Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35994: TRAA, WILLEM VAN, UIT ROTTERDAM - Stellingen .... Leiden IJdo 1899
33214: TRAA, ADRIAAN VAN, UIT ROTTERDAM - Over de behandeling van diabetes mellitus. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1875
32244: TRAA, WILLEM ANNE VAN, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1897
25141: TRACY, J.D. - A financial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the County of Holland, 1515-1565. Berkeley/ Los Angeles/London 1985, 276 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
35458: "TRAEINER, ADAMUS FRIDERICUS; PRAESES: SCHROEDER, MATTHIAS GEORGIUS" - Dissertatio historico-moralis de misanthropia eruditorum, Von morösen Gelehrten [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
40686: TRAJECTINUS (=C.W. WAGENAAR) - Uit lang vervlogen tijden. Oud-Utrechtsche schetsen, Overdrukken Utrechtsche Courant 1928, (126) pag., geïll., geb.
4954: TRALBAUT, M.E. - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort den Oude. Antwerpen 1946, 100 p., geïll.
56611: TRALL, R.T., - Die verirrungen des geslechtstriebes, Schwelm 1872.
55096: TRANS, J. - Brief van den drukker aan de autheurs van Kleefs verdedigschriften. z. pl., z. j.
23206: TRAP, STEENDRUKKERIJ, LEIDEN - Album met gekalligrafeerde namen van collega's en vrienden, aangeboden aan P.W.M. Trap, t.g.v. het 50-jarig bestaan van zijn steendrukkerij, Leiden 17 juli 1898.
60847: TRAP, PIETER WILLEM MARINUS (1821-1905) AFTER HEKKING, WILLEM II (1825-1904) - The mausoleum of Michiel de Ruyter in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
22896: TRAP, GRONINGEN, BUSSCHER, SMIDT - Geslagt Register door Beerent Geerts Trap, begonnen 1662, opschrift op het omslag van een perkamenten register, folio, manuscript, 32 beschreven pagina's.
55178: TRAP, P.W.M. NAAR V.D. KELLEN - Prent 'Strafoefening 11e eeuw', litho door P.W.M. Trap naar v.d. Kellen, tonende vier personen in een kerker.
32464: TRAUTMANN, PETER ELIAS - Acta curiosa in puncto nullitatis matrimonii Tullii et Tulliae [...] Halle Johann Friedrich Grunert 1754
18795: WILLIE TRAVERS - Hoe Willie Travers doctor werd. Uit het Engelsche studentenleven. Amsterdam, Ellerman & Hoitsema, 1868. [2 delen in 1 band]
52541: TREDWELL, DANIEL M. - A monograph on privately illustrated books. A plea for bibliomania. Brooklyn, 1881.
43577: TREFFENBERG, NILS C.E. - K. Carl X Gustafs instruction for secretaren Coijt under dess beskickning till England ar 1654 , Upsala 1851, 4o, 5+11 pag., geb. in half linnen.
16966: TREFFERS, B. (E.A.) - Melchior Lechter. Der Meister des Buches 1865-1937. Eine Kunst für und wider Stefan George. 2. Auflage. Amsterdam: Castrum Peregrini, 1987.
4859: TREFFERTJE - Het Treffertje. Familieblad van de familie Treffers. Jrg. 1 t/m 21, grotendeels compleet, met het `Speciaal nummer' van april 1981.
23053: NOLST TRENITÉ - The chaos door G. Nolst Trenité (Charivarius). Manuscript, 4°, 8 p.
32465: TRESENREUTER, JOHANN ULRICH CHRISTOPH - Commentatio iuris Germanici de his qui heredes institui prohibentur. Göttingen Schulz 1760
35859: TRESLING, TJALLING PETRUS, UIT HAVELTE - Stellingen ...... Amsterdam Holland 1895
30319: TREU, E - Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam, Basel 1959, 55 pag. + ill., geb.
32466: TREUER, GOTTLIEB SAMUEL - Monstrum arbitrarii iuris territorialis a legibus Imperii e Germania profligatum [...] Frankfurt / Leipzig Ernest Christian Schröter 1739
33299: TREUSSART VAN RAPPARD, THEODORE MAURICE GUILLAUME, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1899
35922: TRICHT, THEODORUS VAN, UIT ARNHEM - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1877
6810: "ANONIEM (VERT.); JEAN GUILLAUME ANTOINE CUVELIER DE TRIE" - De barbaarsche zeeroovers, of De man met twee vrouwen. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 14de deel, 5de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1806.
34109: TRIEBELS, GUILIELMUS JOSEPHUS, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis de communione legali in secundis nuptiis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1845
56278: TRIMPE BURGER, J.A., - Opgravingen in de oude stad van Axel, Extract, 1961, pp. 35-52, geïll.
42580: TRIOEN, CORNELIS - Observationum medico chirurgicarum fasciculus. Leiden, v.d. Eyk en v.d. Kluis, 1743.
4862: TRIP, H.J. - De familie Trip. Groningen 1883, 298 p. Niet in de handel.
35079: TRIP, JOANNES, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis ad articulum 142 Codicis Civilis Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
33798: TRIP, ADRIANUS JOSEPHUS, UIT GRONINGEN - Disputatio inauguralis de luctu [...] Groningen Johannes Barlinck-Hof 1707
34726: TRIP, LUCAS, UIT DRENTHE - Disputatio juridica inauguralis de parte ventris hereditaria Utrecht Van Megen 1735
32677: TRIP, SAMUEL WOLTHERUS , UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de actione pauliana [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32678: TRIP, JACOBUS LUCAS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens observationes de privilegio, quod venditori navis, iisque, qui ad navem extruendam materias et operas praestiterunt, competit [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
32679: TRIP, LEONARD JACOB ANTON, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1900
34909: TRIP, DIDERICUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de furtis Leiden A. Elzevier 1711
32784: TRIP, HENRICUS JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de similtudine inter delicta eorumque poenas [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
8132: TRIPET, M. - Armorial de la noble compagnie des mousquetaires de la ville de Neuchatel.
30632: TRNEK, R - Mens en landschap in de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst uit de Akademie der Bildenden Kunste, Wenen, Brussel 1977, 89 pag., geïll.
52265: TROELTSCH, ERNST, - Uber Massstabe zur beurteilung historischer dinge, Rede, Berlin, 1916, 50 pag.
37221: TROITZSCH, OTTO - Berlin in farbigen naturaufnahmen, Stuttgart- Leipzig, Deutsche Verlag Anstalt [ ca. 1895 ], board covers with this text and 19 handcolourd chromo-lithograhs after photographs of Berlin- sights. With text in German, Englisch and French under each photo.
32090: TROJEN, ARENTIUS FRANCISCUS CORNELIUS VAN, UIT TIEL - Dissertatio iuridica inauguralis de iure puniendi [...] Groningen J. Oomkens 1827
18452: TROLLOPE, ANTHONY - Kunt gij 't haar vergeven? Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1867. [3 delen]
42268: TROLLOPE, A. - Reis door Australie en Nieuw Zeeland. 2 delen in 1 band, Leiden, Noothoven van Goor, 1875.
18453: TRÖMLITZ, A. VON [PS. VAN KARL AUGUST FRIEDRICH VON WITZLEBEN] - Anna Groslot en Jacques Poltrot, historisch-romantische tafereelen uit den godsdienst-oorlog van Frankrijk, in de zestiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Nijmegen, J.F. Thieme, 1830.
47957: TROMP, THEOD. M., - Herinneringen uit Zuid-Afrika ten tijde der annexatie van de Transvaal, Leiden, Brill, 1879, 10+379+2 pag., half linnen
37336: TROMP, TH. P. E.A. - Gedenkboek uitgegeven door het bestuur van de Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga, bij de herdenking van het 50- jarig bestaan, Delft 1926, 87 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
32076: TROMP, SOLKO WALLE, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de probationibus familiae apud Romanos [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
33119: TROMP, CORNELIS JAN, UIT BALK - Eenige opmerkingen over art. 403 B.W. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
33118: TROMP, JOHANNES WIJBRANDUS, UIT LEKKUM - Dissertatio juridica inauguralis, annotationes ad nonnulla ictorum fragmenta continens [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1837
54395: TROMP, J.W. - Verslag der vervolging van den heer D.G. Wijndels, inspecteur der registratie te Heerenveen, behelzende zijne regtvaardiging als administrerend kerk- en pastorijvoogd van de Herv. Gemeente van Aengwirden, tegen de verdenking en beschuldiging van kwade trouw, ergerlyke oneerlykheid, ongeoorloofde bevoordeeling van zich zelven, enz. Leeuwarden, Suringar, (1849).
22494: TROMP DE VRIES, STAAL - Tekst van de preek bij het huwelijk van Cornelis Tromp de Vries en Lena Arendina Staal, dd. 2-8-1923. Manuscript, 8°, 15 p.
35281: TROMP, JOHANNES WYBRANDI, UIT LEKKUM - Responsio ad quaestionem juridicam [....] 1836
34250: TROMPERT, PETRUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de lege Rhodia de jectu [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1820
36138: TROMSDORFF, JOHANN SAMUEL EN ANTONIUS RUDOLPH HENNINGK, UIT MITTELHUSA(AD HIERAM) THURINGI - Duo amore, more, ore atque re in carne una, seu fundamente societatis matrimonialis Erfurt Johann Heinrich Kindleb 1699
25160: TROOSTENBERGH, BARON DE - La noblesse Belge. Annuaire de 1923, premiere partie, Brussel 1925, 240 pag., org. paper covers, a bit restored with cellotape.
2534: TROPHÉE - Le trophée d'armes heraldiques, ou la science du blason, avec les figures en taille douce et les armoiries de plusieurs familles, qui n'ont pointe esté encore imprimées. 4de verbeterde druk. Parijs: N. de la Coste, 1672. Geïll., 4°: 109 p. Geb. in geheel leren band.
35465: "TROPPANNEGER, WOLFG. CASP., UIT DRESDEN; PRAESES: FERBER, JOHANN JACOB" - Exercitationem academicam Medicinae mentis Ioachimi Langii oppositam [...] Wittenberg Jo. Mich. Goderitsch 1709
36574: TROPPANNEGER, JOH. FRID. - Disputationem juris publici inauguralem de potestate electorum et principium imperii circa jus nobilitatis... Leipzig Immanuel Titii 1707
35548: "TROPPANNEGER, WOLFG. CASP., UIT DRESDEN; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH LEONARD" - De lucernis veterum Christianorum sepulcralibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
36070: TROSTORFF, HENRY, UIT ROTTERDAM - Academisch proefschrift over reclame of terugvordering in zaken van koophandel Rotterdam Wijt 1861
17593: TROTTET, J.P. - Pourquoi je prends congé de l' église Wallonne de la Haye, Discours prononcé dans cette église le 26 Decembre 1861, Den Haag, M.J. Visser, 1861, 8°: 31 p.
33522: TROTZ, CHRIST. HENR. - Oratio funebris in memoriam [...] Dominici Balck [...] Franeker Guilielmus Coulon 1750
33851: TROTZ, C.H.FIL., GEORGIUS HENDRICUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de Urpheda, vulgo Overvede [...] Utrecht Joannes Broedelet 1764
59394: TROUWFOTO, HAARLEM, CLAUSING - Trouwfoto, ca 1900-1910, gesigneerd door P. Clausing Jr., Haarlem. Pieter Clausing jr. geb. Haarlem, 21-5-1870. overl. Haarlem, 31-7-1913, fotograaf te Haarlem. M14687.
60764: TROYEN, JAN VAN (CA. 1610-CA. 1670/71) AFTER BARBARELLI DA CASTELFRANCO, GIORGIO (1477/78-1510) GIORGIONE OR TITIAN, OR VECELLIO, TIZIANO (1485/90-1576) - The Bravo
56833: TRUDELLE, LEON, - Navigation des batiments a vapeur entre la Manche et les Etats-Unis, Fontainebleau, 1882.
36266: "TRUMPHIUS, JOHANN-GEORGIUS, UIT GOSLAR; PRAESES: ROLFINCK, WERNER" - Scrutinium chimicum vitrioli Jena S. Krebs 1666
33854: TRÜTER, JOHANNES ADREAS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen juridicum inaugurale de regula juris civilis: heredi a semet ipso non legatur [...] Leiden Henricus Mostert 1787
31879: TRUYENS, PETRUS ANDREAS JOHANNES LEOPOLD, UIT WEERT - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1877
36192: "TSCHATER, WOLFGANG, UIT POSONIENSI PANNONIO; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS" - Disputationes ethicae in illustri Wittenbergensi Academia ..... Wittenberg Johann Gormann 1612
36307: "TSCHIRNHAUS, GEORGIUS ERNESTUS VON, EQUES LUSATUS; PRAESES: MULLER, JOHANN" - Disputatio politica de compositatione pacis..... Wittenberg Henckel 1679
56279: TSOE-MEIREN, E. VAN, - Walcheren, toen de koningin er was, Extract, Elsevier, deel VIII, pp. 453-490, geïll.
22591: TUBALKIJN, VAN DEN ARENT - Brief van J.A. Tubalkijn, dd. ‘s Hage 13-4-1731 aan President en Raden van Holland, Zeeland en Friesland betr. het request van Leendert van den Arent, veenman te Schiebroek. Manuscript, folio, 2 p.
35766: TUCKERMANN, A. UIT 'S-GRAVENHAGE - Ueber die Vorgange bei der Resorption in die vordere Kammer ...... Leipzig Engelmann 1892
34110: TUERENHOUT, GUILIELMUS ABRAHAMUS HENRICUS VAN, UIT GRAVE - Dissertatio juridica inauguralis de contractu societatis secundum juris Romani et codicis Napolentici principia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
20700: TUGLACI, PARS - Osmanli Saray Kadinlari/ The Ottoman Palace Women. Instanbul 1985, 360 pag, geïll, hardcover with dustjacqet.
5180: TUINEN, S. VAN - Tjaard van Aylva 1712-1757, Nobilis Frisius de-nobilisderre?, Hattem 1993, 64 p., geïll.
18454: TUINMAN, CAROLUS - Fakkel der Nederduitsche taale, ontsteken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laatere eeuwen. Om de weetgierige vaderlanderen hunne moedertaal te leeren verstaan, door opheldering van den oorsprong en de waare betekening van zeer veele woorden en spreekwyzen, die nu in dagelyks gebruik, maar onbekent of duister zyn. Hier achter is gevoegt, Oud en Nieuw, of Vergelyking der oude en nieuwe Nederduitsche taal, in vorming en spreekwyzen. Leiden, Samuel Luchtmans, 1722.
52422: TUINMAN, CAROLUS - De oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte spreekwoorden. Middelburg, Schrijver, 1726.
56684: TUINSTRA, FONS, - St. Servaas legenden, Maastricht 1934, geb., geïll., 87 pag.
56589: TUKE, HENRI, - Exposition succincte des principes religieux que professe la societe de chretiens communement appeles Amis ou Quakers, London, 1823.
31880: TULLEKEN, JOHAN BURGHARD DIEDERIK, UIT NIJMEGEN - Eenige opmerkingen naar aanleiding der wet van 15 januari 1886 [...], proefschrift [...] Nijmegen H.C.A. Thieme 1886
34818: TULLEKEN, OSUALDUS, UIT ARNHEM - Disputatio medica inauguralis de catarrho suffocativo Leiden A. Elzevier 1694
34100: TULLEKEN, JOHAN BURCHARD DIRK CHRISTIAAN DIDERICUS, UIT ELBURG - Specimen juridicum inaugurale de pignoribus, seu hypothecis tacitis vel legalibus, secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1821
42558: TULP, NICOLAAS - Observationes medicae, editia nova libri quarto auction. Amsterdam, Elzevier, 1652.
42256: TULP, DE - Oud-Nederlandsche kleederdrachten. Haarlem, De Tulp, z. j.
54053: TUM TUM - Baron Floor en Jonkheer Salvador. Nieuw Isabee-liedtjen, vervaardigd door Tum, Tum. Amsterdam, J.A. Schuurmans, 1856.
30858: TÜMPEL, R - Die Geradflügler mitteleuropas, 2e auflage, Goth 1922, 325 pag., geb., geïll.
35730: TURENHOUT, LEONARDUS CORNELIS HENRICUS FRANCISCUS VAN , UIT DINTELOORD - Over de bereiding van diphtheriegif Utrecht van Boekhoven 1895
34280: TURK, GERBRANDUS, UIT MAARSSEN - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate secundum novum codicem neerlandicum [...] Utrecht S. Alter 1838
18457: TURNBULL DE MIKKER, WILLIAM PIETER - Aan hare koninglyke hoogheid op den zevenden augustus 1785. [z.p.], [z.n.], 1785.
38984: TURNER, E - De bewoners van Misrule, uit het Engelsch bewerkt door M.ter Brink, [ 1e druk ], Gouda, van Goor [ 1897 ], 363 pag., geb., geïll.
37893: TUSSENBROEK, O.V. / H.E V. GELDER / J.W.F. WERUMEUS BUNING / W.H.GISPEN / PLASSCHAERT - "Speelgoed, marionetten, maskers en schimmenspelen, Rotterdam 1925, 68 pag.; gebonden met :Pottenbakkerskunst, Rotterdam 1923, 64 pag.; en met : Het toneeldecor, Rotterdam 1923, 56 pag.; en met: Het sierend metaal in de bouwkunst, Rotterdam 1925, 64pag..; en met: Muurschilderingen, Rotterdam 1926, 64 pag."
43346: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Watervrede (.......) openbaar schrijven aan allen die bij doorbraak van Noorder- of Zuider-Lekdijk of van dijken langs den Gelderschen IJssel schade zullen lijden, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1880. Zonder omslag.
33213: TUUK ADRIANI, NICOLAUS VAN DER, UIT TJALLEBERT - Dissertatio theologica inauguralis de ultimarum Christi perpessionum peristasesin, ab euangelistis ex vero narratis [...] Utrecht N. van der Monde 1827
31881: TUUK, GUILELMUS VAN DER, UIT NOORDLAREN - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen P. van Zweeden 1858
31882: TUUK, MARCUS VAN DER, UIT VEENDAM - Disputatio juridica inauguralis, de actionibus, quibus antiquo jure romano dolus malus tutorum vindicatus sit [...] Groningen J.B. Wolters 1841
30771: TUUK, F. V.D. - Geschiedenis van het orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen, 1862- 1912. Groningen 1912, 56 pag., geïll., oblong.
16641: TWENTHE - Geïllustreerde gids voor Twente, door H.E.D. Dordrecht, Morks, [1912], 48 p.
16642: TWENTHE - Gids voor Twente, Doetinchem, Misset, [ca. 1917], 220 p.
16644: TWENTHE - Nieuwe geïllustreerde officiëele gids van Twenthe, Enschede, Campagne, [1930], 116 p.
16646: TWENTHE - Tips voor toeristen in Twente, door K. Jassies. Enschede, Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij [ca. 1951], 40 p.
2539: TWINING, LORD - European regalia. Londen 1967. Geb., geïll., 334 p.
42229: TWISK, PIETER JANSZ - Een vaderlyk geschenk of testament, zynde een verklaringe over het vyfde gebodt betreffende de pligt der kinderen omtrent haar ouders. Hoorn, Duyn / Amsterdam, Hartig, 1742.
35357: TWISS, J.E. - Prent op de promotie van Mr J.E.Twiss Utrecht 1875
34042: TWISS, FZ., ROBERT, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de dilationibus ad solvendum per summi imperantis aut judicis auctoritatem concessis [...] Breda Broese & Comp. 1835
33759: TYDEMAN, JANUS GUIL. - Responsum ad questionem [...] Groningen J. Oomkens 1837
32846: TYDEMAN, JANUS GUILIELMUS, UIT LEIDEN - Disquisitio juridico-politica de oeconomiae politicae notionibus in corpore juris civilis Justinianeo [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1838
35153: TYDEMAN, HENRICI GUILIELMI - Sermo habitus 1826
34700: TYDEMAN, FRANC. CONSTANTIS CORN., UIT KAMPEN - Responsio ad quaestionem a nobilissimo ordine juridico in academia Lugduno-Batava 1820 1821
41615: TYDEMAN, H.W. - Verhandeling over de vraag: Waren de inrigtingen der gilden of corporatien van neringen en ambachten (.....) van eenen zoo voordeeligen invloed (......) dat het gebrek aan welvaart (......) aan de afschaffing der gezegde inrigtingen moet worden toegekend? Nieuwe Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel IV, 1e stuk, [1821/22], 123+1 pag., origineel bedruk kartonnen omslag (omslag los).
33570: TYDEMAN, HENR. GUL. - Oratio de jure romano justinianeo, per benignam dei providentiam, ad salutem generis humani opportune instaurato [...] Leeuwarden D. v.d. Sluis 1803
32734: TYDEMAN JR., JOHAN WILLEM, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
32128: TYDEMAN, HENRICUS GULIELMUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inauguralis de rebus judicatis non rescindendis [...] Leiden L. Herdingh 1799
54758: TYKEN, JACOBUS - Briev van D. Jacobus Tyken aen den E. gewoone kerkenraad van Amsterdam, ofte wel voornaamelyk aan die leden welke hebben doen stellen Advertissement in de Boekzaal Aug. 1757 wegens het boekje geintituleerd 'Volzekere betoginge van regtmatig bezwaer' (...). Amsterdam, N. Byl, 1757.
18466: TYSENS, GYSBERT - Apollo's marsdrager, veylende allerhande scherpzinnige en vermakelyke snel, punt, schimp, en mengeldigten: en daar onder de Stoel-storm der Zonnisten op groote vasten-avonds dag. Tweede deel. Op Parnas by Vallerius Martialis en D. Junius Juvenalis, in compagnie, 1717.
34755: TYSSOT, PETRUS FRANCISCUS UIT UTRECHT - Dissertatio inauguralis physiologico-medica de circulatione sanguinis per corpus humanum et tertio hominis principio Utrecht Van Megen 1743
24832: TYSSOT [=TISSOT], S.A.A.D. - Het onanismus of verhandeling over de ziekten, oorspronklyk uit de zelfbesmetting. Naar de 6e- druk vertaald uit het Fransch. Utrecht, v. Paddenburg, 1771.
36021: UCHELEN, NICO ADRIAAN VAN, UIT ARNHEM - Abraham de Hebreeer Assen Van Gorcum 1964
39857: UCHTMAN, EILARDUS WILHELMUS ( UIT SCHIERMONNIKOOG ) - Dissertatio philosophico- juridica inauguralis de legibus, Groningen, C. Barlinckhof, 1761, (6) + 55 + (7) pag., papieren omslag, watervlekkig.
6192: UDEN, C.L.A. VAN - De geschiedenis van een wapen, causerie gehouden t.g.v. de familiedag der familie Van Uden, Apeldoorn 1965, 27 p., geïll.
58445: UDEN MARSMAN, H., - Geillustreerden gids voor de Vechtstreek van Utrecht tot Muiden, [eerst editei], Vreeland, [ca.1932], 84 pag.
16681: UDEN MASMAN, H. - De Vechtstreek van Utrecht tot Muiden. Handboekje en gids samengesteld in opdracht van de V.V.V. door H. Uden Masman, 2e druk, Breukelen en Loenen, Boekhandel “Het Keizerrijck” [1945], 144 p.
19632: UECHTRITZ, OLDWIG VON - Der Adel in der Christlich-socialen Bewegung der Gegenwart.
24763: UFANO, DIEGO - "Artillerie, c'est a dire: Vraye instruction de l'artillerie et de toutes ses appartenances. Avec une declaration de tout ce qui est de l’office d’un general d’icelle, tant en un siege, qu’en un lieu assiegé. Item des batteries, contre-batteries, ponts, mines & galleries, & de toutes fortes de machines requises au train: Avec un enseignement de preparer toute sorte de feux artificiels, tant pour xesiouyr ses amis, que pour molester & endommager, & par eau & par terre ses ennemis. Le tout recueilly de l'experience, es guerres du Pays-bas, & publié en langue Espagnolle. [Engr. titlepage:] Amsterdam, Johannes Janssonius, 1635; [typ. titlepage:] Zutphen, Andre d’Aelst, 1621."
59233: UHLAND, LUDWIG, - Ludwig Uhland's gedichte, Stuttgart 1881, geb., 491 pag.
34935: UHLENBECK, C.C. - De onderlinge verhouding der oudgermaansche tongvallen en hunne plaats in den indogermaanschen taalstam Leiden Brill 1899
56706: UHLENBECK, O.A., - Beschouwingen omtrent de drie vraagpunten door de commissie van enquete over de marine, Arnhem, 1862, 60 pag.
27941: UHLENBECK, C.C. EN J.L. BERNS - Verslagen aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche geschiedenis: en naar archiefstukken belangrijk voor de geschiedenis van Friesland, 's-Gravenhage 1891, 279 + 71 pag., geb., in half linnen band.
37768: UILKENS, J.A. - Handboek van vaderlandsche landhuishoudkunde, Groningen, Oomkens, 1819, 52 + 363 pag., orig. karton.
43638: UITERLINDEN, P - De Utrechtse vredehandel in Europees perspectief. Bestuurlijk en juridische implicaties van een achtiende-eeuws internationaal congres, fotokopie van een getypte scriptie (?), Utrecht 1978, 105 pag., in kartonnen map.
15934: UITSTAPJE - Het uitstapje naar Utrecht, of vier verhalen op reis. Geschenk voor de jeugd, met plaatjes, Amsterdam: J. Allart Rietberg, 1837
15935: UITSTAPJES - Uitstapjes met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, [1898].
2546: UITTREKSEL - Uittreksel uit het Stamboek van de Nederlandsche Afdeeling der Ridders van Malta. 's-Gravenhage 1915, 82 p.
36132: "ULBRECHTUS (ULBRECHT), JOH. GODOFREDUS, UIT DRESDEN; PRAESES: HASSEN, MARTIM" - Characteres tyranni in Oleverio Cromwello, Angliae quondam, Scotiae et Hiberniae protectore Wittenberg Christian Creusig 1712
14739: ULIJN, G.H.J. - Genealogie van het Nederlandse geslacht Ulijn.
2547: ULMENSTEIN, CHRISTIAN U. VON - Über Ursprung und Entstehung des Wappenwesens. Weimar 1941, 74 p.
35260: ULOTH, CATHARINUS ELIZA BERNARDUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio exegetico-theologica de diversis formulis [....] Leiden H.R. de Breuk 1855
56707: UMBGREVE, G., - Neerlands roeping, Arnhem, 1871, 47 pag.
35176: UMBGROVE, EDUARD LAMORAAL, UIT ALMELO - Eenige opmerkingen over echtscheiding met onderling goedvinden Utrecht J. Nikerk 1888
2550: UNBESCHEID, HERMANN (UITG.) - Chronik und Stambaum in hundert Sprüchen. Z.p. z.j. Geb., geïll., 38 p.
2549: UNBESCHEID, HERMANN (UITG.) - Chronik und Stammbaum in Originalbeiträgen deutscher Dichter. [Dresden], 1908. Geb., 84 p.
27382: UNGER, J.H.W. - Het ontstaan der Groote Societeit Amicitia, Rotterdam 1893, 72 pag.
19484: UNGER, J.H.W. - De regeering van Rotterdam 1328 - 1892. Naamlijst van personen die in of van wege de regeering ambten hebben bekleed.
17084: UNGER, J.H.W. - G.A. Brederoo. Eene bibliographie. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1884.
25509: UNGER, W. - In memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd, Haarlem, Kruseman, 1873. Groot 4o, ca. 200 pag., geïll., geb. met etsen van W.Unger.
50608: "UNGER, J.H.W., E.A.;" - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, 4 delen, Rotterdam 1892, 1895, 1899 en 1907. Ca 2500 pag. Gebonden in 4 geheel linnen banden. Mooie set.
25176: UNGER, W.S. - Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel IV: portretten en personalia, Middelburg 1957, 155 pag.
25177: UNGER, W.S. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel II: Topografische prenten en teekeningen, Middelburg 1940, 308 pag.
3227: UNITATE - Unitate Fortior. Huisorgaan van de Stichting Traditio Domus Charisius. Nrs. 1 (1959) t/m 23 (1977).
35444: WITTENBERG UNIVERSITEIT - Intimatio jubilaei Evangelici. Ad mandatum serenissimi Electoris Saxoniae in toto illo electoratu et vicinis provinciis bono cum Deo celebrandi, Rostock Joachim Fuess 1617
35442: ROSTOCK UNIVERSITEIT - Rectoris et Concilii almae Universitatis Rostochiensis Edictale programma in vigiliarum violatores coeterosque petulantes Rostock Joachim Fuess 1617
60771: UNKNOW MASTER AFTER CALLOT, JACQUES (1592-1635) [?] - Autre Veue du Chasteau de Bourbon Larchambaut
60486: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLI ANTONINI FAUSTINAEQUE... Views of Rome [Set title]
60495: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM D. PETRI... Views of Rome [Set title]
60970: UNKNOWN ENGRAVER, INSPIRED TO RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - The birth of Christ [Het stalleken van Bethlehem, oft de geboórte Jesu Christi]
60485: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM ANTONINI imp. FAUSTINAE que coniugis ... Views of Rome [Set title]
60463: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - COLUMNA imp. ANTONINI PII... Views of Rome [Set title]
60457: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - AMPHITHEATRUM VESPASIANORUM... Views of Rome [Set title]
61670: UNKNOWN MAKER, PROBABLY WINTER, ANTHONIE DE (1652-CA. 1717) - Four pages with ornaments
60213: UNKNOWN (SIGNED IN PENCIL BUT UNREADABLE) - Female nude
60458: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - AMPHITHEATRI VESPASIANORUM... Views of Rome [Set title]
60462: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - CAPITOLIUM... Views of Rome [Set title]
60476: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - CAII CESTII marmorea PYRAMIS... Views of Rome [Set title]
60479: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - CASTELLUM S. ANGELI... Views of Rome [Set title]
60469: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FORUM ROMANUM... Views of Rome [Set title]
60214: UNKNOWN (SIGNED IN PENCIL BUT UNREADABLE) - Sunflowers in vase
60456: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Views of Rome [Set title]
60475: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MAUSOLEUM... Views of Rome [Set title]
59811: UNKNOWN MASTER, AFTER SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - Peasants by a stream
60465: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FONS maximé... Views of Rome [Set title]
60464: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - COLUMNA marmorea ... Views of Rome [Set title]
59767: "UNKNOWN PRINT MAKER; AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND VOS, MAARTEN DE (1532-1603) " - LABOR (The Four Ages of Man, series title)
60466: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FONS in area qua hodie NAVONA ... Views of Rome [Set title]
60478: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MONUMENTUM CURTII... Views of Rome [Set title]
60471: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - PALATII, annexorumque aedificiorum et ... Views of Rome [Set title]
60473: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TYBERIS ipsisque injecti Pontes... Views of Rome [Set title]
59682: UNKNOWN MASTER, AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - [M]ARTIVS ... (SYLVAE SACRAE MONUMENTA... ANACHORETARUM)
60470: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MERCURII et FLORAE... Views of Rome [Set title]
60474: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PORTA FLAMINIA... Views of Rome [Set title]
55588: UNKNOWN ENGRAVER, FRANCE XVIII CENTURY - Jean and Madame de Ramponaux and their Coffee House
60467: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FORUM NERVA... Views of Rome [Set title]
60481: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MONUMENTUM duelli inter HORATIOS et CURIATIOS ... Views of Rome [Set title]
59768: "UNKNOWN PRINT MAKER; AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND VOS, MAARTEN DE (1532-1603) " - LABOR (The Four Ages of Man, series title)
60489: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM JOVIS... Views of Rome [Set title]
59785: UNKNOWN MAKER AFTER POTTER, PAULUS (1625-1654) - The Courtaud Horses
59789: UNKNOWN MAKER, AFTER VISSCHER, NICOLAAS II (1649-1702) - Afbeeldinge in wat manier de Siluer vloot vanden Generael Pieter pietersen Heyn veroouert is Anno 1628
60472: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PONTIFICIUM PALATIUM... Views of Rome [Set title]
27668: UNKNOWN MASTER, AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De kerkelijke lijck-statie van den seer devoten Domine Johannes van de Velde [Begrafenisstoet van Ds A. van de Velde, 14 juni 1677, kopie]
60488: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Templum S. JOHANNIS... Views of Rome [Set title]
60494: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - AREA PORTICUS que D. PETRI a sinistris... Views of Rome [Set title]
60468: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - TEMPLI IOVIS STATORIS... Views of Rome [Set title]
60497: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM SATURNI... Views of Rome [Set title]
59765: "UNKNOWN PRINT MAKER; AA, PIETER VAN DER (1659-1733)" - INWYDING DER UNIVERISTEIT TOT LEYDEN Anno 1575
60477: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PYRAMIS C. CESTII... Views of Rome [Set title]
60482: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MONUMENTUM M.A. ANTII LUPI ... Views of Rome [Set title]
60480: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PONS AELIUS, CASTRUM ... Views of Rome [Set title]
60459: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - AMPHITHEATRI ... Views of Rome [Set title]
60460: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - AQUAE MARCIAE CASTELLUM... Views of Rome [Set title]
59994: UNKNOWN MASTER, AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Dijkdoorbraak bij Coevorden [Dike breack at Coevorden, 1st October 1673]
60483: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - SEPTIZONIUM imp. SEVERI... Views of Rome [Set title]
60484: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) POSSIBLY AFTER LAFRERI, ANTONIO (OR LAFRERY) (1512-1577) - SEPTIZONIUM SEVERI... Views of Rome [Set title]
60496: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - "AEDES CASTORIS; prope FORUM... Views of Rome [Set title] "
60461: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - ARCUS, Divo MARC. ANTONINO... Views of Rome [Set title]
60490: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - "PANTHEON; hodie D. VIRGINIS SS. que MARTYRUM... Views of Rome [Set title] "
60491: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM PACIS... Views of Rome [Set title]
60492: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM DIVI PIETRI... Views of Rome [Set title]
60493: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM DIVI PETRI, a dextero latere aspicendum... Views of Rome [Set title]
60487: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Templum C. CAROLI in ar: Quatuor FONTIUM... Views of Rome [Set title]
60498: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - THERMARUM eiusdem CARACALLAE... Views of Rome [Set title]
60499: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - THERMAE imp. DIOCLETIANI... Views of Rome [Set title]
60500: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - VILLA Pontificis URBANI OCTAVI... Views of Rome [Set title]
19086: UNRUH, EINEM - Die Unrugher (eine Zeit- und kulturgeschichtliche Studie). Versuch eines Anfanges zur Stoffsammlung für die Unruh'sche Familiengeschichte.
57594: UNTERKIRCHER, F., - Karolingisches Sakramentar. Fragment van Codex Vindobonensis 958 der Osterreichischen Nationalbibliothek. Faksimile, Graz 1971.
56197: UNTERKIRCHER, F., - Reiner Musterbuch. Faksimile Ausgabe (.....) des Musterbuch aus Codex Vindobonersis 507, Graz, 1979.
16983: UPDIKE, D. B. - Printing Types. Their History, Forms and Use. A Study in Survivals. 2nd [rev.] ed. Cambridge: Harvard University Press, 1937. 2 dln.
25669: URBAEN [= MARTIN KALF?] - Kijkjes in de hoofdstad, Overdruk uit Het Leeskabinet 1873-1874, ca. 100 pag., geb. in half linnen. Samengestelde teksten uit het tijdschrift. Geïllustreerd met litho's, o.a. van Zeemanshuis, Zeemanshoop, Postkantoor, Schreierstoren, Waag, Handelmaatschappij, Ned. Bank, Paleis, Beurs, Arti, Paleis v. Volksvlijt, spoorweg viaduct Bikkerstraat.
16650: URK - Urk aan de rand van de Noord-Oostpolder, door Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 84 p.
16651: URK - Urk. Kleine gids voor een bezoek aan het voormalig eiland Urk. Uitg. Ver. tot stichting en exploitatie van een gebouw voor Chr. Belangen, Urk, [1947], 32 p.
4108: URKUNDENBUCH - Urkundenbuch der Familie Von Mallinckrodt. 2 delen. Bonn 1911, 479+634 p., geïllustreerd (met 45 platen), gebonden (fraai, in halfperkamenten banden).
38327: URSIN, J. - Kristne symboler en handbok, 3e druk, Noorwegen 1975, 251 pag., geïll., geb., met stofomslag.
57417: "URTEL, L.;" - Osem storoci slovenskej. Eight centuries of Slovak heraldry. Matica Slovenska 2003. Geb., 296 pag., geïll.
58384: URZIDIL, J., - Wenceslars Hollar. Der kupferstecher des Barock, Wien 1936, 160 pag., geb., ill.
32785: UTRECHT DRESSELHUIS, JOANNES GERARDUS AB, UIT WOLFAARTSDIJK - Specimen historico-juridicum de poena peregrinationis sacrae, medio aevo in Neerlandia usitata [...] Goes L. de Fouw 1851
22373: UTRECHT, STRICK VAN LINSCHOTEN - Publicatie van de Raad van de stad Utrecht dd. 2-10-1797 dat A.J. Strick van Linschoten van Loenersloot voor de post van Raad in de gemeente heeft bedankt en dat er een nieuwe verkiezing zal plaatsvinden. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Muntendam).
57102: UTRECHT DRESSELHUIS, J. AB., - De provincie Zeeland in hare aloude gesteldheid en gerelgelde vorming beschouwd, Middelburg, 1836, 4+151 pag.
54745: UTRECHT, JAN VAN [PSEUDONIEM] - Tweede briev van Jan van Utrecht, over het voorgevallene met twee boekverkopers tot beter verstand van het so genaamd Echt Relaas. Amsterdam, Keyzer/Demter/Schuurman, [1781].
16658: UTRECHT - Wandelingen door Oud Utrecht/Roamings through old Utrecht, Leiden 1947, 10+36 p (tekeningen Leo Zeldenrust).
16659: UTRECHT - Gids van de provincie Utrecht. Utrecht, Prov. Utr. Bond voor Vreemdelingenverkeer, [ca. 1952], 119 p.
16656: UTRECHT - Geïllustreerde gids voor Utrecht en omstreken, door W. Graadt van Roggen. Utrecht, De Haan, [1927], 144 p.
23160: UTRECHT, GYMNASIUM, ARS ET AMICITIA - "1899-1909. Een herinneringswoord naar aanleiding van het 10-jarig bestaan der U.G.V. Ars et Amicitia"", gesproken door eenige eereleden"", Utrecht, Moesman, 1909, gedrukt boekje, 8°, 32 p, geïll."
22613: UTRECHT, 1815 - Toegangskaart voor de “Plegtigheid in de Domskerk op 6 November 1815”, gedrukt, 12° oblong, 1 p.
22353: UTRECHT, GEDEPUTEERDEN IN 1720 - “Namen van de heeren haer ed. mog. ordinaris gedeputeerden [van Utrecht], ende zoo als haer ed. alle weecken praesideren in dezen jare 1720”, 1 blad plano oblong, gedrukt.
22627: UTRECHT, KOSTSCHOOL MOREL EN STIFFRY - “Plan de l’Institut d’Education des Dles Morel et Stiffry”. Gedrukt, folio, 1 p.
40570: UTRECHT DRESSELHUIS, J. AB - De Waalsche gemeenten in Zeeland voor en na de herroeping van het edict van Nantes, Bergen op Zoom 1848, 128 pag., orig. papieren omslag. Goed exemplaar.
2557: UYL, W.F.J. DEN - "De Lopikerwaard. 2 dln. I. Dorp en kerspel tot 1814; II. De waterschappen. Utrecht 1960-1963. Geïll., 488+672 p."
35171: UYLENBROEK, PETRI JOHANNIS, UIT AMSTERDAM - Responsio ad quaestionem astronomicam [....] 1822
18481: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - "De gevangene, of De gelykenis; blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1798."
18482: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); GABRIEL MARIE JEAN BAPTISTE LEGOUVÉ" - Epicharis en Nero. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1718 (=1798).
18472: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN AUGUSTE JULLIEN DIT DESBOULMIERS" - Teunis en Teuntje. Tooneelspel met zang. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1783.
18474: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Meropé. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
18475: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Meropé. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1803.
18476: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MICHEL GUYOT DE MERVILLE" - De echtgenooten hereenigd. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1791.
18477: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MARIE JOSEPH BLAISE DE CHÉNIER" - Fenelon, of De Kameryksche kloosterlingen. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
18480: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MARIE JOSEPH BLAISE DE CHÉNIER" - Cajus Gracchus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1797.
18471: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN FRANÇOIS MARMONTEL" - Lucile. Tooneelspel met zang en dans. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1781.
18469: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE" - Fedra. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1777.
18470: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE" - Fedra. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1800.
54228: UYTTENBOOGAARD, COR - In de klauwen der SS. Concentratiekamp herinneringen. Amsterdam, J. Kappee, 1945.
34051: UYTTENHOOVEN, ADRIANUS, UIT VLISSINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de impensis a possessore factis [...] Leiden P. Engels 1845
52569: UZANNE, OCTAVE - Les moeurs secretes du XVIIIe siecle (...) avec preface, notes et index. Paris, Quantin, 1883.
52355: UZANNE, OCTAVE, - Le calendrier de Venus, Paris, Rouveyre 1880.
51677: UZANNE, O. (ED.), - "Le Livre, revue du monde litteraire nrs. 67 (10-7-1885); 73(10-1-1886); 48 (10-12-1883)."
52571: UZANNE, OCTAVE - La chronique scandaleuse (...) avec preface, notes et index. Paris, Quantin, 1879.
52570: UZANNE, OCTAVE - La gazette de Cythere (...) avec notice historique. Paris, Quantin, 1881.
52568: UZANNE, OCTAVE - Anecdotes sur la comtesse Du Barry (...) avec preface et index. Paris, Quantin, 1880.
16661: VAALS - Geïllustreerde gids van Vaals. Neerlands hoogste punt (Drielandenblik). Uitg. Vaals, Stubach, 1934, 40 p.
31374: VAARWERK, B.H.M. TE - De Hof te Vaarwerk [ onder Eibergen ] en zijn bewoners 1188-1900, Eibergen 2001, 368 pag., geb., geïll.
43052: VAARZON MOREL, W.F.A.J. / J. FEITH - Herinnering aan het Bloemen-Corso 12 April 1896. Haarlem, Bohn, [1896].
18487: VADEMECUM - Vademecum voor den student. Liederenboek. Vijfde, herziene en vermeerderde druk. Utrecht, Gebr. Van der Post, 1882.
18488: VADER - De ontaarde vader en de ongelukkige gelieven. Amsterdam [etc.], M. de Bruin [etc.], [ca 1780].
18489: VADERLANDER - De Vaderlander. Eerste deel. Amsterdam, Erven F. Houttuyn, 1776.
50918: VAENIUS [VAN VEEN], OTTO / TEMPESTA, A. - Batavorvm [Batavorum] cvm Romanis bellvm / De Batavische oft oude Hollandtsche oorloghe teghen de Romeynen. Antwerpen, Ph. Lisaert, 1612.
35435: VAGETIUS, CASPARUS - In superbiam Oratio quam in collegio oratorio [...] Johannis Simonii .[...] Rostock Moritz Sachs 1614
35440: "VAGETIUS, CASPARUS, UIT ROSTOCK; PRAESES: HELVIGIUS, ANDREAS" - Collegii Ethici Disputatio X: de natura, speciebus et adjunctis amicitiae [...] Rostock Erven Johann Richel 1615
32143: VAIJNES VAN BRAKELL, L. DE, UIT BEMMEL - Dissertatio juridica inauguralis, qua naturae judicio contraria refellitur opinio [...] Groningen P.S. Barghoorn 1832
2559: VAILLANT, C.E. - Wapenboek der Amsterdamsche regeringsleden sedert 1795. Amsterdam 1861. Geb., geïll., 225 p.
35125: VAILLANT, CHRISTIANUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de usufructu navium Leiden M. Cyfveer 1802
32670: VAILLANT, JOHANNES PETRUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de cassatione, qualis senatui supremo competit [...] Utrecht J.G. Broese 1847
29017: VAILLANT, LE - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs Kaap de Goede Hoop, in de jaren 1780 tot 1785 gedaan. Deel I, Leiden 1791, 352 pag., geïll. met 6 prenten, waarvan 2 uitslaand. Alleen het eerste deel, orig. karton.
19589: VAILLANT, C.E. - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
34931: VAILLANT, HUGO , UIT ROTTERDAM - Bevoegdheid van den commissionnair om zelf te koopen en te verkoopen Leiden Somerwil 1887
32669: VAILLANT, CHRISTIANUS GUILIELMUS EVERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de libera voluntate ad delictum contrahendum necessaria [...] Amsterdam C.A. Spin 1837
32671: VAILLANT, CHRISTIAAN AARNOUT UIT MIDDELBURG - Het tweekamer-stelsel in het Fransche staatsrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1882
61698: VAILLANT, ANDRIES (1655-1693) (?) AFTER AACHEN, HANS VON (1552-1616) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
32133: VAILLANT, CHRISTIANUS GUILIELMUS EVERARDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica exhibens interpretationem locorum quorumdam juris in Hugonis Grotii epistolis [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1834
60726: VAILLANT, WALLERANT (1623-1677) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Petrus van der Hagen
30313: VAILLAT, L. E.A. - J.B. Perronneau ( 1715 - 1783 ) sa vie et son oeuvre, 2e ed. , Paris 1923, 253 pag., ill. As new.
7744: VAISSIÈRE, P. DE - Gentilshommes Campagnards de láncienne France ëtude sur la condition, létat social et les moeurs de la noblesse de province du XVIe au XVIIIe siècle.
57559: VAJDA, B.F., - "Muziek, Vorspiel zum Biblischen Melodram ""Das Ewige Licht"" dem grossen Wohltäter Mgr. Dr. Th. Verhoeven in tiefster Ehrfurcht gewidmet. Titel + 4 bladzijden manuscript, 1e helft 20e eeuw."
6165: VALCK LUCASSEN, TH.R. - Het geslacht Thuret, overdruk Ned. Leeuw 1914, 25 p., geïll.
60725: VALCK, GERARD (1651-1726) AFTER KNELLER, GODFREY (1646-1723) - CORNELIUS DE BRUYN PICTOR.
33610: VALCKENAER, IO. - Oratio de schola cuiaciana [...] Franeker Guilielmus Coulon 1782
33441: VALCKENAER, LUDOVICUS CASPAR - Oratio inauguralis de causis neglectae literarum graecarum culturae [...] Franeker Guilielmus Coulon 1741
22473: VALCKENIER, VISSCHER - Uitnodiging voor bijwoning van de begrafenis in de Oude Kerk te Amsterdam dd. 23-5-1747 van Ida Hillegonda Valckenier, huisvrouw van Ds Johan Visscher, 1 blad 4° oblong, gedrukt.
22474: VALCKENIER, AMSTERDAM - “Aangeplakt biljet. Redenen waarom eenige heeren uyt de Magistraat der stadt Amsterdam gedeporteert zijn”, 1672. Gedrukt, plano, 1 blad.
51018: VALCOOCH, D.A. - Chronycke van Leeuwenhorn, voortyden ontrent der Sypen, gelegen in West-Vrieslandt, over veel hondert jaeren verdroncken (...) in ryme gestelt (...) gevolgt naar den druk van 1599 en vermeerdert met een kaart en een historie van Vroonen. Amsterdam, J. Hartig, 1740.
30293: VALENTINER, W.R. EN J.G. VELDHEER - Rembrandt. Kalenderboek voor 1906, Amsterdam 1905, 48 pag., geb., geïll ( door Veldheer ). Goed exemplaar.
36268: VALENTINI [VALENTIN], JOANNES MATTHAEUS, UIT MOENO FRANCFURTH - Disputatio inauguralis medica de passione colica Giessen F.Karger 1668
38600: VALERIUS, ADR. - Nederlandtsche Gedenck-clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626, 2e druk, Amsterdam 1943, oblong, 287 pag., geb. Inl. etc. door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers.
36472: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche historiographie in haar verband met het Romeinsche karakter Amsterdam Muller 1879
31113: VALETTE, TH. G.G. EN G. P. - Registre généalogique de la famille Valette. Vlaardingen 1928, 34 pag., gedrukt op zwaar papier, geïll. met ingeplakte foto's en wapen in kleur.
15939: VALK, G. - Enige gesigten der stadt Amsterdam, z.p. [Amsterdam], z.j. [ca 1700].
32519: VALK, JAN GERARD VAN DER, UIT ROTTERDAM - Ernst Kapp. 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1939
59402: VALKENBERG, AMSTERDAM. - " A. Valkenberg, radio-, electrische- en huishoudelijke artikelen, magazijn ""Edison""., 1936 (1 blz.). M14695."
6128: VALKENBURG, C.C. VAN - Nederlandse afstammelingen - naamdragers van gravin Juliana van Stolberg, overdruk Ned. Leeuw 1959, 11 p.
16675: VALKENBURG - Laatste officiëele geïllustreerde Reis- en Wandelgids voor Zuid-Limburg. Valkenburg, Maastricht, Geul-, Gulp-, Maasdal en Mijnstreek, 22e druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1950?], 126 p.
16676: VALKENBURG - Herinnering aan Valkenburg en Omstreken, Uitgave J. Février, Valkenburg “photo en lichtdruk van Gebr. van Straaten, Middelburg”. [ca. 1900?], 4°.
16677: VALKENBURG - Valkenburg Nr 2, Uitgave van Jakob Krapohl, M. Gladbach [leporello met 8 primitief gekleurde prentbriefkaarten]
16678: VALKENBURG - Valkenburg, Edition: Firma Jennekens Quaedvlieg Valkenburg [ca. 1920?], oblong.
16679: VALKENBURG - Valkenburg. Ed. Weenenk & Snel, La Haye [ca. 1920?], oblong.
16663: VALKENBURG - Geul- en Gulpdals wegwijzer. Nieuwste, officieele, reis- en wandelgids voor Valkenburg en omstreken. Gulpen, M. Alberts, [1911], 4+44 p.
16664: VALKENBURG - Nieuwste officiëele en geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg en omstreken. Valkenburg, Grand Bazar G. Meussen, [ca. 1915?], 96 p.
16665: VALKENBURG - Wandelkaart van Valkenburg en omstreken, in 3-en gevouwen blad, [ca. 1918].
16666: VALKENBURG - Laatste officiëele geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, 10e vermeerderde druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1920], 174 p.
16667: VALKENBURG - Souvenir van Valkenburg. [Album met 12 ingeplakte bruinige foto’s, 15x22 cm] z.pl., z.j. [ca. 1920??].
16672: VALKENBURG - Laatste officiëele geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, 15e druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1932], 182 p.
16674: VALKENBURG - Laatste officiëele Reis- en Wandelgids Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, Zuid-Limburg. Beknopte uitgave, 16e druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1940].
32174: VALKENBURG, JOHAN FREDRIK THEODOOR VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen [....] Utrecht P. den Boer 1899
8182: "VALKENIER, PETRUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - 't Verwerd Europa, ofte Politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten en oorsaken van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamentlijk en in omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664 [...]. Deel I (van 2), Amsterdam, Hendrik en Dirk Boom, 1675.
52618: VALKENIER, PETRUS - 'T Verwerd Europa ofte politijke en historische beschrijvinge. 2e druk, Amsterdam, Schoonenburg en Rotterdam, 1742. [En met:] Vervolg van 't verwerd Europa, 2e druk, Amsterdam, Schoonenburg en Rotterdam, 1742.
52547: VALKENIER, PETRUS - 't Verwerd Europa, ofte politijke en historische beschrijvinge (...). 2e druk, Amsterdam, A. Schoonenburg en J. Rotterdam, 1742. Met: Vervolg (...). Amsterdam, 1742.
18493: VALLÉE, HIPPOLYTE - De heler. Romantisch tafereel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, G. Portielje, 1839. [2 delen]
2564: VALLIÈRE, P. DE - Treue und Ehre. Geschichte der Schweitzer in Fremdendiensten. Lausanne 1940. Geb., geïll., 774 p.
19154: VALOUS, G. DE - Le patriciat Lyonnais aux 13e et 14e siècles.
5264: VALYNSEELE, JOSEPH - Le sang des Bonaparte, Parijs 1954, 159 p.
39572: "VALYNSEELE, J.;" - Les Say et leurs alliances. L'étonnante aventure dúne famille cévenole, Parijs [1971], 389 pag., geïll.
26115: VALYNSEELE, J. - Les maréchaux de Napoléon III, leur familie et leur descendance, Paris 1980, 600 pag.
7515: "[FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; JOSEPH FRANÇOIS DUCHÉ DE VANCY" - Jonathan, treurspel. Vertaald uit het Frans, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. Gedrukt voor rekening van eenige kunstbeminnaars. 2e druk. Utrecht, [z.n.], 1771.
42892: VANEL, CLAUDE - Histoire de l'etat present du royaume de la Hongrie. Cologne [= Nederland], P. le Jeune, 1686.
54234: VANEL, C. - 'Boeven' die ik gekend heb ... 3e uitgave, Haarlem, Tjeenk Willink, 1945.
42087: VANIERIUS [= VANIERE], JAC. - Praedium rusticum, nove editio longe auctior & emendatior. Amsterdam, J.F. Bernard, 1731.
2566: VARENBERGH, EMIEL - Aanteekeningen van eenen geslachtkundige der zeventiende eeuw. Gent 1873, 90 p.
52457: VARILLAS, ANTOINE DE - Les anecdotes de Florence, ou l'histoire secrete de la maison de Medicis. Par le sieur de Varillas, 's Gravenhage, Leens, 1687.
33609: VARLET, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de lege, ejusque interpretatione [...] Leiden Petrus van der Aa 1744
8921: LOS EN VAST - Los en vast. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1869-1875.
18496: VASTER, FREDERIK - Ode. [Amsterdam], [Gysbert Oudshoorn], 1750.
36358: VATER, CHRISTIAN, RECTOR VAN DE UNIVERSITEIT VAN WITTENBERG - Civibus academicis S.D. iisdemque festum Paschale Faustum ac salutare precatur Wittenberg Schroedter 1722
47391: "VATOUT, J.;" - Souvenirs historiques des residences royales de France: Palais de Versailles, Paris 1837, 5+433 pag., origineel bedrukt papieren omslag.
56584: VATTIER KRAANE, C.G., - De wenschelijkheid om in Nederland bevroren vleesch uit Argentinie in te voeren, Amsterdam 1912, 59 pag., geïll.
54237: VAULX, ANDRÉ DEL (VALLENSIS) - Paratitla juris canonici sive decretalium d. Gregorii Papae IX. Lyon, Anisson, 1673.
41994: VAYNES VAN BRAKELL, R.G.B. DE - Geen doorbraken meer! (...) Aantooning van het eenige afdoende middel om ons land voortaan en ten allen tijde van verdere rivierwaterrampen te bevrijden, Arnhem, v. Egmond, 1861, 30 pag., papieren omslag.
16035: ZEGEPRAALENDE VECHT - De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. La triomphante Riviere de Vecht [...]. Amsterdam: Wed. Nic. Visscher, 1719.
16036: ZEGENPRAALENDE VECHT - La triomphante rivière De Vecht [...] De zegenpraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende, Amsterdam: H. de Leth, [ca. 1750]
33069: VECHT, HENDRIK ALEIDUS WILLEM VAN DER, UIT HASSELT - Cornelis van der Myle. Academisch proefschrift [...] Sappemeer D. Klein 1907
16680: VECHTSTREEK - Geïllustreerde gids voor de Vechtstreek van Utrecht tot Muiden, samengesteld door H. Uden Masman, Uitg. V.V.V., Breukelen [ca. 1932], 84 p.
25622: VEDER, W.R. - De omwenteling te Amsterdam in haar voorbereiding en aanvang op 15 en 16 november [1813], extract uit Gedenkboek 1813, 124 pag., geb. ( in fraaie band).
43557: VEDER, W.R. (UITG.) - Brieven van Daniel Elsevier aan Nicolaas Heinsius (1675-1679), Amsterdam 1890, overdruk Bijdr. Gesch. Boekhandel II, pp. 405-505. geb., mooi exemplaar.
2567: VEDER, W.R. - De herziene officieele voorstelling van het wapen van Amsterdam. Toelichtende stukken bij het ontwerp overgelegd aan burgemeester en wethouders, benevens een naschrift naar aanleiding van de brochure van den Zeer Eerwaarden Heer Mgr. B.H. Klönne, `Het wapen van Amsterdam'. Amsterdam 1900. Geïll., 32 p.
17596: VEDER, H.H. EN H.C. VAN DEN BRINK (PREDIKANTEN TE ROTTERDAM) - De kracht en de vrucht des woords. Bevestigings- en intreerede gehouden in de Nieuwe Westerkerk op zondag 11 November 1900, Rotterdam, J.H. Dunk, 1900, 8°: 40 p.
26116: VEDER, W.R. - Het archief van de gasthuizen te Amsterdam ( tot 1875 ), Amsterdam 1908, 163+304+102 pag. [ met register].
25702: VEEN, ANNEKE VAN - Jacob Olie Jbz. ¨1834/1905*. Monografièn van Nederlandse fotografen 10. 2e druk, Amsterdam 2000, 268 pag., geìll., geb. Met stofomslag.
38959: VEEN, S.D. VAN - Zondagsrust en zondagsheiliging in de 17e eeuw, Nijkerk z.j., 190 pag.
39234: "VEEN, S.D. VAN, E.A.;" - Uit onzen bloeitijd. Schetsen van het leven onzer vaderen in de 17e eeuw, Amsterdam, J. Emmering, z.j. [30 brochures] in 3 half linnen banden. Waarschijnlijk complete set.
35259: VEEN JR., HENDRIK VAN, UIT EDAM, PREDIKANT TE INGEN - Exegetisch-critisch onderzoek naar I Kor. XV: 1-11 Leiden Van Doesburgh 1870
32781: VEEN, JANUS VAN DER, UIT DRAGTEN - Disputatio juridica inauguralis, de conatu delinquendi, e quo ipsum delictum prorsus enasci nequit, ejusque poena [...] Groningen M. Smit 1832
38402: VEEN, C.F. V. - Centsprenten, catchpennyprints. Nederlandse volks- en kinderprenten, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1976, 133 pag., geïll.
39578: VEEN, P.H. - De doopsgezinden in Schoterland, Leeuwarden 1869, 176 pag., papieren omslag (beschadigd).
39533: VEEN, A.G. VAN DER / W.F. SCHUT - Gouda. Rapport, uitgebracht aan het gemeente-bestuur door het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland (.....) in overleg met Verhagen, Kuiper, Gouwetor en de Ranitz, 3 delen, ( genummerd I en II ), Rotterdam 1949-1950, ca. 400 pag., geïll.
32844: VEEN, PETRUS VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de jure, quod dicitur, supremae necessitatis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
47210: VEEN, E. (INL.), - De Zaansche handel en Nijverheid, Haarlem, uitg. Emrik & Binger 1911, facsimile herdruk, Bussum 1983, met voorwoord van G.H.L.Tiesinga, oblong.
40126: VEEN, J. VAN DER, - Spaarbank te Deventer 1941, 60 pag., geïll.
40153: VEEN AZ., J. V.D., - Nieuw Drentsch Mozaik, Assen 1878, 138 pag., ing., met 2 kleurenlitho's.
6190: VEEN, W.K. V.D. - De oudste generatiën van het geslacht Van der Tuuk, (extract Ned. Arch. v. Gen. & Her. 1949), 5 p.
18498: VEEN AZN, JAN VAN DER - Drentsch mosaïk. 1e stukje. Groningen, J. Oomkens, 1844.
18500: VEEN, JARIG HIELKES VAN DER - Memento mori. Mijmeringen, droomen en visioenen over leven, dood en eeuwigheid. 2e druk. Harlingen, A. Land, Ez., 1879.
4885: VEEN, EGBERT A. - Een Friesch koopmansgeslacht. Het geslacht Veen. Amsterdam 1947, 137 p., geb., geïll. Oplage 300 exx.
34658: VEEN, JACOBUS CORNELIUS VAN, UIT ALKMAAR - XVI. theses juridicae. 1793
22423: VEEN, NUHOUT VAN DER, ALKMAAR - Opgave van de begravenen in 4 graven op het prot. gedeelte van het kerkhof te Alkmaar van mr J.E. Nuhout van der Veen. Manuscript, 8° oblong, 1 p.
60607: VEEN, GIJSBERT VAN (1652-1628) - Portrait of Giambologna (1529-1608)
32660: VEEN, SIMON CORNELIS, UIT ROTTERDAM - Periodieke oplossingen in commensurabiliteitsgebieden met toepassing op het probleem der lacunes in het stelsel der asteroïden. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
32716: VEEN, CIPRIANUS JOANNES VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de tutela principiis juris hodierni [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1818
52235: VEENENDAAL-BARTH, J.W. E.A., - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640, door N. Stellingwerf en S. Schot, 6 delen, 's-Gravenhage, 1992-2002.
32986: VEENHOVEN, HENRICUS, UIT HOOGEZAND - Specimen juridicum inaugurale, de testamentis privilegiatis sec. codicem civilem Neerlandicum [...] Groningen J.B. Wolters 1842
32843: VEENSTRA, WILLEM CORNELIS, UIT BANDA - Stellingen [...] Leiden L. van Nifterik Hz. 1874
47724: VEER, H. VAN, - Het beleg van Haarlem. Panorama Plantage Amsterdam, Amsterdam, 30 pag. met uitvouwbaar panorama, getekend door Joh. Braakensiek.
35036: VEER, WILLEM DE, UIT DELFT - De firma als naam waaronder handel gedreven wordt. Amsterdam Roeloffzen & Hubner 1889
40242: VEER, C.L. DE, - Schidlof' s zakwoordenboekje Esperanto- Nederlandsch, en Nederlandsch - Esperanto, 2e druk, Amsterdam 1931, 298 + 275 pag., geb.
30890: VEER, G. VAN DER - Van der Veer is de naam. Sporen van een familie uit Achtkarspelen, Drachten 1989, 112 pag., geb., geïll. met stofomslag.
22470: VEEREN, STEINVOORTE - Trouwboekje van Hendrik Th. Veeren (moeder Van Oudgaarden) en Harmina A. Steinvoorte (moeder Goslinga), dd. 17-4-1957. 1 deeltje, deels gedrukt.
25164: VEERKAMP, J.H. - Kroniek Veerkamp, Een van de negen, Ridderkerk [ca.2002], 244pag., geb., geïll.
36595: VEEZE, BOUWE JAN, UIT GRONINGEN - De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1650-1668 Assen Van Gorcum 1932
33380: VEGA, ABRAHAM, UIT NAARDEN - Cyclographisch onderzoek van oppervlakken. Academisch proefschrift [...] Berlijn Emil Ebering 1923
28162: VEGA, G - Logarithmisch-trigonometrisches handbuch, 2e auflage, Leipzig 1800, 301 pag., geb.
50618: "VEGIANO SR. D'HOVEL, M. DE;" - Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (...) et neuf de ses supplements (...) par le baron J.S.F.J.L. de Herckenrode. Premier volume, Gent, Gyselynck 1862, 576 pag., geb. in twee halflinnen banden, geïllustreerd met 685 wapenafbeeldingen. Dit deel loopt van A tot De Croy. De originele omslagen van de livraisons meegebonden.
58603: VEGTER, W., - Handtekeningen tgv. 30 jarige echtvereniging van Wiebe Vegter en Zwaantje Wijbes van der Tuuk (getrouwd Loppersum, 21-5-1870), 4 pag.
23221: VEILINGBOEKJES ONROEREND GOED, A - J - Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen.
23222: VEILINGBOEKJES ONROEREND GOED, K - Z - Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen.
59953: VEILINGCATALOGUS - Catalogus Veiling 16 november 1943 te houden in de Groote zaal van Gebrs. Brinkmann, Groote markt 13, Haarlem, Artipictura, J.P. Koopman, Kunst en Antiekveilingen Haarlem, 16 pp.
60576: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - A man netting birds [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
60577: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - MAYUS [The twelve months: set title]
60578: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - IUNIUS [The twelve months: set title]
60579: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - IULIUS [The twelve months: set title]
60696: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Peter Goetthem
60574: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - "APRILIS [The twelve months with views of Dutch towns; set title]"
60690: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER HEDA, WILLEM CLAESZ. (1594-1680) - Portrait of Cornelis Danckaert
60588: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Teijlingen Castle (Wievs of castles in Holland: set title)
60587: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Landscape with tower of 'Het Huis te Kleef' [Series of Landscapes]
60589: VELDE, ADRIAEN VAN DE (1636-1672) - Grazing horse [10 different animals: set title]
36488: VELDE, EMIL VAN DE, UIT KEULEN - De fibrillaire structuur der zenuweindorganen Leipzig Thieme 1909
61267: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) AND VISSCHER, NICOLAAS II (1649-1702) - Repairing the broken dike on the river Lek by Vianen
60590: VELDE, ADRIAEN VAN DE (1636-1672) - Fighting dogs [10 different animals: set title]
60692: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Portrait of Jan van de Velde, father of the artist
43038: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des alder-hooghsten ofte aenwijsinge van de oorsaecken, wegen en middelen waer door de Geunieerde provintien uyt hare vorige onderdruckinge soo wonderbaerlijck (...) tot soo grooten macht (...) zijn verheven. 3e druk, Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1677.
60695: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Albert Harmensz Dingsteden
43039: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des alder-hooghsten ofte aanwijsinge van de oorsaecken, wegen en middelen waar door de Geunieerde provintien uit hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlijk (...) tot zoo grooten macht (...) zijn verheven. 5e druk, Amsterdam, Pieter Visser, 1733.
60693: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER CAMPEN, JACOB VAN (1596-1657) - Portrait of Laurens Jansz Coster
60583: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Het Huis te Kleef [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
60698: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Carel Lenardsz.
60697: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Jan Willemsz. Bogaert
59723: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm to left of a path leading to distant fields
14740: VELDE, VAN DER - Te Velde, Maandblad voor de familien v.d. Velde(n), jrg 1 t/m jrg 3 (1949-1952).
60699: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SOUTMAN, PIETER (1593/1601-1657) - Portrait of Jacob Matham
59566: "VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641); AFTER HALS, FRANS (1585-1666)" - Portrait of Jacobus Zaffius (1534-1618) at the age of 84
23017: VAN DE VELDE, KAHR - Briefje van C. van Oessaran (?) van de Velde aan H. Kahr te Utrecht, d.d. Haarlem 1874. Manuscript, 1 p.
60582: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - NOVEMBER [The twelve months: set title]
42801: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des alder-hooghsten, of te aenwijsinge van de oorsaecken (...) waer door de geunieerde provintien uyt hare vorige onderdruckinge (...) tot soo grooten macht, rijckdom, eere en ontsaggelijckheydt zijn verheven. 3e druk, Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1677.
60580: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - AUGUSTUS [The twelve months: set title]
60694: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER HALS, FRANS (1585-1666) - Portrait of Peter Scriverius
32621: VELDE, HENRI ADOLPHE VAN DE, UIT BANJOEMAS (JAVA) - Opmerkingen over artikel 421 B.W. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
60585: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Beacons at the banks of a river [Series of Landscapes]
60584: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - NOVEMBER [Duodecim anni mensium nova et graphica Delineatio... Set title]
60586: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - "Meridies (Midday) [The four parts of the day; set title]"
60591: VELDE, ADRIAEN VAN DE (1636-1672) - Grazing cow with two sheeps [Cows and sheeps: set title]
61263: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - The book printer's workshop
42442: VELDE, JAN VAN DE / S. AMPZING - Spigel ofte toneel der ijdelheyd ende ongebondenheyd onser eeuwe, voorgestelt in rijmen van S[amuel] A[mpzing] tot lere ende beterschap. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. [Amsterdam], C.J. Visscher, 1633.
23700: VELDE SR., G. TE - The Van Leeuwen genealogy, z. pl. 1999, 287 pag., geb., geïll.
60691: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER BRAY, SALOMON DE (1597-1664) [?] - Portrait of Johannes Torrentius
60575: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - The temple of the Sibyl at Tivoli [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
32362: VELDEN, PAULUS ANTONIUS VAN DEN, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de sanctitate commercii epistolarum [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
17043: VELDEN, D. VAN (RED.) - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. ‘s Gravenhage: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/ Museum van het Boek, 1972.
34659: VELDEN, A. C. VAN DER, UIT WAGENINGEN - XI. theses juridicae. 1789
32833: VELDEN, PETRUS CORNELIUS VAN DEN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica sistens quaestiones ex codice civili Francico [...] Utrecht Joh. Altheer 1828
32622: VELDEN, BENEDICTUS VAN DEN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica de crimine falsi ex jure constituto et rei veritate [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
15941: VELDHEER, J.G., EN W.J. TUYN - Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee, door J.G. Veldheer. Tekst van W.J. Tuyn. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1900.
15943: VELDHEER, J.G. - Het dorp Bergen voorheen en thans. Houtsneden van J.G. Veldheer. Leiden, A.W. Sijthoff, 1906.
41984: VELDHEER, J.G., C.J. GONNET, F. SCHMIDT DEGENER - Frans Hals in Haarlem, Amsterdam `1908, 50 pag., geïll.
32832: VELDHUIS, HENRICUS NICOLAUS, UIT WIJE - Annotationes criticae ad Suetonium. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden L. van Nifterik Hf 1897
55924: VELDT, F. V.D., - Komt dat zien! Simon Jane Paap, pag. 12 t/m 16 in Gens Propria, januari 2012.
34834: VELDTMAN, HENRICUS FICCO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus Groningen J. Bolt 1763
17598: VELDWIJK, H.J. (PREDIKANT TE ARNHEM) - Leerrede over de blindheid der ziel [...], z.pl., [1846], 8°: pp.77 t/m 100
17601: VELINGIUS, ABD. ZOON, WILHELMUS (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Afscheid en intree predikatien, zo van de gemeinte te Groningen als in die van Rotterdam, den eerste op den 27 Mey 1725 [...] de ander op den 24 Juni 1725 [...], Rotterdam, J.D. Beman, 1725, 4°: (2) + 26 p.
17602: VELINGIUS ABD.ZOON, WILHELMUS (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Daniels uiteinde [...] Lykreden [...] ter nagedagtenisse van [...] Daniel van Henghel ph. doct., laatst getrouw predikant te Rotterdam, Rotterdam, P. v. Gilst en J. Verbrugge, 1733, 4°: (6) + 39 + (17) p.
17599: VELINGIUS, WILHELMUS - Des godvrugtigen konings Jehizkias dood [...] toegepast op de dood [...] van [...] Willem Karel Hendrik Friso [...], Rottredam, H. Kentlink e.a., 1752, 4°: (8) + 88 p.
42093: VELIUS, TH. - Chronyk van Hoorn, 4e- druk met aantekeningen van Seb. Centen. Hoorn, J. Duyn, 1740. 4°, (48)+680+38+94 pag., half leer. [gebonden met:] Velius, Westfrisia. Hoorn, Duin, 1740, 59+(1) pag.
28092: VELLINGA, O.M. - De poststempels van Nederland 1676-1915, Haarlem 1933, 180 pag. ( zonder het deeltje met afbeeldingen. Omslag licht beschadigd ). Gedrukt in 300 exemplaren.
31557: VELSEN WIERSMA, ABEL GERARDUS VAN, UIT FRANEKER - Dissertatio juridica inauguralis de jurisdictione voluntaria curiae supremae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Co. 1842
22961: "VELSEN, VAN; WIERSMA; FRANEKER" - "Geknipt en met penseel gehoogd silhouet van een jonge vrouw, ca. 1800, ca. 8 x 5 cm. Verso: ""R.N(?) van Velsen"" [waarschijnlijk R.H. van Velsen, wed. E.C.Wiersma , dochter van Mr Abel van Velsen en Sibbeltje Schultz. Zij adverteerde in 1834 te Franeker dat haar moeder was overleden]."
32037: VELSEN VAN VOORTHUIJSEN, NICOLAUS ADRIANUS VAN, UIT ABCOUDE - Disputatio juridica inauguralis, de parte bonorum jure hodierno certis cognatis reservata [...] Utrecht N. van der Monde 1828
17605: VELTEN, JACOBUS (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Lyk-predikatie [...] ter gedagtenis van [...] Henricus Vos [...] gedaan den 11 November 1708, Amsterdam, W. van Duisberg, 1708, 4°: 26 p.
17606: VELTEN, JACOBUS (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De kragt van het geloove, voorgestelt in een plechtige kerk-rede gehouden op 25-6-1730, zijnde het tweede jubilé van de Augsburgsche belydenis [...] na desselfs overlyden in 't licht gegeven, Amsterdam, A. Strander, [173.], 4°:24 p.
17607: VELTEN, JACOBUS (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Het heuchelyk nieuws wegens het groote werk der reformatie, begonnen in den jaare 1517 [...] door ds Martinus Lutherus en nu op desselfs tweede eeuw-feest voorgestelt in een plechtige kerk-rede op 31-10-1717 [...] na desselfs overlyden in 't licht gegeven, Amsterdam, A. Strander, [173.], 4°: 21 p.
17603: VELTEN, JACOBUS (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Lyk-predicatie [...] ter gedagtenis van [...] Henricus Vos [...] gedaan den 11 November 1708, 2e druk, vermeerdert met verscheide gedigten, Amsterdam, H. Bruyn en P. Strobach, 1708, 4°: 36 p.
2571: VELTENAAR, C. - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816. (Diss.) Amsterdam 1915. Geïll., 481 p.
32585: VELTENAAR, CORNELIS, UIT MAASSLUIS - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1915
32911: VELTHOVEN, HUBERT JOHAN JOSEPH VAN, UIT STRIJP - Stad en Meierij van 's Hertogenbosch. Bijdrage tot de sociaal-geografische kennis van dit gebied. Deel I (tot 1815). Proefschrift [...] Amsterdam Joost van den Vondel 1935
41953: VELTHUIJSEN, B.P. EN H.W. VAN SOEST - Het kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijn H.Stede. Extracten uit Archief 38-41, ca. 300 pag. Los.
4865: VELTMAN, TH. - Troost 75 jaar, De gouden ploeg. [Pernis 1987], 64 p., geïllustreerd.
22447: VELTRUP, TE, STEENMARS, ZAANDAM - Overlijdensbericht betreffende Engeltje Steenmars, vrouw van Melchior te Veltrup, dd. Zaandam 1790. Deels gedrukt, folio, 1 p.
16689: VELUWE - Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ligging en karakter. Uitg. van het bestuur [1938], 32 p.
16691: VELUWE - De Veluwe op de kaart. Een overizcht voor den tourist-natuurliefhebber, door C.A. Kruis, Zutphen, Thieme, 1937 [op omslag 1938], 21 p.
16694: VELUWE - De Zuidelijke Veluwezoom, Wageningen-Arnhem-Dieren, Uitg. A.N.W.B., [1941], 123 p.
17609: VELZEN, S. VAN - Wittenberg-Wesel, Dordrecht. Leerrede ter gedachtenis aan de kerkhervorming, de synode van Wesel en de synode van Dordrecht, Kampen, S. v. Velzen jr, 1868, 8°: 32 p.
32562: VELZEN, S. VAN - De getrouwheid van den evangeliedienaar. Toespraak [...] Kampen S. van Velzen, jr. 1864
34442: VELZEN, S. VAN - De vrijmoedigheid die vereischt wordt in den dienaar des woords Kampen Zalsman 1883
52102: VEN, E. V.D., - Gids door de verzameling physische instrumenten in Teyler's Museum, Haarlem 1898.
2575: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse universiteitsbibliotheek. 2 dln. Leuven 1994. Geïll., 209+518 p.
38171: VEN, D.J. V.D. - Neerland's volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film, Oosterbeek 1926, 39 pag., geïll.
20125: VEN, A.J. V.D. - Het oud-archief van de gemeente Zaltbommel, Zaltbommel 1935, 189 pag.
15945: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland, Gelderland, In en om Arnhem, 2e druk, Amsterdam: Meulenhoff, 1921
34047: VEN, JOANNES BERNARDUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptionibus, secundum jus civile novissimum Neerlandum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
14536: VEN, D.J. VAN DER - Neerlands volksleven. Zaltbommel 1920, fol., ill., 366 p., orig. cloth. good copy.
22834: VEN, KUNSTSCHILDER MANUS VAN DER - Brief van Emanuel E.G. (Manus) van der Ven (1866-1944) aan de journalist R.W.P. de Vries Jr d.d. Laren April 1944, 10 p., 4°, getypt.
6721: VEN, A.J. VAN DE - Het oud-archief der gemeente Lochem. Extract V.R.O.A. 1926,
43290: VEN, D.J. V.D. - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966, Bergen 1969, 427 pag., geb., geïll.
30307: VENEMA, A - De Bergense school, Baarn 1976, 191 + 32 pag., geb., geïll., met stofomslag.
40645: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewichten, 's-Gravenhage 1862, 50 pag., orig. karton, met een uitslaande plaat.
51544: VENEMA, A. - Kunsthandel in Nederland 1940-1945, Amsterdam 1986, 652 pag., geb., met stofomslag, geïll.
43853: VENEMA, G.A., - Over de balans en het wegen, Groningen, Oomkens, 1848, 16+347+(1) pag., met 3 uitvouwbare platen.
30680: VENEMA, A. - De Amsterdamse Joffers, Baarn 1977, 166 pag., geïll., met stofomslag, als nieuw.
23716: VENERONI - Le maitre Italien ou la grammaire Francaise et italienne, 19e ed, Lyon, Bruyset, 1778, 613 pag., orig. boards.
43123: VENETTE, NIC - Tafereel der huwelyks liefde of verhandelinge over de voortteelinge der menschen (...) in 't Nederduitsch vertaalt door E. Sinttema. Deel 1 en 2 (van 4), 's Gravenhage, I. Breedveld, 1728.
42222: VENETTE, NIC. - Tafereel der huwelyks liefde of verhandelinge over de voortteelinge der menschen, vertaald door Em. Sinttema. 4 delen in 1 band, 's Gravenhage, Bakhuyzen, 1767.
33070: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, observationes continens de exceptionibus juris civilis gallici non extendendis ad jus poenale [...] Groningen J. Oomkens 1835
18504: VENMAN, J.H.C - Herinnerings-offer van honderd zangen. Extra uitgave. Niet in den handel. [Utrecht, 1840].
36811: VENNE, H. VAN DE - Bibliographica Schonaeana (1569-1964). A bibliography of the printed works of Cornelius Schonaeus Goudanus. Amersfoort 2003, 465 pag., geïll. [Haerlem-reeks nr. 15.3] New, enlarged edition of the bibliography published in Leuven in 1983.
4302: VENNE EN A.A.M. STOLS, J.M. V.D. - Geslachtsregister van het vorstenhuis Nassau (Walramsche en Ottosche lijnen, gevolgd door genealogische en heraldische aantekeningen betreffende Nassau, Mecklenburg, Lippe-Biesterfeld en Bourbon-Parma door D. van Alff, W. van Ittersum, R.T. Musschart en Th.R. Valck Lucassen). Maastricht 1937, geb. Gedrukt in 525 genummerde exx.
60667: VENNE, H.VAN DE - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) Brieven, Vrienden, Werken, Voorhuizen 2001,
60668: VENNE, H. VAN DE - Bibliographia Schonaena (1569-1964), A Bibliography of the printed Works of Cornelius Schonaeus Goudanus, Florivallis, Amersfoort 2003, 464 pag, geïllustreerd
61664: VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - J. Cats Self-stryt. Dat is onderlinge worstelinge van goede ende quade ghedachten. Van nieuws vermeedert en verbetert. MILITAT OMNIS HOMO.
23476: VENNE, H. VAN DER - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) deel I* (twee maal) en deel 1** (een maal)Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse scholen van Gouda, 's- Gravenhage en Haarlem, Voorthuizen 2001, 297 pag., geïll. ( Haarlem-reeks 15.1)
8028: VENNE, J.M. VAN DE - Limburgsche wapens.
60666: VENNE, H. VAN DER - Cornelius Schonaeus (1540-1611) deel 2, Vriendenkring, Gedichten aan zijn vrienden, Florivallis, Voorhuizen 2002, 534 pag, geïllustreerd
38536: VENTE, M.A. - Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse orgel in de 16de eeuw, Amsterdam 1942, 220 pag., ing. [ dissertatie ].
55585: VENZO, C. (FL. 1790-1800) AFTER BREHAN, MARQUISE DE (FL. 1780-1790) - Marie Antoinette, late queen of France, in the prison of the Conciergerie at Paris, during the interval between her sentence and execution
30593: VER HUELL, A. - Cornelis Troost en zijn werken, Arnhem 1873, 126 pag., geïll., geb. ( rug los ).
54245: VER LOREN VAN THEMAAT, H.B. - Zorg voor den veroordeelde in het bijzonder na zijne invrijheidstelling. 2 delen, Utrecht, 1910-1911.
55598: VER HUELL, ALEXANDER (1822-1897) - Johann Heinrich Kemper voor zijne regters, 5 October 1854. Bid dat ge niet in verzoeking valt. Natuurdrift-opvoeding
2580: VERBAAL - Verbaal van het verhandelde bij de ridderschap van Holland. Eerste vergadering (1815) t/m Dertigste vergadering (1840). Folio, ca. 300 p., losse katernen in blauiw papieren omslagen.
2579: VERBAAL - Verbaal gehouden by den heer Andries de With, raadpensionaris van Dordreght, ontrent het geene voorgevallen is in de ridderschap in het beschrijven van de heeren van Marquette en van Sommelsdijk, op den 17 january 1619. Dordrecht: Jan Gerritsz. 1690, 8 p.
33033: VERBEEK, HENRICUS - Oratio inauguralis de quorumdam batavorum moribus ab antiqua proavorum simplicitate degenetantium, et exinde nata luxuria patriae pariter ac studiis inimica [...] Dordrecht Van Braam 1801
55937: VERBEEK, D./ H. VAN GORTEL/ T.PLUIM, - De geschiedenis der Neder-Veluwe. I. Ede en omstreken, II. Ede en omstreken 2e gedeelte, Barneveld, Boonstra 1888, 1889.
55056: VERBEEK RZ., D. - Wie is berispelijk? Met een brief van den heer J.C. Baud. 's Gravenhage, 1852.
57449: "VERBIJ - SCHILLINGS, J.; " - Het Haagse handschrift van heraut Beyeren, Hilversum 1999, 273 pag., geb., geïll.
61023: VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. (1627/8-1673) - Landscape with a stream
39659: VERBOOM, W. - Waddinxveen 750 jaar, Zaltbommel 1983, 208 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
33184: VERBOOM VAN REEDE VAN OUDTSHOORN, JOHANNES HENRICUS, UIT GORINCHEM - Specimen juridicum inaugurale in quo quaedam codicis civilis loca explicantur [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
24836: VERBRUGGE, PH. - Verhandeling over de vraag welk is het beste (...) middel ter beproeving of de gronden waar op onze tegenwoordige staatsloots rust (...) standhouden. Leiden, van Thoir, 1797.
61572: VERBRUGGEN, HENDRIK FRANS (1654-1724) AND BOUTTATS, GASPAR (1625-1695) - FLORIMOND REMONDS OPGANG, VOORTGANG, EN NEDERGANG DER KETTERYEN DEZER EEUWE. HET I DEEL (frontispiece)
61574: VERBRUGGEN, HENDRIK FRANS (1654-1724) AND BOUTTATS, GASPAR (1625-1695) - FLORIMOND REMONDS OPGANG, VOORTGANG, EN NEDERGANG DER KETTERYEN DEZER EEUWE. HET II DEEL (frontispiece)
35113: VERBURG, JACOBUS - Oratio de religionis Christianae fructibus [...] 1840
33031: VERBURG, JACOBUS - Oratio de arctissimo nexu, qui inter literaturae orientalis et theologiae studia intercedit [...] Deventer J. de Lange 1831
38875: VERBURG, ISAAC / TIB. HEMSTERHUIS - Chrestomathia Petronio- Burmanniana sive cornu- copiae observationum (....) quas (....) Petrus Burmannus congessit in petrononium Arbitrum, Florentiae { = Amsterdam } 1734, 202 pag., half leer.
32320: VERBURG, GERHARDUS, UIT AMSTERDAM - De vrijwillige zaakwaarneming. Enige theoretische en practische beschouwingen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Kampert en Helm 1949
34828: VERBURG, JACOBUS - Oratio de arctissimo nexu qui inter literaturae orientalis en theologicae studia intercedit 1831
36491: VERBURGT, JAN WILLEM, UIT HERVELD - Levering van onroerende zaken te Leiden Leiden Brill 1930
35106: VERDAM, GIDEONIS JANI - Oratio de artium et institutorum 1839
59815: VERDAM, GIDEONIS JANI - Oratio de Justa Pertractandi et Veri Investigandi Ratione Systematica a Mathematicis Temerius Neglecta (...).
4558: VERDONCK-DE ROEVER, A.M.L.E. - Helena de Roovere's brieven uit de ballingschap 1570-1575. Z.p. z.j. [1963], 67 p., geb., geïll., met ingeplakte foto's. Beperkte oplage. Ook betreffende De Roever.
2584: "VERDOONER, DAVE; HARMEN SNEL" - Trouwen in Mokum. Jewish marriage in Amsterdam [1598-1811]. 2 dln. Z.p. z.j. Oblong, geb., in hoes, 316+811 p.
4891: VERDUIJN, A. - Sojourners. A family chronicle. Canada 1981, 521 p., geïll., met uitslaande tabel.
33608: VERDUN, CAROLUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de necessitate legem non habente [...] Leiden Joh. en Herm. Verbeek 1740
54629: VERDUYN, ADAM THOMASZ - Oprecht historisch verhael van 't geen voorgevallen is in Bodegraven en Swammerdam door 't invallen en doorbreken der Fransen. Waer in getoont wordt haer grouwelijcke wreedtheden, soo in 't moorden als branden. Amsterdam, J. Riewertsz, 1673.
38858: VERDUYN, W.D. - Emanuel van Meteren, 's- Gravenhage 1926, 244 pag. ( dissertatie )
32300: VERDUYN, HENRICUS - Disquisitio juridica de testamento atque hereditate Lazari bis mortui, aliorumque bis mortuorum [...] Amsterdam Joannes Boom 1705
5601: VERENIGINGSBLAD - Verenigingsblad van Van Hi(e)ltens, nrs 1 (1991) t/m 15 (1995)
22337: ZEELAND EN NATIONALE VERGADERING - Twee gedrukte proclamaties van prov. representanten van het Volk van Zeeland, dd. Middelburg 4-10-1795 en 4-2-1796 betr. het bijeenroepen van een Nationale Vergadering, plano’s. Hierbij in manuscript: “Stem van het Zeeuwsche Volk omtrend het toetreden tot de Nationale Vergadering den 9 Februari 1796”, folio, 3 p.
23555: VERGER, VICTOR - Dictionnaire de la fable, Parijs 1829, 510 pag.
41714: VERGERS, P - De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje beschreven en afgebeeld, Doesburg z.j., 575 +(1) pag., geb., geïll. met 12 kleurenlitho's.
43283: VERGNAUD, A.D. - Manuels-Roret, Nouveau manuel complet de perspective du dessinateur et du peintre, Nouvelle edition. Paris, Roret, 1841.
31659: VERGROESEN, ALBERTUS JOHANNES DE NEEFF, UIT BERGEN OP ZOOM - Dissertatio juridica inauguralis de testamento publico secundum juris hodierni principia[...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
18509: VERHAAG, JAN - De treurende schouburg over het bedanken van haar (Hooft) Punt den heere Jan Punt junior. Amsterdam, Johannes Smit, [1745]. [met:] Klinkdichten tegens de berispers, van het gedicht, genaamt De treurende schouburg [...]. Amsterdam, Johannes Smit, [1745].
18893: ZEDELYKE VERHAALEN - Zedelyke verhaalen, getrokken uit de werken van de heeren d'Arnoud, Mercier, en anderen der beste hedendaagsche schryvers. Amsterdam, A. Mens Jansz. en A.E. Munnikhuizen, 1777-1782. [6 van 7 delen]
37663: VERHAEGEN, P. - Le dentelle Belge, Brussel 1912, 304 pag., ill. [ex-library copy with stamps].
39752: VERHAGEN, J - De pastoor van Heenvliet, Utrecht [ca.1890?], 30 pag., fraai chromolithografisch omslag.
2899: VERHAGEN, P.A. - Eenige aanteekeningen over den zeeheld Jan van Amstel, diens familie enz. 's-Hertogenbosch 1894, 13 p., met originele foto van grafzerk. Bijgevoegd: `Overgenomen uit het dagblad ``Het Vaderland'' van 24 okt. 1893', door R.A.v.Z. en `Uit het Noord-Brabantsch Dagblad van 24-28 dec. 1893 door P.A.V[erhagen]', alles betreffende de familie Van Amstel.
18510: VERHALEN - Historisch-romantische verhalen. Aangeboden als bijdrage tot onderhoudende en nutte lektuur. Amsterdam, H. Bakker Cz., 1833.
30611: VERHAVE, J. EN J. P. - Schaar- kunst. Ontwikkeling van de papierknipkunst in Nederland, Arnhem 1983, 116 pag., geïll., gebonden in bibliotheekband met plakkers.
16051: VERHEERLYKT - Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel IX, behelzende honderd gezigten der provincie van Utrecht. Amsterdam, Tirion, 1774.
15948: VERHEERLYKT - Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel I t/m IX, Amsterdam, Tirion, 1745-1774.
39609: VERHELLOUW, H.J. - Geschiedenis van het Delftsch studentencorps, 1848-1898, Delft 1898, 180 pag., geïll. Mooi exemplaar.
40656: VERHEUL DZN., J - Het aesthetisch Genootschap te Rotterdam, opgericht in 1877, ontbonden in 1903, Rotterdam 1934, 73 pag., geïll.
23659: VERHEUL, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam, 1e of 2e druk, Rotterdam 1942 of 1943, 60 of 72 pag., geb., geïll.
28815: VERHEYDEN, A.L.E. - Geschiedenis der Doopsgezinden in de Zuiderlijke Nederlanden in de 16e eeuw, Brussel 1959, 178 pag.
32909: VERHEYE VAN CITTERS, JACOBUS - Specimen juris publici inaugurale de toparchiis et ambactis (Hooge en Ambachtsheerlykheden.) eorumque in Zeelandia juribus ac possessoribus [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1774
34980: VERHEYEN, FRANCISCUS XAVERIUS, UIT S-HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de rehabilitatione ..... s-Hertogenbosch Lutkie en Cranenburg 1854
34049: VERHEYEN, REGNERUS OSWALDUS BONAVENTURA, UIT BOXMEER - Specimen inaugurale juridicum de causis in quibus probatio per testes admittitur secundum jus civile hodiernum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
34776: VERHEYEN, R.O.B., UIT BOXMEER - VII. theses juridico-politicae 1839
33054: VERHEYEN, H.A.R., UIT BOXMEER - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
33053: VERHEYEN, EUGENIUS JOHANNES BAPTISTA JOSEPHUS MARIA, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Een en ander over occupatie of toeëigening. Proefschrift [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn & Zoon 1883
34432: VERHEYEN, HENDRIK MARIE ALFONS, UIT NIJMEGEN - Lastgeving in den koophandel Leiden Adriani 1887
59426: VERHOEF, GROOT GRAFFEL, WARNSVELD, RAPTIM. - In kunstleer gebonden boek met goudopdruk getiteld Verzamelde Werken, deel 1 door drs. A.G. Verhoef. Afscheidscadeau voor Ad Verhoef, directeur algemene zaken van Het Groot Graffel te Warnsveld (psychiatrisch ziekenhuis) in 1988. Dit fake-boek bestaat uit de tekst van een toneelstukje tussen 4 Nederlandse schrijvers (Mensje van Keulen, Maarten 't Hart, Boudewijn Büch en Wim Gijsen) gespeeld door resp. Josephine Meijer, Tol Rambonnet, Marian Latuperissa en Edith Bayens en voorts uit dagboekaantekeningen van Ad Verhoef over de periode 1-1-1990 t/m 11-10-1990. Aantekeningen over onder meer voorbereiding dissertatie over de reisorganisatie Raptim (opgericht in 1949 voor reizen naar ontwikkelingslanden), dagelijkse beslommeringen en dagindelingen. Verhoef promoveerde in 1994 op het proefschrift Een bevlogen onderneming, veertig jaar Raptim 1949-1989 bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1 deel, deels gedrukt, deels manuscript. M14717
33052: VERHOEFF, WILLEM FREDERIK ALEXANDER, UIT ALKMAAR - Het woord aanspraak in qart. 746 W.v.K. heeft geen ruimere of andere beteekenis dan van rechtsvordering. Academisch proefschrift [...] Helder C. de Boer jr 1884
6366: VERHOEFF, J.M - De oude Nederlandse maten en gewichten. Amsterdam 1982, Ing., 132 p.
17611: VERHOEFF, J.C. (PREDIKANT TE UTRECHT) - De onzichtbare wording van het koninkrijk Gods, leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.181-192
34026: VERHOEFF MARITZ, HENRICUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de fidejussione [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1839
42815: VERHOEVEN, THEODORUS / A. MATTHAEUS - Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti. Leiden, F. Haaringh, 1693, ed. A. Matthaeus.
31076: VERHOEVEN, J.L. E.A. - Het geslacht De Jong uit de Hoekse Waard 1600- 1990, Heinenoord 1990, 220 pag., geïll.
43990: "VERHOOFSTAD, P.M.;" - Geschiedenis van Purmerend, Purmerend 1947, 393 pag., geb., met stofomslag, geïll.
5312: VERHOOG, J.H. - Onvoltooide roem. De heeren van Brederode in de middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473, Bergen N.H. 1997, 704 p., geb., geïll.
55055: VERITAS - Iets nieuws over de miljoenen-erfenis of Het Driemanschap. Rotterdam, Rothmeijer, 1876.
35344: VERKAAIK, B. - Prent op de promotie van Dr B. Verkaaik. Litho J.H.Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1942
34050: VERKADE, JACOBUS CASPARUS, UIT VLAARDINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de differentiis juris Romani et hodierni, in collatione bonorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1820
31964: VERKERK PISTORIUS, WILLEM ARNOLD PIETER, UIT VELP - De bepalingen der wet van 23 december 1837 [...] omtrent het huwelijk [...] 's Gravenhage H.C. Susan, C.H.zoon 1858
61025: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - The woman with the mousetrap and a boy, by candlelight: Het muysefalletje
61024: VERKOLJE, JAN I (1650-1693) AFTER OCHTERVELT, JACOB (1634-1682) - Cavalier and girl in a niche
61062: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) AFTER NATTIER, JEAN MARC (1685-1766) - Portrait of Bernard Picart
61063: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) - Portrait of Hugo van der Helst
61065: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) AFTER HOUBRAKEN, ARNOLD (1600-1719) - Portrait of Jacob Moelaert (1649-c. 1727)
61066: VERKOLJE, JAN I (1650-1693) - Portrait of Cornelis van Aken
61064: VERKOLJE, JAN I (1650-1693) - Portrait of Dirck van Bleyswijck
8694: KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN - Leven der Nederlandsche dichteren en dichteressen, uitgegeeven door het genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. Deel I. Leiden, C. van Hoogeveen jr. en C. Heyligert, 1782.
17062: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie. Met een verantwoording van de gevolgde methode van partiele interne collatie. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1983. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 16).
55140: VERKYKERUS, ADOLPHUS - Regensburgschen waersegger, geprognosticeert op 't wonder-jaer van 1687. Uyt het Hoogduyts in 't Nederduyts overgeset door J.P. [= J. Pluymer]. Anno 1687.
15951: VERLAINE, PAUL - Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami. [Met: Fragmenten uit] Johan Thorn Prikker, Brieven. [Met: Fragment uit] Philip Zilcken, Souvenirs. [Met:] Ph. Zilcken, “Un manuscrit de Verlaine” uit La Revue Blanche (1896). Utrecht/Brussel: Het Spectrum, [1947].
15949: VERLAINE, PAUL - Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami, avec un portrait de l’auteur par Ph. Zilcken. Den Haag-Parijs: Blok/Vanier, [1893].
51569: VERLAINE, PAUL, - Oeuvres completes, 2 delen, Paris, Messein, 1923, 434+448 pag. gebonden in 2 half marokijnen banden.
33029: VERLINDEN, LEO MARIA JACOBUS, UIT BERGEN OP ZOOM - Een geval van sarcoma alveolare, als oorzaak van psteopsathyrosis. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.C.A. Sulpke 1875
34044: VERLOREN, JOHANNES PHILIPPUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de jure emphyteutico [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
33030: VERLOREN, J.P. - Het constitutum possessorium in het romeinsche recht. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1867
14719: VERMAAK, N. - Genealogie Vermaak.
56321: VERMAAT, G.J., - 750-jarig bestaan van Rhoon, Poortugaal 1949, 3 pag., gestencild.
32699: VERMAAT S.J., HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio de aetate qua conscripta est Historia Augusta. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1893
15955: VERMAKELYK - "Het vermakelyk Noord- en Zuid-Holland doorwandelt. Behelzende een korte aanhaling van de steden, dorpen en vlekken daarin gelegen; doorzaaid met aardige gevallen en vrolyke ontmoetingen op die reyse voorgevallen. Eerste deel. Z.p., 1735."
18515: VERMAKELYK - "Het vermakelyk Noord- en Zuid-Holland doorwandelt. Behelzende een korte aanhaling van de steden, dorpen en vlekken daarin gelegen; doorzaaid met aardige gevallen en vrolyke ontmoetingen op die reyse voorgevallen. Gedrukt voor den autheur. [z.p.], [z.n.], 1735. [1 van 2 delen]"
5521: VERMAST, P.G.F. - De heeren van Goye. Bijdrage tot de kennis van de middeleeuwsche geslachten van Utrecht, ‘s-Gravenhage 1949-1951, overdruk Ned. Leeuw 1949-1951, 283 + 11 + 2 + 3 p.
17614: VERMEER, A.J.A. (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De stem des heeren. Advents-preek uitgesproken den 9en December 1900 in de Groote kerk te 's Gravenhage in tegenwoordigheid van [...] Paul Kruger, 's Gravenhage, G.J. van Peursum, [1901], 8°: 16 p.
17613: VERMEER AZ, J. (PREDIKANT TE GENEMUIDEN) - Eene vraag, na het Pinksterfeest. Leerrede,z.pl., z.j., 8°: pp.60-78
33607: VERMEREN, JACOBUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegiis testamenti militaris [...] Leiden Cornelius Haak 1751
31814: VERMEULEN, FRANCISCUS, UIT OUDENBOSCH - Dissertatio obstetricio medica inauguralis de partu praecoci [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
37460: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, 3 delen tekst en 3 delen platen, 's- Gravenahge 1928- 1941. Complete set in blauw linnen banden.
34660: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - XXI. theses juridicae. 1790
34661: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1790
34662: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1791
34663: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1791
24008: VERMEULEN, P.J. (UITG.) - Tijdschrift voor oudheden (...) van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht, 3 delen, Utrecht 1847-1849, gebonden in origineel karton. In 1852 verscheen nog een vierde jaargang.
27816: VERMEULEN, P.J. - Nederlands vlag, Utrecht 1865, 50 pag., luxe exemplaar, geb. in linnen stempelband met goud opdruk. Goud op snee.
54248: VERMEYDEN, J.H. - De kunst van zakkenrollen. Amsterdam, Triks, 1947.
56642: VERMOND, ABBE DE, - La cour pleniere. Heroi-tragi-comedie en trois actes et en prose, Joue le 14-7-1788, Baville, Veuve Liberte [1788?], 88 pag.
47176: VERNEDE, J.S./ DESMAZURES, J.J., - Discours relatif au jubile seculaire de la maison des orphelins Walons d'Amsterdam, prononce 22-4-1771, Amsterdam, D.P. Humbert 1771, 77 pag, halfleer uit de tijd.
18522: "VERNÈDE, SCIPION HENRI (VERT.)?; L.B. PICARD" - De beuzelaar, of Waar blyft de tyd! Blyspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, XIIe deel, IVde stuk. Wed. J. Dóll, 1804.
18519: "VERNÈDE, SCIPION HENRI (VERT.)?; ANDREAS JOSEPH VON GUTTENBERG" - De bevrediging, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 9e deel, 3e stuk. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1801.
18518: VERNÈDE, SCIPION HENRI - Rykdom en billykheid, tooneelspel. [Amsterdam, Wed. Jan Dóll. 1800].
18520: "VERNÈDE, SCIPION HENRI (VERT.)?; FRIEDRICH JULIUS WILHELM ZIEGLER" - De lauwerkrans, of Het gezag der wetten. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, IXde deel, 2de stuk. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1801.
18521: VERNÈDE, SCIPION HENRI - Sur la paix. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1802.
54249: VERNEDE, SCIPION HENRI - Iets over het succint-rapport of berigt der commissie tot onderzoek naar de finantieele en politicque gedraagingen der regenten, amptenaaren en ministers van het voorig bestuur. Amsterdam, W. Brave, 1796.
34073: VERNEDE, JOANNES SCIPIO, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de consilio familiae [...] Utrecht Joh. Altheer 1821
34285: VERNEDE, ANTONIUS, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de aedilitio edicto et redhibitione et quanti minoris [...] Utrecht N. van der Monde 1834
31813: VERNÉE, LEONARDUS GERARDUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de crimine falsi [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
35719: VERNHOUT, JOHANNES HENDRIK, UIT WASSENAAR - Bijdrage tot de kennis der placentatie van den mol Amersfoort G.J.Slothouwer 1894
4902: VERPAALEN, O.A.C. (RED) - De vijf palen. Kroniek van de familie Verpa(a)len. Derde reeks, eerste aflevering: vijf jaar familiegeschiedenis 1968-1972. Z.p., 142 p., geïll.
4636: VERREYT, C.C.V. - Het geslacht Schoeffer, later Scheffer en Scheffers te 's-Hertogenbosch, van 1541-1796, in betrekking tot de boekdrukkunst. 's-Gravenhage 1888, geïll.
8484: JANUS VERREZEN - Janus verrezen. 1787 - 1795. Suum cuique. No. 1 [7 april 1795] - Numerus ultimus [no. 156, 2 april 1798]. [z.p.], [z.n.], 1795-1798. [3 delen]
8485: JANUS VERREZEN - Janus verrezen. 1787 - 1795. Suum cuique. No. 1 [7 april 1795] - No. 40 [4 januari 1796]. [z.p.], [z.n.], 1795-1796.
60541: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - A view of a church and houses along a river (Nicolaaskerk, Koudekerk aan de Rijn), ca. 1780
60151: VERRIJK, DIRK (OR: THEODORUS) (1734-1786) - Ruins of a church and several houses alongside a river.
60556: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - Village on a river (Vecht?)
60557: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - The village of Overschie in Zuid-Holland
36080: VERRYN, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica de obligatione heredis in actionibus poenalibus ex delicto privato defuncti Utrecht F. Halma 1699
43054: VERSCHELDE, CH. - Les anciennes maisons de Bruges, dessinees d'apres les monuments originaux. Bruges, 1875.
31654: VERSCHUER, WOLTER ALBERT VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Het staatkundig bedrijf van Joan Willem baron van Ripperda. Academisch proefschrift [...] Leiden A.W. Sijthoff 1861
33606: VERSCHUER, ARNOLDUS SIMON, UIT HOORN - Disputatio inauguralis de fidejussoribus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1746
31812: VERSCHUER, BARTHOLD PHILIP VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1864
42032: VERSCHUERE REIJNVAEN, J. - Catechismus der muzijk. Amsterdam etc., De Jong etc., 1787.
49831: HATTINGA VERSCHURE, - Een wereld van verschil. Een tekenreis door Nederland in het spoor van Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen, Alphen, 2010, 270 pag., geb., geïll.
36054: VERSCHUUR, ANDRIES, UIT KATS - Klankleer van het Noord-Bevelandsch Amsterdam Ten Brink & De Vries 1902
4974: VERSLAG - 4de t/m 33ste verslag van den Archivaris der familievereeniging Vriesendorp. 24 deeltjes (zonder de nrs. 13, 14, 23, 26, 28 en 31), 1910-1938.
35737: VERSTEEG, JACOB, UIT SCHERPENZEEL - Over verweking van de maag na den dood ontstaan Utrecht Nikerk 1889
59485: VERSTEEG, P.M., - Voor mijn vrienden die de Waarheid liefhebben, Gouda, 1895. De souvereiniteit Gods, korte verstandelijke doch ongeleerde uiteenzetting van een artikel des waarachtigen (christelijkorthodoxen ) 1) geloofs, gereinigd, heroverd, Gouda 1985, 48 pag.
61148: "VERSTEEG, MICHIEL (1756-1843); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) " - Vuë du Gilbrúg hors d'Utrecht (mirrored)
37973: VERSTER, A.J.G. - Koper en brons van voorheen. Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen, 2e geheel herziene druk, Amsterdam 1966, 115 pag. + 94 platen. Geb. met stofomslag. Goed exemplaar.
39368: VERSTER, J.F. - Liste d' ex- libres Hollandais, Macon 1896, 14 pag., gebonden.
22711: VERSTER - Blaadje uit een album amicorum, dd. Delft 1835, ondertekend S.W. Verster.
4906: VERSTER, TH.M. - Het geslacht Verster. 's-Gravenhage 1930, 58 p., geïll. Met `Verbeteringen en aanvullingen'. 's-Gravenhage 1931, 8 p.
38067: VERSTRAETEN, WERNER - Wounded knee. Gedichten, Antwerpen 1973, 4 + 21 pag., nr. 461 van 600 exemplaren.
5985: VERSUCH - Versuch eines Geschlechtsregisters der Familie der jetzigen Grafen von Rechteren Limpurg, aus brieflichen Urkunden und bewährten Geschichtsschreibern in gedrängter Kürze entworfen, z.pl. 1813, 54 + 10 p., geïll. met gegraveerd familiewapen, met uitv. tabel
35131: VERSYDEN, PETRUS , UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de contractu pignoris Leiden A. Elzevier 1711
1471: KORT VERTOOCH - "Kort vertooch van 't recht van de ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt van allen ouden tijden in den voorss. lande gebruyckt, tot behoudenisse van de vrijheden, gerechticheden, privilegien ende loffelijcke ghebruycken van den selven lande; eerstmael tot Haerlem ghedruckt, den 16 October 1587. 's-Gravenhage: Levijn van Dijck, 1662, 11 p."
25318: VERTOT, ABBE DE - Histoire des revolutions arrivees dans le gouvernement de la republique Romaine, nouvelle edition, volume I, Amsterdam D.Mortier, 1766, 434 pag., half leather, good copy. Volume II missing.
32209: VERVEEN, ALETTUS ALBERTINUS, UIT KLATEN (INDONESIË) - Fluctuation in excitability. Academisch proefschrift [...] Amsgerdam Holland 1961
60687: VERVEER, SALOMON LEONARDUS (1813-1876) [?] - Pentecost, night scene
51922: VERVILLE, BEROALDE DE, - Le moyen de parvenir, oeuvre contenant la raison de tout ce qui a este, est et sera. Nouvelle edition, Paris, Garnier [ca.1890?].
17109: VERVLIET, H.D.L. - ABHB. Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries. Vol. 4: publications of 1973 and add. from the preceding years. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1975.
54255: VERVLOET, G. - Iets over de handelingen van het bestuur der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, door G. Vervloet te 's Gravenhage. Niet in den handel. 's Gravenhage, 1837.
51192: VERVOORN, A., - Enric Adsera Riba. Tien litho's exlibris van de steen gedrukt, jaarpremie 1998, 12 pag. met 10 losse platen in omslag.
40101: VERVOU, F. VAN, - Enige gedenckweerdige geschiedenissen, Leeuwarden 1841, 400 pag., geb. ( bibliotheekstempeltje ).
25477: VERVOU, F.V. - Enige aenteekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generaal anno 1616, 1617, 1618, 1619, 1620. Leeuwarden 1874, 274 pag., orig. karton (voorplat ligt los).
31811: VERWAIJEN, THEODORUS, UIT UTRECHT - Specimen literarium in M. Acci Plauti amphitruonem [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
34379: VERWAIJEN, JOHANNES FRANCISCUS CORNELIUS, UIT DEMERARY - Dissertatio juridica inauguralis de lege 81 ff. pro socio [...] Leiden J.C. Cyfveer 1836
18526: VERWEIJ, BERNARDUS - De avond des levens. Herinneringen bij het uitzigt op de eeuwigheid. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1837.
17615: VERWEIJ BZ, A. (PREDIKANT TE LEIDEN) - Leerrede ter nagedachtenis van [..] G.G. Akersloot, in leven predikant bij de hervormde gemeente te Leyden, uitgesproken in de Pieterskerk op den 15 Augsutus 1824, Leiden, Wed. D. du Saar, 1824, 8°: (6) + 47 p.
32642: VERWEY MEJAN, JOACHIMUS JACOBUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de juris antiqui francici in scriptum et non scriptum divisione [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
34288: VERWEY, SIMON ANDREAS, UIT SNEEK - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate secundum jus hodiernum [...] Leiden J.C. Emeis 1835
22873: VERWEY - Klad ontwerp voor vers in 't album van Verwey, d.d. Groningen 18-6-1826, 1 p, manuscript.
34113: VERWEYDE, EVERARDUS JANUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de eo, quatenus actiones, virtutis legi contrariae, delictis in civitate sing accensendae [...] Amsterdam H. Bruyn en Comp. 1828
59658: "VERWIJS, DR. E.; VERDAM, DR. J. " - "Middelnederlandsch Woordenboek. Compleet. Deel I-XI (I-IX: Woordenboek; X: Tekstcritiek & Bouwstoffen; XI: Aanvullingen en Verbeteringen op het Gebied van Dijk- en Waterschapsrecht, Bodem en Water, Aardrijkskunde, enz.). "
44096: "VERWIJS, EELCO;" - Dit sijn X goede boerden, 's-Gravenhage 1860, 12+56 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar van de originele uitgave.
55913: VERWOERT, H. - Theorie der geregtelyke en administratieve politie, ten nutte van de beambten der rijks- en gemeentepolitie, bijzonder voor rijksveldwachters, marechaussees, (...) en gemeenteveldwachters. Utrecht, Dannenfelser, 1860.
33541: VERWOUT NOIRET, DAVID, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis, ad Ulpiani fragmentum [...] Leiden Daniel Goetval 1736
33542: VERWOUT NOIRET, HENRICUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale quadrigam thesium controversarum sistens [...] Leiden Petrus van der Eyk en Daniel Vygh 1771
15959: VERZAEMELINGE - Verzaemelinge van eenige staets-stukken over het grond-gebied in de Nederlanden, Maestricht, 1782
59366: VERZAMELALBUM - Verzamelalbum met de volgende boeken ingebonden: (I) Eg. hanegraeff, Eerste grondbeginsels der wysbegeerte, Antwerpen Jongmans, 1850, 59pp. (II)Frans de Cort, Beknopte opvoedingsleer een boek voor vaders en moeders vrij naar het hoogduitsch van Moritz Schreber, Brussel/Sutphen 1862, (III)A. ter Gunne, Vlugtige gedachten over den Nederlandschen Boekhandel (...), Deventer 1846, (IV)L. Jottrand, Het Algemeen Stemrecht onder het Christen oogpunt en in betrekking met de Vlaamsche en Katholijke Belangen in Belgie, Antwerpen 1866, (V)Verslag over den toestand van het Vlaamsch Toneel, Antwerpen 1866, (VI)Dichtregelen door mevrouw Van Ackere uitgesproken aan het banket van het Landbouwkundig Genootschap 1849, (VII) Lof van den Landbouw en der Plantenkweekery in Vlaanderen door C. Dumon, Gend 1835, (VIII) Aen de nagedachtenis van onzen teergeliefden vader Michiel Johan van der Voort, (IX) Redevoering over de noodzakelykheid om de tafel den vreemdelingen nuttig te maken door M. van der Voort, Bru
6321: VERZAMELING - Verzameling van stukken en advisen strekkende tot betoog dat Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar in de Ridderschap van de provincie Overyssel admissibel is, Zwolle 1786, 12 + 16 + 4 + 21 + 7 + 10 p.
18527: VERZAMELING - Verzameling van anekdotes, koddige ernstige en geestige verhalen in proza en poëzij. Rotterdam, J.B. Ulrich, [ca. 1835]
18528: VERZAMELING - Verzameling van oude en nieuwe gezangen voor alle de hoogtijden des jaars, en eenige lofzangen voor de feestdagen der heiligen, ten dienste der roomsch-katholijke zangeren en zangeressen, op gemakkelijke, zoo oude als nieuwe zangwijzen gesteld. 3e druk. Amsterdam, Wed. F.J. van Tetroode, 1818.
20377: VERZIJL, JAN - De zegels der Venlosche Scholtissen en Schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genalogische aanteekeningen. pp. 113-230 in Publications 1935, geíll.
30972: VERZIJL, J.J.M.H. (RED.) - De Limburgse Leeuw. Orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg. Losse jaargangen, gebonden. Prijs per jaargang 20 EURO.
30973: VERZIJL, J.J.M.H. (RED.) - De Limburgse Leeuw. Orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg. Jrg. I (1952/3] t/m jrg. 14 nr. I (1966).
34490: VERZIJL, JAN HENDRIK WILLEM, UIT UTRECHT - Het prijsrecht tegenover neutralen in den wereldoorlog van 1914 en volgende jaren 's-Gravenhage Nijhoff 1917
31810: VESSEM S.J., JOSEPH VAN, UIT AMSTERDAM - De M. Tullii Ciceronis de oratore libris. Specimen litterarium inaugurale [...] Gulpen M. Alberts & Zonen 1896
33604: VETH, PETRUS JOANNES - Oratio de religionis islamiticae ejusque historiae studio a theologis christianis minime negligendo [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1843
37378: VETH, C - Sport en spel in de kunst. Winter met 4 prenten in kleuren en 107 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1916 [ afl. van Elsevierss Maandschrift ] 57 pag., geb., geïll.
37377: VETH, C - Sport en spel in de kunst. Winter, met 4 prenten in kleuren en 107 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1916 [ Alf. van Elseviers Maandschrift ] 57 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
37376: VETH, C - Sport en spel in de kunst. Zomer, met 3 prenten in kleuren en 93 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1917, 60 pag., geïll. Origineel papieren omslag.
38282: VETH, CORN. E.A. - Eere-tentoonstelling W.O.J.Nieuwenkamp 1874-1934, Stedelijk Museum Amsterdam 1934, (46) pag., geïll.
8184: VETH, C. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - De politieke prent in Nederland, Leiden 1920, 104 p., geb., geïll.
8185: VETH, C. - De politieke prent in Nederland, Leiden 1920, reprint Nieuwkoop 1976, 104 p., geïll.
8186: VETH, C. - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst. Leiden 1921, geb., 320 p., geïll.
30584: VETH, CORN. - Ongeregelde goederen. Een bundel parodieën, Amsterdam 1940, 107 pag., geb., geïll.
29168: VETH, JAN - Rembrandt 's leven en kunst, geschreven in opdracht van de algemeene commissie ter herdenking van Rembrandt op zijn 300sten geboortedag, Amsterdam 1906, 184 pag., geïll.
30599: VETH, JAN - Portretstudies en silhouetten, 2e vermeerderde uitgave, Amsterdam z.j., 298 pag.
33410: VETH, CORNELIS, UIT DORDRECHT - Eenige vragen betreffende het kort geding voor den president der arrondissements-rechtbank. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
30747: VETH, C. - De mode in de caricatuur, Amsterdam z.j., 40 pag. + veel illustratiës, geb
34962: VETH, P.J. - De beoefening der Oosterse letteren aanbevolen aan de algemene belangstelling Amsterdam Van Kampen 1850
30557: VETH, JAN - Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Amsterdam 1905, 246 pag.
29166: VETH, JAN - Rembrandts leven en kunst. Tweede uitgave met inl. en toel. door J.Q. van Regteren Altena, Amsterdam 1941, 246 pag., geïll., geb., met ( beschadigd) stofomslag.
30338: VETH, C - Oude meesters der illustratie, Alkmaar z.j., 86 pag., geb., geïll.
30772: VETH, C. - De arts in de caricatuur, Amsterdam z.j., geb., geïll., mooi exemplaar.
35477: "VETHAKE, THEOD. HENRICUS; PRAESES: CONRAD, ERNST" - De surdorum enuntiationibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
35807: VETTER, WILHELMUS JOSEPHUS, UIT MAASTRICHT - De beteekenis van het morphologisch en bacteriologisch onderzoek .... Amsterdam Roeloffzen 1903
6217: VEY MESTDAGH, J.H. DE - Archief der familie De Vidal de Saint Germain, [Utrecht] 1961, 184 p.
2607: "VEY MESTDAGH, J.H. DE; J.A. DE BOO" - "Liber sigillorum. De zegels in het archief van de ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, 1200-1811. 2 dln. Utrecht 1995. Geb., geïll.; 243, 112 p."
54259: VEZIN, H.A. E.A. / H.W.TYDEMAN (VERT.) - "Gechiedenis van het straf- en dood-regt van het gelukkig eiland Teneriffe; meer dan roman. Met eenige stukken daar toe betrekkelijk. Uit het hoogduitsch van Hendrik August Vezin en anderen, vertaald en met aanmerkingen enz. vermeerderd door mr. Henr. Will. Tijdeman, hoogleraar in de burgelijke en hedendaagsche regtsgeleerdheid aan 's lands Universiteit te Franeker, enz. Amsterdam, Immerzeel & Comp., 1809."
22475: VIANEN, AMEIDE, BREDERODE, VOGELKOOIEN - Placaet op het stellen van Vogel-koyen, ghearresteert den 18 may 1644, d.d. Batesteyn 1644, getekend J.W. de Brederoden. Plano, 1 blad met wapen van Brederode, gedrukt. Druk: Dirck van Ackersdijk te Utrecht.
60525: VICO, ENEA (1523-1567) - Antique Vases (serie title)
60528: VICO, ENEA (1523-1567) - Antique Vases (serie title)
33114: VICQ, JOAN ADRIAAN DE, UIT HOORN - De Donauquaestie. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
41621: VIDAL DE ST. GERMAIN, G.L. DE - Raadgeving aan mijn zoon. Memoires van G.L. de Vidal de Saint Germain 1764-1820, met geslachtsregister, 's-Gravenhage 1997, 150 pag., geïll.
56051: VIDAL, LEON, - Agenda photographique, Paris, 1876, 371 pag.
54638: VIDOCQ, E.F. - Memoires de Vidocq, chef de la police de Sureté jusqu'en 1827, aujourd'hui proprietaire et fabricant de papiers a Saint-Mande, 4 volumes. Paris, Tenon, 1828-1829.
21053: VIDOR-BORRICAND, M. - Une université mèconnue - l'Université d'Orange, Avignon 1977, 129 pag., geïll.
14588: VIEHBECK, FRIEDRICH WILHELM - Abriss einer genealogischen Geschichte des graflichen Hauses Castell in Franken.
14774: VIEHOFF, J.TH. - Viehoff, genealogie 1723-1920.
52921: VIERGEVER, D. - De schyndeugd op het tweede schavot of waaragtig verhaal hoe zeeker geschavotteerde deugniet en rasphuis-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een doctor in de geneeskunde, door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft dat hij met eene [...] burgemeestersdochter plegtig in het huwelyk is getreeden, doch deeze zyn laatste rol uitgespeeld zynde door de justitie der stad Brouwershaven [...] met roeden gegeeseld en met het dubbeld zwaard gebrandmerkt op den 15 November 1765. 2 delen, [Deel 1:] 2e druk, Amsterdam, A.D. Sellschop en P. Huart 1774 [Deel 2:] Zierikzee, L. van Zwymvoeren 1767.
54870: VIERGEVER, DANIEL - De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal hoe zeeker geschavotteerden deugniet en rasphuis-boef, zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een doctor in de geneeskunde, door veele schelmsche bedriegerijen het zo verre gebragt heeft dat hy (...) door de justitie der stad Brouwershaven (...) gegeezeld (...) op den 15 November 1765. Eerste deel, 2e druk, Amsterdam, Steven van Esveldt, 1770. [gebonden met:] De Schyndeugd (...) 2e deel, Zierikzee, L. van Zwymvoeren, 1767.
54260: VIERSEN, P. VAN - Verslag van de aanklagte en vervolging van den heer burgemeester van Naarden, tegen den heer P. van Viersen, gepensioneerd kapitein der artillerie. Met de verdediging en eene aanteekening omtrent het weeshuis te Naarden. Amsterdam, A. Zweesaardt en Zoon, 1851.
56499: VIERSTRAETE-ERDTSIECK, G., - Het Joodse onderwijs in Zwolle 1941-1943, Zwolle 1983, 42 pag., geïll.
36172: "VIERTEL, JOHANN CHRISTIAN , UIT SCHWARZENBERGA MISN.; PRAESES: TIMAEUS, GOTTLOB" - De metallurgia rerum gerendarum nervo. Disputatio Prior. [samen met:] Johann Gottlob Meiner, De metallurgia ....,Disputatio Posterior. Wittenberg Chr. Kreusig 1699
33113: VIES, ABRAHAM BALTHAZAR VAN DER, UIT AMSTERDAM - De beide brieven aan de Thessalonicensen. Historisch-kritisch onderzoek naar hunnen oorsprong. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1865
4915: VIETHEER - Vietheer-Archiv. Rundschreiben für Angehörige des Geschlechtes. Nr. 5 (1963), 22 p., geïll.
35998: VIETOR SIBINGA, PIETER, UIT GRONINGEN - Stellingen ..... Groningen Huber 1896
38888: VIEU- KUIK, H.J. - "Anonieme geschriften van Betje Wolff in het tijdschrift ""De Rhapsodist"" ( 1770- 1772 ), Groningen 1956, 163 pag."
35338: VIJLBRIEF-CHARBON, TH. A. - Menu promotie Th. A. Vijlbrief-Charbon. Originele tekening door F. 1955
18637: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); MARIE EMMANUEL GUILLAUME MARGUERITE THÉAULON DE LAMBERT" - Het tooverklokje. Zangspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820.
18635: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JEAN BAPTISTE LOURDET DE SANTERRE" - De schoenlapper en de rentenier, of De tevredenheid overtreft den rijkdom. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, [ca. 1840].
18631: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); ALEXANDRE VINCENT PINEU DUVAL" - Shakespeare minnaar. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1810.
18630: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JEAN BERNARD EUGÈNE CANTIRAN DE BOIRIE; HENRI LEMAIRE" - De jeugd van Frederik den Grooten. Historiesch tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop., 1810.
18633: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); CHARLES-AUGUSTIN DE BASSOMPIERRE DIT SEWRIN" - De minnaars op stelten, of De heibewoners. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, H. van Kesteren, 1815.
18624: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); LOUIS BENOÎT PICARD" - Een spel van het lot, of De marionetten. Blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1806.
18625: VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.) - De marquis van Tulipano. Zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1807.
18626: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); BENOÎT PELLETIER DE VOLMÉRANGES" - De broeders op den toets. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
18627: VIJVER, CORNELIS VAN DER - De uitgewekenen in Zwitserland. Tooneelspel in drie bedrijven, getrokken uit Saint Julien en zyne familie. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
18629: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); LOUIS CHARLES CAIGNIEZ" - De wildzang, of Het gedwongen huwelijk. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1808.
18632: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JOSEPH MARIE ARMAND MICHEL DIEULAFOY" - Argwaan en arglistigheid, of List met bedrog betaalt. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1813.
18623: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); ALEXANDRE VINCENT PINEU DUVAL" - De schrijnwerker van Lijfland, of De doorluchtige reizigers. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, W. Holtrop, 1805.
15973: VIJVER, CORNELIS VAN DER - Wandelingen in en om Amsterdam. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1829 (op overgeplakt strookje: H.J. Otto P.Rz)
15972: VIJVER, CORNELIS VAN DER - "Wandelingen in en om Brussel; benevens een uitstapje naar Gent en Brugge in den jare 1823. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1823."
15974: VIJVER, CORNELIS VAN DER - Wandelingen in en om Amsterdam. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1829
22616: VIJVER, VAN DER, BURGER - Vijf extracten uit de registers van de Burgerlijke Stand [te Rotterdam] betr. de geboorte van vijf kinderen van Matthijs Karel van der Vijver en Johanna Burger, 1814-1823. Gedeeltelijk gedrukt, 4° oblong, 5 p.
50804: "VIJVER, V.D.; E.A." - Vivere. Een bundel ter gelegenheid van de reunie van de nazaten van Jacob van der Vijver (1869-1940) en Cornelia van Leeuwen (1872-1944), op 8-4-2001. Circa 100 pag., geïll. Ringband.
42462: VIJVER, C. V.D. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam. 4 delen, Amsterdam, gebr. Diederichs, 1844-1848.
28126: VILARS, ELIE COL DE - "Dictionnaire Francois-latin des termes de medecine et de chirurgie. Paris 1747, 472 pag., full leather. Volume 6 of the ""Cours de chirurgie"", but complete as a single volume."
38927: VILLENEUVE ESCLAPON, L. ROMEE DE - Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. Genealogie et preuves des nouvelles generations de 1850 à nos jours. (Supplement à l'ouvrage de Juigne de Lassigny), Fontenay-le-comte 1989, 6+327 pag., ill.
56350: VILLERS, ABT DE, - Konst om paarden te kennen, mitsgaders om derzelver ziektens en gebreken te geneezen (......) waar men het zelve moet doen aderlaaten, Amsterdam, Bom, 1765.
24731: VILLIERS, ABBÉ DE - Oeuvres en vers. The Hague, Henri du Sauzet, 1717.
2610: VILLIERS, J.A.J. DE - Storm van 's Gravesande, zijn leven en zijn werk, uit zijn brieven opgebouwd. 's-Gravenhage 1920. Geb., geïll., 416 p.
52429: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, A. COMTE DE - Histoires souveraines. Brussel, Deman, 1899.
52420: VILLON, F. - Les oeuvres Francoys Villon de Paris contenant les lais, le testament, les ballades et les poesies. Paris, La Sirene, [1923? 1928?].
60768: VILSTEREN, JOHANNES VAN (1700/1710-1763) AFTER HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER (1613-1670) - Portrait of Andries Bicker
54265: VILSTEREN, S. VAN - Brief aan den heer en meester Johan Heidendaal tot Utrecht, strekkende tot een vermaaklyke en zaaklyke, heekelende en stekelende afweering der verregaande beschuldiging en lastering vervat in zijn tweede stukje van zijn Historichs (sic) en beredeneerd verhaal, enz. Amsterdam, F. Sundorff, [1772].
41600: VIMAR, A - Clown the circus dog, translated by N.K. Hills, Chicago 1917, 121 pag., hardback.
33963: VINGERHOET, HERMANNUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de officio tutorum curatorumque [...] Leiden S. Luchtmans 1717
27127: VINK, T - De lekstreek. Een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied. Amsterdam 1926, 435 pag., geb., geïll. [dissertatie], goed exemplaar met 2 losse kaarten en een los katern ( 8 pag.) met vaktermen.
27132: VINK, T - De rivierstreek, Baarn 1954, 840 pag., geb., met een losse uitslaande kaart en 7 tabellen.
35109: VINKE, HENRICI EGBERTI - Oratio de religionis Christianae 1840
33002: VINKE, HENRICUS EGBERTUS, UIT AMSTERDAM - Specimen hermeneutico-theologicum, quo vaticinationes Jesu Christi, de perpessionibus suis, morte et in vitam reditu, illustrantur et vindicantur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
32013: VINKE, HENRICUS EGBERTUS - Oratio de vera fidei christianae notione [...] Utrecht C. van der Post jr 1855
60365: VINKELES, REINIER (1741-1816) - [JOAN VAN OLDENBARNEVELD WORDT ONTHOOFD.]
60201: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND VINKELES, HARMANUS (1745-1804) AFTER GROEN, ANDRIES VAN DER (1715-1787) - ARMOEDIGE WOONING. / DEMEURE DE L'INDIGENCE
55696: VINKELES, R. - Prent: 'Jan de Bakker, in 's Hage geworgd en verbrand', gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts, naar J. Buys.
55730: VINKELES, R. - Prent: 'De burgemeester Westerwijk, te Ter Goes uit de gevangenis gehaald wordende, om zijn vonnis te ondergaan, wordt zijne vrouw door de officieren en soldaten van hem afgescheurd' [d.d. 30-12-1692], gravure door R. Vinkeles 1785 naar J. Buys.
60798: VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
55695: VINKELES, R. - Prent: 'Cluwen, leeraar te Sluipwijk, door de Pruissiche husaaren mishandeld', [d.d. 19-9-1787], gravure door R. Vinkeles 1796 naar J. Buys.
58873: VINKELES, ABRAHAM, NAAR J.W. PIENEMAN, - Eerste gehoorgeving van Z.K.H. den Souvereinen vorst der vereenigde nederlanden te Amsterdam op den 2den van Wintermaand (december) 1813.
60799: VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
55704: VINKELES, R. - Prent: 'Te rechtstelling van Foulon op de plaats de Greve, op den 23sten van Hooijmaand 1789', gravure van Vinkeles en Vrijdag 1796, naar J. Bulthuis.
55705: VINKELES, R. - Prent: 'Bestorming der Bastille op den 14de van hooymaand 1789', gravure door R. Vinkeles naar J. Bulthuis.
55708: VINKELES, R. - Prent: ''T plunderen te Deventer [op 20-9-1787]', gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55710: VINKELES, R. - Prent: 'Een der oproerige soldaaten in 's Bosch gestraft' [d.d. 11-11-1787], gravure door R. Vinkeles 1797 naar J. Buys.
55712: VINKELES, R. - Prent: 'Beweeging te Vlissingen' [d.d. 2-7-1787], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys.
55713: VINKELES, R. - Prent: 'Oproer te Zierikzee', door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55714: VINKELES, R. - Prent: ''t lijk van den eerw. P. van den Bosch mishandeld' [november 1787], gravure door R. Vinkeles 1798 naar J. Buys.
55715: VINKELES, R. - Prent: 'C. van der Burg, burgemeester te Bolswart met het zwaart over 't hoofd gestraft' [te Leeuwarden 16-5-1789], gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55716: VINKELES, R. - Prent: 'C. van der Burg krijgt het zwaard over het hoofd' [Leeuwarden 16-5-1789], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys. Proefdruk voor de letter met bovenstaand onderschrift in potlood.
60780: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER TISCHBEIN, JOHANN FRIEDRICH AUGUST (1750-1812) - Mr. JOACHIM RENDORP
55742: VINKELES, R. - Prent: 'Beeldstorming in de Nederlanden' [d.d. 20-8-1566], gravure door R. Vinkeles 1786 naar J. Buys, tonende het vernielen van beelden in een kerk.
55782: VINKELES, R. - Prent: 'De gewezen raadpensionaris mr. L.P. van de Spiegel gebragt op de Gevangen-poort in 's Hage, in den nacht van den 14den van Wijnmaand 1795', gravure door R. Vinkeles en D. Vrijdag 1796, naar J. Bulthuis. Proefdruk.
55711: VINKELES, R. - Prent: 'Plonderen van het huis van de burgem. Landsbergen te Middelburg'[ d.d. 6-6-1652 ], gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
58856: VINKELES, A., NAAR J.W. PIENEMAN, - Gehoor der Heeren Jacob Fagel en Hendrik de Perponcher bij den heere Prins van Oranje, te Londen, op den 21sten van slachtmaand 1813.
55719: VINKELES, R. - Prent: 'Een oproermaker in de Ommelanden gevat' [d.d. 12-3-1787], gravure door R. Vinkeles 1797 naar J. Buys.
55721: VINKELES, R. - Prent: 'Het huis van Dr. Stevening te Middelburg beschooten' [op 30-6-1787], gravure door R. Vinkeles, 1797, naar J. Buys.
55723: VINKELES, R. - Prent: 'Het plonderen van 't huis des burgemeesters Joannes Cocquelle te Middelburg' [d.d. 14-4-1747], gravure van R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55725: VINKELES, R. - Prent: 'Gevaerts en de Gyzelaar, door Mourand tegengehouden by de Stadhouderspoort' [d.d. 17-3-1786], gravure door R. Vinkeles 1794 naar J. Buys.
55726: VINKELES, R. - Prent: 'Oproer in 's Haege tegen de heeren Gevaerts en De Gyzelaar' [op 17-3-1786], gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts, naar J. Buys.
55790: "VINKELES, R.; " - Prent: 'Afbeelding van den moedwil gepleegd aan het stoffelyk overschot en de graftombe van wijlen de Hoog Edelgeboore vrouwe Anna Elisabeth van Solms, geboore gravinne van Gulik Gegestein etc., zoo als het zich in ruine vertoonde in de maand Feb. 1795 in de Domskerk der Stad Utrecht', gravure door R. Vinkeles naar C. van Hardenberg.
55800: VINKELES, R. - Prent: 'Moord gepleegd aan de Fransche staatsgezanten, te Rastadt, op den 28sten Grasmaand 1799', gravure van Vinkeles en Vrijdag naar Duplessi Bretaux.
60185: VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HARMANUS (1745-1804) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) - Stage set of 'De Burger-Buurt' (Toneeldecors van de nieuwe Amsterdamse Schouwburg, series title)
60359: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - JOHAN VAN OLDENBARNEVELD KOMT OP DE SCHAVOT.
55205: VINKELES, R. - Prent: 'Afbeelding van het deerlijk ombrengen van de hoogwelgeborene jonkvrouwe J.M.C.J. van Dorth tot Holthuyzen, volgens sententie van de militaire rechtbank, bestaande uit burger auxiliaren, ter dood veroordeeld binnen Wenterswyk op den 22 November 1799 en op het Jooden kerkhof aldaar ter executie gelegd'. Gravure door R. Vinkeles tonende een groep militairen bij Winterswijk waarvan er een schiet op een geblindoekte dame die reeds in een lijkkist ligt en haar hand ten hemel rijkt.
60364: VINKELES, REINIER (1741-1816) - JOAN VAN OLDENBARNEVELD WORDT ONTHOOFD.
55189: VINKELES, R. EN C. BOGERTS - Prent: 'Balthazar Gerards'. Gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys, tonende het portret in cirkelvorm met eronder de aanslag door Gerards op Willem I. Rechts boven: V.D.V.
58881: VINKELES, R., NAAR J.W. PIENEMAN, - Inhuldiging van den souvereinen vorst.
58882: "VINKELES, A.;" - Inhuldiging van den souvereinen vorst, in de Nieuwe Kerk, te Amsterdam. [1814].
55752: VINKELES, R. - Prent: 'Moord te La Chapelle door de jagers der slag-boomen op den 24sten van Louwmaand 1791', gravure door R. Vinkeles en D. Vrijdag 1798, naar J. Bulthuis.
55199: VINKELES, R. - Prent: 'Moedwil voor het huis van een kleeremaaker op den Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam, den 26sten Junij 1748'. Gravure van R. Vinkeles, gepubliceerd door F. Bohn, tonende schietende militairen en vluchtende burgers.
55694: VINKELES, R. - Prent: 'Haagsche plunderbende te Delft', [d.d. 19-9-1787], gravure, R. Vinkeles sculp. 1796 naar J. Buys.
55729: VINKELES, R. - Prent: 'Voorval met den Franschen jager', [d.d. 6-7-1788], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys, proefdruk voor de letter.
60183: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - Verbranden van den Amsteldamschen Schouwburg
60814: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - "Title-page to: ""M.A. De Ruyter, in X Boeken"""
60803: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60820: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
33003: VINKERS, HENRICUS ALBERTUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de jure cum Romano tum hodierno, ratione Virginum habita [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33398: VINKESTEYN, CORNELIUS IOANNES, UIT DELFT - De fontibus ex quibus scriptor libri de viris illustribus urbis Romae haussisse videtur disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden E.J. Brill 1886
60143: VINNE, VINCENT JANSZ. VAN DER (1736-1811) - 'Aan de Zoomervaart'. Landscape with a farmhouse beside a canal, with sheep and a goat in the meadow and two figures on the right.
47707: VINNE, L. V.D. EN G. LAMBERTS, - Veilingcatalogus: Cataloque de la collection litteraire laissee par feu Jacobus Koning, premiere partie: Manuscripts, pour la plupart autographes, Amsterdam 29-4-1833, 21+128 pag. Gebonden in half perkament.
55192: VINNE, VINCENT VAN DER - Prent 'Vryheid, blyheid'. Embleem 35 , tonende het interieur van een kerker met een gevangene die met kettingen aan de muur vast zit. Ets van Vincent van der Vinne uit A. Spinniker, Leerzame zinnebeelden (1714).
60543: VINNE (II), VINCENT VAN DER (1686 - 1742) (AFTER JACOB GOLE OR ARNOLD HOUBRAKEN) - Portrait of Adriaen van Ostade (Haarlem 1610-1685)
38073: VINNIUS, ARNOLD - In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis J.G. Heineccius, 2 volumes, Venezia 1804, org. boards, 459 + 387 pag.
56002: VINYCOMB, J., - His book of bookplates, consisting of 24 original designs, Edinburg, 1908.
57224: "VINYCOMB, J.; " - On the processes for the production of ex libris (book-plates), London, Black, 1894.
37309: VIOLLET- LE - DUC, M. - Entretiers sur l'architecture, 2 volumes, Paris 1863- 1872, 491 + 445 pag., half morocco, illustrated, with library stamp and sticker. Without the atlas- volume.
42199: VIOTTA, J.J. (RED.) - Swelingh, jaarboekje aan de toonkunst in Nederland gewijd, voorzien van een aanhangsel door R. Hol, 1859-1860. Amsterdam, Binger, [1859].
35248: VIOTTA, HENRICUS ANASTASIUS, UIT AMSTERDAM - Het auteursrecht van den componist Amsterdam L. Roothaan 1877
43844: VIOTTA, H. (RED.), - Maandblad voor muziek, tevens orgaan der Wagner-vereeniging te Amsterdam, Amsterdam, v. Munster. Per jaargang ca. 400 pag., gebonden. Prijs per jaargang 40 euro.
42728: VIRULIJ VAN POUDEROIJEN, [M.J.E.] - Korte geschiedenis der Nederlandsche rijdende artillerie. Arnhem, 1893.
56791: VIRULY, A. EN H. HOLLANDER, - Geillustreerd album ter herinnering aan de London-Melbourne race, z.pl., [1934].
34114: VIRULY, DANIEL CORNELIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens annotationes [...] de contumelia et vi erga depositarios auctoritatis viriumque publicarum [... Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
34115: VIRULY, JANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis continens explicationem foederis de propugnaculo (Barrière-tractaat) in provinciis Belgico-austriacis constituendo [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34394: VIRULY, JAN THEODORUS CONSTANT, UIT GOUDA - Het dagelijksch bestuur in de gemeente Leiden S.C. vsan Doesburgh 1886
34437: VIRULY, MARCELLUS ABRAHAM MICHIEL, UIT DE STEEG - De reatieve competentie van den kantonrechter Leiden Somerwil 1890
36607: VIS, GEORGIUS JOSEPH, UIT BLOKKER - Johannes Kinker en zijn literaire theorie Zwolle Tjeenk Willink 1967
36553: VIS, ADRIAAN JAN, UIT LEENS - Willelmus Procurator en zijn Chronicon Utrecht Smits 1950
34997: VIS, P. - De Sadduceen. Seminarisch proefschrift ter voldoening aan artikel 44 van het reglement voor de kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Societeit. Amsterdam J.H. de Bussy 1917
6219: VIS, D. - Drie eeuwen verf. Een en ander uit de geschiedenis van de Zaanse verfindustrie 1643-1943, [Wormerveer 1945], 156 p., geb., geïll.
4922: VIS, D. - Vis a Saandyk, Kroniek van een Zaans geslacht. Zaandijk 1974, 428 p., geb., geïll.
44062: VIS, J.M., - Een bundel gedichten, Zaandijk 1919, geïll., 132 pag.
24837: VISCH, W.F. - Geschiedenis van het graafschap Bentheim. Zwolle, 1820.
60671: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hij voer aff'
35103: VISSCHER, LUDOVICI GERARDI - Oratio de Gerardo Moll 1839
55566: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - HENDRICK DANIEL SZ SLATIUS, gewesene Predicant tot Bleijswyck, naert t´leven afgebeelt den 12 Maert 1623
40273: VISSCHER, R., - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, 's-Gravenhage 1908, 241 pag., geïll.
20510: VISSCHER, J. E.A. - Tiel, een economisch-geografische studie betreffende de welvaartsbronnen van de gemeente Tiel en haar omgeving. Rapport uitgebracht op verzoek van het Comité Wederopbouw Tiel, Rotterdam 1949, ca. 250 pag., gestencild, gell, geb. in half linnen band.
18534: VISSCHER, S. - Gedichten. Amsterdam, F.C.M. Scheffer, 1850.
55608: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hij voer aff'
55609: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Portretten van gexecuteerde Arminianen in 1623, met ertussen scenes van de executie.
60145: VISSCHER, ROEMER - "T'Loff vande mutse, ende van een blaevvve scheen; Met noch ander ghenoeghelicke boerten ende quicken, Soo uyt het Grieckx, Latijn en Franchoys in rijm overgheset als selffs Poeetelick gedicht: Tot vermaeckelickheyt van alle luyden nieuwelickx in druck ghebracht; partly translated from Greek, Latin and French, Leyden, J. Paets Iacobszoon, 1612. "
55776: VISSCHER, CLAES JANSZ - Prent: 't Huys te Lovensteyn', gravure met twee afbeeldingen van het kasteel en portretten (ovaal) van R. Hogerbeets en H. Grotius. Voorts 9 regels tekst. F. de Wit excu. [1619].
55558: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - IVSTITIE AEN IAN VAN OLDENBARNEVELT GESCHIET/ den 13 May 1619
55702: VISSCHER, CLAES JANSZ - 'Cort verhael ende afbeeldinghe der justie (sic), gheschiet den 5 Mey 1623 in 's Gravenhaghe', tekst in 2 kolommen met erboven twee gravures van de onthoofding van Slatius en van het lichaam op een rad met het hoofd op een staak.
55570: VISSCHER, CLAES JANSZ, NAAR - Prent: 'Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. R. o.: 'C.J. Visscher excu.'. Op karton gemonteerd met zes portretten, ook C.J. Visscher excu., van Van Moersbergen, Oldenbarnevelt, Grotius, Hogerbeets, van Ledenberg en Wtenboogaardt.
55571: VISSCHER, CLAES JANSZ, NAAR - Prent: 'Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. R. o.: C.J. Visscher excu.
55197: VISSCHER, CLAES JANSZ - Prent: 'Afbeelding der justitie, geschiet den 13 May A° 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. Gravure, C.J. Visscher excu., tonende het Binnenhof met schavot voor de Ridderzaal waarop het onthoofden van Van Oldenbarnevelt. Rond het schavot veel volk.
55204: VISSCHER, CLAES JANSZ., NAAR - Prent: 'Hendrick Danielsz Slatius. Gewesene predicant tot Bleyswijck, naer 't leven afgebeelt den 12 Maert A° 1623'. Ets met gravure, C.J. Visscher in., tonende Slatius staande, ten voeten uit, de handen en voeten gebonden, op de achtergrond zijn aanhouding bij Coevorden en naast hem een bierpul.
33112: VISSCHER, CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de legibus civilibus ex ipsarum causis dijudicandis [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1830
34535: VISSCHER, CAREL WOUTER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio politico juridica inauguralis de legitima Belgarum Utrecht Broedelet 1757
60741: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The muse Clio (set title: The Nine Muses)
32171: VISSCHER, WILLEM MARINUS, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1896
32233: VISSCHER, BARTHOL. CORN. JOH., UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de jure creditorum in bonis et persona debitoris, ex legibus romanis et patriis antiquiis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
32234: VISSCHER, GERARDUS BERNARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens nonnulla, quae spectant usum imputationis in jure criminali [...] Utrecht N. van der Monde 1829
43409: VISSCHER, L.G. (UITG.) - Historisch tijdschrift onder medewerking van eenige geleerden, 1e jaargang 1841, Utrecht 1841, 96 pag., compleet.
20082: VISSCHERS, P. - Geslacht-boom van Jan Frans Willems, Antwerpen 1858, 31 pag.
60542: VISSER BENDER, JOANNES PIETER (HAARLEM 1785-1813) (ATTRIBUTED TO) - Figure study of a farmer with a pitchfork
37111: VISSER, E.J. E.A. - Lichte houtarbeid, Gouda, van Goor, 1923, 34 pag. + 22 losse platen. In portefeuille.
36446: VISSER, A.C. - Snel en goedkoop recht, rede aanvaarding hoogleeraarsambt Leiden Brill 1899
32491: VISSER, JACOBUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de variis furtorum generibus eorumque poenis [...] Leiden Petrus van der Eyk 1745
19503: VISSER J.G. - Beleid en bezinning.
30385: VISSER, C., E.A. - Onze Hollandsche Molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland. Tweede reeks, Amsterdam 1929, 117 pag., geb., geïll.
21150: VISSER, - Waarom men in Huizen een haven wilde en wat daaraan voorafging. Huizen 1948, 51 pag., geïll, geb., met stofomslag. ( oplage: 300 ex. ).
59412: VISSER, MARIE SOPHIE., - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 11 oktober 1950). 's Gravenhage, Uitgeverij Excelsior, 1950.
17619: VISSER, JOH. (IN LEVEN PREDIKANT TE ZWOLLE) - "Het kindschap Gods. Leerrede [...] met een voorwoord van ds. C.B. Bavinck, een "" In memoriam"" [ds Joh. Visser] van ds. K.J. Kapteyn en een grafrede van ds. H.A. Munnik, Rotterdam, J.H. Donner, 1920, 8°: 22 p."
34112: VISSER, RUDOLPHUS BERNARDUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de revocanda donatione in primis propter ingratum animum [...] Leiden J.H. Zitman 1836
34054: VISSER, ABRAHAMUS RUTGERUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de jure venandi [...] 's Gravenhage J. Roering 1840
54269: VISSER, CASIMIR K. [= KURT BASCHWITZ] - Van de heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken. Voorrede van prof. dr. Jan Romein. Lochem, [1941].
27301: VISSER, JOH. C. - Rotterdamsche kunstkring. Gedenkboek 1893-1913, Rotterdam 1913, 155 pag., geïll.
36055: VISSER, LODEWIJK ERNST, UIT AMERSFOORT - De territoriale zee Amersfoort J. Valkhoff 1894
32686: VISSER, ADRIAAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
32687: VISSER, JACOB LEONARD, UIT AMERSFOORT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1876
35314: VISSER, PIET - Godtslasterlijck ende Pernicieus. De rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de 17de eeuw Amsterdam AD&L 1996
4928: VISSER 'T HOOFT, W.A. - Notes on the ancestors of the brothers F., W.A. and H.Ph. Visser 't Hooft. Genève 1975, 31 p., gestencild.
51158: VISSERING, C.M., - Eene reis door Oost-Java, Haarlem 1912, 254 pag., geb., geïll.,
23327: VISSERING, S. - Herinneringen. Studiën en schetsen. Amsterdam 1863. Geb. in half leer, 220 pag., geïll met een staalgravure van de sluizen van IJmuiden. Mooi exemplaar.
33962: VISSERING, SIMON - "Oratione de conditione patriae et moribus Batavorum saeculo XVII in Guil. Templii libro ""Observationum"" notatis [...] [Leiden] [z.n.] 1856"
33961: VISVLIET, MEINARDUS VAN, UIT MIDDELBURG - Dissertatio medica inauguralis de efficacia balneorum ex aqua in corpus humanum [...] Leiden Abraham Kallewier 1735
59835: VITALIS, L. - Het koloniaal batig slot der heeren hervormers.
59824: VITALIS, L. - De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken.
59631: VITO, DON MONACO VALLOMBROSANO (FL. 1574-1578), AFTER BRUEGEL, PIETER I (1526/30-1569) - Christ and his disciples on the way to Emmaus
34727: VITRIARIUS, JOHANNES JACOBI - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Schultingh Joh. fil. Leiden Luchtmans 1734
54271: VITRIARIUS, PHILIP REINHARD - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae. Leiden, P. van der Aa, 1686.
18536: VITRINGA, ANNES JOHAN [PS. JOCHEM VAN ONDERE] - Mijn bezoek aan [Bismarck]. 3e druk. Deventer, W. Hulscher GJzn., [1896]
4041: VITRINGA, A.J. - Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok, historische schetsen met eenige in- en uitvallen. Deventer, De Lange, 1874, 152 p.
28127: VITRINGA, CAMPEGIUS / J.D. OUTREIN - Verklaring van de evangelische parabolen, vertaald en bewerkt door J.d'. Outrein. Amsterdam, H. Strik, 1715, ( 28 ) + 773 + (15) pag., geb. in geheel perkamenten band. Goed exemplaar.
32467: VITRUVIUS, C. - Hinreichliche Erleuterung über einen discursum praeliminarem, der vor einer juridischen disputation von dem Vorzug des Deutschen Rechts, vor dem Römischen [...] Frankfurt / Leipzig [s.n.] [s.a.]
37311: VITRUVIUS/ MIALARET, J.H.A. - Vitruvius' tien beoeken over de bouwkunst, vertaald en toegelicht door J.H.A. Mialaret, Maastricht [ 1914 ] 14 + 246 pag., geïll., geb.
51047: VIVANT DENON, DOMINIQUE / E.A. KENDALL - Reizen in Opper- en Neder-Egypten gedurende de veldtogten van den generaal Buonaparte, uit het Fransch, (...) voorafgegaan door een (...) verhaal der verovering van Egypten door de Franschen door E.A. Kendall. 2 delen, 's Gravenhage, Leeuwestijn, 1803.
42618: VIVERIUS, JACOBUS - [De handt godes of een christelick verhael vande peste of gaeve godes]. ? [17e eeuw].
32027: VIZÉVENE, ISAÄCUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens adnotationem ad loca selecta tituli digestorum de actionibus emti venditi [...] 's Gravenhage J. Roering 1849
54272: VIZÉVENE, J. - Verdediging van Jan Slotboom, beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade [...]. Amsterdam, C.G. v.d. Post, 1852.
2619: VLAANDEREN, ANDRÉ - Teekens en symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens. Amsterdam 1946. Geb., geïll., 263 p.
16697: VLAARDINGEN - Vlaardingen, uitgegeven met instemming van het gemeentebestuur van Vlaardingen, onder redactie van Mr. E.K. van Beek, gemeente-secretaris, met medewerking van M.C. Sigal Jr, gemeente-archivaris, Vlaardingen 1922, 96 p.
14492: NEERLANDS VLAG - Song-text Neerlands Vlag, words by P. Kiersten, music J. van den Acker, n.p., [ca 1930?], plano.
14541: VLAGGELIED - Vlaggelied. Song of the flag. English words by Mrs. Amelia E. Barr, arranged for piano forte by Piet Hein van der Weijde, New York, The Holland Society, 1888, 4º,4 p., with chromolithographed covers. Good copy.
38528: VLAGSMA, A.H. - Het Hollandse orgel in de periode van 1670 tot 1730, Alphen a.d.Rijn 1992, 338 pag., geb., geïll.
36475: VLAM, ALIDA WILHELMINA, UIT HOORN - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden Leiden Brill 1942
54274: VLEER, W.T. - Sterf sodomieten! Rudolf de Mepsche, de homofielenvervolging, het Faanse zedenproces en de massamoord te Zuidhorn. Norg, 1972.
23331: VLEESENBEEK, H.H. - Anno 1695. Tien generaties De Kuyper betrokken bij de jeneverindustrie. Schiedam 1995, 128 pag., geïll., oblong.
6557: VLEGGEERT, J.C. - Kinderarbeid in Nederland 1500-1874.
41171: VLEKKE, B.H.M. - Van 't gruwelijck verraet in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert, studies over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht 1632-1639, Antwerpen 1938, 226 pag., geïll.
15961: VLERK [= BERN. GEWIN] - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Amsterdam: H. Frijlink, 1841.
36151: VLICH, JOHANN ELIAS, PASTORE ECCLESIAE PRETZSCHENSIS - Brevis exetasis ubi B. Lutherus primam habuerit concionem evangelicam ..... Wittenberg Samuel Kreusig 1717
41539: VLIEGENTHART, A.W. - Het Loo palace. Journal of a restoration, Apeldoorn 2002, 231 pag., geïll.
40814: VLIEGENTHART, A.W. - Bildersammlung der Fursten zu Salm, Zutphen 1981, 224 pag., geïll.
34283: VLIER, CORNELIUS PHILIPPUS, UIT PARAMARIBO - Disputatio juridica inauguralis de juribus quae absenti deferantur [...] Amsterdam / Utrecht G.S. Leeneman v.d. Kroe / J. van Schoonhoven 1820
47153: VLIES, T.A. V.D., - Portugal na Hollanda. Een en ander uit de geschiedenis van het Z.H. dorp Poortugaal, Rotterdam 1932, 91 pag., geïll.
47604: VLIET, I., VAN DER, - Carmen in novis aedibus universitatis Ultraiectinae primo lapide conlocato a regina Nederlandiae Wilhelmina Helena Paulina Maria a.d. IV Non. Iun. A.D. 1892 Sollemniter Fundatis. Scripsit I. van der Vliet, edidit C.H.E. Breijer, Utrecht [1892], 19 pag.+8 pag. vertaling. Gedrukt.
32807: VLIET, DINGEMAN VAN DER, UIT ZIERIKZEE - Dolus en culpa bij overtredingen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
54276: VLIET, L. VAN - Crimineel proces ter zake van beweerden hoon en laster tegen de Hooge Indische regering en de openbare regterlijke magt van Java, of misbruik van gezag door willekeurige ontzegging van en gewelddadige verbanning uit eene residentie en onwettig arrest, gepaard met mishandelingen en gedrag van het Nederlandsche Indische Gouvernement en de Indische regterlijke magt in deze. Rotterdam, H. Nijgh, 1845.
54277: VLIET, W. VAN DER - De feiten en officiële stukken in zaken gevoerd voor den schuttersraad te Amsterdam tegen Albert Hofman, sergeant, vroeger dienstdoende bij de 2de komp. 3de Bat. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1858.
32923: VLIET, MARTINA VAN, UIT UTRECHT - Het hoogheemraadsschap van de Lekdijk bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1961
38871: VLIET, P. V.D. - Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting, Utrecht 1982, 400 pag., geïll. [ dissertatie met los blad stellingen ].
22809: VLIETSTRA, LEMSTRA - Gedichtenalbum van Willem Vlietstra, 1860-1902. Groot 4°, halfleren band in schuifhoes, 302 beschreven pagina's.
8697: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en Prijsvaarzen. Leiden, C. van Hoogeveen jr., en P. van der Eyk en D. Vijgh, 1785. [deel X]
8695: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen, behelzende den Lof der dankbaarheid. Leiden, C. van Hoogeveen jr, 1773. [deel I]
8696: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen. Leiden, C. van Hoogeveen jr., 1775. [deel III]
32115: VLIS, CHRISTIANUS JACOBUS VAN DER, UIT UTRECHT - Disputatio critica de Ezrae libro apocrypho vulgo quarto dicto [...] Amsterdam J. Müller 1839
22987: VLISSINGEN, VERZEKERING, VAN DER MARK. - "Polis van de ""Nederlandsche Levensverzekering-, Zieken- en Begrafenis Maatschappij gevestigd te Vlissingen"", d.d. 1908 ten name van Wilhelmina Chr. v.d. Mark, geb. 5-9-1902"
22400: VLISSINGEN - Eigentijdse kopie van een brief van Bigot, dd. Parijs, Prefecture du Dep. de l’Escaut,14-9-1808, aan “Monsieur le Prefect” over de Kerken te Vlissingen en het tractement van de predikanten. Een en ander als antwoord op de brief van de prefect van 15 juli 1808. Manuscript, folio, 2 p.
38831: VLOTEN, J. V. - Paschier de Fyne, naar zijn leven en schriften, 's- Hertogenbosch 1853, 388 + 80 pag. Geb. in half linnen met gelithografeerd portret. Goed exemplaar.
41712: VLOTEN, JOH. VAN - Nederlands opstand tegen Spanje, 4 delen in 3 banden, Haarlem 1856-1860. Gebonden in linnen, geillustreerd met litho's. Goed exemplaar en compleet.
21105: VLOTEN, JAN VAN - Het Nederlandsche kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw 2e druk, 3 delen in een band, Haarlem (1877). Mooi exemplaar.
34068: VLOTEN, ABRAHAMUS ANTONIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de agnitione liberorum naturalium [...] Utrecht J. Straatmans 1826
59175: VAN VLOTEN, J., - Geschiedenis Van Nederlands Volk En Staat Sedert Hun Vrijverklaring in 1648, Haarlem, L. de Haan, 1879, Eerste deel 1648-1672.
31674: VLOTEN, J. VAN - Herleven of verzinken. Vaderlandsche opwekkingsrede ter doeltreffendste Unieviering. Haarlem W.C. de Graaff 1879
17620: VLUG, G. (PREDIKANT) - "De strik gebroken en onze hulp in den naam des heeren. Toespraak met het oog op de losmaking der gemeente uit de tegenwoordige organisatie van "" de Nederlandsche Hervormde Kerk"" , gehouden te Leiderdorp, den 18den Juli 1886, Brielle, J. Wierema 1886, 8°: 20 p."
31670: VLUGT, W. VAN DER - De wetenschap der gerechtigheid. Haarlem Erven F. Bohn 1880
34284: VOCKESTAERT, HENRICUS MELCHIOR, UIT DELFT - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de L. Cornelio Sulla legislatore [...] Leiden Haak en Comp. 1816
34903: VOCKESTAERT, HENRICUS, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de lege Pompeja de parricidiis Leiden A. Elzevier 1710
38030: VOEGLER, J.G. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium, Middelburg 1892-94, 255 pag., geb. [ overdruk uit enkele afl. Archief ]
34761: VOET, JOHANNIS - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Matthaei Leiden H. Teering 1710
56709: VOET, C.W., - Onze neutraliteit, 's-Gravenhage, 1870, 8 pag.
18546: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]. [Gebonden met:] Stichtelyke gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen der christelyke kerke, en geschikt naar derzelver tydorde. 1ste stuk. Dordrecht, Erve J. van Braam, en P. van Braam, 1767.
2628: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg, behelzende een naemlijst der heeren van Bosichem, benevens der heeren en graeven van Culemborg gesproten uit de aloude graeven van Teysterband [...] mitsgaders een beschrijvinge van de stad Culemborg. 2 dln. in 1 (halfleren) bd. Utrecht 1753. Geïll., 716 p.
18544: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het hemelsch Kanaan, den zeer geleerden taal- en dichtkundigen heere Rutger Schutte, godvruchtig bybeltolk in de gemeente van 's waerelds heiland binnen Amsteldam toegezongen. 2e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1753. [Gebonden met:] Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760-1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]
18545: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1758. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 1e druk]
2627: VOET JR., ELIAS - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden, voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de 16e, 17e en 18e eeuw, door H.E. van Gelder. 's-Gravenhage 1941. Geïll., 275 p.
17621: VOET VAN CAMPEN, J.E. - De bijbel-verspreiding in 1844. Toespraak over den tegenstand tegen de verspreiding des bijbels [...] gehouden in de openbare godsdienst-oefening tot opening der jaarl. Alg. Verg. van het Ned. Bijbelgenootschap, afd. Leiden, op 17-10-1844, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1844, 8°: 31 p.
15894: TE VOET - Te voet van Zwolle naar Oldenzaal. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1916].
15895: TE VOET - Te voet door Zuid-Limburg. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918].
15897: TE VOET - Te voet van Arnhem via Ruurlo naar Zutphen en Deventer. 2de druk. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918]
2629: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg ... idem. Exemplaar zonder de wapenkaart.
22778: VOET - Genealogisch overzicht familie Voet, manuscript, 3 p., 18e eeuws.
2625: VOET JR., ELIAS - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken. Haarlem 1928. Geïll., 237 p.
43623: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijving van Culemborg, 2 delen in I band, Zutphen 1978, naar de uitgave van 1753, 716 pag., geïll., geb.
23709: VOET, J. E. - Verhandeling over den geestelijken smaak, 2e druk, Utrecht, v. Poolsum / A. v. Paddenburg, 1773, 496 pag., geb. in halfleren band.
42252: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschryvinge van Culemborg. 2 delen in 1 band, Utrecht, Vonk van Lynden, 1753.
50865: VOETIUS, G. / I. LE LONG - Hondert-jaarige jubel-gedachtenisse der academie van Utrecht bestaande in een beknopt verhaal (...) als meede een Reedenvoeringe (...) 1636 (...) door (...) G. Voetius (...) voorts in een naamlijst van alle (...) professoren (...) lijste van alle de academien (...) in 't Christenryk, ontworpen door G. Voetius, vermeerdert door Isaac le Long. Utrecht, Visch, 1736.
31342: VOETS, B - Hensbroek door de eeuwen heen, Hoorn 1975, 255 pag., geïll.
57437: "VOGEL, ALBERT; " - Voordrachtskunst. Theoretische en practische beschouwingen, Arnhem 1919, (8) + 136 pag.
57578: VOGEL, H.W. - Lichtbeelden naar de natuur, Nijmegen, Blomhert, [ca 1880], 267 p, geill.
57131: VOGEL-DE WAAL, A.R., - Het geslacht de Waal uit Watergang, z.pl., [ca.1985], 144 pag., geb., geïll.
32031: VOGEL, WILLEM FREDERIK DE - Over de leer der physiokraten. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
32199: VOGEL, J.PH. - De arbeid van het Instituut Kern 1925-1935. Leiden E.J. Brill 1935
32301: VOGELAAR, JACOBUS GUILIELMUS THEODORUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum de Lege Rhodia de Jactu [...] Leiden C.C. van der Hoek 1839
35569: "VOGELIUS, GOTTOFREDUS, UIT DRESDEN; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - An princeps Christianus cum non-Christiano adversus Christianum foedus inire possit [...] Wittenberg Samuel Kreusig 1711
32029: VOGELSANG, REMKO ADRIAN, UIT LEERDAM - Het stemrecht in onze waterschappen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
6232: VOGELZANG, J. EN J.G. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht, Leek [1991], 108 p., geb., geïll.
59290: VOGES, CAREL, - Domme Dorus waarom de radijsjes staartjes hebben. NV Drukkerij Dico Amsterdam 1935. Formaat 26x19 cm. 20 blz. met 14 bladzijde grote gekleurde tekeningen en enkele z/w tekeningen tussen de tekst. Mist laatste bladzijde.
35577: "VOIGT, SALOMON, UIT DRESDEN; PRAESES: LAUSING, HEINRICH" - Disputatio de interna bonitate ac malitia actuum moralium [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1709
14854: VOIGT, J. - Namen-codex der Deutschen Ordens-Beamten, Hochmeister, Landmeister, Grossgebietiger .......... und Göldner-hauptleute in Preussen.
6484: VOIGT, J. - Geschichte des Deutschen Ritter-Ordens in seinen zwölf Balleien in Deutschland. Berlijn 1857 [nadruk 1991], 2 delen. Geb., 675, 22 + 698 p.
47570: VOISIN, A., - Guide des voyageurs dans la ville de Gand, 2nd. edition, Gand, 1831.
23741: VOISIN, ABBÉ DU - Demonstration evangelique, Brunswick 1800, 300 pag., geb. in mooi halfleren band.
19516: VOLBORTH, C. A. VON - The art of heraldry.
22523: VOLDER - Gekalligrafeerd blad “Ten raadsel” door Heertje Volder, dd. 14-2-1752, manuscript, plano, 1 p.
16702: VOLENDAM - Volendam. Uitg. Den Haag, Weenenk en Snel, [ca. 1940?], 6 gekleurde prentbriefkaarten in leporellovorm in omslag.
16701: VOLENDAM - Volendam [Mapje met 10 losse fotootjes, elk 7x9 cm], z.pl., z.j. [1938].
23479: VOLGER, GISELA - Sie und Er. Frauenmacht und Männerherrschaft im Kulturvergleich. 2 Teile, Köln 1997, 405+350 pag., geb., geïll.
15962: VOLKMANN, JOHANN JACOB - Neueste Reisen durch die Vereinigten Niederlande, vorzüglich in Absicht auf die Kunstsammlungen, Naturgeschichte, Oekonomie und Manufakturen, aus den besten Nachrichten und neuern Schriften zusammen getragen. Leipzig: C. Fritsch, 1783.
17033: VOLKMANN, L. (RED.) - Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik. Amtlicher Katalog. Leipzig 1914.
43474: VOLLENHOVE, JOANNES - Tabitha doot en onsterflyk vertoont in een lykpredikaatsie (.....) Maria de Tweede, Koninginne (.....) van Groot Britanje (.....) ter gedachtenisse, 's-Gravenhage, G.v. Limburg, 1695. 4o, moderne half leren band, 60 pag.
18548: VOLLENHOVE, JOANNES - Kruistriomf, dichtstuk. Amsterdam, G. Portielje, 1827.
16703: VOLLENHOVE - Het land van Vollenhove “De Noordwesthoek” door Okke Haverkamp, Naarden 1947, 96 p.
4943: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN - Het geslacht Van Vollenhoven, Oud-Overijsselsch geslacht. Z.p. 1917. Folio, 135 p., geïll.
18549: VOLLENHOVEN, ANTHONY MAY VAN - De kluchtige avonturen van Al-weer-een-Gerritsen, [...] zijnde dit het laatste oorspronkelijke werk van Wijlen deze alom met roem bekende schrijver. 2e druk. Rotterdam, J.B. Ulrich, 1839.
34242: VOLLENHOVEN JUNIOR, CORNELIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de senatusconsultis et constitutionibus principum secundus Gaji institutionum commentarios IV Rotterdam Wed. van der Meer & Verbruggen 1832
54279: VOLLERT, A. - Langs kronkelwegen. Belangrijke historische verhalen uit het lijfstraffelijk recht, naar het Hoogduitsch. 2 delen, Schoonhoven, S. en W.N. van Nooten, [ca. 1870].
6640: VOLLGRAFF, J.A. - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des changes à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères, tirées des oeuvres complètes.
4944: VOLLGRAFF, P.C.E. - Johann Christoph Vollgraff 1766-1825. [Maastricht 1950], 80 p., met bijlagen in fotokopie, geïllustreerd. Familie-uitgave in beperkte oplage.
23556: VOLLMER, W. - Volstandiges wörterbuch de mythologie aller nationen. 2 delen, Stuttgart 1836, 1558 pag.+130 illustraties. Gebonden in twee half marokijnen banden.
43100: VOLNEY, C.F. CHASSEBOEUF, COMPTE DE - Reize door Syrie en Egypte in de jaaren 1783, 1784 en 1785. Vertaald uit het Frans door J.D. Pasteur, 2 delen, Leiden, Honkoop, 1789-1791.
23617: VOLNEY, C.F. - Les ruines en méditation sur les révolutions des empires, 6e ed., Parijs 1820, 12o, 418 pag., geïll met 3 gravures.
18319: "S[TRAALMAN], M[ATTHYS] (VERT.); VOLTAIRE [PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
58400: VOLTAIRE, - Contes et Romans, 5 volumes, Paris, Piazza, z.j.,
52472: VOLTAIRE - Oeuvres choisies (...) publiees avec preface, notes et variantes par Georges Bengesco. Romans, tome 1-4. Paris, Librairie des bibliophiles, Flammarion, z. j.
42415: VOLTAIRE [= F.M. AROUET] - Candide ou l'optimisme par mr. de Voltaire. Premiere partie. Edition revue, corrigee & augmente par l'auteur, 'Aux delices' [= Nederland?].
58985: VONCK, E., - Eenige aanteekeningen en beschouwingen over de suiker-industrie van Amerika en Cuba (.....) aangeboden door N.W. Hammelburg, commisionair Fa. Tromp de Haas, Soerabaja. Uitgever Fuhri 1900, 66 pag.
18564: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbrecht van Aemstel, treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen schouwburg vertoond word. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
18565: VONDEL, JOOST VAN DEN - Maagden. Treurspel. Amsterdam, Joannes Punt, 1773.
18554: VONDEL, JOOST VAN DEN - Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel. Met aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Nooit voor dezen gedrukt. Amersfoort, Pieter Brakman, 1705. [Gebonden met:] Hekeldigten, met aanteekeningen, uit 's digters mondt opgeschreven. Noit voor dezen gedrukt. Amersfoort, 1705.
50742: VONDEL, J. V.D., - Gysbrecht van Aemstel, d' ondergank van zyne stad en ballingschap. Treurspel. Amsterdam, Wed. De Groot en A.v. Dam 1723.
25733: VOOGD, A. (INL.) - J. Verheul Dzn. architect- Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden, Bussum. G. Schueler, 1916, folio, 10 pag. + 77 platen + advertenties [ Bibl. voor moderne Hollandsche architectuur II afl. 2], good copy.
32522: VOOGD, NICO JOHANNES JACQUES DE, UIT DELFT - De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748. Proefschrift [...] Utrecht H. de Vroede 1914
4112: VOORBEELD - Voorbeeld van naamsverandering in het begin der 17de eeuw. Genealogie van het geslacht Marcus en het daaruit door naamsverandering gesprotene geslacht Doornik. Z.p. z.j., 37 p.
39132: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900, Amsterdam. Scheepvaartmuseum 1928, 117 pag., geïll. Met los katern met Engelse tekst.
39133: "VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.;" - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. Amsterdam, Scheepvaartmuseum, 1943, 191 pag., geïll. Voorplat ligt los.
54529: VOORDA, B. EN D.G. VAN DER KEESSEL - Advies van de professoren in de rechten (...) Leyden, uitgegeeven aan Hermanus van Seppenwolde, thans in persoon gedetineerd in de (...) Voorpoorte van den Hove van Holland in dato 23-8-1787, mitsgaders requeste van den zelve Hermanus van Seppenwolde. [Leiden, 1787].
54281: VOORDA, BAVIUS - De crimineele ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf van Nederland, ten dienste van zijne Nederlanden uitgegeeven. Fransch en Nederduitsch naar de oorspronkelijke drukken van den jaare 1570. Verzeld van eene verhandeling over het verstand van de ordonnantie op den stijl van procedeeren in crimineele zaaken, mitsgaders van aantekeningen bij verscheidene artikelen van die ordonnantie. Leiden, Honkoop en Van Tiffelen, 1792.
33959: VOORDA, JOANNES HENRICUS, UIT UTRECHT - Dissertatio iuridica inauguralis de transmittenda hereditate paterna ex iure digestorum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
33960: VOORDA, BAVIUS - Oratio de sapientia regis quondam Hebraeorum sapientissimi juridica [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1782
32808: VOORDUIN, JUSTINUS CORNELIUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis, exhibens specimen jurisprudentiae comparatae in loco juris Belgici novissimi, qui est de constituendo tutore [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
32809: VOORDUIN, GUILIELMUS LEONARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de vi novae leges fundamentalis inde ab ipsius promulgatione computanda [...] Utrecht C. Bielevelt 1850
57174: "VOOREN, E.P.C. VAN; " - "Parochieregisters van Edegem, St. Antonius, dopen 1618-1812; huwelijken 1618-1810, begrafenissen/overlijden 1618-1811, 2 delen, Mechelen 2000, 723 pag."
55541: VOORHELM SCHNEEVOOGT, GEORGE - Voorlezingen in 't volksonderwijs van het Departement Haarlem der My tot Nut van 't Algemeen. 1e stukje: Over de zoogenoemde doodsvoorteekens. 2e stukje: Over de geestverschijningen. Haarlem, Loosjes, 1815.
4305: VOORHOEVE, C.H. - Prinses Marianne der Nederlanden. 92 p., geb., geïll.
6237: VOORHOEVE - Jacob Voorhoeve H. Czn, In Memoriam, 1811-1881, z.p. [1931], 36 p., geïll.
17660: VOORHOEVE, H.C. - Homiletische gedachten. Eene bijdrage tot de predikkunde, ter overweging aangeboden aan mijne jeugdige medebroeders in de evangeliebediening, Sneek, 1884, 8°: 135 p., ing.
17661: VOORHOEVE, H.C. - Homiletische gedachten, Amersfoort, [1871], 8°: 23 p.
57381: VOORHOEVE, C.H., - Prinses Marianne der Nederlanden. Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses 1810-1883, Zaltbommel 1986, 144 pag., geb., geïll. met stofomslag.
17623: VOORHOEVE, A. - De heerlijkheid van de evangeliebediening. Leerrede [...] gehouden, bij gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling, Amsterdam, G. v.d. Hoogt, [1899], 8°: 19 p.
2637: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe. Wormerveer 1973. Geb., geïll., 301 p.
42273: VOORNAAM LIEFHEBBER DER ZEEVAART, EEN - Korte onderwysinge in de mond examen, zynde al het geene een stuurman nodig is te weten van het loopen der stroomen [...]. Amsterdam, wed. G. Hulst van Keulen, 1806.
35195: VOORST TOT VOORST, ARTHUR EDUARD JOSEPH VAN, UIT ELST - Aardhaling Leiden Somerwil 1884
33957: VOORST, GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis ad L.s. Cod. de Pact. inter empt. & vendit. compos. [...] Utrecht Guiliemus van de Water 1707
34976: VOORST TOT VOORST, CUNO VAN, UIT ELDEN - Stellingen Leiden J.W. van Leeuwen 1870
34003: VOORST VAN BEEST, CORNELIUS WERNARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali ejusque effectu ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
59960: VAN VOORST, W.H. - Reglement voor de bewoonsters van Teylers Hofje, art. 1- 34, 19 pp. In goede staat 23 februari 1838. TEVENS instructie voor den opzichter van het Teylers Hofje, 8 pp, art 1-17, vastgesteld 2 februari 1894 door P. Loosjes en A. van der Mersch.
17624: VOORST, DIRK CORNELIS VAN - Lijkrede over wijlen den hoogleeraar Ewaldus Hollebeek, gehouden uit Openb. 14.13, den 30 October 1796, Leiden, J. van Thoir, 1796, 8°: (4) + 49 p.
59304: VOORST TOT VOORST, VAN J.M.W., - Tussen biedermeier en Berlage, meubel en interieur in Nederland 1835-1895, De Bataafsche Leeuw, 417 pag., geb., geïll.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

3/29