Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1806: MÜLLER-LYER, F. - Die Familie. München 1912. Geb., 364 p.
47831: MULLER, FRED, - Veilingcatalogus: Cataloque de la bibliotheque de theologie de D.C. van Voorst et J.J. van Voorst, Amsterdam 1859.
47686: MULLER, F., - Veilingcatalogus Manuscrits collections chevaliers van Rappard, Ds. H.A.J. Lutge, Amsterdam 1910, 194 pag., geïll.
60634: MULLER, JAN (1571-1628) - Portrait of Hadrian Marius Everhardi
60633: MULLER, JAN (1571-1628) - Portrait of Jodocus Buyck, burgomaster of Amsterdam
53724: MÜLLER, B.J. - Pleitrede uitgesproken den 9-11-1842 bij het Prov. Gerechtshof van Noord-Holland voor Helena Schauwecker, weduwe van Albertus Petersen, naar gemeld hof verwezen wegens diefstal in dienstbaarheid en poging tot moord. 's Gravenhage etc., Van Cleef, 1843.
36227: "MULLER, JOHANN SEBASTIAN, UIT LEIPZIG; PRAESES: BOECLER, JOHANN HEINRICH" - Witikindus Magnus Saxo, ex vetustis potissimum scriptoribus in inclyta Argentoratensi Academia .... Strassburg J. Staedel 1671
27715: MULLER, P.L. E.A. - Geschiedkundige opstellen aan geboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als hoogleeraar, Groningen 1894, 332 pag., geb. in half linnen.
59637: MULLER, JAN (1571-1628) - Portrait of Johannes Secundus Everhardus [Three portraits of historical figures, set title]
31796: MULLER, P.J. - Denken en dichten. Een woord over leerstellige godgeleerdheid [...] Amsterdam F.W. Egeling 1890
33359: MULLER, GERRIT JAN, UIT ZEIST - De overgangen der ammoniumhaloïden bij lage temperaturen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Jacob van Campen 1837
26867: MULLER FZ., S - Catalogus van den topographischen atlas der provincie Utrecht, Utrecht 1914, 234 pag.
6678: MULLER FZ, S. - Catalogus van het archief der Staten van Utrecht 1375-1813.
25498: MULLER, P.L. - De unie van Utrecht, 2e druk, Utrecht 1878, 170 pag. Met facs. van handtekeningen en fraai gelithografeerd omslag.
47332: MULLER, FRANZ HUBERT, - Bescheibung der gemaldesammlung in dem Grossherzoglichen Museum zu Darmstadt, Darmstadt [1820], 14+262+ (2) pag. Origineel oranje omslag.
59641: MULLER, HARMEN JANSZ. (1540-1617) AFTER HEEMSKERCK, MAARTEN VAN (1498-1574) - NON OCCIDES (the ten Commandements)
32530: MULLER, PIETER LODEWIJK, UIT KOOG AAN DE ZAAN - Geschiedenis der regeering in de nader geunieerde provincien tot aan de komst van Leicester (1579-1585). Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1867
19446: MULLER FZ, S. - Over claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de middeleeuwsche steden.
57622: MULLER, PAUL, - Sammlung von Monogrammen mit einem Anhange enthaltend Wwappen aller Lander der Erde und der Stadte Deutschlands, Stuttgart 1873, 104 engraved plates.
43233: MULLER, JOHAN GEORG (PHILIPPI FRATER) - Historische en natuur-kundige aanmerkingen over de zeldzame aard- en water-schuddinge die in de Nederlanden en in 't byzonder in Friesland op den 1 November 1755 (...) voorgevallen is (...) door J.G.M. , Leeuwarden, Ferwerda, [1755].
38857: MULLER, SAMUEL - Levens- en karakterschets van Nic. G. van Kampen, Haarlem/ Leiden 1840, 123 pag., orig. karton, met portret.
1792: MULLER FZ., S. - Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en literatuur. Utrecht 1880, 97 p.
27808: MULLER, D.G. - Nog een woord over den oorsprong der Nederlandsche vlag, n.a.v. een geschrift daarover van den heer Ter Gouw, Amsterdam 1864, 34 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
17429: MÜLLER, J.L. (PREDIKANT TE METTMANN (D)) - De verlossing der gevangenen Sions [...] uit het Hoogduitsch vrij vertaald en uitgebreid door J.H. Albrecht, Amsterdam, A.B. Saakes, 1830, 8°: 40 p.
23967: MULLER, J.W. ( UITG.) - Van den vos Reinaerde, 3e druk, Leiden, Brill, 1944, 220 pag., geb., geïll. Hierbij: dezelfde: Exegetische commentaar, Leiden, Brill 1942, 235 pag., geb., geïll.
59640: MULLER, JAN (1571-1628) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Vera effigies R.mi P. Joannis Neyen Antuerpiani, Ordini Sancti Francisci .... (Joannes Neyn, portrait of)
31099: MULLER FZ., S - Het oude register van graaf Florens, extract B. en M. Hist. Gen. 1901, pp. 90 -357 , ing.
51866: "MULLER, FREDERIK;" - Nederlandsche letterkunde. Populaire prozaschrijvers der 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893, 148 pag., geb. in geheel linnen band.
22382: MULLER, HOFF - Verklaring van prof. C. Odofr. Muller dd. Gottingen 1830, betr. de studie van Henricum Hoff, Lauterbergensem ex terra Hannoverana. Manuscript, 4°, 1 p.
33071: MULLER, OCCO JANUS, UIT MIDWOLDA - Dissertatio iuris gallici de mitigatione poenarum [...] Groningen J.M. van Bolhuis 1812
1790: MULLER, P.L. - Regesta Hannonensia. Lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland 1299-1345 die in het Charterboek van Van Mieris ontbreken. 's-Gravenhage 1881, 342 p.
57820: MULLER, FRIEDRICH W., - Pathologie und therapie des harnroehrentripper, Stuttgart 1875.
59648: MULLER, HARMEN JANSZ. (1540-1617) AFTER HEEMSKERCK, MAARTEN VAN (1498-1574) - Man finding salvation in the Church of Christ (Christ as the Good Samaritan)
24783: MULLER, JAN HARMENSZ (1571-1628) AFTER LEYDEN, LUCAS VAN (C. 1494-1533) - The Passion.
26214: MULLER FZ., S. - Mare Clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der rivialiteit van Engeland en Nederland in de 17e eeuw, Amsterdam 1872, 10 + 395 + (4) pag., geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
55536: MULLER, J.A. - Geschiedenis, verschijningen en voorspellingen van Johann Adam Müller, landbouwer op de Maisbacherhoeve, twee uren van Heidelberg, ingevolge het echte verhaal door hem zelven gedaan, benevens het letterlijk afschrift van al de daarbij behoorende oorspronkelijke brieven (...) en eene door hem zelven ontworpene schets van de toekomstige verbondsstad Nieuw-Jeruzalem en den burg Sion. Amsterdam, Geysbeek, [1816].
8173: MULLER, F. [HOOGHE, ROMEYN DE] - Beredeneerde beschrijving van Nederlandse historieplaten, zinneprenten, en historische kaarten, 4 delen , Amsterdam 1863-1882.
43755: MULLER, FRED., - Veilingcatalogus Musee van Stolk, Fondee a la Haye en 1902, Amsterdam 1928, 48 pag., groot 4o.
60681: MULLER, JAN HARMENSZ (1571-1628) AFTER LEYDEN, LUCAS VAN (C. 1494-1533) - The Passion: The Resurrection
60629: MULLER, JAN (1571-1628) AFTER AACHEN, HANS VON (1552-1616) - Portrait of Batholomeus Spranger
60628: MULLER, JAN (1571-1628) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Vera effigies R.mi P. Joannis Neyen Antuerpiani, Ordini Sancti Francisci .... (Joannes Neyn, portrait of)
40982: MULLER, SAMUEL - Leerredenen, Amsterdam, Muller, 1836, 16+382 pag., kartonnen band, mist achterplat.
40860: MULLER FZ., S - De Renaissance te Utrecht, 's-Gravenhage 1908. Folio, map met 14 pag. tekst en 27 platen. Compleet. Uitgave van My. tot bevordering der bouwkunst.
51244: MULLER, FREDERIK, - Catalogus dissertationum et orationum juridicarum, defensarum et habitarum ab a 1600 usque ad 1866, in academiis Neerlandiae, Germaniae et Sueciae, Amsterdam, F. Muller, 1867, 256 pag. ( lees 264), gebonden.
50664: MULLER, J.F.L. / C.A.P. WEISSMAN DE VILLEZ, - Leven en karakterschets van Alexander den Macedonier (.....), Amsterdam, Kaal, [1829], (8)+252 pag., kartonnen band, geillustreerd met 4 gravures door J. Mulder naar J. Steyn.
51245: MULLER, FREDERIK, - Catalogus plus quam 10.000 dissertationum et orationum juridicarum, defensarum et habitarum ab a 1600 usque ad 1878 in Academiis Neerlandiae, Germaniae, Sueciae etc. Amsterdam, F. Muller, 1879, 256 (lees 264 pag.) + Supplementum, 12 pag. Gebonden in moderne half leren band.
36303: "MULLER, DANIEL LEONHARD, UIT LEIPZIG; PRAESES: RECHENBERG, L. ADAM" - Problema politicum. An cujus regio, ejussit religio? Leipzig C. Fleischer 1695
30655: MULLER, E. E.A. - Antoon Molkenboer. Ontwerpen van muziek en toneel, 1895- 1917. 's- Gravenhage 1983, 32 pag., geïll.
26407: MULLER FZ., S. E.A. - Calalogussen van de bij het stads-archief bewaarde archieven. I Gilden, Broederschappen en Godshuizen, II a+b Regenten der Ver. Gods-en Gasthuizen en Krankzinnigen-gesticht, III Indices, Utrecht 1911-1918, 111+354+229 pag., 4 delen, complete set.
44136: "MULLER, FRED.;" - Veilingcatalogus Oud-Nederland (...) uit de verzamelingen Schoffer, v.d. Bogaerde, Della Faille, De la Court, Veltcamp Helbach, v. Teylingen etc. Amsterdam 1908, 246 pag., geïll. Mist voorzijde omslag.
43926: MULLER, FREDERIK, - Veilingcatalogus Collection van Meerten a Delft, Amsterdam 1902, 60 pag., geïll.
60592: MULLER, JAN (1571-1628) - Portrait of Grudius Nicolaas [Three portraits of historical figures, set title]
32240: MULLER, RUDOLPHUS YSBRANDUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de jure personarum ad justas nuptias contrahendas [...] Groningen J. Oomkens 1842
34195: MÜLLER, BARNHARDUS JANUS, UIT NOORDHORN - Specimen juridicum inaugurale de civilis et criminalis causae praejudicio [...] Kampen J. Allart Rietberg 1842
35562: "MULLERUS, CHRISTIAN. GOTEFR., UIT TZSCHOPAV. MISN.; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL" - An a Terentio primordia Latini sermonis capienda sint ? [...] Wittenberg Officina Hakiana 1704
35643: "MULLERUS, ANDREAS, UIT BRUNSWIJK; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Dissertatio politica de democratia [...] Helmstedt Henning Müller 1643
56424: MULLNER, JOACHIM, - De naam Jesus, eene uitgegootene olie, of uitlegging van het Hooglied Salomo's (...) met volkoome uitlaating van de letter R, zonder dat daar door de zin eenigzints verstoord wordt. Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald. Merkelyk in styl verbeeterd en met een voorbericht uitgegeeven door J. Scharp. Rotterdam, Cornel, 1795 [lettergrapje].
56434: MULLNER, JOACHIM, - De naam Jezus, eene uitgegotene olie, of bespiegeling over Salomons Hooglied (.....) in eene leerrede(.....) met volkomene uitlating van de letter R, zonder dat daardoor de zin eenigzins verstoord wordt. Op eenen vrijen trant uit het Hoogduitsch vertaald, met een voorberigt uitgegeven door J. Scharp, 3e druk, Rotterdam, Wijnhoven, 1834 [ lettergrapje].
9089: MULTATULI [PS. VAN EDUARD DOUWES DEKKER] - Minnebrieven. 4e druk. Amsterdam, R.C. Meijer, 1865.
9085: MULTATULI [PS. VAN EDUARD DOUWES DEKKER] - Indrukken van den dag. No. 2. Arnhem, D.A. Thieme, 1860.
51248: MULTATULI, - [Viervertalingen van de Max Havelaar].
51267: MULTATULI, - Uit Multaluli's werken. De brief aan mevrouw de weduwe X. geboren Y te Z, Amsterdam, W. Ten Hoorn, z.j., 31 pag.
32436: MULTZ, JACOB BERNHARD - Dissertatio de officio directorum et ducum circularium in executione sententiarum. s.p. s.n. 1698
33530: MUNCK, ABRAHAM DE, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de jure cambii [...] Leiden Nicolaus Moens 1751
37409: MUNDE, CARL - Zimmerluft, ventilation und heizung. Ein beitrag zur wohlfeilen verbesserung der verdorbenen luft, 2e Auflage, Leipzig 1877, 40 pag., geïll. Omslag beschadigd
59664: MUNNICKHUYSEN, JOHANNES WILLEMSZ. VAN (1654/55-AFTER 1701), AFTER LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Personificaiton of Holland between Mars and Mercury
61577: MUNNICKHUYSEN, JOHANNES WILLEMSZ. VAN (1654/55-AFTER 1701) AFTER LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Nederlandsche Historien (frontispiece)
36957: MUNNIG SCHMIDT, E. E.A. - Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, aangevulde uitgave, Alphen aan de Rijn 1985, 265 pag., geb., oblong, geïll. met tekeningen van C.J. Th. Schut.
17430: MUNNIKEMOLEN, JOANNES (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Kerkrede bij gelegenheid van de bediening des heiligen doops met de benaming van Willem George Frederik, aan zyne [...] hoogheid [...] Prins van Oranje en Nassau [...] den 3den van Lentemaand 1774 in de Grote Kerk van 's Gravenhage uitgesproken, 's Gravenhage, H.C. Gutteling en J.A. Bouvink, 1774, 4°: (4) + 23 p.
33617: MUNNIKS, WYNOLDUS - Oratio inauguralis de summis quas anatome habet deliciis [...] Groningen Hajo Spandaw 1771
58572: MUNNIKS, W. / CAMPER, P., - Voorlooper van waarneemingen omtrent den uitslag van de inentinge der besmettelijke veeziekte op 112 hokkelingen, gedaan onder het bestier van Petrus Camper, door den heere Wynold Munniks, in Doniawarstal in Friesland, Leeuwarden, Chalmot, 1769.
33072: MUNNIKS, BERNARDUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de clausula codicillari [...] Groningen Wilhelmus Kamerling 1806
39078: MUNSTER, J.N. VAN E.A. - Handelingen van het nationaal congres tegen het nieuw- malthusianisme en ter bespreking van het bevolkings- vraagstuk op 23 april in gebouw Musis Sacrum, Arnhem [ ca. 1920], 215 pag., geb., geïll.
55017: MUNSTER, J.N. VAN EN W.H. VERHOEFF (RED.) - De Getuige. Maandblad tot bestrijding der zedeloosheid, Jaargang 17 (1923) t/m 19 (1926).
23489: MÜNSTER, SEBASTIAN - Cosmographei. Reprint Houten 1987 naar de editie Brussel 1550 in 500 ex., dit ex. heeft nummer CCXVII. 1234 p., geb. in kunstleren band met goudopdruk, geïll.. In schuifhoes. Met tekstboek door prof. dr. R. Oehme, 32 p. Als nieuw.
61264: MÜNSTER, SEBASTIAN (FROM) - The printer's workshop [Cosmographia Universalis]
35712: MUNTENDAM, HENDRIK PETRUS, UIT OOSTERBEEK - Zur Kenntnis der p-Tolu ...... Basel Schweighaus 1894
53734: MUNTER, BALTHASAR - Bekeerings-geschiedenis van den gewezen graaf en koninglyk-Deenschen geheimen kabinet-minister Jan Frederik Struensee, bevestigd met deszelfs eigenhandig bericht nopens de wijze hoe hij ter veranderinge zijner gedagten over den godsdienst gekomen is. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J. Morterre, 1772.
32511: MUNTER, ANDRIES CORNELIS WILLEM, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inauguralis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1794
4229: MUNTINGA, P. - Stamboom van de familie Muntinga. Baarn 1961, 124 p., geb., geïll.
17431: MUNTINGHE, HERMAN - Leerrede [...] gehouden den 23 van Slagtmaand 1823 door Herman Muntinghe, by gelegenheid zyner 25 jarige bediening van het hoogleraarambt der godgeleerdheid aan de Universiteit te Groningen, Groningen, J. Oomkens, 1823, 8°: 32 p.
17432: MUNTINGHE, HERMAN (HOOGLERAAR THEOLOGIE TE GRONINGEN) - Leerrede by gelegenheid van het afsterven van zijnen ambtgenoot J.A. Duijmaer van Twist, in leven hoogleeraar in de faculteit der regtsgeleerdheid [te Groningen], uitgesproken den 3 van Wintermaand 1820 in de Martinikerk te Groningen, Groningen, J. Oomkens, 1820, 8°: 36 p.
31575: MUNTINGHE CLEVERINGA, ALBERTUS , UIT APPINGEDAM - Disputatio juridica inauguralis, de legitimatione ejusque effectibus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
22636: MURALT, DE - Vier stukken betr, financiën van Jhr Leonard de Muralt te Zürich, 1740. Manuscripten, div. formaten, met opgedrukt zegel en afdruk lakcachet.
5557: MURALT, J.L.B. DE - De nalatenschap van heer Johan van Halmael en de afstamming van zijne naaste bloedverwanten, Utrecht 1881, exemplaar in stevige kartonnen omslag.
59758: MURAT, LAURE - Splendour of France : Chateaux, Mansions and Country Houses. Rizzoli, NY & London, 1991.
32435: MURET, MARC-ANTOINE - Commentarii breves et perspicui in titulos ad materiam iurisdictionis pertinentes Halle / Magdeburg Joh. Christian Hendel 1771
24612: MURRAY, JOHN - A handbook for travellers in India, Burma and Ceylon. 7th edition. London, John Murray [Calcutta, Thacker, Spink, & Co], 1909.
47336: MURRAY, J., - A handbook for travellers in Devon and Cornwall, 6th ed., London 1865, 59+36+68 pag.
1811: MUSCHART, R.T. - Grafzerken in Gelderland, beschreven in de jaren 1931-1939. Steden, deel I. Arnhem 1940, 466 p.
4999: MUSCHART, R.T. - De oude generaties der familie Waller, hun leven, bedrijf en woonplaatsen, aangeteekend uit origineele archiefbronnen, benevens eene beschouwing over het familiewapen. Arnhem 1935, 54 p., geb., geïll.
35018: MUSKETIER VERGENST, GUILIELMUS , UIT LEIDEN - Dissertatio historico-juridica de Burggraviatu Leidensi Leiden Haak 1809
34196: MUSQUETIER, JAN ARNOLD, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de consensu parentum in nuptias liberorum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
34819: MUSSCHENBROEK, PETRUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis sistens diplomata quaedam Trajectine nondum edita Utrecht Van Paddenburg 1788
9091: MUSSET, PAUL DE - Anna Boleijn. Eene geschiedenis uit de XVI eeuw. Vertaald uit het Frans. Den Haag, A. Kloots en Comp., 1842.
36176: "MUSSIGK, CHRIST. ERNEST, UIT LUB.LUSAT.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Antiquum & Novum (Hominem inprimis) disquisitione publicae summittit Wittenberg Christian Kreusig 1695
17433: MUTZENBECHER, E.H. (LUTHERS PREDIKANT) - Leerrede over een gedeelte der geschiedenis van het lyden en sterven van Jezus Christus, weinige dagen na het onverwacht overlyden van [...] Johan Diederik Deiman, in leven leeraar der Evang. Luthersche Gemeente te Amsterdam, in de Luthersche Nieuwe Kerk gehouden, vertaald uit het Duits, Amsterdam / 's Gravenhage, A. Mens Jz en C. Plaat, 1783, 8°: (2) + 8 + 23 p.
17434: MUTZENBECHER, ESDRAS HEINRICH (HOOGDUITS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Predikatie ter gedachtenisse van [...] Jan Hendrik Vorstius, in leeven [...] leeraar [...] Augsburgsche Geloofsbelijdenisse te Amsterdam, aldaar gehouden in de Nieuwe Kerk op den 26 April 1783, Amsterdam / 's Gravenhage, A. Mens Jz / C. Plaat, 1783, 8°: (4) + 53 p.
33768: MUURLING, GUILIELMUS - Oratio de futurorum verbi divini ministrorum, his praeserim temporibus, iusta ac prudent institutione [...] Groningen J. Oomkens 1837
32971: MUURLING, GUILIELMUS - Oratio de Wesseli Gansfortii, Germani theologi, principiis atque virtutibus, etiam nunc probandis et sequendis [...] Amsterdam Johannes Müller 1840
33067: MUURLING, W. - De vrijzinnige godgeleerde. Redevoering [...] bij gelegenheid der overdracht van het rectoraat der hoogeschool [...] Groningen J.B. Wolters 1868
35223: MUYDERMAN LOOFS, GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de obligatione a locatore rerum contracta [....] Amsterdam H.G. Mooij 1851
54493: MUYLWIJK, MARCELIS - Dagboek van Muylwijk. Volledige uitgave onder verantwoordelykheid van den schrijver. Voorwoord van mr. Roel Houwink. Eerste deel [niet verder verschenen], Arnhem, 1932.
53738: MUYS VAN HOLY, NIC. - Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Jacob de la Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam. Amsterdam, A. Lansvelt, 1706.
53740: MUYS VAN HOLY, NIC. - Request van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den edelen achtbaaren gerechte der stad Amsterdam, Amsterdam, A. Lansvelt, 1707.
53741: MUYS VAN HOLY, NIC. - Vertoog van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde nederduitse gemeente t'Amsterdam. Amsterdam, A. Lansvelt, 1707.
53736: MUYS VAN HOLY, NIC. - Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer mr. Johan van den Broek, der beiden rechten doctor en professor als mede secretaris van kerk- en weesmeesteren mitsgaders van diakonen der Luiterse gemeente tot Amsterdam. Amsterdam, de auteur, 1706.
53742: MUYS VAN HOLY, NIC. - "Schriftelyke verantwoording van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt., requirant in cas van reauditie, aan [...] gerechte der stad Amsterdam ter ordinaris pleitrolle op den 14 July 1707, mondeling [...] voorgedragen tegens d'aanklagte van den heere Gerbrand Pancras Michielsz, hooft-officier aldaar. R.O. gerequireerde; met [...] de dingtalen in reauditie gehouden en het vonnis daar op gevolgt. Amsterdam, D. en H. de Bruyn, 1707."
53743: MUYS VAN HOLY, NIC. - Derde en vierde brief van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den eerwaarden kerkenraad der gereformeerde Nederduitse gemeente t'Amsterdam. Amsterdam, D. en H. Bruyn, 1708.
53737: MUYS VAN HOLY, NIC. - Brief van mr. Nicolaes Muys van Holy advt. aan den heer mr. Jacob de la Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam. Amsterdam, A. Lansvelt 1706.
60168: "MUYS, ROBERT (1742-1825); HOOGEVEEN, CORNELIS II VAN (FL. 18TH CENTURY) ONNEKINK, BAREND (1770-1825) " - HET BOS
9092: "MUYSER, GERARD (VERT.); [PIERRE-ANTOINE DE LA PLACE]; J.B.L. GRESSET" - Het gered Venetië. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Utrecht, Willem en Willem Hendrik Kroon, 1755. [Gebonden met:] Eduard de Derde. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1761.
8382: HOLLANDS MUZE - Hollands muze. Proza en poëzy van onze geliefdste auteurs. Amsterdam, K.H. Schadd, 1868.
22430: MUZIEK, SOLI DEO GLORIA, AMSTERDAM, VREDEVOORT - "Jubelzang ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap aan het zangkoor Soli Deo Gloria"", St. Bonifaciuskerk Amsterdam van den heer A. Vredevoort, Muziek Philip Loots, Amsterdam 26 september 1926"", manuscript, 14 p, kalligrafie, oblong in linnen band met gouden letters ""SDG""."
22443: MUZIEK, VIOLIST LOUIS WOLFF, RYLANDS - Vier en twintig brieven van Lina Rylands (adres: Massey Hall, Thelwall near Warrington, England) aan de concertmeester Louis Wolff te Berlijn (?), over de periode 3-3-1888 tot 26-4-1888. Elke brief 4 à 6 p. Manuscripten.
23026: MUZIEK, DIXON, DE GRAAFF - "Album, 25x34 cm, in leren band met rijke goudstempeling, met 80 bladen met muziekschrift van John Dixon. Opdracht: ""Philippine offerte à Made De Graaff, par son très humble et dévoué John Dixon. Amsterdam 9-12-1841."""
23023: MUZIEK, STARING, VAN LÖBEN SELS - "Klein album, 9x12 cm, met in muziekschrift een dertigtal walsen, ca. 1835. Op de getekende titelpagina ""The dancing fairies"" met een pentekening van dansende sprookjesfiguren, gesigneerd W.C.A.S(taring)."
22662: MUZIEK, MASMAN - Oblong boekje in half marokijnen band bevattende “Verzameling van Gezelschaps-liederen, 5e druk. Dordrecht J. Zender 1839” en “Nieuwe verzameling van gezelschaps-liederen, 3e druk. Dordrecht, J. Zender 1838”, 112 en 56 p. Op de rug onderaan de naam “J. Masman” met gouden lettertjes. Deze naam ook in inkt op het schutblad. Mist een blad en band geknakt.
17435: MUZNER, A.R.P. JUCUNDINUS (R.K. PRIESTER TE PASSAU) - Lofreden op het feest van den H. Ignatius van Lojola, vertaald uit het Duits, Amsterdam, F.I. Sundorff, z.j., [ca 1780?],8°: 32 p.
15627: MYLIUS, F.H. - Acht Tage in Holland. Reisenotizen über das Land und seine Kunstschätze. 2de druk. Milaan: Hoepli, 1878.
32981: MYNSSEN, GERARDUS JANUS ADOLPHUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de quaestione an jure hodierno Europaeo conductori rei immobilis, jus in re locata collatum videatur [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1842
33538: MYNSSEN JR, JANUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, ad legem 25. D. de fidejussoribus & mandatoribus [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
33108: NAAMEN, JOANNES SEBASTIANUS VAN, UIT ZWOLLE - Observationes juridicae inauguralis ad titulum codicis civilis de administratione tutelae et rationibus reddendis [...] Amsterdam P. Meyer Warnars 1822
33107: NAAMEN, JOANNES SEBASTIANUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de confessione partis in judicio facta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
1822: NAAMLIJST - Naamlijst voor den telefoondienst, Januari 1915. Facsimilé-druk [ca. 1990] naar de uitgave van 1915. 758 p.
1821: NAAMLIJST - Naamlijst van personen die het Nijmeeg's oud-burgerrecht bezitten. Nijmegen 1881. Geb., 319 p.
1820: NAAMLIJST - Naamlijst der leden van de Ridderschap van Gelderland, sedert 1814. Z.p. [1954], 60 p.
1819: NAAMLIJST - Naamlijst der leden, buitenlandsche geassocieerden en korrespondenten van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Amsterdam 1822. Geb. in origineel karton. 12°: 104 p.
1818: NAAMLIJST - Naamlijst der leden, buitenlandsche geassocieerden en correspondenten van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. 's-Gravenhage 1810. Geb. in origineel karton. 12°: 62 p.
1815: NAAMLIJST - Naamlijst der geborenen, ondertrouwden en overledenen binnen Utrecht en deszelfs voorsteden ... benevens eene lijst der verkochte huizen, landerijen, hofsteden, lustplaatsen, enz. [in] 1834. Utrecht 1834. Geb., 188 p.
7876: NAAMLIJST - Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, zoo als hetzelve zich bevindt op den 1sten September 1821,
9096: NAAMLOOZIANA - "De naamlooziana, of Vertoog zonder naam, over vraagen zonder vinding. Zynde iets over alles, getrokken uit de aantekeningen van ymand, gemaakt op elk, en toepaslyk op niets; voorgegaan door een opdracht aan niemand. Met ongelooflyke moeite en kosten byëengeschraapt, gecorrigeert en gereviseert door het Genootschap van de Zevenstar, gezegd het naamlooze twee-stuivers collegie. Amsterdam, C. Philips Jz., 1772."
9097: NAAMLOOZIANA - "De naamlooziana, of Vertoog zonder naam, over vraagen zonder vinding. Zynde iets over alles, getrokken uit de aantekeningen van ymand, gemaakt op elk, en toepaslyk op niets; voorgegaan door een opdracht aan niemand. Met ongelooflyke moeite en kosten byëengeschraapt, gecorrigeert en gereviseert door het Genootschap van de Zevenstar, gezegd het naamlooze twee-stuivers collegie. Amsterdam, C. Philips Jz., 1772."
2861: ZUIDHOLLANDSE STAM- EN NAAMREEKSEN - Zuidhollandse stam- en wapenreeksen. Rotterdam 1986, 322 p.
7758: NAAMREGISTER - Naamregister van de respective regeeringen der steeden, in de vergadering van Ed. Groot Mog. geen sessie hebbende, als meede van de collegiën der Balliuw-, dijkgraaf-, Hoog Heemraadschappen, enz., mitsgaders van de heeren, vrouwen, balliuwen, schouten en secretarissen van omtrent 500 dorpen en andere heerlijkheden in de provintie van Holland en Westvriesland, 35e druk
38897: NABER, S.A. - Observationes criticae in Platonem, Leiden [ ca. 1863 ], 4o, 20 pag.
36543: NABER, J.C. - De vormende kracht van het Romeinsche recht, rede .... Utrecht Beijers 1885
36088: NABER, J.C. - De verhouding van het Romeinsche recht tot het hedendaagsche. Toespraak Utrecht Beijers 1889
51688: NABER, J.W.A., - Joan Melchior Kemper (1776-1824), Haarlem 1913, 250 pag., geïll.
38870: NABER, J.W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken, Amsterdam 1913, 287 pag., geb., geïll.
20742: NABER, J.C. - Opusculorum index discipulorum iussu factus 1925. Niet in den handel, 1925, 27 pag., geïll, gedrukt op oud-hollands papier, gebonden in leer.
21140: NABER, JOHANNA W.A. ( RED. ) - "Vrouwenarbeid. Orgaan van de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Uitgave der afdeling "" Letteren en Wetenschap "". Amsterdam 1898 ( complete set van 36 afleveringen, 9-7-1898 t/m 1-10-1898 ), samen 300 pag., gebonden in één band."
59112: NABER, J.W.A., - Familie correspondentie van Johan Willem Anton Naber 1819-1876.
58835: NABER, JOHANNA W.A., - Van onze oud-tantes en tantes, met portretten en afbeeldingen, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1917.
33692: NABER, SAMUEL ADRIANUS - Oratio de studiis propaedeuticis [...]
32307: NABER, JEAN CHARLES, UIT HAARLEM - De staatkunde van Johan de Witt. Academisch proefschrift [...] Utrecht J.L. Beijers 1882
26457: NABER, J.W.A. - Margareth Wynanda Maclaine Pont , Haarlem 1929,241 pag., met portret ( mist achterzijde omslag).
5048: WIARDA-NACHRICHTEN - Wiarda-Nachrichten / Wiarda-mededelingen. Afl. 1 (1966) t/m 13 (1988), nr. 11 ontbreekt. Met: Naamlijst familieleden 1975.
9098: NACHT - De duysend en eene nacht, Arabische vertellingen. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Steven van Esveldt, [ca. 1790]. [4 delen]
8311: HERNHUTSCHE NACHTEGAALTJE - Het Hernhutsche nachtegaaltje, in eene vrolyke luim, zingende honderd nieuwe en nooit te voren gedrukte airtjes, zoo menuëtten, contredansen, marsen, etc. etc. Gedrukt voor den auteur. Amsterdam, [z.n.], 1757.
5873: NACHTGLAS, F. - De gouden draad. (Twee eeuwen uit onze familiegeschiedenis). Waarheid en verdichting, Utrecht 1898, 327 p., geb.
35632: "NADERN, JOACHIMUS JOANNES, UIT HANNOVER; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Exercitatio historico-politica de conciliis et circa ea summae potestatis auctoritate [...] Helmstedt Henning Müller 1650
40048: NAEFF, J.P. E.A. (RED.), - Geschiedboek van het Leidsche Studenten Corps, t.g.v. het 375- jarig bestaan van de universiteit te Leiden, 1575-1950, Leiden 1950, 318 pag., geïll., geb.
7752: NAEMREGISTER - Naemregister [later: Naamregister] van de gansche regeeringen der provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utregt, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (...) alsmede van de regeeringen in de steden onder het resort van de Generaliteit, perkamenten omslag. Per deel ca. 200 p. Per deel: € 150
32117: NAERSSEN, CAROLUS GULIELMUS PETRUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens nonnulla de prorogatione jurisdictionis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
34354: NAERSSEN, FREDERICUS REVIXIT VAN , UIT BREDA - Specimen juridicum inaugurale, sistens quaestiones juris civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1828
35672: NAGEL, BARTHOLOMEUS CORNELIS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Onderzoekingen over virulentie-opwekking ..... Rotterdam Terneden 1902
52311: NAGEL, J., - Algemeen register op het Tijdschrift der Ned. My ter Bevordering van Nijverheid, deel I- XXX (1833-1867), Haarlem 1868, 150 pag., geb.
33394: NAGELL, JANUS ARENTIUS VAN, UIT VOLLENHOVE - Disputatio juridica inauguralis, observationes quasdam continens ad locum codicis civilis, qui est de hypothecis judicialibus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1834
40125: NAGGE, W., - Historie van Overijssel, uitgegeven door J. Nanninga Uitterdijk, deel I (van 2), Zwolle 1915, 499 pag., ing. ( papieren omslag beschadigd).
20939: NAGGE, W - Historie van Overijssel. Uitgegeven door J.Nanninga Uitterdijk, 2 delen, Zwolle 1915, 499+440 pag.
1827: NAGTEGAAL, H.K. - Huwelijken te Delft. Alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand. Deel 1812-1842 en deel 1843-1872., Delft 1987-1988, 175 + 229 p.
39150: "NAGTGLAS (INL.);" - Catalogus der tentoonstelling van boeken, handschriften, portretten enz. betrekking hebbende op Elizabeth Wolff geb. Bekker en Agatha Deken, gehouden te Vlissingen bij de onthulling van het gedenkteken. Utrecht 1884, 42 pag.
23891: NAGTGLAS, F - Wat het was en wat het werd. Een blik op het maatschappelijk leven in de laaste 60 jaren, Utrecht 1894, 175 pag.
31623: NAGTGLAS, HENRICUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, exhibens animadversiones ad locum codicis civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1828
23647: NAGTGLAS, F. (RED.) - Voor honderd jaren: uit de papieren van een tijdgenoot [=Corn.J. Nagtglas 1774-1861]. Utrecht 1886, 8+116 pag.
34525: NAHUYS, GERARDUS JOHANNES, UIT UTRECHT - Explicatio quaestionum mathematicarum de maximo et minimo in scientia machinali Utrecht Broedelet 1761
34526: NAHUYS, GERARDUS JOANNES, UIT UTRECHT - Dissertatio philosophico-theologica qua mysteriorum religionis [grieks] ex naturae mysteriis adstruitur Utrecht Broedelet 1752
34083: NAHUYS, JANUS JACOBUS, UIT VREESWIJK - Dissertatio juridica de donationibus, cum generatim, tum de iis quae fiunt inter vivos [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
1832: NAHUYS, MAURIN - Andries en Gerrit Schoemaker. Overdruk uit vier afleveringen van Dietsche Warande jrg 1(1887-1888), 60 p. , geill.
5197: NAHUYS, M - Les armes du comte Báthor baron de Simolin, avec notice historique et généalogique sur cette illustre maison, Utrecht 1871, 23 p., met afb. wapen in kleur.
37701: NAHUYS, M - Médailles et jetons inédits relatifs a l'histoire des 17 anciennes provinces des Pays-Bas, Brussel 1873, 89 pag., geïll.
34355: NAIRAC, CAROLUS AUGUSTUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica de concilio familiae ex cod. nap. collato jure Neerlandico [...] Arnhem Is. An. Nijhoff 1838
15630: NAIRAC, C.A - Nog een oud hoekje der Veluwe, door een plattelands burgemeester. Barneveld: G.W. Boonstra, 1882.
55938: NAIRAC, C.A., - Een oud hoekje der Veluwe, door een plattelands burgemeester, Barneveld, Boonstra, 1878.
23605: NAITO, A. - Katsura. A princely retreat. Tokyo eyc. 1982, 182 pag., geb., geïll., oblong, in hoes.
43004: NANNING, JOANNES - [1] Jezus te Bethanien gezalfd. Antwerpen [= Nederland?], Everaerts, 1749. [Gebonden met:] [2] Twee predikanten op (...) het wonder der Heilige stede. Amsterdam, Crajenschot, 1750. [En met:] [3] Brief van Des. Erasmus (...) aan Koenraad Pelikaan. Amsterdam, Tielenburg, 17xx. [En met:] [4] Godvrugtige zangen op de voornaamste feesten. Amsterdam Crajenschot, 1756. [En met:] [5] Refugium peccatoris ad Jesum Christum. Amsterdam, Crajenschot, 1756. [En met:] [6] Betoog der regtzinnige leeringe van J.N(anning) aangerand door M.F(raats)R.P. Amsterdam, Crajenschot, 1755. [En met:] [7] Breve of brief van (...) den paus Benedictus den XIV (...) Rome 9-4-1757. z. pl., [1757]. [En met:] [8] Brief van een Hollandschen priester aen een Groninger priester. z. pl., [1758]. [En met:] [9] Fidelis copia integri decreti. [1756].
40129: NANNINGA UITTERDIJK, J., - Een Kamper handelshuis te Lissabon, 1572-1594. Handelcorrespondentie, rekeningen en bescheiden, Zwolle 1904, 114 + 584 pag. Boekblok gebroken
1834: NANNINGA UITTERDIJK, J. - Huwelijksproclamatiën van doopsgezinden te Kampen 1667-1795. 's-Gravenhage 1892, 16 p.
32738: NAP, CHRISTOPHORUS MEIJER, UIT GRONINGEN - Specimen philosophico-politicum inaugurale, de praemii ac meriti notionibus et de imperantis jure praemia conferendi [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
42608: NAPJUS, EELCO - Geschiedkundige kronijk en beschrijving van de stad Sneek. 2e druk, Sneek, Smallenburg, 1826.
24911: NAPOLEON - Précis des guerres de César, par Napoleon, ecrit par M. Marchand à l'ile Sainte-Helene sous la dictee de l'empereur.
22414: NAPOLEON, MEYER, R.W.P. DE VRIES - “Een Oranje snuifje door de Hollandsche Maagd aan Napoleon aangeboden”. Gedicht, manuscript, 4°, 4 p.
59693: NARISCHKIN-KURAKIN, E., - Unter drei Zaren, Die Memoiren der Hofmarschallin Elisabeth Narischkin-Kurakin, Wien, Amalthea-Verlag, René Fülöp-Miller, 1930.
25150: NASH, JOSEPH - The mansion of England in the olden time, New edition, New York 1912, 104 plates, bound in linen.
35635: "NASSER, FRIDERICUS, UIT SLEESWIJK HOLSTEIN; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Disputatio politica de differentiis regnorum quam cum aliunde tum praecipue ex publicis Dissertationibus Hermanni Conringii [...] concinnatam [...] Helmstedt Henning Müller 1655
43929: [YTSMA, B.P.],NAT - Gedenkboek Tuinbouwbond Langendijker Groenten Centrale te Broek op Langendijk 1937, 115 pag., geb., geïll.
58337: NAUDIE, M., - Nouveau recueil de remedes pour toutes sortes de maladies par ordre alphabetique, tombe secound, Paris 1745.
57473: NAUMANN, F., - Das Teleskop fur die Jugend, zum Schul und Hausgebrauch, mit 5 Sterntafeln und einer Abbildung des Mondes, Dresden 1854.
32437: NAURATH, MARTIN - Discursus juridicus de rationariis. Von berechneten dienern. Operâ et studio Martini Naurathß [...] Frankfurt / Köln Bingen, Andreas 1665
43064: SENECA / B.A. NAUTA - L. Annaei Senecae, Liber de providentia sive quare bonis viris mala accidant cum sit providentia, Recensuit varietate lectionis et annotatione instruxit B.A. Nauta. Leiden, Luchtmans, 1828.
52031: NAUTA, D. E.A. (RED). - Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 1, 2 en 4, Kampen 1983 en 1998, 443, 488 en 494 pag., geb. met stofomslag. Prijs per deel 35 euro.
35897: NAUTA, GERHARDUS, UIT GRONINGEN - Quaestiones juridicae inaugurales Groningen Wolters 1844
33539: NAUTA, BAVIUS ANTONIUS, UIT LEEUWARDEN - Responsio ad quaestionem literariam [...] Disputatio de L. Coelio Antipatro historico belli Punici Secundi [...] [z.p.] [z.n.] 1821
47693: NAVE, F. DE (RED.), - Liber americorum Leon Voet, Antwerpen 1985, 651 pag., geb., geïll.
20014: NAVE, F. DE E.A. (RED.) - Gerard Mercator en de geografie in de zuidelijke Nederlanden/ Gerard Mercator et la geographie dans les Pays-Bas meridionaux Antwerpen 1994, 175 pag., geïll.
54476: NAYLER, B.S. - Broederlyke liefde en grootheid van ziel onder de Nederlandsche boekverkoopers in 1841. Versierd met facsimile van een eigenhandigen brief, voortgebragt door den tegenwoordige redakteur van het Nieuwsblad voor den Boekhandel. Amsterdam, Nayler & Co., 1841.
42269: NEANDER, J. / BAUMANN, J.N. - Tabacologia hoc est tabaci, seu nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica. Leiden, Elzevier, 1626.
43199: NEBBENS, B. / B. RENOU / C. DE KANTER - Antwoorden op de vrage voorgesteld door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen: Welke zyn de redenen der meenigvuldige vallen of grondbraken in de zee-dyken voornamelyk die der Provincie Zeeland. Z. pl., 1771.
32492: NECK, ABRAHAM VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de tortura [...] Leiden Samuel Luchtmans en Zonen 1754
47727: NEDERBURG, S.C.H., - Brochures over Indische onderwerpen, gebonden in bibliotheekband.
47728: NEDERBURGH, S.C.H., - Opstellen over koloniale vraagstukken 1876-1878,gebonden in geheel linnenband uit de tijd, met opdracht in handschrift aan zoon C.B. Nederburgh, d.d. Leiden 28-1-1878.
32775: NEDERBURGH, IZAK ALEXANDER, UIT BATAVIA - Het staatsdomein op Java. Academisch proefschrift [...] Leiden L. van Nifterik Hz 1882
47791: EEN VAN 'T JONGE NEDERLAND, - Ons defensiewezen uit een economisch oogpunt, Utrecht 1874, 74 pag., geb.
23215: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND H - N. - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
23216: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND O - Z. - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
23218: INGENIEURSWERKEN IN V.M. NED. INDIË EN ELDERS BUITEN NEDERLAND - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs en uit de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in v.m. Ned. Indië en andere plaatsen buiten Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
23214: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND A - G. - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Kon. Inst. van Ingenieurs uit de 19de eeuw, betreffende werken in Nederland. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
20843: NEDERLAND'S ADELSBOEK - Nederland`s Adelsboek. Gebonden in rode stempelband. Jrg I ( 1903 ) t/m 78 ( 1987 ), per deel (voor zover vooradig).
20840: NEDERLAND'S PATRICIAAT - Nederland`s Patriciaat. Gebonden in blauwe stempelband. Jrg. I ( 1910 ) t/m jrg. 83 ( 2001), per deel
15638: NEDERLANDEN, DE - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren. ‘s Gravenhage: Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten, 1841.
15640: NEDERLANDEN, DE - De Nederlanden, door Folk. van Holland. Amsterdam: De Rechtvaerdige Trou [= F. Hoes], 1943.
18614: VROLYKE NEDERLANDER - De vrolyke Nederlander. Zingende en speelende de aangenaamste liederen, die hedendaags gezongen worden. Amsterdam, B. Koene, [ca 1815].
15643: NEDERLANDSCHE - Nederlandsche tafereelen of eene keurige verzameling van 900 fraaije gezigten van steden, dorpen, sloten, oudheden, adellijke huizen, hofsteden, kerken [...] en veele andere aanzienlijke stads- en landsgebouwen in en omtrent de zeven vereenigde Nederlandsche Provintien. 9 dln. in 3 bdn. Amsterdam etc.: J. de Groot en G. Warnars etc., 1792
32787: NEDERMEYER VAN ROSENTHAL, JOHANNES CONRADUS LUDOVICUS ANNAEUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis, de deportationis poena eaque com carcere solitario conjugenda [...] Leiden C.C. van der Hoek 1846
55796: NEEFFS, I. - Prent: 'De edele mevrouwe Margareta Middelton wordt op 24 Meert 1586 onder ghewichten van omtrent seven of acht hondert pondt het lichaem in stucken ghemorselt', gravure door I. Neeffs naar Justus ab Egmondt.
26372: NEFF, C. - Der Allgemeine Kongress der Mennoniten gehalten in Amsterdam, Elspeet, Witmarsum 1936, Karlsruhe 1936, 183 pag., geïll.
33073: NEIJS, HORACE HUGO ALEXANDER, UIT TOELOENG AGOENG (OOST-JAVA) - Beschouwingen over de toepassing van het strafrecht op werkcontractbreuk. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1881
22833: "NEIJSEL, DEN; HAAGE" - Uittreksel geboorteregister Amsterdam d.d. 1-6-1844 betr. geboorte Gerrit, zoon van Willem den Neijsel en Jansie Haage, deels gedrukt, 1 p.
32690: NEIJTZELL DE WILDE, ADRIAAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
7879: NELEMANS, A. - Sepulture ofte graftboeck van de Augustijnenkerck te Dordrecht.
53759: NELKEN, INGENIEUR/HANS SCHNEICKERT - Der Einbrecher und seine Bekämpfung durch technische, polizeiliche und andere Massnahmen, Potsdam, Hayn, 1920.
50856: NEOCORUS L. [= L. KUSTER] - Bibliotheca librorum novorum. 5 parts in 3 volumes in 2 bindings, Utrecht, Halma / v.d. Water, 1697-1699.
34671: NEPVEU, J. I. D. , UIT UTRECHT - I. juris quaestiones 1835
34351: NEPVEU, LAURENTIUS JOANNES, UIT UTRECHT - Dissertatio historico juridica inauguralis de justitia denegata ejusque vindicatione in foro civili [...] Utrecht Joh. Altheer 1832
9104: NEPVEU, JAN IGNATIUS DANIEL - De zelfmoordenaars. Drama in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Utrecht, [z.n.], 1844.
34207: NEPVEU, JANUS IGNATIUS DANIELUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de praecipuis juris novissimi Belgici et Francici differentiis ratione absentium [...] Utrecht L.E. Bosch 1837
35935: NEREE TOT BABBERICH, JEAN PHILIPPE RUDOLPH MARIE DE, UIT TERBORG - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1878
35252: NERÉE, RICHARD. JOH. GUIL. CORN. DE, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inaugurale de contractu redituum vitalitiorum [...] Arnhem C.A. Thieme 1837
4132: NERÉE, H.G.PH.E. VON - Gesamtnachkommenschaft der fünf Söhne von Carl Philipp Mauve (1754-1821) [...] und Wilhelmine, geb. Müller (1760-1829). Hamburg 1967, 70 p.
35539: "NERESIUS, JOACHIMUS, UIT DOBLENA CURONUS; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - De peregrinatione Platonis [...] Wittenberg Christian Schroeter 1706
42559: NERI, ANTONIUS - De arte vitraria libri septem & in eosdem Chr. Merretti observationes & notae. Amsterdam, A. Frisius, 1669.
57503: "NERVAL; " - Les filles du feu. Geneve, Skira, 1944.
15649: NERVAL, GÉRARD DE - Les fêtes de Hollande. Haarlem: Enschedé, 1955.
57822: NES, J.G. TH. VAN, - Prepareren. Methoden voor het prepareren van allerlei planten en dieren, 6e druk, Zutphen (ca. 1965).
34029: NES VAN MEERKERK, JACOBUS EVERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de revocandis donationibus [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
34350: NES, FRED. SIGISM. CONR. VAN, UIT ´S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de natura atquue vi testamenti holographi [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
41022: NESCIO - Dichtertje, de uitvreter, titaantjes, facsimile, 's-Gravenhage 1982, naar de 1e druk 1918, 128+13 pag.
36429: "NETHENUS, SEBASTIAN; PRAESES: SPERLING, JOHANN" - Disputatio physica de leone, aquila, delphino & dracone Wittenberg M. Wendt 1665
6528: NETSCHER, F. - Uit ons Parlement. Portretten en Schetsen uit de Eerste- en Tweede Kamer. Amsterdam [1890]. Ing., geïll., 289 p.
59800: NETSCHER, F.H.J. - Regt en onregt, of de toestand der gewestelijke besturen in Indië tegenover de particuliere industrie. 's-Gravenhage, H.C. Susan, C.H. Zoon, 1864.
56819: NETSCHER, P.M., - Beschouwingen over ons militie-stelsel, 's-Gravenhage, 1861.
30763: NETSCHER, F. - Theo, Amsterdam 1911, 60 pag., geïll. [ betr. Mr. Theo Heemskerk ], omslag beschadigd.
7941: NETTESHEIM, F. - Geschichte der Stadt und des Amtes Geldern.... von den Ursprüngen bis 1863.
6492: NEU, H. - Bibliographie des Templer-ordens 1927-1965. Bonn 1965. Geb., 141 p.
1869: "NEUBECKER, OTTFRIED; W. RENTZMANN" - 10.000 Wappen und Embleme von Staaten und Städten, nach Bildmotiven angeordnet, mit alphabetischem Register. München 1989. Folio. Geb., geïll., 420 p.
27785: NEUBECKER, O. - Bulgaria-Fahnenbilder ( volume II ) Flaggen der welt, Aussereuropäischen Staaten, 27 pag. + 8 kaarten. Plaatjesalbum compleet met alle plaatjes.
61047: OTTFRIED NEUBECKER - Grosses Wappen-Bilder-Lexikon der Burgerlichen Geschlechter Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz.
37148: NEUBURGER, A. / W. CRAMER - Ik kan goochelen. Vermakelijke proeven op natuurkundig gebied voor jong en oud, Leiden z.j., 197 pag., gebonden in half linnen, iets los in de band.
59187: NEUFFORGE, J.H.T.J. DE, - Armorial du Royaume des Pays-Bas, Brussel, lithographie Royale de Jobard, [ca.1820].
60563: NEUFVILLE-RITTER, LOUISE CHARLOTTE DE (1779-1859) - Self portrait of Louise Charlotte Ritter as personification of Pictura
19683: "NEUFVILLE, CHRISTINA LEONORA DE (VERT.); PIERRE DE MORAND" - Childerik, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1738.
47630: NEUHUYS [NEUHUIJS], A.H., - Feestzang bij gelegenheid der plegtige inhuldiging van Zijne Majesteit Willem II, (....) in rijkshoofdstad gevierd (....) 1840, Amsterdam, Moolenijzer, 1840, 16 pag. in marokijn bandje.
56553: NEUKIRCH, J.C.L., - De insektenwereld, naar J.C.L. Neukirch voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door M.J. van Nieuwkuyk, Leiden, Noothoven van Goor.
50851: NEUMAN, GEORGE [= JOHANN GEORG NEUMANN] - De muzicale zangwyzen van Het boek der psalmen, nevens de gezangen by de Hervormde kerk van Nederland in gebruik, volgens de nieuwe dichtmaat. Amsterdam, Hummel, 1776.
35541: NEUMANN, JOHANN GEORG - Oratio de tumulo Divi M. Lutheri adhuc inviolato. Ad V. Cl. Thomam Crenium, theologum fama meritisque inclutum, in Batavis degentem. Wittenberg Officina Hakiana 1707
36365: "NEUMANN, CASPAR HENRICUS, UIT WITTENBERG; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - Dissertatio historica qua...veram de origine electorum sententiam Wittenberg Gerdes 1710
36255: "NEUMANN, JOACHIMUS, UIT PERLEMONT; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST" - De appellatione supremum & incorruptum judicem Jesum Christum quam vulgo citationem dicunt in Vallum Josaphat ...., editio tertia Jena Johann Nisius 1671
35611: NEUNESIUS, ORTOLPHUS - Christliche Leich- und Trost-Predigt [...] Bey Christlicher und Volckreicher Begräbnüß der [...] Frau Ottilien, Des [...] Hn. Jos. Seb. Reinhardi [...] Hauss-Ehre, gebohrner Teubelin. Schmalkalden Justus Valentin Fleischhauer 1674
35609: NEUNESIUS, ORTOLPHUS - Christliche Leich-Predigt, aus dem Propheten Ezechiel Cap. 24 v. 18. Bey Christlicher und Wohl-Ansehnlicher Leichbestattung der [...] Frauen Annen Elisabethen, Des [...] Herrn Iosiae Seb. Reinhardi [...] Hauß-Ehr, geborner Koppin [...] Schmalkalden Justus Valentin Fleischhauer 1674
35610: NEUNHESIUS, ORTOLPHUS - Christliche Leich-Predigt aus dem 1. Buch Mos. Cap. 4 v. 1 - 12 bey volckreicher traurigen Leich-Bestattung des weiland [...] Johan. Heinrich Koppen, Des [...] Georg. Koppen [...] Sohns [...] Schmalkalden Justus Valentin Fleischhauer 1674
57051: "NEUNZIG, K./ A. SCHLEYER;" - Die Käfer Europas. 465 farbige Abbildungen auf 20 Tafeln von Karl Neunzig. Text von Aug. Schleyer, Fürth [ca. 1900].
30477: NEURDENBURG, E - Hendrick de Keyser. Beeldhouwer en bouwmeester van Amsterdam, Amsterdam [ 1930 ], 162 pag., geïll., geb. in originele linnen stempelband. Goed exemplaar.
32334: NÈVE, PAUL LUCIEN, UIT SITTARD - Het rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie-territoir-archieven. Academisch proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1972
53762: NÈVE, P.L. EN E.C.C. COPPENS (RED.) - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.J. de Groot, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 1985.
41030: NEVEN, W (INL.) - Sint-Servatius, bisschop van Tongeren-Maastricht, Borgloon 1986, 183 pag. Handelingen colloquium Alden Biesen.
57394: NEVEUS, CLARA, - Ny Svensk vapenbok, Stokholm 1992, 191 pag., geb., geïll.
28986: NEVILL JACKSON, E. - The history of silhouettes, London 1911, 120 pag. text and 72 plates, hardback.
30442: NEVILLE JACKSON, E - Silhouettes. A history and dictionary of artists, New York, Dover, 1981 after the edition 1938, 154 pag., geïll.
17443: NEWTON, JOHAN (PREDIKANT TE LONDEN) - Bundel van stichtelijke leerredenen, vertaald en uitgegeven door Marinus van Werkhoven, met eene voorrede van [...] Joh. Corn. Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam, Amsterdam, M. de Bruyn, 1786, 8°: 48 + 450 p.
5465: NEYEN, A. - La maison dynastique et baronnale Von der Feltz, issue du Luxembourg, continué jusqu’a nos jours dans une de ses branches habitant le royaume des Pays-Bas. Memoire, Luxemburg 1866, 121 p., geïll. (o.a. met litho van chateau de Fels)
23973: NIBBELINK, D.W. - Handvesten en oorkonden betrekkelijk de geschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard, Leiden 1860, 4°, 30 + 175 pag., [dissertatie].
29094: NICOLAI, H. - Waldeckische Wappen. Beitrage zur familiengeschichte, Teil 1 : einführung in die Heraldik. Adelswappen, Arolsen 1985, 249 pag., geïll., geb.
5690: NICOLAI, HENK - De Kingma-kroniek, of: hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef, Groningen 1997, 342 p., geb., geïll.
35385: NICOLAY, JOANNES CORNELIS, UIT LEEUWARDEN $GUILLAUME, J.N. - Theses ex universa philosophia Parijs -- 1727
5891: NIEBLING, K.F.J. - [Familienarchiv Teil I], Wassenaar 1983, ordner met enkele honderden losse bladen
9109: NIEMANN, HERM. HEND. - Alle hout is geen timmerhout. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1860. [2 delen]
30587: NIEMEIJER, J.W. - Cornelis Troost 1696- 1750, Assen 1973, 450 pag., geb., geïll., met stofomslag.
17444: NIEMEIJER, M. (PREDIKANT TE SNEEK) EN J.W. LIEFTINCK (PREDIKANT TE SLIEDRECHT) - Geloofsgetuigenis. Eene bevestigings- en intreerede gehouden te Sliedrecht den 23 Maart j.l., 2e druk, Sliedrecht, Gebr. Luijt, 1890, 8°: 26 p.
15657: NIEMEIJER, A.H. - Waarnemingen op reizen in en buiten Duitschland, met herinneringen van merkwaardige levensgevallen en tijdgenooten in de laatste vijftig jaren, uit het Hoogduitsch, deel I en II: Reis naar Engeland in het jaar 1819, Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1821-1822
26973: NIEMEYER, J.W. E.A. - Broeker bijdragen, 1972-1979, Broek in Waterland 1980, 132 pag., geïll.
15661: NIEMEYER, A.H. - Travels on the continent and in England, translated from the German. Londen: R. Phillips, 1823.
15658: NIEMEYER, AUGUST HERMANN - Beobachtungen auf einer Reise durch einen Theil von Westphalen und Holland, nebst Erinnerungen an denkwürdige Lebenserfahrungen und Zeitgenossen in den letzten fünfzig Jahren. Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1823.
15659: NIEMEYER, AUGUST HERMANN - Beobachtungen auf einer Reise durch einen Theil von Westphalen und Holland, nebst Erinnerungen an denkwürdige Lebenserfahrungen und Zeitgenossen in den letzten fünfzig Jahren. 2e druk. Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1824.
9110: NIEMEYER, GEORG FRIEDRICH - Legaat aan Helene, van haren vader. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
33075: NIENHUIS, HENRICUS - Oratio de ratione, quam theoriam appellant, processus civilis, praxeos iudiciariae procreatrice et quasi parente, nimis neglecta [...] Groningen J. oomkens 1824
4481: NIËNHUIS RUYS, J.W. - Aanteekeningen van het geslacht Quack. Bussum 1926, 53 p., geïll.
36887: NIEPER, F. - Die ersten deutschen Auswanderer von Krefeld nach Pennsylvanien, Neukirchen 1940, 407 pag.
39341: BURGERSDIJK & NIERMANS - Catalogus der historische bibliotheek van Prof. Dr. P.J. Blok, Leiden 1930, 170 pag.
38483: BURGERSDIJK & NIERMANS - Catalogus 49. Bibliotheca Collectiva, Leiden 1905, 347 pag., geb.
32897: NIERMEYER JR, JAN FREDERIK, UIT ROTTERDAM - Onderzoekingen over Luikse en Maastrichtse oorkonden en over de Vita Baldrici Episcopi Leodiensis. Een bijdrage tot de geschiedenis van burgerij en geestelijkheid in het Maasgebied tot het begin van de dertiende eeuw. Proefschrift [...] Groningen-Batavia J.B. Wolters 1935
57480: NIERMEYER, J.F., - Zum geschichte der Kartographie. Hollands in den drei vorigen Jahrhunderten, pag. 3-40 in Programma 1893-1894, Erasmiaansch Gynamnasium, Rotterdam 1893, 56 pag.
17445: NIERMEYER, A. (THANS PREDIKANT TE WEMELDINGE) - Afscheidsrede gehouden te 's Heer Arendskerke op den gedenkdag der kerkhervorming in 1852, Goes, L. de Fouw, 1853, 8°: 29 p.
54730: NIERMEYER, A. - Verhandeling over het booze wezen in het bijgeloof onzer natie. Eene bijdrage tot de kennis onzer voorvaderlijke mythologie. Rotterdam, A. Wijnands, 1840.
35669: NIEROP, A.S. VAN, UIT AMSTERDAM - Ueber das Verhalten aromatischer aldoxime ..... Amsterdam Binger 1900
33352: NIEROP, ABRAHAM HENDRIK VAN, UIT AMSTERDAM - De verloren wisselbrief. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
56325: NIEROP, L. VAN, - Uit de bakermat der Amsterdamsche handelsstatistiek, Overdruk [ Amstelodamum 1915].
35814: NIERSTRASZ, VICTOR EMILIUS, UIT SLUIS - Rauwolfine als hartgif Utrecht Oosthoek 1907
31831: NIERSTRASZ, JOHANNES CAROLUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de advocatis [...] Leiden H.W. Hazenberg 1829
9112: NIERSTRASZ JR., JOHANNES LEONARDUS - De verlosser en enkele andere gedichten. 2e druk. Zwolle, J. Zeehuisen jr., 1836.
22972: NIESSEN, RIJNBOUTT, CARO, KOSTER - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van P. Niessen, 1852-1858.
4091: NIESSEN, A.G.M. - Stamreeks Luyben 1950. Rotterdam [1950], 76 p., gestencild, geïll.
4090: NIESSEN, A.G.M. - De Helmondsche familie Luyben. Helmond 1942, 29 p., gestencild.
22455: NIEUW HULTEN (NOORD-BRABANT), LEENREGISTER 1644-CA. 1780 - Leenregister van de heerlijkheid Nieuw Hulten (tot 1836 onder de gemeente Oud Heusden en Elshout, daarna gemeente Drunen) over de jaren 1644 tot ca. 1780. Manuscript, folio, ca. 500 pagina's in perkamenten band. Met een getekende kaart, 35x46 cm, waarop de 44 percelen met kleur zijn ingetekend, evenals de boerderijen, boomsingels en een molen.
31213: BLINK H. EN C.J. V. NIEUWENBURG - Limburg als economisch- geographisch en staatkundig gewest in 't verleden en heden, pp. 205- 298 in Tijdschrift voor Economische Geographie Jrg. 10 ( 1919 ), geïll.
33350: NIEUWENHUIJS, FRANS LUDGER ADOLF, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1871
58995: NIEUWENHUIJS, F.L.A. EN C.J., - Verbeterde bereiding van de kina-loogzouten (......) benevens geneeskundige veranderingen, Amsterdam 1853, 117 pag.
59428: NIEUWENHUIJS, VONDEL. - Cahier met handgeschreven aantekeningen van R. Nieuwenhuijs, Merellaan 3, Den Haag, manuscript, 1 deel. M14719
1874: NIEUWENHUIS, J.G.B. - Archief van de gemeente Zuid-Beyerland. Rotterdam 1955. Geb., getypt, 53 p.
21158: NIEUWENHUIS, G.I.J. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren in en na de reformatie, deel II, Amsterdam 1912, 198 pag., geb., geïll.
21159: NIEUWENHUIS, G.I.J. - Bijdrage tot de oude geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren, Hilversum 1908, 45 pag., geïll.
25343: NIEUWENHUIS, A.W. - Der sexualtotemismus als basis der dualistischen kulturen und derer exogamie in Ozeanien. Leiden 1931, 140 pag.
9113: "NIEUWENHUIS, C.J.N. (VERT.); ADAM GOTTLIEB OEHLENSCHLÄGER" - Graaf Hakon of De zegepraal van het christendom over de heidensche eeredienst in Noorwegen. Treurspel. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1864.
35898: NIEUWENHUIS, DIONYSIUS CHRISTIANUS, UIT DEVENTER - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1844
35895: NIEUWENHUIS, ADRIANUS JACOBUS , UIT DEVENTER - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1848
32137: NIEUWENHUIS, HENRICUS BERNARDUS, UIT DEVENTER - Specimen academicum, animadversiones continens historicas, oeconomicas, super decimis et jure decimandi [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
35899: NIEUWENHUISEN, JOHN, UIT RIJSWIJK - Stellingen ..... Leiden Van den Berg 1898
9114: "NIEUWENHUIZEN, BAREND (VERT.); GABRIEL MARIE LEGOUVÉ" - De verdienste der vrouwen. Vertaald uit het Frans. Den Haag, J. Immerzeel, 1804.
33349: NIEUWENHUYS, CHRÉTIEN HERMAN, UIT SOERABAYA - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
4107: NIEUWENHUYSEN, A. VAN - Inventaire des archives de la famille van Male de Ghorain. Brussel 1974, 96 p.
31119: NIEUWENHUYSEN, A. VAN - Inventaire des archives da la familie de Lalaing, Brussel 1970, 412 pag.
47620: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Mijn huis op het water, mijn huis op het land, 's-Gravenhage 1930, 142 pag., geb., geïll. [o.a. over Edam].
9115: "NIEUWENKAMP, W.G. (VERT.); ADAM GOTTLIEB OEHLENSCHLÄGER" - Axel en Walborg. Drama. Vertaald uit het Deens. Amsterdam, Abraham Frijlink, [1871].
30642: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp, opgetekend door zijn kleizoon, Utrecht 1979, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
15663: NIEUWENKAMP, W.O.J., EN J.G. VELDHEER - Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee. Haarlem: Erven F. Bohn, 1897.
15664: NIEUWENKAMP, W.O.J., J.G. VELDHEER, W.J. TUYN - Old Dutch towns and villages of the Zuiderzee. Londen-Philadelphia: Fisher Unwin/Lippincott, 1901.
30475: NIEUWENKAMP, W.O.J. - [ Boekbespreking van Bali en Lombok ], Huis Oud & Nieuw 1906, pag. 213- 219, geïll.
30462: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Illustrated catalogue of original etchings and lithographs by W.O.J. Nieuwenkamp, Londen, Dorien Leigh, 1920.
25606: NIEUWKOOP, JAN VAN - De Kaag. Oude herinneringen aan Binnen-en Buiten-Kaag. Den Haag z.j., 110 pag., geïll.
9117: NIEUWLAND, PIETER - Gedichten. Amsterdam, P. de Hengst, 1788.
9119: NIEUWLAND, PIETER - Nagelaten gedichten. 2e druk. Haarlem, Adriaan Loosjes, 1816.
9121: NIEUWLAND, PIETER - Gedichten en redevoeringen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1824.
33540: NIEUWLAND, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophico-critica de Musonio Rufo, philosopho stoica [...] Amsterdfam Petrus den Hengst 1783
9123: NIEVELT, CAREL VAN - Een held van Lobongtjobong. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1897.
38839: NIGGL, G - Geschichte der Deutsche autobiographie im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1977, 237 pag., geb., met stofomslag.
17449: NIJENHUIS, ANNE W. (PREDIKANT TE MILDAM) - Blijde boodschap in bange tyden, Drietal preken, Kampen, S. v. Velzen Jr., 1868, 8°: 46 p. (laatste p. beschadigd met tekstverlies)
41721: NIJHOFF, M - Catalogue d'une belle collection de livres anciens et modernes sur la guerre de 80 ans, 's-Gravenhage 1908, 196 pag.
38191: NIJHOFF, I.A. - Beschrijving van een handschrift afkomstig van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, Amsterdam 1857, 12 pag. met kleurenlitho. ( Los )
40107: NIJHOFF, P., - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald, Arnhem, 1857, 346 pag., geïll.
34765: NIJHOFF, FREDERIK WILLEM, UIT MEPPEL - Continue multioscilleerende functies Amsterdam Van Bottenburg 1927
39466: NIJHOFF, W. E.A (RED.) - Catalogus der Nationale tentoonstelling van het eeok. Algemeen gedeelte, Amsterdam 1910, 168 pag., geb., geïll. Gedrukt op zwaar papier.
58478: NIJHOFF, D.C., - De hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750-1784, 's-Gravenhage 1889, 341 pag.
51456: NIJHOFF, WOUTER, - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-maatschappij, Martinus Nijhoff 1853-1931, 's-Gravenhage 1932, 283 pag., geb.
17105: "NIJHOFF, W.; F.W.D.C.A. VAN HATTUM" - Bibliografie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 2e dr. Bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. van Hattum. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1953. (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie).
23746: NIJHOFF, IS. AN. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd, 6 delen (deel 6 in 3 stukken), Arnhem 1830-1875. Twee delen gebonden, zes delen in papieren omslagen. Complete set met de 4 uitslaande platen, maar geen mooi exemplaar, hier en daar watervlekkig.
5685: NIJHOFF, P. - De heeren en de heerlijkheid van Keppel, Arnhem 1853, (overdruk Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidk. IX, 46 p.
31735: NIJHOFF, BERARDUS CORNELIS, UIT AMSTERDAM, GEB. ENKHUIZEN - Schets van het leven en de physiologie van Herman Boerhaave . Proefschrift [...] Amsterdam D. Noothoven van Goor 1881
32348: NIJKAMP, JET NELLY, UIT AMSTERDAM - Novatio. Schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam VU Uitgeverij 1997
35390: "NIJLAND, M.C.; F.P.A. MUYSKEN; J.A. VAN LEEUWEN" - Prent op de afgelegde examens in juni 1888 door Piet [Muysken, prop. medicijnen], Jacob [van Leeuwen, prop theologie] en Meindert [Nijland, cand. rechten]. Naar een tekening van M.C. Nijland. 1888
15680: NIJLAND, G.J. - Mijn land [reeks plaatjesalbums], Deventer: Bussink, 1928-1937, 4o, gebonden, 64 pag.
30454: NIJLAND, D.V. - Simon Moulijn, lithograaf en schilder, Antwerpen 1946, 40 pag., geïll.
51572: NIJLEN, JAN VAN, - De Lokstem en andere gedichten, Maastricht, Stols, 1925.
34272: NIJMEGEN SCHELTEMA, GERARDUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale de jurejurando [...] Arnhem I.A. Nijhoff 1830
16511: NIJMEGEN - Album van Nijmegen en Omstreken. Haarlem, Kleinmann, [1901], 12 lichtdrukken in omslag, 4° oblong.
16522: NIJMEGEN - Geïllustreerde gids voor Nijmegen en omstreken. Uitg. V.V.V. Nijmegen Vooruit, [1952], 68 p.
22320: NIJMEGEN, SMITS - Facsimile van een inschrijving in een album amicorum dd. Nijmegen 1643 en getekend Johannes Smits, pastor ecclesia Noviomagensis, gedrukt, 1 p.
22487: NIJMEGEN, SCHOOL VAN 'T NUT, RIJNDERS, REYENDAM - Album voor D.A. Rijnders bij het verlaten van de Nutsschool te Nijmegen in 1910. Gekalligrafeerde titelpagina en een groot aantal ingeplakte visitekaartjes van personen te Nijmegen op 30 bladen.
53782: NIJNATTEN, G.C.M. VAN / H.J.J. V.D. BRUG (RED.) - Tribunalen in Nederland, en andere na-oorlogsche rechtspraak, 1e- [2e- en 3e-] jaargang. Zwolle, Tjeenk Willink, 1945, [1947].
32697: NIJSINGH, JANUS TIJMEN, UIT WIJK (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, quo in sententiam art. 759 codicis civilis inquiritur [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch en Zoon 1829
33200: NILANT, ANTONIUS, UIT GOOR - Art. 9 van de wet houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koningrijk. Proefschrift [..] Arnhem J. Rinkes jr. 1880
33201: NILANT, HENRICUS LUCAS, UIT ZWOLLE - Disputatio juridica inauguralis, de jure tutelari ex lege XII tabularum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
35896: NILANT, JOANNES GERARDUS CORNELIUS, UIT ZWOLLE - Theses juridicae inaugurales Leiden D.J. Couvee 1848
27704: NIMAL, H - Les béguinages, Nivelles 1908, 126 pag., geïll. met facsimiles, geb. in half linnen.
35483: "NIMPTSCH, GOTTLOB; PRAESES: FREYTAG, FRIEDRICH GOTTHILF" - De sacris gentium in montibus [...] Leipzig Immanuel Titius 1719
32955: NISPEN TOT SEVENAER, OCTAVE FRANÇOIS AUGUSTIN MARIE VAN, UIT ARNHEM - Het waterschap van de Oude-IJssel. Proefschrift [...] Leiden P.J. Mulder 1892
20030: NISPEN TOT SEVENAER, C.C.M. VAN (RED.) - 't Suideras en zijn bewoners, Zutphen 1994, 255 pag., geb., geïll.
1881: NISPEN TOT SEVENAAR, E. VAN - Maastrichtsche grafsteenen, elf overdrukken uit de Publications (1929-1941).samen 172 pag., geill.
31773: NISPEN TOT SEVENAER, LEO CLEMENS CHRISTIAAN OTTO MARIA VAN, UIT ZEVENAAR - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
4331: NISPEN TOT PANNERDEN, A.J.M. VAN - De koop en verkoop van Pannerden in 1801-1803. ['s-Gravenhage] 1968, 65+[68] p., geïll., gestencild.
56557: NISPEN TOT SEVENAER, C.J.C.H. VAN, - Proeve eener verhandeling over de Tienden en het Tiendregt, meer bijzonder den Gelderschen Tiend, Arnhem, 1850.
34927: NISPEN TOT SEVENAER, CAREL OCTAVE MARIE VAN, UIT ARNHEM - Eenvoudige vrijwaring Leiden Somerwil 1892
34423: NISPEN TOT SEVENAER, PAULUS JOSEPHUS ALOYSIUS ANACLETUS MARIA VAN, UIT ARNHEM - De invloed der armenwet op de rechtspersoonlijkheid Arnhem Gouda Quint 1888
4332: NISPEN TOT PANNERDEN (RED.), F.K.M. VAN - Het geslacht Van Nispen. Genealogische en historische bijdragen aan een familiekroniek. Delft 1986, 95 p., geïll.
57367: "NITZSCHE, F.R.; " - Hoe behoudt men zijne gezondheid? Of gymnastiek toegepast als middel tot behoud der gezondheid. Vertaald door H. Eshuijs, Arnhem, v. Egmond, 1870.
16840: NIVEA - Nivea toeristenkaart voor wielrijders, automobilisten en wandelaars. Schaal 1:200.000. Prijs per blad.
9124: NIVELLE DE LA CHAUSSÉE, PIERRE-CLAUDE - Le prejugé à la mode, comedie en vers et en cinq actes. Amsterdam, Henri du Sauzet, 1735.
50661: NOACK, W.C., - Tafereelen van de zee, in verhalen van schipbreuken, reizen en lotgevallen van beroemde personen, Rotterdam, v. Gogh, [1850].
59090: NOAILLES, COMTESSE ANNA DE., - Het zal lang licht vanavond zijn, Baarn Arethusa Pers, 1982 1e druk. Met vertaling in het Nederlands van Jan Coljée, nr 3 van 90.
36076: NOBEL, GERARDUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de in jus vocando Utrecht F. Halma 1687
32488: NOBEL, JOHANNES, UIT HEES - Dissertatio juridica inauguralis, ad L. un. D. de remissionibus [...] Leiden Philippus Bonk 1750
34189: NOBEL, CAROLUS JOANNES RICHARDUS, UIT OVERIJSSEL - Dissertatio juridica inauguralis de cessione [...] Groningen J.B. Wolters 1843
22703: NOBELAER, HOUTHUYS(EN) - Twee brieven van Cornelis Nobelaer, dd. ‘s Gravenhage 26-1-1617 en 23-8-1617 aan Jacob van Houthuys(en) te Amsterdam (op de NZ Voorburgwal t.o. St. Nicolaasbrug). Manuscript, folio, 4 p, met afdruk van lakcachet.
58339: NOE, H., - Carel van Mander en Italie, beschouwingen en notities n.a.v. zijn leven der dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche schilders, 's-Gravenhage 1954.
34121: NOELS, ANDREAS JOHANNES, UIT VLISSINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de lege commissoria ex juris Romani principiis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
31961: NOEVER DE BRAUW, ISAÄK GERRIT TEN, UIT WOERDEN - Over den invloed van eenige geneesmiddelen op de maagbewegingen. Proefschrift [...] Utrecht J. Nikerk 1887
33199: NOLEN, W. - Bacteriologie en geneeskunde. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de rijks-universiteit te Leiden. Rotterdam W.J. van Hengel 1891
8027: NOLET, W. EN P.C. BOEREN - Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen.
59634: NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53), AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - "Scene from ""'t Boeren leven"" (The peasant's life)"
51749: NOLTENIUS, J.F., - Lexicon Latinae Linguae antibarbarum qua dri partitum , Leipzig etc. 1744.
22333: NOLTHENIUS - Handtekening, uitgeknipt, van Jeronimus Nolthenius, advocaat te Amsterdam, 1783, manuscript.
34190: NOLTHENIUS, GULIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio inauguralis de educatione pauperum in civitate [...] Amsterdam Christianus Andreas Spin 1825
7728: LISTE NOMINALE - Liste nominale des Chevaliers de la Toison d'Or, depuis la fondation de l'Ordre jusqu'a nos jours, z.pl., z.j. [ca. 1874].
9145: "NOMSZ, JOANNES (VERT.);" - Gabriëla van Vergy, treurspel. 2e druk. Jan Helders & Abraham Mars, 1792.
9143: "NOMSZ, JOANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE" - De huigchelaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789.
9126: "NOMSZ, JOANNES (VERT.); ALEXIS PIRON" - Ferdinand Cortez, overwinnaar van Mexico, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1764.
9129: "NOMSZ, JOANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE" - Athalia, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, David Klippink, 1771.
17446: NONNEN, NICOLAUS (PREDIKANT TE BREMEN) - Boet-predicatie op den plechtigen uitgeschrevenen Boet- Bede- en Dank-dag, geviert den 7 Octob. 1739 ter gelegentheid van het springen der buskruyt-tooren de Bruyd genaamt, op den 21 Sept. des nachts door den blixem veroorzaakt, [...] waarachter eenige byvoegzelen betreffende de historische berichten, zo van de publyke gebouwen te Bremen die weleer door den donder geraakt zijn, als inzonderheid het voorgevallene by het springen van deezen kruyt-tooren, Amsterdam, H. Vieroot, 1740, 4°: (2) + 68 p.
33622: NOODT, GERARDUS - Dissertatio de religione ab imperio jure gentium libera [...] Leiden Fredericus Haaring 1706
23065: NOORD-HOLLAND, WEGEN, OOSTHUIZEN - Bestek betreffende onderhoud van de weg Buiksloot - Purmerend - Hoorn, benevens het bestraten van de weg tussen Purmerend en Oosthuizen, over de Beemster Ringdijk, d.d. 11-6-1841. Gedrukt, folio, 8 p.
36119: NOORDAM, NICOLAAS FRANS, UIT MAASSLUIS - De Republiek en de Noordse oorlog Assen Van Gorcum 1940
61067: NOORDE, CORNELIS VAN (1731-1795) - Portrait of Jozina Keuse at 100 years of age
6623: NOORDEGRAAF, LEO EN GERRIT VALK - De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen.
43992: "NOORDELOOS, P.;" - Het Sint Elisabethen Convent-weeshuis der stede Grootebroek, Heiloo 1946, 182 pag., geïll., geb.
43928: NOORDELOOS, P. EN J. MORSINK, - Geschiedenis van den polder Het Grootslag, Heilo 1946, 219 pag., geb., geïll.
34122: NOORDENDORP, JOANNES BERNARDUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale ad titulum vi libri I cod. civ. Neerl. [...] ls Gravenhage P.H. Noordendorp 1853
58601: NOORDERVLIET, J.J.W., TEVES, BROCKMANN, - Liederen gezongen door mej. Riek Brockmann tgv. het huwelijk van J.J.W Noordervliet met Toty Teves te Amsterdam, 17 december 1929, gedrukt, 2 pag.
58958: NOORDEWIER, M.J., - Een bijna vergeten hoofdstuk uit het leven onzer vaderen opgerakeld t.g.v. het IXde Landhuishoudkundig congres te Assen, Groningen 1854, 54 pag., geb.
35678: NOORDHOEK HEGT, JOHAN, UIT BATAVIA - Iets over den vibrio koch Utrecht van Boekhoven 1894
17447: NOORDINK, JOH, BERN. - Leerrede ter viering van den 25 jarigen dienst in de gemeente van 's Gravenhage, gehouden op 17 January 1821, 's Gravenhage, Wed. J. Allart en Comp., 1821, 8°: 47 p.
16525: NOORDOOSTPOLDER - Excursiegids 1948 van de Noordoostpolder. Uitg. Directie van de Wieringermeer, Zwolle 1948, 80 p.
37737: NOORDRAVEN, J - Het stalen schip. Een handboek over de samenstelling en het onderhoud van den scheepsromp, Amstwerdam 1921, 638 pag., geb., geìll.
32564: NOORDTZIJ, M. - Israël' s verblijf in Egypte, bezien in ' t licht der Egyptische ontdekkingen. Rede [...] Leiden D. Donner 1892
50895: NOORDUYN, JACOBUS - Herinneringen van een uitstapje naar Brussel in Augustus 1836. Gorinchem, Noorduyn, 1836.
4339: NOORDUYN, J.T.TH. - Geslacht Noorduyn. Uitvoerige genealogie, losbladig in ringband, `bijgewerkt t/m juli 1977'. 275 p., geïll.
30916: NOORDZIEK, J.J.F. - "Geschiedenis der beraadslagingen gevoerd in de Tweede Kamer der Staten- Generaal over het wetboek van koophandel, deel I, zitting jaar 1822/23; deel II, 1e en 2e gedeelte; zitting jaar 1825/26. Twee delen in 3 kartonnen banden, 's-Gravenhage 1872-1880, 442 + 491 + 2112 (=1212) pag., deel II iets los in de band."
1901: NOORDZIEK, J.J.F. - Archiefwezen 1826-1852, met eene korte opgave van den inhoud van eenige boekerijen. 's-Gravenhage 1853, 321 p.
34646: NOORT, H. J. OP TEN , UIT ZUTPHEN - VI theses juridicae. 1789
55866: "NOORT, ENGELBERT OP TEN; E.A." - Dossier met ca. 70 handgeschreven juridische adviezen (met retro-acta) aan het Hof en aan de Rekenkamer van Gelderland, uitgebracht door de momber en/of substituut momber van Gelderland, ca. 1690 - ca. 1740.
33543: NOORT, JODOCUS JOANNES OP TEN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de testimonio mulierum [...] Leiden Andreas Koster 1787
34191: NOORT, JACOBUS FREDERICUS OP TEN, UIT ALMELO - Dissertatio juridica inauguralis de laesione enormi [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
34192: NOOTEN, NICOLAUS FRIDERICUS VAN, UIT LOPIK - Specimen juris Romani continens commentationem ad legem XVIII. dig. de rebus creditis et XXXVI de acquirendo rerum dominio [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1841
15667: NOOTHOORN, A.E. VAN - Reizen en lotgevallen van Karel de Man in Nederland. Amersfoort: W.J. van Bommel van Vloten, [1846].
31981: NOOTHOVEN VAN GOOR, GERARD BENJAMIN, UIT LEIDEN - De verkoopsbelofte. Academisc h proefschrift [...] Amsterdam De brakke grond 1885
35365: NOOY, J.A. DE - Prent voor promotiediner bij Maison van der Pijl in Den Haag, voor Dr J.A. de Nooy. 1917
40352: NORA, ELIZABETH, - Netherlands now, l'ecole du Nord, Parijs 2006, 120 pag., geïll., geb., als nieuw.
36438: "NORBY, NICOLAUS, UIT ZWEDEN; PRAESES: FECHT, JOHANN" - Exercitium historico-theologicum de hierarchia ecclesiastica Rostock Weppling? 1718
32370: NORD, HANS ROBERT, UIT 'S GRAVENHAGE - Historische ontwikkeling en beteekenis van de representatiegedachte in het Staatsrecht. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1945
35425: "NORDANUS, FRIDERICUS, UIT LÜBECK (1) ; DORNE, HERMANNUS A, UIT LÜBECK (2) ; JESSENIUS, JOHANNES, UIT FLENSBURG (3 EN 10) ; NOLDIUS, JACOBUS, UIT MALMÖ (4) ; OSTERHOFF, MICHAEL, UIT LÜBECK (5) ; SALFELT, JACOBUS, UIT JENA (6) ; KÖCKERT JUNIOR, AUGUSTINUS, - "Bigae juridico-politicae. XIV disputationibus absoluta & completa. (1) De ortu reipublicae, eius progressu, definitione, statu integritatis, &c.; (2) De reip.(ublicae) materia; (3) De matrimonio, et tribus domesticae societatis speciebus, conjugali, paternâ, et herili; (4) De liberorum educatione, institutione, scholis, professoribus, studiosis, peregrinatione; (5) De forma reipublicae seu de monarchia; (6) De majestate ecclesiastica; (7) De electione et successione, principum item praerogativa, officiis & virtutibus; (8) De statu polyarchico, ubi etiam de foederibus & ganerbinatu; (9) De adjunctis rerumpublicarum seu de officiariiis, cancellario, scil. legatis, consiliariis, adsessorib.(us), senatorib.(us) et syndicis &c.; (10) De adiunctis rerumpub. quoad res , hoc est de legibus, earum sanctione et executione; (11) De monetis, collectis, vectigalibus, fisco et aerario; (12) De reliqua cura magistratus; eiusdemque correlatis, nempe subditis; (13) De administratione bellica; (14) De"
9150: NORDEN, MARIE [PS. VAN FRIEDERIKE MARIE ERNESTINE WOLFHAGEN] - De broeders en de monnik. Een tafereel der Siciliaansche zeden, uit het laatste gedeelte der 18e eeuw. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1843. [2 delen]
28138: NORMAND, CHARLES - De vignola der ambachtslieden of gemakkelijke wijze om de vijf bouw-orden te teekenen. Vertaaling J.v. Straaten, nieuwe uitgave, Amsterdam, J.Radink, 1851, 87 pag. + 42 platen.
57134: "NORTH LEE, B.;" - Bookplates and labels by Leo Wyatt, Wakefield, Fleece Press, 1988.
47589: NORTON, LEMUEL, - Autobiography (.....) including an account of his early life, two years in a printing office, eleven years at sea in which was twice shipwrecked (....) also his christian experience, Concord 1864, 192 pag., hardback.
36792: NOSKE, W.C. - Vijanden van den tuinbouw en hunne bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers, Amsterdam [ ca. 1900 ], 280 pag., geïll. ( o.a. met 20 afb. in kleur ).
55479: NOSTRADAMUS, MICHEL - Uittrekzel der voorzeggingen van Michael Nostradamus, behelzende het noodlot (...) der koningen (...) van Groot Brittanjen zedert de Reformatie tot de komst van de tegenwoordige Koning George tot de throon (...) voor meer dan 150 jaaren door Nostradamus voorzegd (...) met een voorreden inhoudende het leven van dien berugte man. Uit het Engels vertaald door C.P. Amsterdam, H. Blank, 1715.
42281: NOSTRADAMUS, MICHEL - Les vrayes centuries et propheties de maistre Michel Nostradamus. Revues et corrigées suyvant les premieres editions imprimées en Avignon en 1556 et à Lyon en 1558. Avec la vie de l'autheur. Leiden, P. Leffen, 1650.
3544: NOTICE - Notice historique sur la famille de De Geer, par deux de ses membres, à l'usage des autres, Suède et Hollande 1843, 143 p., groot folio, geb., geïll., met portretgravures en litho's en een tabel. Loose in binding, binding severly damaged. The pages are in good condition.
34070: NOTTEN, FREDERICUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale generalia continens principia, quibus tum apud Romanos, tup apud nostrates tutela nititur [...] Amsterdam P. Meyer Warnars 1823
54669: NOUGARET, P.J.B. (ED.) - Histoire des prisons de Paris et des departements, contenant des memoires rares et precieux. Le tout pour servir a l'histoire de la Revolution Francaise, notament a la tyrannie de Robespierre et se ses agens et complices. 4 delen, Paris, 1797.
9151: NOUHUYS, H.J.C. VAN - De wapensmid en zijn zoon. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1852. [2 delen]
59521: NOUHUYS VAN, HERMAN, JACQUES CONSTANT, - Ibrahim en Zulikah, een Oostersch verhaal. Amsterdam, (private edition), 1843.
36912: NOUVEL, O - Französische papiertapeten 1800- 1850, Tübingen 1981, 260 pag., hardback with dustwrapper, ill.
57173: "NOVACK, G.; " - Pius X. Wahl und Lebensgang. Gedenkblatt herausgegeben zum Besten des Baues einer St. Georgskirche in Berlin-Pankow, Berlin 1903, 56 pag., geïll.
34676: NOVISADI, JOH. CHRISTOPH., UIT AMSTERDAM - Dissertatio juris publici de jure rei monetariae apud batavos. Utrecht Broedelet 1754
26567: NUBEL, O - Mittelalterliche beginen- und sozialsiedlungen in den Niederlanden. Tubingen 1970, 335 pag., geb.
37262: NUMAN, A - "Vee- artsenijkundig magazijn deel I, eerste stuk; deel I derde stuk; deel II eerste stuk; deel II tweede stuk, Groningen, R.J. Schierbeek, 1827-1830, org. karton."
24709: NUMAN, ALEXANDER - "Handboek der genees- en verloskunde van het vee ingerigt naar de behoeften van het koningrijk der Nederlanden; onder opzigt der maatschappij: Tot Nut van het Algemeen. 2nd enlarged and corrected edition. Groningen, R.J. Schierbeek, 1826."
31371: NUMAN, A.M. - Noord- Hollandse kerken en kapellen in de middeleeuwen, ca. 720- 1200. Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie, Zutphen 2005, 232 pag., geïll.
60978: "NUMAN, HENDRIK; NAAR C. VAN ASSEM" - Pragtige Eereboog voor zynde Doorluchtige Hoogheid Willem de Vyfde.
60846: NUNNINK, ADOLF CAREL (1813-1894) AFTER PIENEMAN, NICOLAAS (1809-1860) - ADMIRAAL DE RUYTER. 22 APRIL 1676
41711: NUYENS, W.J.F. - Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de 16e eeuw, 4 delen van elk twee stukken, Amsterdam 1865-1870. Gebonden in 4 half linnen banden. Goed exemplaar.
33592: NUYS KLINKENBERGH, JACOBUS VAN, UIT WEST-GRAFTDIJK - Dissertatio physico-philosophica inauguralis de aere ejusque proprietatibus et usu [...] Leiden Joannes le Mair 1764
17448: NUYS KLINKENBERG, J. VAN (HOOGL. EN PRED. TE AMSTERDAM) - Lijk- en lovreden ter gedachtenis van [...] Petrus Curtenius, theol. doctor, professor in de H. Godgeleerdheid en predikant te Amsterdam [...] openlyk uitgesprooken in de groote gehoorzaal van het Athenaeum Illustre deezer stad den 16 Nov. 1789. Uit het latijn vertaald door Marten Jongeneel, ss. theol. stud., waarby een lykdicht door Petrus Scheffer, Amsterdam, Joh. Wessing Wz, 1790, 8°: 12 + (2) + 58 p.
42610: NUYSSENBURG, IZAAK VAN - Korte beschrijving van Geertruidenberg. Dordrecht, Blusse, 1774.
9154: NUYSSENBURG, IZAAK VAN - Nagelatene gedichten. Utrecht, J. van Schoonhoven & Comp., 1778.
32698: NYPELS, ARMAND JAN LEOPOLD, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
5893: NYROP, C. - Fra Holland? Niedorp - Nierop - Nyrop, Kopenhagen 1910, 43 p., geïll. (oplage 80 ex.)
34201: NYST, VICTOR MATTHIAS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de munere proxenetarum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1846
1909: OBREEN, H.T. - Franeker. Inventaris der archieven. Franeker 1974. Geb., 266 p.
1907: OBREEN, H.T. - Dokkum. Inventaris der archieven. Dokkum 1959. Geb., 178 p.
1908: OBREEN, H.T. - Harlingen. Inventaris der archieven. Bolsward 1968. Geb., 164 p.
34034: OBREEN, HERMAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de insinuatione instrumentorum authenticorum et privatorum in acta publica [...] Leiden Haak en Comp. 1832
32607: OBREEN, HERMAN CONSTANT, UIT LEIDEN - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1898
32888: OBREEN, HENDRIK TJAARD, UIT HEEMSTEDE - Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust. Proefschrift [...] Bolsward A.J. Osinga 1956
9155: OCKERSE, ANTOINETTE - Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen, door vrouwe A. Ockerse, wed. mr J.P.Kleijn . Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1819.
32429: ODELEM, JOHANN PHILIPP - Dav. Mansueti De S. Germanis Prodromus commentationis academicae de abusu brachii secularis in foris protestantium [...] s.p. s.n. 1742
5906: ODIJK, AD.J. EN BEN - "De bakker-tamboer en zijn beminde, deel I: Flitsen uit het leven van B.A. Odijk en A. Hoekstra; deel II: Stambomen van de families Odijk en Hoekstra, [Amsterdam 1993], 204 p., geïll."
56628: ODRY, M., - Les gendarmes, poeme en deux chants, 2me. ed., Paris, Mars, 1825, 22 pag.
42951: OEFELE, ALOYS, VRIJHEER VAN - Mijn uitstapje naar Italie in den zomer van 1832. 2 delen, Amsterdam, Frijlink, 1834 [vertaald door G.H. Nagel].
16540: OEGSTGEEST - Gids voor Oegstgeest. Uitg. Ver. “Gemeentebelang Oegstgeest”, [1930], 72 p.
33246: OEHM, LORENZ - Tractatus canonico-politicus de jure episcopali : in partes quatuor secundum summa istius juris capita distributus: cujus praeludia quae rationem ac dispostionem totius instituti aperiunt, thesibus aliquot comprehensa ... publicae censurae submittit Basel Joannes Jacobus Genathius 1613
36313: "OEHMICH, JOHANN VOLCKMAR, UIT MACRO-ERICENSIS; PRAESES: KLEINSCHMIED, JOHANN GEORG" - Disputatio historico-physica de quaestione illa: Utrum ambidextri sint pravi? Wittenberg Wilcke 1696
31215: OEI, L - Indigo. Leven en een kleur, Amsterdam 1985, 223 pag., geb., geïll., met stofomslag.
40080: OERLE, H.A. VAN, - Leiden. Een multidisciplinaire benadering van het proces der stadwording en de ontwikkeling van het oudste stadsgebied in de middeleeuwen, Leiden 1974, 116 pag., geïll. [ dissertatie met los blad stellingen].
20212: OERLE, H.A. VAN - Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden eeuw. 2 delen ( Beschrijving en Atlas ), Leiden 1975, 460+55 kaarten in 62 bladen, geb., geíll, met stofomslagen. Goed exemplaar.
36642: OERLEMANS, JACOBUS WILLEM HUIBERT, UIT VELSEN - Autoriteit en vrijheid 1800 - 1914. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriele maatschappij Assen Van Gorcum 1966
38976: OESAU, W - Die Deutsche Südseefischerei auf Wale im 19. Jahrhundert, Glückstadt 1939, 137 pag., geb., geïll.
34802: OETGENS VAN WAVEREN PANCRAS CLIFFORD, JACQUES GERARD JOSEPH, UIT PATTI (RESIDENTIE JAPARA) - Eenige opmerkingen over den staat van kennelijk onvermogen Leiden Somerwil 1887
20283: OEVEREN, C.M.S.A. VAN - Heraldische zegels in het Rijswijks Museum, pp 15-20 in Jaarverslag 1961 Museum Rijwijk, geíll.
53785: OEVEREN, CORNELIS VAN, E.A. - ['Rotterdamsche en andere stukken rakende de verheffing van zijn Hoogheit', rugtitel van band met 25 stukken betreffende de gebeurtenissen in 1747-48 en 1750].
19901: OEYNHAUSEN, JULIUS VON - Fürslich Blut. Ein Beitrag zur Genealogie des Hauses der Welfen.
31093: OFFERHAUS, M.C. ( INL. ETC. ) - Aanteekeningen en bescheiden bij Het geslacht Offerhaus, zijn traditie en geschiedenis ( Ned. Leeuw 1934 ), Nijmegen 1934, 89 pag.
32550: OFFERHAUS, J. - De vorming van den evangeliedienaar, de taak van het kerkelijk hooger onderwijs. [...] Leiden P. Engels & Zoon 1882
33110: OFFERHAUS, L.F., JOHANNES, UIT BURUM - Dissertatio theologica exhibens Abaelardi Theologi Methodum, [...] Groningen J.B. Huber 1855
6693: OFFICIATORUM - Officiatorum referendissimi Frederici de Baden, 1496 tot 1516.
56699: OFFICIEREN KORPS. KON. SCHERPSCHUTTERS, EENIGE, - Een woord aan den heer J.K.H. de Roo van Alderwerelt, 's-Gravenhage, 1868, 8 pag.
32918: OFFRINGA, CORNELIS, UIT BREDA - 's Rijksveeartsenijschool, veeartsenijkundige hoogeschool (1821-1925). Proefschrift [...] Wageningen H. Veenman en Zonen 1972
9164: "OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); JOSEPH PATRAT" - Het geschenk of De gelukkige misvatting, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
9165: "OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); HONORÉ ANTOINE RICHAUD MARTELLY" - De twee Figaroos, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
9166: "OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE" - De menschenhater, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1805.
9160: OGELWIGHT JR., HENDRIK - Waldheim, tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
9161: "OGELWIGHT JR., HENDRIK (VERT.); JEAN-ELIE BÉDÉNO DEJAURE" - Louise en Volsan, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
22965: OIJEN, VAN - Wapen van A.L.B.W. van Oijen (rood met drie 6-puntige gouden sterren), geplakt op achterzijde van een publicatie door A.A. Vorsterman van Oijen.
22977: OIJEN, VAN - Twee brieven van M.A.J.B. van Oijen, 2e luit. Kw.mr., d.d. 1849 en 1850, resp. te Maastricht en Alkmaar geschreven aan neef van Suchtelen van de Haare. Met overlijdensbericht van A.L.B.W. van Oijen, echtgenoot van T.G. van Hasselt, d.d. Voorburg 1857, ook gericht aan Van Suchtelen.
16545: OISTERWIJK - Schoon Oisterwijk, door John Bergmans, geïllustreerde gids voor Oisterwijk en omgeving, 3e druk, Oisterwijk, Uitgeverij “Oisterwijk”, [1933], 140 p.
16543: OISTERWIJK - Schoon Oisterwijk, door John Bergmans. Officiële geïllustreerde gids met medewerking van de V.V.V., Oisterwijk, Centrale Uitgeverij “Oisterwijk”, [1926], 144 p.
16544: OISTERWIJK - Wandelkaart voor Oisterwijk en omstreken. Tilburg, Jean Smits & Zonen, [ca. 1930?], 28x38 cm.
16542: OISTERWIJK - Geïllustreerde gids “Mooi Oisterwijk” door A.J. Zoetmulder. Oisterwijk, Centrale Uitgeverij “Oisterwijk”, 1922, 58 p.
53432: OLDEN, R. EN J. BORNSTEIN (RED) - "Der Justizmord an Jakubowski; Herausgegeben im Auftrag der liga für Menschenrechte von Rudolf Olden und Josef Bornstein, Berlijn [1928]."
34193: OLDENBARNEVELD DICTUS WITTE TULLINGH, ANTONIUS ADRIANUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale sistens observartiones aliquot ad locum de praescriptione, imprimis acquisitiva, praecipue secundum codicem legum civilium [...] Utrecht N. van der Monde 1829
36758: OLDENBARNEVELD GEN. WITTE TULLINGH, A.A. V. - De omwenteling van 1813 te 's-Gravenhage. Aanteekeningen n.a.v. Th. Jorissen, Utrecht 1869, 102 pag., met 2 uitslaande facsimiles van brieven.
50842: OLDENBORGH, PIETER VAN - De belegering en verdediging van de Willemstad, in Maart 1793. Dordrecht/Amsterdam, Blusse/Allart, 1793.
58423: OLDENBURG ERMKE, F. VAN, - Het lied der honderd boeken [ van het Thijmfonds], 18 pag., geïll., oblong.
34055: OLDENEEL VAN OLDENZEEL, JOHANNES JACOBUS GERMANUS LUDOVICUS VAN, UIT RAALTE - Dissertatio juridica inauguralis, de forma donationum tam inter vivos quam ex testamento [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
40146: OLDENHUIS GRATEMA, L., - De stadhouders van Drenthe. Hunne magt en staatsregterlijke verhouding tot de landschap, Groningen 1867, 112 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
23792: OLDENHUIS GRATAMA, L - Bijdrage tot de kennis der oudste ordelen of gewijsden van Drost en 24 etten, later den etstoel van Drenthe, [ Assen, 1870] 40 pag.
31979: OLDENHUIS GRATAMA, LUCAS, UIT ASSEN - Disputatio juridica inauguralis, de universali bonorum inter conjuges communione in plerisque patriae nostrae tractibus olim vigente [...] Groningen J. Oomkens 1835
58444: OLDEWARRIS, H., - The covers of Wendingen, Rotterdam, 010, 1994, geïll., in ringband.
35514: OLEARIUS, JOHANN CHRISTOPH, UIT HALLE (SAKSEN) - Dissertatio epistolica ad [...] Christoph.Krausium, [...] quâ numus argenteus, in memoriam Norberti, ArchiEp. [...] Arnstadt Heinrich Meurer voorJohann Gabriel Ehrt 1704
42641: OLEARIUS, ADAM - Persiaensche reyse uyt Holsteyn, door lyflandt, Moscovien, Tartarien en Persien, door Ph. Crusius en O. Brughman, gesanten des (...) heere Frederick (...) hertog van Sleswijck en Holsteyn, etc, aen den koninck van Persien: En van daer te landt naer Oost-Indien. Vertaald uit het Duits, 2e vermeerderde druk, 2 delen in 1 band. Amsterdam, Jan Jansz (= Jansonius), 1651.
57071: "OLENHEINZ, L. UND H. VON KOHLHAGEN; " - Heraldisch-genealogische Blatter fur adelige und burgerliche Geschlechter, Jrg. 1 (1904/5), Jrg. 2 (1905) und Jrg. 3 (1906).
22828: OLIESLAGER, D' - "Bericht van overlijden van Johannes Baptist d'Olieslager, 42 jaar, overleden St. Janssteen 26-8-1858, gehuwd, ""arm overleden"", deels gedrukt, 1 p."
55035: OLIVIER, N. - Het zeeregt, van vroegeren en lateren tijd. 's Gravenhage, G. Vervloet, 1831.
56779: OLIVIER, W.J., - Het brievenschrijven gemakkelijk gemaakt of handleiding tot het stellen van brieven bij allerlei gelegenheid, 8e druk, Amsterdam, Campagne.
42979: OLLEFEN, L. VAN - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, deel 2 (Delfland). Amsterdam, Banse, 1793.
15686: OLLEFEN, L. VAN, EN R. BAKKER - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver, deel IV (Kennemerland, deel VII (Rhijnland) en deel VIII (Rhijnland), Amsterdam, H.A. Banse, 1796-1801, 3 delen, facsimilé-reprint, Zaltbommel: Europese Bibliotheekl, 1976
15684: OLLEFEN, L. VAN - De Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver. Deel IV (Kennemerland). Amsterdam: H.A. Banse, 1796.
9170: "OLLEFEN CASPERSZ, WILLEM VAN (VERT.); ADR.-MICH.-HYAC. BLIN DE SAINMORE" - Joachim, of De zegepraal der ouderliefde, tooneelspel in verzen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785.
9168: "OLLEFEN CASPERSZ, WILLEM VAN (VERT.); CARLO GOLDONI" - De weldaadige knorrepot, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1782.
38630: OLOZAGA, S. DE / F.M. DE LA ROSA - Filips II in Spanje. Redevoering van D. Salustiano de Olozaga, uitgesproken (.....) Madrid 1853, met aanteekeningen (....) van D. Francisco M. de la Rosa, uit het Spaansch vertaald door P.A.S. van Limburg Brouwer, Amsterdam 1853, 80 pag.
16551: OLST - V.V.V. Olst. Olst 1954, 24 p.
41919: OLTHOF, W.L. - Babad tanah djawi, in proza. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling (.....) naar de uitgave van J.J. Meinsma, 's-Gravenhage, 1941, 380 pag. + los register van 36 pag. door A. Teeuw.
41918: OLTHOF, W.L. (ED.) - Poenika serat babad tanah djawi wiwit saking nabi adam doemoegi ing taoen 1647, 's-Gravenhage 1941.
31321: OLTMANS, ALB. - Het landgoed Wolfhezen. Een verdwenen dorp, Oosterbeek 1922, 30 pag., geïll.
31320: OLTMANS, ALB. - Het archief van de kerkvoogdij der N.H. Gemeente te Wageningen, Wageningen 1928, 74 pag.
38790: OMEGA [= J.F.L. DE BALBIAN VERSTER ] - De reis van Prins Hendrik naar Indie, [ drie krantenartikelen 1916, uit een te Medan uitgegeven dagblad, betr. deze reis in 1836- 1838. ]
22485: OMKEERGRAPJES - Twee tekeningetjes, een van “Victor Emanuel voor het sluiten van de vrede van Villa Franca” en van “bruidegom en bruid”. Na draaiing van 180° ziet men Victor Emanuel na het sluiten van de vrede en “echtelieden”.
16552: OMMEN - Kaart van Ommen, Nederland, schaal 1:50.000, Uitg. V.V.V. Ommen, 1 blad in omslag [ca. 1950?].
16553: OMMEN - Wandelgidsje, V.V.V. Ommen, [ca. 1961], 11 p.
1922: OMMEREN, H.R. VAN (RED.) - De koopmansgilderol van Deventer 1249-1387. 's-Gravenhage 1978, 302 p.
20694: OMMERING, J.G. VAN, E.A. - Inventaris van de collectie papieren van de familie Van Hengst 1620-1922, Utrecht 1986, 90 pag.
56817: ONDER-OFFICIER DER CAVALERIE, EEN GEPASPORTEERD {= J.H. BURLAGE], - Inspectie over de zes jaren te paard, enz. van den gewezen vrijwilligen dragonder P. Dekker Jr., Amsterdam, 1852.
34680: ONDERDEWYNGAART CANZIUS, PETRUS HENRICUS, UIT DELFT - Dissertatio anatomico-physiologica inauguralis de manducatione hominis cetero-rumque mammalium Leiden J.W. van Leeuwen 1831
9175: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De speler, of Revenge-Praag, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, M. Westerman & C. van Hulst, 1838.
22770: ONDERWATER, DE SALIS - Testament d.d. 18-1-1740, verleden voor auditeir-militair D. Luyken te Ieperen van Pompejus Onderwater, ritmeester en Abigael Catharina de Salis. Manuscript, 4 p met beider handtekeningen.
9177: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); G. HAGEMANN" - Sint Maerten, of De gestoolen ganzen. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1799.
9176: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); ELIZE BURGER, GEB. HAHN" - Adeleide, gravin van Teck, ridder-toneelspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1799.
9173: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De speeler, of Revenge-Praeg, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1799.
9172: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De verzoening, of De broedertwist, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
9178: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); G. HAGEMANN" - Het doodshoofd, of De vogelkooijen, ridder-tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1799.
9179: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); FRANCIS BEAUMONT EN JOHN FLETCHER" - Stille waters hebben diepe gronden. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leiden, David du Mortier en Zoon, 1808.
9180: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); FRANCIS BEAUMONT EN JOHN FLETCHER" - Stille waters hebben diepe gronden, blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1833.
59340: ONDERWIJS, AMSTERDAM, KALLENBACH. VAN DER LOOS, - Verklaring van B&W van Amsterdam dat aan Johannes Christoffel Kallenbach leerling van een Openbare School van de 1e klasse tot bewijs hunner goedkeuring van gedrag en vlijt de Ereprijs is toegewezen, getekend Amsterdam, 13 juli 1893 en getekend door F.P. Van de Loos, hoofd der school, 1 blad, deels gedrukt, deels in handschrift.
31109: ONNEN, H. - Geslachtsregister der familie Onnen, Kiel 1891, 21 pag., oblong, met groot uitvouwbaar schema.
5913: ONNEN, H. - Geslachtsregister der familie Onnen, vrouwelijke tak, Haarlem 1892, 54 p., oblong
31926: ONNES, JEIPE ONNO, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de testamento ab irato condito [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1836
22921: ONS GENOEGEN, AMSTERDAM, VERWEIJ - Herinnering der feestviering van het 25-jarig bestaan der Societeit Ons Genoegen. Voor den heer (in handschrift: W. Verweij Az). Lid der Societeit. Amsterdam/Park 28 mei 1853. Gedrukt boekje, 43 pag.
22658: ONS GENOEGEN, MAY - Ballotageformulier van de sociëteit “Ons Genoegen” d.d. 1858. Namen: C.J. May, R.C. van Marselis Hartsinck, F. Guimond, J.H. Bosch, E. Nissink, W. Meyer, J.H. Richard. 8°, gedrukt.
22454: ONSENOORT (N. BRABANT), KORENMOLEN, DE GOEIE - Verklaring van E. Duytz drossaard van Onsenoort, dd. Onsenoort 1755, betr. de Corenwintmolen van Onsenoort, molenaar Constantinus de Goeie. Manuscript, folio, 2 p.
27870: ONTGROENDEN STUDENT, EEN - Groenloopen, geen zelfvernedering. Een antwoord aan den onbekenden hoogleeraar en geruststelling aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Leiden 1904, 37 pag.
34876: OOMEN, HENRICUS, UIT TETERINGEN - Theses juridicae inauguralis quas annuente summo numine Leiden M. Cyfveer 1800
35107: OORDT, JOANNIS FREDERICI VAN - Oratio de vero in theologia unice sectando 1840
5917: OORDT, W.H. VAN - Kinderen van één vader. Tegenwoordige staat van het geslacht Van Oordt, naar de stand van 1 januari 1986, Zwolle 1986, losbladig in ringband met op rug “Genealogie Van Oordt - 1986”
34382: OORDT J.F.Z, JACOBUS THEODORUS FREDERICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jure jurando decisorio [...] Utrecht N. van der Monde 1839
1935: OORKONDENBOEK - Oorkondenboek van Groningen en Drente. 2 dln. Groningen 1896-1899. Geb., geïll., 440+524 p.. Ingenaaid exemplaar.
41278: OORSCHOT, J.M.P. V. - Eindhoven, een samenleving in verandering, 2 delen, 1810-1920 en 1920-1960, Eindhoven 1982, geb., geïll., 1058 pag. Goed exemplaar.
31528: OORT, HENRICUS, UIT EEMNES BUITENDIJK - Disputatio de pericope Num. XXII [...] Leiden P. Engels 1860
31525: OORT, ABRAHAMUS JOANNIS, UIT HOORN - Specimen theologicum quo inquiritur [...] Leiden P. Engels 1862
23663: OORT, J.W.L. VAN - Volks-wis-en werktuigkundig lees- en leerboek, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen . Amsterdam 1839, 307 pag.
22892: "OORTE, VAN; FILOSOFIE" - "Tekst van P. van Oorte J.D. ""Lof der Wijsbegeerte"", manuscript 1 p, 19e-eeuws."
9183: OORTMAN, M. - Nederland in 1853. Dithyrambe. Den Bosch, J.J. Arkesteyn en Zoon, 1853.
50911: OORTMAN, D. - De Utrechtse Maliebaen. Z. pl., [1710].
59539: OOSTEN VAN STAVEREN, G.L. VAN, - Het beleg van Haarlem in 1572-1573. Dichterlijke tafereelen, Utrecht, van den Monde, XXXll+ 80 pag., met aantekeningen
54753: OOSTER, M. EN D. VAN HAREN - Correspondentie tusschen zyne genade den hertog van Richmond en de heeren Ooster en Van Haren, betreffende onze gevangenen in Engeland. Amsterdam, Allart, 1781.
16555: OOSTERBEEK - Wandelgids voor Oosterbeek en omstreken [2e druk], Uitg. V.V.V., Oosterbeek, G. Romijn, [1901], 44 p.
16556: OOSTERBEEK - Oosterbeek en omstreken. Officiëele gids. Uitg. V.V.V., tekst van J. Wesselink, Oosterbeek [1923], 64+56 p.
16558: OOSTERBEEK - Oosterbeek. Hotel- en Pensiongids, Uitg. V.V.V., [ca. 1950??], 28 p.
9185: "OOSTERDIJK, HERMANNUS GERARDUS; Q. HORATIUS FLACCUS" - Lierzangen van Q. Horatius Flaccus in Nederduitsche verzen gebragt. Vertaald uit het Latijn. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1819.
33247: OOSTERDYK SCHACHT, JOANNES - Morbus remedium sive de morborum in sanandis morbis efficacia. Oratio [...] Utrecht Alexander van Megen 1733
33856: OOSTERDYK SCHACHT, JOANNES - Oratio de arcanis medicorum non celandis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1753
31312: OOSTERHAGEN, H.S. - Oorlogsdagboekje, januarie- junie 1902, met inl. etc. door C.C. Eloff, Pretoria 1976, 106 pag., geb., geïll., met stofomslag.
19105: OOSTERHOUT, M - Nammeregister op de Snitser recesboeken 1490/1517.
23630: OOSTERLING, L.G. - Kent U ze nog.... de Wassenaars. Zaltbommel 1972, ca. 240 pag., geïll., geb., oblong.
31717: OOSTERVELD, LUKAS DERK, UIT AMSTERDAM - Enkele aspecten van vestigingsplaats en verkeer in het kader van het bedrijfs beleid. Academisch proefschrift [...] Alphen aan den Rijn Samsom 1971
9188: OOSTERWIJK BRUIJN, JACOB VAN - De boertige zangster. Nieuwe verzameling van dichtstukjes. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1837.
9187: OOSTERWIJK BRUIJN, JACOB VAN - Luimige dichtstukjes. Tweede verzameling. Amsterdam, M. Westerman, 1830.
50810: OOSTERWIJK HULSHOFF, W.V., - De geschiedenis van Jozef voor kinderen, 2e stukje, 12e druk, Leiden etc. 1847.
50813: OOSTERWIJK HULSHOFF, W. VAN, - De geschiedenis van Jozef voor kinderen. Uitg. My. Tot Nut van 't Algemeen, 1e en 2e stukje, 7e druk, Leiden/ Mortier, Deventer/ de Lange 1812, 100 pag.
33546: OOSTERWYK, GUILIELMUS JUSTUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de homoicidio, ex voluntate, non ex exitu dijudicando [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1763
22318: OOSTERZEE (FR), VISIOEN - “Een waarachtige geschiedenis van het wonderlijk visioen of verschijning dat aan Intje Janszoon, tot Oosterzee op de Heereweg verschenen is den 8 December 1722. Heel aangenaam om te lezen”, Groningen, G. Geertsema, ca. 1900? Gedrukte brochure, 8°, 15 p.
31766: OOSTERZEE, JAN WOUTER VAN, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1869
17662: OOSTERZEE, J.J. VAN - Jacques Saurin. Eene bladzijde uit de geschiedenis der kanselwelsprekendheid, Rotterdam, 1855, 8°: 160 p., orig. karton.
17452: OOSTERZEE, J.J. VAN - "Stemmen des heils. Leerredenen, Rotterdam, v.d. Meer & Verbruggen, 1854, 8°: 385 p. BIJGEBONDEN: Rome's overwinnaar [...] 10 april 1853, Rotterdam a.b. 1853, 32 p.; De slaande engel, R'dam a.b. 1853, 24 p.; Een oude strijd, Rotterdam a.b. 1853, 32 p.; Aarons dood [...] na het overlijden van A. de Vries, predikant te Rotterdam, 2e druk, Rotterdam, H.V. van Gogh, 1847, 33 p.; Bij het graf van [...] A. de Vries, Rotterdam, J. v.d. Vliet 1847, 8 p.;Naaman te Syrien, Brussel, 1853, 45 p.; Strijd en verzoening, 37 p.; Leerredenen van J.J.L. ten Kate, Rotterdam, 1851 [boekbespreking], 47 p."
17453: OOSTERZEE, J.J. VAN - Aarons dood. Leerrede [...] uitgesproken na het overlijden van A. de Vries, predikant te Rotterdam, Rotterdam, H.V. v. Gogh, 1847, 8°: 33 p.
17454: OOSTERZEE, J.J. VAN (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Leerrede over de zaligheid der hongerigen [...], z.pl., [1846], 8°: pp.159-182
17455: OOSTERZEE, J.J. VAN - De zon der geregtigheid. Leerrede ter godsdienstige opening van het academiejaar der Utrechtsche Hoogeschool, Utrecht, Kemink en Zn, 1863, 8°: 30 p.
17456: OOSTERZEE, J.J. VAN - Het ideaal der gemeente. Leerrede uitgesproken 31 October 1875, Utrecht, Kemink, 1875, 8°: 27 p.
17457: OOSTERZEE, J.J. VAN - De oorlogsbode. Tijdpreek in augstus 1870, derde duizend, 's Gravenhage, M.J. Visser, [1870], 8°: 28 p.
17458: OOSTERZEE, J.J. VAN - Bedreigd, maar veilig. Leerrede op den gedenkdag der kerkhervorming 6 November 1853, Rotterdam, Van der Meer & Verbruggen, 1853, 8°: 32 p.
17459: OOSTERZEE, J.J. VAN - Een biddend vaarwel. Afscheid aan mijne hartelijk geliefde gemeente te Rotterdam, 2e druk, Rotterdam, Verbruggen en v. Duym, 1863, 8°: 40 p.
32113: OOSTERZEE, JOHANNES JACOBUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio theologica de Jesu, e virgine Maria nato [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
9191: OOSTERZEE, JOHANNES JACOBUS VAN - Uit de dichterlijke nalatenschap. Amsterdam, D.B. Centen, 1884.
4187: OOSTERZEE, N. VAN - Het geslacht Milders. 's-Gravenhage 1922, 16 p., geb., geïll.
34102: OOSTHUYSE VAN RYCKEVORSEL, PETRUS ANTONIUS MARIA VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jurisdictione voluntaria judicis cantonalis [...] 's Gravenhhage A.D. Schinkel 1840
32914: OOSTING, EVERHARD, UIT ASSEN - Het eenkindschap, proeve van verklaring van het Drentsche landregt [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1868
32848: OOSTING, CASPARUS EVERHARDUS, UIT HOOGEVEEN - Disputatio juridica inauguralis de jure retractus, de quo statuit art. 841 C.C. [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32847: OOSTING, JANUS, UIT ASSEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaedam de jure praeclusionis, secundum art. 647 et 648 cosicis civilis Gallici [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
32767: OOSTING, PETRUS, UIT ASSEN - Specimen historico-juridicum inaugurale, de provincia Drenthina ab ordinibus generalibus provinciarum Belgarum saeculo XVII exclusa. Pars prior [...] Groningen J. Römelingh 1835
42977: OOSTKAMP J.A. (1 EN 2), A. VAN ZUTPHEN (3), H. KREMER (4), J. V. WIJK (5,6,7), [H.J. MEERMAN V.D. HORST](8). - [1] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Drenthe in leeslessen voor de jeugd. Koevorden, v.d. Scheer, 1822. [2] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Overijssel. Zwolle, Clement e.a., 1816. [3] Aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Utrecht. Gorinchem, v.d. Wal, 1820. [4] Beknopte aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der provincie Groningen voor de jeugd. Groningen, Oomkens, 1819. [5] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Gelderland. Zutphen, Thieme, 1819. [6] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Holland, eerste stukje, Hollands Noordelijk gedeelte. Gorinchem, v.d. Wal, 1819. [7] Aardrijkskundig schoolboek van de provincie Holland, tweede stukje, Hollands Zuidelijk gedeelte. Gorinchem, v.d. Wal, 1821. [8] Korte aardrijkskundige schets der provincie Limburg voor de jeugd. Venlo, Bontamps, 1821.
3775: OOSTRA, J. - Familieboek Hoitinga. [Drachten 1979], 172 p., geb., geïll.
16561: OOSTVOORNE - Geïllustreerde gids voor de Noordzee-badplaats Oostvoorne, Uitg. V.V.V., [ca. 1910], 60 p.
16562: OOSTVOORNE - Oostvoorne aan Zee. Wandelkaart en fietskaart, 2e druk, schaal 1 à 25000. Uitg. V.V.V. [1916], 52x32 cm.
16563: OOSTVOORNE - Gids voor Oostvoorne. Uitg. V.V.V., [1930], 40 p.
56477: OOSTWOUD, J., - Maandelykse mathematische liefhebbery (....) voor de maand September 1764, Purmerend etc. [1764].
56475: OOSTWOUD, J., - Maandelijkse mathematische liefhebbery (..) voor de maand February 1764, Purmerend etc. [1764].
56476: OOSTWOUD, J., - Maandelijkse mathematische liefhebbery (...) voor de maand November 1764, Purmerend etc. [1764].
16567: OOTMARSUM - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, [5e druk]. Uitg. V.V.V., [1936], 96 p.
16568: OOTMARSUM - Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken, [6e druk]. Uitg. V.V.V., [1948], 100 p.
16569: OOTMARSUM - Wandeltochten Ootmarsum. Uitg. V.V.V., [ca. 1950?], 22 p.
36580: OPEL, FRIEDRICH CHRISTOPH, ADVOCATUS ISLEBIENSIS - "Dissertatione inaugurali de sorte suffragatoria ecclesiae; Vom Priester-Losz. Halle Chr. Andr. Zeitler 1714"
9192: OPIE, AMELIA - Tafereelen uit het wezenlijke leven. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, C.L. Schleijer, 1818. [1 van 2 delen]
34470: OPPEN, LEOPOLD BERNARD JOSEPH VAN, UIT MAASTRICHT - Van voorloopige voorzieningen in geval van afwezigheid , artt 519-522 B.W. Utrecht P.W. van de Weijer 1894
36536: OPPENHEIM, J. - Mijn laatste college, toespraak Leiden IJdo 1908
56328: OPPENOORTH, W.F.F., E.A., - Een bezoek aan de steenkolemijn te Kerkrade, Extract W & B 1902, pp. 327-336 en 379-390, geïll.
41303: OPPERMANN, O - Die alteren Urkunden des klosters Blandinium und die anfange der stadt Gent. Erster Teil, Text, Zweiter teil facsimiles, Utrecht 1928, 506 pag. + 32 platen.
41176: OPPERMANN, O - Untersuchungen zur Nordniederlandischen Geschichte des 10 bis 13 Jahrhunderts, 2 delen in 1 band, Utrecht 1920-1921, 257+183 pag.Mooi exemplaar in linnen band, met het Dritter Teil, de Faksimiles.
27687: OPPERMANN, O - "Rheinische urkundenstudien, erster Teil: Die Kölnisch-Niederreinischen urkunden; Zweiter Teil: die trierisch-mosellandischen urkunden, Utrecht 1922 + Groningen 1951, 458 + 271 pag. Het tweede deel bewerkt door F.Ketner. "
34794: OPSTALL, HENDRIK JOHANNES VAN , UIT ENSCHEDE - Reactiesnelheden van 1-chloor-2-4-dinitrobenzol en -naphthaline met aromatische aminen Leiden Van Nifterik 1932
53797: OPSTRAET, JOANNES - Justa defensio Joannis Opstraet adversus calumnius ac praecipue atrocissimam illam non ita pridem resuscitatam, de sigillo confessionis. z. pl., z.j.
57828: OPWYRDA, R.J., - Aanhangsel op de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van 4 december 1872, Vlaardingen, 1873, pp. 341-350.
31661: OPZOOMER, C.W. - Cartesius. Een redevoering in Utrecht uitgesproken. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1861
34521: OPZOOMER, C W. - De geest der nieuwe rigting Amsterdam Gebhard 1862
36539: OPZOOMER, C.W. - Het karakter der wetenschap. Eene voorlezing .... Amsterdam Gebhard 1853
31799: OPZOOMER, C.W. - 1846-1871. Redevoering op den dag zijner 25jarige ambtsbediening [...] Amsterdam J.H. Gebhard & Comp. 1871
34866: OPZOOMER, CORNELIUS GUILIELMUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de naturali obligatione Leiden Gebhard 1845
41968: OPZOOMER, W.R.E.H. - Het klooster van Diepenveen. Handschrift, uitgegeven en toegedicht, 's-Gravenhage 1886, 50 pag., gebonden in half linnen.
9193: ORACULEN - Vermakelyke oraculen, ofte kortswylige voorzeggingen.Uyt den Francoyschen in onze Nederlandsche taale overgezet door J.W. Luder, advoc. Den laatsten druk. Van nieuws overzien, en van veele drukfouten en misslagen verbeterd. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1764.
42318: ORANJE-NASSAU, FREDERIK HENDRIK / ISAAK DE BEAUSOBRE (ED.) - Memoires de Frederic Henri prince d' Orange qui contiennent ses expeditions militaire depuis 1621 jusqua l' annee 1646. Amsterdam, P. Humbert, 1733.
58759: ORANJEKLANT, EEN, - De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een Oranjeklant, Rotterdam 1879.
17046: ORCUTT, W.D. - From my Library Walls. A Kaleidoscope of Memories. London: John Murray, 1946.
22316: ORDE DER UNIE, MULDER - Brief van S.I. (?) Mulder aan Jan ter Gouw, d.d. 1860, betr. de Orde van de Unie en de Reunie, manuscript, 2 p.
22394: ORDEN, VAN, ZAANDAM - Drie brieven van G. van Orden, dd. Zaandam 1833, 1837 en 1847 aan de bibliothecaris/secretaris van het Kon. Ned. Instituut. Manuscript, 8° en 4°, 5 p.
1946: ORDONNANTI - Ordonnantie van het middel op het trouwen en begraven, gearresteerd den 26 October 1695. 's-Gravenhage 1695, 11 p. Met: Nader publicatie tot elucidatie en ampliatie op de ordonnantie van het middel op het trouwen en begraven, gearresteert den 3 December 1695. 's-Gravenhage 1695, 8 p.
2022: PLACCAET ENDE ORDONNANTIE - Placcaet ende ordonnantie raeckende de herauten ende andere officieren, 't vueren van wapenen, Tymbers, Titelen, ende andere teeckenen van eere ende van edeldom. Brussel: Huybrecht Anthoon Velpius, 1652, 24 p.
55091: PYLADES / ORESTES - "Pylades aan zynen getrouwen vriend Orestes. z. pl., 19-1-1742; Antwoort van Orestes aan zynen getrouwen vriend Pylades. z. pl., 8-2-1742; Wederantwoordt van Pylades aan zynen getrouwen vriend Orestes. z. pl., 12-3-1742; Tweede antwoordt van Orestes aan zynen getrouwen vried Pylades. z. pl., 10-4-1742."
6238: FAMILIE-ORGAAN - Familie-orgaan van de vereniging Het geslacht Voorspuij van Groot-Ammers, jrg..2 nr 3 (1965), 26 p., geïll.
52586: ORLEANS, CHARLES D' - Chansons. Avec introduction et glossaire par P. Valkhoff. Blaricum, De Waelburgh, 1932.
4288: ORLERS, J. - Geslacht-boom der graven van Nassau, inhoudende den oorsprong, af-komste, voortgang, daden ende gheschiedenissen der hooch-gheboren graven des selven gheslachts, verciert met 16 af-beeldingen der voornaemster Nassausche helden. Leiden [ colophon: J.A. van der Marsse voor Jan Jansz. Orlers] 1616, (16) + 141+(1) p., geb. in perkament uit de tijd.
25085: ORLERS, J.J. - Beschrijvinghe ende af-beeldinge van alle de victorien, so te water als te lande die Godt (...) de Staten der Ver. Nederlanden verleent heeft.
52536: ORLERS, I.I. - Beschrijvinge der stad Leyden. Leiden, Haestens e.a., 1614.
28883: ORMOND, R - Early Victorian portraits, 2 volumes, London 1973, 626 pag. text + 1047 ill. Hardback with dustwrappers in cassette.
29161: ORNSTEIN- VAN SLOOTEN, E. - Werk in uitvoering. Etsen van Rembrandt in verschillende staten, Amsterdam 1981, 56 pag., geïll.
35691: OROBIO DE CASTRO, SAMUEL, UIT AMSTERDAM - De vaso-motorische zenuwen .... Amsterdam J.C. Schroder 1877
50896: ORSOY, J.A. VAN - Het lusthof Koldenhooven. Amsterdam, H. Bosch, 1722.
60140: "ORTELIUS; FORESTI DE BERGAMO, GIACOMO FILIPPO (1434-1520) (BERGOMENSIS, JACOBUS PHIL.)" - Supplementum supplementi chronicarum ab ipso mundi exordio vsque ad redemptionis nostrae annum M.ccccc.x editum. Venice, Rusconi, 1513.
36092: "ORTH, GEORGIUS FRIDERICUS, UIT REGENSBURG; PRAESES: CAMERER, R.J." - Dissertatio inauguralis medica de foetu XLVI annorum Tubingen Wed. C. Reis 1720
15694: ORTIGAO, RAMALHO - A Hollanda, oitava ediçao. Lissabon: Pereira, 1935.
31473: ORTLEB, A. UND G. - Kleines Heraldisches Lexicon oder Handwörtenbuch, Kahla o,j, ( 1900? ), 112 +48 pag., ill., geb.
43396: ORTLEB, A. EN G. - Vademecum fur Munzsammler, Leipzig z.j., 111 pag.
34884: ORVILLE, JACOB PHILIP D' EN DAVID JACOB VAN LENNEP - Memorabilia prodita deinceps Oratione Jacobi Philippi D'Orville in centesimum athenaei natalem, et Davidis Jacobi van Lennep in altera athenaei saecularia, accedente item Lennepii in utramque orationem annotatione Amsterdam J. Muller & Co 1832
32111: OS, VICTOR KAREL LEENDERT VAN, UIT OOST- EN WEST-SOUBURG - Aanteekening op artikel 180 der Gemeentewet. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Gebroeders Binger 1887
33383: OS, CHS.H. VAN - Het oneindige. Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de propaedeutische wiskunde [...] Groningen P. Noordhoff 1919
55034: OS JR., P. VAN [= JOHANNES RUTGERS] - Geestelijke lustwarande. Poezie op het gebied van kerk en staat. Goes, A.C. de Jonge Sjz., 1867.
28688: OSBORNE, R.H. AND P.T. WHEELER - Rural studies in the North East Netherlands, Nottingham 1969, 149 pag., geïll. [ betr. Groningen ], bibliotheek stempel.
23916: OSINGA, M.D. EN W.S. GELINCK - Kenningboek der stad Leiden 1570-1580, 2 stukken, 's-Gravenhage 1928-1930, 340+231 pag.
43028: OSKAMP, DIRK LEONARD / M. HOUTTUYN / J. ZORN - Afbeelding der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen. Deel 2, Amsterdam, Sepp, 1796.
34477: OSKAMP, THEODORICUS LEONHARDUS, UIT UTRECHT, DOCTOR PHILOSOPHIE - Disquisitio chemico-medica de calcinatione metallorum per aqua analysin Marburg J. Bayrhofferus 1791
22466: OSS, VAN BIERENS, GANSNEB - Concept van een zeer uitvoerig schrijven betr. de collatie van een beneficie van het altaar van O.L.V. in de kerk van Oss, 1756. Manuscript, folio, 20 p (waterschade).
60746: OSTADE, ADRIAEN VAN (1616-1685) - The singers at the window
35430: "OSTAW, FABIANUS AB ; VON PETERSDORF, WINANDUS ; MACHAUS, GEORG" - Orationes de formis Rerumpublicarum. Prima, de monarchia, secunda de aristocratia, tertia de democratia [...] Rostock Moritz Sachs 1614-1615
36402: "OSTEN, CHRISTIAN, UIT MARCH.; PRAESES: KEMMERICH, DIETRICH H." - De corona Borissiae Friderico Regi et electori a deo data commentarius historicus in numisma Borussicum Leipzig Brandenburger 1704?
58938: OTRESLING & CO HOF LITHOGRAFIE AMSTERDAM, NAAR H.J. VAN LUMMEL, - Neêrlands Zilveren Vreugdedag (12 mei 1874) Opgedragen aan Zijne Majesteit den Koning. Lithografie, 50x60cm. Gedenkplaat bij het 25e regeringsjubileum van Koning Willem III. Uitgegeven door C. van Benthum Utrecht 1874. Gedenkplaat met collage van verschillende scènes.
28129: OTTEMA, J.G. - Verhandeling over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren in het Romeinsche tijdperk, Workum 1845 ( overdruk De Vrije Fries IV ), 78 pag. met uitv. kaart.
1953: OTTEMA, NANNE - Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland. 2de herziene druk. Assen 1948. Geb., geïll., 109 p.
25169: OTTEMA, J.G. - Leeuwarden, de Middelzee en het Oera Linda Boek, Leeuwarden 1876, 7 pag.
25170: OTTEMA, J.G. - De Koninklijke Akademie en Het Oera Linda Boek, Leeuwarden 1874, 26 pag.
4038: OTTEMA, J.G. - "Thet Oera Linda Bok, naar een handschrift uit de dertiende eeuw, eigendom der familie Over de Linden aan Den Helder, bewerkt, vertaald en uitgegeven. Tweede uitgave. Leeuwarden 1876, 253 p., geb., met illustraties. Bijgebonden: J.G. Ottema, Geschiedkundige aanteekeningen en ophelderingen. Leeuwarden 1878, 63 p.; N.N., Over het boek van Adela. Z.j., 8 p.; L.F. over de Linden, Beweerd maar niet bewezen. Leeuwarden 1877, 48 p."
31191: OTTEN, D - Landschap en plaatsnamen van de Noord- West Veluwe, Arnhem 1991, 112 pag., geïll.
4442: OTTEN, W. - Walen en Vlamingen. Bijdrage tot een genealogie Platteel. [Hilversum 1976], 38 p., offset.
4228: OTTEN, W. - Duitse `molenaars' in Holten. Bijdrage tot de lokale (kerk)geschiedenis. Hilversum 1974, 121 p., geïll.
30966: OTTENJANN H. E.A. ( RED.) - Alte Tagebücher und Anschreibebücher, quellen zum Alltag der ländlichen Bevölkerung in Nordwesteuropa. Munster 1982, 292 pag., ill. [ vnl. betr. Denemarken, Zweden, Noord Duitsland ].
61457: OTTENS, JOSUA - [MAP OF BELGIUM] Novissima et accuratissima decem Austriacarum in Belgio provinciarum tabula ut sunt ducatus Brabantiae (...).
41613: OTTERLOO, A. VAN - Het koopmans-handboek, Dordrecht, Morks, 1874. Half leren band, 8+659 pag.
36100: OTTERSPEER, WILLEM - Wisselende relaties Leiden Pallas 2001
38892: OTTO, F. - Die gesammt- Literatur Niederlands, oder leben und wirken der Holländischen schriftsteller seit dem 13 Jhr. bis auf unsere zeit, Hildburghausen 1838, 506 pag., ( a bit browned )
33276: OTTO, EVERARDUS - Oratio de jure imperatoris & statuum imperii circa sacra [...] Utrecht Willem van de Water 1720
35346: OUDEGEEST, W.J. - Prent op de promotie van Dr. W.J. Oudegeest, litho J.H. Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1938
31949: OUDEGEEST, ANTONIE, UIT HOUTEN - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1899
32788: OUDEMAN, ARNOLDUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de poenae mensura [...] Groningen J. Oomkens 1834
40518: OUDEMAN, A., - Regterlijke uitspraken over het Groninger beklemregt, Groningen 1851, 95 pag.
32799: OUDEMANS, J.A.C. - Afscheidsrede, gehouden in de gehoorzaal der rijks-universiteit te Utrecht [...] Utrecht J. van Druten 1898
39256: "OUDEMANS, A.C.;" - Het leven en de lotgevallen van Johan van Oldenbarneveld, Amsterdam, Portielje, 1826.
25314: OUDEMANS, C.A.J.A. - Natuurlijke historie van Nederland, De Flora van Nederland, alleen deel II, Haarlem 1861, 453 pag., geïll.
9199: OUDEMANS, CHRISTIAAN ANTHONIE EN ANTHONIE CORNELIS OUDEMANS - Gedichten. Amsterdam, G. Portielje, 1827.
50733: OUDEMANS, A.C., - Het leven en de daden van Maurits, prins van Oranje-Nassau, Amsterdam, Schalekamp, 1832.
42052: OUDEMANS, A.C. - Onze flora. Beschrijvingen en afbeeldingen van in het wild groeiende en van veel gekweekte planten. 2e- druk, Zutphen 1919.
59429: OUDEN, BOGAERT, VONDEL. - Cahier van A. van Ouden-Bogaert uit 1899 met aantekeningen in handschrift over Vondel, gepagineerd 1-59, waarschijnlijk overgeschreven uit een Vondel-studie (niet genoemd), manuscript, 1 deel.
36708: OUDENDIJK, JOHANNA K. - De beoefening van volkenrechtsgeschiedenis Leiden Sijthoff 1962
39523: OUDENDIJK, K.E. E.A. - Ons leger . Algemeen orgaan voor weermachtsbelangen, jrg. 26 nr. 5, mei 1940, pp. 163-278, geïll.
33817: OUDENDORP, FRANCISCUS VAN - Oratio de veterum inscriptionum et monumentorum usu, legatoque Papenbroekiano [...] [MET:] Brevis veterum monumentorum ab [...] Gerardo Papenbroekio academiae Lugduno-Batavae legatorum, descriptio [...] Leiden Samuel Luchtmans en Zoon 1745
53822: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Oude Hollandsche landen, heeren, luyden, rechten en rechtsplegingen, oprechten van 't Hoff van Hollandt Zeelant en West-Vrieslandt, Leenhoff in Hollandt en den hogen-raedt etc. Amsterdam, S. v. Esvelt, 1743.
24959: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Silva-ducis aucta & renata, of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van ‘s Hertogen-Bossche. [gebonden met:] dezelfde, Een nieuwe ende vermeerderde beschrijvinge van de meyerije van ‘s Hertogenbossche.
53821: OUDENHOVEN, J. VAN - Oud-Hollandt nu Zuyt-Hollandt, vervangende een generale beschrijvinge mitsgaders de privilegien, keuren, hant-vesten, costuymen, herkomens, observatien ende gewijsdens van de voorsz. landen. Dordrecht, A. Andriessz., 1654.
51099: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Beschryvinge der stadt Heusden (...) vermeerdert. Amsterdam, J. Hartig, 1743.
51001: OUDENHOVEN, JACOB VAN / LEEGHWATER, J.A. - Haarlems wieg of historische bedenkingen over eenige oudheden van dezelve stad (...) als mede een korte beschryvinge van de stad Haarlem (...) door Jan Adriaansz. Leegwater. Haarlem, v. Kessel, 1706.
42247: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Silva-ducis aucta & renata, of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van 's Hertogen-bossche. 's Hertogenbosch, Scheffers e.a., 1670.
6439: OUDERDOM - Hoge Ouderdom, Amsterdam 1874. 48 p.
1168: HOGE OUDERDOM - Hoge ouderdom [Serie curiositeiten van allerlei aard, nr. 21.] Amsterdam 1874, 48 p.
4388: OUDERKIRK. H.J. - The Ouderkerk Familiy. Genealogy. From 1660, vol.I. U.S.A., 1982, 154 p., geb., geïll.
22905: OUDEWATER, BOER, VAN INGEN - Kwitantie D. van Ingen, v.h. D. Boer Az, Oudewater d.d. 1891, deels gedrukt.
847: FRIESCHE OUDHEDEN - Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. Leeuwarden 1875. Geb., 61 p.+ 32 platen.
35892: OUDHEUSDEN VAN ACHTTIENHOVEN, THOMAS WILLEM MARIE VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
41602: OUDSHOFF, W - Volledig theoretisch en praktisch handboek voor het Italiaansch-of koopmans-boekhouden, 4e verb. druk, vermeerderd met aanhangsel door A. van Otterloo, Amsterdam, Brinkman, 1854.
32941: OUDSHOORN S.J.,HENRICUS IGNATIUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - De tuinders in Wateringen en De Lier. Bijdrage tot de godsdienstgeografie van het Westland. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1957
3281: OURIJK VAN DER CRAB, A.J.E. VAN - Het geslacht Van der Crab, Vervolg. 's-Gravenhage 1928, p. 133-169, geïll., fraai geb.
22336: OURIJK, VAN, GANOT DE MOULAINVILLE, MILITARIA - Sententie van de Hoge Krijgsraad der Ver. Nederlanden tegen Charles Ganot de Moulainville, sous-lieutenant in ‘t Regiment Hollandsche Guardes te paard, dd. ‘s-Gravenhage 10-12-1755, 4 p, gedrukt, folio.
34058: OUTEREN, PETRUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1845
35231: OUTEREN, JOHAN VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de actione civili ex delicto Leiden J.W. van Leeuwen 1835
34059: OUTHOORN, FRANCISCUS LUDOVICUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando, secundum codicem Napoleonticum et codicem Neerlandicum [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
25618: OUTREIN, J.D` - De kragt der Godsaligheid, Dordrecht, D.Goris, 1705, (31) + 293 + (11) pag., geb. in 18e eeuws kartonnen bandje.
24956: OUTREIN, JOHANNES D’ - Wegwyser door de heerlykheid Roosendaal ofte, de Roosendaalsche vermakelykheden.
58805: OUTSHOORN, L.L.C.M. VAN, - "De lendenen omgord, Leiden 1897, 8o; 16 pag."
25299: OUWEHAND, P. - The old hand & the sea. Een vogelvluchtige schets van de maritieme Katwijkse geschiedenis en de genealogieën Ouwehand en Spaanderman, Rijswijk 1981, 305 pag., geb., geïll.
43323: OUWEJAN, R.J. - Zaens skoon, deel II, Wormerveer[ca. 1937]. Gebonden, oblong, met 88 platen.
58496: OUWERKERK DE VRIES, J. VAN, - Verhandeling over de oorzaken van het verval der Nederlandschen handel en de middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve, ter beantwoording eener vrage van de Holl. My. der Wetenschappen te Haarlem, Haarlem 1827.
35710: OVEN, ADOLF VAN , UIT 'S-GRAVENHAGE - De galvanische gasbatterij Leiden Hazenberg 1862
35763: OVERBEEK, JOHANNES VAN, UIT SCHIEDAM - Wuchsstoff, lichtwachstumsreaktion und ..... Amsterdam De Bussy 1933
56540: OVERBEEK DE MEIJER, CARSTEN VAN - De pokken-epidemie in Nederland in 1870-1873. Uitgave door het departement van Binnenlandsche zaken, 's-Gravenhage, 1875.
58980: OVERBEEK DE MEIJER, G. VAN, - Gemeentereiniging. Eene vraag van den dag, Utrecht 1885, 127 pag.
59031: SIR THOMAS OVERBURY., - The Wife, a Poem. Expressed in a Compleat Wife with an Elegy on the Untimely Death of the Author, Poyson'd in the Tower, &C. By Sir Thomas Overbury, London, the seventeenth Edition, Printed and Sold by H. Hills, the seventeenth Edition, 1709.
39932: OVERDIEP, G.S. - De volkstaal van Katwijk aan Zee, Antwerpen 1940, 247 pag., gebonden exemplaar met stofomslag.
59007: OVERDORP, J.L., - Verhandeling over Jesaia VII 14-16, 64 pag.
17461: OVERDUYN, W. - Leerrede over Openb. 14 vs 13 tot gedachtenis van [...] Hendrik Herman Donker Curtius [...] predikant te Arnhem, op den 4 Augustus 1839 uitgesproken, Arnhem, I.A. Nijhoff, 1839, 8°: (4) + 28 p.
22417: OVEREEM, VAN - Briefje van P.A. van Overeem aan de heer Hartkamp, dd. Amsterdam 1893, manuscript, 8°, 1 p.
9201: OVEREEM, PIETER ADRIAAN VAN - Nieuwjaarswensch van Thomasvaêr, op de bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer K. Vos en mevrouw C. Stoetz. [Amsterdam], [Van Munster], 1875.
34138: OVERGAAUW PENNIS, CORNELIUS ELIZA, UIT DELFT - Specimen historico-juridicum de institutis administrandae civitatis Delfensis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1840
16573: OVERIJSSEL - Overijssel als toeristenland. Beschouwingen. Wensen. Plannen. Rapport van de commissie ingesteld door de provinciale V.V.V. in Overijssel, 1955, 32 p + 3 losse kaarten.
16572: OVERIJSSEL - Overijssel. Propaganda-uitgave met medewerking en instemming van verschillende gemeenten, V.V.V.’s en andere instanties. Handel. Nijverheid. Landbouw. Woon- en winkelcentrum. Kunst. Toerisme. Sport. Amsterdam, Alg. Publiciteitskantoor, 1939, groot 4°, 304 p.
16574: OVERIJSSEL - Eigen land met open ogen. Overijssel. Uitg. A.N.W.B., [1968], 219 p.
16575: OVERIJSSEL - Waterkaart Noordwest Overijssel, schaal 1:50.000, Uitg. A.N.W.B. [1977], ca. 90x100 cm.
42568: OVERKAMP, HEYDENTRYCK - Nieuw gebouw der chirurgie of heel-konst (...) over een stemmende met die van Renatus des Cartes [Descartes], nevens een brief over dit werk van Cornelis Bontekoe. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1682.
54199: OVERMEER, W.P.J. - Teyler van der Hulst. Stamboom der Teyler's of Geslachtsregister der nakomelingen van Thomas Teyler en Tryntje van de Kerkhoven, van 1562-1728. Opnieuw uitgegeven en van verschillende aanteekeningen voorzien door W.P.J. Overmeer. Haarlem, Vennootschap Lourens Coster, [1902].
1958: OVERMEER, W.P.J. - De predikanten der Evangelisch-Lutherse gemeente te Alkmaar. Rijswijk 1902, 20 p.
9202: OVERSCHIE, FRANÇOIS JAKOB VAN - Oiwd Niiws of Volbragte belofte, by tyd-uytkoop, bestaande in een geheel leevesbestuur, voor den uytgeever en de zyne besonder byeengestelt, ook ten diinst van andre op vriindelyk en sterk aansouk, of 't nut deed, meegedeelt. Onder andre is hiir in 't Godlik Kindschap beknopt te siin. Delft, Pieter van der Kloot, 1735.
32191: OVERSCHIE, FRANCISCUS JACOBUS VAN, UIT HEUSDEN - Disputatio juridica inauguralis continens illustres quasdam juris civilis quaestiones [...] Leiden A. Elzevier 1702
31802: OVERVELDT, SJOERD JACOBUS, UIT FRANEKER - Specimen iuridicum inaugurale, positiones sistens ad fundamenta [...] Groningen J. Römelingh 1810
55676: OVERVELT, ADRIAEN - Copye van een brief uyt 's Gravenhage, verhalende de doodt en het onmenschelijck tracteren van Jan de Wit en Ruaert van Putten. Amsterdam, G. v. Arkel, [1672].
9207: "OVERVEST KUP, HUBERTUS (VERT.); LOUIS-BEN. PICARD" - De zieke bruidegom, of De bruiloft zonder huwelijk, blijspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, H.S. de Groot, 1808.
9206: "OVERVEST KUP, HUBERTUS (VERT.); JOSEPH SERVIÈRES; ERNEST [PS. VAN JOS.-ERN. SUTTON DE CLONARD] " - De zonderlinge oom, of De koopman van London, blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, [1805].
9205: OVERVEST KUP, HUBERTUS - Celestine, van Florian, of De minnares rechter over haar' minnaar. Tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1805.
9204: "OVERVEST KUP, HUBERTUS (VERT.); A.F.E. MAILLOT" - Mevrouw Angot te Parijs, of De vischvrouw van fortuin. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1804.
9203: OVERVEST KUP, HUBERTUS+ - Het dubbele huwelyk, blyspel. Een vervolg op Den onechten zoon, tooneelspel door A. von Kotzebue. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1804.
28068: OVERVOORDE, J.C. - Geschiedenis van het postwezen in Nederland voor 1975. Leiden 1902, 12 + 524 pag., gebonden in geheel linnen band, goed exemplaar.
39475: "OVERVOORDE, J.C.;" - Verslag van het onderzoek naar de monumenten van Nederlandschen oorsprong, onder Nederlandschen invloed ontstaan in de vroegere nederzettingen buiten Europa, Leiden 1912, 22 pag.
1961: OVERVOORDE, J.C. - Archieven van de kerken [te Leiden]. 2 dln. Leiden 1915, 393+502 p., papieren omslag los.
1960: OVERVOORDE, J.C. - Archieven van de stadsheerlijkheden en van de vroonwateren [van Leiden]. Leiden 1914, 177 p.
1959: OVERVOORDE, J.C. - Archieven van de gasthuizen [te Leiden]. Leiden 1913, 709 p.
7745: OVERVOORDE, J.C. EN J.W. VERBURGT - Archief der secretarie van de stad Leiden 1253 - 1575. Inventaris en regesten.
50643: "OVERWIJN, J.F.;" - That wra Linda Bok [= Oera Linda boek], 2e druk, Dordrecht 1951, ca. 300 pag., geb., geïll. Band beschadigd en platten los.
6198: OVERZICHT - Kort overzicht van de geschiedenis van L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij NV, Amsterdam 1887-1947, Amsterdam 1947, 18 p., geïll.
3169: OVERZICHT - [Genealogisch overzicht families Brongersma, Sinia, Klinkhamer, Eymer, Sanders.] Een blad plano, 70x220 cm., lichtdruk, ca. 1935.
4976: OVERZICHT - 16e, 20e, 21e en 22e Overzicht van de geldmiddelen en andere vermogensbestanddelen van de familievereniging Vriesendorp (1932-1938). Vier deeltjes.
1980: OVERZIGT - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief, eerste stuk. 's-Gravenhage 1854, 231+43 p.
24721: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Metamorphosis dat is: Die herscheppinghe oft veranderinghe, beschreven vanden vermaerden ende gheleerden poët Ovidius. In onse duytsche tale overgheset, ende met vele figuren verciert, elcke tot zijnder historien dienende. Seer profijtelijck, dienstbaer ende nut voor alle edele gheesten, ende constenaers: als rethoriciens, schilders, beelt-snijders, gout-smeden, ende eenpaerlijck alle lief-hebbers der historien. Antwerpen, Peeter Beelaert, (Rotterdam, Peeter van Waesbergen) 1650.
24764: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Metamorphosis dat is, die herscheppinghe oft veranderinge, beschreven int Latijn vanden vermaerden en gheleerden poeet Ouidius: En nu eerst in onsen Duytsche met veel schoone figuren verciert, elck tot sijnder historien dienende, tot profijt voor alle edele gheesten, en constenaers, als rhetoriciens, schilders, beeltsnijders, goutsmeden &c. Antwerpen, Hans de Laet, 1566.
43173: OVIDIUS NASO, PUBL. - Metamorphoseon libri XV. Amsterdam, Janssonius van Waesberge, 1729.
16959: OVINK, G.W. E.A. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965. In Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland. Italië, België en Nederland. Nijmegen: Thieme, 1965.
16996: OWENS, T.E. - J. H. Mason 1875-1951. Scholar-Printer. London: Frederick Muller Limited, 1976. (Ars Typographica Library).
56294: OXE, AUGUST, - Der limes des Tiberius, Bonn 1906, Overdruk, pp. 95-133.
22571: OXENAAR - Geboortekaartje Suzanne Marijke, dochter van R. en T. Oxenaar-van der Haagen, ‘s Gravenhage 1957, eigen druk, in kleuren.
38733: OYEN, H. VAN - Vernieuwing in huwelijk en gezin, Groningen 1945, 35 pag.
22410: OYEN, (VORSTERMAN) VAN - Twee brieven van Kapitein L.C.C. van Oyen aan “Baron G.A. Vorsterman van Oyen” te Aardenburg, dd. ‘s Gravenhage 1860. Manuscripten, 8° en 4°, 5 p.
37298: OZINGA, M.D. - De protestantsche Kerkenbouw in Nederland van hervorming tot Franschen tijd, Amsterdam 1929, 184 pag. tekst + 65 pag. illustraties, gebonden.
51157: OZINGA, M.D., - De monumenten van Curacao in woord en beeld, 's-Gravenhage 1959, 19+278+164 pag., geb., geïll. met stofomslag. Goed exemplaar.
59315: PAALTJENS, PIET, - Snikken en glimlachjes, poezie uit den studententijd van Piet paaltjens met portret, negende druk, Schiedam H.A.M. Roelants, [1908], kaft gescheurd, voorkant mist. 132 pp.
59314: PAALTJENS, PIET, - Snikken en Glimlachjes, Den Haag Oceanus 1944, Nieuwe uitgave van den eersten druk van 1867 met Inleiding en Verklaringen door Dr. K.H. de Raaf verlucht met foto´s en facsimiles. 79 pp. In goede staat.
15697: PAASSEN, PIERRE VAN - Earth could be fair, a chronicle. New York: Dial Press, 1946.
33901: PAATS, GULIELMUS GERARDUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de persona judicis [...] Leiden Joannes van der Linden jr 1725
1981: PABON, N.J. - De hofboeken van 's-Gravenhage 1458-1561. 's-Gravenhage 1937. Geb., 603 p.
42731: PABST, B.G.A. - Dissertatio historico-juridica inauguralis de Hydrarchia Bijleveld. Utrecht, 1836.
36299: "PACKBUSCHIUS, JOHANN FRIDERICUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: HEBENSTREIT, JOHANN CHRIST." - De homicida delirante ejusque criteriis et poena Leipzig Tietze 1723
26361: PACKULL, W.O. - Mysticism and the early south German-Austrian anabaptist movement 1525-1531, USA 1977, 252 pag., geb, geïll., met stofomslag.
36196: "PACMANUS, GEORG ERASMUS, UIT HEILBRONN; PRAESES: PACMANUS, GEORG ERASMUS" - Succincia collatio trium logicorum Aristotelis, P. Rami & B. Keckermanni, novem disputationibus comprehensa ...... Wittenberg Andr. Rudinger 1612
33902: PAEDTS, WILHELMUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de curatoribus [...] Leiden Abraham Elzevier 1711
33631: PAEHLIG, CAROLUS CHRISTIANUS - Oratio aditialis de studio jurisprudentiae ad civitatis rationem et praesentis temporis usum accomodando [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1806
34154: PAEHLIG, JOHANNES GEORG, UIT WINSCHOTEN - Disputatio iuridica inauguralis continens explicationem aerticuli 6 cod. civ. [...] Groningen J. Groenewolt 1796
32164: PAEHLIG, ANTONIUS, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, continens nonnullas observationes de natura indiciorum [...] Groningen J. Oomkens 1838
33793: PAGENSTECHER, JOH. FRID. WILH. - Disputatio juridica inauguralis ad L. Cornelius de H.I. [...] Groningen Bernradus Taeitsma 1705
61120: PAINTED COATS-OF-ARMS, THE NETHERLANDS - Two painted coats-of-arms of unknown families probably originating from the Netherlands.
15699: PAKENIUS S.J., JOANN. - Hercules prodicius seu Carolus Juliae Cliviae ac Montium princeps in Joanne Wilhelmo comte Palatino Rheni nepote, post saeculum redivivus, Keulen: P. Alstorff, 1679
4901: PALEN - De vijf palen. Tweede reeks (1958-1969). Breda, 217 p., geïll.
54524: PALEOPHILUS, DESIDERIUS [=E. DE WITTE] - Afbeelding van de pauselyke waerdigheyd. z. pl., 1704.
19728: PALIER - 3 maart 1850 [gouden jubelfeest boekhandel H. Palier & Zoon te 's-Hertogenbosch].
34647: PALLANDT, F. W. F. T. VAN, UIT GELDERLAND - XI. theses juridicae. 1792
34648: PALLANDT, FRID. GUIL. FLOR. THEOD. VAN, UIT ZUTPHEN - IX. theses juridicae. 1792
34649: PALLANDT, FRID. GUIL. FLOR. THEOD. VAN, UIT ZUTPHEN - XXVIII. theses juridicae. 1793
31772: PALLANDT-NEERIJNEN, JACOB VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1869
36073: PALLANDT VAN KEPPEL, FRIDERICUS GUILIELMUS FLORIS THEODORUS VAN, UIT GELDERLAND - Positiones juridicae inaugurales ..... Leiden H. Mostert en Th. Koet 1793
47962: PALM, W.H.G., - Walvisschen en walvischvaart, Amsterdam 1946, 199 pag., geb., geïll.
1983: PALM, J.H. VAN DER - Twee rapporten van den Raad van Binnenlandsche Zaken aan het staatsbewind der Bataafsche Republiek over de heerlijke rechten. 's-Gravenhage 1842, 76 p. Gebonden
17700: PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1863.
17702: PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER - Bijbel voor de jeugd. 4e druk. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1832-1834. [6 delen]
17699: PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
52064: PALM, J.H. V.D., - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813, Amsterdam, den Hengst, 1816.
17701: PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER - Verhandelingen, redevoeringen en losse geschriften. Amsterdam, Johannes van der Hey en G.T.N. Suringar, 1818-1846. [5 delen]
51116: PALM, J.H. V.D., - Bijbel voor de jeugd. Leiden 1825-1833, 1e-3e druk, 24 delen in 22 banden. Half leer met uitv. kaart in deel 7.
17706: PALMBLAD, W.F. - De bankier. Naar het Zweedsch. Alkmaar, H.J. van Vloten, 1856.
20677: PALMER, J.J. N. ( ED. ) - Froissart: historian, Woodbridge 1981, 203 pag., hardcover with dustjacket.
1992: PAMA, C. - Heraldry of South African families. Coats-of-arms, crests, ancestry. Kaapstad 1972. Geb., geïll., 365 p.
1990: PAMA, C. - Lions and virgins. Heraldic state symbols. Coats-of-arms, flags, seals and other symbols of authority in South Africa 1487-1962. Kaapstad 1965. Geb., geïll., 133 p.
1989: PAMA, C. - Die wapens van die ou Afrikaanse families. Kaapstad-Amsterdam 1959. Geb., geïll., 194 p.
1993: PAMA-BROUWER, F. - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens. Alkmaar [1949]. Geb., geïll., 63 p.
1986: PAMA, C. - Heraldiek in Suid-Afrika. Kaapstad 1956. Geb., geïll., 70 p.
4399: PAMA, C. - De Pama's te Surhuisterveen. Den Haag 1942, 19 p., geïll.
4400: PAMA, C. - De Amsterdamsche Pama's (1593-1780). Amsterdam 1943, 20 p., geïll.
17707: PAMPHILIUS - Brief aan den Patriot. Harderwijk, D. van Lennip, [1747].
33390: PAN, JANUS, UIT ENKHUIZEN - Dissertatio juridica inauguralis de grati animi officiis atque ingratorum poena, jure attico et romano [...] Leiden Haak en Comp. 1809
17709: PANDERS, JAN VAN - Bousard, of De menschlievende lootsman, tooneelspel in drie bedrijven. Amsterdam, A. van der Kroe, 1779.
32882: PANHUIJS, ALBERTUS ABRAHAM FREDERIK VAN, UIT WINSCHOTEN - De landgemeente in Friesland. Art. 217 der Gemeentewet. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1869
57033: PANHUIJS, C. VAN, - Gedachten over het aanleggen van kunstwegen zonder tolheffing, z.pl., [1851], 15 pag.
34650: PANHUYS, ISAACUS LUDOVICUS VAN, UIT MAASTRICHT - XIV. theses juridicae. 1793
34135: PANHUYS, JANUS ERNESTUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de tributis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
34136: PANHUYS, ULRICUS GULIELMUS FREDERICUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis de iure repraesentationis eiusque prima origine [...] Groningen J.J. Homkes 1829
1994: PANNE-VAN DEUREN, C.J.H.M. VAN DE - Inventaris van het archief van Nieuwer-Amstel 1601-1811. Amstelveen 1982. Geïll., 311 p.
23568: PANNEKOEK, A. EN E.F. V.D. SANDE BAKHUYZEN. - Untersuchungen über die helligkeitsgleichungen der meridianbeobachter in Leiden, Leiden 1915, pp. 259-457 uit annalen sterrenwarte in Leiden.
53835: PANNENBORG, WILLEM AUGUST - Bijdrage tot de psychologie van den misdadiger, in 't bijzonder van den brandstichter. Groningen, M. de Waal, 1912 [dissertatie].
36860: PANSE, KARL - Geschiedenis van de landverhuizing der Evangelische Saltsburgers in den jare 1732, Groningen 1832, (8) + 202 + (5) pag., geb. (vertaald uit het Duits).
33391: PANT, PHILIPPUS CHRISTIANUS VAN DER, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de natura atque vi diversarum legati specierum, quae in codice civili occurrunt [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
49874: PAPE, J.D.W., - De levensgeschiedenis van Maarten van Rossum voornamelijk met betrekking tot de tegenwoordige provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Palier, 1847, 114 +(1) pag.
4026: PAPIERFABRIEK - Honderd jaren papierfabriek, 1850-1950. Maastricht 1950, 186 p., geb., geïll.
56222: RIS-PAQUOT, - La pratique de la photographie a la lumiere artificielle, Paris, Charles Mendel, ca.1900, 88 pag., geïll., los.
37084: RIS- PAQUOT - L' Art de batir, meubler et entretenir sa maison, 4e ed., Paris , Laurens z.j., 376 pag., geb., geïll.
38025: PARBAU, A.H. - De oude kerk te Assen, eene voormalige klooster kerk beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe, Assen, v. Houten, 1849, 6 + 277 + ( 3 ) pag., papieren omslag.
33900: PARDUYN, ADRIAAN CASPAR, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de mandato [...] Leiden Abraham Kallewier 1740
25072: PARÉ, AMBROSIUS - De chirurgie ende alle de opera ofte wercken (...) uyt de Francoysche (...) sprake (...) overgheset door D. Carolum Battum.
32097: PAREAU, JEAN HENRI - Redevoering over den bestendigen en geenszins veranderlijken aard der oosterlingen [...] Utrecht Joannes van Schoonhoven 1811
32096: PAREAU, LUDOVICUS GERLACHUS, UIT DEVENTER - Commentatio critica et exegetica in Paulinae epistolae prioris ad Corinthos caput XIII [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
17462: PAREAU, L.G. (HOOGL. THEOLOGIE TE GRONINGEN) - Leerrede over 2 Timotheus 1 : 10b [...], Groningen, J. Oomkens, 1833, 8°: 28 p.
35118: PAREAU, LUDOVICUS GERLACHUS - Oratio de perfectionis Christianae in antiqua philosophia [,...] 1858
22638: PAREE, BEVERSEN - Onderhandse acte d.d. Amsterdam 20-6-1770 waarbij Leendert Beversen en Jacob Paree verklaren een akkoord te hebben bereikt over de grensscheiding van twee huizen in de Roozenstraat te Amsterdam. Manuscript, folio, 1 p met handtekeningen van Paree, Arie Rid en Harmanus Duym.
4406: PARENT DE CHATELET, COLONEL - Notre Famille, généalogie. Monteligeon 1939, 119 p., geïll., met tabellen. Oplage 200 exx.
60930: PARET, MAXIMILIAN III JOSEPH - Patent of nobility donated by Maximilian III Joseph, Elector of Bavaria (1727-1777), to Philipp (von) Paret for his services as a Lieutenant of the Walloon Dragoon Regiment ('Wallonischen Dragoner Regiment').
52234: PARIS, GASTON, - Les grands ecrivains Francais. Villon, 5e edition, Paris, Hachette, z.j.,
47285: PARISOT, J. ET N., - La descendance de Guillaume Ier., empereur Allemand, Paris 1987, 326 pag., ill.
47288: PARISOT, J. ET N., - La descendance de Francois-Joseph Ier. empereur d'Autrice, Paris 1984, 141 pag., ill.
15702: PARIVAL, J.[N.] DE - Les delices de la Hollande. Avec un traité du gouvernement, et un abregé de ce qui s’est passé de plus memorable jusques à l’an de grace 1660. Ouvrage revue, corrigé, changé & fort augmanté par J. de Parival, Leiden: Charles Gerstecoren, 1660.
24823: MUNGO PARK - Tweede of laatste reis van Mungo Park in de binnenlanden van Afrika: mitsgaders een beknopt verhaal van deszelfs leven. Vertaald uit het Engels. Dordrecht, Blusse, 1817.
60994: PARKER, JAMES (1750-1805) [?] - The presentation in the Temple [from: The Complete British Family Bible]
14841: PARMENTIER, R.A. - Indices op de Brugse Poorterboeken, 1e en 2e stuk.
60274: TORBIDO DEL MORO [GIOVANNI BATTISTA D’AGNOLO DEL MORO] (CA. 1515-1573/75) AFTER PARMIGIANINO [MAZZOLA, FRANCESCO] (1503-1540) - Tomb of a Bishop
58631: PARRY, EDWIN F., E.A., - [Collectie van 50 kleine brochures betreffende de Mormonen en Utah, enid 19e begin 20e eeuw] Nederlands en Engels.
42083: PARRY, W.E. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla and The Griper, onder het bevel van W.E. Parry. Amsterdam, v.d. Hey, 1822.
52619: PARS, ADRIANUS - "Catti aborigines Batavorum, dat is De Katten de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan See en aan den Rijn, met de huisen te Britten en Sand. Leiden, J. du Vivie (op gegr. titel ""en I. Severinus""), 1697."
1997: PARS, ADRIAAN - Index Batavicus of Naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers van Julius Cesar af, tot dese tijden toe. Leiden 1701. Geb. (perkament), geïll., 483 p.
52535: PARS, A., - Catti aborigines Batavorum. Dat is De Katten, de voorouders der Batavieren, ofte de twee Katwijken aan See en aan den Rijn, met de huisen te Britten en Sand (...) met aantekeningen (...) door mr. P. van der Schelling. Leiden / Langerak en Amsterdam / De Groot, 1745.
26179: PARSONS, W.T. - The Pennsylvania Dutch: a persistent minority. Boston 1976, 316 pag., hardback, good copy.
56530: PASCAL, BLAISE, - Pensees, 2 volumes, Paris, Lefevre et Briere, 1824.
17714: PASPOORT VAN GRIJPSKERKE, MARINUS CORNELIS - Humors bruiloft. Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging tot het bezoeken der armen te Middelburg. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1863.
34137: PASPOORT, MARINUS CORNELIUS, UIT MIDDELBURG - Specimen academicum inaugurale, de fidejussoribus secundum principia juris Romani [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1818
60410: PASSE, CRISPIJN VAN DE (1589-1637) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - "VIGILATE QVIA NESCITIS.... [The Wise and the Foolish Virgins; Set title]"
60411: PASSE, CRISPIJN VAN DE (1589-1637) AFTER BRUEGHEL, JAN I (1568-1625) - View of a village on a river
17715: PASSÉ, CAREL - "Aanspraak van den acteur C. Passé aan het Amsteldamsch publiek; gedaan uit naam der acteurs en actrices des Amsteldamschen Schouwburgs, na het derde tooneelstuk dat hen was toegestaan ten hunnen voordeele, op gemelden schouwburg, te vertoonen. [Amsterdam], [z.n.], [1782]."
60728: PASSE, SIMON DE (1595-1647) AFTER NIEULANDT, ADRIAEN VAN (1586/87-1658) - LIBERUM BELGIUM
60632: PASSE, CRISPIJN VAN DE II (1594-1670) - Portrait of Gerardus Hamel
60630: PASSE, CRISPIJN VAN DE II (1594-1670) AFTER KEYSER, THOMAS DE (1596-1667) - Portrait of Carolus Niellius
60631: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Hugo de Groot
60625: PASSE, SIMON DE (1595-1647) - Portrait of Hendrik Goltzius
60626: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Carel Utenhove
60623: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Rombout Hogerbeets
60622: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - "Portrait of Ernst Casimir van Nassau-Dietz [NASSOUISCHEN ORAIGNIEN-BOOM; series title]"
42352: PASSE, CHRISPIJN DE - Les abus du mariage, ou sont clairement (...) / Misbruick des houwelycx, waer in klaerlijck word uitgebeeldt de boosheden en loosheden zo wel tusschen mannen als vrouwen gepleeght om malkander behendigh te bedriegen / The mistake off matrimonij (...). z. pl., 1641.
60627: PASSE, SIMON DE (1595-1647) AFTER MOREELSE, PAULUS (1571-1638) - Portrait of Christian Duke of Brunswick
52483: PASSERAT, JEAN - Les poesies Francaises de Jean Passerat publiees avec notice & notes par Prosper Blanchemain. 2 delen, Paris, Lemerre, 1880.
57382: PATELSKI, A.S.M. E.A., - De familie Merckelbach. La famille Merckelbach, 1500-2005, z. pl., [ca. 2006], 126 pag., geïll., in ringband.
17723: "PATER, LUCAS (VERT.); PIETRO METASTASIO" - Isaäk, of De afschaduwing des heilands. Vertaald uit het Italiaans. Utrecht, [z.n.], [1783?]
17720: "PATER, LUCAS? (VERT.); EDMOND CORDIER DE SAINT FIRMIN" - Zarucma, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1765.
47340: PATERSON, D., - A new and accurate description of all the direct and principal cross roads in England and Wales, 7th. ed., London, Carnan, 1786, 8+24+293+ (1) pag., bound.
4410: PATERTJE - "Het Patertje. Familieblad van en voor alle families met de geslachtsnaam Pater, De Pater, Paater of Paters. 0-nummer (1985); jrg. 1, nr. 3 (1985) en Namenindex op de 2de jrg."
34992: PATHUIS CREMERS, GELLIUS FRANCISCUS MARIA, UIT GRONINGEN - Over vruchten en interessen van legaten. Leiden Somerwil 1880
36647: PATIJN, JACOB ADRIAAN NICOLAAS, UIT ROTTERDAM - Zondagswetgeving Leiden H. Kleyn 1897
36099: PATIJN, RUDOLF JOHAN HENDRIK, UIT 'S-GRAVENHAGE - Geologische onderzoekingen in de Oostelijke betische cordilleren Amsterdam Scheltema 1937
57304: "PATRIOT DES VADERLANTS, EEN; " - Bickerse beroerten ofte Hollantschen eclipsis, tegen den helderen dageraedt der provintie van Hollandt. Dat is discours over de excusen van Amsterdam gedaen, Brussel, Verdussen 1650.
55684: PATRIOTA, I. - Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden [betr. het boekje Provisionele openinghe ...]. Z. pl., 1-7-1618.
24902: "PATTISON, WILLIAM;" - The poetical works of Mr. William Pattison, late of Sidney College Cambridge.
57817: PAUL, F., - Beknopte handleiding voor het terrarium, 2e druk, Amsterdam, 30 pag., geïll.
5936: PAUL, P. EN W. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Paul(i), Wassenaar/Amstelveen 1979, 256 p., geb., geïll.
52559: PAUL, JEAN, - Des Geburtshelfers Walther Vierneissel Nachtgedanken, Uber seine verlorenen Fotus-ideale, indem er nichts geworden als ein Mensch. München, Serapionsbruder, 1921.
42046: PAULSEN, H.CHR. - Echte berichten van den akkerbouw der Oostersche volkeren, ter opheldering van veele schriftuurplaatsen (...) uit Oostersche reisbeschryvingen. Leiden, Le Mair, 1762.
42297: PAULUS, PIETER - Betoog van Zeelands regt, tot het stigten eener Hoogeschoole. Leiden, v.d. Eyk en Vygh, 1775.
2000: PAUTET DU PAROIS, J.-F. JULES - Nouveau manuel complet du blason ou code héraldique, archéologique et historique, avec un armorial de l'empire, une généalogie de la dynastie impériale des Bonaparte jusqu'à nos jours, etc., etc. Parijs 1854. Geb. (halfleer), met 10 uitslaande wapenplaten en enkele uitslaande tabellen. 12°: 340 p.
34725: PAUW, GUILIELMUS , UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis ad varia juris civilis capita Utrecht Van Megen 1734
32962: PAUW, CORNELIS, UIT AMSTERDAM - Strubbelingen in Stad en Lande. Academisch proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1956
34855: PAUW, MARTINUS GERARDUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de mutationibus, in re criminali Belgica, ex edicto regis nostri Leiden Haak 1825
34126: PAUW, MATHEUS CHRISTIANUS HENRICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio secundum codicis civilis Neerl. principia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
51146: PAUW, ANDRIES, - Omstandige levensbeschryving van de groten kerkenleraar Martinus Lutherus, 2e druk, Amsterdam, Schoots van Cappelle en Morterre 1756.
27416: PAWLAS, K.R. - Handbuch der sphragistik, Reihe C, band 1,2,3, Burgpreppach 1964, 38 + 155 + 288 pag., in 3 linnnen banden [ facsimile-drukken van werken van Ph.E.Spiess, 1784 en P.H.W. Gercken 1781-1786 ].
25054: PAYNE-GALLWEY, R - The book of duck decoys, their construction, management and history.
15704: PAYS, A.J. DU - Itinéraire descriptif, historique et artistique de la Hollande. Parijs: Hachette, 1862.
58801: PAYS, ROBERT, - De kloosters in Nederland aan de grondwet getoetst, Utrecht, 1861, 40 pag.
30958: PEACHEY, ABRAHAM Z. - A memorial history of Moses Bitsche, son of Peter Bitsche and a complete family register of his lineal descendants.... Balltimore 1977, 313 pag., geb.
15705: PEARS, CHARLES - From the Thames to the Netherlands. A voyage in the waterways of Zealand & down the Belgian coast. Londen: Chatto & Windus, 1914.
59653: PEARSON, WILLIAM (FL. 1798-1814?) - Shepherd with cattle in a landscape
2005: "PÉE, W.; P.J. MEERTENS" - Dr. L. Grootaers' en Dr. G.G. Kloeke's Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen herzien en bijgewerkt. 's-Gravenhage 1934, 114 p., met uitvouwbare kaart.
7786: PEERAGE - The peerage of England, Scotland and Ireland, to which are annexed the extinct and forfeited peerages of the three kingdoms, 3 vols.
35135: PEEREBOOM VOLLER, JANUS, UIT ALKMAAR - Specimen juridicum inaugurale de quaestione an levissima culpa a negotiorum [....] Leiden H. Mostert 1791
35038: PEEREBOOM, PIETER, UIT BOLSWARD - Enkele opmerkingen over art. 1132 Burgerlijk Wetboek. Leiden Somerwil 1889
32032: PEEREBOOM VOLLER, JAN DIRK, UIT BATAVIA - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1864
26324: PEEREBOOM EN ZOON, C - Bericht wegens eene verbeterde vetwielspil, Haarlem, Loosjes [ 1804], (4) pag., met uitslaande gravure. [ Nat. Ned. Huishoudelijke My.].
18617: VROUWEN PEÊRLE - De vrouwe peêrle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griselda de zagtmoedige, Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in veele deugden, maer meest in leydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevingen getoond hebben. Genomen uyt de oude historie, en nieuwelyks tot profyt der jongheyd overzien, byeenvergaederd en zeer verbeterd. Antwerpen, Josephus Thys, [ca. 1830].
31767: PEETING, JOHANNES GERARD, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
17726: PEIJPERS, WILHELMUS NICOLAAS - Nieuwjaarswensch van Thomasvaer, bij den aanvang van het jaar 1875 [...]. [z.p.], [z.n.], [1874]
18616: VROUWEN-PEIRLE - De vrouwen-peirle ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de zachtmoedige en Florentina de getrouwe. Alle dry aenzienelyk in vele deugden: maer meest in lydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevinge getoont hebben. Genomen uyt de oude historien en nieuwelings tot voordeel der jongheyd overzien, byeen vergaderd en zeer verbeterd. Gent, Bernard Poelman, [ca. 1815?].
18615: VROUWEN-PEIRLE - De vrouwen-peirle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de zagtmoedige, en Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in vele deugden, maar meest in lydzaemheyd die zy in tegenspoed, overlast en beproevinge getoond hebben. Genomen uyt de oude historien en nieuwelings tot voordeel der jongheyd overzien, by-een vergaderd en zeer verbeterd. Gent, J. Begyn, [ca. 1780?].
34982: PEKELHARING, GERARDUS, UIT ZAANDAM - Opmerkingen over den onderhoudsplicht van bijzondere personen ten opzichte van wegen en andere ten openbare dienste bestemde werken. Leiden Van Doesburgh 1880
35201: PEKELHARING, ADRIANUS, UIT ZAANDAM - Opmerkingen naar aanleiding van de Wet van 10 April 1869 Leiden Van Doesburgh 1880
56724: PEL, C.M.H., - Beknopte verhandeling over de dorpsgevechten. Naar het Hoogduitsch, Kampen, 1859, 122 pag., zonder omslag.
35351: PELERIN, A.A. - Prent op de promotie van Mr A.A. Pelerin, Utrecht 1874
35893: PELERIN, AUGUSTE ANNE, UIT MAASTRICHT - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
35925: PELINCK, HENDRIK, UIT ASSEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1895
35236: PELINCK, HENRICUS, UIT NORG - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1851
32766: PELINCK, EGBERTUS, UIT ASSEN - Geschiedenis van het huwelijksgoederenrecht in Drenthe. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1879
32241: PELINCK, EGBERTUS, UIT NORG - Specimen juridicum inaugurale, selectas continens observationes de remedio juris, quod cassationis nomine vocatur, in caussis poenalibus [...] Groningen P. van Zweeden 1842
17463: PELLECOM, A.N. VAN (PREDIKANT TE PRINSENHAGE) - Hulde aan de dierbare nagedachtenis van mijne [...] echtgenoote Johanna Geertrui Zegerius, overleden den 11 Maart 1822. Eene leerreden over Klaagl. V 15, 16a, Breda, W. v. Bergen & Comp., 1822, 8°: 8 + 40 p.
31869: PELLECOM, ABRAHAM NICOLAUS VAN, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, continens annotationem ad titulum secundum codicis mercatorii [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
2007: PELLEGRIN, M. (= AUTEUR VAN HET `VOORBERIGT') - Korte schets van de geschiedenis der Waldenzen in de valeyen van Piemont. Haarlem 1824, 34 p.
53848: PELLICO, SILVIO - Mijne gevangenissen. Gedenkschriften van Silvio Pellico. 4 delen, 's Gravenhage, Ned. My. v. Schoone Kunsten, 1841.
53845: "PELLICO, SILVIO; JAN DE QUACK (VERT.)" - Tien jaren gevangenis of gedenkschriften van Silvio Pellico, naar de Fransche vertaling van het oorspronkelijke Italiaansch. Amsterdam, J.C. v. Kesteren, 1833.
34552: PELS RIJCKEN, FRANS EDUARD, UIT BATAVIA - Artikel 180 der Gemeentewet. Leiden Somerwil 1887
50981: PELS, A. - Mengelzangen. 2 delen in 1 band, 2e druk. Amsterdam, Kunstgenootschap, 1717.
23169: PELT, VOGELS, SIMON FOKKE - Fraai geëtst blad, 29x19 cm met een allegorische voorstelling van engelen met de familiewapens Pelt en Vogels en aan de horizon een gezicht op een stad met schepen op de voorgrond. Ets door Simon Fokke.
20276: PELTJES, G.J. - Leidse lasten. Twee belastingkohieren uit 1674, Leiden 1995, 154 p., met 2 computer disks.
35924: PEN, FRANS, UIT BAARN - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
61040: PENATER, VON FREYHAIDE, BUDAPEST, FRANZ II - Patent of nobility donated by former elected Roman Emperor Franz II (1768-1835) in his role as the first Austrian Emperor Franz I (1804-1835) to major Franz Penater who was entitled to add 'Von Freyhaide' to his family name.
59015: PENN, GUILLAUME, - Histoire abregee de l'origine et de la formation de la societe dite des Quakers, traduite par E.P. Bridel, London 1740.
15710: PENN, WILLIAM - William Penn’s Journal of his travels in Holland and Germany in 1677, in the service of the gospel, containing several letters and addresses written while there to persons of eminence and quality. Fourth edition, revised by the author’s own copy, Londen: Darton and Harvey, 1835
38676: PENNELL, JOSEPH - Modern illustration. Student's edition with 171 illustrations, London 1898, 26 + 146 pag., hardback, ill.
28230: PENNING, C.P.J. - Onderzoek der bevolking van de Over-Veluwe, Harderwijk 1932, 104 pag., geïll., [ dissertatie met los katern stellingen] met 2 tabellen.
35961: PENNINK, HENRICUS ADRIANUS JACOBUS, UIT TWELLO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Wicheren 1850
35891: PENNINK, FELIX ROBERTUS, UIT TWELLO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Haagen 1847
34436: PEPERKAMP, WILHELM CAREL JOHAN ADRIAAN, UIT WOERDEN - De verspieding in verband met het oorlogsrecht, het militaire strafrecht en het gemeene strafrecht Maastricht J. Germain 1889
24677: PERCIVAL, ROBERT - "Voyage a l’ile de Ceylan, fait dans les années 1797 à 1800; contenant l’histoire, la géographie et la description des moeurs des habitans, ainsi que celle des productions naturelles du pays. Translated from the english by P. F. Henry. 2 vols. Paris, Dentu, 1803. "
53849: PERELAER, M.T.H. - De houding van een eerlijk man. Laatste woord aan den luitenant generaal J. van Swieten naar aanleiding van het handweigeren door den heer G.C. E.van Daalen aan den heer J. Loudon. Rotterdam, J.G. Robbers, 1882.
53852: PEREZ (PEREZIUS), ANTONIO - Commentarius in quinque et viginti digestorum libros. Amsterdam, Elsevier, 1669.
53851: PEREZ, ANTONIO / BYL, JOOST (VERT.) - Cort-begryp vande stucken der gheschiedenissen van Antonio Perez, onlancx verdreven secretaris van den teghenwoordighen Coninck van Spangien Philips de Twede, waerinne de Spaensche practijcken tot een spiegel van alle menschen nuttelick ende naecktelick ontdeckt werden [...] wt het Spaensch ghetoghen ende ordentlick by een versamelt door Joost Byl [...] op een nieu herdruckt ende verbetert. 's Gravenhage, Aelbrecht Heyndricxzoon, 1597.
39283: "PEREZIUS, ANTONIUS;42547" - Institutiones imperiales erotematibus distinctae, 6e ed., Amsterdam, L. Elzevier, 1647. 12o, geheel perkament, (15)+603+(5) pag. Met gegraveerde titelpagina. Willems 1053.
59661: PERIGNON, NICOLAAS (1716-1782) - Landscape with old house
33327: PERIZONIUS, JACOBUS - Aether Britannis et Batavis militans seu propicium Dei numen manifesta prorsus ratione illis praesens [...] Leiden Johannes van der Linden 1709
32546: PERIZONIUS, JACOBUS - Laudatio funebris Mariae II, Angliae, Franciae, Scotiae, Hiberiaeque reginae augustissimae [...] Leiden Abraham Elzevier 1695
43181: PERIZONIUS, JACOBUS - Orationes XII, varii et praestantioris argumenti, in gratiam cultorum elegantiorum litterarum collectae. Leiden, Langerak, 1740.
47562: PERK, M.A., - In Luxemburgs en Belgies Ardennen. Schetsen en reisindrukken, Haarlem 1887, 8+ 292 pag., geb., geïll.
53853: PERK, CORNELIS HENDRIK - Verdediging van den secretaris van den directeur van policie der stad Amsterdam, appellant van een vonnis der correctionele regtbank te dier stede, waarbij over hem was uitgesproken de straf gesteld op het wanbedrijf, vervat in art. 334 Cod. Penal, uitgesproken voor de criminele regtbank. z. pl., [1840].
17736: "PERK, CORNELIS HENDRIK; JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE" - De geleerde vrouwen, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1852.
17738: PERK, MARIE ADRIEN - Schetsen en beelden. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1900.
47344: PERK, M.A., - In de Belgische Ardennen, 4e druk, Haarlem 1905, 442+10+(8) pag.
34139: PERK, CORNELIUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen academicum inaugurale de arbitrio judicis in foro criminali [...] Leiden J.G. la Lau 1833
53484: PERK, C.H. - Critische aanteekeningen op de brochures van mr. J.H. Gilquin betrekkelijk het regtsgeding van den kapitein J.J. Kicherer. Amsterdam, J. Noordendorp 1850.
51121: PERK, G. / J. VAN WIJK RZN., - G.Perk's beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis, uitgebreid, of tweede cursus voor het onderwijs (.....) betrekkelijk tot de Noordelijke Provincien, door J. van Wijk Rzn, 1e en 2e stuk, 2e druk, Amsterdam Schalekamp, 1822-1824, 174 + 320 pag. Vlekken op eerste pagina's.
51029: PERK, M.A. - Uit Opper-Italie. Schetsen, ontmoetingen, indrukken. Schiedam, Roelants, 1864.
53854: PERPONCHER SEDLNITZKY, W.E. DE - De gevangenneming van W.E. de Perponcher Sedlnitzky te Utrecht, in November 1813, door de Franschen en zijne wegvoering naar Parijs, door hem zelven verhaald. Herdruk naar de uitgave van 1814 [...] met een voorbericht van mr. W.H. de Beaufort. Utrecht, Kemink, 1913.
24853: PERPONCHER SEDLNITSZKY, W.E. DE - Instructions d'un père a son fils. Utrecht, B. Wild, [ca. 1774].
42140: PERPONCHER, W.E. DE - Onderwijs voor kinderen van drie tot vijf jaar, tot gebruik zijner kinderen opgesteld. 3 delen (deel II: vier tot zes jaar, deel III: vijf tot zeven jaar), Utrecht, v. Schoonhoven, 1782.
17096: PERQUIN, W. E.A. - Bibliotheca Catolica Neerlandica impressa 1500-1727. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954.
60523: PERRAULT, CHARLES [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Les Contes de Perrault. Dessins par Gustave Doré, préface par P.-J. Sthahl. Paris, J. Hetzel, 1869.
57834: PERRE, A. VAN DE / FR. MEEUS, - Over de tering en hare bestrijding, Antwerpen [1903], 41 pag.
54868: PERREAUD, FR. - Daemonologia ofte verhandelingh van de duyvelen ende tovenaers. Waer in gehandelt wert van haere macht en on-macht. Mitsgaders den quel-duyvel van Mascon, zijnde een waerachtigh verhael van 't gene eenige jaeren geleden een duyvel gedaen en gesproken heeft in het huys van (...) Fr. Perreaud tot Mascon. Uyt het Frans vertaelt door Gillis van Breen, in sijn leven predikant tot Beverwijck. 2e, vermeerderde, druk, Amsterdam, Jacques Boursse, 1665.
32978: PERRON, HENRICUS GUILIELMUS DU, UIT SAMARANG - Dissertatio juridica inauguralis de cameris pupillaribus [...] Leiden P. Engels 1842
35658: PERSIJN, JACOB ELISA VAN, UIT BLOEMENDAAL - Eenige bepalingen van den geleidingsweerstand der huid..... Helder C. de Boer 1891
61665: PERSIJN, REINIER VAN (1615-1668) AFTER BRUINVIS, B. - M.r IOHAN BEETS Poezy
32635: PERSYN, JANUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio inauguralis de politica Ciceronis doctrina in libris ejus de republica [...] Amsterdam P. den Hengst en Zoon 1827
60098: PERTHES, JUSTUS - Ostindien mit den Inseln
32547: PESCH, ADRIANUS JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Bijdragen tot de kennis van het genus cirripathes. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1910
49879: PESCH, F.G. VAN, - In memoriam A.C. Eyssell, Zwolle [1908], 50 pag. Gedrukt op zwaar papier.
36134: "PESTALOZZI, HERCULES NICOLAUS, NOB. AUSTRIACUS; PRAESES: BECMAN, JOHANN CHRISTOPH" - Dissertatio de exuperantia obsequii Frankfurt Oder Christoph Zeitler 1679
34837: PESTALOZZI CAMERLING, CONRADO, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de vi et effectu necessitatis in jure Leiden C. de Pecker 1779
15714: PESTEL, F.W. - Commentarii de Republica Batava. Leiden: Luzac en Van Damme, 1782.
32501: PESTEL, FREDERICUS GUILIELMUS - Solennia d. 9 Februarii 1775 peracta, cum ad concelebranda sacra academiae Lugduno-Batavae secularia quatuor doctores more majorum in aede divi Petri crearentur. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
52418: PESTEL, F.W. - Volstandige nachrichten von der Republik Holland. Berlin, 1784.
34140: PESTERS, JULIUS EDUARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de modo quo obligatio tollitur rei interitu [...] Utrecht N. van der Monde 1835
32629: PESTERS, JANUS EVERHARDUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de fructibus, finito usufructu, domino proprietatis et fructuario tribuendis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
32150: PESTERS, DAVID GEORGIUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de negotiis gestis [...] Utrecht N. van der Monde 1838
36106: PESTMAN, P.W. - Over vrouwen en voogden in het oude Egypte Leiden Brill 1969
42489: PETAVIUS [PETAU], DIONYSIUS - Rationarium temporum (...) editio recentissima, 2 volumes. Leiden, Th. Haak, 1724.
35769: PETER, GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De behandeling van maagneurosen met electriciteit Leiden IJdo 1893
37830: PETERI, W.B. - Overheidbemoeiingen met stedebouw tot van de Vrede van Munster, Alkmaar 1913, 293 pag., geïll. [ dissertatie ]
57413: "PETERMEIJER; " - Bij den Keizer in Doorn. Persoonlijke ervaringen en beschouwingen van een Duitsche, Amsterdam 1923, 59 pag., ing.
2013: PETERS, JOHN - A family from Flanders. Londen 1985. Geb., geïll., 219 p.
40899: PETERS, C.H. - Oud Groningen stad & lande, facs., Schiedam 1977, naar de editie 1921, 386 pag., geb., geïll.
35503: "PETERSEN, FRIDERICUS ANDREAS, UIT GLUCKSBURG (HOLSTEIN); PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPHOR" - Dissertatio historica de Cimbris et Teutonis, primis Romanorum ex Germania hostibus [...] Halle Christoph Andreas Zeitler 1701
51707: PETISCUS, A.H., - De Olympus, of mythologie van de Egyptenaars, Grieken en Romeinen. Tot onderrigt voor de volwassene jeugd en aankomende kunstenaars, Amsterdam, Frijlink 1835, 252 pag.
25217: PETISCUS, A.H. - De Olympus of mythologie van de Egyptenaars, Grieken en Romeinen, tot onderrigt voor de volwassene jeugd en aankomende kunstenaars. Vertaald uit het duits. Amsterdam, H. Frijlink, 1835. Half linnen, 4 + 252 pag.,, geïllustreerd met 9 omtrekgravures door D. veelwaard.
50731: PETISCUS, A.H., - Der Olymp oder Mythologie der Aegypter, Griechen und Romer zum selbstunterricht fur die erwachsene Jugend und angehende kunstler, 4e Auflage, Berlin, Amelang, 1829.
17081: PETIT, L.D. - Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. Leiden: E.J. Brill, 1888.
43551: PETIT, L.D. E.A. (RED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandsche Boekhandel, deel V, Amsterdam 1892-1895, 545 pag., geb. in 2 banden, mooi exemplaar
2014: PETRASANCTA, SILVESTER - Tesserae gentilitiae, ex legibus fecialium descriptae.
42073: PETRASANCTA, SILVESTER - De symbolis heroicis libri IX. Antwerpen, Plantijn Moretus, 1634.
36428: "PETRI, GEORG HEINRICH, UIT GIESSEN; PRAESES: ZENTGRAFF, JOHANN J." - Disputatio prior de tactu Regis Franciae, quo strumis laborantes restituuntur Wittenberg Wendt 1667
37739: PETRI, OTTO - School- atlas van alle deelen der aarde opgedragen aan Z.E. den Heere Graaf J. van den Bosch, Rotterdam, H.O. Petri [ ca. 1870 ], 26 kaarten in linnen band.
14648: PETRIE, J.H. - Het geheim van Vredeveld. Afkomst, leven en lotgevallen van Louise Aubry d'Arancy (1809-1871) en Augustinus van Valkenstijn (1806-1882).
17741: PETSCH, JOHANNES - Redding der eere en leere van Leibnitz en Wolf, of Nodige en zedige aanmerkingen over zekeren brief van den heer H. Scheurleer, senior, geplaatst in het VI.stuk der Vaderlandsche Letter-oeffeningen, en teffens ook over het daarby gevoegde oordel (sic) der heren Letter-oeffenaeren, nopens de gevoelens van Leibnitz en Wolf. 3e druk. Haarlem, C.H. Bohn, 1761.
57826: PETTENKOFER, M. V., - Populare vortrage. Erster Heft: Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden, Dritter abdruck, Braunschweig 1876, 115 pag., geb., ill.
43243: PEYMA, W. V. - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedyken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland. Franeker, Ypma, 1827.
23873: PEYRARD, F - Arithmétique de Bezout a l'usage de la marine et de l'artillerie, 8e ed., Paris, 1814, 4 +123 pag., orig. boards.
27693: PEYSTER, H. DE - Les troubles de Hollande a la veille de la revolution Francaise ( 1780-1795 ), Paris 1905, 340 pag., geïll., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
35720: PFAELTZER, JOHAN WILLEM, UIT AMSTERDAM - Lengtekracht, groeistof en groei bij het coleoptiel van avena sativa         Delft Waltman 1934
42688: PFAU, TH.PH. DE - Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en 1787. Berlin, Impr. Royale/H.A. Rottmann, 1790.
17464: PFEIFFER, CASPARUS (WIJLEN LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Inwydings predicatie van de luthersche kerk, zijnde het eerste nieuwe gebouw dat tot de luthersche godsdienst te Amsterdam getimmert en gebouwt is, staande op Cingel en het Spuy. Gedaan en uitgesproken op de H. Christdag 1633. Na het overlijden uit des zalr. autheurs nagelaten latynse manuscript overgezet door een van zijne vrinden. Ter gelegentheit van het 100 jaarige jubilée herdrukt. Amsterdam, S. Schoonwald, 1734, 4°: 30 + (2) p. Watervlekken
36248: PFEIFFER, AUGUSTUS - Linguae sanctae usus catholicus. Oratione inaugurali Leipzig M.G.Weidmann 1685
17742: PFEIL, PETRONELLA - Kleine verzameling van gedichten. Amsterdam, [z.n.], 1839.
17743: PFEIL, PETRONELLA - Gedachten en herinneringen in mijne ledige uren. Bij elkander gevoegd en toegewijd aan mijne kinderen. Amsterdam, [z.n.], 1839
42472: PFISTER, JOHANN GEORGE - Handboek van onderrigt en stichting voor gehuwden en degenen die voornemens zijn te huwen. Vertaald uit het Duits door S. Wulferink. Almelo, J.T. Sommer, 1828.
17744: PFLAUM, LODEWIJK - Het leven van Peter de Groote, keizer aller Russen. Vertaald uit het Duits. Arnhem, J.H. Moeleman, 1816.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

3/29