST - Over de kaken en speekselklieren van hirudo medicinalis Utrecht Breijer 1894
31924: CROOCKEWIT JUNIOR, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de monopoliis [...] Amsterdam C.G. van der Post 1855
32400: CROPP, FRIEDRICH - Commentatio de praeceptis juris Romani circa puniendum conatum deliquendi [...] Heidelberg Mohr & Zimmer 1813
57829: CROS, DR., - La depolulation en France. Causes, remede au mal, Paris 1877.
36417: CRUGER, THEODOR - Peri toon antipsychoon sive de eo quod iustum est circa morem se devovendi pro salute alterius ...... contra Claud. Salmasium Wittenberg Gerdes 1724
55365: CRUIKSHANK, G. / T.C.R. HUYDECOPER - De flesch. In 8 steendrukken, gevolgd naar de Engelsche gravuren van Georg Cruikshank, met bijschriften van T.C.R. Huydecoper.'s-Gravenhage, v.d. Vliet, 1848.
57347: "CRUIKSHANK, G. + R. (ILL.); " - The universal songster, or Museum of Mirth, forming the most complete (...) collection of ancient and modern songs in the English language
17014: CRUSE, A. - The Englishman and His Books in the Early Nineteenth Century. New York: Thomas Y. Crowell, z.j.
34715: CRUSEN, HENRICUS CHRISTOPHORUS, UIT MEDINGA, LUNENBURG - Disputatio juridica inauguralis de differentiis juris naturalis et juris civilis in genere Utrecht Van Megen 1734
23341: CRUSIUS, G. CH. - Grieksch-Nederduitsch woordenboek der mythologische, historische en geographische eigennamen ( ..) bewerkt door Jac. Terpstra. Leiden, 's-Gravenhage en Amsterdam 1838, 516 pag., gebonden in mooie halfleren band. Goed exemplaar.
33807: CRUYDENER, SIGHER, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de servitutibus praediorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1787
34599: CRUYSSE VAN HOEY, JAN WILLEM VAN DER - XII. theses juridicae. 1792
52971: CUIACIUS, JACOBUS - Opera, quae de jure fecit, et edivoluit Frankfurth, Wechel/Aubry/Schleichius, 1623.
61005: CUNEGO, LUIGI (1757-1823), BOSSI, GIACOMO (1750-1804) AND AGRICOLA, KARL JOSEPH ALOYS (1779-1852) AFTER RAPHAEL (1483-1520) - Scenes from the early life of Jesus (three plates from: Picturae Peristyli Vaticani, manus Raphaelis Sanci in tabulis aereis nova cura expressae, chartisque redditae anno M.DCC.LXXXX)
533: CUNEN, J. - Geschiedenis van Oss. Met inventaris van de gemeente-archieven. Z.p. 1932. Geïll., 300 p.
47004: CUNY, H., E.A., - Le Gotha Francais. Etat present des familles ducales et princieres (depuis 1940), Paris 1989, 285 pag.
15618: CURTIS, G.W. (RED.) - The correspondence of John Lothrop Motley, D.C.L., author of “The history of the Rise of the Dutch Republic”, “The history of the United Netherlands”, etc. 2 dln. Londen: Murray, 1889.
33495: CURTIUS, PETRUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica ad pauli fragmentum ex lib. singul. ad leg. falcid., quod extat in l. i. pr.d. ad legem falcidiam [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1781
35629: "CURTIUS, ANDREAS, UIT LÜBECK; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Dissertatio politica de regno [...] Helmstedt Henning Müller 1650
15141: CUSTER, GUSTAV - Hygiënisch-philanthropische Reiseeindrücke aus Holland. Zürich: Th. Schröter, 1885.
61701: CUSTOS, DOMINICUS (C. 1559-1615) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor [Atrium heroicum Caesarum, regum, [...] imaginibus [...] illustr[atum]]
5131: CUYPERS (RED.), P.J.H. - Le Château de Haar à Haarzuilens. Utrecht z.j. Grote map met 75 losse platen en een tekstboek van 59 p. Hierin: Frans Luyten, `La famille de Zuylen', p. 24-39. Bij de platen een groot `Tableau généalogique...'
37105: CUYPERS, ED ( UITG.) - "Het Huis Oud & Nieuw. Maandelijks prentenboek gewijd aan huis, inrichting, bouw en sierkunst. Jrg. 4 (1906 ), 12 + 384 pag., geb., in half linnen, geïll.; Jrg 5 (1907) in afleveringen; Prijs per jaargang 40 euro."
41681: CUYPERS, PROSPER - Berigt omtrent oude grafheuvels onder Alphen in Noord-Brabant, geopend en onderzocht, Extract 1843, pp. 181-194, geïll. met 3 platen.
37287: CUYPERS [ P.J.H. ], STOLTZENBERG EN ED. COLINET - Album van ornamenten en andere stijlproeven uit de verschillende tijdperken der bouwkunst, ten dienste van het professioneel practisch onderwijs. 1e deel, z.pl., z.j., [ Maastricht 1880 ]
54743: DAAL, MARIE [= C.C.A. V.D. HUCHT-KERKHOVEN] - Anna, 's-Gravenhage, Smits, 1883. Over het adres is een strookje geplakt met: Soest, Chreestarchia (J.H. Littooy), z. j.
40621: DAAN, JO - Wieringen land en leven in de taal, 2e druk, Wieringen 1981, 415 pag., geb., geïll., met stofomslag, met de 5 losse kaarten en tekeningen. Goed exemplaar.
58685: "DAATSELAAR, W. VAN;" - Toesteloefeningen voor onze gymnastiekverenigingen, deel I. Oefeningen aan den rekstok. Amsterdam 1893, geb., 152 pag., geïll.
34053: DAEHNE VAN VARICK, EDUARDUS HUGO MARIA VON, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale de jure quod conjuges in bona communia habent [...] Utrecht J.G. Broese 1848
52137: DAEMS, W.F., - Uit de geschiedenis der pharmacie te Haarlem, Haarlem 1943, 48 pag., geïll.
35133: DAEY, ADRIANUS, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis ad fragmentum papiniani [....] Leiden A. Koster 1786
34358: DALEN, PETRUS GERARDUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestionum juridicarum syllogen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1820
60039: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER VENNEKOOL, JACOB (1631/33-1673) - Portrait of Everard Meyster
60041: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Portrait of Jacob Cats
59581: "DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665); AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662)" - DODELYCKE UYTGANG VAN SYN HOOGHEYT FRED. HENRIK PRINCE VAN ORANJE etc. ANNO 1647
63597: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER PASSE, CRISPIJN VAN DE II (1594-1670) - Alle de wercken, zo in de medicyne als chirurgie.... [Joan van Beverwyck].
31758: DAM, MAXIMILIAAN PETRUS MARIE VAN, UIT BREDA - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1870
5749: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - Twee takken van familie Lemmers te Bergen op Zoom, Bergen op Zoom 1927, 46 p.
3307: DAM, A. VAN - Het nageslacht van Jan Gosses en Froukjen Michiels. Leens 1952, folio, 72+18 p., gestencild.
5123: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht Van Ysselt (Van Isselt). Vianen 1920, 51 p., geïll.
32618: DAM, CAROLUS AUGUSTUS VAN, UIT OUDENBOSCH - Specimen juridicum inaugurale de legali ronorum communione [...] Breda Frederik Philippus Sterk 1839
50922: DAM, VAN / DE LANGE / KUITS / VAN STYRUM / V.D. KASTEELE / V. SCHUYLENBURCH / GRASWINCKEL - Rapport nopens den wettigen en noodzakelyken invloed van de burgery der stad Haarlem op haare raden en vroedschappen (...) als by resolutie van 29-4-1787 (...) gecommitteerd. Haarlem, Joh. Enschede, 1787.
41115: DAM, PETRA J.E.M. V. - Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam (.....), Hilversum 1998, 304 pag., geïll.
25349: DAMAS, ( = HOGENDORP, F. VAN ) - Haagsche omtrekken,2e [ook Nieuwe Bundel], 3e [1886-1887], 4e, 5e, 6e en 7e bundel, 's-Gravenhage [ ca. 1888 ], per deel ca. 150 tot 524 pag. Prijs per deel 24 euro.
60211: POPPE DAMAVE (1921-1988) - Two men with turbans
60959: DAMAVE, POPPE (1921-1988) - Human skull without jaw
58333: DAMEN, H., - Heelkundige waarnemingen aangaande de gezwellen bekend onder den naam van tumoren cystici, in verscheiden gevallen gedaan, 's-Gravenhage, Plaat, 1780.
57135: "DAMME, FRANK-IVO VAN; " - Ex libris A B C Kalligrafie, Wommelgem 1998.
52095: DAMME, A. V., - Oud-Haarlem. Uithangteekens, gevelsteenen en molens van 1470-1668, Haarlem 1909, 48 pag., geïll.
53068: DAMME, EUGENE VAN - Histoire du proces et de la mort de Lamoral comte d'Egmont, decapite a Bruxelles le 8-6-1568, enseveli a Sotteghem, 2 delen, Gent, Hage, 1869-1870.
60527: DANCETTE, VICTOR [ILLUSTRATOR: CALVO, EDMOND-FRANÇOIS] - Het Beest is Dood! De Wereldoorlog bij de dieren. Teekeningen van Calvo. Eerste deel: het beest is losgebroken. Tweede deel: Het beest is verslagen. Arnhem/Brussel, S. Gouda Quint & D. Brouwer en Zoon Uitgevers/ A. B. G. E. Uitgevers, 1946.
63361: DANCKERTS, CORNELIS (1604-1656) AFTER NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - SAAGHMEULENS POORTIE [set title: Town Gates of Amsterdam].
63363: DANCKERTS, CORNELIS (1604-1656) AFTER NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - RAAM POORTIE [set title: Town Gates of Amsterdam].
63365: DANCKERTS, CORNELIS (1604-1656) AFTER NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - HEYLIGEWECHS POORT 1638 [set title: Town Gates of Amsterdam]
59703: DANCKERTS, DANCKER (1634-1666), AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) - Sheperds in a landscape with ruines
8458: "[HUYBERT, PETRUS ANTONIUS DE (VERT.)]; FLORENT CARTON DANCOURT)" - Het onbesturven' weeuwtje. Kluchtig blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1718.
19149: DASBERG, L. EN J.N. COHEN (RED.) - Neveh Ya'akov. Jubilee volume presented to Dr. Jaap Meijer on the occasion of his seventieth birthday.
34307: DASSEVAEL, JOANNES PETRUS, UIT 'S-GRAVENHAGE. - Disputatio juridica inauguralis de rebus dubiis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
60955: DASSONVILLE, JACQUES (1619-1670) - Woman delousing a child
60951: DASSONVILLE, JACQUES (1619-1670) - Woman delousing a child
35559: "DAUDERSTADIUS, HEINRICUS, UIT FREIBURG; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH" - De ludis Olympicis quaestiones historico-politicas [...] Leipzig Johann Wittigau 1671
36709: DAVID, M. - De rechtshistoricus en zijn taak Leiden Sijthoff 1937
27873: DAVIES, D.W. - A prime of Dutch seventeenth century overseas trade, 's-Gravenhage 1961, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag.
51024: DAVIS, J.F. - La chine, ou description generale des moeurs (...) traduit de l' anglais par A. Pichard. 2 volumes, Bruxelles, 1838.
60905: DAWE, PHILIP (C. 1750 - 1791?) AFTER OSTADE, ADRIAEN VAN (1616-1685) - The Waggoner and Fisherman
7801: DEBRETT - "Debrett's Peerage, Baronetage, Knightage and Companionage, London 1899; idem 1906; idem 1916 (2 vols); idem 1925 (only Baronetage); idem 1927 (only peerage); idem 1935; idem 1944; idem 1951; ; idem 1959; idem 1976; idem 1980; each year 40 euro."
6527: DEBRETT - Peerage of Great Britain and Ireland. Revised, corrected and continued by G.W. Collen, Londen 1841. Geb., geïll., 857 p. + suppl.
7795: DEBRETT, JOHN - The peerage of the United Kingdom of Great Britain & Ireland in two volumes, 8th edition
28821: DEBRETT - Debrett's heraldry, illustrared with 400 armorial engravings, edited by A.G.M. Hesilrige, London, Dean & Son, [ 1930?] 208 pag. + 14 plates, hardcover.
42704: DECKER JR., P. - Zes jaren te paard, Herinneringen uit het Hollandsche dragonderleven. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1852.
53334: DECKER, C.W. - De volgens eed en plicht verschuldigde achting en eerbied der Amsteldamsche burgery opgewekt door betoog dat derzelver [...] rechters in de zaake van [...] hoofd-officier mr. W.C. Backer, r.o. eisscher ter eenre en J. Verlem en mr. J.C. Hespe resp. gedaagden ter andere zijde, allezints den rechten dezer landen, mitsgaders eed en plicht overeenkomstig hebben gehandelt. Door mr. Cornelis Willem Decker, J.U.D. Amsterdam, J. ten Houten en zoon 1785.
59508: DEDEKIND, FRIEDRICH/S. BONAVENTURA/H.J. REIHINGIUS. - Ludus Satyricus de Morum Simplicitate seu Rusticitate. Vulgo dictus Grobianus. Libri Tres, Leiden, Joannis Maire, 1631. 12o, gebonden in geheel perkament ui de tijd, 215 + (1) p. Betreft tafelmanieren en omgangsvormen.
31806: DEDEL, CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale quo ex jure Romano illustratur codicis civilis locus de auctoritate praestanda a venditore rei vitiosae [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
553: DEDEM, A. VAN - Register van charters en bescheiden berustende bij de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle. Kampen 1913, 432 p.
32254: DEDEM, CONRADUS GUILIELMUS VAN, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de legatariorum juribus et obligationibus [...] Leiden J.C. Emeis 1834
34943: DEDEM, WILLEM JAN VAN, UIT NIEUWLEUSEN - Eenige opmerkingen over den suppletoiren eed Leiden Somerwil 1880
7343: DEFOE, DANIEL - Tweede deel der wonderbare levensgevallen van Robinson Crusoe, behelzende, behalven een verhaal van het gepasseerde op zyn eilandt geduurende zyn afweezen, zyne tweede togt derwaarts [...]. Amsterdam, Jan Morterre, 1752.
7344: DEFOE, DANIEL - Het leven en de wonderbaare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America bij de mond van de rivier Oronooque.
43813: DEINSE, A. VAN, - Feestrede ter 250 jarige gedachtenis der verlossing van Middelburg uit het geweld van Spanje, gehouden in de Nieuwe Kerk op 22-2-1824, Middelburg, Abrahams, 1824, (2)+2+31 pag., gemarmerd papieren omslag.
35869: DEINSE, FREDERIK CORNELIS VAN, UIT HULST - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
41947: DEINSE, J.J. VAN - Uit het land van katoen en heide, 3e druk, Enschede 1953, 32+870 pag., geb., geïll., met stofomslag.
7345: DEINSE, ANTHONIE VAN - De vervolgingen der Waldenzeren. Middelburg, Johannes Abrahams, [1782].
5393: DEK, A.W.E. - Duizend familieleden van Adriaan Dek (1829-1909) en Hendrik Dek (1841-1925), ‘s-Gravenhage 1974, 119 p., geb., geïll.
6223: DEK, A.W.E. - Genealogische tabellen bij de geschiedenis der Nederlanden. De graven van Vlaanderen en Namen uit het huis Dampierre, 3 tabellen in de afl. oktober en november 1966 van Spiegel der Historie
20793: DEKKER, C. EN J.G. KRUISHEER - Het Victorinnenklooster Jeruzalem te Biezelinge 1246-begin 17e eeuw, Odijk 1973, 161 pag., geïll. ( met regestenlijst)
559: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indië, Formosa en Perzië. 's-Gravenhage 1947. Geb., geïll., 260 p.
33833: DEKKER, GUILIELMUS - Oratio de praejudicatorum opinionum pravitate atque corruptela [...] Delft Adrianus Beman 1735
32222: DEKKER, C. - Kerkelijke archieven. 1981
15149: DEKKER, G. - G. Dekker als journalistiek tekenaar op zoek naar romantiek en schoonheid in ons land, met een voorwoord van oud-hoofdredacteur Dagblad “De Telegraaf” , de heer J.J.F. Stokvis. Amsterdam: Teleboek, 1975.
25183: DEKKER, P. - Een 'gulden snede' door het Zijper geslacht Blaauboer met de verwante families Jimmink, Veuger en Lanser, deel II, Schoorl 2004, pp 353-684, geb., geïll.
563: DELAHAYE, A., EN F.A. BREKELMANS - Inventaris van het archief der gemeente Zundert. 1ste Afdeling: Het oud archief tot 1810. Zundert 1961, 166 p.
40567: DELAHAYE, A - Het mysterie van de Keizer Karel-stad, Heerlen[1958] 212 pag., met uitvouwbare kaart.
40929: DELAHAYE, A - Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen, Zundert 1980, 464 pag., geïll., geb.
60063: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - March [The twelve months (complete set)]
60061: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - January [The twelve months (complete set)]
60065: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - May [The twelve months (complete set)]
60069: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - September [The twelve months (complete set)]
60071: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - November [The twelve months (complete set)]
60067: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - July [The twelve months (complete set)]
56619: DELAVIGNE, CASIMIR, E.A., - Les comediens. Comedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Remy, 1820, 85 pag.
31728: DELBEEK, JANUS CAROLUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens aliquot observationes ad titulum codicis civilis de nuptiis [...] Utrecht Paddenburg en Co. 1829
30449: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche graphiek. Studies en aanteekeningen, Antwerpen 1943, 168 pag., geïll., geb.
60046: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) AFTER GOYEN, JAN VAN (1596-1656) - Portrait of Jacob Trigland
60043: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Portrait of Johannes Wttenbogaert
60047: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Portrait of Maria Strick
569: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën ... idem, los deel II. Nijmegen 1958. Geb., geïll., 224 p.
567: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën van Roermondse geslachten. 2 dln. Maastricht 1956/Nijmegen 1961. Geb., geïll., 250, 352 p.
7347: DELHOUSSEN, JEAN - Dichterlijke herinneringen. Den Haag, [z.n.], 1848.
23749: DELILLE, JACQUES [ = JACQUES MONTANIER] - L'Homme des champs, ou les Géorgiques Françoises. Strasbourg, Levrault, 1800, 148 pag. orig. boards.
19813: DELIUS - Delius'sche Familien-Zeitung, nrs 3, 4, 5 (1919 - 1921),
47093: DELKESKAMP, F.W., - Panorama des Rheins von Mainz bis Coln, Frankfurt am Main, Wilmans, 1825.
19259: DELLEN, R. VAN - Van prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen.
3329: DELLEN, R. VAN - Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus. Ulrum [1915], 75 p., met aantekeningen in handschrift door J. Rodenboog.
35273: DELPRAT, GULIELMI, UIT 'S-GRAVENHAGE - Commentatio ad quaestionem philosophicam a facultate philosophiae [....] 1822
36909: DEMAY, G - Le costume au moyen age d'après les sceaux, Parijs 1880, 496 pag., ill., half leather. Good copy.
61466: DEMAY, G. - Inventaire des sceaux de la Flandre, recueillis dans les dépòts d'archives (...). & Inventaire des sceaux de l'Artois et de la Picardie (...).
36893: DEMAY, M.G. - Le costume de guerre et d'apparat d'apres les sceaux du moyen-age, Parijs 1875, 56 pag., illustrated with 26 engraved plates. Printed in 200 copies.
61464: DEMAY, G. - Inventaire des sceaux de la Flandre, recueillis dans les dépòts d'archives (...).
52560: DEMIDOFF, A. DE, - Voyage dans La Russie meridionale et la Crimee, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, execute en 1837. Paris, 1840.
25605: DEMOED, E.J. - In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbroek. Cothen, Leersum en Amerongen. Zaltbommel 1974, 304 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
34801: DENEKAMP, BERNARD, UIT SCHOONHOVEN - De herziening van het Belgische handelsrecht betrekkelijk de vennootschappen Leiden J. van der Schouw 1880
16237: DENEKAMP - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend. Uitg. V.V.V., 4e druk, 1916, 64 + 20 p.
577: DENUCÉ, J. - Italiaansche koopmansgeslachten te Antwerpen in de 16de-18de eeuwen. Mechelen/Amsterdan [1934], 181 p.
4197: DENYS, J. - Inventaris van het archief van de familie de Moerman d'Harlebeke en van de aanverwante families. Brussel 1975, 136 p.
15155: DEPELCHIN, P. - La Hollande à vol d’oiseau. 4de druk. Tours: Mame, 1884.
15153: DEPELCHIN, P. - La Hollande à vol d’oiseau. Tours: Mame, 1880.
28973: DEPLUVREZ, J.M. - A la croisée des chemins. Regard sur l'oeuvre gravé d'Albrecht Durer, Vauban 1981, 136 pag., geïll.
7351: DERCKSEN, JACOBUS MARINUS EVERHARDUS - Zwervelingen. Nieuwe Gedichten. Leiden, De Breuk & Smits, 1879.
30715: DERKINDEREN, A.J. - De Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Overgedrukt uit het tijdschrift de xxe eeuw van 1 mei 1908, Haarlem, Enschedé, 1908, 36 pag., oud- Hollands papier, in sierpapieren omslag, geïllustreerd met 6 ( van de 8 ) originele etsen en gravures.
26377: DERKSEN, J.M.E. - Gedenkboek van het derde eeuwfeest van Leidens ontzet, Leiden 1875, 175 pag., geb. in orgin. karton. Met de 5 litho's.
50898: DERMIERE, L. - Bij de plegtige viering van de 250ste verjaring der oprigting van de Hooge school te Leyden. 1825.
43021: DESAGULIERS, H. - Grondig onderwijs in het Italiaansch boekhouden. 8e druk, Amsterdam, Schalekamp en v.d. Grampel, 1816.
52594: DESCARTES, RENE - Discours de la methode pour bien conduire sa raison et chercher la verite dans les sciences. Utrecht, De Roos, 1948.
15157: DESCRIPTION - A Description of Holland: or, the present state of the Unites Provinces. Wherein is contained, a particular account of The Hague, and all the principal cities and towns of the Republick, with their buildings, curiosities, etc., of the manner and customs of the Dutch ... to which are added directions for making the tour of the provinces. Londen: Knapton, 1743.
58891: DESGUERROIS & CO, NAAR C.C.A. LAST - Willem I. Koning der Nederlanden. Lithografie, 45x34cm, uitgave van P.M. van der Made.
52558: DESHOULIERES - Poesies de madame et de mademoiselle Deshoulieres. Nouvelle edition, augmente. 2 delen in 1, Brussel, Foppens, 1708.
30407: DESJARDIJN, D - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine collectie, Deel I- Twintigste eeuw, Amsterdam z.j., 515 pag., geïll., geb. met stofomslag, als nieuw.
30409: DESJARDIJN, D - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw, Amsterdam 2000, 336 pag., geïll., geb. met stofomslag, als nieuw.
30411: DESJARDIJN, D - Hoogdruk sind 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars, Amsterdam 1984, 264 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
42023: "DESMOND, O. UND A. SALGE; MAX THIELERT" - Lebende Marmor-Bildwerke, dargestellt an den Schönheit-Abenden in Berlin von Olga Desmond und Adolf Salge. Photographiert von Hofphotograph Skowraneck. Berlin, Neue Photographische Gesellschaft, [1909?]. Oflugelmappe.
42319: DESNOS, LOUIS-CHARLES - L'indicateur fidele ou Guide des voyageurs qui enseigne toutes les routes royales e particulieres de France. Paris, 1765.
8152: DESSING, RENÉ W. CHR. [HOOGHE, ROMEYN DE] - Koning-stadhouder Willem III triumfator. De triomfale intocht in Den Haag in 1691, Den Haag (Haags Historisch Museum) [1988], 84 p., geïll.
6844: [ASSCHENBERGH, GIJSBERT (VERT.)] PHILIPPE NÉRICAULT DESTOUCHES - Het drievoudig huwelyk. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1776.
15161: DETHMAR, F.W. - Freundliche Erinnerung an Holland und seine Bewohner. Zugleich ein Wegweiser für Reisende. Deel I en II in 1 band, Essen/Rotterdam: Bädeker, 1838 - 1839.
40467: DETTINGMEIJER, ROB, - Jan Hoogstad architect, Rotterdam, 010, 1996, ca. 140 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
43127: DEUCHAR, DAVID - A collection of etchings after the most eminent masters of the Dutch and Flemish schools, particularly Rembrandt, Ostade, Cornelius Bega and Van Vliet, accompanied with sundry miscellaneous pieces and a few original designs by David Deuchar, seal engraver. Edinburgh, Dec. 22, 1803.
7354: DEUGD - De zegepralende deugd, of de gevallen van milord A.... Uit de aantekeningen van een aanzienelyk geslagt uit Schotland, om deszelfs zeldzame, en niet min wonderbare ontmoetingen in 't Hollands geschreven [...]. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1755. [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]
31820: DEUTZ VAN ASSENDELFT, JACOBUS MARTINUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale. sistens doctrinam codicis civilis de subrogatione [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
57283: "SAFETY CAR DEVICES; " - The safety car, Wilmerding Pa 1923, 31 pag., ill.
36567: DIBBETS, GERARDUS RUTGERUS WILHELMUS, UIT NIJMEGEN - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuter (1581) Assen Van Gorcum 1968
15165: DIBBETZ WESTERWOUT, J. - "Beknopte beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien, waar in den oorsprong en opkomst deezer landen aangetoondt word; mitsgaders de geaardheid, zeden, godsdienst [...] de ligging, grootte en grenzen der Nederlanden [...] ten dienste der Nederlandsche leergierige jeugd. Nijmegen: Isaac van Campen, 1781."
35799: DICKE, WILLEM, UIT DORDRECHT - De vaccinatie Amsterdam Delsman 1892
7368: "DICKENS, CHARLES; MARK PRAGER LINDO (VERT.)" - In Londen en Parijs (A tale of two cities). Uit het Engels vertaald. Amsterdam, P.N. van Lampen, 1860. [2 delen in 1 band]
23671: DICKSON, R. - A lecture on the dry rot, and on the most effectual means of preventing it, 2nd. ed., Londen 1838, 64 pag., orig. paper covers.
19035: DICTIONNAIRE - Dictionnaire des vanités. Two volumes
42857: DIDEROT, D'ALEMBERT - Plate volume glass making.
24997: DIDEROT, D'ALEMBERT - "Menuisier en meubles, 20 plates; Ebenisterie & marqueterie, 11 plates; Menuisier en batimens, 38 plates; Menuisier en voitures, 30 plates. All with the text-leaves."
43205: DIDEROT EN D'ALEMBERT - VIII Gravure en taille-douce, contenant planches 9. [Extract uit de 4° uitgave van de Encyclopedie, 18e eeuws].
56947: "DIDEROT EN D'ALEMBERT;" - Chapters physique and mechanique from the 4° edition of the Encyclopedie with 24 + 6 plates.
4635: DIEKMANN E.A., U. - Schneider. Ein Familienbuch. Bielefeld 1984, 128 p., geb., geïll.
59119: DIEPEN, J. - Onze familie, 1 augustus 1908, Tilburg 1908.
34509: DIEPEN, HUBERT ADRIAAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Ruptura uteri durante partu Amsterdam Metzler & Basting 1894
36533: DIEPENHORST, I.A. - Religiedelicten, rede Utrecht Kemink 1945
22707: DIEPENHORST - Foto van een geschilderd familiewapen met onderschrift “C.L. Diepenhorst, anno 1719”, 4°.
33685: DIEPHUIS, GERHARDUS - Oratio qua academiae per hunc annum fata breviter enarravit
31822: DIEPHUIS, GERHARDUS, UIT FARMSUM, OMMELANDEN - Disputatio philosophico-juridica de matrimonio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsma 1840
57839: DIEREN, E. VAN, - De nadeelige invloed van fel zonlicht en sport op lichaam en geest met een inleiding over de Engelsche ziekte, Amsterdam 1918, 68 pag.
33377: DIEREN, CATHARINA MARIA VAN, UIT ARNHEM - Nulstelsels in het platte vlak. Proefschrift [...] Utrecht Zuidam 1928
44079: "DIERENDONCK, J.E. VAN;" - Hoorn van zee- tot landstad. Een studie over het ontstaan en de kenmerken van de centrale funktie van Hoorn, Hoorn 1948, 111 pag. [dissertatie].
57003: "DIERMEN, A. VAN; " - Van Diermen in Amersfoort & Spakenburg. Kroniek van een vissersgeslacht, en de complete genealogie van tak G., Wageningen 2002, 352 pag., geb., geïll.
56849: DIESEN, VAN, E.A., - Verzameling van gewisselde stukken omtrent de aansluiting van den Nederlandschen Rhijn-spoorweg en den Staats-spoorweg te Utrecht, Utrecht, 1868-1870.
40093: DIEST LORGION, E.J., - Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen, deel I (van 2), Groningen 1852, 450 pag., orig. karton.
33669: DIEST LORGION, E.J. - Het licht der geschiedenis over de verdeeldheid in de Nederlandsche Hervormde Kerk [...]
33667: DIEST LORGION, E.J. - Oratio de opinionibus christianorum iqm ante saeculi quarti exitum admodum mutatis [...]
59701: DIEST, ADRIAEN VAN (1655-1704) - Storm on a landscape with sea in the background
36401: "DIETERICH, ELIA GOTTLIEB, UIT ULM; PRAESES: KOELER, JOHANN DAVID" - Istoroumena de actis et fatis Gebhardi Truchsessii archiepiscopi et electoris Coloniensis infausti mariti Altdorf J.W. Kohles 1723
56587: DIETERICHS, J.F.C., - De kunst van het hoefbeslag of handleiding om zoo wel de gezonde als gebrekkige hoeven (.....) te beslaan (....) vertaald door J.W.A. Hart, s-Gravenhage, v. Cleef, 1830.
36387: "DIETERICI, JOHANN CHRISTIAN, UIT URATISLAV.; PRAESES: RABE, PAULUS" - Exercitatio historica de morte Alexandri Magni Konigsberg Reusner 1682
65026: DIETRICH, CHRISTIAN WILHELM ERNST - Harbour scene (scene van een haven).
33835: DIEU, DANIEL DE, UIT AMSTERDAM - [Disputatio juridica inauguralis de jurejurando [...]] Leiden Conr. Wishoff 1720
65052: DIGHTON, RICHARD (1795-1880) - Portrait of an unknown man.
60049: DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AND NEEFS, JACOB (1610-1660) - FRANCISCUS SNYDERS. (Portrait Frans Snyders)
60051: DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AFTER HOLBEIN, HANS II (1497-1543) - Erasmus Rotterdamus
35035: DIJCKMEESTER, ULRICH WILLEM ALEXANDER, UIT UTRECHT - Aanbod van gereede betaling gevolgd van consignatie Leiden Somerwil 1886
34617: DIJCKMEESTER, H.S. , UIT TIEL - XII .theses juridicae. 1792
34345: DIJCKMEESTER, HERMANNUS, UIT TIEL - Specimen juridicum inaugurale de praejudicio, quod judicium publicum facit judicio privato [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
16964: DIJK, C. VAN - Halcyon. Zutphen: Bührman-Ubbens Papier, 1989.
32862: DIJK, HENDRIK VAN, UIT ENKHUIZEN - Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving. Proefschrift [...] Schiedam Van Berk 1976
32774: DIJK, LUDOVICUS CAROLUS DESIDERIUS VAN, UIT HAARLEM - Specimen politico-juridicum inaugurale continens historiam inquisitiones in delicta, a praefectis atque officialibus in India cum orientali tum occidentali commissa [...] Utrecht J.G. Broese 1847
16994: DIJK, C. VAN - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst. Voorburg: Prisma Lectuurvoorlichting, 1988.
27209: DIJK, W.J. - De haven van Scheveningen. 's-Gravenhage 1929, 54 pag., geb., geïll. [ waterschade aan de onderzijde der pagina's].
22693: DIJKMAN, CORNE - "Eigentijds afschrift van een “Gerechtelijke aankondiging” van deurwaarder H.P. Corne d.d. 5-3-1840, betr. boedel Frans Dijkman en Hendrina van Alen; hij overleden Rotterdam 21-1-1839 (testament 1794), manuscript, folio, 4 p."
677: DIJT, M.D., EN J.S.M. DIJT - Texelse geslachten [I]. Parentelen van de families Koning-Keijser, Vlaming en Bakker. Met aanvullende stambomen van de families (Bouwe) Bakker, Bas, Daalder, Dalmeijer, Dros, Drijver, Dijksen, Eelman, Langeveld, Lap, Mantje, Plaatsman, Van der Vis, Vlas, Wuis en Zuidewind. Haarlem 1970. Geb., geïll., 418 p. Met: Texelse geslachten II. Encyclopedie van Texelse familienamen. Parentelen van de families Dijt-Verberne-Zijm. Haarlem 1973. Geb., geïll., 387 p. Met : Aanvullingen en verbeteringen op dee
58955: AERO-DILETTANT, - Het maanprobleem opgelost. Het vraagstuk der oceanen (.......) verklaard. Het probleem der kometen, 's-Gravenhage 1928, 126 pag., geïll.
57827: DILLEN, J.G. VAN, - Overeenkomst en verschil tussen de Franse en de Russische revolutie, Groningen 1954, 23 pag.
36053: DILLEN, JOHANNES GERARD, UIT AMSTERDAM - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad I. De theorie der gesloten stad-huishouding Amsterdam A.H.Kruyt 1914
47085: DILLES, G.V., - Verzeichniss der Gemaelde der bildergallerie in Munchen, 2e auflage, Munchen 1829, 173 pag.
35745: DILLEWIJN, CORNELIS VAN, UIT MODDERFONTEIN(Z.A.) - Die Lichtwachstumsreaktionen von Avena Amsterdam De Bussy 1927
41033: DILLO, M E.A. - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, II. De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom, Eerste en tweede stuk, Den Haag 2000, 1556, geb. in 2 blauw linnen banden. Als nieuw.
15169: DINGELSTEDT, FRANZ - Jusqu’à la mer. Erinnerungen an Holland. Leipzig: Weber, 1847.
55963: DINKLA, A., - Beknopte geschiedenis van enige families uit de 17e en 18e eeuw en hun relatie met de Beemster, Alkmaar 1986. Losbladig in ringband, 240 pag., geïll.
2249: RÜHL. DIRK - "Familiewapens in het landsarchief van Nederlandsch-Indië te Batavia; in opdracht van den Genealogisch-Heraldischen Kring te Batavia en met toestemming van den Landsarchivaris, geteekend naar de origineele zegel-afdrukken. Bandoeng 1942. Geb., geïll., 16 bladen."
43397: DIRKS, J - Nieuwe bijdragen tot de penningkunde van Friesland, I t/m X, Workum 1858, 67 pag., met 2 gravures met afbeeldingen van penningen. Gebonden in half linnen.
36767: DIRKS, J - De uitgewekenen uit Nederland naar Frankrijk, 1787-1795, z. pl., 1868, 52 pag.
31742: DIRKS, JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio historico-juridica inauguralis de judiciis vemicis [...] Amsterdam J.A. Beijerinck 1835
59981: DISCHLER, A. (FL. 18TH CENTURY) - IOANNE AUSTRIACUS...[De bello Belgico historia. (Cum tabulis aeneis.)] [Juan I of Austria (1547-1578)]
25109: DITHMAR, J.C. - Commentatio de honoratissimo ordine militaria de balneo, Frankfurt, J.G. Conradi, 1729, folio, (10)+90+8+40+(6) pag. Half leather. Very good copy.
35593: "DITHMERS, GEORGIO WILH., UIT LUNEBURG; PRAESES: BENCKENDORF, LUDOLPH PETER" - Dissertatio politica [...] de delectu militum coacto [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1705
31784: DITTLINGER, FREDERICUS EDUARDUS THEODORUS, UIT ANTWERPEN - Theses iuridicae inauguralis [...] Leiden C.A. van Immerseel Mounier 1853
23217: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND. DIVERSEN - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, uit de 19de eeuw, betreffende diverse, niet-topografische, onderwerpen. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
27245: DIXHOORN, F. V. - De leeuw van Kralingen. Een panorama over het leven van Henri Martin, eerste moderne dierenleraar en eerste directeur van de Rotterdamse diergaarde, Hoorn [ 1957 ], 212 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35183: DOBBELAER, MARINUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio physiologico-medica inauguralis de varia vitae humanae [....] Leiden Herdingh 1824
30861: DOCKUM, H.C. VAN - Over, uit en om de provinciale Drentsche en Asser Courant van den aanvang tot heden, Assen 1942, 275 pag., geb., geïll., met stofomslag.
7787: DOD, R.P. - The peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1862, 22nd year
7789: DOD - Dod's peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1913, 73rd year.
51673: DODGSON, CAMPBELL, - The etchings of James McNeill Whistler, London, The Studio, 1922.
23481: DODT VAN FLENSBURG, J.J. EN A.M.C. VAN ASCH VAN WIJCK - Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland meer bepaaldelijk van Utrecht, complete set van 10 delen, Utrecht 1838-1853, ca. 3500 pag., origineel karton (genummerd 1-7 en 1-3) , ruggen hier en daar wat gebroken.
43705: DOEDENS, A. EN J. HOUTEN, - Vlieland, een Nederlandse geschiedenis, Franeker 2010, 360 pag., geb., geïll.
33687: DOEDES, I.D. - Oratio [...]
35989: DOEFF, JANUS GUILIELMUS ALEXANDER, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales Utrecht De Kruyff 1859
5405: DOEGLAS, H.M.G. - Genealogie familie Doeglas, Eelde 1989, 103 p., geb., geïll., oblong
35517: "DOERFFER, BALTHASAR, UIT WOHLAU (WOLOV); PRAESES: THILO, GOTTFRIED" - Exercitatio philologica, de sepulchro Christi [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1675
31804: DOES DE WILLEBOIS, WILLEM EMILE THÉODORE MARIE VAN DER, UIT MAASTRICHT - Delicta reticentiae. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
55639: HOEN Y. 'T / W. V.D. DOES - Berigten van den procureur generaal van den Hove [ Ysbrandt 't Hoen] en bailliuw van 's Hage [ W. van der Does van Noortwyck ] ten aansien der Publicatie van 23-2-1786. D.d. 26-7-1786.
22889: DOES, VAN DER - Convocatie voor Hr Van der Does voor een vergadering van Heeren Vroedschappen, 1816, deels gedrukt, 1 p.
35037: DOES, JOHAN ADRIAAN VAN DER, UIT 'S HERTOGENBOSCH - De redenen van wraking van getuigen in het burgerlijk geding. Leiden Somerwil 1890
37467: DOES, E.C.C. V.D. - Modetekenen costuumontwerpen, Alkmaar z.j., ongepagineerd, geìll., ringband. Goed exemplaar.
41745: DOES DE WILLEBOIS, A. V.D. - Studiebeurzen, deel I en deel II, 's-Hertogenbosch, 1904 en 1905, 157 + 368 pag. Prijs per deel € 24
33889: DOES, IZAACUS VAN DER, UIT UTRECHT - Diatriba juris publici inauguralis de vinculo, quod olim inter dioecesin Trajectinam et regnum Francicum, ac deinceps inperium Romano Germanicum, intercessit [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1775
32022: DOES DE BYE, PETRUS JACOBUS VAN DER, UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum inaugurale, exhibens historiam judicii jurati [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1821
28561: DOESBURG, J.J. - De wording van den vrede van Utrecht, Utrecht 1886, 160 pag., geb., goud op snee.
32168: DOESBURGH, THADE VAN, UIT SCHIEDAM - Dissertatio physica inauguralis de colorum mixtione et dimensione [...] Utrecht Post Uiterweer & Co. 1855
3359: DOESBURGH, L. VAN - Familie-Register Van Doesburgh. Amsterdam 1893. 88 p.
31039: DOESSCHATE, A. TEN - Naamlijst behoorende bij den stamboom van de familie Ten Doesschate, z.pl., 1906, 49 pag.
60325: DOETECUM, JOHANNES VAN I (1551-1605) AND DOETECUM, LUCAS VAN (FL. 1554-1572) AFTER GASSEL, LUCAS (1480/1500-1568/69) - Landscape with St. Anthony (from a set of five Landscapes with Biblical subjects and Saints)
60021: "DOETECUM, LUCAS VAN (FL. 1554-1572) [?] DOETECUM, JOHANNES VAN I (1551-1605) [?]; AFTER COCK, HIERONYMUS (1518-1570)" - Operum Antiquorum Romanorum [series title]
63535: DOETECUM, JOHANNES VAN I (1551-1605) AND DOETECUM, LUCAS VAN (FL. 1554-1572) AFTER GASSEL, LUCAS (1480/1500-1568/69) - Landscape with St. John (from a set of five Landscapes with Biblical subjects and Saints). Landschap met de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes.
5407: DOETS, J. - Het geslacht “Pouwels Doedsz” (thans genaamd Doets, Beets, Haan en Does), een vroeger doopsgezinde familie uit het dorp de Beets en, na de droogmaking, de Beemster, 1550-1992, waarin opgenomen fragmentgenealogieën van de vroeger doopsgezinde families Boon en Hooyberg uit de Beemster, z.p. 1992, 153 p.
38977: DOEVE, J.F. ( ILL.) - The Nativity according to Saint Luke, Plaistow 1954, ( 16 ) pag., with 8 illustrations by J.F. Doeve, hardback.
47713: DOKKUM, J.D.C. VAN, - De maatschappij tot bevordering der toonkunst in haar wording en ontwikkeling, Amsterdam 1918, groot 4o, 154+18 pag., geb.
41361: DOLFSMA, P.J.M. - Uit de illegaliteit naar de studie. De ontstaansgeschiedenis van de Stichting Onderlinge Studenten Steun en haar bioscoop Kriterion, Amsterdam 1985, 185 pag., geïll.
53021: DOLL VAN OURYK, C.B. - Verdediging van mr. C.B. Doll van Ouryk, tegens het declaratoir van de heere oud burgemeester mr. Cornelis de Witt. Dordrecht, H. en J. van Esch, 1674.
59441: DÖLLE HANS, PROF. DR., - Grundsätzliches zum Ehescheidungsrecht, Tübingen, Im Furche-Verlag, 1931.
31183: DOLMAN, B. - R.K. doopboek Duistervoorde, gemeente Voorst, deel I 1675- 1761, deel II 1761- 1811, 143 pag.
43377: DOMANIG, K - Die Deutsche privat-medaille der alteren zeit, Wien 1893, 42 pag., plus 3 platen.
33351: DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINANDUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Dissertatio ethico-theologica de autocheirias facinore ex religionis christianae preaceptis et indole judicando [...] Leiden H.W. Hazenberg 1833
35913: DOMMERING, E.J., UIT GRONINGEN - Stellingen ..... Groningen Noordhoff 1896
605: DOMMISSE, P.K. - Eenige grafschriften uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen. Extract Archief (1913), 145 p.
46962: DOMMISSE, C.P.I., - Maassluis in 300 jaar. Gedenkboek 1614-1914, 1914, 28 pag., geb., geïll. Linnen band licht beschadigd.
4583: DOMMISSE, P.K. - Michiel Adriaansz. de Ruijter en zijn naaste familie. Eensluidend afschrift der te Vlissingen aanwezige genealogische bronnen en brieven. Vlissingen 1907, 116 p. ( pp.105 t-m 116 in fotokopie.)
24929: DOMSELAER, THOMAS VAN - Beschryvinge van Amsterdam.
47651: DONGELMANS, B.P.M. E.A., - Boekverkopers van Europa. Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier, Zutphen 2000, 352 pag., geb., geïll. met stofomslag. Als nieuw.
57095: "DONGELMANS, B.P.M.; " - Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de 19e eeuw. Amstelveen 1992, 499 pag., geb.
22587: OOST- EN WEST DONGERADEEL (FR) - Contract tussen de gerechten Oost- en West Dongerdeel, opgemaakt te Leeuwarden 7/8 juli 1730. Manuscript, folio, 2 p., met de originele handtekeningen van H.D.E. van Aylva, douarière d'Aylva, Rixt van Andrea, Wed. Haren, J.G. van Burmania, W. van Wijckel en notaris Van der Ley.
42009: DONKER CURTIUS, D - De regtsmagt der hooge en andere heemraadschappen betwist. Pleitrede, 's-Gravenhage, v. Weelden, 1834. Origineel papieren omslag, (4)+95 pag.
54998: DONKER CURTIUS VAN TIENHOVEN, W.B. - Opinion enoncee par M. Donker Curtius van Tienhoven, depute de la Hollande, a la deuxieme chambre des etats generaux, sur le projet de loi sur l'organisation judiciaire dans la seance du 4 avril 1827. Brussel, 1827. .
54203: DONKER CURTIUS, D. - Pleitrede van mr. Dirk Donker Curtius voor den Hoogen Raad der Nederlanden, ten behoeve van C.A. Thieme, drukker en uitgever der Arnhemsche Courant, requirant in cassatie, uitgesproken den 12den Julij 1839. Arnhem, C.A. Thieme, 1839.
33423: DONKER VAN DER HOFF, EVERARDUS - Oratio de praecipuis orationis ac stili virtutibus [...] Delft C. van Graauwenhaan 1745
34209: DONKER CURTIUS, CORNELIUS ADRIANUS HENRICUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de creditorum juribus in navem [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
34321: DONKER CURTIUS, JANUS HENRICUS, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inaugurale de jure repraesentationis secundum praecepta codicis civilis [...] Arnhem Is.An. Nijhoff 1835
53025: DONKER CURTIUS VAN TIENHOVEN, W.B. - Iets over de theorie der straffen en het bewijs der misdaden, naar aanleiding van het ontwerp van het Strafwetboek voor de Nederlanden, Utrecht, J. Altheer, 1827.
35911: DONKER, MEINARDUS, UIT ZAANDIJK - Theses juridicae inaugurales Leiden P. Engels 1854
47113: DONKERSLOOT, H. E.A., - Geschiedenis van Pernis, Rotterdam 1934, 134 pag., geïll.
40859: DONKERSLOOT- DE VRIJ, M - Topografische kaarten van Nederland voor 1750, Groningen 1981, 223 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
16960: DOOIJES, D. - Boektypografische verkenningen uit Boekblad en andere periodieken. Amsterdam: De Buitenkant, 1986.
611: DOORMAN, G. - Het Nederlandsch octrooiwezen en de techniek der 19de eeuw. 's-Gravenhage 1947. Geb., 578 p.
43939: DOORN, C. VAN, - Veilingcatalogus bibliotheek Jhr. Mr. A. van der Goes van Naters te Delft + schilderijen etc. van A.J.J. Baronesse van Ittersum, 's-Gravenhage 1886, 84 pag.
35391: DOORN, J. S. D. VAN - Prent op de promotie van J.S.D. van Doorn, zonder datum Leiden Somerwil ca 1875
35353: DOORN, W.TH.C. VAN - Prent op de promotie van Mr. W.Th.C. van Doorn Utrecht 1876
35979: DOORNBOS, WILLEM, UIT ASSEN - Stellingen .... Groningen Wolters 1897
42504: DOORNBUSCH, J.B. - Die Kunstgilde der Topfer in der abteilichen Stadt Siegburg und ihre Fabrikate. Koln, 1873.
30997: DOORNEWAARD, B. - De Noord-Veluwse geslachten Doorn(e)waard, Doorn(e)weerd en Doorenweerd, Oldebroek 1997, 186 pag., geïll.
7379: "DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY" - Gaston en Bayard, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
34611: DOORNIK, J , UIT 'S-GRAVENHAGE - XIX. theses juridicae. 1792
34613: DOORNIK, J. A. , UIT 'S HERTOGENBOSCH - IX. theses juridicae. 1789
7378: "DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); MARIE JOSEPH BLAISE DE CHÉNIER" - Timoleon, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
7382: "DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); PIERRE ULRIC DUBUISSON" - De oude vryer, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
629: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief van Callandsoog met een schetskaart. Haarlem 1902, 88 p., Oud-Hollands papier.
631: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het archief van het Sint Anna Aalmoeshuis genaamd Sint Anna- of Doornicks hofje op de Hooigracht te Leiden. Haarlem 1904. Geïll., 80 p.
6511: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Neder-Hemert, met lijsten der heeren en predikanten. Haarlem 1892. Geb., 192 + 30 p. Ex. met exlibris van P.N. van Doorninck.
619: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van de oude archieven der gemeenten Schooten en Spaarndam, met lijsten van schouten, predikanten, enz. Haarlem 1894, 16 p., Oud-Hollands papier.
34123: DOORNINCK ADAMSZ, MARTINUS VAN, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de errore in conventionibus secundum juris Romani principia [...] Deventer J. de Lange 1833
35967: DOORNINCK, JANUS GUILIELMUS VAN, UIT DEVENTER - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Haagen 1845
621: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van eene verzameling charters betrekking hebbende op de geslachten Van der Does, Duvenvoorde, Mathenesse, enz. Haarlem 1895, 92 p., Oud-Hollands papier.
625: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud-archief der gemeente Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, met lijsten der schouten, predikanten, enz. Haarlem 1899, Oud-Hollands papier, 50 p.
41951: DOORNINCK, J.I. VAN - Overijssel onder Karel V, Deventer 1889, 460 pag., papieren omslag.
637: DOORNINCK, P.N. VAN, EN P.C. MOLHUYSEN - Briefwisseling der hertogen van Gelre en van Gulik 1389-1393. Haarlem 1903, 121 p., Oud-Hollands papier.
19101: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der heerlijkheid thans gemeente Zandvoort.
36571: DOP, JAN ALBERT, UIT ROTTERDAM - Eliza's knights. Soldiers, poets and puritans in The Netherlands, 1572-1586 Alblasserdam Remak 1981
6695: DOPPLER, P. - Het oudste burgerboek van Maastricht (1315-1379) met eene inleiding en aanteekeningen.
24728: DORAT, CLAUDE JOSEPH - Lettres d’une chanoinesse de Lisbonne a Melcour, officier François, suivies de l’épitre intitulée Ma philosophie, et de quelques poesies fugitives. 2e ed. The Hague, 1771.
24883: DORAT, C.J. - Collection complete des oeuvres, 5 volumes, Neuchatel, soc. typographique, 1775. Half leather, good copy.
42158: DORFLINGER, W. - Abschilderung u. Abschrift aller Figuren, Wappen u. Gemalde nebst Aufschriften, welche in der Schlacht-Kapelle bei Sempach gemalt zu sehen, so wie selbe, nach den alten Urbildern, im Jahr 1756, erneuert worden. Luzern, 1843.
31732: DORHOUT, BERNARDUS, UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis de diversa testamenti romani et hodierni indole Groningen M.J. van Bolhuis 1820
17227: DORSSEN, G. VAN (PREDIKANT TE ELBURG) - De ontfermende heiland tegenover Jeruzalem, leerrede [...] uitgesproken den 26 Augustus 1894 na het overlijden van [...] C.J. Eijkman, in leven predikant bij de Ned. herv. kerk, laatst te Elburg gedurende de jaren 1874/1884, Elburg, A. Hengeveld 1894, 8°: 16 p.
46929: DORT, RIET VAN, - Het lot viel op Matthias. 75 jaar St. Matthias [te Warmond], Oegstgeest 1993, 250 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35255: DORTH TOT MEDLER, GYSBERTUS HENRICUS GUILIELMUS LAURENTIUS VAN, UIT GELDERLAND - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus liberorum erga parentes jure Gallico Leiden J.W. van Leeuwen 1837
51901: "DOUGLAS, LORD ALFRED;" - Sonnets. London, Rich and Cowan 1935, 83 pag., geb. Exemplaar op zwaar papier, geïll. met facsimile.
7771: DOUGLAS, R. - The peerage of Scotland, 2nd edition, 2 vols,
51903: "DOUGLAS, LORD ALFRED;" - Lyrics. London, Rich and Cowan 1935, 110+(2) pag. Gebonden. Exemplaar op zwaar papier. Geillustreerd met portret van Douglas op 24-jarige leeftijd.
645: DOUGLAS, C.M. - Memorandum over het regt op inlijving in den Nederlandschen adel van Cornelis M. Douglas. Nijmegen 1869. Geb., 64 p. met tabellen.
33891: DOUW, JACOBUS BALTHAZAR, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de senatusconsulto macedoniano [...] Leiden Cornelius de Pecker 1760
56189: DOVEREN, J.V. E.A., - De bonte droom van het circus, 's-Gravenhage, z.j., 106 pag., geb., geïll.
35815: DOYER, LUCIE CHRISTINA, UIT AMERSFOORT - Energie-omzettingen tijdens de kieming van tarwekorrels Utrecht Den Boer 1914
36555: DOZY, GUALTHERUS JACOB , UIT LEIDEN - De oudste stadrechten van Zwolle Zaltbommel Van de Garde 1867
31714: DRAKENBORCH, ARNOLD - Lykreede op het overlyden van [...] Hieronymus Simons van Alphen [...] Utrecht Willem Kroon 1743
53032: DRAVEMAN D'OYENS, H. - Memorie van rechten, bevattende het proces crimineel en de verdediging van Herman Draveman d'Oyens, oud-capitain ten dienste der Vereenigde Nederlanden, tegen de aanklagte van dr. Matthias Francois Banens, algemeen aanklager der stad Utrecht, r.o. eijscher en de beschuldiging van Gerard Arnoud Fredrik Gabriel marquis du Chasteler, zig noemende G.G. marquis du Chasteler, woonende te Wasserloz in het keurvorstendom van Maintz, den 30 Junij 1801 aan den Raad van Rechtpleeging der stad Utrecht overg
60323: DREBBEL, CORNELIS JACOBSZ. (1558-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Geometry (The Liberal Arts)
15183: DRESSELHUIS, J. AB UTRECHT - Wandelingen door Zuid- en Noordbeveland. Een geschied- en oudheidkundig school en volksleesboek. 3 stukken in 1 band. Goes: F. Kleeuwens, 1833-[1837]. (Op gegraveerde titel: 1832.)
63373: DREVET, PIERRE (1663-1738) AFTER NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Harbour scene with a Lage Arch on the Quay (Haven bij de kade).
50988: DREYFUS, J. - The work of Jan van Krimpen. A record in honor of his 60th birthday. Haarlem, Enschede, 1952.
651: "DRIE, ROB VAN; NICO PLOMP EN AAD VAN DER TANG" - Genealogie, van stamboom tot familiegeschiedenis. Utrecht/'s-Gravenhage 1988. Geb., geïll., 246 p.
34323: DRIELING, FREDERICUS HENRICUS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum inaugurale de conditione debitoris obaerati in patria nostra [...] 's-Gravenhage Gebr. Giunta d' Albani 1829.
653: DRIESSEN, H.L. - De retroacta van den burgerlijken stand in Gelderland. Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overledenen enz., dagteekenende van voor de invoering van den burgerlijken stand. Utrecht 1933, 180 p.
655: DRIESSEN, H.L., - Het oud-archief van het Huis Hoekelum onder Bennekom. 's-Gravenhage 1952, 78 p.
23867: DRIESSEN, P.A. - Verhandeling over de zee, z.pl. [Groningen?] z.j. [1808] 15 pag. Driessen was stud. aan de Hoogeschool te Groningen . Hij had de verhandeling uitgesproken in het Natuur-en Scheikundig Genootschap te Groningen.
4025: DRIESSEN, G.L. - De geslachten Van Leyden en Gael en het perceel Breestraat 125. Leiden 1938, 39 p., met tabellen.
21087: DRIESSEN, FELIX - De reizen der De La Courts, 1641-1700-1710, Leiden 1928, 121 pag., geïll., geb., in bedrukte katoenen stofband.
22893: "DRIFT, VAN DER; FILOSOFIE" - Tekst van A.J.W. van der Drift, Lof der Wijsbegeerte, manuscript, 2 p, 19e-eeuws.
19073: DRIJFHOUT - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van H. Drijfhout & Zoon's edelmetaalbedrijven N.V. Amsterdam, 1827-1952.
17101: DRONCKERS, E. - Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1936.
32720: DRONSBERG, CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de re monetali, imprimis de legibus et delictis monetalibus, horumque poenis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
35909: DROOGE, JAN VAN, UIT BAKKEVEEN - Stellingen ..... Rotterdam Van Meurs & Stufkens 1898
36603: DROP, WILLEM, UIT VLAARDINGEN - Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de 19e eeuw Assen Van Gorcum 1958
56631: DROSNAY, ARTHUR DE, - Les petits. Mysteres de l'academie Francaise, Paris, Saint- Jorre, 1844, 198 pag.
657: DROSSAERS, S.W.A. - De archieven van de Delftsche Statenkloosters. 's-Gravenhage 1916. Geb., 628 p.
36569: DROSSAERS, SOPHIE WILHELMA ALBERTINE DROSSAERS, UIT TETERINGEN - Diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1678-1684 's-Gravenhage Nijhoff 1915
7390: DROSTE, COENRAAD - Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, in het leeven van den heere Coenraat Droste, terwyl hy gedient heeft in veld- en zee-slaagen, belegeringen en ondernemingen, als ook mede syn verdere bejegeningen aan en in verscheyde vreemde hoven en landen. Den Haag, Robertus Viejou, 1728.
20047: DRUGULIN, W.E. - Allgemeine Portrait-Katalog, 2 delen in één band, Leipzig 1860. 409 + 468 pag., origineel karton (één scharnier los). Standaardwerk. Met beschrijving van 24.000 portretprenten.
41455: DRUKKER, S - De Nederlandse betrokkenheid bij 2 DCS No.2 District Censorship Station, Arnhem 2005, 378 pag., geïll.
20965: DRUMM, U. E.A. (RED) - Oude aandelen. Bussum/Antwerpen 1981, 200 pag., geïll.
35313: DRYFHOUD, ANE, UIT HEERENVEEN - Dissertatio theologica inauguralis de vera satisfactionis notione necessitate Utrecht J. Broedelet 1768
33751: DRYFHOUT, ANTONIUS GERARDUS, UIT , 216, - Dissertatio historico-juridico-practica inauguralis de advocatis[...] Leiden Theodorus Haak 1765
40755: DUBOIS, P.H. EN S. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie, Amsterdam 1993, 853 pag., geïll., als nieuw.
19555: DUBOIS, PIERRE - Histoire de l'horlogerie depuis son origine jusqu'a nos jours.
35875: DUBOURCQ, LOUIS ISAAK, UIT AMSTERDAM - Stellingen Leiden Somerwil 1876
37317: VIOLLET- LE- DUC - De geschiedenis van een stadhuis en van eene kathedraal, Haarlem 1897, 320 pag., geïll. ( ing. exemplaar, iets los ).
6826: "ANONIEM (VERT.); VICTOR DUCANGE" - De bruid van Lammermoor. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1837.
24787: DUCLOS, M. - Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV. 2 Vols. Paris/Maestricht, J.P. Roux & Compagnie, 1791.
36131: "DUERFELD, GEORG WOLFFGANG, UIT HELDBURGO FRANCUS; PRAESES: MELISSANDER, JOHANN HEINRICH" - Dissertatio historico-politica de maiestate principum inviolabili adversus monarchomachos Jena Officina Muelleriana 1703
53045: DUFOUR, JULIEN MICHEL - Code criminel avec instructions. Deuxième partie: Code pénal, 2 delen, Parijs 1811.
17050: DUFUS, R.L. - Books. Their Place in a Democracy. Boston/New York: Houghton Mifflin, 1930.
665: DUGAST ROUILLÉ, MICHEL - Les notables ou la `seconde noblesse'. 2 dln. Nantes 1978-1979. Geb., ca. 1200 p.
42582: DUGÈS, ANT. - Handboek der verloskunde. Vertaald uit het Frans, Brussel, Brest van Kempen, 1827.
43147: DUGUAY-TROUIN, RENE - Memoires de monsieur Du Guay-Trouin, lieutenant general des armees navales. Amsterdam, P. Mortier, 1740.
42922: DUGUAY-TROUIN, RENE - Memoires de monsieur du Guay-Trouin, lieutenant general des armees navales. Amsterdam, P. Mortier, 1741.
54806: B., A.B. DE [= H.W.E. MOLLER] / B. DUHR - Jezuiten-Gruwelen. Een bijdrage tot de geschiedenis der beschaving. Voor Nederland bewerkt naar de derde Hoogduitsche uitgave van Bernhard Duhr S.J. Amsterdam, J.S. de Haas, 1900 [op omslag: 1901].
40925: DUIF C. E.A. - 100 jaar D.D. 's- Gravenhaagsch schaakgenootschap Discendo Discimus, 's-Gravenhage 1952, 102 pag., geb., geïll.
33571: DUIJMAER VAN TWIST, ALB. JAC. - Oratio de iis, ad quae codsicis napoleontei hollandi doctor, ad saluberrimum regis, hunc perferentis, consilium sua docendi ratione adiuvandum inprimis attendat [...] Groningen N. Veenkamp,en Zoon en W. Wouters 1809
34133: DUIJN, FRANCISCUS MAXIMILIANUS VAN DER - Disputatio academica inaugurale ad locum juris Romani de negotiis gestis [...] 's-Gravenhage H.P. de Swart 1832
39823: "DUIJNISVELD, A.N.;" - Geschiedenis der parochie van St. Laurentius te Stompwijk, z.pl., [1939], 48 pag., geïll.
39755: DUIJNISVELD, A.N. E.A. - Geschiedenis der parochie van den H. Jacobus den Meerdere te Schipluiden, Schipluiden 1940, 77 pag., oblong, geïll.
7391: DUIM, FREDERIK - Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hogerbeets en Huig de Groot, treurspel. [2e druk.] Amsterdam, Jan van der Heyden, 1760.
15193: DÜLBERG, FRANZ - Holland. Ein Land das lohnt. Herausgegeben von der Verkehrszentrale für die Niederlande im Haag, 3e druk, Den Haag, [ca 1930?]
31740: DULL, ELIAS, UIT ALMELO - Dissertatio iuridica inauguralis de iure ex legum diversitate quod bonorum [...] Groningen J.J. Homkes 1808
20619: DULLEMEN, J. V. E.A. - Genealogie Slijkhuis. Een Oost-Veluws geslacht 1730-1990. Driel ( 1998 ) , ca. 150 pag. Fotokopie in oblong linnenband.
30595: DUMAS, CH. ( RED.) - In helder licht. Abraham en Jacob van Strij. Hollandse meesters van landschap en interieur omstreeks 1800, Zwolle 2000, 271 pag., geïll. Goed exemplaar.
32166: DUMBAR, GERHARDUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis, de hypotheca legali [...] Deventer J. de Lange 1839
47433: DUMEES, A.F.J., - Annales Belgiques ou des Pays-Bas, contenant les principaux evenemens de notre histoire (....) jusques a (.....) 1668, Douay Derbaix, 1761, 12+500+(3) pag.
7394: DUNCAN, JOAN - De Mensch Ontmaskert. Leiden, Dirk Haak, 1720.
42045: DUNHILL, A. - The pipe book. London, 1924.
34713: DUNTZE, ARNOLDUS, UIT BREMEN - Disputatio juridica inauguralis de pactis conjugum reciprocis Utrecht Van Megen 1735
23421: DUPAQUIER, J. E.A. - Population et histoire. Dedié a J.N. Biraben et autres. Livraison de Population, 53e annee, janvier-avril 1998, no 1-2. Parijs 1998, 436 pag.
28909: DUPARC, M.I. E.A. - Papport der Rijkscommissie van advies inzake reorganisatie van het museumwezen hier te lande, 's-Gravenhage 1921, 145 pag., groot 4o.
32902: DUPARC, FREDERIK JULES, UIT , 216, - Willem II, België en Luxemburg. Proefschrift [...] 's-Gravenhage, Albani 1933.
17842: "[RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.)]; EMMANUEL DUPATY" - Het militair arrest, of De drie gevangenen. Blyspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. Rohloff, 1804.
60015: DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - Vestigij d'uno Amphiteatro, nominato da gli Antichi Castrense ... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino]
60017: DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - Vestigij delle Terme di Constantino nel monte quirinale dalla parte che guarda verso Libecchio... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino]
63591: DUPIN, PIERRE (1685/95-1751) AFTER SCHURMAN, ANNA MARIA VAN (1607-1678) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Anna Maria Schuurman).
30355: DUPLESSIS, G. - De la gravure de portrait en France, Parijs, 1875, 162 pag., als nieuw.
55413: DUPRAT, ABBÉ [= ABBE BARRIN] - Venus dans le cloitre, ou la religieuse en chemise. Nouvelle edition. Rome, Jean-Francois-Petit-Pain-Mollet, 1778.
57039: DUPREZ, ED, - Le pirate. Drame lyrique en trois actes, La Haije, H.S.J. de Groot, 1836.
52622: DUPUY DEMPORTES, J.B., - Le gentilhomme cultivateur, ou corps complet d'agriculture. Translated from the English by Dupuy Demportes. 16 vols. Paris/Bordeaux, 1761-1764.
15197: DURAND, HIPPOLYTHE - Hollande et Hollandois [...]. (1893).
32554: DURAND, JOANNES BAPTISTA, UIT BRUSSEL - Dissertatio medica de variolarum inoculatione [...] Leuven Academiedrukkerij 1791
8153: "DUSART, IZAAK; JAKOB VAN DAEL; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) " - Optoght der Batavieren, voor de vryheit des vaderlants, zijnde een ontwerp, om [...] hondert duizent weerbare mannen in't velt te brengen. Amsterdam, P. van Eyck, 1673.
60943: "DUSART, CORNELIS (1660-1704); GOLE, JACOB (C. 1660-1724)" - De Vrede maakt my gaande [Set title: The General Gladness about the Siege of Namur by William III King of England and Prince of Orange, 2 September 1695]
63121: DUSART, CORNELIS (1660-1704) - Lottery van Grottenboek (loterij).
59565: "DUSART, CORNELIS (1660-1704); GOLE, JACOB (C. 1660-1724)" - VICTORIA PUBLICA
673: DUSSEN, W.F.G.L. VAN DER, EN M.P. SMISSAERT - Genealogische kwartierstaten ... idem, de drie delen als fotokopieën in portefeuille.
33895: DUSSEN, JACOBUS VAN DER - Oratio de prudentia atque artibus Romanorum in administranda rep. sub regibus ac deinceps sub consulibus [...] Delft Regnerus Boitet 1727
7396: DUSSEN, JACOBUS VAN DER - Het hoogste goed. Leerdigt in vier zangen. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
34469: DUSSEN, FREDERIK OTTO VAN DER, UIT KAMPEN - Artikel 1129 B.W. Leiden Somerwil 1884
32560: DÜSTERDIECK, FRIEDRICH - De rei propheticae in vetere testamento quum universae tum Messianae natura ethica [...] Göttingen Dieterich 1852
675: DUTCH - THE DUTCH IN NEW NETHERLAND and the United States 1609-1909, presented by the Netherland Chamber of Commerce in America on occasion of the Hudson-Fulton Celebration. New York 1909. Geb., 73 p.
7397: DUTILLIEUX, J.TH. - Gedichten. Rotterdam, wed. Locke & Zon, 1841.
31716: DUYFJES, H.G.P. - De greep der rechtswetenschap [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1930
53048: DUYL, DIRK ZEEGER VAN - De voorwaardelijke invrijheidstelling historisch en kritisch beschouwd, zoowel op zich zelf als in verband met de heerschende gevangenisstelsels. [Dissertatie], Leiden, Somerwil, 1881.
42834: [SCRIVERIUS, PETRUS] EN J. DUYM - Beschrijvinghe van Out Batavien met de antiquiteyten van dien, mitsgaders d' af-komst ende historie der (...) graven van Holland. Arnhyem, Jan Janszoon, 1612. [gebonden met:] J.J. Duym, Corte historische beschryvinghe der Nederlandschen oorlogen. Arnhem, J. Janszoon, 1612.
36051: DUYVENDAK, J.J.L. - De Orient en ons wereldbeeld Leiden Brill 1952
60228: DEBORA GEERTRUIDA DUYVIS,(1886-1974) - Christoforus, saint Christopher
34797: DYKERS, GUILIELMUS FREDERICUS , UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de conventione cum creditoribus [...] Amsterdam C.G. van der Post 1845
50944: DYKSHOORN, J. VAN - De landing der Engelschen in Zeeland. 2e druk, Vlissingen, Corbelyn, 1809.
35143: DYL, LUCAS, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis de emptione venditione Leiden J. van Zyp en C. Heyligert 1768
39841: "DYSERINCK, J.;" - Dr. Nicolaas Beets, Haarlem, 1903, 180 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
30601: DYSERINCK, J. - Mr. Alexander Verheul in zijn leven en werken. Leiden 1907, 102 pag., geb., geïll.
3723: EBBINGE WUBBEN, C.H. - Het geslacht Van Herwerden, 2de, herz. bewerking. [Januari 1940.] 38 p., met tabel.
35479: "EBERHARDUS, CHRISTOPH.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG. C." - De calendis, calendarioque Romanor.(um) Veter.(um) & pervulgato nostro, Almanach, muneribus votisque item, solitis offerri [...] Wittenberg Christian Schroedter 1700
38105: EBERT, F.A. - De vorming van den bibliothekaris, vertaald uit het Duits door J.W. Holtrop, 's- Gravenhage 1832, 45 pag., origineel karton. Goed exemplaar.
33515: ECHTEREN, NICOLAUS VAN - Disputatio philosophica de ventorum causis, qualitatibus, et effectis [...] Utrecht Johannes Broedelet 1751
31738: ECK, DANIËL VAN, UIT HONTENISSE - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones e libro I codicis civilis Neerlandici [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
4425: ECK, TH.G. VAN - De Middelburgsche familie De Péval. 's-Gravenhage 1927, 75 p.
4105: ECK, TH.G. VAN - De Zeeuwsche familie Makkers. 's-Gravenhage 1928, 29 p., Oud-Hollands papier, geïll.
22521: ECKMAN, MUZER, ISAACS - Drie bladen uit een familiebijbel met aantekeningen betr. de familie Eckman, 1720-1827. Manuscript, folio, 3 p.
60073: EDELINCK, GERARD (1640-1707) - Henricus Goltius Pictor et Sculpor (Portrait of Hedrick Goltzius)
15207: EDWARDS, GEORGE WHARTON - Holland of to-day. New York: Moffat, Yard & Co, 1909.
59797: EECKHOUT, R.A. - Opmerkingen over het kultuurstelsel en bedenkingen tegen de afschaffing der heerendiensten en de invoering van het stelsel van vrijen arbeid op Java. Met eene voorrede van M.A. Eekhout. Heerenveen, F. Hessel, 1866.
59033: EEDEN, F. V. - De kleine Johannes, 14e druk, 's-Gravenhage 1936, geb., geïll. met portret naar Jan Veth.
15209: EEDEN, F.W. VAN - Onkruid. Botanische wandelingen. Eerste deel: Kennemerland. Tweede deel: De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel. 2 delen , Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1886.
5183: EEGHEN, I.H. VAN - Inventaris van het archief van de familie Backer, 16e-20e eeuw, 2 delen, Amsterdam 1996, 181 p. (ook: Legillon, Van der Voort, Schaep, Elias, Rendorp, Alewijn)
685: EEGHEN, I.H. VAN, - Archieven der besturen gevormd door de Waalse Gemeente in Amsterdam tot 1943. Amsterdam 1951, 123 p.
17071: EEGHEN, P. VAN & J.PH. VAN DER KELLEN - Het werk van Jan en Caspar Luyken. Amsterdam: Frederik Muller & Co, 1905. 2 dln.
4195: EEGHEN, I.H. VAN - Inventaris van het familiearchief Moens. Amsterdam 1955, 62 p.
7402: EEGHEN, JACOB VAN - Keuze uit nagelaten gedichtjes. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & zoon, 1877.
26721: EEKEREN, H.J. V. - De Oude Kerk te Zeist, 4 delen, Zeist 1974-1978, 487 pag., geïll.
15213: EEKHOFF, WOPKE - Friesland. Handboekje voor reizenden door de steden en voornaamste oorden van de provincie Friesland, met eene kaart. Leeuwarden: Suringar, 1840.
695: EEKHOFF, W. , - Beknopte geschiedenis van het voormalige Sint Anna-leen in de kerk van Oldenhove te Leeuwarden. Leeuwarden 1860, 100 p.
691: EEKHOFF, W. , - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 2 dln. Leeuwarden 1846. Geb., geïll., 402, 454 p., met kaarten en litho's.
26701: EERDEN-VONK, M.A. V.D. E.A. (RED.) - Wijk bij Duurstede 700 jaar stad. Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis, Hilversum 2000, 288 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
31974: EERDMANS, B.D., UIT - Het verband tusschen de beoefening van het oude testament en de semietische studiën in het algemeen. Leiden E.J. Brill 1898
37781: EERENBEEMT, H.F.J.M. V.D. - s- Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 1794- 1814, Nijmegen 1955, 329 pag.
25323: EERENS, A. - "Les conspirations militaires de 1831. Documents hist. sur l'orgine du Royaume de Belgique. Supplement; Deuxieme supplement; Troisieme Supplement, Brussel 1876, 136+94+176 pag., (only the 3 supplements). Added: G.Schuurman, Refulation..., Arnhem 1875; P.G. Booms, Le 12 Aout 1831..., Den Haag /Brussel 1875; J.D. C.C.W. de Constant Rebecque, Le prince d'Orange..., Den Haag/ Brussel 1875, resp. 15+45+25 pag., geïll."
35039: EERENS, GUILIELMUS FREDERICUS CAROLUS DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale continens adnotationem ad articulos 447 et 448 codicis de methodo procedendi in causis civilibus Leiden P.H. van den Heuvell 1855
7407: EERZUIL - Eerzuil by de verheffinge van zyne doorlugtige hoogheid, Wilhem Karel Henrik Friso, prinse van Oranje en Nassau enz. enz. enz. tot stadhouder, kapitein- en admiraal-generaal der Verëenigde Nederlanden, opgeregt door verscheiden Nederduitsche digters, op de aanmoediging en onder het opzigt van Philomusus. Amsterdam, Isaak Tirion, 1747.
4837: EEUW - Een halve eeuw, 1863-1913, bij de herdenking van het vijftig-jarige bestaan der firma W.J. Thieme & Cie. Zutphen 1913, geb., geïll.
7408: EFFEN, JUSTUS VAN - Bloemlezing uit den Hollandsche spectator, met eene levenschets van dien schrijver, door A.J. van der Aa. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1853-1857. [3 delen in 1 band]
7415: "EFFEN, JUSTUS VAN; D. OSTERLÄNDER (VERT.)" - Der vernünftige Philosoph, oder auserlesene Abhandlungen zur Einrichtung und zum Vergnügen des Verstandes, des Wiszes und Herzens. Vertaald uit het Frans. Frankfurt und Leipzig, 1754. [2 delen].
7412: EFFEN, JUSTUS VAN - La bagatelle, ou discours ironiques, ou l'on prête des sophismes ingénieux au vice & a l'extravagance, pour en faire mieux sentir le ridicule. Nouvelle edition, revue & corrigée. Lausanne & Genève, Marc-Mich. Bousquet & Comp, 1745. [2 delen in 1 band]
7417: "EFFEN, JUSTUS VAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hermanus Uytwerf, 1742-1743 [1e en 2e deel], Amsterdam, Arent van Huyssteen, 1745 [3e deel].
49829: EGEREN, J. VAN, - Expose des motifs, ecrits anciens,pieces et documnets, invoques par J. van Egeren a l'appui de sa demande en reconnaissance de noblesse et de titre, Gent, Siffer, 1906, folio, 62 pag., gedrukt, met tabellen betr. fam Egeren. (mist achterplat en los)
5659: EGGEN VAN TERLAN, J. - Graf Ernst von Isenburg und sein Jahrhundert, [Köln 1950], 138 p., geïll.
6357: EGMOND, J. VAN, EN J.B. GLASBERGEN - Een Rijnsburgse familiekring, deel I, De Rijnsburgse nakomelingen van Wouter Warboutszoon van der Zijp, meester van het St. Barbaragilde in 1533, Rijnsburg/Nuenen 1988, 656 p., geïll. [op omslag: Parenteel van (der) Zijp 1533-1940].
7420: "EHRENBERG, FRIEDRICH; BERNARDUS VERWEIJ (VERT.)" - Vrouwelijk gemoed en vrouwelijk leven, in karaktertrekken, schetsen en opmerkingen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817.
5485: EHRENBERG, R. - Die Fugger, Rothschild Krupp, 3e druk, Jena 1925, 214 p., geïll.
35469: "EHRHARDT, JOH. CHRISTIANUS, UIT ALTENBURG MEISSEN; PRAESES: ENGELBACH, GEORG JACOB" - Dissertatio moralis, de damno innocentibus in bello dato [...] Wittenberg Christian Gerdes 1705
699: EIBRINK JANSEN, E.A.M. , - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden. (Diss.) Haarlem 1927, 71 p.
22901: EIGEMAN - Ontslag voor mr. dr. J.A. Eigeman als plv. voorzitter Raad van Beroep te Rotterdam, typoscript, 1917, 1 p.
35941: EIJSSONIUS WICHERS, LUDOVICUS, UIT APPINGEDAM - Quaestiones juris inaugurales Groningen F.Wilkens 1850
26225: EILERS KOCH, J.R. - De Wartburg, Luther's verblijfplaats van 1521-1522, bezocht en geschetst. Groningen 1854, 36 pag., gebonden in 20e eeuws karton. Geïll met 2 litho's
22539: EK, VAN, GRAVENHAGE, TONEEL - “Verjaarwensch voor de Nederl. Komedianten te ‘s Hage voor 182..”. door G. van Ek. Manuscript, 4°, 2 p.
8154: EKAMA, C. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Romeyn de Hooghe en de Hortus Medicus met het standbeeld van L.Jsz. Coster, Haarlem 1869, 24 p.
57107: EKAMA, C., - Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573, historisch beschreven, 2e ed., Haarlem, 1876.
30255: EKKART, R.E.O. - Werk van Pieter Wetselaar, Zutphen 1988, 96 pag., geïll., met stofomslag.
43861: ELAND, K., - Henry Tindal's Nederland in gevaar, besproken, Breda 1889, 47 pag.
15219: ELBERTS, W.A. - Historische wandelingen in en om Zwolle. 2de druk. Bewerkt door C.W. van der Pot Bz. Premie-uitgave voor de geabonneerden van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. [Zwolle], 1910.
5245: ELDERINK, C. - Het geslacht Blijdenstein. Familieboek, Enschede 1926, 15 + 422 p., geïll, gedrukt op O.H. papier, ingenaaid ex.
35151: ELDIK THIEME, ALBERTI CHRIST. VAN, UIT ZUTPHEN - Responsio ad quaestionem ab ordine theologico [....] 1826
4021: ELIAS, E. - Drie-kwart honderd jaar met eer, met naald, met garen. Groningen 1955, ca. 100 p., geb., geïll.
3427: ELIAS, J.E. - De geschiedenis van een Amsterdamsche regentenfamilie. Het geslacht Elias. 's-Gravenhage 1937, 247 p., geb., geïll.
34971: ELIAS, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de separatione bonorum Leiden J.W. van Leeuwen 1827
705: ELIAS, JOHAN E. , - Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat. Tweede omgewerkte druk van de inleiding tot `De vroedschap van Amsterdam'. 's-Gravenhage 1923, 281 p.
22899: WITSEN ELIAS - Programma Goden en Menschen, voor te dragen door Claudine Witsen Elias, gedrukt, 3 p.
43299: ELINK STERK JR., A - Nadere toelichting van wetenswaardige bijzonderheden en geschilpunten betreffende de vroegere en latere gesteldheid der heemraadschappen, Utrecht, v.d. Post, 1851. Ingenaaid, 8+160 pag.
35707: ELION, LEONARD, UIT ROTTERDAM - Vorming van nevenproducten bij de diazoteering ..... Leiden IJdo 1922
34579: ELLERMAN, ARNOLD, UIT ROTTERDAM - Locus regit actum. Leiden Somerwil 1879
36421: "ELLRODIUS, JOHANN DAVID, UIT WEIDENBERG; PRAESES: SCHWARZ, CHRISTIAN G." - Exercitatio inauguralis de tempore ludorum saecularium sub Philippis Augustis celebratorum Altdorf J.W.Kohles 1723
42381: ELOUT VAN SOETERWOUDE, W. - [1] De opium-vloek op Java. Uitgegeven door de Anti-Opium-Bond. 's-Gravenhage, 1890. [Gebonden met:] [2] De opium-vloek. Tijdschrift van den Anti-Opium-Bond 2. 's-Gravenhage, 1893 [Gebonden met:] [3] De opium-vloek. Tijdschrift van den Anti-Opium-Bond 3. 's-Gravenhage, 1895.
33499: ELOUT, CORNELIS THEODORUS, UIT HAARLEM - Specimen juridicum inaugurale de testamento duorum una tabula condito [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1788
32702: ELSBROEK, JOANNES VAN, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis de inventario secundum cod. civ. Francicum [...] Leiden C.C. van der Hoek 1838
57403: ELTE, GEORGE, - [Veiling catalogus] Bibliotheek van Lockhorst. Catalogus van genealogische handschriften, wapenboeken ( Buchelius, J. de Lange, A. Schoemaker) boeken en prenten (.......) afkomstig van B. Ridder van Lockhorst, 's-Gravenhage 1910, 48 pag., geïll.
39201: "ELVERT, CHR. D';" - Die Schweden vor Brunn. Ein Abschnitt des Dreissigjahrigen Krieges zur Jubel- feier der Verteidigung Brünns gegen die Schweden voor 200 Jahren, Brünn 1845, 119 pag., geb. in rood fluwelen band.
7427: ELVERVELT, HENDRIK VAN (?) - "Joris en Tryntje; voorspel. Amsterdam, Gedrukt voor de Liefhebbers, 1768."
34675: EMANTS, JOHANNES, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio historico juridica inauguralis de nummis veterum cusis et non cusis. Utrecht Broedelet 1754
42389: L'EMERY [LEMERY], NICOLAS - Nouveau recueil de secrets et curiositez. 8th ed., volume I, Amsterdam, E. Roger, 1709.
53072: EMILLAINE, GABRIEL D' [PSEUD. VOOR ANTONIO GAVIN] - Historie van de bedriegeryen der priesters en monicken in de Roomsche kercke. Seer nauwkeurigh aen gemerckt, in onlanghs gedane reysen, door Vranckryck, Italien, Switserland en Duytsland en begrepen in aght brieven. Vertaald door H. v. Quellenburgh, 2 delen, Utrecht, W. Broedelet, 1693.
32704: EMMEN, WARNERUS RUDOLPHUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de privilegiis, maxime iis, quibus universa debitoris mobilia afficiuntur secundum jus hodiernum [...] Groningen P.S. Barghoorn 1832
52049: EMMER, P.C., - Engeland, Nederland, Afrika, en de slavenhandel in de negentiende eeuw, Leiden 1974, 144 pag., los.
6597: EMMER JR., H. - De grenzen van Nederland van de Wielingen tot aan den Rijn.
47007: ENACHE, N., - Les descendance de Pierre le Grand, Tsar de Russie, Paris 1983, 431 pag., geïll.
39203: ENAULT, L - Le Norvege, Paris 1857, 447 pag., hardback.
721: ENDTZ, L.J. - De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school. Amstelveen 1972. Geïll., 172 p.
42090: ENGEL, J.J. - De kunst van nabootzing door gebaarden. 2 delen, Haarlem, v. Walre, 1790.
36133: "ENGEL, DAVID GABRIEL, UIT CHEMNITZ; PRAESES: ENGEL, MORITZ" - Dissertatio politica de homagio Wittenberg Martin Schultz 1696
61045: ENGELBBRECHT WERMBRECHTS, CORNELIS VAN HOGENHOUCK. - Patent of nobility that relates to three 15th century patents of nobility concerning two individuals: Engelbrecht Wermbrechts and Cornelis van Hogenhouck.
51125: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, 1e t/m 4e stukje, 5e uitgave, Amsterdam, Portielje 1851-1860, ca. 600 pag.
53076: ENGELBERTS GERRITS, G. EN W. VAN DEN HEUVEL - Schetsen uit het leven van beroemde, beruchte en geheimzinnige personen, 2 delen, Hilversum, P.M. van Cleef Jz., 1857 [Historisch-Romantische Huisbibliotheek].
38915: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 2 delen, Amsterdam 1825-1827, 230 + 284 pag., geb. in twee halfleren banden. Mooie set. Geïllustreerd met gravures van Veelwaard naar Oosterhuis.
38967: ENGELBERTS GERRITS, G. - Gedenkstuk van Neerlands heldendaden ter zee, van de vroegste dagen af tot op den tegenwoordigen tijd. Nieuwe (....) uitgave, 2 delen, Amsterdam, Portielje 1831- 1834, 461 en 535 pag., origineel karton.
37769: "ENGELBERTS GERRITS, G.;" - Gedenkboek der inhuldiging van Z.M. Willem II, Haarlem/ Leiden, 1841, 198 pag., orig. karton ( rug beschadigd ).
27721: ENGELBERTS GERRITS, G - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 2e deel, Amsterdam 1827, 284 pag., orgin. karton. Geïllustreerd met gravures van D. Veelwaard.
27697: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, 4 stukjes, Amsterdam, G. Portielje, 1828-1830, 160 + 167 + 164 + 128 pag., gebonden in een half linnen band. Mist enkele pagina's.
39299: "ENGELBERTS GERRITS, C.;" - Michiel Adriaansz. de Ruyter, 7e druk, Amsterdam, Hassels, z.j., 188 pag., met gelithografeerde platen, en gekleurd lithografisch omslag (band sleets maar prachtig gekleurde voorplaat).
7433: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis der Nederlanden. 3e verbeterde en vermeerderde druk. Amsterdam, G. Portielje, 1835. [2 delen]
7432: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT - Militaire loopbaan en lotgevallen van den vrijwilliger Goose Morre. Ten voordeele van den deerlijk verminkten held. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1833.
42455: ENGELBERTS, E.M. - Bespiegelingen over de vier getyden des jaars. Amsterdam, Yntema & Tieboel, 1769.
20923: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pietersburg ( Zoutpansberg) 1852-1952, Pietersburg 1952, 114 pag., geïll. geb.
20925: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Herv. Gemeente Rustenburg 1850-1950, Rustenburg 1950, 119 pag., geb., geïll.
723: "ENGELBREGT, C.A.; L.A.H. ANEMAET" - "1850-1890. Herinnerings-album voor het Instructie-Bataillon. Bijeengebracht bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier inrichting. 2 dln. Kampen 1891. Geb., geïll.; 63, 14, 20 en 42 losse platen in lichtdruk, met daarop 1060 portretten."
51026: ENGELEN, A.W. - Wandelingen door Champagne en aangrenzende gewesten in de lente van 1854, met geschied- en letterkundige bijlagen en aanteekeningen. Groningen, v. Boekeren, 1855.
32016: ENGELEN, GUILIELMUS ENGELBARTUS, UIT SNEEK - Dissertatio historico oeconomico politico inauguralis, de propositionibus Guilielmi IV [...] Utrecht J.G. Andriessen 1840
31896: ENGELKENS, HENRICUS JOANNES, UIT OLDAMBT, VEENDAM - Specimen juridicum inaugurale, quo enarrantur, quae de imputatione ad poenam [...] inveniuntur constituta [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
7452: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOSEPH MARIE ARMAND MICHEL DIEULAFOY" - De molenaar van Sans-Souçi, geschiedkundig blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1805.
42120: ENGELMAN, JAN - Het regt gebruik der natuur-beschouwingen, geschetst in eene verhandeling over de sneeuw figuuren. Haarlem, I. v.d. Vinne.
7451: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOH. HUTT" - Dat was ik! of De lastige buurvrouw. Blijspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. H. van Kesteren en zoon, 1817.
7444: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); CHARLES AUGUSTIN SAWRIN EN ANDRÉ DE CHAZET" - Maandag, dinsdag en woensdag, of Parijs, Melun en Fontainebleau. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, C. Timmer, 1810.
47097: ENGELMAN, J., - "Der Rhein von Schafhausen bis Mannheim; Der Rhein von Mannheim bis Wesel, [two engraved maps] 2nd Auflage, Heidelberg, Jos Engelman, 1822."
7450: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JEAN FRANÇOIS COLLIN D’HARLEVILLE" - De luchtkasteelen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, W. Vermandel en zoon, 1806.
7441: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); ARM. GOUFFÉ EN L.M. HENRIQUEZ" - De ketellapper van Saint-Flour, blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
7453: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOSEPH MARIE LOAISEL DE TRÉOGATE" - De struikroovers van Calabrië, of De onveilige wildernis. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1825.
55563: ENGELMANN, GODEFROY (1788-1839) AFTER LECOMTE, HIPPOLYTE (1781-1857) - L'ivrogne et sa femme
34227: ENGELS, PETRUS HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-juridica politica inauguralis de causis conversionis rerum Angliae regnante Carolo Primo [...] Leiden J.C. Cyfveer 1836
727: ENGEMANN, FR.W. - Wegweiser durch das Sippen-, Rassen- und Wappen-kundliche Schrifttum des Fachverlages C.A. Starke, Görlitz., 12de uitgave. Görlitz 1937. Geïll., 480 p.
38673: ENGLISCH, P. - Geschichte der erotischen Literatur, Stuttgart 1927, 695 pag., geb.
60845: UNKNOWN ENGRAVER - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
22735: ENKHUIZEN, TIEDEMAN, UKKERMAN - Brief van de Commissie van Correspondentie binnen de stad Enkhuizen aan de Municipaliteit van Weesp, d.d. 26-9-1796 betr. de predikanten Jacobus Tiedeman en Didericus Rutgerus Ukkerman. Manuscript, eigentijdse kopie, folio, 2 p.
36483: ENKLAAR, D. TH. - Problemen der institutionele geschiedenis van Nederland Assen Van Gorcum 1946
43347: ENKLAAR, J.E. - Verhandeling over de verdamping van water van onderscheidene gronden, onder verschillende omstandigheden, Utrecht, Leeflang, 1878.
4373: ENNIK, J.E. - Inventaris van het archief van de familie Oosting en de daaraan verwante geslachten. Assen 1976, 102 p., gestencild, geïll.
47653: ENSCHEDE, A.J., - Nader rapport over het eigendomsregt der stad Haarlem op het St. Elisabeths Gasthuis, Haarlem 1867, 19 pag.
733: ENSCHEDÉ, A.J. - Inventaris van het archief der stad Haarlem. 3 dln. Haarlem 1866-1867. Geïll., 282, 172, 99, 40, 7 p.
33769: ENSCHEDÉ, GUILIELMUS ADRIANUS - Oratio de disciplinarum mathematicarum et physicarum auxiliis [...] Groningen J. Oomkens 1835
31287: ENSCHEDE, A.J. - Verslag over de geschiedenis en den eigendom van eenige godshuizen, uitgebragt aan den gemeente-raad der stad Haarlem in 1861, Haarlem 1861, 318 pag., orig. karton.
3443: ENSCHEDE - Het huis Enschedé 1703-1953. Haarlem 1953, 52 + 147 p., geïllustreerd, gebonden.
31808: ENSCHEDÉ JR, JOANNES, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de crimine desertionis ejusque poenis secundum codicem poenalem militarem neerlandicum [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
34364: ENSCHUT, CORNELIUS ADRIANUS VAN - Oratio de humane indolis cognitione, legum de criminibus et condendarum et exsequendarum subsidio [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1823
34213: ENSCHUT, JANUS FRANCISCUS VAN, UIT HARDERWIJK - Specimen juridicum inaugurale, exhibens doctrinam de jure accrescendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1831
40619: ENST KONING, G. V. - Het huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters, Amsterdam 1836, 8 + 75 pag., orig. karton.
33815: ENTRUP, JAN HENDRIK, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de testamento militari [...] Utrecht Franciscus Halma 1695
4911: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Veye. 's-Gravenhage 1913, 52 p., geb., geïll.
4883: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Vassy. 's-Gravenhage 1903, 18 p.
4687: EPEN, D.G. VAN - Jan Guiliam Slicher, gen.-majoor, zijn voorouders en nazaten. Z.p. z.j., 13 p.
741: EPEN, J.C.P. VAN - Naamregister op het Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën [door A.A. Vorsterman van Oyen]. Brussel 1900. Geb., 138 p.
33913: EPEN, ADRIANUS VAN, UIT WADENOIJEN - Dissertatio medica inauguralis de nephritide [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
43242: EPEN, CORNELIUS VAN - Klaagzang bij den vreselijken storm en watervloed die de veelvuldige rampen van Vlissingen in den nacht tusschen den 14 en 15 van louwmaand 1808 volmaakte. Vlissingen, De Wolff, [1808].
4329: EPEN, D.G. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Nispen. 's-Gravenhage 1902, 24 p., geïll.
735: EPEN, D.G. VAN - Vocabulaire du blason. Den Haag 1897. Geb., 76 p.
25161: EPEN, D.G. VAN - Annuaire des familles nobles et patriciennes de Belgique, volume I (1900), Brussel 1900, 220 pag., clothbinding.
59: EPEN, D.G. VAN, - ALBUM STUDIOSORUM academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818. Den Haag 1904. 205 p.
8156: "EPICTETUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - "Enchiridium, una cum Cebetis Thebani Tabula, Graec. & Lat. Cum notis Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum, quibus accedit Graeca Enchiridii paraphrasis, lacunis omnibus, codicis medicei ope a Jacobo Gronovio repletis; recensuit [...] Joh. Caspar Schröderus. Delft, Adriaan Beman, 1723."
37177: ERAS, V.J. - Sloten en sleutels door de eeuwen heen, Dordrecht ( Lips ) 1941, 175 pag., geb.
42904: ERASMUS, D. - Colloquia, cum notis selectis variorum, addito indice novo, accurante Corn. Schrevelio. Leiden / Rotterdam, Hackius, 1664.
7457: ERASMUS, DESIDERUS - "Colloquia, cum notis selectis variorum. Delft, Adrianus Beman; Leiden, Samuel Luchtmans, 1729."
42662: ERASMUS, D. - Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen met neersticheydt behooren den heylighen evangelie te lesen. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42898: ERASMUS, D. - Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome, editio novissima. Amsterdam, Elzevier, 1663.
42664: ERASMUS, D. - Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken, tot nederlegghinghe vande tweedracht der opinien. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42778: ERASMUS, D. - Samenspraken (...) uit het Latijn vertaalt (...) door Pieter Rabus. Rotterdam, J. Borstius, 1684.
42404: ERASMUS, JANUS - Opera posthuma. 2 delen in 1 band, Amsterdam, v. Someren, 1679. [colophon: Hardewijk, Sas].
4643: LDFAERS ERF' - `‚ldfaers erf', driemaandelijks orgaan van de Schotanus Stichting. Nrs. 2 (1955) t/m 23 (1960). Nr. 14 ontbreekt.
57554: ERGO, DR. - Der Kopf des Menschen in zerlegbaren Abbildungen. Kurze leichtfakliche Darstellung der einzelnen Teile des Menslichen Kopfes mit erklärendem Tekst bearbeitet von Dr Ergo. J.F. Schreiber, Esslinegen/München, n.d. [ca. 1910].
4461: ERGO-PORREY, ELISABETH - Van Geslacht tot geslacht. Groede [ca. 1975], 403 p., geb., geïll.
36225: "ERHARD, CHRISTOPH FRIEDRICH, UIT MARIAE-VALLENSIS; PRAESES: SCHMID, JOHANN ANDREAS" - Triumviros Halberstadenses .... Helmstedt G.W.Hamm 1715
21231: ERK, J. PH. VAN - De erfgooierskwestie, Haarlem 1927, 92 + 46 pag., geïll.
30719: ERKELENS, J. E.A. - Tussen zonnegoud en kaarslicht. Dortse meesters 1780- 1840, Dordrecht 1986, 119 pag., geïll.
36441: "ERLMANN, JOHANN GOTTLIEB, UIT PALAEO-BELGERA; PRAESES: CHLADEN, MARTIN" - "Examen doctrinae Quesnellianae de ecclesia eiusque notis et attributis bulla papali condemnatae Wittenberg Gerdes 1718"
34783: ERMERINS, JOHANNES PETRUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio medica inauguralis continens brevem historiam morborum hoc anno in clinice cl. C, Pruys van der Hoeven observatorum Leiden Gebhard 1839
33689: ERMERINS, FRANCISCUS ZACHARIAS - Oratio de vetere medicina Graeca ante aetatem Alexandrinam [...]
36343: "ERNESTI, JOHANN CHRIST. EN KETTNER, PAULUS GOTTLIEB; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - De incommodo es literatis ehemeridibus capiendo Wittenberg Creusig 1716
32402: ERNESTI, JOHANN AUGUST - Lectionum Callimachiarum specimen. Oratiunculis IV in Schola Thomana Leipzig Langenheim 1742
35563: ERNESTI, JOHANN HEINRICH, UIT KÖNIGSFELD - Plinius laude sui gaudens, Ex Lib. 9, Epist. 23 philologice ac philosophice descriptus [...] Leipzig Wed. Johann Wittigau 1676
25165: ERPECUM, C. VAN - De poorterboeken van Schiedam, 's-Gravenhage 1908, 50 pag, geb. in linnen band.
743: ERPECUM, C. VAN - De poorterboeken van Schiedam. Extract De Wapenheraut (1907), 50 p.
33721: ESCH, ANTONIUS VAN, UIT VREELAND - Dissertatuio juridica inauguralis de contractu nautico apud nostrates bedemeria dicto [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1817
36271: "ESCHENBACH, JOHANNES, UIT EISENBERG; PRAESES: RIKEMANN, JOHANN" - Satyriasin et Priapismum Jena S. Krebs 1670
35825: ESCHENBRENNER,ALBERT, UIT BRAUBACH - Ueber die Entsauerungsgeschwindigkeit kohlensaurehaltiger wasser ...... Frankfurt z.n,. 1930
33501: ESPAUL, ISAAC DE L', UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de legationibus [...] Leiden Balduinus van der Aa 1745
54425: ESPERANCE, MRS E. D' - Uit de geestenwereld. Shadowland, naar het Engelsch met een voorwoord van H.J. Schimmel. Schiedam, Roelants, 1900
46947: ESSEBOOM, C., - Onderwysinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het eiland van Dordrecht, z.pl., 1995, 471 pag., geïll. [dissertatie]
30519: ESSEN, HENDRIK VON - Verzen, 's- Gravenhage z.j., 112 + 4 pag., geb., in goudgestempeld linnen.
15229: ESSEN, JAC. VAN - Mein Holland, Amsterdam: Volk und Reich Verlag, 1944
46922: ESSEN, L. V.D., - Alexandre Farnese, prince de Parme, gouverneur general des Pays-Bas (1545-1592), 5 delen, Brussel 1933-1937, ca. 1500 pag., geïll. Ingenaaid exemplaar.
32014: ESSER, BERNARD JONATHAN, UIT , 216, - Zending en polygamie. De gedragslijn der veelwijverij historisch toegelicht. Academisch proefschrift [...] Baarn Hollandia 1905
34513: ESSERS, BAREND MARIE DIEDERIK, UIT LITH - Perforatie of sectio caesarea? Alkmaar Kluitman 1889
31568: ESSERS, GEORGIUS FREDERICUS, UIT SAMARANGA-INDUS - Specimen juris gentium inaugurale, de modis acquirendi dominii originariis [...] Utrecht J. van Boekhoven 1851
6267: ESSINK, H.B.M. - Inventaris van archivalia uit de boedel van P.J. Walter en C.Ch. Walter-Malingrez te Grave, Cuyk 1964, 26 p.
745: ESSINK, H.B.M. - Inventaris van het archief van de heren en regenten van de heerlijkheid en van het dorp Oploo. Oploo 1963, 42 p.
747: ESSINK, H.B.M. - "Een onderzoek naar absolute rechten van den heren van Cuijk; een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van het land van Cuijk en de stad Grave. Z.p. [ca. 1968]. Geïll., 132 p."
43639: ESTRADES, GRAAF D. - Letters and negotiations of count d' Estrades in England, Holland and Italy, from 1637 to 1662 (....) translated from the French, London, Willock 1755.
7472: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De mooije kleene mode-maakster, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop, 1804.
7475: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het posthuis, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1807.
7466: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De deserteur, kluchtig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
7461: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.) - Het losse schot, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1812.
7487: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het landhuis aan den grooten weg, vasten-avondspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
7464: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het avond-uur, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1809.
7463: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De arme dichter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1831.
56623: ETIENNE, M., - L' intrigante, ou l'ecole des familles, comedie en cinq actes et en vers, Paris, L e Normant, 1813, 100 pag.
15231: EUDEL, PAUL - La Hollande et les Hollandais. Impressions de voyage, Moeurs et coutumes, histoire et anecdotes, villes et rues, musées et monuments. Parijs: Le Soudier, 1906.
39577: "EULER, F.W. (RED.);" - Ahnen und Enkel. Sammlung von Ahnen - und Nachkommen - Listen, Band 5 (1971), Limburg/Lahn [1971], 564 pag., geb., geïll., met 3 losse tabellen.
7083: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; EURIPIDES" - De cycloop, saterspel. Vertaald uit het Grieks door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink en De Vries, 1828.
755: EVE, G.W. - Decorative heraldry, a practical handbook of its artistic treatment. Londen/New York 1897.
34467: EVEKINK, THEODORUS, UIT ZUTPHEN - De kassier in verband met artt. 74 en 75 wetb. van koophandel Leiden Somerwil 1888
757: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. 5 dln. Amsterdam 1965-1978. Geb., ca. 1800 p.
58997: EVERARD, DR., - Communication sur le cholera qui regne en Russie, Brussel 1854, 31 pag.
34485: EVERS, IMAN GUALTHERUS JACOB, UIT CULEMBORG - Retentio placentae post abortum Leiden IJdo 1894
33691: EVERS, J.C.G. - De waarde der ervaring aan het ziekbed voor de beoefening der geneeskunde
27205: EVERS, PROF. - Statistiek van het jaarlijksch verloop van sommige ziekten in iedere straat van '-Gravenhage, 1815-1855 en 1866-1883, '-Gravenhage [1884].
759: EVERSEN, JOS M.H., EN J.L. MEULLENERS - De Limburgsche gemeentewapens vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der locale geschiedenis. Maastricht 1900. Geïll., 596 p.
31914: EVERTSZ, ULBO AREND, UIT JOURE - Disputationis iuridicae inauguralis de morte civili pars prima [...] Groningen J. Römelingh 1822
54352: EVERWIJN, D. - Abraham van Wicquefort en zijn proces. Leiden, 1857, [dissertatie].
51110: EWALD, J.L. - De oplettende natuur-beschouwer, 2e uitgave. [Gebonden met:] De mensch het verhevenste wezen in het werk der natuur, een vervolg. Amsterdam, v.d. Hey, 1817.
56655: EWALD, J.L., - De goede jongeling, echtgenoot en vader, of middel om zulks te worden. Eene wedergae van De kunst om een goed meisjen te worden. 2 delen, Haarlem, Bohn 1805-1806.
34807: EWIJCK, JANUS HENRICUS FLORENTIUS VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de primordiis concilii status a Carolo V. ordinati Utrecht G.F. Koch 1845
43297: EWIJK, H - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland, voorgevallen in louwmaand 1809, 2 delen, Amsterdam, Allart en Ruys 1809.
56531: EXCELSIOR, - Maandblad Excelsior, 5e jrg. 1911, nr. 195 [ periodiek uitgegeven in Suriname met bijdragen betr. Suriname].
32620: EYCK TOT ZUYLICHEM, FRANCISCUS NICOLAUS MARIUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes aliquot ad locum codicis de contractibus et obligationibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
24005: EYFFINGER, A. - Het Vredespaleis. Amsterdam 1988, 192 pag., geb., geïll, met stofomslag (dust wrapper).
34215: EYK, JANUS ADRIANUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de Publio Alfeno Varo, jurisconsulto Romano [...] Leiden A. van Benten 1831
35257: EYS, ISAACUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de vindicta privata Amsterdam C.G. van der Post 1848
43011: EYSDEN VAN ACHLUM, JOHAN VAN - [1] Elegia (...) Cornelium de Witt, 29-3-1745. [Gebonden met:] [2] Eergroet aan (...) Cornelis de Witt wanneer zyn weled. het burgemeesterschap der stad Dordrecht aanvaardde, 29-3-1745. [Gebonden met:] [3] Op de verkiezing van (...) Wilhem C.H. Friso (...) tot stadhouder. [En met:] [4] Eerspoor aan de Nederlanders tot het verdedigen van hunne vryheid. Utrecht, Besseling, 1747. [En met:] [5] Op de erfelykmakinge van het stadhouder- en kapitein admiraal-generaalsschap. Utrecht, Besseling, 1747. [E
31544: EYSINGA, BINNERT PHILIP, NOBILIS FRISIUS - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens observationes [...] Groningen N. Veenkamp en zoon 1807
30285: EYSSELSTEIJN, B. V. EN H. VOGELESANG - Anton Pieck, zijn leven, zijn werk, [ eerste druk ] Den Haag 1973, 259 pag., geb., geïll, met stofomslag. Goed exemplaar.
33789: EYSSONIUS, EYSSO, UIT OMMELANDEN - Dissertatio juridica inauguralis de concursu creditorum [..] Groningen Johannes van Velsen 1715
7498: FAAM - De gekortwiekte faam. 1825-1826. No. I à XII. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1826. [Gebonden in een halfleren band met:] Bijdrage ter beandwoording van het 5de nommer (...). Utrecht, J. Altheer, [z.j.]. [en met:] Antwoord van eenige medische studenten op het stukje, geplaatst in No X (...). [z.p., z.n., z.j.]. [en met:] Weder-antwoord van eenige medische studenten op de recensie (...) in No XI. [Utrecht, S. Alter, 1826]. [en met:] Verslag van de Commissie der studenten in de zaak van den 10den Oc
34368: FAASEN, CHRISOPHORUS JOANNES, UIT OUDENBOSCH - Specimen juridicum inaugurale de furto [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
57841: FABER, J.A., - Graanhandel, graanprijzen en tarieven-politiek in Nederland gedurende de tweede helft der zeventiende eeuw, Overdruk T.v.G 1962, pp. 533-539 [= A.A.G. Bijdragen 7].
42946: FABER, THEODOR VON - Wandelingen van een' ledigganger door de straten van St. Petersburg. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, C. Timmer, 1813.
43343: FABER, M - Conciones funebres & nuptiales, Antwerpen, van Eyck, 1657.
763: FABIUS, F.J.W. - De Duitsche Orde van verleden tot heden. Z.p. [1961]. Geïll., 226 p.
15235: FABRÈS, O. - Croquis de Hollande. Parijs 1930.
53456: FABRICIUS, JOHAN - De kop van Jut, 's-Gravenhage 1970.
36471: FABRICIUS, FRANCISCUS - Redenvoering over den hondert en vyfstigsten verjaardag of het jubeljaar der Hollandsche akademie te Leiden. Vertaalt door Dirk Smout. Leiden Pieter van der Aa 1725
36211: "FABRICIUS, JOHANN ANDREAS, UIT DODENDORFF MAGDEBURG; PRAESES: RUMPFF, SCIPIO KARL JOHANN CASPAR" - De nimio in linguis studio ..... Leipzig Chr. Fr. Rumpff 1716
34741: FABRICIUS, DONATUS, UIT HAARLEM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus Leiden A. Elzevier 1708
34901: FABRICIUS, JOANNES, UIT LEIDEN - Dissertatuio juridica de coloribus juris Leiden A. Elzevier 1711
59793: FAES, J. - Extract uit het Register der Besluiten van den Gouv.-Gen. van Ned.-Indie, nr. 64. 1870.
765: FAHLBECK, PONTUS E. - Der Adel Schwedens (und Finlands). Eine demographische Studie. Jena 1903, 361 p.
23323: FAHNE, A. - Die Grafschaft und frei Reichsstadt Dortmund, 3 ( van 4 ) delen, Köln und Bonn 1854-1855, 263+458+287 pag., geïll. ( in beschadigde papieren omslagen ).
5857: FAHNE, A. - Denkmale und Ahnentafeln des Geschlechts Mumm oder Momm, Keulen 1875, 108 p., geb., geïll.
14421: BULGARIA FAHNENBILDER - Europa-serie. N.p. [ca. 1930]. Oblong, ill., 27 p. and interleaved maps.
14435: FAHNENFABRIK - Fahnen wehen in aller Welt. Bonn, 1956, 48 p., ill.
36245: "FALCK, NATHANAEL, UIT DANZIG; PRAESES: SCHELGUIG, SAMUEL" - Dissertatio theologico-philologica de capillamentis, Von Parucken .... Leipzig H.S.Scipio 1707
36425: "FALCKNERUS, LUDOVICO FREDERICO, UIT LEIPZIG; PRAESES: LISCHWITZ, JOHANN C." - Dissertatio physiologico-anatomica de ortu et propagatione hominum Leipzig Schede 1723
34459: FALKENBURG, PHILIP, UIT 'S-GRAVENHAGE - Bijdrage tot de leer van het arbeidsloon Rotterdam Van Leenhoff 1890
26605: FALKENSTEIN, K. - Geschichte des Johanniter-Ordens, 2e umgearbeitete Auflage, Zeitz 1867, 310 pag.
7506: "FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); ARM. CROIZETTE EN GEORG. AUDIGIER CHATEAUVIEUX" - De blinden van Franconville, zangspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zonen, 1803.
3861: FAMILIEBERICHTEN - Familieberichten. Mededelingenblad van de vereniging Familie De Jonge, opgericht 1975. Nr. 1 (1976) t/m 36 (1988) (nr. 24 ontbreekt) + nrs. 61 en 62.
6199: FAMILIEKRONIEK - Veerman, een familiekroniek, z.pl. [ca 1960], 58 p.
24791: ROOSTERMAN FAMILY - Manuscript genealogy of the Roosterman family, originally situated in Gogh (ca. 1550), afterwards residents of Haarlem and Rotterdam, [ca. 1740].
32190: FANNIUS, GERARDUS, UIT , 216, - Disputatio juridica inauguralis [...] qui est de fructibus [...] Leiden A. Elzevier 1710
4265: FARGUE, J.T. LA - Geslacht-schetsse, beschrijvinge en staet van den doorlugten huize en vorstendomme van Nassau. 's-Gravenhage 1740, 432 p., met tabellen, gebonden in geheel perkamenten band. Gebonden met: idem, Den kreekel in 't vizier of den opdragtmaeker beschaemd, zijnde het onderzoek en de verhandeling van de ongebondene en schendige voorgeevingen gedaen en voortgebragt in den opdragt van zeker boekje genaemd `Stijl der notarissen' tegens het leven van Willem den I en bijzonderlijk tegens de geslacht-schetss
43703: FARJON, MAX., - De geheimen van een middeleeuws gebouw. De toren van Leende in woord en beeld, Leende 2010, ca. 300 pag., geb., geïll. met losse bijlagen.
34851: FAS, JAN AREND - Intre-rede over de heilzaame oogmerken van prins Maurits van Nassau in het oprechten van het leeraarampt in de nederduitsche wiskunde in 's lands hooge school te Leyden Leiden Luchtmans 1763
41059: FASEL, W.A. - Alkmaar in het drijfzand. Opstellen betreffende de geschiedenis van Alkmaar, geschreven naar aanleiding van het boek van Cordfunke Alkmaar in prehistorie (.....) Alkmaar 1979, 123 pag.
36179: "FASSELIUS, ANTON GUNTHER, UIT OLDENBURG; PRAESES: CALENUS, FRIDERICUS" - Obsivationum historico-politicarum praecipue de comitibus promulsis Wittenberg M. Henckel 1687
42596: FAUJAS DE SAINT-FOND, B. - Description des experiences de la machine aerostatique de MM. de Montgolfier et de celles auxquelles cette decouverte a donne lieu. Paris, Cuchet, 1783.
7509: FAURE BEECKMAN, A. - "Joan Fourny en zijne non; of De lotgevallen der hervormden te Antwerpen ten jare 1566. Tiel, gebr. Campagne, 1852."
42325: FAVRE DES CHARMETTES, JEAN CLAUDE - Abbrege methodique des principes de la science heraldique.
23907: FEEN, G.B.C. V.D. - Half-Wassenaer (1596-1699), overdruk Wapenheraut 1916, 34 pag.
775: FEENSTRA, H. - De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel 1600-1800. (Diss.) Groningen 1981, 485 p.
30259: FEENSTRA, R - Catalogus des imprimes de la collection Meijers, de la Bibliothèque de L' Université de Leyde, Leiden 1980, 479 pag.
50233: FEHSE, C. - Beerta (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
32238: FEISSER, JOANNES FRENADES, UIT VEENDAM - Dissertatio iuris publici belgici inauguralis ad art. 170 legis de imperio [...] Groningen W. van Boekeren 1838
21151: FEIST, S - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Leipzig 1925, 191+38 pag., geïll.
6665: FEIST, SIGMUND - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Historisch-anthropologische Skizzen.
23511: FEITH, J.A. (RED) - De kroniek van Sicke Benninge, Utrecht 1887, ing., 58+183 pag. ( inleiding door P.J. Blok).
25511: FEITH, H.O. EN G. ACKER STRATINGH - Kronijken van Emo en Menko, Utrecht 1866, 274 pag., geb. in half linnen band. Goed exemplaar.
7525: FEITH, RHIJNVIS - Verhandelingen. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
781: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum ... idem, als overdruk (en dus zonder het naamregister).
20035: FEITH, J.A. - Huisarchief Gruys. Extract 1907, 62 pag., geb.
32960: FEITH JR., HENRICUS OCTAVIUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio historico-juridica inauguralis de gildis Groninganis [...] Groningen W. Zuidema 1838
15242: FEITH, JAN (INL.) - Het genot van ‘t buitenleven. [Amsterdam]: H. van Dam Azn. & Zonen, makelaars, [1917].
40701: FEITH, J.A. E.A. - Verslag museum van Oudheden te Groningen, 36 stuks over de jaren 1897-1912, 1914-1917, 1919-1926, 1931-1936 en 1938.
33239: FEITH, HENDRIKUS OCTAVIUS FEITH, UIT ZWOLLE - Dissertatio politico-iuridica de tyrannide [...] Groningen Jacobus Dikema 1800
15899: FEITH, JAN - Te voet van Amsterdam naar Arnhem. 2de druk. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1916].
36625: FEITH, C. W. - Foto van groep personen bij promotie van C.W.Feith op Minerva. Op de voorgrond model van een huis in suikergoed (zijn studentenhuis?) 1913
33066: FEITH, RHIJNVIS, UIT GRONINGEN - Dissertatio historico-iuridica inauguralis de iure litoris, praecipue patrio [...] Groningen W. Zuidema 1830
779: FEITH, H.O. - Regeringsboek der provincie Groningen. 2 stukken. Groningen 1850-1870. Geb. (in geplastificeerde bibliotheekbandjes), 280, 294 p.
7521: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom. Haarlem, François Bohn, 1818.
7531: FEITH, RHIJNVIS - "Verlustiging van mijnen ouderdom. Haarlem, François Bohn, 1818."
7533: FEITH, RHIJNVIS - De Eenzaamheid en De Wereld. Haarlem, François Bohn, 1821.
7535: FEITH, RHIJNVIS - De opwekking van Lazarus. Amsterdam, Nayler & Co., 1846.
7519: FEITH, RHIJNVIS - Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst. Amsterdam, Johannes Allart, 1804.
7539: FEITH, RHIJNVIS - Thirsa, of De zege van den godsdienst. Treurspel. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1784.
783: FEITH, J.A. - Nederlandsche kolonisatiën in Brandenburg. Extract van twee art. in Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde 13 (1898), samen 30 p.
7548: "FEITH, RHIJNVIS (VERT.); CHRISTOPH MARTIN WIELAND" - Ladij Johanna Graij. Treurspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1791.
7541: FEITH, RHIJNVIS - Het graf, in vier zangen. 2e druk. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
7543: FEITH, RHIJNVIS - De Weldaad der Hervorming. Wijze: Psalm 118. Overgenomen uit de Bijdragen tot de plechtige viering van het derde eeuwgetijde der Kerkervorming. [z.p., z.n., c.1803]
7544: FEITH, RHIJNVIS - Julie, suivie de quelques autres morceaux du même auteur. Le tout traduit du Hollandois par H.J. Jansen. 2e druk. Parijs, H.J. Jansen en comp., An IV [=1796].
32074: FEITH, FRIDERICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de fideicommisso residui [...] Groningen W. Zuidema 1835
7530: FEITH, RHIJNVIS - Het graf, in vier zangen. Amsterdam, Johannes Allart, 1792.
7528: FEITH, RHIJNVIS - Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788. [Gebonden met:] De Patriotten. Tooneelspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1785.
7537: FEITH, RHIJNVIS - Oden en gedichten. Amsterdam, Johannes Allart, 1796-1809 [deel 1 t/m 4] en Haarlem en Zwolle, F. Bohn en D. van Stegeren, 1814 [deel 5]
28449: FEIWEL, B. (ED.) - Juedischer Almanach. Teilweise veraenderte neuausgabe, Berlin [1904], 306 pag., geb., geïll. Zeer goed exemplaar.
19723: FELDMANN, W. - Die Dortmunder Feldmanns III.
22637: FELIX MERITIS, ‘T HOOFT, BROUWERS, KUIJPER - Drie diploma's als effectief lid van de Maatschappij Felix Meritis. Plano op perkament met opgedrukt zegel. Prijs per stuk:
31087: FELTZ, L.C. V.D. - Genealogie van het geslacht Van der Feltz, met bewijsstukken, 's- Gravenhage 1891, 37 pag., getypt, geb.
789: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER - Charles Howard Hodges 1764-1837. Assen 1982. Geb., geïll., 400 p.
34501: FELTZ, GUSTAAF WILLEM VAN DER, UIT EPE - Bijdrage tot de kennis der tumoren in de placenta Arnhem Thieme 1899
34999: FENEMA, JANUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio medico practica inauguralis de herpete Groningen M.J. van Bolhuis 1821
33503: FENEMA, JOANNES, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de militaris testamenti privilegiis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1752
43485: FENEMA, C.H. V. - Het academie-gebouw te Groningen 1614-1909, Groningen 1909, 59 pag., geb., geïll., o.a. met fotogravures. Goed exemplaar
35375: FENNEMA, ANTONY G. - Prent voor de promotie van Mr A. G. Fennema 1929
23929: FERINGA, R.M.M.S. - Repertorium op Taxandria 1894-1943, Den Bosch 1977, 103 pag., geb.
7739: FERNOW, B. (ED.) - The Records of New Amsterdam from 1653 to 1674 anno domini. 7 delen.
46960: FERRAND, J., - Les Familles Comtales de l'ancien Empire de Russe en emigration 2 volumes, Montreuil 1981-1983, 235+251 pag., illustrated.
33505: FERRAND, JACOBUS, UIT LONDEN - Dissertatio juridica inauguralis de legitimatione [...] Leiden Theodorus Haak 1772
35269: FERRIER, ROBERTUS, UIT WASSENAAR - Dissertatio juridica inauguralis de publiciana in rem actione Leiden J.H.Gebhard 1846
50859: FERWERDA, ABR. - Algemeene naam-lyst van boeken met de pryzen of de boek-negotie. Benevens de kenisse en waarde derzelver gemakkelyk gemaakt. Zynde eene verzameling van eenige duizenden van boeken (...), zedert den jaare 1709 tot 1771 in eene alphabetische order geschikt met de pryzen hoe veel elk boek in ieder verkopinge gekost heeft. Deel I, 2e stuk, behelzende Nederduitsche boeken in octavo [van auteurs met namen beginnende met de letters A t/m Q].
35597: FEUERBORN, JUSTUS - Eine Christliche Leichpredigt [...] Hermanno Vultejo [...] Christlichen Andenckens [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
43079: FEUILLE, DANIEL DE LA (ED.) / HENRY OFFELEN - Devises et emblemes anciennes et modernes tirees des plus celebres auteurs. Amsterdam, D. de la Feuille, 1691.
36293: "FEUSTEL, CHRIST. JOHANNES, UIT GRIMMENS; PRAESES: TEUTSCHER, JOHANN MICHAEL" - Dissertatio moralis de statu servorum secundum jus naturae licito Leipzig I. Tietze 1722
33166: FEYFER, JACOB WILLEM DE, UIT STEENDEREN - Stellingen [...] Leiden E.J. Brill 1864
47751: FFOULKES, CH. (ED.), - Gaya's Traite des Armes 1678, London 1911, 36+172 pag., geb., geïll.
35461: "FIBIGERUS, JOHANNES GOTTLOB, UIT REICHENBACH; PRAESES: GUMPRECHT, JOHANNES PAULUS" - De polyteknia eruditorum, seu copiosa literatorum sobole, schediasma. Oder ein Tractat von denen Gelehrten, die von Gott mit vielen Kindern gesegnet worden Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
30327: FICACCI, L. - Giovanni Battista Piranesi. The complete etchings, gesamtkatalog der kupferstiche, Catalogue raisoné des eauxfortes, Keulen etc. 2000, 799 pag., geïll., as new.
31874: FIEVEZ, FRANCISCUS CAROLUS, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de principio juris: alteri stipulari nemo potest [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1856.
27923: FIGUIER, L - Les merveilles de la science ou description populaire des inventions modernes, tome IV, Paris 1870, 744 pag., ill., good copy in half leather.
56803: FIGUIER, L., - La terre avant le deluge, Paris, Hachette, 1863, 435 pag., hardback, ill.
22457: FIJNAART, HEYNINGEN, VIJF POLDERREKENINGEN - Rekening van Adriaan Renoij betr. de ontvangsten en uitgaven over 1678 van de polder van Westheyninge alsmede de gorssingen, aanwassen, slikken, etc., beginnende aan het Groot Maltha (scheiding met de gorssingen van Ruijgenhil) tot aan de w.z.w.kant aan de Amer en voorts voorbij de Elisabethspolder tot de dijk van Juffr. polder.
7552: FIJNE, PASSCHIER DE - "Eenige tractaetjes. Waarby gevoegt zijn: Daniel Tilenus, Van de oorzaek en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, Over Capt. IX des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver, Van het absoluyt besluyt der Verwerpinge. 3e druk, verm. met het Leven van de schrijver. Rotterdam, Barent Bos, 1713."
47409: FIJNJE, J.G.W., - Nota betreffende de badplaats Scheveningen en het Ververschingskanaal tot loozing van het rioolwater te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1889, 151 pag.
6417: FILBY, P. WILLIAM - American & British genealogy & heraldry. A selected list of books. 2e druk. Chicago 1975. Geb., 467 p.
60961: FISCHER VON ERLACH, JOHANN BERNHARD (BEFORE 1656-1723) - Tomb of Johann Wenzel Wratislaw con Mitrowits [series title: Entwurf einer historischen Architektur]
51068: FISCHER, CHR. AUG. - Lotgevallen op eene reize van Riga over Holland door Spanjen en een gedeelte van Italien. 2 delen in 1 band, Amsterdam, v.d. Hey, 1802.
51030: FISCHER, CHR. AUG. - Reize van Amsteldam over Madrid en Cadix naar Genua in de jaren 1797 en 1798 (...) met een aanhangsel over het reizen in Spanje. Leiden, Herdingh, 1801.
36283: FLACHS, SIGMUND ANDREAS - De causis dissensus eruditorum Leipzig A.M. Schede 1721
24658: FISCHERY FLAGS - Kaart der kantoorvlaggen en andere onderscheidingsteekenen van de Nederlandsche Noordzee-visscherij [Map of Firm Flags and other destinction signs of the Dutch North Sea fishery]. Designed by C.D. Bom. Amsterdam, Zeevaartkundige Boekhandel H.G. Bom, 1887.
797: FLAMENT, A.J. - Opgezworen kwartierstaten van 36 kanonikessen der vorstelijke rijksabdij Thorn, met den inhoud der opzweringen en de beschrijving der zegels van de opzweerders. 's-Gravenhage 1899. Groot folio, 6+3 p., + 36 losse tabellen in kartonnen omslag.
56291: FLAMENT, A.J.A., - Het Spaansch gouvernement te Maastricht, Extract Huis Oud & Nieuw 1916, pp. 55-61, geïll.
51223: FLAMENT, A.J., - Een feestmaal te Maastricht in november 1660, ter gelegenheid van het doctoraat van Hilarius van Werm, Maastricht 1891, 14 pag.
61049: FLAMINIUS GARNIER, RUDOLPH II, BRUSSELS, DUKE OF PARMA - "Patent of nobility donated by Holy Roman Emperor Rudolph II (1552-1612) to scholar and courtier Flaminius Garnier (?-10 June 1592). "
51913: "FLAUBERT, G.;" - Oeuvres completes. Bouvard et pecuchet. Oeuvre posthume, Paris, Conard, 1923. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 452 pag.
58537: FLAUBERT, G., - Oeuvres completes. Madame Bovary, Moeurs de Province, Paris 1930.
23606: FLEURY DE CHABOULON, M - Memoires pour servir a l' histoire de la vie privee, du retour, et du regne de Napoleon en 1815, 2 delen, London J. Murray 1819-1820, 415+419 pag, original boards.
51108: FLEURY, C. - De zeden der Israeliten. Gent, v.d. Ween, 1719.
50819: FLIEDNER, FRITZ UND THEODOR, - Blatter aus Spanien [ published by pastor Fliedner at Madrid, for the Evangelisation Spaniens].
57625: FLORIAN [J.P. CLARIS DE]/[M.E. BUDDEN], - "William Tell, or the patriot of Switzerland, by Florian; and Hofer, The Tyrolese. By the author of Claudine &c, new edition, London Grant and Griffith [ca 1834]. "
5737: CORNELIS FLORIS - Cornelis Floris, Jaarboek 1987 [Wilrijk 1988], 131 p., geïll. Met bijdragen over Cornelis Lantschot, stichter van het godshuis met kapel te Antwerpen.
65040: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - ZES LANDSCHAPPEN / naar 't leven geteekend. / en Geest / door / HARM.s FOCK.
65042: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Landscape with dunes (landschap met duinen).
33148: FOCK, CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de polizza adsecuratoria quae Amstelodami in causis maritimis adhiberi solet, ad codicis mercatorii normam exacta [...] Utrecht J.G. Broese 1852
65041: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - Landscape [set: ZES LANDSCHAPPEN / naar 't leven geteekend. / en Geest / door / HARM.s FOCK].
805: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857. (Diss.) Leiden 1934. Geïll., 423 p.
34705: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Het rechtsgeleerd bedrijf in Nederland, rede...viering...319den verjaardag der Leidsche hoogeschool Leiden Brill 1894
33164: FOCKEMA, DAAM, UIT DOKKUM - Dissertatio juridica inauguralis de poenis, earumque diversitate ratione imputationis [...] Groningen Jacobus Dikema 1793
40123: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten I, 5e en 6e stuk: Stadregt van Vollenhove I en II, Zwolle 1885, 320 + 220 pag., ing.
33397: FOCKEMA, NICOLAUS, UIT DOKKUM - Disputatio juridica inauguralis, de poenis capitalibus simplicibus [...] Groningen J. Römelingh 1807
15248: FOCKENS, TH. - Wegwijzer door Groningen, bevattende eene alphabetische opgave der gemeenten, steden, vlekken, dorpen [...] nering [...] der ingezetenen [...] zielental in 1878 [...] enkele geschiedkundige bijzonderheden en bezienswaardigheden [...]. Delfzijl: Jan Haan, 1879.
38189: FOGG, S. - Text manuscripts and documents from 2200 BC to 1600 AD, catalogue 16, London 1995, 209 pag., ill.
7084: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; GERMAIN FRANÇOIS POUILLAIN DE SAINT-FOIX" - Deukalion en Pyrrha, blijspel. Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Amsterdam, [P.J. Uylenbroek], 1779.
3979: FOIX, V. - Lalanne, essai généalogique sur les familles nobles ou titrées de ce nom. Dax [1920], 98+6 p., (modern) gebonden, met veel aanvullingen in handschrift.
60363: FOKKE, SIMON (1712-1784) - Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarneveld &c.
55700: FOKKE, S. - Prent: 'Moedwil gepleegd aen de huizinge eens wijnkoopers te Rotterdam, op den 17 Aug. 1751, na dat hij den eed had afgelegt', ets en gravure door S. Fokke, F. Houttuyn exc.
55755: FOKKE, S. - Prent: 'De broeders Kornelis en Joan de Witt, in een vertrek der gevangen poorte in den Haage, overvallen door eenige burgers, op den twintigsten Augustus 1672', ets met gravure door S. Fokke 1755. Is Tirion exc.
55763: FOKKE, S. - Prent: 'Prins Willem de I wordt doorschoten, den 10 July 1584. Bl. 317', ets en gravure door S. Fokke, midden boven LXII.
55198: FOKKE, S. - Prent: 'Het plunderen van het huis van A.M. van Arssen op de Cingel bij de Huiszittensteeg te Amsterdam, op Dinsdag den 25en Junij A° 1748'. Gravure door S. Fokke 1777, gepubliceerd door A. Fokke Simonsz., tonende een groot aantal personen voor het huis van Van Arssen die meubilair en drank in de gracht gooien.
60360: FOKKE, SIMON (1712-1784) - 's Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, onthalsd, in 't jaar 1618
60361: FOKKE, SIMON (1712-1784) - Maurits, Prins van Oranje, wordt Stadhouder, in 't jaar 1585 / 's Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, onthalsd, in 't jaar 1618
7594: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; AUGUST VON KOTZEBUE" - "Fanchon, het liermeisjen; blijspel, met zang. Naar het Frans van Bouilly in het Hoogduitsch gevolgd door A. von Kotzebue. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Jan Willem Smit en Willem Holtrop, 1806."

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

3/9