Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32046: SCHLUITER, GOSWIN JOHAN, UIT OLDENZAAL - Specimen juridicum inaugurale, de hypotheca legali minoris [...] Utrecht N. van der Monde 1829
2307: SCHLÜSSEL, DER - Gesamtinhaltsverzeichnisse mit Ortsquellennachweisen für genealogische, heraldische und historische Zeitschriftenreihen. 6 dln. Göttingen 1950-1970, ca. 3000 p.
34484: SCHMAL, FRANCISCUS DINGEMAN, UIT VOORBURG - Over de pathologische anatomie van het endometrium Leiden IJdo 1890
59510: SCHMALIX, ADOLF. - Die Millionen von Surinam und ihre Erben: Eine Beweis- und Rechtfertigungsschrift. Im Anhang: Geschlechtertafeln der Schäferschen Erben und ihrer Zessionäre. Erfurt: Selbstverlag der Schäferschen Erbengemeinschaft 1936, 625 pp, illustrated. In good condition, green cover with gold print. Written in German. Dedicated to Adolf Hitler and Wilhelmina. About the legacy of Kaspar Schafer (1681-1735) and Johann Heinrich Schafer (later Schaap) (1709-1764), an inheritance of about 7 million which Schmalix (1890-1957) through forgery tried to steal. The property existed of several plantations and more than 1000 slaves. With genealogy of the families Schafer , Rubesahmen, Boppich, Bair, Fleisch, Breitruck, Zinke, Hartlepp, Krause, van Goeben and Borheck.
32045: SCHMALLHAUSEN, RUDOLPHUS HENRICUS JACOBUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de cautione damni infecti [...] Utrecht Kemink en Zoon 1851
36261: SCHMEDIKEN, PAUL, UIT HAMBURG - De nature et cura Adiaphororum, dissertatio theologica Strassburg J.F.Spoor 1667
36885: SCHMETTOW, M. GRAF VON - Gedenkbuch des Deutschen Adels, Limburg/Lahn 1967, 397 pag., hardback. With: Nachtrag, Limburg/Lahn 1980, 68 pag.
36411: SCHMID, JOHANN ANDREAS - Numus Bracteatus Henrico II seculi XIII Comiti Blancenburgico ante Hartonem vindicatus Helmstedt H.D. Hamm 1718
4634: SCHMID, L.M.A. VON - Ueber eine Genealogie und ein Geschlechtswappen. 's-Gravenhage 1931, 44 p.
18081: SCHMID, CHRISTOPH VON - "Tooneelspelen, ingerigt om door kinderen gespeeld te kunnen worden. Inhoudende: Jakob, of de stem van het geweten; De eijerdief, of boontje komt om zijn loontje; De kleine schoorsteenveger, of eerlijk duurt het langst. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1844. [1 van 2 delen]"
23535: SCHMID, CHR. : J. DEROME - Histoire de l'ancien et du nouveau testament, imitée de Christophe Schmid, par J. Derome. 3e edition, Parijs 1836, 2 delen. 256+317 pag. gebonden in twee fraaie halflinnen banden. Geillustreerd met staalgravures, deels in kleur.
36218: SCHMID, JOHANN ANDREAS, ABT MARIAEVALLENSIS - Helmstadium seculis XIV et XV per Frauwenradam valde adflictum tandem diplomatibus et bullis Magni Pii Ducis Brunsvicensis Ioannis ac Henrici abbatum Werdinensium .... Helmstedt H.D.Hamm [ca 1715]
18082: SCHMID, HERMANN - De Beijersche Hiezel en Noord en Zuid. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, P. Kluitman, [1874]. [2 delen]
36171: "SCHMIDICHEN, CHRISTIANUS, UIT SITTA-LUSATUS; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - Dissertatio philosophica de hibernaculis hirundinum, Oder von der Schwalben Winter-Quartier ....Editio tertia Leipzig J.C.Brandenburger 1702
43015: SCHMIDT, C.F. - Proeve eener historische en ontledende verhandeling over de meest in gebruik zijnde lamp-soorten, dienende ter nadere kennisse en aanbeveling der spaar-lampen etc., welke sedert eenige jaren (...) worden vervaardigd ten bureau voor inlandsche vlijt te Amsterdam. Amsterdam, voor de auteur, [ca. 1809].
47902: SCHMIDT, W.H., - Verbandsabzeichen des Heeres. Band 1. Artillerie und Topographie, Neustadt 1984, 269 pag., geïll.
18083: SCHMIDT, IZAAK - Lucas en Clarisse, blyspel. Amsterdam, Adrianus Hupkes, 1769.
37197: SCHMIDT, G - Schönhausen und die Familie von Bismarck, Berlin 1897, 196 pag., hardback, ill., very good copy.
38285: SCHMIDT, R - Das Glas, Berlin 1912, 402 pag., geb., geïll.
36325: "SCHMIDT, HENRICUS, UIT CLAUSTHAL; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD S." - Disputatio ad ligurini VII 100 de Henrico Leone Wittenberg Henckel 1682
47399: "SCHMIDT, J.A.F. / W.D. STATIUS MULLER;" - De reizen van onzen heer en zaligmaker Jezus Christus, of beschrijving van het Joodsche land, Dordrecht, Lagerweij, 1844, 16+495+(1) pag., half linnen. Geillustreerd met uitvouwbare kaart van Palestina, titelprent en titelvignet. Vertaald door W.D. Statius Muller uit het Duits.
30968: SCHMIDT- RODENAS, K.J.A. - Sylter Geschlechter um und nach Lorenz Petersen de Haan, Bredstedt 1981, 417 pag., geb., geïll., met stofomslag.
57309: SCHMIDT, C.F., - Proeve eener beredeneerde zwemkunst of onderrichting hoe men (.....) kan leren zwemmen, Amsterdam, Roos, 1806.
27294: SCHMIDT DEGENER, F. - Catalogus der schilderijen en teekeningen .Tentoonstelling in het museum Boymans te Rotterdam, Rotterdam 1921, 196 pag.
22313: SCHMIDT, ISAAC - Op de klinkdichten van den heer I. Schmidt. Manuscriptgedicht van 36 regels, met daarnaast een concept met tekstuele veranderingen. Ca. 1815. 4°, oblong, 1 blad.
35452: "SCHMIDT, JOH. DANIEL; PRAESES: KUENHOLD, FRIEDRICH ALEXANDER" - Semicenturiam comparationum verae et simulatae Jctorum philosophiae [...] Leipzig Immanuel Titius 1718
52335: SCHMIED, W., - Alfred Kubin, London 1969.
18085: "SCHMITZ, TONY (VERT.); PORDES-MILO, ERICH URBAN" - De dans-advocaat. Vaudeville in drie bedrijven. Muziek van Walter Schütt. Rotterdam, G.W. v. Biene, [ca. 1895]
51399: SCHNEIDER, C. E.A., - Blockbucher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lekture, Mainz ( Gutenberg Museum) 1991, 454 pag., geïll.
32044: SCHNEIDER, H. - Over kunsthistorische methodiek. Openbare les [...] Leiden E.J. Brill 1923
37097: SCHNEIDER, RUDOLF - Die Artillerie des Mittelalters. Berlin 1910, 183 pag., ill. with 8 plates.
36189: "SCHNEIDER, HENR. GOTTLIEB; PRAESES: WERNSDORFF, GOTTLIEB" - Absolutionem ministri ecclesiae non esse mere declarativam Wittenberg Christian Gerdes 1716
36037: SCHNEIDER, MAARTEN, UIT KEULEN - "De voorgeschiedenis van de ""Algemeene landsdrukkerij"" 's-Gravenhage Landsdrukkerij 1939"
7929: SCHNEITER, EUGEN - Die Wappen der Zünfte der Stadt Zürich.
32047: SCHNEITHER, JULIUS AUGUSTUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, qua loca e Plinii junioris scriptis, quae ad jus civile pertinent, recensentur et illustrantur [...] Groningen W. van Boekeren 1827
42386: SCHNERR, JOHAN JACOB - Onderrigt in het vervaardigen van kartonwerk. Vertaald uit het Duits door J. de Beet, Arnhem, J.G. Meijer, 1841.
31021: SCHNYDER- SPROSS, W - Die Familie Rahn von Zürich, Zürich 1951, 576 pag., geb., geïll., met losse tabel. Gedrukt in oplage van 350 genummerde exemplaren. Dit exemplaar heeft nr. 232.
34298: SCHOBER, JOANNES HENRICUS, UIT UTRECHT - Specimen juris mercatorii Batavi sive disputatio de procuratoribus mercatorum qui commissionarii appellantur [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
35395: SCHOCH, S. - Prent op de promotie van Dr S. Schoch Utrecht J.A. Moesman 1902
18086: SCHOCK, W. - Geschiedenis der aanvankelijke vereeniging van twee gereformeerde kerkengroepen in ons vaderland. Goes, G.M. Klemkerk, 1892.
57835: SCHOCKAERT, R., - De Heelkunde op onze dagen, Antwerpen 1907, 26 pag.
37697: CUSTIS/ DE SCHODT - Confrerie de Notre-Dame de L' Arbre Sec à Bruges, z.pl., 1844, 11 pag., signee: Custis
18087: SCHOEMAKER, HS - Welkomst-groet aan de heeren leden van het tooneelöefenend genoodschap ter zinspreuk voerende Vermaak door yver. Te Amsterdam. Bij 't openen van deszelfs tooneel, op den 18 van herfstmaand, 1790. Gedrukt voor 't genoodschap.
2311: "SCHOENGEN, MICHAEL; P.C. BOEREN" - "Monasticon Batavum. 3 dln. + suppl. Amsterdam 1941-1942. Geb.; 214, 236, 144, 181 p. Gebonden in twee halflinnen banden. Goed exemplaar."
35903: SCHOENMAECKERS, PETRUS DOMINICUS ARTHUR, UIT HULSBERG - Stellingen ...... Leiden Van Leeuwen 1898
35136: SCHOENMAKER, JACOBUS JOHANNES, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis de exercitoria actione Leiden J. le Mair 1771
37206: SCHOENMAKER, L - Tegen de helling van de heuvelrug. Rhenen in oude tekeningen, 1600- 1900, Utrecht 2007, 303 pag., geb., geïll. met stofomslag.
18088: SCHOENMAKER - Schoenmaker houd u bij uwe leest! Hoe het een geleerd broodbakker verging. Leiden, A.W. Sijthoff, 1855.
53987: SCHOEVERS, A.T.C. - Tweede open brief aan de HH. J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., executeurs-erfgenamen van mevr. de wed. Roeloffs te 's Gravenhage. ['s Gravenhage, april 1876].
53985: SCHOEVERS, A.T.C. - Open brief aan de HH J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., executeurs-erfgenamen van mevr. de wed. Roeloffs te 's Gravenhage. ['s Gravenhage, december 1875].
25422: SCHOFFER, I - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden, Arnhem etc. 1956, 359 pag. (dissertatie).
14751: SCHOLS, VICTOR - Quelques feuilles odoriférantes.Receuillies a la mémoire honorable de Pierre Egide Schols et de Marguerite Hustinx.
59002: SCHOLTE, H.P., - De heilige doop of het teeken in het vleesch, ook voor de kleine kinderen der geloovingen, ter verzegeling van het eeuwig verbond, Amsterdam 1845, 12+112 pag.
33767: SCHOLTEN, JOANNES HENRICUS - Oratio de vitando in Jesu Christi historia interpretanda docetismo, nobili, ad rem christianam promovendam, hodiernae theologiae munere [...] Utrecht Robert Natan 1840
32341: SCHOLTEN, JOHANNES MARINUS BERNARDUS, UIT HENGELO - Het begrip comitas in het internationaal privaatrecht van de Hollandse juristenschool der zeventiende eeuw. Academisch proefschrift [...] Utrecht / Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1949
36519: SCHOLTEN, L.W.G. - Het beginsel van de grondwetsherziening van 1848 Groningen Wolters 1949
32043: SCHOLTEN TOT GANSOIJEN, GUILIELMUS FOLKERTIUS, UIT WAALSDORP - Specimen juris publici de imperii formis, quae in patria nostras sive tentatae sive institutae fuerunt a conversa republica [...] Utrecht C. van der Post jr 1836
33859: SCHOLTEN, CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale exhibens praecipua ad materiam de legibus pertinentia [...] Leiden Balduinus van der Aa 1743
33860: SCHOLTEN, GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica exhibens quaestiones quasdam juris civilis [...] Leiden Joannes Haesebroek en Gerardus Corts 1770
2314: SCHOLTEN, H.R. - Sibbe en stamboom. Leerboek der sibbekunde voor de hoogste klassen der lagere school, en de jeugd die de school reeds heeft verlaten. Amsterdam 1943. Geb., geïll., 67 p.
17519: SCHOLTEN, J.J. (PREDIKANT TE OPHEMERT, BREDA EN HAARLEM) - Leerredenen door J.J. Scholten, in leven predikant te Haarlem, Amsterdam, W. Brave, 1822, 8°: 16 + 251 p. GEBONDEN MET: Twee leerredenen op den eersten algemeenen dank-, vast- en bededag na Nederlandse bevrijding, op hoog gezag gevierd den 13den van Louwmaand 1814, Amsterdam, W. Brave, [1814], 8°: (12) + 42 p. GEBONDEN MET: Leerrede op het derde eeuw-feest der kerkhervorming, Amsterdam, W Brave / Breda, W. v. Bergen, 1817, 8°: 4 + 46 p.
17520: SCHOLTEN, W. (PREDIKANT GASTHUISKERK TE DELFT) - Lijkrede gehouden op het afsterven van [...] C.J. van Noorden, in leven predikant bij de Gasthuiskerk te Delft, op den 26e October 1828 overleden, Delft, P. de Groot, 1828, 8°: 38 p.
17521: SCHOLTEN, J.H. (PREDIKANT TE LEIDEN) - Geloofsbelijdenis. Leerrede over Joh. VI 66-69, gehouden na de herdenking zijner 25-jarige ambtsbediening, Leiden, P. Engels, 1865, 8°: 24 p.
32011: SCHOLTEN, J.H. - Afscheidsrede bij het neerleggen van het hoogleeraarsambt [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1881
35874: SCHOLTEN, HERMAN, UIT LAGE ZWALUWE - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1877
40996: SCHOLTEN, H.J.G.M. - Het loopt ongenadiglijk mat. Het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw. De sociaal-culturele achtergrond van het ontstaan van schaakverenigingen, Bilthoven 1999, 635 pag., geb., geïll.
6148: SCHOLTENS, H.H. - Inventaris van de papieren van het geslacht Van Swieten, Leiden (Kon. Inst. v. Taal-, Land- en Volkenkunde) 1975, 47 p.
33862: SCHOMERUS [SCHOMER], MICHAEL CHRISTOPHORUS, UIT MECKLENBURG - Dispuatio inauguralis juridico-practica de vero jure et effectu immissionis ex IIdo decreto, addictionis in solutum, et adjudicationis Mecklenburgicae [...] Leiden Joh. Arnold, Langerak 1728
36135: "SCHOMERUS (SCHOMER), MICH. CHRISTOPH, UIT SUER. MECKL.; PRAESES: SCHOMER, JOHANN FRIEDRICH" - Dissertatio philosophico-moralis de Jesuitis non recipiendis Wittenberg Viduae Gerdesiae 1723
35551: "SCHÖNBACH, HENR., UIT PRATO-VALLENS MISN. ; PRAESES:GUNTHER, JOHANN FRIEDRICH" - De cursoribus veterum gymnicis [...] Wittenberg Christian Gerdes 1709
42070: SCHONBART, M. BARBATIUM - Barbe majestas dass ist Ein schoner, lustiger und auszfuhrlicher real-discurs von den Barten. Haarburgh, 1644.
34667: SCHONCK, J. UIT NIJMEGEN - XVII. theses juridicae. 1792
18092: SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN - Fabelen en vertelsels. [deel II:] Hekeldichten, fabelen en vertelsels. [deel III:] Fabelen en mengel-poëzy. Nijmegen, A. van Goor, 1779-1786. [3 delen]
18093: SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN - Lierzang op den eersten verjaardag van Willem den Vijfden [...] na hoogst deszelfs en Nederlands heuchelijke verlossing, uit hunne drukkende omstandigheden. Plegtig gevierd op den VIII. maart, door een aanzienlijk gezelschap waare eendragts-vrienden binnen Nijmegen. Nijmegen, A. van Goor, 1788.
47320: SCHONE, J.H., - Beschreibung der Wartburg und ihrer merkwurdigkeiten, nebst geschichtlichen erlauterungen, Eisenach, Barecke, [1835], 152 pag.
39165: SCHONERT, J. - Roman und Satire im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1969, 185 pag., geb., met stofomslag.
50799: "SCHONEVELD-RAVENSBERGEN, G.J.S., E.A.;" - Genealogie Schoneveld, Rijnsburg 1989, 259+19 pag., geb., geïll.
2315: SCHÖNFELD, M. - Proeve eener kritische verzameling van Germaansche volks- en persoonsnamen, voorkomende in de litteraire en monumentale overlevering der Grieksche en Romeinsche oudheid. (Diss.) Groningen 1906, 132 p.
2318: SCHÖNFELD, M. - Veldnamen in Nederland. Tweede druk. Amsterdam 1950, 199 p., los.
35904: SCHONFELD, JAN FREDERIK, UIT WINDESHEIM - Stellingen ..... Groningen J. Creemer 1899
43193: SCHONK, E.J.B. - Schets van Nederlands rampen door de overstroming der dijken veroorzaakt in lente-maand dezes jaars 1784. Nijmegen, v. Goor, [1784], [gedicht].
42873: SCHOOK, MARTINUS - De ecstasi tractatus singularis. Groninga Frisiorum, J. Sipkes, 1661.
21221: SCHOOK, J.E.C. - Hilversum van 1766 tot 1882, Hilversum 1895, 37 pag.
61705: FLEMISH SCHOOL - Institutionum religionis Christianae libri IV [title page]
6730: "ABRAHAM VAN ST. CLARA [PS. VAN ULRICH MEGERLE]; J. SCHOOLHOUDER (VERT.)" - Judas den Aarts-schelm. Vertaald uit het Duits door J. Schoolhouder. 5e druk. Amsterdam, de Janssoons van Waesberge, 1745. [3 dln.]
43043: SCHOOLHOUDER, J. - Olipodrigo of genees-middel tegen de swaargeestigheyt, Toebereidt door (...) allerhande verstandige en snedige klemredenen, klugtige antwoorden, zinryke gedagten (...). 2e druk, 2 delen in 1 band, Amsterdam, van Septeren, 1728-1727.
8849: [LINDE, GERRIT VAN DE] PS. DE SCHOOLMEESTER - Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door mr. J. van Lennep. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1859.
8851: [LINDE, GERRIT VAN DE] PS. DE SCHOOLMEESTER - De Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door mr. J. van Lennep. 7e druk. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1875.
23161: SCHOOLREISJE, VEEN, DE LIEFDE - "Foto van groepje leerlingen met onderwijzend personeel, ""Ter herinnering aan het reisje naar Nijmegen"" begin 20e eeuw."
57551: SCHOONDERMARK, PROF. DR. MED. J. JR. - De bouw en verrichtingen der geslachtsorganen van den Man, met 6 in den tekst gedrukte afbeeldingen, benevens 3 beweegbare platen, van den Mannelijke Geslachtstoestel, door Prof. Dr. Med. J. Schoondermark Jr., W.B. Moransard, Amsterdam, 1902.
36453: SCHOONDERWOERD, NICOLAAS H. G., UIT NIJMEGEN - J.T.Grein, ambassador of the theatre 1862-1935 Assen Van Gorcum 1963
43135: SCHOONE, A.G. VAN - Proportie van het menschelijke ligchaam, volgens uitmeting op de antieken. Amsterdam, Weytingh & v.d. Haart, 1841.
34295: SCHOONEVELD PETR.JAC.Z., MATTHAEUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de actionibus possessoriis maxime secundum jus hodiernum [...] Amsterdam M. Schooneveld en Zoon 1840
16611: SCHOONHOVEN - Gids voor Schoonhoven, Vlaardingen, Nat. Uitgevers- en reclamebureau, 1933, 32 p.
40159: SCHOOR, W.K.J., - De praehistorische honden der terpen, overdruk, pp. 113-141, gebonden.
56422: SCHOOR, O. VAN, - Brokken uit de geschiedenis der pharmacie. Een historico-pharmaceutische snelrit langs de autostrada der eeuwen, 2e uitgave, Antwerpen 1935, 31 pag., geïll.
37394: SCHOPENHAUER, A - Die Welt als Wille und Vorstellung, 6e Auflage, 2 Teile, Leipzig 1887, 633 + 743 pag., halb leinen.
37400: SCHOPENHAUER, A - Die beiden Grundprobleme der Ethik behandelt in zwei akademischen preisschriften, 3e auflage, Leipzig 1881, 42 + 275 + (1 ) pag., halb leinen.
32454: SCHÖPFF, KARL FRIEDRICH - Tractatio succincta juris feudalis Germanici de feudis Germaniae gentilitiis [...] oder Beweiß, daß alle und jede Lehn Teutschlandes, Geschlechts-Lehn zu Schild und Helm seyn [...] Schweinfurt Johann Christoph Göpner 1740
42105: SCHÖPFFER, C. - De aarde staat stil. Bewijzen dat de aarde zich noch om hare as, noch om de zon beweegt. Vertaald uit het Duits door M.J. v. Oven. Utrecht, De Zwaan, 1853. [gebonden met:] Josua, De aarde staat niet stil. Duitsche onzin in het Hollandsch wederlegd. Utrecht, De Zwaan, 1853.
33049: SCHOPMAN, JOHANNES, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis ad L. Corneliam de Sicariis & Veneficis [...] Leiden Theodorus Haak 1727
32449: SCHORCH, CHRISTIAN FRIEDRICH IMMANUEL - Meditationes, in quibus praecipua capita doctrinae de cura bonorum absentis examinantur Leipzig / Frankfurt wed. Joannes Melchior 1761
32448: SCHORCHT, CHRISTIAN FRIEDRICH - Die Unfähigkeit der Mantelkinder zur Lehnsfolge Jena / Leipzig Gollner und Rudolphischen Buchhandlung 1780
36464: SCHORER, JACOB ANTON, UIT HEINKENSZAND - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland Leiden IJdo 1897
36468: SCHORER, JOHANNES PETRUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus quae ex delicto nascuntur Utrecht Broedelet 1767
34299: SCHORER, JOANNES CORNELIUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de causa juris et obligationis, quae ex pacto proficiscuntur [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
44058: SCHORER, J.W.M., - Profielen der provincie Noordholland, Haarlem, Enschede, 1895, 80 pag. met 13 profielen op 7 uitvouwbare bladen, imitatie- perkamenten omslag.
49859: SCHORTA, R. (ED.), - Leinendamaste. Produktionszentren und Sammlungen, Riggisberg 1999, 299 pag., geïll.
34464: SCHOT, CORNELIS CHRISTIAAN, UIT BABAUW (NED. INDIE) - Voorbereiding en aanvang der in de Ned. Hervormde kerk in de eerste helft der 19e eeuw voorgevallen afscheiding Utrecht Bijleveld 1879
4644: GENS SCHOTANA - Gens Schotana, geschiedenis van het geslacht Schotanus. Delen 1, 8a, 8b en 9 (1980-?).
54084: SCHOTANUS, BERNARDUS - Examen juridicum quo fundamenta jurisprudentiae secundum seriem digestorum. Leiden, Elsevier, 1657.
42536: SCHOTANUS, BERNARDUS - Disputationes juridicae ad seriem materiae Pandectarum conscriptae a Bernardo Schotano. Amsterdam, Jansonius, 1653.
47863: SCHOTEL, G.D.J., - Een studenten-oproer in 1594. Bijdrage tot de geschiedenis van het Staten-collegie te Leyden, Leiden 1867, 104 pag., los.
25756: SCHOTEL, G.D.J. - Kerkelijk Dordrecht, een bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche Herv. kerk deel I, Utrecht 1841, 542 pag., in afleveringen, geïll. Alleen het eerste deel, van twee delen.
2323: SCHOTEL, G.D.J. - Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling. Breda 1833. Geïll., 360 p.
38294: SCHOTEL. G.D.J. - Oude zeden en gebruiken in Nederland. [ Dordrecht 1859 ], 76 pag., orgineel blauw omslag.
39717: "SCHOTEL, G.D.J.;" - Het Klooster, het Hof en de Kerk der Augustijnen te Dordrecht, Dordrecht 1861, 95 pag., bedrukt papieren omslag. Iets los.
39720: "SCHOTEL, G.D.J.;" - Dordrecht. Dordrecht 1858, 70 pag., orig. bedrukt papieren omslag. O.a. het geslacht Van der Myle, maar ook ca. 15 andere bijdragen.
37537: SCHOTEL, G.D.J. - Bijdrage tot de geschiedenis der Kerkelijke en Wereldlijke Kleeding, 's-Gravenhage 1856, 237 pag., papieren omslag.
6510: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. eerste editie, Haarlem 1870, 520 pag. gebonden in half leer.
59471: SCHOTEL, G.D.J. DR., - De dood des Konings. Brief van Dr. G.D.J. Schotel predikant te Tilburg aan Dr. H.P. Timmers verhoeven predikant te 's-Gravenhage, tweede druk, 's-Hertogenbosch 1849, 31 pag.
41728: SCHOTEL, G.D.J. E.A. - Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis 1871, Harderwijk 1871, 104 pag., geb.
23949: SCHOTEL, G.D.J. - "Geschied-, letter-en oudheidkundige uitspanningen, Utrecht 1840, 219 pag., geïllustreerd met een litho van slot Develstein. Gebonden in half leer. Mooi exemplaar. Bijgebonden: J.Smits, belangrijke brief door Willem I (...) den 16-5-1572( ..) geschreven, 30 pag.; en :Schotel, Margaretha van Godewyck, 12 pag.; en: Schotel, De st. Nicolaas-of Nieuwe kerk te Dordrecht 11pag.: en Schotel Het Klooster Eemstein, 4 pag.: en nog twee andere."
25166: SCHOTEL, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek, Haarlem 1874, 94 pag., geb., geïll. ( met gelithografeerd omslag en 4 gekleurde litho's).
15832: SCHOTEL, JOHAN MARIUS - Twee wandelingen door Dordrecht, eene geschied- en oudheidkundige bijdrage. Sliedrecht: Lugt, 1879.
42707: SCHOTEL, G.D.J. - De Academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw. Haarlem, 1875.
23510: SCHOTEL, G.D.J. - Geschiedenis der Rederijkers in Nederland, 2 delen en een fraaie, halfleren band, Amsterdam 1862-1864, 300+300 pag.
2325: SCHOTEL, G.D.J. - Iets over Hieronymus van Beverningh en Bruno van der Dussen. 's-Hertogenbosch 1847. Geb., geïll., 190 p.
2326: SCHOTEL, G.D.J. - Brief aan mr. J. de Wal, hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage. 's-Gravenhage 1850, 23 p.
2327: SCHOTEL, G.D.J. - De abdij van Rijnsburg. 's-Hertogenbosch 1851. Geb., geïll., 357 p.
2324: SCHOTEL, G.D.J. - Brief aan prof. G.W. Vreede, over eene beroemde verzameling van handschriften en oudheden, welke in december 1847 te Amsterdam zal verkocht worden. 's-Hertogenbosch 1847, 47 p.
59291: SCHOTEL, G.D.J, - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw. Eerste (304 pp) en tweede deel (334 pp). Almanakken, prognosticatiën, planeet- en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder- geestelijke- roover - geschiedkundige romans, arcadia's, brieven, Reizen, Geestelijke en wereldlijke liedekens, Kluchten, Sagen, Sprookjes, enz. Haarlem, Kruseman, 1874. Met enkele beschadigingen en voorbald van deel II ligt los
37418: SCHOTEL, G.D.J. - Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van de tabak, 2e verm. druk, Kuilenburg, Blom & Olivierse, [ 1878 ], 152 pag., omslag los.
5247: SCHOTEL, G.D.J. - Theodori Rijckii, Joh. Gerorgii Graevii, Nicolai Heinsii ad Adrianum Blyenburgum, et Adriana Blyenburgi ad diversos, epistola ineditae. Editit commemorationem meritorum gentis Blyenburgicae, Den Haag 1843, 123 p., geb. (met facsimilé’s)
23730: SCHOTEL, G.D. J. ( INL.) - De legende van den geuzen troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 , Leiden 1872, 48 pag., gedrukt met oude letters ( Fa. Enschedé ) en gebonden in sierpapieren omslag.
4236: SCHOTEL, G.D.J. - Het geslacht Van der Mijle, in Dordrecht (1858), p. 7-48.
42038: SCHOTEL, G.D.J. - Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van den tabak, de koffij en de thee. Gravenhage, 1848.
34689: SCHOTT, JOANNES HENRICUS PHILIPPUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de dolo malo Leiden Hazenberg 1824
26939: SCHOTT, S. - Alten Mannheimer Familien. Ein beitrag zur Familienstatistik des 19 Jahrhunderts. Mannheim 1910, 96 pag., geb.
32418: "SCHOTT, AUGUST FRIEDRICH; JUST, COELESTIN AUGUST" - De vita et constitutionibus D. Pertinacis Leipzig Langenheim 1772
4645: SCHOUTE CZN., D. - Geslachtlijst van de familie Schoute. Bloemendaal 1927, 111 p., geb., geïll. Oplage 100 exx.
59944: SCHOUTEN, HERMANUS PETRUS (1747-1822) - GEZICHT van het ADMIRALITEITS - MAGAZYN, en SCHEEPS-TIMMERWERF, te AMSTERDAM
60993: SCHOUTEN, HERMANUS PETRUS (1747-1822) - Groote Houtpoort tot Haerlem
60992: SCHOUTEN, HERMANUS PETRUS (1747-1822) - Spaerwouerpoort tot haerlem [Amsterdamse Poort in Haarlem]
58998: SCHOUTEN, H.J., - Ontleed-, natuur- en ziektekundige onderzoekingen aangaande den aard en de geneeswijze van de cholera morbus (....) en van de Aziatische, Amsterdam 1832., 104 pag.
60169: SCHOUTEN, HERMANUS PETRUS (1747-1822) - GEZICHT van de NIEUWE SCHOUWBURG, tot Amsterdam
18101: SCHOUTEN, JAN - Gedichten en gezangen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
18102: SCHOUTEN, JAN - Gedichten en gezangen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
18103: "SCHOUTEN, MARIA (VERT.); EUGÈNE SCRIBE" - Estelle, of Vader en dochter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Den Haag, G. Vervloet, 1836.
52555: SCHOUTEN, WILLEM CORN. / ARIS CLAESSZ, - Journael van de wonderlijcke reyse gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, in de jaren 1615, 1616 en 1617, Verhalende hoe dat hij bezuyden de Straet Magalanes eenen nieuwen doorganck gevonden heeft (...). Amsterdam, Saeghman [colophon: J.J. Bouman, 1651].
33384: SCHOUTEN, J.A. - Over de ontwikkeling der begrippen ruimte en tijd in verband met het relativiteitsbeginsel. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1920
32588: SCHOUTEN, JAN, UIT ROTTERDAM - De slangestaf van Asklepios als symbool van de geneeskunde. Proefschrift [...] Utrecht Schotanus & Jens 1963
6057: SCHOUTEN, J.M. - Van Scholten naar Schouten van 1745 tot 1946. Van Grol tot Agteveld, van Groenlo tot Achterveld, [Achterveld 1996], 201 p., geb., geïll.
33120: SCHOUW SANTVOORT, PETRUS DIDERICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio theologica de oratione, a Petro apostolo, narrante Luca act. II : 14-36, habita [...] Utrecht Kemink en Zoon 1846
18104: SCHOUWBURG - Den tegenswoordigen schouwburg in zyn geheel beschouwd en het voor- en nadeel daar uit spruitende nauwkeurig overwogen [...]. Amsterdam, J. en C. Groenewoud, [1785].
18106: SCHOUWBURGBRAND - Naeuwkeurige en schilderachtige brief van een' Amsteldamsch heer aan zynen vriend te Haerlem, wegens den oorsprong, voortgang en de gevolgen van het noodlottig afbranden van den Amsteldamschen Schouwburg en eenige nevensstaende gebouwen, op maandag den 11den mei, 1772. 2e druk. Amsterdam, Jan Doll, [1772].
18112: SCHOUWBURGBRAND - Verzaameling van een ses-en-tnegentig-tal differente gedichten, door onderscheidene beminnaaren der dichtkunde ter gelegenheid van den ongelukkige brand in den Amsteldamsche schouwburg, ontstaan op maandag den XIde Mey 1772. Waar onder twe-en-dertig, die geheel nieuw, en nimmer in het licht geweest zyn. Amsterdam, F.H.Demter, [1772]. [Gebonden met: (2)] Bespiegeling op den akeligen brand van den Amsteldamschen -schouwburg [...] Amsterdam, J. Kok, [1772]. [en met: (3)] Ontzaglyke doch nuttige beschouwing van het akelig treur-tooneel, door de godlyke gerechtigheid vertoond in den brandenden Amsteldamschen schouwburg, op den 11 den en volgende dagen der bloeimaand 1772. 6e druk. Amsterdam, Harmanus Keyzer, [1772]. [en met: (4)] Zeedig doch noodzakelyk antwoord aan den schryver van het zotte en verwaande geschrift dat tot tytel voerd, Ontzaglyke doch nuttige beschouwing van het akelig treurtoneel, door de godlyke gerechtigheid vertoond in den brandende Amsteldamsche schouwburg [...]. Amste
37664: SCHRADER, H. - Leerboekder proefondervindelijke wol-, katoen- linnen- en zijdeverwerij (....) bearbeid (...) door Th. G. Entrup Bavink. 2 delen in 1 band. Groningen, Oomkens 1840, 119 + 294 pag., geb. in moderne halfleren band.
35650: "SCHRADERUS, CHILIANUS; PRAESES: EICHEL, JOHANN" - Theses juridicae de origine, natura et divisione contractuum [...] Helmstedt Henning Müller 1672
18117: SCHRAGE, ANTONIUS - Grondig onderwijs in de Nederduitsche dichtkunde, bevattende eene beredeneerde opgaave van alle de regelen dier kunst, opgehelderd met voorbeelden, onöntbeerelyk voor alle jonge dichters. Amsterdam, J.B. Elwe, 1786.
32357: SCHRAGE, ELTJO JOHANNES HIDDE, UIT GRONINGEN - Libertas est facultas naturalis. Menselijke vrijheid in een tekst van de Romeinse jurist Florentinus. Proefschrift [...] Leiden Universitaire Pers Leiden 1975
50883: SCHRAGE, A. (VERT.) - Geneeskundig zakboekje of beknopt zamenstel der geneesöefeninge, getrokken uit de beroemdste schrijveren dezer eeuwe, uit het Engelsch vertaald (...) door A. Schrage. Amsterdam, Elwe, 1783.
38338: SCHRANKA, E.M. - Tabak- anekdoten. Ein historisches Braunbuch, Köln 1914, 302 pag., geïll.
42040: SCHRANKA, E.M. - Tabak-anekdoten. Ein historisches Braunbuch. Koln, 1914.
42135: SCHRASSERT, J. - Hardervicum antiquum ofte beschryvinge der stadt Hardewyck. Eerste en tweede deel in een band, het eerste deel in tweede druk. Harderwijk, Lunterbosch en Brinkink, 1732.
42209: SCHRASSERT, J. - Hardervicum antiquum, ofte beschryvinge der Stadt Harderwyck. 2e- druk, 2 delen in 1 band, Harderwijk, Lunterbosch / Brinkink, 1732.
57346: "SCHREBER, D.G.M.; " - Leerwijze om den ligchaamsbouw van kinderen te regelen en hunne gezondheid te bevorderen, Amsterdam 1864.
56443: SCHREBER, D.G.M., - Geneeskundige kamergymnastiek of voorbehoedende en genezende lichaamsbewegingen, 5e druk, Arnhem 1875.
15833: SCHREIBER, ALOYS - Aix-la-Chapelle, Spa et Borcette. Manuel dédié aux étrangers, aux habitans et aux baigneurs. Heidelberg: J. Engelmann, [ca 1820?].
32268: SCHREINEMACHER, EMILE, UIT MAASTRICHT - Over respectio-pylori. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1883
39886: SCHREUDER, L.F.G.P. EN C.J. V. MANEN - Handleiding ter uitvoering der wet van den 11 April 1827 houdende oprichting van schutterijen, Utrecht 1869, 30 + 620 pag., half leer, band los en beschadigd.
35771: SCHREUDER, JOHAN CHRISTIAAN, UIT LEEUWARDEN - Over den invloed van salicylverbindingen op de samenstelling der urine Utrecht Kemink 1888
54724: SCHREUDER, W.H. - Eerste optreden op de plaats eens misdrijfs. z. pl., [ca. 1930].
33754: SCHREURS, HENDRIK JOZEF HUBERT, UIT ROERMOND - Over carbothialdine. Academisch proefschrift [...] Leiden W.T. Werst 1878
8178: "SCHREVELIUS, THEODORUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) " - "Harlemias, of Eerste stichting der stad Haarlem, haar toeneemen en vergroten; zeldzaame avontuur in vrede, oorlog en belegeringen; hare beginzelen van de eerste Reformatie; politieque raadslagen; scheuringe in de Kerke; de tyden van Lycester; oude keuren, gunstige privilegien van graaven; regeeringe in de politie, zo hooge als laage, in 't kerkelyke, militaire, en scholastique; de oeffeningen der ingezetenen, in alle weetenschappen, kunsten en geleertheid, neeringen en handteeringen, enz. Vermeerdert met historiesche aantekeningen tot den jaare 1750. 2e druk. Haarlem, Joannes Marshoorn, 1754."
50992: SCHREVELIUS, TH. - Harlemum sive urbis Harlemensis. Leiden, Matheus, 1647.
39276: "SCHREVELIUS, CORNELIUS;" - Lexicon manuale Graeco-Latinum, enlarged edition by H.L. Holzkampius, Amsterdam H. en Wed. T. Boom 1709. Geheel perkament, (18)+1060 pag. Illustrated with engraved titlepage and portrait of the author. Shabby copy.
56355: SCHRIJVER, B. DE, - Proselytenmakerij, of de kunst om kinderen en onnadenkende menschen tot de alleen-zaligmakende kerk te bekeren, Tiel, Campagne, 1848.
55025: SCHRIJVER, CORNELIS E.A. - Rapport-memorie aan (...) Staaten Generaal (...) wegens het geene gepasseert is gedurende zijn verblijf op de rivier van Lisbon in den jaare 1748. Z. pl., [1748].
55026: SCHRIJVER, CORNELIS, E.A. - Memorie de Corneille Schryver, lieutenant-admiral de Holland & West-Frise, (...) touchant ce qui s'est passé durant son sejour sur la Riviere de Lisbonne dans cette Annee 1748. Z. pl., [1748].
55027: SCHRIJVER, CORNELIS - Verzameling van zaken die ten hoogsten ruineus zijn aan het Gemeene best van de Republicq, en daar de regeering kennis van moet hebben om de nodige voorzieninge te doen in 't vervolg van tyd. Z. pl., [1749].
17035: SCHRIKS, C. - Charles Gl. Behrens. Portret van een journalist, vertaler, schrijver, boekverzorger, illustrator, graficus en briefschrijver. Zutphen: De Walburg Pers, 1994.
36886: SCHRÖDER, A. (RED.) - Westfälische Auswanderer, pp 7-488 in Beiträge zur Westfälischen Familienforschung Band 22-24 (1964-1966), (omslag los, Buchdecke lose).
14610: SCHRÖDER, ERNST - Krupp. Geschichte einer Unternehmerfamilie.
60836: SCHRÖDER, KARL (1760-1844) AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) in armour
31174: SCHRÖDER, J.E. - Gedenkboek van den bouw der Nieuwe Kerk der Evangelische Luthersche Gemeente te Arnhem, Arnhem 1898, 106 pag., geïll. In beschadigd imitatie perkamenten omslag.
32264: SCHRÖDER, JANUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de legibus et institutis in commodum mente alienatorum [...] Utrecht C. van der Post junior 1838
32265: SCHRÖDER, JOANNES FREDERICUS LUDOVICUS - Oratio de majoribus cirporum coelestium permutationibus , quatenus ex iis progressum naturae in his corporibus formandis suspicari licet [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
27023: SCHRÖDER, A - Das Bürgerbuch der Stadt Rheine 1637-1825, pp. 1-476 in Beitrage zur Westfälischen Familienforschung, Band 42 (1984).
36265: "SCHRODERUS, HENRICUS, UIT QUAKENBRUG; PRAESES: ROLFINCK, WERNER" - Dissertatio medica de chylificatione laesa Jena J. Nisius 1663
36153: "SCHRODTER, ERNEST CHRISTIAN, UIT WITTENBERG; PRAESES: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM" - De Witteberga dissertatio I. Mathematica Wittenberg Christian Schrodter 1696
34673: SCHROEDER, NICOLAAS WILLEM - Oratio de confusione sermonis babelica Groningen N. J. Crans 1752
36200: "SCHROEDER, JOHANN, UIT REG. PRUSS.; PRAESES: SCHWENNER, PETER" - Disputatio juridica de jure domuum, Vom recht der Hauser .....Editio secunda Jena Heller 1724
4651: SCHROEDER, F. V. - Die Familie Schröder-v. Schroeder aus Königsberg i.Pr. 2 delen. Krailling 1983-1989, 330+430 p., gebonden, geillustreerd, met 11 p. `Ergänzungen'.
32676: SCHROEDER STEINMETZ, LUDOVICUS ADOLPHUS, UIT GRONINGEN - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de officiorum et jurium, quae dicitur, collisione [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
35506: "SCHROEDER, JOH. DANIEL, UIT LANGOSALZA-THURINGO; PRAESES: GRAUN, CASPAR HEINRICH" - Carolus Hispaniarum princeps, Philippi II filius [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1687
36362: "SCHROEERUS [SCHROER], JOHANN FRIEDRICH, UIT LAUSITZ; PRAESES: BERGER, JOHANN W." - Origines Marchiae Brandenburgicae ex monimentis antiquis Wittenberg Kreusig 1722
36209: "SCHROETER, SIGISMUND GOTTLIEB, UIT JAUROV.SILES.; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTIAN" - De eruditorum cunctatione in componendis libris ad Fabii Lib. X Cap.IV.....Dissertatio prior. [samen met: dezelfde titel] ....Dissertatio posterior. Door Reinhart, August Wilhelm . Wittenberg Gerdes 1717
55092: SCHRYVER, A. - Ontdekte briefwiszeling tusschen den heer en meester Gerrardus Bernardus Heymenbergh, doctoor in beide rechten en Jacobus Over, geweezenen boekdrukker te Alkmaar, nu drukker te Purmerend. Met eenige aanmerkingen (...) door Antonius Schryver. z. pl., voor den auteur, 1742.
40824: SCHUBART, J.W. E.A. - Verzameling van bescheiden betrekking hebbende op de herdenking van het 3e eeuwfeest der Unie van Utrecht, gehouden op 20-9-1879, Utrecht 1879, folio, 55 pag.+ 5 platen. Voor en achterplat los.
55834: SCHUBART, CHR.F.D. - Schubart. Door hem zelve geschetst. In de gevangenis opgestelt. Met eenige bekorting uit het Hoogduitsch vertaalt. 2 stukjes in een band, Amsterdam, v.d. Burgh / Utrecht, Visch, 1798.
37302: SCHUBERT VON SOLDERN, Z. RITTER - Das stilisieren der thier- und menschen- formen, Leipzig 1982, 222 pag., hardback, ill. ( ex. library copy ).
18121: SCHUBERT, G.H. VON - Flavius en Pelagia. Een verhaal uit de tijden van de vervolging der christenen onder keizer Diocletianus. Vertaald uit het Duits. Amersfoort, W.J. van Bommel van Vloten, 1845.
43579: SCHUBERT, F.H. - Ludwig Camerarius 1573-1651, Eine Biographie, Kallmunz 1955, 436 pag., geïll.
35600: SCHUD, CONRAD - Davids und aller Gläubigen beste Lehrmeister und gewisseste Wegweiser [...] Bey Ansehnnlicher und volckreicher Leichbegängnüß Deß weyland [...] Justi Kornmanns [...] Frankfurt Balthasar Christoph Wust 1677
33812: SCHUER, CORNELIUS VAN DER, UIT MAASTRICHT - Disputatio juridica inauguralis, de appellationibus [...] Utrecht Franciscus Halma 1690
34460: SCHUEREN, JOHANNES-BAPTISTA JOSEPHUS NICOLAAS DE VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over artikel 411 Code Penal Leiden J.W. van Leeuwen 1864
23188: SCHUHMACHER, K.M.A. - Kapplan van een stadhuis. Bouwtekening door de cadet-sergeant der genie aan de Kon. Militaire Academie H.O. Schuhmacher d.d. 1915, 70x90 cm, pen en kleur.
35850: SCHUIT, CORNELIS, UIT BEVERWIJK - Stellingen ..... Beverwijk D.S.Slotboom 1897
20287: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Het klooster Ter Apel, Groningen 1966, 144 p., geíll.
31418: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen, Groningen 1950, 177 pag., geb. [ dissertatie met los blad stellingen ].
32948: SCHUKKING, LUBBERTUS MATTHIAS, UIT BEILEN - Dissertatio juridica inauguralis de symbolica rerum traditione quae in Drenthiae republica stoklegginge nuncupatur [...] Groningen Jacobus Bolt 1764
36230: "SCHULENBURG, CHRISTIAN CHRISTOPH, UIT HANOVER; PRAESES: LOESCHER, VALENTIN ERNST" - Exercitatio inauguralis de periodis et conversionibus hierarchiae ecclesiasticae .... Wittenberg Gerdes 1708
30989: SCHULENBURG, C.A.R. - Die familie Schulenburg, Pretoria 1981, 267 pag., geb., geïll.
18122: SCHULL, PETRUS STEVEN - Ernst en luim. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1829.
3930: SCHULLER TOT PEURSUM, L.C. - Ysbrand de Kock 25 januari 1808 - 1908. Amsterdam 1907, 22 p., geb., geïll. Los in band, watervlekkig.
17522: SCHULLER TOT PEURSUM, L.C. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - In de Zuiderkerk, Amsterdam, L.J. Veen, [1916], 8°: 192 p., gebonden
17523: SCHULLER TOT PEURSUM, L.C.0 - Alleen aan God de eer. Gedachtenisrede [...] 40-jarige evangeliebediening 5 Februari 1911 uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en aangeboden aan zijne vrienden in zijn lieve gemeenten Woudenberg, Helvoirt, Heukelum, Alkmaar en Amsterdam, G.D. Bom H.Gzn, 1911, 4°: 23 p.
34293: SCHÜLLER [ TOT PEURSUM ], CHRISTIANUS LUDOVICUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de necessitudine cum morali tum civili inter patronum et libertum [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
37850: SCHULMAN, J - Catalogue d'une riche collection de monnnaies (....) collection Dr. O. Thone, directeur du gymnase à Hanovre, Amsterdam 1900, 60 pag., geïll.
37837: SCHULMAN, J - Catalogus de monnaies, médailles, papier- monnaie et miniatures, collections de feu Jhr. H.M. Speelman e.a., Amsterdam 1908, 64 pag., geïll.
31053: SCHULTE, E - De Familien der Kirchengemeide Breinermoor ( 1700 - 1900 ), Aurich 1977, 133 pag. [ Ostfrielands Ortssippenbürcher Band 10 ].
35566: "SCHULTE, DAVID, UIT HAMBURG; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL" - Lemmata doctrinae poeticae [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1703
42577: SCHULTE, JOHANN HENDRIK - De wel onderwezene vroedvrouw, of grondig en beknopt onderwys van het geen een vroedvrouw weeten (...) moet. 's Gravenhage, H. Bakhuysen, 1771.
36694: SCHULTE VAN KESSEL, ELISABETH MARIA RICHARDA, UIT MAASTRICHT - Geest en vlees in godsdienst en wetenschap 's-Gravenhage Staatsuitgeverij 1980
31051: SCHULTE, E. - Die Familien der Kirchengemeide Backemoor, Aurich 1978, 281 pag. [ Ostfrieslands Ortssippenbürcher Band 2 ].
32893: SCHULTENS, ALBERTUS - Laudatio funebris in memoriam [...] Campegii Vitringa, SS. Theologiae Doctoris, ejusdemque ac historiae ecclesiasticae professoris, dum fuit, ordinarii [...] Franeker Henricus Halma 1722
36275: "SCHULTETUS [SCULTETUS], PETRUS, UIT HAMBURG; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS" - Imago tetrametallos Danielitica Wittenberg M. Wendt 1670
55855: SCHULTETUS AENEAE, B.W. - De Leidsche senaatskamer ontwijd. Openbare brief aan prof. dr. S.S. Rosenstein. Leiden, Fuik, [1879/1880].
54090: SCHULTETUS AENEAE, B.W. - Een ridder van de droevige figuur. Het gedrag van den burgemeester van Noordwijk, mr. H. graaf van Limburg Stirum, gebracht voor de rechtbank der publieke opinie. Joure, R.P. Zijlstra, [1890/1891].
34557: SCHULTINGIUS, ANTONIUS - Oratio funebris in obitum [....] Johannis van der Waeyen Franeker F.Halma 1702
27951: SCHULTZ JACOBI, J.C. EN F.J. DOMELA NIEUWENHUIS - Bijdragen tot de geschiedenis der Evang.-Luthersche Kerk in de Nederlanden, 7 stukken in 3 banden, Utrecht 1839-1845, 150 + 197 + 171 + 192 + 222 + 169 + 182 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar. Complete set.
33865: SCHULTZ, SAMUEL, UIT HAMBURG - Disputatio juridica inauguralis, de legatis [...] Leiden C. Wishoff 1727
17524: SCHULTZ JACOBI, J.C. - Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde [...] Feestrede bij gelegenheid der dankbare herinnering van het 250-jarig bestaan der Evang. Luthersche gemeente te Rotterdam, 11 Junij 1854, Rotterdam, K. Loos, 1854, 8°: 34 p.
40541: SCHULTZ JACOBI, J.C., - Geschiedenis der Evang. Luthersche gemeente te Rotterdam, Rotterdam 1865, 422 pag., geb. in half linnen, geillustreerd met 4 platen.
41847: SCHULTZ JACOBI, J.C. - Geschiedenis der Evang. Luthersche gemeente te Rotterdam, Rotterdam 1852-1865, compleet werk in 7 afleveringen, 422 pag., 4 platen.
47749: SCHULTZE, H., - Vervolg op het reglement op de schutterijen, Leeuwarden 1836, 316 pag., orig. karton.
35510: "SCHULTZE, MARTINUS, UIT LÜBBEN (BRANDENBURG); PRAESES: WERNSZDORFF, GOTTLIEB" - De Apollinare Laodiceno ex historia ecclesiastica repraesentato [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1719
35215: SCHULTZE, FREDERICUS HENRICUS, UIT PALEMBANG - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen Oomkens 1849
55845: SCHULTZE, ERNST - Die Schundliteratur. Ihr Wesen, Ihre Folgen, Ihre Bekampfung. 2e druk, Halle 1911.
23761: SCHULTZE, H. - Reglement op de Nationale Militie met aantekeningen en modellen, Leeuwarden. J.W. Brouwer, 1829, 28 + 283 + 48 + 127 pag. Zonder omslag.
16970: SCHULZ-ANKER, E. (RED.) - Wann und wo die Truckerey erfunden/ Bericht von dem Schriftgiesen. Frankfurt/Main: D. Stempel, 1964.
36353: "SCHULZIUS [SCHULZ], JOHANN GOTTFRIED, UIT BISCHOFSW. EN THURMANN, GOTTHOLD; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH L." - Historiam antinomorum seculo Lutheri ecclesiam turbantium Disstertatione I en II Wittenberg Schroedter 1708
35564: "SCHULZIUS, ELIAS, UIT SCHWERIN; PRAESES: HEYLIUS, JOHANNES" - Disputatio oratoria de periodo [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1703
36328: "SCHULZIUS, JOHANN GEORG, UIT BARUTHENSIS; PRAESES: HECHT, GOTTFRIED" - Ex literatura formulam in praesentiarum Wittenberg Gerdes 1709
56448: SCHUMANN / WILLEBEEK LE MAIR, H., - Schumann album of children's pieces for piano, with illustrations by H. Willebeek le Mair, London [1913].
18124: "SCHUPPIUS [ SCHUPP ], JOHANN BALTHASAR; JACOB SCHOOLHOUDER (VERT.)" - De bedorvene werelt, zynde een vervolg op de verstandige heekelaar, bestaande in verscheydene rede-voeringen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Ratelband, 1716-1717. [2 delen in 1 band]
34481: SCHURINGA, AERDE, UIT AMSTERDAM - Zijn vetten noodzakelijk in de voeding? Amsterdam Wolthers 1934
62016: SCHURMAN, ANNA MARIA VAN (1607-1678) - Self portrait
36221: SCHURTZFLEISCH, CONRAD SAMUEL & JOHANN BERING - Res Sueco-Gotthicas recensebunt Wittenberg Chr. Schrodter 1691
60503: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Four plates in a leaf:'Virgin and Child', 'Putti near a cannon' and 'David killing Goliath'
6060: SCHUT, J. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 Jaar geschiedenis van een Gronings-Drentse familie en genealogie, z.pl. 1999, 129 + 112 + 25 p., geïll.
18126: "SCHUT, J.L.A. (VERT.); FRANÇOIS COPPÉE" - Om de kroon. Drama in 5 bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1895.
18125: SCHUT, J.L.A. - Een woord van eer. Historische schets in vier tafreelen. [Overdruk uit:] Verscheidenheid. Bundel dramatische werken in proza en poëzie. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1868.
59570: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Death of Saint Sebastian
60502: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Livres d'enfants (Title page)
43163: SCHUTS, JACOBUS - Het bescheyden deel der siecken ofte een onderwysing hoe yder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden. 4e ed., Amsterdam, De Groot, 1709.
41508: SCHUTTE, O - De Vriese, overdruk Ned. Leeuw 1989, 128 pag., geïll., met losse tabel.
4881: SCHUTTE, O. - Het archief van de familie Van Valkenburg. 's-Gravenhage 1971, 163 p.
36617: SCHUTTE, GERRIT JAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - De Nederlandse Patriotten en de kolonien -- -- 1974
20250: SCHUTTE, O - Het archief van de familie Teding van Berkhout z.pl, 1974. 258 p., geíll, met uitslaande tabel.
18129: SCHUTTE, RUTGER - "Stichtelijke gezangen, op de beste Italiaansche, en eenige in dien smaak nieuwgemaakte zangwijzen; bij verscheidene gelegenheden gedicht. 2e verbeterde druk. Amsterdam, J. Covens en Zoon, 1794. Met privilegie. [3 delen met doorlopende paginering en signering] [Gebonden met:] Stichtelijke gezangen; op nieuwgemaakte zangwijzen, in den besten Italiaanschen smaak. IV. deel. Amsterdam, Johannes Covens en Zoon, 1787. [en met:] Zangwijzen van stichtelijke gezangen, bij verscheidene gelegenheden gedicht. Naar den beste Italiaanschen smaak, in muziek gebragt, voor den zang, door verscheidene voornaame meesters. III. deelen. Amsterdam, C. Mortier & J. Covens, [z.j.]. [En met:] Zangwijzen van stichtelijke gezangen, bij verscheidene gelegenheden gedicht. Naar den beste Italiaanschen smaak, in muziek gebragt, voor den zang, door [...] J. Colizzi. IV. deel. Amsterdam, Johannes Covens en Zoon, [z.j.]."
57405: SCHUTTE, O. E.A., - Vier fotokopieën van genealogische publicaties.
4942: SCHUTTE, O. - Het archief van de familie Vollenhoven, Van Beeck Vollenhoven. 's-Gravenhage 1968, 99 p.
36583: "SCHUTZE, DAVID MATTHAEUS, UIT GUSTROV. MECKLENBURG; PRAESES: REDEKERN [REDEKER ?], H.R." - Disputatio inauguralis de securitate reorum, seu salvo conductu. Rostock Johann Klii [1662]
36450: SCHUURBEQUE BOEIJE, JOHAN , UIT ZIERIKZEE - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1867
33974: SCHUURBEQUE BOEIJE, JACOBUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inaugurale continens explicationem legis 22 cod. de administratione tutorum vel curatorum, et pecunia pupillari foeneranda vel deponenda [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1839
33975: SCHUURBEQUE BOEIJE, LUDOVICUS GUILIELMUS ADRIANUS, UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1844
33976: SCHUURBEQUE BOEIJE, MARINUS JANUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis continens expositionem requisitorum quae concurrere debent ut poena mortis furi infligatur [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1837
33209: SCHUURBEQUE BOEIJE, JOHAN, UIT ZIERIKZEE - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1873
31857: SCHUURMAN, JOHANNES GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de natura pignoris quod creditor habet ex contractu bodemeriae [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
19477: SCHUURMAN, A., J. DE VRIES EN A. V.D. WOUDE (RED.) - Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850.
34251: SCHUURMAN, THEODORUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de mubnere graphiarii [...] Utrecht W.C.J. Bollaan 1848
32267: SCHUURMAN, PETRUS MEINARDUS, UIT STEENWIJK - Specimen juridicum inaugurale, continens explicationem articuli 1763 codicis civilis [...] Groningen M. van Bolhuis Hoitsema 1829
35711: SCHUURMANS STEKHOVEN, JACOBUS HERMANUS, UIT HARDERWIJK - Saccharomyces kefyr Utrecht Breijer 1891
32675: SCHUURMANS STEKHOVEN, JACOBUS, UIT HARDERWIJK - Het fragment van Muratori. Academisch proefschrift [...] Utrecht A.J. van Huffel 1877
55526: SCHUURMANS, N.D. - De opiumschuiver. Fragment van een onuitgegeven leerdicht van Pakoe Boewono II (overl. 1749), vertaald en toegelicht door N.D. Schuurmans. Haarlem 1891.
36551: SCHUURSMA, ROLF LEONARD, UIT BREDA - Het onaannemelijk tractaat z.pl. z.n. 1975
17525: SCHUYL, WILLEM - Verklaring over Hebr. XIII vers 7 [...] behelzende een lijk-reden over de dood van [...] Laurentius Klinkhamer, der medicijnen doctor, Leiden, P. v.d. Meersche, 1688, 8°: 16 p. (mist pp 1-2)
33866: SCHUYL, NICOLAUS, UIT DELFT - Dissertatio medica inauguralis de dysenteria [...] Leiden Joannes van Kerckhem 1728
33315: SCHUYLENBURCH, LEOPOLD ADOLF VAN, UIT TERBORG - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1898
30671: SCHUYLENBURG, W.C. EN C.H. DE JONGE - Centraal Museum Utrecht, Catalogus der schilderijen, Utrecht 1933, 332 pag. + 100 afb., geb.
57493: "SCHUYLER, R. LIVINGSTON; " - The fall of the old colonial system. A study in British free trade 1770-1870, Londen 1945, 344 pag., geb.
31917: SCHUYLL VAN DER DOES, MAURITIUS PETRUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de pluribus ab eodem commissis criminibus, imprimis vero de crimine quod repetitum dicitur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
36436: SCHWARTZ, JOHANN CONRAD - Dissertatio theologica de usu et praestantia daemonum ad demonstrandam naturam Altdorf J.W. Kohles 1715
36332: "SCHWARTZ, NICOLAUS FRIDERICUS; PRAESES: STRUNZ, FRIEDRICH" - Linguas Mercurio apud Graeecos sacras ad Homeri Odyss Wittenberg Creusig 1716
1342: "KAFFEE HAG; HUBERTUS SCHWARTZ (BEW.)" - Danziger Wappenwerk. Losbladige uitgave van Kaffee Hag, met ingeplakte wapenzegeltjes.
29158: SCHWARTZ, G. - Rembrandt. Alle etsen op ware grootte afgebeeld, Haarlem 1977, geïll.
29159: SCHWARTZ, G - Rembrandt. All the etchings reproduced in true size, Maarssen 1977, ill.
41676: SCHWARTZ, G. EN M.J. BOK - Peter Saenredam. De schilder in zijn tijd, 's-Gravenhage 1989, 344 pag., geb., geïll. met stofomslag. Goed exemplaar.
33316: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, HENRICUS THOE, UIT HICHTUM - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur, quatenus juris civilis et criminalis praecipua capita ex juris naturalis principiis sint derivanda [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1836
31858: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, GEORGIUS WOLFGANG CAROLUS DUCO BARON THOE, UIT FRIESLAND - Specimen historico-iuridicum inaugurale, exhibens disquisitionem de tribunorum plebis apud Romanus iurisdictione in causis privatis [...] Groningen J. Oomkens 1838
55058: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, U. THOE - Utrechtse toestanden, ook op kerkelijk gebied. Utrecht, 1890.
55059: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, U. THOE - De blinden-inrichting te Utrecht en haar bestuur in 1888. Mededeelingen en ophelderingen. [Tweede druk], Utrecht, [1890].
35642: "SCHWARTZENFELS, GUNTHER VON, EQU. THÜRING.; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Aphorismi centum politici de judiciis in republica recte instituendis [...] Helmstedt Henning Müller 1666
6385: SCHWARZ, WILH. EBERH. - Die Akten der Visitation des Bistums Münster aus der Zeit Johanns von Hoya (1571-1573). Münster 1913. Geb., 176 + 304 p.
32450: SCHWARZ, CHRISTIAN GOTTLIEB - Lectorem benevolum ad orationem publicam de statu inclutae reipublicae Norimbergermanorum [...] invitat et hac prolusione Altorfium Noricorum J.A. Hessel 1740
18132: SCHWEICKHARDT, KATHARINA WILHELMINA - Poëzy. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
18131: SCHWEICKHARDT, KATHARINA WILHELMINA - Gedenkdag der zege van Waterloo. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], [1817].
36406: "SCHWEINITZ, JOHANN SIGISMUND VON, EQUES SILESIUS; PRAESES: CYPRIAN, ERNST SALOMON" - Dissertationem historico-theologicam de Caes. Maximiliano Primo pontificatum maximum affectante Jena Werther 1716
36206: "SCHWENCK, JOACHIM, UIT FLENSBURG; PRAESES: MOELLER, NICOLAUS" - Venerandum antiquitatis verae titulum, gentiles inter gentibus cultis politisque ...... Kiel Barthold Reuther 1701
37778: "SCHWENCKE, J.;" - Oude Haagse hofjes en godshuizen, Zaltbommel 1975, 136 pag., geb., geïll.
39344: SCHWENCKE, J - De bloei van de Nederlandse exlibriskunst in de laatste 25 jaar, Amsterdam 1957, 105 pag., geïll.
20546: SCHWENCKE, CHR. - Een maquette staat model, ( Maastricht ), Delft 1979 oblong, 132 pag., geïll.
20109: SCHWENCKE, J. - Exlibriskunde. Amsterdam/Antwerpen 1947, 170 pag., geb., geïll.
30415: SCHWENCKE, J. - Portretten in silhouetten, Zaltbommel 1966, 111 pag., geb., geïll., met stofomslag, goed exemplaar.
8127: SCHWENNICKE, D. - "Europäische Stammtafeln. Neue Folge, Band 1 t/m 16 (Band 3 in 4 ""Teilbanden""), 19 delen."
58734: "SCHWENNICKE, D.; " - "Europaische Stammtafeln. Neue Folge. Band I,1; I,2; I,3; III, 5; 17 t/m 26, totaal 14 delen. Frankfurt 1997 - 2008."
35531: "SCHWERDTFEGER, GOTTFRIED, UIT GÖRLITZ; PRAESES: RECHENBERG, M.A." - De horis canonicis exercitatio historica [...] Leipzig Wed. Christoph. Uhmann 1677
58843: SCHWING, A.A., - Gedenkboek grenadiers en jagers 1929-1939, geb., geïll, 368 pag.
42519: SCHYN, HERMANNUS - Geschiedenis dier Christenen welke in de Ver. Nederlanden onder de protestanten Mennonieten genaamd worden (...) 2e druk op nieuws uit het Latyn vertaald (...) door Gerardus Maatschoen. 3 delen, Amsterdam, K. de Wit, 1743-1745.
7435: "[ENGELBERTS GERRITS, GERRIT (VERT.)]; WALTER SCOTT" - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G. Portielje, 1832. [2 delen]
7434: "[ENGELBERTS GERRITS, GERRIT (VERT.)]; WALTER SCOTT" - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G. Portielje, 1832. [2 delen]
56529: SCOTT, WALTER, - Vignettes [rugtitel].
54092: SCOTT, JOHN LEE - Narrative of a recent imprisonment in China after the wreck of the Kite. Londen, W.H. Dalton, 1841.
2351: SCOTT-GILES, C.W. - Some historic coat of arms. Deel I t/m V. Eastknoyle z.j., 79 p.
52668: SCOTT, W.S. (INL.) - The trial of Joan of Arc. Being the verbatim report of the proceedings from the Orleans Manuscript, translated with an introduction and notes by W.S. Scott. 2e druk. Londen, Folio Society 1968.
6793: "ANONIEM (VERT.); EUGÈNE SCRIBE" - "Brama en Zoloé, of De verliefde Bayadere; zangspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Muzijk van Auber. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1835."
18433: "[TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA (VERT.)]; EUGÈNE SCRIBE" - Een glas water. Blijspel in vijf bedrijven en in proza. Amsterdam, [z.n.], 1841.
6791: "ANONIEM (VERT.); EUGENE SCRIBE" - Bertram en Raton, of De kunst van zamenzweren. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Den Haag, G. Vervloet, 1834.
6792: "ANONIEM (VERT.); EUGÈNE SCRIBE" - "Brama en Zoloé, of De verliefde Bayadere; zangspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Muzijk van Auber. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1835."
57042: HALEVY / E. SCRIBE, - La juive. Grand opera en cinq actes, musique de M. Halevy, paroles de Eugene Scribe, La Haye, H.S.J. de Groot, 1850.
59370: SCRIBE, MM ET DELAVIGNE GERMAIN, - Robert-le-Diable, opéra en cinq actes, musique de Mr. Meyerbeer, représenté pour la premiere fois, sur le theatre de l'academie royale de musique, le 21 novembre 1831, représenté pour la premiere fois a Amsterdam sur le theatre Francais le 13 septembre 1834 orné de décors peints par CICERI, Décorateur de l'Academie royale de Musique. Amsterdam Van Tetroode 1836, 48 pp. Voorzijde mist.
42825: SCRIVERIUS, PETRUS - Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Amsterdam, Boom / Pluymer / Commelinus, 1663.
42823: SCRIVERIUS, PETRUS - Hollandsche, Zeelandsche en Vriesche chronyck ofte een gedenkwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen. 's Gravenhage, J. Veely en J. Doll, [1678].
42867: SCRIVERIUS, PETRUS - Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche chronyck ofte een gedenkwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen. 's Gravenhage, J. Veely en J. Doll, [1678].
42787: SCRIVERIUS, P. - Beschrivinge van Out Batavien. 2 volumes in 1, Amsterdam, Broer Jansz, 1646.
42758: SCRIVERIUS, PETRUS - Batavia illustrata seu de Batavorum insula Hollandia, Zelandia, Frisia, territorio Traiectensi et Gelria. Leiden, L. Elzevier, 1609.
42826: SCRIVERIUS, PETRUS - Het Oude Goutsche Chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht.
18141: SCRIVERIUS, PETRUS [PIETER SCHRIJVER] - Gedichten. Benevens een uytvoerige beschryving van het leeven des dichters, verrykt met deszelfs afbeeldingen, en lofdichten, zo van oude, als hedendaagsche poëeten. Amsterdam, Jan Hartig, 1738.
24941: SCRIVERIUS, PETRUS & J. DUYM - Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten van dien [...] als oock corte beschrivinghe der Nederlandsche oorlogen.
35513: "SCULTETUS, TOBIAS, UIT JÜTERBOG (BRANDENBURG); PRAESES: WITTE, HERMANN" - Disputatio historico-moralis, quam de Meynardo primo Livonorum Episcopo & Conversore [...] Witenberg Christian Schrödter 1689
36212: "SCULTETUS, GOTTFRIED ABRAHAM; PRAESES: JOECHER, CRISTIAN GOTTLIEB" - Biantem prienaeum in nummo argenteo .... Leipzig Immanuel Tietze 1714
60501: "SCULTORI, ADAMO (ALSO GHISI, FL. 1547-1587) AFTER ROMANO, GIULIO (PIPPI; 1499-1546)" - Mars and a Cupid
19133: SDAP - Na tien jaar. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der Sociaal-Democratische ArbeidersPartij.
18142: SEALSFIELD, CHARLES [PS. VAN KARL POSTL] - George Howard's Esquire huwelijksreize. Noordamerikaansche zedeschetsen. Den Haag, K. Fuhri, 1848.
35121: SEBASTIAN, AUGUSTI ARNOLDI - Oratio de animo et ingenio gentium suis de medicina meritis evidentissimo 1837
20852: SEBREGTS, LODE - Drie generaties Sinjoren. Familiekroniek 1850-1925, Antwerpen 1976, 155 pag., geb., geïll.
17526: SÉCRETAN, J.C.J. - Un jour public de prières dans le Royaume des Pays-Bas. Sermon prononcée dans le temple wallon de la Haye le 2 Mai 1847, Den Haag, A.H. Bakhuyzen, 1847, 8°: 22 p.
51394: SEEBREGTS, P., - Catalogus der Bibliotheek van Ver. ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel VII: Supplement-catalogus 1949-1964, 's-Gravenhage 1965, 943 pag.
51395: SEEBREGTS, P., - Catalogus der Bibliotheek van Ver. ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel IX: Catalogus van de verzameling betr. G.T.N. en Hugo Suringar, eerste deel: brieven, Nieuwkoop 1990, 401 pag.
36412: SEELEN, JOHANN HEINRICH VON, RECTOR GYMNASIUM LUBECK - Memoria viri magnifici generosi atque illustris Domini Nicolai a Broemsen....vulgo Broemsen-Thaler Lubeck Operis Greenianis 1723
58626: SEELIGMANN, SIGMUND, - David Nassy of Surinam and his lettre politico-theologico-morale sur les juifs. Overdruk American Jewish Hist. Society 1914, pp. 25-38.
55879: "SEELY [SEELEY], W.A.; A.O." - Petition of Willem A. Seely asking the interposition of the United States to enable him to obtain from the government of Holland the reward offered for the recovery of certain crown jewels. Washington, 31st Congres [1850].
36445: SEGERS, C.O. - Enkele opmerkingen omtrent de beteekenis van de historische beoefening der rechtswetenschap voor de praktijk. Rede...aanvaarding ...hoogleeraarsambt Groningen Wolters 1903
57339: "SEGERS, J.; " - Handleiding tot de meest nuttige kunstmatige ligchaamsoefeningen, Breda 1839.
14709: SÉGUR-CABANAC, VICTOR DE - Histoire de la maison de Ségur. dès son origine 876.
36414: "SEHMIUS, JOHANN DAVID, UIT CYGN. MISNICUS; PRAESES: LOESGER, CHRISTIAN W." - In veterum consuetudinem literarum studio opificia jungendo Wittenberg Schroedter 1696
26959: SEIDLER, H. UND A. RETT - Das Reichssippenamt entscheidet. Rassenbiologie im Nationalsozialismus, Wien 1982, 295 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35607: SEILER, DANIEL - Davidisches Gebet und Seufftzerlein [...] genommen auß dem 5. vers. Psalmi 39. Bey der Volckreichen Beerdigung in der Kirchen zu Ichtershausen deß Weiland [...] Antonii Finckii [...] Darmstadt Henning Müller 1671
35598: SEIPEN, JOHANN-LUDWIG - Christliche Leich-Predigt [...] bey Christl. und Volckreicher Leich-Bestattung Frauen Maria Hessin, Gebohrner Meygingerin, Hn. Johannes Hessen, Bürgern und Kirchen-Seniorn hier zu Lich, gewesene Ehelichen, lieben Hausz-Frau seligen [...] Giessen Friedrich Karger 1674
47266: SEITS, H., - Bardisanen som svenskt drabant-och befalsvapen, Stockholm 1943, 127 pag., geill.
33801: SELBACH, STEPHANUS VAN, UIT ZUIDLAREN - Disputatio juridica inauguralis de locatione & conductione [...] Groningen Catharina Zandt 1689
32452: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - Commentatio de Statv Ingenvorvm In Germania. Göttingen Victorini Bossigel 1756
32451: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - De Iure Imperatoris Circa Concessionem Privilegiorum In Territoriis Statuum Imperii Oratio [...] Göttingen Victorini Bossigel 1757
32453: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - Commentatio de Statv Ingenvorvm In Germania. [samen met:] De Ivribvs Ex Statv Ingenvorvm In Germania Pendentibvs Liber Singvlaris Göttingen Victorini Bossigel 1756
54093: SELD, A. FREIHERRN VON - Aus der Verbrecherwelt. Erfahrungen von A. Freiherrn von Seld. 2 delen, Halle, R. Mühlmann, 1865.
33711: SELENKA, EMILIUS - Oratio de animalium distributione geographica
54094: SELHORST, J.F. - Eene strafvervolging wegens criminelen abortus en twee vergaderingen der 'Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging', door dr. J.F. Selhorst, vrouwenarts te Leeuwarden. Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, [1904].
2353: SELLE, W.F.M. - Onderzoek naar de rechtsgeldigheid en beteekenis der Wet van `Germinal An XI', handelende over de voornamen en naamsveranderingen. (Diss.) Utrecht 1861, 68 p.
18150: SELS, WILLEM HENDRIK - Rosalie en Sophie, of De hoogste graad van het verheven sentimenteele, aangetoond in derzelver jammerlyke lotgevallen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.B. Elwe, 1790. [2 delen in 1 band]
39684: SELS, J. - Beschrijving der stad Dordrecht, Dordrecht 1854, 5 afleveringen 352 pag., in papieren omslagen.
31486: SEMAINVILLE, P. DE - Code de la noblesse Francaise ou précis de la législation, 2e ed., Parijs 1860, 813 + ( 9) pag., geb. in modern linnen band. Goed exemplaar.
47294: SEMENTERY, M., - Oberkampf, sa famille et sa descendance, Paris 1990, 313 pag., geïll.
47290: SEMENTERY, M., - La descendance de Nilolas Ier, roi du Montenegro, Paris 1985, 100 pag., geïll.
19660: SEMIGOTHA. - Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges, zweiter Jahrgang 1913.
8047: SEMIGOTHA - Semigothaisches Genealogisches Taschenbuch ari(st)okratisch-jüdischen Heiraten mit Enkel-listen (Deszendenz-Verfolgen). Aufsammlung aller adeligen Ehen mit vollblutjüdischen und gemischtblütigen Frauen- und 18 Ahnentafeln, jrg 3 (1914).
20842: SEMIGOTHA - Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges. Erster Jahrgang 1912, München, Kyffhäuser 1912, 607 pag. geb.
2355: SEMLER, J.S. - Commentatio i. historico-critica de ministerialibus, idem simul ad orationem quae inaugurandi caussa habenda est invitat. Altorf 1751, 35 p.
34495: SEMMELINK, HERMAN BERNARD, UIT PLEYHARIE(BORNEO) - Bijdrage tot de kennis van het onderste uterussegment Leiden IJdo 1898
24810: SENANCOUR, E.P. DE - De l'amour, selon les lois primordiales et selon les convenances des sociétés modernes. 4th- edition. Brussels, Hauman, 1835.
32398: SENCKENBERG, HEINRICH CHRISTIAN VON - "Kurtzgefassete Einleitung zu der Lehre von denen Erb- und Erb-Mann-Lehen; samt einigen angedruckten Urkunden & einem rechtlichen Bedenken der Juristen-Facultät Giessen Krieger 1740"
51027: SENDEN, G.H. VAN - Alpenrozen, 2e druk (...) vermeerderd (...) door B.T. Lublink Weddik en P.H. Witkamp. Amsterdam, Brinkman, [1856].
34252: SENDEN, EVERHARDUS GERHARDUS VAN, UIT NENDORP (OOST-FRIESLAND) - Specimen juridicum inaugurale continens de judice a praetore in causis privatis dato [...] Leiden D. du Mortier en Zoon 1841
58906: SENUS, W. VAN, NAAR I.S. COPELY, - Willem Fredrik George Lodewijk. Erfprins van Oranje Nassau & C. Ets en stippelgravure, 48x31 cm, uitgegeven door E. Maaskamp te Amsterdam.
58904: SENUS, W. VAN NAAR J.W. PIENEMAN, - Zie d' eedlen Konings-Zoon, 's Volks hoop en welbehagen, Die in den bloei der jeugd vergrijsde Krijgren tart, Der Vadren heldenroem vernieuwt voor onze dagen, En angst en siddring joeg in 's Dwinglands ijzren hart! Verheft op Wellington zich 't glorierijk Brittanje. Met regt is Neerland trotsch op Willem van Oranje. Door M. Westerman.
20549: SEPP, J.C. ( UITG. ) - Nieuwe geografische Nederlandsche Reise-en zak-atlas, Amsterdam, J.C. Sepp 1773, oblong, 132 p.tekst en 74 kaartjes, facsimilé 1987, geb.
56460: SEPP. CHR., - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie hier te lande, sedert het laast der vorige eeuw tot op onzen tijd, Haarlem, 1860 [ Verhandelingen Teyler's Godgeleerd genootschap XXXVI]
18152: SERLÉ, PIETER - [De bondgenootsche triumph-wagen, bestuiwt met krygs-tropheen den vyanden afgewonnen. Middelburg, Nicolaas Louis de Jonge, 1712].
32540: SERNÉE, JOHANNA MATHILDA, UIT BREDA - Het geschil over het prinsdom Oranje in de jaren 1650-1660. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1916
33298: SERRARIS, THÉODORE EMANUEL, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1902
18153: "SERRE, JEAN PUGET DE LA; WILLEM SPIRING (VERT.)" - De spiegel die niet vleid, handelende van de verachtinge der waereld en des doods. Amsterdam, J. Krellius, 1709.
33296: SERRURIER, GUILIELMUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale animadversionum ad locum Gaji de potestate, manu et mancipio [...] Utrecht N. van der Monde 1828
43450: SERRURIER, H.C. - Kronijk of korte opgaaf der gebeurtenissen (......) voornamelijk getrokken uit de Fransche Leidsche Courant, 12e stukje 1804, 's-Gravenhage, Vosmaer 1805, 144 pag. Los in de band.
35057: SERRURIER, PHILIPPI, UIT AMSTERDAM - Commentario juridica ad quaestionem de praesumtionibus secundum jus civile Gallicum Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1825
34254: SERRURIER, PHILIPPUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio philosophico-juridica inauguralis de divisione officiorum juriumque in perfecta et imperfecta [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1824
34253: SERRURIER, ADRIANUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de fidejussoribus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1831
52447: T'SERSTEVENS, A. - Le livre de Marco Polo, ou le devisement du monde, nouvellement mis en Francais moderne et commenté par A. T'Serstevens. Paris, Susse, 1944.
39047: SERVAAS VAN ROOYEN, A.J. - Biographische bijdragen tot de muziekgeschiedenis van Nederland. Overdruk Alg, Ned. Familieblad, Oisterwijk 1985, groot 4o, 14 pag.
25190: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Het burgemeestersambt van 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1895, 28 pag., geïll., [ Werken Die Haghe I ].
54144: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - De kerkeraad contra de classis in de zaak van diaken Spude. Eene Haagsch kerkrechterlijke quaestie uit de 18de- eeuw. 's Gravenhage, 1886.
54097: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Met de pen in de hand, jrg. 1 en 2, Zeist, 1917-1918.
23944: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Inventaris van de buurtboeken (...) in het oude archief der gemeente 's-Gravenhage 1902, 81 pag.
36637: "SERVATIUS, J.P.; P. VAN FOREEST" - Groepsfoto van de promotiepartij van J.P. Servatius op societeit Minerva. Verso de portretten van P. van Foreest en zijn paranimfen bij zijn promotie op 22 december 1910 1910
60453: SERWOUTERS, PIETER (1586-1657) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Wolf hunting
60452: SERWOUTERS, PIETER (1586-1657) - Peasants feasting and eating in an inn
36035: SETTEN, JOHAN VAN - [ dissertatie over erfpacht] ? ? 1607
42069: SETTLER, CHRISTOPH. WILH. / PRAESES: F. HOFFMANN - Exercitatio Physico-Medica de infusi veronicae efficacia praeferenda herbae thee. Halle / Magdeburg, C.A. Zeitleri, 1694.
60966: SEUTTER, JOHANN GOTTFRIED (1717-1800) AFTER BERGMÜLLER, JOHANN BAPTISTE (1739 - 1785) - Ave Maria gratia plena. / Dominus tecum [The Annunciation]
22847: SEVERIJN, DRIEËNHUIZEN - Aankondiging 25-jarig huwelijk J. Severijn en J. Severijn-Drieënhuizen, Utrecht 1907, gedrukt, 1 p.
43062: SEVERINUS, ADRIANUS / K. CRUCIUS - [1] Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden. 4e druk (...) vermeerdert met de treffelyke oratie van (...) mr. Karel Crucius. Leiden, Honkoop, 1757. [Gebonden met:] [2] Afbeelding van de Hoogstraet en Vischbrugge te Leyden met de veranderingen veroorzaekt door den brand op den 3-10-1766 (...) gevolgd van eenige toepasselijke gedichten. Leiden, Hoogeveen, 1767. [En met:] [3] Beschryving en afbeelding van den brand in het armeweeshuis binnen Leyden, voorgevallen 28-4-1768. Leiden, Hoogeveen, 1768.
50868: SEVERINUS, A. / K. CRUCIUS - Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden, (...) 5e druk, (...) vermeerderd met (...) Oratie van den heere mr. Karel Crucius (...) op de 100ste verjaergetyde van Leidens Ontzet, 1674. Leiden, Honkoop, [177x].
49796: SEWRIN, M., - Une soiree de Carnaval, comedie-folie en un acte et en prose, Paris 1810, 39 pag., origineel paper covers.
32073: SEYDLITZ, PAUL JOSEPH, UIT MAASTRICHT - Opmerkingen over de wet van 19 augustus 1861 [...] in verband met het 8ste hoofdstuk der Grondwet. Proef schrift [...] Groningen J.B. Wolters 1885
32845: SEYDLITZ, HENRICUS CAROLUS FRANCISCUS, UIT VENLO - Disquisitio historico-juridica de flagranti delicto [...] Leiden Jac. Hazenberg Cz 1849
36202: "SEYFFERT, CHRISTIAN DAVID, UIT CROEBRA MISNICI ; PRAESES:SEYFFERT, CHRISTIAN EHRENFRIED" - Disputatio historico-moralis de nummis in ore defunctorum repertis .... Leipzig Literis Brandenburgerianis 1709
30349: SEYN, E.M.H. DE - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays- Bas. Écoles Flamande et Hollandaise, Turnhout z.j., 302 pag., geb., geïll.
42020: SHAKESPEARE, W. [W. CRANE] - Shakespeare's comedy of The Merry Wives of Windsor, represented in eight pen designs by Walter Crane. Engraved and printed by Duncan C. Dallas. London, George Allen, 1894.
60883: SHAKESPEARE, WILLIAM [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Macbeth, Treurspelen van William Shakespeare, vertaald door Jac. van Looy, geïllustreerd door Rie Cramer. Utrecht, W. de Haan, n.d. [ca. 1920].
42849: SHAKESPEARE, W. [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - La Tempête. Traduction de Robert Lefranc, Illustrations de Edmond Dulac. Paris, H. Piazza, n. d. [ca. 1920].
58663: SHARPE, WILLIAM - Sharpe's crests of the nobility & gentry. Designed & etched by the late Mr. Wm. Sharpe for the use of herald painters & engravers & republished with additions by J.S. Phillipps.
50928: SHAW, THOMAS - Reizen van den heer Thomas Shaw (...) door verscheiden gewesten van Barbarye en de Levant behelzende (...) de Koningryken Algiers en Tunis benevens Syrie, Egypte en het steenachtig Arabie. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Loveringh, 1771-1774.
42718: SHAW, THOMAS - Reizen en aanmerkingen door en over Barbaryen en het Ooste, uit het Engelsch vertaald (...) [door] S. Rau, M. Tydeman, C. Saxe en P. Boddaert. 2 delen, Amsterdam, De Compagnie, 1780.
37239: SHEPHERD, J.C. A.O. - Gardens & design, Londen 1927, 248 pag., geb., geïll.
6824: "ANONIEM (VERT.); RICHARD BRINSLEY SHERIDAN" - "Florville en Valsain, of De zedelyke Tartuffe; tooneelspel. Vertaald uit het Engels/Frans. Zedelyk schouwtooneel, 10de deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1802."
56225: LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, - Annals of LLoyd's Register of 1834-1884, being a sketch of the origin, constitution, and progress of LLoyd's Register of British & Foreign Shipping, London, 1884.
15841: SHOBERL, FREDERIC (RED.) - "The world in miniature, edited by Frederic Shoberl. The Netherlands; containing a description of the character, manners, habits, and costumes of the inhabitants of the late seven United Provinces, Flanders and Brabant, illustrated with eighteen coloured engravings. Londen: R. Ackermann, [1823]."
33814: SIBENIUS, ANDREAS, UIT GRONINGEN - Disputatio historico-juridica inauguralis de dignitatibus [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1705
43118: SICHEM DE JONGE, CHRISTOFFEL VAN - Bibels tresoor, ofte der zielen lusthof. Amsterdam, P.I. Paets, 1646.
60609: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of John of Austria
60763: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Ferdinand Alvarez of Toledo, duke of Alva
60614: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Louis de Requesens
55579: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Prent: 'Francoys Ravaillac moordenaar'. Geetst portret van Ravaillac ten voeten uit, l.o. gesigneerd: 'Christoffel van Sichem inventor et fecit'. Hij heeft een mes in de hand waarmee hij in 1610 koning Hendrik IV van Frankrijk vermoordde. Zelf werd hij in dat jaar gevierendeeld. Naast hem in de prent 3 portretten: Henry IV, Maria de Medicis en Louis XIII. Achter hem o.a. de moord in de koets van de koning en het vierendelen. Latere afdruk van de prent.
60616: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Jean Francois le Petit [LA GRANDE CRONIQUE... (1601): set title]
60615: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Johannes Huss
60611: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Matthias of Austria [LA GRANDE CRONIQUE... (1601): set title]
60608: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Charles V
43014: SICHEM JR., CHRISTOFFEL VAN - Bybels lusthof, ofte twee hondert, zoo historien als leeringen des bybels (...) gesneede door de beroemde meester Christoffel van Sichem, seer nuttig voor de jeugt om zig aan des heeren woord te gewennen en in de bybelsche geschiedenissen ervaren te werden. 2 delen in 1 band. Amsterdam, J. Klooster, 1739.
15842: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Plaudereien über Holland und seine Bewohner. 2 delen. Leiden: A.W. Sijthoff, 1870.
15843: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Deel I. Leiden: A.W. Sijthoff, 1870.
61186: MARTIN SICHNIT (1754-1804) - Vue de la Poste Imperiale a Vienne (mirrored, only bottom half shown)
54101: SICHTERMAN, GERARD - De poenis militaribus Romanorum. Dissertatio philologico-juridica. Amsterdam, F. Halma, 1708.
31851: SICHTERMAN, PAULUS CORNELIS ADRIAAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over het recht van aanwas bij legaten en erfenissen [...] Leiden P. Somerwil 1881
31852: SICHTERMAN, MELLO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de dilatione solutionis illa, quae voce surcheance significatur [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1827
2361: SICKENGA, J. - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw. (Diss.) Leiden 1869. Geb. (modern), 253 p.
34571: SICKINGA, LIVIUS DUGENIUS RADYS VAN, UIT STEENWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de successione tum ex testamente, tum ab intstato Leiden Van Leeuwen 1832
31854: SICKINGHE, ONNO JOOST, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale. Quo disquiritur, quid in testamenti factione, Romanorum imprimis, sit a natura, quid veniat ex constituto [...] Groningen W. Kamerling 1805
36572: SIEBELIS, CARL GOTTFRIED, RECTOR - Zu dem Rede-Actus welchen das Bautzner Gymnasium zur Feyer des dritten Jahrhundertfestes der Reformation.....halten wird, ladet der Rector ....ein Leipzig Tauchnitz 1817
57019: SIEBMACHER, J. - Reprint-Ausgabe von Siebmacher's Grosses Wappenbuch, Band 3+4: Die Wappen des hohen deutschen Adels 1. und 2. Teil Neustadt 1972 - 1974 (nach Nurnberg 1878-88). Gebonden in 2 linnen banden, geïll.
2363: SIEBMACHER, JOHANN - Wappen-Buch. Faksimile-Nachdruck der 1701-1705 bei Rudolph Johann Helmers in Nürnberg erschienenen Ausgabe. Alle sechs Teile mit Anhang, Register und allen Erweiterungen bis zum Abschluss der Stammausgabe von 1772. München: Battenberg, 1975. Met: Wappen-Buch. Faksimile-Nachdruck der von 1753 bis 1806 im Verlag der Raspischen Handlung in Nürnberg erschienenen zwölf Supplementen. München: Battenberg, 1979. Twee banden, ieder ca. 1000 p. Folio. Geb., geïll.
32455: SIEGEL, JOHANN GOTTLIEB - Tractatus de literis investiturarum, Von Lehn-Briefen [...] Leipzig J. Christian. Langenheim 1739
42226: SIEGEMUNDIN GEB. DIETTRICHIN, JUSTINA / C. SOLINGEN - Spiegel der vroed-vrouwen, behelsende een klaer onderrigt van sware verlossingen der kramende vrouwen (...) neffens een klaer berigt ontrent het keeren der qualijk staende geboorten door Justina Dittrichs genaemt Siegemund, alsmede Ampt en pligt der vroed-vrouwen door Cornelis Solingen. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1691.
39404: SIEGENBEEK, M - Redevoeringen en verhandelingen over onderwerpen tot de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde behoorende, Dordrecht 1836, 383 pag., org. karton ( rug beschadigd ].
18166: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. Herziene druk. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1829.
33303: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, D.E. - De oorzaak der aangeboren sterfelijkheid. Redevoering uitgesproken [...] bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt [...] Leiden E.J. Brill 1888
18161: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Museum, of Verzameling van stukken ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen. Deel 1 t/m 4. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1812-1817. [4 delen in 1 band]
18164: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Aanspraak van Matthijs Siegenbeek, tot opening van de jaarlijksche vergadering der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leyden, gehouden [...] 1823[-1842]. [2 delen]
18165: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
23530: SIEGENBEEK, M - Geschiedenis der Leidsche hoogeschool van hare oprigting in den jare 1575 tot het jaar 1825, deel 2, Leiden 1832, 473 pag. Gebonden in mooie halfleren band. Geillustreerd met 2 portretten in stippelgravure. Mist deel 1.
55: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM - LAMME, C.A., - ALBUM SCHOLASTICUM academiae Lugduno-Batavae 1575-1940. Leiden 1941. Geb., 237 p.
31855: SIEMENS, BERNHARDUS GUILIELMUS, UIT SCHEEMDA-OLDAMBT - Dissertatio obstetricio-medica inauguralis, de placentae solutione artificiali [...] Groningen J. Römelingh 1838
59507: SIETSES, ANNE (RED.) (DEEL 1) EN PAAPE, M. (DEEL 2), - Ons Kampboek, een herinnering aan de Ipenrode-Kampen in 1944, 2 delen, aangeboden aan onzen Kampvader (drukker B.F. Enschedé) ter gelegenheid van zijn een en vijftigsten verjaardag 19 augustus 1944.
31589: SIEWERTSZ VAN REESEMA, GUILELMUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de bodemeriae avarias contributione [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
32134: SIEWERTSZ VAN REESEMA, ABRAHAM, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de vi cognoscimenti quoad mercium possessionem [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1843
18168: SIFFLÉ, ALEXANDER FRANÇOIS - Nieuwe gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1844. [2 delen in 1 band]
6201: SIGAL, M.C. - Een geslachtsregister Van de Velde, overdruk Ned. Leeuw 1948, 20 p.
4926: SIGAL, M.C. - Genealogie van het geslacht Visser. 's-Gravenhage 1935, 15 p.
8051: SIGARENBANDJES - Nederlandse heraldiek. Gemeente- en voormalige gemeentewapens, album I: provincie Zuid-Holand.
41574: SIGMOND, J.P. - Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800, Amsterdam 1989, 261 pag., geb., geïll. met stofomslag. Als nieuw.
41900: SIGMOND, J.P. - Object van historisch onderzoek, Rede, Amsterdam 1999, 23 pag., geïll.
43707: SIGMOND, J.P., - Heerlijke dagen. Dagboekje en foto-album van Hermine Maria Elisabeth (Puck) van Rossum over de periode 1911-1921 (1923), Oegstgeest 2009, 148 pag., geb., geïll. met stofomslag, boekband beschadigd.
14462: INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS - The International code of signals for the use of all nations. Prepared under the authority of the board of trade by Robert Jackson Esq. Londen 1884, ill., 44 + 16 + (10) + 108 + 238 p. [WITH:] The British Code List for 1884 for the use of ships at sea, and for signal stations, 24 + 112 p., orig. hleather
18351: SIJBERDEN DZ, DIRK - Mijne bloemenmand. Poëzij. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam, H. Moolenijzer Jzoon, 1853.
32753: SIJBOUTS, HERMAN, UIT LEEUWARDEN - Disputatio iuridica inauguralis, de delictis et quasi-delictis cum in iure Romano tum in codice civili quo utimur [...] Groningen W. van Boekeren 1821
27801: SIJPKENS, E.R. - Engelands weerbaarheid ten opzigte zijner scherpschutters-vereenigingen der Nederlandsche jongelingschap ten voorbeeld aangewezen. Amsterdam , Weytingh en Brave, 1861, 56 pag. Gebonden in rood marokijn met goudopdruk. Goud op snee.
18579: "[VOSMAER, CAREL]; ALBERTUS WILLEM SIJTHOFF" - In memoriam. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888].
32153: SIKKEL GROOS, NICOLAUS, UIT WOERDEN - Disputatio juridica inauguralis ad locos tituli cod. civ de familia erciscunda [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
56539: SIKKEL AZN., A., - Iets uit de geschiedenis van Nederland's geneeskundige staatsregeling. Feestrede (...) 50 jarig bestaan afd. 's-Gravenhage Ned. My. tot bevordering der geneeskunst, 's-Gravenhage 1899.
34585: SIKKEL GROOS, N., UIT WOERDEN - Theses juridico-politicae 1838
34587: SIKKEL GROOS, N . , UIT WOERDEN - VIII theses juridico-politicae. 1840
34586: SIKKEL GROOS, N., UIT WOERDEN - III . Theses juridicae 1838
43603: SILLEM, J.A. - Het leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821), 2 delen, Amsterdam 1876, 342+50+390+106 pag., gebonden in 2 linnen banden, geill., goed exemplaar.
35443: "SILLERUS, MARTINUS; PRAESES: COTHMANN, ERNST" - Oratio de SS. legum dignitate, amplitudine, utilitate et necessitate [...] Rostock Joachim Fuess 1615
17531: SILLEVIS SMITT, P.A.E. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Hunne teekenen tot teekenen gesteld. Woord ter inleiding op het gebed in een bidstond voor Zuid-Afrika, gehouden te Rotterdam in de Nieuwe Westerkerk, Rotterdam, J.H. Dunk, 1900, 8°: 15 p.
2395: SILVA ROSA, J.S. DA - Geschiedenis der Portugeesche joden te Amsterdam 1593-1925. Amsterdam 1925. Geïll., 182 p.
59558: SILVESTRE, ISRAËL (1621-1691), AFTER CALLOT, JACQUES (1592-1635) - Veue de la Ville de'Mellazo
59559: SILVESTRE, ISRAËL (1621-1691), AFTER CALLOT, JACQUES (1592-1635) - Veue de Pouzzole
59560: SILVESTRE, ISRAËL (1621-1691) - Veduta del Ponte S.te Maria
62026: SILVESTRE, ISRAËL (1621-1691), MARIETTE, PIERRE (1603-1657) - Vüe au naturel de la Montagne, et du Convent, de Nostre Dame de Mont Serra en Catalogne
43145: SIMIS, LAMBERTUS - Grondig onderwys in de schilder- en verw-kunst (...) marmer-schilderen (...) vervlakken en witwerken (...) maken van lakken en vernissen (...) verwen van wollen, sajetten, zijden (...) glassnyden. Amsterdam, Gartman, 1801.
42565: SIMLER, JOSIAS - De Republycke van Switzerlandt, inhoudende den ghemeijnen staet van de derthien cantons (...) beschreven in Latijn door Josias Simler ende overgeset door Martin Everaert. Delft, A. Gerritz, 1613.
32932: SIMON VAN DER AA, PIETER JAN BAPTIST KAREL, UIT LEEUWARDEN - Adelbold, bisschop van Utrecht. Akademisch proefschrift [...] Groningen P. van Wicheren Hz 1862
2396: SIMON THOMAS, M. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij. (Diss.) Amsterdam 1935. Geb., geïll.
33168: SIMON VAN DER AA, CAROLUS MEINARDUS ADELAÏDE, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de procuratoribus judicialibus [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1834
34553: SIMON VAN DER AA, J. - De arbeid als element van de vrijheidsstraf. Groningen Noordhoff 1906
61014: SIMON, PIERRE-HENRI - Le Roi des Brises ou la rançon d'amour. Conte. Sept planches hors-texte de Jean Dornier
47585: SIMOND, L., - Voyage en Angleterre pendant les annes 1810 et 1811, 2nd., ed., volume I, Paris 1817, 10+530 pag.
53193: SIMONIDES, SIMON - De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijke worstelinge en zalige overwinninge van Jacob van der Graef, 14e- druk, Amsterdam, erve G. de Groot, 1729.
50845: SIMONS, GERRIT - Een gedicht aan myn geliefde Nederlanders en inwooners, wegens de zware ziekte en sterven die wy hebben gehad.
33938: SIMONS, JANUS, UIT STOLWIJK - Specimen juridicum inaugurale de imperio & jure gladii [...] Leiden Theodorus Haak 1762
17532: SIMONS, A.F. (PREDIKANT TE GIESSEN) - Wedergeboorte. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.253-267
18171: SIMONS, ADAM - Verzamelde poëzij. Utrecht, J. Altheer, 1834.
52598: SIMONS, P. / RIDDER, G.H.J. DE - Memoire sur l'etablissement d'un chemin de fer de Malines a Ostende, comme embranchement de la grande route commerciale d'Anvers et de Bruxelles au Rhin. Brussel, Vandooren, 1833.
27683: SIMONS, P. - Historische verhandelingen, Amsterdam 1830, 197 pag., orig. karton.
59772: SIMONS, G.J. - Beschrijving van het eiland Curacou. Amsterdam, S. Emmering, 1968. [Reprint].
54103: SIMPSON, ANHONY E. - Masculinity and control: the prosecution of sex offences in eighteen-century London. New York, 1984, (dissertation).
36281: "SINAPIUS, DAN. AUG., UIT SILESIE; PRAESES: KRAUS, JOHANN GOTTLIEB" - Apparatus ad Pauli Manutii vitam, Pars prior (all published?) Leipzig Witwe C. Fleischer 1719
18174: "SINCLAIR, CATHARINE; C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA (VERT.)" - Olivia, of hedendaagsche beschaving. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Utrecht, C. van der Post Jr. 1856.
33143: SINGELS, HADRIANI FILIUS, NICOLAUS IOANNES, UIT LEEUWARDEN - De Lucani fontibus ac fide commentatio. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1884
2397: SINGELS, J.C. - Inventaris van het oud-archief van Leeuwarden. Leeuwarden 1893, 341+73 p.
50835: SINGELS, N.J., - Van de Noordkaap naar het Kremlin en Alhambra. Reisherinneringen, Leiden 1892, 280 pag.
15845: SINGLETON, ESTHER (RED.) - Holland, as seen and described by famous writers. New York: Dodd, Mead and Co., 1910.
22341: SINKEL, AMSTERDAM IN 1795 - “Redevoering door den burger B.S. Sinkel, als voorzittend lid gedaan, in de vergadering van Wijk 8, gehouden op Maandag den 13 April 1795”, folio, 9 p, gedrukt (bij J. ten Brink Gz te Amsterdam).
23683: SINNEMA, SYMEN - Verhandeling over den geschiksten tijd ter bemesting der hooilanden, Amsterdam, L.v. Es 1824, 52 pag. [ verh. My Landbouw 16-4].
36260: SIRICIUS, MICHAEL - Discursus academicus theoretico practicus de lachrymis Jesu Christi Salvatoris Mundi Giessen J.D.Hampel 1671
2399: SIRJEAN, GASTON - Encyclopédie généalogique des maisons souveraines du monde. 6 dln. Parijs 1959-1961, 160 p. in omslagen.
37391: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F. - Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, Amsterdam 1853, 546 pag., geb., half linnen, goed exemplaar.
26088: SIRTEMA V. GROVESTINS, LE BARON - La conference de Londres et Guillaume Ier, Paris 1844, 251 pag., geb.
23608: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F. (RED.) - Gedenkschriften van den graaf Van Der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, 2e druk, Amsterdam 1857 ( op voorplat 1859 ) , 370+5 pag., geb.
33613: SITTER, WILHELMUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de fictionibus juris patrii aeque, ac romani [...] Groningen Petrus Doekema 1772
35212: SITTER, ALBERT JOHAN DE, UIT WINSCHOTEN - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen Wolters 1855
57308: SITTER, W. DE, - Short history of the observatory of the university at Leyden 1633-1933, Haarlem 1933.
33141: SITTER, GUILIELMUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen jurisprudentiae comparatae, continens collationem juris antiqui, maxime secundum Grotium, et hodierni patrii in loco, qui est de tutelis [...] Groningen J.B. Wolters 1843
33139: SITTER, WILLEM DE, UIT GRONINGEN - Positiones iuridicae inaugurales, ad locum codicis civilis de repudianda hereditate [...] Groningen J. Römelingh 1820
33140: SITTER, JOHANNES HENRICUS DE, UIT BELLINGWOLDE - Specimen juridicum inaugurale, continens nonnullas observationes de domicilio sustentationis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
34920: SIX, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad senatus consultum vellejanum Leiden A. Elzevier 1708
35995: SIX, EGBERT WILLEM JUSTINUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
36639: SIX, V. - Groepsfoto van promotiepartij van V. Six, bij Pijl in Leiden. Op de voorgrond model in suikergoed van een kerkachtig huis. Verso: groepsfoto Collation 9-2-1914 1914
34847: SIX, JOHANNES , UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de testamente solenni Leiden C. de Pecker 1751
34846: SIX, GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica de magno mariae privilegio Amsterdam P. Schouten 1779
32196: SIX, OTTO EDWARD WILLEM, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
35882: SIXMA VAN HEEMSTRA, DANIEL ADRIAAN, UIT LEEUWARDEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
5765: SIXMA VAN HEEMSTRA, F.S. - Le problème de l’VVra Linda Bok, Meppel z.j., 57 p. [ Oera Linda Boek].
17533: SJOERS, M. (IN LEVEN PREDIKANT TE DORDRECHT) - Ter gedachtenis. Acht leerredenen, uitgsproken te Dordrecht, Rotterdam, M. Wyt & Zn, 1880, 8°: 16 + 119 p., geb. in linnen band, franse titel beschadigd.
54950: SJOUERMAN, LOUIS (VERT.) - Het galante leven van freule Ninon de Lenclos. Uit het Frans vertaald en ingeleid door Louis Sjouerman. Amsterdam, [19xx].
42639: SLABBER, MARTINUS - Natuurkundige verlustigingen behelzende microscopise waarneemingen van in- en uitlandse water- en land-dieren. Haarlem, J. Bosch, 1778.
32266: SLAGHEK, EVERT, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de disconto litterarum cambialium secundum juris praecepta neerlandici [...] Amsterdam Frederik Muller 1856
57140: "SLATER, S., A.O.; " - The world encyclopedia of flags and heraldry, London 2007.
54787: SLATIUS, HENRICUS - Bewiis, dat de schuer-predicanten zijn vrienden ende toe-standers van dese leere: dat Godt on-mondighe jonge kinderkens, die in hare onbejaertheyt sterven (...) heeft verworpen. Rotterdam, Bastiaensz, 1617.
54109: SLATIUS, HENRICUS - Den gepredestineerden dief, ofte een samen-sprekinge gehouden tusschen een predicant der calvinus-ghesinde ende een dief die ghesententieert was om te sterven. z. pl., [Antwerpen?], 1619.
54110: SLATIUS, H. / J. BLANSAERT - Copie vant klaer vertoogh gheschreven ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe mitsgaders van twee brieven geschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Ian Blansaert, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe. 's Gravenhage, wed. en erfgen. H.J. v. Wouw, 1623.
52325: SLAUERHOFF, J., - Verzamelde gedichten deel I en deel II, 's-Gravenhage, Stols, 1947.
37451: SLEBOS, J.C. - Grondslagen voor aesthetiek en stijl. Fundamentals of aesthetics and style, Amsterdam 1939, 176 pag., geb., geïll.
38520: SLECHTE, H. EN L. PRIESTER. - Het groot Schiedamse prentenboek, Schiedam 2007, 412 pag., geb., geïll., oblong., met stofomslag.
6694: SLEE, J.C. VAN - De Illustre School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum.
2400: SLEE, J.C. VAN - De kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Leiden 1874, 355 p.
2403: SLEE, J.C. VAN - De geschiedenis van het socianisme in de Nederlanden. Haarlem 1914, 325 p.
39741: SLEESWIJK - Sleeswijk's kaart van Zuid-Holland, schaal 1: 140.000, Bussum z.j. [ca.1920].
16843: SLEESWIJK - Kaarten, uitgaven van Sleeswijk te Bussum.
32627: SLEESWIJK VENING, CORNELIUS, UIT LEMMER - Disputatio juridica inauguralis, qua exponuntur diversae de fine poenbarum sententiae [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1826
22619: SLEMPIES, MIDDELHOVEN - “Aan den jongeling Hendrik Slempies”, manuscript gedicht, getekend “Cor Middelhoven, kurassier”, 4°, 1 p. [begin 19e eeuw].
18179: "SLICHER, ANNA CATHARINA; VLIJT IS DE VOEDSTER DER WETENSCHAPPEN; OEFENING KWEEKT KUNST; T.H.M.F." - Weegschaal van het waare en schijn-vermaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1786. [Gebonden met: (2)] Mengelingen van het genootschap Vlijt is de voedster der wetenschappen. Utrecht, Wed. S. de Waal en Zoon, 1789. [en met: (3)] Poëtische mengelingen van het genootschap onder de zinspreuk: Oefening kweekt kunst. Amsterdam, Arend Fokke Sionsz en Jan Jacob Wolters, 1790. [en met: (4)] Mengelpoëzij door T.H.M.F. ter spreuke voerende Studium tempusque musis. Utrecht, Samuel de Waal en Johannes van Driel, 1778.
18176: SLICHER, ANNA CATHARINA - Weegschaal van het waare en schijn-vermaak. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1786.
36095: SLICHER VAN BATH, B.H. - Boerenvrijheid Groningen Wolters 1948
34913: SLICHER, JOANNES BAPTISTA D.W., UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de juris & facti ignorantia Leiden A. Elzevier 1711
33940: SLICHER, WIGBOLDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de officio tutorum & curatorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
33282: SLICHTENBREE, JOANNES LEMKER, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis continens annotationes quasdam ad titulum codicis civilis de cura [...] Deventer J. de Lange 1841
61268: SLICHTENHORST, AREND VAN - Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een vooghdye is afgezondert.
60139: SLICHTENHORST, AREND VAN - Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een vooghdye is afgezondert.
39425: SLICHTER VAN BATH, B.H. - Wat is geschiedenis? Inleiding tot de geschiedwetenschap voor niet-historici, Wageningen, A.A.G., 1967, 144 pag., gestencild.
26392: SLIGGERS, BERT E.A. - De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de verlichting. Haarlem 2006, 287 pag., geb., geïll., met stofomslag.
4695: SLIJKERMAN, K.J. - Duizend jaar voorgeslacht. Een overzicht van ca. 3000 kwartieren van Kees Jan Slijkerman. Rotterdam 1987, 350 p., geïll.
22744: SLIJPER, BLARICUM - Aanplakbiljet “Te huur. Te bevragen bij den makelaar S.B. Slijper, Blaricum Telef. 398”. Gedrukt. (Gerepareerd met cellotape.)
57570: SLIKKE, J.A. VAN DER., - Geslacht Van der Slikke. genealogie 1570 - 2003. Den Burg 2004, 407 pp, geb. en geill.
33281: SLINGELANDT, JOHANNES MAXIMILIANUS GOVERT DIEDERIK VAN, UIT WANNEPERVEEN - Het domicilie. Proefschrift [...] Haarlem G. van den Berg 1880
23713: SLINGELANDT, S. VAN - Staatkundige geschriften, 4 delen, Amsterdam, P. Schouten, 1784-1785, 314 + 282 + 317 +354 pag. oorspr. karton.
32747: SLINGENBERG, JANUS, UIT COEVORDEN - Dissertatio medico-forensis inauguralis, de infanticidio [...] Groningen J. Oomkens 1834
16844: SLINGERLAND - Zakkaart voor reizigers, van het Koningrijk der Nederlanden door H. Reding. Te ‘s-Gravenhage bij J.J. Slingerland: Utrecht. Op linnen gedrukte provinciekaart, lith. van J.E.Schoevers Az, met handgekleurde grenzen. In origineel kartonnen hoesje met de tekst “Provinciale zak-kaart voor reizigers door Utrecht”, 30x40 cm [ca. 1850].
28847: SLIS, P.L. - Genealogie van de familie Slis, Den Haag 2001, 18 + 74 pag., in ringband.
29155: SLIVE, S. E.A. - Jacob van Ruisdael, Mauritshuis/ Fogg Art Museum, Amsterdam 1981, 271 pag., geïll.
15852: SLOB, D. - De Haarlemmermeer. Amsterdam: A. Hennebo, 1763.
23553: SLOET, L.A.J.W. - De dieren in het Germaansche volksgeloof en volksgebruik, 's-Gravenhage 1887, 478 pag. (omslag los en beschadigd)
31149: SLOET, J.J.S. - Geldersche markerechten, 2 delen, 's- Gravenhage 1911- 1913, 594 + 506 pag., geb. Goed exemplaar.
34256: SLOET, LUDOLPHUS ANNEUS JANUS WILTUS, UIT VOORST (GELDERLAND) - Dissertatio juridica inauguralis de differntiis juris Francici et novi Belgici ratione testamentorum [...] Zutphen H.C.A. Thieme 1830
2408: "SLOET, J.J.S.; J.S. VAN VEEN; A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN" - Register [= Repertorium] op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. 5 dln. Arnhem 1898-1924, ca. 2500 p. Met index (Arnhem 1937, 498 p.) Gebonden in uniforme grijs linnen banden.
2413: SLOET [VAN DE BEELE], L.A.J.W. - De Hof te Voorst. Amsterdam 1863, 148 p. Gebonden exemplaar.
2412: SLOET [VAN DE BEELE], L.A.J.W. - De Hof te Voorst. Amsterdam 1863, 148 p.
2409: "SLOET, J.J.S.; J.S. VAN VEEN; A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN" - Register [= Repertorium] op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. 5 dln. Arnhem 1898-1924, ca. 2500 p. Met index (Arnhem 1937, 498 p.). Ingenaaid.
2411: "SLOET, J.J.S.; J.S. VAN VEEN; A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN" - Register [= Repertorium] op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het deel Overkwartier.
43231: SLOET, L.A.J.W. / H.F. FIJNJE - Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Maart 1855. Arnhem, Thieme, 1856.
4691: SLOET D'OLD RUITENBORGH, A.W. BARON - Généalogie Sloet 1292-1903. Luik 1903, 81 p., geb., geïll. Aanvullingen in handschrift.
41001: SLOOF, J.H.M. - De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland (1444-1520). Regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden , Leiden 1999, 488 pag., geb., geïll.
56829: SLOOS, R.C., - Beschouwingen over den tegenwoordigen geest van het corps zeeofficieren, Alkmaar, 1859, 15 pag.
33324: SLOOTEN, JANUS CORNELIUS VAN, UIT WILDERVANK - Dissertatio juridica inauguralis de discrimine sententias interlocutorias inter et praepararatorias [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
31886: SLOOTEN, BERTHA VAN, UIT AMERSFOORT - Kenmerkende getallen van algebraïsche oppervlakken. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
6262: SLOT, E. - Van tabak naar penicilline. De familie Waller in twaalf generaties, z.pl. [ca 2000], 128 p., geb., geïll., met losse tabel
56828: SLOTEMAKER, A., - Eerste vervolg op de handleiding tot de geregelde uitwerking van de werkzaamheden (.....) wet op de schutterijen, Dordrecht, 1833, 45 pag.
31523: SLOTEMAKER, LAMBERTUS HENRICUS, UIT MAASSLUIS - Disquisitio qua comparatis nonnullis [...] Leiden Gebr. v.d. Hoek 1856
16621: SLOTEN - Sloten. Monument in miniatuur. Tekst: Drs. H.A. van Zwieten. Sloten 1975, 24 p.
55169: SLOTERDYK, H. (GRIFFIER) - Deductie van het Hof van Friesland over de sake van het pardon in gemeene delicten en besonder den doodslag, overgegeven aan de (...) Staaten van voorschreven provintie den 13-3-1738. Leeuwarden, v. Dessel, 1739. [gebonden met:] Nadere deductie d.d. 2-3-1739.
33875: SLOTHOUBER [SLOTHOUWER], VALENTINUS - Oratio de prudentia in studiis eligendis iuventuti summopere commendanda [...] Leeuwarden Petrus Koumans 1765
32917: SLOTHOUWER, FREDERIK GERRIT, UIT KUINRE - Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1875
32898: SLOTHOUWER, GERARD MARIE, UIT FRANEKER - De staatsman Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1885
33325: SLOTHOUWER, D.F. - Wat kunnen wij van de oude monumenten leeren? Rede uitgesproken [...] bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de technische hoogeschool te Delft [...] Delft Waltman jr 1926
30240: SLOTS, J. - 300 jaar familie Slots, Baarlo 1986, 143 pag., geïll. [ ook : Dings, Vestjens, Topeeters ].
33285: SLUIJS, PIETER JAKOB ADRIAAN - Verhandeling over eczema en ziektegeschiedenis van eenen lijder aan eczema universale. Academisch proefschrift [...] Maastricht Ch. Hollman 1866
20472: SLUIJTER, RONALD G.H. - Tot ciræt, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt. Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit 1575-1812. Hilversum 2004, 344 pag. ( dissertatie met los blad stellingen )
17535: SLUIJTER, D.C.P. (IN LEVEN PREDIKANT TE OVERTOOM) - De oefenschool des gebeds. Zestal leerredenen, Middelburg, K. le Cointre, 1900, 8°: 76 p.
15853: SLUIJTERS, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland. Ten dienste der scholen, Breda: Broese & Comp., 1836
15854: SLUIJTERS, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland, ten dienste der scholen. Derde onveranderde uitgave. Middelburg: Gebr. Abrahams, 1845.
43788: SLUIJTERS, H., - Korte levensschets van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen, Middelburg 1845, 4+106+(2) pag.
33145: SLUIS, HERMANNUS HENRICUS ADRIANUS, UIT LOPPERSUM - Specimen juridicum inaugurale de codificatione apud populos nominatim apud Romanos [...] Groningen Johannes Römelingh 1832
32249: SLUIS, JACOB VAN, UIT FRANEKER - Herman Alexander Röell. Proefschrift [...] Leeuwarden Fryske Akademy 1988
18182: SLUITER, WILHELM - Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven [...] 7e druk. Amsterdam, Jan Monterre, 1767. [Gebonden met: (2)] Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (3)] Gesangen van heylige en godvruchtige stoffe [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (4) Lofsang der heylige maegd Maria, en Triumpheerende Christus [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (5)] Jeremia's klaeg-liederen [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (6) Christelyke doods-betrachting, bestaende in verscheyde sterf-gesangen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1731. [en met: (7) Vreugd- en liefde-sangen. Aen de gemeynte J. Christi binnen [...] Eybergen. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (8) Lykreden, aen de gemeynte J.C. t'Eybergen [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739.[en met: (9) Eybergsche
18181: SLUITER, WILHELM - De werken van Willem Sluiter: (1) Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven [...] 9e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [Gebonden met: (2)] Eybergsche sang-lust ...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (3)] Vreugd- en liefde-sangen. Aen de gemeynte J. Christi binnen [...] Eybergen. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (4)] Christelyke doods-betrachting, bestaende in verscheyde sterf-gesangen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1731. [en met: (5)] Lykreden, aen de gemeynte J.C. t'Eybergen [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (6)] Gesangen van heylige en godvruchtige stoffe [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (7)] Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (8)] Jeremia's klaeg-liederen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot,
32201: SLUITER, CAREL PHILIP, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot den bouw der kieuwen van lamellibranchiaten. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1878
60950: SLUYTER, JOHANNES - Large engraving showing the coats-of-arms of the burgomasters of Amsterdam, with the motto 'CONSERVAT UTRAMQUE'.
23332: SLUYTERMAN, K.E. E.A. - Drie eeuwen De Kuyper. Een geschiedenis van jenever en likeuren 1695-1995. Schiedam 1995, 95 pag., geb., geïll., oblong.
38124: MOES/ SLUYTERMAN - Nederlandsche kasteelen en hun historie, deel II, Amsterdam 1914, 280 pag., geb., geïll.
39622: SLUYTERMAN, K - Het huis van ouds genaamd Portugal te Delft, 's- Gravenhage 1917, 53 pag., geïll.
37173: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in vroeger eeuwen [ eerste druk ], 's- Gravenhage 1918, 279 pag., geb., geïll.
32867: SLUYTERMAN, KATE EVELINE, UIT AMSTERDAM - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934. Proefschrift [...] Tilburg Zuidelijk historisch contact 1983
35076: SLUYTERMAN VAN LOO, GUILIELMUS LUDOVICUS, UIT OUDDORP - Specimen juridicum inaugurale de advocato romano Leiden M. Cyfveer 1820
54114: SLYPE, J.H. VAN - Omstandig bericht van het geene den ondergeteekende mr. J.H. van Slype, vice-hoofd-schout [...] binnen Maastricht, is wedervaaren. [Maastricht, 1785].
59584: SMAALE, 1799 - Schrijfoefeningen van Maria Smaale, Amsterdam 1799.
25081: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk van Zeeland. [WITH:] Beschryving van den Zeelandschen Adel.
35175: SMALLENBURG, NICOLAO - Narratio eorum [....] 1822
33283: SMALT, MAURITS GERARD, UIT ROTTERDAM - Het recht van anticipatie of vervroeging van termijn. Academisch proefschrift [...] Leiden J. van der Schouw 1883
14807: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
6088: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes, Groningen 1979, 230 p., geïll.
37979: SMEDT, H.J. DE ( INL.) - Zilver. Collectie Centraal Museum Utrecht, 1972, 111 pag., geïll.
32317: SMEETS, MATHIEU JACOB, UIT ROERMOND - Inkomen en vermogen en hun betekenis voor de welvaart. Proefschrift [...] Amsterdam H. van der Marck 1932
2421: SMELT, W.E. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. 2 `stukken'. Utrecht 1941, 220+576 p.
39284: SMETIUS, HENRICUS - Prosodia in novam forman digesta, Amsterdam, H. en Wed. T. Boom, 1683. Geheel perkament, (16)+526 pag. Geillustreerd met gegraveerde titelpagina.
39281: "SMETIUS, HENRICUS;" - Prosodia in novam formam digesta, Amsterdam, J. Ravesteyn, 1658. Geheel perkament, (16)+526 pag. Geïllustreerd met gegraveerde titelpagina.
42868: SMIDS, LUDOLF - Korte levensschets en afbeeldingen der graaven van Holland (...) zo als de zalve voor 't grootste gedeelte op het Raadhuis der stad Haarlem vertoont worden. Haarlem, Marshoorn, 1744.
15855: SMIDS, LUDOLF - Schatkamer der Nederlandsse oudheden of woordenboek behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heerenhuysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en landswijsen, [...]. Amsterdam: Pieter de Coup, 1711.
34712: SMIDT, DIDERICUS, UIT BREMEN - Disputatio juridica inauguralis de jure primariarum precum secundum pacem Westphalicam Utrecht Van Megen 1736
32578: SMIDT, JACOBUS THOMAS DE, UIT HAARLEM - Rechtsgewoonten. De gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het burgerlijk wetboek verwijst. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Noord-Hollandsche Uitg. Mij 1954
36702: SMIDT, J. TH. DE - Een nieuw huwelijksbeletsel? Amsterdam N.H.Uitg.Mij. 1956
31104: SMIDT - Aus leben und zeit der Sippe Smidt- einschliesslich der Jemgumer Linie Reins- bis 1979. Zweiter Band, Burgdorf 1980, 191 pag., geb., geïll.
60998: SMIENT, OTTO BARENTSZ - De Heeren XXXVI. Raden der Stadt Amstelredamme (...) Namen van de Regerende Heeren in 't Jaar 1683.
7889: SMILDA, E.M. - Twee eeuwen tussen Es en Slinge, de geschiedenis van de koperslagers in de Peperstraat te Aalten.
57263: SMISSAERT, H. / D. W. STORK, E.A., - Onze houding in zake Staats-exploitatie onzer spoorwegen, 's-Gravenhage 1906, 42 pag.
4137: SMISSAERT, M.P. - Het geslacht Van der Meer, ook Van der Meer de Berendrecht. Z.p. z.j., 37 p.
4241: SMISSAERT, M.P. - De beweerde afstamming der familie Nahuys en Van Nahuys van het dynastengeslacht Ahaus uit den huize Horstmar. Utrecht 1887. Getypt, 13 p.
37535: SMIT, W.J. - De katoendrukkerij in Nederland tot 1813, Amsterdam 1928, 284 pag., geb. in half linnen, geïll.
38137: SMIT, R - Ik heb thans de pen opgevat. Brieven van de Lheeder familie Waninge naar het verre westen ( 1881- 1920 ), Dwingelo 1989, 52 pag.
4701: SMIT, J. - Kwartierstaat, stamboom en stamreeks van J. Smit. Amsterdam 1943, 20 p., geïll., oblong. Oplage 100 exx.
36568: "SMIT, PETER FRANS CHRISTIAAN, UIT ""S-HERTOGENBOSCH" - Enige opmerkingen over de considerans van het Placaet van Verlatinge van 26 juli 1581 Leiden De Jong 1952
60197: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - De aloude Hofgallery (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
60195: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - De Hel (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
20286: SMIT, J.P.W.A. - Het wapen van Breda, overdruk De Oranjeboom 1949, pp 17-43, geíll.
60194: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Zonnehof(Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
58792: SMIT, J., - De arts voor gehuwden en ongehuwden : een handboek voor mannen en vrouwen die aan onmagt, onvruchtbaarheid en andere werktuigelijke geslagtsgebreken lijden. Amsterdam 1810.
20624: SMIT, COR - Ondernemers en geleerden. Leiden 1778-2003, Leiden, Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel 2003, 216 pag., geb., geïll.
18187: SMIT KLEINE, FRITS - Carmen Sylva (H.M. de Koningin van Rumenië). Haar leven en hare werken. Haarlem, W. Gosler, [1886].
34258: SMIT, HENRICUS JANUS, UIT ASSENDELFT - Dissertatio juridica inauguralis de tutoris officiis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
25188: SMIT, J. - Den Haag in den Patriottentijd, Den Haag [ ca. 1916 ], 64 pag., [ Die Haghe, kleine geschriften II ].
56329: SMIT KLEINE, F., - Oud Geldersche steden. Extract W & B 1902, pp. 99-106 en 187-200, geïll.
60196: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - De Nieuwe Tuin (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
60193: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Het Bosch (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
59855: SMIT II, JAN (FL. 1741-1748) - Afbeelding der Vreugde, gepleegt in alle de Steeden van de Seven geunieerde provintien, by de aanstelling van Zyne Doorluchte Hoogheid den Heere Willem Carel Henrik Friso (...) in bloeimaand van den Jaren 1747.
33266: SMIT, PETRUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Observationes ad Dionysii Halicarnassensis. Antiquitates Romanas. Specimen litterarum inaugurale [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1879
51258: SMIT, J., - De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, 2 delen, 's-Gravenhage 1972, 766 + 786 pag., geb.
41842: SMIT, J - Den Haag in den Franschen tijd. Een drietal schetsen, z.pl., z.j., 47 pag., geb.
60036: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Waare Afbeeldinge na het Leven van het overstroomen der Revieren, en het Doorbrecken van den Dyck by Elden gelegen naby de Stat Aarnhem...
33941: SMITH, JOANNES LUCIE, UIT ENGELAND - Dissertatio juridica inauguralis de publicatione bonorum perduellis [...] Leiden Gebr. Murray 1819
56141: SMITH, W., - Das Stundenbuch des Kardinals Alessandro Farnese, mit den Miniaturen von G. Clovio, Munchen 1976, 174 pag., ill.
24659: SMITH, ADAM - An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 3 vols. 7th edition. London, A. Strahan and T. Cadell, 1793.
51699: SMITH, ADAM, - An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 5th. ed., Edinburgh, Black, 1859.
38998: SMITH, W. ( ED. ) - Getijdenboek voor Farnese, Utrecht 1976, 168 pag., geb., geïll., in hoes.
42111: SMITH, JOH. - Oppidum Batavorum seu Noviomagum. Amsterdam, Blaeu, 1644.
35656: SMITS, JAN GERRIT, UIT 'S-GRAVENDEEL - De kolpotomia posterior..... Amsterdam Scheltema 1902
38123: SMITS, J. E.A. - De familie Faes uit 't land van Rijen, Edegem 1983, 477 pag., geïll.
2431: SMITS, C.F.X. - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch. Hierbij: De wapen- en rouwborden voorheen in voormelde kerk aanwezig, door Jhr.mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt. 's-Hertogenbosch 1912. Geb., geïll., 18+373+18 p.
40680: SMITS, F.W. - Banden geslaaakt en banden gelegd of Afscheidsrede in de gemeente Baarn en Eembrugge en intree-leerrede in de gemeente van Hellevoetsluis, Hellevoetsluis 1865, 93+(2) pag., gebonden.
8856: [LINDO, MARK PRAGER] PS. DE OUDE HEER SMITS - Een nieuwjaarswensch aan zijne vrienden van Den Ouden Heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, 1855.
8855: [LINDO, MARK PRAGER] PS. DE OUDE HEER SMITS - Brieven en uitboezemingen van Den Ouden Heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, [1854].
58680: SMITS, EDOUARD, - Nationale statistiek. Ontwikkeling der 31 tabellen uitgegeven door de commissie voor de statistiek en betrekkelijk tot de gesteldheid der bevolking in de Nederlanden sedert de oprigting van het Koningrijk tot en met 1827, Memorie, Brussel 1827.
18192: SMITS, DIRK - Nagelaten gedichten. Rotterdam, Jakob Burgvliet, 1753-1764. [3 delen] [Deze drie delen vormen een vijfdelige, uniform gebonden set met het andere werk van Smits: 'Gedichten' [L3357a] en 'Israëls Baälfegorsdienst, of Gestrafte wellust' en andere gedichten [L3357b], beide één deel.
18191: SMITS, DIRK - "Israëls Baälfegorsdienst, of Gestrafte wellust; begrepen in drie boeken. Rotterdam, Philippus Losel, 1737. [Gebonden met:] Intreereden van Pieter Burman, den jongen, over De poëtische verrukking, in het openbaar uitgesproken te Amsteldam, den 10. der Herfstmaend' des jaers 1742, by het plechtig aenvaerden van het gewone hoogleeraerschap der historyen, welsprekendheit en talen. In nederduitsche vaerzen nagevolgt. Rotterdam, Philippus Losel, 1743. [Deze band vormt een vijfdelige, uniform gebonden set met het andere werk van Smits: 'Gedichten', eveneens één deel [3357a], en 'Nagelaten gedichten', drie delen [L3357c]"
18189: SMITS, C.H. - De opwekking van Lazarus. Bijbelsch tafereel in dichtmaat. Den Haag, H.C. Susan, C.Hz., 1849.
34259: SMITS, PETRUS JACOBUS, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale de juribus feminarum [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
34048: SMITS VERBURG, JANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de lege ad praeteritum non revocanda [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr 1823
14602: SMITS, E. - Genealogie en historische achtergrond van de familie Seepma.
58621: SMITS, J.C.J., - De gymnastiek als volksonderwijs voor allen bevattelijk gemaakt, 's-Gravenhage, 1845.
17537: SMITS PZ., F.W. (PREDIKANT TE BAARN, EEMBURGGE EN SOESTDIJK) - Nederland en Oranje onafscheidelijk vereenigd. Feestrede [...] by gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Nederlands vrijheid, Utrecht, Kemink & Zn, 1863, 8°: 48 p.
34926: SMITS, CAROLUS GISBERTUS HENRICUS , UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis Utrecht C. van der Post 1841
17538: SMITS PZN, F.W. (PREDIKANT TE NIJMEGEN) - De kinderen Zions [...] Feestrede uitgesproken op 12 Mei 1874 in de Groote of St. Stevenskerk te Nijmegen bij gelegenheid van het zilveren kroningsfeest van Z.M. Willem de derde [...] Ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch en Nijmegen. Nijmegen, P.J. Milborn, [1874], 8°: 37 p.
36049: SMITS, WILLEBRORDUS, UIT EINDHOVEN - Dissertatio philosophico-medica inauguralis sistens constructionem organismi animalis ....... Leiden Gebr. Murray 1803
33265: SMITS, A., UIT UTRECHT - Untersuchungen mit dem Mikromanometer. Inaugural/dissertation [...] Utrecht J. Nikerk 1896
51020: SMITS, DIRK - De Rottestroom. Rotterdam, Losel e.a., 1750.
50805: "SMITS-CIGGAAR, A.J.;" - Onder de Ciggaar-en heb je lichte en zware, gekke en rare. Een verhaal over het geslacht Ciggaar, z.pl. 1985, 178 pag., geïll. Met losse stamreeks Segar/Segaar/Ciggaar in lichtdruk.
32231: SMITS, GUILIELMUS PETRUS, UIT DORDRECHT - Specimen iuridicum inaugurale de albo nautarum (de monsterrol) [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1851
36518: SMITSKAMP, H. - Calvinistisch Nationaal besef in Nederland voor het midden der 17e eeuw 's-Gravenhage Daamen 1947
34949: SMITZ, PETRUS JOANNES ANTONIUS, UIT EINDHOVEN - Specimen juridicum inaugurale continens quaedam de collatione bonorum Leiden C.C. van der Hoek 1851
51767: SMULDERS, C.M., - Geschiedenis en verklaring van het tractaat van 17 maart 1824 te Londen gesloten tusschen Nederland en Groot Britannie, ter regeling van de wederzijdsche belangen en regten in Oost-Indie, Utrecht 1856, 174 pag.
34261: SMULDERS, AUGUSTUS MAXIMILIANUS GERARDUS, UIT SOERABAYA - Dissertatio juridica scaevolae quantum in pandectis superest [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
17541: SMYTEGELT, BERNARDUS (IN LEVEN PREDIKANT TE MIDDELBURG) - Zestien uitmuntende predikatien [...] volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713, 's Gravenhage, C. de Bruin, [z.j., 19e eeuw], 8°: 288 p.
17539: SMYTEGELT, BERNARDUS (PREDIKANT TE MIDDELBURG) - Vier uitmuntende practicale leerredenen zijnde 2 Paasch- en 2 Pinksterstoffen over Marc 16, 1-4, Lucas 24, 2-11, Handelingen 2, 1-4 en Handelingen 2, 14-21. Eerst onlangs in druk verschenen. Nijkerk, I.J. Malga, 1859, 8°: 74 + (4) p.
51500: SMYTH, JAMES CARMICHAEL, - Chronological epitome of the wars in the Low Countries from (.....) 1659 to (....) 1815, with reflections military and political, London 1825.
18194: SNAKENBURG, HENDRIK - Poëzy van Hendrik Snakenburg, uitgegeven door Frans de Haes. Leiden, Samuel Luchtmans en Zoonen, 1753.
33942: SNAKENBURG, THEODORUS FREDERICUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad legem juliam majestatis [...] Leiden Petrus van der Eyk 1763
32859: SNAPPER, FRITS, UIT GRONINGEN - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719. Academisch proefschrift [...] Amsterdam v/h Ellerman Harms 1959
16949: SNEEK - Sneek voor den vreemdeling, uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek [ca 1930?], 40 p., groot 4º, oblong
16623: SNEEK - Dit is Sneek. Industrie-kern, watersportcentrum, werk- en woonstad. Sneek 1970, 32 p.
16622: SNEEK - Sneek. Come to Sneek and enjoy the Friesland lakes! Vouwblad, uitg. V.V.V., 6 p [ca. 1920?].
18197: SNEEUWKLOKJENS - Sneeuwklokjens. Poezy. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1854.
35657: SNEL, JAN JACOB , UIT HARDERWIJK - De ondergang der miltvuurbacillen in de long Utrecht Bosch 1901
35666: SNELLEN JR, HERMAN, UIT UTRECHT - Netvlies-aandoeningen .... Utrecht van Boekhoven 1892
35689: SNELLEN, K. , UIT ZEIST - Over abnormale ontwikkeling van het systema uro-genitale ... Zeisrt J.W.Eversz. 1865
33284: SNELLEN, THOMAS, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1898
58630: SNELLEN, H., - De grondslagen van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, Utrecht, Beijers, 1890.
32033: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, SAMUEL CONSTANS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philosophico-juridica de matrimonio [..] Leiden S. & J. Luchtmans 1839
56286: SNELLER, Z.W., - Rotterdam naar de berichten van tijdgenoten in de 16e, 17e en 18e eeuw, Historia 1941, pp. 7-15, geïll.
8014: SNELLER, Z.W. (RED.) - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
32030: SNEYDERS DE VOGEL, K. - Enige opmerkingen over de kennis der oudheid in de Middeleeuwen. Groningen J.B. Wolters 1920
34558: SNIJDER, GEERTO AEILKO SEBO, UIT WINTERSWIJK - De forma matris cum infante sedentis apud antiquos Wenen 1920
34791: SNIJDER VAN WISSEKERKE, FRANS WILLEM JAN GEORGE , UIT MIDDELBURG - Privilegien in het stuk van belastingen Leiden Brill 1880
56776: SNIJDERS, A.C.J., - De Komeet van Halley en het vergaan der wereld, Amsterdam [1910].
17542: SNIJMAN, PH.CH. (PREDIKANT TE STEYNSBURG, Z.A.) - 'n Laatste woord, uitgesproken 14 December 1913 in de Geref. Kerk, Torenlaan te Hilversum, Hilversum, C. v. Drieënhuizen Jr, [1914], 8°: 12 p.
35670: SNOECK HENKEMANS, DIRK, UIT 'S-GRAVENHAGE - Bacterium coli commune Nijkerk Callenbach 1892
61350: GIJSBERTUS JOHANNUS VAN DEN BERG EN JEREMIAS SNOEK - Verklaaring van de zinnebeeldige kunstprint, op de Nationaale vergadering representeerende het volk van Nederland.
32696: SNOEK NIJSINGH, ANDRIES, UIT WIJK (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, initia sistens collationis codicem napoleonem inter et exemplum codicis belgici [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1821
8179: SNOEP, D.P. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Praal en propaganda. Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Pomp and propaganda, pageantry in the Northern Netherlands in the 16th and 17th century, diss., Alphen a/d Rijn 1975, geb., oblong, 186 p., geïll.
35341: SNOUCK HURGRONJE, W. H. - Prent op de promotie van Mr W.H. Snouck Hurgronje Leiden Somerwil 1875
4707: SNOUCK HURGRONJE, A.W.J. - Genealogie der familie Snouck Hurgronje. [Venlo 1924], 69 p., geb.
31782: SNOUCK HURGRONJE, WILLEM JOHAN, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1879
40545: SNOUCK HURGRONJE, A.I., - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Herv. Gemeente te Middelburg bij het openen der nieuwe haven op den 9-8-1817, Middelburg 1817, 8+38 pag., origineel sierpapieren omslag.
32712: SNOUCK HURGRONJE, WILLEM HENDRIK, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
32713: SNOUCK HURGRONJE, JACOBUS JULIANUS, UIT MIDDELBURG - Specimen hermeneutico-theologicum inaugurale, de parallelismo membrorum in Jesu Christi dictis observando [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1836
34262: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, ALBERTUS CAROLUS, UIT NIJMEGEN - Dissertatio inauguralis, juris gentium, de legatis rebusque, ab his agendis [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
47194: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. EN P.F.W. V. ROMONDT, - Nederlanders in het buitenland, 1e jaarg. 1928, 's-Gravenhage [1928], 438 pag., geb., geïll.
20023: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. - De grafboeken der Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage. Overdruk en fotokopieën van een aantal vervolgartikelen uit De Wapenheraut 1909, 1910, 1911 en 1914. Gebonden in linnen band. Met naamregisters.
41958: SNUIF, C.J. - Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twente, Amsterdam 1930, 519 pag., geb. in modern kunstleren band, geïll.
18203: SOBELS, MICHIEL ADRIAAN - Het thee-salet. Amsterdam, Van Arum & Comp., 1832.
18204: SOEK, ARNOLDUS - De vrugt van ledige uuren. Leiden, P. Pluygers, 1786 [1 van 2 delen]
34260: SOEK, CORNELIS GULIELMUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de donationibus inter virum et uxorem confirmandis ex oratione Antonini Caracallae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
30659: SOER, I.J. E.A. - Jacobus van Liender, Pieter, Jan van Liender, Paul van Liender, en de stad Utrecht. Topografische tekenaars uit de 18de eeuw, Utrecht [ 1978 ]. 148 pag., geïll. Met het affiche.
23181: SOEREN, VAN - Aquarel met twee paardenhoofden, gesigneerd G.J. van Soeren (1859-1888), 36x27 cm.
42471: SOERMANS, MARTINUS / M. VEERIS - Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes gehoorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der reformatie tot dezen tyd toe. Dordrecht, D. Goris, 1695.
43148: SOERMANS, MARTINUS / H. DE JONGH - Academisch register behelsende de namen en waardigheden der geene welke sijn geweest in bedieninge der Universiteyt tot Leyden (...) benevens het register der Academie tot Utregt. Leiden, Teering, 1704.
35146: SOEST, JOHANNES VAN DER, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis ad L. 44 D. de re judicata Leiden B. van der Aa 1741
36104: SOEST, H.W. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - De civielrechtelijke garantieovereenkomst in de Griekse papyri ..... Leiden Brill 1963
34127: SOETBROOD PICCARDT, RIXTINUS ARNOLDUS, UIT LEIDEN - Disquisitio ethico-theologica de legislationis mosaicae indole morali [...] Utrecht C. Bielevelt 1841
42232: SOETEBOOM, H. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland. 2 delen, Amsterdam, v. Koppenol, 1702.
24748: SOETEN, MATTHEUS - Algemeene manier tot het maaken van zonnewysers op allerley effen vlakken. Zynde heel klaar te verstaan en ligt te doen, voor alle persoonen die met een passer gewoon zyn om te gaan, als stierluyden, timmerluyden, steenhouwers, en meer andere bouw- en handwerkslieden, sonder eenig onderwys of kennisse van de meet- en sterrekonst, dan alleen dit boekje van nooden te hebben. Amsterdam, Johannes Loots, 171 [=1710].
58699: "SOETER, H., E.A.;" - Gymnastiek. Practische handleiding voor vrij-orde-halter- en staafoefeningen ten dienste van scholen en huisgezinnen. Groningen 1883, 260 pag. + 14 platen, geb.
27536: SOHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven, Leiden z.j. ( ca.1880), 239 pag., geb. in linnen stempelband, geïll. met ets van Steelink.
42556: SOLINGEN, CORNELIS - Manuale operatien der chirurgie, beneffens het ampt en pligt der vroedvrouwen, midsgaders besondere aenmerkingen de vrouwen en kinderen betreffende. Amsterdam, J. Bouman, 1684.
17545: "SOMER, BERNARDUS (""BEROEPEN TOT AMSTELDAM"")" - De roepinge Abrahams uit Ur der Chaldeen, verhandeld in een afscheidpredicatie gedaan binnen Vlissinge Ao 1671 den 18 Novembris, 3e druk, Amsterdam, A. v. Essen, 1684, 12°: 83 p.
17543: SOMER, BERNARDUS (IN LEVEN PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Christus kragtig in swakheid, Het sien op den onzienlijken, De verheerlykinge Gods, verhandeld in drie predicatien, Amsterdam, A. van Essen, 1684, 12°: (6) + 40 + 36 + 37-74, 75-129.
17544: "SOMER, BERNARDUS (""BEROEPEN TOT AMSTERDAM"")" - De roepinge Abrahams uit Ur der Chaldeen, verhandeld in een afscheidpredicatie gedaan binnen Vlissinge Ao 1671 den 18 Novembris, 2e druk, Amsterdam, A. v. Essen, 1673, 12°: 84 p. GEBONDEN MET: dezelfde, De algenoegzaamheid der genode [...] eerste predicatie [...] Amsterdam Ao 1671 op den 3 Decemb., Amsterdam, A. v. Essen, 12°: 92 p. (colophon: drukker P.D. Boeteman)
40438: SOMER, KEES, - Mecanoo, architecten. Rotterdam, 010, 1995, 126 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
2441: SOMEREN, J.F. VAN - Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg op Mullers Catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. 3 dln. Amsterdam 1888-1891, 243+809 p.
39314: SOMEREN, P.H.VAN - Over het volkslied Wilhelmus van Nassauwen met eene bijdrage door Mr. P.A. Brugmans, Utrecht 1834, 56 pag.
18206: SOMEREN, REIJER HENDRIK VAN - De St Elizabeths nacht, Ao 1421. Dichtstuk in drie zangen. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1841.
56544: SOMEREN, C. VAN, - Het Hollandsche-IJssel boek, Alphen 1984, 210 pag., geb., geïll.
57377: SOMMEREN-VERPLOEGEN, T. EN G. VAN, - Genealogie van de familie Verploegen, Ben. Leeuwen 2007, 260 pag., geïll.
18211: SOMON, J. - Nederland aan [...] Willem III, koning der Nederlanden [...] bij gelegenheid van hoogstdeszelfs plegtige inhuldiging te Amsterdam, den 12 mei 1849. Amsterdam, L. Romijn, 1849.
18209: SOMON, J. - Eene stem uit Nederland, op den jaardag des konings, 6 december 1848. Feestzang. Den Haag, A.J. van Tetroode, 1848.
18210: SOMON, J. - 4 april 1849. Treurgalm bij de plegtige ter aarde bestelling van [...] Willem II. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1849.
18212: SOMON, J. - Goede vrijdag. Christelijke ontboezeming. [z.p.], [z.n.], [z.j.].
18208: SOMON, J. - 30 Januarij 1848. Tweede eeuwfeest van Nederlands bevrijding. Den Haag, 1848.
4714: SON, H.J.A. VAN - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Son, eertijds geheeten Van Broechoven, alleen deel VI.
38119: SON, C. VAN - Plaatjes- Album Vaderlandsche historie Serie I, Rotterdam ( Zuid- Hollandsche koffie- en thee handel ) 1926, 29 pag.
32053: SON, WILLEM VAN, UIT RHEDEN - Eenige beschouwingen over de Wet, houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
34697: SON, HENRICUS STEPHANUS VAN , UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juris publici belgici inaugurale de natura et indole curiae Hollandicae (vulgo het Hof van Holland) Leiden Luchtmans 1783
34877: SON, PETRUS VAN, UIT RAAMSDONK - Theses juridicae inauguralis quas annuente summo numine [....] Leiden M. Cyfveer 1799
22367: SON, VAN, AMSTERDAM - Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis van Ds Thomas van Son, op 25-1-1737 in de Noorderkerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt.
18213: SON, J.M. - Hulde aan [...] den koning en de koningin der Nederlanden. 1839 - 1864. Utrecht, A. van Dorsten Jr., 1864.
54763: SONMANS, A. - Resolutien ende missiven betrefffende d'Heer Arent Sonmans, raedt ende vroedtschap der stadt Rotterdam. Rotterdam, wed. M. Wagens, 1672.
32052: SONSBEECK, BERNARDUS JOSEPHUS BALTHAZAR VAN, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de munere judicis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1845
33001: SONSBEECK, HERMAN GEORGE VAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
33000: SONSBEECK, HERMANNUS VAN, UIT ZWOLLE - Disputatio juridica ad locum codicis civilis de communione inter coniuges [...] Groningen J. Römelingh 1817
22511: SONSBEECK, VAN - Een vijftal krantenknipsels, een geboortekaartje en aantekeningen in handschrift betr. leden van de familie Van Sonsbeeck, jaren ‘70 en ‘80 van de 20e eeuw.
32018: SONSBEECK, P.W.H. VAN - De woeker in betrekking tot staatshuishoudkunde en wetgeving : eene akademische proeve. 's Gravenhage Gebr. J. en H. van Langenhuysen 1849
31595: SONSBEECK, FREDERICUS LUDOVICUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, ad legem 4 digestorum de captivis et de postliminio [...] Groningen J.B. Wolters 1842
54126: SONSTRAL, J.H. - Drie dagen in den kerker, of de misdaad en bekeering van Johann Meide, op den vijfden Maart 1842 aan het Nieuwe Diep ter dood gebragt, bijgestaan door J.H. Sonstral, predikant bij de Luthersche Gemeente aan den Helder c.a. . Nieuwediep, C. Bakker Bz., 1842.
37770: SONSTRAL, J H. - De verlossing van Nederland, in verband met den vrijheidstrijd der volkeren van Europa in 1813- 1815, Amsterdam 1863, 360 pag., linnen relief band.
7092: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; SOPHOCLES" - De dood van Edipus, treurspel. Vertaald uit het Grieks door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
18214: "SORGEN, PHILIPPUS VAN; JOANNES KLOECK" - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aenhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materie. 2 delen. Utrecht, Jacob van Poolsum, [eerste helft 18e eeuw]. [Gebonden met:] Eedische verlustingen, of Geestelyke gezangen en lofzangen op verscheyden voorvallen en gelegentheden, t'zamengesteld, en ten dienst der zanglievende in 't ligt gebragt. 7e druk, vermeerdert met een aanhangsel. 2 delen. Utrecht, Jacob van Poolsum, [eerste helft 18e eeuw]. [4 delen in 1 band].
36228: "SORGERUS, JOHANN GEORG, UIT MARTISBURG; PRAESES: HUBNER, CHRISTIAN" - Fridericus Bellicosus, academiae Lipsiensis ante hos trecentos annos fundator historice descriptus .... Halle Chr. Henckel 1709
2443: SOUTENDAM, J. - Mededeelingen uit het archief der stad Delft. Delft 1862, 172 p.
23895: SOUTENDAM, J. - Inventaris der charters en privilegien berustende op het archief der gemeente Delft ( 1246-1594 ) Delft 1860, 46 pag.
31594: SOUTENDAM, JANUS, UIT DELFT - Specimen iuridicum inaugurale de P. Iuventio Celso icto [...] Leiden Jac. Hazenberg en zoon 1854
23940: SOUTENDAM, J. - Register der bescheiden (...) in het secreet vertrek van burgemeesteren en regeerders der stad Delft, Delft 1861, 118 pag.
18216: "SOUTHWORTH, EMMA; S.J. VAN DEN BERGH (VERT.)" - De twee zusters. Een Amerikaansch verhaal. Vertaald uit het Engels. Haarlem, J.J. Weeveringh, 1860. [2 delen in 1 band]
24794: SPAAN, GERARD VAN - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen, 2e druk, Rotterdam, P.de Vries, 1713.
51080: SPAAN, GERARD VAN - Beschryvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen, 3e druk, vermeerdert (...) en met de plattegront der stad van den jaren 1488 verciert. Rotterdam, Losel, 1738.
24904: "SPAAN, P. VAN;" - Verhandelingen over het rechtsgebied in Holland en Westfriesland onder de regeering der graeven. 's Gravenhage, 1780, [gebonden met]: Dezelfde, Verhandeling over het burgerlyke rechtsgebied ...
59391: SPAARBANK DEVENTER, POT. - Spaarbankboeke van Roelofina Pot bij de Spaarbank te Deventer, lopende van 1929-1966. Mogelijk is dit document in verband te brengen met de familie Pot uit Deventer, waarvan nog een foto en een document gevonden is op het Waterlooplein bij dezelfde koopman (zie hieronder).
18003: "S.C. (VERT.); FRIEDRICH SPACH" - Koketterie en liefde. Tooneelspel (in drie bedrijven). Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
43467: SPAEN, W.A. VAN - Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, deel II, Utrecht 1802, 279+109 pag., origineel blauw kartonnen band.
54128: SPAEN, WILLEM ANNE VAN - Verhandeling over de crimineele ordonnantie van koning Philips in Gelderland. Voorgelezen in 't Gezelschap Prodesse Conamur te Arnhem den 10-12-1793. Arnhem, J. Nijhoff, 1794.
24910: "SPAEN, W.A. VAN;" - Proeven van historie en oudheidkunde.
34300: SPAKLER, JOANNES CHRISTOPHORUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica de communione lucri et damni inter conjuges [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1842
42945: SPALL, P.W.A. VAN - Verslag over de koffij- en kaneel-kultuur op het eiland Ceylon in het jaar 1861. Batavia, Ogilvie, 1863.
42683: SPALL, T. VAN - Een huisselyk tafereel uit Noordholland, of trekken van het karakter, de zeden en gewoonten der Noordhollanders. 's Gravenhage, A. Kloots, 1832.
24829: SPALLANZANI, ABT LAZZARO - Proefneemingen over de spysverteering van den mensch en van onderscheiden soorten van dieren. Rotterdam, Arrenberg, 1786.
51036: SPALLANZANI, LAZARE - Voyages dans les deux Siciles et dans quelques parties des Appennins. 4 volumes, Bern, Haller, 1795-1796.
33020: SPANDAW, GEORGIUS JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de statu personae, maiorennibus iure gallico tributo, post promulgatum novum codicem belgicum non tollendo, sed lege transitoria ipsis confirmando [...] Groningen J. Oomkens 1826
18226: SPANDAW, HAJO ALBERT - De invloed des gevoels op den geest en de verstandelijke vermogens. Redevoeringen. Groningen, J. Oomkens, 1842.
18221: SPANDAW, HAJO ALBERT - De vrouwen, in 4 zangen. 2e druk. Groningen, Wijbe Wouters, 1819.
18224: SPANDAW, HAJO ALBERT - Gedichten. Nieuwe uitgave. Groningen, J. Oomkens, 1836. [1 van 4 delen]
35462: "SPANGENBERG, JACOBUS GEORGIUS; PRAESES: STRUVIUS, BURCARDUS GOTTHELFFIUS" - Dissertatio academica de quinquertionibus eruditis [...] Jena Johann Friedrich Ritter 1721
32456: SPANGENBERG, GEORG AUGUST - Commentatio iuridica de muliere ob testium solemnitatem testimonii ferundi in codicillis experte [...] Göttingen Schultz 1770
4726: SPANGENBERGER - De Spangenberger, jrg. 1 (1976) t/m 10 (1985), 2 dln.
42399: [LENFANT, JACQUES], VERT. FRIEDR. SPANHEIM - Histoire de la papesse Jeanne, fidelement tiree de la dissertation Latine de mr. de Spanheim. 2e ed., 2 volumes, 's Gravenhage, H. Scheurleer, 1720.
42832: SPANHEMIUS, F. / J.G. GRAEVIUS / J. PERIZONIUS / P. FRANCIUS - Justa parentalia, quae Magnae Britanniae Reginae Mariae (...) F. Spanhemius, J.G. Graevius, J. Perizonius, P. Francius orationibus solemniter recitatis persolverunt. Leipzig, Gleditschium, 1695.
36089: SPARNAAIJ, LEONARDUS JACOMINUS, UIT GOUDA - Landbouwpacht. Ie deel: Historisch en beschrijvend gedeelte Gouda Koch & Knuttel 1903
19091: SPARWOUDE, CLARA VAN - [Bundel van een aantal gefotokopieerde artikelen, 20e eeuw, betreffende Clara van Sparwoude en haar omstreden nalatenschap.]
18231: SPATZIER, ANTHONY - Dankërkenttenisse aan alle heeren voorstanders, kunstkenners, en liefhebbers der tooneel-poëzy. [Rotterdam], [z.n.], [1776].
60999: C. SPECHT - Kort begryp van Duitsland, de drie Ryx Collegien, in hunne wapens en zittingen, kreits verdelingen en aantekeningen.
61118: "SPECHT, C; K. VAN JAGEN; J. REELAND" - Namen en wapenen der Edd: Achtbaare Heeren Raaden in de Vroedschap der Stad Haarlem, zedert den jaare 1618 (...).
31095: SPECHT - Getypte genealogie, gepagineerd 35 t/m 53, in omslag.
18232: SPECTATOR - De Nederlandsche spectator. Leiden, Pieter van der Eyk, 1749-1760. [12 delen in 6 banden]
47298: SPEE-BONN, A. GRAF VON, - Die nachkommen des grafen Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg 1750-1819, Glucksburg 1951, 151 pag., geïll.
47299: SPEE, A.F. GRAF VON, - Ahnen und nachkommen der Franz Anton Reichsgraf von Spee 1781-1839, Limburg 1961, 80 pag. + 6 losse bijlagen.
54129: SPEE VAN LANGENFELD, F. - Waer-borg om geen quaed hals-gerecht te doen. Dat is een boek vertoonende hoemen tegen de toovenaers procedeert [...] beschreven door een Roomsch godt-geleerde [= Friedrich Spee von Langenfeld], vertaelt door N.B.A. [= N. Borremans]. Met een voor-rede van het wegen der toovenaers tot Oudewater. Amsterdam, Jan Hendriksz en Jan Rieuwertsz, 1657, [colophon: J. de Jonge 1657].
15867: SPEELEVELDT, T. - Brieven over het eiland Walcheren. Den Haag: Immerzeel, 1808.
34998: SPEELMAN, CORNELIS JACOBUS, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis continens commentationem ad Frisiae statutorum titulum 17 libri primi de successione ab intestato. Leiden Hazenberg 1842
33945: SPEELMAN, CORNELIUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de pignore Tacito [...] Leiden Abraham Kallewier 1763
23480: DE SPEELWAGEN - De Speelwagen, populair maandblad ..... Hollands Noorderkwartier, jrg. 1 (1946) t/m/ jrg. 10 (1955), complete set in 10 half linnen banden. Mooi exemplaar.
18235: SPEELWERC - Het nieuwe Hoornse speel-werck, bestaende uyt verscheyden ernstige en vroolijcke gezangen en gedichten van C.G., v.d. H. en C.G.K. etc. Versamelt door C.C. 2e druk, vermeerdert, en in nette ordre gebragt. Hoorn, Jacob Duyn, 1732.
58500: SPEENHOFF, J.H., - Twaalf liedjes met wijsjes, gezongen door mevr. C. Speenhoff-Prinz, z.pl., z.j., 27 pag.
40043: SPEET, L., - Handel en Nijverheid in Noord- Hollands Noorderkwartier voorheen en thans, Alkmaar 1924, 120 pag., geïll.
1152: SPEET, B.M.J. - Historische stedenatlas van Nederland. Uitgave van de T.H. Delft en Universiteit van Amsterdam. Afl. 1: Haarlem. Tweede herziene druk, Delft 1982, 39 p. Met 2 losse kaarten.
14542: VLAGGEN-SPEL - Het vlaggen-spel. Cardboard box, 21 x 34 cm, with this title and inside 6 cards, each 17 x 20 cm, with pictures of flags, and 47 small cardboard flags. Also a description how to play., [ca. 1940?]
31612: SPELT, EMMERICUS CAREL VAN DER , UIT STEENBERGEN - Stellingen [...] Leiden W.T. Werst 1874
59753: SPELTZ, ALEXANDER - Das Empire-Ornament. Nach Originalgegenständen und Quellenwerken aus der Empirezeit. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, 1913.
52334: SPENCER, R. (ED.) - Whistler, a retrospective. New York, 1991.
17030: SPENCER, H. - House Rules/ Lund Humphries. Bradford: The Country Press, z.j.
61470: SPENER, P.J. - Theatrum nobilitatis Europeae, tabulis progonologicis praecipuorum in cultiori christiano orbe magnatum et illustrium progenitores 128. 64. aut 32. justo ordine repraesentantibus exornatum studio.
31956: SPENGLER, JOHAN ALBERT, UIT WASSENAAR - De Nederlandsche Oost-indische bezittingen onder het bestuur van [...] Van der Capellen. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1863
14676: SPERL, AUGUST - Castell, Bilder aus der Vergangenheit eines deutschen Dynastengeschlechtes.
33019: SPIEGEL, LAURENTIUS PETRUS JANUS VAN DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio historica juris gentium inauguralis, de jure quo M. Brittannia reipublicae provinciarum unitarum die 20 dec. anni 1780 bellum indixerit [...] Leiden J.C. Emeis 1836
58534: SPIEGEL, L.P., VAN DE, - Brieven en negotiatien van Mr. L.P. van de Spiegel als raadspensionaris van Holland gedurende de jongsten oorlog, 3 delen, Amsterdam, Allart, 1803.
40849: SPIEGEL, L.P. V.D. - Verhandeling over den oorsprong en de historie der vaderlandsche rechten, inzonderheid van Holland en Zeeland, Goes, Huysman, 1769, 12+138 pag., zonder omslag.
18239: SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ - Hertspieghel en andere zedeschriften, met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren. Amsterdam, Andries van Damme, 1723.
7077: "[BILDERDIJK, WILLEM]; SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ" - Hartspiegel. In nieuwer taal en dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828.
18240: SPIEKER, C.W. - Sophia Overveld, of Het huishoudelijk meisje, eene leerzame familiegeschiedenis voor jonge dochters van alle standen. Vrij gevolgd naar 't Hoogduitsch. 2e druk. Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1818.
56124: SPIEKER, C.W., - Sophia Overveld of het huishoudelijk meisje, een leerzame familiegeschiedenis voor jonge dochters van alle standen, vrij gevolgd naar 't Hoogduitsch, Haarlem, Loosjes, 1808.
14438: FLAGGEN SPIEL - Das Flaggen Spiel. Cardboard box, 26 x 37 cm, (Verlag J.W. Spear & Söhne, Nürnberg) with this title and inside 6 cards. each 21 X 28 cm, with pictures of flags and 47 small cardboard flags. Also a description how to play, [ca 1930?]
54134: SPIERENBURG, PIETER C. - Judicial violence in the Dutch Republic. Corporal punishment, executions and torture in Amsterdam 1650-1750. Amsterdam, 1978 [dissertatie].
35359: SPIERING, C.J.A. - Prent voor de promotie van Mr C.J.A.Spiering, naar ontwerp van Anth. Grolman. Utrecht 1875
33125: SPIERING, FREDERIK JOHAN WILLEM GERARD, UIT TIEL - Eenige opmerkingen over uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1886
2450: SPIERING, W.F.E. - De bewijsmiddelen der wettige afstamming ... idem. Gebonden met: A. Maclaine Pont, Eenige opmerkingen naar aanleiding van de artikelen 324, 325 en 326 van het Burgerlijk Wetboek. (Diss.) Leiden 1884, 57 p.
51605: SPIERINGS, C.N., - De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, z.pl., 1998, 334 pag., geíll. [dissertatie met stellingen].
60555: SPIERS, RICHARD PHENÉ (LONDON 1838-1916) - Old London, 1884
18241: SPIESS, CHRISTIAN HEINRICH - Muizenvallen, blaasbalgen koop! Eene wonderbaare, maar echter zeer natuurlijke geschiedenis. Vertaald uit het Duits. Haarlem, François Bohn, 1803.
57460: SPIESZ, ADOLF, - Das turnen in den gemeinubungen, in einer lehre von den Ordnungsverhaltnissen bei den gliederungen einer mehrzahl fur beide geschlechter vorgestellt, Basel 1846, 230 pag., geïll.
7655: "[GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)]; CHRISTIAN HEINRICH SPIESZ " - De gevolgen van een eenige leugen, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 5de deel, 3de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
4581: SPIJKER, H.J. - Naamlijst der afstammelingen van De Ruiter. Behoorende bij `Het leven van De Ruiter' door Gerard Brandt, opnieuw uitgegeven. Dordrecht 1835-1837, 13 p.
36646: SPILL, JOAN HUGO WICHER QUIRIJN TER, UIT NIJMEGEN - Het rechtskarakter der rekenplichtigheid s-Gravenhage Mouton 1903
33126: SPILL, FOEKO WICHERS TER, UIT SAPPEMEER - Het algemeen strafminimum volgens het Wetboek van Strafrecht. Proefschrift [...] Alkmaar Herm. Coster & Zoon 1887
61690: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Kerk van Watweide 1726.
61626: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Lievendaal
61627: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Leusden
61527: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Draakenburg bij Eemnes
61375: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Amptmans Huis te Tiel.
61371: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744. / 't Huis Holthuizen.
61625: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Nieuw Loosdrecht. 1739.
61295: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Hof te St. Maartensdyk van buiten. 1743. / Het Hof te St. Maartensdyk van binnen op de Stads Toren te zien. 1743.
61512: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Honswijk
61542: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel te IJsselstein. 1744. / 't Kasteel te IJsselstein.
61279: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis. 1745. / Het Dorp Oostkapelle en 't Huis in 't verschiet. 1745.
61541: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Zegveld
61579: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad de Vliet
61580: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oude Gein
61633: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Oud Loosdrecht. 1739. / Nieuw Loosdrecht. 1739.
61607: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Nederlangbroek
61689: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van ter Zijde
61289: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Nieuwekerk in Duiveland. 1745. / Het Dorp Ouderkerk. 1745.
61288: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Nieuwekerk in Duiveland. 1745.
61311: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Haamstede en 't Dorp in 't Verschiet. 1743. / Het Slot Kraystein in de Heerlykheid Burg. 1743.
61641: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Binnen Plein van 't Kasteel. 1730.
61642: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Kuik van de Maas te zien
61329: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Baarland te zien na de Vaate. 1745. / Het Huis te Baarland van vooren. 1745.
61489: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Renesse. 1745.
61475: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel te Wester-Souburg. 1743. / De Kerk te Wester-Souburg. 1743.
61476: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Westkappelsche Dijk 1743.
61514: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Heiligenberg bij Amersfoort
61612: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis ter Mey, bij de Haar
61388: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Woldenburg bij Netterden. 1743
61385: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tussechen Maas en Waal. 1732. / 't Kasteel Oyen.
61426: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Etten bij Gendringen. 1743
61484: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Water-Poort te Tholen van binnen. 1743. / De Groote Kerk te Tholen. 1743.
61594: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Reinauwen
61358: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Wimel Poort van de andere zyde.
61284: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Oosterland. 1745. / Oosterland van een andere zyde. 1745.
61559: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Vreedeland, langs de Vegt te zien.
61386: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tussechen Maas en Waal. 1732.
61606: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis de Ness van eene andere zijde
61427: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Etten bij Gendringen. 1743
61291: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Meliskerke. 1745. / Het Huis te Meliskerke van de andere zyde. 1745.
61648: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - S. Jans Poort te Arnhem
61308: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Werf of Sr. Heer Hendriksburg. 1743.
61638: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerk te Doorne in Peetland. 1738 / Kapel te Vlierden bij Doorne. 1738
61613: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Martensdijk
61549: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Werkhoven
61543: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Benskooper Poort te IJsselstein.
61540: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Zuilenburg.
61561: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Voorn, van ter zijde. / De Ridder Hofstad Voorn, van voren.
61560: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Voorn, van ter zijde
61550: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Werkhoven
61423: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Ellekom 1743.
61273: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis de Pottere. 1745.
61274: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis de Pottere. 1745. / Vrouw de Pottere's, of Konyers Huisjes. 1745.
61275: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Popkensburg van vooren. 1743. / Het Slot Popkensburg van agteren, 1743.
61276: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Popkensburg van vooren. 1743.
61277: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Oudelande. 1745.
61278: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis. 1745.
61422: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis te Druten in 't Ampt van tusschen Maas en Waal. 1732.
61414: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Slot Poort te Bronkhorst. 1743
61415: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Kannenberg in de Veluwe. 1744. / 't Huis Kannenberg.
61416: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Kannenberg.
61417: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Groote en Gast Huis Kerk te Doesburg. 1743
61418: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Stad Doesburg te zien van den IJssel. 1743
61419: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Stad Doesburg te zien van den IJssel. 1743 / Groote en Gast Huis Kerk te Doesburg. 1743
61420: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Voorburg van 't Slot Doornenburg.
61421: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel Doornweerd van vooren. 1744.
61410: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Amssen bij Lochem. 1743
61412: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Sabels Poort te Arnhem van binnen 1742. / Arnhem. 1742
61413: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel te Borkelo. / 't Kasteel te Borkelo. 1743
61411: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - St. Nikolaas Kerk te Arnhem. 1742
61409: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61406: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Almen bij Zutphen. 1743
61407: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61399: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis de Voorst bij Zutphen. 1743.
61395: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Dorp Winsen in 't Rijk van Nijmegen. 1732.
61396: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis de Oude Tempel bij Winsen. 1732.
61403: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61364: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Slot Loevestein. 1732. / Voorburgt van Loevestein.
61695: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Woldenburg bij Netterden. 1743.
61602: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Nijveld
61581: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Hieronimus School en Kerk te Utrecht
61614: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Jagthuis van den Bisschop Schenk bij Martensdijk
61499: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel Makken in 't Land van Kuik. 1739
61519: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Hagestein. / Het Dorp Hagestein van eene andere zijde.
61505: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Kerkje te Keulhorst
61307: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk te 's Heer Jansland. 1745.
61556: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Vreeswijk of de vaart, op Utrecht te zien. / Vreeswijk of de Vaart, van eene andere zijde.
61508: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Jaarsveld, van de Overzijde der Lek te zien. 1750.
61646: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Hof ter Burg. 1743.
61506: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Jutfaas
61314: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk. 1743.
61313: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Oostende te Goes. 1743.
61305: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel van der Hooge van vooren. 1743. / Het Kasteel van der Hooge van agteren. 1743.
61362: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Mussenburg bij Nijmegen. 1744. / 't Huis Mussenburg
61363: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Voorburgt van Loevestein.
61302: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - De kerk en Stadhuis te Hulst. 1739.
61300: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Ierseke in 't Eiland Zuidbeveland. 1743.
61299: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Kerkwerve in Schouwe. 1745.
61431: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg. 1743
61474: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel te Wester-Souburg. 1743.
61405: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Amssen bij Lochem. 1743
61380: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Hof ter Burg. 1743. / 't Steedje ter Burg. 1743.
61645: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel Makken in 't Land van Kuik. 1739
61644: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik. 1739
61643: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Kuik. 1737.
61736: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Vrouwenklooster aan de Bilt bij Utrecht. / De Kerk aan de Bilt.
61685: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem. 1752.
61684: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren. / 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61683: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Kerk te Nieuwbokswoude. 1726. / 't Dorp Hauwert. 1726.
61682: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Overblijfsels van 't Huis Oosterwijk bij Wijk aan Duin. 1740. / Overblijfsels van 't Huis Oud Haarlem onder Heemskerk. 1740.
61681: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Albrechtsberg bij Bloemendaal. 1746. / Kerk te Bloemendaal. 1746.
61680: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - ´t Huis Rolland bij Overveen. 1746. / Overveen. buiten Haarlem. 1746.
61679: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Lustplaats Elswout bij Overveen. 1746. / De Ingang van Elswout. 1746.
61678: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren. / 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61677: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61676: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren.
61674: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61658: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61657: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61656: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61655: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen
61654: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen
61653: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61652: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Slot Kinkelenburg bij Bemmel
61651: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Homburger Poort te Deutichem
61650: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Raad Huis te Deutichem
61649: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerk te Deutichem. 1743
61622: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Lunenburg
61623: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Lopik
61624: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Lopikker Kapel
61692: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Ypestein van agteren. 1730
61691: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Kerk van Watweide 1726.
61647: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Zeddamsche Poort te 's Heerenberg. 1743
61520: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk van de Haar
61501: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik. 1739
61493: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Willem Stad uit Zee te zien 1743.
61408: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61479: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Toren van Westen-Schouwen 1743.
61502: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Markt te Helmond. 1740
61485: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Kasteel te Sluis na eene oude Schilderij op 't Kasteel.
61306: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis Barbistein by Heinkensant. 1743.
61592: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Renswoude
61693: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Ter Does onder Leiderdorp 1730.
61425: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Enghuizen bij Hummel. 1743
61339: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Groote Kerk te Zutphen 1744.
61605: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis de Ness
61486: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Stadhuis en Markt te Sluis. 1739
61487: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Stadhuis en Markt te Sluis. 1739 / Kasteel te Sluis na eene oude Schilderij op 't Kasteel.
61432: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Slot te 's Heerenberg. 1743
61433: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler waard. 1738. / 't Kasteel van Hedel.
61382: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Slangenburg bij Deutichem van agteren. / 't Huis Slangenburg van vooren. 1743
61383: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis de Park bij Arnhem. 1744. / 't Huis de Park.
61384: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Oploo bij 's Heerenberg. 1743
61379: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Hof ter Burg. 1743.
61287: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland. 1745.
15868: SPILMAN, HENDRIK EN CORNELIS VAN NOORDE - Aangenaame gezichten in de vermakelyke landsdouwen van Haarlem, nieuwlings naar ‘t leeven getekend door de beroemde konstenaars H. Spilman en C. v. Noorde, nevens eene afbeelding van het laatst aangelegde bosch in het Haarlemsche Hout. [met ‘Vervolg ...’ en ‘Tweede Vervolg ...’]. Haarlem: J. Bosch, 1761-1763.
61280: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Oostkapelle en 't Huis in 't verschiet. 1745.
61597: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Overlangbroek
61598: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oudaan, bij Breukelen aan de Vegt.
61471: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Zonnemare. 1745.
61472: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk te Wester-Souburg. 1743.
61544: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Wijnestein
61282: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Oosterland. 1745. / Overblyfsels van het Huis te Oosterstein. 1745.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1