Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7478: "[ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE" - Ubaldo, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
22525: KOTZEBUE - "Gekalligrafferde titelpagina ""De nieuwe vrijmoedige, aanvankelijk versameld en voortgezet door A. von Kotzebue. Uit het Hoogduitsch vertaald. III deel, met plaaten"". Manuscript, 10x13 cm."
7477: "[ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST VON KOTZEBUE" - De spraaklooze, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1807.
51042: KOTZEBUE, A. VON - Vertellingen voor mijne zoonen, met platen
39885: KOUBERT, ANNA [= TINE V. BERKEN ] - Een scheepje zonder roer, 2e druk, Amsterdam 1900, 228 pag. Los in origineel omslag.
16876: KOUMANS, MADELINE M.C. - La Hollande et les Hollandais au XIXe siècle, vus par les Français, Maastricht 1930, 163 p, ing.
40369: KOUSBROEK, RUDY, - 66 zelfportretten van Nederlandse fotografen, met een essay van Rudy Kousbroek, Amsterdam 1989.
55982: KOUTEYNIKOVA, N.S., - Mosaic, St. Petersburg, Znaki, 2005. Geb., geïll., 504 pag.
40557: KOUWENHOVEN, G. E.A. (RED.), - In eenen aangenamen oord.......Een bundel opstellen bij 700 jaar Hattems stadsrecht, Kampen 1999, 416 pag., geb., geïll.
56839: KOUWENS, A.C., - Open brief aan het bestuur der vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap over het regelen der schutterijen, 's-Gravenhage, 1874.
56841: KOUWENS, A.C., - Eenige opmerkingen over het ontwerp van wet tot regeling der schutterijen, 's-Gravenhage, 1870, 21 pag.
56842: KOUWENS, A.C., - Een woord over het ontwerp van wet tot regeling der schutterijen, 's-Gravenhage, 1865, 36 pag.
32797: KOUWER, B.J. - Gebrekkig idealisme. Rede, uitgesproken op den 278en gedenkdag van de stichting der Utrechtsche Hoogeschool [...] Kampen Stads Boek- en Courantdrukkerij 1914
56840: KOUWERS, A.C., - De reorganisatie der schutterijen, 's-Gravenahge, 1862.
57002: "KRAAK, A., E.A.; " - Genealogie van de families Kraak, van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, Hoofddorp 2002, 496 pag., geb., geïll.
47219: KRAAL, J. FELHOEN, - Caribische letteren, overdruk West-Indische Gids 35, pp. 192-218.
8679: KRAAN, WILLEM - Gedichten. Brielle, C.G. de Graaff, 1841.
60102: KRAATZ, L. AFTER J. SULZER - Ostindien und China
38296: KRAAY, F.J. - Een halve eeuw, 1528-1577, uit de geschiedenis der stad Utrecht en de historie van het kasteel Vredenburg, Utrecht 1936, 80 pag. [ uitg. t.g.v. de lustrumfeesten 1926 ].
36504: KRABBE, H. - De idee der persoonlijkheid in de staatsleer Groningen Wolters 1908
36541: KRABBE, H. - De werkkring van den staat, redevoering .... Groningen Wolters 1894
3283: KRABBEN, H.C.M. VAN DER - Actuarium Crabbense. ['s-Hertogenbosch 1989], 143 p.
8681: KRAEYVANGER, EVERHARD - Dichtlievende lente en zomer. 3e druk, waer by gevoegt zyn V. dichtstukken die in de tweede druk niet gevonden worden. Leiden, Cornelis van Hoogeveen, 1762.
8680: KRAEYVANGER, EVERHARD - Dichtlievende lente. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717.
52098: KRAFFT, F.CH., - L église Wallonne de Haarlem, Haarlem 1936, 33 pag., geïll.
1480: KRAFFT, A.J.C. - Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse patriciaat. Met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht van bronnen, zowel gedrukte als in handschrift. 's-Gravenhage 1951. Geb., geïll., 448 p. Goed exemplaar, met stofomslag.
3959: KRAFT, F.G. - Ahnentafel des Gusstahlfabrikanten Alfred Krupp. Leipzig 1929, 8 p.
8683: KRAFT, ANDRIES - Czaar Peter III. Treurspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1801.
22793: KRAGTINGH, MEDISCH - Diploma voor lidmaatschap van “Het Genootschap ter bevordering der heelkunde te Amsterdam” d.d. 1-7-1790 ten name van J. Krachting, heelmeester te Haarlem. Deels gedrukt, 1 blad plano.
22799: KRAGTINGH, GOBELS - Huwelijksaankondiging Jan Kragtingh en Elisabeth Christina Gobels, Amsterdam 1786. Gedrukt, 1 p.
8684: "KRAIJESTEIJN, ABRAHAM (VERT.); MADAME DE BEAUNOIR [ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU]" - Roosje, vervolg van Fanfan en Klaas. Blijspel in drie bedrijven. Amsterdam, J.F. Nieman, [1806].
59837: KRAJENBRINK, J.A. - Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen.
59825: KRAJENBRINK, J.A. - Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien.
22832: KRAKENHOUWER, SCHRIJVER, VAN REES - Lijst van eigendomsbewijzen van een huis aan de Tuynstraat bij de Prinsengracht te Amsterdam, 1792-1811, manuscript, 2 p.
51827: "KRAMER, F.J.L.;" - Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling in 1747 en 1748 te Rotterdam en te Amsterdam, Overdruk, pp. 377-464. Gebonden in half linnen.
35759: KRAMER, RIJK, UIT NIEUWER AMSTEL - Over de beteekenis van de physische factoren bij de processen van absorptie en secretie Amsterdam Bouman 1903
44110: "KRAMER, W.;" - De Noorderkerk in Amsterdam, Zwolle 1998, 160 pag., geïll.
58702: "KRAMER, J.P., E.A.;" - Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland, z.pl., 1962, 123 pag., geïll.
56266: "KRAMER, WALTER; " - Tolhuis te Gorinchem, Nieuwkuijk 1987, 12 pag., geïll.
57647: KRAMER, RIJK, - Het Neo-Malthusianisme en het beginsel der revolutie, Kampen 1908, 60 pag.
49891: KRAMER, F.J.L., - Archives ou correspondance inedite de la maison d'Oranje-Nassau, 4e Serie.Supplement, Leiden 1917, 25 - 123 pag.
51333: KRAMER, RIJK, - De ziekte der geleerden van Bilderdijk. Referaat, Heusden, Gezelle Meerburg, [1906], 12 pag.
43619: KRAMER, F.J.L. - De Nederlandsch-Spaansche diplomatie voor den vrede van Nijmegen, Utrecht 1892, 287 pag., geb.
47123: KRAMERS, C., - De Schiedamsche branderij. Moutwijn, gist, mout, spoeling, Schiedam, Vox Romana, [ca. 1950?], 80 pag., geïll.
17365: KRAMERS, J.W. - In memoriam. Rede gehouden den 29 Januari 1882 ter gedachtenis aan zijnen ambtgenoot J.B. Weerman, predikant bij de N.H. Gemeente te Leeuwarden, Leeuwarden, W. Eekhoff & Zn, 1882, 8°: 21 p.
5718: KRAMERS JR., A.E. - Geslacht register Kramers, deel Ia, [‘s-Gravenhage 1994], 134 p., geïll.
5717: KRAMERS, A.E. - Kramers, [‘s-Gravenhage 1994], 50 p., met 4 tabellen
60394: KRAMM, (CIRCLE OF?) CHRISTIAAN (UTRECHT, 1797-1875) AFTER ANDRIES JACOBSZ STOCK - Portrait of Lucas van Leyden
37833: KRAMM, C - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders...., incompleet, Amsterdam 1857 e.v.. Los in afleveringen zoals verschenen. Prijs per aflevering 5 euro.
36503: KRANENBURG, R. - De beteekenis der rechtsvergelijking voor de rechtsphilosophie Groningen Noordhoff 1915
37076: KRANENBURG- LYCKLAMA A NIJEHOLT, M. E.A. (RED.) - Het veranderend gezicht van Noord- Holland.Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas, Amsterdam 1976, 158 pag., geb., geïll., in schuifhoes. Als nieuw.
35568: "KRANEWITTERUS, CAR. FRID., UIT CHEMNITZ; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - De vitae privatae, aut academicae, prae vita aulica, electione [...] Wittenberg Prelo Kreusigiano 1713
36326: "KRANICHFELDT, CHRIST. ADAM, UIT ERFURT; PRAESES: CALEMBERG, JUSTUS HEINRICH" - Disputatio historico-politica prior Rudolphum I Habspurgicum imperatorem tanquam exemplum restauratae reipublicae Erfurt Grosch 1724
59405: KRANS, AMSTERDAM. - "Rekening van NV Algemeene Brandstoffenhandel ""Amsterdam"" voor H.P Krans, 1945 (1 stuk). M14698"
7907: KRAP, J. - Het drukkende, schadelijke en nutloze van het grootste deel der begraafnisplechtigheden en rouwdragten in ons vaderland en de mogelijkheid om in dezen ten algemeenen nutte, de nodige verbeteringen in te voeren.
56891: "KRAPELS, L.J.A.; " - Van Maas tot Missisippi. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de families Crapels en Krapels. Wageningen 2005, 308 pag., geb., geïll.
37499: KRASA, S. A.O. - Traum und Wirklichket, Wien 1870-1930, Wien 1985, 801 pag., ill.
35580: "KRAUSE, GODOGREDUS, UIT GROSHARTM. SILES.; PRAESES: HUBNER, AUGUST NATHANAEL" - Dissertatio academica de laxitate morali [...] Halle Johann Jacob Krebs 1715
36229: "KRAUSE, CHRISTIAN, UIT WRATISLAWA; EN GODOFREDUS OBST UIT HERMSDORFF; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - De origine patriarcharum Christianorum mediam inter Henr. Valesii et Guil. Beveregii sententias .... Wittenberg S. Creusig 1718
15480: KRAUSS, ERNST - Holland. 3de druk. Amsterdam-Leipzig: J.M. Meulenhoff, 1926.
37288: KRAUTH, TH. / F.S. MEYER - Die bau- und kunstarbeiten des steinhauers Band II: Tafeln, Leipzig 1896, 4 pag text and 108 fafel. Hardback
59763: "KRAYENBRINK, J. (INTROD.); J.E. HERDERSCHEE." - De Zaken van het Land Simbang nader toegelicht. The Hague, Nijhoff, 1866.
47809: KRAYENHOFF VAN DE LEUR, A.R., - Militair-historische schetsen. Over de noodzakelijkheid van de kennis der krijgsgeschiedenis, land-en zeemacht in de 18e eeuw, 's-Gravenhage [1890], 122 pag., geb.
32421: KRECKEMEYER, GEORG - Diatriba de instrumentorum definitione divisione fide recognitione ac diffessione. Göttingen Abram Vanden Hoeck 1743
41184: KREEK, M.L. DE - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht, Utrecht 1994, 333 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
5721: KREIJNS, H.C.J.M. - Uit het duister van het verleden. Deel B1 en B2, kwartierstaat Kreijns-van Catz, [Heerlen 1982], 319 p.
52329: KREKELBERG, T., - De toestand van de arbeidende klasse in de 19e eeuw te Maastricht, Maastricht 1942, 17 pag., gestencild.
39038: KRELAGE, E.H. - De Haarlemsche Debating Society 1853-1899, Haarlem 1935, 75 pag., geïll.
38197: KRELAGE, E.H. ( UITG. ) - De pamfletten van den tulpenwindhandel 1636-1637, 's- Gravenhage 1942, 320 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
43288: KRELAGE, E.H. - Drie eeuwen bloembollen export. De geschiedenis van den bolembollenhandel en der Hollandsche bloembollen tot 1938, 's-Gravenhage, 1946. Gebonden, 791 pag., geïll.
40667: KREMER, A.J.C. - De Vrijheeren van Bemmel in Betuwe, overdruk, ca. 1890, 16 pag.
40664: KREMER, A.J.C. - Malburgen, overdruk, ca. 1890, 13 pag.
56466: KRENTZLIN, RICHARD, - Der erste Erfolg, the first succes, le premier succes. Eine Sammlung der schönsten Volksopern (....) fur Piano, Berlin, Birnbach [1920], 48 pag.
41514: KRETSCHMAR, F.G.L.O. VAN - Zijn wapens op Nederlandse portretten een betrouwbaar middel tot identificatie? Overdruk C.B.G. 1977, pp. 38-59, geïll.
35072: KRETSCHMAR VAN WYK EN AALBURG, LEOPOLDUS ABRAHAMUS EUGENIUS VAN, UIT MECHELEN - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam de jure hodierno Leiden Hazenberg 1842
37927: KREVELEN, D.A. V. - Weesper porselein, pp. 529-554 in Antiek 1978, geïll.
43629: KRIEKEN, G.S. VAN / C. PIJNACKER - Dr. Cornelis Pijnacker. Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen, 's-Gravenhage 1975, 202 pag., geb., geïll. [Linschoten Ver. 75].
56605: KRIER, J.B., - De wellevendheid. Handboek ten gebruike van R.K. Seminarien (...) ouders en opvoeders. Voor Nederland bewerkt door A.F. Diepen. 12e druk. 's-Hertogenbosch 1931. Gebonden, 8+279 pag.
58741: KRIJFF, J./ KAREN GREEN, - Greetings from Canada. Postcards from Dutch Immigrants to the Netherlands, 1884-1945, (I-XXV) + 197 pag., geïll.
20824: KRIJFF, J. TH. J. - Een aengenaeme vrientschap. An amicable friendschip. A collection of historical events between the Netherlands and Canada from 1862 to 1914. Toronto 2003, 299 pag., geïll.
40351: KRIJGSMAN, E (RED.), - 030 Utrechts theater 1960-2000, Utrecht 2000, 144 pag., geïll., als nieuw.
17072: KRIKKE, A. - Rvit Hora. De tijd vervliegt. Bibliografie van de bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed (1913-1994). Den Haag: A. Jongbloed en Zoon, 1997.
36894: KRIMME, K. U.A. (D.) - Bild und Geschichte. studien zur politische ikonographie. Festschrift für H. Schwarzmaier. Sigmaringen 1997, 388 p. geb. geïll, met stofomslag. (Mit Umschlag)
23202: KRIMPEN A.D. LEK, ONDERWIJS, VAN DEN BERG - "Gekalligrafeerd blad, 33x41 cm, met de tekst ""Door A. van den Berg, ondermeester te Krimpen op de Lecq, 14-3-1769"". In meerdere kleuren."
16971: KRIMPEN, H. VAN - Jan van Krimpen 1892-1958. Tentoonstelling van zijn ontwerpen, letters en boeken. ‘s-Gravenhage: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1967.
56740: KRIMPEN, H. VAN, - Boek over het maken van boeken, nieuwe , herziene en vermeerderde uitgave, Veenendaal, 1986, 551 pag., geb., geïll.
23439: KRIMPEN, HUIB VAN - Boek over het maken van boeken. Arnhem 1966, 415 pag., geïll., geb. Als nieuw.
30609: KRISTELLER, P. - Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten, 4e auflage, Berlin 1922, 601 pag., hardback, ill.
53518: KROCK, JOHANNES, E.A. - Kort onderzoek of aanmerkingen over twee vonnissen op den 1. April des jaars 1750 door de magistraat der stad Nimwegen tegens Barbara en Clementia Krock geweezen, ter zaake van zeker bedrog dat men voor gaf dat zij gepleegt hadden. Waar bij gevoegt is de abolitie brief door ... den heere prince van Oranje ... aan Barbara Krock (zijnde Clementia Krock kort te vooren overleden) verleent, en de verdere documenten die zaake specteerende, Amsterdam, z. n. 1751.
35071: KROEF, GUILIELMUS HENRICUS , UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale de curatela secundum jus Neerlandicum. Utrecht J. Altheer 1840
39827: KROEGER, P. - In de schaduw van de Woudse Dom. De historie van de N.H. Kerk en haar dienaren te Rijnsaterwoude. Rijnsaterwoude 1957, 107 pag., geïll.
32709: KROES, H.W.J. - Het Kudrunepos en zijn Nederlands-Friese inslag. [...] 's Gravenhage / Batavia G.B. van Goor Zonen 1947
28605: KROGT, P.C.J. VAN DER - Testamenten verleden voor schepenen van Delft 1536-1691, 2e druk, Delft 1988, 123 pag.
57177: "KROGT, P.C.J. V.D.; " - Testamenten verleden voor schepenen van Delft, 1536-1691, 2e druk, Delft 1988.
38441: KROL, HANS - Heemsteedse gemeentepolitiek in de jaren tussen omstreeks 1750 en 1900 [ fam. Dolleman, Wolbers, Vergers ], Heemstede 1989, 126 pag., geïll.
17055: KROLL, A. & E. MARSHALL - Collecting Books and Autographs. William F. Gable. Z.p.: z.u., 1992.
1492: KROM, C.C.N., EN AUG. SASSEN - Oorkonden betreffende Helmond. 's-Hertogenbosch 1884, 262 p.
27969: KROM, C.C.N. - Oud-Nederlandsch erfhuisrecht, Nijmegen 1878, 149 pag.
31376: KROMMENHOEK, W. E.A. - Kleipijpen. Drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's, Amstelveen z.j., 336 pag., geb., geïll., met stofomslag.
43668: KRONENBERG, H. EN H.H. ROELL, - Scholier, Overdruk Ned. Leeuw 1951, 3 pag., met aanvullinge in handschrift.
34706: KRONENBERG, HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione qua actiones excluduntur [...] Leiden J.C. Emeis 1834
35268: KRONENBERG, GERHARDUS JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis mitigandi Deventer J. de Lange 1840
43670: KRONENBERG, H. EN H.H. ROELL, - Deventer geslachten. Bijdrage tot de genealogie Podt, Overdruk Ned. Leeuw 1930, 9 pag.
43671: KRONENBERG, H., - Het geslacht Marienburg, z.j., z.p., 15 pag.
38696: KRONENBERG, M.E. - Robert de Keysere als drukker in Gent en in Parijs (1511-1514), Overdruk Het Boek 1932, 22 pag.
35069: KRONENBERG, HENRICUS IANUS , UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis exhibens interpretationem quorundam locorum ex jure romano et hodierno Arnhem A. van Goor 1826
36087: KRONENBERG, HENDRIK GERHARD - Het risicodragende karakter van de tuinbouwproductie Wageningen Pudoc 1961
6336: KRONENBERG, H. EN H.H. RÖELL - Het geslacht IJssel, overdruk Ned. Leeuw 1948, 4 p.
43667: KRONENBERG, H., - Het Overijselsch geslacht Putman, Deventer, z.j., 28 pag., geïll., geb.
34593: KRONENBERG, G.J., UIT DEVENTER - VII. theses oeconomico-politicae. 1840
5234: KRONENBERG, H. - Das Geschlecht Birnbaum, Deventer 1936, 32 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 25 exx.)
6168: KRONENBERG, H. - Het geslacht Tichler (Rauwertz Tichler), overdruk Ned. Leeuw 1944, 15 p.
43672: KRONENBERG, H. EN H.H. ROELL, - Coster, Overdruk Ned. Leeuw 1950, 6 pag.
35068: KRONENBERG, MENSO ALTING, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de damno et interesse in contractibus Deventer M. Ballot 1838
43661: KRONENBERG, H - Een tak van het geslacht Van Loghem, z.pl., z.j., 6 pag.
51565: KRONENBERG, M.E., - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd, Amsterdam 1948, 173 pag., geb., geïll.
43669: KRONENBERG, H., - Het geslacht Vijfhuis, Overdruk Ned. Leeuw 1943, 6 pag.
35070: KRONENBERG, GERHARDUS JOANNES, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de causis mitigandi Deventer J. de Lange 1840
4571: KRONENBERG, H. - Het geslacht Rouse. [Deventer 1923], 20 p., geb.
34366: KRONENBERG, ARNOLDUS FRANCISCUS, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inaugurale, copntinens quaestiones aliquot ex jure Romano et hodierno [...] Deventer J.Ph. de Lange 1827
4069: LOO-KRONIEK - Loo-kroniek. Familie-tijdschrift voor leden van het geslacht Loo. Nrs. 1 (1946) t/m 39 (1991).
4145: KRONIEK - Kroniek van de Stichting Geslacht Mees, nrs.30 (1981) t/m 33 (1984)
25626: KROON, A.W. - Beschrijving van 's-Gravenhage, uit echte bronnen geput. 's-Gravenhage 1852, 320 pag., geb. Exemplaar zonder de litho's.
35214: KROON, JOANNE HERMANO, IN GYMNASIO QUOD ZUTPHANIAE EST MATHESIS ET GEOGRAPHIAE PRAECEPTORE - Dissertatio literaria inauguralis de Hannonis Periplo Zutphen W.J. Thieme 1840
39334: KROON, J.E. - Bibliographie der werken van Petrus Johannes Blok 1879-1925, Amsterdam z.j., 64 pag.
39346: KROON, J.E. - Levenbericht van P.J. Blok, extract 1930, pp. 107- 137. ( los )
56406: KROON, A.W., - Ons vaderland van den dood van Willem I tot op den tegenwoordigen tijd, geschetst voor jonge lieden van den beschaafden stand, 's-Gravenhage [1851].
15482: KROON, ANTHONIE WILLEM - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland. Beschrijving en afbeelding der steden, dorpen, heerlijkheden en verdere wetenswaardige plaatsen in die provincie. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
15483: KROON, ANTHONIE WILLEM - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland [...]. Amsterdam: J.H. van der Beek, [1863].
57553: KROON, H.M., - De koe. Lichaamsbouw en inwendige organen, 6e druk, Deventer 1922, 82 pag., geb., geïll.
57821: KROON, J.U.A. / J.G.TH. VAN NES, - Prepareren, 2e druk, Zutphen 1940, 61 pag., geb., geïll.
1493: KROON DZ., H., EN F. KAPTEIJN - Nieuwe kroniek van Hoorn. Geschiedenis van Westfrieslands hoofdstad, van haar ontstaan tot op onze dagen. Hoorn 1891. Geb., geïll., 199 p.
58: KROON, J.E., - ALBUM STUDIOSORUM academiae Lugduno-Batavae 1875-1925. Leiden 1925. Geb., 462 kolommen.
56316: KROON, A.W., - Tegenwoordige staat van Zuid-Holland, Amsterdam, 19e eeuw.
57421: "KROON, H.M., E.A.; " - Hoefkunde en hoefbeslag, 2e deel, Groningen 1919, 180 pag., geïll.
32979: KRUDOP, EGBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de hereditate, sub beneficio inventarii adita, ab herede beneficiario deinceps non repudianda [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch en Zoon 1819
32708: KRUDOP, ARNOLDUS PETRUS, UIT VELDHUIZEN - Specimen iuridicum inaugurale, de iure coniugis superstitis succedendi in bona coniugis defuncti [...] Groningen J.H. Bolt 1834
6298: KRÜGER, R., TH. WINDT EN J. WINDT - Genalogie, geschiedenis en stamboom van de Westfriese familie Windt, Wind, Wendt, Nijmegen/Bovenkarspel [1990], 254 p., geb., geïll.
41690: KRUGER, J.B. - Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda, deel l, Bergen op Zoom, z.j., 358 pag., origineel karton, rug los.
43349: KRUGER, J.B. - Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda, dat is van het Noord-Brabandsch deel van het v.m. bisdom van Antwerpen, 4 delen, Bergen op Zoom, z.p., 358+456+501+663 pag., origineel karton.
32715: KRUIJF, ERNST FREDERIK, UIT WAMEL - De opkomst der Gallicaansche kerk. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink & Zoon 1877
5722: KRUIJTHOFF, A. - De Kikkershoek. Voor- en nageslacht van Hendrik Kruijthoff, [Dordrecht 1981], 159 p.
42025: KRUIKIUS (CRUQIUS), NIC. EN JACOB - 'T Hooge Heemraedschap van Delflant. Delft, 1712.
40923: KRUISHEER, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren, Hilversum 1998, 218 pag.
37567: KRUISSINK, G.R. - Pen en penseel. Beschrijvende catalogus van de jubileumtentoonstelling t.g.v. het 10 jarig bestaan van het Zuiderzeemuseum, gewijd aan de beschilderde meubelen. Enkhuizen 1960, 48 pag., geïll.
37930: KRUISSINK, G.R. - Cornelis Springers werkwijze getoest aan een Enkhuizer stadsgezicht, pp. 161- 169 in Antiek 1971, geïll.
38175: KRUISSINK, G.R. - Volkskunst en voorbeeld, Enkhuizen 1970, 56 pag., geïll.
59087: KRUIT, JOHANNA, - Vannacht zijn we verdwenen, gedichten, Bakermat uitgevers 1993, 39 pp. Met illustraties van Wim Hofman.
59089: KRUIT, JOHANNA, - Kun je zien wat je voelt?, De zonnewijzer/gedichten, Haarlem 32 pp [z.jrtal].
38010: KRUITWAGEN, B - Catalogus van de handschriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum te haarlem, Amsterdam 1913, 19 + 326 pag., als nieuw.
38017: KRUITWAGEN, B - Erasmus en zijn drukkers- uitgevers. Een fragment uit hun briefwisseling, Amsterdam 1923, 23 pag..
41916: KRUITWAGEN, B. E.A. - Gedenkboek t.g.v. het honderdjarig bestaan der congregatie van de religieuzen penitenten recollectinen van de onbevlekte ontvangenis Roosendaal 1832-1932, Roosendaal 1932, 208 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
43697: KRUIZINGA, J.H., - Ontmoetingen met verzamelaars, Neerbosch, z.j., 174 pag., geb., geïll. met stofomslag.
56060: KRUIZINGA, J.H. E.A., - Amsterdam van A. tot Z. Encyclopedisch handboek, Amsterdam 1966, 634 pag., geb. met stofomslag.
16878: KRUIZINGA, J.H. - Nederland door vreemde bril, 2e druk, Assen [ca. 1965], 184 p (eerste druk d.d. 1962).
56813: KRUIZINGA, J.H., - Rhoon, het oudste dorp op IJselmonde, pp. 56-60 in Historia, 1942, geïll.
27527: KRUIZINGA, P. E.A. (RED.) - Jaarboek van het geologisch mijnbouwkundig genootschap van Nederland en koloniën, 1918 t/m 1934, 17 delen, elk ca. 50 pag. prijs samen 24 euro.
40511: KRUIZINGA, J.H., - Watergraafsmeer. Eens een parel aan de Kroon van Amsterdam, Amsterdam 1948, 320 pag., geb., geïll.
8686: KRUL, JAN HERMANSZ. - Klucht van drooge Goosen gespeelt op de Amsteldamsche Kamer den 5 December 1632. Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1727.
35478: "KRULLIUS, CAROLUS; PRAESES: WOLF, JOHANN CHRISTOPHOR" - Visionem crucis Constantino M. In coelo oblatae adversus recentiores quosdam Scriptores Tollium, Huberum, Arnoldum & Observatorem Hallensem vindicabunt Wittenberg Martinus Schulz 1706
17368: KRUMMACHER, F.W. (PREDIKANT TE GEMARKE (D)) - [Diverse leerredenen, vertaald door J.H. Albrecht], Amsterdam, J. Ruysendaal, 1831-1833, 8°: 26 + 26 + 22 p.
37478: KRUMME, A.G.A. - Mechanische technologie voor de confectie- industrie. Naai- en speciaalmachines, apparaten en automaten, Doetinchem 1966, 192 pag., geb., geïll.
36128: "KRUSE, JOHANNES NICOLAUS, UIT NEOFANO-HADELENSIS; PRAESES: WUNDERLICH, CASPAR JULIUS" - Quaestionem moralem an honestae foeminae ad tuendam suam pudicitiam violentum interficere liceat stupratorem? Wittenberg viduae Gerdesianae 1714
26641: KRUSEMAN, A.C. - Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland in de 17de en 18de eeuw, Amsterdam 1893, 655 pag., geb., goed exemplaar.
42288: KRUSEMAN, C. - Aanteekeningen van C. Kruseman betrekkelyk deszelfs kunstreis en verblijf in Italie, verzameld en uitgegeven door A. Elink Sterk Jr. 's Gravenhage, de Visser, 1826.
43555: KRUSEMAN, A.D. E.A. (RED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, deel I, levenschetsen en verspreide stukken, Amsterdam 1884, 544 pag., geb., mooi exemplaar.
43548: KRUSEMAN, A.C. - De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806 tot 1814, Amsterdam 1889, 270 pag., geb., mooi exemplaar.
32298: KRUSEMAN, JAN, UIT DELFT - De vracht der bijlading. Proefschrift [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1890
36339: "KRUSIKE, JOHANN CHRISTOPH, UIT HAMBURG; PRAESES: KORTHOLT, SEBASTIAN" - Disquisitio utrum Petrus Lotichius Secundus obsidionem urbis Magdeburgensis praedixerit Kiel B. Reuter 1703
33597: KRUYFF, J.F., JANUS DE, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de publicatione bonorum, jure romano et recentiori [...] Leiden Van Laar en Herdingh 1810
60751: "KRUYFF, JAN DE; JOACHIM OUDAEN; H. CALKOEN; KORNELIS WESTERBAEN WZ.; A.O." - Convolute of 13 printed and numerous manuscript Dutch 'Hekeldichten' (hackle poems) of around 1750, in part about freedom of press.
8687: KRUYFF, JAN DE - Gedichten. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776.
8690: KRUYFF, JAN DE - De hoop des wederziens, in twee zangen, met nog eenige andere dichtstukjes, van verscheiden inhoud. 2e druk. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1818.
32714: KRUYFF, JZ, JANUS, UIT DELFSHAVEN - Dissertatio juridica inauguralis de vagabundis et mendicis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
38576: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken, Leiden 1942, 56 pag., geb.
41028: KRUYTER, C.W. DE (INL.) - Die Riddere Metter Mouwen. Ms.The Hague, Royal Library 129 A 10, Leiden 1975, geïll.
39208: KUBALSKI, N.A - "Voyages entre la Baltique et la mer noire, Tours, Mame, 1854, 188 pag., geb. in Frans reliefbandje met gekleurde afbeelding in het midden en goudkleurig reliefversiering op de rug o.a. "" Van Dieren à Anvers "" ."
36930: KUBE, A.N. - Italian majolica XV- XVIII centuries State Hermitage Collection, Moskou Iskusstvo, 1976, 62 + 230 pag., ill., hardback with dustwrapper.
38212: KUENEN, PH. H. ( INL.) - [ Teksten Waddensymposium 1949 ] Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap mei 1950, pp. 261-448, geïll. ( o.a. met grote kaart in kleurendruk ).
41419: KUHLER, W.J. - Levensbeschrijvingen van devote zusters te Deventer, Extract Archief Aartsbisd. Utrecht 1910, pp 1-68, los en zonder omslag.
36690: KUHLER, W.J. - De beteekenis van de dissenters in de kerkgeschiedenis van Nederland Leiden Sijthoff 1913
32952: KÜHLER, WILHELMUS JOHANNES, PREDIKANT TE LEIDEN, GEB. TE AMSTERDAM - Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen. Academisch proefschrift [...] Rotterdam W. Nevens 1908
1501: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw. Haarlem 1932. Geb., 478 p. Met: Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland. Tweede deel (1600-1735), eerste helft. Haarlem 1940. Geb., 217 p. Met: Geschiedenis van de doopsgezinden in Nederland, gemeentelijk leven 1650-1735. Haarlem 1950. Geb., 79 p.
1499: KÜHLER, W.J. - Het socianisme in Nederland. Leiden 1912. 287 p.
21226: KUHN - Van zaad tot suiker. Mededelingen van Kon. Beetwortelzaad-cultuur Kuhn & Co NV, Naarden. Nrs. 1-12 ( 1936-1940 ) 197 pag., geb., geïll.
34391: KUHN, LEONARDUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale quo argumenta exhibentur ad rejiciendam vel ad commendandam industriae et mercaturae libertatem vulgo allata [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1835
16745: KUIJK, P.G. - De Zaanstreek. Uit haar verleden en heden, door P.G. Kuijk. Uitg. met medewerking K.v.K., Dept. Zaanstreek der My. van Nijverheid en V.V.V., 1923, 140 p.
35270: KUIJPER, THEODORUS, UIT GRONINGEN - Responsio ad quaestionem a nobilissimo disciplinarum mathematicarum [....] 1836
36988: KUIJPER, G.K. E.A. - Selden tyt sonder stryt. De geschiedenis van een dorpskerk [ te Krommenie ], Krommenie 1969, 80 pag., geïll.
35263: KUIJPER, JOHANNES PETRUS FRANCISCUS JACOBUS DE, UIT ROTTERDAM - Over het voortduren der gemeenschap na het overlijden van een der echtgenooten [....] Amsterdam 1863
29080: KUIJPER, J - De plant in de historische stijlen en decoratieve kunst, Den Haag 1910, 207 pag., geb geïll. Goed exemplaar.
1511: KUIJPER, A. - De Hollandsche gemeente te Londen in 1570-1571. Harderwijk 1870, 32 p.
56737: KUIK, N, - De geschiedenis van drukkerij de Lange / van Leer, Deventer, 1977, geb., geïll., 134 pag.
58441: KUIK, WILLIAM D., - De twee snoeken. Een historisch verhaal, Amsterdam 1980, 80 pag., geïll.
56190: KUIKEN, K., - Als een blijvend monument. Honderd jaar Dorhout Mees Stichting (1857) 1907-2007, Haren 2007, 167 pag., geb., geïll.
37027: KUIKEN, J. V. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Hervormde Gemeente te Amstelveen , Amstelveen 1938, 82 pag., geïll.
47104: KUILE, E.H. TER, - Aanteekeningen betreffende de bouwgeschiedenis der Groote kerk te Dordrecht, pp. 2-19 in Oudheidkundig Jaarboek 1933, geïll.
40120: KUILE SR., G.J. TER, - De opkomst van Almelo en omgeving, Zwolle 1941, 190 pag., geb., geïll.
19304: KUILE, E.H. TER - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde Beschrijving. Deel III (foutief op titelpag. IV) Gelderland, 2e stuk: Kwartier van Zutfen.
25845: KUILE, G.J. TER - Twentsche eigenheimers. Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge. Almelo 1936, 422 pag., geb., geïll.
1504: KUILE, G.J. TER - Geschiedkundige aanteekeningen ... idem. Facsimilé-herdruk, Hengelo-Arnhem 1974. Geb., geïll.
14671: KUILE SR EN JR, G.J. TER - De familie Ter Kuile.
58543: KUILE, E.H. TER, - De romaanse kerkbouwkunst in de Nederlanden, Zutphen, 1982, 160 pag.
2893: KUILE, G.J. TER - Het geslacht van Almelo in de middeleeuwen I en II. Overdruk M.O.R.G. (1957 - 1959), 43 p.
41015: KUILENBURG, C.B. V. E.A. - Over Blokland. Geschiedenis van een dorp in het land van Arkel, Hoogblokland 1985, 199 pag., geb., geïll., met stofomslag.
38503: KUILENBURG, W. VAN - Aantekeningen van den orgelmaker Adrianus Kuijte, 's-Hertogenbosch 1982, 31 pag., geïll.
38533: KUILENBURG, W. V. - Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck, van Nistelrooy, Kuijte, 's- Hertogenbosch 1983, 1912 pag., geïll.
39295: "KUILMAN, J.;" - Op zoektocht naar de tien gebroeders, pp 8-19 in Gens Propria, Nov. 2009.
27055: KUIN JR., P. - Het eiland Marken, Groningen 1932, 63 pag., geïll.
41552: KUIPER, Y. E.A. - Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state, Utrecht 2005, 96 pag., geïll.
38039: KUIPER, A.H. / G.F.M. V. LUNTEREN - Woningtextiel deel I en II [ in een band ], Amsterdam z.j., 227 + 72 pag., geb., geïll.
3962: KUIPER, M.H. - Nakomelingen van Hindrik Heyes Kuiper en Renske Egberts. Overveen [1980], 132 p., geïll., met losse tabel.
30553: KUIPER, K. - Honden in woord en beeld. Plaatjes- album, z.pl., z.j., 40 pag., compleet met de 100 plaatjes naar aquarellen van R.v. Eecke, gebonden ( boekblok los in de band, maar verder goed exemplaar).
38353: KUIPER, GERDIEN C. - Musarum pater. Een portret van Christoffel Plantijn, Leiden, De Ammoniet, 1989, (8) pag.
38556: KUIPERS, ABE - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieteriij in de 19e eeuw, Groningen 1987, 107 pag., geïll.
14851: KUIPERS, H. EN H. OFFERINGA - De heerlijkheid Visvliet. De geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk.
16990: KUIPERS, R. - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo. Amsterdam: Querido, 1990.
59427: KUITENBROUWER, NIJHUIS, UTRECHT, BILJART. - Familie-aantekeningen betreffende Carolus Franciscus Kuitenbrouwer, geb. Utrecht ca, 1889, biljartfabrikant, zn. van Gerhardus Egbertus Kuitenbrouwer en Gerharda Maria Leemreize, tr. Goor, 20-8-1919 met Aleida Rudolphina Nijhuis, geb. Goor, ca. 1889, dr. van Johannes Euphemius Nijhuis en Hermina Pierik. Werkzaam te Utrecht, wonend in de Merelstraat, Zaagmolenkade, Van de Swindestraat. Biljartfabriek De Prins te Utrecht. 1 blocnote blad, eenzijdig beschreven in potlood. M14718
44064: "KUITENBROUWER, H., E.A. RED.);" - Vijftig jaren kweekschoolopleiding voor katholieke onderwijzers in het aartsbisdom, Utrecht 1897-1909, Hilversum 1909-1947, Hilversum 1947, 198 pag., geïll.
54224: KULENKAMP, G. - Eerste en laatste aanhangzel tot voldingende verdediginge van het eenvoudig en waarachtig verhaal en tot overtuigende wederlegginge van de twe geschriften, onlangs door ds. Tyken uitgegeven, genaamd Brief aan den E. gewonen kerkenraad van Amsterdam en Eerste vervolg, enz. Ter beoordelinge opgedragen (...) aan (...) synodus van Noordholland (...) voor dewelke ds. Tyken ter verantwoordinge (...) geroepen word (...) opgestelt door Gerardus Kulenkamp, predikant te Amsterdam. Amsterdam, Jac. Loveringh, 1757.
36575: "KUMMEL, JOH. CHRIST,, UIT MARTISBURGEN; PRAESES: BERGER, C.G." - Dei et illustris JCtorum ordinis in alma philurea permissu poenam tratto di corda Leipzig Joh. Georgi 1684
56863: KUMMER, A., - De wording en de geschiedenis van het Genootschap ter bevordering van natuur-, genees- en heelkunde te Amsterdam, Vervolg 1915-1965, Amsterdam, 1965, 77 pag., geïll.
54656: KUMPEL, J.W. E.A. - Recueil van stukken. Alle andere en verdere verdeediging van mr. Jan Willem Kumpel. Voorgaande. Leiden, K. Delfos en Zn., 1790.
33598: KUMSIUS, FREDERICUS, UIT GOUDA - Specimen juridicum inaugurale de jure defensionis necessariae [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1785
35067: KUNEMAN, IANUS CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de bonae fidei afficacitate Amsterdam C.M. Ferrari 1832
37245: KUNST, A.J.M. - Van Sint Elisabeths- Gasthuis tot gereformeerd Burgerweeshuis ( 1485- 1814 ), Utrecht 1954, 333 pag., dissertatie, met los katern stellingen.
47511: KUNST, JAAP, - Terschellingen volksleven. Gebruiken, liederen, feesten [ op Terschelling], Uithuizen 1915, 172 pag., geïll.
53524: KUNST, G.H. - Het regt van den burger beschermd tegen knevelarij en slinksche praktijken. Een boek tot heil van vorst en volk, Schiedam, G.H. Kunst, 1848.
9157: OEFENING KWEEKT KUNST - Poëtische mengelingen van het genootschap onder de zinspreuk: Oefening kweekt kunst. Amsterdam, Arend Fokke Simonsz en Jan Jacob Wolters, 1790.
23698: KUNSTLE, K. - Ikonographie der Heiligen, Freiburg 1926, 606 pag., geb., geïll.
36367: "KUNTSCHKE, JOHANN GEORG, UIT GUB. LUS.; PRAESES: KNOBLACH, J. A." - Dissertationem de sic dictis Vespasiani miraculis Wittenberg Schroedter 1711
5683: KUNZE, R. - Burgenpolitik und Burgbau der Grafen von Katzenelnbogen bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, Marksburg 1969, 126 p., geb., geïll.
36366: "KUNZIUS [KUNZ], PETRUS , UIT CROTENDORF EN HERING, JOHANN GODOFR. UIT DRESDEN; PRAESES: SCHURZFLEISCH, HEINRICH L." - Conradum Kauffungum vulgo Kuntz von Kauffungen, raptor principum Wittenberg Kreusig 1712
31437: KURELLA, H - Die Intellektuellen und die Gesellschaft. Ein beitrag zur Naturgeschichte begabter Familien, Wiesbaden 1913, 124 pag.
22435: KURPERSHOEK, CORSTIEN - Foto d.d. Scheveningen 1898 van Jo Kurpershoek (in een soort rolstoel) met erachter Zuster Corstien, 9x12 cm.
57593: KURRAS, LOTTE (TEKST), - Turnierbuch aus der Kraichgauer Ritterschaft, Zurich 1983.
39037: KURTZ, G.H. - Haarlem in het rampjaar 1672, Haarlem 1946, 63 pag., geïll.
39030: KURTZ, G.H. - De straat waarin wij in Haarlem wonen, Haarlem 1965, 225 pag., geìll.
38442: KURTZ, G.H. - Het Proveniershuis te Haarlem, Haarlem 1979, 109 pag., geïll.
38490: KURTZ, G.H. - Het Haarlemsche stadsrecht van 1245, Haarlem 1945, 30 pag.
38235: KURTZ, G.H. - Geschiedenis en beschrijving der Haarlemse hofjes, Haarlem 1951, 160 pag., geïll.
39025: KURTZ, G.H. - Beknopte geschiedenis van Haarlem, 3e druk, Haarlem 1946, 86 pag., geïll.
32521: KURTZ, GERDINA HENDRIKA, UIT AMSTERDAM - Willem III en Amsterdam 1683-1685. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1928
43103: KUSTER [KUSTERUS], LUDOLF - De vero usu verborum mediorum apud Graecos. 2e ed., Leiden, v.d. Linden, 1717.
32422: KÜSTNER, CARL - De tutore feudali [...] Leipzig Godofredus Bruder 1806
16448: KUSTPLAATSEN - Noordzeekust Nederland. Uitg. Commissie voor de Noordzee-badplaatsen, Den Haag [ca. 1930?].
16447: KUSTPLAATSEN - Plages en Hollande. [Plattegrond van Hoek van Holland tot Petten, in 6-en gevouwen met advertenties verso. Ca. 1920?]
28881: KUTSCHMANN, TH. - Geschichte der Deutschen Illustration vom ersten auftreten der formschnittes bis auf die Gegenwart, Goslar [ 1899 }, 200 pag., geb., geïll.
41697: KUTTNER, E - Het hongerjaar 1566, Amsterdam 1964, 397 pag.
38167: KUWAYAMA, J - Zeichen, Marken und Signels, 3000 internationale beispiele, München 1973, 254 pag., geb., geïll.
41281: KUYER, CHR. A.M. - Brabantia illustrata III. Inventaris van historieprenten, 's-Hertogenbosch 1983, 355 pag., geb., geïll.
37683: KUYK, J. V. EN H. ENNO VAN GELDER - De penningen en het geld van den Tachtigjarigen Oorlog, 's- Gravenhage 1948, 44 pag., geïll.
43398: KUYK, J. V. - Geschiedenis van het Koninglijk Kabinet van munten, penningen en gesneden stenen te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1946, 96 pag., geïll.
8167: KUYK, J. VAN [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Oude politieke spotprenten, 's Gravenhage 1940, geb., geïll.
34367: KUYK, JOHANNES VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de poenis pecuniariis jure civili sancitis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
52386: KUYLE, ALBERT, - Grietje Schouten, het levensbeeld van een Marker meisje, z.pl. [1950], 46 pag.
33599: KUYLENBURGH, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de meteoris quibus dam ignitis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1747
8701: KUYPER GTZ, HENDRIK - Lofdicht op Pieter Pietersz. Hein, lt. admiraal van Holland. Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1832. Uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging van den Vaderlandschen Zeedienst.
38393: KUYPER B, E.A. (RED.) - Bram de Does. Laurens Janszoon Costerprijs 2007, Haarlem 2007, 54 pag., geïll.
36477: KUYPER, A. - Souvereiniteit in eigen kring, rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, 3e druk Kampen Kok 1880
37314: KUYPER, W - Dichtung und Wahrheit in tekeningen van Adr. Dorsman en Pieter Roman, pp. 241- 293 in Bulletin K.N.O.B. 1984, geïll.
24798: KUYPER, J - Gemeente-atlas van Drenthe, Leeuwarden [ca. 1868].
40085: KUYPER, W., - De publieke schouwburg aan de Oude Vest te Leiden, pp. 123-150 in Bulletin K.N.O.B. 1974, geïll.
50182: KUYPER, J. - Schiedam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8702: KUYPER GTZ, HENDRIK - Spelde- en naaldegeld, oorspronkelijk tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1862.
50352: KUYPER, J. - Apeldoorn, kadastrale gemeente Beekbergen (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50354: KUYPER, J. - Herwijnen (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
31774: KUYPER, EMILIUS REMIGIUS JACOBUS CAMILLUS DE, UIT ROTTERDAM - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1855
43496: KUYPER, J - Gemeente-atlas van Nederland, deel 6: Utrecht, facsimile, Zaltbommel 1971, naar de uitgave Leeuwarden ca. 1868.
16829: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland, naar officieele bronnen bewerkt. Zevende deel, Friesland. Leeuwarden, H. Suringar, [ca. 1865-1868].
49900: KUYPER, J. - Enschede (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50043: KUYPER, J. - Willige Langerak (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50044: KUYPER, J. - Woerden (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
53526: KUYPER, A. EN F.L. RUTGERS - Contra-memorie in zake het Amsterdamsch conflict, volgens opdracht van de geschorste leden van den kerkenraad in gereedheid gebracht. 2e druk, Amsterdam, 1886.
8700: KUYPER GTZ, HENDRIK - Verspreide en andere gedichten. Rotterdam, L. Vermeer, 1831.
50356: KUYPER, J. - IJzendoorn (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50145: KUYPER, J. - Ovezand (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49984: KUYPER, J. - Lekkerkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
34785: KUYPER, HENDRIK MARIE DE, UIT ROTTERDAM - De rekening en verantwoording van den voogd Leiden Somerwil 1880
8699: "KUYPER GTZ, HENDRIK (VERT.); JACQUES-FRANÇOIS ANCELOT" - Lodewyk de Negende, treurspel. Den Haag, S. de Visser, 1822.
50351: KUYPER, J. - Staphorst (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8698: "KUYPER GTZ, HENDRIK (VERT.); JOSEPH MARIUS BABO" - De beloonde moederliefde, of De gevolgen eener nuttige opvoeding. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1815.
50421: KUYPER, J. - Hoorn (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50401: KUYPER, J. - Beets (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50402: KUYPER, J. - Berkhout (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50550: KUYPER, J. - Simpelveld (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50551: KUYPER, J. - Slenaken (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50529: KUYPER, J. - Nieuwenhagen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50547: KUYPER, J. - Schin op Geul (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50513: KUYPER, J. - Hunsel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50496: KUYPER, J. - Bocholtz (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50497: KUYPER, J. - Borgharen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50498: KUYPER, J. - Born (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50458: KUYPER, J. - Sloten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50462: KUYPER, J. - Uitgeest (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50420: KUYPER, J. - Hoorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50372: KUYPER, J. - Maarn (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50375: KUYPER, J. - Montfoort (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50353: KUYPER, J. - Ede, kadastrale gemeente Otterlo (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50331: KUYPER, J. - Nieuw-Leusen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50335: KUYPER, J. - Ambt Ommen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50329: KUYPER, J. - Kuinre (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50298: KUYPER, J. - Oosterhesselen (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50299: KUYPER, J. - Roden (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50097: KUYPER, J. - Hoofdplaat (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50095: KUYPER, J. - Kattendijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50098: KUYPER, J. - Hoek (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50020: KUYPER, J. - Pijnacker (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50021: KUYPER, J. - Rhoon (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50422: KUYPER, J. - Jisp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50423: KUYPER, J. - Katwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50424: KUYPER, J. - Koedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50425: KUYPER, J. - Koog aan de Zaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50426: KUYPER, J. - Krommenie (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50427: KUYPER, J. - Kwadijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50428: KUYPER, J. - Limmen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50438: KUYPER, J. - Nieuwe-Niedorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50154: KUYPER, J. - Vrouwepolder (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50367: KUYPER, J. - Kamerik (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50368: KUYPER, J. - Laag Nieuwkoop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50369: KUYPER, J. - Langbroek (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50370: KUYPER, J. - Linschoten (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50305: KUYPER, J. - Westerbork (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50306: KUYPER, J. - De Wijk (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50307: KUYPER, J. - Almelo (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50308: KUYPER, J. - Ambt Almelo (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50309: KUYPER, J. - Avereest (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50310: KUYPER, J. - Bathmen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50311: KUYPER, J. - Blankenham (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50314: KUYPER, J. - Deventer (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50077: KUYPER, J. - Colijnsplaat (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50080: KUYPER, J. - Ellewoutsdijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50081: KUYPER, J. - Eede (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50082: KUYPER, J. - Heille (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50083: KUYPER, J. - 's Heerenhoek (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50084: KUYPER, J. - 's Heer Abtskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50085: KUYPER, J. - Haamstede (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50086: KUYPER, J. - Ouwerkerk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50087: KUYPER, J. - Veere (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50088: KUYPER, J. - Philippine (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50523: KUYPER, J. - Meerssen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50524: KUYPER, J. - Merkelbeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50525: KUYPER, J. - Mesch (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50526: KUYPER, J. - Mheer (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50527: KUYPER, J. - Munstergeleen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50429: KUYPER, J. - St. Maarten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50445: KUYPER, J. - Oterleek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50312: KUYPER, J. - Blokzijl (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49999: KUYPER, J. - Nieuwland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49958: KUYPER, J. - Goudriaan (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49959: KUYPER, J. - Goudswaard (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49960: KUYPER, J. - 's Gravendeel (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49961: KUYPER, J. - Hagestein (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49962: KUYPER, J. - Hardinxveld (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49963: KUYPER, J. - Hazerswoude (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49964: KUYPER, J. - Heenvliet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49965: KUYPER, J. - Heerjansdam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49956: KUYPER, J. - Gouda (plattegrond der stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
49957: KUYPER, J. - Gouderak (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50011: KUYPER, J. - Oude Tonge (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50012: KUYPER, J. - Nieuwe Tonge (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50013: KUYPER, J. - Oudewater (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50046: KUYPER, J. - Vrijenban (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50047: KUYPER, J. - Waarder (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50048: KUYPER, J. - Zuid-Waddinxveen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50049: KUYPER, J. - Noord-Waddinxveen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50050: KUYPER, J. - Wateringen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50051: KUYPER, J. - Wijngaarden (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50052: KUYPER, J. - Westmaas (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50053: KUYPER, J. - IJsselmonde (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50054: KUYPER, J. - Zevenhoven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50055: KUYPER, J. - Zevenhuizen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50076: KUYPER, J. - Burgh (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50093: KUYPER, J. - Kerkwerve (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50094: KUYPER, J. - Kats (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50090: KUYPER, J. - Oosterland (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50091: KUYPER, J. - Nisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50092: KUYPER, J. - Nieuwerkerk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50096: KUYPER, J. - Kadzand [Cadzand] (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50014: KUYPER, J. - Oudshoorn (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50015: KUYPER, J. - Papekop (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50018: KUYPER, J. - Piershil (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49969: KUYPER, J. - Hekendorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49970: KUYPER, J. - Nieuw-Hellevoet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49971: KUYPER, J. - Hellevoetsluis (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49972: KUYPER, J. - Herkingen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49989: KUYPER, J. - Meerkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50446: KUYPER, J. - Oudedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50447: KUYPER, J. - Oude-Niedorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50448: KUYPER, J. - Oudkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50449: KUYPER, J. - Oudorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50450: KUYPER, J. - St. Pancras (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50451: KUYPER, J. - Petten (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50452: KUYPER, J. - Ransdorp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50453: KUYPER, J. - De Rijp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50454: KUYPER, J. - Schagen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50455: KUYPER, J. - Schellinkhout (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50552: KUYPER, J. - Spaubeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50553: KUYPER, J. - Stamproij (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50556: KUYPER, J. - Ubach over Worms (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50459: KUYPER, J. - Spanbroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50016: KUYPER, J. - Pernis (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50188: KUYPER, J. - Reeuwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50439: KUYPER, J. - Noord-Scharwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50440: KUYPER, J. - Obdam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50441: KUYPER, J. - Oosthuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50442: KUYPER, J. - Oostzaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50443: KUYPER, J. - Opmeer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50444: KUYPER, J. - Opperdoes (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50470: KUYPER, J. - Watergraafsmeer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
49916: KUYPER, J. - Haarzuilens (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49917: KUYPER, J. - Dordrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49918: KUYPER, J. - Ter Aar (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49919: KUYPER, J. - Aarlanderveen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49920: KUYPER, J. - Abbenbroek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49921: KUYPER, J. - Oud-Alblas (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49922: KUYPER, J. - Alblasserdam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49936: KUYPER, J. - Zuid-Beijerland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50037: KUYPER, J. - Strijen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50038: KUYPER, J. - Tienhoven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50039: KUYPER, J. - Valkenburg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50040: KUYPER, J. - Vianen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50041: KUYPER, J. - Vier Polders (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50042: KUYPER, J. - Vlist (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49985: KUYPER, J. - Lexmond (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49986: KUYPER, J. - Leijmuiden (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49987: KUYPER, J. - De Lier (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49988: KUYPER, J. - Maasdam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50554: KUYPER, J. - Stein (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50558: KUYPER, J. - Urmond (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50106: KUYPER, J. - Bommenede (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50107: KUYPER, J. - Borssele (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50108: KUYPER, J. - Boschkapelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50133: KUYPER, J. - St. Maartensdijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50360: KUYPER, J. - Achttienhoven (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50361: KUYPER, J. - Amerongen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50362: KUYPER, J. - Benschop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50363: KUYPER, J. - Bunschoten (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50019: KUYPER, J. - Puttershoek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50406: KUYPER, J. - Bussum (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50407: KUYPER, J. - Callantsoog (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50408: KUYPER, J. - Diemen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50409: KUYPER, J. - Edam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50410: KUYPER, J. - Egmond-aan-Zee (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50411: KUYPER, J. - Egmond-Binnen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50412: KUYPER, J. - Enkhuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50413: KUYPER, J. - Graft (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50414: KUYPER, J. - Grootebroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50415: KUYPER, J. - Harenkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50416: KUYPER, J. - Heer-Hugowaard (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50417: KUYPER, J. - Hensbroek (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50418: KUYPER, J. - Hoogkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50419: KUYPER, J. - Hoogwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50296: KUYPER, J. - Havelte (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50297: KUYPER, J. - Norg (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49896: KUYPER, J. - Eemnes (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49897: KUYPER, J. - Ittervoort (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49898: KUYPER, J. - Wijlre (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49899: KUYPER, J. - Lonneker (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49901: KUYPER, J. - Wehl (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49902: KUYPER, J. - Zutphen (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49903: KUYPER, J. - Wisch (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49904: KUYPER, J. - Buiksloot (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49905: KUYPER, J. - Broek in Waterland (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49906: KUYPER, J. - De Beemster (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49907: KUYPER, J. - Purmerende (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49908: KUYPER, J. - Ilpendam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49909: KUYPER, J. - Monnickendam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49910: KUYPER, J. - Landsmeer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49911: KUYPER, J. - Nieuwendam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49912: KUYPER, J. - Wieringerwaard (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49913: KUYPER, J. - 's Graveland (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49914: KUYPER, J. - Huizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49915: KUYPER, J. - Veldhuizen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50376: KUYPER, J. - Odijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50377: KUYPER, J. - Oudenrhijn (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50378: KUYPER, J. - Polsbroek (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50379: KUYPER, J. - Renswoude (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50380: KUYPER, J. - Schalwijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50381: KUYPER, J. - Snelrewaard (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50382: KUYPER, J. - Stoutenburg (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50383: KUYPER, J. - Tienhoven (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50384: KUYPER, J. - Tull en 't Waal (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50385: KUYPER, J. - Vreeswijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50386: KUYPER, J. - Werkhoven (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50387: KUYPER, J. - Westbroek (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50388: KUYPER, J. - Willeskop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50024: KUYPER, J. - Rijnsburg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50025: KUYPER, J. - Schelluinen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50026: KUYPER, J. - Schiebroek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50027: KUYPER, J. - Schipluiden (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50028: KUYPER, J. - Schoonhoven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50029: KUYPER, J. - Schoonrewoerd (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50030: KUYPER, J. - Soeterwoude [Zoeterwoude] (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50031: KUYPER, J. - Sommelsdijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50032: KUYPER, J. - Stad aan 't Haringvliet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49990: KUYPER, J. - Melissant (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49992: KUYPER, J. - Moercapelle (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50471: KUYPER, J. - Weesp (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50472: KUYPER, J. - Weesperkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50473: KUYPER, J. - Wervershoof (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50548: KUYPER, J. - Schinnen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50549: KUYPER, J. - Schinveld (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50403: KUYPER, J. - Blokker (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50404: KUYPER, J. - Bovenkarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50165: KUYPER, J. - Zuiddorpe (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50166: KUYPER, J. - Zwijndrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50189: KUYPER, J. - Poortugaal (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50358: KUYPER, J. - Zuilichem (prov. Gelderland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50359: KUYPER, J. - Zutphen (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50364: KUYPER, J. - Cothen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50327: KUYPER, J. - Kampen (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50330: KUYPER, J. - Markelo (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50324: KUYPER, J. - Ambt Hardenbergh (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50325: KUYPER, J. - Holten (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50326: KUYPER, J. - Heino (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50141: KUYPER, J. - Oostkapelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50144: KUYPER, J. - Schoonkerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50124: KUYPER, J. - Kapelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50125: KUYPER, J. - Koewacht (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50126: KUYPER, J. - Kerkewerve (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50127: KUYPER, J. - Kortgene (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50128: KUYPER, J. - Koudekerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50129: KUYPER, J. - Krabbendijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50130: KUYPER, J. - Kruiningen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50131: KUYPER, J. - St. Kruis (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50132: KUYPER, J. - St. Laurens (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50078: KUYPER, J. - Duivendijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50079: KUYPER, J. - Grijpskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50089: KUYPER, J. - Oudelande (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50484: KUYPER, J. - Zuid- en Noord Schermer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50485: KUYPER, J. - Zuid-Scharwoude (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50486: KUYPER, J. - Zwaag (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50487: KUYPER, J. - De Zijpe (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50488: KUYPER, J. - Ambij (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50512: KUYPER, J. - Hulsberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50480: KUYPER, J. - Wormerveer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50481: KUYPER, J. - Wijdenes (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50365: KUYPER, J. - Hoenkoop (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50366: KUYPER, J. - Jaarsveld (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50371: KUYPER, J. - Lopik (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50533: KUYPER, J. - Nuth (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50535: KUYPER, J. - St. Odilienberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50536: KUYPER, J. - Ohé en Laak (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50537: KUYPER, J. - Oud Valkenburg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50538: KUYPER, J. - Oud-Vroenhoven (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50539: KUYPER, J. - St. Pieter (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50540: KUYPER, J. - Posterholt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50541: KUYPER, J. - Rimburg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50542: KUYPER, J. - Roggel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50543: KUYPER, J. - Roosteren (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50545: KUYPER, J. - Schaesberg (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50546: KUYPER, J. - Schimmert (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50191: KUYPER, J. - Overschie (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50192: KUYPER, J. - Oostvoorne (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50194: KUYPER, J. - Noordwijkerhout (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50196: KUYPER, J. - Noord-Waddinxveen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50198: KUYPER, J. - Nieuw-Helvoet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50199: KUYPER, J. - Nieuwe Tonge (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50200: KUYPER, J. - Naaldwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50201: KUYPER, J. - Monster (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50202: KUYPER, J. - Molenaarsgraaf (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50203: KUYPER, J. - Maassluis (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50204: KUYPER, J. - Maasland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50205: KUYPER, J. - Lisse (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50206: KUYPER, J. - Leiderdorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50207: KUYPER, J. - Leiden (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50209: KUYPER, J. - Kethel en Spaland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50238: KUYPER, J. - Delfzijl (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50162: KUYPER, J. - IJzendijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50163: KUYPER, J. - Zaamslag (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50164: KUYPER, J. - Zoutelande (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50168: KUYPER, J. - Zegwaart (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50101: KUYPER, J. - Heinkenszand (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50102: KUYPER, J. - Aardenburg (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50103: KUYPER, J. - Arnemuiden (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50104: KUYPER, J. - Baarland (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50123: KUYPER, J. - Hulst (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50332: KUYPER, J. - Oldemarkt (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50333: KUYPER, J. - Oldenzaal (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50334: KUYPER, J. - Oldenzaal (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50292: KUYPER, J. - Provincie Drenthe. Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50295: KUYPER, J. - Dwingelo (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50482: KUYPER, J. - Zaandam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50483: KUYPER, J. - Zaandijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50495: KUYPER, J. - Bingelrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50000: KUYPER, J. - Nieuwpoort (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50001: KUYPER, J. - Nieuwveen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50002: KUYPER, J. - Noordeloos (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50003: KUYPER, J. - Nootdorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50004: KUYPER, J. - Numansdorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50005: KUYPER, J. - Oegstgeest (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50006: KUYPER, J. - Ooltgensplaat (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50007: KUYPER, J. - Ottoland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50008: KUYPER, J. - Ouddorp (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50009: KUYPER, J. - Oudenhoorn (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50023: KUYPER, J. - Rijnsaterwoude (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49967: KUYPER, J. - Heinenoord (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49966: KUYPER, J. - Heicop (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49968: KUYPER, J. - Hekelingen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49923: KUYPER, J. - Ameide (Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49924: KUYPER, J. - Groot-Ammers (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49925: KUYPER, J. - Laren (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49926: KUYPER, J. - Ammerstol (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49927: KUYPER, J. - Arkel (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49928: KUYPER, J. - Asperen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49929: KUYPER, J. - Barwoutswaarder (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49930: KUYPER, J. - Benthuizen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49931: KUYPER, J. - Berg-Ambacht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49932: KUYPER, J. - Berkel en Rodenrijs (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49933: KUYPER, J. - Berkenwoude (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49934: KUYPER, J. - Oud-Beijerland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49935: KUYPER, J. - Nieuw-Beijerland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50105: KUYPER, J. - Biervliet (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50099: KUYPER, J. - Hoedekenskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50100: KUYPER, J. - Hengstdijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49991: KUYPER, J. - Middelharnis (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49998: KUYPER, J. - Nieuwkoop (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50389: KUYPER, J. - Wilnis (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50390: KUYPER, J. - Zegveld (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50392: KUYPER, J. - Abbekerk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50393: KUYPER, J. - Akersloot (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50394: KUYPER, J. - Alkmaar (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50395: KUYPER, J. - Alkmaar (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50396: KUYPER, J. - Andijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50397: KUYPER, J. - Ankeveen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50398: KUYPER, J. - Assendelft (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50399: KUYPER, J. - Avenhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50405: KUYPER, J. - Broek op Langedijk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50301: KUYPER, J. - Ruinen (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50304: KUYPER, J. - Vledder (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50137: KUYPER, J. - Nieuwvliet (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50138: KUYPER, J. - Noordwelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50139: KUYPER, J. - Oostburg (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50140: KUYPER, J. - Oost- en Westsouburg (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50530: KUYPER, J. - Nieuwstadt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50531: KUYPER, J. - Noordbeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50532: KUYPER, J. - Nunhem (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50150: KUYPER, J. - Scherpenisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50151: KUYPER, J. - Sluis (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50152: KUYPER, J. - Stoppeldijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50153: KUYPER, J. - Vlissingen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50184: KUYPER, J. - Rozenburg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50186: KUYPER, J. - Rockanje (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50187: KUYPER, J. - Ridderkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50190: KUYPER, J. - Papendrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50169: KUYPER, J. - Westmaas (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50170: KUYPER, J. - Wateringen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50155: KUYPER, J. - Waterland Kerkje (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50156: KUYPER, J. - Wemeldingen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50157: KUYPER, J. - Westdorpe (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50158: KUYPER, J. - Westkapelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50159: KUYPER, J. - Wissekerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50160: KUYPER, J. - Wolphaartsdijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50161: KUYPER, J. - IJerseke [Ierseke] (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50134: KUYPER, J. - Meliskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50135: KUYPER, J. - Middelburg (stadsplattegrond). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50136: KUYPER, J. - Middelburg (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50142: KUYPER, J. - Ossenisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49937: KUYPER, J. - Bergschenhoek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49938: KUYPER, J. - Bleiswijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49939: KUYPER, J. - Bleskensgraaf en Hofwegen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49940: KUYPER, J. - Hoog Blokland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49941: KUYPER, J. - Bodegraven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49942: KUYPER, J. - Den Bommel (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49943: KUYPER, J. - Boskoop (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49944: KUYPER, J. - Brandwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49945: KUYPER, J. - Broek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49946: KUYPER, J. - Charlois (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49947: KUYPER, J. - Delft (plattegrond der stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
49948: KUYPER, J. - Delft (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49949: KUYPER, J. - Dirksland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49950: KUYPER, J. - Everdingen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49951: KUYPER, J. - Geervliet (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49952: KUYPER, J. - Giessendam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49953: KUYPER, J. - Giessen Nieuwkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49954: KUYPER, J. - Goedereede (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49955: KUYPER, J. - Gorinchem (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50056: KUYPER, J. - Zuidland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50057: KUYPER, J. - Zwartewaal (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50058: KUYPER, J. - Zwammerdam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50059: KUYPER, J. - Schoondijke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50060: KUYPER, J. - Rilland en Maire (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50061: KUYPER, J. - Renesse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50062: KUYPER, J. - Zuidzande (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50063: KUYPER, J. - 's Gravenpolder (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50064: KUYPER, J. - Overslag (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50065: KUYPER, J. - Poortvliet (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50066: KUYPER, J. - St. Anna-ter-Muiden (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50067: KUYPER, J. - Schore (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50068: KUYPER, J. - Serooskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50069: KUYPER, J. - St. Jan Steen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50070: KUYPER, J. - Stavenisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50071: KUYPER, J. - Fort-Bath (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50072: KUYPER, J. - Tholen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50073: KUYPER, J. - Waarde (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50074: KUYPER, J. - Aagtekerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50075: KUYPER, J. - Biggekerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50430: KUYPER, J. - Marken (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50431: KUYPER, J. - Medemblik (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50432: KUYPER, J. - Middelie (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50433: KUYPER, J. - Midwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50434: KUYPER, J. - Muiden (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50435: KUYPER, J. - Nederhorst-den-Berg (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50436: KUYPER, J. - Nibbixwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50437: KUYPER, J. - Nieuwendam (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50336: KUYPER, J. - Ommen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50337: KUYPER, J. - Ootmarsum (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50338: KUYPER, J. - Rijssen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50339: KUYPER, J. - Steenwijk (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50341: KUYPER, J. - Ambt Vollenhove (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50342: KUYPER, J. - Vollenhove (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50343: KUYPER, J. - Vriezenveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50344: KUYPER, J. - Wijhe (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50501: KUYPER, J. - Bunde (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50373: KUYPER, J. - Maarsseveen (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50374: KUYPER, J. - Maartensdijk (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50400: KUYPER, J. - Barsingerhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50557: KUYPER, J. - Ulestraten (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50456: KUYPER, J. - Zuid- en Noord Schermer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50457: KUYPER, J. - Schermerhorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50502: KUYPER, J. - Cadier (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50503: KUYPER, J. - Elsloo (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50504: KUYPER, J. - Eygelshoven (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50505: KUYPER, J. - Eijsden (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50506: KUYPER, J. - St. Geertruid (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50507: KUYPER, J. - Geul (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50509: KUYPER, J. - Gulpen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50510: KUYPER, J. - Heer (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50518: KUYPER, J. - Klimmen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50146: KUYPER, J. - St. Philipsland (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50147: KUYPER, J. - Retranchement (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50148: KUYPER, J. - Ritthem (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50210: KUYPER, J. - Hof van Delft (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50211: KUYPER, J. - Hillegom (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50212: KUYPER, J. - Hillegersberg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50213: KUYPER, J. - Hendrik-Ido-Ambacht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50214: KUYPER, J. - Haastrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50215: KUYPER, J. - Lindt (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50216: KUYPER, J. - 's Gravesande (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50218: KUYPER, J. - Gouda (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50219: KUYPER, J. - Dubbeldam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50220: KUYPER, J. - Dordrecht (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50221: KUYPER, J. - Delfshaven (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50223: KUYPER, J. - Brielle (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50224: KUYPER, J. - Brielle (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50225: KUYPER, J. - Alkemade (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50226: KUYPER, J. - Schoterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50227: KUYPER, J. - Provincie Friesland. Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50460: KUYPER, J. - Sijbekarspel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50461: KUYPER, J. - Twisk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50463: KUYPER, J. - Uithoorn (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50464: KUYPER, J. - Urk (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50465: KUYPER, J. - Ursem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50466: KUYPER, J. - Venhuizen en Hem (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50467: KUYPER, J. - Vlieland (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50468: KUYPER, J. - Warder (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50469: KUYPER, J. - Warmenhuizen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50315: KUYPER, J. - Giethoorn (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50316: KUYPER, J. - Diepenheim (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50317: KUYPER, J. - Deventer (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50318: KUYPER, J. - Diepenveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50319: KUYPER, J. - Genemuiden (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50320: KUYPER, J. - Grafhorst (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50328: KUYPER, J. - Kamperveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50171: KUYPER, J. - Vrijenban (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50172: KUYPER, J. - Voorschoten (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50173: KUYPER, J. - Voorhout (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50183: KUYPER, J. - Rijswijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50033: KUYPER, J. - Stein (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50034: KUYPER, J. - Stellendam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50035: KUYPER, J. - Stolwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50036: KUYPER, J. - Streefkerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50045: KUYPER, J. - Woubrugge (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50259: KUYPER, J. - Doniawerstal (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50109: KUYPER, J. - Breskens (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50110: KUYPER, J. - Bruinisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50111: KUYPER, J. - Brouwershaven (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50112: KUYPER, J. - Clinge (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50113: KUYPER, J. - Domburg (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50114: KUYPER, J. - Dreischor (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50115: KUYPER, J. - Driewegen (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50116: KUYPER, J. - Elkerzee (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50117: KUYPER, J. - Ellemeet (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50118: KUYPER, J. - Goes (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50119: KUYPER, J. - Graauw en Langendijk (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50120: KUYPER, J. - Groede (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50121: KUYPER, J. - 's Heer Arendskerke (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50122: KUYPER, J. - Hontenisse (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50176: KUYPER, J. - Vlaardingen (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50177: KUYPER, J. - Veur (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50178: KUYPER, J. - Stompwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50179: KUYPER, J. - Spijkenisse (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50180: KUYPER, J. - Sluipwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50181: KUYPER, J. - Sliedrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50174: KUYPER, J. - Voorburg (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50175: KUYPER, J. - Vlaardinger Ambacht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49993: KUYPER, J. - Molenaarsgraaf (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49994: KUYPER, J. - Moordrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49995: KUYPER, J. - Mijnsheerenland (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49996: KUYPER, J. - Nieuwenhoorn (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49997: KUYPER, J. - Nieuwerkerk op den IJssel (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50010: KUYPER, J. - Ouderkerk aan den IJssel (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50321: KUYPER, J. - Gramsbergen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50322: KUYPER, J. - Den Ham (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50323: KUYPER, J. - Hardenbergh (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49973: KUYPER, J. - Heukelom (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49974: KUYPER, J. - Hoornaar (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49975: KUYPER, J. - Katendrecht (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49976: KUYPER, J. - Katwijk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49977: KUYPER, J. - Kedichem (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49978: KUYPER, J. - Klaaswaal (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49979: KUYPER, J. - Koudekerk (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49980: KUYPER, J. - Krimpen op de Lek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49981: KUYPER, J. - Langerak (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49982: KUYPER, J. - Lange Ruige Weide (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49983: KUYPER, J. - Leerbroek (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
51337: KUYPER, A., - Bilderdijk in zijn nationale beteekenis. Rede Amsterdam 1-10-1906, 2e druk, 85 pag.
50519: KUYPER, J. - Limbricht (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50522: KUYPER, J. - Margraten (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50514: KUYPER, J. - Itteren (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50515: KUYPER, J. - Ittervoort (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50516: KUYPER, J. - Jabeek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50517: KUYPER, J. - Kessel (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50302: KUYPER, J. - Ruinerwold (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50313: KUYPER, J. - Dalfsen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50293: KUYPER, J. - Beilen (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50294: KUYPER, J. - Borger (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50474: KUYPER, J. - Westwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50475: KUYPER, J. - Westzaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50476: KUYPER, J. - Wieringen (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50477: KUYPER, J. - Winkel (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50478: KUYPER, J. - Wognum (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50479: KUYPER, J. - Wormer (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50489: KUYPER, J. - Amstenrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50345: KUYPER, J. - Wanneperveen (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50346: KUYPER, J. - Wierden (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50347: KUYPER, J. - Wilsum (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50348: KUYPER, J. - IJsselmuiden (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50349: KUYPER, J. - Zalk en Veecaten (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50350: KUYPER, J. - Zwartsluis (prov. Overijssel). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50490: KUYPER, J. - Baexem (provincie Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50491: KUYPER, J. - Beek (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50492: KUYPER, J. - Belfeld (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50493: KUYPER, J. - Bemelen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50494: KUYPER, J. - Berg en Terblijt (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50499: KUYPER, J. - Broekhuizen (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50560: KUYPER, J. - Vlodrop (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50561: KUYPER, J. - Wittem (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50562: KUYPER, J. - Wijlre (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50563: KUYPER, J. - Wijnandsrade (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50520: KUYPER, J. - Linne (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50521: KUYPER, J. - Maasbracht (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50528: KUYPER, J. - Neeritter (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
50017: KUYPER, J. - Peursum (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50143: KUYPER, J. - Oud-Vosmeer (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50149: KUYPER, J. - Sas van Gent (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50022: KUYPER, J. - Rietveld (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50300: KUYPER, J. - Rolde (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50555: KUYPER, J. - Strucht (prov. Limburg). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm.
30764: KUYPER, A. ( INL.) - Dr. A. Kuyper in de caricatuur. Platen van J. Braakensiek, Albert Hahn, L. Raemaekers, Orion, P. Kroon, J. Linse, T.v.Tast, Chris Kras enz., Amsterdam 1909, geïll.
33629: KUYPERS, GERARDUS - Panegyricus Gulielmo Quinto Arausiae et Nassaviae principi [...] Groningen Hajo Spandaw 1773
19248: KWAKENBERG, R.J. - Historie van stad en lande, afl. 1 t/m 5 (pp. 1 - 160).
4708: KWARTIEREN - 64 kwartieren van A.C., H.Ph., G.Th.A. en R. baron Snouckaert van Schauburg. Een blad plano, 62x110 cm.
4078: KWARTIEREN - Kwartieren Pieter Loopuyt, geb. Oosterbeek 1859, 1 blad (uit Roelants, Schiedam).
5035: KWARTIEREN - Zestien kwartieren van Eduard Pieter Westendorp. Een blad plano, 31x 44 cm.
4430: KWARTIEREN - Kwartieren B.J. Pielat van Bulderen, geb. Schiedam 1755, 1 blad (uit Roelants, Schiedam).
4545: KWARTIEREN - Kwartieren van Hendrik A.M. Roelants, geb. Schiedam 1827, 1 blad uit bovengenoemd boek.
3189: KWARTIERSTAAT - Kwartierstaat P.S. Buteux, geb. 1865 (Ermerins, Van Heemstra, De Waal). Een blad plano, 38x74 cm.
5826: KWARTIERSTAAT - Kwartierstaat mr. Meyndert Merens (1622-1681) gehuwd met Brigitta de Groot, tekening, groot blad plano
19518: KWARTIERSTATENBOEK - Kwartierstatenboek 2000. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het jaar 2000. Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
2850: ZEEUWS KWARTIERSTATENBOEK - Zeeuws kwartierstatenboek. Deel 1 t/m 5. Kapelle 1981-1996, prijs per deel:
40607: KWAST, BAREND (INL.) - Groot concours en feestelijkheden ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de Ver. Jacob Kwast te Wognum, Wognum 1914, 64 pag., geïll.
8703: KWEEKSCHOOL - Kweekschool des vernufts, behelzende verscheiden ernstige, boertige, satyrike en leerzame stoffen, in rym en onrym, door het genootschap Non ut voluimus, sed ut potuimus. Rotterdam, Abraham Bothall, 1763. [1 van 2 delen]
38253: KYMMEL, J.A.R. - Drentsche vaandels, overdruk Nw. Drentschen Volksalmanak 1904, 16 pag.
33242: KYMMELL, JANUS TIEMEN, UIT SMILDE - Specimen juridicum inaugurale, continens observationes ninnullas ad locum juris patrii hodierni de actis status civilis [...] Groningen J.B. Wolters 1841
6084: KYMMELL, J.A.R. - Het geslacht Sloet, ‘s-Gravenhage 1914, 126 p.
33722: KYMMELL, JAN WILMSONN, UIT HAVELTE - Dissertatio inauguralis juridica, exhibens observationes quasdam miscellaneas, ex jure naturali, atque civili [...] Groningen Jacobus Dikema 1782
33244: KYMMELL, COENRADUS GUALTERUS ELLENTS, UIT RODEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure reali eiusque ambitu latius patente quam vulgo putatur [...] Groningen J.J. Homkes 1820
43790: LAADE, W., - Klangdokumente historischer Tasteninstrumente, Orgeln, Klaviere, Zurich 1972, 133 pag.
39617: LAAK, P.J. TER - Europa's tuin. De geschiedenis van de tuinbouw in het Westland, Zaltbommel 1975, 120 pag., geb., geïll.
35677: LAAN, PIETER ADRIAAN VAN DER , UIT SPANBROEK - Over gezigtsstoornis bij albuminurie Utrecht van Boekhoven 1865
47208: LAAN, R., - Wessanen's Koninglijke Fabrieken, eertijds Wessanen & Laan, Wormerveer, 1765-1940, Wormerveer 1940, 140 pag.
7994: LAAN, P.H.J. VAN DER - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400.
19363: LAAN, K. TER - Olipodrigo. Dat is 't malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historische inleiding en meeverklarende aantekeningen.
15486: LAAN, K. TER - Van Goor’s aardrijkskundig woordenboek van Nederland. Diverse drukken. ‘s-Gravenhage: G.B. van Goor, 1942 e.v.
23152: "LAAN, VAN DER; BENDT, BLOM, BENTINK, WATWEIDE" - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met ca. 20 losse blaadjes met versjes en tekeningen, daterend uit de jaren 1836-1845, van Maria (Mietje) van der Laan.
38334: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, 's- Gravenhage 1950, 332 pag., geb., met stofomslag.
37834: LAANSMA, S - Genealogie De Vries, Zutphen 1974, 7 pag., geïll. [ familie te Zwolle ].
56882: "LAANSMA, S.; " - Een schipper uit Smilde bouwde een herberg in Zutphen: Het wapen van Gelderland, pp 163-168 in Ned. Historiën 1990, geïll.
35073: LAAR, BERNARDUS VAN , UIT HAARLEM - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de romanorum ponderibus et mensuris Leiden Van Laar en Herdingh 1810
24767: LAAR, G. VAN - "Verzameling van tuinsieraden, bevattende: 40 platen als modellen voor schetsen van plattegronden, met en zonder waterwerken, tot het aanleggen van tuinen en buitenplaatesen; benevens 60 platen tot voorbeelden om op de minst kostbare wijze, volgens Van Laar, Koepels, tuinhuizen, preeltjes, bruggen, zitbanken, tuinstoelen, enz. enz. te doen vervaardigen. Gouda , G.B. van Goor, 1867."
34417: LAAR, ADOLF ROBBERT VAN DE, UIT GENDRINGEN - Landnationalisatie. Beoordeling van de voor- en tegen Landnationalisatie aangevoerde gronden Utrecht de Kruyff 1895
58424: LAARHOVEN, J.C.T.M. VAN (RED.), - Herman Heyenbrock. Schilder van de arbeid 1871-1948, Zutphen 1982, 64 pag., geïll.
4280: LAARS, T. VAN DER - Stamboom van H.K.H. Juliana ... aanvangende met H.D.H. Juliana gravin van Stolberg, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina ... 1926 ... als premie-uitgave van N.R.C., De Nieuwe Courant en Het Vaderland. Groot blad, kleur.
1351: LAARS, S.G. VAN DER - Nederlandsche Heraldiek, [deel I] Provincie- en gemeentewapens. Uitgave Koffie Hag My ,met ingeplakte zegeltjes. Amsterdam 1927. Inleiding en tekeningen van S.G. van der Laars. Dit deel is opzichzelf compleet, soms in een band, soms in twee dunnere banden.
1349: LAARS, S.G. VAN DER - "Nederlandsche heraldiek. Losbladige uitgave van Koffie Hag My, met ingeplakte zegeltjes. Complete set ,bestaande uit twee linnen banden: I. Provincie- en gemeentewapens; II. Voormalige gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en historische geslachten. Amsterdam [1926-1927]. Wapentekeningen door S.G. van der Laars, inleiding door T. van der Laars."
58951: LAARS, T. VAN DER, - Stamboom van H.K.H. Juliana ... aanvangende met H.D.H. Juliana gravin van Stolberg, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina ... 1926 ... als premie-uitgave van N.R.C., De Nieuwe Courant en Het Vaderland. Chromolithografie, 50x35cm.
1552: LAARS, T. VAN DER - Oranje-kalender voor het jaar onzes heeren 1898, uitgegeven door Het Nieuws van den Dag. Amsterdam: J.L. Beijers en J. Funke, [1897]. 16 p., los, met gaatjes voor touwtjes.
56018: LAARS, T. V.D., - [Wapenkaart] Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden, uitg. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1923, 1 blad plano, chromolitho, gevouwen.
4082: LABAND, P. - Les droits de la maison ducale et princière de Looz et Corswarem, à la succession au Fidéicommis Princier de Rheina-Wolbeck. Brussel 1912, 81 p., met tabel.
20179: LABATUT, J.P. - Les ducs et pairs de France au 17e siècle, Parijs 1972, 456 p.
42590: LABEDOLLIERE, E. DE - Histoire de la garde nationale. Paris, Dumineray et Pallier, 1848.
22349: LAB(B)EY, VERSTOOP, ROTTERDAM - Gedrukt blaadje, 8°, met het wapen van de stad Rotterdam en daaronder “Agneta Labey, geboren in ‘s Hage den 11den January 1691”.
23443: LABRIE, A. E.A. (RED.) - Bulletin, geschiedenis, kunst, cultuur, jrg. 1 t/m/ jrg. 6 ( 1992-1997). Complete set. Uitgave van AIO-netwerk geschiedenis van Kunst & Cultuur/ Huizinga Instituut.
28159: LACAMBRE, G. - Traite complet de la fabrication de bières et de la distillation des grains, pommes de terre, vins, betteraves, mélasses, etc. 2 Tomes, Bruxelles 1851, 516 + 436 pag., completed avec 19 illustrations [ bier ] ( one volume bound, one volume paper covers).
57062: "LACANTIUS, L. CAELIUS FIRMIANUS; " - Divinarum Institutionum [17e eeuw].
1558: LACEULLE-VAN DE KERK, H.J. - De Haarlemse drukkers en boekverkopers van 1540 tot 1600. 's-Gravenhage 1951. Geïll., 443 p.
56223: LACHENAL, J., FAVRE, L., - Catalogue General des photographies sur verre par la stereoscope & la projection, Paris, imprimerie nouvelle, ca. 1880, 172 pag.
41581: LACROIX, S.F. / H. STROOTMAN - Vraagstukken en oefeningen ter toepassing van het geleerde in de beginselen der goniometrie en trigonometrie van S.F. Lacroix, door H. Strootman, 4e druk, Breda 1870, 39 pag. Origineel blauw papieren omslag.
24809: LACROIX, S.F. - Manuel dárpentage, ou instruction elementaire sur cet art et sur celui de lever les plans. Paris, Roret, 1826.
38041: LACROIX, P - XVIIIme Siecle. Institutions usages et costumes, France 1700- 1789. Paris Firmin- Didot, 1875, 8 + 520 pag. Full morocco binding, bookbloc partly loose in binding.
53529: LAENEN, J. - Heksen-processen, Antwerpen, Veritas, 1914.
33558: LAER, LEOPOLDUS HERMANUS VAN DE, UIT HERK - Dissertatio medica inauguralis de pleuritide vera [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1817
34462: LAER, HENRI ETIENNE TOE - Vergelijking tusschen de wetsbepalingen omtrent het notaris-ambt Amsterdam Fred. Muller 1856
35014: LAER, ABRAHAMUS VAN, UIT ZWOLLE - Quaestiones juris inaugurales Groningen R.J. Schierbeek 1863
32237: LAER, RUTGERUS JANUS TOE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad locum codicis civilis de emtione venditione [...] [Amsterdam] [A. Zweesaardt] 1828
42550: LAET, J. DE - Hispania sive de regis Hispaniae regnis et opibus. Leiden, Elzevier, 1629.
56966: "LAFAURIE, J. E.A.; " - Le tresor de Wieuwerd, Overdruk Oudheidkundige Mededelingen 1961, pp 78 - 107, geïll.
25046: LAFITEAU, J.F. - De zeden der wilden van Amerika, 2 delen in 1 band, 's Gravenhage, G. v.d. Poel, 1731.
8720: "LAFONTAINE, AUGUST; F. KIND, A.F.E. LANGBEIN E.A." - Belangrijke verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1818.
8719: LAFONTAINE, AUGUST - Agatha, of Het grafgewelf. Vertaald uit het Duits. Leiden, A. & J. Honkoop, 1817-1818. [2 delen]
8713: LAFONTAINE, AUGUST - Het leven van een’ arm dorps-predikant. Vertaald uit het Duits. Haarlem, François Bohn, 1802. [2 delen]
7462: "[ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.)]; AUGUST LAFONTAINE" - De toets der trouw, of De dwaalingen. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Willem Holtrop, 1806.
43881: LAFONTAINE, - Les Fables de la Fontaine pour Bébé, Paris, Guerin, z.j., 4o (48) pag., geïll. met 22 handgekleurde platen ( door J. Hermin?), geb. in geheel linnen.
42902: LAFOREST, N.L. - L'Art de soigner les pieds. 3rd ed., Paris, 1788.
43725: LAGA, E., - De H. Antonius van Padua, zijn leven, verloren zaken, brood der armen, Brussel 1989, 190 pag., geb., geïll.
52929: CHAVEAU-LAGARDE - Rechtsgeleerd advijs in de zaak van den heer Menu, associé van een Fransch kantoor binnen Amsterdam gevestigd, met betrekking tot de mishandelingen welke hij op den 8sten Januarij 1822 binnen Amsterdam, van de heeren Tomasachi, Van Hemert en Van Swinden heeft moeten ondergaan, door den ridder Chaveau-Lagarde, advocaat voor den Raad des Konings en voor het Hof van Cassatie, verdediger van wijlen Maria Antoinetta, koningin van Frankrijk. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
23932: LAGE DE CHAILLOU, BARON DE, A.O. - Noveau traité des Chasses à courre et à tir, vol. I, chasses a tir, Paris, n.y., 478 pag., blue linen, illustrated.
17374: LAGENDAAL, JOANNES - Lykrede uit Jakobus IV : 14 over [...] Sebastiaan van der Laren, leeraar in de Remonstrantsche gemeente te Rotterdam, in den heere ontslapen den 18den van Slagtmaand 1726, Rotterdam, Wed. P. Boekenes en Wed. Nic Bos, 1727, 4°: (6) + 31 p.
32423: LÄGER, JOHANNES DIEDERICH - De iure connagii [...] Vom Recht der Jungferschafft [...] Jena Bernh. Heller 1747
17375: "LAGERS, G.H.; J. SCHULTZ" - Kerkelijke redevoeringen en aanspraken bij de opening en sluiting van de eerste vergadering der Evangelisch-luthersche synode in het Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam, B. Kramer & Zn, 1819, 8°: 22 + 144 p.
38832: LAGERS, F.G. - De kloosters in Nederland, 2e uitgave, Arnhem 1883, 24 pag., met kloosterkaartje N.-Brabant en Limburg.
43128: LAIRESSE, GERARD DE - Les principes du dessein ou methode courte et facile pour aprendre cet art en peu de tems. Amsterdam, M.CH. le Cene, 1729.
43139: LAIRESSE, G. DE - [1] Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen. 2 delen, Amsterdam, H. Blank, 1716. [Gebonden met:] [2] Dezelfde, Grondlegginge ter teekenkonst. 2e druk, Amsterdam, Wetstein, 1713.
59663: LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - Aeneas and the Cumaean Sybil
42299: LAIRESSE, GERARD DE - Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard, 2e druk vermeerdert met den schrijvers levensbeschrijving. 2 delen in 1 band, Haarlem, Marshoorn, 1740.
42298: LAIRESSE, GERARD DE - Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en prentverbeeldingen verklaard, 2e druk vermeerdert met den schrijvers levensbeschrijving. 2 delen in 1 band, Haarlem, Marshoorn, 1740.
37523: LAKEMAN, M., E.A. - Cultuur en kleedgedrag, thema's, Groningen 1986, 132 pag., geïll.
37547: LAKEN, FRED VAN DER - Galerij der mode. 5000 jaar costuumgeschiedenis, Alkmaar z.j., 64 pag., geïll., geb.
17031: LAKER, R. - Anatomy of Lettering. London: The Studio, 1946. (‘How to do it’ series, 37)
40359: LAKERVELD, ADRIAAN, - Aan de oevers van iets staan, Amsterdam 2001, 226 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
23099: LALAING, ANTHONIE VAN - "Acte waarbij Anthonie de Lalaing, graaf van Hoogstraten, een aantal financiële regelingen maakt. D.d. 31-10-1530. Manuscript op papier, 28x20 cm, getekend ""A. de Lalaing""."
47330: LALLEMAND, - Nouveau plan de Paris ou guide des etrangers. Paris, Lallemand, rue Serpente 35 [1862], grote uitvouwbare kaart in rood omslag.
50931: LALLEMAND, CHARLES - Tunis et ses environs, texte et dessins d'apres nature. Nouvelle edition. Paris, Quantin, 1892.
37623: LALOIRE, E. - Souvenirs numismatiques des fètes jubilaires de 1905, Brussel 1907, 68 pag. + 10 planches.
38605: LAMAIRE, W.C. E.A. - Vlootpraet. Uitgave van de Kon. Ned. Militaire Bond Pro Rege, Utrecht 1957, geb. 94 pag., met ingeplakte plaatjes [ emblemen getekend door Ch. Reydon ].
35074: LAMAISON, JOANNES LAURENTIUS MICHAEL CORNELIUS, UIT HEENVLIET - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaedam de successione ab intestato. Leiden Hazenberg 1839
33796: LAMAN, SAMUEL, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de postulando [...] Groningen Georgius Spandaw 1723
34282: LAMAN TRIP, WILHELMUS, UIT HOOGEZAND - Specimen juridicum inaugurale de hereditatisd divisione, secundum jus hodiernum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
47536: LAMANT, H., - La maison de Damas, ducs et pairs de France, z.pl., 1977, 353 pag., geïll.
47582: LAMARTINE, A. DE, - Histoire de la Turquie, volume I t/m IV, Paris 1855, 378+427+412+405 pag.
33625: LAMBERGEN, TIBERIUS ANTONIUS, UIT HARLINGEN - Dissertatio medica inauguralis exhibens puellae catalepticae historiam et sanationem, nec non de catalepsi nonnulla [...] Leiden Theodorus Haak en Comp. 1776
33630: LAMBERGEN, TIBERIUS ANTONIUS - Oratio inauguralis exhibens encomia botanices ejusque in re medica utilitatem singularem [...] Groningen Nicolaus Jacobus Crans 1754
42706: LAMBERT (ST. ANGE) - Nouveau manuel simplifie du pecheur-practicien, ou les secrets (...) de l'art de la peche (...) suivi de l'art de faire les filets par M. Charles B... Paris, Encyclopedie de Roret [ 1842?]
24724: LAMBERT, ANNE-THÉRÈSE DE MARGUENAT DE COURCELLES, MARQUISE DE - Oeuvres. Rassemblées pour la premières fois. On y a joint diverses pièces qui n’ont point encore paru, avec un abrégé de sa vie. Amsterdam, au dépens de la Compagnie, 1747.
55979: LAMBERT, F, - Letter forms, 110 complete alphabets, New York, 1972, 110 pag., geïll.
37117: LAMBERT, GUILLAUME - Art céramique. Description de la fabrication actuelle des faiences fines et autres poteries en Angleterre, Brussel 1865, 380 pag. Illustrated, orig. paper covers ( a few pages loose ).
60155: LAMBERTS, GERRIT (?) (1776-1850), AFTER HENDRICK AVERCAMP (1585-1634) - Winter landscape outside the Veenepoort in Kampen, with a windmill, gate and drawbridge. In the foreground two boys and a small dog on the ice.
40497: LAMBERTS, G., - De brand der Nieuwe kerk te Amsterdam den 11-1-1645, historisch herdacht, Amsterdam 1845, 23 pag.
41955: LAMBERTS HURRELBRINCK, L.H.J. - Beknopt overzicht der geschiedenis van het Leidsch tooneel, Leiden 1890, 42 pag., geïll., origineel gelithografeerd omslag.
33529: LAMBRECHTS, ARENTIUS FERDINANDUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad loca quaedam institutionum de testamento militari [...] Leiden Johannes Luzac 1744
37938: LAMERIS, F - Tegels & majolica. Verkoopexpositie van de collectie Ritman, Amsterdam 1997, 26 pag., geïll.
32567: LAMERS, G.H. - De godsdienst als voorwerp van wijsgeerig onderzoek. Groningen P. Noordhoff 1883
17376: LAMERS, G.H. (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Bevestiging van de eerste door het kiescollege der N.H. Gemeente te 's Gravenhage benoemde ouderlingen en diakenen. Rede uitgesproken in de Groote kerk aldaar op den 19den April 1868, 's Gravenhage, M.J. Visser,, 1868, 8°: 28 p.
34519: LAMERS, G.H. - De eisch der waarheid Groningen Noordhoff 1883
33663: LAMERS, G.H. - De wetenschap van den godsdienst en de christelijke theologie. [...]
32197: LAMERS, G.H. - Wat al en niet anders werd. Groningen J.B. Wolters 1899
32287: LAMERS, G.H. - Het probleem des lijdens. Woord gesproken ter gedachtenis van prof. dr. H.G. Kleyn (7 november 1859 - 11 juli 1896) 1896
32425: LAMM, JOHANN GEORG - Tractatio de bonis alienatis cameralibus, praesertim emtitiis ac in feudum concessis [...] Weimar H. Hoffmann 1753
32424: LAMM, JOHANN GEORG - Commentatio de gabella detractionis vel emigrationis [...]. Editio nova. Weimar H. Hoffmann 1751
57245: "LAMMERS, F.J.; " - Alexander. De vergeten Kroonprins. Baarn 1979.
32131: LAMMERS VAN TOORENBURG, HENDRIK CORNELIS, UIT MEESTER CORNELIS (JAVA) - Iets over bedreigingen. [...] Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
28597: LAMMERTS, J. - Baringe Erve, Assen 1993, 321 pag., geïll.
59201: LAMMERTS VAN BUEREN, J., - Het nieuwe-malthusianisme, Utrecht 1909, 42 pag.
53532: LAMS, WILLEM GERRITSZ - Het groot previlegie en hantvest boeck van Kennemerlandt en Kennemer-gevolgh. Mitsgaders alle de voorrechten, octroye, geapprobeerde keur en en rechten den dorpen in 't particulier ghegheven [...] als meede alle de processen die ontstaen zijn met hare bailliuwen [...] Amsterdam, G. v. Goedesbergh, 1664.
38277: LAMSTER, J.C. - Java. Eerste deel, Haarlem, Droste, 1934. Plaatjesalbum in goede staat, mist 1 plaatje op blz. 63 no. 52.
60743: LAMSVELD, JAN (1674-1763) AND GOEREE, JAN (1670-1731) - Two tattooed arms
34248: LAMSWEERDE, JOSEPHUS J.G.F. VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale de seditione ac tumultu, secundum principia juris Romani [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1820
15490: LANCEL, J.P. - De kleine reiziger door ons vaderland, en onzer buitenlandsche bezittingen. Leiden: Noothoven van Goor, [ca. 1870].
35156: LAND, J.P.N. - Feestrede bij het 240-jarig bestaan van het Athenaeum Illustre 1872
36542: LAND, N.K.F. - Ons moderne privaatrecht, redevoering ..... Haarlem Bohn 1887
31967: LAND, JOANNES PETRUS NICOLAUS, UIT DELFT - Disputatio de carmine Jacobi Gen. XLIX [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1857
56502: LAND, J.P.N., - The principles of Hebrew Grammar. Translated from the Dutch by R. Lane Poole, London 1876.
33664: LAND, J.P.N. - De hoofdstad zetel van hooger onderwijs. Feestrede bij het 240jarig bestaan van het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
43842: LAND, J.P.N., - Het luitboek van Thysius beschreven en toegelicht. Repertoire d'un Luthiste Hollandais vers les premieres annees du 17e siecle, Amsterdam, F. Muller, 1889.
32130: LAND, J.P.N. - Over den zamenhang tusschen weten en gelooven. Amsterdam Ipenbuur & Van Seldam 1864
32213: LANDE, JACOBUS FREDERICUS VAN DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de molendinis aquam in vicina praedia derivantibus iuste prohibendis [...] Groningen J.J. Homkes 1812
42100: LANDE, M. DE LA - Abrege d'astronomie, nouvelle ed. Amsterdam, Vlam, 1774.
51905: "LANDHEER, JO;" - Verzamelde gedichten, 2e druk, Gravenhage, Stols, 1954, 54+(8) pag., gebonden in geheel linnen.
57183: "LANDHEER, TON; " - Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell, Utrecht 2006.
15491: LANDHEER, BARTHOLOMEW (RED.) - The Netherlands. Chapters by Johan Willem Albarda, Adriaan Jacob Barnouw [...], Berkeley and Los Angeles, Univ. of California Press, 1943
34447: LANDHEER, HENDRIK CORNELIS, UIT OOLTJENSPLAAT - Klank- en vormleer van het dialect van Overflakkee Assen Van Gorcum 1951
28906: LANDON, C.P. - Vies et oeuvres des peintres les plus celebres de toutes les ecoles... 2 volumes, Paris 1809: Oeuvre du Poussin.
42994: LANDRE, G.N. - Verzameling van brieven, om (...) de jeugd (...) tot de kennis van den Franschen briefstijl op te leiden, ten gebruike van de Fransche scholen hier te lande. Amsterdam, v.d. Hey, 1812.
58614: LANDRE, T., - De groote bedrijven in Nederland. Het bierbouw bedrijf, met een voorwoord van Dr. H.P. Heineken, Amsterdam 1926, 139 pag., geïll., geb.
32129: LANDRY, SAMUEL FRANCISCUS, UIT DEMERARY (GUYANA) - Dissertatio juridica inauguralis, de querela infficiosae donationis ejusque effectu [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
34925: LANDSBERG, GOTTHOLD, UIT GRUNBERG IN SILEZIE - Bijdrage tot de geschiedkundige ontwikkeling der leer van verduistering Leiden Somerwil 1881
56598: LANDT, ERNST, - Zwischen Himmel und Erde. Flieger Komodie in drei Akten. Z.pl. [ca. 1914], 75 pag.
57442: "LANDTSHEER, G.J. DE (NED. VERSIE) / G.E. FERRARI; " - Het brevarium Grimani. Een reproduktie van het verluchte handschrift uit de verzameling van de Sint-Marcusbibliotheek te Venetie, Brussel 1977,.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/14