Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31674: VLOTEN, J. VAN - Herleven of verzinken. Vaderlandsche opwekkingsrede ter doeltreffendste Unieviering. Haarlem W.C. de Graaff 1879
31670: VLUGT, W. VAN DER - De wetenschap der gerechtigheid. Haarlem Erven F. Bohn 1880
34284: VOCKESTAERT, HENRICUS MELCHIOR, UIT DELFT - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de L. Cornelio Sulla legislatore [...] Leiden Haak en Comp. 1816
34903: VOCKESTAERT, HENRICUS, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de lege Pompeja de parricidiis Leiden A. Elzevier 1710
38030: VOEGLER, J.G. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium, Middelburg 1892-94, 255 pag., geb. [ overdruk uit enkele afl. Archief ]
34761: VOET, JOHANNIS - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Matthaei Leiden H. Teering 1710
56709: VOET, C.W., - Onze neutraliteit, 's-Gravenhage, 1870, 8 pag.
18546: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]. [Gebonden met:] Stichtelyke gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen der christelyke kerke, en geschikt naar derzelver tydorde. 1ste stuk. Dordrecht, Erve J. van Braam, en P. van Braam, 1767.
2628: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg, behelzende een naemlijst der heeren van Bosichem, benevens der heeren en graeven van Culemborg gesproten uit de aloude graeven van Teysterband [...] mitsgaders een beschrijvinge van de stad Culemborg. 2 dln. in 1 (halfleren) bd. Utrecht 1753. Geïll., 716 p.
18544: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het hemelsch Kanaan, den zeer geleerden taal- en dichtkundigen heere Rutger Schutte, godvruchtig bybeltolk in de gemeente van 's waerelds heiland binnen Amsteldam toegezongen. 2e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1753. [Gebonden met:] Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760-1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]
18545: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1758. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 1e druk]
2627: VOET JR., ELIAS - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden, voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de 16e, 17e en 18e eeuw, door H.E. van Gelder. 's-Gravenhage 1941. Geïll., 275 p.
17621: VOET VAN CAMPEN, J.E. - De bijbel-verspreiding in 1844. Toespraak over den tegenstand tegen de verspreiding des bijbels [...] gehouden in de openbare godsdienst-oefening tot opening der jaarl. Alg. Verg. van het Ned. Bijbelgenootschap, afd. Leiden, op 17-10-1844, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1844, 8°: 31 p.
15894: TE VOET - Te voet van Zwolle naar Oldenzaal. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1916].
15895: TE VOET - Te voet door Zuid-Limburg. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918].
15897: TE VOET - Te voet van Arnhem via Ruurlo naar Zutphen en Deventer. 2de druk. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918]
2629: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg ... idem. Exemplaar zonder de wapenkaart.
22778: VOET - Genealogisch overzicht familie Voet, manuscript, 3 p., 18e eeuws.
2625: VOET JR., ELIAS - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken. Haarlem 1928. Geïll., 237 p.
43623: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijving van Culemborg, 2 delen in I band, Zutphen 1978, naar de uitgave van 1753, 716 pag., geïll., geb.
23709: VOET, J. E. - Verhandeling over den geestelijken smaak, 2e druk, Utrecht, v. Poolsum / A. v. Paddenburg, 1773, 496 pag., geb. in halfleren band.
42252: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschryvinge van Culemborg. 2 delen in 1 band, Utrecht, Vonk van Lynden, 1753.
50865: VOETIUS, G. / I. LE LONG - Hondert-jaarige jubel-gedachtenisse der academie van Utrecht bestaande in een beknopt verhaal (...) als meede een Reedenvoeringe (...) 1636 (...) door (...) G. Voetius (...) voorts in een naamlijst van alle (...) professoren (...) lijste van alle de academien (...) in 't Christenryk, ontworpen door G. Voetius, vermeerdert door Isaac le Long. Utrecht, Visch, 1736.
31342: VOETS, B - Hensbroek door de eeuwen heen, Hoorn 1975, 255 pag., geïll.
57437: "VOGEL, ALBERT; " - Voordrachtskunst. Theoretische en practische beschouwingen, Arnhem 1919, (8) + 136 pag.
57578: VOGEL, H.W. - Lichtbeelden naar de natuur, Nijmegen, Blomhert, [ca 1880], 267 p, geill.
57131: VOGEL-DE WAAL, A.R., - Het geslacht de Waal uit Watergang, z.pl., [ca.1985], 144 pag., geb., geïll.
32031: VOGEL, WILLEM FREDERIK DE - Over de leer der physiokraten. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
32199: VOGEL, J.PH. - De arbeid van het Instituut Kern 1925-1935. Leiden E.J. Brill 1935
32301: VOGELAAR, JACOBUS GUILIELMUS THEODORUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum de Lege Rhodia de Jactu [...] Leiden C.C. van der Hoek 1839
35569: "VOGELIUS, GOTTOFREDUS, UIT DRESDEN; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - An princeps Christianus cum non-Christiano adversus Christianum foedus inire possit [...] Wittenberg Samuel Kreusig 1711
32029: VOGELSANG, REMKO ADRIAN, UIT LEERDAM - Het stemrecht in onze waterschappen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
6232: VOGELZANG, J. EN J.G. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht, Leek [1991], 108 p., geb., geïll.
59290: VOGES, CAREL, - Domme Dorus waarom de radijsjes staartjes hebben. NV Drukkerij Dico Amsterdam 1935. Formaat 26x19 cm. 20 blz. met 14 bladzijde grote gekleurde tekeningen en enkele z/w tekeningen tussen de tekst. Mist laatste bladzijde.
35577: "VOIGT, SALOMON, UIT DRESDEN; PRAESES: LAUSING, HEINRICH" - Disputatio de interna bonitate ac malitia actuum moralium [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1709
14854: VOIGT, J. - Namen-codex der Deutschen Ordens-Beamten, Hochmeister, Landmeister, Grossgebietiger .......... und Göldner-hauptleute in Preussen.
6484: VOIGT, J. - Geschichte des Deutschen Ritter-Ordens in seinen zwölf Balleien in Deutschland. Berlijn 1857 [nadruk 1991], 2 delen. Geb., 675, 22 + 698 p.
47570: VOISIN, A., - Guide des voyageurs dans la ville de Gand, 2nd. edition, Gand, 1831.
23741: VOISIN, ABBÉ DU - Demonstration evangelique, Brunswick 1800, 300 pag., geb. in mooi halfleren band.
19516: VOLBORTH, C. A. VON - The art of heraldry.
22523: VOLDER - Gekalligrafeerd blad “Ten raadsel” door Heertje Volder, dd. 14-2-1752, manuscript, plano, 1 p.
16702: VOLENDAM - Volendam. Uitg. Den Haag, Weenenk en Snel, [ca. 1940?], 6 gekleurde prentbriefkaarten in leporellovorm in omslag.
16701: VOLENDAM - Volendam [Mapje met 10 losse fotootjes, elk 7x9 cm], z.pl., z.j. [1938].
23479: VOLGER, GISELA - Sie und Er. Frauenmacht und Männerherrschaft im Kulturvergleich. 2 Teile, Köln 1997, 405+350 pag., geb., geïll.
15962: VOLKMANN, JOHANN JACOB - Neueste Reisen durch die Vereinigten Niederlande, vorzüglich in Absicht auf die Kunstsammlungen, Naturgeschichte, Oekonomie und Manufakturen, aus den besten Nachrichten und neuern Schriften zusammen getragen. Leipzig: C. Fritsch, 1783.
17033: VOLKMANN, L. (RED.) - Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik. Amtlicher Katalog. Leipzig 1914.
43474: VOLLENHOVE, JOANNES - Tabitha doot en onsterflyk vertoont in een lykpredikaatsie (.....) Maria de Tweede, Koninginne (.....) van Groot Britanje (.....) ter gedachtenisse, 's-Gravenhage, G.v. Limburg, 1695. 4o, moderne half leren band, 60 pag.
18548: VOLLENHOVE, JOANNES - Kruistriomf, dichtstuk. Amsterdam, G. Portielje, 1827.
16703: VOLLENHOVE - Het land van Vollenhove “De Noordwesthoek” door Okke Haverkamp, Naarden 1947, 96 p.
4943: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN - Het geslacht Van Vollenhoven, Oud-Overijsselsch geslacht. Z.p. 1917. Folio, 135 p., geïll.
18549: VOLLENHOVEN, ANTHONY MAY VAN - De kluchtige avonturen van Al-weer-een-Gerritsen, [...] zijnde dit het laatste oorspronkelijke werk van Wijlen deze alom met roem bekende schrijver. 2e druk. Rotterdam, J.B. Ulrich, 1839.
34242: VOLLENHOVEN JUNIOR, CORNELIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de senatusconsultis et constitutionibus principum secundus Gaji institutionum commentarios IV Rotterdam Wed. van der Meer & Verbruggen 1832
54279: VOLLERT, A. - Langs kronkelwegen. Belangrijke historische verhalen uit het lijfstraffelijk recht, naar het Hoogduitsch. 2 delen, Schoonhoven, S. en W.N. van Nooten, [ca. 1870].
6640: VOLLGRAFF, J.A. - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des changes à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères, tirées des oeuvres complètes.
4944: VOLLGRAFF, P.C.E. - Johann Christoph Vollgraff 1766-1825. [Maastricht 1950], 80 p., met bijlagen in fotokopie, geïllustreerd. Familie-uitgave in beperkte oplage.
23556: VOLLMER, W. - Volstandiges wörterbuch de mythologie aller nationen. 2 delen, Stuttgart 1836, 1558 pag.+130 illustraties. Gebonden in twee half marokijnen banden.
43100: VOLNEY, C.F. CHASSEBOEUF, COMPTE DE - Reize door Syrie en Egypte in de jaaren 1783, 1784 en 1785. Vertaald uit het Frans door J.D. Pasteur, 2 delen, Leiden, Honkoop, 1789-1791.
23617: VOLNEY, C.F. - Les ruines en méditation sur les révolutions des empires, 6e ed., Parijs 1820, 12o, 418 pag., geïll met 3 gravures.
18319: "S[TRAALMAN], M[ATTHYS] (VERT.); VOLTAIRE [PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
58400: VOLTAIRE, - Contes et Romans, 5 volumes, Paris, Piazza, z.j.,
52472: VOLTAIRE - Oeuvres choisies (...) publiees avec preface, notes et variantes par Georges Bengesco. Romans, tome 1-4. Paris, Librairie des bibliophiles, Flammarion, z. j.
42415: VOLTAIRE [= F.M. AROUET] - Candide ou l'optimisme par mr. de Voltaire. Premiere partie. Edition revue, corrigee & augmente par l'auteur, 'Aux delices' [= Nederland?].
58985: VONCK, E., - Eenige aanteekeningen en beschouwingen over de suiker-industrie van Amerika en Cuba (.....) aangeboden door N.W. Hammelburg, commisionair Fa. Tromp de Haas, Soerabaja. Uitgever Fuhri 1900, 66 pag.
18564: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbrecht van Aemstel, treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen schouwburg vertoond word. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
18565: VONDEL, JOOST VAN DEN - Maagden. Treurspel. Amsterdam, Joannes Punt, 1773.
18554: VONDEL, JOOST VAN DEN - Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel. Met aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Nooit voor dezen gedrukt. Amersfoort, Pieter Brakman, 1705. [Gebonden met:] Hekeldigten, met aanteekeningen, uit 's digters mondt opgeschreven. Noit voor dezen gedrukt. Amersfoort, 1705.
50742: VONDEL, J. V.D., - Gysbrecht van Aemstel, d' ondergank van zyne stad en ballingschap. Treurspel. Amsterdam, Wed. De Groot en A.v. Dam 1723.
25733: VOOGD, A. (INL.) - J. Verheul Dzn. architect- Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden, Bussum. G. Schueler, 1916, folio, 10 pag. + 77 platen + advertenties [ Bibl. voor moderne Hollandsche architectuur II afl. 2], good copy.
32522: VOOGD, NICO JOHANNES JACQUES DE, UIT DELFT - De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748. Proefschrift [...] Utrecht H. de Vroede 1914
4112: VOORBEELD - Voorbeeld van naamsverandering in het begin der 17de eeuw. Genealogie van het geslacht Marcus en het daaruit door naamsverandering gesprotene geslacht Doornik. Z.p. z.j., 37 p.
39132: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900, Amsterdam. Scheepvaartmuseum 1928, 117 pag., geïll. Met los katern met Engelse tekst.
39133: "VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.;" - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. Amsterdam, Scheepvaartmuseum, 1943, 191 pag., geïll. Voorplat ligt los.
54529: VOORDA, B. EN D.G. VAN DER KEESSEL - Advies van de professoren in de rechten (...) Leyden, uitgegeeven aan Hermanus van Seppenwolde, thans in persoon gedetineerd in de (...) Voorpoorte van den Hove van Holland in dato 23-8-1787, mitsgaders requeste van den zelve Hermanus van Seppenwolde. [Leiden, 1787].
54281: VOORDA, BAVIUS - De crimineele ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf van Nederland, ten dienste van zijne Nederlanden uitgegeeven. Fransch en Nederduitsch naar de oorspronkelijke drukken van den jaare 1570. Verzeld van eene verhandeling over het verstand van de ordonnantie op den stijl van procedeeren in crimineele zaaken, mitsgaders van aantekeningen bij verscheidene artikelen van die ordonnantie. Leiden, Honkoop en Van Tiffelen, 1792.
33959: VOORDA, JOANNES HENRICUS, UIT UTRECHT - Dissertatio iuridica inauguralis de transmittenda hereditate paterna ex iure digestorum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
33960: VOORDA, BAVIUS - Oratio de sapientia regis quondam Hebraeorum sapientissimi juridica [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1782
32808: VOORDUIN, JUSTINUS CORNELIUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis, exhibens specimen jurisprudentiae comparatae in loco juris Belgici novissimi, qui est de constituendo tutore [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
32809: VOORDUIN, GUILIELMUS LEONARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de vi novae leges fundamentalis inde ab ipsius promulgatione computanda [...] Utrecht C. Bielevelt 1850
57174: "VOOREN, E.P.C. VAN; " - "Parochieregisters van Edegem, St. Antonius, dopen 1618-1812; huwelijken 1618-1810, begrafenissen/overlijden 1618-1811, 2 delen, Mechelen 2000, 723 pag."
55541: VOORHELM SCHNEEVOOGT, GEORGE - Voorlezingen in 't volksonderwijs van het Departement Haarlem der My tot Nut van 't Algemeen. 1e stukje: Over de zoogenoemde doodsvoorteekens. 2e stukje: Over de geestverschijningen. Haarlem, Loosjes, 1815.
4305: VOORHOEVE, C.H. - Prinses Marianne der Nederlanden. 92 p., geb., geïll.
6237: VOORHOEVE - Jacob Voorhoeve H. Czn, In Memoriam, 1811-1881, z.p. [1931], 36 p., geïll.
17660: VOORHOEVE, H.C. - Homiletische gedachten. Eene bijdrage tot de predikkunde, ter overweging aangeboden aan mijne jeugdige medebroeders in de evangeliebediening, Sneek, 1884, 8°: 135 p., ing.
17661: VOORHOEVE, H.C. - Homiletische gedachten, Amersfoort, [1871], 8°: 23 p.
57381: VOORHOEVE, C.H., - Prinses Marianne der Nederlanden. Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses 1810-1883, Zaltbommel 1986, 144 pag., geb., geïll. met stofomslag.
17623: VOORHOEVE, A. - De heerlijkheid van de evangeliebediening. Leerrede [...] gehouden, bij gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling, Amsterdam, G. v.d. Hoogt, [1899], 8°: 19 p.
2637: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe. Wormerveer 1973. Geb., geïll., 301 p.
42273: VOORNAAM LIEFHEBBER DER ZEEVAART, EEN - Korte onderwysinge in de mond examen, zynde al het geene een stuurman nodig is te weten van het loopen der stroomen [...]. Amsterdam, wed. G. Hulst van Keulen, 1806.
35195: VOORST TOT VOORST, ARTHUR EDUARD JOSEPH VAN, UIT ELST - Aardhaling Leiden Somerwil 1884
33957: VOORST, GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis ad L.s. Cod. de Pact. inter empt. & vendit. compos. [...] Utrecht Guiliemus van de Water 1707
34976: VOORST TOT VOORST, CUNO VAN, UIT ELDEN - Stellingen Leiden J.W. van Leeuwen 1870
34003: VOORST VAN BEEST, CORNELIUS WERNARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali ejusque effectu ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
59960: VAN VOORST, W.H. - Reglement voor de bewoonsters van Teylers Hofje, art. 1- 34, 19 pp. In goede staat 23 februari 1838. TEVENS instructie voor den opzichter van het Teylers Hofje, 8 pp, art 1-17, vastgesteld 2 februari 1894 door P. Loosjes en A. van der Mersch.
17624: VOORST, DIRK CORNELIS VAN - Lijkrede over wijlen den hoogleeraar Ewaldus Hollebeek, gehouden uit Openb. 14.13, den 30 October 1796, Leiden, J. van Thoir, 1796, 8°: (4) + 49 p.
59304: VOORST TOT VOORST, VAN J.M.W., - Tussen biedermeier en Berlage, meubel en interieur in Nederland 1835-1895, De Bataafsche Leeuw, 417 pag., geb., geïll.
23450: VOORST, B. VAN ( RED.) - Historia, dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe der seer vermaerder zee- ende coopstadt Enchuysen (......) tot (....) 1603 door P.P.K.(ock). Enkhuizen 2006. Oblong, 152 pag., geïll., geb.
33749: VOORT, GERRIT VAN DER, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de officiorum perfectorum atque imperfectorum criterio [...] Leiden P. van der Eyk en D. Vygh 1787
34243: VOORT, GUILIELMUS HENRICUS VAN DER, UIT KOUDERKERK - Dissertatio juridica de legali uxoris in bonis mariti hypotheca [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
34263: VOORT MAARSCHALK, DAVID LAURENTIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad articulum 1244 codicis civilis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1827
34378: VOORT, JANUS GUILIELMUS VAN DER, UIT JUTPHAAS - Dissertatio juridica inauguralis de fide quae mercatorum codicibus tribui solet, tam jure communi, quam Francico, ac patrio novissimo [...] Utrecht N. van der Monde 1839
36003: VOORTHUIJSEN, JOHANNES EMILIUS VAN, UIT AMERSFOORT - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
32006: VOORTHUIJSEN, GEORGE MARIUS VAN, UIT LOENEN (VELUWE) - Het notariaat, bezoldigd staatsambt. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1893
39513: "VOORTHUIS, H.W. / H.J.A. CHARMES;" - Ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan van het Fonds tot ondersteuning der weduwen (...) militairen (Fonds Francke en De Meester), 's-Gravenhage 19272, 136 pag., geïll.
32038: VOORTHUYSEN HI.FIL., EVERARDUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio oeconomico-politico-litteraria qua Platonis doctrina de communione bonorum, mulierum et liberorum [...] Utrecht J.G. Broese 1850
56403: VOORTHUYSEN, E. VAN, - Werkverschaffing. Eene voorlezing, Haarlem 1857, 63 pag.
2641: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking.. Handelsuitgave. Groningen enz. 1933. Geb. (mist de bijlagen), 195 p.
2640: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking. (Diss.) Groningen enz. 1932, 195 p. Met een omslag met `Bijlagen'.
16707: VORDEN - Gids van Vorden, 2e uitgave. Uitg. V.V.V. [1928], 92 p.
16706: VORDEN - Gids voor Vorden [1e uitgave]. Uitg. V.V.V. [ca.1910], 69 p.
38324: VORSTELMAN, C - Van spel en spelen, Baarn 1941, 72 pag., geb., geïll.
38335: VORSTELMAN, C - Van kermisgasten en potsenmakers, Baarn 1941, 79 pag., geb., geïll.
3196: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Bijlandt. 's-Gravenhage 1891, 106 p., geïll.
2657: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Les dessinateurs néerlandais d'ex-libris. Arnhem 1910. Geb., geïll., 40+70 p.
3976: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtlijst der familie Toe Laer. 's-Gravenhage 1890, 56+3 p., geb., geïll.
39361: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - 'T Huis in 't ex- libris, overdruk Huis Oud en Nieuw 1908, 14 pag., geïll.
4697: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtslijst der familie Smit. 's-Gravenhage [1885], 33 p.
4698: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtlijst der familie Smit. Arnhem 1910, 69 p., geb.
4360: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogische aanteekeningen van het geslacht Van Oordt. Z.p. z.j., 25 p., oblong. Overdr. Stam- en wapenboek.
3363: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Genealogie van het geslacht Dommer en Dommer van Poldersveldt. 's-Gravenhage 1893. 26 p., geïll.
6260: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont, ‘s-Gravenhage 1889, 158 p., geb., geïll.
6259: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont, benevens de uitgestorven en grafelijke takken van dit stamhuis, Utrecht 1879, 8 + 48 p., geïll., groot 4º, gedrukt in 200 exemplaren op Oud-Hollands papier
19729: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Lijnden (vanaf de XVIde generatie).
58558: VORSTERMAN VAN OIJEN, G.A., - Notice sur Ludolphe van Colen, Rome 1868.
19015: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
19016: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
2647: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën met genealogische en heraldische aanteekeningen.
4491: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Geslachtkundige aanteekeningen betreffende de familie Van Randwijck. Oisterwijk 1894, 14 p.
4306: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden. Leiden enz. 1882. Folio, 179 + (28) p., geb., geïll.
60689: VORSTERMAN, LUCAS I (1595-1675) AFTER DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) - Judocus de Momper Pictor. montium Antuerpiae. (Portrait of Joos de Momper)
57512: "VORSTERMAN VAN OIJEN / FRANQUINET, G.D.; " - Annuaire genealogique des Pays-Bas,Annee 1874, Maastricht 1874.
4418: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Genealogie van het geslacht Van Pelser Berensberg. Oisterwijk 1893, 23 p., geïll.
30870: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. E.A. (RED.) - Jaarboek van den Nederlandschen Adel, jaargang 2, 332 pag, geïll.
4945: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Joost van den Vondel en zijn geslacht. 's-Gravenhage 1887, 22 p., geïll.
2650: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Oyen, Cock van Oyen, Van Oyen zu Fürstenstein en Vorsterman van Oyen. Groningen 1888. Geb., geïll., 18 p.
4895: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN G.J. HONIG - Genealogie van het geslacht VerHuell. 's-Gravenhage 1887, 34 p.
33308: VORSTMAN, JOHANNES MARINUS, UIT ROTTERDAM - Disquisitio de testamentorum XII patriarcharum origine et pretio [...] Rotterdam P.C. Hoog 1857
31526: VORSTMAN, MARIUS ANTONIUS GISBERTUS, UIT NEDER-HEMERT - Specimen academicum inaugurale exhibens commentarium in psalmum XVI [...] 's Gravenhage J.P. Beekman 1829
35716: VOS, AART, UIT BREUKELEN - Het ontstaan van tuberkels in de lever .... Utrecht Van der Post 1872
35848: VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL, LODEWIJK H.D. DE, UIT UTRECHT - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1872
32800: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND GODERT DE, UIT DRENTHE - Dissertatio juridica inaugurlis de thori et mensae separatione, imprimis ex jure Gallico novissimo [...] Groningen W. van Boekeren 1822
32801: VOS VAN STEENWIJK, REINT HENDRIK DE, UIT DE WIJK - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1902
32802: VOS, CORNELIUS LUDOVICUS DE, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, de firmanda donatione inter vivos apud acta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
32051: VOS VAN STEENWIJK, WILLEM LODEWIJK DE, UIT DALFSEN - Staken van stemmen naar het Nederlandsche staatsrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1886
32050: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND FREDERIK DE, UIT WINDESHEIM - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
32049: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND DE, UIT ZWOLLE - Oorlogscontrabande. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1882
38375: VOS, H.B. ( RED.) - Rijtuigen op stal in het Nationaal Rijtuigenmuseum, Dieren 1984, 183 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35963: VOS, HENDERICUS CORNELIS, UIT BREUKELEN - Stellingen .... Utrecht Van der Post 1872
39394: VOS, KEN (RED.) - Oranda. De Nederlanden in Japan ( 1600- 1868 ), Brussel 1989, 239 pag., oblong., geïll.
47174: VOS AZN., G.J., - Vervulling en verwachting. Ter gedachtenis aan de opening van de Muiderkerk [te Amsterdam], Amsterdam 1892, 44+27+(1) pag., geb., geïll.
40134: VOS, I.H.J. (RED.), - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis haar uiterlijk, haar geschiedenis, Amsterdam 1940, 164 pag., groot 4o, geb., geïll., met stofomslag.
32803: VOS, JOËL BENJAMIN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de praevia reorum incarceratione [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1847
32805: VOS, ALBERTUS, UIT ASSEN - Dissertatio juridica inauguralis, de successione ab intestato cognatorum naturalium [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1841
32806: VOS, JUSTUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes ad quaedam loca codicis legum civilium [...] Utrecht Paddenburg & Comp. 1829
35962: VOS, BERNARD MARTINUS DE, UIT HOORN - Stellingen ..... Leiden IJdo 1898
31036: VOS DZN., JACOB - "De genealogie en de levensgeschiedenissen van de familie Vos. Deel I: de afstamming van het geslacht Vos en de geschiedenis daarvan tot ca. 1919. ""s-Gravenhage 1970, 81 pag., geïll. [ oplage 80 ex. ]."
33264: VOS DE WAEL, GERARDUS ANTONIUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis, de hupotheca minorum in bonis tutorum jure Francico atque Neerlandico [...] ZLeiden J.W. van Leeuwen 1843
4958: VOS VAN STEENWIJK GEN. VAN ESSEN, A.TH. BARON DE - Het Heilige Geboorterecht mijns vaders en van mij. Deel I en II. - Z.p. z.j. [ca. 1917], 152, 272 p.
6240: VOS DZN, J. - De genealogie en de levensgeschiedenissen van de familie Vos, [‘s-Gravenhage 1970], 86 p., geïll. (o.a. met ingeplakte foto’s)
19215: VOS, P.D. DE - De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795.
18576: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, [...] door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Utrecht, J.J. Albers, 1875.
18574: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, [...] door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Amsterdam, A.B. Saakes, 1824.
18573: "VOS, JAN CORNELIS DE (VERT.); OTTO FRANZ GENSICHEN" - Euphrosyne. Tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879.
18575: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, [...] door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Amsterdam, A.B. Saakes, 1824.
34255: VOS VAN STEENWIJK, EVERARDUS FREDERICUS DE, UIT GENEVE - Dissertatio juridica inauguralis de facultate contrahendi secundum Napoleontici principia [...] Leiden J.C. Emeis 1834
18571: "VOS, G. DE (VERT.); THEODOR KÖRNER" - De nachtwacht. Kluchtspel in verzen in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Haarlem, J.B. van Loghem junior, 1851.
35818: VOS, ISAAC, UIT LEIDEN - Evenwichten in ternaire stelsels ..... Leiden IJdo 1922
17625: VOS, HENRICUS (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Predicatie van de ziele in de hel [...] gedaan door [...] Henricus Vos, [...] wel eer aan den liefhebber door den zaligen heer overgegegeven en nu om zijn voortreffelykheit op 't verzoek van veele ledematen, na deszelfs handschrift, tot den drukpers bevordert, 2e druk, Amsterdam, S. Schoonwald, 1729, 4°: 16p.
17626: VOS AZ, G.J. (PREDIKANT TE GOES) - Maak u op, wordt verlicht [...] Leerrede, z.pl., [1870], pp.277-288
44101: "VOS AZ., G.J.;" - Voor den spiegel der historie! Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkenraad en van de classis van Amsterdam. Amsterdam, Bom, 1903 [op de band: H.D.Pfann]. Folio, geheel linnen band, 20+423+26+(3) pag. Gedrukt op zwaar papier, geïllustreerd.
23119: VOS, DE - Portretfoto van Aafje de Vos, 28-9-1883 - 26-9-1912, dochter van Jan C. de Vos, Vossiusstraat 8, Amsterdam. Met tekst van haarzelf en van haar vader, gedrukt (met aanvullingen in handschrift) als In Memoriam, 23x16 cm, 2 p.
22973: VOS, AUSSEL, SWARTBOL - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van R.P.T. Vos, 1845.
54288: "VOS, WILLEM DE; CH. G. HEYLUS" - Prys-verhandelingen over het voorkomen en weren der twee-gevechten. Uitgegeven door het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht, B. Wild en J. Altheer, 1805.
43155: VOS, JOANNES - Verhandeling over de schilderkunst van Leonard da Vinci, benevens het leven van den schrijver, vertaald naar de Fransche uitgave van den jare 1716. Amsterdam, de Grebber, 1827.
34937: VOS, KAREL - Zacharia I - VIII en zijne apocalyptische bestanddeelen. Met eene nieuwe vertaling. Prolegomena. Proefschrift Rotterdam Drukkerij J. de Jong 1899
43809: VOS, A. DE, - Geschiedenis van Ertvelde, Ertvelde 1971, 1083 pag., geïll.
32768: VOS, HENRICUS, UIT ASSEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de iudiciis Drenthinorum antiquis [...] Groningen J. Oomkens 1825
3599: VOSDINGH BESSEM, A.G. E.A. - Parenteel Jan Albertsz. Groot `Presiderende burgemeester Ao 1537 doen de Geldersche meenden Enchuysen te overvallen'. Z.p. z.j. [1971], 231 p., met 4 losse tabellen.
3421: VOSDINGH BESSEM, A.G. - Familie Egeling. Rijswijk 1965, 3+12+67 p., gestencild en deels getypt, geb.
35849: VOSMAER, OSCAR ECKHART GABRIEL, UIT BLINJOE - Stellingen ..... Den Haag Belinfante 1897
30674: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven, vrij naar het engelsch van L.F. Day, 's-Gravenhage 1884, 185 pag., geb. in linnen stempelband
30675: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven, vrij naar het engelsch van L.F. Day, 2e vermeerderde uitgaaf, 's-Gravenhage 1886, 216 pag., geb. in linnen stempelband. Met bijlage: Het aardewerk van Rozenburg.
18578: VOSMAER, CAREL - Inwijding. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1888.
18581: VOSMAER, JACOB - Nagelaten en verspreide letter-arbeid, meest in luimigen trant vervat. Haarlem, Vincent Loosjes, 1826. [2 delen]
18582: VOSMAER, JACOB - Nagelaten en verspreide letter-arbeid, meest in luimigen trant vervat. 2e druk. Den Haag, K. Fuhri, [1839]. [2 delen]
42373: VOSMAER, A. - Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche langstaartige aap-soort (...) genaamd (...) by de Hollanders bosch-duyvel of slinger-aap. Amsterdam, P. Meyer, 1768.
42378: VOSMAER, A. - Beschryving van eene zeldzaame Afrikaansche (...) kat-soort genaamd de Bizaam-kat. Amsterdam, P. Meijer, 1771.
42508: VOSMAER, A. - Regnum Animale. Natuurkundige afbeeldingen of groot prenteboek voor kinderen, bevattende eene uitmuntende verzameling van zeldzame gedierten, bestaande in Oost- en Westindische viervoetige dieren, vogelen en slangen, weleer levendig voorhanden geweest zijn, buiten Den Haag, op het Klein Loo van Z.D.H. den Prins van Oranje Nassau. Met 26 naar 't leven geteekende en gekleurde koperen platen. Zaltbommel, J. Noman, [ca. 1810?].
32723: VOSMAER, GUALTHERUS CAREL JACOB, UIT NIEUW-BEIJERLAND - Aanteekeningen over leucandra aspera H. Bijdrage tot de kennis der kalksponzen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
42376: VOSMAER, A. - Beschryving van een tot nu toe onbekende vyfvingerige luiaard-soort. Amsterdam, P. Meijer, 1770.
42374: VOSMAER, A. - Beschryving van eenen fraaiën Amerikaanschen lyster. Amsterdam, P. Meijer, 1769.
42372: VOSMAER, A. - Beschryving van twee (...) Oost-Indische ys-vogeltjes. Amsterdam, P. Meijer, 1768.
42371: VOSMAER, A. - Beschryving van twee (...) Oost-Indische ys-vogeltjes. Amsterdam, P. Meijer, 1768.
42366: VOSMAER, A. - Beschryving van eene Africaansch basterd-mormeldier. Amsterdam, P. Meijer, 1767.
42365: VOSMAER, A. - Beschryving van een (...) bokje 't welk wy (...) noemen het Guineesche juffer-bokje. Amsterdam, P. Meijer, 1766.
42364: VOSMAER, A. - Beschryving van een (...) Africaansch breedsnuitig varken of bosch-zwyn. Amsterdam, P. Meijer, 1766.
35638: "VOSS, HENRICUS, UIT RAVENSBERG; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Dissertatio de ratione status [...] Helmstedt Henning Müller 1651
61037: VOSS, VAN VOSS VAN SINDEREN, VAN DER UPWICH, DUISBURG, JOSEPH II--- - "Patent of nobility donated by Emperor Joseph II (1741-1790) to Georg Daniel (Edler von) Voss, ""Königlich-Preuszischer Hofrath zu Duisburg"" (1729 (?) - 14 November 1802 in Sinderen), and 4 manuscript documents. "
56719: VOSSEN, ANTON, - Tagebuch des Lieutenants Anton Vossen, vornehmlich uber den krieg in Russland 1812, bearbeitet von Dr. Otto Redlich, Marburg 1892, 20 pag.
43047: VOSSIUS, G.J. - Rhetorices contractae, sive partitionum oratoriarum libri V. Amsterdam, Wor en Onder de Linden, 1745.
39278: "VOSSIUS, GERARDUS JOHANNES;" - Latina grammatica, Amsterdam, N. Rispoli, 1710. Geheel perkament, (8)+176+177+(5) pag. Bevat ook: Latina syntaxis en Latina prosodia.
38059: VOSSIUS, G.J. - De theologia gentili et physiologia christiana, liber III et IV, Amsterdam, Blaeu 1675, pp. 733 - 1647 + index, full vellum.
59585: VOSSIUS, VAN LIMBORGH, - Vijf brieven van G.J. (?) Vossius, Voorburg 1716-1718.
52502: VOSSIUS, MATTHAEUS - Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der graven van Diderick den eersten af tot het einde van vrouw Jacoba toe. Eertijds in 't Latijn beschreven door M. Vossius (...) en nu vertaelt door N. Borremans. Gorinchem, P. Vinck, 1677.
42342: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES - De arte grammatica libri septem. Amsterdam, G. Blaeu, 1635.
31871: VOUTE, JANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de admiralitatibus tam privatis quam publicis [...] Amsterdam D. Groebe 1835
15223: EN VOYAGE - En voyage aux Pays-Bas. [Op omslag: Hollande 1913: 30 expositions d’industrie, d’art, de navigation et d’agriculture.] ‘s Gravenhage [1912].
6246: VREDE - Lêne en Funs de Vrede, ‘n feertigjaorig houwelik, [Maastricht 1981], 50 p., geïll. (na..v. 40 jr huwelijk Alphonsus de Vrede en Helene Dinjens, dd 30-4-1981), met stamboom.
43465: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren / een zeer gesoigneerde burgerlijke opvoeding. Het Burger Weeshuis te Arnhem 1583-1856, 2 delen, Arnhem 1983-1990, 216+352 pag., geïll., als nieuw.
37085: VREDENBERG- ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland, Uithuizen 1974, 151 pag., geïll., geb.
28019: VREDENBURCH, W.C.A. V. - Schets van eene geschiedenis van het Utrechtse studentenleven, Utrecht 1914, 316 pag., geïll., Geb.
36481: VREDENBURCH, EWOUD VAN, UIT DELFT - Quaestiones juridicae inaugurales Utrecht Van Paddenburg 1803
32721: VREDENBURCH, CAREL GERARD WILLEM FREDERIK VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Utrecht J. van Druten 1900
32722: VREDENBURCH, WILLEM CAREL ADRIEN BARON VAN, UIT UTRECHT - De staatsleer van Hegel en hare toepassing. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1896
27909: VREEDE, G.W. - Onze diplomatie na de erkenning der onafhankelijkheid van België, eene voorlezing, Utrecht 1875, 71 pag.
31196: VREEDE, G.W. - Geschied- en letterkundige herinneringen, Gorinchem, W. v.d. Wal, 1836, 8 + 12 + 91 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
51629: VREEDE, G.W., - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1788), 4 delen, Middelburg 1874-1877.
59836: VREEDE BIK, P. - Ontwerp van wet met de daarbij behoorende memorie van toelichting nopens de toepassing en ten uitvoerlegging van Artikel 56 van het regelement op het beleid der regering in Neêrlands Indië.
25278: VREEDE, G.W. - Correspondance diplomatique et militaire du Duc de Marlborough, du grand-pensionaire Heinsius et de trésorier-général des provinces-unies, Jacques Hop (1706, 1707) Amsterdam. Schleijer, 1850, 40+273+(5) pag. Geïllustreerd met lithografische plaat met drie portretten.
27682: VREEDE, G.W. - Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798, 2 stukken, Amsterdam 1847-1851, 119 + 103 pag.,orig. papieren omslag.
43617: VREEDE, G.G. [=G.W.] - Lettres et negociations de Paul Choart [.....) et de Francois d'Aerssen, Leiden 1846, 479 pag., orig. bedrukt omslag.
43587: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking, 2 delen in 1 band, Utrecht 1841, 243 pag., geb. in half linnen.
23661: VREEDE, G.W. - Levensschets van G.W. Vreede. Naar zijn eigen handschrift uitgegeven, Leiden 1883, 450 pag., geb.in half leren band, met portret in steendruk.
18600: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); NARC. FOURNIER EN FRÉD. DUPETIT-MÉRÉ FRÉDÉRIC" - Onschuld en misdaad, of De familie Anglade, historisch tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1816.
18597: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT" - Hondentrouw, of De moord in het woud van Bondy, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
18596: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); JOACHIM PERINET" - De nachtmerrie, zangspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1813.
18595: VREEDENBERG, CASPER (VERT.) - Het borstbeeld, of De Hongaarsche deserteur. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1810.
18592: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); H. DORVO" - Fredrik de Groote te Spandau, of Het lasterschrift, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1806.
18594: VREEDENBERG, CASPER - De Ortenbergsche familie, tooneelspel. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1816.
18598: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); LOUIS-CH. CAIGNIEZ EN THÉOD. BAUDOUIN D'AUBIGNY" - De ekster en de dienstmaagd, of De onschuldige diefstal, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1815.
18590: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT" - Tékéli, of Het beleg van Mongatz, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1804.
18602: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); [ALEXANDRINE SOPHIE DE BAWR]" - Het gevolg van een gemaskerd bal, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk]. Amsterdam, M. Westerman, 1828.
18591: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT" - Tékéli, of Het beleg van Mongatz, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1806.
18601: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); VICTOR [PS. V. V.H.J.B. DUCANGE]" - Adolf en Sophia, of De slagtoffers eener dwaling. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Aalst, J. Sacré, 1817.
41545: VREEKEN, H - Goud en zilver met Amsterdamse keuren. De verzameling van het Amsterdams Historisch Museum, Zwolle 2003, 527 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
22675: VREESWIJK - Proclamatie van Representanten ‘s Lands van Utrecht d.d. 17-3-1796 betr. de rechten van de stad Utrecht op de heerlijkheid Vreeswijk of De Vaart. Plano, gedrukt, 1 p.
34874: VRIEMOET, EMON. LUC. - Oratio de academiae Frisiacae superiore praecipue anno fortunis [...] Groningen Spandaw 1744
33517: VRIEMOET, EMO LUCIUS - Oratio funebris de vita & meritis [...] Alberti Wilhelmi Melchioris [...] Franeker Guilielmus Coulon 1738
54959: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] / B. VRIEMOET - [1] Getrouw en waarachtig bericht voor alle oprechte Nederlanders betreffende het geene voorgevallen is in (...) Bodegrave en Swammerdam (...) in (...) 1672 (...) op de dagen toegepast (...) door een beminnaar van Neerlands Gemeenebest. Amsterdam, Loveringh, 1747. [gebonden met:] [2] Kort verhaal van de nare (...) toestant der provincie en stad van Utrecht (...) in de jaren 1672 en 1673 (...) strekkende tot den jaarlykze Utrechtschen dankdag, door B. V[riemoet]. Utrecht, R. de Meyere, 1757. [en met:] [3] Korte schets der tegenwoordige beroerten in de Vereenigde Nederlanden, voornamelyk over het afschaffen der pachteryen, in de provincien van Groningen, Vriesland, Holland en wel in 't byzonder te Haarlem, Leiden, 's Gravenhage en te Amsterdam. 2e druk, Groningen, etc., 1748.
54291: VRIEND DES VADERLANDS, EEN - Duizend gulden beloning?!?!?! of de premie-aanbieders ontmaskerd (voor rekening van den schrijver). Amsterdam, J.G. Kemper, [ca. 18..].
23434: VRIENS, J. - Inventaris van het archief van de stichting oud-gijzelaars en van documenten van oud-gijzellaars ( in Haaren en Beekvliet), Den Bosch 1992, 95 pag., geïll.
47847: VRIES, M. DE, - De vader des vaderlands. Gedenkrede den 10-7-1884 in de Nieuwe Kerk te Delft uitgesproken, Delft, Couvee, 1884, 32 pag., gebonden in rood marokijnen band met goudopdruk. Goud op snee.
33614: VRIES, JOHANNES DE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio philosophica inauguralis de mensura virium vivarum [...] Groningen Lubbart Huisingh 1770
33715: VRIES, MATTHIAS DE - Oratio de academia Lugdunu-Batava libertatis praesidio [...]
35787: VRIES, JACOB DE, UIT NIGTEVECHT - De echinococcus in den uterus Amsterdam Meulenhoff 1903
36523: VRIES, C.W. DE - Werk-methoden bij de beoefening van het staatsrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1925
36614: VRIES, FRITS CAREL DE, UIT WORMERVEER - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome Assen Van Gorcum 1930
37885: VRIES, J.G.A.N. DE - Porselein. Chineesch en Europeesch porselein, Den Haag 1923, 121 pag., geïll., geb.
39245: VRIES, R.W.P. DE - M. Az. de Ruyter 1607-1676, zijn tijd en tijdgenooten. Catalogus van portretten, historieprenten, boeken en pamfletten, Amsterdam 1907, 74 pag., geïll. Hierbij: negen brochures en extracten betr. De Ruyter, vnl. 18e- en 19e-eeuws.
47339: VRIES, AZ., G. DE, - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland, Haarlem 1864, 699 pag., geb.
30317: VRIES, A.B. DE - Het Noord- Nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw, Amsterdam 1934, 144 pag. + ill, [ dissertatie ].
35965: VRIES AZN, ADRIAAN DANIEL DE, UIT AMSTERDAM - Stellingen ..... Amsterdam Van Munster 1879
43876: VRIES, P. J. C. DE [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Wie die liebe Sonne ihren Tag zubrachte, von P. J. C. de Vries, mit vier Buntbildern und zahlreichen Textillustrationen von Rie Cramer. Leipzig, A. Anton & Co. , n. d. [ca. 1925].
2673: VRIES, S. DE - De doorlughtige weereld, voorstellende een zeer nette genealogische, historische en politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende keyseren, koningen, vorsten en graven, nevens de staten en republiquen des geheelen aerdbodems. 3 dln. Amsterdam: F. Halma/J. van Oosterwijck, 1700. Perkament, geïll. met titelprent, wapen- en vlaggenkaarten, een prent van een schip en een groot aantal gravures in de tekst. In totaal ca. 400 afbeeldingen van wapens en vlaggen. Ca. 1930 p.
2675: VRIES, W. DE - Groninger plaatsnamen. Groningen-Batavia 1946. Geb., 336 p.
33381: VRIES, JAN DE, UIT AMSTERDAM - Bolsystemen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Ten Brink & de Vries 1881
47856: VRIES, M. DE, - Feestrede bij de onthulling van het gedenkteeken van Leidens ontzet den 3-10-1884 uitgesproken, Leiden, Sijthoff, 1884, 29 pag., gebonden in rood linnen met wapen van Leiden op voorplat.
31902: VRIES, SCATO GOCKO DE, UIT LEIDEN - Epistula Sapphus ad Phaonem [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
18608: VRIES, JERONIMO DE - Jeremias de Dekker. Amsterdam, Wed. G. Warnars en P. den Hengst, 1807.
18610: VRIES, JERONIMO DE - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1827.
18611: VRIES, MATTHIJS DE - De heerschappij over de taal, het beginsel der welsprekendheid. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hogeschool te Groningen, den 28sten november 1849. Groningen, K. de Waard, 1850.
18613: VRIES VAN HEIJST, BERNARDUS GERTRUDES DE - Sjoelammit. 't Lied der liederen, liefdes lof. 2e druk. Haarlem, G.G. Vonk, [1886].
18607: VRIES, JAN DAVID DE - Voor vrouw en kind. Oorspronkelijke roman. Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1855.
54295: VRIES, SIMON DE (BEW.) - De groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed-en-moord-geschiedenissen, vervattende onder 75 opschriften, ontrent twee-honderd voor-beelden der ellendige uytwerckselen van haet, toorn, yversught, ontrouw, bedrogh, hooghmoed, wanhoop en allerley ongeregelde menschelijcke herts-toghten ... vertaeld uyt de voortreffelijcke schriften van de heeren Belley [= J.P. Camus], Harsdorffer, Rosset en andere, Utrecht, Joh. Ribbius, 1670.
43300: VRIES AZ., G. DE - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland, Haarlem 1864. Gebonden in half linnen, 16+699 pag.
17628: VRIES, A. DE (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Leerrede ter nagedachtenis van [...] J.L. Verster, in leven leeraar der Herv. Gem. te Rotterdam, overleden 21-9-1814, Rotterdam, J. v. Baalen, 1814, 8°: 4+ 37 p.
55525: VRIES, SIMON DE - Seven duyvelen, regeerende en vervoerende de hedensdaeghsche dienst-maegden, ten af-schrick voorgesteld onder seven opschriften, als de hovaerdige duyvel, de diefagtige duyvel, de hoeren-duyvel (...). 2 delen, Amsterdam, T. ten Hoorn, 1682.
54768: VRIES, S. DE - Het Haagsche zeden- en politie-schandaal (de 'Duitsche Greet-historie'). 3e druk, 's Gravenhage, F.C. Doornhagen, [1908].
32008: VRIES, SIMON DE, UIT ZAANDAM - Stellingen [...] Zaandam H. Kruijver 1899
38287: VRIES, L. DE E.A. - Jan van der Heyden ( 1637-1712 ), kunstenaar en uitvinder, z.pl., z.j., 36 pag., geïll.
31897: VRIES, ABRAHAM DE, UIT GRONINGEN - Stellingen [...] Leiden W.T. Werst 1873
31898: VRIES, ABRAHAMUS DE, UIT AMSTERDAM - Specimen jruidicum de commercio epistolarum ex juris principiis aestimato [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1841
31899: VRIES, ADEL DIEDERIK WAANDERT DE, UIT AMSTERDAM - Art. 348 Wetboek van Strafrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1882
31901: VRIES, SAMUEL DE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1898
8984: "[MARTINET, JOANNES FLORENTIUS]; J. DE VRIES" - Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over [...] J.F. Martinets Katechismus der natuur. Amsterdam, Joannes van Selm, 1779. [4 delen in 2 banden]
56251: VRIES, J. DE C.S., - Verslag omtrent de ijzeren kapel in de Oude kerk te Amsterdam, Extract [1820], pp. 107-138 + a-d, geïll met gravures en facsimiles. Los.
23179: VRIES, HENRIETTE DE - Zeven potloodschetsen door Henriette de Vries (overl. Amsterdam 1942), met tuingezichten rond het Rijksmuseum te Amsterdam, o.a. met kleine kinderen, ieder 32x23 cm tot 59x23 cm.
56317: VRIES, R.W.P. DE, - Amsterdamsche stadsgezichten (=profielen), Amsterdam 1913, 16 pag.
34774: VRIES, G. DE, UIT HAARLEM - VI. theses juridicae 1839
34775: VRIES, G. DE, UIT HAARLEM - Theses juridico-politicae 1838
34787: VRIES, EGBERT DE, UIT HAARLEM - Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen, volgens hunne reglementen 's-Gravenhage M. Nijhoff 1880
59509: " BAUKE CLAASES DE VRIES;" - Nuttelyke consideratien of sedige aanmerkingen over het heedendaags tabak-suigen, of en hoeverre het selve ge-oorloofd zij of niet. Als ook eenige aanmerkingen tegen verscheide stellingen, vervat in het tractaat (...) door J.J.W. Beintema van Peima M.D. Tot lof van den tabak, voerende den tijtul Tabacologica. Amsterdam, Cornelis van Hoogenhuisen en zijn te bekomen by Jacobus van Nieuwenveen, 1692. (32) +280 + (16) pp. na p. 216 en 235 zes pagina's ingevoegd. Ex libris ingeplakt van D.F. Scheurleer. Drempelverzen van B. Becker, Klaas Douwes, C. van Hoogenhuisen, Corn. van Eeke, e.a.
56419: VRIES, R.W.P. DE, - [Veilingcatalogus] Penning- en muntkabinet Chr. J. van Eeghen, Amsterdam 1902, 103 pag.
52256: VRIES, R.W.P., - Veilingcatalogus Amsterdam in het begin der 19e eeuw in ruim 700 teekeningen door de schildersfamilie Andriessen, Amsterdam 1903, 32 pag.
52377: VRIES, THEUN DE, - Verzen. Sheherezade. Verzen van een witten magiër, kleine liederen voor clavecymbel, erotica, Maastricht, Leiter Nypels, 1932, 42+(3) pag., geb.
55862: VRIES, SIMON DE - Wercksaeme duyvelen in de weereld of vervolgh vande Satan in sijn weesen, aert, bedryf en guygchelspel, vertoond in een historische verhandelingh van duyvelsche gesighten, spoocken, droomen, voorteeckenen, voorseggingen, toveryen. Utrecht, A. Schouten, 1692.
33151: VRIES, FREDERICUS DE, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale, de crimine et delicto incendii ex jure poenali Gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
37469: VRIES, L. DE E.A. - Eene wandeling door den Bijenkorf, Amsterdam 1970, ongepagineerd, geìll.
42822: VRIES, SIMON DE - De geheele weereld in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken. 5 delen, Amsterdam, J. Bouman / Oossaan, 1686 [op gegraveerde titel 1585] - 1694.
51043: VRIES, C. DE - Naauwkeurige beschryving en verhaal van alle de plegtigheden (...) t.g.v. de 150e verjaring der Utrechtsche hoge schole, op den 31 May 1786 gevierd, als van de promotien met de kap. Utrecht, Paddenburg, [1786].
23757: VRIES, M.DE - De visscherijen, geheeten Het Vroon, ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven. Taalkundig onderzoek, Leiden 1858, 86 pag.
51286: VRIES, IRED (?) G. DE, - Jottings from San Remo, villa Rosa, january 1897, 46 pag., Amsterdam, Roeloffzen & Hubner 1897.
43946: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus boeken Jhr. A.G.F. van Kinschot, Amsterdam 1930, 72 pag.
43947: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus boeken van Prof. A.J. der Kinderen en C.J. Gonnet, Amsterdam 1926, 60 pag.
4970: VRIES, W. DE - Een Friesch geslacht uit Amsterdam. Voorouders en nakomelingen van den Frieschen Mr. Pompmaker Ruird Ruirds (1685-1732). Z.p. 1936, 155 p., geïll.
42943: VRIES & ZOON, P. DE - Kaart der tabaksondernemingen in Langkat, Deli, Serdang, Bedagei, Padang, Batoe Bahara en Assaham (Oostkust van Sumatra), schaal 1:200.000. 4e druk, Amsterdam, 1898.
60927: "DE VRIES, SIMON; SAMUEL HEINRICH SCHMIDT" - De Doorlughtige Weereld, voorstellende een zeer nette genealogische, historische en politische beschrijving aller tegenwoordig levende keyseren, koningen, vorsten en graven, nevens de staten en republiquen des geheelen aerdbodems.
30372: VRIES JR., R.W.P. DE - Hoe onze prenten gemaakt worden, Haarlem 1916, 84 pag., geïll.
43976: VRIES, R.W,P. DE, - Veilingcatalogus bibliotheek John C. van Lennep, Amsterdam 1926, 152 pag.
43960: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus schilderijen etc. L.A. Weinrich en Dr. W.L. van Meurs, Amsterdam 1926, 10 pag.
43962: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus prenten etc. A.Th. Wulffraat, Amsterdam 1927, 19 pag.
43959: VRIES, R.W.P.,DE, - Veilingcatalogus bibliotheek L.A. Weinrich en Dr. G.A. van Wayenburg, Amsterdam 1926, 42 pag.
43860: VRIES, HANS DE, - De Nederlandsche opstand, Soest, De Mijlpaal 1942, 35 pag.
43855: VRIES, HANS DE, - De politieke gestalte van Nederland in het beeld van zijn geschiedenis, z.pl., Volk und Raum, ca. 1944, 52 pag.
32728: VRIES, ABR. FIL., GERARDUS DE, UIT HAARLEM - Specimen literarium inaugurale de foenoris nautici contractu iure Attico [...] Haarlem A.C. Kruseman 1842
42132: VRIES, KLAAS DE - Schat-Kamer ofte konst der stuurlieden, behelzende een duidelyke onderwyzinge in de navigatie. Amsterdam, J. v. Keulen en Zoonen, 1777. [gebonden met:] De tafelen sinuum, tongentium en secantium. Amsterdam, J. v. Keulen en Zoonen. z. j., ongepagineerd. [en met:] Nieuwe tafel der lengte en breedte van de meest bekende plaatsen des aardrijks. z. pl., z. j.
41957: VRIES, THOM J. DE - Geschiedenis van Zwolle, deel I en II, Zwolle 1954, 1961, 206+381 pag., geb., geïll., met stofomslag.
54299: VRIESAARD, W. [= M.J. LELYVELT] - Nieuwe schetsen uit de regtszaal en den kerker. Nog eene bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelyke regtspleging in ons vaderland. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1842.
54298: VRIESAARD, W. [= M.J. LELYVELT] - Schetsen uit de regtszaak en den kerker, naar het leven geteekend. Eene nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in ons vaderland. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1840.
33956: VRIESE, GUIL. HENR. - Oratio de progressu physiologiae plantarum, prudenti naturam indagendi rationi tribuendo [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1835
31888: VRIESE, W.H. - De invloed der kruidkunde op de belangen van den staat Leiden De Breuk & Smits 1857
31889: VRIESE, GERARDUS JOANNES, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen juridicum inaugurale de poena exsilii [...] Amsterdam C.C. van der Post 1849
4973: VRIESE, C.J. DE - Genealogie De Vriese. Rotterdam 1971, 258 p., geïllustreerd.
30448: VRIEZE, J. (RED.) - Catharina, de keizerin en de kunsten, Zwolle 1996, 302 pag., geïll.
3116: VRIGNAULT, HENRI - Les enfants de Louis XV. Descendance illégitime. Parijs 1954, 248 p., geïll.
22702: VRIJ TEMMINCK, BENTINCK, DEUTZ - Briefje van mr. Egbert de Vrij Temminck aan “de heer Bentinck op de thesaurie”, dd. Amsterdam 12-2-1783. Manuscript, 4°, 2 p. Met afdruk lakcachet.
6252: VRIJDAG, W.H.E. EN H. FREITAG - Genealogie van de familie Freytag of Vrijdag, z.pl. [1913], 80 p., met tabel, gedrukt op Oud-Hollands papier
60729: VRIJDAG, DANIEL (1765-1822) AND VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BARBIERS, PIETER I (1717-1780) - Tekenzaal in Felix Meritis
23168: VRIJMETSELARIJ, INDIË, FRANTSEN - Diploma voor Gerhardus Johannes Frantsen, geb. te Utrecht, 26 jaar, planter, als broeder vrijmetselaar in de Loge te Deli, Ned. Indië, d.d. 15-9-1948. Groot blad met opgedrukt zegel in rode was, deels gedrukt, 35x50 cm.
6565: VROLIJK, P.F.A. - "Inventaris van het archief van het Teekengenootschap ""Pictura""1774-1968"
35285: VROLIK, W. - Oratio de vinculo disciplinae physiologicae [....] 1832
59204: VROLIK, J., - Overzicht van het muntvraagstuk, Leiden 1889, 184 pag. [ dissertatie ].
42736: VROLIKHERT, G. - Vlissingsche kerkhemel ofte levensbeschryving van alle de hervormde leeraren die sedert (...) 1572 tot op dezen tyd in de Nederduytsche kerke van Vlissingen gearbeydt hebben. Vlissingen/Middelburg, De Paaynaar/Clement, 1758.
52328: VROOM, W.H., - De financiering van de kerkenbouw in de middeleeuwen. Scriptie, 1953, 89 pag., gestencild.
28974: VROOM, N.R.A. - A modest message, as intimated by the painters of the Monochrome banketje, 2 delen, Schiedam 1980, 256 + 148 pag., geb., geïll., in schuifhoes, als nieuw.
41079: VROOM, W.H. - De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen, in het bijzonder van de dom van Utrecht, Maarssen 1981, 648 pag., geïll. Gebonden in geheel linnen (met behoud origineel voorplat).
33955: VRYHOFF, HUBERTUS GREGORIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philologico iuridica inauguralis ad leg. 6 par. 5, de divisione rerum et qualitate [...] [Leiden] S. Luchtmans 1735
22461: VUGHT, SCHAFT, CLERX - Stuk in een zaak voor gerecht te Vught tussen Jan Schaft, inwoner vanVught en Adriana Maria Clerx te Herenthals, 1751. Manuscript, folio, 3 p.
22629: VUGHT, MARTINI - Brief van H.B. Martini, d.d. Vught 1843, aan mr. A. van Gennep, Minister van Staat te ‘s Gravenhage. Manuscript, 4°. 1 p. met afdruk van lakcachet.
26048: VUGT, A.J. VAN - Familie Van Vugt Barendrecht, volume III, z.pl., 2008, 131 + 12 pag., geïll., in ringband.
57385: VULSMA, R.F., - Nederlandse genealogen en heraldici, Amsterdam 1998, 49 pag.
47559: VURTHEIM, J., - Herinneringen aan Hellas, Utrecht, de Vroede, 1909, 101 pag., geïll.
3350: VÜRTHEIM, J.J. - Het geslacht Dirkzwager 1490-1940. 's-Gravenhage 1941. Folio, 164 p., geïll.
3351: VÜTHEIM, J.J. - De Maassluissche tak van het geslacht Dirkzwager ca. 1455-1943. 's-Gravenhage 1943. Folio, 116 p., geïll.
31190: VUUREN, L. VAN - Een nationaal park in Nederland [ landgoed Amerongen ], Utrecht 1933, 55 pag., geïll.
54864: WAAGENAAR, SAM - Mata Hari. Niet zo onschuldig... , Amsterdam, 1981.
32755: WAAL, GERARD DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis praecipua tradens argumenta, quibus forma judicii, qud per juratos exercetur [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
35662: WAAL, ANTONIUS JACOBUS CORNELIS DE, UIT BATAVIA - Evenwichten in quaternaire systemen .... Rotterdam Brusse 1910
36662: WAAL, HENDRIK LOUIS ENGELBERT DE, UIT BATAVIA - De invloed der kolonisatie op het inlandsche recht in Nederl. Oost Indie Haarlem G. van den Berg 1880
32864: WAAL, WILLEM FREDERIK DE, UIT AMSTERDAM - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois. Academisch proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1921
28985: WAAL, H. VAN DE - Zeventiende eeuwsche uitbeeldingen van den Bataafschen Opstand. Een iconologische studie, 2 delen, z.pl. 1940, 52 + 36 pag.
32724: WAALKENS, WAALKO JANS, UIT ZUIDBROEK - Over het misdrijf strooperij. Proefschrift [...] Groningen Scholtens & Zoon 1893
36060: WAALS, JOHANNES DIDERIK VAN DER, UIT AMSTERDAM - Prehistoric disc wheels in The Netherlands Groningen Wolters 1964
22273: WAALWIJK, VIER DODEN IN HERBERG - Wonderlijke gebeurtenis, plano blad met sierrand en een houtsnede-illustratie van vier personen rond een tafel (gesigneerd A.S.), en eenzijdig gedrukte tekst, midden 19e eeuw.
22971: WAALWIJK, DRONGELEN, LE LEU DE WILHEM - Inventaris van de gemeenschappelijke boedel van mr. Maritz le Leu de Wilhem, vrijheer van Waalwijk, raad en stadhouder van de lenen van Brabant, overleden 1724 en van vrouwe Maria Timmers, overleden 1753 te 's-Gravenhage. Acte van notaris Abr. Cortebrant te 's-Gravenhage d.d. 3-8-1753, folio, 550 p, geb. in 20e-eeuwse halfleren band.
38517: WAANDERS, W.J.G.M. - En zij teken(d)en voor Waanders...., Zwolle 1991, (48) pag., geïll.
60852: WAANDERS, FRANCISCUS BERNARDUS (1809-1880) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
2687: WAARD, C. DE - Regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784. Middelburg 1918, 176 p.
23518: WAARD JR., C. DE - De uitvinding der verrekijkers, 's-Gravenhage 1906, 340 pag., ing.
14545: WAARD, C. DE - De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis harer kleuren. Groningen 1900, ill., 192 p., orig. half cloth.
56302: WAARD, D. DE, - De geologie en geomorfologie van Urk, Extract T.K.N.A.G., pp. 710-736, geïll,
57576: WAARD, C. DE, - Het rekeningboek van Fop Jans Smidt, 1775-1789, en zijn beide zoons 1811-1814. Middelburg 1918, 134 p. Geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
2686: WAARD, C. DE - Archieven berustende onder het bestuur der godshuizen te Middelburg. Inventaris van de oude archieven 1343-1812. Middelburg 1907. Geb., 522 p.
20360: WAARDEN, F. VAN E.A. - Fabriekslevens. Persoonlijke geschiedenissen van arbeiders, fabrikanten, managers en andere betrokken uit de Twentse textielindustrie. Zutphen 1987, 240 p., geíll.
23501: WAARDEN, H.W.A. VAN DER - Het prentenboek voor de katholieke jeugd, 2e uitgave, Amsterdam/Hilversum, Klene, ( 1902) folio oblong, 24 pag., geïll., geb. ( mist pp 21/22, enkele pagina's beschadigd, los in de band.) De auteur was priester te Hilversum. Tekst en illustratiës met zinspeling op situatie in Hilversum.
36678: WAARDENBURG, J.D.J. - Zien met anderman's ogen Den Haag Mouton 1975
35307: WAARDENBURG, HENRICI GULIELMI, UIT LINGEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [.....] 1827
54307: WAARDT, HANS DE - Toverij en samenleving, Holland 1500-1800. Den Haag, 1991.
53099: WAARMOND, LIEVEN VAN - Hollands Koors, verergert in een derdendaagsche, vervallen in een quijnende siekte, en geeindigt in ellendige doodstuypen. Sijnde een verhaal van de onheylen en kleyne adem-halingen, die den lande van Holland en West-Vriesland, sedert ruym 1600 jaren herwaarts is overgekomen [...], mitsgaders het proces crimineel tusschen de ingezetenen van Holland ende de heer Caspar Fagel, raad-pensionaris van Holland en West-Vriesland etc., door Lieven van Waarmond. Gedrukt na de copy van Weenen, z. pl., Clement van Lyland (= pseudoniem) [1687].
6258: WAASBERGEN, J.P. VAN - Het geslacht van Waesberghe, van Waesberge, van Waasbergen door de eeuwen heen, 1279-1983, [Breda 1983], 308 p., geb., geïll., oblong
51505: SOTHEBY MAK VAN WAAY, - Catalogus 352. Een collectie grafiek door Charles Howard Hodges, Amsterdam 1982, 55 pag., geìll.
39325: WACHEM, J. V. - Herinneringen uit den Blokkadetijd, marine- schetsen, Amsterdam z.j., 120 pag.
31148: WACHENDORF, J.C. VAN - Juridische verhandeling over het VIe articul des statuuts der stad Arnhem van den jaare 1694 concernerende de testament mackinge betreckelyck tot sekere acte van superscriptie op een besloten testament, Utrecht J.S. Bosch, 1738, 4o, ( 4 ) + 137 + 6 pag. Orig. sierpapieren omslag. Gebruikt exemplaar.
18641: WACHLER, JOHANN FRIEDRICH LUDWIG - De Parijsche bloedbruiloft. Een verhaal uit de ontzettende godsdienst- en burgeroorlogen in Frankrijk in de XVI eeuw door den hoogleeraar L. Wachler Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1829.
6257: WACHLER, E. EN M. - Chronik der Familie Wachler vom ende des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Jena 1910, 226 p., geïll. met tabellen, facsimilé’s etc.
43017: WACHTENDORP, CASPARUS - Oude Hollandsche geschiedenissen ofte, Corte Rym-Kronyck verdeelt in XIII boecken. 's Gravenhage, A. Tongerloo etc., 1648.
42244: WACHTER, JACOB PIETERSZ (RED.) - Lof-dichten ter eeren den doorluchtighsten vorst Frederic Henric prince van Orange etc. over de twee voortreffelijcke victoryen der stercke steden Wesel ende het on-winbaer geachte 's Hertogen-bosch, vervattende een verhael van 't ghepasseerde sedert 't optrecken der Prince van Orange, tottet veroveren van 's Hertogen-bosch. Amsterdam, Wachter, 1629.
16713: WADDENEILANDEN - Gans omspoeld door zilte baren. De Waddeneilanden, rijk aan geschiedenis, folklore, duin en strand, door J. Poort Jzn, Harlingen, “Flevo”, 1966, 80 p.
35594: "WAECHTLER, CHRISTFRIED, UIT GRIMM; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - Dissertatio moralis de justitia & jure Belli Primi Punici, , ex Joh. Freinshemii Suppl. Liv. Libb. XVI, XVII, XVIII, & XIX [...] Leipzig Johann Georg 1674
43626: WAEGEMANS, E - Russia and the Low Countries in the eighteenth century, 's-Gravenhage 1998, 340 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22411: "WAESBERGE, VAN; ROTTERDAM" - "Tijdverdrijf van P. van Waesberge, Rotterdam, z.j. [ca. 1840], manuscript, 4°, ca. 135 beschreven pagina's in half leren band met rugversiering en titel in gouden letters: ""P. van Waesberge. Tijdverdrijf"". Inhoud: ongepubliceerd letterkundig werk, zowel proza als poëzie, enige tientallen bijdragen."
51114: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche historie verkort en bij vraagen en antwoorden voorgesteld. 2e druk, Amsterdam, 1770.
50721: WAGENAAR, JAN, - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen (.....) 4 delen , groot 4o, Amsterdam 1760-1802, facsimile-uitgave Repro-Holland 1971/72. Ruim 3000 pag., geillustreerd, gebonden in 4 kunstleren banden. Goed exemplaar.
54310: WAGENAAR, JAN - 't Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninglyke hoogheden Willem, prinse van Oranje ... en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van Pruissen. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768, 126 pag. [gebonden met:] Berigt aan de lezers van het Verheugd Amsterdam, 4 pag. [en met:] Onderrichting van Jan Smit, mr. timmerman, omtrent alles wat er wegens de teekening en bouwing der berugte vorstelyke loge, door hem alleen geteekend en vervaardigd, is voorgevallen, als mede eenige aanmerkingen over zeker papiertje, 'Bericht' genaamd, door Yntema en Tieboel den 10 Sept. uit het venster onder de meenigte geworpen. Amsterdam, D. Klippink, 1768, 34 pag. [en met:] Eenige redeneerkundige aanmerkingen op 't Verheugd Amsterdam ... en over het verschil ... met den mr. timmerman Jan Smit. Amsterdam, F.H. Demter, 1768, 29 pag. [en met:] De heer Jan Wagenaar, historieschrijver der stad Amsterdam, verdedigd in het geschil van zyn Ed. met den mr. timmerma
27700: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Verkort, Amsterdam, J. Allart 1792, (10) + 654 pag., gebonden in ( gesleten ) half linnen band. Geïllustreerd met frontispiece, 4 uitslaande kaarten ( waaronder Holland en Zeeland ) en 18 gravures.
47412: [SAALBERG, W.] / JOH. WAGENAAR, - Wat Toonkunst aan Den Haag bracht in haar eerste eeuw, 1829-1929, Feestconcert op 27-4-1929, 76+14 pag., geïll.
2690: WAGENAAR, S. - Synchronistische en eenige genealogische tabellen bij de geschiedenis. Rotterdam z.j. [ca. 1875], 55 p.
24995: WAGENAAR, JAN - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen (...) en regeeringe beschreeven. 3 stukken.
52615: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland. Amsterdam, Allart, 1790-1796.
52617: WAGENAAR, J., - Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Neerlanden. 21 delen, Amsterdam, 1790-1796.
54309: WAGENAAR, JAN - 't Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninglyke hoogheden Willem, prinse van Oranje ... en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van Pruissen. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768, 126 pag. [gebonden met:] Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam, 4 pag. [en met:] Onderrichting van Jan Smit, mr. timmerman, omtrent alles wat er wegens de teekening en bouwing der berugte vorstelyke loge, door hem alleen geteekend en vervaardigd, is voorgevallen, als mede eenige aanmerkingen over zeker papiertje, 'Bericht' genaamd, door Yntema en Tieboel den 10 Sept. uit het venster onder de meenigte geworpen. 2e druk, Amsterdam, D. Klippink, 1768, 34 pag. [en met:] Eenige redeneerkundige aanmerkingen op 't Verheugd Amsterdam ... en over het verschil ... met den mr. timmerman Jan Smit. Amsterdam, F.H. Demter, 1768, 29 pag.
52505: WAGENAAR, JAN - Verzameling van historische en politieke tractaten voorheen door den historieschryver Jan Wagenaar uitgegeven. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776. 351 pag. [En met:] Tweede deel. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1780. 493 pag. [En met:] Lofbazuyn gevlogten om het hoofd van den (...) samenstelder van (...) zedige beproeving van de (...) karakters van Jan de Witt (pp. 439-473). [En met:] Schets van het leeven (...) van mr. Hermannus Noordkerk (pp. 1-28). [En met:] Het leeven van Jan Wagenaar benevens eenige brieven van en aan denzelven. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776 (pp. (8)+96+(4)+191+(9) pag.).
43521: WAGENAAR, JAN - Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde Provincien, Amsterdam, Meijer & Warnars, 1787. Origineel sierpapieren omslag, (80)+160 pag. Iets watervlekkig.
54809: WAGENAAR, J. - Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam door Jan Wagenaar. z. pl., [1768].
54596: WAGENER, S.C. - Spookerijen. Korte vertellingen uit het Ryk der Waarheid. 6 delen, Amsterdam, W. Holtrop, 1801-1803.
33263: WAGENER, JOANNES, UIT STERPENICH - Dissertatio inauguralis mythologica de Jove Homerico [...] Utrecht Van Heijningen & Post Uiterweer 1850
17629: WAGENINGEN, G. VAN (PREDIKANT TE URETERP) - De bede om noorde- en zuidewind, [...] Leerrede [...], Appingedam, C. Kamminga, 1879, 8°: 13 p.
58806: WAGENINGEN PZ, R. VAN, - Het reserveeren van zitplaatsen in onze kerkgebouwen, Groningen, z.j., 75 pag.
33262: WAGENINGEN, JACOBUS GERHARDUS VAN, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitione nuptiarum propter cognationem et affinitatem [...] Groningen J. Römelingh 1819
52362: WAGNER-HEIDENDAL, L., - Het filhellenisme in het Koninkrijk der Nederlanden (1821-1829). Een bijdrage tot de studie van de publieke opinie in het begin van de 19e eeuw, Brussel 1972, 432 pag.
19270: WAGNER, A.R. - Historic heraldry of Britain.
56412: WAGNER, H., - Ontdekkingsreizen in de woonkamer, vertaald door J.F. Jansen, 2e druk, Leeuwarden 1869, 79 pag., geïll.
2697: WAGNER, ANTHONY - Pedigree and progress. Essays in the genealogical interpretation of history. Londen 1975. Geb., 333 p.
43142: WAGNER, RICHARD [ILLUSTRATOR: RACKHAM, ARTHUR] - Het Rijngoud, Voorspel tot de trilogie De Ring van den Neveling. Door Richard Wagner, metrische vertaling van Willem Kloos, illustraties van Arthur Rackham. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1911.
47567: BUHLMANN J./ A.WAGNER, - Das alte Rom mit dem triumpzuge kaiser Constantin's im Jahre 312 n. chr. Rundgemalde von den K. professoren J.Buhlmann und A. Wagner in Munchen, Munchen 1892, gebonden in linnen.
2691: WAGNER, ANTHONY RICHARD - A catalogue of English mediaeval rolls of arms. Oxford 1950. Geb., geïll., 176 p.
2696: WAGNER, ANTHONY - Heralds of England. A history of the office and college of arms. Londen 1970. Geb., geïll., 609 p.
4995: WAGNER - Wagner. Ein Familienbuch. München 1985, 117 p., geb., geïll.
36175: "WAGNER, TRAUGOTT DITTRICH, UIT CAMENTIO-LUSATUS; PRAESES: FIDLER, DANIEL" - Positiones philologicas quibus nonnulla Novi Foederis loca explicantur .... Leipzig Christian Goetze 1708
39880: WAGNER, J.C. - Een kwart eeuw uit de geschiedenis van het Regiment Grenadiers en Jagers 1879- 1904, 's- Gravenhage 1905, 232 pag., geb., geïll.
15976: WAKEFIELD, PRISCILLA - "The juvenile travellers; containing the remarks of a family during a tour through the principal states and kingdoms of Europe: with an account of their inhabitants, natural productions and curiosities. Londen: Darton and Harvey, 1801."
41796: WAKKER VAN ZON, PETRUS DE - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis der kruisvaarten, in hare betrekking tot ons vaderland, door Mr. P.D.W.V.Z., 's-Gravenhage 1818.
33261: WAKKER, JANUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de exactore literarum cambialium [...] Leiden Wed. M. Cyfveer 1817
35775: WAKKERS, WILLEM MARTINUS REINIER, UIT OSCH - De methoden ter bepaling van de grootte der vrucht in de baarmoeder Amsterdam Metzler & Basting 1892
33603: WAL, GABINUS DE - Oratio de historia iuris criminalis, errorum humani ingenii teste, prudentiae civilis magistra [...] Groningen J. Oomkens 1822
32936: WAL, JOANNES DE - Oratio de muneris rectoris magnifici origine [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
57509: "WAL, J. DE; " - Nederlanders, studenten te Heidelberg en te Geneve, sedert het begin der kerkhervorming, Leiden 1865 [overdruk Verslagen en Mededelingen Mij. van Nederlandsche Letterkunde].
33260: WAL, JOANNES DE, UIT FRANEKER - Disquisitio historica de iuris civilis docendi discendique via ac ratione apud Romanos. Pars prior [...] Groningen W. van Boekeren 1839
34416: WAL HENR. FIL., JOANNES DE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus juris civilis hodierni Leeuwarden G.T.N.Suringar 1840
33259: WAL, GABINUS DE, UIT LEEUWARDEN - Disputatio philosophico-juridica de conjunctione populorum ad pacem perpetuam [...] Groningen J. Oomkens 1808
16715: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., eerste drieduizend, Middelburg, Altorffer, [1892], 12+48+12 p.
16723: WALCHEREN - Nieuw Walcheren roept/New Walcheren calling, door G.B., Wagensveld 1946, 16 p.
16722: WALCHEREN - Zwerversboekjes. Walcheren. Blaricum, De Waelburgh, 1928, 96 p.
16721: WALCHEREN - Guide to the island of Walcheren, the garden of Zeeland (Holland). Uitg. V.V.V., 4e editie (3001-4500), Middelburg, G.W. den Boer [ca. 1925], 132 p.
16719: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., 12e, 13e en 14e duizend, Middelburg, Van Straaten, [ca. 1912], 28+128 p.
16716: WALCHEREN - Gids door Walcheren. Uitg. V.V.V., 6e, 7e en 8e duizend, Middelburg, Van Benthem Jutting [ca. 1905], 124+32 p.
5365: COSTER VAN VOORHOUT EN P.M. VAN WALCHREN - Coster, Coster van Voorhout, Coster van Vrijhoeven, [Oldenburg i.o.] 1923, 56 p., geïll. (met ingeplakte foto’s)
51077: WALDECK, P.F. - Herinneringen uit mijne militaire genees- en heelkundige diensten in Nederland en Nederlandsch Oost-Indiën. 's Gravenhage, [1876].
54317: WALEN, JOHANNES - 't Magasyn van meyneedige ontucht ende bastard Spaensche moedt-wil, treffende den vromen magistraten, dekens, gildens ende alle goede ingesetenen der stadt Dordrecht. z. pl., 1647.
54316: WALEN, JOHANNES - Over-vreemde en noyt gehoorde procedvren gehouden tegen mr. Iohan Walen, mede oudtraedt tot Dordrecht. Gedemonstreert in cas d'appel met verscheyden rechtmatige aenmerckingen aen den Ed. Hove van Hollandt. z. pl., 1645.
39855: WALFORD, EDW. - The Windsor peerage for 1890, Londen, Chatto, 1890, 48 + 540 pag., hardback.
59431: WALKENORST, HANNOVER - Portretfoto van onbekende dame met hoed. Photographie und Vergrösserungsanstalt Fritz Walkenhorst, Hannover, Goetheplatz, toegevoegd: studio-foto van een jonge vrouw, staande ten voeten uit, ca. 1890/1900 (fotograaf onbekend), opgeplakt op karton.
19473: WALKER, RICHARD - Regency portraits, 2 volumes.
39881: WALL BAKE, W.A. V.D. - Herinneringen van een cavalerie - officier, Vorden 1978, 92 pag., geïll.
36482: WALL, JOOST WILLEM MARINUS VAN DE, UIT WASSENAAR - De theorie van de gastrogene Cholecystopathie Utrecht Kemink 1970
6112: WALLER, H. - Fragment genealogie Sprakel, extract (1916), 26 p.
15979: WALLER, MARY E. - Through the gates of the Netherlands [...]. 1907.
15978: WALLER, MARY E. - Through the gates of the Netherlands. With illustrations, after Lalanne and others, by A. Montferrand. Boston (USA): Little, Brown and Company, 1907.
6710: WALLER ZEPER, C.M. - "De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins ""Tafelen van Interest""."
30330: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord- Nederlandsche graveurs, 's- Gravenhage 1938, 551 pag., geïll., geb. [ de originele uitgave, in blauw linnen, rug aan een zijde los en boekblok een keer gebroken ].
33258: WALLER, HERMAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1899
4471: WALLER, H. - Genealogie van het geslacht Prins (Gelderland). Z.p. z.j., 14 p., geïll.
18654: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER] - Der Sturz des Hauses Alba. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, W. Engelmann en Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1875.
18655: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER] - Johann De Witt. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, W. Engelmann en Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1875.
36341: "WALPURGER, JOHANN GOTTLIEB, UIT ILEBURG; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS" - Meditationes de genuina historia literaria Wittenberg Kreusig 1715
33602: WALRAVEN, JACOB, UIT RANDWIJK - Observationes philosophicae inaugurales [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1780
47828: WALRE, J. VAN, - Aanspraak aan de leden van Haarlems Vrijcorps, gedaan naa deszelfs afvuuring op den 29sten augustus 1786, Haarlem, v. Walre 1786, 10 pag.
18661: WALRÉ, JAN VAN - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [2 delen]
18662: WALRÉ, JAN VAN - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [2 delen]
18663: WALRÉ, JAN VAN - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [1 van 2 delen]
18664: WALRÉ, JAN VAN - Pygmalion, dichterlijk tooneel. Naar het Fransch van Jean Jacques Rousseau. [1815]. (2:) Eens grijsaards loofkransje om den gedenksteen van den voortreffelijken dichter, Cornelis Loots. [1833]. (3:) Aan den heere Wijbrand Hendriks, kunstschilder. [1791]. (4:) Antwoord aan Meester Jodokus Gilvus, kunstschilder [...]. [1832]. (5:) Haarlemsch Rymkronykje van de tentoonstellingsfeesten. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1825. (6:) Derk de matroos aan Mijntje of Het horoskoop. Een volksdicht. [z.p.], [z.n.], 1832. (7:) De slag bij het Mannenpad, in 1304 [1804?]. (8:) Graaf Adolf van Kleef [1827]. (9:) De (Demokritische) vlieger [1816]. (10:) De Gedachten. Fragmenten van een onuitgegeven Leerdicht [z.j.]
18665: WALRÉ, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland. Treurspel. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1821.
18666: WALRÉ, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland. Treurspel. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1821.
18659: WALRÉ, JAN VAN - De vondeling. Toneelspel. Haarlem, J. van Walré en Comp., 1793.
18656: WALRÉ, JAN VAN - Aanspraak aan de leden van Haarlems vrycorps, gedaan naa deszelfs afvuuring op den 29sten augustus MDCCLXXXVI. Haarlem, J. van Walré, 1786.
18660: "WALRÉ, JAN VAN (VERT.); JOSEPH PATRAT" - Het vergeefsch besluit of De vermommingen uit liefde. Blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Haarlem, J. van Walré en Comp., 1799.
18658: "WALRÉ, JAN VAN (VERT.); FRANÇOIS GUILLAUME JEAN STANISLAS ANDRIEUX" - De losbollen, of De gewaande doode. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1792.
35832: WALSEM, ALBERT JOHAN VAN, UIT REEUWIJK - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
6265: WALSEM, J.M. - Geslacht-register der familie Van Walsem van 1688 af, Leiden 1904, ca 100 p., geb., geïll., folio, half leer en goud op snee
56854: WALSINGHAM, LORD A.O., - Shooting. Moor and marsh, 5th. ed., London, 1901.
52963: WALTEN, E., E.A. - Waerachtigh verhael van 't gepasseerde te Rotterdam, soo ten regarde van het vangen, examineeren en onthoofden van Cornelis Kosterman, als van het gheene daar op is gevolght. Door A.M. [= E. Walten], Rotterdam, voor den Auteur, 1690 [gebonden met:] Tweede deel van het Waerachtigh verhael [...], Rotterdam, voor den Auteur 1690 [gebonden met:] Versameling van eenige stucken en bewysen dienende tot ophelderingh van het leven en daeden van [...] Jacob Suylen van Nyevelt, gewesen hoofd-officier der stad Rotterdam, Dordrecht, J. v. Lingen 1690 [en met:] Remonstrantie van mr. Enricus Walten [...] by forme van een brief gesonden aan de [...] heeren van de wet [...] der stad Rotterdam ['s Gravenhage nov. 1692] [en met:] Missive van een Amsterdamsch heer aan een heer in den Hage [Amsterdam febr. 1691] [en met] Criminelen eysch van den procureur generael op en jegens Jacob Zuylen van Nievelt, Amsterdam, W. de Koep, 1691.
35816: WALTER,GERHARDUS THEODORUS, UIT PASSAROEAN - Bijdrage tot de kennis der streptococcen Utrecht Van Boekhoven 1893
15980: WALTER, L. EDNA - The fascination of Holland, Londen: Black, 1912
35499: WALTHER, SAMUEL - Monumentum Magdeburgicum, Das ist, Nachricht von denen Antiquitäten in Magdeburg, welche den Ursprung der Stadt betreffen [...] Maagdenburg en Leipzig Wed. Christoph Seidel 1725
55942: WALTHER, WOLFGANG, - Varietes litteraires ou recueil des meilleures pieces fugitives du temps, Tome I, partie I et Tome IV partie I, Erlang, Walther, 1770.
36369: "WALTHER, CHRISTIAN GOTHOFR., UIT HAYNOVIA-SILESIUS; PRAESES: ELSWICH, HERMANN VON" - Philosophumena viris sanctis temere afficta Wittenberg Kreusig 1715
42905: WALVIS, J. - Beschryving der stad Gouda. 2 delen in 1 band, Gouda / Leiden, Endenburg / Vermey, [1714].
41807: WAMPACH, C - Sankt Willibrord. Sein leben und lebenswerk, Luxemburg 1953, 435 pag., geïll.
36322: "WANDALINUS, JOHANN ERNEST, UIT HAVNIA-DANUS; PRAESES: RECHENBERG, L. ADAM" - De Obstaculis progressuum Reformationis Lutheranae Leipzig Fleischer 1689
61781: WANDELAAR, JAN (1692-1759) - ALGEMENE GESCHIEDENISSEN des BEKENDEN AARD-KLOOS van de SCHEPPINGE at tot de doodt vab WILHELM den III koning van Engelandt [Frontispiece]
59967: WANDELKAART - Wandelkaart van Bloemendaal en Omstreken, prijs 10 cents, Uitgave: Bloemendaalsche Boekhandel te Bloemendaal, 1 p. in hoes. In goede staat.
58638: "WANDERS, A.G.M.;" - Wanders in Nederland en Duitsland. Naarden 2005, 288 pag., geb., geïll.
54320: WANING, JAC. VAN - Handboek voor de politie. Haar plichten en rechten. Alfen (Z.H.), N. Samsom, 1900.
51878: "WANJON, D.;" - Geschiedenis van de Nederlandschen handel sedert 1795, Haarlem 1900, 140 pag., geb. in half leren band.
38075: WANRAY, ARNOLD ADAM VAN, UIT HERPEN RAVESTEIN - Dissertatio medica inauguralis de variolis, Leiden, A. Coster, 1776, 4o, 20 + (3 ) pag.
27401: WANSINK, H - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575- ca.1650, dissertatie, Utrecht 1975, 274 pag.
37773: WAP, J.J.F. - Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem II 1840-1842, 's- Hertogenbosch, Demelinne, [ 1842 ], 7 + 375 + 16 + (6) + 18 pag., orig. karton, goed exemplaar.
18681: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloem en vrucht. Poëzy en proza. (Tot afscheid). Niet in den handel. Delft, A.J. Brouwer, 1878.
18680: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloemlezing uit de poëzy zijner laatste tien jaren. Den Haag, M.M. Couvée en Joh. IJkema, 1874.
18678: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloemlezing - honderd stuks - uit de poëzy mijner laatste vijf-en-twintig jaren. Den Bosch, Henri Bogaerts, 1865.
56614: WAP, DR., - De tentoonstelling van Nederlandsche oudheden te Delft. Eene historische schets met een zestal afbeeldingen der lokalen, Delft, 1863.
56045: WAP, DR., - Herinnering aan Ds. P. Weiland en Mr. J.A. Weiland, vader en zoon, 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1869, 20 pag.
51330: WAP, DR., - Bilderdijk. Eene bijdrage tot zijn leven en werken, Leiden 1874, 160 pag., ingenaaid, los, omslag beschadigd, geen achterplat en oude plakband resten.
27886: WAP.J.J. F. - "Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem II, 1840-1842, 's-Hertogenbosch, Demelinne, 1842, 7 + 375 + 16 + (6) + 18 pag. ( tekstpagina""s 308 t/m 331 in fotokopie meegebonden). Gebonden in moderne band."
23615: WAP, DR. - Het gezantschap van den sultan van Achin Ao 1602 aan prins Maurits van Nassau, Rotterdam Nijgh 1862, 88 pag., geïll met fraaie titelpagina in kleur en 4 pag. met facsimiles van handtekeningen.
14540: VLAGGE- EN WAPENKAART - Vlagge- en wapenkaart, chromolitho 35 x 22 cm, by W.R. Casparie, Groningen, published by Noordhoff & Smit.
2036: POLNISCHE STAMM-WAPPEN - Polnische Stamm-Wappen. 26 (van 28) gelithografeerde bladen met Poolse familiewapens, ongekleurd, genummerd 1-225 en 301-731. Druk G.A. Seyler, Berlijn, naar tekeningen van H. Nahde.
2707: WAPPEN - Wappen, Siegel und Verfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone, 1848-1948. [Bern] 1948. Geb., geïll., 1317 p.
1950: ÖSTERREICHISCHER WAPPENALMANACH - Österreichischer Wappenalmanach. 2 dln. Wenen 1966-1967.
2708: WAPPENROLLE - Die Wappenrolle von Zürich. Ein heraldisches Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts. Zürich 1860. Geb., geïll.
18683: "WARBURTON, ELIOT; C.M. MENSING (VERT.)" - Reginald Hastings, een verhaal uit den tijd der onlusten van 164-. Vertaald uit het Engels. Sneek, Van Druten & Bleeker, 1851. [2 delen]
28531: WARD, A.W. - The electress Sophia and the Hanoverian succession, London 1903, 254 pag., ill., hardback, bound in full leather. Good copy ( nr. 844 from 1000).
54322: WARD, RICHARD - De minister en het lichte meisje. Rotterdam, De Vrije Pers, [19..].
42176: WARIUS, PIETER - De zes eerste, elfde en twaalfde boeken Euclidis, vertonende de voornaamste gronden en eygenschappen der wydberoemde en voortreffelyke maatkonst. 4e- druk, Amsterdam, van Keulen, 1763.
2710: WARLOP, E. - Wapenboek van Vlaanderen. Handzame 1972. Geb., geïll., 169 p.
33257: WARMOLTS, HENDERICUS RUDOLPHUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de juris regula: quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum [...] Groningen W. v an Boekeren 1851
16724: WARMOND - Warmond en watersport, z.pl. [1939], 42 p.
6498: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunst, sowie für Künstler und Gewerbtreibende. Görlitz 1880. Geb., geïll., 51 p. en 33 platen.
57390: WARNECKE, FRIEDRICH, - Heraldische Kunstblatter nach im kunstdruck u.s.w. ausgefuhrten entwurfen von M. Schonganer, I. van Mecken, A. Durer, V. Solis, J. Amman und anderen [1e uitgave], Gerlitz 1876.
51137: WARNECKE, F., - Heraldisches Handbuch fur Freunde der Wappenkunst (.....) Gorlitz 1880, (4) + 52 pag., geb.
2712: WARNECKE, FRIEDRICH - Heraldische Kunstblätter, nach im Kunstdruck u.s.w. ausgeführten Entwürfen von Martin Schongauer, Israel van Mecken, Albrecht Dürer, Virgil Solis, Jost Amman und anderen deutschen und ausländischen hervorragenden Meistern.2e auflage, Görlitz 1891. 12 + 11 + 11 p. + 76 plates. Hardback. Good copy.
34179: WARNKOENIG, LEOPOLDUS AUGUSTUS - Oratio de jurisprudentia gentium Europaearum una eaque assiduo doctorum commercio excolenda [...] Leuven Franciscus Michel 1828
18688: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Gedichten. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1828.
18689: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Vertellingen, romancen en andere stukjes. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1835.
18691: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - De godsdienst. Dichtstuk, ter opening van de jaarlijksche Algemeene Vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 8sten augustus des jaars 1837. [Amsterdam], [z.n.], [1837?]
18692: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Lorenzo en Blanca, romantisch gedicht, in drie zangen. Amsterdam, S.J. Prins, 1839.
18687: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Tafereel van een gelukkig burger-gezin. Dichtstuk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en Zoon en Johannes van der Hey en Zoon, 1824.
18685: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Viertal liederen, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der kerkhervorming, gevierd door de protestantsche kerken in Nederland. Amsterdam, W. van Vliet, 1817.
18686: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Nathan van Geneve. Tooneelspel. Amsterdam, Abraham Mars, 1824.
59095: WARNSINCK, W.H., - Petronella Moens, Amsterdam, H. Frijlink, 1843.
40506: WARNSINCK, J. / J.D. ZOCHER, - Bouwkundige aanmerkingen op het onlangs tentoongestelde model van eene Koopmanmsbeurs voor de stad Amsterdam, Amsterdam 1840, 52 pag.
18693: "WARREN, SAMUEL; P. VAN OS (VERT.)" - Bladen uit het dagboek van een geneesheer. Naar den achtsten druk. Vertaald uit het Engels. Sneek, Van Druten & Bleeker, 1854.
18696: WARREN, SAMUEL - Verhalen. Amsterdam, Gebr. Kraaij, 1855.
57052: "WARREN, IRA; " - New Warren's household physician, enlarged and revised, being a brief description (...) of all the diseases of men, women and children, Boston 1904.
5237: WARREN, R. DE - Les comtes de Blois, Saint-Gervais-la-Foret 1971, 17 p., geïll.
51046: WARSTADT, B. - Studenten-liederen, in muzijk gebragt door Benedict Warstadt. Utrecht, v.d. Monde, 1827.
34918: WASHINGTON, JACOBUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de actione pauliana Leiden A. Elzevier 1711
19022: WASSENAAR - Wassenaar. Rapport, in opdracht van het gemeentebstuur uitgebracht door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland.
17633: WASSENAAR, J. (PREDIKANT TE NIJEHASKE) - Leerrede [..] bij het overlijden op 8 January 1854 in 47 -jarigen ouderdom van [...] Pieter de Goeje, predikant te Heerenveen, uitgesproken den 15 January 1854, Heerenveen, F. Hessel, 1854, 8°: (4) + 27 p.
16728: WASSENAAR - Wassenaar als vacantieoord en woonplaats. Officieele gids bevattende plattegrond, bezienswaardigheden en gegevens, alsmede wandel- en fietstochten in Wassenaar en omgeving. Uitg. V.V.V. [1937], 98 p, oblong.
41222: WASSENAER VAN CATWIJK, A.J.O.V. - Biografie van G.H.L. baron van Wassenaer van Catwijck (1894-1954), z.pl. 1995, 72 pag., geïll.
32850: WASSENAER, PAULUS HENRICUS JACOBUS VAN, UIT NIJMEGEN - Disputatio juridica inauguralis, de emancipatione [...] Groningen J.J. Homkes 1826
50887: WASSENAER, NIC.J. VAN - Harlemias sive enarratio obsidionis urbis Harlemi quae accidit anno 1572. Leiden, Paets, 1605.
30620: WASSENBERGH, A. - "L' art du portrait en Frise au seizième siècle, Leiden 1934, 186 pag. + 94 afb. ( dissertatie; voorplat ligt los)."
33601: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de varia academiae Franequeranae nuper fortuna [...] Leeuwarden D. v.d. Sluis 1803
28876: WASSENBERGH, A - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, Lochem 1967, 140 pag., geb., geïll., zonder omslag.
33527: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de laudabilibus quibusdam prisci aevi graecorum maxime institutis hodie neglectis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1771
31542: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de bonarum hodie literarum et ervditionis in belgio commodis et incommodis, eaqve vel amplificandi, vel tollendi modis [...] Franeker wed. Willem Coulon 1790
33864: WASSENBERGH, EVERWINUS - Laudatio funebris Ioannis Schraderi [...] Franeker Gulielmus Coulon 1784
15985: WAT - Wat ons in Holland gezien ‘t / What we saw in Holland. Aantekeninge o’er landbouw, handel en nijverheid in Holland. Amsterdam/Pretoria: Vereeniging Zuid-Afrikaansche Voorschotkas, [1914].
2720: WATER, WILLEM TE - Het hoog adelijk en adelrijk Zeelant, vertoont uit eenige ongedrukte lijsten der ridderschappen en edelen van Zeelant... Middelburg 1761, 158 p. Met: J. van Grijpskerke, Het Hoog-adelijk en adelrijk Zeeland. 't Graefschap van Zeeland, 186 p., met twee uitslaande platen waarop 142 gegraveerde familiewapens. Gebonden in perkament. Goed exemplaar.
23814: WATER, W. TE - Tweede eeuw-getyde van de geloofs-belydenisse der gereformeerde kerken in Nederlant geviert, Middelburg, P.Gillissen, 1762, 22 +(6)+281+(26) pag, papieren omslag.
18697: WATER, JONA WILLEM TE - Levensbeschrijvinge van den heere Mr. Corn. Joh. Kneppelhout. [z.p.], [z.n.], 1819.
32285: WATER, WILLEM CAREL PIETER TOE, UIT COEVORDEN - Stellingen [...] Zaltbommel H.J. van de Garde & Co 1897
32286: WATER, GUILIELMUS CAROLUS HERMANUS TOE, UIT HARDERWIJK - Specimen observationum de theodoro antiocheno, mopsuestiae episcopo, XII prophetarum, minorum interprete [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1837
41978: WATER, J.W. TE - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz. van de Werff, Leiden, Haak, 1814, 8+184 pag., papieren omslag.
41969: WATER, J.W. TE - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van de Werff, Leiden, Haak, 1814, (8)+188 pag., origineel kartonnen omslag.
3100: WATER, J.W. TE - Redenvoering ter eere en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesproken te Vlissingen. Middelburg 1755, 56 p.
24834: "WATSON, R.;" - Histoire du reigne de Philippe II, Roi d'Espagne. Amsterdam/Rotterdam, Changuion/Bennet&Hake, 1777,
47789: WATT, L. MACLEAN, - The Cameron Highlanders, Edinburg [ca.1930?], 64 pag., geb., geïll.
27473: WATZELBERGER, OTTO - Beiträge zum Formenschatz der Heraldik. München ( Ackermann ) 1900, folio map met 10 pag. tekst en 56 platen deel in kleur. Zeer zeldzaam.
38103: WAUWERMANS, P - Le droit des auteurs en Belgique, commentaire historique et doctrinal de la loi du 22- 3 - 1886, Brussel 1894, 467 pag.
36589: WEBER, RICHARD ERNST JACOB, UIT 'S-GRAVENHAGE - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers Amsterdam N.H. Uitg. Mij. 1936
36337: "WEBER, IMMANUEL , UIT WITTENBERG [EN TRUBSBACH, DAVID GOTTHELFF]; PRAESES: LEHMANN, DAVID TH." - Casus poetarum tragicos Wittenberg Kreusig 1714
57818: WEBER, AUGUST, - Die aktive oder Reiz-congestion und deren innere mechanik, Erlangen 1855, 45 pag.
8015: WEBER, IMMANUEL - Examen artis heraldicae, 3e ed.
58960: WEBER, E. VAN, - Die Folterkammer der Wissenschaft. Eine Sammlung von Thatsachen fur des Laien-publikum, Berlin, 1879 [honden].
5018: WEBER - Weber, ein Familienbuch. München 1985, 128 p., geb., geïll.
37075: WECKEN, F. , H.F. FRIEDERICHS U.A. - "Familiengeschichtliche Bibliographie, Band I bis 7, und 11, Wiesbaden 1933-1967 ( Bände 1-6 neudrucke von edition 1932-1938; Band 7 von 1967, Band 11 von 1961/1963)"
31439: WECKEN, F - Deutsche Ahnentafeln in listenform, I. Band, Lieferung 1 + 2 ( von 3 ), Leipzig 1921- 1924, 358 pag.met 2 schema's, lose.
31440: WECKEN, F - Deutsche Ahnentafeln in listenform, I. Band, Leipzig 1925, 536 pag., geb., ( mit 2 schema's ).
36379: "WECKER, CHRIST. REINH. UIT REG. PRUSS.; PRAESES: CALOVIUS, CHRIST." - Decas controversiarum miscellanearum sequens Konigsberg Reusner 1687
32903: WEDEL [WEDELIUS], GEORG WOFGANG - Exercitationes pathologico-therapeuticae Jena Typis Nisianis 1696
7818: WEDEL, HEINRICH VON - Deutschlands Ritterschaft, ihre Entwicklung und ihre Blüte.
6324: WEDERLEGGING - Wederlegging van het advys der hoogleeraaren ... Bondam en ... Tydeman in zaake Jan Hendrik van der Wyck, tot Stoevelaar, begeerende beschreeven te worden in de Ridderschap van Overyssel, Deventer 1787, 36 p.
20702: WEE, H. VAN DER (ED) - The rise and decline of urban industries in Italy and the Low Countries. Leuven 1988, 400 pag.
15262: WEECH, FR. VON - "Monsignore Garampi in Holland im Jahre 1764; in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 20 (1899), p. 193-238."
50874: WEEDA, P. - Geschiedenis van de ontdekking der West-Indische eilanden en het vaste land van America door Chr. Columbus. Een leesboek voor jongelingen. Dordrecht, Blusse, 1842.
32139: WEEDE, HENRICUS MAURITIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
32283: WEEDE, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de facultate retroëmendi [...] Utrecht Joh. Altheer -1827
36474: WEEL, MARINUS ANTHONIJ VAN, UIT OUDDORP - Het dialect van West-Voorne Leiden Brill 1904
32282: WEEL, JOHANNES KORNELIS VAN, UIT OUD-BEIERLAND - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
32284: WEEL, ANTONIUS VAN, UIT OUD-BEYERLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de juribus uxoris cujus maritus mercator non est solvendo, jure francico et belgico [...] Leiden D.J. Couvée 1842
6278: WEENEN ROELS, M.J. EN J. WEENEN - Weenen, Johan, Roels, Marie-José, 1943-1993, aangeboden ter gelegenheid van onze gouden bruiloft, [Valkenswaard 1993], 59 + 21 p., geb., geïll.
35938: WEENINK, HENRICUS BAPTISTA, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales 's-Gravenhage Van Langenhuysen 1848
19360: WEERDEN, J. S. VAN - De Westpolder. De geschiedenis van een Waddenpolder en zijn ingelanden.
34033: WEERDEN, HENDRIK VAN, UIT JUKWERD (GR.) - Dissertatio philosophica-juridica inauguralis de statu hominis naturali [...] Groningen A. Groenewolt en Zoon 1794
32281: WEERDEN, JULIUS VAN, UIT APPINGEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad Pandect. Lib. XLVIII Tit. XXI qui est de bonis eorum, qui ante sententiam (vel) mortem sibi conscriverunt [...] Leiden H.W. Hazenberg 1830
32280: WEERT, EMMERICUS BREDANUS DE, UIT STEENBERGEN - Specimen juridicum inaugurale, continens quaestiones selectas, de locis juris controversis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
32278: WEERTS, DIEDERICUS JANUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de objecto contractus imprimis secundum codicis napoleontici principia [...] Leiden J.C. Emeis 1834
32279: WEERTS, ERDWINUS FREDERICUS JOHANNES, UIT ARNHEM - Positiones juridicae inaugurales [...] Utrecht G.F. Koch 1847
16729: WEESP - Evang. Lutherse Gemeente Weesp, Weesp 1982, 25 p.
35812: WEEVERS, THEODORUS, UIT ZAANDAM - Onderzoekingen over glukosiden ..... Rotterdam J. de Jong 1902
35910: WEEZEL, STEPHAN PIETER VAN, UIT MAASBOMMEL - Stellingen .... Amsterdam Scheltema 1875
58819: WEGELER, F.G, RIES, F, RIDDER VON SEYFRIED, J., - Ludwig van Beethoven, Geschiedkundige bijdragen en verhalen, eigenhandig geschrevene brieven, fac-simile enz. van dezen beroemde componist. Leiden, Mortier 1840, 12+231 pp.
52026: WEGMAN, WIM, - Sporen. Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen, Haarlem 2007, 184 pag., geb., geïll.
15987: WEGWYZER - Wegwyzer of korte beschryvinge van de stadt Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen en tegenwoordigen staat: met aanwyzing der graften, straaten, markten, geestelyke en waereldlyke gebouwen [...]. 3e druk. Amsterdam: Erven J. Ratelband en Cie, 1737.
35685: WEHLBURG, CORNELIS, UIT BANDOENG - Onderzoekingen over erwtenanthracnose Baarn Hollandia 1932
59114: WEIDEMANN, MAGNUS., - Kunstgabe 4, Dresden, Verlag der Schönheit, 1921.
35556: "WEIDIUS, ESAIAS, UIT AUGSBURG; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL" - Stricturae Augustanarum antiquitatum [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
60899: "WEIDT, WEIDEN, WEID, VON WISENBERG; FERDINAND III" - Patent of Nobility donated by Holy Roman Emperor Ferdinand III (1608-1657) to Moises Weidt (also mentioned as Moisen Weiden, Weid) Von Wisenberg.
62025: WEIDTZ, HANS THE YOUNGER (BEFORE 1500-1536) - Losing money ['De remediis utriusque fortunae']
20642: WEIERMAIR, P. ( RED. ) - Erotic art from the 17th to the 20th century, Edition Stemmle. Catalogue for exhibition Der kalte Blick. Frankfurt a. M. 1995, 296 pag., hardcover with dust jacket. Good copy.
60756: WEIJER, JOHANNES HERMANUS VAN DE - Gecostumeerde voorstelling van den intogt van Maurits, Prins van Oranje, Graaf van Nassau enz. en Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, binnen Groningen in den jare 1594, door H.H. Studenten der Groninger Hoogeschool bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe Academiegebouw.
58692: "WEIL, R.;" - De borstverwijder. Een werktuig voor kamer-gymnastiek, ter versterking der spieren, der longen, enz., met eene inleiding over heil-gymnastiek (..) van Dr. R. Weil, Rotterdam z.j., 47 pag., geïll.
18701: WEILAND, JACOB ANDRIES - Scribleriana. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
54332: WEILAND, J.A. / L.PH.C. VAN DEN BERGH / W.A. VAN SPAEN / S. DE WIND - Bijdragen tot de wetenschap der strafregtspleging door J.A. Weiland. Delft, J. Allart, 1826. [gebonden met:] Verhandeling over de oude wijze van strafvordering in Gelderland, Holland en Zeeland voornamelijk in de 13e- en 14e- eeuw door L.Ph.C. van den Bergh. Leiden, 1842. [en met:] Verhandeling over de crimineele ordonnantie van koning Philips in Gelderland [door W.A. van Spaen]. Arnhem, 1794. [en met:] Bijzonderheden uit de geschiedenis van het strafregt in de Nederlanden door S. de Wind. Middelburg, 1827.
44093: "WEILAND, A.;" - Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder. Een religiografie van de Beemster, z.pl 1956, 145 pag. [dissertatie].
57220: "WEINBERGER, N.S.; " - Encyclopedia of Comparative letterforms, for artists & designers, New York 1971.
43827: WEINLIG, CHR. TH., - Theoretisch-praktische Anleitung zur Fuge fur den Selbstunterricht, 2e ed., Dresden, A. Brauer, 1852, 12+176+179 pag.
35455: "WEISE, FRIDERICUS, UIT NAUMBURG; PRAESES: TREUER, GOTTLIEB SAMUEL" - Dissertatio philosophica inauguralis de compendiaria eruditione [...] Helmstedt Hermann Daniel Hammius 1718
18705: WEISE, AMALIE SCHOPPE, GEB. - Adeline en Augusta. Een verhaal. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1834.
38704: WEISHAUPT, H. - Gesamtgebiet des Steindrucks. Atlas zur sechsten Auflage, neu bearbeitet von Th. Reineck. 11 litographed plates in orig. linen binding. Only the atlas. Dedication in pen to Leo Hildebrandt by Louis Koch in Halberstadt 1912.
35540: "WEISIUS, CAROLUS GUILIELMUS, UIT LÜBBEN; PRAESES: MOEHRING, GOTTFRIED VICTOR" - Succinctum de Martino Luthero specimen [...] Wittenberg Officina Hakiana 1704
41671: WEISLINGER, J.N. - Vreet vogel ofte sterf: Dat is: dringende hoofd-vragen over de waare kerk, aan alle predikanten ter beantwoording overgegeven, deel II (van 2), Antwerpen, Jouret, 1741, 587+31 pag.
54333: WEISSENBURG SR. - Levensbeschrijving der beruchte giftmengster Margaretha Gezina Gottfried, geboren Timme te Bremen, mitsgaders een uitvoerig verhaal van hare vreesselyke wandaden. Gevolgd door een bijvoegsel het welk het regterlijk onderzoek bevat. Amsterdam, Gebr. Diederichs, 1830.
37464: WEISSMAN, A.W. - De gebakken steen, Amsterdam 1905, 169 pag. tekst + 71 platen, geb.
56788: WEISZ, F., - Onthulde geheimen van de liefde en den echt voor verloofden en jonggehuwden. Aanwijzingen tot kennis (....) der ziekten van het mannelijke en vrouwelijk organisme, naar het hoogduitsch, 17e uitgave, Amsterdam, Koster, z.j.
34531: WEITSEL, HERMANNUS, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de jure clavium Utrecht A. van Megen 1740
56693: WEITZEL, A.W.P., - De geschiedenis van het onderwijs in het schieten bij de Nederlandsche infanterie, Gorichem 1870, 122 pag.
36431: "WEITZMANN, JOHANN JACOB, UIT FRIDEBERG; PRAESES: LEHMANN, JOHANN J." - Quaestio: An potentiores rebelles aliisque huius fere generis.... Jena Heller 1716
35616: "WELCKER, HENRICUS; PRAESES: WEISS, JOHANN" - Theses miscellaneae [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
2731: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634, bijgenaamd `De stomme van Campen', en Barent Avercamp 1612-1679, `schilders tot Campen'. 2de druk. Doornspijk 1979, naar de eerste uitgave uit 1933. Geb., geïll., 384 p.
5177: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634, bijgenaamd “De stomme van Campen”, en Barent Avercamp 1612-1678, “schilders tot Campen”, Zwolle, 1933, 339 + 47 p., geb., geïll.
33187: WELDEREN RENGERS, WILLEM BERNARD REINIER VAN, UIT OENKERK - De artikelen 24 en 26 der Gemeentewet. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1889
40272: WELDEREN RENGERS, TH. V. E.A., - Friesland en de woningwet 1902-1912, Leeuwarden 1913, 183 pag., geïll. (o.a. met gekleurde platen), mist achterzijde omslag.
58465: WELDEREN RENGERS, D.W. VAN, - The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies 1816-1830, 's-Gravenhage 1947, 186 pag.
33190: WELDEREN RENGERS, EDZARDUS REGNERUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de adulterio secundum juris Gallici principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
33186: WELDEREN RENGERS, EGBERTUS VAN, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis de indole et origine obligationis, quae in jure romano, quasi ex delicto nasci dicitur [...] Leiden J.C. Emeis 1833
33188: WELDEREN RENGERS, SJUCK GERROLD VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
33189: WELDEREN RENGERS, SJUCK VAN, UIT FRIESLAND - Quaestiones juris [...] Utrecht J. van Kasteel 1823
60898: WELDON, W.H. - Seal of William Henry Weldon, Esq., Clarenceux King of Arms.
61052: L.A. VAN WELEVELD - Handboek van den Nederlandschen Adel.
20025: WELEVELD, L.A. VAN - Handboek van den Nederlandschen adel.
14814: WELEVELD, L. VAN - Algemeen wapenboek van het Koningrijk der Nederlanden, overeenkomstig de registers en uitgegeven door L. van Weleveld, ambtenaar bij den Hoogen Raad van Adel.
60888: L. VAN WELEVELD, HARTSEN, MANUSCRIPT GENEALOGY - Genealogie van het oud aanzienlijk geslacht van Hartsen, Opgemaakt naar echte bescheiden en documenten, door L. van Weleveld.
2735: WELKER, P.M.H. - Uit de vroegte. Gedenkboek. Vlaardingen/Oud Beyerland 1903. Geb., geïll., 378 p.
2733: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen. Nijmegen 1892. Geb., 268 p.
2734: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen. Nijmegen 1892. Ing., 268 p. Ingenaaid (en los).
5024: WELKER, P.M.H. - Urkunden und Aufstellungen zur Genealogie und Geschichte der Familie Welcker. Numansdorp 1907, 241 p., geïll.
18707: "WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING" - Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. 2e druk. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735.
18708: "WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING" - Dichtlievende uitspanningen, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. 2e druk. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735.
18709: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Verscheiden gedichten. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1758. 'Verscheidene gedichten' vormt een driedelige set met 'Bruiloft dichten' [L3809b] en 'Zedelyke en ernstige gedichten' [L3809c]. Prijs voor de drie delen:
18710: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Bruiloft dichten. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1758. 'Bruiloft dichten' vormt een driedelige set met 'Verscheiden gedichten' [L3809a] en 'Zedelyke en ernstige gedichten' [L3809c]. Prijs voor de drie delen:
18711: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Zedelyke en ernstige gedichten. Met het leven van den dichter in 't kort beschreven door wylen den heere Pieter Vlaming. Utrecht, Willem Kroon en Johannes Evelt, 1737. 'Zedelyke en ernstige gedichten' vormt een driedelige set met 'Verscheiden gedichten' [L3809a] en 'Bruiloft dichten [L3809b]. Prijs voor de drie delen:
18706: "WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING; TORQUATO TASSO" - Amintas. Herderspel, van Torquatus Tasso. Met eenige verklaaringen. Beneven eene verhandeling van het herderdicht door Jan Baptista Wellekens. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1715. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. Amsterdam, Andries van Damme, 1710.
25265: WELLER, A. - Der Wappensammler. Allgemeines Organ zum Austausch Jrg 1 (1900-1901), Kahla, A. Weller, 1901. Decorated cloth, 192 pag., very well illustrated, a.o. with chromolithographed coats of arms.
25292: WELLER, E. (ED.) - Wellers Archiv für Stamm-und Wappenkunde, jrg. II (1901-1902), 192+14 pag., geïll.
33828: WELS, CORNELIS BOUDEWIJN, UIT ZEIST - Aloofness & neutrality. Studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions [...] Proefschrift [...] Utrecht Hes 1982
17635: WELTER, W.L. - Heilig het gezag. Toespraak gehouden in de Kloosterkerk te 's Gravenhage op 8-2-1903, 's Gravenhage, J. v. Golverdinge & Zn, [1903], 8°: 16 p.
17634: WELTER JR, W.L. - Alles naar het hemelsch voorbeeld. Toespraak gehouden in de Groote Kerk te 's Gravenhage op 12-2-1899 ter herdenking van 25-jarigen evangeliedienst, 's Gravenhage, W.A. Beschoor, 1899, 8°: 20 p.
47150: WELVAARTS, TH. IGN., - Postel's biographisch woordenboek van de 12e tot de 19e eeuw, Bracht 1892, 274 pag., geïll. met 14 van de 15 platen.
20606: WELY, ANT. VAN - Genealogie Van Wely. De Van Wely's- tak teruggaande op Hendryck van Wely geboren ca. 1690, Scheveningen 1951, 24 pag., gestencild. Met uitslaande tabel en naamregister in handschrift.
43476: WENCKEBACH, L.O. EN B.M. TELDERS - Gedenkboek 22 tot 27 juni 1925. De feesten van het Leidsche studentencorps ter viering van het 70ste lustrum van de Leidsche Hoogeschool, Leiden 1925, 79 pag., geb., geïll.
35275: WENCKEBACH, GUILIELMI, UIT 'S-GRAVENHAGE - Commentatio ad quaestionem physicam [....] 1822
38200: WENDEL, W.J. - Groningens akademiefeest van september 1864, Groningen z.j., 204 + 78 pag. ( iets los ).
4671: WENDELAAR, W.C. - De familie Serlé. 's-Gravenhage 1948, 127 p., geb., geïll. (Onder meer met een wapenafbeelding in kleur.)
5027: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar (vervolg). 's-Gravenhage 1963, 53 p., geb.
5026: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar. Z.p. 1941, 300 p., gebonden, geïllustreerd.
36370: "WENDIUS, MATHEUS ELIESER, UIT BUTOA; PRAESES: PLANER, JOHANN A." - Novam de animae humanae propagatione sententiam Wittenberg Koberstein 1720
36286: WENDLER, JOHANN CHRISTOPHOR , UIT JENA - Merita eorum qui serenissimae genti Saxonicae Albertinae stirpis .... in dissertatione epistolica Joh. Georgio Munchio et ... Georgio Rodolpho a Kayn Jena Nisianis (1717)
55161: WENDT, E. - 'Deductie in cas van Groot Revys voor Wilhelmus Bergsma', gedeputeerde staat van Friesland, wonende te Dokkum, contra Aurelia van Haarsma, wed. Tj.W. van Camstra, in leven Grietman Ydaarderadeel, wonende te Leeuwarden. z. p., [1761?].
34371: WENDT, ECO DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de adeunda et repudian hereditate [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
18712: WENKEBACH, LUDWIG WILLEM REYMERT ? - Lessen van den ondermeester. Met illustraties van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, S. Warendorf jr., [1890].
40024: WENNEKES, E., - Het plaleis voor Volksvlijt ( 1864-1929 ), 's- Gravenhage 1999, 395 pag., geïll. Goed exemplaar, als nieuw.
19707: WENNING, HEERKE - Afbeelding van den grafsteen met kwartierstaat van jonker T.A.J. Heringa van Eysinga en zijne vrouw Cecilia van Humalda.
32992: WENS, JOHANNES WIBRANDUS WILHELMUS, UIT OOST-FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis de delictis a civibus extra civitatem suam commissis eorumque puniendorum ratione [...] Groningen J.J. Homkes 1824
34415: WENSEN, CAROLUS HENDERICUS LUDOVICUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de negotiorum gestione sine mandato Leiden J.W. van Leeuwen 1846
26482: WENSINCK, A.J. E.A. - Handwörterbuch des Islam, Leiden 1976, 833 + 6 pag., hardback. Good copy.
30518: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist over de Pausin Johanna nagelezen en getoetst, 's- Gravenhage 1845, J.W. ten Hagen, 582 pag., half leer.
35773: WENT, JOHANNES CHRISTIAAN, UIT AMSTERDAM - Eenige beschouwingen over het nachtzweet bij longtuberculose Amsterdam Van Rossen 1902
28132: WENTHOLT, L.R. - Stranden en strandverdediging, Delft 1912, 2 delen: tekst, ca. 250 pag. en atlas met 18 uitsl. platen. Gebonden in 2 linnen banden. Mooi exemplaar.
35940: WENTHOLT, TINCO MARTINUS, UIT HEERENVEEN - Theses juiridicae inaugurales Alkmaar H.J. van Vloten 1843
34843: WENTHOLT, PETRUS, UIT ZUTPHEN - Disputatio juridica inauguralis de officiis quae parentes liberis, liberique vicissim parentibus debent Utrecht Broedelet 1746
33175: WENTHOLT, ANTON WILLEM CORNELIS, UIT ALKMAAR - Spel en weddenschap. Proefschrift [...] Leiden S.C. Doesburgh 1883
32727: WENTHOLT, JANUS STEPHANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad locum juris mercatorii tam francici quam neerlandici , de debitoribus obaeratis [...] Rotterdam M. Wyt en Zonen 1837
33968: WERDENIER, EVERARDUS DIDERICUS, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica de testamentorum origine tam jure naturali quam hodierno [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1783
39944: WERELD, HANS VAN DER - Kroniek van Woubrugge en Hoogmade over 1984-1994, 11 delen ,elk ca. 100 pag., geïll.
30700: WERINGH, K. VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren, Amsterdam 1969, 252 pag., geb., geïll., met stofomslag
2740: WERK - Het werk voor den dooden. Genealogisch handboek. Den Haag 1939. Gestencild, 149 p.
18718: WERKEN, MARGARETHA GEERTRUID DE CAMBON, GEB. VAN DER - De hoop des lands. Den 24. van Oogstmaand 1787. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, [1787].
18717: WERKEN, MARGARETHA GEERTRUID DE CAMBON, GEB. VAN DER - Wilhelmina de vredelievende. Veldgesprek. Den 7. van Oogstmaand 1787. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, [1787].
31934: WERKHOVEN, HENRICUS WILHELMUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de remediis possessoriis [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
51208: WERKMAN, E. E.A., - "De familie Stastok geprolongeerd. Hoe de camera de ""Camera"" ziet, een celluloidloze film, Amsterdam, Blitz, 109 pag."
23175: WERLEMANN, HAAGSCHE BOS - "Grote houtskooltekening ""Haagsche bosch 1912"" door Carl Werlemann, 60x47 cm."
3240: WERMESKERKEN, J.C. VAN - De gebroeders Van Cleef 1739-1939. Den Haag 1939, 40 p., geïll.
34508: WERNDLY, LODEWIJK UNICO HENDRIK CONSTANTIJN, UIT ZUTPHEN - Keratitis diffusa en hutchinsonsche tanden Leiden IJdo 1891
36125: "WERNEBURG, JO. BERNHARDUS, UIT MOLHUSA THURINGEN; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - Exercitatio academica de suspendio furis ex ratione naturali et civili considerato Wittenberg Officina Creusigiana 1722
4721: WERNER, H.M. - Mr. W.A. Rijksvrijheer van Spaen, heer van Hardenstein, later: baron van Spaen la Lecq, in Geldersche Volksalmanak (1885), p. 18-77.
15992: WERNER, H.M. - Wandelingen door Oud-Zutphen, 2e druk, Zutphen: Thieme, 1936
5860: WERNER, H.M. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom, ‘s-Gravenhage 1883, 168 p., met afb. van wapen in kleur, uitslaande tabellen, gedruk op Oud-Hollands papier, overdruk Heraldieke Bibliotheek, zeldzaam
61913: WERNHER, FRIEDRICH BERNHARD (1690-1776) - Vuë de la ville de Harlem en Hollande (mirrored)
32468: WERNHER, MICHAEL GOTTFRIED - Solida disquisitio de testamentis et codicillis privilegariis speciatimque de ruptione testamenti per minus solemne ac generibus codicillorum [...] Nürnberg Wolfgang Schwarzkopf 1780
36357: WERNSDORF, GOTTLIEB, RECTOR VAN DE THEOLOGISCHE FACULTEIT TE WITTENBERG - Lecturis salutem plurimam dicit .... Wittenberg Gerdes 1710
35489: WERNSDORF, GOTTLIEB - [Oratio de cathedra Lutheri] Wittenberg Wed. Gerdes 1710
23844: WERNSDORFF, G - Programma von der Frage ob der Pietismus eine fabel?, [Jena] 1724, (24) pag., orig. blue paper.
23802: WERTHER - De Zierikzeesche vrijheidsdag. Historische schets der gebeurtenissen .... van 1572-1576, Zierikzee 1872, 50 pag.
39115: "WERUMEUS BUNUNG, A.;" - Uit en thuis met de Tromp en andere marine-schetsen, 3e druk, Rotterdam z.j., 191 pag.
39322: WERUMEUS BUNING, A - Onze voorouders op den oceaan, San - Salvador, Gibraltar en de slag bij Duins, 's- Gravenhage, z.j., 144 pag., geillustreerd met 2 kleurenlitho's, blanco omslag.
25874: WERUMEUS BUNING, A - Uit en Thuis met de Tromp. Herinneringen van Anton Oostlandt, 's-Gravenhage 1887, 153 pag., geb., ( 1e druk ).
18723: WERUMÉUS BUNING, ARNOLD - Verschillende ouwe heeren. Den Haag, Charles Ewings, 1886.
25877: WERVEN, W.H. V. (RED.) - Erica, maandblad van en voor jong Drenthe, gewijd aan kunst en literatuur. Jrg. 1 (1945-1946) nrs. 1 (okt. 1945) ,3,5,6,7,9 juni 1946). Per nr. 24 pag., geïll.
22811: WERVERSHOOF, BREED, SCHOENMAKER - Onderhandse acte van transport d.d. 6-2-1868 van een strook grond te Wervershoof, verkocht door Johannes Breed, schilder, aan Jacob Pietersz. Schoenmaker, bouwman, beiden te Wervershoof. Met acte d.d. 7-9-1907 waarbij Jacob Schoenmaker een strookje grond in erfpacht krijgt van de gemeente Wervershoof. Manuscripten, 3 p.
33861: WESELE SCHOLTEN, B.P. VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophico-critica de philosophiae Ciceronianae loco, qui est de divina natura [...] Amsterdam Petrus de Hengst 1783
40640: WESSELING, J - De geschiedenis van Terneuzen, Terneuzen 1958, 388 pag., geb., geïll.
32895: WESSELING, PETRUS - Oratio fvnebris in memoriam [...] Sicconis a Goslinga [...] Franeker Martinus van der Veen 1732
33532: WESSELING, PETRUS - Oratio ad celissimum et serendissimum principem Guilielmum Carolum Henricum Frisonem [...] cum studiorum Franeker Henricus Halma 1726
31373: WESSELINK, E.H. E.A. - Boerderij- en veldnamen in Eibergen, Doetinchem 2004, 192 pag., geïll., oblong.
17636: WESSELIUS, JOHANNES - Intree-reede over het opschrift op het kruyce des heeren, uytgesproken in de Latijnze taale tot Leyden, in de openbaare vergaaderplaats der Hooge School, wanneer hy een aanvang maakte van het hoogleeraars ampt in de heylige godgeleerdheyt [...] uyt de Latijnze, in onze Nederlandze taale overgezet door Daniel Havart, med. doct., Leiden, N. Topijn, 1712, 4°: (10) + 36 p.
5032: WESSELO, W.L. - Het geslacht Wesselo, Utrecht. [Rotterdam 1952], 23 p.
6444: WESSELS BOER, J. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling der eigendomsoverdracht van onroerend goed in Nederland. Assen 1887. Ing., 412 p.
39618: WESSELS, H.F. - Gouda. Proeve ener stadsmonographie, Utrecht 1929, 241 pag., geïll.
41528: WESSEM, J.N.V. (INL.) - Sierk Schroder, Leiden 1966, ca. 100 pag., geïll., geb.
35982: WESSEM, HIERONYMUS VAN, UIT TIEL - Stellingen .... Leiden Kleyn 1898
35983: WESSEM, ADRIANUS VAN, UIT TIEL - Theses juridicae inaugurales Tiel A. van Loon 1857
59170: WEST, D.J., [IN ASSOCIATION WITH BUZ DE VILLIERS], - Male Prostitution, Gay sex services in London, Duckworth, London 1992. Paperback, 353 pp.
22508: WEST-INDIË, HELFRICH - Brief van Oscar Louis Helfrich, dd. Den Haag 21-9-1921 aan A.M. Hens. Manuscript, 4°, 6 p.
22631: WESTDONGERADEEL E.O., VAN KLEFFENS - Verbaal door S. van Kleffens betr. de waterlossing bij de Roode Schuur, 21-11-1757, manuscript, folio, 2 p. (beschadigd met verlies van een aantal woorden).
22586: WESTDONGERADEEL (FR) - Rekening van .... Danckelman betr. de stoffering van de Rechtkamer in Westdongerdeel, 1683, manuscript, folio, 4 p. (beschadigd met verlies van enkele woorden).
51475: WESTEN, W. VON ZUR, - Reklamekunst. Mit 161 zur teil farbigen abbildungen, Bielefeld 1903, 148 pag., ill.
39009: WESTEN, WALTER VON ZUR - Exllibris ( Bücherzeichen ) von Walter von Zur Westen, 2e Auflage, Bielfeld 1909, 145 pag., ill.
812: WESTENBERG, J. - Bibliografie van de werken [van] mr. S.J. Fockema Andreae. 's-Gravenhage 1968. Geïll., 57 p.
31930: WESTENBERG, HENRI THÉODORE, UIT LEEUWARDEN - De zoogenaamde sententia delcaratoria [...] Leiden P. Somerwil 1882
28622: WESTENDORP, NIC - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, Tweede stuk ( 1273-1493 ), Groningen 1832, 688 pag., gebonden in half leer.
26065: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, 2 stukken ( vroegste tijd tot 1493 ) Groningen, J. Oomkens, 1829-1832, 370+688 pag. Zonder band, los, doch wel compleet. Geïllustreerd met gravure betr. kerk te Bedum.
33343: WESTENDORP, HERMAN KAREL, UIT AMSTERDAM - Het huwelijk der koningin. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1893
25617: WESTER, H. - Woordenboekje behelzende een lijstje van minbekende Nederlandsche woorden (...) een schoolbock, 3e druk. Groningen, J. Oomkens, 1809, 72 pag. Orgineel kartonnen omslag.
18725: WESTER, A.W. - Mengelingen tot nut en vermaak in poëzij en proza. (Derde duizend.) Winschoten, E. Verwer & Co., [ca. 1870].
52073: WESTER, H., - Bybelgeschiedenissen van de Nederlandsche jeugd, 2e en 3e stukje, Groningen ca. 1820, 170+200 pag., half leer.
47850: WESTERBAAN, P., - Het honderdjarig bestaan van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, Leiden 1917, 132+(2) pag., gedrukt op zwaar papier.
23832: WESTERHOFF, R - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betreffende de kleine rookpijpjes, waaruit (...) reuzen (..) en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben. Groningen 1860, 147 pag., orig. papieren omslag.
54340: WESTERHOFF, R. - Verhandeling over de kol- of heksekringen, ook wel tooverkringen genaamd. Voorgelezen in de vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuurkundige Wetenschappen te Groningen. Groningen, Van Bolhuis Hoitsema, 1859.
33326: WESTERLO, EILARDUS, UIT OVERIJSSEL - Disputatio exegetica XVI, sive, ultima in cap. XV epistolae prioris ad Corinthos [...] Groningen Hajo Spandaw 1759
18751: WESTERMAN, MAARTEN - De inwijding der nieuwe Beurs van Amsterdam. Tooneelmatige voorstelling in twee afdeelingen. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1845.
18752: WESTERMAN, ANNA PETRONELLA MULLER, GEB. - Haasje, Klaasdochter, stichteresse van het Burger-Weeshuis. Oorspronkelijk toneelspel, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1831.
18753: WESTERMAN, ANNA PETRONELLA MULLER, GEB. - De admiraal Piet Hein, te Delftshaven. Vaderlands tooneelspel. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
18748: WESTERMAN, MAARTEN - Hulde aan de nagedachtenis van wijlen den heer Andries Snoek. Dichtstuk met koren. Amsterdam, M. Westerman en C. van Hulst, 1829.
18749: WESTERMAN, MAARTEN - De Nederlandsche vlag. Amsterdam, M. Westerman, 1830.
18750: WESTERMAN, MAARTEN - Cosmos de Medicis, of De gestrafte broedermoord. Treurspel. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1834.
18744: WESTERMAN, MAARTEN - De eerste april. Blijspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman, [1818].
18745: WESTERMAN, MAARTEN - De regtvaardigheid van Karel den Stouten. Treurspel. Amsterdam, M. Westerman, [1818].
18746: WESTERMAN, MAARTEN - Het huishouden van Jan Steen. Blijspel met zang. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823.
18755: WESTERMAN, JOHANNES CASPER - De schutters in garnizoen. Blijspel met zang, in twee bedrijven. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1831.
18739: WESTERMAN, MAARTEN - Uitboezeming van mijn gevoel bij de verlossing van het vaderland, voorgedragen ten voordeele van het fonds tot de wapening. Amsterdam, J.W. IJntema en J.G. Rohloff, [1814].
18740: WESTERMAN, MAARTEN - Neêrlands redding of De zegepraal van moed en vaderlandsliefde. Tooneelspel met zang, in één bedrijf. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1815.
18747: WESTERMAN, MAARTEN - Gedichten. Amsterdam, M. Westerman, 1826-1827. [4 delen]
18729: "WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOSEPH-MARIE PAIN" - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
18731: WESTERMAN, MAARTEN - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundig tafreel in drie bedrijven. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1809.
18732: WESTERMAN, MAARTEN - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundig tafreel in drie bedrijven. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1809.
18733: WESTERMAN, MAARTEN - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundige tafreel in drie bedrijven. 4e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1836.
18734: "WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); PIERRE BAOUR-LORMIAN" - Omasis, of Jozef in Egijpte. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1810.
18736: WESTERMAN, MAARTEN - De tabaksfabrikanten of Het vaderlandsche familiefeest. Blijspel met zang en dans. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1814.
18737: WESTERMAN, MAARTEN - De landstorm. Amsterdam, J.W. IJntema, 1814.
18738: WESTERMAN, MAARTEN - Aan de leden van het collegie, ter spreuke voerende: Eendragt, bij de opening van deszelfs tooneel, den 23sten van Wijnmaand, 1814. [Met:] Aan de leden van het collegie Eendragt, bij gelegenheid der laatste representatie, den 31sten van Lentemaand, 1816.
18741: WESTERMAN, MAARTEN - Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de bruiloft van Kloris en Roosje [...]. Amsterdam, M. Westerman, 1816-1850
18727: "WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOS.-MARIE PAIN" - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, 1802.
18726: WESTERMAN, MAARTEN - Siegfried van Hohenwart. Tooneelspel in vijf bedrijven. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1800.
18728: "WESTERMAN, MAARTEN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; JOSEPH-MARIE PAIN" - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, [1803].
5038: WESTERMAN, W.M. - Het Amsterdamsche geslacht Westerman, genealogie samengesteld uit het familiearchief Westerman. Z.p. 1924, 29 p., geïll.
41575: WESTERMANN, J.C. - Korte geschiedenis der Nederlandsche blikindustrie. Geschreven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vereenigde Blikfabrieken, Amsterdam 1938, 77 pag., geïll. ( o.a. met fraaie chromolitho's met afb. van blikken trommels). Exemplaar als nieuw.
36467: WESTERVEEN, ABRAHAM - Dissertatio secunda de jure, quod competit Sicietati Privilegiatae Faederati Belgii ad navigationem & commercia Indiarum Orientalium, adversus incolas Belgii Hispanici (hodie) Austriaci Amsterdam Wetstein 1724
35392: WESTERWOUDT, W.J.M. - Prent voor de promotiepartij van W.J.M.Westerwoudt, litho van P.W.v.d.Weyer. Utrecht P.W. van de Weyer 1882
34796: WESTERWOUDT, FELIX THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de matre, patri superstite, liberorum tutelam recusante Amsterdam Gebhard 1854
17637: WESTHOFF, A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Lichtende sterren [...] Tijdpreek [...] gehouden bij gelegenheid der bevestiging van Ds. A.E. van der Dussen den 1sten April 1883, Amsterdam, Scheffer & Co., 1883, 8°: 19 p.
57695: WESTHOFF, A.J., - Kijkjes achter de schermen. Onthulde geheimen in zake het Amsterdamsche kerkvoogden-oproer door Ds. A.J. Westhoff, afgetreden voorzitter van den Amsterdamschen kerkeraad, Amsterdam, A.W. Bruna, 1886.
59292: WESTHREENE, V., - Merkwaardige Vrouwen, Amsterdam, G. Theod. Bom.
56575: WESTINK, F.W. EN G. FOLKERTSMA, - Korenmaats-boekje voor de graanhandelaars in de provincie Vriesland, Leeuwarden, M. v.d. Bosch, 1824.
32469: WESTPHALEN, ERNST JOACHIM VON - De fatis atque usu studii juris feudalis in Germania, meditatio pragmatica [...] Mecklenburg Samuel Gottlieb Lochmann 1725
31565: WESTRA, HENDRIK JAN, UIT ASSEN - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
2745: WESTRA VAN HOLTHE, J. - De ridderschap van Drenthe. Kwartierstaten van de verschrevenen gedurende het tijdvak 1600-1795 met huwelijken, kinderen en wapens, hoofdzakelijk getrokken uit originele stukken. Assen 1950. Geb., 224 p.
31566: WESTRA, DIDERICUS HENRICUS, UIT HARLINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens nonnulla de pactis dotalibus conjuges [...] Groningen W. Zuidema 1835
32116: WESTRA, JARICHIUS JOANNES, UIT HARLINGEN - Dissertatio chemico-medica inauguyralis, de antimonio [...] Groningen Wed. Henr. Vechnerus & R. Lentz 1792
33966: WESTRENEN, JOANNES JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de jure primogeniturae secundum statuta Ultrajectina [...] Utrecht Joannes Broedelet 1741
33967: WESTRENEN, A.J. VAN, UIT UTRECHT - Theses juris inauguralis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1772
18756: WESTRHEENE WZN, TOBIAS VAN - Levensrichting. Familieroman. Utrecht, N. de Zwaan, 1854. [2 delen in 1 band]
22397: WESTRHEENE, VAN - Brief van T. van Westrheene Wz, d.d. ’s Gravenhage 1867, waarbij hij aan de geadresseerde een exemplaar van zijn monografie over Paulus Potter aanbiedt en dankt voor ondervonden hulp. Manuscript, 8°, 4 p.
40726: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Partiottentijd, Arnhem 1903, 373 pag., geb.
59419: WESTZAAN, ZIEKENFONDS. - "Statuten van de Vereeniging "" Eenheid onder Ons"", opgericht in 1900, gevestigd te Westzaan, aangesloten bij den Provincialen Bond van Ziekenfondsen in Noord-Holland. Z.pl., Z.j. [1915]. [gedrukt, 12 p., geniet]. NB Bestuur bestaat uit: Jb. Postt, voorzitter, C.H. Dekker, secretaris, W. Kat, 1e penningmeester, B. van Westendorp, 2e penningmeester, K. Carbaat, J. van 't Veer, P. Kelder en D. Denhoorn, commissarissen. M14710 "
18757: WETHERELL, ELIZABETH [PS. VAN SUSAN BOGERT WARNER] - Queechij. Schetsen uit het leven en den maatschappelijken toestand der Noord-Amerikanen. Delft, N.J. Overvoorde, [1854]. [3 delen in 2 banden]
32551: WETSTEIN, JOANNES JACOBUS - Oratio funebris in obitum [...] Joannis Clerici [...], habita 8-3-1736 [...] Amsterdam J. Wetstein & G. Smith 1736
18759: "WETTERBERGH, KARL ANTON; C. EYLEMAN? (VERT.)" - Oost, west, t'huis best. Genre-stuk door Oom Adam. Vertaald uit het Zweeds. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1859.
18760: "WETTERBERGH, KARL ANTON; C. EYLEMAN? (VERT.)" - Hoe Simon Sellner aan zijn geld kwam. En wat hij er meê deed. Vertaald uit het Zweeds. Amsterdam, Wed. L. van Hulst & Zoon, 1862. [2 delen]
57472: WETTICH, HANS, - Die Maschine in der Karikatur. Ein Buch zum Siege der Technik, luxus Ausgabe, Berlin, 1916.
56484: WEVE, F.A.T., - Beteugeling van veeziekten. Eene beschouwing van art. 5 der wet (.....) 's-Gravenhage 1866.
32763: WEVE, A.A. - Academische proeve over de valschheid in geschriften van koophandel [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1856
47316: WEVER, GUSTAV, - Der klimatische und Molken-kurort Badenweiler mit seinen umgebungen, 3e auflage, Badenweiler 1866, 6+158 pag., geb.
18765: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets Brabandsche voyagie, De Hollandsche zinlykheyt, Den Antwerpsche Courantier, en De gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by de voornaamste boekverkopers in de Hollandsche steden. [1727].
18763: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den echo des weerelds. Ernstig en vermaakelyk, in onrym en in rym. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1726-1727. [2 delen]
18766: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Den Persiaansche zydewever, Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie, De Hollandsche zinlykheyt, Den Antwerpsche courantier, en De gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by de voornaamste boekverkopers in de Hollandsche steden. [1727].
18762: WEYERMAN, JACOB CAMPO - "Den Amsterdamschen Hermes, zynde een historisch, poëetisch, en satyrisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen, en courant-perioden. Gedrukt voor den autheur. Amsterdam, Hendrik Bosch, 1722."
57632: "WEYERMAN, JACOB CAMPO;" - "De Persiaansche Zydewever; Demokriets en Herakliets, Brabandsche Voyagie; De Hollandsche Zinlykheyt; Den Antwerpsche Courantier; en de Gehoornde broerers; Benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon. Voorzien met de sleutel van het geheele Werk. Gedrukt voor den autheur, ca 17??. Bijgebonden: Den Maagdenburgsche Alchimist of den gewaanden Baron van Syberg ontmaskert."
42094: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De levensbeschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden, deel 1 t/m 3. Gravenhage, Bouquet e.a., 1729.
16852: WEYGAND - Carte de la province de Gueldre, Den Haag, F.J. Weygand [1820 of 1840], op linnen gedrukte kaart, onderdeel van de “Atlas du Royaume des Pays-Bas” [1840], 53x78 cm, gravure van C. van Baarsel et Fils, handgekleurd, gevouwen in omslag van 15x10 cm en dus te gebruiken als reiskaart.
36186: "WEYHER, MARTINUS CHRISTOPH, UIT BERLIJN; PRAESES: FECHT, JOHANN" - Disputatio theologica de precibus contra alios institutis Rostock Johann Wepling 1707
55385: "WEYTSEN, Q.; E.A." - Zee-rechten, inhoudende dat oudste en hoogste water-recht dat de gemeene kooplieden en schippers hebben gemaakt in Wisbuy (...) en het tractaat van avaryen gemaakt by Quintijn Weytsen. Amsterdam, v. Rysschooten, 1753.
54349: WEYTSEN, Q. / SIMON VAN LEEUWEN - Een tractaet van avarien, dat is ghemeene contributie vande koopmanschappen ende goederen inden schepe bevonden (...) ghemaect by Q. Weytsen, van nieuws oversien (...) door mr. S.V.L. 's Gravenhage, J. Doll, 1651.
53417: WEYTSEN, Q., E.A. - Instructie ende ordonnantie voor commissarissen vande zeevaert. Hier achter is by ghevoeght Een tractaet van avarien, ghemaeckt by Quintyn Weytsen, Haarlem, A. Roman, 1641.
40890: WEZEL, G.W.C. V. - Het paleis van Hendrik III graaf van Nassau te Breda, Zeist 1999, 445 pag., geb., geïll., als nieuw.
40889: WEZEL, G.W.C. V. - De Onze-lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda, Zeist, 2003, 484 pag., geïll., als nieuw.
54439: WHEATON, HENRY - Histoire des progrès du droit des gens en Europe depuis la paix de Westphale [1648] jusqu'au congres de Vienne [1815]. Leipzig, Brockhaus, 1841.
57833: WHEELER, ALEXANDER, - Vaccination, 1883, London [1884].
52025: WHITER, L., - Spode. A history of the family, factory and wares from 1733 to 1833, London 1970, 246 pag.
35228: WIARDA, JAN , UIT AMSTERDAM - Herbert Duifhuis, de prediker van St. Jacob Amsterdam H.A. Frijlink 1858
33969: WIARDI BECKMAN, M., UIT AMSTERDAM - Disputatio juris civilis hodierni de absentibus pars prior [...] Amsterdam J. Hazeu Corn.z. 1819
32625: WIARDI BECKMAN, M., UIT AMSTERDAM - Disputatio juris civilis hodierni de absentibus pars altera [...] Amsterdam J. Hazeu Corn. zoon 1819
19736: WIBERG, G.B. - Stamsaule over familien Storch, eller Edvard Storchs mandlige descendenter.
18785: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Adieu et regrets au bourgmestre de Pégu. [z.p.], [z.n.], [1836].
18783: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Brief aan [...] Harmen Bakker, van beroep schuitenvoerder en hardlooper, op zijn eds. lustslot: Dikke-Grendel. Amsterdam, [z.n.], [ca. 1834].
18784: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Minzaamheid aan [...] Harmen Bakker, ridder der koorden-orde, kommandeur der garden-vlies, groot-kruis van het Ras-legioen, voorzitter ad vitam der Brekers-instituuts, enz.enz.enz. Amsterdam, [z.n.], [ca. 1834].
18782: WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER - Lijkrede op Petrus Chevallier. Christen Leeraar te Amsterdam. Amsterdam, G. Boom, 1825
35085: WICHERLINK, WILHELMUS HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale continens observationes aliquot de usufructo [...] Groningen N. Veenkamp 1810
34246: WICHERLINK, GYSBERUS THIMAN JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de cura prodigorum [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
34245: WICHERLINK, CORNELIUS PETRUS, UIT DEVENTER - Specimen jurtidicum inaugurale de termino moto, secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1828
34244: WICHERLINK, DIDERICUS HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis quae tollunt delicti imputationem [...] Leiden J.C. Cyfveer 1828
35943: WICHERS, CORNELIUS BERNARDUS, UIT WINSCHOTEN - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Wicheren 1852
32107: WICHERS, ALBERTUS GUILIELMUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juris criminlis inauguralis, continens criticam disquisitionem loci, qui est in codice poenali Gallico, de facinoribus contra bonos mores [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
32108: WICHERS, BERNHARD WICHER, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, ad locum Gaji de tutelis [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1822
34159: WICHERS, HENRICUS LUDOLFUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis ad locum codicis civilis, de accusando matrimonio [...] Groningen J. Oomkens 1823
32157: WICHERS, GUIL.FIL., HENRICUS LUDOLFUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de mendicantibus et vagabundis wx iure patrio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1837
32312: WICHERS, LUCAS JOHAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, quo disquiritur, de usu remedii L. 2 Cod. de Rescind. Vend. in venditionibus publicis [...] Groningen Wijbe Wouters 1805
42357: WICHERS, P.J. - Gedenkboek van Terschelling. Terschelling, 1892.
58729: WICKEDE, F.VAN, - Kanari-uitspanningen, 3e druk, Amsterdam Van Esveldt 1762.
51049: WICKEDE, F. VAN - Kanari-uitspanningen of nieuwe verhandeling van de kanari-teelt, 4e druk. Amsterdam, Van Esveldt, 1773.
34972: WICKEVOORT CROMMELIN, JANUS PETRUS ADOLPHUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure accessionis secundum principia juris romani et hodierni Leiden M. Cyfveer 1822
32507: WICKEVOORT CROMMELIN, HENRICUS SAMUEL, UIT AMSTERDAM - "Dissertatio politico-juridica inauguralis; de inperii civilis partium distributione [...] Leiden J.C. Cyfveer 1829"
42649: WICQUEFORT, JOACHIM DE / CASPAR BARLAEUS - Lettres de M.J. de Wicquefort (...) avec les reponses de M.G. Barlee. En Francois et en Latin. Amsterdam, G. Gallet, 1696.
50998: WICQUEFORT, A. DE - L'ambassadeur et ses fonctions. 2 delen, 's Gravenhage, J. en D. Steucker, 1681, 1680.
55121: N.N. / A. V. WICQUEFORT [EN KINDEREN] - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, jegens Abraham van Wicquefort, gepronuncieert den twintigsten November 1675. [gebonden met:] Korte deductie van den heer A. van Wicquefort (...) met de relasen en sommieren, rakende sijn affairen en gevanckenis. z pl., 1675.
33764: WIDDERUS, FRIDERICUS ADAM - Oratio inauguralis de sapientia dei in minimis naturae operibus conspicua [...] Groningen Hajo Spandaw 1770
33765: WIDDERUS, FRIDERICUS ADAM - Oratio inauguralis, de auctoritate philosophiae in beata vita comparanda [...] Groningen Hajo Spandaw 1773
50938: WIEBEKING, C.F. - Karte von den Provinzen Holland und Utrecht in VIII Blatt aus Hülfsmittel die auf dem Local geprüft sind (...) beendigt im December 1796. Gestochen von Eckard in Darmstadt.
38796: WIEBENGA, JOH. ( SECR. ) - Vereeniging voor de zeevaart. Rotterdam, juni 1910, [ vijftigste aflevering. Buitengewone vergadering 14- 4- 1910 en 19-5-1910, etc. ], pp. 49 - 111, geb., geïll.
39176: WIEDENFELD, K - Die Nordwesteuropaischen Welthafen, London, Liverpool, Hamburg, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen Havre, in ihren Verkehrs- und Handelsbedeutung, Berlin 1903, 11 + 376 pag., half leer.
28115: WIEDER, F.C. - Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland, Leiden 1918, 80 pag., geïllustreerd met 3 kaarten, geb. in half linnen ( bibliotheek stempel ).
36585: "WIEDMARCKTER, CAROL. LUD., UIT ZEITZ; PRAESES: RIVINUS, JOH. FLORENTE" - Problema juris an et quartenus in locatione fundorum publicorum veteres possessores praeferendi sint Leipzig J.C.Langenhemius 1737
22926: WIEGEL - Chronik von Uthmöden 800-1994, fotokopie van gedrukt boek, 76 p, met aangestreept tal van vermeldingen van leden van de familie Wiegel.
38312: WIEGERSMA, H - De breischei als voorwerp van volkskunst, Amsterdam 1926, 51 pag., geïll.
33043: WIELAND, ERNST KARL, UIT BRATISLAVA - Dissertatio politica de systemate civitatum [...] Leipzig Loeperia 1777
54355: WIELANT, PHILIPS - Practijcke civile, van nieus oversien, gecorrigeert ende gesuppleert by M. Ant. van 't Sestich, Rotterdam, Jan van Waesberghe de jonge, 1613.
32876: WIELEN, HENDRIK GERARDUS WILHELMUS VAN DER, UIT UTRECHT - Een Friesche landbouw-veenkolonie. bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam D.B. Centen 1930
6294: WIELENGA, G.PH. - Iets over het geslacht Wielenga, Meggen (Zwitserland) 1964, 101 p., geb.
17638: WIELENGA, G. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - God, de fontein des levens. Leerrede [...] bij de herdenking van zijn 25-jarige ambtsbediening op 24 November 1920, Rotterdam, J.H. Donner, 1920, 8°: 20 p.
34410: WIEMER, WILHELM ALBERT, UIT HAARLEM - Bepalingen van het soortelijk gewicht van den mensch als onderdeel van het klinisch onderzoek Haarlem G.W. Groeneveld 1910
32602: WIENTJES POST, JOZUA, UIT WINSCHOTEN - Specimen iuridicum inaugurale observationes sistens ad locum de fide testium [...] Groningen J. Oomkens 1819
31975: WIENTJES, ARNOLDUS GERARDUS, UIT UTRECHT - De Jacobo Geelio philologo classico. Disputatio litteraria [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1909
55875: WIERBITSKY, CORVIN - De Papenspiegel, vertoonende de Roomsche kerk in hare ware gedaante, naar het Hoogduitsch. 7e druk, Amsterdam, C.J. Koster, [ca. 1900].
33198: WIERCX, MARINUS PAULUS HENDRIK, UIT ´S GRAVENHAGE - De voogdij van regenten. Proefschrift [..] Leiden S.C. van Doesburgh 1883
35944: WIERDELS, CORNELIS BERNARDUS J. A. , UIT LEIDEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1874
32890: WIERDSMA SCHIK, PETRUS, UIT LEEUWARDEN - Akademisch proefschrift over de staatsregtelijke geschiedenis der Staten van Friesland van 1581 tot 1795 [...] Leeuwarden W. Eekhoff 1857
36516: WIERINGA, W.J. - De economische geschiedenis als aspect van de wetenschap der geschiedenis Groningen Wolters 1951
16731: WIERINGEN/WIERINGERMEER - Het nieuwe land der zee ontrukt! Gids voor de Wieringermeer, 3e druk. Wieringen, J. Bosker, [1933], 40 p.
16732: WIERINGEN/WIERINGERMEER - De Wieringermeer. Excursiegids. Uitg. Directie Wieringermeerpolder, 1937, 48 p.
16733: WIERINGEN/WIERINGERMEER - Wieringen. Het “eiland” in de Wieringermeer, door Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 84 p.
51119: WIERINGHEN BORSKI, G. V., - Handleiding tot de mythologie, voor het onderwijs in de gymnasien, 3e druk, Zierikzee, v.d. Velde Olivier, 1837, (6) + 137 pag.
51120: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN, - Handleiding tot de mythologie, voor het onderwijs in de gymnasien, 2e druk, Zierikzee, v.d. Velde Olivier, 1833, 8+132 pag., gebonden
60566: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The second miraculous feeding; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60567: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "Christ walking on the water; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60595: WIERIX, ANTONIUS II (1555/59-1604) AND WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - PHILIPPUS D.G. PRINCEPS ORANGIAE... (Portrait of Philip William, Prince of Orange)
60601: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - PHILIPPUS II AUSTRIACUS... (portrait of Philip II of Spain)
60605: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - Alexander Farnese, Duke of Parma
60596: WIERIX, ANTONIUS II (1555/59-1604) - PHILIPPUS EMMANUEL EX LOTHARINGIS... (Portrait of Philip Emanuel de Mercoeur, duke of Lorraine)
60569: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER DÜRER, ALBRECHT (1471-1528) - Man of Sorrows
60425: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Et sacra coniugij dignatus foedera tanto est Munere, qui lijmphas Bacchica dona facit (The Marriage at Cana)
60598: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (portrait of Willem Key)
60571: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER BROEK, CRISPIJN VAN DEN (1524-1590) - "St Matthias; Christ and the twelve apostles (Set title)"
60551: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - "The parable of the wheat and the tares; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60550: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The healing of a son of the royal officer; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
59708: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - DOCTOR FRANSOIS MAELSON (Portrait of Frans Pietersz. Maeschoon, or François Maelson)
59709: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618), AFTER BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - IOHANNES CAP. I. V.I (St John)
60604: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Dirk Wttenbroeck
52494: WIERIX, JOHANNES / NIC. DE CLERCK, - Const-toonneel inhoudende de beschrijvinghe ende XL heerlijcke afbeeldinghen onses heeren Jesu Christi, met sijne apostelen, ende evangelisten, midtsgaders de hooft-deuchden ende ondeuchden. Ende ten laetsten de seven planeten. In coper gesneden door den const-rijcken ende vermaerden Johannis Wierix. De beschrijvinge is vergadert (...) door N.D.C., Delft, Nic. de Clerck, 1609.
60565: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The multiplication of loaves and fishes; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60549: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The raising of Jairus daughter; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60570: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER DÜRER, ALBRECHT (1471-1528) - The Virgin and Child
60546: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - The flight to Egypt [Matt. 2:13-15]
60548: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "The healing of the lame man; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60573: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - The Ascension of St. Mary Magdalene
60599: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Margaret of Austria, Queen of Spain
60597: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - PHILIPES EMANUEL DE LORRAYNE, DUC DE MERCUEUR... (Portrait of Philip Emanuel de Mercoeur, duke of Lorraine)
60564: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "Christ led to the top of a hill outside Nazareth; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
60568: WIERIX, ANTONIUS (1555/59-1604) AFTER PASSERI, BERNARDINO (FL. 1577-1585) - "Christ healing a deaf-mute; EVANGELICA HISTORIAE IMAGINES ....[publication title] "
61510: WIERIX, HIERONYMUS (1553-1619) - Alexander Farnese, Duke of Parma
60572: WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) AFTER BROEK, CRISPIJN VAN DEN (1524-1590) - "The Savior; Christ and the twelve apostles (Set title)"
56961: "WIERSMA, G.B., E.A.; " - De familie Wiersma van Exmorra, Schoorl 2004, 120 pag., geb., geïll.
6372: WIERSMA, WILLEM - Verhandeling over de Friesche Leenen. Sneek 1894, 85 p, los in omslag
35055: WIERSMA, CORNELIUS, UIT FRANEKER - Dissertatio juridica inauguralis exhibens quaestiones e jure romano et hodierno Leiden J.C.Cyfveer 1828
32735: WIERSMA, CORNELIUS, UIT SNEEK - Specimen juridicum inaugurale, continens quaestiones juris civilis ex titulo de absentia [...] Groningen J. Römelingh 1841
52121: WIERSUM, E., - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594, Groningen 1898, 249 pag. [dissertatie met stellingen].
4858: WIERSUM, E. - Het archief van de firma Van Traa, steenhouwerij en tegelbakkerij te Rotterdam. Z.p. z.j., 18 p.
31006: WIERTZ, A. E.A. - Parenteel Wiertz- Rutten 1885-1985, Kerkrade 1985, 103 pag., geïll.
32225: WIETEN, JAN, UIT APELDOORN - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1986
35614: WIGAND, ANDREAS - Castrum doloris diversis epicediis adornatum D. Andreae Wigando erectum. [Tweede titelpagina:] Epicedia, inauspicatis manibus immanibus viri effaeminati, et apostatae [...] Andreae Wigandi ... à dominis fautoribus, atque amicis heterodoxae, et malae fidei: nunc verò revisa, castigata, & emendata à musis et philomusis Parnassi Moguntini [...] Mainz Christoph Küchler 1674
18788: WIGERI ABERSON, JOHANNES - Uitboezeming bij het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool. Utrecht, Van Paddenburg & Comp., 1836.
18787: WIGERI, JOHANNES - Schets van den braaven man in 't gemeen burgerlijk leven. Uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 3e druk. Amsterdam, Wed. Harm. Keijzer, Corns de Vries en Hendrik van Munster, 1800.
39848: "WIGERI, JOHANNES;" - Dissertatio philosophica de spatio vacuo, pars 1 + pars 2, Franeker, Coulon, 1770 + 1771, (4) + 76 + (12) + 77-138 + (17) pag. Papieren omslag.
32313: WIGERI, ELIAS - Oratio de studio juris practico, non sine insigni fructu in academiis colendo. Franeker Willem Coulon 1772
40275: WIGERSMA HZN., SERVAAS, - [Ca. 10 overdrukken van artikelen over Friese numismatiek, ca. 1900- ca. 1912]. Geillustreerd, gebonden in linnen band.
43403: WIGERSMA, S - Familiepenningen, Overdruk Munt en penningkunde, 1909, pp. 220-288, geïll., gebonden in half linnen.
43632: WIGGERS, A. E.A. - Gids voor de studie van reformatie en katholieke herleving in Gelderland 1500-1700. Bronnen aanwezig in het Rijksarchief in Gelderland, 2 delen, Utrecht 1988, 591 pag. [Gids 4].
32060: WIGGERS VAN KERCHEM JR., CAREL FREDERIK WILHELM, UIT BATAVIA - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
27403: WIGNIOLLE, J - Annuaire general heraldique pour 1902. Organe officiel des cours, du monde diplomatique et de la noblesse, Parijs 1902, 1118 pag., geb., geïll. Good copy.
33102: WIJCHGEL, LUDOVICUS HENRICUS, UIT SCHILDWOLDA - Specimen juridicum inaugurale, quo unus et alter juris locus illustratur [...] Groningen Wijbe Wouters 1807
2820: "WIJCK, H.W.M. VAN DER; J. ENKLAAR-LAGENDIJK" - Overijsselsche buitenplaatsen. Alphen aan den Rijn 1983. Geb., geïll., 335 p.
33101: WIJCK, HARO VAN DER, UIT DRENTHE - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum codicis napoleonei, quo tractatur de notorietatis documenti ratihabitatione [...] Groningen J.J. Homkes 1823
33098: WIJCK, WILLEM FERDINAND VAN DER, UIT SOERABAYA - Opmerkingen over art. 1958 B.W. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
32558: WIJCK, HENRICUS JOANNES VAN DER, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis,de missione in possessionem bonorum absentis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
5101: WIJCK, A.L.F.T. VAN DER - Genealogie van het adellijk geslacht Van der Wijck. [Maastricht 1875], 66 p., met tabellen, geïll. (met litho's), geb.
34499: WIJDENES SPAANS, FLORIS, UIT HOOGWOUD - De behandeling van prolapsus uteri Leiden IJdo 1892
37431: WIJDEVELD, H.TH. - Wereldtentoonstelling voor koloniën, zeevaart en Vlaamsche kunst te Antwerpen 1930. Nederlandsch paviljoen, Amsterdam 1930, 66 pag., geb., geïll. ( rug los ).
36563: WIJK, FREDERIK WILLEM VAN, UIT AMSTERDAM - De Republiek en Amerika 1776 tot 1782 Leiden Brill 1921
18879: WIJK VAN HOOGEVEEN, L.M.J. VAN - Anna van Breggestein, of Het gezantschap van het eiland Ameland aan het hof van Olivier Cromwel. Historisch-romantische episode uit de helft der XVII eeuw. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1841.
19637: WIJK, J.H. VAN EN J. VAN DER SCHEE (RED.) - De Kronijken van Vermaat van 1808 tot 1852.
2824: WIJK, W.E. VAN - De gregoriaansche kalender. Een technisch-tijdrekenkundige studie. Maastricht 1932, 76 p.
35877: WIJKERSLOOTH, JOANNES LUDOVICUS C.C. DE, UIT OLLIGNIES - Stellingen ...... Leiden Van Leeuwen 1897
5970: WIJN, H. VAN - Schetze van het leeven en bedrijf van heer Nikolaes, here van Putten en Strijen, [Brielle 1778], 84 p., geïll. (met 3 gravures en “geslacht-lijste”), overdruk uit de Werken My Ned. Letterkunde
2828: WIJN, H. VAN - "Historische en letterkundige avondstonden. 2 dln. in 1 band, Amsterdam 1800. Geb., geïll.; 368, 200 p."
18880: WIJN [WYN], HENDRIK VAN - Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen, byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven, en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe[...]. Amsterdam, Johannes Allart, 1800.
42722: WIJN (WYN), H. VAN - Verhandeling over de bellen, voornaemlijk aen de klederen, een aanzienlyke dracht onzer voorvaderen (...) in de vijftiende en vroegere eeuwen. 's Gravenhage, 1767.
40504: WIJN, H. V., J.D. MEIJER E.A., - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegien van deszelfs poorters en inwoners, Amsterdam 1821, 130 pag., geïll. met 2 platen en 8 facsimiles.
35667: WIJNAENDTS FRANCKEN, CORNELIS JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De sclereiden Utrecht Van Boekhoven 1890
3801: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Het geslacht Van der Hoop uit Scherpenzeel, te Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en elders. Z.p. 1926, folio, 325 p. Omslag gevlekt. Inhoud goed.
3863: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee, van pl.m. 1420 tot heden. Z.p. 1924, 205 p., geb., geïll., met tabel.
3695: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Oorkonden en acten betreffende het geslacht Van Heerde - Van Heerdt, van 1176 tot 1700. Z.p. 1941, ca. 80 p., gestencild, met tabellen.
4665: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Genealogie van het geslacht Sels-van Löben Sels te Gladbach, Zutphen en andere plaatsen, met stamtafels van de in Rijnland gebleven liniën, 1525-1922, bronnenstudie. Arnhem 1923, 107 p., geïll. Fraai gebonden.
3670: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefs-Zutphense geslacht Van Hasselt van ca. 1530-1963. 2de aangevulde druk. Z.p. 1963, 466 p., geb., geïll.
3669: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van ± 1530-1934. Z.p.. 1934, 380 p., geb., geïll.
31085: WIJNAENDTS, W - Genealogie van de geslachten Fenema en Van Fenema, samengesteld in 1893 en 1894. Rotterdam 1894, 43 pag., getypt.
4526: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Het Utrechtsche geslacht Van Resant (oudtijds van Rosant) ca. 1450-ca. 1830. Z.p. z.j., 22 p.
6092: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris van het familiearchief Smits van Oyen, ‘s-Gravenhage 1985, 77 p. Hierbij: Supplement, ‘s-Gravenhage 1990, 22 p. (met losse concordantie)
2831: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De vicarieën in Gelderland, met vermelding veelal van tijdstip der stichting, namen der stichters, goederen en inkomsten der vicarieën, de collators of patroons, de vicarissen of bezitters en de erover gevoerde processen, tot 1648. Amsterdam 1943, 136 p.
5837: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris van de familiearchieven van Meijer, Rijsendaal e.a. (1696-1886), ‘s-Gravenhage 1987, 29 p.
5705: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Genealogisch onderzoek [betr. familie Kolff], uitg. Familie-Vereeniging Kolff 1927, 16 p. Hierbij de vervolgdeeltjes II t/m IV (1928-1930).
3526: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De Fremery. De eerste generaties en de Amsterdam-Leidensche tak, met een stamtafel van alle takken tot 1930. 's-Gravenhage 1931, 52 p., geb., geïl., Oud-Hollands papier.
5704: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Genealogisch onderzoek [betr. familie Kolff], uitg. Familie-Vereeniging Kolff 1927, 16 p. Hierbij de vervolgdeeltjes II t/m VII (1928-1932). N.B. In 1937 zou nog een laatste, achtste, deeltje verschijnen.
23900: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De afkomst van de familie De Flines, Amsterdam 1914, 4°, 14 pag. ( niet in de handel).
5249: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Inventaris van het familiearchief van Boecop (1518-1926), ‘s-Gravenhage 1988, 46 p.
5090: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - 256 Kwartieren en kwartierwapens van H.W. van Woelderen. Middelburg 1939, 263 p., geb., geïll.
4622: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Scheltinga van ca. 1530 tot 1939, met mededelingen over andere geslachten (van) Scheltinga en over het geslacht De Blocq. Z.p. 1939, 150 p., geb., geïll.
4182: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Middachten 1190-1901. Bronnenstudie. 's-Gravenhage 1913, 207 p., geïll.
40692: WIJNBERG, A.V. (RED.) - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913 te Groningen. Oblong fotoboek van (verdwenen) bedrijven, 153 pag. tekst en vele afbeeldingen.
36665: WIJNBERGEN, ANTONIUS IGNATIUS MARIA JOSEPHUS VAN, UIT LOENEN (GLD) - Onze marken onder de werking der wet van 10 Mei 1886 Arnhem Van Mastrigt 1893
4389: WIJNDELTS, J.W. EN TH.J. VAN OUTEREN - Genealogie van het geslacht Van Outeren. Z.p. 1929, 76 p., geïll., geb.
51247: WIJNDELTS, J.W., - Catalogus van academische proefschriften verdedigd aan de Nederlandsche universiteiten gedurende de jaren 1815-1900. I Godgeleerdheid, Groningen, Evers, 1901 [gebonden met:] V Letterkunde, Groningen, Evers, 1903.
55176: WIJNEN - Tekening [ portret van Louis Mandrin in ovaal met spies op de voorgrond en vierregelig vers door Van Hall ]. Aquarel in grijs, 19e eeuws.
35388: WIJNGAARDEN, PIETER JULIUS VAN - Prent op de promotie van Mr P.J. van Wijngaarden Leiden Somerwil 1888
59544: "WIJNGAERDE, FRANS VAN DEN (1614-1679); AFTER BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642)" - DE BELEGERINGHE VAN VALENCYN ONDER DE GOVVERNANTE / VROW MARGARITA VAN OOSTENRYCK HERTOGHINNE VAN PARMA. A. 1567
32172: WIJNMALEN, THEODOOR CHARLES LION, UIT MALANG (JAVA) - Pascal als bestrijder der jezuiten en verdediger des christendoms. Akademisch proefschrift [...] Utrecht W.F. Dannenfelser 1865
33717: WIJNNE, J.A. - De moeielijkheid van ' t opsporen der historische waarheid
56977: "WIJNNE, J.A.; " - De Utrechtsche hoogeschool in vorige eeuwen, Utrecht 1886, 46 pag.
51666: WIJNNE, H.A., - Handel en ontwikkeling van stad en provincie Groningen, geschiedkundig beschouwd, Groningen 1865, 229 pag., geb. in half linnen.
27905: WIJNNE, J.A. - "De geschillen over de afdanking van ""t krijsvolk in de Ver. Nederlanden in de jaren 1649 en 1650 en de handelingen van prins Willem II, Utrecht 1885, 225 pag., ing."
18883: WIJNSTOK, NICOLAAS ARNOLDUS - Stille Jan. Oorspronkelijk tooneelspel met zang in twee bedrijven. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1873.
36473: WIJNSTROOM, ALBERTUS JACOBUS - De privaatrechtelijke verantwoordelijkheid van den notaris Leiden Sijthoff 1860
17653: WIJS, J.C.ZOON, J. (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Leerredenen over Romeinen IX, X en XI, 2 delen, 's Gravenhage, S. de Visser, 1824, 8°: 10 + 368 + 7 + 256 + 23 p.
37887: WIJSENBEEK. L.J.F. E.A. - Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indiche Compagnie, 's- Gravenhage 1966, ongepagineerd, geb., geïll.
18886: WIJSMAN, FREDERIK - Moeder en kind. Zangen der Liefde. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1847.
47470: WIKSTROM, L., - Kalender over ointroducocerad adels forening 2000, s.l. 2000, 242 pag., geb., geïll., with dustwrapper.
47471: WIKSTROM, L., - Kalender over ointroducerad adels forening 1985, Karlkrona 1985, 392 pag., geb., geïll. with dustwrapper.
16005: WILD, ALBERT - Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart. 2 delen. Leipzig: Otto Wigand, 1862.
16006: WILD, ALBERT - Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart. 2 delen. Leipzig: Otto Wigand, 1862.
35798: WILDE, ABRAHAM JOHANNES PAULUS DE, UIT LANGE RUIGE WEIDE - Akademisch proefschrift handelende over eenige gevallen van iritis ...... Utrecht Van Dorsten 1861
32059: WILDE, HENDRIK PIETER DE, UIT ROSSUM - Beschouwingen over het begrip en de uitoefening van souvereiniteit. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1889
30683: WILDE, ELIANE DE E.A. - Le Musée Caché. A la decouverte des reserves, Brussel 1994, 357 pag., geïll.
14785: WILDE, INGE DE - De familie Broese van Groenou, Haagse idealisten.
34969: WILDE, PETRUS ADRIANUS DE, UIT HAARLEM - Disquisitio historico-politica de regis in Francia auctoritate Amsterdam Van Heteren 1841
32731: WILDE, S.J., CAROLUS GUILHELMUS IGNATIUS, UIT AMSTERDAM - De C. Plinii Caecilii secundi et imperatoris Trajani epistulis mutuis disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1889
32180: WILDE, CHRISTOFFEL DE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
54361: WILDE, JOHANNES JANSE DE - Ontmoetingen en byzonderheden van Johannes Janse de Wilde (...) geduurende den tyd dat hy als boekhouder (...) gefungeerd heeft by de castelein Antonie Meyer (...) alwaar de eerste tekening ter herstelling van (...) den prince van Orange (...) begonnen is, den 5 Mey 1787. Amsterdam, J.H. Trop, [1787].
17640: WILDEBOER JZ, H. (IN LEVEN PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Ter gedachtenis. Zestal leerredenen, Rotterdam, Wenk & Birkhoff, [1894-1895], 8°: 183 p.
17639: WILDEBOER JZN, H. - Zondig klagen. Intree-rede [...] dem 20 November 1887 gehouden in de St. Michielskerk te Oudewater, 's Gravenhage, W.A. Beschoor, 1887, 8°: 24 p.
23841: WILDEMAN, M.G. - Genealogische verdichting en waarheid betreffende het geslacht Le Cocq d 'Armandville, overdruk Navorscher 1934, 22 pag.
23847: WILDEMAN, M.G. - Noblesse sous les régimes Espagnol et Autrichien, overdruk l' Indicateur 1914, 24 pag.
3572: WILDEMAN, M.G. - Het geslacht Goekoop. 's-Gravenhage 1914, 57 p., Oud-Hollands papier, geb., geïll.
2769: WILDEMAN, M.G. - De ridderschap van Noordbrabant. Stamdeelen der leden 1814-1903. Met een inleiding door Jhr.mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt. ['s-Gravenhage 1903]. Geb., oblong, 11+104+4+17 p.
4653: WILDEMAN, M.G. - Genealogische aanteekeningen Schultens. 's-Gravenhage 1892, 8 p.
4626: WILDEMAN, M.G. - Beitrag zur Genealogie des Geschlechtes Von Scherff. Haag 1903, 7 p., met tabel.
3836: WILDEMAN, M.G. - Iets over het geslacht Huijgens. Z.p. z.j., 23 p., met wapens in kleur.
2771: "WILDEMAN, M.G.; W.F.A. VAN DE BLOCQUERY" - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten.
2772: "WILDEMAN, M.G.; W.F.A. VAN DE BLOCQUERY" - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1895-1897. Exemplaar zonder het register.
5009: WILDEMAN, M.G. - Les Worbert comtes van Wassenaer-Starrenburg devant le tribunal de l'histoire. Amersfoort 1899, 49 p.
18793: "[WILDENHAHN, C.A.; R.P. VERBEEK (VERT.)" - Spener te Dresden. Een verhaal uit het laatst der zeventiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J.G. van Terveen en Zoon, 1845. [2 delen]
34466: WILDERVANCK,JOHANNES WIJSBRANDUS WILHELMUS, UIT SAPPEMEER - Iets over testamenten in 't algemeen Leiden Somerwil 1884
31711: WILDERVANCK, ADRIANUS GEORGIUS, UIT ZUIDBROEK - Specimen juridicum inaugurale, quo inquiritur in sensum articulorum 765 et 766 [...] Groningen W. Zuidema 1834
31556: WILDSCHUT, SAMUEL, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de consulatu maris [...] Amsterdam Stokmans & Rijnders 1844
33929: WILDT, JOB HUGO DE, UIT LEIDEN, BURGER VAN AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale exhibens theses quasdam juris publici ac privati [...] Leiden Henricus Mostert 1790
35800: WILDT, HENRICUS PETRUS THEODORUS DE, UIT UTRECHT - Over praedispositie voor metastatische ettering Utrecht Van de Weijer 1889
35348: WILDT, H.F. DE - Prent op de promotie van Mr. H.F. de Wildt,litho naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877
36578: WILDVOGEL, CHRISTIAN - "Libellus de statibus provincialibus ; von Land-Standen Jena Croekerian 1747"
32470: WILDVOGEL, CHRISTIAN - Commentatio iuridica de iure gemellorum, Vom Rechte der Zwillinge. Jena Joh. Christoph. Croeker 1741
22549: W.O. I, KAISER WILHELM - “Mensch durf te sterven!” Manuscript gedicht van 5 negenregelige coupletten. 4°, 2 p.
17641: WILHELMIUS WZ, JOHANNES (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Vaderlyke vermaninge over Hand. XX : vers 28, in een bevestiging-rede, uitgesproken op den 23 July 1747 aan Do. Wilhelmus Wilhelmius J.z. en W.n., [...] bedienaar des H. Evangeliums te Westzaan, Rotterdam, N. en P. Topyn, 1747, 4°: (2) + 44 p.
17642: WILHELMIUS, JOHANNES (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - 't Prent van een getrou leeraar [...] ter gelegentheid van [...] Lucas Leemaen [...] leeraar van Jezus gemeinte te Rotterdam, [...] ontslapen den 16 Sept. 1735, Rotterdam, N. Topyn, 1735, 4°: (4) + 38 + (22) p.
34536: WILHELMIUS, WILHELMUS - Disputatio philosophica de origine mali moralis Utrecht A. van Megen 1741
36329: WILISCH, CHRISTIAN GOTTHOLD, UIT LIEBSTAD + BEGE, JOHANN AUGUST, UIT LEUCOPETRENSIS - Poculum boni daemonis Leipzig Tietze 1718
36330: WILISCH, CHRISTIAN GOTTHOLD, UIT LIEBSTAD - Dissertatio philologica Naidia ...... Leipzig Tietze 1717
59404: WILLE, AMSTERDAM, BOTTERHORN. - Rekening van Wille & Co NV aan A.F. Bottenhorn, 1935 (1 stuk). M14697
43878: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes, 1917, 31 pag., oblong, geb., geïll.
54071: WILLEBOIS, P.J. DE - Pleitrede in zake der brandstichting te Sprang voor den derden beschuldigde Wilhelmus Schampers, ter zitting van het Provinciaal gerechtshof van Noord-Braband op den 26 Junij 1840 ambtshalve gehouden door mr. P.J. de Willebois Jr., practiserend advocaat te 's Hertogenbosch. 's Gravenhage, J. Belinfante, 1840.
35087: WILLEKES MACDONALD, FERDINANDUS LUDOVICUS , UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus declinatoriis Amsterdam L. van der Vinne 1838
16010: WILLEM V, STADHOUDER - Verlicht en juichend Amsteldam of heuchelyk zomer-tochtje van hunne doorluchtige en koninglyke hoogheden de heere prince en mevrouwe princesse van Orange [...]. Leiden: Corn. van Hoogeveen Jr., 1768.
60225: WILLEM MINDERMAN, (1910-1985) - Maliestraat (Den Haag)
6619: WILLEMS, H.P.J. - Blasons Lorrains et Luxembourgeois (belges) (1re partie). Préface de M. Xavier Beguin Billecocq.
2779: WILLEMS, H.P.J. - Blasons Picards. [Brussel], 1981. Geïll., 120 p.
36618: WILLEMS, WILHELMUS JOHAN ANTONIUS, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Een bijdrage tot de kennis der voor-Romeinsche urnenvelden in Nederland Maastricht Van Aelst 1935
33716: WILLEUMIER, C.M.J. - De onschendbaarheid van den bijzonderen eigendom ter zee een eisch van het moderne volkenrecht.
40017: WILLIAMSON, R.M., - Bits from an old book shop, London 1904, 119 pag. ( Mist voorplat )
16016: WILLIAMSON, C.N. EN A.M. - De motorboot. Amsterdam, N.J. Boon, z.j.
60719: WILLIGEN, A. VAN DER - Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw.
37272: WILLIGEN PZ., A. VAN DER - Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten, Haarlem 1866, 8 + 256 pag. Half linnen ( bibliotheekstemeltje, maar goed exemplaar).
38138: WILLIGEN, P.V. - Verhandeling over de waardij der wetenschappen in een volgend leven, Middelburg 1829 [ Nw. Verhandelingen v.h. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen V -1 ] 174 pag. Origineel blauw karton omslag.
51088: WILLIGEN PZ., A. VAN DER - Les artistes de Harlem. Haarlem, Bohn, 1870.
60718: WILLIGEN, A. VAN DER - Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw.
32310: WILLIGEN, JOHANNES VAN DER, UIT DEVENTER - De herziening der York-Antwerp rules in 1890. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1892
35374: WILLINCK, G.D. - Prent promotiediner Mr G.D.Willinck, Huize Wijtenburg, Leiden. 1889
22271: WILLINGE, OMWENTELING FRIESLAND 1787 - Aanzegging aan Jan Albert Willinge om ƒ 6000 te betalen aan de Commissie uit het Provinciaal Bestuur van Friesland, tot regeling en invordering der schadevergoeding aan Particulieren, door de gevolgen der Omwenteling van 1787 veroorzaakt. D.d. Leeuwarden 23-5-1797. Gedeeltelijk gedrukt, 1 p, folio.
32653: WILLINGE GRATAMA, JANUS ALBERTUS, UIT ASSEN - Specimen juridicum inaugurale, de eo, quod juris est circa immobilia, aetate majores inter et minores communia, quae divisionem non recipiunt [...] Assen H.P.A. van Gorcum en Comp. 1841
35936: WILLINK, DAVID AARNOUD, UIT AMSTERDAM - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1871
50891: WILLINK, DANIEL - De lustplaats Groot Heerema by Franeker in vaarzen beschreeven, nevens eenige mengel poezy. Amsterdam, Tielenburg, 1734.
25273: WILLINK, BASTIAAN - Heren van de stoom. De Willinks, Winterswijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980, Zutphen 2006, 367 pag., geïll.
18803: WILLINK, DANIËL - Lusthof van christelyke dank- en beedezangen, begreepen in twee deelen. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1715. [2 delen met doorlopende paginering]
18804: WILLINK, DANIËL - Amsterdamsche buitensingel, nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen, over veele voornaame geschiedenissen. 2e druk. Amsterdam, Arendt van Huyssteen, 1738.
18801: WILLINK, DANIËL - Amsteldamsche Tempe, of Nieuwe plantagie begrepen in twee boeken. Nevens den Amstelstroom. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1712. [Gebonden met:] Bloemkrans van christelyke liefde- en zeededichten nevens eenige christelyke gezangen. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1714.
18802: WILLINK, DANIËL - Bloemkrans van christelyke liefde- en zeededichten nevens eenige christelyke gezangen. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1714.
34289: WILLINK, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale, quo continentur nonnulla de re argentaria in urbe Amstelaedami [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
16018: WILLINK, DANIEL - Amstellandsche arkadia, of beschrijving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlijkheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. [...]. In orde geschikt, en nader overzien, door wijlen den heere Gerrit Schoemaker. 2 delen. 2de druk. Utrecht: S. de Waal, 1773.
34087: WILLINK, GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de beneficio cessionis bonorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
52423: WILLINK, DANIEL - Amsterdamsche tempe of de nieuwe plantage (...) nevens Den Amstelstroom. 2e druk, Amsterdam, v. Damme, 1721.
32252: WILLINK, BASTIAAN, UIT AMSTERDAM - Burgerlijk sciëntisme en wetenschappelijk toponderzoek, Sociale grondslagen van nationale bloeiperioden in de negendtiende eeuwse bètawetenschappen. Academisch proefschrift [...] Rotterdam Erasmus universiteit 1988
31539: WILLMET, JOANNES - Oratio de retinenda antiqua Batavorum [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1805
59232: WILLMOTT, R.A. REV., - The Poets of the nineteenth century, London, geb., geïll., 620 pag.
32631: WILMAR, HENDRIK JACOB ANTON, UIT MEERSSEN - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1873

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1