Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60667: VENNE, H.VAN DE - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) Brieven, Vrienden, Werken, Voorhuizen 2001,
60668: VENNE, H. VAN DE - Bibliographia Schonaena (1569-1964), A Bibliography of the printed Works of Cornelius Schonaeus Goudanus, Florivallis, Amersfoort 2003, 464 pag, geïllustreerd
23476: VENNE, H. VAN DER - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) deel I* (twee maal) en deel 1** (een maal)Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse scholen van Gouda, 's- Gravenhage en Haarlem, Voorthuizen 2001, 297 pag., geïll. ( Haarlem-reeks 15.1)
46943: VENNE, H. VAN DER, - Het album amicorum van Theodorus Schrevelius 1597-1602 met een overzicht van zijn leven en werken, Amersfoort 2009, 378 pag., geb., geïll.
8028: VENNE, J.M. VAN DE - Limburgsche wapens.
60666: VENNE, H. VAN DER - Cornelius Schonaeus (1540-1611) deel 2, Vriendenkring, Gedichten aan zijn vrienden, Florivallis, Voorhuizen 2002, 534 pag, geïllustreerd
38536: VENTE, M.A. - Bouwstoffen tot de geschiedenis van het Nederlandse orgel in de 16de eeuw, Amsterdam 1942, 220 pag., ing. [ dissertatie ].
55585: VENZO, C. (FL. 1790-1800) AFTER BREHAN, MARQUISE DE (FL. 1780-1790) - Marie Antoinette, late queen of France, in the prison of the Conciergerie at Paris, during the interval between her sentence and execution
30593: VER HUELL, A. - Cornelis Troost en zijn werken, Arnhem 1873, 126 pag., geïll., geb. ( rug los ).
54245: VER LOREN VAN THEMAAT, H.B. - Zorg voor den veroordeelde in het bijzonder na zijne invrijheidstelling. 2 delen, Utrecht, 1910-1911.
55598: VER HUELL, ALEXANDER (1822-1897) - Johann Heinrich Kemper voor zijne regters, 5 October 1854. Bid dat ge niet in verzoeking valt. Natuurdrift-opvoeding
2580: VERBAAL - Verbaal van het verhandelde bij de ridderschap van Holland. Eerste vergadering (1815) t/m Dertigste vergadering (1840). Folio, ca. 300 p., losse katernen in blauiw papieren omslagen.
2579: VERBAAL - Verbaal gehouden by den heer Andries de With, raadpensionaris van Dordreght, ontrent het geene voorgevallen is in de ridderschap in het beschrijven van de heeren van Marquette en van Sommelsdijk, op den 17 january 1619. Dordrecht: Jan Gerritsz. 1690, 8 p.
33033: VERBEEK, HENRICUS - Oratio inauguralis de quorumdam batavorum moribus ab antiqua proavorum simplicitate degenetantium, et exinde nata luxuria patriae pariter ac studiis inimica [...] Dordrecht Van Braam 1801
55937: VERBEEK, D./ H. VAN GORTEL/ T.PLUIM, - De geschiedenis der Neder-Veluwe. I. Ede en omstreken, II. Ede en omstreken 2e gedeelte, Barneveld, Boonstra 1888, 1889.
55056: VERBEEK RZ., D. - Wie is berispelijk? Met een brief van den heer J.C. Baud. 's Gravenhage, 1852.
57449: "VERBIJ - SCHILLINGS, J.; " - Het Haagse handschrift van heraut Beyeren, Hilversum 1999, 273 pag., geb., geïll.
39659: VERBOOM, W. - Waddinxveen 750 jaar, Zaltbommel 1983, 208 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
33184: VERBOOM VAN REEDE VAN OUDTSHOORN, JOHANNES HENRICUS, UIT GORINCHEM - Specimen juridicum inaugurale in quo quaedam codicis civilis loca explicantur [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
24836: VERBRUGGE, PH. - Verhandeling over de vraag welk is het beste (...) middel ter beproeving of de gronden waar op onze tegenwoordige staatsloots rust (...) standhouden. Leiden, van Thoir, 1797.
35113: VERBURG, JACOBUS - Oratio de religionis Christianae fructibus [...] 1840
33031: VERBURG, JACOBUS - Oratio de arctissimo nexu, qui inter literaturae orientalis et theologiae studia intercedit [...] Deventer J. de Lange 1831
38875: VERBURG, ISAAC / TIB. HEMSTERHUIS - Chrestomathia Petronio- Burmanniana sive cornu- copiae observationum (....) quas (....) Petrus Burmannus congessit in petrononium Arbitrum, Florentiae { = Amsterdam } 1734, 202 pag., half leer.
32320: VERBURG, GERHARDUS, UIT AMSTERDAM - De vrijwillige zaakwaarneming. Enige theoretische en practische beschouwingen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Kampert en Helm 1949
34828: VERBURG, JACOBUS - Oratio de arctissimo nexu qui inter literaturae orientalis en theologicae studia intercedit 1831
36491: VERBURGT, JAN WILLEM, UIT HERVELD - Levering van onroerende zaken te Leiden Leiden Brill 1930
35106: VERDAM, GIDEONIS JANI - Oratio de artium et institutorum 1839
59815: VERDAM, GIDEONIS JANI - Oratio de Justa Pertractandi et Veri Investigandi Ratione Systematica a Mathematicis Temerius Neglecta (...).
4558: VERDONCK-DE ROEVER, A.M.L.E. - Helena de Roovere's brieven uit de ballingschap 1570-1575. Z.p. z.j. [1963], 67 p., geb., geïll., met ingeplakte foto's. Beperkte oplage. Ook betreffende De Roever.
2584: "VERDOONER, DAVE; HARMEN SNEL" - Trouwen in Mokum. Jewish marriage in Amsterdam [1598-1811]. 2 dln. Z.p. z.j. Oblong, geb., in hoes, 316+811 p.
4891: VERDUIJN, A. - Sojourners. A family chronicle. Canada 1981, 521 p., geïll., met uitslaande tabel.
33608: VERDUN, CAROLUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de necessitate legem non habente [...] Leiden Joh. en Herm. Verbeek 1740
54629: VERDUYN, ADAM THOMASZ - Oprecht historisch verhael van 't geen voorgevallen is in Bodegraven en Swammerdam door 't invallen en doorbreken der Fransen. Waer in getoont wordt haer grouwelijcke wreedtheden, soo in 't moorden als branden. Amsterdam, J. Riewertsz, 1673.
38858: VERDUYN, W.D. - Emanuel van Meteren, 's- Gravenhage 1926, 244 pag. ( dissertatie )
32300: VERDUYN, HENRICUS - Disquisitio juridica de testamento atque hereditate Lazari bis mortui, aliorumque bis mortuorum [...] Amsterdam Joannes Boom 1705
5601: VERENIGINGSBLAD - Verenigingsblad van Van Hi(e)ltens, nrs 1 (1991) t/m 15 (1995)
22337: ZEELAND EN NATIONALE VERGADERING - Twee gedrukte proclamaties van prov. representanten van het Volk van Zeeland, dd. Middelburg 4-10-1795 en 4-2-1796 betr. het bijeenroepen van een Nationale Vergadering, plano’s. Hierbij in manuscript: “Stem van het Zeeuwsche Volk omtrend het toetreden tot de Nationale Vergadering den 9 Februari 1796”, folio, 3 p.
23555: VERGER, VICTOR - Dictionnaire de la fable, Parijs 1829, 510 pag.
41714: VERGERS, P - De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje beschreven en afgebeeld, Doesburg z.j., 575 +(1) pag., geb., geïll. met 12 kleurenlitho's.
43283: VERGNAUD, A.D. - Manuels-Roret, Nouveau manuel complet de perspective du dessinateur et du peintre, Nouvelle edition. Paris, Roret, 1841.
31659: VERGROESEN, ALBERTUS JOHANNES DE NEEFF, UIT BERGEN OP ZOOM - Dissertatio juridica inauguralis de testamento publico secundum juris hodierni principia[...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
18509: VERHAAG, JAN - De treurende schouburg over het bedanken van haar (Hooft) Punt den heere Jan Punt junior. Amsterdam, Johannes Smit, [1745]. [met:] Klinkdichten tegens de berispers, van het gedicht, genaamt De treurende schouburg [...]. Amsterdam, Johannes Smit, [1745].
18893: ZEDELYKE VERHAALEN - Zedelyke verhaalen, getrokken uit de werken van de heeren d'Arnoud, Mercier, en anderen der beste hedendaagsche schryvers. Amsterdam, A. Mens Jansz. en A.E. Munnikhuizen, 1777-1782. [6 van 7 delen]
37663: VERHAEGEN, P. - Le dentelle Belge, Brussel 1912, 304 pag., ill. [ex-library copy with stamps].
39752: VERHAGEN, J - De pastoor van Heenvliet, Utrecht [ca.1890?], 30 pag., fraai chromolithografisch omslag.
2899: VERHAGEN, P.A. - Eenige aanteekeningen over den zeeheld Jan van Amstel, diens familie enz. 's-Hertogenbosch 1894, 13 p., met originele foto van grafzerk. Bijgevoegd: `Overgenomen uit het dagblad ``Het Vaderland'' van 24 okt. 1893', door R.A.v.Z. en `Uit het Noord-Brabantsch Dagblad van 24-28 dec. 1893 door P.A.V[erhagen]', alles betreffende de familie Van Amstel.
18510: VERHALEN - Historisch-romantische verhalen. Aangeboden als bijdrage tot onderhoudende en nutte lektuur. Amsterdam, H. Bakker Cz., 1833.
30611: VERHAVE, J. EN J. P. - Schaar- kunst. Ontwikkeling van de papierknipkunst in Nederland, Arnhem 1983, 116 pag., geïll., gebonden in bibliotheekband met plakkers.
16051: VERHEERLYKT - Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel IX, behelzende honderd gezigten der provincie van Utrecht. Amsterdam, Tirion, 1774.
15948: VERHEERLYKT - Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel I t/m IX, Amsterdam, Tirion, 1745-1774.
39609: VERHELLOUW, H.J. - Geschiedenis van het Delftsch studentencorps, 1848-1898, Delft 1898, 180 pag., geïll. Mooi exemplaar.
46923: VERHEUL DZN., J., - Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland, Rotterdam 1930, 30+36 pag., geïll. met 36 platen. Goed exemplaar van de eerste druk.
40656: VERHEUL DZN., J - Het aesthetisch Genootschap te Rotterdam, opgericht in 1877, ontbonden in 1903, Rotterdam 1934, 73 pag., geïll.
23659: VERHEUL, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam, 1e of 2e druk, Rotterdam 1942 of 1943, 60 of 72 pag., geb., geïll.
28815: VERHEYDEN, A.L.E. - Geschiedenis der Doopsgezinden in de Zuiderlijke Nederlanden in de 16e eeuw, Brussel 1959, 178 pag.
32909: VERHEYE VAN CITTERS, JACOBUS - Specimen juris publici inaugurale de toparchiis et ambactis (Hooge en Ambachtsheerlykheden.) eorumque in Zeelandia juribus ac possessoribus [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1774
34980: VERHEYEN, FRANCISCUS XAVERIUS, UIT S-HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de rehabilitatione ..... s-Hertogenbosch Lutkie en Cranenburg 1854
34049: VERHEYEN, REGNERUS OSWALDUS BONAVENTURA, UIT BOXMEER - Specimen inaugurale juridicum de causis in quibus probatio per testes admittitur secundum jus civile hodiernum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
34776: VERHEYEN, R.O.B., UIT BOXMEER - VII. theses juridico-politicae 1839
33054: VERHEYEN, H.A.R., UIT BOXMEER - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
33053: VERHEYEN, EUGENIUS JOHANNES BAPTISTA JOSEPHUS MARIA, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Een en ander over occupatie of toeëigening. Proefschrift [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn & Zoon 1883
34432: VERHEYEN, HENDRIK MARIE ALFONS, UIT NIJMEGEN - Lastgeving in den koophandel Leiden Adriani 1887
59426: VERHOEF, GROOT GRAFFEL, WARNSVELD, RAPTIM. - In kunstleer gebonden boek met goudopdruk getiteld Verzamelde Werken, deel 1 door drs. A.G. Verhoef. Afscheidscadeau voor Ad Verhoef, directeur algemene zaken van Het Groot Graffel te Warnsveld (psychiatrisch ziekenhuis) in 1988. Dit fake-boek bestaat uit de tekst van een toneelstukje tussen 4 Nederlandse schrijvers (Mensje van Keulen, Maarten 't Hart, Boudewijn Büch en Wim Gijsen) gespeeld door resp. Josephine Meijer, Tol Rambonnet, Marian Latuperissa en Edith Bayens en voorts uit dagboekaantekeningen van Ad Verhoef over de periode 1-1-1990 t/m 11-10-1990. Aantekeningen over onder meer voorbereiding dissertatie over de reisorganisatie Raptim (opgericht in 1949 voor reizen naar ontwikkelingslanden), dagelijkse beslommeringen en dagindelingen. Verhoef promoveerde in 1994 op het proefschrift Een bevlogen onderneming, veertig jaar Raptim 1949-1989 bij de Katholieke Universiteit Nijmegen, 1 deel, deels gedrukt, deels manuscript. M14717
33052: VERHOEFF, WILLEM FREDERIK ALEXANDER, UIT ALKMAAR - Het woord aanspraak in qart. 746 W.v.K. heeft geen ruimere of andere beteekenis dan van rechtsvordering. Academisch proefschrift [...] Helder C. de Boer jr 1884
6366: VERHOEFF, J.M - De oude Nederlandse maten en gewichten. Amsterdam 1982, Ing., 132 p.
17611: VERHOEFF, J.C. (PREDIKANT TE UTRECHT) - De onzichtbare wording van het koninkrijk Gods, leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.181-192
34026: VERHOEFF MARITZ, HENRICUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de fidejussione [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1839
42815: VERHOEVEN, THEODORUS / A. MATTHAEUS - Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti. Leiden, F. Haaringh, 1693, ed. A. Matthaeus.
31076: VERHOEVEN, J.L. E.A. - Het geslacht De Jong uit de Hoekse Waard 1600- 1990, Heinenoord 1990, 220 pag., geïll.
43990: "VERHOOFSTAD, P.M.;" - Geschiedenis van Purmerend, Purmerend 1947, 393 pag., geb., met stofomslag, geïll.
5312: VERHOOG, J.H. - Onvoltooide roem. De heeren van Brederode in de middeleeuwen. Geschiedenis van een riddergeslacht 1203-1473, Bergen N.H. 1997, 704 p., geb., geïll.
55055: VERITAS - Iets nieuws over de miljoenen-erfenis of Het Driemanschap. Rotterdam, Rothmeijer, 1876.
35344: VERKAAIK, B. - Prent op de promotie van Dr B. Verkaaik. Litho J.H.Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1942
34050: VERKADE, JACOBUS CASPARUS, UIT VLAARDINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de differentiis juris Romani et hodierni, in collatione bonorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1820
31964: VERKERK PISTORIUS, WILLEM ARNOLD PIETER, UIT VELP - De bepalingen der wet van 23 december 1837 [...] omtrent het huwelijk [...] 's Gravenhage H.C. Susan, C.H.zoon 1858
8694: KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN - Leven der Nederlandsche dichteren en dichteressen, uitgegeeven door het genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. Deel I. Leiden, C. van Hoogeveen jr. en C. Heyligert, 1782.
17062: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie. Met een verantwoording van de gevolgde methode van partiele interne collatie. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1983. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 16).
55140: VERKYKERUS, ADOLPHUS - Regensburgschen waersegger, geprognosticeert op 't wonder-jaer van 1687. Uyt het Hoogduyts in 't Nederduyts overgeset door J.P. [= J. Pluymer]. Anno 1687.
15951: VERLAINE, PAUL - Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami. [Met: Fragmenten uit] Johan Thorn Prikker, Brieven. [Met: Fragment uit] Philip Zilcken, Souvenirs. [Met:] Ph. Zilcken, “Un manuscrit de Verlaine” uit La Revue Blanche (1896). Utrecht/Brussel: Het Spectrum, [1947].
15949: VERLAINE, PAUL - Quinze jours en Hollande. Lettres à un ami, avec un portrait de l’auteur par Ph. Zilcken. Den Haag-Parijs: Blok/Vanier, [1893].
51569: VERLAINE, PAUL, - Oeuvres completes, 2 delen, Paris, Messein, 1923, 434+448 pag. gebonden in 2 half marokijnen banden.
33029: VERLINDEN, LEO MARIA JACOBUS, UIT BERGEN OP ZOOM - Een geval van sarcoma alveolare, als oorzaak van psteopsathyrosis. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.C.A. Sulpke 1875
34044: VERLOREN, JOHANNES PHILIPPUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de jure emphyteutico [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
33030: VERLOREN, J.P. - Het constitutum possessorium in het romeinsche recht. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1867
14719: VERMAAK, N. - Genealogie Vermaak.
56321: VERMAAT, G.J., - 750-jarig bestaan van Rhoon, Poortugaal 1949, 3 pag., gestencild.
32699: VERMAAT S.J., HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio de aetate qua conscripta est Historia Augusta. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1893
15955: VERMAKELYK - "Het vermakelyk Noord- en Zuid-Holland doorwandelt. Behelzende een korte aanhaling van de steden, dorpen en vlekken daarin gelegen; doorzaaid met aardige gevallen en vrolyke ontmoetingen op die reyse voorgevallen. Eerste deel. Z.p., 1735."
18515: VERMAKELYK - "Het vermakelyk Noord- en Zuid-Holland doorwandelt. Behelzende een korte aanhaling van de steden, dorpen en vlekken daarin gelegen; doorzaaid met aardige gevallen en vrolyke ontmoetingen op die reyse voorgevallen. Gedrukt voor den autheur. [z.p.], [z.n.], 1735. [1 van 2 delen]"
5521: VERMAST, P.G.F. - De heeren van Goye. Bijdrage tot de kennis van de middeleeuwsche geslachten van Utrecht, ‘s-Gravenhage 1949-1951, overdruk Ned. Leeuw 1949-1951, 283 + 11 + 2 + 3 p.
17614: VERMEER, A.J.A. (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De stem des heeren. Advents-preek uitgesproken den 9en December 1900 in de Groote kerk te 's Gravenhage in tegenwoordigheid van [...] Paul Kruger, 's Gravenhage, G.J. van Peursum, [1901], 8°: 16 p.
17613: VERMEER AZ, J. (PREDIKANT TE GENEMUIDEN) - Eene vraag, na het Pinksterfeest. Leerrede,z.pl., z.j., 8°: pp.60-78
33607: VERMEREN, JACOBUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegiis testamenti militaris [...] Leiden Cornelius Haak 1751
31814: VERMEULEN, FRANCISCUS, UIT OUDENBOSCH - Dissertatio obstetricio medica inauguralis de partu praecoci [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
37460: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, 3 delen tekst en 3 delen platen, 's- Gravenahge 1928- 1941. Complete set in blauw linnen banden.
34660: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - XXI. theses juridicae. 1790
34661: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1790
34662: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1791
34663: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1791
24008: VERMEULEN, P.J. (UITG.) - Tijdschrift voor oudheden (...) van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht, 3 delen, Utrecht 1847-1849, gebonden in origineel karton. In 1852 verscheen nog een vierde jaargang.
27816: VERMEULEN, P.J. - Nederlands vlag, Utrecht 1865, 50 pag., luxe exemplaar, geb. in linnen stempelband met goud opdruk. Goud op snee.
54248: VERMEYDEN, J.H. - De kunst van zakkenrollen. Amsterdam, Triks, 1947.
56642: VERMOND, ABBE DE, - La cour pleniere. Heroi-tragi-comedie en trois actes et en prose, Joue le 14-7-1788, Baville, Veuve Liberte [1788?], 88 pag.
47176: VERNEDE, J.S./ DESMAZURES, J.J., - Discours relatif au jubile seculaire de la maison des orphelins Walons d'Amsterdam, prononce 22-4-1771, Amsterdam, D.P. Humbert 1771, 77 pag, halfleer uit de tijd.
18522: "VERNÈDE, SCIPION HENRI (VERT.)?; L.B. PICARD" - De beuzelaar, of Waar blyft de tyd! Blyspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, XIIe deel, IVde stuk. Wed. J. Dóll, 1804.
18519: "VERNÈDE, SCIPION HENRI (VERT.)?; ANDREAS JOSEPH VON GUTTENBERG" - De bevrediging, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 9e deel, 3e stuk. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1801.
18518: VERNÈDE, SCIPION HENRI - Rykdom en billykheid, tooneelspel. [Amsterdam, Wed. Jan Dóll. 1800].
18520: "VERNÈDE, SCIPION HENRI (VERT.)?; FRIEDRICH JULIUS WILHELM ZIEGLER" - De lauwerkrans, of Het gezag der wetten. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, IXde deel, 2de stuk. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1801.
18521: VERNÈDE, SCIPION HENRI - Sur la paix. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1802.
54249: VERNEDE, SCIPION HENRI - Iets over het succint-rapport of berigt der commissie tot onderzoek naar de finantieele en politicque gedraagingen der regenten, amptenaaren en ministers van het voorig bestuur. Amsterdam, W. Brave, 1796.
34073: VERNEDE, JOANNES SCIPIO, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de consilio familiae [...] Utrecht Joh. Altheer 1821
34285: VERNEDE, ANTONIUS, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de aedilitio edicto et redhibitione et quanti minoris [...] Utrecht N. van der Monde 1834
31813: VERNÉE, LEONARDUS GERARDUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de crimine falsi [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
35719: VERNHOUT, JOHANNES HENDRIK, UIT WASSENAAR - Bijdrage tot de kennis der placentatie van den mol Amersfoort G.J.Slothouwer 1894
4902: VERPAALEN, O.A.C. (RED) - De vijf palen. Kroniek van de familie Verpa(a)len. Derde reeks, eerste aflevering: vijf jaar familiegeschiedenis 1968-1972. Z.p., 142 p., geïll.
4636: VERREYT, C.C.V. - Het geslacht Schoeffer, later Scheffer en Scheffers te 's-Hertogenbosch, van 1541-1796, in betrekking tot de boekdrukkunst. 's-Gravenhage 1888, geïll.
8484: JANUS VERREZEN - Janus verrezen. 1787 - 1795. Suum cuique. No. 1 [7 april 1795] - Numerus ultimus [no. 156, 2 april 1798]. [z.p.], [z.n.], 1795-1798. [3 delen]
8485: JANUS VERREZEN - Janus verrezen. 1787 - 1795. Suum cuique. No. 1 [7 april 1795] - No. 40 [4 januari 1796]. [z.p.], [z.n.], 1795-1796.
60541: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - A view of a church and houses along a river (Nicolaaskerk, Koudekerk aan de Rijn), ca. 1780
60151: VERRIJK, DIRK (OR: THEODORUS) (1734-1786) - Ruins of a church and several houses alongside a river.
60556: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - Village on a river (Vecht?)
60557: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - The village of Overschie in Zuid-Holland
36080: VERRYN, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica de obligatione heredis in actionibus poenalibus ex delicto privato defuncti Utrecht F. Halma 1699
43054: VERSCHELDE, CH. - Les anciennes maisons de Bruges, dessinees d'apres les monuments originaux. Bruges, 1875.
31654: VERSCHUER, WOLTER ALBERT VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Het staatkundig bedrijf van Joan Willem baron van Ripperda. Academisch proefschrift [...] Leiden A.W. Sijthoff 1861
33606: VERSCHUER, ARNOLDUS SIMON, UIT HOORN - Disputatio inauguralis de fidejussoribus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1746
31812: VERSCHUER, BARTHOLD PHILIP VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1864
42032: VERSCHUERE REIJNVAEN, J. - Catechismus der muzijk. Amsterdam etc., De Jong etc., 1787.
49831: HATTINGA VERSCHURE, - Een wereld van verschil. Een tekenreis door Nederland in het spoor van Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen, Alphen, 2010, 270 pag., geb., geïll.
36054: VERSCHUUR, ANDRIES, UIT KATS - Klankleer van het Noord-Bevelandsch Amsterdam Ten Brink & De Vries 1902
4974: VERSLAG - 4de t/m 33ste verslag van den Archivaris der familievereeniging Vriesendorp. 24 deeltjes (zonder de nrs. 13, 14, 23, 26, 28 en 31), 1910-1938.
35737: VERSTEEG, JACOB, UIT SCHERPENZEEL - Over verweking van de maag na den dood ontstaan Utrecht Nikerk 1889
59485: VERSTEEG, P.M., - Voor mijn vrienden die de Waarheid liefhebben, Gouda, 1895. De souvereiniteit Gods, korte verstandelijke doch ongeleerde uiteenzetting van een artikel des waarachtigen (christelijkorthodoxen ) 1) geloofs, gereinigd, heroverd, Gouda 1985, 48 pag.
37973: VERSTER, A.J.G. - Koper en brons van voorheen. Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen, 2e geheel herziene druk, Amsterdam 1966, 115 pag. + 94 platen. Geb. met stofomslag. Goed exemplaar.
39368: VERSTER, J.F. - Liste d' ex- libres Hollandais, Macon 1896, 14 pag., gebonden.
22711: VERSTER - Blaadje uit een album amicorum, dd. Delft 1835, ondertekend S.W. Verster.
4906: VERSTER, TH.M. - Het geslacht Verster. 's-Gravenhage 1930, 58 p., geïll. Met `Verbeteringen en aanvullingen'. 's-Gravenhage 1931, 8 p.
38067: VERSTRAETEN, WERNER - Wounded knee. Gedichten, Antwerpen 1973, 4 + 21 pag., nr. 461 van 600 exemplaren.
5985: VERSUCH - Versuch eines Geschlechtsregisters der Familie der jetzigen Grafen von Rechteren Limpurg, aus brieflichen Urkunden und bewährten Geschichtsschreibern in gedrängter Kürze entworfen, z.pl. 1813, 54 + 10 p., geïll. met gegraveerd familiewapen, met uitv. tabel
35131: VERSYDEN, PETRUS , UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de contractu pignoris Leiden A. Elzevier 1711
1471: KORT VERTOOCH - "Kort vertooch van 't recht van de ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt van allen ouden tijden in den voorss. lande gebruyckt, tot behoudenisse van de vrijheden, gerechticheden, privilegien ende loffelijcke ghebruycken van den selven lande; eerstmael tot Haerlem ghedruckt, den 16 October 1587. 's-Gravenhage: Levijn van Dijck, 1662, 11 p."
25318: VERTOT, ABBE DE - Histoire des revolutions arrivees dans le gouvernement de la republique Romaine, nouvelle edition, volume I, Amsterdam D.Mortier, 1766, 434 pag., half leather, good copy. Volume II missing.
32209: VERVEEN, ALETTUS ALBERTINUS, UIT KLATEN (INDONESIË) - Fluctuation in excitability. Academisch proefschrift [...] Amsgerdam Holland 1961
60687: VERVEER, SALOMON LEONARDUS (1813-1876) [?] - Pentecost, night scene
51922: VERVILLE, BEROALDE DE, - Le moyen de parvenir, oeuvre contenant la raison de tout ce qui a este, est et sera. Nouvelle edition, Paris, Garnier [ca.1890?].
17109: VERVLIET, H.D.L. - ABHB. Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries. Vol. 4: publications of 1973 and add. from the preceding years. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1975.
54255: VERVLOET, G. - Iets over de handelingen van het bestuur der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, door G. Vervloet te 's Gravenhage. Niet in den handel. 's Gravenhage, 1837.
51192: VERVOORN, A., - Enric Adsera Riba. Tien litho's exlibris van de steen gedrukt, jaarpremie 1998, 12 pag. met 10 losse platen in omslag.
40101: VERVOU, F. VAN, - Enige gedenckweerdige geschiedenissen, Leeuwarden 1841, 400 pag., geb. ( bibliotheekstempeltje ).
25477: VERVOU, F.V. - Enige aenteekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generaal anno 1616, 1617, 1618, 1619, 1620. Leeuwarden 1874, 274 pag., orig. karton (voorplat ligt los).
31811: VERWAIJEN, THEODORUS, UIT UTRECHT - Specimen literarium in M. Acci Plauti amphitruonem [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
34379: VERWAIJEN, JOHANNES FRANCISCUS CORNELIUS, UIT DEMERARY - Dissertatio juridica inauguralis de lege 81 ff. pro socio [...] Leiden J.C. Cyfveer 1836
18526: VERWEIJ, BERNARDUS - De avond des levens. Herinneringen bij het uitzigt op de eeuwigheid. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1837.
17615: VERWEIJ BZ, A. (PREDIKANT TE LEIDEN) - Leerrede ter nagedachtenis van [..] G.G. Akersloot, in leven predikant bij de hervormde gemeente te Leyden, uitgesproken in de Pieterskerk op den 15 Augsutus 1824, Leiden, Wed. D. du Saar, 1824, 8°: (6) + 47 p.
32642: VERWEY MEJAN, JOACHIMUS JACOBUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de juris antiqui francici in scriptum et non scriptum divisione [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
34288: VERWEY, SIMON ANDREAS, UIT SNEEK - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate secundum jus hodiernum [...] Leiden J.C. Emeis 1835
22873: VERWEY - Klad ontwerp voor vers in 't album van Verwey, d.d. Groningen 18-6-1826, 1 p, manuscript.
34113: VERWEYDE, EVERARDUS JANUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de eo, quatenus actiones, virtutis legi contrariae, delictis in civitate sing accensendae [...] Amsterdam H. Bruyn en Comp. 1828
59658: "VERWIJS, DR. E.; VERDAM, DR. J. " - "Middelnederlandsch Woordenboek. Compleet. Deel I-XI (I-IX: Woordenboek; X: Tekstcritiek & Bouwstoffen; XI: Aanvullingen en Verbeteringen op het Gebied van Dijk- en Waterschapsrecht, Bodem en Water, Aardrijkskunde, enz.). "
44096: "VERWIJS, EELCO;" - Dit sijn X goede boerden, 's-Gravenhage 1860, 12+56 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar van de originele uitgave.
55913: VERWOERT, H. - Theorie der geregtelyke en administratieve politie, ten nutte van de beambten der rijks- en gemeentepolitie, bijzonder voor rijksveldwachters, marechaussees, (...) en gemeenteveldwachters. Utrecht, Dannenfelser, 1860.
33541: VERWOUT NOIRET, DAVID, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis, ad Ulpiani fragmentum [...] Leiden Daniel Goetval 1736
33542: VERWOUT NOIRET, HENRICUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale quadrigam thesium controversarum sistens [...] Leiden Petrus van der Eyk en Daniel Vygh 1771
15959: VERZAEMELINGE - Verzaemelinge van eenige staets-stukken over het grond-gebied in de Nederlanden, Maestricht, 1782
59366: VERZAMELALBUM - Verzamelalbum met de volgende boeken ingebonden: (I) Eg. hanegraeff, Eerste grondbeginsels der wysbegeerte, Antwerpen Jongmans, 1850, 59pp. (II)Frans de Cort, Beknopte opvoedingsleer een boek voor vaders en moeders vrij naar het hoogduitsch van Moritz Schreber, Brussel/Sutphen 1862, (III)A. ter Gunne, Vlugtige gedachten over den Nederlandschen Boekhandel (...), Deventer 1846, (IV)L. Jottrand, Het Algemeen Stemrecht onder het Christen oogpunt en in betrekking met de Vlaamsche en Katholijke Belangen in Belgie, Antwerpen 1866, (V)Verslag over den toestand van het Vlaamsch Toneel, Antwerpen 1866, (VI)Dichtregelen door mevrouw Van Ackere uitgesproken aan het banket van het Landbouwkundig Genootschap 1849, (VII) Lof van den Landbouw en der Plantenkweekery in Vlaanderen door C. Dumon, Gend 1835, (VIII) Aen de nagedachtenis van onzen teergeliefden vader Michiel Johan van der Voort, (IX) Redevoering over de noodzakelykheid om de tafel den vreemdelingen nuttig te maken door M. van der Voort, Bru
6321: VERZAMELING - Verzameling van stukken en advisen strekkende tot betoog dat Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar in de Ridderschap van de provincie Overyssel admissibel is, Zwolle 1786, 12 + 16 + 4 + 21 + 7 + 10 p.
18527: VERZAMELING - Verzameling van anekdotes, koddige ernstige en geestige verhalen in proza en poëzij. Rotterdam, J.B. Ulrich, [ca. 1835]
18528: VERZAMELING - Verzameling van oude en nieuwe gezangen voor alle de hoogtijden des jaars, en eenige lofzangen voor de feestdagen der heiligen, ten dienste der roomsch-katholijke zangeren en zangeressen, op gemakkelijke, zoo oude als nieuwe zangwijzen gesteld. 3e druk. Amsterdam, Wed. F.J. van Tetroode, 1818.
20377: VERZIJL, JAN - De zegels der Venlosche Scholtissen en Schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genalogische aanteekeningen. pp. 113-230 in Publications 1935, geíll.
30972: VERZIJL, J.J.M.H. (RED.) - De Limburgse Leeuw. Orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg. Losse jaargangen, gebonden. Prijs per jaargang 20 EURO.
30973: VERZIJL, J.J.M.H. (RED.) - De Limburgse Leeuw. Orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg. Jrg. I (1952/3] t/m jrg. 14 nr. I (1966).
34490: VERZIJL, JAN HENDRIK WILLEM, UIT UTRECHT - Het prijsrecht tegenover neutralen in den wereldoorlog van 1914 en volgende jaren 's-Gravenhage Nijhoff 1917
31810: VESSEM S.J., JOSEPH VAN, UIT AMSTERDAM - De M. Tullii Ciceronis de oratore libris. Specimen litterarium inaugurale [...] Gulpen M. Alberts & Zonen 1896
33604: VETH, PETRUS JOANNES - Oratio de religionis islamiticae ejusque historiae studio a theologis christianis minime negligendo [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1843
37378: VETH, C - Sport en spel in de kunst. Winter met 4 prenten in kleuren en 107 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1916 [ afl. van Elsevierss Maandschrift ] 57 pag., geb., geïll.
37377: VETH, C - Sport en spel in de kunst. Winter, met 4 prenten in kleuren en 107 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1916 [ Alf. van Elseviers Maandschrift ] 57 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
37376: VETH, C - Sport en spel in de kunst. Zomer, met 3 prenten in kleuren en 93 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1917, 60 pag., geïll. Origineel papieren omslag.
38282: VETH, CORN. E.A. - Eere-tentoonstelling W.O.J.Nieuwenkamp 1874-1934, Stedelijk Museum Amsterdam 1934, (46) pag., geïll.
8184: VETH, C. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - De politieke prent in Nederland, Leiden 1920, 104 p., geb., geïll.
8185: VETH, C. - De politieke prent in Nederland, Leiden 1920, reprint Nieuwkoop 1976, 104 p., geïll.
8186: VETH, C. - Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst. Leiden 1921, geb., 320 p., geïll.
30584: VETH, CORN. - Ongeregelde goederen. Een bundel parodieën, Amsterdam 1940, 107 pag., geb., geïll.
29168: VETH, JAN - Rembrandt 's leven en kunst, geschreven in opdracht van de algemeene commissie ter herdenking van Rembrandt op zijn 300sten geboortedag, Amsterdam 1906, 184 pag., geïll.
30599: VETH, JAN - Portretstudies en silhouetten, 2e vermeerderde uitgave, Amsterdam z.j., 298 pag.
33410: VETH, CORNELIS, UIT DORDRECHT - Eenige vragen betreffende het kort geding voor den president der arrondissements-rechtbank. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
30747: VETH, C. - De mode in de caricatuur, Amsterdam z.j., 40 pag. + veel illustratiës, geb
34962: VETH, P.J. - De beoefening der Oosterse letteren aanbevolen aan de algemene belangstelling Amsterdam Van Kampen 1850
30557: VETH, JAN - Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Amsterdam 1905, 246 pag.
29166: VETH, JAN - Rembrandts leven en kunst. Tweede uitgave met inl. en toel. door J.Q. van Regteren Altena, Amsterdam 1941, 246 pag., geïll., geb., met ( beschadigd) stofomslag.
30338: VETH, C - Oude meesters der illustratie, Alkmaar z.j., 86 pag., geb., geïll.
30772: VETH, C. - De arts in de caricatuur, Amsterdam z.j., geb., geïll., mooi exemplaar.
35477: "VETHAKE, THEOD. HENRICUS; PRAESES: CONRAD, ERNST" - De surdorum enuntiationibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
35807: VETTER, WILHELMUS JOSEPHUS, UIT MAASTRICHT - De beteekenis van het morphologisch en bacteriologisch onderzoek .... Amsterdam Roeloffzen 1903
6217: VEY MESTDAGH, J.H. DE - Archief der familie De Vidal de Saint Germain, [Utrecht] 1961, 184 p.
2607: "VEY MESTDAGH, J.H. DE; J.A. DE BOO" - "Liber sigillorum. De zegels in het archief van de ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, 1200-1811. 2 dln. Utrecht 1995. Geb., geïll.; 243, 112 p."
54259: VEZIN, H.A. E.A. / H.W.TYDEMAN (VERT.) - "Gechiedenis van het straf- en dood-regt van het gelukkig eiland Teneriffe; meer dan roman. Met eenige stukken daar toe betrekkelijk. Uit het hoogduitsch van Hendrik August Vezin en anderen, vertaald en met aanmerkingen enz. vermeerderd door mr. Henr. Will. Tijdeman, hoogleraar in de burgelijke en hedendaagsche regtsgeleerdheid aan 's lands Universiteit te Franeker, enz. Amsterdam, Immerzeel & Comp., 1809."
22475: VIANEN, AMEIDE, BREDERODE, VOGELKOOIEN - Placaet op het stellen van Vogel-koyen, ghearresteert den 18 may 1644, d.d. Batesteyn 1644, getekend J.W. de Brederoden. Plano, 1 blad met wapen van Brederode, gedrukt. Druk: Dirck van Ackersdijk te Utrecht.
60525: VICO, ENEA (1523-1567) - Antique Vases (serie title)
60528: VICO, ENEA (1523-1567) - Antique Vases (serie title)
33114: VICQ, JOAN ADRIAAN DE, UIT HOORN - De Donauquaestie. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
41621: VIDAL DE ST. GERMAIN, G.L. DE - Raadgeving aan mijn zoon. Memoires van G.L. de Vidal de Saint Germain 1764-1820, met geslachtsregister, 's-Gravenhage 1997, 150 pag., geïll.
56051: VIDAL, LEON, - Agenda photographique, Paris, 1876, 371 pag.
54638: VIDOCQ, E.F. - Memoires de Vidocq, chef de la police de Sureté jusqu'en 1827, aujourd'hui proprietaire et fabricant de papiers a Saint-Mande, 4 volumes. Paris, Tenon, 1828-1829.
21053: VIDOR-BORRICAND, M. - Une université mèconnue - l'Université d'Orange, Avignon 1977, 129 pag., geïll.
14588: VIEHBECK, FRIEDRICH WILHELM - Abriss einer genealogischen Geschichte des graflichen Hauses Castell in Franken.
14774: VIEHOFF, J.TH. - Viehoff, genealogie 1723-1920.
52921: VIERGEVER, D. - De schyndeugd op het tweede schavot of waaragtig verhaal hoe zeeker geschavotteerde deugniet en rasphuis-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een doctor in de geneeskunde, door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft dat hij met eene [...] burgemeestersdochter plegtig in het huwelyk is getreeden, doch deeze zyn laatste rol uitgespeeld zynde door de justitie der stad Brouwershaven [...] met roeden gegeeseld en met het dubbeld zwaard gebrandmerkt op den 15 November 1765. 2 delen, [Deel 1:] 2e druk, Amsterdam, A.D. Sellschop en P. Huart 1774 [Deel 2:] Zierikzee, L. van Zwymvoeren 1767.
54870: VIERGEVER, DANIEL - De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal hoe zeeker geschavotteerden deugniet en rasphuis-boef, zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een doctor in de geneeskunde, door veele schelmsche bedriegerijen het zo verre gebragt heeft dat hy (...) door de justitie der stad Brouwershaven (...) gegeezeld (...) op den 15 November 1765. Eerste deel, 2e druk, Amsterdam, Steven van Esveldt, 1770. [gebonden met:] De Schyndeugd (...) 2e deel, Zierikzee, L. van Zwymvoeren, 1767.
54260: VIERSEN, P. VAN - Verslag van de aanklagte en vervolging van den heer burgemeester van Naarden, tegen den heer P. van Viersen, gepensioneerd kapitein der artillerie. Met de verdediging en eene aanteekening omtrent het weeshuis te Naarden. Amsterdam, A. Zweesaardt en Zoon, 1851.
56499: VIERSTRAETE-ERDTSIECK, G., - Het Joodse onderwijs in Zwolle 1941-1943, Zwolle 1983, 42 pag., geïll.
36172: "VIERTEL, JOHANN CHRISTIAN , UIT SCHWARZENBERGA MISN.; PRAESES: TIMAEUS, GOTTLOB" - De metallurgia rerum gerendarum nervo. Disputatio Prior. [samen met:] Johann Gottlob Meiner, De metallurgia ....,Disputatio Posterior. Wittenberg Chr. Kreusig 1699
33113: VIES, ABRAHAM BALTHAZAR VAN DER, UIT AMSTERDAM - De beide brieven aan de Thessalonicensen. Historisch-kritisch onderzoek naar hunnen oorsprong. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1865
4915: VIETHEER - Vietheer-Archiv. Rundschreiben für Angehörige des Geschlechtes. Nr. 5 (1963), 22 p., geïll.
35998: VIETOR SIBINGA, PIETER, UIT GRONINGEN - Stellingen ..... Groningen Huber 1896
38888: VIEU- KUIK, H.J. - "Anonieme geschriften van Betje Wolff in het tijdschrift ""De Rhapsodist"" ( 1770- 1772 ), Groningen 1956, 163 pag."
35338: VIJLBRIEF-CHARBON, TH. A. - Menu promotie Th. A. Vijlbrief-Charbon. Originele tekening door F. 1955
18637: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); MARIE EMMANUEL GUILLAUME MARGUERITE THÉAULON DE LAMBERT" - Het tooverklokje. Zangspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820.
18635: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JEAN BAPTISTE LOURDET DE SANTERRE" - De schoenlapper en de rentenier, of De tevredenheid overtreft den rijkdom. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, [ca. 1840].
18631: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); ALEXANDRE VINCENT PINEU DUVAL" - Shakespeare minnaar. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1810.
18630: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JEAN BERNARD EUGÈNE CANTIRAN DE BOIRIE; HENRI LEMAIRE" - De jeugd van Frederik den Grooten. Historiesch tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop., 1810.
18633: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); CHARLES-AUGUSTIN DE BASSOMPIERRE DIT SEWRIN" - De minnaars op stelten, of De heibewoners. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, H. van Kesteren, 1815.
18624: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); LOUIS BENOÎT PICARD" - Een spel van het lot, of De marionetten. Blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1806.
18625: VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.) - De marquis van Tulipano. Zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1807.
18626: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); BENOÎT PELLETIER DE VOLMÉRANGES" - De broeders op den toets. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
18627: VIJVER, CORNELIS VAN DER - De uitgewekenen in Zwitserland. Tooneelspel in drie bedrijven, getrokken uit Saint Julien en zyne familie. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
18629: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); LOUIS CHARLES CAIGNIEZ" - De wildzang, of Het gedwongen huwelijk. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1808.
18632: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JOSEPH MARIE ARMAND MICHEL DIEULAFOY" - Argwaan en arglistigheid, of List met bedrog betaalt. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1813.
18623: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); ALEXANDRE VINCENT PINEU DUVAL" - De schrijnwerker van Lijfland, of De doorluchtige reizigers. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, W. Holtrop, 1805.
15973: VIJVER, CORNELIS VAN DER - Wandelingen in en om Amsterdam. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1829 (op overgeplakt strookje: H.J. Otto P.Rz)
15972: VIJVER, CORNELIS VAN DER - "Wandelingen in en om Brussel; benevens een uitstapje naar Gent en Brugge in den jare 1823. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1823."
15974: VIJVER, CORNELIS VAN DER - Wandelingen in en om Amsterdam. Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1829
22616: VIJVER, VAN DER, BURGER - Vijf extracten uit de registers van de Burgerlijke Stand [te Rotterdam] betr. de geboorte van vijf kinderen van Matthijs Karel van der Vijver en Johanna Burger, 1814-1823. Gedeeltelijk gedrukt, 4° oblong, 5 p.
50804: "VIJVER, V.D.; E.A." - Vivere. Een bundel ter gelegenheid van de reunie van de nazaten van Jacob van der Vijver (1869-1940) en Cornelia van Leeuwen (1872-1944), op 8-4-2001. Circa 100 pag., geïll. Ringband.
42462: VIJVER, C. V.D. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam. 4 delen, Amsterdam, gebr. Diederichs, 1844-1848.
42237: VIJVER, C. V.D. - Gedenkboek van den orkaan in November 1836 en van den daarop gevolgden kers-storm. Amsterdam, Schleijer, 1837.
28126: VILARS, ELIE COL DE - "Dictionnaire Francois-latin des termes de medecine et de chirurgie. Paris 1747, 472 pag., full leather. Volume 6 of the ""Cours de chirurgie"", but complete as a single volume."
38927: VILLENEUVE ESCLAPON, L. ROMEE DE - Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. Genealogie et preuves des nouvelles generations de 1850 à nos jours. (Supplement à l'ouvrage de Juigne de Lassigny), Fontenay-le-comte 1989, 6+327 pag., ill.
56350: VILLERS, ABT DE, - Konst om paarden te kennen, mitsgaders om derzelver ziektens en gebreken te geneezen (......) waar men het zelve moet doen aderlaaten, Amsterdam, Bom, 1765.
24731: VILLIERS, ABBÉ DE - Oeuvres en vers. The Hague, Henri du Sauzet, 1717.
2610: VILLIERS, J.A.J. DE - Storm van 's Gravesande, zijn leven en zijn werk, uit zijn brieven opgebouwd. 's-Gravenhage 1920. Geb., geïll., 416 p.
52429: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, A. COMTE DE - Histoires souveraines. Brussel, Deman, 1899.
52420: VILLON, F. - Les oeuvres Francoys Villon de Paris contenant les lais, le testament, les ballades et les poesies. Paris, La Sirene, [1923? 1928?].
60768: VILSTEREN, JOHANNES VAN (1700/1710-1763) AFTER HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER (1613-1670) - Portrait of Andries Bicker
54265: VILSTEREN, S. VAN - Brief aan den heer en meester Johan Heidendaal tot Utrecht, strekkende tot een vermaaklyke en zaaklyke, heekelende en stekelende afweering der verregaande beschuldiging en lastering vervat in zijn tweede stukje van zijn Historichs (sic) en beredeneerd verhaal, enz. Amsterdam, F. Sundorff, [1772].
41600: VIMAR, A - Clown the circus dog, translated by N.K. Hills, Chicago 1917, 121 pag., hardback.
33963: VINGERHOET, HERMANNUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de officio tutorum curatorumque [...] Leiden S. Luchtmans 1717
27127: VINK, T - De lekstreek. Een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied. Amsterdam 1926, 435 pag., geb., geïll. [dissertatie], goed exemplaar met 2 losse kaarten en een los katern ( 8 pag.) met vaktermen.
27132: VINK, T - De rivierstreek, Baarn 1954, 840 pag., geb., met een losse uitslaande kaart en 7 tabellen.
35109: VINKE, HENRICI EGBERTI - Oratio de religionis Christianae 1840
33002: VINKE, HENRICUS EGBERTUS, UIT AMSTERDAM - Specimen hermeneutico-theologicum, quo vaticinationes Jesu Christi, de perpessionibus suis, morte et in vitam reditu, illustrantur et vindicantur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
32013: VINKE, HENRICUS EGBERTUS - Oratio de vera fidei christianae notione [...] Utrecht C. van der Post jr 1855
60365: VINKELES, REINIER (1741-1816) - [JOAN VAN OLDENBARNEVELD WORDT ONTHOOFD.]
60201: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND VINKELES, HARMANUS (1745-1804) AFTER GROEN, ANDRIES VAN DER (1715-1787) - ARMOEDIGE WOONING. / DEMEURE DE L'INDIGENCE
55696: VINKELES, R. - Prent: 'Jan de Bakker, in 's Hage geworgd en verbrand', gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts, naar J. Buys.
55730: VINKELES, R. - Prent: 'De burgemeester Westerwijk, te Ter Goes uit de gevangenis gehaald wordende, om zijn vonnis te ondergaan, wordt zijne vrouw door de officieren en soldaten van hem afgescheurd' [d.d. 30-12-1692], gravure door R. Vinkeles 1785 naar J. Buys.
60798: VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
55695: VINKELES, R. - Prent: 'Cluwen, leeraar te Sluipwijk, door de Pruissiche husaaren mishandeld', [d.d. 19-9-1787], gravure door R. Vinkeles 1796 naar J. Buys.
58873: VINKELES, ABRAHAM, NAAR J.W. PIENEMAN, - Eerste gehoorgeving van Z.K.H. den Souvereinen vorst der vereenigde nederlanden te Amsterdam op den 2den van Wintermaand (december) 1813.
60799: VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
55704: VINKELES, R. - Prent: 'Te rechtstelling van Foulon op de plaats de Greve, op den 23sten van Hooijmaand 1789', gravure van Vinkeles en Vrijdag 1796, naar J. Bulthuis.
55705: VINKELES, R. - Prent: 'Bestorming der Bastille op den 14de van hooymaand 1789', gravure door R. Vinkeles naar J. Bulthuis.
55708: VINKELES, R. - Prent: ''T plunderen te Deventer [op 20-9-1787]', gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55710: VINKELES, R. - Prent: 'Een der oproerige soldaaten in 's Bosch gestraft' [d.d. 11-11-1787], gravure door R. Vinkeles 1797 naar J. Buys.
55712: VINKELES, R. - Prent: 'Beweeging te Vlissingen' [d.d. 2-7-1787], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys.
55713: VINKELES, R. - Prent: 'Oproer te Zierikzee', door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55714: VINKELES, R. - Prent: ''t lijk van den eerw. P. van den Bosch mishandeld' [november 1787], gravure door R. Vinkeles 1798 naar J. Buys.
55715: VINKELES, R. - Prent: 'C. van der Burg, burgemeester te Bolswart met het zwaart over 't hoofd gestraft' [te Leeuwarden 16-5-1789], gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55716: VINKELES, R. - Prent: 'C. van der Burg krijgt het zwaard over het hoofd' [Leeuwarden 16-5-1789], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys. Proefdruk voor de letter met bovenstaand onderschrift in potlood.
60780: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER TISCHBEIN, JOHANN FRIEDRICH AUGUST (1750-1812) - Mr. JOACHIM RENDORP
55742: VINKELES, R. - Prent: 'Beeldstorming in de Nederlanden' [d.d. 20-8-1566], gravure door R. Vinkeles 1786 naar J. Buys, tonende het vernielen van beelden in een kerk.
55782: VINKELES, R. - Prent: 'De gewezen raadpensionaris mr. L.P. van de Spiegel gebragt op de Gevangen-poort in 's Hage, in den nacht van den 14den van Wijnmaand 1795', gravure door R. Vinkeles en D. Vrijdag 1796, naar J. Bulthuis. Proefdruk.
55711: VINKELES, R. - Prent: 'Plonderen van het huis van de burgem. Landsbergen te Middelburg'[ d.d. 6-6-1652 ], gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
58856: VINKELES, A., NAAR J.W. PIENEMAN, - Gehoor der Heeren Jacob Fagel en Hendrik de Perponcher bij den heere Prins van Oranje, te Londen, op den 21sten van slachtmaand 1813.
55719: VINKELES, R. - Prent: 'Een oproermaker in de Ommelanden gevat' [d.d. 12-3-1787], gravure door R. Vinkeles 1797 naar J. Buys.
55721: VINKELES, R. - Prent: 'Het huis van Dr. Stevening te Middelburg beschooten' [op 30-6-1787], gravure door R. Vinkeles, 1797, naar J. Buys.
55723: VINKELES, R. - Prent: 'Het plonderen van 't huis des burgemeesters Joannes Cocquelle te Middelburg' [d.d. 14-4-1747], gravure van R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55725: VINKELES, R. - Prent: 'Gevaerts en de Gyzelaar, door Mourand tegengehouden by de Stadhouderspoort' [d.d. 17-3-1786], gravure door R. Vinkeles 1794 naar J. Buys.
55726: VINKELES, R. - Prent: 'Oproer in 's Haege tegen de heeren Gevaerts en De Gyzelaar' [op 17-3-1786], gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts, naar J. Buys.
55790: "VINKELES, R.; " - Prent: 'Afbeelding van den moedwil gepleegd aan het stoffelyk overschot en de graftombe van wijlen de Hoog Edelgeboore vrouwe Anna Elisabeth van Solms, geboore gravinne van Gulik Gegestein etc., zoo als het zich in ruine vertoonde in de maand Feb. 1795 in de Domskerk der Stad Utrecht', gravure door R. Vinkeles naar C. van Hardenberg.
55800: VINKELES, R. - Prent: 'Moord gepleegd aan de Fransche staatsgezanten, te Rastadt, op den 28sten Grasmaand 1799', gravure van Vinkeles en Vrijdag naar Duplessi Bretaux.
60185: VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HARMANUS (1745-1804) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) - Stage set of 'De Burger-Buurt' (Toneeldecors van de nieuwe Amsterdamse Schouwburg, series title)
60359: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - JOHAN VAN OLDENBARNEVELD KOMT OP DE SCHAVOT.
55205: VINKELES, R. - Prent: 'Afbeelding van het deerlijk ombrengen van de hoogwelgeborene jonkvrouwe J.M.C.J. van Dorth tot Holthuyzen, volgens sententie van de militaire rechtbank, bestaande uit burger auxiliaren, ter dood veroordeeld binnen Wenterswyk op den 22 November 1799 en op het Jooden kerkhof aldaar ter executie gelegd'. Gravure door R. Vinkeles tonende een groep militairen bij Winterswijk waarvan er een schiet op een geblindoekte dame die reeds in een lijkkist ligt en haar hand ten hemel rijkt.
60364: VINKELES, REINIER (1741-1816) - JOAN VAN OLDENBARNEVELD WORDT ONTHOOFD.
55189: VINKELES, R. EN C. BOGERTS - Prent: 'Balthazar Gerards'. Gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys, tonende het portret in cirkelvorm met eronder de aanslag door Gerards op Willem I. Rechts boven: V.D.V.
58881: VINKELES, R., NAAR J.W. PIENEMAN, - Inhuldiging van den souvereinen vorst.
58882: "VINKELES, A.;" - Inhuldiging van den souvereinen vorst, in de Nieuwe Kerk, te Amsterdam. [1814].
55752: VINKELES, R. - Prent: 'Moord te La Chapelle door de jagers der slag-boomen op den 24sten van Louwmaand 1791', gravure door R. Vinkeles en D. Vrijdag 1798, naar J. Bulthuis.
55199: VINKELES, R. - Prent: 'Moedwil voor het huis van een kleeremaaker op den Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam, den 26sten Junij 1748'. Gravure van R. Vinkeles, gepubliceerd door F. Bohn, tonende schietende militairen en vluchtende burgers.
55694: VINKELES, R. - Prent: 'Haagsche plunderbende te Delft', [d.d. 19-9-1787], gravure, R. Vinkeles sculp. 1796 naar J. Buys.
55729: VINKELES, R. - Prent: 'Voorval met den Franschen jager', [d.d. 6-7-1788], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys, proefdruk voor de letter.
60183: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - Verbranden van den Amsteldamschen Schouwburg
60814: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - "Title-page to: ""M.A. De Ruyter, in X Boeken"""
60803: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60820: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
33003: VINKERS, HENRICUS ALBERTUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de jure cum Romano tum hodierno, ratione Virginum habita [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33398: VINKESTEYN, CORNELIUS IOANNES, UIT DELFT - De fontibus ex quibus scriptor libri de viris illustribus urbis Romae haussisse videtur disputatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden E.J. Brill 1886
60143: VINNE, VINCENT JANSZ. VAN DER (1736-1811) - 'Aan de Zoomervaart'. Landscape with a farmhouse beside a canal, with sheep and a goat in the meadow and two figures on the right.
47707: VINNE, L. V.D. EN G. LAMBERTS, - Veilingcatalogus: Cataloque de la collection litteraire laissee par feu Jacobus Koning, premiere partie: Manuscripts, pour la plupart autographes, Amsterdam 29-4-1833, 21+128 pag. Gebonden in half perkament.
55192: VINNE, VINCENT VAN DER - Prent 'Vryheid, blyheid'. Embleem 35 , tonende het interieur van een kerker met een gevangene die met kettingen aan de muur vast zit. Ets van Vincent van der Vinne uit A. Spinniker, Leerzame zinnebeelden (1714).
60543: VINNE (II), VINCENT VAN DER (1686 - 1742) (AFTER JACOB GOLE OR ARNOLD HOUBRAKEN) - Portrait of Adriaen van Ostade (Haarlem 1610-1685)
38073: VINNIUS, ARNOLD - In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis J.G. Heineccius, 2 volumes, Venezia 1804, org. boards, 459 + 387 pag.
56002: VINYCOMB, J., - His book of bookplates, consisting of 24 original designs, Edinburg, 1908.
57224: "VINYCOMB, J.; " - On the processes for the production of ex libris (book-plates), London, Black, 1894.
37309: VIOLLET- LE - DUC, M. - Entretiers sur l'architecture, 2 volumes, Paris 1863- 1872, 491 + 445 pag., half morocco, illustrated, with library stamp and sticker. Without the atlas- volume.
42199: VIOTTA, J.J. (RED.) - Swelingh, jaarboekje aan de toonkunst in Nederland gewijd, voorzien van een aanhangsel door R. Hol, 1859-1860. Amsterdam, Binger, [1859].
35248: VIOTTA, HENRICUS ANASTASIUS, UIT AMSTERDAM - Het auteursrecht van den componist Amsterdam L. Roothaan 1877
43844: VIOTTA, H. (RED.), - Maandblad voor muziek, tevens orgaan der Wagner-vereeniging te Amsterdam, Amsterdam, v. Munster. Per jaargang ca. 400 pag., gebonden. Prijs per jaargang 40 euro.
42728: VIRULIJ VAN POUDEROIJEN, [M.J.E.] - Korte geschiedenis der Nederlandsche rijdende artillerie. Arnhem, 1893.
56791: VIRULY, A. EN H. HOLLANDER, - Geillustreerd album ter herinnering aan de London-Melbourne race, z.pl., [1934].
34114: VIRULY, DANIEL CORNELIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens annotationes [...] de contumelia et vi erga depositarios auctoritatis viriumque publicarum [... Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
34115: VIRULY, JANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis continens explicationem foederis de propugnaculo (Barrière-tractaat) in provinciis Belgico-austriacis constituendo [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34394: VIRULY, JAN THEODORUS CONSTANT, UIT GOUDA - Het dagelijksch bestuur in de gemeente Leiden S.C. vsan Doesburgh 1886
34437: VIRULY, MARCELLUS ABRAHAM MICHIEL, UIT DE STEEG - De reatieve competentie van den kantonrechter Leiden Somerwil 1890
36607: VIS, GEORGIUS JOSEPH, UIT BLOKKER - Johannes Kinker en zijn literaire theorie Zwolle Tjeenk Willink 1967
36553: VIS, ADRIAAN JAN, UIT LEENS - Willelmus Procurator en zijn Chronicon Utrecht Smits 1950
34997: VIS, P. - De Sadduceen. Seminarisch proefschrift ter voldoening aan artikel 44 van het reglement voor de kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Societeit. Amsterdam J.H. de Bussy 1917
6219: VIS, D. - Drie eeuwen verf. Een en ander uit de geschiedenis van de Zaanse verfindustrie 1643-1943, [Wormerveer 1945], 156 p., geb., geïll.
4922: VIS, D. - Vis a Saandyk, Kroniek van een Zaans geslacht. Zaandijk 1974, 428 p., geb., geïll.
44062: VIS, J.M., - Een bundel gedichten, Zaandijk 1919, geïll., 132 pag.
24837: VISCH, W.F. - Geschiedenis van het graafschap Bentheim. Zwolle, 1820.
60671: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hij voer aff'
35103: VISSCHER, LUDOVICI GERARDI - Oratio de Gerardo Moll 1839
55566: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - HENDRICK DANIEL SZ SLATIUS, gewesene Predicant tot Bleijswyck, naert t´leven afgebeelt den 12 Maert 1623
40273: VISSCHER, R., - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, 's-Gravenhage 1908, 241 pag., geïll.
20510: VISSCHER, J. E.A. - Tiel, een economisch-geografische studie betreffende de welvaartsbronnen van de gemeente Tiel en haar omgeving. Rapport uitgebracht op verzoek van het Comité Wederopbouw Tiel, Rotterdam 1949, ca. 250 pag., gestencild, gell, geb. in half linnen band.
18534: VISSCHER, S. - Gedichten. Amsterdam, F.C.M. Scheffer, 1850.
55608: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hij voer aff'
55609: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Portretten van gexecuteerde Arminianen in 1623, met ertussen scenes van de executie.
60145: VISSCHER, ROEMER - "T'Loff vande mutse, ende van een blaevvve scheen; Met noch ander ghenoeghelicke boerten ende quicken, Soo uyt het Grieckx, Latijn en Franchoys in rijm overgheset als selffs Poeetelick gedicht: Tot vermaeckelickheyt van alle luyden nieuwelickx in druck ghebracht; partly translated from Greek, Latin and French, Leyden, J. Paets Iacobszoon, 1612. "
55776: VISSCHER, CLAES JANSZ - Prent: 't Huys te Lovensteyn', gravure met twee afbeeldingen van het kasteel en portretten (ovaal) van R. Hogerbeets en H. Grotius. Voorts 9 regels tekst. F. de Wit excu. [1619].
55558: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - IVSTITIE AEN IAN VAN OLDENBARNEVELT GESCHIET/ den 13 May 1619
55702: VISSCHER, CLAES JANSZ - 'Cort verhael ende afbeeldinghe der justie (sic), gheschiet den 5 Mey 1623 in 's Gravenhaghe', tekst in 2 kolommen met erboven twee gravures van de onthoofding van Slatius en van het lichaam op een rad met het hoofd op een staak.
55570: VISSCHER, CLAES JANSZ, NAAR - Prent: 'Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. R. o.: 'C.J. Visscher excu.'. Op karton gemonteerd met zes portretten, ook C.J. Visscher excu., van Van Moersbergen, Oldenbarnevelt, Grotius, Hogerbeets, van Ledenberg en Wtenboogaardt.
55571: VISSCHER, CLAES JANSZ, NAAR - Prent: 'Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. R. o.: C.J. Visscher excu.
55197: VISSCHER, CLAES JANSZ - Prent: 'Afbeelding der justitie, geschiet den 13 May A° 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. Gravure, C.J. Visscher excu., tonende het Binnenhof met schavot voor de Ridderzaal waarop het onthoofden van Van Oldenbarnevelt. Rond het schavot veel volk.
55204: VISSCHER, CLAES JANSZ., NAAR - Prent: 'Hendrick Danielsz Slatius. Gewesene predicant tot Bleyswijck, naer 't leven afgebeelt den 12 Maert A° 1623'. Ets met gravure, C.J. Visscher in., tonende Slatius staande, ten voeten uit, de handen en voeten gebonden, op de achtergrond zijn aanhouding bij Coevorden en naast hem een bierpul.
33112: VISSCHER, CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de legibus civilibus ex ipsarum causis dijudicandis [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1830
34535: VISSCHER, CAREL WOUTER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio politico juridica inauguralis de legitima Belgarum Utrecht Broedelet 1757
60741: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The muse Clio (set title: The Nine Muses)
32171: VISSCHER, WILLEM MARINUS, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1896
32233: VISSCHER, BARTHOL. CORN. JOH., UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de jure creditorum in bonis et persona debitoris, ex legibus romanis et patriis antiquiis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
32234: VISSCHER, GERARDUS BERNARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens nonnulla, quae spectant usum imputationis in jure criminali [...] Utrecht N. van der Monde 1829
43409: VISSCHER, L.G. (UITG.) - Historisch tijdschrift onder medewerking van eenige geleerden, 1e jaargang 1841, Utrecht 1841, 96 pag., compleet.
20082: VISSCHERS, P. - Geslacht-boom van Jan Frans Willems, Antwerpen 1858, 31 pag.
60542: VISSER BENDER, JOANNES PIETER (HAARLEM 1785-1813) (ATTRIBUTED TO) - Figure study of a farmer with a pitchfork
37111: VISSER, E.J. E.A. - Lichte houtarbeid, Gouda, van Goor, 1923, 34 pag. + 22 losse platen. In portefeuille.
36446: VISSER, A.C. - Snel en goedkoop recht, rede aanvaarding hoogleeraarsambt Leiden Brill 1899
32491: VISSER, JACOBUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de variis furtorum generibus eorumque poenis [...] Leiden Petrus van der Eyk 1745
19503: VISSER J.G. - Beleid en bezinning.
30385: VISSER, C., E.A. - Onze Hollandsche Molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland. Tweede reeks, Amsterdam 1929, 117 pag., geb., geïll.
21150: VISSER, - Waarom men in Huizen een haven wilde en wat daaraan voorafging. Huizen 1948, 51 pag., geïll, geb., met stofomslag. ( oplage: 300 ex. ).
59412: VISSER, MARIE SOPHIE., - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van de hoofse liefde (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 11 oktober 1950). 's Gravenhage, Uitgeverij Excelsior, 1950.
17619: VISSER, JOH. (IN LEVEN PREDIKANT TE ZWOLLE) - "Het kindschap Gods. Leerrede [...] met een voorwoord van ds. C.B. Bavinck, een "" In memoriam"" [ds Joh. Visser] van ds. K.J. Kapteyn en een grafrede van ds. H.A. Munnik, Rotterdam, J.H. Donner, 1920, 8°: 22 p."
34112: VISSER, RUDOLPHUS BERNARDUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de revocanda donatione in primis propter ingratum animum [...] Leiden J.H. Zitman 1836
34054: VISSER, ABRAHAMUS RUTGERUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de jure venandi [...] 's Gravenhage J. Roering 1840
54269: VISSER, CASIMIR K. [= KURT BASCHWITZ] - Van de heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken. Voorrede van prof. dr. Jan Romein. Lochem, [1941].
27301: VISSER, JOH. C. - Rotterdamsche kunstkring. Gedenkboek 1893-1913, Rotterdam 1913, 155 pag., geïll.
36055: VISSER, LODEWIJK ERNST, UIT AMERSFOORT - De territoriale zee Amersfoort J. Valkhoff 1894
32686: VISSER, ADRIAAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
32687: VISSER, JACOB LEONARD, UIT AMERSFOORT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1876
35314: VISSER, PIET - Godtslasterlijck ende Pernicieus. De rol van boekdrukkers en boekverkopers in de verspreiding van dissente religieuze en filosofische denkbeelden in Nederland in de tweede helft van de 17de eeuw Amsterdam AD&L 1996
4928: VISSER 'T HOOFT, W.A. - Notes on the ancestors of the brothers F., W.A. and H.Ph. Visser 't Hooft. Genève 1975, 31 p., gestencild.
51158: VISSERING, C.M., - Eene reis door Oost-Java, Haarlem 1912, 254 pag., geb., geïll.,
23327: VISSERING, S. - Herinneringen. Studiën en schetsen. Amsterdam 1863. Geb. in half leer, 220 pag., geïll met een staalgravure van de sluizen van IJmuiden. Mooi exemplaar.
33962: VISSERING, SIMON - "Oratione de conditione patriae et moribus Batavorum saeculo XVII in Guil. Templii libro ""Observationum"" notatis [...] [Leiden] [z.n.] 1856"
33961: VISVLIET, MEINARDUS VAN, UIT MIDDELBURG - Dissertatio medica inauguralis de efficacia balneorum ex aqua in corpus humanum [...] Leiden Abraham Kallewier 1735
59835: VITALIS, L. - Het koloniaal batig slot der heeren hervormers.
59824: VITALIS, L. - De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken.
59631: VITO, DON MONACO VALLOMBROSANO (FL. 1574-1578), AFTER BRUEGEL, PIETER I (1526/30-1569) - Christ and his disciples on the way to Emmaus
34727: VITRIARIUS, JOHANNES JACOBI - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Schultingh Joh. fil. Leiden Luchtmans 1734
54271: VITRIARIUS, PHILIP REINHARD - Institutiones juris publici Romano-Germanici selectae. Leiden, P. van der Aa, 1686.
18536: VITRINGA, ANNES JOHAN [PS. JOCHEM VAN ONDERE] - Mijn bezoek aan [Bismarck]. 3e druk. Deventer, W. Hulscher GJzn., [1896]
4041: VITRINGA, A.J. - Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok, historische schetsen met eenige in- en uitvallen. Deventer, De Lange, 1874, 152 p.
28127: VITRINGA, CAMPEGIUS / J.D. OUTREIN - Verklaring van de evangelische parabolen, vertaald en bewerkt door J.d'. Outrein. Amsterdam, H. Strik, 1715, ( 28 ) + 773 + (15) pag., geb. in geheel perkamenten band. Goed exemplaar.
32467: VITRUVIUS, C. - Hinreichliche Erleuterung über einen discursum praeliminarem, der vor einer juridischen disputation von dem Vorzug des Deutschen Rechts, vor dem Römischen [...] Frankfurt / Leipzig [s.n.] [s.a.]
37311: VITRUVIUS/ MIALARET, J.H.A. - Vitruvius' tien beoeken over de bouwkunst, vertaald en toegelicht door J.H.A. Mialaret, Maastricht [ 1914 ] 14 + 246 pag., geïll., geb.
51047: VIVANT DENON, DOMINIQUE / E.A. KENDALL - Reizen in Opper- en Neder-Egypten gedurende de veldtogten van den generaal Buonaparte, uit het Fransch, (...) voorafgegaan door een (...) verhaal der verovering van Egypten door de Franschen door E.A. Kendall. 2 delen, 's Gravenhage, Leeuwestijn, 1803.
42618: VIVERIUS, JACOBUS - [De handt godes of een christelick verhael vande peste of gaeve godes]. ? [17e eeuw].
32027: VIZÉVENE, ISAÄCUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens adnotationem ad loca selecta tituli digestorum de actionibus emti venditi [...] 's Gravenhage J. Roering 1849
54272: VIZÉVENE, J. - Verdediging van Jan Slotboom, beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade [...]. Amsterdam, C.G. v.d. Post, 1852.
2619: VLAANDEREN, ANDRÉ - Teekens en symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens. Amsterdam 1946. Geb., geïll., 263 p.
16697: VLAARDINGEN - Vlaardingen, uitgegeven met instemming van het gemeentebestuur van Vlaardingen, onder redactie van Mr. E.K. van Beek, gemeente-secretaris, met medewerking van M.C. Sigal Jr, gemeente-archivaris, Vlaardingen 1922, 96 p.
14492: NEERLANDS VLAG - Song-text Neerlands Vlag, words by P. Kiersten, music J. van den Acker, n.p., [ca 1930?], plano.
14541: VLAGGELIED - Vlaggelied. Song of the flag. English words by Mrs. Amelia E. Barr, arranged for piano forte by Piet Hein van der Weijde, New York, The Holland Society, 1888, 4º,4 p., with chromolithographed covers. Good copy.
38528: VLAGSMA, A.H. - Het Hollandse orgel in de periode van 1670 tot 1730, Alphen a.d.Rijn 1992, 338 pag., geb., geïll.
36475: VLAM, ALIDA WILHELMINA, UIT HOORN - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden Leiden Brill 1942
54274: VLEER, W.T. - Sterf sodomieten! Rudolf de Mepsche, de homofielenvervolging, het Faanse zedenproces en de massamoord te Zuidhorn. Norg, 1972.
23331: VLEESENBEEK, H.H. - Anno 1695. Tien generaties De Kuyper betrokken bij de jeneverindustrie. Schiedam 1995, 128 pag., geïll., oblong.
6557: VLEGGEERT, J.C. - Kinderarbeid in Nederland 1500-1874.
41171: VLEKKE, B.H.M. - Van 't gruwelijck verraet in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert, studies over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht 1632-1639, Antwerpen 1938, 226 pag., geïll.
15961: VLERK [= BERN. GEWIN] - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Amsterdam: H. Frijlink, 1841.
36151: VLICH, JOHANN ELIAS, PASTORE ECCLESIAE PRETZSCHENSIS - Brevis exetasis ubi B. Lutherus primam habuerit concionem evangelicam ..... Wittenberg Samuel Kreusig 1717
41539: VLIEGENTHART, A.W. - Het Loo palace. Journal of a restoration, Apeldoorn 2002, 231 pag., geïll.
40814: VLIEGENTHART, A.W. - Bildersammlung der Fursten zu Salm, Zutphen 1981, 224 pag., geïll.
34283: VLIER, CORNELIUS PHILIPPUS, UIT PARAMARIBO - Disputatio juridica inauguralis de juribus quae absenti deferantur [...] Amsterdam / Utrecht G.S. Leeneman v.d. Kroe / J. van Schoonhoven 1820
47153: VLIES, T.A. V.D., - Portugal na Hollanda. Een en ander uit de geschiedenis van het Z.H. dorp Poortugaal, Rotterdam 1932, 91 pag., geïll.
47604: VLIET, I., VAN DER, - Carmen in novis aedibus universitatis Ultraiectinae primo lapide conlocato a regina Nederlandiae Wilhelmina Helena Paulina Maria a.d. IV Non. Iun. A.D. 1892 Sollemniter Fundatis. Scripsit I. van der Vliet, edidit C.H.E. Breijer, Utrecht [1892], 19 pag.+8 pag. vertaling. Gedrukt.
32807: VLIET, DINGEMAN VAN DER, UIT ZIERIKZEE - Dolus en culpa bij overtredingen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
54276: VLIET, L. VAN - Crimineel proces ter zake van beweerden hoon en laster tegen de Hooge Indische regering en de openbare regterlijke magt van Java, of misbruik van gezag door willekeurige ontzegging van en gewelddadige verbanning uit eene residentie en onwettig arrest, gepaard met mishandelingen en gedrag van het Nederlandsche Indische Gouvernement en de Indische regterlijke magt in deze. Rotterdam, H. Nijgh, 1845.
54277: VLIET, W. VAN DER - De feiten en officiële stukken in zaken gevoerd voor den schuttersraad te Amsterdam tegen Albert Hofman, sergeant, vroeger dienstdoende bij de 2de komp. 3de Bat. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1858.
32923: VLIET, MARTINA VAN, UIT UTRECHT - Het hoogheemraadsschap van de Lekdijk bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1961
38871: VLIET, P. V.D. - Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting, Utrecht 1982, 400 pag., geïll. [ dissertatie met los blad stellingen ].
22809: VLIETSTRA, LEMSTRA - Gedichtenalbum van Willem Vlietstra, 1860-1902. Groot 4°, halfleren band in schuifhoes, 302 beschreven pagina's.
8697: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en Prijsvaarzen. Leiden, C. van Hoogeveen jr., en P. van der Eyk en D. Vijgh, 1785. [deel X]
8695: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen, door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen, behelzende den Lof der dankbaarheid. Leiden, C. van Hoogeveen jr, 1773. [deel I]
8696: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen. Leiden, C. van Hoogeveen jr., 1775. [deel III]
32115: VLIS, CHRISTIANUS JACOBUS VAN DER, UIT UTRECHT - Disputatio critica de Ezrae libro apocrypho vulgo quarto dicto [...] Amsterdam J. Müller 1839
22987: VLISSINGEN, VERZEKERING, VAN DER MARK. - "Polis van de ""Nederlandsche Levensverzekering-, Zieken- en Begrafenis Maatschappij gevestigd te Vlissingen"", d.d. 1908 ten name van Wilhelmina Chr. v.d. Mark, geb. 5-9-1902"
22400: VLISSINGEN - Eigentijdse kopie van een brief van Bigot, dd. Parijs, Prefecture du Dep. de l’Escaut,14-9-1808, aan “Monsieur le Prefect” over de Kerken te Vlissingen en het tractement van de predikanten. Een en ander als antwoord op de brief van de prefect van 15 juli 1808. Manuscript, folio, 2 p.
38831: VLOTEN, J. V. - Paschier de Fyne, naar zijn leven en schriften, 's- Hertogenbosch 1853, 388 + 80 pag. Geb. in half linnen met gelithografeerd portret. Goed exemplaar.
41712: VLOTEN, JOH. VAN - Nederlands opstand tegen Spanje, 4 delen in 3 banden, Haarlem 1856-1860. Gebonden in linnen, geillustreerd met litho's. Goed exemplaar en compleet.
21105: VLOTEN, JAN VAN - Het Nederlandsche kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw 2e druk, 3 delen in een band, Haarlem (1877). Mooi exemplaar.
34068: VLOTEN, ABRAHAMUS ANTONIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de agnitione liberorum naturalium [...] Utrecht J. Straatmans 1826
59175: VAN VLOTEN, J., - Geschiedenis Van Nederlands Volk En Staat Sedert Hun Vrijverklaring in 1648, Haarlem, L. de Haan, 1879, Eerste deel 1648-1672.
31674: VLOTEN, J. VAN - Herleven of verzinken. Vaderlandsche opwekkingsrede ter doeltreffendste Unieviering. Haarlem W.C. de Graaff 1879
47381: "VLUCHTIG, PIET [= E.G.F.H. SMIT KLEINE];" - Haagsche hopjes, Haarlem 1883, 336 pag., geb. Goed exemplaar.
17620: VLUG, G. (PREDIKANT) - "De strik gebroken en onze hulp in den naam des heeren. Toespraak met het oog op de losmaking der gemeente uit de tegenwoordige organisatie van "" de Nederlandsche Hervormde Kerk"" , gehouden te Leiderdorp, den 18den Juli 1886, Brielle, J. Wierema 1886, 8°: 20 p."
31670: VLUGT, W. VAN DER - De wetenschap der gerechtigheid. Haarlem Erven F. Bohn 1880
34284: VOCKESTAERT, HENRICUS MELCHIOR, UIT DELFT - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de L. Cornelio Sulla legislatore [...] Leiden Haak en Comp. 1816
34903: VOCKESTAERT, HENRICUS, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de lege Pompeja de parricidiis Leiden A. Elzevier 1710
38030: VOEGLER, J.G. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium, Middelburg 1892-94, 255 pag., geb. [ overdruk uit enkele afl. Archief ]
34761: VOET, JOHANNIS - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Matthaei Leiden H. Teering 1710
56709: VOET, C.W., - Onze neutraliteit, 's-Gravenhage, 1870, 8 pag.
18546: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]. [Gebonden met:] Stichtelyke gezangen, gedicht op voornaame lotgevallen der christelyke kerke, en geschikt naar derzelver tydorde. 1ste stuk. Dordrecht, Erve J. van Braam, en P. van Braam, 1767.
2628: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg, behelzende een naemlijst der heeren van Bosichem, benevens der heeren en graeven van Culemborg gesproten uit de aloude graeven van Teysterband [...] mitsgaders een beschrijvinge van de stad Culemborg. 2 dln. in 1 (halfleren) bd. Utrecht 1753. Geïll., 716 p.
18544: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het hemelsch Kanaan, den zeer geleerden taal- en dichtkundigen heere Rutger Schutte, godvruchtig bybeltolk in de gemeente van 's waerelds heiland binnen Amsteldam toegezongen. 2e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1753. [Gebonden met:] Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760-1763. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 2e druk]
18545: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1758. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 1e druk]
2627: VOET JR., ELIAS - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden, voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de 16e, 17e en 18e eeuw, door H.E. van Gelder. 's-Gravenhage 1941. Geïll., 275 p.
17621: VOET VAN CAMPEN, J.E. - De bijbel-verspreiding in 1844. Toespraak over den tegenstand tegen de verspreiding des bijbels [...] gehouden in de openbare godsdienst-oefening tot opening der jaarl. Alg. Verg. van het Ned. Bijbelgenootschap, afd. Leiden, op 17-10-1844, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1844, 8°: 31 p.
15894: TE VOET - Te voet van Zwolle naar Oldenzaal. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1916].
15895: TE VOET - Te voet door Zuid-Limburg. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918].
15897: TE VOET - Te voet van Arnhem via Ruurlo naar Zutphen en Deventer. 2de druk. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918]
2629: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg ... idem. Exemplaar zonder de wapenkaart.
22778: VOET - Genealogisch overzicht familie Voet, manuscript, 3 p., 18e eeuws.
2625: VOET JR., ELIAS - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken. Haarlem 1928. Geïll., 237 p.
43623: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijving van Culemborg, 2 delen in I band, Zutphen 1978, naar de uitgave van 1753, 716 pag., geïll., geb.
23709: VOET, J. E. - Verhandeling over den geestelijken smaak, 2e druk, Utrecht, v. Poolsum / A. v. Paddenburg, 1773, 496 pag., geb. in halfleren band.
42252: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschryvinge van Culemborg. 2 delen in 1 band, Utrecht, Vonk van Lynden, 1753.
50865: VOETIUS, G. / I. LE LONG - Hondert-jaarige jubel-gedachtenisse der academie van Utrecht bestaande in een beknopt verhaal (...) als meede een Reedenvoeringe (...) 1636 (...) door (...) G. Voetius (...) voorts in een naamlijst van alle (...) professoren (...) lijste van alle de academien (...) in 't Christenryk, ontworpen door G. Voetius, vermeerdert door Isaac le Long. Utrecht, Visch, 1736.
31342: VOETS, B - Hensbroek door de eeuwen heen, Hoorn 1975, 255 pag., geïll.
57437: "VOGEL, ALBERT; " - Voordrachtskunst. Theoretische en practische beschouwingen, Arnhem 1919, (8) + 136 pag.
57578: VOGEL, H.W. - Lichtbeelden naar de natuur, Nijmegen, Blomhert, [ca 1880], 267 p, geill.
57131: VOGEL-DE WAAL, A.R., - Het geslacht de Waal uit Watergang, z.pl., [ca.1985], 144 pag., geb., geïll.
32031: VOGEL, WILLEM FREDERIK DE - Over de leer der physiokraten. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
32199: VOGEL, J.PH. - De arbeid van het Instituut Kern 1925-1935. Leiden E.J. Brill 1935
32301: VOGELAAR, JACOBUS GUILIELMUS THEODORUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum de Lege Rhodia de Jactu [...] Leiden C.C. van der Hoek 1839
35569: "VOGELIUS, GOTTOFREDUS, UIT DRESDEN; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - An princeps Christianus cum non-Christiano adversus Christianum foedus inire possit [...] Wittenberg Samuel Kreusig 1711
32029: VOGELSANG, REMKO ADRIAN, UIT LEERDAM - Het stemrecht in onze waterschappen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
6232: VOGELZANG, J. EN J.G. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht, Leek [1991], 108 p., geb., geïll.
59290: VOGES, CAREL, - Domme Dorus waarom de radijsjes staartjes hebben. NV Drukkerij Dico Amsterdam 1935. Formaat 26x19 cm. 20 blz. met 14 bladzijde grote gekleurde tekeningen en enkele z/w tekeningen tussen de tekst. Mist laatste bladzijde.
35577: "VOIGT, SALOMON, UIT DRESDEN; PRAESES: LAUSING, HEINRICH" - Disputatio de interna bonitate ac malitia actuum moralium [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1709
14854: VOIGT, J. - Namen-codex der Deutschen Ordens-Beamten, Hochmeister, Landmeister, Grossgebietiger .......... und Göldner-hauptleute in Preussen.
6484: VOIGT, J. - Geschichte des Deutschen Ritter-Ordens in seinen zwölf Balleien in Deutschland. Berlijn 1857 [nadruk 1991], 2 delen. Geb., 675, 22 + 698 p.
47023: VOIGTLANDER, - Voigtlander's Bad Kreuznach und die Rhein-Nahe-eisenbahn. Handbuch und Fuhrer fur die beschucher der Nahethals, 5e Auflage, Kreuznach 1862, 120 pag.
47570: VOISIN, A., - Guide des voyageurs dans la ville de Gand, 2nd. edition, Gand, 1831.
23741: VOISIN, ABBÉ DU - Demonstration evangelique, Brunswick 1800, 300 pag., geb. in mooi halfleren band.
19516: VOLBORTH, C. A. VON - The art of heraldry.
22523: VOLDER - Gekalligrafeerd blad “Ten raadsel” door Heertje Volder, dd. 14-2-1752, manuscript, plano, 1 p.
16702: VOLENDAM - Volendam. Uitg. Den Haag, Weenenk en Snel, [ca. 1940?], 6 gekleurde prentbriefkaarten in leporellovorm in omslag.
16701: VOLENDAM - Volendam [Mapje met 10 losse fotootjes, elk 7x9 cm], z.pl., z.j. [1938].
23479: VOLGER, GISELA - Sie und Er. Frauenmacht und Männerherrschaft im Kulturvergleich. 2 Teile, Köln 1997, 405+350 pag., geb., geïll.
15962: VOLKMANN, JOHANN JACOB - Neueste Reisen durch die Vereinigten Niederlande, vorzüglich in Absicht auf die Kunstsammlungen, Naturgeschichte, Oekonomie und Manufakturen, aus den besten Nachrichten und neuern Schriften zusammen getragen. Leipzig: C. Fritsch, 1783.
17033: VOLKMANN, L. (RED.) - Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik. Amtlicher Katalog. Leipzig 1914.
43474: VOLLENHOVE, JOANNES - Tabitha doot en onsterflyk vertoont in een lykpredikaatsie (.....) Maria de Tweede, Koninginne (.....) van Groot Britanje (.....) ter gedachtenisse, 's-Gravenhage, G.v. Limburg, 1695. 4o, moderne half leren band, 60 pag.
18548: VOLLENHOVE, JOANNES - Kruistriomf, dichtstuk. Amsterdam, G. Portielje, 1827.
16703: VOLLENHOVE - Het land van Vollenhove “De Noordwesthoek” door Okke Haverkamp, Naarden 1947, 96 p.
4943: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN - Het geslacht Van Vollenhoven, Oud-Overijsselsch geslacht. Z.p. 1917. Folio, 135 p., geïll.
18549: VOLLENHOVEN, ANTHONY MAY VAN - De kluchtige avonturen van Al-weer-een-Gerritsen, [...] zijnde dit het laatste oorspronkelijke werk van Wijlen deze alom met roem bekende schrijver. 2e druk. Rotterdam, J.B. Ulrich, 1839.
34242: VOLLENHOVEN JUNIOR, CORNELIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de senatusconsultis et constitutionibus principum secundus Gaji institutionum commentarios IV Rotterdam Wed. van der Meer & Verbruggen 1832
54279: VOLLERT, A. - Langs kronkelwegen. Belangrijke historische verhalen uit het lijfstraffelijk recht, naar het Hoogduitsch. 2 delen, Schoonhoven, S. en W.N. van Nooten, [ca. 1870].
6640: VOLLGRAFF, J.A. - Les oeuvres de Nicolas Struyck (1687-1769) qui se rapportent au calcul des changes à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères, tirées des oeuvres complètes.
4944: VOLLGRAFF, P.C.E. - Johann Christoph Vollgraff 1766-1825. [Maastricht 1950], 80 p., met bijlagen in fotokopie, geïllustreerd. Familie-uitgave in beperkte oplage.
23556: VOLLMER, W. - Volstandiges wörterbuch de mythologie aller nationen. 2 delen, Stuttgart 1836, 1558 pag.+130 illustraties. Gebonden in twee half marokijnen banden.
43100: VOLNEY, C.F. CHASSEBOEUF, COMPTE DE - Reize door Syrie en Egypte in de jaaren 1783, 1784 en 1785. Vertaald uit het Frans door J.D. Pasteur, 2 delen, Leiden, Honkoop, 1789-1791.
23617: VOLNEY, C.F. - Les ruines en méditation sur les révolutions des empires, 6e ed., Parijs 1820, 12o, 418 pag., geïll met 3 gravures.
18319: "S[TRAALMAN], M[ATTHYS] (VERT.); VOLTAIRE [PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
58400: VOLTAIRE, - Contes et Romans, 5 volumes, Paris, Piazza, z.j.,
52472: VOLTAIRE - Oeuvres choisies (...) publiees avec preface, notes et variantes par Georges Bengesco. Romans, tome 1-4. Paris, Librairie des bibliophiles, Flammarion, z. j.
42415: VOLTAIRE [= F.M. AROUET] - Candide ou l'optimisme par mr. de Voltaire. Premiere partie. Edition revue, corrigee & augmente par l'auteur, 'Aux delices' [= Nederland?].
58985: VONCK, E., - Eenige aanteekeningen en beschouwingen over de suiker-industrie van Amerika en Cuba (.....) aangeboden door N.W. Hammelburg, commisionair Fa. Tromp de Haas, Soerabaja. Uitgever Fuhri 1900, 66 pag.
18564: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbrecht van Aemstel, treurspel. Gelyk het op den Amsterdamschen schouwburg vertoond word. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
18565: VONDEL, JOOST VAN DEN - Maagden. Treurspel. Amsterdam, Joannes Punt, 1773.
18554: VONDEL, JOOST VAN DEN - Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel. Met aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Nooit voor dezen gedrukt. Amersfoort, Pieter Brakman, 1705. [Gebonden met:] Hekeldigten, met aanteekeningen, uit 's digters mondt opgeschreven. Noit voor dezen gedrukt. Amersfoort, 1705.
50742: VONDEL, J. V.D., - Gysbrecht van Aemstel, d' ondergank van zyne stad en ballingschap. Treurspel. Amsterdam, Wed. De Groot en A.v. Dam 1723.
25733: VOOGD, A. (INL.) - J. Verheul Dzn. architect- Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden, Bussum. G. Schueler, 1916, folio, 10 pag. + 77 platen + advertenties [ Bibl. voor moderne Hollandsche architectuur II afl. 2], good copy.
32522: VOOGD, NICO JOHANNES JACQUES DE, UIT DELFT - De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748. Proefschrift [...] Utrecht H. de Vroede 1914
4112: VOORBEELD - Voorbeeld van naamsverandering in het begin der 17de eeuw. Genealogie van het geslacht Marcus en het daaruit door naamsverandering gesprotene geslacht Doornik. Z.p. z.j., 37 p.
39132: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900, Amsterdam. Scheepvaartmuseum 1928, 117 pag., geïll. Met los katern met Engelse tekst.
39133: "VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.;" - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. Amsterdam, Scheepvaartmuseum, 1943, 191 pag., geïll. Voorplat ligt los.
54529: VOORDA, B. EN D.G. VAN DER KEESSEL - Advies van de professoren in de rechten (...) Leyden, uitgegeeven aan Hermanus van Seppenwolde, thans in persoon gedetineerd in de (...) Voorpoorte van den Hove van Holland in dato 23-8-1787, mitsgaders requeste van den zelve Hermanus van Seppenwolde. [Leiden, 1787].
54281: VOORDA, BAVIUS - De crimineele ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf van Nederland, ten dienste van zijne Nederlanden uitgegeeven. Fransch en Nederduitsch naar de oorspronkelijke drukken van den jaare 1570. Verzeld van eene verhandeling over het verstand van de ordonnantie op den stijl van procedeeren in crimineele zaaken, mitsgaders van aantekeningen bij verscheidene artikelen van die ordonnantie. Leiden, Honkoop en Van Tiffelen, 1792.
33959: VOORDA, JOANNES HENRICUS, UIT UTRECHT - Dissertatio iuridica inauguralis de transmittenda hereditate paterna ex iure digestorum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
33960: VOORDA, BAVIUS - Oratio de sapientia regis quondam Hebraeorum sapientissimi juridica [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1782
32808: VOORDUIN, JUSTINUS CORNELIUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis, exhibens specimen jurisprudentiae comparatae in loco juris Belgici novissimi, qui est de constituendo tutore [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
32809: VOORDUIN, GUILIELMUS LEONARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de vi novae leges fundamentalis inde ab ipsius promulgatione computanda [...] Utrecht C. Bielevelt 1850
57174: "VOOREN, E.P.C. VAN; " - "Parochieregisters van Edegem, St. Antonius, dopen 1618-1812; huwelijken 1618-1810, begrafenissen/overlijden 1618-1811, 2 delen, Mechelen 2000, 723 pag."
55541: VOORHELM SCHNEEVOOGT, GEORGE - Voorlezingen in 't volksonderwijs van het Departement Haarlem der My tot Nut van 't Algemeen. 1e stukje: Over de zoogenoemde doodsvoorteekens. 2e stukje: Over de geestverschijningen. Haarlem, Loosjes, 1815.
4305: VOORHOEVE, C.H. - Prinses Marianne der Nederlanden. 92 p., geb., geïll.
6237: VOORHOEVE - Jacob Voorhoeve H. Czn, In Memoriam, 1811-1881, z.p. [1931], 36 p., geïll.
17660: VOORHOEVE, H.C. - Homiletische gedachten. Eene bijdrage tot de predikkunde, ter overweging aangeboden aan mijne jeugdige medebroeders in de evangeliebediening, Sneek, 1884, 8°: 135 p., ing.
17661: VOORHOEVE, H.C. - Homiletische gedachten, Amersfoort, [1871], 8°: 23 p.
57381: VOORHOEVE, C.H., - Prinses Marianne der Nederlanden. Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses 1810-1883, Zaltbommel 1986, 144 pag., geb., geïll. met stofomslag.
17623: VOORHOEVE, A. - De heerlijkheid van de evangeliebediening. Leerrede [...] gehouden, bij gelegenheid zijner 25-jarige ambtsvervulling, Amsterdam, G. v.d. Hoogt, [1899], 8°: 19 p.
2637: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe. Wormerveer 1973. Geb., geïll., 301 p.
42273: VOORNAAM LIEFHEBBER DER ZEEVAART, EEN - Korte onderwysinge in de mond examen, zynde al het geene een stuurman nodig is te weten van het loopen der stroomen [...]. Amsterdam, wed. G. Hulst van Keulen, 1806.
35195: VOORST TOT VOORST, ARTHUR EDUARD JOSEPH VAN, UIT ELST - Aardhaling Leiden Somerwil 1884
33957: VOORST, GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis ad L.s. Cod. de Pact. inter empt. & vendit. compos. [...] Utrecht Guiliemus van de Water 1707
34976: VOORST TOT VOORST, CUNO VAN, UIT ELDEN - Stellingen Leiden J.W. van Leeuwen 1870
34003: VOORST VAN BEEST, CORNELIUS WERNARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali ejusque effectu ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
59960: VAN VOORST, W.H. - Reglement voor de bewoonsters van Teylers Hofje, art. 1- 34, 19 pp. In goede staat 23 februari 1838. TEVENS instructie voor den opzichter van het Teylers Hofje, 8 pp, art 1-17, vastgesteld 2 februari 1894 door P. Loosjes en A. van der Mersch.
17624: VOORST, DIRK CORNELIS VAN - Lijkrede over wijlen den hoogleeraar Ewaldus Hollebeek, gehouden uit Openb. 14.13, den 30 October 1796, Leiden, J. van Thoir, 1796, 8°: (4) + 49 p.
59304: VOORST TOT VOORST, VAN J.M.W., - Tussen biedermeier en Berlage, meubel en interieur in Nederland 1835-1895, De Bataafsche Leeuw, 417 pag., geb., geïll.
23450: VOORST, B. VAN ( RED.) - Historia, dat is een verhael in rijm van den oorspronck ende fondeeringe der seer vermaerder zee- ende coopstadt Enchuysen (......) tot (....) 1603 door P.P.K.(ock). Enkhuizen 2006. Oblong, 152 pag., geïll., geb.
33749: VOORT, GERRIT VAN DER, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de officiorum perfectorum atque imperfectorum criterio [...] Leiden P. van der Eyk en D. Vygh 1787
34243: VOORT, GUILIELMUS HENRICUS VAN DER, UIT KOUDERKERK - Dissertatio juridica de legali uxoris in bonis mariti hypotheca [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
34263: VOORT MAARSCHALK, DAVID LAURENTIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad articulum 1244 codicis civilis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1827
34378: VOORT, JANUS GUILIELMUS VAN DER, UIT JUTPHAAS - Dissertatio juridica inauguralis de fide quae mercatorum codicibus tribui solet, tam jure communi, quam Francico, ac patrio novissimo [...] Utrecht N. van der Monde 1839
36003: VOORTHUIJSEN, JOHANNES EMILIUS VAN, UIT AMERSFOORT - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
32006: VOORTHUIJSEN, GEORGE MARIUS VAN, UIT LOENEN (VELUWE) - Het notariaat, bezoldigd staatsambt. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1893
39513: "VOORTHUIS, H.W. / H.J.A. CHARMES;" - Ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan van het Fonds tot ondersteuning der weduwen (...) militairen (Fonds Francke en De Meester), 's-Gravenhage 19272, 136 pag., geïll.
32038: VOORTHUYSEN HI.FIL., EVERARDUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio oeconomico-politico-litteraria qua Platonis doctrina de communione bonorum, mulierum et liberorum [...] Utrecht J.G. Broese 1850
56403: VOORTHUYSEN, E. VAN, - Werkverschaffing. Eene voorlezing, Haarlem 1857, 63 pag.
6239: VOORTMAN, J. - Les débuts de l’industrie cotonnière et les crises economiques. L’industrie cotonnière Gantoise sous le régime Francais et le régime Hollandais d’après les archives de la maison A. Voortman, Gent 1940, 364 p., geïll. (n.a.v. 150 jaar fa. Voortman)
2641: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking.. Handelsuitgave. Groningen enz. 1933. Geb. (mist de bijlagen), 195 p.
2640: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking. (Diss.) Groningen enz. 1932, 195 p. Met een omslag met `Bijlagen'.
16707: VORDEN - Gids van Vorden, 2e uitgave. Uitg. V.V.V. [1928], 92 p.
16706: VORDEN - Gids voor Vorden [1e uitgave]. Uitg. V.V.V. [ca.1910], 69 p.
38324: VORSTELMAN, C - Van spel en spelen, Baarn 1941, 72 pag., geb., geïll.
38335: VORSTELMAN, C - Van kermisgasten en potsenmakers, Baarn 1941, 79 pag., geb., geïll.
3196: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Bijlandt. 's-Gravenhage 1891, 106 p., geïll.
2647: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën met genealogische en heraldische aanteekeningen.
60779: VORSTERMAN, LUCAS I (1595-1675) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - Lot and his family leaving Sodom
2657: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Les dessinateurs néerlandais d'ex-libris. Arnhem 1910. Geb., geïll., 40+70 p.
3976: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtlijst der familie Toe Laer. 's-Gravenhage 1890, 56+3 p., geb., geïll.
39361: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - 'T Huis in 't ex- libris, overdruk Huis Oud en Nieuw 1908, 14 pag., geïll.
4697: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtslijst der familie Smit. 's-Gravenhage [1885], 33 p.
4698: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtlijst der familie Smit. Arnhem 1910, 69 p., geb.
4360: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogische aanteekeningen van het geslacht Van Oordt. Z.p. z.j., 25 p., oblong. Overdr. Stam- en wapenboek.
3363: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Genealogie van het geslacht Dommer en Dommer van Poldersveldt. 's-Gravenhage 1893. 26 p., geïll.
6260: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont, ‘s-Gravenhage 1889, 158 p., geb., geïll.
6259: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont, benevens de uitgestorven en grafelijke takken van dit stamhuis, Utrecht 1879, 8 + 48 p., geïll., groot 4º, gedrukt in 200 exemplaren op Oud-Hollands papier
19729: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Lijnden (vanaf de XVIde generatie).
58558: VORSTERMAN VAN OIJEN, G.A., - Notice sur Ludolphe van Colen, Rome 1868.
19015: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
19016: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
4491: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Geslachtkundige aanteekeningen betreffende de familie Van Randwijck. Oisterwijk 1894, 14 p.
4306: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden. Leiden enz. 1882. Folio, 179 + (28) p., geb., geïll.
60689: VORSTERMAN, LUCAS I (1595-1675) AFTER DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) - Judocus de Momper Pictor. montium Antuerpiae. (Portrait of Joos de Momper)
57512: "VORSTERMAN VAN OIJEN / FRANQUINET, G.D.; " - Annuaire genealogique des Pays-Bas,Annee 1874, Maastricht 1874.
4418: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Genealogie van het geslacht Van Pelser Berensberg. Oisterwijk 1893, 23 p., geïll.
4580: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruijter. Rijswijk 1907, 131 p., geb., geïll.
30870: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. E.A. (RED.) - Jaarboek van den Nederlandschen Adel, jaargang 2, 332 pag, geïll.
4945: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Joost van den Vondel en zijn geslacht. 's-Gravenhage 1887, 22 p., geïll.
2650: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Oyen, Cock van Oyen, Van Oyen zu Fürstenstein en Vorsterman van Oyen. Groningen 1888. Geb., geïll., 18 p.
4895: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN G.J. HONIG - Genealogie van het geslacht VerHuell. 's-Gravenhage 1887, 34 p.
33308: VORSTMAN, JOHANNES MARINUS, UIT ROTTERDAM - Disquisitio de testamentorum XII patriarcharum origine et pretio [...] Rotterdam P.C. Hoog 1857
31526: VORSTMAN, MARIUS ANTONIUS GISBERTUS, UIT NEDER-HEMERT - Specimen academicum inaugurale exhibens commentarium in psalmum XVI [...] 's Gravenhage J.P. Beekman 1829
35716: VOS, AART, UIT BREUKELEN - Het ontstaan van tuberkels in de lever .... Utrecht Van der Post 1872
35848: VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL, LODEWIJK H.D. DE, UIT UTRECHT - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1872
32800: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND GODERT DE, UIT DRENTHE - Dissertatio juridica inaugurlis de thori et mensae separatione, imprimis ex jure Gallico novissimo [...] Groningen W. van Boekeren 1822
32801: VOS VAN STEENWIJK, REINT HENDRIK DE, UIT DE WIJK - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1902
32802: VOS, CORNELIUS LUDOVICUS DE, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, de firmanda donatione inter vivos apud acta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
32051: VOS VAN STEENWIJK, WILLEM LODEWIJK DE, UIT DALFSEN - Staken van stemmen naar het Nederlandsche staatsrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1886
32050: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND FREDERIK DE, UIT WINDESHEIM - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
32049: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND DE, UIT ZWOLLE - Oorlogscontrabande. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1882
38375: VOS, H.B. ( RED.) - Rijtuigen op stal in het Nationaal Rijtuigenmuseum, Dieren 1984, 183 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35963: VOS, HENDERICUS CORNELIS, UIT BREUKELEN - Stellingen .... Utrecht Van der Post 1872
39394: VOS, KEN (RED.) - Oranda. De Nederlanden in Japan ( 1600- 1868 ), Brussel 1989, 239 pag., oblong., geïll.
47174: VOS AZN., G.J., - Vervulling en verwachting. Ter gedachtenis aan de opening van de Muiderkerk [te Amsterdam], Amsterdam 1892, 44+27+(1) pag., geb., geïll.
40134: VOS, I.H.J. (RED.), - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis haar uiterlijk, haar geschiedenis, Amsterdam 1940, 164 pag., groot 4o, geb., geïll., met stofomslag.
32803: VOS, JOËL BENJAMIN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de praevia reorum incarceratione [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1847
32805: VOS, ALBERTUS, UIT ASSEN - Dissertatio juridica inauguralis, de successione ab intestato cognatorum naturalium [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1841
32806: VOS, JUSTUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes ad quaedam loca codicis legum civilium [...] Utrecht Paddenburg & Comp. 1829
35962: VOS, BERNARD MARTINUS DE, UIT HOORN - Stellingen ..... Leiden IJdo 1898
31036: VOS DZN., JACOB - "De genealogie en de levensgeschiedenissen van de familie Vos. Deel I: de afstamming van het geslacht Vos en de geschiedenis daarvan tot ca. 1919. ""s-Gravenhage 1970, 81 pag., geïll. [ oplage 80 ex. ]."
33264: VOS DE WAEL, GERARDUS ANTONIUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis, de hupotheca minorum in bonis tutorum jure Francico atque Neerlandico [...] ZLeiden J.W. van Leeuwen 1843
4958: VOS VAN STEENWIJK GEN. VAN ESSEN, A.TH. BARON DE - Het Heilige Geboorterecht mijns vaders en van mij. Deel I en II. - Z.p. z.j. [ca. 1917], 152, 272 p.
6240: VOS DZN, J. - De genealogie en de levensgeschiedenissen van de familie Vos, [‘s-Gravenhage 1970], 86 p., geïll. (o.a. met ingeplakte foto’s)
19215: VOS, P.D. DE - De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795.
18576: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, [...] door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Utrecht, J.J. Albers, 1875.
18574: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, [...] door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Amsterdam, A.B. Saakes, 1824.
18573: "VOS, JAN CORNELIS DE (VERT.); OTTO FRANZ GENSICHEN" - Euphrosyne. Tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879.
18575: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, [...] door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Amsterdam, A.B. Saakes, 1824.
34255: VOS VAN STEENWIJK, EVERARDUS FREDERICUS DE, UIT GENEVE - Dissertatio juridica inauguralis de facultate contrahendi secundum Napoleontici principia [...] Leiden J.C. Emeis 1834
18571: "VOS, G. DE (VERT.); THEODOR KÖRNER" - De nachtwacht. Kluchtspel in verzen in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Haarlem, J.B. van Loghem junior, 1851.
35818: VOS, ISAAC, UIT LEIDEN - Evenwichten in ternaire stelsels ..... Leiden IJdo 1922
17625: VOS, HENRICUS (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Predicatie van de ziele in de hel [...] gedaan door [...] Henricus Vos, [...] wel eer aan den liefhebber door den zaligen heer overgegegeven en nu om zijn voortreffelykheit op 't verzoek van veele ledematen, na deszelfs handschrift, tot den drukpers bevordert, 2e druk, Amsterdam, S. Schoonwald, 1729, 4°: 16p.
17626: VOS AZ, G.J. (PREDIKANT TE GOES) - Maak u op, wordt verlicht [...] Leerrede, z.pl., [1870], pp.277-288
44101: "VOS AZ., G.J.;" - Voor den spiegel der historie! Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkenraad en van de classis van Amsterdam. Amsterdam, Bom, 1903 [op de band: H.D.Pfann]. Folio, geheel linnen band, 20+423+26+(3) pag. Gedrukt op zwaar papier, geïllustreerd.
23119: VOS, DE - Portretfoto van Aafje de Vos, 28-9-1883 - 26-9-1912, dochter van Jan C. de Vos, Vossiusstraat 8, Amsterdam. Met tekst van haarzelf en van haar vader, gedrukt (met aanvullingen in handschrift) als In Memoriam, 23x16 cm, 2 p.
22973: VOS, AUSSEL, SWARTBOL - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van R.P.T. Vos, 1845.
54288: "VOS, WILLEM DE; CH. G. HEYLUS" - Prys-verhandelingen over het voorkomen en weren der twee-gevechten. Uitgegeven door het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht, B. Wild en J. Altheer, 1805.
43155: VOS, JOANNES - Verhandeling over de schilderkunst van Leonard da Vinci, benevens het leven van den schrijver, vertaald naar de Fransche uitgave van den jare 1716. Amsterdam, de Grebber, 1827.
34937: VOS, KAREL - Zacharia I - VIII en zijne apocalyptische bestanddeelen. Met eene nieuwe vertaling. Prolegomena. Proefschrift Rotterdam Drukkerij J. de Jong 1899
43809: VOS, A. DE, - Geschiedenis van Ertvelde, Ertvelde 1971, 1083 pag., geïll.
32768: VOS, HENRICUS, UIT ASSEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de iudiciis Drenthinorum antiquis [...] Groningen J. Oomkens 1825
3599: VOSDINGH BESSEM, A.G. E.A. - Parenteel Jan Albertsz. Groot `Presiderende burgemeester Ao 1537 doen de Geldersche meenden Enchuysen te overvallen'. Z.p. z.j. [1971], 231 p., met 4 losse tabellen.
3421: VOSDINGH BESSEM, A.G. - Familie Egeling. Rijswijk 1965, 3+12+67 p., gestencild en deels getypt, geb.
35849: VOSMAER, OSCAR ECKHART GABRIEL, UIT BLINJOE - Stellingen ..... Den Haag Belinfante 1897
30674: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven, vrij naar het engelsch van L.F. Day, 's-Gravenhage 1884, 185 pag., geb. in linnen stempelband
30675: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven, vrij naar het engelsch van L.F. Day, 2e vermeerderde uitgaaf, 's-Gravenhage 1886, 216 pag., geb. in linnen stempelband. Met bijlage: Het aardewerk van Rozenburg.
18578: VOSMAER, CAREL - Inwijding. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1888.
18581: VOSMAER, JACOB - Nagelaten en verspreide letter-arbeid, meest in luimigen trant vervat. Haarlem, Vincent Loosjes, 1826. [2 delen]
18582: VOSMAER, JACOB - Nagelaten en verspreide letter-arbeid, meest in luimigen trant vervat. 2e druk. Den Haag, K. Fuhri, [1839]. [2 delen]
42373: VOSMAER, A. - Beschryving van eene zeldzaame Amerikaansche langstaartige aap-soort (...) genaamd (...) by de Hollanders bosch-duyvel of slinger-aap. Amsterdam, P. Meyer, 1768.
42378: VOSMAER, A. - Beschryving van eene zeldzaame Afrikaansche (...) kat-soort genaamd de Bizaam-kat. Amsterdam, P. Meijer, 1771.
42508: VOSMAER, A. - Regnum Animale. Natuurkundige afbeeldingen of groot prenteboek voor kinderen, bevattende eene uitmuntende verzameling van zeldzame gedierten, bestaande in Oost- en Westindische viervoetige dieren, vogelen en slangen, weleer levendig voorhanden geweest zijn, buiten Den Haag, op het Klein Loo van Z.D.H. den Prins van Oranje Nassau. Met 26 naar 't leven geteekende en gekleurde koperen platen. Zaltbommel, J. Noman, [ca. 1810?].
32723: VOSMAER, GUALTHERUS CAREL JACOB, UIT NIEUW-BEIJERLAND - Aanteekeningen over leucandra aspera H. Bijdrage tot de kennis der kalksponzen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
42376: VOSMAER, A. - Beschryving van een tot nu toe onbekende vyfvingerige luiaard-soort. Amsterdam, P. Meijer, 1770.
42374: VOSMAER, A. - Beschryving van eenen fraaiën Amerikaanschen lyster. Amsterdam, P. Meijer, 1769.
42372: VOSMAER, A. - Beschryving van twee (...) Oost-Indische ys-vogeltjes. Amsterdam, P. Meijer, 1768.
42371: VOSMAER, A. - Beschryving van twee (...) Oost-Indische ys-vogeltjes. Amsterdam, P. Meijer, 1768.
42366: VOSMAER, A. - Beschryving van eene Africaansch basterd-mormeldier. Amsterdam, P. Meijer, 1767.
42365: VOSMAER, A. - Beschryving van een (...) bokje 't welk wy (...) noemen het Guineesche juffer-bokje. Amsterdam, P. Meijer, 1766.
42364: VOSMAER, A. - Beschryving van een (...) Africaansch breedsnuitig varken of bosch-zwyn. Amsterdam, P. Meijer, 1766.
35638: "VOSS, HENRICUS, UIT RAVENSBERG; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Dissertatio de ratione status [...] Helmstedt Henning Müller 1651
56719: VOSSEN, ANTON, - Tagebuch des Lieutenants Anton Vossen, vornehmlich uber den krieg in Russland 1812, bearbeitet von Dr. Otto Redlich, Marburg 1892, 20 pag.
43047: VOSSIUS, G.J. - Rhetorices contractae, sive partitionum oratoriarum libri V. Amsterdam, Wor en Onder de Linden, 1745.
39278: "VOSSIUS, GERARDUS JOHANNES;" - Latina grammatica, Amsterdam, N. Rispoli, 1710. Geheel perkament, (8)+176+177+(5) pag. Bevat ook: Latina syntaxis en Latina prosodia.
38059: VOSSIUS, G.J. - De theologia gentili et physiologia christiana, liber III et IV, Amsterdam, Blaeu 1675, pp. 733 - 1647 + index, full vellum.
59585: VOSSIUS, VAN LIMBORGH, - Vijf brieven van G.J. (?) Vossius, Voorburg 1716-1718.
52502: VOSSIUS, MATTHAEUS - Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der graven van Diderick den eersten af tot het einde van vrouw Jacoba toe. Eertijds in 't Latijn beschreven door M. Vossius (...) en nu vertaelt door N. Borremans. Gorinchem, P. Vinck, 1677.
42342: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES - De arte grammatica libri septem. Amsterdam, G. Blaeu, 1635.
31871: VOUTE, JANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de admiralitatibus tam privatis quam publicis [...] Amsterdam D. Groebe 1835
15223: EN VOYAGE - En voyage aux Pays-Bas. [Op omslag: Hollande 1913: 30 expositions d’industrie, d’art, de navigation et d’agriculture.] ‘s Gravenhage [1912].
6246: VREDE - Lêne en Funs de Vrede, ‘n feertigjaorig houwelik, [Maastricht 1981], 50 p., geïll. (na..v. 40 jr huwelijk Alphonsus de Vrede en Helene Dinjens, dd 30-4-1981), met stamboom.
43465: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren / een zeer gesoigneerde burgerlijke opvoeding. Het Burger Weeshuis te Arnhem 1583-1856, 2 delen, Arnhem 1983-1990, 216+352 pag., geïll., als nieuw.
37085: VREDENBERG- ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland, Uithuizen 1974, 151 pag., geïll., geb.
28019: VREDENBURCH, W.C.A. V. - Schets van eene geschiedenis van het Utrechtse studentenleven, Utrecht 1914, 316 pag., geïll., Geb.
36481: VREDENBURCH, EWOUD VAN, UIT DELFT - Quaestiones juridicae inaugurales Utrecht Van Paddenburg 1803
32721: VREDENBURCH, CAREL GERARD WILLEM FREDERIK VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Utrecht J. van Druten 1900
32722: VREDENBURCH, WILLEM CAREL ADRIEN BARON VAN, UIT UTRECHT - De staatsleer van Hegel en hare toepassing. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1896
27909: VREEDE, G.W. - Onze diplomatie na de erkenning der onafhankelijkheid van België, eene voorlezing, Utrecht 1875, 71 pag.
31196: VREEDE, G.W. - Geschied- en letterkundige herinneringen, Gorinchem, W. v.d. Wal, 1836, 8 + 12 + 91 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
51629: VREEDE, G.W., - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1788), 4 delen, Middelburg 1874-1877.
59836: VREEDE BIK, P. - Ontwerp van wet met de daarbij behoorende memorie van toelichting nopens de toepassing en ten uitvoerlegging van Artikel 56 van het regelement op het beleid der regering in Neêrlands Indië.
25278: VREEDE, G.W. - Correspondance diplomatique et militaire du Duc de Marlborough, du grand-pensionaire Heinsius et de trésorier-général des provinces-unies, Jacques Hop (1706, 1707) Amsterdam. Schleijer, 1850, 40+273+(5) pag. Geïllustreerd met lithografische plaat met drie portretten.
27682: VREEDE, G.W. - Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1795 tot 1798, 2 stukken, Amsterdam 1847-1851, 119 + 103 pag.,orig. papieren omslag.
43617: VREEDE, G.G. [=G.W.] - Lettres et negociations de Paul Choart [.....) et de Francois d'Aerssen, Leiden 1846, 479 pag., orig. bedrukt omslag.
43587: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking, 2 delen in 1 band, Utrecht 1841, 243 pag., geb. in half linnen.
23661: VREEDE, G.W. - Levensschets van G.W. Vreede. Naar zijn eigen handschrift uitgegeven, Leiden 1883, 450 pag., geb.in half leren band, met portret in steendruk.
18600: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); NARC. FOURNIER EN FRÉD. DUPETIT-MÉRÉ FRÉDÉRIC" - Onschuld en misdaad, of De familie Anglade, historisch tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1816.
18597: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT" - Hondentrouw, of De moord in het woud van Bondy, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
18596: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); JOACHIM PERINET" - De nachtmerrie, zangspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1813.
18595: VREEDENBERG, CASPER (VERT.) - Het borstbeeld, of De Hongaarsche deserteur. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1810.
18592: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); H. DORVO" - Fredrik de Groote te Spandau, of Het lasterschrift, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1806.
18594: VREEDENBERG, CASPER - De Ortenbergsche familie, tooneelspel. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1816.
18598: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); LOUIS-CH. CAIGNIEZ EN THÉOD. BAUDOUIN D'AUBIGNY" - De ekster en de dienstmaagd, of De onschuldige diefstal, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1815.
18590: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT" - Tékéli, of Het beleg van Mongatz, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1804.
18602: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); [ALEXANDRINE SOPHIE DE BAWR]" - Het gevolg van een gemaskerd bal, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk]. Amsterdam, M. Westerman, 1828.
18591: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT" - Tékéli, of Het beleg van Mongatz, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1806.
18601: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); VICTOR [PS. V. V.H.J.B. DUCANGE]" - Adolf en Sophia, of De slagtoffers eener dwaling. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Aalst, J. Sacré, 1817.
41545: VREEKEN, H - Goud en zilver met Amsterdamse keuren. De verzameling van het Amsterdams Historisch Museum, Zwolle 2003, 527 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
22675: VREESWIJK - Proclamatie van Representanten ‘s Lands van Utrecht d.d. 17-3-1796 betr. de rechten van de stad Utrecht op de heerlijkheid Vreeswijk of De Vaart. Plano, gedrukt, 1 p.
34874: VRIEMOET, EMON. LUC. - Oratio de academiae Frisiacae superiore praecipue anno fortunis [...] Groningen Spandaw 1744
33517: VRIEMOET, EMO LUCIUS - Oratio funebris de vita & meritis [...] Alberti Wilhelmi Melchioris [...] Franeker Guilielmus Coulon 1738
54959: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] / B. VRIEMOET - [1] Getrouw en waarachtig bericht voor alle oprechte Nederlanders betreffende het geene voorgevallen is in (...) Bodegrave en Swammerdam (...) in (...) 1672 (...) op de dagen toegepast (...) door een beminnaar van Neerlands Gemeenebest. Amsterdam, Loveringh, 1747. [gebonden met:] [2] Kort verhaal van de nare (...) toestant der provincie en stad van Utrecht (...) in de jaren 1672 en 1673 (...) strekkende tot den jaarlykze Utrechtschen dankdag, door B. V[riemoet]. Utrecht, R. de Meyere, 1757. [en met:] [3] Korte schets der tegenwoordige beroerten in de Vereenigde Nederlanden, voornamelyk over het afschaffen der pachteryen, in de provincien van Groningen, Vriesland, Holland en wel in 't byzonder te Haarlem, Leiden, 's Gravenhage en te Amsterdam. 2e druk, Groningen, etc., 1748.
54291: VRIEND DES VADERLANDS, EEN - Duizend gulden beloning?!?!?! of de premie-aanbieders ontmaskerd (voor rekening van den schrijver). Amsterdam, J.G. Kemper, [ca. 18..].
23434: VRIENS, J. - Inventaris van het archief van de stichting oud-gijzelaars en van documenten van oud-gijzellaars ( in Haaren en Beekvliet), Den Bosch 1992, 95 pag., geïll.
47847: VRIES, M. DE, - De vader des vaderlands. Gedenkrede den 10-7-1884 in de Nieuwe Kerk te Delft uitgesproken, Delft, Couvee, 1884, 32 pag., gebonden in rood marokijnen band met goudopdruk. Goud op snee.
33614: VRIES, JOHANNES DE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio philosophica inauguralis de mensura virium vivarum [...] Groningen Lubbart Huisingh 1770
33715: VRIES, MATTHIAS DE - Oratio de academia Lugdunu-Batava libertatis praesidio [...]
35787: VRIES, JACOB DE, UIT NIGTEVECHT - De echinococcus in den uterus Amsterdam Meulenhoff 1903
36523: VRIES, C.W. DE - Werk-methoden bij de beoefening van het staatsrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1925
36614: VRIES, FRITS CAREL DE, UIT WORMERVEER - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome Assen Van Gorcum 1930
37885: VRIES, J.G.A.N. DE - Porselein. Chineesch en Europeesch porselein, Den Haag 1923, 121 pag., geïll., geb.
39245: VRIES, R.W.P. DE - M. Az. de Ruyter 1607-1676, zijn tijd en tijdgenooten. Catalogus van portretten, historieprenten, boeken en pamfletten, Amsterdam 1907, 74 pag., geïll. Hierbij: negen brochures en extracten betr. De Ruyter, vnl. 18e- en 19e-eeuws.
47339: VRIES, AZ., G. DE, - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland, Haarlem 1864, 699 pag., geb.
60927: DE VRIES, SIMON - De Doorlughtige Weereld, voorstellende een zeer nette genealogische, historische en politische beschrijving aller tegenwoordig levende keyseren, koningen, vorsten en graven, nevens de staten en republiquen des geheelen aerdbodems.
30317: VRIES, A.B. DE - Het Noord- Nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw, Amsterdam 1934, 144 pag. + ill, [ dissertatie ].
35965: VRIES AZN, ADRIAAN DANIEL DE, UIT AMSTERDAM - Stellingen ..... Amsterdam Van Munster 1879
43876: VRIES, P. J. C. DE [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Wie die liebe Sonne ihren Tag zubrachte, von P. J. C. de Vries, mit vier Buntbildern und zahlreichen Textillustrationen von Rie Cramer. Leipzig, A. Anton & Co. , n. d. [ca. 1925].
2673: VRIES, S. DE - De doorlughtige weereld, voorstellende een zeer nette genealogische, historische en politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende keyseren, koningen, vorsten en graven, nevens de staten en republiquen des geheelen aerdbodems. 3 dln. Amsterdam: F. Halma/J. van Oosterwijck, 1700. Perkament, geïll. met titelprent, wapen- en vlaggenkaarten, een prent van een schip en een groot aantal gravures in de tekst. In totaal ca. 400 afbeeldingen van wapens en vlaggen. Ca. 1930 p.
2675: VRIES, W. DE - Groninger plaatsnamen. Groningen-Batavia 1946. Geb., 336 p.
33381: VRIES, JAN DE, UIT AMSTERDAM - Bolsystemen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Ten Brink & de Vries 1881
47856: VRIES, M. DE, - Feestrede bij de onthulling van het gedenkteeken van Leidens ontzet den 3-10-1884 uitgesproken, Leiden, Sijthoff, 1884, 29 pag., gebonden in rood linnen met wapen van Leiden op voorplat.
31902: VRIES, SCATO GOCKO DE, UIT LEIDEN - Epistula Sapphus ad Phaonem [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
18608: VRIES, JERONIMO DE - Jeremias de Dekker. Amsterdam, Wed. G. Warnars en P. den Hengst, 1807.
18610: VRIES, JERONIMO DE - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1827.
18611: VRIES, MATTHIJS DE - De heerschappij over de taal, het beginsel der welsprekendheid. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hogeschool te Groningen, den 28sten november 1849. Groningen, K. de Waard, 1850.
18613: VRIES VAN HEIJST, BERNARDUS GERTRUDES DE - Sjoelammit. 't Lied der liederen, liefdes lof. 2e druk. Haarlem, G.G. Vonk, [1886].
18607: VRIES, JAN DAVID DE - Voor vrouw en kind. Oorspronkelijke roman. Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1855.
54295: VRIES, SIMON DE (BEW.) - De groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed-en-moord-geschiedenissen, vervattende onder 75 opschriften, ontrent twee-honderd voor-beelden der ellendige uytwerckselen van haet, toorn, yversught, ontrouw, bedrogh, hooghmoed, wanhoop en allerley ongeregelde menschelijcke herts-toghten ... vertaeld uyt de voortreffelijcke schriften van de heeren Belley [= J.P. Camus], Harsdorffer, Rosset en andere, Utrecht, Joh. Ribbius, 1670.
43300: VRIES AZ., G. DE - De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland, Haarlem 1864. Gebonden in half linnen, 16+699 pag.
17628: VRIES, A. DE (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Leerrede ter nagedachtenis van [...] J.L. Verster, in leven leeraar der Herv. Gem. te Rotterdam, overleden 21-9-1814, Rotterdam, J. v. Baalen, 1814, 8°: 4+ 37 p.
55525: VRIES, SIMON DE - Seven duyvelen, regeerende en vervoerende de hedensdaeghsche dienst-maegden, ten af-schrick voorgesteld onder seven opschriften, als de hovaerdige duyvel, de diefagtige duyvel, de hoeren-duyvel (...). 2 delen, Amsterdam, T. ten Hoorn, 1682.
54768: VRIES, S. DE - Het Haagsche zeden- en politie-schandaal (de 'Duitsche Greet-historie'). 3e druk, 's Gravenhage, F.C. Doornhagen, [1908].
32008: VRIES, SIMON DE, UIT ZAANDAM - Stellingen [...] Zaandam H. Kruijver 1899
31897: VRIES, ABRAHAM DE, UIT GRONINGEN - Stellingen [...] Leiden W.T. Werst 1873
31898: VRIES, ABRAHAMUS DE, UIT AMSTERDAM - Specimen jruidicum de commercio epistolarum ex juris principiis aestimato [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1841
31899: VRIES, ADEL DIEDERIK WAANDERT DE, UIT AMSTERDAM - Art. 348 Wetboek van Strafrecht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1882
31901: VRIES, SAMUEL DE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1898
8984: "[MARTINET, JOANNES FLORENTIUS]; J. DE VRIES" - Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over [...] J.F. Martinets Katechismus der natuur. Amsterdam, Joannes van Selm, 1779. [4 delen in 2 banden]
56251: VRIES, J. DE C.S., - Verslag omtrent de ijzeren kapel in de Oude kerk te Amsterdam, Extract [1820], pp. 107-138 + a-d, geïll met gravures en facsimiles. Los.
23179: VRIES, HENRIETTE DE - Zeven potloodschetsen door Henriette de Vries (overl. Amsterdam 1942), met tuingezichten rond het Rijksmuseum te Amsterdam, o.a. met kleine kinderen, ieder 32x23 cm tot 59x23 cm.
56317: VRIES, R.W.P. DE, - Amsterdamsche stadsgezichten (=profielen), Amsterdam 1913, 16 pag.
34774: VRIES, G. DE, UIT HAARLEM - VI. theses juridicae 1839
34775: VRIES, G. DE, UIT HAARLEM - Theses juridico-politicae 1838
34787: VRIES, EGBERT DE, UIT HAARLEM - Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen, volgens hunne reglementen 's-Gravenhage M. Nijhoff 1880
59509: " BAUKE CLAASES DE VRIES;" - Nuttelyke consideratien of sedige aanmerkingen over het heedendaags tabak-suigen, of en hoeverre het selve ge-oorloofd zij of niet. Als ook eenige aanmerkingen tegen verscheide stellingen, vervat in het tractaat (...) door J.J.W. Beintema van Peima M.D. Tot lof van den tabak, voerende den tijtul Tabacologica. Amsterdam, Cornelis van Hoogenhuisen en zijn te bekomen by Jacobus van Nieuwenveen, 1692. (32) +280 + (16) pp. na p. 216 en 235 zes pagina's ingevoegd. Ex libris ingeplakt van D.F. Scheurleer. Drempelverzen van B. Becker, Klaas Douwes, C. van Hoogenhuisen, Corn. van Eeke, e.a.
56419: VRIES, R.W.P. DE, - [Veilingcatalogus] Penning- en muntkabinet Chr. J. van Eeghen, Amsterdam 1902, 103 pag.
52256: VRIES, R.W.P., - Veilingcatalogus Amsterdam in het begin der 19e eeuw in ruim 700 teekeningen door de schildersfamilie Andriessen, Amsterdam 1903, 32 pag.
52377: VRIES, THEUN DE, - Verzen. Sheherezade. Verzen van een witten magiër, kleine liederen voor clavecymbel, erotica, Maastricht, Leiter Nypels, 1932, 42+(3) pag., geb.
55862: VRIES, SIMON DE - Wercksaeme duyvelen in de weereld of vervolgh vande Satan in sijn weesen, aert, bedryf en guygchelspel, vertoond in een historische verhandelingh van duyvelsche gesighten, spoocken, droomen, voorteeckenen, voorseggingen, toveryen. Utrecht, A. Schouten, 1692.
33151: VRIES, FREDERICUS DE, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale, de crimine et delicto incendii ex jure poenali Gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
37469: VRIES, L. DE E.A. - Eene wandeling door den Bijenkorf, Amsterdam 1970, ongepagineerd, geìll.
42822: VRIES, SIMON DE - De geheele weereld in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken. 5 delen, Amsterdam, J. Bouman / Oossaan, 1686 [op gegraveerde titel 1585] - 1694.
51043: VRIES, C. DE - Naauwkeurige beschryving en verhaal van alle de plegtigheden (...) t.g.v. de 150e verjaring der Utrechtsche hoge schole, op den 31 May 1786 gevierd, als van de promotien met de kap. Utrecht, Paddenburg, [1786].
23757: VRIES, M.DE - De visscherijen, geheeten Het Vroon, ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven. Taalkundig onderzoek, Leiden 1858, 86 pag.
51286: VRIES, IRED (?) G. DE, - Jottings from San Remo, villa Rosa, january 1897, 46 pag., Amsterdam, Roeloffzen & Hubner 1897.
43946: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus boeken Jhr. A.G.F. van Kinschot, Amsterdam 1930, 72 pag.
43947: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus boeken van Prof. A.J. der Kinderen en C.J. Gonnet, Amsterdam 1926, 60 pag.
4970: VRIES, W. DE - Een Friesch geslacht uit Amsterdam. Voorouders en nakomelingen van den Frieschen Mr. Pompmaker Ruird Ruirds (1685-1732). Z.p. 1936, 155 p., geïll.
42943: VRIES & ZOON, P. DE - Kaart der tabaksondernemingen in Langkat, Deli, Serdang, Bedagei, Padang, Batoe Bahara en Assaham (Oostkust van Sumatra), schaal 1:200.000. 4e druk, Amsterdam, 1898.
30372: VRIES JR., R.W.P. DE - Hoe onze prenten gemaakt worden, Haarlem 1916, 84 pag., geïll.
43976: VRIES, R.W,P. DE, - Veilingcatalogus bibliotheek John C. van Lennep, Amsterdam 1926, 152 pag.
43960: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus schilderijen etc. L.A. Weinrich en Dr. W.L. van Meurs, Amsterdam 1926, 10 pag.
43962: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus prenten etc. A.Th. Wulffraat, Amsterdam 1927, 19 pag.
43959: VRIES, R.W.P.,DE, - Veilingcatalogus bibliotheek L.A. Weinrich en Dr. G.A. van Wayenburg, Amsterdam 1926, 42 pag.
43860: VRIES, HANS DE, - De Nederlandsche opstand, Soest, De Mijlpaal 1942, 35 pag.
43855: VRIES, HANS DE, - De politieke gestalte van Nederland in het beeld van zijn geschiedenis, z.pl., Volk und Raum, ca. 1944, 52 pag.
32728: VRIES, ABR. FIL., GERARDUS DE, UIT HAARLEM - Specimen literarium inaugurale de foenoris nautici contractu iure Attico [...] Haarlem A.C. Kruseman 1842
42132: VRIES, KLAAS DE - Schat-Kamer ofte konst der stuurlieden, behelzende een duidelyke onderwyzinge in de navigatie. Amsterdam, J. v. Keulen en Zoonen, 1777. [gebonden met:] De tafelen sinuum, tongentium en secantium. Amsterdam, J. v. Keulen en Zoonen. z. j., ongepagineerd. [en met:] Nieuwe tafel der lengte en breedte van de meest bekende plaatsen des aardrijks. z. pl., z. j.
41957: VRIES, THOM J. DE - Geschiedenis van Zwolle, deel I en II, Zwolle 1954, 1961, 206+381 pag., geb., geïll., met stofomslag.
54299: VRIESAARD, W. [= M.J. LELYVELT] - Nieuwe schetsen uit de regtszaal en den kerker. Nog eene bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelyke regtspleging in ons vaderland. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1842.
54298: VRIESAARD, W. [= M.J. LELYVELT] - Schetsen uit de regtszaak en den kerker, naar het leven geteekend. Eene nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in ons vaderland. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1840.
33956: VRIESE, GUIL. HENR. - Oratio de progressu physiologiae plantarum, prudenti naturam indagendi rationi tribuendo [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1835
31888: VRIESE, W.H. - De invloed der kruidkunde op de belangen van den staat Leiden De Breuk & Smits 1857
31889: VRIESE, GERARDUS JOANNES, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen juridicum inaugurale de poena exsilii [...] Amsterdam C.C. van der Post 1849
4973: VRIESE, C.J. DE - Genealogie De Vriese. Rotterdam 1971, 258 p., geïllustreerd.
30448: VRIEZE, J. (RED.) - Catharina, de keizerin en de kunsten, Zwolle 1996, 302 pag., geïll.
3116: VRIGNAULT, HENRI - Les enfants de Louis XV. Descendance illégitime. Parijs 1954, 248 p., geïll.
22702: VRIJ TEMMINCK, BENTINCK, DEUTZ - Briefje van mr. Egbert de Vrij Temminck aan “de heer Bentinck op de thesaurie”, dd. Amsterdam 12-2-1783. Manuscript, 4°, 2 p. Met afdruk lakcachet.
6252: VRIJDAG, W.H.E. EN H. FREITAG - Genealogie van de familie Freytag of Vrijdag, z.pl. [1913], 80 p., met tabel, gedrukt op Oud-Hollands papier
60729: VRIJDAG, DANIEL (1765-1822) AND VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BARBIERS, PIETER I (1717-1780) - Tekenzaal in Felix Meritis
23168: VRIJMETSELARIJ, INDIË, FRANTSEN - Diploma voor Gerhardus Johannes Frantsen, geb. te Utrecht, 26 jaar, planter, als broeder vrijmetselaar in de Loge te Deli, Ned. Indië, d.d. 15-9-1948. Groot blad met opgedrukt zegel in rode was, deels gedrukt, 35x50 cm.
6565: VROLIJK, P.F.A. - "Inventaris van het archief van het Teekengenootschap ""Pictura""1774-1968"
35285: VROLIK, W. - Oratio de vinculo disciplinae physiologicae [....] 1832
59204: VROLIK, J., - Overzicht van het muntvraagstuk, Leiden 1889, 184 pag. [ dissertatie ].
42736: VROLIKHERT, G. - Vlissingsche kerkhemel ofte levensbeschryving van alle de hervormde leeraren die sedert (...) 1572 tot op dezen tyd in de Nederduytsche kerke van Vlissingen gearbeydt hebben. Vlissingen/Middelburg, De Paaynaar/Clement, 1758.
52328: VROOM, W.H., - De financiering van de kerkenbouw in de middeleeuwen. Scriptie, 1953, 89 pag., gestencild.
28974: VROOM, N.R.A. - A modest message, as intimated by the painters of the Monochrome banketje, 2 delen, Schiedam 1980, 256 + 148 pag., geb., geïll., in schuifhoes, als nieuw.
41079: VROOM, W.H. - De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen, in het bijzonder van de dom van Utrecht, Maarssen 1981, 648 pag., geïll. Gebonden in geheel linnen (met behoud origineel voorplat).
33955: VRYHOFF, HUBERTUS GREGORIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philologico iuridica inauguralis ad leg. 6 par. 5, de divisione rerum et qualitate [...] [Leiden] S. Luchtmans 1735
22461: VUGHT, SCHAFT, CLERX - Stuk in een zaak voor gerecht te Vught tussen Jan Schaft, inwoner vanVught en Adriana Maria Clerx te Herenthals, 1751. Manuscript, folio, 3 p.
22629: VUGHT, MARTINI - Brief van H.B. Martini, d.d. Vught 1843, aan mr. A. van Gennep, Minister van Staat te ‘s Gravenhage. Manuscript, 4°. 1 p. met afdruk van lakcachet.
26048: VUGT, A.J. VAN - Familie Van Vugt Barendrecht, volume III, z.pl., 2008, 131 + 12 pag., geïll., in ringband.
57385: VULSMA, R.F., - Nederlandse genealogen en heraldici, Amsterdam 1998, 49 pag.
47559: VURTHEIM, J., - Herinneringen aan Hellas, Utrecht, de Vroede, 1909, 101 pag., geïll.
3350: VÜRTHEIM, J.J. - Het geslacht Dirkzwager 1490-1940. 's-Gravenhage 1941. Folio, 164 p., geïll.
3351: VÜTHEIM, J.J. - De Maassluissche tak van het geslacht Dirkzwager ca. 1455-1943. 's-Gravenhage 1943. Folio, 116 p., geïll.
31190: VUUREN, L. VAN - Een nationaal park in Nederland [ landgoed Amerongen ], Utrecht 1933, 55 pag., geïll.
54864: WAAGENAAR, SAM - Mata Hari. Niet zo onschuldig... , Amsterdam, 1981.
32755: WAAL, GERARD DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis praecipua tradens argumenta, quibus forma judicii, qud per juratos exercetur [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
35662: WAAL, ANTONIUS JACOBUS CORNELIS DE, UIT BATAVIA - Evenwichten in quaternaire systemen .... Rotterdam Brusse 1910
39819: "WAAL, A. DE; J. RIJKHOEK, E.A.;" - Herdenkingsalbum 50-jarig bestaan Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht, Dordrecht 1935, oblong, 42 pag., geïll.
36662: WAAL, HENDRIK LOUIS ENGELBERT DE, UIT BATAVIA - De invloed der kolonisatie op het inlandsche recht in Nederl. Oost Indie Haarlem G. van den Berg 1880
32864: WAAL, WILLEM FREDERIK DE, UIT AMSTERDAM - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois. Academisch proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1921
28985: WAAL, H. VAN DE - Zeventiende eeuwsche uitbeeldingen van den Bataafschen Opstand. Een iconologische studie, 2 delen, z.pl. 1940, 52 + 36 pag.
32724: WAALKENS, WAALKO JANS, UIT ZUIDBROEK - Over het misdrijf strooperij. Proefschrift [...] Groningen Scholtens & Zoon 1893
36060: WAALS, JOHANNES DIDERIK VAN DER, UIT AMSTERDAM - Prehistoric disc wheels in The Netherlands Groningen Wolters 1964
22273: WAALWIJK, VIER DODEN IN HERBERG - Wonderlijke gebeurtenis, plano blad met sierrand en een houtsnede-illustratie van vier personen rond een tafel (gesigneerd A.S.), en eenzijdig gedrukte tekst, midden 19e eeuw.
22971: WAALWIJK, DRONGELEN, LE LEU DE WILHEM - Inventaris van de gemeenschappelijke boedel van mr. Maritz le Leu de Wilhem, vrijheer van Waalwijk, raad en stadhouder van de lenen van Brabant, overleden 1724 en van vrouwe Maria Timmers, overleden 1753 te 's-Gravenhage. Acte van notaris Abr. Cortebrant te 's-Gravenhage d.d. 3-8-1753, folio, 550 p, geb. in 20e-eeuwse halfleren band.
38517: WAANDERS, W.J.G.M. - En zij teken(d)en voor Waanders...., Zwolle 1991, (48) pag., geïll.
60852: WAANDERS, FRANCISCUS BERNARDUS (1809-1880) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
2687: WAARD, C. DE - Regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784. Middelburg 1918, 176 p.
23518: WAARD JR., C. DE - De uitvinding der verrekijkers, 's-Gravenhage 1906, 340 pag., ing.
14545: WAARD, C. DE - De Nederlandsche vlag. Nieuwe bijdragen tot de kennis harer kleuren. Groningen 1900, ill., 192 p., orig. half cloth.
56302: WAARD, D. DE, - De geologie en geomorfologie van Urk, Extract T.K.N.A.G., pp. 710-736, geïll,
57576: WAARD, C. DE, - Het rekeningboek van Fop Jans Smidt, 1775-1789, en zijn beide zoons 1811-1814. Middelburg 1918, 134 p. Geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
2686: WAARD, C. DE - Archieven berustende onder het bestuur der godshuizen te Middelburg. Inventaris van de oude archieven 1343-1812. Middelburg 1907. Geb., 522 p.
20360: WAARDEN, F. VAN E.A. - Fabriekslevens. Persoonlijke geschiedenissen van arbeiders, fabrikanten, managers en andere betrokken uit de Twentse textielindustrie. Zutphen 1987, 240 p., geíll.
23501: WAARDEN, H.W.A. VAN DER - Het prentenboek voor de katholieke jeugd, 2e uitgave, Amsterdam/Hilversum, Klene, ( 1902) folio oblong, 24 pag., geïll., geb. ( mist pp 21/22, enkele pagina's beschadigd, los in de band.) De auteur was priester te Hilversum. Tekst en illustratiës met zinspeling op situatie in Hilversum.
36678: WAARDENBURG, J.D.J. - Zien met anderman's ogen Den Haag Mouton 1975
35307: WAARDENBURG, HENRICI GULIELMI, UIT LINGEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [.....] 1827
54307: WAARDT, HANS DE - Toverij en samenleving, Holland 1500-1800. Den Haag, 1991.
53099: WAARMOND, LIEVEN VAN - Hollands Koors, verergert in een derdendaagsche, vervallen in een quijnende siekte, en geeindigt in ellendige doodstuypen. Sijnde een verhaal van de onheylen en kleyne adem-halingen, die den lande van Holland en West-Vriesland, sedert ruym 1600 jaren herwaarts is overgekomen [...], mitsgaders het proces crimineel tusschen de ingezetenen van Holland ende de heer Caspar Fagel, raad-pensionaris van Holland en West-Vriesland etc., door Lieven van Waarmond. Gedrukt na de copy van Weenen, z. pl., Clement van Lyland (= pseudoniem) [1687].
6258: WAASBERGEN, J.P. VAN - Het geslacht van Waesberghe, van Waesberge, van Waasbergen door de eeuwen heen, 1279-1983, [Breda 1983], 308 p., geb., geïll., oblong
51505: SOTHEBY MAK VAN WAAY, - Catalogus 352. Een collectie grafiek door Charles Howard Hodges, Amsterdam 1982, 55 pag., geìll.
39325: WACHEM, J. V. - Herinneringen uit den Blokkadetijd, marine- schetsen, Amsterdam z.j., 120 pag.
31148: WACHENDORF, J.C. VAN - Juridische verhandeling over het VIe articul des statuuts der stad Arnhem van den jaare 1694 concernerende de testament mackinge betreckelyck tot sekere acte van superscriptie op een besloten testament, Utrecht J.S. Bosch, 1738, 4o, ( 4 ) + 137 + 6 pag. Orig. sierpapieren omslag. Gebruikt exemplaar.
18641: WACHLER, JOHANN FRIEDRICH LUDWIG - De Parijsche bloedbruiloft. Een verhaal uit de ontzettende godsdienst- en burgeroorlogen in Frankrijk in de XVI eeuw door den hoogleeraar L. Wachler Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1829.
6257: WACHLER, E. EN M. - Chronik der Familie Wachler vom ende des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Jena 1910, 226 p., geïll. met tabellen, facsimilé’s etc.
43017: WACHTENDORP, CASPARUS - Oude Hollandsche geschiedenissen ofte, Corte Rym-Kronyck verdeelt in XIII boecken. 's Gravenhage, A. Tongerloo etc., 1648.
42244: WACHTER, JACOB PIETERSZ (RED.) - Lof-dichten ter eeren den doorluchtighsten vorst Frederic Henric prince van Orange etc. over de twee voortreffelijcke victoryen der stercke steden Wesel ende het on-winbaer geachte 's Hertogen-bosch, vervattende een verhael van 't ghepasseerde sedert 't optrecken der Prince van Orange, tottet veroveren van 's Hertogen-bosch. Amsterdam, Wachter, 1629.
16713: WADDENEILANDEN - Gans omspoeld door zilte baren. De Waddeneilanden, rijk aan geschiedenis, folklore, duin en strand, door J. Poort Jzn, Harlingen, “Flevo”, 1966, 80 p.
35594: "WAECHTLER, CHRISTFRIED, UIT GRIMM; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - Dissertatio moralis de justitia & jure Belli Primi Punici, , ex Joh. Freinshemii Suppl. Liv. Libb. XVI, XVII, XVIII, & XIX [...] Leipzig Johann Georg 1674
43626: WAEGEMANS, E - Russia and the Low Countries in the eighteenth century, 's-Gravenhage 1998, 340 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22411: "WAESBERGE, VAN; ROTTERDAM" - "Tijdverdrijf van P. van Waesberge, Rotterdam, z.j. [ca. 1840], manuscript, 4°, ca. 135 beschreven pagina's in half leren band met rugversiering en titel in gouden letters: ""P. van Waesberge. Tijdverdrijf"". Inhoud: ongepubliceerd letterkundig werk, zowel proza als poëzie, enige tientallen bijdragen."
27700: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Verkort, Amsterdam, J. Allart 1792, (10) + 654 pag., gebonden in ( gesleten ) half linnen band. Geïllustreerd met frontispiece, 4 uitslaande kaarten ( waaronder Holland en Zeeland ) en 18 gravures.
47412: [SAALBERG, W.] / JOH. WAGENAAR, - Wat Toonkunst aan Den Haag bracht in haar eerste eeuw, 1829-1929, Feestconcert op 27-4-1929, 76+14 pag., geïll.
24995: WAGENAAR, JAN - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen (...) en regeeringe beschreeven. 3 stukken.
52615: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland. Amsterdam, Allart, 1790-1796.
52617: WAGENAAR, J., - Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Neerlanden. 21 delen, Amsterdam, 1790-1796.
43521: WAGENAAR, JAN - Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde Provincien, Amsterdam, Meijer & Warnars, 1787. Origineel sierpapieren omslag, (80)+160 pag. Iets watervlekkig.
54809: WAGENAAR, J. - Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam door Jan Wagenaar. z. pl., [1768].
47567: BUHLMANN J./ A.WAGNER, - Das alte Rom mit dem triumpzuge kaiser Constantin's im Jahre 312 n. chr. Rundgemalde von den K. professoren J.Buhlmann und A. Wagner in Munchen, Munchen 1892, gebonden in linnen.
5365: COSTER VAN VOORHOUT EN P.M. VAN WALCHREN - Coster, Coster van Voorhout, Coster van Vrijhoeven, [Oldenburg i.o.] 1923, 56 p., geïll. (met ingeplakte foto’s)
6710: WALLER ZEPER, C.M. - De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland met een herdruk van Stevins Tafelen van Interest""."
18654: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER] - Der Sturz des Hauses Alba. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, W. Engelmann en Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1875.
18655: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER] - Johann De Witt. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, W. Engelmann en Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1875.
36341: "WALPURGER, JOHANN GOTTLIEB, UIT ILEBURG; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS" - Meditationes de genuina historia literaria Wittenberg Kreusig 1715
33602: WALRAVEN, JACOB, UIT RANDWIJK - Observationes philosophicae inaugurales [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1780
47828: WALRE, J. VAN, - Aanspraak aan de leden van Haarlems Vrijcorps, gedaan naa deszelfs afvuuring op den 29sten augustus 1786, Haarlem, v. Walre 1786, 10 pag.
18661: WALRÉ, JAN VAN - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [2 delen]
18662: WALRÉ, JAN VAN - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [2 delen]
18663: WALRÉ, JAN VAN - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [1 van 2 delen]
18664: WALRÉ, JAN VAN - Pygmalion, dichterlijk tooneel. Naar het Fransch van Jean Jacques Rousseau. [1815]. (2:) Eens grijsaards loofkransje om den gedenksteen van den voortreffelijken dichter, Cornelis Loots. [1833]. (3:) Aan den heere Wijbrand Hendriks, kunstschilder. [1791]. (4:) Antwoord aan Meester Jodokus Gilvus, kunstschilder [...]. [1832]. (5:) Haarlemsch Rymkronykje van de tentoonstellingsfeesten. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1825. (6:) Derk de matroos aan Mijntje of Het horoskoop. Een volksdicht. [z.p.], [z.n.], 1832. (7:) De slag bij het Mannenpad, in 1304 [1804?]. (8:) Graaf Adolf van Kleef [1827]. (9:) De (Demokritische) vlieger [1816]. (10:) De Gedachten. Fragmenten van een onuitgegeven Leerdicht [z.j.]
18665: WALRÉ, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland. Treurspel. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1821.
18666: WALRÉ, JAN VAN - Diederijk en Willem van Holland. Treurspel. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1821.
18659: WALRÉ, JAN VAN - De vondeling. Toneelspel. Haarlem, J. van Walré en Comp., 1793.
18656: WALRÉ, JAN VAN - Aanspraak aan de leden van Haarlems vrycorps, gedaan naa deszelfs afvuuring op den 29sten augustus MDCCLXXXVI. Haarlem, J. van Walré, 1786.
18660: "WALRÉ, JAN VAN (VERT.); JOSEPH PATRAT" - Het vergeefsch besluit of De vermommingen uit liefde. Blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Haarlem, J. van Walré en Comp., 1799.
18658: "WALRÉ, JAN VAN (VERT.); FRANÇOIS GUILLAUME JEAN STANISLAS ANDRIEUX" - De losbollen, of De gewaande doode. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1792.
35832: WALSEM, ALBERT JOHAN VAN, UIT REEUWIJK - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
6265: WALSEM, J.M. - Geslacht-register der familie Van Walsem van 1688 af, Leiden 1904, ca 100 p., geb., geïll., folio, half leer en goud op snee
56854: WALSINGHAM, LORD A.O., - Shooting. Moor and marsh, 5th. ed., London, 1901.
52963: WALTEN, E., E.A. - Waerachtigh verhael van 't gepasseerde te Rotterdam, soo ten regarde van het vangen, examineeren en onthoofden van Cornelis Kosterman, als van het gheene daar op is gevolght. Door A.M. [= E. Walten], Rotterdam, voor den Auteur, 1690 [gebonden met:] Tweede deel van het Waerachtigh verhael [...], Rotterdam, voor den Auteur 1690 [gebonden met:] Versameling van eenige stucken en bewysen dienende tot ophelderingh van het leven en daeden van [...] Jacob Suylen van Nyevelt, gewesen hoofd-officier der stad Rotterdam, Dordrecht, J. v. Lingen 1690 [en met:] Remonstrantie van mr. Enricus Walten [...] by forme van een brief gesonden aan de [...] heeren van de wet [...] der stad Rotterdam ['s Gravenhage nov. 1692] [en met:] Missive van een Amsterdamsch heer aan een heer in den Hage [Amsterdam febr. 1691] [en met] Criminelen eysch van den procureur generael op en jegens Jacob Zuylen van Nievelt, Amsterdam, W. de Koep, 1691.
35816: WALTER,GERHARDUS THEODORUS, UIT PASSAROEAN - Bijdrage tot de kennis der streptococcen Utrecht Van Boekhoven 1893
15980: WALTER, L. EDNA - The fascination of Holland, Londen: Black, 1912
35499: WALTHER, SAMUEL - Monumentum Magdeburgicum, Das ist, Nachricht von denen Antiquitäten in Magdeburg, welche den Ursprung der Stadt betreffen [...] Maagdenburg en Leipzig Wed. Christoph Seidel 1725
55942: WALTHER, WOLFGANG, - Varietes litteraires ou recueil des meilleures pieces fugitives du temps, Tome I, partie I et Tome IV partie I, Erlang, Walther, 1770.
36369: "WALTHER, CHRISTIAN GOTHOFR., UIT HAYNOVIA-SILESIUS; PRAESES: ELSWICH, HERMANN VON" - Philosophumena viris sanctis temere afficta Wittenberg Kreusig 1715
42905: WALVIS, J. - Beschryving der stad Gouda. 2 delen in 1 band, Gouda / Leiden, Endenburg / Vermey, [1714].
41807: WAMPACH, C - Sankt Willibrord. Sein leben und lebenswerk, Luxemburg 1953, 435 pag., geïll.
36322: "WANDALINUS, JOHANN ERNEST, UIT HAVNIA-DANUS; PRAESES: RECHENBERG, L. ADAM" - De Obstaculis progressuum Reformationis Lutheranae Leipzig Fleischer 1689
59967: WANDELKAART - Wandelkaart van Bloemendaal en Omstreken, prijs 10 cents, Uitgave: Bloemendaalsche Boekhandel te Bloemendaal, 1 p. in hoes. In goede staat.
58638: "WANDERS, A.G.M.;" - Wanders in Nederland en Duitsland. Naarden 2005, 288 pag., geb., geïll.
54320: WANING, JAC. VAN - Handboek voor de politie. Haar plichten en rechten. Alfen (Z.H.), N. Samsom, 1900.
51878: "WANJON, D.;" - Geschiedenis van de Nederlandschen handel sedert 1795, Haarlem 1900, 140 pag., geb. in half leren band.
38075: WANRAY, ARNOLD ADAM VAN, UIT HERPEN RAVESTEIN - Dissertatio medica inauguralis de variolis, Leiden, A. Coster, 1776, 4o, 20 + (3 ) pag.
27401: WANSINK, H - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575- ca.1650, dissertatie, Utrecht 1975, 274 pag.
37773: WAP, J.J.F. - Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem II 1840-1842, 's- Hertogenbosch, Demelinne, [ 1842 ], 7 + 375 + 16 + (6) + 18 pag., orig. karton, goed exemplaar.
18681: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloem en vrucht. Poëzy en proza. (Tot afscheid). Niet in den handel. Delft, A.J. Brouwer, 1878.
18680: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloemlezing uit de poëzy zijner laatste tien jaren. Den Haag, M.M. Couvée en Joh. IJkema, 1874.
18678: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloemlezing - honderd stuks - uit de poëzy mijner laatste vijf-en-twintig jaren. Den Bosch, Henri Bogaerts, 1865.
56614: WAP, DR., - De tentoonstelling van Nederlandsche oudheden te Delft. Eene historische schets met een zestal afbeeldingen der lokalen, Delft, 1863.
56045: WAP, DR., - Herinnering aan Ds. P. Weiland en Mr. J.A. Weiland, vader en zoon, 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1869, 20 pag.
51330: WAP, DR., - Bilderdijk. Eene bijdrage tot zijn leven en werken, Leiden 1874, 160 pag., ingenaaid, los, omslag beschadigd, geen achterplat en oude plakband resten.
27886: WAP.J.J. F. - "Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem II, 1840-1842, 's-Hertogenbosch, Demelinne, 1842, 7 + 375 + 16 + (6) + 18 pag. ( tekstpagina""s 308 t/m 331 in fotokopie meegebonden). Gebonden in moderne band."
23615: WAP, DR. - Het gezantschap van den sultan van Achin Ao 1602 aan prins Maurits van Nassau, Rotterdam Nijgh 1862, 88 pag., geïll met fraaie titelpagina in kleur en 4 pag. met facsimiles van handtekeningen.
14540: VLAGGE- EN WAPENKAART - Vlagge- en wapenkaart, chromolitho 35 x 22 cm, by W.R. Casparie, Groningen, published by Noordhoff & Smit.
2036: POLNISCHE STAMM-WAPPEN - Polnische Stamm-Wappen. 26 (van 28) gelithografeerde bladen met Poolse familiewapens, ongekleurd, genummerd 1-225 en 301-731. Druk G.A. Seyler, Berlijn, naar tekeningen van H. Nahde.
2707: WAPPEN - Wappen, Siegel und Verfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone, 1848-1948. [Bern] 1948. Geb., geïll., 1317 p.
1950: ÖSTERREICHISCHER WAPPENALMANACH - Österreichischer Wappenalmanach. 2 dln. Wenen 1966-1967.
2708: WAPPENROLLE - Die Wappenrolle von Zürich. Ein heraldisches Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts. Zürich 1860. Geb., geïll.
18683: "WARBURTON, ELIOT; C.M. MENSING (VERT.)" - Reginald Hastings, een verhaal uit den tijd der onlusten van 164-. Vertaald uit het Engels. Sneek, Van Druten & Bleeker, 1851. [2 delen]
28531: WARD, A.W. - The electress Sophia and the Hanoverian succession, London 1903, 254 pag., ill., hardback, bound in full leather. Good copy ( nr. 844 from 1000).
54322: WARD, RICHARD - De minister en het lichte meisje. Rotterdam, De Vrije Pers, [19..].
42176: WARIUS, PIETER - De zes eerste, elfde en twaalfde boeken Euclidis, vertonende de voornaamste gronden en eygenschappen der wydberoemde en voortreffelyke maatkonst. 4e- druk, Amsterdam, van Keulen, 1763.
2710: WARLOP, E. - Wapenboek van Vlaanderen. Handzame 1972. Geb., geïll., 169 p.
33257: WARMOLTS, HENDERICUS RUDOLPHUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de juris regula: quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum [...] Groningen W. v an Boekeren 1851
16724: WARMOND - Warmond en watersport, z.pl. [1939], 42 p.
6498: WARNECKE, F. - Heraldisches Handbuch für Freunde der Wappenkunst, sowie für Künstler und Gewerbtreibende. Görlitz 1880. Geb., geïll., 51 p. en 33 platen.
57390: WARNECKE, FRIEDRICH, - Heraldische Kunstblatter nach im kunstdruck u.s.w. ausgefuhrten entwurfen von M. Schonganer, I. van Mecken, A. Durer, V. Solis, J. Amman und anderen [1e uitgave], Gerlitz 1876.
51137: WARNECKE, F., - Heraldisches Handbuch fur Freunde der Wappenkunst (.....) Gorlitz 1880, (4) + 52 pag., geb.
2712: WARNECKE, FRIEDRICH - Heraldische Kunstblätter, nach im Kunstdruck u.s.w. ausgeführten Entwürfen von Martin Schongauer, Israel van Mecken, Albrecht Dürer, Virgil Solis, Jost Amman und anderen deutschen und ausländischen hervorragenden Meistern.2e auflage, Görlitz 1891. 12 + 11 + 11 p. + 76 plates. Hardback. Good copy.
34179: WARNKOENIG, LEOPOLDUS AUGUSTUS - Oratio de jurisprudentia gentium Europaearum una eaque assiduo doctorum commercio excolenda [...] Leuven Franciscus Michel 1828
18688: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Gedichten. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1828.
18689: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Vertellingen, romancen en andere stukjes. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1835.
18691: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - De godsdienst. Dichtstuk, ter opening van de jaarlijksche Algemeene Vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 8sten augustus des jaars 1837. [Amsterdam], [z.n.], [1837?]
18692: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Lorenzo en Blanca, romantisch gedicht, in drie zangen. Amsterdam, S.J. Prins, 1839.
18687: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Tafereel van een gelukkig burger-gezin. Dichtstuk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en Zoon en Johannes van der Hey en Zoon, 1824.
18685: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Viertal liederen, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der kerkhervorming, gevierd door de protestantsche kerken in Nederland. Amsterdam, W. van Vliet, 1817.
18686: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Nathan van Geneve. Tooneelspel. Amsterdam, Abraham Mars, 1824.
59095: WARNSINCK, W.H., - Petronella Moens, Amsterdam, H. Frijlink, 1843.
40506: WARNSINCK, J. / J.D. ZOCHER, - Bouwkundige aanmerkingen op het onlangs tentoongestelde model van eene Koopmanmsbeurs voor de stad Amsterdam, Amsterdam 1840, 52 pag.
18693: "WARREN, SAMUEL; P. VAN OS (VERT.)" - Bladen uit het dagboek van een geneesheer. Naar den achtsten druk. Vertaald uit het Engels. Sneek, Van Druten & Bleeker, 1854.
18696: WARREN, SAMUEL - Verhalen. Amsterdam, Gebr. Kraaij, 1855.
57052: "WARREN, IRA; " - New Warren's household physician, enlarged and revised, being a brief description (...) of all the diseases of men, women and children, Boston 1904.
5237: WARREN, R. DE - Les comtes de Blois, Saint-Gervais-la-Foret 1971, 17 p., geïll.
51046: WARSTADT, B. - Studenten-liederen, in muzijk gebragt door Benedict Warstadt. Utrecht, v.d. Monde, 1827.
31819: WARTENA, BARTELE, UIT GROUW - Het leven van Hendrik van Deventer en zijne verdiensten als verloskundige. Academisch proefschrift [...] Amsterdam W. Eelkema 1882
34918: WASHINGTON, JACOBUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de actione pauliana Leiden A. Elzevier 1711
19022: WASSENAAR - Wassenaar. Rapport, in opdracht van het gemeentebstuur uitgebracht door het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland.
17633: WASSENAAR, J. (PREDIKANT TE NIJEHASKE) - Leerrede [..] bij het overlijden op 8 January 1854 in 47 -jarigen ouderdom van [...] Pieter de Goeje, predikant te Heerenveen, uitgesproken den 15 January 1854, Heerenveen, F. Hessel, 1854, 8°: (4) + 27 p.
16725: WASSENAAR - Wassenaar en omstreken. Gids door Eduard C. Houbolt. Leiden, Van der Hoek [1904], 82 p.
16728: WASSENAAR - Wassenaar als vacantieoord en woonplaats. Officieele gids bevattende plattegrond, bezienswaardigheden en gegevens, alsmede wandel- en fietstochten in Wassenaar en omgeving. Uitg. V.V.V. [1937], 98 p, oblong.
41222: WASSENAER VAN CATWIJK, A.J.O.V. - Biografie van G.H.L. baron van Wassenaer van Catwijck (1894-1954), z.pl. 1995, 72 pag., geïll.
32850: WASSENAER, PAULUS HENRICUS JACOBUS VAN, UIT NIJMEGEN - Disputatio juridica inauguralis, de emancipatione [...] Groningen J.J. Homkes 1826
50887: WASSENAER, NIC.J. VAN - Harlemias sive enarratio obsidionis urbis Harlemi quae accidit anno 1572. Leiden, Paets, 1605.
30620: WASSENBERGH, A. - "L' art du portrait en Frise au seizième siècle, Leiden 1934, 186 pag. + 94 afb. ( dissertatie; voorplat ligt los)."
33601: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de varia academiae Franequeranae nuper fortuna [...] Leeuwarden D. v.d. Sluis 1803
28876: WASSENBERGH, A - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, Lochem 1967, 140 pag., geb., geïll., zonder omslag.
33527: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de laudabilibus quibusdam prisci aevi graecorum maxime institutis hodie neglectis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1771
31542: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de bonarum hodie literarum et ervditionis in belgio commodis et incommodis, eaqve vel amplificandi, vel tollendi modis [...] Franeker wed. Willem Coulon 1790
33864: WASSENBERGH, EVERWINUS - Laudatio funebris Ioannis Schraderi [...] Franeker Gulielmus Coulon 1784
15985: WAT - Wat ons in Holland gezien ‘t / What we saw in Holland. Aantekeninge o’er landbouw, handel en nijverheid in Holland. Amsterdam/Pretoria: Vereeniging Zuid-Afrikaansche Voorschotkas, [1914].
2720: WATER, WILLEM TE - Het hoog adelijk en adelrijk Zeelant, vertoont uit eenige ongedrukte lijsten der ridderschappen en edelen van Zeelant... Middelburg 1761, 158 p. Met: J. van Grijpskerke, Het Hoog-adelijk en adelrijk Zeeland. 't Graefschap van Zeeland, 186 p., met twee uitslaande platen waarop 142 gegraveerde familiewapens. Gebonden in perkament. Goed exemplaar.
23814: WATER, W. TE - Tweede eeuw-getyde van de geloofs-belydenisse der gereformeerde kerken in Nederlant geviert, Middelburg, P.Gillissen, 1762, 22 +(6)+281+(26) pag, papieren omslag.
18697: WATER, JONA WILLEM TE - Levensbeschrijvinge van den heere Mr. Corn. Joh. Kneppelhout. [z.p.], [z.n.], 1819.
32285: WATER, WILLEM CAREL PIETER TOE, UIT COEVORDEN - Stellingen [...] Zaltbommel H.J. van de Garde & Co 1897
32286: WATER, GUILIELMUS CAROLUS HERMANUS TOE, UIT HARDERWIJK - Specimen observationum de theodoro antiocheno, mopsuestiae episcopo, XII prophetarum, minorum interprete [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1837
41978: WATER, J.W. TE - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz. van de Werff, Leiden, Haak, 1814, 8+184 pag., papieren omslag.
41969: WATER, J.W. TE - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz van de Werff, Leiden, Haak, 1814, (8)+188 pag., origineel kartonnen omslag.
3100: WATER, J.W. TE - Redenvoering ter eere en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesproken te Vlissingen. Middelburg 1755, 56 p.
24834: "WATSON, R.;" - Histoire du reigne de Philippe II, Roi d'Espagne. Amsterdam/Rotterdam, Changuion/Bennet&Hake, 1777,
47789: WATT, L. MACLEAN, - The Cameron Highlanders, Edinburg [ca.1930?], 64 pag., geb., geïll.
27473: WATZELBERGER, OTTO - Beiträge zum Formenschatz der Heraldik. München ( Ackermann ) 1900, folio map met 10 pag. tekst en 56 platen deel in kleur. Zeer zeldzaam.
38103: WAUWERMANS, P - Le droit des auteurs en Belgique, commentaire historique et doctrinal de la loi du 22- 3 - 1886, Brussel 1894, 467 pag.
36589: WEBER, RICHARD ERNST JACOB, UIT 'S-GRAVENHAGE - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers Amsterdam N.H. Uitg. Mij. 1936
36337: "WEBER, IMMANUEL , UIT WITTENBERG [EN TRUBSBACH, DAVID GOTTHELFF]; PRAESES: LEHMANN, DAVID TH." - Casus poetarum tragicos Wittenberg Kreusig 1714
57818: WEBER, AUGUST, - Die aktive oder Reiz-congestion und deren innere mechanik, Erlangen 1855, 45 pag.
8015: WEBER, IMMANUEL - Examen artis heraldicae, 3e ed.
58960: WEBER, E. VAN, - Die Folterkammer der Wissenschaft. Eine Sammlung von Thatsachen fur des Laien-publikum, Berlin, 1879 [honden].
5018: WEBER - Weber, ein Familienbuch. München 1985, 128 p., geb., geïll.
37075: WECKEN, F. , H.F. FRIEDERICHS U.A. - "Familiengeschichtliche Bibliographie, Band I bis 7, und 11, Wiesbaden 1933-1967 ( Bände 1-6 neudrucke von edition 1932-1938; Band 7 von 1967, Band 11 von 1961/1963)"
31439: WECKEN, F - Deutsche Ahnentafeln in listenform, I. Band, Lieferung 1 + 2 ( von 3 ), Leipzig 1921- 1924, 358 pag.met 2 schema's, lose.
31440: WECKEN, F - Deutsche Ahnentafeln in listenform, I. Band, Leipzig 1925, 536 pag., geb., ( mit 2 schema's ).
36379: "WECKER, CHRIST. REINH. UIT REG. PRUSS.; PRAESES: CALOVIUS, CHRIST." - Decas controversiarum miscellanearum sequens Konigsberg Reusner 1687
32903: WEDEL [WEDELIUS], GEORG WOFGANG - Exercitationes pathologico-therapeuticae Jena Typis Nisianis 1696
7818: WEDEL, HEINRICH VON - Deutschlands Ritterschaft, ihre Entwicklung und ihre Blüte.
6324: WEDERLEGGING - Wederlegging van het advys der hoogleeraaren ... Bondam en ... Tydeman in zaake Jan Hendrik van der Wyck, tot Stoevelaar, begeerende beschreeven te worden in de Ridderschap van Overyssel, Deventer 1787, 36 p.
20702: WEE, H. VAN DER (ED) - The rise and decline of urban industries in Italy and the Low Countries. Leuven 1988, 400 pag.
15262: WEECH, FR. VON - "Monsignore Garampi in Holland im Jahre 1764; in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 20 (1899), p. 193-238."
50874: WEEDA, P. - Geschiedenis van de ontdekking der West-Indische eilanden en het vaste land van America door Chr. Columbus. Een leesboek voor jongelingen. Dordrecht, Blusse, 1842.
32139: WEEDE, HENRICUS MAURITIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
32283: WEEDE, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de facultate retroëmendi [...] Utrecht Joh. Altheer -1827
36474: WEEL, MARINUS ANTHONIJ VAN, UIT OUDDORP - Het dialect van West-Voorne Leiden Brill 1904
32282: WEEL, JOHANNES KORNELIS VAN, UIT OUD-BEIERLAND - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
32284: WEEL, ANTONIUS VAN, UIT OUD-BEYERLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de juribus uxoris cujus maritus mercator non est solvendo, jure francico et belgico [...] Leiden D.J. Couvée 1842
6278: WEENEN ROELS, M.J. EN J. WEENEN - Weenen, Johan, Roels, Marie-José, 1943-1993, aangeboden ter gelegenheid van onze gouden bruiloft, [Valkenswaard 1993], 59 + 21 p., geb., geïll.
35938: WEENINK, HENRICUS BAPTISTA, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales 's-Gravenhage Van Langenhuysen 1848
19360: WEERDEN, J. S. VAN - De Westpolder. De geschiedenis van een Waddenpolder en zijn ingelanden.
34033: WEERDEN, HENDRIK VAN, UIT JUKWERD (GR.) - Dissertatio philosophica-juridica inauguralis de statu hominis naturali [...] Groningen A. Groenewolt en Zoon 1794
32281: WEERDEN, JULIUS VAN, UIT APPINGEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad Pandect. Lib. XLVIII Tit. XXI qui est de bonis eorum, qui ante sententiam (vel) mortem sibi conscriverunt [...] Leiden H.W. Hazenberg 1830
32280: WEERT, EMMERICUS BREDANUS DE, UIT STEENBERGEN - Specimen juridicum inaugurale, continens quaestiones selectas, de locis juris controversis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
32278: WEERTS, DIEDERICUS JANUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de objecto contractus imprimis secundum codicis napoleontici principia [...] Leiden J.C. Emeis 1834
32279: WEERTS, ERDWINUS FREDERICUS JOHANNES, UIT ARNHEM - Positiones juridicae inaugurales [...] Utrecht G.F. Koch 1847
16729: WEESP - Evang. Lutherse Gemeente Weesp, Weesp 1982, 25 p.
35812: WEEVERS, THEODORUS, UIT ZAANDAM - Onderzoekingen over glukosiden ..... Rotterdam J. de Jong 1902
35910: WEEZEL, STEPHAN PIETER VAN, UIT MAASBOMMEL - Stellingen .... Amsterdam Scheltema 1875
58819: WEGELER, F.G, RIES, F, RIDDER VON SEYFRIED, J., - Ludwig van Beethoven, Geschiedkundige bijdragen en verhalen, eigenhandig geschrevene brieven, fac-simile enz. van dezen beroemde componist. Leiden, Mortier 1840, 12+231 pp.
52026: WEGMAN, WIM, - Sporen. Een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen, Haarlem 2007, 184 pag., geb., geïll.
15987: WEGWYZER - Wegwyzer of korte beschryvinge van de stadt Amsterdam, zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen en tegenwoordigen staat: met aanwyzing der graften, straaten, markten, geestelyke en waereldlyke gebouwen [...]. 3e druk. Amsterdam: Erven J. Ratelband en Cie, 1737.
35685: WEHLBURG, CORNELIS, UIT BANDOENG - Onderzoekingen over erwtenanthracnose Baarn Hollandia 1932
59114: WEIDEMANN, MAGNUS., - Kunstgabe 4, Dresden, Verlag der Schönheit, 1921.
35556: "WEIDIUS, ESAIAS, UIT AUGSBURG; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL" - Stricturae Augustanarum antiquitatum [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
60899: " WEIDT, WEIDEN, WEID, VON WISENBERG; FERDINAND III" - Patent of Nobility, Holy Roman Empire, donated by Holy Roman Emperor Ferdinand III (1608-1657) to Moises Weidt (also mentioned as Moisen Weiden, Weid) Von Wisenberg.
20642: WEIERMAIR, P. ( RED. ) - Erotic art from the 17th to the 20th century, Edition Stemmle. Catalogue for exhibition Der kalte Blick. Frankfurt a. M. 1995, 296 pag., hardcover with dust jacket. Good copy.
60756: WEIJER, JOHANNES HERMANUS VAN DE - Gecostumeerde voorstelling van den intogt van Maurits, Prins van Oranje, Graaf van Nassau enz. en Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, binnen Groningen in den jare 1594, door H.H. Studenten der Groninger Hoogeschool bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe Academiegebouw.
58692: "WEIL, R.;" - De borstverwijder. Een werktuig voor kamer-gymnastiek, ter versterking der spieren, der longen, enz., met eene inleiding over heil-gymnastiek (..) van Dr. R. Weil, Rotterdam z.j., 47 pag., geïll.
18701: WEILAND, JACOB ANDRIES - Scribleriana. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
54332: WEILAND, J.A. / L.PH.C. VAN DEN BERGH / W.A. VAN SPAEN / S. DE WIND - Bijdragen tot de wetenschap der strafregtspleging door J.A. Weiland. Delft, J. Allart, 1826. [gebonden met:] Verhandeling over de oude wijze van strafvordering in Gelderland, Holland en Zeeland voornamelijk in de 13e- en 14e- eeuw door L.Ph.C. van den Bergh. Leiden, 1842. [en met:] Verhandeling over de crimineele ordonnantie van koning Philips in Gelderland [door W.A. van Spaen]. Arnhem, 1794. [en met:] Bijzonderheden uit de geschiedenis van het strafregt in de Nederlanden door S. de Wind. Middelburg, 1827.
44093: "WEILAND, A.;" - Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder. Een religiografie van de Beemster, z.pl 1956, 145 pag. [dissertatie].
57220: "WEINBERGER, N.S.; " - Encyclopedia of Comparative letterforms, for artists & designers, New York 1971.
43827: WEINLIG, CHR. TH., - Theoretisch-praktische Anleitung zur Fuge fur den Selbstunterricht, 2e ed., Dresden, A. Brauer, 1852, 12+176+179 pag.
35455: "WEISE, FRIDERICUS, UIT NAUMBURG; PRAESES: TREUER, GOTTLIEB SAMUEL" - Dissertatio philosophica inauguralis de compendiaria eruditione [...] Helmstedt Hermann Daniel Hammius 1718
18705: WEISE, AMALIE SCHOPPE, GEB. - Adeline en Augusta. Een verhaal. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1834.
38704: WEISHAUPT, H. - Gesamtgebiet des Steindrucks. Atlas zur sechsten Auflage, neu bearbeitet von Th. Reineck. 11 litographed plates in orig. linen binding. Only the atlas. Dedication in pen to Leo Hildebrandt by Louis Koch in Halberstadt 1912.
35540: "WEISIUS, CAROLUS GUILIELMUS, UIT LÜBBEN; PRAESES: MOEHRING, GOTTFRIED VICTOR" - Succinctum de Martino Luthero specimen [...] Wittenberg Officina Hakiana 1704
41671: WEISLINGER, J.N. - Vreet vogel ofte sterf: Dat is: dringende hoofd-vragen over de waare kerk, aan alle predikanten ter beantwoording overgegeven, deel II (van 2), Antwerpen, Jouret, 1741, 587+31 pag.
54333: WEISSENBURG SR. - Levensbeschrijving der beruchte giftmengster Margaretha Gezina Gottfried, geboren Timme te Bremen, mitsgaders een uitvoerig verhaal van hare vreesselyke wandaden. Gevolgd door een bijvoegsel het welk het regterlijk onderzoek bevat. Amsterdam, Gebr. Diederichs, 1830.
37464: WEISSMAN, A.W. - De gebakken steen, Amsterdam 1905, 169 pag. tekst + 71 platen, geb.
56788: WEISZ, F., - Onthulde geheimen van de liefde en den echt voor verloofden en jonggehuwden. Aanwijzingen tot kennis (....) der ziekten van het mannelijke en vrouwelijk organisme, naar het hoogduitsch, 17e uitgave, Amsterdam, Koster, z.j.
34531: WEITSEL, HERMANNUS, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de jure clavium Utrecht A. van Megen 1740
56693: WEITZEL, A.W.P., - De geschiedenis van het onderwijs in het schieten bij de Nederlandsche infanterie, Gorichem 1870, 122 pag.
36431: "WEITZMANN, JOHANN JACOB, UIT FRIDEBERG; PRAESES: LEHMANN, JOHANN J." - Quaestio: An potentiores rebelles aliisque huius fere generis.... Jena Heller 1716
42028: DUMERSAN & COLLET / CHAMPFLEURY & WEKERLIN - Chants et chansons populaires de la France / Chansons populaires des provinces de France. Paris, Garnier, 1848-1860.
35616: "WELCKER, HENRICUS; PRAESES: WEISS, JOHANN" - Theses miscellaneae [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
2731: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634, bijgenaamd `De stomme van Campen', en Barent Avercamp 1612-1679, `schilders tot Campen'. 2de druk. Doornspijk 1979, naar de eerste uitgave uit 1933. Geb., geïll., 384 p.
5177: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634, bijgenaamd “De stomme van Campen”, en Barent Avercamp 1612-1678, “schilders tot Campen”, Zwolle, 1933, 339 + 47 p., geb., geïll.
33187: WELDEREN RENGERS, WILLEM BERNARD REINIER VAN, UIT OENKERK - De artikelen 24 en 26 der Gemeentewet. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1889
40272: WELDEREN RENGERS, TH. V. E.A., - Friesland en de woningwet 1902-1912, Leeuwarden 1913, 183 pag., geïll. (o.a. met gekleurde platen), mist achterzijde omslag.
58465: WELDEREN RENGERS, D.W. VAN, - The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies 1816-1830, 's-Gravenhage 1947, 186 pag.
33190: WELDEREN RENGERS, EDZARDUS REGNERUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de adulterio secundum juris Gallici principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
33186: WELDEREN RENGERS, EGBERTUS VAN, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis de indole et origine obligationis, quae in jure romano, quasi ex delicto nasci dicitur [...] Leiden J.C. Emeis 1833
33188: WELDEREN RENGERS, SJUCK GERROLD VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
33189: WELDEREN RENGERS, SJUCK VAN, UIT FRIESLAND - Quaestiones juris [...] Utrecht J. van Kasteel 1823
60898: WELDON, W.H. - Seal of William Henry Weldon, Esq., Clarenceux King of Arms.
60888: L. VAN WELEVELD, HARTSEN, MANUSCRIPT GENEALOGIE - Genealogie van het oud aanzienlijk geslacht van Hartsen, Opgemaakt naar echte bescheiden en documenten, door L. van Weleveld.
14814: WELEVELD, L. VAN - Algemeen wapenboek van het Koningrijk der Nederlanden, overeenkomstig de registers en uitgegeven door L. van Weleveld, ambtenaar bij den Hoogen Raad van Adel.
20025: WELEVELD, L.A. VAN - Handboek van den Nederlandschen adel. Twee delen, 's-Gravenhage,[ H.C. Susan] , 1848, Tekstdeel 6+200 pag., Platendeel met ca. 500 handgekleurde gegraveerde wapens.
2735: WELKER, P.M.H. - Uit de vroegte. Gedenkboek. Vlaardingen/Oud Beyerland 1903. Geb., geïll., 378 p.
2733: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen. Nijmegen 1892. Geb., 268 p.
2734: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen. Nijmegen 1892. Ing., 268 p. Ingenaaid (en los).
5024: WELKER, P.M.H. - Urkunden und Aufstellungen zur Genealogie und Geschichte der Familie Welcker. Numansdorp 1907, 241 p., geïll.
18707: "WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING" - Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. 2e druk. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735.
18708: "WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING" - Dichtlievende uitspanningen, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. 2e druk. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735.
18709: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Verscheiden gedichten. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1758. 'Verscheidene gedichten' vormt een driedelige set met 'Bruiloft dichten' [L3809b] en 'Zedelyke en ernstige gedichten' [L3809c]. Prijs voor de drie delen:
18710: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Bruiloft dichten. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1758. 'Bruiloft dichten' vormt een driedelige set met 'Verscheiden gedichten' [L3809a] en 'Zedelyke en ernstige gedichten' [L3809c]. Prijs voor de drie delen:
18711: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Zedelyke en ernstige gedichten. Met het leven van den dichter in 't kort beschreven door wylen den heere Pieter Vlaming. Utrecht, Willem Kroon en Johannes Evelt, 1737. 'Zedelyke en ernstige gedichten' vormt een driedelige set met 'Verscheiden gedichten' [L3809a] en 'Bruiloft dichten [L3809b]. Prijs voor de drie delen:
18706: "WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING; TORQUATO TASSO" - Amintas. Herderspel, van Torquatus Tasso. Met eenige verklaaringen. Beneven eene verhandeling van het herderdicht door Jan Baptista Wellekens. Amsterdam, J. Oosterwijk en H. van de Gaete, 1715. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. Amsterdam, Andries van Damme, 1710.
25292: WELLER, E. (ED.) - Wellers Archiv für Stamm-und Wappenkunde, jrg. II (1901-1902), 192+14 pag., geïll.
25265: WELLER, A. - Der Wappensammler. Allgemeines Organ zum Austausch Jrg 1 (1900-1901), Kahla, A. Weller, 1901. Decorated cloth, 192 pag., very well illustrated, a.o. with chromolithographed coats of arms.
33828: WELS, CORNELIS BOUDEWIJN, UIT ZEIST - Aloofness & neutrality. Studies on Dutch foreign relations and policy-making institutions [...] Proefschrift [...] Utrecht Hes 1982
17635: WELTER, W.L. - Heilig het gezag. Toespraak gehouden in de Kloosterkerk te 's Gravenhage op 8-2-1903, 's Gravenhage, J. v. Golverdinge & Zn, [1903], 8°: 16 p.
17634: WELTER JR, W.L. - Alles naar het hemelsch voorbeeld. Toespraak gehouden in de Groote Kerk te 's Gravenhage op 12-2-1899 ter herdenking van 25-jarigen evangeliedienst, 's Gravenhage, W.A. Beschoor, 1899, 8°: 20 p.
47150: WELVAARTS, TH. IGN., - Postel's biographisch woordenboek van de 12e tot de 19e eeuw, Bracht 1892, 274 pag., geïll. met 14 van de 15 platen.
20606: WELY, ANT. VAN - Genealogie Van Wely. De Van Wely's- tak teruggaande op Hendryck van Wely geboren ca. 1690, Scheveningen 1951, 24 pag., gestencild. Met uitslaande tabel en naamregister in handschrift.
43476: WENCKEBACH, L.O. EN B.M. TELDERS - Gedenkboek 22 tot 27 juni 1925. De feesten van het Leidsche studentencorps ter viering van het 70ste lustrum van de Leidsche Hoogeschool, Leiden 1925, 79 pag., geb., geïll.
35275: WENCKEBACH, GUILIELMI, UIT 'S-GRAVENHAGE - Commentatio ad quaestionem physicam [....] 1822
38200: WENDEL, W.J. - Groningens akademiefeest van september 1864, Groningen z.j., 204 + 78 pag. ( iets los ).
4671: WENDELAAR, W.C. - De familie Serlé. 's-Gravenhage 1948, 127 p., geb., geïll. (Onder meer met een wapenafbeelding in kleur.)
5027: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar (vervolg). 's-Gravenhage 1963, 53 p., geb.
5026: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar. Z.p. 1941, 300 p., gebonden, geïllustreerd.
36370: "WENDIUS, MATHEUS ELIESER, UIT BUTOA; PRAESES: PLANER, JOHANN A." - Novam de animae humanae propagatione sententiam Wittenberg Koberstein 1720
36286: WENDLER, JOHANN CHRISTOPHOR , UIT JENA - Merita eorum qui serenissimae genti Saxonicae Albertinae stirpis .... in dissertatione epistolica Joh. Georgio Munchio et ... Georgio Rodolpho a Kayn Jena Nisianis (1717)
55161: WENDT, E. - 'Deductie in cas van Groot Revys voor Wilhelmus Bergsma', gedeputeerde staat van Friesland, wonende te Dokkum, contra Aurelia van Haarsma, wed. Tj.W. van Camstra, in leven Grietman Ydaarderadeel, wonende te Leeuwarden. z. p., [1761?].

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

12/15