Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60261: DIRK HARTING (1900-1970) - Zuider buiten Spaarne
47156: HARTING, F., - Photographien naar de beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Gouda, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, Gouda, v. Bentum, [1873].
60419: DIRK HARTING - Portrait of Oskar Mendlik (Oscar, Oszkár)
60416: HARTING, DIRK (1900 - 1970) - Zuidsingel, Amersfoort
35028: HARTMAN, JACOBUS JOHANNES - Oratio de eloquentia philologo colenda Leiden Brill 1908
39969: HARTMAN, A.J. - Vijftig jaren Bond Westland, gedenkboek 1889-1939, Poeldijk 1939, 222 pag., geb., geïll.
2914: HARTMAN, - Familie Arntzenius (1627) 1689-1974. Inventaris Gemeentearchief 's-Gravenhage 1990, 74 p.
43849: HARTMAN, C., - Die orgel von St. Bavo. Mozarts reise nach Haarlem, Iserlohn 1947, 64 pag., geb., geïll.
32479: HARTMAN VAN HOEK, RUDOLPHUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad Aemilii Papiniani [...] Leiden Philippus Bonk 1747
33320: HARTMAN, CAROLUS MARIUS ANTONIUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione donationis inter vivos secundum jus Romanum, Francicum et Neerlandicum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1859
32019: HARTMAN BUSMANN, CHRISTIANUS, UIT SAPPEMEER - Dissertatio iuridica inauguralis de societate delinquendi sive coniuratione [...] Groningen J. Oomkens 1824
32761: HARTMAN, A.W. - Academische proeve over misbruik van vertrouwen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
41488: HARTMANN, J.L.H. - De reconstructie van een middeleeuws landschap. Nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de heerlijkheden Breust en Eijsden bij Maastricht (10e-19e eeuw), 2 delen, Assen 1986, 376 pag. + map kaarten.
59644: HARTMANN, CAROLUS - Die Orgel von St. Bavo - Mozarts Reise nach Haarlem. Holzwarth, Bad Rothenfelde 1947. Hardcover, Spine damaged.
15623: HARTMANN, CAROLUS - Mozarts Reise nach Haarlem, Haarlem: Joh. Enschedé, [1944]
47895: HARTMANS, C.A., - Het geweermakersmerk W.S. met Kroon, geslagen op de slotplaat van vuurwapens uit de 1e helft van de 17de eeuw en het geweer van Jacob de la Gardie, pp. 39-70 in Livrustkammaren, Stockholm 1964, geïll.
52135: HARTOG, J., - The jews and St. Eustatius. The eighteenth Century Jewish Congregation Honen Dalim, St. Maarten 1976. Fotokopie in ringband, 67 pag.
47767: HARTOG, J., - De forten, verdedigingswerken en geschutstellingen van Sint Maarten en Saint Martin, Zaltbommel 1997, 119 pag., geb., geïll.
37859: HARTOG, ST. - Pronken met oosters porcelein, Zwolle 1990, 153 pag., geïll.
19177: HARTOG, J. - De patriottten en Oranje van 1747 - 1787.
17659: HARTOG, J. - Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking in de protestantsche kerk van Nederland, Amsterdam, F. Muller, 1861, 8°: 470 p., origineel karton, los en watervlekkig.
44021: "HARTOG, A.H. DE;" - Oorlog. Een getuigenis uitgesproken op 2-9-1914 in de Engelsche Kerk te Amsterdam, Amsterdam 1914, 32 pag.
41680: HARTOG, ELIS. DEN E.A. - De historie van Dyckenburch. De geschiedenis van de buitenplaats aan het Westeinde in Noordwijkerhout, z.pl., z.j., 273 pag., geb., geïll.
32915: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, HERMANUS, UIT DELFT - Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. Akademisch proefschrift [...] Delft J.H. Molenbroek 1864
8192: HARTOGH, FRANS ADAM DE - Gods bewaring in het onweder verheerlijkt. Dichtstuk. [Den Haag], [Gerrit Bakhuyzen], [1810].
34208: HARTOGH, HENRICUS ALEXANDER, UIT 'S GRAVENHAGE - "Disputatio juridica inauguralis de regula juris "" Locus regit actum"" [...] 's Gravenhage J. Kips J.H.z. 1838"
33319: HARTONG, P. - De strijd des levens. Rede uitgesproken bij de opening zijner lessen [...] Utrecht J. Greven 1870
59359: HARTONG, F.L. - Register der Protocollen van Notarissen in Nederland. Samengesteld in opdracht van de Broederschap der Notarissen in Nederland van ± 1550 tot heden. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1916. Met diverse losse knipsels. Heeft toebehoord aan H.C. v.d. Ark, cand. notaris te Harlingen.
1071: HARTONG, F.L. - Register der protocollen van notarissen in Nederland ... van ca. 1550 tot heden. Rotterdam 1916. Geb., 578 p.
56992: "HARTS, K.;" - De Leeuwarder Normaal- en Kweekschool 1859-1934. Overdruk Leeuwarder Nieuwsblad 1934, 24 pag., geïll.
8198: "HARTSEN, ANTHONY; HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); HEINRICH FERDINAND MÖLLER" - De graaf van Waltron, krygsspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
36676: HARTVELT, G.P. - Patronen van interpretatie, rede Kampen Kok 1966
53288: HARTWECH, ADAM - Defensie van Adam Hartwech, beyde met redenen, waerom hy den wederlegger syns briefs niet anders en antwoort. Rotterdam, F. v. Sambix, 1612.
35427: "HARTWICH, FRIDERICUS, UIT ROSTOCK; PRAESES:HOEPPENER, PETRUS" - De magnanimitate et modestia [...] Rostock Johannes Richel 1611
56670: HARTZ, S.L., - S.L. Hartz in de grafische wereld, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in de kapel van Nassau te Brussel, Brussel 1969, 77pag., geïll.
53289: HARTZFELD, C.A.J. - Moderne rechtspraak, 's Gravenhage, Belinfante, 1904
54563: HASE, K. - Het rijk der wederdoopers. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Christelijke kerk. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, Loman, 1854.
34832: HASE, CORNELIUS DE, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo usurarum legitimo Groningen Spandaw 1739
8209: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzy. Haarlem, Erven F. Bohn, 1836.
8210: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzij. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, [1852].
8211: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzie. Eerste en latere gedichten. 3e druk. Rotterdam, D. Bolle, [1885].
8225: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Dicht en ondicht. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1874.
8221: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Nieuwe winde-kelken. Gedichten. Amsterdam, H. Höveker, 1864.
8220: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Winde-kelken. Gedichten. Amsterdam, H. Höveker, 1859.
38854: HASEBROEK, J.P. - Levenschets van Hendrik Jacob Koenen, Leiden 1875, 40 pag.
8222: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Op de bergen. Herinneringen en indrukken van eenen reiziger door noordelijk Italië en Zwitserland. Amsterdam, H. Höveker, 1861-1862. [2 delen]
8223: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Studiën en schetsen. Amsterdam, H. Höveker [1860].
8226: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Thomas-kalender. Spreuken voor elken dag des jaars, uit Thomas a Kempis’ Imitatio Christi. Opgezameld door J.P. Hasebroek. Amsterdam, Höveker & zoon, 1881.
59320: HASEBROEK, J.P., - Kerstmis of vlucht der hugenooten, een nieuw kerstverhaal van F. Bungener naar het Fransch door J.P. Hasebroek, vierde druk, Rotterdam J.M. Bredee, 47 pp.
8227: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Een dichter-album van vóór honderd jaren. De gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd. Amsterdam, Höveker & zoon, [1890].
8224: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Uit den vreemde. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1868.
8206: HASEBROEK, ELIZABETH JOHANNA (VERT.) - Tweederlei roeping of de werkende liefde in den huiselijken kring. Vrij vertaald uit het Engels door E.J. Hasebroek. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1855.
40223: HASELDEN, R., - Thames project/ Theems projekt, Amsterdam 1981, 64 pag., geïll.
14725: HASELEN, W. DE - De herkomst van het geslacht Van Haselen.
1073: HASLER, CHARLES - The Royal Arms, its graphic and decorative development. An essay on the development of Britain's Royal Arms in terms of graphic and decorative design, together with references and notes on the cross-links with versions in three dimensions, and in turn their transformation into flat graphic form. Londen 1980. Geb., geïll., 387 p.
36529: HASLINGHUIS, EDWARD JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De duivel in het drama der middeleeuwen. Leiden Van der Hoek 1912
19305: HASLINGHUIS, E.J. EN C.J.A.C. PEETERS - De Dom van Utrecht. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde Beschrijving. Deel II Provincie Utrecht 1e stuk: Gemeente Utrecht. Tweede aflevering.
19306: HASLINGHUIS, E.J. - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde Beschrijving. Deel II. De provincie Utrecht. 1e stuk: de gemeente Utrecht, 1e aflevering.
35027: HASPELS, CAROLINE HENRIETTE EMILIE, UIT COLMSCHATE - Bijdrage tot de studie van attisch zwart-figurig. Nijkerk Callenbach 1935
50825: HASSALL, A.HILL - San Remo and the western Riviera, climatically and medically considered, London 1879, 14+279+12 pag., ill.
36705: HASSELAER, HENDRIK NICOLAAS, UIT AMSTERDAM - Positiones juris inauguralis .... Utrecht A.van Paddenburg 1773
33720: HASSELAER, CORNELIS PIETER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de alimentis ex pietate ac juris necessitate praestandis [...] Leiden Joannes Bos 1762
34205: HASSELT, JOHANNES CONRADUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis de malitiosa desertione [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
3672: HASSELT, J.F.B. VAN - Jan Hendrik Cornelis van Hasselt en Maria C. Klein. Rotterdam 1912, 30 p., geïll.
33321: HASSELT, BARTHOLD THEODOOR WILHELM VAN, UIT ZUIDWOLDE - De verhouding van Jezus tot de Mozaische wet volgens de synoptische evangelien. Academisch proefschrift [...] Groningen F. Wilkens 1863
56708: HASSELT, N. VAN, - De Koninklijke Militaire Academie en hare strafregtspleging, 's-Gravenhage, 1868, 40 pag.
19724: HASSELT, W.J.C. VAN - Het geslacht der Nicolai en de portretten van Joannes Secundus.
54537: HASSELT, S.F. VAN - Keus tusschen dood en leven. Een preek (...) n.a.v. de aandoenlijke teregtstelling van Ruurd Paschiers van Dijk, uitgesproken den 18-10-1846. Sneek, Joling, 1846.
22776: HASSELT, VAN - Genealogisch overzicht familie Van Hasselt, manuscript, 18e eeuws, 1 blad plano en 3 bijlagen.
15359: HASSELT, ANDRÉ VAN - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
15360: HASSELT, A. VAN - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
43464: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden I, II en III, Arnhem 1808-1809, 80 pag., gebonden in half perkament, mooi exemplaar.
8229: "HASSELT, JOHANNES WILLEM VAN (VERT.); JOHANN CASPAR LAVATER" - Abraham en Izaac. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
30735: HASSELT, CARLOS VAN ( INL.) - Exposition Clairs- obscurs. Gravures sur bois imprimées en couleurs de 1500 a 1800, provenant de collections Hollandaises, Parijs 1965, 75 pag. + 40 plates.
23039: "HASSELT, VAN; OORTHUYS" - "Zeer groot fotoalbum, 50x35 cm en 9 cm dik met de tekst ""Reisherinneringen, Dr. J.F.B. van Hasselt, 17 Augustus 1899"". Enige honderden foto's uit de jaren 1896-ca. 1908, leren band."
55847: HASSELT, JOH. JAC. VAN - Verhandelinge over de straffe van de kruiwagen, waar mede de ruiters, dragonders, soldaten, en alle anderen in dienst van den staat der Ver. Nederlanden zynde (...) die van hunne compagnien deserteren, hedendaags worden gestraft, Arnhem, Nyhoff, 1769.
8228: HASSELT, GERARD VAN - Over de eerste vaderlandsche klugtspelen. Utrecht, Samuel de Waal, 1780.
33877: HASSELT, GERARD VAN, UIT ARNHEM - Dissertatio iuris pub. foed. belg. inauguralis de carnifice [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1773
36892: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Notae et observationes ad Anth. Matthaei (...)) libros quatuor, De Nobilitate, Utrecht 1777, 4o, 160 pag.
41385: HASSELT, J.F.B. V. - De St.Joriskerk te Amersfoort, een archief in steen, Amersfoort 1944, 102 pag., geb., geïll.
5331: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden no 1: Oorsprong van het geslacht Van Byland, met brieven en zegels ..., Arnhem 1808 40 p., met gravure van zegels
53293: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het yveroffer of het water der yveringe, welk eertyds by de Jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad, voorkomende in het vierde boek van Moses, Numeri genaamt. Door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [= J.J. van Hasselt]. Amsterdam, P.J. Entrop, 1773.
25126: HASSELT, G. VAN - Het oorspronglyk schildery van Karel van Egmond, hertog van Gelre en Grave van Zutphen uitgelegd. Haarlem, A. Loosjes, 1804.
31989: HASSELT, NICOLAUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de articulo 9no legis quae generaliora legislationis neerlandicae praecepta continet [...] Groningen W. van Boekeren 1842
31990: HASSELT, BARTHOLDUS VAN, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis, nonnullas exhibens animadversiones art. 295-298 Codicis Poenalis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
31991: HASSELT, IOANNES FRANCISCUS LEONARDUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale, de legis actionibus [...] Groningen W. van Boekeren 1824
3036: HASSELT, W.J.C. VAN - Bloemenstein, Blommestein. Extract (1854), 11 p.
53290: HASSELT, A.W.M. VAN - De noodzakelijkheid van algemeen toezigt op het gebruik van vergiften, betoogd uit de menigvuldigheid der oorzaken van vergiftiging. Utrecht, Van Terveen, 1848.
30710: HASSELT, C. VAN - Le Héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III de la Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Parijs 1985, 153 pag. + 80 platen.
23837: HATTINK, R.E. (RED.) - Lantrecht der Thwenthe declareert, door mr. Melchior Winhoff, Zwolle 1898, 26 + 117 pag., orig. papieren omslag.
28762: HATTINK, R.E. ( RED.) - Lantrecht der Thwenthe declareert door mr. Melchior Winhoff. Heruitgave bezorgd door mr. G.J. ter Kuile, Amsterdam 1968, 124 pag., geb., mooi exemplaar.
19708: HATTINK, R.E. - Engberts. Geslachtkundige aanteekeningen.
28572: HATTON, R - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721, London 1950, 283 pag., geb.
56107: HATTUM. M. VAN (ED.), - Willem Bilderdijk. Het dichtelijk tafereel der stad Leiden in den avond en nacht van den 12 van Louwmaand 1807, door Mr. P.H. Arntzenius, aan een oud liefhebber der dichtkunst voorgelezen, Amstelveen 2012, 205 pag., geïll.
51237: HATTUM, M.V. E.A. (RED.), - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch, Amsterdam 1985, 103 pag., geïll.
51357: "HATTUM, M. VAN; " - Helmers en France. Dagboek, brieven, poezie, Amstelveen 1987, 108 pag.
32390: HATTUM, MARGARETHA ANNA CATHARINA MAGDALENA VAN - De patriotten te Gouda. Proefschrift [...] Purmerend J. Muusses 1934
33878: HAUCK, NICOLAUS GEORGIUS, UIT BREDA - Specimen literarium inaugurale exhibens nonnullas quaestiones Hesiodeas [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1821
1074: HAUCOURT, GENEVIÈVE, EN GEORGES DURIVAULT D' - Le Blason. Parijs 1949, 134 p.
43344: HAUFF, W - Drei marchen, mit 16 original-lithographien und Buch schmuck von Fritzi Low, Wien, Schroll o.j., 16o, 241 pag. Good copy.
27888: HAUG, C.F. - Verhandeling over den geest en de zeden der middeleeuwen, en voornamelijk over de heimelijke en openlijke geregten, tournooijen, kruistogten enz., Amsterdam. G. Portielje, 1823, 44 pag., geb. in half linnen.
20602: HAUPTMANN, FELIX - Die Wappen in der Historia minor des Matthäus Parisiensis, ( Bonn 1930 ), 37 pag. met 6 platen waarop 100 afbeeldingen van wapens.
4874: HAUSDÖRFER, JOH. - Die Herren Von Uttenhofen. Bilder aus der Geschichte eines Adelsgeschlechts. Neustadt 1966, 211 p., geïll.
1076: HAUSEN, CLEMENS VON - Practische Heraldik, dem Adel und den Patriziern gewidmet. Görlitz 1887. Geïll. met 10 losse `Tafeln', 30 p.
20881: HAUSENSTEIN, WILHELM - Der Korper des Menschen in der geschichte der kunst, München 1916, 671 pag., geb., geïll. ( rug geplakt)
50665: HAUSIUS, KARL GOTTLOB, - Magazijn van natuur en kunst (....) ten dienste van kinderen boven de tien jaaren. Naar het Hoogduits, Amsterdam, Timmer, 1802, (4) + 204 pag.
1077: HAUSKALENDER - Hauskalender für das Jahr 1890. Uitgave van Th. Stroefer's Kunstverlag te München en getekend door A.M. Vierkleurendruk met wapens, 14 p.
53295: HÄUSLER, FRITZ - 101 charakter Köpfe für Schmirkkunst und Charakterausdruck. Berlijn, Klett, 1928 [Friseurbibliothek Band 16].
37295: HAUSMANN, M - Alt- Hollands Kirchenbauten, Bremen, z.j., 71 pag., ill.
57090: "HAUSMANN, R. & KURT SCHWITTERS; " - Pin, und die Geschichte von Pin. Neuausgabe Deutsch und Englisch. Anabas Verlag 1986, 141 pag., ill.
37296: HAUSMANN, M - Alt- Holland's Burgerbauten, Bremen z.j., 71 pag., ill.
15361: HAUSSEZ, [CH. LEMERCHER DE LONGPRÉ], BARON D’ - Voyage d’un exilé de Londres a Naples et en Sicile, en passant par la Hollande, la Confédération germanique, Le Tyrol et l’Italie, deel I, Den Haag: G. Vervloet, 1835
43625: HAUTE, G. V.D. - Les relations Anglo-Hollandaises au debut du 18e Siecle, d'apres la correspondance d'Alexandre Stanhope 1700-1706, Leuven 1932, 379 pag.
29026: HAVARD, HENRY - La serrurerie, Paris [ 1892 ], 171 pag., ill., geb.
37191: HAVARD, H - Les styles, Paris, Delagrave, z.j., 186 pag., ill.
38279: HAVARD, H - La ceramique, 2 volumes: Histoire/ Fabrication, Paris, z.j., 139 + 160 pag, ill., hardback. Very good copy.
31278: HAVARD, H - Mijn bezoek aan Edam, Edam 1945, vertaling C.Ham, 15 pag.
20771: HAVARD, HENRY - Histoire de la peinture Hollandaise. Parijs 1883 288 pag, geb., geïll. (some foxing)
15371: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Le Coeur du pays. Voyage dans la Hollande méridionale, la Zélande et le Brabant. Parijs/Amsterdam: Plon/Caarelsen, 1878.
15372: HAVARD, HENRY - Amsterdam et Venise. Ouvrage enrichi de 7 eaux-fortes, par M.M. Léopold Flameng et Gaucherel et de 124 gravures sur bois. Parijs: E. Plon et Cie, 1876
15375: HAVARD, HENRY - De Hollandsche schilderkunst, uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat, Gent: Vuysteke, 1887.
15369: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 1ste druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1876.
15370: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 4de druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1877.
15373: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881.
15374: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881
50923: HAVARD, HENRY - La Flandre a vol d'oiseau, illustrations d'apres nature par Maxime Lalanne. Paris, Decaux, 1883.
42260: HAVARD, H. ET M. VACHON - Les manufactures nationales, les gobelins, la savonnerie, Sevres, Beauvais. Paris, Decaux, 1889.
60230: TEN HAVE, FRANCOIS - Sail '80. Herleving van de glorietijd der zeilvaart op het IJ te Amsterdam. Groot affiche 99cm hoog x 57cm breed. Met aan de bovenzijde neptunus in koets met paarden en twee begeleiders en daaronder diverse tallships, zeilboten.driemasters e.d. In goede staat met slechts kleine onopvallende beschadigingen aan de randen. jaar van uitgave 1980.
22783: HAVEL, AMSTERDAM - Familieaantekeningen Havel, 1590-1739, manuscript, folio, 1 p., 18e eeuws.
28862: HAVELAAR, J. - Oud-Hollandsche figuurschilders, Haarlem 1915, 184 pag., geïll.
21146: HAVELAAR, PAULINA - Der deutsche Libertätsgedanke und die politik Wilhelms III von Oranien, Berlin 1935, 174 pag. ( dissertatie Keulen ).
43495: HAVELAAR, J.P. EN C.F. SEIDEL - Beknopt geschiedkundig overzicht van den Lekdijk Bovendams en naamlijst van dijkgraven, hoogheemraden, secretarissen en kameraars 1323-1923. Ontleend aan het in 1873 door den toenmaligen kameraar J.P. Havelaar opgemaakte overzicht en aangevuld door den tegenwoordigen kameraar C.F. Seidel, z.pl., 1924, 50 pag., gedrukt op zwaar papier, gebonden in perkamenten band met gecalligrafeerde tekst.
27278: HAVELAAR, J.J. E.A. - Weldadigheid gewijd. Weeshuizen in Den Haag, 's-Gravenhage 1992, 116 pag., geïll.
29142: HAVELAAR, JUST - Het portret door de eeuwen, Arnhem 1930, 287 pag., geb., geïll.
41991: HAVELAAR, J.P. - Memoire over den Lekdijk-Bovendams, Utrecht 1878, 48 pag., papieren omslag.
17289: HAVER, THOMAS HENRIC (EV. LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Vier Pfeiler und Grundvesten des Evangelischen Lutherthumbs [...] aufgerichtet seiner lieben Gemeinde in Amsterdam um 200jährigen Jubel- und Danck-feste [...] 25 Junii 1730, Amsterdam, A. Strander 1730, 4°: 80 p.
26670: HAVERKAMP BEGEMANN, E. (INL.) - Willem Buytewech 1591-1624. Rotterdam/Parijs 1974-1975, 170 pag. + 148 platen.
31614: HAVERKAMP, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Onderzoek naar het universalisme van den tweeden Jezaja [...] Amsterdam L.F.J. Hassels 1876
8232: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); NICOLAS DE PÉCHANTRÈS" - De dood van Nero. Treurspel. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1709.
8233: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); PIERRE CORNEILLE" - Sertorius, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722.
8235: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); HENRY RICHER" - Sabinus en Eponina, treurspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1741.
41943: HAVERKAMP BEGEMAN, E - Creative copies. Interpretative drawings from Michelangelo to Picasso, Londen 1908, 243 pag., geb., geïll., met stofomslag.
25729: HAVERKATE, JAN, E.A. - Twickel, bewoond en bewaard, Zwolle 1993, 120 pag., geïll.
40958: HAVERKATE, H.M. E.A. - Een kerk van papier. De geschiedenis van de v.m. Mariakerk te Utrecht, Zutphen 1985, 92 pag., geïll.
8239: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
8242: HAVERKORN WZ, WILLEM - "Aleida van Poelgeest; treurspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785"
8241: HAVERKORN WZ, WILLEM - "Aleida van Poelgeest; treurspel. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1778"
8240: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
60420: HENDRIK JOHANNES HAVERMAN (1857-1928) - Portrait of Lodewijk van Deysel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (1864 -1952)
59546: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900. Zwolle, Waanders, 1989, 264 pp. Zo goed als nieuw.
42133: HAVERMANS, ADR. - Kort begriip en bericht van de historie van Brabant. Leiden, v.d. Boxe, 1652.
39519: HAVERS, E., E.A. - Monumentenzorg in Dordrecht. Afl. februari 1992 van Heemschut, 42 pag., geïll.
8249: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1881.
8250: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 3e vermeerderde druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1894.
8251: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants [1894].
51270: HAVERSCHMIDT, F., - Twee voordrachten, keuze en inleiding R.Nieuwenhuys, 's-Gravenhage 1981, 61 pag.
51251: HAVERSCHMIDT, F., - Met gedempte stem, 's-Gravenhage 1983, 76 pag.
56580: HAWKINS, B, WATERHOUSE, - The anatomy of the horse, 13th. thousand, London [ ca. ...], 84+48 pag., geïll.
8252: "HAWTHORNE, NATHANIEL; C.M. MENSING (VERT.)" - De roman van Blijdendal. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1853.
8253: HAWTHORNE, NATHANIEL - Mosplanten van eene oude pastorie. Vertaald uit het Engels. Den Haag, K.W. Pickhardt, 1854.
17291: HAYERS, REMPKO - Jacobs laatste beveelen, dood en verheerlyking [...] lykreden [...] Do Johannes Rotteveen [...] leeraar [...] te Schiedam, Rotterdam, H. Kentlink en P. v. Gilst, 1734, 4°: (6) + 22 + (10) p.
47677: HAAK EN HAZENBERG, - Veilingcatalogus Bibliotheca Wyttenbachiana (bibliotheek prof. Daniel Wyttenbach), Leiden 1822, (6)+144+9 pag., gebonden in half leer.
6613: HAZEU-VAN VELDHUIZEN, M.L. - Doopboek hervormde gemeente Ermelo 1710-1771.
35887: HAZEU, JOHANNES, UIT UITGEEST - Theses juridicae inaugurales Leiden Van Immerseel Mounier 1845
41064: HAZEWINKEL, H.C. - De hofstad Rodenrijs, overdruk Rotterdams Jrb. 1951, pp. 154-192, geïll.
59164: HAZEWINKEL, FERNANDE, - Prostitutiebeleid in Rotterdam 1828-1982. De naakte Feiten over mislukte Pogingen de Prostitutie te concentreren en te kanaliseren. Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst 1982 (eerste druk) paperback, 160 pag. 21 x 27 cm. In goede staat
7873: HAZEWINKEL, H.C. - Honderd jaar gemeentelijke archiefzorg [te Rotterdam].
27198: HAZEWINKEL, H.C. - De archieven der gemeente Pernis en Hoogvliet, Rotterdam z.j., 143 pag., zonder omslag ( zo verschenen?).
32194: HAZEWINKEL-SURINGA, D. - De straf en haar achtergrond. Alphen aan den Rijn N. Samsom 1932
56772: HAZING, WIM, - [Tekst over geschiedenis parochie Rijsenburg], 1949, (10) pag., zonder omslag.
8254: "HAZLITT, WILLIAM; E.J. POTGIETER (VERT.)" - Tafelkout. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840.
56378: HEATH, J. DUNBAR, - The complete croquet-player, London 1874, geb., 96 pag., ill.
60212: ROGER HEBBELINCK (1912-?) - Landscape with boat
36180: "HEBENSTREIT, JOHANNE DANIELE, UIT NEOSTADIO-VARISCO; PRAESES: WEBER, IMMANUEL" - Apospasmation (Dit woord in Griekse letters) philologicum ad 1 Timoth. III Capitis comma 15 maxime interpunctionem vulgatam ejus vindicans Leipzig ? 1703
20218: HECK, C.H.D.J. VAN EN P.J.M. DE BAAR - Honderdjaar sociale woningbouw in Leiden 1891-1991, Leiden 1991, 159 p., geíll.
56674: HECKEL, ULRICH, - Klimschs Jahrbuch des graphischen Gewerbes, Band 28, Frankfurt am Main, 1935, geb., geill., 304 pag.
53841: HECKENHOEK, A. / H. VAN HEEZEL - Deductie gedaan maken, en den Hoogen Raade in Holland [...] overgegeeven uit den naam en van wegen Jolle Jolles en Johannes Rietveld als curateuren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in leven water-fiscaal op Batavia en aldaar overleeden [...] op en teegen Magdalena Adriana van Schinne, wed. en erfgenaame van Antony Patras, in leven raadt en burgemeester der stad Slooten in Vriesland [...] welke is geweest [...] erfgenaam van Abraham Patras, in leven Gouverneur Generaal van Nederlandsche Indien. [ca. 1767].
32984: HECKER, ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Specimen literarium inaugurale, exhibens commentationum Callimachearum capita duo [...] Groningen P. van Zweeden 1842
33639: HECKER, WILLEM - De geestontwikkeling op het gebied der wetenschap. Toespraak bij de uitreiking der diploma's aan de doctores honoris causa. Ter gelegenheid van het twee en een halve eeuwfeest der Groninsche hoogeschool [...]
33638: HECKER, WILLEM - Oratio [...] De aarde en de mensch. Redevoering [...]
32717: HECKER, GUILIELMUS AUGUSTUS ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Quaestiones de commentariis Caesaris De Bello Gallico. Specimen litterarium [...] Groningen J.B. Wolters 1888
42081: HECKER, J.F.C. - De danswoede, eene volksziekte der Middeleeuwen in de Nederlanden, Duitschland en Italie, vertaald uit het Hoogduitsch door G.J. Pool. Amsterdam, Sulpke, 1833.
21043: HECTORS, G. - Een historisch-demografische studie van een Kempense plattelandsgemeenschap. Kalmthout op het einde van het Ancien Régime (1678-1828). Luik 1979, 282 pag.
57555: HEDEGAARD, E.O.A., - Danske heraldiske officers-exlibris, Helsingor, 1964, 150 pag., geb., geïll.
57556: HEDEGAARD, E.O.A., - Militaere bogejermaerker. Exlibris, Elsinore 1966, 208 pag., geïll.
15379: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel 23 [...] Drenthe. Amsterdam etc.: J. de Groot etc., 1792-1795.
15376: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren ... deel X, behelzende eene beschrijving van den tegenwoordigen staat der Oostenrijksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Amsterdam: Isaak Tirion, 1738.
15377: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel 14: Friesland. Amsterdam etc.: P. Schouten etc., 1785-1786.
32410: HEDLER, JOHANN CHRISTIAN - Tractatio de iure generi vom rechte eines eydams [...] Wittenberg J.J. Ahlfeld 1737
42880: HEDOUVILLE [= DENIS DE SALLO] - Le journal des scavans de l'an 1665, par le sieur de Hedouville. Amsterdam, Pierre le Grand [= D. Elzevier], 1679. [Franse titel: Le journal des scavans, tome premier, ou sont continues les annees 1665 & 1666].
19719: HEECKEREN, L.A.F.H. VAN - Voerst, Hekeren genaamd Rechteren, Rechteren genaamd Voorst, Voorst genaamd Rechteren.
34206: HEECKEREN VAN BRANDSENBURG, GUILIELMUS LEONARDUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis referens expositionem doctrinae de communione bonorum legali inter conjuges, inprimis secundum ius novum Hollandicum [...] Utrecht Joh. Altheer 1837
32170: HEECKEREN VAN KELL, ALEXANDER VAN, UIT ANGERLO - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
1079: HEEDERIK, G.J. - Van kasboekregister tot burgerlijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte. Meppel 1973, 369 p.
5575: HEEG, TH. - De famylje Heeg, z.pl. [1951, 49 p.
1083: HEEK, F. VAN - Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat. Een halve eeuw sociale verandering 1920-1970. Meppel 1973, 340 p.
19249: HEEK, F. VAN - Economische en sociale problemen van de Wieringermeer. Een studie van een kolonisatiegebied in wording.
56089: HEEK, VAN, - Huwelijkscourant van Arnold Helmig van Heek en Welmoet N. van Hoorn, uitgegeven te Enschede op 30 augustes 1921 [op omslag 6-9-1921], 36 pag., geïll.
21187: HEEK, C.L. ( RED. ) - Het Gooi. Jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving. Eerst jaar 1906. Hilversum 1906, 77+19+11 pag., geïll.
1081: HEEK, F. VAN - Stijging en daling op de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit. 2 dln. in één band. Leiden 1945. Geb., 435 p.
39958: HEEL, D. V. - Het klooster der reguliere kanunniken te Den Hem bij Schoonhoven, pp. 164-199 in Archief Aartsbisd. Utrecht 1950.
18966: HEEL, CASPAR VAN - 400 jaar gedeputeerde staten van Overijssel.
56260: HEEL, DALM. VAN , - Het Kapittel der Reguliere Kanunniken te Syon bij Delft, pp. 107-114 in Historia 1950, geïll.
21149: HEEL, DALM. VAN - De Tertiarissen van het Utrechtsche Kapittel, Utrecht 1939, 383 pag. ( overdruk Archief Aartsbisdom Utrecht).
23459: HEEL, DALMATIUS VAN - De Sint Rosaliakerk in de Leeuwenstraat te Rotterdam, Rotterdam 1940, 80 pag., geïll.
20926: HEEL, DALM VAN - Het minderbroedersklooster in Crooswijk te Rotterdam, overdruk 1936, 53 pag., geïll.
1086: HEEL, C. VAN, EN A.J. DE RAAT-GILJAM (RED.) - Oude archieven in Overijssel. Assen 1980. Geïll., 226 p.
43711: HEEL, D. VAN E.A. (RED.), - Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, deel XIV (1953), 316 pag.
40834: HEEL, DALM. VAN - Het St. Agnieten-klooster der Tertiarissen te Elburg, Extract archief Aartsbisd. Utrecht 62, pp. 73-128.
1085: HEEL, CASPAR VAN - Drie middeleeuwse notariële protocollen uit Zaltbommel, Zutphen en 's-Heerenberg. Arnhem 1982. Geïll., 86 p.
16399: HEELSUM - Gids Heelsum-Doorwerth. Uitg. Boekhandel S.B. de Jong, Heelsum, [ca. 1938], 36 p.
34917: HEEMSKERCK, JOANNES HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus Leiden A. Elzevier 1710
15383: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia [...] Laatste druk, ‘s Gravenhage: O. van Thol, 1756
15380: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van ‘t oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, [...] 5de vermeerderde en verbeterde druk. Amsterdam: Jan Bouman, 1678.
15381: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waar in, onder liefkoozerye gehandeld werd [...], 6de druk. Amsterdam: Philip Verbeek, 1708 (op frontispiece 1707).
15382: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye gehandelt werdt [...], leste druk. Amsterdam: Adr. Wor en Erve G. onder de Linden, 1729.
28430: HEEMSKERCK DUKER, W.F.V. E.A. - Friesland Friezenland, Den Haag, uitg. Hamer [1942], 232 pag., geïll., geb.
1087: HEEMSKERCK DÜKER, W.F. VAN, EN H.J. VAN HOUTEN - Zinnebeelden in Nederland. Derde druk. Amsterdam [ca. 1943]. Geb., geïll., 156 p.
32000: HEEMSKERK, HERMANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen doctrinae theologicae, quo inquiritur in notionem [Griekse tekst] ex mente Jesu Christi [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1839
8260: "HEEMSKERK, JOHAN VAN; CASPAR VAN BAERLE" - Batavische Arcadia , waar in, onder 't loofwerk van liefkoserye, gehandelt werdt van den oorsprong van 't Oudt Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten [...] mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Laatste druk, met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen. Den Haag, Ottho van Thol, 1756.
32001: HEEMSKERK, AB.Z., JANUS, UIT AMSTERDAM - Speciminis inauguralis de Montesquivio pars prior [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
35881: HEEMSTRA, BALTHAZAR THEODORUS VAN, UIT HARLINGEN - Stellingen ...... Leiden Mulder 1897
20691: HEEMSTRA, M.J. VAN - Old Burger Weeshuis. ( te Leeuwarden ), Leeuwarden 1959, 203 pag., geb., geïll.
35889: HEEMSTRA, SIMEON PETRUS VAN, UIT FRIESLAND - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1842
35890: HEEMSTRA, AARNOUD JAN ANNE ALEID VAN, UIT VREELAND - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1896
31736: HEEMSTRA, FRANCISCUS JULIUS JOHANNES VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de quibus officiis praesidis tribunalis primae instantiae [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
31743: HEEMSTRA, BALTHAZAR THEODORUS VAN, NOBILIS FRISIUS - Specimen philosopho-juridicum inaugurale, continens comparationem jurisprudentiae et doctrinae de moribus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
31744: HEEMSTRA, SCHELTO VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens nonnulla de alimentis praestandis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
1089: HEENEMAN, HENR. PHIL. - Specimen academicum inaugurale de precariis comitum (vulgo de Graaflijke Beden) et antiqua nobilitatis Hollandicae ab illis immunitate. Leiden 1781. 4°: 166 p.
35883: HEER, JACOBUS JAN DE, UIT ROTTERDAM - Stellingen ...... Leiden G.L. van den Berg 1899
35880: HEERDE, JOHANNES VAN, UIT BUREN - Stellingen ...... Utrecht Den Boer 1896
20953: HEERDEN, NIEL VAN - Verloren van Themaat gedenklesing 26 julie 1988, z.pl. ( 1988), 30 pag ( van Heerden was directeur-generaal van het Dep. Buitenlandse Sake te Zuid-Afrika). Met opdracht in h.s. aan Hendrik Verloren van Themaat.
3694: HEERDT, A.C. BARON VAN - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht Van Heerdt. Assen 1957, 190 p., geb., geïll., met tabellen.
19096: HEERDT, C. VAN - Nederlandse en buitenlandse ridderorden en onderscheidingen.
53303: HEERDT, W.H. BARON VAN - De eer des konings in verband met een Koninklijk Besluit voorkomende in de Staatscourant van 19 Januari 1883. 's Gravenhage, 1883.
1090: HEERE, P.H. (RED.) - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief. Een bundel genealogisch-heraldische artikelen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Zaandam 1992. Geb., geïll., 345 p.
3722: HEEREN, J.J.M. - Geslachtslijst der familie Hermans. [Den Haag 1941], 13 p.
20301: HEEREN, J - De oudste Helmondse Becx`en, pp 73-87 in De Navorscher 93 ( 1951 )
19716: HEEREN, J.J.M. - De Graafse familie van Ha(a)ren.
7910: HEEREN, JAC. - "Oud-Helmondsche families. Serie van 27 krantenartikelen uit ""De Zuidwillemsvaart"" 1934-1935, in map."
8096: HEEREN, J.J.M. EN J.P.W.A. SMIT1 - Inventaris van het Huisarchief van Helmond benevens een regestenlijst van de oorkonden.
40888: HEEREN, J.J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren van Helmond, 1938, 350 pag., ingenaaid, geïll., goed exemplaar.
34868: HEERES, J.E. - Belang en minderwaardigheid, rede...aanvaarding..hoogleeraarsambt Leiden Brill 1902
40135: HEERING, P., - Overijselsche vertellingen, 2e druk, Leiden 1886, 287 pag., geb. in linnen stempelband, mooi exemplaar, goud-op-snee,
40144: HEERING, P., - Overijselsche vertellingen, 3e druk, Leiden 1893, geb.
1098: HEERINGA, T. - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. (Diss.) Zutphen [1934]. Geïll., 134 p.
47122: HEERINGA, K., - Rechtsbronnen der stad Schiedam, 's-Gravenhage 1904, 35+421 pag.
1097: HEERINGA, K. - Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom. Alleen het tweede deel: Index.
44133: "HEERINGA, K.;" - Bijdrage tot de oude geschiedenis van de stad Utrecht en haar naaste omgeving, Overdruk Jrb. Oud-Utrecht 1924, 16 pag., geïll.
32959: HEERINGA, TETJE, UIT ZUTPHEN - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. Proefschrift [...] Zutphen W.J. Thieme & Cie 1934
14734: HEERINGA, K. - Beschrijving eener verzameling charters en papieren afkomstig van Jhr A.W. van Borssele, heer van Borssele, berustende in de rijks-archiefbewaarplaats in Zeeland.
1095: HEERINGA, K. - Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573. 3 dln., Utrecht 1926-1932, ca. 1500 p. Mist het eerste stuk van deel I.
1093: HEERINGA, K. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche tijdvak 1319-1432. 's-Gravenhage 1913, 103 p.
1092: HEERINGA, K. - Het oud archief der gemeente Schiedam. Schiedam 1908.
27314: HEERINGA, K - De eerste inrichting van de griffie van Zeeland, pp. 107-118 in Ned. Archievenblad 1912/13.
1096: HEERINGA, K. - Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom. 2 dln. Utrecht/'s-Gravenhage 1929-1951, 540+132 p.
25401: HEERINGEN, R.M. VAN E.A. - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens. Zutphen 1987. 152 pag., geïll.
47652: HEERKENS THIJSSEN, H.F., - Korte geschiedenis van het Heilig Kerstgilde te Haarlem, Haarlem 1942, 28 pag., geïll.
38444: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde, 's- Gravenhage 1955, 92 pag., geïll., geb.
35879: HEERKENS, EPPO NICOLAUS FRANCISCUS, UIT ZWOLLE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
32271: HEERKENS, JOANNES NICOLAUS JOSEPHUS, UIT ZWOLLE - Specimen juris publici belgici inaugurale, de ordinibus provincialibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
31969: HEERMA VAN VOSS, ULBO JETZE, UIT TIEL - Defloratie en onderzoek naar het vaderschap in het oud-vaderlandsch recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1889
976: HEERMA VAN VOSS, A. L. - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Geïll. Deel I: Achtkarspelen, door A.L. Heerma van Voss. Leeuwarden 1950, 76 p.
1099: HEERMA VAN VOSS, A.L. - Rekeningen en andere stukken betreffende Friesland, afkomstig uit de Hollandsche rekenkamer (1515-1575). 's-Gravenhage 1949, 54 p.
28184: HEEROMA, K. EN K. FOKKEMA - Structuurgeografie, Amsterdam 1961, 26 pag., met losse kaart.
40946: HEEROMA, K - Maerlants torec als sleutelroman, Amsterdam 1973, pp. 119-195.
1100: HEEROMA, K., EN H.T.J. MIEDEMA - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden. Assen 1972. Geb., geïll., 86 p.
8264: HEEROOM - Heer-oom met de gard, en de Hoerewaardin, twee anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, by wyze van brief in dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen vriend te A... [z.p.], [z.n.], [1772].
51992: "HEES, P. VAN, E.A.;" - Briefwisseling Gerretson - Geyl, 5 delen, Baarn 1979, ca. 2000 pag., geb., met stofomslag. Complete set in goede staat.
39332: HEES, P. V. E.A. - Briefwisseling Gerretson- Geyl, deel I, deel II, Baarn 1979- 1980, per deel ca. 350 pag., geb., met stofomslag. Prijs per deel 8 euro.
33278: HEES, JOHANNES IGNATIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilibus ac urbium delegatis, sub comitum Hollandiae regimine ordines constituentibus [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
27703: HEES VAN BERKEL, J.J. VAN - Proeve eener beschouwing over geschiedenis en staatsregt, vooral in betrekking tot ons vaderland, onder de heerschappij der Franken en de regering der graven, Utrecht 1836, 320 pag., orig. karton.
25803: HEES, P.V. - Bibliografie van P.Geyl, Groningen 1972, 126 pag. Hierbij A.O. boekje P.Geyl door v.d.Dunk en Herinneringen aan Geyl door Puchinger.
34097: HEES, PETRUS MARIUS GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de juris absoluti usu ex necessitate moderando [...] Utrecht N. van der Monde 1834
33279: HEES, HENRICUS RUDOLPHUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de burgimagistris praesetim ratione habita senatus municipalis [...] Amsterdam Metzler & Basting 1855
27966: HEES VAN DEN TEMPEL, J.J. V. - Beantwoording der prijsvraag over het stelsel der gemeenten in het graafschap Vlaanderen, Brussel 1835, 4o, 75 pag., orig. blauw papieren omslag.
55000: N.N. EN JOHANNES HEESER - [1] Le rappel des jesuites en France. Cologne, Jean le Blanc [= Nijmegen / 's Gravenhage, A. Moetjens? (Rahir)], 1678. [Gebonden met:] [2] Le cabinet jesuitique contenant plusieurs pieces tres curieuses des R. Peres jesuites, 2e ed. Cologne, Jean le Blanc [= Amsterdam, Janssonius v. Waesberge (Willems) of A. Wolfgang? (Rahir)], 1678. [en met:] [3] Legende veritable de Jean le Blanc. z. pl., [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge (Willems) of A. Wolfgang? (Rahir), 1678. [en met:] [4] [Johannes Heeser] Historisch verhaal van de geboorte, leven, leere en dood van Cornelius Jansenius, eerst-vader der thans berugte Jansenisten. z. pl., [Hardewijk, Rampen], 1706.
41739: HEESSEL, J.B. V. - Geschiedkundige bijzonderheden uit de vrije en soevereine heerlijkheid van het land van Ravenstein. Vervolg op tweeduizend jaar Uden, 's-Hertogenbosch 1978, pp. 377-662.
41683: HEESTERS, W. E.A. - Geschiedenis van Sint-Oedenrode, Tilburg 1972, 353 pag., geb., geïll.
41657: HEFTING, V. E.A. - I.B. Jongkind, Enschede, Rijksmuseum Twente 1971, ongepagineerd, geïll.
52343: HEFTING, V., - Schilders in Oosterbeek 1840-1870, Zutphen 1981, 149 pag., geïll.
56214: HEFTING, P.H. EN QUARLES VAN UFFORD, C.C.G., - Breitner als fotograaf, Rotterdam, 1966, 28 pag. en 128 foto's.
28968: HEFTING, P.H. - Breitner als fotograaf, Rotterdam 1966, geb., geïll., met stofomslag.
41817: HEFTING, P - De foto's van Breitner, 's-Gravenhage 1989, 142 pag., gebonden exemplaar, geïll.
41368: HEGEMAN, H.J. - Vollenhove, Extract, Archief Aartsbisd. Utrecht 30, pp. 1-16.
56243: HEGGELMAN, F.W.M., [INL.], - Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het koninklijk bezoek op vrijdag 18 september 1925, Schiedam 1925, 56 pag., oblong, geïll.
36420: "HEHRING, GOTTFRIED, UIT COSWIG.ANHALTINUS; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG C." - De eo, quod appelatur Rectum Wittenberg Schroedter 1697
36050: HEIDA, G. - Rechtspraak in agrarische zaken Deventer Kluwer 1980
59238: HEIDANUS, ABRAHAM, - Consideratien over eenighe saecken onlanghs voorgevallen in de universiteyt binnen Leyden, first edition, Leiden, Arnoudt Doude 1676, 144pp., uncut, paper cover slightly damaged.
37605: HEIDE, J.C. AUF DER - Wat elke verzamelaar van postzegels weten moet, Hilversum 1926, 32 pag., geïll.
26978: HEIDE, G.D. V.D. - Archaeologie van het Zuiderzeegebied, z.pl., z.j., 67 pag., geïll.
20173: HEIDE, H. TER, F. J. WILLEKENS (ED) - Demographic research and spatial policy, the Dutch experience. London 1984, 410 p. geb.
26077: HEIDE, G. V.D. E.A. - De geschiedenis van Hoorn. Afl. Het Peperhuis jrg. 1980, 60 pag., geïll.
27097: HEIDE, G.D. V.D. E.A. - Vis en visrokerij van Zuiderzee tot IJsselmeer, Het Peperhuis 1977, 50 pag., geïll.
56298: HEIDE, G.D. V.D., - De laatste dagen van een eiland [Schokland], Kampen [1959?], 48 pag., geïll.
56910: HEIDE, J.C. AUF DER - Stempels en postzegels, Hilversum, 1925, 33 pag., geïll.
21199: HEIDE, M. V.D. - Bussum door schrijversogen, Bussum 1984, 111 pag., geïll.
53605: HEIDE, R. V.D. - Doodvonnis, door mr. Reine van der Heide. Amsterdam, Arbeiderspers, [1933].
27058: HEIDE, G.D. V.D. E.A. - Wonen en werken te Koehool, Enkhuizen 1975, 60 pag., geïll.
1101: HEIDE, H. TER - Binnenlandse migratie in Nederland. (Diss.) 's-Gravenhage 1965, 515 p.
23719: HEIDE, G.D. V.D. E.A. - Achter de schermen. Een boek over eendenkooien. Heiloo 1944, 150 pag., geb., geïll.
42021: HEIDE, JAN VAN DER SR. + JR. [= JAN VAN DER HEYDEN] - Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten en haare wijze van brand-blussen, tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde. Amsterdam, J. Rieuwertsz, 1690.
27018: HEIDE, G. V.D. E.A. - Hoorn: stad en platteland. Huizen van kleine Noord en 't Keern. Het Peperhuis 1980, 60 pag., geïll.
42739: HEIDEMA, A.W. (RED.) - Het paard. Geillustreerd maandblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. Jaargang 1897, Groningen, 1897.
57422: "HEIDEMA, A.W. (RED.); " - De Hoefsmid. Geïllustreerd maandblad voor hoefsmeden. Jaargang 6 (1901) 190 pag., geb. in rood linnen, geïll.
18959: HEIDEMAATSCHAPPIJ - Nederlandsche Heidemaatschappij. Wat zij is, wat zij doet, wat zij beoogt, hoe zij werkt.
51897: "HEIDEN, FRANS JANSZ. VAN DER;" - Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indisch jacht Ter Schelling (...) naar de 2e druk van het journaal van F.J. van der Heiden en W. Kunst, uitgegeven (...) door C.E. Warnsinck-Delprat. Utrecht 1944.
33879: HEIDFELD, JOHANNES VICTOR, UIT HALBERSTADT - Dissertatio juridica inauguralis de quibusdam difficilioribus juris capitibus [...] Leiden Joannes Bos 1772
38325: HEIJBOER- BARBAS, M.E. - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroegere eeuwen, Nijkerk 1956, 48 pag., geïll., geb., met stofomslag.
30558: HEIJBROEK, J.F. ( RED.) - Geschiedenis in beeld 1550-2000, Zwolle 2000, 296 pag., geïll., als nieuw.
29081: HEIJBROEK, J.F. - Matthijs Maris in Parijs 1869-1877, pp. 266 - 289 in afl. 4 ( 1975 ) van Oud-Holland, geïll.
28953: HEIJBROEK, J.F. E.A. (RED.) - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor J.W. Schulte Nordholt, Amsterdam 1985, 198 pag., geb., geïll., met stofomslag.
20699: HEIJBROEK, J.F. E.A. - Met Huygens op reis. Zutpen 1982, 212 pag., geïll.
58422: HEIJBROEK, J.F. E.A., - Verlaine in Nederland. Het bezoek van 1892 in woord en beeld, Amsterdam 1985, 156 pag., geïll.
40742: HEIJBROEK, J.F. (RED.) - De verzameling van Mr. Carel Vosmaer (1826-1888), 's-Gravenhage 1989, 206 pag., geïll.
41886: HEIJBROEK, J.F. E.A. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois (1878-1946), Amsterdam 1993, 285 pag., geïll.
56516: HEIJDE, R.J. V.D., - Oogverwondingen en ongevallenwet. Eenige beschouwingen over ruim 1900 verwondingen van het oog en zijne omgeving, behandeld in het Academisch Ziekenhuis te Leiden van begin 1896 tot einde 1905, Haarlem 1901.
3927: HEIJDEN, CHR. VAN DER - Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll. Utrecht 1987, 112 p., geïll.
36979: HEIJDEN, E.J.J. V.D. - Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht, 2e stuk ( 1e druk ), harde kaft, Utrecht 1938, 106 pag.
38199: HEIJDEN, W. V.D. - Verhaal van de verrigtingen der jezuieten in Friesland, Leeuwarden [ 1842/3], 342 pag., orig. karton.
41447: HEIJDEN, L.J. V.D. - Het kerspel Groesen en zijn kerckenboeck, pag. 1-108 in Archief Aartsbisd. Utrecht 1920.
18967: HEIJDEN, C.G.W.P. VAN DER - Het heeft niet willen groeien. Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg 1820 - 1930.
41389: HEIJDEN, L.J. V.D. - Grensgeschil tusschen Slootdijk en Breukelen in het jaar 1797. Extract, Archief Aarstbisd. Utrecht, pp. 183-198.
40676: HEIJDEN, L.J. V.D. - Het kerspel Groessen en zijn Kerckenboeck, pp. 1-107 in Archief Aartsbisd. Utrecht 1920.
21165: HEIJDEN, L.J. V.D. - Geschiedenis van het katholieke Hilversum, Hilversum 1917, 118 pag., geïll.
43458: HEIJDEN, L.J. V.D. - Geschiedenis van katholiek Groningen, bij het 100-jarig bestaan der parochie van den H. Martinus te Groningen, Groningen, 136 pag., geïll.
6091: HEIJDEN, G. V.D. EN W. WIJNAENDTS VAN RESANDT - Inventaris van het archief van F.J.M. Smits van Oyen, privé, ‘s-Hertogenbosch/’s-Gravenhage 1990, 60 p.
57233: "HEIJDEN, TH.C.J. V D / F.C. VAN BOHEEMEN; " - Met minnen versaemt. De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de 18e eeuw, Delft 1999, 415 pag., geb., geïll.
41372: HEIJDEN, L.J. V.D. - Teckop 1653-1852, Extract, Archief Aarstbisd. Utrecht 1915, pp. 52-83.
27875: HEIJDEN, M.J.M. V.D. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandse katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laaste kwart van de achttiende eeuw, Nijmegen 1947, 370 pag., geïll., gebonden exemplaar.
40332: HEIJDEN, TEUN VAN DER (RED.), - World Press Photo 07, Den Haag 2007, 156 pag., geïll.
53341: HEIJDEN, J. V.D. - Batavia bij nacht. Realistische roman uit het nachtleven in Indië, [2e- druk], 's Gravenhage, Confidentia [1940] (op omslag: 'Doornijk (B), Grande impr. lith. Tournaisienne').
40706: HEIJDEN, L.J. V.D. - Katholiek Groningen na de reductie, 77 pag. in Archief Aartsbisdom Utrecht 1935.
27766: HEIJDEN, P.J. V.D. - Bossche bronnen. Een selectie uit het stadsarchief van 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1991, 110 pag., geïll.
33084: HEIJDENRIJCK, CHRISTIANUS JOANNES ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen philosophico-politicum inaugurale de civitatis nostrae erga juventutis institutionem officiis [...] Amsterdam C.G. van der Post 1855
8271: HEIJE, JAN PIETER - Volksdichten. 4e druk. Rotterdam, Elsevier, 1884.
3522: HEIJERMAN, H. EN D. HUIZING - De kunst van het verteren, het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema (1864-1928), rentenier en collectioneur te Godlinze. Leek 1985, 112 p., geb., geill. Met fragment genealogie.
26076: HEIJLIGENBERG, N. E.A. - Geschiedenis van de vesting Bourtange, overdruk Bulletin KNOB 1968.
30776: HEIJLIGENBERG, N. E.A. - Geschiedenis van de vesting Bourtange, pp. 29- 42 in Bulletin K.N.O.B. 1968, geïll.
27129: HEIJMINK LIESERT, P.M. - De kerk in het midden. De parochie Houten 1798-1998, Houten 1998, 128 pag., geïll.
59077: HEIJNEN,DRS. H., E.A., - Kunst zonder rugwind, 1999, 176pag , 190 afbeeldingen, gebonden goed exemplaar. Zaanse schilderkunst 1600-1950. Schilders en hun werk uit de Zaanstreek register met gegevens van 400 kunstenaars.
37061: HEIJNES, H.J. - In de Noord- Hollandsche wei, Amsterdam 1928, 119 pag., geb.
37062: HEIJNES, H.J. - Noord- Hollandsche menschen en dingen, Amsterdam 1919, 143 pag.
37063: HEIJNES, H.J. - Kinderen Noord- Hollanders, Amsterdam z.j., 206 pag., geb., geïll.
37064: HEIJNES, H.J. - Bij ons in Noord-Holland, Amsterdam 117 pag., geb.
37777: HEIJNES, H.J. - Noordhollanders in de streek en in de stad, Amsterdam z.j., 135 pag., geb.
37402: HEIJNINCK, E.S. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering der Bouwkunst, vierde jaargang, Amsterdam 1847, 344 kolom., geillustreerd, geb. ( band beschadigd )
33981: HEIJNINGEN BOSCH, PHILIPPUS WILHELMUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis exhibens quaedam de emphyteusi [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1827
8273: HEIJNINGEN BOSCH, MATHEUS VAN - Nagelaten gedichten. Groningen, Roelof Jacob Schierbeek, 1823.
32520: HEIJNSBERGEN JR., PIETER VAN, UIT ZAANDAM - De omvang der wetgevende bevoegdheid der waterschapsbesturen.. Academisch proefschrift [...] Groningen Erven B. van der Kamp 1907
53346: HEIJNSBERGEN, P. VAN - Verspreide opstellen, met een voorwoord van J. Simon van der Aa, Amsterdam, 1929.
53347: HEIJNSBERGEN, P. VAN - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900. Amsterdam, 1935.
35977: HEIJSE, JOHAN AUGUST, UIT ZIERIKZEE - Stellingen .... Middelburg Van Benthem Jutting 1899
26578: HEIJST, A. V. E.A. (RED.) - Terra incognita. Historisch onderzoek naar katholicisme en vrouwelijkheid, Kampen 1994, 210 pag., geïll.
34098: HEILBRON, ISAÄCUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de redemtione alienarum litium et constitutione Anastasiana, secundum placita juris Romani [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1838
40342: HEILBRON, JOHAN, - Kunst leren. Het werkplaatsmodel in de beeldende kunst, Rijswijk, ministerie WVC, 1992, 96 pag., geïll., als nieuw.
35250: HEIM, JOANNES DAVID VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de aquae superfluae in Flandria emissione [....] Leiden J.B. Gebhard 1844
33038: HEIM, HENRICUS JACOBUS VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de legationibus a Conrado Beuningio gestis, usque ad annum 1672 [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1847
19614: HEIM, BRUNO B. - Armorial, edited and introduced by P. B. van Duren. Blazons for the Liber Amicorum et illustrorum hospitum by G. Pursuivant.
31602: HEIM, ANTONIUS JACOBUS VAN DER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de Antonio Heinsio, consiliario [...] Leiden C.C. van der Hoek 1834
52919: HEIM, P.R. - Het leven van den rooverhoofdman Louis Dominique de Cartouche, bewerkt door P.R. Heim, Rotterdam, D. Bolle, [1e- helft 20e- eeuw].
32498: HEIM, ANTONIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen philosophicum de injustitia populorum per faustum successum punita [...] Leiden Theodorus Haak en Comp. 1775
25218: HEIM, H.J. VAN DER - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius, 2 delen, 's-Gravenhage 1867-1874, 240 + 176 pag., gebonden. Mist deel III.
1104: HEIM, BRUNO BERNARD, - Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II, Averbode/Helmond 1980. Geb., geïll., 183 p.
36797: HEIMANS, E. EN J.P. THJIJSSE - Wandelboekje voor natuurvrienden, 2e druk. Amsterdam 1901, 207 pag., geïll (iets los).
47514: HEIMANS, E. E.A., - Het Merwedekanaal, Groningen 1915, 27 pag., geïll. [tekst bij wandplaat]
17061: HEIMBUCHER, M. - Die Bibliothek des Priesters. Mit praktischen Winken für deren Anlage und Erweiterung. Zugleich ein Handbuch der katholisch-theologischen Literatur und ein Führer durch die Literatur über die soziale Frage. 6., neubearbeitete Aufl. Rgensburg: G.J. Manz, 1911.
20018: HEIMLICH, I. (ED.) - Nederlanders en Hongaren. Ontmoetingen tussen twee volken.
35552: "HEINE, JOHANN-CHRISTOPH, UIT ZAGAN (SILEZIË); PRAESES: MAGNUS, GEORG FRIEDRICH" - Diatriba philologica de lucis gentilium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1674
56356: HEINE, J.G., - Wetenschappelijk en geschiedkundig berigt nopens ene staatkundige consultatie. De geneesbaarheid van (.....) gewrichtsverstuikingen (....) vier kinderen van eene aanzienlijke familie betreffende (.....) aan eenen regtsgeleerden, 's-Gravenhage,1834.
1105: HEINE, H. - Kahldorf über den Adel, in Briefen an den Grafen M. von Moltke. Nürnberg 1831, 152 p., zonder omslag, watervlekkig.
33435: HEINECCIUS, JOHANN GOTTLIEB - Oratio inavgvralis de iurisprvdentia vetervm rom. formvlaria, ritibvsqve, qvibvs negotia civilia explicabant [...] Franeker Henricus Halma 1724
36677: HEINEKEN, WIJNAND, UIT AMSTERDAM - De staat en het kerkbestuur der N.H. sedert het herstel onzer onafhankelijkheid Leiden Hazenberg 1868
53304: HEINEMANN, EVELYN - Hexen und Hexenglauben. Eine historisch-sozial psychologische Studie über den Europaischen Hexenwahn des 16. und 17. Jahrhunderts. Frankfurt, 1986.
53305: HEINEMANN, FRANZ - Der Richter und die Rechtspflege in der Deutschen Vergangenheit. Mit 159 Abbildungen und Beilagen nach den Originalen aus dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert. Leipzig, z.j. [ca. 1900?]. [Monographien zur Deutsen Kulturgeschichte IV].
40108: HEININGEN, H. V., - Tussen Maas en Waal. 650 jaar geschiedenis van mensen en water, Zutphen 1971, 669 pag., geb., geïll.
18975: HEININGEN, H. VAN - De historie van het land van Maas en Waal.
25055: HEINROTH, OSKAR UND MAGDALENA - Die Vogel Mitteleuropas in allen Lebens- und Entwicklungsstufen. 4 volumes, Berlin, 1926-1931, 339+160+286+127 pag. Bound in four half leather volumes. A very good copy.
37155: HEINS, W.B. E.E. - Inventarissen van de archieven van de Hervormde Gemeenten Tienhoven 1740-1963, Zegveld 1639-1953, Utrecht 1982, 80 pag.
37165: HEINS, W.B. E.A. - Inventaris van de notatiele archieven in de provincie Utrecht ( 1346 ) 1560- 1895, 2 delen, Utrecht 1982, 654 pag.
40312: HEINS, MATTHIJS EN H. STRAK, - Water en wonen, Rotterdam 1994, 13 + 42 pag., geïll., geb., als nieuw. Tekst : Derk de Jonge.
36672: HEINSIUS, DANIEL - Orationes. Editio noua, altera parte auctior Leiden Lodewijk Elsevier 1615
22683: HEINSIUS, VAN DER GRAEFF, VAN DER BURGH, VAN GROENEWEGH, PUTMANS, VAN BLEIJSWIJCK, BOOGAERT, VAN DER DUSSEN - Acht getekende en gekleurde familiewapens, ieder ca. 15x15 cm, 17de eeuws, van de volgende personen: Willem van der Graeff, Franck van der Burgh, Anthony Heinsius,Adriaen van Groenewegh bouckhouder, Gerard Putmans, Hendrick van Bleyswijck, Adr. Boogaert heer van Beloys en Pieter van der Dussen. Per stuk
5586: HEINSIUS, F.N. - Stamreeks Heinsius, pp. 269-274 in Ons Erfgoed jrg 9 (2001)
32364: HEINSIUS, AUKE JOHAN REINIER, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Over de Romeinsche bezitsbescherming in het algemeen en die van den contractueelen dententor in het bijzonder. Academsch proefschrift [...] Crefeld J.B. Kleinsche 1922
51362: "HEINSIUS, N.; " - Drie verhalen uit den Vermakelijken Avanturier, Amsterdam, W.B., 1938, 37 pag.
53308: HEINTZ, C.A. - Onze politie-agenten in hun verkeer met de burgerij. Drie verhalen. Netto opbrengst ten voordeele van den bestolen politie-bond. 3e- druk, 's Gravenhage, L.J. van Zwijndregt 1894.
36152: "HEINTZELER, SIXTUS, UIT ULM; PRAESES: WOLFF, CONSTANTIN" - Gallia Concilio Tridentino repugnans ..... Wittenberg Christian Fincelius 1687
38510: HEINZE, G.A. - Theoretische en praktische zangleer, eene handleiding, deel I, 2e druk, Amsterdam 1866, 103 pag. Gebonden met: Koorschool voor volwassenen, 75 pag.
25215: HEINZE, THEODOR - Pferd und Reiter, oder die Reitkunst in ihrem ganzen Umfange, 3rd edition, Leipzig/Berlin 1873, 22 + 512 pag. Half leather, illustrated.
31090: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld, deel II, Gouda, Gouda's Roem, z.j., 24 pag., oblong, met ingeplakte plaatjes. Compleet.
6667: HEISCH, GÜNTER - Privilegien und Recht von 1775 bis zur Gegenwart.
28459: HEITLING, W.H. E.A. - De Twenthekanalen. Succes van een mislukking, Zutphen 1984, 183 pag., geb., geïll., met stofomslag.
15387: HEITLING, WILLY H. - De Achterhoek, langs Berkel en Slinge, Lochem: De Tijdstroom, [1959]
37210: HEKELEN, F.E. VAN E.A. - De polder Jannezand [ onder Dussen ] 1805- 2000, Amsterdam 2000, 168 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37308: HEKKER, R.C. - De Nederlandse bouwkunst in het begin van de 19e eeuw, pp. 1- 28 in Bulletin K.N.O.B. 1951, geïll.
28696: HEKKER, R.C. - De Kamper stadserven, pp. 17 - 21 in Historia 1948, geïll.
38360: HEKKER, R.C. - Het boerenbinnenhuis in Zuid- Limburg, pp. 16-30 in B & M Openluchtmuseum 1989, geïll.
31377: HEKKER, R.C. E.A. - De Nederlandse boerderij in het begin der 19e eeuw. Een documentatie- onderzoek van het kabinet van Landbouw, Arnhem 1967, 120 pag., geïll.
27843: HEKKER, R.C. - Het boerenhuisonderzoek in Nederland en monumentenzorg, pp. 105-126 in Bulletin K.N.O.B. 1948, geïll.
1107: HEKKET, B.J. - Oost-Nederlandse familienamen (hun ontstaan en hun betekenis). Vervolg. Hengelo 1983, 131 p.
53310: HEKMA, GERT EN H. ROODENBURG (RED.) - Soete minne en helsche boosheit. Seksuele voorstellingen in Nederland 1300-1850, Nijmegen 1988.
34573: HELBERGEN, GERARDUS VAN, UIT IJHORST - Leges annales reipublicae romanae. Specimum litterarium inaugurale Leiden Van Doesburgh 1874
4415: HELBERS, G.C. - Het geslacht De Peer ca. 1675-1924. Overschie 1924, 34 p.
1108: HELBERS, G.C., EN D.A. GOEDEWAGEN - Goudsche pijpen. Amsterdam 1942. Geb., geïll., 252 p.
27131: HELBIG, H - Notice sur les descendants de Pierre Schoeffer, qui exercèrent l'imprimerie a Bois-le-Duc, extract, pp. 433-444 uit een 19e eeuws periodiek.
42160: HELBOCK, PLACIDUM - Zodiacus solis mystici coelestis, oder himmlicher Thierkrayss, welchen eine jede Chistliebenden seel, geistlich -oder weltlichen stands (...) gelangen will. Constants, J.C. Bohler, 1710.
53313: HELD, ROBERT - Inquisition/Inquisicion. A bilingual guide to the exhibition of torture instruments from the middle ages to the industrial era, presented in various European cities. Florence 1987.
47941: HELDEN, W.K.L. VAN, - Onze doode weermiddelen, 's-Gravenhage 1907, 22 pag.
58717: HELDEN, W.K.L. VAN, - Een drieledig landsbelang, 's-Gravenhage, 1875, 28 pag. [ spoorweg rond Utrecht].
27539: HELDENS, A.L. - Demografische aantekeningen over de Bredase bevolking omstreeks 1860, Breda 1962, 96 pag.
32812: HELDER, JOHANNES, UIT HELLOUW (GLD.) - Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische evangelieën. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1865
22434: HELDER, RUTGERS - Twee foto’s uit 1898 van het bruidspaar P. Helder en M. Rutgers (w.s. Den Haag), elk 9x12 cm.
22664: "HELDER, VON; RÖMER" - Potloodtekening, 8 x 15,5 cm van “Kerkkhof van Den Helder en vuurtoren” gesigneerd I.v[on]R[ömer], ca. 1825.
33149: HELDEWIER, MAURITIUS JANUS LUDOVICUS JACOBUS HENRICUS ANTONIUS, UIT TURIJN - Dissertatio juris gentium inauguralis de juribus et officiis gentium mediarum in bello maritimo Leiden Jac. Hazenberg, Corn. zoon 1852
15388: HELDRING, OTTO GERHARD - Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Romeinsche oudheden, legenden, enz., eerste [en tweede] stukje. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1838-1839, twee deeltjes.
8275: HELDRING, OTTO GERHARD - Leven en arbeid. Leiden, E.J. Brill, 1881.
59481: HELDRING, E, - Rede van E. Heldring , voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, bij de intrede van het jaar 1928, Amsterdam8 januari 1828, 84 pag.
4221: HELDRING, H.H. - De oudste generaties van het geslacht Mulert, in Jrbk.C.B. v.G. XVIII (1964), p. 167-176.
59227: HELDT. B.H., - Velddienstarbeid van Vrouwen, Uitkomsten van het Onderzoek, Amsterdam, Uitgegeven door het centraal-bestuur van het Algem. Nederl. Werklieden-Verbond, 1903.
55528: HELL, MAARTEN - Adam Cramer in ballingschap. Royement en bestraffing van een advocaat in 1714. Pro memorie, 12 (2010), pp. 3-14, geill.
59085: HELL, JOHANNA W.P., - Sinaasappel-kreek. Gedichten, Amsterdam De Beuk [1987]. In goede staat. 35 pp.
33277: HELLEMA, HENDRIK DOEKE, UIT EEKST - Kritische beschouwingen over de keizerlijke verordeningen aangaande de Christenen, van Tiberius tot Decius. Proefschrift [...] Leide S.C. van Doesburgh 1893
26272: HELLEMANS HOOFT, A - Een naekt beeldt op een marmore matras seer schoon. Het dagboek van een grand tour (1649-1651). Uitg. E.M. Grabowsky e.a., Hilversum 2001, 231 pag.
36796: HELLENDOORN, J. - Catalogus der Handfschriften [UB Amsterdam] I, Schenking Diederichs. Nederlandsche afdeling, Amsterdam 1899, 312 pag. Geb., geïll., mooi exemplaar.
9751: HELLEWICH, J. - Letter-looveren gestrooit op de bruilofte van ... Derk Willem Abraham Brantsen doctor der beide rechten, en ... Gerhardina Abigaël Agatha Brantsen, in den egt verbonden tot Oosterbeek den 1 van hooimaand 1766. z.p. 4º: [8] p. In fraai sierpapier omslag.
49781: HELLIER, CHR., - Splendours ot the Bosphorus. Houses and palaces of Istanbul, London 1994, 228 pag., hardback with dustwrapper, ill.
51406: HELLINGA, LOTTE, - Caxton in focus. The beginning of printing in England, London 1982, 109 pag., geb., geïll. met stofomslag.
41309: HELLINGA, W.G. - Naamgevingsproblemen in de Reynaert, Amsterdam 1952, 26 pag.
38428: HELLINGA- QUERIDO, LOTTE EN C. DE WOLF - Laurens Janszoon Coster was zijn naam, Haarlem 1988, 133 pag., geïll.
30673: HELLINGA, W.G. (BEZ.) - 't Is toch vergeven. Twee brieven van Maria Rubens uit het jaar 1571, 's-Gravenhage, Boucher, 1939, 45 pag., geb.
31281: HELLINGA- QUERIDO, L - Uit de voorgeschiedenis van de Staatsbibliotheek te Haarlem, Haarlem 1971, 61 pag., geb., geïll.
39464: HELLINGA, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse Typografie, Amsterdam 1962, 254 pag., geb.
38504: HELLINGA-QUERIDO, L. - De Koningsbijbel van de Prins, in de Stadsbibliotheek te Haarlem. Verslag van een onderzoek, Haarlem 1971, 63 pag., geb., geïll.
17091: HELLINGA, W.G. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. Intr. H. de la Fontaine Verwey & G.W. Ovink. Amsterdam: Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf [etc], 1962. 2 dln.
51175: HELLINGA, L., E.A., - Bibliography and study of 15th.-century civilisation, London 1987, 260 pag.
15390: "HELLWALD, FRIEDRICH VON; RICHARD OBERLÄNDER" - Nordland-Fahrten. Vierte Abteilung. Malerische Wanderungen durch Holland und Dänemark. Land und Leute, mit besonderer Berücksichtigung von Sage und Geschichte, Literatur und Kunst. Leipzig: F. Hirt & Sohn, [ca. 1882].
57599: HELLYNCKX, FULGENTIUS, - Dry-voudige verhandelinge sedelyck en onderwysende aengaende de teerlingh en caert-spelen, den brandewyn dranck en het gebruyck der duyvels-besweerderye ofte belesinge, onderscheydende het geoorloft [...] en quaet Gebruyck deser, Mechelen: van der Elst, [1757].
55785: "HELMAN, I.S.; " - Prent: 'Journee du 16 Octobre 1793', gravure door Helman naar Monnet, uitg.: l'Auteur, Rue Honore 1497.
55784: HELMAN, I.S. - Prent: 'Journee du 21 Janvier 1793. La mort de Jean Capet sur la place de la Revolution. Presente a la Convention Nationale, le 30 Germinal, par Helman', gravure door Helman naar Monnet. Uitgave: l'auteur, rue Honore 1497.
43800: HELMAN, A., - Een doodgewone held. De levensgeschiedenis van Gerrit Jan van der Veen, 1902-1944, Amsterdam 1946, 254 pag., geb., geïll.
8287: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
8282: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 5e druk. Den Haag, Johannes Allart, 1821.
8278: HELMERS, JAN FREDRIK - Dinomaché, of De verlossing van Athene, treurspel. Amsterdam. Abraham Mars, 1798.
8288: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
8289: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [1 van 2 delen]
8290: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. 2e druk. Den Haag, Weduwe J. Allart en Comp., 1821. [1 van 2 delen]
8291: HELMERS, JAN FREDRIK - Nalezing der gedichten. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815.
8285: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 7e druk. Amsterdam, Jacobus Radink, 1834.
8281: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 4e druk. Den Haag, Johannes Allart, 1817.
8286: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie, in zes zangen. Gouda, G.B. van Goor , [1839].
8292: HELMERS, JAN FREDRIK - Gedichten. 3e druk. Rotterdam, J. Immerzeel jr., 1822. [2 van 3 delen in één band]
59398: HELMOND, GARENFABRIEK, CARP, DIEPENVEEN. - Kwitantie van J.A. Carp's garenfabrieken NV (Helmond) voor A.C. Diepenveen, met afbeelding fabriek in vogelvlucht, 1932, (1 stuk). M14691
22459: HELMOND, VAN DER KAEY, VAN DE VELDE, VAN MIERLO, BELASTINGEN - Conceptbrief van Ant. van Heurn c.s., te ‘s Bosch dd. 9-10-1751 betr. de inning van belastinggelden te Helmond hem verzocht door de schepen Jacobus van der Kaey. Manuscript, folio, 4 p.
50969: HELMONT, FRANCISCUS MERCURIUS VAN / J.C. AMMAN - Een zeer korte afbeelding van het ware natuurlijke Hebreuwse A.B.C. welke te gelyk de wyse vertoont volgens welke die doof geboren syn, sodanig konnen onderwesen werden dat sy (...) tot het gebruik van spreken komen. Als mede een verhandeling om de doof-geboorene te leeren spreken door Joh. Conrad Amman. Amsterdam, P. Rotterdam, 1697.
19571: HELMSTRIJD, F.A. EN N.H. MULLER - De provinciale wet honderd jaar.
42992: HELMUTH, J.H. - Natuurleere voor minkundigen ter bestryding des bygeloofs, vertaald uit het Duits door P.G. Witsen Geysbeek. Zutphen, 1803.
32729: HELOMA, MARCUS VAN, UIT HEERENVEEN - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur: An liberi naturales legitime agniti jus habeant ad legitimam, quau dicitur, portionem nullis donationibus, sive inter vivos, sive testamento factae sint, minuendam, aut prorsus adimendam [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
32730: HELOMA, NICOLAUS VAN, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis ad art. 1020, codicis civilis [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1820
31000: HELSEN, J. - Toponymie van Noorderwijk, 's-Gravenhage 1944.
38146: HELSLOOT, J. E.A. (RED.) - De discipline van het dagelijks leven. Bijdragen voor Tom Dekker over orale cultuur...., Amsterdam 1999, pp. 101- 344, geïll. [= Volkskundig Bulletin 25 afl 2/3 ].
39057: HELVERSTEIJN, W - Kathedraal Sint Bavo Haarlem, Haarlem 1982 ( 24 ) pag., geïll.
16507: NIEUW-HELVOET - Gids voor de badplaats Nieuw-Helvoet aan Zee. Uitg. V.V.V. Nieuw-Helvoet, 1950, 28 p.
39579: "HELVOORT, C.J.A. VAN;" - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden, Hilversum 1952, 245 pag.,. ingenaaid. Drukproef met auteurscorrecties.
40878: HELVOORT, C.J.A. VAN - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden, Hilversum 1952, 245 pag., geïll., geb.
38697: HELWIG, H. - Bandversierders. Over vervalsen van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers, Zutphen 1967, 95 pag., geb., geïll.
28884: HEMELRIJK, L. E.A. - Mijne Heren. Portretten uit het Nederlandse bedrijfsleven van de 18e eeuw tot heden, Amsterdam 1991, 87 pag., geb., geïll.
55295: HEMELRYCK, F. VAN - Heksenprocessen in de Nederlanden. Leuven, 1982.
26588: HEMELS, J.M.H.J., B.C. SLIGGERS EN A.G. V.D.STEUR - Er is slechts ëën Schuyt. Veertig jaar boeken aan een gracht. Haarlem 1992, 62 pag., geb.,geïll., met stofomslag.
56671: HEMELS, J., - De krant in bedrijf, 75 jaar samenwerking en samenleving,. Gebonden in groen linnen, 335 pag., geïll.
51520: HEMELS, J.M.H.J., - De Nederlandse pers voor en na de afschaffing van het dagbladzegel in 1869, Assen 1969, 699 pag., geïll.
34728: HEMERT, PAULO VAN - Oratio funebris in obitum [...] Abraham Arent van der Meersch Amsterdam M. Schalekamp 1792
32478: HEMERT, DIDERICUS ANTONIUS JUNIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inaugurale de in factum actione de recepto [...] Utrecht N. van der Monde 1838
34328: HEMERT, FRANCISCUS JUNIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de modis quibus sententia arbitrorum infirmatur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
43936: HEMERYCK, P.A., - Veilingcatalogus bibliotheek Frank van der Goes, Amsterdam 1940, 37 pag.
39787: HEMESSEN, O.C. V. - Jacobswoude en Woubrugge. Grepen uit het verleden, vooral het kerkelijk leven dezer beider dorpen, Alphen aan de Rijn, 1932, 167 pag., geïll., gebonden.
39931: HEMESSEN, O.C. VAN - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Historische plaatsbeschrijveing dezer beide dorpen, Wageningen 1904, 243 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
39665: "HEMESSEN, O.C. VAN; " - Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade. Historische plaatsbeschrijving dezer beide dorpen, Wageningen 1904. Fotografische herdruk 1989, 245 pag., geïll.
15392: HEMKES KZN., H. - Het koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt. Opgehelderd door 16 kaartjes. Gouda: G.B. van Goor, [1852].
8298: HEMKES, FREDERIK LEONARDUS - XL gedichten. Leiden, E.J. Brill, 1882.
24915: HEMMER, J.J. - Anleitung, Wetterleiter an allen gattungen von gebauden auf di sicherste art anzulegen, 2e- vermerte auflage.
22843: HEMMES - Gedrukt overlijdensbericht van F.M. Hemmes te Schoonhoven, 1917.
8299: HEMPEL, W. - De jodin. Groot melodrama in vijf bedrijven naar aanleiding van het Fransche zangspel La juive. Utrecht, L.E. Bosch, 1838.
40299: HEMPEN, F., - Werk 1989 - 1999 : 10 jaar werk, 10 jaar Schipper Bosch- Karbouw, Amersfoort, Amersfoort 1999, 72 pag., geïll., geb., als nieuw.
34315: HEMSING, WILLEM JAN, UIT HEMPKENS (FR.) - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de juris naturalis principio non diverso ab eo, quod est juris constituti [...] Groningen Wed. B. van der Kamp 1822
39487: "HENCKENS, LIEUTENANT;" - Memoires se rapportant a son service militaire au 6e regiment de chasseurs a cheval francais de fevrier 1803 a aout 1816, 's-Gravenhage 1910, 250 pag.
40111: HENDERIKX, P.A. (RED.), - Historivncvlae. Uitgave t.g.v. het 7e lustrum Kleio, jrg. 10 maart 1965, 152 pag., geïll.
23330: HENDERIKX, P.A. - De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland, Dordrecht 1977, 277 pag., geb., geïll.
39520: "HENDERIKX, P.A.;" - Inventaris van het archief van de polder Het land der zes molens [Hoornaar, Arkel, Schelluinen, Scheiwijk], 's-Gravenhage 1967, 51 pag.
19465: HENDERIKX, P.A. - Charters Henegouwen, 2e deel.
31114: HENDRICKX, J. - Stamboek van Vlaanderen I. 80 voorouderstafels van Vlaamse koppen, 1971, 87 pag.
28870: HENDRIKS, A - Etsen. Handleiding voor het etsen op koper en zink, Alkmaar z.j., 44 pag. + afb., geïll.
28113: HENDRIKS, W.TH. M. EN L. VAN DE LOO - 100 jaar Weldadige stichting van Heutz, Venlo 1978, 63 pag., geïll.
60268: AREND HENDRIKS (1916 - 1951) - Westland
5719: HENDRIKS, A.B., - Inventaris van de persoonlijke archieven van de firmanten en eigenaren van het bedrijf J.J. Krantz & Zoon te Leiden (1591) 1797-1970, 2e druk, Leiden 1991, 86 p.
32930: HENDRIKS, GRADUS, UIT TIEL - Een stad en haar boeren. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1953
20593: HENDRIKS, W. TH. M. ( RED. ) - Venlo, 625 jaar stad. Afl. sept. 1968 van Spiegel der Historie, 40 pag., geïll.
52079: HENDRIKS, H.J.J. E.A., - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst, Zutphen 1971, 118 pag.
19237: HENDRIKS, G. - Een stad en haar boeren.
40898: HENDRIKS, J - Dussen- Het eertse kasteel van Dussen, Tilburg 1982, 28 pag., ringband.
41192: HENDRIKS, J. E.A. - Dussen. Van woontoren tot kasteel-raadhuis, Dussen 1985, 22 pag., geïll.
1109: HENDRIKS, F.M. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van aangegeven lijken enz. in Overijssel, dagtekenende van vóór de invoering van de burgerlijke stand. 's-Gravenhage 1952, 132 p.
39754: HENDRIKSE, H - Zegelstempels en zegelringen uit Zeeuwse bodem, Zaltbommel 2003, 144 pag., geb., geïll.
47703: HENDRIKSZ, JOOST, - X X X X Corte ende stichtelijcke predicatien, Franeker, v. Breemen, 1668 [ colophon: Boenja], 4o, geheel perkament uit de tijd, (8)+444 pag. (rug beschadigd).
59013: HENDRIKSZ, P. / P.L. BECKERS / D.J.A. ARNTZENIUS, - Algemeen rapport der commissie tot het onderzoeken van den aard en de meest geschikte wijze van behandeling van den Aziatischen braakloop, 's-Gravenhage 1832, 174 pag. [= Cholera].
34824: HENDRIKSZ, PETRI - Oratio de iis 1831
47600: HENDRIX, H. E.A (RED.), - Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd, Amsterdam 1998, 146 pag., geïll.
39738: HENDRIX, P - De bouwgeschiedenis van de Grote Kerk te Dordrecht, pp. 54-70 in Akademiedagen gehouden te Dordrecht, Amsterdam 1956, 115 pag., geïll.
56569: HENDRIX, A.J., - Gezonde en ongezonde melk. Verhandeling van de Alg. Kath. Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, Antwerpen, 1912, 43 pag., geïll.
28904: HENDSCHEL, A - Aus A. Hendschel's skizzenbuch, Frankfurt am Main, no date.
60519: HENDSCHEL, ALBERT - Allerlei aus A. Hendschel's Skizzenmappen. Lichtdruck von Martin Rommel &Co. in Stuttgart. Frankfurt, M. Hendschel, (ca.1890).
60520: HENDSCHEL, ALBERT - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek. Utrecht, W.F. Dannenfelser, (ca. 1890).
47660: HENGEL EN EELTJES, VAN, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. J. van Dam van Noordeloos, Rotterdam 1873, 184 pag.
39552: "HENGEL, A.B. VAN; " - Van Hengel 1600-1850, overdruk Ned. Leeuw 1946, 35 pag.
39555: "HENGEL, A.B. V.;" - Het geslacht Wisselinck te Bredevoort, overdruk Ned. Leeuw 1958, 7 pag., geïll.
33306: HENGEL, WESSEL ALBERTUS VAN - Redevoering over de leer van den christelijken godsdienst, beschouwd als de vruchtbare moeder der ware en natuurlijke welsprekendheid [...] gehouden ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis [...] Amsterdam. Amsterdam Johannes van der Hey 1818
26864: HENGEL, C.G. V.D. - Leusden 1605-1794, naar de prothocollen van de Gerechten Leusden, Leusbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar. Scriptie, Leusden [ca. 1960?], 32 pag.
34223: HENGEL, JACOBUS VAN, UIT DRIEHUIS - Specimen historico-literarium inaugurale de majoriano [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
34224: HENGEL, JACOBUS VAN, UIT DRIEHUIS - Specimen juridicum inaugurale de tribus majoriani novellis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
25397: HENGEL, W.A. V - Keizer Hendrik de Derde. Een tafereel, Leiden 1844, 119 pag. Watervlekken. Met verklaringen van drukkers en uitgevers op titelpagina.
17292: HENGEL, W.A. VAN (PREDIKER DOORL. SCHOOL AMSTERDAM) - Afscheid van de Christelijke Hervormde gemeente te Amsterdam op zondag 16 September 1827 gehouden, Amsterdam, J. v.d. Hey en Zn, 1827, 8°: 6 + 40 p.
37333: HENGEL, S.J.H. VAN - Early Golf, 2nd. ed., Liechtenstein 1985, 76 pag., geb., geïll. ( ex. library copy )
37362: HENGEL, S.J.H. V. E.A. - Colf, kolf, golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport, Zutphen 1982, 103 pag., geïll.
35289: HENGEL, WESSELII ALBERTI VAN - Oratio de religionis christianae [....] 1832
44084: "HENGEL, J.F. VAN;" - Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland, Derde stuk: Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland, 's-Gravenhage 1875. Facsimilé herdruk, Loenen 1987.
5507: HENGEL-GIPS, HELMA A. VAN - Herinneringen 1946 - 27 mei - 1971, z.pl. 1971, 246 p., geb. (ook van Hengel)
34225: HENGELAAR JUNIOR, ABRAHAMUS SAMUEL VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de conventionibus, earumque requisitis et effectibus secundum jus hodiernum [...] Utrecht L.E.. Bosch en Zoon 1839
34226: HENGELAAR, MATTHEUS JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de alimentis, cum liberis tum parentibus, praestandis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
28033: HENGEVELD, K. E.A. - Roden vroeger en nu, Roden 1968, 80 pag., geïll.
17293: HENGHEL, DANIEL VAN - Een leraar in de heerlykheit [...] op het godzalig afsterven van [...] Wilhelmus Eversdyk, laatst bedienaar des Evangeliums te Rotterdam, Rotterdam, J. Beman, 1729, 4°: (14) + 42 + 16) p.
1110: HENGST, C.G.C. VAN - Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Douairière Baronnesse Van Reede, Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. Utrecht 1890, 267 p.
34094: HENGST, HENRICUS WOLTERUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de origine et juribus dominii, hujusque acquirendi modis, qui originarii vulgo dicuntur, imprimis secundum naturae jus [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
34314: HENGST, ADRIANUS ELIZA VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de donatione inter conjuges stante matrimonio [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
34096: HENGST, JANUS HENRICUS CAROLUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de rerum singularum dominio, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht Samuel Alter 1827
42051: HENGST, J.A. VAN / F.A.R.A. VAN ITTERSUM - De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der 19e eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw). 3 delen, Gravenhage, 1900-1907.
20365: HENGSTMENGEL, J. E.A. - Een Friese familie in het 17e eeuwse Leiden: professor Bernardus Schotanus en zijn gezin pp. 108-141 in Leids Jaarboekje 1991, geíll.
56173: HENKEL, M.D., - Onbekend werk van de Passes in de verzameling van het Kon. Oudheidk. Genootschap, pp. 39-42 in Jaarverslag K.O.G. 1932, geïll.
30650: HENKELS, H - 't is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap, Haarlem 1988, 159 pag., geïll.
27519: HENKENS, J - Inventaris van het nieuw-archief der gemeente Weert 1795-1920 en van de gedeponeerde archieven 1800-1950, Weert 1961, 232 pag.
44022: HENKES, B., E.A., - Kaatje ben je boven? Leven en werken van Nederlandse dienstbodes 1900-1940, Nijmegen 1985.
5588: HENKUS, B.A.J. - Henkus, een familie uit Cloppenburg via Amsterdam wereldwijd verspreid. Een verslag van bevindingen sinds 1970, Den Haag 1996, 238 p., geïll.
37669: HENNEBERG, A. V. - Stil und Technik der alten Spitze, Berlin 1931, 52+181 pag., ill. hardback [ex-library copy with stamps and stickers. Some pages loosening, but complete.]
8303: HENNEBO, ROBERT - Verzamelde dicht-werken. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven. Den Haag (etc.), Pieter van Os (etc.), [1767].
56663: HENNEBO, R., - Poetische vermaakelijkheden, 39 pag., gebonden, Utrecht 1987
8301: HENNEBO, ROBERT - Bruilofts-gezang of Smeekschrift aan d'edele hoove van Ciprus. [z.p.], [z.n.], [1726?]. [Met:] De Vogel in het Bosch. Vogelenzang, ter bruiloft van den heere T.D.V. en jongkvrouwe E.B. [z.p.], [z.n.], [1725?].
50949: HENNEBO, ROBERT - Rouw-klachten van den heere Jacobus Veenhuyzen over het droevig afsterven van zyn goudvink, kanary, hond en paerd, beneevens (...) lof der Jenever. Amsterdam, Aldewereld, 1735.
50947: HENNEBO, ROBERT - De uytvaard van meester Andries. Blijspel, vertaald uit het Frans. Amsterdam, Bosch en Leiden, Knotter, 1720.
50948: HENNEBO, ROBERT - Rouw-klachten van den heere Jacobus Veenhuysen benevens de lof der jenever, eerste en tweede deel. Amsterdam, voor den autheur, 1723.
51295: HENNEBO, R., - De lof der jeneever, Bilthoven 1939, 29 pag.
1111: HENNEKAM, F.A.M. - Genealogie en genetic counseling. Het belang van genealogisch onderzoek voor de erfelijkheidsadvisering. Nederlands Archievenblad 89 (1985), pp. 95-101.
56588: HENNEKELER, G. VAN, - Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving, 4e druk, Assen 1867, 164 pag.
30322: `HENNES, M.F. - Maria E. van Regteren Altena 1868-1938, tentoonstelling van haar werk in de zalen der My. Arti et Amicitiae, Amsterdam 1939, geïll.
23496: HENNIG, J.L. - Les garcons de passe. Enquête sur la prostitution masculine. Parijs 1978, 375 pag., paperback, good copy.
51938: HENNIG, R., - Terrae incognitae. Eine zusammenstellung und kritische bewertung der wichtigsten vorcolumbischen entdeckungsreisen, 2e auflage, 4 volumes (Band IV 1e Auflage), Leiden 1944-1953 en 1939.
27893: HENNING, E - Herold-Jahrbuch, 2. band, Berlin 1973, 176 pag.
1114: HENNING, ECKART, EN WOLFGANG RIBBE - Handbuch der Genealogie. Neustadt a.d. Aisch 1972. Geb., geïll., 304 p.
28877: HENNINGER- TAVCAR, K - Miniatur portraits. Die persönlichsten zeugen der kunstgeschichte, Karlsruhe 1995, 320 pag., geb., geïll., met stofomslag.
60092: HENNINGES, HIERONYMUS - Germania et Gallia secundiet tertiiregni in quatra monarchia. Pars prior continens genealogicis tabellis comprehensas familias invictissimorum imperatorum (...).
55383: HENNINGS, J.C. - Verhandeling over de droomen en slaapwandelaaren. 3 delen in 2 banden, Amsterdam, Fokke, 1788.
8305: HENNINGS, JUSTUS CHRISTIAAN - Verhandeling over het voorgevoel en de schyngezichten. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Arend Fokke Simonsz, 1790[-1791].
56845: HENNINK-PORS, G., - Reisavonturen. Sportreis met de twee Duitsche herders Elsa van Landzicht en Bulow v. Egersteijn. Per automobiel 103.000 k.m. afgelegd door onherbergzame oorden en oerwoud, 59 dagen in de Sahara, Hennink's automobiel wereld expeditie.
30261: HENNUS, M.F. ( INL.) - Besty Westerdorp- Osieck 1880-1940. Tentoonstelling Stedelijk Museum, Amsterdam 1941, geïll.
35931: HENNY, TACO, UIT PEKALONGAN - Stellingen ...... Leiden Somerwil 1877
39408: HENRICHS, H - Johan Brouwer. Zoeker, ziener en bezieler, een biografie, Amsterdam 1989, 464 pag., geïll.
56401: HENRIQUES PIMENTEL, M., - Verzameling van vraagstukken en toepasingen over de hoogere algebra, 's-Gravenhage 1858, 54 pag.
1116: HENRY, GILLES - Recherchez vos ancêtres. Guide de recherches généalogiques. Genève 1983. Geb., 284 p.
4158: HENSEL, S. - Die Familie Mendelssohn 1729-1847, nach Briefen und Tagebüchern. 2 delen. Berlijn 1900, geb., geïll.
25194: HENSELER, G. - Voorvaderen en nazaten van Bastiaan Henseler 1758-1815. poorter en gildemeester te Lochem. Enschede 1999, 182 pag., geb., geïll., met stofomslag.
38276: HENSELMANS, J. - De architectuur van het moderne landhuis, 3e druk, Amsterdam z.j., 159 pag., geb., geïll.
43728: HENSEN, A., - De twee eerste bissschoppen van Haarlem in de 16e eeuw, Hilversum, z.j., [ca. 1925].
51979: "HENSSEN, E.W.A.;" - Een welmenend cynicus. Opkomst, val en eerherstel van Mr. L.A. Ries, Amsterdam z.j., 249 pag., geill.
53317: HENTIG, HANS VON - Die Strafe. Ursprung, Zweck, Psychologie. Stuttgart/Berlin, 1932.
56535: HENTRICH, - Het Rijn-Maas-Schelde-Kanaal met aansluitende kanalen naar Brussel, Hasselt en Luik. Eene vergelijkende studie der plannen van Caenegem 1922 en Hentrich 1923, Crefeld 1923, folio, 23 pag., met 2 losse uitvouwbare kaarten.
57000: "HEPKEMA, J.; " - Het Friesch Museum van Oudheden te Leeuwarden, Heerenveen 1896, 56 pag.
54530: HEPKEMA, J. - Harmen Schraa, boerenknecht, turfmaker, kastelein, dichter-gevangene, terdoodveroordeelde en later nog advocaat. 2e druk, Heerenveen, Hepkema, [ca. 1903].
54125: SOLDAN-HEPPE - Geschichte der Hexenprozesse. Neu bearbeitet und herausgegeben von Max Bauer. 2 delen, Hanau, [ca. 1990], nadruk van de derde uitgave uit 1911.
1119: HERALDICUS [= J.G. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. Tweede druk. Zutphen 1926. Geb., 195 p.
1118: HERALDICUS [= J.G. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. 's-Gravenhage 1892. Geb., 192 p.
1120: HERALDIEK - Heraldiek en hare toepassingen bij de handenarbeid. [Speciaal nummer van Handenarbeid, maandblad van de rooms-katholieke vereniging jrg. 5, nr. 6 (jan. 1938, 30 p.]
27884: HERBERGHEN, H. VAN - Coup-d'óeil sur le royaume des Pays-Bas en 1829, Brussel 1829, 79 pag.
51889: "HERBIN DE HALLE, P.E.;" - Traite du cubage des bois, ou nouveaux tarifs pour cuber les bois carres ou de charpente, Paris, L'Huillier 1812.
6773: "ANONIEM (VERT.); AD. HEINR. JOS. HERBST" - Cava van Conseugra, een offer der vrouwelyke wraak, treurspel. Uit de Spaansche geschiedenis der elfde eeuw. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 3de deel, 1ste stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1797.
36242: "HERBST, JOHANN HEINRICH, UIT OTTERWISCHENS. MISN.; PRAESES: MENCKE, GERHARD HERMANN" - Dissertatio philologica de osculo manus ori dato occasione Jobi XXXI , 27 ...... Leipzig Brandenburger 1711
57597: HERBSTMAN, A.O., - De schaakstudie der nieuw-Russische grootmeesters, Lochem, z j, 188 p, geb., geill.
6630: HERCKENRODE, LÉON DE - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et convents de la Hesbaye auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciènnes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
28055: HERDER, H. DE E.A. - Tram en tramlijnen. Stoomtrams in het centrum van Nederland, Rotterdam 1973, 80 pag., geïll.
41961: HERDER, J.H. DE, E.A. - Overijssel, hoe het bouwt dikwijls goed, dikwijls fout, Deventer [1935] 12+119 pag., geïll.
47495: HERDER, E. DEN, - Het Zuiderzeedrama, 2e druk, Harderwijk 1929, 24 pag.
32193: HERDERSCHÊE, DIRK, UIT AMSTERDAM - Pleuropneumonie-achtige organismen in weefselkweken. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rototype 1963
8307: HERDERSZANG - Herderszang ter bruilofte van Thirsis en Galathé. [z.p.], [z.n.], [z.j., laat-18e-eeuws?].
20967: HERDT, G. (ED) - Third sex, third gender. Beyond sexual dimorphism in culture and history. New York 1994, 614 pag., ill., hardcover with dustjacket. Good copy.
56940: HERFELDT, G., - Mededeelingen over tufsteen en tras, Arnhem, 1884, 50 pag., geïll.
42859: HERGE - De avonturen van Kuifje, Raket naar de maan. Casterman, 1953 (eerste editie).
53320: HERGEMÖLLER, BERND-ULRICH - Homosexuellenverfolgung im Mittelalter. Erscheinungsformen und Kausalfaktoren der gesellschaftlichen Kampfes gegen die 'Sodomieter', Haburg [ca. 1991].
53319: HERGEMÖLLER, BERND-ULRICH (ED.) - Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Ein Hand- und Studienbuch. Warendorf 1990.
22701: HERING, VAN BRAAM, DOUBLET - Brief van oom Herman Hering en tante R. Hering-van Braam, dd. Dordrecht 18.., aan Pieter Doublet “op de Prinsegracht, Amsterdam”. Manuscript, 4°, 2 p., met afdruk van lakcachet in zwarte was.
43203: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch waternood tusschen den 14 en 15 Nov 1775. 2 delen, Amsterdam, Loveringh en Allart, 1776.
43192: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch Waternood tusschen den 21 en 22 November 1776. Amsterdam, Allart, 1778.
42238: HERING, J.H. - Tafereel van harde winters, doormengd met staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren in ons vaderland. Amsterdam, v.d. Burgh, [1784].
31410: HERINGA, J - Stadhouders, drosten en facties 1672- 1676, Assen 1981, 112 pag.
35709: HERINGA, PETRUS MARINUS, UIT TILBURG - De singuliere oplossingen van differentiaal vergelijkingen ..... Utrecht G.A. van Hoften 1876
35366: HERINGA, E. - Prent voor promotiepartij van Mr. E. Heringa op societeit Minerva Leiden A. Vilders 1931
35932: HERINGA, ANNE, UIT HOLWERD - Stellingen ..... Groningen G. Fockens 1899
47127: HERINGA, S.J., - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland, Breda 1853, ca. 250 pag., geb.
34693: HERINGA, JODOCUS - Oratio de theologiae in scholis institutione ad praesentem reipublicae christianae conditionem prudenter accomodanda Utrecht W. van Yzerworst 1794
40184: HERINGA, R., - Spiegels van ruimte en tijd. Textiel uit Tuban, 's-Gravenhage, Museon, 1994, geïll.
40186: HERINGA, R., - Een schitterende geschiedenis, weefsels en batiks van Palembang en Djambi, 's- Gravenhage, Museon 1993, 48 pag., geïll.
40255: HERINGA, R.W. E.A. (RED.), - Architektenburo Spruit De Jong Heringa 1955-1980, Utrecht 1980, 96 pag., geïll.
649: HERINGA, J.E.A. (UITG) - DRENTSE RECHTSBRONNEN: willekeuren, supplement op de Ordelen van de Etstoel, Goorspraken, Indices. Zutphen 1981. Geïll., 484 p.
20343: HERINGA, J. E.A. - Het wapen van Drenthe op nieuw vastgesteld, overdruk Drentse Volksalmanak 1973, 6 p. ( met correpondentie )
19509: HERINGA, S. GILLE - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland.
23828: HERINGA, S.G. - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland, 3e druk, Utrecht 1874, 289 + 80 pag. Gebonden in karton (rug mist).
28036: HERINGA, J - Drenthse historische studiën II, stadhouders, drosten en facties 1672-1676, Assen 1981, 112 pag.
17295: HERINGA, JOHANNES - Godsdienstige redenvoering op verzoek en in tegenwoordigheid der provisioneele representanten van het volk van Holland, ter gelegenheid van de geslotene en geratificeerde alliantie tusschen de Fransche en Nederlandsche republieken, in 's Hage gehouden [...] den 17 van Zomermaand 1795, 2e druk, Den Haag, 's Lands Drukkery van Holland, 1795, 8°: 48 p.
17294: HERINGA E.Z., JODOCUS - Tiental leerredenen, ter aanprijzing van Christelijke deugden, Amsterdam, J. v.d. Hey & Zn, 1826, 8°: 8 + 298 p.
19357: HERINGA, J. - Francois Fagel, portret van een honnête homme, pp 43-126 in Jaarboek Die Haghe 1980.
21025: HERINGA, J. E.A. (RED) - Geschiedenis van Drenthe, Amsterdam 1985, 720 pag., geïll., geb., met stofomslag.
32183: HERINGA, JODOCUS - Oratio, de auditorio Academiae Rheno-Trajectinae [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
24719: HÉRISSON, E. - Atlas du dictionnaire de geographie universelle, ancienne, du moyen age et moderne, comparées. Paris, Desray, 1806.
28607: HERK, A. VAN - Krimpen a.d. IJssel. Uittreksels Rechterlijk Archief 313, 314, 279, 280, 281, 300. Schiedam ca. 1981, 51 + 67 + 51 + 70 pag. Typoscript.
8309: HERLOSSOHN, CARL - "De Venetiaan; een historisch-romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1830. [3 delen]"
8310: HERLOSSOHN, CARL - Huss en de Hussieten, of Bohemen van 1414-1424. Historisch romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, H. Lagerweij, 1846. [2 delen]
60413: HERMAN DAVINUS HEUFF, (FL.1900 - 1945) - Oude gracht, Utrecht (domtoren)
3721: HERMAN, F.J. - Het geslacht Herman. Overdruk Ned. Leeuw (1958), 16 p., geïll.
35705: HERMANIDES, RENICUS SUFFRIDUS , UIT TRICHT - Operatieve behandeling van hersengezwellen Utrecht van Boekhoven 1894
54918: HERMANIDES, S.R. - Reglementering der prostitutie, hygienisch gerechtvaardigd? Openbare brief aan prof. dr. G. van Overbeek de Meijer. 's Gravenhage, Beschoor, 1883.
53322: HERMANIDES, S.R. - Geen logica in den Haarlemmerhout. Openbare brief aan de Nederl. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Tiel, A. van Loon, 1889.
35497: "HERMANNUS, ADAMUS, UIT WIZNIZENSIS LUSATUS; PRAESES: ARNOLD, GOTTFRIED" - De Hermunduris [...] Wittenberg Johann Wilcke 1689
27881: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit politiek Kanaän, Amsterdam, D.Buys, 1903, 116 pag., geb., in half linnen. Geïll. door Alb. Hahn. Mooi exemplaar.
35933: HERMANS, HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales Leiden C.G. Menzel 1848
57681: HERMANS, P. HYACINTH, - Rapport omtrent rijkskeuring van films, Rotterdam 1918, 16 pag.
28094: HERMANS, F.J. E.A. - Tussen twee tricolores. Een Limburgse vestingstad onder Nederlands en Belgisch bestuur, Venlo 1815-1850, Venlo 1990, 127 pag., geb., geïll., met stofomslag.
25782: HERMENS, M - Faïence- en tegelfabriek Westraven 1844-1994, Vianen 2005, 237 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
28067: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem, hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver, Leiden 1949, 111 pag., geïll.
55353: HERMESDORF, B.H.D. - De hond in de vaderlandsche rechtsbronnen. Overdruk Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. v. Gils, 1949, pp. 245-274.
1127: HERMESDORF, B.H.D., EN S.J. FOCKEMA ANDREAE - Naam en recht. Amsterdam 1956, 54 p.
53325: HERMESDORF, B.H.D. - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis. Assen, 1957.
53324: HERMESDORF, B.H.D. - Het heymael. Aantekeningen bij een oude dingtaal uit het Amorland. Leiden, Brill, 1950.
53326: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de lage landen van het herfsttij. Uitgegeven door mr. P.J. Verdam. Nijmegen, 1980.
26522: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechthistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Nijmegen 1980, 435 pag., geb., met stofomslag.
23688: HERMSEN, JOSÉE - Kasteeltuinen, Lisse 1998, 198 pag., geb., geïll.
31075: HEROLD - Der Tappert. Mitteilungen des Wappen- Herold, Deutsche Heraldische Gesellschaft 1967, 61 pag., geïll.
28123: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage, deel I, 's-Gravenhage 1975, 446 pag., geïll., geb., met stofomslag.
53328: HERPEL, J.C. - De gevangenis bij het oude raadhuis aan de Groenmarkt te 's Gravenhage, pp. 19-48 in Jaarboek Die Haghe 1967.
20060: HERPEN, P.T. VAN EN E.H. KORVEZEE - Inventaris van een verzameling kaarten afkomstig van de landmetersfamilie Adan, 's-Gravenhage 1962, 86 pag.
59524: HERRMANN, EMIL/ OSENBRUEGGEN, EDUARD/ KRIEGEL / ALBERTUS / MAURITIUS, - Corpus Juris Civilis. 3 Delen in Latijn. 1. Recognoverunt adnotationibusque criticis instructum ediderunt D. Albertus et D. Mauritius Fratres Kriegelii. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Prior, Lipsiae 1833, 992 p. 2. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum continuatum cura studioque Aemilii Herrmanni. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Altera, Lipsiae 1844, 800 p. 3. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum. Absolutum Studio Eduardi Osenbrüggen. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Tertia. Novellas et Reliqua Continens, Lipsiae 1844, 893 p.
59623: HERTEL, GEORG LEOPOLD (FL. 1750-1799) - On the street
27724: HERTEN, JO VAN E.A. - 1000 jaar Herten 968-1968, Herten 1968, 300 pag., geïll.
28764: HERTOG, J. DEN E.A. - Gebundelde inventarissen van archieven op het terrein van de geneeskunde en volksgezondheid, Deventer 1981, 78 pag.
22634: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VERSTER DE BALBIAN - Convocatie van Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1821, gericht aan C.J. Verster de Balbian te “s Bosch voor een vergadering op 26-9-1821 met middagmaal”. Gedeeltelijk gedrukt, 4°, 2 p.
22635: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VAN HANSWIJK - Brief van de Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1848, aan “eerwaarde broeder”, manuscript, 4°, 2 p. Getekend: A. v. Hanswijk en Wassenaer van Onsenoort.
16946: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch door Vincent Cleerdin, 2e druk, uitg. Gemeentebestuur en Ver. “‘s-Hertogenbosch belang” 1929, 100 p.
16413: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch (Nederland). Samengesteld, geïllustreerd en uitgegeven door de Stichting voor Vreemdelingenverkeer. ‘s-Hertogenbosch [1939], 40 p.
16414: ‘S-HERTOGENBOSCH - V.V.V. - ‘s-Hertogenbosch - Markt 3, 2 p, 4° [ 1942].
16412: ‘S-HERTOGENBOSCH - Wegwijzer voor de Kathedrale Sint-Janskerk van ‘s-Hertogenbosch, door Dr. C.F.Xav. Smits, pr, Den Bosch, A.C. Verhees, 1908, 39 p.
22464: HERTOGENBOSCH, WEYMANS, KEER - Vonnis in de zaak voor gerecht van Den Bosch dd. 26-3-1765 in de zaak tussen Willemina Keer getrouwd met Aart Weymans, wonende in Den Bosch en haar man Aart Weymans, gewezen marktschipper van Den Bosch op Haarlem. Manuscript, folio, 5 p.
22278: HERTOGENBOSCH, HEUSDEN, MARIENDONCK, VAN SOMEREN - Acte d.d. 16-7-1476 uitgevaardigd door de prior van het convent Mariëndonck bij Heusden, waarbij hij kwitantie geeft aan de executeurs testamentair van Martinus van Zoemeren, kanunnik van St. Jan in Den Bosch, in verband met een schenking uit diens nalatenschap aan het klooster. Charter op perkament, tekst in het Latijn. Manuscript.
35582: "HERTTENSTEIN, JOHANNES FRIDERICUS, UIT ULM; PRAESES: ROEHRENSE, CHRISTIAN" - Positiones quasdam de iuramentis ex iure naturae decerptas [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
5210: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets, 16-20 tausend, Hamburg 1917, 76 p., geb.
28154: HERTZ, G. - Geschichte der Uhren, mit 19 erlauternden abbildungen auf einer steindrucktafel, Berlin 1851, 66 pag., orig. paper cover ( back missing ), with folding lithograph.
33640: HERTZ, HEINRICH - Ueber die bedeutung der pathologischen anatomie fur die medicinische wissenschaft.
25173: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets. Hamburg 1867, 99 pag., geb. in half linnen.
51472: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus boeken, A.E. Schluter, Ch.E.Nypels e.a., Amsterdam 1935, 96 pag., geïll.
47658: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek o.a. van Jhr. W.A. van den Bosch, Doorn, Amsterdam 1957, 40 pag.
43973: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek W.S. van der Zee te Amsterdam, Amsterdam 1946, 20 pag.
43958: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Th. G. Dentz van Schaick, Amsterdam 1935, 33 pag.
43957: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Leonard Willems te Gent, Amsterdam 1939, 52 pag., met portret van Willems op omslag.
43956: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. F.M. Cohen, Amsterdam 1948, 66 pag.
43954: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek I.Teixeira d' Andrade, Amsterdam 1927, 31 pag.
43938: HERTZBERGER, M. / B. HOUTHAKKER, - Veilingcatalogus liquidatie boeken Fa. R.W. P. de Vries, Amsterdam 1934, 89 pag.
59191: HERTZKA, TH., - Vrijland. Het beeld eener toekomst-mmatschappij, vertaald door K. ter Laannaar de 8e Duitse druk, Haarlem, Wezel [1895], 340 pag., geïll. geb.
3887: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H. - J.C. Kapteyn, zijn leven en werken. Groningen 1928, 176 p., geb., geïll.
20625: HERUER, L.M.M. E.A. ( RED. ) - Van griffel tot muis. 150 jaar katholiek onderwijs Leiden 1846-1996. Leiden 1996, 88 pag., geb., geïll.
8312: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 3e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1757.
8313: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 4e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1762.
42315: HERVEY, J. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den sterrenhemel en den winter. Naar den elfden druk uit het Engelsch vertaald. 2e druk, Amsterdam, v. Tongerlo en Houttuyn, 1758.
55045: HERVEZ, JEAN - Le baiser. Mignons et courtisanes au 16e siecle. Paris, Bibliotheque des curieux, 1924.
43022: HERVIEUX DE CHANTELOUP, J.C. - Traite curieux des serins de canarie / Naaukeurige verhandeling van de kanarievogels, behelzende een beschryving van den aart deezer vogels, hoe die te doen paaren, haare nesten te maaken, de jongen op te voeden, haar te leeren zingen en fluiten (...) door A. Moubach uit het Fransch vertaalt. Amsterdam, H. Schelte, 1712.
39262: "HERWAARDEN, J. V. (RED.);" - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij, Rotterdam 1973, 412 pag.
36731: HERWAARDEN, G.W. V. E.A. (RED.) - Buitenplaatsen. Jaarboek monumentenzorg 1998, Zwolle 1998, 208 pag., geïll.
47550: HERWAARDEN, J. V., - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900, Rotterdam 1999, 240 pag., geb., geïll.
53329: HERWAARDEN, JAN VAN - The effects of social circumstances on the administration of justice: the example of enforced pilgrimages in certain towns of the Netherlands (14th- - 15th centuries), Rotterdam, Erasmus Universiteit, 1978, [Centrum voor maatschappijgeschiedenis, Bulletin 5].
35354: HERWAARDEN, D. VAN - Prent ter gelegenheid van het theologisch propaedeutisch examen van D. van Herwaarden Utrecht 1876
26411: HERWAARDEN, J. V. E.A. - Geschiedenis van Dordrecht tot 1572, Hilversum 1996, 416 pag., geb., geïll., met stofomslag.
53330: HERWAARDEN, JAN VAN - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300 - ca. 1550), Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1978 [dissertatie].
41800: HERWAARDEN, J. V. - Pelgrimstochten, Bussum 1974, 180 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37854: HERWEIJER, N. E.A. - Deventer getekend. Aquarellen en tekeningen (....) De Waag, Zutphen 1985, oblong, 96 pag., geb., geïll., met stofomslag.
5596: HERWEIJER, W.A. EN A.P. V.D. HOEK - Vijfhonderd jaren Herweijer, Puttershoek 1985, 528 p., geb., geïll.
35695: HERWERDEN, MARIA ANNA VAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van menstrueelen cyclus en puerperium Leiden Brill 1905
35696: HERWERDEN, CLAUDIUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Micro-organismen bij epidemische cerebro-spinaalmeningitis s'Hertogenbosch Robijns 1893
38649: HERWERDEN, P.J. VAN - Uit de geschiedenis van de zeilvaart. De Groninger zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw, Assen 1935, 122 pag., geïll. Originele uitgave.
32900: HERWERDEN, PIETER JOHANNES VAN , UIT AMBT-HARDENBERG - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en geuzen 1568-1572. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1932
19280: HERWERDEN, P.J. VAN - Uit de geschiedenis van de zeilvaart. De Groninger Zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw.
19253: HERWERDEN, P.J. VAN - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen, 1568-1572.
43484: HERWERDEN, P.J. VAN - Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen, Groningen 1947, 220 pag., geb., geïil. Goed exemplaar.
55364: HERWERDEN, J.D. VAN - Ervaringen en mededeelingen op een nog geheimzinnig gebied. 's Gravenhage, [1875].
57629: HERWERDEN, HENRICUS VAN, - De geschiedenis van den staat der rechtheid en val onzen eerste ouderen verklaard, Amsterdam 1787, 378+(4)p., orig. karton.
59530: "VAN HERWERDEN, PIETER JOHANNES; VON NASSAU, LUDWIG," - Het verblijf [verblyf] van Lodewijk [Lodewyk] van Nassau in Frankrijk [Frankryk], Assen : Van Gorcum, (1932), Proefschrift Groningen, phil. Diss, 220 p. Met apart kaartje inzake receptie na afloop aan het huisadres van Herwerden: Noorderhaven 3.
33641: HERWERDEN, HENRICUS VAN - Oratio inauguralis de recentiorum literarum cognitione futuro philologo haud contemnenda [...]
35523: "HERWIG, VOLCKMARUS JOHANNES, UIT JECHABURGO-SCHWARTZBURGICO; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTOPHOR" - Diatribe historica de antiquo excommunicationis ritu [...] Wittenberg Martin Schultz ca 1700
30769: HERWIG, R.H. - De Fraeylemaborgh te Slochteren, pp. 145- 152 in Het Huis Oud en Nieuw, ca. 1914, geïll.
56989: "HERWIG, R.H.; " - Het oude klooster te Ter Apel, Extract Huis Oud en Nieuw, pp 353-365 (los), geïll.
28325: HERWIG, R.H. - De Fraeylema borgh te Slochteren, pp. 145 - 153 in Het Huis Oud en Nieuw 1914, geïll.
30768: HERWIG, R.H. - De Wedderburcht, pp. 399- 407 in Het Huis Oud en Nieuw, ca. 1914, geïll.
19427: HERWIJNEN, G. VAN - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
60307: HERZEELE, M.[?] C. VAN - Writer sharpening his pen
35013: HERZEELE, THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de contractibus nec nominatis Leiden Van Laar en Herdingh 1810
34072: HERZEELE, JOANNES JACOBUS PETRUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de excusationibus tutorum et curatorum ex jure Romano, et tutorum ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 182
39275: HERZEN, A.I. - Feiten en gedachten. Memoires. Tweede boek 1838-1847, Amsterdam 1984, 466 pag.
56104: HES, H.S., - Jewish physicians in the Netherlands 1600-1940, Assen 1980, 206 pag., geïll.
53331: HES, B. - Berechting van jeugdige delinquenten (Kinderwetten van 12 febr. 1901, st. 63, 64) Groningen, 1905.
26018: HESIODUS - Opera et dies. Librorum mss. et veterum editionum lectionibus commentarioque instruxit David Jacobus van Lennep. Amsterdam, Johannes Müller, 1847
14455: HESMAN, GERRIT - Flaggeboek. Leeuwarden 1975, ill., 68 p.
8314: HESMAN, GERRIT - Christelyke aandachten of vlammende ziel-zuchten eener godvreesende ziele, met een goddelijk antwoord daar op passende. Met eene voorreden ter aanprijsinge van deze zinnebeeldige aandachten door Gerardus Outhof. Deventer, H.W. van Welbergen, 1728.
30948: HESMER, K.H. - Flaggen, wappen, daten. Die staaten der Erde von A-Z, Gütersloh o.j. [ ca. 1980?], 288 pag., hardback with dustjacket.
36643: HESPE, JOANNES CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM, SECRETARIS VAN OUDDORP BIJ ALKMAAR - Theses juridicae miscellaneae inaugurales Harderwijk J. Moojen 1781
53335: HESPEL, HENDRIK VAN DEN - Het leven en sterven van Johannes Karel Ellemer, den 22 Maart 1813 geguillotineerd te Middelburg ... in twee brieven aan eene wel geboorne vrouwe ***. Middelburg, S. van Benthem 1813.
60426: HESS, DAVID (1770-1843) - HOLLANDIA REGENERATA [Hollandia Regenerata: set title]
25563: HESS-BINGER, ELIZA - Berijmde vaderlandsche geschiedenis, Amsterdam [1933], 31 pag., geïll. ( door Felix Hess).
38369: HESSE, E - De wereld van de thee, 5e druk, Amsterdam 1980, 144 pag., geïll.
14646: HESSE - Stammfolge Haus Hessen des Stammes Brabant, Overdruk (Gen. Handbuch des Adels 25).
39015: HESSELINGEN, J. V. - Het levensverhaal van Jan van Hesselingen 1868-1963. Ervaringen en arbeidsomstandigheden . [ Zaanstreek. Commentaar: kleinzoon F. van Soeren], Zaandam 1998, 124 pag., oblong, geïll., geb.
35701: HESSELINK, HENDRIKUS EGBERTUS, UIT STAD ALMELO - Bijdrage tot de kennis der leucocytose Utrecht J. van Druten 1894
3856: HESSELINK, B. - Gerhard Jannink & Zonen te Enschede 1853-1938. Hengelo 1983, 293 p., geb., geïll.
28530: HESSELINK- V.D. RIET, T - De kerkgeschiedenis van Albergen en omstreken, Albergen 1987, 124 pag., geïll.
28795: HESSELINK- V.D. RIET, T. E.A. - Het schuldboek van Arend Kenkhuis, Amsterdam 2008, 493 pag., geb., geïll.
30851: HESSELINK- V.D. RIET, T - 1407- 1725. Van Hobergenhuis en St. Antoniusklooster Albergen, Albergen 2001, 356 pag., geb., geïll.
29125: HETTEMA, H. - Groote schoolatlas ter gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis, 11e druk, Zwolle 1927, 35 kaarten, geb.
19511: HETTEMA, H.25383 - De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd.
15396: HETTEMA, M., EN R.R. POSTHUMUS - Onze reis naar Sagelterland, benevens deszelfs geschiedenis, eene beschrijving van den aard, de zeden, de gewoonten enz. van deszelfs bewoners en eene korte schets en woordenlijst van hunne taal. Franeker: G. Ypma, 1836.
31233: HETTERSCHIJ, D.C.M. E.A. - Ter herinnering aan de wereldreis van H.M. K XVIII, vertrokken van Nieuwerdiep 14- 11- 1934, aangekomen te Soerabaja 11- 7-1935, Amsterdam 1935, 48 pag., geïll., oblong.
8158: HEUBACH, D. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Eine alte Karikaturensammlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Karikatur, Straatsburg 1928, 34 p., geïll.
3924: HEUBES, H. - Knipscheer-Knipschaar. 400 Jahre Niederrheinisch-Holländische Schiffer. Stammfolgen und Beiträge zur Geschichte aller Knipscheer-Knipschaar Sippen in Deutschland und den Niederlanden 1500-1973. Keulen 1973, 442 p., geb., geïll.
1130: HEUFF AZ., J.A. - De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief. Arnhem, 1902, 137 p.
37244: HEUKELOM, G.W. V. - De geschiedenis en herstellingswerken van den Domtoren te Utrecht tot 1929, Utrecht 1929, 10 + 53 pag., geïll.
56985: "HEUKELOM, G.W. VAN; " - De restauratie van de Martini-toren te Groningen, pp 111-118 in Bulletin KNOB 1950, geïll.
36057: HEUKELOM, JAN VAN, UIT LEIDEN - Bijdrage tot de leer van het periculum Leiden De Breuk & Smits 1864
58725: HEUKELS, H., - Geillustreerde schoolflora voor Nederland, 11e druk, Groningen 1934, 933 pag., geb., geïll.
41875: HEULE, C. EN P. - Op des vaders roepstem. In our father´s footsteps. Ontario 1993, 64 +9 pag., geb., geìll. met stofomslag.
51010: HEUMANN, CHR. A. - De libris anonymis ac pseudonymis Schediasma, complectens observationes generales et spicilegium ad Vincentii Placii theatrum anonymorum et pseudonymorum. Jena, Bielcke, 1711.
37249: HEUPERS, E - Soest bij kaarslicht en tuitlamp, Den Haag 1978, 165 pag., geb., geïll.
37820: HEUPERS, E - Soest in grootvaders tijd, 's- Gravenhage 1975, 158 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37253: HEUPERS, E - De bijmannen van Soest, pp. 92- 103 in Neerlands Volksleven 1962/3, geïll.
26727: HEUPERS, E. - De gilden van Soest, Soest 1961, 111 pag., geb., geïll.
37254: HEUPERS, E - "Jan van den Dijssel, de laaste "" roaijmoaker ""van Soest, pp. 178- 188 in Neerlands Volksleven 1966."
37255: HEUPERS, E - Oude kost [ betr. Soest ], pp. 89- 96 in Neerlands Volksleven 17, nr. 1.
44076: "HEUPERS, E.;" - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe deel I, Amsterdam 1979, 308 pag., geïll.
30728: HEURCK, E.V. EN G.J. BOEKENOOGEN - Notes sur quelques imageries de L' Europe, Antwerpen 1910, 141 pag., geïll. [ extract uit Histoire de l'imagerie populaire Flamande et de ses rapports avec les imageries etrangeres ]
30419: HEURCK, E. VAN EN G.J. BOEKENOOGEN - "L' Imagerie populaire des Pays- Bas; Belgique- Hollande. Parijs 1930, 196 pag., geïll. "
34325: HEURNIUS VAN GALEN, JOHAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de expropriatione utilitatis publicae causa [...] 's Gravenhage J. Roering 1839
39448: HEUSDE, PH. W. V. - C.W. de Rhoer, gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, Utrecht 1821, 76 pag.
38898: HEUSDE, PHIL. GUIL., VAN - Diatribe in civitatas antiquas, z.pl. 1817, 92 pag., 4o., orig. kartonnen omslag.
33192: HEUSDE, ANDREAS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Diatribe in locum philosophiae moralis qui est de consolatione apud Graecos [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
33307: HEUSDE, ANDREAS CORNELIUS VAN, UIT UTRECHT - Disquisitio historico-juridica de lege poetelia papiria [...] Utrecht Paddenburgh & Co. 1841
37032: HEUSDEN, G.H.V. - Van Nieuwediep tot Groot Den Helder. Geschiedenis van Noordhollands Noordpunt, Den Helder 1954, 239 pag., geb., geïll., met uitvouwbare kaart.
3734: HEUSDEN, W.C. VAN - Het geslachts-register van de familie Van Heusden, met de aanverwante takken, naar de officiële inlichtingen van 1716 af, tot de achterkleinkinderen van Jacob van Heusden, predikant te Hilvarenbeek. 's-Hertogenbosch 1888, 70 p.
37776: HEUSDEN, G.H. V. - Den Helder, stad van mijn dromen, Hilversum 1960, 264 pag., geïll., geb.
51627: HEUSDEN, A.A., V., - Handboek der aardrijkskunde, staatsinrigting, staatshuishouding en statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, Haarlem 1866, 654 pag., gebonden in half leer.
16415: HEUSDEN - Heusden. Uitg. Stichting V.V.V. Heusden en omstreken [ca. 1970?], 24 p., gestencild.
22462: HEUSDEN, VAN DEN HEUVEL, CLOCKENBERG - Stuk in een rechtzaak voor het gerecht te Heusden tussen Hendrik Ariensz. van den Heuvel, in de wandeling genaamd Caat den Boershens, wonende te Nieuwkuyk en Jan Clockenberg, wonende op de Haarsteeg onder Hedikhuysen. 1745. Manuscript, folio, 1 p.
33882: HEUSDEN, HENRICUS ANTONIUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de origine majestatis aut meri imperii [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1793
53337: HEUSDEN JZ., C.J. VAN - "Merkwaardige lotgevallen van twee misdadigers, vader en zoon; eene bijdrage tot de kennis van de gevorderde beschaving in het stellige regt, en van het nog gebrekkige in de tegenwoordige lijfstraffelijke wetten. 2 delen, Breda, F.B. Hollingerus Pijpers, 1824."
52432: HEUSINGER, C.F. / J.C. IHLING / F.A. BROCKHAUS - Leipziger handwörterbuch der Handlungs-Adress-Buche (die Firmen und Geschäfte der wichtigsten Handlungshäuser in ganz Europa enthaltend). 2 delen in 3 banden, Leipzig, Brockhaus, 1819.
1131: HEUSSEN, HUGO FRANCISCUS VAN - Batavia Sacra of kerrelijke [sic] historie en oudheden van Batavia. 3 dln. Antwerpen 1715-1716. Geb., geïll., 8°: 665, 656, 542 p.
24964: HEUSSEN, H. VAN - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland.
24967: HEUSSEN, H.F. VAN - Oudheden en gestichten van Delft en Delfland mitsgaders van ‘s Gravenhage.
24930: HEUSSEN, H. F. VAN - Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvrieland.
24962: HEUSSEN, H. VAN - Historie ofte beschryving van ‘t Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelyke en geestelyke gebouwen (...).
42321: HEUSSEN, H. V. / H. V. RIJN - Oudheden en gestichten van Zeeland. 2 delen, Leiden, Chr. Verwey, 1722.
43220: HEUSSON, JOH. CHRISTIAN - Diluvium Franconicum Magnum, das ist Wahrhaffte und Historische Nachricht von der grossen Fraenkischen Wasser-Fluth (...) zwischen dem 29 und 30 Sept 1732 (...) wie auch (...) Uberschwemmung und Verwustung verschiedener Provintzen von Europa, so in Portugall, Frankreich, Italien und der Schweitz (...) beschreibung (...) von den grosten Pfahle an denen dammen und deichen durchbohren und zernagen. Franfurt, Bronner, 1733.
25093: HEUTERUS, PONTUS - Genealogiae praecipuarum aliquot e Gallia, Francica, ac Belgica familiarum. Antwerpen, Chr. Plantijn, 1583.
19591: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven het heele jaar rond., 3e druk.
19592: HEUVEL, H.W. - Nagelaten werk.
58532: HEUVEL, H.H. V.D., - Antwoord op de vraag voorgesteld door de Holl. My. der Weetenschappen te Haarlem, welke is de grond van Hollandsch Koophandel, Haarlem [z.jr.]. Gebonden met A. Rogge, Tweede antwoord [op dezelfde vraag], en C. Zillesen, Derde antwoord.
53338: HEUVEL, H.M. VAN DEN - De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811. Leiden 1977-1987 [Rijnland, Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken, dubbeljaargang 14 en 15].
1133: HEUVEL, H.M. VAN DEN - De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811. Leiden 1977-1978, 588 p.
8318: HEUVELMAN, G. - Verzen. Den Haag, J.S. Dijkhoff, 1903.
43304: HEUVEN- V. NES, E. VAN - Koning Willem III en de watersnoodramp van 1861, Zutphen 1994, 46 pag., geïll.
43234: HEY, HENDRIK - Ter gedachtenisse der ontzettendste rampen door den geduchten storm en watervloed tusschen den 30 en 31 Januarij dezes jaars 1809 in het Koningryk Holland voorgevallen. Dordrecht, Bonte, 1809, [gedicht].
21041: HEY, D.G. - An English rural community. Myddle under the Tudors and Stuarts. Leicester 1974, 260 pag., ill., hardcover with dust jacket. Good copy.
40371: HEY, ANS, - [ Complete set van 16 prentbriefkaarten met afbeeldingen van beeldhouwwerken, ca. 1990?].
25382: HEYBROEK, J.F. E.A. - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum J.W. Schulte Nordtholt, Amsterdam 1985, 198 pag., geb. met stofomslag.
37196: HEYCK, E - Geschichte der Herzoge von Zahringen, Freiburg 1891, 607, half leather binding. Splendid copy.
43453: HEYCK, ED - Wilhelm von Oranien und die entstehung der freien Niederlande, Bielefeld 1908, 140 pag., geïll.
32982: HEYDANUS, JOANNES GUILIELMUS, UIT WEESP - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis divisione ab adscendentibus inter descendentes facta [...] Utrecht N. van der Monde 1837
26248: HEYDEN, L.J. V.D. - Uit het verleden en het heden van katholiek Leeuwarden, Groningen z.j., 95 pag.
37757: HEYDEN, J.J. V.J. V.D. - Inventaris van het archief van de beurzenstichting voo de stad en Meijerij van 's- Hertogenbosch, 1374- 1795, 's- Hertogenbosch 1979, 151 pag.
33884: HEYDENDAAL, JOHANNES, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de emendatione et interpretatione legum [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
1134: HEYDENREICH, EDUARD - Handbuch der praktischen Genealogie. 2 dln. Leipzig 1913. Geb., geïll., 398+483 p.
31442: HEYDENREICH, E - Familiengeschichtliche Quellenkunde, Leipzig 1909, 517 pag.
36951: HEYENBROCK, H. EN A. DEELEN - Aardewerk, Amsterdam, Kosmos, z.j. 27 pag., geïll. [ uitgave Museum van den Arbeid ].
36158: "HEYLAND, ANTONIO AUGUSTO, UIT LEIPZIG; PRAESES: LIEBE, CHRISTIAN SIGMUND" - Romam Babylonem ex nummis adversus V.C.Ioannem Harduinum S.J. .... Leipzig J.H.Koenig 1714
34598: HEYLIGER, V. A., UIT RIO DEMERARA - XIII theses juridicae. 1790
53343: HEYLIGERS, J.C.TH. - Het politiewezen in Nederland. Beschouwingen (...) en proeve van een ontwerp van wet op de organisatie en het beleid der politie, 's Gravenhage, Belinfante, 1883.
33086: HEYMAN, ALBERTUS, UIT SEMARANG - De Timor-tractaten (1859 en 1893). Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
53645: HEYMANS, CHARLES S. - La vraie Mata Hari in een Nederlandsch kleed en de critiek van Het Vaderland, krantenartikel dd. 11 april 1931.
54451: HEYMANS, CH. S. - De ware Mata Hari, courtisane en spionne, ingeleid en bewerkt door G. Nypels. Maastricht, [1952]
54453: HEYMANS, CH. S. - La vraie Mata Hari. Courtisane et espionne. Preface de Louis Dumur. Paris, 1930.
15399: HEYN JR., JAN - Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time. [Wormerveer]: The flower garden press [= Meyer‘s Boek- en Handelsdrukkerij], 1945.
1136: HEYNENS, L.G.M. - Vorstenspiegel van Europa. Een overzicht van de huidige Europese vorstelijke geslachten. Zaltbommel 1969. Geb., geïll., 220 p.
6225: HEYNINGEN, L.A. VAN - Energiek en ondernemend. 150 Jaar olie en vernisfabriek L. Vliegenthart B.V. Delft, Delft 1989, 96 p., geb., geïll.
5600: HEYNINGEN, B. V. - Geslacht-lijst van de familie Van Heyningen, afstammende van Evert van Heyningen, Amsterdam [`1834], 4 + 46 p., geb. (modern half linnen)
35290: HEYNS, STEPHANI PETRI, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Commentatio ad quaestionem theologicam [.....] 1833
34886: HEYNSIUS, A. - Feestrede bij het derde eeuwfeest der Leidsche hoogeschool Leiden A.H. Adriani 1875
33087: HEYNSIUS, A. - De vertering van weelde in de dierlijke huishouding. Inwijdingsrede bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt in de physiologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
34887: HEYNSIUS, A. - Discours solennel prononce [...] pour le jubile de l'universite de Leiden Leiden A.H. Adriani 1875
33642: HEYNSIUS, A. - Redevoering over het tegenwoordig standpunt der physiologie en haar verband met de geneeskunde [...]
60099: HEYSE, D. NAAR CRONENBERG & WOLFF EN W.F. VERSTEEG - Kaart van het gouvernement Sumatra's westkust (A). Behelzende de noordhelft der residentie Tapanoeli of de eigenlijke Battalanden van Singkel tot Ankola
60100: HEYSE, D. NAAR CRONENBERG & WOLFF EN W.F. VERSTEEG - Kaart van het gouvernement Sumatra's westkust (C). Bevattende het middendeel der residentie Padangsche Boven en het noorderdeel der residentie Padangsche Benedenlanden begrepen tusschen de bergen Ophir en Talang
60101: HEYSE, D. NAAR CRONENBERG & WOLFF EN W.F. VERSTEEG - Kaart van het gouvernement Sumatra's westkust (D) bevattende het zuidelijkste deel der residentie Padangsche Bovenlanden en van de residentie Padangsche Benedenlanden: de zuidelijke afdeeling en het regentschap Indrapoera
33885: HEYST, DAVID VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio theologica inauguralis de judaeo-christianismo ejusque vi et efficacitate, quam exseruit in rem christianam, seculo primo [...] Leiden Wed. D. du Saar 1828
51227: HEYST, M.G.M.A. VAN, - Album promotorum Limburgensium 1600-1980. Voorlopige lijst van Limburgse doctores. Een genealogische bijdrage tot de geschiedenis van de wetenschapsbeoefening in Nederlands-Limburg, Maastricht 1982, 128 pag.
59299: HEYTING, AUGUST, - Simboliek in ons letterschrift en onze taal, met enkele tekeningen en bijlagen. Rede voor de kelto-Germaanse Studiekring Yggdrasil. In honderd genummerde en ondertekende exemplaren, Den Haag Trifos 1941. 41 pp en IV pp. Getypt cahier met Trifos ex libris voorop. zeldzaam.
51201: HEYTING, AUGUST, - Willem Bilderdijk als dichter. Nieuwe studies. Deel 1, Verwey en Bilderdijk, 's-Gravenhage 1931, Deel 2, Versbeschouwing, 's-Gravenhage 1940, 240+188 pag.
31008: HEZEMANS, H - De gebroeders Hezenmans, z.pl. [ 1978 ], 63 pag., geïll.
20294: HEZEMANS, H - Uit hezelfde hout gesneden. Een genealogisch-biografiche schets over Hezemansen, Sprundel 1979, 71 p., geill.
36861: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis. 's-Hertogenbosch 1866, 336 pag., geb., geïll. (met 3 gravures en een ingeplakte foto).
43750: HICHTUM, N. VAN, - Anton Pieck. Sprookjeswereld. Houten 1987, 120 pag., geb., geïll. met stofomslag.
36393: "HICKMANN JOHANN GUNTH., UIT BATTBERG; PRAESES: STOLL, LUDWIG J." - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio II Leipzig Fleischer 1689
28510: HIDDEMA, W - Och, wat in lieve kienders. Vier eeuwen 'Klaarkampster Weeshuis' te Franeker, Franeker 1997, 117 pag., geb., geïll.
32633: HIDDEMA JONGSMA, GEORGIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione: An delinquendi conatus poena sit afficiendus [...] a delicto consummando et conficiendo abstineat? [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33338: HIDDINGA, HARMEN, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis, de vi legis novae in ultimas voluntates, ante conditas, post eam morte confirmatas [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
34313: HIDDINGA, KLAAS, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de praetore Romano creditoribus hereditariis auxilium ferente, dato jure postulandi separationem [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1823
35844: HIDDINGH, HENDRIK JONAS VAN DER POEL, UIT ASSEN - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
33339: HIDDINGH, CORNELIUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen academicum inaugurale de iis, quae requiruntur in teste testamentario [...] Assen T.J. van Tricht 1840
33340: HIDDINGH, GUILIELMUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Disputatio juridica inauguralis, de necessariis transactionum requisitis, ex jure civili Gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
53348: HIDDINGH, W.F. - Landlooperij, Groningen 1894 [juridische dissertatie].
27952: HIEBINK, H - Het zendelinghuis [ te Rotterdam ] van het Nederlandsche zendeling genootschap in 1855, Rotterdam 1855, 116 pag.
53349: HIELKEMA, W. - Ons nieuwe strafstelsel. Wenken en lessen ontleend aan de ervaring uit het dwangopvoedingswezen. Rede, uitgesproken op het congres der vakgroep justitiepersoneel van den C.N.A.B., 25 september 1924. Den Haag, 1924.
36276: "HIERONYMUS [HIERONYMI], HENRICUS; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS" - Dissertatio chronologica de aetate mundi Wittenberg M. Wendt 1662
20636: HIGGS, D. ( ED. ) - Queer sites. Gay urban histories since 1600. Londen 1999, 214 pag., geïll., paperback. Good copy.
8319: "HIGT, ERNST WILLEM; SAM. WERENFELS" - Redevoering over de tooneelspelen, opgesteld door den wijdberoemden Sam. Werenfels [...], uit het latijn vertaald door Ernst Willem Higt, waar achter volgt Lof der tooneelpoëzij door denzelfden. Leeuwarden, Willem Coulon, 1746.
8320: HIGT, ERNST WILLEM - Carmen trochaicum in reditum veris. Alkmaar, Jacobus Maagh, 1758.
34710: HIJLCKAMA, BAVIUS ANTONIUS VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale quo ad examen revocatur sententiav. Cl. Thibaut [...] Groningen W. Kamerling 1808
37646: HIJMA, B - Textiel- historische gids. Collecties bij Nederlandse archiefdiensten, bibliotheken en musea, Amsterdam 1991, 265 pag.
35342: HIJMANS VAN DEN BERGH, H.M. - Prent op de promotie van Mr H.M.Hijmans van den Bergh, naar een tekening van W. Leendertz Wzn. Amsterdam Roeloffzen, Hubner & van Santen 1905
35970: HIJMANS, EDMOND HENRY, UIT TIEL - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
54838: HIJMANS, A. - Oorzaak en bestrijding van zedeloosheid onder de tegenwoordige jeugd. Zutphen, 1934.
32384: HIJMANS VAN DEN BERGH, LOUIS JACOB, UIT ROTTERDAM - Opeenvolgen van rechtsregels. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1928
54858: HIJMANS, A. - Oorzaak en bestrijding der zedeloosheid onder de tegenwoordige jeugd. Rede (...) op de Alg. Verg. v.d. Nat. Vrouwenraad van Ned. 23-4-1931. Leiden, 1931.
41844: HIJMANS, H - Het huis aan de Boschkant, op den hoek van het Korte Voorhout te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1922, 76 pag., geïll.
24585: HILARIDES, J. - [Myn] Ujthangbord als burger en boekverkooper in de Hoochstraat te Dokkom, alwaar het caartspel en ergernissen bejde ten toon staan. No pl., 1695.
27060: HILCKMANN, M. E.A. - Schilderijen van Eibert den Herder. Zutphen 1991, 96 pag., geïll.
36418: HILDEBRAND, JOACHIM - De natalitiis veterum sacris et profanis Helmstedt G.W. Hamm 1661
6928: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 11e herziene druk. (Volksuitgaaf.) Haarlem, Erven F. Bohn, 1877.
6921: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 16e herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1886.
6919: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851. [2 delen in 1 band]
6929: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 19e herziene druk. (Volksuitgaaf.) Haarlem, Erven F. Bohn, 1896.
6922: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851.
6925: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. Haarlem, Erven F. Bohn, 1887.
6926: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. 2e, geheel herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1888.
25915: "HILDEBRAND, FRIEDRICH ; AICHER, OTTO" - Antiquitates Romanae, in compendium contractae et juxta ordinem alphabeti dispositæ bono juventutis [...] 8e druk. Franeker, Leonardus Strick, 1700 [Gebonden met:] Brevis institutio de comitiis veterum Romanorum [...] Franeker, Leonardus Strick, 1700
35527: HILDEBRAND, JOACHIM - De nuptiis veterum Christianorum libellus [...] Helmstedt Georg Wolfgang Hamm 1701
1145: "HILDEBRANDT, AD.M.; MAX HEIDEN" - Uebersicht über die Heraldische Ausstellung veranstaltet vom Verein `Herold' aus Anlass seines 25jährigen Bestehens, im Lichthofe des königlichen Kunstgewerbe-Museums zu Berlin. Berlijn 1894. Geb., 64 p.
1141: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Alphabet. 2de druk. Frankfurt a.M. 1884. Groot-4°.
60521: "HILDEBRANDT, MARIE; BENJAMIN RABIER" - Geschiedenis van den Haan Kantekleer. Door Marie Hildebrandt, met platen van Benjamin Rabier. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1910.
1139: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Alleen het tekstgedeelte, los.
25296: HILDEBRANDT, A.M. UND A. CLOSS (ED.) - Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familiënkunde, jrg. 36 (1905): 59 (1928): 62(1931): 63 (1932). Bound. Preis pro jahr: 30
41083: HILDEBRANDT, V.H. - Zeven en een halve eeuw abdijkerk Loosduinen, Loosduinen 1978, geïll.
44126: DOUCET/ HILDEBRANDT, - Uit het land van Dickens. Vrij van Jerome Doucet door Marie Hildebrandt, Amsterdam, Holkema en Warendorf [1908], 64 pag., geb., geïll.
1144: HILDEBRANDT, ADOLF M. - Wappenfibel. Handbuch der Heraldik. 15de-16de druk. Neustadt a.d. Aisch 1967/1970. Geb., geïll., 229 p.
1143: HILDEBRANDT, AD.M. - Wappenfibel. Kurze Zusammenstellung der hauptsächlichsten heraldischen und genealogischen Regeln. 8ste druk. Franfurt a.M. 1909. Geb., geïll., 73 p.
1142: HILDEBRANDT, AD.M. - Wappenfibel. Kurze Zusammenstellung der hauptsächlichsten heraldischen und genealogischen Regeln. 5de druk. Frankfurt a.M. 1893. Geïll., 58 p.
1140: HILDEBRANDT, AD.M., - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. [Tweede druk.] Berlijn 1884. Geb., geïll., 44+48 p.
1138: HILDEBRANDT, AD.M. - "Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Geïll., 43 p.tekst; Met 40 platen met heraldische figuren e.d."
47186: HILFERT, - Gooische omstreken, I Van groote steenen, Hilversum 1917, 31 pag.
43845: HILGENFELDT, C.L., - Johann Sebastian Bach's leben, wirken und werke, Leipzig 1850, 10+182+(10) pag.
57122: HILGER, W. (INL.), - Das altere gebetbuch Maximilians I, facsimile, Graz, 1973.
51164: HILKER, H.A., - Ten First Street, Southeast. Congress builds a library, 1886-1897, Washington 1980, 102 pag., ill.
28139: HILKHUIJSEN, J.W.L. E.A. - Open slot. Sluitwerk en slotenmakers in Nederland uit de 15e en 19e eeuw, Groningen 1986, 111 pag., geïll.
59052: HILL, JOHN SIR (PSEUD. ABRAHAM JOHNSON)., - "LUCINA SINE CONCUBITU: A LETTER HUMBLY ADDRESS'D TO THE ROYAL SOCIETY. Letter (from the 18th century) ""In which Is proved by most Incontestable Evidence, drawn from Reason and Practice, that a Woman may conceive and be brought to Bed without any Commerce with Man."" First printed in 1750."
28517: HILLE- GAERTHE, C.M. V. - Zwolse mijmeringen. Herinneringen aan de jaren 1881-1914, 3e druk, Zwolle [ ca. 1969], 71 pag., geïll., geb. met buikbandje. Goed exemplaar.
32958: HILLE RIS LAMBERS, CORNELIS, UIT MAASSLUIS - De kerkhervorming op de Veluwe 1523-1578. Bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland. Academisch proefschrift [...] Barneveld G.W. Boonstra 1890
55927: HILLE RIS LAMBERS, C., - Afscheidrede van Dr. C. Hille Ris Lambers, pred. Herv. Gem. Haaksbergen bij zijn vertrek naar Jorwerd, 18-8-1907, 11 pag., ing.
55928: HILLE RIS LAMBERS, C., - Diverse preken: Het evangelie door de eenvoudigen verstaan, Jorwerd 1907: Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen, Venhuizen 1897: Ziet dan toe, hoe gij hoort, Lith 1927: Getrouw aan Gods stem in ons, emeritius, 1945: Des menschen heerschappij, Jouwerd z.j. (4 ex.): Waakt en werkt (met J.G.C. Joosting en L. Revoyre, Zaltbommel 1910.
1147: HILLE, W. VAN (RED.) - Vlaams kwartierstatenboek, deel I. Handzame 1969. Geb., oblong, 100 staten en register.
34888: HILLERS, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio metaphysica qua id , quod dubium est in quaestione de creato mundo optimo illustratur Groningen Spandaw 1754
15401: HILLS, ROBERT - Sketches in Flanders and Holland, with some account of a tour through parts of those countries, shortly after the battle of Waterloo, in a series of letters to a friend, Londen: Haines & Turner, 1816
6209: HILTEN, W. V. - "Hoe betovergrootvader in discussie raakte met de gereformeerde kerk in Katwijk; overgrootvader “het bestond in verkeerd te spelen” (...); grootvader de gemeente des Heeren 52 jaar lang, samen met zijn kerkorgel, liet zingen, [Oegstgeest] 1986, 89 p., geb., geïll."
25390: HILTEN, D.A. V. - Van capitulatie tot capitulatie, Leiden 1949, 327 pag., geb., geïll. ( met 37 losse kaarten).
28469: HILTEN, W. V. - Noordwijk als badplaats, Noordwijk 1986, 64 pag., geïll.
35206: HILTERMAN, THEODOOR IGNACE KAREL MARIA, UIT AMSTERDAM - Het beroepsgeheim, van den journalist Amsterdam J.H. de Bussy 1910
38810: HILTERMAN, G.B.J. - Land om land. Een beschouwing over de mogelijkheid onzer grenzen met Duitsland naar het oosten te verleggen, Amsterdam 1945, 97 pag.
16417: HILVARENBEEK - Souvenir aan het Landgoed “De Utrecht”, z.pl., z.j. [ca. 1915], 78 p, oblong.
16419: HILVERSUM - Hilversum en De Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygiënisch en sociaal oogpunt beschouwd, door J.G.J.J. Mol, Utrecht, Van der Post, 1876, 134 p.
16420: HILVERSUM - Naar Hilversum! Uitg. door de V.V.V., Hilversum 1921, 120 p.
36251: HINCKELMANN, ABRAHAM, RECTOR GYMNASIUM LUBECK - Sylloge vocum et phraseon Rabbinicarum obscuriorum in usum Tyronum studii Rabbinici Lubeck Schmalhertzianis 1675
30450: HIND, A.M. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914, New York, Dover 1963 after the ed 1923, 487 pag., ill., a very usefull book!
38594: HINDLEY, G. (ED.) - Larousse Encyclopedia of Music, 6th impression, London 1977, 576 pag., hardback with dust wrap, ill. Good copy.
6569: HINGMAN, J.H. - Alphabetische index op de boedelpapieren van de Weeskamer te Delft
25326: HINGMAN, J.H. - Alphabetische index op de boedelpapieren van de weeskamer te Delft, Delft 1974, 23 pag., gestencild
35335: HINGST, J. - Prent betreffende de promotie van Mr. J. Hingst, naar een tekening van S. de Clercq 1901
31590: HINGST, SYBRAND JAN, UIT AMSTERDAM - Commentatio de bonorum possessione [...] Amsterdam J. Müller 1858
34217: HINLOPEN, JANUS ANNE ELIZA, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens quaestiones excodice civili Francico [...] Utrecht N. van der Monde 1833
34218: HINLOPEN, JANUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens observationes ad locum codicis civilis, de his quibus ob ingenii imbecillitatem dementiam et furorem bonis interdictum est [...] Utrecht N. van der Monde 1832
17297: HINLOPEN, JACOBUS - De viering van de 50jarige dienst aan Christus gemeente te Utrecht, den 29-11-1801, door Jacobus Hinlopen, na vijftig jaren in de herinnering verlevendigd door zijnen achter-kleinzoon F.C. Hinlopen, predikant te Haarlem, Haarlem, A.C. Kruseman, 1851, 8°: 8 + 32 p.
31830: HINLOPEN, JELMERUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de successione irregulari, praesertim liberorum naturalium, ex codice civili [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
40606: HINLOPEN, F.C. - De 18de Junij 1856 en de 28ste Junij 1857 in den Anna Paulowna Polder. Met eene beknopte geschiedenis van de stichting der Herv. Gemeente aldaar door J.C. de Leeuw, Haarlem 1858, 70 pag., beschadigd papieren omslag.
35754: HINS, COERT HENDRIK, UIT DORDRECHT - Inleiding tot een catalogus van plaatsen en eigenbewegingen van 1533 roode sterren z.p. Taconis 1925
26632: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - "Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel I afl. I (1957); deel I afl 2; deel I afl. 3; deel I afl. 4; deel I afl. 5; deel II afl 1;deel II afl 2; deel III afl. I (1980) . Prijs per afl. 15 euro."
31458: HINSBERGEN, PH. J. C.J. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, 3 delen, Assen 1957- Rotterdam 1996. Deel 1 + 2 gebonden, deel 3 ing. Compleet exemplaar in goede staat. Deel 1: 550 pag., II 397 pag. en deel III 369 pag.
36140: "HINSCH, CHRISTIANO, UIT HAMBURG; PRAESES: DATHE, HIERONYMUS" - De liberarum imperii civitatum potestate majestatis aemula Wittenberg J.M.Goderitsch 1692
32886: HINTE, ENGELBERT VAN, UIT DOKKUM - Sociale en economische geografie van Harlingen. Academisch proefschrift [...] Harlingen Nico Poort 1936
28487: HINTE, E.V. - De kanalen Groningen-Lemmer en Groningen-Harlingen, pp. 161-173 in T.K.N.A.G. 1940.
1150: HINTE, J. VAN - Nederlandse nederzettingen in de Verenigde Staten van Amerika, 1847-1947. Extract Tijdschrift K.N.A.G. II, deel 64, nr. 4 (1947), 14 p., geïll.
1148: HINTE, JACOB VAN - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19de en 20ste eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika. (Diss.) 2 dln. Groningen 1928. Geb. (niet uniform), geïll., 499+626 p.
1149: HINTE, JACOB VAN - Een Nederlandsche nederzetting in Denemarken. Storemagleby, het Hollandersdorp op Amager. Extract Tijdschr. Kon. Aardrijksk. Genootsch. (1938), 70 p., geïll.
32411: HINÜBER, GEORG HEINRICH - Exercitatio de iure statuum S. R. G. I. dotis subsidia filiarum illustrium a subditis exigendi per observantiam stabilito Frankfurt / Leipzig J.W. Schmid 1756
38498: HINZE, F. (RED.) - "Das Bücherlesen. Fakten und Motive. eine Untersuchung (...), Hamburg 1968, 153 pag. Vertaling van ""Lezen van boeken""."
30275: HINZE, E. - Feldscherer und Feldmedici in Deutschen wie fremden heeren und flotten ( Biographischen Lexicon Deutschen militararzte bis 1870 ). Band I, Band II, heft I und Band II, lieferung 2 ( Hannover 1979- 1980 ).
3747: HIOOLEN, C.N.J. - Het geslacht Hioolen. Delft 1915, 120 p., geb., geïll., Oud-Hollands papier, met tabellen.
59330: HIORT-LORENZEN, H.R., - Annuaire Genealogique des Maisons Souveraines en Europa, Berlin 1883, 256 pag.
38738: HIPP, M.TH., - Mythes et réalités. Enquête sur le roman et les mémoires (1660-1700), Paris 1976, 585 pag.
23869: HIPPOCRATES - Voorspellingen en voorzeggingen, 2 delen, Amsterdam, H.D. Santbergen 1835-1836, 189+159 pag., orig.karton.
8323: HIPPOLYTUS - De verreezene Hippolytus, ontdekkende de natuur, eigenschappen, toomelooze hartstochten, onkuische liefde, en ydelheid der vrouwen. [...] Amsterdam, Jacob van Royen, 1711.
47545: HIPPON, A. / P.W. FLORIS, - Sevende reys na Oost-Indien (....) door kapiteyn Antony Hippon (....) Dag-register van Pieter Williamson Floris na Patana en Siam (...) gedaan in het jaar 1611, Leiden, v.d. Aa, 1707, 42+(6) pag.
53350: HIRS, FRANZ-JOSEPH - Op naar sodom. Voorstel tot een theologie van de verkeerde kant. Scriptie Kath. Universiteit, Nijmegen 1983.
38737: HIRSCH, A. - Bürgertum und Barock im deutschen Roman, 3e Auflage, Köln 1979, 163 pag.,
51880: "HIRSCHBERG, L.;" - Erinnerungen eines bibliophilen, 2e Auflage, Berlin 1922, 208 pag., geb.
20969: HIRSCHFELD, MAGNUS - Geschlechtskunde auf grund dreissigjahriger Forschung und Erfahrung bearbeitet. 5 Bände, Stuttgart 1926-1930, ca. 3500 pag. Sehr gutes exemplaar in blau leinwand.
53351: HIRSCHFELD, MAGNUS - Sittengeschichte des Weltkrieges, 2 delen, Leipzig/Wenen, 1930.
59472: HIRSCHIG, A. DR., - Feestzang der natie toegezongen, tegen de plegtige inhuldiging van Koning Willem III, welke plaats zal hebben te Amsterdam, in de Nieuwe Kerk, op 12 mei 1849, Alkmaar 1849, 11 pag.
29042: HIRSCHMANN, O. - Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte IX : Hendrick Goltzius als maler 1600-1617, 's-Gravenhage 1916, 104 pag. + ill.
36904: HIRSCHMANN, G - Das Nürnberger Patriziat im Königreich Bayern 1806-1918, Nürnberg 1971, 203 pag., geïll.
8325: HIRSCHMANN, A.M. - Uit de courant. Blijspel in één bedrijf. Enschede, M.J. van der Loeff, 1885.
15342: HIRZEL, LUDWIG - Albrecht Hallers Tagebücher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England 1723-1727, Leipzig: Hirzel, 1883
2448: SPIEGEL HISTORIAEL. - Themanummer Genealogie: jrg. 21 (1986), nr. 11, 50 p., geïll.
16895: SPIEGEL HISTORIAEL - Themanummer Reizen: van bedevaart, Baedeker en boottochten, jrg. 39 (2004) nr 7/8 (pp 287-358).
38363: HISTORICUS [= R. CADBURY ] - Cacoa: all about it. Londen 1892, 114 pag., geb., geïll.
55971: HOARE, D., - Advanced calligraphic techniques, ideas in action, London, 1989.
7833: HOBBY - Hobby en Oud Nederland. 4 jaargangen.
37800: "HOBIJN, M. E.A.;" - Textiel in beeld, werk en visie van 34 Nederlandse textielkunstenaars, De Bilt 1974, 103 pag., geb., geïll.
39566: "HOBOKEN, W.J. VAN;" - Supplement-inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot, Amsterdam 1955, 53 pag.
55652: HOBSBAWM, E.J. - Bandits. Revised edition, New York, 1981.
51033: HOCHSTETTER, FERD. VON - Gesammelte Reise-berichte von der erdumsegelung der Fregatte Novara, 1857-1859. Wien, 1885.
47432: HOCKER, O., - Friedrich der Grosse als Feldheer und herrscher, 5e Auflage, Leipzig [ca,1900], 207 + 16 pag. Orig. linen.
32553: HODDE, KEES CAMILLE, UIT AMSTERDAM - Cephalic vascular patterns in the rat [...] Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rodopi 1981
56832: GIJSBERTI HODENPIJL, - De werkkring der Nederlandsche Marine, Haarlem, 1886, 151 pag.
30362: HODNETT, E - Marcus Gheeraerts the elder, of Bruges, London and Antwerp, Utrecht 1971, 86 pag. + 60 plates, hardback.
35824: HOEBEN, GERARDUS WILHELMUS MARIE, UIT BREDA - Over een centrum oculo-spinale Nijmegen W.Fellinga 1896
7930: HOEBEN, A.H. - Noord-Brabants Wapenrepertorium, deel I.
38298: HOEBEN, J - Zeven eeuwen Haarlem, 5e druk, Haarlem 1975, oblong, 335 pag., geb., geïll.
26893: HOECK, F. V. - Culemburgensia. Rond een request, pp. 201-225 in Archief Aartsbisdom Utrecht, 1935.
39918: HOECK, F. VAN - De Jezuiten te Nijmegen, 's- Hertogenbosch 1921, 215 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
26253: HOECK, F. V. - De Jezuieten-Statie te Doesburg 1628-1722, pp. 138-165 in Archief voor de geschiedenis van aartsbisdom Utrecht 67(1948).
26254: HOECK, F. V. - De Jezuieten-Statie te Culemborg, pp. 62-94 in het Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 57 (1933).
3753: HOECKEMA - Johannes Ennes Hoeckema 1604-1667, de Sneker koopman en zijn familie. Hoekema-reeks nr. 1, Nederlandse vertaling, 24 p.
30375: HOED, J. DEN - Uit de geschiedenis van molens in het Graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg, Zutphen 1971, 35 pag., geïll.
35732: HOEDEN, JACOB VAN DER, UIT UTRECHT - De complementbindingsreactie bij echinococcose van mensch en dier Berlijn E. Ebering 1922
3846: HOEDERATH, H.TH. - Zur Geschichte der Grafen von Isenberg und ihre Nachkommen. Overdr., 5 p.
53354: HOEF, ANTON V.D. - Mijn kamp. Gedichten uit het concentratiekamp Amersfoort. Groningen, Drukkerij Werkman, [1946].
43048: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing, met een voorrede van P.J. Kaiser. Leiden, Brill, 1887.
58791: HOEFER, F.A., GEP. OFFICIER DER ARTILLERIE., - Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars, Rotterdam, A. Eeltjes,1888.
41438: HOEFER, F.A - Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch, Arnhem 1908, 123 pag., geïll.
57363: "HOEFER, F.A.; " - Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars, Rotterdam 1888.
58571: HOEFER, F.A., - De trouwzaal in het raadhuis te Zwolle, pp. 145-153 in Bouwkunst 1909, geïll.
56883: "HOEFER, F.A.; " - Mededeelingen omtrent de monumenten van Harderwijk [Hattem, Elburg], Oudheidk. Jaarboek 1923, pp 103-161, geïll.
58567: HOEFER, F.A., - Het raadhuis te Hasselt, Extract Huis Oud en Nieuw 1908, pp. 83-91, geïll.
42242: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing. Leiden, 1887.
34078: HOEFHAMER, GERH. ANDR., UIT ELBURG - Specimen juridicum inauhurale exhibens animadversiones nonnullas ad locum ex codice legum civilium de successione, quae regularis vulgo dicitur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
57044: HOEFNAGEL, K., - Ziekten en gebreken van het rundvee, Gouda, 1907.
53355: HOEFNAGELS, G.P. - Witte boordencriminaliteit, Assen, 1981.
4947: HOEFSLAG - De Hoefslag / Het Hoefblad. Kroniek van de familie-vereniging Voorhoeve. Nrs. 2 (1966) t/m 12 (1976) en 16 (1982)
41250: HOEK, C - La maison Forte aux Pays-Bas, overdruk 1984, p. 113-136, geïll.
41118: HOEK, C. E.A. (RED.) - Een eiland in de Delta, Rotterdam 1973, 32 pag., geïll.
25623: HOEK OSTENDE, J.H. V.D. - Inventaris van de archieven der hersteld Evangelisch Luthersche gemeente te Amsterdam 1791-1952, Amsterdam 1957, 72 pag.
47770: HOEK, W. V.D., - De Koninklijke Marechausse in de Nederlandse samenleving, z.pl., 1975, 318 pag., geb., geïll. met stofomslag.
28513: HOEK, D - Wanneer is Vriezenveen ontstaan? pp. 125-140 in Driemaandelijkse Bladen 1966.
43041: HOEK, KORNELIS VAN - De vernederde en verhoogde Kristus. 3e druk, Amsterdam, ter Beek, 1725.
41063: HOEK, C - De woning van de abt van Egmond te Kethel, genaamd Polre, overdruk Rotterdam Jrb. 1981, pp. 207-218, geïll.
39567: "HOEK OSTENDE, J.H. V.D.;" - Inventaris van de archieven (...) Latijnse school (...) Barlaeus-gymnasium te Amsterdam, 1682-1945, Amsterdam 1968, 32 pag.
35827: HOEK, MARTINUS - De kometen van de jaren 1556, 1264 en 975 en hare vermeende identiteit 's-Gravenhage Van Cleeff 1857
50687: HOEK OSTENDE, J.H. V.D. E.A. (RED.), - Molenstudies [deel I], bijdragen tot de kennis van de Nederlandse molens, Zutphen 1989, 104 pag., geïll.
19761: HOEK, C. - Het geslacht Uterlyere.
39950: HOEK, D - Backershagen, 's- Gravenhage 1985, naar de druk uit 1935, 84 + 40 Pag., geïll. [ buiten te Wassenaar]
57469: HOEK, C., - De oudste heren van Rhoon, fotocopie van artikel Ned. Leeuw, pp. 232-273.
38861: HOEK, G.H. - Heldendood. Het tragisch einde der dappere bemanning van de Prins der Nederlanden 16 januari 1929. Rotterdam 1929, 56 pag., geïll.
28336: HOEK, L.W. V. - Deventer in 1813, extract met Hist. Gedenkboek 1813, pp. 22-51, geìll., geb.
41154: HOEK, C - Het huis te Spieringshoek, z.pl. 1963, 14 pag., gestencild.
25811: HOEK OSTENDE, J.H. V.D. - De geschiedenis van het college Zeemanshoop 1822-1972, Amsterdam 1972, 112 pag., geb., geïll.
15068: HOEK, D. - Casanova in Holland. Magie baart er hem goud. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1977.
3408: HOEK, D. - Het geslacht Duyst van Voorhout in de zestiende eeuw. Overdr. Jrbk.C.B.v.G. XII (1958), p. 185-212.
28380: HOEK, D - Wanner is Vriezenveen ontstaan? pp. 140-154 in Driemaandelijkse Bladen 1969.
28320: HOEK, S. V.D. - Door den vreemd'líng met eerbied te naderen, tijdsbeeld van een veenkolonie [ Emmer-Compascuum ], Groningen 1979, 120 pag., geb., geïll.
41249: HOEK, C - Kastelen binnen de hoge heerlijkheid Putten, overdruk ROB 1962/3, pp. 460-494, geïll.
40705: HOEK, F. V. - Stukken betreffende de fundatie van een Jezuiten-college te Groningen, pp. 145-201 in Archief Aartsbisdom Utrecht 1929.
5039: HOEK OSTENDE, J.H. V.D. - Inventaris van het familiearchief Westerman. Amsterdam 1966, 57 p.
43509: HOEK, D - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw, rondom Mr. Jacob van Dijck (1564-1631), Assen 1966, 249 pag., geb., geïll. met stofomslag.
41830: HOEK, C. E.A. - Rapport betreffende de werkzaamheden verricht door de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam, gestencild, folio, ca. 100 a 200 pag. per deel. Prijs per deel 30 EURO.
3752: HOEKEMA - Hoekema-Rige, nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 (1951-z.j.), geïll., ca. 250 p.
696: HOEKEMA, C.P. E.A. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden. Leeuwarden 1980. Geb., geïll., 235 p.
1161: HOEKEN, JEAN - Genealogie, een zinvolle vrijetijdsbesteding. Hasselt 1974, 56 p.
29106: HOEKSMA, T. (RED.) - Middachten. Huis en heerlijkheid, Utrecht 2002, 136 pag., geïll.
51206: HOEKSMA, J., - Jacobus Bellamy, Amsterdam 1903, 140 pag., omslag beschadigd.
31673: HOEKSTRA BZ., S. - De tegenstelling van optimisme en pessimisme [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1880
39632: HOEKSTRA, A.P. - Inventaris van de archieven van de N.V. Kon. Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo (1858-1960), Gouda 1987, 195 pag., geïll.
33358: HOEKSTRA, JOHANNES, UIT BREDA - Convexe functies. Proefschrift [...] [z.p.] [z.n.] 1927
33378: HOEKSTRA, HENDRIK PIETER, UIT BIERVLIET - Onderzoek van eenige bilineaire congruenties van kubische ruimtekrommen door eene afbeelding op het puntenveld. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1928
17300: HOEKSTRA, H. (PREDIKANT TE ARNHEM) - Geen wrevel in mijne handen. Transvaalrede, uitgesproken in de Oosterkerk te Arnhem op 8 maart 1900, Arnhem, A. Meijer, [1900], 8°: 17 p.
20974: HOEKSTRA, P. - Bloemendaal. Proeve ener streekgeschiedenis. Wormerveer 1947, 367 pag., geïll., geb. ( dissertatie ).

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

1/19