Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19509: HERINGA, S. GILLE - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland.
23828: HERINGA, S.G. - Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland, 3e druk, Utrecht 1874, 289 + 80 pag. Gebonden in karton (rug mist).
28036: HERINGA, J - Drenthse historische studiën II, stadhouders, drosten en facties 1672-1676, Assen 1981, 112 pag.
17295: HERINGA, JOHANNES - Godsdienstige redenvoering op verzoek en in tegenwoordigheid der provisioneele representanten van het volk van Holland, ter gelegenheid van de geslotene en geratificeerde alliantie tusschen de Fransche en Nederlandsche republieken, in 's Hage gehouden [...] den 17 van Zomermaand 1795, 2e druk, Den Haag, 's Lands Drukkery van Holland, 1795, 8°: 48 p.
17294: HERINGA E.Z., JODOCUS - Tiental leerredenen, ter aanprijzing van Christelijke deugden, Amsterdam, J. v.d. Hey & Zn, 1826, 8°: 8 + 298 p.
19357: HERINGA, J. - Francois Fagel, portret van een honnête homme, pp 43-126 in Jaarboek Die Haghe 1980.
21025: HERINGA, J. E.A. (RED) - Geschiedenis van Drenthe, Amsterdam 1985, 720 pag., geïll., geb., met stofomslag.
32183: HERINGA, JODOCUS - Oratio, de auditorio Academiae Rheno-Trajectinae [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
24719: HÉRISSON, E. - Atlas du dictionnaire de geographie universelle, ancienne, du moyen age et moderne, comparées. Paris, Desray, 1806.
28607: HERK, A. VAN - Krimpen a.d. IJssel. Uittreksels Rechterlijk Archief 313, 314, 279, 280, 281, 300. Schiedam ca. 1981, 51 + 67 + 51 + 70 pag. Typoscript.
8309: HERLOSSOHN, CARL - "De Venetiaan; een historisch-romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1830. [3 delen]"
8310: HERLOSSOHN, CARL - Huss en de Hussieten, of Bohemen van 1414-1424. Historisch romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, H. Lagerweij, 1846. [2 delen]
60413: HERMAN DAVINUS HEUFF, (FL.1900 - 1945) - Oude gracht, Utrecht (domtoren)
3721: HERMAN, F.J. - Het geslacht Herman. Overdruk Ned. Leeuw (1958), 16 p., geïll.
35705: HERMANIDES, RENICUS SUFFRIDUS , UIT TRICHT - Operatieve behandeling van hersengezwellen Utrecht van Boekhoven 1894
54918: HERMANIDES, S.R. - Reglementering der prostitutie, hygienisch gerechtvaardigd? Openbare brief aan prof. dr. G. van Overbeek de Meijer. 's Gravenhage, Beschoor, 1883.
53322: HERMANIDES, S.R. - Geen logica in den Haarlemmerhout. Openbare brief aan de Nederl. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Tiel, A. van Loon, 1889.
35497: "HERMANNUS, ADAMUS, UIT WIZNIZENSIS LUSATUS; PRAESES: ARNOLD, GOTTFRIED" - De Hermunduris [...] Wittenberg Johann Wilcke 1689
27881: HERMANS, L.M. - In Abraham's schoot. Koalitie-gedichten uit politiek Kanaän, Amsterdam, D.Buys, 1903, 116 pag., geb., in half linnen. Geïll. door Alb. Hahn. Mooi exemplaar.
35933: HERMANS, HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales Leiden C.G. Menzel 1848
57681: HERMANS, P. HYACINTH, - Rapport omtrent rijkskeuring van films, Rotterdam 1918, 16 pag.
28094: HERMANS, F.J. E.A. - Tussen twee tricolores. Een Limburgse vestingstad onder Nederlands en Belgisch bestuur, Venlo 1815-1850, Venlo 1990, 127 pag., geb., geïll., met stofomslag.
25782: HERMENS, M - Faïence- en tegelfabriek Westraven 1844-1994, Vianen 2005, 237 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
28067: HERMESDORF, B.H.D. - Wigle van Aytta van Zwichem, hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver, Leiden 1949, 111 pag., geïll.
55353: HERMESDORF, B.H.D. - De hond in de vaderlandsche rechtsbronnen. Overdruk Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. v. Gils, 1949, pp. 245-274.
53325: HERMESDORF, B.H.D. - De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis. Assen, 1957.
26522: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechthistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Nijmegen 1980, 435 pag., geb., met stofomslag.
23688: HERMSEN, JOSÉE - Kasteeltuinen, Lisse 1998, 198 pag., geb., geïll.
31075: HEROLD - Der Tappert. Mitteilungen des Wappen- Herold, Deutsche Heraldische Gesellschaft 1967, 61 pag., geïll.
28123: HERPEL, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage, deel I, 's-Gravenhage 1975, 446 pag., geïll., geb., met stofomslag.
53328: HERPEL, J.C. - De gevangenis bij het oude raadhuis aan de Groenmarkt te 's Gravenhage, pp. 19-48 in Jaarboek Die Haghe 1967.
20060: HERPEN, P.T. VAN EN E.H. KORVEZEE - Inventaris van een verzameling kaarten afkomstig van de landmetersfamilie Adan, 's-Gravenhage 1962, 86 pag.
59524: HERRMANN, EMIL/ OSENBRUEGGEN, EDUARD/ KRIEGEL / ALBERTUS / MAURITIUS, - Corpus Juris Civilis. 3 Delen in Latijn. 1. Recognoverunt adnotationibusque criticis instructum ediderunt D. Albertus et D. Mauritius Fratres Kriegelii. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Prior, Lipsiae 1833, 992 p. 2. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum continuatum cura studioque Aemilii Herrmanni. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Altera, Lipsiae 1844, 800 p. 3. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum. Absolutum Studio Eduardi Osenbrüggen. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Tertia. Novellas et Reliqua Continens, Lipsiae 1844, 893 p.
59623: HERTEL, GEORG LEOPOLD (FL. 1750-1799) - On the street
27724: HERTEN, JO VAN E.A. - 1000 jaar Herten 968-1968, Herten 1968, 300 pag., geïll.
28764: HERTOG, J. DEN E.A. - Gebundelde inventarissen van archieven op het terrein van de geneeskunde en volksgezondheid, Deventer 1981, 78 pag.
22634: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VERSTER DE BALBIAN - Convocatie van Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1821, gericht aan C.J. Verster de Balbian te “s Bosch voor een vergadering op 26-9-1821 met middagmaal”. Gedeeltelijk gedrukt, 4°, 2 p.
22635: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VAN HANSWIJK - Brief van de Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1848, aan “eerwaarde broeder”, manuscript, 4°, 2 p. Getekend: A. v. Hanswijk en Wassenaer van Onsenoort.
16946: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch door Vincent Cleerdin, 2e druk, uitg. Gemeentebestuur en Ver. “‘s-Hertogenbosch belang” 1929, 100 p.
16413: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch (Nederland). Samengesteld, geïllustreerd en uitgegeven door de Stichting voor Vreemdelingenverkeer. ‘s-Hertogenbosch [1939], 40 p.
16414: ‘S-HERTOGENBOSCH - V.V.V. - ‘s-Hertogenbosch - Markt 3, 2 p, 4° [ 1942].
16412: ‘S-HERTOGENBOSCH - Wegwijzer voor de Kathedrale Sint-Janskerk van ‘s-Hertogenbosch, door Dr. C.F.Xav. Smits, pr, Den Bosch, A.C. Verhees, 1908, 39 p.
22464: HERTOGENBOSCH, WEYMANS, KEER - Vonnis in de zaak voor gerecht van Den Bosch dd. 26-3-1765 in de zaak tussen Willemina Keer getrouwd met Aart Weymans, wonende in Den Bosch en haar man Aart Weymans, gewezen marktschipper van Den Bosch op Haarlem. Manuscript, folio, 5 p.
22278: HERTOGENBOSCH, HEUSDEN, MARIENDONCK, VAN SOMEREN - Acte d.d. 16-7-1476 uitgevaardigd door de prior van het convent Mariëndonck bij Heusden, waarbij hij kwitantie geeft aan de executeurs testamentair van Martinus van Zoemeren, kanunnik van St. Jan in Den Bosch, in verband met een schenking uit diens nalatenschap aan het klooster. Charter op perkament, tekst in het Latijn. Manuscript.
35582: "HERTTENSTEIN, JOHANNES FRIDERICUS, UIT ULM; PRAESES: ROEHRENSE, CHRISTIAN" - Positiones quasdam de iuramentis ex iure naturae decerptas [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
5210: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets, 16-20 tausend, Hamburg 1917, 76 p., geb.
28154: HERTZ, G. - Geschichte der Uhren, mit 19 erlauternden abbildungen auf einer steindrucktafel, Berlin 1851, 66 pag., orig. paper cover ( back missing ), with folding lithograph.
33640: HERTZ, HEINRICH - Ueber die bedeutung der pathologischen anatomie fur die medicinische wissenschaft.
25173: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets. Hamburg 1867, 99 pag., geb. in half linnen.
51472: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus boeken, A.E. Schluter, Ch.E.Nypels e.a., Amsterdam 1935, 96 pag., geïll.
47658: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek o.a. van Jhr. W.A. van den Bosch, Doorn, Amsterdam 1957, 40 pag.
43973: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek W.S. van der Zee te Amsterdam, Amsterdam 1946, 20 pag.
43958: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Th. G. Dentz van Schaick, Amsterdam 1935, 33 pag.
43957: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Leonard Willems te Gent, Amsterdam 1939, 52 pag., met portret van Willems op omslag.
43956: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. F.M. Cohen, Amsterdam 1948, 66 pag.
43954: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek I.Teixeira d' Andrade, Amsterdam 1927, 31 pag.
43938: HERTZBERGER, M. / B. HOUTHAKKER, - Veilingcatalogus liquidatie boeken Fa. R.W. P. de Vries, Amsterdam 1934, 89 pag.
59191: HERTZKA, TH., - Vrijland. Het beeld eener toekomst-mmatschappij, vertaald door K. ter Laannaar de 8e Duitse druk, Haarlem, Wezel [1895], 340 pag., geïll. geb.
3887: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H. - J.C. Kapteyn, zijn leven en werken. Groningen 1928, 176 p., geb., geïll.
20625: HERUER, L.M.M. E.A. ( RED. ) - Van griffel tot muis. 150 jaar katholiek onderwijs Leiden 1846-1996. Leiden 1996, 88 pag., geb., geïll.
8312: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 3e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1757.
8313: HERVEY, JAMES - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Vertaald uit het Engels. 4e druk. Amsterdam. K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1762.
42315: HERVEY, J. - Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den sterrenhemel en den winter. Naar den elfden druk uit het Engelsch vertaald. 2e druk, Amsterdam, v. Tongerlo en Houttuyn, 1758.
55045: HERVEZ, JEAN - Le baiser. Mignons et courtisanes au 16e siecle. Paris, Bibliotheque des curieux, 1924.
43022: HERVIEUX DE CHANTELOUP, J.C. - Traite curieux des serins de canarie / Naaukeurige verhandeling van de kanarievogels, behelzende een beschryving van den aart deezer vogels, hoe die te doen paaren, haare nesten te maaken, de jongen op te voeden, haar te leeren zingen en fluiten (...) door A. Moubach uit het Fransch vertaalt. Amsterdam, H. Schelte, 1712.
39262: "HERWAARDEN, J. V. (RED.);" - Lof der historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij, Rotterdam 1973, 412 pag.
36731: HERWAARDEN, G.W. V. E.A. (RED.) - Buitenplaatsen. Jaarboek monumentenzorg 1998, Zwolle 1998, 208 pag., geïll.
47550: HERWAARDEN, J. V., - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900, Rotterdam 1999, 240 pag., geb., geïll.
35354: HERWAARDEN, D. VAN - Prent ter gelegenheid van het theologisch propaedeutisch examen van D. van Herwaarden Utrecht 1876
26411: HERWAARDEN, J. V. E.A. - Geschiedenis van Dordrecht tot 1572, Hilversum 1996, 416 pag., geb., geïll., met stofomslag.
41800: HERWAARDEN, J. V. - Pelgrimstochten, Bussum 1974, 180 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37854: HERWEIJER, N. E.A. - Deventer getekend. Aquarellen en tekeningen (....) De Waag, Zutphen 1985, oblong, 96 pag., geb., geïll., met stofomslag.
5596: HERWEIJER, W.A. EN A.P. V.D. HOEK - Vijfhonderd jaren Herweijer, Puttershoek 1985, 528 p., geb., geïll.
35695: HERWERDEN, MARIA ANNA VAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van menstrueelen cyclus en puerperium Leiden Brill 1905
35696: HERWERDEN, CLAUDIUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Micro-organismen bij epidemische cerebro-spinaalmeningitis s'Hertogenbosch Robijns 1893
38649: HERWERDEN, P.J. VAN - Uit de geschiedenis van de zeilvaart. De Groninger zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw, Assen 1935, 122 pag., geïll. Originele uitgave.
32900: HERWERDEN, PIETER JOHANNES VAN , UIT AMBT-HARDENBERG - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en geuzen 1568-1572. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1932
19280: HERWERDEN, P.J. VAN - Uit de geschiedenis van de zeilvaart. De Groninger Zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw.
19253: HERWERDEN, P.J. VAN - Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk. Hugenoten en Geuzen, 1568-1572.
43484: HERWERDEN, P.J. VAN - Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen, Groningen 1947, 220 pag., geb., geïil. Goed exemplaar.
55364: HERWERDEN, J.D. VAN - Ervaringen en mededeelingen op een nog geheimzinnig gebied. 's Gravenhage, [1875].
57629: HERWERDEN, HENRICUS VAN, - De geschiedenis van den staat der rechtheid en val onzen eerste ouderen verklaard, Amsterdam 1787, 378+(4)p., orig. karton.
59530: "VAN HERWERDEN, PIETER JOHANNES; VON NASSAU, LUDWIG," - Het verblijf [verblyf] van Lodewijk [Lodewyk] van Nassau in Frankrijk [Frankryk], Assen : Van Gorcum, (1932), Proefschrift Groningen, phil. Diss, 220 p. Met apart kaartje inzake receptie na afloop aan het huisadres van Herwerden: Noorderhaven 3.
33641: HERWERDEN, HENRICUS VAN - Oratio inauguralis de recentiorum literarum cognitione futuro philologo haud contemnenda [...]
35523: "HERWIG, VOLCKMARUS JOHANNES, UIT JECHABURGO-SCHWARTZBURGICO; PRAESES: ERNESTI, JOHANN CHRISTOPHOR" - Diatribe historica de antiquo excommunicationis ritu [...] Wittenberg Martin Schultz ca 1700
30769: HERWIG, R.H. - De Fraeylemaborgh te Slochteren, pp. 145- 152 in Het Huis Oud en Nieuw, ca. 1914, geïll.
56989: "HERWIG, R.H.; " - Het oude klooster te Ter Apel, Extract Huis Oud en Nieuw, pp 353-365 (los), geïll.
28325: HERWIG, R.H. - De Fraeylema borgh te Slochteren, pp. 145 - 153 in Het Huis Oud en Nieuw 1914, geïll.
19427: HERWIJNEN, G. VAN - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland.
60307: HERZEELE, M.[?] C. VAN - Writer sharpening his pen
35013: HERZEELE, THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de contractibus nec nominatis Leiden Van Laar en Herdingh 1810
34072: HERZEELE, JOANNES JACOBUS PETRUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de excusationibus tutorum et curatorum ex jure Romano, et tutorum ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 182
39275: HERZEN, A.I. - Feiten en gedachten. Memoires. Tweede boek 1838-1847, Amsterdam 1984, 466 pag.
56104: HES, H.S., - Jewish physicians in the Netherlands 1600-1940, Assen 1980, 206 pag., geïll.
14455: HESMAN, GERRIT - Flaggeboek. Leeuwarden 1975, ill., 68 p.
8314: HESMAN, GERRIT - Christelyke aandachten of vlammende ziel-zuchten eener godvreesende ziele, met een goddelijk antwoord daar op passende. Met eene voorreden ter aanprijsinge van deze zinnebeeldige aandachten door Gerardus Outhof. Deventer, H.W. van Welbergen, 1728.
30948: HESMER, K.H. - Flaggen, wappen, daten. Die staaten der Erde von A-Z, Gütersloh o.j. [ ca. 1980?], 288 pag., hardback with dustjacket.
36643: HESPE, JOANNES CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM, SECRETARIS VAN OUDDORP BIJ ALKMAAR - Theses juridicae miscellaneae inaugurales Harderwijk J. Moojen 1781
53335: HESPEL, HENDRIK VAN DEN - Het leven en sterven van Johannes Karel Ellemer, den 22 Maart 1813 geguillotineerd te Middelburg ... in twee brieven aan eene wel geboorne vrouwe ***. Middelburg, S. van Benthem 1813.
60426: HESS, DAVID (1770-1843) - HOLLANDIA REGENERATA [Hollandia Regenerata: set title]
25563: HESS-BINGER, ELIZA - Berijmde vaderlandsche geschiedenis, Amsterdam [1933], 31 pag., geïll. ( door Felix Hess).
38369: HESSE, E - De wereld van de thee, 5e druk, Amsterdam 1980, 144 pag., geïll.
14646: HESSE - Stammfolge Haus Hessen des Stammes Brabant, Overdruk (Gen. Handbuch des Adels 25).
39015: HESSELINGEN, J. V. - Het levensverhaal van Jan van Hesselingen 1868-1963. Ervaringen en arbeidsomstandigheden . [ Zaanstreek. Commentaar: kleinzoon F. van Soeren], Zaandam 1998, 124 pag., oblong, geïll., geb.
35701: HESSELINK, HENDRIKUS EGBERTUS, UIT STAD ALMELO - Bijdrage tot de kennis der leucocytose Utrecht J. van Druten 1894
3856: HESSELINK, B. - Gerhard Jannink & Zonen te Enschede 1853-1938. Hengelo 1983, 293 p., geb., geïll.
28530: HESSELINK- V.D. RIET, T - De kerkgeschiedenis van Albergen en omstreken, Albergen 1987, 124 pag., geïll.
28795: HESSELINK- V.D. RIET, T. E.A. - Het schuldboek van Arend Kenkhuis, Amsterdam 2008, 493 pag., geb., geïll.
30851: HESSELINK- V.D. RIET, T - 1407- 1725. Van Hobergenhuis en St. Antoniusklooster Albergen, Albergen 2001, 356 pag., geb., geïll.
29125: HETTEMA, H. - Groote schoolatlas ter gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis, 11e druk, Zwolle 1927, 35 kaarten, geb.
19511: HETTEMA, H.25383 - De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd.
15396: HETTEMA, M., EN R.R. POSTHUMUS - Onze reis naar Sagelterland, benevens deszelfs geschiedenis, eene beschrijving van den aard, de zeden, de gewoonten enz. van deszelfs bewoners en eene korte schets en woordenlijst van hunne taal. Franeker: G. Ypma, 1836.
31233: HETTERSCHIJ, D.C.M. E.A. - Ter herinnering aan de wereldreis van H.M. K XVIII, vertrokken van Nieuwerdiep 14- 11- 1934, aangekomen te Soerabaja 11- 7-1935, Amsterdam 1935, 48 pag., geïll., oblong.
8158: HEUBACH, D. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Eine alte Karikaturensammlung. Ein Beitrag zur Geschichte der Karikatur, Straatsburg 1928, 34 p., geïll.
3924: HEUBES, H. - Knipscheer-Knipschaar. 400 Jahre Niederrheinisch-Holländische Schiffer. Stammfolgen und Beiträge zur Geschichte aller Knipscheer-Knipschaar Sippen in Deutschland und den Niederlanden 1500-1973. Keulen 1973, 442 p., geb., geïll.
1130: HEUFF AZ., J.A. - De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief. Arnhem, 1902, 137 p.
37244: HEUKELOM, G.W. V. - De geschiedenis en herstellingswerken van den Domtoren te Utrecht tot 1929, Utrecht 1929, 10 + 53 pag., geïll.
56985: "HEUKELOM, G.W. VAN; " - De restauratie van de Martini-toren te Groningen, pp 111-118 in Bulletin KNOB 1950, geïll.
36057: HEUKELOM, JAN VAN, UIT LEIDEN - Bijdrage tot de leer van het periculum Leiden De Breuk & Smits 1864
58725: HEUKELS, H., - Geillustreerde schoolflora voor Nederland, 11e druk, Groningen 1934, 933 pag., geb., geïll.
41875: HEULE, C. EN P. - Op des vaders roepstem. In our father´s footsteps. Ontario 1993, 64 +9 pag., geb., geìll. met stofomslag.
51010: HEUMANN, CHR. A. - De libris anonymis ac pseudonymis Schediasma, complectens observationes generales et spicilegium ad Vincentii Placii theatrum anonymorum et pseudonymorum. Jena, Bielcke, 1711.
37249: HEUPERS, E - Soest bij kaarslicht en tuitlamp, Den Haag 1978, 165 pag., geb., geïll.
37820: HEUPERS, E - Soest in grootvaders tijd, 's- Gravenhage 1975, 158 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37253: HEUPERS, E - De bijmannen van Soest, pp. 92- 103 in Neerlands Volksleven 1962/3, geïll.
26727: HEUPERS, E. - De gilden van Soest, Soest 1961, 111 pag., geb., geïll.
37254: HEUPERS, E - "Jan van den Dijssel, de laaste "" roaijmoaker ""van Soest, pp. 178- 188 in Neerlands Volksleven 1966."
37255: HEUPERS, E - Oude kost [ betr. Soest ], pp. 89- 96 in Neerlands Volksleven 17, nr. 1.
44076: "HEUPERS, E.;" - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe deel I, Amsterdam 1979, 308 pag., geïll.
30728: HEURCK, E.V. EN G.J. BOEKENOOGEN - Notes sur quelques imageries de L' Europe, Antwerpen 1910, 141 pag., geïll. [ extract uit Histoire de l'imagerie populaire Flamande et de ses rapports avec les imageries etrangeres ]
30419: HEURCK, E. VAN EN G.J. BOEKENOOGEN - "L' Imagerie populaire des Pays- Bas; Belgique- Hollande. Parijs 1930, 196 pag., geïll. "
34325: HEURNIUS VAN GALEN, JOHAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de expropriatione utilitatis publicae causa [...] 's Gravenhage J. Roering 1839
39448: HEUSDE, PH. W. V. - C.W. de Rhoer, gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, Utrecht 1821, 76 pag.
38898: HEUSDE, PHIL. GUIL., VAN - Diatribe in civitatas antiquas, z.pl. 1817, 92 pag., 4o., orig. kartonnen omslag.
33192: HEUSDE, ANDREAS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Diatribe in locum philosophiae moralis qui est de consolatione apud Graecos [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
33307: HEUSDE, ANDREAS CORNELIUS VAN, UIT UTRECHT - Disquisitio historico-juridica de lege poetelia papiria [...] Utrecht Paddenburgh & Co. 1841
37032: HEUSDEN, G.H.V. - Van Nieuwediep tot Groot Den Helder. Geschiedenis van Noordhollands Noordpunt, Den Helder 1954, 239 pag., geb., geïll., met uitvouwbare kaart.
3734: HEUSDEN, W.C. VAN - Het geslachts-register van de familie Van Heusden, met de aanverwante takken, naar de officiële inlichtingen van 1716 af, tot de achterkleinkinderen van Jacob van Heusden, predikant te Hilvarenbeek. 's-Hertogenbosch 1888, 70 p.
37776: HEUSDEN, G.H. V. - Den Helder, stad van mijn dromen, Hilversum 1960, 264 pag., geïll., geb.
51627: HEUSDEN, A.A., V., - Handboek der aardrijkskunde, staatsinrigting, staatshuishouding en statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, Haarlem 1866, 654 pag., gebonden in half leer.
16415: HEUSDEN - Heusden. Uitg. Stichting V.V.V. Heusden en omstreken [ca. 1970?], 24 p., gestencild.
22462: HEUSDEN, VAN DEN HEUVEL, CLOCKENBERG - Stuk in een rechtzaak voor het gerecht te Heusden tussen Hendrik Ariensz. van den Heuvel, in de wandeling genaamd Caat den Boershens, wonende te Nieuwkuyk en Jan Clockenberg, wonende op de Haarsteeg onder Hedikhuysen. 1745. Manuscript, folio, 1 p.
33882: HEUSDEN, HENRICUS ANTONIUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de origine majestatis aut meri imperii [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1793
53337: HEUSDEN JZ., C.J. VAN - "Merkwaardige lotgevallen van twee misdadigers, vader en zoon; eene bijdrage tot de kennis van de gevorderde beschaving in het stellige regt, en van het nog gebrekkige in de tegenwoordige lijfstraffelijke wetten. 2 delen, Breda, F.B. Hollingerus Pijpers, 1824."
52432: HEUSINGER, C.F. / J.C. IHLING / F.A. BROCKHAUS - Leipziger handwörterbuch der Handlungs-Adress-Buche (die Firmen und Geschäfte der wichtigsten Handlungshäuser in ganz Europa enthaltend). 2 delen in 3 banden, Leipzig, Brockhaus, 1819.
24964: HEUSSEN, H. VAN - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland.
24967: HEUSSEN, H.F. VAN - Oudheden en gestichten van Delft en Delfland mitsgaders van ‘s Gravenhage.
24930: HEUSSEN, H. F. VAN - Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvrieland.
24962: HEUSSEN, H. VAN - Historie ofte beschryving van ‘t Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelyke en geestelyke gebouwen (...).
42321: HEUSSEN, H. V. / H. V. RIJN - Oudheden en gestichten van Zeeland. 2 delen, Leiden, Chr. Verwey, 1722.
43220: HEUSSON, JOH. CHRISTIAN - Diluvium Franconicum Magnum, das ist Wahrhaffte und Historische Nachricht von der grossen Fraenkischen Wasser-Fluth (...) zwischen dem 29 und 30 Sept 1732 (...) wie auch (...) Uberschwemmung und Verwustung verschiedener Provintzen von Europa, so in Portugall, Frankreich, Italien und der Schweitz (...) beschreibung (...) von den grosten Pfahle an denen dammen und deichen durchbohren und zernagen. Franfurt, Bronner, 1733.
25093: HEUTERUS, PONTUS - Genealogiae praecipuarum aliquot e Gallia, Francica, ac Belgica familiarum. Antwerpen, Chr. Plantijn, 1583.
19591: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch boerenleven het heele jaar rond., 3e druk.
19592: HEUVEL, H.W. - Nagelaten werk.
58532: HEUVEL, H.H. V.D., - Antwoord op de vraag voorgesteld door de Holl. My. der Weetenschappen te Haarlem, welke is de grond van Hollandsch Koophandel, Haarlem [z.jr.]. Gebonden met A. Rogge, Tweede antwoord [op dezelfde vraag], en C. Zillesen, Derde antwoord.
53338: HEUVEL, H.M. VAN DEN - De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811. Leiden 1977-1987 [Rijnland, Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken, dubbeljaargang 14 en 15].
8318: HEUVELMAN, G. - Verzen. Den Haag, J.S. Dijkhoff, 1903.
43304: HEUVEN- V. NES, E. VAN - Koning Willem III en de watersnoodramp van 1861, Zutphen 1994, 46 pag., geïll.
43234: HEY, HENDRIK - Ter gedachtenisse der ontzettendste rampen door den geduchten storm en watervloed tusschen den 30 en 31 Januarij dezes jaars 1809 in het Koningryk Holland voorgevallen. Dordrecht, Bonte, 1809, [gedicht].
21041: HEY, D.G. - An English rural community. Myddle under the Tudors and Stuarts. Leicester 1974, 260 pag., ill., hardcover with dust jacket. Good copy.
40371: HEY, ANS, - [ Complete set van 16 prentbriefkaarten met afbeeldingen van beeldhouwwerken, ca. 1990?].
25382: HEYBROEK, J.F. E.A. - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum J.W. Schulte Nordtholt, Amsterdam 1985, 198 pag., geb. met stofomslag.
37196: HEYCK, E - Geschichte der Herzoge von Zahringen, Freiburg 1891, 607, half leather binding. Splendid copy.
43453: HEYCK, ED - Wilhelm von Oranien und die entstehung der freien Niederlande, Bielefeld 1908, 140 pag., geïll.
32982: HEYDANUS, JOANNES GUILIELMUS, UIT WEESP - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis divisione ab adscendentibus inter descendentes facta [...] Utrecht N. van der Monde 1837
26248: HEYDEN, L.J. V.D. - Uit het verleden en het heden van katholiek Leeuwarden, Groningen z.j., 95 pag.
37757: HEYDEN, J.J. V.J. V.D. - Inventaris van het archief van de beurzenstichting voo de stad en Meijerij van 's- Hertogenbosch, 1374- 1795, 's- Hertogenbosch 1979, 151 pag.
33884: HEYDENDAAL, JOHANNES, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de emendatione et interpretatione legum [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
1134: HEYDENREICH, EDUARD - Handbuch der praktischen Genealogie. 2 dln. Leipzig 1913. Geb., geïll., 398+483 p.
36951: HEYENBROCK, H. EN A. DEELEN - Aardewerk, Amsterdam, Kosmos, z.j. 27 pag., geïll. [ uitgave Museum van den Arbeid ].
36158: "HEYLAND, ANTONIO AUGUSTO, UIT LEIPZIG; PRAESES: LIEBE, CHRISTIAN SIGMUND" - Romam Babylonem ex nummis adversus V.C.Ioannem Harduinum S.J. .... Leipzig J.H.Koenig 1714
34598: HEYLIGER, V. A., UIT RIO DEMERARA - XIII theses juridicae. 1790
33086: HEYMAN, ALBERTUS, UIT SEMARANG - De Timor-tractaten (1859 en 1893). Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
54451: HEYMANS, CH. S. - De ware Mata Hari, courtisane en spionne, ingeleid en bewerkt door G. Nypels. Maastricht, [1952]
15399: HEYN JR., JAN - Holland hails you. Facts and figures about people, things and country for the use of the allied soldiers serving overhere at the time. [Wormerveer]: The flower garden press [= Meyer‘s Boek- en Handelsdrukkerij], 1945.
6225: HEYNINGEN, L.A. VAN - Energiek en ondernemend. 150 Jaar olie en vernisfabriek L. Vliegenthart B.V. Delft, Delft 1989, 96 p., geb., geïll.
5600: HEYNINGEN, B. V. - Geslacht-lijst van de familie Van Heyningen, afstammende van Evert van Heyningen, Amsterdam [`1834], 4 + 46 p., geb. (modern half linnen)
35290: HEYNS, STEPHANI PETRI, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Commentatio ad quaestionem theologicam [.....] 1833
34886: HEYNSIUS, A. - Feestrede bij het derde eeuwfeest der Leidsche hoogeschool Leiden A.H. Adriani 1875
33087: HEYNSIUS, A. - De vertering van weelde in de dierlijke huishouding. Inwijdingsrede bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt in de physiologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
34887: HEYNSIUS, A. - Discours solennel prononce [...] pour le jubile de l'universite de Leiden Leiden A.H. Adriani 1875
33642: HEYNSIUS, A. - Redevoering over het tegenwoordig standpunt der physiologie en haar verband met de geneeskunde [...]
60099: HEYSE, D. NAAR CRONENBERG & WOLFF EN W.F. VERSTEEG - Kaart van het gouvernement Sumatra's westkust (A). Behelzende de noordhelft der residentie Tapanoeli of de eigenlijke Battalanden van Singkel tot Ankola
60100: HEYSE, D. NAAR CRONENBERG & WOLFF EN W.F. VERSTEEG - Kaart van het gouvernement Sumatra's westkust (C). Bevattende het middendeel der residentie Padangsche Boven en het noorderdeel der residentie Padangsche Benedenlanden begrepen tusschen de bergen Ophir en Talang
60101: HEYSE, D. NAAR CRONENBERG & WOLFF EN W.F. VERSTEEG - Kaart van het gouvernement Sumatra's westkust (D) bevattende het zuidelijkste deel der residentie Padangsche Bovenlanden en van de residentie Padangsche Benedenlanden: de zuidelijke afdeeling en het regentschap Indrapoera
33885: HEYST, DAVID VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio theologica inauguralis de judaeo-christianismo ejusque vi et efficacitate, quam exseruit in rem christianam, seculo primo [...] Leiden Wed. D. du Saar 1828
51227: HEYST, M.G.M.A. VAN, - Album promotorum Limburgensium 1600-1980. Voorlopige lijst van Limburgse doctores. Een genealogische bijdrage tot de geschiedenis van de wetenschapsbeoefening in Nederlands-Limburg, Maastricht 1982, 128 pag.
59299: HEYTING, AUGUST, - Simboliek in ons letterschrift en onze taal, met enkele tekeningen en bijlagen. Rede voor de kelto-Germaanse Studiekring Yggdrasil. In honderd genummerde en ondertekende exemplaren, Den Haag Trifos 1941. 41 pp en IV pp. Getypt cahier met Trifos ex libris voorop. zeldzaam.
51201: HEYTING, AUGUST, - Willem Bilderdijk als dichter. Nieuwe studies. Deel 1, Verwey en Bilderdijk, 's-Gravenhage 1931, Deel 2, Versbeschouwing, 's-Gravenhage 1940, 240+188 pag.
31008: HEZEMANS, H - De gebroeders Hezenmans, z.pl. [ 1978 ], 63 pag., geïll.
20294: HEZEMANS, H - Uit hezelfde hout gesneden. Een genealogisch-biografiche schets over Hezemansen, Sprundel 1979, 71 p., geill.
36861: HEZENMANS, J.C.A. - De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch en hare geschiedenis. 's-Hertogenbosch 1866, 336 pag., geb., geïll. (met 3 gravures en een ingeplakte foto).
43750: HICHTUM, N. VAN, - Anton Pieck. Sprookjeswereld. Houten 1987, 120 pag., geb., geïll. met stofomslag.
36393: "HICKMANN JOHANN GUNTH., UIT BATTBERG; PRAESES: STOLL, LUDWIG J." - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio II Leipzig Fleischer 1689
28510: HIDDEMA, W - Och, wat in lieve kienders. Vier eeuwen 'Klaarkampster Weeshuis' te Franeker, Franeker 1997, 117 pag., geb., geïll.
32633: HIDDEMA JONGSMA, GEORGIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione: An delinquendi conatus poena sit afficiendus [...] a delicto consummando et conficiendo abstineat? [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33338: HIDDINGA, HARMEN, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis, de vi legis novae in ultimas voluntates, ante conditas, post eam morte confirmatas [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
34313: HIDDINGA, KLAAS, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de praetore Romano creditoribus hereditariis auxilium ferente, dato jure postulandi separationem [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1823
35844: HIDDINGH, HENDRIK JONAS VAN DER POEL, UIT ASSEN - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
33339: HIDDINGH, CORNELIUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen academicum inaugurale de iis, quae requiruntur in teste testamentario [...] Assen T.J. van Tricht 1840
33340: HIDDINGH, GUILIELMUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Disputatio juridica inauguralis, de necessariis transactionum requisitis, ex jure civili Gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
53348: HIDDINGH, W.F. - Landlooperij, Groningen 1894 [juridische dissertatie].
27952: HIEBINK, H - Het zendelinghuis [ te Rotterdam ] van het Nederlandsche zendeling genootschap in 1855, Rotterdam 1855, 116 pag.
53349: HIELKEMA, W. - Ons nieuwe strafstelsel. Wenken en lessen ontleend aan de ervaring uit het dwangopvoedingswezen. Rede, uitgesproken op het congres der vakgroep justitiepersoneel van den C.N.A.B., 25 september 1924. Den Haag, 1924.
36276: "HIERONYMUS [HIERONYMI], HENRICUS; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS" - Dissertatio chronologica de aetate mundi Wittenberg M. Wendt 1662
20636: HIGGS, D. ( ED. ) - Queer sites. Gay urban histories since 1600. Londen 1999, 214 pag., geïll., paperback. Good copy.
8319: "HIGT, ERNST WILLEM; SAM. WERENFELS" - Redevoering over de tooneelspelen, opgesteld door den wijdberoemden Sam. Werenfels [...], uit het latijn vertaald door Ernst Willem Higt, waar achter volgt Lof der tooneelpoëzij door denzelfden. Leeuwarden, Willem Coulon, 1746.
8320: HIGT, ERNST WILLEM - Carmen trochaicum in reditum veris. Alkmaar, Jacobus Maagh, 1758.
34710: HIJLCKAMA, BAVIUS ANTONIUS VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale quo ad examen revocatur sententiav. Cl. Thibaut [...] Groningen W. Kamerling 1808
37646: HIJMA, B - Textiel- historische gids. Collecties bij Nederlandse archiefdiensten, bibliotheken en musea, Amsterdam 1991, 265 pag.
35342: HIJMANS VAN DEN BERGH, H.M. - Prent op de promotie van Mr H.M.Hijmans van den Bergh, naar een tekening van W. Leendertz Wzn. Amsterdam Roeloffzen, Hubner & van Santen 1905
35970: HIJMANS, EDMOND HENRY, UIT TIEL - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
54838: HIJMANS, A. - Oorzaak en bestrijding van zedeloosheid onder de tegenwoordige jeugd. Zutphen, 1934.
32384: HIJMANS VAN DEN BERGH, LOUIS JACOB, UIT ROTTERDAM - Opeenvolgen van rechtsregels. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1928
54858: HIJMANS, A. - Oorzaak en bestrijding der zedeloosheid onder de tegenwoordige jeugd. Rede (...) op de Alg. Verg. v.d. Nat. Vrouwenraad van Ned. 23-4-1931. Leiden, 1931.
41844: HIJMANS, H - Het huis aan de Boschkant, op den hoek van het Korte Voorhout te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1922, 76 pag., geïll.
24585: HILARIDES, J. - [Myn] Ujthangbord als burger en boekverkooper in de Hoochstraat te Dokkom, alwaar het caartspel en ergernissen bejde ten toon staan. No pl., 1695.
27060: HILCKMANN, M. E.A. - Schilderijen van Eibert den Herder. Zutphen 1991, 96 pag., geïll.
36418: HILDEBRAND, JOACHIM - De natalitiis veterum sacris et profanis Helmstedt G.W. Hamm 1661
6928: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 11e herziene druk. (Volksuitgaaf.) Haarlem, Erven F. Bohn, 1877.
6921: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 16e herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1886.
6919: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851. [2 delen in 1 band]
6929: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 19e herziene druk. (Volksuitgaaf.) Haarlem, Erven F. Bohn, 1896.
6922: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851.
6925: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. Haarlem, Erven F. Bohn, 1887.
6926: "[BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND" - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. 2e, geheel herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1888.
35527: HILDEBRAND, JOACHIM - De nuptiis veterum Christianorum libellus [...] Helmstedt Georg Wolfgang Hamm 1701
1145: "HILDEBRANDT, AD.M.; MAX HEIDEN" - Uebersicht über die Heraldische Ausstellung veranstaltet vom Verein `Herold' aus Anlass seines 25jährigen Bestehens, im Lichthofe des königlichen Kunstgewerbe-Museums zu Berlin. Berlijn 1894. Geb., 64 p.
1141: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Alphabet. 2de druk. Frankfurt a.M. 1884. Groot-4°.
60521: HILDEBRANDT, MARIE [ILLUSTRATOR: RABIER, BENJAMIN] - Geschiedenis van den Haan Kantekleer. Door Marie Hildebrandt, met platen van Benjamin Rabier. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1910.
1139: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Alleen het tekstgedeelte, los.
25296: HILDEBRANDT, A.M. UND A. CLOSS (ED.) - Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familiënkunde, jrg. 36 (1905): 59 (1928): 62(1931): 63 (1932). Bound. Preis pro jahr: 30
41083: HILDEBRANDT, V.H. - Zeven en een halve eeuw abdijkerk Loosduinen, Loosduinen 1978, geïll.
44126: HILDEBRANDT, MARIE [ILLUSTRATOR: ELLIOTT, HARRY] - Uit het land van Dickens. Vrij naar Jerome Doucet door Marie Hildebrandt, Amsterdam, van Holkema en Warendorf, n. d. [ca. 1908].
1140: HILDEBRANDT, AD.M., - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. [Tweede druk.] Berlijn 1884. Geb., geïll., 44+48 p.
1138: HILDEBRANDT, AD.M. - "Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Geïll., 43 p.tekst; Met 40 platen met heraldische figuren e.d."
47186: HILFERT, - Gooische omstreken, I Van groote steenen, Hilversum 1917, 31 pag.
43845: HILGENFELDT, C.L., - Johann Sebastian Bach's leben, wirken und werke, Leipzig 1850, 10+182+(10) pag.
57122: HILGER, W. (INL.), - Das altere gebetbuch Maximilians I, facsimile, Graz, 1973.
51164: HILKER, H.A., - Ten First Street, Southeast. Congress builds a library, 1886-1897, Washington 1980, 102 pag., ill.
28139: HILKHUIJSEN, J.W.L. E.A. - Open slot. Sluitwerk en slotenmakers in Nederland uit de 15e en 19e eeuw, Groningen 1986, 111 pag., geïll.
59052: HILL, JOHN SIR (PSEUD. ABRAHAM JOHNSON)., - "LUCINA SINE CONCUBITU: A LETTER HUMBLY ADDRESS'D TO THE ROYAL SOCIETY. Letter (from the 18th century) ""In which Is proved by most Incontestable Evidence, drawn from Reason and Practice, that a Woman may conceive and be brought to Bed without any Commerce with Man."" First printed in 1750."
28517: HILLE- GAERTHE, C.M. V. - Zwolse mijmeringen. Herinneringen aan de jaren 1881-1914, 3e druk, Zwolle [ ca. 1969], 71 pag., geïll., geb. met buikbandje. Goed exemplaar.
32958: HILLE RIS LAMBERS, CORNELIS, UIT MAASSLUIS - De kerkhervorming op de Veluwe 1523-1578. Bijdrage tot de geschiedenis van het Protestantisme in Noord-Nederland. Academisch proefschrift [...] Barneveld G.W. Boonstra 1890
55927: HILLE RIS LAMBERS, C., - Afscheidrede van Dr. C. Hille Ris Lambers, pred. Herv. Gem. Haaksbergen bij zijn vertrek naar Jorwerd, 18-8-1907, 11 pag., ing.
55928: HILLE RIS LAMBERS, C., - Diverse preken: Het evangelie door de eenvoudigen verstaan, Jorwerd 1907: Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen, Venhuizen 1897: Ziet dan toe, hoe gij hoort, Lith 1927: Getrouw aan Gods stem in ons, emeritius, 1945: Des menschen heerschappij, Jouwerd z.j. (4 ex.): Waakt en werkt (met J.G.C. Joosting en L. Revoyre, Zaltbommel 1910.
1147: HILLE, W. VAN (RED.) - Vlaams kwartierstatenboek, deel I. Handzame 1969. Geb., oblong, 100 staten en register.
34888: HILLERS, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio metaphysica qua id , quod dubium est in quaestione de creato mundo optimo illustratur Groningen Spandaw 1754
15401: HILLS, ROBERT - Sketches in Flanders and Holland, with some account of a tour through parts of those countries, shortly after the battle of Waterloo, in a series of letters to a friend, Londen: Haines & Turner, 1816
6209: HILTEN, W. V. - "Hoe betovergrootvader in discussie raakte met de gereformeerde kerk in Katwijk; overgrootvader “het bestond in verkeerd te spelen” (...); grootvader de gemeente des Heeren 52 jaar lang, samen met zijn kerkorgel, liet zingen, [Oegstgeest] 1986, 89 p., geb., geïll."
25390: HILTEN, D.A. V. - Van capitulatie tot capitulatie, Leiden 1949, 327 pag., geb., geïll. ( met 37 losse kaarten).
28469: HILTEN, W. V. - Noordwijk als badplaats, Noordwijk 1986, 64 pag., geïll.
35206: HILTERMAN, THEODOOR IGNACE KAREL MARIA, UIT AMSTERDAM - Het beroepsgeheim, van den journalist Amsterdam J.H. de Bussy 1910
38810: HILTERMAN, G.B.J. - Land om land. Een beschouwing over de mogelijkheid onzer grenzen met Duitsland naar het oosten te verleggen, Amsterdam 1945, 97 pag.
16417: HILVARENBEEK - Souvenir aan het Landgoed “De Utrecht”, z.pl., z.j. [ca. 1915], 78 p, oblong.
16419: HILVERSUM - Hilversum en De Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygiënisch en sociaal oogpunt beschouwd, door J.G.J.J. Mol, Utrecht, Van der Post, 1876, 134 p.
16420: HILVERSUM - Naar Hilversum! Uitg. door de V.V.V., Hilversum 1921, 120 p.
36251: HINCKELMANN, ABRAHAM, RECTOR GYMNASIUM LUBECK - Sylloge vocum et phraseon Rabbinicarum obscuriorum in usum Tyronum studii Rabbinici Lubeck Schmalhertzianis 1675
30450: HIND, A.M. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914, New York, Dover 1963 after the ed 1923, 487 pag., ill., a very usefull book!
38594: HINDLEY, G. (ED.) - Larousse Encyclopedia of Music, 6th impression, London 1977, 576 pag., hardback with dust wrap, ill. Good copy.
6569: HINGMAN, J.H. - Alphabetische index op de boedelpapieren van de Weeskamer te Delft
25326: HINGMAN, J.H. - Alphabetische index op de boedelpapieren van de weeskamer te Delft, Delft 1974, 23 pag., gestencild
35335: HINGST, J. - Prent betreffende de promotie van Mr. J. Hingst, naar een tekening van S. de Clercq 1901
31590: HINGST, SYBRAND JAN, UIT AMSTERDAM - Commentatio de bonorum possessione [...] Amsterdam J. Müller 1858
34217: HINLOPEN, JANUS ANNE ELIZA, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens quaestiones excodice civili Francico [...] Utrecht N. van der Monde 1833
34218: HINLOPEN, JANUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens observationes ad locum codicis civilis, de his quibus ob ingenii imbecillitatem dementiam et furorem bonis interdictum est [...] Utrecht N. van der Monde 1832
17297: HINLOPEN, JACOBUS - De viering van de 50jarige dienst aan Christus gemeente te Utrecht, den 29-11-1801, door Jacobus Hinlopen, na vijftig jaren in de herinnering verlevendigd door zijnen achter-kleinzoon F.C. Hinlopen, predikant te Haarlem, Haarlem, A.C. Kruseman, 1851, 8°: 8 + 32 p.
31830: HINLOPEN, JELMERUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de successione irregulari, praesertim liberorum naturalium, ex codice civili [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
40606: HINLOPEN, F.C. - De 18de Junij 1856 en de 28ste Junij 1857 in den Anna Paulowna Polder. Met eene beknopte geschiedenis van de stichting der Herv. Gemeente aldaar door J.C. de Leeuw, Haarlem 1858, 70 pag., beschadigd papieren omslag.
35754: HINS, COERT HENDRIK, UIT DORDRECHT - Inleiding tot een catalogus van plaatsen en eigenbewegingen van 1533 roode sterren z.p. Taconis 1925
26632: HINSBERGEN, PH.J.C.G. VAN - "Bronnen voor de geschiedenis van Zeist. Deel I afl. I (1957); deel I afl 2; deel I afl. 3; deel I afl. 4; deel I afl. 5; deel II afl 1;deel II afl 2; deel III afl. I (1980) . Prijs per afl. 15 euro."
31458: HINSBERGEN, PH. J. C.J. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, 3 delen, Assen 1957- Rotterdam 1996. Deel 1 + 2 gebonden, deel 3 ing. Compleet exemplaar in goede staat. Deel 1: 550 pag., II 397 pag. en deel III 369 pag.
36140: "HINSCH, CHRISTIANO, UIT HAMBURG; PRAESES: DATHE, HIERONYMUS" - De liberarum imperii civitatum potestate majestatis aemula Wittenberg J.M.Goderitsch 1692
32886: HINTE, ENGELBERT VAN, UIT DOKKUM - Sociale en economische geografie van Harlingen. Academisch proefschrift [...] Harlingen Nico Poort 1936
28487: HINTE, E.V. - De kanalen Groningen-Lemmer en Groningen-Harlingen, pp. 161-173 in T.K.N.A.G. 1940.
1148: HINTE, JACOB VAN - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19de en 20ste eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika. (Diss.) 2 dln. Groningen 1928. Geb. (niet uniform), geïll., 499+626 p.
1149: HINTE, JACOB VAN - Een Nederlandsche nederzetting in Denemarken. Storemagleby, het Hollandersdorp op Amager. Extract Tijdschr. Kon. Aardrijksk. Genootsch. (1938), 70 p., geïll.
32411: HINÜBER, GEORG HEINRICH - Exercitatio de iure statuum S. R. G. I. dotis subsidia filiarum illustrium a subditis exigendi per observantiam stabilito Frankfurt / Leipzig J.W. Schmid 1756
38498: HINZE, F. (RED.) - "Das Bücherlesen. Fakten und Motive. eine Untersuchung (...), Hamburg 1968, 153 pag. Vertaling van ""Lezen van boeken""."
30275: HINZE, E. - Feldscherer und Feldmedici in Deutschen wie fremden heeren und flotten ( Biographischen Lexicon Deutschen militararzte bis 1870 ). Band I, Band II, heft I und Band II, lieferung 2 ( Hannover 1979- 1980 ).
3747: HIOOLEN, C.N.J. - Het geslacht Hioolen. Delft 1915, 120 p., geb., geïll., Oud-Hollands papier, met tabellen.
59330: HIORT-LORENZEN, H.R., - Annuaire Genealogique des Maisons Souveraines en Europa, Berlin 1883, 256 pag.
38738: HIPP, M.TH., - Mythes et réalités. Enquête sur le roman et les mémoires (1660-1700), Paris 1976, 585 pag.
8323: HIPPOLYTUS - De verreezene Hippolytus, ontdekkende de natuur, eigenschappen, toomelooze hartstochten, onkuische liefde, en ydelheid der vrouwen. [...] Amsterdam, Jacob van Royen, 1711.
47545: HIPPON, A. / P.W. FLORIS, - Sevende reys na Oost-Indien (....) door kapiteyn Antony Hippon (....) Dag-register van Pieter Williamson Floris na Patana en Siam (...) gedaan in het jaar 1611, Leiden, v.d. Aa, 1707, 42+(6) pag.
53350: HIRS, FRANZ-JOSEPH - Op naar sodom. Voorstel tot een theologie van de verkeerde kant. Scriptie Kath. Universiteit, Nijmegen 1983.
38737: HIRSCH, A. - Bürgertum und Barock im deutschen Roman, 3e Auflage, Köln 1979, 163 pag.,
51880: "HIRSCHBERG, L.;" - Erinnerungen eines bibliophilen, 2e Auflage, Berlin 1922, 208 pag., geb.
20969: HIRSCHFELD, MAGNUS - Geschlechtskunde auf grund dreissigjahriger Forschung und Erfahrung bearbeitet. 5 Bände, Stuttgart 1926-1930, ca. 3500 pag. Sehr gutes exemplaar in blau leinwand.
53351: HIRSCHFELD, MAGNUS - Sittengeschichte des Weltkrieges, 2 delen, Leipzig/Wenen, 1930.
59472: HIRSCHIG, A. DR., - Feestzang der natie toegezongen, tegen de plegtige inhuldiging van Koning Willem III, welke plaats zal hebben te Amsterdam, in de Nieuwe Kerk, op 12 mei 1849, Alkmaar 1849, 11 pag.
29042: HIRSCHMANN, O. - Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte IX : Hendrick Goltzius als maler 1600-1617, 's-Gravenhage 1916, 104 pag. + ill.
36904: HIRSCHMANN, G - Das Nürnberger Patriziat im Königreich Bayern 1806-1918, Nürnberg 1971, 203 pag., geïll.
8325: HIRSCHMANN, A.M. - Uit de courant. Blijspel in één bedrijf. Enschede, M.J. van der Loeff, 1885.
15342: HIRZEL, LUDWIG - Albrecht Hallers Tagebücher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England 1723-1727, Leipzig: Hirzel, 1883
2448: SPIEGEL HISTORIAEL. - Themanummer Genealogie: jrg. 21 (1986), nr. 11, 50 p., geïll.
16895: SPIEGEL HISTORIAEL - Themanummer Reizen: van bedevaart, Baedeker en boottochten, jrg. 39 (2004) nr 7/8 (pp 287-358).
38363: HISTORICUS [= R. CADBURY ] - Cacoa: all about it. Londen 1892, 114 pag., geb., geïll.
55971: HOARE, D., - Advanced calligraphic techniques, ideas in action, London, 1989.
7833: HOBBY - Hobby en Oud Nederland. 4 jaargangen.
37800: "HOBIJN, M. E.A.;" - Textiel in beeld, werk en visie van 34 Nederlandse textielkunstenaars, De Bilt 1974, 103 pag., geb., geïll.
39566: "HOBOKEN, W.J. VAN;" - Supplement-inventaris van de archieven der voormalige gemeenten Ransdorp en Buiksloot, Amsterdam 1955, 53 pag.
55652: HOBSBAWM, E.J. - Bandits. Revised edition, New York, 1981.
51033: HOCHSTETTER, FERD. VON - Gesammelte Reise-berichte von der erdumsegelung der Fregatte Novara, 1857-1859. Wien, 1885.
47432: HOCKER, O., - Friedrich der Grosse als Feldheer und herrscher, 5e Auflage, Leipzig [ca,1900], 207 + 16 pag. Orig. linen.
32553: HODDE, KEES CAMILLE, UIT AMSTERDAM - Cephalic vascular patterns in the rat [...] Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rodopi 1981
56832: GIJSBERTI HODENPIJL, - De werkkring der Nederlandsche Marine, Haarlem, 1886, 151 pag.
30362: HODNETT, E - Marcus Gheeraerts the elder, of Bruges, London and Antwerp, Utrecht 1971, 86 pag. + 60 plates, hardback.
35824: HOEBEN, GERARDUS WILHELMUS MARIE, UIT BREDA - Over een centrum oculo-spinale Nijmegen W.Fellinga 1896
7930: HOEBEN, A.H. - Noord-Brabants Wapenrepertorium, deel I.
38298: HOEBEN, J - Zeven eeuwen Haarlem, 5e druk, Haarlem 1975, oblong, 335 pag., geb., geïll.
26893: HOECK, F. V. - Culemburgensia. Rond een request, pp. 201-225 in Archief Aartsbisdom Utrecht, 1935.
39918: HOECK, F. VAN - De Jezuiten te Nijmegen, 's- Hertogenbosch 1921, 215 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
26253: HOECK, F. V. - De Jezuieten-Statie te Doesburg 1628-1722, pp. 138-165 in Archief voor de geschiedenis van aartsbisdom Utrecht 67(1948).
26254: HOECK, F. V. - De Jezuieten-Statie te Culemborg, pp. 62-94 in het Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 57 (1933).
3753: HOECKEMA - Johannes Ennes Hoeckema 1604-1667, de Sneker koopman en zijn familie. Hoekema-reeks nr. 1, Nederlandse vertaling, 24 p.
30375: HOED, J. DEN - Uit de geschiedenis van molens in het Graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg, Zutphen 1971, 35 pag., geïll.
35732: HOEDEN, JACOB VAN DER, UIT UTRECHT - De complementbindingsreactie bij echinococcose van mensch en dier Berlijn E. Ebering 1922
3846: HOEDERATH, H.TH. - Zur Geschichte der Grafen von Isenberg und ihre Nachkommen. Overdr., 5 p.
43048: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing, met een voorrede van P.J. Kaiser. Leiden, Brill, 1887.
58791: HOEFER, F.A., GEP. OFFICIER DER ARTILLERIE., - Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars, Rotterdam, A. Eeltjes,1888.
41438: HOEFER, F.A - Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch, Arnhem 1908, 123 pag., geïll.
57363: "HOEFER, F.A.; " - Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars, Rotterdam 1888.
58571: HOEFER, F.A., - De trouwzaal in het raadhuis te Zwolle, pp. 145-153 in Bouwkunst 1909, geïll.
56883: "HOEFER, F.A.; " - Mededeelingen omtrent de monumenten van Harderwijk [Hattem, Elburg], Oudheidk. Jaarboek 1923, pp 103-161, geïll.
58567: HOEFER, F.A., - Het raadhuis te Hasselt, Extract Huis Oud en Nieuw 1908, pp. 83-91, geïll.
42242: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing. Leiden, 1887.
34078: HOEFHAMER, GERH. ANDR., UIT ELBURG - Specimen juridicum inauhurale exhibens animadversiones nonnullas ad locum ex codice legum civilium de successione, quae regularis vulgo dicitur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
57044: HOEFNAGEL, K., - Ziekten en gebreken van het rundvee, Gouda, 1907.
53355: HOEFNAGELS, G.P. - Witte boordencriminaliteit, Assen, 1981.
4947: HOEFSLAG - De Hoefslag / Het Hoefblad. Kroniek van de familie-vereniging Voorhoeve. Nrs. 2 (1966) t/m 12 (1976) en 16 (1982)
41250: HOEK, C - La maison Forte aux Pays-Bas, overdruk 1984, p. 113-136, geïll.
41118: HOEK, C. E.A. (RED.) - Een eiland in de Delta, Rotterdam 1973, 32 pag., geïll.
25623: HOEK OSTENDE, J.H. V.D. - Inventaris van de archieven der hersteld Evangelisch Luthersche gemeente te Amsterdam 1791-1952, Amsterdam 1957, 72 pag.
47770: HOEK, W. V.D., - De Koninklijke Marechausse in de Nederlandse samenleving, z.pl., 1975, 318 pag., geb., geïll. met stofomslag.
28513: HOEK, D - Wanneer is Vriezenveen ontstaan? pp. 125-140 in Driemaandelijkse Bladen 1966.
43041: HOEK, KORNELIS VAN - De vernederde en verhoogde Kristus. 3e druk, Amsterdam, ter Beek, 1725.
41063: HOEK, C - De woning van de abt van Egmond te Kethel, genaamd Polre, overdruk Rotterdam Jrb. 1981, pp. 207-218, geïll.
39567: "HOEK OSTENDE, J.H. V.D.;" - Inventaris van de archieven (...) Latijnse school (...) Barlaeus-gymnasium te Amsterdam, 1682-1945, Amsterdam 1968, 32 pag.
35827: HOEK, MARTINUS - De kometen van de jaren 1556, 1264 en 975 en hare vermeende identiteit 's-Gravenhage Van Cleeff 1857
50687: HOEK OSTENDE, J.H. V.D. E.A. (RED.), - Molenstudies [deel I], bijdragen tot de kennis van de Nederlandse molens, Zutphen 1989, 104 pag., geïll.
39950: HOEK, D - Backershagen, 's- Gravenhage 1985, naar de druk uit 1935, 84 + 40 Pag., geïll. [ buiten te Wassenaar]
57469: HOEK, C., - De oudste heren van Rhoon, fotocopie van artikel Ned. Leeuw, pp. 232-273.
38861: HOEK, G.H. - Heldendood. Het tragisch einde der dappere bemanning van de Prins der Nederlanden 16 januari 1929. Rotterdam 1929, 56 pag., geïll.
28336: HOEK, L.W. V. - Deventer in 1813, extract met Hist. Gedenkboek 1813, pp. 22-51, geìll., geb.
41154: HOEK, C - Het huis te Spieringshoek, z.pl. 1963, 14 pag., gestencild.
15068: HOEK, D. - Casanova in Holland. Magie baart er hem goud. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1977.
3408: HOEK, D. - Het geslacht Duyst van Voorhout in de zestiende eeuw. Overdr. Jrbk.C.B.v.G. XII (1958), p. 185-212.
28380: HOEK, D - Wanner is Vriezenveen ontstaan? pp. 140-154 in Driemaandelijkse Bladen 1969.
28320: HOEK, S. V.D. - Door den vreemd'líng met eerbied te naderen, tijdsbeeld van een veenkolonie [ Emmer-Compascuum ], Groningen 1979, 120 pag., geb., geïll.
41249: HOEK, C - Kastelen binnen de hoge heerlijkheid Putten, overdruk ROB 1962/3, pp. 460-494, geïll.
40705: HOEK, F. V. - Stukken betreffende de fundatie van een Jezuiten-college te Groningen, pp. 145-201 in Archief Aartsbisdom Utrecht 1929.
5039: HOEK OSTENDE, J.H. V.D. - Inventaris van het familiearchief Westerman. Amsterdam 1966, 57 p.
43509: HOEK, D - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw, rondom Mr. Jacob van Dijck (1564-1631), Assen 1966, 249 pag., geb., geïll. met stofomslag.
41830: HOEK, C. E.A. - Rapport betreffende de werkzaamheden verricht door de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam, gestencild, folio, ca. 100 a 200 pag. per deel. Prijs per deel 30 EURO.
3752: HOEKEMA - Hoekema-Rige, nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 (1951-z.j.), geïll., ca. 250 p.
29106: HOEKSMA, T. (RED.) - Middachten. Huis en heerlijkheid, Utrecht 2002, 136 pag., geïll.
51206: HOEKSMA, J., - Jacobus Bellamy, Amsterdam 1903, 140 pag., omslag beschadigd.
31673: HOEKSTRA BZ., S. - De tegenstelling van optimisme en pessimisme [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1880
39632: HOEKSTRA, A.P. - Inventaris van de archieven van de N.V. Kon. Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo (1858-1960), Gouda 1987, 195 pag., geïll.
33358: HOEKSTRA, JOHANNES, UIT BREDA - Convexe functies. Proefschrift [...] [z.p.] [z.n.] 1927
33378: HOEKSTRA, HENDRIK PIETER, UIT BIERVLIET - Onderzoek van eenige bilineaire congruenties van kubische ruimtekrommen door eene afbeelding op het puntenveld. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1928
17300: HOEKSTRA, H. (PREDIKANT TE ARNHEM) - Geen wrevel in mijne handen. Transvaalrede, uitgesproken in de Oosterkerk te Arnhem op 8 maart 1900, Arnhem, A. Meijer, [1900], 8°: 17 p.
20974: HOEKSTRA, P. - Bloemendaal. Proeve ener streekgeschiedenis. Wormerveer 1947, 367 pag., geïll., geb. ( dissertatie ).
23984: HOEKSTRA, T.J. E.A. (RED.) - Liber castellorum. 40 variaties op het thema kasteel. Zutphen 1981, 398 pag., geb., geïll met stof omslag.
32533: HOEKSTRA BZ., S. - Het jaarcijfer 81 als getuige van de beteekenis des geloofs, beide voor een krachtig volksleven en voor de wetenschap. [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1881
26343: HOEKSTRA, S - Beginselen en leer der oude Doopsgezinden vergeleken met die van de overige protestanten. Amsterdam 1863, 344 pag., geb., ( enkele pp. gerepareerd).
34319: HOEKWATER, ADRIANUS JANUS, UIT DELFT - Specimen juridicum inaugurale de tutore honorario et de tutore subrogato [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1852
8088: HOEKX, J.A.M. EN R.H.A. VAN DE LAAR - De aloude broederschap van het Hoogheilig Sacrament te 's-Hertogenbosch, 1480-1980. Met inventarissen van de archieven der broederschap 1495-1975.
8092: HOEKX, J.A.M. EN K.M.H. KOPPE - Inventaris van het archief der Parochie Bokhoven.
52033: HOELEN, H, - De economische problematiek van de biermarkt in het bijzonder in Nederland, Amsterdam 1961, 733 pag.
58613: HOELEN, H., - Een studie over de biermarkt en het verbruik van alcoholische dranken, Amsterdam 1952, 283 pag., geb.
24749: HOEN, THEODORUS - "Natuerlycke astrology; dat is De verthooninge, van de aert, natuer, ende kracht der planeten, aspecten met haer werckinge in ‘s menschen lichaem. Leeuwarden, Gysbert Sybes, 1659. "
8337: HOEN, PIETER 'T - De beste broeder. Tooneelspel in drie bedrijven. [Vaderlandsche Schouwburg, bevattende oorspronglijke tooneelstukken. Gisbert Timon van Paddenburg en zoon en M. Schalekamp, 1790].
27117: HOEN, J.J. 'T E.A. - Zet en tegenzet. Fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek 1940-45, Zaandijk z.j., 111 pag., geïll.
54601: HOENDERDOS, NEL [ = NEELTJE KOREMANS ] - Kind onder hoeren. Herinneringen uit de Rosse buurt van Amsterdam 1913-1937. Leeuwarden 1986.
54958: HOENDERDOS, NEL [= NEELTJE KOREMANS] - Mooie meiden en moordwijven. Utrecht, 1996.
14557: HOENJET, K.G.L. - Genealogie van het geslacht Hounjet casu quo Hoenjet, een van oorsprong Vaals geslacht.
17301: HOEST, S.J. DE (PREDIKANT TE NIJKERK) - De christen aangespooord [...] Leerrede [...] 2e druk, Amsterdam, J.H. den Ouden, 1840, 8°: 24 p.
34219: HOET, GULIELMUS JOANNES TEN, UIT NIJMEGEN - Specimen jrudicum inauguralis sistens quaedam de tabulis status civilis secundum articulum 13 C.C.N. [...] Amsterdam C.G. van der Post 1849
40491: HOET, W. TEN, - Het oude huis in de Warmoesstraat. Een Amsterdamsche overlevering. Overdruk Nederland, 48 pag.
15405: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. 2de vermeerderde druk. Gorinchem: A.G. Winkler Vieweg, [1826].
15404: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. Nijmegen: wed. J.C. Vieweg en Zoon, [1825].
32276: HOETH, ALBERTUS GULIELMUS, UIT GRONINGEN - Disputatio inauguralis, de falso, nominatim ac veluti per excellentiam tali (du faux) [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1812
8339: "HOETINK, ARENT (VERT.); ALEXANDRE-SOPHIE COURY DE CHAMPGRAND" - De leeuwen-ridders, melodrame in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Groningen, W. van Boekeren, 1812.
28923: HOETINK, H.R. E.A. - Mauritshuis. The Royal cabinet of paintings. Illustrated general catalogue, 's-Gravenhage 1977, 305 pag., geb., geïll.
28951: HOETINK, H. R. E.A. - Gerard ter Borch, Zwolle 1617-Deventer 1681, Den Haag, Mauritshuis, 1974, 247 pag., geïll.
3760: HOEUFFT, W.H. - Genealogie van het geslacht Hoeufft met vermelding van wapens en kwartieren alsmede een aanhangsel. Middelburg 1905, 287 p. Oplage 100 exx.
34220: HOEUFFT, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis qua ostenditur, praescriptionem non esse juris naturalis sed eam jure civili recte esse introductam [...] Amsterdam D. Groebe 1836
44083: "HOEUFFT, J.D.;" - Beschouwing der kadastrale uitkomsten in Noord-Holland, Haarlem 1841, 4o, 83 pag., origineel karton.
41837: HOEUFFT, J.D. E.A. - Kadastrale uitkomsten van Noord- en Zuid-Holland 1832, Dordrecht 1993. Heruitgave met inl. van W.J. v.d. Berg en Ph. Kint.
57585: HOEVE, A.H. VAN DER, - Bij de Beeltenis van Jan Pieter de Keyser, Extract 1878, pp 153-168.
28216: HOEVE, S.TEN - Friese preekstoelen, Leeuwarden 1980, 159 pag., geïll.
2998: HOËVELL-NIJENHUIS, R.A. VAN - Ludolf van 's Heerenberg, heer van Hedel en zijne afstammelingen. ['s-Gravenhage 1847], 36 p., met uitsl. platen met zegelafbeeldingen.
34221: HÖEVELL TOT NYENHUIS, RUDOLPHUS ANNEUS VAN, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de antichresi [...] Utrecht N. van der Monde 1835
31756: HOEVEN, FREDERIK HENDRIK GERARDUS VAN DER, UIT VLAARDINGEN - Stellingen [...] Leiden Cac. Hazenberg, Corn.z 1870
47365: HOEVEN, L.M. V.D., - De nazaten van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 't Goy 2007, 336 pag., geb., geïll.
32823: HOEVEN, PETRUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de addecuratione maritima [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
31671: HOEVEN, H. VAN DER - Over de vaststelling en invoering van het Wetboek van Strafrecht. [...] Leiden E.J. Brill 1880
27228: HOEVEN, L. V.D. E.A. - Het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage 1885-1925, 's-Gravenhage 1925, 32 pag., geïll.
54373: HOEVEN, E. VAN DER - Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt [...] en Johan de Witt. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1705, [2 delen in 1 band].
59532: VAN DER HOEVEN, ABM DES AMORIE, - Rede bij de plegtige onthulling van het standbeeld van Prins Willem den Eersten op den 17 November 1845, te 's Gravenhage, in de groote zaal van het paleis in het Noordeinde gehouden, Leeuwarden: Suringar 1845, 23 p. Zonder kaft.
8341: HOEVEN, WILLEM VAN DER - De doodelyke minnenyd, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
58974: HOEVEN, J. VAN DEN, - Eenige mededeelingen omtrent de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid tot uitoefening der geneeskunde die buitenslands vereischt worden. Haarlem 1862, 24 pag.
34486: HOEVEN, JAN VAN DER, UIT ROTTERDAM - Over de zoogenaamde epispadie bij de vrouw Leiden Somerwil 1889
58314: HOEVEN, J. VAN DER, - Atlas behoorende bij het leerboek der dierkunde ten dienste van het middelbaar onderwijs, Leiden 1865.
7748: HOEVEN, L.M. VAN DER, E.M. BÁNKI - Joods leven in Maassluis.
25291: HOEVEN, A. V.D. (RED). - De kwartierstaat, orgaan van de Nationale Vereeniging voor geslacht en wapenkunde, 3e jrg. nr. 1 ( dd 1-1-1940), 16 pag. Het eerste gedrukte nummer van dit periodiek.
8159: "HOEVEN, EMANUEL VAN DER; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - "Hollands aeloude vryheid, buyten het stadhouderschap, by deszelfs eerste vorm van staats-bestier, door de eedelen en steeden verdeedigd, tegen velerhande dwingelandyen; tot na de dood van Willem de Derde, koning van Groot-Brittanië. [...] Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706."
35300: HOEVEN, JANI VAN DER - Oratio de diligenti veritatis [....] 1826
53358: HOEVEN, J. VAN DER - Berigt omtrent het mij verleende ontslag als opperdirecteur van 's Rijks museum van Natuurlijke historie te Leiden. Amsterdam, J.H. Gebhard & co., 1860.
53357: HOEVEN, ANTON VAN DEN - Ten exempel en afschrik. Strafrechtspleging en criminaliteit in Haarlem 1740-1795. Doctoraal-scriptie Nieuwere Gesschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. [Utrecht], 1982.
49802: HOEVEN, H. V.D., - Een viertal brieven van 1690-1692 van eene bijna 80-jarige oud-tante aan haren achterneef, student te Leiden, Overdruk, Taxandria 1917, 33 pag.
44122: HOEVEN, P. V.D., - Twee kranten, twee paleizen. Over de oorsprong van NRC Handelsblad, z.pl., 2010, 64 pag., geïll.
33176: HOEY, JOANNES JACOBUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis sistens explicationem legum 1009 et 1020 codicis civilis [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
15406: HOF, J.J. - Uitstapjes door Nederland. I. Gelderland. Velsen: J.P. Nauta, [1909].
50644: "HOF, J.J.;" - Verwijs en het Oera Linda boek, Leeuwarden z.j., 52 pag.
47487: HOFDIJK, W.J., - Alkmaar. Een echo uit 1573, Haarlem 1873, 46 pag.
43857: HOFDIJK, W.J., - Gedenkboek van de feestvieringen t.g. der 25 jarige regeering van Z.M. Koning Willem den Derde, Haarlem 1875, 20+460 pag., geïll. met een dubbelportret van Willem III en Sophie. Gebonden in half linnen, goed exemplaar.
8355: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Historische landschappen. Nieuwe uitgave. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zn., 1864
43694: HOFDIJK, W.J., - Leydens wee en zegenpraal, Leiden 1874, 248 pag., geïll. (scharnieren gebroken).
8350: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - De bloem der waereld. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1854.
8364: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Lauwerbladen uit Neerlands gloriekrans. Den Haag, Joh. IJkema, [1875-1878]. [deel 2]
30779: HOFDIJK, W.J. - De kooster-orden in Nederland, Haarlem 1865, ca. 250 pag., geïll. met litho's door D. v.d. Kellen Jr. Los in de band.
8366: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Malven en asters. Gedichten. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1880. [2 delen in 1 band]
41821: HOFDIJK, W.J. - Kronijk der Kennemer vrijbuiters, Amsterdam, Hassels, 1865, (8)+334 pag., geb.
8359: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Ten vierdag gerechtigd. Feestrede gehouden te Alkmaar, den 8sten Oktober 1860. Alkmaar, Johannes Roem, 1860.
8345: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - De jonker van Brederode. Met een brief aan den uitgever van mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Kraay jr., 1849.
14457: HOFDIJK, W.J. - De oude schutterij in Nederland. Amsterdam [1874], folio, 182 p. + 15 full page steel engravings + 15 wood engravings in the text, later binding. Good copy
8352: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1856.
59046: HOFDIJK, W.J./BULL, A.J. DE E.A., - Historische vrouwen. Dichterlijk album. Haarlem, A.C. Kruseman,1861.
8344: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Egmond in 1004 en 1021. Alkmaar, H.J. van Vloten, 1840.
8365: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Schets van de geschiedenis der Nederlanden. Amsterdam, Binger, 1857.
8357: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Een vede van drie honderd jaren. Amsterdam, Seijffardt's boekhandel, 1860.
8347: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Aeddon. Een epiesch gedicht. Delft, N.J. Overvoorde, 1852.
8361: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Levensbericht van Evert Masdorp. [1871].
8349: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Helene. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1854.
8358: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Alckmaers beleg. 1573. Historiesch-dramatische tafereelen. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1860.
8351: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Theda. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1854.
27043: HOFDIJK, W.J. - Alcmaria victrix. Kronijk van Alkmaars beleg in 1573, Alkmaar 1873, 278 pag.,geheel linnen band, geïll.
35813: HOFF, JACOB MARIUS VAN 'T, UIT ROTTERDAM - Over carbolintoxicatie Rotterdam Bazendijk 1881
39085: HOFF, J.M. VAN 'T / H. PINKHOF - Pro en contra Neo Malthusianisme, Baarn 1905, 38 pag.
19077: HOFF, B. VAN 'T - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Henny.
20730: HOFF, B. VAN `T HOF, E.A. - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving, Deventer 1935, 107 pag.
28267: HOFF, B. VAN 'T - Kroniek der stad Deventer, Deventer 1939, 62 pag., geïll.
57322: HOFF, B. VAN 'T, - Het stadsgezicht van Dordrecht getekend door Anthonis van den Wyngaerde, z.pl., 1957, 11 pag.
28684: HOFF, B. VAN 'T - Claes Jansz. Visscher's stadsgezicht van Deventer, 3e druk, Deventer z.j., 12 pag. + map met reproductie in 4 bladen.
40960: HOFF, B. VAN 'T - Chronologische lijst van publicaties van Mr. H. Hardenberg 1931-1965, 's-Gravenhage 1966, 13 pag., geb.
47200: HOFFHAM, O.C.F., - Al stond er de galg op! of de verydelde tooneelkomparitie, blyspel, Amsterdam, Klippink 1783.
34266: HOFFMAN, HENRICUS MAXIMILIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de gentium pactionibus et foederibus ex historia illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
2999: HOFFMANN, W.J. - Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht Van den Berg(e), (Brielle, Rotterdam). Overdr. Ned. Leeuw (1908), 6 p.
3400: HOFFMANN, W.J. - Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht Dullaert. Overdr. Ned. Leeuw (1908), 7 p.
32570: HOFFMANN, CHRISTIANUS FRIDERICUS - De morbis capitis Analecta quaedam. Dissertatio inauguralis [...] Würzburg Nitribitt 1815
19951: HOFFMANN, W.J. - Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht Van Melisdyck. Overdruk Ned. Leeuw 1908, 7 pag.
32412: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - Diatribe iuridica, sistens nuptiarum secundarum tempora sive In welcher Zeit man zur andern Ehe schreiten könne [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1724
32413: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - De notabilioribus delictorum matrimonialium temporibus [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1726
32414: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - Schediasma litterarium de insignioribus puerperii temporibus sive Von Sechs-Wöchnerinnen [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1724
54420: HOFFSTAEDT, A.J. - Schwindeleien des angeblich Russischen grafen Alexander Zwierkowsky in verhaltniss zu graf H.E. Wimpffen & Bank-consorten in Wien, und zu den damen Me Benny und Me Julie Oppenheim geb. Epstein in Hamburg. Ans licht gestellt von A.J. Hoffstaedt. Herausgegeben von Louis Schepeler. Kopenhagen, 1870.
37542: HOFKER, ELS - Het Nederlands Kostuummuseum, 's-Gravenhage [ca. 1955], oblong, (32) pag., geïll.
19071: HOFLAND, P.J. EN H. PESCHAR - Inventaris van het archief van de familie Boissevain 1556-1992.
40231: HOFLAND, G., - Rudi Bierman, Venlo, Museum van Bommel, 1994, 64 pag., geïll.
25647: HOFMAN, W - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905, Zaltbommel 1969, 160 pag., geïll.,geb., oblong.
37068: HOFMAN, R - Doopsgezinden in waterland, Den Ilp 1988, 33 pag., geïll.
47270: HOFMAN PEERLKAMP, P., - Carmina Quinque, pertinentia ad calamitaten Leidensem, [quae fuit 12-1-1807]. Groningen/ Amsterdam, Wouters/ Nieman, 1807. Zonder omslag, 15 pag.
35097: HOFMAN PEERLKAMP, PETRUS - Oratio de perpetua, quae academiae Leidense cum gente arausiaca intercessit, necessitude, spectata praecipue in studiis principum 1839
35108: HOFMAN PEERLKAMP, PETRI - Oratio [...]quo die vexillum militum academicorum in senaculo repositum est 1840
40675: HOFMAN, J.H. - Over de kerk van Wilp op de Veluwe, pp. 181-195 in Archief Aartsbisd. Utrecht 27.
40596: HOFMAN, J.H. - Baljuwen van Gooiland, z.pl., [ca.1885], 8 kolom. op 4 pag.
37896: HOFMAN, W.A. EN J.H. LEOPOLD - Groninger zilver, Groningen 1975, 158 pag., geïll.
32950: HOFMAN PEERLKAMP, PETRUS - Oratio de perpetua, quae academiae Leidensi cum gente arausiaca intercessit, necessitudine, spectata praecipue in studiis principium [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
19479: HOFMAN, T.M. - Eenich achterdencken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620.
3251: HOFMAN, J.H. - Bijdrage tot het geslacht De Cock van Delwijnen. Overdruk A.N.F., 6 kolom.
40669: HOFMAN, J.H. - Hengelo en Zelhem, Extract uit Archief Aartsbisd.Utrecht VI, pp. 385-398.
40595: HOFMAN, J.H. - Galerij der predikanten van Broek in Waterland, z.pl. [ca. 1885], 3 pag.
50678: HOFMAN, H.A., - Constantijn Huygens (1596-1687). Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis, Utrecht 1983, 363 pag., geïll.
52463: HOFMANN - Contes fantastiques, tires des freres de Serapion et des contes nocturnes. Traduction de Loeve-Veimars avec une preface par G. Brunet. 2 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles.
47227: HOFMANNSTHAL, H.V., - Elektra. Tragodie in einem aufzuge von Hugo von Hofmannsthal, musik von R. Strauss, Richard Strauss-feest te 's-Gravenhage 1911, 30 pag. Geillustreerd, bandontwerp Antoon Molkenboer.
52545: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Drei Erzahlungen, mit Zeichnungen von Alfred Kubin. Leipzig, 1927.
47256: HOFMEISTER, - Die maritiemen und kolonialen bestrebungen des grosen Kurfursten, Berlin [ca. 1900?], 64 pag.
34267: HOFMEYR, JANUS HENRICUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Specimen juridicum inaugurale de officiis tutorum et curatorum, secundum principia juris Romani veterisque juris Hollandici [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1822
35104: HOFSTEDE DE GROOT, PETRI - Oratio de ecclesiae Christianae [...] 1839
19752: HOFSTEDE - Geslacht Hofstede [17e - 19e eeuw].
17304: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Twee leerredenen ter nagedachtenis van jhr mr. W. van Swinderen, laatst grietman van Wonseradeel, door P. Hofstede de Groot en G.C. Duval Slothouwer. Groningen, J. Oomkens, 1836, 8°: 14 p.
54976: HOFSTEDE DE GROOT, C. - Mijn beheer van 's Rijks Prentenkabinet. Naar aanleiding van het jaarverslag van den heer J.Ph. van der Kellen over 1898. Amsterdam, 1900.
59813: HOFSTEDE DE GROOT, PETRUS - Oratio de Theologia Futura, Euangelico-Catholica.
14458: HOFSTEDE, ELLEN TER EN PETER SCHONEWILLE - Symbolen van eendracht. Vaandels en vlaggen van Drentse verenigingen, Assen 1991, ill., 52 p.
32771: HOFSTEDE, WOLTERUS HENRICUS, UIT ASSEN - Dissertatio juridica inauguralis de regiminis in Drenthina regione forma, cum antiqua tum nova [...] Groningen V. van Boekeren 1821
30489: HOFSTEDE DE GROOT, C - Arnold Houbraken in seiner Bedeutung für die Holländische Kunstgeschichte, 's- Gravenhage 1891, 88 + (3) pag., in imitatie perkamenten omslag [dissertatie].
40094: HOFSTEE, E. W. E.A., - Rapport betreffende de verbetering van het Eemskanaal en de bouw van een nieuwe zeesluis te Farmsum, Groningen [1947], 281 pag., geïll.
14803: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt. Een sociografie, deel I Vormende krachten.
14822: HOFSTEE, E.W. - Sociaal-economische problemen der Groninger veenkoloniën.
26142: HOFSTEE, E.W. - Korte demografische geschiedenis van Nederland van 1800 tot heden, Haarlem 1981, 140 pag., geïll.
19430: HOFSTEE, N.F. - Geschiedenis van de Utrechtse universiteit in penningen.
39890: HOFSTRA, S - Catalogus tentoonslelling 50 jaar Rotterdamse zeescheepvaart, Rotterdam 1948, 42 + 27 pag., geïll.
55612: HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - 'Sarah Malcolm, executed in Fleet Street march 7th 1732[= 1733] for robbing the chambers of mrs. Lydia Duncomb in the Temple, and murdering her Eliz. Harrison & Ann Price'.
55617: HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - And as he reasoned of righteousness, temperance and judgment to come, Felix trembled.
42572: HOGARTH, WILLIAM / JOHN TRUSLER - The works of William Hogarth in a series of engravings, with descriptions and a comment on their moral tendency by the rev. John Trusler, to which are added anecdotes of the author and his works by J. Hogarth and J. Nichols. 2 volumes, London, Jones, 1833.
55604: HOGENBERG, FRANS (1538/50-C. 1596) - Execution of Jan Grouwels
55803: HOGENBERG, FRANC. - Prent: [De aanslag op Willem I door Jean Jaureguy, 18-3-1582], gravure.
55072: HOGENBOOM, JAN EN PIETER - Verantwooding van Jan en Pieter Hogeboom, als capiteins, resp. gecommandeert hebbende de twee kaper-schepen Hercules en Mars, na eenen dapperen tegenstand door het Engelsch oorlogs-fregat d'Artois, voerende 52 stukken en onder commando van J. Mackbride genoomen op den 3-12-1781. Amsterdam, Verlem, [1783].
52147: HOGENDORP, F. VAN, - Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813, 's-Gravenhage 1876, 112+29 pag., geb. in half linnen.
34891: HOGENDORP, GULIELMUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio historico-politica inauguralis ex jure publico promta, de Gulielmo III, principe arausiaco ,libertatis Europae contra dominationem gallicam vindice Leiden Hazenberg 1819
27912: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN - Over de scheiding van Holland en België, 22 october 1830, naar het Fransch, 's-Gravenhage 1830, 87 pag., geb. [ bibliotheekband en -stempels]. Titelpagina beschadigd, randen tekstverlies.
52292: HOGENDORP, G.K. VAN, - Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, Amsterdam, z.j.
33050: HOGENDORP, DIDERICUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, ad L.9. ff. ad L. Corn. de Sic. [...] Utrecht Willem van de Water 1716
20150: HOGENDORP, G.K. VAN - Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld te dienste der Staten-Generaal, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, ca. 1855, ca 1600 pag. Amsterdam, K.H. Schadd.
34268: HOGENDORP, DIDERICUS CAROLUS AUGUSTUS VAN - Dissertatio juridica inauguralis de interrogationibus in jure faciendis [...] Utrecht C. Bielevelt 1837
34269: HOGENDORP, JACOBUS CORNELIUS PAULUS VAN, UIT BENNEKOM - Dissertatio juridica inauguralis de requesto (Q.D.) civili secundum juris Francici principia [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
58815: HOGENDORP, MR. DIRK GRAAF VAN, - Wederlegging van de uitspraak in de Dubbele Vergadering van de Tweede Kamer der Staten Generaal, op den 6 augustus 1840 ten mijnen aanzien gevallen, of artikel 81 der Grondwet in 1840, 's-Gravenhage en Amsterdam, 31 pag.
27882: HOGENDORP, G.K. GRAVE VAN - Advijs ingeleverd 17 april 1816, ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke provinciën, 's-Gravenhage 1831, 271 pag., orig. karton.
57660: HOGENDORP, GRAAF VAN, - Opinion du comte de Hogendorp, emise le 21 juin 1821, dans la seconde chambre des Etats-Generaux, sur le projet du systeme general d'impositions, Brussel 1824, 42 pag.
43448: HOGENDORP, D. VAN - Memoires du general Dirk van Hogendorp, comte de l'empire etc., 's-Gravenhage 1887, 416 pag., geb. in half linnen.
50724: HOGENDORP, G.K. VAN, - Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de la Haye (1810-1813), uitgegeven door Dr. J. Haak, 's-Gravenhage 1981, 379 pag., geb.[ R.G.P., kleine serie 51].
32126: HOGENDORP, DIDERICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-juridica inauguralis, de Gulielmii, principis arausiae, liberi cultus divini, liberaeque conscientiae vindicis, juribus, in summum imperium in comitatu Hollandiae [...] Leiden H.W. Hazenberg 1822
20692: HOGENSTIJN, C.M. - Getrouwe zuilen van 't gemenebest. Grepen uit de geschiedenis van de Deventer familie Jordens: regenten, juristen en bestuurders. Deventer 2002, 64 pag., geïll.
59407: HOGERVORST, AMSTERDAM, OSIECK, OOSTERHUIS, BULSING, HESLENFELD, ALTING. - "Drie rekeningen voor J. Hogervorst te Amsterdam van Amsterdamse bedrijven, 1937-1946 (5 stukken). NB Handel Maatschappij v/h Osieck & Co aan J. Hogervorst; B. Oosterhuis aan Hogervorst; K.L. Hermans, expediteur en meelfactor aan J. Hogervorst; Bulsing & Heslenfeld aan J. Hogervorst; H.H. Alting, handel in koloniale waren en bakkersartikelen; 1937-1946 (5 stukken). M14700"
28984: HOGERVORST, A. - Mens en werk. Catalogus van de collectie van het Gemeentemuseum Helmond, Helmond 1990, 276 pag., geïll.
43690: HOGERWAARD, M.B.G., - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, 2e stuk, De Noordkust van Noordbeveland, Middelburg 1884, 32 pag. tekst en 5 tekeningen.
20723: HOGESTEEGER, G. E.A. - De juffrouw van de telefoon. Zwolle 1993, 88 pag., geïll.
15408: HOGG, GARRY - Dutch treat. Londen: R. Hale Ltd., 1957.
3773: HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST, F.J. FURST ZU - Monarchen - Edelleute - Bürger. Die Nachkommen des Fürsten Carl Ludwig zu Hohenlohe - Langenburg 1762-1825.Schellenberg 1952, 131 p., met tabellen. Gebonden.
32559: HOHL, PETRUS, UIT PFALZDORF - Iustificatio fide sola adispiscenda secundum Rom. III. 27.28 [...] Elberfeld Friderichs 1869
6309: HOHLFELD, J. - Ahnentafeln des kronprinzen Rudolf von Osterreich und der könige Ludwig II und Otto I von Bayern, Leipzig 1939, 12 p., folio (deel in reeks Ahnentafeln berühmten Deutscher)
1173: HOHLFELD, JOHANNES - Leipziger Geschlechter. Stammtafeln, Ahnentafeln und Nachfahrentafeln. Leipzig 1933. Geb., 252 p.
20537: HOHMANN, J.S. ( ED. ) - Der unterdrückte Sexus. Lollar 1977, 627 pag.
35535: "HOIERMANN, ALBERTUS PHILIPPUS; PRAESES: LUDWIG, JOHANN PETER" - Edictum Juliani contra philosophos Christianos [...] Halle Johann Christian Hendel 1717
43583: HOININGEN-HUENE, CHRISTINE - Beitrage zur Geschichte der Beziehungen zwisschen der Schweiz und Holland im 17 Jahrhundert, Berlin 1899, 272 pag., mist achterzijde omslag, boekblok los.
4682: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Groningen 1953, 160 p., geïll.
47938: HOJEL, W.C., - Een woord van opwekking tot deelneming aan de artillerie-weerbaarheid, Utrecht 1868, 20 pag.
35436: "HOJERUS, ANDREAS; PRAESES: TARNOVIUS, PAULUS" - Disputatio de discrimine peccati venialis et mortalis [...] Rostock Moritz Sachs 1614
51221: HOKKEN, TON, - De acta uit het Kerckeboek van Rhoon 1667-1710, speciale uitgave Gens Nostra, december 2010, 80 pag., Geïll.
39757: HOL, J.B.L. E.A. - La lutte contre les eaux et la mise en culture, Leiden 1938 ( overdruk T.K.N.A.G.), 92 pag.
25180: HOL, A.R. - De Betuwe, Arnhem 1976. Herdruk van de uitgaven van 1957 en 1965, 343 pag., geb., geïll, met stofomslag.
6797: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
6798: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
6799: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
6800: "ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN" - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
8376: HOLBERG, LUDVIG - Vyf aardige en vermakelyke blyspeelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1768.
8372: HOLBERG, LUDVIG - De onderaardsche reis van Klaas Klim, behelzende eene nieuwe beschryving van den aardkloot, benevens de historie der vyfde, tot nog toe onbekende, monarchy. Vertaald uit het Latijn. 3e druk. Amsterdam, Wed. van Esveldt en Holtrop, 1778.
6818: "ANONIEM (VERT.); LUDVIG HOLBERG" - De herschapen boer. Vertaald uit het Deens. [Amsterdam, Willem Holtrop, 1794-1799].
16921: HOLCROFT, THOMAS - Travels from Hamburg, through Westphalia, Holland, and the Netherlands, to Paris, 2 delen. Londen: Richard Phillips, 1804
50894: HOLDER, LOUISE - "Robinson Crusoe ten tweeden male op zijn eiland; zijn uiteinde en de lotgevallen zijner kinderen aldaar. 2e druk (op omslag: 3e druk), Amsterdam, van Arum, [1826]."
49852: HOLDERLIN, FR., - Onder een ijzeren hemel. Brieven vertaald, bezorgd (....) door K. Freriks, Amsterdam 1990, 359 pag., geïll.
57310: HOLDERMANS, N., - Geschiedenis der N.H.Kerk van Ouderkerk aan de IJssel, Woerden 1932, 31 pag., geïll.
17307: HOLKEMA, A.B. VAN (PREDIKANT TE OLDEBOORN) - Leerrede ter gedachtenis van [...] Tinco Martinus Lijclama à Nijeholt [...] gehouden den 10 maart 1844, [Leeuwarden 1844], 8°: 29 p.
17308: HOLKEMA, A.B. VAN (PREDIKANT TE OLDEBOORN EN NES) - Leerrede ter gedachtenis van [...] jhr Wilco Holdinga Lycklama à Nyeholt [...] gehouden 15 september 1872, Amsterdam, Scheltema & Holkema,, 1872, 8°: 27 p.
34601: HOLLAND, THOMAS ALEXANDER, UIT 'S-GRAVENHAGE - XX. theses juridicae. 1793
19398: HOLLAND - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
8377: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - Nette menschen. 3e druk. Deventer, W. Hulscher G.Jzn., 1879.
15410: HOLLAND - Holland, z.p., z.j., [ca 1920?].
15411: HOLLAND - Holland. The beautiful country of art and scenery. Published by the Netherlands Railways, [ca 1920?].
15413: HOLLAND - Holland. Uitgave Felix P. Abrahamson. Amsterdam [ca 1930?].
15415: HOLLAND - Holland. z.p., z.j. [ca 1930?].
15416: HOLLAND - "Holland uit de lucht - Holland from aloft: Torens en kerken; langs de Hollandse wateren, Schiphol: KLM Aerophoto, [ca. 1950?]"
15696: OUD HOLLAND - Oud Holland, Amsterdam: J.M. Schalekamp, [ca 1900?].
15417: HOLLAND - Holland shows Britain. Extract uit The Economist 6-3-1965, pp. 1001-1015
8378: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - Van hemel en aarde. Nieuwe uitgave [= 2e druk]. Deventer, W. Hulscher G.Jz., 1881.
59449: HAARLEMSCHE MACHINEFABRIEK VOORHEEN GEBR. FIGEE - HAARLEM - HOLLAND. - Indische agenda 1917, pp IV-LX met technische informatie en wetenswaardigheden en daarna agenda van 1917 (onbeschreven).
8379: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - De familie Willems. Deventer, W. Hulscher GJzn, 1881.
15419: HOLLANDE - La Hollande et les Hollandais. Revue pittoresque. Parijs: Picard fils ainé, 1847.
15420: HOLLANDE - La Hollande commerciale, division du commerce et de l’industrie du ministère du Travail, du Commerce et de l’Industrie. ‘s Gravenhage 1930.
51832: "HOLLANDER, A.N.J. DEN;" - L'image de l'Amerique aux Pays-Bas. Z.pl., 1960, 23 pag.
37382: HOLLANDER, HAN - Voetbalglorie. Groningen, Stoomkoffiebranderij en Theehandel H.Smith [ ca. 1937 ], geïll. met 85 ingeplakte , echte foto-plaatjes van voetballers, geb., goed en compleet exemplaar.
36657: HOLLANDER, EDUARD SALOMON, UIT ROTTERDAM - Het brievenvervoer uit een privaatrechtelijk oogpunt beschouwd Leiden Groen 1893
56347: HOLLANDER, P. DEN, - Amsterdamsche armen, Overdruk Haagsch Maandblad 1928, 12 pag.
54875: [STEVERSLOOT, L.] / D.D. HOLLANDER - [1] Geuse-kost opgedist in paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [gebonden met:] [2] Dominikaansche pastyen, opgedischt in miraculeuse schotels, of brief van D.D. Hollander aan de eerwaarde paters preekheeren, over verscheide door hun verdigte of by hen voor waarheden behelsende uitgestrooide mirakelboeken des Rosen-crans. 's Gravenhage, N.P. Blommendal, 1744.
55103: ISENGRIMMIUS HOLLANDER - Nieuw-jaar-wensch aan den eerwaarden heer Petrus Siby, Roomsch priester en pastoor te Schagen. Amsterdam, 1-1-1741.
32315: HOLLANDER, LOUIS SALOMON, UIT ROTTERDAM - Het expeditiecontract naar Nederlandsch recht. Proefschrift [...] Rotterdam Wed. S. Benedictus 1892
30606: HOLLANDER, E. - Wunder- wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des 15e bis 18e Jahrhunderts. Stuttgart 1921, 373 pag., hardback, ill.
27381: HOLLEMAN, A.F. E.A. - Het Van 't Hoff-monument te Rotterdam, Amsterdam [ ca. 1915 ], 74 pag., geïll.
19227: HOLLEMAN, F.A. - Stamboek Holleman. Bijdrage tot de kennis van ons geslacht ± 1490 - heden.
2915: HOLLEMAN, F.A. - Dirk van Assendelft, Schout van Breda en de zijnen. Zutphen 1953, 649 p., geb., geïll.
1177: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet. Historie van een buitenhuis onder Bergen-op-Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht. Zutphen 1956. Geb., geïll., 182 p.
35182: HOLLEMAN JR., EGBERT JOHAN WERNHARD, UIT ZUTPHEN - Over de diurese na het drinken van water ´s-Gravenhage G. Naeff 1932
19669: HOLLEMAN, F.A. - Zoomvliet. Historie van een buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne bewoners, met een bijlage over oud-Brabantsch jachtrecht.
30737: HOLLEMAN, MARIUS - Nieuwe etstechnieken.... in druk gegeven.. door N.G. van Huffel, Utrecht 1927, 42 tekst, I pag. index en 8 originele etsen ( waarvan I op omslag ) in halfleren portefeuille met sluitlinten. ( oplag : 50 ex. ). Goed exemplaar
37011: HOLLEMANS, C.J. E.A. (RED.) - Restauratie-bulletin Hervormde kerk Uitgeest, nr. I en II, november 1971 en juni 1972, 24 + 24 pag., gestencild.
17309: HOLLENHAGEN, HENRICUS (LUTHERS PREDIKANT TE UTRECHT) - Het hemelsch jubile uitgebreid op het 200-jarige belydenis-jubile der Euangelische kerk in eene leer-rede [...] ter viering van het tweede eeuw-gety der geloofsbelydenis op den ryksdag te Augsburg den 25 juny 1530 overgelevert, uitgesproken op 25 van Zomermaand 1730 [...] waar by gevoegt is een beknopt verhaal van de grond en oorsprong der Augsburgsche confessie alsmede een kort uittrekzel van de artykelen der Passauwsche religie-vrede, Utrecht, W. Kroon [1730], 4°: (6) + 34 p.
37484: HOLLENKAMP, H - Geschiedenis der kleederdrachten, Amsterdam z.j., ( 32 ) pag., geïll.
34721: HOLLER, MELCHIOR, UIT BREMEN - Disputatio juridica inauguralis de poenitentia in contractibus nominatis perinde ac in innominatis obtinente Utrecht Van Megen 1734
32581: HOLLESTELLE, JOHANNA, UIT BREDA - De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1961
38320: HOLME, C..G. ( ED.) - Children's toys of yesterday, London, The Studio, 1932, 128 pag., ill., orig. wrappers.
30334: HOLME, CH. ( ED.) - Daumier et Gavarni, with critical and biographical notes by H. Frantz and O. Uzanne, Londen, The studio, 1904, ill., hardback in half leather, splendid copy.
17032: HOLME, C. (RED.) - The Art of the Book. A review of some recent European and American work in typography, page decoration & binding. London: ‘The Studio’, 1914.
28939: HOLME, CH. (ED.) - Daumier and Gavarni, with critical and biographical notes by Henri Frantz and Octave Uzanne,Londen 1904, geïll. ( mist achter-omslag, los).
28987: HOLME, CH. ( ED.) - Early English portrait miniatures in the collection of the Duke of Buccleuch, Londen 1917, 44 pag. text + 68 plates.
55492: HOLMES, TH. EN I.H. BOEKE - In en buiten de gevangenis. Amsterdam, [1913].
58665: HOLMES, N., - Pictorial maps, London 1992.
15422: HOLMSTRÖM, C.T. - Resa till Holland. Stockholm: Norstedt, 1915.
36000: HOLSBOER, PHILIPPUS ADRIANUS, UIT ZUTPHEN - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1855
34231: HOLST, JOANNES JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de privilegiis creditorum ex jure hodierno [...] Leiden Haak en Comp. 1829
56946: "HOLST, A.A.; " - Overzicht van de Bijbelsche geschiedenis, 3e druk, Amsterdam 1871, 16 blz.,
35923: HOLSTEIJN, ADRIANUS WIJNANDUS, UIT NIEUWERKERK A/D IJSSEL - Stellingen .... Utrecht De Kruyff 1878
59651: HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673), AFTER BRAY, JEAN DE (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
59571: "HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673); NOLPE, PIETER (1613/14-1652/53); AFTER HONTHORST, GERARD VAN (1592-1656)" - Effigies Mariae de Medices Christianissimi Galliarum Regis Henrici Magni conjugis, trium regum matris, hetruriae ducis filiiae
59652: HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673), AFTER BRAY, JEAN DE (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
32815: HOLTE, JOHANNES ALBERTUS TEN, UIT DALEN - Specimen juridicum inaugurale, continens selectas observationes ad codicem patrium, quo regitur methodus procedendi in caussis criminalibus militaribus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
37315: HOLTHE TOT ECHTEN, G.C. - Lodewijk Napoleon en het onderwijs in de bouwkunst, pp. 1- 25 in Bulletin K.N.O.B. 1980, geïll.
32814: HOLTHE TOT ECHTEN, PETRUS ADAMUS VAN, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Dissertatio juridica inauguralis, de testamenti factione activa, secundum jus hodiernum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32813: HOLTHE TOT ECHTEN, HENRICUS GERARDUS, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, de auctoritate mariti, uxori in plurimis vitae civilis negotiis necessaria [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
32141: HOLTHE TOT ECHTEN, ANNAEUS GUILIELMUS VAN, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Disputatio juris publici inauguralis, de superiore procerum in regnum Belgico concilio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
20399: HOLTHUIS, P. - Tweehonderd jaar spijsuitdeling in Groningen 1802-2002. Groningen 2002, 117 p.,geíll.
28387: HOLTHUIS, P - Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer militair, demografisch economisch 1578-1648, Deventer 1993, 244 pag., geïll. [ dissertatie ].
5270: HOLTHUSEN, H. - Bürgerliche von der Borch in Osnabrück in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und ihre Herkunft, fotokopie van Beiträge Westfälische Familienforschung 1969-71, 42 p., geb.
32810: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de literarum studio in primis graecarum cum jurisprudentia conjugendo [...] Deventer J.H. de Lange 1817
32811: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de iure praetorio, cum apud Romanos. tum apud Anglos, ad ius civile supplendum et emendandum aptissimo [...] Groningen J. Oomkens 1822
32017: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de liberalitate majorum nostrorum, quae academiis instituendis augendisque cognita est [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
50596: HOLTIUS, A.C., - Historiae juris Romani Lineamenta quibus in academica institutione uteretur, Utrecht, v.d. Post, 1840.
39110: HOLTMONT, A. - Die Hosenrolle. Variationen uber das Thema. Das Weib als Mann, Munchen 1925, 247 pag., geb., geïll.
19141: HOLTROP, P.N. - "Tussen piëtisme en réveil. Het ""Deutsche Christentumsgesellschaft"" in Nederland 1784-1833."
36351: "HOLTZHEIM, GREGORIUS , UIT KEULEN; PRAESES: WERNSDORF, GOTTLIEB" - De sanguiniss Januarii fluxu miraculoso ad inde oriundo apud Neapolitanos cultu Wittenberg Schroedter 1710
31585: HOLTZMAN, JANUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de emancipatione juris Romani atque hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
35459: "HOLTZMÜLLER, GOTTLIEB SIEGFRIED, UIT GEITHE; PRAESES: SCHROEDER, MATTHIAS GEORGIUS" - Dissertatio historico-moralis de misogynia eruditorum, Von ubelgesinnten Gelehrten gegen das weibliche Geschlechte [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
35585: "HOLTZWICH, EMANUELE LEBRECHT AUGUSTO, UIT ZERBST; PRAESES: FISCHBECK, CHRISTIAN MICHAEL" - Socialitatem haud genuinum iuris naturalis fundamentum esse [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
22633: HOLWERD, DAM BIJ BUTTERHOEK - Besoignes van de besteedinge van de dam bij de Butterhoek d.d. 23-7-1773, manuscript, folio, 1 p.
39991: HOLWERDA, J.H. - De Batavenburcht en de vesting der Legio X te Nijmegen, pp. 1-20 in Oudheidk. Mededeelingen 1922, geïll.
41334: HOLWERDA, J.H. - Der Romische sarkophag van Simpelveld, overdruk, pp. 57-75, geïll.
25850: HOLWERDA, A.O., C.D. DONATH EN J.I. LIEFTINCK - Bouwsteenen uit de geschiedenis van De Groot-Noordhollandsche van 1845, Amsterdam [ ca.1938], 112 pag., geïll.
56264: HOLWERDA, J.H., - Das grosse Steingrab bei Emmen, Overdruk Praehistorische Zeitschrift VI,1914, pp. 57-67 geïll.
56874: "HOLWERDA, J.H.;" - De stad der Bataven en de Romeinsche vesting te Nijmegen, Leiden 1918, 15 blz., geïll.
35309: HOLWERDA, JANI HENRICI , UIT 'S-GRAVENHAGE - Responsio ad quaestionem a clarissimo philosophiae theoreticae et literarum humaniorum ordine [.....] 1827
36061: HOLWERDA, J.H. - De ontwikkeling der praehistorisch-Romeinsche archeologie, inaugurale rede Leiden Van Doesburgh 1910
31461: HOLYOAKE, C.J. - Heraldic notes on the issue of postage stamps, Northgate 1976, 72 pag., ill.
40308: HOLZBAUER, WILHELM, - Zeefdrukken, schetsen, tekeningen, Amsterdam 1986, ongepagineerd, geïll.
26363: HOMAN, B.K. E.A. - De mennisten en hun vermaningen. Beknopte geschiedenis van de Doopsgezinden in Enkhuizen. Enkhuizen 1992, 80 pag., geb., geïll.
34079: HOMAN, HENRICUS, UIT DRENTHE - Disputatio iuridica inauguralis, qua in sententiam art. 750 codicis civilis inquiritur [...] Groningen J. Römekingh 1818
31584: HOMAN, JAN TYMENS, UIT VRIES (DRENTHE) - Dissertatio juridica inauguralis de delictis peregrinorum [...] Groningen J. Oomkens 1823
33270: HOMANS, HENRICUS JOHANNES FREDERICUS, UIT PADANG - Specimen juridicum inaugurale de stellionatu [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
28379: HOMBURG FZ., G.G. - De koorbanken van de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel, Zaltbommel 1996, 100 pag., geb., geïll.
52368: HOMERUS / VOSS, J.H., - Hymne an demeter. Ubersezt und erlautert von J.H. Voss, Heidelberg 1826, reprint 1971, 19 pag., geïll.
7922: HOMMEL, LUC - Histoire du noble ordre de la Toison d'Or.
34896: HOMMELIUS, CAROLUS FERDIN. - De interrogationibus in jure faciendis hodie non sublatis [...] orationem Leipzig Langenheim 1750
6069: HOMMES, H.L. - Van Segwaert-van Westerbeeck, overdruk Ned. Leeuw 1960, 5 p.
6076: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande, 22. De Sighers en Sigers, overdruk Ned. Leeuw 1957, 17 p.
5179: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande, 18 Ayckema, overdr. Ned. Leeuw 1956, 7 p.
5167: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande, 24 Van Asschendorp, overdr. Ned. Leeuw 1960, 7 p.
6334: HOMMES, H.L. - Een uitgestorven tak van Wyttenhorst, overdruk Gelre XLVII, 3 p.
6174: HOMMES, H.L. - Tjaden, overdruk Ned. Leeuw 1944, 7 p.
6147: HOMMES, H.L. - Swartwolt, z.pl. z.j., 23 p.
6125: HOMMES, H.L. EN E.C.M. PRINS - Von (of de) Sternbach, overdruk Ned. Leeuw 1953, 6 p.
6077: HOMMES, H.L. - De Sigers ther Borch, overdruk Ned. Leeuw 1959, 14 p.
6040: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande, 23 Schaffer, overdruk Ned. Leeuw 1958, 14 p.
6007: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande, 20 Rolteman, overdruk Ned. Leeuw 1956, 7 p.
5661: HOMMES, H.L. - Een Groninger tak van het geslacht Van Isselmuden, overdruk Ned. Leeuw 1938, 12 p.
5526: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande 12. Grevinghe of (van) Grevinck, overdruk Ned. Leeuw 1944, 16 + 2 p.
5843: HOMMES, H.L. - Van Millinga, Enens en Doenga, overdruk Ned. Leeuw 1939, 17 p.
3253: HOMMES, H.L. - Coenders van Helpen, in Jrbk.C.B.v.G. XVII (1963), p. 169-198.
5271: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande, 13 van Borck, overdr. Ned. Leeuw 1948, 8 p.
5200: HOMMES, H.L. - Baurmester of Baurmeister, overdr. Ned. Leeuw 1947, 4 p.
5838: HOMMES, H.L. - Michiels en Folckers, overdruk Ned. Leeuw 1939, 18 p.
5911: HOMMES, H.L. - Bijdrage voor een genealogie Ompteda, overdruk Ned. Leeuw 1940, 9 p. + aanvullingen
5946: HOMMES, H.L. - De Perceval, overdruk Ned. Leeuw 1952, 5 p.
5558: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande 15. In den Ham en ten Ham, overdruk Ned. Leeuw 1950, 10 p.
5251: HOMMES, H.L. - Bijdrage tot de genealogie van Boekeren, overdr. Ned. Leeuw 1941, 5 p.
5628: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande, 17. Horenken, overdruk Ned. Leeuw 1954, 27 p. + tabel
5531: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande, 25. Gruys, overdruk Ned. Leeuw 1961, 18 p.
5831: HOMMES, H.L. - Genealogie Van der Merwede, overdruk Ned. Leeuw 1941, 23 p.
5800: HOMMES, H.L. - Manninga, overdruk Ned. Leeuw 1940, 9 p.
5672: HOMMES, H.L. - Tjarda van Starkenborgh en De Sighers, overdruk Navorscher 1937, 15 p. (met aanv. in handschrift)
5392: HOMMES, H.L. - Bijdragen tot genealogieën van oude adellijke geslachten in stad en lande, 1 Van Deest, overdr. Ned. Leeuw 1941, 7 p.
5380: HOMMES, H.L. - Bijdrage voor een genealogie Cuik, overdruk Navorscher, 4 p.
5573: HOMMES, H.L. - De Groninger geslachten van Heeck en Eeck, overdruk Ned. Leeuw 1938, 18 p.
5832: HOMMES, H.L. - Twee takken van het geslacht Van der Merwede in Groningen en omstreken, overdruk Ned. Leeuw 1937, 8 p. met twee aanvullingen (1937, 1938)
5533: HOMMES, H.L. - Waltheri of Gualtheri en aanverwante geslachten, overdruk Taxandria 1939, 19 p. + aanvulling 6 p.
5273: HOMMES, H.L. - Een geslacht Ter Borgh en aanverwante families in de provincie Groningen, overdr., 16 p.
16003: HOMMES, T. - Holland im Urteil eines Jungdeutschen [...]. Amsterdam: H.J. Paris, 1926.
1181: HOMMES, H.L. - [Verzameling genealogieën van voornamelijk Groningse geslachten, delen I t/m VI, 1937-1963.] 6 bdn. Geb.
5318: HOMMES, H.L. - Genealogie Broersema, overdr. Ned. Leeuw 1940, 14 p., met aanv. in handschrift
5147: HOMMES, H.L. - Genealogie Aldringa, overdr. Ned. Leeuw 1938, 24 p.
16002: HOMMES, T. - Holland im Urteil eines Jungdeutschen. Beitrag zur Kenntnis der geistigen Beziehungen zwischen Holland und Deutschland anläszlich des Wienbargschen Buches: Holland in den Jahren 1831 und 1832. (Academisch proefschrift.) Amsterdam: H.J. Paris, 1926.
57631: "HOMMIUS, FESTUS; H. KUCHLIN;" - "Exemplaar van Cicero, Marcus Tullius, Opera Omnia, [Geneve]. G. Laemarium 1596, in geheel perkamenten band met op voorplat in goud ""Hermannus Kuchlinus""en op achterplat ""Anno MDC"" (1600). "
35139: HOMRIGH, WILLEM VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale qua disquiritur dicta semel sententia an et a quo mutari possit Leiden H. Mostert 1790
39776: HONDERS, H.J. - UIt de historie van de dorpskerk te Wassenaar, 's-Gravenhage 1937, 72 pag., geïll.
60081: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[7] Joachim Patinir (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60083: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[11] Jan van Amstel (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
24639: HONDIUS, HENDRICK - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste. Amsterdam, Frederick de Wit, [ca 1660].
60087: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[16] Joos van Cleve (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60077: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[2] Jan van Eyck (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60078: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[3] Dirck Bouts (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title) "
60080: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[6] Barent van Orley (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60085: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[14] Mathys Cock (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60086: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[15] Henri met de Bles (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60379: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) AFTER SAEN, EGIDIUS VAN (FL. 1590-1610) - Tobias with the angel catching the fish in the river Tigris
60380: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - The Colosseum with golf players
60113: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[32] Franciscus Pourbusius, Brugensis. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60119: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[38] Crispianus Broekius, Antverp. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60121: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[42] Arnoldus Mytenus Bruxell. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60122: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[47] Ioannes Vredemannus Frisius Leovardiensis.(Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60123: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[36] Theod. Bernardi Amsteldamen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60124: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[57] Paulus Brillius, Antverp. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60076: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[1] Hubert van Eyck (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60106: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[20] De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title). "
60107: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[21] Lucae Gasselo Helmontano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60593: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - "ERASMUS ROTERODAMUS BATAVUS (Portrait of Erasmus of Rotterdam; Icones virorum nostra patrumq. memoria illustrium: set title)"
60082: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[9] Cornelius Engebrechtsz (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60079: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[5] Rogier van der Weyden (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
19054: HONDIUS, DIENKE - Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens. Aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 1945.
60109: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[27] Petrus Petri, Longus, Amstelr. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60108: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[22] Francisco Floro Anverpiano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title"
60084: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[13] Jan Vermeyen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60135: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[65] Florentius Dikius, Hakemens. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
23996: HONE, WILLIAM - The every-day book and table book, or everlasting calendar of popular amusements, sports, pastimes, ceremonies, manners, customs and events. 3 volumes, London, Tegg, 1830, 1720 + 1712 + 860 + 888 pages. Half linen. Illustrated with 436 engravings.
19461: HONÉE, EUGENE - Studien zum Augsburger Reichstag 1530.
53379: HONEGGER, CLAUDIA (ED) - Die Hexen der Neuzeit. Studien zur sozialgeschichte eines Kulturellen Deutungsmustens. Frankfurt 1978.
31963: HONERT, TACO HAJO VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Disputatio de christianorum vexatione deciana [...] Amsterdam C.A. Spin 1838
34564: HONERT, JOHANNIS VAN DEN - Oratio de vita et obitu [....] Francisci Fabricii, [Franciscus Fabricius]. Leiden Luchtmans 1738
59008: HONERT, JOAN VAN DEN, - Aanmerkingen (.....) op sekeren briev door (.......) Frederik baron de Watteville voorstander der Herrnhutsche broederen buyten Ysselstein en te Amsterdam geschreeven aan (....) Bartholdus Ojers (...) over de redevoering (....) onlangs door J. v.d. Honert (........) uytgegeven, Leiden, Luchtmans, 1739.
38876: HONERT, TACO HAJO VAN DEN - Syntagma dissertationum de stylo novi testamenti Graeco. Amsterdam G. Borstius 1702, 4o, ( 8 ) + 134 pag. Gebonden in modern half linnen.
17312: HONERT, T.H.ZN, JOAN VAN DEN (HOOGLERAAR TE UTRECHT) - Kerkelyke redenvoering over de woorden van Paulus Tit II.14, ter gelegenheid van eene danksegging over des heeren heilig en hoogwaerdig avondmaal in de Janskerk te Utrecht, den 6 April 1732, Leiden, S. Luchtmans 1732, 4°: 43 p.
17313: HONERT T.H.SOON, JOAN VAN DEN - Lykreden in de Pieterskerk, te Leiden, den 17den Januarii, 1745 [...] uytgesproken [...] ter gedagtenisse van [...] Johannes Wesselius, Leiden, S. Luchtmans en Zoon, 1745, 4°: (6) + 55 p.
53380: HONERT T.H.ZN, J. V.D. / B.J.BONGARD - Aenmerkingen op het werkjen door Do Gerardus Kuipers uitgegeeven, met dit opschrift: Getrouw verhael en apologie of verdediging der zaeken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk op de Veluwe, waerby gevoegd is een verhael van eenige geleerde en onbesproke menschen die zig, eenige dagen, te Nieuwkerk opgehouden en de zaken aldaer nauwkeurig onderzogt hebben. Amsterdam, A. Wor, 1750.
3739: HONIG, G. J. - Het geslacht Van Heymenberch. Overdruk, 6 p.
4699: HONIG, G.J. - "Stamboek familie Smit, eerste deel: tekst. Koog a/d Zaan 1935, 280 p.; 2de deel: platen, Koog a/d Zaan 1924, 64 p., met ingeplakte foto's."
58752: HONIG, C.J. DR., - Het Huwelijk, medisch-etisch beschouwd, Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid op gereformeerden grondslag, Loosduinen, Electrische drukkerij Kleywegt, 8 pag.
57524: "HONIG, G.J.; " - "Catalogus der verzameling ""Jacob Honig Jsz jr."" in de Zaanlandsche oudheidkamer. Eerste afdeling: De boekerij, Zaandijk 1900, 339 pag., gebonden in geheel linnen band."
1184: HONIG, G.J. - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche families. Koog a.d. Zaan 1952. Geb. (halfleer), geïll., 478 p., groot 4°.
44074: "HONIG J.J. (SECRETARIS DER COMMISSIE);" - Catalogus van de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden in het gemeentehuis te Zaandam, West-Zaan, T. de Jong, 1874, 142+32 pag.
44067: HONIG, G.J. EN C. V.D. ZEYDE, - De bloem van Zaandijk. Dramatische schets uit de jaren 1793 en 1794, Koog a.d. Zaan, 1894, 104+(4) pag.
43991: "HONIG, J.;" - Geschiedenis der Zaanlanden, 2 delen, Haarlem 1849, gebonden in 2 half linnen banden, 16+395+12+400+28+(1) pag. Geïllustreerd met grote uitvouwbare kaart, 2 portretten van Bartel Jacobsz en C.J. Ploegh en een afbeelding van de eerste houtzaagmolen.
43348: HONIG, G.J. - De watersnood van 1916. Plaatjesalbum Ter Wee's Theehandel, Zaandam [1917], 34 pag., geïll. met 72 ingeplakte plaatjes en en kaart.
31145: HONIG, GERRIT JAN - De overstrooming in de Zaanlanden in het jaar 1825, volgens de aanteekeningen in het dagboek van J.J. Honig, Koog- Zaandijk 1916, 32 pag., geïll.
31327: HONIG, G.J. EN C. V.D. ZEYDE - De Bloem van Zaandijk. Dramatische schets uit de jaren 1793-1794, 3e druk. Koog a/d Zaan 1946, 112 pag., geïll.
20799: HONORE NABER, S.P.L'. EN I. A.WRIGHT (RED.) - Piet Heyn en de zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld, Utrecht 1928, 240+308 pag.
20804: HONORÉ NABER, S.P.L.' ( UITG.) - Het leven van een vloothouder. Gedenkschriften van M.H. Jansen, Utrecht 1925, 446 pag., geïll. Omslag beschadigd.
8393: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); L.F. DELISLE DE LA DREVETIÈRE" - Timon de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1749.
40172: HOOFF, J. V.D. E.A., - Vierkant eiland in de plas. Een kunstwerk van Frans de Wit voor Rotterdam Prinsenland, Rotterdam 1996, geïll.
8400: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); GERMAIN FRANÇOIS POULLAIN DE SAINT-FOIX" - Deucalion en Pirrha, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, [z.n.], 1770.
20703: HOOFF, G. VAN - In het rijk van de Nederlandse vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning, Amsterdam 1990, 360 pag, geïll.
8397: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); VOLTAIRE (PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET)" - De onbescheidene minnaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
8394: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); L.F. DELISLE DE LA DREVETIÈRE)" - Timon, de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
55278: "HOOFF, JOOST V.D.; E.A." - Politie en kunst. Rotterdam, Regiopolitie, 1994.
55314: HOOFF, ANTON VAN - Zelfdoding in de antieke wereld. Van autothanasia tot suicide. Nijmegen, 1990.
8392: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); GERMAIN FRANÇOIS POULLAIN DE SAINT-FOIX" - Het orakel, blyspel, versierd met zang, dans, en verandering van tooneelen. Amsterdam, Izaak Duim, 1747.
31825: HOOFF, JANUS OP DEN, UIT VIANEN - Dissertatio juridica inauguralis sistens doctrinam jurisconsultorum romanorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
8399: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); PIERRE-CLAUDE NIVELLE DE LA CHAUSSÉE" - Melanide, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
8390: "HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); JEAN BERNARD LE BLANC" - Aben-Zaïd, keizer der mogollen, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1738.
32758: HOOFF, LAMBERTUS PETRUS OP DEN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de iis, qui propter obligationem secreta non detegendi, in causis poenalibus a testimonio perhibendo excusantur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
5620: HOOFS, JAN - Hoofs ... Hoezo...? [Rosmalen] 1993, 151 p., geïll.
36078: HOOFT, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de fidejussoribus Leiden A. Elzevier 1699
4367: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Genealogie van het geslacht Van Oordt. Z.p. 1963, 245 p., geb., geïll., met cassette met tabel. Gedrukt in 400 exx.
35872: HOOFT, PIETER CORNELIS 'T, UIT VEEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
2913: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. EN W.P. THIJSEN - De Gelderse steenindustrie en het geslacht Arntz. Assen 1957, 189 p., geb., geïll.
51207: HOOFT, H.PH. 'T, - De student Beets, met een inleiding over humor, Haarlem 1914, 55 pag., geïll. ( door L. Raemaekers).
26934: HOOFT, J.A.M. VAN 'T , E.A. - Benauwde veste. Drie studies over het verleden van Nijmegen. Nijmegen 1964, 127 pag., geb., geïll.
19468: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. J. de Lange.
23953: HOOFT, B.H. VAN 'T - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historie-liederen. Arnhem 1948, 274 pag., geïll. [ werken Gelre 23 ]
31295: HOOFT VAN HUISDUINEN, J.J. - Trouwboek van Vaassen 1709- 1772, Barneveld 1961, 42 pag.
33424: HOOFT, ISAAC, UIT AMSTERDAM - "Dissertatio juridica inauguralis de foederibus [...] Leiden Joannes le Mair; Petrus Delfos jr 1773"
34318: HOOFT HASSELAER, HENRIC. CONSTANTIN., UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de portione quam conjux binubus dare potest conjugi secundo [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
52607: HOOFT, P.C. - Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van Kaizer Kaarel den Vijfden op Kooningh Philips zynen zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje, met het Vervolgh tot het einde der landvooghdye des graaven van Leicester. 3e druk, Amsterdam, v. Someren etc., 1677 [colophon: J. de Jonge].
34336: HOOFT GRAAFLAND, FERDINAND FOLEF, UIT IJSSELSTEIN - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu, secundum principia juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1819
52611: HOOFT, P.C. - Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt. Amsterdam/Leiden, Wetstein etc., 1704.
1187: HOOFT GRAAFLAND, JACOB - Het recht van den naam. (Diss.) Utrecht 1895. Geb., 87 p. Eén van de 10 exemplaren in 4°, op Oud-Hollands papier en met een titelpagina in rood en zwart.
3309: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Geschiedenis van het geslacht Van Dam van Isselt. Bilthoven 1965, 249 p., geb., geïll., met losse tabellen.
4953: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J. - Bijdrage tot een genealogie van het geslacht Van Voorst tot Voorst. ['s-Gravenhage 1968], 196+53+36 p., geb., geïll., met losse tabellen. Oplage 500 exx.
25100: HOOFT, P.C. - Nederlandsche Historien, 4e druk, 2 delen, Amsterdam/Leiden, Wetstein, Sceperus, v.d. Dalen, v.d. Water, 1703, (10)+27+(8)+1242+(42) pag. Gebonden in 2 geheel leren banden.
32188: HOOFT, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de testamentis ordinandis [...] Leiden A. Elzevier 1706
25627: HOOG, A. DE EN A.G. V.D. STEUR - Kent U ze nog..... de Warmonders? Zaltbommel 1974, ca. 80 pag., geïll., oblong.
34602: HOOG, H.P., UIT ROTTERDAM - XVI. theses juridicae. 1790
5945: HOOG, O.F.G. - Further light on the ancestry of William Penn, Londen 1964, 48 p., geïll.
34233: HOOG, PETRUS GERARDUS JOHANNES, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de requisitis testamenti sollemnis jure Romano et jure Hollandico novissimo [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1810
32272: HOOG, JOANNES, UIT DORDRECHT - Specimen academicum inaugurale, de coetus christianorum philippensis conditione primaeva, ex epistola iis ab apostolo Paulo scripta praecipue dijudicanda [...] Leiden Haak en Comp 1835
3796: HOOGDALEM, H. VAN - Het geslacht Van Hoogdalem. Gorinchem 1958, 103 p., geïll.
40583: HOOGE, J.C. DE - Sprekende folianten. Over de geschiedensi van de Evangelische Lutherse gemeente te Middelburg, Middelburg 1971, 131+13+8 pag.
59886: HOOGE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 52, JOSUA."
37060: HOOGEBOOM, TH - Het leven van Tijmen en Antje ( Laren N.H. ), Laren 1976, 223 pag., geïll.
17314: HOOGEN, H. VAN (PREDIKANT TE GEES) - Leerrede over 2 Cor XIII:5a, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1866, 8°: pp.227-242
57219: "HOOGENBOOM, W., E.A.; " - Koordschrift. Moderne toepassingen. Geheel uitgevoerd met de Redis-pen door W. Hoogenboom, A.S. Moerman en Bern. Romein. Rotterdam [ca. 1930?]
27118: HOOGENBOSCH, M.M.J. - 12 eeuwen katholicisme aan het Marsdiep [ Den Helder ], Heiloo 1966, 172 pag., geïll.
39323: HOOGENDIJK, A - De grootvisscherij op de Noordzee. Beknopte uitgave, Haarlem 1895, 237 pag., geïll.
58768: HOOGENDIJK JZ., A., - Eenige beschouwingen over Een Nieuw Leven, geschetst door den hoogleraar J.T. Buys, betrekkelijk de Nederlandsche visscherijen, 's-Gravenhage 1867, 43 pag.
58767: HOOGENDIJK, JZ., A., - De grootvisserij op de Noordzee, Haarlem 1893.
57152: "HOOGENDIJK JZN, A.; " - De grootvisscherij op de Noordzee, Haarlem 1893.
30943: HOOGENDOORN-BEKS, W.J.M. E.A. - De Hattinga's en hun topografische atlassen. Alphen aan de Rijn [-1983], deel I- X. Complete set in 10 original paper covers. Brand new copy.
22438: HOOGENHUIJSEN, VAN, VAN REEDE, WAP - Brief van H.A.W. van Reede, aan Dr. Wap te ‘s Hage, dd. Rotterdam 1873, manuscript, 8°, 2p. Met: een brief van Dr Wap, dd. ‘s Gravenhage 1873, 8°, 2 p.
25838: HOOGENHUYZE, A.G. H. V - De Nederduitsch Hervormde ( Gereformeerde ) Gemeente van Amsterdam in den jare 1938, Amsterdam [ 1939 ], 115 pag., geïll.
32210: HOOGENRAAD, DIRK ABRAHAM, UIT LEIMUIDEN - De aansprakelijkheid bij kosteloos meerijden. Academisch proefschrift [...] Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1946
23336: HOOGERHUIS, O.W. - Baren op Beveland, Wageningen 2003, 336 pag., ( A.A.G. Bijdragen 42 ).
16425: HOOGEVEEN - Hoogeveen, met medewerking van het gemeentebestuur en V.V.V., Groningen, Alta [1923], 54 p.
16426: HOOGEVEEN - Gids voor Hoogeveen. Uitg. V.V.V., Hilversum, Ned. Uitg.- en Reclamebureau, [1933], 48 p.
33426: HOOGEVEEN, GERARDUS VAN, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de manumissionibus [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
55042: HOOGEVEEN, C. VAN E.A. / LUZAC, E. EN I.E. - Request van Cornelis van Hoogeveen jr. en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, gepresenteerd aan (...) gerechte der stad Leyden, omme te obtineeren dat (...) het concept placaet tegens godslasterlyke en obscoene boeken (...) werde gedeclineerd. [Leiden], 1770.
33425: HOOGEVEEN, FRANCISCUS NICOLAUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de auctoritate et consensu tutorum vel curatorum [...] Leiden Theodorus Haak 1755
32506: HOOGEVEEN, GERARDUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de stipulationibus [...] Leiden Cornelius Haak 1750
51860: "HOOGEWERFF, G.J.;" - Hendrik Smeeks, geschiedschrijver der boekaniers. Overdruk T.v.G., pp. 225-236.
29067: HOOGEWERFF, G.J. - Gerrit van Honthorst, 28 reproductions with text and catalogue, 's-Gravenhage 1924, 16 pag. + ill.
19692: HOOGEWERFF, G.J. - De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland.
8407: HOOGEWERFF, G.C. - Petrus Dathenus. Tragedie in vijf bedrijven. Nijkerk, C.C. Callenbach, 1892.
30535: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche schilderkunst, 5 delen, 's- Gravenhage 1936- 1947, 587 + 584 + 554 + 651 + 321 pag., geb. in 5 rood linnen banden, geïll. Mooi exemplaar.
29191: HOOGEWERFF, G.J. ( INL.) - Jan van Scorel, 3 augustus- 30 october 1955, Centraal Museum Utrecht, 106 pag. + ill.
44091: HOOGEWONING, F.C. (RED.), - Terig naar de Hoege Woeninck. Genealogie van de familie Hogewoning ( Hoogewoning, Hoogewooning, Hogewoonink), Rijnsburg 1995, 311 pag., geb., geïll.
40905: HOOGEWOUD, G. E.A. - P.J.H. Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860-1898, 's-Gravenhage 1985, 140 pag., geïll.
27613: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
27573: "HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); N. MUYS VAN HOLY?" - Romein de Hooge voor den rechterstoel van Apollo, verdedigende zich wegens de snoode misdaaden en vuile lasteringen, welke hem in een zeker geschrift, geintituleerd Vindiciae Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid, enz. mitsgaders in verscheidene andere pasquillen te last gelegt worden. Haarlem, Romulus ab Alto, in de Venusbuurt, 1690.
27657: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Six etchings from 'Hollands aeloude vryheid...' (1706)
27569: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Beschryving van eenige portraiten, vertoont op Parnassus. [z.p.], [z.n.], [1690].
27580: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Vis unita obstat fortior. Eeuwigh gedenckteeken hoedanigh sijn Hoogheyt [...] tot capiteyn generael gemaeckt is over de krijghsmacht der Vereenighde Nederlanden [25-2-1672].
27568: "HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); G. BIDLOO ?" - Extract uyt de politique conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met het onwêer van den eersten january anno 1690. [z.p.], [z.n.], [1690].
27575: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Nieuw oproer op Parnassus. Zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen [...] Romein de Hooge. [z.p.], [z.n.], [1690].
27609: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Gebeurtenissen 1672 - febr 1674]
27592: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
27646: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
27645: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
27581: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort capiteyn generael gemaakt, den 25 February 1672.
27584: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort stadt-houder gemaakt, den 10 July 1672
59996: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Allegory of the victory of William III in 1673
27597: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De verovering van Coeverde[n] met cast[eel], 30 december 1672
27615: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Lykstatie van hare hoogheyt de princesse douariere...21 december 1675 [set van 2 bladen/set of 2 folios]
59887: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 56, RICHTEREN."
27599: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SYN. EXC. CAREL RABENHAUPT. [Verovering van Nieuwe Schans door Rabenhaupt, 21 en 22 juli 1673]
27606: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De kuyp aan duygen [arrestatie prins Willem van Fürstenberg, 16 februari 1674]
27577: "HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); E. WALTEN" - De Nyd en Twist-sucht nae't leeven afgebeeldt. Zynde een waerachtig verhael van de woelinge en meenigvuldige machinatien van eenige regenten der stadt Amsterdam, teegen [...] Romeyn de Hooge [...]. Met eenige reflectien op de soogenaemde Memorie van Rechten, die sy teegen den selven hebben doen maecken en uytgeeven, onder een valsche tytel en voorwendinge, als of de selve door den heer Adriaen Backer, hoofd-officier der stadt Haerlem, was geteeckendt en overgegeeven aen de [...] heeren scheepenen aldaer, door C.R. theol. propon. Utrecht, Antony Schouten, 1690.
27566: "HOOGHE, ROMEYN DE; E. WALTEN?" - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
27579: "HOOGHE, ROMEYN DE; E. WALTEN?" - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
8162: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands, waar in de macht en 't vry bestier, van yder der zeven verbonde provincien en haar byzondere steeden, zo in rechten als regeeringen werd ontvouwd. [...] , twee delen, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706-1707
59993: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Schilderyen binnen de eerepoort op de Plaats en op de zyde na de Vyverbergh / Peintures du dedans de l'arc de triomphe sur la Place et du costé du Vivier [Willem III te 's Gravenhage]
59941: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 87, [OPENBAARINGE] van JOANNES."
59969: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - BAKENESSE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59942: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 90, OPENBAARINGE [van JOANNES]."
59935: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 71, EVANG. van JOANNIS."
59938: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 80, DE ZENDBRIEVEN."
59937: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 76, HANDELINGEN der APOSTELEN."
59932: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 60, EVANG. van LUCAS."
59934: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 69, JOANNIS."
59936: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 74, HANDELINGEN der APOSTELEN."
59971: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DE OUDE DOELEN. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59930: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 52, EVANG. van LUCAS."
59931: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 53, EVANG. van LUCAS."
59928: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 47, EVANG. van MARCUS."
59927: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 46, EVANG. van MARCUS."
59929: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 50, EVANG. van MARCUS."
59907: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 121, NEHEMIA."
59908: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 128, JOB."
59920: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 159, JONAS en MICHA."
59925: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 39, EVANG. MATTHEUS."
59882: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), HUIJBERTS, CORNELIS (1669/70-1712) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 41, NUMERI."
59883: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 44, NUMERI."
59884: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 45, DEUTERONOMIUM."
59915: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 14, DANIEL."
59916: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 148, DANIEL."
59567: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - GREGORIUS ICONOLATRA
59919: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 156, AMOS en OBADJA."
60055: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MARTINUS LUTHERUS
59923: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 28, EVANG. van MATTHEUS."
59924: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 29, EVANG. MATTHEI."
60056: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DAVID JORIS
59895: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 86, II. SAMUEL."
59904: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 10, 'T BOEK DER WYSHYD."
59905: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 15, I. II. en III. BOEK DER MACCHABEEN."
59827: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Vis unita obstat fortior. Eeuwigh gedenckteeken hoedanigh sijn Hoogheyt [...] tot capiteyn generael gemaeckt is over de krijghsmacht der Vereenighde Nederlanden [25-2-1672].
8161: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SCHOUWBURG Van NEDERLANDTSE VERANDERINGE door ROMEYN de HOOGHE. Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen, waer op de wisselbeurten des vereenigde staets door den Fransen oorlog gebrouwen in historieele sinnebeelden, vertoont en beschreven zijn.
27587: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The death of the De Witt Brothers [4 scenes in one plate]
59902: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 3, III en IV. BOEK ESDRAS. "
59876: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 3, GENESIS."
27637: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zijn majesteit verwellekomt op het Binnenhof / Reception de sa Majesté dans la cour. [Willem III in 's Gravenhage]
27642: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Beelden, devisen, schilderijen en zinnebeelden zich van buyten vertoonende op de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Statues, devises, peintures et emblems du dehors de l'Arc de triomphe devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27638: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marché [Willem III te 's Gravenhage]
27641: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Schilderijen binnen de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures du dedans de l'arc de triomphe qui est devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27639: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marché [Willem III te 's Gravenhage]
27640: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zijschilderijen der zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures des Bouts de l'arc de Triomphe devant la cour [Willem III te 's Gravenhage]
59913: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 141, KLAAGLIEDEREN van JEREMIAS."
59912: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 140, JEREMIAS."
59926: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 42, EVANG. MATTHEUS."
27610: HOOGHE, ROMEYN DE - "Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [set van 5 etsen], elk ca. 20 x 25 cm, in de trant van De Hooghe, gesigneerd: ""J. Nav. f"" (= J. v.d. Aveele), uitg.: H. Sweerts, Amsterdam."
59861: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ARRIUS ALEXANDRINUS
27594: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672
59860: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - NICOLAUS
59862: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MAHOMETH
59874: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - THEODOR SUTOR.
59875: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - CALVINUS.
59877: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 22, EXODUS."
59921: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 160, NAHUM en HABACUC."
59917: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 149, DANIEL."
59918: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 154, HOSEA en JOEL."
59922: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 164, ZEPHANIA en HAGGAI."
59834: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
59909: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 133, SPREUKEN."
59910: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 136, PREDIKER."
59911: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 137, HOOGLIED."
59898: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 99, II. KONINGEN."
59899: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 102, II. KONINGEN."
59900: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 104, II. KONINGEN."
59871: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - THOMAS MUNTZER.
59939: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 81, OPENB. van JOANNES."
59878: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 26, EXODUS."
59880: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 36 LEVITICUS."
59881: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), BUYSEN, ANDRIES VAN (1708-1755), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 37, NUMERI."
59894: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 83, I. SAMUEL."
59889: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 62, RICHTEREN."
59833: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Helpt ons Heere want wij vergaen, 1675
59933: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 64, EVANG. van JOANNIS."
59972: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HEEREN LOGEMENT. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59940: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 86, OPENBAARINGE [van JOANNES]."
59970: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DE NIEUWE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59858: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MANES seu MANICHAEUS CORBICUS
59863: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MACEDONIUS
59864: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MAJORINUS NUMIDA.
59897: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 94, I KONINGEN."
59867: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SAVONAROLA.
59888: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 59, RICHTEREN."
59896: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 91, I KONINGEN."
27586: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "De belegeringh van Groeningen [= Groningen, 12-17 augustus 1672] Gesigneerd l.o.: ""R d'Hooghe f. 1672"", uitg.: M. Doornik."
27585: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) CIRCLE OF - Prins Wilhem Hendrik doet eet als stadhouder [10 juli 1672]
59901: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 113, II. KRONYKEN."
59879: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 31, EXODUS."
59885: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 48, JOSUA."
59859: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - PAULUS SAMOSATENUS
59890: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 65, RICHTEREN."
59891: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 69, RUTH."
59892: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 72, I. SAMUEL."
59893: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 72, I. SAMUEL."
59857: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - PAULUS THEBANUS
27662: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SERVATIUS GALLAEUS ROTERODAMENSIS BATAVUS. [Portrait of Servatius Gallaeus]
59873: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SCHWENKFELD.
27611: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "De Processie t'Uytrecht Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [3 etsen uit de set van 5], elk ca. 20 x 25 cm, gesigneerd: J. Nav. f""."
27619: HOOGHE, ROMEYN DE - "[""Justitie over Jan Smidt, zyn vrou, zoon en dochter"", 1538], ets, 22 x 32,5 cm, ongesigneerd."
59826: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
60053: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Innemen van Damiaten 1188 [Capture of Damietta]
59870: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - LEO X.
59872: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MELANCHTON.
59842: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Graaf Dirk IV te Dordrecht door een vergiftigde pijl doorboord, 1049]
59866: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HENRICUS IV IMPERATOR.
59903: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), HUIJBERTS, CORNELIS (1669/70-1712) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 129, ESDRAS. "
59906: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 17, I. II. en III. BOEK DER MACCHABEEN."
59865: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - EUTYCHES.
27612: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Helpt ons Heere want wij vergaen, 1675
27618: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) AFTER HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN (1627-1678) [OR WEYTS, POUWELS II (FL. 1618-1629)] - MATTHYS BALEN. IANSZOON... [Portret van / Portrait of Matthijs Balen]
27620: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Graaf Dirk IV te Dordrecht door een vergiftigde pijl doorboord, 1049]
27621: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ['Justitie door graaff Willem de Goede over den bailliou van Zuyd-Holland', 1336]
27623: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Begrafenis te Amsterdam van veldmaarschalk Paulus Wirtz, 24 oktober 1679]
27634: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - St JANS KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
27644: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Plattegrond van Rotterdam
27649: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
59999: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Two wrestlers [Klare Onderrichtinge der Voortreffelijcke Worstel-Konst]
60057: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - IOHANNES BUCHOLDI A LEYDA
27583: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - d'Heeren van Utrecht presenteren des stadts sleutels anden koning van Vrankrijk, waer op den koning persoonlyk binnen Utrecht intreckt [ 5 juli 1672]
27589: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) COPY AFTER - The death of the De Witt Brothers
27654: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "HET NIEUWE TESTAMENT [Frontispiece from the ""prentbijbel"" by De Hooghe, 1703]"
27656: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The union of Utrecht in 1579
27650: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
27651: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN [Hermathena. Vignet voor G. Arnold, Historie der Kerken en Ketteren, Amsterdam 1701]
27653: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "Etsen uit de ""prentbijbel"" van De Hooghe (etchings from the 'prints' Bible' by De Hooghe)"
27582: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Syn Koninckl. Hoogheit, de heer prince van Orangjen wert Capitein generael gemaeckt den 25 Febr. 1672
40119: HOOGHIEMSTRA, D.W., - Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van het gymnasium te Assen, 1825-1925, Assen 1925, 61 pag., geïll.
55216: HOOGHT, E. VAN DER / A. HAAK - Liefdelooze achterhoudinge van Do Everhardus van der Hooght, predikant tot Nieuwendam, gebleeken in zijn schriftelijke onderhandelinge met Arent Haak. Amsterdam, D. van den Dalen, 1693.
23903: HOOGHT, I. V.D. - Een gevonden brief van 5 December 1813 bevattende het relaas van de belegering van Arnhem in 1813, Arnhem 1864, 17 pag.
47929: HOOGHUIS, J.J.M., - De extraordinaris ambassade van dese staet nae Moscovien, 1647-1648, Doctoraalscriptie, Leiden 1978, 80 pag., gestencild in ringband, geïll.
22806: HOOGKARSPEL, BEEREPOOT, RENTENIER - Verzoek tot correctie in het kadaster van de eigendom van een huis onder Hoogkarspel, d.d. 28-2-1889. Jan Beerepoot Corn.zoon is geen eigenaar en Cornelis Rentenier wel. Manuscript, 1 p.
3911: WITTERT VAN HOOGLAND - De Kies van Wissen. Overdr., 19 p.
4628: WITTERT VAN HOOGLAND - Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Van Scherpenseel. Z.p. z.j., 27 p.
40670: HOOGLAND, A.J.J. - Het nonnenklooster te Westroijen bij Tiel, Extract Archief Aartsbisd. Utrecht VI, pp. 371-384.
4024: WITTERT VAN HOOGLAND - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Lewe. Z.p. z.j., 43 p., geïll.
4507: WITTERT VAN HOOGLAND, - De Van Reede's van Amerongen, graven van Athlone (in woord en beeld). Z.p. z.j., 36 p., met 35 p. afbeeldingen (voornamelijk familieportretten).
4830: WITTERT VAN HOOGLAND, - Genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Vinck genoemd heeft. 's-Gravenhage 1906, 29 p.
4831: WITTERT VAN HOOGLAND, - Bijdrage tot de genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Van Weesp genoemd heeft. Z.p. z.j., 5 p.
47523: HOOGLAND, S.J., - De inventaris van Watse Pijters (Hoogland) in1680, [te Oenkerk], Overdruk Friesch Landsblad 15-2-1930, 8 pag.
5074: WITTERT VAN HOOGLAND - De Kies van Wissen. Overdr., 19 p.
5078: WITTERT VAN HOOGLAND - Geslacht De Witte uten Limminghe. Overdruk, 23 p.
4464: WITTERT VAN HOOGLAND, - Bijdragen tot de geschiedenis van eenige Utrechtsche geslachten IV. Van Portengen. Extract Genealogische en Heraldische Bladen (1910), 17 p.
4421: WITTERT VAN HOOGLAND - De tak van het geslacht Persyn welke geheten was Persyn van Ouwendijck. Overdruk, 149 p., geïll.
4561: WITTERT VAN HOOGLAND, - Genealogie van het geslacht Van Rosendael. Z.p. z.j., 23 p.
34234: HOOGLANDT, ELIAS AEMILIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum varii argumenti [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1822
28022: HOOGLEERAAR, EEN [ = J.J.M. DE GROOT ] - Groenlopen. Een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Amsterdam [ 1904], 103 pag.
28021: HOOGLEERAAR, EEN [ = J.J.M. DE GROOT ] - De groentijd, een academisch misbruik en de weg ter afschaffing, Hilversum 1910, 203 pag.
38269: HOOGSCHAGEN, P - Vier eeuwen geschiedenisvan het geslacht Hoogschagen, Voorburg 1994, 204 pag., geïll.
56282: HOOGSTAD, WILLEM, - Grote-of Sint Laurenskerk Rotterdam, Groningen 1975, 27 pag. [Bibliografie]
43096: HOOGSTRATEN, FRANS VAN / R. DE HOOGHE - Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. Rotterdam, F. v. Hoogstraeten [colophon: H. v. Puer], 1668.
60095: HOOGSTRATEN, JAN VAN - Spiegel der schoonste courtisanen in hare kleedingen, en veranderingen van deszelfs versierselen naar yders tyt. Gedrukt na de Copye van Parys, 1708.
20867: HOOGSTRATEN, M.V. - De molens van Zeeland, 1e druk, Middelburg 1964, 263 pag., geïll.
17745: "PHAEDRUS; DAVID VAN HOOGSTRATEN" - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt. Amsterdam, François Halma, 1703 (changed to 1704 with red ink).
8408: HOOGSTRATEN, JOHAN VAN, E.A. - De verreezene Marsyas, of De letterdievery beteugeld, door een genootschap onder de zinspreuk Studium alit artes. Den Haag, Daniel Johannes Langeweg, 1764.
8409: HOOGSTRATEN, JOHAN VAN - Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1771]. Vervolg op Johan van Hoogstratens Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1777]. [2 delen]
43185: PHAEDRUS / DAVID VAN HOOGSTRATEN - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des Keizers Augustus, (...) vertaelt (...) door David van Hoogstraten. Amsterdam, Van Esveldt, 1753.
17746: "PHAEDRUS; DAVID VAN HOOGSTRATEN" - Fabularum Aesopiarum libri V. Notis illustravit in usum serenissimi principis Nassavii. Amsterdam, François Halma, 1701.
31958: HOOGSTRATEN, PETRUS FRANCISCUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de actione civili ex delicto oriunda [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1835
39539: [ NIEVELT, M. VAN ] A. HOOGVLIET - Handvesten, octroyen, privilegien en regten aan de stede Vlaardingen (....) vergunt. 's- Gravenhage, Gaillard, 1772. Folio (10) + 486 +152 pag. Exemplaar zonder de platen, gebonden in licht beschadigde half leren band.
40549: HOOGVLIET, J.M., - Redevoering ter inwijding van het gebouw des Departements Zalt-bommel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen , Zaltbommel 1826, 79 pag., orig. karton.
34875: HOOGVLIET, MARINUS, UIT MIDDELBURG - Specimen e litteris orientalibus exhibens diversorum scriptorum locos de regia aphtasidarum familia et de Ibn-Abduno poeta Leiden Luchtmans 1839
8417: HOOGVLIET, ARNOLD - Vervolg der mengeldichten. [Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, 1753].
8416: HOOGVLIET, ARNOLD - Mengeldichten. Delft, Pieter van der Kloot, 1738.
55151: HOOGVLIET, JOHANNES - Konst om wonden te schouwen en over derzelver doodelykheid te oordeelen. Delft, R. Boitet, 1729.
31957: HOOGVLIET, JANUS MARIUS, UIT SPAARNDAM - Studia Homerica. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
50719: HOOGVLIET, ARNOLD, - Vlaardingen in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen (.....) Eerkroon voor Vlaardingen, Amsterdam 1807. Facsimile uitgave, Vlaardingen 1966, 124+18 pag., gebonden, geïll., met stofomslag.
33427: HOOGWERFF, ABRAHAM ALEXANDER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio medica inauguralis de hydrophobia [...] Leiden Andreas Coster 1780
56549: HOOIJER, C., - De philanthropie der My. tot Nut van 't Algemeen, Aanspraak (....) 12-8-1856, z.pl., 1856, 23 pag.
8419: HOOIJER, JAN HENDRIK - Laatste bundel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893.
40774: HOOIJER-BRUINS, KEETJE - Domineesdochter in 's-Graveland. Domineesvrouw in Zaltbommel, Zaltbommel 1981, 146 + 171 + (42) pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
42702: HOONAARD, W. V.D. - Geschiedkundige en topographische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek. Rotterdam, 1824.
42283: HOONAARD, W. V.D. - Overzigt der uitgestrektheid van het gebied der Vereenigde Nederlanden in 1790 en van de verschillende staatkundige verdeelingen die hetzelve sedert die tijd heeft ondergaan. Amsterdam, 1831.
30564: HOOP SCHEFFER, D. DE E.A. - De meesterwerken van de Europese prentkunst 1410-1914, Amsterdam 1966, 271 pag., geïll.
30567: HOOP SCHEFFER, D. DE E.A. - Vorstenportretten uit de eerste helft van de 16de eeuw. Houtsneden als propaganda, Amsterdam 1972, 72 + 36 pag., geïll.
37899: HOOP SCHEFFER, D. DE - Oud nieuws. Tentoonstelling van historie-prenten uit de collectie F. Muller in het Rijksprentenkabinet, pp. 412- 419 in Antiek 1968, geïll.
35416: HOOP SCHEFFER, DAMMES PAULUS CHRISTIAAN DE - "Boekje ""Stellingen ter bevestiging in het doctoraat in de rechtswetenschap[....] door den jongen doctor te verdedigen bij monde van zijn paranymphus primus[...] 2 Juli 1918 tusschen 7 en 12 ure des avonds."" Amsterdam M.J.Portielje 1918"
8421: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Aan de vorsten van Europa. Dichtstuk. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
19948: HOOP SCHEFFER, J.G. DE - Het geslacht Sleutel. Extract, Doopsgezinde Bijdragen 1867, 40 pag.
8434: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
56156: HOOP SCHEFFER, D. DE, - Exposition Antoon van Dyck et son iconographie, Paris, Inst. Neerl. 1981, 31 pag., geïll.
8439: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Verspreide gedichten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1854.
8440: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Gedichtjes op geboorte-, nieuwjaars- en bruiloftsfeesten en gebeden voor de jeugd. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [c. 1865].
8427: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Het Pinksterfeest. Dichtstuk. Amsterdam, W. Messchert, 1836.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur[an error occurred while processing this directive]

4/6