Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2192: ROARDA, R.S. - "Nammen ùt de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslân 1700-1747. 3 dln. Leeuwarden 1957-1959; 46, 85, 80 p."
28933: ROBAUT, ALFRED - L'oeuvre complet de Eugène Dalacroix. Peintures, dessins gravures, lithographies.... commenté par E. Chesneau. Paris 1885, 537 pag., geïll., geb. in half marokijn. Prachtig exemplaar.
33810: ROBERS, THEODORUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de dignitate et jure advocatorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1707
53316: HENRI-ROBERT - Les grands procès de l'histoire, 9 delen, Parijs, Payot, 1923-1935.
34174: ROBERTS, DOEDENS, UIT DEMERARY - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus secundum jus Romanum [...] Leiden Haak en Comp. 1831
30718: ROBERTS- JONES, PH. ( INL.) - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventariscatalogus van de oude schilderkunst, Brussel 1984, 471 pag., geb., geïll.
47956: ROBERTSON, W., - Recherches historiques sur la connoissance que les anciens avoient de L'Inde et sur les progres du commerce avec cette partie du monde avant la decouverte du passage par le Cap de Bonne Esperance, 2 delen in 1 band, Amsterdam, Changuion, 1792, 32+253+231 pag.
23806: ROBERTSON, WILLIAM - L'histoire de regne de l'empereur Charles Quint. 6 volumes, Paris 1770-1771, ca. 3000 pag., half leather. Good copy.
24871: ROBERTSON, W. - Histoire d'Écosse, sous les regnes de Mariè Stuart et de Jacques VI, nouvelle edition. London, 1784.
17491: ROBERTSON, WILLIAM - De beproeving van den dienstknecht [...] lijkrede uitgesproken in de Ned. Geref. kerk te Swellendam op 12-3-1865 [...] ter gedachtenis aan zijne geliefde echtgenoote Elizabeth Henrietta Trüter, Kaapstad, v.d. Sandt de Villiers & Co, 1865, 8°: 16 p.
24891: ROBERTSON, WILLIAM - The history of America.
56613: ROBERTSON, JEAN, - The art of letter writing. An essay on the handbooks published in England during the 16e and 17e centuries, London 1943.
24882: ROBERTSON, W. - L'Histoire de l'Amerique. Translated from the English. Maastricht, Dufour & Roux, 1780.
42082: ROBERTSON, W. - An historical disquisition concerning the knowledge which the ancients had of India and the progress of trade with that country. 3rd- edition, London, Strahan a.o., 1799.
30984: ROBERTZ, H. E.A. - Nederlandse en Duitse voorouders. Nieuwegein 1989, ca. 280 pag., geb., geïll.
37662: ROBIDA, A. - Mesdames Nos Aïeules, dix siècles d'élégance, Paris [1893], 254 pag., half linnen (ex bibliotheek exemplaar met stempel).
34200: ROBIDÉ VAN DER AA, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA, UIT AMSTERDAM - Positiones philosophico-juridicae inaugurales [...] Leiden H.W.Hazenberg jr. 1811
17895: ROBIDÉ VAN DER AA, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA - Hulde aan Harmen Jans Groen, visscher te Vierhuis. Uitgegeven ten voordeele van H.J. Groen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1825.
24937: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven burgen en kasteelen, geschetst en afgebeeld.
50660: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E., - Geschenk Neerlands jufferschap aangeboden, Amsterdam, Tielkemeijer, z.j., (6)+231 pag., gebonden in geheel linnen, geïll. met staalgravures door P. Velijn.
50870: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E. - "Nederlandsche kleederdragten; een geschenk voor knapen en meisjes. Gouda, G.B. van Goor, [1840?]. "
17896: ROBIDÉ VAN DER AA, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA - Bergroosjes tot een tuiltje gevlochten voor jongelieden. Gouda, G.B. van Goor, [1843].
42098: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E. - [Oud-Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven burgen en kasteelen. Nijmegen, 1846]
61575: ROBIJN, JACOBUS (CA. 1647-CA. 1707) AFTER A DRAWING POSSIBLY OF LUYKEN, JAN (1649-1712) - Steden wyser van 100 verschyden steden van Nederlandt, welcker distantie men op meer als 6000 verschyden wysen seer licht kan vinden.
51014: ROBIN, C.C. - Nieuwe reize door Noord-amerika in den jaare 1781. Amsterdam, Allart en Holtrop, 1782.
42726: ROBIN, CH. - Traite du microscope. Paris, Bailliere, 1871.
56037: ROBINSON, H.P., - De l' effet artistique en photographie. Conseils aux photographes sur l'art de la composition et du clair-obscur, traduction francaise de la 2e edition anglaise par Hector Colard, Paris, Gauthier-Villars, 1885, 179 pag.
56039: ROBINSON, H.P., - L'atelier du photographe. La meilleure forme d'atelier, fonds et accessoites, eclairage, pose et arrangement du modele. Traduit de l'anglais par Hector Colard, Paris, Gauthiers-Villars, 1888.
56044: ROBINSON, H.P., - La photographie en plein air. Comment le photographe devient un artiste, premiere partie, Paris, Gauthier- Villars, 1886, 61 pag.
56063: ROBINSON, H.P., - L' atelier de photographe, Paris, Gauthiers-Villar, 1888, geïll, 146 pag.
61035: ROBINSON, ESHTON HALL SCHOOL, ELISABETH II - Grant of arms donated by Sir Anthony Richard Wagner, Garter Principal King of Arms ans Sir John Dunamace Heaton-Armstrong, Clarenceux King of Arms, and Aubrey John Toppin, Esq, Norroy and Ulster King of Arms to Margaret Rowan Robinson MA, secretary of the Eshton Hall School Educational Trust Ltd. the trust is allowed to use the coat of arms of Eshton Hall School situated in Gargrave in the West Riding of the County of York.
2195: ROCCA, COLONNA DE CESARI - Armorial Corse. Facsimilé-editie Marseille 1975, naar de uitgave Parijs 1892, ca. 170 p.
35675: ROCHAT, GUILLAUME FREDERIC, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van het werkzame bestanddeel der ricine Utrecht Breijer 1902
15804: ROCHE, CHARLES E. - Things seen in Holland. Londen: Seeley and Co., 1910.
55865: ROCHE, EMILE - La censure en Hollande pendant la domination Francaise (9-7-1810 - 16-11-1813). Gravenhage / Paris, Daamen / Arnette, 1923.
23856: ROCHEFORT, HENRI - La Lanterne, nr. 68, 2e serie, 16-10-1875. Brussel, 1875, 64 pag., original red covers.
52035: ROCHEFOUCAULD, LA, - Les maximes (.....) suivies des reflexions diverses. Publiees avec une preface et des notes par J.F. Thenard, Parijs 1881.
33147: ROCHUSSEN, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio iuris gentium inauguralis de occupatione bellica bonorum privatorum in bello maritimo [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1857
59796: ROCHUSSEN, J.J. - Daniel Hooibrenk's kunstmatige bewerking en bevruchting van granen en boomen en hare toepassing op cultures in Indie. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef, 1864.
17898: ROCHUSSEN, WILLEM FREDERIK - Sociale vertellingen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1898.
60848: ROCHUSSEN, CHARLES (1814-1894) - The reconciliation between Cornelis Tromp and Michiel de Ruyter
34180: ROCHUSSEN, JANUS GUSTAVUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de causis cur in nonnullis capitibus praecipuis differat codex civilis Indo-Neerlandicus a codice civili nostro [...] Utrecht C. Bielevelt 1853
16592: ROCKANJE - Noordzeebad Rockanje, [6e duizendtal]. Uitg. V.V.V., [ca. 193], 48 p.
54943: ROD, AIME VAN [PSEUDONIEM VOOR?] - (La) Pension Whip. Paris, Librairie Artistique, [1929].
52359: RODENBACH, GEORGES, - Bruges la morte, Paris, Flammarion, z.j., 102 pag., gebonden, geïll.
23020: RODENBURG - "Drie stukjes beschilderd glas, elk 18x11 cm, met over de drie ruitjes de tekst erop geschilderd: ""J.J. Rodenburg, Hoogheemraad"". 19e-eeuws?"
40466: RODERMOND, JANNY, - Koen van Velsen architect, Rotterdam, 010, 1995, 126 pag., geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
61043: VON RODICZKY, WEIXELBURG, WEICHSELBURG, FRANZ I - Patent of nobility donated by former elected Roman Emperor Franz II (1768-1835) in his role as the first Austrian Emperor Franz I (1804-1835) to major Karl von Rodiczky, knight in the order of Maria Theresia, allowing him to the title of Freiherr von Weixelburg.
36374: "ROEBERUS (ROEBER), JOHANNES, UIT ILEBURG; PRAESES: FRENZEL, SIMON F." - De juramento imperantis Wittenberg J. Haken 1667
35820: ROEBROECK, MATHEUS HUBERTUS MARIA, UIT HEERLEN - Het ganglion supremum ...... Utrecht Van Boekhoven 1895
2198: ROEBROECK, E.J.M.G. - Het land van Montfort, een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820. (Diss.) Assen 1967. Geïll., 409 p.
36403: "ROEDERO, JOHANN REINHARD, UIT NIDDA-HASSO; PRAESES: WEBER, IMMANUEL" - Sylloge rerum praecipuarum tempore Matthiae Caesaris in Europa gestarum Giessen Muller 1701
17899: ROELANDT, HENDRIK - Biron, treurspel. Den laetsten druck, van veele misslagen en aenstootlijkheden gesuivert. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725.
2202: ROELANTS JR., H.A.M. - Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten, met aanteekeningen, kwartierstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens. Deel I. Amsterdam 1900. Oud-Holl. papier, geïll., 372 p.
2201: ROELANTS JR., H.A.M. - Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten, met aanteekeningen, kwartierstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens. Deel I. Amsterdam 1900. Oud-Holl. papier, geïll., 372 p. Gebonden.
4431: ROELANTS, H.A.M. - Genealogie van het geslacht Pielat, Pielat van Bulderen. Amsterdam 1900, gebonden. (Overdruk uit Roelants' Guldenboek van Schiedam, met speciaal gedrukt omslag, wit doorschoten en met aantekeningen van E.A. van Beresteyn.)
14846: ROELEVELD, W. - The Groningen coastal area. A study in Holocene geology and low-land physical geography.
22760: ROELFSEMA - “Nog iets over gas, electrisch licht en gemeentebelangen”, brochure ondertekend H. Roelfsema, gedrukt, 4 p.
47207: ROELL, A. EN C. THOMESE, - Verslag van de commissie, benoemd (.....) 2-6-1920 (.....) omtrent de vraag: Welke werken zullen moeten worden uitgevoerd (......) teneinde te geraken tot een stelsel van goede waterwegen (....) in Westfriesland, Haarlem 1925, folio, 107 pag., geb.
6216: RÖELL, H.H. - Het geslacht Vethake (eigenlijk Vethacke), extract, 9 p.
4956: RÖELL, H.H. - Het geslacht De Vos van Steenwijk. 's-Gravenhage 1904, 20 p.
32922: RÖELL, JOHAN ALEXANDER, UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum inaugurale sistens diplomata quaedam trajectina inedita annotationibus et animadversionibus illustrata [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1775q
4829: RÖELL, H.H. - Het geslacht Testas. Z.p. z.j., 8 p.
31493: RÖELL, W.F. - Verslag van hetgeen, t.g.v. het verblijf des konings van Holland te Parijs in (.....) 1809 en 1810 (...) is voorgevallen, Amsterdam 1837, 455 pag., orig. karton.
31829: ROELL, CAROLUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, exhibens, animadversiones ad locum codicis civilis, qui est de transactione [...] Utrecht N. van der Monde 1827
4547: RÖELL, H.H. - De afstammelingen van Herman Alex. Röell en Cornelia Bailli. Zaltbommel 1904, 70 p., los, mist omslag.
32751: ROELOFFS, AREND, UIT APELDOORN - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
2204: ROELOFFS, A. - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe. (Diss.) Leiden 1884, 144 p.
32175: ROELOFFS VALK, FREDERIK LODEWIJK ANNE, UIT NIEUWER-AMSTEL - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1897
31754: ROELOFS HEIJRMANS, HENDRIK HERMANUS ROELOF, UIT OEGSTGEEST - Stellingen [...] Groningen G.A. Evers 1900
4841: ROELOFSZ, H.CH.J. - De invloed van het geslacht Thurn und Taxis op de verkeersontwikkeling in Europa van 1500-1900. Utrecht z.j., 56 p.
18977: ROELOFSZ, M.A.P. - De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar.
34171: ROELVINK, BERNARDUS ENGELBERTUS, UIT BREDEVOORT - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones ex jure hereditario desumtas [...] Utrecht P.W. van der Weyer 1847
22932: ROEMENIE, TERSCHAK, WOELDERS - Stukken betr. mej. Ricarda Terschak, Strada Patriotilor te Sibiu (Hermannstadt) in Roemenië, ca. 1970 verbonden aan het Museum Bruckenthal aldaar.
59029: ROEMER, J., - De pharizeën in het Joodsche Land, Haarlem, 1824, 76 pag.
60752: ROEMER, J. - Gedenkschrift van den veldtogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden ten heiligen strijd voor Vaderland en Koning, in de jare 1830 en 1831.
42656: ROEMER, J. - Het vijfde halve eeuwfeest van de stichting der Hooge schole te Leijden (...) plegtig gevierd. Leiden, v.d. Hoek, 1825.
41972: ROEMER, J - De oude Leidsche patroon of derden octobers banket, gedrukt in 1630 en nu opnieuw uitgegeven, Leiden 1833, 43 pag., ing., orig. papieren omslag.
16594: ROERMOND - Gids voor Roermond en omstreken. Uitg. V.V.V. “Roermonds Belang”, Roermond, [ca. 1920?], 48 p.
31828: ROES, GERARDUS BERNARDUS, UIT HETEREN - Twee vragen betreffende de absolute competentie van den kantonrechter. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
31647: ROES, STEPHANUS THEODORUS JOHANNES, UIT HETEREN - Eenige opmerkingen over en naar aanleiding van artikel 1 der wet op het notarisambt. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1879
14772: ROESSEL, NOL VAN - Geschiedenis van een klokkengietersgeslacht. Een verhaal bij kwartierstaten.
38046: ROESSING VAN ITERSON, G - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch Staatsbestuur, Leiden , v. Doesburg 1897, 315 pag., papier omslag.
2209: ROESSINGH, H.K. - Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17de en 18de eeuw in Nederland. (Diss.) Wageningen 1976. Geïll., 594 p.
53992: ROESSINGH VAN ITERSON, G. - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch staatsbestuur. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1897.
31638: ROESSINGH, DIDERICUS, UIT NEUHAUS-BENTHEIM - Dissertationis juridicae inauguralis de absentibus secundum codicem civilem Batavum foturum [...] Groningen J. Oomkens 1836
4291: ROEST VAN LIMBURG, TH.M. - Een Spaansche gravin van Nassau, Mencia de Mendoza, markiezin van Zenete, gravin van Nassau (1508-1554). Leiden 1908. Folio, 115 p., geïll.
21157: ROEST VAN LIMBURG, TH.M. - Het kasteel van Breda. Aanteekeningen betreffende het voormalig Prinsenhof te Breda. Schiedam, H.A.M. Roelants 1904, 224 pag., groot folio, geb., geïll.
17492: ROEST, J. VAN DER (PREDIKANT TE HAARLEM) - Leerrede [...] tot bevestiging van zijnen zoon J.Z. Nauwman van der Roest in de bediening van het evangelie te Middelie en Akswyk, 25 Augustus 1811, Haarlem, J.L. Augustini, 1812, 8°: 6 + 39 p.
17493: ROEST, J. VAN DER (PREDIKANT TE HAARLEM) - "Brief van J. van der Roest aan eene vriendin, over den zin van 1 Joh. III : 2, Haarlem, J.L. Augustini 1810, 8°: 34 p.; GEB. MET: dezelfde, leerrede tot bevestiging van zijnen zoon J.Z. Nauw van der Roest in de bediening van het evangelie te Middelie en Akswyk, 25 Augustus 1811, Haarlem, J.L. Augustini 1812, 8°: 6 + 39 p.; GEB. MET: dezeolfde, leerrede ter opwekking tot eene christelijke opvoeding van kinderen, uitgesproken te Haarlem den 3den October 1813 [...] na den dood van eene zijner dochters, waarbij gevoegd is eene tweede leerrede [...], Haarlem, J.L. Augustini, 1813, 8°: 12 + 52 p."
17494: ROEST, J. VAN DER (IN LEVEN PREDIKANT TE HAARLEM) - Nagelatene leerredenen, Haarlem, J.L. Augustini 1816, 8°: 8 + 30 + 403 p.
31637: ROEST, WILLEM ADRIAAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1898
23768: ROEST VAN LIMBURG, T.M. - Liberalismus, Leiden, v.d. Heuvel, 1837, 30 pag., origineel papieren omslag (Knuttel 27459).
6005: ROEVER SR, W.P. DE - "Geschriften over het geslacht De Roever, [Amstelveen] 1974, ca 200 à 300 p. in ringband, geïll. Met: Aanvulling 1990; aantekeningen van P.Th. van Eck; fotokopieën; familieadvertenties; etc."
2211: ROEVER AZ., N. DE - Het verzamelen van zegels. Handboek voor het aanleg-gen van eene zegelverzameling. Leiden z.j. [1883], 91 p.
52445: ROEVER, N. DE EN G.J. DOZY - Het leven van onze voorouders. 6 delen, Amsterdam, 1893-1906.
32543: ROEVER AZ., NICOLAAS DE, UIT AMSTERDAM - De Amsterdamsche weeskamer. Academisch proefschrift [...] Amsterdam De Roever-Kröber-Bakels 1878
35370: ROGAAR, PETRUS JOSEPHUS - Prent voor de promotie van Mr P.J. Rogaar Amsterdam M.J. Portielje 1933
31826: ROGAAR, HERMAN PHILIPPUS, UIT MIDWOLDA - Het avondmaal en zijne oorspronkelijke beteekenis.Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber Groningen
2214: ROGERS, H.C.B. - The pagant of heraldry. An explanation of its principles & its uses today. Londen 1955. Geb., geïll., 205 p.
38952: ROGGE, H.C. E.A. - Catalogus van de bibliotheek der Remonstrantsch- Gereformeerde gemeente te Rotterdam, 's- Gravenhage 1893, 13 + 365 pag., ingenaaid ( los ).
25063: ROGGE, H.C. - Album. Verzameling van afbeeldingen der merkwaardigste voorwerpen ingezonden voor de tentoonstelling van Oudheden, gehouden te Delft in July en Augustus 1863.
38095: ROGGE, H.C. - Geschriften betreffende de geschiedenis der remonstranten, Amsterdam 1864, ( 8 ) + 108 pag., gebonden, goed exemplaar.
43007: ROGGE, C. - Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, Allart, 1796.
38826: ROGGE, H.C. - Casper Janszoon Coolhaes, de voorloper van Arminius en der Remonstranten, 2 delen, Amsterdam 1865, 255 + 240 + 19 pag., origineel karton, rug los.
25211: ROGGE, H.C. - Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzamelingen van de boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam. Stuk I en II, Amsterdam 1863-1866, 313+108+275+172 pag. Complete set. Stuk I in één band, stuk II in afleveringen.
53994: ROGGE, C.M. - Het misdrijf van woeker, historisch beschouwd. Amsterdam, Y. Rogge, 1884. [dissertatie].
3417: ROGGE, J. - Het handelshuis Van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdams handelshuis. Amsterdam 1949, 422 p., geb., geïll.
3416: ROGGE, J. - Samuel Pieter van Eeghen, een levensschets. [Amsterdam 1950], 60 p., geb., geïll. Met losse `stamboom'.
50751: ROGGE, H.C. (UITG.), - Brieven van Nicolaes van Reigersberch aan Hugo de Groot, Amsterdam 1901, 20+818 pag.
38833: ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd, 2 delen ( deel 1 en 2 van 3 ) , Amsterdam 1874, 1875, 390 + 522 pag.
4969: ROGGE, J.H. - G. de Vries & Zonen, makelaars, Amsterdam. Eenige aanteekeningen n.a.v. 10 maart 1915. Amsterdam 1915, 10 p., geïll.
31698: ROGGE, H.C. - De wetenschap der geschiedenis en hare methode [...] Amsterdam Y. Rogge 1890
4554: ROGGE, J. - Het geslacht Rogge te Zaandam. Drie eeuwen familiegeschiedenis tegen den achtergrond van nering en bedrijf. Koog a.d. Zaan 1948, 200 p., geb., geïll.
42057: ROGGE, C. - Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche volk. Amsterdam, Allart, 1799, 16+605 pag. Origineel karton (scharnieren zwak).
60918: ROGHMAN, GEERTRUYD (1625-1651) AFTER ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Sloter Kerk [set title: 'Plaisante Lantschappen...etc. Na 't Leven geteekent door Roelant Rogman...]
60954: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) REWORKED BY NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53) - View in the Wood of The Hague (set title: Six Views in the Wood of The Hague)
60917: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Velsen (set title: Eight Landscapes with views in the Provinces of Holland and Utrecht)
60962: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Buyten Haerlem [set title: Eight landscapes with views in various provinces]
2217: ROGIER, L.J. - "Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en de 17de eeuw. 3 dln. A'dam 1945-1947. Geb., geïll.; 650, 832, 77 p."
35199: ROIJEN, ISAAC ANTONIE VAN, UIT ZWOLLE - De fictie der exterritorialiteit Groningen J.B. Huber 1885
33062: ROIJEN, J.A. VAN, UIT DRENTHE - Dissertatio juridica inauguralis, continens quaedam de pactis [...] Groningen E. Mekel 1823
33063: ROIJEN, ADRIANUS JOANNES VAN, UIT KATWIJK A/D RIJN - Dissertatio iuridica inauguralis, de domicilii, cum ex iure veteri, tum ex iure hodierno, ratione et iure [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1824
32759: ROIJEN, S.J. VAN, UIT DRENTHE - Specimen juridicum de crimine perjurii [...] Groningen H. Eekhoff Hz. 1818
59289: MAX - ROLAND (ILLUSTRATED)., - De wonderlijke reizen van Meelmuts en Roetkop. Met teekeningen van O. Roland. Jacob van Kampen, Amsterdam [1923], 44p., geillustreerd stripverhaal, gedecoreerd karton, linnen rug, oblong, 21 x 30,5 cm. Boekblok beetje los in de band, verder goed exemplaar.
7942: ROLAND - Jubiläumsschrift 1902-1912, I. und II. Band.
27917: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Socialisme en literatuur, 2e druk, Amsterdam 1900, 64 pag., in blanco papieren omslag.
32484: ROLDANUS, CORNELIUS, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de collationibus [...] Leiden Corn. Haak 1749
52315: ROLFE, F. BARON CORVO, - The desire and pursuit of the whole. A romance of modern Venice, with an introduction by A.J.A. Symons and foreword by W.H. Auden, London, Cassell, 1953, 16+299 pag.
53995: RÖLING, B.V.A. - De wetgeving tegen de zoogenaamde beroeps- en gewoontemisdadigers, 's Gravenhage, 1933. [dissertatie].
15807: ROLLEMA, H. VAN [=JHR MR HOBBE BAERDT VAN SMINIA] - "Wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter door een gedeelte van de provincie Friesland; bevattende eene plaatselyke en geschiedkundige beschrijving van de merkwaardigheden der grietenij Tietjerksteradeel. Uit de nagelaten papieren van eenen dorpspredikant, bijeenverzameld door H. van Rollema. Leeuwarden: W. Eekhoff, 1841."
30730: ROLLER, F. - Technik der radirung. Eine anleitung zum radiren und aetzen auf kupfer, Wien 1888, 133 pag., bedrukt papieren omslag, los.
6819: "ANONIEM (VERT.); M. ROLLER" - [De dichter en zijn huisgezin. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 11e deel, 2e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1803.]
27926: ROLLER, D.H.D. - The magnete of William Gilbert, Amsterdam 1959, 196 pag., geb., geïll.
36645: ROLLIN COUQUERQUE, LOUIS MARIE , UIT DELFT - Tweeerlei dogma Den Haag Mouton 1893
24851: "ROLLIN, CHARLES;" - Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs. Amsterdam, Chatelain, 1754,
57024: "ROLLS, VERNON;" - Rolls heraldry. Notes by Vernon Rolls 2002. Rolls Records nr. 2 Oxford 2002. Ingenaaid, 11 pag. tekst en 10 platen
36279: "ROMANUS, CAROLUS FRIDERICUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: PRITIUS, JOHANN GEORG" - Dissertatio academica de republica litteraria Leipzig C. Gotze 1698
3516: ROMBACH, J.H. - Inventaris van de archieven van de families Van Foreest 1422-1979, Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765, De Dieu/Fontein Verschuir/Van der Feen de Lille 1664-1955, Alkmaar 1992, 286 p., geb., geïll.
34502: ROMBACH, JAN JACOB CORNELIS ANTONIE, UIT SINTANG - De loslating van de normaal gelegen placenta tijdens de zwangerschap Leiden IJdo 1894
31923: ROMBACH, JAN, UIT HAARLEM - Opmerkingen over rechtswetenschap en logica. Proefschrift [...] Deventer / Antwerpen Ae.E. Kluwer 1963
38080: ROMBOUTS, HANS - Een beer die nog een varkentje had te wassen, Driehuis, Augustijn pers 2001, ( 8 ) pag.
58398: ROMBURG, C.G.M. V., E.A., - Tresor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-vereeniging, deel 26-50, 's-Gravenhage 1957, 829 pag., geb.
31645: ROMEIJN, PETRUS, UIT ZEVENHUIJZEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens loca nonnulla ex Plauti comoediis [...] Deventer J. de Lange 1836
31646: ROMEIN, ANNAEUS JACOBUS, UIT BUITENPOST - Dissertatio juridica inauguralis exhibens specimen jurisprudentiae comparatae in loco juris [...] Groningen W. van Boekeren 1832
2221: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Haarlem 1932. Geb., 248 p. Met: Supplement, door H. Bruch. Haarlem 1956, 73 p.
2222: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Haarlem 1932. Geb., 248 p. Alleen het hoofddeel, zonder het Supplement.
2225: ROMEIN, T.A. - "Naamlijst der predikanten sedert de hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland. 2 dln. Leeuwarden 1886-1888; 720, 5 p. Met: S.D. van Veen, Aanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst... Leeuwarden 1892, 94 p."
31656: RÖMER, CHRISTOPHORUS CAROLUS, UIT CURAÇAO - Disputatio iuridica inauguralis varii argumenti [...] Groningen M. van Heijningen Bosch 1825
31657: RÖMER, HENRICUS GABRIËL, UIT UTRECHT - Dissertatio historico antiquaria de consulum Romanorum auctoritate libera republica [...] Utrecht Kemink & Zoon 1841
35058: RÖMER, JOHAN WILLEM EVERHARD, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de lege aquilia Utrecht Van Paddenburg en Van Yzerworst 1806
22665: "RÖMER, VON; DE WOLFF" - Album amicorum in de vorm van een marokijnen omslag met losse blaadjes, 1820-1834, van Lucia Sophia de Wolff (Sophie), wonende (in 1825) te Den Helder, met 20 bijdragen, waaronder tekeningen, kalligrafie en borduurwerkjes.
2226: RÖMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. 2 dln. Leiden 1854. Geïll., 680, 281 p.
34160: RÖMER, JOHANNES GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Specimen historicum juris publici Romani de defensoribus plebis seu civitatium [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
41854: ROMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voorm. graafschappen van Holland en Zeeland Deel I (van 2), Leiden 1854, 680 pag., orig. karton (rug los).
6009: RÖMER, L.S.A.M. VON - Genealogie van het geslacht Von Römer, deel I, Soerakarta 1926, 134 p., (gedrukt in 25 genummerde exemplaren, niet in de handel)
17496: ROMIJN, P. (PREDIKANT TE HENGELO BIJ ZUTPHEN) - Opwekking tot het ware vrede-verbond. Leerrede, z.pl., [1870], pp.233-240
36738: ROMIJN, JAAP ( INL.) - [ Catalogus Sotheby veiling keramiek NV De Porceleyne Fles te Delft ], Amsterdam 1977, 164 pag., geïll.
35177: ROMME, RUDOLPH HENDRIK ARNOLD MARIA, UIT OOSTERHOUT - Verlating van hulpbehoevenden 's Hertogenbosch J.W. Robijns 1885
34722: ROMOND, JOHAN LAMBERTUS VAN, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica inauguralis de senatus-consultum vellejanum Utrecht Van Megen 1735
32269: ROMONDT, CORNELIUS ADRIANUS NESTOR VAN, UIT UTRECHT - Iets over electriciteit naar aanleiding van eenige in de chirurgische kliniek en polikliniek waargenomen gevallen [...] Utrecht H.H. van Romondt 1872
57370: "ROMPELMAN JANSZ., H.; " - Het nut der zwemkunst onderzocht en bewezen benevens eenige opmerkingen en onderrigtingen in dezelve, Amsterdam, Martin, 1829.
53997: ROMSWINCKEL, A.F.J. - Een rechterlijke dwaalleer? Den Haag, 1934.
34161: ROMUNDE, JOANNES GUILIELMUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica de recepti maritimi cautione quae vulgo cognoscimentum appellatur[...] Utrecht Joh. Altheer 1834
31653: ROMUNDE, FRANCISCUS LAURENTIUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo acquirendae hereditatis [...] Deventer J. de Lange 1841
38681: ROMY, F. - Le personnel scientifique de la bibliothèque royale de Belgique 1837-1962, Brussel 1962, 127 pag., geïll.
17902: RONDEAU, S. - Zangen, ter gelegenheid van de vijftigjarige feestviering der maatschappij V.W. op zaturdag, den 4den october 1856, benevens beschrijving van het decoratief der zaal. [z.p.], [z.n.], 1856.
17903: RONDEAU, S. E.A. - Aan mijne landgenooten. [z.p.], [z.n.], [1830]. Het vaandel. Krijgslied. [z.p.], [z.n.], 1831.
42261: RONDOT, N. - Notice du vert de Chine et de la teinture en vert chez les Chinois. Paris, Lahure, 1858.
52419: RONSARD - Ronsard lyrique & amoureux. Orne d'images du temps, La Sirene, 1922.
30403: RONSE, A. - De windmolens, Brugge 1934, 178 pag., geïll. (o.a. met 5 losse uitslaande platen). Rug los en beschadigd.
52193: ROO, L.W.G. DE, - Documenten omtrent Herman Willem Daendels, gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indie, 2 delen, 's-Gravenhage 1909 [=Supplement op J.K.J. de Jonge e.a., De opkomst van het Nederlandsche gezag in Oost-Indie].
47777: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE, - De ondergang van het tweede keizerrijk, 2 delen, Schiedam 1876, 308+421 pag., geïll., geb.
5885: ROO VAN ALDERWERELT, J.V.H. DE - De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau, overdruk Jrb. C.B.G. 1971.
31611: ROO, ENGELBERTUS ANTONIUS DE, UIT DORDRECHT - Disputatio politica inauguralis continens historiam pactorum mercatus commercii et navigationis patriae nostrae cum Gallia [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
2228: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - De grootmeester en de inspecteurs der artillerie van de Koninklijke Landmacht van 1814 tot 1939. Z.p. 1939, 162 p.
17904: ROO, LEONARDUS WILHELMUS DE - Bloemgeschenk aan myne kinderen. [Rotterdam], [J. Hendriksen], 1818.
17905: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); EUGÈNE SCRIBE" - Een eenige misstap. Tooneelspel, in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman, 1831.
17906: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); A. VAUTRIN" - De luitenant-admiraal Tromp, aan het hof van Lodewijk den Veertiende. Blijspel, in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
17912: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); AMALIE VON SACHSEN" - De bruid uit de residentie. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1839.
17913: ROOBOL, CORN.J. - William Shakspeare, of De roeping. Historieel tooneelspel in één bedrijf. Vrije navolging. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1840.
17914: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); JOHANNA VON WEISSENTHURN-GRÜNBERG" - De eerste stap. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1841.
17916: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); CHARLOTE BIRCH-PFEIFFER" - Hinko, of De vrijknecht. Historisch-romantisch tooneelspel uit de middeneeuwen in vijf bedrijven, benevens een voorspel genaamd De jongere zoon. Met vrije gebruikmaking van den roman van Storch. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1845.
17917: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ALBIN JOHAN B. VON MEDDLHAMMER" - De bemoeiäl, of Eindelijk heeft hij het toch goed gemaakt! Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1846.
17918: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ANICET BOURGET; AD. D'ENNERY" - De giftmengster. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1846.
17919: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ED. VON BAUERNFELD" - Burgerlijk en romantisch. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1847.
17920: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); KARL VON HOLTEI" - Shakspeare terug in zijne geboorteplaats. Historisch drama in vier bedrijven of zes tafereelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1857.
17921: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); KARL VON HOLTEI" - Het parelsnoer, of Knecht, dienaar en heer. Drama in drie afdeelingen. Muziek van den heer J. Bersée. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Wed. Borleffs & Ten Have, 1859.
17908: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); JOHANNA VON WEISSENTHURN-GRÜNBERG" - De landheer van Sterrenberg. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
17907: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); F.W. ZIEGLER" - Engeland in het jaar 1651, of Deugd en misdaad. Geschiedkundig tooneel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
17909: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); J.P. SIMON DIT LOCKROY, E. BADON" - Liefde en wraak, of Een tweegevecht ten tijde van den kardinaal De Richelieu.Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1833.
17911: ROOBOL, CORN.J. (VERT.) - Christina van Rusland en Milna Peterhoff, of De vorstin en de kamerjuffer. Historieel blijspel met zang in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1839.
55283: ROODE, F. DE - Portretprent in stippelgravure-techniek van 'De zusters Ferning', gegraveerd door F. de Roode naar Le Gros. Uitg. A. Loosjes, 1793.
32296: ROODENBURG, LEENDERT NICOLAAS, UIT DORDRECHT - Partieel appel. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1890
31988: ROODHUYZEN JR, HENDRIK, UIT OOSTERBEEK - Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een' der eerste hervormers in Nederland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.C. Loman 1858
31649: ROOIJENS, G.G. - Redevoering over het wezen der Christelijke Godsdienst [...] Amsterdam J. van der Hey en Zoon 1828
35283: ROOIJENS, GIJSBERTUS JOHANNES - Godsdienstige rede bij het tweede eeuwfeest der doorluchtige school van Amsterdam 1832
17499: ROOKMAAKER, H.R. (PREDIKANT TE POORTUGAAL) - Leerrede op den eersten zondag in December 1854, ter viering van zijne 25-jarige evangeliebediening in de gemeente van Poortugaal, Rotterdam, H.V. v. Gogh, 1854, 8°: 36 p.
35783: ROON, KLAAS VAN, UIT HAZERSWOUDE - Over chronische en progressieve atropie van spieren Utrecht Kemink 1889
27684: ROONPTSY, CH.E.D. [= R.A. PELISSERY] - Le caffé politique d' Amsterdam ou entretiens familiers d'un francois, d'une anglois, d'un hollandois et d'un cosmopolite sur les divers interets economiques & politiques de la France, de l'Espagne et de l'Angleterre. nouvelle edition. Tome premier, Amsterdam 1778, 398 pag., papieren omslag. [ alleen deel I van 2 delen].
61034: ROOPE HARRIS, BRISTOL, GREENWAY, AGATHA CHRISTIE, LEAKE, TOWNLEY - Grant of arms donated by Stephen Martin Leake, Garter and Charles Townley, Clarenceux, Kings of Arms, to Roope Harris (1747-1821) of Bristol. Roope Harris became Roope Harris Roope afterwards.
36560: ROORDA, D.J. - Eeuw tegen eeuw Groningen Wolters 1971
17923: ROORDA VAN EYSINGA, JOSINA - Losse dichtstukjes. Oud en nieuw (bijeengebragt.) Enkhuizen, H. de Ringh, 1853.
31541: ROORDA, TACO - Oratio de poëtriis Hebraeis [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1828
17924: ROORDA VAN EYSINGA, WILLEM ANDRIES PHILIP - Bloemen in loover. Utrecht, J.D. Doorman, [ca. 1860].
54002: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken van S.E.W. Roorda van Eysinga (niet eervol ontslagen ingenieur). 's Gravenhage, B. Liebers & Co., 1889.
54001: "ROORDA VAN EYSINGA, S.; N. LOBRY" - "Historische en godsdienstige beschouwing over het ... afsterven van Klaas Hooft, door leenmannen van den lande van Blois op eisch van den bailluw J. van Blarikum plegtig ter dood veroordeeld en voor het rechthuis van de banne West Zaanen ... den 31sten October 1801 met de koorde gestraft door S. Roorda van Eysinga, predikant bij de Herv. Gem. te Westzaan ; benevens eene leerrede over de gedachten en gevoelens waartoe openbare rechtsoefeningen den christen behoren op te leiden, door N. Lobry, predikant bij de Herv. Gem. te Zaandijk. Westzaandam, H. v. Aken, 1802."
54000: ROORDA, R.S. EN J.J. SPAHR V.D.HOEK - Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700-1811. Oerprinte ut Nieuwsblad van N.O. Friesland, 1958. [Gebonden met:] Kriminaliteit yn Kollumerlan 1700-1811. Oerprinte ut Nieuwsblad van N.O. Friesland, 1958.
34373: ROORDA, J., UIT DEVENTER - Specimen iuridicum inaugurale de domicilio civili [...] Leiden H.W. Hazenberg 1825
23226: ROOS, SOUVENIR - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 21 topografische afbeeldingen van Zuid Afrika, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
49844: ROOS, C.F. E.A., - Veilingcatalogus van oude schilderijen. Kunstverzameling Hodshon, nagelaten door (......) douariere Roell geb. Hodshon, Amsterdam 1872, ca. 50 pag. Los in de band, mist rug.
37674: ROOS, C.F. E.A. - Catalogus van eene uitstekende verzameling penningen en munten (...) uitgemaakt hebbende het beroemde Kabinet van den Wel.-Ed. Ge. Heer A. van Bijnkershoek van Hoogstraten (...) welke verkocht zullen worden op 16-10-1827 te Amsterdam, 146 pag. (waterschade)
19240: ROOS, G.P. - Beknopt geschied- en aardrijkskundig woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderens westelijk deel (voorm. 4e district van Zeeland).
58850: ROOS, SOUVENIR, - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen van Carlsbad/Karlsbad, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 23x23 cm, gevouwen ca. 13x7 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
31893: ROOS VAN BIENEMA, EPKE, UIT OUDESCHOOT - Dissertatio juridica inauguralis de donatione per interpositas personas prohibita [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
49845: ROOS, C.F. E.A., - Veilingcatalogus des tableaux anciens. Collection Hodshon, delaisse par (.....) baronne Roell nee Hodshon, Amsterdam 1872, ca. 50 pag., los in de band, mist rug.
16958: ROOS, S.H. E.A. - Het drukkers jaarboek voor 1907. Tweede jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam, 1907.
60236: ROOS, CORNELIUS STEPHANUS (AMSTERDAM 1845 - 1882) - 'DE BARBAARSCHE KOK of Het noodlottig einde eener gedeserteerde Poes'. 1880
58849: ROOS, SOUVENIR, - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
33097: ROOS, J. TE ZAANDAM. - De eerste wijsgeer der ervaring aan de Groningsche hoogeschool. Kritisch-wijsgeerige beschouwing der inwijdingsrede van den hoogleeraar jhr. B.H.C.K. van der Wijck [...] Utrecht J.G. Broese 1863
38606: ROOSBROECK, R. V. - De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders, 2 delen , Antwerpen 1929- 1930/1933, 266 + 336 pag.
2232: ROOSBROECK, R. VAN - Emigranten. Nederlandse vluchtelingen in Duitsland (1550-1600). Leuven 1968. Geb., 412 p.
56915: ROOSEBOOM, L., - De tugtroede der leugens. Lasteringen en valse beschuldigingen, of het veragtelyke en belaggelyke daar van aangeweezen (.....) gedaan door P.J. Myndards, die zig aardbisschop van Utrecht noemd [ 1e en 2e stuk], Utrecht etc., Krebber etc. [1760-1762], 67+98 pag.
43597: ROOSEBOOM, M.P. - The Scottish staple in the Nederlands, 's-Gravenhage 1910, 237+246 pag., hardback, ill., very good copy.
31651: ROOSENBURG, JACOB CHRISTIAAN, UIT ENSCHEDE - Iets over de levering van onroerende goederen, bij wijze van legaat verkregen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
16595: ROOSENDAAL (N.BR.) - Roosendaal en Nispen in verleden en heden door J.T. Boekholt. Uitg. met medewerking van het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1924, 92 p.
33574: ROOSENDAEL,JAC.FRED.FIL., STEPHANUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de injuriis et famosis libellis [...] Leiden Abraham Kallewier 1748
31650: ROOSENDAEL, STEPHANUS, UIT DALFSEN - Dissertatio juridica inauguralis, de dolo in delictis [...] Leiden M. Cyfveer Jz en J.C. Emeis 1817
28147: ROOSENSCHOON, D. E.A. - Jubileum-nummer van het orgaan voor smedenpatroons....t.g.v. het 25- jarig bestaan van den Bond van Smedenpatroons in Nederland, 1903-1928, Haarlem 1928, 18 + (18) pag., ill. [smid]
15809: ROOSJEN, S.O., N.D. KROESE EN W. EEKHOFF - "Merkwaardigheden van Hindeloopen; bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm, Leeuwarden: W. Eekhoff, 1855"
35934: ROOSMALE NEPVEU, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Stellingen .... Utrecht Den Boer 1895
17925: ROOVER - De roover uit wraak of Lotgevallen van den beruchten Socivizca. Door hem zelven beschreven. Amsterdam, Wed. H. van Kesteren en Zoon, 1817.
17926: ROOVERS - De roovers in de Latro-rotzen. Een tafereel van boosheid en overheersching. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1821.
17927: ROOY, ANTHONY DE - Taal-, oudheid- en oordeelkundige mengelstukjes. Dordrecht, Pieter van Braam, 1774.
31540: ROOYENS, GISBERTUS JOANNES - Oratio de indole religionis Christianae [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1828
60873: ROP, ANT. L. DE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - "De sprookjes van moeder de gans, verteld door Ant. L. de Rop, geïllustreerd met 40 houtgravuren naar tekeningen van Gustave Doré. Amsterdam, uitgevers-maatschappij ""Elsevier"", n.d. [ 1890]. "
60872: ROP, ANT. L. DE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - "De sprookjes van moeder de gans, verteld door Ant. L. de Rop, geïllustreerd met 40 houtgravuren naar tekeningen van Gustave Doré. Amsterdam, uitgevers-maatschappij ""Elsevier"", n.d. [ 1890]. "
47794: ROPCKE, ED EN W.V. HOYTEMA, - Uit het leven, Militaire en burger-schetsen, Rotterdam 1904, 192 pag.
51639: ROPPE, L., E.A., - Willem I, koning der Verenigde Nederlanden. Herinneringen, Hasselt 1971, 143 pag., geïll,
41948: RORING, W.G.A.J. - Kerkelijk en wereldlijk Twente. Historische schetsen, deel II, Oldenzaal 1911, 331+19 pag., geb., geïll.
5623: ROSCAM ABBING, M. - Van Hoogstraten: iconografie van een familie, Amsterdam 1987, 160 p., geïll.
5678: RÖSCH, S. - Caroli Magni Progenies, pars I, Neustadt a/d Aisch 1977, 229 p., geb.
34670: ROSEBOOM, COERT, UIT AMSTERDAM - XXI. theses juridicae. 1793
54574: ROSEN, ERWIN [=CARLÉ, ERWIN] - In het vreemdelingen-legioen. Herinneringen en indrukken. Naar het Hoogduitsch door J.L. v.d. Moer. Utrecht, Honig, 1911.
38268: ROSENBAUM, E - Geslacht De Koff ( 18e en 19e eeuw ) in vier tafels, Zeist 1913, mist tafel 1.
36579: ROSENBERG, JOHANNES, SCHOL. BUDISS. EVANG. RECT. - De Pietatis praemiis, pietatis studio deditos Christ. Gotofr. Schramm, Joh. Gottlieb Michaelis memoriter .... Bautzen Richter 1686
36783: ROSENBERG, MARC - "Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage, drei Teile in 1 band: Abteilung Granulation, Frankfurt 1918, 158 pag. ; Einführung ( Doppelheft ), Frankfurt 1910, 136 pag. ; Abteilung Niello, Frankfurt 1908, 36 pag. "
35570: "ROSENHAYN, NICOL., UIT EISLEBEN; PRAESES: KLAUSING, HEINRICH" - De summa virtutum gentilium akme, collata cum Christianarum virtutum perfectione [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1711
35608: ROSENKRANTZ, CHRISTOPH - Die außerwehlte Stisserin, aus dem Spruch Sanct Pauli, Rom. 8/33/34 [...] Bey Christlicher Beerdigung der Fr. Marien Elisabethen [...] Hn. M. Chiliani Stissers [...] gewesenen hertzgeliebten Hauß-Ehre [...] Halle Wed. en erven Christoph Salfeld 1674
33703: ROSENSTEIN, SIEGMUND - Ueber die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis in der Medicin mit rücksicht auf die Aufgabe der Klinik.
33702: ROSENSTEIN, SIEGMUND - Het tegenwoordig karakter der geneeskunde.
35421: ROSIER VAN WARTUM, PETRUS - Dissertatio juridica inauguralis de potesta in liberos parentibus competente in statu naturali et civili Groningo-Ommelandico Groningen L. Huisingh 1794
42316: ROSINUS, JOHANNES - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum. Amsterdam, S. Schouten, 1743.
6211: ROSKAM, P. - Jacob Vermeulen, 1865-1939, familieherinneringen, [Maasdam 1997], 118 p., geb., geïll. (met losse foto). Betreft de familie Vermeulen te Hardinxveld
17929: ROSKES, HENRI THÉODORE - Engeland en Holland, op den 18den november 1831. Amsterdam, Gebroeders Van Arum, 1831.
47386: "ROSMALEN, P.J. V.;" - Het college van collectanten der Nederduits Hervormde gemeente te 's-Gravenhage, 1812-1912, 's-Gravenhage 1912, 224 pag.
17930: "ROSS, MRS; C.C. VAN DER HOEK? (VERT.)" - De oude vrijster en de getrouwde vrouw, of Het voor en tegen des huwelijks. Voorgesteld in huisselijke tafereelen. Vertaald uit het Frans. Leiden, C.C. van der Hoek, 1828. [2 delen]
42721: ROSS, JOHN - Narrative of a second voyage in search of a North-West passage and of a residence in the arctic regions, during the years 1829, 1830, 1832, 1833, Including the reports of (...) James Clark Ross (...) and the discovery of the Northern Magnetic Pole. London, Webster, 1835.
24868: "ROSS (ROSAEUS), ALEXANDER; VIRGIL" - Virgilii evangelisantis christiados libri XIII. Rotterdam, A. Leers, 1653.
31467: ROSSE, H (ED.) - The Netherlands participation New York World's Fair 1939, Delft 1939, 95 pag., geïll.
41915: ROSSE, HERMAN - Delft kunststad. Restauratieplan voor de zeven eeuwen oude Prinsenstad. Een ontwerp van prof. Herman Rosse, Delft 1946, 170 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
6284: ROSSEM, N.J.A.C. EN H.L. HOMMES - Van Westerbeeck, overdruk Ned. Leeuw 1958, 13 p.
22888: "ROSSEM, VAN; HOFFMANN, ROTTERDAM " - Fotoalbum van de familie Van Rossem, bevattende ca. 98 foto's, meeste carte-de-visite formaat, ingestoken in kartonnen bladen met uitsparingen. De albumbladen met randversieringen en leren band met koper beslag. De foto's alle uitvoerig geannoteerd met namen en data van de voorgestelden.
36492: ROSSEN, MARIA JOHANNA JACOBUS GERARDA, UIT WEURT - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Tilburg en Enschede 1900-1925 Tilburg Z.H.C. 1988
35873: ROSSEN HOOGENDIJK, PETRUS COENRAAD VAN, UIT VLAARDINGEN - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1877
26266: ROSSEN, P.V.J. V. - Tietjerksteradeel 1940/1945, Bargum 1995, 451 pag., geïll.
60879: ROSSETTI, CHRISTINA [ILLUSTRATOR: HOUSMAN, LAURENCE] - Goblin Market, by Christina Rossetti, illustrated by Laurence Housman, London, Macmillan and Co., 1909.
59751: ROSSI, GIOVANNI GIACOMO DE (1627-1691), AFTER GREUTER, MATTHEUS (1564/66-1638) - VILLA BORGHESIA
17932: RÖSSING, JOHAN HERMAN - Galeotto. Drama in 3 bedrijven en een voorspel. Naar Paul Lindau's omwerking uit het Spaansch van José Echegaray. Amsterdam, A. Rössing, [1888].
56311: ROSSING, J.H., - Het honderdjarig bestaan van Het Leesmuseum te Amsterdam, Overdruk Eigen Haard 1900, 8 pag., geïll.
7943: RÖSSLER, HELLMUTH (ED.) - Deutsches Patriziat 1430-1740. Büdinger Vortrage 1965.
33046: ROST, NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de arbitris [...] Leiden Abraham Elzevier 1692
47371: ROSVALL, TED, - Bernadotte-Attlingar, Falkoping 1992, 128 pag., ill.
17940: "ROTGANS, LUCAS; JAN BARTELINK; FRANS GREENWOOD; JAN VAN HOVEN" - De oud-Hollandsche Kermisparnas of de Kermisdichttafereelen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823.
17938: ROTGANS, LUCAS - Poëzy, van verscheide mengelstoffen. Leeuwarden, François Halma, 1715.
17936: ROTGANS, LUCAS - Scilla, treurspel. Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1711.
17935: ROTGANS, LUCAS - Wilhem de Derde, door Godts genade, koning van Engelandt, Schotlandt, Vrankryk en Ierlandt, beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In heldendicht beschreven. [Deel I:] 2e druk. Amsterdam, François Halma, 1710 [Deel II:] Amsterdam, François Halma en Willem van de Water, 1700. [2 delen in 1 band]
17934: ROTGANS, LUCAS - Boerekermis. Quantum est in rebus inane! Amsterdam, Antoni Schoonenburg, 1735.
17933: ROTGANS, LUCAS - Boerekermis. Quantum est in rebus inane! Amsterdam, Samuel Halma, 1708.
8177: "ROTGANS, LUCAS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Wilhem de Derde, door Gods genade koning van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland, beschermer des geloofs, enz. enz. In heldendicht beschreven. Utrecht, François Halma en Willem van de Water, 1698-1700. [2 delen in 1 band]
33855: ROTGERS, ARNOLDUS - Oratio de socialitate a Grotio contra Carneadem bene citata, ad demonstrandum jus naturale [...] Groningen Joannes Cost 1727
33811: ROTGERS, ARNOLDUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis qua adstruitur jus gentium non dari [...] Leiden Abraham Elzevier 1710
36277: "ROTH, RUDOLPH, UIT ULM; PRAESES: MULLER, JOHANN JACOB" - Disputatio historica de more.... dem Reichs Apffel. Jena S. Krebs 1670
35578: "ROTHIUS, HENRICUS, UIT SAGAN; PRAESES: KLAUSING, HEINRICH" - De amore rationali, utrum primum sit moralitatis principium, & summum bonum, & imago Dei, & ipsa fides salvifica ? [...] Wittenberg Martin Schultz 1709
36334: "ROTHIUS [ROTH], PHILIPPUS, UIT GORLICH; PRAESES: BUCHER, SAMUEL F." - Conclusum Hebraeorum gynaeceum Wteenberg Creisig 1716
35537: "ROTHIUS, JOHANNES ADAMUS; PRAESES: DIETERICUS, JOHANN GEORG" - De philosophia Homeri [...] Wittenberg Christian Gerdes 1704
19191: ROTHSCHILD, LAZARUS V. - Svenska grevar och baroner.
36243: "ROTHWANGER, JOHANN HEINRICH, UIT DANZIG; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH" - Exercitatione historico-theologica osculum pedum Pontificis Romani (Das Fuss-kussen des Romischen Pabsts) ...... Wittenberg J.G. Meyer 1718
23186: ROTTERDAM, STUDENTEN, GELUK - Bul betreffende het lidmaatschap van W. Geluk voor het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, d.d. Rotterdam 20-10-1945. Groot blad plano, deels gedrukt, deels gekalligrafeerd. Met (beschadigd) uithangend zegel.
17502: ROTTERDAM, ARNOLDUS (PREDIKANT TE ZUYLEN) - De haastige en onverwagte dood der magtigen zonder hand [...] redenvoering [...] dood [...] Willem Karel Hendrik Friso, Amsterdam, J. Rotterdam, 1751, 4°: (alléén de eerste vier pagina's )
16598: ROTTERDAM - De Groote Kerk te Rotterdam door J.R. Callenbach, Rotterdam, Immig, 1910, 48 p.
16601: ROTTERDAM - Souvenir de Rotterdam. 24 vues. Edition spéciale du Grand Bazar Français, z.pl., [1920?].
16602: ROTTERDAM - Guide de Rotterdam, par le syndicat d’initiative de Rotterdam. Rotterdam, Wijt, [ca. 1925], 40 p.
16605: ROTTERDAM - Rotterdam. De Maasstad heet U welkom. Uitg. van Spido en Blijdorp, 4°, [ca. 1950], 16 p.
22308: ROTTERDAM, SEKTE DER KNABBENHOUWERS - “Waarschouwinge aan de Kerke van Nederlandt, wegens de seer gevaarlijke en zielverderffelijke gevoelens van de soo genaamde Knabbenhouwers die in de schoot van Nederlants Kerk huysvesten”, z.pl., z.j. [1742], 4°, 8 p.
43239: LIEFHEBBER VAN ROTTERDAM - Reis naar Heusden of een kort doch waarachtig verhaal van verscheide droevige ontmoetingen by, in en na de laatste doorbraak en overstrominge in 't lant van Heusden op den 24-12-1740 (...) door een liefhebber van Rotterdam. Rotterdam, Losel, 1741.
56603: "ROTTERDAMMER, EEN; " - Het lange haar van de vrouw. Het dekken van haar hoofd tot eere van den Heere. Het afsnijden van het haar der vrouw, groote zonde tegen God. Ouddorp, Heerschap [1927], 23 pag.
57378: ROTTIER, H.C.E.M., - Kwartierstaat Rottier- de Kerf, Landgraaf 1998, 446 pag., geb., geïll.
4570: ROTTIER, H.C.E.M. - Kwartierstaat Erik Auguste Olof Rottier. Nieuwenhagen 1992, 368 p., geb., geïll.
2242: ROUCK, THOMAS DE - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
61106: ROUCK, THOMAS DE - Adelyk Tooneel of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom, en Ridderlijke Ordens (...).
25157: "ROUD, F.C.; HIERNONYMUS VAN ALPHEN" - Imitation des petits Poêmes de H. van Alphen. 2e verbeterde druk. Rotterdam, J.A. van Belle, 1849
42588: ROUGE, G.L. LE - Le parfait aide de camp, ou l'on traite de ce que doit scavoir tout jeune militaire quise propose de faire son chemin a la guerre, avec des notes sur differens ouvrages de campagne & sur les plans des principaux camps des guerres de 1740 & 1756. Prais, chez l'auteur, 1760.
5376: ROUHART-CHABOT, J. - Inventaire des archives de la famille de Crassier et de ses allies, Brussel 1960, 237 p.
17941: "ROULLAUD, HENRI JEAN (VERT.); JEAN FRANÇOIS MARMONTEL" - Aristomenes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1755.
17942: "ROULLAUD, HENRI JEAN (VERT.); JACQUES MARIE BOUTET DE MONVEL" - Blaise en Babet. Blyspel met zang, zynde het vervolg van De drie landbouwers. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
51915: "ROUSSEAU, J.J.;" - Les confessions. Illustrations de Maurice Leloir, 3 volumes, Paris, Tallandier, [ca. 1920?]. Gebonden in 3 half marokijnen banden met rugversiering, originele omslagen meegebonden, 234+218+226 pag.
42932: ROUSSEAU, J.J. - Emile ou De l'education. 4 delen, Amsterdam, J. Neaulme [= Parijs, N.B. Duchesne].
43102: ROUSSEAU, J.J. - Discours sur l'origine et les fondemens de l'inegalite parmi les hommes. Amsterdam, Rey, 1755.
24886: ROUSSEAU, J.J. - Emile, ou de l'education.
52553: ROUSSEAU, J.J. - Les reveries du promeneur solitaire, precede de Dix jours a Ermenonville par Jacques de Lacretelle. Paris, Chamontin, 1926.
50864: ROUSSEAU, J. - Code theatral, physiologie des theatres, manuel complet de l'auteur, du directeur, de l'acteur et de l'amateur. Paris, Roret, 1829.
23621: ROUSSEAU, J.J. - Les confessions de J. Jacq. Rousseau, edition stereotype d'apres de procedé de Firmin Didot, 3 vol. ( livres 1-10), Parijs, Didot, 1808, ca. 900 pag. Origineel paper covers.
61659: ROUSSELET, GILLES [AEGIDIUS] (1610-1686) AFTER BOURDON, SÉBASTIEN (1616-1671) - Egredimini et videte filiae Sion regem Salomonem in diademate quo coronavit illum mater sua
61621: ROUSSELET, GILLES [AEGIDIUS] (1610-1686) AFTER BOURDON, SÉBASTIEN (1616-1671) - [BIBLIA 1.HEBRAICA 2. SAMARITANA 3. CHALDAICA 4. GRAECA 5. SYRIACA 6. LATINA 7. ARABICA QUIBUS TEXTUS ORIGINALES TOTIUS SCRIPTURAE SACRAE QUODUM PARS IN EDITIONE COMPLUTENSI....]
42757: ROUSSET DE MISSY, JEAN - Echt verhaal van de groote staatsverwisseling voorgevallen in de Republyk der Vereenigde Nederlanden in den jaare 1747, met eene genealogische tafel (...) van Nassau en een verhaal van den Franschen inval in het Hollandsch Vlaanderen (...) naar het Fransche (...) door J. Haverkamp. Amsterdam, Jan 't Lam, 1747.
42446: ROUSSET DE MISSY, J. - Les interets presens des puissances de l'Europe, fondez sur les traitez conclus depuis la Paix d'Utrecht inclusivement, & sur les preuves de leurs pretentions particulieres. 5 volumes, 's Gravenhage, A. Moetjens, 1733-1736.
17944: ROUSTAN, ANTOINE JACQUES - Aen God en het Vaderland.Vertaald uit het Frans. Rotterdam, De Leeuw en Krap, 1786.
27396: ROUVEZ, A. TH. - Le jubilé Nationale de 1905. 75e Anniversaire de l'independance de la Belgique. Compte rendu des fe'tes et cérémonies, Brussel 1906, 864 pag., geb., geïll. Met aanbiedings brief aan Comte van der Stegen de Putte.
2244: ROUX, J. LE - Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zeelande, Namur, Malines et autres provinces de Sa Majesté Catholique, représentant les noms et surnoms des titrées et de ceux desquels les lettres patentes de chevalerie, de noblesse, réhabilitation, annoblissement et déclaration d'Armoiries sont enregistrées à la Chambre des Comptes du Roi commençant en l'an 1424 et continué jusques à l'an 1714. Accordez par les empéreurs, rois, ducs et princes souverains des Pays-Bas.
16979: ROUZET, A. - Zbirka Biskupic. Geïllustreerde uitgaven. Brussel: Koninklijke Bibliotheek, 1985.
31643: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS, UIT DORDRECHT - Commentatio juridica in M. Tullii Ciceronis orationem pro Q. Roscio Comoedi [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
31641: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de philosophia socratica [...] Franeker G. Ypman 1834
31642: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS, UIT DORDRECHT - Disputatio antiquario-historica inauguralis de censorum apud Romanos auctoritate et existimatione ex veterum rerumpublicarum conditione explicanda [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
33726: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de aetate nostra optimatibus praecipue et civitatum rectoribus sapientiae magistra [...] Utrecht T. de Bruyn 1862
33727: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de historiologia aetati nostrae plurimi facienda [...] Utrecht C. van der Post 1855
33728: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de aetate nostra historiologiae fautrice [...] Groningen J.B. Wolters 1854
33729: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de philosopjia Socratica, optima ad religionem christianam via ac praeparatione [...] Franeker G. Ypma 1834
33730: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de critica, historiae diligenter adhibenda [...] Franeker G. TYpma 1828
33732: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Sermo insertis promotorum verbis et responso [...] Gregorii Mees Adriani fil. Utrecht T. de Bruyn 1861
30588: ROY, ALAIN - Theodoor van Thulden. Een Zuid- Nederlandse barokschilder, Zwolle 1991, 303 pag., geïll.
20191: ROY LADURIE, EMMANUEL DE - Les paysans de Languedoc, 2é. ed., 2 delen, Parijs 1966, 1034 p. geíll.
17948: "ROY, B. LE (VERT.); MICHEL GUYOT DE MERVILLE" - De gedwongene toestemming. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
17947: ROY, B. LE - De triomph van de voorleden, tegenwoordige, en toekomende tyden. Blyspelen met dezelver divertissementen. Meerendeels gevolgt naar het Fransche van den heer Le Grand. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
17503: ROY, DANIEL LE (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Elia van Elisa ontrukt en weggenomen door een haastige en wonderbare hemel-vaart [...] ter gelegentheid van [...] afsterven van D. Johannes Doesburg [...] leeraar [...] te Rotterdam, 2e druk, Rotterdam, B. Bos, 1711, 4°: (8) + 40 p.
33146: ROYAARDS, HERMANNUS, UIT UTRECHT - "Specimen juris gentium maritimi inaugurale de placito:""Libera navi libera merx""[...] Utrecht C. van der Post jun. 1852"
34964: ROYAARDS, HERM. JOH. - Oratio de hominum gentiumque varietate in Christianae societatis historia observanda Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1823
33058: ROYAARDS, KAREL JOHAN HENDRIK, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
33061: ROYAARDS, JOHAN SEBASTIAAN, UIT UTRECHT - Wijzigingen in de provinciale wet, noodzakelijk geworden ten gevolge van de Grondwetsherziening van 1887. Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1895
33060: ROYAARDS, WILLEM ALBERT, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1895
31955: ROYAARDS, HERM. JOH. - Oratio de commutationis quam subiit theologia in Nederlandia [...] Utrecht C. van der Post 1850
47385: "ROYAARDS, H.J.;" - Het Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst geschiedkundig geschetst. Feestrede 50 jarig bestaan, 's-Gravenhage, Thierry en Mensing, 1836, 10+184 pag. Geïllustreerd met litho. Op omslag: Het Haagsche genootschap geschiedkundig geschetst.
26592: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis van het gevestigde christendom en de christelijke kerk in Nederland gedurende de middeleeuwen, deel I ( van 2 ), Utrecht 1849, 364 pag., zonder band.
35041: ROYAARDS, JOANNES GUILIELMUS ALBERTUS, UIT MIDDELBURG - Specimen observationum ad poenas perjurii furti et adulterii ex lege mosaica et romana Utrecht Van Paddenburg en van Yzerworst 1807
33059: ROYAARDS, ANTON, UIT SCHERPENZEEL - Stellingen [..] Utrecht J. de Kruyff 1896
33057: ROYAARDS, WILLEM HERMAN JOHAN, UIT UTRECHT - Veranderingen in de gemeentelijke indeeling des rijks. [...] Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1884
43505: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis der hervorming in de stad Utrecht, met eene bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht (1583-1598), Leiden 1847, 8+346 pag., geb.
6595: ROYALTY - The Royalty, Peerage and Nobility of the world. Z.pl. [ca. 1975].
33572: ROYEN, RIPPERTUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad legem XVIII cod. de transactionibus [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
32502: ROYEN, ADRIANUS VAN - Carmen seculare in natalem ducentesimum Academiae Batavae quae est Leidae. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
15812: ROYEN, JACOB VAN - Antiquitates Belgicae of Nederlandsche oudtheden, zijnde d’eerste opkomst van Holland, Zeeland, ‘t Sticht, Utrecht, Overyzel, Vriesland, Brabant, Vlaanderen, enz beneffens dier landaarts oorspronk, voortgang, eerste christendom, en wonderlyke geschichten, te dier tyden, zo in deze, als in andere landen voorgevallen. [...]. Amsterdam: Jacob van Royen, 1701.
33573: ROYEN, JOHANNES VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad L.XIX D. De ritu nuptarum [...] Leiden Samuel Luchtmans 1749
34452: ROYEN, JOSEPHUS WILHELMUS , UIT MALANG - De Palembangsche marga en haar grond- en waterrechten Leiden G.L. van den Berg 1927
40378: ROZENBURG, ROEL, - O Holland, Amsterdam z.j., ongepagineerd, geïll.,geb.
16606: ROZENDAAL (G) - De wandschildering in de Hervormde Kerk te Rosendaal, vervaardigd door den heer G. van den Hoef uit Amsterdam, naar het gedachten-ontwerp van Dr. J.D. Bierens de Haan, is ingehuldigd op zondag 5 februari 1905 door Dr. J.D. Bierens de Haan, predikant te Rosendaal, z.pl., z.j. [1905], 15 p.
16607: ROZENDAAL (G) - Langs historische monumenten in de gemeenten Rozendaal en Rheden. Uitg. Oudheidk. Kring Rheden-Rozendaal, [ca. 1965], 32 p.
17951: ROZENKNOPJES - De rozenknopjes. Een oorspronkelijk Nederlandsch familietafereel door de Weduwe O..... , nieuwe uitgave. Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon, 1835.
36295: "RUBEL, CHRISTIAN GOTTLIEB, UIT OETTINGA SUEVUS; PRAESES: SCHNEIDER, JOHANN FR." - Philosophica eaque solemnis dissertatio de jure Halle Hilliger 1725
32483: RÜCKER, JOANNES GERARDUS CHRISTIANUS, UIT WINDSHEMIO FRANCUS (WINDESHEIM?) - Dissertatio juridica inauguralis de L.6 par. 1 D. quemadm. servit amitt. L 49 de re judic. & de effect. sentent. [...] Leiden Contad Wishoff 1751
35606: RÜDIGER, FRIEDRICH CHRISTOPH - Eines Christlichen Ritters Geistliche Streit- und Kriegs-, Freud- und Siegs-Fahne. Bey Hoch-adelicher Leich-Bestattung deß Herrn Georg Sittichs von Schlitz, genant von Görtz [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
35476: "RUDINGERUS, CHRISTOPHORUS, UIT DRESDEN; PRAESES: CLODIUS, JOHANN" - De spiritibus familiaribus vulgo sic dictis [...] Wittenberg Christianus Schröter 1674
51451: RUDNICKA, J., - Bibliografie Katalogow Ksiegarskich Wydanych w Polsce do konca wieku XVIII, Warschaw 1975, 298+16 Pag., ill.
17890: RIDDER RUDOLF - Ridder Rudolf van Ebersberg, genaamd van Weihers, en Ida van Boyneburg. Eene riddergeschiedenis uit de dertiende eeuw. Vertaald uit het Duis. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1827.
58645: RUDOLPHI, CAROLINE, - Tafereelen van vrouwelijke opvoeding, tweede deel, Haarlem, François Bohn, MDCC VIII (1808).
19608: RUE, LOUIS FELIX DE LA - Etat armorial de noblesse, chevalerie & dignités, accordés par S.M.I.R.A. depuis son avenement au thrône jusqua aujourdhuy. Z.pl., z.j. [Brussel 1775] 45 (+2) p.
52525: RUE, D.L. DE LA - Eerekroontjes voor Oranje. Vlissingen, Jan Nortier, [1787].
52487: RUE, PIETER DE LA - Geletterd Zeeland verdeeld in drie afdeelingen bevattende in zig de schrijvers, geleerden en kunstenaars. Middelburg, M. Schryver, 1734. [Gebonden met:] Staatkundig en heldhaftig Zeeland. Middelburg, Callenfels, 1736.
42694: RUE, PIETER DE LA - Staatkundig en heldhaftig Zeeland verdeeld in twee afdeelingen, bevattende in zig de vermaardste mannen van staat en oorlog. Middelburg, Callenfels, 1736.
19615: RUE, LOUIS FELIX DE LA - Armoiries des familles des Paijs-Bas, Autrichiens auxquelles sa maj. l'imperatrice reine à accordé des marques d'honneur et de noblesse depuis l'an 1741 jusqu'en 1762. Brussel, l'auteur, [1763?].
31599: RUEB, CHRISTOFFEL, UIT UTRECHT - De baraterie, proeve over de schelmerij van schipper en scheepsvolk [...] Leiden P. Somerwil 1871
42621: RUEFF, A. - Baumeister's Handleiding tot de paardenkennis voor veeartsen, paardenfokkers en paardenliefhebbers. Bewerkt (...) door J.A. Alers. Gouda, 1858.
27365: RUEMPOL, E.O.H.M. ( RED.) - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de stad Rotterdam, Rotterdam 1928, 616 pag., geïll., geb. in leren band, Met uitvouwbare kaart.
31960: RUEVER GRONEMAN, SARUS ADRIANUS JACOBUS DE, UIT ALPHEN - Diatribe in Johannis Wicliffi, reformationis prodromi, vitam, ingenium, scripta [...] Utrecht Rob. Natan 1837
42340: RUFF [= RVFFEN OF RUFFEN], JACOB - 'T boeck vande vroet-wijfs. Vertaald uit het Duits door M. Everaert. Amsterdam, W.J. Blaeu, 1616.
42477: RUFF, JACOB - 't Boeck van de Vroet-wyfs. In 't welcke men mach leeren alle Heymelyckheden van de Vrouwen, ende in wat gestalte de Mensche in zijn Moeders Lichaem ontfanghen, groeyet en ghebooren wort. Vertaald uit het Duits door Martyn Evebaert B. [= Everhart], Amsterdam, Broer Jansz, 1622.
43171: RUFUS, QUINTUS CURTIUS - De rebus Alexandri Magni. Amsterdam, Prost. apud J.B. Verdussen, Antwerpen, 1740.
5886: RÜHL, D. - De verwantschap tusschen het huis Oranje-Nassau en de souvereinen van Europa, met prins Willem van Oranje als stamvader, Bandoeng 1939, groot blad plano, gevouwen in band
50867: RUHNKENIUS, DAVID / LUDWIG SCHOPEN - In Terentii comoedias dictata: Brunsiano exemplo emendatius multisque partibus integrius ex apographo Hamburgensi edita / cura Ludovici Schopeni. Bonn/Leiden, Weber/Luchtmans, 1825.
55920: RUHOLTZ, MICHIEL - Fransche prognosticatie ofte prophetische voorseggingen voorseyt door Michiel Ruholts, huysman in Westphalen buyten de stadt Boeckholt (...) welke tot Bon aan den bisschop van Keulen (...) dese geschiedenissen al te samen heeft voorseydt (...) getranslateert (...) door H. Wageveldus. Amsterdam, na de copy van Munster, F. Klinckhamer, 1672.
35797: RUIJS JAZN, JACOB ADOLF, UIT PUTTEN - Over de oorzaken van ettering Amersfoort A.M. Slothouwer 1885
32947: RUIJS J.PZN., THEODORUS, UIT KAMPEN - De gezworene gemeente in Overijssel en Gelderland [...] historisch toegelicht. Academisch proefschrift [...] Kampen Laurens van Hulst 1873
31778: RUIJS VAN BEERENBROEK, GUSTAVE LOUIS MARIE HUBERT, UIT ROERMOND - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1865
54779: RUIJSCH, N. - Articulen ende eysch van den Procureur Generaal, op ende tegens mr. Johan van Bancken, bailju van 's Gravenhage. z. pl., 1679.
4584: [RUIJTER DE WILDT, F.P.J. DE EN C.B.V.G. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruijter. Den Haag [1957], geb.
56538: RUIJTER, J., - Eerbied voor de dooden. Lijkbeaarding of lijkverbranding? Uitgave Vereeniging St. Willibrodus-Vereeniging, 1908,,62 pag.
56556: RUIJTER DE WILDT, A. DE, - Iets over de afschaffing der Tienden, Amsterdam, 1867.
32534: RUINEN, JAN, UIT LOENEN A/D VECHT - De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met Engeland tot in het laatste kwartaal der XIVde eeuw. Academisch proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1919
60906: RUISDAEL, JACOB ISAACSZ VAN (CA. 1628-1682) - Two farmers with their dog (The Great Beech)
59627: RUISDAEL, JACOB ISAACSZ VAN (CA. 1628-1682) - The little bridge
17505: RUITENSCHILD, A.R. (PREDIKANT TE UTRECHT) - Redevoering ter herdenking aan de 75-jarige verlossing van de Fransche overheersching op 28 November 1813, Utrecht, L.E. Bosch & Zn, 1888, 8°: 15 p.
34784: RUITINGA, DOUWE, UIT KNIJPE - Verslag der chirurgische kliniek aan de rijks-universiteit te Leiden gedurende den cursus 1883-1884 Franeker F. Koksma 1885
47172: RULOFFS, BARTH., - Amsterdam hervormd, in drie zangen, Amsterdam, F. de Kruyff, 1778.
17977: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - De kanonik van Milano, of Ongenodigde gasten. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1797.
17971: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU BEAUNOIR" - Het huwelyk van Antonio. Zangspel zynde het vervolg op het zangspel Richard Leeuwenhart, koning van Engeland. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
17973: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.);" - Fredrik, vryheer van der Trenck, in zyne gevangenis. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Pieter Johannes Uylenbroek, 1792.
17978: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ANTOINE JEAN BOURLIN DUMANIANT" - Tot middennacht, of List tegen list. Blyspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
17959: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); MICHEL JEAN SEDAINE" - De deserteur. Zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1782.
17962: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); LOUIS ANSEAUME" - De spreekende schildery. Zangspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders, 1783.
17968: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); CHARLES SIMON FAVART" - De schoone Arsène. Zangspel met balletten. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789
17955: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); LOUIS SÉBASTIEN MERCIER" - Hennuyer, bisschop van Lizieux. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1779.
17970: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ANTOINE MARIN LE MIERRE" - Willem Tell, beschermer der Zwitsersche vryheid. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
24847: "RUMFORD, BENJAMIN THOMSON COMTE DE;" - Essais politiques et philosophiques. Geneva, Manget, 1799.
59385: RUNDERVOORT, DAGBOEKEN, JAREN '40-'60, AMSTERDAM, SCHEIKUNDE. - Dagboeken van Henk Jan Rundervoort (geb. Hengelo, 25-5-1929, over. Amsterdam, 22-11-2004) over de jaren 1946-1968, 4 delen (cahiers, folio-formaat, met knipsels, losse aantekeningen, tekeningen, pasfoto's, ingepakte typoscripten, losse brieven, enkele faire-parts). In alle delen wel enige kanttekeningen bij het geschrevene uit later jaren.
2250: RUPP, J. DANIEL - Chronologisch geordnete Sammlung von mehr als 30.000 Einwanderern in Pennsylvanien aus Deutschland, der Schweiz, Holland, Frankreich u.a. Staaten, von 1727 bis 1776. Hildesheim 1975. Geb., 478+89 p.
47690: RUPPE, C.F., - Platen behorende tot de Theorie der hedendaagsche muzijk, Groningen, Oomkens, 1818, oblong, 23+47 gegraveerde platen met muziekschrift, half leren band.
50879: RUPPE, C.F. - Twaalf gezangen, gecomponeerd voor drie stemmen. Leiden, Herdingh, 1802. [met:] Tweede twaalftal. Leiden, Herdingh, 1807. [en met:] Derde twaalftal. Leiden, Herdingh, 1808.
35179: RUSIUS, ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de emphyteusi Leiden J.A. Langerak 1713
54463: RUSSEL, JOS - De rooverbenden in de landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn, in de vorige en in het begin der tegenwoordige eeuw. Maastricht, Jos Russel, [1877].
58996: RUST, DR., - Brief over de besmettelijken aard der Aziatische cholera van den voorzitter Dr. Rust, aan (.....) Alexander von Humboldt, vertaald door G. Vrolik, Amsterdam 1832, 49 pag.
43856: RUTER, A.J.C., - Rapporten van de gouverneurs in de provincien 1840-1849, 3 delen, (1840-1845), niet verder verschenen, Utrecht 1941-1950, 444+274+555 pag.
35102: RUTGERS, ANTONII - Oratio de Samuelis in populo Israelitico formando VI saluberrima 1838
36512: RUTGERS, V.H. - Strafrecht en rechtsstaat Amsterdam De Standaard 1933
40100: RUTGERS, D. (RED.), - Old Burger Weeshuis te Sneek, gedenkboek 350- jarig bestaan, Sneek 1931, 141 pag., geïll.
6024: RUTGERS JR, F.L. - Kwartierstaat van de acht kinderen van Frederik Lodewijk Rutgers (1836-1917) en Cornelie Cath. H. Guye (1855-1908), z.pl. 1978, ca 100 p., geb.
33117: RUTGERS, FREDERICUS LUDOVICUS, UIT SOESTERBERG, GEB. TE BREEDE - Disquisitio de fundamento quo Iohanne auctore fidem sibi habendam niti voluerit Christus [...] Leiden E.J. Brill 1860
32603: RUTGERS VAN DER LOEFF AZN., ABRAHAM, UIT 'S HEERENBERG - Bijdragen tot de kennis van semietische kosmogonieën. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1895
32477: RUTGERS VAN ROZENBURG, JANUS GUILIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de paroemio ecclesia non sitit sanguinem [...] Amsterdam C.A. Spin & zoon 1854
31644: RUTGERS VAN ROZENBURG, JANUS GUILIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de paroemio ecclesia non sitit sanguinem [...] Amsterdam C.A. Spin & zoon 1854
32674: RUTGERS, JOHANNES CZ., UIT GRONINGEN - De idee van het Koninkrijk Gods volgens Jezus, naar de synoptische evangeliën. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1869
17506: RUTGERS, F.L. (PREDIKANT TE BRUMMEN) - Davids overleggingen [...] Leerrede [...], z.pl., [1870], 8°: pp. 221-232
17507: RUTGERS VAN DER LOEFF, A. - Hulde aan de nagedachtenis van W. van Wetering, laatstelijk predikant te Leiden. Leerrede, gehouden in de Pieterskerk, den 4den September 1859, voorafgegaan van eene inleiding behelzende eenige bijzonderheden die tot het leven, sterven en begrafenis [...] betrekking hebben, Leiden, P.H. v.d. Heuvel, 1859, 8°: 30 p.
33116: RUTGERS, FREDERICUS LUDOVICUS, UIT SOESTERBERG, GEB. TE BREEDE - Disquisitio de fundamento quo Iohanne auctore fidem sibi habendam niti voluerit Christus [...] Leiden E.J. Brill 1860
33115: RUTGERS, CAREL PIETER LOUIS, UIT GRONINGEN - Het niet verschijnen van partijen in rechten. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1884
30453: RUTTGERS, S ( INL.) - Aus den kupferstichen Daniel Chodowieckis. Herausgegeben von Jugendschriften- Ausschuss des alg. lehrervereins Düsseldorf, Berlin z.j., 12 pag. + 42 ills.
16608: RUURLO - Gids voor Ruurlo. Uitg. “Ruurlo’s Belang”, Ruurlo, [ca. 1908], 46+16 p.
39205: RUUS, IVAR THORSTEN - Handlingan rörande Sveriges Historia under ären 1713- 1720, Upsala 1854, 112 pag, hardback [ dissertation ].
26575: RUUSBROEC, J.V. - Vanden seven sloten. Introduced and edited by Dr.G. de Baere. Translated by dr.H Rolfson, Tielt/Leiden 1981, 304 pag., geb. met stofomslag [ Studiën Ons Geestelijk Erf XX, 2].
17984: RUYL, JOHANNES - Groningen ontzet, vaderlandsch treurspel, in vijf bedrijven. 2e druk. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
17983: RUYL, JOHANNES - Groningen ontzet, vaderlandsch treurspel, in vijf bedrijven. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
17992: "RUYS, W. (VERT.); EMILE AUGIER" - De giftbeker. Blijspel in twee bedrijven en in verzen. Amsterdam, J. Noordendorp, 1853.
17985: "RUYSCH, ARIE (VERT.); AUGUSTIN EUGÈNE SCRIBE, JUSTIN MARIE ALEXIS GENSOUL, CHARLES DE COURCY" - Het wisselregt, blyspel met zang, in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Zierikzee, J. van de Velde Olivier, 1828.
22388: RUYSCH, VAN TETROODE - Brief van A. Ruysch, dd. Vlissingen 1865, aan de heer Van Tetroode, kunsthandelaar te ‘s Hage. Manuscript, 8° 1 p.
17986: RUYSCH, ARIE - Het kasteel van Tourville, of De Hollandsche Zeelieden in Frankrijk. Oorspronkelijk tooneelspel in drie bedrijven. Uitgegeven ten voordeele van den verminkten Kanonnier Van der Bol, welke zijne beide armen, door het springen van granaten, heeft verloren. Vlissingen, P. Wedts de Swart, 1835.
57307: RUYSCH, A., - Cantate bij de plegtige ontblooting van het standbeeld voor den admiraal Michiel Azn. de Ruijter binnen Vlissingen den 25-8-1841, muzijk van D.J. Reese, Vilssingen 1841.
17989: RUYSCH, ARIE - Geregtigheid en wraak, of De vader regter over zijnen zoon. Tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille. Vlissingen, Z. de Buisonjé en P. Wedts de Swart, 1838.
60942: RUYSCHER, JAN (C. 1625-1674) AND WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - View of Rhenen (series title: Six Landscapes)
22722: RUYTENBURG, VAN DE WOLFPUT - Stuk betr. de boedel van Gerrit Ruytenburg mr chirurgijn en Maria van de Wolfput, manuscript, dd. Amsterdam 1687. Incompleet, slechts 2 p van ...? aanwezig.
23196: RUYTER, DE - Schematische stamboom [nakomelingen van] Michiel de Ruyter, lichtdruk, 40x40 cm.
34301: RY SPERING, GERARDUS AGATHON ALBERTUS DU, UIT VLAARDINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de actione Pauliana [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
35906: RYCK DE GROOT, APOLLONIUS VAN, UIT DEMERARIE - Dissertatio juridica inauguralis continens duas quaestiones de jure romano Leiden Van Leeuwen 1839
35905: RYCKEVORSEL VAN KESSEL, HUBERTUS JACOBUS JOSEPHUS VAN, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1845
34274: RYCKEVORSEL, CAROLUS JACOBUS ANTONIUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de excusatione in delictis, quae a legum poenalium nescitia petitur [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
61003: "RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS" - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 21 July 1449 tot den 21 July 1758 (...).
61000: "RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS" - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 21 July 1449 tot den 21 July 1758 (...).
61001: "RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS" - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 21 July 1449 tot den 21 July 1758 (...).
30962: RYE, KEES I. VAN , A.O. - Genealogy of Van Rye family 1455-1964, Illinois 1964, 74 pag., geb., geïll., ( bibliotheek exemplaar met stempel etc.).
17993: RYFKOGEL, ALBERTINE ELISABETH - Dichtlievende gedachten, haren ouders nagelaten. Gedrukt voor vrienden en betrekkingen. [Amsterdam], z.n., [1838].
33286: RYKE, DIDERICUS, UIT AMSTERDAM - Annotationum in loca selecta novi foederis specimen alterum [...] Leiden A. en J. Honkoop 1811
34103: RYNBENDE, ALBERTUS JACOBUS ELIZA, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis de commissionariis secundym codicis de mercatura Francici libri I titulum VI [..] Leiden J.C. Cyfveewr 1835
60910: RZIKOWSKY VON DOBRZITZ, KARL VI - Patent of nobility donated by Emperor Karl VI (1685-1740) to Johann Wilhelm Rzikowsky von Dobritz (Dobrzitz).
23096: SAALBORN, JAAP HARTEN - Enkele stukken betr. Dr. A. Saalborn en L. Saalborn, manuscripten, 5 stuks.
2258: SAALTINK, H.W. - Hoorn in kaart. Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden. Hoorn 1981. Geb., geïll., 152 p.
38823: SAAR, WED. D. DU - Naamlijst der boekhandelaren in Oud Nederland op 1 october 1835, Leiden, du Saar, 1835, (4) + 27 pag., gebonden.
38382: SABBE, M - Uit het Plantijnsche huis. Verpreide opstellen, Antwerpen 1924, 207 pag., geb., geïll.
18007: SACHSE, J.E. - De slag bij Duins in 1639. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888].
60428: SADELER, MARCUS CHRISTOPH (1614-1650) AFTER SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER SAVERY, ROELANDT (1576-1639) - Wooded landscape [Six mountainous landscapes in Tyrol: serie title]
60275: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - Politeia (Art) wins over Livor (Envy)
60437: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER SAVERY, ROELANDT (1576-1639) - Wooded landscape [Six mountainous landscapes in Tyrol: serie title]
60436: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Riverscape with galleys (Eight Bohemian land and riverscapes)
60435: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Landscape with a large rock forming an arch (Eight Bohemian land and riverscapes)
60434: SADELER, MARCUS CHRISTOPH (1614-1650) AFTER SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - Nativity with three angels
60432: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - The baptism of Christ (Land and River landscape with storiae of the Old and New Testament)
60438: SADELER, JUSTUS (1583-1620) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Landscape with town in the background
60439: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Man and four goats near a waterfall (Six Landscapes: Set title)
59687: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - EPHAESTIO (nr. 3 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
59686: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - ONOFRIUS (nr. 27 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
59689: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - SYMMACHUS (nr. 7 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
59688: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - NATHANAELIS (nr. 4 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60617: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER HEINTZ, JOSEPH I (1564-1609) - Portrait of Maerten de Vos
59684: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - EULOGIUS (nr. 16 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
59685: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - APELLES (nr. 17 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
59690: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - LEONARDUS (nr. 11 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
59683: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM
59691: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - VINVALOCIUS (nr. 14 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60444: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Landscape with birdcatcher
60445: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER BRUEGHEL, JAN I (1568-1625) - Landscape with three ducks
60449: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER BASSANO, JACOPO (1510-1592) - The little milkmaid
60451: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Landscape with ruins
60429: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - DIALECTICA (The Liberal Arts: set title)
60427: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - "Peter walking on the sea to Christ (Land and River landscape with stories of the Old and New Testament; series title)"
60431: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Riverscape with a stone bridge and a wooden bridge
60433: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Mountainous landscape with a hermit
60446: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - View on a Harbour
60447: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Mountainous landscape
60450: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - View on harbour
60560: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - AMMON (nr. 26 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60402: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Autumn (set title: Four Seasons)
60405: SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - The Berkenrode Castle
60404: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Judith with the head of Olophernes
60403: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Spring (set title: Four Seasons)
60401: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Morning: Scholars at work and Children receiving instructions (set title: Four times of the day)
59628: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558 - 1617) - Caerle ver Mander van Molebeke... (Portrait of Karel van Mander)
61348: SAENREDAM, I.P. - Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt Midtsgaders het landt van Utrecht de deelen ende houcken van andere lande annex hollt gelegé, Ende t setue landt naest beleyt hebben, Perfect gemaect nade tegenwoirdige situatien gelegenheyt
60400: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Evening: a banquet (set title: Four times of the day)
60399: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER HAARLEM, CORNELIS CORNELISZ. VAN (1562-1638) - Paris and Enone
60723: SAFTLEVEN, HERMAN (1609-1685) - HERMAN SAFTLEVEN
34749: SAGE TEN BROEK, JOANNES JACOBUS LE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio philosophica inauguralis de origine moralitatis Groningen H. Crebas 1765
52484: SAGE, A.R. LE - Le diable boiteux, avec une preface par H. Reynald. Gravures à l'eau-forte par Ad Lalauze. 2 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1880.
52475: SAGE, A.R. LE - Histoire de Gil Bas de Santillane precede d'une preface de H. Reynald. 4 volumes, Paris, 1879.
23654: LE SAGE - Histoire de Gil Blas de Santillane , 12 boeken in 6 delen, Parijs 1798, ca. 1000 pag., geb. in orgineel kartonnen bandjes.
35500: SAGITTARIUS, CASPAR, UIT LÜNEBURG - Historia antiquissimae urbis Bardewici [...] Jena Johann Werther voor Johann Jakob Bauhöfer 1674
25032: SAHER, E.A. VON - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-Indie, eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
52075: SAILER, J.M., - Verkort lees en gebedenboek voor katholieke christenen, 2e druk.
31876: SAIN, JOHANNES GODEFRIDUS DE, UIT LEIDEN - Specimen historico-iuridicum de rebus naufragis [...] Leeuwarden H. Kuipers 1854
56295: SAIN, F.P.J. DE E.A., - Inventaris van de registers en stuiken afkomstig van de (.... ) regterlijke en andere Ligchamen, welke zich thans bevinden in het archief der Arrondissements-Regtbank te Roermond, Roermond 1879, (22) pag.
33269: SAIN, FERDINANDUS PETRUS JOANNES DE, UIT LEIDEN - Dissertatio iuridica inauguralis de legibus neerlandicis ab exteris prae sermonis proprietatum ignoratione parum intellectis [...] Leeuwarden H. Kuipers 1858
35418: "SAINT ALBIN, CAROLUS DE, UIT ROUEN; PRAESES: BOUTHILLIER DE CHAVIGNY, DIONYSIUS FRANCISCUS" - Quaestio theologica. Parijs 1718
23870: SAINT-REAL, C.V. DE - Conjurations des Espagnols contre la république de Venise et des Gracques, précédées de 7 discours sur l'usage de l'histoire, Paris. Didot, 1803, 12°, 239 pag., half morocco.
33271: SAINT GEORGE, ALEXANDER HENRICUS AUGUSTUS JOANNES DE, UIT ZWITSERLAND - Specimen historico-juridicum inaugurale, de juris feudalis origine asiatica [...] Leiden C.C. van der Hoek 1832
23764: SAINT-HILAIRE, E.M. DE [= EMILE MARE] - Choix d'anecdotes, de contes... de bons mots, tant en prose qu'en vers, 3e ed., augmentée d'anecdotes .. sur l'empereur Napoleon, Paris, Lebigre, 1833, 16° , 512 pag., ill.
24865: SAINT-FOX, G.F.P. DE - Oeuvres de theatre de M. de Saintfoix. Paris, Impr. Royale, 1774.
24878: SAINT SIMON, LOUIS DE - Memoires de monieur le Duc de S. Simon, ou l'observateur veridique sur le regne de Louis XIV. Londen & Paris & Marseille, 1788.
57080: "SAISSEVAL, CUY COUTANT DE; " - Les maisons imperiales et royales d'Europe, Paris 1966.
40156: SALFELD, A, - De ontginning der Nederlandsche heiden en het gebruik der hulpmeststoffen, vertaald door J.Lorie, Arnhem 1890, 176 pag., ing.
42962: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, III deel, behelzende (...) de koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham, als mede het eigentlyke India (...) en van Malabar, Kormandel en Ceilon. 2e druk, Amsterdam, Tirion, 1741.
43088: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren IX deel, behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordigen staat des Duitschen Keizerryks (...) Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen alsmede (...) Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen. Amsterdam, Tirion, 1737.
42936: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat (...) VII, behelzende den Tegenwoordigen Staat van Rusland, Zweden, Denemarken en Noorwegen, als mede van de landen onder de Noord Pool gelegen en van de Groenlandsche visscherij. Amsterdam, Tirion, 1735.
43045: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, VIII deel, behelzende (...) 't Duitsche Keizerrijk (...) Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Nederrynsche Kreitsen. Amsterdam, Tirion, 1736.
43146: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren VIII en IX, behelzende (...) 't Duitsche Keizerrijk. Amsterdam, Tirion, 1736-1737.
42113: SALMON, TH. / M. V. GOCH - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel VII. Amsterdam, Tirion, 1735.
43280: SALMON, WILLIAM - Polygraphice or the arts of drawing, engraving, etching, limning, painting, washing, varnishing, gilding, colouring, dying, beautifying, and perfuming, in seven books, 5th edition. London, Passinger etc., 1685.
42112: SALMON, TH. / M. V. GOCH - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel VI. Amsterdam, Tirion, 1734.
6033: SALOMÉ, P. - Hugenoten-geslacht Salomé, [Mook] 1968, 68 p.
34703: SALOMO HERM. FIL., MARCUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens observationes de liberis naturalibus[....] Amsterdam Van Embden 1830
4438: SALOMON, H.P. - The `De Pinto' manuscript. A 17th Century Marrano Family History. Assen 1975, 62 p., geïll.
35191: SALOMONSON, MAURITS BERNHARD HENRI, UIT STAD-ALMELO - De strafbepalingen der jachtwet Leiden Somerwil 1889
54026: SALOMONSON, LODEWIJK - Steekpenningen. Leiden, A. Vilders, 1925. [Dissertatie, Leiden].
50659: SALTZMAN, C.G., - "Koenraad Kiefer, of aanleiding tot een verstandige opvoeding van kinderen. Een boek voor het volk, uit het Duits vertaald, Groningen; Schierbeek, 1802, 2 + 332 pag. Gebonden in half linnen."
54052: SALVADOR, MOZES / IZ. J. LION - Verklaring van beginselen, een woord aan onze landgenooten over de oprigting van een nieuw dagblad, door jhr. M. Salvador en Iz.J. Lion. Amsterdam, Joh. Visser, 1856.
54027: SALVADOR, MOZES - Iets over de Amsterdamsche verkiezingen, door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, 1848.
54038: SALVADOR, MOZES - Adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken betreffende eene zoogenaamde schrijffout in eene resolutie van heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland en art. 199 der Gemeentewet, met bijlagen, door jhr. M. Salvador. Amsterdam, F. Günst, 1854.
54032: SALVADOR, MOZES - Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de kies- en de gemeente-wet, door jhr. M. Salvador, 2e druk. Haarlem, J.B. van Loghem, 1851.
54033: SALVADOR, MOZES - Adres van jhr. M. Salvador aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noordholland en het daarop bekomen antwoord, betreffende de laatste gemeente-verkiezingen van Haarlem, benevens een adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1851.
54035: SALVADOR, MOZES - Adres aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland betreffende het bestaande te kort in de Bank van Lening en het daarover verhandelde in den gemeente-raad van Haarlem, door jhr. M. Salvador, lid van den gemeente-raad. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1852.
54028: SALVADOR, MOZES - Een brief aan de stembus van jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1848.
54029: SALVADOR, MOZES - Een brief aan mijne vrienden [door] jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1848.
54031: SALVADOR, MOZES - Een brief aan zijne medekiezers door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850.
54045: SALVADOR, MOZES - Haarlem, 21 November 1855. 'Der dichter ist Richter' ... [ingezonden artikel van jhr. M. Salvador in Algemeen Handelsblad van 23 November 1855, pag. 4].
33287: SALVERDA, LUDOLPHUS REGNERUS, UIT FRANEKER - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione utrum nuptiae, vetante legislatore in artt. 228, 295-298 codicis civilis, contractae accusationis justam praebeant causam, nec ne [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
33708: SALVERDA, M. - De beteekenis van Aristoteles voor de ontwikkeling der natuurlijke geschiedenis.
33272: SALVERDA, ZENO, UIT LEEUWARDEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure civili papiriano [...] Groningen J. Oomkens 1825
18010: "SALZMANN, CHRISTIAN GOTTHILF; WILLEM A. OCKERSE (VERT.)" - Geschiedenis van den huzaar Zwartmantel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1809-1810. [2 delen in 1 band]
56135: SAMBEEK, VAN, - Familie Kroniek Jo van Sambeek 1904-1998, Nelly van Sambeek- Veltman 1908-1978.
2260: SAMBERG, J.W. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk. (Diss.) Leiden 1928. Geïll., 254 p.
42573: SAMOUELLE, GEORGE - The entomologist's useful compendium, or an introduction to the knowledge of British insects. London, Boys, 1819.
39183: SAMUELS, S - From the forecastle to the cabin, New York 1887, 18 + 308 pag., ill, hardback.
58753: SAND, J.C.E., - Hier is Hilversum, de A.V.R.O., Hilversum zj., 66 pag., geill.
32910: SANDBERG, GERHARD FREDERIK, UIT ROTTERDAM - Overzetveren in Zeeland. Proefschrift [...] Middelburg Van Benthem en Jutting 1970
4642: SANDBERG, G.F. - Inventaris van het familiearchief Schorer 1577-1983. [Middelburg], 1983, 375 p., geïll.
51022: SANDBERG - Essai sur les eaux minerales-ferrugineuses de Spa. Liege, Bollen, 1780.
34106: SANDBRINK, EDUARDUS ALEXANDER, UIT DRIEBERGEN - Specimen historico-juridicum de advocatorum qui in Belgio septemtrionali floruerunt, juribus ac doctrina [...] Utrecht J. dde Kruyff 1849
33753: SANDE, DANIEL FREDERIC GEORG VAN DE, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio inauguralis de nominis pignore [...] Giessen Schroeder 1824
54431: SANDE, JOHAN VAN DEN - Vijf boecken der gewysder saecken voor den Hove van Vries-land. Eerst-mael int Latijn beschreven (...) nu op 't Neder-duytsch vertaelt. Leeuwarden, S. Rinnerts, 1652.
54057: SANDE, FREDERIK VAN DEN - Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales, 2e vermeerderde druk. Arnhem, J. Biesii, 1637.
37678: SANDE, J. VAN DE - Catalogus van eene zeer schoone verzameling van veelerlei gouden, zilveren en koperen, 200 Romeinsche en Griekse gedenkpenningen, als hedendaagsche historie- en legpenningen en noodmunten, verkocht 27/ 28-3-1804 te Middelburg, 120 pag.
33674: SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE - De methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd worden [...]
36385: "SANDEN, BERNHARD FRIEDRICH VON, UIT REG. PRUSS; PRAESES: BEHM, JOHANN" - Exercitatio historica de encausto imperatoris olim sacro Konigsberg Reusner 1715
34302: SANDEN PRINS, JANUS HENRICUS VAN, UIT DEMERARY - Disputatio juridica inauguralis ad legem tricesimam primam digestorum depositi [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
32988: SANDENBERGH MATTHIESSEN, CLEMENS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de liberis expositis [...] Leiden E.J. Brill 1849
15822: SANDER, HEINRICH - "Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland und Italien; in Beziehung auf Menschenkenntnis, Industrie, Litteratur und Naturkunde insonderheit. Deel I. Leipzig: Jacobaer, 1783."
58696: "SANDER, CARLE PH.;" - Brief aan (...) Uboo Emmius van Berchuys (...) over de consubstantiatie in het leerstuk van het Heilige Avondmaal, door zyn Weleerw. den Lutheraanen als hun gevoelen den 6-2-1786 toegeschreven, 2e druk, Groningen, Muller, 1786.
40492: SANDERS, T., - Een nieuw tramwegnet voor Amsterdam en omstreken, Amsterdam 1885, 51 pag.
6133: SANDERS, C.R. - The Strachey family 1588-1932, Duke University Press, USA, 1953, 337 p., geb., geïll.
55465: SANDERS, T. - De beschuldiging in zake de Amsterdamsche tramkwestie. Amsterdam, Holdert, 1890.
17509: SANDERS, T. (PREDIKANT TE WOERDEN) - De beste leidsman. Leerrede [...] bij gelegenheid zijner vervulde 40-jarige evangeliebediening, Amsterdam, G. v. Peursem, 1853, 8°: 29 p.
17508: SANDERS, T. (PREDIKANT TE WOERDEN) - De dure verpligting van leeraar en gemeente [...] met een voorrede aan de gereformeerde gemeente te Kortenhoef, Bergambacht, 's Hertogenbosch en Woerden, Amsterdam, A.B. Saakes, 1838, 8°: 51 p.
4602: SANDERS, P. EN H. SANDERS - Het Zwitsers geslacht Zander-Sanders te Delft. 's-Gravenhage 1984, 203 p., geb., geïll. Oplage 160 genummerde exx.
54060: SANDERS, J. - Het castratievraagstuk. Een onderzoek naar de gevallen van castratie van sexueel abnormale personen in Nederland en in het buitenland. 's Gravenhage, 1935.
41006: SANDERS, A. (ED.) - Walter Legge. Words and music, London 1998, 282 pag., geb., geïll., met stofomslag.
4601: SANDERS, P. - Het Zwitsers geslacht Zander-Sanders te Delft. [Den Haag 1970], 31 p., gestencild.
51470: SANDERUS, A., - Bibliotheca Belgica manuscripta, 2 delen in I band, facsimile-druk, Brussel 1972, 368+280 pag.
51506: SANDFORD, CHR., - Cockalorum. A sequel to Chanticleer and Pertelote. Being a bibliography of The Golden Cockerel Press 1943/1948, Leominster 1948, 112 pag., geb., geìll. met stofomslag.
43018: SANDHAM, ELISABETH / ANNA MARIA MOENS (VERT.) - De tweeling-zusters of de voordeelen van den godsdienst. Vertaald uit het Engels, Amsterdam, W. v. Vliet, 1817.
34104: SANDICK, ONNO ZWIER VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam ad locum iuris hodierni de condictione indebiti [...] Groningen J.J. Homkes 1827
34107: SANDICK, CAROLUS GUILIELMUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis, continens quaedam de transactionibus [./..] Leiden J.C. Cyfveer 1832
33841: SANDIFORT, PETRUS EDUARDUS, UIT LEIDEN - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de judiciis dei [...] Leiden Sam. en Joh. Luchtmans 1810
58978: SANDIFORT, G., - Aanmerkingen omtrent de breuk van den hals van het dijebeen, Extract.
34275: SANDIFORT, JACOBUS SALOMON ROCHUS, UIT BRIELLE - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden H.W. Hazenberg, junior 1822
58693: "SANDOW, EUGEN;" - Strength and how to obtain it, with anatomical chart. Revised edition, London [ca. 1900], 148 pag., geb., geïll.
34276: SANDRA, JOACHIMUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, sistens disquisitionem in juris hypothecae naturam atque progressum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
4603: SANDT, M.A.J. VAN DE, EN H.J.G. ONDERDENWIJNGAARD - Nagelaten geschriften van Alexander van de Sandt J.u.D. (Xanten 1663-1721). Breda 1995, 126 p., geïll.
36876: SANDWIJK, G. VAN - "Kronijkmatige en geschiedkundige beschrijving van Purmerend en omliggende dorpen, Purmerend 1839; reprint Zaltbommel 1969, 330 pag., geïll., geb."
18014: SANDWIJK, GIJSBERTUS VAN - Boert en ernst. Zestal voorlezingen. Purmerend, J. Schuitemaker, [1868].
17510: SANDYK, BERNHARDUS - Kerkreede over Hebreen 13 v 7. Ter na-gedagtenisse van [...] Jacob de Kempenaar [...] bedienaar des goddelyken woords [...]. 's Graavenhaage, uytgesproken op den 5 Mey 1726, 2e druk, 's Gravenhage, Pieter Husson, 1726, 4°: (8) + 56 p. (mist pp. 57-59)
24757: SANDYS, GEORGE - "Voyagien, behelsende een historie vande oorspronckelijcke ende tegenwoordige standt des Turcksen rijcks: hare wetten, regeeringh, politie, krijghs-macht, hoven van Iustitie, ende koophandel. Als mede, van Egypten; d’antiquiteyt, verborgene characteren, ordinantien, costuymen, discipline, ende religie der Egyptenaren: neffens een beschrijvinge van het H. Landt; van de Ioden ende verscheydene secten der Christenen aldaer; van Ierusalem, het graf Christi, den Tempel Salomons, nevens andere noterensweerdige antiquiteyten. Eyndelyck, Italien beschreven met hare nabuerighe eylanden; als Cyprus, Creta, Malta, Sicilia, de Eolische Eylanden; van Roomen, Venetien, Napels, Syracusa, Mesena, Etna, Scylla en Charybdis, Etc. Translated from the English by J.G. [= Johannes Grindal]. "
33709: SÄNGER, W.M.H. - De onvolkomenheid der verloskunde wetenschap.
30959: SANGERS, W. (RED.) - Het oude nest. Contact- en Nieuwsblad van het geslacht Sangers 1976-1977, Maaseik [ 1977? ], 163 pag., geïll.
33123: SANNES, THOMAS ADRIAAN, UIT WILDERVANK - Het staatsverband. Eene vergelijkende rechtsstudie. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1875
59337: SANREMO, GRAND HOTEL BELLEVUE & KURHAUS., - Menukaart Mittagessen dd 11 augustus 1922 [ 1 blad, gevouwen, typoscript, randversiering in Jugendstil].
61620: SANSOM, FRANCISCUS (FL. 1780S) AFTER LANGENDYK, DIRCK (1748-1805) - [Presented to M.r VAN DER PALS, by his obliged, and most obed.t Serv.t F. Sansom]
61441: SANSON, NICOLAS - [MAP OF RHINE AREA] Table geographique dans la quelle fort distinctement est montre la partie meridionale ou superieure du Rhein, Meuse, Moselle et les moindres rivieres (...) et la Comte de Bourgogne et d'autres provinces voisines de France et Italie.
3617: SANTE, J.W. VAN - Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775. Wormerveer 1986, 463 p., geb., geïll. Met bijlage: Driehonderd jaar Doopsgezinden in `Het Nieuwe Huys' 1687-1987, 8 p.
23525: SANTEN, VAN - Volks-atlas van alle deelen der aarde in 22 kaarten, Leiden 1870 ( bew. J.B. Kan ). Gebonden in zwart linnen, rug beschadigd.
33842: SANTHEUVEL, ADRIANUS VAN DEN - [Disputatio juridica inauguralis, de modis, quibus extinguuntur crimina] Leiden Janssonius van der Aa 1723
51057: "SANTHEUVEL, ANTH. VAN DEN; E.A." - Beknopt verslag van dijkrichter en hoogheemraaden van Rhijnland aangaande derzelver verrichtingen zedert maart 1796 tot den 22-10-1798. Leiden, Honkoop, 1798.
23767: SANTO-DOMINGO, J.H. DE - Les Jésuites en action sous le ministère Villèle, Paris 1828, 166 pag., orig. boards.
19678: SANTOS FERREIRA, G.L. - Descripcao methodica dos Braseos d'armas das familias nobres de Portugal.
54783: SAPMA, DOMINICUS - Droeve ghevanckenisse ende blijde uytkomst van Dominicus Sapma (...) vervaet in seeckere brieven, so uyt de ghevanckenisse als oock daer na geschreven, mitgaders een remonstrantie (...) aen (...) burghemeesteren (...) der stadt Amsterdam. z. pl., 1621.
22717: SAPPEMEER, HOOGEZAND, VAN DER GOOT - "'Poeziealbum van A.C. Br. van der Goot (Nonnie), 18 december 1907, Sappemeer"". Inscriptie op eerste pagina van een manuscript album, 8°, ca. 40 beschreven pagina's, periode 1907-1910, bijna allen te Sappemeer en Hoogezand."
18535: V[ISSERING?], MARGARETHA SARA - Korte levensschets en briefwisseling eener vroeg ontslapene. 2e druk. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1869.
43069: SARASA, A.A. DE - L'Art de se tranquilliser dans tous les evenemens de la vie. Tire du Latin, 4e ed., Paris, Nyon, 1768.
56308: SARFATIJ, H., - Amateurs der archeologie in Zuid-Holland, Overdruk 1969, pp. 45-62, geïll.
24824: SARGENT, G.F. - Shakespeare illustrated in a series of landscape & architecture designs. London, 1842.
59801: SARRAGON, JOHANNES (FL. 1621-1644), AFTER BECKX, JOHANNES (FL. 1658-1686) - SAMUEL DE SWAAF (portrait of Samuel de Swaef)
35149: SARTORIUS, GEORGII FREDERICI - Oratio de multiplici fructu [....] 1826
41279: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alleen deel 2 (van 3 delen), 's-Hertogenbosch z.jr., 594 pag., geïll., papieren omslag (voorplat beschadigd).
43370: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. V. - Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in oostelijk Noord-Brabant, door H. Spilman, 1e stuk (tekst), 's-Hertogenbosch 1921, 96 pag., geb. in half linnen.
33288: SASSE, HENRICUS FREDERICUS AUGUSTUS - Dissertatio philosophica inauguralis, exhibens observationes quasdam, de plantarum officinalium collectione et praeparatione Groningen J. Römelingh 1828
31861: SASSE VAN YSSELT, HENDRIKUS JOHANNES LUDOVICUS VAN, UIT BOXMEER - Over de verpligting des verkoopers tot vrijwaring wegens verborgene gebreken. Academisch proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1862
31860: SASSE, JOHANNES CORNELIS, UIT NIEUWVEEN - Iets over wraking van rechters in strafzaken. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebroeders van der Hoek 1881
2269: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Oorkonden betreffende Rixtel. 's-Hertogenbosch 1920, 166 p.
2264: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Aanteekeningen betrekkelijk eenige Haarlemsche geslachten. Overdruk Bijdragen v.d. Geschiedenis v.h. Bisdom Haarlem (1897), 48 p.
57335: SASSE VAN YSSELT, A.F.O., - Beschrijving van de heerlijkheid Aerdt, 's-Hertogenbosch 1897, 67 pag.
31783: SASSE VAN YSSELT, LODEWIJK JOSEPH MARIE VAN, UIT BREDA - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1903
2268: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - "De voorname huizen en gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen loopende van 1500-1810. 3 dln. 's-Hertogenbosch [1910-1914]; 453, 594, 662 p. Bibliotheekexemplaar, ietwat slordig, doch gebonden."
2266: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Beschrijving van het H. Kerstmisgilde te Haarlem. 's-Gravenhage 1905. Geïll., 236 p.
35867: SASSE VAN YSSELT, MAURITIUS FRANCISCUS J. VAN, UIT BOXMEER - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1869
35868: SASSE VAN YSSELT, ALEXANDER FREDERIK OSCAR VAN, UIT WAALWIJK - Stellingen ...... Leiden Blankenberg 1876
5122: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - De voormalige ambachtsheerlijkheid Ysselt en de familie van dien naam. Den Bosch 1936, 64 p., geïll.
35865: SASSEN, HENDRIK, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Stellingen ...... Leiden Van Leeuwen 1876
31859: SASSEN, LEONARD ANTOON MARIE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
7768: SASSEN, A. - De protocollen der Helmondsche notarissen (1595-1798).
34781: SASSEN, W.C.C., UIT 'S HERTOGENBOSCH - II. theses juridicae 1838
34277: SASSEN J.F., GUILIELMUS CAROLUS CLEMENS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de requisitis justarum nuptiarum jure neerlando [...] Leiden J.J. Thyssens en Zonen 1839
34278: SASSEN, JOANNES GUILIELMUS LEONARDUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - "Dissertatio juridica inaugurale continens quaedam de damni resarcitione praesertim coram poenali judice petita [...] ""s Hertogenbosch J.F. Demelinne 1845"
35046: SASSEN, JACOBUS NICOLAUS GODEFRIDUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de societate commanditaria 'sHertogenbosch J.F. Demelinne 1844
32169: SASSEN, KAREL CONRAD JOZEF MARIE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
4207: SASSEN, D. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Montaigne, in Publications ... Limbourg (1921), p. 77-114.
34916: SATINCK, HERMANNUS JOANNES, UIT BREDEVOORT - Disputatio juridica inauguralis de officio judicis Leiden A. Elzevier 1710
47293: SAUER, P. (ED.), - Im dienst des Furstenhauses und des Landes Wurttemberg. Die lebenserinnerungen der Freiheren Friedrich und Eugen von Maucler (1735-1816), Stuttgart 1985, 178 pag., geb., geïll. met stofomslag.
36576: "SAUPPE, GUSTAVO ALBERTO; GOTTLOB WILH. MUELLER" - Ad declamationum discipulis classis primae habendarum solemnitatem Joh. Frid. Schroeder rector scholae Torgau....... Torgau Wildeburg 1827
15825: SAUSSURE, CÉSAR DE - Lettres et voyages de Monsr. César de Saussure en Allemagne, en Hollande et en Angleterre, 1725-1729, où l’on trouve les descriptions des principales villes qu’il a vues & des moeurs, coutumes et manière de vivre des différentes nations [...]. Avec une introduction de B. van Muyden. Lausanne, Parijs, Amsterdam: Bridel, Fischbacher, Feikema, 1903.
51478: SAUTIJN KLUIT, W.P., - Arnhemsche Couranten, Amsterdam 1892, 148 pag., los en omslag beschadigd.
58470: SAUTIJN KLUIT, W.P., - De Amsterdamse beurs in 1763 en 1773. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den handel, Amstrdam 1865, 131+(1) pag.
51450: SAUTIJN KLUIT, W.P., - De Rotterdamse Courant.Extract (Leiden 1878), pp. 3-92.
43556: SAUTIJN KLUIT, W.P. - De Nieuwsbladen voor den boekhandel, Amsterdam 1885. Overdruk Bijdr. Gesch. Boekhandel II, pp. 1-128, geb., mooi exemplaar.
43554: SAUTIJN KLUIT, W.P. - "Het Algemeen Handelsblad van 1828 tot 1865; geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers tot 1813, Amsterdam 1896, 284 pag., geb., mooi exemplaar."
33843: SAUTYN, D.FIL., GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de venia aetatis [...] Leiden Janssonius van der Aa 1728
31719: SAUVAGE NOLTING, WILLEM JACOB JAN DE, UIT AMSTERDAM - Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee. Proefschrift [...] Utrecht J. Hoeijenbos 1947
18016: "SAUZET, JEAN FRANCOIS DU (VERT.); HENRI LAMB. D’ERBIGNY DE THIBOUVILLE" - Thelamirus, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
24979: "SAVARY, JACQUES & PHILEMON L. SAVARY;" - Dictionnaire universel de commerce, Nouvelle edition.
34427: SAVELBERG, HENDRIK MARIE AUGUST, UIT HEERLEN - De crediet-hypotheek Heerlen K. Weyerhorst 1885
60510: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier seen from back
60509: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing armed soldiers [set title]: Soldier turned to right with musket on left shoulder and holding musket support in left hand
60507: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier seen en face wearing a cape
60506: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing armed soldiers [set title]: Cavalier seen en face
60505: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing armed soldiers [set title]: Soldier in right profile before a campo
60504: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing beggar before a village
60511: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier seen en face
60508: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier in right profile
47593: SAVIGNY, J.B.H. EN A. CORREARD, - Schipbreuk van het fregat Medusa op deszelfs togt naar de Senegal, in het jaar 1816, Haarlem Loosjes 1818, 168 pag., modern papieren omslag.
36524: SAVORNIN LOHMAN, W.H. DE - De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid, rede Amsterdam Wormser 1890
34511: SAVORNIN LOHMAN, MAURITS ADRIAAN DE, UIT ASSEN - De strafwet ten opzichte van de verkiezingen Leiden Van Doesburgh 1890
4065: SAVORNIN LOHMAN, C. EN L. DE - Familie-vereniging De Savornin Lohman 1960-1978. Wassenaar/Bloemendaal 1978, 51 p., geïll.
32574: SAVORNIN LOHMAN, WITIUS HENDRIK DE, UIT APPINGEDAM - De kerkgebouwen van de Gereformeerde (hervormde) kerk in Nederland. Akademisch proefschrift [...] Amsterdam J.A. Wormser 1888
59422: SAVORNIN LOHMAN, POLITIEKE PARTIJEN. - Jhr. A.F. De Savornin Lohman, Hereeniging. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1916. [gedrukt, 56 p., omslag rafelig, geplakt]. NB Betreft controverse tussen Abraham Kuyper, oprichter in 1879 van de Anti-Revolutionaire Partij en De Savornin Lohman, die zich na een conflict over het kiesrecht in 1894 afscheidde en de Vrije Anti-Revolutionaire Partij oprichtte, een van de voorlopers van de Christelijk Historische Unie. M14713
32596: SAVORNIN LOHMAN, WITIUS HENRICUS DE, UIT GRONINGEN - Dissertatio philosophico-iuridica inauguralis, de notione civitatis [...] Groningen J. Oomkens 1827
40681: SAXE, CHRISTOPHORUS - De ara Romana in meditullio urbis Rheno-Trajectinae haud ita pridem effossa [Berichten Maatschappij deel 19, 3e stuk, pp. 143-174, [ca. 1780]. Gebonden in perkament.
33844: SAXE, CHRISTOPH - Oratio aditialis de artium Graecarum Romanarumque iudicio hodie regundo [...] Utrecht Johannes Broedelet 1755
33845: SAXE, CHRISTOPH - Oratio, de veteris et medii aevi historia in academiis potissimum discenda, docendaque [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1776
33846: SAXE, CHRISTOPH - Oratio pro antiquitatis scientia [...] Utrecht Johannes Broedelet 1753
33847: SAXE, CHRISTOPH - Oratio in septem artium liberalium magistros [...] Utrecht Johannes Broedelet 1761
54065: SAYET, E.A. - "Le procès de la chartreuse. Plaidoiries de Mes. Sayet, Marx, Olagnier, Léouzon le Duc; réplique de me. Sayet; jugements. Parijs, Librairie gén. de droit, 1909."
42551: SCALIGER, JOSEPHUS - De Re Nummaria. Dissertatio. Liver posthumus. [Leiden], Plantiniana Raphelengii, 1616.
52062: SCARRON, - Roman comique, par M. Scarron. Nouvelle edition, 4 volumes, London 1781.
35490: "SCAVENIUS, MARTINUS, UIT AIN (FR.); PRAESES: MEISNER, JOHANN" - De historia [...] Wittenberg Michael Wendt 1648
51509: SCEVE, MAURICE, - Microcosme (.....) publie par Valery Larbaud & A.A.M. Stols, Maastricht, Stols, 1928, 111 pag.
43497: SCHAAF, J.H. V.D. - Mijne herinnering aan de feest-viering van het tweede eeuwgetij der Utrechtsche akademie, Utrecht 1836, 131 pag., geb. in origineel karton.
54066: SCHAAF, J.H. VAN DER - Proeve van een geregtelijk geneeskundig onderzoek betreffende de vraag in hoe verre dronkenschap, aanleiding gevende tot de misdaad van moord, in de toerekening van straf in aanmerking komt, inzonderheid wanneer dezelve tot monomanie overslaat of daarmede in verband staat? Mitsgaders in hoe verre deze laatste zielsgesteldheid, of beide te zamen, als punten van defensie, tot vrijspraak al of niet in judicio criminali kunnen dienen? [...] Waar achter, bij wijze van bijlage, gevoegd zijn eenige aanteekeningen met betrekking tot den schedel van Elias Koster, vervat in eene missive van den hoogleeraar W. Vrolik aan den schrijver. Amsterdam, M. Schooneveld en zoon, 1838.
34337: SCHAAFF GRATAMA, MENNO, UIT HARDERWIJK - Dissertatio literaria inauguralis de M. Tullii Ciceronis de republica et de legibus libris [...] Groningen J. Römelingh 1827
18018: SCHAAFF, J.M. VAN DER - Tuiltjes en bloemen. Dichtalbum. Niet in den handel. [Den Haag], Gebr. G. d' Albani, 1875.
34376: SCHAAFF, JOSEPHUS GERARDUS VAN DER, UIT UTRECHT - Specimen antiquario juridicum inaugurale de canonicis Rheno-trajectinis [...] Leiden Haak en Comp. 1825
34419: SCHAAFF, JOHANNES ADAM, UIT TJERKWERD - De lijfstraf als disciplinaire straf Groningen J.B.Huber 1886
39400: SCHAAKE- VERKOZEN, C. EN J. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel, Amsterdam ( Wellner- zilver ], zj., 56 pag., geb., geïll.
33364: SCHAAKE, GERRIT, UIT AMSTERDAM - Afbeeldingen van figuren op de punten eener lineaire ruimte. Academisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
35665: SCHAAP, PIETER CORNELIS DIRK , UIT HULST - De glandulae genitales ..... Utrecht A.J. van Huffel 1899
31115: SCHAAP, R.C.C.M.M. - Inventaris van het archief van de familie De Lange, ( 1584 ) 1727- 1987 en van het ged. archief zeepfabriek De Ankers ( 1836- 1937 ), Rotterdam 1996, 178 pag., geb.
30439: SCHAAP, E.B. - Bloemen op tegels in de gouden eeuw, van prent tot tegel, Haarlem 1994, 183 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
30934: SCHAAR, P.J. V.D. - De geschiedenis van een Rotterdams ziekenhuis [ Coolsingel 1851-1951 ], Rotterdam 1951, 152 pag., geb., geïll.
2273: SCHAAR, J. VAN DER - Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen. (Diss.) Assen 1953, 208 p.
30352: SCHAAR, E. E.A. - Invenit et sculpsit. Zeichnungen und graphik des Niederländischen manierismus, Hamburg 1992, 67 pag., geïll.
38500: SCHABERG, J.P. - Vaderlandsche gezangen voor school en huisgezin. Nieuwe (...) uitgave, bij gelegenheid van de troonsbestijging. Kampen 1898, 32 pag. Mooi omslag in kleurendruk. Exemplaar als nieuw.
35318: SCHACHT, JOSEPH - De Arabieren en de Islam Leiden Brill 1954
17511: SCHACHT, GODOFREDUS JOHANNES (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Opwekkingsrede over den invloed van het evangelie [...] gehouden bij gelegenheid van de Alg. Verg. van het Ned. Zendeling-genootschap te Rotterdam den 13 Augustus 1807. Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1807, 8°: 65 + (3) p.
2277: SCHAD, HERMANN - Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis. Bildschemata in juristischen Handschriften. Tübingen 1982. Geïll., 410 p.
33857: SCHADE VAN WESTRUM TOT DOMPSELAER, ARNOLDUS ANTONIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio medica inauguralis de nephritide calculosa [...] Utrecht Johannes Broedelet 1761
33028: SCHADE VAN WESTRUM, ANTHONY THOMAS JOHANNES, UIT UBBERGEN - Verbintenissen met strafbepaling. [...] 's Hertogenbosch Robijns & Co. 1886
31792: SCHAECK, HECTOR FREDERICUS THEODORUS VAN, UIT - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
22365: SCHAECK, VAN, LUTJEBROEK, LUB - Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis in de kerk van Lutjebroek op 24-9-1781 van Henrik van Schaeck, rustend predikant te Lutjebroek (9-3-1698 - 18-9-1781), 1 blad, folio, oblong, gedrukt.
17512: SCHAEF, C. - De levensschetse van den eerwaerden en geleerden heere Joh. Doesburgh J.F., leeraer van Godts kerke in 's Gravenhage, overleden den 9 Maert 1735 [...]. Hierbij komen twee lyk- en grafdichten, 's Gravenhage, D. Langeweg, 1735, 4°: 28 p.
36375: "SCHAEVE, GODFRIED, UIT NEO-SEDIN, WOLF, ABRAHAM UIT CABEL. MAGDEB. EN CIBROW, GEORG ERNST UIT RHEIN.; PRAESES: LYSIUS, HENRICUS" - Disputationum theologicarum de Peste. Konigsberg Reusner 1710/11
58932: SCHÄFER, P., NAAR SIMON, - Willem Alexander Paul Frederik Lodewyk. Erfprins van Oranje. Lithografie, 45x28cm.
31966: SCHAGEN VAN SOELEN, JOHANNES CORNELIS, GEB. TE AMSTERDAM, PREDIKANT IN NED. INDIË - Over den oorsprong der Grieksche vertaling van de Pentateuch volgens de LXX. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Engels 1864
60892: BEIJEREN VAN SCHAGEN - Manuscript sheet with the coat-of-arms of the Beijeren van Schagen family, together with 30 coats-of-arms of related families.
32490: SCHAGEN, PETRUS, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis ad varia capita jurisprudentiae polemicae [...] Leiden Petrus à Kastrop 1750
18021: SCHAICK, CORNELIS VAN - Tafereelen uit het Drentsch dorpsleven. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848 [2 delen in 1 band]
18022: SCHAICK, CORNELIS VAN - Tafereelen uit het Drentsch dorpsleven. 2e druk. Meppel, H. ten Brink, 1858 [2 delen in 1 band]
35791: SCHAIK, WILLEM CORNELIS LORAN VAN, UIT NEERLANGBROEK - De electromagnetische dispersie der polarisatievlakken van het licht Breda Broese 1882
38518: SCHAIK, W. V. - P.V. de Wit in zwart en wit. De vertrekkenden directeur van de openbare Leeszaal en Bibliotheek Laren- Blaricum aangeboden op 20-11-1934. Groot 4o, 20 tekeningen van Van Schaik betreffende De Wit en bibliotheekwezen.
31245: SCHAIK, D.C. V. - De Sint Pietersberg, Maastricht 1938, 388 pag., geïll.
32316: SCHAIK, JOSEPHUS ROBERTUS HENDRICUS VAN, UIT BREDA - De Overheid tegenover de artikelen 1401 en v. B.W. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1905
2279: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland. Noordeloos 1955. Geb., geïll., 340 p., zonder register.
2278: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland. Noordeloos 1955. Geb., geïll., 340 p. Met los naamregister, [1960], 15 p.
31468: SCHALKWIJK, H. V. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven, Hilversum 1989, 362 pag., geïll.
36309: "SCHAMROTH, JOHANN WILHELM, UIT SVEVOFURTHANI; PRAESES: HEPPIUS, JOHANN GEORG" - Disputatio politica de quaestione illa: Num hosti sit fides servanda? Wittenberg Fincelius 1702
36584: "SCHARFFENBERGH, NICOLAS; PRAESES: COTHMANN, ERNEST" - Themata subsequentia de utilissima transactionum materia Rostock Joach. Pedani 1614
42220: SCHARLENSIS, OCKA [= ANDREAS CORNELIUS] - Chronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland, eerst door Ockam Scharlensem (...) by een getekend en ten tweedemaal door Johannem Vlytarp weder vebeterd (...) ten derdemaal door Andream Cornelium Stavriensem. 2e- druk, Workum, Balk, 1753.
38326: SCHARP, J - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen, inzonderheid der kerkelijken, Rotterdam, J.P. v. Ginkel, [ 1806 ], 16 + 135 pag., geb. in laat 19e eeuwse halflinnen bandje.
4614: SCHARP, H.J. - Genealogie van het geslacht Scharp. Oisterwijk 1893, 24 p., geïll.
18027: SCHARP, JAN - Lierzang aan mijne landgenooten, in den oorlog van het jaar 1793. Rotterdam, Johannes Hofhout en Zoon, [1793].
54072: SCHARP, J. - Historische brieven van den predikant J. Scharp te Rotterdam, over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad den 26sten Mey 1796, behelzende deszelfs character, zeldzaame leevens-geschiedenis, gesprekken, brieven, gevoelens en dood, doormengd met veele wetenswaardigheden betreffende de godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, 1796.
18030: SCHARP, JAN - Deductie van Jan Scharp, predikant te Rotterdam, aan de [...] groote vergadering der Nederduitsche gereformeerde gemeente derzelver stad, aangaande deszelfs politieke remotie, over [...] zeeker declaratoir, bij het afleggen der belofte, gevorderd door het provintiaal bestuur van Holland [...]. J. Hofhout en Zoon, 1797.
18033: SCHARP, JAN - Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand 1817, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam. Rotterdam, J. van Baalen en Groenendijk & Van Selm, 1817. [Gebonden met:] De ouderdom. Eene leerrede. Rotterdam, J. van Baalen, 1821. [en met:] Afscheid van den openbaren evangeliedienst, bijzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam den 23e april 1826. Rotterdam, J. van Baalen, 1826.
18029: SCHARP, JAN - Historische brieven [...] over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad den 26sten mey 1796. Behelzende deszelfs character, zeldzaame leevens-geschiedenis, gesprekken, brieven, gevoelens en dood. Doormengd met veele weetenswaardigheden betreffende de godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte. 2e druk. Rotterdam, Johannes Hofhout en Zoon, 1797.
18025: SCHARP, JAN - Aan mijne medeburgers, ter gelegenheid van de tweede verjaaring der blijde omkeering van zaaken in het lieve vaderland. Rotterdam, Johannes Hofhout en Zoon, [1789].
18032: SCHARP, JAN - "Inwijding der nieuwgebouwde gehoorzaal van het letterkundige genootschap Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam, op den tweeden van Louwmaand 1807; behelzende alle de plegtige aanspraken en bijdragen dien avond voorgelezen, en inzonderheid de inwijdingsredevoering, zijnde eene verhandeling over de letterkundige maatschappijen in het algemeen, en dit genootschap in het bijzonder door J. Scharp. Uitgegeven op last des genootschaps te Rotterdam, bij Cornel, Van Baalen en Krieger, drukkers van het genootschap, 1807."
17513: SCHARP, J. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Kerkelijke redevoering ter 25e verjaaring van den vervulden evangelie-dienst in verscheidene gemeenten, gehouden te Rotterdam den 16 Oogstmaand 1803 [...] met eenige bijgevoegde, vooral historische aanteekeningen, Rotterdam, J.P. v. Ginkel, 1803, 8°: 16 + 96 + 56 p.
17514: SCHARP, J. (AET. 70, RUSTEND PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Afscheid van den openbaren evangeliedienst, bijzonder van de Nederduitsche hervormde gemeente te Rotterdam, den 23 April 1826, Rotterdam, J. v. Baalen, 1826, 8°: 12 + 115 p.
32691: SCHARP, JOANNES CHRISTIANUS, UIT AXEL - Specimen juridicum inaugurale, de vi et effectu conditionum, ultimae voluntati adjectarum, quae libertatem matrimonii vel impediant vel restringant [...] Groningen N. Veenkamp en Zoon 1804
42157: SCHARP, J. - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen, inzonderheid der kerkelijken. Rotterdam, J.P. v. Ginkel, [1806].
23457: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Amsterdam (1914), 411 pag., geb., geïll.,( mooi exemplaar in half leren band).
4616: SCHAS, L.D.J. - Het geslacht Schas. Den Haag 1929, 33 p., Oud-Hollands papier, geïll., exemplaar met aanvullingen in handschrift.
4615: SCHAS, L.D.J. - Het geslacht Schas. Den Haag 1929, 33 p., Oud-Hollands papier, geïll.
18037: SCHATKAMER - "Schatkamer der Nederlandsche dichteren. Geöpend door een genootschap van dichtminnaeren onder de spreuk ""Nut vermaek"". Leiden, C. van Hoogeveen junior, 1771-1775. [2 delen in 1 band]"
32446: SCHAUMBURG, JOHANN GOTTFRIED - Fundamenta doctrinae de observanda aequalitate inter rem et pretium in contractibus permutatoriis : ex jure naturali eruit Dresden / Leipzig Erben J. Christ. Zimmermann / J. Nicol. Gerlach 1731
36378: SCHEDUM, TOBIAS, UIT CRUCIB SILES, HENNING, JACOB UIT SALOV. EN BYLSKI, MATHIAS D. UIT KUMILSCENS. PRAESES: SCHULTZ, CHRISTOPH - Dissertatio historica de spiritu familiari Konigsberg Reusner 1694
30465: SCHEEN, P.A. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750- 1880, s'-Gravenhage 1981, 686 pag. + 889 illustraties, geb.
30721: SCHEEN, P.A. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750- 1950, 2 delen, 's- Gravenhage 1969/70, 751 + 692 pag. + afb. Gebonden in rood linnen. De beste uitgave.
30347: SCHEEN, P.A. - Honderd jaren Nederlandse schilder- en teekenkunst. De Romantiek met voor- en natijd ( 1750-1850 ), 's- Gravenhage 1946, 381 pag. + 417 afb., geb.
6832: "ARBEID IN RUST (VERT.); JOACHIM GOTTFRIED WILHELM SCHEERER?" - De gevondene brieventasch, of Berouw en voldoening. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, H.S. de Groot, 1809.
52209: SCHEFFEL, J.V. VON, - Der Trompeter von Sakkingen, 244e ed., Stuttgart 1899, 280 pag.
4779: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Straalman. Rotterdam 1879, 20 p.
4765: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Steyn. Rotterdam 1879, 51 p., geïllustreerd.
2283: SCHEFFER, J.H. (UITG.), - "Grafelijke Beveelboek, 2 delen, 2e deel 1408-1418, Beveelboek IIII, Rotterdam 1883; 102, 57 p."
3838: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Huyssen van Cattendijke. Rotterdam 1879, 47 p.
32863: SCHEFFER, HENDRIK JAN, UIT WOENSEL - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw. Proefschrift [...] Leiden H.E. Stenfert Kroese 1960
57001: "SCHEFFER, A.;" - Het geslacht Quackelaer, een Zeeuwse familie, 1565 tot 2011, Dieren 2011, 200 pag., geb., geïll.
58726: SCHEFFER, W., - Arthur Schopenhauer. De philosophie van het pessimisme, Leiden 1870, 157 pag., geb. in half linnen.
54073: SCHEFFER, P.J. / G. RIJK / J. VILLETTE / C.F. BAHRDT - Merkwaardige levensschets van Pieter Joseph Scheffer, pastoor te Keulen, wegens het vermoorden van twee vrouwen, op den 27 December 1803 te Aaken openlijk geguillotineerd, grotendeels door hem zelven beschreven. benevens verscheiden uittreksels uit eenigen zijner leerredenen, verhandelingen, brieven, vaerzen e.z.v. en het verhaal zyner rechtspleging ... Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam, G. Roos, 1804. [gebonden met 2:] Beschrijving van het laatste gedrag van Leenderd van Willigen (in Amsterdam op den 26sten van Slachtmaand, des jaars 1796 op het schavot ... met de koorde gestraft) ten betooge dat eene zinsverandering in de laatste dagen van het leven oprecht kan zijn, voorgedragen in eenen brief van G. Rijk, leraar der Herv. Gem. te Nieuwerdam aan zijnen vriend te ... Amsterdam, M. Schalekamp [1796]. [gebonden met 3:] Leeven en de gevoelens van den heere William Dodd ... predikant te Londen ... en aldaar om gepleegd bedrog ter aanschouwing van duizende van menschen ter dood gebr
2284: "SCHEFFER, J.H.; F.D.O. OBREEN" - Rotterdamsche Historiebladen. Eerste, tweede en derde afdeeling. Rotterdam 1871-1880. Geïll., 3 bdn.: 216, 858, 834 p.
4180: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Meyners. Rotterdam 1878, 50 p.
40618: SCHEFFER, H.J. EN F.D.O. OBREEN - Rotterdamsche Historiebladen, Tweede Afdeling, geschiedkundige stukken, Rotterdam 1876, 858 pag., geb., geïll. met 3 litho's.
40577: SCHEFFER, J.H. EN F.D.O. OBREEN (RED.) - Rotterdamsche Historiebladen, deel III, genealogische aanteekeningen en levensbeschrijvingen, Rotterdam 1871, 834 pag., geb. in half leer. Mooi exemplaar.
4472: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Prins. Rotterdam 1878, 94 p.
53739: SCHEFFERS, R. - Brief van den heer Richardus Scheffers, Med. doctor aan zynen vriend den heer en mr. Nicolaas Muys van Holy, advt. tot Amsterdam. Amsterdam, P. Visser, 1706.
53744: SCHEFFERS, R. - Antwoord van Richardus Scheffers, med. doctr aan Jan van Gaveren, boekzaal compilateur der zoo genaamde geleerde waereld op zynen chimericquen en hypochondriacquen, anders melancholicquen en buitenspoorigen brief van den sevenden February 1708. Amsterdam, P. Visser, 1708.
2286: "SCHEIBLER, H.C.; K. WÜLFRATH" - Westdeutsche Ahnentafeln. Deel I. Weimar 1939. Geb., geïll., 650 p.
52606: SCHEIDEL, J.L., - La plage de Schéveningue, Dessins de La Haye. M.M. Couvee, [ca. 1890].
33122: SCHEIDIUS, DAVID FREDERIK WILHELM, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1903
22874: SCHEIDIUS, MIDDELBURG - "Brief van E. Scheidius, d.d. Middelburg 1868 aan ""amice"", manuscript, 4 p."
35045: SCHEIDIUS, EVERARDUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de donationibus quae fiunt contractu nuptiali et inter conjuges Leiden M. Cyfveer 1821
38135: SCHEIDT, W. UND H. WRIEDE - Die Elbinsel Finkenwärder, München, Lehmann 1927, 150 pag., hardback, illustrated.
7944: SCHEIDT, WALTER - Einführung in die naturwissenschaftliche Familienkunde (Familienanthropologie).
19005: SCHELE, J.W. - Collectiones miscellaneae, observationes varias historico genealogicas exhibentes Aenëis Tabulis repraefentatae ab Historiarum Studioso.
60948: SCHELE, J.W. - Genealogica regum daniae ac ducum holsatiae ab originibus oldenburge-wittekindianis, ad nostra usque tempora deducta et per tabulam historico heraldico genealogicam proposita g. inf. herold. map III.
50933: SCHELE, J.W. E.A. - Verzamelde mengelstoffen, verscheide geschicht en geslagtkundige aanmerkingen aantoonende, in kopere platen verbeeld door een liefhebber der geschiedenissen. Haarlem, Marshoorn, 1745 [1752?].
60947: SCHELE, J.W. - Stemma Austriacum ad originibus Habsburgicis ad nostra usq. tempora per tabulam historico heraldico genealogicam deductum G.I.M.G.I.
60946: SCHELE, J.W. - Stemma Francicum Genealogiam Familiae Regiae Gallicaea primis originibus ad nostra usq[ue] tempora deductam exhibens.
41881: SCHELLEKENS, CHR. - Sporen. Een familiekroniek, Son 1986, 76 pag., geïll.
54075: SCHELLENS, W. - Knevelarijen door griffiers bij de rechterlijke macht in Nederland. [Rotterdam, 1911].
38143: SCHELLER, R.W. - A survey of medieval model books, Haarlem 1963, 215 pag., geïll.
36443: SCHELLER, JOHANN GERHARD , DEKEN VAN DE KERK TE DORNBURG - De notis Antichristi Dornburgi Jena Nisianis 1718
23897: SCHELLER, J.J.G. - Beknopte latijnsche spraakkunst of grammatica voor de scholen, 2e druk, Deventer/Leiden 1798, 6+(6)+330 pag., halfleer.
43042: SCHELLING, P. VAN DER - Hollands tiend-regt, of verhandeling van het regt tot de tienden, toekomende aan de graafelykheid (...) van Holland en Westvriesland. 2 delen, Rotterdam, Losel, 1727.
37226: SCHELTEMA, P. - Aemstel 's Oudheid, of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, deel 1- 2 en 4- 7, in 6 niet uniforme banden, Amsterdam 1855- 1885, ca. 200 pag. per deel, geïll.
39252: SCHELTEMA, P. - Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver mr. Jacobus Scheltema, Amsterdam, Portielje, 1849, 202 pag., geb. in half linnen. Met lith. portret. Mooi exemplaar.
18978: SCHELTEMA, P. - Het archief der IJzeren Kapel in de Oude of Sint Nikolaas Kerk te Amsterdam.
51664: SCHELTEMA, JACOBUS, - Toevoegsels tot het werk. De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot (....), Haarlem 1828.
33332: SCHELTEMA, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Diatribe in Hadriani Junii vitam, ingenium, familiam, merita litteraria [...] Amsterdam M.H. Schonekat 1836
27722: SCHELTEMA, P - Oud en nieuw uit de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde, deel I en II, Amsterdam 1844-1847, 238 + 256 pag., orig.karton.
56333: SCHELTEMA, - De maatschappij Felix Meritis te Amsterdam beschouwd (.....) feest-rede 17-2-1817, Extract [1817], 58 pag.
38851: "SCHELTEMA, J.;" - Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen, 4 delen, Amsterdam, Gartman, 1827- 1829, 413 + 404 + 474 + 398 pag., in vier half leren banden .
17882: "REYNAERT; JACOBUS SCHELTEMA (VERT.)" - Reintje de Vos van Hendrik van Alkmaar, naar den Lubekschen druk van 1498. Haarlem, Vincent Loosjes, 1826.
14887: SCHELTEMA, J. - Alexander, keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam in 1814, Amsterdam: H. Gartman, 1814.
18049: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel I / 3. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1818.
18050: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel II / 1. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1818.
18051: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel III / 1. Utrecht, J.G. van Terveen, 1822.
18052: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel III / 2. Utrecht, J.G. van Terveen, 1823.
18053: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel III / 3. Utrecht, J.G. van Terveen, 1823.
18047: SCHELTEMA, JACOBUS - Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1808.
18048: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Amsterdam/Utrecht, Hendrik Gartman/J.G. van Terveen, 1818-1834. Zes delen in 16 banden, complete set.
55944: SCHELTEMA, J., - Staatkundig Nederland. Een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam, 2e deel, 1e en 2e stuk (rep. L-S en T-Z) Amsterdam, ten Brink 1806.
25823: SCHELTEMA, P - De beurs van Amsterdam, Amsterdam 1846, 86 pag., geb., geïll. met 6 staalgravures (vlekje op de omslag).
42659: SCHELTEMA, P. - Over het instinct bij menschen en dieren. Arnhem, 1840.
4319: SCHELTEMA, N. - De geslachten van Van Nes geseyt Boer Jaep en de Lieffde (Groenrys). Z.p. z.j., 81 p.
2287: SCHELTEMA, J. - Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen. Utrecht: J.G. van Terveen & Zn., 1832. Geb., 330 p.
35750: SCHELTEMA, CAREL ALBERT, UIT UTRECHT - De tweede vorm der bewegingsvergelijkingen van Lagrange Leiden Brill 1875
32361: SCHELTEMA, HERMAN JAN, UIT GRONINGEN - Proeve eener theorie der actiones arbitrariae. Proefschrift [...] Groningen s.n. 1934
22420: "SCHELTEMA, F. ADAMA VAN; FREDERIK MULLER" - Dossier stukken betreffende Frederik Adama van Scheltema, geb. Hoorn 1846, zoon van Carel Steven en Hendrikje Stokhuijzen. 11 stukken, voornamelijk manuscripten, diverse formaten.
54076: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands. Haarlem, V. Loosjes, 1828.
52426: SCHELTEMA, J. - Staatkundig Nederland, een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam. 2 delen, Amsterdam, ten Brink, 1805-1806.
32389: SCHELTEMA, MICHAEL WILHELM, UIT HAARLEM - Beschouwingen over de vooronderstellingen van ons denken over recht en staat. Proefschrift [...] Groningen / Batavia J.B. Wolters 1948
33024: SCHELTUS, GERARD ADRIAAN, UIT UTRECHT - Voorziening in de behoefte der belligerente aan steenkolen. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1908
33025: SCHELTUS, GERARD ADRIAAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1804
17516: SCHELVEN, B. VAN (PREDIKANT DOLERENDEN AMSTERDAM) - Als mijn hart overstelpt is. Leerrede [...] uitgesproken den 6den November 1887, Amsterdam, J.A. Wormser, 1887, 8°: 20 p.
2291: SCHELVEN, A.A. VAN - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1563. Amsterdam 1921, 551 p.
2292: SCHELVEN, A.A. VAN - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1563. Amsterdam 1921, 551 p. Geb. ex.
36306: "SCHELWITZ, GEORGIUS CHRISTIANUS, UIT TAENNSTAD; PRAESES: SCHUBERTH, GEORG ADOLPH" - De foederibus inaequalibus Leipzig Tietze 1715
60709: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Norel, die in zyn.... (Norel, Jan and Schenck, Pieter portrait of)
60710: SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - GERARDVS LARISSE (sic!) PICTOR LEODIENSIS
60703: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - DAVID HOOGSTRATANUS MEDICINAE DOCTOR AETATIS XL.
60711: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - GERARDUS DE LAIRESSE PICTOR LEODIENSIS
60712: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - JOANNES ANTONIDES vander GOES...
60708: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - AGATHA VALCK Petri Schenck uxor
60707: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - GODEFRIDUS SCHALKEN
60706: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - GERBRANDUS VAN LEEUWEN...
60704: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Willem D'Orville...
60705: SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER BERING, JOHAN HENDRIK (FL. 1675-1704) - AEGIDIUS SCHEY...
15829: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - [15 gezichten in Rotterdam]
42467: SCHENCK, P. - Praetorium Dieranum (...). Amsterdam, ca. 1700.
17019: SCHENDEL, A. - "Over boeken. Amsterdam; Antwerpen: Wereldbibliotheek Vereninging, 1954."
51777: SCHENDEL, A. VAN, - Angiolino en de lente, Maastricht, Stols, 1923, 30+(2) pag.
35822: SCHENK, VICTOR WILLEM DAMIEN, UIT MEPPEL - Een hemicephaal Utrecht Vijlbrief 1931
59442: SCHENK, M.G. DRA., - De Achtergrond, les 2, een sociaal-paedagogische verantwoording van de opleiding Algemeen Vrouwelijke Vorming (een herkansing van het in ontwikkeling achtergebleven meisje), culturele beleving is zonder ontwikkeling onmogelijk, Amsterdam, de Stichting IVIO, 1955.
18055: SCHENK, ADRIANUS CORNELIS - By het opsteken der Hollandsche vlag, in november 1813. Lierzang. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1813.
61393: "SCHENK, PETRUS; L. PALUDANUS (= LAMBERT VAN DEN BROEK)" - Aan zyn Doorluchtigste Hoogheid Wilhelm Karel Hendrik Friso Prinse van Oranje en Nassau (...) Werd deze Genealogische Tafel van des zelfs Doorluchtigste Voor-Vaderen, (Stadhouders der Vereenigde Nederlanden, Sedert het Begin der Republicq, tot op het Jaar 1702, waar in Koning Willem 3e. is Overleeden) Met alle Verschuldigde Eerbiedigheid Opgedragen en Toegeeigent (...).
42360: SCHENK, P. - Delineatio domus recreatricis adjacentium que prospectuum amoenissimorum extra urbem Zutphaniensem. Amsterdam, ca. 1700, oblong.
5842: SCHENKENBERG VAN MIEROP, PH.M. - De Rotterdamse familie Van Mierop en aanverwante geslachten, deel I (1585) 1660-1755 (1784), [Assen] 1990, 226 p., geïll., en deel II 1755-1842, [Assen] 1994, 214 p., geïll.
18056: SCHENKMAN, J. - Jeremiade van Rembrandt van Rhijn, in den avond van 26 mei 1852, afgeluisterd op de Botermarkt te Amsterdam, en eenige oogenblikken daarna voorgedragen in de societeit Bellevue & Concordia. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1852.
32573: SCHEPEL, CORNELIS JAN HERMAN, UIT WINSUM - Wegenrecht in Nederland. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1895
33026: SCHEPERS, JANUS DIDERICUS, UIT SINT JACOBI PAROCHIE - Dissertatio medica inauguralis, de auro ejusque praeparatorum in medicina usu [...] Groningen P.S. Barghoorn 1838
22581: SCHEPMAN, SCHADEE - Brief van H. Schepman, dd. ‘s Hage 1798, aan Mr H.A. Schadee te Rotterdam, manuscript, 2 p.
34249: SCHEPPER, ADRIANUS PETRUS JACOBUS DE, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1822
33021: SCHERER, DIDERICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-politica, continens historiam satisfactionis rheno-trajectinae [...] Amsterdam J.C. Sepp en Zoon 1836
35261: SCHERMBEEK, THEODORUS ADRIANUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen medico-obstetriacium inaugurale de praecipuis dynamismi in partu aberrationibus Utrecht N. van der Monde 1833
31152: SIMONS/ TRESLING/ BOERS/ LEENDERTZ./ VAN SCHERMBEEK - Annales academiae rheno- traiectinae 1832- 1833, Utrecht, Altheer 1835. Prachtig exemplaar in rood marokijnenband met stempeling en titelschild. Goud op snee.
18061: SCHERMER, LUCAS - Poëzy. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Wilhelmus van Kessel en Amsterdam, Johannes Ratelband, 1725.
18058: SCHERMER, LUCAS - Poëzy. Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1712.
18059: SCHERMER, LUCAS - Poëzy. Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1712.
39066: SCHERTEL, E - Der erotische Komplex. Untersuchungen zum ploblem der paranomalen erotik in leben, literatur und bildnerei, Band 1, Berlin z.j., 304 pag., hardback, ill.
18062: SCHETSEN - Humoristische schetsen over den neus. Nieuwe uitgave. Utrecht, C. van der Post jr., 1858.
39326: SCHEURLEER, D.F. (INL.) - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen, 's- Gravenhage 1900, 16 + 255 pag., ing., ( mist voorplat ).
41845: SCHEURLEER, D.F. - Het muziekleven te 's-Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw, 's-Gravenhage 1908, 109 pag., geb., geïll.
47563: SCHEURMANN, J., - Carte generale de la Suisse, dessinee et gravee par J. Scheurmann, publice par Orell, Fussli et co. a Zurich [1819].
14620: SCHEUS-BAUMANN, T. - Bodenheim-Wispelwey. Rehrmann-Kirschbaum. Baumann-Hintermann.
33121: SCHEVICHAVEN. SAMUEL REINIER JOHAN VAN, UIT HEUMEN - De beteekenis en de waarde van het gelooven op gezag. Academisch proefschrift [...] Utrecht Nolet en Zoon 1864
56409: SCHEY, P.G., - Verslag der heelkundige kliniek van het Rijks-academisch ziekenhuis te Leiden, cursus 1890-1891, met een kort woord over gastrostomie, Leiden 1994, 228 pag. [dissertatie].
16609: SCHIEBROEK - Gids ten dienste van de nieuwe inwoners van Schiebroek. Door A.W. Cossee, 2e uitg. Juli 1935, 100 p.
23227: SCHIEDAM, LOODSWEZEN - Ordonnantie op het loodswezen der stad Schiedam. Schiedam, Van Heemsdaal, 1829, 4°, 18 p,. Gedrukt.
31009: SCHIELE, W - Johann Joseph Vöhlins genealogische Sammlung, Göppingen 1971, 129 pag.
4630: SCHIERBEEK, A. - Het geslacht Schierbeek en verschillende gegevens over de door huwelijk verwante geslachten inzonderheid Landweer, Mees, Pitlo en Tiemersma. 's-Gravenhage 1930, oblong, 15 p.
6145: SCHIERBEEK, A. - Jan Swammerdam (1637-1680) zijn leven en zijn werken. Met een hoofdstuk: De genealogie van Swammerdam en verdere archivalia door dr. H. Engel, Lochem [1946], 280 p., geb., geïll. met tabel
51533: "SCHIERBEEK, R.J.;" - Het boekverkoopers-college te Groningen in de jaren 1860-1885. Toespraak, Groningen 1886, 58 + (1) pag.
34080: SCHIFF, JANUS WILHELMUS, UIT OOSTERBEEK - Dissertatio juridica inauguralis de dividenda hereditate exs jure hodierno [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
42788: SCHIJN, HERMANNUS - De mensch in Christus of het geestelyk leven der gelovigen. Amsterdam, Borstius, 1721.
43189: SCHIJN, HERMANNUS - Uitvoeriger verhandeling of vervolg van de geschiedenis der Mennoniten (...) uit het Latyn vertaald door Matthijs van Maurik. Amsterdam, de Wit, 1738.
4384: SCHIJNDEL, B.W. VAN - Généalogie Otten, dit Otto de Mentock, avec notices sur les familles alliées. Antwerpen 1954, 477 p., in 2 banden, geïll.
59403: SCHIJVESCHUURDER, AMSTERDAM, BARKHAUS. - Engelsche Eenheidsprijs Kleermakerij (Ab. Schijveschuurder) aan C.P. Barkhaus, 1934 (1 stuk). M14696
33124: SCHIK, JOHANNES, UIT DRONRIJP - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur, an valeat lex testamento scripta, qua bonorum, quae liberis relinquuntur, administratio patri adimitur [...] Groningen J. Römelingh 1823
31946: SCHIK VIËTOR, PETRUS ADRIANUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de liberorum in domibus a servis facta distinctione [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
42886: SCHILD [SCHILDIUS], JOHANNES - De Caucis, nobillissimo veteris Germaniae populi libri duo. Leiden, Hackius, 1649.
18063: SCHILDA - Schilda. Uit het oorspronkelijke vertaald. Ridendo dicere verum Quis vetat? Horatius. Dordrecht, J. de Vos en Comp-ie, 1829.
3555: SCHILFGAARDE, A.P. VAN - Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Arnhem 1967, 124 p., geïll. (= Werken Gelre 33.)
14755: SCHILFGAARDE, A.P. VAN EN F. VAN ROSSEM - Stamboek van het geslacht Van Rossem, Van Rossum en Vermeulen.
2301: SCHILFGAARDE, A.P. VAN - Het Huis Bergh. Maastricht 1950. Geb., geïll., 335 p.
6017: SCHILFGAARDE, A.P. VAN - De Limburgsche en Duitsche takken van het adellijk geslacht van Rossum, overdruk Ned. Leeuw 1940, 6 p.
34297: SCHILL, PETRUS ADOLPHUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de dote, e jure Romanp ac Francico [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
6564: SCHILLEMANS, S. - Inventaris van het archief van de Vereniging Kunstmin 1849-1913
56192: SCHILLER, F. VON, - Het lied van de klok, vertaald door H.P. Dewald, Nijmegen, z.j., 55 pag., geb., geïll.
36360: "SCHILLING, CAROLUS JACOB, UIT DRESDEN; PRAESES: STRUNZE, FRIEDRICH" - De Dalemincia Saxonum colonia Wittenberg Gerdes 1708
20486: SCHILLING, H. EN H. DIEDERIKS - Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland, Keulen etc. 1985, 493 pag., geb.
32447: SCHILLING, KARL ANDREAS - De epistola fideicommissaria opusculum ex principiis [...] Merseburg Christ. Frider. Mylius 1685
36217: "SCHILLINGK, JOHANN CHRISTOPH, UIT HADMERSLEBIO MAGDEBURG; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR" - Antiquitates Archiepiscopatus Magdeburgensis, quampluribus nunquam antea editis, Ottonis I diplomatis, bullisque Pontificiis distinctas ..... Halle Chr.A. Zeitler 1711
25636: SCHILSTRA, J.J. - De Heerhugowaard. De geschiedenis van de Huygenwaert. Heerhugowaard 1981, 160 pag., geb., geïll., met losse kaart en met stofomslag.
23893: SCHILSTRA, J. - Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het christelijk onderwijs te Kampen, 1853-1928, Kampen 1928, 63 pag., geïll., oblong.
40337: SCHILT, J. E.A., - Genootschap Architectura Amicitia 1855-1990, Rotterdam 1992, 248 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
59154: SCHILTHUIS, - Genealogie van Jan Pieters Schilthuis (170(?) - 1784 en Lubbijna Neringh, Groningen, oktober 1995.
59155: SCHILTHUIS, J.JACOB, - Reminiscences, cahier in english, 36 pp. About the familie Schilthuis, dated Salem, New Jersey 1977. Rare.
52023: SCHIMMEL, W.F., - Geschiedkundig overzicht van het muntwezen in Nederland, Amsterdam 1882, 292 pag.
35397: SCHIMMEL, W.F. - Prent op de promotie van Mr W.F.Schimmel, naar ontwerp van W. Six. 1882
35396: SCHIMMEL, G.W. - Prent voor de promotie van Mr G.W.Schimmel, litho van R.J.Coesel Amsterdam R.W.Coesel 1882
42733: SCHIMMEL, W.C. (SECRETARIS) - Het Geldersch paardenstamboek, opgericht door de Commissie tot bevordering der paardenfokkerij in Gelderland. Aflevering 1, 1891, uitg. door de Commissie, 1892.
18073: SCHIMMEL, HENDRIK JAN - Een deugniet. Dramatische schets, in vier tafereelen. [1891]
18068: SCHIMMEL, HENDRIK JAN - Sproken en vertellingen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855.
55410: SCHIMMEL, H.J. - Opstellen over spiritisme. Met portret van den schrijver en een voorwoord van H.N. de Fremery. Bussum, 1908.
34668: SCHIMMELPENNINCK, JAN, UIT DEVENTER - Theses juridicae. 1792
31529: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, ALEXANDER WILLEM, UIT 'S GRAVENHAGE - Luxemburg tegenover het Duitsche verbond, Leiden P. Somerwil 1885
31844: SCHIMMELPENNINCK, ALBERT GERARD, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1896
31816: SCHIMMELPENNINCK, GERARD JOHAN PHILIP - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
31845: SCHIMMELPENNINCK, ALBERT GERARD, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
35355: SCHIMMELPENNINCK, F.D. - Prent op de promotie van Mr F.D.Schimmelpenninck Leiden Somerwil 1879
33229: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, GUILIELMUS ASUERUS JACOBUS, UIT KARLSRUHE - Specimen juridicum inaugurale de portu in quem navis se periculi causa recipiat [...] Academisch proefschrift over de noodhaven [...] Amsterdam C.A. Spin en Zonen 1855
36034: SCHIMMELPENNINCK J.F., GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de eo quatenus feminarum conditio cum jure romano ..... Amsterdam Weddepohl 1829
36274: "SCHINDLER, DAVID, UIT LIGNITIO SILES.; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS" - Priscae Ecclesiae in censendis haereticis aequitas Wittenberg M. Wendt 1663
43831: SCHINDLER, A., - Biographie von Ludwig van Beethoven, 2e ed., Munster 1845, (8)+292+12+178 pag., geillustreerd met portret in staalgravure en 3 facsimile's.
27143: SCHINKEL, A.D. - Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie 2e stuk, z.pl. 1856, 43 pag., geb. Gedrukt in 125 exemplaren.
5841: SCHINKEL, A.D. - Geschied- en letterkundige bijdragen, [‘s-Gravenhage] 1850, 116 p., geb., op pp. 87-92 “Geslachtlijst Van Mieris”, met uitv. tabel.
42439: SCHINKEL, A.D. - Oudheidkundige Bijdragen, beschrijving van merkwaardige drinkglazen en bekers, onder welke uitmunten die van Anna Roemers en Maria Tesselschade. 's Gravenhage, 1848.
35126: SCHINNE, ISACUS VAN, UIT NED. INDIE - Dissertatio juridica inauguralis de conjunctionibus [...] Leiden J. van der Kluis 1746
56464: SCHINZ, H.R., - Volledige natuurlijke historie der zoogdieren, volgens de nieuste onderzoekingen en ontdekkingen (...) met 168 meest naar de natuur geteekende platen, Amsterdam, Schleijen 1845.
18077: SCHIOTLING, ELIZA CAROLINA FERDINANDA - Uit het leven voor het leven. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1875.
34844: SCHIPHORST, SICCO, UIT APPINGEDAM - Disputatio juridica inauguralis de fide instrumentorum et amissione eorum Groningen Spandaw 1738
18079: SCHIPPER, LIEUWE - Engelin! Vergeet mij niet. Luimige en ernstige muze. Dordrecht, H. Lagerweij, 1842
59152: SCHIPPER, J (RED.), - Onze Tijd, Wat is waar?, De nationale Denktank en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen presenteren tijdloze thema's door de ogen van verschillende generaties, Meppel 2011.
27862: SCHIRMER, JOHANN FR. - Uebersetzung und erklärung einiger apostolischen briefe, Breslau + Leipzig 1782, halb leder, 46 + 70 + 12 pag.
36344: "SCHLEGEL, ERNEST FRIEDRICH, UIT RADEBERG; PRAESES: THORSCHMIED, JUSTUS CHRISTIAN" - Francisci Poggii Florentini vita et merita in rem literariam Wittenberg Gerdes 1713
18080: SCHLEGEL, HERMANN - Opmerkingen over Parijs. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1839.
24894: SCHLEGEL, H. - Kritische ubersicht der Europaischen vogel / Revue critique des oiseaux d'Europe,
4633: SCHLEICHER, W. - Erinnerungsblätter zum Andenken an Eduard Schleicher und E. Schleicher geb. Stoltenhoff. Z.p. z.j., ca. 210 p. Als geschreven tekst vermenigvuldigd. Ingeplakte foto's.
34861: SCHLESINGER, MAURITS P. , UIT 'S HERTOGENBOSCH - De schuldvergelijking volgens het Nederlandsch regt Leiden Sythoff 1858
42584: SCHLICHTING, JOHANNES DAN. - Syphilidos mnemosynon criticon of vrye en oneenzydige gedachten over ongemakken door 't gebruik der teeldeelen oorspronkelijk. Amsterdam, J. van Heun en A. Kemmer, 1741.
34779: SCHLINGEMANN, F.L., UIT ZWOLLE - Theses juridicae 1839
34780: SCHLINGEMANN, F.L. , UIT ZWOLLE - Theses juridico-politicae 1838
52417: SCHLOSSMACHER, KARL - Edelsteine. Kostbarkeiten der Natur. Wie sehen Sie aus? Das Reich der edelsteine. Eine zusammenstellung von 42 der bekanntesten edel -und Schmucksteine aus aller welt [ca. 1955?].
32046: SCHLUITER, GOSWIN JOHAN, UIT OLDENZAAL - Specimen juridicum inaugurale, de hypotheca legali minoris [...] Utrecht N. van der Monde 1829
2307: SCHLÜSSEL, DER - Gesamtinhaltsverzeichnisse mit Ortsquellennachweisen für genealogische, heraldische und historische Zeitschriftenreihen. 6 dln. Göttingen 1950-1970, ca. 3000 p.
34484: SCHMAL, FRANCISCUS DINGEMAN, UIT VOORBURG - Over de pathologische anatomie van het endometrium Leiden IJdo 1890
59510: SCHMALIX, ADOLF. - Die Millionen von Surinam und ihre Erben: Eine Beweis- und Rechtfertigungsschrift. Im Anhang: Geschlechtertafeln der Schäferschen Erben und ihrer Zessionäre. Erfurt: Selbstverlag der Schäferschen Erbengemeinschaft 1936, 625 pp, illustrated. In good condition, green cover with gold print. Written in German. Dedicated to Adolf Hitler and Wilhelmina. About the legacy of Kaspar Schafer (1681-1735) and Johann Heinrich Schafer (later Schaap) (1709-1764), an inheritance of about 7 million which Schmalix (1890-1957) through forgery tried to steal. The property existed of several plantations and more than 1000 slaves. With genealogy of the families Schafer , Rubesahmen, Boppich, Bair, Fleisch, Breitruck, Zinke, Hartlepp, Krause, van Goeben and Borheck.
32045: SCHMALLHAUSEN, RUDOLPHUS HENRICUS JACOBUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de cautione damni infecti [...] Utrecht Kemink en Zoon 1851
36261: SCHMEDIKEN, PAUL, UIT HAMBURG - De nature et cura Adiaphororum, dissertatio theologica Strassburg J.F.Spoor 1667
36885: SCHMETTOW, M. GRAF VON - Gedenkbuch des Deutschen Adels, Limburg/Lahn 1967, 397 pag., hardback. With: Nachtrag, Limburg/Lahn 1980, 68 pag.
36411: SCHMID, JOHANN ANDREAS - Numus Bracteatus Henrico II seculi XIII Comiti Blancenburgico ante Hartonem vindicatus Helmstedt H.D. Hamm 1718
4634: SCHMID, L.M.A. VON - Ueber eine Genealogie und ein Geschlechtswappen. 's-Gravenhage 1931, 44 p.
18081: SCHMID, CHRISTOPH VON - "Tooneelspelen, ingerigt om door kinderen gespeeld te kunnen worden. Inhoudende: Jakob, of de stem van het geweten; De eijerdief, of boontje komt om zijn loontje; De kleine schoorsteenveger, of eerlijk duurt het langst. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1844. [1 van 2 delen]"
23535: SCHMID, CHR. : J. DEROME - Histoire de l'ancien et du nouveau testament, imitée de Christophe Schmid, par J. Derome. 3e edition, Parijs 1836, 2 delen. 256+317 pag. gebonden in twee fraaie halflinnen banden. Geillustreerd met staalgravures, deels in kleur.
36218: SCHMID, JOHANN ANDREAS, ABT MARIAEVALLENSIS - Helmstadium seculis XIV et XV per Frauwenradam valde adflictum tandem diplomatibus et bullis Magni Pii Ducis Brunsvicensis Ioannis ac Henrici abbatum Werdinensium .... Helmstedt H.D.Hamm [ca 1715]
18082: SCHMID, HERMANN - De Beijersche Hiezel en Noord en Zuid. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, P. Kluitman, [1874]. [2 delen]
36171: "SCHMIDICHEN, CHRISTIANUS, UIT SITTA-LUSATUS; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - Dissertatio philosophica de hibernaculis hirundinum, Oder von der Schwalben Winter-Quartier ....Editio tertia Leipzig J.C.Brandenburger 1702
43015: SCHMIDT, C.F. - Proeve eener historische en ontledende verhandeling over de meest in gebruik zijnde lamp-soorten, dienende ter nadere kennisse en aanbeveling der spaar-lampen etc., welke sedert eenige jaren (...) worden vervaardigd ten bureau voor inlandsche vlijt te Amsterdam. Amsterdam, voor de auteur, [ca. 1809].
47902: SCHMIDT, W.H., - Verbandsabzeichen des Heeres. Band 1. Artillerie und Topographie, Neustadt 1984, 269 pag., geïll.
18083: SCHMIDT, IZAAK - Lucas en Clarisse, blyspel. Amsterdam, Adrianus Hupkes, 1769.
37197: SCHMIDT, G - Schönhausen und die Familie von Bismarck, Berlin 1897, 196 pag., hardback, ill., very good copy.
38285: SCHMIDT, R - Das Glas, Berlin 1912, 402 pag., geb., geïll.
36325: "SCHMIDT, HENRICUS, UIT CLAUSTHAL; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD S." - Disputatio ad ligurini VII 100 de Henrico Leone Wittenberg Henckel 1682
47399: "SCHMIDT, J.A.F. / W.D. STATIUS MULLER;" - De reizen van onzen heer en zaligmaker Jezus Christus, of beschrijving van het Joodsche land, Dordrecht, Lagerweij, 1844, 16+495+(1) pag., half linnen. Geillustreerd met uitvouwbare kaart van Palestina, titelprent en titelvignet. Vertaald door W.D. Statius Muller uit het Duits.
30968: SCHMIDT- RODENAS, K.J.A. - Sylter Geschlechter um und nach Lorenz Petersen de Haan, Bredstedt 1981, 417 pag., geb., geïll., met stofomslag.
57309: SCHMIDT, C.F., - Proeve eener beredeneerde zwemkunst of onderrichting hoe men (.....) kan leren zwemmen, Amsterdam, Roos, 1806.
27294: SCHMIDT DEGENER, F. - Catalogus der schilderijen en teekeningen .Tentoonstelling in het museum Boymans te Rotterdam, Rotterdam 1921, 196 pag.
22313: SCHMIDT, ISAAC - Op de klinkdichten van den heer I. Schmidt. Manuscriptgedicht van 36 regels, met daarnaast een concept met tekstuele veranderingen. Ca. 1815. 4°, oblong, 1 blad.
35452: "SCHMIDT, JOH. DANIEL; PRAESES: KUENHOLD, FRIEDRICH ALEXANDER" - Semicenturiam comparationum verae et simulatae Jctorum philosophiae [...] Leipzig Immanuel Titius 1718
52335: SCHMIED, W., - Alfred Kubin, London 1969.
18085: "SCHMITZ, TONY (VERT.); PORDES-MILO, ERICH URBAN" - De dans-advocaat. Vaudeville in drie bedrijven. Muziek van Walter Schütt. Rotterdam, G.W. v. Biene, [ca. 1895]
51399: SCHNEIDER, C. E.A., - Blockbucher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lekture, Mainz ( Gutenberg Museum) 1991, 454 pag., geïll.
32044: SCHNEIDER, H. - Over kunsthistorische methodiek. Openbare les [...] Leiden E.J. Brill 1923
37097: SCHNEIDER, RUDOLF - Die Artillerie des Mittelalters. Berlin 1910, 183 pag., ill. with 8 plates.
36189: "SCHNEIDER, HENR. GOTTLIEB; PRAESES: WERNSDORFF, GOTTLIEB" - Absolutionem ministri ecclesiae non esse mere declarativam Wittenberg Christian Gerdes 1716
36037: SCHNEIDER, MAARTEN, UIT KEULEN - "De voorgeschiedenis van de ""Algemeene landsdrukkerij"" 's-Gravenhage Landsdrukkerij 1939"
7929: SCHNEITER, EUGEN - Die Wappen der Zünfte der Stadt Zürich.
32047: SCHNEITHER, JULIUS AUGUSTUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, qua loca e Plinii junioris scriptis, quae ad jus civile pertinent, recensentur et illustrantur [...] Groningen W. van Boekeren 1827
42386: SCHNERR, JOHAN JACOB - Onderrigt in het vervaardigen van kartonwerk. Vertaald uit het Duits door J. de Beet, Arnhem, J.G. Meijer, 1841.
31021: SCHNYDER- SPROSS, W - Die Familie Rahn von Zürich, Zürich 1951, 576 pag., geb., geïll., met losse tabel. Gedrukt in oplage van 350 genummerde exemplaren. Dit exemplaar heeft nr. 232.
34298: SCHOBER, JOANNES HENRICUS, UIT UTRECHT - Specimen juris mercatorii Batavi sive disputatio de procuratoribus mercatorum qui commissionarii appellantur [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
35395: SCHOCH, S. - Prent op de promotie van Dr S. Schoch Utrecht J.A. Moesman 1902
18086: SCHOCK, W. - Geschiedenis der aanvankelijke vereeniging van twee gereformeerde kerkengroepen in ons vaderland. Goes, G.M. Klemkerk, 1892.
57835: SCHOCKAERT, R., - De Heelkunde op onze dagen, Antwerpen 1907, 26 pag.
37697: CUSTIS/ DE SCHODT - Confrerie de Notre-Dame de L' Arbre Sec à Bruges, z.pl., 1844, 11 pag., signee: Custis
18087: SCHOEMAKER, HS - Welkomst-groet aan de heeren leden van het tooneelöefenend genoodschap ter zinspreuk voerende Vermaak door yver. Te Amsterdam. Bij 't openen van deszelfs tooneel, op den 18 van herfstmaand, 1790. Gedrukt voor 't genoodschap.
2311: "SCHOENGEN, MICHAEL; P.C. BOEREN" - "Monasticon Batavum. 3 dln. + suppl. Amsterdam 1941-1942. Geb.; 214, 236, 144, 181 p. Gebonden in twee halflinnen banden. Goed exemplaar."
35903: SCHOENMAECKERS, PETRUS DOMINICUS ARTHUR, UIT HULSBERG - Stellingen ...... Leiden Van Leeuwen 1898
35136: SCHOENMAKER, JACOBUS JOHANNES, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis de exercitoria actione Leiden J. le Mair 1771
37206: SCHOENMAKER, L - Tegen de helling van de heuvelrug. Rhenen in oude tekeningen, 1600- 1900, Utrecht 2007, 303 pag., geb., geïll. met stofomslag.
18088: SCHOENMAKER - Schoenmaker houd u bij uwe leest! Hoe het een geleerd broodbakker verging. Leiden, A.W. Sijthoff, 1855.
53987: SCHOEVERS, A.T.C. - Tweede open brief aan de HH. J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., executeurs-erfgenamen van mevr. de wed. Roeloffs te 's Gravenhage. ['s Gravenhage, april 1876].
53985: SCHOEVERS, A.T.C. - Open brief aan de HH J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., executeurs-erfgenamen van mevr. de wed. Roeloffs te 's Gravenhage. ['s Gravenhage, december 1875].
25422: SCHOFFER, I - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden, Arnhem etc. 1956, 359 pag. (dissertatie).
14751: SCHOLS, VICTOR - Quelques feuilles odoriférantes.Receuillies a la mémoire honorable de Pierre Egide Schols et de Marguerite Hustinx.
59002: SCHOLTE, H.P., - De heilige doop of het teeken in het vleesch, ook voor de kleine kinderen der geloovingen, ter verzegeling van het eeuwig verbond, Amsterdam 1845, 12+112 pag.
33767: SCHOLTEN, JOANNES HENRICUS - Oratio de vitando in Jesu Christi historia interpretanda docetismo, nobili, ad rem christianam promovendam, hodiernae theologiae munere [...] Utrecht Robert Natan 1840
32341: SCHOLTEN, JOHANNES MARINUS BERNARDUS, UIT HENGELO - Het begrip comitas in het internationaal privaatrecht van de Hollandse juristenschool der zeventiende eeuw. Academisch proefschrift [...] Utrecht / Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1949
36519: SCHOLTEN, L.W.G. - Het beginsel van de grondwetsherziening van 1848 Groningen Wolters 1949
32043: SCHOLTEN TOT GANSOIJEN, GUILIELMUS FOLKERTIUS, UIT WAALSDORP - Specimen juris publici de imperii formis, quae in patria nostras sive tentatae sive institutae fuerunt a conversa republica [...] Utrecht C. van der Post jr 1836
33859: SCHOLTEN, CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale exhibens praecipua ad materiam de legibus pertinentia [...] Leiden Balduinus van der Aa 1743
33860: SCHOLTEN, GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica exhibens quaestiones quasdam juris civilis [...] Leiden Joannes Haesebroek en Gerardus Corts 1770
2314: SCHOLTEN, H.R. - Sibbe en stamboom. Leerboek der sibbekunde voor de hoogste klassen der lagere school, en de jeugd die de school reeds heeft verlaten. Amsterdam 1943. Geb., geïll., 67 p.
17519: SCHOLTEN, J.J. (PREDIKANT TE OPHEMERT, BREDA EN HAARLEM) - Leerredenen door J.J. Scholten, in leven predikant te Haarlem, Amsterdam, W. Brave, 1822, 8°: 16 + 251 p. GEBONDEN MET: Twee leerredenen op den eersten algemeenen dank-, vast- en bededag na Nederlandse bevrijding, op hoog gezag gevierd den 13den van Louwmaand 1814, Amsterdam, W. Brave, [1814], 8°: (12) + 42 p. GEBONDEN MET: Leerrede op het derde eeuw-feest der kerkhervorming, Amsterdam, W Brave / Breda, W. v. Bergen, 1817, 8°: 4 + 46 p.
17520: SCHOLTEN, W. (PREDIKANT GASTHUISKERK TE DELFT) - Lijkrede gehouden op het afsterven van [...] C.J. van Noorden, in leven predikant bij de Gasthuiskerk te Delft, op den 26e October 1828 overleden, Delft, P. de Groot, 1828, 8°: 38 p.
17521: SCHOLTEN, J.H. (PREDIKANT TE LEIDEN) - Geloofsbelijdenis. Leerrede over Joh. VI 66-69, gehouden na de herdenking zijner 25-jarige ambtsbediening, Leiden, P. Engels, 1865, 8°: 24 p.
32011: SCHOLTEN, J.H. - Afscheidsrede bij het neerleggen van het hoogleeraarsambt [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1881
35874: SCHOLTEN, HERMAN, UIT LAGE ZWALUWE - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1877
40996: SCHOLTEN, H.J.G.M. - Het loopt ongenadiglijk mat. Het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw. De sociaal-culturele achtergrond van het ontstaan van schaakverenigingen, Bilthoven 1999, 635 pag., geb., geïll.
6148: SCHOLTENS, H.H. - Inventaris van de papieren van het geslacht Van Swieten, Leiden (Kon. Inst. v. Taal-, Land- en Volkenkunde) 1975, 47 p.
33862: SCHOMERUS [SCHOMER], MICHAEL CHRISTOPHORUS, UIT MECKLENBURG - Dispuatio inauguralis juridico-practica de vero jure et effectu immissionis ex IIdo decreto, addictionis in solutum, et adjudicationis Mecklenburgicae [...] Leiden Joh. Arnold, Langerak 1728
36135: "SCHOMERUS (SCHOMER), MICH. CHRISTOPH, UIT SUER. MECKL.; PRAESES: SCHOMER, JOHANN FRIEDRICH" - Dissertatio philosophico-moralis de Jesuitis non recipiendis Wittenberg Viduae Gerdesiae 1723
35551: "SCHÖNBACH, HENR., UIT PRATO-VALLENS MISN. ; PRAESES:GUNTHER, JOHANN FRIEDRICH" - De cursoribus veterum gymnicis [...] Wittenberg Christian Gerdes 1709
42070: SCHONBART, M. BARBATIUM - Barbe majestas dass ist Ein schoner, lustiger und auszfuhrlicher real-discurs von den Barten. Haarburgh, 1644.
34667: SCHONCK, J. UIT NIJMEGEN - XVII. theses juridicae. 1792
18092: SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN - Fabelen en vertelsels. [deel II:] Hekeldichten, fabelen en vertelsels. [deel III:] Fabelen en mengel-poëzy. Nijmegen, A. van Goor, 1779-1786. [3 delen]
18093: SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN - Lierzang op den eersten verjaardag van Willem den Vijfden [...] na hoogst deszelfs en Nederlands heuchelijke verlossing, uit hunne drukkende omstandigheden. Plegtig gevierd op den VIII. maart, door een aanzienlijk gezelschap waare eendragts-vrienden binnen Nijmegen. Nijmegen, A. van Goor, 1788.
47320: SCHONE, J.H., - Beschreibung der Wartburg und ihrer merkwurdigkeiten, nebst geschichtlichen erlauterungen, Eisenach, Barecke, [1835], 152 pag.
39165: SCHONERT, J. - Roman und Satire im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1969, 185 pag., geb., met stofomslag.
50799: "SCHONEVELD-RAVENSBERGEN, G.J.S., E.A.;" - Genealogie Schoneveld, Rijnsburg 1989, 259+19 pag., geb., geïll.
2315: SCHÖNFELD, M. - Proeve eener kritische verzameling van Germaansche volks- en persoonsnamen, voorkomende in de litteraire en monumentale overlevering der Grieksche en Romeinsche oudheid. (Diss.) Groningen 1906, 132 p.
2318: SCHÖNFELD, M. - Veldnamen in Nederland. Tweede druk. Amsterdam 1950, 199 p., los.
35904: SCHONFELD, JAN FREDERIK, UIT WINDESHEIM - Stellingen ..... Groningen J. Creemer 1899
43193: SCHONK, E.J.B. - Schets van Nederlands rampen door de overstroming der dijken veroorzaakt in lente-maand dezes jaars 1784. Nijmegen, v. Goor, [1784], [gedicht].
42873: SCHOOK, MARTINUS - De ecstasi tractatus singularis. Groninga Frisiorum, J. Sipkes, 1661.
21221: SCHOOK, J.E.C. - Hilversum van 1766 tot 1882, Hilversum 1895, 37 pag.
61705: FLEMISH SCHOOL - Institutionum religionis Christianae libri IV [title page]
6730: "ABRAHAM VAN ST. CLARA [PS. VAN ULRICH MEGERLE]; J. SCHOOLHOUDER (VERT.)" - Judas den Aarts-schelm. Vertaald uit het Duits door J. Schoolhouder. 5e druk. Amsterdam, de Janssoons van Waesberge, 1745. [3 dln.]
43043: SCHOOLHOUDER, J. - Olipodrigo of genees-middel tegen de swaargeestigheyt, Toebereidt door (...) allerhande verstandige en snedige klemredenen, klugtige antwoorden, zinryke gedagten (...). 2e druk, 2 delen in 1 band, Amsterdam, van Septeren, 1728-1727.
8849: [LINDE, GERRIT VAN DE] PS. DE SCHOOLMEESTER - Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door mr. J. van Lennep. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1859.
8851: [LINDE, GERRIT VAN DE] PS. DE SCHOOLMEESTER - De Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door mr. J. van Lennep. 7e druk. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1875.
23161: SCHOOLREISJE, VEEN, DE LIEFDE - "Foto van groepje leerlingen met onderwijzend personeel, ""Ter herinnering aan het reisje naar Nijmegen"" begin 20e eeuw."
57551: SCHOONDERMARK, PROF. DR. MED. J. JR. - De bouw en verrichtingen der geslachtsorganen van den Man, met 6 in den tekst gedrukte afbeeldingen, benevens 3 beweegbare platen, van den Mannelijke Geslachtstoestel, door Prof. Dr. Med. J. Schoondermark Jr., W.B. Moransard, Amsterdam, 1902.
36453: SCHOONDERWOERD, NICOLAAS H. G., UIT NIJMEGEN - J.T.Grein, ambassador of the theatre 1862-1935 Assen Van Gorcum 1963
43135: SCHOONE, A.G. VAN - Proportie van het menschelijke ligchaam, volgens uitmeting op de antieken. Amsterdam, Weytingh & v.d. Haart, 1841.
34295: SCHOONEVELD PETR.JAC.Z., MATTHAEUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de actionibus possessoriis maxime secundum jus hodiernum [...] Amsterdam M. Schooneveld en Zoon 1840
16611: SCHOONHOVEN - Gids voor Schoonhoven, Vlaardingen, Nat. Uitgevers- en reclamebureau, 1933, 32 p.
40159: SCHOOR, W.K.J., - De praehistorische honden der terpen, overdruk, pp. 113-141, gebonden.
56422: SCHOOR, O. VAN, - Brokken uit de geschiedenis der pharmacie. Een historico-pharmaceutische snelrit langs de autostrada der eeuwen, 2e uitgave, Antwerpen 1935, 31 pag., geïll.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

3/29