Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61790: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Langerack
61789: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Langerack
61788: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Langerack
61795: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kathuyser-Klooster bij Delft
61794: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61793: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Hinten
61796: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Konings-Uythof
61798: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Ruwine van Koningsvelt
61797: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Konings-Uythof
15780: RADEMAKER, ABRAHAM - Spiegel van Amsterdams Zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertonende deszelfs kerken,herenhuizen, lustplaatssen, lanen, wegen, vaarten, enz., naar ‘t leven getekend en in ‘t koper gebragt door Abraham Rademaker, [...]. Amsterdam: L. Schenk, z.j. Facsimilé-reprint Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1974.
60796: RADEMAKER, ABRAHAM (1675-1735) - Six small Dutch river sidetown views: Jaarsveld, Ouderkerk aan den Ijssel, Tienhoven, Capelle aan den Ijssel, Krimpen aan den Leek, Moordrecht.
61767: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Loenen
61761: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Int St. Pieter-Pant binnen Utrecht / Int St. Pieter-Pant binnen Utrecht
61760: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Agter St. Maria tot Utrecht
42564: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten [deel 1 van 2]. Amsterdam, W. Barents, 1725.
61771: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kasteel tot Montfoort / aan de wal tot Montfoort
15778: RADEMAKER, ABRAHAM - Hollands arcadia of de vermaarde rivier Den Amstel, vertonende alle deszelfs lustplaatzen, herenhuizen en dorpen, [...]. Amsterdam: L. Schenk, 1730. [Gebonden met:] Hollands Tempe verherelykt [...]. Amsterdam: L. Schenk, [1728]. [En met:] Spiegel van Amsterdams zomervreugd [...]. [Amsterdam: L. Schenk, z.j.].
34062: RADEN, PETRUS GERARDUS PAULUS VAN, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones de differentiis falsi et stellionatus [...] Amersfoort W.J. van Bommel van Vloten 1846
16987: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance van de Nederlandse boekdrukkunst. Amsterdam, 1952.
35347: RADERMACHER SCHORER, F.H. EN C.J.W.LOTEN VAN DOELEN GROTHE - Prent op de dubbele promotie van Mr F.H. Radermacher Schorer en Mr C.J.W.Loten van Doelen Grothe, naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877
34063: RADERMACHER, JANUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de compensatione, inprimis ex jure Romano [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
6809: "ANONIEM (VERT.); JEAN BAPTISTE RADET" - "Frosine, of De laatst aangekomene; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1802."
30767: RAEMAEKERS, L. - Twintig opnamen uit zijn carico- plane, Amsterdam z.j., (4) pag. + 20 ingeplakte platen. Rond het oorspronkelijke omslag een vel papier geplakt, waardoor het omslag nog gaaf is
34911: RAET, THEODORUS DE, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de mandato Leiden A. Elzevier 1711
32439: RAEVARDUS, JACOBUS - De praejudiciis libri duo [...] Helmstedt J. Heitmüller 1662
32440: RAEVARDUS, JACOBUS - De auctoritate prudentum liber singularis : usui studiosae legum iuventutis [...] Helmstedt J. Heitmüller 1660
15782: RAFFLES, THOMAS - Letters during a tour through some parts of France, Savoy, Switzerland, Germany and the Netherlands, in the summer of 1817. Liverpool: Thomas Taylor, 1818.
37286: RAGUENET, A - Materiaux et documents d'architecture et de sculpture, one volume in half leather, Paris, Ducher et Cie, 19th century.
33294: RAHUSEN, EDUARDUS NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure retentionis [...] Amsterdam C.A. Spin en Zoon 1854
5201: RAIMAR, W. - Ahnentafel von König Ludwig II von Bayern, Neustadt/Aisch 1997, 239 p., geb.
60013: RAINALDI, CARLO (1611-1691), FALDA, GIOVANNI BATTISTA (1643-1678) - TEMPLA DICATA SANCTISSIMAE VIRGINI MARIAE MONTIS SANCTI ET MIRACULORUM POSITA IN PLATEA URBIS E CONSPECTU PORTAE FLAMINIAE.
28980: RAIS, JULES A.O. - L' Image, revue artistique et litteraire, ornée de gravures sur bois, no. 7, juin 1897, pp. 193-224, perfect exemplaar, gebonden in half linnen met behoud origineel omslag.
34723: RAM, ARNOLDUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica de legato universitati relicto Utrecht Van Megen 1735
34724: RAM, ARNOLDUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de casu pro amico Utrecht Van Megen 1736
36141: "RAM, FRIDERICH EMICH, UIT TONNA -THURINGEN; PRAESES: THOMASIUS, CHRISTIAN" - Felicitatem subditorum Brandenburgicorum ob emendatum per edicta electoriala statum ecclesiasticum et politicum, summis lineis adumbratam Halle Christoph Salfeld 1690
34064: RAM, JANUS LAURENTIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum inaugurale de ministerii publici origine in criminum causis imprimis in patria nostra [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
4489: RAMAEKERS, F. - Ramaekers, een historisch overzicht, eerste aflevering. Nijmegen 1984, 40 p., geb., geïll.
41096: RAMAER, J.C. - Geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en Nieuwe Maas in de middeleeuwen, Amsterdam 1899, 311 pag., gebonden in geheel linnen, geïll. met 4 uitslaande kaarten en een kaart in de tekst.
56301: RAMAER, J.C., - De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee, 2 Extracten T.K.N.A.G. [1930], pp. 350-380 en 623-669, geïll.
21051: RAMBACH, J.J. - Versuch einer pragmatischen Litterairhistorie. Hulle 1770, 188 pag. uch einer pragmatischen litterairhistorie, Hulle 1770, 188 pag.
6803: "ANONIEM (VERT.); FRIEDRICH EBERHARD RAMBACH" - De broeders, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 7e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1800.
17480: RAMBONNET, J.J. (PREDIKANT TE EEMNES BINNENDIJK) - Leerrede ter nagedachtenis van [...] J.J. de Jongh, in leven predikant bij de Herv. Gem. te Eemnes Buitendijk, uitgesproken op 5 July 1829, Utrecht, J.G. van Terveen & Zn, 1829, 8°: 6 + 25 p.
40734: RAMBOSSON, J. - Les pierres precieuses et les principaux ornements, Paris, Firmin Didot, 1870, 298 pag., geb., geïll.
32441: RAMDOHR, ANDREAS RUDOLF VON *1722-1754* - "De toto iure per partialem usum servato qvo usucapio libertatis et individua servitutum caussa illustrantur. Göttingen Georg Ludwig Schulze, 1753"
34699: RAMHORST, WOUTERUS ANTHONIUS VAN DER, UIT ENKHUIZEN - Dissertatio juridica inauguralis de speciebus juris in re. Leiden Haak 1784
3431: RAMMELMAN ELSEVIER, W.J.C. - Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers, meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver genealogie. Een noodige vóórarbeid tot de geschiedenis der Elseviersche drukpers. Utrecht 1845, 54+40 p. Met opdracht van de auteur in handschrift.
56271: RAMMELT, TOON, - Huize Maris, Keizersgracht 626, Amsterdam, Four Generations, Amsterdam 1943, 36 pag., geïll.
58818: RAMUS, PETRUS [=PIERRE DE LA RAMEE], - Meetkonst in XXVII boecken vervat. Uit het Latijn in 't Neerduyts overgheset by Dirck Hendrickx Houtman. Oversien (...) door W. Snellium. Amsterdam, W.J. Blaeuw 1622, 4°. (20)+221+(5) pp.
18205: SOERA RANA [PS. VAN ISAAC ESSER JR] - Licht en schaduw. Mosaiek. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
31771: RANDWIJCK, ALEXANDER JOHAN VAN, UIT ASSEN - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1868
33293: RANDWIJCK, FRANCISCUS CAROLUS THEODORUS VAN, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale, continens vitas ictorum romanorum Quinti Mucii Scaevolae et Publii Rutilii Rufi Groningen J.J. Homkes 1826
23849: RANDWIJCK, A. VAN - De lijdensgeschiedenis van een adelsfonds, overdruk Ned. Heraut 1887, 21 pag.
34065: RANDWIJCK, LUDOVICUS NAPOLEON VAN - Dissertatio juridica inauguralis de reticentia illorum ad quorum notiam laesae majestatis aut perduellionis crimina committenda pervenerunt [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
47776: NAAM- EN RANGLIJST, - Naam- en ranglijst der officieren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht 1968, Gorinchem 1968, 772+188 pag., geb.
7770: NAAM- EN RANGLIJST - Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië. Per deeltje ca. 500 pag. Gebonden (enkele scharnieren los). Prijs per deeltje 48 euro
33291: RANITZ, CORNELIUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de distinctione hominum cives inter et peregrinos, huiusque distinctionis effectu ex lege civili [...] Groningen J. Oomkens 1828
33292: RANITZ, SEBASTIANUS MATTHEUS SIGISMUNDUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale de articulo 68 legis de imperio ex historia juris publici neerlandici illustrato [...] Academisch proefschrift over artikel 68 der grondwet in verband met de geschiedenis van het Nederlandsche staatsregt beschouwd [...] Groningen J.B. Wolthers 1858
35221: RANITZ, JOHAN HENDRIK DE, UIT GRONINGEN - Stellingen [....] Groningen J.B. Huber 1868
32634: RANITZ, SEBASTIAAN MATTHEUS SIGISMUND DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, continens collationem codicis civilis gallici et codicis civilis belgici, de causis divortii et separationis thori et mensae [...] Groningen J. Oomkens 1830
32636: RANITZ, HERMAN DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum de imperio civili in partes recte distribuendo [...] Groningen J. Oomkens 1819
33734: RANITZ, HERMAN DE, UIT GRONINGEN - De iure naturae et ethica commentatio, ad quaestionem [...] Groningen J. Oomkens 1818
34795: RANITZ, JOHAN ANTONI DE, UIT ZUTPHEN - De commanditaire vennootschap met aandeelen Leiden Van Doesburgh 1891
35777: RANNEFT, SICCO BEREND, UIT FREDERIKSOORD - Beschouwingen over het rondcellig sarcoom van den eierstok Groningen Huber 1878
59583: RANNINK - Grafschrift op Johs. Rannink in een oproer op Cattenburg.
49785: GILHOFER & RANSCHBURG, - Veilingcatalogus. Katalog der bibliothek Z.V. Lachnit, Wenen 1908, 117 pag. + 21 ill.
50843: RAPMUND, L. - Het Italiaansch koopmans boekhouden theoretisch en practisch behandeld. Rotterdam, v.d. Vliet, 1828.
2091: RAPPARD, F.A. VAN - Ernst Brinck, eerst secretaris van het Nederlandsche gezantschap te Konstantinopel, later burgemeester van Harderwijk, meerendeels naar onuitgegeven bronnen geschetst. Utrecht 1868. Geb., geïll., 91 p.
33302: RAPPARD, ANTHON GERRIT AEMILE VAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
33301: RAPPARD, , 523, ALEXANDER JOHAN FREDERIK VAN, UIT , 216, - Eenige opmerkingen over meineed. Proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1882
34075: RAPPARD, ANTHONIUS GERHARDUS ALEXANDER, UIT UTRECHT - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens doctrinam codicis civilis de VI conventionum, quas inierunt minorennes [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
34066: RAPPARD, HENRICUS ANTHONIUS VAN, UIT ZUTPHEN - Disquisitio juridica inauguralis de excusatione testimonium dicendi in judiciis eorum, qui propter munus, professionem vel legitimam necessitudinem arcanorum sunt depositarii [...] Utrecht P.W. van de Weyer 1847
1470: KORT EN ZAEKELIJK RAPPORT - Kort en zaekelijk rapport van de Commissie tot de floreenen, 1764. Leeuwarden 1764. Geb. (halfleer), 213 p.
33930: RAS, DANIEL, UIT ALKMAAR - Dissertatio juris publici inauguralis de legibus fundamentalibus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
34067: RAS, GOZEWINUS HENRICUS GERARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de vinculi cognationis et affinitatis vi et efficacia in jure criminali [...] Utrecht C. Bielevelt 1848
32762: RASCH, B.L. - Bijdrage tot de leer van bedrog en valschheid, eene academische proeve [...] , 216, Gebroeders Belinfante 1854
35829: RASCH, CHRISTOPHER, UIT SAMARANG - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1868
38178: RASCH, J - Onze seizoenfeesten. Hun oorsprong en beteekenis, Amsterdam [ ca. 1942 ], 190 pag., geb., geïll., met stofomslag.
19156: RASMUSSEN, ANNA W. - Hollaenderbyen og Store Magleby Kirke.
30351: RATHGEBER, G - Beredeneerde geschiedenis der Nederlandsche schilder-, houtsnij- en graveerkunst, deel I, Van de gebr. van Eyck tot op A. Durer's aanwezigheid in de Nederlanden, 1400- 1520. Amsterdam, Binger, 1844, 432 pag., orig. karton ( scharnier los ).
42616: RATHLEF, ERNST LUDWIG / PIETER ADRIAAN VERWER - Historische en godgeleerde verhandeling over de sprinkhanen (...) met een aenhangsel over de spyze der Israeliten in de woestyne, gemeenlyk kwakkelen geheeten. Vertaelt en eenigszins vermeerdert door Pieter Adriaan Verwer. Amsterdam, v. Tongerlo, 1750.
47435: RAU, C.G., - Kurze geschichte der Deutschen Kaiser, fur die jugend bearbeitet, Stuttgart 1860, 192 pag., geïll., geb.
17481: RAU, SEBALD FULCO JEAN (WAALS PREDIKANT TE LEIDEN) - Sermons sur divers textes de l' ecriture sainte, 3 delen, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1809-1811, 8°: 18 + 342 + 16 + 332 + 16 + 441 p.
17840: RAU, HERIBERT - Duitschlands Cassandra. De roof van den Elzas en de verwoesting der Palts onder Lodewijk XIV. Een historisch roman. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1871.
20374: RAUCH, ERNST - Geschichte der Hüttenaluminiumindustrie in der westlichen welt, Dusseldorf 1962, 316 p., geíll.
42059: RAUDNITZ, L. - De galante recepteerkunst of (...) mededeelen. Tiel, Campagne, 1851.
24815: RAULIN J. - De la conservation des enfans, ou les moyens de les maladies, depuis línstant de leur existence jusquá láge de puberte. Paris, Merlin, 1768-1769.
17482: RAUWENHOFF, L.W.E. (HOOGLERAAR TE LEIDEN) - Katholicisme en ultramontanisme. Toespraak op den dag der opening van het oecumenisch concilie te Rome, 8 December 1869, Leiden, v. Doesburgh, 1869, 8°: 30 p.
33017: RAUWENHOFF, L.W.E. - De verhouding van de hoogeschool tot de maatschappij. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het rectoraat der Leidsche hoogeschool. Leiden S.C. van Doesburgh 1872
33699: RAUWENHOFF, N.W.P. - De tegenwoordige richting en beteekenis der planten-physiologie uit de geschiedenis toegelicht.
33700: RAUWENHOFF, L.W.E. - Oratio [...]
31534: RAUWENHOFF, FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - Disquisitio exhibens Pauli sententiam [...] Leiden P. Engels 1857
40630: RAVENSTEYN, L.J.C.J. V. - Rotterdam in de negentiende eeuw. De ontwikkeling der stad, Rotterdam 1924, 273 pag., geb., geïll. ( met uitslaande platen).
26119: RAVENSTEYN JR., W. V. - Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16e en het eerste kwart der 17e eeuw, Amsterdam 1906, 374 pag., geb., met 4 tabellen.
52053: RAVESTEYN, L.J.C.J. VAN, - Rotterdam tot het einde van de achttiende eeuw. De ontwikkeling van de stad, Rotterdam 1933, 207+(4) pag., geïll.
33578: RAVESTEYN, ADRIANUS JUSTINUS VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË, BURGER VAN ROTTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de avariis [...] Leiden Jacobus de Beunje 1762
33579: RAVESTEYN, HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de moderamine inculpatae tutelae [...] Leiden Joh. & Herm. Verbeek 1734
40632: RAVESTEYN, L.J.C.J. V. - Rotterdam in de achttiende en negentiende eeuw, Schiedam 1974, facsimile naar de editie 1924-1933, 207 + 273 pag., geïll., geb., met map met 9 losse kaarten.
17841: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); LOUIS FRANÇOIS ARCHAMBAULT, DIT DORVIGNY" - Waarom niet? Blyspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
17843: "[RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.)[; EMMANUEL DUPATY" - Het militair arrest, of De drie gevangenen. Blyspel in vyf bedryven. Vertaald uit het , 523, . [2e druk.] Amsterdam, J.C. Rohloff, 1805.
17844: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); LOUIS CHARLES CAIGNIEZ" - Maurits van Saxen, of De veldslag van Fontenoy. Geschiedkundig tooneelspel. Muziek van J.L.P.L. Freubel. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1811.
17845: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY, JOS.-MARIE PAIN" - Berquin, of De vriend der kinderen. Blyspel met zang. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Abraham Mars, 1811.
17851: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.);" - De getrouwde mannen zonder vrouwen, of Eén uur vaderschap. Blijspel met zang. (Navolging) Den Haag, J. Belinfante, 1833.
17853: RAY, CAREL ALEXANDER VAN - Pieter Spreeuw, of Eén uur boerenkermis, kluchtig blijspel met zang. Delft, erve Adrianus Sterck, 1835.
17854: RAY, CAREL ALEXANDER VAN - Adriaan Brouwer en Joost Graasbeek. Oorspronkelijk blijspel met zang, in één bedrijf. 3e druk. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1863.
17847: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); JEAN BAPTISTE RADET" - De valk, of Iets uit vader Cats. Blijspel met zang. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, J.G. Rohloff, 1814.
17849: RAY, CAREL ALEXANDER VAN - De trommelslager der land-militie, of De Geldersche bruiloft. Vaderlandsch blijspel met zang. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1815.
17850: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.) - De staatkundige weerhaan, of Het huis achter den wal. Geschiedkundig blijspel met zang. (Uit het tijdvak van Lodewijk den XIII.) (Navolging) Antwerpen, H. Ratinkcx, 1829.
32949: RAYMOND, JOANNES, UIT MIDDELBURG - Dissertatio inauguralis medica exhibens descriptionem febrium intermittentium autumnalium quotannis Mittelburgi et in vicinis Seelandiae Batavae locis grassantium [...] Duisburg Fr. Ad. Benthon 1767
23624: RAYNAL, ABBÉ G.T.F. - Histoire du Stadhouderat, depuis son origine jusqu'a present, Revûë, corrigé....par [ J.] Rouset, Amsterdam , J Ryckhoff, jr., 1749, 16 + 316 pag., geheel gebonden in leer. Mooi exemplaar. houderat, depuis son origine jusqu'a prezent, Revue, carrigé ..... par [ J.] Rousset, Amsterdam, J. Ryckhoff jr. 1749, 16+316 pag., gebonden in geheel leren bandje. Mooi exemplaar.
42407: REAUMUR, R.A.F. DE - Konst om tamme-vogelen van aller hande soort in alle jaartyden uittebroeijen en optebrengen. 2 delen, , 216, , P. de Hondt, 1751.
36314: "RECHTENBACH, POLYCARPUS MICHAEL, UIT WEISSENS.; PRAESES: DRECHSZLER, JOHANN GABRIEL" - Dissertatio historico-physica de sermone brutorum Leipzig Wittigau 1673
53953: RECHTEREN, A.H. VAN - Memorie van Adolph Henrik graaf van Rechteren, drost van Zalland, by absentie van Ridderschap en steden de Staten van de provintie van Over-Yssel, aen de heeren ordinaris gedeputeerden [...] overgegeven binnen Campen den 2 August. 1721. Hebbende tot bylage een resolutie van Ridderschap en steden de Staten van de bovengemelde provintie in dato den 29 Martii 1721. Mitsgaders een missive van de voorsz. heeren Staten [...] 6 Augustus 1721 [...]. Alle by vervolg, lancernerende de bewuste gehoudene pr
53952: RECHTEREN, A.H. VAN - Missive aen haer Hoog Mogende de heeren Staten Generael [...] en daer bijgevoegt antwoort voor Adolph Henrik graaf van Rechteren [...] in dato 22 May 1720. Mitsgaders nog een nadere missive van dezelve aan haer Hoog Mog. in dato den 30 September 1720, alle raekende de gehoudene proceduren van de Raedt van Staten der Ver. Ned. tegens deszelfs broeder de gouverneur van Doornik. Deventer, B. de Vries, [1720].
33018: RECHTEREN VAN APPELTERN, GODERT WILLEM VAN, UIT ZWOLLEKERSPEL - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1864
54886: RECKE-VON MEDEM, CHARLOTTA E.C. VON DER - Nachricht von des beruchtigten Cagliostro Aufenthalte in Mitau im Jahre 1779 und von dessen dortigen magischen operationen. Berlin/Stettin, F. Nicolai, 1787.
55761: RECKLEBEN, J.F.C. - Prent: 'Aanslag op het leven van Prins Willem I door Jean Jaureguy', [d.d. 18-3-1582], staalgravure door J.F.C. Reckleben.
25226: RECUEIL - "Recueil de pieces de theatre, Tome II, dublin, Powell, 1750 [± 1749]. Full leather, 46+103+106+44+96 pag. Contents: Marivaux, Isle des esclaves, La double inconstance, Ecole des amis, Ecole des meres; Nivelle de la Chaussee, La Gouvernante; Voltaire, semiramis."
23360: REDEKE, MARTIN ( TEKST), CARD BLASEN ( FOTO'S ) - 50 jaar Bruynzeel 1897-1947, Zaandam 1947, 126 pag., geb., geïll. Met brief van W. Brynzeel en enkele krantenknipsels. Redeke is pseudoniem voor M.Dekker. Goed exemplaar.
52819: REDELINGHUIJS, J.H. - Verzameling van authentieke en andere stukken betreffende de zaak tusschen Johannes Henricus Redelinghuijs aan de eene en Pieter Paulus en Reindert Leendert Bouwens aan de andere zijde. Amsterdam, P.E. Briet, 1796.
43121: REDELYKHEID, C. - Project of ontwerp om de stank of besmettelyke reuk der wateren in de gragten van , 216, des zomers voor te koomen. , 216, , Gutteling, 1773.
43119: REDELYKHEID, C. - Beantwoordinge en oplossingen van eenige tegenbedenkingen en voorgedraagen zwarigheden tegens het ontwerp om den besmettelyke reuk der water gragten in , 216, des zomers voor te koomen. , 216, , Gutteling, 1773.
2099: REE-SCHOLTENS, G.E. VAN DER - De grensgebieden in het noordoosten van Brabant ca. 1200-1795. Institutionele en juridische aspecten. (Diss.) Assen-Maastricht 1993, 301 p., met losse kaarten.
5357: GESLACHT REECKENING - Geslacht Reeckening van Dirck Jonge Jan ende Commertje Jan Cocken dochter, Ao 1602. Dit geslacht reeckening hebbe doen maken Pieter Laurisz van Hoorn en zijn huisvrouw Annetje Klaasz. Knyenburg, 1 blad plano (18e-eeuws. Illustratie Le Francq van Berkhey’s Natuurlijke Historie van Holland)
31666: REEDE, JACOBUS LYDIAS VAN, UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum inaugurale quo inquiritur quaenam sint principia, quibus leges venatoriae olim fundatae sint hodieque innitantur [...] Utrecht J.A. van Woestenberg 1846
34056: REEDE VAN OUDTSHOORN, JOHAN FREDERICUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juris gentium inauguralis de salutatione maritima [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1830
34057: REEDE VAN OUDTSHOORN, NICOLAUS MARTINUS VAN, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de quibusdam obligationibus specialibus locatoris erga conductorem praedii rustici [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
16965: REEDIJK, C. (RED.) - S. L. Hartz in de grafische wereld. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1969.
4175: REEHORST, G.S. - Genealogie van het geslacht Metelerkamp. Arnhem 1883, 87 p.
34465: REELING BROUWER, PIETER BENJAMIN JOHAN, UIT BERGUM - Eenige opmerkingen over art. 125 B.W. Leiden Somerwil 1890
34496: REELING BROUWER, SIJTZE, UIT BERGUM - De operatie van Pean als hysterectomie evacuatrice Leiden Mulder 1895
32517: REELING KNAP, COENRAAD, UIT TJALLEBERD - De macht van de waterschapsbesturen volgens de jurisprudentie. Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
32493: REENEN, LAURENS LAMORAL VAN, UIT , 216, - Dissertatio philologico juridica inauguralis qua inquiritur quodnam tempus monetae valore mutato in solvendo inspiciendum sit? [...] Leiden Georg Wishoff 1742
4510: REEPMAKER, JACOB - Genealogie der familie Reepmaker. Rotterdam 1905, 148 p., groot folio. Niet in de handel. Zeer rijk geïll.
33185: REEPMAKER, JACOBUS CHRISTIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de Guilielmo Primo Arausiaco, libertatis religiosae defensore [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1843
51751: REES, J. ROGERS, - The pleasures of a bookworm, London 1886.
31689: REES, O. VAN - Redevoering over de staathuishoudkundige geschiedenis van Nederland [...] Zutphen Willem Thieme 1858
31688: REES, OTTO VAN - Specimen historico-politicum de opere Petri de la Court [...] / Verhandeling over de: Aanwijsing der politike gronden en maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland, van Pieter de la Court. Een proeve [...] Utrecht B. Dekema 1851
23769: REES, B. VAN - De vereeniging der belangen van landbouw, industrie en koophandel, overwogen en aangetoond, Leiden, Mortier, 1816, 86 pag., orig. karton (Knuttel 24303).
31690: REES, O. VAN - Redevoering over de wetenschap der statistiek [...] Utrecht C. van der Post Jr. 1860
33362: REES, MATTHIJS VAN, UIT , 216, - Analytische voortzetting van analytische functies en van reeksen van analytische functies. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1928
35098: REES, RICHARD VAN - Oratio de Jano Bleulando 1839
35387: REES, JOHANNA VAN - Prent voor de promotie van Dr J. van Rees, Keizersgracht 69, Amsterdam Leiden IJdo 1910
43523: REES, O.VAN - Verhandeling over de Aanwijsing der politike gronden en maximen van de republike van Holland en West-Vriesland van Pieter de la Court, Utrecht 1851, 56+176 pag., orig. papieren omslag [dissertatie].
28823: REES, O. V. - Geschiedenis der Nederlandsche volkplantingen in Noord-Amerika, Drie voorlezingen, Tiel, Campagne 1855, 162 pag., original edition, good copy in original paper covers, back strengthend.
38404: REES, O. V. - Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der 17e eeuw, Utrecht 1865, 406 pag., geb.
32295: REES, RICHARD VAN, UIT UTRECHT - Het personenvervoer op de spoorwegen [...] Academisch proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1875
59964: PRIJSCOURANT B.J. REESER - Delicatessenhandel. Fijne Vleeschwaren. Comestibles en koloniale waren. Firma Waterschot. 36 pp.
33353: REESINCK, JACOBUS JOSEPHUS MARIA, UIT AMSTERDAM - Onderzoekingen over delta cephei en over het cepheidenprobleem. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1926
20010: REESSE, J.J. - De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813, 's-Gravenhage 1908, 276 + 184 p., geb., geïll. MET: De Suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894, 's-Gravenhage 1911, 158 + 66 pag., geb.
47348: REEUWIJK, A.J. VAN, - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw, Amsterdam 1941, 76 pag., [dissertatie].
7847: REFORMATION - Reformation-Emigration Protestanten in Salzburg.
42547: REFUGE, [EUSTACHE] DU - Traite de la cour, ou instruction des courtisans. Amsterdam, Elzevier, 1656.
17859: REGEER, J.P. - Gedichten. Rotterdam, W. Wenk, 1858.
902: GESLACHTS-REGISTER, - Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland, 1858. Haarlem 1858. Geb., folio, ca. 200 p.
33534: REGIUS, JOHANNES - Oratio funebris in memoriam [..] Guilielmus Coutier [...] Franeker Henricus Halma 1724
33443: REGIUS, JOHANNES - Oratio funebris decreto amplissimi senatus academici habita in exequiis [...] Nicolai Blancardi [...] Franeker Franciscus Halma 1703
15785: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS - Voyage de Flandre et de Hollande [...]. Amsterdam: M. Hertzberger, 1935.
15784: REGNARD, JEAN FRANÇOIS - Voyage de Flandre et de Hollande, commencé le 26 avril 1681. Amsterdam: M. Hertzberger, 1935.
52421: REGNIER, MATHURIN - Les satyres et autres oeuvres, avec des remarques. Amsterdam, P. Humbert, 1730.
24733: REGNIER, MATHURIN - Oeuvres contenant ses Satyres et autres pieces de poësie. Amsterdam, Estienne Roger, 1710.
4513: REGOUT, GUY M.H.M. - Généalogie de la famille Regout. Brussel 1953.
47110: REGT, W.M.C., - Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Ned. Hervormde Gemeente te Alphen aan den Rijn, Alphen 1932, 123 pag., geb., geill.
2106: REGT, J.W. - Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht. Nieuwe uitgave. Arnhem-Nijmegen 1876. Geb., 553 p.
53467: REGT, JUSTUS DE - Het schandelyk gedrag door mr. Pieter Markus als hoofd-officier der stad Leyden (...) gehouden tegens (...) F.A. van der Kemp (...) en L. Herding (...) in een briev van een vriend aan zijn vriend. 's Hage, K. Hofman, 1782.
4080: REGT, W.M.C. - Het geslacht Loosjes. Overdr. (1921), 22 p.
17861: REGT, JAN DE - Mengel-dichten, gezangen en kluchtspel De nacht-wachts. 2e druk. Amsterdam, Johannes Oosterwijk, 1718.
17862: REGT, JAN DE - Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen, en Nacht-wachts. 3e druk. Amsterdam, Gerrit de Groot en Kompagnie, 1733.
17863: REGT, JAN DE - Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen, en Nacht-wachts. 3e druk. Amsterdam, Gerrit de Groot en Kompagnie, 1733.
17864: REGT, JAN DE - Mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel De nacht-wachts. Derde druk. Amsterdam, J. Vriese, J. van Gulik en M. Schooneveld, 1779.
4311: REGT, W.M.C. - Nassau-Zuylesteyn. Z.p. z.j., 16 p.
2108: "REGTEREN ALTENA, I.Q.; P.J.J. VAN THIEL" - De portret-galerij van de universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. Amsterdam 1964. Geb., geïll., 387 p.
31942: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN - De opdracht. Rede [...] buitengewoon hoogleeraar in de kunstgeschiedenis der Middeleeuwen en van den nieuweren tijd [...] Haarlem Joh. Enschedé en Zonen 1937
29047: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN - Jacques de Gheyn. Three generations, 3 volumes, 's-Gravenhage 1983, 191 + 194 + 285 pag., ill., hardback.
17867: REGTUIT, JAN [PS. VAN G.J. D'ANCONA] - "Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 8e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, 4e druk; Derde brief, 3e druk; Vierde brief, 2e druk; Vijfde brief; Zesde brief; Zevende brief; Achtste en laatste brief. [En met:] Eerste verzameling van brieven aan Jan Regtuit, passagier van het schi"
17868: REGTUIT, JAN [PS. VAN G.J. D'ANCONA] - Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 5e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, Derde brief, Vierde brief, Vijfde brief, Zesde brief, 2e druk, Zevende brief, Achtste en laatste brief.
2109: REHM, G.J. - De Bredase apothekers van de 15e tot het begin van de 19e eeuw. Breda 1961. Geb., geïll., 118 p.
41666: REICHLING, A - Acta organologica, Band 1 (1967)-22 (1991), gebonden in 8 linnen banden. Mooie set, register op band 1-20 in band 21.
33178: REIDING, FOKKE SIJTSES, UIT DRACHTEN - Disputatio iuridica inauguralis de iure summi imperantis in societates occultas [...] Groningen J.J. Homkes 1828
33127: REIDING, AAN SIJTSES, UIT DRACHTEN - Disputatio juridica inauguralis, de fictionibus juris apud Romanos [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
34155: REIDING VAN LYPHART, FOKKO SYTZES, UIT LEEUWARDEN - Disputatio iuridica inauguralis ad verba art. 4. codicis civilis [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1817
17484: REIFF, FR. (LERAAR THEOLOGIE TE BASEL) - De geestelijke tijdmachten in het licht der gebeurtenissen onzer dagen. Eene voordracht gehouden te Barmen den 17 Augustus 1871. Zijnen landgenooten aangeboden door J.P. Nonhebel, predikant te Middelburg, Middelburg, A. Wedding, 1871, 8°: 61 p.
33181: REIGER, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale de vi et efficacitate foeminarum in res politicas, earumque juribus civicis [...] Groningen W. van Boekeren 1829
33180: REIGER, FRIDERICUS ULRICUS HERMANNUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale selactas continens observationes de jure ad poenam sublato per mortem delinquentis [...] Groningen W. van Boekeren 1842
33179: REIGER, ALBERTUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, continens meditationem ad novellam 140 de necessaria morum apud populos observantia in legibus condendis [...] Groningen Hermannus Eekhoff 1802
5991: REIGER, H.A. DE - Het geslacht De Reiger te Coevorden 1744-1954, met enkele historische aantekeningen, Coevorden 1955, 32 p., geïll.
35000: REIGERSMAN, ANDRE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen Leiden P. Engels 1864
36022: REIGERSMAN, JACOB WALRAVEN GERHARD, UIT BREDA - Stellingen ..... Utrecht Van Druten 1896
34178: REIGERSMAN, PETRUS CONSTANTINUS ANTONIUS CATHARINUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de legibus et institutis Belgicis, cum antiquioribus tum recentioribus, quae spectant curam in mercibus, ex auro vel argento fabricatis, publicae cautionis ergo, adhibendam [...] Utrecht Joh. Altheer 1829
36636: REIJERS, HANS - Groepsfoto van promotiepartij in hotel Levedag van Hans Reijers. Hierbij een groepsfoto t.g.v. het doctoraal examen van Reijers en nog twee andere foto's 1908
22716: REIJERS, ARNHEM - Foto van een getekende stamboom Reijers (1686-1931), met “1881 - 13 september - 1931” (50 jarig huwelijk Zeger R.A. Reijers en Juliana A.G. Jonckheer). Met familiewapens en een gezicht op Arnhem.
2154: REIJNDERS, C. - Van `Joodschen natiën' tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto- en assimilatieverschijnselen tussen 1600 en 1942. Amsterdam 1969, 210 p.
24884: "REIMARUS, HERMANN SAMUEL;" - De voornaamste waarheden van den natuurlyken gods-dienst (...) met aantekeningen en een voorrede door Johan Lulofs. Leiden, Houkoop 1758, (42)+738+(20) pag., halfleer, mooi exemplaar.
2111: REIMERS, JAKOBUS - Das Adlerwappen bei den Friesen. Oldenburg 1914. Geb., geïll., 204 p.
58784: REINDERS, G., - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt, 2 delen in 1 band, Groningen 1877-1879.
33182: REINDERS, MARTINUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones juris civilis hodierni [...] Groningen R.J. Schierbeek 1840
30425: REINER, I - Woodcut/ wood engraving. A contribution to the history of the art, St. Gall 1947, 111 pag., ill., hardback, with dustwrappers.
35520: "REINHARD, SAMUEL, UIT LOBENST. VARISCO; PRAESES: BLEICH, JOHANN ANDREAS" - Meletema baptisma Iooannou (these words in Greek capitals) sistens ad illustranda quaedam Novi Foederis loca, Matth. C. III, comm. 6 & 13 ex philologia et antiquitate deductum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1689
36437: REINHARD, LORENZ - Dissertatio theologica qua librum Sapientiae nec esse canonicum neque a Salomone conscriptum Wittenberg Schroedter 1719
22334: REINHARD, SLUYTER, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwoning van de eerste jaarlijkse diensten voor de ziel van Elizabeth Sluyter, huisvrouw van Johannes Reinhard, in de kerk van pater H. Groenen, getekend: C. Keyzer. Gedrukt, 4° oblong.
35528: "REINHARDO, MICHAEL HENR., UIT HILDBURGHAUSEN (THÜRINGEN); PRAESES: WERNSZDORFF, GOTTLIEB" - Historia Confessionis Tetrapolitanae [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1721
37427: REININK, A.W. EN J.G. VERMEULEN - IJskelders. Koeltechnieken van weleer. Nieuwkoop 1981, 292 pag., geb., geïll., met stofomslag. Exemplaar als nieuw.
19168: REININK, WESSEL - Landgoed Linschoten.
32216: REINSMA, RIEMER, UIT BOLSWARD - Het verval van het cultuurstelsel. Academisch proefschrift [...] , 216, Van Keulen 1955
15786: REIS - Reis door Nederland [leporello van 12 pagina’s (elk 17 x 8,5 cm) met 37 Nederlandse stadsgezichten, in de vorm van in bruin gedrukte houtgravures (?)], z.pl., [ca. 1900?]
6308: REISER, R. - Die Wittelsbacher 1180-1918. Ihre Geschichte in Bildern, München 1980, 160 p., geb., geïll.
42985: REISIG, J.H. - De suikerraffinadeur of volledige beschrijving van het suiker. Dordrecht, Blusse, 1793.
15790: REISJE - Het reisje naar Gelderland, of de vervulling van Herman’s wenschen. Uitgegeven ten behoeve der noodlijdenden van Maas en Waal. Nijmegen: J.F. Thieme, 1830.
36600: REITSMA, RIENTS, UIT BAARDERADEEL - Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The States of Overijssel 1566-1600 Amsterdam Rodopi 1982
2115: "REITSMA, J.; S.D. VAN VEEN" - Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. Deel IV: Gelderland. Arnhem 1895, 396 p.
2116: "REITSMA, J.; J. LINDEBOOM" - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. 4de herz. druk. Utrecht [1933]. Geb., 596 p.
2114: REITSMA, J. - Oostergo. Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581. Leeuwarden 1888, 272 p.
31543: REITZ, JOANNES FREDERICUS - Oratio inauguralis de veterum oratorum Utrecht Joannes Broedelet 1746
43180: REITZ, JOANNES FREDERICUS - Eenige honderd themata, geschikt naar de regels van de syntaxis en verdeeld in vyf classen, naar de verscheide vorderingen der leerlingen tot gemak der huislyke onderwyzinge opgesteld. 4e druk, Utrecht, Broedelet, 1753.
57085: "REITZEL, P.; " - Heraldikeren. Frederik Britze. En Dansk exlibriskunstner, Kopenhagen 1945.
17875: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); CARL STEINBERG" - De hand der wrake, tooneelspel. Een vervolg op De jagers. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
17876: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De herfstdag, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
17871: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); CORNELIUS HERMANN VON AYRENHOFF" - De geleerde vrouw, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
17872: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); H.W. LAWAETZ" - De temperamenten, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
17873: REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.) - De gelukkige inval. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
17874: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De jagers, een tafereel der zeden van het land. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
47587: O'RELL, MAX, - La maison John Bull & Cie, les grandes succursales le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zelande, l'Afrique du Sud, Paris 1894, 4+371 pag., half leer.
41014: REM, M - De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340), Amsterdam 2003, 323 pag., geb., geïll.
36010: "REMLING, M. NICOL. CHRISTOPH , UIT KURLAND; PRAESES: SCHURZFLEISCH, C.S." - Propositiones historicae ad disputandum publice propositae Wittenberg Chr. Schrodter 1678
60552: REMMERS, PIETER (1744- AFTER 1810) (ATTRIBUTED TO) - The quack
61345: REMONSTRANTEN - Tafel van De leere ende het ghevoelen der Arminianen, diemen ghemeenlick Remonstranten noemt.
36479: RENAUD, J.G.N. - Variaties op het thema kasteel. Openbare les Assen Van Gorcum 1966
23904: RENAUD, J.G.N. - Spangen en de van der Spangen's. Overdruk Rotterdams Jaarboekje 1943, pp. 203-233, geïll.
61057: RENDORP VAN MARQUETTE, BOREEL, MARQUETTE, HEEMSKERK, AMSTERDAM, WILLEM I - Patent of nobility donated by King Willem I of The Netherlands (1772-1843) to Willem Rendorp van Marquette (1769-1827), one of the 36 raden van de stad Amsterdam entitling him to the title of jonkheer.
32908: RENDORP, GUILIELMUS THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum inaugurale de origine et progressu juris in Kennemerlandia [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1851
5992: RENDTORFF, J. - Die Familie Rendtorff, Kiel 1904, 77 p., geïll. [in Nederland: Rendorp]
58606: RENEMAN, M., - Vloeiblad Tandtechnisch laboratorium Max Reneman te Groningen.
5993: RENESSE, TH. DE - Silhouettes d’ancêtres, [première] et deuxième serie, Brussel 1924-1928, 276 + 188 p., geïll.
2117: RENESSE, TH. DE - Dictionnaire des figures héraldiques. 7 dln. Brussel 1894-1903, ca. 4000 p., Gebonden.
23537: RENESSE, TH. DE - Dictionnaire des figures héraldiques. 7 delen, Brussel 1894/1903, ca. 4000 pag, in oorspronkelijke papieren omslagen.
31849: RENGERS HORA SICCAMA, DUCO GERROLDUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de accessione, imprimis ratione rerum immobilium [...] Utrecht N. van der Monde 1834
31850: RENGERS HORA SICCAMA, JOHANNES, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de iure summi imperii bona civium dominio civitatis subiiciendi [...] Groningen J. Oomkens 1827
39859: RENGERS, DUCO GERARD - Dissertatio juridica inauguralis de testamento militari, Groningen , N. Veenkamp, 1769, (4) + 21 + (2) pag., sierpapieren omslag.
36097: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - Rede ter herdenking van de invoering van de burgerlijke wetgeving op den 1sten October 1838 z.p. z.n. 1938
44001: "RENIER, J.;" - De verdiensten van Joannes van Miggrode omtrent de hervorming in Zeeland en bijzonder in de stad Vere, Middelburg 1827, 77 pag. Mist achterzijde omslag.
60849: RENNEFELD, JOHANNES HEINRICH MARIA HUBERT (1832-1877) AFTER WIJNVELD, BAREND (1820-1902) - The reconciliation between Cornelis Tromp and Michiel de Ruyter
21080: RENNES, CATH. VAN - Van kleine Frits en Een avontuurlijke tocht. Twee vertellingen aan `t klavier. Utrecht 1887, geb., geïll.,( door Wenckebach ). Tweede druk.
37733: RENOUARD, P - Croquis d´animaux ,Paris, Gillot, 1895 ,20 pag., hardback, illustrated.
23864: RENSELAAR, ARY VAN - Aanmerkingen wegens de cultuur der heidegronden, Haarlem, Plaat & Loosjes [1802] 24 pag., [ Ned. Huishoudelijke My].
2121: RENTENAAR, ROBERT - Vernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de Nederlandse toponymie. (Diss.) Amsterdam 1984, 454 p.Gebonden exemplaar met stofomslag.
36040: REPELIUS, JOHANNES GYSBERTUS, UIT WASSENAAR - Theses medicae inaugurales ... Leiden M. Cyfveer 1801
2128: REPERTORIUM - Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen, door R. Fruin e.a. Leiden [1863], 398 p. Met: Supplement... tot op 1870. Leiden 1872, 271 p. 2 dln.
2125: REPERTORIUM - "Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (voornamelijk tijdschriftartikelen). 4 dln: 1901-1934; 1935-1940; 1941-1950; 1951-1960. 's-Gravenhage 1940-1971. Geb.; 582, 294, 492, 263 p."
36348: "REPHUNIO [REPHUN], JOHANN HENRICO, UIT LANGENREICHENBACH; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS C." - Hesychio Milesio illustri locum inter Christianos multis dubium Wittenberg Gerdes 1716
32399: RESPONSUM - Responsum facultatis juridicae Gissensis In Sachen Verwittibter von Herresen gebohrnen von Schellard modo Frey-Herrn von Sturmfeder contra Herrn Grafen von Leiningen-Hartenburg und Ort Emichsburg Giesen s.n. ca. 1739
23748: RESTAUT, P. - Principes généraux et raisonnés de la grammaire Françoise, nouvelle ed. Amsterdam, A.v. Harreveld Soetens, 1786, 46 + 618 + 8 pag. Original boards. Illustrated with a frontespice.
17880: "RETHAAN, ANNA; ANNA MARIA VINCENTIUS" - Nagelatene gedichten van vrouwe Anna Rethaan en juffrouwe Anna Maria Vincentius. Middelburg, Michiel Schryver, 1730.
61058: REUIS, FERDINAND II - Patent of nobility donated by Roman German Emperor Ferdinand II (1578-1637) to Andreas Reuis [Reuisen or Reuisz, Reuiss] for his services during the Thirty Year War.
5446: REUME, A. DE - Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur les Elsevier, Brussel 1847, 119 p., geïll. (o.a. gelithografeerd portret van Mathieu Elsevier), geb. samen met A. de Reume, Biographie Belge, Notice sur M.B.J.F.C. Gijseleers-Thijs, Brussel/Leipzig 1849, 8 p.
6129: REÜNIE - Negende, uitgebreide reünie van leden en aanverwanten van het geslacht Van Stolk, Rotterdam 1973, 20 p.
40416: REURICH, L., - Hans Vonk. Een dirigentenleven, Bussum, Thoth, 2006, 192 pag., geb., geïll., met CD, als nieuw.
32442: REUSS, JOHANN AUGUST - "Commentatio juris publici de munitine viarum publicarum (vulgo: Chausséebau) : tam territoriali, quam circulari. Tübingen Johannn G. Cotta 1782"
36404: "REUSSEN, JOHANN HERMANN, UIT HARDERODENSIS; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPH" - Diatriben historicam C. Julii Caesaris adversus Ariovistum regem aliosque Germanos gesta bella explicantem Halle Henckel 1710
39908: REUVENS, L. A. - Graphische voorstelling van de waterkeerende hoogte der Waaldijken van de polderdistricten in Gelderland, Arnhem 1872, folio. Hierbij: Idem, Rijndijken, samen deel I en II, gebonden.
52389: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET, - Werther Nieland, Amsterdam, van Oorschot 1949, 70 pag.
57614: REVEILLE PARISE, J.H., - Hygiene oculaire ou conseils aus personnes dont les yeux sont faibles et d'une grande sensibilite, 2e ed., Paris, 1823, 135 p.
33577: REVERSHORST, MAURITIUS CORNELIUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de solutionibus [...] Leiden Van der Eyk en Vygh, en Andreas Coster 1785
17485: RÉVILLE, A. (ANCIEN PASTEUR WALLONNE ROTTERDAM) - Douze sermons, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1874, 8°: 168 p.
58552: REVIUS, J., - Het magnetisme. Proeve hoe ieder het magnetisme als geneesmiddel op zijne huisgenooten en anderen weldadig kan toepassen, ´s-Gravenhage 1862.
58563: REVIUS, J., - Gedachten over de vrije uitoefening der geneeskunst, 's-Gravenhage 1862.
28458: REVIUS, J - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, Boek 6 ( 1619-1640 ). Uit het latijn vertaald en toegelicht door A.W.A.M. Bude e.a., Hiversum 1998, 175 pag., geb., geïll.
2152: RÉVOCATION - La Révocation de l'Édit de Nantes. et les Provinces-Unies, 1685. Colloque international du tricentenaire Leyde Avril 1-3 1985. Amsterdam-Maarssen 1986, 224 p.
39223: REY, L. ( ED. ), A.O. - Unveilig the Arctic, Calgary 1984, 613 pag., hardback, ill.
25047: REYD, EVERHARD VAN - Belgarum aliarumque gentium, Annales. Dionysio Vossio interprete. Leiden, J. Maire, 1633.
35426: "REYGER, ARNOLDUS ; KIRCHNER, HERMANNUS (2) ; ZUR NEDDEN, JOHANN (3); PRAESES: GRUNING, WOLFGANG" - Quaestio perpulcha utrum dignitas doctoralis aut alterius gradus assumptio dedecoret, aut obfuscet generis nobilitatem? In Academia Erphordiensi publicè proposita ... et in Academia Ienensi publicè itidem repetita à Arnoldo Reyger [met: 2] Oratio de Ducibs, principibus, comitibus, atque Equitibus, nobilibus Germaniæ [en met: 3] Disputatio de nobilitate, ex multiscii Andr. Tiraquelli comment. Speyer Johann Taschner 1610
36146: REYHER, SAMUEL - Dissertatio juridico-historica de crucifixi Jesu titulis, puniendorum superdictionibus nec non exaltationis hora Kiel J. Reumann 1694
59113: REYN, J. VAN., - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten, Rotterdam, W.L. Stoeler, 1866.
42308: "G. VAN REYN; WESTRHEENE, T. VAN E.A." - Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februarij 1855. Rotterdam / Leiden, v. Gogh / Sythoff, 1855.
17486: REYN, G. VAN - Redevoering over 's menschen betrekking tot het voor- en nageslacht en de pligten die daaruit voortvloeien, 8° [extract uit Fakkel IX R 133], pp. 161 t/m 190
17881: REYNAERT - Reineke de Vos mit dem Koker. Wultu vvetten der Werlde staat: So liss dit Boek, dat is gud rhat. Wolffenbüttel, Freytag, 1711.
34523: REYNEN, RYN , UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio philologico-critica de asiarchis Utrecht Broedelet 1753
22325: REYNST - Handtekening Pieter Reynst, secretaris van Haarlem, 1679, uitgeknipt, manuscript.
4529: REYNVAAN, H.F. - Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan. Assen 1975, 220 p., geb., geïll.
36327: "RHANAEUS, SAMUEL, UIT GRAMSDENA CURLAND; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD S." - Ex argumentis historiam complectentibus Witenberg Bruning 1683
2159: "RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN; R.N.G.M. BÄR," - Genealogische kwartierstaten van Ne derlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1887-1892. Mooi exemplaar, gebonden.
4213: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Het geslacht van Braam Morris. Rijswijk 1900, 10 p.
4188: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Généalogie de l'ancienne et noble famille de Milly. Z.p. z.j., [1907], 12 p.
2156: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888, historisch-genealogisch beschreven. 's-Gravenhage 1891. Geb., 355 p., met 13 platen met gekleurde familiewapens.
2158: "RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN; R.N.G.M. BÄR" - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1887-1892. 144 kwartierstaten, titelblad + register, in omslag.
2157: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Aanteekeningen omtrent de regeeringsfamiliën van 's-Gravenhage en Scheveningen sedert 1353 tot 1739. 's-Gravenhage 1905, 64 p.
35447: "RHEDERUS, BERNARDUS, UIT ROSTOCK; PRAESES: PECHLIN, PETRUS" - Disputatio ethica de liberalitate et magnificentia [...] Rostock Joachim Fuess 1616
34175: RHEMEN, CORNELIUS HERMANUS VAN, UIT GELDERLAND - Specimen politicum de argumentis,quibus pacta mercatoria impugnantur [...] Leiden Haak en Comp. 1833
34176: RHEMEN, FREDERICUS AUGUSTUS, UIT GELDERLAND - Dispuatio academica inauguralis de crimine infanticidii ex principiis juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1833
33267: RHIJN, C.H. VAN - Traditie, kritiek en de eisch van het ideaal. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Groningen [...] Utrecht Kemink & Zoon 1886
33268: RHIJN, CORNELIS HENRICUS, UIT DELFT - De jongste bezwaren tegen de echtheid van den eersten brief van Petrus getoetst. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1875
17487: RHIJN, C.H. VAN - Oud en Nieuw. Gedachtenisrede uitgesproken voor de Hervormde gemeente te Leusden den 11den November 1900, Groningen, P. Noordhoff, 1900, 8°: 25 p.
42517: RHIJN, L.J. VAN - Reis door den Indischen archipel, in het belang der evangelische zending. Rotterdam, Wijt, 1851.
33616: RHODE, HENRICUS, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de territoriis statuum imperii eorumque conservatione [...] Groningen Hajo Spandaw 1740
31983: "RHOER, JACOBUS DE; GOCKINGA, RENEKE; GRATAMA, SIBRAND, RESP. UIT GRONINGEN, GRONINGEN EN HARLINGEN" - Disceptatio historica, de temporis divisione, et notis, quibus in diplomatibus et actis publicis usi olim sunt Batavi [...] Groningen Th. Spoormaker 1806
32777: "RHOER, JACOBUS DE; GRATAMA, SIBRAND, UIT HARLINGEN" - Exercitatio historica de locis, in urbe Groninga iuri dicundo et reipublicae administrandae olim dicatis [...] Groningen Th. Spoormaker 1807
34914: RHOER, CORN. WILH. DE, UIT DEVENTER - Specimen historico juridicum inaugurale de poena, ad filios et propinquos rei non extendenda [...] Groningen Th. Spoormaker 1773
34566: RHOER, JACOBI DE - Laudatio funebris in obitum [...] Edzardi Regneri Alberda Groningen Spandaw 1775
37188: RIAZ, Y. DE - Le livre des couteaux, Lausanne 1978, 170 pag., hardback, ill., with dustwrapper.
52517: RIBBIUS, H.C. - Johanna van Beek, wonderdadig gered uit den watersnood. 2e druk, Tiel, v. Wermeskerken, 1861.
33576: RIBBIUS, HENRICUS, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inaugurale de judice innocentis patrono [...] Leiden Henricus Mostert 1792
34177: RIBBIUS, GERHARDUS DAVID, UIT DEVENTER - Dissertatio jrudica inauguralis de vindicta privata in causis civilibus, jure Francico licita [...] Deventer J. de Lange 1837
35349: RIBBIUS, R.M. - Prent op de promotie van Mr R.M. Ribbius, naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877
35428: RICCIUS, CHRISTOPHORUS - Oratio de controversa illa juris controversia an personarum respectus in poenis irrogandis habendus [...] [Greifswald] Augustin Ferber 1612
15797: RICE, WILLIAM GORHAM - Carillons of Belgium and Holland. Tower music in the Low Countries. New York-Londen-Toronto: John Lane, 1914.
15798: RICE, WILLIAM GORHAM - Carillons of Belgium and Holland. Tower music in the Low Countries. New York - Londen: John Lane, 1915.
36259: "RICHARDO [RICHARDUS], JACOBO, UIT MEMMINGEN; PRAESES: HABERKORN, PETRUS" - Disputatio inauguralis de descensu Christi ad inferos Giessen J.D.Hampel 1671
23815: RICHELET, P - Dictionnaire portatif de la langue Francoise. Extract du Grand Dictionnaire, 2 volumes, ( A-E+ F-Z), Lyon, Bruyset, 1780, 615+783 pag., full leather. Good copy.
51907: "RICHEPIN, J.;" - La chanson des gueaux, novelle edition, Paris, Charpentier, 1927, 313 pag., geb. in half linnen.
51339: RICHTER, G., - Christian Egenolffs Erben 1555-1667, Frankfurt am Main, 1130 kolom, geïll.
17885: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JACOB ANDRIES WEILAND" - Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding van mr. J.A. Weiland. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1837. [2 delen]
36291: "RICHTER, FRIDER. WILHELMUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: WERNHER, HEINRICHY LUDWIG" - De statu summorum imperantium ex lege Leipzig Brandenburger 1704
17884: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JACOB ANDRIES WEILAND" - Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding door mr. J.A. Weiland. Rotterdam, J. Immerzeel jr., 1820. [2 delen]
27798: RICHTER, B. - Bernhard Richter Fahnenfabrik, Köln a. Rh., katalog 192, saison 1912, 116 pag., geïll. ( leicht beschädigt.)
17886: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; J.J. KREENEN" - Dr. Katzenberger's badreis. Vertaald uit het Duits. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1841.
17887: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL];" - Titan, of De edele jongeling in strijd, met de menschen, het lot en het leven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Portielje, 1843. [2 delen]
17888: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JAN CHRISTIAAN KINDERMANN (VERT.)" - Zie opwaarts, om en in u! of Gedachten en opmerkingen van Jean Paul. Groningen, W. van Boekeren, 1846
35549: "RICHTERO, GOTTLOB. GEORG., UIT LAVENSTEINIO-MISNICO; PRAESES: TROPPANNEGER, WOLFGANG CASPAR" - De epulis veterum gentilium sepulcralibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
35550: "RICHTERUS, CHRISTIANUS FRIDERICUS, UIT STRAUCHENS. MISN.; PRAESES: LEHMANN, DAVID THEODOSIUS" - De numis sepulchralibus disputatione historica [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1709
38061: RIDDER, ANDRÉ DE [ILLUSTRATOR: BOSSCHÉRE, JEAN DE] - Kerstvertellingen uit Vlaanderen. Naverteld door André de Ridder. Geïllustreerd door Jean de Bosschére. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, n. d. [ca. 1922].
41738: RIDDER, D.M.E. DE - Kilacadmon. Herinneringen uit het cadettenleven van een halve eeuw geleden, Gouda 1928, 113 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
23848: RIDDER, A. DE - De la transmission des titres de noblesse aux Pays-Bas sous l'ancien regime, Antwerpen 1924, 83 pag.( Zonder omslag).
32937: RIDDERBOS, S., UIT BEDUM - De philologie aan de Leidsche universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan. Academisch proefschrift [...] Leiden D. Donner 1906
36514: RIDDERBOS, NIC. H. - Psalmen en cultus Kampen Kok 1950
32350: RIDDERIKHOFF, CORNELIA MARIA, UIT HOORN - Jean Pyrrhus d'Anglebermes. Rechtswetenschap en humanisme aan de universiteit van Orleans in het begin van de 16e eeuw. Proefschrift [...] Leiden s.n. 1981
2161: RIDDERSCHAP - Ridderschap van Utrecht. Utrecht [1911-1912], 60 p.
60443: RIE, J. DE (CA. 1800?) - Leaf with calligraphy representing an assembly of 159, 379, 414texts, Psalm 81.
33736: RIEBEECK, GERHARDUS CORNELIUS VAN, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis exhibens materiam fictionum juris ex jure personarum [...] Leiden Balduinus van der Aa 1742
26960: RIECHMANN, H - Die Familien der Kirchengemeinde Hartum 1661-1760, Minden 1981, 406 pag.
61221: RIEDEL, GOTTFRIED FRIEDRICH (1724-1784) - Vue d'une Parthie de Dresde (mirrored)
61220: RIEDEL, GOTTFRIED FRIEDRICH (1724-1784) - Vuë de Potsdam (mirrored)
17892: "RIEDWALD, MAX VON; WILHELMUS NICOLAAS PEYPERS [PS. W. VAN DEN HEUVEL] (VERT.)" - 1855. Geschiedkundige roman. Vertaald uit het Duits. Hilversum, P.M. van Cleef Jz, [1857]. [3 delen]
33290: RIEHM, JOHANNES CAROLUS, UIT HORNBACH - Dissertatio critico-theologica inauguralis, de fontibus actuum apostolicorum [...] Utrecht Joh. Altheer 1821
46966: RIEL, H. V., - Geschiedenis der provinciale staten van Zuid-Holland 1850-1914, 's-Gravenhage [1979], 524 pag., geb.
23030: RIEL, LEIDEN, KALLIGRAFIE - Kalligrafie van Albertus Riel, Leiden 1798. Zestien verschillende brieven. De brieven waarschijnlijk gefingeerd qua tekst, folio, 16 p (gevlekt).
25051: RIEMER, JACOB DE - "Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...)."
25092: RIEMER, JACOB DE - "Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...)."
42429: RIEMER, JACOB DE - "Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...)."
25112: RIEMER, JACOB DE - "Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...)."
27449: RIEMSDIJK, J.G. VAN - Veluwsche boerenliederen, Amsterdam z.j. [ ca. 1920?], 24 pag., geïll., groot 4o.
2163: RIEMSDIJK, TH.H.F. VAN - De hooge bank van het Veluwsche Landgericht te Engelanderholt. (Diss.) Utrecht 1874, 203+52 p.
2165: RIEMSDIJK, TH. VAN - De opdracht van het ruwaardschap van Holland en Zeeland aan Philips van Bourgondië. Amsterdam 1906, 82 p.
26878: RIEMSDIJK, TH.H.F.V. - Geschiedenis van de Kerspelkerk van St. Jacob te Utrecht, Leiden 1882, 16 + 330 pag., geb., geIll. [ de papieren rug vervangen door linnen].
35237: RIEMSDIJK, LUCAS JACOBUS VAN, UIT HARDENBERG - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen P. van Wicheren 1856
39685: RIEMSDIJK, B.W.F. - Historische beschrijving van het klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof te Delft, 's-Gravenhage 1894, 130 pag.
32954: RIEMSDIJK, THEODORUS HELENUS FRANCISCUS VAN, UIT MAASTRICHT - De hooge bank van het Veluwsche landgericht te Engelanderholt. Academisch proefschrift [...] Utrecht J.L. Beijers 1874
32710: RIEMSDIJK KREENEN, JAN JACOB VAN, UIT HEERENVEEN - Het venten van drukwerk op de openbare straat. Proefschrift [...] Leiden P.J. Mulder 1895
35684: RIENSTRA, BEREND, UIT VEERE - Verandering der urine .... Utrecht Stoomdrukkerij 1888
31827: RIENSTRA, BERNARDUS, UIT SNEEK - Disputatio historico-theologica, de fontibus, ex quibus historiae ecclesiasticae opus hausit Eusebius Pamphili Utrecht Paddenburg & Co. 1833
60724: RIEPENHAUSEN, ERNST LUDWIG (1765-1840) AFTER HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - Simon Lord Lovat
36297: "RIESE, ABRAHAM MICHAEL, UIT LEIPZIG; PRAESES: STRECKFUSZ, GEORG WILHELM" - Dissertatio de jure sapientum Leipzig Tietze 1722
57057: "RIESEN, G.N.H. VAN; " - Geillustreerd handboek over paardenkennis, Zutphen.
56962: "RIET, W. VAN; " - Vier eeuwen Het geslacht Van Riet, Schoorl 2002, 424 pag., geb., geïll.
31765: RIETSTAP, THEODORE MARIE THEOPHILE, UIT , 216, - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1870
2178: RIETSTAP, J.B. - Armorial Général, précédé d'un dictionnaire des termes du blason. 2 dln. Facsimilé-reprint, Londen 1965.
2179: RIETSTAP, J.B. - De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel. Groningen 1890. Geb., 552 p.
23018: RIETSTAP, PIMODAN - Brief van Rarécourt Pimodan, d.d. Parijs 1895, aan een samensteller (of uitgever) van een nieuwe editie van het Armorial Général (wellicht Rolland?), o.a. betreffende de dood van J.B. Rietstap, manuscript, 4 p.
2168: RIETSTAP, J.B. - "Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practyk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel, van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I, van beroemde personen uit vroeger en later tijd, enz. Gouda 1857. Geïll., 522 p."
2169: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Idem. Tweede uitgave. Amsterdam 1875.
2170: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Idem. Derde, door C. Pama `geheel omgewerkte en herziene uitgaaf'. Leiden 1943. Geb., geïll., 343 p.
2171: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Idem. Vierde, door C. Pama opnieuw geheel omgewerkte uitgave. Leiden 1961. Geb., geïll., 376 p.
2173: RIETSTAP, J.B. - Wapenkunde of heraldiek. Leiden [ca. 1872], 55 p.
2177: RIETSTAP, J.B. - "Armorial Général, précédé d'un dictionnaire des termes du blason. 2de ed., 2 dln. Gouda 1884-1887. Geb., geïll. (met 7 platen, behorende bij het dictionnaire-gedeelte); 1149, 1316 p."
23875: RIETSTAP, J B. ? - Wapens van Nederlandsche geslachten, overdruk Her.Bibl. 1874, 9 pag., met wapenplaat met 30 wapens in kleur. (Los in de band.)
58383: RIETSTAP, J.B., - Heraldische bibliotheek. Tijdschrift voor wapen-, geslachts-, zegel- en penningkunde., geb., geïll. Jaargang 1873, 1874, 1875, 1876. Prijs per deel.
51232: RIEU, W.N. DU (INL.), - Register van academische dissertatien en oratien betreffende de geschiedenis des vaderlands , Leiden Brill, 1866, 4+104 pag.
34172: RIEU JR., PAULUS DE, UIT LEIDEN - Dissertatio oeconomico-politica de moneta [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
51231: RIEU, W.N. DU ( INL.), - Register van academische dissertatien en oratien betreffende de geschiedenis des vaderlands, Leiden, Brill 1866, 4+104 pag. {met:} Supplement, Leiden, Brill, 1884, 47 pag.
23369: RIGORD, A. - Le théatre antique d'Orange, notice historique et archéologique, Orange 1960, 173 pag., geïll.
34803: RIJCKEVORSEL, , 523, JACOB JOSEPH MARIA VAN, UIT S'HERTOGENBOSCH - Teruggave van vruchten bij opvordering van eigendom Leiden Somerwil 1884
34429: RIJCKEVORSEL, EDUARDUS JOHANNES HUBERTUS MARIA VAN, UIT ´S HERTOGENBOSCH - De werkkring van het Openbaar Ministerie bij de kantongerechten in burgerlijke zaken Maastricht Courrier de la Meuse 1888
2254: RIJCKEVORSEL, T.C.M.H. VAN - Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis te Amsterdam 1570-1887. Amsterdam 1887. Geb., geïll., 226 p.
2255: RIJCKHUYSEN, GIJSBERT VAN - Wapenkaart behelzende alle de wapens en naamen van de ed. groot achtbaare heeren veertigen der stad Leyden ... zedert 1449 [tot 1781]. 7 bladen, ieder 38x45 cm., gegraveerd door A. Delfos, uitgave van Heyligert en Honkoop te Leiden 1785.
60553: RIJE, C.W. VAN (DORDRECHT, 2ND HALF 19TH CENTURY) - Goats in a meadow, with a view of a city in the background (possibly Dordrecht, seen the likeness with the church tower of the Grote Kerk).
17995: "RIJK, , 523, (VERT.); PIERRE CORNEILLE" - Rodogune, prinsesse der Parthen. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
17996: "RIJK, , 523, (VERT.); PIERRE CORNEILLE" - Rodogune, prinsesse der Parthen. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
36660: RIJKE, ALPHONSUS JACOBUS BERNARDUS, UIT BOKSMEER - Het compromis en het pactum de compromittendo 's-Hertogenbosch Robijns 1883
35295: RIJKE, PETRI LEONARDI, UIT HEMMEN - Responsio ad quaestionem physicam [....] 1833
35288: RIJKE, PETRI LEONARDI, UIT HEMMEN - Responsio ad quaestionem mathematicam [....] 1832
58764: RIJKENS, R.G., - Praktische handleiding voor kunstmatige lichaams-oefeningen ten dienste van huisgezinnen en (.....) onderwijs en opvoeding, Groningen, Oomkens, 1843, 48+339 pag.
42385: RIJKENS, R.G. - De nuttige huis- en school-onderwijzer. Een boekje voor ouders en meesters om aan kleine kinderen (...) nuttige werkzaamheden ter ontwikkeling der zielsvermogens en aanbrenging van noodzakelijke kundigheden te verschaffen. No. 1 en no. 2, Groningen, Oomkens, 1833-1834.
56440: RIJKENS, R.G., - Gymnastie, Amsterdam 1855, 52 pag., geb.
6338: RIJN, W.A. VAN - Van Hangest d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 3 p.
31498: RIJN, G. V. - Godsdienstige tweespalt tusschen de patriottische vluchtelingen te St. Omer, Rotterdam 1892, 31 pag.
39052: RIJN, G. VAN - De Librye. Curiosa, rariora. Nrs. 1 ( 1887 ) t/m 10 ( 1889 ), 80 pag., Gebonden met: De Rotterdamse Librye, letterkunde, boekenkennis, nrs 1 en 2 ( 1890 ) , 16 pag.
25240: RIJN, G. VAN - Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, 11 delen, Amsterdam, Fred. Muller, 1895-1933, ca. 4000 pag. Gebonden in half marokijnen banden en de laatste twee delen (10 en 11) in karton. Gezocht standaardwerk, gedrukt in kleine oplage. Exlibris mr. A.P. van Stolk. Deel XI is het register op het gehele werk.
30423: RIJN, G. VAN - Nederlandse historieprenten ( 1555- 1900 ) platen- atlas ten gebruike bij de studie der vaderlandsche geschiedenis, Amsterdam 1910, 192 pag., geïll., geb., ( scharnieren sleets ).
23033: "RIJP, DE; APPEL, PEEREBOOM, WIJSMAN" - Brief van P.J. Wijsman Jr d.d. Amsterdam 31-5-1881, aan S. Appel te De Rijp met bevestiging van een afgesloten verzekering op het Koggeschip De Rijp voor de haringvisserij. 4°, 1 p.
54020: RIJPPERDA WIERDSMA, J. V. - Politie en justitie. Een studie over Hollandschen staatsbouw tijdens de Republiek. Zwolle, 1937. [dissertatie].
56827: RIJSSEL, ALBERT VAN E.A., - Verzamelinge van stukken rakende de zaak van den generaal-major Albert van Ryssel, z.pl., 1789.
27778: RIJSWIJCK, A. V. E.A. (RED.) - Historische opstellen over Roermond en omgeving, Roermond 1951, 491 pag., geïll., geb. in linnen band met goud opdruk.
23184: RIJSWIJK, JOHANNES HUIJGENS - Geaquarelleerde tekening van de gedenkzuil voor de Vrede van Rijswijk, door Johs Huijgens, 32x24 cm.
33794: RIKKINGA, JOHANNES VAN, UIT EMBDEN - Disputatio juridica inauguralis de ratihabitionis paternae in nuptiis efficacia [...] Groningen Johannes van Velsen 1724
28163: RIKO, A.J. - Handboek ter beoefening van het magnetisme, het hypnotisme, de suggestie, biologie en aanverwante vakken, 3e uitg., 's-Gravenhage, Belinfante 1903, 373 pag., geïll., papieren omslag, beschadigd.
42629: RILKE, RAINER MARIA [ILLUSTRATOR: BAUER, M.A.J.] - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Hoenderloo, Hubertus Verlag, n.d. [1929/1930].
25310: RIMMEL, E. - The book of perfumes, 2nd ed. ,London 1865, 20 +266 pag, hardback, illustrated. Good copy. With dedication by the author.
35340: RINDSKOPFF, M. J. - Prent op de promotie van Mr M.J. Rindskopff, naar een tekening van L. Lowenstamm. Leiden Somerwil 1872
19626: RINGELING, J.H.A. - Kroniek van Mr. Anthoni Claasz Ringeling en zijn nazaten op Marken, in Waterland en West-Indië.
36621: RINGOIR, DIRK JAN BAPTIST, UIT AMSTERDAM - Plattelandschirurgijns in de 17e en 18e eeuw Bunnik Lebo 1977
32790: RINIA VAN NAUTA, CORNELIUS FRANCISCUS FRISIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis de delictis adversus peregrinos, maxime adversus milites hostiles [...] Groningen W. van Boekeren 1825
21183: RINKEL, L - Bijdrage tot den rechtstoestand der erfgooiers, Utrecht 1884, 110 pag. ( dissertatie ).
33128: RINKES, SIMKO HEERTS, UIT JOURE - Disputatio de crimine ambitus et de sodaliciis apud romanos tempore liberae reipublicae Leiden E.J. Brill 1854
23641: RIOUST, M.N. - Du pouvoir des princes sur les églises de leurs états. Amsterdam, Libraires du royanne des Pays-Bas 1817, 11 + 101 + (1) pag.
24683: RIPA, CESARE - Iconologia, of uytbeeldingen des verstands van Cesare Ripa van Perugien, ridder van SS. Mauritius en Lazzaro. Waer in verscheiden afbeeldingen van deughden, ondeughden, genegentheden, menschlijcke hertztochten, konsten, leeringhen, sinlijckheden, elementen, hemelsche lichamen, landschappen van Italien, revieren van alle deelen des werrelts, en alle andere ontallijcke stoffen, met hare verklaringen, werden verhandelt. Translated from the Italian by D.P. Pers. Amsterdam, Dirck Pietersz Pers, 1644.
59399: RIPPE, ROTTERDAM, DIEPENVEEN. - Twee kwitanties van J. Rippe, zijden- en wollenstoffen, fluweelen en katoenen nouveauté's voor confectiefabriek Alcode (A.C. Diepenveen) te Amsterdam, , 1933 (2 stukken). M14692
17489: RIS LAMBERS, J.A.P. (PREDIKANT TE MAASSLUIS) - Levensgevaar, leerrede, z.pl., z.j. (19e eeuw), 8°: pp. 79-95
55926: RIS LAMBERS, J.A.P., - Ruime dankstof, leerrede uitgesproken door J.A.P. Ris Lambers, predikant Herv. Gem. Barneveld, na zijne herstelling uit ernstige krankheid, Barneveld 1897, 16 pag.
55936: RIS LAMBERS, J.A.P., - Drietal gelegenheidsleerredenen ten voordeele der diakonie armen van de gemeente Eijerland op Texel, Utrecht, Kemink 1860.
15800: RITCHIE, LEITCH - Travelling sketches on the Rhine and in Belgium and Holland, with 26 beautifully finished engravings from drawings by Clarkson Stanfield Esq. Londen: Longman etc., 1833. [Heath’s Picturesque Annual for 1833]
35371: RITFELD, SEVERINUS SYKORA - Boekje t.g.v. het diner in het I.C.C.Vondelparkpaviljoen bij de promotie van S.S.Ritfeld . 1957
5260: RITSEMA, P.J. - Het geslacht Bol, Scheveningen 1965, 38 + 3 + 5 p., gestencild en getypt.
33575: RITTER, JUSTUS VINCENTIUS, UIT HAMBURG - Dissertatio juridica inauguralis, de restitutionibus in integrum [...] Leiden Balduinus van der Aa 1744
36509: "RITTER, JOSEPH; PRAESES: HOLLER, FRANCISCO" - Oracula Delphica, seu effata Graecorum poetarum Wenen Wed. Voigtin 1728
52213: RITTER, FR., - Het treurspel op de Galapagos-eilanden, vertaald door L.Th. Domhoff, Haarlem [1936?].
35508: "RITTERUS, PAULUS PHILIPPUS, UIT CREILSHEMENSIS FRANCUS; PRAESES: MODELIUS, JOHANN GEORG" - De aera Hispanica [...] Wittenberg Christian Kreusig 1701
36648: RIVE, GOSWIN JOSEF, UIT AMSTERDAM - Schets der staatkundige betrekkingen tusschen de republiek der Ver. Nederlanden en het koningrijk Pruissen ..... Amsterdam Spin 1873
17894: "RIVIER, SIMON (VERT.); JOHANN MARTIN MILLER" - Karel van Burgheim en Emilia van Rosenau, of De Edelmoedige minnaar. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem van Vliet, 1785.
17893: RIVIER, SIMON - De Spanjaard buiten Rotterdam, verjaagd door de burgerlyke heldendaaden. Treurspel. Rotterdam, Pieter van Dyk, 1780.
32443: RIVINUS, JOHANN FLORENS - Programmata ex vario iure : quibus munus publice iura docendi auspicatus, solennes in iure promotiones ut procancellarius indixit, et ad disputationes suas publicas pandectarum invitat [...] Leipzig Langenheim 1735
32444: RIVINUS, JOHANN FLORENS - Lectori benevolo [...] S. P. D. Ioannes Florens Rivinus Leipzig s.n. 1736
36317: "RIVINUS, JOHANN AUGUST, UIT LEIPZIG; PRAESES: RIVINUS, AUGUST QUIRINUS" - Dissertatio inauguralis medica de auditus vitiis Leipzig Tietze 1717
23941: RIXTEL, PAULUS RODOLPHI VAN [=J.GRUYTER] - Proeliarius of strijdboek bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het jaar 1518, Leeuwarden 1855, 253 pag., orig. karton.
59357: RK-KERK, VAN SANTEN, VAN BUUL, UTRECHT, PIUS IX, WOESTENBERG. - BRIEF van de hoogwaardige heeren Johannes van Santen, aartsbisschop van Utrecht en Henricus Johannes van Buul, bisschop van Haarlem aan Z.H. Paus Pius IX over den apostolischen brief Ex qua die van 4 maart 1853. Utrecht, J.A. Woestenberg, 1853. [24 p. genaaid, origineel omslag].
2193: ROARDA, R.S. - Nammen fan keapers en forkeapers ùt de Rintmasters-rekkens 1518-1575. Leeuwarden 1965, 157 p.
4927: ROARDA, R.S. - It Visser-Bijlsma skaei mei oanbisibbe stamreeksen en skeel om in faem. Z.p. z.j., 23 p., gestencild.
2192: ROARDA, R.S. - "Nammen ùt de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslân 1700-1747. 3 dln. Leeuwarden 1957-1959; 46, 85, 80 p."
2191: ROARDA, R.S. - Nammen fan Dokkumers ut earder tiid. [Leeuwarden 1954.] Gestencild, 79 p.
28933: ROBAUT, ALFRED - L'oeuvre complet de Eugène Dalacroix. Peintures, dessins gravures, lithographies.... commenté par E. Chesneau. Paris 1885, 537 pag., geïll., geb. in half marokijn. Prachtig exemplaar.
33810: ROBERS, THEODORUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de dignitate et jure advocatorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1707
53316: HENRI-ROBERT - Les grands procès de l'histoire, 9 delen, Parijs, Payot, 1923-1935.
30718: ROBERTS- JONES, PH. ( INL.) - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Inventariscatalogus van de oude schilderkunst, Brussel 1984, 471 pag., geb., geïll.
34174: ROBERTS, DOEDENS, UIT DEMERARY - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus secundum jus Romanum [...] Leiden Haak en Comp. 1831
24871: ROBERTSON, W. - Histoire d'Écosse, sous les regnes de Mariè Stuart et de Jacques VI, nouvelle edition. London, 1784.
47956: ROBERTSON, W., - Recherches historiques sur la connoissance que les anciens avoient de L'Inde et sur les progres du commerce avec cette partie du monde avant la decouverte du passage par le Cap de Bonne Esperance, 2 delen in 1 band, Amsterdam, Changuion, 1792, 32+253+231 pag.
24882: ROBERTSON, W. - L'Histoire de l'Amerique. Translated from the English. Maastricht, Dufour & Roux, 1780.
56613: ROBERTSON, JEAN, - The art of letter writing. An essay on the handbooks published in England during the 16e and 17e centuries, London 1943.
24891: ROBERTSON, WILLIAM - The history of America.
42082: ROBERTSON, W. - An historical disquisition concerning the knowledge which the ancients had of India and the progress of trade with that country. 3rd- edition, London, Strahan a.o., 1799.
17491: ROBERTSON, WILLIAM - De beproeving van den dienstknecht [...] lijkrede uitgesproken in de Ned. Geref. kerk te Swellendam op 12-3-1865 [...] ter gedachtenis aan zijne geliefde echtgenoote Elizabeth Henrietta Trüter, Kaapstad, v.d. Sandt de Villiers & Co, 1865, 8°: 16 p.
23806: ROBERTSON, WILLIAM - L'histoire de regne de l'empereur Charles Quint. 6 volumes, Paris 1770-1771, ca. 3000 pag., half leather. Good copy.
30984: ROBERTZ, H. E.A. - Nederlandse en Duitse voorouders. Nieuwegein 1989, ca. 280 pag., geb., geïll.
37662: ROBIDA, A. - Mesdames Nos Aïeules, dix siècles d'élégance, Paris [1893], 254 pag., half linnen (ex bibliotheek exemplaar met stempel).
42098: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E. - [Oud-Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven burgen en kasteelen. Nijmegen, 1846]
34200: ROBIDÉ VAN DER AA, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA, UIT AMSTERDAM - Positiones philosophico-juridicae inaugurales [...] Leiden H.W.Hazenberg jr. 1811
17895: ROBIDÉ VAN DER AA, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA - Hulde aan Harmen Jans Groen, visscher te Vierhuis. Uitgegeven ten voordeele van H.J. Groen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1825.
17896: ROBIDÉ VAN DER AA, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA - Bergroosjes tot een tuiltje gevlochten voor jongelieden. Gouda, G.B. van Goor, [1843].
50660: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E., - Geschenk Neerlands jufferschap aangeboden, Amsterdam, Tielkemeijer, z.j., (6)+231 pag., gebonden in geheel linnen, geïll. met staalgravures door P. Velijn.
50870: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E. - "Nederlandsche kleederdragten; een geschenk voor knapen en meisjes. Gouda, G.B. van Goor, [1840?]. "
24937: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven burgen en kasteelen, geschetst en afgebeeld.
61575: ROBIJN, JACOBUS (CA. 1647-CA. 1707) AFTER A DRAWING POSSIBLY OF LUYKEN, JAN (1649-1712) - Steden wyser van 100 verschyden steden van Nederlandt, welcker distantie men op meer als 6000 verschyden wysen seer licht kan vinden.
51014: ROBIN, C.C. - Nieuwe reize door Noord-amerika in den jaare 1781. Amsterdam, Allart en Holtrop, 1782.
42726: ROBIN, CH. - Traite du microscope. Paris, Bailliere, 1871.
56044: ROBINSON, H.P., - La photographie en plein air. Comment le photographe devient un artiste, premiere partie, Paris, Gauthier- Villars, 1886, 61 pag.
56063: ROBINSON, H.P., - L' atelier de photographe, Paris, Gauthiers-Villar, 1888, geïll, 146 pag.
56039: ROBINSON, H.P., - L'atelier du photographe. La meilleure forme d'atelier, fonds et accessoites, eclairage, pose et arrangement du modele. Traduit de l'anglais par Hector Colard, Paris, Gauthiers-Villars, 1888.
56037: ROBINSON, H.P., - De l' effet artistique en photographie. Conseils aux photographes sur l'art de la composition et du clair-obscur, traduction francaise de la 2e edition anglaise par Hector Colard, Paris, Gauthier-Villars, 1885, 179 pag.
61035: ROBINSON, ESHTON HALL SCHOOL, ELISABETH II - Grant of arms donated by Sir Anthony Richard Wagner, Garter Principal King of Arms ans Sir John Dunamace Heaton-Armstrong, Clarenceux King of Arms, and Aubrey John Toppin, Esq, Norroy and Ulster King of Arms to Margaret Rowan
2195: ROCCA, COLONNA DE CESARI - Armorial Corse. Facsimilé-editie Marseille 1975, naar de uitgave Parijs 1892, ca. 170 p.
46995: ROCHA CARNEIRO, M. DA, - Les descendance de Frederic-Eugene duc de Wurtenberg, Paris 2000, 511 pag.
35675: ROCHAT, GUILLAUME FREDERIC, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van het werkzame bestanddeel der ricine Utrecht Breijer 1902
55865: ROCHE, EMILE - La censure en Hollande pendant la domination Francaise (9-7-1810 - 16-11-1813). Gravenhage / Paris, Daamen / Arnette, 1923.
15804: ROCHE, CHARLES E. - Things seen in Holland. Londen: Seeley and Co., 1910.
23856: ROCHEFORT, HENRI - La Lanterne, nr. 68, 2e serie, 16-10-1875. Brussel, 1875, 64 pag., original red covers.
52035: ROCHEFOUCAULD, LA, - Les maximes (.....) suivies des reflexions diverses. Publiees avec une preface et des notes par J.F. Thenard, Parijs 1881.
34180: ROCHUSSEN, JANUS GUSTAVUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de causis cur in nonnullis capitibus praecipuis differat codex civilis Indo-Neerlandicus a codice civili nostro [...] Utrecht C. Bielevelt 1853
60848: ROCHUSSEN, CHARLES (1814-1894) - The reconciliation between Cornelis Tromp and Michiel de Ruyter
33147: ROCHUSSEN, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio iuris gentium inauguralis de occupatione bellica bonorum privatorum in bello maritimo [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1857
17898: ROCHUSSEN, WILLEM FREDERIK - Sociale vertellingen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1898.
59796: ROCHUSSEN, J.J. - Daniel Hooibrenk's kunstmatige bewerking en bevruchting van granen en boomen en hare toepassing op cultures in Indie. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef, 1864.
16592: ROCKANJE - Noordzeebad Rockanje, [6e duizendtal]. Uitg. V.V.V., [ca. 193], 48 p.
54943: ROD, AIME VAN [PSEUDONIEM VOOR?] - (La) Pension Whip. Paris, Librairie Artistique, [1929].
52359: RODENBACH, GEORGES, - Bruges la morte, Paris, Flammarion, z.j., 102 pag., gebonden, geïll.
23020: RODENBURG - Drie stukjes beschilderd glas, elk 18x11 cm, met over de drie ruitjes de tekst erop geschilderd: J.J. Rodenburg, Hoogheemraad. 19e-eeuws?
40466: RODERMOND, JANNY, - Koen van Velsen architect, Rotterdam, 010, 1995, 126 pag., geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
61043: VON RODICZKY, WEIXELBURG, WEICHSELBURG, FRANZ I - Patent of nobility donated by former elected Roman Emperor Franz II (1768-1835) in his role as the first Austrian Emperor Franz I (1804-1835) to major Karl von Rodiczky, knight in the order of Maria Theresia, allowing him to the title of Freiherr von Weixelburg.
36374: "ROEBERUS (ROEBER), JOHANNES, UIT ILEBURG; PRAESES: FRENZEL, SIMON F." - De juramento imperantis Wittenberg J. Haken 1667
35820: ROEBROECK, MATHEUS HUBERTUS MARIA, UIT HEERLEN - Het ganglion supremum ...... Utrecht Van Boekhoven 1895
2198: ROEBROECK, E.J.M.G. - Het land van Montfort, een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820. (Diss.) Assen 1967. Geïll., 409 p.
36403: "ROEDERO, JOHANN REINHARD, UIT NIDDA-HASSO; PRAESES: WEBER, IMMANUEL" - Sylloge rerum praecipuarum tempore Matthiae Caesaris in Europa gestarum Giessen Muller 1701
17899: ROELANDT, HENDRIK - Biron, treurspel. Den laetsten druck, van veele misslagen en aenstootlijkheden gesuivert. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725.
2201: ROELANTS JR., H.A.M. - Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten, met aanteekeningen, kwartierstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens. Deel I. Amsterdam 1900. Oud-Holl. papier, geïll., 372 p. Gebonden.
2202: ROELANTS JR., H.A.M. - Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten, met aanteekeningen, kwartierstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens. Deel I. Amsterdam 1900. Oud-Holl. papier, geïll., 372 p.
4431: ROELANTS, H.A.M. - Genealogie van het geslacht Pielat, Pielat van Bulderen. Amsterdam 1900, gebonden. (Overdruk uit Roelants' Guldenboek van Schiedam, met speciaal gedrukt omslag, wit doorschoten en met aantekeningen van E.A. van Beresteyn.)
14846: ROELEVELD, W. - The Groningen coastal area. A study in Holocene geology and low-land physical geography.
22760: ROELFSEMA - “Nog iets over gas, electrisch licht en gemeentebelangen”, brochure ondertekend H. Roelfsema, gedrukt, 4 p.
4829: RÖELL, H.H. - Het geslacht Testas. Z.p. z.j., 8 p.
31493: RÖELL, W.F. - Verslag van hetgeen, t.g.v. het verblijf des konings van Holland te Parijs in (.....) 1809 en 1810 (...) is voorgevallen, Amsterdam 1837, 455 pag., orig. karton.
6216: RÖELL, H.H. - Het geslacht Vethake (eigenlijk Vethacke), extract, 9 p.
47207: ROELL, A. EN C. THOMESE, - Verslag van de commissie, benoemd (.....) 2-6-1920 (.....) omtrent de vraag: Welke werken zullen moeten worden uitgevoerd (......) teneinde te geraken tot een stelsel van goede waterwegen (....) in Westfriesland, Haarlem 1925, folio, 107 pag., geb.
32922: RÖELL, JOHAN ALEXANDER, UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum inaugurale sistens diplomata quaedam trajectina inedita annotationibus et animadversionibus illustrata [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1775q
31829: ROELL, CAROLUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, exhibens, animadversiones ad locum codicis civilis, qui est de transactione [...] Utrecht N. van der Monde 1827
4956: RÖELL, H.H. - Het geslacht De Vos van Steenwijk. 's-Gravenhage 1904, 20 p.
4547: RÖELL, H.H. - De afstammelingen van Herman Alex. Röell en Cornelia Bailli. Zaltbommel 1904, 70 p., los, mist omslag.
32175: ROELOFFS VALK, FREDERIK LODEWIJK ANNE, UIT NIEUWER-AMSTEL - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1897
32751: ROELOFFS, AREND, UIT APELDOORN - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
2204: ROELOFFS, A. - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe. (Diss.) Leiden 1884, 144 p.
31754: ROELOFS HEIJRMANS, HENDRIK HERMANUS ROELOF, UIT OEGSTGEEST - Stellingen [...] Groningen G.A. Evers 1900
4841: ROELOFSZ, H.CH.J. - De invloed van het geslacht Thurn und Taxis op de verkeersontwikkeling in Europa van 1500-1900. Utrecht z.j., 56 p.
18977: ROELOFSZ, M.A.P. - De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar.
34171: ROELVINK, BERNARDUS ENGELBERTUS, UIT BREDEVOORT - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones ex jure hereditario desumtas [...] Utrecht P.W. van der Weyer 1847
22932: ROEMENIE, TERSCHAK, WOELDERS - Stukken betr. mej. Ricarda Terschak, Strada Patriotilor te Sibiu (Hermannstadt) in Roemenië, ca. 1970 verbonden aan het Museum Bruckenthal aldaar.
59029: ROEMER, J., - De pharizeën in het Joodsche Land, Haarlem, 1824, 76 pag.
41972: ROEMER, J - De oude Leidsche patroon of derden octobers banket, gedrukt in 1630 en nu opnieuw uitgegeven, Leiden 1833, 43 pag., ing., orig. papieren omslag.
47034: "ROEMER, J.;" - Het vijfde halve eeuwfeest over het ontzet der stad Leijden in den jare 1574 plegtig gevierd den 3 en 4 October 1824, Leiden, v.d. Hoek, 1824. Origineel kartonnen band, 16+16+244 pag., geill. met facsimile.
42656: ROEMER, J. - Het vijfde halve eeuwfeest van de stichting der Hooge schole te Leijden (...) plegtig gevierd. Leiden, v.d. Hoek, 1825.
60752: ROEMER, J. - Gedenkschrift van den veldtogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden ten heiligen strijd voor Vaderland en Koning, in de jare 1830 en 1831.
16594: ROERMOND - Gids voor Roermond en omstreken. Uitg. V.V.V. “Roermonds Belang”, Roermond, [ca. 1920?], 48 p.
31647: ROES, STEPHANUS THEODORUS JOHANNES, UIT HETEREN - Eenige opmerkingen over en naar aanleiding van artikel 1 der wet op het notarisambt. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1879
31828: ROES, GERARDUS BERNARDUS, UIT HETEREN - Twee vragen betreffende de absolute competentie van den kantonrechter. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
14772: ROESSEL, NOL VAN - Geschiedenis van een klokkengietersgeslacht. Een verhaal bij kwartierstaten.
38046: ROESSING VAN ITERSON, G - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch Staatsbestuur, Leiden , v. Doesburg 1897, 315 pag., papier omslag.
53992: ROESSINGH VAN ITERSON, G. - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Eene bijdrage tot de kennis van het Indisch staatsbestuur. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1897.
31638: ROESSINGH, DIDERICUS, UIT NEUHAUS-BENTHEIM - Dissertationis juridicae inauguralis de absentibus secundum codicem civilem Batavum foturum [...] Groningen J. Oomkens 1836
2209: ROESSINGH, H.K. - Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17de en 18de eeuw in Nederland. (Diss.) Wageningen 1976. Geïll., 594 p.
4291: ROEST VAN LIMBURG, TH.M. - Een Spaansche gravin van Nassau, Mencia de Mendoza, markiezin van Zenete, gravin van Nassau (1508-1554). Leiden 1908. Folio, 115 p., geïll.
31637: ROEST, WILLEM ADRIAAN, UIT , 216, - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1898
23768: ROEST VAN LIMBURG, T.M. - Liberalismus, Leiden, v.d. Heuvel, 1837, 30 pag., origineel papieren omslag (Knuttel 27459).
21157: ROEST VAN LIMBURG, TH.M. - Het kasteel van Breda. Aanteekeningen betreffende het voormalig Prinsenhof te Breda. Schiedam, H.A.M. Roelants 1904, 224 pag., groot folio, geb., geïll.
17492: ROEST, J. VAN DER (PREDIKANT TE HAARLEM) - Leerrede [...] tot bevestiging van zijnen zoon J.Z. Nauwman van der Roest in de bediening van het evangelie te Middelie en Akswyk, 25 Augustus 1811, Haarlem, J.L. Augustini, 1812, 8°: 6 + 39 p.
17493: ROEST, J. VAN DER (PREDIKANT TE HAARLEM) - "Brief van J. van der Roest aan eene vriendin, over den zin van 1 Joh. III : 2, Haarlem, J.L. Augustini 1810, 8°: 34 p.; GEB. MET: dezelfde, leerrede tot bevestiging van zijnen zoon J.Z. Nauw van der Roest in de bediening van het evangelie te Middelie en Akswyk, 25 Augustus 1811, Haarlem, J.L. Augustini 1812, 8°: 6 + 39 p.; GEB. MET: dezeolfde, leerrede ter opwekking tot eene christelijke opvoeding van kinderen, uitgesproken te Haarlem den 3den October 1813 [...] na den dood van eene zijner docht"
17494: ROEST, J. VAN DER (IN LEVEN PREDIKANT TE HAARLEM) - Nagelatene leerredenen, Haarlem, J.L. Augustini 1816, 8°: 8 + 30 + 403 p.
6005: ROEVER SR, W.P. DE - "Geschriften over het geslacht De Roever, [Amstelveen] 1974, ca 200 à 300 p. in ringband, geïll. Met: Aanvulling 1990; aantekeningen van P.Th. van Eck; fotokopieën; familieadvertenties; etc."
32543: ROEVER AZ., NICOLAAS DE, UIT AMSTERDAM - De Amsterdamsche weeskamer. Academisch proefschrift [...] Amsterdam De Roever-Kröber-Bakels 1878
52445: ROEVER, N. DE EN G.J. DOZY - Het leven van onze voorouders. 6 delen, Amsterdam, 1893-1906.
2211: ROEVER AZ., N. DE - Het verzamelen van zegels. Handboek voor het aanleg-gen van eene zegelverzameling. Leiden z.j. [1883], 91 p.
35370: ROGAAR, PETRUS JOSEPHUS - Prent voor de promotie van Mr P.J. Rogaar Amsterdam M.J. Portielje 1933
31826: ROGAAR, HERMAN PHILIPPUS, UIT MIDWOLDA - Het avondmaal en zijne oorspronkelijke beteekenis.Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber Groningen
2214: ROGERS, H.C.B. - The pagant of heraldry. An explanation of its principles & its uses today. Londen 1955. Geb., geïll., 205 p.
4969: ROGGE, J.H. - G. de Vries & Zonen, makelaars, Amsterdam. Eenige aanteekeningen n.a.v. 10 maart 1915. Amsterdam 1915, 10 p., geïll.
53994: ROGGE, C.M. - Het misdrijf van woeker, historisch beschouwd. Amsterdam, Y. Rogge, 1884. [dissertatie].
25063: ROGGE, H.C. - Album. Verzameling van afbeeldingen der merkwaardigste voorwerpen ingezonden voor de tentoonstelling van Oudheden, gehouden te Delft in July en Augustus 1863. Delft, 1863.
38952: ROGGE, H.C. E.A. - Catalogus van de bibliotheek der Remonstrantsch- Gereformeerde gemeente te Rotterdam, 's- Gravenhage 1893, 13 + 365 pag., ingenaaid ( los ).
31698: ROGGE, H.C. - De wetenschap der geschiedenis en hare methode [...] Amsterdam Y. Rogge 1890
3417: ROGGE, J. - Het handelshuis Van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdams handelshuis. Amsterdam 1949, 422 p., geb., geïll.
42057: ROGGE, C. - Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche volk. Amsterdam, Allart, 1799, 16+605 pag. Origineel karton (scharnieren zwak).
3416: ROGGE, J. - Samuel Pieter van Eeghen, een levensschets. [Amsterdam 1950], 60 p., geb., geïll. Met losse `stamboom'.
38095: ROGGE, H.C. - Geschriften betreffende de geschiedenis der remonstranten, Amsterdam 1864, ( 8 ) + 108 pag., gebonden, goed exemplaar.
38826: ROGGE, H.C. - Casper Janszoon Coolhaes, de voorloper van Arminius en der Remonstranten, 2 delen, Amsterdam 1865, 255 + 240 + 19 pag., origineel karton, rug los.
43007: ROGGE, C. - Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, Allart, 1796.
25211: ROGGE, H.C. - Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzamelingen van de boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam. Stuk I en II, Amsterdam 1863-1866, 313+108+275+172 pag. Complete set. Stuk I in één band, stuk II in afleveringen.
4554: ROGGE, J. - Het geslacht Rogge te Zaandam. Drie eeuwen familiegeschiedenis tegen den achtergrond van nering en bedrijf. Koog a.d. Zaan 1948, 200 p., geb., geïll.
50751: ROGGE, H.C. (UITG.), - Brieven van Nicolaes van Reigersberch aan Hugo de Groot, Amsterdam 1901, 20+818 pag.
38833: ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd, 2 delen ( deel 1 en 2 van 3 ) , Amsterdam 1874, 1875, 390 + 522 pag.
60954: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) REWORKED BY NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53) - View in the Wood of The Hague (set title: Six Views in the Wood of The Hague)
60962: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Buyten Haerlem [set title: Eight landscapes with views in various provinces]
62067: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Buyten Haerlem
62069: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Tienhoven
62070: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Amyden
62071: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Den Bergh
62066: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) AND JONGHE, CLEMENT DE (1624-1677) - Buyten Naerden
60917: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Velsen (set title: Eight Landscapes with views in the Provinces of Holland and Utrecht)
60918: ROGHMAN, GEERTRUYD (1625-1651) AFTER ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Sloter Kerk [set title: 'Plaisante Lantschappen...etc. Na 't Leven geteekent door Roelant Rogman...]
62073: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - The bridge
62072: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - The waterfall
62068: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - in Maerseveen
2217: ROGIER, L.J. - "Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en de 17de eeuw. 3 dln. A'dam 1945-1947. Geb., geïll.; 650, 832, 77 p."
32759: ROIJEN, S.J. VAN, UIT DRENTHE - Specimen juridicum de crimine perjurii [...] Groningen H. Eekhoff Hz. 1818
33062: ROIJEN, J.A. VAN, UIT DRENTHE - Dissertatio juridica inauguralis, continens quaedam de pactis [...] Groningen E. Mekel 1823
33063: ROIJEN, ADRIANUS JOANNES VAN, UIT KATWIJK A/D RIJN - Dissertatio iuridica inauguralis, de domicilii, cum ex iure veteri, tum ex iure hodierno, ratione et iure [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1824
35199: ROIJEN, ISAAC ANTONIE VAN, UIT ZWOLLE - De fictie der exterritorialiteit Groningen J.B. Huber 1885
59289: MAX - ROLAND (ILLUSTRATED)., - De wonderlijke reizen van Meelmuts en Roetkop. Met teekeningen van O. Roland. Jacob van Kampen, Amsterdam [1923], 44p., geillustreerd stripverhaal, gedecoreerd karton, linnen rug, oblong, 21 x 30,5 cm. Boekblok beetje los in de band, verder goed exemplaar.
7942: ROLAND - Jubiläumsschrift 1902-1912, I. und II. Band.
27917: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Socialisme en literatuur, 2e druk, Amsterdam 1900, 64 pag., in blanco papieren omslag.
32484: ROLDANUS, CORNELIUS, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de collationibus [...] Leiden Corn. Haak 1749
52315: ROLFE, F. BARON CORVO, - The desire and pursuit of the whole. A romance of modern Venice, with an introduction by A.J.A. Symons and foreword by W.H. Auden, London, Cassell, 1953, 16+299 pag.
53995: RÖLING, B.V.A. - De wetgeving tegen de zoogenaamde beroeps- en gewoontemisdadigers, , 216, , 1933. [dissertatie].
15807: ROLLEMA, H. VAN [=JHR MR HOBBE BAERDT VAN SMINIA] - "Wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter door een gedeelte van de provincie Friesland; bevattende eene plaatselyke en geschiedkundige beschrijving van de merkwaardigheden der grietenij Tietjerksteradeel. Uit de nagelaten papieren van eenen dorpspredikant, bijeenverzameld door H. van Rollema. Leeuwarden: W. Eekhoff, 1841."
30730: ROLLER, F. - Technik der radirung. Eine anleitung zum radiren und aetzen auf kupfer, Wien 1888, 133 pag., bedrukt papieren omslag, los.
6819: "ANONIEM (VERT.); M. ROLLER" - [De dichter en zijn huisgezin. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 11e deel, 2e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1803.]
27926: ROLLER, D.H.D. - The magnete of William Gilbert, Amsterdam 1959, 196 pag., geb., geïll.
36645: ROLLIN COUQUERQUE, LOUIS MARIE , UIT DELFT - Tweeerlei dogma Den Haag Mouton 1893
24851: "ROLLIN, CHARLES;" - Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs. Amsterdam, Chatelain, 1754,
57024: "ROLLS, VERNON;" - Rolls heraldry. Notes by Vernon Rolls 2002. Rolls Records nr. 2 Oxford 2002. Ingenaaid, 11 pag. tekst en 10 platen
36279: "ROMANUS, CAROLUS FRIDERICUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: PRITIUS, JOHANN GEORG" - Dissertatio academica de republica litteraria Leipzig C. Gotze 1698
31923: ROMBACH, JAN, UIT HAARLEM - Opmerkingen over rechtswetenschap en logica. Proefschrift [...] Deventer / Antwerpen Ae.E. Kluwer 1963
34502: ROMBACH, JAN JACOB CORNELIS ANTONIE, UIT SINTANG - De loslating van de normaal gelegen placenta tijdens de zwangerschap Leiden IJdo 1894
3516: ROMBACH, J.H. - Inventaris van de archieven van de families Van Foreest 1422-1979, Van Egmond van de Nijenburg 1428-1765, De Dieu/Fontein Verschuir/Van der Feen de Lille 1664-1955, Alkmaar 1992, 286 p., geb., geïll.
38080: ROMBOUTS, HANS - Een beer die nog een varkentje had te wassen, Driehuis, Augustijn pers 2001, ( 8 ) pag.
58398: ROMBURG, C.G.M. V., E.A., - Tresor der zee- en landreizen. Beredeneerd register op de werken der Linschoten-vereeniging, deel 26-50, 's-Gravenhage 1957, 829 pag., geb.
31645: ROMEIJN, PETRUS, UIT ZEVENHUIJZEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens loca nonnulla ex Plauti comoediis [...] Deventer J. de Lange 1836
2225: ROMEIN, T.A. - "Naamlijst der predikanten sedert de hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland. 2 dln. Leeuwarden 1886-1888; 720, 5 p. Met: S.D. van Veen, Aanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst... Leeuwarden 1892, 94 p."
31646: ROMEIN, ANNAEUS JACOBUS, UIT BUITENPOST - Dissertatio juridica inauguralis exhibens specimen jurisprudentiae comparatae in loco juris [...] Groningen W. van Boekeren 1832
2222: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Haarlem 1932. Geb., 248 p. Alleen het hoofddeel, zonder het Supplement.
2221: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Haarlem 1932. Geb., 248 p. Met: Supplement, door H. Bruch. Haarlem 1956, 73 p.
6009: RÖMER, L.S.A.M. VON - Genealogie van het geslacht Von Römer, deel I, Soerakarta 1926, 134 p., (gedrukt in 25 genummerde exemplaren, niet in de handel)
2226: RÖMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. 2 dln. Leiden 1854. Geïll., 680, 281 p.
22665: "RÖMER, VON; DE WOLFF" - Album amicorum in de vorm van een marokijnen omslag met losse blaadjes, 1820-1834, van Lucia Sophia de Wolff (Sophie), wonende (in 1825) te Den Helder, met 20 bijdragen, waaronder tekeningen, kalligrafie en borduurwerkjes.
31657: RÖMER, HENRICUS GABRIËL, UIT UTRECHT - Dissertatio historico antiquaria de consulum Romanorum auctoritate libera republica [...] Utrecht Kemink & Zoon 1841
31656: RÖMER, CHRISTOPHORUS CAROLUS, UIT CURAÇAO - Disputatio iuridica inauguralis varii argumenti [...] Groningen M. van Heijningen Bosch 1825
41854: ROMER, R.C.H. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voorm. graafschappen van Holland en Zeeland Deel I (van 2), Leiden 1854, 680 pag., orig. karton (rug los).
34160: RÖMER, JOHANNES GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Specimen historicum juris publici Romani de defensoribus plebis seu civitatium [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
35058: RÖMER, JOHAN WILLEM EVERHARD, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de lege aquilia Utrecht Van Paddenburg en Van Yzerworst 1806
17496: ROMIJN, P. (PREDIKANT TE HENGELO BIJ ZUTPHEN) - Opwekking tot het ware vrede-verbond. Leerrede, z.pl., [1870], pp.233-240
36738: ROMIJN, JAAP ( INL.) - [ Catalogus Sotheby veiling keramiek NV De Porceleyne Fles te Delft ], Amsterdam 1977, 164 pag., geïll.
35177: ROMME, RUDOLPH HENDRIK ARNOLD MARIA, UIT OOSTERHOUT - Verlating van hulpbehoevenden 's Hertogenbosch J.W. Robijns 1885
34722: ROMOND, JOHAN LAMBERTUS VAN, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica inauguralis de senatus-consultum vellejanum Utrecht Van Megen 1735
32269: ROMONDT, CORNELIUS ADRIANUS NESTOR VAN, UIT UTRECHT - Iets over electriciteit naar aanleiding van eenige in de chirurgische kliniek en polikliniek waargenomen gevallen [...] Utrecht H.H. van Romondt 1872
57370: "ROMPELMAN JANSZ., H.; " - Het nut der zwemkunst onderzocht en bewezen benevens eenige opmerkingen en onderrigtingen in dezelve, Amsterdam, Martin, 1829.
53997: ROMSWINCKEL, A.F.J. - Een rechterlijke dwaalleer? Den Haag, 1934.
34161: ROMUNDE, JOANNES GUILIELMUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica de recepti maritimi cautione quae vulgo cognoscimentum appellatur[...] Utrecht Joh. Altheer 1834
31653: ROMUNDE, FRANCISCUS LAURENTIUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo acquirendae hereditatis [...] Deventer J. de Lange 1841
38681: ROMY, F. - Le personnel scientifique de la bibliothèque royale de Belgique 1837-1962, Brussel 1962, 127 pag., geïll.
17903: RONDEAU, S. E.A. - Aan mijne landgenooten. [z.p.], [z.n.], [1830]. Het vaandel. Krijgslied. [z.p.], [z.n.], 1831.
17902: RONDEAU, S. - Zangen, ter gelegenheid van de vijftigjarige feestviering der maatschappij V.W. op zaturdag, den 4den october 1856, benevens beschrijving van het decoratief der zaal. [z.p.], [z.n.], 1856.
42261: RONDOT, N. - Notice du vert de Chine et de la teinture en vert chez les Chinois. Paris, Lahure, 1858.
52419: RONSARD - Ronsard lyrique & amoureux. Orne d'images du temps, La Sirene, 1922.
30403: RONSE, A. - De windmolens, Brugge 1934, 178 pag., geïll. (o.a. met 5 losse uitslaande platen). Rug los en beschadigd.
52193: ROO, L.W.G. DE, - Documenten omtrent Herman Willem Daendels, gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indie, 2 delen, 's-Gravenhage 1909 [=Supplement op J.K.J. de Jonge e.a., De opkomst van het Nederlandsche gezag in Oost-Indie].
2228: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - De grootmeester en de inspecteurs der artillerie van de Koninklijke Landmacht van 1814 tot 1939. Z.p. 1939, 162 p.
47777: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE, - De ondergang van het tweede keizerrijk, 2 delen, Schiedam 1876, 308+421 pag., geïll., geb.
5885: ROO VAN ALDERWERELT, J.V.H. DE - De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau, overdruk Jrb. C.B.G. 1971.
17904: ROO, LEONARDUS WILHELMUS DE - Bloemgeschenk aan myne kinderen. [Rotterdam], [J. Hendriksen], 1818.
31611: ROO, ENGELBERTUS ANTONIUS DE, UIT DORDRECHT - Disputatio politica inauguralis continens historiam pactorum mercatus commercii et navigationis patriae nostrae cum Gallia [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
17920: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); KARL VON HOLTEI" - Shakspeare terug in zijne geboorteplaats. Historisch drama in vier bedrijven of zes tafereelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1857.
17921: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); KARL VON HOLTEI" - Het parelsnoer, of Knecht, dienaar en heer. Drama in drie afdeelingen. Muziek van den heer J. Bersée. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Wed. Borleffs & Ten Have, 1859.
17905: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); EUGÈNE SCRIBE" - Een eenige misstap. Tooneelspel, in twee bedrijven. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, M. Westerman, 1831.
17906: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); A. VAUTRIN" - De luitenant-admiraal Tromp, aan het hof van Lodewijk den Veertiende. Blijspel, in twee bedrijven. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
17907: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); F.W. ZIEGLER" - Engeland in het jaar 1651, of Deugd en misdaad. Geschiedkundig tooneel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
17908: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); JOHANNA VON WEISSENTHURN-GRÜNBERG" - De landheer van Sterrenberg. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
17909: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); J.P. SIMON DIT LOCKROY, E. BADON" - Liefde en wraak, of Een tweegevecht ten tijde van den kardinaal De Richelieu.Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1833.
17911: ROOBOL, CORN.J. (VERT.) - Christina van Rusland en Milna Peterhoff, of De vorstin en de kamerjuffer. Historieel blijspel met zang in een bedrijf. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1839.
17912: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); AMALIE VON SACHSEN" - De bruid uit de residentie. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1839.
17913: ROOBOL, CORN.J. - William Shakspeare, of De roeping. Historieel tooneelspel in één bedrijf. Vrije navolging. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1840.
17914: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); JOHANNA VON WEISSENTHURN-GRÜNBERG" - De eerste stap. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1841.
17916: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); CHARLOTE BIRCH-PFEIFFER" - Hinko, of De vrijknecht. Historisch-romantisch tooneelspel uit de middeneeuwen in vijf bedrijven, benevens een voorspel genaamd De jongere zoon. Met vrije gebruikmaking van den roman van Storch. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1845.
17917: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ALBIN JOHAN B. VON MEDDLHAMMER" - De bemoeiäl, of Eindelijk heeft hij het toch goed gemaakt! Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1846.
17918: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ANICET BOURGET; AD. D'ENNERY" - De giftmengster. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1846.
17919: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ED. VON BAUERNFELD" - Burgerlijk en romantisch. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1847.
55283: ROODE, F. DE - Portretprent in stippelgravure-techniek van 'De zusters Ferning', gegraveerd door F. de Roode naar Le Gros. Uitg. A. Loosjes, 1793.
32296: ROODENBURG, LEENDERT NICOLAAS, UIT DORDRECHT - Partieel appel. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1890
31988: ROODHUYZEN JR, HENDRIK, UIT OOSTERBEEK - Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een' der eerste hervormers in Nederland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.C. Loman 1858
31649: ROOIJENS, G.G. - Redevoering over het wezen der Christelijke Godsdienst [...] Amsterdam J. van der Hey en Zoon 1828
35283: ROOIJENS, GIJSBERTUS JOHANNES - Godsdienstige rede bij het tweede eeuwfeest der doorluchtige school van Amsterdam 1832
17499: ROOKMAAKER, H.R. (PREDIKANT TE POORTUGAAL) - Leerrede op den eersten zondag in December 1854, ter viering van zijne 25-jarige evangeliebediening in de gemeente van Poortugaal, Rotterdam, H.V. v. Gogh, 1854, 8°: 36 p.
35783: ROON, KLAAS VAN, UIT HAZERSWOUDE - Over chronische en progressieve atropie van spieren Utrecht Kemink 1889
27684: ROONPTSY, CH.E.D. [= R.A. PELISSERY] - Le caffé politique d' Amsterdam ou entretiens familiers d'un francois, d'une anglois, d'un hollandois et d'un cosmopolite sur les divers interets economiques & politiques de la France, de l'Espagne et de l'Angleterre. nouvelle edition. Tome premier, Amsterdam 1778, 398 pag., papieren omslag. [ alleen deel I van 2 delen].
61034: ROOPE HARRIS, BRISTOL, GREENWAY, AGATHA CHRISTIE, LEAKE, TOWNLEY - Grant of arms donated by Stephen Martin Leake, Garter and Charles Townley, Clarenceux, Kings of Arms, to Roope Harris (1747-1821) of Bristol. Roope Harris became Roope Harris Roope afterwards.
54002: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken van S.E.W. Roorda van Eysinga (niet eervol ontslagen ingenieur). , 216, , B. Liebers & Co., 1889.
54001: "ROORDA VAN EYSINGA, S.; N. LOBRY" - "Historische en godsdienstige beschouwing over het ... afsterven van Klaas Hooft, door leenmannen van den lande van Blois op eisch van den bailluw J. van Blarikum plegtig ter dood veroordeeld en voor het rechthuis van de banne West Zaanen ... den 31sten October 1801 met de koorde gestraft door S. Roorda van Eysinga, predikant bij de Herv. Gem. te Westzaan ; benevens eene leerrede over de gedachten en gevoelens waartoe openbare rechtsoefeningen den christen behoren op te leiden, door N. Lobry, pre"
54000: ROORDA, R.S. EN J.J. SPAHR V.D.HOEK - Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700-1811. Oerprinte ut Nieuwsblad van N.O. Friesland, 1958. [Gebonden met:] Kriminaliteit yn Kollumerlan 1700-1811. Oerprinte ut Nieuwsblad van N.O. Friesland, 1958.
36560: ROORDA, D.J. - Eeuw tegen eeuw Groningen Wolters 1971
34373: ROORDA, J., UIT DEVENTER - Specimen iuridicum inaugurale de domicilio civili [...] Leiden H.W. Hazenberg 1825
17923: ROORDA VAN EYSINGA, JOSINA - Losse dichtstukjes. Oud en nieuw (bijeengebragt.) Enkhuizen, H. de Ringh, 1853.
17924: ROORDA VAN EYSINGA, WILLEM ANDRIES PHILIP - Bloemen in loover. Utrecht, J.D. Doorman, [ca. 1860].
31541: ROORDA, TACO - Oratio de poëtriis Hebraeis [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1828
16958: ROOS, S.H. E.A. - "Het drukkers jaarboek voor 1907. Tweede jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam, 1907."
49844: ROOS, C.F. E.A., - Veilingcatalogus van oude schilderijen. Kunstverzameling Hodshon, nagelaten door (......) douariere Roell geb. Hodshon, Amsterdam 1872, ca. 50 pag. Los in de band, mist rug.
49845: ROOS, C.F. E.A., - Veilingcatalogus des tableaux anciens. Collection Hodshon, delaisse par (.....) baronne Roell nee Hodshon, Amsterdam 1872, ca. 50 pag., los in de band, mist rug.
60236: ROOS, CORNELIUS STEPHANUS (, 176, 1845 - 1882) - 'DE BARBAARSCHE KOK of Het noodlottig einde eener gedeserteerde Poes'. 1880
58849: ROOS, SOUVENIR, - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
58850: ROOS, SOUVENIR, - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen van Carlsbad/Karlsbad, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 23x23 cm, gevouwen ca. 13x7 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
31893: ROOS VAN BIENEMA, EPKE, UIT OUDESCHOOT - Dissertatio juridica inauguralis de donatione per interpositas personas prohibita [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
23226: ROOS, SOUVENIR - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 21 topografische afbeeldingen van Zuid Afrika, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
37674: ROOS, C.F. E.A. - Catalogus van eene uitstekende verzameling penningen en munten (...) uitgemaakt hebbende het beroemde Kabinet van den Wel.-Ed. Ge. Heer A. van Bijnkershoek van Hoogstraten (...) welke verkocht zullen worden op 16-10-1827 te Amsterdam, 146 pag. (waterschade)
33097: ROOS, J. TE ZAANDAM. - De eerste wijsgeer der ervaring aan de Groningsche hoogeschool. Kritisch-wijsgeerige beschouwing der inwijdingsrede van den hoogleeraar jhr. B.H.C.K. van der Wijck [...] Utrecht J.G. Broese 1863
19240: ROOS, G.P. - Beknopt geschied- en aardrijkskundig woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderens westelijk deel (voorm. 4e district van Zeeland).
2232: ROOSBROECK, R. VAN - Emigranten. Nederlandse vluchtelingen in Duitsland (1550-1600). Leuven 1968. Geb., 412 p.
38606: ROOSBROECK, R. V. - De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders, 2 delen , Antwerpen 1929- 1930/1933, 266 + 336 pag.
56915: ROOSEBOOM, L., - De tugtroede der leugens. Lasteringen en valse beschuldigingen, of het veragtelyke en belaggelyke daar van aangeweezen (.....) gedaan door P.J. Myndards, die zig aardbisschop van Utrecht noemd [ 1e en 2e stuk], Utrecht etc., Krebber etc. [1760-1762], 67+98 pag.
43597: ROOSEBOOM, M.P. - The Scottish staple in the Nederlands, 's-Gravenhage 1910, 237+246 pag., hardback, ill., very good copy.
31651: ROOSENBURG, JACOB CHRISTIAAN, UIT ENSCHEDE - Iets over de levering van onroerende goederen, bij wijze van legaat verkregen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
16595: ROOSENDAAL (N.BR.) - Roosendaal en Nispen in verleden en heden door J.T. Boekholt. Uitg. met medewerking van het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1924, 92 p.
31650: ROOSENDAEL, STEPHANUS, UIT DALFSEN - Dissertatio juridica inauguralis, de dolo in delictis [...] Leiden M. Cyfveer Jz en J.C. Emeis 1817
33574: ROOSENDAEL,JAC.FRED.FIL., STEPHANUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de injuriis et famosis libellis [...] Leiden Abraham Kallewier 1748
28147: ROOSENSCHOON, D. E.A. - Jubileum-nummer van het orgaan voor smedenpatroons....t.g.v. het 25- jarig bestaan van den Bond van Smedenpatroons in Nederland, 1903-1928, Haarlem 1928, 18 + (18) pag., ill. [smid]
15809: ROOSJEN, S.O., N.D. KROESE EN W. EEKHOFF - "Merkwaardigheden van Hindeloopen; bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm, Leeuwarden: W. Eekhoff, 1855"
35934: ROOSMALE NEPVEU, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Stellingen .... Utrecht Den Boer 1895
17925: ROOVER - De roover uit wraak of Lotgevallen van den beruchten Socivizca. Door hem zelven beschreven. Amsterdam, Wed. H. van Kesteren en Zoon, 1817.
17926: ROOVERS - De roovers in de Latro-rotzen. Een tafereel van boosheid en overheersching. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1821.
17927: ROOY, ANTHONY DE - Taal-, oudheid- en oordeelkundige mengelstukjes. Dordrecht, Pieter van Braam, 1774.
31540: ROOYENS, GISBERTUS JOANNES - Oratio de indole religionis Christianae [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1828
60873: ROP, ANT. L. DE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - De sprookjes van moeder de gans, verteld door Ant. L. de Rop, geïllustreerd met 40 houtgravuren naar tekeningen van Gustave Doré. Amsterdam, uitgevers-maatschappij Elsevier, n.d. [ 1890].
60872: ROP, ANT. L. DE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - De sprookjes van moeder de gans, verteld door Ant. L. de Rop, geïllustreerd met 40 houtgravuren naar tekeningen van Gustave Doré. Amsterdam, uitgevers-maatschappij Elsevier, n.d. [ 1890].
47794: ROPCKE, ED EN W.V. HOYTEMA, - Uit het leven, Militaire en burger-schetsen, Rotterdam 1904, 192 pag.
51639: ROPPE, L., E.A., - Willem I, koning der Verenigde Nederlanden. Herinneringen, Hasselt 1971, 143 pag., geïll,
41948: RORING, W.G.A.J. - Kerkelijk en wereldlijk Twente. Historische schetsen, deel II, Oldenzaal 1911, 331+19 pag., geb., geïll.
5623: ROSCAM ABBING, M. - Van Hoogstraten: iconografie van een familie, Amsterdam 1987, 160 p., geïll.
5678: RÖSCH, S. - Caroli Magni Progenies, pars I, Neustadt a/d Aisch 1977, 229 p., geb.
34670: ROSEBOOM, COERT, UIT AMSTERDAM - XXI. theses juridicae. 1793
54574: ROSEN, ERWIN [=CARLÉ, ERWIN] - In het vreemdelingen-legioen. Herinneringen en indrukken. Naar het Hoogduitsch door J.L. v.d. Moer. Utrecht, Honig, 1911.
38268: ROSENBAUM, E - Geslacht De Koff ( 18e en 19e eeuw ) in vier tafels, Zeist 1913, mist tafel 1.
36783: ROSENBERG, MARC - "Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage, drei Teile in 1 band: Abteilung Granulation, Frankfurt 1918, 158 pag. ; Einführung ( Doppelheft ), Frankfurt 1910, 136 pag. ; Abteilung Niello, Frankfurt 1908, 36 pag."
36579: ROSENBERG, JOHANNES, SCHOL. BUDISS. EVANG. RECT. - De Pietatis praemiis, pietatis studio deditos Christ. Gotofr. Schramm, Joh. Gottlieb Michaelis memoriter .... Bautzen Richter 1686
35570: "ROSENHAYN, NICOL., UIT EISLEBEN; PRAESES: KLAUSING, HEINRICH" - De summa virtutum gentilium akme, collata cum Christianarum virtutum perfectione [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1711
35608: ROSENKRANTZ, CHRISTOPH - Die außerwehlte Stisserin, aus dem Spruch Sanct Pauli, Rom. 8/33/34 [...] Bey Christlicher Beerdigung der Fr. Marien Elisabethen [...] Hn. M. Chiliani Stissers [...] gewesenen hertzgeliebten Hauß-Ehre [...] Halle Wed. en erven Christoph Salfeld 1674
33702: ROSENSTEIN, SIEGMUND - Het tegenwoordig karakter der geneeskunde.
33703: ROSENSTEIN, SIEGMUND - Ueber die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis in der Medicin mit rücksicht auf die Aufgabe der Klinik.
35421: ROSIER VAN WARTUM, PETRUS - Dissertatio juridica inauguralis de potesta in liberos parentibus competente in statu naturali et civili Groningo-Ommelandico Groningen L. Huisingh 1794
42316: ROSINUS, JOHANNES - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum. Amsterdam, S. Schouten, 1743.
6211: ROSKAM, P. - Jacob Vermeulen, 1865-1939, familieherinneringen, [Maasdam 1997], 118 p., geb., geïll. (met losse foto). Betreft de familie Vermeulen te Hardinxveld
17929: ROSKES, HENRI THÉODORE - Engeland en Holland, op den 18den november 1831. Amsterdam, Gebroeders Van Arum, 1831.
47386: "ROSMALEN, P.J. V.;" - Het college van collectanten der Nederduits Hervormde gemeente te 's-Gravenhage, 1812-1912, 's-Gravenhage 1912, 224 pag.
24868: "ROSS (ROSAEUS), ALEXANDER; VIRGIL" - Virgilii evangelisantis christiados libri XIII. Rotterdam, A. Leers, 1653.
17930: "ROSS, MRS; C.C. VAN DER HOEK? (VERT.)" - De oude vrijster en de getrouwde vrouw, of Het voor en tegen des huwelijks. Voorgesteld in huisselijke tafereelen. Vertaald uit het , 523, . Leiden, C.C. van der Hoek, 1828. [2 delen]
42721: ROSS, JOHN - Narrative of a second voyage in search of a North-West passage and of a residence in the arctic regions, during the years 1829, 1830, 1832, 1833, Including the reports of (...) James Clark Ross (...) and the discovery of the Northern Magnetic Pole. London, Webster, 1835.
41915: ROSSE, HERMAN - Delft kunststad. Restauratieplan voor de zeven eeuwen oude Prinsenstad. Een ontwerp van prof. Herman Rosse, Delft 1946, 170 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
31467: ROSSE, H (ED.) - The Netherlands participation New York World's Fair 1939, Delft 1939, 95 pag., geïll.
22888: "ROSSEM, VAN; HOFFMANN, ROTTERDAM " - Fotoalbum van de familie Van Rossem, bevattende ca. 98 foto's, meeste carte-de-visite formaat, ingestoken in kartonnen bladen met uitsparingen. De albumbladen met randversieringen en leren band met koper beslag. De foto's alle uitvoerig geannoteerd met namen en data van de voorgestelden.
6284: ROSSEM, N.J.A.C. EN H.L. HOMMES - Van Westerbeeck, overdruk Ned. Leeuw 1958, 13 p.
35873: ROSSEN HOOGENDIJK, PETRUS COENRAAD VAN, UIT VLAARDINGEN - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1877
36492: ROSSEN, MARIA JOHANNA JACOBUS GERARDA, UIT WEURT - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Tilburg en Enschede 1900-1925 Tilburg Z.H.C. 1988
60879: ROSSETTI, CHRISTINA [ILLUSTRATOR: HOUSMAN, LAURENCE] - Goblin Market, by Christina Rossetti, illustrated by Laurence Housman, London, Macmillan and Co., 1909.
59751: ROSSI, GIOVANNI GIACOMO DE (1627-1691), AFTER GREUTER, MATTHEUS (1564/66-1638) - VILLA BORGHESIA
17932: RÖSSING, JOHAN HERMAN - Galeotto. Drama in 3 bedrijven en een voorspel. Naar Paul Lindau's omwerking uit het Spaansch van José Echegaray. Amsterdam, A. Rössing, [1888].
56311: ROSSING, J.H., - Het honderdjarig bestaan van Het Leesmuseum te Amsterdam, Overdruk Eigen Haard 1900, 8 pag., geïll.
7943: RÖSSLER, HELLMUTH (ED.) - Deutsches Patriziat 1430-1740. Büdinger Vortrage 1965.
33046: ROST, NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de arbitris [...] Leiden Abraham Elzevier 1692
47371: ROSVALL, TED, - Bernadotte-Attlingar, Falkoping 1992, 128 pag., ill.
17934: ROTGANS, LUCAS - Boerekermis. Quantum est in rebus inane! Amsterdam, Antoni Schoonenburg, 1735.
17936: ROTGANS, LUCAS - Scilla, treurspel. Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1711.
17938: ROTGANS, LUCAS - Poëzy, van verscheide mengelstoffen. Leeuwarden, François Halma, 1715.
17940: "ROTGANS, LUCAS; JAN BARTELINK; , 523, GREENWOOD; JAN VAN HOVEN" - De oud-Hollandsche Kermisparnas of de Kermisdichttafereelen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823.
17933: ROTGANS, LUCAS - Boerekermis. Quantum est in rebus inane! Amsterdam, Samuel Halma, 1708.
17935: ROTGANS, LUCAS - Wilhem de Derde, door Godts genade, koning van Engelandt, Schotlandt, Vrankryk en Ierlandt, beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In heldendicht beschreven. [Deel I:] 2e druk. Amsterdam, François Halma, 1710 [Deel II:] Amsterdam, François Halma en Willem van de Water, 1700. [2 delen in 1 band]
8177: "ROTGANS, LUCAS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Wilhem de Derde, door Gods genade koning van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland, beschermer des geloofs, enz. enz. In heldendicht beschreven. Utrecht, François Halma en Willem van de Water, 1698-1700. [2 delen in 1 band]
33855: ROTGERS, ARNOLDUS - Oratio de socialitate a Grotio contra Carneadem bene citata, ad demonstrandum jus naturale [...] Groningen Joannes Cost 1727
33811: ROTGERS, ARNOLDUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis qua adstruitur jus gentium non dari [...] Leiden Abraham Elzevier 1710
36277: "ROTH, RUDOLPH, UIT ULM; PRAESES: MULLER, JOHANN JACOB" - Disputatio historica de more.... dem Reichs Apffel. Jena S. Krebs 1670
36334: "ROTHIUS [ROTH], PHILIPPUS, UIT GORLICH; PRAESES: BUCHER, SAMUEL F." - Conclusum Hebraeorum gynaeceum Wteenberg Creisig 1716
35578: "ROTHIUS, HENRICUS, UIT SAGAN; PRAESES: KLAUSING, HEINRICH" - De amore rationali, utrum primum sit moralitatis principium, & summum bonum, & imago Dei, & ipsa fides salvifica ? [...] Wittenberg Martin Schultz 1709
35537: "ROTHIUS, JOHANNES ADAMUS; PRAESES: DIETERICUS, JOHANN GEORG" - De philosophia Homeri [...] Wittenberg Christian Gerdes 1704
19191: ROTHSCHILD, LAZARUS V. - Svenska grevar och baroner.
36243: "ROTHWANGER, JOHANN HEINRICH, UIT DANZIG; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH" - Exercitatione historico-theologica osculum pedum Pontificis Romani (Das Fuss-kussen des Romischen Pabsts) ...... Wittenberg J.G. Meyer 1718
16598: ROTTERDAM - De Groote Kerk te Rotterdam door J.R. Callenbach, Rotterdam, Immig, 1910, 48 p.
16601: ROTTERDAM - Souvenir de Rotterdam. 24 vues. Edition spéciale du Grand Bazar Français, z.pl., [1920?].
16602: ROTTERDAM - Guide de Rotterdam, par le syndicat d’initiative de Rotterdam. Rotterdam, Wijt, [ca. 1925], 40 p.
16605: ROTTERDAM - Rotterdam. De Maasstad heet U welkom. Uitg. van Spido en Blijdorp, 4°, [ca. 1950], 16 p.
17502: ROTTERDAM, ARNOLDUS (PREDIKANT TE ZUYLEN) - De haastige en onverwagte dood der magtigen zonder hand [...] redenvoering [...] dood [...] Willem Karel Hendrik Friso, Amsterdam, J. Rotterdam, 1751, 4°: (alléén de eerste vier pagina's )
22308: ROTTERDAM, SEKTE DER KNABBENHOUWERS - “Waarschouwinge aan de Kerke van Nederlandt, wegens de seer gevaarlijke en zielverderffelijke gevoelens van de soo genaamde Knabbenhouwers die in de schoot van Nederlants Kerk huysvesten”, z.pl., z.j. [1742], 4°, 8 p.
43239: LIEFHEBBER VAN ROTTERDAM - Reis naar Heusden of een kort doch waarachtig verhaal van verscheide droevige ontmoetingen by, in en na de laatste doorbraak en overstrominge in 't lant van Heusden op den 24-12-1740 (...) door een liefhebber van Rotterdam. Rotterdam, Losel, 1741.
23186: ROTTERDAM, STUDENTEN, GELUK - Bul betreffende het lidmaatschap van W. Geluk voor het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, d.d. Rotterdam 20-10-1945. Groot blad plano, deels gedrukt, deels gekalligrafeerd. Met (beschadigd) uithangend zegel.
56603: "ROTTERDAMMER, EEN; " - Het lange haar van de vrouw. Het dekken van haar hoofd tot eere van den Heere. Het afsnijden van het haar der vrouw, groote zonde tegen God. Ouddorp, Heerschap [1927], 23 pag.
57378: ROTTIER, H.C.E.M., - Kwartierstaat Rottier- de Kerf, Landgraaf 1998, 446 pag., geb., geïll.
4570: ROTTIER, H.C.E.M. - Kwartierstaat Erik Auguste Olof Rottier. Nieuwenhagen 1992, 368 p., geb., geïll.
2242: ROUCK, THOMAS DE - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
61106: ROUCK, THOMAS DE - Adelyk Tooneel of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom, en Ridderlijke Ordens (...).
25157: "ROUD, F.C.; HIERNONYMUS VAN ALPHEN" - Imitation des petits Poêmes de H. van Alphen. 2e verbeterde druk. Rotterdam, J.A. van Belle, 1849
42588: ROUGE, G.L. LE - Le parfait aide de camp, ou l'on traite de ce que doit scavoir tout jeune militaire quise propose de faire son chemin a la guerre, avec des notes sur differens ouvrages de campagne & sur les plans des principaux camps des guerres de 1740 & 1756. Prais, chez l'auteur, 1760.
5376: ROUHART-CHABOT, J. - Inventaire des archives de la famille de Crassier et de ses allies, Brussel 1960, 237 p.
17941: "ROULLAUD, HENRI JEAN (VERT.); JEAN FRANÇOIS MARMONTEL" - Aristomenes. Treurspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Izaak Duim, 1755.
17942: "ROULLAUD, HENRI JEAN (VERT.); JACQUES MARIE BOUTET DE MONVEL" - Blaise en Babet. Blyspel met zang, zynde het vervolg van De drie landbouwers. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
42932: ROUSSEAU, J.J. - Emile ou De l'education. 4 delen, Amsterdam, J. Neaulme [= Parijs, N.B. Duchesne].
51915: "ROUSSEAU, J.J.;" - Les confessions. Illustrations de Maurice Leloir, 3 volumes, Paris, Tallandier, [ca. 1920?]. Gebonden in 3 half marokijnen banden met rugversiering, originele omslagen meegebonden, 234+218+226 pag.
23621: ROUSSEAU, J.J. - Les confessions de J. Jacq. Rousseau, edition stereotype d'apres de procedé de Firmin Didot, 3 vol. ( livres 1-10), Parijs, Didot, 1808, ca. 900 pag. Origineel paper covers.
24886: ROUSSEAU, J.J. - Emile, ou de l'education.
50864: ROUSSEAU, J. - Code theatral, physiologie des theatres, manuel complet de l'auteur, du directeur, de l'acteur et de l'amateur. Paris, Roret, 1829.
52553: ROUSSEAU, J.J. - Les reveries du promeneur solitaire, precede de Dix jours a Ermenonville par Jacques de Lacretelle. Paris, Chamontin, 1926.
43102: ROUSSEAU, J.J. - Discours sur l'origine et les fondemens de l'inegalite parmi les hommes. Amsterdam, Rey, 1755.
61621: ROUSSELET, GILLES [AEGIDIUS] (1610-1686) AFTER BOURDON, SÉBASTIEN (1616-1671) - [BIBLIA 1.HEBRAICA 2. SAMARITANA 3. CHALDAICA 4. GRAECA 5. SYRIACA 6. LATINA 7. ARABICA QUIBUS TEXTUS ORIGINALES TOTIUS SCRIPTURAE SACRAE QUODUM PARS IN EDITIONE COMPLUTENSI....]
61659: ROUSSELET, GILLES [AEGIDIUS] (1610-1686) AFTER BOURDON, SÉBASTIEN (1616-1671) - Egredimini et videte filiae Sion regem Salomonem in diademate quo coronavit illum mater sua
42757: ROUSSET DE MISSY, JEAN - Echt verhaal van de groote staatsverwisseling voorgevallen in de Republyk der Vereenigde Nederlanden in den jaare 1747, met eene genealogische tafel (...) van Nassau en een verhaal van den , 523, chen inval in het Hollandsch Vlaanderen (...) naar het , 523, che (...) door J. Haverkamp. Amsterdam, Jan 't Lam, 1747.
42446: ROUSSET DE MISSY, J. - Les interets presens des puissances de l'Europe, fondez sur les traitez conclus depuis la Paix d'Utrecht inclusivement, & sur les preuves de leurs pretentions particulieres. 5 volumes, , 216, , A. Moetjens, 1733-1736.
17944: ROUSTAN, ANTOINE JACQUES - Aen God en het Vaderland.Vertaald uit het , 523, . Rotterdam, De Leeuw en Krap, 1786.
27396: ROUVEZ, A. TH. - Le jubilé Nationale de 1905. 75e Anniversaire de l'independance de la Belgique. Compte rendu des fe'tes et cérémonies, Brussel 1906, 864 pag., geb., geïll. Met aanbiedings brief aan Comte van der Stegen de Putte.
16979: ROUZET, A. - Zbirka Biskupic. Geïllustreerde uitgaven. Brussel: Koninklijke Bibliotheek, 1985.
33729: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de philosopjia Socratica, optima ad religionem christianam via ac praeparatione [...] Franeker G. Ypma 1834
33730: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de critica, historiae diligenter adhibenda [...] Franeker G. TYpma 1828
33732: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Sermo insertis promotorum verbis et responso [...] Gregorii Mees Adriani fil. Utrecht T. de Bruyn 1861
33726: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de aetate nostra optimatibus praecipue et civitatum rectoribus sapientiae magistra [...] Utrecht T. de Bruyn 1862
31641: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de philosophia socratica [...] Franeker G. Ypman 1834
31642: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS, UIT DORDRECHT - Disputatio antiquario-historica inauguralis de censorum apud Romanos auctoritate et existimatione ex veterum rerumpublicarum conditione explicanda [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
31643: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS, UIT DORDRECHT - Commentatio juridica in M. Tullii Ciceronis orationem pro Q. Roscio Comoedi [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
33727: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de historiologia aetati nostrae plurimi facienda [...] Utrecht C. van der Post 1855
33728: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de aetate nostra historiologiae fautrice [...] Groningen J.B. Wolters 1854
17947: ROY, B. LE - De triomph van de voorleden, tegenwoordige, en toekomende tyden. Blyspelen met dezelver divertissementen. Meerendeels gevolgt naar het , 523, che van den heer Le Grand. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
17948: "ROY, B. LE (VERT.); MICHEL GUYOT DE MERVILLE" - De gedwongene toestemming. Blyspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
17503: ROY, DANIEL LE (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Elia van Elisa ontrukt en weggenomen door een haastige en wonderbare hemel-vaart [...] ter gelegentheid van [...] afsterven van D. Johannes Doesburg [...] leeraar [...] te Rotterdam, 2e druk, Rotterdam, B. Bos, 1711, 4°: (8) + 40 p.
30588: ROY, ALAIN - Theodoor van Thulden. Een Zuid- Nederlandse barokschilder, Zwolle 1991, 303 pag., geïll.
20191: ROY LADURIE, EMMANUEL DE - Les paysans de Languedoc, 2é. ed., 2 delen, Parijs 1966, 1034 p. geíll.
47385: "ROYAARDS, H.J.;" - Het Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst geschiedkundig geschetst. Feestrede 50 jarig bestaan, 's-Gravenhage, Thierry en Mensing, 1836, 10+184 pag. Geïllustreerd met litho. Op omslag: Het Haagsche genootschap geschiedkundig geschetst.
35041: ROYAARDS, JOANNES GUILIELMUS ALBERTUS, UIT MIDDELBURG - Specimen observationum ad poenas perjurii furti et adulterii ex lege mosaica et romana Utrecht Van Paddenburg en van Yzerworst 1807
33058: ROYAARDS, KAREL JOHAN HENDRIK, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
33059: ROYAARDS, ANTON, UIT SCHERPENZEEL - Stellingen [..] Utrecht J. de Kruyff 1896
33060: ROYAARDS, WILLEM ALBERT, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1895
33061: ROYAARDS, JOHAN SEBASTIAAN, UIT UTRECHT - Wijzigingen in de provinciale wet, noodzakelijk geworden ten gevolge van de Grondwetsherziening van 1887. Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1895
34964: ROYAARDS, HERM. JOH. - Oratio de hominum gentiumque varietate in Christianae societatis historia observanda Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1823
31955: ROYAARDS, HERM. JOH. - Oratio de commutationis quam subiit theologia in Nederlandia [...] Utrecht C. van der Post 1850
33146: ROYAARDS, HERMANNUS, UIT UTRECHT - Specimen juris gentium maritimi inaugurale de placito:Libera navi libera merx[...] Utrecht C. van der Post jun. 1852
43505: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis der hervorming in de stad Utrecht, met eene bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht (1583-1598), Leiden 1847, 8+346 pag., geb.
26592: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis van het gevestigde christendom en de christelijke kerk in Nederland gedurende de middeleeuwen, deel I ( van 2 ), Utrecht 1849, 364 pag., zonder band.
33057: ROYAARDS, WILLEM HERMAN JOHAN, UIT UTRECHT - Veranderingen in de gemeentelijke indeeling des rijks. [...] Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1884
6595: ROYALTY - The Royalty, Peerage and Nobility of the world. Z.pl. [ca. 1975].
32502: ROYEN, ADRIANUS VAN - Carmen seculare in natalem ducentesimum Academiae Batavae quae est Leidae. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
33572: ROYEN, RIPPERTUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad legem XVIII cod. de transactionibus [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
33573: ROYEN, JOHANNES VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad L.XIX D. De ritu nuptarum [...] Leiden Samuel Luchtmans 1749
34452: ROYEN, JOSEPHUS WILHELMUS , UIT MALANG - De Palembangsche marga en haar grond- en waterrechten Leiden G.L. van den Berg 1927
15812: ROYEN, JACOB VAN - Antiquitates Belgicae of Nederlandsche oudtheden, zijnde d’eerste opkomst van Holland, Zeeland, ‘t Sticht, Utrecht, Overyzel, Vriesland, Brabant, Vlaanderen, enz beneffens dier landaarts oorspronk, voortgang, eerste christendom, en wonderlyke geschichten, te dier tyden, zo in deze, als in andere landen voorgevallen. [...]. Amsterdam: Jacob van Royen, 1701.
63142: ROYER, JEAN MATHIAS (CA. 1755-AFTER 1778) AFTER POLIDORO DA CARAVAGGIO (C. 1500-1536/7) - From the Façade of Milesi Palace: two scenes.
40378: ROZENBURG, ROEL, - O Holland, Amsterdam z.j., ongepagineerd, geïll.,geb.
16606: ROZENDAAL (G) - De wandschildering in de Hervormde Kerk te Rosendaal, vervaardigd door den heer G. van den Hoef uit Amsterdam, naar het gedachten-ontwerp van Dr. J.D. Bierens de Haan, is ingehuldigd op zondag 5 februari 1905 door Dr. J.D. Bierens de Haan, predikant te Rosendaal, z.pl., z.j. [1905], 15 p.
16607: ROZENDAAL (G) - Langs historische monumenten in de gemeenten Rozendaal en Rheden. Uitg. Oudheidk. Kring Rheden-Rozendaal, [ca. 1965], 32 p.
17951: ROZENKNOPJES - De rozenknopjes. Een oorspronkelijk Nederlandsch familietafereel door de Weduwe O..... , nieuwe uitgave. Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon, 1835.
36295: "RUBEL, CHRISTIAN GOTTLIEB, UIT OETTINGA SUEVUS; PRAESES: SCHNEIDER, JOHANN FR." - Philosophica eaque solemnis dissertatio de jure Halle Hilliger 1725
32483: RÜCKER, JOANNES GERARDUS CHRISTIANUS, UIT WINDSHEMIO FRANCUS (WINDESHEIM?) - Dissertatio juridica inauguralis de L.6 par. 1 D. quemadm. servit amitt. L 49 de re judic. & de effect. sentent. [...] Leiden Contad Wishoff 1751
35606: RÜDIGER, FRIEDRICH CHRISTOPH - Eines Christlichen Ritters Geistliche Streit- und Kriegs-, Freud- und Siegs-Fahne. Bey Hoch-adelicher Leich-Bestattung deß Herrn Georg Sittichs von Schlitz, genant von Görtz [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
35476: "RUDINGERUS, CHRISTOPHORUS, UIT DRESDEN; PRAESES: CLODIUS, JOHANN" - De spiritibus familiaribus vulgo sic dictis [...] Wittenberg Christianus Schröter 1674
51451: RUDNICKA, J., - Bibliografie Katalogow Ksiegarskich Wydanych w Polsce do konca wieku XVIII, Warschaw 1975, 298+16 Pag., ill.
17890: RIDDER RUDOLF - Ridder Rudolf van Ebersberg, genaamd van Weihers, en Ida van Boyneburg. Eene riddergeschiedenis uit de dertiende eeuw. Vertaald uit het Duis. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1827.
58645: RUDOLPHI, CAROLINE, - Tafereelen van vrouwelijke opvoeding, tweede deel, Haarlem, François Bohn, MDCC VIII (1808).
19608: RUE, LOUIS FELIX DE LA - Etat armorial de noblesse, chevalerie & dignités, accordés par S.M.I.R.A. depuis son avenement au thrône jusqua aujourdhuy. Z.pl., z.j. [Brussel 1775] 45 (+2) p.
52525: RUE, D.L. DE LA - Eerekroontjes voor Oranje. Vlissingen, Jan Nortier, [1787].
52487: RUE, PIETER DE LA - Geletterd Zeeland verdeeld in drie afdeelingen bevattende in zig de schrijvers, geleerden en kunstenaars. Middelburg, M. Schryver, 1734. [Gebonden met:] Staatkundig en heldhaftig Zeeland. Middelburg, Callenfels, 1736.
42694: RUE, PIETER DE LA - Staatkundig en heldhaftig Zeeland verdeeld in twee afdeelingen, bevattende in zig de vermaardste mannen van staat en oorlog. Middelburg, Callenfels, 1736.
19615: RUE, LOUIS FELIX DE LA - Armoiries des familles des Paijs-Bas, Autrichiens auxquelles sa maj. l'imperatrice reine à accordé des marques d'honneur et de noblesse depuis l'an 1741 jusqu'en 1762. Brussel, l'auteur, [1763?].
31599: RUEB, CHRISTOFFEL, UIT UTRECHT - De baraterie, proeve over de schelmerij van schipper en scheepsvolk [...] Leiden P. Somerwil 1871
42621: RUEFF, A. - Baumeister's Handleiding tot de paardenkennis voor veeartsen, paardenfokkers en paardenliefhebbers. Bewerkt (...) door J.A. Alers. Gouda, 1858.
27365: RUEMPOL, E.O.H.M. ( RED.) - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de stad Rotterdam, Rotterdam 1928, 616 pag., geïll., geb. in leren band, Met uitvouwbare kaart.
31960: RUEVER GRONEMAN, SARUS ADRIANUS JACOBUS DE, UIT ALPHEN - Diatribe in Johannis Wicliffi, reformationis prodromi, vitam, ingenium, scripta [...] Utrecht Rob. Natan 1837
42340: RUFF [= RVFFEN OF RUFFEN], JACOB - 'T boeck vande vroet-wijfs. Vertaald uit het Duits door M. Everaert. Amsterdam, W.J. Blaeu, 1616.
42477: RUFF, JACOB - 't Boeck van de Vroet-wyfs. In 't welcke men mach leeren alle Heymelyckheden van de Vrouwen, ende in wat gestalte de Mensche in zijn Moeders Lichaem ontfanghen, groeyet en ghebooren wort. Vertaald uit het Duits door Martyn Evebaert B. [= Everhart], Amsterdam, Broer Jansz, 1622.
43171: RUFUS, QUINTUS CURTIUS - De rebus Alexandri Magni. Amsterdam, Prost. apud J.B. Verdussen, Antwerpen, 1740.
62045: RUGA, PIETRO (FL. 1812-1838) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta della Piazza e Basilica di S. Pietro in Vaticano; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62050: RUGA, PIETRO (FL. 1812-1838) AFTER BALESTRA, GIOVANNI BATTISTA (1774-1842) - "Veduta della Basilica di S. Giovanni in Laterano; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62054: RUGA, PIETRO (FL. 1812-1838) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta della Bas.ca di S. Croce in Gerusalemme...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
5886: RÜHL, D. - De verwantschap tusschen het huis Oranje-Nassau en de souvereinen van Europa, met prins Willem van Oranje als stamvader, Bandoeng 1939, groot blad plano, gevouwen in band
50867: RUHNKENIUS, DAVID / LUDWIG SCHOPEN - In Terentii comoedias dictata: Brunsiano exemplo emendatius multisque partibus integrius ex apographo Hamburgensi edita / cura Ludovici Schopeni. Bonn/Leiden, Weber/Luchtmans, 1825.
55920: RUHOLTZ, MICHIEL - , 523, che prognosticatie ofte prophetische voorseggingen voorseyt door Michiel Ruholts, huysman in Westphalen buyten de stadt Boeckholt (...) welke tot Bon aan den bisschop van Keulen (...) dese geschiedenissen al te samen heeft voorseydt (...) getranslateert (...) door H. Wageveldus. Amsterdam, na de copy van Munster, F. Klinckhamer, 1672.
35797: RUIJS JAZN, JACOB ADOLF, UIT PUTTEN - Over de oorzaken van ettering Amersfoort A.M. Slothouwer 1885
32947: RUIJS J.PZN., THEODORUS, UIT KAMPEN - De gezworene gemeente in Overijssel en Gelderland [...] historisch toegelicht. Academisch proefschrift [...] Kampen Laurens van Hulst 1873
31778: RUIJS VAN BEERENBROEK, GUSTAVE LOUIS MARIE HUBERT, UIT ROERMOND - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1865
54779: RUIJSCH, N. - Articulen ende eysch van den Procureur Generaal, op ende tegens mr. Johan van Bancken, bailju van 's-Gravenhage. z. pl., 1679.
56556: RUIJTER DE WILDT, A. DE, - Iets over de afschaffing der Tienden, Amsterdam, 1867.
56538: RUIJTER, J., - Eerbied voor de dooden. Lijkbeaarding of lijkverbranding? Uitgave Vereeniging St. Willibrodus-Vereeniging, 1908,,62 pag.
4584: [RUIJTER DE WILDT, F.P.J. DE EN C.B.V.G. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruijter. Den Haag [1957], geb.
32534: RUINEN, JAN, UIT LOENEN A/D VECHT - De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met Engeland tot in het laatste kwartaal der XIVde eeuw. Academisch proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1919
60906: RUISDAEL, JACOB ISAACSZ VAN (CA. 1628-1682) - Two 152, 203, s with their dog (The Great Beech)
59627: RUISDAEL, JACOB ISAACSZ VAN (CA. 1628-1682) - The little bridge
17505: RUITENSCHILD, A.R. (PREDIKANT TE UTRECHT) - Redevoering ter herdenking aan de 75-jarige verlossing van de , 523, che overheersching op 28 November 1813, Utrecht, L.E. Bosch & Zn, 1888, 8°: 15 p.
34784: RUITINGA, DOUWE, UIT KNIJPE - Verslag der chirurgische kliniek aan de rijks-universiteit te Leiden gedurende den cursus 1883-1884 Franeker F. Koksma 1885
47172: RULOFFS, BARTH., - Amsterdam hervormd, in drie zangen, Amsterdam, F. de Kruyff, 1778.
17959: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); MICHEL JEAN SEDAINE" - De deserteur. Zangspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Jan Helders, 1782.
17971: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU BEAUNOIR" - Het huwelyk van Antonio. Zangspel zynde het vervolg op het zangspel Richard Leeuwenhart, koning van Engeland. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
17955: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); LOUIS SÉBASTIEN MERCIER" - Hennuyer, bisschop van Lizieux. Tooneelspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Jan Helders, 1779.
17973: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.);" - Fredrik, vryheer van der Trenck, in zyne gevangenis. Tooneelspel. Vertaald uit het , 523, . Pieter Johannes Uylenbroek, 1792.
17977: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - De kanonik van Milano, of Ongenodigde gasten. Blyspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1797.
17978: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ANTOINE JEAN BOURLIN DUMANIANT" - Tot middennacht, of List tegen list. Blyspel. Vertaald uit het , 523, . 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
17962: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); LOUIS ANSEAUME" - De spreekende schildery. Zangspel. Vertaald uit het , 523, . 2e druk. Amsterdam, Jan Helders, 1783.
17968: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); CHARLES SIMON FAVART" - De schoone Arsène. Zangspel met balletten. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789
17970: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ANTOINE MARIN LE MIERRE" - Willem Tell, beschermer der Zwitsersche vryheid. Treurspel. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
24847: "RUMFORD, BENJAMIN THOMSON COMTE DE;" - Essais politiques et philosophiques. Geneva, Manget, 1799.
59385: RUNDERVOORT, DAGBOEKEN, JAREN '40-'60, AMSTERDAM, SCHEIKUNDE. - Dagboeken van Henk Jan Rundervoort (geb. Hengelo, 25-5-1929, over. Amsterdam, 22-11-2004) over de jaren 1946-1968, 4 delen (cahiers, folio-formaat, met knipsels, losse aantekeningen, tekeningen, pasfoto's, ingepakte typoscripten, losse brieven, enkele faire-parts). In alle delen wel enige kanttekeningen bij het geschrevene uit later jaren.
2250: RUPP, J. DANIEL - Chronologisch geordnete Sammlung von mehr als 30.000 Einwanderern in Pennsylvanien aus Deutschland, der Schweiz, Holland, Frankreich u.a. Staaten, von 1727 bis 1776. Hildesheim 1975. Geb., 478+89 p.
47690: RUPPE, C.F., - Platen behorende tot de Theorie der hedendaagsche muzijk, Groningen, Oomkens, 1818, oblong, 23+47 gegraveerde platen met muziekschrift, half leren band.
50879: RUPPE, C.F. - Twaalf gezangen, gecomponeerd voor drie stemmen. Leiden, Herdingh, 1802. [met:] Tweede twaalftal. Leiden, Herdingh, 1807. [en met:] Derde twaalftal. Leiden, Herdingh, 1808.
35179: RUSIUS, ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de emphyteusi Leiden J.A. Langerak 1713
54463: RUSSEL, JOS - De rooverbenden in de landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn, in de vorige en in het begin der tegenwoordige eeuw. Maastricht, Jos Russel, [1877].
58996: RUST, DR., - Brief over de besmettelijken aard der Aziatische cholera van den voorzitter Dr. Rust, aan (.....) Alexander von Humboldt, vertaald door G. Vrolik, Amsterdam 1832, 49 pag.
43856: RUTER, A.J.C., - Rapporten van de gouverneurs in de provincien 1840-1849, 3 delen, (1840-1845), niet verder verschenen, Utrecht 1941-1950, 444+274+555 pag.
40100: RUTGERS, D. (RED.), - Old Burger Weeshuis te Sneek, gedenkboek 350- jarig bestaan, Sneek 1931, 141 pag., geïll.
32477: RUTGERS VAN ROZENBURG, JANUS GUILIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de paroemio ecclesia non sitit sanguinem [...] Amsterdam C.A. Spin & zoon 1854
35102: RUTGERS, ANTONII - Oratio de Samuelis in populo Israelitico formando VI saluberrima 1838
6024: RUTGERS JR, F.L. - Kwartierstaat van de acht kinderen van Frederik Lodewijk Rutgers (1836-1917) en Cornelie Cath. H. Guye (1855-1908), z.pl. 1978, ca 100 p., geb.
33115: RUTGERS, CAREL PIETER LOUIS, UIT GRONINGEN - Het niet verschijnen van partijen in rechten. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1884
33116: RUTGERS, FREDERICUS LUDOVICUS, UIT SOESTERBERG, GEB. TE BREEDE - Disquisitio de fundamento quo Iohanne auctore fidem sibi habendam niti voluerit Christus [...] Leiden E.J. Brill 1860
33117: RUTGERS, FREDERICUS LUDOVICUS, UIT SOESTERBERG, GEB. TE BREEDE - Disquisitio de fundamento quo Iohanne auctore fidem sibi habendam niti voluerit Christus [...] Leiden E.J. Brill 1860
36512: RUTGERS, V.H. - Strafrecht en rechtsstaat Amsterdam De Standaard 1933
31644: RUTGERS VAN ROZENBURG, JANUS GUILIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de paroemio ecclesia non sitit sanguinem [...] Amsterdam C.A. Spin & zoon 1854
17506: RUTGERS, F.L. (PREDIKANT TE BRUMMEN) - Davids overleggingen [...] Leerrede [...], z.pl., [1870], 8°: pp. 221-232
17507: RUTGERS VAN DER LOEFF, A. - Hulde aan de nagedachtenis van W. van Wetering, laatstelijk predikant te Leiden. Leerrede, gehouden in de Pieterskerk, den 4den September 1859, voorafgegaan van eene inleiding behelzende eenige bijzonderheden die tot het leven, sterven en begrafenis [...] betrekking hebben, Leiden, P.H. v.d. Heuvel, 1859, 8°: 30 p.
32603: RUTGERS VAN DER LOEFF AZN., ABRAHAM, UIT 'S HEERENBERG - Bijdragen tot de kennis van semietische kosmogonieën. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1895
32674: RUTGERS, JOHANNES CZ., UIT GRONINGEN - De idee van het Koninkrijk Gods volgens Jezus, naar de synoptische evangeliën. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1869
30453: RUTTGERS, S ( INL.) - Aus den kupferstichen Daniel Chodowieckis. Herausgegeben von Jugendschriften- Ausschuss des alg. lehrervereins Düsseldorf, Berlin z.j., 12 pag. + 42 ills.
16608: RUURLO - Gids voor Ruurlo. Uitg. “Ruurlo’s Belang”, Ruurlo, [ca. 1908], 46+16 p.
39205: RUUS, IVAR THORSTEN - Handlingan rörande Sveriges Historia under ären 1713- 1720, Upsala 1854, 112 pag, hardback [ dissertation ].
26575: RUUSBROEC, J.V. - Vanden seven sloten. Introduced and edited by Dr.G. de Baere. Translated by dr.H Rolfson, Tielt/Leiden 1981, 304 pag., geb. met stofomslag [ Studiën Ons Geestelijk Erf XX, 2].
17984: RUYL, JOHANNES - Groningen ontzet, vaderlandsch treurspel, in vijf bedrijven. 2e druk. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
17992: "RUYS, W. (VERT.); EMILE AUGIER" - De giftbeker. Blijspel in twee bedrijven en in verzen. Amsterdam, J. Noordendorp, 1853.
22388: RUYSCH, VAN TETROODE - Brief van A. Ruysch, dd. Vlissingen 1865, aan de heer Van Tetroode, kunsthandelaar te ‘s Hage. Manuscript, 8° 1 p.
17986: RUYSCH, ARIE - Het kasteel van Tourville, of De Hollandsche Zeelieden in Frankrijk. Oorspronkelijk tooneelspel in drie bedrijven. Uitgegeven ten voordeele van den verminkten Kanonnier Van der Bol, welke zijne beide armen, door het springen van granaten, heeft verloren. Vlissingen, P. Wedts de Swart, 1835.
17989: RUYSCH, ARIE - Geregtigheid en wraak, of De vader regter over zijnen zoon. Tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille. Vlissingen, Z. de Buisonjé en P. Wedts de Swart, 1838.
57307: RUYSCH, A., - Cantate bij de plegtige ontblooting van het standbeeld voor den admiraal Michiel Azn. de Ruijter binnen Vlissingen den 25-8-1841, muzijk van D.J. Reese, Vilssingen 1841.
17985: "RUYSCH, ARIE (VERT.); AUGUSTIN EUGÈNE SCRIBE, JUSTIN MARIE ALEXIS GENSOUL, CHARLES DE COURCY" - Het wisselregt, blyspel met zang, in één bedrijf. Vertaald uit het , 523, . Zierikzee, J. van de Velde Olivier, 1828.
62062: RUYSCHER, JAN (C. 1625-1674) REWORKED BY WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Village on a river
62065: RUYSCHER, JAN (C. 1625-1674) REWORKED BY WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Hamlet in a valley
60942: RUYSCHER, JAN (C. 1625-1674) AND WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - View of Rhenen (series title: Six Landscapes)
22722: RUYTENBURG, VAN DE WOLFPUT - Stuk betr. de boedel van Gerrit Ruytenburg mr chirurgijn en Maria van de Wolfput, manuscript, dd. Amsterdam 1687. Incompleet, slechts 2 p van ...? aanwezig.
23196: RUYTER, DE - Schematische stamboom [nakomelingen van] Michiel de Ruyter, lichtdruk, 40x40 cm.
34301: RY SPERING, GERARDUS AGATHON ALBERTUS DU, UIT VLAARDINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de actione Pauliana [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
35906: RYCK DE GROOT, APOLLONIUS VAN, UIT DEMERARIE - Dissertatio juridica inauguralis continens duas quaestiones de jure romano Leiden Van Leeuwen 1839
35905: RYCKEVORSEL VAN KESSEL, HUBERTUS JACOBUS JOSEPHUS VAN, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1845
34274: RYCKEVORSEL, CAROLUS JACOBUS ANTONIUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de excusatione in delictis, quae a legum poenalium nescitia petitur [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
61000: "RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS" - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 21 July 1449 tot den 21 July 1758 (...).
61003: "RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS" - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 21 July 1449 tot den 21 July 1758 (...).
61001: "RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS" - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 21 July 1449 tot den 21 July 1758 (...).
30962: RYE, KEES I. VAN , A.O. - Genealogy of Van Rye family 1455-1964, Illinois 1964, 74 pag., geb., geïll., ( bibliotheek exemplaar met stempel etc.).
17993: RYFKOGEL, ALBERTINE ELISABETH - Dichtlievende gedachten, haren ouders nagelaten. Gedrukt voor vrienden en betrekkingen. [Amsterdam], z.n., [1838].
33286: RYKE, DIDERICUS, UIT AMSTERDAM - Annotationum in loca selecta novi foederis specimen alterum [...] Leiden A. en J. Honkoop 1811
34103: RYNBENDE, ALBERTUS JACOBUS ELIZA, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis de commissionariis secundym codicis de mercatura Francici libri I titulum VI [..] Leiden J.C. Cyfveewr 1835
60910: RZIKOWSKY VON DOBRZITZ, KARL VI - Patent of nobility donated by Emperor Karl VI (1685-1740) to Johann Wilhelm Rzikowsky von Dobritz (Dobrzitz).
23096: SAALBORN, JAAP HARTEN - Enkele stukken betr. Dr. A. Saalborn en L. Saalborn, manuscripten, 5 stuks.
2258: SAALTINK, H.W. - Hoorn in kaart. Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden. Hoorn 1981. Geb., geïll., 152 p.
38823: SAAR, WED. D. DU - Naamlijst der boekhandelaren in Oud Nederland op 1 october 1835, Leiden, du Saar, 1835, (4) + 27 pag., gebonden.
38382: SABBE, M - Uit het Plantijnsche huis. Verpreide opstellen, Antwerpen 1924, 207 pag., geb., geïll.
18007: SACHSE, J.E. - De slag bij Duins in 1639. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888].
60444: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Landscape with birdcatcher
60446: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - View on a Harbour
59688: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - NATHANAELIS (nr. 4 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
59686: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - ONOFRIUS (nr. 27 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
60433: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Mountainous landscape with a hermit
60429: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - DIALECTICA (The Liberal Arts: set title)
59690: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - LEONARDUS (nr. 11 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60427: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - "Peter walking on the sea to Christ (Land and River landscape with stories of the Old and New Testament; series title)"
60447: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Mountainous landscape
60617: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER HEINTZ, JOSEPH I (1564-1609) - Portrait of Maerten de Vos
59685: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - APELLES (nr. 17 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
60275: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - Politeia (Art) wins over Livor (Envy)
59683: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM
60560: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - AMMON (nr. 26 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60431: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Riverscape with a stone bridge and a wooden bridge
60434: SADELER, MARCUS CHRISTOPH (1614-1650) AFTER SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - Nativity with three angels
59684: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - EULOGIUS (nr. 16 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
59689: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - SYMMACHUS (nr. 7 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60432: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - The baptism of Christ (Land and River landscape with storiae of the Old and New Testament)
60428: SADELER, MARCUS CHRISTOPH (1614-1650) AFTER SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER SAVERY, ROELANDT (1576-1639) - Wooded landscape [Six mountainous Landscapes in Tyrol: serie title]
59691: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - VINVALOCIUS (nr. 14 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60449: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER BASSANO, JACOPO (1510-1592) - The little milkmaid
60451: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Landscape with ruins
60445: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER BRUEGHEL, JAN I (1568-1625) - Landscape with three ducks
60450: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - View on harbour
60439: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Man and four goats near a waterfall (Six Landscapes: Set title)
60438: SADELER, JUSTUS (1583-1620) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Landscape with town in the background
60437: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER SAVERY, ROELANDT (1576-1639) - Wooded landscape [Six mountainous Landscapes in Tyrol: serie title]
60436: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Riverscape with galleys (Eight Bohemian land and riverscapes)
60435: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Landscape with a large rock forming an arch (Eight Bohemian land and riverscapes)
59687: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - EPHAESTIO (nr. 3 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60399: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER HAARLEM, CORNELIS CORNELISZ. VAN (1562-1638) - Paris and Enone
60402: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Autumn (set title: Four Seasons)
61348: SAENREDAM, I.P. - Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt Midtsgaders het landt van Utrecht de deelen ende houcken van andere lande annex hollt gelegé, Ende t setue landt naest beleyt hebben, Perfect gemaect nade tegenwoirdige situatien gelegenheyt
60401: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Morning: Scholars at work and Children receiving instructions (set title: Four times of the day)
60400: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Evening: a banquet (set title: Four times of the day)
60405: SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - The Berkenrode Castle
60404: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Judith with the head of Olophernes
60403: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Spring (set title: Four Seasons)
59628: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558 - 1617) - Caerle ver Mander van Molebeke... (Portrait of Karel van Mander)
60723: SAFTLEVEN, HERMAN (1609-1685) - HERMAN SAFTLEVEN
52475: SAGE, A.R. LE - Histoire de Gil Bas de Santillane precede d'une preface de H. Reynald. 4 volumes, Paris, 1879.
23654: LE SAGE - Histoire de Gil Blas de Santillane , 12 boeken in 6 delen, Parijs 1798, ca. 1000 pag., geb. in orgineel kartonnen bandjes.
52484: SAGE, A.R. LE - Le diable boiteux, avec une preface par H. Reynald. Gravures à l'eau-forte par Ad Lalauze. 2 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1880.
34749: SAGE TEN BROEK, JOANNES JACOBUS LE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio philosophica inauguralis de origine moralitatis Groningen H. Crebas 1765
35500: SAGITTARIUS, CASPAR, UIT LÜNEBURG - Historia antiquissimae urbis Bardewici [...] Jena Johann Werther voor Johann Jakob Bauhöfer 1674
25032: SAHER, E.A. VON - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-Indie, eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
52075: SAILER, J.M., - Verkort lees en gebedenboek voor katholieke christenen, 2e druk.
31876: SAIN, JOHANNES GODEFRIDUS DE, UIT LEIDEN - Specimen historico-iuridicum de rebus naufragis [...] Leeuwarden H. Kuipers 1854
56295: SAIN, F.P.J. DE E.A., - Inventaris van de registers en stuiken afkomstig van de (.... ) regterlijke en andere Ligchamen, welke zich thans bevinden in het archief der Arrondissements-Regtbank te Roermond, Roermond 1879, (22) pag.
33269: SAIN, FERDINANDUS PETRUS JOANNES DE, UIT LEIDEN - Dissertatio iuridica inauguralis de legibus neerlandicis ab exteris prae sermonis proprietatum ignoratione parum intellectis [...] Leeuwarden H. Kuipers 1858
23764: SAINT-HILAIRE, E.M. DE [= EMILE MARE] - Choix d'anecdotes, de contes... de bons mots, tant en prose qu'en vers, 3e ed., augmentée d'anecdotes .. sur l'empereur Napoleon, Paris, Lebigre, 1833, 16° , 512 pag., ill.
23870: SAINT-REAL, C.V. DE - Conjurations des Espagnols contre la république de Venise et des Gracques, précédées de 7 discours sur l'usage de l'histoire, Paris. Didot, 1803, 12°, 239 pag., half morocco.
33271: SAINT GEORGE, ALEXANDER HENRICUS AUGUSTUS JOANNES DE, UIT ZWITSERLAND - Specimen historico-juridicum inaugurale, de juris feudalis origine asiatica [...] Leiden C.C. van der Hoek 1832
35418: "SAINT ALBIN, CAROLUS DE, UIT ROUEN; PRAESES: BOUTHILLIER DE CHAVIGNY, DIONYSIUS FRANCISCUS" - Quaestio theologica. Parijs 1718
24878: SAINT SIMON, LOUIS DE - Memoires de monieur le Duc de S. Simon, ou l'observateur veridique sur le regne de Louis XIV. Londen & Paris & Marseille, 1788.
24865: SAINT-FOX, G.F.P. DE - Oeuvres de theatre de M. de Saintfoix. Paris, Impr. Royale, 1774.
57080: "SAISSEVAL, CUY COUTANT DE; " - Les maisons imperiales et royales d'Europe, Paris 1966.
40156: SALFELD, A, - De ontginning der Nederlandsche heiden en het gebruik der hulpmeststoffen, vertaald door J.Lorie, Arnhem 1890, 176 pag., ing.
42962: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, III deel, behelzende (...) de koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham, als mede het eigentlyke India (...) en van Malabar, Kormandel en Ceilon. 2e druk, Amsterdam, Tirion, 1741.
42936: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat (...) VII, behelzende den Tegenwoordigen Staat van Rusland, Zweden, Denemarken en Noorwegen, als mede van de landen onder de Noord Pool gelegen en van de Groenlandsche visscherij. Amsterdam, Tirion, 1735.
42112: SALMON, TH. / M. V. GOCH - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel VI. Amsterdam, Tirion, 1734.
42113: SALMON, TH. / M. V. GOCH - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel VII. Amsterdam, Tirion, 1735.
43280: SALMON, WILLIAM - Polygraphice or the arts of drawing, engraving, etching, limning, painting, washing, varnishing, gilding, colouring, dying, beautifying, and perfuming, in seven books, 5th edition. London, Passinger etc., 1685.
43146: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren VIII en IX, behelzende (...) 't Duitsche Keizerrijk. Amsterdam, Tirion, 1736-1737.
43088: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren IX deel, behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordigen staat des Duitschen Keizerryks (...) Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen alsmede (...) Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen. Amsterdam, Tirion, 1737.
43045: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, VIII deel, behelzende (...) 't Duitsche Keizerrijk (...) Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Nederrynsche Kreitsen. Amsterdam, Tirion, 1736.
6033: SALOMÉ, P. - Hugenoten-geslacht Salomé, [Mook] 1968, 68 p.
34703: SALOMO HERM. FIL., MARCUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens observationes de liberis naturalibus[....] Amsterdam Van Embden 1830
4438: SALOMON, H.P. - The `De Pinto' manuscript. A 17th Century Marrano Family History. Assen 1975, 62 p., geïll.
54026: SALOMONSON, LODEWIJK - Steekpenningen. Leiden, A. Vilders, 1925. [Dissertatie, Leiden].
35191: SALOMONSON, MAURITS BERNHARD HENRI, UIT STAD-ALMELO - De strafbepalingen der jachtwet Leiden Somerwil 1889
50659: SALTZMAN, C.G., - "Koenraad Kiefer, of aanleiding tot een verstandige opvoeding van kinderen. Een boek voor het volk, uit het Duits vertaald, Groningen; Schierbeek, 1802, 2 + 332 pag. Gebonden in half linnen."
54038: SALVADOR, MOZES - Adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken betreffende eene zoogenaamde schrijffout in eene resolutie van heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland en art. 199 der Gemeentewet, met bijlagen, door jhr. M. Salvador. Amsterdam, F. Günst, 1854.
54029: SALVADOR, MOZES - Een brief aan mijne vrienden [door] jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1848.
54035: SALVADOR, MOZES - Adres aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland betreffende het bestaande te kort in de Bank van Lening en het daarover verhandelde in den gemeente-raad van Haarlem, door jhr. M. Salvador, lid van den gemeente-raad. , 216, , gebr. Belinfante, 1852.
54028: SALVADOR, MOZES - Een brief aan de stembus van jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1848.
54032: SALVADOR, MOZES - Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende de kies- en de gemeente-wet, door jhr. M. Salvador, 2e druk. Haarlem, J.B. van Loghem, 1851.
54033: SALVADOR, MOZES - Adres van jhr. M. Salvador aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noordholland en het daarop bekomen antwoord, betreffende de laatste gemeente-verkiezingen van Haarlem, benevens een adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken. , 216, , gebr. Belinfante, 1851.
54031: SALVADOR, MOZES - Een brief aan zijne medekiezers door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850.
54045: SALVADOR, MOZES - Haarlem, 21 November 1855. 'Der dichter ist Richter' ... [ingezonden artikel van jhr. M. Salvador in Algemeen Handelsblad van 23 November 1855, pag. 4].
54052: SALVADOR, MOZES / IZ. J. LION - Verklaring van beginselen, een woord aan onze landgenooten over de oprigting van een nieuw dagblad, door jhr. M. Salvador en Iz.J. Lion. Amsterdam, Joh. Visser, 1856.
54027: SALVADOR, MOZES - Iets over de Amsterdamsche verkiezingen, door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, 1848.
33287: SALVERDA, LUDOLPHUS REGNERUS, UIT FRANEKER - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione utrum nuptiae, vetante legislatore in artt. 228, 295-298 codicis civilis, contractae accusationis justam praebeant causam, nec ne [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
33272: SALVERDA, ZENO, UIT LEEUWARDEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure civili papiriano [...] Groningen J. Oomkens 1825
33708: SALVERDA, M. - De beteekenis van Aristoteles voor de ontwikkeling der natuurlijke geschiedenis.
18010: "SALZMANN, CHRISTIAN GOTTHILF; WILLEM A. OCKERSE (VERT.)" - Geschiedenis van den huzaar Zwartmantel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1809-1810. [2 delen in 1 band]
56135: SAMBEEK, VAN, - Familie Kroniek Jo van Sambeek 1904-1998, Nelly van Sambeek- Veltman 1908-1978.
2260: SAMBERG, J.W. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk. (Diss.) Leiden 1928. Geïll., 254 p.
42573: SAMOUELLE, GEORGE - The entomologist's useful compendium, or an introduction to the knowledge of British insects. London, Boys, 1819.
39183: SAMUELS, S - From the forecastle to the cabin, New York 1887, 18 + 308 pag., ill, hardback.
58753: SAND, J.C.E., - Hier is Hilversum, de A.V.R.O., Hilversum zj., 66 pag., geill.
4642: SANDBERG, G.F. - Inventaris van het familiearchief Schorer 1577-1983. [Middelburg], 1983, 375 p., geïll.
32910: SANDBERG, GERHARD FREDERIK, UIT ROTTERDAM - Overzetveren in Zeeland. Proefschrift [...] Middelburg Van Benthem en Jutting 1970
51022: SANDBERG - Essai sur les eaux minerales-ferrugineuses de Spa. Liege, Bollen, 1780.
34106: SANDBRINK, EDUARDUS ALEXANDER, UIT DRIEBERGEN - Specimen historico-juridicum de advocatorum qui in Belgio septemtrionali floruerunt, juribus ac doctrina [...] Utrecht J. dde Kruyff 1849
54431: SANDE, JOHAN VAN DEN - Vijf boecken der gewysder saecken voor den Hove van Vries-land. Eerst-mael int Latijn beschreven (...) nu op 't Neder-duytsch vertaelt. Leeuwarden, S. Rinnerts, 1652.
54057: SANDE, FREDERIK VAN DEN - Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales, 2e vermeerderde druk. Arnhem, J. Biesii, 1637.
33674: SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE - De methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd worden [...]
37678: SANDE, J. VAN DE - Catalogus van eene zeer schoone verzameling van veelerlei gouden, zilveren en koperen, 200 Romeinsche en Griekse gedenkpenningen, als hedendaagsche historie- en legpenningen en noodmunten, verkocht 27/ 28-3-1804 te Middelburg, 120 pag.
33753: SANDE, DANIEL FREDERIC GEORG VAN DE, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio inauguralis de nominis pignore [...] Giessen Schroeder 1824
36385: "SANDEN, BERNHARD FRIEDRICH VON, UIT REG. PRUSS; PRAESES: BEHM, JOHANN" - Exercitatio historica de encausto imperatoris olim sacro Konigsberg Reusner 1715
34302: SANDEN PRINS, JANUS HENRICUS VAN, UIT DEMERARY - Disputatio juridica inauguralis ad legem tricesimam primam digestorum depositi [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
32988: SANDENBERGH MATTHIESSEN, CLEMENS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de liberis expositis [...] Leiden E.J. Brill 1849
58696: "SANDER, CARLE PH.;" - Brief aan (...) Uboo Emmius van Berchuys (...) over de consubstantiatie in het leerstuk van het Heilige Avondmaal, door zyn Weleerw. den Lutheraanen als hun gevoelen den 6-2-1786 toegeschreven, 2e druk, Groningen, Muller, 1786.
15822: SANDER, HEINRICH - "Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland und Italien; in Beziehung auf Menschenkenntnis, Industrie, Litteratur und Naturkunde insonderheit. Deel I. Leipzig: Jacobaer, 1783."
54060: SANDERS, J. - Het castratievraagstuk. Een onderzoek naar de gevallen van castratie van sexueel abnormale personen in Nederland en in het buitenland. , 216, , 1935.
17509: SANDERS, T. (PREDIKANT TE WOERDEN) - De beste leidsman. Leerrede [...] bij gelegenheid zijner vervulde 40-jarige evangeliebediening, Amsterdam, G. v. Peursem, 1853, 8°: 29 p.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

9/13