Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
43303: J.W. - Eene dijk- en polder-kwestie onder het dijkbestuur van Overbetuwe.Eene bijdrage tot de kennis en de waardering der administrative regtsbedeeling, Arnhem. v.Eldik Thieme 1842, papieren omslag, (8)+32 pag.
43309: - Concept-reglement van een algemeen waterrecht op de rivieren, stroomen en zee-gaten door de gehele republiek, z.pl., [ca. 1790?], zonder omslag, 4 pag.
61439: - - Welkomsgroet, aan onze dappere strijders bij hunne terugkomst, in het vaderland, uit hunne krijgsgevangenschap.
43211: [LISTINGH, NICOLAAS] - "Incitamentum & adiumentum, dat is Opweckinge ende Aanleydinge, tot het uytvinden van bequaame middelen en gronden om de Zee-dycken, in Hollandt en West-Vrieslandt, tegens het soo dickwils doorbreecken en geduyrig afspoele"
43213: - - Verslag over het voorgevallene tijdens den ijsgang op de Nederlandsche rivieren in de maanden December 1887 en Januari 1888. Z. pl., [1888].
43219: [BEIJERINCK, G.J.A. EN W.H. WARNSINCK] - Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in Louwmaand van 1820. Amsterdam, Beijerinck, 1820.
13762: - EDAM Beschrijving der grafzerken in de Grote Kerk te Edam, extract uit de “Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden” door Belonje en Bloys van Treslong Prins (pp. 258-373), uitgebreid met een naamregister en met 58 foto’s van de beschreven zerken. Gebonden in linnen band.
43197: [LOOSJES, PZ., A.] - Beschrijving van den storm van den negenden November des jaars 1800 (...) voorzien van (...) bijlagen waaronder eene behelzende berichten van den storm van 12 December 1747. Haarlem, Loosjes, 1801.
43489: [KAMP, A.W. EN M.D. HORST] - Rotte blaren, Leidsche studentenliedjes etc. van Hugo en Eduard, met de oorspronkelijke teekeningen en muziek bijeenverzameld, Leiden 1905, gebonden, geïll., 127 pag. Mooi exemplaar.
45982: - FORSTEN, HESHUYSEN--- Brief van Herman Forsten, d.d. 's-Gravenhage 1799, aan Ad.J. Heshuysen te Haarlem. Manuscript, 4°, 1 pag.
49003: - STUDENTEN, LEIDEN--- Prent uit Leidse studentenalmanak 1873 'Gij zult geen valsche getuigenis afleggen'. Uitgave Somerwil, Leiden.
63065: - Wapenkaart/Coat of Arms Peursum (Van).
63063: - Wapenkaart/Coat of Arms Neurenberg (Van).
63061: - Wapenkaart/Coat of Arms Luyt.
63059: - Wapenkaart/Coat of Arms Kievit.
63057: - Wapenkaart/Coat of Arms Hoola.
19549: - De geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-comité (1884 tot 1934).
29637: - MILITARIA, WOLFF. Brief in het Frans van Charles Wolff, dd. Quartier Generaal I Loya, 11-1-1797, manuscript, 4°, 4 pag.
29639: - ZONSVERDUISTERING 1927, 1925 -- 'Eye screen for viewing the eclips, June 29th 1927', kaartje met doorzichtig zwart plaatje (mica?), 5x14 cm.
29641: - SYBENGA -- Briefje van S. Sybenga, dd. provinciehuis (Groningen?) 1895, 8°, 1 pag manuscript.
49037: - SCHIE, DELFT, SCHIEDAM--- Keur jegens het vernaauwen van de Schie, tusschen Delft en Schiedam, door het aanwassen van riet (...), uitgevaardigd door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, d.d. 's-Gravenhage 12-6-1752, 1 blad plano, gedrukt.
49038: - NOORDWIJKERHOUT, KERK, RADEMAKER--- Tekening door Abr. Rademaker (1675-1735) waarschijnlijk van de kerk te Noordwijkerhout, 6,6x10,3 cm. Pen in bruin, gewassen, met zwarte lijn rondom.
54820: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staten Generaal (...) op het geval van Johannes Welthij, Lunae den 4-11-1771.z.pl. [1771]
29912: - SCHOLTEN, BOUMAN -- Briefje van prof. J.H. Scholten, dd. Leiden 1854 aan de redaktie van een periodiek, ter begeleiding van Scholtens recensie van een boek van prof. Bouman. Manuscript, 8°, 1 pag.
44156: - "KOCKENGEN; VAN ZUIJLEN; VAN DIEMEN--- Extract uit het register der Recueillen en Sententien van Revisie. Receuil in de zaak van Jacob van Tuyl van Serooskerken heer van Zuijlen tegen Kornelis Boudewijn van Diemen d.d. 24-11-1676. Kopie uit de 18e eeuw (1729?) getekend G. Paulus Voet van Winssen. Manuscript, 19 pag."
45429: - BELASTINGEN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 14-12-1662. Manuscript, folio, 7 pag.
62717: - Wapenkaart/Coat of Arms Bloys.
12478: - MAASBACH Gedrukt strooibiljet `God leeft nog steeds!' van Johan Maasbach, 1977.
12423: - KARNEBEEK, VAN Gedrukte dankbetuiging van [Jhr.mr.dr. H.A.] van Karnebeek t.g.v. zijn 12 1/2-jarig jubileum als Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, d.d. 2 september 1940.
22467: REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN 1644 - “De Regeringhe der Vereenighde Nederlandtsche Provincien. N.B. Deze deductie van politique regeringe deser geunieerden provincien ghestelt is een copie daer aff aen Princ. Keurvorst van de Paltz op deszelfs begeren overgelevert in Martio 1644 in ‘s Gravenhage”. Manuscript, folio, 12 p.
58446: [WILLEM JANSZ VAN CAMPEN], - Antwoordt op het tweede refereyn, by de overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven: om haer met schoon-schijnende Redenen, ongefondeerde dreygementen,ende ongelijcke Exempelen te bewegen, Vrede te maken met den Spangiaert. Amsterdam, [ca 1598].
10397: - Bij het overlijden van ... Mr. Campegius Hermannus Gockinga, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, ridder der orde van de Ned. Leeuw. Groningen, W. van Boekeren, 1823. 8º: [8] p.
29938: - GEVERS, LOKE -- Blad met handtekeningen van 19de-eeuwse juristen: Hugo Gevers, J. op den Hooff, E.R. v. Nes van Meerkerk, J.P.Y. Diert van Melissant, F. Beelaerts van Blokland, J.J. Loke e.a. Manuscript.
46472: - ALPHEN, VAN--- Exemplaar van 'Gedichten en overdenkingen' van Hieronymus van Alphen, Utrecht 1787, 112 pag., gebonden in geheel leer met goudstempeling, goud op snee, geill. met grafmonument voor J.M. v. Goens op titelpagina.
46456: - ZOETERWOUDE, HELLEMIJS VAN WELLE, VICARIE LEIDEN--- Verklaring betr. verhuur d.d. 10-5-1636, voor 6 morgen land in de Weijpoort in de Barnepolder onder Zoeterwoude. Manuscript, folio, 2 pag.
46430: - MEDISCH, APOTHEEK, VAN MEETEREN--- Brief van apotheker J.H. van Meeteren, d.d. Utrecht 1870 aan C. Bahnsen.
46415: - KORRINGA, HEEMSTEDE--- Uitnodiging voor feest bij B. Korringa, Bronsteeweg 16 Heemstede, d.d. 19-9-1942, 1 pag., gestencild.
46409: - IJLST, MEINERS, PREDIKANTSBEROEPING--- Deductie aan (...) Staaten van Friesland (...) uit naam van Jan Wiebes Keikes, diacon te Ylst, tegen Hinne Sannes, W.W. Hoeksma, H.M. Scrinerius, Wijbe Gerbens Bootsma, J.G. Bootsma, R. Pieters, I. Paulusen, L. Hendriks, protesterende ledematen. Leeuwarden, 1787.
29518: - ROCHUSSEN -- Een zestal publicaties door of over J.J. Rochussen. Gedrukt, deels extracten uit een grotere publicatie, 1845-1871.
46396: - GRAVENHAGE, ST. NICOLAASGILDE--- Verzoek van kooplieden/winkeliers onder het St. Nicolaasgilde van 's-Gravenhage aan het stadsbestuur. Folio, 13 pag., gedrukt.
46394: - WIJN, GRAVENHAGE, WAGNER, VAN CEULEN--- Extract uit Resolutien Staten van Holland, d.d. 1-4-1785, betr. afgewezen verzoeken van Susanna E. Fierens, vrouw van Christiaan Ludwig Wagner e.a. Gedrukt, folio, 3 pag.
46392: - POSTVERVOER, DE BRIENE, VAN HULS, GRAVENHAGE--- Request van stadsbestuur 's-Gravenhage aan Staten van Holland, betr. de opvolging van de postmeester op Brabant en Frankrijk bediend door Simon de Briene en diens vrouw. Gedrukt, 3 pag., folio.
46388: - VOORWALT--- Vijf brochures en knipsels betr. fa. Voorwalt, Vissen, ca. 1964.
46390: - ZUMPOLLE--- Brochure en verpakkingspapier van fa. Zumpolle, Leerwaren, ca. 1950.
46384: - BERKHOFF--- 5 brochures van banketbakkerij Berkhoff te Amsterdam, ca. 1950.
46386: - FOCKE, MELTZER--- 18 brochures en knipsels betr. de fa. Focke & Meltzer. Amsterdam, ca. 1975-1980.
46374: - "PERSIJN, VAN; GRAVENHAGE--- Een blijde dag. 54 pag., gedrukt (overdruk De Tijdspiegel 1894). Gebonden in met sierpapier beplakt kartonnen band."
46370: - CNOOP--- Genealogie Cnoop, 17e eeuw. 1 pag., getypt.
46360: - BUSSIER--- De familie Bussier. Getypt, 2 pag.
46362: - BURCHT, VAN DER--- Genealogie Van der Burcht, getypt, 5 pag.
46354: - BREEVELD--- Familie-gegevens Breeveld. Getypt, 20 pag.
46352: - COOMANS--- Genealogie Coomans, getypt. Door AvO [Vorsterman v. Oyen], 3 pag.
46346: - LEEUW VAN COOLWIJK, LULOFS, KRAALS--- Huwelijksaankondiging van G.J. de Leeuw van Coolwijk en J.C.A. Lulofs, wed. Kraals, d.d. Zutphen 18-7-1806. Folio, 1 pag., manuscript.
55905: J.H. - Prent: Willem Marianus de Jongh, schrijver van den brandbrief aan den heer Bogaardt. Litho, gesigneerd J.H., uitgave van S.L.&Co. Borstbeeld van jongeman in uniform.
62624: - Wapenkaart/Coat of Arms Boede (Van der).
25185: [ HAGHE, DIE] - Jaarverslag van de Vereeniging Die Haghe over 1904 [-1911], en ledenlijst, 8 deeltjes, elk ca. 50 pag., samen
62622: - Wapenkaart/Coat of Arms Boecop (Van).
23915: - Historische tentoonstelling van Amsterdam, gehouden in den zomer van 1876. Amsterdam 1876, 264 pag.
25223: - Geslachtkundig Jaarboekje voor 1820. Amsterdam, Diederichs [1819], 278 pag. Origineel kartonnen bandje. Nederlandse navolging van de Almanach de Gotha. enkele beschadigingen.
46548: - "BERESTEIJN, VAN; NICOLAI--- Tekening in kleur op perkament van het alliantiewapen Paulus van Beresteijn en Volckera Nicolai (huw. 1574), 5,5x5,5 cm. Fraai, 17e of 18e eeuws."
49823: [GEER DE FINSPONG, L. DE / L. DE GEER DE JUTPHAAS], - Notice historique sur la famille de De Geer, par deux de ses menbres a l'usage des autres, Suede et Hollande 1843.
55783: --- - Prent: 'Spiegel van Staet, en recht der burgers', anonieme ets van de moord op de De Witten, met op de achtergrond het Binnenhof en de Gevangenpoort. Daaronder tekst in boekdruk in 3 kolommen.
49668: - ASSURANTIE, SNOEKC--- Statuten levensverzekering-maatschappij Pietas te Utrecht, opgericht 7-10-1861. Gedrukte brochure, 1897, 20 pag.
63498: - Centsprent: Het nieuw Arlequin Spel. / Le nouveau Jeu d’Arlequin. No. 84.
48722: - NUMISMATIEK--- Extract Resolutien Staten van Holland 22-4-1749 betr. gewicht gouden ducaten en een 'cabeltje' er om heen. folio, 3 pag., gedrukt.
48726: - ZEEP--- Request aan Staten van Holland d.d. 1-7-1749 van zeepzieders om belastingvermindering. Folio, 4 pag., gedrukt.
48065: - SANDICK, VAN--- Genealogie van Sandick, 16e - 20e eeuw. Manuscript, 8°, 8 pag.
29836: - ELSPEET, BOOGMAN -- Gezicht op kerk en huizen te Elspeet in 1942, pentekening van G. Boogman uit Arnhem, 12x18 cm.
29838: - DODEWAARD, PANNERDEN, HIEN, WELSUM, BOOGMAN -- 15 pentekeningen van G. Boogman uit Arnhem van gezichten langs de grote rivieren, 1950-’55, elk ca. 12x18 cm.
45360: - BONNAC, DE --- Brief van de markies de Bonnac, d.d. 's-Gravenhage 1766, aan de vrouw van de stadhouder, manuscript, 3 pag.
45890: - "DELFT, CRESCENDO; MUZIEK--- Programma muziek ver. Crescendo, Delft, 1878. 1 pag., gedrukt."
45894: - DELFT, STADSDOELEN--- Voorwaarden waarop B en W van Delft van plan zijn de gebouwen van de Stadsdoelen te verhuren. 16-8-1887, gedrukt, folio, 3 pag.
45854: - DELFT, KRAMER--- Drie kwitanties van ds. Johannes Kramer voor Franco van Bleyswijk als rentmeester van de kerkelijke goederen te Delft, betr. tractement. Manuscript, 1703, 3 pag.
12816: - DORDRECHT, PAPENDRECHT Gedrukte brochure De Franschen op Papendrecht, of het bombardement der stad Dordrecht in November 1813 in zijne oorzaken, voortgang en gelukkig einde, boertig beschreven. Dordrecht: J. de Vos en Co., 1814. 8(: 12 p.
45834: - WERELDTENTOONSTELLING 1900--- Fotoboek, 4° oblong, Paris-Exposition 1900. Paris, H.C. Wolf, [1900]. 24 pag.
45868: - "GROOT, HUGO DE; DE LANGE VAN WIJNGAARDEN--- Versje 'Op het metselaarskleed door den onsterfelijken Hugo de Groot (...) gedraagen, thans nog bewaard wordende door den heere mr. Corn. de Lange van Wijngaarden'. Manuscript, 1 pag., ca. 1800."
45840: - DELFT, VAN WEENEN, MANTHEE--- Brief van Christiaen Manthee te Amsterdam aan Arent Gijsbrechtsz van Weenen te Delft, d.d. 4--1-1612. Manuscript, 1 pag., beschadigd.
45842: - DELFT, VAN DER BLOCQ, SCHINKEL--- Opdracht aan Borger Jacobsz van der Blocq als rentmeester van het Meyskenshuys te Delft, tot uitbetaling aan Jochem Jansz. Getekend: Bruyn H(armensz.) Schinkel, d.d. 2-10-1621. Manuscript, 1 pag.
45772: - SINNEMA, FRIESCH GENOOTSCHAP--- Verhandeling over den geschiksten tijd ter bemesting der hooilanden. Door Symon Sinnema, Amsterdam, v. Es, 1824. Gedrukt, 10+52 pag., gebonden in half leer.
3057: [LINDEN, W.H. VAN DER] - Stamboek der familie Boelen. Amsterdam [1941], 248 p. + tabellen, geb., geïll.
65145: - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver ministers, beampten en suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner woonplaatsen. Dienstig voor alle persoonen die in den Hage bij dezelvene vergaderingen en collegiën iets te verrichten of te solliciteren hebben. 's-Gravenhage, Johannes Thierry, Boekverkooper in de Schoolstraat, 1779, 168 pp.
46204: - SCHWEITZER--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig jubileum A.G. Schweitzer, pastoor te Amsterdam, 1877-1902.
46206: - ALBERDINGK THIJM--- Bidprentje voor dr. P.P.M. Alberdingk Thijm, echtgenoot van E. Gfrorer, 1904.
46208: - APPELTERN, SMITZ--- Bidprentje voor F.B.M.Th. Smitz (1841-1897), pastoor te Appeltern.
29633: - FILM, FOTOGRAFIE, BOKSEN -- 'Pocket cinema. The boxing match'. Klein (5x9,5 cm.) boekje met ca. 60 fototjes die als men het boekje snel doorbladert de indruk geven van een stukje film. Men ziet dan een bokswedstrijd tussen twee mannen.
29631: - TRAM -- Jan Courage, 'Trampraatjes', Amsterdam, gebr. Koster, 1896. Gedrukt boekje van 68 pag. Met proza en poezie over de tram met fraai omslag (steendruk Amand) met afbeelding in kleur van een volgeladen paardentram.
47058: [APELL, D.PH. VON], - Cassel und die umliegende gegend. Eine skizze fur reisende, 3te auflage, Kassel 1801, (6) +132 pag. Covers of decorated paper. Very good copy.
47060: - Galerie imperiale et royale de Florence, novelle edition ornee des planches de la venus de Medicis, de celle de Canova et de l'Apollon, Florence, Landi, 1817, 205 pag.
63089: - Wapenkaart/Coat of Arms Horsting.
853: [FRUIN, R.] - Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele, gedaen in den jaere 1514. Leiden 1866. Geb., 689 p.
53387: H[OSMANN], M[AGISTER] S[IGISMUND] - Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen: als voornamentlyk aan de zeer beruchte goude tafel, nevens veele hoog-gewaardeerde oudheden en dierbaare sieraaden, van aloude tyden af in 't Hooge Autaar van St. Michiels kerke te Lunenburg geplaatst en bewaart, als mede aan veele andere der voornaamste kerken te Hamburg, Bronswyk enz. en een groot aantal huisbraaken, listige en behendige ontsluiting van welgesloote huizen en gewelfde kelders, allerwegen in Duitsl
48156: - GRAVENHAGE, LOUISA STICHTING--- 'Bij het leggen van den eersten steen van het gebouw der Louisa-stichting aan het Alexandersplein te Gravenhage, 24-9-1887'. 1 pag., gedrukt, 4°.
46234: - BAX, DORDRECHT--- De stamboom van de tak Bax van Dordrecht. Ede 22-9-1942, door Th.A. Boeree. Getypt boek met ingeplakte foto's etc., 90 pag., gebonden in linnen band.
46080: - HONING, BRANDSTOFFEN--- Prijs-courant van G. Honing en Zoon in Brandstoffen Amsterdam-Haarlem, October 1898. Gedrukte brochure, 31 pag.
63502: - Centsprent: Hier hebt gy het Leven en Bedryf / van Jan de Wasser met zijn Wijf. 27.
57803: - Twee aktes betreffende de familie Den Neijsel te Amsterdam.
49722: - UTRECHT, MEDISCH--- Bestek en voorwaarden wegens het bouwen van een gasthuis [St. Antonius-Gasthuis] op een terrein aan de Prins Hendriklaan te Utrecht, Utrecht 1906, 39 pag., gedrukt.
9713: - Huwelykszangen ter bruilofte van den Heere Nicolaas Konauw en Jongkvrouwe Anna Catharina Smith, echtrelijk vereenigd te Heemstede den 16 van oogstmaand 1757. 4º. Incompleet, [22] p. (mist blad A2).
91: A[RNTZENIUS], W.N., - Doopboek der Jansenisten kerk in de Juffrouw Idastraat te 's-Gravenhage. Z.p., z.j. [ca. 1908]. 167 p.
55108: --- - Nieuwe spiegel der jeugd of Franse Tiranny, zijnde een kort verhaal van d' oorsprong en voortgang des oorlogs, 1672 (...). Haarlem, Jan van Lee, 1760.
55451: --- - Proces-stukken in zake betreffende de veroordeling van den kapitein der 1e Comp. dienstdoende schutterij F.P. Sterk te Breda door den Schutters-raad aldaar, benevens de memorie van verdediging en het vonnis later in appel gewezen. Breda, F.P. Sterk, [1843].
55427: [ZAOROWSKI, JEROME?] - Le cabinet Jesuitique, contenant plusieurs pieces tres curieuses de R. Peres Jesuites, avec un recueil des mysteres de l'eglise Romaine. Keulen [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge / A. Wolfgang?], Jean le Blanc [ca. 1680].
55412: [PELLETIER, THOMAS] - Claechlick discours over het attentaet ende eysschelicke moort van aller hoochsten ghedachte Henrick de Vierde, coninck van Vrankrijck ende Navarre, overgheset wt het Francois, ghedruckt te Parijs by F. Huby. 's-Gravenhage, H. Jacobsz, 1610.
61391: - - Begrafenis-plegtigheden by gelegenheid, dat het stoffelijk overschot van wijlen Z.M. Koning Willem Frederik, graaf van Nassau, te Rotterdam is ontscheept, en naar den koninklijken grafkelder te Delft is overgebracht in January 1844 : voorafgegaan van eenige korte historische herinneringen uit zijn leven en gedachten bij zijnen plotselingen dood.
47049: - Paris guide par les principaux ecrivains et artistes de la France, two volumes, Premiere partie. La science, l'art. Deuxieme partie La vie, Paris, Lacroix, 1867, 2135 pag., illustrated, linen bindings.
49600: - MOREL, NOREL--- Request van S. Morel (Norel?), vroeger voetknecht van de koningin, verzoekt 12-12-1806 aan Lodewijk Napoleon om herstel in functie. Manuscript, folio, 1 pag.
49750: - HEEROTEN--- Lakzegel van wapen met leeuw en tekst S. Heeroten Camp AmbtM.
63354: - "Centsprent: Hier ziet gij Kloris met zijn Roosje, / Dat lief en lekker suikerdoosje! / Zij houden bruiloft met elkaar; Geluk en zegen aan dit paar. 53."
29796: - ACHARIUS, LICHENS -- 'Conspectus systematicus lichenum (e synopsi methodica lichenum, auctore E. Acharius)'. Titel van klein handschriftje 6+33 pag. in origineel met sierpapier beplakt bandje, vroeg 19e eeuws.
62695: - Wapenkaart/Coat of Arms Bonte.
55673: --- - Lyst der geplunderde huizen binnen Middelburg op den 29,30 Juny, 1 en 2 July 1787. Middelburg, J. Koene, [1787].
55669: --- - Publicatie tegen alle oproerige bewegingen, het dragen van leuzen of teekens van partyschap etc. Utrecht, G. v.d. Brink, 1784.
5077: [BOL, PIETER] - "Hand-boek, behelzende de oorsprongk der illustere famille van de alom beroemde heeren Witsens; als meede de heerlijke ampten, loffelijke bedieningen en uytschitterende waardigheden die door dat doorluchtige geslacht in den staat, den Raad derzelven, zo in commissie, als met de allergrootste vertrouwendheid, in dienst van land en stad, ten nutte der landzaaten en burgerije, zo ter zee als ter land, zijn bekleed geworden. Z.p. z.j. [Amsterdam 1774], 60 p., gebonden in versierde lederen band, geïll"
11350: - DUITSLAND, VON HABER, CARLISTEN Verslag van het proces te Alzeij tegen Moritz von Haber, die in een duel zijn tegenstander, Von Sarachaga, had gedood. Algemeen Handelsblad, 18 maart 1844. Met een vijftal oudere krantenknipsels, waarin ook over Von Haber en zijn contacten met Don Carlos wordt gesproken. Hierbij een briefje van de generaal-majoor Netscher aan mevr. Gransberg, die beiden te Marienbad waren toen ook Von Haber daar verbleef.
62835: - Wapenkaart/Coat of Arms Nypoort (Van der).
6889: [BEETS, DOROTHEA PETRONELLA] - Onze buurt. Haarlem, Erven F. Bohn, 1861.
42500: - - Pasquyns historie van de werelt op het jaer 1688. Waer by komt een vertooningh van alle de Staten van Europa in 't begin van 't jaer 1689. In de Latijnsche, Fransche en Nederduytsche talen. Amsterdam, P. Romeyn, 1689.
42520: - - Nederlandsche apotheek. 's-Gravenhage, 1851.
42546: [BISSCHOP, JAN] - Pharmacia galenica & chymica, dat is Apotheker ende alchymiste ofte distilleer-konste. Rotterdam, Van Waesberge, 1661 [op gegraveerde titelpagina: 'Nieu licht der Apothekers en distilleerkonst'].
42542: "[ROY, PIERRE LE / JACQUES GILLOT; E.A.]" - Satyre menippee de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des estats de Paris. [Paris], 1593.
42482: - - Keuren en ordonnantien van 's Graven-hage. 's-Gravenhage, R. v. Kessel, 1735.
57459: [DEPERTHES, J.L.H.S.], - Collection de naufrages, contenant les relations les plus intressantes des naufrages, hivernemens, (.....) et autres evenemens funestes sur mer, 3 dln., Lille [ca. 1790?].
10054: - Danktoon aan de ... heeren studenten en verdere leeden der beide societeyten Concordia en Eendracht door Standvastigheid, voor de beweeze eer bij mijne [= Dirk Muller massis] eerste wagttogt als capitein der Leydsche Oranje-schutterij, den 25 van wijnmaand 1787. z.p. 8º: 8 p.
48699: - VINK--- Twee brieven van mr. A.K. Vink aan C. de Jong, 1974-1977, over heraldiek.
48693: - VERDIN--- Correspondentie tussen C. de Jong en madam J.F. Verdin-van Oudheusden, 1985, betr. fam. Verdin. Manuscripten, ca. 10 pag.
48695: - VERLINDE--- Brief van A.D. Verlinde, d.d. Amersfoort 1984, aan C. de Jong betr. fam. Verlinde. Manuscript, 2 pag.
48710: - LEK, WILLIGE LANGERAK, PANNERDEN--- Missive van de Staten van Holland aan Staten van Utrecht, 16-1-1749 betr. bevaarbaarheid van de Lek bij Willige Langerak. Folio, 4 pag., gedrukt.
63514: - Centsprent: Vooraf gedaan, daarna bedacht, Heeft menigëen in leed gebragt. No 16.
9794: - Rouwklagt van het Genootschap ... Kunst wordt door arbeid verkregen bij het smartelijk afsterven van deszelfs eersten beschermheer ... Mr. Johan Van der marck Aegidius zoon ... overleden den 9 van wintermaand des jaars 1772. z.p. 8º: [4] p.
52468: [VOLTAIRE, F.M.A. DE] - Candide, ou L'Optimisme. Traduit de L'Allemand de mr. le docteur Ralph. z. pl., 1759.
54702: --- - Waerlijck verhael van 't geene (sonderling na t wereltlijcke) is voorgevallen op en nae de apprehensie, sententie en executie, den 21 en 29 Juny 1672 tegens den jongen heer Jacob van der Graef, als mede (...). z. pl., 1672.
54700: --- - Dorttsche tuymelgeest, veroorsaeckt door een Hooftsche orcaen, voortbrengende allerhande soorten van geesten, weerhaenen, stijfkoppen, dwars-paelen, twijfelaers, afvallige, ziele-verkoopers, verraders en een groot getal min-eedigens, welcke alle op dit toneel haer rol uytspeelen. z. pl., 1685.
49582: - JOON, JANSEN--- Uittreksel trouwboek Nieuwe Kerk Amsterdam d.d. 3-3-1789 betr. huwelijk van Pieter Andriese Joon en Alida Jansen. 4°, deels gedrukt.
49584: - TEUNISSE, JANS--- Uittreksel uit doopboek Zuiderkerk Amsterdam d.d. 20-8-1738 betr. doop Jan, zoon van Siewert Teunisse en Liesbeth Jans. 4°, 1 pag., deels gedrukt.
53439: --- - De bloedige vierschaar, of een volkomene history van het leven en bedrijf van George lord Jefferies, van sijne geboorte tot desen tijd toe, waar in onder andere saken een waarachtig verhaal gegeven wordt van sijne ongehoorde wreedheden (...) behelsende een dag-verhaal van den Hertog van Monmouths expeditie beneffens de terechtstelling en verwijsinge van alle die in 't westen van Engeland in 't jaar 1685 uyt dien hoofde den dood geleden hebben (...) Amsterdam, Aart Dirksz Oossaan 1689.
63504: - Centsprent: Soin domestique. / Huishoudelijke zorg. No 13.
62890: - Wapenkaart/Coat of Arms Seitter.
57741: - Perpetuel edict ende eeuwighduyrende wet tot voorstant vande vryheyt, midtsgaders tot conservatie vande eenigheyt ende vande gemeene ruste vanden lande van Hollandt en West Vriesland. 's-Gravenhage 1667. 4o, (8) pag.,
57743: - Publicatie, van B&W van Utrecht 27-1-1825 betr. regelingen voor vervoer te water en over land. 4o, 12 pag,
8296: [HEMERT, CORNELIS KAREL VAN] - Kleine potjes hebben ook ooren. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1839.
55691: --- - Publicatie van de Prov. Representanten van het volk van Holland, d.d. 29-10-1795, betr. het testeren van r. k. priesters. 's-Gravenhage, Landsdrukkerij, 1795.
55687: --- - Placaat van de Staten Generaal d.d. 16-10-1789 betr. grote troepen (gewapend) volk die vanuit Oostenrijk Brabant binnen trekken in de meierij van Den Bosch, de baronie van Breda en het markizaat van Bergen op Zoom. 's-Gravenhage, I. Scheltus, 1789.
55683: --- - Extract uyt seker missive gedateert den 11 July binnen Wesel 1640. 's-Gravenhage, L. Breeckeveldt, 1640.
46321: - COLLEGEDICTAAT FRUIN, SALVERDA DE GRAVE--- Collegedictaat vaderlandsche geschiedenis tot 1573, dictaat van prof. R.J. Fruin, 1882-1883 door de student J.J. Salverda de Grave. Manuscript, 287 pag., gebonden in half marokijn.
46319: - GRONINGEN--- Collectie van enige tientallen foto's en prentbriefkaarten van de stad Groningen, ca. 1900-ca. 1940.
46317: - KRANTEN BELEDIGEN BUITENLANDSE HOVEN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 22-3-1792 betr. de licentie der courantiers. 2 pag., folio, gedrukt.
46315: - TABAK--- Decret imperial relatief a la direction et surveillance des achats, de la fabrication et de la vente des tabacs. Parijs, 12-1-1811. Extract, pp. 31-44, gedrukt.
46307: - AMSTELVEEN, NIEUWER AMSTEL--- Keur van dijkgraaf en heemraden van Nieuwer Amstel, d.d. Amsterdam 10-3-1783. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Schouten).
46305: - MIST, AMSTERDAM--- Bericht. Van een aantal inwoners van Amsterdam, d.d. 11-1-1791 betr. de ongelukken bij mist op 31-12-1790. 1 blad plano, gedrukt.
46303: - MIST, AMSTERDAM--- Publicatie van het stadsbestuur d.d. 24-12-1805, betr. mist. 1 blad plano, gedrukt.
46295: - BELASTINGEN, PATENTRECHT, AMSTERDAM--- Kennisgeving van stadsbestuur Amsterdam, d.d. 22-2-1809, betr patentrecht voor bedrijven, molens etc. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier (beschadigd).
46297: - SLAGERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam, d.d. 27-1-1762 betr. keur vleeshouwers gilde, 1 blad plano, gedrukt (bij P. Lamsveld).
46291: - BAKKERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam d.d. 26-1-1785, betr. het koekebakkers, beschuitbakkers en pastijbakkers gild. 1 blad plano gedrukt.
55574: --- - Prent: 'Op d'afbeelding van Joan van Oldenbarnevelt'. Blad plano, met midden boven portret en daaronder vier gedichten (één gesigneerd C.D., één in het Latijn) en de namen der 24 rechters. Iets gesleten op de vouwen.
29502: - SCHEURKALENDERS CA. 1900 -- Vier kartonnen bladen voor scheurkalenders met afbeeldingen in chromolithografie. Uitgaven van J.J. Groen te Leiden en Joh. de Liefde te Utrecht ca. 1900, elk 31x26 cm.
26657: [ BRUGMANS, H. E.A.] - Catalogus der Historische tentoonstelling Amsterdam 1925. Deel I inleiding, deel II beschrijving, Amsterdam 1925, 187 +274 pag., geïll. ( omslag: Huib Luns).
26673: - [Genealogische tabel met de nakomelingen van Petrus A. Schols (1768-1847) en Maria M. Hustinx (1784-1843)]. Groot blad geschept papier, 70x50 cm.
26689: - Suid-Afrikaners in Utrecht 1762-1954, Utrecht 1954, 86 pag., geïll. [ betreft Utrechtse studenten uit Zuid-Afrika ].
48535: - KOOPMAN--- Brief van C.J.M. Koopman, d.d. 's-Gravenhage 22-3-1857, aan leden metalen kruis afd. Amsterdam en Utrecht. Manuscript, 4°, 3 pag.
30186: - BROEKERHOF, RECKERS, BOEKBINDERS, ROTTERDAM -- Twee stalenboekjes met boekbinderslinnen van fa. Broekerhof & Reckers te Rotterdam. Ca. 1950?
30188: - BAARN -- Kerstkaart van uitg. De Boekerij te Baarn met afb. van Huis Groeneveld. Gedrukt, 3 pag., oblong.
30190: - HAARLEM, BILJARTCLUB -- Oningevuld bewijs van lidmaatschap van de biljartclub 'Haarlem', opgericht 17-12-1911. Ca. 1925.
30192: - UITERWIJK, ‘S GRAVENHAGE -- Twee bedrijfkaarten van Maison Uiterwijk te Den Haag, 1923 en 1924.
48204: - SCHEEPVAART, AMERIKA, JANSEN--- Request aan Tweede Kamer en Min. v. Financien van Marin Henri Jansen, gepensioneerd kapitein ter zee te Delft, d.d. Delft 26-1-1870 en 6-11-1870, 8 pag., gedrukt.
48503: - "DUGTEREN, VAN; RUIJSCH--- Genealogisch overzicht Van Dugteren en Ruijsch, 1695-20e eeuw, manuscript, 1 pag."
48505: - QUAADGRAS--- Twee brieven van ir. Joh. Quaadgras, d.d. Heemstede 1942, aan genealogsich bureau Halwasse betr. bestellingen.
19633: [PARSE, KARL] - Les protestant du Salzbourg dans les années 1731, 1732 et 1733. Traduit de l'allemand.
19381: - Pro Excolendo iure patrio 1761 - 1961.
62691: - Wapenkaart/Coat of Arms Bonninga.
25277: - Bulletin de la Societe Heraldique et genealogique de France, year I, II and III (1879-1882) in one ( repaired) volume.
43151: - - Historie der zwartekunstprinten van de uitvinding dezer kunst af tot den tegenwoordigen tyd toe, met een bericht van de werken der vroegste kunstenaaren in dit vak. Uit het Engelsch vertaald. Haarlem, C.B. v. Brussel, 1791.
43105: - - Amsterdam, Avec privilege de nos seigneurs les Etats de Hollande & de West-Frise. Jaargang 1721, Uitg. C.T. du Breuil te Amsterdam.
13329: - BURMAN, SAXE, KLOTZ Brief van Mr. Pieter Burman aan deszelfs broeder Franc Burman “over de boeken en handschriften uit de boekerij van wijlen Kaspar Burman (onze grootvader) ter quaader trouw ontvreemt door Christoffel Saxe, weleer domestiquen onderwyzer van zijn Eds. kindskinderen, thans hoogleraar, en onlangs Rector Magnificus der Academie te Utrecht”. 1761. 4º, 54 p. met 1 houtsnede, gedrukt. - Knuttel 18837.
43089: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Groot Brittannie, deel I, eerste stuk. Amsterdam, Tirion, 1754.
56285: - Turfproductie bij Rotterdam, Het Leven, 1918, pp. 2049-2052, geïll.
42327: - - Journal des haras, des chasses et des courses de chevaux. Recueil periodique consacré a l'etude du cheval. Bruxelles, lithographie Royale de Jobard et chez H. Remy, 1829. Half linen with original titlepage pasted on front cover.
14304: - HANDTEKENING + FAMILIEWAPEN 24 Bladen uit een verzameling van handtekeningen, geknipt uit brieven en afdrukken van lakcachets, geknipt uit de omslagen van deze brieven. Steeds een combinatie van lakzegeltje, handtekening en plaats en datum van de brief. Per stuk
9636: - Ter gedachtenisse van ... Samuel Everwijn, heere van Brandwijk en Gybeland, marsman van den Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Hollandt etc., overleden den 2. van zomermaand 1746. z.p. 4º: [16] p.
9640: - Gezangen ter bruilofte van ... Mr. Jan Van de pol[l] en ... Anna Maria Dedel. 4º. Incompleet, 8 p., mist p. 1-2.
62084: - 12 Postcards regarding The Battle of Waterloo (12 ansichtkaarten Waterloo) 1912.
46122: - WENNEKES--- Gedrukte overlijdenskaart voor P.L. Wennekes. Oosterbeek, 1943.
46120: - GROOT, DE--- Gedrukte overlijdenskaart voor dr. Jan de Groot sr. 's-Gravenhage, 1939.
55345: --- - Spiegels van zotten en zottinnen of vrolyke afbeeldingen der menschelyke gebreken, vertoont in fraaije kunstplaatjes door toepasselyke verzen opgehelderd. Eerste spiegel. Rotterdam, J. Thompson, [1790]. Gebonden bij een incompleet exemplaar van Nic. Cornel en Hendrik Wyt's (...) Rotterdamschen almanach op 't jaar ons heeren Jesu Christi 1791 (...) als mede de maans op- en ondergang (...) door Meyndert van Dam. Amsterdam, erfgen. wed. C. Stichter, [1790].
56287: - De haven van Rotterdam. Ontwikkeling, uitrusting en economische beteekenis, z.pl., z.j., [ca. 1935], 32 pag., geïll.
43009: [FOKKE SIMONSZ, AREND] - Handboek der vaderlandsche historie, vervattende (...) alle de voornaamste gebeurtenissen die van den aanbeginne des lands tot heden toe in ons vaderland zijn voorgevallen. Amsterdam, Fokke Simonsz, 1783.
52714: --- - Bedenkingen over het aanhoudend gebruik van de pynbank in de Nederlanden, en van welke middelen men, by afschaffing en in plaatse van dezelve, zig zoude kunnen bedienen. Dordrecht, Blusse, 1778.
52466: [HELLINGA, W.G. (ED.)] - Een schoon liedekensboeck (...) bewerkt, toegelicht en ingeleid door W.G. Hellinga, 's-Gravenhage, Boucher, 1941.
46564: - JAPAN--- Zeven krantenartikelen over Japan en Ned. Indie, uit Indische kranten, 1914-1919.
53381: --- - Sententie by (...) gerechte der stad Dordrecht gearresteert jegens Huybrecht Honich, gewesene stok-visch verkooper binnen den voorsz. stede. Dordrecht, J.P. Groen, 1652.
54166: --- - Stukken rakende de proceduren van den Hove Provinciaal van Holland, Zeeland ende Vriesland, teegen den hr. ende mr. Willem Stoop, als schout der Steede Dordrecht. z.pl. [1685].
46344: - SMIT, VAN AKEN, WO II--- Gastenboek van het gezin S.C. Smit (Kees en Lientje), Hoofdweg 1 I te Amsterdam, november 1939 - december 1945. 1 cahier, 68 beschreven pagina's, incidenteel ook geillustreerd. Manuscript.
57724: - Regulement van de Commercie Compagnie der Stad Middelburg in Zeeland, d.d. 29-3-1721. Folio, 33 pag., gedrukt.,
52680: --- - Zamenspraak tusschen een Bildboer en een Harlinger, over de zaken van de grieteny van Het Bildt, waarin het caracter van den zo berugten grietman Hans Willem Aylva (alias) de Goude Aylva, en deszelfs gedrag, mitsgaders het voorgevallene in de grieteny van Het Bildt by de laatste stemming in 't helderst dagligt gesteld word. Z. pl. [1783].
8587: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - De hekke-sluiter of Vrolyke missive van Meester Franciscus aan zyne landgenooten, ontwikkelende alle de geheimen van het tegenwoordig wonderjaar 1792, zoo ten opzichte van de staatsgevallen die bereids gebeurd zyn, als van dezulke welke nog staan te gebeuren. Doorvlochten met een planeetkundig onderzoek [...] gebouwd op de voorzeggingen van den beroemde astrologist Ludeman. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., 1792.
52707: [BECCARIA, CESARE] - Verhandeling over de misdaaden en straffen. Naar de derde verbeterde en vermeerderde Italiaansche uitgave, waar by de verklaaring op dit werkje van den heere De Voltaire. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Gerrit Bom, 1768.
52708: [BECCARIA, CESARE BONESANO DE] - Dei delitti e delle pene. Nuova edizione corretta e accrescinta, Parijs, Cazin, 1786.
52631: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Eerste jaargang van kluchten en gebeurtenissen van 1830, Den Haag, J. van der Ven [1830].
9246: [HAREN, ONNO ZWIER VAN] - Deductie voor Jr Onno Zwier van Haren, [...], ter zyner noodwendige zuiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt. [Leeuwarden], [1761]. [Gebonden met:] Verdediging van de heeren Johan Alexander van Sandick, en Mr. Wilhem van Hogendorp, tegens de verregaande beschuldigingen, hen en hunne huisvrouwen, benevens anderen, ten laste gelegt, by zekere volumineuse Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren [...]. Den Haag, Pieter van Cleef en Pieter Gosse Jr, 1761.
29772: - INDIE, VOC, TITSINGH, WISELIUS -- 'Adres aan het staatsbewind der Bataafsche Republicq over de zaaken van de Ned. Oost Ind. Comp. door Guillelmus Titsingh, dd. 3-10-1802', Amsterdam, Dronsberg, 1802, 8°, 29 pag. gedrukt (Knutel 23169).
29774: - ZEELAND, BELASTING, FAMILIEGELD -- Ordonnantie waer naer ten behoeve van den lande over geheel Zeelant ingevoert en voortaan geheven zal werden een Familiegelt, volgens resolutie van 20-9-1742. Middelburg, J. Bakker [1742], 4°, 11 pag., gedrukt.
48143: - TABAK, WESTINGHUYZEN, SPEENHOFF, ROTTERDAM--- Tabakzakje met opdruk ' Westinghuyzen en Speenhoff, Spaansche kaai te Rotterdam, begin 19e eeuw.
46810: - BALLONVAART, NADAR--- Twee extracten uit een 19e eeuws tijdschrift 'De Reus, Nadar's luchtballon' en 'De ballon de Reus van den heer Nadar', 5 pag. tekst en twee litho's van C.C.A. Last, gedrukt.
46817: - LEIDSENDAM, AGRARISCHE GESCHIEDENIS--- Programma van het aan de Leydsendam opgerichte gezelschap ter bevordering van landbouw, veeteelt (...) vraag: Wat is de oorzaak van het bloedpissen van runderen. 1798, 8°, 4 pag., gedrukt (bij J. Plaat te 's-Gravenhage).
63075: - Wapenkaart/Coat of Arms Visch/Tyt (Van der).
29904: - ZANDVOORT, KOPER, KEMP -- Acte van transport dd. Zandvoort 1-3-1777 van het voorste gedeelte van een huis, aan de duinen gelegen binnen Zandvoort. Verkoper Maartje Volkerts Groen, wed. Klaas Engele Kooper. Koper: Engel Arentsz. Kemp. (charter op perkament, zegel verloren).
29908: - OCKERSE, GOEDKOOP -- Brief van W.A. Ockerse, dd. 's-Gravenhage 1823, aan ds. A. Goedkoop te Gent in Oostvlaanderen, manuscript, 4°, 1 pag.
63083: - Wapenkaart/Coat of Arms Le Leu de Wilhem.
11841: - GEVAERTS, GUYKING Hulde, eerbiedig door den vervaardiger aangeboden aan ... Jhr. L.R. Gevaerts. 4(: [1 blad.] Gekalligrafeerd met goud en rode inkt en versierd met guirlandes. [19de-eeuws.]
11665: - TIJDEMAN Omslag van een schrift met gekalligrafeerde naam van de eigenaar, A. Tijdeman. 19de-eeuws.
11031: - DUYN, VAN DER Drie brieven van de curator der hogeschool te Leiden, Van der Duyn, 1822, 1825 en 1828, dels gedrukt.
10197: - Lierzang bij de blijde wederkomst van ... Jan Scharp als wettig leeraar der Herv. Gem. van Rotterdam op den 23sten november 1800. Rotterdam, N. Cornel, 8º: 11 p.
26431: - Declaration adressee par (..) archeveque d'Utrecht et eveques de Harlem et de Deventer aux (...) ecclesionstiques (...) des Pays Bas, tant pour justifier leur conduite (...) Leon III. Haarlem, Loosjes 1826, 4o., 50 pag. ( tekst in Latijn en Frans ), org. karton. Goud op snee.
62132: - Newspaper Theological School.
59361: - 84 und 85 bandes von [archiv für Kriminologie]. Band 84 ausgegeben im januari 1929. Mit verschiedene Kapitel wie 'Mord oder Selbstmord von v. Marenholtz, Morde im Wien mit 8 abbildungen, Die selbstmorde in Dänemark im Jahre 1
63067: - Wapenkaart/Coat of Arms Schenck.
54775: [TEELLINCK, MAXIMILIAAN OF WILLEM?] - Anatomie ofte ontledinge van het verderffelyk dessein der paaps-gezinde. z. pl., [1732].
46674: - SEPP, SPIN--- Overlijdensaankondiging van Christiaan Sepp, d.d. Wijk aan Zee 10-5-1890. 4°, 1 pag., gedrukt.
55735: --- - Prent: 'Het vermoorden van graaf Floris V door Gerrit van Velzen' [d.d. 27-6-1296], kleine anonieme gravure met middenboven: No. 4. Deze tekst in handschrift.
55741: --- - Prent: 'D. Sapma in zyn vrouws gewaad, de boeyen ontkomen zynde, passeert het Tuchthuis [te Amsterdam], waar uit hy eenigen tyd daarna Grevius en Prince hielp ontkomen'. Anonieme gravure tonende o.a. de poort van het tuchthuis en de naastgelegen huizen.
25065: - Keuren en ordonnantien der stad Haarlem (...) tot 1755.
62940: - Wapenkaart/Coat of Arms Wageningen (Van).
57779: - Gekalligrafeerd blad betr. Thomas Jacob baron van Wassenaer, (Warmond 1742 - Maastricht 17-9-1817), op 7-2-1792 ingehuldigd als hoogproost van de St. Servaaskerk te Maastricht. 33x39 cm, gedateerd 21-12-1807.
57783: - Papieren betr. de Alkmaarse families Wentelaar, Paardekooper. 17e eeuws. Folio, 29 pag., manuscripten.
57771: - Kennisgeving aan de leden van de Broederlijke Liefde Beurs, d.d. Haarlem, 2-12-1827. 4o, 1 pag., gedrukt.
57775: - Reglement en vrachtlijst van de beurtschepen varende van Amsterdam op Nijmegen 1841. 8o, 28 pag., gedrukt, sierpapier omslag.
57769: - Fotokopie en getypt afschrift van het manuscript Levensberigt betrekkelijk mijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen hierop invloed had door Jan Kops. 1 dossier.
57765: - Verzen gezongen op de Volkszangavond 6-4-1932. Cahier met 4 pag. handschrift door H. Nijborg.
57767: - Ledenlijsten van het Amsterdams Historisch Gezelschap 1991-1992. 3 pag., getypt.
62938: - Wapenkaart/Coat of Arms Vrythoff.
57761: - Concept ordonnantie op het regt van de ontgronding en uitvoering, mitsgaders deurvaart van den turf over Holland en West Vriesland, d.d. 28-8-1748. 's-Gravenhage 1748. Folio, 14 pag., gedrukt.
57732: - Extract Resolutien Raad v. State 21-12-1784 betr. daggelden en lIgdagen der schippers. Folio, 1 pag., gedrukt.,
57730: - Extract Resolutien Staten v. Holland 11-5-1782 betr. de haringvaart langs de Maas en opheffing van het embargo der haringschepen. Folio, 2 pag., gedrukt.
48473: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, CANTERS--- Stukken betr. de koop van land onder Aarle Rixtel, door Hendrik van Ommeren, 1766. Manuscript en gedrukt, folio, 28 pag.
42926: [PASCAL, BLAISE] - Les provinciales ou lettres ecrites par Louis de Montalte [= Pascal] a un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jesuites sur la morale et la politique de ces peres, avec les notes de Guillaume Wendrock. Nouvelle edition, 2 delen, z. pl., z. j., 1700.
42990: [MEERMAN, WILLEM] - Comoedia vetus of bootsmans-praetje. Amsterdam, P. Visser, 1718.
48158: - RIJSWIJK, BEGRAVEN--- 'Vernieuwde keuren en ordonnantien gemaeckt op het begraven der dooden (...) als mede het overboecken van de graven binnen Ryswyck', 1 blad, plano, gedrukt (bij J. Rammazeyn te 's-Gravenhage).
29946: - HANDEL, VERVALLEN KOOPHANDEL -- 'Extract uyt het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal, 27-8-1751'. Gedrukt, folio, 3+52 pag.
27713: [ ROVERE VAN BREUGEL, J.J. DE ] - Over de aloude vrijheid van handel en nijverheid in Nederland, door Mr. D...., Deventer, M. Ballot, 1840, 319 pag., geb. in 20e eeuwse linnen band.
62791: - Wapenkaart/Coat of Arms Kengen.
53547: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch, ghewesen secretaris van de heeren Staten van Utrecht ende over deszelfs cadaver, geexecuteert den 15-5-1619. 's-Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
55921: [BECCARIA, CESARE] - Verhandeling over de misdaden en straffen. Naar de derde verbeterde en vermeerderde Italiaansche uitgave, waar by de verklaaring op dit werkje van den heere de Voltaire. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Gerrit Bom, 1768. [Gebonden met:] Dezelfde, Verhandeling over de deugden en belooningen. Om te dienen tot een vervolg van de Verhandeling over de misdaaden en straffen. Amsterdam, Gerrit Bom, 1768.
11671: - VALKENIER, DE VALEE Twee identieke bladen met de wapens van Gabriel Valkenier en Adriana de Valee, beide gedateerd 1730. Tekeningen met kleur en goud, 19de-eeuws, ieder blad 40x30 cm. Fraai.
11673: - VASTER Gedrukte `Ode' door Frederik Vaster. 1750. 4(: 4 p.
11668: - TURNEN, PLIJNAAR, DEN HAAG `Inrichting voor een turnzaal', schriftje van 9 p., 12(, ca. 1930, met twee gedrukte prospecti van de sportschool van J.H. Plijnaar te 's-Gravenhage.
59520: - Jubileumboek van de Nederlandsche Reisvereeniging Afdeeling Haarlem 1910, 23 mei 1935. Gekalligrafeerd manuscript in kleur en goud. 13 bladen met kalligrafie en handgeschreven bijdragen met randversiering. 8 bladen met 30 opgeplakte foto's van reizen in Nederland van het bestuur en commissie van afdelingstochten (1935). Leden van het bestuur in 1910: F.J. Uri, S. Riepma, P. Grillus jr, S. Heijblok en Mevr. M. Mes-van den Bosch. Leden van het bestuur in 1935: J.G. Kraan, C. Spaargaren, H. van Don
63510: - Centsprent: [History of Robinson Crusoe] No 19.
29820: - PRENTENKABINET D. VAN LEYDEN -- Twee pagina’s uit de Courier van Amsterdam dd. 26-4-1811 met een zeer uitvoerige beschrijving van het tekeningen- en prentenkabinet van mr. Diederik baron van Leyden dat vanaf 13 mei 1811 geveild zal gaan worden.
29822: - NUMISMATIEK -- Placaat van de Staten Generaal dd. 8-3-1752 betr. misverstanden betr. het placaat van 21-2-1752 betr. de reductie van permissie- en vreemde schellingen tot 5 1/2 stuiver. Gedrukt blad, plano, met afbeelding van 32 munten. Enkele beschadigingen aan randen en op vouwen.
62898: - Wapenkaart/Coat of Arms Spoor.
62900: - Wapenkaart/Coat of Arms Steenkamp.
42798: - - Wegh-wyser vertoonende de besonderste vremde vermaecklyckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landtschappen te besichtighen. Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1647.
29988: - SCHWARZER, ADLER -- Vaccinatiebewijs voor Peter Heinrich Leonhardt Schwärzer, geboren 27-1-1860 te Amsterdam. Dd. Amsterdam 1864, getekend door de arts G.W. Adler. 1 blad. Manuscript.
29998: - BELGIE, TENTOONSTELLING BLOEMVERSIERINGSKUNSTEN -- Familie-kaart als doorlopend entreebewijs. Met pasfoto en handtekening voor de Tentoonstelling der Bloemversieringskunsten 1930 (eeuwfeest 1830-1930). Deels gedrukt.
30004: - "EIJSBERGEN, VAN; HAAGSCHE BURGERWACHT -- Lidmaatschapskaart Ver. de Haagsche Burgerwacht, 1938, voor M.J. van Eijsbergen, geboren 1903. Deels gedrukt."
30006: - STIP, VLAGTWEDDE -- Toestemming tot het begraven van Jurjen(?) Wilkes Stip, dd. Vlagtwedde 1850, 1 blad, manuscript.
14296: - NIEUWE PEKELA, VEGTER, DIALECT, JUDAICA Cahier met proza en poezie, deels overgeschreven, deels van de hand van de opsteller, J.H. Vegter te Nieuwe Pekela, 1890-1899, ca. 250 beschreven pagina’s.
62086: - Pamphlet regarding Historical medals and Walcheren (pamflet historiepenningen en Walcheren).
42790: - - Bekentenisse of belydenisse des geloofs der Nederlantsche gereformeerde kercken. Dordrecht, M. de Vries, 1725.
42792: [COURTILZ DE SANDRAS, GATIEN DE] - Interests et maximes des princes & des etats souverains. 2e editie, Keulen, J. du Pais [= Amsterdam, D. Elzevier], 1670. [gebonden met:] Maximes des princes et estats souverains. 2e editie, Keulen, 1670.
48202: - FOL, ROTTERDAM--- Brief met fraai briefhoofd van fa. Fol jr. en Co. te Rotterdam, olien en vetten, 1915, 1 pag., deels gedrukt.
61204: - Vue du port de Rochefort (mirrored)
55531: --- - Den oprechten Hollantse waersegger ofte prognosticatie op het groote wonder jaer 1666, eertijts gepractiseert door D. Martinus Luther en nae verlicht door D. Joannes Cavinus, professoren in d'aenwysinge der Roomse dwalingen, waer in de bouvalligheyt der Roomsche stoel (...) wert vertoont (...) Tegen den hier nevens gaenden Vlaemschen leughen-gheest (...) gepractiseert door Joannes Calvinus. Antwerpen, erven paus Juth [1666].
49718: - LEIDEN, STUDENTEN--- Menu 2e reunie diner, Leiden 7-2-1881. 1 pag., gedrukt.
49418: - GRAVENHAGE, ARMENZORG--- Memorie van den magistraat van 's-Gravenhage dienende tot betoog dat de gem. magistraat (...) geene armen (...) behoeft te alimenteren [1776], folio, 21 pag., gedrukt.
49656: - "SELM, VAN; BOEKGESCHIEDENIS--- Exlibris Bert van Selm (vos, kerkraam, boeken), 8x6,5 cm."
48569: - KAMERLING--- Overzicht van 9 geslachten Kamerling, xeroxkopie van getypt stuk, 4°, 2 pag.
48571: - BEUNEMAN, KUIJPER--- Enige stukken betr. Helena Margaretha Beuneman, gehuwd met Hendrik Kuijper, ca. 1811, manuscripten, ca. 20 pag.
9599: - Zegen wens aan den heere Andries Oortman junior en jongvrouwe Anna Hooft, ter gelegenheid van de bekendmaaking hunner voorgenomene echtsverbintenis. z.p., z.j. 4º: [8] p.
7061: [BILDERDIJK, WILLEM] - Bloemtjens. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
62942: - Wapenkaart/Coat of Arms Waldeck.
57693: - Ordre der texten waar uit jaarlyks op de Feestdagen, mitsgaders in de zeven weeken voor Paaschen, over de Geboorte, Besnydenisse en Naamgeevinge, Het Lyden, Sterven en de Begraaffenisse, de Opstandinge en Hemelvaart van den eenigen Zaligmaaker Jesus Christus (...), gepredikt wordt in de Nederduitsche kerken der Chr. Gemeinte van 's Graavenhaage, 's-Gravenhage, v. Zanten, [1738].
57719: - Drie diploma's en 4 pagina's tekst aan mijn lieve vrouw en enkele cijferlijsten, alles betr. Marie J. Prescher, 1926-1932.,
57717: - Ontvangstbevestiging/kwitantie van Jacobus Teunisse ten behoeve van Pieter August Carstens, kleermaker, Amsterdam. Somma van fl. 2525 terzake koop van een huis aan de Noorderstraat bij de Vijzelgracht, buurt AA 445. Kadastraal sectie J No 2683 groot 61 centiare. Gedateerd 25 september 1872. Gekocht op publieke veiling van 26 augustus 1872. Handschrift, 1 blad in goede staat. Alsmede veilconditien d.d. 6 augustus 1863, gepasseerd voor notaris Jacobus Muller te Amsterdam. Betreffende publieke verk
57777: - Papieren theatertje, 18x20 cm, bestaande uit 6 ongenummerde, handgekleurde kaarten, waarvan 5 met uitsnijdingen. Compleet. Schepen in Amsterdamse grachten met op de achtergrond schepen op het IJ.
57763: - Ordonnantie (...) impost op het gemaal. 1790. Folio, 45 pag., gedrukt.
57794: - Transportakte gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht d.d. 9 februari 1671. Johan van Bijwaert, notaris te Dordrecht als gemachtigde van Maria Laurens van Elslo weduwe van Jan Aeldertsz de Veer, transporteert op Matthijs Paradijs, koopman en burger te Dordrecht, een pakhuis, erf en huis, loods en verder toebehoren op de Nieuwe Haven, strekkende van voren van de Nieuwe Hoven tot achter op de Hooge Nieustraat, tussen huis van Matthijs Paradijs en dat van Joris van Hovorst.
57801: - Boedelscheiding gepasseerd voor notaris Jan Nijenhuis te Amsterdam gedateerd 31-7-1933. Betreft de nalatenschap van wylen Hermannus Jacobus Schoemaker en zijn echtgenote Johanna Walter. Als gerechtigden worden genoemd: Johannes Samuel Schoemaker, behanger en stoffeerder wonende te Amsterdam, Hermanus Jacobus Schoemaker, assistent bij de 4, 56, 351, 375, 367, 368, wonende te Amsterdam, Anton Zoon , gemeentebeambte wonende te Amsterdam gehuwd met Annigje Helena Schoemaker, Leendert Carsten Schoema
7300: [COOPER, JAMES FENIMORE] - De prairie of Grazige woestijn van Noord-Amerika. Vertaald uit het Engels. Leiden, A. & J. Honkoop, 1831. [2 delen in 1 band]
42554: [BISSCHOP, JAN] - Pharmacia galenica & chymica, dat is Apotheker ende alchymiste ofte distilleer-konste. Rotterdam, P. en A. van Waesberge, 1661.
42686: [SCRIVERIUS, PETRUS EN J. DUYM] - Beschrivinge van out Batavien met de antiquiteyten van dien. Amsterdam, Cloppenburgh, 1636.
42692: [GRIMOND DE LA REYNIERE, A.B.L.] - Almanach des gourmands ou calendrier nutritif servant de guide dans les moyens de faire excellente chere, suivi de l'itineraire d'un gourmand dans divers quartiers de Paris (...) par un vieux amateur. Paris, Maradan, 1803-1811.
42696: [STERBEECK, , 523, VAN = PIETER VAN AENGELEN] - Den Nederlandschen verstandigen hovenier, over de XII maenden van het jaer (...) vermeerdert met den neirstigen Biën-houder (...) hoe dat men de sonne-wijsers kan maeken. Door F.V.S. Pbr., 9e druk, Gent, Ph. Gimblet, [1775].
42744: [PIELAT, BARTHELEMY] - La vie et les actions memorables du sr. Michel de Ruyter. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Boom, 1677.
42750: [BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN] - L'Estat et gouvernement politique & militaire, tant per mer que par terre, des provinces confederees au Pais-Bas. z. pl., 1653.
7245: C.B.G. - "Sermo de pulchritudine, of Sermoon over de schoonheid, waarin de schone sexe, en al die dezelve nalopen, door de spitsgarde der philosophen worden geleid; beschreven door den heer C.B.G. Vertaald uit het Frans. Utrecht, Jacobus Franciscus van Everdingen, 1759."
7243: [BUYS, EGBERT] - De Hollandsche Wysgeer. Amsterdam, Dirk onder de Linden, 1759-1763. [7 delen in 4 banden]
30016: - "BEERS, VAN; KNAC -- Controleboekje voor een toertocht in het buitenland van de K.N.A.C., t.n.v. M.A. van Beers, Olympiaplein, Amsterdam, 1956. Veel aantekeningen in handschrift. "
30020: - NINABER -- Rijbewijs voor Hermanus A. Ninaber, geboren Amsterdam 1896, dd. 1951. Deels gedrukt. Met pasfoto.
30026: - REINBOUD -- Nota van begrafenisondernemer Joh. Reinboud te Amersfoort, ca. 1930? Deels gedrukt.
30028: - MACKAY -- Tekst van een artikel of lezing door mrs. C.M. Mackay 'Belgium and England. A two way traffic'. Folio, getypt, 18 pag.
30030: - GRONINGEN, REGTSGELEERD GEZELSCHAP -- 'Het regtsgeleerd gezelschap, door alle [12] deszelfs leden, naar opgegeven rijmwoorden bezongen. Alleen gedrukt voor de leden. Groningen 1838'. Titel van een boekje van 15 pag. gedrukt door J. Oomkens te Groningen.
30032: - BROM -- 'Menu du diner offert à l'occasion de la St. Communion de mr. Henri Brom, 5-5-1903'. Kaart op perkament.
30036: - PURMEREND -- Tekst betr. Purmerend uit de Tegenwoordige Staat van Holland (pp. 518-532). Aangevuld met enkele knipsels en tekeningen.
30038: - WATER, V.D., LEERLOOIERIJ TE BLADEL -- Ca. 15 nota's en andere papieren afkomstig van de fa. gebr. Van de Water, looierij te Bladel, ca. 1890. Manuscripten.
30040: - RAADGEVER, RAADTGEVER -- Artikeltje over familie Raad(t)gever, door A.K. Vink, ca. 1960, getypt, 1 pag.
30042: - BELT, V.D., KAPELLE -- Schoolschriftje aardrijkskunde van J. v.d. Belt, Kapelle, 1861, 15 pag., manuscript.
30044: - VLISSINGEN, GASILLE, HEYBLOM -- Uittreksel uit geboorteregister Vlissingen 1878 betr. Pierre Henri Jacques, zoon van Pieter Gasille en Jacoba P. Heyblom. 1 blad, deels gedrukt.
30050: - NAARDEN, DE LA LANDE -- Sententie in een rechtzaak tussen mr. Johan Gansneb genaamd Tengnagel en Carel de la Lande, 1673. Folio, 3 pag., manuscript.
30052: - "RIJP, DE; RICARD & FREIWALD -- Kwitantie van fa. Ricard & Freiwald te Amsterdam, dd. 1865, voor My. tot Bevordering van Nijverheid a/d Rijp voor F1500,-. 1 blad, deels gedrukt."
30054: - RIJP, DE -- Gedrukte brief van de besturen van gemeente en polderbanne van De Rijp aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, dd. Rijp 15-4-1842. Folio, 8 pag.
30056: - UTRECHT, BOEKHANDEL KEMINK, UITGEVERIJ OOSTHOEK -- 'N.V. A. Oosthoek's Uitg. My. Ter herinnering aan 38 jaar onvermoeiden arbeid. Kemink en Zns. Boekhandel'. Gecalligrafeerde titel van fotoalbum met 16 originele foto's 13x18 cm. Oblong. In goede staat. Doos is gebroken.
30062: - ALKMAAR, KOHIER INKOMSTEN BELASTING -- Kohier van de plaatselijke directe belasting naar het inkomen voor de gemeente Alkmaar. Dienst 1894. Gedrukte boekje van 42 pag. 'uitsluitend voor de raadsleden bestemd'.
30064: - AMELAND, VISSER -- Jan Visser 'Jeugdherinneringen', Rotterdam 1978, 147 pag., gestencild, geillustreerd.
30070: - BELGIE, ANTWERPEN, GASTHUIS -- Uittreksel uit een goedkeuringsbrief van Philips van Bourgondie uit 1437 over de aanstelling van een pastoor in het St. Elisabeths gasthuis te Antwerpen. Kopie uit 1709. Manuscript, 2 pag., folio.
30074: - OLDENBROEK (GLD) -- Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland houdende reglement voor den dykstoel van het ambt Oldenbroek, gearresteerd 10-11-1804, Arnhem, Moeleman, [1804], 4°, gedrukt, 21 pag.
30082: - GORINCHEM -- Perkamenten bandje met stempel op voor en achterplat met het stadswapen van Gorinchem. Geen inhoud.
63610: - Centsprent: Geliefde jeugd in ieder dier, / Blinkt gods weldadig Albestier, No. 153.
62988: - Wapenkaart/Coat of Arms Asperen (Van).
51885: - Journal Litteraire et bibliographique, Hamburg, Fauche, Janvier - Decembre, 1799. Origineel karton, 392 pag.
48995: - SCHWENCKE--- 'Genealogie van het geslacht Schwenke', groot blad, 70x100 cm., lichtdruk, getekend door Alex Schwenke in juli 1944.
43235: - - Korte beschryving van den oorsprong, loop en natuurlyke gesteldheid der rivieren en daar uit afgeleide data of algemeen erkende waarheden betrekkelyk den loop der rivieren en de oorzaaken van de veranderingen in de oevers en beddingen derzelve. Z. pl., [ca. 1770?].
43238: - - Memorie contineerende de lysten van eetbaare waaren, dranken, wolle en linnen klederen (...) in 2 reyzen uyt de giften van eenige liefdadigen binnen de stad Haarlem verzorgt, in den jaare 1741, om aan de meest noodlydenden in de geinunundeerde landen van Altena en Heusden (...) gedistribueert te worden. Haarlem, Bosch, 1741.
45964: - GRAVENHAGE, BIOSCOOP, ALBERTS--- Eere-avond. Jubileum der firma Alberts freres. 's-Gravenhage 27-9-1919. Gedrukt, 8 pag., geillustreerd.
45966: - "BRIENEN, VAN; V. WIJNBERGEN, V. LYNDEN, V. ZUYLEN--- Twee eigentijdse kopien (uit 1625) van twee acten d.d. 20-5-1603 en 26-9-1603. Manuscript, folio, 4 pag."
51541: "[DRIELING, F.H.C.];" - Een woord over 's lands geldelijke aangelegenheden. 3 stukjes (3e stukje met titel Gevolgen der afstemming van de Wet tot regeling van 's lands openbare schuld). Gravenhage, van Cleef 1843, 27 + 22 + (3) + 24 pag. Omslagen iets los.
52630: --- - Advertentie [van de baljuw van Suydt-Holland, Pompejus de Roovere, dd. Dordrecht 22-7-1718] Dordrecht, J. van Braam, 1718.
53332: --- - Geschiedenis van het regtsgeding tegen J.H. de Hes, voorheen med. doct. te Zutphen. Arnhem, C.A. Thieme, 1822.
65122: - Souvenir Inhuldigingsfeesten September 1898 - Uitgave B. Groote & Co., Amsterdam - 10 foto's - hardcover - 44.3 x 34 cm.
50904: [HOOGENDIJK, STEVEN] - De groote voordeelen aangetoond, welken ons land genieten zou indien men vuur-machines in plaatse van watermolens gebruikte. Rotterdam, Arrenberg, 1772.
53364: --- - Korte memorie van schout, burgemeesteren en schepenen van 's-Gravenhage, dienende tot nader adstructie van den inhoude van der selver requeste aan haar Ed. Groot Mog. gepresenteert, nopende het voorval van den neergeslagen Christiaan Hoffelingh. z. pl., [1721].
53365: --- - Korte memorie continerende het essentiele van de sustenuen en desensien van Gysbert van Hogendorp, ontfanger generael van de Unie [...] ter eenre op ende jegens de weduwe en erfgenamen van den commis Binckhorst. [Met:] Eenige voorname documenten ... [en met:] Advertissement van regten ... [ca. 1722/23].
2727: [WEEDE, VAN.] - Remonstrantien, stucken en documenten aan de ... Staten ... van Utrecht, by ende wegens den heere Johan van Weede, domdeken ... gepresenteert en overgeleyt, met dewelke ... [hy] heeft aangebragt zijn qualificatie als edelman. Utrecht 1715. Origineel papieren omslag, 184 p.
49384: - SPOORWEGEN, GOOR, WALKATE--- Twee koopacten van gronden t.b.v. de aanleg van de spoorweg Goor-Duitse grens, 1864. Deels gedrukt, ca. 20 pag.
48697: - VIC--- Correspondentie tussen C. de Jong en madame Vic-Roube, 1986, betr. de familie Vic. Manuscript, ca. 5 pag.
49488: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van het recht dat aan de (...) Staten van Zeeland is competerende om de steden Vlissingen en Veere voortaan niet ter leen uit te geven (...) relatif tot de notulen van 23-11-1724. Folio, 42 pag., gedrukt.
63478: - Centsprent: Deez’ prent vertoont aan klein en groot, / Den dwazen Robinson in nood, No. 66.
49472: - FYNJE, STOOMGEMAAL, WAMEL--- Verslag over het stoomwerktuig in de polder van Wamel, Dreumel en Alphen, door H.F. Fynje, Nijmegen, Vieweg, 1849, (4)+30 pag.
49396: - HERTOGENBOSCH, MILITARIA--- Feestwijzer scherpschuttersvereeniging Eendracht maakt macht, korps Kon. scherpschutterij van 's Hertogenbosch. Viering van het tienjarig bestaan, 's Hertogenbosch 1877, 20 pag.
49556: - HEERHUGOWAARD, TORENBURG--- Uit Heer-Hugowaard's historie. De gevonden fundamenten ter plaatse van de boerderij Torenburg niet afkomstig van een vroeger kasteel. Overdruk Alkmaarsche Courant 15-10-1932, 3 pag., folio, gedrukt.
49736: - BARNEVELD, VAN WOUDENBERG, GEEFSHUIJSEN--- Bijbel uitgereikt aan echtpaar Gijsbertus van Woudenberg en Grietje Geefshuijsen, door ds. G. van Mont, Frans, N.H. kerk Barneveld 11-5-1927.
49652: - ZAANSTREEK, BOEKGESCHIEDENIS, HEIJNIS, NIEROP--- Bestellingslijst op een werkje, getiteld Geschiedenis der Zaanlanden, door v.d. L., uitgegeven J. Heijnis Tsz. Groot blad plano, deels gedrukt.
49650: - UNGER--- 28 etsen door W. Unger, uit De Kunstkroniek, ca. 1870.
44807: - VOGELS --- Brief van C.A. Vogels, d.d. Oude God (Antwerpen) 1953, betr. genealogische interesse. Mansucript, 1 pag.
49746: - EGMOND, VAN--- Genealogische aantekeningen betr. het geslacht Van Egmond in de middeleeuwen. 4°, getypt, 6 pag.
49640: - STIPRIAAN LUISCIUS, MEDISCH--- Request van Van Stipriaan Luiscius, d.d. Delft 24-5-1807 aan Lodewijk Napoleon, betr. zijn functie als medicus. Manuscript, 4°, 2 pag.
49628: - PERRET GENTIL--- Brief van L.H. Perret Gentil, d.d. 's-Gravenhage 8-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, betr. een functie aan het hof. Manuscript, 4°, 2 pag.
49595: - LODEWIJK NAPOLEON, PALEIS AMSTERDAM, POMPEIJRA--- Request van Daniel Pompeijra aan Lodewijk Napoleon, d.d. 22-8-1806, betr. vervangende huisvesting, schadeloosstelling, etc., als zijn huis naast het gewezen Prinsenhof te Amsterdam, wordt onteigend i.v.m. het nieuwe Paleis van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 7 pag. (met huurcontract d.d. 1805, 2 pag.).
49558: - TEXTIEL, KLEDING, HOLLAND--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 16-8-1753 betr. het dragen van inlandse manufacturen. 1 blad, plano, gedrukt.
49509: - BRANDWEER, GERBER--- Afbeelding van een brandweerwagen met er boven als tekst: '1. Uit de fabriek van C. Gerber & Zoon te Haarlem'. Litho van O.D. Emrik, 27x40 cm.
49492: - ROTTERDAM, VROEDSCHAP--- Vijf stukken betr. de correspondentie tussen 16 leden van de Vroedschap van Rotterdam, 1705-1706. Folio, gedrukt, ca. 50 pag.
49494: - ROTTERDAM, HAVEN--- Welthafen Rotterdam. Hundert Jahre Nieuwe Waterweg 1863-1963, sonderausgabe des Hafenkuriers. Plano, 32 pag., gedrukt, geill.
49400: - MARCHAND, PICART, BOEKVERKOPER--- Ex libris 'Prosperi Marchand, bibliopolae Parisiensis, via Jacobaea', gravure, 6x8 cm., gesigneerd B. Picart 1709.
49732: - STATEN GENERAAL, OUDEGEEST, TROELSTRA, WIBAUT--- Twee foto's van leden Eerste Kamer april 1919 en februari 1925. O.a. voorzitter Oudegeest , lid Troelstra en lid Wibaut, 18 x24 cm.
49644: - LARREMANS, HOOGESTAIJN--- Request aan Lodewijk Napoleon van Elisabeth Larremans, wed. T.A. Hoogestaijn, Gravenhage d.d. 2-7-1806. Manuscript, folio, 3 pag.
49636: - ESSARD, JUGEO DES--- Verzoek van Jugeo des Essard, d.d. Parijs 26-5-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, om een kantoorfunctie. Manuscript, 4°, 3 pag.
49638: - BRAND, CANTER, OUBURG, KOCKER--- Extract Decreten Lodewijk Napoleon d.d. 6-1-1807 betr. afwijzing verzoeken om pensioen van v.m. leden van de Domeinraad C.F. Brand, R. Canter, M. Ouburg en L.C.L. Kocker. Manuscript, folio, 1 pag.
49716: - VELDE, VAN DE--- Menu promotie mr. H.A. van de Velde, Leiden 8-3-1880. 2 pag., gedrukt.
48737: - HOEDEN--- Request van makers van hoeden, 4-10-1749, aan Staten van Holland betr. hun vak. Folio, 4 pag., gedrukt.
48718: - CASTRICUM, HEEMSKERK--- Advies Staten van Holland d.d. 12-3-1749, op request classis Haarlem betr. waarnemen predikdienst te Castricum en Heemskerk. Manuscript, folio, 8 pag.
48687: - TASSIN, SILVER-CRONA--- Correspondentie tussen C. de Jong en Guy Tassin te Parijs, 1985, betr. Tassin en Silver-Crona. Manuscript, 3 pag.
48633: - DINKHUIJSEN--- Correspondentie van C. de Jong met archief Rotterdam betr. fam. Dinkhuijsen. Manuscripten, 2 pag.
49630: - FERMARS, MEDISCH--- Request van de medicus Johannes Bernardus Fermars, d.d. 's-Gravenhage 29-11-1806 aan Lodewijk Napoleon, als hofarts. Manuscript, folio, 1 pag.
49714: - INDIA--- Programme of His Higness the Maharaja Sahib Bahadur of Kapurthala's birthday celebration 24-27 Nov. 1924. 4 pag., gedrukt.
49626: - MIKKER, DE--- Brief van W.S.P.(?) de Mikker, d.d. 's-Gravenhage 2-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, De Senegra. Manuscript, folio, 3 pag.
49624: - GODARD DE BODDIEN, HOPPENBROUWER--- Brief van Frederic Godard de Boddien, d.d. nijmegen 20-12-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, 3 pag., folio.
49622: - LIQUE--- Verzoek van J.B.(?) Lique, d.d. 's-Gravenhage 12-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, om een brevet als 'marchand parfumeur et liqueriste du roi'. Folio, manuscript, 1 pag.
49620: - ALTHEER, BOEKGESCHIEDENIS, LODEWIJK NAPOLEON--- Brief van J. Altheer, d.d. Utrecht 20-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarin hij zich aanbied als 'imprimeur, libraire, marchand de papier'. Manuscript, 4°, 1 pag.
49618: - POLMAN--- Request van J.M(?) Polman, d.d. Gravenhage 27-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, waarin hij zijn diensten aanbiedt als sommelier. Manuscript, folio, 1 pag.
35661: -
49616: - LEA, MUZIEK--- Brief van Lea, d.d. Parijs 9-6-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarbij hij zich aanbiedt als musicus aan het hof, samen met zijn zoon. 4°, 2 pag.
49690: - DUURSWOUDE--- Krijttekening 'kerkje Duurswoude', gesigneerd N. v.d. Moolen, 20e eeuws, 17x23 cm.
49430: - AMSTERDAM, MUILMAN, MUNTER, V.D. GOES--- Aanteekeningen van de heeren H. Muilman, C. Munter en F. van der Goes, raden in de vroedschap der stad Amsterdam, tegen de resolutie van de vroedschap van 3-4-1787. Amsterdam, 1787, folio, 19 pag., gedrukt.
49432: - VONDEL, BROUWERS, OUDERKERK, BOVENKERK, ARENDZEN--- Herinnering aan de Vondelsfeesten van 5-2-1879. Bijeenkomst bij J.W. Brouwers, pastoor te Bovenkerk, 12 pag., 4°, geill., gedrukt.
49612: - VINJU, STEENHOUWER--- Request van Mathijs Vinju, d.d. 's-Gravenhage, 9-7-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
49614: - THOMASSEN A THUESSINK--- Brief van E.J. Thomassen a Thuessink, d.d. Groningen 1-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
49529: - SNEEK--- Grote foto op karton (29x23 cm.) van de Waterpoort te Sneek Stadszijde, fotograaf W.A. Slager te Leeuwarden. Uitg. De Friesche Bouwkring.
49861: - Les metaux ouvres. Balcons, rampes, marquises, grilles, portes (......) fonte, etc. quatrieme annee, Paris, Storck 1885, half leather, back repaired.
64656: - Catalogue 18: Documents and Manuscripts
49610: - GRAVENHAGE, WAALSE KERK--- Briefje van president en ouderling van de Waalse kerk te 's-Gravenhage, d.d. 28-9-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon met verzoek om een onderhoud. Manuscript, 4°, 1 pag.
49608: - CHARVILHAC, DE--- Brief van luit. kolonel De Charvilhac, d.d. 's-Gravenhage 3-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon met aanbeveling voor de bezorger van deze brief. Manuscript, 4°, 2 pag.
48198: - BREDA, BACKER, RUEB--- Rekening met fraai briefhoofd van machinefabriek Breda, vh Backer en Rueb, d.d. 1889. 1 pag., deels gedrukt.
10742: - Officieel feest-programma ter gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging van ... Christiaan W. Van Bijlevelt en ... Adriana van Bijlevelt-Akrijn op zondag 9 augustus 1903. 's-Gravenhage, drukkerij W. Mol. 8º: [16] p.
63095: - Wapenkaart/Coat of Arms Eelbo.
12806: - DENEKAMP, BORGGREVE, GILBERS Enkele papieren betreffende de familie (Van) Borggreve te Denekamp, 19de-eeuws, 7 p.
12810: - DIEFENBACH Brief met envelop van Dr. Lorenz Diefenbach, taalgeleerde en dichter te Frankfurth, aan Frau Belli-Gontard te Frankfurth, d.d. Frankfurth 1843, 1 p.
12813: - "DOORSLAER, VAN; WOUTERS Schetstekening van het alliantiewapen van Van Doorslaer en Wouters, 19de-eeuws, 18x23 cm."
12814: - DORDRECHT Pentekening van de voorgevel van een groot gebouw met eronder de tekst: `Bestedelingehuis binnen Dordrecht, opgerigt in 1849', 14x25 cm., ca. 1850.
42636: - - Eenvoudig dagverhaal van het geene zoo binnen de stad Delft als te Overschie, Ryswyk, Naaldwyk, Vlaarding, Maassluis, enz. zedert den 22 Juny tot den 30 October 1787 is voorgevallen, in VI stukjes, 2e vermeerderde druk. Delft, J. de Groot, [1787].
62090: - Broadsheet regarding Veere (pamflet Veere) 1733.
42648: - - Naamregister der rentmeesters van de domeinen, procureurs generaals en griphiers sampt van de substituten zoo van procureurs als griphieren in der tyd, waar op volgen de eerste deurwaarders van den Kamere van den Hove in Friesland. Amsterdam, Houttuyn, 1748.
42578: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Afrika. Amsterdam, Tirion, 1763.
42612: - - Kort recueil van eenige stucken ende bewijsen, dienende tot beweeringe van het regt van de vrydom van de 100e en 200e penningen over Holland geconsenteerd, waer van de heerlyckheyd van Vianen (...) jouisseeren. z. pl., z. j., [ca. 1700].
42624: - - De nationale wedstrijd voor scherpschutters-vereenigingen, dienstdoende schutterijen en corpsen der land- en zeemacht, gehouden te 's-Gravenhage op 21-26 September 1868. 's-Gravenhage, M.J. Visser, 1869.
42626: - - Wagenaar's beschryving van Amsterdam gevolgd in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad, zeer dienstig voor alle liefhebbers der bouw- beeldhouw- en schilderkunst. Amsterdam, J.B. Elwe, 1790.
42666: - - In 't veld. Herinneringen en indrukken uit de onvergetelijke jaren van 1830 en 1831 (...) door een oud lid van de vrijwillige jager-kompagnie der Utrechtse Hoogeschool. Dordrecht, 1856.
42670: [POOT, ABRAHAM VAN] - Engelands gods-dienst en vryheid hersteld door sijn hoogheid den heere prince van Oranjen (...) Beginnende met den optocht uit Holland tot de kroninge van hare hoogheden. Amsterdam, Doornick, 1689.
30008: - SMITS -- Getuigschrift 5 jaar HBS te Haarlem, voor Elisabeth Francisca Smits, geboren 16-4-1906 dd. Haarlem 1924. Groot blad, deels gedrukt.
30010: - LEIDEN, ZIEKENVERPLEGING BOERHAAVE -- Oningevuld diploma van de Ver. voor Ziekenverpleging 'Boerhaave' te Leiden. Fraai drukwerk (IJdo) in linnen omslag.
30100: - MOES -- 'Geillustreerde catalogus van onzen grooten uitverkoop wegens opheffing der zaak. Firma M.A. Moes, fabrikant van poppen'. Titel van oblong fotoalbumpje met foto's van een jongetje [Moes] van baby tot kleuter.
30106: - ASSEN, ZWERVERS -- Programma van groepsfeest van De Zwervers en Thrianta Stam te Assen, ca. 1950. Gestencild, 18 pag., met veel advertenties van plaatselijke winkeliers.
30114: - GRONINGEN, GRUNO -- Maandblad van Kon. Liedertafel Gruno 1953, betr. 100 jarig bestaan. Gedrukt, 26 pag., geill.
42710: [MISSON DE VALBOURG, HENRI] - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan door een reisiger in de jaaren 1697 en 1698 van geheel Engeland, Schotland en Yrland. Utrecht, A. Schouten, 1699.
62088: - Pamphlet regarding riots Westkapelle, Zeeland, 1778 (Pamflet onlusten Westkapelle in Zeeland).
42678: [SUFFRIDUS SIXTINUS] - Apollo over de inwydinghe vande Neerlandtsche Academia de Byekorf, ghesticht door D.S. Coster, Amsterdammer. Amsterdam, Willem Jansz [Bleau], 1617.
42682: [PURCHAS, SAMUEL] - Scheeps-togt van Willem Hoare, van Suratte na Achen, Tecoo en Bantam. Gedaan in het jaar 1618. Leiden, V.d. Aa, 1707.
55466: --- - [Dossier stukken uit de jaren 1737-1740 betreffende een zaak tussen Lubbert Adolph Torck, heer van Rosendaal en gecommiteerde voor Gelderland in de Admiraliteit te Amsterdam, en Adriaan van Houten, wonende aan de oude Tol onder Tydingerbroek]. Deels gedrukt als extracten Resolutien Staten van Holland, deels in manuscript.
42760: - - Stucken en bewysen aan de (...) Staten van Hollandt (...) overgelevert (...) op ende jegens dijckgrave ende hooge heemraden van den lande ende waterschappen van Woerden. Utrecht, G. Muntendam, 1709.
30092: - HILVARENBEEK, VERHAAR, HEUVEL, VREEDE, BOS, OUDKERK, POOL -- Van Zwaamens en Thomsons Almanak voor 1816, Rotterdam [1815], 4°, 32 pag. gedrukt. Wit doorschoten met ms. aantekeningen. Illustraties in houtsnede door Lubeek.
30094: - SCHOORSTEENVEGER TOGNI, ‘S GRAVENHAGE -- Kaartje van 'Frans Togni en comp., mr. rookverdrijvers en schoorsteenvegers' te 's-Gravenhage.
59371: - Adres door eenige notabele ingezetenen der stad Leiden, aan Z. M. den Koning opgezonden. Leiden : D. Noothoven van Goor, 1853. 5 pp.
44742: - "ZEVENBERGEN; WAGEVELD --- Concept voor een oorkonde d.d. 1958, voor de emigratie naar Australie van het echtpaar Cornelis Zevenbergen en Adriana Wageveld met hun zonen Cornelis en Elbert. Manuscript, 1 pag."
44744: - MARWIJK KOOY, VAN --- Briefkaart van ... Van Marwijk Kooy, d.d. Dordrecht 1953, aan G. Halwasse, betr. stoelen met wapens Van Marwijk Kooy en Crena de Jongh. Manuscript, 2 pag.
53443: --- - [Collectie van 12 pamfletten, deels geillustreerd, betrekking hebbende op de moord op 7 december 1724 op oud-burgemeester G. Rösner en anderen te Thorn in Polen. Voorts drie originele tekeningen betr. de moord op Ds H.J.Hahn te Dresden in 1726.]
57343: -- - Natuur- reken- en letterkundige vermakelijkheden. Kunststukjes en gezelschapsspelen. Gravenhage 1855.
57333: [SPARNAAY, MEJ.], - Uit het leven van tuberculose-lijders en hunne gezinnen. Ervaringen bij thuisbezoeken van de enquetrice der Vereeninging tot bestrijding der tuberculose als volksziekte, gevestigd te Leiden, Leiden 1907.
62960: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
64560: - Catalogue 30: Books on Flags. Click to view this catalogue online.
56649: - Schatkamer voor alle standen voor 1842 [ en 1843, 1843 (andere tekst), 1845], Amsterdam, Diederichs, 142-1845.
62136: - Pamphlet 'De Standvastigheid onzer Vaderen'.
9686: - Ter bruilofte van den Heere Willem Kops Philipsz. en Mejufvrouwe Catarina Van vollenhoven, binnen Amsterdam gevierd den 2 van bloeymaand 1752. Haarlem, Jan Bosch, 4º: [46] p.
13403: - TEXTIEL 6 “Monsters van lappen textiel, ca 1880”, geplakt op een blad.
43585: DAS, G - Foppe van Aitzema. Bijdrage tot de kennis van de diplomatieke betrekkingen der Nederlanden tot Denemarken, de Hanzesteden [.....] tijdens den dertig-jarigen oorlog, Utrecht 1920, 221 pag. [dissertatie].
30124: - APPINGEDAM, DRENTHE -- Brochure 'Drentse liedjes' van de Drentse Vereniging 't olde landschap te Appingedam. Gestencild, 12 pag.
29486: - VLASDROGEN, KETELAAR -- Waarschouwinge dd. Dordrecht 3-11-1704 van bailliu en mannen van den Hove van Zuid-Holland over het ijken van maten en gewichten. Gedrukt, 1 blad, plano.
30128: - GOUDA -- Reclamevloeiblad voor de Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda (nachtlichten en theelichten) ca. 1900.
30130: - KOOG A.D. ZAAN, FRANCKEN -- Reclamevloeiblad van cacaofabriek A. Francken & Co. te Koog a/d Zaan. ca. 1900.
9669: - Huwlykszangen ter bruilofte v an ... Herman Evertsen, schepen en raad der stad Middelburg ... en ... Anna Maria Parker, plechtig gevierd binnen Middelburg in Zeeland op den 23 van slachtmaand 1750. z.p. 4º: [20] p.
49606: - BIDOLET--- Brief van Francois Bidolet de Nevere en France d.d. 's-Gravenhage 1-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
46018: - SMISSAERT, DE BRUYN TROMP, INDIE--- Twee brieven van jhr. M.A.P. Smissaert (1773-1819) aan de heer De Bruyn Tromp te Amsterdam, d.d. Amsterdam 21-7 en 10-12-1796. Manuscripten, 4°, 2 pag.
53314: --- - Sententie by den Hove van Justitie van Holland gearresteerd, jegens Gerdina Visser, huisvrouw van Josef Helwich, gepronuncieerd den 21 September 1804. Den Haag, Staats-drukkerij, 1804.
53272: --- - Hantvesten van dootslagen, gewelt, lamme-leden, leemten, kuer-wonden, vrede-breeckinge ende van meenigerhande articulen aengaende justitie ende den Zeeburch, gegeven van Hartogh Aelbrecht, den goeden luyden van Aemstellant ende Goylant. Utrecht, J. v. Poolsum [ca. 1660].
46634: - "RIDDERSCHAP ZUID-HOLLAND--- Ridderschap van Zuidholland. Verbaal van het verhandelde, 1840 en 1841; 1842; 1842 en 1843; 2-6-1848; 1-9-1848; 1-11-1848; 2-11-1848; 7-12-1848; 1-6-1849;1-6-1850. 5 delen, folio, gedrukt, ca. 100 pag."
55626: --- - Geillustreerd Politie Nieuws. Justitie, Politie, Hist.-Schetsen, Varia, Feuilleton. Enige honderden afleveringen uit de jaargangen 1888 (jrg. 15) t/m 1894 (jrg. 21).
49730: - N.V.V.--- Groepsfoto van vertrek delegatie van het NVV naar Indie per Marnix van St. Aldegonde, 21-4-1931, 18x24 cm.
56697: - Een woord n.a.v. de brochure De kapitein De Roo van Alderwerelt in de tweede kamer (.....) aan alle weldenkenden, inzonderheid van de kiezers van Leeuwarden, 's-Hertogenbosch, 1867, 28 pag.
46248: - OTTEVANGER, COOLSMA--- Twee verhuiskaarten voor B.W.M. Ottevanger, Den Haag, en Ottevanger-Coolsma, Bilthoven. Gedrukt, geillustreerd door P.W.
46163: - VRIES, DE--- Gedrukte overlijdenskaart van Herman de Vries. Groningen, 1941.
62958: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
46099: - BRUINS--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 9 losse blaadjes, uit de jaren 1829-1847. De meeste inschrijvingen en tekeningen van leden van de familie Bruins.
46088: - RUTGERS, DINCKGREVE, MUNRO--- Enige tientallen brieven en andere documenten, afkomstig van Margarethe Jacoba Rutgers-Dinckgreve, geb. Rangoon 5-11-1886, gehuwd met P.A. Rutgers, wonende te Nijmegen. 20e eeuws, manuscripten.
46014: - TABAK, ZEELAND--- Missive van de prefet van het Departement de l'Escaut (= Zeeland), d.d. Gent 2-7-1812, tegen het clandestien verbouwen van de tabaksplant. Gedrukt, 4°, 3 pag.
46016: - ELOUT, LUZAC, INDIE--- Drie brieven van Cornelis Theodorus Elout (1767-1841) uit de jaren 1812-1824. Manuscripten, 4°, 3 pag.
46212: - RIJK, DE--- Fotoportret 9x6 cm., van prof. J.A. de Rijk, ter herinnering aan zijn 25 jarig jubileum 15-8-1887.
46098: - WALTA--- Een twaalftal brieven e.a. betr. de familie Walta, midden 20e eeuw. Manuscripten.
46008: - HENGSTDIJK (ZEEUWS VLAANDEREN), STAAL--- Brief van de commissaris generaal in het Dep. van de Monden van de Schelde F.C. de Jonge, d.d. Terneuzen 26-2-1814 betreffende de benoeming van Jan Staal tot schepen van Hengstdijk, i.p.v. diens oude vader Jan Fr. Staal. Manuscript, 4°, 1 pag.
53356: --- - Memorien van rechten der burgeren Corn. van der Hoeven en Jan Eykenbroek. Met het berigt betrekkelijk die zaak van den Hove over de voormaalige gewesten Holland en Zeeland. Den Haag, Sneyders en Van Tienen, [1800].
53383: --- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Willem Hoppevelt, gepronuncieert den tweeden Mey anno 1670. 's-Gravenhage, J. Scheltus, 1670
6109: M. E.A. - Geslachten Spiering en Oudheusden, extract Navorscher, 5 p.
6984: [BERNAGIE, PIETER] - De belachchelyke jonker. Kluchtspel. Amsterdam, Jan Helders, [1781].
42830: [AITZEMA, LIEUWE VAN] - Herstelde leeuw of discours over 't gepasseerde in de Vereenigde Nederlanden in 't jaar 1650 ende 1651. Door L.V.A., Amsterdam, J. Benjamyn, 1652.
2521: [TIGLERLEEN.] - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Klaas Tiglerleen te Leeuwarden 1832-1932. Leeuwarden 1933. Geïll., 47 p.
8334: [ HOEN, PIETER ’T ] - De Post van den Neder-Rhijn. Een aantal afleveringen, gebonden in 5 half linnen banden
62848: - Wapenkaart/Coat of Arms Poel (Van der).
9387: - Huwlyx zangen ter vereeniging van den heer Jacob Van oosterwijk met jongvrouw Anna Bruyn. In Amsteldam den 13 may Anno 1708. 4º. Alleen de gegraveerde titelplaat door en naar J. Goeree met opschrift, een allegorische voorstelling met onder meer een weefgetouw, de wapens en monogrammen van bruid en bruidegom, vier brandende harten met de letters 'v O' en 'B' en 'J' en 'A'.
9746: - Dankzegginge aan ... Mr. Hendrick Van asch van wijck ... voor de ontfangen lijk-zangen op het Godvrugtig afsterven van ... Anna Maria Van breugel ... ontslaapen binnen Utrecht den 15 van louwmaand 1766. Utrecht, Abraham van Paddenburg, 1766. 4º: [6] p.
63087: - Wapenkaart/Coat of Arms Wyngaerden (Van)/Rvychaver.
62894: - Wapenkaart/Coat of Arms Sonsbee(c)k (Van).
46562: - ACKERSDIJCK--- Krantenknipsel betr. overlijden van W.C. Ackersdijck (1760-1843). Gedrukt.
46524: - BOLTEN, ZWAN--- Kwitantie van J. Bolten voor ontvangen kluitkalk van schipper J. Zwan. 's-Gravenhage, 1866. Manuscript, 1 pag.
64568: - Catalogue 23: Natural History. Click to view this catalogue online.
9833: - Ter gedachtenisse van ... Mr. Johan Gevaerts, in leeven lid van den oudraad en regerend burgemeester der stad Dordrecht, mitsgaders waardijn der graaflijkheidsmunte van Holland, enz., overleeden den twintigsten van herfstmaand 1777. z.p. 4º: [8] p.
62878: - Wapenkaart/Coat of Arms Ryswyk (Van).
13548: - LEIDERDORP Vaststelling door hoogheemraden van Rijnland van een nieuw reglement voor ingelanden van de Munnicke polder onder Leiderdorp, met regelingen voor verhoging van de dijken. Leiden 30-6-1759, 6 p., 4º, gedrukt.
13543: - CRUTSEN Aantekeningen betr. geboorte- en overlijdensdata van 4 kinderen Crutsen en P.F. Houben, allen geboren te Heer tussen 1831 en 1848, 1 p., manuscript.
49123: - "LEYDEN, VAN; PERONNEAU VAN LEYDEN, V. ESEN, V.D. KASTEELE--- Familiepapieren Van Leyden en Peronneau van Leyden, ca. 60 stuks, voornamelijk manuscripten."
49125: - ORANJE-NASSAU, INHULDIGING WILHELMINA 1898--- 'Op en terzijde van den troon waren aanwezig:' 1 blad, folio, met ca. 100 namen. Gedrukt.
49039: - MILITARIA, ZEELAND IN 1813 EN 1814--- Een collectie van ca. 30 stukken betr. militaire gebeurtenissen in Zeeland in 1813-'14, meest in de vorm van publicaties of missiven van de prefet van het Departement de L'Escaut, meest gedrukt, enkele in handschrift, 4o, folio en plano.
49141: - ERMERINS--- Brief van Robert C. Ermerins, d.d. Moskou 1884, aan jhr. G. v. Suchtelen v.d. Haare. Manuscript, 4 pag.
49143: - SUCHTELEN VAN DE HAARE, VAN--- Enige honderden stukken uit het familiearchief van de familie Van Suchtelen van de Haare, 19e en 20e eeuw. Manuscripten, foto's, krantenknipsels etc.
49246: - UTRECHT, MILITARIA, 1748--- 'Aantijkening der waghten en posten binnen Utrecht', manuscript, folio, 3 pag., 1748.
49242: - MILITARIA--- Extract uit secrete resolutien Staten Generaal 21-2-1746, betr. aantekening van Friesland en Groningen tegen de genomen resolutie tot het despicieeren van de regimenten en het benoemen van generaals. Manuscript, folio, 7 pag.
49218: - WORKUM--- Reglement op het ter verkoop of consumtie invoeren van vleesch, meel, brood en wijn, ingevolge Kon. Decreet van 3-3-1808 (...) gemaakt bij het gemeentebestuur te Workum. Workum, F. Annes, 1808, 4°, 14 pag., sierpapier omslag.
49216: - WORKUM--- Reglement voor het gemeentebestuur en kies-reglement voor de stad Workum. Workum, Verweij, 1805, 4°, 44 pag., sierpapier omslag.
49214: - FRIESLAND, WORKUM, SCHUTTERIJ--- Reglement voor de schutterijen in de steden van het departement Vriesland. Workum, Annema, 1814. Blanco papieren omslag, 48 pag.
49187: - ENGEL, STEENHUIJSEN--- Distributie stamkaart Hendrika J. Engel-Steenhuisen, geb. 1873, deels gedrukt.
63021: - Wapenkaart/Coat of Arms Hartman.
49193: - SCHNITGER, RISSELADA, MUZIEK--- Enige notities bij Arp Schnitger en zijn school, door drs. Anne Risselada, 1978. Gestencild, 7 pag.
49183: - TISFOT, BREMMER--- Poesiealbum/Poezie album (A5 formaat) van Regina Tisfot met 47 bijdragen uit de jaren 1870-1895 uit Amsterdam en een groot aantal andere Nederlandse steden.
49222: - WORKUM, BELASTINGEN, KNOOP--- Acte van patent, uitgegeven door gemeentebestuur te Workum d.d. 1-3-1808, aan Pieter Gerrits Knoop, pottenbakkersknegt. 1 blad, folio, deels gedrukt.
49045: - BRAND, TEERTUINEN, AMSTERDAM--- Reglement waar na de extra brandwacht die geduurende het wintersaisoen in de Nieuwe Teertuinen gaat, zig zal hebben te gedraagen. Amsterdam, P. Mortier, 1768. 1 blad, folio, gedrukt.
49167: - WINTERSWIJK, LEESGEZELSCHAP--- Reglement d.d. 20-12-1893, van leesgezelschap Tot Oefening en Vermaak, opgericht 1827, te Winterswijk, 6 pag., gedrukt.
49155: - ARQUINT, SCHMITZ--- Menu t.g.v. huwelijk Els Schmitz en ir. Hans Arquint, Bloemendaal 1949. 3 pag., gedrukt, met portret bruidspaar.
49157: - CUYPERS--- Menu t.g.v. 70e verjaardag ir. Jos. Th. Cuypers, Amsterdam 1931. Gedrukt, 4 pag.
49159: - TEULINGS--- Menu t.g.v. promotie mr. F.G.C.J.M. Teulings, Amsterdam 1916. 3 pag., gedrukt.
49161: - UITGEVERS VERENIGING ST. JAN--- Menu t.g.v. 2e lustrum r.k. uitgevers en boekverkopersvereeniging St. Jan, Amsterdam 1934. 8 pag., gedrukt.
49163: - MENU--- Een twintigtal menu's t.g.v. diverse gebeurtenissen, 20e eeuws.
49051: - VUURWERK, BRAND--- Keure, uitgevaardigd door de magistraat van 's-Gravenhage, d.d. 25-11-1765, betr. het maken en verkopen van vuurwerk. 4°, 3 pag., gedrukt.
49065: - DAMSTE, RUPELMONDE--- Twee aquarellen door Koos Damste 1918 en 1920, 6x10 en 8x11 cm.
49067: - FRANKRIJK, EERSTE STEEN BRUG MONTREUIL--- Pose de la premiere pierre du pont de Montreuil-Bellay, par M. le baron Hely, 9-10-1811. Gedrukt kaartje, 5x8 cm.
49069: - DORDRECHT--- Zeven gedrukte stukken, folio, betr. bestuurlijke zaken in Dordrecht in de jaren 1785 en 1786, ca. 50 pag.
49075: - KORNVELD, KORNFELDT, LENS, DOESBURG--- Album amicorum met losse voor- en achterblad voor de 25 bijdragen voor Anna Kornveld, later Anna Lens-Kornfeldt, later (1850) Lens, 1842-1862.
49076: - SLEGT, DE KANTER, SELS--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes (scharnier van deksel gebroken) van een lid van de familie Slegt, met 27 bijdragen (ook tekeningen, borduursel, prikkunst) uit de jaren 1837-1860.
49127: - OLST--- Getekende plattegrond, pen met aquarel, van het veer te Olst met de huizen aan de Veerdam tot aan de Sallandse dijk, schaal 1:2500, 1872, folio.
49129: - HUIJGENS, TENTOONSTELLING--- Huijgens-tentoonstelling. Lijst van [ financiele ] bijdragen voor de tentoonstelling en lijst van deelnemers in het waarborg fonds, 1896. 1 blad, deels gedrukt.
49131: - LUCHTVAART, HUGHES--- Aflevering van Opr. Haarlemsche Courant 15-7-1938 met groot artikel over wereldvlucht van Howard Hughes, gedrukt.
49135: - "DOORN, VAN; HUIJGENS, MEERMAN--- Enige honderden stukken betreffende het geslacht Van Doorn, afkomstig van de Haagse notaris W.J. Huijgens, wiens grootvader W.J. Huijgens was gehuwd met Maria Johanna van Doorn, 18e en 19e eeuw. Manuscripten."
49095: - SOMERHUIJS, VAN--- Twee bladen uit een album amicorum met bijdrage van C. v. Somerhuijs, d.d. 1806, manuscript.
49097: - "OOSTERHOUT, VAN; DUPPER, KETELAAR--- Geaquarelleerde tekening met blanco plek waar volgens tekst op verso een grafmonument zou worden getekend voor Justus Joh. van Oosterhout, overl. Amsterdam 9-8-1826, naar een monument voor Sija Ketelaar, waarvan meer dan eene tekening is te vinden, 12,5x11,5 cm."
49103: - "GROOT, DE; KOLFF--- Geboortebewijs voor Gerardina J.C., dochter van Joan Jacob de Groot en Gerardina Cornelia Kolff, d.d. Amsterdam 12-7-1828, deels manuscript."
49201: - "NIEUWKOOP, VAN; MUZIEK, ORGEL--- Hans van Nieuwkoop, Vlaamse invloeden in de Franse orgelkunst, Sassenheim 1975, scriptie, gestencild, 89 pag."
49179: - UNIVERSITEIT, UTRECHT--- Series lectionum in universitate Rhene-Trajectina. Groot blad plano, gedrukt, prijs per stuk.
49177: - OOSTERHOUT, NEL--- Programma voor Jeanne d'Arc, voorgedragen door Nel Oosterhout, declamatrice, Utrecht 1940. 4 pag., gedrukt.
49203: - UTRECHT, ONDERWIJS, ARCHITECTUUR, MEYER--- Fotoalbum 'Aangeboden aan dr. G.A.E.B. Meyer, wethouder van de gemeente Utrecht 1923-1927' met 18 foto's van schoolgebouwen (tot stand gekomen in genoemde jaren?). De foto's ca. 18x24 cm.
49256: - BLEYSWIJK, VAN--- Ca. 50 stukken betr. de familie Van Bleyswijck te Delft, voornamelijk 17e en 18e eeuw, manuscripten.
49252: - MILITARIA--- Lijste van de generale promotie 1748. Manuscript, folio, 2 pag.
49136: - VERHAGEN, BOLL, LEEMANS--- Familiepapieren en aantekeningen betr. de families Verhagen, Boll, Leemans, afkomstig van fam. Van Suchetelen van de Haare, 19e en 20e eeuw, manuscripten, ca. 35 pag.
45774: - SIPMA, BORNWERD, EMIGRATIE AMERIKA--- Brief van Sjoerd Ankes Sipma aan de ingezetenen van Bornwerd in Westdongeradeel uit wier midden hij in (...) 1847 als landverhuizer is vertrokken naar Pella in (...) Amerika. Dokkum 1848, 18 pag. Gedrukt.
54789: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch (...). 's-Gravenhage, v. Wouw, 1619.
54791: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Hugo de Groot, ghewesen pensionaris der stadt Rotterdam, den 18-5-1619. 's-Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
54793: --- - Wettelijcke beschuldinge tegens den heer Grave van Culenborgh, mitsgaders het advis des praesidents ende raden van 't Hof Provinciaal van Hollandt, inhoudende Bericht (...) hoe datmen tegens de stadt Culenborgh (...) en malitieuse banquerottiers al-daer geweken (...) sal procedeeren. Leerdam, Bartholomeus de Leser, 1664.
54795: --- - Korte memorie tot onderrechtinge van den tegenwoordigen toe-stant der saecke van den heer Jacob Wermelskercken, wegens sijn minderjarige kindt c.s., q.q. contra Jan Mamuchet tot Utrecht. z. pl., [1671].
54796: H[OSMANN], M[AGISTER] S[IGISMUND] - Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen (...) gouden tafel (...) Lunenburg (...). Amsterdam, H. Schelte, 1710.
54808: --- - Placaet tegens de doodtslagen, vechteryen, het dragen van onbehoorlijck geweer ende andere ongeregeltheden, in dato 4-6-1683. 's-Gravenhage, Scheltus, 1683.
54818: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal (...) Mercurii den 25-7-1753. z. pl., [1753].
62602: - Wapenkaart/Coat of Arms: Badon Ghijben
42676: - - Pieter de la Court wederom op nieuws door eenige begerige staetsieke en nieusgierige geesten ontrust. Synde een vertoog wat de belangen ende rechte politie soude wesen om een stadt sijn fondamenten te leggen, om daar so wel Christelyke als Politike gronden op te bouwen. z. pl., [1690].
52732: --- - Eenvoudig verhaal van het beloop en den uitslag der procedures tusschen H. Berendtzen, rooms priester te Maarssen, J.F. Groothuys, J. Stevens en wylen L. van Crombrugge, roomsche priesters te Utrecht, ter eenre en mr. J. Heydendaal, advocaat te Utrecht ter andere zijde. Utrecht, C. Kribber, 1778.
46010: - SUIKER--- Missive van de prefet van het Departement de l'Ecluse (Zeeland), d.d. Gent 29-10-1812, betreffende de teelt van suikerbieten en de productie van suiker. Folio, gedrukt, 3 pag.
49322: - NOORD-BRABANT, REGLEMENT 1797--- Reglement op het houden der Quartiersvergaderingen en de overige directie des quartiers voor de vier quartieren van de Meyerye van den Bosch, 's Hertogenbosch, Noman, [1797], 26 pag., papieren omslag, gedrukt.
64662: - Catalogue 16: Documenten en Manuscripten
49296: - V.C.S.B.--- Menu feestmaaltijd VCSB 10-11-1939, 6 pag., gedrukt.
46902: - KRAMER--- Foto van vaandrig Kramer in militair uniform, ca. 10x5 cm., 1912.
63073: - Wapenkaart/Coat of Arms Swanenburgh.
63071: - Wapenkaart/Coat of Arms Selkart.
23931: - Familieregister Moorman, z.pl., z.j., 61 pag., gestencild.
27237: - Verslag aan HH. burgemeesters en wethouders van 's-Gravenhage over den toestand en de exploitatie der gasfabrieken in het dienstjaar 1876-1877 [ resp. 1877-78 ], 2 delen, 's-Gravenhage 1878, 148 + 196 + 69 pag., geïll. met uitvouwbare plattegrond van de Nieuwe Gasfabriek.
49728: - TROELSTRA--- Foto van een openlucht toespraak door Troelstra te Amsterdam. Veel toehoorders, vaandels etc., 18x24 cm.
57720: - Aandeel in geldlening van f 1.000.000 voor het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, d.d. Febr 1869, getekend (in druk) J. Eduard de Vries. 2 pag., gedrukt.,
57722: - Vroege, handgekleurde litho, van een soort vliegende raket met een man erop. Tekst Dampfmaschinen Pferd worauf man in einer Stunde von Paris nach Petersburg reiten kann. 21x26 cm.,
46186: - BORKING, DELFT--- Gedachtenisprentje t.g.v. eerste mis voor Leonardus H. Borking. Delft, 1864.
46188: - IJZERMANS--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig priesterschap H.A.V. IJzermans, Rotterdam, 1904.
48208: - KOFFIE--- Prospectus van het etablissement ter opslag (...) van koffie, Amsterdam, 1-1-1828, 4 pag., 4°, gedrukt.
46066: - DROOGLEEVER FORTUYN--- Dossier krantenknipsels betr. mr. P. Droogleever Fortuyn, 1938.
46034: - ZUYLEN VAN NIJEVELT, DE KETH--- Twee brieven van Hugo baron van Zuylen van Nijevelt (1781-1853), d.d. 's-Gravenhage 29-5-1847 en 21-6-1847 aan de adv. gen. De Keth, betr. diens citatie voor de Hoge Raad en over tractementkwesties. Manuscript, 4°, 3 pag.
45930: - ARNHEM, BAD-HOTEL--- Adreskaartje in porseleindruk van Bad Hotel C.A.E. Jaeger te Arnhem, ca. 1850.
45932: - WESTZAAN, BLAUWSEL, GROOTES--- Twee adreskaartjes van firma's die blauwsel vervaardigen te Westzaan, ca. 1850.
45934: - ELKINGTON, GIETIJZER--- Inventory of reproductions in metal (...) for the use of the South Kensington Museum and schools of art (...) manufactured by Elkington & Co ltd. London, ca. 1900?
45936: - KLEDING, BOERSMA--- Cahier met patroontekeningen van Lucie Boersma, 1930. Manuscript, folio.
45940: - HANDSCHOENEN--- De handschoen en zijne geschiedenis. Uitg. gebr. Belinfante, Den Haag. Brochure, 30 pag., gedrukt, geillustreerd. Ca. 1930?
46094: - VOS--- Gedenkblaadjes, uitsluitend voor familie en vrienden, door dr. G.J. Vos Az., bij de nadering van zijn 70e geboortedag. Amsterdam, 1905, 136 pag., gedrukt op oud Hollands papier.
46092: - NOLENS--- Dossiertje krantenknipsels betr. Mgr. W.H. Nolens, 1930-1934.
46244: - "WITTE, DE; RADEMAKERS--- Verhuiskaart Theo de Witte, naar In 't duivekot te 's-Gravenhage. Met houtsnede door J. Rademakers 1933. Gedrukt."
46102: - "CATTENBURCH, VAN; VAN DER OUDERMEULEN--- Aankondiging van het huwelijk van L.J.J. van Cattenburch en H. v.d. Oudermeulen. Amsterdam, 1826. Deels gedrukt, 4°, 1 pag."
46104: - MEES--- Gedrukte overlijdensberichten van Jan Mees (73 jaar, 1896) en mr. Hendrik Nic. Mees (38 jaar, 1895). 4°, 2 pag.
46158: - OVERBEEK--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.F. Overbeek. Hengelo, 1947.
46156: - FRANK--- Gedrukte overlijdenskaart voor M.J. Frank. Amsterdam, 1940.
46150: - LEFERINK--- Handgeschreven overlijdenskaart voor Herman Leferink. Haaksbergen, 1950.
46148: - SIEWERTSZ VAN REESEMA--- Gedrukte overlijdenskaart voor F. Siewertsz van Reesema. Rotterdam, 1896.
46146: - STORK--- Gedrukte overlijdenskaart voor dr. ir. C.F. Stork. Hengelo, 1934.
46190: - ZWAAGDIJK, KRIEK--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig priesterschap H.J. Kriek, pastoor te Zwaagdijk, 1904.
46287: - CASINO--- Toneelstuk 'Rouge et noir, oder die Opfer der Spielbank' door Paul Ine. Z. pl., z. j. [ca. 1900?], 44 pag., gedrukt. Gebonden in half linnen.
63614: - Centsprent: De Amsterdamse Slagt-Tyd, Ossen- en Varken-Markt. no 81.
55022: --- - Extract uit de Resolutien van (...) Staaten van Holland (...) 22-12-1775. 's-Gravenhage, [1775].
55020: J.P.J.F. [= J. POERS JZ.] - Compendiosus Hispanicae dominationis arcanorum index, ofte Beschrijvinge vande Spaensche tyrannische regeeringe, door de gansche werelt (...) der Spanjaerden politijcke ondernemingen, Barbarische wreetheden etc. in (...) de gansche wereldt begaen. Middelburg, Henrick Smidt en Pieter van Goetthem, 1663.
45946: - LEEMANS, SCHLEGEL--- Brief van C. Leemans, d.d. 1839, aan dr. H. Schlegel. Manuscript, 4°, 3 pag.
45950: - "GELDER, DE; VERSTER--- Brief van J.J. de Gelder, d.d. 1842 aan A.H. Verster van Wulverhorst over de woorden Vestigatores, indagatores, alatores, pressores etc. Manuscript, 4°, 2 pag. (iets rafelig)."
45954: - "VERWEY, KEES; JAN PEETERS--- Exemplaar van het boek van L. Tegenbosch, Kees Verwey, 1974, met opdracht in pen door Verwey aan Jan [Peeters] en Ineke."
46132: - SETERS, VAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor Frans Adolf van Seters. 's-Gravenhage, 1943.
46134: - "DRIEL, VAN; DU VYN--- Gedrukte overlijdenskaart voor A. van Driel-du Vyn. Breda, 1944."
46136: - GEESINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor M.C.A.J. Geesink. Leur, 1930.
46138: - AMMERS, VAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor ir. R. van Ammers. Hengelo, 1941.
45926: - GRAVENHAGE, HOTEL L'EUROPE, DE WIT--- Adreskaartje in porseleindruk van J. de Wit, Hotel de l'Europe, Lange Houtstraat, 's-Gravenhage. Ca. 1860.
62769: - Wapenkaart/Coat of Arms Heel (Van) gecombineerd met Wapenkaart Groeninx.
62799: - Wapenkaart/Coat of Arms Kun (Van der).
8203: [HASEBROEK, ELIZABETH JOHANNA] - Elize. Door de schrijfster van Te laat. Haarlem, Erven F. Bohn, 1839.
52406: [VERHEIDEN, WILLEM] - Oratie of vvtspraecke van het recht der Nederlandtsche oorloge tegen Philippum coningh van Spaengien (...) van eenen Nederlandschen edelman ghedaen. Amsterdam, M. Colijn, 1608.
54652: --- - Sententien by den Hove van Hollant ghearresteert jegens Henricus Slatius, ghewesene predicant tot Bleyswijck, Jan Blansaert, Abraham Blansaert ende Willem Parthy, over haerluyder grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens den persoon van (...) den heere Prince van Orangien (...) ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's Graven-Haghe den 5-5-1623. Gravenhage, v. Wouw, 1623.
45960: - BLOKZIJL, HULLEMAN, DE LIEFDE--- Etiquet voor een geneesmiddel. Gedrukt : V. Hulleman te Blokzijl. In handschrift 'voor Herman de Liefde', 1850. Met gravure van hert.
45962: - INDIE, DUIJS, HATTA--- De vervolging tegen de Indonesische studenten Mohammed Hatta, Ali Sastroamidjojo (...) verdedigingsrede 8-3-1928 door mr. J.E.W. Duijs. Amsterdam, 1928, 48 pag., gedrukt.
45866: - DELFT, KAMER VAN CHARITATE, ARMENSCHOLEN--- Extract uit resolutien heren van de Weth te Delft d.d. 22-12-1794, betr. een request van de Kamer van Charitate over het salaris bij de drie armenscholen. Manuscript, folio, 3 pag.
45902: - DELFT, MUZIEK--- Partituur 'Hier heb je de Oranje-garde'. Woorden Leo Lens, muziek Mar. Egberts. Delft, ca. 1925, gedrukt, 2 pag.
45898: - DELFT, STUDENTEN--- Bewijs van toegang voor uitvoering van het Indologisch studenten toneel en muziekgezelschap, ca. 1895. Gedrukt.
45812: - BUCKE, KALLIGRAFIE--- Cahier met gekalligrafeerde tekst in het Frans door Marie Emilie Bucke, 1869.
48469: - LOMMEL, PAAPSE STOUTIGHEDEN--- Extract resolutien Staten Generaal 15-8-1729 betr. de r. k. kerk te Lommel (N.Br.). Folio, 2 pag., gedrukt.
48471: - BERLICUM, MIDDELRODE, WEGEN--- Memorie destructief n.a.v. request van drossaard en regenten van Berlicum en Middelrode d.d. december 1752 over het onderhoud der wegen en waterlopen. Folio, 3+22 pag., gedrukt.
48973: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Reunie-diner 1874-1880, L. Lustrum der Utrechtsche Hoogeschool, 21-6-1886'. Litho met handtekeningen, 42x35 cm., gedrukt.
46177: - HAARLEM, HOTEL DE LEEUWERIK--- Foto van de 'Leeuwerik-tafel', ca. 1905, 12x17 cm.
46819: - VEERSE GAT, MERK--- 14 foto's, 10x14 cm., van het dichten van het Veerse Gat in 1960. Foto's van John Merk te Middelburg.
23775: - Mr. P. Paulus met zich zelven vergeleeken vooral uit zijne schriften, [ Batenburg 1796] 6 + 58 pag., papieren omslag.
9796: - Treur en troostzang aan ... Arlandina Tatum, bij het overlijden van haren echtgenoot ... Mr. Francois Cornelis Van bochoven, in leven secretaris van het edelmogende collegie van den Lekkendijk bovendams. In den Heer ontslapen den 6den der bloeimaand 1773. z.p. 4º: [6] p.
49175: - ASSCHEN--- Bewijs niet bestaande hypothecaire inschrijving te Amsterdam t.n.v. Hans Hendrik Asschen, d.d. 1818, deels gedrukt, 1 blad.
49149: - FERWERDA, TIEMAN--- Menu, Ferwerda & Tieman, Amsterdam 1916. 1 blad, gedrukt.
49077: - LANGEVELDT--- Blaadje uit album amicorum met tekst van C. Langeveldt, d.d. 1833, manuscript.
49055: - "NOORDA, VAN DER; HILDEBRAND-STIBBE--- Getypte brief van Espie aan L. Ali Cohen, d.d. Calcutta 1928, over twee Hollandse dames in Calcutta, 4°, 2 pag."
49057: - KOOIMAN, OMROEPER--- Reproductie van een tekening van een dorpsomroeper, door Jaap Kooiman, 30x21 cm.
49059: - KALLIGRAFIE, GRAFT, VAN MARLE--- Getekend blad kalligrafie, folio, oblong, gesigneerd J.W.W. van Marle, Graft 1846.
62904: - Wapenkaart/Coat of Arms Stryen (Van).
62906: - Wapenkaart/Coat of Arms Sweerts de Landas.
62896: - Wapenkaart/Coat of Arms Spoor.
29224: - PURMEREND, MAKKES -- Exemplaar van 1e- jaargang (1855) nr. 32 van het Algemeen Weekblad [...] uitgegeven te Purmerende. Gedrukt, 4p met een toegift.
29226: - BEEMSTER -- Gedrukt bericht betr. verkiezing van Hoofd ingelanden van de Beemster. Purmerend 1891. Folio, 4 pag.
44367: - GRASWINCKEL--- Bericht van Henri Graswinckel te Ruhrort, steenkolenhandel, betr. kantoor te Arnhem. Gedrukt, 1 pag.
44369: - "BAKKER; GLAS--- Nota van glasfabriek A.J. Bakker te Amsterdam, 1935."
44407: - "VERKADE; SONDAARr--- Foto van de bronzen buste door L.H. Sondaar gemaakt van de acteur Eduard Verkade. Ca. 1960, 18x10 cm."
44415: - "TERNEUZEN; V.D. BENT--- Adreskaartje voor slagerij P. van der Bent te Terneuzen, gedrukt."
25155: - Maandelyke uittreksels of Boekzaal der geleerde waerelt, Amsterdam, G. onder de Linden, 1736-1752. Maandelijks verschijnend periodiek, ca. 100 pag. peer aflevering. Gebonden in sierpapieren omslag, sommige afleveringen met t
21189: - Rapport der prov. commissie ter bestudering van de gemeentelijke indeling van Noordholland. Deel II, voorstellen der commissie voor de Vechtstreek en het Gooi, Haarlem 1951, 169 pag., met bijlage ( 12 pag. ) en zeer grote kaart.
44521: - "SLUIJTER; VAN DER WEN; ALM--- Transportacte verleden voor schepenen van Amsterdam d.d. 25-3-1762 van een huis aan de Singel 'daar het oude Dordse veerhuis boven de deur staat'. Manuscript, charter op perkament, zegels verloren."
44533: - MIEROP, VAN--- Onderste gedeelte van een acte van de rekenkamer te 's-Gravenhage, d.d. 12-12-1629, getekend door J. van Mierop en met het opgedrukte zegel van de rekenkamer van Holland. Manuscript op perkament.
44537: - BORSSELE VAN DER HOOGHE--- Handtekening van B. van Borssele van der Hooghe, 1681. Manuscript.
44541: - SLIJPE, VAN--- Extract overlijdensacte Maastricht betr. jhr. Jan G.C. van Slijpe, 81 jaar, overleden 28-11-1838. Manuscript, folio, 1 pag.
44545: - OLIVIER --- Briefje van de griffier van het gerecht te Antwerpen aan vrederechter Olivier te Mechelen, an 5(1796) manuscript, folio, 1 pag.
44549: - "WACHTER, DE; BEAUCLERQ; WILLEMSEN --- Testament van Willem de Wachter en Helena Beauclerq, d.d. Boom (Belgie) 3-5-1775. Manuscript, folio, 28 pag."
44552: - "ANHOLT; BRONKHJORST; MEVERDEN --- Eigentijdse (17e eeuwse) kopie van een rentebrief van de heer Van Anholt. Manuscript, folio, 3 pag., beschadigd."
44554: - "GRAVENHAGE; DE VEER; SPLINTER; V. GRONSVELT--- Opsomming van eigendomsbewijzen etc. betr. een huis aan de Zuidoost Buitensingel (of Bierkade) te Den Haag, 1644-1866. Manuscript, 6 pag. folio."
44556: - ORANJE-NASSAU --- Eigentijdse kopie van een brief van de Staten van Utrecht (getekend G. Voet van Winssen) aan de Staten Generaal, d.d. 28-6-1735 betr. benoeming van de prins van Oranje tot generaal der infanterie. Manuscript, folio, 1 pag.
44558: - "CORDES; BLAAUW --- Verzoekschrift aan de rechtbank van Arnhem van J.W. Cordes te Amsterdam in de zaak tegen jhr. Blaauw om uitstel. Manuscript, 1806, folio, 1 pag."
44660: - AMSTERDAMSE HUIZEN --- Collectie van 26 overdrukken (veelal uit Jaarb. Amstelodamum) van artikelen betr. de geschiedenis van Amsterdamse huizen. Gedrukt.
44777: - BOSSON, DE --- Brief van J.P. Coets de Bosson, d.d. Den Haag 1950, aan G. Halwasse betr. familiewapen De Bosson. Manuscript, 2 pag.
44767: - "KLEINHOONTE; BROWN --- Brief van J.J. Kleinhoonte te Velp, d.d. 1948, aan G. Halwasse betr. de genealogie Brown. Manuscript, 1 pag."
44769: - BIERENS DE HAAN --- Kwartierstaat Marnix Bierens de Haan, geb. 1934. Manuscript, 1 pag.
44771: - KOOTER --- Brief van S.J.M. Kooter, d.d. Nijmegen 1966 aan G. Halwasse over familiewapen Kooter. Manuscript, 1 pag.
44773: - BOUMAN --- Twee brieven van Anton Bouman jr., d.d. Groningen 1930, aan G. Halwasse betr. wapen Bouman. Manuscripten, 2 pag.
44775: - BOUMA --- Twee brieven van J.F. Bouma, d.d. Koedoes (Java) 1922 betr. zegelring. Manuscripten, 2 pag.
44953: - HEERLIJKE RECHTEN--- Memorie ter wederlegging der gronden en redeneeringen, vervat in de missive van den Raad van Binnenlandsche Zaaken der Bataafsche Republiek, op 10-6-1803 geschreven aan het Staatsbewind, en betreffende de zaak der Heerlijkheden. Folio, gedrukt, 55 pag. [ Heerlijke regten ]
29597: - RANDERS -- Een zestal krantenrecensies van boeken geschreven door mevr. Helen Randers, met een aan haar geadresseerde enveloppe, 1931.
45042: - "GRAVENPOLDER; DE VRIENDT --- Cahier met schrijfoefeningen van Lauris de Vriendt en Willem de Vriendt Czn., 's Gravenpolder 1819-1828. Manuscript, 4°, 44 pag."
44989: - "HECK; HAARLEM --- Prijscourant van Vleeschhouwerij H. Heck, fa. J.M. Heck, Kleine Houtstraat 32, Haarlem, ca. 1920? 4 pag., gedrukt."
44997: - KUYLE (KUILE?) TER --- Foto, ca. 1900, van Annie ter Kuyle. 8x5,5 cm.
44999: - "TONEEL; PRIJSCOURANT VAN THEATERREQUISITEN --- Hugo Baruch en Cie., Commandit. Gesellschaft, Berlin SW/ London E.C., Fabrik fur Theater-Ausstattungen. Oblong album met 102 platen met ruim 2500 genummerde attributen die men bij Baruch kon huren: wapens, harnassen, kledingstukken, muziekinstrumenten, meubelen, ridderorden etc. Begin 20e eeuw. Kartonnen band met lintsluiting. Scharnier gebroken."
45001: - "MAASTRICHT; CRAHAIJ; REULEAUX; DRESENS --- Register der huijsen, landen, renten en capitaalen toebehoorende aan Hend. Wilh. Crahaij, weduwnaar van Maria Anna Reuleaux, verniewt den 15 Julij 1807. Manuscript, folio, 95 pagina's in moderne half linnen band. Bijgehouden tot 1845."
45003: - "ENGELAND; TUCKER; PETT; COWPER --- Final concord. Acte tussen William Tucker, edelman en John Pett met Elisabeth diens vrouw en Walter Cowper en diens vrouw, betr. 13 acres land te Boodneston bij Wingham, 1590. Manuscript op perkament."
45005: - EGMOND, VAN --- Brief van Lodewijk, 8e graaf van Egmond, prins van Gavre (1600-1654) aan N.H., d.d. Luxem (près Londre) 10-10-1639. Manuscript, folio, 2 pag.
45007: - ADELLIJKE TITELS, USURPATIE --- Twee kwitanties, d.d. Montpelier 1669 van de 'commis a la recepte des derniers provenans des amandes et condamnations de la recherche des usurpateurs du titre de noblesse en la province de Languedoc'. Deels gedrukt, 2 pag.
45009: - "WICQUEFORT, ABRAHAM DE; MONTMORENCY --- Verklaring van F.H. de Montmorency van Piney, graaf van Luxembourg (1628-1695) dat les seigneurs Pierre en Abraham de Wicquefort, met een knecht, ongestoord kunnen reizen naar of van Amsterdam. D.d. Camp Sou ... 9-9-1673. Manuscript, 4°, met opgedrukt zegel en handtekening van Montmorency en Bessanevuzde(?)."
45013: - "ETTEN; VAN DER VENNE --- Testament van Marijke Jacobs Domis(?), laatst weduwe van Willem Janssen van der Venne, verleden in 1695 voor notaris A. van der Berghe te Etten. Manuscript, folio, 6 pag., met opgedrukt zegel."
45016: - "MILITARIA; CHARENTON --- Order tot inkwartiering (in het Frans) van Maximilien Joseph Gervais de la Vieilleville, 1787. Manuscript (deels gedrukt), folio, 2 pag."
45022: - "MILITARIS; KESSEL; VON SULZBACH --- Acte, geKalligrafeerd blad, waarschijnlijk 18e eeuws, waarbij Johan Friedrich Freiherr von Bottlenberg genannt Kessel zum Liesselsberg und Casparsbruch een militaire rang of opdracht krijgt. Manuscript, 30x40 cm."
44335: - "LIMMEN; SWART--- Nota van D.D. Swart, bollenhandel te Limmen, 1917."
44479: - ZWAAN, DE--- Poesie album van Petronella Gabrielle (Pieta) de Zwaan, met ruim 20 inschrijvingen uit 1890-1896.
44481: - SPIJKENISSE--- Aflevering van het periodiek Nederland, 1854, met rondzendlijstje van het leesgezelschap Tot Nut en Genoegen te Spijkenisse.
44797: - BRABER --- Brief van J.L. Braber te Dreischor 1944 aan G. Halwasse, betr. de stamreeks Braber. Manuscript, 2 pag.
44799: - BOXMEER, VAN --- Twee krantenknipsels betr het overlijden van pastoor L. van Boxmeer, 1933.
44787: - "MUIDEN; BUSKRUIT; BREDIUS --- Extract uit Jaarboek Adelborsten 1888, met artikel door R. Posthumus Meijjes 'Beschrijving van de buskruitfabriek bij Muiden', pp. 106-116, gedrukt."
44789: - "BRILL; BLAIR --- Twee brieven van W.G.E. d'Artillac Brill, d.d. Buenos Aires 1936, aan P.C. Bloys v. Treslong Prins betr. de families Brill en Blair in Indie. Manuscripten, 4 pag."
44791: - BREEKPOT --- Brief van J.A. Breekpot, d.d. Wassenaar 1942, aan G. Halwasse betr. familiewapen Breekpot.
44793: - BRASSER --- Twee brieven met bijlagen van J.P. Brasser te Breda, d.d. 1926, aan G. Halwasse, betr. de familie Brasser.
44795: - LOING --- Brief van E. Loing, d.d. Semarang 1922 aan G. Halwasse, o.a. betr. wapen Van Someren Brand. Manuscript, 1 pag.
45419: - WIJN, BRANDEWIJN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 13-3-1665. Manuscript, folio, 2 pag.
46460: - KOS, OUDE NIEDORP--- Dossier familiepapieren Kos, 19e eeuw. Ruim 50 stuks, manuscripten.
44351: - "GOUDA; SPIT & DE VLETTER-- Nota en kwitantie van fa. Spit en De Vletter, te Gouda, 1908."
45180: - "BELASTINGEN; GELDERLAND--- Schrijven van de prefekt van Gelderland, Van Andringa de Kempenaer, d.d. Arnhem 16-1-1813, betr. gemeentelijke financien. Folio, 3 pag., gedrukt."
45176: - "MILITARIA; GELDERLAND --- Publicatie van Commissarissen-generaal van het Dep. van den Boven-IJssel, d.d. Arnhem 4-1-1814. 1 blad, plano, gedrukt."
45178: - "BELASTINGEN; GELDERLAND; VAN LYNDEN --- Brief van de gouverneur van Gelderland, J.C.E. van Lynden, aan de Gelderse burgemeesters, d.d. Arnhem 20-6-1814. Folio, 1 pag., gedrukt."
45253: - MUZIEK, VON BRONSART--- Briefje van Hans von Bronsart, d.d. Hannover 1873, manuscript, 1 pag.
45251: - HOUTEN, WILLEM VAN --- Brief van Willem van Houten, d.d. Rotterdam 1856, aan C.W. Mieling, lithograaf te 's-Gravenhage, manuscript, 1 pag.
45249: - GEISMAR--- Handtekening van Eugenie Geismar, manuscript, 1 pag.
44628: - "AMSTERDAM; ORANJE-NASSAU --- Officieel programma. Gedenkboek van den historischen allegorischen optocht gehouden te Amsterdam den 30-5-1910, ter gelegenheid van het bezoek van de koninklijke familie. Amsterdam, 1910, 48 pag., gedrukt."
44616: - "UTRECHT; AMBACHTSGILDEN --- Publicatie van de Raad der stad Utrecht 26-11-1795, betr. afschaffing ambachtsgilden. Gedrukt (bij P. Muntendam), folio, 1 pag."
62916: - Wapenkaart/Coat of Arms Thurn und Taxis.
44217: - "DDELFT; STORM--- Bewijs van onvermogen voor Jacobus Storm, d.d. Delft, 30-4-1841. Manuscript, 1 pag."
44461: - FOREEST, VAN--- Brief van ... van Foreest, d.d. Heilo 1875 (1825?) aan ? Manuscript, 8°, 1 pag.
44465: - KANTONS FRANS E KEIZERRIJK 1812--- Instructie voor de presidenten der kanton-vergaderingen, Binnenlandsch Ministerie v.h. Franse Keizerrijk, 1812. Manuscript, folio, 32 pag.
44467: - "BAZAS; DUCHAMPS; ST. MARC--- Acte van partage, d.d. Bazas 1827 betr. de families Duchamps, St. Marc. Manuscript, folio, 4 pag."
44921: - "BOOGMAKER; BINNENHOF 'S-GRAVENHAGE --- Extract resolutien Staten van Holland 28-2-1767 betr. de castelanye van het Hof van Holland. Gedrukt, folio, 5 pag."
26323: [ FAUCHE, CHS. E.] - La verite sur l'expedition de Don Pedro, duc de Bragance, par un officier volontaire. Amsterdam, Diederichs 1832, 40 pag., papieren omslag.
44505: - BOSMAN--- Rekening en kwitantie van schilder C. Bosman te Amsterdam, 1916.
45030: - "MILITARIA; BROUWER --- Request van Martinus Brouwer, aannemer der magazijnen van Fourage, aan de Raad van State, betr. betaling, o.a. F 250 geleverd in 1710 en 1711 aan Maurits van Nassau. Met bevel van de Raad van State tot betaling. Folio, 1 pag., deels gedrukt."
44879: - "RADIO; AVRO--- Acht foto-kaarten van de AVRO, jaren '30."
44509: - GRONINGEN--- 'Conditien en register van eenige der provinciale landeryen, welke verkogt staan te worden in het Provincie Huis binnen Groningen op 27-1 en 3-2-1784'. Gedrukt, 4°, 10 pag.
44501: - "HEINEMANN; PAPIER--- Briefpapier met briefhoofden van fa. gebr. Heinemann, papiergroothandel te Meiningen, ca. 1900."
44964: - ZALK --- Vijf persfoto's, begin 20e eeuw, van de overstromingen te Zalk, elk 18x24 cm.
10956: - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre. Assen 1969, 377 p.
44734: - "BALKE; BOS --- Receptie-album bij de verloving op 18-9-1921 (20-10-1921) van Cas Balke en Nettie Bos."
44600: - "JAMAICA; GAUTEUX --- Twee kwitanties d.d. Parijs 1733 en 1769 t.n.v. Pierre Gauteux de Coudray, proprietaire de la Cense et seigneurie de Jamaique. Deels gedrukt, op perkament."
44602: - KIST --- Drie kleine aquarellen (9x14 en twee maal 4x6 cm.) voorstellende een duinlandschap en ruines, gesigneerd F.L. Kist.
29615: - ELST, VAN, AMSTERDAM -- 2 kwintanties voor Johannes van Elst betr. betaling van de twaalfde penning Amsterdam, 1781 en 1782.
29617: - CULEMBORG, NIEWEYDE, BELASTING -- Beschrijvingsbiljet voor de belasting op het personeel t.n.v. Anty van Nieweyde te Culemborg, 1823. Deels gedrukt, folio, 4 pag.
44469: - "ALKMAAR; NUHOUT VAN DER VEEN--- Diverse stukken betr. mr. Jacob Nuhout van der Veen. Alkmaar, 1836-1883. Manuscripten, ca. 20 pag."
44475: - "SCHOONHOVEN; TURNLIED--- Toegangsbewijs t.n.v. P. Thim voor turnfeest te Schoonhoven 1881-1886. gedrukt, 2 pag."
44477: - FRUIN--- Drie krantenartikelen betr. het overlijden van Robert Fruin in 1899. Met afl. Mannen van Betekenis, 1894 over Fruin.
44632: - "TEX, DEN; AMSTERDAM --- Brochure betr. huldiging jhr. mr. C.J.A. den Tex bij diens afscheid in 1879 als burgemeester van Amsterdam. Geillustreerd met 4 litho's, o.a. met afbeelding van de medaille hem aangeboden. Gedrukt, 10 pag. in omslag."
44634: - "TERSCHELLING; KIEZERSLIJSTEN --- Lijsten van inwoners van Terschelling die gerechtigd zijn tot het kiezen van leden van Provinciale Staten (incidenteel ook Tweede Kamer), over de jaren 1860-1894 (met uitzondering van de jaren 1862, 1865, 1866, 1883, 1885, 1887), ca. 50 katernen manuscripten, deels gedrukt."
44901: - COLLEGEDICTAAT RECHTEN --- Collegedictaat uit de 19de eeuw. Op rug 'Dictataad scholas de jure nat. et gent'. 4°, 263 pag., gebonden in fraaie half leren band.
45557: - HUIZUM (FR), HOEKSTRA, SCHAAP--- Aanplakbiljet verkoping 21-5-1838 van een perceel greidland op de Huizumer Nieuwland onder Huizum, verhuurd aan S.S. Hoekstra en B.U. Schaap. Gedrukt te Leeuwarden bij G.T.N. Suringar, 1838.
44273: - "BRUNSWIJK WOLFENBUTTEL; SIEGEL; VAN ODIJCK--- Brief van de minister van de hertog van Brunswijk Wolfenbuttel, J(?). Siegel, d.d. 's-Gravenhage 24-3-1681 (1651?). Manuscript, 2 pag."
44282: - "PANNERDENSE KANAAL; VAN BLEISWIJK. Bleiswijk; de Raet; Lulofs--- Extract uit de resolutien Staten van Holland 19-8-1751: 'Verbaal van de reise na Arnhem mitsgaders na het Boven- en Benedenspijk', gedaan door A. v. Bleiswijk e"
44277: - WIJN EN BRANDEWIJN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 13-9-1765, betr. middelen tot voorkoming van sluikerijen in de brandewijnen en wijnen. Gedrukt, folio, 6 pag.
44215: - "DELFT; VAN ES; DE JONG--- Bewijs van onvermogen voor Johanna van Es, huisvrouw van Johannes de Jong, d.d. Delft, 12-10-1847. Manuscript, 1 pag."
45523: - "ADRICHEM, VAN; VLAARDINGEN--- Verklaring van de Rekenkamer van Holland d.d. 10-7-1650, betr. de eedaflegging van Adriaan Deversche van Adrichem als baljuw van Vlaardingen. Manuscript, folio, 1 pag."
45497: - ENGELAND 1652--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 21-10-1652, betr. de oorlog met Engeland. Manuscript, 1 pag., folio.
45495: - "BRUIJS, DE; DE MARGEL--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 21-9-1651. Manuscript, folio, 1 pag."
45485: - CALLANTSOOG--- De Staten van Holland geven 13-3-1612 toestemming aan de eigenaars van de heerlijkheid Callantsoog en aan de ingezetenen, om gronden die desolaat liggen sinds 1580 en ziltig zijn door Noordzee en Zuiderzee, te bedijken. Manuscript, folio, 5 pag.
45457: - VOORSCHOTEN, REDERIJKERS--- Reglement van de Rederijkerskamer De Witte Violen te Voorschoten, d.d. 1639, 19e eeuwse kopie. Manuscript, folio, 4 pag.
45459: - OXENSTIERNA--- Brief van Benoist Oxenstierna, d.d. Nijmegen 1677, aan de heer Schaep, secretaris van Amsterdam. Manuscript, 1 pag., met afdruk van lakcachet.
45451: - DELFT, HINLOPEN, BELASTINGEN--- Twee kwitanties betr. ontvangen 200e penning van de Delftse schepen Jacob Jacobsz. Hinloopen, 1673, deels gedrukt, 2 pag.
45453: - GRAVENHAGE, VAN WIJNGAARDEN, ZOETE--- Sententie van het Hof van Holland d.d. Gravenhage 26-10-1556 in de zaak tussen Jan Zoete en Gijsbert van Wijngaarden, baljuw van Gravenhage, manuscript (kopie uit 1659,getekend W. Dedel), folio, 6 pag.
45553: - "HERALDIEK; BRAUNSCHWEIG, RABBOW--- Rabbow, Arnold, Heimat im Wappen. Das Braunschweiger Land im Spiegel der Gemeindeheraldik, afl. 1 t/m 50 (1976/1977) in de Braunschweiger Zeitung, geillustreerd."
44329: - CORNETS DE GROOT--- Briefje van Cornets de Groot, d.d. Kraayenburg 1853, o.a. betr. Cornelis de Groot, ridder van St. Marcus. Manuscript, 1 pag.
45120: - "BIJEN; MEES --- Prospectus A l' abeille. Maison de confiance fondee en 1886. Herenthals, Auguste Mees, Belgie [1903], 96 pag."
45114: - VERNIERS --- Kinderboekje met formulier: Eere prijs voor H.J. Verniers, leerling van de Louise-school te Amsterdam, d.d. 24-12-1875.
45108: - "BROCULO; FOLKLORE --- Gids voor den Graafschapschen Folklore dag te Borculo 1928, 96 pag., gedrukt, geillustreerd."
45110: - "ARNHEM; TEKENSCHOOL KUNSTOEFENING; AMEROM --- Cantate bij de 7e uitdeeling der prijzen in de teekenkunde, door het Genootschap Kunstoefening te Arnhem, op 13 Grasmaand 1810, door P. v. Amerom, theol. student te Leiden. Arnhem, A. v. Goor, 1810, 10 pag."
44223: - "SCHIEDAM; VAN TRIGT; VAN DER HOEVEN--- Bewijs van onvermogen voor Samuel van Trigt, moutersknecht te Schiedam, d.d. Schiedam, 2-4-1827. Manuscript, 1 pag."
4495: [POLVLIET, C.J.] - Genealogie van het geslacht De Ravallet. Z.p. z.j., 11 p.
44497: - "REUSEL; VAN KEMENADE--- Bouwvergunning voor Cornelis van Kemenade, landbouwer te Reusel om een huis te bouwen, 1938. Manuscript, 5 pag."
44499: - "LEEUWARDEN; BROUWERS--- Prijscourant voor stalmateriaal (drinkbakken, hekken, koebeugels etc.) van fa. L.S. Brouwers te Leeuwarden, ca 1920? Geillustreerd, gedrukt."
45386: - ZWAMMERDAM, SCHOEMAKER, SCRIVELIUS --- Verklaring van Margaretha Schoemaker, d.d. Zwammerdam 1754, betr. betaling Middel op trouwen, manuscript, 1 pag.
44594: - NOORDEN, VAN --- Genealogische aantekeningen betr. de familie van / von Noorden, ca. 15 pag., 20e eeuws. Manuscript.
45126: - "EMMERICK, VAN; GOGARN --- Trouwboekje M. van Emmerick en J.M. Gogarn, d.d. Rotterdam 1912. 1 stuk."
45124: - "INDIE; BLOMMENSTEIN; VERSTEEGH; V. STRATEN --- Poeziealbum van Johanna N.N., met ca. 30 inschrijvingen te Solo (1888-1889), Gebang (1891), Massaran (1891-1892) en Bojolati (1892). Band beschadigd."
45101: - "ARNHEM; TANDMEESTER DENTZ --- Arnhemsche Courant van 19-6-1828, met o.a. advertentie van de tandmeester A. Simon Nathans Dentz, tandmeester van den Prins van Oranje."
44730: - "RANDWIJCK, VAN; VAN HOGENDORP --- Circulaire betr. het voorgenomen huwelijk van F. graaf van Randwijck en J.A. baronesse van Hogendorp, 's-Gravenhage 1870. Deels gedrukt, 4°."
44698: - "HELDEWIER; SCHULL --- Verklaring van Jan Willem Emile Heldewier, rentenier te Houtem, dat hij een perceel land verpacht aan de smid Johan G. Schull te Heerlerheide, d.d. Heerlen 1832. Manuscript, 1 pag."
44702: - "CRAMER; VAN RANDWIJCK; HUIZE OUDAAN --- Drie brieven van J.W. Cramer, d.d. Huize Oudaan, Breukelen, 1879, 1871, aan mr. L.N. graaf van Randwijck. Manuscripten, 8 pag."
44666: - "AMSTERDAMSCHE COURANT; DE BULL; HEYNSIUS --- Fraai gedrukt kaartje, 11x15 cm. betr. geschenk bij de ondertrouw van Abraham J. de Bull, hoofdredacteur Amsterdamsche Courant d.d. 5-6-1856 met Maria J. Heijnsius. Gedrukt."
29607: - BROUTELLES -- Klein aquarelletje, 8x4 cm. van een scheepje, met verso 'Th. de Broutelles, Dieppe', 19e- eeuws.
29609: - LANDSEER -- Schetsje met de pen van een jager met twee honden, gesigneerd E. Landseer, 8,5x12 cm.
29611: - WERNER -- Aquarel, landschap, gesigneerd 'C. Werner F 1840 Rom', 27x22 cm.
29200: - RIJN, W. VAN -- Gedrukte aanschrijving van de Landdrost van het Dep. Amstelland, dd 27-12-1810 betr. de aannemer van stook-licht en gereedschappen W. van Rijn. Folio, 2p.
29202: - DEEL, VAN DEN BERGH -- Gedrukte missive van de Landdrost van Amstelland dd 8 herfstmaand 1810 betr. de benoemingen van de heren Deel en van den Bergh tot commissarissen van oorlog in het Departement. Folio, 3p.
29204: - EDAM, VAN WALLENDAL -- Gratieverlening van het Hof van Holland dd 8-9-1788, voor Jan van Wallendal, oud burgemeester van Edam voor politiek gedrag in 1787. Gedrukt. Folio, 6p.
29206: - ROTTERDAM, 1944 -- Prospectus van een 3,5% obligatielening gemeente Rotterdam, besluit burgemeester 8-1-1944. Gedrukt, 4°, 4p.
29210: - BRUID EN BRUIDEGOM -- Vier hangekleurde, gedrukte, kaartjes op karton met Bruid en Bruidegom en Mejuffrouwe bruid en den heere Bruidegom, ca. 1800, met allegorische symbolen van het huwelijk. Waarschijnlijk bedoeld om aan de huwelijksmaaltijd de plaatsing van het bruidspaar aan te geven.
62130: - "'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'."
44618: - "JUDAICA; AMSTERDAM --- Centraal blad voor Israelieten in Nederland, 14-11-1935. Het 300-jarig bestaan van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. 22 pag., gedrukt, geillustreerd."
45509: - STRAFRECHT--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 10 of 11-9-1591. Manuscript, folio, 2 pag.
45507: - CONFISCATIE--- Resolutie van de Staten van Holland, d.d. 28-4-1621, betr. confiscaties. Manuscript, folio, 1 pag.
45505: - THEOLOGIE--- Bericht van het Hof van Holland, d.d. 1-3-1626, aan de Staten van Holland betr. de remonstrantie van de synoden van Zuid- en Noord-Holland. Manuscript, folio, 4 pag.
45499: - "BLOCK; OCKERSZ--- Extract uit resolutien v.d. Staten v. Holland, d.d. 30-7-1660, dat de heren mr. Hugo Block en Pieter Ockertsz, Zeeuwse raden in het Hof van Holland, ook zitting mogen nemen in het leenhof. Manuscript, folio, 2 pag."
45503: - "HAMBURG; LUBECK--- Vier 17e eeuwse kopien van oorkonden betr. de handel van Holland met Hamburg en Lubeck, 1316, 1349 en 1277. Manuscripten, folio, 12 pag."
44869: - LUCHTVAART --- Extra-nummer van Het Leven 21-4-1925 'Onze Nederland-Indie vliegers terug!' 16 pag., geillustreerd.
2865: [ZUIJLEN, R.A. VAN] - Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering, de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's-Hertogenbosch, benoemd sedert de terugbrenging der stad onder het gezag der Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden in 1629. 's-Hertogenbosch 1863. Geb., geïll., 17+37 p.
44190: - "NIJMEGEN; VAN ROOIJ; VAN LIJNDEN--- Verzoek d.d. Nijmegen 7-6-1832 van B en W van Nijmegen aan de commandant mobiele Gelderse schutterij te Boxmeer om 8 dagen verlof voor de schutter Gerardus Winardus van Rooij, i.v.m. de ziekte van diens moeder. Manuscript, 1 pag."
29260: - VIOLEN, ANTIEKE -- Catalogus Alte geigen van fa. Hamma & Co. te Stuttgart. Gedrukt en geillustreerd, 8° oblong, ca. 60 pag. Daterende van ca. 1920
29264: - WINTER, DE -- Spotversje op De Winter, ca. 1780, manuscript, 8°, 1 pag.
29268: - VREESWIJK -- Proclamatie van de representanten 's lands van Utrecht dd 17-3-1796 betr. onenigheden tussen de stad Utrecht en de Municipaliteit van Vreeswijk. Groot blad plano, gedrukt (door G. Post te Utrecht) 1 pag.
12204: - AMSTERDAM, HASSELAER, WIGGER, VEYL-GELD Kwitantie van Gerrit Wigger d.d. 10 februari 1769 wegens `veyl-geld' ontvangen van G.N.Z. Hasselaer, `ontvanger van het verhoogde last- en veyl-geld onder het district van het Collegie ter admiraliteit residerende te Amsterdam'. 1 p., deels gedrukt.
12206: - AMSTERDAM, VAN DER DUSSEN, SCHOLL Aquarel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, gesigneerd J.W. Scholl, met de tekst `1871-1896, Heil den jubilaris A.E. van der Dussen, Amsterdam 3 april 1883'. 20x27 cm. Fraai!
44875: - 4, 56, 351, 375, 367, 368, --- Fraaie ansichtkaart met afbeelding van postbode voor brievenbus en 'Groeten uit Westzaan'. Getekend, ca. 1916. Jugendstil versiering.
44361: - ROELS--- Nota van C. Roels, mestinghandel te 's-Gravenhage, 1898.
44363: - "OSSENDRECHT; MATTHEEUSSENS--- Nota van wed. C. Mattheeussens en Zoon, koffiehandel te Ossendrecht, 1938."
29196: - ZEELAND, LANDBOUW -- 'De Zeeuwsche graanbouw', gedicht van 11 pagina's (295 regels) met 12 pagina's toelichtende informatie. Manuscript, 23 pag. 4°, 18e- of vroeg 19e-eeuws.
45334: - DOUBLETH, FERMARS, VAN HEUKELOM--- Juridisch advies, d.d. oktober 1752, betr. een kwestie over een wissel, manuscript, folio, 8 pag.
45328: - INGENHOES--- Overdruk van een krantenartikel, begin 20e eeuw, betr. de fa. Ingenhoes, Rusland 5 te Amsterdam, gedrukt, 2 pag., geïll.
45332: - SCHIEBROEK, KETEL--- Extract uit register Gecomm. Raden van Staten van Holland 6-11-1745 betr. de gerechtsbodes van Schiebroek en Ketel, manuscript, folio, 2 pag.
62078: - "Fragment of a Dutch magazine titled ""'s Waerelds Loop"", 1810."
44391: - "LUTTERS; UTRECHT--- Briefje van mej. Lutters, op papier van fa. P.R. Lutters en Zonen, stukadoors te Utrecht, d.d. 1896, betr. kamerverhuur."
44395: - "VUGHT; STEENMIJR--- Belastingaanslag voor Schut M. Steenmijr te Vught, 1915. 1 blad, deels gedrukt."
44630: - "UTRECHT; REGLEMENTEN STATEN; AMERSFOORT --- 'Twee missiven door de (...) heeren decanen (...) der vijf capitulen te Utrecht, geadresseerd aan de (...) heeren Staaten s'lands van Utrecht, op den 2 Junij en 15 December 1784 ter adstructie (...) van der capitulen regten'. Utrecht, B. Wild, 1785, folio, gedrukt, 57 pag. In 19e eeuwse halflinnen band."
23475: - Afwatering Geldersche vallei. Rapport van de commissie voor de Geldersche vallei, ingesteld bij beschikking ( ...) 1931, 's-Gravenhage 1933, 89 pag., geb., geïll., met 3 losse bijdragen.
45143: - "WATERSNOOD NOORD-HOLLAND; SIEMONS --- Gedicht aan myn geliefde landgenoten. Gesigneerd Gerrit Siemons. 1 blad plano, gedrukt, eerste helft 19e eeuw."
45141: - KANAAL AMSTERDAM-MERWEDE EN AMSTERDAM-ROTTERDAM --- Dossier stukken betr. Merwede Kanaal en Kanaal Rotterdam-Amsterdam, ca. 1880-1885. Gedrukt, ca. 100 pag.
45135: - "VIS; ZAANSTREEK --- Vier registers met onderdelen van de boekhouding van de Zaanse firma Gerbrand Vis Hzn. en Co. te Zaandijk, later, na 1903, NV Zuivelmaatschappij 'De Kroon'. 1896-1938. Manuscript."
45133: - "VERKADE; V.D. SCHEER --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 9 losse blaadjes met teksten, tekeningen en prikwerk, 1831-1862, Dordrecht en 's-Gravenhage, van een meisje Verkade."
29578: - FOKKENS, WEIMANS, JOURE -- Notitie van goederen gestolen 19-9-1808 ten huize van Marijke Weimans wed. A.J. Fokkens op de Joure, gedrukt, 4°, 1 pag.
29580: - KRUITFABRIEK MUIDEN -- Foto (18x24 cm.) van een 16 tal heren aan een diner t.g.v. het 250 jarig bestaan van de N.V. Nederlandsche Springstoffenfabrieken te Muiden in 1952.
29582: - UTRECHT, STUDENTENLEVEN -- Groenentoneel 1947, gedrukt programmaboekje voor uitvoering 24-9-1947, 40 pag.
29588: - KLOMPEN, DISTRIBUTIE -- Brochure over verstrekking van goedkope klompen door het Kon. Nationaal Steuncomité, dd. december 1917. Gedrukt, folio, 2 pag.
62470: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aldin (d')
62472: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alegambe (d')
45591: - HERTOGENBOSCH, SMIT, GYMNASIUM, SLAGER--- Foto, kabinetformaat, van door Slager geschilderd portret van rector dr. L.J.W. Smit van het gymnasium te 's Hertogenbosch. Kniestuk.
45589: - COUCKE, AYMES--- Huwelijksaankondiging van Adolphe Aymes met Valentine Coucke te Mexico d.d. 28-8-1913. Gedrukte kaart, Franse taal, met monogram.
45588: - BLOEMBOLLEN--- Brochure 'Bloemen in Uw huis en hof', uitg. van Centraal Bloembollen Comite (opgericht 1925). 8°, 8 pag., gedrukt, geillustreerd.
45585: - TONAIRE, HAAGSE ACHTERBUURT, MUZIEK--- Muziekblad 'Steegjes-gedoe, type uit een Haagsche achterbuurt, vervaardigd en voorgedragen door Eduard Tonaire, Holl. humorist'. Uitg. Roem, Amsterdam, groot 4°, 4 pag., gedrukt.
29536: - HOFSTEDE -- Verzameling familie advertenties uit kranten betr. de familie Hofstede, 1796-1916, ca. 150 stuks.
29538: - MUZIEK, POMPER -- Brochure voor een ‘Pomper-avond’, met portret van Albert Pomper, gedrukt, 2 pag.
29540: - DEKKING -- Convocatie betr. een lezing van Henri Dekking, 1925, gedrukt.
29542: - WALL, VAN DE -- Twee brieven van J.H. van de Wall betr. de familie Van de Wall, 1980 en 1981. Getypt en gestencild.
29544: - SWELLENGREBEL -- Fotoalbum ‘International Course in Health Development 1971-72 Promotion dr. N.H. Swellengrebel’, 40 foto’s van de deelnemers en docenten van deze cursus.
29546: - DUIJL-SCHWARTZE, THERESE VAN -- Ca. 12 krantenknipsels betr. Therese van Duijl-Schwartze, ca. 1919.
45172: - LEENKAMER GELDERLAND --- Publicatie van Staten van Gelre, d.d. Arnhem 21-5-1760, betr. de Gelderse Leenkamer. Plano, 1 blad, gedrukt (door H. v. Goor te Arnhem).
45166: - "UIENSCHOONMAAKSTERS; DORDRECHT --- Twee foto's, elk ca. 13x18 cm., van uienschoonmaaksters te Dordrecht, ca. 1910."
45164: - "TABAK; WAGENINGEN --- Twee foto's, elk ca. 17x18 cm., van tabakstrippers te Wageningen, ca. 1910."
45160: - "KOCKENGEN; STEMBOR; DE BRUYNE --- Verlijbrief van Willem van Stembor, heer van Isschot en De Haar op Gijsbert Ermboutsen den Bruynen, van een erfje waar vroeger een huisje op stond, in Kockengen. Utrecht 23-10-1728. Charter op perkament, uithangend zegel verloren."
45263: - DAGERAAD, DE --- Collectie van 17 handtekeningen van medewerkers aan het tijdschrift De Dageraad, 1869, manuscripten.
45267: - SIJPESTEIJN, VAN --- Briefje van de heer Van Sijpesteijn aan F.W. Conrad, d.d. 's-Gravenhage 1860, manuscript, 1 pag.
45269: - MESSCHERT--- Brief van W.Messchert, d.d. Rotterdam 1843, aan Mr. M.C. van Hall te Amsterdam, manuscript, 4o, 1 pag.
45271: - DIRKS--- Briefje van J. (?) Dirks aan F.W. Conrad, d.d. Gorinchem 1861, manuscript, 1 pag.
45287: - MIJNSSEN, INDIE--- Twee zeer uitvoerige brieven van J.J. Mijnssen aan W.D. Sweijs, 1841-1842, geschreven vanuit Batavia, manuscripten, 9 pag.
45289: - FILM--- Brochure voor de film L'enfant Roi naar de roman van P. Giffes, gedrukt, 12 pag., geillustreerd, ca. 1920?
45291: - VLOTEN, VAN --- Vier briefjes van W.J. van Vloten aan W. Sweijs, Amsterdam, 1840-1841, manuscripten.
45293: - HALL, VAN--- Briefje van C.E.(?) E.(?) C. van Hall, d.d. 1843, aan W.D.Sweijs, manuscript, 1 pag.
45295: - NILANT--- Brief van L. Nilant aan W.D. Sweijs, d.d. Zwolle 1842, manuscript, 2 pag.
45297: - RAVENZWAAY, VREDESTEIN, VAN BERGHEN, VAN MONTFOORT--- Zeventiende eeuwse copie van een Acte van transport, d.d. Vollenhove 18-5-1560, van de hofstad genaamd Vredesteyn, te Ravenzwaay, met 't huys, hoff ende alle toebehoren, leen van het Huis Culenburg, verkocht door Cornelis van Berghen, heer van Zevenberghen aan Christoffel van Montfoort, heer van Thul en 't Waal, manuscript, folio, 10 pag.
45299: - DOOPSGEZIND, SWEIJS--- Vier brieven van de Doopgezinde Gemeente Amsterdam aan zijn bestuurslid J.C. Sweijs, 1908-1920, manuscripten.
44353: - "LEIDEN; BOTS--- Nota van Ger.A. Bots, patisserie te Leiden, 1912."
44355: - VLIET, GEBR. VAN DER-- 2 nota's van Gebr. v.d. Vliet, ijzerhandel te Amsterdam, 1883 en 1916.
44357: - "LEIDEN; MOOTE--- Nota van A.H. Moote, koperslager te Leiden, 1890."
45099: - "ARNHEM; BEELDENDE KUNSTENAARS --- Mapje met 11 prentbriefkaarten betr. de ereleden van de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars te Arnhem, 1998."
45094: - "LEVENSVERZEKERING; UTRECHT --- Kennisgeving door B en W van Utrecht, d.d. 31-8-1830, betr. het oprichten van levensverzekeringsmaatschappijen. 4°, gedrukt, (4) pag."
45048: - "SWEERTS DE LANDAS; WYBORGH --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 12 losse bijdragen, uit de jaren 1814-1819, van Gerbrechta Johanna Wyborgh (1793-1831), in 1816 gehuwd met J.H.L.J. Sweerts de Landas."
45044: - "VOORSCHOTEN; DEKKERS; BOUVINK --- Prijsband met op voorplat in gouden letters 'Voorschoten en Veur' en op achterplat '1790'. Geheel perkament. Met prijs van ds. J.W. Bouvink, d.d. Voorschoten 1790, voor Johannes Louis Dekkers."
45384: - ROIJER, DE BOCK--- Brief van A.J. Roijer, d.d. 's-Gravenhage 1794, 4o, 1 pag., manuscript.
44821: - TELEGRAAF --- Eene wandeling door het hoofd-telegraaf kantoor te Amsterdam. Door V.A.H., extract Boons Magazijn 1907, 10 pag., geillustreerd.
44817: - "INDIE; MOHR; KOCH; BEVERSLUIS; VAN HARENCARSPEL --- Ca. 200 foto's en ca. 100 brieven en documenten betreffende de familie Mohr, Koch en Beversluis in Ned. Indie en Utrecht, ca. 1850-ca. 1930."
44261: - "MILITARIA; VAN MEURS--- Twee stukken betreffende de luitenant-kolonel Hendrik Steven van Meurs (1754-1827): verzoek om twee maanden verlof, gedateerd 8 juni 1801 en een in het Duits gesteld stuk, gedateerd 5 december 1813. Manuscripten, 2 pag."
44263: - "MILITARIA; SWEERTS DE LANDAS--- Brief van generaal majoor Jacob Dirk baron Sweerts de Landas (1759-1820) aan 'collonel van Meurs', d.d. Goes 28 februari 1814."
45231: - WALDORP--- Briefje van J (?) Waldorp aan F.W. Conrad, z.pl. [1861], manuscript, 1 pag.
45235: - RIBBIUS--- Fragment van brief met handtekening E.M. Ribbius, manuscript, 19e eeuws.
44682: - "WITVELT; LA LEGRESSE --- Uitnodiging voor de begrafenis van Margrietje Jans Witvelt, huisvrouw van Honere la Legresse, mr. kleermaker in de Korte Dijkstraat. D.d. Amsterdam, 5-4-1690. Gedrukt, 4°, oblong."
44678: - KRUIMEL --- Uitnodiging voor de begrafenis van Cornelis Johannes Kruimel, op de Herengracht, d.d. Amsterdam 19-9-1823. Gedrukt, 4°, oblong.
45425: - "GULIK, WILLEM VAN; PHILIPS II; ALVA--- Achttiende eeuwse kopie van een brief in het Duits van koning Philips II, d.d. Aranjuez 24-5-1568 aan Willem hertog van Gulik. Manuscript, folio, 12 pag."
45427: - VLAS--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 14-5-1664. Manuscript, folio, 2 pag.
45435: - "ROTTERDAM; VROEDSCHAP--- Octroij [van Staten van Holland] verleent aen burgemeesteren en vroedschappen der stad Rotterdam, op 't stuck vant verstellen haerer magistrature. D.d. 's-Gravenhage 13-12-1650. Manuscript, folio, 4 pag."
29109: [ FOCK, MARIA ANNE ] - La Semeuse, Menton [ 1914 ], 170 pag., privé uitgave.
45092: - FRANCKEN, ZUTPHEN --- Bericht betr. het overlijden van Arnold Willem Francken, 21 jaar oud, zoon van A. Francken, d.d. Zutphen 24-7-1790. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
44517: - "SCHEEPVAART; PYLADES--- 'Treurzang bij het te gronde gaan van de stoomboot Pijlades op den 2-1-1835'. Manuscript gedicht, 4 pag. met getekende versieringen en zwarte rand."
28963: A.E.B. - Sketches and sudies of David Bles, London 1909, 12 pag. text + 48 illustrations, imitatie perkamenten omslag.
45358: - STUERMAN, STUURMAN--- Briefje van Jan Fucniss Stuerman, d.d. In de St Jacob 30-12-1638, aan commissaris Croos.
45352: - TEYLINGEN, VAN --- 5 brieven van de heer Van Teylingen te Rotterdam, aan de advocaat Mansalle te Parijs, d.d. 1781-1784, manuscript, 17 pag.
44576: - KASTEELE, VAN DE --- Aantekeningen uit de 19e eeuw over het leven van mr. J.C. van de Kasteele, met diens gelithografeerdE portret, manuscript, folio, 1 pag.
44562: - VOSBERGEN, VAN --- Handtekening van T(of F?) van Vosbergen, 1631.
44566: - "ORANJE-NASSAU; LEEUWARDEN --- 'Nauwkeurige beschrijvinge van de vorstelijke grafkelder en sepulture binnen Leeuwarden', manuscript, folio, 14 pag."
44568: - "FEER; BROM; VAN ESVELT--- Familieaantekeningen Feer, Brom, van Esvelt, ca. 1900. Manuscript, 1 pag."
44570: - BREDA --- Aanvullingen bij de tekst van het 'Groot Recueil der Oudheden en Rechten van Breda', manuscript, 18e eeuws, folio, 12 pag.
44572: - HAER, VAN DER --- Handtekeningen van Johan, Nicolaas, Bonifacius en Johan Pieter van der Haer. Manuscripten.
44574: - LAMMERS--- Portretfoto van Heinrich Nikolaus Lammers, (1804-1889) rektor in Wiedenbruck. 18x24 cm.
46452: - PERSINGEN, VAN GENTH, CUPER, CANIS--- Verklaring van Michil Canis, kerkmeester van de st. Stevenskerk, dat hij de resterende kooppenningen ontvangen heeft van Jan van Genth betr. diens aankoop van 14 morgen land in Persingen gekocht van Canis' voorzaat Jan Cuper Willems. D.d. 9-2-1605. Manuscript, 1 pag., folio.
45060: - HEENVLIET --- Advertentie ondertrouw J. Lamaison en C. Graafland, vrijvrouwe van Heenvliet, d.d. Huize Heenvliet, 1808.
45058: - HONSELAARSDIJK --- Foto-reproductie (ca. 1900?) van gevel van Slot Honselaarsdijk, 8x13 cm.
29590: - ZALTBOMMEL -- ‘Programma van feestviering t.g.v. de regeringsaanvaarding van H.M. Wilhelmina op 31 augustus 1898 te vieren te Zalt-Bommel op 13 en 14 september 1898.’ Gedrukt, 36 pag.
45052: - "ROTTERDAM; ZAAL --- Twee p.r.-prentbriefkaarten van jachtwerf C. Zaal te Rotterdam, 1939, 1936."
45050: - "DELFT; SCHUTTERSKONINGEN --- Lijst schutterskoningen 1723-1821 van de Conferentie of broederschap der Handbusschutters te Delft. 1 blad, gedrukt."
44598: - "SCHOUTEN --- Brief van P. Schouten, d.d. 's-Gravenhage 1841, betr. een voorstelling 'ten mijner benefice;. Manuscript, 1 pag."
44596: - DONALDSON --- Briefje in het Engels van Phils.L. Donaldson betr. Institution of Civil Engineers, 1842.
45378: - LORMIER, COLLIN--- Verklaring van de raad ter Admiraliteit op de Maas, d.d. Rotterdam 1767 betr. in beslag genomen goederen van Jan Collin, manuscript, 1 pag., getekend J.W. Lormier en J.v.d. Heim.
45374: - SICCAMA--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 18-1-1785, manuscript, 1 pag., getekend Siccama en Fagel.
45372: - BERGH, VAN DEN --- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 23-4-1710, manuscript, 1 pag, getekend A.Pots en Fagel.
45366: - MILITARIA, DOIJS--- Commissiebrief van de Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 30-4-1711 voor Evert Timen Doijs tot sergeant majoor titulair bij het regiment te voet van generaal majoor Plettenborg. Charter op perkament met groot uithangend lakzegel.
45368: - DORDRECHT, REGENTENHOF DE LENG, V.D. SANTHEUVEL--- Acte van transport voor schepenen van Dordrecht d.d. 21-5-1767 van een losrentebrief. Manuscript. Charter op perkament, zegels verloren.
45370: - VERVOER GOEDEREN, DE SCHEPPER--- Extract uit register resolutien Staten Generaal, d.d. 24-10-1768. Manuscript, 2 pag., getekend De Schepper, Fagel.
44257: - "NOORDENDORP; 4, 56, 351, 375, 367, 368, HOLLAND--- Rekeningen van J. Noordendorp, mr. metselaar, voor commissarissen van de 4, 56, 351, 375, 367, 368, van Holland en Westvriesland betreffende kachels. Voor accoord getekend door Willem Frederik van Wassenaer (1752-1799) en Dirk baron van Boetzelaer (1746-1819). Getekend voor voldaan door J. Noordendorp, 10 mei 1795."
44670: - "WIJSMAN; NIJENHUIS; SCHENK; HUNGER --- Familiepapieren betr. drie generaties Wijsman te Amsterdam, ca. 75 stuks, 19e eeuws."
44237: - "DORDRECHT; SPRUIJT--- Bewijs van onvermogen voor Willem Jacob Spruijt, die in staat van faillissement is, d.d. Dordrecht, 14-6-1813. Manuscript, 1 pag."
44239: - "GRAVENHAGE; DE GELDER; ROSA--- Bewijs van onvermogen voor Alida de Gelder, geb. Rosa, d.d. 's-Gravenhage, 17-3-1813. Manuscript, 1 pag."
44241: - "LEIDEN; VAN LAAR; BOSBOOM--- Bewijs van onvermogen voor Anna van Laar, vrouw van Cornelis Bosboom, wonende in het Kwartier Middelweg, d.d. Leiden, 26-9-1812. Manuscript, 1 pag."
45449: - GOUDA, KEGELINGH--- Extract uit het Vroedschapsboek van de stad Gouda, d.d. [ca.1610?], manuscript, folio, 5 pag.
45445: - RIJSWIJK--- Dictum tussen de schout en de baljuw van Rijswijk inzake diverse geschillen. D.d. 5-11-1632, manuscript, folio, 3 pag.
45437: - ZUIJLEN VAN NIEVELT--- Gedight ter eeren van Jacob Nievelt, officier van Rotterdam. Manuscript, folio, 1 pag.
44291: - LAURILLARD--- Gedicht 'Schijn en zijn', ondertekend dr. E. Laurillard. Manuscript, 8°, 2 pag.
44293: - HOP--- Copie de la lettre de mons. Hop, ambassadeur de Hollande, ecrite a Paris 29-7-1728. Met idem d.d. 1-8-1728. Manuscript, folio, 4 pag.
44295: - "MILITARIA; DEVENTER--- Extract uit resolutieboek Deventer, d.d. 20-11-1742, betr. de promotie van militaire generaals en officieren. Manuscript, folio, 6 pag."
44297: - VREDE VAN AKEN--- Extract uit secrete resolutien Staten van Holland, d.d. 30-10-1748, betr. Vrede van Aken, d.d. 18-10-1748. Gedrukt, folio, 12 pag.
44299: - "SLINGELAND; FINANCIEN--- Propositie van den raadpensionaris Slingeland raekende het redres der financien. Z. j., manuscript, folio, 16 pag."
44303: - ORANJE-NASSAU--- Extract resolutien Staten van Holland, d.d. 14-3-1748, betr. de geboorte van een prins van Oranje. Gedrukt, folio, 2 pag.
44307: - "ZEEOFFICIEREN; TRACTEMENTEN--- Extract resolutien Staten van Holland, d.d. 16-7-1733, betr. de tractementen van zeeofficieren. Gedrukt, 1 pag., folio."
44313: - "BELGIE; GRENS BIJ POLDER DEN DOEL--- Secrete missive d.d. 21-4-1739 van commissarissen te Antwerpen aan de Staten van Holland, betr. de limietscheiding rond de aanwassen tussen de polder Den Doel en de Schelde. Gedrukt, 13 pag., folio."
44315: - "DREWES; NIEVEEN; HOMMES--- Rekening betr. de boedel van Aaltje Willems Drewes, wed. A.G. Nieveen, te Groningen, 1845-1846, opgemaakt door Sebo Hommes. Manuscript, 12 pag."
44321: - "LESSEN, VAN; GRONINGEN--- Papieren betr. Michiel Derks van Lessen te Groningen, begin 19e eeuw, manuscripten, ca. 40 pag."
44323: - JANSSEN--- Briefje van pastoor M.J. Janssen te Meerloo (L), 1921, manuscript, 1 pag.
44325: - STYRUM, VAN--- Twee kopie-acten betr. overlijden mr. Jan baron van Styrum te Haarlem 1824 en mr. Antony van Styrum te St. Oedenrode 1841. Manuscripten, 2 pag.
44327: - SANTVOORT--- Kopie overlijdensacte Ootmarsum 12-3-1831 van Geertruy Santvoort, 40 jaar, klein tapperse, dochter van Eilert Santvoort, timmerman te Denekamp en Chr. Hazenkamp. Manuscript, 1 pag.
44962: - "SLOTEN (NH); VAN SUCHTELEN V.D. HAARE --- GeKalligrafeerd album aangeboden op 31-12-1920 door de leden van de gemeenteraad van Sloten (NH) aan burgemeester jhr. A.H.P.K. van Suchtelen van de Haare, bij de opheffing van de gemeente. Oblong, 16 pag., met wapen van Sloten op de band."
45086: - "MOLENS; POMPEN --- Prospectus Sandwich Enterprise. Manufacturers of Wind mills, pumps, tanks etc. Sandwich Ill. Z. j. (ca. 1890?), 64 pag., geillustreerd."
44439: - RELIGIEUZE ARTIKELEN--- Katalog (prijscourant) religiose artikel, van fa. Hymmen & Co te Ludenscheid. 1936, 25 pag., oblong, geillustreerd, gedrukt.
44441: - "VOORSCHOTEN; ONDERWIJS--- Statuten der Ver. tot het instandhouden van een bewaar- naai- en breischool ... te Voorschoten, d.d. 1866, 1868 en 1895, gedrukt, 18 pag."
45764: - DORDRECHT--- Exemplaar van 'Van Braam's Dordrechtsche Almanak voor het jaar 1845', Dordrecht, Blussé en Van Braam [1844], gebonden in perkamenten omslag, met aantekeningen in handschrift.
45537: - MILITARIA, VAN SYTZAMA--- Verdeling van de winter fourage voor paarden van F 44 per regiment, 1744-1745. Manuscript, 2 pag., folio.
45529: - REUVENS, DE VRIES, BLUSSE, GUIJE, LIOTARD--- Album amicorum in 4° formaat, zonder band, van Maria Everdina Reuvens (Leiden 1823 - 's-Gravenhage 1914), echtgenote van G. de Vries, met ruim 30 bijdragen in de vorm van teksten, tekeningen, knipwerk, silhouetten etc., uit de jaren 1836-1855.
45511: - VERSJE, 1689--- Versje van 4 regels, d.d. 4-7-1689, gesigneerd met monogram F.G.B.
45513: - HAREN, VAN--- Kwitantie voor Harmen Jacobs, d.d. 27-5-1689, getekend W. van Haren. Manuscript, 1 pag.
44638: - "GRAVENHAGE; INT. HOF V. JUSTITIE --- Programma van de Gala soiree aangeboden door gemeente 's-Gravenhage t.g.v. de installatie van het 'Cour permanente de justice internationale', 17-2-1922. Gedrukt, 8 pag."
44642: - "BAAS; STRAATEVANGELISATIE TE AMSTERDAM --- Twee cahiers met ingeplakte krantenartikelen bestaande uit een serie artikelen in de Amsterdamsche Kerkbode van 1931-1932. De serie is getiteld 'Zending en evangelisatie, blikken in den practischen arbeid' en is geschreven door de straatprediker N. Baas."
44644: - SCHELLINK --- Portretfoto 13x18 cm. van S. Schellink, d.d. 16-6-1913, afkomstig uit het bezit van dr. E.C.J. Mohr, hoogleraar tropische economie te Utrecht.
44646: - "SCHWEICKHARDT; 'S-GRAVENHAGE; GRAVEUR --- Bedrijfs-visitekaartje op porseleinpapier, met gegraveerde tekst: 'L. Schweickhardt, kunst graveur, 's-Gravenhage' en in kleine lettertjes in cirkelvorm het Onze Vader. 5x8 cm."
44648: - "VELP; GODRON --- Zes foto's uit 1969, elk 9x9 cm., van 'De oude Jan', de kerk te Velp 'waarvan Theodorus Godron schoolmeester en koster was van 1787-1822'. Ook foto's van de in 1790 door Godron betrokken kosterij."
45581: - WORMERVEER, DE JONG--- Brief van Gerbrand de Jong, Wormerveer 1968, aan de gemeenteraad van Wormerveer. Gestencild, 2 pag.
45574: - "JAGER, DE; JAN ZEGERS; MILBORN--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van C.J. de Jager, met bijdragen uit de jaren 1839-1859, met tekeningen, prikwerk etc."
45575: - V.W., MAATSCHAPPIJ--- Aquarel in grijs, 14x9 cm., met symbolen van kunst, muziek, letterkunde etc. en de tekst: V.W. Triste Souvenir.
45579: - AMBROSE--- Brief van Geo. E. Ambrose d.d. Londen, National Gallery, 1895. Manuscript, 2 pag.
44582: - JACOBS --- Extract uit overlijdensregister Maastricht betr. de dood op 23-9-1831 te Margraten van Johannes Jacobs, landmeter, 64 jaar. Manuscript, folio, 1 pag.
44584: - BUMA --- Brief van Gerard C. Buma, d.d. St. Thomas (Canada) 1970, aan G. Halwasse betr. wapen Buma. Manuscript, 1 pag.
44586: - "HEERMA VAN VOSS; V.D. POEST CLEMENT; LESTURGEON --- Foto van een geborduurd tafereel van drie familiewapens: v.d. Poest Clement, Heerma van Voss en Lesturgeon, 1930, 13x18 cm."
44590: - BOURICIUS --- Personalia betr. Jan Frederic Daniel Bouricius (1799-1859), luit. der zee / vice admiraal. Manuscript, 3 pag., folio.
29212: - OISTERWIJK, VERWIEL -- Feestgids bij gelegenheid van het zilveren ambtsfeest van [...] J.J.L.M. Verwiel als burgemeester van Oisterwijk z.pl. 1947, gedrukt boekje, 16p, met illustraties.
29214: - INDIE, VAN MUYEN -- Acte, deels in het Maleis, deels in het Chinees(?), dd Tertoelis pada hari 9-8-1919, uitgevaardigd door de rijksbestuurder van Soerakarta, btr. zuster C.A.M. van Muyen. Manuscript, getypt, folio, 1p.
29274: - "BRABANT 1789 -- Placaat van de Staten Generaal der Ver. Nederlanden in zake scherp toezicht op gewapende vreemdelingen uit Oostenrijks Brabant, die met troepen tegelijk in staats Brabant rondtrekken. Dd. 's-Gravenhage 16-10-1789. 1 blad plano, gedrukt; waterschade (drukker: I. Scheltus 1789)"
29276: - MOLO, DE , HOMRIGH, BENING, MASTENBROEK, AMSTERDAM -- Gedrukte brief in het Frans van De Molo, dd Amsterdam 27-5-1763. Messieurs les commisaires du bal du 23-3-1763. Naam in pen onderaan de brief. 4°, 1 pag.
29282: - AMSTERDAM, EIGENDOM KERKEN -- Verzameling van stukken behelzende het ontwerp van schikking over de kerkgebouwen der eertijds heerschende gezindheid binnen Amsterdam, 1800, gedrukt, folio, 55 pag. Met Tweede Rapport, 1800, gedrukt, folio, 55 pag.
29286: - GIESBERGER, MILITARIA -- Album amicorum in de vorm van een oblong boekje in hoes van Frits Giesberger, met ca. 25 bijdragen en tekeningen uit de jaren 1826-1842, uit Ansbach, Kampen en andere plaatsen. Voorts aantekeningen van Giesberger over militairen die hij kent.
45545: - MUZIEK, SCHUT, HEUCKENROTH--- Programmaboekje opera De juweelen van de Madonna, met handgeschreven opdracht van L.H. Schut aan J. Richard Heuckenroth, 1-10-1916. Luxe exemplaar in leren band met goudopdruk.
45539: - KALLIGRAFIE, STOLLEE--- '' Monster letters van Anna Stollee 1817. Titel van oblong cahier met 16 pagina's met getekende letters en ornamenten.
44417: - KRIJGER, DE--- Blad in 18e eeuws handschrift met 9 gedichtjes, gesigneerd H.F., betreffende gaven van Hobjus de Krijger aan een weeshuis (o.a. orgel), 2 pag.
44419: - "NIVERLEE DE LA FORTELLE; TAILLEFER--- Brief van baron de Niverlee de la Fortelle, kamerheer Willem I d.d. Den Haag 1817 aan Louis Gabriel Taillefer (1769-1840) te Parijs. Manuscript, 4°, 2 pag."
44420: - "BELGIE; BOCCABELLA; HOMBEEK; OPHORNBEKE; DU PRÉ--- Aanstelling van Cornelis du Pre tot substituut meijer van Ophornbeke alias Smalbrabant, in de plaats van wijlen Gillis Bertels. Ondertekend door Jules Boccabella d.d. Ophornbeke 28-5-1647. Manuscript, folio, 1 pag."
44425: - LOMMEL, VAN--- Brief van A. van Lommel S.J., d.d. Rotterdam 1877 over de geschiedenis van Alkmaar. Manuscript, 8°, 2 pag.
44429: - TOEKOMST--- Twee afbeeldingen uit ca. 1900 in kleur gedrukt, a) 'Future New York, the city of skyscrapers' en b) 'Wandeling op 't water in 't jaar 2000'.
44433: - TREKVAART HAARLEM-LEIDEN--- Gravure van voor en achterzijde van een penning op het graven van de trekvaart Haarlem-Leiden, 1656-1657. Met fraaie afbeelding van een trekschuit met silhouet van Haarlem erachter. 10x18 cm.
44435: - "KEMPER, JOHAN MELCHIOR; HOPPENBROUWERS--- Exemplaar van het gedrukte boek 'De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper plegtig gevierd op 17-12-1824 in Felix Meritis, door H.H. Klijn, J.H. v.d. Palm en B. Klijn Bz', Amsterdam 1825. Gebonden, met portretgravure."
45593: - COZIJNSEN, AMSTERDAM--- Scriptie 'De client S.' door A.J. Cozijnsen, Academie voor Sociale en Culturele arbeid, Groningen 1958. 45 pag., getypt, gebonden.
44740: - HOFMAN --- Kwartierstaat van Charles Augustijn Hofman (1903 - ...). Manuscript, 1 pag.
45257: - WURFBAIN--- Gedicht Napoleon a son neveu Louis, manuscript, 3 pag., geadresseerd aan J.W. Wurfbain, manuscript, 3 pag.
45255: - MUZIEK, WILHELMY--- Briefje van de violonist August Wilhelmy, manuscript, ca. 1860, 1 pag.
44483: - "RIJN; SCHEEPVAART--- Tekst van een lezing door ir. D. Vreugdenhil 'De Rijn als scheepvaartweg', 23 pag., getypt."
44485: - "GOEVERNEUR; PALUDANUS--- Katern gedichten op de promotie van Johan Jacob Goeverneur, 18e eeuws, gedrukt, 8 pag."
44487: - "GOBIUS; MEINERTZHAGEN; DE TIMMERMAN--- Gedichten op de promotie van Henrik Antoon Gobius, 18e eeuws, gedrukt, 3 pag."
44493: - "GRONINGEN; MARTINITOREN--- Oorkonde behorende bij een model in zilver van de Martinitoren, aangeboden op 21-6-1892 aan Wilhelmina en Emma door een Gronings comite. Gedrukt, plano."
44961: - "ONDERWIJS; GELDERLAND --- Schoolreglement voor het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, uitgevaardigd 3-6-1681. Gedrukt, Arnhem, wed. J.F. Hagen, 4°, 16 pag."
29250: - HAAN, ELISABETH J. DE -- Manuscript van een toneelstuk 'Vaders Verzen' door Elisabeth J. de Haan. 4°, 94 pag. w. s. ca. 1930. Gebonden in kartonnen omslag.
29252: - ALMELO, PALTHE -- Tarievenlijst van de chemische wasserij Gebr. Palthe te Almelo betr. wassen, verven, ca. 1890? Op karton met afb. gebouwen van Palthe te Almelo. Keerzijde: posttarieven. Beschadigingen.
29256: - LEIDEN, WILLEMSON -- Drie gedachtenisprenten ten name van Joannes Wilmson (1852), Anna Willemson (1859) en Antonius Willemson (1832). Gedrukt en ingevuld in handschrift. Beschadigingen.
29258: - BACKER -- Afl. van Het Nieuws van den dag 11-11-1908 met o.a. Necrologie Jhr. Mr. C.H. Backer, oud president arr. rechtbank Amsterdam en diens overlijdensadvertentie.
62673: - Wapenkaart/Coat of Arms Bolhuis.
45433: - TABAK--- Extracten uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 18 en 25 maart 1661. Manuscripten, folio, 2 pag.
45431: - BEAUMONT, VAN--- Extracten uit resolutien Staten van Holland d.d. 15-11-1664 en 5-2-1665. Manuscript, folio, 2 pag. Met handtekening van Herb. van Beaumont.
44811: - SALM, VAN DER --- Geaquarelleerde tekening van twee schepen op zee, gesigneerd D. v.d. Salm. 14x19 cm.
44813: - MAAS --- Paaschgroet 1946 van W.B. Vereeniging, met reproductie van tekening door J. Maas. Gedrukt.
44959: - "MELCHIOR; ST. ELISABETHS GASTHUIS --- Exemplaar van de Catalogus van de Medisch-historische tentoonstelling t.g.v. het 100 jarig bestaan van de Ned. My. tot Bev. van de Geneeskunst, Amsterdam, 1949, met op omslag een tekening van een sectie. 195 pag., geillustreerd."
44957: - KANAAL AMSTERDAM-RIJN --- Nota der Commissie van hoofdingenieurs betr. den brief van het Amsterdamsche Rijnvaart-Comite aan den minister, d.d. 26-11-1880. 's-Gravenhage, 1881, 5+3+4+8 pag., gebonden.
44339: - "LIMMEN; BOS--- Nota van J.L. Bos, schilder te Limmen, 1911."
44343: - "GEERTRUIDENBERG; LEIJS--- Nota van tuinman C. Leijs te Geertruijdenberg, ca. 1910."
44345: - SCHRIJVERS--- Twee nota's van notaris F.X.H. Schrijvers te Eindhoven, 1879 en 1903.
44349: - "ZWARTSLUIS; BUISMAN--- Nota van N.V. R. Buisman te Zwartsluis, 1936."
45380: - WEERDT, DE--- Brief van Hendrik de Weerdt, d.d. Rotterdam 1713, aan Amplissime domine, manuscript, 4o, 2 pag.
45382: - SON, VAN: VAN DER BORGH--- Brief van T (?) J. van Son, d.d. Breda 1797 aan B. van der Borgh, op deszelvs buitenplaats te Valkenburg, manuscript, 4o, 2 pag.
44905: - MATEN --- Herleiding van de Rhynlandsche land-maat in die van de Nederlandsche maat van oppervlakte. Groot blad plano, gedrukt, begin 19e eeuw (omrekening van Rijnlandse morgens en roeden naar bunders/roeden/ellen).
44249: - "BREDA; DE ROY--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 27 december 1769. Ondertekend door Otto Frederik graaf van Lynden en J.J. van Hees. Manuscript, 1 pag."
45401: - VOETRINGH, LANGHENOUD--- Aantekeningen van Dink Voetringh betr. betaling aan frère Martijn van Langhenoud, als getroudt hebbende mijne suster Mary Voetringh, 1645, manuscript, folio, 1 pag.
44620: - "UTRECHT; STUDENTENLEVEN; HUGO GROTIUS --- Menu Installatie Grotius 20-11-1922, steendruk J.A. Moesman, geill."
45415: - AMSTERDAM, VROEDSCHAP--- Eigentijdse kopie van een brief van Burgemeester en vroedschap (van Amsterdam?) aan de stadhouder, d.d. 14-9-1672, over de murmuratie van een aantal vroedschapsleden, manuscript, folio, 1 pag.
45411: - "ORANJE-NASSAU; MILITARIA--- Den eed die prins Maurits als gouverneur van Hollandt gedaan heeft met Den eed der soldaten in 's-lans dienst zijnde. Manuscript, 4o, 2 pag., 17e eeuws."
45324: - BARNEVELD, GRAF, VERSCHUUR, SWEIJS--- Koopacte van een graf in de Geref. kerk te Barneveld. Verkocht door Abel, Harmanus en Gerarda Verschuur aan Jan Coenr. Sweijs en Johanna de Bijll, manuscript, folio, 3 pag.
45322: - BENNEKOM, SELS, VAN WASSENAER, PRINS--- Acte van transport d.d. 8-4-1771 van een camp land genaamd De Bosmeesters Campe in Bennekom, ca. 8 morgen, verkocht door Gerrit Sels en Cath. Oester aan Carel George van Wassenaer, manuscript, folio, 2 pag.
45320: - HULSHOFF--- Distributiestamkaart, ca. 1945, t.n.v. Hillegonda Geertruida Hulshoff, geb. 12-8-1888, wonende te Epe, 1 stuk.
45573: - LEENGOEDEREN, HOLLAND--- Waerschouwinge van de Staten van Holland, d.d. 24-9-1677. 4°, oblong, gedrukt, 1 blad.
45571: - SCHUIL, HUISDUINEN, SCHIMMENSPEL ACKET--- Brochure 'Het schimmenspel van Acket. Met de eerste compagnie op mobilisatie. Woorden van J.B.S[chuil]. Herinnering aan het St. Nicolaasfeest 1915 op het Galgenveld bij Huisduinen'. Gedrukt, 31 pag., geillustreerd.
45565: - WIEGMAN, VROOM--- Brief van Matthieu Wiegman aan Nico R.A. Vroom, d.d. Amsterdam 16-10-1945. Manuscript, 1 pag.
45563: - HAVERMAN, DE MEESTER, ABR. KUYPER--- Brief van H.J. Haverman (1857-1928) aan 'Waarde Mees' (= J. de Meester), d.d. 20-2-1927. Manuscript, 2 pag.
45561: - BELASTINGEN, KLEIN ZEGEL--- Notificatie van de Minister van Financien, Gogel, d.d. 's-Gravenhage 30-1-1807, betr. klein zegel, te betalen door alle ambtenaren in het Koningkrijk Holland bij acte of commissie. Plano, gedrukt bij de Staats-drukkerij 1807.
45559: - HIJUM (FR), GEMERS, KADASTER--- Opgave Kadaster 1831 betr. land te Hijum, eigendom van Pieter Ietses Gemers te Hijum. Groot blad, deels gedrukt.
45483: - AMELAND--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 26-3-1637, manuscript.
45481: - AMELAND--- Request gericht aan de Staten van Holland, van de kinderen en erven van Gonsalo Gijbels, d.d. 1637, over de heerlijkheid Ameland en Bilt. Manuscript, folio, 3 pag.
45479: - OUDERKERK AMSTEL, VASTERS--- Request van Niesgen Cornelisdr., wed. van Gerrit Vasters, wonende te Ouderkerk a.d. Amstel aan Gecomm. Raden, d.d. 1660, manuscript.
45477: - WEER--- 'Op het vriesen van 't jaar 1667'. Gedicht van 26 regels, 19e eeuws manuscript, 2 pag.
45473: - MONNICKENDAM--- Octrooi van de Staten van Holland d.d. 11-7-1651, voor de stad Monnickendam betr. de magistraats bestelling. Manuscript, folio, 4 pag.
45467: - SCHIEDAM--- Octroy van de Staten van Holland d.d. 22-12-1650 voor de vroedschap van Schiedam om regelingen te mogen treffen voor het aanstellen van magistraten, manuscript, folio, 6 pag.
45463: - DELFT--- Publicatie van Maximiliaan en Maria, d.d. Gent, augustus 1477 betreffende de stad Delft. Kopie d.d. 29-3-1640. Manuscript, folio, 1 pag.
45465: - VLAARDINGEN, BALJUW SWEERSZ.--- Verklaring d.d. 9-2-1558 van inwoners van Vlaardingen: Arent de Decker, Neeltge Neel Jorisz., waardin in het Keysers wapen, en ......, waardinne in St. Bastiaen, manuscript, folio, 1 pag.
45026: - "FARNESE; PARMA --- Ordonnantie van Alexandre Farnese, prince de Parme, d.d. Brussel 16-3-1682 betr. het aanleggen van lijsten van bezittingen van Franse onderdanen binnen de Zuidelijke Nederlanden. Gedrukt, folio, 1 pag. Met wapen van Parma."
45024: - AFFRY, L.A. d'--- Paspoort voor (naam doorgehaald) verleend door Louis Auguste d'Affry, seigneur de Prevondavaux, ambassadeur de sa majesté aupres des Etats Generaux des Provinces Unis, d.d. La Haye 1761. 1 blad, folio, deels gedrukt.
44604: - "SMIDT; ASSEN --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Albertina Annetta Smidt, geboren 26-4-18.., met 37 inschrijvingen tussen 1833-1874, veel te Assen (o.a. 11 tekeningen en 2 blaadjes met prikkunst)."
45129: - "LEVENSVERZEKERING; WAGENINGEN --- Contract van overleving, opgerecht binnen Wageingen den 1-2-1793 en door de Ed. Achtb. Magistraat derzelver stad geapprobeerd den 18 Sept daaraanvolgende. [Wageningen 1793], 23 pag., gedrukt."
44337: - "EGMOND; URSEM--- Nota van K. Ursem, bloembollenkweker te Egmond, 1911."
44664: - "GELDERLAND; PROVINCIALE STATEN --- Overzigt van het personeel der Staten van Gelderland, sedert het invoeren der wet van 6-7-1850. Nijmegen 1852, 42 pag. Gedrukt."
44661: - "BONNET; MOLENAAR; BRAND; v.d. BROEK--- Album amicorum van A.A.C. Bonnet, 1820, bestaande uit een oblong marokijn bandje met goudstempeling (o.a. naam en datum) met diverse losse blaadjes, in een leren schuifhoes. Bevat 3 gedichten op Bonnet's afscheid. Mooi exemplaar."
44662: - "AMSTERDAM; ORANJE-NASSAU; VLAANDEREN --- Officiele feestgids ... huldiging van H.M. de Koningen, Amsterdam 1923, 64 pag + advertenties. Omslag ontwerp Andre Vlaanderen. Gedrukt."
44915: - "HOUDRINGE; DE BILT --- Materiaal voor een boek over het landgoed Houdringe te De Bilt, afkomstig van K.B. Nanning."
44919: - "WIELDRECHT; JACHT--- Placaet nopende 't verbodt van de jacht in den landen van Wieldrecht. Uitgevaardigd door baljuw en mannen van Wieldrecht 23-8-1673. Groot blad plano, gedrukt (door M. v. Nispen te Dordrecht). Randen rafelig."
45227: - ORTT--- Briefje van J.? T. Ortt aan F.W. Conrad, d.d. Middelburg 1861, manuscript, 1 pag.
44495: - "EINDHOVEN; SCHERPENISSE--- Twee wissels t.n.v. G. Scherpenisse te Eindhoven, 1931."
44932: - "BELGIE; TONGEREN --- Acte betr. 'onse weijde' buiten de Steene Poorte te Tongeren, 1794. Manuscript, 4 pag."
44934: - RIETBERGEN --- Briefkaart betr. geboorteacte Petrus Johannes Rietbergen, geboren 1894 te Den Helder, zoon van H.J. Rietbergen en C.W. Karsman. Deels gedrukt.
44942: - MESDACH --- Aantekeningen betreffende het geslacht Mesdach. Door F. Beelaerts van Blokland, overdruk Ned. Leeuw 1903, 12 pag.
44944: - ADEL, DUITSE HUIS --- Getypt artikel 'Goedkeuring en viseering van kwartierstaten voor het Duitsche huis', door W.A. Beelaerts van Blokland, 1927, 11 pag.
44948: - "HOOGER ZIJ ONS DOEL; AMSTERDAM --- Wet van het letterlievend gezelschap onder de zinspreuk Hooger zij ons doel, Amsterdam, 1848. Gedrukt, 31 pag., gebonden."
44513: - "AMERSFOORT; WESSELS--- Briefje van G. Wessels, confiseur-cuisinier te Amersfoort, 1908, met opgave van mogelijke menu's met prijzen."
45084: - "ZUTPHEN, JAN A. VAN; C.A. v.d. VELDE; ANDB--- Exemplaar van het boek 'De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan (...) door C.A. van der Velde'. Amsterdam, 1925, 784 pag., gebonden."
45082: - RHOER, DE --- Brief van C.B.G. aan Halwasse, d.d. 1952 betr. familiewapen De Rhoer.
45078: - "UTRECHT; BAKKERS --- Publicatie van gemeentebestuur van Utrecht, d.d. 27-12-1803 met verbod voor brood- en koekenbakkers om zaagmeel te stoken. 1 blad plano, gedrukt (P. Muntendam), met wapen van Utrecht in houtsnede."
44746: - KINSCHOT, VAN --- Aantekeningen van G. Halwasse betr. familie Van Kinschot. Met betaalbewijzen door jhr. H.F. van Kinschot. Manuscripten, ca. 15 pag.
44748: - "KESSELS; VAN PIERE --- Drie brieven van M.F. van Piere en J. Kessels, d.d. Eindhoven 1955 aan G. Halwasse, betr. familiewapen Kessels. Manuscripten, 3 pag."
44674: - "WTENWEERDE; NIEUWER-AMSTEL --- Uitnodiging voor de begrafenis van mej. Johanna Maria Cornelia Wtenweerde, onder Nieuwer Amstel. D.d. Amsterdam, 4-5-1829, gedrukt, 4°, oblong."
44668: - TEGOEDBON VOOR 25 ZOENEN --- 'Mandat de 25 baisers, payables au porteur'. Fraai gedrukt biljet, 10x16 cm. met afb. van liggende dame en een cupido'tje, 19e eeuws.
44531: - "SAUTIJN; KARSEBOOM--- Testament van Nicolaas Sautijn, burgemeester van Amsterdam, d.d. 1738. Manuscript, folio, 7 pag."
44523: - VRIES, HILLE DE--- 'Hille de Vries 1931-1999', teksten bij zijn begrafenis door familie en vrienden. 15 pag., met portretfoto en necrologie.
44527: - "HEYDEN; KLEEF; SPANREBOICK--- Verdrag over Heijen (Heyden), tussen hertog Willem van Cleve en Arent Spanreboick, 1560, 18e eeuwse kopie. Manuscript, folio, 2 pag."
29564: - ALPHEN, JONGKINDT, VAN HORSON -- Boekje over vaderlandsche geschiedenis, Zutphen 1814, uitgereikt als schoolprijs aan ‘den jongenheer A. Jongkindt’, dd. Alpen 27-5-1816, getekend J.E. van Horson.
29572: - GESTOLEN GOEDEREN, JOURE, ST JACOBI PAROCHIE --Drie lijsten van gestolen goederen in 1808. Verzonden door de Procureur Generaal aan gemeentelijke politiekorpsen. 4°, gedrukt, 3 pag.
45712: - PHILIPS, INFRAPHIL LAMP--- Twee gedrukte reclamebrochures voor de Philips infraphil lamp, vouwbladen 1948, geillustreerd.
44801: - BOREL --- Briefje van J. Fox aan G. Halwasse, 1959, over familiewapen Borel, 1 pag. Manuscript.
44843: - "MAAT; GIETHOORN --- Exemplaar van 'Nelly Degenstein, een Giethoornsche geschiedenis' door Annigje Maat, 2e druk, Amersfoort, z.j. [ca. 1915], 10+248 pag., gebonden, geillustreerd."
45106: - "ROELOFS; ARNHEM; MEDISCHE INSTRUMENTEN --- Prijs-courant van Roelofs en Co., fabrikanten van chirurgische en orthopaedische instrumenten, breukbanden en artikelen voor ziekenverpleging. Arnhem, [ca. 1900?], 30 pag., geillustreerd."
45102: - "LAVERMAN; VERMEER; KLEVESTIJN --- Familiepapieren, ca. 20 stuks, betr. de familie Laverman, 1773-1954. Manuscripten."
45245: - OPZOOMER, HENDRIKS--- Verklaring van Opzoomer dat J.V. Hendriks zijn lessen metaphysica heeft gevolgd, Utrecht 1858, manuscript, 1 pag.
45243: - PAREAU--- Twee fragmenten van brieven van Let en Marie Pareau, manuscripten, 19e eeuws.
45874: - DELFT, MOJEL--- Kwitantie van ... Mojel voor geleverde thee etc. aan de kerkeraad te Delft. 1831, manuscript, 1 pag.
44221: - "GRAVENHAGE; KUNST--- Bewijs van onvermogen voor Karel Kunst, d.d. 's-Gravenhage, 7-8-1829. Manuscript, 1 pag."
45399: - NOORDEN, VAN --- Fragment brief met handtekening van Jacobus van Noorden, 1686, manuscript, 1 pag.
45338: - LEDEBOER, BIKKERS--- Nota van Jan Ledeboer voor de heer Bikkers, bakker, 1784, manuscript met handtekening van Ledeboer, 1 pag.
45336: - ZOETERWOUDE, DOUDE, VAN DEVENTER--- Acte van transport voor schepenen van Zoeterwoude, d.d. 10-8-1719 van een speeltuin met huis en erf aan de Hoge Rijndijk omtrent Meerburg. Charter op perkament, zegel verloren.
29288: - LEIDEN, VVSL -- Menu van diner van 8e- lustrum , 1940 van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden, geill., gedrukt.
44457: - "BUYS; TIDEMAN--- Briefkaart van mr. J.T. Buys, d.d. Leiden 1876, aan J. Tideman, hoofdcommies Dep. Binnenlandse Zaken te 's-Gravenhage. Manuscript."
44455: - "BORRET; HERINGA; WATERSNOOD--- Briefje van A.J.M. Borret, d.d. 's Bosch 1850 aan Gille Heringa, directeur 4, 56, 351, 375, 367, 368, te Tilburg. Manuscript, 8°, 1 pag."
44652: - "AMSTERDAM; MONUMENTEN--- Rapport van de reparatie-commissie van de Ver. voor Heemkennis Ons Amsterdam, aan het bestuur, Amsterdam 1952, getekend door C.A.L. Sander en W.H. Hermans. 43 pag., gestencild."
45439: - WOERDEN, GROOT WATERSCHAP--- Vier stukken betr. het Groot Waterschap van Woerden, 1647/1648, manuscripten, folio, 27 pag.
29554: - FRANKE -- Uitnodigingskaart betr. herdenking Bernard C. Franke, Amsterdam 1953. Gedrukt, met portret, 1 pag.
29556: - WALDECK PYRMONT -- Wapen Waldeck-Pyrmont, gedrukt in chromo-lithografie, 20x14 cm.
44459: - CELLES, DE--- Briefje van baron De Celles aan de baron de Gottegnies. Z. j., manuscript, 8°, 1 pag, 19e eeuws.
45397: - ORANJE-NASSAU, WINTER, VEEPEST--- Brief van J.W. Winter, namens de Prins van Oranje, d.d. 's-Gravenhage 1773, manuscript, 4o, 1 pag.
45390: - HELMICH--- Lijstje goederen van J. Helmich en van Clara, manuscript, 2 pag., 18e eeuws.
45395: - DUCKENBURG, GILLES, DE QUAAY, ROSEBOOM--- Brief van Jacob Gilles, d.d. 's-Gravenhage 1742, manuscript, 4o, 6 pag.
44283: - MILLINGEN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 27-7-1764, betr. schade op Kleefs grondgebied door de amotie van de Millingse Zomerdam. Gedrukt, 2 pag.
45344: - WOERDEN--- Achttiende eeuwse kopie van een uitspraak van Staten van Holland d.d 18-12-1715 over de jaarlijkse convocatien van ingelanden tot electie van waersluyden uit het Carspel van Woerden, manuscript, 3 pag.
45340: - BELASTINGEN, VAN BOETZELAER--- 13 kwitanties voor ontvangen 80e penning en andere belastingen, 1788, 1796, 1797 en 1798, getekend Van Boetzelaer, deels gedrukt.
45283: - CHEMET--- Vier briefjes van Mr. J.A. Chemet, 1841-1843, aan W. Sweijs.
45285: - NOLTHENIUS--- Twee briefjes van Nolthenius aan W.Sweijs, 1842, 1844, o.a. betr. kosten kermisavond, 1844, manuscripten, 3 pag.
44736: - BAAK, VAN --- Aantekeningen van G. Halwasse (ca. 1950) van diverse personen Van Baak, Van Baeck. Manuscript, 4 pag.
44738: - WEYERMAN --- Diverse aantekeningen van G. Halwasse (ca. 1950) over de familie Weyerman c.a. Ca. 20 pag., manuscript.
45543: - LIJSTEN VAN HOUT, ROOLF, BOERBOOM, DEVENTER--- Catalogue des articles en bois sculpté (fabrikant Roolf). Prijscourant, gedrukt. Groot 4°, 18 pag., geillustreerd, ca. 1900?
13964: - OUDEWATER, PFEFFEL Brief van de burgemeester van Antwerpen, d.d. 1815 aan de burgemeester van Oudewater inzake de heer Pfeffel, die in 1814 vanuit Antwerpen naar Brussel is vertrokken, manuscript, 2 p.
45551: - "WEIDEN, VAN DER; HAARLEM; GEDICHTEN--- Register, folio, met verzen in handschrift, van de hand van J.N. van der Weiden, Zijlstraat 42 te Haarlem, ingeschreven in de jaren 1880-1884. Ca. 150 beschreven pagina's."
54158: --- - Rapporten van T.D. Vrijdag Zijnen en D.M. van Deinse, apothekers en chemisten te 's-Gravenhage, uitgebragt in de zaak van J.C. van Stenis, beschuldigd van vergiftiging. 's-Gravenhage, K. Fuhri, junij 1843.
29228: - ZAANDAM, ROGGE, BELASTINGEN -- Aanslagbiljet in personele en mobilaire belasting over 1813 ten name van Ti. Li. Rogge dd Zaandam 10-2-1813, getekend J.C. de Groot Keur. Deels gedrukt, deels in handschrift, folio, 1p.
29232: - ZEEMAN -- Stukken betr. Prof. Dr. W.P.C. Zeeman. Deels gedrukt, deels manuscript. Ca. 15 stukken, ca. 50 p.
11588: - QUISPEL Dagboekaantekeningen van J. Quispel, Discusstraat 8, Rotterdam, lopende van 7 mei 1964 tot 18 augustus 1964, ca. 120 vel in bloknoot. 4(.
11599: - "REUS, DE; ROODENBURG Gedeeltelijk gedrukte huwelijksaankondiging van J.I. de Reus en E.M. Roodenburg, Dordrecht 1823, gericht aan nicht P. van Gennep, wed. J.F. Gobius te Utrecht, met afdruk van lakcachet met wapen De Reus?"
11601: - RÖELL Brief van C. van Gheel Röell, 's-Gravenhage 1881. 8(: 1 p.
11603: - RÖELL Typoscripten van redevoeringen bij de begrafenis van Mr.dr. A. baron Röell, bij diens 25-jarig voorzitterschap van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, en voor een necrologie in het Jaarboek Haerlem. Ca. 1940. Ca. 40 p.
46458: - MILITARIA--- Twaalf extracten uit de resolutien van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland betr. militaire aangelegenheden, 18e eeuw. Gedrukt, folio.
45247: - AARSSEN, BENIER--- Briefje van Johanna Aarssen aan de heer Benier, d.d. Leiden 1854, manuscript, 1 pag.
44188: - "MILITARIA; SWEERTS DE LANDAS, HULST--- Eigentijdse kopie van een brief d.d. 's-Gravenhage 19-1-1814 van de commissaris-gen. van het Dep. van Oorlog aan Jacob Dirk baron Sweerts de Landas (1759-1820). Manuscript, 2 pag. Getekend voor kopie door kapitein J. Hulst."
45097: - "MUZIEK; ROZENDAAL (G)--- Officiele gids van het nationaal federatief muziekconcours, 11-13-6-1948 te Rozendaal (Geld.), 72 pag., geillustreerd."
45095: - "ZONDAGSRUST; UTRECHT --- Notificatie van de Prov. Regering van de stad Utrecht, d.d. 10-1-1814, betr. zondagsrust. 4°, gedrukt, (4) pag."
44172: - JONASSEN--- Handtekening van dr. Jonassen, 1660 (op perkament).
44174: - FAGEL--- Handtekening van F. Fagel, 18e eeuws.
44176: - "LUXEMBURG; KARTOGRAFIE; VAN GORKUM--- Order van de gouverneur van het groothertogdom Luxemburg, d.d. Luxemburg, 29 maart 1826. Ondertekend door Jean Jacques Willmar (1792-1866). Manuscript, 2 pag."
44180: - BOSCH, VAN DEN --- Blad kalligrafie met ondertekening: Grietie van den Bosch, 1854
44371: - BEMELMANS--- Nota van NV Bemelmans te Eindhoven, tabak, 1936.
44387: - "LEIDEN; ACADEMIEGEBOUW--- Mapje prentbriefkaarten 'Academie Leiden serie B', ca. 1910, uitg. H.J. v. Katwijk te Leiden, 12 stuks."

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

5/30