Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61912: SWERTNER, JAN (1746-1813) - Gesigt over het Spaarne
59611: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the Vatican Palaces)
59614: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the apostolic guesthouse of the Holy Spirit)
59613: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the Church of Sant'Andrea della Valle)
59609: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of st. Peter)
59545: "SWIDDE, WILLEM (1661-1697); DECKER, COENRAET (C. 1650-1685)" - Het veroveren der Stadt Allegona in 't eylandt groot Canaria, in den Jaere MDXCIX
59615: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view on the dome of St. Pieter from a hill in Rome)
59612: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the Tajan column and the Church of S. Maria of Loreto)
59610: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the Vatican Palaces)
59608: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (frontispiece)
23209: SWIERSTRA - Genealogisch overzicht van het geslacht Swierstra, door R. Swierstra te Santpoort, 1955, Blad A. Groot blad (50x100 cm), lichtdruk. Met familiewapens, afb. Hoxwier en plattegrond van Mantgum. Fraai blad.
50861: SWIFT, J. - "Le Conte du Tonneau (...) traduit de l'Anglois, nouvelle edition, 2 volumes. , 216, , Scheurleer, 1741; bound with: Traité des dissensions (...) pour servir de suite au Conte du Tonneau. , 216, , Scheurleer, 1749."
23622: SWIFT, JONATHAN - Glearings from the writings of the celebrated Dean Swift.... to which is added some account of the author, Londen, J. Cundee for T., Hurst, 1802, 10 + 278 pag, with engraved portrait, original boards. A bit shabby copy.
38068: SWIFT, JONATHAN [ILLUSTRATOR: LOOY, REIN VAN] - Gulliver's reizen naar verschillende verre landen, door Jonathan Swift. Ned. bewerking G. Blom. Geïllustreerd door Rein van Looy. Haarlem, J. H. Gottmer & Co. , 1940.
18349: "SWIFT, JONATHAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - Vertelsel van de Ton, behelzende het merg van alle kunsten en weetenschappen. Geschreeven tot algemeen nut des menschelyken geslachts. Mitsgaders een verhaal van den Strydt der Boeken in de boekzaal van St. James. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, voor rekening van de Compagnie, 1735.
60518: SWIFT, JONATHAN [ILLUSTRATOR: LOOY, REIN VAN] - Gulliver's reizen naar verschillende verre landen, door Jonathan Swift. Ned. bewerking G. Blom. Geïllustreerd door Rein van Looy. Haarlem, J. H. Gottmer & Co. , 1940.
33818: SWIGCHEM, C.A. VAN - Een blik in de Nederlandse kerkgebouwen na de ingebruikneming voor de protestantse eredienst [...] Den Haag J.N. Voorhoeve 1970
44038: SWIGCHEM, C.A. VAN, - Abraham van der Hart 1747-1820. Architect/stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam 1965, 362+162 ill. op 86 pagina's. Gebonden met stofomslag.
31562: SWIJGHUISEN GROENEWOUD, JAC. CORN. - Oratio de aetate nostra [...] Utrecht Joannes Altheer 1832
31561: SWIJGHUISEN GROENEWOUD, JAC. CORN. - Oratio de Corano [...] Utrecht L.E. Bosch en zoon 1843
40883: SWILLENS, P.T.A. - Pieter Janszoon Saenredam, schilder van Haarlem 1597-1665, Amsterdam 1935, 143 pag. + 184 afbeeldingen, geb., met stofomslag.
30337: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800, Utrecht z.j., 119 pag., geïll.
32703: SWINDEREN, PETRUS JOANNES VAN, UIT GRONINGEN - Disquisitio juridica-inauguralis de aere malacitano et salpensano [...] Groningen J.B. Huber 1866
32883: SWINDEREN, JAN HENDRIK , 523, KAREL VAN, UIT GAASTERLAND - Academisch proefschrift over den oorsprong en de geschiedenis van de belasting op de floreenen in Friesland [...] Leeuwarden W. Eekhoff 1861
31683: SWINDEREN, ONCKO QUIRYN VAN, UIT GRONINGEN - Over het begrip van diefstal [...] Groningen J.B. Huber 1865
34863: SWINDEREN, THEODORUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio juris Groningani de famulis domesticis Groningen Th. Spoormaker 1805
34349: SWINDEREN, ONCKO QUIRINUS JACOBUS JOHANNES VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de reticentiae delicto [...] Groningen J. Oomkens 1834
32158: SWINDEREN, WICHERUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio literaria inauguralis, de Aristotelis politicorum libris [...] Groningen J. Oomkens 1824
34357: SWINDEREN, THEODORUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio iuridica inauguralis de legibus [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1806
6149: SWINDEREN, TH. V. - Geslachtlijst van de familie Van Swinderen, Groningen 1850, 80 p., met tabel (mist achterzijde omslag)
32817: SYBENGA, TJEERD, UIT NIJKERK - Strafbare non-revelatie. Proefschrift [...] Dokkum A. Schaafsma 1884
31682: SYBRANDI, NICOLAUS SYBREN, UIT HAARLEM - Dissertatio literaria de Platonis Gorgia [...] Haarlem Vincent Loosjes 1829
43681: SYDOW, E. VON - Schul-atlas in 42 karten, Gotha 1865, oblong.
33813: SYLMAN, JACOBUS, UIT GRONINGEN - Exercitatio juridica inauguralis de mandato [...] Utrecht Franciscus Halma 1690
54191: SYMONSZ, ADRIAEN - Korte verandtwoordinghe van Adriaen Simonssoon, ghewesen predikant tot Charlois, teghen de menichvuldighe lasteringhen hem by den Remonstranten naghegheven. Rotterdam, J. v. Waesberghe, 1622.
47888: SYPESTEYN, J.W. VAN / G.TH. VAN COEHOORN, - Het leven van Menno baron van Coehoorn, beschreven door zijnen zoon G.Th. van Coehoorn, uitgegeven en met aanteekeningen vermeerderd door J.W. v. Sypesteyn, Leeuwarden 1860, 18+234 pag., geïll. met litho van huis Bergumerbosch.
59527: SYPESTEYN, J.W. - Geschiedkundige bijdragen / Dl. 1, Willem Frederik, Prins van Nassau en Johan de Witt : eene bijdrage tot de geschiedenis van de eerste stadhouderlooze regering, gedurende de jaren 1650-1664. , 216, : Van Cleef, 1864. 260 p.
31390: SYPESTEYN, C.H.C.A. VAN - Oud- Nederlandsche tuinkunst, 's-Gravenhage 1910, 333 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
25547: SYPESTEYN, C.A. V. - Holland in vroegere tijden, 's-Gravenhage 1888, 248 pag., [ o.a. betr. Floris II van Pallandt, L'Espinay, Jean Cavallier, mevr. du Noyer, Gerrit van Raaphorst].
33252: SYPKENS, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, observationes continens de jure imperantis lege statuendi de rebus per se non illiciti, sed e quibus facile aliquod periculum in civitatem redundare potest [...] Groningen J. Oomkens 27-6-1835
34186: SYPKENS, WILHELMUS JACOBUS GEORGIUS, UIT 'S-GRAVENHAGE. - Dissertatio iuridica inauguralis de condictione indebiti [...] Groningen E. Mekel 1825
33953: SYPKENS, HENRICUS - Oratio aditialis de interprete sacro bene instructo [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1799
17567: SYPKENS, W. (PREDIKANT TE ELBURG) - Duurzame vrede. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp. 241-252. MET: Dezelfde, Ik wil, word gereinigd. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.13-24
40130: SYTSTRA, H.S., - Klank- en schriftleer der Friesche taal of eerste afdeeling der Friesche Spraakkunst, Leeuwarden 1856, 65 pag.
18357: SYTZAMA, CLARA FEYOENA VAN RAESFELT, GEB. VAN - Heemse. Hof- bosch- en veldzang. In vier zangen. Utrecht, Wed. J. van Schoonhoven, 1783.
18356: SYTZAMA, CLARA FEYOENA VAN RAESFELT, GEB. VAN - Heemse. Hof- bosch- en veldzang. In vier zangen. Utrecht, Wed. J. van Schoonhoven, 1783.
2493: TAAL, J. - De archieven van de Goudse kloosters. 's-Gravenhage 1957, 404 p.
50802: "TAANMAN, C.;" - Kwartierstaat van de kinderen van het echtpaar Kagenaar-Terschegget, Bennekom 1995, 54 pag., geïll.
17568: TAATS, B.J.K. (PREDIKANT TE MIDDELBURG) - Redevoering tot aanprijzing der Ned. vereeniging tot afschaffing van den sterken drank, uitgesproken op [...] 16 December laatstl. [1853] in de Koorkerk te Middelburg, Middelburg, gebr. Milrorn, 1854, 8°: 24 p.
34187: TAAY, GUILIELMUS HENRICUS, UIT TIEL - Dissertatio juridica inauguralis de natura atque vi obligationis naturalis ex principiis juris hodierni [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
5535: TABELLEN - Vijf tabellen uit H.A.M. Roelants Gulden Boek van Schiedam: 32 kwartieren van de kinderen van dr. F.M.Th. Gijsberti Hodenpijl en C.M. Veth, 5 bladen plano
26153: TACHARD, GUIDO/ SAMUEL PITISIUS - Lexicon Latino-Belgicum novum, olim idiomate Gallico publicatum a P. Guidone Tachard... accurante Samnele Pitisco, 2e edtitië. Dordrecht, Goris, 1725, (42)+1338+(13) pag. Mist w.s. titelprent.
24938: TACITUS - Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche oudtheden, waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart en met printverbeeldingen opgeheldert worden. Benevens H. Grotius verhandeling van de oudtheid der Batavische Republyk.
18362: "TACK, ADOLF (VERT.); BENOÎT JOSEPH MARSOLLIER DES VIVETIÈRES" - De maarschalk van Catinat, of het schildery. Zangspel. Vertaald uit het , 523, . Muziek van Dalairac. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
18363: "TACK, ADOLF (VERT.); LOUIS-CH. CAIGNIEZ" - De doorluchtige blinde, tooneelspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Abraham Mars, 1807.
18360: "TACK, ADOLF (VERT.); BENOÎT PELLETIER DE VOLMÉRANGES" - Het huwlyk van den capucyn. Blyspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Abraham Mars, 1800.
18361: "TACK, ADOLF (VERT.); BENOÎT PELLETIER DE VOLMÉRANGES" - Het huwlyk van den capucyn. Blyspel. Vertaald uit het , 523, . 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1804.
25555: TACKE, E - Bilder aus der Geschichte der Gemeinde Grünenplan und der Glasindustrie im Hils, z.pl., 1949, 155 pag.
23781: TADAMA, R.W. - Willem graaf van den Berg en zijne tijdgenooten. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den 80 jarigen oorlog. Zutphen 1846, 4 + 230 pag. (rug beschadigd)
34651: TADAMA, REINIER WILLEM, UIT NEGANAPATNAMENSIS - V. theses juridicae. 1792
34652: TADAMA, REINIER WILLEM, UIT NEGAPATNAMENSIS - XXVI. theses juridicae. 1793
42250: TADAMA, R.W. - Geschiedenis der stad Zutphen van de vroegste tijden tot 1795. Arnhem / Zutphen, Nijhoff / Thieme, 1856.
34281: TADAMA, REGNERUS GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de origine systematis repraesentativi [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
33248: TAETS VAN AMERONGEN, GUILIELMUS HENRICUS, UIT UTRECHT - Theses juridicae inauguralis [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1856
33249: TAETS VAN AMERONGEN, ARNOLDUS GERARDUS JUSTUS , UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, quasdam ststens animadversiones ad locum codicis civilis, qui est de iis, qui pactionem facere possunt [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
6155: TAETS - Taets van Amerongen, overdruk Geneal. Handbuch der Freiherrl. Häuser 1962, 11 p., geïll.
34156: TAETS VAN AMERONGEN, LUDOVICUS REINIERUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de civili, inprimis privata, personarum conditione, sive statu, ex codice legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
34575: TAETS VAN AMERONGEN, GERARDUS ARNOLDUS , UIT UTRECHT - Dissertatio philosophica inauguralis de elementis Utrecht Van Paddenburg 1773
43494: TAETS VAN AMERONGEN, M.J.L. - Hooge en Vrije heerlijkheid van Renswoude en Emmickhuysen, 's-Gravenhage 1914, 90 pag., geïll., geb.
5217: TAFEL - Tafel van ‘t geslacht van Bentink, I, II en III, 3 tabellen 18e-eeuws.
5169: TAFEL - Tafel van het geslacht Van Assendelft, 2 tabellen, 18e-eeuws.
5458: TAFEL - Tafel van het geslacht van Eversdijk, tabel, oblong, 18e-eeuws
5277: TAFEL - Tafel van het geslacht van den huize van Borsselen, 3 tabellen, 18e-eeuws.
5428: TAFEL - Tafel van het geslacht van Van der Dussen, 5 tabellen, 18e-eeuws
5285: TAFEL - Tafel van de geslachte van den huizen van Boudaan, 1 tabel, 18e-eeuws.
3487: TAFELS - Zes `Tafels van het geslacht van Della Faille'. Folio, oblong, 6 bladen, 18de-eeuws.
6156: TAFELS - Tafels van het geslacht van Taets van Amerongen,. 2 tabellen, 18e-eeuws
6962: BELANGRIJKE TAFEREELEN - Belangrijke tafereelen bijeenverzameld door eenige der voornaamste letterkundigen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, [z.j.].
32207: TAK, JACOBUS, UIT MIDDELBURG - Specimen politicum inaugurale, continens historiam legum ab ordinibus generalibus foederati belgii de coloniis latarum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
32161: TAK, SAMUEL, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis continens animadversiones quasdam [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
33236: TAK, JOANNES PIETER, UIT ENGELEN - Het recht van amendement in de constitutionele monarchie. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1862
33235: TALMA, DIRK, UIT VOORST - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
31606: TALMA STHEEMAN, SAPE, UIT ZUIDBROEK - Eenige opmerkingen naar aanleiding van art. 1617 B.W. [...] Leiden P. Somerwil 1886
20473: TAMMEL, JOHANNA W. - The pelgims and other people from the British Isles in Leiden 1576-1640, Isle of Man 1989, 371 pag. ( rug beschadigd ).
30625: TAMVAKI, A - The old testament in European painting ( 1500- 1930 ), Athene 1993, 75 pag., geïll.
23765: TANDEL, CH. - Idées sur l' instruction publique dans le royaume des Pays-Bas, Brussel 1829, 140 pag., orig. boards.
60844: TANGENA, JOHANNES (FL. 1687-1692) [CRALINGE, JAN (C. 1630-C. 1670)] AFTER SUYDERHOEF, JONAS (CA. 1613-1686) - Portrait of Jacobus Hollebeek
55734: TANJE, P. - Prent: 'Moord van graave Floris den Vyfden', [d.d. 27-6-1296], gravure van P. Tanje naar L.F. du Bourg.
56543: TARDIEU-DENESLE, MADAME, - Nouvelle mythologie de la jeunesse par demandes et par reponses, 2nd. ed., ornee de 83 figures en taille-douce, 2 volumes, Paris, Tardieu-Denesle, 1820.
35441: TARNOW, JOHANN - Quaestio num et quae foedera cum diversae religionis hominibus, et praecipuè à Lutheranis cum Calvinianis salvâ iniri possint conscientiâ [...] Rostock Joachim Fuess 1618
43749: TASKIN, H.J.M. E.A., - Gedenkboek uitgegeven bij het eeuwfeest van het seminarie Hageveld 1817-1917, Voorhout 1917, 208 pag., geb., geïll.
55339: TAST, TON VAN [A. V.D. VALK] - Het geval Van Meegeren. 's-Gravenhage, Kompas, z.j.
43531: TAST, TON VAN [=ANTON V.D. VALK] - De Haagsche gemeenteraad. Caricatuur portretten, 's-Gravenhage [1926], geïll.
31579: TATUM ZUBLI, NICOLAUS HENRICUS, UIT SOEST - Dissertatio theologica inauguralis de hymno Mariae [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1829
18365: TATUM ZUBLI, NICOLAAS HENDRIK - Nieuwe gedichten, historische beelden. Assen, Van Gorcum en Comp., 1887.
34577: TAUDIN CHABOT, JAN JOSEPH MARIE, UIT ROTTERDAM - Academisch proefschrift over het disconto Rotterdam Wijt 1863
3226: TAUDIN CHABOT, J.J.M. - Chabot, een Hugenotenfamilie uit La Rochelle en vele naamgenoten. Assen 1981, 223 p., geb., geïll.
34279: TAUNAY, JANUS DANIEL, UIT SURINAME - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de tributis in reditum directis et indirectis, simul ab imperante adhibendis [...] Amsterdam Elix & Co. 1840
54198: TAUNAY, FREDERIK - De tractaten tot uitlevering van misdadigers door Nederland gesloten, beschouwd in verband met de vreemdelingenwet en art. 8.9.10 van het Wetboek van Strafvordering. Dissertatie. Amsterdam, Van Munster, 1872.
59988: TAUREL, EDOUARD (1824-1892) - DON JAN VAN OOSTENRYK. [Juan I of Austria (1547-1578)]
32054: TAVENRAAT, FELIX HENRI JOSEPH, UIT CLEVE - Stellingen [...] Leiden L. van Nifterik Hz 1874
49841: TAVERNE DE SAINT-ANDRÉ, J., - Een welkom geschenk (un cadeau bien accueilli), Den Haag 1957, 99 pag., geïll.
17051: TAYLOR, A. - Book Catalogues: Theis Varieties and Uses. Chicago: The Newbery Library, 1957.
43149: TAYLOR, I. / J. OLIVIER - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika (...) naar de 5e Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt door J. Olivier Jz. Amsterdam, G.J.A. Beijerink, 1829.
50658: TAYLOR, I./ J. OLIVIER, - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika, 3e druk, Utrecht, z.j., 6+131 pag., geb., geïll.
25040: TAYLOR, JEREMIAS - Historie van 't leven en de doot van onsen saligmaker Jesus Christus. Uit den 7e- Engelschen druk vertaald. 3 delen in 1 band, Utrecht, W. Broedelet, 1700.
36017: TEDING VAN BERKHOUT JR., PIETER JACOB, UIT AMSTERDAM - De rechtsmacht van Gedeputeerde Staten Amsterdam Blankenberg 1871
35976: TEDING VAN BERKHOUT, ADRIANUS VOLCKERTUS, UIT HAARLEM - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1845
33988: TEDING VAN BERKHOUT, JACOBUS JOHANNES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de mutata a Guilielmo IV regiminis formi, in reipublicae foederati belgii provinciis post rerum conversionem anni 1747 [...] Amsterdam S. de Grebber 1839
34424: TEDING VAN BERKHOUT, PIETER, UIT HAARLEM - Eenige beschouwingen over het stelsel van meervoudig kiesrecht Haarlem Enschede 1895
35361: TEDING VAN BERKHOUT JR, P.J. - Prent voor de promotie van Mr P.J.Teding van Berkhout Jr., bij Plaats Royal te Leiden Leiden Somerwil 1871
34973: TEDING VAN BERKHOUT, GUILIELMUS PHILIPPUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de homicidio voluntario Leiden C.C. van der Hoek 1838
34975: TEDING VAN BERKHOUT, JANUS PETRUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis continens quasdam quaestiones juris Leiden C.C. van der Hoek 1838
42344: TEDING VAN BERKHOUT, P.J.W. - De landaanwinning op de Friesche Wadden in hare noodzakelijkheid en voordeelen beschouwd en toegelicht. Zwolle, 1867.
54776: TEELLINCK, MAXIMILIAAN (OF WILLEM?) - Ontledinge van 't verderffelijck deseyn der hedendaeghsche paus-ghesinde tegen politie en kercke, en alle goede ingesetenen der geunieerde provintien tot waerschouwinge van politijcke, kerkelijcke en alle lief-hebbers des vaderlants, om spoedelijck alle remedien daer tegen te ghebruycken. Al in den jare 1644 gestelt door Maximiliaan Teeling. Na de copye, Groningen, Jan Geertssen, 1666.
17570: TEGNEJUS, TONIAS (PREDIKANT TE , 216, ) - Predicatie te samen ghestelt ter occasie van den H. Doop, bedient aan de eerst-geborenen sone van [...] Prins Wilhelm onsterflijcker gedachtenisse ende gedaen in 's Graven-hage in de Groote kercke op den 15 January 1651, , 216, , wed. en erfgen. H.J. van Wouw, 1651, 4°: (8) + 20 + (4) p.
39879: TEIL, CHEVALIER DU - De l'usage de l'artillerie nouvelle dans la guerre de campagne. Paris, Lavauzelle 1924. Facsimile of the edition 1778, printed in 300 numbered copies, 6 + 130 pag. + 5 folding plates.
41583: TEISSEDRE L'ANGE, J. - Over de dringende behoefte der handhaving van het ouderlijk gezag voor de huisselijke en maatschappelijke welvaart, pp. 61-87 in Nieuw Christelijk Maandschrift I, nr. 2, 1827.
49875: TEISSEDRE L' ANGE, J., - Leben und Charakter D. Seb. Fulco Joh. Raus, eine Rede von J.Teissedre l 'Ange. Vertaald door Magd. H. Essler-Ran. Voorrede van G.W. Lorsbach, Siegen 1810, 12+228 pag., geb. in origineel karton. [betreft S.F.J. Rau]
17571: TEISSEIDRE L' ANGE, JOSUE (WAALS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Sermons, suivis de notes historiques concernant les églises wallonnes des Pays-Bas, Amsterdam, S. Delachaux, 1817, 8°: 12 + 364 p.
57109: TEIXEIRA, M., - The protstant cemeteries of Macau, Macau, z.j., 125 pag., geïll.
58844: TEIXEIRA DE MATTOS, L.F., - De Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van Zuid-Holland deel VI De Eilanden (vervolg), afd. 2: Het Eiland IJsselmonde, , 216, Martinus Nijhoff 1920, reg. 815 pp. Ingenaaid, rug gebroken.
39783: TEIXEIRA DE MATTOS, L.F. - De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland. Deel II. Het vasteland ( vervolg ) : Delfland, Schieland, Woerden en Amstelland, 's-Gravenhage 1908, 1022 pag. plus bijlage.
58535: TEIXEIRA, MANUEL, - The Portuguese missions in Malacca and Singapore (1511-1958), 3 delen, 2e ed., Macau 1987.
39850: TEIXEIRA DE MATTOS, L.F. - De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid- Holland, deel, IV -3. De Waarden ( vervolg ) Afd. II. Het land tusschen Lek en Merwede. Onderafdeling IV De boezems, waterschappen, polders en gronden in de Vijf- Heerenlanden, 's- Gravenhage 1931, 913 pag.
32181: TELDERS, JEAN HENRI, UIT GORINCHEM - Het onderzoek van wetsvoorstellen in wetgevende vergaderingen. Proefschrift [...] Leiden G.L. van den Berg 1900
35833: TELDERS, WILLEM ALBERT, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1897
47201: TELEFOONGIDS, - Gids Gemeentetelefoon Amsterdam, nr. 60, Juni 1926, ca. 600 pag., iets los.
32058: TELJER, GERARDUS JOZEPHUS, UIT VREESWIJK - Opmerkingen betreffende de ontsmettende werking van sublimaat en phenylzuur met of zonder zuren. Proefschrift [...] Utrecht C.J.G. Repelius 1888
33713: TELLEGEN, BERNARDUS DOMINICUS HUBERTUS - Oratio [...]
31947: TELLEGEN, B.D.H. - Duitschland en Nederland. Groningen J.B. Wolters 1870
36168: "TELLER, ROMANUS, UIT WURCENSIS; PRAESES: ERNESTI, JOHANN HEINRICH" - Ex poesi exegetica de sportula Romanorum quoditiana ...... Leipzig A. Zeidler 1703
35861: TELS, MARTINUS, UIT ROTTERDAM - Stellingen ...... Leiden Werst 1877
40235: TELTING, A., - Het Oud-Friesche Stadrecht. Eene schets, 's- Gravenhage 1882, 181 pag. [ dissertatie].
40103: TELTING, A., - Stadboek van Groningen, 's- Gravenhage 1886, 97 pag., orig. papieren omslag.
40128: TELTING, A, - Overijsselsche Stad- Dijk- en Markeregten I, 8e stuk: Stadregt van Ommen, Zwolle 1887, 58 pag., ex. op zwaar papier.
39414: TELTING, A - Het leven van Jan Willem de Crane, Workum 1855, 86 pag.
32056: TELTING, ALBERTUS , UIT FRANEKER - Disputatio iuridica inauguralis de iuribus nondum natorum [...] Groningen J. Oomkens 1826
33868: TEMMINCK, MATTHIAS, UIT AMERSFOORT - Dissertatio antiquario juridica inauguralis ad fragmenta quaedam legis Juliae de judiciis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1757
41965: TEMMINK, J.A.J. - VII eeuwen Zwolsche geschiedenis, Zwolle 1930, 142 pag., geïll.
16927: TEMPLE, WILLIAM - Remarques sur l’estat des Provinces-Unies des Pays-Bas de monsieur le chevallier Temple. Utrecht: Antoine Schouten, 1702
15904: TEMPLE, WILLIAM - Observations upon the United Provinces [...]. 5de druk. Londen: Tonson and Churchill, 1690.
15907: TEMPLE, WILLIAM - De historische gedenkschriften van den ridder W. Temple, in twee deelen, het eerste vervattende zijne Aanmerkingen over de Nederlandsche provintien. Het tweede zijne Memorien van ‘t gene gedenkwaardig in ‘t christenrijk is voorgevallen van 1672 tot 1678. 2de druk. Amsterdam: Abr. Wolfgang, 1693.
15909: TEMPLE, WILLIAM - De historische gedenkschriften [...]. 4de druk. Amsterdam: A. van Damme en J. Ratelband, 1716.
17017: TENANT DE LATOUR, M. - Mémoires d’un bibliophile. Paris: E. Dentu, 1861.
51868: "TENCKINCK, J.W.C.;" - De hervorming der zestiende eeuw beschouwd in eene godsdienstige redevoering op het derde eeuwfeest, gehouden 2 Slagtmaand 1817, Amsterdam, v. Vliet, 1818, 140 pag.
32230: TENGBERGEN, PETRUS ANTONIUS, UIT , 216, - Dissertatio statistico-juridica inauguralis, super instituto navium per vada ductorum sive pilotarum, eorumque juribus et officiis (het loodswezen) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1826
2502: TENHAEFF, N.B. - Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der 10e tot 12e eeuw. (Diss.) Utrecht 1913. Geïll., 339 p. Gebonden in geheel linnen.
36117: TENHAEFF, N.B. - Erasmus en Voltaire als exponenten van hun tijd Groningen Wolters 1939
36116: TENHAEFF, N.B. - De oorkonden-schat van den heiligen Willebrord Groningen Wolters 1929
60876: TENNYSON, ALFRED [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Viviane, van Alfred Tennyson, in metrische verzen vertaald door J.H.F. le Comte, met illustratiën van Gustave Doré. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1889.
60875: TENNYSON, ALFRED [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Enid, metrisch vertaald door D.E.M. van Herwerden, met platen naar Gustave Doré. Zwolle, J. J. Tijl, 1888.
60874: TENNYSON, ALFRED [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Elaine, van Alfred Tennyson, metrisch vertaald door J.H.F. le Comte, met illustratiën van Gustave Doré. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1887.
35533: TENTZEL, WILHELM ERNST - Epistola ad amicum, qua responsio ad ... Emanuelis a Schelstrate dissertationem apologeticam de disciplina arcana summatim continetur [...] Gotha Christoph Reyer 1687
25207: TEPPER-LASKI, K. VON - Rennreiten. Praktische Winke für Rennreiter und Manager. Berlin 1897, (10) + 156 pag. Gebonden in linnen band, geïllustreerd.
43178: TERENTIUS AFER, PUBLIUS - Comoediae sex, Ad optimas editiones nunc demum emendatae accedunt notae Joh. Min-Ellii. Amsterdam, Wetstein, 1721.
17572: TERHOEVEN, A.H. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Predikatie gehouden [...] den 29 Julij 1855 na vervulling van zijne 50-jarige evangeliebediening, Amsterdam, J.H. en G. v. Heteren, 1855, 8°: 304 p.
27911: TERLINDEN, CH. - La revolution Belge de 1830, racontée par les affiches, Brussel 1903, 127 pag.
30617: TERLINDEN, CHARLES ( INL.) - Fetes du centenaire 1830- 1930. Fête artistique et patriotique. Les fastes Belges, donnée au Théâtre royal de la Monnaie, Brussel 1930, 85 pag., geïll. [ 19 tableaux ], good copy.
30981: TERLUIN, J.C. - Genealogie van de families Terluin, Ter Luun, z.pl., 112 pag., geb., geïll.
33012: TERMAAT, BERNARDUS LAMBERTUS RUDOLPHUS, UIT DOETINCHEM - Stellingen [...] Groningen P. van Zweeden 1851
17573: TERNOOIJ APÉL, W. (IN LEVEN PREDIKANT TE VLISSINGEN) - Nagelatene leerredenen, Vlissingen, N.J. Mestdagh, 1843, 8°: (12) + 196 p.
17574: TERNOOY APÈL, K.F. - Toespraak [...] ter gelegenheid zyner 25-jarige evangeliebediening in de N.H. gem. te Amsterdam, gehouden in de O.Z. kapel, 15 November 1885, Amsterdam, J.F. Sikken, 1885, 8°: 32 p.
33011: TERPSTRA, DIDERICUS, UIT GRONINGEN - Quaestiones literariae de populo, de senatu, de rege, de interregibus, antiquissimis reipublicae romanae temporibus [...] Rotterdam H.A. Kramers 1842
28751: TERPSTRA, H - Friesche sterrekonst. Geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aanverwante wetenschappen door de eeuwen heen, Franeker 1981, 448 pag., geb., geïll., met stofomslag. Met losse bijlagen ( schema Eisinga ).
2955: TERREBASSE, A. DE - Histoire de Pierre Terrail Seigneur de Bayart [...] suivie de recherches généalogiques. Parijs 1828, 528 p.
22687: TERSCHELLING - Geaquarelleerde tekening met kleur van de zes familiewapens in het Polderhuis te Midsland op Terschelling, met vermelding van de “bijna onleesbare teksten” in de randen, ca. 1900, 27x31 cm.
52532: TERTULLIANUS, Q.S.F. - Apologeticus, [corrected and annotated by Siwart Havercamp]. Leiden, Severink, 1718.
22322: TERVEER - Handtekening “Terveer Ducrest”, 1898, uitgeknipt, manuscript.
19431: TERWEN - DE LOOS, J. - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost, 17de - 20ste eeuw.
57286: "TERWEN, J.J., E.A.; " - Universiteit & Architectuur. Ontwerpen t.b.v. de Leidse universiteit 1600-1900. Catalogus, Leiden 1979, 109 pag., geïll.
37284: TERWEN, J.L. - Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, 3 delen, Gouda [ 1858- 1862 ] 36 + 820 pag., gebonden in 3 groene linnen stempelbanden met 3 titelprenten en 122 ( van 136 ) staalgravures.
37282: TERWEN, J.L. - Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, 3 delen, facsimile herdruk [ ca. 1970 ], naar de uitgave Gouda [ 1858- 1862 ], 36 + 820 pag. Gebonden in 3 linnen banden in cassette, met 3 titelprenten en 136 staalgravures.
38586: TERWEN, G.A.J.M. E.A. - , 523, e refugie's en Nederlandse boekillustraties, 's-Gravenhage 1985, 89 pag., geïll.
26074: TERWEN, J.L. - Rotterdam voorgesteld in eene reeks .....gezigten. Amsterdam 1980 naar de uitgave uit 1858, 65 pag., geb., geïll. Zeer fraai omslag in roodlinnen met goudopdruk.
31111: TERWOGT - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Terwogt, z.pl., z.j., 15 pag., gestencild.
35419: TESSIER DUMOTAY, LUDOVICUS ANDREAS, UIT ANGERS - Theses philosophicae. Negen stellingen: 2 ex logica, 1 ex ontologia en 6 ex pneumatologia. Angers Renatum Hernault 1752
49873: TESTA, ANTONIO GIUSEPPE, - Discorsi detti nella R. Accademia di belle arti in Bologna, 28-7-1810, Bologna [1810], 47 pag., sierpapieren omslag.
54546: TESTANTO, A. - Dienstweigering? Een schriftstudie. [complete set van 6 brochures], Maartensdijk, D.M. Zwart, [1933].
32236: TESTAS, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de natura et significatione dominii (propriete) [...] Amsterdam F.J. van Tetroode 1824
33932: TESTAS, JANUS LODOVICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridico politicum inaugurale de limitibus imperii humani per aphorismos digestum [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1784
35343: TETRODE, P.J.C. - Prent op de promotie van Mr P.J.C.Tertrode Amsterdam Braakensiek 1888
33095: TETS, DIRK ARNOLD WILLEM VAN, UIT , 216, - De nationaliteit van personen en goederen naar het oorlogsrecht. Academisch proefschrift [...] , 216, W.P. van Stockum 1870
34653: TETS, A. W. N. VAN, UIT DORDRECHT - IV. theses juridicae. 1789
34654: TETS, A. W. N. VAN, UIT DORDRECHT - Theses juridicae. 1790
34655: TETS, A. W. N. VAN, UIT DORDRECHT - Theses juridicae. 1791
34974: TETS, JACOBUS GEORGIUS HIERONYMUS VAN, UIT HAARLEM - Dissertatio historica juris publici continens historiam muneris consiliarii pensionarii Hollandiae Leiden J.C. Cyfveer 1836
36433: "TEUBNER, MARTINUS ERNEST, UIT CIZA; PRAESES: SCHWIMMER, JOHAN M." - Dissertatio politica de vario civium statu Jena Werther 1667
38071: TEUNISSEN, P - Nederlandsche insecten, Alkmaar, J.C. Baan [ 1915 ], plaatjesalbum met 180 plaatjes, compleet [ = Baan's Album nr. 1 ]
25031: TEUPKEN, J.F. - Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen en alle in militaire betrekking staande personen gekleed, geequipeerd en gewapend zijn (...). [MET:] Vervolg van de beschrijving (...).
36294: "TEUTSCHER, JOANNES MICHAEL, UIT LEIPZIG ; PRAESES: JENICHEN, GOTTLOB FRIEDRICH" - Dissertatio moralis de statu subditorum naturali .... Leipzig Breitkopf 1721
7963: TEX, JAN DEN - Nederlandse studenten in de rechten te Padua 1545-1700, pp. 45-165 in Mededelingen van het Ned. Hist. Instituut te Rome III, 10 (1959)
32789: TEX, CORNELIUS JACOBUS ARNOLDUS DEN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de causis ceiminum [...] Amsterdam C.A. Spin & Zonen 1847
36550: TEX, NICOLAUS JACOBUS DEN, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-politicum inaugurale de Jacobo Hop, legato Batavo./ Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam Muller 1861
35167: TEX, CORNELII ANNES DEN - Oratio de insigni honore [....] 1821
34099: TEX, CORNELIUS ANNE DEN, UIT TILBURG - Disputatio inauguralis de antiqui juris principiis in excolenda jurisprudentia Romana constanter servatis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
4350: TEX, J. DEN - Oldenbarnevelt, deel V, stambomen, kaarten, register. Groningen 1972, 209 p., geb. geïll.
16631: TEXEL - Gids voor het eiland Texel. Uitg. V.V.V., Texel, [1926].
16633: TEXEL - Texel. De parel der Wadden-eilanden met Noordzee-bad De Koog. Uitg. V.V.V. “Mooi Texel”, [ca. 1934], 12 p.
42780: TEXERA, JOSEPH - Exegesis genealogica, sive explicatio arboris gentilitiae invictissimi ac potentissimi Galliarum regis Henrici ejus nominis IIII. Regnum LXV. Navarrae III regum XXXIX. Leiden, F. Raphelengius, 1592.
24987: TEXIER, EDMOND - Tableau de Paris. Ouvrage illustré de 500 gravures.
15914: TEXIER, EDMOND - Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique, illustrations de MM. Rouargue frères. Parijs: Morizot, [1857].
34656: TEXIER, JACOBUS RIETVELD, UIT AMSTERDAM - XV. theses juridicae. 1793
42980: TEXIER, E. - Voyage pittoresque sur les bords du Rhin. Paris, Morizot, 1858.
22935: TEXTIEL, OUDE SHAWLS, VAN DELDEN - Catalogus Oude shawls, tentoongesteld bij Kunsthandel H.W. van Delden te Amsterdam, 10 pag., gedrukt, geïll. Wit doorschoten exemplaar met originele foto's van paisley-shwals en met aantekeningen R.W.P. de Vries Jr te Hilversum, ca. 1915.
33933: TEYLINGEN, DIDERIK GREGORIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Theses juris inauguralis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1775
34904: TEYLINGEN, THEODORUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de de jure navigationis & vectigalibus Leiden A. Elzevier 1711
33142: TEYLINGEN, ARNOUT ADRIAAN VAN, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Utrecht J. van Druten 1896
16841: NOUVEAU THEATRE, - Nouveau theatre de la guerre aux Pays Bas, ou cartres très detaillées du duché de Brabant et partie de la Hollande, dressées d’après les meilleures du Pays et en particulier celle d’Hollande en 20 feuilles par Covens et Mortier. [...]. [1747].
2504: THÉÂTRE - Le théatre de la noblesse du Brabant representant les érections des terres, seigneuries & noms des personnes & des familles titrées, les créations des chevaleries & octroys des marques d'honneur & de noblesse. Luik 1705. Geb. (perkament), 4°: ca. 800 p.
17575: THEESING, J.J.D.R. (PREDIKANT TE MIDDELIE-KWADIJK) - Verboden christendom? Zes toespraken van een ketter , Amsterdam, Noest, 1923, 8°: 71 p.
52210: THEIL, M.N., - Dictionnaire de biographie, mythologie, geographie anciennes, Paris, Firmin Didot, 1865.
36267: "THEILL, LAURENTIUS, UIT BUDISSA LUSATUS; PRAESES: SCHENCK, JOHANN THEODOR" - Disputatio inauguralis de malo hypochondriaco Jena Johann Werther 1668
2505: THEISSING, EUGENIE E.A.J.M. - Over klopjes en kwezels. (Diss.) Nijmegen 1935. Geïll., 241 p.
35412: "LUDEN J.; R.B.A.VERLOREN VAN THEMAAT E.A." - Prent ter herinnering aan het Klein Mathesis-examen, 18 December 1875 1875
15916: [THEMMEN, PH.H. - Komieke en vermakelijke Boeren-reis, van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. 2de druk. “Gedrukt in Nederland”, z.p., zonder naam, [Rotterdam, J. Hendriksen], 1817.
15917: [THEMMEN, PH.H. - Komieke en vermakelijke Boeren-reis, van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. 3de druk. “Gedrukt in Nederland”, z.p., zonder naam, 1839.
41772: THEMMEN, W. - Nuttige zaamen-spraaken van eenen heilsoekenden leeraar met syne akker-lieden, 2e druk, 2e deel [van 2], Groningen, S. Brandsma, 1727.
58957: THENARD, L.J., - Traite de chimie elementaire. Theorique et pratique, 8e ed., 2 delen in 1 band, Brussel, 1829-1830.
43256: THENOT, J.P. / C. KRAMM / J.J.F. WAP - Proeve van werkdadige doorzigtkunde, perspectief, voor beoefenaars van schilder- of tekenkunst. Naar de Hollandsche uitgave van C. Kramm. 2e verbeterde druk door dr. Wap. Utrecht, v.d. Post, 1861.
22653: THEOLOGIE, LOOTS, STEEGER - ‘Tractatus theologicus de Fide’, manuscript uit de 18de eeuw gebonden in twee 8° banden, geheel leer, ca. 500 p. Op het schutblad in hetzelfde handschrift als het manuscript “H. Loots”.
6164: THEYS, C. - Oude Brabantse geslachten. Theys, overdruk Eigen Schoon 1963, 15 p.
32486: THIBAUT, WILHELMUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis, de servo corrupto [...] Leiden Abraham Kallewier 1754
47094: THICKNESSE, PH., - Reize door Frankrijk en Spanje, 2 delen (van 3), Amsterdam, Yntema, 1784, 6+145+174 pag., orig. karton.
15918: THICKNESSE, PHILIP - A year’s journey through the Paix Bâs and Austrian Netherlands. Vol. I. Londen 1784.
20490: THIEBAUD, J.M. - Officiers seigneuriaux et anciennes familles de Franche-Comté. Seigneuries de Belvoir, Châtillon-sous-Maîche, Feule, Maîche, St. Hippolyte, Trévillers et Vaucluse. Lons-le-Saunier 1981, 325 pag.
33133: THIEBOUT, CAREL HENDRIK, UIT ZWOLLE - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1896
30621: THIEL, P.J.J. VAN - All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A completely illustrated catalogue, Amsterdam 1976, 911 pag., geb., geïll., met stofomslag ( stofomslag wat rafelig). Ook leverbaar in het Nederlands, zonder stofomslag.
33134: THIEME, SERVAAS JOHAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
33135: THIEME, HERMANNUS CAROLUS ANTONIUS, UIT ZUTPHEN - Disputatio juridica inauguralis de opusculo: Vindiciae contra tyrannos : sive de principis in populum, populique in principem legitime potestate inscripto [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1852
32998: THIEME, HERMANNUS CAROLUS ANTONIUS, UIT ARNHEM - Disputatio historica juris publici de imperantis circa aggeres in Gelria jure [...] Arnhem C.A. Thieme 1843
22597: THIEME, BONDAM - Stukken betr. drie generaties Thieme. Manuscripten: brieven, circulaires, gedichten, knipsels, etc., etc.
54205: THIERIJ - Geschiedenis van den heere Hendrik Masers de Latude. Geduurende vijfendertig jaaren gevangen in verscheide staatsgevangenissen. Opgesteld met de oorspronkelijke stukken door den heer Thierij, advocaat. Opgedragen aan den heer De la Faijette. Utrecht/Amsterdam, G.T. van Paddenburg/M. Schalekamp, 1790.
4716: THIERRY DE BYE DÓLLEMAN, M. - Het geslacht Van Soutelande. Extract Jrbk.C.B.v.G. (1965), 23 p., geïll.
58799: THIERRY, G.J., - Stukken betreffende den toestand der Nederlandsche Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, en een brief van haren ouderling, Amsterdam 1885, 80 pag.
4070: THIERRY DE BYE DÓLLEMAN, M. EN C.C. VAN VALKENBURG - Twee oude Haarlemse geslachten, Van Loo en Loo. Overdr. Jrbk.C.B.v.G. 33 (1979), p. 86-117.
4838: THIESSEN, H. - Ahnenstämme Thiessen-Nagel. Hamburg 1964, 119 p. Met `Ergänzungen', 16 p.
32220: THIJS, J.D. - De invloed van de opkomst van Japan en van de Japanse overwinning op Rusland in Azië. [...] Kampen J.H. Kok 1965
38048: THIJSSE, JAC. P. - Friesland, Zaandam( Verkade), 1918, 91 pag., plaatjes album met alle 144 plaatjes, goed exemplaar.
25138: THIJSSE, JAC. P. - Lente, zomer, herfst, winter. Vier plaatjesalbums Verkade, 1908-1912. Compleet.
29127: THIJSSE, J.P. - Langs de Zuiderzee, Zaandam 1914, eerste druk, 98 pag., compleet met alle plaatjes.
29128: THIJSSE, J.P. - Zomer, Zaandam 1907, eerste druk, 60 pag., geb., geïll., mist plaatje 44. ( los in de band )
29129: THIJSSE, J.P. - Het Naardermeer, Zaandam 1912, eerste druk, 90 pag., geb., geïll., compleet met alle plaatjes.
29130: THIJSSE, J.P. - De IJsel, Zaandam 1916, eerste druk, 91 pag., geb., geïll., compleet met alle plaatjes.
30999: THIJSSEN, W.P. - Het geslacht Graaf, Rotterdam 1950, 92 pag., geb., geïll.
35363: THIJSSEN, J.N.J.E. EN C.W. SCHLINGEMANN - Prent op de dubbele promotie van Mr J.N.J.E. Thijssen en Mr C.W.Schlingemann, naar een tekening van S. v.L[imburg] S[tirum]. Leiden 1890
5063: THIJSSEN, W.P. - Het geslacht Willemsen. Rotterdam 1952, 113 p., gestencild, geïll. (parenteel)
17583: THODEN VAN VELZEN, S.K. - De waarheid [...] ter gedachtenis eener 40-jarige evangeliebediening op den 21 Februari 1875, Leeuwarden, 1875, 8°: 27 p.
17584: THODEN VAN VELZEN, S.K. (PREDIKANT TE NIJMEGEN) - Troostrede [...] na het overlijden zijner onvergetelijke gade, gehouden den 20 October 1844, Nijmegen, D.J. Haspels, 1844, 8°: 4 + 35 p.
32665: THODEN VAN VELZEN, JOHANNA CORNELIA, UIT LEEUWARDEN - Het verschijnsel van Purkinje. Proefschrift [...] Amsterdsam H.J. Paris 1828
53053: THODEN VAN VELZEN, S.K. - Het leven en sterven van Ruurd Passchiers van Dijk, wegens gepleegden moord veroordeeld tot de straf des doods en teregt gesteld binnen Leeuwarden den 16 october 1846. Onder medewerking van D.A. de Groot, predikant te Sneek, en P.W. Wittebol, protestantsch geestelijke bij de strafgevangenis te Leeuwarden, Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1847.
32462: THOELLDEN, JUSTINIAN - De sacris Romanorum gentilitiis commentatio. Leipzig Langenheim 1742
35496: "THOENE, ANTONIUS, UIT SOEST-WESTFALEN; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR" - Dissertationem de nomine Westphaliae [...] Jena Johann Zacharias Nisius 1686
35757: THOLEN, MARIE HUBERT GERARD A., UIT SITTARD - Over de prophylaxis ..... 's-Gravenhage De Residentie 1923
35649: "THOMAE, TITUS, UIT RENSBURG; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Disputatio de vectigalibus [...] Helmstedt Jacob Müller 1665
35860: THOMAES, AMANDUS CONSTANTINUS BERNARDUS, UIT HOEK (Z) - Stellingen ..... Leiden Adriani 1877
32463: THOMAS, HIERONYMUS - Commentatio de vi compulsiva, exhibens synthetica tractatione totius materiae naturam [...] Giessen Hampelius 1670
36667: THOMAS, THEODOOR, UIT SEMARANG - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het pachtstelsel op Java Leiden Brill 1893
35718: THOMAS, ANDREAS JACOBUS ARNOLDUS, UIT EDE - De vaccinatie-quaestie Utrecht J. van Druten 1883
15921: THOMAS, FRED - Droom in de Delta. Het sprookje der lage landen in woord en beeld, Den Haag: Stok, [1956].
42233: THOMAS, A.L. - Essai sur le caractere, les moeurs et l' esprit des femmes, dans les differens siecles. Paris, Moutard, 1772.
56312: THOMAS, FRED, - Gasten op het Leidseplein, 75 jaar American Hotel, Amsterdam [1957], (20) pag., geïll.
42627: THOMAS, A.L. - Essai sur le caractere, les moeurs et l'esprit des femmes dans les differens siecles. Amsterdam, v. Harrevelt, 1772.
32318: THOMAS, HENRI WILLEM BERNARD, UIT , 216, - De Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap van 12 December 1892. Proefschrift [...] , 216, D. Mouton & Co 1893
36415: "THOMASIUS, GOTTLOB, UIT LEIPZIG; PRAESES: MULLER, GOTTFRIED P." - De eruditorum in civitatem officiis Leipzig Tietze 1720
34879: THOMASSEN A THUESSINK, DAVID, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de fraude legi facta Groningen H. Vechnerum & H. Crebas 1753
36531: THOMASSEN A THUESSINK VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN, MATTHIJS PIETER , UIT SLOCHTEREN - Kerk en staat volgens Groen van Prinsterer Groningen Oppenheim 1905
37211: THOMASSEN À THUESSINK V.D. HOOP, E.J. - Het geslacht Thomassem à Thuessink, z.pl. 1930, 81 pag., geïll.
2516: THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, E.J. - Pieter van Beoostenzweene's Remissorium Philippi. Overdruk De Nederlandsche Leeuw (1921). Geïll., 42 p.
2515: THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, E.J. - De orde van erfopvolging tot den troon in Nederland. (Diss.) Amsterdam 1911. Geb., 182 p.
58331: THOMASSEN A THUESSINK, E.J., - Over het beveiligend vermogen der koepokken tegen de kinderpokken, Groningen, v. Boekeren, 1818.
32106: THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, EVERHARDUS JOANNES, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale, quo exponitur et dijudicatur Gulielmi III agendi ratio in rerum Anglicarum mutatione [...] Groningen W. van Boekeren 1834
2514: THOMASSEN, K. (RED.) - Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden. Maarssen-'s-Gravenhage 1990. Geb., geïll., 184 p.
58884: THOMPSON, T.L., NAAR W.H. SCHMIDT, - 's Konings verjaardag 24 augustus 1831. Volksgezang. Opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin. Woorden van H. Tollens en Muziek van C. Mühlenfeldt. Rotterdam bei L. Plattner.
51115: THON, CHR.F.G. - Volledig onderwijs in alle soorten van afrigting van honden tot de uitoefening der groote en kleine jagt. Arnhem, J.G. Meijer, 1833.
18379: THÖNE, CARSTEN WILHELM - Het verjaarfeest in november 1830. Vaderlandsch tafereel met zang. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1831.
18378: THÖNE, CARSTEN WILHELM - Oude en nieuwe zeden. Blijspel [in vijf bedrijven. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.]
34951: THOOFT, ISAAC, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de magno concilio ordinum Belgii foederati anni 1651 Leiden Hazenberg 1840
33138: THOOFT, THEODORUS, UIT ZALTBOMMEL - Aanteekeningen op de artikelen 655 en volg. van het Burgerlijk Wetboek. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
34777: THOOFT, J., UIT ROTTERDAM - VIII. Theses juridico-politicae 1839
34778: THOOFT, J. , UIT ROTTERDAM - I. theses juridico-politicae 1839
31679: THORBECKE, JOANNES RUDOLPH - Oratio de Simonis Slingelandtii rempublicam emendandi studio [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1841
30305: THORLACIUS- USSING, V. - Billedhuggeren Thomas Quellinus. Kopenhagen 1926, 214 pag., geïll. ( rug los, bibliotheekstempels ).
17057: THORPE, J. E.A. - The Founding of the Henry E. Huntington Library and Art Gallery. Four Essays. San Marino: Huntington Library, 1969.
35591: "THRYLLITIUS, JACOBUS, UIT RÖDGEN; PRAESES: FISCHBECK, CHRISTIAN MICHAEL" - De rerum communione in republica non introducenda [...] Wittenberg Christian Schroedter 1703
26943: THURMANN, E - Bùrgerbuch der Stadt Lippe-Lippstadt von 1576 bis 1810, Lippstadt 1983, 248 pag., geb.
17585: THUYN DE LIGNY, A.D. (PREDIKANT TE KAPELLE (Z.)) - Liefde tot Jezus [...] Bevestigingsleerrede [...] ter inleiding van ds. S. Hogerzeil te Wemeldingen. Zutphen, A.E.C. van Someren, 1855, 8°: 32 p.
32957: THYE HANNES, JOHANNES GUILIELMUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio historico-juridica inauguralis de jure, quo Gelriae ducatus ac Zutphaniae comitatus domui austriacae cessit [...] Leiden Haak en Comp. 1830
2518: THYS, AUGUSTIN - Antwerpsche kooplieden en nijveraars uit de verleden eeuw. Antwerpen 1930, 41 p.
41902: TICHELAAR, P.J. - Fries Aardewerk III en IV, Tichelaar Makkum 1700-1876/1868-1963, Leiden 2004, gebonden in 2 banden in cassette, 244+248 pag., geïll, met stofomslagen.
41906: TICHELAAR, P.J. EN S. TEN HOEVE - Fries Aardewerk II Bolsward, Leiden 2001, 220 pag., geb., geïll. met stofomslag.
32380: TICHELAAR, JOHAN JANS, UIT WIJNGAARDEN - De rechten van hen, die arbeid of materiaal leveren voor huizenbouw. Proefschrift [...] Leiden L. van Nifterik 1908
34677: TICHLER, JOANNES WILHELMUS, UIT DEVENTER - Dissertatio antiquario juridica inauguralis ad L. 6 de Bonis Damnatorum. Utrecht Broedelet 1765
31636: TIDEMAN, JOANNES, UIT AMSTERDAM - Het seminarium der remonstranten te Amsterdam. Afscheid bij den overgang naar Leiden [...] Amsterdam Y. Rogge 1873
18381: TIDEMAN, JAN - Gedichten. Niet in den handel. Den Haag, Gebr. J. & H. van Langenhuysen, [1888].
59950: TIDEMAN, MR. P. - Help U Zelf / Jaar- en Adresboek van Bloemendaal 17e jaargang = 1930, Exploitatie: Drukkerij T. Timmer - Bloemendaal, 1930, gebonden, 320 pp.
2520: TIDEMAN, JOANNES - Frederikstad aan de Eider en hare Hollandsche gemeente. Historische mededeelingen omtrent beider stichting. Rotterdam 1852. Geïll., 54 p.
2519: TIDEMAN, J. - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten. Haarlem 1847, 384 p.
19102: TIDEMAN, J. - De Remonstrantsche Broederschap. Biografische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare Kweekschool en gemeenten.
54208: TIEL, P.A. - Een bede om vrijheid. [Heemstede, 1913].
51140: TIELE, P.A., - Nederlandsche bibliographie van land en volkenkunde, Amsterdam 1884, 288 pag. Gebonden in geheel linnen band.
17586: TIELE, C.P. (HOOGLERAAR THEOLOGIE LEIDEN) - Gedenkrede bij het 250-jarig bestaan van het Seminarium der Remonstranten, uitgesproken op 28 October 1884 in de stadsgehoorzaal te Leiden, Leiden, A.W. Sijthoff, [1884], 8°: 41 p.
36548: TIELE, HENRICUS JACOBUS, UIT UTRECHT - De zending van Pesters naar Hannover 's-Gravenhage Nijhoff 1921
56375: TIELEMAN, J., - Handleiding tot de verificatie [ijk] van het vaatwerk, 's-Gravenhage 1838, 34 pag.
31634: TIENEN, HENDRIK JOHAN CHRISTIAAN VAN, UIT AMSTERDAM - Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente als onderdeel van den staat. Academisch proefsc hrift [...] Amsterdam Gebr. Binger 1885
31694: TIENHOVEN, G. VAN - Het hooger onderwijs en het Athenaeum te Amsterdam [...] Amsterdam B. van der Land 1873
34993: TIENHOVEN, GIJSBERT VAN, UIT DE WERKEN - Beschouwingen over regtspersoonlijkheid. Utrecht Beijers 1866
17590: TIENHOVEN, MR. G. VAN - Het goede voor de maatschappij het middel ter bestrijding van het kwade. Toespraak bij het 50-jarig bestaan van het Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, gehouden 4 Juni 1874 in de Walenkerk te Amsterdam, z.pl., [1874], 40 p.
33714: TIENHOVEN, G. VAN - Redevoering over de waarde van het Romeinsche recht voor de studie van het hedendaagsche privaatrecht
9182: ONZE TIJD - Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van staatkunde, geschiedenis, land- en volkenkunde, kunsten, wetenschappen, nijverheid, enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Zamengesteld door eene vereeniging van letterkundigen. 1e deel en 2e deel, 2e druk. Amsterdam, Gebroeders Diederichs 1849. [2 delen in 1 band]
51510: TIJDEMAN, H.W., - De Nederlandsche Handelsmaatschappij. Bijdrage tot hare geschiedenis en waardering i.v.m. het koloniaal beheer, Leiden 1867, 392 pag., geb., in half linnen. Goed exemplaar.
23803: TIJDEMAN, H.W. - Verhandeling over de Hoeksche en Kabeljaauwche partijschappen, Leiden, Du Saar 1815, 14 + 118 pag., orig. kartonnen omslag.
18384: TIJDKORTING - Tijdkorting van een oud man, gedurende zijn verblijf in het Hertogdom Nassau. Vertaald uit het Engels. Haarlem, Erven François Bohn, 1835.
5671: TIJDPERK - Een houten tijdperk. 200 Jaar Jongeneel, Utrecht 1997, 87 p., geb., geïll., oblong
38925: TIJN, THEO VAN, E.A. - Voor Hugenholtz. Een detective door collegae, medewerkers en leerlingen den hoogleraar aangeboden bij zijn operatie, Utrecht 1969, 28 pag., geïll.
51056: TIJSENS, GIJSBERT / CLAES JANSZ VISSCHER, - Haarlemmer duinzang, ter eere van des zelfs vermakelyke land- en watergezigten van Santvoordt af tot Haarlem. Amsterdam, H. Bosch, 1728.
51100: TIL, H.N. VAN - De belangrijkste Nederlandsche vrouwen van vroegeren en lateren tijd, in geschiedkundige en zedelijke tafereelen geschetst. Zutphen, Thieme, 1828.
17591: TIL, SALOMON VAN (PREDIKANT EN HOOGLERAAR DORDRECHT) - Zielen-raad in tyden van druk [...] ter occasie van het [...] overlijden van William de III [...] voor de gemeynte van Dordrecht uytgesprooken, Dordrecht, J. v. Braam, 1702, 4°: (4) + 40 p.
25773: TIL, H.N. VAN - Taferelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd, 3e druk, Leiden, Noothoven-van Goor, [18] 169 pag., geïll.
31632: TILANUS, J.W.R. - Toespraak bij de opening van drie nieuwe laboratoria Amsterdam C.G. van der Post 1876
31633: TILANUS, JOHANNES JULIUS, UIT TIEL - Evenredige vertegenwoordiging. Proefschrift [...] Utrecht P.W. van de Weijer 1888
56864: TILANUS, C.B., - De geneeskunst voor honderd jaren, ontleend aan het dagboek-reisjournaal van C.B. Tilanus, bewerkt door H.T. Deelman, Haarlem, 1920, 84 pag., geïll.
34560: TILANUS, J.W.R. - Inwijdingsrede over de opvolgende rigtingen bij de beoefening der heelkunde. Amsterdam Van der Post 1868
31640: TILANUS, JANUS GUILIELMUS REGNERUS, UIT ARNHEM - Specimen chemico-physiologicum inaugurale continens quaedam de saliva et muco [...] Amsterdam C.G. van der Post 1849
14581: TILANUS, S.M. - Tilanus.
56612: TILBURG, M. VAN, - Hoe hoort 't? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890, Amsterdam, 1998.
16640: TILBURG - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum, door A.J.A.C. van Delft, 2e verb. druk, [Tilburg 1927], 184 p.
22960: TILBURG, WOLINDUSTRIE, DIEPEN - Brochure door Armand Diepen Het verslag der Tilburgsche wol-industrie en Hendrik Muller Szoon, of bescherming contra vrijhandel, Tilburg 1887, 120 p, gedrukt.
31631: TILL, CORNELIS ELISA ANNE VAN, UIT GRONINGEN - Stellingen [....] Utrecht P. den Boer 1897
37428: TILLEMA, J.A.C. - Schetsen uit de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland, 's- Gravenhage 1975, 656 pag., geb., geïll., met stofomslag.
6299: TILLETT, E.D. - The royal house of Windsor, a record of its personages, their standards, coats of arms, emblems etc., since the accession of queen Victoria, Londen z.j., 82 p., geb., geïll.
35345: TILMAN, E.R. - Prent op de promotie van Mr E.R. Tilman, litho J.H. Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1939
24855: TIMMER, GEURT KORNELIS - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol. Een volksleesboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1840.
56330: TIMMER, J.J.M., - De voormalige abdijkerken van Susteren en Thorn, Bulletin K.N.O.B. 1952, pp. 45-57.
34369: TIMMER ECKELBOOM, GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de morum in leges Romanorum efficacia [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1836
43560: TIMMER, ANNEMARIE E.A. - Het album amicorum van hotel De Kroon in Leeuwarden, Leeuwarden 2006, 2 deeltjes, 74 + ongepagineerd, in hoes.
19561: TIMMER, E.M.A. - Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland. Arbeidersverzekering in vroeger tijden.
30254: TIMMERMAN, A.W. - Hollandsche schilders van dezen tijd: Willem Witsen, Amsterdam 1912, 18 pag., geïll. ( o.a. met portret in fotogravure ).
34751: TIMMERMAN, JANUS DE, UIT MIDDELBURG - Specimen juris publici Belgici inaugurale de unione Hollandiam inter et Zeelandiam Utrecht Broedelet 1748
43113: TIMMERMAN, W.C. - Bijdrage tot de geschiedenis van de bouwkunde der middeleeuwen, of handleiding tot de geschiedenis der Gotische bouworde. , 216, , Kloots, 1838.
54209: TIMMERMAN THIJSSEN MEIJER, J.S. / P.T.COUPERUS - Verdeediging van J.S. Timmerman Thijssen Meijer met bijgevoegde verklaring van P.T. Couperus. [Londen], R. Causton & Son, [1807].
54211: TIMMERMEISTER, F.W. - Mijne arrestatie op 30 December 1901. Hare geschiedenis en ten uitvoeringlegging, in verband met mijn strijd tegen De Zwarte Bende te Amsterdam. Aalsmeer, D. Deddens, 1902.
31630: TIMMERS, JOHANNES, UIT KLUNDERT - Over de beweging van een punt op een oppervlak. Academisch proefschrift [...] Leiden A.W. Sijthoff 1875
33032: TIMMERS VERHOEVEN, HENRICUS PETRUS, UIT DORDRECHT - Disputatio theologica inauguralis, de precatione dominica [...] Leiden H.W. Hazenberg jr. 1829
33051: TIMMERS VERHOEVEN, HENRICUS, UIT DORDRECHT - Specimen iuridicum inaugurale continens quaestiones de iure hodierno [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1856
47900: TINDAL, HENRY, - Beschouwingen over de Legerwet, Amsterdam 1891, 63 pag.
56733: TINDAL, HENRY, - Aan de eerste Kamer der Staten-Generaal, Amsterdam, 1890, 47 pag.
31629: TINGA, EELCO, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de testamento mystico sive clauso [...] Groningen M. Smit 1837
33852: TINGA, EELCO - Oratio de Iesu Christo doctore theodidakto minime esseno [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1805
14856: TINKBOEK - Tinkboek fan it hundertjierrig bistaen fan it selskip foar fryske tael en skriftekenisse 1844-1944.
34657: TINNE, JANUS PETRUS THEODORUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - XVII. theses juridicae. 1793
39996: TINNEVELD, A. (RED.) - De Liemers. Gedenkboek Dr. J.H. van Heek, Didam 1953, 368 pag., geb., geïll.
5206: TISSING, H. - Inventaris van het familiearchief Beelaerts van Emmichoven 1417-1912, ‘s-Gravenhage 1965, 135 p., geïll.
24697: TISSOT, SAMUEL A.A.D. - Avis au peuple sur sa santé, ou traité des maladies les plus fréquentes, par Mr. Tissot, médecin, membre des sociétés de Londres & de Bâle, &c. Seconde édition [...]. Ouvrage composé en faveur des habitants de la campagne, du peuple des villes, & de tous ceux qui ne pouvent avoir facilement les conseils des médecins. 2 vols. in 1. Paris, Fr. Didot le Jeune, 1765.
54527: TISZOO [= VAN LEEUWEN] - Photographie of schilderij? Een karakterschets. Almelo, W. Hilarius, 1888.
36191: "TITI, MATTHEUS, UIT RUGENWALDENSI POMERANO; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS" - Canones logici , primam mentis operationem dirigentes, quindecim capitibus comprehensi ..... Wittenberg Joh. Gormann 1610
25087: TITSINGH, ISAAC - Illustrations of Japan, consisting of private memoirs and anecdotes of the reigning dynasty of the Djogouns [...], a description of the feasts and ceremonies [...] and of the ceremonies customary at marriages and funerals. Londen, R. Ackermann, 1822.
22578: TITULATUUR - ‘Onze titelatuur of lijst der meest gebruikelijke titels in den briefstijl’, 3e druk, Gorinchem, C. Schook, 1884, 8°, 16 p, gedrukt.
33336: TJADEN MODDERMAN, R.S. - Feitenkennis en theorie in de scheikunde. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Groningen [...] Groningen J.B. Wolters Groningen
33615: TJARDA VAN STARKENBORGH, E.J., UIT OMMELANDEN - Dissertatio juridica inauguralis de consonantia juris Groninganorum civilis cum jure naturali in contractu emtionis et venditionis [...] Groningen Cornelius Barlinckhof 1763
22369: TJASSENS, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Cornelis Tjassens, hoogleraar te Groningen, 1 blad, groot plano, gedrukt, dd. 29-9-1784.
30753: TJEPKEMA, A (RED.) - Taboe, blad voor jonge mensen, nr. 2 + nr. 3, 60 + 90 pag., geïll., als nieuw.
35831: TOBIAS, JOAN HENDRIK, UIT AMBOINA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1878
22561: TOBIAS, BALLET - Foto van balletmeisje met verso “Zum Andenken an Beatrice Tobias, 8 April (19)23”.
20585: TOEBES, C.J. - De Grote-of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. Alf. 10-11 ( 1969 ) van Spiegel der Historie, 56 pag., geïll.
36440: "TOEPFFER, HEINRICH; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH" - Petri Apostoli conjugium, Den Ehestand des Apostels Petri Wittenberg Meyer 1718
58704: "TOEPOEL, P.M.C.;" - Knotszwaaien en balstooten. Twee uitstekende middelen ter verkrijging van grootere gezondheid en schoonere lichaamsvormen, 2e druk. Amsterdam z.j., 52 pag., geïll.
25331: TOET, N. - De kaart gelezen. Scheveningen 1661-1667. Scheveningen 1998, 256 pag., geb., geïll. [eigenaren/bewoners per pand!].
42350: TOICT, DIONYSIUS DU / ROMEYN DE HOOGHE - Hollands heyll' en rampen ofte desselfs gelukk' en ongelukken tegens malkanderen vertoond. 2 delen in 1 band, Amsterdam, J. ten Hoorn, 1686.
39934: TOLL, JURRIAAN VAN - Een en ander over Giessendam en haar ambachtsheeren, 's- Gravenhage 1940, 94 pag., gestencild, geb.
23934: TOLL, J. VAN - Oorlog en vrede voor 500 jaar, een episode uit het staatkundig leven van Arend van Gent, ['s-Gravenhage 1940], 31 pag. gestencild.
25591: TOLL, JURRIAAN VAN - Zeelandt veredelt, Amsterdam 1942, ( wapenkaart Smallegange, met tekst over Smallegange). Hierbij: diverse bladen van oude wapenkaarten van Smallegange, deels handgekleurd. Gebonden in stevige band.
35620: "TOLLEN, HENRICUS UIT GÖTTINGEN; PRAESES: FELDEN, JOHANNES A" - De potissimo scientiae principio seu definitione disputatio [...] Helmstedt Henning Müller 1653
43261: TOLLENAAR, WYBRAND - Beginselen van het bouwkunstig teekenen, ten dienste vooral van de jeugd, Met 42 platen, getekend door Wybrand Tollenaar, architect, oud timmerman en onderwijzer in de bouwkunde, In het koper gebragt door Ae Vink Tollenaar, mr. timmerman. Amsterdam, Schooneveld, 1829.
22895: TOLLENS - Twee schutbladen uit boeken met in pen H. Tollens Cz, door Tollens zelf geschreven, 19e-eeuws, 2 p.
22530: TOLLENS - Gedicht “Een dreigend zwaard was aan een draad gehangen...” door H. Tollens Cz, manuscript, 1 p, 8°.
18389: "TOLLENS CZ., HENDRIK (VERT.); CHARLES ANTOINE GUILLAUME PIGAULT LE BRUN DE L’ÉPINOY" - De schoenmaker van Damaskus. Tooneelspel in drie bedryven.Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800.
18412: TOLLENS CZ, HENDRIK - Verstrooide gedichten. Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1840.
18414: TOLLENS CZ., HENDRIK - Een bedelbrief in den winter. Dichtstukje [...] uitgegeven ten voordeele van de armen te Rijswijk. Den Haag, K. Fuhri, 1848.
18416: TOLLENS CZ, HENDRIK - Laatste gedichten. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1848-1853. [2 delen]
18417: TOLLENS CZ, HENDRIK - Laatste gedichten. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1848.
18424: TOLLENS CZ, HENDRIK - Gezamenlijke dichtwerken. Volsuitgave. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1871.
18395: TOLLENS CZ., HENDRIK - Gedichten. 5e druk. Den Haag, J. Immerzeel, 1831. [1 van 3 delen]
18410: "TOLLENS CZ., HENDRIK; MATTHIAS CLAUDIUS" - Liedjes van Matthias Claudius. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1834.
31832: TOLLENS, JACOBUS CORNELIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi secundum jus romanum et novissimum belgicum [...] Leiden D. du Mortier en Zoon 1834
36239: "TOLLET, GILLIO, UIT HALMSTAD.SUECO; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Parmenio inauditus indefensus trucidatus summo per injuriam summam jure amicitiae obtentu obrutus adductum generis judicialis excusatus ..... Wittenberg Chr. Schroedter 1689
35134: TOLLING, AEGIDIUS LAURENTIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de repetitione dotis Leiden P. van der Aa 1748
33958: TOLLIUS, HERMANNUS - Oratio de Gerardo Johanne Vossio, grammatico perfecto [...] Amsterdam Petrus Mortier 1778
4519: TOMBE, I.W. DES - Het geslacht van Renesse van den oorsprong tot 1430. 's-Gravenhage 1897, 153 p., met platen.
3068: TOMBE, J.W. DES EN C.W.L. VAN BOETZELAER, - Het geslacht Van den Boetzelaer. Assen 1969, 562 p. + bijlagen, geb., geïll. 3 gebonden exemplaren en 1 paperback.,
31833: TONCKENS, WIJNCKO JOHANNES, UIT WIJK - Specimen juridicum inaugurale de modis quibus consensus in contractibus vitiatur secundum juris hodierni principia [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
31834: TONCKENS, JOHANNES, UIT WESTERVELD - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen J.B. Wolters 1857
35043: TONCKENS, JOANNES, UIT DRENTHE - Specimen juris publici inaugurale de pactis quibus civitas constituitur. Groningen T. Spoormaaker 1777
34862: TONCKENS, FREDERIK LODEWIJK, UIT HOOGEVEEN - De rechten der schuldeischers van een insolvent verklaarden koopman na ontslag der curators Assen Willinge Gratama 1887
36081: TONCKENS, JOHANNES, UIT BEERTA - Dissertationum ad institutiones imperiales vigesima ..... Groningen Th. la Quier 1698
34804: TONCKENS JZ., JOHANNES, UIT WESTERVELDE - De testamentaire executeur tegenover den erfgenaam Groningen J.B. Huber 1890
6107: TONDEREN, J.P. VAN - Bijzondere aanteekeningen betreffende de familie J.C.J. van Speijk, Amsterdam 1832, 15 p., geb. met uitv. tabel
6108: TONDEREN, J.P. VAN - Bijzondere aanteekeningen betreffende de familie J.C.J. van Speijk, Amsterdam 1832, 15 p. (mist de uitv. tabel)
22937: TONEEL, SLUIJTER - Bertram de matroos. Tooneelspel in 4 bedrijven naar het , 523, ch van J. Bouchardy, door D. Sluijter, voor de eerste maal op den Stads-Schouwburg opgevoerd den 12 October 1850. Manuscript, 156 p, 4°, gebonden.
22555: TONEEL, STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM - “Tooneelwetten” van de Amsterdamsche Schouwburg dd. 7-6-1820 en 8-5-1822, gedrukt, elk 4 p, folio.
22305: TONEEL, BOUWMEESTER, VAN DER LUGT MELSERT - Zes getypte of geschreven brieven van Cor L. van der Lugt Melsert en Litje G.M.H. van der Lugt Melsert-Bouwmeester aan “Flip”, d.d. ‘s-Gravenhage 1972-1975, 4°, 9 p.
54215: TONY [= ANTON BERGMANN] - Ernest Staas advocaat. Schetsen en beelden, met sterkwaterplaten door Willem Geerts. Gent/, 216, , 1874.
41764: TOONDER, M - Panda en de meester-gemaskerde, deel 2, Amsterdam De Muinck, 32 pag., goed exemplaar.
41765: TOONDER, M - Kappie en de automatische stuurman, Serie 1 Deel 3. Amsterdam De Muinck, 32 pag., goed exemplaar.
41760: TOONDER, M - Tom Poes en de Laarzenreuzen, Amsterdam, De Muinck, (32) pag, 4o formaat, kartonnen band, linnen rug.
41761: TOONDER, M - Tom Poes. Deeltjes in 4o formaat, in slappe kaft, 24x21 cm., uitgave van De Muinck Amsterdam ( ca. 1952). Prijs per deel € 38. Goede exemplaren.
41762: TOONDER, M - Zeven boekjes uit de serie Tom Poes in beschadigde exemplaren, ruggen geplakt, omslagen beschadigd. Op omslag 2e Serie nr. ...., geen naam uitgever. Prijs voor de set € 90
41763: TOONDER, M - Avonturen van Tom Poes. Uitgever Bezige Bij, ca. 1970. Prijs per deeltje € 7.
41759: TOONDER, M - De avonturen van Tom Poes, Serie 1 deel 1, Tom Poes en de reuzenvogel, Amsterdam, De Muinck (1948?), 30 pag., oblong. Rug geplakt.
18427: TOONEEL - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en kritiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond, uitgegeven onder leiding van het hoofdbestuur. Hoofdredacteur Taco H. de Beer. Utrecht, J.L. Beijers, 1879-1883.
17803: PRAAL-TOONEEL - Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen. Te Embden. Gedrukt voor de liefhebbers. [z.p.], [z.n.], 1748-1754 [7 delen in 6 halfleren banden]
1924: ONZE TOONEELSPELERS - Onze toneelspelers. Portretten en biografieën. Rotterdam 1899. Geb., geïll., 275 p.
2530: TOOREN, J.L. VAN DER - Het Zuid- en Noord-Hollands versterfrecht met geslachtboomen opgehelderd. Alkmaar 1789. Geïll., 282 p.
40550: TOORN, J. V.D., - Statistieke opgave en beschrijving van den Bommelerwaard boven den Meidijk, Rotterdam 1867, 8 + 47 + 16 pag., geb.
19370: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger veenkoloniën.
20544: TOPFFER, RUDOLPHE - Histoire de Mr. Crépin, oblong, Parijs, E.Duffrenoy, 1922 ( op laaste pagina ) naar de oorspronkelijke druk uit 1837, 88 pag, herbonden in rood linnen met handhaving van orgineel voorplat
57490: "TOPFFER, RODOLPHE; " - La bibliotheque de mon oncle. Geneve 1832 [= first edition], facsimile uitgaqve 1923, 78 pag., geb., geïll.
52411: TOPFFER, R. - Nouvelles Genevoises. Nouvelle edition, Paris, Hachette, 1863.
59432: TOPOGRAFIE NEDERLAND, VLACQ - Cahier (uitgegeven door NV Boekhandel Adriaan Vlacq, Van Baerlestraat 49, Amsterdam) met opgeplakte topografische tekeningen uitgeknipt uit kranten van gebouwen in diverse steden in Nederland: Nijmegen, Middelburg, Amersfoort, Leiden, Delft, Arnhem, Haarlem, Utrecht, Alkmaar, Scheveningen, Zwolle, Dordrecht, Deventer, Amsterdam, Breda, Maastricht, Middelburg, Volendam, Monnickendam, Edam, Apeldoorn. Sommige tekeningen gesigneerd met Hentschel, Jan V., H.L. Zick, E.M., jaren '30. 1 deel. M14723
34162: TORCK VAN ROOSENDAEL, A.L.A., UIT GELDERLAND - Dissertatio juridica inauguralis de remediis securitatis, locatori rerum immobilium concessis [...] Utrec ht Paddenburg en Comp. 1834
17044: TORRY, E.N. - Round my Library Fire. A Book about Books. London [etc]: Thomas Nelson, 1947.
31231: TOUDOUZE, G.J. E.A. - Histoire de la Marine, Parijs ( ed. de l' Illustration ) 1966, 670 pag. Hardback in two volumes, many illustrations, very good copy.
35137: TOUR, JOHAN DU, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis qua inquiritur in convenientiam juris romani cum naturali [....] Leiden C. de Pecker 1767
32733: TOUR VAN BELLINCHAVE, STEWART JOHN DU, UIT LEEUWARDEN - Het constitutioneel koningschap. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1864
35138: TOUR, JOANNES CAROLUS DU, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando Leiden J. Meerburg 1797
32353: TOUR VAN BELLINCHAVE, MARC WILLEM DU - Geschiedenis der regtsmagt van Gedeputeerde Staten hier te lande sedert 1581 tot op onzen tijd. Proefschrift [...] Utrecht Post Uiterweer & Comp. 1859
32683: TOUR VAN BELLINCHAVE, GERARDUS MARTINUS DU, UIT ZWOLLE - Disputatio juridica inauguralis, observationes continens de libertate et servitute [...] Groningen J. Römelingh 1827
55956: TOURNEUX, M. (ED.), - Paris au XVIIIe siecle. Les Promenades a la mode, Paris 1888, 15+112 pag.
7891: TOURTCHINE, J.F. - L'Europe impériale et royale. Dictionaire généalogique des descendances masculins et féminines des maisons d'Europe depuis le 18e siècle, Vol. I: Les maisons souveraines régnantes de nos jours.
18432: "TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA; C.P.E. ROBIDÉ VAN DER AA" - "Lord Edward Glenhouse; en Anna of De familietrek. Twee verhalen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1840."
18436: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Ximenès, Alba, Orsini. Drie novellen uit Spanje. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1844. [2 delen in 1 band]
18438: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - De vrouwen van het Leycestersche tijdvak. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849-1850. [3 delen]
18439: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Gideon Florensz. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1854-1855 [4 delen in 5 banden]
18440: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Diana. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1847.
18441: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Fantasien in December 1848. Haarlem, Erven F. Bohn, 1848.
18442: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Het Huis Honselaarsdijk in 1638. Historische novelle. Amsterdam, P. Kraay jr, 1849. [2 delen in 1 band]
18443: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Eenige schetsen bijeenverzameld. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1850.
18445: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Media-Noche. Een tafereel uit den Nijmeegschen vredehandel. 1678. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852. [2 delen]
18448: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - De bloemschilderes Maria van Oosterwijk. Prijs der Kunstkronijk. Leiden, A.W. Sijthoff, 1862.
25800: TOUSSAINT, A.L.G. - Gedenkschrift van de inhuldiging des konings Willem III, binnen de hoofdstad des Rijks, 12 mei 1849. Haarlem 1849, 90 pag., geb.
18447: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Een Leydsch student in 1593. Amsterdam, J.C. Loman jr., [1859].
56960: "TOUSSENEL, A.;" - L'esprit des bètes. Illustre par Emile Bayard. Paris, Hetzel [1868], 308 pag., ill.
43093: TOWNSEND, J. - Reize door Spanje gedaan in de jaaren 1786 en 1787. Vertaald uit het Engels, 3 delen in 6 banden, Haarlem, Loosjes, 1792-1793.
32244: TRAA, WILLEM ANNE VAN, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1897
33214: TRAA, ADRIAAN VAN, UIT ROTTERDAM - Over de behandeling van diabetes mellitus. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1875
35994: TRAA, WILLEM VAN, UIT ROTTERDAM - Stellingen .... Leiden IJdo 1899
25141: TRACY, J.D. - A financial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the County of Holland, 1515-1565. Berkeley/ Los Angeles/London 1985, 276 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
35458: "TRAEINER, ADAMUS FRIDERICUS; PRAESES: SCHROEDER, MATTHIAS GEORGIUS" - Dissertatio historico-moralis de misanthropia eruditorum, Von morösen Gelehrten [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
40686: TRAJECTINUS (=C.W. WAGENAAR) - Uit lang vervlogen tijden. Oud-Utrechtsche schetsen, Overdrukken Utrechtsche Courant 1928, (126) pag., geïll., geb.
4954: TRALBAUT, M.E. - Onbekende archivalia betreffende Michiel van der Voort den Oude. Antwerpen 1946, 100 p., geïll.
56611: TRALL, R.T., - Die verirrungen des geslechtstriebes, Schwelm 1872.
55096: TRANS, J. - Brief van den drukker aan de autheurs van Kleefs verdedigschriften. z. pl., z. j.
55178: TRAP, P.W.M. NAAR V.D. KELLEN - Prent 'Strafoefening 11e eeuw', litho door P.W.M. Trap naar v.d. Kellen, tonende vier personen in een kerker.
23206: TRAP, STEENDRUKKERIJ, LEIDEN - Album met gekalligrafeerde namen van collega's en vrienden, aangeboden aan P.W.M. Trap, t.g.v. het 50-jarig bestaan van zijn steendrukkerij, Leiden 17 juli 1898.
60847: TRAP, PIETER WILLEM MARINUS (1821-1905) AFTER HEKKING, WILLEM II (1825-1904) - The mausoleum of Michiel de Ruyter in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
32464: TRAUTMANN, PETER ELIAS - Acta curiosa in puncto nullitatis matrimonii Tullii et Tulliae [...] Halle Johann Friedrich Grunert 1754
18795: WILLIE TRAVERS - Hoe Willie Travers doctor werd. Uit het Engelsche studentenleven. Amsterdam, Ellerman & Hoitsema, 1868. [2 delen in 1 band]
52541: TREDWELL, DANIEL M. - A monograph on privately illustrated books. A plea for bibliomania. Brooklyn, 1881.
43577: TREFFENBERG, NILS C.E. - K. Carl X Gustafs instruction for secretaren Coijt under dess beskickning till England ar 1654 , Upsala 1851, 4o, 5+11 pag., geb. in half linnen.
16966: TREFFERS, B. (E.A.) - Melchior Lechter. Der Meister des Buches 1865-1937. Eine Kunst für und wider Stefan George. 2. Auflage. Amsterdam: Castrum Peregrini, 1987.
4859: TREFFERTJE - Het Treffertje. Familieblad van de familie Treffers. Jrg. 1 t/m 21, grotendeels compleet, met het `Speciaal nummer' van april 1981.
23053: NOLST TRENITÉ - The chaos door G. Nolst Trenité (Charivarius). Manuscript, 4°, 8 p.
32465: TRESENREUTER, JOHANN ULRICH CHRISTOPH - "Commentatio iuris Germanici de his qui heredes institui prohibentur. Göttingen Schulz 1760"
35859: TRESLING, TJALLING PETRUS, UIT HAVELTE - Stellingen ...... Amsterdam Holland 1895
30319: TREU, E - Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam, Basel 1959, 55 pag. + ill., geb.
32466: TREUER, GOTTLIEB SAMUEL - Monstrum arbitrarii iuris territorialis a legibus Imperii e Germania profligatum [...] Frankfurt / Leipzig Ernest Christian Schröter 1739
33299: TREUSSART VAN RAPPARD, THEODORE MAURICE GUILLAUME, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1899
35922: TRICHT, THEODORUS VAN, UIT ARNHEM - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1877
6810: "ANONIEM (VERT.); JEAN GUILLAUME ANTOINE CUVELIER DE TRIE" - De barbaarsche zeeroovers, of De man met twee vrouwen. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 14de deel, 5de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1806.
34109: TRIEBELS, GUILIELMUS JOSEPHUS, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis de communione legali in secundis nuptiis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1845
56278: TRIMPE BURGER, J.A., - Opgravingen in de oude stad van Axel, Extract, 1961, pp. 35-52, geïll.
42580: TRIOEN, CORNELIS - Observationum medico chirurgicarum fasciculus. Leiden, v.d. Eyk en v.d. Kluis, 1743.
33798: TRIP, ADRIANUS JOSEPHUS, UIT GRONINGEN - Disputatio inauguralis de luctu [...] Groningen Johannes Barlinck-Hof 1707
32784: TRIP, HENRICUS JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de similtudine inter delicta eorumque poenas [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
35079: TRIP, JOANNES, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis ad articulum 142 Codicis Civilis Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
34909: TRIP, DIDERICUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de furtis Leiden A. Elzevier 1711
34726: TRIP, LUCAS, UIT DRENTHE - Disputatio juridica inauguralis de parte ventris hereditaria Utrecht Van Megen 1735
32679: TRIP, LEONARD JACOB ANTON, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1900
32677: TRIP, SAMUEL WOLTHERUS , UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de actione pauliana [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32678: TRIP, JACOBUS LUCAS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens observationes de privilegio, quod venditori navis, iisque, qui ad navem extruendam materias et operas praestiterunt, competit [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
8132: TRIPET, M. - Armorial de la noble compagnie des mousquetaires de la ville de Neuchatel.
30632: TRNEK, R - Mens en landschap in de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst uit de Akademie der Bildenden Kunste, Wenen, Brussel 1977, 89 pag., geïll.
52265: TROELTSCH, ERNST, - Uber Massstabe zur beurteilung historischer dinge, Rede, Berlin, 1916, 50 pag.
37221: TROITZSCH, OTTO - Berlin in farbigen naturaufnahmen, Stuttgart- Leipzig, Deutsche Verlag Anstalt [ ca. 1895 ], board covers with this text and 19 handcolourd chromo-lithograhs after photographs of Berlin- sights. With text in German, Englisch and French under each photo.
32090: TROJEN, ARENTIUS FRANCISCUS CORNELIUS VAN, UIT TIEL - Dissertatio iuridica inauguralis de iure puniendi [...] Groningen J. Oomkens 1827
42268: TROLLOPE, A. - Reis door Australie en Nieuw Zeeland. 2 delen in 1 band, Leiden, Noothoven van Goor, 1875.
18452: TROLLOPE, ANTHONY - Kunt gij 't haar vergeven? Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1867. [3 delen]
18453: TRÖMLITZ, A. VON [PS. VAN KARL AUGUST FRIEDRICH VON WITZLEBEN] - Anna Groslot en Jacques Poltrot, historisch-romantische tafereelen uit den godsdienst-oorlog van Frankrijk, in de zestiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Nijmegen, J.F. Thieme, 1830.
47018: TROMP, A.E. EN J. STROOTMAN, - Rapport eener reis naar Engeland en Frankrijk tot het opnemen van belangrijke dok- en andere bouwwerken, pp. 93 -148 in Verhandelingen en berigten zeewezen 1857.
47957: TROMP, THEOD. M., - Herinneringen uit Zuid-Afrika ten tijde der annexatie van de Transvaal, Leiden, Brill, 1879, 10+379+2 pag., half linnen
32076: TROMP, SOLKO WALLE, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de probationibus familiae apud Romanos [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
54395: TROMP, J.W. - Verslag der vervolging van den heer D.G. Wijndels, inspecteur der registratie te Heerenveen, behelzende zijne regtvaardiging als administrerend kerk- en pastorijvoogd van de Herv. Gemeente van Aengwirden, tegen de verdenking en beschuldiging van kwade trouw, ergerlyke oneerlykheid, ongeoorloofde bevoordeeling van zich zelven, enz. Leeuwarden, Suringar, (1849).
33118: TROMP, JOHANNES WIJBRANDUS, UIT LEKKUM - Dissertatio juridica inauguralis, annotationes ad nonnulla ictorum fragmenta continens [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1837
33119: TROMP, CORNELIS JAN, UIT BALK - Eenige opmerkingen over art. 403 B.W. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
35281: TROMP, JOHANNES WYBRANDI, UIT LEKKUM - Responsio ad quaestionem juridicam [....] 1836
22494: TROMP DE VRIES, STAAL - Tekst van de preek bij het huwelijk van Cornelis Tromp de Vries en Lena Arendina Staal, dd. 2-8-1923. Manuscript, 8°, 15 p.
37336: TROMP, TH. P. E.A. - Gedenkboek uitgegeven door het bestuur van de Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga, bij de herdenking van het 50- jarig bestaan, Delft 1926, 87 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
34250: TROMPERT, PETRUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de lege Rhodia de jectu [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1820
36138: TROMSDORFF, JOHANN SAMUEL EN ANTONIUS RUDOLPH HENNINGK, UIT MITTELHUSA(AD HIERAM) THURINGI - Duo amore, more, ore atque re in carne una, seu fundamente societatis matrimonialis Erfurt Johann Heinrich Kindleb 1699
25160: TROOSTENBERGH, BARON DE - La noblesse Belge. Annuaire de 1923, premiere partie, Brussel 1925, 240 pag., org. paper covers, a bit restored with cellotape.
2534: TROPHÉE - Le trophée d'armes heraldiques, ou la science du blason, avec les figures en taille douce et les armoiries de plusieurs familles, qui n'ont pointe esté encore imprimées. 4de verbeterde druk. Parijs: N. de la Coste, 1672. Geïll., 4°: 109 p. Geb. in geheel leren band.
35548: "TROPPANNEGER, WOLFG. CASP., UIT DRESDEN; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH LEONARD" - De lucernis veterum Christianorum sepulcralibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
36574: TROPPANNEGER, JOH. FRID. - Disputationem juris publici inauguralem de potestate electorum et principium imperii circa jus nobilitatis... Leipzig Immanuel Titii 1707
35465: "TROPPANNEGER, WOLFG. CASP., UIT DRESDEN; PRAESES: FERBER, JOHANN JACOB" - Exercitationem academicam Medicinae mentis Ioachimi Langii oppositam [...] Wittenberg Jo. Mich. Goderitsch 1709
36070: TROSTORFF, HENRY, UIT ROTTERDAM - Academisch proefschrift over reclame of terugvordering in zaken van koophandel Rotterdam Wijt 1861
17593: TROTTET, J.P. - Pourquoi je prends congé de l' église Wallonne de la Haye, Discours prononcé dans cette église le 26 Decembre 1861, Den Haag, M.J. Visser, 1861, 8°: 31 p.
33851: TROTZ, C.H.FIL., GEORGIUS HENDRICUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de Urpheda, vulgo Overvede [...] Utrecht Joannes Broedelet 1764
33522: TROTZ, CHRIST. HENR. - Oratio funebris in memoriam [...] Dominici Balck [...] Franeker Guilielmus Coulon 1750
59394: TROUWFOTO, HAARLEM, CLAUSING - Trouwfoto, ca 1900-1910, gesigneerd door P. Clausing Jr., Haarlem. Pieter Clausing jr. geb. Haarlem, 21-5-1870. overl. Haarlem, 31-7-1913, fotograaf te Haarlem. M14687.
60764: TROYEN, JAN VAN (CA. 1610-CA. 1670/71) AFTER BARBARELLI DA CASTELFRANCO, GIORGIO (1477/78-1510) GIORGIONE OR TITIAN, OR VECELLIO, TIZIANO (1485/90-1576) - The Bravo
56833: TRUDELLE, LEON, - Navigation des batiments a vapeur entre la Manche et les Etats-Unis, Fontainebleau, 1882.
36266: "TRUMPHIUS, JOHANN-GEORGIUS, UIT GOSLAR; PRAESES: ROLFINCK, WERNER" - Scrutinium chimicum vitrioli Jena S. Krebs 1666
33854: TRÜTER, JOHANNES ADREAS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen juridicum inaugurale de regula juris civilis: heredi a semet ipso non legatur [...] Leiden Henricus Mostert 1787
31879: TRUYENS, PETRUS ANDREAS JOHANNES LEOPOLD, UIT WEERT - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1877
36192: "TSCHATER, WOLFGANG, UIT POSONIENSI PANNONIO; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS" - Disputationes ethicae in illustri Wittenbergensi Academia ..... Wittenberg Johann Gormann 1612
36307: "TSCHIRNHAUS, GEORGIUS ERNESTUS VON, EQUES LUSATUS; PRAESES: MULLER, JOHANN" - Disputatio politica de compositatione pacis..... Wittenberg Henckel 1679
56279: TSOE-MEIREN, E. VAN, - Walcheren, toen de koningin er was, Extract, Elsevier, deel VIII, pp. 453-490, geïll.
22591: TUBALKIJN, VAN DEN ARENT - Brief van J.A. Tubalkijn, dd. ‘s Hage 13-4-1731 aan President en Raden van Holland, Zeeland en Friesland betr. het request van Leendert van den Arent, veenman te Schiebroek. Manuscript, folio, 2 p.
35766: TUCKERMANN, A. UIT 'S-GRAVENHAGE - Ueber die Vorgange bei der Resorption in die vordere Kammer ...... Leipzig Engelmann 1892
34110: TUERENHOUT, GUILIELMUS ABRAHAMUS HENRICUS VAN, UIT GRAVE - Dissertatio juridica inauguralis de contractu societatis secundum juris Romani et codicis Napolentici principia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
20700: TUGLACI, PARS - Osmanli Saray Kadinlari/ The Ottoman Palace Women. Instanbul 1985, 360 pag, geïll, hardcover with dustjacqet.
5180: TUINEN, S. VAN - Tjaard van Aylva 1712-1757, Nobilis Frisius de-nobilisderre?, Hattem 1993, 64 p., geïll.
18454: TUINMAN, CAROLUS - Fakkel der Nederduitsche taale, ontsteken byzonderlyk aan de Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die van laatere eeuwen. Om de weetgierige vaderlanderen hunne moedertaal te leeren verstaan, door opheldering van den oorsprong en de waare betekening van zeer veele woorden en spreekwyzen, die nu in dagelyks gebruik, maar onbekent of duister zyn. Hier achter is gevoegt, Oud en Nieuw, of Vergelyking der oude en nieuwe
52422: TUINMAN, CAROLUS - De oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte spreekwoorden. Middelburg, Schrijver, 1726.
56684: TUINSTRA, FONS, - St. Servaas legenden, Maastricht 1934, geb., geïll., 87 pag.
56589: TUKE, HENRI, - Exposition succincte des principes religieux que professe la societe de chretiens communement appeles Amis ou Quakers, London, 1823.
31880: TULLEKEN, JOHAN BURGHARD DIEDERIK, UIT NIJMEGEN - Eenige opmerkingen naar aanleiding der wet van 15 januari 1886 [...], proefschrift [...] Nijmegen H.C.A. Thieme 1886
34818: TULLEKEN, OSUALDUS, UIT ARNHEM - Disputatio medica inauguralis de catarrho suffocativo Leiden A. Elzevier 1694
34100: TULLEKEN, JOHAN BURCHARD DIRK CHRISTIAAN DIDERICUS, UIT ELBURG - Specimen juridicum inaugurale de pignoribus, seu hypothecis tacitis vel legalibus, secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1821
42256: TULP, DE - Oud-Nederlandsche kleederdrachten. Haarlem, De Tulp, z. j.
42558: TULP, NICOLAAS - Observationes medicae, editia nova libri quarto auction. Amsterdam, Elzevier, 1652.
54053: TUM TUM - Baron Floor en Jonkheer Salvador. Nieuw Isabee-liedtjen, vervaardigd door Tum, Tum. Amsterdam, J.A. Schuurmans, 1856.
30858: TÜMPEL, R - Die Geradflügler mitteleuropas, 2e auflage, Goth 1922, 325 pag., geb., geïll.
35730: TURENHOUT, LEONARDUS CORNELIS HENRICUS FRANCISCUS VAN , UIT DINTELOORD - Over de bereiding van diphtheriegif Utrecht van Boekhoven 1895
34280: TURK, GERBRANDUS, UIT MAARSSEN - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate secundum novum codicem neerlandicum [...] Utrecht S. Alter 1838
18457: TURNBULL DE MIKKER, WILLIAM PIETER - Aan hare koninglyke hoogheid op den zevenden augustus 1785. [z.p.], [z.n.], 1785.
38984: TURNER, E - De bewoners van Misrule, uit het Engelsch bewerkt door M.ter Brink, [ 1e druk ], Gouda, van Goor [ 1897 ], 363 pag., geb., geïll.
37893: TUSSENBROEK, O.V. / H.E V. GELDER / J.W.F. WERUMEUS BUNING / W.H.GISPEN / PLASSCHAERT - "Speelgoed, marionetten, maskers en schimmenspelen, Rotterdam 1925, 68 pag.; gebonden met :Pottenbakkerskunst, Rotterdam 1923, 64 pag.; en met : Het toneeldecor, Rotterdam 1923, 56 pag.; en met: Het sierend metaal in de bouwkunst, Rotterdam 1925, 64pag..; en met: Muurschilderingen, Rotterdam 1926, 64 pag."
43346: TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J. - Watervrede (.......) openbaar schrijven aan allen die bij doorbraak van Noorder- of Zuider-Lekdijk of van dijken langs den Gelderschen IJssel schade zullen lijden, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1880. Zonder omslag.
33213: TUUK ADRIANI, NICOLAUS VAN DER, UIT TJALLEBERT - Dissertatio theologica inauguralis de ultimarum Christi perpessionum peristasesin, ab euangelistis ex vero narratis [...] Utrecht N. van der Monde 1827
31881: TUUK, GUILELMUS VAN DER, UIT NOORDLAREN - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen P. van Zweeden 1858
31882: TUUK, MARCUS VAN DER, UIT VEENDAM - Disputatio juridica inauguralis, de actionibus, quibus antiquo jure romano dolus malus tutorum vindicatus sit [...] Groningen J.B. Wolters 1841
30771: TUUK, F. V.D. - Geschiedenis van het orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen, 1862- 1912. Groningen 1912, 56 pag., geïll., oblong.
16641: TWENTHE - Geïllustreerde gids voor Twente, door H.E.D. Dordrecht, Morks, [1912], 48 p.
16642: TWENTHE - Gids voor Twente, Doetinchem, Misset, [ca. 1917], 220 p.
16644: TWENTHE - Nieuwe geïllustreerde officiëele gids van Twenthe, Enschede, Campagne, [1930], 116 p.
16646: TWENTHE - Tips voor toeristen in Twente, door K. Jassies. Enschede, Twentsche Electrische Tramwegmaatschappij [ca. 1951], 40 p.
2539: TWINING, LORD - European regalia. Londen 1967. Geb., geïll., 334 p.
42229: TWISK, PIETER JANSZ - Een vaderlyk geschenk of testament, zynde een verklaringe over het vyfde gebodt betreffende de pligt der kinderen omtrent haar ouders. Hoorn, Duyn / Amsterdam, Hartig, 1742.
35357: TWISS, J.E. - Prent op de promotie van Mr J.E.Twiss Utrecht 1875
34042: TWISS, FZ., ROBERT, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de dilationibus ad solvendum per summi imperantis aut judicis auctoritatem concessis [...] Breda Broese & Comp. 1835
32128: TYDEMAN, HENRICUS GULIELMUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inauguralis de rebus judicatis non rescindendis [...] Leiden L. Herdingh 1799
34700: TYDEMAN, FRANC. CONSTANTIS CORN., UIT KAMPEN - Responsio ad quaestionem a nobilissimo ordine juridico in academia Lugduno-Batava 1820 1821
32846: TYDEMAN, JANUS GUILIELMUS, UIT LEIDEN - Disquisitio juridico-politica de oeconomiae politicae notionibus in corpore juris civilis Justinianeo [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1838
33570: TYDEMAN, HENR. GUL. - Oratio de jure romano justinianeo, per benignam dei providentiam, ad salutem generis humani opportune instaurato [...] Leeuwarden D. v.d. Sluis 1803
35153: TYDEMAN, HENRICI GUILIELMI - Sermo habitus 1826
33759: TYDEMAN, JANUS GUIL. - Responsum ad questionem [...] Groningen J. Oomkens 1837
41615: TYDEMAN, H.W. - Verhandeling over de vraag: Waren de inrigtingen der gilden of corporatien van neringen en ambachten (.....) van eenen zoo voordeeligen invloed (......) dat het gebrek aan welvaart (......) aan de afschaffing der gezegde inrigtingen moet worden toegekend? Nieuwe Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel IV, 1e stuk, [1821/22], 123+1 pag., origineel bedruk kartonnen omslag (omslag los).
32734: TYDEMAN JR., JOHAN WILLEM, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
54758: TYKEN, JACOBUS - Briev van D. Jacobus Tyken aen den E. gewoone kerkenraad van Amsterdam, ofte wel voornaamelyk aan die leden welke hebben doen stellen Advertissement in de Boekzaal Aug. 1757 wegens het boekje geintituleerd 'Volzekere betoginge van regtmatig bezwaer' (...). Amsterdam, N. Byl, 1757.
18466: TYSENS, GYSBERT - Apollo's marsdrager, veylende allerhande scherpzinnige en vermakelyke snel, punt, schimp, en mengeldigten: en daar onder de Stoel-storm der Zonnisten op groote vasten-avonds dag. Tweede deel. Op Parnas by Vallerius Martialis en D. Junius Juvenalis, in compagnie, 1717.
24832: TYSSOT [=TISSOT], S.A.A.D. - Het onanismus of verhandeling over de ziekten, oorspronklyk uit de zelfbesmetting. Naar de 6e- druk vertaald uit het , 523, ch. Utrecht, v. Paddenburg, 1771.
34755: TYSSOT, PETRUS FRANCISCUS UIT UTRECHT - Dissertatio inauguralis physiologico-medica de circulatione sanguinis per corpus humanum et tertio hominis principio Utrecht Van Megen 1743
36021: UCHELEN, NICO ADRIAAN VAN, UIT ARNHEM - Abraham de Hebreeer Assen Van Gorcum 1964
39857: UCHTMAN, EILARDUS WILHELMUS ( UIT SCHIERMONNIKOOG ) - Dissertatio philosophico- juridica inauguralis de legibus, Groningen, C. Barlinckhof, 1761, (6) + 55 + (7) pag., papieren omslag, watervlekkig.
16681: UDEN MASMAN, H. - De Vechtstreek van Utrecht tot Muiden. Handboekje en gids samengesteld in opdracht van de V.V.V. door H. Uden Masman, 2e druk, Breukelen en Loenen, Boekhandel “Het Keizerrijck” [1945], 144 p.
6192: UDEN, C.L.A. VAN - De geschiedenis van een wapen, causerie gehouden t.g.v. de familiedag der familie Van Uden, Apeldoorn 1965, 27 p., geïll.
58445: UDEN MARSMAN, H., - Geillustreerden gids voor de Vechtstreek van Utrecht tot Muiden, [eerst editei], Vreeland, [ca.1932], 84 pag.
19632: UECHTRITZ, OLDWIG VON - Der Adel in der Christlich-socialen Bewegung der Gegenwart.
24763: UFANO, DIEGO - Artillerie, c'est a dire: Vraye instruction de l'artillerie et de toutes ses appartenances. Avec une declaration de tout ce qui est de l’office d’un general d’icelle, tant en un siege, qu’en un lieu assiegé. Item des batteries, contre-batteries, ponts, mines & galleries, & de toutes fortes de machines requises au train: Avec un enseignement de preparer toute sorte de feux artificiels, tant pour xesiouyr ses amis, que pour molester & endommager, & par eau & par terre ses ennemis. Le tout recueill
59233: UHLAND, LUDWIG, - Ludwig Uhland's gedichte, Stuttgart 1881, geb., 491 pag.
27941: UHLENBECK, C.C. EN J.L. BERNS - Verslagen aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche geschiedenis: en naar archiefstukken belangrijk voor de geschiedenis van Friesland, 's-Gravenhage 1891, 279 + 71 pag., geb., in half linnen band.
34935: UHLENBECK, C.C. - De onderlinge verhouding der oudgermaansche tongvallen en hunne plaats in den indogermaanschen taalstam Leiden Brill 1899
56706: UHLENBECK, O.A., - Beschouwingen omtrent de drie vraagpunten door de commissie van enquete over de marine, Arnhem, 1862, 60 pag.
37768: UILKENS, J.A. - Handboek van vaderlandsche landhuishoudkunde, Groningen, Oomkens, 1819, 52 + 363 pag., orig. karton.
43638: UITERLINDEN, P - De Utrechtse vredehandel in Europees perspectief. Bestuurlijk en juridische implicaties van een achtiende-eeuws internationaal congres, fotokopie van een getypte scriptie (?), Utrecht 1978, 105 pag., in kartonnen map.
15934: UITSTAPJE - Het uitstapje naar Utrecht, of vier verhalen op reis. Geschenk voor de jeugd, met plaatjes, Amsterdam: J. Allart Rietberg, 1837
15935: UITSTAPJES - Uitstapjes met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, [1898].
2546: UITTREKSEL - Uittreksel uit het Stamboek van de Nederlandsche Afdeeling der Ridders van Malta. 's-Gravenhage 1915, 82 p.
36132: "ULBRECHTUS (ULBRECHT), JOH. GODOFREDUS, UIT DRESDEN; PRAESES: HASSEN, MARTIM" - Characteres tyranni in Oleverio Cromwello, Angliae quondam, Scotiae et Hiberniae protectore Wittenberg Christian Creusig 1712
14739: ULIJN, G.H.J. - Genealogie van het Nederlandse geslacht Ulijn.
2547: ULMENSTEIN, CHRISTIAN U. VON - Über Ursprung und Entstehung des Wappenwesens. Weimar 1941, 74 p.
35260: ULOTH, CATHARINUS ELIZA BERNARDUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio exegetico-theologica de diversis formulis [....] Leiden H.R. de Breuk 1855
56707: UMBGREVE, G., - Neerlands roeping, Arnhem, 1871, 47 pag.
35176: UMBGROVE, EDUARD LAMORAAL, UIT ALMELO - Eenige opmerkingen over echtscheiding met onderling goedvinden Utrecht J. Nikerk 1888
2549: UNBESCHEID, HERMANN (UITG.) - Chronik und Stammbaum in Originalbeiträgen deutscher Dichter. [Dresden], 1908. Geb., 84 p.
2550: UNBESCHEID, HERMANN (UITG.) - Chronik und Stambaum in hundert Sprüchen. Z.p. z.j. Geb., geïll., 38 p.
25509: UNGER, W. - In memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd, Haarlem, Kruseman, 1873. Groot 4o, ca. 200 pag., geïll., geb. met etsen van W.Unger.
17084: UNGER, J.H.W. - G.A. Brederoo. Eene bibliographie. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1884.
50608: "UNGER, J.H.W., E.A.;" - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, 4 delen, Rotterdam 1892, 1895, 1899 en 1907. Ca 2500 pag. Gebonden in 4 geheel linnen banden. Mooie set.
27382: UNGER, J.H.W. - Het ontstaan der Groote Societeit Amicitia, Rotterdam 1893, 72 pag.
25176: UNGER, W.S. - Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel IV: portretten en personalia, Middelburg 1957, 155 pag.
19484: UNGER, J.H.W. - De regeering van Rotterdam 1328 - 1892. Naamlijst van personen die in of van wege de regeering ambten hebben bekleed.
25177: UNGER, W.S. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel II: Topografische prenten en teekeningen, Middelburg 1940, 308 pag.
3227: UNITATE - Unitate Fortior. Huisorgaan van de Stichting Traditio Domus Charisius. Nrs. 1 (1959) t/m 23 (1977).
35444: WITTENBERG UNIVERSITEIT - Intimatio jubilaei Evangelici. Ad mandatum serenissimi Electoris Saxoniae in toto illo electoratu et vicinis provinciis bono cum Deo celebrandi, Rostock Joachim Fuess 1617
35442: ROSTOCK UNIVERSITEIT - Rectoris et Concilii almae Universitatis Rostochiensis Edictale programma in vigiliarum violatores coeterosque petulantes Rostock Joachim Fuess 1617
60771: UNKNOW MASTER AFTER CALLOT, JACQUES (1592-1635) [?] - Autre Veue du Chasteau de Bourbon Larchambaut
59789: UNKNOWN MAKER, AFTER VISSCHER, NICOLAAS II (1649-1702) - Afbeeldinge in wat manier de Siluer vloot vanden Generael Pieter pietersen Heyn veroouert is Anno 1628
59785: UNKNOWN MAKER AFTER POTTER, PAULUS (1625-1654) - The Courtaud Horses
60484: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) POSSIBLY AFTER LAFRERI, ANTONIO (OR LAFRERY) (1512-1577) - SEPTIZONIUM SEVERI... Views of Rome [Set title]
60482: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MONUMENTUM M.A. ANTII LUPI ... Views of Rome [Set title]
60491: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM PACIS... Views of Rome [Set title]
60490: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - "PANTHEON; hodie D. VIRGINIS SS. que MARTYRUM... Views of Rome [Set title] "
60493: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM DIVI PETRI, a dextero latere aspicendum... Views of Rome [Set title]
60481: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MONUMENTUM duelli inter HORATIOS et CURIATIOS ... Views of Rome [Set title]
60480: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PONS AELIUS, CASTRUM ... Views of Rome [Set title]
60479: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - CASTELLUM S. ANGELI... Views of Rome [Set title]
60478: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MONUMENTUM CURTII... Views of Rome [Set title]
59682: UNKNOWN MASTER, AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - [M]ARTIVS ... (SYLVAE SACRAE MONUMENTA... ANACHORETARUM)
60213: UNKNOWN (SIGNED IN PENCIL BUT UNREADABLE) - Female nude
60469: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FORUM ROMANUM... Views of Rome [Set title]
55588: UNKNOWN ENGRAVER, FRANCE XVIII CENTURY - Jean and Madame de Ramponaux and their Coffee House
60214: UNKNOWN (SIGNED IN PENCIL BUT UNREADABLE) - Sunflowers in vase
27668: UNKNOWN MASTER, AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De kerkelijke lijck-statie van den seer devoten Domine Johannes van de Velde [Begrafenisstoet van Ds A. van de Velde, 14 juni 1677, kopie]
60483: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - SEPTIZONIUM imp. SEVERI... Views of Rome [Set title]
60466: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FONS in area qua hodie NAVONA ... Views of Rome [Set title]
60465: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FONS maximé... Views of Rome [Set title]
60477: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PYRAMIS C. CESTII... Views of Rome [Set title]
60497: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM SATURNI... Views of Rome [Set title]
60496: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - "AEDES CASTORIS; prope FORUM... Views of Rome [Set title] "
60495: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM D. PETRI... Views of Rome [Set title]
60460: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - AQUAE MARCIAE CASTELLUM... Views of Rome [Set title]
60486: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLI ANTONINI FAUSTINAEQUE... Views of Rome [Set title]
60487: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Templum C. CAROLI in ar: Quatuor FONTIUM... Views of Rome [Set title]
60488: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Templum S. JOHANNIS... Views of Rome [Set title]
60489: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM JOVIS... Views of Rome [Set title]
60498: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - THERMARUM eiusdem CARACALLAE... Views of Rome [Set title]
59768: "UNKNOWN PRINT MAKER; AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND VOS, MAARTEN DE (1532-1603) " - LABOR (The Four Ages of Man, series title)
59767: "UNKNOWN PRINT MAKER; AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND VOS, MAARTEN DE (1532-1603) " - LABOR (The Four Ages of Man, series title)
60970: UNKNOWN ENGRAVER, INSPIRED TO RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - The birth of Christ [Het stalleken van Bethlehem, oft de geboórte Jesu Christi]
60485: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM ANTONINI imp. FAUSTINAE que coniugis ... Views of Rome [Set title]
60467: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FORUM NERVA... Views of Rome [Set title]
60468: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - TEMPLI IOVIS STATORIS... Views of Rome [Set title]
61670: UNKNOWN MAKER, PROBABLY WINTER, ANTHONIE DE (1652-CA. 1717) - Four pages with ornaments
60500: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - VILLA Pontificis URBANI OCTAVI... Views of Rome [Set title]
60473: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TYBERIS ipsisque injecti Pontes... Views of Rome [Set title]
60472: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PONTIFICIUM PALATIUM... Views of Rome [Set title]
60471: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - PALATII, annexorumque aedificiorum et ... Views of Rome [Set title]
60470: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MERCURII et FLORAE... Views of Rome [Set title]
60474: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PORTA FLAMINIA... Views of Rome [Set title]
59811: UNKNOWN MASTER, AFTER SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - Peasants by a stream
60476: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - CAII CESTII marmorea PYRAMIS... Views of Rome [Set title]
60456: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Views of Rome [Set title]
60457: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - AMPHITHEATRUM VESPASIANORUM... Views of Rome [Set title]
60458: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - AMPHITHEATRI VESP186NORUM... Views of Rome [Set title]
60459: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - AMPHITHEATRI ... Views of Rome [Set title]
59765: "UNKNOWN PRINT MAKER; AA, PIETER VAN DER (1659-1733)" - INWYDING DER UNIVERISTEIT TOT LEYDEN Anno 1575
60475: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MAUSOLEUM... Views of Rome [Set title]
60499: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - THERMAE imp. DIOCLETIANI... Views of Rome [Set title]
60494: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - AREA PORTICUS que D. PETRI a sinistris... Views of Rome [Set title]
60464: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - COLUMNA marmorea ... Views of Rome [Set title]
60463: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - COLUMNA imp. ANTONINI PII... Views of Rome [Set title]
60462: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - CAPITOLIUM... Views of Rome [Set title]
60461: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - ARCUS, Divo MARC. ANTONINO... Views of Rome [Set title]
60492: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM DIVI PIETRI... Views of Rome [Set title]
59994: UNKNOWN MASTER, AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Dijkdoorbraak bij Coevorden [Dike breack at Coevorden, 1st October 1673]
19086: UNRUH, EINEM - Die Unrugher (eine Zeit- und kulturgeschichtliche Studie). Versuch eines Anfanges zur Stoffsammlung für die Unruh'sche Familiengeschichte.
57594: UNTERKIRCHER, F., - Karolingisches Sakramentar. Fragment van Codex Vindobonensis 958 der Osterreichischen Nationalbibliothek. Faksimile, Graz 1971.
56197: UNTERKIRCHER, F., - Reiner Musterbuch. Faksimile Ausgabe (.....) des Musterbuch aus Codex Vindobonersis 507, Graz, 1979.
16983: UPDIKE, D. B. - Printing Types. Their History, Forms and Use. A Study in Survivals. 2nd [rev.] ed. Cambridge: Harvard University Press, 1937. 2 dln.
25669: URBAEN [= MARTIN KALF?] - Kijkjes in de hoofdstad, Overdruk uit Het Leeskabinet 1873-1874, ca. 100 pag., geb. in half linnen. Samengestelde teksten uit het tijdschrift. Geïllustreerd met litho's, o.a. van Zeemanshuis, Zeemanshoop, Postkantoor, Schreierstoren, Waag, Handelmaatschappij, Ned. Bank, Paleis, Beurs, Arti, Paleis v. Volksvlijt, spoorweg viaduct Bikkerstraat.
16650: URK - Urk aan de rand van de Noord-Oostpolder, door Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 84 p.
16651: URK - Urk. Kleine gids voor een bezoek aan het voormalig eiland Urk. Uitg. Ver. tot stichting en exploitatie van een gebouw voor Chr. Belangen, Urk, [1947], 32 p.
4108: URKUNDENBUCH - Urkundenbuch der Familie Von Mallinckrodt. 2 delen. Bonn 1911, 479+634 p., geïllustreerd (met 45 platen), gebonden (fraai, in halfperkamenten banden).
38327: URSIN, J. - Kristne symboler en handbok, 3e druk, Noorwegen 1975, 251 pag., geïll., geb., met stofomslag.
57417: "URTEL, L.;" - Osem storoci slovenskej. Eight centuries of Slovak heraldry. Matica Slovenska 2003. Geb., 296 pag., geïll.
58384: URZIDIL, J., - Wenceslars Hollar. Der kupferstecher des Barock, Wien 1936, 160 pag., geb., ill.
23160: UTRECHT, GYMNASIUM, ARS ET AMICITIA - 1899-1909. Een herinneringswoord naar aanleiding van het 10-jarig bestaan der U.G.V. Ars et Amicitia, gesproken door eenige eereleden, Utrecht, Moesman, 1909, gedrukt boekje, 8°, 32 p, geïll.
22353: UTRECHT, GEDEPUTEERDEN IN 1720 - “Namen van de heeren haer ed. mog. ordinaris gedeputeerden [van Utrecht], ende zoo als haer ed. alle weecken praesideren in dezen jare 1720”, 1 blad plano oblong, gedrukt.
22373: UTRECHT, STRICK VAN LINSCHOTEN - Publicatie van de Raad van de stad Utrecht dd. 2-10-1797 dat A.J. Strick van Linschoten van Loenersloot voor de post van Raad in de gemeente heeft bedankt en dat er een nieuwe verkiezing zal plaatsvinden. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Muntendam).
32785: UTRECHT DRESSELHUIS, JOANNES GERARDUS AB, UIT WOLFAARTSDIJK - Specimen historico-juridicum de poena peregrinationis sacrae, medio aevo in Neerlandia usitata [...] Goes L. de Fouw 1851
16656: UTRECHT - Geïllustreerde gids voor Utrecht en omstreken, door W. Graadt van Roggen. Utrecht, De Haan, [1927], 144 p.
16658: UTRECHT - Wandelingen door Oud Utrecht/Roamings through old Utrecht, Leiden 1947, 10+36 p (tekeningen Leo Zeldenrust).
16659: UTRECHT - Gids van de provincie Utrecht. Utrecht, Prov. Utr. Bond voor Vreemdelingenverkeer, [ca. 1952], 119 p.
22627: UTRECHT, KOSTSCHOOL MOREL EN STIFFRY - “Plan de l’Institut d’Education des Dles Morel et Stiffry”. Gedrukt, folio, 1 p.
40570: UTRECHT DRESSELHUIS, J. AB - De Waalsche gemeenten in Zeeland voor en na de herroeping van het edict van Nantes, Bergen op Zoom 1848, 128 pag., orig. papieren omslag. Goed exemplaar.
57102: UTRECHT DRESSELHUIS, J. AB., - De provincie Zeeland in hare aloude gesteldheid en gerelgelde vorming beschouwd, Middelburg, 1836, 4+151 pag.
54745: UTRECHT, JAN VAN [PSEUDONIEM] - Tweede briev van Jan van Utrecht, over het voorgevallene met twee boekverkopers tot beter verstand van het so genaamd Echt Relaas. Amsterdam, Keyzer/Demter/Schuurman, [1781].
22613: UTRECHT, 1815 - Toegangskaart voor de “Plegtigheid in de Domskerk op 6 November 1815”, gedrukt, 12° oblong, 1 p.
2557: UYL, W.F.J. DEN - "De Lopikerwaard. 2 dln. I. Dorp en kerspel tot 1814; II. De waterschappen. Utrecht 1960-1963. Geïll., 488+672 p."
18469: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE" - Fedra. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1777.
18470: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE" - Fedra. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1800. L3588
18471: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN FRANÇOIS MARMONTEL" - Lucile. Tooneelspel met zang en dans. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Jan Helders, 1781.
18472: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN AUGUSTE JULLIEN DIT DESBOULMIERS" - Teunis en Teuntje. Tooneelspel met zang. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1783.
18474: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Meropé. Treurspel. Vertaald uit het , 523, . 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
18477: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MARIE JOSEPH BLAISE DE CHÉNIER" - Fenelon, of De Kameryksche kloosterlingen. Treurspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
18475: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Meropé. Treurspel. Vertaald uit het , 523, . 3e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1803.
18476: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MICHEL GUYOT DE MERVILLE" - De echtgenooten hereenigd. Tooneelspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1791.
18480: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MARIE JOSEPH BLAISE DE CHÉNIER" - Cajus Gracchus. Treurspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1797.
18481: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - "De gevangene, of De gelykenis; blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1798."
18482: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); GABRIEL MARIE JEAN BAPTISTE LEGOUVÉ" - Epicharis en Nero. Treurspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1718 (=1798).
35171: UYLENBROEK, PETRI JOHANNIS, UIT AMSTERDAM - Responsio ad quaestionem astronomicam [....] 1822
54228: UYTTENBOOGAARD, COR - In de klauwen der SS. Concentratiekamp herinneringen. Amsterdam, J. Kappee, 1945.
34051: UYTTENHOOVEN, ADRIANUS, UIT VLISSINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de impensis a possessore factis [...] Leiden P. Engels 1845
52355: UZANNE, OCTAVE, - Le calendrier de Venus, Paris, Rouveyre 1880.
52569: UZANNE, OCTAVE - Les moeurs secretes du XVIIIe siecle (...) avec preface, notes et index. Paris, Quantin, 1883.
52570: UZANNE, OCTAVE - La gazette de Cythere (...) avec notice historique. Paris, Quantin, 1881.
52571: UZANNE, OCTAVE - La chronique scandaleuse (...) avec preface, notes et index. Paris, Quantin, 1879.
51677: UZANNE, O. (ED.), - "Le Livre, revue du monde litteraire nrs. 67 (10-7-1885); 73(10-1-1886); 48 (10-12-1883)."
52568: UZANNE, OCTAVE - Anecdotes sur la comtesse Du Barry (...) avec preface et index. Paris, Quantin, 1880.
16661: VAALS - Geïllustreerde gids van Vaals. Neerlands hoogste punt (Drielandenblik). Uitg. Vaals, Stubach, 1934, 40 p.
31374: VAARWERK, B.H.M. TE - De Hof te Vaarwerk [ onder Eibergen ] en zijn bewoners 1188-1900, Eibergen 2001, 368 pag., geb., geïll.
43052: VAARZON MOREL, W.F.A.J. / J. FEITH - Herinnering aan het Bloemen-Corso 12 April 1896. Haarlem, Bohn, [1896].
18487: VADEMECUM - Vademecum voor den student. Liederenboek. Vijfde, herziene en vermeerderde druk. Utrecht, Gebr. Van der Post, 1882.
18488: VADER - De ontaarde vader en de ongelukkige gelieven. Amsterdam [etc.], M. de Bruin [etc.], [ca 1780].
18489: VADERLANDER - De Vaderlander. Eerste deel. Amsterdam, Erven F. Houttuyn, 1776.
50918: VAENIUS [VAN VEEN], OTTO / TEMPESTA, A. - Batavorvm [Batavorum] cvm Romanis bellvm / De Batavische oft oude Hollandtsche oorloghe teghen de Romeynen. Antwerpen, Ph. Lisaert, 1612.
35440: "VAGETIUS, CASPARUS, UIT ROSTOCK; PRAESES: HELVIGIUS, ANDREAS" - Collegii Ethici Disputatio X: de natura, speciebus et adjunctis amicitiae [...] Rostock Erven Johann Richel 1615
35435: VAGETIUS, CASPARUS - In superbiam Oratio quam in collegio oratorio [...] Johannis Simonii .[...] Rostock Moritz Sachs 1614
32143: VAIJNES VAN BRAKELL, L. DE, UIT BEMMEL - Dissertatio juridica inauguralis, qua naturae judicio contraria refellitur opinio [...] Groningen P.S. Barghoorn 1832
32133: VAILLANT, CHRISTIANUS GUILIELMUS EVERARDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica exhibens interpretationem locorum quorumdam juris in Hugonis Grotii epistolis [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1834
60726: VAILLANT, WALLERANT (1623-1677) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Petrus van der Hagen
32670: VAILLANT, JOHANNES PETRUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de cassatione, qualis senatui supremo competit [...] Utrecht J.G. Broese 1847
32671: VAILLANT, CHRISTIAAN AARNOUT UIT MIDDELBURG - Het tweekamer-stelsel in het , 523, che staatsrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1882
35125: VAILLANT, CHRISTIANUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de usufructu navium Leiden M. Cyfveer 1802
61698: VAILLANT, ANDRIES (1655-1693) (?) AFTER AACHEN, HANS VON (1552-1616) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
34931: VAILLANT, HUGO , UIT ROTTERDAM - Bevoegdheid van den commissionnair om zelf te koopen en te verkoopen Leiden Somerwil 1887
32669: VAILLANT, CHRISTIANUS GUILIELMUS EVERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de libera voluntate ad delictum contrahendum necessaria [...] Amsterdam C.A. Spin 1837
29017: VAILLANT, LE - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs Kaap de Goede Hoop, in de jaren 1780 tot 1785 gedaan. Deel I, Leiden 1791, 352 pag., geïll. met 6 prenten, waarvan 2 uitslaand. Alleen het eerste deel, orig. karton.
19589: VAILLANT, C.E. - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
2559: VAILLANT, C.E. - Wapenboek der Amsterdamsche regeringsleden sedert 1795. Amsterdam 1861. Geb., geïll., 225 p.
30313: VAILLAT, L. E.A. - J.B. Perronneau ( 1715 - 1783 ) sa vie et son oeuvre, 2e ed. , Paris 1923, 253 pag., ill. As new.
7744: VAISSIÈRE, P. DE - Gentilshommes Campagnards de láncienne France ëtude sur la condition, létat social et les moeurs de la noblesse de province du XVIe au XVIIIe siècle.
57559: VAJDA, B.F., - Muziek, Vorspiel zum Biblischen Melodram Das Ewige Licht dem grossen Wohltäter Mgr. Dr. Th. Verhoeven in tiefster Ehrfurcht gewidmet. Titel + 4 bladzijden manuscript, 1e helft 20e eeuw.
60725: VALCK, GERARD (1651-1726) AFTER KNELLER, GODFREY (1646-1723) - CORNELIUS DE BRUYN PICTOR.
6165: VALCK LUCASSEN, TH.R. - Het geslacht Thuret, overdruk Ned. Leeuw 1914, 25 p., geïll.
33610: VALCKENAER, IO. - Oratio de schola cuiaciana [...] Franeker Guilielmus Coulon 1782
33441: VALCKENAER, LUDOVICUS CASPAR - Oratio inauguralis de causis neglectae literarum graecarum culturae [...] Franeker Guilielmus Coulon 1741
22473: VALCKENIER, VISSCHER - Uitnodiging voor bijwoning van de begrafenis in de Oude Kerk te Amsterdam dd. 23-5-1747 van Ida Hillegonda Valckenier, huisvrouw van Ds Johan Visscher, 1 blad 4° oblong, gedrukt.
22474: VALCKENIER, AMSTERDAM - “Aangeplakt biljet. Redenen waarom eenige heeren uyt de Magistraat der stadt Amsterdam gedeporteert zijn”, 1672. Gedrukt, plano, 1 blad.
51018: VALCOOCH, D.A. - Chronycke van Leeuwenhorn, voortyden ontrent der Sypen, gelegen in West-Vrieslandt, over veel hondert jaeren verdroncken (...) in ryme gestelt (...) gevolgt naar den druk van 1599 en vermeerdert met een kaart en een historie van Vroonen. Amsterdam, J. Hartig, 1740.
30293: VALENTINER, W.R. EN J.G. VELDHEER - Rembrandt. Kalenderboek voor 1906, Amsterdam 1905, 48 pag., geb., geïll ( door Veldheer ). Goed exemplaar.
36268: VALENTINI [VALENTIN], JOANNES MATTHAEUS, UIT MOENO FRANCFURTH - Disputatio inauguralis medica de passione colica Giessen F.Karger 1668
38600: VALERIUS, ADR. - Nederlandtsche Gedenck-clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626, 2e druk, Amsterdam 1943, oblong, 287 pag., geb. Inl. etc. door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers.
36472: VALETON, J.M.J. - De Romeinsche historiographie in haar verband met het Romeinsche karakter Amsterdam Muller 1879
31113: VALETTE, TH. G.G. EN G. P. - Registre généalogique de la famille Valette. Vlaardingen 1928, 34 pag., gedrukt op zwaar papier, geïll. met ingeplakte foto's en wapen in kleur.
15939: VALK, G. - Enige gesigten der stadt Amsterdam, z.p. [Amsterdam], z.j. [ca 1700].
32519: VALK, JAN GERARD VAN DER, UIT ROTTERDAM - Ernst Kapp. 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden voor de sociale geographie van de 20ste eeuw. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1939
59402: VALKENBERG, AMSTERDAM. - A. Valkenberg, radio-, electrische- en huishoudelijke artikelen, magazijn Edison., 1936 (1 blz.). M14695.
16672: VALKENBURG - Laatste officiëele geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, 15e druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1932], 182 p.
32174: VALKENBURG, JOHAN FREDRIK THEODOOR VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen [....] Utrecht P. den Boer 1899
16663: VALKENBURG - Geul- en Gulpdals wegwijzer. Nieuwste, officieele, reis- en wandelgids voor Valkenburg en omstreken. Gulpen, M. Alberts, [1911], 4+44 p.
16664: VALKENBURG - Nieuwste officiëele en geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg en omstreken. Valkenburg, Grand Bazar G. Meussen, [ca. 1915?], 96 p.
16665: VALKENBURG - Wandelkaart van Valkenburg en omstreken, in 3-en gevouwen blad, [ca. 1918].
16666: VALKENBURG - Laatste officiëele geïllustreerde Reis- & Wandelgids voor Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, 10e vermeerderde druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1920], 174 p.
16667: VALKENBURG - Souvenir van Valkenburg. [Album met 12 ingeplakte bruinige foto’s, 15x22 cm] z.pl., z.j. [ca. 1920??].
6128: VALKENBURG, C.C. VAN - Nederlandse afstammelingen - naamdragers van gravin Juliana van Stolberg, overdruk Ned. Leeuw 1959, 11 p.
16674: VALKENBURG - Laatste officiëele Reis- en Wandelgids Valkenburg, Geul-, Gulp- en Maasdal, Zuid-Limburg. Beknopte uitgave, 16e druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1940].
16675: VALKENBURG - Laatste officiëele geïllustreerde Reis- en Wandelgids voor Zuid-Limburg. Valkenburg, Maastricht, Geul-, Gulp-, Maasdal en Mijnstreek, 22e druk, Valkenburg, Crolla, [ca. 1950?], 126 p.
16676: VALKENBURG - Herinnering aan Valkenburg en Omstreken, Uitgave J. Février, Valkenburg “photo en lichtdruk van Gebr. van Straaten, Middelburg”. [ca. 1900?], 4°.
16677: VALKENBURG - Valkenburg Nr 2, Uitgave van Jakob Krapohl, M. Gladbach [leporello met 8 primitief gekleurde prentbriefkaarten]
16678: VALKENBURG - Valkenburg, Edition: Firma Jennekens Quaedvlieg Valkenburg [ca. 1920?], oblong.
16679: VALKENBURG - Valkenburg. Ed. Weenenk & Snel, La Haye [ca. 1920?], oblong.
8182: "VALKENIER, PETRUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - 't Verwerd Europa, ofte Politijke en historische beschryvinge der waare fundamenten en oorsaken van de oorlogen en revolutien in Europa, voornamentlijk en in omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664 [...]. Deel I (van 2), Amsterdam, Hendrik en Dirk Boom, 1675.
52618: VALKENIER, PETRUS - 'T Verwerd Europa ofte politijke en historische beschrijvinge. 2e druk, Amsterdam, Schoonenburg en Rotterdam, 1742. [En met:] Vervolg van 't verwerd Europa, 2e druk, Amsterdam, Schoonenburg en Rotterdam, 1742.
52547: VALKENIER, PETRUS - 't Verwerd Europa, ofte politijke en historische beschrijvinge (...). 2e druk, Amsterdam, A. Schoonenburg en J. Rotterdam, 1742. Met: Vervolg (...). Amsterdam, 1742.
18493: VALLÉE, HIPPOLYTE - De heler. Romantisch tafereel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, G. Portielje, 1839. [2 delen]
2564: VALLIÈRE, P. DE - Treue und Ehre. Geschichte der Schweitzer in Fremdendiensten. Lausanne 1940. Geb., geïll., 774 p.
19154: VALOUS, G. DE - Le patriciat Lyonnais aux 13e et 14e siècles.
46944: VALSTAR, V. PH., - Geschiedenis van de fruit- en groentenveiling Naaldwijk te Naaldwijk 1890-1945, Naaldwijk 1945, 151 pag., geb., geïll.
39572: "VALYNSEELE, J.;" - Les Say et leurs alliances. L'étonnante aventure dúne famille cévenole, Parijs [1971], 389 pag., geïll.
26115: VALYNSEELE, J. - Les maréchaux de Napoléon III, leur familie et leur descendance, Paris 1980, 600 pag.
5264: VALYNSEELE, JOSEPH - Le sang des Bonaparte, Parijs 1954, 159 p.
7515: "[FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; JOSEPH FRANÇOIS DUCHÉ DE VANCY" - Jonathan, treurspel. Vertaald uit het Frans onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. Gedrukt voor rekening van eenige kunstbeminnaars. 2e druk. Utrecht, [z.n.], 1771.
54234: VANEL, C. - 'Boeven' die ik gekend heb ... 3e uitgave, Haarlem, Tjeenk Willink, 1945.
42892: VANEL, CLAUDE - Histoire de l'etat present du royaume de la Hongrie. Cologne [= Nederland], P. le Jeune, 1686.
42087: VANIERIUS [= VANIERE], JAC. - Praedium rusticum, nove editio longe auctior & emendatior. Amsterdam, J.F. Bernard, 1731.
2566: VARENBERGH, EMIEL - Aanteekeningen van eenen geslachtkundige der zeventiende eeuw. Gent 1873, 90 p.
52457: VARILLAS, ANTOINE DE - Les anecdotes de Florence, ou l'histoire secrete de la maison de Medicis. Par le sieur de Varillas, , 216, , Leens, 1687.
33609: VARLET, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de lege, ejusque interpretatione [...] Leiden Petrus van der Aa 1744
8921: LOS EN VAST - Los en vast. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1869-1875.
18496: VASTER, FREDERIK - Ode. [Amsterdam], [Gysbert Oudshoorn], 1750.
36358: VATER, CHRISTIAN, RECTOR VAN DE UNIVERSITEIT VAN WITTENBERG - Civibus academicis S.D. iisdemque festum Paschale Faustum ac salutare precatur Wittenberg Schroedter 1722
47391: "VATOUT, J.;" - Souvenirs historiques des residences royales de France: Palais de Versailles, Paris 1837, 5+433 pag., origineel bedrukt papieren omslag.
56584: VATTIER KRAANE, C.G., - De wenschelijkheid om in Nederland bevroren vleesch uit Argentinie in te voeren, Amsterdam 1912, 59 pag., geïll.
54237: VAULX, ANDRÉ DEL (VALLENSIS) - Paratitla juris canonici sive decretalium d. Gregorii Papae IX. Lyon, Anisson, 1673.
41994: VAYNES VAN BRAKELL, R.G.B. DE - Geen doorbraken meer! (...) Aantooning van het eenige afdoende middel om ons land voortaan en ten allen tijde van verdere rivierwaterrampen te bevrijden, Arnhem, v. Egmond, 1861, 30 pag., papieren omslag.
16036: ZEGENPRAALENDE VECHT - La triomphante rivière De Vecht [...] De zegenpraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende, Amsterdam: H. de Leth, [ca. 1750]
16035: ZEGEPRAALENDE VECHT - De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. La triomphante Riviere de Vecht [...]. Amsterdam: Wed. Nic. Visscher, 1719.
33069: VECHT, HENDRIK ALEIDUS WILLEM VAN DER, UIT HASSELT - Cornelis van der Myle. Academisch proefschrift [...] Sappemeer D. Klein 1907
16680: VECHTSTREEK - Geïllustreerde gids voor de Vechtstreek van Utrecht tot Muiden, samengesteld door H. Uden Masman, Uitg. V.V.V., Breukelen [ca. 1932], 84 p.
2567: VEDER, W.R. - De herziene officieele voorstelling van het wapen van Amsterdam. Toelichtende stukken bij het ontwerp overgelegd aan burgemeester en wethouders, benevens een naschrift naar aanleiding van de brochure van den Zeer Eerwaarden Heer Mgr. B.H. Klönne, `Het wapen van Amsterdam'. Amsterdam 1900. Geïll., 32 p.
17596: VEDER, H.H. EN H.C. VAN DEN BRINK (PREDIKANTEN TE ROTTERDAM) - De kracht en de vrucht des woords. Bevestigings- en intreerede gehouden in de Nieuwe Westerkerk op zondag 11 November 1900, Rotterdam, J.H. Dunk, 1900, 8°: 40 p.
25622: VEDER, W.R. - De omwenteling te Amsterdam in haar voorbereiding en aanvang op 15 en 16 november [1813], extract uit Gedenkboek 1813, 124 pag., geb. ( in fraaie band).
43557: VEDER, W.R. (UITG.) - Brieven van Daniel Elsevier aan Nicolaas Heinsius (1675-1679), Amsterdam 1890, overdruk Bijdr. Gesch. Boekhandel II, pp. 405-505. geb., mooi exemplaar.
26116: VEDER, W.R. - Het archief van de gasthuizen te Amsterdam ( tot 1875 ), Amsterdam 1908, 163+304+102 pag. [ met register].
4885: VEEN, EGBERT A. - Een Friesch koopmansgeslacht. Het geslacht Veen. Amsterdam 1947, 137 p., geb., geïll. Oplage 300 exx.
22423: VEEN, NUHOUT VAN DER, ALKMAAR - Opgave van de begravenen in 4 graven op het prot. gedeelte van het kerkhof te Alkmaar van mr J.E. Nuhout van der Veen. Manuscript, 8° oblong, 1 p.
25702: VEEN, ANNEKE VAN - Jacob Olie Jbz. ¨1834/1905*. Monografièn van Nederlandse fotografen 10. 2e druk, Amsterdam 2000, 268 pag., geìll., geb. Met stofomslag.
18498: VEEN AZN, JAN VAN DER - Drentsch mosaïk. 1e stukje. Groningen, J. Oomkens, 1844.
18500: VEEN, JARIG HIELKES VAN DER - Memento mori. Mijmeringen, droomen en visioenen over leven, dood en eeuwigheid. 2e druk. Harlingen, A. Land, Ez., 1879.
32781: VEEN, JANUS VAN DER, UIT DRAGTEN - Disputatio juridica inauguralis, de conatu delinquendi, e quo ipsum delictum prorsus enasci nequit, ejusque poena [...] Groningen M. Smit 1832
40153: VEEN AZ., J. V.D., - Nieuw Drentsch Mozaik, Assen 1878, 138 pag., ing., met 2 kleurenlitho's.
32844: VEEN, PETRUS VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de jure, quod dicitur, supremae necessitatis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
6190: VEEN, W.K. V.D. - De oudste generatiën van het geslacht Van der Tuuk, (extract Ned. Arch. v. Gen. & Her. 1949), 5 p.
39578: VEEN, P.H. - De doopsgezinden in Schoterland, Leeuwarden 1869, 176 pag., papieren omslag (beschadigd).
34658: VEEN, JACOBUS CORNELIUS VAN, UIT ALKMAAR - XVI. theses juridicae. 1793
39234: "VEEN, S.D. VAN, E.A.;" - Uit onzen bloeitijd. Schetsen van het leven onzer vaderen in de 17e eeuw, Amsterdam, J. Emmering, z.j. [30 brochures] in 3 half linnen banden. Waarschijnlijk complete set.
40126: VEEN, J. VAN DER, - Spaarbank te Deventer 1941, 60 pag., geïll.
32660: VEEN, SIMON CORNELIS, UIT ROTTERDAM - Periodieke oplossingen in commensurabiliteitsgebieden met toepassing op het probleem der lacunes in het stelsel der asteroïden. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
39533: VEEN, A.G. VAN DER / W.F. SCHUT - Gouda. Rapport, uitgebracht aan het gemeente-bestuur door het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland (.....) in overleg met Verhagen, Kuiper, Gouwetor en de Ranitz, 3 delen, ( genummerd I en II ), Rotterdam 1949-1950, ca. 400 pag., geïll.
47210: VEEN, E. (INL.), - De Zaansche handel en Nijverheid, Haarlem, uitg. Emrik & Binger 1911, facsimile herdruk, Bussum 1983, met voorwoord van G.H.L.Tiesinga, oblong.
35259: VEEN JR., HENDRIK VAN, UIT EDAM, PREDIKANT TE INGEN - Exegetisch-critisch onderzoek naar I Kor. XV: 1-11 Leiden Van Doesburgh 1870
32716: VEEN, CIPRIANUS JOANNES VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de tutela principiis juris hodierni [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1818
60607: VEEN, GIJSBERT VAN (1652-1628) - Portrait of Giambologna (1529-1608)
38402: VEEN, C.F. V. - Centsprenten, catchpennyprints. Nederlandse volks- en kinderprenten, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1976, 133 pag., geïll.
38959: VEEN, S.D. VAN - Zondagsrust en zondagsheiliging in de 17e eeuw, Nijkerk z.j., 190 pag.
52235: VEENENDAAL-BARTH, J.W. E.A., - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640, door N. Stellingwerf en S. Schot, 6 delen, 's-Gravenhage, 1992-2002.
32986: VEENHOVEN, HENRICUS, UIT HOOGEZAND - Specimen juridicum inaugurale, de testamentis privilegiatis sec. codicem civilem Neerlandicum [...] Groningen J.B. Wolters 1842
32843: VEENSTRA, WILLEM CORNELIS, UIT BANDA - Stellingen [...] Leiden L. van Nifterik Hz. 1874
47724: VEER, H. VAN, - Het beleg van Haarlem. Panorama Plantage Amsterdam, Amsterdam, 30 pag. met uitvouwbaar panorama, getekend door Joh. Braakensiek.
40242: VEER, C.L. DE, - Schidlof' s zakwoordenboekje Esperanto- Nederlandsch, en Nederlandsch - Esperanto, 2e druk, Amsterdam 1931, 298 + 275 pag., geb.
35036: VEER, WILLEM DE, UIT DELFT - De firma als naam waaronder handel gedreven wordt. Amsterdam Roeloffzen & Hubner 1889
30890: VEER, G. VAN DER - Van der Veer is de naam. Sporen van een familie uit Achtkarspelen, Drachten 1989, 112 pag., geb., geïll. met stofomslag.
22470: VEEREN, STEINVOORTE - Trouwboekje van Hendrik Th. Veeren (moeder Van Oudgaarden) en Harmina A. Steinvoorte (moeder Goslinga), dd. 17-4-1957. 1 deeltje, deels gedrukt.
25164: VEERKAMP, J.H. - Kroniek Veerkamp, Een van de negen, Ridderkerk [ca.2002], 244pag., geb., geïll.
36595: VEEZE, BOUWE JAN, UIT GRONINGEN - De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1650-1668 Assen Van Gorcum 1932
28162: VEGA, G - Logarithmisch-trigonometrisches handbuch, 2e auflage, Leipzig 1800, 301 pag., geb.
33380: VEGA, ABRAHAM, UIT NAARDEN - Cyclographisch onderzoek van oppervlakken. Academisch proefschrift [...] Berlijn Emil Ebering 1923
50618: "VEGIANO SR. D'HOVEL, M. DE;" - Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (...) et neuf de ses supplements (...) par le baron J.S.F.J.L. de Herckenrode. Premier volume, Gent, Gyselynck 1862, 576 pag., geb. in twee halflinnen banden, geïllustreerd met 685 wapenafbeeldingen. Dit deel loopt van A tot De Croy. De originele omslagen van de livraisons meegebonden.
58603: VEGTER, W., - Handtekeningen tgv. 30 jarige echtvereniging van Wiebe Vegter en Zwaantje Wijbes van der Tuuk (getrouwd Loppersum, 21-5-1870), 4 pag.
23221: VEILINGBOEKJES ONROEREND GOED, A - J - Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen.
23222: VEILINGBOEKJES ONROEREND GOED, K - Z - Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen.
59953: VEILINGCATALOGUS - Catalogus Veiling 16 november 1943 te houden in de Groote zaal van Gebrs. Brinkmann, Groote markt 13, Haarlem, Artipictura, J.P. Koopman, Kunst en Antiekveilingen Haarlem, 16 pp.
60576: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - A man netting birds [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
23700: VELDE SR., G. TE - The Van Leeuwen genealogy, z. pl. 1999, 287 pag., geb., geïll.
60578: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - IUNIUS [The twelve months: set title]
60577: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - MAYUS [The twelve months: set title]
62021: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) [?] - "Four important events of 1619; [from the portrait of Oldebarnevelt]."
59723: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm to left of a path leading to distant fields
60585: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Beacons at the banks of a river [Series of Landscapes]
60580: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - AUGUSTUS [The twelve months: set title]
61263: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - The book printer's workshop
61267: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) AND VISSCHER, NICOLAAS II (1649-1702) - Repairing the broken dike on the river Lek by Vianen
62015: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665). - The Saint Bavo Church from the south East (Sint Bavo kerk zuid-oost).
60698: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Carel Lenardsz.
43038: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des alder-hooghsten ofte aenwijsinge van de oorsaecken, wegen en middelen waer door de Geunieerde provintien uyt hare vorige onderdruckinge soo wonderbaerlijck (...) tot soo grooten macht (...) zijn verheven. 3e druk, Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1677.
60575: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - The temple of the Sibyl at Tivoli [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
60697: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Jan Willemsz. Bogaert
60693: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER CAMPEN, JACOB VAN (1596-1657) - Portrait of Laurens Jansz Coster
60694: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER HALS, FRANS (1585-1666) - Portrait of Peter Scriverius
60696: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Peter Goetthem
60695: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Albert Harmensz Dingsteden
42442: VELDE, JAN VAN DE / S. AMPZING - Spigel ofte toneel der ijdelheyd ende ongebondenheyd onser eeuwe, voorgestelt in rijmen van S[amuel] A[mpzing] tot lere ende beterschap. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. [Amsterdam], C.J. Visscher, 1633.
60692: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Portrait of Jan van de Velde, father of the artist
14740: VELDE, VAN DER - Te Velde, Maandblad voor de familien v.d. Velde(n), jrg 1 t/m jrg 3 (1949-1952).
60699: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SOUTMAN, PIETER (1593/1601-1657) - Portrait of Jacob Matham
60574: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - "APRILIS [The twelve months with views of Dutch towns; set title]"
36488: VELDE, EMIL VAN DE, UIT KEULEN - De fibrillaire structuur der zenuweindorganen Leipzig Thieme 1909
60690: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER HEDA, WILLEM CLAESZ. (1594-1680) - Portrait of Cornelis Danckaert
60691: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER BRAY, SALOMON DE (1597-1664) [?] - Portrait of Johannes Torrentius
60579: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - IULIUS [The twelve months: set title]
43039: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des alder-hooghsten ofte aanwijsinge van de oorsaecken, wegen en middelen waar door de Geunieerde provintien uit hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlijk (...) tot zoo grooten macht (...) zijn verheven. 5e druk, Amsterdam, Pieter Visser, 1733.
42801: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des alder-hooghsten, of te aenwijsinge van de oorsaecken (...) waer door de geunieerde provintien uyt hare vorige onderdruckinge (...) tot soo grooten macht, rijckdom, eere en ontsaggelijckheydt zijn verheven. 3e druk, Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1677.
32621: VELDE, HENRI ADOLPHE VAN DE, UIT BANJOEMAS (JAVA) - Opmerkingen over artikel 421 B.W. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
60590: VELDE, ADRIAEN VAN DE (1636-1672) - Fighting dogs [10 different animals: set title]
60589: VELDE, ADRIAEN VAN DE (1636-1672) - Grazing horse [10 different animals: set title]
60588: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Teijlingen Castle (Wievs of castles in Holland: set title)
60586: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - "Meridies (Midday) [The four parts of the day; set title]"
60584: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - NOVEMBER [Duodecim anni mensium nova et graphica Delineatio... Set title]
60583: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Het Huis te Kleef [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
60582: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - NOVEMBER [The twelve months: set title]
60587: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Landscape with tower of 'Het Huis te Kleef' [Series of Landscapes]
23017: VAN DE VELDE, KAHR - Briefje van C. van Oessaran (?) van de Velde aan H. Kahr te Utrecht, d.d. Haarlem 1874. Manuscript, 1 p.
59566: "VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641); AFTER HALS, FRANS (1585-1666)" - Portrait of Jacobus Zaffius (1534-1618) at the age of 84
32362: VELDEN, PAULUS ANTONIUS VAN DEN, UIT , 216, - Specimen historico-juridicum inaugurale de sanctitate commercii epistolarum [...] , 216, Gebr. Belinfante 1859
32833: VELDEN, PETRUS CORNELIUS VAN DEN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica sistens quaestiones ex codice civili Francico [...] Utrecht Joh. Altheer 1828
34659: VELDEN, A. C. VAN DER, UIT WAGENINGEN - XI. theses juridicae. 1789
17043: VELDEN, D. VAN (RED.) - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. ‘s Gravenhage: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/ Museum van het Boek, 1972.
32622: VELDEN, BENEDICTUS VAN DEN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica de crimine falsi ex jure constituto et rei veritate [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
15941: VELDHEER, J.G., EN W.J. TUYN - Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee, door J.G. Veldheer. Tekst van W.J. Tuyn. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1900.
41984: VELDHEER, J.G., C.J. GONNET, F. SCHMIDT DEGENER - , 523, Hals in Haarlem, Amsterdam `1908, 50 pag., geïll.
32832: VELDHUIS, HENRICUS NICOLAUS, UIT WIJE - Annotationes criticae ad Suetonium. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden L. van Nifterik Hf 1897
55924: VELDT, F. V.D., - Komt dat zien! Simon Jane Paap, pag. 12 t/m 16 in Gens Propria, januari 2012.
34834: VELDTMAN, HENRICUS FICCO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus Groningen J. Bolt 1763
17598: VELDWIJK, H.J. (PREDIKANT TE ARNHEM) - Leerrede over de blindheid der ziel [...], z.pl., [1846], 8°: pp.77 t/m 100
17599: VELINGIUS, WILHELMUS - Des godvrugtigen konings Jehizkias dood [...] toegepast op de dood [...] van [...] Willem Karel Hendrik Friso [...], Rottredam, H. Kentlink e.a., 1752, 4°: (8) + 88 p.
17601: VELINGIUS, ABD. ZOON, WILHELMUS (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Afscheid en intree predikatien, zo van de gemeinte te Groningen als in die van Rotterdam, den eerste op den 27 Mey 1725 [...] de ander op den 24 Juni 1725 [...], Rotterdam, J.D. Beman, 1725, 4°: (2) + 26 p.
17602: VELINGIUS ABD.ZOON, WILHELMUS (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Daniels uiteinde [...] Lykreden [...] ter nagedagtenisse van [...] Daniel van Henghel ph. doct., laatst getrouw predikant te Rotterdam, Rotterdam, P. v. Gilst en J. Verbrugge, 1733, 4°: (6) + 39 + (17) p.
42093: VELIUS, TH. - Chronyk van Hoorn, 4e- druk met aantekeningen van Seb. Centen. Hoorn, J. Duyn, 1740. 4°, (48)+680+38+94 pag., half leer. [gebonden met:] Velius, Westfrisia. Hoorn, Duin, 1740, 59+(1) pag.
28092: VELLINGA, O.M. - De poststempels van Nederland 1676-1915, Haarlem 1933, 180 pag. ( zonder het deeltje met afbeeldingen. Omslag licht beschadigd ). Gedrukt in 300 exemplaren.
22961: "VELSEN, VAN; WIERSMA; FRANEKER" - Geknipt en met penseel gehoogd silhouet van een jonge vrouw, ca. 1800, ca. 8 x 5 cm. Verso: R.N(?) van Velsen [waarschijnlijk R.H. van Velsen, wed. E.C.Wiersma , dochter van Mr Abel van Velsen en Sibbeltje Schultz. Zij adverteerde in 1834 te Franeker dat haar moeder was overleden].
32037: VELSEN VAN VOORTHUIJSEN, NICOLAUS ADRIANUS VAN, UIT ABCOUDE - Disputatio juridica inauguralis, de parte bonorum jure hodierno certis cognatis reservata [...] Utrecht N. van der Monde 1828
31557: VELSEN WIERSMA, ABEL GERARDUS VAN, UIT FRANEKER - Dissertatio juridica inauguralis de jurisdictione voluntaria curiae supremae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Co. 1842
17603: VELTEN, JACOBUS (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Lyk-predicatie [...] ter gedagtenis van [...] Henricus Vos [...] gedaan den 11 November 1708, 2e druk, vermeerdert met verscheide gedigten, Amsterdam, H. Bruyn en P. Strobach, 1708, 4°: 36 p.
17605: VELTEN, JACOBUS (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Lyk-predikatie [...] ter gedagtenis van [...] Henricus Vos [...] gedaan den 11 November 1708, Amsterdam, W. van Duisberg, 1708, 4°: 26 p.
17606: VELTEN, JACOBUS (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De kragt van het geloove, voorgestelt in een plechtige kerk-rede gehouden op 25-6-1730, zijnde het tweede jubilé van de Augsburgsche belydenis [...] na desselfs overlyden in 't licht gegeven, Amsterdam, A. Strander, [173.], 4°:24 p.
17607: VELTEN, JACOBUS (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Het heuchelyk nieuws wegens het groote werk der reformatie, begonnen in den jaare 1517 [...] door ds Martinus Lutherus en nu op desselfs tweede eeuw-feest voorgestelt in een plechtige kerk-rede op 31-10-1717 [...] na desselfs overlyden in 't licht gegeven, Amsterdam, A. Strander, [173.], 4°: 21 p.
32585: VELTENAAR, CORNELIS, UIT MAASSLUIS - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1915
2571: VELTENAAR, C. - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816. (Diss.) Amsterdam 1915. Geïll., 481 p.
32911: VELTHOVEN, HUBERT JOHAN JOSEPH VAN, UIT STRIJP - Stad en Meierij van 's Hertogenbosch. Bijdrage tot de sociaal-geografische kennis van dit gebied. Deel I (tot 1815). Proefschrift [...] Amsterdam Joost van den Vondel 1935
41953: VELTHUIJSEN, B.P. EN H.W. VAN SOEST - Het kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijn H.Stede. Extracten uit Archief 38-41, ca. 300 pag. Los.
4865: VELTMAN, TH. - Troost 75 jaar, De gouden ploeg. [Pernis 1987], 64 p., geïllustreerd.
22447: VELTRUP, TE, STEENMARS, ZAANDAM - Overlijdensbericht betreffende Engeltje Steenmars, vrouw van Melchior te Veltrup, dd. Zaandam 1790. Deels gedrukt, folio, 1 p.
16689: VELUWE - Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ligging en karakter. Uitg. van het bestuur [1938], 32 p.
16691: VELUWE - De Veluwe op de kaart. Een overizcht voor den tourist-natuurliefhebber, door C.A. Kruis, Zutphen, Thieme, 1937 [op omslag 1938], 21 p.
16694: VELUWE - De Zuidelijke Veluwezoom, Wageningen-Arnhem-Dieren, Uitg. A.N.W.B., [1941], 123 p.
17609: VELZEN, S. VAN - Wittenberg-Wesel, Dordrecht. Leerrede ter gedachtenis aan de kerkhervorming, de synode van Wesel en de synode van Dordrecht, Kampen, S. v. Velzen jr, 1868, 8°: 32 p.
34442: VELZEN, S. VAN - De vrijmoedigheid die vereischt wordt in den dienaar des woords Kampen Zalsman 1883
32562: VELZEN, S. VAN - De getrouwheid van den evangeliedienaar. Toespraak [...] Kampen S. van Velzen, jr. 1864
2575: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse universiteitsbibliotheek. 2 dln. Leuven 1994. Geïll., 209+518 p.
52102: VEN, E. V.D., - Gids door de verzameling physische instrumenten in Teyler's Museum, Haarlem 1898.
34047: VEN, JOANNES BERNARDUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptionibus, secundum jus civile novissimum Neerlandum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
22834: VEN, KUNSTSCHILDER MANUS VAN DER - Brief van Emanuel E.G. (Manus) van der Ven (1866-1944) aan de journalist R.W.P. de Vries Jr d.d. Laren April 1944, 10 p., 4°, getypt.
14536: VEN, D.J. VAN DER - Neerlands volksleven. Zaltbommel 1920, fol., ill., 366 p., orig. cloth. good copy.
38171: VEN, D.J. V.D. - Neerland's volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film, Oosterbeek 1926, 39 pag., geïll.
15945: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland, Gelderland, In en om Arnhem, 2e druk, Amsterdam: Meulenhoff, 1921
43290: VEN, D.J. V.D. - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966, Bergen 1969, 427 pag., geb., geïll.
20125: VEN, A.J. V.D. - Het oud-archief van de gemeente Zaltbommel, Zaltbommel 1935, 189 pag.
6721: VEN, A.J. VAN DE - Het oud-archief der gemeente Lochem. Extract V.R.O.A. 1926,
51544: VENEMA, A. - Kunsthandel in Nederland 1940-1945, Amsterdam 1986, 652 pag., geb., met stofomslag, geïll.
43853: VENEMA, G.A., - Over de balans en het wegen, Groningen, Oomkens, 1848, 16+347+(1) pag., met 3 uitvouwbare platen.
40645: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewichten, 's-Gravenhage 1862, 50 pag., orig. karton, met een uitslaande plaat.
30307: VENEMA, A - De Bergense school, Baarn 1976, 191 + 32 pag., geb., geïll., met stofomslag.
30680: VENEMA, A. - De Amsterdamse Joffers, Baarn 1977, 166 pag., geïll., met stofomslag, als nieuw.
23716: VENERONI - Le maitre Italien ou la grammaire Francaise et italienne, 19e ed, Lyon, Bruyset, 1778, 613 pag., orig. boards.
43123: VENETTE, NIC - Tafereel der huwelyks liefde of verhandelinge over de voortteelinge der menschen (...) in 't Nederduitsch vertaalt door E. Sinttema. Deel 1 en 2 (van 4), , 216, , I. Breedveld, 1728.
42222: VENETTE, NIC. - Tafereel der huwelyks liefde of verhandelinge over de voortteelinge der menschen, vertaald door Em. Sinttema. 4 delen in 1 band, , 216, , Bakhuyzen, 1767.
33070: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, observationes continens de exceptionibus juris civilis gallici non extendendis ad jus poenale [...] Groningen J. Oomkens 1835
18504: VENMAN, J.H.C - Herinnerings-offer van honderd zangen. Extra uitgave. Niet in den handel. [Utrecht, 1840].
46943: VENNE, H. VAN DER, - Het album amicorum van Theodorus Schrevelius 1597-1602 met een overzicht van zijn leven en werken, Amersfoort 2009, 378 pag., geb., geïll.
8028: VENNE, J.M. VAN DE - Limburgsche wapens.
4302: VENNE EN A.A.M. STOLS, J.M. V.D. - Geslachtsregister van het vorstenhuis Nassau (Walramsche en Ottosche lijnen, gevolgd door genealogische en heraldische aantekeningen betreffende Nassau, Mecklenburg, Lippe-Biesterfeld en Bourbon-Parma door D. van Alff, W. van Ittersum, R.T. Musschart en Th.R. Valck Lucassen). Maastricht 1937, geb. Gedrukt in 525 genummerde exx.
61664: VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - J. Cats Self-stryt. Dat is onderlinge worstelinge van goede ende quade ghedachten. Van nieuws vermeedert en verbetert. MILITAT OMNIS HOMO.
36811: VENNE, H. VAN DE - Bibliographica Schonaeana (1569-1964). A bibliography of the printed works of Cornelius Schonaeus Goudanus. Amersfoort 2003, 465 pag., geïll. [Haerlem-reeks nr. 15.3] New, enlarged edition of the bibliography published in Leuven in 1983.
62030: VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) [?] - 'Eenighe brvylofts-ghedichten' and others.
60667: VENNE, H.VAN DE - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) Brieven, Vrienden, Werken, Voorhuizen 2001,
60668: VENNE, H. VAN DE - Bibliographia Schonaena (1569-1964), A Bibliography of the printed Works of Cornelius Schonaeus Goudanus, Florivallis, Amersfoort 2003, 464 pag, geïllustreerd
60666: VENNE, H. VAN DER - Cornelius Schonaeus (1540-1611) deel 2, Vriendenkring, Gedichten aan zijn vrienden, Florivallis, Voorhuizen 2002, 534 pag, geïllustreerd
23476: VENNE, H. VAN DER - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) deel I* (twee maal) en deel 1** (een maal)Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse scholen van Gouda, 's- Gravenhage en Haarlem, Voorthuizen 2001, 297 pag., geïll. ( Haarlem-reeks 15.1)
38536: VENTE, M.A. - Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse orgel in de 16de eeuw, Amsterdam 1942, 220 pag., ing. [ dissertatie ].
55585: VENZO, C. (FL. 1790-1800) AFTER BREHAN, MARQUISE DE (FL. 1780-1790) - Marie Antoinette, late queen of France, in the prison of the Conciergerie at Paris, during the interval between her sentence and execution
55598: VER HUELL, ALEXANDER (1822-1897) - Johann Heinrich Kemper voor zijne regters, 5 October 1854. Bid dat ge niet in verzoeking valt. Natuurdrift-opvoeding
54245: VER LOREN VAN THEMAAT, H.B. - Zorg voor den veroordeelde in het bijzonder na zijne invrijheidstelling. 2 delen, Utrecht, 1910-1911.
30593: VER HUELL, A. - Cornelis Troost en zijn werken, Arnhem 1873, 126 pag., geïll., geb. ( rug los ).
2580: VERBAAL - Verbaal van het verhandelde bij de ridderschap van Holland. Eerste vergadering (1815) t/m Dertigste vergadering (1840). Folio, ca. 300 p., losse katernen in blauiw papieren omslagen.
2579: VERBAAL - Verbaal gehouden by den heer Andries de With, raadpensionaris van Dordreght, ontrent het geene voorgevallen is in de ridderschap in het beschrijven van de heeren van Marquette en van Sommelsdijk, op den 17 january 1619. Dordrecht: Jan Gerritsz. 1690, 8 p.
55056: VERBEEK RZ., D. - Wie is berispelijk? Met een brief van den heer J.C. Baud. , 216, , 1852.
33033: VERBEEK, HENRICUS - Oratio inauguralis de quorumdam batavorum moribus ab antiqua proavorum simplicitate degenetantium, et exinde nata luxuria patriae pariter ac studiis inimica [...] Dordrecht Van Braam 1801
55937: VERBEEK, D./ H. VAN GORTEL/ T.PLUIM, - De geschiedenis der Neder-Veluwe. I. Ede en omstreken, II. Ede en omstreken 2e gedeelte, Barneveld, Boonstra 1888, 1889.
57449: "VERBIJ - SCHILLINGS, J.; " - Het Haagse handschrift van heraut Beyeren, Hilversum 1999, 273 pag., geb., geïll.
61023: VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. (1627/8-1673) - Landscape with a stream
39659: VERBOOM, W. - Waddinxveen 750 jaar, Zaltbommel 1983, 208 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
33184: VERBOOM VAN REEDE VAN OUDTSHOORN, JOHANNES HENRICUS, UIT GORINCHEM - Specimen juridicum inaugurale in quo quaedam codicis civilis loca explicantur [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
24836: VERBRUGGE, PH. - Verhandeling over de vraag welk is het beste (...) middel ter beproeving of de gronden waar op onze tegenwoordige staatsloots rust (...) standhouden. Leiden, van Thoir, 1797.
61572: VERBRUGGEN, HENDRIK FRANS (1654-1724) AND BOUTTATS, GASPAR (1625-1695) - FLORIMOND REMONDS OPGANG, VOORTGANG, EN NEDERGANG DER KETTERYEN DEZER EEUWE. HET I DEEL (frontispiece)
61574: VERBRUGGEN, HENDRIK FRANS (1654-1724) AND BOUTTATS, GASPAR (1625-1695) - FLORIMOND REMONDS OPGANG, VOORTGANG, EN NEDERGANG DER KETTERYEN DEZER EEUWE. HET II DEEL (frontispiece)
34828: VERBURG, JACOBUS - Oratio de arctissimo nexu qui inter literaturae orientalis en theologicae studia intercedit 1831
33031: VERBURG, JACOBUS - Oratio de arctissimo nexu, qui inter literaturae orientalis et theologiae studia intercedit [...] Deventer J. de Lange 1831
35113: VERBURG, JACOBUS - Oratio de religionis Christianae fructibus [...] 1840
32320: VERBURG, GERHARDUS, UIT AMSTERDAM - De vrijwillige zaakwaarneming. Enige theoretische en practische beschouwingen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Kampert en Helm 1949
38875: VERBURG, ISAAC / TIB. HEMSTERHUIS - Chrestomathia Petronio- Burmanniana sive cornu- copiae observationum (....) quas (....) Petrus Burmannus congessit in petrononium Arbitrum, Florentiae { = Amsterdam } 1734, 202 pag., half leer.
36491: VERBURGT, JAN WILLEM, UIT HERVELD - Levering van onroerende zaken te Leiden Leiden Brill 1930
35106: VERDAM, GIDEONIS JANI - Oratio de artium et institutorum 1839
59815: VERDAM, GIDEONIS JANI - Oratio de Justa Pertractandi et Veri Investigandi Ratione Systematica a Mathematicis Temerius Neglecta (...).
4558: VERDONCK-DE ROEVER, A.M.L.E. - Helena de Roovere's brieven uit de ballingschap 1570-1575. Z.p. z.j. [1963], 67 p., geb., geïll., met ingeplakte foto's. Beperkte oplage. Ook betreffende De Roever.
2584: "VERDOONER, DAVE; HARMEN SNEL" - Trouwen in Mokum. Jewish marriage in Amsterdam [1598-1811]. 2 dln. Z.p. z.j. Oblong, geb., in hoes, 316+811 p.
4891: VERDUIJN, A. - Sojourners. A family chronicle. Canada 1981, 521 p., geïll., met uitslaande tabel.
33608: VERDUN, CAROLUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de necessitate legem non habente [...] Leiden Joh. en Herm. Verbeek 1740
54629: VERDUYN, ADAM THOMASZ - Oprecht historisch verhael van 't geen voorgevallen is in Bodegraven en Swammerdam door 't invallen en doorbreken der , 523, en. Waer in getoont wordt haer grouwelijcke wreedtheden, soo in 't moorden als branden. Amsterdam, J. Riewertsz, 1673.
38858: VERDUYN, W.D. - Emanuel van Meteren, 's- Gravenhage 1926, 244 pag. ( dissertatie )
32300: VERDUYN, HENRICUS - Disquisitio juridica de testamento atque hereditate Lazari bis mortui, aliorumque bis mortuorum [...] Amsterdam Joannes Boom 1705
5601: VERENIGINGSBLAD - Verenigingsblad van Van Hi(e)ltens, nrs 1 (1991) t/m 15 (1995)
22337: ZEELAND EN NATIONALE VERGADERING - Twee gedrukte proclamaties van prov. representanten van het Volk van Zeeland, dd. Middelburg 4-10-1795 en 4-2-1796 betr. het bijeenroepen van een Nationale Vergadering, plano’s. Hierbij in manuscript: “Stem van het Zeeuwsche Volk omtrend het toetreden tot de Nationale Vergadering den 9 Februari 1796”, folio, 3 p.
23555: VERGER, VICTOR - Dictionnaire de la fable, Parijs 1829, 510 pag.
41714: VERGERS, P - De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje beschreven en afgebeeld, Doesburg z.j., 575 +(1) pag., geb., geïll. met 12 kleurenlitho's.
43283: VERGNAUD, A.D. - Manuels-Roret, Nouveau manuel complet de perspective du dessinateur et du peintre, Nouvelle edition. Paris, Roret, 1841.
31659: VERGROESEN, ALBERTUS JOHANNES DE NEEFF, UIT BERGEN OP ZOOM - Dissertatio juridica inauguralis de testamento publico secundum juris hodierni principia[...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
18509: VERHAAG, JAN - De treurende schouburg over het bedanken van haar (Hooft) Punt den heere Jan Punt junior. Amsterdam, Johannes Smit, [1745]. [met:] Klinkdichten tegens de berispers, van het gedicht, genaamt De treurende schouburg [...]. Amsterdam, Johannes Smit, [1745].
18893: ZEDELYKE VERHAALEN - Zedelyke verhaalen, getrokken uit de werken van de heeren d'Arnoud, Mercier, en anderen der beste hedendaagsche schryvers. Amsterdam, A. Mens Jansz. en A.E. Munnikhuizen, 1777-1782. [6 van 7 delen]
37663: VERHAEGEN, P. - Le dentelle Belge, Brussel 1912, 304 pag., ill. [ex-library copy with stamps].
2899: VERHAGEN, P.A. - Eenige aanteekeningen over den zeeheld Jan van Amstel, diens familie enz. 's-Hertogenbosch 1894, 13 p., met originele foto van grafzerk. Bijgevoegd: `Overgenomen uit het dagblad ``Het Vaderland'' van 24 okt. 1893', door R.A.v.Z. en `Uit het Noord-Brabantsch Dagblad van 24-28 dec. 1893 door P.A.V[erhagen]', alles betreffende de familie Van Amstel.
39752: VERHAGEN, J - De pastoor van Heenvliet, Utrecht [ca.1890?], 30 pag., fraai chromolithografisch omslag.
18510: VERHALEN - Historisch-romantische verhalen. Aangeboden als bijdrage tot onderhoudende en nutte lektuur. Amsterdam, H. Bakker Cz., 1833.
30611: VERHAVE, J. EN J. P. - Schaar- kunst. Ontwikkeling van de papierknipkunst in Nederland, Arnhem 1983, 116 pag., geïll., gebonden in bibliotheekband met plakkers.
16051: VERHEERLYKT - Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel IX, behelzende honderd gezigten der provincie van Utrecht. Amsterdam, Tirion, 1774.
15948: VERHEERLYKT - Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel I t/m IX, Amsterdam, Tirion, 1745-1774.
39609: VERHELLOUW, H.J. - Geschiedenis van het Delftsch studentencorps, 1848-1898, Delft 1898, 180 pag., geïll. Mooi exemplaar.
23659: VERHEUL, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam, 1e of 2e druk, Rotterdam 1942 of 1943, 60 of 72 pag., geb., geïll.
46923: VERHEUL DZN., J., - Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland, Rotterdam 1930, 30+36 pag., geïll. met 36 platen. Goed exemplaar van de eerste druk.
40656: VERHEUL DZN., J - Het aesthetisch Genootschap te Rotterdam, opgericht in 1877, ontbonden in 1903, Rotterdam 1934, 73 pag., geïll.
28815: VERHEYDEN, A.L.E. - Geschiedenis der Doopsgezinden in de Zuiderlijke Nederlanden in de 16e eeuw, Brussel 1959, 178 pag.
32909: VERHEYE VAN CITTERS, JACOBUS - Specimen juris publici inaugurale de toparchiis et ambactis (Hooge en Ambachtsheerlykheden.) eorumque in Zeelandia juribus ac possessoribus [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1774
34776: VERHEYEN, R.O.B., UIT BOXMEER - VII. theses juridico-politicae 1839
34980: VERHEYEN, FRANCISCUS XAVERIUS, UIT S-HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de rehabilitatione ..... s-Hertogenbosch Lutkie en Cranenburg 1854
34432: VERHEYEN, HENDRIK MARIE ALFONS, UIT NIJMEGEN - Lastgeving in den koophandel Leiden Adriani 1887
33053: VERHEYEN, EUGENIUS JOHANNES BAPTISTA JOSEPHUS MARIA, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Een en ander over occupatie of toeëigening. Proefschrift [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn & Zoon 1883
33054: VERHEYEN, H.A.R., UIT BOXMEER - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
34049: VERHEYEN, REGNERUS OSWALDUS BONAVENTURA, UIT BOXMEER - Specimen inaugurale juridicum de causis in quibus probatio per testes admittitur secundum jus civile hodiernum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
59426: VERHOEF, GROOT GRAFFEL, WARNSVELD, RAPTIM. - In kunstleer gebonden boek met goudopdruk getiteld Verzamelde Werken, deel 1 door drs. A.G. Verhoef. Afscheidscadeau voor Ad Verhoef, directeur algemene zaken van Het Groot Graffel te Warnsveld (psychiatrisch ziekenhuis) in 1988. Dit fake-boek bestaat uit de tekst van een toneelstukje tussen 4 Nederlandse schrijvers (Mensje van Keulen, Maarten 't Hart, Boudewijn Büch en Wim Gijsen) gespeeld door resp. Josephine Meijer, Tol Rambonnet, Marian Latuperissa en Edith Bayens en voorts uit dagboekaantek
6366: VERHOEFF, J.M - De oude Nederlandse maten en gewichten. Amsterdam 1982, Ing., 132 p.
34026: VERHOEFF MARITZ, HENRICUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de fidejussione [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1839
17611: VERHOEFF, J.C. (PREDIKANT TE UTRECHT) - De onzichtbare wording van het koninkrijk Gods, leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.181-192
33052: VERHOEFF, WILLEM FREDERIK ALEXANDER, UIT ALKMAAR - Het woord aanspraak in qart. 746 W.v.K. heeft geen ruimere of andere beteekenis dan van rechtsvordering. Academisch proefschrift [...] Helder C. de Boer jr 1884
31076: VERHOEVEN, J.L. E.A. - Het geslacht De Jong uit de Hoekse Waard 1600- 1990, Heinenoord 1990, 220 pag., geïll.
42815: VERHOEVEN, THEODORUS / A. MATTHAEUS - Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti. Leiden, F. Haaringh, 1693, ed. A. Matthaeus.
43990: "VERHOOFSTAD, P.M.;" - Geschiedenis van Purmerend, Purmerend 1947, 393 pag., geb., met stofomslag, geïll.
5312: VERHOOG, J.H. - Onvoltooide roem. De heeren van Brederode in de middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473, Bergen N.H. 1997, 704 p., geb., geïll.
62061: VERICO, ANTONIO (1775-1846) - "Veduta del Tempio detto della Tosse; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

9/13