Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38340: WITT HUBERTS, F. DE - Zwaarddansen, Scheveningen z.j., [ 1932 ? ], 70 pag., geïll.
39254: "WITT, PIERRE DE;" - Une invasion prussienne en Hollande en 1787, Paris 1886, 304 pag., geb. in modern linnen band.
32487: WITT, HERMANNUS CORNELIUS DE, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis quae examinat quid in diversis judicum sententius sit statuendum [...] Leiden Conrad Wishoff 1750
35946: WITT HAMER, CORNELIS DE, UIT GOES - Stellingen .... Leiden Van Doesburgh 1869
37073: WITTE A.J. E.A. (RED.) - Zeeuwse Kwartierstaten, 1992 t/m 2000 ( 54 nummers ), ca. 2500 pag.
60174: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - HET TOONEEL VAN VOOREN, EN DE ZYGEVELD. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
36791: WITTE, H - Tuinen, villa's en buitenplaatsen. Handleiding tot het ontwerpen, aanleggen en beplanten van kleinere en grootere tuinen, villa's, buitenplaatsen en mozaiekperken. Leiden 1876, orig. paper covers ( with tears ).
60170: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - Dedication [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60171: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DEN VOORGEVEL. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60175: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE DEUREN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
54376: WITTE, JACOB EDUARD DE - Fragmenten uit de roman van mijn leven. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Grietje Drewes en Hans Groot. Hilversum, 1993.
60179: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - BEELDWERK TUSSCHEN DE COLOMMEN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
16992: WITTE, A. E.A. - In memoriam Charles Nypels. 1893-1952. Amsterdam: Lettergieterij ‘Amsterdam, 1953.
60177: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - TROMMEL INDEN VOORGEVEL. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60167: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - TOONEEL-GORDYN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
31684: WITTE VAN CITTERS, J. DE, UIT 'S GRAVENHAGE - V. theses juridico-politicae [...] Leiden 1839
60176: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - BEELEDWERK BOVEN DE LYST DER ZYGEVELD. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60178: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE EERSTE PLATTEGROND. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60172: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE TWEEDE PLATTEGROND. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60173: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DOORSNEEDE VAN HET GEBOUW INDE LENGTE. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
34902: WITTEBOL, CAROLUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus Leiden A. Elzevier 1711
41346: WITTELOOSTUYN, J. V. - The classical long playing record: design, production and reproduction, Rotterdam 1997, 505 pag., geb., geïll., met stofomslag.
32326: WITTEMAN, PETRUS JOHANNES, UIT NIEUWENDAM - De grens tusschen recht en feit in de burgerlijke cassatie. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Koersen 1921
35947: WITTENROOD, FRANCOIS LOUIS, UIT MODJOKERTO - Stellingen ..... Leiden L. van Nifterik 1897
5084: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Geschiedenis van het geslacht Wittert (Wittert van Hoogland en Emiclaer, Wittert van Valkenburg, Wittert van Bloemendaal, Wittert van der Aa), met de daaruit in vrouwelijke lijn gesproten familiën. 's-Gravenhage 1914, 2 dln., 1665+320+230 p., met 470 platen op kunstdrukpapier. Gebonden in 2 banden. Met het (veelal ontbrekende) Registerdeel.
6660: WITTERT VAN HOOGLAND EN EMICLAER, E.B.F.F. - De heeren van Hoogmade en De regenten van het Cornelis Sprongh van Hoogmade-hofje te Leiden.
6311: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Wittert (Wittert van Hoogland en Emiclaer, Wittert van Valkenburg, Wittert van Colverschoten, Wittert van Bloemendael, Wittert van Westrum, Wittert van der Aa), z.pl. 1938, 144 p., geb., geïll., gedrukt op Oud-Hollands papier. (Bevat o.m. beschrijvingen van de heerlijkheden en huizen Hoogland, Coelhorst, Langebackersoord, Ysselmonde, Tuyll, Schonauwen, Kleine Loo, Gruysbeek, Colverschoten, Valkenburg, Torenvliet, Lagewoert, Lange Ruige Weyde, Bolsward, Bloemendael, Saint George, Cronenburch, Grijsoord en Hoogmade
6312: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Wittert, addendum, z.pl. 1943, 412 p., geb., geïll., gedrukt op Oud-Hollands papier
7920: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Verslag aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende de tentoonstelling van het Gulden Vlies, in 1907 te Brugge gehouden.
56595: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Officiele stukken betrekking hebbende op vijfentwintig jaar openbaar leven, 1904-1929, uitgave in eigen beheer [1929].
2804: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Aanteekeningen betreffende Utrechtsche geslachten. Z.p. z.j. Overdruk Genealogische-Heraldische Bladen (1910), 303 p.
56564: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Admiraal Francois Wittert 1571-1610. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vestiging van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, z.pl., 1938.
56565: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Het Haagsche Scherpschuttersgilde Petit St. Hubert, z.pl., z.j., 39 pag., geïll.
4520: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Rengers, Van Aylva Rengers, Van Welderen Rengers, Van Burmania Rengers. Overdruk Genealogische en Heraldische Bladen (1910), 85 p., echter met 7 pagina's illustraties extra.
5086: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Kwartierstaten betreffende het geslacht Wittert. Z.p. z.j., 327 p., geb.
5105: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Wijkerslooth. Z.p. z.j., 27 p.
30963: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Portretten van voorouders van de kinderen van E.B.F.F. Wittert van Hoogland en Christina H. Snouckaert van Schauburg, gehuwd op Lunenburg 6- 4- 1904, groot 4o, 230 pag., gebonden in blauw linnen, geïllustreerd met een groot aantal portretten en andere afbeeldingen.
32179: WITTERT VAN HOOGLAND, EVERARD BONIFACIUS FRANCOIS FREDERIK, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1904
23329: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Van Beerenbroeck, z.pl., z.j., 174 pag., geb. in blauw linnen band, met afb. van familiewapen.
31686: WITTEVEEN, FOLKERT JOHANNES, UIT METZLAWIER - Dissertatio medica inauguralis, de delirio tremente [...] Groningen J.J. Homkes 1822
35997: WITTEVEEN, FREDERIK SIJBRAND, UIT METSLAWIER - Stellingen .... Leiden IJdo 1896
32065: WITTEVEEN, FREDERICUS, UIT METSLAWIER - Exercitatio academica ad locum codicis poenalis Galli de furtis [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1811
32066: WITTEVEEN, FREDERICUS, UIT METSLAWIER - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum C.P.G. de homicidio [... Groningen J.M. van Bolhuis 1811
32227: WITTEVEEN, FREDERIK, UIT METSLAWIER - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
35945: WITTGENSTEINER, LEVIE MOSES, UIT OOTMARSUM - Stellingen.... Groningen J. Creemer 1873
36288: "WITTICH, JOHANN ESAIAS, KRETZSCHA-CIZENSIS; PRAESES: LANI, GEORG" - Dissertatio politica de sex specibus juris Leipzig I. Tietze 1695
37708: WITTOP KONING, D.A. - De penningen der Noord- Nederlandse ambachtsgilden, Amsterdam 1978, 188 pag. + 98 platen. Gebonden uitgave.
30796: WITTSTEIN, G.C. - De bereiding en onderzoeking van schei- en artsenybereidkundige praeparaten. Een practisch handboek voor apothekers, uit het Duits vertaald door J.P.C. van Tricht, Arnhem 1846, 669 + 67 pag., geïll. met I ( van II) uitslaande platen.
18857: WOEDE - De kortswylige woede, of Klugtige liefderazerny, van den herder Ergastus, en zyne herderinne Asteria. In navolginge van den wanhoopenden minnaar Admeetus en deszelfs minnaresse Roozemond. Door eenen liefhebber der dichtkunst in rym gebragt, onder de zinspreuk Vis unita major. Leiden, etc., J. de Mair, etc., [1758].
56995: "WOELDEREN, C.A. VAN;" - Paardrijden. Eene handleiding voor den ruiter, naar het Grieksch van Xenophon. 's-Gravenhage 1915, 85 pag., geïll.
30885: WOELDERINK, B - Inventaris van het archief van de Rotterdamse tak van de familie Van Rijckevorsel, Rotterdam 1969, 24 pag.
19402: WOELDERINK, B. - Inventaris van het archief van het Huis Ten Donck.
18870: WOESTHOVEN, MARIA PETRONELLA ELTER, GEB. - Nederland en Frankrijk in maart, 1815. Lierzang. Amsterdam, Geysbeek & Comp., [1815].
18872: WOESTHOVEN, MARIA PETRONELLA ELTER, GEB. - Gedichten. Verzameld door J.M. Pfeil. Met een woord vooraf van J.J.L. ten Kate. Utrecht, C. van der Post jr., 1859.
25538: WOHLAUF, G. - Die Spiegelglasmanufaktur Grünenplan im 18. Jahrhundert. Hamburg 1981, 626 pag. geïll.
59389: WOII, DE GEER, HARTDORFF. - "Handgeschreven brief van Jhr. D.J. de Geer (1870-1960) aan G. Hartdorff, gedateerd Soest, 29 october 1945. De Geer stuurt de ""edito castigata"" (gekuiste versie) van een eerder ter hand gestelde brochure [getiteld: Morgen rood, uitgegeven door Drukkerij ""De Horizon"", Kerkstraat 28a te Soest). "
59395: WOII, ANNEXATIE, FRIESLAND. - "A. Schaafsma, Annexatie is een levenseisch. Het Friesche standpunt. Z.pl. [Marsum], z.j.[1945]. [krt., 43 p., geniet; brochure]. Omslag gevlekt. M14688. "
30618: WOLDBYE, V. ( ED.) - Flowers into art. Floral motifs in European painting and decorative arts, 's- Gravenhage 1991, 208 pag., geïll.
32260: WOLDRINGH, WICHERUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, qua duae quaestiones juris publici belgici explicantur [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1836
32262: WOLDRINGH, JOHANNES GERARDUS, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de exheredatione bona mente facta, secundum principia iuris naturae, romani, et patrii [...] Groningen Wijbe Wouters 1806
38339: WOLF, JACOB - De tabak en de tabaksfabrikaten, omvattend de geschiedenis, de teelt (....). Voor Nederland bewerkt door S.C.J. Bertram, Leiden [ ca. 1913 ], 445 pag., geb., geïll.
36371: WOLF, JOHANN CHRISTIAN, UIT LEIPZIG - Meditatio philosophica qua quaestionem num boni disputatores evadant boni cives Wittenberg ? 1721
35546: WOLF, JOHANN CHRISTOPH - Ingeniis philosophiae cultoribus viris [...] de hodierno scepticismo philosophico eiusque causis ad audiendas praelectiones publicas [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
32471: WOLF, JACOB GABRIEL - Commentatio historico-juridica, de feudorum Imperii origine atque indole, sub primis Francorum regibus [...] Halle / Magdeburg Joh. Christian Hendel 1745
19559: WOLF, J.W. - Nederlandsche volksoverleveringen, verzameld en met aanmerkingen voorzien. Opnieuw bewerkt en met bijvoegselen vermeerderd, 3 stukken (pp 1 - 330) [niet verder verschenen].
56517: OVIDIUS / J. DE WOLF, - De herscheppingen van Ovidius, ofte konstryke fabelen, op een nieuwe (....) wijze opgesteld (.....) in rym gesteld door J. de Wolf, Gent, Fernand 1779.
4079: WOLF, M.M. DE EN M.W. DE - Het Enkhuizer regentengeslacht Van Loosen en aanverwante geslachten. 's-Gravenhage 1972, aangevulde overdr. Ned. Leeuw (1971), 140 p., geb., geïll.
36356: "WOLFF, JOHANN CHRISTIANUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: WERNSDORF, GOTTLIEB" - De juramento in formulam Concordiae...adversus Leonhardum Christophorum Sturmium Wittenberg Gerdes 1721
35639: WOLFF, DANIEL SIGMUND - Discursus polemicus de ratione belli offensivi et defensivi usque ad terminum declarationis commode suscipiendi breviter at tamen dilucide, in ejusmodi re quantum expediebat consignatus: In fine cujus affixa est Denunciatio studii polemici. Renatae optimae rei militari et ipsi integrae polemicae facultati percommode praelucens. Halle David Salfeld 1677
33926: WOLFF VAN WESTENRODE, FREDERICUS CHRISTOPHORUS HERMANNUS DE, UIT HARDERWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de jure legitimae portionis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1784
32586: WOLFF, GERARDUS PETRUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen anatomico-pathologicum de monstris sireniformibus [...] Amsterdam J. van der Hey & Zoon 1839
58730: WOLFF, D.E.W., - Geschiedenis van den oorsprong en de lotgevallen der Mormonen, naar de beste bronnen bewerkt. Amsterdam, Kirbergen, 1855, 242 pag., geb. in half linnen.
16026: WOLFF, OSKAR LUDWIG BERNHARD - Die gesammten Niederlande. Leipzig: Ch.E. Kollmann, 1844.
16027: WOLFF, OSKAR LUDWIG BERNHARD - Belgien und Holland. Neue Ausgabe. Leipzig: Ch.E. Kollmann, 1880.
17648: WOLFF, E.F.H. (PREDIKANT TE UTRECHT) - Petrus verwacht [...], leerrede [...], z.pl., [19e eeuw], 8°: 12 p.
42095: WOLFF, CHRISTIAAN - Grond-beginzelen van alle de mathematische wetenschappen, vertaald uit het Duits door J.C. van Sprogel, 3 delen. Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1738-1739. [gebonden met:] Dezelfde, Kort onderricht van de voornaamste mathematische schriften. Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1739. 208 pag.
31962: WOLFF, DIDERICUS ENGELBERTUS GULIELMUS, UIT ZWOLLE - Specimen literarium continens observationes de textu masorethico veteris testamenti [...] Amsterdam W.H. Kirberger 1858
32263: WOLFF, HEIJMAN MOZES, UIT ELBURG - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
35468: "WOLFFERSDORF, HENR. GOTL. DE; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - Dissertatio ex jure gentium de iustis imminentem hostem occupandi causis [...] Wittenberg Kreusigius 1711
16738: WOLFHEZE - Welkom in Wolfheze. Uitg. V.V.V. [ca. 1936], 48 p.
50836: WOLKAN, R., - Die Hutterer. Osterreichische Wiedertaufer und Kommunisten in Amerika, Wien 1918, 7+200 pag., geïll.
33925: WOLTERBEEK, JANUS ISAACUS, UIT UTRECHT - Specimen pathologico therapeuticum de gangraena [...] Utrecht Otto Joannes van Paddenburg 1796
47859: WOLTERS, W.P., - Een artistiek klaverblad, 2 delen, Leiden, v. Doesburg 1885.
27863: WOLTERS, HINDRIK - Geloofs belydenisse van den ondergetekende omtrend het erf-stadhouderschap. z.pl. [ Groningen?], z.j. [ 1787? ], 32 pag., blanco papieren omslag.
35694: WOLTERSON, PAULUS, UIT AMSTERDAM - Quantitatieve betrekking tusschen vagusprikkeling en hartswerking Haarlem Kleynenberg 1907
32062: WOLTHERS, WOLTER, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de auctoribus, sociis et fautoribus delictorum, eorumque poenis [...] Groningen N. Folkers 1823
18873: "WOLZOGEN, ERNST VON; F.Z. MEHLER (VERT.)" - De kinderen van hare excellentie. Roman. Amsterdam, A. van Klaveren, [1889].
36354: "WONNERUS, JOANNES, UIT SCHAESBURG; PRAESES: DEIJLING, SALOMON" - De Ascetis Wittenberg Gerdes 1703
16029: WOOD, CHARLES W. - Door Nederland. Uit het Engelsch van Charles W. Wood, door C. Baarslag. Met eene voorrede van P.J. Veth, hoogleeraar te Leiden. Met 57 houtgravures. Haarlem: Erven F. Bohn, 1878.
5415: WOOD, HELEN E. - Life and times of the Dorsman family. From the Netherlands to Australia, z.pl. 1993, ca 100 p., geb., geïll.
59157: WOOD, J. R. AND SERRES, J., - Diplomatic Ceremonial and Protocol, London Macmillan press, 1979, 378 pp.
59200: WOODRUFF, ELMER, - Profetie en visioen aangaande het jaar 1889, Amsterdam 1873, 16 pag.
2812: "WOODWARD, JOHN; GEORGE BURNETT" - A Treatise on heraldry, British and foreign. Volume I and II, Edinburgh 1892, 858 pag. Geb.
18875: WOORDT, ANTONIJ VAN DER - Gedichten. [z.p.], [z.n.], 1795.
54384: WÖRENKAMP, H. EN G. PERKAUF - Erziehungs-Flaggellantismus. Sexualkundliche untersuchungen und ihre ergebnisse. Wenen, 1932.
22907: WORMERVEER, DEKKER - Nota van Jan Dekker, d.d. Wormerveer 1903, deels gedrukt, 1 p.
31034: WORMSBECHER, H - Genealogie Plaatsman, Arnhem 1983, 61 pag.
57516: "WORMSBECHER, H.; " - Klapper op de im,post op het trouwen van Texel, Arnhem 1978, gebonden in geheel linnen, 104 + 64 pag.
37330: WORMSER, J.PH. - Het goudleder, afl. van Bouwkunst, uitg. My. tot Bevordering der Bouwkunst, 's- Gravenhage 1913, 43 pag., geïll.
18877: WORMSER, JOHAN ADAM - Gedichten. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1892.
18878: WORMSER, JOHAN ADAM - Revolutie en Evangelie. Een zang aan het einde der 19e eeuw. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1893.
35336: WORST, H.G.W. - Prent op de promotie van Mr H.G.W.Worst, naar een tekening van T. Leeser 1929
35337: WORST, H.G.W. - Rol van den 9en Juli 1929. Buitengewone Gerecht-zitting van den Hove gezeteld in Hotel de l'Europe te Amsterdam ter gelegenheid van de promotie van den heer Mr H.G.W.Worst . [menu] 1929
34458: WORST, JOHANNES HUIBERTUS, UIT EPE - Het rechtskarakter der beneficiaire aanvaarding Amersfoort G.J. Slothouwer 1891
19631: WORTELBOER, J.P.A. - Wortelboer. Een geslacht uit de Veenkolonien.
56566: WOUDE, TH. W. V.D., - Alcoholgebruik bij kinderen. Rapport n.a.v. het oordeel van Amsterdamsche kinderartsen, Amsterdam, 1894.
6636: WOUDE, A.M. VAN DER, - Nederland over de schouder gekeken.
20395: WOUDE, S. V.D. ( RED. ) - Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey, Amsterdam 1966. ( op titelpagina ), 1967 ( verso titelpagina ), 1968. ( op los errata-strookje en in colophon ). 478 p., geb., geíll., met stofomslag.
22913: WOUDT - Nieuwjaarswens van Klaas en Mieke Woudt, december 1953, gedrukt, 2 p.
38141: WOUTERS, D - Bittere pillen. Satirische liederen, 's- Gravenhage 1943, geb., geïll.
38142: WOUTERS, D - Van water en wind. Zee - en vissersliederen, 's- Gravenhage 1943, 140 pag., geïll.
38532: WOUTERS, D - Na veertig jaar, documents- humains. Zuid- Afrika en het lied van de straat in Nederland in het laaste kwart der negentiende eeuw, Nijmegen 1940, 122 pag., geïll.
21112: WOUTERS, D. EN J. MOORMANN - Het straatlied. Nieuwe bundel. Amsterdam 1934, 304 pag., geïll.
38140: WOUTERS, D - De vrolijke lachduif. Humoristische liederen, 's- Gravenhage 1943, 140 pag., geb., geïll.
56480: WOUTERS, W.W., - De azijnbereiding, enz, door H.Linse, civiel ingenieur, vooral met betrekking tot het daarin ontwikkelde belastingstelsel op de azijnmakerijen van de derde klasse, 's-Gravenhage 1855, 20 pag., orig. bedrukt omslag.
57212: "WRANGEL, F.U.; " - Les maisons souveraines de l'Europe. Recueil de portraits avec notices genealogiques. 2 volumes, Stockholm 1898-1899 [Collection Hasse W. Tullberg].
2814: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. Leiden 1901, 420 p.
51031: WRAXALL, N. - Tournee dans les provinces occidentales, meridionales & interieures de la France. Rotterdam, Bennet & Hake, 1777.
42218: WRAXALL, JUN., N. - Reis naer verscheiden noordelyke gedeeltens van Europa, voornamelyk naer Koppenhagen, Stockholm en Petersburg. Middelburg / Amsterdam, Abrahams / Warnars, 1778.
30414: WRIGHT, TH. - Histoire de la caricature et du grotesque. Nouvelle edition, Parijs, Garnier, [ 1903? ], los in papieren omslag.
20663: WRIGHTSON, K. A.O. - Poverty and piety in an English village Terling, 1525-1700, New York 1979, 200 pag., hardcover with dust jacket. Good copy.
41405: WSTINC, HUGO / MULLER FZ., S - Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Wstinc, uitgegeven door S.Muller Fz., 's-Gravenhage 1895, 328 pag.
60532: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - Samuel makes Saul king of Israel
60530: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - The departure of Hagar (Genesis 21:9-13)
60531: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - Abraham and Isaac
36500: WTTEWAALL, GERARD - Redevoering over de landhuishoudkunde ....aanvaarding hoogleeraarambt Leiden -- 1822
32064: WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, HENRICUS ASUERUS, UIT AMERSFOORT - Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
54759: WTTEWAALL, HEER VAN SOETWEGEN, H.A. - Contra protest en beklag van mr. Hendrik Assuerus Wttewaall, eersten burgergermeester [sic] der stad Utrecht, tegens het protest van den heer C.B. Albinus, alderjongsten raad in de vroedschap der selver stad, van den 22-1-1748. z. pl., [1748].
23502: WULFEN, JOH. VAN - Sprekende letterbeelden, grondslag voor het eerste leesonderwijs. Verbeterde uitgave, Hilversum, Joh. Geradts [ca.1890], bij Tresling & Co te Amsterdam, 36 in kleur gelithografeerde bladen ( 47 bij 30 cm.). Johan Van Wulfen ( 1838-1912) schoolhoofd te Laren. De eerste druk van deze veel gebruikte leesmethode dateerde uit 1885 en telde 18 platen. Het bij deze platen behorende tekstboekje is niet aanwezig. De aangeboden map is uiterst zeldzaam: niet in NCC, slechts éénmaal in JAP. Twee bladen met scheurtje, rug beschadigd.
47560: WULMS, G. EN J. SMEYERS, - Het reisjournaal van Simon Michael Coninckx (1772-1775). Inleiding en tekstuitgave, 2 delen, oblong, Brussel 1997, 247+225 pag., geïll., 2 delen in papieren omslag.
32070: WULP, JOHANNES CAROLUS VAN DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen literarium inaugurale continens observationes criticas in locos nonnullos scriptorum utriusque linguae [...] Leiden P. Engels 1849
2816: WUMKES, G.A. - "Stads- en dorpskroniek van Friesland. Deel I 1700-1800; deel II 1800-1900. Leeuwarden 1930-1934. Geb., geïll.; 586, 859 p."
2817: WUMKES, G.A. - De gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796). (Diss.) Groningen 1904, 173 p.
59360: WUMKES, G.A. - Paden fen Fryslân. Samle opstellen., 4 delen (deel I, II en III met linnen kaft en deel IV deels linnen deels gekartonneerd), Boalsert 1932-1943.
39834: "WÜPPERMANN;" - Nederland onder de Fransche heerschappij 1795-1813, Amsterdam z.j., 540 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
41778: WUPPERMANN, W.E.A. - Augustus 1831-1891. Een woord tot herinnering en opwekking, Utrecht, Beijers, 1891, 23 pag.
40079: WURFBAIN, M.L. E.A., - Leids zilver, Leiden, De Lakenhal, 1977, 171 pag., geïll.
20230: WURFBAIN, M.L. E.A. - Catalogus van de schilderijen en tekeningen. Leiden, De Lakenhal, 1983, 436 p., geíll.
30668: WURFBAIN, M.L. E.A. - Stedelijk museum De Lakenhal, Catalogus van de schilderijen en tekeningen, Leiden 1983, 436 pag., geïll.
36577: WURM, JOHANNES FRIDERICUS, GYMN. PROF. - Sacra natalitia augustissimi ac potentissimi regis Wurttembergiae rel. rel. Friderici .... Stuttgart Maentler 1815
2818: WURZBACH, A. VON - "Niederländisches Künstlerlexicon. 3 dln. in 2 bdn. Amsterdam 1968 (naar de editie van 1906-1911). Geb.; 778, 910, 294 p."
28958: WÜRZNER, M.H. E.A. (RED.) - Aspecten van het interbellum, Leids kunsthistorisch Jaarboek 7 ( 1988 ), 's-Gravenhage 1990, 399 pag., geb., geïll., met stofomslag.
33103: WYBENGA, SCHELTO, UIT FRANEKER - Disputatio juridica inauguralis de puniendo delinquendi conatu secundum codicem poenalem gallicum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
32242: WYBENGA, CORNELIUS, UIT FRANEKER - Disputatio juridica-inauguralis, de dotis evictione secundum jus romanum [...] Groningen J. Römelingh 1835
33924: WYBO, JOANNES, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis. Tribonianus ab emblematibus Wissenbachii liberatus [...] Utrecht Alexander van Megen 1729
31793: WYBRANDI, CORNELIS, UIT LEEUWARDEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1869
40523: WYBRANDS, A.W., - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland, Leeuwarden 1879, 275 pag., geïll.
41341: WYCK [WIJCK], H.W.M. V.D. - De kasteeltekeningen van Roelant Roghman I, Alphen a/d Rijn 1989, 265 pag., geb., geïll., met stofomslag, goed exemplaar.
33477: WYCKERHELD BISDOM, CAROLUS JANUS JACOBUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de transmissione hereditatis praecipue ex jure hollandico [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1802
33511: WYCKERHELD BISDOM, DIDERICUS RUDOLPHUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, an et quatenus peritis in sua arte sit credendum [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1761
31724: WYCKERHELD BISDOM, ANNEUS CAROLUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de publico ministerio [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
31725: WYCKERHELD BISDOM, DIDERICUS RUDOLPHUS, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale, de legitimatione ejusque effectibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
33923: WYNPERSSE, SAMUEL JOANNES VAN DE, UIT GRONINGEN - Dissertatio philosophica inauguralis de aestu marino [...] Leiden Sam. en Joann. Luchtmans 1780
36458: WYNPERSSE, DIONYSIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio literaria inauguralis de xenocrate chalcedonio philosopho academico Leiden Hazenberg 1822
36459: WYNPERSSE, DIONYSIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romanis qui est de fideicommissis Leiden Hazenberg 1822
17652: WYS, J.C.ZOON, J. (PREDIKANT TE SCHIEDAM) - Leerrede over de zaligheid der vroeg-stervende kinderen, Schiedam, G.W. v. Hemsdaal, 1821, 8°: 44 p.
17651: WYS, J.C.ZOON, J. (PREDIKANT TE SCHIEDAM) - Zestal leerredenen over den toekomenden staat, Schiedam, G.W. v. Hemsdaal, 1821, 8°: 14 + 204 p.
33922: WYS, CORNELIUS DE, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de vicaria pro illustribus jurisdictione [...] Utrecht Joannes Broedelet 1759
51105: WYSZ [= WYSS / WIJSZ], J.R. - De Zwitsersche Robinson Crusoe of de met vrouw en kinderen gestrande Zwitsersche predikant. 2 delen, 2e druk, Amsterdam, Otto, 1836.
33105: WYT, WZ., MELCHIOR, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Rotterdam M. Wyt & Zonen 1897
33104: WYT, WILLEM MELCHIOR, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1901
24636: WYTTENBACH, DANIEL - Praecepta philosophiae logicae. Amsterdam, C.N. Guerin, 1781.
7208: "[BULWER-LYTTON, EDWARD, PS. PISISTRATUS CAXTON]; T. VAN WESTRHEENE WZ." - Wat zal hij er meê doen? Vertaald uit het Engels door T. van Westrheene, Wz. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1858-1859. [4 delen]
42779: XAVERIUS, FRANCISCUS - Epistolarum libri IV. Vertaald uit het Spaans in het Latijn door Horatius Tursellinus. Antwerpen, Plantijn, 1657.
23898: XENOFONHIST - Xenofons Feldzug des Cyrus und ruckzug der Hellenen aus Asien, ubersetzt und erlautert von A.G. Becker, Halle 1802, 48+383 pag., met gegraveerde uitslaande kaart van Turkije e.o. Origineel karton.
37491: XIAOMINGXIONG ( SAMSHASHA ) - Zhongguo Tongxingai Shilu ( History of homosexuality in China )
38341: XIVREY, J. BERGER DE - Recherches sur les sources antiques de la littérature Francaise, Paris 1829, 288 pag., full linen, good copy.
18887: "YATES, EDMUND HODGSON; SIMON JACOB ANDRIESSEN" - Gezocht maar niet gevonden. Vertaald uit het Engels. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1873. [2 delen]
22292: YMUIDEN, HOOGOVENS, SMEENK - “De brief bij de K.N.H.S.” gedrukt boek aangeboden aan mejuffrouw H.B.P.J. Smeenk bij haar vertrek op 30-9-1941 door directie en personeel van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te Ymuiden. Gedrukt in 7 exemplaren. (Dit is nr. 5.) Gebonden.
18888: "YOUNG, EDWARD; ADRIANUS CORNELIS SCHENK (VERT.)" - Nachtgedachten. Vertaald uit het Engels. Den Haag, J. Immerzeel, jr, 1805-1823. [9 delen in 4 banden]
23948: YOUNG, E - The complaint or night thoughts on life, death and immortality, to which are added a paraphrase on part of the book of Job (...). Londen 1795 (4)+380 pag., half leather, 16°.
38213: YPEIJ, A. EN H.O. FEITH - Oudheden van het goorecht in Groningen, ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Martenskerk van Utrecht van 1040, Groningen 1836, 351 pag., geb. in moderne linnen band. Goed exemplaar.
61467: YPEIJ, A. - Geschiedenis van het Patronaatregt anders genoemd Kollatieregt, in verband met Christelijk Kerkbestuur sinds vroeger Tijden tot den tegenwoordigen Tijd.
33921: YPEIJ, NICOLAUS - Oratio de ordinariorum tributorum natura optimoque ea exigendi modo [...] Franeker Gulielmus Coulon 1765
17654: YPEIJ, A. - Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken den 2 van Bloeimaand 1824, Groningen, J. Oomkens, 1824, 8°: (4) + 39 p.
17655: YPEIJ, A. - Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Theodorus Adrianus Clarisse, uitgesproken den 12 van Wijnmaand 1828, Groningen, J. Oomkens, 1829, 8°: 4 + 35 p.
33519: YPEIJ, NICOLAUS - Oratio funebris in obitum [...] Guilielmi Lorei [...] Franeker Guilielmus Coulon 1744
52370: YPEIJ, A. EN I.J. DERMOUT, - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk, 4 delen, Breda 1819-1827, ca. 2500 pag., origineel kartonnen omslagen.
33533: YPEIJ, NICOLAUS - Oratio inauguralis de mumimentis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1749
32919: YPMA, YSBRAND NICOLAAS, UIT ARUM - Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Academisch proefschrift [...] Amsterdam [z.n.] 1962
16742: YSSELMEER - Rond het Ysselmeer. Gids voor toeristen te voet, per rijwiel en per auto. ‘s-Gravenhage, A.N.W.B., [1950], 95 p.
16743: YSSELMEER - Kaart voor zeil- en motorjachten: IJsselmeer met randmeren, Uitg. door de Chef der Hydrografie, ‘s-Gravenhage, editie 1981.
23000: YSSELSTEIN - Dossier met aantekeningen en fotokopieën betreffende topografische afbeeldingen betreffende IJsselstein. Ca. 65 p, 20e-eeuws.
16744: YSSELSTEIN - Gids voor IJsselstein. De Stichtsche Kersenstad. Uitg. V.V.V. IJsselstein, 1935, 56 p.
22963: YSSELSTEIN, VAN DE VELDE, PRINCE, SCHOTTELINK, LOWE - Album amicorum in de vorm van een doosje met losse blaadjes van Henrie ........, waarschijnlijk te Ysselstein, 1852-1854.
37860: YSSELSTEYN, G.T.V. - Tapestry. The most expensive industry of the 15 and 16 centuries, 's- Gravenhage 1969, 232 pag. + 234 afb., geb., geïll.
35185: YSSELSTEYN, JAN LEONARDUS NICOLAAS VAN, UIT ZIERIKZEE - Eenige aanteekeningen omtrent de voogdij over den minderjarigen koning Zierikzee A.M.E. van Dishoeck 1884
2841: YSSELSTEYN, G.T. VAN - "Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. 2 dln. Leiden 1936. Geb., geïll.; 314, 554 p."
2843: YSSELSTEYN, N.J. VAN - De Fransche protestanten en de Nederlandsche Republiek in den jare 1625. (Diss.) Leiden 1857, 115 p. Exemplaar waarbij meegebonden: E.B. Swalue, Verslag en inhoudsopgave van het academisch proefschrift ... door N.J. van Ysselsteyn. Z.p. z.j. Geb., 28 p.
31583: YSSELSTEYN, NICOLAAS JAN VAN - Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1857
2842: YSSELSTEYN, N.J. VAN - De Fransche protestanten en de Nederlandsche Republiek in den jare 1625. (Diss.) Leiden 1857, 115 p.
55914: ZAALBERG, A.P. - Handleiding voor de politiebeambten bevattende alle wettelijke bepalingen tegen wier overtreding straf is bedreigd. Alphen, 1889.
54399: ZAALBERG PZN., J.C. - Aan mijne vrienden te 's Gravenhage. Afscheidsgroet. 's Gravenhage, M.M. Couvée, 1867.
54400: ZAALBERG PZN., J.C. / G.H.LAMERS / E.A. - Het eerste woord eens nieuwen levens. Toespraak na herstelling in eer en ambt. Gehouden in de zaal Frascatie te 's Gravenhage. Alkmaar, P. Kluitman, 1868. [met:] G.H. Lamers, De synodale uitspraak in de zaak van Dr. J.C. Zaalberg Pzn. onderzocht en beoordeeld, 's Gravenhage, A. v. Hoogstraten, 1868. [met:] Memorie bij het verzoek om herziening der synodale uitspraak in zake Dr. J.C. Zaalberg Pz. aan de buitgewone synode van 1868, overgelegd door den kerkeraad der NH Gemeente te 's Gravenhage. 's Gravenhage, Van Hoogstraten, 1868. [en met:] Een woord tot de gemeente bij de herstelling van Dr. J.C. Zaalberg Pz. in zijn kerkelijk ampt, uitgegeven door den kerkeraad. 's Gravenhage, Van Hoogstraten, 1868.
54398: ZAALBERG PZN., J.C. - Eene verklaring, eene briefwisseling en een treurig geschiedverhaal. Woorden aan mijne vrienden. 's Gravenhage, H.C. Susan, 1864.
22285: ZAAMSLAG(Z), WISSE, DE PUTTER, HOUG - “Digte boek voor Marinnus W (?) de Putter, anno 1794”, oblong 4° schrijfboek met sierpapier omslag met 25 bladen met daarop gekalligrafeerde korte gedichten.
16746: ZAANSTREEK - De Zaanstreek. Uitg. Zaansche V.V.V. [1941], 44 p.
16747: ZAANSTREEK - De Zaanstreek voorheen en thans, door S. Lootsma. Uitgave van K. Blees Gz, J. Bruin Az (....), [Zaandam 1931], oblong, 48 p.
61056: ZACH VON HARTENSTEIN, FRANZ I - Patent of nobility donated by elected Roman Emperor Franz I to Johann Franz Zach (von Hartenstein) 'Obrist Hof-und General Erb Land Post Amts Officier' and his sister Maria Josepha.
8723: "LANDMAN; FRIEDRICH WILHELM ZACHARIAE" - De godvruchtige landman. Amsterdam, Wed. Loveringh en Allart, 1778. [Gebonden met:] Bespiegelingen over de vier getyden van den dag. Dichtstuk in rymelooze vaarzen van den heere Zacharia. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, David Weege, 1772.
32912: ZADOKS, SIMON, UIT DORDRECHT - Geschiedenis der Amsterdamsche concessies. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Van Holkema en Warendorf 1899
55584: ZAFFONATO, A., NAAR SINGLETON - Prent: 'Louis XVI in the Temple at Paris, at the awful moment of making his will, and uttering the above words - N'ayant que Dieu pour temoin. Testament de Louis XVI'. Grote ovale gravure door A. Zaffonato naar Singleton. De koning zit in zijn cel, pen in de hand, papieren en crucifix op tafel. 1793.
22557: ZAHN, ERNST - Vijf brieven, d.d. Meggen (Zwitserland) 1949, 1951, 1952, enkele getypte gedichten, enkele krantenknipsels, twee rouwkaarten, etc., alles van of betreffende de dichter Ernst Zahn (overleden in 1952 op 85-jarige leeftijd). Manuscripten.
6531: ZALTBOMMEL - De verrassing van Salt-Boemel na 350 jaren herdacht. Gedenkboek uitgegeven door het feestcomite. Zalt-Bommel 1922. Geb., 47 p.
16748: ZALTBOMMEL - Gids van Zaltbommel. Samengesteld door S.H.A.M. Zoetmulder. Amsterdam, Alta, 1926, 48 p.
36094: ZANDEE, J. - De messias Leiden Brill 1970
35445: "ZANDERUS, CHRISTIANUS, UIT STOLP. POMMEREN; PRAESES: PECHLIN, PETRUS" - Disputatio ethica de summo hominis bono [...] Rostock Joachim Fuess 1616
19347: ZANDSTRA - [Nakomelingen van Wytze Hanzes [Zandstra] (1733-1810) en Ymkje Klazes (1734-1813)], folio, zeer brede tabel, gevouwen in half linnen band. Nakomelingen: Zandstra en Hoogland.
16753: ZANDVOORT - Führer des Nordzeebades Zandvoort (Holland), Zandvoort, P.L. de Vries, 1913, 80 p.
21174: ZANDVOORT, F.J. - Hilversum. Architectuur onderzoek, Amersfoort 1983, 468 pag., geïll.
16760: ZANDVOORT - Wandelkaart van Zandvoort en omstreken. Uitg. V.V.V. [1938], groot blad.
16762: ZANDVOORT - Zandvoort. Holland. [Fraaie plattegrond met vogelvluchtafbeeldingen.] Zandvoort, D. v.d. Mije, 1952, 46x60 cm.
16755: ZANDVOORT - Zandvoort en omgeving. Uitg. P. Saaf, Zandvoort [1918], 76 p.
16758: ZANDVOORT - Zandvoort als vacantieoord en woonplaats, door J. de Bruin. Uitg. V.V.V. [1935], 112 p.
16759: ZANDVOORT - Zandvoort als vacantieoord en woonplaats, door J. de Bruin. Uitg. V.V.V. [latere druk dan die uit [1935], met op omslag: 1937], 112 p.
39862: ZANEN FLOR.FIL., JACOBUS VAN ( UIT LEIDEN ) - Disputatia juridica inauguralis de actionibus ex dominio oriundis. Leiden, A.Elzevier 1683, (20) pag., blauw papieren omslag.
4717: ZANTEN JUT, S.M. VAN - Inventaris van het familiearchief Van Spaen. 's-Gravenhage 1953, 138 p., met tabellen, geïll.
26228: ZANTEN, J.H. V. - Beschouwing over de wijze waarop de armenzorg behoort bedreven te worden.Haarlem 1897, 98 pag.[gebonden met:] dezelfde, Armenzorg in Nederland.Gemeente Groningen, Amsterdam 1897, 305 pag., half linnen band. Goed exemplaar.
42190: ZAUNSLIFER, PETRUS - Tafereel van overdeftige zinnebeelden, gemaelt naer de deuchden, ondeuchden, gemoetsdriften der menschen (...) eerst beschreven door Cesare Ripa, Pierius Velerianus, Orus Apollo en anderen, maer nu in meerder orde gebracht (...) en (...) verklaert. Amsterdam, Onder de Linden, 1722.
56644: ZECH, L.A., - These inaugutales de seqvestro publico, Utrecht, v.d. Water, 1705.
4127: ZEE, C.A. VAN DER - Matenesse en het Huis te Riviere. Schiedam 1939, 104 p., geïll.
35789: ZEE, HENDRIK VAN DER , UIT NES(AMELAND) - Onderzoekingen over de werking van beluchte contactbedden Amsterdam Paris 1930
25308: ZEEGERS, L. TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam, Amsterdam 1853, 4 + 497 pag., geb., geïll. met gelithografeerde platen.
16763: ZEELAND - Invigorating Zeeland (Holland). Holland’s quaintness and beauty, happy combination of land and sea. Uitg. Official Tourist Office, Den Haag [ca. 1930?], 44 p.
16764: ZEELAND - Zeeuwsch Foto-album, Uitgave en druk van G.W. den Boer, Middelburg [ca. 1930?], groot 4°, 40 p.
16765: ZEELAND - Naar en door Zeeland. Uitg. Prov. Zeeuwsche V.V.V., samengesteld door Dirk L. Broeder, 2e druk, Middelburg, G.W. den Boer, 1937, 28 p.
16766: ZEELAND - Zeeland wacht U! Uitg. Prov. Zeeuwsche V.V.V., z.pl. [1939], 28 p, oblong.
22737: ZEELAND, DICHTER JACOB VREEKEN - Collectie geschreven en gedrukte stukken betreffende leven en werk van de Middelburgse onderwijzer, schoolhoofd en dichter Jacob (Kobus) Vreeken ( 1870 - 1931), afkomstig uit zijn nalatenschap.
27883: ZEEMAN, H - 's-Gravenhage en Amsterdam. Roemrijke herinnering aan de gedenkwaardige dagen van den 12den tot den 30sten November 1813, Amsterdam, v.d. Made, 1863, 39 pag., gebonden in fraai linnen stempelbandje, goud op snee. Mooi exemplaar.
61802: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Woudrichem
61800: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Bosch van Klaarenbeek
56244: ZEEMAN, H, - Herinnering aan het feestelijk bezoek van Z.M. den koning en Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij het twintigjarig bestaan van de Societeit Claudius Civilis. Niet in de handel, 1871, 34 pag., geb. in orig. karton.
61810: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Wijk te Duurstede / Sloth tot Wijk te Duurstede
61807: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Kasteel te Buuren
61808: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Buuren / Kasteel te Buuren
61801: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Woudrichem
61799: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Het Huys Klaarenbeek
61805: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Romynsche Kappel op het Valkhof
61806: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Rheenen
61803: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - s' Heerenberg
50811: ZEEMAN, H., - Het leven en de daden van Willem den Tweeden, prins van Oranje-Nassau, in gesprekken tusschen een vader en zijne kinderen, Amsterdam, Koster, 1832.
61809: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Het Huys Klaarenbeek / Bosch van Klaarenbeek
61804: ZEEMAN, ABRAHAM (1695/6-1754) - Het Valkhof tot Niemegen
54404: ZEEUWSCHEN OESTER, EEN - Leven en lotgevallen van den wereldberoemden mr. C.J. Pické, voor een blaauwen maandag minister van justitie, door een Zeeuwschen oester. Amsterdam, Nieuwe Boekhandel, [1866].
38610: ZEGERS VEECKENS, P. E.A. ( RED.). - Oranje nummer van het Marineblad 31 augustu1898, Den Helder 1898, 276 pag., geb., geïll. Bibliotheekstempel.
34046: ZEGERS VEECKENS, NICOLAUS EGBERTUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de emancipatione ex principiis potissimum juris Neerlandici ex antiquis patriae moribus [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
58611: ZEGERS, J.G.W., - Luchtmachtmachtorganisaties en oorlogsvliegtuigen der belligerenten in West-Europa, 4e druk, Assen, 1940-1941, 153 pag., geïll.
34045: ZEGERS VEECKENS, JR, LAMBERTUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen juridicum inaugurale de domicilio ex jure Belgico [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1841
32182: ZEGERS, BERNARD JOHANNES MARTINUS, UIT HAAKSBERGEN - Studies on Fd-fragments of human immunoglobulins. Proefschrift [...] Utrecht Elinkwijk 1974
52134: ZEGGELEN, W.J. V., - Costerliedjes. Souvenir aan Haarlems Julijfeesten in 1856, Haarlem 1856.
18906: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Gedichten. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1866].
18900: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem II. 3e druk. Dordrecht, H. Lagerwey, 1851.
18901: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Eene avondpartij. Dordrecht, H. Lagerweij, 1843.
18902: "ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN (VERT.); J.W. WARRE TYNDALE" - Bürgers en Amstels Leonora. Een spoorweg romance. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849.
18905: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Sprokkels. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1861].
18899: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem II. Dordrecht, H. Lagerwey, 1841.
35753: ZEIJLMANS VAN EMMICHOVEN, CORNELIS P.A., UIT SEMARANG - Geologische onderzoekingen in de Sierra de Los Filabres (Provincie Almeria, Spanje) Delft Waltman 1925
51774: ZEILER, M., - [Topographia Germaniae-inferioris vel, Circuli Burgundici.... oder Beschreibung.... Orter Niderlandischen XVII Provintzen, Frankfurt, Merian, 1654], 283+(20) pag.
42423: ZEILLER, MARTIN - Wegh-wyser ofte reysbeschryvingh, vertoonende de besonderste vreemdigheden en vermakelijckheden die in't reysen door de koninckrijcken Spanien, Portugael en d'aengrensende landen te sien zijn. Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1650.
44152: "ZEILMAKER;" - De stoomspinnerij en touwslagerij Holland te Edam, van de firma Zeilmaker & Co te Amsterdam, Amsterdam 1918, 44 pag., geb., geïll.
14554: ZEINEN - Zeinen omme agtervolgt te worden by de hoofd-officieren en capiteinen van Haar Ed. Mog. Resorte, geordonneert tot het doen der Convoijen van koopvaardyscheepen. Als mede by de koopvaardyschippers, die haar onder de protectie van de voorsz convoijen zullen begeeven, en zulks op de boete en de poene daar by gestatueert, n.p., n.d. [ca 1782], 4º, 44 p., with two engraved folding plates, each 35 x 23 cm, one with the pictures of 13 handcoloured flags and one “Tafel voor de particuliere capiteyns” with 10 coloured pennants.
6345: ZEITSCHRIFT - Familien-post. Zeitschrift für alle Zelle- und Sippenangehörige, jrg 2 nr 12 (1952), jrg 3 nrs 1, 3, 4, 5, 6, 7 (1953)
31581: ZEITZ, IOANNES FREDERICUS THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen litterarium inaugurale continens observationes criticas in Plutarchi vitam arati [...] Amsterdam C.A. Spin en zoon 1851
57676: ZELANDUS [=J.C. V.D. BROECKE], - Zeelands vernedering. Open brief aan de Zeeuwse afgevaardigden der Staten Generaal, betreffende den Zeeuwsch-Limburgschen spoorweg, 2e oplage, Middelburg 1858.
32258: ZELDAM, JOHAN GERRIT TEN, UIT DEVENTER - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
53175: ZELDER VAN BEVEREN, G. VAN / A. BICHON / M. V. NIEVELT / J.G.LUYKEN - Deductie. Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch, impt. van mandement van revisie, prodeo, contra mr. Willem Gerrit Dedel, Salomonsz, hoofd-officier der stad Amsterdam, r.o. ged[aagd]e. [gebonden met:] Deductie mr. Willem Gerrit Dedel, Salomonsz, officier der stad Amsterdam, r.o., gedaagde bij mandament van revisie, pro deo, contra Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch, impetrant in het voorsz. cas. [en met:] Vonnis van [...] schepenen der stad Amsterdam, in dato 16 January 1776, als mede de confirmatoire sententien van beide de hoven van justitie in dato 19 December 1776 en 8 July 1777, mitsgaders de sententie in revisie, in de zaak van mr. Willem Gerrit Dedel [...] contra Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch. z. pl. [1778].
56489: ZELLING, E.J., - Gesiena, een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, 2e druk, Winschoten, Huisingh 1846, 36 pag., geill.
56490: ZELLING, E.J., - De kleine speelgenooten of derde leesboek voor de lieve kleinen, 3e druk, Winschoten, Huisingh, 1849 (?), 24 pag., geïll.
18907: ZEMEL - Nieskruiden, of 50tal snuifjes, aangeboden door dr. Zemel. 1868.
16040: ZENUTI, ERNESTO - Vita Olandese. Studi e impressioni di un giornaliste. Florence: Bemporad & Figlio, 1897.
31586: ZEPER, JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes nonnullas juridicas [...] Groningen H. Eekhoff 1835
47528: ZERBOGLIO, A., - Barga ( memorie e note vagabonde) con Xilografie di Balduini, Bargo, 1929, 156 pag., full leather binding, ill.
16041: ZESEN, PHILIPP VON - Beschreibung der Stadt Amsterdam: darinnen von derselben ersten Ursprunge bis auf gegenwärtigen Zustand [...]. Amsterdam: J. Noschen, 1664.
31755: ZEVEN, PETRUS ADRIANUS, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Groningen G.A. Evers 1901
3748: ZEVEN, A.C. - Hissink 1. Genealogieën in wording. Wageningen 1976, 95 p., gestencild. Met een aantal aanvullingen, ca 50 p. In klemband
36511: ZEVENBERGEN, W. - Leemten in de wet. Rede Amsterdam Van Bottenburg 1920
20507: ZEVENBOOM, K.M.C. EN D.A. WITTOP KONING - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken. 2e aangevulde druk, Lochem 1970, 255 pag., geïll.
32473: ZIEGENHORN, CHRISTOPH GEORG VON - Iuris civilis Romani de possessione et iuribus ex ea enatis eive concessis doctrina [...] Jena Franciscus Bortoletti 1734
60794: ZIEGLER (CIEGLERUS), GEORG - Konst-spigel der Weereldlikke vermaken. Vertoonende het wonderlik gewoel der kaizeren, koningen, vorsten en geleerde lieden, om te koomen tot de bezittinge van het hoogste goed (...).
32472: ZIEGLER, KASPAR - Commentatio de origine et incrementis iuris canonici. Editio novissima. Jena Joh. Christoph. Croeker 1745
18004: "S.C. (VERT.); F.W. ZIEGLER" - De huisdokter, blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Wed. L. van Hulst en Zoon, 1817.
6795: "ANONIEM (VERT.); F. ZIEGLER" - De groote wereld en goedhartigheid. Een famielie-tafereel. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, G. Roos, 1825.
36241: "ZIEGLER, FRIEDRICH ADOLPH DE, UIT LUSAT. SUP.; PRAESES: BECMAN, JOHANN CHRISTOPH" - Laudes regales ad illustrandam acclamandi formulam VIVAT ..... Frankfurth/Oder J. Schrey & H.J.Meyer 1684
36136: "ZIEGRA, CHRISTIANUS WILHELMUS , UIT WITTENBERG; PRAESES: ZIEGRA, CHRISTIAN SAMUEL" - Excercitatio politica de monasteriis pontificiorum ab oneribus tempore belli Turcici non penitus exemptis Wittenberg Matth. Henckel 1686
18909: ZIELENTROOST - Den dobbelen zielentroost ende vaderlyke leeringe, troostelijk voor de godvrugtige christene zielen, gesteld by maniere van saemenspraeke tusschen eenen vader en zyne kinderen. Verklaerende de tien geboden Gods, de zelve uytleggende en met voorbeelden bewyzende. [...] Gent, J. Begyn, [ca. 1780?].
16777: ZIERIKZEE - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Uitg. V.V.V., 2e druk, Zierikzee, Ochtman, [ca. 1897], 90 p.
16778: ZIERIKZEE - Gids voor Zierikzee en omstreken. Uitg. V.V.V., Zierikzee, v/h Lakenman & Ochtman [ca. 1910], 78 p.
16779: ZIERIKZEE - Kom de stadspoorten binnen van Zierikzee. Uitg. V.V.V., [ca. 1930?], 7 p.
16780: ZIERIKZEE - Een wandeling door Zieriksee. Zieriksee 1949, 21 p.
23006: ZIERIKZEE - Genealogisch schema, d.d. 1740, met de nakomelingen van Willem Classe, vleeshouwer en Pietertje Jacobs, beide van Zierikzee, getrouwd 27-1-1591. Namen: Willemse, Claasse, Smidtegeld, Van den Busse, Roskam, Schuirbecque, Lucasse, De Vos, Smidts, Wildschut, Van der Meer, Mulok, Van der Schatte. Van den Hove, Van der Os.
6354: ZIJL, TH.P. VAN - Het Westlandse geslacht Van Z(e)ijl, I, Het nageslacht van Kors van Zijl en Jacoba Pieterse van der Werff, Nijmegen 1969, 67 p.
22857: ZIJL, VAN - Brief van C. van Zijl, d.d. Giessen-Nieuwkerk 1917, manuscript, 1 p + enveloppe met afb. van een houten vat.
2868: ZIJLSTRA-ZWEENS, H.M. - Of his array telle I no lenger tale. Aspects of costume, arms and armour in Western Europe 1200-1400. (Diss.) Amsterdam 1988. Geïll., 142 p.
23180: ZIJP, VAN - Familiewapen Van Zijp, tekening met kleur op grijs papier, 18x15 cm, in lijst achter glas (met lijst 42x32 cm).
22246: ZIJPE, SWAAN, RAS - Aanslagen voor Pieter Swaan voor de verponding, molengelden, en armengeld over 1779, met kwitantie voor ontvangst door mr. Daniel Ras te Alkmaar.
22248: ZIJPE - "Lijst van 't stoelengeldt 1781 van Groote Sloot Oostzijde; Oudesluis; Groote Sloot Westzijde; Lagedijk; 't Zandt, folio, 2 p, ca. 100 namen met bedragen. Beschadigd door vocht."
36687: ZIJPP, N. VAN DER - De belijdenisgeschriften der Nederlandse doopsgezinden Haarlem Tjeenk Willink 1954
2869: ZIJPP, N. VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland. Arnhem 1952. Geïll., 263 p.
32176: ZIJST, WOUTER ADRIAAN VAN, ADVOCAAT TE UTRECHT, GEB. TE WIJK BIJ DUURSTEDE - De nationaliteit van schepen beschouwd uit een internationaalrechtelijk oogpunt. Proefschrift [...] Amersfoort J. Valkhoff 1897
30720: ZILCKEN, PH. - Peintres Hollandais Modernes. Notes, Amsterdam, Schalekamp, 1893, 182 pag., geïll, los in band.
15954: ZILCKEN, PH. - Paul Verlaine, Lettres à propos de Quinze jours en Hollande et documents inédites. Lettre-préface par Stéphane Mallarmé. 2de vermeerderde druk. Parijs 1922.
37728: ZILCKEN, PH. / POORT. J. - H.W. Mesdag. The painter of the North sea, London etc. 1896. Reprint 's- Gravenhage 1996, 40 pag., geïll., geb.[ Very nice copy ]
35356: ZILLESEN, H. - Prent op de promotie van Mr H. Zillesen Leiden Somerwil 1880
31580: ZILLESEN, HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Over administratieve rechtspraak. Leiden P. Somerwil 1880
33920: ZILLESEN, GULIELMUS JOANNES - Oratio de munere rectoris gymnasii literarii [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1820
40065: ZIMMERMAN, A.R. E.A., - Pallas Leidensis 1925, Leiden 1925, 365 pag., geb.
4978: ZIMMERMAN, A.E. - Afstammelingen uit het geslacht Vrolik. [Zutphen 1916], 22
36161: "ZIMMERMANN, JOHANN, UIT NETZESCAVIA VARISCUS; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - De literis laureatis .... Wittenberg Christian Schroedter 1711
42084: ZIMMERMANN, W.F.A. / H. VALERIUS - Les phenomenes de la nature, leurs lois et leurs applications aux arts et a l'industrie d'apres le dr. W.F.A. Zimmermann, par le dr. H. Valerius. 2 volumes, Paris etc., 1858.
47538: ZIMMERN, A., - Old tales from Rome, London 1904, 294 pag., geb., geïll. Good copy.
31777: ZINNICQ BERGMANN, EMILE HENRI JOSEPH MARIE VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1870
27990: ZINNICQ BERGMANN, F.J.E. V. - De oorsprong van het tiendrecht en van het recht van collatie in Nederland, 's-Hertogenbosch 1861, 176 pag., geb.
18910: ZINRYK - Zinryk en schertzend woordenboek. Amsterdam, S.J. Baalde, 1759-1761. [3 delen]
36335: "ZIPPEL, DANIEL, UIT MARGLISSA; PRAESES: SELIGER, GOTTFRIED" - Conamen apologiae pro Josepho Patriarcha qui minus recte Kylokomanteias arguitur .... Leipzig Goezius 1704
42275: ZIPPERLEN, W. - Geillustreerd veeartsenijkundig handboek voor elken landman, voor ieder die dieren of vee houdt. Utrecht, 1871.
18912: ZOET, JAN - 't Leven en bedrijf van Clement Marot, op 't nieu vermeerdert en verbetert. Utrecht, 1719.
55678: N.N. / JAN ZOET - Wonderlikke voorzegging, gedaan binnen Londen, door de hof-nar van Karel Stuart, koning van Groot Brittanjen, Vranckrijk en Yrland, aen den dis van de voornoemde Majesteyt. Z. pl.
38593: ZOETE, J. DE (RED.) - De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw, Kerstnummer Grafisch Nederland 1995, 127 pag., geïll. Goed exemplaar.
56751: ZOETE, J. DE, - Koppermaandagprenten: Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. Copper monday prints: Observations on a Dutch printing tradion, Grary Schwartz, 's-Gravenhage 1991, 225 pag., geïll.
35852: ZOETELIEF, HENRICUS, UIT BATAVIA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1871
22595: ZOETERWOUDE, VAN RENESSE, VAN GROENENDIJCK - Onderhands huurcontract dd. 19-1-1636 waarbij Nicolaes de Renesse, heer van Assendelft etc., als vader van zijn minderjarige kinderen bij de overleden Agnes van Renesse van der Aa verwekt, land verhuurt aan mr. Johan Ripperts Groenendijck, burgemeester te Leiden,. Manuscript, folio, 3 p.
25619: ZOLLIKOFER, G.J. - Einige betrachtungen über das Uebel in der Welt, nebst einer Warnung vor den Sunden der Unkeuschheit, und andern Predigten, 3e auflage, Leipzig 1789. Full leather, (8) + 264 pag.
5669: ZOM, A.M.C. - Inventaris van het archief van de familie De Jonge van Zwijnsbergen ca 1760-1960, ‘s-Hertogenbosch 1976, 118 p.
14940: AVANTUURLYK ZOMERTOCHTJE - Het avantuurlyk zomer-tochtje of Omlands reisje, uit Holland door ‘t Sticht Utrecht, Overyssel, Gelderland, Cleefsland, de Myery van den Bosch, Breda, enz. [...] Amsterdam, Jacobus Loveringh 1734. [Gebonden met:] De vermakelyke Haagsche reize of ‘t geselschapje van sessen [...]. Nijmegen, Johannes de Reyver, 1751.
22535: ZON, VAN - Brief van Sara Maria van Zon, dichteres te Utrecht betr. haar Eeuwgetijde van de Munsterse vrede, dd. Utrecht 21-12-1748, Manuscript, 4°, 4 p.
22661: ZONNECIRKEL, JANSEN - Aantekeningen van Pieter Jansen, d.d. 2 november 1695 betr. ‘Kunst der zeevaert’. Groot blad papier (37x24 cm), tweezijdig beschreven met 5 ‘exempelen’ of voorstellen betr. de zonnecirkel en ‘sondaghs letters’.
18915: ZONNESCHIJN - Zonneschijn en bloemengeur. Proza en poëzie. Utrecht, C.H.E. Breijer, [1891].
16180: BERGEN OP ZOOM - De stad Bergen op Zoom in verleden en heden, door H. Levelt, Uitg. Gemeentebestuur, A’dam, Alta, 1924, 64 p.
16181: BERGEN OP ZOOM - Oud-Bergen, Wouw, Halsteren, door G.C.A. Juten, pp 145 t/m 228 van Oudheidkundig Jaarboek 1924.
16179: BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom als woonplaats. Uitg. door de VVV, Bergen op Zoom, Juten, [1921] 76 p, oblong.
52416: ZORGDRAGER, C.G. / A. MOUBACH, - Bloeyende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery (...) Met bijvoeging van de walvischvangst (...) door A. Moubach. Amsterdam, Oosterwyk, 1720.
36149: ZORN, PETRUS, UIT HAMBURG - Dissertatio historico-theologica de catacombis seu cryptis sepulchralibus SS martyrum Leipzig J.C. Brandenburger 1703
60217: ANDERS ZORN (1860-1920) - Effet de Nuit III
35480: "ZSCHOCHE, CARL FERDINAND; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS CHRISTIAN" - Historia comitum Consistorianorum in imperio orientis [...] Wittenberg Samuel Creusigius 1720
18919: ZSCHOKKE, HEINRICH - Ernst en luim. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856.
18920: ZSCHOKKE, HEINRICH - Oud en nieuw. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856.
18921: ZSCHOKKE, HEINRICH - Scherts en ernst. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1857.
35851: ZUBLI, BERTHOLD JUSTUS DANIEL, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
18927: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS - Gesner, of Het Zwitzersch huisgezin. Tooneelspel. 2e druk Amsterdam, Abraham Mars, 1802.
18924: "ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); JEAN-FRANÇOIS DUCIS NAAR WILLIAM SHAKESPEARE" - Hamlet. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1819.
18926: "ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); ANTOINE JEAN BOURLIN DUMANIANT" - De edelmoedige dragonder. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1790.
18925: "ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); JEAN-FRANÇOIS DUCIS NAAR WILLIAM SHAKESPEARE" - Hamlet. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 5e druk. Amsterdam, M. Westerman & C. van Hulst, 1826.
40045: ZUIDEMA, W., - Wilhelmus Frederici, persona van Sint Maarten te Groningen (1489-1525) en de Groninger staatkunde van zijn tijd, Groningen 1888, 168 pag. [ dissertatie ].
16784: ZUIDLAREN - Toeristengids van Zuidlaren. Uitg. V.V.V. [ca. 1975], 16 p.
16783: ZUIDLAREN - Zuidlaren Drenthe. Uitg. V.V.V., Zuidlaren [1951], 36 p.
35334: ZUIJDERHOUDT-HULST, WILHELMINA ANNECHIENA, UIT GRONINGEN - Geschiedenis van de Goudse librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk Meppel Krips 1976
54413: ZURCK, EDUARD VAN - Codex Batavus, waer in het algemeen kerk-publyk en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen, getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten en resolutien voor de oprechtinge der Republyk en wel byzonder der staetsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant tot op den jare 1710 gemaekt en uitgegeven. 2e druk [...] vervolgt tot op den jare 1724. Delft, A. Beman, 1727.
54414: ZURCK, EDUARD VAN - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen [...] met een vervolg [...] van mr. P. van der Schelling. 3e druk, Rotterdam, J.D. Beman, 1738.
54415: ZURCK, EDUARD VAN - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk en burgerlijk recht van Holland, Zeeland en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen. [...] met een vervolg [...] van mr. P. van der Schelling. 4e druk, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1764.
59411: ZUTPHEN, 80-JARIGE OORLOG. - Twee prenten van Zutphen uit Historie der Nederlandtsche geschiedenissen van den jaere 1566 tot den jaere 1612 in het corte ghebracht ende in den jaere 1612 tot den jaer 1618 ghecontinueert ende vermeerdert door [Willem Baudartius] door Emanuel van Meteren. Amsterdam, 1617. Prent nummer 155 en 203 over het beleg van Zutphen in 1584 (naar Frans Hogenberg?) en 1591. Op achterzijde tekst in boekdrukkunst. M14704
59414: ZUTPHEN. - Blad met opgeplakte zinklitho (?) met 3 afbeeldingen van Zutphen, gedateerd 1889 , gedrukt door G.J. Thieme. M14706
16785: ZUTPHEN - Geïllustreerde gids voor Zutphen en omstreken, bewerkt door J.A. Bientjes en J. Gimberg. Zutphen, Thieme, 1889, 40+128 p.
16786: ZUTPHEN - Zutphen en omstreken. Gids voor touristen. Uitg. Verfraaiings-Vereeniging “Zutphania” [ca. 1898], 32 p.
16787: ZUTPHEN - Gids voor Zutphen en omstreken met plattegrond. Uitg. V.V.V. [ca. 1900], 36 p + gevouwen omslag.
16788: ZUTPHEN - Een wandeling door de St. Walburgskerk te Zutphen, door H.H. Kiezebrink, Koster, z.pl., z.j. [ca. 1920?], 16 p.
16043: ZUTPHEN, A. VAN - Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht. Gorinchem: J. van der Wal, 1820.
59413: ZUTPHEN, ROELOFSEN. - Potloodtekening van de oude Stadspoort van Zutphen door D.J. Roelofsen, gedateerd 7 september [ca. 1885?] en een pentekening van een zittende man, die de krant leest aan tafel, gedateerd Zutphen aug. '85. Laatste tekening is mogelijk ook van D.J. Roefofsen NB Derk Jan Roelofsen, geb. Zutphen ca 1869, winkelier, zn. van Derk Adolf Roelofsen en Elberta Huiskamp, overl. Zutphen, 11-8-1941 (op 72-jarige leeftijd), tr. Haarlem, 13-10-1893 met Hillegonda Alberta Blommendaal, geb. Hilversum, ca. 1866, dr. van Jan Adriaan Blommendaal en Alida Christina Weenink. M14705
59409: ZUTPHEN, TURFHAVEN, VISCHPOORT, BADINRICHTING. - Opgeplakte foto uit 1875 van Zutphen met op achtergrond de Walburgkerk, Vispoort, op voorgrond de Turfhaven en het overwinterend badhuis. Vouw in rechterbovenhoek. M14702
22612: SPOORWEG ARNHEM-ZUTPHEN - Toegangsbewijs voor de feesttrein bij de opening van de spoorweg Arnhem-Zutphen op 1-2-1865, gedrukt, 12° oblong, 2 p.
35379: ZUYLEN VAN NYEVELT, R. VAN - Prent voor de promotie van Mr R. van Zuylen van Nyevelt Utrecht Nikerk 1883
22380: ZUYLEN VAN NIJEVELT (NIEVELT), VAN - "Some important items from the family archive of Van Zuylen van Nijevelt/Van Zuylen van Nievelt, amongst which a richly decorated manuscript calligraphy genealogy, the ""Pacte"" of the family from 1846, a patent of nobility from 1827 and a collection of letters."
31620: ZUYLEN VAN NIJEVELT, JOAN ADRIAAN HUGO VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
31619: ZUYLEN VAN NYEVELT, JACOBUS PETRUS POMPEJUS VAN, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de confessione in causis civilibus [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
34124: ZUYLEN VAN NYEVELT, HUGO FERDINANDUS VAN, UIT HAARLEM - Specimen juris publici inaugurale de hospitio militari [...] Utrecht Kemink & Zoon 1844
34188: ZUYLEN VAN NIEVELT, THEODORUS GUILIELMUS VAN, UIT BARNEVELD - Specimen juridicum inaugurale de jure succedendi liberorum naturalium, inprimis utrum jus habeant ad portionem reservatam [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1836
22812: ZWAAGDIJK, ETTES, BOT - Twee koopacten betr. een huis te Zwaagdijk, d.d. 16-8-1897 verkocht door Pieter Ettes, stalhouder en Geertje Kok, te Zwaagdijk, aan Cornelis Bot, timmerman te Andijk, en d.d. 31-7-1921 verkocht door Cornelis Bot aan de R.K. kerk van Zwaagdijk. Manuscripten, 7 p.
28565: ZWAAN, J - Nederlands-Indië 1940-1946, 3 delen, Den Haag 1980-1985, 269 + 275 + 288 pag., geb., geïll., met stofomslag.
17889: RIDDER MET DE ZWAAN - Een schoone historie en miraculeuze geschiedenis van den ridder met de zwaan. Die te Nymegen in Gelderland te scheep kwam, by het geleide van eene zwaan, uit den landen Lilefoort, hetwelk men zegt te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Amsterdam, B. Koene, [ca. 1820].
31618: ZWAAN, JOHANNES DE, UIT 'S GRAVENHAGE - II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën [...] Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1909
51726: ZWAAN, JACOB, - Geschiedenis van het huis De Voetangel [te Ouderkerk a.d. Amstel], t.g.v. het 350-jarig bestaan, Amsterdam 1977, (64) pag., geïll.
50806: "ZWAAN, P.C.;" - Stamboom familie Zwaan. Van oorsprong een Rijnsburgse familie, Ter Aar 1998, ca. 200 pag., geïll. Met enkele losse aanvullingen.
32576: ZWAGER, HAJO HENDRIK, UIT HILLEGOM - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1958
36216: "ZWANTZIG, ZACHARIAS, UIT SCHLOTTAVIA SAXO.; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL" - Divisionem imperii Karolini ..... Wittenberg Christian Fincelius 1682
2866: ZWART, P.TH - Twa notariele protokollen ut de sawntjinde jeu. Leeuwarden 1973, 56 p.
58315: ZWART, KEES, - Vogelboek. Zangers en krassers bij huis en schuur, 2e druk, Zutphen 1918.
2867: ZWARTS, JAC. - Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland. Zutphen 1929. Geb., geïll., 278+17 p.
42012: ZWARTS, J., - Hulde en dank aan het weldoend volk van Nederland. Ten behoeve der slachtoffers van den watersnood, Amsterdam, Bentinck, 1861 [gedicht]. Zonder omslag, (8) pag.
17666: "ZWEERTS, PHILIP (VERT.); JACQUES PRADON" - Scipio, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1736.
18930: "ZWEERTS, PHILIP (VERT.); JACQUES PRADON" - Scipio, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1736.
18931: "ZWEERTS, PHILIP (VERT.); MADELEINE ANGÉLIQUE POISSON, DAME GABRIEL DE GOMEZ" - Semiramis, of De dood van Ninus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1745.
18932: "ZWEERTS, PHILIP (VERT.); MADELEINE ANGÉLIQUE POISSON, DAME GABRIEL DE GOMEZ" - Semiramis, of De dood van Ninus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1745.
18933: "ZWEERTS , BRUNO (VERT.); [M. D’OZICOURT]" - Belisarius. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Adrianus Hupkes, 1769.
52170: ZWEMER, J., - Onrust en welvaart. Het platteland van de Zeewse eilanden in het tijdvak van de Eerste Wereldoorlog 1910-1922, Vlissingen 2011, 310 pag., geïll.
54419: ZWETNAM [ SWETNAM ], JOSEPH - Recht-banck tegen de ijdele, korselige ende wispelturige vrouwen. Wraeck-sucht der weduwen, mitsgaders der regeersuchtige vrouwen. Geeft ook vonnis over den lof van alle deughdsame en godtvreesende vrouwen. [...] Oock is hier achter by gevoeght een t'samenspraeck of de vrouwen menschen zijn of niet. Utrecht, J. van Poolsum, 1687.
26049: ZWETSLOOT, T.J.G.H. E.A. - Zwetsloot. Een oud Rijnlands geslacht, z.pl. 197 8, ca. 200 pag., in ringband.
6229: ZWICKY, J.P. - Die Familie Vogel von Zürich, Zürich 1937, 269 p., geb., geïll., met losse tabellen (oplage 100 ex.)
16792: ZWOLLE - Gids voor Zwolle en omstreken. Zwolle, Tijll [ca. 1910?], 32 p + gevouwen omslag met kaarten.
16795: ZWOLLE - Gids voor Zwolle en omstreken. Uitg. V.V.V. [ca. 1920-30?], 40 p.
16796: ZWOLLE - Gids van Zwolle. Uitg. V.V.V., Zwolle 1936, 12 p.
16793: ZWOLLE - Wandelingen door Oud-Zwolle, door F.A. Hoefer, Zwolle, Berends, 1912, 134 p.

3/29