Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32032: PEEREBOOM VOLLER, JAN DIRK, UIT BATAVIA - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1864
26324: PEEREBOOM EN ZOON, C - Bericht wegens eene verbeterde vetwielspil, Haarlem, Loosjes [ 1804], (4) pag., met uitslaande gravure. [ Nat. Ned. Huishoudelijke My.].
18617: VROUWEN PEÊRLE - De vrouwe peêrle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griselda de zagtmoedige, Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in veele deugden, maer meest in leydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevingen getoond hebben. Genomen uyt de oude historie, en nieuwelyks tot profyt der jongheyd overzien, byeenvergaederd en zeer verbeterd. Antwerpen, Josephus Thys, [ca. 1830].
31767: PEETING, JOHANNES GERARD, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
17726: PEIJPERS, WILHELMUS NICOLAAS - Nieuwjaarswensch van Thomasvaer, bij den aanvang van het jaar 1875 [...]. [z.p.], [z.n.], [1874]
18616: VROUWEN-PEIRLE - De vrouwen-peirle ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de zachtmoedige en Florentina de getrouwe. Alle dry aenzienelyk in vele deugden: maer meest in lydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevinge getoont hebben. Genomen uyt de oude historien en nieuwelings tot voordeel der jongheyd overzien, byeen vergaderd en zeer verbeterd. Gent, Bernard Poelman, [ca. 1815?].
18615: VROUWEN-PEIRLE - De vrouwen-peirle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de zagtmoedige, en Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in vele deugden, maar meest in lydzaemheyd die zy in tegenspoed, overlast en beproevinge getoond hebben. Genomen uyt de oude historien en nieuwelings tot voordeel der jongheyd overzien, by-een vergaderd en zeer verbeterd. Gent, J. Begyn, [ca. 1780?].
34982: PEKELHARING, GERARDUS, UIT ZAANDAM - Opmerkingen over den onderhoudsplicht van bijzondere personen ten opzichte van wegen en andere ten openbare dienste bestemde werken. Leiden Van Doesburgh 1880
35201: PEKELHARING, ADRIANUS, UIT ZAANDAM - Opmerkingen naar aanleiding van de Wet van 10 April 1869 Leiden Van Doesburgh 1880
56724: PEL, C.M.H., - Beknopte verhandeling over de dorpsgevechten. Naar het Hoogduitsch, Kampen, 1859, 122 pag., zonder omslag.
35351: PELERIN, A.A. - Prent op de promotie van Mr A.A. Pelerin, Utrecht 1874
35893: PELERIN, AUGUSTE ANNE, UIT MAASTRICHT - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
35925: PELINCK, HENDRIK, UIT ASSEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1895
35236: PELINCK, HENRICUS, UIT NORG - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1851
32766: PELINCK, EGBERTUS, UIT ASSEN - Geschiedenis van het huwelijksgoederenrecht in Drenthe. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1879
32241: PELINCK, EGBERTUS, UIT NORG - Specimen juridicum inaugurale, selectas continens observationes de remedio juris, quod cassationis nomine vocatur, in caussis poenalibus [...] Groningen P. van Zweeden 1842
17463: PELLECOM, A.N. VAN (PREDIKANT TE PRINSENHAGE) - Hulde aan de dierbare nagedachtenis van mijne [...] echtgenoote Johanna Geertrui Zegerius, overleden den 11 Maart 1822. Eene leerreden over Klaagl. V 15, 16a, Breda, W. v. Bergen & Comp., 1822, 8°: 8 + 40 p.
31869: PELLECOM, ABRAHAM NICOLAUS VAN, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, continens annotationem ad titulum secundum codicis mercatorii [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
2007: PELLEGRIN, M. (= AUTEUR VAN HET `VOORBERIGT') - Korte schets van de geschiedenis der Waldenzen in de valeyen van Piemont. Haarlem 1824, 34 p.
53848: PELLICO, SILVIO - Mijne gevangenissen. Gedenkschriften van Silvio Pellico. 4 delen, 's Gravenhage, Ned. My. v. Schoone Kunsten, 1841.
53845: "PELLICO, SILVIO; JAN DE QUACK (VERT.)" - Tien jaren gevangenis of gedenkschriften van Silvio Pellico, naar de Fransche vertaling van het oorspronkelijke Italiaansch. Amsterdam, J.C. v. Kesteren, 1833.
34552: PELS RIJCKEN, FRANS EDUARD, UIT BATAVIA - Artikel 180 der Gemeentewet. Leiden Somerwil 1887
50981: PELS, A. - Mengelzangen. 2 delen in 1 band, 2e druk. Amsterdam, Kunstgenootschap, 1717.
23169: PELT, VOGELS, SIMON FOKKE - Fraai geëtst blad, 29x19 cm met een allegorische voorstelling van engelen met de familiewapens Pelt en Vogels en aan de horizon een gezicht op een stad met schepen op de voorgrond. Ets door Simon Fokke.
20276: PELTJES, G.J. - Leidse lasten. Twee belastingkohieren uit 1674, Leiden 1995, 154 p., met 2 computer disks.
35924: PEN, FRANS, UIT BAARN - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
61040: PENATER, VON FREYHAIDE, BUDAPEST, FRANZ II - Patent of nobility donated by former elected Roman Emperor Franz II (1768-1835) in his role as the first Austrian Emperor Franz I (1804-1835) to major Franz Penater who was entitled to add 'Von Freyhaide' to his family name.
59015: PENN, GUILLAUME, - Histoire abregee de l'origine et de la formation de la societe dite des Quakers, traduite par E.P. Bridel, London 1740.
15710: PENN, WILLIAM - William Penn’s Journal of his travels in Holland and Germany in 1677, in the service of the gospel, containing several letters and addresses written while there to persons of eminence and quality. Fourth edition, revised by the author’s own copy, Londen: Darton and Harvey, 1835
38676: PENNELL, JOSEPH - Modern illustration. Student's edition with 171 illustrations, London 1898, 26 + 146 pag., hardback, ill.
28230: PENNING, C.P.J. - Onderzoek der bevolking van de Over-Veluwe, Harderwijk 1932, 104 pag., geïll., [ dissertatie met los katern stellingen] met 2 tabellen.
35961: PENNINK, HENRICUS ADRIANUS JACOBUS, UIT TWELLO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Wicheren 1850
35891: PENNINK, FELIX ROBERTUS, UIT TWELLO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Haagen 1847
34436: PEPERKAMP, WILHELM CAREL JOHAN ADRIAAN, UIT WOERDEN - De verspieding in verband met het oorlogsrecht, het militaire strafrecht en het gemeene strafrecht Maastricht J. Germain 1889
24677: PERCIVAL, ROBERT - "Voyage a l’ile de Ceylan, fait dans les années 1797 à 1800; contenant l’histoire, la géographie et la description des moeurs des habitans, ainsi que celle des productions naturelles du pays. Translated from the english by P. F. Henry. 2 vols. Paris, Dentu, 1803. "
53849: PERELAER, M.T.H. - De houding van een eerlijk man. Laatste woord aan den luitenant generaal J. van Swieten naar aanleiding van het handweigeren door den heer G.C. E.van Daalen aan den heer J. Loudon. Rotterdam, J.G. Robbers, 1882.
53852: PEREZ (PEREZIUS), ANTONIO - Commentarius in quinque et viginti digestorum libros. Amsterdam, Elsevier, 1669.
53851: PEREZ, ANTONIO / BYL, JOOST (VERT.) - Cort-begryp vande stucken der gheschiedenissen van Antonio Perez, onlancx verdreven secretaris van den teghenwoordighen Coninck van Spangien Philips de Twede, waerinne de Spaensche practijcken tot een spiegel van alle menschen nuttelick ende naecktelick ontdeckt werden [...] wt het Spaensch ghetoghen ende ordentlick by een versamelt door Joost Byl [...] op een nieu herdruckt ende verbetert. 's Gravenhage, Aelbrecht Heyndricxzoon, 1597.
39283: "PEREZIUS, ANTONIUS;42547" - Institutiones imperiales erotematibus distinctae, 6e ed., Amsterdam, L. Elzevier, 1647. 12o, geheel perkament, (15)+603+(5) pag. Met gegraveerde titelpagina. Willems 1053.
59661: PERIGNON, NICOLAAS (1716-1782) - Landscape with old house
33327: PERIZONIUS, JACOBUS - Aether Britannis et Batavis militans seu propicium Dei numen manifesta prorsus ratione illis praesens [...] Leiden Johannes van der Linden 1709
32546: PERIZONIUS, JACOBUS - Laudatio funebris Mariae II, Angliae, Franciae, Scotiae, Hiberiaeque reginae augustissimae [...] Leiden Abraham Elzevier 1695
43181: PERIZONIUS, JACOBUS - Orationes XII, varii et praestantioris argumenti, in gratiam cultorum elegantiorum litterarum collectae. Leiden, Langerak, 1740.
47562: PERK, M.A., - In Luxemburgs en Belgies Ardennen. Schetsen en reisindrukken, Haarlem 1887, 8+ 292 pag., geb., geïll.
53853: PERK, CORNELIS HENDRIK - Verdediging van den secretaris van den directeur van policie der stad Amsterdam, appellant van een vonnis der correctionele regtbank te dier stede, waarbij over hem was uitgesproken de straf gesteld op het wanbedrijf, vervat in art. 334 Cod. Penal, uitgesproken voor de criminele regtbank. z. pl., [1840].
17736: "PERK, CORNELIS HENDRIK; JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE" - De geleerde vrouwen, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1852.
17738: PERK, MARIE ADRIEN - Schetsen en beelden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900.
47344: PERK, M.A., - In de Belgische Ardennen, 4e druk, Haarlem 1905, 442+10+(8) pag.
34139: PERK, CORNELIUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen academicum inaugurale de arbitrio judicis in foro criminali [...] Leiden J.G. la Lau 1833
53484: PERK, C.H. - Critische aanteekeningen op de brochures van mr. J.H. Gilquin betrekkelijk het regtsgeding van den kapitein J.J. Kicherer. Amsterdam, J. Noordendorp 1850.
51121: PERK, G. / J. VAN WIJK RZN., - G.Perk's beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis, uitgebreid, of tweede cursus voor het onderwijs (.....) betrekkelijk tot de Noordelijke Provincien, door J. van Wijk Rzn, 1e en 2e stuk, 2e druk, Amsterdam Schalekamp, 1822-1824, 174 + 320 pag. Vlekken op eerste pagina's.
51029: PERK, M.A. - Uit Opper-Italie. Schetsen, ontmoetingen, indrukken. Schiedam, Roelants, 1864.
53854: PERPONCHER SEDLNITZKY, W.E. DE - De gevangenneming van W.E. de Perponcher Sedlnitzky te Utrecht, in November 1813, door de Franschen en zijne wegvoering naar Parijs, door hem zelven verhaald. Herdruk naar de uitgave van 1814 [...] met een voorbericht van mr. W.H. de Beaufort. Utrecht, Kemink, 1913.
24853: PERPONCHER SEDLNITSZKY, W.E. DE - Instructions d'un père a son fils. Utrecht, B. Wild, [ca. 1774].
42140: PERPONCHER, W.E. DE - Onderwijs voor kinderen van drie tot vijf jaar, tot gebruik zijner kinderen opgesteld. 3 delen (deel II: vier tot zes jaar, deel III: vijf tot zeven jaar), Utrecht, v. Schoonhoven, 1782.
17096: PERQUIN, W. E.A. - Bibliotheca Catolica Neerlandica impressa 1500-1727. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954.
60523: PERRAULT, CHARLES [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Les Contes de Perrault. Dessins par Gustave Doré, préface par P.-J. Sthahl. Paris, J. Hetzel, 1869.
57834: PERRE, A. VAN DE / FR. MEEUS, - Over de tering en hare bestrijding, Antwerpen [1903], 41 pag.
54868: PERREAUD, FR. - Daemonologia ofte verhandelingh van de duyvelen ende tovenaers. Waer in gehandelt wert van haere macht en on-macht. Mitsgaders den quel-duyvel van Mascon, zijnde een waerachtigh verhael van 't gene eenige jaeren geleden een duyvel gedaen en gesproken heeft in het huys van (...) Fr. Perreaud tot Mascon. Uyt het Frans vertaelt door Gillis van Breen, in sijn leven predikant tot Beverwijck. 2e, vermeerderde, druk, Amsterdam, Jacques Boursse, 1665.
32978: PERRON, HENRICUS GUILIELMUS DU, UIT SAMARANG - Dissertatio juridica inauguralis de cameris pupillaribus [...] Leiden P. Engels 1842
35658: PERSIJN, JACOB ELISA VAN, UIT BLOEMENDAAL - Eenige bepalingen van den geleidingsweerstand der huid..... Helder C. de Boer 1891
61665: PERSIJN, REINIER VAN (1615-1668) AFTER BRUINVIS, B. - M.r IOHAN BEETS Poezy
32635: PERSYN, JANUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio inauguralis de politica Ciceronis doctrina in libris ejus de republica [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1827
60098: PERTHES, JUSTUS - Ostindien mit den Inseln
32547: PESCH, ADRIANUS JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Bijdragen tot de kennis van het genus cirripathes. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1910
49879: PESCH, F.G. VAN, - In memoriam A.C. Eyssell, Zwolle [1908], 50 pag. Gedrukt op zwaar papier.
36134: "PESTALOZZI, HERCULES NICOLAUS, NOB. AUSTRIACUS; PRAESES: BECMAN, JOHANN CHRISTOPH" - Dissertatio de exuperantia obsequii Frankfurt Oder Christoph Zeitler 1679
34837: PESTALOZZI CAMERLING, CONRADO, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de vi et effectu necessitatis in jure Leiden C. de Pecker 1779
15714: PESTEL, F.W. - Commentarii de Republica Batava. Leiden: Luzac en Van Damme, 1782.
32501: PESTEL, FREDERICUS GUILIELMUS - Solennia d. 9 Februarii 1775 peracta, cum ad concelebranda sacra academiae Lugduno-Batavae secularia quatuor doctores more majorum in aede divi Petri crearentur. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
52418: PESTEL, F.W. - Volstandige nachrichten von der Republik Holland. Berlin, 1784.
34140: PESTERS, JULIUS EDUARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de modo quo obligatio tollitur rei interitu [...] Utrecht N. van der Monde 1835
32629: PESTERS, JANUS EVERHARDUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de fructibus, finito usufructu, domino proprietatis et fructuario tribuendis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
32150: PESTERS, DAVID GEORGIUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de negotiis gestis [...] Utrecht N. van der Monde 1838
36106: PESTMAN, P.W. - Over vrouwen en voogden in het oude Egypte Leiden Brill 1969
42489: PETAVIUS [PETAU], DIONYSIUS - Rationarium temporum (...) editio recentissima, 2 volumes. Leiden, Th. Haak, 1724.
35769: PETER, GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De behandeling van maagneurosen met electriciteit Leiden IJdo 1893
37830: PETERI, W.B. - Overheidbemoeiingen met stedebouw tot van de Vrede van Munster, Alkmaar 1913, 293 pag., geïll. [ dissertatie ]
57413: "PETERMEIJER; " - Bij den Keizer in Doorn. Persoonlijke ervaringen en beschouwingen van een Duitsche, Amsterdam 1923, 59 pag., ing.
2013: PETERS, JOHN - A family from Flanders. Londen 1985. Geb., geïll., 219 p.
40899: PETERS, C.H. - Oud Groningen stad & lande, facs., Schiedam 1977, naar de editie 1921, 386 pag., geb., geïll.
35503: "PETERSEN, FRIDERICUS ANDREAS, UIT GLUCKSBURG (HOLSTEIN); PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPHOR" - Dissertatio historica de Cimbris et Teutonis, primis Romanorum ex Germania hostibus [...] Halle Christoph Andreas Zeitler 1701
51707: PETISCUS, A.H., - De Olympus, of mythologie van de Egyptenaars, Grieken en Romeinen. Tot onderrigt voor de volwassene jeugd en aankomende kunstenaars, Amsterdam, Frijlink 1835, 252 pag.
25217: PETISCUS, A.H. - De Olympus of mythologie van de Egyptenaars, Grieken en Romeinen, tot onderrigt voor de volwassene jeugd en aankomende kunstenaars. Vertaald uit het duits. Amsterdam, H. Frijlink, 1835. Half linnen, 4 + 252 pag.,, geïllustreerd met 9 omtrekgravures door D. veelwaard.
50731: PETISCUS, A.H., - Der Olymp oder Mythologie der Aegypter, Griechen und Romer zum selbstunterricht fur die erwachsene Jugend und angehende kunstler, 4e Auflage, Berlin, Amelang, 1829.
17081: PETIT, L.D. - Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. Leiden: E.J. Brill, 1888.
43551: PETIT, L.D. E.A. (RED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandsche Boekhandel, deel V, Amsterdam 1892-1895, 545 pag., geb. in 2 banden, mooi exemplaar
2014: PETRASANCTA, SILVESTER - Tesserae gentilitiae, ex legibus fecialium descriptae.
42073: PETRASANCTA, SILVESTER - De symbolis heroicis libri IX. Antwerpen, Plantijn Moretus, 1634.
36428: "PETRI, GEORG HEINRICH, UIT GIESSEN; PRAESES: ZENTGRAFF, JOHANN J." - Disputatio prior de tactu Regis Franciae, quo strumis laborantes restituuntur Wittenberg Wendt 1667
37739: PETRI, OTTO - School- atlas van alle deelen der aarde opgedragen aan Z.E. den Heere Graaf J. van den Bosch, Rotterdam, H.O. Petri [ ca. 1870 ], 26 kaarten in linnen band.
14648: PETRIE, J.H. - Het geheim van Vredeveld. Afkomst, leven en lotgevallen van Louise Aubry d'Arancy (1809-1871) en Augustinus van Valkenstijn (1806-1882).
17741: PETSCH, JOHANNES - Redding der eere en leere van Leibnitz en Wolf, of Nodige en zedige aanmerkingen over zekeren brief van den heer H. Scheurleer, senior, geplaatst in het VI.stuk der Vaderlandsche Letter-oeffeningen, en teffens ook over het daarby gevoegde oordel (sic) der heren Letter-oeffenaeren, nopens de gevoelens van Leibnitz en Wolf. 3e druk. Haarlem, C.H. Bohn, 1761.
57826: PETTENKOFER, M. V., - Populare vortrage. Erster Heft: Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden, Dritter abdruck, Braunschweig 1876, 115 pag., geb., ill.
43243: PEYMA, W. V. - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedyken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland. Franeker, Ypma, 1827.
23873: PEYRARD, F - Arithmétique de Bezout a l'usage de la marine et de l'artillerie, 8e ed., Paris, 1814, 4 +123 pag., orig. boards.
27693: PEYSTER, H. DE - Les troubles de Hollande a la veille de la revolution Francaise ( 1780-1795 ), Paris 1905, 340 pag., geïll., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
35720: PFAELTZER, JOHAN WILLEM, UIT AMSTERDAM - Lengtekracht, groeistof en groei bij het coleoptiel van avena sativa         Delft Waltman 1934
42688: PFAU, TH.PH. DE - Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en 1787. Berlin, Impr. Royale/H.A. Rottmann, 1790.
17464: PFEIFFER, CASPARUS (WIJLEN LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Inwydings predicatie van de luthersche kerk, zijnde het eerste nieuwe gebouw dat tot de luthersche godsdienst te Amsterdam getimmert en gebouwt is, staande op Cingel en het Spuy. Gedaan en uitgesproken op de H. Christdag 1633. Na het overlijden uit des zalr. autheurs nagelaten latynse manuscript overgezet door een van zijne vrinden. Ter gelegentheit van het 100 jaarige jubilée herdrukt. Amsterdam, S. Schoonwald, 1734, 4°: 30 + (2) p. Watervlekken
36248: PFEIFFER, AUGUSTUS - Linguae sanctae usus catholicus. Oratione inaugurali Leipzig M.G.Weidmann 1685
17742: PFEIL, PETRONELLA - Kleine verzameling van gedichten. Amsterdam, [z.n.], 1839.
17743: PFEIL, PETRONELLA - Gedachten en herinneringen in mijne ledige uren. Bij elkander gevoegd en toegewijd aan mijne kinderen. Amsterdam, [z.n.], 1839
42472: PFISTER, JOHANN GEORGE - Handboek van onderrigt en stichting voor gehuwden en degenen die voornemens zijn te huwen. Vertaald uit het Duits door S. Wulferink. Almelo, J.T. Sommer, 1828.
17744: PFLAUM, LODEWIJK - Het leven van Peter de Groote, keizer aller Russen. Vertaald uit het Duits. Arnhem, J.H. Moeleman, 1816.
36298: "PFLEUMER, GOTTFRIED HENRICUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: THOMASIUS, GOTTLOB" - De officiis eruditorum erga eruditos Leipzig Tietze 1721
36139: "PFLUG, HENRICUS SIGISMUNDUS, EQUES MISNICUS; PRAESES: RECHENBERG, L.A." - De potentia S.R.Imperii Germanici Leipzig Literis Brandenburgerianis 1698
36198: "PFLUGER, MICHAEL, UIT CREILSHEIMO FR.; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS" - Coronis prior ethicis disputationibus adjecta de innato honestorum & turpium discrimine ...... Wittenberg Johann Gormann 1611
34412: PHAFF, CHRISTIAAN ADRIAAN, UIT GORINCHEM - Art. 470 Burg. Wetb. Leiden P. Somerwil 1883
17747: PHANTASIE - Phantasie en kunst. Gedichten van S.J. van den Bergh, A.J. de Bull, Didymus Werndly, W.J. Hofdijk, J.J.L. ten Kate, C.G. Withuys, W.J. van Zeggelen. Utrecht, C. van der Post Jr., 1859.
59692: DR. PHIL. HELENE STÖCKER,. - Erotik und Altruismus (Kultur- und Zeitfragen) eine Schriftreihe, Leipzig, Ernst Oldenburg Verlag.
56079: PHILALETHES, - Troost- en moedgevende brief aan den (....) heere Petrus Haack, vermaard predikant in de gereformeerde kerk te Amsterdam, d.d. Amsterdam 16-11-1793, 12 pag., gedrukt.
53578: PHILALETHES [= LION, IZAAK J.] - De dagbladen in Nederland. Wat zijn zij en wat behoorden zij te wezen? Een woord tot de regering (...) ook in verband tot de zegelbelasting, door Philalethes. 's Gravenhage, Susan, 1858.
57243: "PHILIDOR, F.D.; " - De kunst van schaakspelspeelen in doelmaatige onderrichtingen, aangeweezen ten nutte van elk dien het te doen is om het schaakbord (...) te kennen. Nieuwe uitgaaf, Amsterdam, Gartman, 1819.
56780: PHILIPON DE LA MADELAINE, L., - Handboek over den briefstijl ten dienste der jeugd (.....) als schoolboek bij het middelbaar onderwijs in Frankrijk ingevoerd / Manuel epistolaire a l'usage de la jeunesse, Brussel, Stapleaux, 1818.
5650: PHILIPPENS, H.J.J. - Ridderschap Van Hulsberg genaamd Schaloen, Eygelshoven 1987, 52 p., geb., geïll.
4027: PHILIPPENS E.A., J. - Beknopte genealogische geschiedenis van de oudste zes generaties van de familie Le Germéal de Berleur, Le Lohier, d'Aulichamps, LHoest d'Aulichamps en Lhoest ca. 1385-ca. 1620. Maastricht 1972, 34 p., geéll.
36069: PHILIPPI , JOHN GEORGE , UIT ROTTERDAM - Accreditiven Leiden Werst 1873
61783: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - Poetry and History [Frontispiece]
43131: PHILIPS JACOBSZ., CASPAR - Uitvoerig onderwijs in de perspectiva of doorzichtkunde. 2e druk, Amsterdam, de Grebber, 1823.
43200: PHILIPS JACOBSZ, CASPAR - Zeemans onderwijzer in de tekenkunst of handleiding om door geometrische, doorzichtkundige en perspectivische regelen, alle landverkenningen, kusten, baaien, havens, klippen, forten, kasteelen, torens, baaken, schepen, steden en wat een zeeman meer voorkomt op het papier wiskundig aftetekenen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1786.
55743: PHILIPS JZ, CASPAR - Prent: 'Verscheiden wijzen van pijniginge bij de inquisitie gebruikelijk', gravure door C. Philips Jz naar B. Picard.
43153: PHILIPS JACOBSZ, CASPAR - Wis-, meet- en doorzicht-kundige handleiding volgens welke men ten allen tyde en plaatse den stand der zonne en maane, de verlichting der voorwerpen door dezelven, de strekking en lengten van derzelver slagschaduwen gemaklyk vinden en in perspectiefsche regelen overbrengen en bepaalen kan, Zeer nuttig in het zamenstellen van kunsttafreelen die een zon- of maan-licht voorstellen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1786.
43154: PHILIPS JACOBSZ, CASPAR - Handleiding in de spiegel-perspectief om, door de regelen der doorzichtkunde alle voorwerpen in vlakke spiegels over te brengen, als mede eene gemakkelijke wijze om verschillende distantien op de sluitlinie eener tafereel te bepaalen. Amsterdam, Elwe en Werlingshoff, 1803.
35040: PHILIPS, AUGUST, UIT AMSTERDAM - Reeele executie Leiden Somerwil 1889
32075: PHILIPSE, JACOBUS HERMANNUS, UIT NIEUWERKERK (Z) - Dissertatio juridica inauguralis, ad locum juris civilis hodierni de prohibitione fideicommissorum [...] Leiden Haak en Comp. 1820
36001: PHILIPSE, MARTINUS CORNELIS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1873
33871: PHILIPSE, JACOBUS HERMANNUS - Oratio de Cornelio Bynkershoekio, iurisconsulto egregio [...] Groningen J. Oomkens 1823
41985: PHILIPSE, C. E.A. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Beveland anno 1953, [1e druk], Krabbendijke [1953?], 80 pag., oblong, gebonden in linnenband, geïll.
32004: PHILIPSON, RUDOLPH GEORGE, UIT ZWOLLE - Academisch proefschrift over den volkenregtelijken regel: Schip is territoir [...] Zwolle Erven J.J. Tijl 1864
56053: PHILLIPS, SON & NEALE, - [Veilingcatalogus] The Bullivant collection of armorial porcelain, London, 1988.
57435: "PHILO; " - Philo-Lexikon. Handbuch des judischen Wissens. Vermehrte und verbesserte Auflage, Berlin, Philo, 1936, 831 pag., ill.
18461: "[TWIST, ALBERTUS VAN]; PS. PHILOMUSUS PHILOKALUS" - Eeuwigduurende Liefdes almanak, zinnebeeldig, volgens den algemeenen Almanaks-trant, de wisselvalligheden der minnaeren, die in alle liefde-jaeren voorvallen, aanwyzende. Te Cyprus by Philander Mirtello, in den Mirteboom. [Leiden?], z.n., 1721. [Gebonden met:] Sleutel op den eeuwigduurenden liefdes almanak, die alhoewel door den heer Van Twist alleen zinspeelig, op zig zelf en zijn vryagie gemaakt is, evenwel voor een generaalen almanak der liefde kan werden geleezen en verstaan, z.p., z.j. [en met:] Gedagten over den Sleutel op den Eeuwigduurenden Liefdes almanak, z.p., z.j. [en met:] Brief over den Eeuwigduurenden Liefdes almanak, over den Sleutel op den zelven, en over de Gedagten over dien Sleutel, z.p., z.j.
18462: "[TWIST, ALBERTUS VAN]; PS. PHILOMUSUS PHILOKALUS" - Eeuwigduurende liefdes almanak, zinnebeeldig, volgens den algemeenen Almanaks-trant, de wisselvalligheden der minnaeren, die in alle liefde-jaeren voorvallen, aenwyzende. Te Cyprus by Philander Mirtello, in den Mirteboom. [Leiden?], z.n., 1721.
18460: "[TWIST, ALBERTUS VAN]; PS. PHILOMUSUS PHILOKALUS" - Eeuwigduurende liefdes almanak, zinnebeeldig, volgens den algemeenen Almanaks-trant, de wisselvalligheden der minnaeren, die in alle liefde-jaeren voorvallen, aaewyzende. Te Cyprus by Philander Mirtello, in den Mirteboom. [Leiden?], z.n., 1721. [Gebonden met:] Sleutel op den eeuwigduurenden liefdes almanak, die alhoewel door den heer Van Twist alleen zinspeelig, op zig zelf en zijn vryagie gemaakt is, evenwel voor een generaalen almanak der liefde kan werden geleezen en verstaan, z.p., z.j.
53862: PHILOTHEORUS [= PSEUDONIEM VOOR J.H.MILET] - Ouderwetsche gedagten gesteld tegen de nieuwerwetsche opinie dat jure batavo dochters boven de twintig jaren, in 't stuk van troubeloften en huwelyk, niet zouden wezen meerderjarig. Middelburg, J. Ooms, 1805.
50901: PHILOXENUS [= CORNELIS PEREBOOM?] - Verhandeling over een nieuw uitgevonden schoepmolen, waaruit de middelweerstand en de weerstand van 't buitenwater, die in schepradmolens plaats hebben, geheel is weggenomen. Amsterdam, Sepp, 1776.
43115: PHOONSEN, J. EN I. LE LONG - Wissel-styl tot Amsterdam, vervolgt en tot op dezen tyd verbetert door Isaac le Long. 4 delen in 2 banden, Rotterdam, De Compagnie, 1755.
43144: PHOONSEN, J. - Wissel-styl tot Amsterdam. 3e druk, Amsterdam, Ratelband, 1737.
52358: PIBRAC, GUY DU FAUR DE / GRASWINCKEL, D., - De vierling van den heer van Pybrac uit het Frans vertaald door mr. Dirck Graswinckel, Utrecht, De Roos, 1955.
56639: PICARD, L.B., - Les ricochets. Comedie en un acte et en prose, Paris, Martinet, 1807, 41 pag.
7635: "G.A.S. EN H[ENDRIK] K[UYPER] GZ (VERT.); LOUIS BENOIT PICARD" - De jonge geneesheer, of De invloed der paruiken. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk Door Vriendschap Werkzaam. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
7454: "[ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.)]; LOUIS BENOIT PICARD" - De groote stad, of De landbewoners te Parys. Blyspel. [Zedelyk schouwtooneel, 13e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1805.]
56624: PICARD, L.B., - L'alcade de molorido. Comedie en cinq actes et en prose, Paris, Martinet, 1810, 103 pag.
24949: PICARDT, J. - Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteiten der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waar bygevoegt zyn Annales Drenthiae ... landschap Drenth ... beschryvinge ... Kovorden.
24950: PICARDT, J. - Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteiten der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waar bygevoegt zyn Annales Drenthiae (...) landschap Drenth (...) beschryvinge (...) Covorden.
24953: PICARDT, J. - Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteiten der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waar bygevoegt zyn Annales Drenthiae ... landschap Drenth ... beschryvinge ... Kovorden.
59736: PICART, BERNARD, LE ROMAIN (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
60778: PICART, BERNARD (1673-1733) - Two lionesses [set title: Recueil de Lions]
61706: PICART, BERNARD (1673-1733) - Biblia Sacra (Frontispiece)
61619: PICART, BERNARD (1673-1733) AFTER RIGAUD, HYACINTHE (1659-1743) - OEUVRES DIVERSES DE MR BERNARD DE FONTENELLE ....
50936: PICART LE ROMAIN, BERNARD E.A. / [A. DE LA BARRE DE BEAUMARCHAIS] - Tafereel of beschryving van den prachtigen tempel der zang-godinnen, vertoond in LX heerlyke kunststukken, behelzende alle de voornaemste geschiedenissen van de fabel-oudheid. Amsterdam, Chatelain, 1733.
59674: PICART, BERNARD (1673-1733) - Clytie changée en tournesol (Clytia change'd into a Turnesole)
59671: PICART, BERNARD (1673-1733) - Deucalion & Pyrrha repeuplent la Terre... (Deucalion and Pyrrha repeople the World)
59680: PICART, BERNARD (1673-1733) - Arethuse, poursuivie par Alphée, est changée en fontaine (Arethusa pursued by Alpheus, and turned to a Fountain.)
59679: PICART, BERNARD (1673-1733) - Cygnus changé en cigne... (Cygnus transformed to a swan...)
59677: PICART, BERNARD (1673-1733) - Pigmalion, amoreux d'une statue .... (Pygmalion is inamored with a statue...)
59673: PICART, BERNARD (1673-1733) - Salamacis & Hermaphrodite unis en un seul corps (Salamacis and Hermaphroditus united in one body)
55808: PICART, B. - Prent: 'De weduwe van Oldenbarneveld bid Prins Maurits om genade voor haar zoon', [1623], gravure door B. Picart, 1728. Links de weduwe knielend, rechts Maurits en andere edelen. In brede omlijsting met zuilen aan de zijkanten. Rechtsboven Tom II, pag. 240.
59728: PICART, BERNARD, LE ROMAIN (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
59678: PICART, BERNARD (1673-1733) - La toile de Penelope (Penelope's web)
59607: PICART, BERNARD, LE ROMAIN (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
59672: PICART, BERNARD (1673-1733) - Lycaon transformé en loup (Lycaon metamorphosed into a Wolf)
55572: PICART, B. - Prent: 'Johan van Olden Barnevelt binnen 's Gravenhage onthalst, den 13 May 1619, in de ouderdom van 72 jaaren'. Gravure van het schavot op het Binnenhof, gesigneerd l.o. B. Picart sculp. dir. 1728. De afbeelding in gedecoreerde lijst en daarnaast aan beide kanten een kolom met allegorische voorstelling.
59681: PICART, BERNARD (1673-1733) - Les Danaides condamnées a rempi d'eau un tonneau percé (The Danaids condemnd to fill bored )
59676: PICART, BERNARD (1673-1733) - Iphis se pend de desespoir de n'avoir pu se faire aime d'Anaxarete (Iphis hangs himself in despair that he could not gain Anaxarete)
60807: PICART, BERNARD (1673-1733) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
30339: PICART, B - Tempel der zanggodinnen, Amsterdam 1733, 140 pag., geïll., facsimile- reprint z.j., geb.
60777: PICART, BERNARD (1673-1733) - Lion and lioness [set title: Recueil de Lions]
4428: PICCARDT - Piccardt. Z.p. z.j., 13 p., getypt, met tabel.
61615: PICCINI, GIACOMO (CA. 1617-CA.1669), RUSCHI, FRANCESCO (FL. 1643-1661) - CORRECTISSIMVS P. TERENTIVS A. M ANT MORETO EMENDATVS VENETIIS MDCXLII
17750: PICHLER-VON GREINER, KAROLINE - Leonore. Leeuwarden, Steenbergen van Goor, 1820. [2 delen in 1 band]
17751: "PICHLER-VON GREINER, KAROLINE; D. BOMHOFF HZ (VERT.)" - Frederik de strijdbare. Vertaald uit het Duits. Arnhem, C.A. Thieme, 1831-1832. [2 delen in 1 band]
17752: PICHLER-VON GREINER, KAROLINE - Uitgezochte verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, L. van der Vinne, 1833.
33872: PICHOT, PHILIPPUS, UIT BREDA - Specimen juridicum inaugurale, quaedam notabiliora circa cambialem materiam sistens [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
56281: PICKE, C.J. E.A., - Bijlage behoorende bij de Atlas van de Provincie Zeeland, Groningen 1877, 26 pag.
24885: PIDANSAT DE MAIROBERT, MATHIEU-FRANCOIS - Anecdotes sur M. la comtesse du Barri.
39285: "PIELAT, BARTHELEMY;" - L'anti-grammaire of d'oude spraek-konst verworpen, Amsterdam, J. Janssonius v. Waesberge 1673 [op tussentitels 1672]. Geheel perkament (34)+526+(2) pag. Oude eigendomsmerken op schutbladen: Michelmann, J.J. Kukuffsky (Marienweerd 1802), Betje lappidoth, W. v.d. Horst, J. Graenenberg.
34541: PIELAT VAN BULDEREN, CHRISTIAAN HENDRIK JACOB, UIT SCHIEDAM - Specimen juridicum inaugurale ad legem XIII princ. Dig. de Usuris Groningen Groenewolt 1794
39282: "PIELAT, BARTHELEMY;" - L'anti-grammaire [...] = D'oude spraeck-konst verworpen, Amsterdam, Wed. J. Janssonius v. Waesberge, 1681. Geheel perkament (rug beschadigd), (44)+240+40+472 pag. Met: Nomenclature nouvelle (1681) en Les excercies (1681).
17465: PIELAT, LUDOVICUS TIMON (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Het recht-betaamelyk gedrag [...] vertoond in een lyk-reden [...] ter nagedachtenisse van [...] Johannes Doesburgh, laatst getrou bedienaar des goddelyken woorts in [...] 's Gravenhage, uitgesproken inde Groote Kerk aldaar op den 13e Maart 1735, 's Gravenhage, H. Scheurleer, 1735, 4°: (10) + 76 p.
38890: PIENAAR, W.J.B. - English influences in Dutch literature and Justus Van Effen as intermediary, Cambridge, 1929, 260 pag., hardback.
6502: PIEPER-LIPPE, M. - Westfälische Zunftsiegel. Münster 1963. Ing., geïll., 88 p. en 18 losse platen.
33746: PIEPERS, PETRUS ELISA, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de paririo justo jurisconsulto [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
7870: PIÉRARD, C. - Les plus anciens comptes de la ville de Mons (1279-1356). Tome I (1279-1344).
15736: PIÉRARD, LOUIS - Gross-Deutschland, la Belgique et la Hollande. Brussel-Parijs: Van Oest, 1918.
21079: PIERNE, G. - Sonnez les Matines. Parijs, A. Sporck, 1904, 47 pag., geb., geïll.
53864: PIERRE, A.J. LA - Aanspraak van mr. Abram Jaques la Pierre, hoofd-officier van Den Haag, ter gelegenheid van de solemneele aanzegging des doods aan [1] Johannes Pieter Matthijs van den Bos, [2] Johan Christiaan Hersberg, [3] Johannes Baptist of Johan Joseph en [4] Johan Herfok. Als mede de vonnissen zoo tegen dezelve als tegen [5] Johanna Francina van den Bos gewezen. Den Haag, wed. J. de Groot en Zonen en J. Plaat [1806].
30729: PIERRON, S. - L'art populaire, Brussel 1922, 11 pag., geïll.
42172: PIERS, H. - Histoire de la ville de Bergues-St.-Winoc. Notices historiques sur Honschoote, Wormhoudt, Gravelines, Mardick, Bourbourg, Watten, etc. Saint-Omer, 1833.
42168: PIERS, H. - Histoire de la ville de Therouanne ancienne capitale de la Morinie et notices historiques. Saint Omer, 1833.
14623: PIERSON, J.L. - De Medici.
55018: PIERSON, H. (RED.) [LATER: J.N. V. MUNSTER EN W.H. VERHOEFF] - De Getuige. Maandblad ter verspreiding van de beginselen der Nederlandsche Vereeniging tegen de prostitutie. Jaargang 1 (1907) t/m 7 (1914).
33936: PIERSON THOLEN, JACOBUS - Redevoering [...] over den invloed van de beoefening der wijsbegeerte op de menschelijke maatschappij en onze verstandelijke vermogens [...] Leeuwarden D. van der Sluis 1797
42161: PIERSON - In memoriam van Dr. Allard Pierson (1831-1896).
6504: PIES, E. - Zünftige und andere alte Berufe. Solingen 1999. Geb., geïll., 235 p.
59097: BERGE VANDEN PIETER., - Ordonnantie en Reglement Tegens de Ongeregeltheden van de Dienstboden, Amsterdam, Ordinaris Stads-Drukker, 1734.
17103: PIETERS, CH. - Annales de L’ imprimerie des Elsevier, ou histoire de leur famille et de leurs éditionms. 2e verm. dr. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1858.
26219: PIETERS, K.J. E.A. - Apologie. Is de Afscheiding in Nederland van het Hervormde kerkgenootschap, zoals het thans en sedert 1816 bestaat uit God of ui de menschen? Franeker, Telenga, 1856, 212 pag.
19164: PIETERSE, W.C. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelitische gemeente te Amsterdam in zijn 'triumpho del govierno popular'.
14359: PIETERSE - Hand-coloured coat-of-arms of the Pieterse family.
7819: PIETSCHKE, F. - Die Heraldik oder Wappenkunst für Künstler und Liebhaber dieser Wissenschaft, welche Wappen erklären und selbst zusammensetzen wollen.
3048: PIGEAUD-COLENBRANDER, J.A. - Indische brieven. Levensloop en brieven van de grootouders Bodde-ten Brummeler en hun kinderen. Leiden 1983, 208 p., geïll.
4437: PIGEAUD-COLENBRANDER, J.A. - Mijn grootmoeder Pigeaud-Dermout en haar zestal. Levensgeschiedenissen van mijn grootouders Pigeaud, hun voorouders, hun tijdgenoten en hun nageslacht. Zeist 1979, 153 p., de geschreven tekst gedrukt. Oplage 100 exx.
58609: PIJLMAN, - Archief(fragment) van De Harp, Muziekfonds te Amsterdam.
54484: PIJLS, H. - De Bokkerijdersbende met de doode hand. Sittard, 1924.
37149: PIJMAN, G.J. - Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in de Republiek der Ver. Nederlanden sedert het jaar 1778 tot en met het jaar 1807, Utrecht 1826, 14 + 143 pag., half leer.
38195: PIJNACKER HORDIJK, C ( UITG.) - Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis, Utrecht 1888, 28 + 139 pag., geb.
31554: PIJNACKER HORDIJK, C. - De taak van den beoefenaar der Nederlandsche rechtsgeschiedenis Utrecht J.L. Beijers 1881
2081: PIJNACKER HORDIJK, C. - Willelmi Capellani in Brederode postea monachi et procuratoris Egmondensis Chronicon. Amsterdam 1904, 299 p.
52146: PIJNAPPEL, C., - Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan des genootschaps ten spreuke voerende Het doel van dezen vriendenkring is Eendracht, Deugd en Oefening, [Amsterdam] 1833, 29+(2) pag.
35683: PIJNAPPEL, MARI WILLEM, UIT DELFT - De intensiteit der harttonen Leiden van der Hoek 1880
31553: PIJNAPPEL, MENSO JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de facultate conjugum pactis nuptialibus jus constituendi quod inter se et extraneos valeat [...] Amsterdam J.H. Gebhard en Co. 1855
34845: PIJNAPPEL GER. FIL., JANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen litararium inaugurale continens vitas ex lexico biographico Ibn-Callicanis Amsterdam Spin 1845
53367: PIJNAPPEL, P.A. - De zaak Hogerhuis. Amsterdam, 1899.
57365: "PIJNENBURG, P.D.M.; " - Peynenborch, deel VII, Het huis Puinenburg, Tilburg 1987, 192 pag., geïll.
57389: PIJNENBURG, P.D.M., - Peijnenborch, Boek IV, Nieuwe Vondsten, Tilburg 1985, geïll.
35324: PIJPER, G.F. - Nederland en de Islam. Leiden Brill 1955
32736: PIJPER, FREDRIK, UIT HOOGWOUD - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken. Academisch proefschrift [...] Leiden A.H. Adriani 1883
20273: PIJPERS, PIETER - Eemlandsch tempe, of Clio op Puntenburg, landgedicht. Deel 1, Amsterdam 1803, 12+120+12 p. geb. in orgineel karton ( mist deel II ). Bevat o.a. fraaie prenten van Puntenburg. Baarn ( 2x ), Eemnes en Amersfoort ( 3x ).
17818: PIJPERS, PIETER - Eemlandsch Tempe, of Clio op Puntenburgh, landgedicht. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1803. [2 delen in 1 band]
17817: "PIJPERS, PIETER (VERT.); LOUIS BENOÎT PICARD" - De akademi-vrienden, tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1801.
23153: PIKET, HILLEGOM, LEIDEN, VAN WELZEN - "Album met teksten betreffende het huwelijksfeest van Nico Piket en Jansje v. Welzen uit Hillegom. Cahier met 20 beschreven bladen, een tekening, en op het omslag ""17 Juli 1913, 30 Juli 1913"", een foto van de feesttribunes (Onafhankelijkheidsfeesten?) in de Zoeterwoudse Singel te Leiden en fotootjes van bruid en bruidegom."
43270: PILES, R. DE / LODOVICO DOLCE - Beredeneerde beschouwing der schilderkunde door den heer De Piles en Zamenspraak over de schilderkunde door Lodovico Dolce, waarin over de voortreffelykheden dier konst (...) gehandelt wordt. In het Nederduitsch vertaald door Jacobus de Jongh. Amsterdam, G. de Groot, 1756.
50964: PILES, ROGER DE - Beknopt verhaal van het leven der vermaardste schilders, met aanmerkingen over hunne werken (...) vertaalt door J. Verhoek. Amsterdam, Lakeman, 1725.
35721: PILGRIM, ALETTA AMELIA LOUISE, UIT ARNHEM - Bijdrage tot de kennis van de aetherische olie ..... Arnhem z.n. 1908
33755: PILLERA, JOANNES WILHELMUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de jure alluvionis [...] Groningen Henricus Crebas 1770
32192: PILLETIER, CORNELIUS, UIT BENGALEN (INDIA) - Disputatio juridica inauguralis, de injuriis [...] Leiden A. Elzevier 1701
31454: PILZ, K - Nurnberg und die Nierderlande, pp. 1- 153 , in Mitteilungen der Vereins für Geschichte der Stadt Nurnberg, 43 ( 1952 ).
56031: PINCHES, J.H., - European nobility and heraldry. A comparative study of the titels of nobility and their heraldic exterior ornaments for each country, with historical notes, Ramsbury, 1994.
32371: PINCKAERS, BALTHASAR JOHANNA ANTONIUS WILHELMUS VALENTINUS MARIA, UIT MAASTRICHT - Eigendom in een nieuwe tijd. Beschouwingen over de eigendomsontwikkeling in de laatste eeuw. Proefschrift [...] Utrecht / Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1960
36355: "PINDERUS, ANDREAS; PRAESES: SONNTAG, CHRISTOPHORUS" - Peri toon ophitoon Wittenberg? Erich Mayer ca 1700
2019: PINE, L.G. - The genealogist's encyclopedia. Newton Abbot 1969. Geb., 360 p.
31779: PINO, ADOLF MAXIMILIAAN, UIT SAMARANG - Stellingen [..] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1870
56404: PINTO, S. DE, - Wat moeten en wat kunnen wij van een joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het lager onderwijs?, 's-Gravenhage 1876, 64 pag.
32041: PINTO, AÄRON ADOLPHUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis Neerlandi de obligationum nullitate earumque rescissione [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1852
32042: PINTO, ABRAHAMUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis Callistrati jurisconsulti scriptis, quae supersunt [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
54041: PINTO, A. DE / W. BOONACKER / PH.A. HAAS AZ - Conclusie, genomen in zake de heeren jhr. M. Salvador en S. Fongers, voor het Provinciaal Gerechtshof in Noordholland, 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1855.
22577: PINTO, DE - Briefje van A.A. de Pinto (geb. 1828, Raadsheer Hoge Raad 1876 - na 1902), dd. Den Haag 1901, 8°, 2 p.
19653: PIOT, G.J.C. - De L'imitation des sceaux des communes sur les monnaies des provinces méridionales des Pays-Bas et du Pays de Liège.
52312: PIPER, M., - Reynolds Stone, London 1951`, 96 pag., hardback with dustwrapper, ill.
34128: PIT, ADRIANUS, UIT ZOETERWOUDE - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando secundum codic. civ. Franc. et Neerl. [...] Leiden J.W. Brouwer 1842
59974: PITAU, JACOB (1623-1673), MEYSSENS, JOANNES (1612-1670) - SERENISSIMUS PRINCEPS IOANNES AUSTRIACUS BELGARUM ET BURGUNDIONUM GUBERNATOR [Juan II of Austria (1629-1679)]
53870: PITAVAL, GAYOT DE - Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont decidées. 22 delen, Den Haag, Jean Neaulme, 1747-1751.
53871: PITAVAL, GAYOT DE - Beroemde en gedenkwaardige rechts-zaaken met de vonnissen die 'er over gegeeven zijn, verzameld door den heere Gayot de Pitaval, advocaat voor 't parlement van Parijs. Uit het Frans vertaald door P. le Clercq, 2 delen, 's Gravenhage, J. Neaulme, 1737-1738.
58775: PIZZETTA, JULES, - L'aquarium. D'eau douce-d'eau de mer, Paris 1872.
34906: PLA, JACOBUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de adoptionibus Leiden Luchtmans 1714
34968: PLAAT, GERARDUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Positiones medicae inauguralis Leiden Van Laar en Herdingh 1809
33695: PLACE, T. - De descendentie-leer.
42171: PLAGGE, M.W. - Plaatselijke en geneeskundige beschrijving der zwavelbron bij Bentheim en van het daarbij opgerigte badhuis, Uit het Hoogduitsch. Amsterdam, van Arum, 1824.
866: FRYSKE PLAKNAMMEN - Fryske plaknammen. Deel VI t/m X in één band. Leeuwarden 1953-1957. Geb., ca. 400 p.
50669: PLAN CARPIN, J. DU / BR. ASCELIN, - Seer aanmerkelijke reys-beschryvingen van Johan du Plan Carpin en Br. Ascelin (...) na Tartaryen (...) vertaald door Salomen Bor, Leiden, v.d. Aa, 1706.
7903: PLANKEEL, H.J. E.A. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832 [deel 9]: Breskens (= serie West Zeeuwsch-Vlaanderen deel 2).
35674: PLANTENGA, MARIA HERMANA JOHANNA , UIT 'S-GRAVENHAGE - Pathologische veranderingen in het phloeem Baarn Hollandia 1932
37347: PLANTENGA, J.H. - Verzamelde opstellen, [ Eerste bundel ] en Tweede bundel, Amsterdam 1926- 1929, 162 + 171 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
2024: PLANTENGA, J. - De bewijskracht der akten van den Burgerlijken Stand. (Diss.) Leiden 1895, 100 p.
25767: PLAS, W. V.D. - Katwijkers op de walvisvaart, Katwijk 2002, 216 pag., geb. geïll., met stofomslag. Als nieuw.
34788: PLAS, FREDERIK WILLEM VAN DER , UIT MEESTER CORNELIS (BATAVIA) - De schuldeischers bij het geding tot scheiding van goederen Leiden Somerwil 1888
2025: PLASSCHAERT, J.B.J. - Essai sur la noblesse, les titres et la féodalité. Brussel 1818, 76 p.
4441: PLASSMANN, C. - Ahnen und Enkel des Astronomen Joseph Plassmann. [Düsseldorf] 1959, 62 p., geb., geïll. Met tabellen en losse bijlage.
17757: PLAT, PIETER - Rhapsodiën uit het dagboek van Pieter Plat, dichter en wijsgeer te Kraaijenest. Arnhem, G. van Eldik Thieme, 1843.
36312: PLATNER, JOHANN ZACHARIAS - De arte gymnastica veterum ....[et] Oratio de nonnullis erroribus diaeteticis Leipzig Tietze 1724
32438: "PLATNER, FRIEDRICH; TELLER, ROMANUS" - De legibus Romanorum sumtuariis exercitationem primam ... / d. XV sept. a. C. n. 1751 ad disceptandum proponit Leipzig Breitkopf 1751
9232: "[HALMAEL, HENDRIK VAN (VERT.)]; TITUS MACCIUS PLAUTUS" - De verboode vleesverkooper, bedroogen. Gevolgt uyt Phseudolus, wel eer in Latynsche veersen beschreeven door den vermaarden poëet Plautus. Blyspel. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1709.
36300: "PLAZ, GEORG CHRISTOPH, UIT LEIPZIG; PRAESES: HEBENSTREIT, JOHANN CHRIST." - Dubia quaestio de differendo impoenitentis delinquentis supplicio Leipzig Tietze 1723
42698: PLEINES, CHR. - De zeepindustrie in beeld, zooals die wordt uitgeoefend in de koninklijke zeepfabrieken De Duif van Chr. Pleines. Den Dolder (U), 1914.
28773: PLEISTER, W. E.A. - Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen Kunst, Keulen 1988, 287 pag., geb., geïll., in schuifhoes.
32830: PLEMP VAN DUIVELAND, LAMBERTUS JOANNES, UIT ROTTERDAM - Het waterschap tegenover zijne schuldeischers. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1893
58472: PLEMP VAN DUIVELAND, L.J., - Willem Frederik Koning der Nederlanden, Amsterdam, 1949, 139 pag.
47205: PLEMPER, P., - Oudheden van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn, 2e druk, Leiden, van Damme, 1728, (24)+261+(11) pag. Geheel leer (rug beschadigd).
42913: PLEMPER, P. - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn. Leiden, H. v. Damme, 1714.
47203: PLEMPER, P., - Beschrijving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn, Leiden , van Damme, 1714, (24)+261+(11) pag. Geheel perkament uit de tijd.
15743: PLEMPER, PIETER - Beschrijving van de heerlijkheid en het dorp Alphen aan den Rijn, d’aloude herkomst, bevolking, naamreeden, Romeinze gedenkteekens, uitheemze en inlandze geschiedeniszen ten luister der historie dienende, en zijne huidendaagze geleegenheid. Doorwrogt met een voegzaame schets van het Heemraadschap van Rijnland, Leiden: H. van Damme, 1714
51059: PLENCK, JOSEPH JACOB - Verhandeling over de venusziekten, (...) uit het Latijn vertaald (...) dor Lambertus Nolst, 3e verbeterde druk. Dordrecht De Leeuw en Krap, 1792.
22839: "PLETTENBERG, VAN; VAN AMAMA, VAN ASBECK, COLLOT D'ESCURY" - Vijftien bladen uit een familiebijbel met aantekeningen uit de jaren 1679-1845, deels gekopieerd, maar 6 bladen in origineel handschrift, manuscript.
34669: PLEUREN, D. S. VAN, UIT NED. INDIE - XV. theses juridicae 1792
25781: PLEVIER, J - Katwijk Aardewerk en Klinkenberg Zeist 1916-1996. Kroniek van een pottenbakkersfamilie, Vianen 2005, 233 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
36015: PLEYTE, ANTONIE MARINUS, UIT ZALTBOMMEL - De rechtstoestand der marken in Nederland Leiden Brill 1879
31311: PLEYTE, W. E.A. - Uddel en Uddeler Heegde, Barneveld 1889, 194 + 111 pag., org. bedrukt papieren omslag. Goed exemplaar.
31154: PLEYTE, W. E.A. - Meerveld en Meervelder Bosch, Barneveld 1886, 93 + 54 pag. Geillustreerd met 8 gekleurde litho's, orig. papieren omslag.
42569: PLINIUS SECUNDUS, C. - Historia mvndi libri XXXVII (...) editione Jacobi Dalechampii. 2 volumes, Frankfurt, C. Marnius and heirs of J. Aubrius, 1608.
51934: PLINVAL DE GUILLEBON, R. DE, - La porcelaine a Paris sous le consultat et l émpire, Geneve 1985.
37372: PLOEGER, J. EN G.A.M. BRANDS - Handleiding voor Grieksch- Romeinsch worstelen, Rotterdam 1918, 106 pag., geïll., geb. ( rug licht beschadigd ).
5068: PLOMP, N. - Familieboek Van der Wind. Woerden 1973, 8+106 p., gestencild, in ringband, geïll.
17760: PLOOS VAN AMSTEL, JACOB - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Wed. Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
17468: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PREDIKANT TE REITSUM) - "Het heilige zaad [...] leerrede [...] gehouden den 7 Sept. 1891 op den vooravond van de synode der Ned. Geref. Kerken, gehouden te 's Hage. Benevens een naschrift n.a.v. het besluit der synode inzake ""de vereeniging"", Leeuwarden, A. Jongbloed, [1891], 8°: 31 p."
17467: PLOOS VAN AMSTEL, J.J.A. (PREDIKANT TE REITSUM) - De roeping van christelijke ouders [...] uitgesproken in de Herv. kerk te Bergum, Amsterdam, H. de Hoogh, 1864, 8°: 30 p.
17761: PLOOS VAN AMSTEL, JACOB - Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't bijzonder leezen, doch voornaamlijk op het tooneel. Amsterdam, Izaak Duim en Kornelis van Tongerlo en zoon, 1766.
43267: PLOOS VAN AMSTEL, C. - Aanleiding tot de kennis der anatomie in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld. Amsterdam, Yntema, 1783.
40738: PLUIM, T - Uit de geschiedenis van Baarn, Hilversum 1932, 292 pag., geb., geïll. Goed exemplaar van de originele uitgave.
17762: PLUIMER, JOAN - "Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1724 [deel 1]; Leiden, Janssoons van der Aa, 1723 [deel 2]. [2 delen in 1 band]"
17764: PLUIMER, JOAN - Reinout in het betoverde hof, zynde het vervolg van Armida. Amsterdam, Izaak Duim, 1747.
24989: PLUMIER, CHARLES - L'art de tourner ou de faire en perfection toutes sortes d'ouvrages au tour.
59147: PLUMMER, JOHN (INLEIDING EN COMMENTAAR), - Het Getijdenboek van Catharina Van Kleef, Amsterdam Meulenhoff, zonder datum, Linnen, gebonden in cassette, kleurenreproducties, 358 pp.
25819: PLUYM. A.J. - Het H. Sacrament van Mirakel en de H. Stede te Amsterdam, Amsterdam 1845, 197 pag., geïll. met 3 uitvouwbare gravures, geb. in half linnen, rugje beschadigd.
15188: DRIE PODAGRISTEN [D.H. VAN DER SCHEER, H. BOOM EN A.L. LESTURGEON] - Het boek der podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Bloemlezing uitgegeven voor de Drentsche studiekring “D.H. van der Scheer”, Assen: van Gorcum, 1947
60188: PODESTÁ, GIOVANNI ANDREA (1608-C.1674) - Allegory of the Arts and Time
3744: POEL HIDDINGH, H.J. V.D. - Aanteekeningen betreffende de familie Hiddingh. [Arnhem 1913], 39 p.
36620: POEL, JOHANNES MARINUS GODAERT VAN DER, UIT GLANERBRUG - Heren en Boeren, een studie over de commissien van landbouw (1805-1851) Wageningen Veenman 1949
28912: POELJE, G.A. VAN E.A. - Mededeelingen van het Departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming, jrg. 7 (1940) t/m 10 (1946), in 3 linnen banden. 508 + 738 + ca. 700 pag., geïll.
54590: SCELERUM LUANT POENAS - Lierzang voor den beruchten Elie Luzac, advocaat te Leyden, toen hij voor zijn schoonzoon, le Jeune, door voorspraek van Louis [van Brunswijk] eindelijk zijnen Prins een ambt had afgetroggeld. z. pl., [1782].
19352: POEST CLEMENT, A. VAN DER (RED.) - Geslachtsboom ofte de afkomstelingen van Doen Beijense van driel.
2033: POEZE, HARRY A. - In het land van de overheerser. I. Indonesiërs in Nederland 1600-1950. 2de druk. Dordrecht-Cinnaminson 1986. Geb., geïll., 398 p.
4377: POISSON, G. - Cette curieuse famille d'Orléans. Z.p. 1976, 510 p., geïll.
4449: POL, H. - Ons Voorgeslacht. Kwartierstaat van de kinderen van H. Pol en G. Pol-Zijp. 2 delen. Groningen 1980-1984, 75+92 p.
35830: POLAK, MAURITS, UIT HOORN - Stellingen ..... Zwolle Mehler 1899
36044: POLAK, ABRAHAMUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen medicum inaugurale sistens theses aliquot medicas Leiden D. du Saar 1802
55277: POLAK, ED. - Het lintje. De feiten der Kuyper-zaak. Amsterdam, Brochurehandel der SDAP, 1910.
34311: POLAK DANIELS, DANIEL, UIT ´S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens commentarium ad pauli libros tres decretorum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1846
30463: POLAK, ED ( TOELICHTING ) - Prenten van Albert Hahn sr. Een keuze uit zijn werk, Amsterdam 1928, 135 platen en ( 8 ) + ( 22 ) pag. Gebonden, goed exemplaar.
36065: POLAK, J.M. - Herkenning en erkenning van juristen, Deventer Kluwer 1977
37292: POLANO, S - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk. Alphen, Atrium, 1988, 265 pag., geb., geïll., met stofomslag.
43765: POLDANUS, J.C.C.W. ( UIT EVERDINGEN), - Dissertatio medica-inauguralis de ictero neonatorum, Schoonhoven, v. Nooten 1839, (8) + 62 pag., gebonden in half leer.
4451: POLET, A.TH. - Bijdrage genealogie Polet. Nakomelingen Pollet en Polet van Jacques. Deel II. 1985, 47 p., geïll.
32040: POLIS, CLEMENS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridicainauguralis de operis novi nuntiatione [...] Utrecht Van Heijningen & Post Uiterweer 1853
34312: POLL, HENRICUS MAURITIUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de principiis foederis, qud dicitur neutralitas armata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
34228: POLL, HARMANNUS JANUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de munere causarum patroni et inprimis de libertate ei concedenda, ut munere bene fungi possit [...] Amsterdam C. Weddepohl 1834
32604: POLL, W.G. VAN DE - De gemeentebesturen onder de staatsregelingen van 1798, 1801, 1805 en 1806 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1849
57596: "POLL, F. V.D.;" - Handleiding tot de paardenkennis, afrigtingskunst en rijkunst voor de kadetten der kavallerie en artillerie, eerste stuk, Breda 1841, 304 p, geb. in half linnen,, geill.
17769: POLL, JAN GERARD VAN DE - Gedigten. Franeker, Claas Schotanus, 1716.
30937: POLL, J. VAN DE - Verzameling van vaderlandsche wetten en besluiten, uitgevaardigd sedert 1798 tot 1810 in zooverre zij ook sedert de invoering der nieuwe wetgeving... van toepassing zijn, Amsterdam 1840, 491 pag. gebonden. Zonder omslag.
43460: POLL, W VAN DE (RED.) - Gelderland. Tweemaandelijks tijdschrift voor Nederlands letterkunde, 6 delen (1852-1857) in 9 halfleren banden met goud opdruk op de ruggen. Mooie set.
33897: POLL, FRIDERICUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - "Specimen juridicum inaugurale de vindicta privata, ejusque origine, mode, atque fine; ut et de vestigiis, quae adhuc supersunt [...] Utrecht Otto Joh. van Paddenburg 1802"
32605: POLL, WILHELMUS CAROLUS SALOMO VAN DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de locatione et conductione operis faciendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
43224: POLL, W. VAN DE - Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in Maart 1855. Tiel, v. Wermeskerken, 1855.
55194: POLLARD - Prent: 'Portrait of the Regicide Ankerström, as he was exposed in the streets of Stockholm during three days upon a scaffold'. Gravure door Pollard, gepubliceerd door Cadell & Davies, Londen, 1819.
35495: "POLLICHIUS, GUILIELMUS, UIT SCHWEINFURTH; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - De Baioaria Francis subiecta [...] Wittenberg Samuel Kreusig 1715
17469: POLLIO, LUCAS (PREDIKANT TE BRESLAU) - Heldere spiegel vant laeste oordeel ende van de helle. Of thien predicatien van 't laetste oordeel ende van de helle, gepredict in S. Marien kercke te Breslauw in Slesien, vertaald door Pieter Jacobsz, predikant te Venhuysen, Leiden, David Jansz van Ilpendam, 1633, 8°: 281 + (6) p.
37490: POLLOCK, W.H. / MICHELL, E.B. / ARMSTRONG, W. - Fencing, Boxing, wrestling, 2 nd. ed., London 1890, 304 pag., ill., hardback. [ Badminton Library ]
25503: POLMAN, P - Katholiek Nederland in de 18e eeuw, 3 delen, Hilversum 1968, 375 + 346 + 359 pag., geb., met stofomslag, als nieuw.
32836: POLMAN GRUYS, POMPEJUS, UIT OMMELANDEN - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones juris civilis hodierni [...] Groningen J. Oomkens 1841
32595: POLS, JOANNES, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de corporibus moralibus [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1849
55522: POLS, M.S. - West Friesche Stadrechten. 2 delen, 's Gravenhage , 1888-1885.
56195: POLSKICH, HERBY RODOW, - Polish coats of arms. Special enlarged edition prepared by M. Paszkiewicz, London 1990.
4143: POLVLIET, C.J. - Genealogie van het geslacht Mees. Amsterdam 1882, 84 p., omslag beschadigd.
3893: POLVLIET, C.J. EN P.C. BLOIS VAN TRESLONG PRINS - Genealogie Keiser, Tjassens Keiser, Brunsvelt Keiser, Warmolt Keiser, Busch Keiser. 's-Gravenhage 1908, 24 p., geïll.
3620: POLVLIET, C.J. - Bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht Van Haamstede. ‘s-Gravenhage 1908, 68 p.
5674: POLVLIET, CH.J. - Genealogie van het geslacht Kalff, Oisterwijk 1894, 11 p.
4801: POLVLIET, C.J. - Genealogie van het geslacht Van Swinderen, de Marees van Swinderen en de Rehden van Swinderen. 's-Gravenhage 1889, 58 p., geïll.
4220: POLVLIET, C.J. - Het geslacht Muilman. Z.p. z.j., 14 p., geïll.
50617: "POLVLIET, PAULUS;" - Zelfbestuur en Kreisorganisatie in Pruisen, dissertatie, Leiden 22-5-1890, 's-Gravenhage, Cremer, 1890.
5030: POLVLIET, C.J. VAN - Geslachten Werumeus en Gockinga. 's-Gravenhage 1906, 47 p., met tabel.
4453: POLVLIET, C.J. - Genealogie van het geslacht Polvliet. Z.p. 1887, 51 p., met aantekeningen in handschrift.
53386: POLYANDER E.A. - Oordeel der E.E. professoren der H. Theologie tot Leyden van seker boecken dat Anthonius Hornhovius, predicant tot Emmenes heeft doen drucken [...] waer inne de heeren professoren pertinentelijck ende duydelyck aenwijsen hoe dwaes ende schadelijck zijn die middelen of wegen tot vrede [...] die de selve Hornhovius in dat boexken voorstaet. Amsterdam, N.J. Brandt, 1626.
42416: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
42398: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum of verdichte historie der goden en godinnen (...) na den 7e druk uit het Latijn vertaald (...) door G. Kempher. Amsterdam, A. Schoonenburg, 1730.
42414: POMEY, FRANCOIS ANTOINE - Pantheum mythicum seu fabulosa deorum historia. 8e editie, Amsterdam, A. Schonenburg, 1730.
32475: POMPE VAN MEERDERVOORT, JOZEF JAN, UIT MAASTRICHT - Iets over de regten van den vruchtgebruiker. Academisch proefschrift [...] Leiden Van den Heuvell en Van Santen 1862
24759: POMPE VAN MEERDERVOORT, J.L.C. - Vijf jaren in Japan. (1857-1863.). Bijdragen tot de kennis van het Japansche keizerrijk en zijne bevolking. 2 vols. Leiden, Van den Heuvell & Van Santen, 1867.
6820: "ANONIEM (VERT.); MAURIN DE POMPIGNY" - "Barogo, of Het vervolg van de schoorsteenveger prins; blyspel in twee bedryven. Vertaald uit het Frans. Rotterdam, J. Hofhout en zoon,1802."
50987: PONSE, HENDRIK - Handleiding voor de landbouwers wier landen door den watervloed, op den 3, 4 en 5-2-1825 met zout water zijn overstroomd, om dezelve door min kostbare middelen (...) te herstellen. 's Gravenhage, Kloots, 1825.
50884: PONSE, HENDRIK - Leerboek over den landbouw in zamenspraken. Herzien door eene commissie en uitg. op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken ingevolge het staatsbesluit van 4 Zomermaand 1806, nr. 5. 3 deeltjes, Leiden, Du Mortier, 1810.
56528: PONSON DU TERRAIL, M.A. DE, - Les chiens de chasse. Recits d'automne, Paris, Amyot, 1863.
17770: "PONSONBY, EMILIA (PS. VAN ELIZABETH MISSING SEWELL); JOHANNES BAPTIST RIETSTAP (VERT.)" - Camilla de St. Maur, of De weg der beproeving. Vertaald uit het Engels. Utrecht, N. de Zwaan, 1853.
38232: PONT, F - Friedrichstadt a.d. Eider. Die Hollandische kolonisation an der Eider und die gottorpische handels politik in den letzten dreissig jahren des Spanisch- Niederlandischen krieges, Friedrichstadt 1913, 54 pag., geb., geïll.
47121: PONT, J.W., - Geschiedenis der Schiedamse Lutherse gemeente, Schiedam, Roelants, 1907, 123 pag., geb.
17470: PONT, JOH. W. - De evangelieprediker een opstandingsgetuige. Prediking bij zijn intrede in de Evang. luth. gemeente te Schiedam op 8 Februari 1891, Amsterdam, F.W. Egeling, 1891, 8°: 18 p.
36093: PONT, ADRIANUS DROST, UIT KROONSTAD O.V.S. - Nicolaas Jacobus van Warmelo 1835-1892 Utrecht Kemink 1955
2040: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618. Haarlem 1911, 632 p.
21068: PONTBRIANT, A. DE - Histoire de la Principauté d'Orange, Avignon 1891, 466 pag., geìll., herbonden in linnen band.
42239: PONTECOULANT, G. DE - De Halleysche komeet en hare wederkomst in 1835, of De geschiedenis der komeet (...) gevolgd van eene ephemeride, berekend door den heer A. Bouvard. Breda, Broese, 1835.
32338: POOL, ERIC HENK, UIT PARAMARIBO - Een kwestie van titels. Causa van bezit, verjaring en eigendom naar klassiek Romeins recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam 1995
2041: POOLE, L.G. LE - Bijdragen tot de kennis van het kerkelijk leven onder de doopsgezinden, ontleend aan het archief der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. Leiden 1905, 295 p. ingenaaid
6823: "ANONIEM (VERT.); POOLE" - Simpson & Co. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1845.
30794: POOPE, L.J.C. E.A. (RED.) - Gedenkschrift van de vereeniging van kommiezen bij 's Rijk belastingen in Nederland 1892- 1917, Schiedam 1917, 7 + 334 pag., geb., geïll.
53916: POORT, H.F. - Rudolph de Mepsche of de Faansche gruwelen (1731). Noordhoorn, 1925.
59063: POORT, JOHAN, - Hendrik Willem Mesdag, Oeuvrecatalogus (1831-1915), Wassenaar, Mesdag Documentatie Stichting 1995.
47711: POORTMAN, W.C., - "Bijbel en prent. Deel IIa, Boekzaal van de Nederlandse prentbijbels; deel IIb , Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal, 's-Gravenhage 1986, 305 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw."
40127: POORTMAN, J., - Op de wisseling der tijden, een schets uit Kampers verleden, 2 delen, z.pl., z.j., 51 +29 pag., niet in de handel.
5645: POORTMAN, J. EN A.J. SCHRADER - Vijftig jaren Huisman, gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf, Meppel 1954, 80 p., geïll. (ook: Van Goor)
4459: POORTMAN, J.J. - Iets over het voorkomen van den geslachtsnaam Po(o)rtman(n) en over de afstamming van het aldusgenaamde Zuid-Hollandsche geslacht. Overdr. De Libaert (1938), 9 p., geïll.
17777: "POOT, HUBERT KORNELISZOON; RUTGERUS OUWENS; CESARE RIPA" - Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel of Woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of Beeldenspraek, vervattende eene geleerde en leerzaeme uitbeelding en beschryving van alle deugden, ondeugden, genegentheden, bedryven, hartstogten, kunsten, leeringen en zinnelykhedendier aloude volkeren […]. Delft, R. Boitet, 1743-1750. [3 delen]
17778: POOT, HUBERT KORNELISZOON - Gedichten. Amsterdam, S.J. Baalde, 1780. [3 delen]
47932: POP, G.J.C.A., - De slag bij Austerlitz op den 2-12-1805, als voorbeeld van den tegenaanval uit een afwachtingsstelling, Breda [1889], 90 pag., geb., geïll.
7080: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; ALEXANDER POPE" - De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Vertaald uit het Engels door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
7079: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; ALEXANDER POPE" - De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Vertaald uit het Engels door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
17471: POPPIUS, EDUARDUS (PREDIKANT TE GOUDA) - De enge poort ofte predicatien over eenighe voortreffelijcke texten [...] gepredikt ende in druck uytgegheven, Gouda, J. Tournay voor A. Burier 1616, 4°: (24) + 538 + (6) p.
32003: POPTA, WALLE MELIS VAN, UIT ARNHEM - "De ""Landerziehungsheime""(New schools, ecoles nouvelles) geschiedenis, ontwikkeling en beteekenis. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1929"
42463: PORDAGE, J. - Theologia mystica oder geheime und verborgne gottliche lehre von den ewigen unsichtbarlichkeiten als vom mundo & globo archetypo. Amsterdam, H. Wettstein, 1698.
17780: PORJEERE, OLIVIER - Zanglievende uitspanningen. Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1788.
17781: PORJEERE, OLIVIER - Dichtmengelingen. Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1792.
36619: PORNBACHER, HANS - Von Veldeke bis Albertinus. Rede Nijmegen Dekker 1968
42050: PORNY, MARK ANTHONY - The elements of heraldry. London, J. Newbery, 1765.
51089: PORTE, M. DE LA - La science des negocians et teneurs de livres, ou instruction generale tout ce qui se pratique dans les comptoirs des negocians. Nouvelle edition. Amsterdam, La Compagnie, 1783.
50730: PORTENGEN, J.A., - Bijdrage tot de kennis van Sarcoma cutis, Amsterdam 1891, 87 pag., geb. in met goud bedrukte linnen band, goud op snee [dissertatie].
41598: PORTIELJE, D.A. - De handel van Nederland in 1844 en middelen tot opbeuring, vnl. in betrekking tot de wetgeving, Amsterdam 1844, 7 + 164 pag., orig. karton.
34453: PORTIELJE, JAN PIETER, UIT AMSTERDAM - Werking en bevordering van de sociaal nuttige functie der levensverzekering Amsterdam Blaeuwe Werelt 1945
61010: PORTMAN, LUDWIG GOTTLIEB (1772-1828/48) AFTER ANSPACH, JOHANNES (1752-1823) - F.W. CONRAD... (Portrait of Frederik Willem Conrad)
59766: "POSSEMIERS, ADRIAEN (FL. 1676-1685); AFTER TENIERS II, DAVID (1610-1690) " - Two peasants in an interior
60737: POSSIBLY MULLER, HARMEN JANSZ. (1540-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - A writer (set title: Three military figures from the Dutch army)
60734: POSSIBLY MULLER, HARMEN JANSZ. (1540-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - An officer (set title: Three military figures from the Dutch army)
27632: POSSIBLY BY HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Labouratoire dece temps / Het groote stookhuis der princen dezes tyds in Europa
62020: POSSIBLY VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - "Two of the most important events of 1619; from the portrait of Oldebarnevelt"
3958: KRUIT-POST, - Kruit-post, jrg. 1 (1984) t/m 9 (1993), ca. 25 nrs., niet compleet.
2047: POST, R.R. - Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot de 13de eeuw. (Diss.) Utrecht 1928. Geïll., 260 p. Los in de band, met de 4 facsimile's.
17786: POST, ELISABETH MARIA - Voor eenzaamen. Amsterdam, Johannes Allart, 1789.
17787: POST, ELISABETH MARIA - Voor eenzaamen. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1790.
17791: POST, ELISABETH MARIA - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
17790: POST, ELISABETH MARIA - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
32601: POST, BARTUS, UIT TIEL - Specimen juridicum inaugurale de analogia ab interpretatione extensiva rite distinguenda, et diversis analogiae generibus, ratione juris criminalis [...] Tiel A. van Loon 1840
39800: POST, B.J. - Geschiedenis van Maasland van de vroegste tijden tot heden, Rijswijk 1985, naar de editie 1909, 305 pag., geb., geïll., met stofomslag.
27876: POST, R.R. ( UITG.) - Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, Innocentius VI en Urbanus V, 1342 -1366, 's-Gravenahge 1937, 504 pag.
26521: POST, R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen, 2 delen, Utrecht 1957, 415 +382 pag., geb.
35728: POSTHUMA, JOB, UIT HARLINGEN - De therapie der actynomycose bij den mensch Leiden Kleyn
32600: POSTHUMA, JANUS, UIT DRACHTEN - Specimen iuridicum inaugurale, de iis, quae requiruntur ad petendam restitutionem contra negotia, in quibus laesus est aetate minor [...] Groningen J. Römelingh 1810
47907: POSTHUMUS, N.W., - Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid, deel VI, 1703-1795, 's-Gravenhage 1922, 849 pag., geb. in groen linnen band.
17793: "POSTHUMUS, RINSE (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Sokrates, in toneelstik fen J. Thomson: uut it Frans forfryske fen Knillis Jorrits Posthumus te Sint Anna. Leeuwarden, D. Meindersma, Wz, 1848.
17474: POSTHUMUS MEYJES, R. - Afscheidsrede gehouden bij het neerleggen zijner evangeliebediening te Amsterdam, 20 September 1874 [...] in de Oude Kerk, Amsterdam, Ten Brink & De Vries, [1874], 8°: 15 p.
4179: POSTHUMUS MEYJES, F.E. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken. Amsterdam 1899, 263 p., geb., geïll., Oud-Hollands papier. Oplage 100 exx. Hierbij: F.E. Posthumus Meyjes, Deel II. Oudere geschiedenis en vervolg, Amsterdam 1909, 75 p., geb., geïll, Oud-Hollands papier. Oplage 100 ex.x Hierbij: J. Meyjes Jz, Deel III [Aantekeningen 1909-1935, 7 reproducxties van portretten en 14 genealogischee staten], Apeldoorn 1936, 119 p., geb., geïll., Oud-Hollands papier. Oplage 50 exx. De set is afkomstig van H.L Kruimel en bevat een groot aantal aanvullingen in handschrift, knipsels, brieven etc.
40519: POSTHUMUS, R., - De natuur en bestemming der kerkelijke, vooral pastorie-goederen, in verband met het gebeurde te Marrum en Nijkerk, Leeuwarden 1855, 74 pag.
31059: POSTHUMUS MEYJES, F.E. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes ( van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes], met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken, Amsterdam 1894. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren, 263 pag., geb., geïll.
6639: POSTMA, J.S. - Das niederländische Erbe der preussisch-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika.
38815: POSTMA, C. ( BEWERKING ) - Holland in vroeger tijd, 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Noord- en Zuid- Holland, 5 delen, 's- Gravenzande 1962- 1964.
31388: POSTMA, C - Het hoogheemraadschap van Delfland in de middeleeuwen, 1289- 1589, Hilversum 1989, 461 pag., geb., geïll., met stofomslag.
36190: POSZHELDT VON LOEWEN, WENCESLAUS ANTONIUS, UIT BOHEMEN - Peregrinatio de civitate coecitatis in paradisum claritatis.......Dionysius a Sancto Guilielmo......Lutheri Megalandri..... Wittenberg Johann Wilcke 1679
32868: POT, JAN, UIT GIESSENDAM - Het beleg van Zierikzee. Proefschrift [...] Leiden G.L. van den Berg 1925
17795: POT, WILLEM VAN DER - Endeldijk, hofdicht, en andere gedichten. Leiden, Pieter van der Eyk, 1768.
17475: POT, C.W. VAN DER (REMONSTRANTS PREDIKANT TE LEIDEN, BEROEPEN NAAR ROTTERDAM) - Afscheidwoord aan mijne geliefde gemeente te Leiden, uitgesproken den 17 April 1853, Leiden, D. du Mortier en Zn, 1853, 8°: 23 p.
59390: POT, VAN ZIJL, DEVENTER, AMERSFOORT, AMSTERDAM - Trouwfoto, gedateerd 28 maart 1929, gemaakt door A.J. Fortgens Fa J.W. Wentzel, Hoffotograaf Amersfoort, Langestraat 106a, tel. 104.
32539: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER, UIT ROOSENDAAL - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage W.P. van Stockum & Zoon 1951
32388: POT, HENDRIK JAN, UIT ZIERIKZEE - Maatschappij en recht. Beschouwingen over de maatschappelijke werking van het recht als studieobject der rechtswetenschap. Proefschrift [...] Haarlem H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1960
50888: POT, WILLEM VAN DER - Endeldijk, hofdicht en andere gedichten. Leiden, van Eyk, 1768.
17799: POTGIETER, EVERHARDUS JOHANNES - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman. 2e druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884.
15756: POTTER, H. - Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het vaderland. Deel I. Amsterdam: Saakes, 1808.
15759: POTTER, H. - Reise durch die alten und neuen östlichen Departemente des Köningreichs Holland und das Herzogthum Oldenburg, gethan im Jahre 1808, aus dem holländischen, Weimar: Verlag des H.G. privil. Landes Industrie-Comptoirs, 1811
15758: POTTER, H. - Reisen durch einen grossen Theil von Süd-Holland in den Jahren 1807 und 1808. Aus dem holländischen. Weimar: Landes-Industrie-Comptoir, 1811.
15755: POTTER, H. - Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het vaderland. 2 delen. Amsterdam: Saakes, 1808-1809.
31935: POTTER VAN LOON, JOHANNES, UIT SINT ANNA, DE BILDT - Dissertatio iuridica inauguralis, qua continetur: collatio institutionum iustinianearum cum Gaii institutionibus Veronae inventis [...] Groningen J. Oomkens 1823
15010: F.A. POTTLE (RED.) - Boswell in Holland 1763-1764, including his correspondence with Belle de Zuylen (Zélide). Melbourne, Londen, Toronto: Heinemann, 1952.
3272: POULTER, GEORGE C.B. - The Corbould genealogy. Ipswich 1935, 165 p., geb., geïll.
59145: POUPART, C., - "Album Amircorum of Corali Poupart, dated between 1810-1822 (Amsterdam), all French, containing 29 contributions, 14 pp with drawings (mainly landscapes and portraits, 1x in gouache, 8x in (col.) pencil (w. grey wash), 2x in pencil/watercolour and 3x in pen/brush and black ink, 12 manuscript pp (poems), 1p with calligraphy in col. ink, 1p with two mounted curls of hair and 1 loosely inserted piece of cloth embroidered flowers, several blank pages. Contemp. gilt longgrained full red moroccan, both covers w. double gilt floral borders around sides, giltlettered ""Souvenir""and ""Corali Poupart"" on spine, in board slipcase. Relié par A. van Rossum à Amsterdam. "
56482: POUS, P., - Gedachten over den landbouw en hoe de landman in ons vaderland bij de lage prijzen der tarwe kan blijven bestaan, Middelburg 1835, 36 pag.
56483: POUS, P., - Bedenkingen over de vraag of de vrije en onbelemmerde invoer van granen ten allen tijde voor ons vaderland nuttig en noodzakelijk is, Middelburg 1824.
54508: POUTSMA, H.J. E.A. - Enquete over de behandeling van 'politieke misdadigers' in Nederlandsche gevangenissen, gehouden door het tijdschrift De Jonge Gids. Amsterdam, 1898. [gebonden met:] Rijksopvoedingsgestichten. Ervaringen en aanteekeningen van G. in der Maur. Amsterdam, 1898.
18987: POUW, J.G. - Verzameling van voorstellen betreffende het versterfrecht.
5352: POUW, F. - Onze familie. Clemens, Van der Linden, Harlé, Huinck, Tersteeg, Bouhuijzen, Nieuwegein 1994, 507 p., geb., geïll.
32322: PRAAG, MARINUS MAURITS VAN, UIT AMSTERDAM - Die rechtsfunktionen. Proefschrift [...] Alphen aan den Rijn Samsom 1932
60920: PRADE, JEAN LE ROYER DE - Le trophée d'armes heraldiques ou la science du blason, avec les figures en taille douce, (...) troisiesme edition.
6513: PRADEL DE LAMASE, MARTIAL DE - Les marchands de merlettes ou Verité passe honneurs. Parijs 1946. Ing., 143 p. Een van 675 genummerde exemplaren op speciaal papier. Dit is nummer 82.
23771: PRADT, D.G.F. DE RIOM DE PROLHIAC - De la Belgique, depuis 1789 jusqu'en 1794, 2e ed., Brussel 1820, 127 pag., original paper covers.
24838: PRADT, D. DUFOUR DE - Antidote au congres de Rastadt ou plan d'un nouvel équilibre politique en Europe.
34497: PRAETORIUS, CHRISTIAAN FREDERIK EDUARD, UIT PADANG-PANDJANG - Carcinoma uteri Leiden Mulder 1895
42476: PRAISSAC, DU - Krychs-handelinge. Ghedaen by den heere van Praissac. Daer in gheleert wert hoe een Prince aengaen sal om oorlogh te voeren (...). Vertaald uit het Frans door Zacharias Heyns, Amsterdam, Broer Jansz, 1623.
2058: PRAK, M. - Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780. (Diss.) [Amsterdam] 1985. Geb., geïll., 438 p.
56265: PRAKKE, H.J., - "Dubbeld Hemsing van der Scheer (1791-1859), de derde ""podagrist"", uitgever te Koevorden, verwaarloosd wegbereider der Drentse ""heemkunde"", pp. 1-8 in Saxo-Frisia 1941."
4469: PRAKKE, H. - De Prakke's en hun onderlinge verwantschap. Assen 1937, 32 p., geb.
15764: PRATT, [SAMUEL JACKSON] - Gleanings through Wales, Holland and Westphalia. Sixth edition. To which is added, Humanity, a poem, seventh edition, 3 delen. Londen: Longman & Rees, 1802.
36925: PRAZ, M. - The house of life, Londen 19164, 360 pag., hardback, ill.
37840: PRAZ, M - Het Europese binnenhuis. De stijlveranderingen in de interieurkunst van het Romeinse rijk tot het begin van de 20e eeuw, Utrecht 1965, 393 pag., geb., geïll.
36315: PRE, JOHANN FRIEDRICH DE, UIT MOGONUS - Theses medicae inauguralies de morbis archealibus sive haereditariis ...... Erfurt J.H. Grosch 1702
25000: PREISSLER, J.D. - Die durch Theorie erfundene Practic oder grundlich-verfasste Reguln derer man sich als einen Anleitung zu berühmten Kunstlere Zeichen-wercken bestens bedienen kan.
30547: PREISSLER, J. D. - Die durch theorie erfunden practic oder gründlich- verfasste Reguln derer man sich als einer Anleitung zu berühmter Künstlere zeichen-wercken bestens bedienen kan. Andere(=2e) Theil, Neurenberg 1759, 8 pag. tekst em 17 ( van 18 ) platen.
15766: PREL, MAX FREIHERR DU - Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. Alte und neue Beziehungen zum Reich. Im Auftrag des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete Reichsminister Dr. Seyss-Inquart, herausgegeben und bearbeitet von Dr. Max Freiherr du Prel unter Mitwerkung von Willi Janke. Würzburg-Den Haag: K. Triltsch, 1942.
28992: PRELLER, FRIEDLICH - Odyssee-landschaften, in Holzschnitt ausgeführt von R. Brend'amour, mit einer biographie des kunstlers. Leipzig 1881, 49 pag., good copy.
41983: PRENEN, H.L. - Harlemia illustrata. Haarlem in de fraaiste gesigten, tekeningen en aquarellen uit de 17e en 18e eeuw, 's-Gravenhage 1969. Oblong, gebonden, geïll., met stofomslag.
22280: PRENTBRIEFKAARTEN, AMERSFOORT, VAN ACHTERBERGH - Briefkaarten-album, met 96 prentbriefkaarten uit de jaren 1900, 1901 en 1902, verzameld door mej. M.W. (Greta) van Achterbergh, Beekstraat te Amersfoort. De kaarten betreffen meest topografische gezichten, ongeveer de helft Nederlands en de helft buitenlands.
31936: PRESBURG, DAVID ISAÄC, UIT NIJMEGEN - Dissertatio ivridica inavgvralis, de ivrer svccedendi [...] Harderwijk E. Tyhoff 1811
35315: PRESSER, J. - Historia hodierna Leiden Brill 1950
35429: "PRETORIUS, ISRAEL LAURENTII, UIT ZWEDEN; PRAESES: LUBIN, EILHARD" - De verbis quae administrationi baptismi apud nos praemitti solent & quae vulgo Exorcismum vocant [....] Rostock Joachim Fuess 1613
6421: BRANDENBURG-PREUSSEN - Brandenburg-Preußen und die Niederlande: Zur Dynamik einer Nachbarschaft. Aflevering van Duitse kroniek jaargang 43, nr 3-4 (1993), 224 p, geïll.
24872: PREVOST, ABBE - Manuel lexique ou dictionnaire portatif des mots Francois dont la signification n'est pas familiere a tout le monde, nouvelle ed. Paris, Didot, 1755.
22407: PREYSING-LICHTENEGG, MOOR - Brief in het Frans van “Max, Comt de Preysing-Lichtenegg, chambelant d.o. M.L.R. de Baviere”, dd. Chateau de Schluchtigg, Gundelfingen, Bavaria dd. 1895 over een manuscript betr. de familie Moor/Moors d’Argennes, manuscript, 8°, 3 p.
43650: PRIBRAM, A.F. - Franz Paul Freiherr von Lisola 1613-1674, und die politik seiner zeit, Leipzig 1894, 714 pag., mit portret, rucke lose.
24996: PRIDEAUX, H. - Het oude en niewe verbond aen een geschakelt in de geschiedenissen der Joden, 2e druk, vermeerdert door J. Drieberge.
31787: PRIJN, JOHANNES FRANCISCUS MARINUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1870
36454: PRINCE, FELIX, UIT NIJMEGEN - Andre Antoine et le renouveau du theatre Hollandais (1880-1900) Amsterdam Vermeulen 1941
56552: PRINGLE, J.F., - Pleitredenen over het tiendregt in de Haarlemmer-meer. Uitgesproken voor het Prov.-Gerechtshof in Noord-Holland, Arnhem 1863, 235 pag.
32557: PRINGLE, JOANNES FREDERICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de injuria [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
51744: PRINGSHEIM, O., - Beitrage zur wirtschaftlichen entwickelungsgeschichte der vereinigten Niederlande im 17 und 18 Jahrhundert, Leipzig 1890, 126 pag., geb. in half linnen.
35786: PRINS, GERARDUS, UIT BENTHUIZEN - Karyokinese in het bloed Utrecht Kemink 1890
36534: PRINS, J.J. - Godsdienstige rede ter voorbereiding van het academiefeest Leiden Van Doesburgh 1875
2063: PRINS, IZAK - De vestiging der Marranen in Noord-Nederland in de zestiende eeuw. Amsterdam 1927. Geb. (rug los), 246 p.
34698: PRINS, THEODORUS LAMBERTUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de iis, quae sunt singgularia in mutuo Leiden Luchtmans 1785
36109: PRINS, THEODOOR LOUIS, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Eenige opmerkingen naar aanleiding van art. 186 strafrecht Utrecht De Kruyff 1894
17477: PRINS, ISAÄC (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Leerredenen over de hooge waarde des bijbels, Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1823, 8°: 12 + 160 p.
17476: PRINS, J.J. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Leerrede over Gods naauwlettend toezigt op de gedragingen der menschen, z.pl., [1846], 8°: pp. 19-40
23924: PRINS, J. - Het familie-geslacht van der Scheer in de vorige eeuw. Stam Roelof Derks, Kamperveen 1993, ca. 100 pag., geïll.
31937: PRINS, ARIUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus secundum jus antiquum hollandicum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
33898: PRINS, JOHANNES JACOBUS, UIT LANGEZWAAG - Commentatio sistens interpretationem loci 3 Petr. III: 18-22 [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1835
40945: PRINS, L. - Een hulde aan Jhr. Dr. Dirk van Foreest, nestor der Nederlandsche schakers, Lochem 1945, 71 pag., geb., geïll.
33697: PRINS, JOHANNES JACOBUS - Oratio de scholae et ecclesia, in re christiana arcte coniunctis nec unquam disiugendis [...]
39146: PRINSEN, MARIE M. - De idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieën. Amsterdam 1934, 344 pag., geb. exemplaar [dissertatie met los blad stellingen].
32951: PRINSEN, JACOBUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1898
23650: PRINSEN, J. (RED.) - Collectanea van Gerardus Geldenhauer Noviomagus, gevolgd door den herdruk van eenige zijner werken. Amsterdam 1901, 54 + 279 pag.
56226: GROEN VAN PRINSTERER, - Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Toelichting van de spreuk der revolutie, Leiden, Van Nifterik, z.j., 122 pag.
24700: POPULAR PRINT - Two warships on separate woodcuts by A. Bouwens, depicting the ‘Admir M. de Ruyter’ and ‘De Fortitude’. Turnhout, Glenisson and Van Genechten, nr. 139 [19th century].
55587: UNKNOWN PRINTMAKER (XIX CENTURY) - Fra Diavolo, oder die grossen rauber in den Abruzzen.
55591: UNKNOWN PRINTMAKER (XIX CENTURY) - Sequitur superbos ulter a tergo Deus.
15767: PRIORATO, GALEAZZO GUALDO - Descritione delle sette provincie unite del Paese Basso. Milaan: F. Vigone, 1673.
61130: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
59712: PROBST, JOHANN FRIEDRICH (1721-1781), AFTER ROOS, JOHANN HEINRICH (1631-1685) - Etwelche Arten von Vieh...
61124: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - De Stad Goes uit de Haven te zien
61132: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem
61129: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de la Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
61131: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
17804: PROCES - Het proces der drie koningen, Louis de XVI van Frankryk, Carel de III van Spanjen, en George de III van Groot-Brittanjen, bepleit voor de vierschaar der Europesche mogendheden. Waar by verhaald wordt welk vonnis de Hanoversche Knoopen-draaijer heeft geleden. Ostende, by H. Slappermende, [1780?].
18023: SCHAMELE PROEVEN - Schamele proeven van edele pogingen. Leiden, Haak en Comp., 1804.
61126: "PRONK, CORNELIS (1691-1759); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) " - L Ancienne Eglise a Middelbourg (mirrored)
61125: "PRONK, CORNELIS (1691-1759); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799)" - La maison de la ville á Middelbourg (mirrored)
32015: PROOSDIJ, A.C.G. VAN - Huwelijksrecht. Stellingen.
17807: PROVERBIA - De proverbia, ofte Spreuken van den allerwysten koning Salomon. Inhoudende allerlei schone, wyze, en godvrugtige leeringen, om in alle staten ende gelegenheden wysselyk ende godvrugtelyk te handelen. Zeer bekwaam om de jeugd in de scholen tot haar stigtinge te doen leren. Amsterdam, J. Ratelband en J. Bouwer, 1764.
1860: NEDERLANDSCHE PROVINCIEWAPENS - De Nederlandsche provinciewapens naar heraldische gegevens ca. 1500, met verklarende tekst. Utrecht [1943], 11 in kleur gedrukte platen in mapje met tekstboekje van 16 p.
53929: PROVO KLUIT, H. - De hervorming der policie in Nederland. Amsterdam, L. van Bakkenes, 1849.
17809: "PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS; GERARD KEMPHER (VERT)" - Lofzangen. Leiden, Jacobus Meul, 1712.
23424: PRUDHOMME, A - Inventaire-sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Isère, archives civiles, serie B. Tomes deuxième et troisième, Grenoble 1884,1899, 108+308+121+413 pag, geb. Très bonnes exemplaires.
36042: PRUYMBOOM ADR. FILIUS, CORNELIUS, UIT GASTEL - Theses medicae inaugurales Leiden Cyfveer 1801
35105: PRUYS VAN DER HOEVEN,CORNELII - Oratio de institutione academica 1840
43530: PRUYS VAN DER HOEVEN, C - Akademieleven, Utrecht 1866, 298 pag., geb. in linnen stempelband.
42499: PUFENDORF, SAMUEL VON - Inleydingh tot de historien der voornaemste rycken en staten welcke ter deezer tijd in Europa worden gevonden. Vertaald uit het Duits door Simon de Vries. 2e druk, Utrecht, Ribbius, 1686.
37960: PUGH, P.D.G. - Staffordshire portrait figures and allied subjects of the Victorian era, New York 1971, 657 pag., hardback with dustwrapper, ill.
31938: PUI, JANUS CORNELIUS DU, UIT LEIDEN - Dissertatio iuridica inauguralis continens comparationem loci de legatis, iuris hodierni [...] Leiden C.C. van der Hoek 1855
7286: "[CLERQ, M.A. DE (VERT.)]; J.B. PUJOULX" - "Het gevaarelyke der afweezigheid, of De huisselyke avondmaaltyd; tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1790."
35481: "PUND, FRIDERICUS, UIT NÜRNBERG; PRAESES: SCHWARZ, CHRISTIAN GOTLIEB" - Schediasma philologikon de Collegio Utriculariorum ad illustrand. Vet. Inscript. [...] Altdorf Jodoc. Guilielmus Kohlesius 1714
60977: PUNT, JAN - "Afbeelding van de zaal en ’t praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau [.]. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere de Swart, architect van het hof; en in het kooper gebragt door Jan Punt. "
23887: PUNT, C.L. - Korte en eenvoudige verhandeling van al hetgene dat bij de beschouwing der kleigronden (...) kan te stade komen, op grond van meer dan 40 jarige ondervinding, Dordrecht, Lagerweij 1842, 6+52 pag., orig. papieren omslag.
24651: PUNT, JAN - "Afbeelding van de zaal en ’t praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau [...]. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere de Swart, architect van het hof; en in het kooper gebragt door Jan Punt. Amsterdam, François Changuion, 1752. Bound with: Lyk-staetsie van zyne doorluchtigste hoogheid den heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Orange en Nassau. [...] Naeuwkeuriglyk nagetekent door P. van Cuyk, Junior. en in het kooper gebragt door J. Punt. ’s-Gravenhage, Pieter Gosse en Nicolaes van Daalen, 1755."
61666: PUNT, JAN (1711-1779) - ZYDEBALEN HOFDICHT
31064: PUNZO, CIRO (ED.) - Gli Accademici di Pontzen. Pontzen academicians. Dizionario, Pontzen 1967, 333 pag., ill.
26758: PUPER, J.J. - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociale-geografische structuren van de gemeente Vleuten, Utrecht , P.P.D. 1948, 77 pag., met veel bijlagen.
52110: PURAYE, J. (ED.), - Album amicorum Abraham Ortelius, Amsterdam 1969, 99+125 pag., geb., geïll., met stofomslag.
57349: "PURITZ, L.; " - Handboekje voor voorturners, naar het Duits door Karel Muller, Haarlem [1889].
16576: PURMEREND - Purmerend en de drie meren (Beemster, Purmer en Wijde-Wormer). Uitgegeven met medewerking van de gemeentebesturen van Purmerend, Beemster en W.Wormer, Amsterdam, Alta, 1926, 80 p.
42965: BENTIVOGLIO / E. PUTEANUS - Relationi del cardinale Bentivoglio [Provincie Unite di Fiandra], publicate da E. Puteano in Anversa. 2 delen in 1 band, Colonia [= Amsterdam?], 1630.
31013: PUTMAN, J.H.M. - Bloksma, Amsterdam [ ca. 1970 ], 52 pag., geïll.
34342: PUTMAN CRAMER, ADOLPHUS ANNEUS, UIT TWELLO - Dissertatio juridica inauguralis de usufructus natura [...] Deventer J. de Lange 8-4-1840
2079: "PUTMAN, J.H.M.; H.A. BURGMAN-FEENSTRA" - Van wee bin jie d'r één. De Bunschoter families van ca. 1600-1912. Bunschoten 1983. Geb., geïll., 670 p.
2078: PUTMAN, J.H.M. - Index van personen aan wie door het Hof van Utrecht octrooi is verleend om te testeren, voorkomend in de octrooiregisters. 2 dln.: 1603-1640 en 1641-1678. Utrecht 1984-1985, 349+375 p.
31613: PUTMAN CRAMER, GULIELMUS JOANNES CAROLUS, UIT TWELLO - Specimen juridicum inaugurale de auctoritate cognatorum inm causis pupillaribus [...] Deventer J. de Lange 1839
5969: PUTMAN CRAMER, D. - Putman Cramer, mensen uit Twenthe, [Laren 2000], 211 p., geb., geïll.
20684: PUTMAN, J.H. M. - Index van personen aan wie door het Hof van Utrecht octrooi is verleend om te testeren, voorkomend in de octrooiregisters. 1603-1640, 1641-1678, 1679-1720, 1721-1760 en 1761-1806. 5 delen, Utrecht 1984-1995, ( toegang 8 t/m 12 ), ca. 1800 pag.
33361: PUTTE, JAN GERARDUS VAN DE, UIT GOUDA - Eenige sommatiemethoden. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
52201: PUTTEN, L.P. V., - Pioniers van Het Oude Land, kroniek van Ooltgensplaat en de familie Van Putten, Utrecht 2010, 159 pag., geb., geïll.
34304: PUTTKAMMER, MATTEUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen academicum inaugurale, exhibens quaestionum juridicarum syllogen [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1819
36197: "PYRNERUS, MATTHIAS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS" - Coronis posterior ethicis disputationibus adjecta de conversatione cum haereticis ..... Wittenberg Johann Gormann 1611
44088: VREDENDUIN PZ. J., - Geschiedenis van de banne Westzaanen, Zaandijk 1903, 330+(10) pag., geb., geïll. (o.a. met 2 uitvouwbare kaarten). Mooi exemplaar.
44037: BUIJS PZN. W., - De windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918), Koog-Zaandijk 1919, 143 pag.
36444: QUACK, H.P.G. - Bouw en samenstel der maatschappij, rede ...overdracht rectoraat 1875
38158: QUACK, H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven, Utrecht 1872, 40 pag. zonder omslag.
31609: QUACK, HENRICUS PETRUS GOTHOFREDUS, UIT SETTEN - Specimen historico-politicum inaugurale de republica qualis furrit seculo XIVmo [...] Amsterdam J. Müller 1859
17824: QUACK, JAN DE, EN BERNARDUS ANTONIUS FALLÉE (VERT.) - De vrouwen-soldaten of De slecht verdedigde vesting, vrolyk blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1809.
17827: "QUACK, JAN DE (VERT.); [HEINRICH AUGUST MÜLLER]" - Ridder Golo, of Onschuld en misdaad. Eene overlevering uit de middeneeuwen. Door den schrijver van Albert van Reinstein enz. Vertaald uit het Duits. Den Haag, W.K. Mandemaker, 1821. [2 delen]
17829: QUACK, JAN DE, EN BERNARDUS ANTONIUS FALLÉE (VERT.) - De vrouwen-soldaten of De slecht verdedigde vesting, vrolyk blyspel met zang. 2e druk. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1825.
17830: "QUACK, JAN DE (VERT.); MARGUERITE DE SALUCES" - Foscarini, of Het slagtoffer van de Venetiaansche staats-inquisitie. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1827. [3 delen]
9076: "QUACK, JAN DE (VERT.); [HEINRICH AUGUST MÜLLER]" - Ridder Golo, of Onschuld en misdaad. Eene overlevering uit de middeneeuwen. Door den schrijver van Albert van Reinstein enz. Vertaald uit het Duits. Den Haag, W.K. Mandemaker, 1821. [2 delen]
17822: "QUACK, JAN DE (VERT.); JEAN-BAPTISTE HAPDÉ" - De duivelsbrug, tooneelspel.Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1807.
51053: QUACK, J.C.W. - Gedenkboek van den watersnood in 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlansch Indie geteisterd werd. Dordrecht, Revers, 1862.
33698: QUACK, H.P.G. - Staat en maatschappij.
31697: QUACK, H.P.G. - Sociale politiek. [...] Amsterdam 1885
41989: QUACK, J.C.W. - Gedenkboek van den watersnood in 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch-Indie geteistet werd, Dordrecht 1862.
56238: QUADEKKER, E.A.L., - Het paardenboek. Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden, 3 delen, Zutphen [ca. 1920].
23773: QUANDT, J.G. VON - Over het standpunt waarin kunsten (...) beschouwd moeten worden m.b.t. den staat, benevens voorslagen ter verbetering der kunstacademiën. Amsterdam 1828, 51 pag. ( Knuttel 25752).
34919: QUARLES, WILHELMUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de condictione indebiti Leiden A. Elzevier 1709
34981: QUARLES VAN UFFORD, H.G. - Proeve eener beschouwing over de gemeente als burgerlijk persoon Leiden Hazenberg 1849
32861: QUARLES VAN UFFORD, GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridica inauguralis, continens historiam institutionis curiae supremae in Hollandia et Zeelandia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
34808: QUARLES VAN UFFORD, EDUARDUS, UIT HAARLEM - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1842
32611: QUARLES VAN UFFORD, JACOBUS CAROLUS GUILIELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-politica inauguralis de vi rationum externarum in domesticam nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-septentrionalis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1844
32610: QUARTEL, HENRICUS GUILIELMUS DE, UIT CURACAO - Dissertatio juridica de adoptione [...] 's Hertogenbosch H. Palier en Zoon 1830
59809: QUELLINUS, HUBERT (1619-1687) - Artus Quellinius Antverpiensis Curiæ Amstelodamensium statuarius (Portrait of Artus Quellinus I)
59808: QUELLINUS, HUBERT (1619-1687) - Artus Quellinius Antverpiensis Curiæ Amstelodamensium statuarius (Portrait of Artus Quellinus I)
20376: QUERFURTH, C.O. VON - Kritisches Wörterbuch der Heraldischen Terminologie mit 322 in den text gedruckten Abbildungen, Nördlingen 1872, 4+190 p. Orginele uitgave.
2082: QUERFURTH, CURT O. VON - Kritisches Wörterbuch der heraldischen Terminologie. Facsimilé-uitgave Wiesbaden 1969 naar de uitgave München-Berlin 1872. Geb., geïll., 190 p.
56320: QUERIDO, IS., - Amsterdam, proza door Is. Querido, met een litho van W. Wagner, Amsterdam, B. Houthakker, 1922.
42981: QUESADA, C.M. DE CESPEDES Y - Cuba before the world [publication for the Panama-Pacific International Expostition in San Francisco, 1915].
34061: QUESNE VAN BRUCHEM EN CILLERSHOEK, JOANNES PHILIPPUS DU, UIT ALTONA (DENEMARKEN) - Disputatio juridica inauguralis sistens disquisitionem de peritis in arte (experts), secundum ius Francicum [...] Leiden H.W. Hazenberg jr. 1825
56935: QUESNEL, PASQUIER, - Venin des 101 propositions tire'es des reflexions morales du pere Quesnel, sur chaque verset du nouveau testament, z.pl., [Nederland?], 1714.
54287: QUESTIER, M - Astrologise aenteeckeningh voor het jaar 1684, gemaekt door de heer Matthias Questier, professeur tot Parys, den welken heeft voorsegt de dag van zijn sterfte ende ook de dood vanden grave van St. Paull, welcke aenteeckening in zijn sack gevonden is na sijn dood, anno 1683. z. pl., [1684].
20100: QUICKE, F. - Les Pays-Bas à la veille de la période Bourguignonne, 1356 - 1384, Brussel 1947, 458 pag., geb. Goed exemplaar.
4482: QUIEN, F.C. - Notes sur l'histoire de la famille Quien protestante et de ses ancêtres Le Quien, ainsi que de la famille Le Quien de la Neufville. Florence 1939, 157 p., losliggend exemplaar, geïll.
17732: "[PELS, ANDRIES (VERT.)]; PHILIPPE QUINAULT" - De wanhebbelyke liefde, kluchtspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
51951: QUINCEY, THOMAS DE, - De Engelsche postwagen, ingeleid en vertaald door Albert Verwey, Utrecht, De Roos, 1952.
18367: "T[EEUWSEN, HENDRIK] (VERT.); CHARLES GEORGES FENOUILLOT DE FALBAIRE DE QUINGEY" - Wilson. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1784.
59541: "QUINKHARD, JULIUS (1736-1776); HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780)" - PAULUS WESLINGH
34183: QUINTUS, ONNO JOOST, UIT GRONINGEN - Dissertatio philosophico juridica inauguralis de religione, civitati necessaria [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1805
33797: QUINTUS, JOH. HIND., UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de deposito [...] Groningen George Spandaw 1722
32612: QUINTUS, JUSTUS DATHO LEWE, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, nonnulla continens de potestate magistratus in tutoris datione [...] Groningen M. Smit 1838
32613: QUINTUS, RUDOLPHUS ANTONIUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de separatione thori ac mensae, praesertim de ea, quae fit mutuo conjugum consensu [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1840
53933: QUINTUS, JACOBUS JOHANNES ARICIUS - De cellulaire gevangenisstraf in Nederland, sinds hare invoering bij de wet van 28 Juni 1851. Dissertatie, Groningen, P. Noordhoff, 1887.
32744: QUINTUS, JOHAN WICHERS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de duello eiusque puniendi ratione [...] Groningen J. oomkens 1830
32152: QUINTUS, JACOBUS JOHANNES ARITIUS, UIT GRONINGEN - Quaestiones juridicae inaugurales [...] Groningen P.W. van Heijningen Bosch 1846
32239: QUINTUS, JUSTUS DATHO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de ambitu juris poenalis communis in Belgio [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1836
36435: QUISTORP, JOHANN - Quaestio symposiaca utrum sine laesione conscientiae pro salute, seu in sanitatem aliorum bibere liceat? Rostock Weppling? 1718
17832: QUI PRO QUO - Qui pro quo [of Verzameling van amuzante galante en uitgezochte vrolijke verhaalen om de melancholie te verdrijven, en de tijd vrolijk en aangenaam door te brengen.] Tweede deel. Te Halle bij Jan Frederik Dost, [1790-1792?]. [1 van 2 delen]
25004: RAA, F.J.G. TEN - De uniformen van de Nederlansche Zee- en Landmacht hier te lande en in de kolonien, naar aquarellen of teekeningen van J. Hoynck van Papendrecht, W.C. Staring en J.P. de Veer.
457: RAADSCHELDERS, J.C.N. - CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 7. J.C.N. Raadschelders, Lokale bestuursgeschiedenis.
2085: RAADT, J.-TH DE - Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique-Luxembourg-Pays-Bas-Allemagne-France). Recueil historique et héraldique.
38004: RAAF, K.H. DE - Willem Kloos, de mensch, de dichter, de kriticus, Velsen 1934, 309 pag.
36005: RAAIJDT, ANTHONY CORNELIS DE, UIT ROTTERDAM - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1867
35836: RAALTE, HENRY AUGUST VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Van der Schouw 1877
57247: "RAALTE, FRITS VAN; " - De schatten der aarde. Eerste afdeeling: steenkolen en zout [met: Tweede afdeeling: ertsen en metalen], Groningen, Th. Niemeijer [ca. 1930].
34893: RAALTE, DAVIDES JOSEPHUS VAN, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de discrimine inter delicta dolosa et culposa cum ex rei natura tum ex principiis codicis poenalis Leiden Haak 1833
32508: RAAMBURGH, HERMAN GUILJELMUS, UIT ENKHUIZEN - Dissertatio juridica inauguralis de dominio maritali in rebus dotalibus, subsistente matrimonio [...] Leiden Abraham Ambrullaart 1741
20513: RAAPHORST-ROOD, C. E.A. - Het geslacht Rood, z. pl. 1986 ( reeks: Westfriese geslachten XXV ), 256 pag., geïll.
28581: RAATGEVER, J. - 100 jaar N.S. 1839-1939, propaganda gedenkuitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan der Nederlandse spoorwegen, Amsterdam 1939, 252 pag., geb., geïll. [ bibliotheekband, stempel, enkele scheurtjes geplakt met plakband ].
40395: RAAY, STEFAN VAN (ED.), - Imitation and inspiration. Japanese influence on Dutch Art, Amsterdam 1989, 180 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
23865: RABAN, L.F. - Petite biographie des députés, Paris 1826, 16°. 108 pag., orig. boards.
23858: RABAN - Le petit Jesuite, Paris, les Mds de Nouveautes, 1826, 16°. 29 pag. Original printed covers , stating that there were 15000 copies printed.
52577: RABELAIS, F. - Les songes drolatiques de Pantagruel ou sont sontenues cent vingt figures de l'invention de maitre Francois Rabelais copiees en facsimile par J. Morel sur l'edition de 1565. Paris, Les bons libraires, 1869.
35475: "RABENER, JUSTUS GOTTHART ; REINECCIUS, CHRISTIAN FRIEDRICH" - Dissertatio philologica de daemonibus [...] Leipzig Christian Goez 1706
17836: RABENER, GOTTLIEB WILHELM - Verzameling van hekelschriften. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1777. [1 van 4 delen]
27140: RABER, A - Der kampf um das herrenmeistertum des Johanniterordens (1641-1652], zugleich ein beitrag zur geschichte der grafen Adam und Johann Adolf zu Schwartzenberg, Würzburg 1911, 127 pag. [ dissertation].
17837: "RABUS, PIETER; WILLEM SEWEL" - Twee-maandelyke uittreksels van P. Rabus. Met privilegie [...]. Rotterdam, Barend Bos, 1702. [Gebonden met:] Twee-maandelyke uyttreksels van alle eerst uytkomende boeken door W. Sewel. Begonnen met hooimaand en oogstmaand 1702. Met privilegie [...]. Rotterdam, Barend Bos, 1702 [2 delen in 1 band]
17838: RABUS, PIETER - Gedichten. Amsterdam, Jan Hartig, 1741.
35437: "RACHELIUS, JOACHIM, UIT ROSTOCK; PRAESES: SLEDANUS, CHRISTIANUS" - Disputatio anniversaria ac theologica, complectens, controversias XXIV de persona et officio Christi Theanthroopou, Photinianorum dogmatibus opposita [...] Rostock Joachim Fuess 1614
9018: "[MEIJER, LODEWIJK, E.A. (VERT.)]; JEAN BAPTISTE RACINE" - Andromaché. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
9017: "[MEIJER, LODEWIJK, E.A. (VERT.)]; JEAN BAPTISTE RACINE" - Andromaché. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
59372: "ANTIQUE GAME ""THE PRIZE BOAT RACING"" " - "Prachtig antiek spel "" the prize boat racing"" (regatta, les regates, ragata, corrida de barcos). In goede conditie, met 6 houten zeilbootjes (namen Vesta, Minerva, Brise, Freya, Sud-West, Activ), zes geldbakjes, zes mooie witte envelopjes met papiergeld (5 en 20 mark), gouden papieren muntjes en een speelbord. Twee dobbelstenen en een gooibeker."
54607: RACOT DE GRANDVAL, NICOLAS - Le vice puni, ou Cartouche. Poeme. Nouvelle edition. Amsterdam, J. de Ruyter, 1738.
60192: RADEL (1739-1808) AND BENARD, ROBERT (1734-?) - Machines de Théatres (Theater Machinary of the Opera of Paris)
60191: RADEL (1739-1808) AND BENARD, ROBERT (1734-?) - Machines de Théatres (Theater Machinary of the Opera of Paris)
60190: RADEL (1739-1808) AND BENARD, ROBERT (1734-?) - Machines de Théatres (Theater Machinary of the Opera of Paris)
61763: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Wittevrouwe-Kerk tot Utrecht
61716: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Valkhof te Nimwegen waterzij
61797: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Konings-Uythof
61796: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Konings-Uythof
61794: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61795: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kathuyser-Klooster bij Delft
61792: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kasteel van Liesvelt
61793: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Hinten
61790: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Langerack
61791: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kasteel van Liesvelt
61721: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuw Seventer
61768: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Utrecht
61725: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Wolfswaert van Agteren
61788: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Langerack
61789: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Langerack
61752: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Out Poortje te Zeyst
61713: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Sansoye bij Heusden
61764: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Rijnkom
61766: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Utrecht
61779: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Kronenburg in Welstant
61774: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Maersen
61773: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Poort tot Montfoort / Kasteel te Montfoort
61772: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Poort tot Montfoort / Poort tot Montfoort
61771: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kasteel tot Montfoort / aan de wal tot Montfoort
61762: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Bij St. Agnite tot Utrecht.
61761: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Int St. Pieter-Pant binnen Utrecht / Int St. Pieter-Pant binnen Utrecht
61737: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Baemburg komende van Utrecht / Baemburg komende van Amsterdam
61735: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - St. Petronella Kapel op de Bilt
61731: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Breukelse-Brug en Out Gunterstein
61730: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Breukelse-Brug en Out Gunterstein
61729: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Out-Gunterstein
61728: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Cleef
61727: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Vredestein in Gelderlant
61753: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Issel Poort tot Ysselstein / De Sluys tot Ysselstein
61726: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Waerdenburg
61757: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Wittevrouwe-Poort tot Utrecht / Agter St. Maria tot Utrecht
61776: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Kronenburg en Loenen
61775: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - T Huis Kronenburgh
61767: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Loenen
15778: RADEMAKER, ABRAHAM - Hollands arcadia of de vermaarde rivier Den Amstel, vertonende alle deszelfs lustplaatzen, herenhuizen en dorpen, [...]. Amsterdam: L. Schenk, 1730. [Gebonden met:] Hollands Tempe verherelykt [...]. Amsterdam: L. Schenk, [1728]. [En met:] Spiegel van Amsterdams zomervreugd [...]. [Amsterdam: L. Schenk, z.j.].
15780: RADEMAKER, ABRAHAM - Spiegel van Amsterdams Zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertonende deszelfs kerken,herenhuizen, lustplaatssen, lanen, wegen, vaarten, enz., naar ‘t leven getekend en in ‘t koper gebragt door Abraham Rademaker, [...]. Amsterdam: L. Schenk, z.j. Facsimilé-reprint Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1974.
15775: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten vervat in 300 konstplaaten, verzamelt, getekent en in ‘t koper gebragt door den konstryken Abraham Rademaker, met eene korte beschryving derzelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch, 2 delen, Amsterdam: Willem Barents, 1725. Reprint, z.pl., z..j., [ca. 1980]
60796: RADEMAKER, ABRAHAM (1675-1735) - Six small Dutch river sidetown views: Jaarsveld, Ouderkerk aan den Ijssel, Tienhoven, Capelle aan den Ijssel, Krimpen aan den Leek, Moordrecht.
61734: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Bilt buyten Utrecht / St. Petronella Kapel op de Bilt
61750: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Oude Kerk te Zuylen
61749: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61748: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61747: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt
61746: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt / Yearsvelt
61745: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Int Slot te Abkou / Int Slot te Abkou
61744: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Int Slot te Abkou
61743: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Slot te Abkou / 't Slot te Abkou van Binnen
61742: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Slot te Abkou
61720: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis te Bylant
61777: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - T Huis Kronenburgh / 't Kronenburg en Loenen
61719: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Loevestein
61760: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Agter St. Maria tot Utrecht
61755: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Vreeswijk aan de Vaart / Vreeswijk aan de Vaart
61751: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Out Poortje te Zeyst
61765: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - T Huis Oudaen
61741: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Onderste Gewelve Int Slot te Abkou
61798: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Ruwine van Koningsvelt
61724: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Wolfswaert van Vooren
61759: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - St Agnite te Utrecht / Bij 't Dolhuis te Utrecht
61770: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Den Bergh aan de Veght
61758: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Pellus-Poort bij Utrecht aan de Voorstadt / Pellus-Poort bij Utrecht
50997: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Schoonenburg, 1731.
61756: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Vreeswijk aan de Vaart
61733: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kuilenburg / 't Kasteel te Kuilenburg
61738: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Weeshuis tot Amersfoort
61739: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kamp-Poort tot Amersfoort
61740: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Klooster s Aegten
61714: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Hinten
61732: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Kasteel te Kuilenburg / 't Kasteel te Kuilenburg
61712: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Workum van de Lantzij
61723: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Wolfswaert van Vooren
61722: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Wolfswaert van Agteren
42564: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten [deel 1 van 2]. Amsterdam, W. Barents, 1725.
61718: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Loevestein
61717: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Lynden
61715: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Hinten
61769: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Loenen
61778: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Kronenburg in Welstant
61754: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Poort tot Ysselstein / Bij de Issel Poort tot Ysselstein
34062: RADEN, PETRUS GERARDUS PAULUS VAN, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones de differentiis falsi et stellionatus [...] Amersfoort W.J. van Bommel van Vloten 1846
35347: RADERMACHER SCHORER, F.H. EN C.J.W.LOTEN VAN DOELEN GROTHE - Prent op de dubbele promotie van Mr F.H. Radermacher Schorer en Mr C.J.W.Loten van Doelen Grothe, naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877
34063: RADERMACHER, JANUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de compensatione, inprimis ex jure Romano [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
16987: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance van de Nederlandse boekdrukkunst. Amsterdam, 1952.
6809: "ANONIEM (VERT.); JEAN BAPTISTE RADET" - "Frosine, of De laatst aangekomene; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1802."
30767: RAEMAEKERS, L. - Twintig opnamen uit zijn carico- plane, Amsterdam z.j., (4) pag. + 20 ingeplakte platen. Rond het oorspronkelijke omslag een vel papier geplakt, waardoor het omslag nog gaaf is
34911: RAET, THEODORUS DE, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de mandato Leiden A. Elzevier 1711
32440: RAEVARDUS, JACOBUS - De auctoritate prudentum liber singularis : usui studiosae legum iuventutis [...] Helmstedt J. Heitmüller 1660
32439: RAEVARDUS, JACOBUS - De praejudiciis libri duo [...] Helmstedt J. Heitmüller 1662
15782: RAFFLES, THOMAS - Letters during a tour through some parts of France, Savoy, Switzerland, Germany and the Netherlands, in the summer of 1817. Liverpool: Thomas Taylor, 1818.
37286: RAGUENET, A - Materiaux et documents d'architecture et de sculpture, one volume in half leather, Paris, Ducher et Cie, 19th century.
33294: RAHUSEN, EDUARDUS NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure retentionis [...] Amsterdam C.A. Spin en Zoon 1854
5201: RAIMAR, W. - Ahnentafel von König Ludwig II von Bayern, Neustadt/Aisch 1997, 239 p., geb.
60013: RAINALDI, CARLO (1611-1691), FALDA, GIOVANNI BATTISTA (1643-1678) - TEMPLA DICATA SANCTISSIMAE VIRGINI MARIAE MONTIS SANCTI ET MIRACULORUM POSITA IN PLATEA URBIS E CONSPECTU PORTAE FLAMINIAE.
28980: RAIS, JULES A.O. - L' Image, revue artistique et litteraire, ornée de gravures sur bois, no. 7, juin 1897, pp. 193-224, perfect exemplaar, gebonden in half linnen met behoud origineel omslag.
34723: RAM, ARNOLDUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica de legato universitati relicto Utrecht Van Megen 1735
34724: RAM, ARNOLDUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de casu pro amico Utrecht Van Megen 1736
34064: RAM, JANUS LAURENTIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum inaugurale de ministerii publici origine in criminum causis imprimis in patria nostra [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
36141: "RAM, FRIDERICH EMICH, UIT TONNA -THURINGEN; PRAESES: THOMASIUS, CHRISTIAN" - Felicitatem subditorum Brandenburgicorum ob emendatum per edicta electoriala statum ecclesiasticum et politicum, summis lineis adumbratam Halle Christoph Salfeld 1690
4489: RAMAEKERS, F. - Ramaekers, een historisch overzicht, eerste aflevering. Nijmegen 1984, 40 p., geb., geïll.
41096: RAMAER, J.C. - Geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en Nieuwe Maas in de middeleeuwen, Amsterdam 1899, 311 pag., gebonden in geheel linnen, geïll. met 4 uitslaande kaarten en een kaart in de tekst.
56846: RAMAER, J.C., - Het goederenverkeer in Nederland in de laatste jaren, pp. 331-390 in T.K.N.A.G., 1926.
56301: RAMAER, J.C., - De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee, 2 Extracten T.K.N.A.G. [1930], pp. 350-380 en 623-669, geïll.
21051: RAMBACH, J.J. - Versuch einer pragmatischen Litterairhistorie. Hulle 1770, 188 pag. uch einer pragmatischen litterairhistorie, Hulle 1770, 188 pag.
6803: "ANONIEM (VERT.); FRIEDRICH EBERHARD RAMBACH" - De broeders, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 7e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1800.
17480: RAMBONNET, J.J. (PREDIKANT TE EEMNES BINNENDIJK) - Leerrede ter nagedachtenis van [...] J.J. de Jongh, in leven predikant bij de Herv. Gem. te Eemnes Buitendijk, uitgesproken op 5 July 1829, Utrecht, J.G. van Terveen & Zn, 1829, 8°: 6 + 25 p.
40734: RAMBOSSON, J. - Les pierres precieuses et les principaux ornements, Paris, Firmin Didot, 1870, 298 pag., geb., geïll.
32441: RAMDOHR, ANDREAS RUDOLF VON *1722-1754* - De toto iure per partialem usum servato qvo usucapio libertatis et individua servitutum caussa illustrantur. Göttingen Georg Ludwig Schulze, 1753
34699: RAMHORST, WOUTERUS ANTHONIUS VAN DER, UIT ENKHUIZEN - Dissertatio juridica inauguralis de speciebus juris in re. Leiden Haak 1784
3431: RAMMELMAN ELSEVIER, W.J.C. - Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers, meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver genealogie. Een noodige vóórarbeid tot de geschiedenis der Elseviersche drukpers. Utrecht 1845, 54+40 p. Met opdracht van de auteur in handschrift.
56271: RAMMELT, TOON, - Huize Maris, Keizersgracht 626, Amsterdam, Four Generations, Amsterdam 1943, 36 pag., geïll.
58818: RAMUS, PETRUS [=PIERRE DE LA RAMEE], - Meetkonst in XXVII boecken vervat. Uit het Latijn in 't Neerduyts overgheset by Dirck Hendrickx Houtman. Oversien (...) door W. Snellium. Amsterdam, W.J. Blaeuw 1622, 4°. (20)+221+(5) pp.
18205: SOERA RANA [PS. VAN ISAAC ESSER JR] - Licht en schaduw. Mosaiek. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
33293: RANDWIJCK, FRANCISCUS CAROLUS THEODORUS VAN, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale, continens vitas ictorum romanorum Quinti Mucii Scaevolae et Publii Rutilii Rufi Groningen J.J. Homkes 1826
34065: RANDWIJCK, LUDOVICUS NAPOLEON VAN - Dissertatio juridica inauguralis de reticentia illorum ad quorum notiam laesae majestatis aut perduellionis crimina committenda pervenerunt [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
31771: RANDWIJCK, ALEXANDER JOHAN VAN, UIT ASSEN - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1868
23849: RANDWIJCK, A. VAN - De lijdensgeschiedenis van een adelsfonds, overdruk Ned. Heraut 1887, 21 pag.
47776: NAAM- EN RANGLIJST, - Naam- en ranglijst der officieren van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht 1968, Gorinchem 1968, 772+188 pag., geb.
7770: NAAM- EN RANGLIJST - Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indië alsmede van de Landmacht in West-Indië. Per deeltje ca. 500 pag. Gebonden (enkele scharnieren los). Prijs per deeltje 48 euro
35221: RANITZ, JOHAN HENDRIK DE, UIT GRONINGEN - Stellingen [....] Groningen J.B. Huber 1868
33292: RANITZ, SEBASTIANUS MATTHEUS SIGISMUNDUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale de articulo 68 legis de imperio ex historia juris publici neerlandici illustrato [...] Academisch proefschrift over artikel 68 der grondwet in verband met de geschiedenis van het Nederlandsche staatsregt beschouwd [...] Groningen J.B. Wolthers 1858
33291: RANITZ, CORNELIUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de distinctione hominum cives inter et peregrinos, huiusque distinctionis effectu ex lege civili [...] Groningen J. Oomkens 1828
34795: RANITZ, JOHAN ANTONI DE, UIT ZUTPHEN - De commanditaire vennootschap met aandeelen Leiden Van Doesburgh 1891
32636: RANITZ, HERMAN DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum de imperio civili in partes recte distribuendo [...] Groningen J. Oomkens 1819
32634: RANITZ, SEBASTIAAN MATTHEUS SIGISMUND DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, continens collationem codicis civilis gallici et codicis civilis belgici, de causis divortii et separationis thori et mensae [...] Groningen J. Oomkens 1830
33734: RANITZ, HERMAN DE, UIT GRONINGEN - De iure naturae et ethica commentatio, ad quaestionem [...] Groningen J. Oomkens 1818
35777: RANNEFT, SICCO BEREND, UIT FREDERIKSOORD - Beschouwingen over het rondcellig sarcoom van den eierstok Groningen Huber 1878
59583: RANNINK - Grafschrift op Johs. Rannink in een oproer op Cattenburg.
49785: GILHOFER & RANSCHBURG, - Veilingcatalogus. Katalog der bibliothek Z.V. Lachnit, Wenen 1908, 117 pag. + 21 ill.
50843: RAPMUND, L. - Het Italiaansch koopmans boekhouden theoretisch en practisch behandeld. Rotterdam, v.d. Vliet, 1828.
33301: RAPPARD, FRANS ALEXANDER JOHAN FREDERIK VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Eenige opmerkingen over meineed. Proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1882
33302: RAPPARD, ANTHON GERRIT AEMILE VAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
34066: RAPPARD, HENRICUS ANTHONIUS VAN, UIT ZUTPHEN - Disquisitio juridica inauguralis de excusatione testimonium dicendi in judiciis eorum, qui propter munus, professionem vel legitimam necessitudinem arcanorum sunt depositarii [...] Utrecht P.W. van de Weyer 1847
2091: RAPPARD, F.A. VAN - Ernst Brinck, eerst secretaris van het Nederlandsche gezantschap te Konstantinopel, later burgemeester van Harderwijk, meerendeels naar onuitgegeven bronnen geschetst. Utrecht 1868. Geb., geïll., 91 p.
34075: RAPPARD, ANTHONIUS GERHARDUS ALEXANDER, UIT UTRECHT - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens doctrinam codicis civilis de VI conventionum, quas inierunt minorennes [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
1470: KORT EN ZAEKELIJK RAPPORT - Kort en zaekelijk rapport van de Commissie tot de floreenen, 1764. Leeuwarden 1764. Geb. (halfleer), 213 p.
34067: RAS, GOZEWINUS HENRICUS GERARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de vinculi cognationis et affinitatis vi et efficacia in jure criminali [...] Utrecht C. Bielevelt 1848
33930: RAS, DANIEL, UIT ALKMAAR - Dissertatio juris publici inauguralis de legibus fundamentalibus [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
38178: RASCH, J - Onze seizoenfeesten. Hun oorsprong en beteekenis, Amsterdam [ ca. 1942 ], 190 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35829: RASCH, CHRISTOPHER, UIT SAMARANG - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1868
32762: RASCH, B.L. - Bijdrage tot de leer van bedrog en valschheid, eene academische proeve [...] 's Gravenhage Gebroeders Belinfante 1854
19156: RASMUSSEN, ANNA W. - Hollaenderbyen og Store Magleby Kirke.
30351: RATHGEBER, G - Beredeneerde geschiedenis der Nederlandsche schilder-, houtsnij- en graveerkunst, deel I, Van de gebr. van Eyck tot op A. Durer's aanwezigheid in de Nederlanden, 1400- 1520. Amsterdam, Binger, 1844, 432 pag., orig. karton ( scharnier los ).
42616: RATHLEF, ERNST LUDWIG / PIETER ADRIAAN VERWER - Historische en godgeleerde verhandeling over de sprinkhanen (...) met een aenhangsel over de spyze der Israeliten in de woestyne, gemeenlyk kwakkelen geheeten. Vertaelt en eenigszins vermeerdert door Pieter Adriaan Verwer. Amsterdam, v. Tongerlo, 1750.
47435: RAU, C.G., - Kurze geschichte der Deutschen Kaiser, fur die jugend bearbeitet, Stuttgart 1860, 192 pag., geïll., geb.
17840: RAU, HERIBERT - Duitschlands Cassandra. De roof van den Elzas en de verwoesting der Palts onder Lodewijk XIV. Een historisch roman. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1871.
17481: RAU, SEBALD FULCO JEAN (WAALS PREDIKANT TE LEIDEN) - Sermons sur divers textes de l' ecriture sainte, 3 delen, Leiden, S. en J. Luchtmans, 1809-1811, 8°: 18 + 342 + 16 + 332 + 16 + 441 p.
20374: RAUCH, ERNST - Geschichte der Hüttenaluminiumindustrie in der westlichen welt, Dusseldorf 1962, 316 p., geíll.
42059: RAUDNITZ, L. - De galante recepteerkunst of (...) mededeelen. Tiel, Campagne, 1851.
24815: RAULIN J. - De la conservation des enfans, ou les moyens de les maladies, depuis línstant de leur existence jusquá láge de puberte. Paris, Merlin, 1768-1769.
31534: RAUWENHOFF, FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - Disquisitio exhibens Pauli sententiam [...] Leiden P. Engels 1857
33017: RAUWENHOFF, L.W.E. - De verhouding van de hoogeschool tot de maatschappij. Rede uitgesproken bij het nederleggen van het rectoraat der Leidsche hoogeschool. Leiden S.C. van Doesburgh 1872
17482: RAUWENHOFF, L.W.E. (HOOGLERAAR TE LEIDEN) - Katholicisme en ultramontanisme. Toespraak op den dag der opening van het oecumenisch concilie te Rome, 8 December 1869, Leiden, v. Doesburgh, 1869, 8°: 30 p.
33699: RAUWENHOFF, N.W.P. - De tegenwoordige richting en beteekenis der planten-physiologie uit de geschiedenis toegelicht.
33700: RAUWENHOFF, L.W.E. - Oratio [...]
26119: RAVENSTEYN JR., W. V. - Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16e en het eerste kwart der 17e eeuw, Amsterdam 1906, 374 pag., geb., met 4 tabellen.
40630: RAVENSTEYN, L.J.C.J. V. - Rotterdam in de negentiende eeuw. De ontwikkeling der stad, Rotterdam 1924, 273 pag., geb., geïll. ( met uitslaande platen).
52053: RAVESTEYN, L.J.C.J. VAN, - Rotterdam tot het einde van de achttiende eeuw. De ontwikkeling van de stad, Rotterdam 1933, 207+(4) pag., geïll.
40632: RAVESTEYN, L.J.C.J. V. - Rotterdam in de achttiende en negentiende eeuw, Schiedam 1974, facsimile naar de editie 1924-1933, 207 + 273 pag., geïll., geb., met map met 9 losse kaarten.
33578: RAVESTEYN, ADRIANUS JUSTINUS VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË, BURGER VAN ROTTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de avariis [...] Leiden Jacobus de Beunje 1762
33579: RAVESTEYN, HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de moderamine inculpatae tutelae [...] Leiden Joh. & Herm. Verbeek 1734
17851: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.);" - De getrouwde mannen zonder vrouwen, of Eén uur vaderschap. Blijspel met zang. (Navolging) Den Haag, J. Belinfante, 1833.
17853: RAY, CAREL ALEXANDER VAN - Pieter Spreeuw, of Eén uur boerenkermis, kluchtig blijspel met zang. Delft, erve Adrianus Sterck, 1835.
17854: RAY, CAREL ALEXANDER VAN - Adriaan Brouwer en Joost Graasbeek. Oorspronkelijk blijspel met zang, in één bedrijf. 3e druk. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1863.
17847: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); JEAN BAPTISTE RADET" - De valk, of Iets uit vader Cats. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1814.
17844: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); LOUIS CHARLES CAIGNIEZ" - Maurits van Saxen, of De veldslag van Fontenoy. Geschiedkundig tooneelspel. Muziek van J.L.P.L. Freubel. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1811.
17843: "[RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.)[; EMMANUEL DUPATY" - Het militair arrest, of De drie gevangenen. Blyspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, J.C. Rohloff, 1805.
17841: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); LOUIS FRANÇOIS ARCHAMBAULT, DIT DORVIGNY" - Waarom niet? Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
17845: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY, JOS.-MARIE PAIN" - Berquin, of De vriend der kinderen. Blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1811.
17850: RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.) - De staatkundige weerhaan, of Het huis achter den wal. Geschiedkundig blijspel met zang. (Uit het tijdvak van Lodewijk den XIII.) (Navolging) Antwerpen, H. Ratinkcx, 1829.
17849: RAY, CAREL ALEXANDER VAN - De trommelslager der land-militie, of De Geldersche bruiloft. Vaderlandsch blijspel met zang. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1815.
32949: RAYMOND, JOANNES, UIT MIDDELBURG - Dissertatio inauguralis medica exhibens descriptionem febrium intermittentium autumnalium quotannis Mittelburgi et in vicinis Seelandiae Batavae locis grassantium [...] Duisburg Fr. Ad. Benthon 1767
23624: RAYNAL, ABBÉ G.T.F. - Histoire du Stadhouderat, depuis son origine jusqu'a present, Revûë, corrigé....par [ J.] Rouset, Amsterdam , J Ryckhoff, jr., 1749, 16 + 316 pag., geheel gebonden in leer. Mooi exemplaar. houderat, depuis son origine jusqu'a prezent, Revue, carrigé ..... par [ J.] Rousset, Amsterdam, J. Ryckhoff jr. 1749, 16+316 pag., gebonden in geheel leren bandje. Mooi exemplaar.
42407: REAUMUR, R.A.F. DE - Konst om tamme-vogelen van aller hande soort in alle jaartyden uittebroeijen en optebrengen. 2 delen, 's Gravenhage, P. de Hondt, 1751.
36314: "RECHTENBACH, POLYCARPUS MICHAEL, UIT WEISSENS.; PRAESES: DRECHSZLER, JOHANN GABRIEL" - Dissertatio historico-physica de sermone brutorum Leipzig Wittigau 1673
33018: RECHTEREN VAN APPELTERN, GODERT WILLEM VAN, UIT ZWOLLEKERSPEL - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1864
53952: RECHTEREN, A.H. VAN - Missive aen haer Hoog Mogende de heeren Staten Generael [...] en daer bijgevoegt antwoort voor Adolph Henrik graaf van Rechteren [...] in dato 22 May 1720. Mitsgaders nog een nadere missive van dezelve aan haer Hoog Mog. in dato den 30 September 1720, alle raekende de gehoudene proceduren van de Raedt van Staten der Ver. Ned. tegens deszelfs broeder de gouverneur van Doornik. Deventer, B. de Vries, [1720].
53953: RECHTEREN, A.H. VAN - Memorie van Adolph Henrik graaf van Rechteren, drost van Zalland, by absentie van Ridderschap en steden de Staten van de provintie van Over-Yssel, aen de heeren ordinaris gedeputeerden [...] overgegeven binnen Campen den 2 August. 1721. Hebbende tot bylage een resolutie van Ridderschap en steden de Staten van de bovengemelde provintie in dato den 29 Martii 1721. Mitsgaders een missive van de voorsz. heeren Staten [...] 6 Augustus 1721 [...]. Alle by vervolg, lancernerende de bewuste gehoudene proceduiren en afgegevene sententie van den Raedt van Staten der Ver. Ned. tegens deszelfs broeder den gouverneur van Doornick. Deventer, B. de Vries, [1721].
54886: RECKE-VON MEDEM, CHARLOTTA E.C. VON DER - Nachricht von des beruchtigten Cagliostro Aufenthalte in Mitau im Jahre 1779 und von dessen dortigen magischen operationen. Berlin/Stettin, F. Nicolai, 1787.
55761: RECKLEBEN, J.F.C. - Prent: 'Aanslag op het leven van Prins Willem I door Jean Jaureguy', [d.d. 18-3-1582], staalgravure door J.F.C. Reckleben.
25226: RECUEIL - "Recueil de pieces de theatre, Tome II, dublin, Powell, 1750 [± 1749]. Full leather, 46+103+106+44+96 pag. Contents: Marivaux, Isle des esclaves, La double inconstance, Ecole des amis, Ecole des meres; Nivelle de la Chaussee, La Gouvernante; Voltaire, semiramis."
23360: REDEKE, MARTIN ( TEKST), CARD BLASEN ( FOTO'S ) - 50 jaar Bruynzeel 1897-1947, Zaandam 1947, 126 pag., geb., geïll. Met brief van W. Brynzeel en enkele krantenknipsels. Redeke is pseudoniem voor M.Dekker. Goed exemplaar.
52819: REDELINGHUIJS, J.H. - Verzameling van authentieke en andere stukken betreffende de zaak tusschen Johannes Henricus Redelinghuijs aan de eene en Pieter Paulus en Reindert Leendert Bouwens aan de andere zijde. Amsterdam, P.E. Briet, 1796.
43121: REDELYKHEID, C. - Project of ontwerp om de stank of besmettelyke reuk der wateren in de gragten van 's Gravenhage des zomers voor te koomen. 's Gravenhage, Gutteling, 1773.
43119: REDELYKHEID, C. - Beantwoordinge en oplossingen van eenige tegenbedenkingen en voorgedraagen zwarigheden tegens het ontwerp om den besmettelyke reuk der water gragten in 's Gravenhage des zomers voor te koomen. 's Gravenhage, Gutteling, 1773.
2099: REE-SCHOLTENS, G.E. VAN DER - De grensgebieden in het noordoosten van Brabant ca. 1200-1795. Institutionele en juridische aspecten. (Diss.) Assen-Maastricht 1993, 301 p., met losse kaarten.
5357: GESLACHT REECKENING - Geslacht Reeckening van Dirck Jonge Jan ende Commertje Jan Cocken dochter, Ao 1602. Dit geslacht reeckening hebbe doen maken Pieter Laurisz van Hoorn en zijn huisvrouw Annetje Klaasz. Knyenburg, 1 blad plano (18e-eeuws. Illustratie Le Francq van Berkhey’s Natuurlijke Historie van Holland)
34056: REEDE VAN OUDTSHOORN, JOHAN FREDERICUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juris gentium inauguralis de salutatione maritima [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1830
34057: REEDE VAN OUDTSHOORN, NICOLAUS MARTINUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de quibusdam obligationibus specialibus locatoris erga conductorem praedii rustici [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
31666: REEDE, JACOBUS LYDIAS VAN, UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum inaugurale quo inquiritur quaenam sint principia, quibus leges venatoriae olim fundatae sint hodieque innitantur [...] Utrecht J.A. van Woestenberg 1846
16965: REEDIJK, C. (RED.) - S. L. Hartz in de grafische wereld. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1969.
4175: REEHORST, G.S. - Genealogie van het geslacht Metelerkamp. Arnhem 1883, 87 p.
34465: REELING BROUWER, PIETER BENJAMIN JOHAN, UIT BERGUM - Eenige opmerkingen over art. 125 B.W. Leiden Somerwil 1890
34496: REELING BROUWER, SIJTZE, UIT BERGUM - De operatie van Pean als hysterectomie evacuatrice Leiden Mulder 1895
32517: REELING KNAP, COENRAAD, UIT TJALLEBERD - De macht van de waterschapsbesturen volgens de jurisprudentie. Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
32493: REENEN, LAURENS LAMORAL VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio philologico juridica inauguralis qua inquiritur quodnam tempus monetae valore mutato in solvendo inspiciendum sit? [...] Leiden Georg Wishoff 1742
33185: REEPMAKER, JACOBUS CHRISTIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de Guilielmo Primo Arausiaco, libertatis religiosae defensore [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1843
4510: REEPMAKER, JACOB - Genealogie der familie Reepmaker. Rotterdam 1905, 148 p., groot folio. Niet in de handel. Zeer rijk geïll.
31688: REES, OTTO VAN - Specimen historico-politicum de opere Petri de la Court [...] / Verhandeling over de: Aanwijsing der politike gronden en maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland, van Pieter de la Court. Een proeve [...] Utrecht B. Dekema 1851
35387: REES, JOHANNA VAN - Prent voor de promotie van Dr J. van Rees, Keizersgracht 69, Amsterdam Leiden IJdo 1910
38404: REES, O. V. - Oorsprong en karakter van de Nederlandsche nijverheidspolitiek der 17e eeuw, Utrecht 1865, 406 pag., geb.
31690: REES, O. VAN - Redevoering over de wetenschap der statistiek [...] Utrecht C. van der Post Jr. 1860
33362: REES, MATTHIJS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Analytische voortzetting van analytische functies en van reeksen van analytische functies. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1928
31689: REES, O. VAN - Redevoering over de staathuishoudkundige geschiedenis van Nederland [...] Zutphen Willem Thieme 1858
35098: REES, RICHARD VAN - Oratio de Jano Bleulando 1839
28823: REES, O. V. - Geschiedenis der Nederlandsche volkplantingen in Noord-Amerika, Drie voorlezingen, Tiel, Campagne 1855, 162 pag., original edition, good copy in original paper covers, back strengthend.
51751: REES, J. ROGERS, - The pleasures of a bookworm, London 1886.
23769: REES, B. VAN - De vereeniging der belangen van landbouw, industrie en koophandel, overwogen en aangetoond, Leiden, Mortier, 1816, 86 pag., orig. karton (Knuttel 24303).
43523: REES, O.VAN - Verhandeling over de Aanwijsing der politike gronden en maximen van de republike van Holland en West-Vriesland van Pieter de la Court, Utrecht 1851, 56+176 pag., orig. papieren omslag [dissertatie].
32295: REES, RICHARD VAN, UIT UTRECHT - Het personenvervoer op de spoorwegen [...] Academisch proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1875
59964: PRIJSCOURANT B.J. REESER - Delicatessenhandel. Fijne Vleeschwaren. Comestibles en koloniale waren. Firma Waterschot. 36 pp.
33353: REESINCK, JACOBUS JOSEPHUS MARIA, UIT AMSTERDAM - Onderzoekingen over delta cephei en over het cepheidenprobleem. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1926
20010: REESSE, J.J. - De suikerhandel van Amsterdam van het begin der 17de eeuw tot 1813, 's-Gravenhage 1908, 276 + 184 p., geb., geïll. MET: De Suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894, 's-Gravenhage 1911, 158 + 66 pag., geb.
47348: REEUWIJK, A.J. VAN, - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw, Amsterdam 1941, 76 pag., [dissertatie].
7847: REFORMATION - Reformation-Emigration Protestanten in Salzburg.
42547: REFUGE, [EUSTACHE] DU - Traite de la cour, ou instruction des courtisans. Amsterdam, Elzevier, 1656.
17859: REGEER, J.P. - Gedichten. Rotterdam, W. Wenk, 1858.
902: GESLACHTS-REGISTER, - Geslachts-register der leden van de ridderschap in Noord-Holland, 1858. Haarlem 1858. Geb., folio, ca. 200 p.
33443: REGIUS, JOHANNES - Oratio funebris decreto amplissimi senatus academici habita in exequiis [...] Nicolai Blancardi [...] Franeker Franciscus Halma 1703
33534: REGIUS, JOHANNES - Oratio funebris in memoriam [..] Guilielmus Coutier [...] Franeker Henricus Halma 1724
15785: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS - Voyage de Flandre et de Hollande [...]. Amsterdam: M. Hertzberger, 1935.
15784: REGNARD, JEAN FRANÇOIS - Voyage de Flandre et de Hollande, commencé le 26 avril 1681. Amsterdam: M. Hertzberger, 1935.
24733: REGNIER, MATHURIN - Oeuvres contenant ses Satyres et autres pieces de poësie. Amsterdam, Estienne Roger, 1710.
52421: REGNIER, MATHURIN - Les satyres et autres oeuvres, avec des remarques. Amsterdam, P. Humbert, 1730.
4513: REGOUT, GUY M.H.M. - Généalogie de la famille Regout. Brussel 1953.
47110: REGT, W.M.C., - Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Ned. Hervormde Gemeente te Alphen aan den Rijn, Alphen 1932, 123 pag., geb., geill.
4311: REGT, W.M.C. - Nassau-Zuylesteyn. Z.p. z.j., 16 p.
4080: REGT, W.M.C. - Het geslacht Loosjes. Overdr. (1921), 22 p.
2106: REGT, J.W. - Neêrlands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht. Nieuwe uitgave. Arnhem-Nijmegen 1876. Geb., 553 p.
53467: REGT, JUSTUS DE - Het schandelyk gedrag door mr. Pieter Markus als hoofd-officier der stad Leyden (...) gehouden tegens (...) F.A. van der Kemp (...) en L. Herding (...) in een briev van een vriend aan zijn vriend. 's Hage, K. Hofman, 1782.
17861: REGT, JAN DE - Mengel-dichten, gezangen en kluchtspel De nacht-wachts. 2e druk. Amsterdam, Johannes Oosterwijk, 1718.
17862: REGT, JAN DE - Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen, en Nacht-wachts. 3e druk. Amsterdam, Gerrit de Groot en Kompagnie, 1733.
17863: REGT, JAN DE - Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen, en Nacht-wachts. 3e druk. Amsterdam, Gerrit de Groot en Kompagnie, 1733.
17864: REGT, JAN DE - Mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel De nacht-wachts. Derde druk. Amsterdam, J. Vriese, J. van Gulik en M. Schooneveld, 1779.
29047: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN - Jacques de Gheyn. Three generations, 3 volumes, 's-Gravenhage 1983, 191 + 194 + 285 pag., ill., hardback.
31942: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN - De opdracht. Rede [...] buitengewoon hoogleeraar in de kunstgeschiedenis der Middeleeuwen en van den nieuweren tijd [...] Haarlem Joh. Enschedé en Zonen 1937
2108: "REGTEREN ALTENA, I.Q.; P.J.J. VAN THIEL" - De portret-galerij van de universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743. Amsterdam 1964. Geb., geïll., 387 p.
17867: REGTUIT, JAN [PS. VAN G.J. D'ANCONA] - "Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 8e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, 4e druk; Derde brief, 3e druk; Vierde brief, 2e druk; Vijfde brief; Zesde brief; Zevende brief; Achtste en laatste brief. [En met:] Eerste verzameling van brieven aan Jan Regtuit, passagier van het schip De Neederlanden, liggende op het Eiland van Bezuiniging. Amsterdam, G.J. d'Ancona, 1843. [En met:] Brief van Piet Opregt, met het schip De Onpartijdige afgezonden, om te onderzoeken naar den toestand van het schip De Neederlanden"
17868: REGTUIT, JAN [PS. VAN G.J. D'ANCONA] - Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 5e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, Derde brief, Vierde brief, Vijfde brief, Zesde brief, 2e druk, Zevende brief, Achtste en laatste brief.
2109: REHM, G.J. - De Bredase apothekers van de 15e tot het begin van de 19e eeuw. Breda 1961. Geb., geïll., 118 p.
41666: REICHLING, A - Acta organologica, Band 1 (1967)-22 (1991), gebonden in 8 linnen banden. Mooie set, register op band 1-20 in band 21.
34155: REIDING VAN LYPHART, FOKKO SYTZES, UIT LEEUWARDEN - Disputatio iuridica inauguralis ad verba art. 4. codicis civilis [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1817
33127: REIDING, AAN SIJTSES, UIT DRACHTEN - Disputatio juridica inauguralis, de fictionibus juris apud Romanos [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
33178: REIDING, FOKKE SIJTSES, UIT DRACHTEN - Disputatio iuridica inauguralis de iure summi imperantis in societates occultas [...] Groningen J.J. Homkes 1828
17484: REIFF, FR. (LERAAR THEOLOGIE TE BASEL) - De geestelijke tijdmachten in het licht der gebeurtenissen onzer dagen. Eene voordracht gehouden te Barmen den 17 Augustus 1871. Zijnen landgenooten aangeboden door J.P. Nonhebel, predikant te Middelburg, Middelburg, A. Wedding, 1871, 8°: 61 p.
5991: REIGER, H.A. DE - Het geslacht De Reiger te Coevorden 1744-1954, met enkele historische aantekeningen, Coevorden 1955, 32 p., geïll.
33180: REIGER, FRIDERICUS ULRICUS HERMANNUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale selactas continens observationes de jure ad poenam sublato per mortem delinquentis [...] Groningen W. van Boekeren 1842
33179: REIGER, ALBERTUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, continens meditationem ad novellam 140 de necessaria morum apud populos observantia in legibus condendis [...] Groningen Hermannus Eekhoff 1802
33181: REIGER, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale de vi et efficacitate foeminarum in res politicas, earumque juribus civicis [...] Groningen W. van Boekeren 1829
35000: REIGERSMAN, ANDRE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen Leiden P. Engels 1864
34178: REIGERSMAN, PETRUS CONSTANTINUS ANTONIUS CATHARINUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de legibus et institutis Belgicis, cum antiquioribus tum recentioribus, quae spectant curam in mercibus, ex auro vel argento fabricatis, publicae cautionis ergo, adhibendam [...] Utrecht Joh. Altheer 1829
36022: REIGERSMAN, JACOB WALRAVEN GERHARD, UIT BREDA - Stellingen ..... Utrecht Van Druten 1896
36636: REIJERS, HANS - Groepsfoto van promotiepartij in hotel Levedag van Hans Reijers. Hierbij een groepsfoto t.g.v. het doctoraal examen van Reijers en nog twee andere foto's 1908
22716: REIJERS, ARNHEM - Foto van een getekende stamboom Reijers (1686-1931), met “1881 - 13 september - 1931” (50 jarig huwelijk Zeger R.A. Reijers en Juliana A.G. Jonckheer). Met familiewapens en een gezicht op Arnhem.
2154: REIJNDERS, C. - Van `Joodschen natiën' tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto- en assimilatieverschijnselen tussen 1600 en 1942. Amsterdam 1969, 210 p.
24884: "REIMARUS, HERMANN SAMUEL;" - De voornaamste waarheden van den natuurlyken gods-dienst (...) met aantekeningen en een voorrede door Johan Lulofs. Leiden, Houkoop 1758, (42)+738+(20) pag., halfleer, mooi exemplaar.
2111: REIMERS, JAKOBUS - Das Adlerwappen bei den Friesen. Oldenburg 1914. Geb., geïll., 204 p.
58784: REINDERS, G., - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt, 2 delen in 1 band, Groningen 1877-1879.
33182: REINDERS, MARTINUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones juris civilis hodierni [...] Groningen R.J. Schierbeek 1840
30425: REINER, I - Woodcut/ wood engraving. A contribution to the history of the art, St. Gall 1947, 111 pag., ill., hardback, with dustwrappers.
36437: REINHARD, LORENZ - Dissertatio theologica qua librum Sapientiae nec esse canonicum neque a Salomone conscriptum Wittenberg Schroedter 1719
35520: "REINHARD, SAMUEL, UIT LOBENST. VARISCO; PRAESES: BLEICH, JOHANN ANDREAS" - Meletema baptisma Iooannou (these words in Greek capitals) sistens ad illustranda quaedam Novi Foederis loca, Matth. C. III, comm. 6 & 13 ex philologia et antiquitate deductum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1689
22334: REINHARD, SLUYTER, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwoning van de eerste jaarlijkse diensten voor de ziel van Elizabeth Sluyter, huisvrouw van Johannes Reinhard, in de kerk van pater H. Groenen, getekend: C. Keyzer. Gedrukt, 4° oblong.
35528: "REINHARDO, MICHAEL HENR., UIT HILDBURGHAUSEN (THÜRINGEN); PRAESES: WERNSZDORFF, GOTTLIEB" - Historia Confessionis Tetrapolitanae [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1721
37427: REININK, A.W. EN J.G. VERMEULEN - IJskelders. Koeltechnieken van weleer. Nieuwkoop 1981, 292 pag., geb., geïll., met stofomslag. Exemplaar als nieuw.
19168: REININK, WESSEL - Landgoed Linschoten.
32216: REINSMA, RIEMER, UIT BOLSWARD - Het verval van het cultuurstelsel. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Van Keulen 1955
15786: REIS - Reis door Nederland [leporello van 12 pagina’s (elk 17 x 8,5 cm) met 37 Nederlandse stadsgezichten, in de vorm van in bruin gedrukte houtgravures (?)], z.pl., [ca. 1900?]
6308: REISER, R. - Die Wittelsbacher 1180-1918. Ihre Geschichte in Bildern, München 1980, 160 p., geb., geïll.
42985: REISIG, J.H. - De suikerraffinadeur of volledige beschrijving van het suiker. Dordrecht, Blusse, 1793.
15790: REISJE - Het reisje naar Gelderland, of de vervulling van Herman’s wenschen. Uitgegeven ten behoeve der noodlijdenden van Maas en Waal. Nijmegen: J.F. Thieme, 1830.
36600: REITSMA, RIENTS, UIT BAARDERADEEL - Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The States of Overijssel 1566-1600 Amsterdam Rodopi 1982
2115: "REITSMA, J.; S.D. VAN VEEN" - Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620. Deel IV: Gelderland. Arnhem 1895, 396 p.
2116: "REITSMA, J.; J. LINDEBOOM" - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. 4de herz. druk. Utrecht [1933]. Geb., 596 p.
2114: REITSMA, J. - Oostergo. Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581. Leeuwarden 1888, 272 p.
31543: REITZ, JOANNES FREDERICUS - Oratio inauguralis de veterum oratorum Utrecht Joannes Broedelet 1746
43180: REITZ, JOANNES FREDERICUS - Eenige honderd themata, geschikt naar de regels van de syntaxis en verdeeld in vyf classen, naar de verscheide vorderingen der leerlingen tot gemak der huislyke onderwyzinge opgesteld. 4e druk, Utrecht, Broedelet, 1753.
57085: "REITZEL, P.; " - Heraldikeren. Frederik Britze. En Dansk exlibriskunstner, Kopenhagen 1945.
17871: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); CORNELIUS HERMANN VON AYRENHOFF" - De geleerde vrouw, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
17872: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); H.W. LAWAETZ" - De temperamenten, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
17873: REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.) - De gelukkige inval. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
17874: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De jagers, een tafereel der zeden van het land. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
17875: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); CARL STEINBERG" - De hand der wrake, tooneelspel. Een vervolg op De jagers. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
17876: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De herfstdag, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
47587: O'RELL, MAX, - La maison John Bull & Cie, les grandes succursales le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zelande, l'Afrique du Sud, Paris 1894, 4+371 pag., half leer.
41014: REM, M - De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340), Amsterdam 2003, 323 pag., geb., geïll.
36010: "REMLING, M. NICOL. CHRISTOPH , UIT KURLAND; PRAESES: SCHURZFLEISCH, C.S." - Propositiones historicae ad disputandum publice propositae Wittenberg Chr. Schrodter 1678
60552: REMMERS, PIETER (1744- AFTER 1810) (ATTRIBUTED TO) - The quack
61345: REMONSTRANTEN - Tafel van De leere ende het ghevoelen der Arminianen, diemen ghemeenlick Remonstranten noemt.
36479: RENAUD, J.G.N. - Variaties op het thema kasteel. Openbare les Assen Van Gorcum 1966
23904: RENAUD, J.G.N. - Spangen en de van der Spangen's. Overdruk Rotterdams Jaarboekje 1943, pp. 203-233, geïll.
32908: RENDORP, GUILIELMUS THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum inaugurale de origine et progressu juris in Kennemerlandia [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1851
61057: RENDORP VAN MARQUETTE, BOREEL, MARQUETTE, HEEMSKERK, AMSTERDAM, WILLEM I - "Patent of nobility donated by King Willem I of The Netherlands (1772-1843) to Willem Rendorp van Marquette (1769-1827), one of the 36 ""raden van de stad Amsterdam"" entitling him to the title of ""jonkheer""."
5992: RENDTORFF, J. - Die Familie Rendtorff, Kiel 1904, 77 p., geïll. [in Nederland: Rendorp]
58606: RENEMAN, M., - Vloeiblad Tandtechnisch laboratorium Max Reneman te Groningen.
5993: RENESSE, TH. DE - Silhouettes d’ancêtres, [première] et deuxième serie, Brussel 1924-1928, 276 + 188 p., geïll.
2117: RENESSE, TH. DE - Dictionnaire des figures héraldiques. 7 dln. Brussel 1894-1903, ca. 4000 p., Gebonden.
23537: RENESSE, TH. DE - Dictionnaire des figures héraldiques. 7 delen, Brussel 1894/1903, ca. 4000 pag, in oorspronkelijke papieren omslagen.
31849: RENGERS HORA SICCAMA, DUCO GERROLDUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de accessione, imprimis ratione rerum immobilium [...] Utrecht N. van der Monde 1834
31850: RENGERS HORA SICCAMA, JOHANNES, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de iure summi imperii bona civium dominio civitatis subiiciendi [...] Groningen J. Oomkens 1827
39859: RENGERS, DUCO GERARD - Dissertatio juridica inauguralis de testamento militari, Groningen , N. Veenkamp, 1769, (4) + 21 + (2) pag., sierpapieren omslag.
36097: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - Rede ter herdenking van de invoering van de burgerlijke wetgeving op den 1sten October 1838 z.p. z.n. 1938
44001: "RENIER, J.;" - De verdiensten van Joannes van Miggrode omtrent de hervorming in Zeeland en bijzonder in de stad Vere, Middelburg 1827, 77 pag. Mist achterzijde omslag.
60849: RENNEFELD, JOHANNES HEINRICH MARIA HUBERT (1832-1877) AFTER WIJNVELD, BAREND (1820-1902) - The reconciliation between Cornelis Tromp and Michiel de Ruyter
21080: RENNES, CATH. VAN - Van kleine Frits en Een avontuurlijke tocht. Twee vertellingen aan `t klavier. Utrecht 1887, geb., geïll.,( door Wenckebach ). Tweede druk.
37733: RENOUARD, P - Croquis d´animaux ,Paris, Gillot, 1895 ,20 pag., hardback, illustrated.
23864: RENSELAAR, ARY VAN - Aanmerkingen wegens de cultuur der heidegronden, Haarlem, Plaat & Loosjes [1802] 24 pag., [ Ned. Huishoudelijke My].
2121: RENTENAAR, ROBERT - Vernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de Nederlandse toponymie. (Diss.) Amsterdam 1984, 454 p.Gebonden exemplaar met stofomslag.
36040: REPELIUS, JOHANNES GYSBERTUS, UIT WASSENAAR - Theses medicae inaugurales ... Leiden M. Cyfveer 1801
2125: REPERTORIUM - "Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (voornamelijk tijdschriftartikelen). 4 dln: 1901-1934; 1935-1940; 1941-1950; 1951-1960. 's-Gravenhage 1940-1971. Geb.; 582, 294, 492, 263 p."
2128: REPERTORIUM - Repertorium der Verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands, in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen, door R. Fruin e.a. Leiden [1863], 398 p. Met: Supplement... tot op 1870. Leiden 1872, 271 p. 2 dln.
36348: "REPHUNIO [REPHUN], JOHANN HENRICO, UIT LANGENREICHENBACH; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS C." - Hesychio Milesio illustri locum inter Christianos multis dubium Wittenberg Gerdes 1716
32399: RESPONSUM - Responsum facultatis juridicae Gissensis In Sachen Verwittibter von Herresen gebohrnen von Schellard modo Frey-Herrn von Sturmfeder contra Herrn Grafen von Leiningen-Hartenburg und Ort Emichsburg Giesen s.n. ca. 1739
23748: RESTAUT, P. - Principes généraux et raisonnés de la grammaire Françoise, nouvelle ed. Amsterdam, A.v. Harreveld Soetens, 1786, 46 + 618 + 8 pag. Original boards. Illustrated with a frontespice.
17880: "RETHAAN, ANNA; ANNA MARIA VINCENTIUS" - Nagelatene gedichten van vrouwe Anna Rethaan en juffrouwe Anna Maria Vincentius. Middelburg, Michiel Schryver, 1730.
61058: REUIS, FERDINAND II - Patent of nobility donated by Roman German Emperor Ferdinand II (1578-1637) to Andreas Reuis [Reuisen or Reuisz, Reuiss] for his services during the Thirty Year War.
5446: REUME, A. DE - Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur les Elsevier, Brussel 1847, 119 p., geïll. (o.a. gelithografeerd portret van Mathieu Elsevier), geb. samen met A. de Reume, Biographie Belge, Notice sur M.B.J.F.C. Gijseleers-Thijs, Brussel/Leipzig 1849, 8 p.
6129: REÜNIE - Negende, uitgebreide reünie van leden en aanverwanten van het geslacht Van Stolk, Rotterdam 1973, 20 p.
40416: REURICH, L., - Hans Vonk. Een dirigentenleven, Bussum, Thoth, 2006, 192 pag., geb., geïll., met CD, als nieuw.
32442: REUSS, JOHANN AUGUST - Commentatio juris publici de munitine viarum publicarum (vulgo: Chausséebau) : tam territoriali, quam circulari. Tübingen Johannn G. Cotta 1782
36404: "REUSSEN, JOHANN HERMANN, UIT HARDERODENSIS; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPH" - Diatriben historicam C. Julii Caesaris adversus Ariovistum regem aliosque Germanos gesta bella explicantem Halle Henckel 1710
39908: REUVENS, L. A. - Graphische voorstelling van de waterkeerende hoogte der Waaldijken van de polderdistricten in Gelderland, Arnhem 1872, folio. Hierbij: Idem, Rijndijken, samen deel I en II, gebonden.
52389: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET, - Werther Nieland, Amsterdam, van Oorschot 1949, 70 pag.
57614: REVEILLE PARISE, J.H., - Hygiene oculaire ou conseils aus personnes dont les yeux sont faibles et d'une grande sensibilite, 2e ed., Paris, 1823, 135 p.
33577: REVERSHORST, MAURITIUS CORNELIUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de solutionibus [...] Leiden Van der Eyk en Vygh, en Andreas Coster 1785
17485: RÉVILLE, A. (ANCIEN PASTEUR WALLONNE ROTTERDAM) - Douze sermons, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1874, 8°: 168 p.
28458: REVIUS, J - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, Boek 6 ( 1619-1640 ). Uit het latijn vertaald en toegelicht door A.W.A.M. Bude e.a., Hiversum 1998, 175 pag., geb., geïll.
58563: REVIUS, J., - Gedachten over de vrije uitoefening der geneeskunst, 's-Gravenhage 1862.
58552: REVIUS, J., - Het magnetisme. Proeve hoe ieder het magnetisme als geneesmiddel op zijne huisgenooten en anderen weldadig kan toepassen, ´s-Gravenhage 1862.
2152: RÉVOCATION - La Révocation de l'Édit de Nantes. et les Provinces-Unies, 1685. Colloque international du tricentenaire Leyde Avril 1-3 1985. Amsterdam-Maarssen 1986, 224 p.
39223: REY, L. ( ED. ), A.O. - Unveilig the Arctic, Calgary 1984, 613 pag., hardback, ill.
25047: REYD, EVERHARD VAN - Belgarum aliarumque gentium, Annales. Dionysio Vossio interprete.
35426: "REYGER, ARNOLDUS ; KIRCHNER, HERMANNUS (2) ; ZUR NEDDEN, JOHANN (3); PRAESES: GRUNING, WOLFGANG" - Quaestio perpulcha utrum dignitas doctoralis aut alterius gradus assumptio dedecoret, aut obfuscet generis nobilitatem? In Academia Erphordiensi publicè proposita ... et in Academia Ienensi publicè itidem repetita à Arnoldo Reyger [met: 2] Oratio de Ducibs, principibus, comitibus, atque Equitibus, nobilibus Germaniæ [en met: 3] Disputatio de nobilitate, ex multiscii Andr. Tiraquelli comment. Speyer Johann Taschner 1610
36146: REYHER, SAMUEL - Dissertatio juridico-historica de crucifixi Jesu titulis, puniendorum superdictionibus nec non exaltationis hora Kiel J. Reumann 1694
59113: REYN, J. VAN., - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten, Rotterdam, W.L. Stoeler, 1866.
17486: REYN, G. VAN - Redevoering over 's menschen betrekking tot het voor- en nageslacht en de pligten die daaruit voortvloeien, 8° [extract uit Fakkel IX R 133], pp. 161 t/m 190
42308: "G. VAN REYN; WESTRHEENE, T. VAN E.A." - Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februarij 1855. Rotterdam / Leiden, v. Gogh / Sythoff, 1855.
17881: REYNAERT - Reineke de Vos mit dem Koker. Wultu vvetten der Werlde staat: So liss dit Boek, dat is gud rhat. Wolffenbüttel, Freytag, 1711.
34523: REYNEN, RYN , UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio philologico-critica de asiarchis Utrecht Broedelet 1753
22325: REYNST - Handtekening Pieter Reynst, secretaris van Haarlem, 1679, uitgeknipt, manuscript.
4529: REYNVAAN, H.F. - Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan. Assen 1975, 220 p., geb., geïll.
36327: "RHANAEUS, SAMUEL, UIT GRAMSDENA CURLAND; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD S." - Ex argumentis historiam complectentibus Witenberg Bruning 1683
4213: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Het geslacht van Braam Morris. Rijswijk 1900, 10 p.
2156: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888, historisch-genealogisch beschreven. 's-Gravenhage 1891. Geb., 355 p., met 13 platen met gekleurde familiewapens.
2158: "RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN; R.N.G.M. BÄR" - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1887-1892. 144 kwartierstaten, titelblad + register, in omslag.
2159: "RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN; R.N.G.M. BÄR," - Genealogische kwartierstaten van Ne derlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1887-1892. Mooi exemplaar, gebonden.
4188: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Généalogie de l'ancienne et noble famille de Milly. Z.p. z.j., [1907], 12 p.
2157: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Aanteekeningen omtrent de regeeringsfamiliën van 's Gravenhage en Scheveningen sedert 1353 tot 1739. 's-Gravenhage 1905, 64 p.
35447: "RHEDERUS, BERNARDUS, UIT ROSTOCK; PRAESES: PECHLIN, PETRUS" - Disputatio ethica de liberalitate et magnificentia [...] Rostock Joachim Fuess 1616
34175: RHEMEN, CORNELIUS HERMANUS VAN, UIT GELDERLAND - Specimen politicum de argumentis,quibus pacta mercatoria impugnantur [...] Leiden Haak en Comp. 1833
34176: RHEMEN, FREDERICUS AUGUSTUS, UIT GELDERLAND - Dispuatio academica inauguralis de crimine infanticidii ex principiis juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1833
33268: RHIJN, CORNELIS HENRICUS, UIT DELFT - De jongste bezwaren tegen de echtheid van den eersten brief van Petrus getoetst. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1875
17487: RHIJN, C.H. VAN - Oud en Nieuw. Gedachtenisrede uitgesproken voor de Hervormde gemeente te Leusden den 11den November 1900, Groningen, P. Noordhoff, 1900, 8°: 25 p.
33267: RHIJN, C.H. VAN - Traditie, kritiek en de eisch van het ideaal. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Groningen [...] Utrecht Kemink & Zoon 1886
42517: RHIJN, L.J. VAN - Reis door den Indischen archipel, in het belang der evangelische zending. Rotterdam, Wijt, 1851.
33616: RHODE, HENRICUS, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de territoriis statuum imperii eorumque conservatione [...] Groningen Hajo Spandaw 1740
34914: RHOER, CORN. WILH. DE, UIT DEVENTER - Specimen historico juridicum inaugurale de poena, ad filios et propinquos rei non extendenda [...] Groningen Th. Spoormaker 1773
32777: "RHOER, JACOBUS DE; GRATAMA, SIBRAND, UIT HARLINGEN" - Exercitatio historica de locis, in urbe Groninga iuri dicundo et reipublicae administrandae olim dicatis [...] Groningen Th. Spoormaker 1807
34566: RHOER, JACOBI DE - Laudatio funebris in obitum [...] Edzardi Regneri Alberda Groningen Spandaw 1775
31983: "RHOER, JACOBUS DE; GOCKINGA, RENEKE; GRATAMA, SIBRAND, RESP. UIT GRONINGEN, GRONINGEN EN HARLINGEN" - Disceptatio historica, de temporis divisione, et notis, quibus in diplomatibus et actis publicis usi olim sunt Batavi [...] Groningen Th. Spoormaker 1806
37188: RIAZ, Y. DE - Le livre des couteaux, Lausanne 1978, 170 pag., hardback, ill., with dustwrapper.
52517: RIBBIUS, H.C. - Johanna van Beek, wonderdadig gered uit den watersnood. 2e druk, Tiel, v. Wermeskerken, 1861.
35349: RIBBIUS, R.M. - Prent op de promotie van Mr R.M. Ribbius, naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877
34177: RIBBIUS, GERHARDUS DAVID, UIT DEVENTER - Dissertatio jrudica inauguralis de vindicta privata in causis civilibus, jure Francico licita [...] Deventer J. de Lange 1837
33576: RIBBIUS, HENRICUS, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inaugurale de judice innocentis patrono [...] Leiden Henricus Mostert 1792
35428: RICCIUS, CHRISTOPHORUS - Oratio de controversa illa juris controversia an personarum respectus in poenis irrogandis habendus [...] [Greifswald] Augustin Ferber 1612
15797: RICE, WILLIAM GORHAM - Carillons of Belgium and Holland. Tower music in the Low Countries. New York-Londen-Toronto: John Lane, 1914.
15798: RICE, WILLIAM GORHAM - Carillons of Belgium and Holland. Tower music in the Low Countries. New York - Londen: John Lane, 1915.
36259: "RICHARDO [RICHARDUS], JACOBO, UIT MEMMINGEN; PRAESES: HABERKORN, PETRUS" - Disputatio inauguralis de descensu Christi ad inferos Giessen J.D.Hampel 1671
23815: RICHELET, P - Dictionnaire portatif de la langue Francoise. Extract du Grand Dictionnaire, 2 volumes, ( A-E+ F-Z), Lyon, Bruyset, 1780, 615+783 pag., full leather. Good copy.
51907: "RICHEPIN, J.;" - La chanson des gueaux, novelle edition, Paris, Charpentier, 1927, 313 pag., geb. in half linnen.
17884: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JACOB ANDRIES WEILAND" - Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding door mr. J.A. Weiland. Rotterdam, J. Immerzeel jr., 1820. [2 delen]
17885: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JACOB ANDRIES WEILAND" - Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding van mr. J.A. Weiland. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1837. [2 delen]
17886: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; J.J. KREENEN" - Dr. Katzenberger's badreis. Vertaald uit het Duits. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1841.
17887: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL];" - Titan, of De edele jongeling in strijd, met de menschen, het lot en het leven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Portielje, 1843. [2 delen]
17888: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JAN CHRISTIAAN KINDERMANN (VERT.)" - Zie opwaarts, om en in u! of Gedachten en opmerkingen van Jean Paul. Groningen, W. van Boekeren, 1846
27798: RICHTER, B. - Bernhard Richter Fahnenfabrik, Köln a. Rh., katalog 192, saison 1912, 116 pag., geïll. ( leicht beschädigt.)
51339: RICHTER, G., - Christian Egenolffs Erben 1555-1667, Frankfurt am Main, 1130 kolom, geïll.
36291: "RICHTER, FRIDER. WILHELMUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: WERNHER, HEINRICHY LUDWIG" - De statu summorum imperantium ex lege Leipzig Brandenburger 1704
35549: "RICHTERO, GOTTLOB. GEORG., UIT LAVENSTEINIO-MISNICO; PRAESES: TROPPANNEGER, WOLFGANG CASPAR" - De epulis veterum gentilium sepulcralibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
35550: "RICHTERUS, CHRISTIANUS FRIDERICUS, UIT STRAUCHENS. MISN.; PRAESES: LEHMANN, DAVID THEODOSIUS" - De numis sepulchralibus disputatione historica [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1709
38061: RIDDER, ANDRÉ DE [ILLUSTRATOR: BOSSCHÉRE, JEAN DE] - Kerstvertellingen uit Vlaanderen. Naverteld door André de Ridder. Geïllustreerd door Jean de Bosschére. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, n. d. [ca. 1922].
41738: RIDDER, D.M.E. DE - Kilacadmon. Herinneringen uit het cadettenleven van een halve eeuw geleden, Gouda 1928, 113 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
23848: RIDDER, A. DE - De la transmission des titres de noblesse aux Pays-Bas sous l'ancien regime, Antwerpen 1924, 83 pag.( Zonder omslag).
36514: RIDDERBOS, NIC. H. - Psalmen en cultus Kampen Kok 1950
32937: RIDDERBOS, S., UIT BEDUM - De philologie aan de Leidsche universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaren van haar bestaan. Academisch proefschrift [...] Leiden D. Donner 1906

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1