Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
54090: SCHULTETUS AENEAE, B.W. - Een ridder van de droevige figuur. Het gedrag van den burgemeester van Noordwijk, mr. H. graaf van Limburg Stirum, gebracht voor de rechtbank der publieke opinie. Joure, R.P. Zijlstra, [1890/1891].
34557: SCHULTINGIUS, ANTONIUS - Oratio funebris in obitum [....] Johannis van der Waeyen Franeker F.Halma 1702
27951: SCHULTZ JACOBI, J.C. EN F.J. DOMELA NIEUWENHUIS - Bijdragen tot de geschiedenis der Evang.-Luthersche Kerk in de Nederlanden, 7 stukken in 3 banden, Utrecht 1839-1845, 150 + 197 + 171 + 192 + 222 + 169 + 182 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar. Complete set.
33865: SCHULTZ, SAMUEL, UIT HAMBURG - Disputatio juridica inauguralis, de legatis [...] Leiden C. Wishoff 1727
17524: SCHULTZ JACOBI, J.C. - Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde [...] Feestrede bij gelegenheid der dankbare herinnering van het 250-jarig bestaan der Evang. Luthersche gemeente te Rotterdam, 11 Junij 1854, Rotterdam, K. Loos, 1854, 8°: 34 p.
40541: SCHULTZ JACOBI, J.C., - Geschiedenis der Evang. Luthersche gemeente te Rotterdam, Rotterdam 1865, 422 pag., geb. in half linnen, geillustreerd met 4 platen.
41847: SCHULTZ JACOBI, J.C. - Geschiedenis der Evang. Luthersche gemeente te Rotterdam, Rotterdam 1852-1865, compleet werk in 7 afleveringen, 422 pag., 4 platen.
47749: SCHULTZE, H., - Vervolg op het reglement op de schutterijen, Leeuwarden 1836, 316 pag., orig. karton.
35510: "SCHULTZE, MARTINUS, UIT LÜBBEN (BRANDENBURG); PRAESES: WERNSZDORFF, GOTTLIEB" - De Apollinare Laodiceno ex historia ecclesiastica repraesentato [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1719
35215: SCHULTZE, FREDERICUS HENRICUS, UIT PALEMBANG - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen Oomkens 1849
55845: SCHULTZE, ERNST - Die Schundliteratur. Ihr Wesen, Ihre Folgen, Ihre Bekampfung. 2e druk, Halle 1911.
23761: SCHULTZE, H. - Reglement op de Nationale Militie met aantekeningen en modellen, Leeuwarden. J.W. Brouwer, 1829, 28 + 283 + 48 + 127 pag. Zonder omslag.
16970: SCHULZ-ANKER, E. (RED.) - Wann und wo die Truckerey erfunden/ Bericht von dem Schriftgiesen. Frankfurt/Main: D. Stempel, 1964.
36353: "SCHULZIUS [SCHULZ], JOHANN GOTTFRIED, UIT BISCHOFSW. EN THURMANN, GOTTHOLD; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH L." - Historiam antinomorum seculo Lutheri ecclesiam turbantium Disstertatione I en II Wittenberg Schroedter 1708
35564: "SCHULZIUS, ELIAS, UIT SCHWERIN; PRAESES: HEYLIUS, JOHANNES" - Disputatio oratoria de periodo [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1703
36328: "SCHULZIUS, JOHANN GEORG, UIT BARUTHENSIS; PRAESES: HECHT, GOTTFRIED" - Ex literatura formulam in praesentiarum Wittenberg Gerdes 1709
56448: SCHUMANN / WILLEBEEK LE MAIR, H., - Schumann album of children's pieces for piano, with illustrations by H. Willebeek le Mair, London [1913].
18124: "SCHUPPIUS [ SCHUPP ], JOHANN BALTHASAR; JACOB SCHOOLHOUDER (VERT.)" - De bedorvene werelt, zynde een vervolg op de verstandige heekelaar, bestaande in verscheydene rede-voeringen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Ratelband, 1716-1717. [2 delen in 1 band]
34481: SCHURINGA, AERDE, UIT AMSTERDAM - Zijn vetten noodzakelijk in de voeding? Amsterdam Wolthers 1934
36221: SCHURTZFLEISCH, CONRAD SAMUEL & JOHANN BERING - Res Sueco-Gotthicas recensebunt Wittenberg Chr. Schrodter 1691
60503: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Four plates in a leaf:'Virgin and Child', 'Putti near a cannon' and 'David killing Goliath'
6060: SCHUT, J. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 Jaar geschiedenis van een Gronings-Drentse familie en genealogie, z.pl. 1999, 129 + 112 + 25 p., geïll.
18126: "SCHUT, J.L.A. (VERT.); FRANÇOIS COPPÉE" - Om de kroon. Drama in 5 bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1895.
18125: SCHUT, J.L.A. - Een woord van eer. Historische schets in vier tafreelen. [Overdruk uit:] Verscheidenheid. Bundel dramatische werken in proza en poëzie. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1868.
59570: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Death of Saint Sebastian
60502: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Livres d'enfants (Title page)
43163: SCHUTS, JACOBUS - Het bescheyden deel der siecken ofte een onderwysing hoe yder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden. 4e ed., Amsterdam, De Groot, 1709.
41508: SCHUTTE, O - De Vriese, overdruk Ned. Leeuw 1989, 128 pag., geïll., met losse tabel.
4881: SCHUTTE, O. - Het archief van de familie Van Valkenburg. 's-Gravenhage 1971, 163 p.
36617: SCHUTTE, GERRIT JAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - De Nederlandse Patriotten en de kolonien -- -- 1974
20250: SCHUTTE, O - Het archief van de familie Teding van Berkhout z.pl, 1974. 258 p., geíll, met uitslaande tabel.
18129: SCHUTTE, RUTGER - "Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. 2e verbeterde druk. Amsterdam, J. Covens en Zoon, 1794. Met privilegie. [3 delen met doorlopende paginering en signering] [Gebonden met:] Stichtelijke gezangen; op nieuwgemaakte zangwijzen, in den besten Italiaanschen smaak. IV. deel. Amsterdam, Johannes Covens en Zoon, 1787. [en met:] Zangwijzen van stichtelijke gezangen, bij verscheidene gelegenheden gedicht. Naar den beste Italiaanschen smaak, in muziek gebragt, voor den zang, door verscheidene voornaame meesters. III. deelen. Amsterdam, C. Mortier & J. Covens, [z.j.]. [En met:] Zangwijzen van stichtelijke gezangen, bij verscheidene gelegenheden gedicht. Naar den beste Italiaanschen smaak, in muziek gebragt, voor den zang, door [...] J. Colizzi. IV. deel. Amsterdam, Johannes Covens en Zoon, [z.j.]."
57405: SCHUTTE, O. E.A., - Vier fotokopieën van genealogische publicaties.
4942: SCHUTTE, O. - Het archief van de familie Vollenhoven, Van Beeck Vollenhoven. 's-Gravenhage 1968, 99 p.
36583: "SCHUTZE, DAVID MATTHAEUS, UIT GUSTROV. MECKLENBURG; PRAESES: REDEKERN [REDEKER ?], H.R." - Disputatio inauguralis de securitate reorum, seu salvo conductu. Rostock Johann Klii [1662]
36450: SCHUURBEQUE BOEIJE, JOHAN , UIT ZIERIKZEE - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1867
33974: SCHUURBEQUE BOEIJE, JACOBUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inaugurale continens explicationem legis 22 cod. de administratione tutorum vel curatorum, et pecunia pupillari foeneranda vel deponenda [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1839
33975: SCHUURBEQUE BOEIJE, LUDOVICUS GUILIELMUS ADRIANUS, UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1844
33976: SCHUURBEQUE BOEIJE, MARINUS JANUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis continens expositionem requisitorum quae concurrere debent ut poena mortis furi infligatur [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1837
33209: SCHUURBEQUE BOEIJE, JOHAN, UIT ZIERIKZEE - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1873
31857: SCHUURMAN, JOHANNES GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de natura pignoris quod creditor habet ex contractu bodemeriae [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
19477: SCHUURMAN, A., J. DE VRIES EN A. V.D. WOUDE (RED.) - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850.
34251: SCHUURMAN, THEODORUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de mubnere graphiarii [...] Utrecht W.C.J. Bollaan 1848
32267: SCHUURMAN, PETRUS MEINARDUS, UIT STEENWIJK - Specimen juridicum inaugurale, continens explicationem articuli 1763 codicis civilis [...] Groningen M. van Bolhuis Hoitsema 1829
35711: SCHUURMANS STEKHOVEN, JACOBUS HERMANUS, UIT HARDERWIJK - Saccharomyces kefyr Utrecht Breijer 1891
32675: SCHUURMANS STEKHOVEN, JACOBUS, UIT HARDERWIJK - Het fragment van Muratori. Academisch proefschrift [...] Utrecht A.J. van Huffel 1877
55526: SCHUURMANS, N.D. - De opiumschuiver. Fragment van een onuitgegeven leerdicht van Pakoe Boewono II (overl. 1749), vertaald en toegelicht door N.D. Schuurmans. Haarlem 1891.
36551: SCHUURSMA, ROLF LEONARD, UIT BREDA - Het onaannemelijk tractaat z.pl. z.n. 1975
17525: SCHUYL, WILLEM - Verklaring over Hebr. XIII vers 7 [...] behelzende een lijk-reden over de dood van [...] Laurentius Klinkhamer, der medicijnen doctor, Leiden, P. v.d. Meersche, 1688, 8°: 16 p. (mist pp 1-2)
33866: SCHUYL, NICOLAUS, UIT DELFT - Dissertatio medica inauguralis de dysenteria [...] Leiden Joannes van Kerckhem 1728
33315: SCHUYLENBURCH, LEOPOLD ADOLF VAN, UIT TERBORG - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1898
30671: SCHUYLENBURG, W.C. EN C.H. DE JONGE - Centraal Museum Utrecht, Catalogus der schilderijen, Utrecht 1933, 332 pag. + 100 afb., geb.
57493: "SCHUYLER, R. LIVINGSTON; " - The fall of the old colonial system. A study in British free trade 1770-1870, Londen 1945, 344 pag., geb.
31917: SCHUYLL VAN DER DOES, MAURITIUS PETRUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de pluribus ab eodem commissis criminibus, imprimis vero de crimine quod repetitum dicitur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
36436: SCHWARTZ, JOHANN CONRAD - Dissertatio theologica de usu et praestantia daemonum ad demonstrandam naturam Altdorf J.W. Kohles 1715
36332: "SCHWARTZ, NICOLAUS FRIDERICUS; PRAESES: STRUNZ, FRIEDRICH" - Linguas Mercurio apud Graeecos sacras ad Homeri Odyss Wittenberg Creusig 1716
1342: "KAFFEE HAG; HUBERTUS SCHWARTZ (BEW.)" - Danziger Wappenwerk. Losbladige uitgave van Kaffee Hag, met ingeplakte wapenzegeltjes.
29158: SCHWARTZ, G. - Rembrandt. Alle etsen op ware grootte afgebeeld, Haarlem 1977, geïll.
29159: SCHWARTZ, G - Rembrandt. All the etchings reproduced in true size, Maarssen 1977, ill.
41676: SCHWARTZ, G. EN M.J. BOK - Peter Saenredam. De schilder in zijn tijd, 's-Gravenhage 1989, 344 pag., geb., geïll. met stofomslag. Goed exemplaar.
33316: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, HENRICUS THOE, UIT HICHTUM - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur, quatenus juris civilis et criminalis praecipua capita ex juris naturalis principiis sint derivanda [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1836
31858: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, GEORGIUS WOLFGANG CAROLUS DUCO BARON THOE, UIT FRIESLAND - Specimen historico-iuridicum inaugurale, exhibens disquisitionem de tribunorum plebis apud Romanus iurisdictione in causis privatis [...] Groningen J. Oomkens 1838
55058: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, U. THOE - Utrechtse toestanden, ook op kerkelijk gebied. Utrecht, 1890.
55059: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, U. THOE - De blinden-inrichting te Utrecht en haar bestuur in 1888. Mededeelingen en ophelderingen. [Tweede druk], Utrecht, [1890].
35642: "SCHWARTZENFELS, GUNTHER VON, EQU. THÜRING.; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Aphorismi centum politici de judiciis in republica recte instituendis [...] Helmstedt Henning Müller 1666
6385: SCHWARZ, WILH. EBERH. - Die Akten der Visitation des Bistums Münster aus der Zeit Johanns von Hoya (1571-1573). Münster 1913. Geb., 176 + 304 p.
32450: SCHWARZ, CHRISTIAN GOTTLIEB - Lectorem benevolum ad orationem publicam de statu inclutae reipublicae Norimbergermanorum [...] invitat et hac prolusione Altorfium Noricorum J.A. Hessel 1740
18132: SCHWEICKHARDT, KATHARINA WILHELMINA - Poëzy. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
18131: SCHWEICKHARDT, KATHARINA WILHELMINA - Gedenkdag der zege van Waterloo. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], [1817].
36406: "SCHWEINITZ, JOHANN SIGISMUND VON, EQUES SILESIUS; PRAESES: CYPRIAN, ERNST SALOMON" - Dissertationem historico-theologicam de Caes. Maximiliano Primo pontificatum maximum affectante Jena Werther 1716
36206: "SCHWENCK, JOACHIM, UIT FLENSBURG; PRAESES: MOELLER, NICOLAUS" - Venerandum antiquitatis verae titulum, gentiles inter gentibus cultis politisque ...... Kiel Barthold Reuther 1701
37778: "SCHWENCKE, J.;" - Oude Haagse hofjes en godshuizen, Zaltbommel 1975, 136 pag., geb., geïll.
39344: SCHWENCKE, J - De bloei van de Nederlandse exlibriskunst in de laatste 25 jaar, Amsterdam 1957, 105 pag., geïll.
20546: SCHWENCKE, CHR. - Een maquette staat model, ( Maastricht ), Delft 1979 oblong, 132 pag., geïll.
20109: SCHWENCKE, J. - Exlibriskunde. Amsterdam/Antwerpen 1947, 170 pag., geb., geïll.
30415: SCHWENCKE, J. - Portretten in silhouetten, Zaltbommel 1966, 111 pag., geb., geïll., met stofomslag, goed exemplaar.
46957: SCHWENNICKE, D., - Europaische Stammtafeln. Neue Folge, Band V, Standesherrliche Hauser II, Marburg 1988, 191 Tafeln, geb., oblong.
46958: SCHWENNICKE, D., - Europaische Stammtafeln, Neue Folge, Band X, Pairs de France und ihre Familien, Marburg 1986, 161 Tafeln, geb., oblong.
8127: SCHWENNICKE, D. - "Europäische Stammtafeln. Neue Folge, Band 1 t/m 16 (Band 3 in 4 ""Teilbanden""), 19 delen."
58734: "SCHWENNICKE, D.; " - "Europaische Stammtafeln. Neue Folge. Band I,1; I,2; I,3; III, 5; 17 t/m 26, totaal 14 delen. Frankfurt 1997 - 2008."
46954: SCHWENNICKE, D., - Europaische Stammtafeln. Neue Folge, Band III, teilband 3. Andere grosse Europaische Familien. Illegitime nachkommen Spanischer und Portugiesischer Konigshauser, Marburg 1985, Tafeln 401-600, geb., oblong.
46956: SCHWENNICKE, D., - Europaische Stammtafeln. Neue Folge, Band IX, Familien der Fruh- und Hochkapitalismus, Marburg 1987, 182 Tafeln, geb., geïll.
35531: "SCHWERDTFEGER, GOTTFRIED, UIT GÖRLITZ; PRAESES: RECHENBERG, M.A." - De horis canonicis exercitatio historica [...] Leipzig Wed. Christoph. Uhmann 1677
58843: SCHWING, A.A., - Gedenkboek grenadiers en jagers 1929-1939, geb., geïll, 368 pag.
42519: SCHYN, HERMANNUS - Geschiedenis dier Christenen welke in de Ver. Nederlanden onder de protestanten Mennonieten genaamd worden (...) 2e druk op nieuws uit het Latyn vertaald (...) door Gerardus Maatschoen. 3 delen, Amsterdam, K. de Wit, 1743-1745.
7435: "[ENGELBERTS GERRITS, GERRIT (VERT.)]; WALTER SCOTT" - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G. Portielje, 1832. [2 delen]
7434: "[ENGELBERTS GERRITS, GERRIT (VERT.)]; WALTER SCOTT" - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G. Portielje, 1832. [2 delen]
56529: SCOTT, WALTER, - Vignettes [rugtitel].
54092: SCOTT, JOHN LEE - Narrative of a recent imprisonment in China after the wreck of the Kite. Londen, W.H. Dalton, 1841.
2351: SCOTT-GILES, C.W. - Some historic coat of arms. Deel I t/m V. Eastknoyle z.j., 79 p.
52668: SCOTT, W.S. (INL.) - The trial of Joan of Arc. Being the verbatim report of the proceedings from the Orleans Manuscript, translated with an introduction and notes by W.S. Scott. 2e druk. Londen, Folio Society 1968.
6793: "ANONIEM (VERT.); EUGÈNE SCRIBE" - "Brama en Zoloé, of De verliefde Bayadere; zangspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Muzijk van Auber. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1835."
18433: "[TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA (VERT.)]; EUGÈNE SCRIBE" - Een glas water. Blijspel in vijf bedrijven en in proza. Amsterdam, [z.n.], 1841.
6791: "ANONIEM (VERT.); EUGENE SCRIBE" - Bertram en Raton, of De kunst van zamenzweren. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Den Haag, G. Vervloet, 1834.
6792: "ANONIEM (VERT.); EUGÈNE SCRIBE" - "Brama en Zoloé, of De verliefde Bayadere; zangspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Muzijk van Auber. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1835."
57042: HALEVY / E. SCRIBE, - La juive. Grand opera en cinq actes, musique de M. Halevy, paroles de Eugene Scribe, La Haye, H.S.J. de Groot, 1850.
59370: SCRIBE, MM ET DELAVIGNE GERMAIN, - Robert-le-Diable, opéra en cinq actes, musique de Mr. Meyerbeer, représenté pour la premiere fois, sur le theatre de l'academie royale de musique, le 21 novembre 1831, représenté pour la premiere fois a Amsterdam sur le theatre Francais le 13 septembre 1834 orné de décors peints par CICERI, Décorateur de l'Academie royale de Musique. Amsterdam Van Tetroode 1836, 48 pp. Voorzijde mist.
42825: SCRIVERIUS, PETRUS - Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Amsterdam, Boom / Pluymer / Commelinus, 1663.
42823: SCRIVERIUS, PETRUS - Hollandsche, Zeelandsche en Vriesche chronyck ofte een gedenkwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen. 's Gravenhage, J. Veely en J. Doll, [1678].
42867: SCRIVERIUS, PETRUS - Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche chronyck ofte een gedenkwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen. 's Gravenhage, J. Veely en J. Doll, [1678].
42787: SCRIVERIUS, P. - Beschrivinge van Out Batavien. 2 volumes in 1, Amsterdam, Broer Jansz, 1646.
42826: SCRIVERIUS, PETRUS - Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Amsterdam, Boom / Pluymer / Commelinus, 1663.
42758: SCRIVERIUS, PETRUS - Batavia illustrata seu de Batavorum insula Hollandia, Zelandia, Frisia, territorio Traiectensi et Gelria. Leiden, L. Elzevier, 1609.
18141: SCRIVERIUS, PETRUS [PIETER SCHRIJVER] - Gedichten. Benevens een uytvoerige beschryving van het leeven des dichters, verrykt met deszelfs afbeeldingen, en lofdichten, zo van oude, als hedendaagsche poëeten. Amsterdam, Jan Hartig, 1738.
24941: SCRIVERIUS, PETRUS & J. DUYM - Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten van dien [...] als oock corte beschrivinghe der Nederlandsche oorlogen.
35513: "SCULTETUS, TOBIAS, UIT JÜTERBOG (BRANDENBURG); PRAESES: WITTE, HERMANN" - Disputatio historico-moralis, quam de Meynardo primo Livonorum Episcopo & Conversore [...] Witenberg Christian Schrödter 1689
36212: "SCULTETUS, GOTTFRIED ABRAHAM; PRAESES: JOECHER, CRISTIAN GOTTLIEB" - Biantem prienaeum in nummo argenteo .... Leipzig Immanuel Tietze 1714
60501: "SCULTORI, ADAMO (ALSO GHISI, FL. 1547-1587) AFTER ROMANO, GIULIO (PIPPI; 1499-1546)" - Mars and a Cupid
19133: SDAP - Na tien jaar. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der Sociaal-Democratische ArbeidersPartij.
18142: SEALSFIELD, CHARLES [PS. VAN KARL POSTL] - George Howard's Esquire huwelijksreize. Noordamerikaansche zedeschetsen. Den Haag, K. Fuhri, 1848.
35121: SEBASTIAN, AUGUSTI ARNOLDI - Oratio de animo et ingenio gentium suis de medicina meritis evidentissimo 1837
20852: SEBREGTS, LODE - Drie generaties Sinjoren. Familiekroniek 1850-1925, Antwerpen 1976, 155 pag., geb., geïll.
17526: SÉCRETAN, J.C.J. - Un jour public de prières dans le Royaume des Pays-Bas. Sermon prononcée dans le temple wallon de la Haye le 2 Mai 1847, Den Haag, A.H. Bakhuyzen, 1847, 8°: 22 p.
51394: SEEBREGTS, P., - Catalogus der Bibliotheek van Ver. ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel VII: Supplement-catalogus 1949-1964, 's-Gravenhage 1965, 943 pag.
51395: SEEBREGTS, P., - Catalogus der Bibliotheek van Ver. ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel IX: Catalogus van de verzameling betr. G.T.N. en Hugo Suringar, eerste deel: brieven, Nieuwkoop 1990, 401 pag.
36412: SEELEN, JOHANN HEINRICH VON, RECTOR GYMNASIUM LUBECK - Memoria viri magnifici generosi atque illustris Domini Nicolai a Broemsen....vulgo Broemsen-Thaler Lubeck Operis Greenianis 1723
58626: SEELIGMANN, SIGMUND, - David Nassy of Surinam and his lettre politico-theologico-morale sur les juifs. Overdruk American Jewish Hist. Society 1914, pp. 25-38.
55879: "SEELY [SEELEY], W.A.; A.O." - Petition of Willem A. Seely asking the interposition of the United States to enable him to obtain from the government of Holland the reward offered for the recovery of certain crown jewels. Washington, 31st Congres [1850].
36445: SEGERS, C.O. - Enkele opmerkingen omtrent de beteekenis van de historische beoefening der rechtswetenschap voor de praktijk. Rede...aanvaarding ...hoogleeraarsambt Groningen Wolters 1903
57339: "SEGERS, J.; " - Handleiding tot de meest nuttige kunstmatige ligchaamsoefeningen, Breda 1839.
14709: SÉGUR-CABANAC, VICTOR DE - Histoire de la maison de Ségur. dès son origine 876.
36414: "SEHMIUS, JOHANN DAVID, UIT CYGN. MISNICUS; PRAESES: LOESGER, CHRISTIAN W." - In veterum consuetudinem literarum studio opificia jungendo Wittenberg Schroedter 1696
26959: SEIDLER, H. UND A. RETT - Das Reichssippenamt entscheidet. Rassenbiologie im Nationalsozialismus, Wien 1982, 295 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35607: SEILER, DANIEL - Davidisches Gebet und Seufftzerlein [...] genommen auß dem 5. vers. Psalmi 39. Bey der Volckreichen Beerdigung in der Kirchen zu Ichtershausen deß Weiland [...] Antonii Finckii [...] Darmstadt Henning Müller 1671
35598: SEIPEN, JOHANN-LUDWIG - Christliche Leich-Predigt [...] bey Christl. und Volckreicher Leich-Bestattung Frauen Maria Hessin, Gebohrner Meygingerin, Hn. Johannes Hessen, Bürgern und Kirchen-Seniorn hier zu Lich, gewesene Ehelichen, lieben Hausz-Frau seligen [...] Giessen Friedrich Karger 1674
47266: SEITS, H., - Bardisanen som svenskt drabant-och befalsvapen, Stockholm 1943, 127 pag., geill.
33801: SELBACH, STEPHANUS VAN, UIT ZUIDLAREN - Disputatio juridica inauguralis de locatione & conductione [...] Groningen Catharina Zandt 1689
32452: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - Commentatio de Statv Ingenvorvm In Germania. Göttingen Victorini Bossigel 1756
32451: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - De Iure Imperatoris Circa Concessionem Privilegiorum In Territoriis Statuum Imperii Oratio [...] Göttingen Victorini Bossigel 1757
32453: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - Commentatio de Statv Ingenvorvm In Germania. [samen met:] De Ivribvs Ex Statv Ingenvorvm In Germania Pendentibvs Liber Singvlaris Göttingen Victorini Bossigel 1756
54093: SELD, A. FREIHERRN VON - Aus der Verbrecherwelt. Erfahrungen von A. Freiherrn von Seld. 2 delen, Halle, R. Mühlmann, 1865.
33711: SELENKA, EMILIUS - Oratio de animalium distributione geographica
54094: SELHORST, J.F. - Eene strafvervolging wegens criminelen abortus en twee vergaderingen der 'Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging', door dr. J.F. Selhorst, vrouwenarts te Leeuwarden. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, [1904].
2353: SELLE, W.F.M. - Onderzoek naar de rechtsgeldigheid en beteekenis der Wet van `Germinal An XI', handelende over de voornamen en naamsveranderingen. (Diss.) Utrecht 1861, 68 p.
18150: SELS, WILLEM HENDRIK - Rosalie en Sophie, of De hoogste graad van het verheven sentimenteele, aangetoond in derzelver jammerlyke lotgevallen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.B. Elwe, 1790. [2 delen in 1 band]
39684: SELS, J. - Beschrijving der stad Dordrecht, Dordrecht 1854, 5 afleveringen 352 pag., in papieren omslagen.
46921: SELS, J., - Beschrijving der stad Dordrecht, Dordrecht, Lagerweij, 1854.
31486: SEMAINVILLE, P. DE - Code de la noblesse Francaise ou précis de la législation, 2e ed., Parijs 1860, 813 + ( 9) pag., geb. in modern linnen band. Goed exemplaar.
47294: SEMENTERY, M., - Oberkampf, sa famille et sa descendance, Paris 1990, 313 pag., geïll.
47290: SEMENTERY, M., - La descendance de Nilolas Ier, roi du Montenegro, Paris 1985, 100 pag., geïll.
19660: SEMIGOTHA. - Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges, zweiter Jahrgang 1913.
8047: SEMIGOTHA - Semigothaisches Genealogisches Taschenbuch ari(st)okratisch-jüdischen Heiraten mit Enkel-listen (Deszendenz-Verfolgen). Aufsammlung aller adeligen Ehen mit vollblutjüdischen und gemischtblütigen Frauen- und 18 Ahnentafeln, jrg 3 (1914).
20842: SEMIGOTHA - Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges. Erster Jahrgang 1912, München, Kyffhäuser 1912, 607 pag. geb.
2355: SEMLER, J.S. - Commentatio i. historico-critica de ministerialibus, idem simul ad orationem quae inaugurandi caussa habenda est invitat. Altorf 1751, 35 p.
34495: SEMMELINK, HERMAN BERNARD, UIT PLEYHARIE(BORNEO) - Bijdrage tot de kennis van het onderste uterussegment Leiden IJdo 1898
24810: SENANCOUR, E.P. DE - De l'amour, selon les lois primordiales et selon les convenances des sociétés modernes. 4th- edition. Brussels, Hauman, 1835.
32398: SENCKENBERG, HEINRICH CHRISTIAN VON - "Kurtzgefassete Einleitung zu der Lehre von denen Erb- und Erb-Mann-Lehen; samt einigen angedruckten Urkunden & einem rechtlichen Bedenken der Juristen-Facultät Giessen Krieger 1740"
51027: SENDEN, G.H. VAN - Alpenrozen, 2e druk (...) vermeerderd (...) door B.T. Lublink Weddik en P.H. Witkamp. Amsterdam, Brinkman, [1856].
34252: SENDEN, EVERHARDUS GERHARDUS VAN, UIT NENDORP (OOST-FRIESLAND) - Specimen juridicum inaugurale continens de judice a praetore in causis privatis dato [...] Leiden D. du Mortier en Zoon 1841
58906: SENUS, W. VAN, NAAR I.S. COPELY, - Willem Fredrik George Lodewijk. Erfprins van Oranje Nassau & C. Ets en stippelgravure, 48x31 cm, uitgegeven door E. Maaskamp te Amsterdam.
58904: SENUS, W. VAN NAAR J.W. PIENEMAN, - Zie d' eedlen Konings-Zoon, 's Volks hoop en welbehagen, Die in den bloei der jeugd vergrijsde Krijgren tart, Der Vadren heldenroem vernieuwt voor onze dagen, En angst en siddring joeg in 's Dwinglands ijzren hart! Verheft op Wellington zich 't glorierijk Brittanje. Met regt is Neerland trotsch op Willem van Oranje. Door M. Westerman.
20549: SEPP, J.C. ( UITG. ) - Nieuwe geografische Nederlandsche Reise-en zak-atlas, Amsterdam, J.C. Sepp 1773, oblong, 132 p.tekst en 74 kaartjes, facsimilé 1987, geb.
56460: SEPP. CHR., - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie hier te lande, sedert het laast der vorige eeuw tot op onzen tijd, Haarlem, 1860 [ Verhandelingen Teyler's Godgeleerd genootschap XXXVI]
18152: SERLÉ, PIETER - [De bondgenootsche triumph-wagen, bestuiwt met krygs-tropheen den vyanden afgewonnen. Middelburg, Nicolaas Louis de Jonge, 1712].
32540: SERNÉE, JOHANNA MATHILDA, UIT BREDA - Het geschil over het prinsdom Oranje in de jaren 1650-1660. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1916
33298: SERRARIS, THÉODORE EMANUEL, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1902
18153: "SERRE, JEAN PUGET DE LA; WILLEM SPIRING (VERT.)" - De spiegel die niet vleid, handelende van de verachtinge der waereld en des doods. Amsterdam, J. Krellius, 1709.
33296: SERRURIER, GUILIELMUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale animadversionum ad locum Gaji de potestate, manu et mancipio [...] Utrecht N. van der Monde 1828
43450: SERRURIER, H.C. - Kronijk of korte opgaaf der gebeurtenissen (......) voornamelijk getrokken uit de Fransche Leidsche Courant, 12e stukje 1804, 's-Gravenhage, Vosmaer 1805, 144 pag. Los in de band.
35057: SERRURIER, PHILIPPI, UIT AMSTERDAM - Commentario juridica ad quaestionem de praesumtionibus secundum jus civile Gallicum Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1825
34254: SERRURIER, PHILIPPUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio philosophico-juridica inauguralis de divisione officiorum juriumque in perfecta et imperfecta [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1824
34253: SERRURIER, ADRIANUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de fidejussoribus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1831
52447: T'SERSTEVENS, A. - Le livre de Marco Polo, ou le devisement du monde, nouvellement mis en Francais moderne et commenté par A. T'Serstevens. Paris, Susse, 1944.
39047: SERVAAS VAN ROOYEN, A.J. - Biographische bijdragen tot de muziekgeschiedenis van Nederland. Overdruk Alg, Ned. Familieblad, Oisterwijk 1985, groot 4o, 14 pag.
25190: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Het burgemeestersambt van 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1895, 28 pag., geïll., [ Werken Die Haghe I ].
54144: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - De kerkeraad contra de classis in de zaak van diaken Spude. Eene Haagsch kerkrechterlijke quaestie uit de 18de- eeuw. 's Gravenhage, 1886.
54097: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Met de pen in de hand, jrg. 1 en 2, Zeist, 1917-1918.
23944: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Inventaris van de buurtboeken (...) in het oude archief der gemeente 's-Gravenhage 1902, 81 pag.
36637: "SERVATIUS, J.P.; P. VAN FOREEST" - Groepsfoto van de promotiepartij van J.P. Servatius op societeit Minerva. Verso de portretten van P. van Foreest en zijn paranimfen bij zijn promotie op 22 december 1910 1910
60453: SERWOUTERS, PIETER (1586-1657) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Wolf hunting
60452: SERWOUTERS, PIETER (1586-1657) - Peasants feasting and eating in an inn
36035: SETTEN, JOHAN VAN - [ dissertatie over erfpacht] ? ? 1607
42069: SETTLER, CHRISTOPH. WILH. / PRAESES: F. HOFFMANN - Exercitatio Physico-Medica de infusi veronicae efficacia praeferenda herbae thee. Halle / Magdeburg, C.A. Zeitleri, 1694.
60966: SEUTTER, JOHANN GOTTFRIED (1717-1800) AFTER BERGMÜLLER, JOHANN BAPTISTE (1739 - 1785) - Ave Maria gratia plena. / Dominus tecum [The Annunciation]
22847: SEVERIJN, DRIEËNHUIZEN - Aankondiging 25-jarig huwelijk J. Severijn en J. Severijn-Drieënhuizen, Utrecht 1907, gedrukt, 1 p.
43062: SEVERINUS, ADRIANUS / K. CRUCIUS - [1] Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden. 4e druk (...) vermeerdert met de treffelyke oratie van (...) mr. Karel Crucius. Leiden, Honkoop, 1757. [Gebonden met:] [2] Afbeelding van de Hoogstraet en Vischbrugge te Leyden met de veranderingen veroorzaekt door den brand op den 3-10-1766 (...) gevolgd van eenige toepasselijke gedichten. Leiden, Hoogeveen, 1767. [En met:] [3] Beschryving en afbeelding van den brand in het armeweeshuis binnen Leyden, voorgevallen 28-4-1768. Leiden, Hoogeveen, 1768.
50868: SEVERINUS, A. / K. CRUCIUS - Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden, (...) 5e druk, (...) vermeerderd met (...) Oratie van den heere mr. Karel Crucius (...) op de 100ste verjaergetyde van Leidens Ontzet, 1674. Leiden, Honkoop, [177x].
49796: SEWRIN, M., - Une soiree de Carnaval, comedie-folie en un acte et en prose, Paris 1810, 39 pag., origineel paper covers.
32073: SEYDLITZ, PAUL JOSEPH, UIT MAASTRICHT - Opmerkingen over de wet van 19 augustus 1861 [...] in verband met het 8ste hoofdstuk der Grondwet. Proef schrift [...] Groningen J.B. Wolters 1885
32845: SEYDLITZ, HENRICUS CAROLUS FRANCISCUS, UIT VENLO - Disquisitio historico-juridica de flagranti delicto [...] Leiden Jac. Hazenberg Cz 1849
36202: "SEYFFERT, CHRISTIAN DAVID, UIT CROEBRA MISNICI ; PRAESES:SEYFFERT, CHRISTIAN EHRENFRIED" - Disputatio historico-moralis de nummis in ore defunctorum repertis .... Leipzig Literis Brandenburgerianis 1709
30349: SEYN, E.M.H. DE - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays- Bas. Écoles Flamande et Hollandaise, Turnhout z.j., 302 pag., geb., geïll.
42020: SHAKESPEARE, W. [W. CRANE] - Shakespeare's comedy of The Merry Wives of Windsor, represented in eight pen designs by Walter Crane. Engraved and printed by Duncan C. Dallas. London, George Allen, 1894.
60883: SHAKESPEARE, WILLIAM [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Macbeth, Treurspelen van William Shakespeare, vertaald door Jac. van Looy, geïllustreerd door Rie Cramer. Utrecht, W. de Haan, n.d. [ca. 1920].
42849: SHAKESPEARE, W. [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - La Tempête. Traduction de Robert Lefranc, Illustrations de Edmond Dulac. Paris, H. Piazza, n. d. [ca. 1920].
58663: SHARPE, WILLIAM, - Sharpe's crest of the nobility & gentry. Designed & etched by the late Mr. Wm. Sharpe for the use of herald painters & engravers & republished with additions by J.S. Phillipps, London [1851].
37445: SHAW SPARROW, W - The British home of to-day. A book of modern domestic-architecture & the applied arts, London 1904, ill. A bit loose, in linnen covers.
50928: SHAW, THOMAS - Reizen van den heer Thomas Shaw (...) door verscheiden gewesten van Barbarye en de Levant behelzende (...) de Koningryken Algiers en Tunis benevens Syrie, Egypte en het steenachtig Arabie. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Loveringh, 1771-1774.
42718: SHAW, THOMAS - Reizen en aanmerkingen door en over Barbaryen en het Ooste, uit het Engelsch vertaald (...) [door] S. Rau, M. Tydeman, C. Saxe en P. Boddaert. 2 delen, Amsterdam, De Compagnie, 1780.
37239: SHEPHERD, J.C. A.O. - Gardens & design, Londen 1927, 248 pag., geb., geïll.
6824: "ANONIEM (VERT.); RICHARD BRINSLEY SHERIDAN" - "Florville en Valsain, of De zedelyke Tartuffe; tooneelspel. Vertaald uit het Engels/Frans. Zedelyk schouwtooneel, 10de deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1802."
56225: LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, - Annals of LLoyd's Register of 1834-1884, being a sketch of the origin, constitution, and progress of LLoyd's Register of British & Foreign Shipping, London, 1884.
15841: SHOBERL, FREDERIC (RED.) - "The world in miniature, edited by Frederic Shoberl. The Netherlands; containing a description of the character, manners, habits, and costumes of the inhabitants of the late seven United Provinces, Flanders and Brabant, illustrated with eighteen coloured engravings. Londen: R. Ackermann, [1823]."
33814: SIBENIUS, ANDREAS, UIT GRONINGEN - Disputatio historico-juridica inauguralis de dignitatibus [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1705
43118: SICHEM DE JONGE, CHRISTOFFEL VAN - Bibels tresoor, ofte der zielen lusthof. Amsterdam, P.I. Paets, 1646.
60609: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of John of Austria
60763: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Ferdinand Alvarez of Toledo, duke of Alva
60614: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Louis de Requesens
55579: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Prent: 'Francoys Ravaillac moordenaar'. Geetst portret van Ravaillac ten voeten uit, l.o. gesigneerd: 'Christoffel van Sichem inventor et fecit'. Hij heeft een mes in de hand waarmee hij in 1610 koning Hendrik IV van Frankrijk vermoordde. Zelf werd hij in dat jaar gevierendeeld. Naast hem in de prent 3 portretten: Henry IV, Maria de Medicis en Louis XIII. Achter hem o.a. de moord in de koets van de koning en het vierendelen. Latere afdruk van de prent.
60616: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Jean Francois le Petit [LA GRANDE CRONIQUE... (1601): set title]
60615: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Johannes Huss
60611: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Matthias of Austria [LA GRANDE CRONIQUE... (1601): set title]
60608: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Charles V
43014: SICHEM JR., CHRISTOFFEL VAN - Bybels lusthof, ofte twee hondert, zoo historien als leeringen des bybels (...) gesneede door de beroemde meester Christoffel van Sichem, seer nuttig voor de jeugt om zig aan des heeren woord te gewennen en in de bybelsche geschiedenissen ervaren te werden. 2 delen in 1 band. Amsterdam, J. Klooster, 1739.
15842: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Plaudereien über Holland und seine Bewohner. 2 delen. Leiden: A.W. Sijthoff, 1870.
15843: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Deel I. Leiden: A.W. Sijthoff, 1870.
54101: SICHTERMAN, GERARD - De poenis militaribus Romanorum. Dissertatio philologico-juridica. Amsterdam, F. Halma, 1708.
31851: SICHTERMAN, PAULUS CORNELIS ADRIAAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over het recht van aanwas bij legaten en erfenissen [...] Leiden P. Somerwil 1881
31852: SICHTERMAN, MELLO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de dilatione solutionis illa, quae voce surcheance significatur [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1827
57511: "SICKENGA, F.N.; " - Bijdrage tot de geschiedenis der belastingen in Nederland, Leiden 1864.
2361: SICKENGA, J. - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw. (Diss.) Leiden 1869. Geb. (modern), 253 p.
34571: SICKINGA, LIVIUS DUGENIUS RADYS VAN, UIT STEENWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de successione tum ex testamente, tum ab intstato Leiden Van Leeuwen 1832
31854: SICKINGHE, ONNO JOOST, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale. Quo disquiritur, quid in testamenti factione, Romanorum imprimis, sit a natura, quid veniat ex constituto [...] Groningen W. Kamerling 1805
36572: SIEBELIS, CARL GOTTFRIED, RECTOR - Zu dem Rede-Actus welchen das Bautzner Gymnasium zur Feyer des dritten Jahrhundertfestes der Reformation.....halten wird, ladet der Rector ....ein Leipzig Tauchnitz 1817
57019: SIEBMACHER, J. - Reprint-Ausgabe von Siebmacher's Grosses Wappenbuch, Band 3+4: Die Wappen des hohen deutschen Adels 1. und 2. Teil Neustadt 1972 - 1974 (nach Nurnberg 1878-88). Gebonden in 2 linnen banden, geïll.
2363: SIEBMACHER, JOHANN - Wappen-Buch. Faksimile-Nachdruck der 1701-1705 bei Rudolph Johann Helmers in Nürnberg erschienenen Ausgabe. Alle sechs Teile mit Anhang, Register und allen Erweiterungen bis zum Abschluss der Stammausgabe von 1772. München: Battenberg, 1975. Met: Wappen-Buch. Faksimile-Nachdruck der von 1753 bis 1806 im Verlag der Raspischen Handlung in Nürnberg erschienenen zwölf Supplementen. München: Battenberg, 1979. Twee banden, ieder ca. 1000 p. Folio. Geb., geïll.
32455: SIEGEL, JOHANN GOTTLIEB - Tractatus de literis investiturarum, Von Lehn-Briefen [...] Leipzig J. Christian. Langenheim 1739
42226: SIEGEMUNDIN GEB. DIETTRICHIN, JUSTINA / C. SOLINGEN - Spiegel der vroed-vrouwen, behelsende een klaer onderrigt van sware verlossingen der kramende vrouwen (...) neffens een klaer berigt ontrent het keeren der qualijk staende geboorten door Justina Dittrichs genaemt Siegemund, alsmede Ampt en pligt der vroed-vrouwen door Cornelis Solingen. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1691.
39404: SIEGENBEEK, M - Redevoeringen en verhandelingen over onderwerpen tot de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde behoorende, Dordrecht 1836, 383 pag., org. karton ( rug beschadigd ].
33303: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, D.E. - De oorzaak der aangeboren sterfelijkheid. Redevoering uitgesproken [...] bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt [...] Leiden E.J. Brill 1888
18161: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Museum, of Verzameling van stukken ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen. Deel 1 t/m 4. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1812-1817. [4 delen in 1 band]
18164: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Aanspraak van Matthijs Siegenbeek, tot opening van de jaarlijksche vergadering der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leyden, gehouden [...] 1823[-1842]. [2 delen]
18165: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
18166: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. Herziene druk. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1829.
23530: SIEGENBEEK, M - Geschiedenis der Leidsche hoogeschool van hare oprigting in den jare 1575 tot het jaar 1825, deel 2, Leiden 1832, 473 pag. Gebonden in mooie halfleren band. Geillustreerd met 2 portretten in stippelgravure. Mist deel 1.
55: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM - LAMME, C.A., - ALBUM SCHOLASTICUM academiae Lugduno-Batavae 1575-1940. Leiden 1941. Geb., 237 p.
31855: SIEMENS, BERNHARDUS GUILIELMUS, UIT SCHEEMDA-OLDAMBT - Dissertatio obstetricio-medica inauguralis, de placentae solutione artificiali [...] Groningen J. Römelingh 1838
59507: SIETSES, ANNE (RED.) (DEEL 1) EN PAAPE, M. (DEEL 2), - Ons Kampboek, een herinnering aan de Ipenrode-Kampen in 1944, 2 delen, aangeboden aan onzen Kampvader (drukker B.F. Enschedé) ter gelegenheid van zijn een en vijftigsten verjaardag 19 augustus 1944.
31589: SIEWERTSZ VAN REESEMA, GUILELMUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de bodemeriae avarias contributione [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
32134: SIEWERTSZ VAN REESEMA, ABRAHAM, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de vi cognoscimenti quoad mercium possessionem [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1843
18168: SIFFLÉ, ALEXANDER FRANÇOIS - Nieuwe gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1844. [2 delen in 1 band]
6201: SIGAL, M.C. - Een geslachtsregister Van de Velde, overdruk Ned. Leeuw 1948, 20 p.
4926: SIGAL, M.C. - Genealogie van het geslacht Visser. 's-Gravenhage 1935, 15 p.
8051: SIGARENBANDJES - Nederlandse heraldiek. Gemeente- en voormalige gemeentewapens, album I: provincie Zuid-Holand.
14462: INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS - The International code of signals for the use of all nations. Prepared under the authority of the board of trade by Robert Jackson Esq. Londen 1884, ill., 44 + 16 + (10) + 108 + 238 p. [WITH:] The British Code List for 1884 for the use of ships at sea, and for signal stations, 24 + 112 p., orig. hleather
18579: "[VOSMAER, CAREL]; ALBERTUS WILLEM SIJTHOFF" - In memoriam. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888].
61014: PIERRE-HENRI SIMON - Le Roi des Brises ou la rançon d'amour. Conte. Sept planches hors-texte de Jean Dornier
54103: SIMPSON, ANHONY E. - Masculinity and control: the prosecution of sex offences in eighteen-century London. New York, 1984, (dissertation).
36281: "SINAPIUS, DAN. AUG., UIT SILESIE; PRAESES: KRAUS, JOHANN GOTTLIEB" - Apparatus ad Pauli Manutii vitam, Pars prior (all published?) Leipzig Witwe C. Fleischer 1719
18174: "SINCLAIR, CATHARINE; C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA (VERT.)" - Olivia, of hedendaagsche beschaving. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Utrecht, C. van der Post Jr. 1856.
33143: SINGELS, HADRIANI FILIUS, NICOLAUS IOANNES, UIT LEEUWARDEN - De Lucani fontibus ac fide commentatio. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1884
2397: SINGELS, J.C. - Inventaris van het oud-archief van Leeuwarden. Leeuwarden 1893, 341+73 p.
50835: SINGELS, N.J., - Van de Noordkaap naar het Kremlin en Alhambra. Reisherinneringen, Leiden 1892, 280 pag.
15845: SINGLETON, ESTHER (RED.) - Holland, as seen and described by famous writers. New York: Dodd, Mead and Co., 1910.
22341: SINKEL, AMSTERDAM IN 1795 - “Redevoering door den burger B.S. Sinkel, als voorzittend lid gedaan, in de vergadering van Wijk 8, gehouden op Maandag den 13 April 1795”, folio, 9 p, gedrukt (bij J. ten Brink Gz te Amsterdam).
23683: SINNEMA, SYMEN - Verhandeling over den geschiksten tijd ter bemesting der hooilanden, Amsterdam, L.v. Es 1824, 52 pag. [ verh. My Landbouw 16-4].
36260: SIRICIUS, MICHAEL - Discursus academicus theoretico practicus de lachrymis Jesu Christi Salvatoris Mundi Giessen J.D.Hampel 1671
57213: "SIRJEAN, GASTON; " - Encyclopedie genealogique des maisons souveraines du monde, Volume I- XIII, Paris 1959-1972. With: Histoire de l'Europe en tableaux, Paris 1960.
2399: SIRJEAN, GASTON - Encyclopédie généalogique des maisons souveraines du monde. 6 dln. Parijs 1959-1961, 160 p. in omslagen.
37391: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F. - Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, Amsterdam 1853, 546 pag., geb., half linnen, goed exemplaar.
26088: SIRTEMA V. GROVESTINS, LE BARON - La conference de Londres et Guillaume Ier, Paris 1844, 251 pag., geb.
23608: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F. (RED.) - Gedenkschriften van den graaf Van Der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, 2e druk, Amsterdam 1857 ( op voorplat 1859 ) , 370+5 pag., geb.
33613: SITTER, WILHELMUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de fictionibus juris patrii aeque, ac romani [...] Groningen Petrus Doekema 1772
35212: SITTER, ALBERT JOHAN DE, UIT WINSCHOTEN - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen Wolters 1855
57308: SITTER, W. DE, - Short history of the observatory of the university at Leyden 1633-1933, Haarlem 1933.
33141: SITTER, GUILIELMUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen jurisprudentiae comparatae, continens collationem juris antiqui, maxime secundum Grotium, et hodierni patrii in loco, qui est de tutelis [...] Groningen J.B. Wolters 1843
33139: SITTER, WILLEM DE, UIT GRONINGEN - Positiones iuridicae inaugurales, ad locum codicis civilis de repudianda hereditate [...] Groningen J. Römelingh 1820
33140: SITTER, JOHANNES HENRICUS DE, UIT BELLINGWOLDE - Specimen juridicum inaugurale, continens nonnullas observationes de domicilio sustentationis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
34920: SIX, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad senatus consultum vellejanum Leiden A. Elzevier 1708
35995: SIX, EGBERT WILLEM JUSTINUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
36639: SIX, V. - Groepsfoto van promotiepartij van V. Six, bij Pijl in Leiden. Op de voorgrond model in suikergoed van een kerkachtig huis. Verso: groepsfoto Collation 9-2-1914 1914
34847: SIX, JOHANNES , UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de testamente solenni Leiden C. de Pecker 1751
34846: SIX, GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica de magno mariae privilegio Amsterdam P. Schouten 1779
32196: SIX, OTTO EDWARD WILLEM, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
35882: SIXMA VAN HEEMSTRA, DANIEL ADRIAAN, UIT LEEUWARDEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
5765: SIXMA VAN HEEMSTRA, F.S. - Le problème de l’VVra Linda Bok, Meppel z.j., 57 p. [ Oera Linda Boek].
17533: SJOERS, M. (IN LEVEN PREDIKANT TE DORDRECHT) - Ter gedachtenis. Acht leerredenen, uitgsproken te Dordrecht, Rotterdam, M. Wyt & Zn, 1880, 8°: 16 + 119 p., geb. in linnen band, franse titel beschadigd.
54950: SJOUERMAN, LOUIS (VERT.) - Het galante leven van freule Ninon de Lenclos. Uit het Frans vertaald en ingeleid door Louis Sjouerman. Amsterdam, [19xx].
42639: SLABBER, MARTINUS - Natuurkundige verlustigingen behelzende microscopise waarneemingen van in- en uitlandse water- en land-dieren. Haarlem, J. Bosch, 1778.
32266: SLAGHEK, EVERT, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de disconto litterarum cambialium secundum juris praecepta neerlandici [...] Amsterdam Frederik Muller 1856
57140: "SLATER, S., A.O.; " - The world encyclopedia of flags and heraldry, London 2007.
54787: SLATIUS, HENRICUS - Bewiis, dat de schuer-predicanten zijn vrienden ende toe-standers van dese leere: dat Godt on-mondighe jonge kinderkens, die in hare onbejaertheyt sterven (...) heeft verworpen. Rotterdam, Bastiaensz, 1617.
54109: SLATIUS, HENRICUS - Den gepredestineerden dief, ofte een samen-sprekinge gehouden tusschen een predicant der calvinus-ghesinde ende een dief die ghesententieert was om te sterven. z. pl., [Antwerpen?], 1619.
54110: SLATIUS, H. / J. BLANSAERT - Copie vant klaer vertoogh gheschreven ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe mitsgaders van twee brieven geschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Ian Blansaert, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe. 's Gravenhage, wed. en erfgen. H.J. v. Wouw, 1623.
52325: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten deel I en deel II, 's-Gravenhage, Stols, 1947.
37451: SLEBOS, J.C. - Grondslagen voor aesthetiek en stijl. Fundamentals of aesthetics and style, Amsterdam 1939, 176 pag., geb., geïll.
38520: SLECHTE, H. EN L. PRIESTER. - Het groot Schiedamse prentenboek, Schiedam 2007, 412 pag., geb., geïll., oblong., met stofomslag.
6694: SLEE, J.C. VAN - De Illustre School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum.
2400: SLEE, J.C. VAN - De kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Leiden 1874, 355 p.
2403: SLEE, J.C. VAN - De geschiedenis van het socianisme in de Nederlanden. Haarlem 1914, 325 p.
39741: SLEESWIJK - Sleeswijk's kaart van Zuid-Holland, schaal 1: 140.000, Bussum z.j. [ca.1920].
16843: SLEESWIJK - Kaarten, uitgaven van Sleeswijk te Bussum.
32627: SLEESWIJK VENING, CORNELIUS, UIT LEMMER - Disputatio juridica inauguralis, qua exponuntur diversae de fine poenbarum sententiae [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1826
22619: SLEMPIES, MIDDELHOVEN - “Aan den jongeling Hendrik Slempies”, manuscript gedicht, getekend “Cor Middelhoven, kurassier”, 4°, 1 p. [begin 19e eeuw].
18179: "SLICHER, ANNA CATHARINA; VLIJT IS DE VOEDSTER DER WETENSCHAPPEN; OEFENING KWEEKT KUNST; T.H.M.F." - Weegschaal van het waare en schijn-vermaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1786. [Gebonden met: (2)] Mengelingen van het genootschap Vlijt is de voedster der wetenschappen. Utrecht, Wed. S. de Waal en Zoon, 1789. [en met: (3)] Poëtische mengelingen van het genootschap onder de zinspreuk: Oefening kweekt kunst. Amsterdam, Arend Fokke Sionsz en Jan Jacob Wolters, 1790. [en met: (4)] Mengelpoëzij door T.H.M.F. ter spreuke voerende Studium tempusque musis. Utrecht, Samuel de Waal en Johannes van Driel, 1778.
18176: SLICHER, ANNA CATHARINA - Weegschaal van het waare en schijn-vermaak. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1786.
36095: SLICHER VAN BATH, B.H. - Boerenvrijheid Groningen Wolters 1948
34913: SLICHER, JOANNES BAPTISTA D.W., UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de juris & facti ignorantia Leiden A. Elzevier 1711
33940: SLICHER, WIGBOLDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de officio tutorum & curatorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
33282: SLICHTENBREE, JOANNES LEMKER, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis continens annotationes quasdam ad titulum codicis civilis de cura [...] Deventer J. de Lange 1841
60139: VAN SLICHTENHORST, AREND - Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een vooghdye is afgezondert. [Arnhem, ca. 1671].
39425: SLICHTER VAN BATH, B.H. - Wat is geschiedenis? Inleiding tot de geschiedwetenschap voor niet-historici, Wageningen, A.A.G., 1967, 144 pag., gestencild.
26392: SLIGGERS, BERT E.A. - De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de verlichting. Haarlem 2006, 287 pag., geb., geïll., met stofomslag.
4695: SLIJKERMAN, K.J. - Duizend jaar voorgeslacht. Een overzicht van ca. 3000 kwartieren van Kees Jan Slijkerman. Rotterdam 1987, 350 p., geïll.
22744: SLIJPER, BLARICUM - Aanplakbiljet “Te huur. Te bevragen bij den makelaar S.B. Slijper, Blaricum Telef. 398”. Gedrukt. (Gerepareerd met cellotape.)
57570: SLIKKE, J.A. VAN DER., - Geslacht Van der Slikke. genealogie 1570 - 2003. Den Burg 2004, 407 pp, geb. en geill.
33281: SLINGELANDT, JOHANNES MAXIMILIANUS GOVERT DIEDERIK VAN, UIT WANNEPERVEEN - Het domicilie. Proefschrift [...] Haarlem G. van den Berg 1880
23713: SLINGELANDT, S. VAN - Staatkundige geschriften, 4 delen, Amsterdam, P. Schouten, 1784-1785, 314 + 282 + 317 +354 pag. oorspr. karton.
32747: SLINGENBERG, JANUS, UIT COEVORDEN - Dissertatio medico-forensis inauguralis, de infanticidio [...] Groningen J. Oomkens 1834
16844: SLINGERLAND - Zakkaart voor reizigers, van het Koningrijk der Nederlanden door H. Reding. Te ‘s-Gravenhage bij J.J. Slingerland: Utrecht. Op linnen gedrukte provinciekaart, lith. van J.E.Schoevers Az, met handgekleurde grenzen. In origineel kartonnen hoesje met de tekst “Provinciale zak-kaart voor reizigers door Utrecht”, 30x40 cm [ca. 1850].
28847: SLIS, P.L. - Genealogie van de familie Slis, Den Haag 2001, 18 + 74 pag., in ringband.
29155: SLIVE, S. E.A. - Jacob van Ruisdael, Mauritshuis/ Fogg Art Museum, Amsterdam 1981, 271 pag., geïll.
15852: SLOB, D. - De Haarlemmermeer. Amsterdam: A. Hennebo, 1763.
23553: SLOET, L.A.J.W. - De dieren in het Germaansche volksgeloof en volksgebruik, 's-Gravenhage 1887, 478 pag. (omslag los en beschadigd)
31149: SLOET, J.J.S. - Geldersche markerechten, 2 delen, 's- Gravenhage 1911- 1913, 594 + 506 pag., geb. Goed exemplaar.
34256: SLOET, LUDOLPHUS ANNEUS JANUS WILTUS, UIT VOORST (GELDERLAND) - Dissertatio juridica inauguralis de differntiis juris Francici et novi Belgici ratione testamentorum [...] Zutphen H.C.A. Thieme 1830
2408: "SLOET, J.J.S.; J.S. VAN VEEN; A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN" - Register [= Repertorium] op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. 5 dln. Arnhem 1898-1924, ca. 2500 p. Met index (Arnhem 1937, 498 p.) Gebonden in uniforme grijs linnen banden.
2413: SLOET [VAN DE BEELE], L.A.J.W. - De Hof te Voorst. Amsterdam 1863, 148 p. Gebonden exemplaar.
2412: SLOET [VAN DE BEELE], L.A.J.W. - De Hof te Voorst. Amsterdam 1863, 148 p.
2409: "SLOET, J.J.S.; J.S. VAN VEEN; A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN" - Register [= Repertorium] op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. 5 dln. Arnhem 1898-1924, ca. 2500 p. Met index (Arnhem 1937, 498 p.). Ingenaaid.
2411: "SLOET, J.J.S.; J.S. VAN VEEN; A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN" - Register [= Repertorium] op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het deel Overkwartier.
43231: SLOET, L.A.J.W. / H.F. FIJNJE - Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Maart 1855. Arnhem, Thieme, 1856.
4691: SLOET D'OLD RUITENBORGH, A.W. BARON - Généalogie Sloet 1292-1903. Luik 1903, 81 p., geb., geïll. Aanvullingen in handschrift.
41001: SLOOF, J.H.M. - De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520). Regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden , Leiden 1999, 488 pag., geb., geïll.
56829: SLOOS, R.C., - Beschouwingen over den tegenwoordigen geest van het corps zeeofficieren, Alkmaar, 1859, 15 pag.
33324: SLOOTEN, JANUS CORNELIUS VAN, UIT WILDERVANK - Dissertatio juridica inauguralis de discrimine sententias interlocutorias inter et praepararatorias [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
31886: SLOOTEN, BERTHA VAN, UIT AMERSFOORT - Kenmerkende getallen van algebraïsche oppervlakken. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
6262: SLOT, E. - Van tabak naar penicilline. De familie Waller in twaalf generaties, z.pl. [ca 2000], 128 p., geb., geïll., met losse tabel
56828: SLOTEMAKER, A., - Eerste vervolg op de handleiding tot de geregelde uitwerking van de werkzaamheden (.....) wet op de schutterijen, Dordrecht, 1833, 45 pag.
31523: SLOTEMAKER, LAMBERTUS HENRICUS, UIT MAASSLUIS - Disquisitio qua comparatis nonnullis [...] Leiden Gebr. v.d. Hoek 1856
16621: SLOTEN - Sloten. Monument in miniatuur. Tekst: Drs. H.A. van Zwieten. Sloten 1975, 24 p.
55169: SLOTERDYK, H. (GRIFFIER) - Deductie van het Hof van Friesland over de sake van het pardon in gemeene delicten en besonder den doodslag, overgegeven aan de (...) Staaten van voorschreven provintie den 13-3-1738. Leeuwarden, v. Dessel, 1739. [gebonden met:] Nadere deductie d.d. 2-3-1739.
33875: SLOTHOUBER [SLOTHOUWER], VALENTINUS - Oratio de prudentia in studiis eligendis iuventuti summopere commendanda [...] Leeuwarden Petrus Koumans 1765
32917: SLOTHOUWER, FREDERIK GERRIT, UIT KUINRE - Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1875
32898: SLOTHOUWER, GERARD MARIE, UIT FRANEKER - De staatsman Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1885
33325: SLOTHOUWER, D.F. - Wat kunnen wij van de oude monumenten leeren? Rede uitgesproken [...] bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de technische hoogeschool te Delft [...] Delft Waltman jr 1926
30240: SLOTS, J. - 300 jaar familie Slots, Baarlo 1986, 143 pag., geïll. [ ook : Dings, Vestjens, Topeeters ].
33285: SLUIJS, PIETER JAKOB ADRIAAN - Verhandeling over eczema en ziektegeschiedenis van eenen lijder aan eczema universale. Academisch proefschrift [...] Maastricht Ch. Hollman 1866
20472: SLUIJTER, RONALD G.H. - Tot ciræt, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt. Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit 1575-1812. Hilversum 2004, 344 pag. ( dissertatie met los blad stellingen )
17535: SLUIJTER, D.C.P. (IN LEVEN PREDIKANT TE OVERTOOM) - De oefenschool des gebeds. Zestal leerredenen, Middelburg, K. le Cointre, 1900, 8°: 76 p.
15853: SLUIJTERS, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland. Ten dienste der scholen, Breda: Broese & Comp., 1836
15854: SLUIJTERS, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland, ten dienste der scholen. Derde onveranderde uitgave. Middelburg: Gebr. Abrahams, 1845.
43788: SLUIJTERS, H., - Korte levensschets van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen, Middelburg 1845, 4+106+(2) pag.
39902: SLUIS, J. VAN DER - Het independentisme in de Graafschap van Gelderland gedurende de eerste jaren der Afscheiding, Arnhem 1905, 104 pag., geb.
33145: SLUIS, HERMANNUS HENRICUS ADRIANUS, UIT LOPPERSUM - Specimen juridicum inaugurale de codificatione apud populos nominatim apud Romanos [...] Groningen Johannes Römelingh 1832
32249: SLUIS, JACOB VAN, UIT FRANEKER - Herman Alexander Röell. Proefschrift [...] Leeuwarden Fryske Akademy 1988
18182: SLUITER, WILHELM - Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven [...] 7e druk. Amsterdam, Jan Monterre, 1767. [Gebonden met: (2)] Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (3)] Gesangen van heylige en godvruchtige stoffe [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (4) Lofsang der heylige maegd Maria, en Triumpheerende Christus [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (5)] Jeremia's klaeg-liederen [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (6) Christelyke doods-betrachting, bestaende in verscheyde sterf-gesangen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1731. [en met: (7) Vreugd- en liefde-sangen. Aen de gemeynte J. Christi binnen [...] Eybergen. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (8) Lykreden, aen de gemeynte J.C. t'Eybergen [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739.[en met: (9) Eybergsche
18181: SLUITER, WILHELM - De werken van Willem Sluiter: (1) Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven [...] 9e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [Gebonden met: (2)] Eybergsche sang-lust ...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (3)] Vreugd- en liefde-sangen. Aen de gemeynte J. Christi binnen [...] Eybergen. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (4)] Christelyke doods-betrachting, bestaende in verscheyde sterf-gesangen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1731. [en met: (5)] Lykreden, aen de gemeynte J.C. t'Eybergen [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (6)] Gesangen van heylige en godvruchtige stoffe [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (7)] Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (8)] Jeremia's klaeg-liederen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot,
32201: SLUITER, CAREL PHILIP, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot den bouw der kieuwen van lamellibranchiaten. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1878
60950: SLUYTER, JOHANNES - Large engraving showing the coats-of-arms of the burgomasters of Amsterdam, with the motto 'CONSERVAT UTRAMQUE'.
23332: SLUYTERMAN, K.E. E.A. - Drie eeuwen De Kuyper. Een geschiedenis van jenever en likeuren 1695-1995. Schiedam 1995, 95 pag., geb., geïll., oblong.
38124: MOES/ SLUYTERMAN - Nederlandsche kasteelen en hun historie, deel II, Amsterdam 1914, 280 pag., geb., geïll.
39622: SLUYTERMAN, K - Het huis van ouds genaamd Portugal te Delft, 's- Gravenhage 1917, 53 pag., geïll.
37173: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in vroeger eeuwen [ eerste druk ], 's- Gravenhage 1918, 279 pag., geb., geïll.
32867: SLUYTERMAN, KATE EVELINE, UIT AMSTERDAM - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934. Proefschrift [...] Tilburg Zuidelijk historisch contact 1983
35076: SLUYTERMAN VAN LOO, GUILIELMUS LUDOVICUS, UIT OUDDORP - Specimen juridicum inaugurale de advocato romano Leiden M. Cyfveer 1820
54114: SLYPE, J.H. VAN - Omstandig bericht van het geene den ondergeteekende mr. J.H. van Slype, vice-hoofd-schout [...] binnen Maastricht, is wedervaaren. [Maastricht, 1785].
59584: SMAALE, 1799 - Schrijfoefeningen van Maria Smaale, Amsterdam 1799.
25081: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel [alles wat verscheen], Middelburg, Meertens & v. Someren, 1696.
35175: SMALLENBURG, NICOLAO - Narratio eorum [....] 1822
33283: SMALT, MAURITS GERARD, UIT ROTTERDAM - Het recht van anticipatie of vervroeging van termijn. Academisch proefschrift [...] Leiden J. van der Schouw 1883
14807: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
6088: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes, Groningen 1979, 230 p., geïll.
37979: SMEDT, H.J. DE ( INL.) - Zilver. Collectie Centraal Museum Utrecht, 1972, 111 pag., geïll.
32317: SMEETS, MATHIEU JACOB, UIT ROERMOND - Inkomen en vermogen en hun betekenis voor de welvaart. Proefschrift [...] Amsterdam H. van der Marck 1932
2421: SMELT, W.E. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. 2 `stukken'. Utrecht 1941, 220+576 p.
24793: SMETIUS, JOHANNES - Chronijk van de stad der Batavieren waar in nevens de beschrijving van Nijmegen, de eerste oorsprong van deeze landen......aangetoond worden, Nijmegen, A.v. Goor, [1785].
39284: SMETIUS, HENRICUS - Prosodia in novam forman digesta, Amsterdam, H. en Wed. T. Boom, 1683. Geheel perkament, (16)+526 pag. Geillustreerd met gegraveerde titelpagina.
39281: "SMETIUS, HENRICUS;" - Prosodia in novam formam digesta, Amsterdam, J. Ravesteyn, 1658. Geheel perkament, (16)+526 pag. Geïllustreerd met gegraveerde titelpagina.
42868: SMIDS, LUDOLF - Korte levensschets en afbeeldingen der graaven van Holland (...) zo als de zalve voor 't grootste gedeelte op het Raadhuis der stad Haarlem vertoont worden. Haarlem, Marshoorn, 1744.
15855: SMIDS, LUDOLF - Schatkamer der Nederlandsse oudheden of woordenboek behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heerenhuysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en landswijsen, [...]. Amsterdam: Pieter de Coup, 1711.
34712: SMIDT, DIDERICUS, UIT BREMEN - Disputatio juridica inauguralis de jure primariarum precum secundum pacem Westphalicam Utrecht Van Megen 1736
32578: SMIDT, JACOBUS THOMAS DE, UIT HAARLEM - Rechtsgewoonten. De gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het burgerlijk wetboek verwijst. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Noord-Hollandsche Uitg. Mij 1954
36702: SMIDT, J. TH. DE - Een nieuw huwelijksbeletsel? Amsterdam N.H.Uitg.Mij. 1956
31104: SMIDT - Aus leben und zeit der Sippe Smidt- einschliesslich der Jemgumer Linie Reins- bis 1979. Zweiter Band, Burgdorf 1980, 191 pag., geb., geïll.
60998: SMIENT, OTTO BARENTSZ - De Heeren XXXVI. Raden der Stadt Amstelredamme (...) Namen van de Regerende Heeren in 't Jaar 1683.
7889: SMILDA, E.M. - Twee eeuwen tussen Es en Slinge, de geschiedenis van de koperslagers in de Peperstraat te Aalten.
57263: SMISSAERT, H. / D. W. STORK, E.A., - Onze houding in zake Staats-exploitatie onzer spoorwegen, 's-Gravenhage 1906, 42 pag.
4137: SMISSAERT, M.P. - Het geslacht Van der Meer, ook Van der Meer de Berendrecht. Z.p. z.j., 37 p.
4241: SMISSAERT, M.P. - De beweerde afstamming der familie Nahuys en Van Nahuys van het dynastengeslacht Ahaus uit den huize Horstmar. Utrecht 1887. Getypt, 13 p.
37535: SMIT, W.J. - De katoendrukkerij in Nederland tot 1813, Amsterdam 1928, 284 pag., geb. in half linnen, geïll.
38137: SMIT, R - Ik heb thans de pen opgevat. Brieven van de Lheeder familie Waninge naar het verre westen ( 1881- 1920 ), Dwingelo 1989, 52 pag.
4701: SMIT, J. - Kwartierstaat, stamboom en stamreeks van J. Smit. Amsterdam 1943, 20 p., geïll., oblong. Oplage 100 exx.
36568: "SMIT, PETER FRANS CHRISTIAAN, UIT ""S-HERTOGENBOSCH" - Enige opmerkingen over de considerans van het Placaet van Verlatinge van 26 juli 1581 Leiden De Jong 1952
60197: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - De aloude Hofgallery (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
60195: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - De Hel (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
20286: SMIT, J.P.W.A. - Het wapen van Breda, overdruk De Oranjeboom 1949, pp 17-43, geíll.
60194: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Zonnehof(Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
58792: SMIT, J., - De arts voor gehuwden en ongehuwden : een handboek voor mannen en vrouwen die aan onmagt, onvruchtbaarheid en andere werktuigelijke geslagtsgebreken lijden. Amsterdam 1810.
20624: SMIT, COR - Ondernemers en geleerden. Leiden 1778-2003, Leiden, Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel 2003, 216 pag., geb., geïll.
18187: SMIT KLEINE, FRITS - Carmen Sylva (H.M. de Koningin van Rumenië). Haar leven en hare werken. Haarlem, W. Gosler, [1886].
18188: SMIT, O.G. - Gedichten. (Niet in den handel). Amsterdam, J.H. & G. van Heteren, 1894.
34258: SMIT, HENRICUS JANUS, UIT ASSENDELFT - Dissertatio juridica inauguralis de tutoris officiis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
25188: SMIT, J. - Den Haag in den Patriottentijd, Den Haag [ ca. 1916 ], 64 pag., [ Die Haghe, kleine geschriften II ].
56329: SMIT KLEINE, F., - Oud Geldersche steden. Extract W & B 1902, pp. 99-106 en 187-200, geïll.
60196: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - De Nieuwe Tuin (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
60193: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Het Bosch (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
59855: SMIT II, JAN (FL. 1741-1748) - Afbeelding der Vreugde, gepleegt in alle de Steeden van de Seven geunieerde provintien, by de aanstelling van Zyne Doorluchte Hoogheid den Heere Willem Carel Henrik Friso (...) in bloeimaand van den Jaren 1747.
33266: SMIT, PETRUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Observationes ad Dionysii Halicarnassensis. Antiquitates Romanas. Specimen litterarum inaugurale [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1879
51258: SMIT, J., - De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, 2 delen, 's-Gravenhage 1972, 766 + 786 pag., geb.
41842: SMIT, J - Den Haag in den Franschen tijd. Een drietal schetsen, z.pl., z.j., 47 pag., geb.
60036: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Waare Afbeeldinge na het Leven van het overstroomen der Revieren, en het Doorbrecken van den Dyck by Elden gelegen naby de Stat Aarnhem...
33941: SMITH, JOANNES LUCIE, UIT ENGELAND - Dissertatio juridica inauguralis de publicatione bonorum perduellis [...] Leiden Gebr. Murray 1819
56141: SMITH, W., - Das Stundenbuch des Kardinals Alessandro Farnese, mit den Miniaturen von G. Clovio, Munchen 1976, 174 pag., ill.
24659: SMITH, ADAM - An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 3 vols. 7th edition. London, A. Strahan and T. Cadell, 1793.
51699: SMITH, ADAM, - An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 5th. ed., Edinburgh, Black, 1859.
38998: SMITH, W. ( ED. ) - Getijdenboek voor Farnese, Utrecht 1976, 168 pag., geb., geïll., in hoes.
42111: SMITH, JOH. - Oppidum Batavorum seu Noviomagum. Amsterdam, Blaeu, 1644.
35656: SMITS, JAN GERRIT, UIT 'S-GRAVENDEEL - De kolpotomia posterior..... Amsterdam Scheltema 1902
38123: SMITS, J. E.A. - De familie Faes uit 't land van Rijen, Edegem 1983, 477 pag., geïll.
2431: SMITS, C.F.X. - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch. Hierbij: De wapen- en rouwborden voorheen in voormelde kerk aanwezig, door Jhr.mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt. 's-Hertogenbosch 1912. Geb., geïll., 18+373+18 p.
40680: SMITS, F.W. - Banden geslaaakt en banden gelegd of Afscheidsrede in de gemeente Baarn en Eembrugge en intree-leerrede in de gemeente van Hellevoetsluis, Hellevoetsluis 1865, 93+(2) pag., gebonden.
8856: [LINDO, MARK PRAGER] PS. DE OUDE HEER SMITS - Een nieuwjaarswensch aan zijne vrienden van Den Ouden Heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, 1855.
8855: [LINDO, MARK PRAGER] PS. DE OUDE HEER SMITS - Brieven en uitboezemingen van Den Ouden Heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, [1854].
58680: SMITS, EDOUARD, - Nationale statistiek. Ontwikkeling der 31 tabellen uitgegeven door de commissie voor de statistiek en betrekkelijk tot de gesteldheid der bevolking in de Nederlanden sedert de oprigting van het Koningrijk tot en met 1827, Memorie, Brussel 1827.
18192: SMITS, DIRK - Nagelaten gedichten. Rotterdam, Jakob Burgvliet, 1753-1764. [3 delen] [Deze drie delen vormen een vijfdelige, uniform gebonden set met het andere werk van Smits: 'Gedichten' [L3357a] en 'Israëls Baälfegorsdienst, of Gestrafte wellust' en andere gedichten [L3357b], beide één deel.
18191: SMITS, DIRK - "Israëls Baälfegorsdienst, of Gestrafte wellust; begrepen in drie boeken. Rotterdam, Philippus Losel, 1737. [Gebonden met:] Intreereden van Pieter Burman, den jongen, over De poëtische verrukking, in het openbaar uitgesproken te Amsteldam, den 10. der Herfstmaend' des jaers 1742, by het plechtig aenvaerden van het gewone hoogleeraerschap der historyen, welsprekendheit en talen. In nederduitsche vaerzen nagevolgt. Rotterdam, Philippus Losel, 1743. [Deze band vormt een vijfdelige, uniform gebonden set met het andere werk van Smits: 'Gedichten', eveneens één deel [3357a], en 'Nagelaten gedichten', drie delen [L3357c]"
18189: SMITS, C.H. - De opwekking van Lazarus. Bijbelsch tafereel in dichtmaat. Den Haag, H.C. Susan, C.Hz., 1849.
34259: SMITS, PETRUS JACOBUS, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale de juribus feminarum [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
34048: SMITS VERBURG, JANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de lege ad praeteritum non revocanda [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr 1823
14602: SMITS, E. - Genealogie en historische achtergrond van de familie Seepma.
58621: SMITS, J.C.J., - De gymnastiek als volksonderwijs voor allen bevattelijk gemaakt, 's-Gravenhage, 1845.
17537: SMITS PZ., F.W. (PREDIKANT TE BAARN, EEMBURGGE EN SOESTDIJK) - Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd. Feestrede [...] by gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Nederlands vrijheid, Utrecht, Kemink & Zn, 1863, 8°: 48 p.
34926: SMITS, CAROLUS GISBERTUS HENRICUS , UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis Utrecht C. van der Post 1841
17538: SMITS PZN, F.W. (PREDIKANT TE NIJMEGEN) - De kinderen Zions [...] Feestrede uitgesproken op 12 Mei 1874 in de Groote of St. Stevenskerk te Nijmegen bij gelegenheid van het zilveren kroningsfeest van Z.M. Willem de derde [...] Ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch en Nijmegen. Nijmegen, P.J. Milborn, [1874], 8°: 37 p.
36049: SMITS, WILLEBRORDUS, UIT EINDHOVEN - Dissertatio philosophico-medica inauguralis sistens constructionem organismi animalis ....... Leiden Gebr. Murray 1803
33265: SMITS, A., UIT UTRECHT - Untersuchungen mit dem Mikromanometer. Inaugural/dissertation [...] Utrecht J. Nikerk 1896
51020: SMITS, DIRK - De Rottestroom. Rotterdam, Losel e.a., 1750.
50805: "SMITS-CIGGAAR, A.J.;" - Onder de Ciggaar-en heb je lichte en zware, gekke en rare. Een verhaal over het geslacht Ciggaar, z.pl. 1985, 178 pag., geïll. Met losse stamreeks Segar/Segaar/Ciggaar in lichtdruk.
32231: SMITS, GUILIELMUS PETRUS, UIT DORDRECHT - Specimen iuridicum inaugurale de albo nautarum (de monsterrol) [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1851
36518: SMITSKAMP, H. - Calvinistisch Nationaal besef in Nederland voor het midden der 17e eeuw 's-Gravenhage Daamen 1947
34949: SMITZ, PETRUS JOANNES ANTONIUS, UIT EINDHOVEN - Specimen juridicum inaugurale continens quaedam de collatione bonorum Leiden C.C. van der Hoek 1851
34261: SMULDERS, AUGUSTUS MAXIMILIANUS GERARDUS, UIT SOERABAYA - Dissertatio juridica scaevolae quantum in pandectis superest [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
51767: SMULDERS, C.M., - Geschiedenis en verklaring van het tractaat van 17 maart 1824 te Londen gesloten tusschen Nederland en Groot Britannie, ter regeling van de wederzijdsche belangen en regten in Oost-Indie, Utrecht 1856, 174 pag.
17541: SMYTEGELT, BERNARDUS (IN LEVEN PREDIKANT TE MIDDELBURG) - Zestien uitmuntende predikatien [...] volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713, 's Gravenhage, C. de Bruin, [z.j., 19e eeuw], 8°: 288 p.
17539: SMYTEGELT, BERNARDUS (PREDIKANT TE MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leerredenen zijnde 2 Paasch- en 2 Pinksterstoffen over Marc 16, 1-4, Lucas 24, 2-11, Handelingen 2, 1-4 en Handelingen 2, 14-21. Eerst onlangs in druk verschenen. Nijkerk, I.J. Malga, 1859, 8°: 74 + (4) p.
51500: SMYTH, JAMES CARMICHAEL, - Chronological epitome of the wars in the Low Countries from (.....) 1659 to (....) 1815, with reflections military and political, London 1825.
18194: SNAKENBURG, HENDRIK - Poëzy van Hendrik Snakenburg, uitgegeven door Frans de Haes. Leiden, Samuel Luchtmans en Zoonen, 1753.
33942: SNAKENBURG, THEODORUS FREDERICUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad legem juliam majestatis [...] Leiden Petrus van der Eyk 1763
32859: SNAPPER, FRITS, UIT GRONINGEN - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719. Academisch proefschrift [...] Amsterdam v/h Ellerman Harms 1959
16949: SNEEK - Sneek voor den vreemdeling, uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek [ca 1930?], 40 p., groot 4º, oblong
16623: SNEEK - Dit is Sneek. Industrie-kern, watersportcentrum, werk- en woonstad. Sneek 1970, 32 p.
16622: SNEEK - Sneek. Come to Sneek and enjoy the Friesland lakes! Vouwblad, uitg. V.V.V., 6 p [ca. 1920?].
18197: SNEEUWKLOKJENS - Sneeuwklokjens. Poezy. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1854.
35657: SNEL, JAN JACOB , UIT HARDERWIJK - De ondergang der miltvuurbacillen in de long Utrecht Bosch 1901
35666: SNELLEN JR, HERMAN, UIT UTRECHT - Netvlies-aandoeningen .... Utrecht van Boekhoven 1892
35689: SNELLEN, K. , UIT ZEIST - Over abnormale ontwikkeling van het systema uro-genitale ... Zeisrt J.W.Eversz. 1865
33284: SNELLEN, THOMAS, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1898
58630: SNELLEN, H., - De grondslagen van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, Utrecht, Beijers, 1890.
32033: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, SAMUEL CONSTANS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philosophico-juridica de matrimonio [..] Leiden S. & J. Luchtmans 1839
56286: SNELLER, Z.W., - Rotterdam naar de berichten van tijdgenoten in de 16e, 17e en 18e eeuw, Historia 1941, pp. 7-15, geïll.
8014: SNELLER, Z.W. (RED.) - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
32030: SNEYDERS DE VOGEL, K. - Enige opmerkingen over de kennis der oudheid in de Middeleeuwen. Groningen J.B. Wolters 1920
34558: SNIJDER, GEERTO AEILKO SEBO, UIT WINTERSWIJK - De forma matris cum infante sedentis apud antiquos Wenen 1920
34791: SNIJDER VAN WISSEKERKE, FRANS WILLEM JAN GEORGE , UIT MIDDELBURG - Privilegien in het stuk van belastingen Leiden Brill 1880
56776: SNIJDERS, A.C.J., - De Komeet van Halley en het vergaan der wereld, Amsterdam [1910].
17542: SNIJMAN, PH.CH. (PREDIKANT TE STEYNSBURG, Z.A.) - 'n Laatste woord, uitgesproken 14 December 1913 in de Geref. Kerk, Torenlaan te Hilversum, Hilversum, C. v. Drieënhuizen Jr, [1914], 8°: 12 p.
35670: SNOECK HENKEMANS, DIRK, UIT 'S-GRAVENHAGE - Bacterium coli commune Nijkerk Callenbach 1892
32696: SNOEK NIJSINGH, ANDRIES, UIT WIJK (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, initia sistens collationis codicem napoleonem inter et exemplum codicis belgici [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1821
8179: SNOEP, D.P. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Praal en propaganda. Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Pomp and propaganda, pageantry in the Northern Netherlands in the 16th and 17th century, diss., Alphen a/d Rijn 1975, geb., oblong, 186 p., geïll.
35341: SNOUCK HURGRONJE, W. H. - Prent op de promotie van Mr W.H. Snouck Hurgronje Leiden Somerwil 1875
4707: SNOUCK HURGRONJE, A.W.J. - Genealogie der familie Snouck Hurgronje. [Venlo 1924], 69 p., geb.
31782: SNOUCK HURGRONJE, WILLEM JOHAN, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1879
40545: SNOUCK HURGRONJE, A.I., - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Herv. Gemeente te Middelburg bij het openen der nieuwe haven op den 9-8-1817, Middelburg 1817, 8+38 pag., origineel sierpapieren omslag.
32712: SNOUCK HURGRONJE, WILLEM HENDRIK, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
32713: SNOUCK HURGRONJE, JACOBUS JULIANUS, UIT MIDDELBURG - Specimen hermeneutico-theologicum inaugurale, de parallelismo membrorum in Jesu Christi dictis observando [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1836
34262: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, ALBERTUS CAROLUS, UIT NIJMEGEN - Dissertatio inauguralis, juris gentium, de legatis rebusque, ab his agendis [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
47194: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. EN P.F.W. V. ROMONDT, - Nederlanders in het buitenland, 1e jaarg. 1928, 's-Gravenhage [1928], 438 pag., geb., geïll.
20023: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. - De grafboeken der Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage. Overdruk en fotokopieën van een aantal vervolgartikelen uit De Wapenheraut 1909, 1910, 1911 en 1914. Gebonden in linnen band. Met naamregisters.
41958: SNUIF, C.J. - Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twente, Amsterdam 1930, 519 pag., geb. in modern kunstleren band, geïll.
18203: SOBELS, MICHIEL ADRIAAN - Het thee-salet. Amsterdam, Van Arum & Comp., 1832.
18204: SOEK, ARNOLDUS - De vrugt van ledige uuren. Leiden, P. Pluygers, 1786 [1 van 2 delen]
34260: SOEK, CORNELIS GULIELMUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de donationibus inter virum et uxorem confirmandis ex oratione Antonini Caracallae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
30659: SOER, I.J. E.A. - Jacobus van Liender, Pieter, Jan van Liender, Paul van Liender, en de stad Utrecht. Topografische tekenaars uit de 18de eeuw, Utrecht [ 1978 ]. 148 pag., geïll. Met het affiche.
23181: SOEREN, VAN - Aquarel met twee paardenhoofden, gesigneerd G.J. van Soeren (1859-1888), 36x27 cm.
42471: SOERMANS, MARTINUS / M. VEERIS - Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes gehoorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der reformatie tot dezen tyd toe. Dordrecht, D. Goris, 1695.
43148: SOERMANS, MARTINUS / H. DE JONGH - Academisch register behelsende de namen en waardigheden der geene welke sijn geweest in bedieninge der Universiteyt tot Leyden (...) benevens het register der Academie tot Utregt. Leiden, Teering, 1704.
35146: SOEST, JOHANNES VAN DER, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis ad L. 44 D. de re judicata Leiden B. van der Aa 1741
36104: SOEST, H.W. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - De civielrechtelijke garantieovereenkomst in de Griekse papyri ..... Leiden Brill 1963
34127: SOETBROOD PICCARDT, RIXTINUS ARNOLDUS, UIT LEIDEN - Disquisitio ethico-theologica de legislationis mosaicae indole morali [...] Utrecht C. Bielevelt 1841
42232: SOETEBOOM, H. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland. 2 delen, Amsterdam, v. Koppenol, 1702.
24748: SOETEN, MATTHEUS - Algemeene manier tot het maaken van zonnewysers op allerley effen vlakken. Zynde heel klaar te verstaan en ligt te doen, voor alle persoonen die met een passer gewoon zyn om te gaan, als stierluyden, timmerluyden, steenhouwers, en meer andere bouw- en handwerkslieden, sonder eenig onderwys of kennisse van de meet- en sterrekonst, dan alleen dit boekje van nooden te hebben. Amsterdam, Johannes Loots, 171 [=1710].
58699: "SOETER, H., E.A.;" - Gymnastiek. Practische handleiding voor vrij-orde-halter- en staafoefeningen ten dienste van scholen en huisgezinnen. Groningen 1883, 260 pag. + 14 platen, geb.
27536: SOHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven, Leiden z.j. ( ca.1880), 239 pag., geb. in linnen stempelband, geïll. met ets van Steelink.
42556: SOLINGEN, CORNELIS - Manuale operatien der chirurgie, beneffens het ampt en pligt der vroedvrouwen, midsgaders besondere aenmerkingen de vrouwen en kinderen betreffende. Amsterdam, J. Bouman, 1684.
17545: "SOMER, BERNARDUS (""BEROEPEN TOT AMSTELDAM"")" - De roepinge Abrahams uit Ur der Chaldeen, verhandeld in een afscheidpredicatie gedaan binnen Vlissinge Ao 1671 den 18 Novembris, 3e druk, Amsterdam, A. v. Essen, 1684, 12°: 83 p.
17543: SOMER, BERNARDUS (IN LEVEN PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Christus kragtig in swakheid, Het sien op den onzienlijken, De verheerlykinge Gods, verhandeld in drie predicatien, Amsterdam, A. van Essen, 1684, 12°: (6) + 40 + 36 + 37-74, 75-129.
17544: "SOMER, BERNARDUS (""BEROEPEN TOT AMSTERDAM"")" - De roepinge Abrahams uit Ur der Chaldeen, verhandeld in een afscheidpredicatie gedaan binnen Vlissinge Ao 1671 den 18 Novembris, 2e druk, Amsterdam, A. v. Essen, 1673, 12°: 84 p. GEBONDEN MET: dezelfde, De algenoegzaamheid der genode [...] eerste predicatie [...] Amsterdam Ao 1671 op den 3 Decemb., Amsterdam, A. v. Essen, 12°: 92 p. (colophon: drukker P.D. Boeteman)
40438: SOMER, KEES, - Mecanoo, architecten. Rotterdam, 010, 1995, 126 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
2441: SOMEREN, J.F. VAN - Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg op Mullers Catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. 3 dln. Amsterdam 1888-1891, 243+809 p.
39314: SOMEREN, P.H.VAN - Over het volkslied Wilhelmus van Nassauwen met eene bijdrage door Mr. P.A. Brugmans, Utrecht 1834, 56 pag.
18206: SOMEREN, REIJER HENDRIK VAN - De St Elizabeths nacht, Ao 1421. Dichtstuk in drie zangen. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1841.
56544: SOMEREN, C. VAN, - Het Hollandsche-IJssel boek, Alphen 1984, 210 pag., geb., geïll.
57377: SOMMEREN-VERPLOEGEN, T. EN G. VAN, - Genealogie van de familie Verploegen, Ben. Leeuwen 2007, 260 pag., geïll.
18211: SOMON, J. - Nederland aan [...] Willem III, koning der Nederlanden [...] bij gelegenheid van hoogstdeszelfs plegtige inhuldiging te Amsterdam, den 12 mei 1849. Amsterdam, L. Romijn, 1849.
18209: SOMON, J. - Eene stem uit Nederland, op den jaardag des konings, 6 december 1848. Feestzang. Den Haag, A.J. van Tetroode, 1848.
18210: SOMON, J. - 4 april 1849. Treurgalm bij de plegtige ter aarde bestelling van [...] Willem II. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1849.
18212: SOMON, J. - Goede vrijdag. Christelijke ontboezeming. [z.p.], [z.n.], [z.j.].
18208: SOMON, J. - 30 Januarij 1848. Tweede eeuwfeest van Nederlands bevrijding. Den Haag, 1848.
4714: SON, H.J.A. VAN - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Son, eertijds geheeten Van Broechoven, alleen deel VI.
38119: SON, C. VAN - Plaatjes- Album Vaderlandsche historie Serie I, Rotterdam ( Zuid- Hollandsche koffie- en thee handel ) 1926, 29 pag.
32053: SON, WILLEM VAN, UIT RHEDEN - Eenige beschouwingen over de Wet, houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
34697: SON, HENRICUS STEPHANUS VAN , UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juris publici belgici inaugurale de natura et indole curiae Hollandicae (vulgo het Hof van Holland) Leiden Luchtmans 1783
34877: SON, PETRUS VAN, UIT RAAMSDONK - Theses juridicae inauguralis quas annuente summo numine [....] Leiden M. Cyfveer 1799
22367: SON, VAN, AMSTERDAM - Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis van Ds Thomas van Son, op 25-1-1737 in de Noorderkerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt.
18213: SON, J.M. - Hulde aan [...] den koning en de koningin der Nederlanden. 1839 - 1864. Utrecht, A. van Dorsten Jr., 1864.
54763: SONMANS, A. - Resolutien ende missiven betrefffende d'Heer Arent Sonmans, raedt ende vroedtschap der stadt Rotterdam. Rotterdam, wed. M. Wagens, 1672.
32052: SONSBEECK, BERNARDUS JOSEPHUS BALTHAZAR VAN, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de munere judicis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1845
33001: SONSBEECK, HERMAN GEORGE VAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
33000: SONSBEECK, HERMANNUS VAN, UIT ZWOLLE - Disputatio juridica ad locum codicis civilis de communione inter coniuges [...] Groningen J. Römelingh 1817
22511: SONSBEECK, VAN - Een vijftal krantenknipsels, een geboortekaartje en aantekeningen in handschrift betr. leden van de familie Van Sonsbeeck, jaren ‘70 en ‘80 van de 20e eeuw.
32018: SONSBEECK, P.W.H. VAN - De woeker in betrekking tot staatshuishoudkunde en wetgeving : eene akademische proeve. 's Gravenhage Gebr. J. en H. van Langenhuysen 1849
31595: SONSBEECK, FREDERICUS LUDOVICUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, ad legem 4 digestorum de captivis et de postliminio [...] Groningen J.B. Wolters 1842
54126: SONSTRAL, J.H. - Drie dagen in den kerker, of de misdaad en bekeering van Johann Meide, op den vijfden Maart 1842 aan het Nieuwe Diep ter dood gebragt, bijgestaan door J.H. Sonstral, predikant bij de Luthersche Gemeente aan den Helder c.a. . Nieuwediep, C. Bakker Bz., 1842.
37770: SONSTRAL, J H. - De verlossing van Nederland, in verband met den vrijheidstrijd der volkeren van Europa in 1813- 1815, Amsterdam 1863, 360 pag., linnen relief band.
7092: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; SOPHOCLES" - De dood van Edipus, treurspel. Vertaald uit het Grieks door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
18214: "SORGEN, PHILIPPUS VAN; JOANNES KLOECK" - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aenhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materie. 2 delen. Utrecht, Jacob van Poolsum, [eerste helft 18e eeuw]. [Gebonden met:] Eedische verlustingen, of Geestelyke gezangen en lofzangen op verscheyden voorvallen en gelegentheden, t'zamengesteld, en ten dienst der zanglievende in 't ligt gebragt. 7e druk, vermeerdert met een aanhangsel. 2 delen. Utrecht, Jacob van Poolsum, [eerste helft 18e eeuw]. [4 delen in 1 band].
36228: "SORGERUS, JOHANN GEORG, UIT MARTISBURG; PRAESES: HUBNER, CHRISTIAN" - Fridericus Bellicosus, academiae Lipsiensis ante hos trecentos annos fundator historice descriptus .... Halle Chr. Henckel 1709
2443: SOUTENDAM, J. - Mededeelingen uit het archief der stad Delft. Delft 1862, 172 p.
23895: SOUTENDAM, J. - Inventaris der charters en privilegien berustende op het archief der gemeente Delft ( 1246-1594 ) Delft 1860, 46 pag.
31594: SOUTENDAM, JANUS, UIT DELFT - Specimen iuridicum inaugurale de P. Iuventio Celso icto [...] Leiden Jac. Hazenberg en zoon 1854
23940: SOUTENDAM, J. - Register der bescheiden (...) in het secreet vertrek van burgemeesteren en regeerders der stad Delft, Delft 1861, 118 pag.
18216: "SOUTHWORTH, EMMA; S.J. VAN DEN BERGH (VERT.)" - De twee zusters. Een Amerikaansch verhaal. Vertaald uit het Engels. Haarlem, J.J. Weeveringh, 1860. [2 delen in 1 band]
24794: SPAAN, GERARD VAN - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen, 2e druk, Rotterdam, P.de Vries, 1713.
51080: SPAAN, GERARD VAN - Beschryvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen, 3e druk, vermeerdert (...) en met de plattegront der stad van den jaren 1488 verciert. Rotterdam, Losel, 1738.
24904: "SPAAN, P. VAN;" - Verhandelingen over het rechtsgebied in Holland en Westfriesland onder de regeering der graeven. 's Gravenhage, 1780, [gebonden met]: Dezelfde, Verhandeling over het burgerlyke rechtsgebied ...
59391: SPAARBANK DEVENTER, POT. - Spaarbankboeke van Roelofina Pot bij de Spaarbank te Deventer, lopende van 1929-1966. Mogelijk is dit document in verband te brengen met de familie Pot uit Deventer, waarvan nog een foto en een document gevonden is op het Waterlooplein bij dezelfde koopman (zie hieronder).
18003: "S.C. (VERT.); FRIEDRICH SPACH" - Koketterie en liefde. Tooneelspel (in drie bedrijven). Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
43467: SPAEN, W.A. VAN - Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, deel II, Utrecht 1802, 279+109 pag., origineel blauw kartonnen band.
54128: SPAEN, WILLEM ANNE VAN - Verhandeling over de crimineele ordonnantie van koning Philips in Gelderland. Voorgelezen in 't Gezelschap Prodesse Conamur te Arnhem den 10-12-1793. Arnhem, J. Nijhoff, 1794.
24910: "SPAEN, W.A. VAN;" - Proeven van historie en oudheidkunde.
34300: SPAKLER, JOANNES CHRISTOPHORUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica de communione lucri et damni inter conjuges [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1842
42945: SPALL, P.W.A. VAN - Verslag over de koffij- en kaneel-kultuur op het eiland Ceylon in het jaar 1861. Batavia, Ogilvie, 1863.
42683: SPALL, T. VAN - Een huisselyk tafereel uit Noordholland, of trekken van het karakter, de zeden en gewoonten der Noordhollanders. 's Gravenhage, A. Kloots, 1832.
24829: SPALLANZANI, ABT LAZZARO - Proefneemingen over de spysverteering van den mensch en van onderscheiden soorten van dieren. Rotterdam, Arrenberg, 1786.
51036: SPALLANZANI, LAZARE - Voyages dans les deux Siciles et dans quelques parties des Appennins. 4 volumes, Bern, Haller, 1795-1796.
33020: SPANDAW, GEORGIUS JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de statu personae, maiorennibus iure gallico tributo, post promulgatum novum codicem belgicum non tollendo, sed lege transitoria ipsis confirmando [...] Groningen J. Oomkens 1826
18226: SPANDAW, HAJO ALBERT - De invloed des gevoels op den geest en de verstandelijke vermogens. Redevoeringen. Groningen, J. Oomkens, 1842.
18221: SPANDAW, HAJO ALBERT - De vrouwen, in 4 zangen. 2e druk. Groningen, Wijbe Wouters, 1819.
18224: SPANDAW, HAJO ALBERT - Gedichten. Nieuwe uitgave. Groningen, J. Oomkens, 1836. [1 van 4 delen]
35462: "SPANGENBERG, JACOBUS GEORGIUS; PRAESES: STRUVIUS, BURCARDUS GOTTHELFFIUS" - Dissertatio academica de quinquertionibus eruditis [...] Jena Johann Friedrich Ritter 1721
32456: SPANGENBERG, GEORG AUGUST - Commentatio iuridica de muliere ob testium solemnitatem testimonii ferundi in codicillis experte [...] Göttingen Schultz 1770
4726: SPANGENBERGER - De Spangenberger, jrg. 1 (1976) t/m 10 (1985), 2 dln.
42399: [LENFANT, JACQUES], VERT. FRIEDR. SPANHEIM - Histoire de la papesse Jeanne, fidelement tiree de la dissertation Latine de mr. de Spanheim. 2e ed., 2 volumes, 's Gravenhage, H. Scheurleer, 1720.
42832: SPANHEMIUS, F. / J.G. GRAEVIUS / J. PERIZONIUS / P. FRANCIUS - Justa parentalia, quae Magnae Britanniae Reginae Mariae (...) F. Spanhemius, J.G. Graevius, J. Perizonius, P. Francius orationibus solemniter recitatis persolverunt. Leipzig, Gleditschium, 1695.
36089: SPARNAAIJ, LEONARDUS JACOMINUS, UIT GOUDA - Landbouwpacht. Ie deel: Historisch en beschrijvend gedeelte Gouda Koch & Knuttel 1903
19091: SPARWOUDE, CLARA VAN - [Bundel van een aantal gefotokopieerde artikelen, 20e eeuw, betreffende Clara van Sparwoude en haar omstreden nalatenschap.]
18231: SPATZIER, ANTHONY - Dankërkenttenisse aan alle heeren voorstanders, kunstkenners, en liefhebbers der tooneel-poëzy. [Rotterdam], [z.n.], [1776].
60999: C. SPECHT - Kort begryp van Duitsland, de drie Ryx Collegien, in hunne wapens en zittingen, kreits verdelingen en aantekeningen.
31095: SPECHT - Getypte genealogie, gepagineerd 35 t/m 53, in omslag.
18232: SPECTATOR - De Nederlandsche spectator. Leiden, Pieter van der Eyk, 1749-1760. [12 delen in 6 banden]
47298: SPEE-BONN, A. GRAF VON, - Die nachkommen des grafen Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg 1750-1819, Glucksburg 1951, 151 pag., geïll.
47299: SPEE, A.F. GRAF VON, - Ahnen und nachkommen der Franz Anton Reichsgraf von Spee 1781-1839, Limburg 1961, 80 pag. + 6 losse bijlagen.
54129: SPEE VAN LANGENFELD, F. - Waer-borg om geen quaed hals-gerecht te doen. Dat is een boek vertoonende hoemen tegen de toovenaers procedeert [...] beschreven door een Roomsch godt-geleerde [= Friedrich Spee von Langenfeld], vertaelt door N.B.A. [= N. Borremans]. Met een voor-rede van het wegen der toovenaers tot Oudewater. Amsterdam, Jan Hendriksz en Jan Rieuwertsz, 1657, [colophon: J. de Jonge 1657].
15867: SPEELEVELDT, T. - Brieven over het eiland Walcheren. Den Haag: Immerzeel, 1808.
34998: SPEELMAN, CORNELIS JACOBUS, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis continens commentationem ad Frisiae statutorum titulum 17 libri primi de successione ab intestato. Leiden Hazenberg 1842
33945: SPEELMAN, CORNELIUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de pignore Tacito [...] Leiden Abraham Kallewier 1763
23480: DE SPEELWAGEN - De Speelwagen, populair maandblad ..... Hollands Noorderkwartier, jrg. 1 (1946) t/m/ jrg. 10 (1955), complete set in 10 half linnen banden. Mooi exemplaar.
18235: SPEELWERC - Het nieuwe Hoornse speel-werck, bestaende uyt verscheyden ernstige en vroolijcke gezangen en gedichten van C.G., v.d. H. en C.G.K. etc. Versamelt door C.C. 2e druk, vermeerdert, en in nette ordre gebragt. Hoorn, Jacob Duyn, 1732.
58500: SPEENHOFF, J.H., - Twaalf liedjes met wijsjes, gezongen door mevr. C. Speenhoff-Prinz, z.pl., z.j., 27 pag.
40043: SPEET, L., - Handel en Nijverheid in Noord- Hollands Noorderkwartier voorheen en thans, Alkmaar 1924, 120 pag., geïll.
1152: SPEET, B.M.J. - Historische stedenatlas van Nederland. Uitgave van de T.H. Delft en Universiteit van Amsterdam. Afl. 1: Haarlem. Tweede herziene druk, Delft 1982, 39 p. Met 2 losse kaarten.
14542: VLAGGEN-SPEL - Het vlaggen-spel. Cardboard box, 21 x 34 cm, with this title and inside 6 cards, each 17 x 20 cm, with pictures of flags, and 47 small cardboard flags. Also a description how to play., [ca. 1940?]
31612: SPELT, EMMERICUS CAREL VAN DER , UIT STEENBERGEN - Stellingen [...] Leiden W.T. Werst 1874
59753: SPELTZ, ALEXANDER - Das Empire-Ornament. Nach Originalgegenständen und Quellenwerken aus der Empirezeit. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, 1913.
52334: SPENCER, R. (ED.) - Whistler, a retrospective. New York, 1991.
17030: SPENCER, H. - House Rules/ Lund Humphries. Bradford: The Country Press, z.j.
31956: SPENGLER, JOHAN ALBERT, UIT WASSENAAR - De Nederlandsche Oost-indische bezittingen onder het bestuur van [...] Van der Capellen. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1863
14676: SPERL, AUGUST - Castell, Bilder aus der Vergangenheit eines deutschen Dynastengeschlechtes.
33019: SPIEGEL, LAURENTIUS PETRUS JANUS VAN DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio historica juris gentium inauguralis, de jure quo M. Brittannia reipublicae provinciarum unitarum die 20 dec. anni 1780 bellum indixerit [...] Leiden J.C. Emeis 1836
58534: SPIEGEL, L.P., VAN DE, - Brieven en negotiatien van Mr. L.P. van de Spiegel als raadspensionaris van Holland gedurende de jongsten oorlog, 3 delen, Amsterdam, Allart, 1803.
40849: SPIEGEL, L.P. V.D. - Verhandeling over den oorsprong en de historie der vaderlandsche rechten, inzonderheid van Holland en Zeeland, Goes, Huysman, 1769, 12+138 pag., zonder omslag.
24907: SPIEGEL, L.P. V.D. - Historie van de satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange in het jaar 1577.
18239: SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ - Hertspieghel en andere zedeschriften, met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren. Amsterdam, Andries van Damme, 1723.
7077: "[BILDERDIJK, WILLEM]; SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ" - Hartspiegel. In nieuwer taal en dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828.
18240: SPIEKER, C.W. - Sophia Overveld, of Het huishoudelijk meisje, eene leerzame familiegeschiedenis voor jonge dochters van alle standen. Vrij gevolgd naar 't Hoogduitsch. 2e druk. Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1818.
56124: SPIEKER, C.W., - Sophia Overveld of het huishoudelijk meisje, een leerzame familiegeschiedenis voor jonge dochters van alle standen, vrij gevolgd naar 't Hoogduitsch, Haarlem, Loosjes, 1808.
14438: FLAGGEN SPIEL - Das Flaggen Spiel. Cardboard box, 26 x 37 cm, (Verlag J.W. Spear & Söhne, Nürnberg) with this title and inside 6 cards. each 21 X 28 cm, with pictures of flags and 47 small cardboard flags. Also a description how to play, [ca 1930?]
54134: SPIERENBURG, PIETER C. - Judicial violence in the Dutch Republic. Corporal punishment, executions and torture in Amsterdam 1650-1750. Amsterdam, 1978 [dissertatie].
35359: SPIERING, C.J.A. - Prent voor de promotie van Mr C.J.A.Spiering, naar ontwerp van Anth. Grolman. Utrecht 1875
33125: SPIERING, FREDERIK JOHAN WILLEM GERARD, UIT TIEL - Eenige opmerkingen over uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1886
2450: SPIERING, W.F.E. - De bewijsmiddelen der wettige afstamming ... idem. Gebonden met: A. Maclaine Pont, Eenige opmerkingen naar aanleiding van de artikelen 324, 325 en 326 van het Burgerlijk Wetboek. (Diss.) Leiden 1884, 57 p.
51605: SPIERINGS, C.N., - De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, z.pl., 1998, 334 pag., geíll. [dissertatie met stellingen].
60555: SPIERS, RICHARD PHENÉ (LONDON 1838-1916) - Old London, 1884
18241: SPIESS, CHRISTIAN HEINRICH - Muizenvallen, blaasbalgen koop! Eene wonderbaare, maar echter zeer natuurlijke geschiedenis. Vertaald uit het Duits. Haarlem, François Bohn, 1803.
57460: SPIESZ, ADOLF, - Das turnen in den gemeinubungen, in einer lehre von den Ordnungsverhaltnissen bei den gliederungen einer mehrzahl fur beide geschlechter vorgestellt, Basel 1846, 230 pag., geïll.
7655: "[GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)]; CHRISTIAN HEINRICH SPIESZ " - De gevolgen van een eenige leugen, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 5de deel, 3de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
4581: SPIJKER, H.J. - Naamlijst der afstammelingen van De Ruiter. Behoorende bij `Het leven van De Ruiter' door Gerard Brandt, opnieuw uitgegeven. Dordrecht 1835-1837, 13 p.
36646: SPILL, JOAN HUGO WICHER QUIRIJN TER, UIT NIJMEGEN - Het rechtskarakter der rekenplichtigheid s-Gravenhage Mouton 1903
33126: SPILL, FOEKO WICHERS TER, UIT SAPPEMEER - Het algemeen strafminimum volgens het Wetboek van Strafrecht. Proefschrift [...] Alkmaar Herm. Coster & Zoon 1887
15868: SPILMAN, HENDRIK EN CORNELIS VAN NOORDE - Aangenaame gezichten in de vermakelyke landsdouwen van Haarlem, nieuwlings naar ‘t leeven getekend door de beroemde konstenaars H. Spilman en C. v. Noorde, nevens eene afbeelding van het laatst aangelegde bosch in het Haarlemsche Hout. [met ‘Vervolg ...’ en ‘Tweede Vervolg ...’]. Haarlem: J. Bosch, 1761-1763.
18244: SPINDLER, CARL - De bastaard, een zedekundig tafereel uit de tijden van keizer Rudolf den Tweeden. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven François Bohn, 1827. [3 delen in 1 band]
18245: SPINDLER, CARL - De jezuit, een zedekundig tafereel uit den aanvang der achttiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Erven François Bohn, 1829. [2 delen]
18246: "SPINDLER, CARL; A. VON WEINGARTEN" - Nieuwe verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1832.
18247: SPINDLER, CARL - De invalide. Historisch-romantische tafereelen uit lateren tijd. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1832. [2 van 3 delen]
18248: SPINDLER, CARL - Fridolijn Schwertberger. Eene schets uit het huiselijk en gezellig leven eener Zuid-Duitsche stad. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1846. [3 delen]
18249: SPINNIKER, ADRIAAN - De werken en vergelding der barmhertigheid, en onbarmhertigheid. Uit Matth. XXV berymd. Amsterdam, Wed. P. Arentz en K. van der Sys, 1711.
18252: SPINRAG - Spinrag. Een verhaal door de Schrijfster van 'Een naam'. Utrecht, B. Brugsma Az., 1884.
32778: SPITS, FEIJE CORNELIS, UIT ROTTERDAM - De metamorfose van de oorlog in de achttiende en negentiende eeuw. Tien historische studies over oorlog, strategie en legervorming. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1971
30812: SPITZEN, G.W. (RED.) - Maandblad Groningen jrg. I ( 1918 ) 2 (1919-20) en 3 ( 1920-21), Groningen 1918 1921, 282 + 254 + 240 pag., geb in bruin linnen banden, geïll.
6111: SPITZNER, W. - Familiengeschichte Spitzner Heft 1. Wappenbuch der Spitzner, Ettlingen 1960, 28 p., geïll.
47170: SPLITGERBER, L., - Beschrijving van den Atlas van Amsterdam van Louis Splitgerber, 1874, 12+126 pag.
43292: SPOELDER, J - Prijs boeken op de latijnse school (....) met een repertorium van wapenstempels. Amsterdam 2000, 852 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
32688: SPOELDER CORN.FIL., CORNELIS, UIT HAARLEM - De Sophoclis indagatorum fragmentis papyraceis. Specimen litterarium inaugurale [...] Haarlem Erven Loosjes 1918
39162: "SPOELSTRA, H.A.C.;" - De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw, Amsterdam 1931, 161 pag. [dissertatie met los katern stellingen].
55366: SPOELSTRA, H. - Brochure over de onderzoekingen en resultaten van genezingen door magnetisme door den magnetiseur H. Spoelstra, Laan van Meerdervoort 521, Den Haag. Scheveningen, [juli 1924].
2451: SPOHR, OSWALD (UITG.) - Praktikum für Familienforscher. 2 dln. (met in ieder deel 10 `Hefte'). Leipzig 1925-1929. Geb., ca. 400 p.
4739: SPOHR, O. - Die Nachfahren des Ratsbaders und Chirurgus Christoph Spohr in Ulfeld an der Leine (1604-1679). Leipzig 1926, 72 p., met enkele zeer grote tabellen.
18253: SPOOR, GERARD JALKES - Sproken, verhalen en legenden. Gedichten. Amsterdam, G. Theod. Bom, [1873].
57568: SPOORENBERG, JAN, - De familie Spoorenberg uit Woensel, 's-Hertogenbosch 2005, 346 p, geb., geill.
54139: SPOORS, JACOB - "Rapport van Jacob Spoors, als fiscaal van den hoogen zee-krygsraad, omtrend het gedrag van den capitein Engelbertus Lucas en verdere commandanten der schepen behoord hebbende tot het esquader in den jaare 1796 naar de Oost-Indien gedestineerd; benevens de resolutie en sententie ten deze door den hoogen zee krygsraad genomen en geslagen. Den Haag, land-drukkerij, 1798."
22460: SPRANG (N. BRABANT), DE BYE - Stuk in een rechtzaak te Sprang betr. voogdij over de minderjarige kinderen van Corstiaan de Bye en Catharina Mutzaart, 1754. Manuscript, folio, 2 p.
41758: SPREEKMEESTER, ISIDORE LEONARD [PSEUDO. VADERTJES BROMBEER] - Reinaard de Vos speelt voor huisbaas, Een verhaal van Vadertje Brombeer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946.
42512: SPRENGER VAN EIJK, P.G.Q. - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen. Rotterdam, Allart, 1832.
32673: SPRENGER, FREDERIK JACOB, UIT MIDDELBURG - Is de opname van klachtdelicten in het strafrecht noodzakelijk? Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
18254: SPRENGER VAN EIJK, JACOBUS PETRUS - De Fakkel, of Bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede. 2e jaargang. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1826.
18255: SPRENGER VAN EIJK, JACOBUS PETRUS - De Fakkel, of Bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede. 3e jaargang. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1827.
32754: SPRENGER VAN EYK, PETRUS GERARDUS QUIRINUS, UIT ZEGVELD - Disputatio juridica inauguralis pro judicio juratorum, praecipue de utilitate et de bono publico, quod hoc judicio inest [...] Leiden J.J. Thyssens en Zoon 1821
32672: SPRENGER, GERARD JACOB, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1902
42249: SPRENGER VAN EIJK, P.G.Q. - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen. Rotterdam, Allart, 1832.
26523: SPRINGER, L.A. - De Haarlemmerhout van 1583-1896, Haarlem 1896, 56 pag., geïll.
18256: SPRONG, H. VAN DER - De bloemkrans, of De minnaar in den boom. Blijspel in een bedrijf. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1836.
36264: "SPROTTA, GOTTFRIED, UIT URATISL. SILES.; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - Insignia quatuor Evangelistarum Jena C.E. Buchta 1672
36148: "SPROTTA, GOTTFRIED, UIT URLATISL. SILES; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - Insignia quatuor Evangelistarum Leipzig Johann Georg 1667
32569: SPRUYT, C.B. - Over de waarde en de onwaarde van het academisch onderwijs in de wijsbegeerte. Amsterdam J.H. de Bussy 1887
31713: SPRUYT, C.B. - "Het empririocriticisme, de jongste vorm van de ""wijsbegeerte der ervaring""[...] Amsterdam J.H. de Bussy 1899"
5571: SPWEELZIEK, JAN (RED.) - Noe moi’s effen luusteren. Jan Haverkamp blikt terug, Twello 1993, 80 p., geïll.
31759: STAAL, JACOB, UIT SOEST - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1869
31841: STAAL VAN PIERSHIL, OTHON DANIEL VAN DER, UIT BREDA - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
33946: STAAL, CLAUDIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen juris publici inaugurale de jure stapulae [...] Leiden Cornelius de Pecker 1758
19513: STAARMANN - Het geslacht der Staarmans, van Duitsland naar Slagharen.
5916: STAAT - Tegenwoordige staat der familie van Oordt, ter gelegenheid van 4 juni 1910, Leiden 1910, 24 p., geb., klein 16º
54494: STAATS EVERS, J.W. - Bijdrage tot de geschiedenis der regtspleging in Gelderland, bijzonder te Arnhem. Arnhem, 1865.
31178: STAATS EVERS, W - Iets over Arnhem, naar aanleiding van zijne begrooting over 1848, Arnhem 1848, 103 pag., geb.
54432: STAATS EVERS, J.W. - Lijfstraffelijke regtspleging in Gelderland, of belangrijke strafzaken van 1811 tot 1859 aldaar voorgekomen. Arnhem, D.A. Thieme, 1859.
58836: STAATS EVERS, J.W., - Kroniek van Arnhem van 1789 tot 1868, Arnhem 1866, geb., 111 pag.
41443: STAATS EVERS, J.W. - Het St. Caecilia-concert te Arnhem, opgericht in 1591, uit het archief beschreven. Arnhem 1874, 104 pag., fraai gelithografeerd omslag.
26526: STAATS EVERS, J.W. - Gelderland's voormalige steden. Arnhem 1891, 442 pag., los, in origineel papieren omslag.
42136: STADEN, H. [= H. STADE] - [Beschrijvinghe van America, wiens inwoonders wildt, naeckt, seer godloos ende wreede menschen-eters zijn]. Utrecht, v. Poolsum, 1685.
35054: STADNITSKI, PETRUS CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de arbitrio secundum principia juris romani et francici. Leiden A. van Benten 1834
56011: STAEHELIN, W.R., - Wappenbuch der Stadt Basel, Basel z.j., Teil I, II und III [1917-1929].
56024: STAEHELIN, W.R., - Wappenbuch der stadt Basel, 2e Teil, 4 Folge, Basel, z.j.
55643: STAEL, J. VAN DER - Aen de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt. [Gorinchem, 1689].
34372: STAETSIUS VRIESENDORP JR, JACOBUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de apocha oneratoria, vulgo dicta congnoscement [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1835
34584: STAEY, CORNELIUS VAN DER, UIT KOLI-BRANT, DORDRECHT - Positiones subsequentes examini publico subjicio [21 Stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden z.n. 164.
54149: STAFFORD, J. - Eenvoudige en noodige bemerkingen ter ophelderinge van het proces tusschen de regenten van het R.C. godshuis te Haarlem en de executeurs van het testament van wylen Frans van Dyk, als mede ter wederlegginge van zeker boekje, tot tytel voerende 'Consultatie van 22 advocaten van het Parlement van Parys van 11 Nov. 1786'. Amsterdam, T. Crajenschot, 1787.
6529: STAHL, B. - Adel und Volk im Florentiner Dugento. Keulen/Graz 1965. Ing., geïll., 198 p.
25178: STAHL, F.J. - Die gegenwartigen Parteien in Staat und Kirche, 29 akademische Vorlesungen, Berlijn 1863, 393 pag. Gebonden in halfleer. Fraai exemplaar.
52595: STAHL, P. J. (RED.) [ILLUSTRATOR: GRANDVILLE, J.J.] - Vie Privée et Publique des Animaux. Vignettes par Grandville, Publiée Sous la Direction de P. J. Stahl. Paris, J. Hetzel, 1867.
27501: STAHLIN, AGNES - Gelegenheitsgedichte Leichenpredigten und Nachrufe im Besitz der Universitätsbibliothek Erlangen. Verzeichnis 1518-1945, Teil I: Alphabet der betroffenen Personen. Erlangen 1978, 206 pag., ill.
33984: STAKMAN BOSSE, CAROLUS JOHANNES CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de mandato e jure romanop ac francico [...] 's Gravenhage J. Kips, J.H.z. 1834
41113: STAL, KEES - Den Haag in kaart gebracht, 750 jaar groei in plattegronden uit het Gemeentearchief, 's-Gravenhage 1998, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
6119: STALINS, BARON - Origine et histoire de la famille Stalins de Flandre, depuis le XIIe siècle et du Briquet héraldique, dit de Bourgogne ou Fusil de la Toison d’Or, Gent/Parijs 1939, 254 p., geïll. Met: Dezelfde, Histoire, généalogie et alliances des Stalins de Flandre, depuis le XVIe siècle et quelques considérationss sur le Briquet héraldique dit Briquet de Bourgogne ou Fusil de la Toison d’Or, Gent/Parijs 1945, 292 p., geïll. En met: Dezelfde, Quelques considérations ssr le Briquet héraldique dit Briquet de Bourgogne ou Fusil de la Toison d’Or, Gent/Parijs 1945, 44 p., geïll.
54054: STALLINGA, ROLF - Salvador uit gevang: toegejuicht door duizenden. [Artikel in Haarlems Dagblad 2-12-1972, gehele pagina, geillustreerd].
33954: STALPART VAN DER WIELE, NATUS VINCK, PETRUS, UIT SCHIEDAM - Specimen juridicum exhibens theses selectas ex jure patrio [...] Utrecht Joannes Broedelet 1766
56310: STAM, J., - Iets over Weezenverpleging en beantwoording der vraag of het wenschelijk is dat de Burger-Weezen voortaan in het huisgezin worden verpleegd, Amsterdam 1904, 44 pag.
6032: STAMBOOM - Stamboom Vereeniging Familie Salm te Amsterdam 1998, 4 grote tabellen met 2 p. inleiding in omslag
4595: STAMBOOM - Stamboom Vereeniging Familie Salm te Amsterdam, 1957. 4 grote tabellen, met `overzicht' en 2 p. inleiding in omslag.
41780: STAMKART, J.A. - Gedenkboek der gebeurtenissen van 1815-1832, Amsterdam, Allart, 1865.
3449: STAMMFOLGE - Stammfolge Erhardt. Overdruk uit Niedersächsisches Geschlechterbuch (1966), 60 p., geïll. (met correspondentie in handschrift). (Ook: Ehrhardt.)
19645: STAMMTAFELN - Stammtafeln der Europäischen Regentenhäuser seit den letzten drei Jahrhunderten.
30270: STAMPFLE, F - Giovanni Battista Piranesi. Drawings in the Pierpont Morgan Library, New York 1978, 121 pag., geïll.
7940: STAMPFUSS, R. UND A. TRILLER - Geschichte der Stadt Dinslaken 1273-1973.
60938: STAMPS - Collection of stamps with heraldic subjects.
24993: STANLEY, THOMAS - Historische beschrijving der Grieksche en Oostersche wijsgeeren (...) waar by gevoegd is: Basilius Kennet, levensbedrijf der Grieksche digteren (...) vertaald door Salomon Bor.
2456: STAPEL, F.W. - De gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord. Den Haag 1941. Geïll., 127 p.
16625: STAPHORST - 7 snapshots in echte kleurenfotografie. Staphorst z.pl., z.j. [ca. 1960?].
35111: STAR NUMAN, CORNELII - Oratio de patrio jureconsulto 1840
35706: STAR, WILLEM AART VAN DER, UIT AMSTERDAM - Over de behandeling van vernauwingen der urethra Amsterdam Scheltema & Holkema 1875
32095: STAR BUSMANN, CORNELIS WILLEM, UIT LEEUWARDEN - De exeptio plurium litisconsortium in het burgerlijk procesrecht. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1902
32099: STAR BUSMANN, CORNELIUS, UIT SAPPEMEER - Specimen juridicum inaugurale, de falso [...] Groningen W. van Boekeren 1821
33544: STAR NUMAN, C. - "Responsio ad quaestionem ab ordine philos. theor. et lit. hum. in academia Gandavensi propositam, anno 1823 ""Conscribatur Laudatio Vigilii ab Aytta Zuichemi"" [...] [z.p.] [z.n.] 1824"
32159: STAR NUMAN, CORNELIUS, UIT SAPPEMEER - Diatribe in Nicolai Machiavelli opusculum del Principe inscriptum. [...] Utrecht Joh. Altheer 1833
36232: "STARCKE, TOAIAS, UIT LAUBA-LUS; PRAESES: KRAUSEN, MICHAEL EHRENFRIED" - De pervigilio Paschatos anastasimou, Von der Oster-Nacht ..... Leipzig J.G.Bauch [ca 1720]
27957: "STARING, W.C.H; P.HARTING; F.A.W. MIQUEL EN V. BREDA" - Verhandelingen uitgegeven door de commissie belast met het vervaardigen eener geologische beschrijving en kaart van Nederland, Eerste deel, Haarlem, Kruseman, 1853, 142 pag., zonder band, laaste pagina beschadigd. Geïllustreerd met 8 litho's.
6516: STARING, A. - De Hollanders thuis. Gezelschapstukken uit drie eeuwen. Den Haag 1956. Geb., geïll., 206 p.
56290: STARING, A., - Jan de Graef, beeldhouwer te Rotterdam, Oudheidkundig Jaarboek 1944, pp. 80-83, geïll.
42730: STARING, W. - Schetsen uit het leven aan de Koninklijke Militaire Academie. Arnhem, Thieme, 1870.
30256: STARING, A - Jacob de Wit 1695- 1754, Amsterdam 1958, 197 pag. + 126 ill., geb.
31781: STARREN, JEAN JOSEPH MARIE HUBERT, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1877
17548: STATIUS MULLER, J.W. (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Leerredenen, 2 delen, Amsterdam, C.L. Schleijer, 1834-1835, 8°: 299 + 302 p.
56548: STAVEREN, D. VAN, - De bioscoop en het onderwijs, Leiden 1919.
33947: STAVEREN, REINIER FREDERIK VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio politico-juridica inauguralis de nobilitate civili, Romana et Batavorum antiqua [...] Leiden Joannes Bos 1762
36697: STAVERMAN, RUDOLF JOZEF, UIT AMSTERDAM - Volk in Friesland buiten de kerk Assen Van Gorcum 1954
42574: STAVORINUS, J.S. - Voyage par le Cap de Bonne-Esperance et Batavia a Samarang, a Macassar, a Amboine et a Surate, en 1774, 75, 76, 77 et 78. Traduit du Hollandais. 2 volumes, Paris, Jansen, An 7 [= 1799].
32457: STECK, JOHANN CHRISTOPH WILHELM VON - De interpolationibus Raymundi de Penna Forti, decretalium compilatoris commentariolum [...] Leipzig Langenheim 1754
54152: STEEGE, P.L. VAN DER - De weesmeester A.Ph.G. Looff in zyn waare gedaante vertoond aan het volk van Groningen, door P.L. van der Steege, advocaat by den hove van justitie te Groningen. Groningen, A.S. Hoitsema, 1797.
2459: "STEEL, D.J.; A.E.F. STEEL" - National index of parish registers. Volune I: Sources of births, marriages and deaths before 1837 (I). Londen 1968. Geb., 439 p.
2460: STEEL, DON - Discovering your family history. Londen 1980. Geïll., 172 p.
55021: STEELANT, JOH. FRED VAN - Belang, consideratien en advis van den advocaat fiscaal van Braband, overgegeven aan den (...) Rade en leenhove van Braband, houdende eene contra-deductie der souveraine regten van hun Hoog Mog. op de Baronie van Breda. Speciaal dat aan den Raad van Braband de suritendance en correctie van de politique officieren aldaar competeert en dat die, even gelyk alle de officieren der andere districten van Braband, verpligt zijn om van begane sware delicten aan de Raad van Braband kennis te geven (...) geschreven en overgegeven den 12-7-1773. Z. pl., [1773].
18274: STEELE, RICHARD - Boekzaal der heeren, dienende tot een vervolg op de boekzaal der juffers. Inhoudende regelen voor het gedrag in alle gedeeltens van het leven. Amsterdam, Pieter Aldewaereld, 1737.
18273: "STEELE, RICHARD; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De christen held, of Bewys, dat geene beginsels als die van den godsdienst bequaam zyn om een groot man te maaken. Naa den negenden druk uit het Engelsch vertaald. Utrecht, Arnoldus Lobedanius, 1744.
18272: "STEELE, RICHARD; [JOSEPH ADDISON]; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Guardian of De Britsche zedenmeester. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Rotterdam en Amsterdam, Jan Daniel Beman en Balthazar Lakeman, 1734. [3 delen]
18271: "STEELE, RICHARD; [JOSEPH ADDISON]; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Guardian of De Britsche zedenmeester. Vertaald uit het Engels. Rotterdam en Amsterdam, Jan Daniel Beman en Balthazar Lakeman, 1730-1731. [3 delen]
18270: "STEELE, RICHARD; [JOSEPH ADDISON; JONATHAN SWIFT]; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Snapper, of De Britsche tuchtmeester. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Vieroot, 1733-1734 en Isaak Tirion, 1752. [4 delen]
18269: STEELE, RICHARD - De boekzaal der juffers, geschreven door een vrouw van aanzien, uitgegeven door den ridder Richard Steele. Nu uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgezet door een kenner van beide talen. Amsterdam, Adriaan Wor en de Erve van Gerard onder de Linden, en Middelburg, Michiel Schryver, 1733-1735 [3 delen]
18268: STEELE, RICHARD - De boekzaal der juffers, geschreven door een vrouw van aanzien, uitgegeven door den ridder Richard Steele. Nu uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgezet door een kenner van beide talen. Amsterdam, Adriaan Wor en de Erve van Gerard onder de Linden, en Middelburg, Michiel Schryver, 1733-1735 [3 delen] De Boekzaal der heeren, dienende tot een vervolg op de boekzaal der juffers. Inhoudende regelen voor het gedrag in alle gedeeltens van het leven. Amsterdam, Pieter Aldewaereld, 1737.
31843: STEEN, PAULUS, UIT AMSTERDAM - Specimen exegetico-theologicum de loco tès apokatastaseoos pantoon [...] Amsterdam Ten Brink & De Vries 1856
33948: STEEN, FRANCISCUS WILHELMUS VAN DEN, UIT TIEL - Dissertatio juridica inauguralis de actione doli non concedenda, ubi alia competit [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1758
17550: STEENBAKKER MORILYON LOYSEN, J.E. (PREDIKANT TE KLUNDERT) - Het hooge godsbestuur [...] Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp. 125-136
55549: STEENBERGEN VAN GOOR, [J.W.J.] - De mensch en de misdaad. Belangrijke oorkonden uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, bijeen verzameld uit de werken van Feuerbach, Bisschoff en anderen. Leeuwarden, Suringar, 1840.
18283: "STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO)" - De zoon in vijandelijken dienst. Tooneelspel in vier bedrijven. Een vervolg op Den militairen stand van denzelfden schrijver. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1805.
18284: "STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO" - De Oost-indiën-vaarer. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1805.
18281: "STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); FRIEDRICH GUSTAV HAGEMANN" - De vuurproef. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1804.
18279: "STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO" - Het plan tot een blijspel, blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1804.
3202: STEENBERGEN, ALB. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen. 's-Gravenhage 1902, 246 p., met 30 p. bijlagen, geb. in halfleren band.
3201: STEENBERGEN, ALB. - [Dagboek van A. en P. Calkoen], overdruk van een serie krantenartikelen, verschenen in 1882-1884 in de Hoogeveensche Courant, 79+2+ 93+40 p., ongepagineerd, gebonden, met voorin een briefje van Alb. Steenbergen d.d. Hoogeveen maart 1884, over zijn voornemen later de `clapper' in zijn geheel uit te geven. De zeldzame eerste mystificatie!
54473: STEENBERGEN VAN GOOR, J.W.J. / C.H. SPIESS - Levensgeschiedennisen van merkwaardige zelfmoordenaars. Met eene inleidende verhandeling over de oorzaken van den weerzin in het leven en de middelen tegen denzelven door H.G. Tzschirner, superintendent en hoogleraar te Leipzig. Leeuwarden, Steenbergen van Goor, 1828.
5338: STEENBERGEN, ALB. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen, Hoogeveen 1975 (facsimilé van de uitgave 1902, met kanttekeningen van H.J. Prakke), geb., geïll.
31840: STEENBERGHE, AMÉDÉE FRÉDÉRIC MARIE, UIT LEIDEN - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1898
31839: STEENGRACHT, FREDERICUS JANUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes de puniendi jure [...] Utrecht Joh. Altheer 1835
31837: STEENHOVEN, BASTIAAN CORNELIS LAURENT VAN DEN, UIT DORDRECHT - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1899
57704: STEENHUIS, K, - Het fokken en houden van konijnen, Sneek 1945, 32 pag.
47944: STEENKAMP, J.C.P.W.A., - Rijschoolen, pp. 460-470 en 483-495 uit.... ? (ca. 1900), geb.
47886: STEENKAMP, J.C.P.W.A., - Drukkingen en schavingen uit een militair oogpunt beschouwd, pp. 53-61 en 101-113 in Indisch Militair Tijdschrift, 1898, gebonden.
2463: STEENKAMP, J.C.P.W.A. (RED.) - Beschrijving der wapens voorkomende in een oud wapenboekje in het bezit van den heer W. Croockewit te Amersfoort. Overdruk van een aantal artikelen in De Navorscher 1917-1918, 50 p.
60891: STEENKAMP, J.C.P.W.A. - Ten heraldic drawings, some of them designs, by the heraldic artist J.C.P.W.A. Steenkamp
49794: STEENKAMP, J.C.P.W.A., - Afstandsritten en raids,z.pl., 1966, pp. 165-183, 258-281 en 343-361.
31838: STEENLACK, JOHAN LEONARD, UIT 'S HEERENBERG - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1899
34375: STEENLACK, JOHANNES LEONARDUS, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones aliquot ex jure Romano et hodierno [...] Leiden C.G. Menzel 1831
17551: STEENMEIJER, J. (PREDIKANT TE ARNHEM) - Mozes (in leerredenen), Arnhem, I.A. Nijhoff, 1852, 8°: 10 + 172 p.
17552: STEENMEIJER, J. (PREDIKANT TE ARNHEM) - Leerrede over de onbezorgdheid in zaken des tijdelijken levens, z.pl., [1846], 8°: 18 p.
17553: STEENMEIJER, J. - Leerrede bij de eerste prediking in de herbouwde St. Eusebiuskerk te Arnhem, 14 December 1851, Arnhem, I.A. Nijhoff, 1852, 8°: (4) + 20 p.
20228: STEENMEIJER, GUIDO - Tot cieraet ende aensien deser stede. Arent van 's-Gravesande ( ca 1610-1662 ) architect en ingenieur.Leiden 2005, 358 p.,geb.,geíll, met stofomslag.
29098: STEENSTRA, H.W. - Oudheidkundige aanteekeningen van de dorpen en kloosters der grietenij Franekeradeel, Franeker 1836, 73 pag., geb.
30789: STEENSTRA, PIBO - Grondbeginselen der meetkunst of kort begrip der zes eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides, 6e druk, Leiden, Luchtmans, 1803, 50 + 441 pag., geïll.
32162: STEENSTRA TOUSSAINT, LUDOVICUS HENRICUS ANNAEUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de herede beneficiario, solvente creditoribus prius petentibus [...] Groningen J. Oomkens 1837
18286: STEENWIJK, FRANS VAN - Beleazar. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1742.
18287: STEENWIJK, FRANS VAN - Beon, koning van Egipte. Treurspel. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
37358: STEGER, C - De stenographie in Nederland, 's- Gravenhage 1859, 47 pag., origineel bedrukt papieren omslag.
51037: STEGER, F. - Edward Whymper's Berg- und Gletscherfahrten in den Alpen in den Jahren 1860 bis 1869. Braunschweig, 1872.
31835: STEGEREN, DIDERICUS JANUS VAN, UIT ZWOLLE - Dissertatio literaria inauguralis de conditione imprimis reipublicae temporibus [...] Zwolle D. van Stegeren 1839
33230: STEGEREN, DIDERICUS JANUS VAN, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de conditione civili feminarum Atheniensium, secundum juris Attici principia [...] Zwolle D. van Stegeren 1839
30814: STEICHEN, E. - A life in photography Edward Steichen. Amsterdam 1963, geïll., geb., met stofomslag.
39522: STEIJN, G. V. - Gedenkboek Koninklijke Militaire Academie 1828-1928, Breda 1928, 154 + (2) pag., geïll., geb.
51715: STEIJN PARVE, D.C., - Geschiedenis van het munt- en bankwezen van Nederlandsch Indie, sedert de herstelling van het Nederlandsch gezag in 1816, Zaltbommel, 1852.
19539: STEIJN, G. VAN - Gedenkboek Militaire Academie 1828 - 1903.
6716: STEILEN, D. - Norddeutsche Grabmalkunst.
33748: STEIN CALLENFELS, MATTHAEUS LAURENTIUS VAN, UIT NOORD-BEVELAND - Tentamen juridicum inaugurale ad statutorum urbis slusae flandrorum rubricam XVIIII de patria potestate in liberos et quomodo hi sui efficiantur juris [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1779
14587: STEIN, FRIEDRICH - Geschichte der Grafen und Herren zu Castell, von ihrem ersten Auftreten bis zum Beginne der neuen Zeit, 1058-1528.
35828: STEIN, JOANNES WILHELMUS J.A., UIT GRAVE - Beobachtungen zur Bestimmung der Breitenvariation in Leiden ..... Haarlem Enschede 1901
35487: "STEINHEUSER, SIGISMUNDUS; PRAESES: GREEN, GEORG SIGMUND" - Dissertatio philologica quam de Anchialo, ad Martial.(is) lib. XI epigr. 95 recensebit locum [...] Wittenberg Christian Kreusig 1697
18288: STEINMETZ, JOHAN RUDOLF - Aandoeningen en gedachten. Poëzij der jeugd. Nijmegen, D.J. Haspels, 1852.
54154: STEINMETZ, SEBALD RUDOLF - Ethnologische studien zur ersten Entwicklung der Straffe. Leiden, 1892, [dissertatie].
32741: STEINMETZ, CORNELIUS THEODORUS JOHANNES, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale de perduellonis crimine [...] Groningen J.J. Homkes 1821
17554: STEKETEE, A. - Babel, eene bijbellezing, Kampen, G. Ph. Zalsman, 1882, 8°: 40 p.
54156: STELLA, MARIA - Maria Stella ou échange criminel d'une demoiselle du plus haut rang, contre un garçon de la condition la plus vile. 3e druk, Parijs, 1838.
34129: STELLINGWERFF SLAGT, JOHANNES NICOLAUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de carcere civili [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
2469: STELLINGWERFF, J - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Amsterdam 1975. Geb., geïll., 395 p.
17555: STELLWAG, C.F. - Gedachtenisrede na volbrachte 25-jarige evangeliebediening in de Evang.-luthersche gemeenten te Doetinchem, Weesp, Leeuwarden en Deventer, uitgesproken op zondag 15 maart 1897, Rotterdam, C. Immig & Zn, [1896], 8°: 15 p.
56696: STEM UIT HET LEGER, EEN, - De kapitein De Roo van Alderwerelt in de tweede kamer, 's-Gravenhage 1869, 26 pag.
17556: STEMBERG, B. - Leerrede over de bede van den apostel Paulus [...] uitgesproken op den 7 September 1851 t.g.v. zijnen 25-jarige evangeliebediening te Rotterdam, Rotterdam, J. v. Baalen en Zonen 1851, 8°: 44 p.
35529: "STEMLERUS, CHRISTIANUS, UIT NEUSTADT (THÜRINGEN); PRAESES: MITTERNACHT, PAULUS CHRISTOPHOR" - Festum de spasmo Mariae, Maria Ohnmachts-Feyer [...] Leipzig Wed. Christoph Fleischer 1722
36269: STEMPEL, CHRISTOPH ERNESTO, UIT ANNAEBERGENPRAESES: FRIDERICI, JOHANN ARNOLD - Ordo et methodus cognoscendi & curandi gravissimum intestini tenuioris affectum Ileum Jena S. Krebs 1666
35588: "STEMPEL, JOHANNES CHRISTIANUS, UIT MEISSEN; PRAESES: STEMPEL, CHRISTIAN KARL" - Dissertatio politica de strategematibus in bello licitis [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1713
17557: STENDEL, JACOBUS VAN - "Lyk-rede op het afsterven van [...] Johannes Bertling, in leven zeer geächt evangelie-dienaar in de gemeente van Delft, uitgesprooken in de Oude Kerk [...] den 6den van Herfstmaand 1778 [Delft, E. v.d. Smout, 1778], 4°:(4) + 33 p. (incompleet; een compleet ex. bevat (8) + 80 p.)"
58395: STENDHAL, - La chartreuse de Parme [les beaux textes illustres], 2 volumes, Paris, Plon, 1934, 1929.
25536: STEPHANIK, J.W. - Geschiedkundige catalogus der verzameling munten van Nederland, bezittingen en Koloniën bijeengebracht door (...) en in bruikleen afgestaan aan het Rijksmuseum. Amsterdam 1888, 151 pag. + 8 platen. Los, omslag beschadigd.
37706: STEPHANIK, J.W. - Catalogus van de Muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen, Amsterdam 1897, 478 pag., geïll. [ Koninklijk Oudheidkundig Genootschap ].
35558: "STEPNERUS [STEPNER], SALOMON, UIT EIBENST. MISNIC.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Philologema de auguribus Romanorum [...] Wittenberg Matthias Henckel 1669
35394: STERCK, B. J. A. - Prent op de promotie van Mr B.J.A.Sterck: op aanvaring en overzeilen, naar een tekening van....Sterck. 1884
4475: STERCK-PROOT, J.M. - Het geslacht Proot. 's-Hertogenbosch 1920, 84 p., met tabellen, geïll.
59421: STEREL, HARDERS, HEIJNES, AMSTERDAM. - Programma, uitgegeven ter eere der 45-jarige echtverbintenis van den heer D. Sterel sr. en Mevrouw L.A. Sterel-Harders, 1875-1920. [gedrukt bij Drukkerij Heijnes te Amsterdam, 4 p.] NB Douwe Sterel, geb. ca. 1854 te Terschelling, suikerwerker (1875), zn. van Douwe Gerrits Sterel en Anna Mietje Vaas, tr. Amsterdam, 22-9-1875 met Louisa Alida Harders, geb. Amsterdam, ca. 1855, dienstbaar (1875), dr. van Nicolaas Hendrik Harders en Paulina Johanna Hansen. M14712
18291: STERINGA KUYPER, GERARD DAVID - Verspreide lettervruchten. Montfoort, 1856.
50876: STERLINCX, PETER - Een corte waerachtighe beschrijvinge van alle Gheschiedenissen, Aenslaghen, Stormen, Schermutsingen, ende Schieten voor de vrome Stadt Haerlem in Hollandt gheschiet. Delft, [A. Hendricksz en wed. H. Schinckel], 1574.
54160: STERMONT, JAC. - Memorie van seeckere predicatie gedaen door D.Jac. Stermont in 's Graven-Hage den 10-3-1652 als mede de remonstrantie daer op gevolcht, alles door hem selve overgelevert aen Staten van Holland. z. pl., 1652.
18295: "STERNE, LAURENCE; [JACOB GEEL (VERT.)]" - Sternes Sentimenteele reis door Frankrijk en Italie. Vertaald uit het Engels. 2e verbeterde druk. Nayler & Co., Amsterdam, 1842.
18293: "STERNE, LAURENCE; BERNARDUS BRUNIUS (VERT.)" - Het leven en de gevoelens van Tristram Shandy [met als vijfde deel] Yorick's Sentimenteele reis, enz. enz. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, A.E. Munnikhuisen, 1779.[5 delen]
18297: "STERNE, LAURENCE; MARK PRAGER LINDO (VERT.)" - Tristram Shandy. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G.L. Funke, [ca. 1868]. [2 delen]
52018: STERNHEIM, A., - Het bankwezen in Nederland (Dutch banking......) bewerkt door Dr.A. Sternheim, 's-Gravenhage [1925].
4678: STEUDEL, J. - Die Siebolds. Ein hervorragendes Ärzte-Geschlecht aus dem Dürener Lande. Düren z.j., 48 p., geïll.
43204: STEUERWALD, J.D. - Een kunstpraatje. Leiden, Sijthoff, 1863.
58917: STEUERWALD, J.D., NAAR C. BENTINCK, - Alexandre, Prince des Pays-Bas. Lithografie, 50x40cm. Portret van de tweede zoon van Willem II en Anna Paulowna: Willem Alexander Frederik Constantijn Nikolaas Michiel (1818-1848). Opgeplakt op papier. Naar een Daguerreotype. Hij was de eerste Oranje die zich liet fotograferen. Als tweede zoon was hij voorbestemd voor het leger en hij stapte al snel over naar de cavalerie. Hij was een uitstekend ruiter en jager.
60653: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 25. Deel 1. Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en ca. 1880 (Haarlem 2003). Deel I: A t/m G.
46932: STEUR, A.G. VAN DER, - Het aantal inwoners van Warmond in de loop der eeuwen, Warmondse bijdragen nr. 1 (1969), 13 pag.
60655: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 28. Gelegenheidsgedichten. Los verschenen gedrukte gelegenheidsgedichten op Nederlandse personen, 17e - 20e eeuw (Haarlem 2004).
60652: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 25. Deel 2. Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en ca. 1880 (Haarlem 2005). Deel II: H t/m O.
60648: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 22. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 2000).
60647: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 21. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 1999).
60646: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 19 Genealogie en lokale geschiedenis. Genealogie, heraldiek, zegelkunde, lokale en regionale geschiedenis, bronpublicaties, naslagwerken, naamkunde, archieven, oud schrift, migratie, adel, ridderschap, ridder(lijke) orden, tijdrekenkunde, erfrecht, etc. (Haarlem 1998).
60644: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 17. Genealogieen van - voornamelijk - Nederlandse geslachten, inventarissen van familiearchieven, familieuitgaven, etc. (Haarlem 1996).
60645: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 18. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 1997).
60643: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 16. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 1995/1996).
31306: STEUR, J.A.G. VAN DER - Oude gebouwen in Haarlem, Haarlem 1907, 152 pag. + vele fraaie afbeeldingen, gebonden in bruin linnen stempelband met wapen van Haarlem in goud op voorplat.
46935: STEUR, A.G. VAN DER, - De illuminatie van 1788 te Warmond, overdruk Leids Jaarboekje 1960, pp. 162-171.
46940: STEUR A.G. VAN DER, - De Warmondse kunstschilder Quirinus van Briemen (Leiden 1693- Warmond 1774), Warmondse Bijdragen 5 (1973) pp. 1-24, geïll.
60649: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 23. Natural History. Old & rare books, prints, drawings & documents in the field of natural history, zoology, botany, horticulture, mineralogy, proto-geology, agriculture, & garden architecture (Haarlem 2001).
60657: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 30. Books on Flags, banners, colours and militia guilds ('schuttersgilden') (Haarlem 2005).
60651: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 25. Deel 3. Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en ca. 1880 (Haarlem 2007). Deel III: P t/m Z.
60650: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 24. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 2002).
60639: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 10. Genealogieën van - voornamelijk - Nederlandse geslachten (Haarlem 1990).
60663: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 20 Book on flags, banners, colours and militia guilds ('schuttersgilden') (Haarlem 1999).
6634: STEUR, A.G. VAN DER, (RED.) - Tussen Kaag en Braassem. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Alkemade.
60659: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 32. Documenten en manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 2008).
60660: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 33. Klassieke literatuur. Teksten van klassieke en neoklassieke schrijvers en vertalingen (Haarlem 2008).
60661: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 34 Criminaliteit en Justitie. Boeken, brochures en prenten op het gebied van criminaliteit, misdaad en strafrecht (Haarlem 2012).
2475: STEUR, A.G. VAN DER - De door Pieter Wetselaar gegraveerde portretten. Een beschrijvende lijst van het portret-oeuvre tot en met 1994. Oosterhesselen 1995. Geïll., 26 p.
58377: A.G. VAN DER STEUR., - "De Postduif, orgaan van de families Schoneveld en Corts, jrg. 8, nr. 5 ( Febr. 1964), waarin ""De herdenking 150 jaar Koninkrijk te Warmond op 30 november 1963, pp. 2-7"". "
57086: "STEUR, A.G. VAN DER (INL.) / P. WETSELAAR; " - Pieter Wetselaar & Het Beschreven Blad, Haarlem 1998.
56872: STEUR, A.G. VAN DER, - Gedenkt mij bij de tijden van weleer. Het openbare en verborgen leven van de Haarlemse advocaat en dichter Lodewijk Ali Cohen (1895-1970). Haarlem 2012, 112 blz., geïll.
4764: STEUR, A.G. VAN DER - Twee eeuwen kleding in Haarlem, uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Van der Steur - Haarlem. Haarlem 1989, 64 p., geïll.
60641: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 12. Geschiedenis van het Nederlands toneel (Haarlem 1992).
60654: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 27. Documenten en manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 2004).
60642: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 14. Documenten en manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem z.j.).
60640: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 11. Een keuze uit verschillende onderwerpen (Haarlem 1992).
60656: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 29. Reizen door Nederland. Reisbeschrijvingen, toeristische gidsen en toeristische kaarten (Haarlem 2006).
60658: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 31. Preken en Leerredenen (Haarlem 2006).
60960: A.G. VAN DER STEUR - De Opleiding tot kleermaker in de loop der eeuwen, 's-gravenhage 1983, 56 pp.
46937: STEUR, A.G. VAN DE, - De geschiedenis van de Zwanburger polder te Warmond, deel I en II ( van III), overdruk Leids Jaarboekje 1961 en 1962, geïll.
36671: STEUR, JOHANNA CATHARINE VAN DER, UIT HAARLEM - Grenzen van rechtsobjecten. Een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten Leiden Kluwer 2003
46938: STEUR, A.G. VAN DER, - Het proces betreffende de betaling van dorpslasten tussen Floris van Alkemade en het dorp Warmond, 1678-1629, pp. 51-59, in De Nederlandsche Leeuw 85 (1968).
46939: STEUR, A.G. VAN DER, - Een Warmondse boerenboekhouding uit de tijd van de veepest (1742-1749), Warmondse Bijdragen 4(1970), pp. 161-187.
40933: STEURS, WILLY - Naissance d'une region. Aux origines de la Mairie de Bois-le-Duc, z.pl., 1993, 426 pag., geïll., met stofomslag.
3250: STEVENS, N.J. - Recueil généalogique de la famille De Cock. Brussel 1855. Met gekleurde wapenkaarten en tabel. Folio, geb., 185 p.
27994: STEVENS, H.G. E.A. - A Catalogue of law books, London 1870, 177 pag., hardback, half leather, one hinge broken.
57013: "STEVENSON, J.H.; " - "Heraldry in Scotland, 2 volumes, Gl;asgow 1914."
60880: STEVENSON, ROBERT L. [ILLUSTRATOR: ROBINSON, CHARLES] - A Child's Garden of Verses, London/New York, The Bodley Head Ltd./Charles Scribner's sons, 1929.
24770: STEVIN, SIMON - Nieuwe maniere van sterctebou, door spilsluysen. Rotterdam, Jan van Waesberghe, 1617.
52538: STEVIN, SIMON, - La castrametation, descrite par Symon Stevin de Bruges, selon l'ordonnance & usage. Leiden, M. en B. Elzevier 1618. [Gebonden met 2:] Nouvelle maniere de fortification par escluses. Leiden, M. en B. Elzevier, 1618.
42643: STEVIN, SIMON - Vita politica. Het burgerlyk leven (...) seer noodig om in alle Houkse ofte Cabeljaawse tijden, ende bysonderlik gedurende onse binnenlandse verschillen in Holland geleesen te werden. Amsterdam, Abr. Olofsz, 1684.
14527: STEWART, W.K. - Brown's signalling. How to learn the international code of visual and sound signals, based on information contained in vol. I of the 1931 international code of signals. Glasgow 1947, ill., 213 p., orig. boards.
57462: STEWART, J., - Advice to purchasers of horses, being a short and familiar treatise in the external conformation of the horse, 4th.ed., Glasgow 1836.
2476: STEYERT, ANDRÉ - Armorial général du Lyonnais, Forez et Beaujolais. Facsimilé-uitgave Parijs 1974 naar de druk Lyon 1860. Geb., geïll., 20+130+96 p.
33873: STEYGERS VAN PLEUREN, DAVID, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juris publici criminalis de caede per iram commissa [...] Leiden H. Mostert en J. Meerburg 1792
4767: STEYN, F. VAN - Het geslacht Van Steyn van 1680-1946, benevens een verhandeling over het dorp en het slot Hagestein. Amsterdam 1947, 64 p., geb., geïll., met tabel.
42338: STEYN, G. VAN - Liefhebbery den reekenkonst, zynde een verzaameling van examens over de reekenkonst op verscheiden vacante schoolmeesters plaatsen voorgevallen. 2 delen, Enkhuizen, 1748-1750.
31600: STEYNIS, GERRIT CORNELIS, UIT BEUSICHEM - De verhouding van de wetgeving bij Ezechiël tot die in den Pentateuch [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1873
31596: STHEEMAN, UBBO, UIT SCHEEMDA - De makelaardij [...] Groningen J. Oomkens 1869
31597: STHEEMAN, ALBERTUS EGGES, UIT SCHEEMDA - Dissertatio iuridica inauguralis, quasdam observationes continens de alea [...] Groningen J. Oomkens 1831
31598: STHEEMAN, EPPO HESSE, UIT SCHEEMDA - Dissertatio juridica inauguralis, nonnullas exhibens animadversiones de vestigiis juris antiqui [...] Groningen I. Oomkens 1842
32173: STHEEMAN, ALBERT ANTONIUS, UIT HOOGEZAND - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1898
36347: "STICH, JOHANN GOTTLIEB, UIT KIRCHHAYNA; PRAESES: LESCHNERT, JOHANN GOTTFRIED" - Baptisma vicarium Marcionitarum dissertatione historica Wittenberg Kreusig 1716
57404: STICKELBERGER, E. (RED.), - Schweizerische Blatter fur Ex libris-Sammler, Jrg. 2 (1902/03 en 3 (1904).
31605: STIENSTRA, BOUWE SJOERDS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de emancipatione [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
3843: STIERP-IMPINK, A.C. - Een spoor in de tijd. Familiegeschiedenis Impink/Imping. Schoorl 1989, 472 p., geb., geïll. Genummerd ex., nr. 148 van de 100!!
57351: "STIEVE, F.;" - Wat de wereld niet wilde aanvaarden. Hitler's vredesvoorstellen 1933-1939, 16 pag.
4770: STIKKER, A.H. - Het nageslacht van Gerrit Hendriks gehuwd met Hermeke. Lijst van nakomelingen die de naam Stikker dragen. Driehuis 1955, 54 p., geïll.
5196: STIKKER, A.H. - Een familie van galjootschippers, commandeurs op Groenland en Friese vermaners, Baske, Hoekstra, Veenstra, Velsen 1953, 48 p., gestencild.
35648: "STILLEN, CHRISTIAN FRIDERIC., UIT SALZWEDEL; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Disputationem politicam de jure belli [...] Helmstedt Johann Heitmüller 1669
15877: STINISSEN, JACOB - Van Antwerpen naar Amsterdam en andere steden in Nederland. Antwerpen: G. de Vreese, [1905].
36751: STINS, C.J. - Geschiedenis van klokken en beiaarden, Hoorn 1946, 57 pag., geb., geÏll.
33241: STINSTRA, PETRUS, UIT FRANEKER - Dissertatio juridica inauguralis, de Francici juris legalium hypothecarum systemate comparato cum Neerlandici juris remediis earum loco concessis [...] Leeuwarden J. Swarts 1842
36160: "STIPPER, JO. DANIEL, UIT LEIPZIG; PRAESES: WALCH, JOHANN GEORG" - Diatribe de variis modis litteras colendi apud veteres Romanos .... Leipzig Immanuel Tietze 1716
34871: STIPRIAAN LUISCIUS, ARNOLDUS MARTINUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de speciminis codicis civilis neerlandi anni 1820 libro I Leiden Hazenberg 1851
42999: STIPRIAAN LUISCIUS, A. VAN - Beschrijving van een zeepeiler of bathometer, waarmede men alle dieptens der zeeen zal kunnen afmeten, alsmede een kort geologisch overzicht van den aardkloot in zo verre zulks bij het voorgaande te pas komt. 's Gravenhage, Immerzeel, 1805.
32458: STISSER, JOACHIM CHRISTOPH - De liberis exposititiis vulgo Fündlingen. [...] Quedlinburg Gottlob Ernest Struntz 1718
60137: STOCK, ANDRIES JACOBSZ. (1562/92-AFTER 1648) AND HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[48] Carolus Ver-Manderus, Pict. et Poeta. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60130: STOCK, ANDRIES JACOBSZ. (1562/92-AFTER 1648) AND HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[46] Aegidius Conincxloy, Antverpia[e]. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60117: STOCK, ANDRIES JACOBSZ. (1562/92-AFTER 1648) - "[59] Jacobus de Geyn, antverp Pict et Sculpt. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
20488: STOCKER, BERNHARD - Vocabularium Latinitatis antiquioris et medii aeui diplomaticum. Nordlingen 1805, 103 pag., geb. in perkament. Zeldzaam. Goed exemplaar.
7738: STOCKER, R.M. - Centennial history of Susquehanna county, Pennsylvnia.
36422: "STOCKHART, JOHANN GOTTFRIED, UIT PUTZCAVIA-MISN.; PRAESES: BERNARD, DAVID" - De auctoramento funebri M.T. Ciceronis necati Wittenberg Kreusig 1720
52078: STOCKIUS, CHR., - Algemeen leerredenkundig woordenboek of ryke voorraat tot de geestelyke en wereldtlyke welsprekenheit (.....) vertaalt door B ter Braak. Twee stukken, Amsterdam, Wor en Onder de Linden 1738-1743.
52482: STOCKMAN(S), BERNAERT, - Aritmetica (...) van nieus (...) verbetert met eenige lustige geometrische questien door Corn. van Nieurode. Utrecht, E.W. Snellaert, 1633. [Colophon: S. de Roy, 1633].
36220: STOCKMANN, GODOFREDUS, UIT BAVARO-NUMB.THUR.PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR - Antiquitates Alstetenses et Palatinatus Saxonici ... Jena J.Z.Nisius 1687
38688: STOCKUM, VAN - A catalogue of rare Dutch pamphlets relating to New-Netherland and to the Dutch West- and East-India companies, Gravenhage 1911, 42 pag. Original edition, a little damage on the covers.
35692: STOCKUM, THEODORUS JACOBUS VAN, UIT ZOETERWOUDE - Morphologische studie van de tuberkelbacil Leiden Groen 1922
35693: STOCKUM, WILLEM JACOB VAN, UIT LISSE - De behandeling van koude abcessen Leiden Somerwil 1888
32852: STOCKUM, DIRK JOHANNES VAN, UIT LISSE - Beschouwingen over de zakelijke rechten. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage W.P. van Stockum & Zoon 1884
51531: "STOCKUM JR, W.P. VAN;" - Kort overzicht der organisatie van den Nederlandschen boekhandel, Amsterdam 1908, 44 pag. Omslag beschadigd.
27259: STOCKUM, W.P. VAN - 's-Gravenhage in den loop der tijden, 2 delen, 's-Gravenahge 1889, 240 + 309 pag., geb. Zonder de uitvouwbare kaart.
27260: STOCKUM, W.P. V. - 's-Gravenhage in den loop der tijden, 2 delen, 's-Gravenahge 1889, 240 + 309 pag., geb., met grote uitvouwbare kaart.
56731: STOCKUM, H.V., - Denkbeelden over de redenen van het tegenwoordig gebrek aan officieren van gezondheid bij 's rijks zeedienst, Nieuwediep, 1875, 25 pag.
40896: STOCKUM, VAN - Cataloque de la bibliotheque de feu M.-J.W. Enschedé, Den Haag 1927, 239 pag.
51225: BURGERSDIJK & NIERMANS / VAN STOCKUM, - Catalogue 47: Thèses de droit, soutenues aux universites des Pays-Bas 1700-1898, Leiden 1898, 151 pag. [ Gebonden met:] Catalogue (34) d'une collection de thèses de droit defendues aux universites des Pays-Bas depuis le commencement du 18e siecle, jusqu'a 1875, 's-Gravenhage, Van Stockum, [ ca. 1880?], 93 pag.
43979: "STOCKUM, VAN;" - Veilingcatalogus centsprenten etc. collectie Dr. G.J. Boekenoogen, 's-Gravenhage 1931, 37 pag. Met veel illustraties.
43963: STOCKUM, VAN, - Veilingcatalogus antiquiteiten Prof. Dr. C.H. Stratz en Dr. Edw. B. Koster, 's-Gravenhage 1938, 20 pag.
43953: STOCKUM, VAN, - Veilingcatalogus boeken [afkomstig van Jhr. J.L.W.C. von Weiler, overleden 1943], 's-Gravenhage juli 1944.
43435: STOCKUM, VAN - Oranje-Nassau Bibliotheek. [ Catalogus van ] Boeken, pamfletten, gelegenheidsgeschriften, historie-prenten, handschriften en brieven betr. (......) Oranje-Nassau, 's-Gravenhage 1898, 162+5 pag., gebonden, mooi exemplaar.
47819: STODDARD, JOHN L., - Portfolio of photographs of famous scenes, cities and paintings (....) of the entire world of nature and art, Chicago, Werner [ca. 1880?], oblong.
47077: STOEBER, V., - Notice sur les eaux minerales de Hombourg ( pres de Francfort-sur-mein), Strassburg 1844,91 pag.
35584: "STOER, JOHANNES ADAMUS, UIT DRÖDENSIS VARISCUS; PRAESES: LUCIUS, JOHANN GOTTLIEB" - De lege aeterna [...] Leipzig Christian Goetze 1685
60897: "STOFFELA D'ALTA RUPE, PETER; FRANZ JOSEPH I" - "Patent of nobility, Austrian Empire, donated by Austrian Emperor Franz Joseph I (1830-1916) to Peter Stoffelia [sic], Knight third class in the order of the Iron Crown, medical doctor (Vallarsa, Tirol 1795-?), entitling him and his siblings to add ""D'Alta Rupe"" to their name with the title of Knight (""Ritter"") as token of the appreciation of the year long loyal medical service to the Imperial family, the Infante of Spain and the Empress Maria Anna Pia."
19182: STOKE, MELIS - Rijmkronijk van Melis Stoke met historie-, oudheid- en taalkundige aanmerkingen door B. Huydecoper.
20404: STOKVIS, P.R.D. - De wording van modern Den Haag. De stad en haar bevolking van de Franse tijd tot de Eerste Wereldoorlog. Zwolle 1987, 360 p., geb., geíll. Met stofomslag
18302: STOL, SIMON - De gewaande kraam-vrouw. Bly-spel. Amsterdam, wed. Gijsbert de Groot, 1712.
4774: STOLK, C. VAN - Memories. Préverenges 1968, 68 p., geb., geïll. (met ingeplakte foto's).
60206: REIJER STOLK (1896-1945) - Geometrische print
18303: STOLK CZN, ABRAHAM VAN - Gedichten. Opgedragen aan zijne kinderen. Van den schrijver. Rotterdam, [1887].
14787: STOLK, VAN - Genealogie van het geslacht Van Stolk. Uitsluitend voor de familie gedrukt. [Rotterdam] april 1940.
36442: "STOLLIUS, CAROLUS GOTTLIEB, UIT REINSBERGEN; PRAESES: DEYLING, SALOMON" - Orthomian tou logou tes aletheias Leipzig Tietze 1723
51455: STOLP, A., - De eerste couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen, Haarlem 1938, 102 pag.
47844: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon, nr. 11-12, 1942, compleet met alle onderdelen.
47843: STOLS, A.A.M., (RED.), - Halcyon, nr. 9-10, 1942, compleet met alle onderdelen.
47842: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon, nr. 8, 1941, compleet met alle bijdragen.
47840: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon, nr. 6, 1914, mist: Giessen, Initialen en Viguetten.
47839: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon, nr. 5, 1941, compleet met alle bijlagen.
47841: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon, nr. 7, 1941, compleet met alle bijdragen.
17007: STOLS, A.A.M. (RED.) - Halcyon. Driemaandelijks tijdschrift voor Boek-. Druk- en Prentkunst. 1940, no. 2, zomer. Rijswijk: Stols, 1940.
17036: STOLS, A.A.M. - Het werk van S.H. de Roos. Amsterdam: Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode, 1942.
16997: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. Gew. 2e dr. Schiedam: Interbook International, 1979. (De toegepaste kunsten in Nederland)
4060: STOLS, A.A.M. - Geslachts-register van het vorstenhuis Lippe. Maastricht 1938, 111 p., geb.
4061: STOLS, A.A.M. - Geslachts-register van het vorstenhuis Lippe. Maastricht 1938, 111 p., geb., een van de 20 exx. op geschept papier, gebonden in rood marokijn, gemerkt: P.
4300: STOLS, A.A.M. - Luxembourg-Nassau. Précis généalogique de la dynastie grand-ducale de Luxembourg, issue des deux lignes de la maison de Nassau (1100-1930). Maastricht 1939, 54 p., geïll. Gedrukt in 320 genummerde exx.
56897: "STONE, REYNOLDS; " - Reynolds Stone, Engravings, with an introduction by the artist and an appreciation by Kenneth Clark, Londen, Murray, 1977
59335: STOOP VAN GOUDSWAARD, LANDBOUW, - Zakboekje ter bijhouding van het kolommenkasboek ten behoeve van den landbouw door Jhr. J.A. Stoop van Goudswaard, bijgewerkt door Jhr. mr. P.C. Stoop van Goudswaard, Zierikzee, S. Ochtman & Zoon, z.j. [jaren '40]. 1 deel, 64 p., ongebruikt. Met voorwoord en voorbeelden en aantekening omtrent sterfte van vee.
32853: STOOP, HENDRIK JACOB HERMAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Artt. 917, 918 en 920, 2e lid B.W. Proefschrift [...] 's Gravenhage De Swart en Zoon 1893
32854: STOOP, JOHANNES ADRIANUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Art. 56 der Grondwet. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1889
18304: "STOOPENDAAL, DANIEL WILLEM (VERT.); ANTON WALL" - De twee briefjes. Klugtspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Roos, 1797.
18305: STOOPENDAAL, DANIEL WILLEM - De intogt der Russen in Nederland, of De onverwachte redding. Tooneelspel met zang. Amsterdam, A. Vink, 1813.
42851: STOOPENDAAL, DANIEL / L. SCHERM - Verscheyde schoone en vermaakelyke gezigten in de hofstede van Clingendaal gelegen by 's Gravenhage, naa 't leven getekent en in 't kooper gebragt door Daniel Stoopendaal en uitgegeven door Nicolaas Visser.
56138: STOPFORD, T.P., - Admirality ship badges. Original patterns 1914-1994, 2 volumes.
46913: STOPPELAAR, J.H. DE, - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens de tachtigjarige oorlog, 's-Gravenhage 1901, 218+101 pag., geb., geïll.
3833: STOPPELAAR, J.H. DE - De Zelandica gente De Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus quas in publicis Belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert. (Diss.) Leiden 18521, 171+28 p., met uitslaande geslachtlijst.
32865: STOPPELAAR, JOANNES HERMANUS DE, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de Zelandia gente De Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus , quas in publicis Belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z 1851
2482: STOPPELAAR, J.H. DE - "Inventaris van het oud-archief der stad Middelburg 1217-1581. 4 `afdeelingen'. Middelburg 1873-1883; 43, 280, 354, 330 p."
44000: "STOPPELAAR, J.H., DE;" - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623, en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners, Middelburg 1860, 44 pag.
43994: STOPPELAAR, G.N. DE, - Catalogus der Oud- en zeldzaamheden, schilderijen, teekeningen en portretten aanwezig in de oudheidskamer ten raadhuize van Middelburg, Middenlburg 1870, 76 pag.
43916: STOPPELAAR, J.H. DE, - Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijne Majesteits verblijf in dat gewest 21-30 mei 1862, Middelburg 1863, 404 pag., geb. in orig. linnen, geïll. met 5 kleurenlitho's. Goed exemplaar.
44004: "STORCK, W.;" - De Westfriezen in 1573, Groningen, v. Boekeren, 1846, 327 pag., origineel karton (rug los).
36613: STORK-PENNING, JOHANNA GEERTRUIDA, UIT AMSTERDAM - Het grote werk. Vredesonderhandelingen gedurende de Spaanse successie-oorlog 1705-1710 Groningen Wolters 1958
18310: STORM VAN 'S-GRAVESANDE, NICOLAAS JEREMIAS - Luimige poëzy. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1827.
22527: STORM VAN 'S GRAVESANDE, AQUAREL, VAN DE KASTEELE - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van N.N., met tien bijdragen, 1854-1858, waaronder een fraaie aquarel van de toen 17-jarige Leidse student Carel Nic. Storm van 's Gravesande (1841-1924).
54168: STORM VAN 'S GRAVESANDE, N.J. - Brief aan den heer voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal over de gevangenis voor jeugdige veroordeelden te Rotterdam. Rotterdam, J. v. Baalen en zn., 1853.
31593: STORTENBEKER JR, GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio historico-antiquaria de conditione Siciliae [...] 's Gravenhage H.C. Susan 1861
41553: STOUTEN, J - Willem Anthonie Ockerse (1760-1826), leven en werk, Amsterdam 1982, 342 pag., geïll. Dissertatie met los blad stellingen.
18316: STOWE, HARRIET ELIZABETH BEECHER - Nieuwe schetsen en verhalen. Voorafgegaan door een levensberigt der beroemde schrijfster. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1854.
18317: "STOWE, HARRIET ELIZABETH BEECHER; P. VAN OS (VERT.)" - Dred, een verhaal door de schrijfster van De Negerhut. Vertaald uit het Engels. Haarlem en Sneek, A.C. Kruseman en Van Druten & Bleeker, 1857. [3 delen]
18318: "STOWE, HARRIET ELIZABETH BEECHER; P. VAN OS (VERT.)" - Dred, een verhaal door de schrijfster van de Negerhut. Vertaald uit het Engels. Haarlem en Sneek, A.C. Kruseman en Van Druten & Bleeker, 1857. [3 delen in 1 band]
18314: STOWE, HARRIET ELIZABETH BEECHER - De slavernij. Vervolg en sleutel op De Negerhut van dezelfde schrijfster. Haarlem, A.C. Kruseman, 1853. [ 2 delen in 1 band]
18312: "STOWE, HARRIET ELIZABETH BEECHER; C.M. MENSING" - De Negerhut. (Uncle Tom's cabin) Een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika. Naar de 20en Amerikaanschen druk. Vertaald uit het Engels. Haarlem, A.C. Kruseman, 1853.
18311: "STOWE, HARRIET ELIZABETH BEECHER; C.M. MENSING" - De Negerhut. (Uncle Tom's cabin) Een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika. Naar de 20en Amerikaanschen druk. Vertaald uit het Engels. Haarlem, A.C. Kruseman, 1853. [2 delen]
18321: "STRAALMAN, MATTHYS (VERT.); VOLTAIRE [PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
18322: "STRAALMAN, MATTHYS (VERT.); VOLTAIRE [PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Eriphilé. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1803.
18320: "STRAALMAN, MATTHYS (VERT.); VOLTAIRE [PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
24801: STRABBE, A.B. - Het vernieuwde licht des koophandels of grondig onderwys in de koopmansrekenkunst ... volgens wiskundige gronden, 2nd edition. Amsterdam, Elwe, 1792,
36906: STRACKE, J.C. - Die Wappen und Grabschriften der ehemaligen Gasthauskirche in Emden, Aurich1963, 80 pag., geïll.
5955: STRAELEN, J.B. VAN DER - Geslagt-lijste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, ... waer by gevoegd is eene geslagt-lijste der familie Mourentorff alias Moretus, Antwerpen 1858, 372 p., geb., geïll.
31592: STRAETMANS, GUSTAAF WIJNAND, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1867
15879: STRAHLHEIM, C. - Die Wundermappe oder Sämmtliche Kunst- und Natur-Wunder des ganzen Erdballs, deel VIII: Die Niederlande. Frankfurt am Main: Comptoir für Literatur und Kunst, 1836.
33950: STRALEN, JANUS HENRICUS VAN, UIT HOORN - Disputatio juridica inauguralis de arbitris compromissariis [...] Leiden Carolus Delfos 1769
32526: STRALEN, AUGUST ENGELBERT ALEXANDER SIMON VAN, UIT HAARLEM - Wet van den 28sten februari 1891 tot vaststelling van bepalingen betreffende 's rijks waterstaatswerken. Proefschrift [...] Haarlem Joh. Enschedé en Zonen 1891
34185: STRATEN, CAMPEGIUS CORNELIUS ANTONIUS JOANNES VAN DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de deposito secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
18323: STRATENUS, LOUISE - Gedichten. Ochtendliederen gevolgd door Middagzangen, met enkele bijschriften in proza. Nieuwe uitgave. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. en M. Cohen, 1887.
42289: STRATENUS, L. - Vormen. Handboek voor de samenleving in en buiten huis. Gouda, v. Goor, [1887].
34199: STRATENUS, PETRUS, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1821
42976: STRATINGH, S. - Scheikundig handboek voor assaijeurs, goud- en zilversmeden. Groningen, Oomkens, 1821.
58751: STRATZ, C.H. DR., - De kleeding van de vrouw , De schoonheid van de vrouw, De schoonheid der vrouw bij verschillende rassen, Amsterdam, Scheltema & Holkema.
36586: STRAUSS, JOH. SAMUEL, UIT MERSEBURGEN - Positiones historicae de Rudolfo Suevico anti-caesare cuius manus in praelio amputata Mersenburgi in templo cathedrali asservatur .... hostis eucharisticis .... Halle J.C.Grunertum 1745
14863: "[HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] (VERT.); FRIEDRICH STRAUSS" - Kerkklokstoonen. Op nieuw uitgegeven en aanbevolen door Jonathan. Haarlem, A.C. Kruseman, 1842.
8216: "[HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] (VERT.); FRIEDRICH STRAUSS" - Kerkklokstoonen. 5e druk. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1858].
18324: "STRAUSS, FRIEDRICH; ANTOINETTE OCKERSE" - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een' jongen geestelijken. Vertaald uit het Duits. Met een voorberigt van W.A. Ockerse. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1818-1820. [3 delen in 1 band]
23665: STRECKFUSS, ADOLF - De dageraad der volksvrijheid. Vertaald door B.ter Haar Bz., Leiden 1872, 209 pag., oorpronkelijk kartonnen omslag.
32489: STRENG, JOHANNES VAN DER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione testamenti accidente lapsu decennii [...] Leiden Cornelis de Pecker 1750
15883: STRICK VAN LINSCHOTEN, P.H.A.J. - Herinneringen van den baron Strick van Linschoten. Naar het Hoogduitsch bewerkt door een staatsman, 2e druk, 2 delen, Amsterdam: A.H. van Gorcum, 1857
15882: STRICK VAN LINSCHOTEN, P.H.A.J. - Herinneringen van den baron Strick van Linschoten. Naar het Hoogduitsch bewerkt door een staatsman. 2 delen, Amsterdam: A.H. van Gorcum, 1855-1856.
22887: STRICKER - Briefje van N.N. aan zijn vader over zijn toekomst als leraar aardrijkskunde/geschiedenis. Advies van Hr Stricker, z.pl., z.j. (20e eeuws).
17560: STRIJK, J., A. BRUMMELKAMP, W.H. GISPEN EN C. MULDER - 1835-1875. Verdrukking en vrijheid. Toespraken gehouden bij de herdenking der afzetting van ds A. Brummelkamp en der viering van het 40-jarig bestaan der Christ. geref. gemeente te Hattem, Amsterdam, P. van der Sluys Jr, 1876, 8°: 79 p.
60512: STRIJKER, DIRCK (FL. 17TH CENTURY) - Medallion commemorating admiral Jacob van Heemskerck: the funeral
31003: STRIJKERS, J.H. - De familie Demandt. Geschiedenis van een Maaskanter familie, Berg- Urmond 1979, 176 pag., geïll.
19236: STRIJKERS, J.H. - Kroniek van de Daneker Familie Meex.
31117: STRIJKERS, J.H. - Feron is de naam. Drie eeuwen familiegeschiedenis, Berg- Urmond 1981, 248 pag., geïll.
60203: LUDOVICUS ARNOLDUS (LOU) STRIK (1921-2001) - Face, hands, lovers
60204: LUDOVICUS ARNOLDUS (LOU) STRIK (1921-2001) - Nude woman
33951: STRIMESIUS, JOHANNES SAMUEL, UIT FRANKFURT - Disputatio philologica de imaginibus & statuis principum [...] Leiden Abrahamus Elzevier 1708
47157: STROER, C.J. E.A.(RED.), - Gedenkboek makelaarsvereeniging te Amsterdam, 1877-1927, Amsterdam 1927, 104 pag., geïll.
31877: STROES JANSEN, WILHELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio hermenautico-theologica de peccato in spiritum sanctum [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1815
54174: STROETHOFF JR., F.A. - Ik zat achter de tralies. Amsterdam, 'Tot heil des volks', [1945/46].
36822: STROHL, H.G. - Die Wappen der Buchgewerbe, Wien 1891, 36 pag. + 9 plates in chronolithography. Hardback. Good copy.
57194: "STROHL, H.G.; " - Deutsche Wappenrolle enthaltend alle Wappen, Stadarten, Flaggen, Landesfarben und Kokarden des Deutsches Reiches, seiner Bundesstaten und regierenden Dynastieen. Stuttgart 1897.
4784: STROINK, L.A. EN G. JONKERS-STROINK - Kroniek der familie Stroink. Enschedé 1981, 270 p., geïll.
19238: STROMAN, B. - Obbe Philipsz, oudste der Doopers.
31591: STRONCK, CAROLUS WILHELMUS, UIT TIEL - Specimen hermeneutico-theologicum, de doctrina et dictione Iohannis apostoli [...] Utrecht O.I. van Paddenburg 1797
6344: STROOBANT, C. - Notice généalogique sur les vicomtes de Zélande, Antwerpen 1853, 54 p.
5754: STROOBANT, C. - Notice généalogique sur les vicomtes de Leyde, Antwerpen 1850, 31 p.
23935: STROOBANT, L. - Les origines du docteur van Helmont, overdruk Bull. Folkloriques, 1934, 31 pag., geïll.
5862: STROOBANT, C. - Notice généalogique sur les vicomtes de Montfoort, Antwerpen 1851, 46 p.
32460: STRUBE, DAVID GEORG - Commentatio de origine nobilitatis Germanicae et praecipuis quibusdam eius iuribus Jena Georg Michael Marggraf 1745
32461: STRUBE, DAVID GEORG - Diatribe de collectarum et aerariorum provincialium origine. Von Landschafts-Cassen. [s.l.] [s.n.] 1740
32459: STRUBE, DAVID GEORG - Tractatio de statuum provincialium origine et praecipuis juribus, Von Landständen. [s.l.] [s.n.] 1740
7939: STRUTZ, EDMUND - Die Ahnentafeln der Elberfelder Búrgermeister und Stadtrichter von 1708-1808.
35621: STRUVE, GEORG ADAM, UIT UHLSTEDT - Laurus Martia, sive dissertatio de victoria et clade, olim in Academia Jenensi sub agoonothesia Dn. Joh. Mich. Dilherri [...] proposita Jena Johann Nisius 1670
36345: STRUVE, BURCARD GOTTHELF - Dissertatiuncula de vitiis historicorum qua simul ad orationem inauguralem de meritis Germanorum Jena Tobias Oehrling 1705
36508: STRUYCKEN, A.A.H. - Positief recht. Rede Amsterdam Scheltema 1906
33238: STRUYCKEN, A.A., UIT DOESBURG - Het rechtsbegrip. Theoretische onderzoekingen. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1903
32146: STRUYK, GUALTERUS PETRUS ADRIANUS, UIT DORDRECHT - Disputatio iuridica inauguralis de cura leg. civ. neerl., ut salva sit res famillariis minorum [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1840
33952: STRYEN, WIGBOLDUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de literarum obligationibus [...] Leiden Georgius Wishoff 1736
33237: STRYEN, DIRK CHRISTIAAN JOAN VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Leiden P.J. Mulder 1897
35560: "STRYKIUS, JOHANNES SAMUEL, UIT FRANKFURT; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - De auro obryzo, et argento pusulato, Ad Suetonii, & Jur. Civ. Loca quaedam [...] Wittenberg Christian Schroedter 1688
52163: STUART, A.A. E.A., - De bloei der maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gekenmerkt in den bloei haren departementen. Redevoering 50 jarig bestaan Amsterdamsch tweede Departement 28-4-1840, Amsterdam 1840, 52+13 pag. Origineel karton.
31346: STUART, M - Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden, deel 1814, Amsterdam, E. Maaskamp, 1818, 590 pag., geb. in half leer.
55185: "STUART, A.A.; E.A." - Prent 'Verblijfplaats voor jeugdige ontslagenen te Leiden'. Houtgravure op brochure, 8°, 4 pag., 1857.
54178: STUART, A.A. - De gemeenschappelijke of de afgezonderde opsluiting? Uit een zedelyk-godsdienstig oogpunt. Beantwoord door A.A. Stuart, predikant te Amsterdam en lid des hoofdbestuurs van het Nederlandsch Genootschap tot zedelyke verbetering der gevangenen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1857.
32544: STUART, THEODORUS, UIT AMSTERDAM - De Amsterdamsche makelaardij. Bijdrage tot de geschiedenis onzer handelswetgeving. Academisch proefschrift [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1879
26493: STUART, M. - "Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Ver. Nederlanden van de vestiging van het erfstadhouderschap (..) tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Franse keizerrijk. deel II, III en IV; Amsterdam ( E.Maaskamp) 1822-1826. Prijs per deel 75 euro. Geïllustreerd met gravures. In totaal verschenen 4 delen ( betr. 1751-1784 )."
36413: "STUBELIUS, JOHANN GOTTFRIED, UIT ANNAEMONT.; PRAESES: HEEGE, KARL H." - Exercitatio critico-historica de titulomania eruditorum, vulgo Titel-sucht derer Gelehrten Leipzig Schede 1723
6464: STÜCKELBERG, E.A. - Das Wappen in Kunst und Gewerbe. 2e druk. Leipzig 1906. Geb., geïll., 254 p.
7936: STÜCKELBERG, E.A. - Das Wappen in Kunst und Gewerbe, 2e Auflage.
18328: STUDENTENZANGEN - Studentenzangen. Leiden, L. Herdingh en Zoon & Wed. M. Cijfveer, [1822].
60963: STUERHELT, FRANÇOIS (FL. 1646-1652) AFTER GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - The Annunciation
22688: STUERS, DE - Omslag met tekst “Nederlandsche Vereeniging “De Stuers” en Kinderziekenhuis, 15 en 16 November 1893”, litho in kleur door Lankhout 33x22 cm, kort afgesneden op de randen.
28954: STUERS, C.H. DE - Het lithografisch werk van August Allebé. Beschrijvende catalogus met inleiding, Utrecht 1929, 107 pag., geïll. [ dissertatie ].
31786: STUERS, ALPHONSE LAMBERT EUGÈNE DE, UIT MAASTRICHT - Stellingen Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
23167: "STUERS, VICTOR DE; PEL, MILITARIA" - "Foto van boekband (?) versierd met een zilveren medaillon met de initialen V[ictor] d[e] S[tuers] en ""Ars et scientia"" en ""Laboris socio optime merito"", 24x18 cm geplakt op blad karton 48x41 cm."
54182: STUIJT, JOH.C. - Onthullingen van misdaden door Roomsche priesters in Nederland. 3 delen, [Marseille ca. 1890-ca. 1893].
25044: STUKER, P. - Stern-atlas fur Freunde der Astronomie, 3 volumes, Stuttgart 1925-27.
42513: STURLER, W.L. DE - Beschouwingen over onze Nederlandsche Oost-Indische bezittingen. Uitgegeven gedurende de jaren 1847, 1848 en 1849. Groningen, Oomkens, 1849.
56479: STURM, C.C. / J.F. TIEDE, - Dagelyksche verkeeringen met God in de morgen en avond-uuren vertaald door L.G. Cordes, 4e en laatste deel, 2e druk, Utrecht 1809.
36941: STÜRMER, M - Handwerk und höfische kultur. Europäische Möbelkunst in 18. Jahrhundert, München 1982, 325 pag., geb., geïll., met stofomslag.
36372: "STURTZ, WENCESLAUS, UIT BICINA-SILES.; PRAESES: KRANEWITTER, KARL FRIEDRICH" - Cogitationes morales de inaequalitate hominum Wittenberg Kreusig 1715
24890: STURZ, H.P. - Schriften, erste [+ zweite] Samlung,
41362: STUTTERHEIM, W.F. - De Kraton van Majapahit, 's-Gravenhage 1948, 131+10 pag.
57543: STÜVEN, W. S. - De Hond, zijn lichaamsbouw en zijne inwendige organen. Aanschouwelijk voorgesteld door 5 gekleurde, beweegbare platen en verklarende tekst, voor fokkers en liefhebbers van honden. Door W.S. Stüven, rijksveearts te Amsterdam., Kluwer & Co., Deventer, n.d. [ca. 1900].
51546: "STYL, S.;" - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden, 2e druk, vermeerderd met een slotzang, Amsterdam etc., Conradi etc. 1778. Gebonden in halfleer, 62 + 426 + (6) pag.
27648: IN THE STYLE OF HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Vignet uit een grote wandkaart van Europa]
27667: IN THE STYLE OF HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Den CARDINAAL van Furstenberg.... [Spotprent op de kardinaal van Furstenberg]
27628: IN THE STYLE OF HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Wie boven zynen staet, verwaent zich durf verheffen ... [spotprent op Jacobus II en Lodewijk XIV]
52582: SUARES, ANDRE - C'est la guerre. Paris, Emile-Paul Freres, 1915.
51822: "SUCHTELEN, N. VAN, E.A.;" - Ter herinnering aan Dr. Leo Simons, 1 Augustus 1862 - 11 Juni 1932. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933.
22331: SUCHTELEN, VAN - Handtekening R. v. Suchtelen 1790, advocaat te ‘s-Gravenhage, uitgeknipt, manuscript.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

12/15