Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15322: GUIDE - Le guide d’Amsterdam, avec la description de tout ce qu’il y a de plus intéressant. Edition considerablement changé, accompagnée d’une carte topographique & d’un grand nombre de planches en taille douce. Amsterdam: J. Covens & Fils, 1793.
15323: GUIDE - "Guide des voyageurs dans les Pays-Bas et Grand-Duché du Rhin, contenant 1° un aperçu statistique et géographique de ce royaume; 2° observations météorologiques et géographiques à l’usage des voyageurs; 3° mesures de distances, odomètre, pédomètre; [...]. 11de druk. Brussel: Lecharlier, 1820."
15326: GUIDE - Guide des voyageurs dans la ville de Gand [...] précédé d’une histoire de Gand par A.Voisin, nouvelle edition. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1837.
15327: GUIDE - Guide illustré du voyageur en Belgique, présentant les vues des localités les plus intéressantes, une carte, un itinéraire des chemins de fer exécutés et un aperçu des chemins de fer en projet. Brussel: Société Belge de libraire Hauman et Cie, [1845].
15931: TRAVELLER’S GUIDE - The traveller’s guide through the kingdom of The Netherlands, with an abstract of the history, constitution, commerce and customs of the inhabitants, etc., 2e druk, Oostende: Scheldewaert, 1827
15765: GUILHOU, E. - L’abbé Prévost en Hollande (avec des documents nouveaux). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Fransche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op 27 November 1933. Groningen etc.: Wolters, 1933.
52149: COQUELIN ET / GUILLAUMIN (ED.), - Dictionnaire de l'economie politique contenant l'exposition des principes de la science, 3e. ed., 2 delen, Paris 1864.
42712: GUILLET [DE SAINT-GEORGE, GEORGE] - Les arts de l'homme d'epee, ou le dictionaire du gentil homme. 5e ed., 's Gravenhage, Moetjens, 1686.
35894: GUIMARAES, JOACHIM FRUCTUOSUS PEREIRA, UIT PARAENSIS EX BRASILIA - Theses quas annuente summo numine ..... Leuven Vanlinthout 1838
53231: GUINNESS, PAUL - I was in prison, Geneve [1946].
47366: GUINNESS, J., - The house of Mitford, London 1984, 604 pag., hardback with dustwrapper, ill.
47272: GUINNESS, J., - The House of Mitford, London 1988, 646 pag., paperback, ill.
40578: GUISE, HENRI II DE LORRAINE, DUC DE - Les memoires de feu monsieur le Duc de Guise, deel I (van 2), Cologne [='s-Gravenhage], Pierre de la Place [= D. en J. Steucker] 1668, 12o, gebonden in geheel perkament uit de tijd, (8) + 458 pag. Mist deel 2. Willems 1790
20215: GUIT, H. EN E. V. ROOYEN - Straatreputatie en sociale stratifikatie. Statusverschillen in Havenwijk Zuid ( te Leiden ) 1890-1920. Scriptie 1987, ca 180 p. gestencild.
26322: GUIZOT, F.P.G. - De la démocratie en France ( Janvier 1849 ), Den Haag, C.v.d. Meer, 1849, 79 pag.
35406: GÜLCHER, J.M. - Prent voor de promotiepartij van Mr. J.M.Gülcher Leiden Mulder 1877
37924: GULIAYEV, V - The fine art of Russian lacquered miniatures, Londen 1989, 287 pag., ill.
38254: GULICK, R.J.F. VAN - Hofmaken in Haarlem. Het hofjesherstel, Haarlem 1991, 96 pag., geïll.
51403: GULIK, E.V. E.A., - Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden, Leiden 1965, 44 pag.+ facsimile van catalogus Librorvm (....) Raphelengianae.
31370: GULIK, B. V.D. - De adellijke dochter van Hendrik III ridder de heer van Naaldwijck, Wateringen 1988, 32 pag. ( enkele aant. met pen ).
51755: "GULIK, W.R.VAN E.A. (RED.);" - In het spoor van de liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sind 1600, Amsterdam 1986, 206 pag., geïll.
19263: GULIKERS, BER - Gulikers 1543 - 1983. De Itterense tak van de stamboom, ontsproten in Bunde.
37482: GULVIN, C - The tweedmakers. A history of the Scottish fancy woollen industry 1600 - 1914, Newton Abbot 1973, 240 pag., hardback with dustwrapper, ill.
41547: GUMBERT, H.L. - Lichtenberg in England. Dokumenten einer Begegnung, 2 delen, Wiesbaden 1977, 396 + 276 pag., geb., geïll., in schuifhoes, als nieuw.
38471: GUMBERT, H.L. ( RED.) - Folium librorum vitae deditum, jrg. 1 t/m 5 (1951- 1957 ). Complete set van dit boekentijdschrift, gebonden in 2 linnen banden, geïllustreerd.
15517: GUMBERT, HANS LUDWIG - Lichtenberg und Holland. Auf Grund zum Teil unveröffentlichter Aufzeichnungen und Briefe. Utrecht: Haentjens Dekker & Gumbert, [1973].
26709: GUMBERT, J.P. - Die Utrechter Kartäuser und Ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert ( Teildruck) Leiden 1972, 111 pag.
38126: GUMBERT, J.P. E.A. (RED.) - Litterae textuales, essays presented to G.I. Lieftinck, Amsterdam , v. Gendt, 1972- 1076, ca. 500 pag., ill.
40365: GUNDMUNDSSON, S., - With Landscape. Houtskooltekeningen, Amsterdam 1985, ongepagineerd, geïll., oblong, geb. met stofomslag, als nieuw.
47002: GUNN, P., - The Actons, Londen 1978, 212 pag., geïll., met stofomslag.
38053: GUNNE, A. TER - Vlugtige gedachten over den Nederlandschen boekhandel, n.a.v der beantwoordingen van de heeren K. Fuhri en J.H. Gebhard der prijsvraag, uitgeschreven door de Ver. t. Bev. van de belangen des boekhandels, Deventer 1846, 50 pag.
40486: GUNNING JR., J.H., - Mede-getuigenis in zake het kerkelijk incident te Amsterdam, 's-Gravenhage 1886, 36 pag.
35380: GUNNING, J.H. - Prent voor de promotie van Dr J.H.Gunning Wz., naar een tekening van J. Six. 1882
17284: GUNNING, J.HZN, J.H. (PREDIKANT TE UTRECHT) - Mijne zonden en de daden des heeren. Gedachteniswoord bij gelegenheid zijner 25jarige evangeliebediening, den 16 december 1906, uitgesproken, Utrecht, G.J.A. Ruys, [1907], 8°: 25 p.
33661: GUNNING, J.W. - Een eisch van het natuuronderzoek toegelicht uit de geschiedenis der scheikunde [...]
7724: GUNNING, JOHANNES HERMANUS - Het lied der liefde. Salomons Hooglied in dichtmaat overgebracht. Utrecht, J. van Druten, 1880.
32355: GUNNING, MARIA JACOBA, UIT BREDA - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1991
41584: GUNNING JR., J.H. - Deze wereld of de toekomende? Een woord (.....) n.a.v. het oprichten van een standbeeld voor Spinoza, Utrecht 1880, 31 pag.
23200: GÜNST - "Blad karton, ca. 40x30 cm, met daarop geplakt - in gouden kaderranden - een portretfoto van Dr. F. Günst en een door hemzelf geschreven en ondertekende tekst, d.d. Amsterdam 1883. Met blindstempel ""Schlaraffia. Toneelfonds J.L. Wertheim Amsterdam""."
31297: GUNST, F. ( UITG.) - De Dageraad. Officieel orgaan van de te Amsterdam gevestigde vereeninging De Dageraad, Nw. serie, jrg. 2 ( 1870 ), 410 pag., geb. in half linnen.
55732: GUNST, PHIL. VAN - Prent: [Het doodschieten te Paramaribo van Cornelis van Aerssen van Sommelsdyk, op 19-7-1688], gravure door Phil. van Gunst 1728 naar G.F.L. Debrie. Verso gedrukte tekst.
7725: GUNSTELING - "De gunsteling des geluks, en de roover uit nood. In twee verhalen; [2] Voorbeeld der rampzalige gevolgen eens gedwongenen huwelijks; [3] Proza en poezij; [4] De aap en de vier minnaars; [5] Treffend voorbeeld ter waarschuwing tegen het verwekken van angst en schrik; [6] Treffende ontmoeting van eenen zeereiziger; [7] Karaktertrekken en byzondere verhalen; [8] Kleine verhalen en voorbeelden van regtvaardige vergelding in dit leven. [z.p.], [z.n.], [c. 1830]."
51697: GUNSTEREN, W.F. VAN, - Kalvinismus und kapitalismus. Ein beitrag (.....), Amsterdam 1934, 239 pag., geb.
33436: GÜRTLER, NICOLAUS - Oratio inauguralis de vili contemtoque statu Jesu Christi post ipsius introitum in gloriam [...] Franeker Franciscus Halma 1707
33662: GUSSEROW, ADOLPHUS LUDOVICUS SIGISMUNDUS - Quemadmodum ars obstetricia et gynaecologia litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint [...]
36382: "GUTHER, CHRIST. HEINRICH; PRAESES: ROHDE, JOHANN JABOB" - Dissertatio ex antiquitate Romana de lectis veterum lucubratoriis Konigsberg Reusner 1714
31032: GUTHLING, W - Quellen zur Geschichte des Siegerlandes in Niederländischen Königlichen Hausarchiv, bearbeitet von F. Menk, Siegen 1971, 112 pag.
41170: GUTMANN, M.P. - War and rural life in the early modern Low Countries, New Jersey 1980, 311 pag., geb., geïll., met stofomslag.
20327: GUTMANN, S - Ärtze und apothekerwappen. Heft 9, Ettingen 1979, 54 p., geíll.
53265: GUTMANN, W. - Das Fakultätsgutachten im Fall Halsmann (möglichkeit und wahrscheinlichkeit). Eine kritik von W. Gutmann. Mit einer Meinungsäusserung von professor E. Bleuler, 2e- Auflage, Berlijn 1931.
56436: GUTSMUTS, J.C.F., - Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaams-oefeningen. Eene bijdrage tot de opvoeding der jeugd, Deel I. Vertaald uit het Duits door Jan van Geuns, 's-Gravenhage 1818.
53233: GUTT, D.C. - Memorie wegens het gebeurde tusschen Adrianus Wildschut, geemployeerde aan de Nederlandsche Bank, wonende op den N.Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, en Daniel Christiaan Gutt, makelaar, wonende op de Boomsloot, bij den Ouden Schans alhier. Uitgegeven door D.C. Gutt. Amsterdam, H.W. Helmig [1848].
7654: "[GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)]; ANDR. JOS. VON GUTTENBERG" - Het glas water, blyspel in twee bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1802.
15331: GUTZKOW, KARL - Uriel Acosta, der Sadduzaer von Amsterdam, Munchen: v. Weber, 1922
54985: GUYOT, YVES - La prostitution, deuxieme mille. Paris, 1882.
3613: GUYOT, H.D. - Généalogie de la Famille Guyot avec pièces justificatives. Groningen 1892, 38 p.
37602: GUYOT, P.C.G. - De begrafenispenningen van de twee Leidsche professoren Jacobus Triglandius den ouden en Johannes Fredericus Gronovius, Nijmegen, Vieweg, 1847, 24 pag.
22690: GUYOT, UNIVERSITEIT, GRONINGEN - Bul voor promotie in de rechten te Groningen d.d. 16-6-1857 voor Henri Daniel Guyot, uit Groningen. Manuscript, charter op perkament met opgedrukt zegel van de universiteit en de handtekening van Van Kerckhoff, Nienhuys, Philipse, Van Boneval Faure en Van Hall.
40869: GUYOT, H.D. - La communante Francaise de Dwingelo, overdruk, geïll., 10 pag.
42103: GUYOT, E.G. - Nouvelles recreations physiques et mathematiques. Nouvelle ed. 3 volumes, Paris, 1800.
55951: GUYS, C., - Dessins de Constantis Guys. Pages de Baudelaire. Cataloque de Bruno Streiff, Lausanne 1957, 35+81 pag.
34758: GYSBERTI HODENPYL, JANUS , UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale de morbis vesicae uirinariae Leiden J. Meerburg 1798
36046: GYSBERTI HODENPYL, ISAACUS, UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale continens historiam icteri ..... Leiden J. Meerburg 1802
34330: GYSELAAR ENGELB.FIL., N. DE, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de foro mercatorio (vulgo bursa) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
1028: GYSSELING, M. - Overzicht van de Noordnederlandse persoonsnamen tot 1225. Leuven-Brussel 1966, 22 p.
1029: GYSSELING, M., EN D.P. BLOK - Studies over de oudste plaatsnamen van Holland en Utrecht. Leuven-Brussel 1959, 38 p., met 2 kaarten.
36898: GYSSELING, M. - Les plus anciennes généalogies de gens du peuple dans les Pays-Bas meridionaux, Overdruk Handelingen Toponymie & Dialectologie, 1947, pp 211-215, geïll.
57392: HAAB, A. E.A., - Lettera 1, [2,3,4], A standard book of fine lettering, 4 delen, Niederteufen 1972, per deel ca. 128 pag., gebonden in 4 linnen banden.
6374: HAAFF, P.S. VAN ‘T EN M.J.C. KLAASSEN - Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954. Bussum [1954]. Geb., geïll., 620 p.
35653: HAAFTEN, ARIE WOUTER VAN, UIT SLIEDRECHT - Over de beteekenis der staphylococcen ..... Amsterdam Meulenhoff 1903
3630: HAAFTEN, M. VAN - Dom. Benedictus Haeftenus, of het Utrechtsche geslacht van den kerkelijken auteur Jacobus van Haeften. Amsterdam 1940, 59 p., geïll.
15717: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Physiologie van Den Haag, door een Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843 [gebonden met:] Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, ‘s Gravenhage: J.M. van ‘t Haaff, 1843 [en met:] Laatste hoofdstuk voor de ‘Physiologie van den Haag’ door een’ Hagenaar, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1843 [en met:] De physiologie van Den Haag bekeken door een’ buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844 [en met:] De monster-hekelaar, vredelievend (?) antwoord aan den edelen verdediger der vertrapte onschuld: Siegfried de Buitenman. Door den schrijver van het Laatste Hoofdstuk voor de “physiologie van Den Haag”, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1844
15718: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843
15719: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Een achttiende hoofdstuk voor de “Physiologie van den Haag” door een Hagenaar, ‘s Gravenhage: J.M. van ‘t Haaff, 1843
15721: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Laatste hoofdstuk voor de “Physiologie van den Haag” door een’ Hagenaar, 2e druk, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1843
3618: HAAGEN, M.J.F.W. VAN DER - Het geslacht Van der Haagen 1417-1932. Met beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten, door mr. J.K. van der Haagen. 's-Gravenhage 1932, 322 p., geb., geïll. Gedrukt in 260 genummerde exx.
38494: HAAGEN, J.K. VAN DER, E.A. - Zang- en beeldende kunst. Tentoonstelling t.g.v. het eeuwfeest der Kon. Zangver. Cecilia. Catalogus, 's-Gravenhage, Museum Scheurleer, 1930, 54 pag., geïll.
40478: HAAGSMA, S., - Een blik op Frieslands Koopvaardij in 't midden der 18e eeuw, [Leeuwarden 1907], 96 pag., gebonden in half linnen.
53240: HAAK-TAGGENBROCK, H.TH. V.D. / J.B. UITTENHOUT / L.J.H. VROOM (RED.) - Recht in het hart van Haarlem, Haarlem 1987.
53239: HAAK, W.E. - Is er in Nederland een afnemend vertrouwen in de rechterlijke macht? Winterlezing Kon. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem 2007.
34331: HAAK, BERNARDUS VAN DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de portione legitima [...] 's Gravenhage P.M. van Cleef, Jz. 1845
23660: HAAK, S.P. - Paulus Merula 1558-1607, Zutphen 1901, 164 pag., geïll. [ dissertatie].
26177: HAAK, R. E.A. (RED.) - Christelijke pedagogische akademie voor Zeeland 75 jaar, Middelburg 1985, 176 pag., geïll. Met naamlijsten docenten en leerlingen.
41620: HAAK, H.C. TER E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Gereformeerde Jongelingsvereeniging Nathanael te Haarlem, Haarlem 1917, 112 pag, geb., geïll. Goed exemplaar.
52228: HAAK, S.P., - Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn Familie. 3 delen. s'-Gravenhage 1934-1967, 719+619+714 PAG., GEB. [ r.g.p. 80, 108 EN 121*.
27166: HAAKMA WAGENAAR, TH. E.A. - [ Bulletin van de koninklijke Nederlandse oudheidkundige bond mei 1971, gewijd aan Zierikzee, Moermond, Haamstede en Dreischor ], pp. 31-89, geïll.
36045: HAAKMAN, HERMANNUS, UIT AMSTERDAM - Theses medicae inaugurales Leiden J. Meerburg 1798
16374: HAAMSTEDE - De duinstreek van het eiland Schouwen. Renesse, Haamstede, Burgh. Uitg. van “Renesse vooruit” en V.V.V. Haamstede-Burgh, 1917, 8 p.
41348: HAAN, F. DE - Oud Batavia. Gedenkboek (....), 2 delen, Batavia 1922, 559+408 pag., gebonden in blauw linnen, ieder deel met losse kaart. Mist de atlas.
54511: HAAN, S. DE - Inventaris van de archieven van de instellingen van het gevangeniswezen in Leeuwarden. Heerenveen en Sneek 1812-1953. Leeuwarden, 1978.
39949: HAAN, M.J.A. DE - Herberg de Zwaan [ te Giessendam ]. Een historisch en archeologisch onderzoek, Hardinxveld 1993, 116 pag., geb., geïll., met stofomslag.
39510: "HAAN, L. DEN;" - Turf in je ransel. 100 jaar Koninklijke Militaire Kapel, Bussum 1976, 152 pag., geill.
51257: HAAN, M.H. DE, - Adriaan Loosjes, Utrecht 1934, 295 pag., geïll.
40993: HAAN, M.J.M. DE (INL.) - Ferguut. A facsimile of the only extant middle Dutch manuscript, Koudekerk 1974.
26559: HAAN, A.A.M. DE - Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811, Harderwijk 1960, 198 pag., [ dissertatie].
6563: HAAN, A.M.J. DE - Inventaris van het archief van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage 1311-1917
19324: HAAN, A.M.J. DE - Uit de geschiedenis van het Rijswijkse Sion, pp. 143-158 in Jaarboek Die Haghe 1962.
27211: HAAN, A.M.J. DE - "Vereniging hospitaalkerkschip "" De Hoop "" 1898-1972. Inventaris van het archief, 's-Gravenhage 1978, 14 + 20 pag."
32953: HAAN, ADRIANUS ALPHONS MARIA DE, UIT ROTTERDAM - Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811. Proefschrift [...] Harderwijk Flevo 1960
35776: HAAN, CORNELIS DE, UIT SCHELLUINEN - Over den aard der cotynebacterien ..... Utrecht Den Boer 1896
35170: HAAN, GUILIELMI DE, UIT AMSTERDAM - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
5253: HAAN, H. DE - Sipke Martens de Boer, zijn voorouders en nageslacht, Leeuwarden 1953, 118 p., geb., geïll.
14703: HAAN, H.C. DE - De Bartstra's en hun nageslacht, een eerste uitwerking.
35809: HAAN, MARIUS PIETER DE, UIT AMSTERDAM - Eenige beschouwingen over de wet op de artsenijbereidkunst Leiden Van Doesburgh 1882
26105: HAAN, S. DE - Het archief van de Friese doopsgezinde societeit, Leeuwarden 1975, 36 pag.
6394: HAAN, TJ. W. R. DE (RED.) - Neerlands Volksleven, Winter 1964, 14de jaargang nr. 1: Onze Voornamen. Meppel 1964. Geïll., 122 p.
38155: HAAN, TJ. W.R. DE - Volk en dichterschap, Assen 1950, 187 pag. [ dissertatie met los blad stellingen ].
36900: HAAN HETTEMA, DE - Vermoedelijke oorsprong van den zoogenaamden halven adelaar in de wapens der Friezen, Overdruk Fr. Almanak 1844, 12 pag.
14815: HAAN HETTEMA, M. DE EN A. VAN HALMAEL JR - Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren adel, uit oude en echte bescheiden en aanteekeningen en met bijvoeging van de wapens der onderscheidene geslachten opgemaakt, 2 delen.
15397: HAAN HETTEMA, M. DE - Oud en nieuw Friesland, of aardrijkskundige beschrijving van die provincie. Leeuwarden: H.C. Schetsberg, 1840.
33035: HAAN HUGENHOLTZ, HENRICUS JOANNES DE, UIT RIJSWIJK - Disputatio theologica inauguralis, exhibens interpretationem dictorum Jesu, Joannis C. XIV et XVI, quibus se ad discipulos rediturum eosque revisurum esse promittit [...] Leiden Wed. D. du Saar 1834
56465: HAAN, J. DE EN A.C. BOERMA, - Bouw fragmenten [ ook: Bouwfragmenten], jrg. 1 (1896).
23544: HAAN, TJ.W.R. DE (RED.)B - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam, Den Haag 1967, 158 pag., geb., geïll.
40090: HAAN HETTEMA, M. DE, - Oude Friesche wetten, uitg. Friesche Genootschap, 2 delen in 3 banden, Leeuwarden 1846-1851, 283 + 379 pag.
39053: HAAN, JACQUES DEN - De buste van Beets wordt U persoonlijk aangeboden, Bruna 1868-1968, Utrecht 1968, 144 pag., geb., geill., met stofomslag.
55011: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Open brief aan P.L. Tak. De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire door Rob Delvigne en Leo Ros. Amsterdam, 1982.
47627: HAAN, F. DE EN D. STAM, - Jonge dochters en oude vrijsters. Ongehuwde vrouwen in Haarlem in de eerste helft van de negentiende eeuw, Haarlem 1985, 299 pag., geïll.
47684: HAAN HETTEMA, DE EN VAN HALMAEL, - Extracten uit het Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren adel, Leeuwarden 1846, folio, per extract ca. 2 a 4 pagina's. Prijs per extract 18 euro.
51667: HAAN PSZ., P. DE, - Het handelstelsel van Java met koophandel, scheepvaart en fabrijkstaat van Nederland in verband gebragt, Leiden, v.d. Hoek, 1825. Origineel kartonnen omslag, 98 pag.
58770: HAAN PSZ., PIETER DE, - De invoer van thee, ter overweging voorgesteld, Leiden, v.d. Hoek, 1827, 85+(2) pag.
56806: HAANS, F.A.C. E.A., - De ondergrondse stad. Een tocht door de Arnhemse kelders, Utrecht, 2003, 64 pag., geïll.
34733: HAANSBERGEN, SERVATIUS HELENUS WILHELMUS ELISA VAN ,UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de nuptiis Utrecht W. van Yzerworst 1793
27717: HAAR, C. VAN DE - Romeyn de Hooghe en de pamflettenstrijd van de jaren 1689 en 1690, overdruk T.v.G jrg. 69, pp 155-171.
36447: HAAR, B. TER - Utrecht in 1672, eene historische voorlezing Utrecht Van der Post 1872
17286: HAAR, B. TER (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Leerrede over den biddenden Saulus, z.p., [1846], 8°: pp.101-120
9209: HAAR, BERNARD TER - De St. Paulus rots. Dichtstuk. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer en W. Willems, 1847.
9210: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. Nieuwe uitgave. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1857. [2 delen]
9212: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. 8e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1894].
38484: HAAR, C. V.D. EN F. TAMES - De schutterij te Haarlem/ De Stadsdoelen, van schutterij tot boekerij, Haarlem 1974, 35 pag., geïll.
33064: HAAR, HUBERTUS TER, UIT VLAARDINGEN - De staat en het individu. Eene inleiding op de vraag naar de grenzen der staatswerkzaamheid. Academisch proefschrift [...] Amsterdam 1863
38644: HAAR, B. TER - Hollands bloei in schoone kunsten en wetenschappen bij het sluiten van den Munsterschen vrede, Leiden 1849, 56 pag.
56742: HAAREN, H. VAN, - Kees Hauwert graficus, Amsterdam, 1981, geïll.
30889: HAAREN, SASKIA E. VAN - Een regentengeslacht in beeld. Geschiedenis en collectie van de familie van de Poll, Zwolle 1997, 120 pag., geïll.
23930: HAAREN, W. VAN - Van Haaren van Dieren. De geschiedenis van een familie, Grave 1986, 48 pag., geïll.
59386: HAARLEM, RECHTBANK. - Cahier (folio) met alfabetische indeling, waarin gegevens over (aankomende) leden van de rechtbank te Haarlem met bijbehorende (los bijgevoegde correspondentie aan de Officier van Justitie te Haarlem betreffende inlichtingen over persoonlijke omstandigheden, gezinssituatie, levenswandel, sollicitatieprocedures, ontslag en benoemingen van tal van juristen, waaronder vertrouwelijke en geheime stukken, 1 deel, 1849-1917.
22931: DICKENS IN HAARLEM - "Exemplaar van de Sketches by Boz, Londen 1874, in groen linnen met op schutblad de vermelding dat het boek als 1e prijs is uitgereikt aan Jo M.M. Planten-Koch in de in december 1963 gehouden wedstrijd ""Which is the solution of the Mystery of Edwin Drood"", d.d. Bloemendaal 29-2-1964."
16377: HAARLEM - Gids voor Haarlem door J. Craandijk. Uitg. L. Peetoom 1986 naar de druk van 1890, 36 p.
16380: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem en omstreken. Uitg. V.V.V., 7e jaargang 1910, 64 p.
16381: HAARLEM - Gids voor het Frans Hals Museum der gemeente Haarlem, door J.O. Kronig, Haarlem, Bohn, 1911, 104 p.
16383: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek, uitg. V.V.V, 11e jaargang [1914], 75 p.
16385: HAARLEM - Geïllustreerde gids voor Haarlem en omgeving, door Jac. C. Meyerink Jr, 16de jaargang. Uitg. V.V.V., 1921, 84 p.
16387: HAARLEM - Koppen’s geïllustreerde gids vanHaarlem, Uitg. N.V. Uitg. My. “Haerlem”, Bloemendaal [1932/33], 208 p.
16388: HAARLEM - Een wandeling dwars door Haarlem. Uitg. van de Stichting “Haarlems Bloei”, samengesteld door A. Rauwerda, [1938], 44 p.
16389: HAARLEM - Gids van Haarlem. Guide de, Führer durch, Guide of Haarlem. Uitg. Stichting “Haarlems Bloei”, 1938, 71 p.
16390: HAARLEM - Een marktplein en tien straten. Wandelingen door mooi Haarlem onder leiding van Wim Snitker, [‘s- Gravenhage], A.N.W.B., [ca. 1950], 68 p.
16944: HAARLEM - Officieele geillustreerde gids voor Haarlem en omstreken, door W.P.J. Overmeer, uitg. Informatiebureau voor Vreemdelingen te Haarlem, 2e jrg, 1905, 52 p.
16945: HAARLEM - Harlem en 1913 [Franstalige brochure n.a.v. de herdenkingsfeesten 1813-1913 in Haarlem], druk Emrik & Binger, Haarlem [1912], 16 p.
22261: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - "Wetten en instructien der Vrijwillige Algemeene Bos tot Begrafenissen onder de zinspreuk Mijn glas loopt ras"" gevestigd te Haarlem. Eigendom van de Bos"", opschrift op een perkamenten band, 4°, met stukken betr. deze bos. Deels gedrukt, deels in handschrift, 19e eeuws."
22262: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - Reglement op de Vrijwillige algemeene bos tot begraaffenissen en onderstand van hoog-bejaarde boven de zestig jaaren oud, Haarlem, Izaak en Joh. Enschedé 1760, 4°, 16 p, gedrukt.
22272: HAARLEM, HAARLEMMEROLIE - Reclamebiljet voor Haarlemmerolie van C. de Koning Tilly, gedrukt door Izaak en Johannes Enschedé [18e eeuw], plano (31x25 cm), tweezijdig bedrukt.
22752: HAARLEM, MILATZ - Velletje postpapier van de Comestibles en delicatessenfirma M. & H. Milatz, Schouwtjeslaan 3a, Haarlem, ca. 1930?, gedrukt.
22939: HAARLEM, STATION, ARCHITECT KRUSEMAN - Omschrijving van het plan Ripperda. Ontwerp van een nieuw station met overwegen en opritten aan Kruisweg en St. Jansweg over den Holl. IJz. Spoorweg te Haarlem en in verband met den aanleg van een Buiten Spaarne Spoorweg-Handels-Haven aldaar. Manuscript, 29 p.
22984: HAARLEM, W.O. II, NOORDHOFF - Collectie periodieken, vnl. uit 1945, betr. Haarlem, meest gestencild, enkele gedrukt.
59387: HAARLEM, RECHTBANK, VRIJLAND. - "Correspondentie, foto's, negatieven, tabellen gebruikt door C.W.D. Vrijland voor diens uitgave: Gerecht in klein bestek. Het kantongerecht te Haarlem en zijn voorgangers. Haarlem, Schuyt & Co NV, 1974. Uitgegeven voor de Vereniging ""Haerlem"". M14680"
16382: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem en omstreken, uitg. V.V.V., 8e jaargang 1911, 64 p.
59342: HAARLEM, FILM, HEIJERMANS, BENNO, - Filmaankondigingen van Actueel Films A. Benno te Haarlem van Op hoop van zegen, Het vloog langs den draad (Bergfilm NV, Amsterdam), 4 Duitse films van HABE-Film, Amsterdam en de film Regie (première in Filmtheater De Uitkijk te Amsterdam). Z.pl., 1936 [4 p. kleurendruk].
16392: HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeer-lijnen. 110 kilometer door 32 polders [door] Jan Feith. Uitg. Holl. Yzeren Spoorweg-maatschappij, 1915, 62 p., oblong.
41828: HAARSMA, M. E.A. (RED.) - De onderkant van het tapijt. Harry Mulisch en zijn oeuvre 1952-1992, 's-Gravenhage 1992, 100 pag., geïll.
39785: HAAS PZN, H. DE - Ze hielden de vaart erin. Uitg. tg.v. het 100-jarig bestaan van B.V. scheepsbouwwerf en machinefabriek H. de Haas, Maassluis, Maassluis 1979, 107 pag., geïll.
5538: HAAS, M.A. - Het geslacht Haas, Egmond a. Zee 1978, 64 p. [Westfriese Geslachten XV]
25699: HAAS, A.J.J.PH. - De saturdagse Krans 1718-1793. Een gezellige vereeniging van Amsterdamsche regenten in de 18e eeuw, pp. 66-79 in 79e jaarversalg K.O.G. (1935). Geïllustreerd.
14658: HAAS, M.A. - "Het geslacht ""Haas""."
27520: HAAS, J.A.K. - De verdeling van de landen van Overmaas 1644-1662, Assen 1978, 339 pag., geìll.
51261: HAAS, F. DE E.A., - J.F. Martinet en de achttiende eeuw, Zutphen 1987, 79 pag., geïll.
42858: "HAAS, R. DE; E.A. (RED.)" - Feestalbum uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 275 jarig bestaan der Groningsche Hoogeschool. Groningen, 1889.
3683: HAAS, W. DE - Het geslacht Van Heeckeren. [Yzendoorn 1881], 123 p.
43352: HAAS, M. DE - Bossche scholen van 1629 tot 1795, 's-Hertogenbosch 1926, 275 pag., geb.
34408: HAASE, WILLEM FREDERIK, UIT SALATIGA (JAVA) - De onttrekking van minderjarigen aan het wettig over hen gesteld gezag Leiden Gerards 1885
25427: HAASSE, HELLA S. E.A. - Willem III en de glorious revolution, Gronings hist. tijdschrift nr. I, 161 pag., geïll.
53244: HAASTERT, W.K.S. VAN - De zaak Kerssemakers-Desmet. Memorie van verdediging voor den raad van orde en discipline voor de advocaten te 's-Bosch [Eindhoven 1923].
53243: HAASTERT, J. VAN / S. FABER - Justitie in Breda (1811-1838). Beschouwingen bij de correctionele vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg te Breda (1811-1838) en de criminele vonnissen van de Hoven van Assisen te Antwerpen (1811-1813) en 's-Hertogenbosch (1811-1838). Amsterdam, V.U., 1984.
52899: HAASTERT, J. VAN - Adriaan van van Campen, de beruchtste misdadiger uit de criminele geschiedenis van Breda, [pp. 32-57 in Jaarboek 'De Oranjeboom' 27 (1974)].
27232: HAAXMAN JR., P.A. - De herdenking van de 25 jarige regeering van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage, 1924, 56 pag., geïll.
4160: HAAXMAN, P.A. - Sinds 1679, historische herinneringen aangeboden ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de firma Mensing en Visser. Den Haag 1932, 19 p., geïll.
4795: HAAXMAN, P.A. - H.P. de Swart en Zoon. 's-Gravenhage 1804-1929. ['s-Gravenhage 1929], 29 p.
27219: HAAXMAN JR., P.A. - Haagsche schetsen. Personen en voorvallen vijftig jaar geleden. Herinneringen van een jounalist. 's-Gravenhage 1918, 190 pag.
34692: HABBEMA, JOHANNES, UIT LEEUWARDEN - Disputatio prior de SS. Evangeliis ad apocryphos Franeker Coulon 1753
3362: HABETS, J. - Aanteekeningen op de Maastrichter familie Dolmans. Roermond [1883], 29 p.
23942: HABETS, J. - De loonsche leenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg, gevolgd van aanteekeningen over Simpelveldt, Roermond 1871, 180 pag. (los in de band).
31201: HABRAKEN, W.J. - Maasbracht in oude ansichten, Zaltbommel 1971, ca. 80 pag., geb., geïll.
26664: HABSBOURG, L'ARCHIDUC OTTO DE - Au tournant de la guerre froide, Brussel 1960, 38 pag., geïll.
51923: HACCOU, J.F. E.A. (RED.), - Studievereeniging Faculteit der Handelswetenschappen, Lustrum Jaarboekje 1922-1927, Amsterdam 1927, 151 pag.
34264: HACFORT TOT TER HORST, CASPARUS FLORENTIUS IGNATIUS FRANCISCUS, UIT GELDERLAND - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscribitur, furti, adversus nautas, caupones stabularios [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
35407: HACKE, H.C. - Prent op het promotiediner van Mr H.C.Hacke, naar ontwerp van Frederik van Eeden 1885
9214: HACKLÄNDER, FRIEDRICH WILHELM - Lotgevallen van Eugenius Stillfried. Vertaald uit het Duits. Utrecht, D. Post Uiterweer,1853. [3 delen]
36975: HACKMACK, A - Der Chinesische teppich, Hamburg 1921, 10 + 334 + +25 pag., geb., geïll. ( bibliotheek exemplaar met plakker en stempels ).
5541: HACQUEBART, A. EN H. - Het geslacht Hacquebard(t)/Hacquebord, deel II, werk en leven van vijf Leeuwarder generaties in de 17e, 18e en 19e eeuw, Dokkum 1997, 113 p., geïll., oblong
3629: HACQUEBORD, A. EN H. - Het geslacht Hacquebart(d)/Hacquebord. Feiten en raadsels uit het verleden. Culemborg 1990, 168 p., geïll., oblong.
30295: HADEN, FRANCIS SEYMOUR - L´ oeuvre gravé de Rembrandt. Ètude monographique....introduction au catalogue d´une exposition des eaux-fortes du maitre, ...Burlington Fine Arts club. Paris 1880, 31 pag., geïll. ( 2 passages doorgestreept door Haden of door de uitgever? ).
38398: HAEBLER, K - Ein briefwechsel zwischen Konrad Haebler und Ernst Consentius, Halle z.j., 23 pag.
54928: HAEFTEN, W.L. VAN - Prostitutie vroeger en nu. Amsterdam, [1969].
35417: HAEFTEN, C.H.J. VAN - Prent op de promotie van Jhr. Mr. C.H.J. van Haeften, litho in groen gedrukt, door Theo van Hoytema 1896
9216: HAEFTEN, MARGRIET VAN - Iets van M – –. [2e druk.] [z.p.], [z.n.], 1796.
38722: HAEFTEN, G.A. VAN - Koninklijk conservatorium voor muziek te 's-Gravenhage, 1826-1926, Gedenkboek. 's-Gravenhage 1926, 130 pag., geb., geïll. Goed exemplaar. Met o.a. naamlijst leerlingen 1865-1925.
50649: "HAEGHEN, V. V.D.;" - Inventaire des archives de la ville de Gand. Catalogue methodique general, Gent 1896, 365 pag.
24694: HAEN, ANTHONIE DE - De magia liber. Leipzig, I.P. Kraus, 1775.
35515: "HAENDELIUS, CHRISTOPHORUS CHRISTIANUS, UIT ALTDORF; PRAESES: WAGENSEIL, JOHANN CHRISTOPHOR" - Exercitatio circularis de monialibus [...] Altdorf Heinrich Mayer 1688
32684: HAENTJENS, ANTON HENDRIK, UIT ARNHEM - Simon Episcopius als apologeet van het Remonstrantisme in zijn leven en werken geschetst. Proefschrift [...] Leiden A.H. Adriani 1899
33082: HAER, BONIFACIUS HENRICUS VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de jure praecedentiae inter gentes [...] Groningen J. Römelingh 1833
27263: HAER, L.J. V.D. - 's-Gravenhage gephotographeerd tusschen de jaren 1860-1870, Delft 1968, (12) + 95 pag., geïll., oblong.
34838: HAERSMA, HECTOR LIVIUS VAN, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de lege commissoria et utroque jure retractus Groningen W. Febens 1746
32068: HAERSMA DE WITH, JAN HENDRIK VAN, UIT METSLAWIER - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1875
32178: HAERSMA DE WITH, JAN MINNEMA VAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
33083: HAERSOLTE, ALBERT VAN, UIT ZWOLLE - Beschouwingen over eenige misdadigers-classificaties. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1906
28198: HAERSOLTE TOT YRST, W. EN J.S. VAN VEEN - Concept beschrijving des ampts Epe/ Het ambt Epe onder het bestuur der jonkers, Vaassen 1986, 120 pag., geïll.
53245: HAFKAMP, HANS EN M. V. LIESHOUT (RED.) - Pijlen van naamloze liefde. Pioniers van de homo-emancipatie. Amsterdam 1987.
39092: HAFKAMP, H. - Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen. Bloemlezing uit de Nederlandse homo-erotische poezie 1880-nu, Amsterdam 1979, 123 pag., geb.
1340: KAFFEE HAG - Wapens van het Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg, getekend door S.G. van der Laars. Losbladige uitgave van Koffie Hag Maatschappij. Drie deeltjes met ingeplakte zegeltjes. Brussel 1930.
8136: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 19. 15 albums. Heft 17 niet compleet en Heft 18 in xeroxkopie.
8137: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 17. 13 albums. Heft 15 t/m 17 in xeroxkopie
8138: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 1, 4, 7, 8, 11, 12, 16. Per Heft
8139: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 1, 2, 6, 7, 8, 15. Alle incompleet of in xeroxkopie. Per Heft
1350: KAFFEE HAG - Internationale losbladige heraldische werken, met in te plakken wapenplaatjes met gekleurde wapens van landen, provincies, gemeenten, uitgegeven tussen de twee wereldoorlogen in diverse landen door de firma Kaffee Hag (koffie-Hag, Sanka, Cafe Hag, Kaffe Hag, Kava Hag, H.A.G. Coffee), als reclame. Nederland. Provincie en gemeentewapens. Een set van twee delen, waarvan het tweede deel een aantal plaatjes mist.
38001: HAGA - Overzigt inzonderheid van den financiëlen toestand der stad Snaak van den jare 1814 tot 1844, Sneek 1844, 37 pag., zonder omslag.
3637: HAGA, A. - Het uitgestorven Hollandse regeeringsgeslacht Haga, in Jrbk.C.B. v.G. X (1956), p. 27-43.
4392: HAGA, A. - Bijdrage tot de genealogie van het Overijsselsche geslacht Pafraet. Overdruk Ned. Leeuw (1936), 5 p.
6317: HAGA, A. - Bijdrage tot de genealogie van het doopsgezinde Sneekse geslacht Wouters, extract Ned. Leeuw 1941, 16 kolom
20788: HAGA, A. - Repertorium op de leenprotocollen van het huis Heeckeren (bij Goor) 1647-1797. Deventer 1948, 41 pag.
40912: HAGE, A - Het oud-archief der stad Genemuiden.[met:] Het rechterlijk archief der stad Genemuiden, VROA 1928, pp. 501-511.
34456: HAGE, JOHANNES LEENDERT, UIT ST. MAARTENSDIJK - De verkorting der ligamenta rotunda Leiden Adriani 1890
1033: HAGE, R.C., EN J.H. DE VEY MESTDAGH - De joodse gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden. Groningen 1985. Geb., geïll., 369 p.
9219: HAGEDOORN, ADOLF HENDRIK - Gedichten. Rotterdam, J.P. van Heel, 1794.
23472: HAGEDOORN, JAAP E.A. (RED.) - Het land van de zeven tuinen. Zuid-Oost Utrecht in perspectief. Utrecht ( ca. 2000), 191 pag., geb., geïll. Zonder stofomslag.
51393: HAGEDOORN, JAAP, - Overdracht van meer dan letters...... Van Gorcum 1800-2000, Assen 2000, 190 pag., geb., geïll.
15335: HAGEMAN JR., H.H., E.A. - Nederlanders door Nederlanders geschetst. Amsterdam: J.H. Laarman, 1842.
15336: HAGEMANS, GUSTAVE - Relations inédites d’ambassadeurs venitiens dans les Pays Bas sous Philippe II et Albert et Isabelle. Brussel 1865.
59587: HAGEN, CHRISTIAAN (CA. 1635-1687/1707) - TONEEL DES OORLOGS, T'AMSTERDAM, By JACOB MEURS, en JOHANNES van SOMEREN, Boekverkopers. In Compagnie. ANNO 1675.
55341: HAGEN, EDWINA - Een meer of min doodlyken haat. Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800. Nijmegen, 2008.
30808: HAGEN, J - Mit de wereld mit. Waterschap Westerwolde 1901-1968, Groningen 1997, 56 pag., geb., geïll., oblong.
1034: HAGEN, CAROLUS HENRICUS - De armigeris, qui germanice dicuntur Wappengenossen. (Diss.) Erlangen 1836, 48 p.
36338: HAGEN, FRIEDRICH CASPER EN DIETERICH, JOHANN GEORG - Poetarum Demopatheian Wittenberg Gerdes 1703
7953: HAGEN, J. - Vragen over vroeger. Handleiding voor het maken van historische interviews.
24822: HAGEN, JACOBUS - Huisselyk handboek voor Christenen, 3e- vermeerderde uitgave, Amsterdam, H. Moolenijzer 1834, 8+96pag., origineel karton.
28049: HAGEN, K.G. - Leerboek der apothekers-kunst, deel I, nieuwe uitgave, Amsterdam, L.v.Es, 1807, 12 + 600 pag., orig. karton ( rug en platten beschadigd). Deel I van 2 delen.
37026: HAGEN- STEEGENGA, N. V. - Tussen haven en Hembrug. Mijn jonge jaren in Zaandam tussen 1931 en 1950, Amsterdam 1985, 127 pag., geïll.
22787: HAGEN, TEN - Genealogisch overzicht familie Ten Hagen, manuscript, 2 p., 17e-eeuws.
33193: HAGEN VAN DEN HEUVEL, J.J. VAN DER, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de causis successionis legitimae, ex historia juris, in primis francici, et patrii antiqui, illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
37914: HAGENBEEK- FREY, I - Carel Joseph Fodor ( Amsterdam 1801-1860 ) en zijn schilderijenverzameling, pp 909-947 in Antiek 1975, geïll.
57198: "HAGENEY, W.;" - Tartans. The tartans of the clans and septs of Scotland, with the arms of the chiefs, Rome 1987.
28579: HAGENS, H. E.A. (RED.) - Twente te pronk. Drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900, Utrecht 1986, 208 pag., geb., geïll., met stofomslag.
30374: HAGENS, H. E.A. - Watermolens/Wassermühlen, Oldenzaal 1991, 187 pag., geb., geïll. Met stofomslag, als nieuw.
52040: HAGENS, H., - Molens, mulders, meesters. Negen eeuwen watermolens in de Gelderse Achterhoek, Salland en Twente, Hengelo 1979.
47394: "HAGENSUS, [= RIKO, A.J.];" - Haagsche visioenen. Physiologische en critische beschouwingen over personen en toestanden, 1e jaargang 1887, 's-Gravenhage, Cremer, 1887. 7 afleveringen (1887-1888), alles wat verscheen. Gebonden in één band met behoud van originele omslagen.
27737: HAGERAATS, B - De stoelendans rond Jan Romein, Weesp 1988, 144 pag., geïll.
23420: HAGERS, H. E.A. - Der Letzte Gang- De laaste gang. Totenbrauchtum-gebruiken rond de dood. Westmünsterland-Oost-Nederland. Enschede 1988, 352 pag., geb., geïli.
37987: HAGERS, P. - Het doel der Vereeniging is vereniging, Zwolle 1990, 143 pag., geb., geïll., met stofomslag.
15338: HAGGARD, H. RIDER - Lysbeth, a tale of the Dutch. London: Longmans, 1901.
15339: HAGHE, JOHAN VAN DE - Door Hollands watertuin en heuvelland, een schets van ons land, Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1912]
47743: HAGMAN, F. (INL.), - Luchtfoto atlas Noord-Holland, 1:14000, Landsmeer 2005, 254 pag., geb., geïll.
47883: HAHLWEG, W., - Aspekte und probleme der reform des niederlandischen kriegswesens unter prinz Moritz von Oranien, pp. 161-177, in B.M.G.N. 86 (1971).
30749: HAHN, A - Het land van Rembrandt, prentjes van Albert Hahn, Amsterdam 1906, ( 32 ) pag., geïll. Bibliotheek stempeltje.
30766: HAHN, A. / H.E.G. - Prenten, Amsterdam, Maas & Van Suchtelen 1906, geïll.
30762: HAHN, A. EN C. VETH - Prenten van Alb. Hahn, 1e bundel : De oorlog, 2e druk, Amsterdam [ inleiding C.Veth ]. geb., los.
35505: "HAHN, SIMON FRIDERICUS, UIT BERGE; PRAESES: LUDEWIG, JOHANN PETER" - Henricus Auceps, Historia Anceps [...] Halle Christoph Andreas Zeitler 1713
30745: HAHN JR., A. - Caricatuur, Amsterdam 1935, 63 pag. + ill., geb.
54979: HAIGHT, ANNELYON - Banned books. Informal notes on some books, banned for various reasons at various times and in various places. 2nd edition, New York, 1955.
33322: HAIJUNGA, HERMANNUS RUDOLPHUS, UIT CURACAO - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum iuris Napoleonei de prohibitione fideicommissorum [...] Groningen H. Meijer 1812
35886: HAIJUNGA, LEFFERTUS THELENUS ADOLPHUS, UIT CURACAO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Roelfsema 1847
1035: HAIKONEN, ATTE (ED.) - Suomen kunnallisvaakunat (....) Municipal coats of arms of Finland. Helsinki 1970. Geb., geïll., 207 p.
30629: HAIRS, M.L. - Les peintres Flamands de fleurs au XVIIe siecle, 2 delen, Brussel 1985, 463 + 60 pag., geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
22433: HAITI, TOUSSAINT L’OUVERTURE, STORM - Brief van [P.D.] Toussaint l’Ouverture (1743-1803), general et chef de l’armee de Saint-Domingue, aan Edward Byd Smith, commandant pour S.M.B. le Vaisseau l’Annibal, dd. Cap Francois 10 Nivose l’an 7. Manuscript, folio, 2 p met handtekening van Toussaint l’Ouverture.
34194: HAITSMA MULIER, JOHANNES, UIT RINSUMAGEEST - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio ex jure hodierno [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
26462: HAITSMA, J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963. Woerden 1978, 471 pag., geïll., met stofomslag.
40877: HAITSMA, J - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen, van 1568-1973, Mijdrecht 1982, 324 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34985: HAITZEMA VIETOR, HENDRIK, UIT WINSCHOTEN - Opmerkingen over de voogdij krachtens art. 32 der grondwet. Groningen J.B. Huber 1889
54354: HAJE, CHR. F. - De geheime correspondentie van Abraham de Wicquefort met den Franschen minister De Lionne. ´s Gravenhage, 1901.
28199: HAK, D - Lemmer, voornaemde haven oan é Sudersé, Het Peperhuis 1981, 64 pag., geïll.
57498: "HAKS, L. & G. MARIS; " - Lexicon of foreign artists who visualized Indonesia (1600-1950), Utrecht 1995, 528 pag.
50801: "HALBERTSMA, H., E.A.;" - Hoofdstukken uit de familiegeschiedenis, Jaarboekje 32 van de Halbertsma Stichting [1966], 93 pag., geïll.
8048: HALBERTSMA, E.H. EN T.M. - Verzamelindex Nederland's Adelsboek 74 (1983) - 85 (1995) en Nederland's Patriciaat 1 (1910) - 79 (1995/96) 2 delen.
40988: HALBERTSMA, J.H. - De doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets, benevens eene lijkrede op Prof. P.O.C. Vorsselman de Heer en eenige kerkredenen, Deventer, de Lange, 1843, 409 pag., geb. in modern half linnen.
41025: HALBERTSMA, H - The Frisian Kingdom, Overdruk ROB 1965/66, pp. 69-108, geïll.
30775: HALBERTSMA, H - Groningens oudste kerken, overdruk Bulletin K.N.O.B. 1974, pp. 226- 231.
38202: HALBERTSMA, BROEREN - Rimen en teltsjes, 5e druk, Leeuwarden 1918, 535 pag., geïll., geb.in geheel linnen band. Goed exemplaar.
35739: HALBERTSMA, EELTJE HIDDES, UIT GROUW - Hypopion-keratitis .... Utrecht Kemink 1888
28426: HALBERTSMA, H - Zwanenjachten en zwanentekens in Friesland, pp. 91-107 in Bulletin K.N.O.B. 1956, geïll.
28427: HALBERTSMA, H - Oudheidkundig bodemonderzoek in de Sint Maartenskerk te Bolsward, pp. 217-249 in Bulletin K.N.O.B. 1956, geïll.
3657: HALBERTSMA, J.H. - Het geslacht der Van Haren's, fragmenten. Deventer 1829, 315 p., geb., met facs. van brieven.
33636: HALBERTSMA, JZ, HIDDO - Oratio de iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...]
33634: HALBERTSMA, T. - De verdiensten der Engelschen op gynaekologisch gebied en het verband der gynaekologie met de geneeskunde. 1867
33635: HALBERTSMA, T. - De voortreffelijkheid der hedendaagsche verloskunde [...]
33637: HALBERTSMA, TJALLING - Oratio [...]
33094: HALBERTSMA JUSTUSZOON, HIDDO - Oratio de iis, quae academiae Lugduno-Batavae anno 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...] Leiden De Breuk & Smits 1865
37845: HALBERTSMA, H - Dokkum, pp. 33-52 in Bulletin K.N.O.B. 1970, geïll.
31263: HALBERTSMA, H - Een onderzoek in de kerken van Eethen en Herpt in het 't land van Heusden, pp. 18- 43 in Berichten R.O.B. IV ( 1953 ) afl. I.
28425: HALBERTSMA, H. - Enige merkwaardige gebruiken in het Friesland der dertiende eeuw, overdruk Berichten R.O.B. 1955, pp. 155-158.
58987: HALBERTSMA, K.T.A., - De beteekenis van de Weensche school voor de ontwikkeling der geneeskunde gedurende de laaste 150 jaren ( 1784-1934), z.pl., 1935, 46 pag., geïll.
28451: HALBERTSMA, BROARREN - Rimen ind teltsjes, Deventer, J. de Lange, 1871, 28 + 404 pag., geb., in blanco linnen band uit de tijd.
56968: "HALBERTSMA, H.;" - Les mottes Frisonnes, Caen 1975. Overdruk Chateau Gaillard VII, pp 111-125, geïll.
40276: HALBERTSMA, BROERREN, - Rimen en teltsjes, 4e druk ( met aant. van G. Colmjon), nagezien door W.P. de Vries, Deventer 1895, 438 pag., geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
38715: HALBERTSMA, H., E.A. - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer, Sneek, 1969-1970, Sneek 1971, 81 pag., geïll.
5545: HALBERTSMA, J.H. - Over het familiewapen en zijn oorsprong, [uitg. Halbertsma Stichting nr 24, 1956], 16 p., geïll. Met: Adreslijst 1956.
51398: HALBEY, H.A. E.A., - Schrift, Druck, Buch, im Gutenberg Museum, Mainz 1985, 208 pag., geïll.
51457: HALBEY, H.A., - Museum der Bücher. Dortmund 1986, 472 pag., [Bibliophilen taschenbucher 500], geïll.
14976: HALE, J.R. (RED.) - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, The Low Countries, France and Italy 1517-1518, translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Londen 1979. (= Works Hakluyt Society II, 150.)
25340: HALEVY, L. - Recits de guerre. L'invasion 1870-1871, Parijs, Baussod, Valadon, [ ca. 1890 ] 245 pag., hardcover, illustrated, very good copy.
9221: HALEWIJN, FRANÇOIS - Vaerzen op het tweede eeuwgetijde van Leydens verlossinge. Leyden, C. van Hoogeveen, 1774.
9222: HALEWIJN, FRANÇOIS - Aan het vaderland ter gedachtenisse. Leiden, C. van Hoogeveen, 1781.
1038: HALEY, ALEX - Roots. Londen 1977. Geb., 688 p.
5553: HALFMOUW, A. - [Genealogie Halfmouw], Belt-Schutsloot 1984, 66 p.
34363: HALFWASSENAER VAN ONSENOORT, FREDERICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio inauguralis juridica de effectu legum retroactivo [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1833
52180: HALJER, H., (RED.), - Nieuwegein Kroniek. Een overzicht van dertig jaar economische ontwikkeling, Utrecht, z.j., 81 pag., geb., geïll.
54815: HALL, M.C. VAN - Meer-en-Berg, en het aldaar op den avond van zondag 9 Maart 1851 gevierde feest. Amsterdam, v. Hulst, 1851.
53250: HALL, A.M.C. VAN - De vrijheid van godsdienst-oefeningen in Nederland verdedigd. Pleitrede. Amsterdam, W. Messchert, 1835.
53252: HALL, M.C. VAN - Een woord over mr. Anne Willem Huidekoper bij de inleiding van jhr. mr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein als lid der arrondissementsregtbank te Amsterdam op den 10den- van Herfstmaand 1841, z. pl. [1841].
53251: HALL, M.C. VAN / W.Y. VAN HAMELSVELD - Harmen Alfkens, of eene wijsgeerige en rechtskundige bijdrage tot de geschiedenis van het lijfstraflijk recht. Amsterdam, J. ten Brink Gzn. 1798.
34744: HALL, M.C. VAN - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius secundus voor accia variola 1813
3644: HALL, M.C. VAN - Drie eeuwen. De kroniek van een Nederlandse familie. Amsterdam 1961, 124 p., geb., geïll.
35016: HALL, ANNA MAURITIUS CORNELIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de codicis civilis francici placitis Amsterdam Spin 1830
23239: "HALL, F.J. VAN; BEELDHOUWER" - Portrettekening in potlood, 21x19 cm, van de Amsterdamse beeldhouwer Frederik Jan van Hall (1899-1945).
30331: HALL, H. VAN - Repertorium voor de geschiedenis der Nederlandsche schilder- en graveerkunst sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932, 's- Gravenhage 1936, 716 pag., geb. in roodlinnen met: Deel II: 1933- 1946, 's- Gravenhage 1949, 397 pag., geb. in rood linnen.
34203: HALL, J. VAN - Oratio de tuenda colendaque, his potissimum temporibus et in patria qua vivimus, iurisprudentia [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1848
9223: "HALL, JACOB NIKOLAAS VAN (VERT.); FRANÇOIS COPPÉE" - De viool van Cremona. Tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
34181: HALL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars prior [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
34182: HALL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars altera [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
26351: HALL, M.C. VAN - Hendrick graaf van Brederode, mede grondlegger der Nederlandsche vrijheid verdedigd, Amsterdam 1844, 241 pag., orig. karton, geïll. Hierbij: Antwoord aan M.C. van Hall door G. Groen van Pinsterer, Leiden 1844, 104 pag.: wederwoord aan G. Groen van Prinsterer van M.C. van Hall, Amsterdam 1845, 129 pag. Samen 3 banden.
38044: HALL, M.C. VAN - Gemengde schriften betrekkelijk tot de geschiedenis, de letterkunde en de geschiedenis der vaderlandsche regtsgeleerheid, Amsterdam, Schleijer, 1848, 432 pag., orig. karton.
9224: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Redevoering, over de volstrekte noodzakelijkheid, om, bij het volksonderwijs, een gepast gebruik te maken van de hulpmiddelen, die de schoone kunsten en wetenschappen aanbieden. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 12den van Oogstmaand, des jaars 1817. [z.p.], [z.n.], [1817].
9225: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Gedichten. Amsterdam, Johannes van der Hey en Ten Brink & de Vries, 1818-1829. [2 delen in 1 band]
9227: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt. [z.p.], [z.n.], 1845.
9229: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Navolgingen uit oude Latijnsche dichters. Buiten den handel. [z.p.], [1855].
15341: HALL, MAY EMERY - Dutch Days. New York: Moffat, Yard and Company, 1914.
8612: "[KINKER, JOHANNES]; M.C. VAN HALL" - Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften door mr. M.C. van Hall. Amsterdam, Wed. L. van Hulst en Zoon, 1850.
51543: "HALL, F.A. VAN;" - Proeve van een onderzoek omtrent de schuld van het Koningrijk der Nederlanden. Amsterdam 1840, 31 pag.
9228: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften. Amsterdam, Wed. L. van Hulst en Zoon, 1850.
51382: "HALL, R.;" - The John Rylands Library Manchester. Catalogue of an exhibition of manuscripts and early printings originating in Germany, Manchester 1969, 35 pag., ill.
41730: HALL, M.C. VAN - Hendrik graaf van Brederode, mede-grondlegger der Nederlansche vrijheid, verdedigd, Amsterdam 1844, 241 pag., geb. in half leren band.
47554: HALL, BASIL, - Dagboek gehouden op eene reize langs de kusten van Chili, Peru en Mexico, gedurende de jaren 1820, 1821, 1822, deel 1 (van2), Delft, Allart 1826, 8+277 pag., gebonden in half leer.
51771: HALL, F.A. VAN, - Een woord over de voorgestelde belasting op de bezittingen, Amsterdam 1848, 29 pag.
52277: HALL, M.C. V., - Het leven en karakter van den admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen, Amsterdam 1841.
58431: HALLAHAN, W.H., - De vervaksing van Edgar Ross, Utrecht 1980, 190 pag.
41330: HALLEMA, A - Geschiedenis der Ned. Herv. Gemeente te Ginneken vanaf de 16e eeuw tot heden, Breda 1940, 180 pag., geb., geill.
40516: HALLEMA, A., - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis [ Bolsward ], 1553-1953, Bolsward 1953, 286 pag., geb., geïll.
55333: HALLEMA, A. - Bossche gevangenissen en gevangenen. pp. 59-94 in Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudheidkunde VII deel 3. 's Gravenhage, 1932.
53258: HALLEMA, A. - Gestichtstypen uit den ouden tijd. Centralisatie en decentralisatie in ons vaderlandsch gestichtswezen tijdens de Republiek. Maatschappelijk hulpbetoon en krankzinnigenverpleging vastgekoppeld aan het gevangeniswezen in de 17de- en 18de- eeuw. Een veelsoortige staalkaart van vastzetting, bewaring en strafoplegging ingevolge vonnis, op last, aanwijzing en verzoek. Lochem [1941].
37263: HALLEMA, A. EN K. SIERKSMA - Wat zegt een naam. [ Bundeling van drie deeltjes van Hallema over scheldnamen, bijnamen en humor en I deeltje van Sierksma over traditie voornamen.] Naarden 1946, ca. 200 pag.
28769: HALLEMA, A. - De kloosteradministratie van Klaaarkamps abdij in haar nadagen, pp. 305-335 in Archief Aartsbisdom Utrecht 1930.
38169: HALLEMA, A. EN J.D. V.D. WEIDE0 - Kinderspelen voorheen en thans, inzonderheid in Nederland, 's- Gravenhage 1943, 219 pag., geb., geïll.
53259: HALLEMA, A. - Vlaardingen en Dordrecht als oudste Nederlandse galeiendepots. Toepassing van vrijheidsstraffen op de galeien en in het enige Nederlandse bagno gedurende de periode 1597-1609, pp. 69 t/m 94 in Tijdschrift voor Geschiedenis 66 (1953).
53256: HALLEMA, A. - Jan Pietersz. Coen en de Rotterdamse familie Bruystens. Een onverkwikkelijk proces met tragischen afloop [krantenartikel in de rubriek 'Feuilleton' dd. 24-3-1935].
53255: HALLEMA, A. - De verhouding van stad en platteland inzake de kosten der tuchthuisverpleging ten tijde der republiek, pp. 1-20 in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 52 (1931).
53254: HALLEMA, A. - Haarlemsche gevangenissen. Een bijdrage tot de geschiedenis der detentie- en strafgestichten in de grafelijke stad Haarlem. Haarlem 1928.
53253: HALLEMA, A. - Jan van Hout's rapporten en adviezen betreffende het Amsterdamsche tuchthuis uit de jaren 1597 en '98, pp. 69-98 in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 48 (1927).
28238: HALLEMA, A - Het aandeel der Friese kloosters in den strijd tegen den waterwolf, pp. 505-558 in Archief Aartsbisdom Utrecht 1937.
28280: HALLEMA, A - Geschiedenis van de gemeente Dinteloord en Prinsenland, in de 17e eeuw, Breda 1955, 214 pag., geïll., gebonden met stofomslag.
1039: HALLEMA, A. - Bijnamen of het alias als persoons- en naamsonderscheiding. Naarden 1946, 71 p.
1040: HALLEMA, A. - Scheld-, schimp- en spotnamen, voorheen en thans. Naarden 1946, 84 p.
1041: HALLEMA, A. - Humor en satyre in Friesche en Noordbrabantsche persoons- en bijnamen. Naarden 1946, 69 p.
4269: HALLEMA, A. - Oranjevorsten in ballingschap. Maastricht [1945], 360 p., geb., geïll.
6018: HALLEMA, A. - Joannes Petrus van Rossum 1860-1943, levens- en karakterschets van een Nederlandsch koopman en industrieel uit de 19e en 20e eeuw, ‘s-Gravenhage 1947, 201 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 150 ex.)
28268: HALLEMA, A - De geschiedenis der Martini of Grooote Kerk te Franeker, deel I ( tot 1566 ), Franeker 1931, ca. 300 pag.
27551: HALLEMA, A - De hervormde predikanten in Brabant contra Frederik Hendrik, pp. 231-245, in Ned.Arch. Kerkgesch. 1961.
40868: HALLEMA, A - Het Klaarkampster weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897, Leiden 1929, 256 pag., geïll.
53262: HALLEMA, A. - Het misdrijf tegen den doode en hoe dit in vroeger eeuwen werd gestraft.
43772: HALLEMA, A., - Koning Willem II, een biografie, Assen 1949, 214 pag., geb., geïll. met stofomslag.
53257: HALLEMA, A. - In en om de gevangenis van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indië. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Met een voorbericht van prof. dr. H. Brugmans. 's Gravenhage, Belinfante [1936].
39990: HALLEMA, A - De stichting van het Patriottenkerkhof te Kerk- Avezaat onder Tiel 1786- mei 1936, pp. 194-202 in Historia 2 ( 1936 ), geïll.
53260: HALLEMA, A. - Nederlandse invloed op en voorbeeld voor het buitenlandse gevangeniswezen tijdens de Republiek, pp. 42-56 in Tijdschrift voor Geschiedenis jrg. 69 (1956) afl. 1.
41748: HALLEMA, A - Prins Maurits 1567-1625. Veertig jaar strijder voor 's lands vrijheid, Assen 1949, 222 pag., geb., geïll. met stofomslag.
55896: HALLEMA, A. - Toepassing van galeistraf in de Nederlanden gedurende de 15de en 16e eeuw. Overdruk T. v. Strafrecht 1951, pp. 125-150.
27006: HALLER, J - 350 jaar de Wijde Wormer, z.pl. z.j., 191 pag., geïll.
15343: HALLER, ALBRECHT VON - Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland (1725-1727), ingeleid en geannoteerd door Dr. G.A. Lindeboom. Delft: Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek NV, 1958.
15344: HALLER, ALBRECHT VON - Albrecht von Haller 1708-1777, Ausstellung im Hallersaal der Burgbibliothek Bern, Bern, 1977
16919: HALLER, ALBRECHT VON - Hintzsche, E. (ed.) - Albrecht Hallers Tagebücher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England (1723-1727). In vollständiger Fassung neu ausgegeben von E. Hintzsche. St. Gallen: Hausmann, 1948
23675: HALLEZ, TH - Mémoires secrets pour servir à l' histoire de la cour de Russie, sous les regnes de Pierre le grand et de Catherine I, Brussel etc. 1853, 151 pag.
6802: "ANONIEM (VERT.); FREDERIK HALM" - "Griseldis, of De drie proeven; tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, K. Fuhri, 1839."
15345: HALMA, FRANÇOIS, EN M. BROUËRIUS VAN NIDEK - Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch en staatkundig woordenboek. 2 delen in een band. Leeuwarden: H. Halma, 1725.
52162: HALMA, F., - Le grand dictionnaire Francois & Flamand. Het groot Fransch & Nederduitsch woordenboek, 5e ed., Leiden / Utrecht, Wetstein / v. Poolsum, 1761.
9235: HALMAEL JR., ARENT VAN - De hekelaar, blijspel. Amsterdam, Sl. Delachaux, 1817.
19921: HALMAEL JR. A. VAN - Het geslacht Sjaerdama.
20972: HALPERIN, D.M. E.A. (RED) - Before sexuality. The construction of erotic experience in the ancient Greek world. Princeton 1990, 526 pag., paperback, ill. Good copy.
28472: HALSEMA, G. V. E.A. (RED.) - Geloven in Groningen. Capita selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad, Kampen 1990, 312 pag., geïll.
32409: HALTAUS, CHRISTIAN GOTTLOB - Memoriam juris publici certi S. R. Imp. ex Medio Aevo ope diplomatum eruit memoriamque [...] Joh. Friderici Hageri Lipsiensis [...] bonis omnibus commendat Leipzig Breitkopf 1735
56700: HALVERHOUT, C.A.W., - Opmerkingen betreffende het werk Onze Zeemacht van J.H.K. de Roo van Alderwerelt, Nieuwediep, 1866, 43 pag.
39780: HAM, J - Het kohier van de Tiende Penning (1561) van Zouteveen, pp. 141-151 in Holland, augustus 1977, geïll.
59381: HAM, VAN DEN M.G.T., - De kracht van buitenlandsche vonnissen in het internationaal privaatrecht [...] J. de Kruyff 1890. Diss. Utrecht rechtsgeleerdheid 24 febr. 1890, (7) + 233.
27155: HAM, J. V. E.A. - Kent U ze nog, de Middelburgers. Zaltbommel 1972, 157 pag., geb., geïll.
33170: HAM, FREDERIK JACOB VAN DEN, UIT VEENENDAAL - De psalmen met historische opschriften. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1871
3328: HAM, I.J. - Stamboek der familie Delfos. Den Haag [ca. 1944], 27 p., gestencild.
19812: HAM, I.J. - [genealogie Delfos]. Gestencild, 22 + 4 pag., mist omslag.
1047: HAM, W.A. VAN - De wedergeboorte van Bataafs Brabant in zinnebeelden herdacht. De allegorische wapenschilderijen in het Gouvernementsgebouw te 's-Hertogenbosch. Overdruk Varia Hist. Brab. V, 60 p., geïll.
20133: HAM, W.A. VAN - De symbolen van Stad en Land van Breda, overdruk Jaarboek De Oranjeboom 1968, pp 101-124, geïll ( met brief mr. E.C.M. Leemans-Prins aan de auteur met aanvullingen en correcties )
20284: HAM, W.A. VAN - Symbolen van Geertruidenberg. Overdruk uit De Oranjeboom 1969, pp 58-78, geíll.
20589: HAM, W.A. VAN - Het doorluchtig huis van Bergen op Zoom, afl. 4 ( 1969 ) van Spiegel der Historie, 52 pag., geïll.
1046: HAM, WILLEM A. VAN - Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Zutphen 1986. Geb., geïll., 218 p.
25884: HAM, W.A. VAN E.A. (RED.) - Studies uit Bergen op Zoom 1 (1975), 104 pag., geïll.
27538: HAM, W.A. V. - Inventaris van de archieven van de raad en rekenkamer van de markiezen van Bergen op Zoom, 5 stukken (compleet), Den Bosch 1980, 965 pag.
1044: HAM, W. VAN, EN J. VRIENS - Historische kaart van Noord-Brabant 1795. De gebieden van de schepenbanken binnen de huidige provincie Noord-Brabant omstreeks 1795. 's-Hertogenbosch 1980, 93 p., met losse kaart.
44123: HAMAKER-WILLINK, A., - Oom Arend's huis en wat een pret acht kindertjes daar hadden, Amsterdam, Meulenhoff [1937], (16) pag. in ringband, beschadigingen.
44085: HAMAKER, H.G., - De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche huis, 2 delen, Utrecht 1879-1880, ingenaaid, 542+413 pag.
47539: HAMANN, B., - Die Habsburgers. Ein biographisch lexikon, Munchen 1988, 447 pag., geb., geïll. met stofomslag, in schuifhoes.
1049: HAMBURG - Hamburg und Holland. Kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen. Berlijn 1940. Geïll., 43 p.
1050: HAMCONIUS, MARTINUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Franeker, Lamrinck en Starter, 1620. Geb., geïll., geb. in geheel leer, (32) + 131 (eenzijdig genummerd, dus 262) + 8 p.
42769: HAMCONIUS, MARTINUS - [1] Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus, libri duo. Adjecti sunt pontifices Frisiorum ethnici seu praefecti Druydum, episcopi Ultrajectini, comites Hollandiae et Selandiae (...), monasterii Westph. [Munster], Lamb. Raesfeldt, 1609. [gebonden met:] [2] Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus, libri duo (...). Franeker, Lamrinck/Starter, 1620.
27984: HAMEL, J.A. V. - Plaatsnaamveranderingen uit politieke overwegingen, Amsterdam 1955, 19 pag.
33756: HAMEL, JOANNES MATTHAEUS VAN, UIT NANTERRE (FRANKRIJK) - Variae juris positiones [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33758: HAMEL, PETRUS THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de indole juris scripti et non scripti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1754
33733: HAMEL, PETRUS VAN - Dissertatio practico medica inauguralis de abortu [...] Utrecht Joannes Broedelet 1746
22344: HAMEL, VAN, HOF VAN HOLLAND, ORANJE NASSAU - “Aanspraak van de heer mr. Petrus Theodorus van Hamel, advocaat ..... aan prince erfstadhouder, gedaan den 8e Maart 1766”, folio, 3 p, gedrukt (o.a. bij P. v. Os te ‘s-Hage).
38766: HAMEL, A.G. V. - Zeventiende- eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland, Utrecht 1973, 22 pag.
41723: HAMEL, J.A. V. - De eendracht van het land 1641. Een schilderij van Rembrandt en een tijdvak, Amsterdam 1945, 82 pag., geïll., geb.
43594: HAMEL, J.A. V. - De vaste koers. De hoofdtrekken van het buitenlands beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland (....), Amsterdam 1945, 359 pag., geb.
21081: HAMELEERS, M - West-Friesland in oude kaarten. Wormer 1987, 144 pag., geb., geïll., met stofomslag.
29093: HAMELINK, W.G. E.A. - "Drie kwart eeuw. Bij de viering van het 75- jarig bestaan van ""Hollandia"" 1888- 1963, Zürich 1963, 48 pag., geb., geïll. ( met ledenlijst ). [ Nederlandse studenten club te Zürich ) met : Verslag lustrumviering 1963, 2 p."
42194: HAMELMANN, F. - Het van den bok rijden. Grondig onderricht voor koetsiers en houders van equipage. Zwolle, v. Hoogstraten & Gorter, 1873.
54481: HAMELSVELD, YSBRAND VAN / D. KAAS / J. SCHERTSZER - Afscheids-rede aan de gemeente te Goes. Utrecht, 1779. [gebonden met:] Berigt van Y. van Hamelsveld aangaande de redenen die hem bewogen hebben om zijne dimissie als predikant te Goes (...) te vragen. Utrecht, 1779. [en met:] Afgeperst antwoord op het Bericht (...) door Dirk Kaas. Goes, J. Huysman, 1779. [en met:] Brief van Justus Schertszer aan (...) Y. v. Hamelsveld (...) dienende ter opheldering en verdediging. Amsterdam, Houttuin etc., [1780]. [en met:] Brief van N.N. aan (...) Y. v. Hamelsveld. Goes, Huijsman etc., [1780]. [en met:] (Grieks) of het afgeperst antwoord van (...) Dirk Kaas (...) ontleed door Y. v. Hamelsveld. Utrecht, 1780. [en met:] Onpartijdig onderzoek en volledig betoog van de beroepelijkheid van (...) Y. v. Hamelsveld. Dordrecht, Blusse, 1782.
34694: HAMELSVELD, ISBRANDUS VAN - Oratio inauguralis de statu rei Christianae hodierno! Utrecht Van Paddenburg 1784
33317: HAMELSVELD, PETRUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de exceptionibus [...] Amsterdam J. Ruysendaal 1824
34596: HAMELSVELD, W.Y VAN, UIT HOLLAND - IX theses juridicae 1791
33090: HAMELSVELD, WILLEM YSBRAND VAN, UIT DURGERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione criminum [...] Leiden Leonardus Herdingh 1793
34595: HAMELSVELD, WILLEM YSBRAND VAN, UIT DURGERDAM - XXIX theses juridicae. 1793
34597: HAMELSVELD, WILLEM YSBRAND VAN, UIT DURGERDAM - VI theses juridicae. 1792
52436: HAMELSVELD, Y. VAN - De zedelijke toestand der Nederlandsche natie op het einde der 18e eeuw. 2e druk, Amsterdam, Allart, 1791.
26700: HAMER, D E.A. - Nimmerdor en Doolomberg, twee 17de eeuwse tuinen van E. Meyster, pp. 3+14 in Bulletin KNOB 1987, geïll.
59236: HAMERLING, R., - Das Blumenjahr in bild und Lied, Berlin, 1881, geb., geïll., 248 pag.
1051: HAMERS, N.A. - Van ordening tot familiegeschiedenis. Amsterdam z.j. Geïll., 32 p.
6457: HAMERS, N.A., E.A. (RED.) - Zoeklicht Kwartier van Nijmegen. Nijmegen 1985.
57398: HAMERS, N.A. E.A. (RED.), - Bij ons in de familie. Genealogische en heraldische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970, Amsterdam 1979, 275 pag., geb., geïll.
41653: HAMERSLAG, H.C. - Antieke naaimachines, Utrecht 1982, 12 pag., geïll.
33091: HAMERSTER, ALBERTUS JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio exegetico-theologica de lege ex Pauli sententia [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
55047: HAMERSTER, DOMINICUS - Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt (...) met zeer veele gewysde zaaken van den Provincialen Hove aldaar nader bevestigt. 3e druk, 2 delen in 1 band, Leeuwarden, H.A. de Chalmot, 1760.
1053: HAMILTON-EDWARDS, GERALD - Snakes and ladders to genealogical success. Headington 1965, 1 blad, plano.
1054: HAMILTON-EDWARDS, GERALD - In search of ancestry. Londen 1966. Geb., geïll., 255 p.
57815: HAMILTON, E.J., - Prices and progress, reprinted 1952, pp. 325-349.
47001: HAMILTON, ELIZABETH, - The Mordaunts. An eighteenth century family, Londen 1965, 297 pag., geb., geïll., met stofomslag.
1055: HAMKENS, FREERK HAYE - Alte deutsche Reichsadler. Brussel 1944. Geb.
16991: HAMMACHER, A. M. - Jean Francois van Royen 1878-1942. Den Haag: Daamen en Stols, 1947.
26133: HAMMACHER, A.M. - Eduard Karsen en zijn vader Kasper. 's-Gravenhage 1947, 86 pag., geb., geïll., als nieuw met stofomslag.
41646: HAMMACHER- V.D. BRANDE, R. E.A. - Dali 21 november 1970- 10 januari 1971, 3e druk, Rotterdam, Boymans 1971, ongepagineerd, geïll.
56948: "HAMMACHER, A.M.W.J.; " - Stijlveranderingen in de Europeesche postzegels met beeltenis van 1840 tot 1938. 's-Gravenhage 1938, 57 pag., geïll.
8100: HAMMEN, J. V.D. EN J.P.W.A. SMIT - Inventaris van het administratief oud archief der gemeente Besoijen.
41686: HAMMEN, J. V.D. E.A. - Telling der huizen en haardsteden in de stad en de Meierij van 's-Hertogenbosch gedaan in het jaar 1526, 's-Hertogenbosch 1894, 43 pag., los.
36340: "HAMMER, GEORG FRIDER., UIT ILEBURG EN BARTHIUS, CHRIST. UIT ILEBURG; PRAESES: ZSCHAU, GEORG FRIEDRICH" - Apotheoosion a Stoicis affectatam et assertam Wittenberg Koberstein 1715
40749: HAMMER-SCHENK, H - Synagogen in Deutschland. Geschichte einer Baugattung im 19e und 20e Jahrhundert (1780-1933), Teil I + II, Hamburg 1981, 708 pag. + ill. Gebonden met stofomslag, als nieuw.
58636: "PHAEDRUS/L.HAMMERSKOLD;" - Augusti Liberti Phaedri fabularum Aesophiarum, libri quinque, med. svenska anmarkningar. Utgifne af L. Hammarskold. Stockholm, 1813.
35625: "HAMMERSTEIN, JOHANNES ADAMUS AB, NOB. WESTPH.; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Dissertatio politica de nomothetica, seu recta legum ferendarum ratione, et in specie de legum constitutione in Imperio Germanico [...] Helmstedt Henning Müller 1663
53267: HAMMES, MANFRED - Hexenwahn und Hexenprozesse. Frankfurt 1977.
9237: "HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); F. WILHELM ZIEGLER" - Eulalia Meinau, of De gevolgen eener hereenigde echtverbindtenis, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1792.
9238: "HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De huwelyksgift, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
9239: "HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); JOSEF VON HORMAYR ZU HORTENBURG" - Leopold de Schoone. Tafreel der zeden uit de voortyd. Tooneelspel in 5 bedrijven. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 1e stuk.] Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
39727: HAMOEN, G. - Geschiedenis van de Herv. Gemeente te Bodegraven, Bodegraven 1959, 56 pag., geïll.
53268: HAMON, A. - Vrije wil, misdaad en toerekenbaarheid. Amsterdam, 1907.
41479: HAMSTRA, J - Waarom Rorik in 850 verkoos de heerschappij over zijn nieuw verworven Friese rijk te voeren vanuit een vestiging in het Bergense strandwallengebied, Bergen 1997, 16 pag., geïll. Typoscript.
37766: "HANAR, J.O. EN N.C. BANK;" - Inventaris van het archief van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland, 1544-1950 ( 1965 ), Edam 1986, 139 pag.
39972: HANCOCK, H.E. - Semper Fidelis. The saga of the navvies ( 1924-1948), London 1949 15 +140 Pag., hardback, ill. Cover a bit faded.
58547: HAND, J.O. A.O., - The age of Bruegel. Netherlandisch drawings in the sixteenth century, Washington 1986.
15346: HANDBOEK - Handboek voor luchttoerisme. Amsterdam: Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart [ca. 1921].
1058: HANDLEIDING - Handleiding voor het genealogisch werk in de Nederlandse zending. Den Haag 1961, 58 p., gestencild, in ringband.
38553: HANEBUTT-BENZ, E.M. - Die Kunst des Lesens. Lesemöbel und Leseverhalten vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Frankfurt 1985, 222 pag., geïll.
33092: HANEKUIJK, JACOBUS W., UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis continens observationes de lucri et damni communione, quae ex juris Frisici principiis inter conjuges locum habeat [...] Groningen Wijbe Wouters 1806
36712: HANFF, MICHAELE, UIT COBURG. PRAESES: M.CHR. TIEROFF - Diluvium sacro-profanum sive disputatio historica de primi mundi interitu aquaeo universali ..... Jena Sengenwaldius 1653
57840: HANGER & CO., J. E., - Solvitur ambulando. A symposium on prosthetic achievement, London 1936.
26306: HANGEST BARON D. YVOY, D.M.M. D' - Frankrijks invloed op de buitenlandsche aangelegenheden der voormalige Nederlandsche Republiek, Arnhem 1858, 232 pag.
6337: HANGEST D’YVOY, D.M.M. VAN, W.J.J.C. BIJLEVELD EN VALCK LUCASSEN - Het geslacht Hangest d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 13 p.
17288: HÄNICHEN, M. DANIEL - Christliche Predigt am Tage Johannis des Täuffers zu Prag im Churf. Sächs. Hofflager gethan, darinnen auss dem Propheten Esaia erwiesen wird dass Johannes der Täuffer kein Mönch, sondern ein Lutherischer Prediger gewesen [...] cum Gratia & Privil. Elect. Saxon. In verlegung Johan Börners und Eliae Rehefelds.Gedruckt zu Leipzig durch Valentin Am Ende, im Jahr 1611, 4°: (12) + 31 p. (titelpagina in rood en zwart in ornamentale rand. In omslag van zwaar papier met manuscript muziekschrift)
19480: HANKEN, CAROLINE - Gekust door de Koning. Een historisch-antropologische studie naar de ontwikkeling van de positie van de koninklijke maitresse aan het Franse hof in de zeventiende en achttiende eeuw.
35688: HANKEN, JOANNES HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Over eenige gevolgen van temporaire ligatuur van zenuwen Utrecht Kemink 1885
36573: HANLO, ANTONIUS ZACHARIAS - Disputatio antiquario-juridica de nominum obligatione Amsterdam F.E.Wymans 1825
31862: HANLO, BERNARDUS HUBERTUS MARIA, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de cursu publico mercium ac vectorum ex principiis juris mercatorii Neerlandici [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1851
35724: HANLO, EMILE ALEXANDER JOHAN MARIA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Utero-sapingographie Amersfoort S.W.Melchior 1930
41421: HANNEMA, D - Cataloque of the pictures in the collection of Willem van der Vorm, Rotterdam 1950, 94 pag.+ 56 platen. Gebonden , goed exemplaar.
53370: U.D. HANNEMA - De Hogerhuis-zaak. Academisch proefschrift, Drachten 1964.
28916: HANNEMA, D - Beschrijvende catalogus van de schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen behorende tot de verzameling van de Stichting Hannema-De Stuers Fundatie, Rotterdam 1967, 309 pag., geïll., met stofomslag.
28922: HANNEMA, D - Beschrijvende catalogus van de schilderijen uit de kunstverzameling stichting Willem van der Vorm, 2e druk, Rotterdam 1962, 60 pag. +ill.
30282: HANNEMA, D - Petrus Paulus Rubens in het Museum Boijmans, [ Historie van Achilles ], Rotterdam z.j., 14 pag. + ill.
30574: HANNEMA, D - Over Johannes Vermeer van Delft, twee onbekende jeugdwerken. Een andere visie op zijn oeuvre, Heino 1972, 48 pag., geïll.
30241: HANNEMA, D. ( INL.) - Catalogus schilderijen en teekeningen Pieter Jansz. Saenredam 1597-1665, Amsterdam, Museum Fodor, 1938, 28 pag. + ill.
30242: HANNEMA, D. ( INL.) - Catalogus schilderijen en teekeningen Pieter Jansz Saenredam 1597-1665, Rotterdam, Boymans, 1937, 28 pag. + ill.
37655: HANNEMA, D. ( INL.) - Catalogus tentoonstelling van oude kant, ingericht door het kantsalet, Rotterdam, Boymans 1938, 36 pag. + 14 platen.
37325: HANNEMA, D. E.A. - Catalogus van de tentoonstelling Nederland bouwt in baksteen 1800- 1940, Rotterdam ( Boymans ) 1941, 28 + 68 pag. tekst + 162 afb. met ingeplakt een uitvouwbaar schema.
28726: HANNEMA, D. - Het kasteel Het Nijenhuis en de verzameling van de stichting Hannema- De Stuers Fundatie, pp. 2-33 in De Woonstede, maart 1974, geïll.
40747: HANNEMA, D - Cataloque Raisonne of the pictures in the collection of J.C.H. Heldring, Rotterdam 1955, 149 pag., geb., oblong, geïll.
40813: HANNEMA, D - Oude tekeningen uit de verzameling Victor de Stuers, Almelo 1961, 68 pag., geïll., geb.
40708: HANNEMA, D. - Oude teekeningen uit particulier bezit tentoongesteld onder de auspicien van de Stichting Museum Boymans, Rotterdam 1944, 24+31 pag., geïll. [= collectie D.Hannema]
4455: HANNICK, P. - Inventaire des archives de la famille Poncelet. Brussel 1978, 38 p.
38764: HANOU, A - Bewegende beelden. Pygmalion en het beeld van de literatuur van de Nederlandse verlichting, Rede, Nijmegen 2001, 31 pag.
39062: HANOU, A - De historie des pausdoms: Weyerman tegen het Vaticaan ( 1725-1728 ), pp. 88- 94 in Literatuur, jrg. 2 ( 1985 ).
39376: HANRATH, J.J. - De betekenis van Napoleon voor het exlibris, Amsterdam 1957, 67 pag., geìll.
37334: HANS, D - Het N.V.B. - boek. Gedenkboek bij het 40- jarig bestaan van den Nederlandschen Voetbalbond, 1889- 1929, z.pl., 1929, 334 pag., geïll. Goed exemplaar.
37381: HANS, D. EN J. WOLFF - Het Sparta- boek. Gedenkboek t.g.v. het 40- jarig bestaan van de Ver. Sparta te Rotterdam, 1888- 1928, [ Rotterdam 1928 ], 280 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
42475: SCHEEL-HANS [= HANS VON GERSDORFF / VAN GERSDORP] - Chirurgia ofte veldt-boeck van den beroemden M. Scheel-Hans, Ghetrouwlijck overghesedt uyt den Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale door Jan Pauwelszoon Phrisius. Amsterdam, J.E. Cloppenburch, 1622.
36187: "HANSCHIUS, MICH. GOTTLIEB, UIT GEDAN.; PRAESES: FECHT, JOHANN" - De mediis cognoscendi existentiam et divinitatem Scripturae S. Rostock J. Wepling 1709
53273: HANSEN, JOSEPH - Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter, und die Entstehung der grossen Hexenverfolgung, Aaken 1983, facsimilé reprint naar de uitgave München 1900.
53274: HANSEN, JOSEPH - Quellen und Untersuchungen zur geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter. Hildesheim 1963, facsimilé van de uitgave Bonn 1901, als nieuw.
39608: "HANSEN, ELS;" - Portretten in Warmond. Foto's van inwoners van Warmond van november 1989 tot november 1990. Wormerveer 1991, 191 pag., geb., geïll. Met stofomslag. Voorwoord van Maarten 't Hart.
35544: "HANSES, HENRICUS AUGUSTUS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: MENCKEN, JOHANN BURKHARD" - Schediasma de commentariis historicis quos Galli Memoires vocant [...] Leipzig Denuo recusa 1711
15351: HANSJACOB, HEINRICH - In den Niederlanden. Reise-Erinnerungen. 2de druk, 2de deel: Holland. Heidelberg: G. Weiss, 1901.
14746: HANSSEN, JAN - Stamreeks Holtackers.
41277: HAPPEL, H. E.A. - De ondergang van de Tilburgse textielindustrie, 6 delen in cassette, Tilburg 1980, ca. 700 pag.
35612: HAPPEL, GEORG EBERHARD - Senatus orthopoliticus, Das ist Alszfeldische Christliche Wahl-Predigt, von zwölff wohl-qualificirten Raths-Herrn [...] Bey Erwehlung newer Burgermeister, und Ersetzung gemeiner Statt-Aempter [...] Marburg Joseph Dietrich Hampel 1646
19088: HARDEMAN, JOHAN - Genealogie Hardeman 1550-2003.
40292: HARDEMAN, I. E.A. (RED.), - Nether Art. A Dutch response to the nineties, Amsterdam 1993, 72 pag., geïll., als nieuw.
53275: HARDEN, MAXIMILIAN - Prozesse. Köpfe III. Teil, Berlijn, Reiss 1913.
39781: HARDENBERG, H. - Piershil en zijn ambachtsheren , pp. 49-61 in Holland, april 1976, geïll.
53279: HARDENBERG, H. - Tussen zeerovers en christenslaven. Noordafrikaanse reisjournalen, ingeleid en toegelicht. Leiden 1950.
53278: HARDENBERG, H. - De geheimzinnige aanranding, een opzienbarende strafzaak uit 1771, Amsterdam, P.N. van Kampen [1945].
53277: HARDENBERG, H. - Liefde in de pruikentijd, Den Haag 1976.
53832: HARDENBERG, H. - Etta Palm, een Hollandse Parisienne 1743-1799, Assen, 1962.
27258: HARDENBERG, H - Het Burgerweeshuis voor Nederlands Hervormden te 's-Gravenahge 1564-1964, 's-Gravenhage 1964, 308 pag., geb., geïll., met stofomslag.
5334: HARDENBERG, H. EN R. VAN LIT - Oostduin en de graven van Bylandt, herziene (en aangevulde) uitgave, Den Haag 2000, 157 p., geb., geïll.
20482: HARDENBERG, H - Een nieuwe stad aan de Oude Rijn, Alphen a/d Rijn 1968, 128 pag., geïll.
19548: HARDENBERG, H.A. VON - Das Geschlecht Von Hardenberg. Portraits, Bilder und Stammtafeln 1139 - 1983.
57317: HARDENBERG, H. / E.J. VAN DE POL, - Het archief van curatoren der Leidsche Universiteit, 1e en 2e gedeelte, (1574-1877), Zaltbommel/ 's-Gravenhage 1935, 1934, 47+32 pag.
57316: HARDENBERG, H., - De archieven van senaat en faculteiten benevens het archief van de academische vierschaar der Leidsche Uninversiteit, Zaltbommel 1935, 51 pag.
38883: HARDENBERG, H - Figuren uit de vaderlandse letterkunde: Aagje Deken, pp. 392- 399 in Spiegel der Historie 2 ( 1967 ), geïll.
41802: HARDENBERG, H - De Nederlanden en de kruistochten, 2e druk, Amsterdam 1944, 261 pag., geb., geïll.
53276: HARDENBERG, H. - Uit oude papieren, Amsterdam [1941].
55442: HARDER, DE - "Copy missive van een brief van den gewezene cassier De Harder, geschreeven uit Ravestyn aan een zyner vrienden te Amsterdam. Rotterdam, Vis; Gravenhage, van Os; Amsterdam, J. Kok, [1763]."
16393: HARDERWIJK - Gids voor Harderwijk door A. Sonke. Uitg. met medewerking v.h. gemeentebestuur en de Ver. “Harderwijk vooruit”, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
1061: HARDERWIJK, K.J.R. VAN - Naamlijst en levensbijzonderheden der predikanten die sedert de kerkhervorming in de Nederduitsche Hervormde en Waalsche Gemeente te Rotterdam tot op dezen tijd in dienst geweest zijn. Rotterdam 1850, 152 p., origineel karton.
39259: "HARDERWIJK, K.J.R. V.;" - Redevoering over Petrus Scriverius, z.pl., z.j., 25 pag. Met 2 andere kleinere publicaties over P.S.
43799: HARDMEYER, W., - Einführung in die schweizerische Orgelbaukunst, 2e Auflage, Zürich 1957, 77 pag., geïll.
57214: "HARDY WILSON, DIANA; " - Kalligrafie technieken, 2e druk. Hedel 1996, 192 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
56368: HARDY, A.C. E.A., - A book of ships, Puffin book, oblong, 31 pag., geïll.
15352: HARE, AUGUSTUS J.C. - Sketches in Holland and Scandinavia. Londen: Allen, [1885]. (Ook: Londen: Smith, Elder & Co, 1885.)
54996: HAREN, ONNO ZWIER VAN - Memoire de mr. O.Z. van Haren, concernant la cause celebre entre lui & mrs et Mesmes de Hogendorp et Zandyk, ses beaux-fils et ses filles, au sujet de l'attentat d'inceste, dont ils l'ont accusé. Leeuwarden, La Compagnie, 1762.
9257: HAREN, WILLEM VAN - Drie uitmuntende gedigten van jonkheer Will. van Haren om agter de Gevallen van Friso (door den zelven heer berymt,) te kunnen geplaast [sic!] worden. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742.
9241: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geusen. Amsterdam, Adrianus Hupkes. 1772.
9242: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch dichtstuk. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785. [2 delen in 1 band]
9243: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch dichtstuk. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785. [2 delen]
9244: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. Den Haag, J. Immerzeel junior, 1826. [1 van 2 delen]
9249: HAREN, ONNO ZWIER VAN - Proeve van Nederduitsche treurspellen getrokken uit vaderlandsche gebeurtenissen, inhoudende Agon, sulthan van Bantam, in vyf bedryven, en Willem de Eerste, Prins van Oranje, in drie bedryven. Zwolle, Simon Clement, 1773.
9252: HAREN, ONNO ZWIER VAN - Willem de Eerste, prins van Oranje. Treurspel in drie bedrijven. Met inleiding en aanteekeningen van dr. J. van Vloten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1864. [Gebonden met:] De Geusen. Vaderlandsch gedicht. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1858.
9253: HAREN, WILLEM VAN - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Amsterdam, Salomon Schouten, 1741.
9254: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9255: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9256: HAREN, WILLEM VAN - De vier uitmuntende gedichten, benevens de Polybius. Als mede alle de lof-digten die voor en tegens dezelve zyn uitgekomen. Harderwyk, D. van Lennep. Amsterdam, A. Olofsen, 1742.
9259: HAREN, WILLEM VAN - Aanhangzel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten. Aan de Groot-Brittannische natie. [z.p.], [z.n.], [1742].
9260: HAREN, WILLEM VAN - Aan de koninginne van Hongaryen. Harlingen, Folkert van der Plaats, 1742.
9261: HAREN, WILLEM VAN - Aan de Groot-Brittannische natie. Den Haag, Isaac Beauregard, 1742.
23728: HARENBERG, J. - Kastelen in Oost-Gelderland. Zutphen 1993, 96 pag., geïll.
25132: HARENBERG, J. - De Voorst, Alphen a/d Rijn, 1981, 59 pag., geïll., oblong, geb.
26905: HARENBERG, J - Kastelen en landhuizen in Gelderland in oude ansichten deel 2, Zaltbommel 1978, 76 pag., geb., geïll., oblong.
23745: HARENBERG, J. - Kastelen en landhuizen rond Lochem, Zutphen 1989, 110 pag., geïll.
34928: HARENCARSPEL, JOHAN CORNELIS VAN, UIT NIJMEGEN - De exceptien van aanhangig geding en van verknochtheid Leiden Somerwil 1888
35927: HARENCARSPEL, REGNERUS VAN, UIT NIJMEGEN - Theses juridicae inaugurales Leiden P. Engels 1855
57431: "HARINCK, G., E.A.; " - Wat eten we vanavond? Protestants! Menukaarten met de collectie van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme. Amsterdam 2005, 44 pag., geïll., geb. Met stofomslag.
39231: "HARINCK, H.;" - De zee is open. Rede, Gravenhage 1963, 12 pag.
28496: HARINXMA THOE SLOOTEN, E.A. - Verslag der commissie benoemd bij beschikking van den minister.... van 18-6-1896... tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen, Leeuwarden 1900, 172 pag. + 38 bijlagen, waaronder diverse kaarten. Gebonden in half linnen.
32644: HARINXMA THOE SLOOTEN, DOUWE JANUS ANDREAS VAN, UIT HOLWERDA - Dispuitatio juridica inauguralis de judice pacis praeside consilii familiae [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
32645: HARINXMA THOE SLOOTEN, PETRUS ALBERTUS VINCENTIUS VAN, UIT HOLWERDA - Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes varii argumenti [...] Groningen J. oomkens 1837
32646: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITIUS PICO DIDERICUS VAN, UIT HOLWERDA - Dissertatio juridica inauguralis, selecta continens de contractu dominum inter et famulum, ex jure aliquo Frisiaco [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
32874: HARINXMA THOE SLOOTEN, DOUWE JAN ANDRIES VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Verhandeling over het stemrecht in Friesland in de 17e en 18e eeuw. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1894
34421: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITS PICO DIEDERIK VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Het ontslag uit de curatele Leiden Somerwil 1890
35022: HARINXMA THOE SLOOTEN, COERT LAMBERTUS VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Het binnentreden van woningen Leiden Somerwil 1891
35928: HARINXMA THOE SLOOTEN, ALBERTUS VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Stellingen ...... Leiden Kleyn 1896
35929: HARINXMA THOE SLOOTEN, JOHAN SIPPO VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1874
35930: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITS JOHAN PICO DIEDERIK VAN, UIT LEEUWARDEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
43659: HARLAAR, M - Terschelling kijkt naar U uit. Dertig jaar eilandgeschiedenis fotografisch vastgelegd ddor Cor Swart 1930-1960, Bussum 1997, 95 pag., geïll.
44111: "HARLAAR, M.;" - Voorwaarts in bataille. Een eeuw bereden politie in Amsterdam, Bussum 2000, 132 pag., geb., geïllustreerd.
40464: HARLAAR, M., - Terschelling om Oost. De fotografische contacten van Jelle Cupido, 1930-1960, Bussum, Thoth, 1998, 94 pag., geïll.
40435: HARLAAR, M., - Terschelling 2000, gefotografeerd door Ed Overdijk en Ferry André de la Porte, Bussum, Thoth, 1999, 96 pag., geïll.
6471: "HARMIGNIES, R.; E. WARLOP" - Vlaams-Brabant, Waals-Brabant. Nieuwe wapens en vlaggen voor nieuwe provincies. Overdr. Tijdschrift van het Gemeentekrediet nr 198 (1996)
35749: HARMS, ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - De theorie der spherische beelden .... Utrecht Van Dorsten 1870
32538: HARMS, HERMAN HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Jean Jaurès als geschiedschrijver van het ancient régime. Academisch proefschrift [...] Amsterdam De Arbeiderspers 1958
1062: HARMSEN, D.G. - Vriezenveners in Rusland. 1ste/2de druk. Z.p. 1966/1968. Geb., geïll., 190 p.
34204: HARMSEN, JANUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de reditibus perpetuis qui vulgo dicuntur census constitutivi et reservati [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
5563: HARMSMA, R.E. - Twee eeuwen Harmsma’s, [Oosterhout] 1999, 112 p., geïll.
56126: HARMSWORTH, A.C., - Motors and motor-driving, 3rd. ed., London 1904 [ reeks: The Badminton Library].
23513: HARN, W.J. V. - Iets over Everhardus Reidanus, Nassawsche Raet, Gorinchem, H. Horneer, 1852. Org. kartonnen band, 16+70 pag., geillustreerd met wapens Reidt, Harn en Wijntges.
4748: HARN, W.J. VAN - Het geslacht Stalpert van der Wiele 1279-1853. Vianen 1854, 52 p., geb., Enige bijzonderheden betreffende de geboorte, in de Hofstad, op den 20 april 1851 van Frederik Thomas de Guichenon de Châstillon, laatste afstammeling van Gaspard II, Graaf van Colligni, admiraal van Frankrijk, geboren 1516, en in de St. Bartholomeus nacht op den 24 augustus 1572, vermoord, Vianen, 1854, xii, 52 (2) pages. Printed boards.
15354: HARPER, CHARLES G. - On the road in Holland. Notes and impressions in the quaint country of dykes and canals. Londen: Cecil Palmer, 1922.
36350: "HARPFF, JOHANN REYMUNDUS, UIT PFRAUNHEIM; PRAESES: GEISIUS, JOHANN M." - Inter Constantinopolitanum patriarcham Jeremiam et Theologos Wirtembergenses coniunctionem dissertatione historica Wittenberg Meyer 1705
46967: HARREBOMEE, P.J., - Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, 3 delen in 1 band, Amsterdam, 1980, naar de uitgave 1856-1870. Gebonden.
1063: HARRIS, L.E. - Sir Cornelius Vermuyden. An evaluation and an appreciation. Extract Tijdschrift Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 67 (1950), 22 p., geïll.
1064: HARRIS, L.E. - Vermuyden and the Fens. A study of Sir Cornelius Vermuyden and the Great Level. Londen 1953. Geb., geïll., 168 p.
59156: HARRIS, POUL, - Marselis-slaegten, Blade af dens historie, Centrum1980, 239 pp. In Danish about Marselis-slaegtens herkomst.
39094: HARRIS, FRANK - My life and loves, 4 volumes, Paris, Obelisk Press 1960, 228+289+175+175 pag.
54732: HARRISON, M. - Count Cagliostro. Nature's unfortunate child. Londen, z. j.
51877: "HARRISON, F.;" - The choice of books and other literary pieces. Londen 1888, 447 pag., hardback.
53285: HARRY, GÉRARD - The Peltzer case, Londen, G. Bles, 1928.
23582: HARST, G. V.D. E.A. - Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een Hollandse stad (1918-1955), Leiden 1998, 140 pag.
35779: HARST, LEENDERT JOHANNES VAN DER, UIT MIDDELBURG - Studien over taxus baccata L. ..... Utrecht Beijers 1884
41491: HART, G.'T - De Hensbeker van Rijnland, Leiden z.j., 16 pag., geïll.
41088: HART, G. 'T - Het ambachtshuis en het baljuwhuis van Voorschoten, Voorschoten 1982, 32 pag., geïll.
53286: HART, G. 'T - Een falsaris op het Binnenhof. Notaris Jan van Hamerstede. pp. 13-66 in Jaarboek Die Haghe 1958.
37746: HART, G. 'T - Inventaris van het archief van het Departement 's- Gravenhage van de Maarschappij tot Nut van het Algemeen 1796-1940, 's- Gravenhage 1067, 46 pag.
38438: HART, G. 'T - Het Gemeenlandshuis te Spaarndam, Leiden 1982, 48 pag., geïll.
1066: HART, G. 'T - Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. 2 dln. 's-Gravenhage 1957, 722 p.
1067: HART, G. 'T - De oude kerk te Scheveningen. Haar grafschriften en andere monumenten. 's-Gravenhage 1960. Geïll., 114 p.
1068: HART, G. 'T - Rijnlands wapen. Alphen aan den Rijn [1977]. Geïll., 40 p.
20784: HART, G. `T, E.A. (UITG) - Costumen van `s-Gravenhage. Utrecht 1963, 182 pag.
36597: HART, MARJOLEIN CATHERINA 'T, UIT VOORBURG - In quest for funds, warfare and state formation in The Netherlands, 1620-1650 z.pl. 1989
36101: HART, P. D. 'T - Teneinde het voortwoekeren van allerlei kwalen te voorkomen Utrecht faculteit 1999
32200: HART, PAUL CHARLES, UIT AMSTERDAM - Über die Entwicklung des Schultergürtels der Schildkröten. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1925
19165: HART, S. - Geschrift en getal. Een keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse archivalia, 1600-1800.
4744: HART, S. E.A. - Engel van de Stadt 1746-1819. Zijn voor- en nageslacht. 's-Gravenhage 1951, 342 p., geb., geïll. (oplage: 300 exx.)
27099: HART, B.B.M. V.D. - Herhaalt de geschiedenis zich? 1840: de splitsing van Holland in het parlement. Rotterdam 1983, 38 pag., geïll.
20992: HART, G.`T - Rijnland`s Huis 1578-1978, Leiden 1939, 152 pag, geb., geïll, met stofomslag.
47216: HART, S., - Zaandam in de Franse tijd, Overdruk uit Zaandam 150 jaar stad, 1962, 51 pag.
38855: HART, P.D. 'T - Bibliografie van J.H. Kernkamp, geb. 1904, 's- Gravenhage 1969, 26 pag., geïll.
51737: HART, G., 'T, - Rijnlands eerste stoomgemaal, Leiden 1968, 50 pag., geïll.
52296: HART, S., - The prehistory of the New Netherland Company, Amsterdam 1959, 105 pag.
40360: HARTEN, C. V.D. E.A., - Gemengd nieuws, Amsterdamse persfoto's 1920-1940, Amsterdam 1989, ongepagineerd, geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
55324: HARTENDORF, G. - Dienders & daden. Gemeentepolitie Haarlem in beeld. Haarlem, 2001.
40003: HARTENDORF, GUUS E.A., - Duin en Kruidberg. Honderd jaar buitenplaats en het duingebied van de familie Cremer, Haarlem 1998, 200 pag., geïll.
47634: HARTENDORF, G.E., - Driewerf hoera! De geschiedenis van 75 jaar Oranjevereniging Santpoort Dorp, Santpoort 1996, 104 pag., geïll.
47725: HARTENDORF, G., - Gemeente Velsen in ansichtkaarten deel I, II, III, IV, V, Santpoort 1998-2004, oblong, geïll.
55973: HARTER, J., - MEN, a pictorial archive from 19th. century sources, New York, 1980, 121 pag., ill.
23100: HARTEVELT, NEBBENS STERLING - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Simonetta (Netje) Hartevelt, met 13 bijdragen uit de jaren 1837-1843, meest te Rotterdam en Dordrecht.
42669: HARTEVELT, SYMON JANSZ - Waar-agtig relaas van de overkomst van zijn majesteyt William de Derde (...) zyn vertrek uit Engeland den 26 January 1691 en zyn gevaarlyke reys en aankomst in Holland op den 31 van de selve maand (...) neffens een net verhaal van de inhaling (...) in Den Haag den 5 Fabruary gedaan. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1691.
3468: HARTGERINK-KOOMANS, M. - Het geslacht Ewsum, geschiedenis van een jonkers-familie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. (Diss.) Groningen 1938, 341 p., met tabellen.
3661: HARTHOORN, P.A. - Uit de geschiedenis van het geslacht Harthoorn. Amsterdam 1952, 132 p., gestencild, gebonden in rood linnen.
5564: HARTHOORN, P.A. - Genealogie van de geslachten Harthoorn, Rotterdam 1995, 442 p., geïll.
14710: HARTHOORN, P.A. (BEW.) - Het nieuwe geslachtsboek Smallegange.
1069: HARTHOORN, P.A.1 - Honderd Zeeuwse families. 2de druk. Naarden 1967, 134 p.
27332: HARTING, P. - Een tweede wonderboom [ bij Sint Maartensdijk op Tholen ]. pp. 351-352 in Album der Natuur 1869. Met litho van de boom. ( mist achter plat )
19878: HARTING, H. - Zur Geschichte der Familie Voigtländer, ihrer Werkstätten und ihrer Mitarbeiter.
15355: HARTING, P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners, Utrecht: Van Paddenburg & Comp., 1853
38865: HARTING, P. - "Johannes Florentius Martinet geschetst. Overdruk uit het "" Album der Natuur"", 23 pag., met portretlitho."
47156: HARTING, F., - Photographien naar de beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Gouda, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, Gouda, v. Bentum, [1873].
52126: HARTING, P., - De wonderboom in de Haarlemmerhout, overdruk Album der Natuur 1853, pp. 145-160, geïll.
39969: HARTMAN, A.J. - Vijftig jaren Bond Westland, gedenkboek 1889-1939, Poeldijk 1939, 222 pag., geb., geïll.
2914: HARTMAN, - Familie Arntzenius (1627) 1689-1974. Inventaris Gemeentearchief 's-Gravenhage 1990, 74 p.
32761: HARTMAN, A.W. - Academische proeve over misbruik van vertrouwen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
33320: HARTMAN, CAROLUS MARIUS ANTONIUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione donationis inter vivos secundum jus Romanum, Francicum et Neerlandicum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1859
35028: HARTMAN, JACOBUS JOHANNES - Oratio de eloquentia philologo colenda Leiden Brill 1908
32019: HARTMAN BUSMANN, CHRISTIANUS, UIT SAPPEMEER - Dissertatio iuridica inauguralis de societate delinquendi sive coniuratione [...] Groningen J. Oomkens 1824
32479: HARTMAN VAN HOEK, RUDOLPHUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad Aemilii Papiniani [...] Leiden Philippus Bonk 1747
43849: HARTMAN, C., - Die orgel von St. Bavo. Mozarts reise nach Haarlem, Iserlohn 1947, 64 pag., geb., geïll.
41488: HARTMANN, J.L.H. - De reconstructie van een middeleeuws landschap. Nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de heerlijkheden Breust en Eijsden bij Maastricht (10e-19e eeuw), 2 delen, Assen 1986, 376 pag. + map kaarten.
15623: HARTMANN, CAROLUS - Mozarts Reise nach Haarlem, Haarlem: Joh. Enschedé, [1944]
47895: HARTMANS, C.A., - Het geweermakersmerk W.S. met Kroon, geslagen op de slotplaat van vuurwapens uit de 1e helft van de 17de eeuw en het geweer van Jacob de la Gardie, pp. 39-70 in Livrustkammaren, Stockholm 1964, geïll.
17659: HARTOG, J. - Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking in de protestantsche kerk van Nederland, Amsterdam, F. Muller, 1861, 8°: 470 p., origineel karton, los en watervlekkig.
19177: HARTOG, J. - De patriottten en Oranje van 1747 - 1787.
32580: HARTOG, RUDOLF HENDRIK, UIT SEMARANG - Onrechtmatige overheidsdaden in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Een onderzoek naar de toenmalige rechtspraktijk. Proefschrift [...] Deventer Kluwer 1971
37859: HARTOG, ST. - Pronken met oosters porcelein, Zwolle 1990, 153 pag., geïll.
44021: "HARTOG, A.H. DE;" - Oorlog. Een getuigenis uitgesproken op 2-9-1914 in de Engelsche Kerk te Amsterdam, Amsterdam 1914, 32 pag.
41680: HARTOG, ELIS. DEN E.A. - De historie van Dyckenburch. De geschiedenis van de buitenplaats aan het Westeinde in Noordwijkerhout, z.pl., z.j., 273 pag., geb., geïll.
47767: HARTOG, J., - De forten, verdedigingswerken en geschutstellingen van Sint Maarten en Saint Martin, Zaltbommel 1997, 119 pag., geb., geïll.
52135: HARTOG, J., - The jews and St. Eustatius. The eighteenth Century Jewish Congregation Honen Dalim, St. Maarten 1976. Fotokopie in ringband, 67 pag.
8192: HARTOGH, FRANS ADAM DE - Gods bewaring in het onweder verheerlijkt. Dichtstuk. [Den Haag], [Gerrit Bakhuyzen], [1810].
34208: HARTOGH, HENRICUS ALEXANDER, UIT 'S GRAVENHAGE - "Disputatio juridica inauguralis de regula juris "" Locus regit actum"" [...] 's Gravenhage J. Kips J.H.z. 1838"
32915: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, HERMANUS, UIT DELFT - Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. Akademisch proefschrift [...] Delft J.H. Molenbroek 1864
1071: HARTONG, F.L. - Register der protocollen van notarissen in Nederland ... van ca. 1550 tot heden. Rotterdam 1916. Geb., 578 p.
33318: HARTONG, P. - Wetenschap en geloof. Een ernstig woord tot zijne leerlingen gesproken [...] Utrecht J. Greven 1876
33319: HARTONG, P. - De strijd des levens. Rede uitgesproken bij de opening zijner lessen [...] Utrecht J. Greven 1870
59359: HARTONG, F.L. - Register der Protocollen van Notarissen in Nederland. Samengesteld in opdracht van de Broederschap der Notarissen in Nederland van ± 1550 tot heden. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1916. Met diverse losse knipsels. Heeft toebehoord aan H.C. v.d. Ark, cand. notaris te Harlingen.
56992: "HARTS, K.;" - De Leeuwarder Normaal- en Kweekschool 1859-1934. Overdruk Leeuwarder Nieuwsblad 1934, 24 pag., geïll.
8198: "HARTSEN, ANTHONY; HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); HEINRICH FERDINAND MÖLLER" - De graaf van Waltron, krygsspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
36676: HARTVELT, G.P. - Patronen van interpretatie, rede Kampen Kok 1966
53288: HARTWECH, ADAM - Defensie van Adam Hartwech, beyde met redenen, waerom hy den wederlegger syns briefs niet anders en antwoort. Rotterdam, F. v. Sambix, 1612.
35427: "HARTWICH, FRIDERICUS, UIT ROSTOCK; PRAESES:HOEPPENER, PETRUS" - De magnanimitate et modestia [...] Rostock Johannes Richel 1611
56670: HARTZ, S.L., - S.L. Hartz in de grafische wereld, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in de kapel van Nassau te Brussel, Brussel 1969, 77pag., geïll.
53289: HARTZFELD, C.A.J. - Moderne rechtspraak, 's Gravenhage, Belinfante, 1904
17029: HARVEY, M. - Letters into Word. London: William Clowes & Sons, 1973.
54563: HASE, K. - Het rijk der wederdoopers. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Christelijke kerk. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, Loman, 1854.
34832: HASE, CORNELIUS DE, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo usurarum legitimo Groningen Spandaw 1739
8202: HASEBROEK, ELIZABETH JOHANNA - Te laat. 2e herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
8206: HASEBROEK, ELIZABETH JOHANNA (VERT.) - Tweederlei roeping of de werkende liefde in den huiselijken kring. Vrij vertaald uit het Engels door E.J. Hasebroek. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1855.
8209: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzy. Haarlem, Erven F. Bohn, 1836.
8210: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzij. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, [1852].
8211: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzie. Eerste en latere gedichten. 3e druk. Rotterdam, D. Bolle, [1885].
8220: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Winde-kelken. Gedichten. Amsterdam, H. Höveker, 1859.
8221: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Nieuwe winde-kelken. Gedichten. Amsterdam, H. Höveker, 1864.
8222: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Op de bergen. Herinneringen en indrukken van eenen reiziger door noordelijk Italië en Zwitserland. Amsterdam, H. Höveker, 1861-1862. [2 delen]
8223: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Studiën en schetsen. Amsterdam, H. Höveker [1860].
8224: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Uit den vreemde. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1868.
8225: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Dicht en ondicht. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1874.
8226: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Thomas-kalender. Spreuken voor elken dag des jaars, uit Thomas a Kempis’ Imitatio Christi. Opgezameld door J.P. Hasebroek. Amsterdam, Höveker & zoon, 1881.
8227: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Een dichter-album van vóór honderd jaren. De gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd. Amsterdam, Höveker & zoon, [1890].
59320: HASEBROEK, J.P., - Kerstmis of vlucht der hugenooten, een nieuw kerstverhaal van F. Bungener naar het Fransch door J.P. Hasebroek, vierde druk, Rotterdam J.M. Bredee, 47 pp.
38854: HASEBROEK, J.P. - Levenschets van Hendrik Jacob Koenen, Leiden 1875, 40 pag.
40223: HASELDEN, R., - Thames project/ Theems projekt, Amsterdam 1981, 64 pag., geïll.
14725: HASELEN, W. DE - De herkomst van het geslacht Van Haselen.
47202: HASELEN, P.H. VAN, - Genealogie van het geslacht Van Haselen, (van Hasel- van Haesell). Amersfoort 1941, 440 pag., gebonden in half linnen, met afb. familiewapen.
1073: HASLER, CHARLES - The Royal Arms, its graphic and decorative development. An essay on the development of Britain's Royal Arms in terms of graphic and decorative design, together with references and notes on the cross-links with versions in three dimensions, and in turn their transformation into flat graphic form. Londen 1980. Geb., geïll., 387 p.
19305: HASLINGHUIS, E.J. EN C.J.A.C. PEETERS - De Dom van Utrecht. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde Beschrijving. Deel II Provincie Utrecht 1e stuk: Gemeente Utrecht. Tweede aflevering.
19306: HASLINGHUIS, E.J. - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Geïllustreerde Beschrijving. Deel II. De provincie Utrecht. 1e stuk: de gemeente Utrecht, 1e aflevering.
36529: HASLINGHUIS, EDWARD JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De duivel in het drama der middeleeuwen. Leiden Van der Hoek 1912
35027: HASPELS, CAROLINE HENRIETTE EMILIE, UIT COLMSCHATE - Bijdrage tot de studie van attisch zwart-figurig. Nijkerk Callenbach 1935
50825: HASSALL, A.HILL - San Remo and the western Riviera, climatically and medically considered, London 1879, 14+279+12 pag., ill.
33720: HASSELAER, CORNELIS PIETER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de alimentis ex pietate ac juris necessitate praestandis [...] Leiden Joannes Bos 1762
36705: HASSELAER, HENDRIK NICOLAAS, UIT AMSTERDAM - Positiones juris inauguralis .... Utrecht A.van Paddenburg 1773
41385: HASSELT, J.F.B. V. - De St.Joriskerk te Amersfoort, een archief in steen, Amersfoort 1944, 102 pag., geb., geïll.
56708: HASSELT, N. VAN, - De Koninklijke Militaire Academie en hare strafregtspleging, 's-Gravenhage, 1868, 40 pag.
55847: HASSELT, JOH. JAC. VAN - Verhandelinge over de straffe van de kruiwagen, waar mede de ruiters, dragonders, soldaten, en alle anderen in dienst van den staat der Ver. Nederlanden zynde (...) die van hunne compagnien deserteren, hedendaags worden gestraft, Arnhem, Nyhoff, 1769.
54537: HASSELT, S.F. VAN - Keus tusschen dood en leven. Een preek (...) n.a.v. de aandoenlijke teregtstelling van Ruurd Paschiers van Dijk, uitgesproken den 18-10-1846. Sneek, Joling, 1846.
15360: HASSELT, A. VAN - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
15359: HASSELT, ANDRÉ VAN - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
31990: HASSELT, BARTHOLDUS VAN, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis, nonnullas exhibens animadversiones art. 295-298 Codicis Poenalis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
33321: HASSELT, BARTHOLD THEODOOR WILHELM VAN, UIT ZUIDWOLDE - De verhouding van Jezus tot de Mozaische wet volgens de synoptische evangelien. Academisch proefschrift [...] Groningen F. Wilkens 1863
30710: HASSELT, C. VAN - Le Héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III de la Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Parijs 1985, 153 pag. + 80 platen.
30735: HASSELT, CARLOS VAN ( INL.) - Exposition Clairs- obscurs. Gravures sur bois imprimées en couleurs de 1500 a 1800, provenant de collections Hollandaises, Parijs 1965, 75 pag. + 40 plates.
5331: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden no 1: Oorsprong van het geslacht Van Byland, met brieven en zegels ..., Arnhem 1808 40 p., met gravure van zegels
25126: HASSELT, G. VAN - Het oorspronglyk schildery van Karel van Egmond, hertog van Gelre en Grave van Zutphen uitgelegd. Haarlem, A. Loosjes, 1804.
8228: HASSELT, GERARD VAN - Over de eerste vaderlandsche klugtspelen. Utrecht, Samuel de Waal, 1780.
33877: HASSELT, GERARD VAN, UIT ARNHEM - Dissertatio iuris pub. foed. belg. inauguralis de carnifice [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1773
31991: HASSELT, IOANNES FRANCISCUS LEONARDUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale, de legis actionibus [...] Groningen W. van Boekeren 1824
3672: HASSELT, J.F.B. VAN - Jan Hendrik Cornelis van Hasselt en Maria C. Klein. Rotterdam 1912, 30 p., geïll.
36892: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Notae et observationes ad Anth. Matthaei (...)) libros quatuor, De Nobilitate, Utrecht 1777, 4o, 160 pag.
8229: "HASSELT, JOHANNES WILLEM VAN (VERT.); JOHANN CASPAR LAVATER" - Abraham en Izaac. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
34205: HASSELT, JOHANNES CONRADUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis de malitiosa desertione [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
31989: HASSELT, NICOLAUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de articulo 9no legis quae generaliora legislationis neerlandicae praecepta continet [...] Groningen W. van Boekeren 1842
22776: HASSELT, VAN - Genealogisch overzicht familie Van Hasselt, manuscript, 18e eeuws, 1 blad plano en 3 bijlagen.
23039: "HASSELT, VAN; OORTHUYS" - "Zeer groot fotoalbum, 50x35 cm en 9 cm dik met de tekst ""Reisherinneringen, Dr. J.F.B. van Hasselt, 17 Augustus 1899"". Enige honderden foto's uit de jaren 1896-ca. 1908, leren band."
3036: HASSELT, W.J.C. VAN - Bloemenstein, Blommestein. Extract (1854), 11 p.
19724: HASSELT, W.J.C. VAN - Het geslacht der Nicolai en de portretten van Joannes Secundus.
53293: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het yveroffer of het water der yveringe, welk eertyds by de Jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad, voorkomende in het vierde boek van Moses, Numeri genaamt. Door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [= J.J. van Hasselt]. Amsterdam, P.J. Entrop, 1773.
53290: HASSELT, A.W.M. VAN - De noodzakelijkheid van algemeen toezigt op het gebruik van vergiften, betoogd uit de menigvuldigheid der oorzaken van vergiftiging. Utrecht, Van Terveen, 1848.
43464: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden I, II en III, Arnhem 1808-1809, 80 pag., gebonden in half perkament, mooi exemplaar.
16398: HATTEM - Wandelgids voor Hattem en omstreken. Uitg. Ver. “Hatto-heim” te Hattem, 2e druk, Zwolle, J.J. Tijl, 1902, 50+18 p.
19708: HATTINK, R.E. - Engberts. Geslachtkundige aanteekeningen.
23837: HATTINK, R.E. (RED.) - Lantrecht der Thwenthe declareert, door mr. Melchior Winhoff, Zwolle 1898, 26 + 117 pag., orig. papieren omslag.
28762: HATTINK, R.E. ( RED.) - Lantrecht der Thwenthe declareert door mr. Melchior Winhoff. Heruitgave bezorgd door mr. G.J. ter Kuile, Amsterdam 1968, 124 pag., geb., mooi exemplaar.
28572: HATTON, R - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721, London 1950, 283 pag., geb.
43609: HATTON, R. A.O.(ED.) - Studies in diplomatic, essays in memory of Davis Bayne Horn, London 1970, 384 pag., hardback, with dustwrapper.
56107: HATTUM. M. VAN (ED.), - Willem Bilderdijk. Het dichtelijk tafereel der stad Leiden in den avond en nacht van den 12 van Louwmaand 1807, door Mr. P.H. Arntzenius, aan een oud liefhebber der dichtkunst voorgelezen, Amstelveen 2012, 205 pag., geïll.
32390: HATTUM, MARGARETHA ANNA CATHARINA MAGDALENA VAN - De patriotten te Gouda. Proefschrift [...] Purmerend J. Muusses 1934
51357: "HATTUM, M. VAN; " - Helmers en France. Dagboek, brieven, poezie, Amstelveen 1987, 108 pag.
51237: HATTUM, M.V. E.A. (RED.), - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch, Amsterdam 1985, 103 pag., geïll.
47531: HAUCH-FAUSBOLL, TH., - Haandbog over den ikke naturaliserede adel, Kopenhagen 1933, 136 pag.
33878: HAUCK, NICOLAUS GEORGIUS, UIT BREDA - Specimen literarium inaugurale exhibens nonnullas quaestiones Hesiodeas [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1821
1074: HAUCOURT, GENEVIÈVE, EN GEORGES DURIVAULT D' - Le Blason. Parijs 1949, 134 p.
43344: HAUFF, W - Drei marchen, mit 16 original-lithographien und Buch schmuck von Fritzi Low, Wien, Schroll o.j., 16o, 241 pag. Good copy.
27888: HAUG, C.F. - Verhandeling over den geest en de zeden der middeleeuwen, en voornamelijk over de heimelijke en openlijke geregten, tournooijen, kruistogten enz., Amsterdam. G. Portielje, 1823, 44 pag., geb. in half linnen.
20602: HAUPTMANN, FELIX - Die Wappen in der Historia minor des Matthäus Parisiensis, ( Bonn 1930 ), 37 pag. met 6 platen waarop 100 afbeeldingen van wapens.
4874: HAUSDÖRFER, JOH. - Die Herren Von Uttenhofen. Bilder aus der Geschichte eines Adelsgeschlechts. Neustadt 1966, 211 p., geïll.
1076: HAUSEN, CLEMENS VON - Practische Heraldik, dem Adel und den Patriziern gewidmet. Görlitz 1887. Geïll. met 10 losse `Tafeln', 30 p.
20881: HAUSENSTEIN, WILHELM - Der Korper des Menschen in der geschichte der kunst, München 1916, 671 pag., geb., geïll. ( rug geplakt)
50665: HAUSIUS, KARL GOTTLOB, - Magazijn van natuur en kunst (....) ten dienste van kinderen boven de tien jaaren. Naar het Hoogduits, Amsterdam, Timmer, 1802, (4) + 204 pag.
1077: HAUSKALENDER - Hauskalender für das Jahr 1890. Uitgave van Th. Stroefer's Kunstverlag te München en getekend door A.M. Vierkleurendruk met wapens, 14 p.
53295: HÄUSLER, FRITZ - 101 charakter Köpfe für Schmirkkunst und Charakterausdruck. Berlijn, Klett, 1928 [Friseurbibliothek Band 16].
37295: HAUSMANN, M - Alt- Hollands Kirchenbauten, Bremen, z.j., 71 pag., ill.
37296: HAUSMANN, M - Alt- Holland's Burgerbauten, Bremen z.j., 71 pag., ill.
57090: "HAUSMANN, R. & KURT SCHWITTERS; " - Pin, und die Geschichte von Pin. Neuausgabe Deutsch und Englisch. Anabas Verlag 1986, 141 pag., ill.
15361: HAUSSEZ, [CH. LEMERCHER DE LONGPRÉ], BARON D’ - Voyage d’un exilé de Londres a Naples et en Sicile, en passant par la Hollande, la Confédération germanique, Le Tyrol et l’Italie, deel I, Den Haag: G. Vervloet, 1835
43625: HAUTE, G. V.D. - Les relations Anglo-Hollandaises au debut du 18e Siecle, d'apres la correspondance d'Alexandre Stanhope 1700-1706, Leuven 1932, 379 pag.
50923: HAVARD, HENRY - La Flandre a vol d'oiseau, illustrations d'apres nature par Maxime Lalanne. Paris, Decaux, 1883.
31278: HAVARD, H - Mijn bezoek aan Edam, Edam 1945, vertaling C.Ham, 15 pag.
37191: HAVARD, H - Les styles, Paris, Delagrave, z.j., 186 pag., ill.
38279: HAVARD, H - La ceramique, 2 volumes: Histoire/ Fabrication, Paris, z.j., 139 + 160 pag, ill., hardback. Very good copy.
15370: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 4de druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1877.
15372: HAVARD, HENRY - Amsterdam et Venise. Ouvrage enrichi de 7 eaux-fortes, par M.M. Léopold Flameng et Gaucherel et de 124 gravures sur bois. Parijs: E. Plon et Cie, 1876
15373: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881.
15374: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881
15375: HAVARD, HENRY - De Hollandsche schilderkunst, uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat, Gent: Vuysteke, 1887.
20771: HAVARD, HENRY - Histoire de la peinture Hollandaise. Parijs 1883 288 pag, geb., geïll. (some foxing)
29026: HAVARD, HENRY - La serrurerie, Paris [ 1892 ], 171 pag., ill., geb.
15371: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Le Coeur du pays. Voyage dans la Hollande méridionale, la Zélande et le Brabant. Parijs/Amsterdam: Plon/Caarelsen, 1878.
15369: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 1ste druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1876.
42260: HAVARD, H. ET M. VACHON - Les manufactures nationales, les gobelins, la savonnerie, Sevres, Beauvais. Paris, Decaux, 1889.
22783: HAVEL, AMSTERDAM - Familieaantekeningen Havel, 1590-1739, manuscript, folio, 1 p., 18e eeuws.
28862: HAVELAAR, J. - Oud-Hollandsche figuurschilders, Haarlem 1915, 184 pag., geïll.
29142: HAVELAAR, JUST - Het portret door de eeuwen, Arnhem 1930, 287 pag., geb., geïll.
21146: HAVELAAR, PAULINA - Der deutsche Libertätsgedanke und die politik Wilhelms III von Oranien, Berlin 1935, 174 pag. ( dissertatie Keulen ).
41991: HAVELAAR, J.P. - Memoire over den Lekdijk-Bovendams, Utrecht 1878, 48 pag., papieren omslag.
27278: HAVELAAR, J.J. E.A. - Weldadigheid gewijd. Weeshuizen in Den Haag, 's-Gravenhage 1992, 116 pag., geïll.
43495: HAVELAAR, J.P. EN C.F. SEIDEL - Beknopt geschiedkundig overzicht van den Lekdijk Bovendams en naamlijst van dijkgraven, hoogheemraden, secretarissen en kameraars 1323-1923. Ontleend aan het in 1873 door den toenmaligen kameraar J.P. Havelaar opgemaakte overzicht en aangevuld door den tegenwoordigen kameraar C.F. Seidel, z.pl., 1924, 50 pag., gedrukt op zwaar papier, gebonden in perkamenten band met gecalligrafeerde tekst.
17289: HAVER, THOMAS HENRIC (EV. LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Vier Pfeiler und Grundvesten des Evangelischen Lutherthumbs [...] aufgerichtet seiner lieben Gemeinde in Amsterdam um 200jährigen Jubel- und Danck-feste [...] 25 Junii 1730, Amsterdam, A. Strander 1730, 4°: 80 p.
8232: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); NICOLAS DE PÉCHANTRÈS" - De dood van Nero. Treurspel. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1709.
8233: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); PIERRE CORNEILLE" - Sertorius, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722.
8235: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); HENRY RICHER" - Sabinus en Eponina, treurspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1741.
31614: HAVERKAMP, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Onderzoek naar het universalisme van den tweeden Jezaja [...] Amsterdam L.F.J. Hassels 1876
26670: HAVERKAMP BEGEMANN, E. (INL.) - Willem Buytewech 1591-1624. Rotterdam/Parijs 1974-1975, 170 pag. + 148 platen.
41943: HAVERKAMP BEGEMAN, E - Creative copies. Interpretative drawings from Michelangelo to Picasso, Londen 1908, 243 pag., geb., geïll., met stofomslag.
40958: HAVERKATE, H.M. E.A. - Een kerk van papier. De geschiedenis van de v.m. Mariakerk te Utrecht, Zutphen 1985, 92 pag., geïll.
25729: HAVERKATE, JAN, E.A. - Twickel, bewoond en bewaard, Zwolle 1993, 120 pag., geïll.
50905: HAVERKORN WZ., WILLEM - Hilverbeek, hofdicht. Amsterdam, erven D. Klippink, 1783 [= 1784 of later].
8239: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
8240: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
8241: HAVERKORN WZ, WILLEM - "Aleida van Poelgeest; treurspel. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1778"
8242: HAVERKORN WZ, WILLEM - "Aleida van Poelgeest; treurspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785"
42133: HAVERMANS, ADR. - Kort begriip en bericht van de historie van Brabant. Leiden, v.d. Boxe, 1652.
59546: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900. Zwolle, Waanders, 1989, 264 pp. Zo goed als nieuw.
39519: HAVERS, E., E.A. - Monumentenzorg in Dordrecht. Afl. februari 1992 van Heemschut, 42 pag., geïll.
8249: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1881.
8250: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 3e vermeerderde druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1894.
8251: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants [1894].
51251: HAVERSCHMIDT, F., - Met gedempte stem, 's-Gravenhage 1983, 76 pag.
51270: HAVERSCHMIDT, F., - Twee voordrachten, keuze en inleiding R.Nieuwenhuys, 's-Gravenhage 1981, 61 pag.
56580: HAWKINS, B, WATERHOUSE, - The anatomy of the horse, 13th. thousand, London [ ca. ...], 84+48 pag., geïll.
8252: "HAWTHORNE, NATHANIEL; C.M. MENSING (VERT.)" - De roman van Blijdendal. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1853.
8253: HAWTHORNE, NATHANIEL - Mosplanten van eene oude pastorie. Vertaald uit het Engels. Den Haag, K.W. Pickhardt, 1854.
17291: HAYERS, REMPKO - Jacobs laatste beveelen, dood en verheerlyking [...] lykreden [...] Do Johannes Rotteveen [...] leeraar [...] te Schiedam, Rotterdam, H. Kentlink en P. v. Gilst, 1734, 4°: (6) + 22 + (10) p.
47677: HAAK EN HAZENBERG, - Veilingcatalogus Bibliotheca Wyttenbachiana (bibliotheek prof. Daniel Wyttenbach), Leiden 1822, (6)+144+9 pag., gebonden in half leer.
35887: HAZEU, JOHANNES, UIT UITGEEST - Theses juridicae inaugurales Leiden Van Immerseel Mounier 1845
6613: HAZEU-VAN VELDHUIZEN, M.L. - Doopboek hervormde gemeente Ermelo 1710-1771.
41064: HAZEWINKEL, H.C. - De hofstad Rodenrijs, overdruk Rotterdams Jrb. 1951, pp. 154-192, geïll.
59164: HAZEWINKEL, FERNANDE, - Prostitutiebeleid in Rotterdam 1828-1982. De naakte Feiten over mislukte Pogingen de Prostitutie te concentreren en te kanaliseren. Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst 1982 (eerste druk) paperback, 160 pag. 21 x 27 cm. In goede staat
27229: HAZEWINKEL, V.H. E.A. - Gedenkschrift samengesteld n.a.v. het 50-jarig bestaan van de Vereeninging Inrichting voor Ooglijders te 's-Gravenhage, 1889-1939, 's-Gravenhage 1939, 52 pag., geïll.
7873: HAZEWINKEL, H.C. - Honderd jaar gemeentelijke archiefzorg [te Rotterdam].
32194: HAZEWINKEL-SURINGA, D. - De straf en haar achtergrond. Alphen aan den Rijn N. Samsom 1932
27198: HAZEWINKEL, H.C. - De archieven der gemeente Pernis en Hoogvliet, Rotterdam z.j., 143 pag., zonder omslag ( zo verschenen?).
38789: HAZEWINKEL, H.P. - De scheepsdiepgang in verband met de veiligheid van onze Koopvaardijvloot, Amsterdam 1876, 43 pag.
56772: HAZING, WIM, - [Tekst over geschiedenis parochie Rijsenburg], 1949, (10) pag., zonder omslag.
8254: "HAZLITT, WILLIAM; E.J. POTGIETER (VERT.)" - Tafelkout. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840.
56378: HEATH, J. DUNBAR, - The complete croquet-player, London 1874, geb., 96 pag., ill.
36180: "HEBENSTREIT, JOHANNE DANIELE, UIT NEOSTADIO-VARISCO; PRAESES: WEBER, IMMANUEL" - Apospasmation (Dit woord in Griekse letters) philologicum ad 1 Timoth. III Capitis comma 15 maxime interpunctionem vulgatam ejus vindicans Leipzig ? 1703
20218: HECK, C.H.D.J. VAN EN P.J.M. DE BAAR - Honderdjaar sociale woningbouw in Leiden 1891-1991, Leiden 1991, 159 p., geíll.
56674: HECKEL, ULRICH, - Klimschs Jahrbuch des graphischen Gewerbes, Band 28, Frankfurt am Main, 1935, geb., geill., 304 pag.
53841: HECKENHOEK, A. / H. VAN HEEZEL - Deductie gedaan maken, en den Hoogen Raade in Holland [...] overgegeeven uit den naam en van wegen Jolle Jolles en Johannes Rietveld als curateuren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in leven water-fiscaal op Batavia en aldaar overleeden [...] op en teegen Magdalena Adriana van Schinne, wed. en erfgenaame van Antony Patras, in leven raadt en burgemeester der stad Slooten in Vriesland [...] welke is geweest [...] erfgenaam van Abraham Patras, in leven Gouverneur Generaal van Nederlandsche Indien. [ca. 1767].
32984: HECKER, ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Specimen literarium inaugurale, exhibens commentationum Callimachearum capita duo [...] Groningen P. van Zweeden 1842
32717: HECKER, GUILIELMUS AUGUSTUS ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Quaestiones de commentariis Caesaris De Bello Gallico. Specimen litterarium [...] Groningen J.B. Wolters 1888
33638: HECKER, WILLEM - Oratio [...] De aarde en de mensch. Redevoering [...]
33639: HECKER, WILLEM - De geestontwikkeling op het gebied der wetenschap. Toespraak bij de uitreiking der diploma's aan de doctores honoris causa. Ter gelegenheid van het twee en een halve eeuwfeest der Groninsche hoogeschool [...]
42081: HECKER, J.F.C. - De danswoede, eene volksziekte der Middeleeuwen in de Nederlanden, Duitschland en Italie, vertaald uit het Hoogduitsch door G.J. Pool. Amsterdam, Sulpke, 1833.
21043: HECTORS, G. - Een historisch-demografische studie van een Kempense plattelandsgemeenschap. Kalmthout op het einde van het Ancien Régime (1678-1828). Luik 1979, 282 pag.
57556: HEDEGAARD, E.O.A., - Militaere bogejermaerker. Exlibris, Elsinore 1966, 208 pag., geïll.
57555: HEDEGAARD, E.O.A., - Danske heraldiske officers-exlibris, Helsingor, 1964, 150 pag., geb., geïll.
46928: HEDEN, S. VAN DER E.A., - Honderd jaar kerkgeluiden. Grepen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Oude- en Nieuw Wetering {gem. Alkemade], z.pl., 1987, 252 pag., geb., geïll., met stofomslag.
15376: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren ... deel X, behelzende eene beschrijving van den tegenwoordigen staat der Oostenrijksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Amsterdam: Isaak Tirion, 1738.
15377: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel 14: Friesland. Amsterdam etc.: P. Schouten etc., 1785-1786.
15379: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel 23 [...] Drenthe. Amsterdam etc.: J. de Groot etc., 1792-1795.
47088: HEDINGER, J.M., - A short description of Castleton in Derbyshire, its natural curiosities and mineral productions, 15th. ed., Castleton 1819, 37 pag.
32410: HEDLER, JOHANN CHRISTIAN - Tractatio de iure generi vom rechte eines eydams [...] Wittenberg J.J. Ahlfeld 1737
42880: HEDOUVILLE [= DENIS DE SALLO] - Le journal des scavans de l'an 1665, par le sieur de Hedouville. Amsterdam, Pierre le Grand [= D. Elzevier], 1679. [Franse titel: Le journal des scavans, tome premier, ou sont continues les annees 1665 & 1666].
19719: HEECKEREN, L.A.F.H. VAN - Voerst, Hekeren genaamd Rechteren, Rechteren genaamd Voorst, Voorst genaamd Rechteren.
34206: HEECKEREN VAN BRANDSENBURG, GUILIELMUS LEONARDUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis referens expositionem doctrinae de communione bonorum legali inter conjuges, inprimis secundum ius novum Hollandicum [...] Utrecht Joh. Altheer 1837
37695: HEECKEREN VAN BRANDSENBURG, F.I. VAN - Beschrijving en afbeeldingen van de Nederlandsche gedenkpenningen welke sedert 1815 tot 1838 aan 's Rijks Munt te Utrecht zijn geslagen, Utrecht z.j., 4o , 47 pag. + 11 gegraveerde platen, origineel karton.
32170: HEECKEREN VAN KELL, ALEXANDER VAN, UIT ANGERLO - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
1079: HEEDERIK, G.J. - Van kasboekregister tot burgerlijke stand. Medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte. Meppel 1973, 369 p.
5575: HEEG, TH. - De famylje Heeg, z.pl. [1951, 49 p.
56089: HEEK, VAN, - Huwelijkscourant van Arnold Helmig van Heek en Welmoet N. van Hoorn, uitgegeven te Enschede op 30 augustes 1921 [op omslag 6-9-1921], 36 pag., geïll.
1081: HEEK, F. VAN - Stijging en daling op de maatschappelijke ladder. Een onderzoek naar de verticale sociale mobiliteit. 2 dln. in één band. Leiden 1945. Geb., 435 p.
1083: HEEK, F. VAN - Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat. Een halve eeuw sociale verandering 1920-1970. Meppel 1973, 340 p.
19249: HEEK, F. VAN - Economische en sociale problemen van de Wieringermeer. Een studie van een kolonisatiegebied in wording.
21187: HEEK, C.L. ( RED. ) - Het Gooi. Jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving. Eerst jaar 1906. Hilversum 1906, 77+19+11 pag., geïll.
39958: HEEL, D. V. - Het klooster der reguliere kanunniken te Den Hem bij Schoonhoven, pp. 164-199 in Archief Aartsbisd. Utrecht 1950.
1086: HEEL, C. VAN, EN A.J. DE RAAT-GILJAM (RED.) - Oude archieven in Overijssel. Assen 1980. Geïll., 226 p.
1085: HEEL, CASPAR VAN - Drie middeleeuwse notariële protocollen uit Zaltbommel, Zutphen en 's-Heerenberg. Arnhem 1982. Geïll., 86 p.
18966: HEEL, CASPAR VAN - 400 jaar gedeputeerde staten van Overijssel.
21149: HEEL, DALM. VAN - De Tertiarissen van het Utrechtsche Kapittel, Utrecht 1939, 383 pag. ( overdruk Archief Aartsbisdom Utrecht).
23459: HEEL, DALMATIUS VAN - De Sint Rosaliakerk in de Leeuwenstraat te Rotterdam, Rotterdam 1940, 80 pag., geïll.
20926: HEEL, DALM VAN - Het minderbroedersklooster in Crooswijk te Rotterdam, overdruk 1936, 53 pag., geïll.
40834: HEEL, DALM. VAN - Het St. Agnieten-klooster der Tertiarissen te Elburg, Extract archief Aartsbisd. Utrecht 62, pp. 73-128.
56260: HEEL, DALM. VAN , - Het Kapittel der Reguliere Kanunniken te Syon bij Delft, pp. 107-114 in Historia 1950, geïll.
43711: HEEL, D. VAN E.A. (RED.), - Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, deel XIV (1953), 316 pag.
16399: HEELSUM - Gids Heelsum-Doorwerth. Uitg. Boekhandel S.B. de Jong, Heelsum, [ca. 1938], 36 p.
28430: HEEMSKERCK DUKER, W.F.V. E.A. - Friesland Friezenland, Den Haag, uitg. Hamer [1942], 232 pag., geïll., geb.
34917: HEEMSKERCK, JOANNES HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus Leiden A. Elzevier 1710
15380: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van ‘t oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, [...] 5de vermeerderde en verbeterde druk. Amsterdam: Jan Bouman, 1678.
15381: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waar in, onder liefkoozerye gehandeld werd [...], 6de druk. Amsterdam: Philip Verbeek, 1708 (op frontispiece 1707).
15382: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye gehandelt werdt [...], leste druk. Amsterdam: Adr. Wor en Erve G. onder de Linden, 1729.
15383: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia [...] Laatste druk, ‘s Gravenhage: O. van Thol, 1756
1087: HEEMSKERCK DÜKER, W.F. VAN, EN H.J. VAN HOUTEN - Zinnebeelden in Nederland. Derde druk. Amsterdam [ca. 1943]. Geb., geïll., 156 p.
32001: HEEMSKERK, AB.Z., JANUS, UIT AMSTERDAM - Speciminis inauguralis de Montesquivio pars prior [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
32000: HEEMSKERK, HERMANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen doctrinae theologicae, quo inquiritur in notionem [Griekse tekst] ex mente Jesu Christi [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1839
8260: "HEEMSKERK, JOHAN VAN; CASPAR VAN BAERLE" - Batavische Arcadia , waar in, onder 't loofwerk van liefkoserye, gehandelt werdt van den oorsprong van 't Oudt Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten [...] mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Laatste druk, met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen. Den Haag, Ottho van Thol, 1756.
35890: HEEMSTRA, AARNOUD JAN ANNE ALEID VAN, UIT VREELAND - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1896
31743: HEEMSTRA, BALTHAZAR THEODORUS VAN, NOBILIS FRISIUS - Specimen philosopho-juridicum inaugurale, continens comparationem jurisprudentiae et doctrinae de moribus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
35881: HEEMSTRA, BALTHAZAR THEODORUS VAN, UIT HARLINGEN - Stellingen ...... Leiden Mulder 1897
31736: HEEMSTRA, FRANCISCUS JULIUS JOHANNES VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de quibus officiis praesidis tribunalis primae instantiae [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
31744: HEEMSTRA, SCHELTO VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens nonnulla de alimentis praestandis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
35889: HEEMSTRA, SIMEON PETRUS VAN, UIT FRIESLAND - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1842
20691: HEEMSTRA, M.J. VAN - Old Burger Weeshuis. ( te Leeuwarden ), Leeuwarden 1959, 203 pag., geb., geïll.
1089: HEENEMAN, HENR. PHIL. - Specimen academicum inaugurale de precariis comitum (vulgo de Graaflijke Beden) et antiqua nobilitatis Hollandicae ab illis immunitate. Leiden 1781. 4°: 166 p.
35883: HEER, JACOBUS JAN DE, UIT ROTTERDAM - Stellingen ...... Leiden G.L. van den Berg 1899
35880: HEERDE, JOHANNES VAN, UIT BUREN - Stellingen ...... Utrecht Den Boer 1896
20953: HEERDEN, NIEL VAN - Verloren van Themaat gedenklesing 26 julie 1988, z.pl. ( 1988), 30 pag ( van Heerden was directeur-generaal van het Dep. Buitenlandse Sake te Zuid-Afrika). Met opdracht in h.s. aan Hendrik Verloren van Themaat.
53303: HEERDT, W.H. BARON VAN - De eer des konings in verband met een Koninklijk Besluit voorkomende in de Staatscourant van 19 Januari 1883. 's Gravenhage, 1883.
3694: HEERDT, A.C. BARON VAN - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht Van Heerdt. Assen 1957, 190 p., geb., geïll., met tabellen.
19096: HEERDT, C. VAN - Nederlandse en buitenlandse ridderorden en onderscheidingen.
1090: HEERE, P.H. (RED.) - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief. Een bundel genealogisch-heraldische artikelen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Zaandam 1992. Geb., geïll., 345 p.
20301: HEEREN, J - De oudste Helmondse Becx`en, pp 73-87 in De Navorscher 93 ( 1951 )
3722: HEEREN, J.J.M. - Geslachtslijst der familie Hermans. [Den Haag 1941], 13 p.
8096: HEEREN, J.J.M. EN J.P.W.A. SMIT1 - Inventaris van het Huisarchief van Helmond benevens een regestenlijst van de oorkonden.
19716: HEEREN, J.J.M. - De Graafse familie van Ha(a)ren.
7910: HEEREN, JAC. - "Oud-Helmondsche families. Serie van 27 krantenartikelen uit ""De Zuidwillemsvaart"" 1934-1935, in map."
40888: HEEREN, J.J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren van Helmond, 1938, 350 pag., ingenaaid, geïll., goed exemplaar.
34868: HEERES, J.E. - Belang en minderwaardigheid, rede...aanvaarding..hoogleeraarsambt Leiden Brill 1902
40144: HEERING, P., - Overijselsche vertellingen, 3e druk, Leiden 1893, geb.
40135: HEERING, P., - Overijselsche vertellingen, 2e druk, Leiden 1886, 287 pag., geb. in linnen stempelband, mooi exemplaar, goud-op-snee,
1097: HEERINGA, K. - Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom. Alleen het tweede deel: Index.
1092: HEERINGA, K. - Het oud archief der gemeente Schiedam. Schiedam 1908, 203 p., los.
1095: HEERINGA, K. - Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573. 3 dln., Utrecht 1926-1932, ca. 1500 p. Mist het eerste stuk van deel I.
1096: HEERINGA, K. - Inventaris van het archief van het kapittel ten Dom. 2 dln. Utrecht/'s-Gravenhage 1929-1951, 540+132 p.
1098: HEERINGA, T. - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. (Diss.) Zutphen [1934]. Geïll., 134 p.
14734: HEERINGA, K. - Beschrijving eener verzameling charters en papieren afkomstig van Jhr A.W. van Borssele, heer van Borssele, berustende in de rijks-archiefbewaarplaats in Zeeland.
32959: HEERINGA, TETJE, UIT ZUTPHEN - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. Proefschrift [...] Zutphen W.J. Thieme & Cie 1934
1093: HEERINGA, K. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche tijdvak 1319-1432. 's-Gravenhage 1913, 103 p.
27314: HEERINGA, K - De eerste inrichting van de griffie van Zeeland, pp. 107-118 in Ned. Archievenblad 1912/13.
44133: "HEERINGA, K.;" - Bijdrage tot de oude geschiedenis van de stad Utrecht en haar naaste omgeving, Overdruk Jrb. Oud-Utrecht 1924, 16 pag., geïll.
47122: HEERINGA, K., - Rechtsbronnen der stad Schiedam, 's-Gravenhage 1904, 35+421 pag.
25401: HEERINGEN, R.M. VAN E.A. - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens. Zutphen 1987. 152 pag., geïll.
30854: HEERINGEN, R.M. V. E.A. (RED.) - Vroeg- middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland, Goes 1995, 260 pag., geb., geïll., met losse kaart.
35879: HEERKENS, EPPO NICOLAUS FRANCISCUS, UIT ZWOLLE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
32271: HEERKENS, JOANNES NICOLAUS JOSEPHUS, UIT ZWOLLE - Specimen juris publici belgici inaugurale, de ordinibus provincialibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
38444: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde, 's- Gravenhage 1955, 92 pag., geïll., geb.
47652: HEERKENS THIJSSEN, H.F., - Korte geschiedenis van het Heilig Kerstgilde te Haarlem, Haarlem 1942, 28 pag., geïll.
1099: HEERMA VAN VOSS, A.L. - Rekeningen en andere stukken betreffende Friesland, afkomstig uit de Hollandsche rekenkamer (1515-1575). 's-Gravenhage 1949, 54 p.
31969: HEERMA VAN VOSS, ULBO JETZE, UIT TIEL - Defloratie en onderzoek naar het vaderschap in het oud-vaderlandsch recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1889
976: HEERMA VAN VOSS, A. L. - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Geïll. Deel I: Achtkarspelen, door A.L. Heerma van Voss. Leeuwarden 1950, 76 p.
40946: HEEROMA, K - Maerlants torec als sleutelroman, Amsterdam 1973, pp. 119-195.
1100: HEEROMA, K., EN H.T.J. MIEDEMA - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden. Assen 1972. Geb., geïll., 86 p.
28184: HEEROMA, K. EN K. FOKKEMA - Structuurgeografie, Amsterdam 1961, 26 pag., met losse kaart.
8264: HEEROOM - Heer-oom met de gard, en de Hoerewaardin, twee anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, by wyze van brief in dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen vriend te A... [z.p.], [z.n.], [1772].
33279: HEES, HENRICUS RUDOLPHUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de burgimagistris praesetim ratione habita senatus municipalis [...] Amsterdam Metzler & Basting 1855
33278: HEES, JOHANNES IGNATIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilibus ac urbium delegatis, sub comitum Hollandiae regimine ordines constituentibus [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
25803: HEES, P.V. - Bibliografie van P.Geyl, Groningen 1972, 126 pag. Hierbij A.O. boekje P.Geyl door v.d.Dunk en Herinneringen aan Geyl door Puchinger.
34097: HEES, PETRUS MARIUS GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de juris absoluti usu ex necessitate moderando [...] Utrecht N. van der Monde 1834
27703: HEES VAN BERKEL, J.J. VAN - Proeve eener beschouwing over geschiedenis en staatsregt, vooral in betrekking tot ons vaderland, onder de heerschappij der Franken en de regering der graven, Utrecht 1836, 320 pag., orig. karton.
27966: HEES VAN DEN TEMPEL, J.J. V. - Beantwoording der prijsvraag over het stelsel der gemeenten in het graafschap Vlaanderen, Brussel 1835, 4o, 75 pag., orig. blauw papieren omslag.
39332: HEES, P. V. E.A. - Briefwisseling Gerretson- Geyl, deel I, deel II, Baarn 1979- 1980, per deel ca. 350 pag., geb., met stofomslag. Prijs per deel 8 euro.
51992: "HEES, P. VAN, E.A.;" - Briefwisseling Gerretson - Geyl, 5 delen, Baarn 1979, ca. 2000 pag., geb., met stofomslag. Complete set in goede staat.
55000: N.N. EN JOHANNES HEESER - [1] Le rappel des jesuites en France. Cologne, Jean le Blanc [= Nijmegen / 's Gravenhage, A. Moetjens? (Rahir)], 1678. [Gebonden met:] [2] Le cabinet jesuitique contenant plusieurs pieces tres curieuses des R. Peres jesuites, 2e ed. Cologne, Jean le Blanc [= Amsterdam, Janssonius v. Waesberge (Willems) of A. Wolfgang? (Rahir)], 1678. [en met:] [3] Legende veritable de Jean le Blanc. z. pl., [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge (Willems) of A. Wolfgang? (Rahir), 1678. [en met:] [4] [Johannes Heeser] Historisch verhaal van de geboorte, leven, leere en dood van Cornelius Jansenius, eerst-vader der thans berugte Jansenisten. z. pl., [Hardewijk, Rampen], 1706.
41739: HEESSEL, J.B. V. - Geschiedkundige bijzonderheden uit de vrije en soevereine heerlijkheid van het land van Ravenstein. Vervolg op tweeduizend jaar Uden, 's-Hertogenbosch 1978, pp. 377-662.
41683: HEESTERS, W. E.A. - Geschiedenis van Sint-Oedenrode, Tilburg 1972, 353 pag., geb., geïll.
28968: HEFTING, P.H. - Breitner als fotograaf, Rotterdam 1966, geb., geïll., met stofomslag.
41657: HEFTING, V. E.A. - I.B. Jongkind, Enschede, Rijksmuseum Twente 1971, ongepagineerd, geïll.
41817: HEFTING, P - De foto's van Breitner, 's-Gravenhage 1989, 142 pag., gebonden exemplaar, geïll.
56214: HEFTING, P.H. EN QUARLES VAN UFFORD, C.C.G., - Breitner als fotograaf, Rotterdam, 1966, 28 pag. en 128 foto's.
52343: HEFTING, V., - Schilders in Oosterbeek 1840-1870, Zutphen 1981, 149 pag., geïll.
41368: HEGEMAN, H.J. - Vollenhove, Extract, Archief Aartsbisd. Utrecht 30, pp. 1-16.
56243: HEGGELMAN, F.W.M., [INL.], - Schiedam in feesttooi. Herinnering aan het koninklijk bezoek op vrijdag 18 september 1925, Schiedam 1925, 56 pag., oblong, geïll.
36420: "HEHRING, GOTTFRIED, UIT COSWIG.ANHALTINUS; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG C." - De eo, quod appelatur Rectum Wittenberg Schroedter 1697
36050: HEIDA, G. - Rechtspraak in agrarische zaken Deventer Kluwer 1980
59238: HEIDANUS, ABRAHAM, - Consideratien over eenighe saecken onlanghs voorgevallen in de universiteyt binnen Leyden, first edition, Leiden, Arnoudt Doude 1676, 144pp., uncut, paper cover slightly damaged.
53605: HEIDE, R. V.D. - Doodvonnis, door mr. Reine van der Heide. Amsterdam, Arbeiderspers, [1933].
56298: HEIDE, G.D. V.D., - De laatste dagen van een eiland [Schokland], Kampen [1959?], 48 pag., geïll.
27018: HEIDE, G. V.D. E.A. - Hoorn: stad en platteland. Huizen van kleine Noord en 't Keern. Het Peperhuis 1980, 60 pag., geïll.
23719: HEIDE, G.D. V.D. E.A. - Achter de schermen. Een boek over eendenkooien. Heiloo 1944, 150 pag., geb., geïll.
26978: HEIDE, G.D. V.D. - Archaeologie van het Zuiderzeegebied, z.pl., z.j., 67 pag., geïll.
26077: HEIDE, G. V.D. E.A. - De geschiedenis van Hoorn. Afl. Het Peperhuis jrg. 1980, 60 pag., geïll.
1101: HEIDE, H. TER - Binnenlandse migratie in Nederland. (Diss.) 's-Gravenhage 1965, 515 p.
20173: HEIDE, H. TER, F. J. WILLEKENS (ED) - Demographic research and spatial policy, the Dutch experience. London 1984, 410 p. geb.
37605: HEIDE, J.C. AUF DER - Wat elke verzamelaar van postzegels weten moet, Hilversum 1926, 32 pag., geïll.
21199: HEIDE, M. V.D. - Bussum door schrijversogen, Bussum 1984, 111 pag., geïll.
27097: HEIDE, G.D. V.D. E.A. - Vis en visrokerij van Zuiderzee tot IJsselmeer, Het Peperhuis 1977, 50 pag., geïll.
42021: HEIDE, JAN VAN DER SR. + JR. [= JAN VAN DER HEYDEN] - Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten en haare wijze van brand-blussen, tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde. Amsterdam, J. Rieuwertsz, 1690.
27058: HEIDE, G.D. V.D. E.A. - Wonen en werken te Koehool, Enkhuizen 1975, 60 pag., geïll.
56910: HEIDE, J.C. AUF DER - Stempels en postzegels, Hilversum, 1925, 33 pag., geïll.
57422: "HEIDEMA, A.W. (RED.); " - De Hoefsmid. Geïllustreerd maandblad voor hoefsmeden. Jaargang 6 (1901) 190 pag., geb. in rood linnen, geïll.
42739: HEIDEMA, A.W. (RED.) - Het paard. Geillustreerd maandblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. Jaargang 1897, Groningen, 1897.
18959: HEIDEMAATSCHAPPIJ - Nederlandsche Heidemaatschappij. Wat zij is, wat zij doet, wat zij beoogt, hoe zij werkt.
51897: "HEIDEN, FRANS JANSZ. VAN DER;" - Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indisch jacht Ter Schelling (...) naar de 2e druk van het journaal van F.J. van der Heiden en W. Kunst, uitgegeven (...) door C.E. Warnsinck-Delprat. Utrecht 1944.
33879: HEIDFELD, JOHANNES VICTOR, UIT HALBERSTADT - Dissertatio juridica inauguralis de quibusdam difficilioribus juris capitibus [...] Leiden Joannes Bos 1772
38325: HEIJBOER- BARBAS, M.E. - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroegere eeuwen, Nijkerk 1956, 48 pag., geïll., geb., met stofomslag.
20699: HEIJBROEK, J.F. E.A. - Met Huygens op reis. Zutpen 1982, 212 pag., geïll.
28953: HEIJBROEK, J.F. E.A. (RED.) - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor J.W. Schulte Nordholt, Amsterdam 1985, 198 pag., geb., geïll., met stofomslag.
29081: HEIJBROEK, J.F. - Matthijs Maris in Parijs 1869-1877, pp. 266 - 289 in afl. 4 ( 1975 ) van Oud-Holland, geïll.
30558: HEIJBROEK, J.F. ( RED.) - Geschiedenis in beeld 1550-2000, Zwolle 2000, 296 pag., geïll., als nieuw.
40742: HEIJBROEK, J.F. (RED.) - De verzameling van Mr. Carel Vosmaer (1826-1888), 's-Gravenhage 1989, 206 pag., geïll.
41886: HEIJBROEK, J.F. E.A. - Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar J.H. de Bois (1878-1946), Amsterdam 1993, 285 pag., geïll.
58422: HEIJBROEK, J.F. E.A., - Verlaine in Nederland. Het bezoek van 1892 in woord en beeld, Amsterdam 1985, 156 pag., geïll.
56516: HEIJDE, R.J. V.D., - Oogverwondingen en ongevallenwet. Eenige beschouwingen over ruim 1900 verwondingen van het oog en zijne omgeving, behandeld in het Academisch Ziekenhuis te Leiden van begin 1896 tot einde 1905, Haarlem 1901.
41389: HEIJDEN, L.J. V.D. - Grensgeschil tusschen Slootdijk en Breukelen in het jaar 1797. Extract, Archief Aarstbisd. Utrecht, pp. 183-198.
41372: HEIJDEN, L.J. V.D. - Teckop 1653-1852, Extract, Archief Aarstbisd. Utrecht 1915, pp. 52-83.
41409: HEIJDEN, L.J. V.D. - Het kasteel Vreeland en eenige aanteekeningen omtrent het kerspel, Extract Archief Aartsbisd. Utrecht 39 pp. 228-257, los, zonder omslag.
41447: HEIJDEN, L.J. V.D. - Het kerspel Groesen en zijn kerckenboeck, pag. 1-108 in Archief Aartsbisd. Utrecht 1920.
27875: HEIJDEN, M.J.M. V.D. - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandse katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laaste kwart van de achttiende eeuw, Nijmegen 1947, 370 pag., geïll., gebonden exemplaar.
57233: "HEIJDEN, TH.C.J. V D / F.C. VAN BOHEEMEN; " - Met minnen versaemt. De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de 18e eeuw, Delft 1999, 415 pag., geb., geïll.
40706: HEIJDEN, L.J. V.D. - Katholiek Groningen na de reductie, 77 pag. in Archief Aartsbisdom Utrecht 1935.
18967: HEIJDEN, C.G.W.P. VAN DER - Het heeft niet willen groeien. Zuigelingen- en kindersterfte in Tilburg 1820 - 1930.
3927: HEIJDEN, CHR. VAN DER - Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll. Utrecht 1987, 112 p., geïll.
36979: HEIJDEN, E.J.J. V.D. - Aantekeningen bij de geschiedenis van het oude vaderlandse recht, 2e stuk ( 1e druk ), harde kaft, Utrecht 1938, 106 pag.
6091: HEIJDEN, G. V.D. EN W. WIJNAENDTS VAN RESANDT - Inventaris van het archief van F.J.M. Smits van Oyen, privé, ‘s-Hertogenbosch/’s-Gravenhage 1990, 60 p.
21165: HEIJDEN, L.J. V.D. - Geschiedenis van het katholieke Hilversum, Hilversum 1917, 118 pag., geïll.
38199: HEIJDEN, W. V.D. - Verhaal van de verrigtingen der jezuieten in Friesland, Leeuwarden [ 1842/3], 342 pag., orig. karton.
27766: HEIJDEN, P.J. V.D. - Bossche bronnen. Een selectie uit het stadsarchief van 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1991, 110 pag., geïll.
53342: HEIJDEN, MANON VAN DER - Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht 1550-1700. Amsterdam 1998.
40676: HEIJDEN, L.J. V.D. - Het kerspel Groessen en zijn Kerckenboeck, pp. 1-107 in Archief Aartsbisd. Utrecht 1920.
53341: HEIJDEN, J. V.D. - Batavia bij nacht. Realistische roman uit het nachtleven in Indië, [2e- druk], 's Gravenhage, Confidentia [1940] (op omslag: 'Doornijk (B), Grande impr. lith. Tournaisienne').
40332: HEIJDEN, TEUN VAN DER (RED.), - World Press Photo 07, Den Haag 2007, 156 pag., geïll.
43458: HEIJDEN, L.J. V.D. - Geschiedenis van katholiek Groningen, bij het 100-jarig bestaan der parochie van den H. Martinus te Groningen, Groningen, 136 pag., geïll.
33084: HEIJDENRIJCK, CHRISTIANUS JOANNES ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen philosophico-politicum inaugurale de civitatis nostrae erga juventutis institutionem officiis [...] Amsterdam C.G. van der Post 1855
8271: HEIJE, JAN PIETER - Volksdichten. 4e druk. Rotterdam, Elsevier, 1884.
3522: HEIJERMAN, H. EN D. HUIZING - De kunst van het verteren, het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema (1864-1928), rentenier en collectioneur te Godlinze. Leek 1985, 112 p., geb., geill. Met fragment genealogie.
52604: HEIJERMANS, IDA / RIE CRAMER - Olof de vondeling. Teekeningen en bandversiering van Rie Cramer. Bussum, Van Dishoeck, 1912.
30776: HEIJLIGENBERG, N. E.A. - Geschiedenis van de vesting Bourtange, pp. 29- 42 in Bulletin K.N.O.B. 1968, geïll.
26076: HEIJLIGENBERG, N. E.A. - Geschiedenis van de vesting Bourtange, overdruk Bulletin KNOB 1968.
27129: HEIJMINK LIESERT, P.M. - De kerk in het midden. De parochie Houten 1798-1998, Houten 1998, 128 pag., geïll.
59077: HEIJNEN,DRS. H., E.A., - Kunst zonder rugwind, 1999, 176pag , 190 afbeeldingen, gebonden goed exemplaar. Zaanse schilderkunst 1600-1950. Schilders en hun werk uit de Zaanstreek register met gegevens van 400 kunstenaars.
37061: HEIJNES, H.J. - In de Noord- Hollandsche wei, Amsterdam 1928, 119 pag., geb.
37063: HEIJNES, H.J. - Kinderen Noord- Hollanders, Amsterdam z.j., 206 pag., geb., geïll.
37062: HEIJNES, H.J. - Noord- Hollandsche menschen en dingen, Amsterdam 1919, 143 pag.
37777: HEIJNES, H.J. - Noordhollanders in de streek en in de stad, Amsterdam z.j., 135 pag., geb.
37064: HEIJNES, H.J. - Bij ons in Noord-Holland, Amsterdam 117 pag., geb.
37402: HEIJNINCK, E.S. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering der Bouwkunst, vierde jaargang, Amsterdam 1847, 344 kolom., geillustreerd, geb. ( band beschadigd )
8273: HEIJNINGEN BOSCH, MATHEUS VAN - Nagelaten gedichten. Groningen, Roelof Jacob Schierbeek, 1823.
33981: HEIJNINGEN BOSCH, PHILIPPUS WILHELMUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis exhibens quaedam de emphyteusi [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1827
53347: HEIJNSBERGEN, P. VAN - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900. Amsterdam, 1935.
53346: HEIJNSBERGEN, P. VAN - Verspreide opstellen, met een voorwoord van J. Simon van der Aa, Amsterdam, 1929.
53345: HEIJNSBERGEN, P. VAN - De pijnbank in de Nederlanden. Groningen 1925.
32520: HEIJNSBERGEN JR., PIETER VAN, UIT ZAANDAM - De omvang der wetgevende bevoegdheid der waterschapsbesturen.. Academisch proefschrift [...] Groningen Erven B. van der Kamp 1907
35977: HEIJSE, JOHAN AUGUST, UIT ZIERIKZEE - Stellingen .... Middelburg Van Benthem Jutting 1899
26578: HEIJST, A. V. E.A. (RED.) - Terra incognita. Historisch onderzoek naar katholicisme en vrouwelijkheid, Kampen 1994, 210 pag., geïll.
34098: HEILBRON, ISAÄCUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de redemtione alienarum litium et constitutione Anastasiana, secundum placita juris Romani [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1838
40342: HEILBRON, JOHAN, - Kunst leren. Het werkplaatsmodel in de beeldende kunst, Rijswijk, ministerie WVC, 1992, 96 pag., geïll., als nieuw.
52919: HEIM, P.R. - Het leven van den rooverhoofdman Louis Dominique de Cartouche, bewerkt door P.R. Heim, Rotterdam, D. Bolle, [1e- helft 20e- eeuw].
1104: HEIM, BRUNO BERNARD, - Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II, Averbode/Helmond 1980. Geb., geïll., 183 p.
31602: HEIM, ANTONIUS JACOBUS VAN DER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de Antonio Heinsio, consiliario [...] Leiden C.C. van der Hoek 1834
32498: HEIM, ANTONIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen philosophicum de injustitia populorum per faustum successum punita [...] Leiden Theodorus Haak en Comp. 1775
19614: HEIM, BRUNO B. - Armorial, edited and introduced by P. B. van Duren. Blazons for the Liber Amicorum et illustrorum hospitum by G. Pursuivant.
25218: HEIM, H.J. VAN DER - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius, 2 delen, 's-Gravenhage 1867-1874, 240 + 176 pag., gebonden. Mist deel III.
33038: HEIM, HENRICUS JACOBUS VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de legationibus a Conrado Beuningio gestis, usque ad annum 1672 [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1847
35250: HEIM, JOANNES DAVID VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de aquae superfluae in Flandria emissione [....] Leiden J.B. Gebhard 1844
47514: HEIMANS, E. E.A., - Het Merwedekanaal, Groningen 1915, 27 pag., geïll. [tekst bij wandplaat]
36797: HEIMANS, E. EN J.P. THJIJSSE - Wandelboekje voor natuurvrienden, 2e druk. Amsterdam 1901, 207 pag., geïll (iets los).
17061: HEIMBUCHER, M. - Die Bibliothek des Priesters. Mit praktischen Winken für deren Anlage und Erweiterung. Zugleich ein Handbuch der katholisch-theologischen Literatur und ein Führer durch die Literatur über die soziale Frage. 6., neubearbeitete Aufl. Rgensburg: G.J. Manz, 1911.
20018: HEIMLICH, I. (ED.) - Nederlanders en Hongaren. Ontmoetingen tussen twee volken.
1105: HEINE, H. - Kahldorf über den Adel, in Briefen an den Grafen M. von Moltke. Nürnberg 1831, 152 p., zonder omslag, watervlekkig.
35552: "HEINE, JOHANN-CHRISTOPH, UIT ZAGAN (SILEZIË); PRAESES: MAGNUS, GEORG FRIEDRICH" - Diatriba philologica de lucis gentilium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1674
56356: HEINE, J.G., - Wetenschappelijk en geschiedkundig berigt nopens ene staatkundige consultatie. De geneesbaarheid van (.....) gewrichtsverstuikingen (....) vier kinderen van eene aanzienlijke familie betreffende (.....) aan eenen regtsgeleerden, 's-Gravenhage,1834.
33435: HEINECCIUS, JOHANN GOTTLIEB - Oratio inavgvralis de iurisprvdentia vetervm rom. formvlaria, ritibvsqve, qvibvs negotia civilia explicabant [...] Franeker Henricus Halma 1724
36677: HEINEKEN, WIJNAND, UIT AMSTERDAM - De staat en het kerkbestuur der N.H. sedert het herstel onzer onafhankelijkheid Leiden Hazenberg 1868
53305: HEINEMANN, FRANZ - Der Richter und die Rechtspflege in der Deutschen Vergangenheit. Mit 159 Abbildungen und Beilagen nach den Originalen aus dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert. Leipzig, z.j. [ca. 1900?]. [Monographien zur Deutsen Kulturgeschichte IV].
53304: HEINEMANN, EVELYN - Hexen und Hexenglauben. Eine historisch-sozial psychologische Studie über den Europaischen Hexenwahn des 16. und 17. Jahrhunderts. Frankfurt, 1986.
18975: HEININGEN, H. VAN - De historie van het land van Maas en Waal.
40108: HEININGEN, H. V., - Tussen Maas en Waal. 650 jaar geschiedenis van mensen en water, Zutphen 1971, 669 pag., geb., geïll.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

12/15