Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34371: WENDT, ECO DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de adeunda et repudian hereditate [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
18712: WENKEBACH, LUDWIG WILLEM REYMERT ? - Lessen van den ondermeester. Met illustraties van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, S. Warendorf jr., [1890].
40024: WENNEKES, E., - Het plaleis voor Volksvlijt ( 1864-1929 ), 's- Gravenhage 1999, 395 pag., geïll. Goed exemplaar, als nieuw.
19707: WENNING, HEERKE - Afbeelding van den grafsteen met kwartierstaat van jonker T.A.J. Heringa van Eysinga en zijne vrouw Cecilia van Humalda.
32992: WENS, JOHANNES WIBRANDUS WILHELMUS, UIT OOST-FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis de delictis a civibus extra civitatem suam commissis eorumque puniendorum ratione [...] Groningen J.J. Homkes 1824
34415: WENSEN, CAROLUS HENDERICUS LUDOVICUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de negotiorum gestione sine mandato Leiden J.W. van Leeuwen 1846
26482: WENSINCK, A.J. E.A. - Handwörterbuch des Islam, Leiden 1976, 833 + 6 pag., hardback. Good copy.
30518: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist over de Pausin Johanna nagelezen en getoetst, 's- Gravenhage 1845, J.W. ten Hagen, 582 pag., half leer.
35773: WENT, JOHANNES CHRISTIAAN, UIT AMSTERDAM - Eenige beschouwingen over het nachtzweet bij longtuberculose Amsterdam Van Rossen 1902
35780: WENT, JOHANNA CATHARINA, UIT UTRECHT - Fusarium-aantastingen van erwten Utrecht Hoeijenbos 1934
28132: WENTHOLT, L.R. - Stranden en strandverdediging, Delft 1912, 2 delen: tekst, ca. 250 pag. en atlas met 18 uitsl. platen. Gebonden in 2 linnen banden. Mooi exemplaar.
35940: WENTHOLT, TINCO MARTINUS, UIT HEERENVEEN - Theses juiridicae inaugurales Alkmaar H.J. van Vloten 1843
34843: WENTHOLT, PETRUS, UIT ZUTPHEN - Disputatio juridica inauguralis de officiis quae parentes liberis, liberique vicissim parentibus debent Utrecht Broedelet 1746
33175: WENTHOLT, ANTON WILLEM CORNELIS, UIT ALKMAAR - Spel en weddenschap. Proefschrift [...] Leiden S.C. Doesburgh 1883
32727: WENTHOLT, JANUS STEPHANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad locum juris mercatorii tam francici quam neerlandici , de debitoribus obaeratis [...] Rotterdam M. Wyt en Zonen 1837
33968: WERDENIER, EVERARDUS DIDERICUS, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica de testamentorum origine tam jure naturali quam hodierno [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1783
39944: WERELD, HANS VAN DER - Kroniek van Woubrugge en Hoogmade over 1984-1994, 11 delen ,elk ca. 100 pag., geïll.
30700: WERINGH, K. VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren, Amsterdam 1969, 252 pag., geb., geïll., met stofomslag
2740: WERK - Het werk voor den dooden. Genealogisch handboek. Den Haag 1939. Gestencild, 149 p.
18718: WERKEN, MARGARETHA GEERTRUID DE CAMBON, GEB. VAN DER - De hoop des lands. Den 24. van Oogstmaand 1787. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, [1787].
18717: WERKEN, MARGARETHA GEERTRUID DE CAMBON, GEB. VAN DER - Wilhelmina de vredelievende. Veldgesprek. Den 7. van Oogstmaand 1787. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, [1787].
31934: WERKHOVEN, HENRICUS WILHELMUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de remediis possessoriis [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
51208: WERKMAN, E. E.A., - "De familie Stastok geprolongeerd. Hoe de camera de ""Camera"" ziet, een celluloidloze film, Amsterdam, Blitz, 109 pag."
23175: WERLEMANN, HAAGSCHE BOS - "Grote houtskooltekening ""Haagsche bosch 1912"" door Carl Werlemann, 60x47 cm."
3240: WERMESKERKEN, J.C. VAN - De gebroeders Van Cleef 1739-1939. Den Haag 1939, 40 p., geïll.
34508: WERNDLY, LODEWIJK UNICO HENDRIK CONSTANTIJN, UIT ZUTPHEN - Keratitis diffusa en hutchinsonsche tanden Leiden IJdo 1891
36125: "WERNEBURG, JO. BERNHARDUS, UIT MOLHUSA THURINGEN; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - Exercitatio academica de suspendio furis ex ratione naturali et civili considerato Wittenberg Officina Creusigiana 1722
4721: WERNER, H.M. - Mr. W.A. Rijksvrijheer van Spaen, heer van Hardenstein, later: baron van Spaen la Lecq, in Geldersche Volksalmanak (1885), p. 18-77.
15992: WERNER, H.M. - Wandelingen door Oud-Zutphen, 2e druk, Zutphen: Thieme, 1936
5860: WERNER, H.M. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom, ‘s-Gravenhage 1883, 168 p., met afb. van wapen in kleur, uitslaande tabellen, gedruk op Oud-Hollands papier, overdruk Heraldieke Bibliotheek, zeldzaam
32468: WERNHER, MICHAEL GOTTFRIED - Solida disquisitio de testamentis et codicillis privilegariis speciatimque de ruptione testamenti per minus solemne ac generibus codicillorum [...] Nürnberg Wolfgang Schwarzkopf 1780
36357: WERNSDORF, GOTTLIEB, RECTOR VAN DE THEOLOGISCHE FACULTEIT TE WITTENBERG - Lecturis salutem plurimam dicit .... Wittenberg Gerdes 1710
35489: WERNSDORF, GOTTLIEB - [Oratio de cathedra Lutheri] Wittenberg Wed. Gerdes 1710
23844: WERNSDORFF, G - Programma von der Frage ob der Pietismus eine fabel?, [Jena] 1724, (24) pag., orig. blue paper.
23802: WERTHER - De Zierikzeesche vrijheidsdag. Historische schets der gebeurtenissen .... van 1572-1576, Zierikzee 1872, 50 pag.
39115: "WERUMEUS BUNUNG, A.;" - Uit en thuis met de Tromp en andere marine-schetsen, 3e druk, Rotterdam z.j., 191 pag.
39322: WERUMEUS BUNING, A - Onze voorouders op den oceaan, San - Salvador, Gibraltar en de slag bij Duins, 's- Gravenhage, z.j., 144 pag., geillustreerd met 2 kleurenlitho's, blanco omslag.
25874: WERUMEUS BUNING, A - Uit en Thuis met de Tromp. Herinneringen van Anton Oostlandt, 's-Gravenhage 1887, 153 pag., geb., ( 1e druk ).
18723: WERUMÉUS BUNING, ARNOLD - Verschillende ouwe heeren. Den Haag, Charles Ewings, 1886.
25877: WERVEN, W.H. V. (RED.) - Erica, maandblad van en voor jong Drenthe, gewijd aan kunst en literatuur. Jrg. 1 (1945-1946) nrs. 1 (okt. 1945) ,3,5,6,7,9 juni 1946). Per nr. 24 pag., geïll.
22811: WERVERSHOOF, BREED, SCHOENMAKER - Onderhandse acte van transport d.d. 6-2-1868 van een strook grond te Wervershoof, verkocht door Johannes Breed, schilder, aan Jacob Pietersz. Schoenmaker, bouwman, beiden te Wervershoof. Met acte d.d. 7-9-1907 waarbij Jacob Schoenmaker een strookje grond in erfpacht krijgt van de gemeente Wervershoof. Manuscripten, 3 p.
33861: WESELE SCHOLTEN, B.P. VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophico-critica de philosophiae Ciceronianae loco, qui est de divina natura [...] Amsterdam Petrus de Hengst 1783
40640: WESSELING, J - De geschiedenis van Terneuzen, Terneuzen 1958, 388 pag., geb., geïll.
32895: WESSELING, PETRUS - Oratio fvnebris in memoriam [...] Sicconis a Goslinga [...] Franeker Martinus van der Veen 1732
32795: WESSELING, HENDRIK LODEWIJK, UIT 'S GRAVENHAGE - Soldaat en krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog, 1905-1914. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1969
33532: WESSELING, PETRUS - Oratio ad celissimum et serendissimum principem Guilielmum Carolum Henricum Frisonem [...] cum studiorum Franeker Henricus Halma 1726
31373: WESSELINK, E.H. E.A. - Boerderij- en veldnamen in Eibergen, Doetinchem 2004, 192 pag., geïll., oblong.
17636: WESSELIUS, JOHANNES - Intree-reede over het opschrift op het kruyce des heeren, uytgesproken in de Latijnze taale tot Leyden, in de openbaare vergaaderplaats der Hooge School, wanneer hy een aanvang maakte van het hoogleeraars ampt in de heylige godgeleerdheyt [...] uyt de Latijnze, in onze Nederlandze taale overgezet door Daniel Havart, med. doct., Leiden, N. Topijn, 1712, 4°: (10) + 36 p.
5032: WESSELO, W.L. - Het geslacht Wesselo, Utrecht. [Rotterdam 1952], 23 p.
6444: WESSELS BOER, J. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling der eigendomsoverdracht van onroerend goed in Nederland. Assen 1887. Ing., 412 p.
39618: WESSELS, H.F. - Gouda. Proeve ener stadsmonographie, Utrecht 1929, 241 pag., geïll.
41528: WESSEM, J.N.V. (INL.) - Sierk Schroder, Leiden 1966, ca. 100 pag., geïll., geb.
35982: WESSEM, HIERONYMUS VAN, UIT TIEL - Stellingen .... Leiden Kleyn 1898
35983: WESSEM, ADRIANUS VAN, UIT TIEL - Theses juridicae inaugurales Tiel A. van Loon 1857
59170: WEST, D.J., [IN ASSOCIATION WITH BUZ DE VILLIERS], - Male Prostitution, Gay sex services in London, Duckworth, London 1992. Paperback, 353 pp.
22508: WEST-INDIË, HELFRICH - Brief van Oscar Louis Helfrich, dd. Den Haag 21-9-1921 aan A.M. Hens. Manuscript, 4°, 6 p.
22631: WESTDONGERADEEL E.O., VAN KLEFFENS - Verbaal door S. van Kleffens betr. de waterlossing bij de Roode Schuur, 21-11-1757, manuscript, folio, 2 p. (beschadigd met verlies van een aantal woorden).
22586: WESTDONGERADEEL (FR) - Rekening van .... Danckelman betr. de stoffering van de Rechtkamer in Westdongerdeel, 1683, manuscript, folio, 4 p. (beschadigd met verlies van enkele woorden).
51475: WESTEN, W. VON ZUR, - Reklamekunst. Mit 161 zur teil farbigen abbildungen, Bielefeld 1903, 148 pag., ill.
39009: WESTEN, WALTER VON ZUR - Exllibris ( Bücherzeichen ) von Walter von Zur Westen, 2e Auflage, Bielfeld 1909, 145 pag., ill.
812: WESTENBERG, J. - Bibliografie van de werken [van] mr. S.J. Fockema Andreae. 's-Gravenhage 1968. Geïll., 57 p.
31930: WESTENBERG, HENRI THÉODORE, UIT LEEUWARDEN - De zoogenaamde sententia delcaratoria [...] Leiden P. Somerwil 1882
28622: WESTENDORP, NIC - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, Tweede stuk ( 1273-1493 ), Groningen 1832, 688 pag., gebonden in half leer.
26065: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, 2 stukken ( vroegste tijd tot 1493 ) Groningen, J. Oomkens, 1829-1832, 370+688 pag. Zonder band, los, doch wel compleet. Geïllustreerd met gravure betr. kerk te Bedum.
33343: WESTENDORP, HERMAN KAREL, UIT AMSTERDAM - Het huwelijk der koningin. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1893
25617: WESTER, H. - Woordenboekje behelzende een lijstje van minbekende Nederlandsche woorden (...) een schoolbock, 3e druk. Groningen, J. Oomkens, 1809, 72 pag. Orgineel kartonnen omslag.
18725: WESTER, A.W. - Mengelingen tot nut en vermaak in poëzij en proza. (Derde duizend.) Winschoten, E. Verwer & Co., [ca. 1870].
52073: WESTER, H., - Bybelgeschiedenissen van de Nederlandsche jeugd, 2e en 3e stukje, Groningen ca. 1820, 170+200 pag., half leer.
47850: WESTERBAAN, P., - Het honderdjarig bestaan van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, Leiden 1917, 132+(2) pag., gedrukt op zwaar papier.
23832: WESTERHOFF, R - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betreffende de kleine rookpijpjes, waaruit (...) reuzen (..) en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben. Groningen 1860, 147 pag., orig. papieren omslag.
54340: WESTERHOFF, R. - Verhandeling over de kol- of heksekringen, ook wel tooverkringen genaamd. Voorgelezen in de vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuurkundige Wetenschappen te Groningen. Groningen, Van Bolhuis Hoitsema, 1859.
33326: WESTERLO, EILARDUS, UIT OVERIJSSEL - Disputatio exegetica XVI, sive, ultima in cap. XV epistolae prioris ad Corinthos [...] Groningen Hajo Spandaw 1759
18751: WESTERMAN, MAARTEN - De inwijding der nieuwe Beurs van Amsterdam. Tooneelmatige voorstelling in twee afdeelingen. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1845.
18752: WESTERMAN, ANNA PETRONELLA MULLER, GEB. - Haasje, Klaasdochter, stichteresse van het Burger-Weeshuis. Oorspronkelijk toneelspel, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1831.
18753: WESTERMAN, ANNA PETRONELLA MULLER, GEB. - De admiraal Piet Hein, te Delftshaven. Vaderlands tooneelspel. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
18748: WESTERMAN, MAARTEN - Hulde aan de nagedachtenis van wijlen den heer Andries Snoek. Dichtstuk met koren. Amsterdam, M. Westerman en C. van Hulst, 1829.
18749: WESTERMAN, MAARTEN - De Nederlandsche vlag. Amsterdam, M. Westerman, 1830.
18750: WESTERMAN, MAARTEN - Cosmos de Medicis, of De gestrafte broedermoord. Treurspel. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1834.
18744: WESTERMAN, MAARTEN - De eerste april. Blijspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman, [1818].
18745: WESTERMAN, MAARTEN - De regtvaardigheid van Karel den Stouten. Treurspel. Amsterdam, M. Westerman, [1818].
18746: WESTERMAN, MAARTEN - Het huishouden van Jan Steen. Blijspel met zang. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823.
18755: WESTERMAN, JOHANNES CASPER - De schutters in garnizoen. Blijspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1831.
18739: WESTERMAN, MAARTEN - Uitboezeming van mijn gevoel bij de verlossing van het vaderland, voorgedragen ten voordeele van het fonds tot de wapening. Amsterdam, J.W. IJntema en J.G. Rohloff, [1814].
18740: WESTERMAN, MAARTEN - Neêrlands redding of De zegepraal van moed en vaderlandsliefde. Tooneelspel met zang, in één bedrijf. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1815.
18747: WESTERMAN, MAARTEN - Gedichten. Amsterdam, M. Westerman, 1826-1827. [4 delen]
18729: "WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOSEPH-MARIE PAIN" - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
18731: WESTERMAN, MAARTEN - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundig tafreel in drie bedrijven. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1809.
18732: WESTERMAN, MAARTEN - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundig tafreel in drie bedrijven. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1809.
18733: WESTERMAN, MAARTEN - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundige tafreel in drie bedrijven. 4e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1836.
18734: "WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); PIERRE BAOUR-LORMIAN" - Omasis, of Jozef in Egijpte. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1810.
18736: WESTERMAN, MAARTEN - De tabaksfabrikanten of Het vaderlandsche familiefeest. Blijspel met zang en dans. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1814.
18737: WESTERMAN, MAARTEN - De landstorm. Amsterdam, J.W. IJntema, 1814.
18738: WESTERMAN, MAARTEN - Aan de leden van het collegie, ter spreuke voerende: Eendragt, bij de opening van deszelfs tooneel, den 23sten van Wijnmaand, 1814. [Met:] Aan de leden van het collegie Eendragt, bij gelegenheid der laatste representatie, den 31sten van Lentemaand, 1816.
18741: WESTERMAN, MAARTEN - Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de bruiloft van Kloris en Roosje [...]. Amsterdam, M. Westerman, 1816-1850
18727: "WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOS.-MARIE PAIN" - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, 1802.
18726: WESTERMAN, MAARTEN - Siegfried van Hohenwart. Tooneelspel in vijf bedrijven. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1800.
18728: "WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOSEPH-MARIE PAIN" - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, [1803].
5038: WESTERMAN, W.M. - Het Amsterdamsche geslacht Westerman, genealogie samengesteld uit het familiearchief Westerman. Z.p. 1924, 29 p., geïll.
41575: WESTERMANN, J.C. - Korte geschiedenis der Nederlandsche blikindustrie. Geschreven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vereenigde Blikfabrieken, Amsterdam 1938, 77 pag., geïll. ( o.a. met fraaie chromolitho's met afb. van blikken trommels). Exemplaar als nieuw.
36467: WESTERVEEN, ABRAHAM - Dissertatio secunda de jure, quod competit Sicietati Privilegiatae Faederati Belgii ad navigationem & commercia Indiarum Orientalium, adversus incolas Belgii Hispanici (hodie) Austriaci Amsterdam Wetstein 1724
35392: WESTERWOUDT, W.J.M. - Prent voor de promotiepartij van W.J.M.Westerwoudt, litho van P.W.v.d.Weyer. Utrecht P.W. van de Weyer 1882
34796: WESTERWOUDT, FELIX THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de matre, patri superstite, liberorum tutelam recusante Amsterdam Gebhard 1854
17637: WESTHOFF, A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Lichtende sterren [...] Tijdpreek [...] gehouden bij gelegenheid der bevestiging van Ds. A.E. van der Dussen den 1sten April 1883, Amsterdam, Scheffer & Co., 1883, 8°: 19 p.
57695: WESTHOFF, A.J., - Kijkjes achter de schermen. Onthulde geheimen in zake het Amsterdamsche kerkvoogden-oproer door Ds. A.J. Westhoff, afgetreden voorzitter van den Amsterdamschen kerkeraad, Amsterdam, A.W. Bruna, 1886.
59292: WESTHREENE, V., - Merkwaardige Vrouwen, Amsterdam, G. Theod. Bom.
56575: WESTINK, F.W. EN G. FOLKERTSMA, - Korenmaats-boekje voor de graanhandelaars in de provincie Vriesland, Leeuwarden, M. v.d. Bosch, 1824.
32469: WESTPHALEN, ERNST JOACHIM VON - De fatis atque usu studii juris feudalis in Germania, meditatio pragmatica [...] Mecklenburg Samuel Gottlieb Lochmann 1725
31565: WESTRA, HENDRIK JAN, UIT ASSEN - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
2745: WESTRA VAN HOLTHE, J. - De ridderschap van Drenthe. Kwartierstaten van de verschrevenen gedurende het tijdvak 1600-1795 met huwelijken, kinderen en wapens, hoofdzakelijk getrokken uit originele stukken. Assen 1950. Geb., 224 p.
31566: WESTRA, DIDERICUS HENRICUS, UIT HARLINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens nonnulla de pactis dotalibus conjuges [...] Groningen W. Zuidema 1835
32116: WESTRA, JARICHIUS JOANNES, UIT HARLINGEN - Dissertatio chemico-medica inauguyralis, de antimonio [...] Groningen Wed. Henr. Vechnerus & R. Lentz 1792
33966: WESTRENEN, JOANNES JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de jure primogeniturae secundum statuta Ultrajectina [...] Utrecht Joannes Broedelet 1741
33967: WESTRENEN, A.J. VAN, UIT UTRECHT - Theses juris inauguralis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1772
18756: WESTRHEENE WZN, TOBIAS VAN - Levensrichting. Familieroman. Utrecht, N. de Zwaan, 1854. [2 delen in 1 band]
22397: WESTRHEENE, VAN - Brief van T. van Westrheene Wz, d.d. ’s Gravenhage 1867, waarbij hij aan de geadresseerde een exemplaar van zijn monografie over Paulus Potter aanbiedt en dankt voor ondervonden hulp. Manuscript, 8°, 4 p.
40726: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Partiottentijd, Arnhem 1903, 373 pag., geb.
22813: WESTWOUD, KOEMAN, BOT - Koopacte van een huis te Westwoud d.d. 29-12-1887, verkocht door Trijntje Koeman wed. Dirk de Haan aan Gerrit Bot Czn, timmerman te Andijk, manuscript, 3 p.
59419: WESTZAAN, ZIEKENFONDS. - "Statuten van de Vereeniging "" Eenheid onder Ons"", opgericht in 1900, gevestigd te Westzaan, aangesloten bij den Provincialen Bond van Ziekenfondsen in Noord-Holland. Z.pl., Z.j. [1915]. [gedrukt, 12 p., geniet]. NB Bestuur bestaat uit: Jb. Postt, voorzitter, C.H. Dekker, secretaris, W. Kat, 1e penningmeester, B. van Westendorp, 2e penningmeester, K. Carbaat, J. van 't Veer, P. Kelder en D. Denhoorn, commissarissen. M14710 "
18757: WETHERELL, ELIZABETH [PS. VAN SUSAN BOGERT WARNER] - Queechij. Schetsen uit het leven en den maatschappelijken toestand der Noord-Amerikanen. Delft, N.J. Overvoorde, [1854]. [3 delen in 2 banden]
32551: WETSTEIN, JOANNES JACOBUS - Oratio funebris in obitum [...] Joannis Clerici [...], habita 8-3-1736 [...] Amsterdam J. Wetstein & G. Smith 1736
18759: "WETTERBERGH, KARL ANTON; C. EYLEMAN? (VERT.)" - Oost, west, t'huis best. Genre-stuk door Oom Adam. Vertaald uit het Zweeds. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1859.
18760: "WETTERBERGH, KARL ANTON; C. EYLEMAN? (VERT.)" - Hoe Simon Sellner aan zijn geld kwam. En wat hij er meê deed. Vertaald uit het Zweeds. Amsterdam, Wed. L. van Hulst & Zoon, 1862. [2 delen]
57472: WETTICH, HANS, - Die Maschine in der Karikatur. Ein Buch zum Siege der Technik, luxus Ausgabe, Berlin, 1916.
56484: WEVE, F.A.T., - Beteugeling van veeziekten. Eene beschouwing van art. 5 der wet (.....) 's-Gravenhage 1866.
32763: WEVE, A.A. - Academische proeve over de valschheid in geschriften van koophandel [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1856
47316: WEVER, GUSTAV, - Der klimatische und Molken-kurort Badenweiler mit seinen umgebungen, 3e auflage, Badenweiler 1866, 6+158 pag., geb.
18765: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets Brabandsche voyagie, De Hollandsche zinlykheyt, Den Antwerpsche Courantier, en De gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by de voornaamste boekverkopers in de Hollandsche steden. [1727].
18763: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den echo des weerelds. Ernstig en vermaakelyk, in onrym en in rym. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1726-1727. [2 delen]
18766: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie, De Hollandsche zinlykheyt, Den Antwerpsche courantier, en De gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by de voornaamste boekverkopers in de Hollandsche steden. [1727].
18762: WEYERMAN, JACOB CAMPO - "Den Amsterdamschen Hermes, zynde een historisch, poëetisch, en satyrisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen, en courant-perioden. Gedrukt voor den autheur. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1722."
57632: "WEYERMAN, JACOB CAMPO;" - "De Persiaansche Zydewever; Demokriets en Herakliets, Brabandsche Voyagie; De Hollandsche Zinlykheyt; Den Antwerpsche Courantier; en de Gehoornde broerers; Benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon. Voorzien met de sleutel van het geheele Werk. Gedrukt voor den autheur, ca 17??. Bijgebonden: Den Maagdenburgsche Alchimist of den gewaanden Baron van Syberg ontmaskert."
42094: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De levensbeschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden, deel 1 t/m 3. Gravenhage, Bouquet e.a., 1729.
16852: WEYGAND - Carte de la province de Gueldre, Den Haag, F.J. Weygand [1820 of 1840], op linnen gedrukte kaart, onderdeel van de “Atlas du Royaume des Pays-Bas” [1840], 53x78 cm, gravure van C. van Baarsel et Fils, handgekleurd, gevouwen in omslag van 15x10 cm en dus te gebruiken als reiskaart.
36186: "WEYHER, MARTINUS CHRISTOPH, UIT BERLIJN; PRAESES: FECHT, JOHANN" - Disputatio theologica de precibus contra alios institutis Rostock Johann Wepling 1707
55385: "WEYTSEN, Q.; E.A." - Zee-rechten, inhoudende dat oudste en hoogste water-recht dat de gemeene kooplieden en schippers hebben gemaakt in Wisbuy (...) en het tractaat van avaryen gemaakt by Quintijn Weytsen. Amsterdam, v. Rysschooten, 1753.
54349: WEYTSEN, Q. / SIMON VAN LEEUWEN - Een tractaet van avarien, dat is ghemeene contributie vande koopmanschappen ende goederen inden schepe bevonden (...) ghemaect by Q. Weytsen, van nieuws oversien (...) door mr. S.V.L. 's Gravenhage, J. Doll, 1651.
53417: WEYTSEN, Q., E.A. - Instructie ende ordonnantie voor commissarissen vande zeevaert. Hier achter is by ghevoeght Een tractaet van avarien, ghemaeckt by Quintyn Weytsen, Haarlem, A. Roman, 1641.
40889: WEZEL, G.W.C. V. - De Onze-lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda, Zeist, 2003, 484 pag., geïll., als nieuw.
40890: WEZEL, G.W.C. V. - Het paleis van Hendrik III graaf van Nassau te Breda, Zeist 1999, 445 pag., geb., geïll., als nieuw.
54439: WHEATON, HENRY - Histoire des progrès du droit des gens en Europe depuis la paix de Westphale [1648] jusqu'au congres de Vienne [1815]. Leipzig, Brockhaus, 1841.
57833: WHEELER, ALEXANDER, - Vaccination, 1883, London [1884].
52025: WHITER, L., - Spode. A history of the family, factory and wares from 1733 to 1833, London 1970, 246 pag.
35228: WIARDA, JAN , UIT AMSTERDAM - Herbert Duifhuis, de prediker van St. Jacob Amsterdam H.A. Frijlink 1858
33969: WIARDI BECKMAN, M., UIT AMSTERDAM - Disputatio juris civilis hodierni de absentibus pars prior [...] Amsterdam J. Hazeu Corn.z. 1819
32625: WIARDI BECKMAN, M., UIT AMSTERDAM - Disputatio juris civilis hodierni de absentibus pars altera [...] Amsterdam J. Hazeu Corn. zoon 1819
19736: WIBERG, G.B. - Stamsaule over familien Storch, eller Edvard Storchs mandlige descendenter.
18785: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Adieu et regrets au bourgmestre de Pégu. [z.p.], [z.n.], [1836].
18783: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Brief aan [...] Harmen Bakker, van beroep schuitenvoerder en hardlooper, op zijn eds. lustslot: Dikke-Grendel. Amsterdam, [z.n.], [ca. 1834].
18784: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Minzaamheid aan [...] Harmen Bakker, ridder der koorden-orde, kommandeur der garden-vlies, groot-kruis van het Ras-legioen, voorzitter ad vitam der Brekers-instituuts, enz.enz.enz. Amsterdam, [z.n.], [ca. 1834].
18782: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Lijkrede op Petrus Chevallier. Christen Leeraar te Amsterdam. Amsterdam, G. Boom, 1825
35085: WICHERLINK, WILHELMUS HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale continens observationes aliquot de usufructo [...] Groningen N. Veenkamp 1810
34246: WICHERLINK, GYSBERUS THIMAN JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de cura prodigorum [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
34245: WICHERLINK, CORNELIUS PETRUS, UIT DEVENTER - Specimen jurtidicum inaugurale de termino moto, secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1828
34244: WICHERLINK, DIDERICUS HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis quae tollunt delicti imputationem [...] Leiden J.C. Cyfveer 1828
35943: WICHERS, CORNELIUS BERNARDUS, UIT WINSCHOTEN - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Wicheren 1852
32107: WICHERS, ALBERTUS GUILIELMUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juris criminlis inauguralis, continens criticam disquisitionem loci, qui est in codice poenali Gallico, de facinoribus contra bonos mores [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
32108: WICHERS, BERNHARD WICHER, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, ad locum Gaji de tutelis [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1822
34159: WICHERS, HENRICUS LUDOLFUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis ad locum codicis civilis, de accusando matrimonio [...] Groningen J. Oomkens 1823
32157: WICHERS, GUIL.FIL., HENRICUS LUDOLFUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de mendicantibus et vagabundis wx iure patrio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1837
32312: WICHERS, LUCAS JOHAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, quo disquiritur, de usu remedii L. 2 Cod. de Rescind. Vend. in venditionibus publicis [...] Groningen Wijbe Wouters 1805
42357: WICHERS, P.J. - Gedenkboek van Terschelling. Terschelling, 1892.
58729: WICKEDE, F.VAN, - Kanari-uitspanningen, 3e druk, Amsterdam Van Esveldt 1762.
51049: WICKEDE, F. VAN - Kanari-uitspanningen of nieuwe verhandeling van de kanari-teelt, 4e druk. Amsterdam, Van Esveldt, 1773.
34972: WICKEVOORT CROMMELIN, JANUS PETRUS ADOLPHUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure accessionis secundum principia juris romani et hodierni Leiden M. Cyfveer 1822
32507: WICKEVOORT CROMMELIN, HENRICUS SAMUEL, UIT AMSTERDAM - "Dissertatio politico-juridica inauguralis; de inperii civilis partium distributione [...] Leiden J.C. Cyfveer 1829"
42649: WICQUEFORT, JOACHIM DE / CASPAR BARLAEUS - Lettres de M.J. de Wicquefort (...) avec les reponses de M.G. Barlee. En Francois et en Latin. Amsterdam, G. Gallet, 1696.
50998: WICQUEFORT, A. DE - L'ambassadeur et ses fonctions. 2 delen, 's Gravenhage, J. en D. Steucker, 1681, 1680.
55121: N.N. / A. V. WICQUEFORT [EN KINDEREN] - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, jegens Abraham van Wicquefort, gepronuncieert den twintigsten November 1675. [gebonden met:] Korte deductie van den heer A. van Wicquefort (...) met de relasen en sommieren, rakende sijn affairen en gevanckenis. z pl., 1675.
33764: WIDDERUS, FRIDERICUS ADAM - Oratio inauguralis de sapientia dei in minimis naturae operibus conspicua [...] Groningen Hajo Spandaw 1770
33765: WIDDERUS, FRIDERICUS ADAM - Oratio inauguralis, de auctoritate philosophiae in beata vita comparanda [...] Groningen Hajo Spandaw 1773
50938: WIEBEKING, C.F. - Karte von den Provinzen Holland und Utrecht in VIII Blatt aus Hülfsmittel die auf dem Local geprüft sind (...) beendigt im December 1796. Gestochen von Eckard in Darmstadt.
38796: WIEBENGA, JOH. ( SECR. ) - Vereeniging voor de zeevaart. Rotterdam, juni 1910, [ vijftigste aflevering. Buitengewone vergadering 14- 4- 1910 en 19-5-1910, etc. ], pp. 49 - 111, geb., geïll.
39176: WIEDENFELD, K - Die Nordwesteuropaischen Welthafen, London, Liverpool, Hamburg, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen Havre, in ihren Verkehrs- und Handelsbedeutung, Berlin 1903, 11 + 376 pag., half leer.
28115: WIEDER, F.C. - Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland, Leiden 1918, 80 pag., geïllustreerd met 3 kaarten, geb. in half linnen ( bibliotheek stempel ).
36585: "WIEDMARCKTER, CAROL. LUD., UIT ZEITZ; PRAESES: RIVINUS, JOH. FLORENTE" - Problema juris an et quartenus in locatione fundorum publicorum veteres possessores praeferendi sint Leipzig J.C.Langenhemius 1737
22926: WIEGEL - Chronik von Uthmöden 800-1994, fotokopie van gedrukt boek, 76 p, met aangestreept tal van vermeldingen van leden van de familie Wiegel.
38312: WIEGERSMA, H - De breischei als voorwerp van volkskunst, Amsterdam 1926, 51 pag., geïll.
33043: WIELAND, ERNST KARL, UIT BRATISLAVA - Dissertatio politica de systemate civitatum [...] Leipzig Loeperia 1777
54355: WIELANT, PHILIPS - Practijcke civile, van nieus oversien, gecorrigeert ende gesuppleert by M. Ant. van 't Sestich, Rotterdam, Jan van Waesberghe de jonge, 1613.
32876: WIELEN, HENDRIK GERARDUS WILHELMUS VAN DER, UIT UTRECHT - Een Friesche landbouw-veenkolonie. bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam D.B. Centen 1930
6294: WIELENGA, G.PH. - Iets over het geslacht Wielenga, Meggen (Zwitserland) 1964, 101 p., geb.
17638: WIELENGA, G. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - God, de fontein des levens. Leerrede [...] bij de herdenking van zijn 25-jarige ambtsbediening op 24 November 1920, Rotterdam, J.H. Donner, 1920, 8°: 20 p.
34410: WIEMER, WILHELM ALBERT, UIT HAARLEM - Bepalingen van het soortelijk gewicht van den mensch als onderdeel van het klinisch onderzoek Haarlem G.W. Groeneveld 1910
32602: WIENTJES POST, JOZUA, UIT WINSCHOTEN - Specimen iuridicum inaugurale observationes sistens ad locum de fide testium [...] Groningen J. Oomkens 1819
31975: WIENTJES, ARNOLDUS GERARDUS, UIT UTRECHT - De Jacobo Geelio philologo classico. Disputatio litteraria [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1909
55875: WIERBITSKY, CORVIN - De Papenspiegel, vertoonende de Roomsche kerk in hare ware gedaante, naar het Hoogduitsch. 7e druk, Amsterdam, C.J. Koster, [ca. 1900].
33198: WIERCX, MARINUS PAULUS HENDRIK, UIT ´S GRAVENHAGE - De voogdij van regenten. Proefschrift [..] Leiden S.C. van Doesburgh 1883
35944: WIERDELS, CORNELIS BERNARDUS J. A. , UIT LEIDEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1874
32890: WIERDSMA SCHIK, PETRUS, UIT LEEUWARDEN - Akademisch proefschrift over de staatsregtelijke geschiedenis der Staten van Friesland van 1581 tot 1795 [...] Leeuwarden W. Eekhoff 1857
36516: WIERINGA, W.J. - De economische geschiedenis als aspect van de wetenschap der geschiedenis Groningen Wolters 1951
16731: WIERINGEN/WIERINGERMEER - Het nieuwe land der zee ontrukt! Gids voor de Wieringermeer, 3e druk. Wieringen, J. Bosker, [1933], 40 p.
16732: WIERINGEN/WIERINGERMEER - De Wieringermeer. Excursiegids. Uitg. Directie Wieringermeerpolder, 1937, 48 p.
16733: WIERINGEN/WIERINGERMEER - Wieringen. Het “eiland” in de Wieringermeer, door Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 84 p.
51119: WIERINGHEN BORSKI, G. V., - Handleiding tot de mythologie, voor het onderwijs in de gymnasien, 3e druk, Zierikzee, v.d. Velde Olivier, 1837, (6) + 137 pag.
51120: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN, - Handleiding tot de mythologie, voor het onderwijs in de gymnasien, 2e druk, Zierikzee, v.d. Velde Olivier, 1833, 8+132 pag., gebonden
60566: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The second miraculous feeding; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60567: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "Christ walking on the water; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60595: WIERIX, ANTONIUS II (1555/59-1604) AND WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - PHILIPPUS D.G. PRINCEPS ORANGIAE... (Portrait of Philip William, Prince of Orange)
60601: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - PHILIPPUS II AUSTRIACUS... (portrait of Philip II of Spain)
60605: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - Alexander Farnese, Duke of Parma
60596: WIERIX, ANTONIUS II (1555/59-1604) - PHILIPPUS EMMANUEL EX LOTHARINGIS... (Portrait of Philip Emanuel de Mercoeur, duke of Lorraine)
60569: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER DÜRER, ALBRECHT (1471-1528) - Man of Sorrows
60425: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Et sacra coniugij dignatus foedera tanto est Munere, qui lijmphas Bacchica dona facit (The Marriage at Cana)
60598: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (portrait of Willem Key)
60571: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER BROEK, CRISPIJN VAN DEN (1524-1590) - "St Matthias; Christ and the twelve apostles (Set title)"
60551: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - "The parable of the wheat and the tares; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60550: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The healing of a son of the royal officer; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
59708: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - DOCTOR FRANSOIS MAELSON (Portrait of Frans Pietersz. Maeschoon, or François Maelson)
59709: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618), AFTER BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - IOHANNES CAP. I. V.I (St John)
60604: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Dirk Wttenbroeck
52494: WIERIX, JOHANNES / NIC. DE CLERCK, - Const-toonneel inhoudende de beschrijvinghe ende XL heerlijcke afbeeldinghen onses heeren Jesu Christi, met sijne apostelen, ende evangelisten, midtsgaders de hooft-deuchden ende ondeuchden. Ende ten laetsten de seven planeten. In coper gesneden door den const-rijcken ende vermaerden Johannis Wierix. De beschrijvinge is vergadert (...) door N.D.C., Delft, Nic. de Clerck, 1609.
60565: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The multiplication of loaves and fishes; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60549: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The raising of Jairus daughter; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60570: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER DÜRER, ALBRECHT (1471-1528) - The Virgin and Child
60606: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Johannes van der Straet (Stradanus)
60546: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - The flight to Egypt [Matt. 2:13-15]
60548: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The healing of the lame man; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60573: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - The Ascension of St. Mary Magdalene
60599: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Margaret of Austria, Queen of Spain
60597: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - PHILIPES EMANUEL DE LORRAYNE, DUC DE MERCUEUR... (Portrait of Philip Emanuel de Mercoeur, duke of Lorraine)
60564: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "Christ led to the top of a hill outside Nazareth; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60568: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "Christ healing a deaf-mute; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60572: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER BROEK, CRISPIJN VAN DEN (1524-1590) - "The Savior; Christ and the twelve apostles (Set title)"
60603: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Man with gloves (portrait of an unidentified man)
56961: "WIERSMA, G.B., E.A.; " - De familie Wiersma van Exmorra, Schoorl 2004, 120 pag., geb., geïll.
6372: WIERSMA, WILLEM - Verhandeling over de Friesche Leenen. Sneek 1894, 85 p, los in omslag
35055: WIERSMA, CORNELIUS, UIT FRANEKER - Dissertatio juridica inauguralis exhibens quaestiones e jure romano et hodierno Leiden J.C.Cyfveer 1828
32735: WIERSMA, CORNELIUS, UIT SNEEK - Specimen juridicum inaugurale, continens quaestiones juris civilis ex titulo de absentia [...] Groningen J. Römelingh 1841
52121: WIERSUM, E., - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594, Groningen 1898, 249 pag. [dissertatie met stellingen].
4858: WIERSUM, E. - Het archief van de firma Van Traa, steenhouwerij en tegelbakkerij te Rotterdam. Z.p. z.j., 18 p.
31006: WIERTZ, A. E.A. - Parenteel Wiertz- Rutten 1885-1985, Kerkrade 1985, 103 pag., geïll.
32225: WIETEN, JAN, UIT APELDOORN - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1986
35614: WIGAND, ANDREAS - Castrum doloris diversis epicediis adornatum D. Andreae Wigando erectum. [Tweede titelpagina:] Epicedia, inauspicatis manibus immanibus viri effaeminati, et apostatae [...] Andreae Wigandi ... à dominis fautoribus, atque amicis heterodoxae, et malae fidei: nunc verò revisa, castigata, & emendata à musis et philomusis Parnassi Moguntini [...] Mainz Christoph Küchler 1674
18788: WIGERI ABERSON, JOHANNES - Uitboezeming bij het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool. Utrecht, Van Paddenburg & Comp., 1836.
18787: WIGERI, JOHANNES - Schets van den braaven man in 't gemeen burgerlijk leven. Uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 3e druk. Amsterdam, Wed. Harm. Keijzer, Corns de Vries en Hendrik van Munster, 1800.
39848: "WIGERI, JOHANNES;" - Dissertatio philosophica de spatio vacuo, pars 1 + pars 2, Franeker, Coulon, 1770 + 1771, (4) + 76 + (12) + 77-138 + (17) pag. Papieren omslag.
32313: WIGERI, ELIAS - Oratio de studio juris practico, non sine insigni fructu in academiis colendo. Franeker Willem Coulon 1772
40275: WIGERSMA HZN., SERVAAS, - [Ca. 10 overdrukken van artikelen over Friese numismatiek, ca. 1900- ca. 1912]. Geillustreerd, gebonden in linnen band.
43403: WIGERSMA, S - Familiepenningen, Overdruk Munt en penningkunde, 1909, pp. 220-288, geïll., gebonden in half linnen.
32060: WIGGERS VAN KERCHEM JR., CAREL FREDERIK WILHELM, UIT BATAVIA - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
43632: WIGGERS, A. E.A. - Gids voor de studie van reformatie en katholieke herleving in Gelderland 1500-1700. Bronnen aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland, 2 delen, Utrecht 1988, 591 pag. [Gids 4].
27403: WIGNIOLLE, J - Annuaire general heraldique pour 1902. Organe officiel des cours, du monde diplomatique et de la noblesse, Parijs 1902, 1118 pag., geb., geïll. Good copy.
33102: WIJCHGEL, LUDOVICUS HENRICUS, UIT SCHILDWOLDA - Specimen juridicum inaugurale, quo unus et alter juris locus illustratur [...] Groningen Wijbe Wouters 1807
2820: "WIJCK, H.W.M. VAN DER; J. ENKLAAR-LAGENDIJK" - Overijsselsche buitenplaatsen. Alphen aan den Rijn 1983. Geb., geïll., 335 p.
33101: WIJCK, HARO VAN DER, UIT DRENTHE - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum codicis napoleonei, quo tractatur de notorietatis documenti ratihabitatione [...] Groningen J.J. Homkes 1823
33098: WIJCK, WILLEM FERDINAND VAN DER, UIT SOERABAYA - Opmerkingen over art. 1958 B.W. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
32558: WIJCK, HENRICUS JOANNES VAN DER, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis,de missione in possessionem bonorum absentis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
5101: WIJCK, A.L.F.T. VAN DER - Genealogie van het adellijk geslacht Van der Wijck. [Maastricht 1875], 66 p., met tabellen, geïll. (met litho's), geb.
34499: WIJDENES SPAANS, FLORIS, UIT HOOGWOUD - De behandeling van prolapsus uteri Leiden IJdo 1892
37431: WIJDEVELD, H.TH. - Wereldtentoonstelling voor koloniën, zeevaart en Vlaamsche kunst te Antwerpen 1930. Nederlandsch paviljoen, Amsterdam 1930, 66 pag., geb., geïll. ( rug los ).
36563: WIJK, FREDERIK WILLEM VAN, UIT AMSTERDAM - De Republiek en Amerika 1776 tot 1782 Leiden Brill 1921
18879: WIJK VAN HOOGEVEEN, L.M.J. VAN - Anna van Breggestein, of Het gezantschap van het eiland Ameland aan het hof van Olivier Cromwel. Historisch-romantische episode uit de helft der XVII eeuw. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1841.
19637: WIJK, J.H. VAN EN J. VAN DER SCHEE (RED.) - De Kronijken van Vermaat van 1808 tot 1852.
2824: WIJK, W.E. VAN - De gregoriaansche kalender. Een technisch-tijdrekenkundige studie. Maastricht 1932, 76 p.
35877: WIJKERSLOOTH, JOANNES LUDOVICUS C.C. DE, UIT OLLIGNIES - Stellingen ...... Leiden Van Leeuwen 1897
5970: WIJN, H. VAN - Schetze van het leeven en bedrijf van heer Nikolaes, here van Putten en Strijen, [Brielle 1778], 84 p., geïll. (met 3 gravures en “geslacht-lijste”), overdruk uit de Werken My Ned. Letterkunde
2828: WIJN, H. VAN - "Historische en letterkundige avondstonden. 2 dln. in 1 band, Amsterdam 1800. Geb., geïll.; 368, 200 p."
18880: WIJN [WYN], HENDRIK VAN - Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen, byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven, en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe[...]. Amsterdam, Johannes Allart, 1800.
42722: WIJN (WYN), H. VAN - Verhandeling over de bellen, voornaemlijk aen de klederen, een aanzienlyke dracht onzer voorvaderen (...) in de vijftiende en vroegere eeuwen. 's Gravenhage, 1767.
40504: WIJN, H. V., J.D. MEIJER E.A., - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien van deszelfs poorters en inwoners, Amsterdam 1821, 130 pag., geïll. met 2 platen en 8 facsimiles.
35667: WIJNAENDTS FRANCKEN, CORNELIS JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De sclereiden Utrecht Van Boekhoven 1890
3801: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Het geslacht Van der Hoop uit Scherpenzeel, te Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en elders. Z.p. 1926, folio, 325 p. Omslag gevlekt. Inhoud goed.
3863: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee, van pl.m. 1420 tot heden. Z.p. 1924, 205 p., geb., geïll., met tabel.
3695: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Oorkonden en acten betreffende het geslacht Van Heerde - Van Heerdt, van 1176 tot 1700. Z.p. 1941, ca. 80 p., gestencild, met tabellen.
4665: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Genealogie van het geslacht Sels-van Löben Sels te Gladbach, Zutphen en andere plaatsen, met stamtafels van de in Rijnland gebleven liniën, 1525-1922, bronnenstudie. Arnhem 1923, 107 p., geïll. Fraai gebonden.
3670: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefs-Zutphense geslacht Van Hasselt van ca. 1530-1963. 2de aangevulde druk. Z.p. 1963, 466 p., geb., geïll.
3669: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van ± 1530-1934. Z.p.. 1934, 380 p., geb., geïll.
31085: WIJNAENDTS, W - Genealogie van de geslachten Fenema en Van Fenema, samengesteld in 1893 en 1894. Rotterdam 1894, 43 pag., getypt.
4526: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Het Utrechtsche geslacht Van Resant (oudtijds van Rosant) ca. 1450-ca. 1830. Z.p. z.j., 22 p.
6092: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris van het familiearchief Smits van Oyen, ‘s-Gravenhage 1985, 77 p. Hierbij: Supplement, ‘s-Gravenhage 1990, 22 p. (met losse concordantie)
2831: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De vicarieën in Gelderland, met vermelding veelal van tijdstip der stichting, namen der stichters, goederen en inkomsten der vicarieën, de collators of patroons, de vicarissen of bezitters en de erover gevoerde processen, tot 1648. Amsterdam 1943, 136 p.
5837: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris van de familiearchieven van Meijer, Rijsendaal e.a. (1696-1886), ‘s-Gravenhage 1987, 29 p.
5705: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Genealogisch onderzoek [betr. familie Kolff], uitg. Familie-Vereeniging Kolff 1927, 16 p. Hierbij de vervolgdeeltjes II t/m IV (1928-1930).
3526: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De Fremery. De eerste generaties en de Amsterdam-Leidensche tak, met een stamtafel van alle takken tot 1930. 's-Gravenhage 1931, 52 p., geb., geïl., Oud-Hollands papier.
5704: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Genealogisch onderzoek [betr. familie Kolff], uitg. Familie-Vereeniging Kolff 1927, 16 p. Hierbij de vervolgdeeltjes II t/m VII (1928-1932). N.B. In 1937 zou nog een laatste, achtste, deeltje verschijnen.
23900: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De afkomst van de familie De Flines, Amsterdam 1914, 4°, 14 pag. ( niet in de handel).
5249: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris van het familiearchief van Boecop (1518-1926), ‘s-Gravenhage 1988, 46 p.
5090: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - 256 Kwartieren en kwartierwapens van H.W. van Woelderen. Middelburg 1939, 263 p., geb., geïll.
4622: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Scheltinga van ca. 1530 tot 1939, met mededelingen over andere geslachten (van) Scheltinga en over het geslacht De Blocq. Z.p. 1939, 150 p., geb., geïll.
4182: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Middachten 1190-1901. Bronnenstudie. 's-Gravenhage 1913, 207 p., geïll.
40692: WIJNBERG, A.V. (RED.) - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913 te Groningen. Oblong fotoboek van (verdwenen) bedrijven, 153 pag. tekst en vele afbeeldingen.
36665: WIJNBERGEN, ANTONIUS IGNATIUS MARIA JOSEPHUS VAN, UIT LOENEN (GLD) - Onze marken onder de werking der wet van 10 Mei 1886 Arnhem Van Mastrigt 1893
4389: WIJNDELTS, J.W. EN TH.J. VAN OUTEREN - Genealogie van het geslacht Van Outeren. Z.p. 1929, 76 p., geïll., geb.
51247: WIJNDELTS, J.W., - Catalogus van academische proefschriften verdedigd aan de Nederlandsche universiteiten gedurende de jaren 1815-1900. I Godgeleerdheid, Groningen, Evers, 1901 [gebonden met:] V Letterkunde, Groningen, Evers, 1903.
55176: WIJNEN - Tekening [ portret van Louis Mandrin in ovaal met spies op de voorgrond en vierregelig vers door Van Hall ]. Aquarel in grijs, 19e eeuws.
35388: WIJNGAARDEN, PIETER JULIUS VAN - Prent op de promotie van Mr P.J. van Wijngaarden Leiden Somerwil 1888
59544: "WIJNGAERDE, FRANS VAN DEN (1614-1679); AFTER BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642)" - DE BELEGERINGHE VAN VALENCYN ONDER DE GOVVERNANTE / VROW MARGARITA VAN OOSTENRYCK HERTOGHINNE VAN PARMA. A. 1567
32172: WIJNMALEN, THEODOOR CHARLES LION, UIT MALANG (JAVA) - Pascal als bestrijder der jezuiten en verdediger des christendoms. Akademisch proefschrift [...] Utrecht W.F. Dannenfelser 1865
33717: WIJNNE, J.A. - De moeielijkheid van ' t opsporen der historische waarheid
56977: "WIJNNE, J.A.; " - De Utrechtsche hoogeschool in vorige eeuwen, Utrecht 1886, 46 pag.
51666: WIJNNE, H.A., - Handel en ontwikkeling van stad en provincie Groningen, geschiedkundig beschouwd, Groningen 1865, 229 pag., geb. in half linnen.
27905: WIJNNE, J.A. - "De geschillen over de afdanking van ""t krijsvolk in de Ver. Nederlanden in de jaren 1649 en 1650 en de handelingen van prins Willem II, Utrecht 1885, 225 pag., ing."
18883: WIJNSTOK, NICOLAAS ARNOLDUS - Stille Jan. Oorspronkelijk tooneelspel met zang in twee bedrijven. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1873.
36473: WIJNSTROOM, ALBERTUS JACOBUS - De privaatrechtelijke verantwoordelijkheid van den notaris Leiden Sijthoff 1860
17653: WIJS, J.C.ZOON, J. (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Leerredenen over Romeinen IX, X en XI, 2 delen, 's Gravenhage, S. de Visser, 1824, 8°: 10 + 368 + 7 + 256 + 23 p.
37887: WIJSENBEEK. L.J.F. E.A. - Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indiche Compagnie, 's- Gravenhage 1966, ongepagineerd, geb., geïll.
18886: WIJSMAN, FREDERIK - Moeder en kind. Zangen der Liefde. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1847.
47470: WIKSTROM, L., - Kalender over ointroducocerad adels forening 2000, s.l. 2000, 242 pag., geb., geïll., with dustwrapper.
47471: WIKSTROM, L., - Kalender over ointroducerad adels forening 1985, Karlkrona 1985, 392 pag., geb., geïll. with dustwrapper.
60672: WILBERS, H. [BAUER, M.A.J.] - Fragments des Mille Nuits et une Nuit, avec des illustrations de M. A. J. Bauer. Edition Privée. Wassenaar, S. van Deventer, 1927.
16005: WILD, ALBERT - Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart. 2 delen. Leipzig: Otto Wigand, 1862.
16006: WILD, ALBERT - Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart. 2 delen. Leipzig: Otto Wigand, 1862.
35798: WILDE, ABRAHAM JOHANNES PAULUS DE, UIT LANGE RUIGE WEIDE - Akademisch proefschrift handelende over eenige gevallen van iritis ...... Utrecht Van Dorsten 1861
32059: WILDE, HENDRIK PIETER DE, UIT ROSSUM - Beschouwingen over het begrip en de uitoefening van souvereiniteit. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1889
30683: WILDE, ELIANE DE E.A. - Le Musée Caché. A la decouverte des reserves, Brussel 1994, 357 pag., geïll.
14785: WILDE, INGE DE - De familie Broese van Groenou, Haagse idealisten.
34969: WILDE, PETRUS ADRIANUS DE, UIT HAARLEM - Disquisitio historico-politica de regis in Francia auctoritate Amsterdam Van Heteren 1841
32731: WILDE, S.J., CAROLUS GUILHELMUS IGNATIUS, UIT AMSTERDAM - De C. Plinii Caecilii secundi et imperatoris Trajani epistulis mutuis disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1889
32180: WILDE, CHRISTOFFEL DE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
54361: WILDE, JOHANNES JANSE DE - Ontmoetingen en byzonderheden van Johannes Janse de Wilde (...) geduurende den tyd dat hy als boekhouder (...) gefungeerd heeft by de castelein Antonie Meyer (...) alwaar de eerste tekening ter herstelling van (...) den prince van Orange (...) begonnen is, den 5 Mey 1787. Amsterdam, J.H. Trop, [1787].
17640: WILDEBOER JZ, H. (IN LEVEN PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Ter gedachtenis. Zestal leerredenen, Rotterdam, Wenk & Birkhoff, [1894-1895], 8°: 183 p.
17639: WILDEBOER JZN, H. - Zondig klagen. Intree-rede [...] dem 20 November 1887 gehouden in de St. Michielskerk te Oudewater, 's Gravenhage, W.A. Beschoor, 1887, 8°: 24 p.
23841: WILDEMAN, M.G. - Genealogische verdichting en waarheid betreffende het geslacht Le Cocq d 'Armandville, overdruk Navorscher 1934, 22 pag.
23847: WILDEMAN, M.G. - Noblesse sous les régimes Espagnol et Autrichien, overdruk l' Indicateur 1914, 24 pag.
3572: WILDEMAN, M.G. - Het geslacht Goekoop. 's-Gravenhage 1914, 57 p., Oud-Hollands papier, geb., geïll.
2769: WILDEMAN, M.G. - De ridderschap van Noordbrabant. Stamdeelen der leden 1814-1903. Met een inleiding door Jhr.mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt. ['s-Gravenhage 1903]. Geb., oblong, 11+104+4+17 p.
4653: WILDEMAN, M.G. - Genealogische aanteekeningen Schultens. 's-Gravenhage 1892, 8 p.
4626: WILDEMAN, M.G. - Beitrag zur Genealogie des Geschlechtes Von Scherff. Haag 1903, 7 p., met tabel.
3836: WILDEMAN, M.G. - Iets over het geslacht Huijgens. Z.p. z.j., 23 p., met wapens in kleur.
2771: "WILDEMAN, M.G.; W.F.A. VAN DE BLOCQUERY" - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten.
2772: "WILDEMAN, M.G.; W.F.A. VAN DE BLOCQUERY" - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1895-1897. Exemplaar zonder het register.
5009: WILDEMAN, M.G. - Les Worbert comtes van Wassenaer-Starrenburg devant le tribunal de l'histoire. Amersfoort 1899, 49 p.
18793: "[WILDENHAHN, C.A.; R.P. VERBEEK (VERT.)" - Spener te Dresden. Een verhaal uit het laatst der zeventiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J.G. van Terveen en Zoon, 1845. [2 delen]
34466: WILDERVANCK,JOHANNES WIJSBRANDUS WILHELMUS, UIT SAPPEMEER - Iets over testamenten in 't algemeen Leiden Somerwil 1884
31711: WILDERVANCK, ADRIANUS GEORGIUS, UIT ZUIDBROEK - Specimen juridicum inaugurale, quo inquiritur in sensum articulorum 765 et 766 [...] Groningen W. Zuidema 1834
31556: WILDSCHUT, SAMUEL, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de consulatu maris [...] Amsterdam Stokmans & Rijnders 1844
33929: WILDT, JOB HUGO DE, UIT LEIDEN, BURGER VAN AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale exhibens theses quasdam juris publici ac privati [...] Leiden Henricus Mostert 1790
35800: WILDT, HENRICUS PETRUS THEODORUS DE, UIT UTRECHT - Over praedispositie voor metastatische ettering Utrecht Van de Weijer 1889
35348: WILDT, H.F. DE - Prent op de promotie van Mr. H.F. de Wildt,litho naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877
36578: WILDVOGEL, CHRISTIAN - "Libellus de statibus provincialibus ; von Land-Standen Jena Croekerian 1747"
32470: WILDVOGEL, CHRISTIAN - Commentatio iuridica de iure gemellorum, Vom Rechte der Zwillinge. Jena Joh. Christoph. Croeker 1741
22549: W.O. I, KAISER WILHELM - “Mensch durf te sterven!” Manuscript gedicht van 5 negenregelige coupletten. 4°, 2 p.
17641: WILHELMIUS WZ, JOHANNES (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Vaderlyke vermaninge over Hand. XX : vers 28, in een bevestiging-rede, uitgesproken op den 23 July 1747 aan Do. Wilhelmus Wilhelmius J.z. en W.n., [...] bedienaar des H. Evangeliums te Westzaan, Rotterdam, N. en P. Topyn, 1747, 4°: (2) + 44 p.
17642: WILHELMIUS, JOHANNES (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - 't Prent van een getrou leeraar [...] ter gelegentheid van [...] Lucas Leemaen [...] leeraar van Jezus gemeinte te Rotterdam, [...] ontslapen den 16 Sept. 1735, Rotterdam, N. Topyn, 1735, 4°: (4) + 38 + (22) p.
34536: WILHELMIUS, WILHELMUS - Disputatio philosophica de origine mali moralis Utrecht A. van Megen 1741
36329: WILISCH, CHRISTIAN GOTTHOLD, UIT LIEBSTAD + BEGE, JOHANN AUGUST, UIT LEUCOPETRENSIS - Poculum boni daemonis Leipzig Tietze 1718
36330: WILISCH, CHRISTIAN GOTTHOLD, UIT LIEBSTAD - Dissertatio philologica Naidia ...... Leipzig Tietze 1717
59404: WILLE, AMSTERDAM, BOTTERHORN. - Rekening van Wille & Co NV aan A.F. Bottenhorn, 1935 (1 stuk). M14697
43878: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes, 1917, 31 pag., oblong, geb., geïll.
54071: WILLEBOIS, P.J. DE - Pleitrede in zake der brandstichting te Sprang voor den derden beschuldigde Wilhelmus Schampers, ter zitting van het Provinciaal gerechtshof van Noord-Braband op den 26 Junij 1840 ambtshalve gehouden door mr. P.J. de Willebois Jr., practiserend advocaat te 's Hertogenbosch. 's Gravenhage, J. Belinfante, 1840.
35087: WILLEKES MACDONALD, FERDINANDUS LUDOVICUS , UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus declinatoriis Amsterdam L. van der Vinne 1838
16010: WILLEM V, STADHOUDER - Verlicht en juichend Amsteldam of heuchelyk zomer-tochtje van hunne doorluchtige en koninglyke hoogheden de heere prince en mevrouwe princesse van Orange [...]. Leiden: Corn. van Hoogeveen Jr., 1768.
60225: WILLEM MINDERMAN, (1910-1985) - Maliestraat (Den Haag)
6619: WILLEMS, H.P.J. - Blasons Lorrains et Luxembourgeois (belges) (1re partie). Préface de M. Xavier Beguin Billecocq.
2779: WILLEMS, H.P.J. - Blasons Picards. [Brussel], 1981. Geïll., 120 p.
36618: WILLEMS, WILHELMUS JOHAN ANTONIUS, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Een bijdrage tot de kennis der voor-Romeinsche urnenvelden in Nederland Maastricht Van Aelst 1935
33716: WILLEUMIER, C.M.J. - De onschendbaarheid van den bijzonderen eigendom ter zee een eisch van het moderne volkenrecht.
40017: WILLIAMSON, R.M., - Bits from an old book shop, London 1904, 119 pag. ( Mist voorplat )
16016: WILLIAMSON, C.N. EN A.M. - De motorboot. Amsterdam, N.J. Boon, z.j.
60719: WILLIGEN, A. VAN DER - Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw.
37272: WILLIGEN PZ., A. VAN DER - Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten, Haarlem 1866, 8 + 256 pag. Half linnen ( bibliotheekstemeltje, maar goed exemplaar).
38138: WILLIGEN, P.V. - Verhandeling over de waardij der wetenschappen in een volgend leven, Middelburg 1829 [ Nw. Verhandelingen v.h. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen V -1 ] 174 pag. Origineel blauw karton omslag.
51088: WILLIGEN PZ., A. VAN DER - Les artistes de Harlem. Haarlem, Bohn, 1870.
60718: WILLIGEN, A. VAN DER - Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw.
32310: WILLIGEN, JOHANNES VAN DER, UIT DEVENTER - De herziening der York-Antwerp rules in 1890. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1892
35374: WILLINCK, G.D. - Prent promotiediner Mr G.D.Willinck, Huize Wijtenburg, Leiden. 1889
22271: WILLINGE, OMWENTELING FRIESLAND 1787 - Aanzegging aan Jan Albert Willinge om ƒ 6000 te betalen aan de Commissie uit het Provinciaal Bestuur van Friesland, tot regeling en invordering der schadevergoeding aan Particulieren, door de gevolgen der Omwenteling van 1787 veroorzaakt. D.d. Leeuwarden 23-5-1797. Gedeeltelijk gedrukt, 1 p, folio.
32653: WILLINGE GRATAMA, JANUS ALBERTUS, UIT ASSEN - Specimen juridicum inaugurale, de eo, quod juris est circa immobilia, aetate majores inter et minores communia, quae divisionem non recipiunt [...] Assen H.P.A. van Gorcum en Comp. 1841
35936: WILLINK, DAVID AARNOUD, UIT AMSTERDAM - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1871
50891: WILLINK, DANIEL - De lustplaats Groot Heerema by Franeker in vaarzen beschreeven, nevens eenige mengel poezy. Amsterdam, Tielenburg, 1734.
25273: WILLINK, BASTIAAN - Heren van de stoom. De Willinks, Winterswijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980, Zutphen 2006, 367 pag., geïll.
18803: WILLINK, DANIËL - Lusthof van christelyke dank- en beedezangen, begreepen in twee deelen. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1715. [2 delen met doorlopende paginering]
18804: WILLINK, DANIËL - Amsterdamsche buitensingel, nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen, over veele voornaame geschiedenissen. 2e druk. Amsterdam, Arendt van Huyssteen, 1738.
18801: WILLINK, DANIËL - Amsteldamsche Tempe, of Nieuwe plantagie begrepen in twee boeken. Nevens den Amstelstroom. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1712. [Gebonden met:] Bloemkrans van christelyke liefde- en zeededichten nevens eenige christelyke gezangen. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1714.
18802: WILLINK, DANIËL - Bloemkrans van christelyke liefde- en zeededichten nevens eenige christelyke gezangen. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1714.
34289: WILLINK, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale, quo continentur nonnulla de re argentaria in urbe Amstelaedami [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
16018: WILLINK, DANIEL - Amstellandsche arkadia, of beschrijving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlijkheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. [...]. In orde geschikt, en nader overzien, door wijlen den heere Gerrit Schoemaker. 2 delen. 2de druk. Utrecht: S. de Waal, 1773.
34087: WILLINK, GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de beneficio cessionis bonorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
52423: WILLINK, DANIEL - Amsterdamsche tempe of de nieuwe plantage (...) nevens Den Amstelstroom. 2e druk, Amsterdam, v. Damme, 1721.
32252: WILLINK, BASTIAAN, UIT AMSTERDAM - Burgerlijk sciëntisme en wetenschappelijk toponderzoek, Sociale grondslagen van nationale bloeiperioden in de negendtiende eeuwse bètawetenschappen. Academisch proefschrift [...] Rotterdam Erasmus universiteit 1988
31539: WILLMET, JOANNES - Oratio de retinenda antiqua Batavorum [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1805
59232: WILLMOTT, R.A. REV., - The Poets of the nineteenth century, London, geb., geïll., 620 pag.
32631: WILMAR, HENDRIK JACOB ANTON, UIT MEERSSEN - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1873
32632: WILMINK, JEREMIAS HENRICUS, UIT BORNE - Quaestiones ad antiquitatem romanam pertinentes. Dissertatio litteraria inauguralis [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1877
18807: WILP, SARA MARIA VAN DER - Gedichten. Amsterdam, Pieter Meijer, 1772.
18806: WILP, SARA MARIA VAN DER - Gedichten. Amsterdam, Pieter Meijer, 1772.
38650: WILSON, THOS. - Wilson line of steamers. Summer season 1914. Particulars of royal mail, passenger mail and cargo services. Hull 1914, 80 pag., ill. With folding map.
33356: WILSON, WILFRID, UIT GOODY HILLS, CUMBERLAND - Afbeelding van ruimten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Swets & Zeitlinger 1928
16019: WILSON, CHARLES - Holland and Britain. Londen: Collins, [ca. 1950].
54362: WIN, P. DE - De schandstraffen in het wereldlijk strafrecht in de Zuidelijke Nederlanden van de middeleeuwen tot de Franse tijd, bestudeerd in Europees perspectief. Brussel, 1991.
39226: "WINCHESTER, C. (ED.);" - Shipping wonders of the world. A saga of the sea in story and picture. Londen, [ca 1938], 2 volumes in blue linen, 1764 pag., hard back, ill.
39889: WINCKEL, L.F.A. - De militaire loopbaan van den luit- generaal Karel van der Heyden, Utrecht [ 1896??] 179 + 9 pag., met portret in fotogravure. Gebonden ( voorplat hoek licht beschadigd.}
22915: WINCKEL, VAN - Nieuwjaarswens van Joris en Emma van Winckel, Antwerpen 1953, gedrukt, 2 p.
18810: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA - Stichtelijke gedichten, nagelaaten door wijlen [...] Jacoba Petronella Winckelman. Benevens eene beschrijving van haar ed. godzalig leven en gelukzalig sterven, met de lijkzangen op haar ed. overlijden. 2e druk. Nieuwe uitgave. Vermeerderd met een voorrede van Rutger Schutte, predikant te Amsterdam. Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1769. [1 van 2 delen]
18808: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA - Bondel van stichtelyke mengeldichten, nagelaten door wyle [...] Jacoba Petronella Winckelman. Middelburg, Hendrik Sas, 1764.
36207: "WINCKLER, BERNHARD; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - Dissertatio theologica qua Barbariem medii aevi in contemptu scripturae S. conspicuam ...... Wittenberg Prelo Creusigiano 1721
35532: "WINCKLERUS, JOH. ANTONIUS, UIT HAMBURG; PRAESES: FABRICIUS, JOHANNES ALBERTUS" - Dissertatio de haeresi & moribus Bogomilorum [...] Hamburg Konrad Neumann 1702
2784: WIND, S. DE - Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, of oordeelkundig overzicht der inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden af tot den jare 1815. Middelburg 1835. Geb., 608+31 p.
30853: WINDEN- TETTEROO, GEMMA M.M. V. - Mijn dagboek. Oorlogs Kroniek van Kees Tetteroo 1936- 1945, Zaltbommel 2007, 517 pag., geb., geïll.
54678: WINDISCH-GRATZ, GRAF J.N. - De la peine de mort et de la torture. [Stiekna, 1801].
4494: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws. Zutphen 1979, 304 p., geb.
35654: WINKEL, SYLVAIN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over het verloop van carcinoma .... Rotterdam Wenk & Birkhoff 1902
36615: WINKEL-RAUWS, HELENA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627 Amsterdam N.H. Uitg. Mij. 1946
38730: WINKEL, G. TE (ILL.) - Het Wilhelmus van Nassauwe, 's-Gravenhage, van Stockum, 1912, 40 pag., geïll.
43931: WINKEL, P.S., - Drechterland, Hoorn 1936, 83 pag.
52: WINKEL, J.W. TE, - ALBUM ACADEMICUM van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, bevattende de namen der curatoren, hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1913, der rectores magnifici en secretarissen van den Senaat der universiteit van 1877 tot 1913, der leden van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium van 1851 tot 1913 en der studenten van 1799 tot 1913. Amsterdam 1913 Ca. 600 p.
47654: WINKLER, T.C., - Memoire sur le Coelacanthus Harlemensis, Haarlem 1871, 16 pag.
38070: WINKLER, D. - De lotgevallen van Sancho Panza als goeveneur van het eiland Goedkoopenburg. Uit het Spaans vertaald door D. Winkler. Met een voorbericht van dr. T. C. Winkler. Met 10 chromolithographiën. Amsterdam, gebroeders Binger, n. d. [ca. 1872].
19371: WINKLER PRINS, A. - Beschouwingen uit de veenkoloniën.
56488: WINKLER, T.C., - Ons drinkwater en onze duinen, Haarlem 1867.
57047: "WINKLER, T.C.; " - De geologie voor beschaafde lezers bevattelijk behandeld, uit het Duits, 2 delen. Leiden 1859
58776: WINLOVE, SOLOMON, - A Collection of the Most Approved Entertaining Stories, Calculated for the Instructions and Amusement of all the little Masters and Misses in the vast Empire. By Solomon Winlove, Esq. A New Edition. London, Printed for E. Newbery, by J. Cundee, n.d. [1780].
42811: WINSEMIUS, PIERIUS - Vita, res gestae, et mors, illustrissimi principis Mauritii, princ. Auraicae. Franeker, Balck, 1625.
18821: "WINTER, NICOLAAS SIMON VAN; LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN" - "[Tooneelpoëzy]. Amsterdam, Pieter Meijer, 1774 en P.J. Uylenbroek, 1786; [gebonden met:] Artemines. Treurspel door Lucretia Wilhelmina van merken, onder de zinspreuk La vertu pour guide. Utrecht, gedrukt voor rekening van eenige onbaatzugtige kunstebeminnaars, 1774. [2 delen]"
18818: "WINTER, NICOLAAS SIMON VAN; LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN" - Tooneelpoëzy. Amsterdam, Pieter Meijer, 1774 en Pieter Johannes Uylenbroek, 1786. [2 delen]
18819: "WINTER, NICOLAAS SIMON VAN; LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN" - Tooneelpoëzy. Amsterdam, Pieter Meijer, 1774 en Pieter Johannes Uylenbroek, 1786. [2 delen]
18815: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN - Kaïn en Habel. Den welëerwaarden godgeleerden, den heere Jacobus Covyn [...] toegezongen. Amsterdam, Jan van der Linde, 1743.
32248: WINTER, P.J. VAN - Engeland en Cromwell. Groningen-Batavia J.B. Wolters 1939
5073: WINTERS, C. - De voorouders en de afstammelingen van Hendrik Winters en Grietje Steffens. Haren 1983, 78 p., geïll.
22748: WINTERS - Oproep tentamen voor A.A.H.Winters, Hoogeweg 25b, Watergraafsmeer Amsterdam 1925. Manuscript, 1 p.
36746: WINTERSHOVEN, J.B. - Handboek voor liefhebbers van vreemde plantzoenen en tuiniers of aanleiding tot de kennis van alle in - en uitlandsche boomen en heesters, Utrecht, van Paddenburg 1795, 8 + 580 pag. Exemplaar zonder band ( Titelpagina aangegeten met verlies van enkele letters ).
31011: WINTERSHOVEN, E. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende Maastrichtsche familie Lenarts, Maastricht 1905, 26 pag., geïll.
5041: WINTERSHOVEN, E. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Wevelinchoven. Z.p. z.j., 40 p.
59400: WINTERSWIJK, WILLINK, DIEPENVEEN. - Kwitantie van H. Willink & Co te Winterswijk voor A.C. Diepenveen te Amsterdam, 1932 (1 stuk). M14693
23796: WINTGENS, W - Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten -Generaal, 1877-1879. 's-Gravenhage 1879, 391 pag.
32780: WINTGENS, BERNARDUS ANTONIUS, UIT OLDENZAAL - Disputatio juridica inauguralis, de conatu delinquendi ejusque puniendi ratione [...] Groningen W. van Boekeren 1822
32849: WINTGENS, WILLEM JOAN, UIT 'S GRAVENHAGE - De rechtsvordering tot verkrijging der erfenis, volgens het Nederlandsch recht [...] 's Gravenhage Gebr. Giunta d' Albani 1874
34290: WINTGENS, GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de praecipuis differentiis juris Francici et Neerlandici [...] 's Gravenhage J. Kips, J.H.z. 1838
32589: WINTGENS, EDUARD, UIT HEERLERHEIDE - Johannes Monnikhoff en zijn legaat. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
35752: WIRTH, PETER HERMANN, UIT UTRECHT - Onderzoekingen over blauwzuur ...... Zeist Vonk 1911
34714: WISCHER, STEPHANUS, UIT SCHAFFHAUSEN, ZWITSERLAND - Dissertatio juridica inauguralis de testamentis juri naturae ignotis Utrecht Van de Water 1728
39298: "WISELIUS, S.I.;" - Geschied- en regtskundig onderzoek rakende het eigenmagtig en afzonderlijk afdanken van krijgsvolk bij de Staten van Holland in den jare 1650, Brussel 1828, 196 pag., orig. karton.
18829: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Mengel- en tooneel poezij. Amsterdam, Gartman & Van der Hey, 1818-1821 [3 van 5 delen]
18830: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Mengel- en tooneel poezij. Amsterdam, Gartman & Van der Hey, 1818-1821 [2 van 5 delen]
18831: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Mengel- en tooneel poezij. Amsterdam, Gartman & Van der Hey, 1818 [1 van 5 delen]
18832: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Vertrouwen op God. [1822].
18833: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - De tooneelspeelkunst, inzonderheid met betrekking tot het treurspel, alsmede het nut en de zedelijke strekking des regelmatigen en beschaafden schouwtooneels, voorgesteld in twee voorlezingen bij het Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid, in de jaren 1821 en 1822. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1826.
18825: "WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY" - De abt de l' Epée. Geschiedkundig blyspel. Tweede druk. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Zedelijk schouwtoneel 7de deel 2de stuk, Wed. J. Dóll, 1800.
18827: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON - Berijmde vertaling van het XIVde hoofdstuk van den propheet Jesaia. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813.
34291: WISELIUS, GUSTAVUS JANUS GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure deliberandi et beneficio inventarii [...] Amsterdam D. Groebe 1840
32869: WISSE, ADRIAAN, UIT SEROOSKERKE - De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754. Proefschrift [...] Utrecht Schotanus & Jens 1933
54367: WISSENBACH, JOHANNES JACOBUS - Disputationes ad instituta imperialia, 3e druk. Franeker, J. Wellens, S. Arcerius, H. Prigge, 1666.
32997: WIT, JAN JACOBUS DE, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1871
34292: WIT, ALBERTUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu secundum jus novum Neerlandicum [...] Leiden Haak en Comp. 1835
60727: WITDOECK, JAN (CA.1615-AFTER 1642) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - M. TVLLIVS CICERO. (bust of Cicero)
42401: WITGEEST, SIMON - Het verbetert en vermeerdert natuurlyk toverboek of 't nieuw speel-tooneel der konsten. 10e druk, Amsterdam, H. Bos, 1725.
42303: WITGEEST, SIMON [WILLEM GOEREE?] - Het nieuw' vermeerdert natuerlyck tover-boeck of speel-toneel der konsten. 10e druk, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1715 [te koop bij E. de Grieck te Brussel].
19512: WITH, ANDRIES DE - Verbaal gehouden by den heer Andries de With, raadspensionaris van Dordreght, ontrent het geene voorgevallen is in de Ridderschap in het beschrijven van de heeren van Marquette en van Sommelsdyk, op den 17 January 1619.
22534: WITHUYS - Gedicht “Het verloren Kind, een tafereel uit den watervloed” door C.G. Withuys, 1825, manuscript, 4°, 3 p.
18834: WITHUYS, CAREL GODTFRIED - Gedichten. Eerste deel. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1833.
27885: WITKAMP, P.H. - "Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje, Dordrecht, 1865, 212 pag., geb., geïll. met 6 litho""s, waarvan 5 in kleur."
31788: WITKOP, NICOLAUS THEODORUS, UIT ZUTPHEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1871
51958: WITKOVSKY, B., - Den oceaan over: Nederland en Belgie, Utrecht, De Roos, 1974.
28649: WITSEN GEYSBEEK, P.J. EN G. ENGELBERTS GERRITS - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 8 delen, Amsterdam 1825-1829, per deel ca. 400 pag., orig. karton. Geillustreerd met gravures.
33928: WITSEN, NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus [...] Leiden Johannes van der Linden 1728
24572: WITSEN, E.A. - "L'Art de batir les vaisseaux et d'en perfectionner la construction; d’e les garnir de leurs apparaux, les mettre en funin, les manoeuvrer, &c. Avec la coupe d’un vaisseau du premier rang, les devis de plusieurs sortes des vaisseaux, les outils & machines des ateliers de construction, les instruments de mathematique servans à la Navigation, leurs Descriptions & Figures; diverses listes & tables concernamt la construction, l’equipement, &c. Outre les pavillons de divers etats. Le tout tiré des meilleurs auteurs Hollandois, comme Witsen, van Eyk, Allard, etc. 2 vols. Amsterdam, David Mortier, 1719. Bound with: H. Michelot, Le portulan de la mer mediterranee, ou le vray guide des pilotes costiers. Dans lequel on verra la veritable maniere de naviguer le long des côtes d’Espagne, Catalogne, Provence, Italie, les Isles d’Yvice, Mayorque, Minorque, Corse, Sicile, & autres. Amsterdam, P. Mortier, 1709. "
18844: "WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De bloedverwanten. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1798.
18845: "WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De bloedverwanten. Blyspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1811.
18847: "WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het schimpdicht. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1801.
18848: "WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - Het vaderlyk huis. Tooneelspel. (Zynde een vervolg op De Jagers, een tafereel der zeden van het land). Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. Jan Dóll, 1805.
18850: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS - Verhandeling over het puntdicht. Amsterdam, P.G. en N. Geysbeek, 1810.
18851: WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS - Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het tempelfeest. Na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads Schouwburg. Briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1824.
18840: "WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); AMÉLIE-JULIE CANDEILLE" - Catherine, of De schoone pachtster. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
18838: "WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); JEAN HENRI FERDINAND LAMARTELLIÈRE; JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH SCHILLER" - Robert, of De struikrovers, tooneelspel. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1796.
18839: "WITSEN GEYSBEEK, PIETER GERARDUS (VERT.); JEAN HENRI FERDINAND LAMARTELLIÈRE" - Robert, of De struikrovers, tooneelspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798.
34074: WITSEN ELIAS, NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones de juribus et obligationibus cum tutoris, tum minorum, ex codice legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
16023: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Tableau d’Amsterdam, ou guide des étrangers par cette ville. Ouvrage nécessaire aux étrangers et même aux Amsterdamois, et ou est indiqué tout ce qu’il y faut connoitre et éviter, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1807.
22427: WITSEN ELIAS, FABRICIUS - Aangifte tot ondertrouw dd. 4-10-1786 van P. Witsen Elias en A.W.C. Fabricius. Deels gedrukt, 4° oblong.
35208: WITT HAMER, CORNELIUS DE, UIT GOES - Dissertatio juridica inauguralis de judice cantonali Leiden J.W. van Leeuwen 1835
38340: WITT HUBERTS, F. DE - Zwaarddansen, Scheveningen z.j., [ 1932 ? ], 70 pag., geïll.
39254: "WITT, PIERRE DE;" - Une invasion prussienne en Hollande en 1787, Paris 1886, 304 pag., geb. in modern linnen band.
32487: WITT, HERMANNUS CORNELIUS DE, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis quae examinat quid in diversis judicum sententius sit statuendum [...] Leiden Conrad Wishoff 1750
35946: WITT HAMER, CORNELIS DE, UIT GOES - Stellingen .... Leiden Van Doesburgh 1869
37073: WITTE A.J. E.A. (RED.) - Zeeuwse Kwartierstaten, 1992 t/m 2000 ( 54 nummers ), ca. 2500 pag.
60174: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - HET TOONEEL VAN VOOREN, EN DE ZYGEVELD. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
47067: WITTE, H., - In Saksisch Zwitserland, Haarlem 1871, 159 pag., geb.
36791: WITTE, H - Tuinen, villa's en buitenplaatsen. Handleiding tot het ontwerpen, aanleggen en beplanten van kleinere en grootere tuinen, villa's, buitenplaatsen en mozaiekperken. Leiden 1876, orig. paper covers ( with tears ).
60170: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - Dedication [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60171: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DEN VOORGEVEL. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60175: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE DEUREN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
54376: WITTE, JACOB EDUARD DE - Fragmenten uit de roman van mijn leven. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Grietje Drewes en Hans Groot. Hilversum, 1993.
60179: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - BEELDWERK TUSSCHEN DE COLOMMEN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
16992: WITTE, A. E.A. - In memoriam Charles Nypels. 1893-1952. Amsterdam: Lettergieterij ‘Amsterdam, 1953.
60177: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - TROMMEL INDEN VOORGEVEL. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60167: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - TOONEEL-GORDYN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
31684: WITTE VAN CITTERS, J. DE, UIT 'S GRAVENHAGE - V. theses juridico-politicae [...] Leiden 1839
60176: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - BEELEDWERK BOVEN DE LYST DER ZYGEVELD. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60178: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE EERSTE PLATTEGROND. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60172: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DE TWEEDE PLATTEGROND. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
60173: WITTE, JACOB EDUARD DE (1738-1809), VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HERMANUS (1745-1804) - DOORSNEEDE VAN HET GEBOUW INDE LENGTE. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title]
34902: WITTEBOL, CAROLUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus Leiden A. Elzevier 1711
41346: WITTELOOSTUYN, J. V. - The classical long playing record: design, production and reproduction, Rotterdam 1997, 505 pag., geb., geïll., met stofomslag.
32326: WITTEMAN, PETRUS JOHANNES, UIT NIEUWENDAM - De grens tusschen recht en feit in de burgerlijke cassatie. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Koersen 1921
35947: WITTENROOD, FRANCOIS LOUIS, UIT MODJOKERTO - Stellingen ..... Leiden L. van Nifterik 1897
5084: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Geschiedenis van het geslacht Wittert (Wittert van Hoogland en Emiclaer, Wittert van Valkenburg, Wittert van Bloemendaal, Wittert van der Aa), met de daaruit in vrouwelijke lijn gesproten familiën. 's-Gravenhage 1914, 2 dln., 1665+320+230 p., met 470 platen op kunstdrukpapier. Gebonden in 2 banden. Met het (veelal ontbrekende) Registerdeel.
6660: WITTERT VAN HOOGLAND EN EMICLAER, E.B.F.F. - De heeren van Hoogmade en De regenten van het Cornelis Sprongh van Hoogmade-hofje te Leiden.
6311: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Wittert (Wittert van Hoogland en Emiclaer, Wittert van Valkenburg, Wittert van Colverschoten, Wittert van Bloemendael, Wittert van Westrum, Wittert van der Aa), z.pl. 1938, 144 p., geb., geïll., gedrukt op Oud-Hollands papier. (Bevat o.m. beschrijvingen van de heerlijkheden en huizen Hoogland, Coelhorst, Langebackersoord, Ysselmonde, Tuyll, Schonauwen, Kleine Loo, Gruysbeek, Colverschoten, Valkenburg, Torenvliet, Lagewoert, Lange Ruige Weyde, Bolsward, Bloemendael, Saint George, Cronenburch, Grijsoord en Hoogmade
6312: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Wittert, addendum, z.pl. 1943, 412 p., geb., geïll., gedrukt op Oud-Hollands papier
7920: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Verslag aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende de tentoonstelling van het Gulden Vlies, in 1907 te Brugge gehouden.
56595: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Officiele stukken betrekking hebbende op vijfentwintig jaar openbaar leven, 1904-1929, uitgave in eigen beheer [1929].
2804: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Aanteekeningen betreffende Utrechtsche geslachten. Z.p. z.j. Overdruk Genealogische-Heraldische Bladen (1910), 303 p.
56564: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Admiraal Francois Wittert 1571-1610. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vestiging van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, z.pl., 1938.
56565: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - Het Haagsche Scherpschuttersgilde Petit St. Hubert, z.pl., z.j., 39 pag., geïll.
4520: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Rengers, Van Aylva Rengers, Van Welderen Rengers, Van Burmania Rengers. Overdruk Genealogische en Heraldische Bladen (1910), 85 p., echter met 7 pagina's illustraties extra.
5086: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Kwartierstaten betreffende het geslacht Wittert. Z.p. z.j., 327 p., geb.
5105: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Wijkerslooth. Z.p. z.j., 27 p.
30963: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Portretten van voorouders van de kinderen van E.B.F.F. Wittert van Hoogland en Christina H. Snouckaert van Schauburg, gehuwd op Lunenburg 6- 4- 1904, groot 4o, 230 pag., gebonden in blauw linnen, geïllustreerd met een groot aantal portretten en andere afbeeldingen.
32179: WITTERT VAN HOOGLAND, EVERARD BONIFACIUS FRANCOIS FREDERIK, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1904
23329: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Van Beerenbroeck, z.pl., z.j., 174 pag., geb. in blauw linnen band, met afb. van familiewapen.
31686: WITTEVEEN, FOLKERT JOHANNES, UIT METZLAWIER - Dissertatio medica inauguralis, de delirio tremente [...] Groningen J.J. Homkes 1822
35997: WITTEVEEN, FREDERIK SIJBRAND, UIT METSLAWIER - Stellingen .... Leiden IJdo 1896
32065: WITTEVEEN, FREDERICUS, UIT METSLAWIER - Exercitatio academica ad locum codicis poenalis Galli de furtis [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1811
32066: WITTEVEEN, FREDERICUS, UIT METSLAWIER - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum C.P.G. de homicidio [... Groningen J.M. van Bolhuis 1811
32227: WITTEVEEN, FREDERIK, UIT METSLAWIER - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
35945: WITTGENSTEINER, LEVIE MOSES, UIT OOTMARSUM - Stellingen.... Groningen J. Creemer 1873
36288: "WITTICH, JOHANN ESAIAS, KRETZSCHA-CIZENSIS; PRAESES: LANI, GEORG" - Dissertatio politica de sex specibus juris Leipzig I. Tietze 1695
37708: WITTOP KONING, D.A. - De penningen der Noord- Nederlandse ambachtsgilden, Amsterdam 1978, 188 pag. + 98 platen. Gebonden uitgave.
30796: WITTSTEIN, G.C. - De bereiding en onderzoeking van schei- en artsenybereidkundige praeparaten. Een practisch handboek voor apothekers, uit het Duits vertaald door J.P.C. van Tricht, Arnhem 1846, 669 + 67 pag., geïll. met I ( van II) uitslaande platen.
18857: WOEDE - De kortswylige woede, of Klugtige liefderazerny, van den herder Ergastus, en zyne herderinne Asteria. In navolginge van den wanhoopenden minnaar Admeetus en deszelfs minnaresse Roozemond. Door eenen liefhebber der dichtkunst in rym gebragt, onder de zinspreuk Vis unita major. Leiden, etc., J. de Mair, etc., [1758].
56995: "WOELDEREN, C.A. VAN;" - Paardrijden. Eene handleiding voor den ruiter, naar het Grieksch van Xenophon. 's-Gravenhage 1915, 85 pag., geïll.
30885: WOELDERINK, B - Inventaris van het archief van de Rotterdamse tak van de familie Van Rijckevorsel, Rotterdam 1969, 24 pag.
19402: WOELDERINK, B. - Inventaris van het archief van het Huis Ten Donck.
18870: WOESTHOVEN, MARIA PETRONELLA ELTER, GEB. - Nederland en Frankrijk in maart, 1815. Lierzang. Amsterdam, Geysbeek & Comp., [1815].
18872: WOESTHOVEN, MARIA PETRONELLA ELTER, GEB. - Gedichten. Verzameld door J.M. Pfeil. Met een woord vooraf van J.J.L. ten Kate. Utrecht, C. van der Post jr., 1859.
25538: WOHLAUF, G. - Die Spiegelglasmanufaktur Grünenplan im 18. Jahrhundert. Hamburg 1981, 626 pag. geïll.
59395: WOII, ANNEXATIE, FRIESLAND. - "A. Schaafsma, Annexatie is een levenseisch. Het Friesche standpunt. Z.pl. [Marsum], z.j.[1945]. [krt., 43 p., geniet; brochure]. Omslag gevlekt. M14688. "
59389: WOII, DE GEER, HARTDORFF. - "Handgeschreven brief van Jhr. D.J. de Geer (1870-1960) aan G. Hartdorff, gedateerd Soest, 29 october 1945. De Geer stuurt de ""edito castigata"" (gekuiste versie) van een eerder ter hand gestelde brochure [getiteld: Morgen rood, uitgegeven door Drukkerij ""De Horizon"", Kerkstraat 28a te Soest). "
30618: WOLDBYE, V. ( ED.) - Flowers into art. Floral motifs in European painting and decorative arts, 's- Gravenhage 1991, 208 pag., geïll.
32260: WOLDRINGH, WICHERUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, qua duae quaestiones juris publici belgici explicantur [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1836
32262: WOLDRINGH, JOHANNES GERARDUS, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de exheredatione bona mente facta, secundum principia iuris naturae, romani, et patrii [...] Groningen Wijbe Wouters 1806
38339: WOLF, JACOB - De tabak en de tabaksfabrikaten, omvattend de geschiedenis, de teelt (....). Voor Nederland bewerkt door S.C.J. Bertram, Leiden [ ca. 1913 ], 445 pag., geb., geïll.
36371: WOLF, JOHANN CHRISTIAN, UIT LEIPZIG - Meditatio philosophica qua quaestionem num boni disputatores evadant boni cives Wittenberg ? 1721
35546: WOLF, JOHANN CHRISTOPH - Ingeniis philosophiae cultoribus viris [...] de hodierno scepticismo philosophico eiusque causis ad audiendas praelectiones publicas [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
32471: WOLF, JACOB GABRIEL - Commentatio historico-juridica, de feudorum Imperii origine atque indole, sub primis Francorum regibus [...] Halle / Magdeburg Joh. Christian Hendel 1745
19559: WOLF, J.W. - Nederlandsche volksoverleveringen, verzameld en met aanmerkingen voorzien. Opnieuw bewerkt en met bijvoegselen vermeerderd, 3 stukken (pp 1 - 330) [niet verder verschenen].
56517: OVIDIUS / J. DE WOLF, - De herscheppingen van Ovidius, ofte konstryke fabelen, op een nieuwe (....) wijze opgesteld (.....) in rym gesteld door J. de Wolf, Gent, Fernand 1779.
4079: WOLF, M.M. DE EN M.W. DE - Het Enkhuizer regentengeslacht Van Loosen en aanverwante geslachten. 's-Gravenhage 1972, aangevulde overdr. Ned. Leeuw (1971), 140 p., geb., geïll.
36356: "WOLFF, JOHANN CHRISTIANUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: WERNSDORF, GOTTLIEB" - De juramento in formulam Concordiae...adversus Leonhardum Christophorum Sturmium Wittenberg Gerdes 1721
35639: WOLFF, DANIEL SIGMUND - Discursus polemicus de ratione belli offensivi et defensivi usque ad terminum declarationis commode suscipiendi breviter at tamen dilucide, in ejusmodi re quantum expediebat consignatus: In fine cujus affixa est Denunciatio studii polemici. Renatae optimae rei militari et ipsi integrae polemicae facultati percommode praelucens. Halle David Salfeld 1677
33926: WOLFF VAN WESTENRODE, FREDERICUS CHRISTOPHORUS HERMANNUS DE, UIT HARDERWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de jure legitimae portionis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1784
32586: WOLFF, GERARDUS PETRUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen anatomico-pathologicum de monstris sireniformibus [...] Amsterdam J. van der Hey & Zoon 1839
58730: WOLFF, D.E.W., - Geschiedenis van den oorsprong en de lotgevallen der Mormonen, naar de beste bronnen bewerkt. Amsterdam, Kirbergen, 1855, 242 pag., geb. in half linnen.
16026: WOLFF, OSKAR LUDWIG BERNHARD - Die gesammten Niederlande. Leipzig: Ch.E. Kollmann, 1844.
16027: WOLFF, OSKAR LUDWIG BERNHARD - Belgien und Holland. Neue Ausgabe. Leipzig: Ch.E. Kollmann, 1880.
17648: WOLFF, E.F.H. (PREDIKANT TE UTRECHT) - Petrus verwacht [...], leerrede [...], z.pl., [19e eeuw], 8°: 12 p.
42095: WOLFF, CHRISTIAAN - Grond-beginzelen van alle de mathematische wetenschappen, vertaald uit het Duits door J.C. van Sprogel, 3 delen. Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1738-1739. [gebonden met:] Dezelfde, Kort onderricht van de voornaamste mathematische schriften. Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1739. 208 pag.
31962: WOLFF, DIDERICUS ENGELBERTUS GULIELMUS, UIT ZWOLLE - Specimen literarium continens observationes de textu masorethico veteris testamenti [...] Amsterdam W.H. Kirberger 1858
32263: WOLFF, HEIJMAN MOZES, UIT ELBURG - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
35468: "WOLFFERSDORF, HENR. GOTL. DE; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - Dissertatio ex jure gentium de iustis imminentem hostem occupandi causis [...] Wittenberg Kreusigius 1711
16738: WOLFHEZE - Welkom in Wolfheze. Uitg. V.V.V. [ca. 1936], 48 p.
50836: WOLKAN, R., - Die Hutterer. Osterreichische Wiedertaufer und Kommunisten in Amerika, Wien 1918, 7+200 pag., geïll.
41016: WOLLESWINKEL, E.J. - Het archief van de familie Taets van Amerongen (1160) 1259-1993, 's-Gravenhage 2003, 219 pag., geïll.
33925: WOLTERBEEK, JANUS ISAACUS, UIT UTRECHT - Specimen pathologico therapeuticum de gangraena [...] Utrecht Otto Joannes van Paddenburg 1796
47859: WOLTERS, W.P., - Een artistiek klaverblad, 2 delen, Leiden, v. Doesburg 1885.
27863: WOLTERS, HINDRIK - Geloofs belydenisse van den ondergetekende omtrend het erf-stadhouderschap. z.pl. [ Groningen?], z.j. [ 1787? ], 32 pag., blanco papieren omslag.
35694: WOLTERSON, PAULUS, UIT AMSTERDAM - Quantitatieve betrekking tusschen vagusprikkeling en hartswerking Haarlem Kleynenberg 1907
32062: WOLTHERS, WOLTER, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de auctoribus, sociis et fautoribus delictorum, eorumque poenis [...] Groningen N. Folkers 1823
18873: "WOLZOGEN, ERNST VON; F.Z. MEHLER (VERT.)" - De kinderen van hare excellentie. Roman. Amsterdam, A. van Klaveren, [1889].
36354: "WONNERUS, JOANNES, UIT SCHAESBURG; PRAESES: DEIJLING, SALOMON" - De Ascetis Wittenberg Gerdes 1703
16029: WOOD, CHARLES W. - Door Nederland. Uit het Engelsch van Charles W. Wood, door C. Baarslag. Met eene voorrede van P.J. Veth, hoogleeraar te Leiden. Met 57 houtgravures. Haarlem: Erven F. Bohn, 1878.
5415: WOOD, HELEN E. - Life and times of the Dorsman family. From the Netherlands to Australia, z.pl. 1993, ca 100 p., geb., geïll.
59157: WOOD, J. R. AND SERRES, J., - Diplomatic Ceremonial and Protocol, London Macmillan press, 1979, 378 pp.
59200: WOODRUFF, ELMER, - Profetie en visioen aangaande het jaar 1889, Amsterdam 1873, 16 pag.
2812: "WOODWARD, JOHN; GEORGE BURNETT" - A Treatise on heraldry, British and foreign. Volume I and II, Edinburgh 1892, 858 pag. Geb.
18875: WOORDT, ANTONIJ VAN DER - Gedichten. [z.p.], [z.n.], 1795.
54384: WÖRENKAMP, H. EN G. PERKAUF - Erziehungs-Flaggellantismus. Sexualkundliche untersuchungen und ihre ergebnisse. Wenen, 1932.
22907: WORMERVEER, DEKKER - Nota van Jan Dekker, d.d. Wormerveer 1903, deels gedrukt, 1 p.
31034: WORMSBECHER, H - Genealogie Plaatsman, Arnhem 1983, 61 pag.
57516: "WORMSBECHER, H.; " - Klapper op de im,post op het trouwen van Texel, Arnhem 1978, gebonden in geheel linnen, 104 + 64 pag.
37330: WORMSER, J.PH. - Het goudleder, afl. van Bouwkunst, uitg. My. tot Bevordering der Bouwkunst, 's- Gravenhage 1913, 43 pag., geïll.
18877: WORMSER, JOHAN ADAM - Gedichten. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1892.
18878: WORMSER, JOHAN ADAM - Revolutie en Evangelie. Een zang aan het einde der 19e eeuw. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1893.
35336: WORST, H.G.W. - Prent op de promotie van Mr H.G.W.Worst, naar een tekening van T. Leeser 1929
35337: WORST, H.G.W. - Rol van den 9en Juli 1929. Buitengewone Gerecht-zitting van den Hove gezeteld in Hotel de l'Europe te Amsterdam ter gelegenheid van de promotie van den heer Mr H.G.W.Worst . [menu] 1929
34458: WORST, JOHANNES HUIBERTUS, UIT EPE - Het rechtskarakter der beneficiaire aanvaarding Amersfoort G.J. Slothouwer 1891
19631: WORTELBOER, J.P.A. - Wortelboer. Een geslacht uit de Veenkolonien.
56566: WOUDE, TH. W. V.D., - Alcoholgebruik bij kinderen. Rapport n.a.v. het oordeel van Amsterdamsche kinderartsen, Amsterdam, 1894.
6636: WOUDE, A.M. VAN DER, - Nederland over de schouder gekeken.
20395: WOUDE, S. V.D. ( RED. ) - Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey, Amsterdam 1966. ( op titelpagina ), 1967 ( verso titelpagina ), 1968. ( op los errata-strookje en in colophon ). 478 p., geb., geíll., met stofomslag.
22913: WOUDT - Nieuwjaarswens van Klaas en Mieke Woudt, december 1953, gedrukt, 2 p.
38141: WOUTERS, D - Bittere pillen. Satirische liederen, 's- Gravenhage 1943, geb., geïll.
38142: WOUTERS, D - Van water en wind. Zee - en vissersliederen, 's- Gravenhage 1943, 140 pag., geïll.
38532: WOUTERS, D - Na veertig jaar, documents- humains. Zuid- Afrika en het lied van de straat in Nederland in het laaste kwart der negentiende eeuw, Nijmegen 1940, 122 pag., geïll.
21112: WOUTERS, D. EN J. MOORMANN - Het straatlied. Nieuwe bundel. Amsterdam 1934, 304 pag., geïll.
38140: WOUTERS, D - De vrolijke lachduif. Humoristische liederen, 's- Gravenhage 1943, 140 pag., geb., geïll.
56480: WOUTERS, W.W., - De azijnbereiding, enz, door H.Linse, civiel ingenieur, vooral met betrekking tot het daarin ontwikkelde belastingstelsel op de azijnmakerijen van de derde klasse, 's-Gravenhage 1855, 20 pag., orig. bedrukt omslag.
57212: "WRANGEL, F.U.; " - Les maisons souveraines de l'Europe. Recueil de portraits avec notices genealogiques. 2 volumes, Stockholm 1898-1899 [Collection Hasse W. Tullberg].
2814: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. Leiden 1901, 420 p.
51031: WRAXALL, N. - Tournee dans les provinces occidentales, meridionales & interieures de la France. Rotterdam, Bennet & Hake, 1777.
42218: WRAXALL, JUN., N. - Reis naer verscheiden noordelyke gedeeltens van Europa, voornamelyk naer Koppenhagen, Stockholm en Petersburg. Middelburg / Amsterdam, Abrahams / Warnars, 1778.
30414: WRIGHT, TH. - Histoire de la caricature et du grotesque. Nouvelle edition, Parijs, Garnier, [ 1903? ], los in papieren omslag.
20663: WRIGHTSON, K. A.O. - Poverty and piety in an English village Terling, 1525-1700, New York 1979, 200 pag., hardcover with dust jacket. Good copy.
41405: WSTINC, HUGO / MULLER FZ., S - Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Wstinc, uitgegeven door S.Muller Fz., 's-Gravenhage 1895, 328 pag.
60532: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - Samuel makes Saul king of Israel
60530: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - The departure of Hagar (Genesis 21:9-13)
60531: WTENBROUCK, MOYSES VAN (1595-BEFORE 1647) - Abraham and Isaac
36500: WTTEWAALL, GERARD - Redevoering over de landhuishoudkunde ....aanvaarding hoogleeraarambt Leiden -- 1822
32064: WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, HENRICUS ASUERUS, UIT AMERSFOORT - Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
54759: WTTEWAALL, HEER VAN SOETWEGEN, H.A. - Contra protest en beklag van mr. Hendrik Assuerus Wttewaall, eersten burgergermeester [sic] der stad Utrecht, tegens het protest van den heer C.B. Albinus, alderjongsten raad in de vroedschap der selver stad, van den 22-1-1748. z. pl., [1748].
23502: WULFEN, JOH. VAN - Sprekende letterbeelden, grondslag voor het eerste leesonderwijs. Verbeterde uitgave, Hilversum, Joh. Geradts [ca.1890], bij Tresling & Co te Amsterdam, 36 in kleur gelithografeerde bladen ( 47 bij 30 cm.). Johan Van Wulfen ( 1838-1912) schoolhoofd te Laren. De eerste druk van deze veel gebruikte leesmethode dateerde uit 1885 en telde 18 platen. Het bij deze platen behorende tekstboekje is niet aanwezig. De aangeboden map is uiterst zeldzaam: niet in NCC, slechts éénmaal in JAP. Twee bladen met scheurtje, rug beschadigd.
47560: WULMS, G. EN J. SMEYERS, - Het reisjournaal van Simon Michael Coninckx (1772-1775). Inleiding en tekstuitgave, 2 delen, oblong, Brussel 1997, 247+225 pag., geïll., 2 delen in papieren omslag.
32070: WULP, JOHANNES CAROLUS VAN DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen literarium inaugurale continens observationes criticas in locos nonnullos scriptorum utriusque linguae [...] Leiden P. Engels 1849
2816: WUMKES, G.A. - "Stads- en dorpskroniek van Friesland. Deel I 1700-1800; deel II 1800-1900. Leeuwarden 1930-1934. Geb., geïll.; 586, 859 p."
2817: WUMKES, G.A. - De gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796). (Diss.) Groningen 1904, 173 p.
59360: WUMKES, G.A. - Paden fen Fryslân. Samle opstellen., 4 delen (deel I, II en III met linnen kaft en deel IV deels linnen deels gekartonneerd), Boalsert 1932-1943.
39834: "WÜPPERMANN;" - Nederland onder de Fransche heerschappij 1795-1813, Amsterdam z.j., 540 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
41778: WUPPERMANN, W.E.A. - Augustus 1831-1891. Een woord tot herinnering en opwekking, Utrecht, Beijers, 1891, 23 pag.
40079: WURFBAIN, M.L. E.A., - Leids zilver, Leiden, De Lakenhal, 1977, 171 pag., geïll.
20230: WURFBAIN, M.L. E.A. - Catalogus van de schilderijen en tekeningen. Leiden, De Lakenhal, 1983, 436 p., geíll.
30668: WURFBAIN, M.L. E.A. - Stedelijk museum De Lakenhal, Catalogus van de schilderijen en tekeningen, Leiden 1983, 436 pag., geïll.
36577: WURM, JOHANNES FRIDERICUS, GYMN. PROF. - Sacra natalitia augustissimi ac potentissimi regis Wurttembergiae rel. rel. Friderici .... Stuttgart Maentler 1815
2818: WURZBACH, A. VON - "Niederländisches Künstlerlexicon. 3 dln. in 2 bdn. Amsterdam 1968 (naar de editie van 1906-1911). Geb.; 778, 910, 294 p."
28958: WÜRZNER, M.H. E.A. (RED.) - Aspecten van het interbellum, Leids kunsthistorisch Jaarboek 7 ( 1988 ), 's-Gravenhage 1990, 399 pag., geb., geïll., met stofomslag.
33103: WYBENGA, SCHELTO, UIT FRANEKER - Disputatio juridica inauguralis de puniendo delinquendi conatu secundum codicem poenalem gallicum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
32242: WYBENGA, CORNELIUS, UIT FRANEKER - Disputatio juridica-inauguralis, de dotis evictione secundum jus romanum [...] Groningen J. Römelingh 1835
33924: WYBO, JOANNES, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis. Tribonianus ab emblematibus Wissenbachii liberatus [...] Utrecht Alexander van Megen 1729
31793: WYBRANDI, CORNELIS, UIT LEEUWARDEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1869
40523: WYBRANDS, A.W., - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland, Leeuwarden 1879, 275 pag., geïll.
41341: WYCK [WIJCK], H.W.M. V.D. - De kasteeltekeningen van Roelant Roghman I, Alphen a/d Rijn 1989, 265 pag., geb., geïll., met stofomslag, goed exemplaar.
33477: WYCKERHELD BISDOM, CAROLUS JANUS JACOBUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de transmissione hereditatis praecipue ex jure hollandico [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1802
33511: WYCKERHELD BISDOM, DIDERICUS RUDOLPHUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, an et quatenus peritis in sua arte sit credendum [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1761
31724: WYCKERHELD BISDOM, ANNEUS CAROLUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de publico ministerio [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
31725: WYCKERHELD BISDOM, DIDERICUS RUDOLPHUS, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale, de legitimatione ejusque effectibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
33923: WYNPERSSE, SAMUEL JOANNES VAN DE, UIT GRONINGEN - Dissertatio philosophica inauguralis de aestu marino [...] Leiden Sam. en Joann. Luchtmans 1780
36458: WYNPERSSE, DIONYSIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio literaria inauguralis de xenocrate chalcedonio philosopho academico Leiden Hazenberg 1822
36459: WYNPERSSE, DIONYSIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romanis qui est de fideicommissis Leiden Hazenberg 1822
17652: WYS, J.C.ZOON, J. (PREDIKANT TE SCHIEDAM) - Leerrede over de zaligheid der vroeg-stervende kinderen, Schiedam, G.W. v. Hemsdaal, 1821, 8°: 44 p.
17651: WYS, J.C.ZOON, J. (PREDIKANT TE SCHIEDAM) - Zestal leerredenen over den toekomenden staat, Schiedam, G.W. v. Hemsdaal, 1821, 8°: 14 + 204 p.
33922: WYS, CORNELIUS DE, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de vicaria pro illustribus jurisdictione [...] Utrecht Joannes Broedelet 1759
51105: WYSZ [= WYSS / WIJSZ], J.R. - De Zwitsersche Robinson Crusoe of de met vrouw en kinderen gestrande Zwitsersche predikant. 2 delen, 2e druk, Amsterdam, Otto, 1836.
33105: WYT, WZ., MELCHIOR, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Rotterdam M. Wyt & Zonen 1897
33104: WYT, WILLEM MELCHIOR, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1901
24636: WYTTENBACH, DANIEL - Praecepta philosophiae logicae. Amsterdam, C.N. Guerin, 1781.
7208: "[BULWER-LYTTON, EDWARD, PS. PISISTRATUS CAXTON]; T. VAN WESTRHEENE WZ." - Wat zal hij er meê doen? Vertaald uit het Engels door T. van Westrheene, Wz. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1858-1859. [4 delen]
42779: XAVERIUS, FRANCISCUS - Epistolarum libri IV. Vertaald uit het Spaans in het Latijn door Horatius Tursellinus. Antwerpen, Plantijn, 1657.
23898: XENOFONHIST - Xenofons Feldzug des Cyrus und ruckzug der Hellenen aus Asien, ubersetzt und erlautert von A.G. Becker, Halle 1802, 48+383 pag., met gegraveerde uitslaande kaart van Turkije e.o. Origineel karton.
37491: XIAOMINGXIONG ( SAMSHASHA ) - Zhongguo Tongxingai Shilu ( History of homosexuality in China )
38341: XIVREY, J. BERGER DE - Recherches sur les sources antiques de la littérature Francaise, Paris 1829, 288 pag., full linen, good copy.
18887: "YATES, EDMUND HODGSON; SIMON JACOB ANDRIESSEN" - Gezocht maar niet gevonden. Vertaald uit het Engels. Gouda, G.B. van Goor Zonen, 1873. [2 delen]
22292: YMUIDEN, HOOGOVENS, SMEENK - “De brief bij de K.N.H.S.” gedrukt boek aangeboden aan mejuffrouw H.B.P.J. Smeenk bij haar vertrek op 30-9-1941 door directie en personeel van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te Ymuiden. Gedrukt in 7 exemplaren. (Dit is nr. 5.) Gebonden.
18888: "YOUNG, EDWARD; ADRIANUS CORNELIS SCHENK (VERT.)" - Nachtgedachten. Vertaald uit het Engels. Den Haag, J. Immerzeel, jr, 1805-1823. [9 delen in 4 banden]
23948: YOUNG, E - The complaint or night thoughts on life, death and immortality, to which are added a paraphrase on part of the book of Job (...). Londen 1795 (4)+380 pag., half leather, 16°.
38213: YPEIJ, A. EN H.O. FEITH - Oudheden van het goorecht in Groningen, ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Martenskerk van Utrecht van 1040, Groningen 1836, 351 pag., geb. in moderne linnen band. Goed exemplaar.
33921: YPEIJ, NICOLAUS - Oratio de ordinariorum tributorum natura optimoque ea exigendi modo [...] Franeker Gulielmus Coulon 1765
17654: YPEIJ, A. - Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Herman Muntinghe uitgesproken den 2 van Bloeimaand 1824, Groningen, J. Oomkens, 1824, 8°: (4) + 39 p.
17655: YPEIJ, A. - Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Theodorus Adrianus Clarisse, uitgesproken den 12 van Wijnmaand 1828, Groningen, J. Oomkens, 1829, 8°: 4 + 35 p.
33519: YPEIJ, NICOLAUS - Oratio funebris in obitum [...] Guilielmi Lorei [...] Franeker Guilielmus Coulon 1744
52370: YPEIJ, A. EN I.J. DERMOUT, - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk, 4 delen, Breda 1819-1827, ca. 2500 pag., origineel kartonnen omslagen.
33533: YPEIJ, NICOLAUS - Oratio inauguralis de mumimentis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1749
32919: YPMA, YSBRAND NICOLAAS, UIT ARUM - Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Academisch proefschrift [...] Amsterdam [z.n.] 1962
16742: YSSELMEER - Rond het Ysselmeer. Gids voor toeristen te voet, per rijwiel en per auto. ‘s-Gravenhage, A.N.W.B., [1950], 95 p.
16743: YSSELMEER - Kaart voor zeil- en motorjachten: IJsselmeer met randmeren, Uitg. door de Chef der Hydrografie, ‘s-Gravenhage, editie 1981.
23000: YSSELSTEIN - Dossier met aantekeningen en fotokopieën betreffende topografische afbeeldingen betreffende IJsselstein. Ca. 65 p, 20e-eeuws.
16744: YSSELSTEIN - Gids voor IJsselstein. De Stichtsche Kersenstad. Uitg. V.V.V. IJsselstein, 1935, 56 p.
22963: YSSELSTEIN, VAN DE VELDE, PRINCE, SCHOTTELINK, LOWE - Album amicorum in de vorm van een doosje met losse blaadjes van Henrie ........, waarschijnlijk te Ysselstein, 1852-1854.
37860: YSSELSTEYN, G.T.V. - Tapestry. The most expensive industry of the 15 and 16 centuries, 's- Gravenhage 1969, 232 pag. + 234 afb., geb., geïll.
35185: YSSELSTEYN, JAN LEONARDUS NICOLAAS VAN, UIT ZIERIKZEE - Eenige aanteekeningen omtrent de voogdij over den minderjarigen koning Zierikzee A.M.E. van Dishoeck 1884
2841: YSSELSTEYN, G.T. VAN - "Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. 2 dln. Leiden 1936. Geb., geïll.; 314, 554 p."
2843: YSSELSTEYN, N.J. VAN - De Fransche protestanten en de Nederlandsche Republiek in den jare 1625. (Diss.) Leiden 1857, 115 p. Exemplaar waarbij meegebonden: E.B. Swalue, Verslag en inhoudsopgave van het academisch proefschrift ... door N.J. van Ysselsteyn. Z.p. z.j. Geb., 28 p.
31583: YSSELSTEYN, NICOLAAS JAN VAN - Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1857
2842: YSSELSTEYN, N.J. VAN - De Fransche protestanten en de Nederlandsche Republiek in den jare 1625. (Diss.) Leiden 1857, 115 p.
55914: ZAALBERG, A.P. - Handleiding voor de politiebeambten bevattende alle wettelijke bepalingen tegen wier overtreding straf is bedreigd. Alphen, 1889.
54399: ZAALBERG PZN., J.C. - Aan mijne vrienden te 's Gravenhage. Afscheidsgroet. 's Gravenhage, M.M. Couvée, 1867.
54400: ZAALBERG PZN., J.C. / G.H.LAMERS / E.A. - Het eerste woord eens nieuwen levens. Toespraak na herstelling in eer en ambt. Gehouden in de zaal Frascatie te 's Gravenhage. Alkmaar, P. Kluitman, 1868. [met:] G.H. Lamers, De synodale uitspraak in de zaak van Dr. J.C. Zaalberg Pzn. onderzocht en beoordeeld, 's Gravenhage, A. v. Hoogstraten, 1868. [met:] Memorie bij het verzoek om herziening der synodale uitspraak in zake Dr. J.C. Zaalberg Pz. aan de buitgewone synode van 1868, overgelegd door den kerkeraad der NH Gemeente te 's Gravenhage. 's Gravenhage, Van Hoogstraten, 1868. [en met:] Een woord tot de gemeente bij de herstelling van Dr. J.C. Zaalberg Pz. in zijn kerkelijk ampt, uitgegeven door den kerkeraad. 's Gravenhage, Van Hoogstraten, 1868.
54398: ZAALBERG PZN., J.C. - Eene verklaring, eene briefwisseling en een treurig geschiedverhaal. Woorden aan mijne vrienden. 's Gravenhage, H.C. Susan, 1864.
22285: ZAAMSLAG(Z), WISSE, DE PUTTER, HOUG - “Digte boek voor Marinnus W (?) de Putter, anno 1794”, oblong 4° schrijfboek met sierpapier omslag met 25 bladen met daarop gekalligrafeerde korte gedichten.
16746: ZAANSTREEK - De Zaanstreek. Uitg. Zaansche V.V.V. [1941], 44 p.
16747: ZAANSTREEK - De Zaanstreek voorheen en thans, door S. Lootsma. Uitgave van K. Blees Gz, J. Bruin Az (....), [Zaandam 1931], oblong, 48 p.
8723: "LANDMAN; FRIEDRICH WILHELM ZACHARIAE" - De godvruchtige landman. Amsterdam, Wed. Loveringh en Allart, 1778. [Gebonden met:] Bespiegelingen over de vier getyden van den dag. Dichtstuk in rymelooze vaarzen van den heere Zacharia. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, David Weege, 1772.
32912: ZADOKS, SIMON, UIT DORDRECHT - Geschiedenis der Amsterdamsche concessies. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Van Holkema en Warendorf 1899
55584: ZAFFONATO, A., NAAR SINGLETON - Prent: 'Louis XVI in the Temple at Paris, at the awful moment of making his will, and uttering the above words - N'ayant que Dieu pour temoin. Testament de Louis XVI'. Grote ovale gravure door A. Zaffonato naar Singleton. De koning zit in zijn cel, pen in de hand, papieren en crucifix op tafel. 1793.
22557: ZAHN, ERNST - Vijf brieven, d.d. Meggen (Zwitserland) 1949, 1951, 1952, enkele getypte gedichten, enkele krantenknipsels, twee rouwkaarten, etc., alles van of betreffende de dichter Ernst Zahn (overleden in 1952 op 85-jarige leeftijd). Manuscripten.
6531: ZALTBOMMEL - De verrassing van Salt-Boemel na 350 jaren herdacht. Gedenkboek uitgegeven door het feestcomite. Zalt-Bommel 1922. Geb., 47 p.
16748: ZALTBOMMEL - Gids van Zaltbommel. Samengesteld door S.H.A.M. Zoetmulder. Amsterdam, Alta, 1926, 48 p.
36094: ZANDEE, J. - De messias Leiden Brill 1970
35445: "ZANDERUS, CHRISTIANUS, UIT STOLP. POMMEREN; PRAESES: PECHLIN, PETRUS" - Disputatio ethica de summo hominis bono [...] Rostock Joachim Fuess 1616
19347: ZANDSTRA - [Nakomelingen van Wytze Hanzes [Zandstra] (1733-1810) en Ymkje Klazes (1734-1813)], folio, zeer brede tabel, gevouwen in half linnen band. Nakomelingen: Zandstra en Hoogland.
16753: ZANDVOORT - Führer des Nordzeebades Zandvoort (Holland), Zandvoort, P.L. de Vries, 1913, 80 p.
21174: ZANDVOORT, F.J. - Hilversum. Architectuur onderzoek, Amersfoort 1983, 468 pag., geïll.
16760: ZANDVOORT - Wandelkaart van Zandvoort en omstreken. Uitg. V.V.V. [1938], groot blad.
16762: ZANDVOORT - Zandvoort. Holland. [Fraaie plattegrond met vogelvluchtafbeeldingen.] Zandvoort, D. v.d. Mije, 1952, 46x60 cm.
16755: ZANDVOORT - Zandvoort en omgeving. Uitg. P. Saaf, Zandvoort [1918], 76 p.
16758: ZANDVOORT - Zandvoort als vacantieoord en woonplaats, door J. de Bruin. Uitg. V.V.V. [1935], 112 p.
16759: ZANDVOORT - Zandvoort als vacantieoord en woonplaats, door J. de Bruin. Uitg. V.V.V. [latere druk dan die uit [1935], met op omslag: 1937], 112 p.
39862: ZANEN FLOR.FIL., JACOBUS VAN ( UIT LEIDEN ) - Disputatia juridica inauguralis de actionibus ex dominio oriundis. Leiden, A.Elzevier 1683, (20) pag., blauw papieren omslag.
4717: ZANTEN JUT, S.M. VAN - Inventaris van het familiearchief Van Spaen. 's-Gravenhage 1953, 138 p., met tabellen, geïll.
26228: ZANTEN, J.H. V. - Beschouwing over de wijze waarop de armenzorg behoort bedreven te worden.Haarlem 1897, 98 pag.[gebonden met:] dezelfde, Armenzorg in Nederland.Gemeente Groningen, Amsterdam 1897, 305 pag., half linnen band. Goed exemplaar.
42190: ZAUNSLIFER, PETRUS - Tafereel van overdeftige zinnebeelden, gemaelt naer de deuchden, ondeuchden, gemoetsdriften der menschen (...) eerst beschreven door Cesare Ripa, Pierius Velerianus, Orus Apollo en anderen, maer nu in meerder orde gebracht (...) en (...) verklaert. Amsterdam, Onder de Linden, 1722.
47064: ZAY D'ARTH, DOCTEUR, - Goldau et son district, tel-qu'il etoit ci-devant et comme il est actuellement, Luzern, Meyer, 1808, 45 pag., no covers.
56644: ZECH, L.A., - These inaugutales de seqvestro publico, Utrecht, v.d. Water, 1705.
4127: ZEE, C.A. VAN DER - Matenesse en het Huis te Riviere. Schiedam 1939, 104 p., geïll.
35789: ZEE, HENDRIK VAN DER , UIT NES(AMELAND) - Onderzoekingen over de werking van beluchte contactbedden Amsterdam Paris 1930
25308: ZEEGERS, L. TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam, Amsterdam 1853, 4 + 497 pag., geb., geïll. met gelithografeerde platen.
16763: ZEELAND - Invigorating Zeeland (Holland). Holland’s quaintness and beauty, happy combination of land and sea. Uitg. Official Tourist Office, Den Haag [ca. 1930?], 44 p.
16764: ZEELAND - Zeeuwsch Foto-album, Uitgave en druk van G.W. den Boer, Middelburg [ca. 1930?], groot 4°, 40 p.
16765: ZEELAND - Naar en door Zeeland. Uitg. Prov. Zeeuwsche V.V.V., samengesteld door Dirk L. Broeder, 2e druk, Middelburg, G.W. den Boer, 1937, 28 p.
16766: ZEELAND - Zeeland wacht U! Uitg. Prov. Zeeuwsche V.V.V., z.pl. [1939], 28 p, oblong.
22737: ZEELAND, DICHTER JACOB VREEKEN - Collectie geschreven en gedrukte stukken betreffende leven en werk van de Middelburgse onderwijzer, schoolhoofd en dichter Jacob (Kobus) Vreeken ( 1870 - 1931), afkomstig uit zijn nalatenschap.
27883: ZEEMAN, H - 's-Gravenhage en Amsterdam. Roemrijke herinnering aan de gedenkwaardige dagen van den 12den tot den 30sten November 1813, Amsterdam, v.d. Made, 1863, 39 pag., gebonden in fraai linnen stempelbandje, goud op snee. Mooi exemplaar.
56244: ZEEMAN, H, - Herinnering aan het feestelijk bezoek van Z.M. den koning en Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij het twintigjarig bestaan van de Societeit Claudius Civilis. Niet in de handel, 1871, 34 pag., geb. in orig. karton.
50811: ZEEMAN, H., - Het leven en de daden van Willem den Tweeden, prins van Oranje-Nassau, in gesprekken tusschen een vader en zijne kinderen, Amsterdam, Koster, 1832.
54404: ZEEUWSCHEN OESTER, EEN - Leven en lotgevallen van den wereldberoemden mr. C.J. Pické, voor een blaauwen maandag minister van justitie, door een Zeeuwschen oester. Amsterdam, Nieuwe Boekhandel, [1866].
38610: ZEGERS VEECKENS, P. E.A. ( RED.). - Oranje nummer van het Marineblad 31 augustu1898, Den Helder 1898, 276 pag., geb., geïll. Bibliotheekstempel.
34046: ZEGERS VEECKENS, NICOLAUS EGBERTUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de emancipatione ex principiis potissimum juris Neerlandici ex antiquis patriae moribus [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
58611: ZEGERS, J.G.W., - Luchtmachtmachtorganisaties en oorlogsvliegtuigen der belligerenten in West-Europa, 4e druk, Assen, 1940-1941, 153 pag., geïll.
34045: ZEGERS VEECKENS, JR, LAMBERTUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen juridicum inaugurale de domicilio ex jure Belgico [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1841
32182: ZEGERS, BERNARD JOHANNES MARTINUS, UIT HAAKSBERGEN - Studies on Fd-fragments of human immunoglobulins. Proefschrift [...] Utrecht Elinkwijk 1974
52134: ZEGGELEN, W.J. V., - Costerliedjes. Souvenir aan Haarlems Julijfeesten in 1856, Haarlem 1856.
18906: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Gedichten. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1866].
18900: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem II. 3e druk. Dordrecht, H. Lagerwey, 1851.
18901: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Eene avondpartij. Dordrecht, H. Lagerweij, 1843.
18902: "ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN (VERT.); J.W. WARRE TYNDALE" - Bürgers en Amstels Leonora. Een spoorweg romance. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849.
18905: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Sprokkels. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1861].
18899: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem II. Dordrecht, H. Lagerwey, 1841.
35753: ZEIJLMANS VAN EMMICHOVEN, CORNELIS P.A., UIT SEMARANG - Geologische onderzoekingen in de Sierra de Los Filabres (Provincie Almeria, Spanje) Delft Waltman 1925
51774: ZEILER, M., - [Topographia Germaniae-inferioris vel, Circuli Burgundici.... oder Beschreibung.... Orter Niderlandischen XVII Provintzen, Frankfurt, Merian, 1654], 283+(20) pag.
42423: ZEILLER, MARTIN - Wegh-wyser ofte reysbeschryvingh, vertoonende de besonderste vreemdigheden en vermakelijckheden die in't reysen door de koninckrijcken Spanien, Portugael en d'aengrensende landen te sien zijn. Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1650.
44152: "ZEILMAKER;" - De stoomspinnerij en touwslagerij Holland te Edam, van de firma Zeilmaker & Co te Amsterdam, Amsterdam 1918, 44 pag., geb., geïll.
14554: ZEINEN - Zeinen omme agtervolgt te worden by de hoofd-officieren en capiteinen van Haar Ed. Mog. Resorte, geordonneert tot het doen der Convoijen van koopvaardyscheepen. Als mede by de koopvaardyschippers, die haar onder de protectie van de voorsz convoijen zullen begeeven, en zulks op de boete en de poene daar by gestatueert, n.p., n.d. [ca 1782], 4º, 44 p., with two engraved folding plates, each 35 x 23 cm, one with the pictures of 13 handcoloured flags and one “Tafel voor de particuliere capiteyns” with 10 coloured pennants.
6345: ZEITSCHRIFT - Familien-post. Zeitschrift für alle Zelle- und Sippenangehörige, jrg 2 nr 12 (1952), jrg 3 nrs 1, 3, 4, 5, 6, 7 (1953)
31581: ZEITZ, IOANNES FREDERICUS THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen litterarium inaugurale continens observationes criticas in Plutarchi vitam arati [...] Amsterdam C.A. Spin en zoon 1851
57676: ZELANDUS [=J.C. V.D. BROECKE], - Zeelands vernedering. Open brief aan de Zeeuwse afgevaardigden der Staten Generaal, betreffende den Zeeuwsch-Limburgschen spoorweg, 2e oplage, Middelburg 1858.
32258: ZELDAM, JOHAN GERRIT TEN, UIT DEVENTER - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
53175: ZELDER VAN BEVEREN, G. VAN / A. BICHON / M. V. NIEVELT / J.G.LUYKEN - Deductie. Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch, impt. van mandement van revisie, prodeo, contra mr. Willem Gerrit Dedel, Salomonsz, hoofd-officier der stad Amsterdam, r.o. ged[aagd]e. [gebonden met:] Deductie mr. Willem Gerrit Dedel, Salomonsz, officier der stad Amsterdam, r.o., gedaagde bij mandament van revisie, pro deo, contra Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch, impetrant in het voorsz. cas. [en met:] Vonnis van [...] schepenen der stad Amsterdam, in dato 16 January 1776, als mede de confirmatoire sententien van beide de hoven van justitie in dato 19 December 1776 en 8 July 1777, mitsgaders de sententie in revisie, in de zaak van mr. Willem Gerrit Dedel [...] contra Johannes Bartholomeus Ferdinandus van Goch. z. pl. [1778].
56489: ZELLING, E.J., - Gesiena, een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, 2e druk, Winschoten, Huisingh 1846, 36 pag., geill.
56490: ZELLING, E.J., - De kleine speelgenooten of derde leesboek voor de lieve kleinen, 3e druk, Winschoten, Huisingh, 1849 (?), 24 pag., geïll.
18907: ZEMEL - Nieskruiden, of 50tal snuifjes, aangeboden door dr. Zemel. 1868.
16040: ZENUTI, ERNESTO - Vita Olandese. Studi e impressioni di un giornaliste. Florence: Bemporad & Figlio, 1897.
31586: ZEPER, JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes nonnullas juridicas [...] Groningen H. Eekhoff 1835
47528: ZERBOGLIO, A., - Barga ( memorie e note vagabonde) con Xilografie di Balduini, Bargo, 1929, 156 pag., full leather binding, ill.
16041: ZESEN, PHILIPP VON - Beschreibung der Stadt Amsterdam: darinnen von derselben ersten Ursprunge bis auf gegenwärtigen Zustand [...]. Amsterdam: J. Noschen, 1664.
31755: ZEVEN, PETRUS ADRIANUS, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Groningen G.A. Evers 1901
3748: ZEVEN, A.C. - Hissink 1. Genealogieën in wording. Wageningen 1976, 95 p., gestencild. Met een aantal aanvullingen, ca 50 p. In klemband
36511: ZEVENBERGEN, W. - Leemten in de wet. Rede Amsterdam Van Bottenburg 1920
20507: ZEVENBOOM, K.M.C. EN D.A. WITTOP KONING - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen, makers en merken. 2e aangevulde druk, Lochem 1970, 255 pag., geïll.
32473: ZIEGENHORN, CHRISTOPH GEORG VON - Iuris civilis Romani de possessione et iuribus ex ea enatis eive concessis doctrina [...] Jena Franciscus Bortoletti 1734
60794: ZIEGLER (CIEGLERUS), GEORG - Konst-spigel der Weereldlikke vermaken. Vertoonende het wonderlik gewoel der kaizeren, koningen, vorsten en geleerde lieden, om te koomen tot de bezittinge van het hoogste goed (...).
32472: ZIEGLER, KASPAR - Commentatio de origine et incrementis iuris canonici. Editio novissima. Jena Joh. Christoph. Croeker 1745
18004: "S.C. (VERT.); F.W. ZIEGLER" - De huisdokter, blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Wed. L. van Hulst en Zoon, 1817.
6795: "ANONIEM (VERT.); F. ZIEGLER" - De groote wereld en goedhartigheid. Een famielie-tafereel. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, G. Roos, 1825.
36241: "ZIEGLER, FRIEDRICH ADOLPH DE, UIT LUSAT. SUP.; PRAESES: BECMAN, JOHANN CHRISTOPH" - Laudes regales ad illustrandam acclamandi formulam VIVAT ..... Frankfurth/Oder J. Schrey & H.J.Meyer 1684
36136: "ZIEGRA, CHRISTIANUS WILHELMUS , UIT WITTENBERG; PRAESES: ZIEGRA, CHRISTIAN SAMUEL" - Excercitatio politica de monasteriis pontificiorum ab oneribus tempore belli Turcici non penitus exemptis Wittenberg Matth. Henckel 1686
18909: ZIELENTROOST - Den dobbelen zielentroost ende vaderlyke leeringe, troostelijk voor de godvrugtige christene zielen, gesteld by maniere van saemenspraeke tusschen eenen vader en zyne kinderen. Verklaerende de tien geboden Gods, de zelve uytleggende en met voorbeelden bewyzende. [...] Gent, J. Begyn, [ca. 1780?].
16777: ZIERIKZEE - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland. Uitg. V.V.V., 2e druk, Zierikzee, Ochtman, [ca. 1897], 90 p.
16778: ZIERIKZEE - Gids voor Zierikzee en omstreken. Uitg. V.V.V., Zierikzee, v/h Lakenman & Ochtman [ca. 1910], 78 p.
16779: ZIERIKZEE - Kom de stadspoorten binnen van Zierikzee. Uitg. V.V.V., [ca. 1930?], 7 p.
16780: ZIERIKZEE - Een wandeling door Zieriksee. Zieriksee 1949, 21 p.
23006: ZIERIKZEE - Genealogisch schema, d.d. 1740, met de nakomelingen van Willem Classe, vleeshouwer en Pietertje Jacobs, beide van Zierikzee, getrouwd 27-1-1591. Namen: Willemse, Claasse, Smidtegeld, Van den Busse, Roskam, Schuirbecque, Lucasse, De Vos, Smidts, Wildschut, Van der Meer, Mulok, Van der Schatte. Van den Hove, Van der Os.
6354: ZIJL, TH.P. VAN - Het Westlandse geslacht Van Z(e)ijl, I, Het nageslacht van Kors van Zijl en Jacoba Pieterse van der Werff, Nijmegen 1969, 67 p.
22857: ZIJL, VAN - Brief van C. van Zijl, d.d. Giessen-Nieuwkerk 1917, manuscript, 1 p + enveloppe met afb. van een houten vat.
2868: ZIJLSTRA-ZWEENS, H.M. - Of his array telle I no lenger tale. Aspects of costume, arms and armour in Western Europe 1200-1400. (Diss.) Amsterdam 1988. Geïll., 142 p.
23180: ZIJP, VAN - Familiewapen Van Zijp, tekening met kleur op grijs papier, 18x15 cm, in lijst achter glas (met lijst 42x32 cm).
22246: ZIJPE, SWAAN, RAS - Aanslagen voor Pieter Swaan voor de verponding, molengelden, en armengeld over 1779, met kwitantie voor ontvangst door mr. Daniel Ras te Alkmaar.
22248: ZIJPE - "Lijst van 't stoelengeldt 1781 van Groote Sloot Oostzijde; Oudesluis; Groote Sloot Westzijde; Lagedijk; 't Zandt, folio, 2 p, ca. 100 namen met bedragen. Beschadigd door vocht."
36687: ZIJPP, N. VAN DER - De belijdenisgeschriften der Nederlandse doopsgezinden Haarlem Tjeenk Willink 1954
2869: ZIJPP, N. VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland. Arnhem 1952. Geïll., 263 p.
32176: ZIJST, WOUTER ADRIAAN VAN, ADVOCAAT TE UTRECHT, GEB. TE WIJK BIJ DUURSTEDE - De nationaliteit van schepen beschouwd uit een internationaalrechtelijk oogpunt. Proefschrift [...] Amersfoort J. Valkhoff 1897
30720: ZILCKEN, PH. - Peintres Hollandais Modernes. Notes, Amsterdam, Schalekamp, 1893, 182 pag., geïll, los in band.
15954: ZILCKEN, PH. - Paul Verlaine, Lettres à propos de Quinze jours en Hollande et documents inédites. Lettre-préface par Stéphane Mallarmé. 2de vermeerderde druk. Parijs 1922.
37728: ZILCKEN, PH. / POORT. J. - H.W. Mesdag. The painter of the North sea, London etc. 1896. Reprint 's- Gravenhage 1996, 40 pag., geïll., geb.[ Very nice copy ]
35356: ZILLESEN, H. - Prent op de promotie van Mr H. Zillesen Leiden Somerwil 1880
31580: ZILLESEN, HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Over administratieve rechtspraak. Leiden P. Somerwil 1880
33920: ZILLESEN, GULIELMUS JOANNES - Oratio de munere rectoris gymnasii literarii [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1820
40065: ZIMMERMAN, A.R. E.A., - Pallas Leidensis 1925, Leiden 1925, 365 pag., geb.
4978: ZIMMERMAN, A.E. - Afstammelingen uit het geslacht Vrolik. [Zutphen 1916], 22
36161: "ZIMMERMANN, JOHANN, UIT NETZESCAVIA VARISCUS; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - De literis laureatis .... Wittenberg Christian Schroedter 1711
42084: ZIMMERMANN, W.F.A. / H. VALERIUS - Les phenomenes de la nature, leurs lois et leurs applications aux arts et a l'industrie d'apres le dr. W.F.A. Zimmermann, par le dr. H. Valerius. 2 volumes, Paris etc., 1858.
47538: ZIMMERN, A., - Old tales from Rome, London 1904, 294 pag., geb., geïll. Good copy.
31777: ZINNICQ BERGMANN, EMILE HENRI JOSEPH MARIE VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1870
27990: ZINNICQ BERGMANN, F.J.E. V. - De oorsprong van het tiendrecht en van het recht van collatie in Nederland, 's-Hertogenbosch 1861, 176 pag., geb.
18910: ZINRYK - Zinryk en schertzend woordenboek. Amsterdam, S.J. Baalde, 1759-1761. [3 delen]
36335: "ZIPPEL, DANIEL, UIT MARGLISSA; PRAESES: SELIGER, GOTTFRIED" - Conamen apologiae pro Josepho Patriarcha qui minus recte Kylokomanteias arguitur .... Leipzig Goezius 1704
42275: ZIPPERLEN, W. - Geillustreerd veeartsenijkundig handboek voor elken landman, voor ieder die dieren of vee houdt. Utrecht, 1871.
18912: ZOET, JAN - 't Leven en bedrijf van Clement Marot, op 't nieu vermeerdert en verbetert. Utrecht, 1719.
55678: N.N. / JAN ZOET - Wonderlikke voorzegging, gedaan binnen Londen, door de hof-nar van Karel Stuart, koning van Groot Brittanjen, Vranckrijk en Yrland, aen den dis van de voornoemde Majesteyt. Z. pl.
38593: ZOETE, J. DE (RED.) - De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw, Kerstnummer Grafisch Nederland 1995, 127 pag., geïll. Goed exemplaar.
56751: ZOETE, J. DE, - Koppermaandagprenten: Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. Copper monday prints: Observations on a Dutch printing tradion, Grary Schwartz, 's-Gravenhage 1991, 225 pag., geïll.
35852: ZOETELIEF, HENRICUS, UIT BATAVIA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1871
22595: ZOETERWOUDE, VAN RENESSE, VAN GROENENDIJCK - Onderhands huurcontract dd. 19-1-1636 waarbij Nicolaes de Renesse, heer van Assendelft etc., als vader van zijn minderjarige kinderen bij de overleden Agnes van Renesse van der Aa verwekt, land verhuurt aan mr. Johan Ripperts Groenendijck, burgemeester te Leiden,. Manuscript, folio, 3 p.
25619: ZOLLIKOFER, G.J. - Einige betrachtungen über das Uebel in der Welt, nebst einer Warnung vor den Sunden der Unkeuschheit, und andern Predigten, 3e auflage, Leipzig 1789. Full leather, (8) + 264 pag.
5669: ZOM, A.M.C. - Inventaris van het archief van de familie De Jonge van Zwijnsbergen ca 1760-1960, ‘s-Hertogenbosch 1976, 118 p.
14940: AVANTUURLYK ZOMERTOCHTJE - Het avantuurlyk zomer-tochtje of Omlands reisje, uit Holland door ‘t Sticht Utrecht, Overyssel, Gelderland, Cleefsland, de Myery van den Bosch, Breda, enz. [...] Amsterdam, Jacobus Loveringh 1734. [Gebonden met:] De vermakelyke Haagsche reize of ‘t geselschapje van sessen [...]. Nijmegen, Johannes de Reyver, 1751.
22535: ZON, VAN - Brief van Sara Maria van Zon, dichteres te Utrecht betr. haar Eeuwgetijde van de Munsterse vrede, dd. Utrecht 21-12-1748, Manuscript, 4°, 4 p.
22661: ZONNECIRKEL, JANSEN - Aantekeningen van Pieter Jansen, d.d. 2 november 1695 betr. ‘Kunst der zeevaert’. Groot blad papier (37x24 cm), tweezijdig beschreven met 5 ‘exempelen’ of voorstellen betr. de zonnecirkel en ‘sondaghs letters’.
18915: ZONNESCHIJN - Zonneschijn en bloemengeur. Proza en poëzie. Utrecht, C.H.E. Breijer, [1891].
16180: BERGEN OP ZOOM - De stad Bergen op Zoom in verleden en heden, door H. Levelt, Uitg. Gemeentebestuur, A’dam, Alta, 1924, 64 p.
16181: BERGEN OP ZOOM - Oud-Bergen, Wouw, Halsteren, door G.C.A. Juten, pp 145 t/m 228 van Oudheidkundig Jaarboek 1924.
16179: BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom als woonplaats. Uitg. door de VVV, Bergen op Zoom, Juten, [1921] 76 p, oblong.
52416: ZORGDRAGER, C.G. / A. MOUBACH, - Bloeyende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery (...) Met bijvoeging van de walvischvangst (...) door A. Moubach. Amsterdam, Oosterwyk, 1720.
36149: ZORN, PETRUS, UIT HAMBURG - Dissertatio historico-theologica de catacombis seu cryptis sepulchralibus SS martyrum Leipzig J.C. Brandenburger 1703
60217: ANDERS ZORN (1860-1920) - Effet de Nuit III
35480: "ZSCHOCHE, CARL FERDINAND; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS CHRISTIAN" - Historia comitum Consistorianorum in imperio orientis [...] Wittenberg Samuel Creusigius 1720
18919: ZSCHOKKE, HEINRICH - Ernst en luim. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856.
18920: ZSCHOKKE, HEINRICH - Oud en nieuw. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1856.
18921: ZSCHOKKE, HEINRICH - Scherts en ernst. Verhalen. 2e druk. Volks-uitgave. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1857.
58825: ZSCHOKKE, H. EN DR. W.R.J. VAN EIJK., - Vrouwenspiegel. Huis- en Handboek voor Christelijke Vrouwen en Meisjes, Deventer, A. ter Gunne, 1859.
35851: ZUBLI, BERTHOLD JUSTUS DANIEL, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
18927: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS - Gesner, of Het Zwitzersch huisgezin. Tooneelspel. 2e druk Amsterdam, Abraham Mars, 1802.
18924: "ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); JEAN-FRANÇOIS DUCIS NAAR WILLIAM SHAKESPEARE" - Hamlet. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1819.
18926: "ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); ANTOINE JEAN BOURLIN DUMANIANT" - De edelmoedige dragonder. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1790.
18925: "ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS (VERT.); JEAN-FRANÇOIS DUCIS NAAR WILLIAM SHAKESPEARE" - Hamlet. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 5e druk. Amsterdam, M. Westerman & C. van Hulst, 1826.
40045: ZUIDEMA, W., - Wilhelmus Frederici, persona van Sint Maarten te Groningen (1489-1525) en de Groninger staatkunde van zijn tijd, Groningen 1888, 168 pag. [ dissertatie ].
16784: ZUIDLAREN - Toeristengids van Zuidlaren. Uitg. V.V.V. [ca. 1975], 16 p.
16783: ZUIDLAREN - Zuidlaren Drenthe. Uitg. V.V.V., Zuidlaren [1951], 36 p.
35334: ZUIJDERHOUDT-HULST, WILHELMINA ANNECHIENA, UIT GRONINGEN - Geschiedenis van de Goudse librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk Meppel Krips 1976
54413: ZURCK, EDUARD VAN - Codex Batavus, waer in het algemeen kerk-publyk en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen, getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten en resolutien voor de oprechtinge der Republyk en wel byzonder der staetsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant tot op den jare 1710 gemaekt en uitgegeven. 2e druk [...] vervolgt tot op den jare 1724. Delft, A. Beman, 1727.
54414: ZURCK, EDUARD VAN - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen [...] met een vervolg [...] van mr. P. van der Schelling. 3e druk, Rotterdam, J.D. Beman, 1738.
54415: ZURCK, EDUARD VAN - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk en burgerlijk recht van Holland, Zeeland en het ressort der generaliteit kortelyk is begrepen. [...] met een vervolg [...] van mr. P. van der Schelling. 4e druk, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1764.
16785: ZUTPHEN - Geïllustreerde gids voor Zutphen en omstreken, bewerkt door J.A. Bientjes en J. Gimberg. Zutphen, Thieme, 1889, 40+128 p.
16786: ZUTPHEN - Zutphen en omstreken. Gids voor touristen. Uitg. Verfraaiings-Vereeniging “Zutphania” [ca. 1898], 32 p.
16787: ZUTPHEN - Gids voor Zutphen en omstreken met plattegrond. Uitg. V.V.V. [ca. 1900], 36 p + gevouwen omslag.
16788: ZUTPHEN - Een wandeling door de St. Walburgskerk te Zutphen, door H.H. Kiezebrink, Koster, z.pl., z.j. [ca. 1920?], 16 p.
16043: ZUTPHEN, A. VAN - Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht. Gorinchem: J. van der Wal, 1820.
59413: ZUTPHEN, ROELOFSEN. - Potloodtekening van de oude Stadspoort van Zutphen door D.J. Roelofsen, gedateerd 7 september [ca. 1885?] en een pentekening van een zittende man, die de krant leest aan tafel, gedateerd Zutphen aug. '85. Laatste tekening is mogelijk ook van D.J. Roefofsen NB Derk Jan Roelofsen, geb. Zutphen ca 1869, winkelier, zn. van Derk Adolf Roelofsen en Elberta Huiskamp, overl. Zutphen, 11-8-1941 (op 72-jarige leeftijd), tr. Haarlem, 13-10-1893 met Hillegonda Alberta Blommendaal, geb. Hilversum, ca. 1866, dr. van Jan Adriaan Blommendaal en Alida Christina Weenink. M14705
59409: ZUTPHEN, TURFHAVEN, VISCHPOORT, BADINRICHTING. - Opgeplakte foto uit 1875 van Zutphen met op achtergrond de Walburgkerk, Vispoort, op voorgrond de Turfhaven en het overwinterend badhuis. Vouw in rechterbovenhoek. M14702
59411: ZUTPHEN, 80-JARIGE OORLOG. - Twee prenten van Zutphen uit Historie der Nederlandtsche geschiedenissen van den jaere 1566 tot den jaere 1612 in het corte ghebracht ende in den jaere 1612 tot den jaer 1618 ghecontinueert ende vermeerdert door [Willem Baudartius] door Emanuel van Meteren. Amsterdam, 1617. Prent nummer 155 en 203 over het beleg van Zutphen in 1584 (naar Frans Hogenberg?) en 1591. Op achterzijde tekst in boekdrukkunst. M14704
59414: ZUTPHEN. - Blad met opgeplakte zinklitho (?) met 3 afbeeldingen van Zutphen, gedateerd 1889 , gedrukt door G.J. Thieme. M14706
22612: SPOORWEG ARNHEM-ZUTPHEN - Toegangsbewijs voor de feesttrein bij de opening van de spoorweg Arnhem-Zutphen op 1-2-1865, gedrukt, 12° oblong, 2 p.
35379: ZUYLEN VAN NYEVELT, R. VAN - Prent voor de promotie van Mr R. van Zuylen van Nyevelt Utrecht Nikerk 1883
31620: ZUYLEN VAN NIJEVELT, JOAN ADRIAAN HUGO VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
31619: ZUYLEN VAN NYEVELT, JACOBUS PETRUS POMPEJUS VAN, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de confessione in causis civilibus [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
22380: ZUYLEN VAN NIJEVELT (NIEVELT), VAN - "Some important items from the family archive of Van Zuylen van Nijevelt/Van Zuylen van Nievelt, amongst which a richly decorated manuscript calligraphy genealogy, the ""Pacte"" of the family from 1846, a patent of nobility from 1827 and a collection of letters."
34124: ZUYLEN VAN NYEVELT, HUGO FERDINANDUS VAN, UIT HAARLEM - Specimen juris publici inaugurale de hospitio militari [...] Utrecht Kemink & Zoon 1844
34188: ZUYLEN VAN NIEVELT, THEODORUS GUILIELMUS VAN, UIT BARNEVELD - Specimen juridicum inaugurale de jure succedendi liberorum naturalium, inprimis utrum jus habeant ad portionem reservatam [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1836
22812: ZWAAGDIJK, ETTES, BOT - Twee koopacten betr. een huis te Zwaagdijk, d.d. 16-8-1897 verkocht door Pieter Ettes, stalhouder en Geertje Kok, te Zwaagdijk, aan Cornelis Bot, timmerman te Andijk, en d.d. 31-7-1921 verkocht door Cornelis Bot aan de R.K. kerk van Zwaagdijk. Manuscripten, 7 p.
28565: ZWAAN, J - Nederlands-Indië 1940-1946, 3 delen, Den Haag 1980-1985, 269 + 275 + 288 pag., geb., geïll., met stofomslag.
17889: RIDDER MET DE ZWAAN - Een schoone historie en miraculeuze geschiedenis van den ridder met de zwaan. Die te Nymegen in Gelderland te scheep kwam, by het geleide van eene zwaan, uit den landen Lilefoort, hetwelk men zegt te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Amsterdam, B. Koene, [ca. 1820].
31618: ZWAAN, JOHANNES DE, UIT 'S GRAVENHAGE - II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën [...] Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1909
51726: ZWAAN, JACOB, - Geschiedenis van het huis De Voetangel [te Ouderkerk a.d. Amstel], t.g.v. het 350-jarig bestaan, Amsterdam 1977, (64) pag., geïll.
50806: "ZWAAN, P.C.;" - Stamboom familie Zwaan. Van oorsprong een Rijnsburgse familie, Ter Aar 1998, ca. 200 pag., geïll. Met enkele losse aanvullingen.
32576: ZWAGER, HAJO HENDRIK, UIT HILLEGOM - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1958
36216: "ZWANTZIG, ZACHARIAS, UIT SCHLOTTAVIA SAXO.; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL" - Divisionem imperii Karolini ..... Wittenberg Christian Fincelius 1682
2866: ZWART, P.TH - Twa notariele protokollen ut de sawntjinde jeu. Leeuwarden 1973, 56 p.
58315: ZWART, KEES, - Vogelboek. Zangers en krassers bij huis en schuur, 2e druk, Zutphen 1918.
2867: ZWARTS, JAC. - Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland. Zutphen 1929. Geb., geïll., 278+17 p.
42012: ZWARTS, J., - Hulde en dank aan het weldoend volk van Nederland. Ten behoeve der slachtoffers van den watersnood, Amsterdam, Bentinck, 1861 [gedicht]. Zonder omslag, (8) pag.
17666: "ZWEERTS, PHILIP (VERT.); JACQUES PRADON" - Scipio, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1736.
18930: "ZWEERTS, PHILIP (VERT.); JACQUES PRADON" - Scipio, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1736.
18931: "ZWEERTS, PHILIP (VERT.); MADELEINE ANGÉLIQUE POISSON, DAME GABRIEL DE GOMEZ" - Semiramis, of De dood van Ninus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1745.
18932: "ZWEERTS, PHILIP (VERT.); MADELEINE ANGÉLIQUE POISSON, DAME GABRIEL DE GOMEZ" - Semiramis, of De dood van Ninus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1745.
18933: "ZWEERTS , BRUNO (VERT.); [M. D’OZICOURT]" - Belisarius. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Adrianus Hupkes, 1769.
52170: ZWEMER, J., - Onrust en welvaart. Het platteland van de Zeewse eilanden in het tijdvak van de Eerste Wereldoorlog 1910-1922, Vlissingen 2011, 310 pag., geïll.
60237: P.C. KNOL EN G.J. ZWENNE (RED.) - Tekst & Commentaar: Telecommunicatie- en privacyrecht, vijfde druk, Wolters Kluwer 2015.
54419: ZWETNAM [ SWETNAM ], JOSEPH - Recht-banck tegen de ijdele, korselige ende wispelturige vrouwen. Wraeck-sucht der weduwen, mitsgaders der regeersuchtige vrouwen. Geeft ook vonnis over den lof van alle deughdsame en godtvreesende vrouwen. [...] Oock is hier achter by gevoeght een t'samenspraeck of de vrouwen menschen zijn of niet. Utrecht, J. van Poolsum, 1687.
26049: ZWETSLOOT, T.J.G.H. E.A. - Zwetsloot. Een oud Rijnlands geslacht, z.pl. 197 8, ca. 200 pag., in ringband.
6229: ZWICKY, J.P. - Die Familie Vogel von Zürich, Zürich 1937, 269 p., geb., geïll., met losse tabellen (oplage 100 ex.)
16792: ZWOLLE - Gids voor Zwolle en omstreken. Zwolle, Tijll [ca. 1910?], 32 p + gevouwen omslag met kaarten.
16795: ZWOLLE - Gids voor Zwolle en omstreken. Uitg. V.V.V. [ca. 1920-30?], 40 p.
16796: ZWOLLE - Gids van Zwolle. Uitg. V.V.V., Zwolle 1936, 12 p.
16793: ZWOLLE - Wandelingen door Oud-Zwolle, door F.A. Hoefer, Zwolle, Berends, 1912, 134 p.

12/15