Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23359: LUGER, JOHAN - De Kof gaat voor de baet uit. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Halbertsma-fabrieken voor houtbewerking te Grouw, Grouw 1941, 62 pag., geïll.
15545: "LUGT, FRITS;" - Wandelingen met Rembrandt in en om Amsterdam. Amsterdam: Van Kampen, 1915.
36929: LUGT, F - Ecole Hollandaise, inventaire général des dessins { du Louvre }, Tome I, II, et III, Paris 1929- 1933, 71 + 81 + 69 pag., harback, ill.
29154: LUGT, F. - Rembrandt, Een biografie/ une biographie/ a biography, 1899, met inleiding van Ella Reitsma, Parijs 1997, 124 pag., geïll.
32518: LUGT, JOANNES HERMAN, UIT NOORDEIND VAN GRAFT - De oprichting van waterschappen. Academisch proefschrift [...] Winterswijk G. Hartog 1892
59160: LUIKEN, JAN, - Voncken der liefde Jezus. De Bye korf des gemoeds (2 dezelfde exemplaren). Des menschen begin en einde. Beschouwing der wereld (2 verschillende exemplaren). Het leerzaam huisraad, vertoond in Vyftig Konstige Figuuren, Met Godlyke Spreuken En Stichtelyke Verzen. Het menselyk Bedrijf. Facsimile-uitgave Leiden, A.W. Sijthoff, 1967. Met de gravures. Imitatieperkament met stofomslag. 7 delen.
8942: LUIKEN, JAN/ LUYKEN - Beschouwing der wereld, bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1738.
52609: LUISCIUS, A.G. - Het algemeen historisch, geographisch en genealogisch woordenboek. 8 delen in 4 banden, 's Gravenhage, 1724-1737.
59528: LUITINGH, J.C. - Seerp van Galema en zijne tijdgenooten : een verhaal uit de geschiedenis der Hervorming in Friesland door J.C. Luitingh, Utrecht : Van Peursem, [1888], 208 p. Bruine kaft met goudopdruk met beel van Galema en schepen op de achtergrond, door Snoek.
36696: LUKKES, PIETER, UIT BOVENKNIJPE - Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland Leeuwarden Koumans 1964
34527: LULOFFS, JOHANNES, UIT ZUTPHEN - Disputatio philosophica de causis propter quas zona torrida est habitabilis Utrecht A. van Megen 1729
33568: LULOFS, BARTHOLD HENRIK - Inwijdingsredevoering [...] over de noodzakelijkheid van de beoefening der eigene taal en letterkunde voor de zelfstandigheid en den roem van eene natie [...] Groningen J. Oomkens 1815
36457: LULOFS, JOANNIS - Oratio funebris in obitum ...Joannis van den Honert T.H. filii Leiden Luchtmans 1758
32977: LULOFS, BARTHOLDUS HENRICUS, UIT ZUTPHEN - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis, de libertate [...] Groningen J.J. Homkes 1809
8936: "LULOFS, BARTHOLD HENRIK (VERT,); JOHANN HEINRICH VOSS" - Louise - een landelijk gedicht in drie idyllen. Vertaald uit het Duits. Groningen, J. Oomkens, 1811.
35099: LULOFS, BARTHOLDI HENRICI - Oratio de eloquentiae exterioris 1839
26494: LULOFS, B.H. - Kort overzicht van de geschiedenis der Nederlanden met name der Noord-Nederlanden van den vroegsten tot den tegenwoordigen tijd, 2 delen, Groningen 1835-1837, 310 + 457 pag., orig. karton. Goed exemplaar.
41824: LULOFS, JOHAN - Wiskundige en werktuigkundige beschouwingen der wind-molens. Extract uit een 18e eeuws werk, pp. 525 t/m 621, in blauw papieren omslag.
22777: LULS - Genealogisch overzicht familie Luls-Lulls, manuscript, 1 blad plano, 1 p folio, 18e eeuws.
56220: LUMIERE, A. ET L., - Les developpateurs organiques en photographie et le paramidophenol, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1893, 82 pag.
35604: LÜNCKER, CONRAD - Christliche Trauer Leich-Ehre-Gedächtnüs- und Trost-Predigt, bey [...] Leich-Procession des [...] Johann Philipsen von Buseck genant Münch des ältern [...] Giessen Friedrich Karger 1666
59727: LUNDH, TEODOR (1812-1896) [?] AFTER POTTER, PAULUS (1625-1654) - The Plough Horses
35123: LUNSINGH KYMMELL, I. , UIT MEPPEL - Commentatio qua respondetur ad quaestionem a a nobilissimo ordine medico academiae Groninganae 1837
36537: LUNSINGH SCHEURLEER, C.W. - Het belang van de terracottafiguren voor de Grieksche archeologie Rotterdam Nijgh 1933
20837: LUNSINGH SCHEURLEER, TH. H., C.W. FOCK EN A.J. V. DISSEL - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel I, Groenhazenburch, 440 p., geïll.
16479: LUNTEREN - Gids voor Lunteren en omstreken. Uitg. van de Ver. voor Plaatselijke Belangen en Vreemdelingenverkeer, Lunteren, [1925], 76 p.
57816: LURASCO, F.M., - Het zeewater-aquarium, 2e druk, Amsterdam, z.j.
53610: LURASCO, C.F. - Bezwaren tegen het stelsel van afzondering der gevangenen, getoetst aan de ervaring in de Pennsylvanische staatsgevanegnis van het oosten verkregen. Eene voorlezing op de Alg. Vergadering van het Ned. Genootschap tot zedelyke verbetering der gevangenen, gehouden te Amsterdam den 8sten Mei 1845. [Amsterdam 1845].
50996: LUST, STEVEN VAN DER - De herstelde hongers-dwang of Haarlems lang en strenge beleegeringe (...) treur-spel (...) gespeelt tot Haarlem op den 29-6-1660. Haarlem, v. Kessel, 1706.
17395: LÜTGE, H.A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Leerrede [...] na het overlijden van Z.M. koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Amsterdam, Scheffer & Co, 1890, 8°: 20 p.
17397: LÜTGE, H.A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De goedertierenheid des heeren. Leerrede [...] gehouden op Oudejaarsavond van het jaar 1893 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Amsterdam, Scheffer & Co., 1894, 8°: 23 p.
17393: LÜTGE, H.A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Hij, die U roept, is getrouw, die het ook doen zal. Leerrede [...] ter herdenking van 25 jarige evangeliedienst in de N.H. kerk, uitgesproken in de Nieuwe Kerk op 10 September 1899, Amsterdam, Scheffer & Co., 1899, 8°: 36 p.
17394: LÜTGE, H.A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De ordeningen Gods, voor het huisgezin. Drie leerredenen, Amsterdam, Scheffer & Co., 1895, 8°: 68 p.
17396: LÜTGE, H.A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De psalm van het eeuwig vaderhuis [...] twee leerredenen [...] gehouden den 25sten Augustus en den 8sten September 1895, Amsterdam, Scheffer & Co., 1895, 8°: 46 p.
15550: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P.J. Lutgers. z.p., 1837-1844, facsimilé-reprint Alphen a.d. Rijn, Canaletto, 1979.
15549: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem, naar de natuur geteekend en op steen gebragt door P.J. Lutgers. z.p., 1837-1844.
42930: LUTHER, MARTIN - Dat nye testament Jhesu Christi, na dem Grekeschen recht gruntlick vordudescht, und upt nye uth der bybelen thogerichtet. Rostock, Ludowich Dyetz, 1548 [colophon 1553].
4087: LUTHER - Friedrich Sigemund Keil, Historische Nachricht von dem Geschlecht und Nachkommen D. Martin Luthers, nebst einigen anderen Anmerkungen. Leipzig 1751, 4º: 30 p., geb.
8937: "LUTKEMAN, JACOB (VERT.); JOHANN FRIEDRICH KRAUSENECK" - Zama, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Izaak Duim, 1777.
24704: LUTMA, JANUS - [Portrait Print] ‘Joannes Lutma Aurifecx’. Etching by Janus Lutma jr. with a portrait of the goldsmith Lutma sr. with a tool and a pair of glasses in his hands, dated 1656.
56554: LUTTENBERG, G., - Proeve van onderzoek omtrent het armenwezen in ons vaderland en naar de meest doeltreffende middelen die verder ter verbetering van het lot der armen zouden kunnen aangewend worden, Zwolle, 1841.
26227: LUTTENBERG, G - Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland, 2e druk, Zwolle 1841, 173 pag., geb. Lichte waterschade.
23303: LUTTERVELT, R. VAN - "De ""Turkse"" schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743, Istanbul 1958, 50 pag. + 39 platen."
32926: LUTTERVELT, REMMET VAN, UIT HAARLEM - De buitenplaatsen aan de Vecht. Proefschrift [...] De Bilt B. Cuperus Az. 1943
41288: LUTZ, M - Zweite [bis funfte] Abtelung des Universeel- Zuschneide-Systems der mannlichen Bekleidung nach mass, neues patentiertes Prazisions-Verfahren. 7e Auflage, 4 Bande. Stuttgart ca. 1910.
56607: "LUTZE, ARTHUR; " - Die Schutzpocken-Impfung vollig unnutz und verderben bringend (...). Eind Mahnruf, 5e Abdruck, Cothen 1858. Ingenaaid, 40 pag.
32976: LUYBEN, ALOYSIUS FRANCISCUS XAVERIUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen politicum inaugurale de ordinum provincialium secundum legem imperii jure provinciam gubernandi [...] 's Hertogenbosch J.F. Demelinne 1841
61787: LUYKEN, JAN (1649-1712) - D.r Petrus Langenduits AANTEKENINGEN over het geheele NIEUWE TESTAMENT.'
55788: "LUYKEN, JAN EN CASPER; " - Prent: 'Moord van Hendrik de Vierde', gravure door Jan en Casper Luyken met 2 regelig onderschrift.
55749: LUYKEN, JAN - Prent: 'Onthoofding van Johanna Gray binnen Londen, 1554', gravure door Jan Luyken, met deze tekst in handschrift.
55824: LUYKEN, JAN - "Prent: 'Het ombrengen van Cornelis en Johan de With. In 's Gravenhage, anno 1672', gravure door Jan Luyken, tonende het doodschieten van C. de Wit, voor de Haagse Gevangenpoort; op de achtergrond wordt J. de Wit met een geweerkolf doodgeslagen."
55812: LUYKEN, JAN - Prent: 'De moordt der Spanjaerden te Naerden geschiedt den eersten van December in den jaare 1572', gravure door Jan Luyken.
59621: LUYKEN, JAN (1649-1712) - ´t Veroveren van Den Briel, op den eersten april des jaars 1572
55671: LUYKEN, JAN - Een waardige boode, dus verscheenen aan eene weduwe in 't jaar 1672. Amsterdam, J. Hartig, 1747.
55750: LUYKEN, JAN - Prent: 'Tomenbij en anderen in Egypte ter dood gebracht 1517', gravure van Jan Luyken, met deze tekst in handschrift.
55733: LUYKEN, JAN - Prent: 'Henry de Fleury de Culan, heer van Buat, in den Haag onthalst, den 11 october 1666', gravure door Jan Luyken.
55780: LUYKEN, JAN - Prent: 'De moordt des Prinsen van Oranje tot Delft, in den jaare 1584', gravure door Jan Luyken naar R. de Hoge, tonende het doorschieten op de trap.
55797: LUYKEN, JAN - Prent: 'De beeldenstormery in den jaare 1568 in Vlaenderen en Braband, begonnen en in wynig tyds door gans Nederland verspreit', gravure door Jan Luyken.
55798: LUYKEN, JAN - Prent: 'Don Pedro Pacieco, opper krijgs bouwmeester des H. van Alva, nevens twee Spaensche jonkers, opgehangen tot Vlissingen in den jaare 1572', gravure door Jan Luyken.
55768: LUYKEN, JAN E.A. - Prenten: 19 scenes betreffende naaktlopers en zwaardlopers, geexecuteerde lijken, executie, etc. betr. de wederdopers te Amsterdam in 1535. Hierbij 4 dubbelen. Gravures door Jan Luyken e.a.
8945: LUYKEN, JAN - Verzaameling van eenige geestelyke brieven [...] aan verscheyde zyner lieve vrienden, op byzondere tyden en toestanden geschreven. Zeer tot nut om in alle eenvoudige en godtsoekende herten de zuyvere lust en liefde tot waare en innige godvrugtigheyd op te wekken. Hoorn, Jacob Duyn, 1741.
59542: LUYKEN, JAN (1649-1712) - D'aanslag van den Hertog van Anjou op Antwerpen, in den Jaare 1583. mislukt
55747: LUYKEN, JAN - Prent: 'De onderkoning van Ierland onthoofd te Londen 1641', gravure [door J. Luyken], met deze tekst in handschrift.
55810: LUYKEN, JAN - Prent: 'Afgryselyke wreedheyd der Spanjaarden in de plonderinge van Antwerpen gepleegt aen seekere bruyd. Ao 1576' [4-8 november 1576], gravure door Jan Luyken.
60915: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - De Brouwer / The Brewer [series title: Menselyk Bedryf]
50885: LUYKEN [LUIKEN], JAN - Spiegel van het menselyk bedryf, vertoonende honderd verscheiden ambachten (...), Amsterdam, Roman, 1749. Gebonden met 2 andere werken van Luyken.
60916: LUYKEN, JAN (1649-1712) AND LUYKEN, CASPAR (1672-1708) - DE INSTRUMENTMAAKER / The Musical Instrument Maker [series title: Menselyk Bedryf]
8940: "LUYKEN, JAN; ADRIAAN SPINNIKER" - Zedelyke en stichtelyke gezangen, en Den lof en oordeel van de werken der barmhertigheid. Amsterdam, Kornelis van der Sys, 1709. [Gebonden met:] De werken en vergelding der barmhertigheid en ombarmhertigheid. Amsterdam, Wed. P. Arentz en K. van der Sys, 1711.
55811: LUYKEN, JAN - Prent: 'Het omkoomen van Jan graef van Gauria en zijn broeder Alexander, die Jacob den VI, Koningh van Schotland pooghden te vermoorden, geschiedt op den 5/15 Augustus in 't Jaar 1600', gravure door Jan Luyken.
5388: LUYKX, TH. - Het grafelijk geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de Schone, Leuven 1952, 275 p., geïll.
41661: LUZAC, ELIE - Vaderlandsche Brieven nr. 7 Leiden 10-2-1785, 93 +(2) pag.
35197: LUZAC, L.C. - Opinion pour la Province de Hollande, emise dans la seance en comite general le 28 Septembre 1830 sur les deux questions proposees aux Etats Generaux par le Message Royal du 13 Septembre 1830. Leiden J.G. la Lau 1830
34164: LUZAC, CORNELIUS JOANNES, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1820
52467: LUZAC, ELIE - Bericht van Elias Luzac Junior op een geschrift, uitgestrooid onder den tytel van bekendmaaking van heer Maarten van Roshem, ridder. Leiden, E. Luzac, 1759. [Gebonden met 13 andere pamfletten in 8°].
8946: "LUZAC, ELIE; JACQUES ACCARIAS DE SÉRIONNE" - "Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen Staat; de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval strekken; mitsgaders de middelen, welke dezelven wederom zouden kunnen opbeuren, en tot hunnen voorigen bloei brengen. Leiden, M. Cyfveer, 1801, tweede uitgave, [4 delen]"
34165: LUZAC, CORNELIUS GERBRANDUS, UIT LEIDEN - Quaestiones iuridicae inauguralis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1846
54879: LYBREGHTS, ARENT - Redenerend vertoog over 't notaris ampt, behelzende eene duidelyke en nette verklaring van deszelfs gronden omtrent veelerleye gevallen in de practyk, alles volgens placaten en costumen dezer landen. 2 delen, 2e druk, Amsterdam, Ratelband, 1736.
33623: LYCKLAMA A NYEHOLT, AUGUSTINUS GEORGIUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de contractu locationis conductionis secundum juris romani et juris hodierni principia [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1815
6691: LYCKLAMA À NIJEHOLT, A. - Beschrijving van het Boshuizen-Gasthuis te Leeuwarden en genealogische afstamming der Collatoren en Colatrices.
6393: LYCKLAMA À NIJEHOLT, JHR. A. - Beschrijving van het Boshuisen-Gasthuis te Leeuwarden en Genealogische afstamming der collatoren en collatrices. [Leeuwarden] 1897. Geb., 19 p.
53613: LYCKLAMA A NIJEHOLT, MARCUS - Benedictorum libri IV, adversus maledicta et errores circa actiones. Leiden, Elsevier, 1617.
34166: LYCKLAMA A NYEHOLT, GEORGIUS WOLFGANG FRANCISCUS, UIT OLDEBOORN (FR.) - Dissertatio juridica inaugurales de mandato jure hodierno [...] Leiden Haak en Comp. 1834
22938: LYDIUS, AMIJE ?, DESCHAMPS, VAN DER BEECK - "Brief van Jacobus Lydius, d.d. Dordrecht 24 mei 1651, aan ""Seer weerde juffrou, uytverkoren zieltje, mijn soet en hoog-gelieft hertje"", manuscript, folio, 2 p (enige restauraties op vouwen)."
52479: LYDIUS, JACOBUS - Spreekwyzen door de heilige schryvers ontleent uit de stryden der ouden verklaart (...) met de byvoegselen van J. Lomejer, opnieuw vertaalt (...) door Abr. Du Ry. 2 stukken in 1 band, Rotterdam, Bosch, 1746.
27437: "LYNA, F.;" - Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Royale de Belgique, tome 12: heraldique-genealogie, Brussel 1936, 515 pag. Herdruk 1974.
32638: LYNDEN, FRANCISCUS GODARDUS VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens interpretationem jurisprudentiae tullianae in topicis expositae [...] Leiden Haak en comp. 1805
32639: LYNDEN, ALEXANDER FREDERIK VAN, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de leer der verjaring en der wettelijke vervaltermijnen op pachtrechtelijk gebied . Proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1880
34167: LYNDEN, GUILIELMUS VAN, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale de praestando damno et interesse ex mora debitoris [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
22712: LYNDEN, VAN - Afdruk van een gegraveerd koperen plaatje met familiewapen Van Lienden(Lynden) en de 16 kwartierwapens van “Theodoricus de Liienden archidiaconus ardvenae eccliar.....”, 14,5x10cm. De afdruk lijkt begin 20e eeuws, het plaatje lijkt (veel) ouder te zijn geweest.
26157: LYNDEN VAN HEMMEN, F.G. VAN - Vrije gedachten van een ingeland van Rijnland, over de verhandeling van droogmaking des Haarlemmer Meers, Leiden. 1821, 123 pag., org. karton.
34947: LYNDEN, ROBERT MELVIL VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen Utrecht Kemink 1868
34168: LYNDRAJER, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio iuridica inauguralis de executione sententiae peregrinae in causa civili latae [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1823
61012: DAVID LYNDSAY - Fac Simile of an ancient heraldic manuscript, emblazoned by Sir David Lyndsay of the Mount, Lyon King of Armes 1542, edited by David Laing.
33569: LYNSLAGER, SALOMON, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de prohibitis malis sacrificiis [...] Leiden Balduinus van der Aa 1741
34978: LYON, GEORGE HENRY BARNET, UIT PARAMARIBO - Stellingen Leiden Somerwil 1871
32476: LYON, BARNET, UIT SURINAME - Disputatio historico-juridica inauguralis, ad locum Hugonis Grotii [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
56373: LYONNOIS, ABBE J.J. BOUVIER, - Traite de la mythologie, orne de 145 gravures, a l'usage des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, 5e ed., Mannheim 1804.
34621: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - II. theses juridicae. 1791
34622: MAANEN, C. F. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXII. theses juridicae. 1792
34623: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - I. theses juridicae. 1792
34624: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXII theses juridicanae. 1793
34620: MAANEN, C. F. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae. 1791
27206: MAANEN, F.J. VAN E.A. - Mededeelingen van de vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage, eerste en tweede deel in één band, 's-Gravenhage 1863, 1876, 347 + 352 pag., geb. in halfleer, geïll. met platen in steendruk. Goed exemplaar.
34619: MAANEN, CORNELIUS FELIX VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae. 1790
47379: "MAANEN, F.J. VAN, E.A.;" - Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage. Nieuwe uitgaaf. Eerste deel. 's-Gravenhage 1880, 347 + (2) pag. Los.
36114: MAANEN, R.C.J. VAN - Doorgaande beweging Leiden Universiteit 2004
35274: MAANEN, JANI RUDOLPHII VAN, UIT HARDERWIJK - Commentatio in quaestionem ab ordine medicorum [....] 1822
16481: MAARN - V.V.V. Maarn en Maarsbergen. Uitg. V.V.V. [ca. 1935], 32 p.
31692: MAARSE, J. - Over de methodiek der zedekunde [...] Amsterdam 1947
8953: MAARSEVEEN, GERRIT VAN - De speelbal van bedrog en belangzucht, of De lotgevallen van Samuel tot den Struik. Dordrecht, F. Boekee, 1829.
39812: "MAAS, F.M. (INL.);" - Over Kaag, Braassem en Westeinder. Een rekreatie-onderzoek met behulp van luchtfoto's, enquetes en tellingen. 2 delen, Delft 1970-1971, 169+140 pag., oblong, geïll. [betr. Warmond, Alkemade].
21235: MAAS, J.H. EN A. - De geschiedenis van Naarden. Naarden ( 1950 ), 174 pag., geb., geïll.
34085: MAAS, ADRIANUS JANUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de conditionibus, maxime illis quae obligationem ex contractu suspendunt [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
6535: MAAS, NOP - Register op de ‘Karakterschetsen’ in De Hollandsche Revue van Frans Netscher, pp 155-160 in De Negentiende Eeuw 5 (1981) nr 3.
38687: MAAS, NOP - De archeologie van het Nederlandse stripverhaal, Amsterdam 1997, 36 pag., geïll., met losse bijlagen [= Uitgelezen boeken Jrg 6, nr. 3].
22851: MAAS, GERRITSEN - Huwelijksaankondiging J.W. Maas Wz en Lucie C. Gerritsen, Utrecht 10 april 19.., gedrukt, 1 p.
59446: MAAS, C. - Aantekeningen betreffende Cornelis Maas (ca 1790-1864) gehuwd in 1811 met Anna Brouwer, koornmolenaar en grondeigenaar te Haarlem. Ook over andere familieleden Maas, typoscript, 7 pp. M14728
36086: MAAS, WILHELMUS JOANNES MARIA, UIT OVERSCHIE - De dijkwet van 1810 Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1963
23178: MAASDIJK, VAN - "Twee blaadjes met potloodschetsen van paardrijdende meisjes, met het stempeltje ""Atelier A. van Maasdijk""."
15555: MAASKAMP, EVERT - Déscription succinte du Royaume de Hollande [...]. Amsterdam: E. Maaskamp, [1809].
54967: MAASSEN, MAURITIUS E.A. - Apologie of verantwoordiging des kerkenraads der Evangelische Luthersche Gemeente in 's Gravenhage, tendeerende tot wederlegginge der grieven, dewelke de emeritus predikant Mauritius Maassen tegen den voornoemden kerkenraad bij de drie (...) kerkenraaden der Steeden Haerlem, Leyden en Amsterdam heeft ingebraght. Naar 't origineel 'dat op de naam van Jan Dirker in 's Gravenhage gedrukt is'. z. pl., Anthoni de groot (colophon),1739.
16483: MAASSLUIS - Maassluis. Uitgegeven met instemming van het gemeentebestuur, onder redactie van (....) C.P.I. Dommisse, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
22547: MAASTRICHT, MEDISCH OPERATEUR J.L. FUCKS - "Reclamepamflet van de ""konstigen hoogduytschen operateur"" Joannes Ludovicus Fucks, die zijn komst te Maastricht meldt (in Keysershof in de Bosstraat), 4°, 2 p, gedrukt, ondertekend met een zegel in houtsnede met zijn naam en wapen met vis. Waarschijnlijk 17e of vroeg 18e eeuw."
22551: MAASTRICHT, OOGMEESTER M. HILMER - "Reclamepamfletje van de ""gebreveteerde oogen-meester"" M. Hilmer, die zijn komst te Maastricht meldt (in logement de Haaze-wind in de Bosstraat). 8° oblong, 1 p, gedrukt, met sierrandje. Waarschijnlijk 18e-eeuws."
16486: MAASTRICHT - The old town of Maastricht and the caves of mount St. Pieter by D.C. van Schaik, Souvenir edition in honour of our American liberators, Heer, Van Schaik, 1945, 48 p.
16485: MAASTRICHT - Maastricht door D. Sassen. Uitg. met medewerking van V.V.V. en K.v.K., Amsterdam, Alta, [1925], 132 p.
58816: MACALESTER LOUP, MR. R., - Mannen van Beteekenis in onze dagen, Johan Theodoor Buys, Haarlem 1893, Extrakt, pag. 185-224.
43257: MACARTHUR, B. / J. MOORE - Lessons in figure painting in water colours, 16 coloured plates from designs by Blanche Macarthur and Jennie Moore, With special instructions by the painters. Londen etc., Cassell etc., [1881].
26055: MACCO, H.F. - Beiträge zur Geschichte und Genealogie Rheinischer Adelsfamilien, 2 volumes, Aachen 1884-1887, 200 + 182 pag. + 20 Tafeln.Original linen.
6318: MACCO, F. - Stammtafel der Familie Wüppermann aus Barmen. Abgeschlossen am 1 May 1911, groot blad, 90 x 120 cm, tekening door Oscar Roide, druk Gebr. Vogt (slijtage op vouwen)
1649: MACCO, H.F. - Aachener Wappen und Genealogien. Ein Beitrag zur Wappenkunde und Genealogie Aachener, Limburgischer und Jülicher Familien. Deel II. Aachen 1908. Geb., geïll., 273 p.
57133: "MACCO, H.F.; " - Aachener Wappenbuch, z.pl., [1906], 4°, gebonden in half linnen, 111 Tafeln met wapenafbeeldingen.
59782: MACÉ, CLAUDE (1631-1670), AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
59787: MACÉ, CLAUDE (1631-1670), AFTER CARRACCI, LUDOVICO (1555-1619) - Landscape with pond [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
59783: MACÉ, CLAUDE (1631-1670), AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
43286: MACFARLANE, C. - Konstantinopel en Turkije, Uit het Engelsch vertaald. 2 delen, Amsterdam, Beijerinck, 1830.
14482: MACGEORGE, A. - Flags: some account of their history and uses. London etc. 1881, ill., 122 p., orig. cloth.
42804: MACHIAVELLI, NICCOLO - Histoire de Florence. 2 delen in 1 band, Amsterdam, H. Desbordes, 1694.
42814: MACHIAVELLI, NICCOLO - Het toneel van Italien, geopend in de historie van Florence (...) waar achter is bygevoegt het leven van Castruccio Castricani. Vertaald door D. Ghys, 's Gravenhage, E. Boucquet, 1703.
31038: MACHIELSEN, H. E.A. (RED.) - Onze geslachten in hun onderlinge samenhang en middels hun daden en streven verklaard. Een genealogisch-historische reeks. Afl. 1-4 ( 1950-? ) alles wat verscheen ?, 24 + 24 + pp. 49 - 92 +24 pag.
39093: MACKAY, J.H. - Die Buecher der namenlose Liebe von Sagitta, I. und II. Band, Berlin 1979, 486 + 388 pag., paperback.
17402: MACKAY, D.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Feestrede ter gedachtenisviering van 50 jarige evangeliebediening, uitgesproken den 4 December 1859 [...] in de Noorderkerk, Amsterdam, C.M. van Gogh, 1860, 8°: 19 p.
34024: MACKAY, JOHANNES FRANCISCUS HENRIOCUS JACOBUS ERNESTUS, UIT NIJMEGEN - Specimen jurudicum inaugurale de aere alieno hereditario [...] Utrecht N. van der Monde 1829
31821: MACKAY, DONALD JACOB - De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van [...] H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1861
32637: MACKAY, AENEAS, UIT NIJMEGEN - De uitsluiting van geestelijken en bedienaren van de godsdienst uit de volksvertegenwoordiging. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1862
4098: MACKAY, D. BARON - Geschiedenis van het geslacht Mackay. Facetten van de politieke, militaire en sociale geschiedenis van de Schotse hooglanden en de Nederlanden. 's-Gravenhage 1984, 304 p., geïll., geb.
17401: MACKAY, D.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Leerrede ter viering van zijne 25 jarige evangeliedienst in drie onderscheidene vaderlandsche gemeenten, gehouden in de Zuiderkerk te Amsterdam den 7 December 1834, z.pl, [1835], 8°: 31 p.
47395: "MACLAINE, ARCH.;" - Discourses on various subjects delivered in the English church at The Hague,2nd ed., Londen 1801, 12+452 pag., half leren band.
34678: MACQUELYN, MICHAELIS JACOBI - "Sermo academicus de nonnullis philosophiae naturalis [...] ; Met: Narratio rerum academicarum rectore magnifico M.J. Macquelyn Anno 1829-1830. 1830"
34679: MACQUELYN, MICHAELIS JACOBI - Oratio de medicinae practicae doctore fideli artis historico Leiden Luchtmans 1824
8958: MACQUET, JAN - Dichtlievende uitspanningen. Bevattende heldinnen brieven, natuerkundige beschouwingen, mengelwerk. Zierikzee, J. de Kanter en Zoon, 1772.
52465: L.L., MADEMOISELLE - Dix-huit soirees a la campagne. Amsterdam, v. Kesteren, 1833.
36182: "MADEWIES, SAMUEL, UIT STARGARD POM.; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG" - Disputatio historica de rebus synonymis Wittenberg Christian Fincelius 1685
58915: MADOU, NAAR J.B. VAN DER HULST, - S.A.R. Le Prince D'Orange, Colonel-Général de la garde communale du royaume des Pays-Bas. Déposé. Lithografie, 49x34cm.
61022: MADURO, CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES, MONTPELLIER, FRANCE - "Grant of arms (""Escu des Armories"") donated by Lambert de Montoison to Momon Maduro of Curacao, Netherlands Antilles, to confirm his right and that of his descendants to the coat-of-arms donated to Henry Maduro on 5 April 1697 in his capacity of auditor (lawyer) to the court of Montpellier (Languedoc). "
7998: MAEYER, EDWARD A. DE - Who's who in Europe, 1964-1965.
60538: MAFFEI, NICOLÓ FRANCESCO (1590-1670) AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
8959: MAGAZIJN - Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren, behelzende: I. wijsbegeerte des levens. II. geschiedenis. III. aardrijks- en natuurkunde. IV. fraaije letteren en mengelwerk. Verzameld door N.G. van Kampen. 6e deel. Amsterdam, Pieter Meijer Warnars, 1826.
53620: MAGGI, GIROLAMO - De equuleo liber postumus cum notis Goth. Jungermanni, accedit appendix virorum illustrium, idem argumentum pertractantium. Amsterdam, Andreas Frisius 1664.
39188: MAGINNIS, A.J. - The atlantic ferry, its ships, men and working. First popular edition, London 1893, 208 pag., hardback, ill.
55444: MAGINO, ANTONIO - Den overvalschten Jtaliaenschen VVaer-seggher, dat is een oprechte prognosticatie op 't jaer ons Heeren 1651, gepractiseert door den hoogh-geleerden D. Antonio Magino, na de copia van Bolognia [1650].
55142: MAGINO, ANTONIO - Den Italiaenschen waerseggher, dat is een prognosticatie op het jaer onses heeren 1622 (...). Naar de copije van Bolognia 1622.
53621: "MAGIRUS, ABRAHAM; G. DE COURTILZ DE SANDRAS, H. DÜRER (?)" - [1] De wonderlyke historie der mensche-eeters, verhandelende haren aart, oude woonplaatsen, vreemde manier van leeven, verwoedende wreetheyt en het eeten soo van levendige als doode menschen. Door Abraham Magirus, predikant op Texel aan de Koogh, Amsterdam, J. ten Hoorn, 1696. [Gebonden met:] [2] [G. de Courtilz de Sandras], De overzeldzame historie van de markgravinne de Frene, door haar eigen man aan een Turkschen zeerover verkoft en weder te regt gebragt. Uyt het Fransch vertaald, Rotterdam, Elias Yvans, 1702. [Gebonden met:] [3] [H. Dürer?], Spel des geluks, vertoont in den wonderlyken en niet min zeldzamen levensloop van Tychander, waarin verhaalt worden de vreemtste ontmoetingen en ongehoorste gevallen hem gedurende zijn leeftijdt ontmoet. Rotterdam, Arnold Willis, 1717.
4959: MAGNIN, J.S. - Onderzoek naar den adel van het geslacht De Vos van Steenwijk in de drie laatste jaren der 14e eeuw. Groningen 1844, 47+49+3 p., geb., geïl., met uitvouwbare `geslachtslijst'.
1656: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzicht van de besturen die vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd. 3 stukken in 2 bdn. Groningen 1838-1850. Geb., 160, 185, 315, 367, 335 p.
24690: MAGNUS, ALBERTUS [ET AL] - De secretis mulierum. Item De virtutibus herbarum lapidum et animalium. Amsterdam, Jodocus Janssonius, 1643.
57444: "MAGNY, M. VICOMTE DE; " - La science du blason, accompagnee d'un armorial general des familles nobles de l'Europe. Paris [1858].
14840: MAHAUDEN, A., J.L. RENS, M. VAN KERKHOVE - Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, deel I-V, z.pl. [1970-1972], 486 p, geb. (gestencild), in één band.
15570: MAHO, H. - D’Amsterdam à l’ile de Marken. Souvenirs & impressions. Brussel: Bieleveld, 1911.
29186: MAI, E - Roelant Savery in seinen zeit ( 1576-1639 ), Keulen 1985, 238 pag., geb., geïll. Goed exemplaar
4627: MAIJER, B. - Genealogisch overzicht van het geslacht Scheringa (te Beemster) van plm. 1790-1943. Beemster 1943, 106 p., geïll.
7921: MAILLARD, LÉON - J. van Driesten et la Toison d'Or. Un point d'histoire artistique.
52449: MAILLET, B. DE / J.B. LE MASCRIER, - Beschryvinge van Egipte behelzende verscheide keurige aanmerkingen over de oude en hedendaagsche aardrykskunde (...) opgesteld volgens de aanteekeningen van den Hr. De Maillet, ouden consul van Vrankryk te Cairo, door den abt Le Mascrier. 2 delen in 1 band, 's Gravenhage, Beauregard, 1737.
42819: MAIMBOURG [MAIMBURGH], LOUIS - Historie van het verval des Kaiserrycks, nae de doodt van Carolus Magnus ofte Carel de Groote (...) vertaeldt door H. v. Quellenburgh. Amsterdam, T. ten Hoorn, 1683.
42797: MAIMBOURG, LOUIS - Histoire du pontificat de saint Leon le Grand. 's Gravenhage, Moetjens, 1687.
47321: MAIRE, H. LE, - Schoonheden uit de voornaamste reistogten verzameld, 2e druk, Amsterdam, Nayler, 1842, 250 pag., geb. in half rood marokijn.
23563: MAIRE, O.J.A.G. LE - Geslachtlijst der familie Ghysbrechts, Mechelen 1930, 195 pag., geïll.
31977: MAIRE, GUILELMUS ELIAS LE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de hereditatis divsione ab adscendentibus facta inter descendentes [...] Groningen J. Römelingh 1836
15571: MAIS, S.P.B., EN GILLIAN - Dutch holliday. Londen: Alvin Redman, 1961.
42705: PESSON-MAISONNEUVE - Nouveau manuel complet du pecheur Francais, ou traite general de toutes sortes de peches. Nouvelle ed., revue (...) par M. Moriceau. Paris, Encyclopedie de Roret et Moriceau [s.a.].
25228: MAJUS, JOHANN HEINRICH - Vita Jo. Reuchlini phoorcensis, Frankfurt 1687, (34) + 55 + (32) pag., full vellum. Missing: the titlepage and portrait.
37612: MAK, A - Catalogus van het penningkabinet [ J.A. ] Smits van Nieuwerkerk. Publieke verkooping, Dordrecht maart 1894, 202 pag.
40468: MAK, G. EN F. HEDDEMA, - De Eilanden. Het Amsterdams Oostelijk Havengebied in stadsgezichten 1974-2002, fotogr. : Han Singels, Amsterdam, De Verbeelding 2002, 142 pag., oblong, geïll.
30569: MAK VAN WAAY, S.J. - Lexicon van Nederlandsche schilders en beeldhouwers 1870-1940, Amsterdam 1944, 136 pag., geb.
55871: MAKELAAR IN EFFECTEN, EEN - De groote bankgoochelaar Langrand Dumonceau en de Amerikaansche spoorweg-aktien aan de Amsterdamsche beurs. Of de zeden van onzen tijd. Door een makelaar in effecten. Amsterdam, Frijlink, 1870.
61710: UNKNOWN MAKER - Corpus Juris Civilis [Title page]
60819: UNKNOWN MAKER - Medal with portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) and the Four Day's battle
60002: UNKNOWN MAKER - EFFIGIES LVCAE LEIDENSIS PROPIA MANU INCIDERE (portrait of Lucas van Leyden)
61663: UNKNOWN MAKER - COMOEDIA VETUS of BOOTSMANS PRAATJE Door Eenige Aentekeninge opgeheldert en vermeerdert.
61782: UNKNOWN MAKER - KAMP-REGT DER HOLLANDEREN
61669: UNKNOWN MAKER - HORAE DIURNAE BREVIARII ROMANI
61563: UNKNOWN MAKER - Le Chemin de la croix [Canivet]
59987: UNKNOWN MAKER - IOANNIS, AVSTRIACVS PRINC FRANCÆ VILLÆ, GVB, GENERALIS IN, BELGIO [Juan I of Austria (1547-1578)]
59982: UNKNOWN MAKER - DON JOHAN VAN OOSTENRYK, GOUVERNEUR GENERAEL DER NEDERLANDEN [Juan I of Austria (1547-1578)]
59984: UNKNOWN MAKER - IOANES AUSTRIACUS CAROLI V. FIL. BELGII GUBERNATOR. [Juan I of Austria (1547-1578)]
59975: UNKNOWN MAKER - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. IMPERATORIS FILIUS ... [Juan I of Austria (1547-1578)]
59605: ANONYMOUS PRINT MAKER (17TH CENTURY) - DE GEKUYPTE EDICKT KAMER, NU VOLMAEKT DOOR HEERSDORST, ONRECHT, EN VALSE RAET. [The Plotting Chamber]
59784: UNKNOWN MAKER - ANTONIVS ALBICIVS NOBILIS FLORENTINVS
60823: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60855: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) [series title: Zes vaderlandsche rijmprenten]
59807: UNKNOWN MAKER - ZEE SCHLACH VOOR DUYNKERCKEN DOOR MARTEN H. TROMP Anno 1638
61009: UNKNOWN MAKER - The Flight to Egypt
59976: UNKNOWN MAKER - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. PHILIPPI REGIS... [Juan I of Austria (1547-1578)]
60000: UNKNOWN MAKER - Feldmarschall v. Blücher. (portrait of Gebhard Leberecht von Blücher)
59983: UNKNOWN MAKER - Oorsprong en voortgang der Neder-landtscher beroerten ende ellendicheden. Waerin vertoont worden, de voornaemste tyrannijen ... [Juan I of Austria (1547-1578)]
59989: UNKNOWN MAKER - Don Johan de Austria. [Juan I of Austria (1547-1578)]
60822: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60821: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60816: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60818: UNKNOWN MAKER - Medal with portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) and the Four Day's battle
60817: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60815: UNKNOWN MAKER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61697: UNKNOWN MAKER - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor [Nederlandtsche Historie, onder de Regeringh van Koningh Philips]
61617: UNKNOWN MAKER - Rè schiavo di sue Cupidità: overo Idea delle procedure e machinationi ambitiose della Francia dopo la Pace di Nimega, sino al presente
61662: UNKNOWN MAKER - COMOEDIA VETUS
61671: UNKNOWN MAKER - SECOND TOME DU LIVRE INTITULE LES GUERRES DE NASSAU
61699: UNKNOWN MAKER - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
61565: UNKNOWN MAKER - The Virgin [Canivet]
61111: UNKNOWN MAKER [19TH CENTURY] - Profile head
61703: UNKNOWN MAKER - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
61785: UNKNOWN MAKER - Virtue fighting against vices (Frontispiece)
34433: MAKKERS, ABRAHAM, UIT HAARLEM - Over de voogdij in de gestichten van weldadigheid Amsterdam C.G. v.d. Post 1857
22268: MAKKINGA (FR) - “Register der huizgesinnen in den dorpe Makkinga, gelegen in Stellingwerf Oosteynde benevens de qualiteit en het getal der personen in yder huisgesin, opgemaakt en beschreven door de gecommieteerde van voorn. den dorpe, ingevolge de resolutie in dato den 19 juny 1748”, manuscript, folio, 5 p.
58520: MAKKINK, J.TH., - Ik strijd en houd mij boven. Grieven tegen de wet op de geneeskunde en een gedeelte van het publiek, Zutphen 1862.
32944: MALCOLM, ARATHOON GREGORY, UIT WELTEVREDEN (JAVA) - De houthandel van Nederland. Proefschrift [...] Amsterdam H. van der Marck 1930
17403: MALCOMESIUS, H. - De prediking van het kruis. Intreerede uitgesproken te Franeker op zondag 26 Januari 1868, Leeuwarden, H. Bokma, 1868, 8°: 32 p.
40644: MALCOMESIUS, H - Ter gedachtenis. Zestal leerredenen en toespraak bij de eerste steenlegging van de Noorderkerk [te Rotterdam], Rotterdam 1899, 128 pag.
1659: MALDERGHEM, JEAN VAN (UITG.) - Le Blason des Armes, suivi de l'Armorial des villes, châtellenies, cours féodales, seigneuries et familles de l'ancien comté de Flandre, par Corneille Gailliard. 3 delen in een band, Brussel 1866, 43+52+89 p.
8960: "MALFAIT DE JONGE, PHILIP (VERT.); PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON" - Elektra, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1751.
51106: MALLES DE BEAULIEU, E. - Felix of de twaalfjarige Robinson. 3e druk, Amsterdam, Radink, z. j.
33549: MALNOË, ANTONIUS CORNELIUS, UIT LEIDEN - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de senatorum eorumque liberorum nuptiis ex capite primo legis Juliae et Papiae Poppaeae [...] Leiden Petrus van der Eyk 1756
22649: MAMUCHET, VAN DORSTEN - Verklaring d.d. 24-6-1659 van Helena van Dorsten, huisvrouw van Dirck Jansz. van Dorsten, gemachtigd door de heer en vrouw van (?) Gent om van de heer van Houdringe de kooppenningen te ontvangen van 9 hont land, door de Heer van Houdringe als getrouwd hebbende de Vrouw van Louweurecht genaast. Manuscript, folio, 2 p.
37594: MAN, M.G.A. DE - Catalogus der numismatische verzameling van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1907, 390 pag.
56418: MAN, MARIE DE, - Medaille mortuaire de Thierry van Cloon, gouverneur general des Indes Neerlandaises, overdruk Tijdschrift v.h. Ned. Gen. v. Munt- en Penningkunde 1893, 17 pag.
1661: MAN, L. DE - Vondelingen en hun naamgeving. Leuven-Brussel 1956, 60 p.
34864: MAN, ENGELBERTUS DE, UIT BREDA - Dissertatio juridica inauguralis de vindicta privata Leiden Gebhard 1845
30464: MAN, JACQ. DE ( RED.) - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica, 1670- 1820, Leiden 1993, 263 pag., geïll., geb., als nieuw.
47467: MANACH, D., - La descendance de Louis-Philippe Ist, roi des Francais, Paris 1988, 223 pag.
47466: MANACH, D. E.A., - La descendance de Charles X, roi de France, Paris 1997, 387 pag.
34766: MANAHAN, AMBROSIUS, UIT NEW YORK - Theses ex universa theologia Rome 1841
27790: MANCHESTER, E.A. - Flags of all nations, London, Philip [ ca. 1940 ], omslag met grote ( 58 x 88 cm. ) vlaggenkaart in kleur.
31762: MANDELE, WILLEM KAREL SAMUEL VAN DER, UIT DELFT - Stellingen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1869
35088: MANDELE, JACOBUS EGBERTUS VAN DER, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de titulum digestorum cui inscribitur: ad legem fabiam de plagiariis. Leiden J.C. Cyfveer 1835
47656: MANDEMAKER, W.K., - Veilingcatalogus teekeningen, prentkunst en schilderijen van (.....) Everhardus Boers, oud-fiscaal van de Ned. retourvloot en carga der O.I. Compagnie, 's-Gravenhage 1818, 4+156 pag., half leer.
42306: MANDER, K. VAN - Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders (...) vollediger gemaakt door wylen J. de Jongh. 2 delen, Amsterdam, v. Esveldt, 1764.
24762: MANDER, CAREL VAN - Het schilder-boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen. Daer nae in dry deelen 't leven der (...) schilders des ouden en nieuwen tyds. Eyntlyck d'uitlegginghe op den metamorphoseon. Haarlem, Passchier van Wesbusch, 1604.
30469: MANDER, C. VAN - Het schilder- boek.... in hedendaags Nederlandsch overgebracht door A.F. Miranda en prof. dr. G.S. Overdiep, Amsterdam 1936, 590 pag., geb., geïll.
42474: "MANDER, KAREL VAN; W. DE GEEST" - Den leermeester der schilderkunst, waar in den leergierigen schilder-jeugd den grond van deze vrye-konst kan naspooren. Eertijds in rijm gestelt door Karel van Mander. Weder aan 't licht gegeven en ontrijmd door Wibrandus de Geest, schilder. Leeuwarden, P. Ruirds, 1702.
55396: MANDRILLON, JOSEPH - Gedenkstukken om te dienen tot de historie der omwenteling in de Vereenigde Nederlanden in 1787, door den heer Jh. Mandrillon (...) belast geweest om bij het Hof van Berlijn eene overeenkomst tusschen de patriottische en stadhouderlijke partij te bewerken. Uit het Frans vertaald. Parijs, Barrois, 1792.
33823: MANEN, CHARLOTTE ALEIDA VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Armenplege in Amsterdam in ihrer historischen Entwicklung. Inauguraldissertation [...] Leiden A.W. Sijthoff 1913
55471: MANEN, M.C. VAN - 'Aanspraak door M.C. van Manen, advocaat fiscaal en proc. generaal van Holland, gedaan op den 19-9-1804 aan Gerdina Visser, huis vrouwe van Joseph Hellewich, gevangene op de Voorpoorte van den Hove en aanzegging van 't vonnis des doods'. Manuscript.
34030: MANGELAAR MEERTENS, ANTHONIUS, UIT DEMERARY (GUYANA) - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam e jure Hollandica antiquo [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1842
35842: MANGER CATS, HUIBERT, UIT WOLVEGA - Stellingen .... Leiden Kleyn 1898
27686: MANGER, J.B. - Recherches sur les relations économiques entre la France et la Hollande pendant la révolution Francaise (1785-1795 ), Paris 1923, 170 pag., geïll. Papieren omslag, los in de band.
32292: MANGER CATS, GERRIT NICOLAAS, UIT OLDEBERKOOP - De betekenis van staken in art. 771 W. v. K. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1886
47591: MANHEIMER, E., - Le nouveau monde Sud-Africain, la vie au Transvaal, 1e edition, Paris 1896, 5+349 pag., illustrated.
49787: MANN, THOMAS, - De Tooverberg. Roman. Vertaling door C.J.E. Dinaux, 2 delen, Amsterdam 1927, 429+478 pag., geb. in 2 zwarte stempelbanden.
47605: MANNING, S., - American pictures, drawn with pen en pencil, London [ca.1880], 224 pag., hardback in decorated linen, ill. with numerons wood-engravings.
23720: MANNINGHAM, JOHN - Diary of John Manningham (...) 1602-1603, editea from the original manuscript by John Bruce esq., Westminster 1868, 20 + 188 pag., half leather, ill.
7875: MANSION, J. - Oud-Gentsche naamkunde. Bijdrage tot de kennis van het oud-Nederlandsch.
43279: MANSION, L. - "Letters upon the art of miniature painting. London, Ackermann; Paris, Janet, [ca. 1832]."
53630: MANSON-ENJALRAN, CLARISSE - Gedenkschriften van mevrouw Manson, ter opheldering van haar gehouden gedrag in het proces, betrekkelijk den moord van den heer Fualdès, door haar zelve beschreven en gerigt aan hare moeder mevrouw Enjalran. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1818.
53631: MANSON-ENJALRAN, CLARISSE - [Twee zeer uitvoerige krantenberichten over de zaak Manson-Fualdès, uit maart en september 1818, uit een in Maastricht (Nypels) gedrukte Franstalige krant].
7916: MANSSEN, W.J. - Geschiedenis der Evang. Luthersche Gemeente te Zaandam.
39849: MANZI, M ET G. BLONDIN - Le Theatre, revue mensuelle [ later: Bi-Mensuelle ] illustree. Jrg. 1 ( 1898) t/m 7 ( 1904 ), 144 afleveringen. Parijs, Goupil, Boussed, Manzi Joyant & Cie, gebonden in 12 fraaie halfleren banden.
31097: MARANDET, A - Manuscrits inédits de la famille Favart, de Fuzelier, de Pannard et de divers auteurs du 18e siecle, Paris 1922, 139 pag.
47182: MARANG, G.P., - De Zwijndrechtsche nieuwlichters, Dordrecht 1909, 303 pag., geïll.
24616: MARCEL, GUILLAUME - Tablettes chronologiques, contenant la suite des papes, empereurs & roys qui ont regné depuis la naiss. de J. Chr. jusqu’ à present. Pour servir de plan à ceux qui lisent l’histoire profane. Presentées au Roy. De nouveau corrigé et angmentées par G. Marcel avocat au Parlem. Suivant la copie imprimée de Paris. Amsterdam, Pierre Mortier, 1686.
36082: MARCHAND, STEPHANUS, UIT LEIDEN - Positiones subsequentes examini publico subjicio [26 stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden z.n. 164.
52501: MARCHANT, JAN, - Verhaal van reuzen boven de zeven voeten lang. Met een nieuw berigt van den Spaarwouder reus Klaas van Kieten (...) alsmede een nette beschrijving van den grooten Kajanus, binnen Haarlem overleeden (...) 1749. En het oorsprongklyk verhaal der groote Keie van Amersvoort. Haarlem, I. van der Vinne, 1751.
36361: "MARCHE, CAROLUS SIGISMUNDUS , UIT LEIPZIG; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS" - De meritis Saxonum in Angliam Wittenberg Kreusig 1715
53632: MARCHETTI, JOANNES - Beredeneerd uittreksel van het geregtelyk onderzoek gehouden tot Romen, over de wonderbaere opening en beweeging der oogen van veele beelden in die stad, van den 9 July 1796 tot in January 1797. z. pl. [ca. 1801].
35350: MARCHIE VAN VOORTHUIJSEN, H. DU - Prent op de promotie van Mr H. du Marchie van Voorthuijsen, litho naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1876
35222: MARCHIE SERVAAS, JANUS DU, UIT AMSTERDAM - Disquisitio de vita et scriptis eligii Episcopi Noviomensis Amsterdam P.B. van Waning Bolt 1859
36787: MARCILHAC, F - Rene Lalique 1860-1945. Maitre-verrier. Analyse de l'oeuvre et catalogue raisonne ,Paris 1989, 1047 pag., ill., hardbeck with dustwrapper. Good copy, only dustwrapper has a few tears.
15329: GUILLOT DE MARCILLY - Relation historique et theologique d’un voyage en Hollande et autres provinces des Pays-Bas, dans laquelle on verra le détail des conversations de l’auteur avec M. le marquis de Langallerie, sur les principaux points de la religion, enrichie de notes critiques, historiques & chronologiques. Parijs: J. Estienne, 1719.
34718: MARCKART, JOANNES WILHELMUS , UIT RUDENHAUSEN - Disputatio juridica de jurisprudentia Belgica cum romana conjungenda Utrecht Van Megen 1734
42392: MARCONVILLE, JEAN DE / JEAN DALLIER / PLUTARCHUS - De l'heur et malheur de mariage. Ensemble les lois connubiales de Plutarque traduictes en Francois. Paris, J. Dallier, 1571. [Gebonden met:] Dezelfde, De la bonte et mauvaistie des femmes. Paris, J. Dallier, 1571.
8963: MARCUS, RUDOLPH - Ter gedachtenisse van den vrede, gesloten te Aken, den 30sten van Grasmaand, des jaars 1748. Amsterdam, Pieter Meijer, 1749.
58877: MARCUS, J.E., NAAR J. SMIES, - Geschiedenis der Nederlandsche Staats-omwenteling in achttienhondert dertien door Mr. Herman Bosscha. Tweede deel. Met portretten.
53634: MARCUS, JACOB - Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt, mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken spuitende uit dezelve sententien. Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift. Amsterdam, H. Vieroot, 1735.
53635: MARCUS, P.J. - Pieter Jan Marcus, oud burgemeester van Leiden, aan de burgerije dier stad. Leiden 25-9-1794.
34025: MARCUS, BALTHAZARUS JANUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de litis contestatione [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
61011: MARCUS, JACOB ERNST AFTER KOOI, WILLEM BARTEL VAN DER - Portrait of Jacobus Scheltema
55408: MARE, PIETER DE (1757-1796) - Prent van grafmonument voor S. van Schaak, 'de roem en hoop van 't Leydsch Atheenen, door 't staal (...) eens moorders neergeveld'. Gravure door P. de Mare naar C. Bisschop, met adres M. Cijfveer, [1794].
59659: MARE, PIETER DE (1757-1796), AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - The sad news
22370: MAREES, DE, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Reneke Busch de Marees, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw) dd. 11-6-1763.
32737: MAREES VAN SWINDEREN, WICHER MEINARD DE, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de studio, quod legislatores, inde a saeculi duodevigesimi parte posteriori, in legibus criminalibus emendandis ac reformandis posuerunt [...] Groningen J. Oomkens 1827
7846: MARESTI, ALFONSO - Teatro genealogico et istorico dell' antiche e illustri famiglie di Ferrara.
34060: MAREZ OYENS, GERARDUS HENRICUS DE, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de poenis extraordinariis plena deficiente probatione [...] Amsterdam T.B. Groebe 1833
5316: MARGARINEFABRIEKEN - Brinkers’ Margarinefabrieken 1878-1953, Zoetermeer 1953, 50 p., geb., geïll.
8965: MARIA - Het leven der alderheyligste ende alderzuyverste moeder Gods ende maegd Maria, gedeyld in XXI kapittelen. Met stichtelyke leeringen op elke verhalendheyd des zelfs, getrokken uyt verscheyde schryvers, ende meest uyt d'Oude Vaders, tot het gebruyk der jongheyd. Gent, Bernard Poelman, [ca. 1790]
4116: MARION, N.A.J. VAN - Geslacht Van Marion. 's-Gravenhage 1905, 10 p., geïll.
4121: MARIS, M.H.W.E. - De geschiedenis van een schildersgeslacht. Z.p. z.j., 296 p., geb., geïll.
1668: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C. - Een honderdtal Nederlandsche families. Een historische, genealogische en biografische studie over de kwartieren van Mr.Dr. C.W. Maris. Nijmegen 1946. Geb., geïll., 363 p.
1667: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, J.C. - Isengrijn, Reinaert en de Nederlandsche Leeuw. Brochure voor vrienden van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Nijmegen [1945], 16 p., gestencild.
1666: MARIS, A.J. - Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijdvak. I. De Nederstichtse leenacten (1394-1581). 's-Gravenhage 1956, 606 p.
28956: MARIUS, G.H. E.A. - Johannes Bosboom, 's-Gravenhage 1917, 162 pag., geb., geïll. Exemplaar op zwaar papier.
16490: MARKEN - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd door Eberhard, Leiden, Kooyker, 1877, 80 p.
16491: MARKEN - Waar wij zijn en wat wij zagen. Marken, Volendam, enz. Zaltbommel, Van der Garde, [ca. 1910?], 55 p.
16493: MARKEN - The truth about Marken, zoals het echt is, by Okke Haverkamp, Naarden, Rutgers, 1947, 102 p.
8968: MARLE, CORNELIS VAN - Rijmelarij. 2e druk. Leiden, J. van Thoir, 1814.
34665: MARLE, H. W. VAN , UIT DEVENTER - XIV. theses juridicae. 1790
34952: MARLE, GERARDUS GULIELMUS HENRICUS VAN , UIT ZWOLLE - Specimen inaugurale de caussis quarundam legum romanrum et codicis civilis in re testamentaria Utrecht Van Paddenburg 1821
8967: MARLE, CORNELIS VAN - Rijmelarij. 2e druk. Leiden, J. van Thoir, 1814.
54200: MARLE, J. VAN - De duistere zaak van wijlen Pieter Teyler van der Hulst eindelijk opgelost door J. van Marle te Apeldoorn. Apeldoorn, [1913].
57507: "MARLE, VAN & DE SILLE;" - [Veiling] Catalogus eener fraaie verzameling historie- spot en zinneprenten, portretten (...) en van een belangrijke collectie betreffende Rotterdam. Rotterdam 1908, 98 pag., geb.
42235: MARLES, JULES LACROIX DE - Merveilles de la nature et de l' art dans les cinq parties du monde Afrique, 2 volumes. Paris, 1830.
47949: MARMIER, X, - Lettres sur l'Algerie, Paris [1847], 41+312 pag., paper covers.
39209: MARMIER, X - Lettres sur le Nord, Danemark, Suede, Norvege, Laponie, Spitzberg. 6e edition, Paris 1890, paperback, 479 pag.
39213: MARMIER, X - Lettres sur le Nord ( Danemark, Suede, Norvege, Lapouie et Spitzberg ) et sur l' Islande. Tome I et II, Bruxelles, Gregoir/ Wouters 1841, 273 + 314 pag., half linnen.
47543: MARMIER, X., - Lettres sur l'Adriatique et le Montenegro, 2 volumes, Paris [1853], 390+419+69 pag., ill.
15575: MARMIER, X. - Lettres sur la Hollande. Parijs: Delloye, 1841.
47584: MARMIER, X, - Du Rhin au Nil, Tyrol, Hongrie, provinces Danubiennes, Syrie, Palestine, Egypte, 2 volumes, Paris [1846], 29+396+(4)+496 pag., hardback in half linen
8970: MARMONTEL, JEAN FRANÇOIS - Belisarius. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
24892: MARMONTEL, J.F. - Les Incas, ou la destruction de l'empire du Pérou.
42428: MARMONTEL, J.F. - Belisaire. Amsterdam, v. Harrevelt, 1767.
55529: MARNIX, HEER VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN - De byen corf der H. Roomscher Kercke. Utrecht, L. en S. de Vries, 1659.
42497: MAGNÉ DE MAROLLES - La chasse au fusil, Nouvelle edition. Paris, 1836.
8971: MARONIER, HENDRIK - Gedichten. Rotterdam, A. Wynands, 1838.
8972: MAROT - De snaaksche Clement Marot op zyn praatstoel. Verhalende over de driehondert koddige historien en snaakeryen. Doormengt met ernstige en boertige gezegdens, sneedige antwoorden en aertige kwinkslagen. Keulen, Jacobus Gaillard, [ca. 1750].
35641: "MARQUART, GOTHARD, UIT LÜBECK; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Dissertatio de contributionibus [...] Helmstedt Henning Müller 1669
8974: MARRE, JAN DE - Marcus Curtius. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1734.
50921: MARRE, JAN DE - Hof- en mengelgedichten. Amsterdam, Wor e.a., 1746.
38121: MARROW, J.H. ( EINFUHRÜNG ) - Die goldene Zeit der Holländischen Buchmalerei, Stuttgart 1990, 320 pag., hardback with dustwrapper, ill.
38122: MARROW, J.H. ( INTROD. ) - The golden age of Dutch manuscript painting, Stuttgart 1989, 318 pag.
8978: "MARRYAT, FREDERICK; G.H. NAGEL (VERT.)" - Avonturen van Pieter Simpel. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gebr. Diederichs, 1837. [2 delen]
8976: MARRYAT, FREDERICK - Jacob Eerlijk. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1837. [2 delen]
8981: MARRYAT, FLORENCE - Vrouw tegen vrouw. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1870. [2 delen in 1 band]
8979: MARRYAT, FREDERICK - Newton Forster, of De koopvaardij. Vertaald uit het Engels. Groningen, W. van Boekeren, 1839.[ 2 delen]
8980: "MARRYAT, FREDERICK; JOHAN JACOB ANTONIE GOEVERNEUR (VERT.)" - Stuurman Flink, of De schipbreuk van de Vrede. Een verhaal voor de jeugd. Vertaald uit het Engels. Groningen, W. van Boekeren, 1843. [2 delen]
43124: MARSCHALL, H.G. - Geneeskundig volksboek ter onderregtinge voor (...) allen die met de zorge over jonge kinderen belast zijn, Volgens den tweeden (...) Hoogduitschen druk vertaald. Dordrecht, De Leeuw/Krap, 1792.
39863: MARSELIS, WILH. HENR. VAN ( UIT HAARLEM ) - Dissertatio juridica inauguralis de adulterio, Leiden, A. Elzevier, 1699, (35) pag., in blauw papieren omslag.
1675: MARSHALL, SHERRIN - The Dutch gentry 1500-1650. Family, faith and fortune. New York-Londen 1987. Geb., 225 p.
15577: MARSHALL, JOSEPH [= JOHN HILL] - Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine and Poland, in the years 1768, 1769 and 1770. In which is particularly minuted the present state of those countries, respecting their agriculture, population, manufactures, commerce, the arts and useful undertakings. 3 dln. Londen: J. Almon, 1772.
56439: MARSHALL, PERCIVAL (ED.), - Wonderful models. The romance of the world in miniature and a complete encyclopaedia of modelcraft, 2 volumes, London 1928.
24819: MARSHALL, JULIAN - The annals of tennis, London ‘The Field’ 1878, (8)+226pag., illustrated, bound in original green cloth (with racquets and balls). Very good copy.
20463: MARSILJE, J.W. - Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, ca. 1390-1477. Hilversum 1985, 347 pag, ( dissertatie met los blad stellingen, ingeplakt cv, in handschrift de speech van Hille de Vries tijdens de promotie )
25062: MARSILLI, F.F. VAN - Natuurkundige beschryving der zeën.
6811: "ANONIEM (VERT.); JEAN HENRI FERDINAND LA MARTELIÈRE" - Gustavus, of De Zweedsche mynwerkers. Geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1804.
47607: MARTENS, F., - Hispanische Reise-beschreibung de anno 1671, Berlin, W. Junk, 1925, 26 pag. + 37 plates.
7962: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - Het archief der Geldersche Rekenkamer 1559-1795 en van de Commissarissen belast met het beheer van de Geldersche domeinen 1543-1559, 2 delen.
32566: MARTENS, J.G.D. - Het geloof aan Gods openbaring het levensbeginsel der Godgeleerdheid. Rede [...] Amsterdam J.C. Loman jr 1870
1676: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - De justitieele colleges in de steden en op het platteland van Holland 1795-1811. (Diss.) Utrecht 1912, 410 p.
1677: MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H. - Archief van het kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1914, 228 p.
25266: MARTENS, CHARLES DE - Guide diplomatique ou traite des droits (...) des ministres publics (...) Nouvelle edition (...) par M. de Hoffmanns, 2 delen, Brussel 1838, 760 + 507 + 30 pag. Gebonden in half marokijn.
42114: MARTENS, FREDRIK - Naukeurige beschryvinge van Groenland of Spitsbergen, waar in de Walvis-Vangst (...) worden aangewezen (...) met een verhaal van de gevangene Walvisch by St. Anne-land, als mede een gevegt en springen van twee schepen. Amsterdam, Abr. Cornelis, 1770.
42642: MARTIN, JULES - Le Gotha illustré. Paris, Librarie Nilsson, ca. 1904.
23791: MARTIN, K - Aanteekeningen over Erratische gesteenten van Overijssel, Zwolle 1883, 14 pag., met gekleurde gelithografeerde plaat.
36214: MARTIN, CHRISTIOPHOR SAMUEL, UIT DRESDEN - Schediasma historico-literarium de Coleris doctrina scriptisque claris. Praemissa sunt Analecta potiorum huius generis de eruditis homonymis scriptorum quae apud Cl. Mollerum et Cel. Struvium non extant Wittenberg August Koberstein 1718
33158: MARTIN, PETRUS FRANCISCUS, UIT HALLUM - Specimen iuridicum inaugurale, in quo ad examen revocatur quaestio: an nov. CXV. cap. III. et IV admittat interpretationem extensivam [...] Groningen W. Kamerling 1808
47465: MARTIN, G., - Histoire & genealogie de la maison de la Rochefoucauld, Ricamarie 1975, 306 pag.
25272: MARTIN, S E.A. - Gedenkboek der dansacademie J.G. Martin & zonen ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan, Haarlem 1950, 63 pag., geïll.
57072: MARTIN, G. - Les 256 quartiers genealogiques de Monseigneur le Prince Henri de Luxembourg, Saint Chamond 1975, 44 pag.
47278: MARTIN, G., - Histoire et genealogie des Maisons de Chabot, de Rohan-Chabot, et de Rohan, 2 volumes, Ricamarie 1977, 282+252 pag.
47286: MARTIN, G., - Histoire et genealogie de la maison de Levis, Ricamarie 2007, 271 pag., geïll.
47289: MARTIN, G., - Histoire et genealogie de la maison de Montesquiou, Ricamarie 2005, 269 pag., ill.
59754: MARTIN, K. - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen. Leiden, Brill, 1887.
60670: MARTIN, P. O., - Europeesch verlof. Z.p. [Indië], z.j. [1940]. Folio, 192 p., gestencild. Geïllustreerd met houtsneden van P. Martin zelf. Het boek bevat indrukken van het terugzien van Nederland: Utrecht, Den Haag (Gemeentemuseum) en reis door Vlaanderen, Frankrijk en Italië, in 1939. p. 62-66: `Op bezoek bij den dichter Marsman' [in Mornex]. Bandontwerp door P. Martin.
42883: MARTINET, J.F. - Het Vereenigd Nederland verkort ten gebruike der schoolen. Amsterdam, Allart, 1790.
38993: MARTINET, J.F. - Kerkelijke geschiedenis der Waldensen in de valleijen van Piemont tot op het jaar 1775, 3e druk [ aangevuld door H.Rietveld ], Amsterdam 1826, 12 + 376 pag., origineel karton.
15581: MARTINET, JOHANNES FLORENTIUS - Het Vaderland en het Vereenigd Nederland [...] thans bevattende eene volledige aardrijks- en geschiedkundige beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien en van het groot-hertogdom Luxemburg, 3e zeer veel vermeerderde en geheel opnieuw bearbeide druk, 6 delen, Gouda: G.B. van Goor, resp. 1845, 1830, 1845, 1845, 1832, 1845
15579: MARTINET, J.F. - Les Pays-Bas unis, abrégés, à l’usage des écoles. Amsterdam: Allart, 1790.
51568: MARTINET, J.F., - Het Vaderland, Amsterdam, Allart, 1791.
24940: MARTINET, J.F. - Kleine katechismus der natuur voor kinderen.
52404: MARTINET, J.F. - Oorspronglyke Nederlandsche logogryphen of de verzameling van vaderlandsche spreekwoorden (...) in beeldtenissen, muzyk-gefigureerde-en andere letteren voorgesteld, ten einde de zelven als logogryphen te kunnen leezen, Eerste afdeling. Amsterdam, W. v. Vliet, [1804].
52497: MARTINET, J.F. - Het vereenigd Nederland. 2e druk, Amsterdam, Allart, 1790.
8983: MARTINET, JOANNES FLORENTIUS - Katechismus der Natuur. Amsterdam, Johannes Allart, 1778-1779. [4 delen], gebonden in 4 mooie halfleren banden.
42700: MARTINET, J.F. - Het vereenigd Nederland. Amsterdam, J. Allart, 1788. [1e druk].
41826: MARTINET, J.F. - Les Pays-Bas unis, abreges par J.F. Martinet a l'usage des ecoles. Traduit de l' Hollandois, Amsterdam, Allart 1790.
23717: MARTINET, J.F. - Katechismus der natuur, 4 delen, Amsterdam J.Allart, 1778-1779. Compleet exemplaar met alle prenten.
35485: "MARTINI, CHRISTIANUS FRIDEM.; PRAESES: KRANEWITTER, CHRISTIAN FRIEDRICH" - De diebus canicularibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1708
36364: "MARTINI, CHRIST. FRIDEMANN EN TEUBER, JOH. HEINRICH; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - Testimonia et juridicia eruditorum de Collegii electoralis origine Wittenberg Gerdes 1709
24976: MARTINIERE, BRUZEN DE LA - Le grand dictionaire geographique, historique et critique, Nouvelle edition,
57137: "MARTINS ZUQUETE, A.E. / A. MACHADO DE FARIA; " - Armorial Alusitano, genealogia e heraldica, Lissabon 1961.
41345: MARTY, D - An illustrated history of phonographs and gramophones, Lausanne 1981, 190 pag., geb., geïll., met stofomslag, good copy.
9045: [MITCHELL, DONALD GRANT] PS. IK MARVEL - Waarheid in droomen, door een Amerikaanschen geestverwant, van Jonathan. Utrecht, J. Herfkens Fz, 1856.
42152: MARX, J.H. (PASTOOR TE OOSTKAPELLE) - Een boekje over het huwelijk of aanleiding tot huisselijk geluk. Vertaald uit het Duits, Gravenhage, 1821.
57130: [MASCH, G.M.C. (HERAUSG.), - Wappen-almanach der Souverainen Regenten Europa's, Rostock, Tiedemann, [ca.1840].
47924: MASCHECK, P.F.H., - Geschiedenis van het korps Nederlandsche mineurs en sappeurs van de vroegste dagen tot op den tegenwoordigen tijd 1852, Zaltbommel 1853, 16+302 pag., geb. in blauw linnen met goudopdruk, goud op snee. Met uitslaande tabel, fraai exemplaar.
36408: "MASCHIUS, JOANNES, UIT PASEWALCKO; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CASPAR S." - De superioribus Ungariae conversionibus Wittenberg Henckel 1688
6121: MASCHKE, E. - Das Geschlecht der Staufer, Aalen 1970 (naar de druk München 1943), 203 p., met tabel, geb., geïll.
28137: SCHLÜTER & MASS - Jubiläums-katalog nr. 290 über biologie, Halle ( Saale ), Schlüter & Mass, Lehrmittel-anstalt, 1928, 176 pag., geïll., gebonden.
42197: MASSIALOT, FRANCOIS - Nouvelle instruction pour les fruits. Extract uit Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits. Amsterdam, ca. 1750.
1679: MASSICOTTE, E.Z., ET REGIS ROY - Armorial du Canada français. Facsimilé-reprint Baltimore 1970, naar de druk Montreal 1915-1918. 2 dln. in één band. Geb., geïll., 152+151 p.
59724: MASSIJS, CORNELIS (1515-1550) - Peasants conversing and drinking
60396: MASSIJS, CORNELIS (1515-1550) AFTER JAC. PAR(MIGGIANO) - St. John the Baptist
59167: MASSON, FRÉDÉRIC (INTRODUCTION), - Récits de Guerre. Souvenirs du Capitaine Parquin 1803-1814.Dessins par F. de Myrbach, H. Dupray, Walker, L. Sergent, Marius Roy , Paris, Boussos Valladon 1892. 168 pp.
14333: MASSONNET, PATENT, QUEEN VICTORIA - "Letter of patent for André Michel Massonnet from Paris for an invention regarding ""certain improvements in alloys of metal and of other substances and also in the application of the same to various usefull purposes""."
21123: MASSONNET, G - Le cadastre d` Orange de 1616. Essai de reconstitution, 59 pag. + kaarten.
35158: MASSOW, GERLACHI JOANN. CORN. VAN, UIT REMBANG (JAVA) - Commentatio in quaestionem ab ordine jurisconsultorum [...] 1817
4126: MASSOW, VAN - Royement uit den Nederlandschen adel op verzoek van Frederik van Massow. Leyden 1838, 20 p. Zeldzaam!
14693: MASSOW, F. VAN - De Massows uit de vorstentijden.
42395: MASSUET, PIERRE - Wetenswaardig onderzoek over den oorspronk, de voortteling (...) en de verbazende menigte der verscheide soorten van kokerwormen, die de dykpalen en schepen (...) doorboren, uit het Fransch vertaalt door P. le Clerc. Amsterdam, A. Wor en erve G. Onder de Linden, 1733.
14483: MASTAI, BOLESLAW AND MARIE-LOUISE D'OTRANGE - The stars and the stripes. The American flag as art and as history from the birth of the Republic to the present. New York 1973, oblong, ill., 300 p., orig. cloth with dust wrappers.
60395: MASTER OF THE DIE (FL. 1530-1535) AFTER COXIE, MICHIEL (1499-1592) AFTER RAPHAEL (1483-1520), PUBLISHED BY SALAMANCA, ANTONIO (FL. 1519-1562) - LA MADRE E 'L RE' DI LAGRIME SI BAGNANO COL POPOL SUO ... [Set title: The fable of Cupid and Psyche]
59812: UNKNOWN MASTER - Eigentliche Abbildung der Schantzen Caloo, Verbroek, und Feuerschen und wie solche von den Holländern befestigt und wie sie von den Spanischen wieder daraus geschlagen worden. Anno 1638.
61576: UNKNOWN MASTER - MONS PIETATIS (frontispiece)
60956: UNKNOWN MASTER - The Annunciation
23252: MATAGNE, R. - Certains aspects des parentés entre la maison royale de Suède et la famille Grand-Ducale de Luxembourg, Luxemburg 1961, 40 pag., geïll.
60387: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Isaiah (Prophets from the Old Testament: set title)
60383: MATHAM, JACOB (1571-1631) - The Adoration of the Shepherds
60384: MATHAM, JACOB (1571-1631) - The Adoration of the Shepherds
60391: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Promenading young men and women [De Hollandsche Lys met de Brabantsche Bely: set title]
60059: MATHAM, JACOB (1571-1631), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Penitent Magdalena
59803: MATHAM, JACOB (1571-1631) - PAVLLVS G.F.P.N. MERVLA BATAVVS DORDRACENVS.... (Portrait of Paullus Merula)
59805: MATHAM, THEODOR (1605-1676), AFTER DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) - Michel le Blon Agent... (Portrait of Michel le Blon)
59564: MATHAM, JACOB (1571-1631) - Portrait of Jan van de Velde (1568-1623)
59810: MATHAM, THEODOR (1605-1676), AFTER SANDRART, JOACHIN VON I (1606-1688) - Dit ´s VONDEL, tot dit uur van de Snaaren spant... (Portrait of Joost van den Vondel)
60385: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER MANDER, KAREL VAN (1548-1606) - The Parable of the Prodigal Son
60388: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER CALVAERT, DENYS (1540-1619) - Christ at the column (after flagellation)
60390: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - Mountain of Honour for Poets [De Hollandsche Lys met de Brabantsche Bely: set title]
60389: MATHAM, THEODOR (1605-1676) AFTER BASSANO, JACOPO (1510-1592) - The Virgin and Child with infant St. John the Baptist [Set title: Variarum imaginum a celeberrimis...]
60382: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Rachel and Leah
61107: MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER ZUCCARO, TADDEO (1529-1566) - The adoration of the shepherds
17085: MATHIJSEN, M. - De werken van Harry Mulisch. Een bibliografie. Met medew. v. E. de Boer. 2e herz. en uitgebr. dr. Amsterdam: De Bezige Bij, 1992.
34028: MATHYSSEN, JACOBUS DANIEL THIBAUT, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum codicis de naufragiis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
4129: MATILE, J.C.H. - Histoire généalogique des différentes branches de la famille Matile. Amsterdam 1914, 411 p., geb.
55361: MATLA, J.L.W.P. / G.J. ZAALBERG VAN ZELST - Het geheim van den dood. 's Gravenhage, S.S. Korthuis, 1908.
35646: "MATTHAEI, JOHANNES, UIT KÖNIGSBERG; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Disputatio politica de civitate nova [...] Helmstedt Henning Müller 1662
40648: MATTHAEUS, ANTONIUS - Wilhelmi chronicon monachi et procuratoris Egmondani. Extract uit werken Matthaeus, III (1738), pag. 409-718
36439: MATTHAEUS, GEORG CHRISTIAN , UIT WHISTA-BREMENSIS - Dissertatio theologica de placentis orbicularibus seu pane eucharistico Rostock Adler 1723
1681: MATTHAEUS, ANTONIUS - De nobilitate, de principibus, de ducibus, de comitibus, de baronibus, de militibus, equitibus, ministerialibus, armigeris, barscalcis, marscalcis, adelscalcis, de advocatis ecclesiae de comitatu Hollandiae et dioecesi Ultrajectina libri quatuor in quibus passim diplomata et acta hactenus nondum visa. Amsterdam-Leiden 1686. .Geheel perkament, mooi exemplaar.
55842: MATTHAEUS, ANTONIUS III - De jure Gladii tractatus et de toparchis qui exercent id in dioecesi Ultrajectina. Leiden, Kellenaar, 1689.
32989: MATTHES, JANUS CAROLUS, UIT NOORDELOOS - Dissertatio historico-critica de pseudoprophetismo hebraeorum [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
59010: MATTHES, H.J., - Redevoering en aanspraken bij het overhandigen van eereblijken aan redders van drenkelingen in de vergadering der Leydsche afdeeling van de My. tot nut van 't Algemeen op 22-11-1831, 30 pag.
58501: MATTHES, H.J., - Redevoering over het vereeren van edelmoedige (....) daden (....) uitgesproken bij het overhandigen van eereblijken aan redders van drenkelingen in de vergadering der Leydsche afdeeling van de My. tot Nut van 't Algemeen, op 24-11-1835, z.pl. [1835]
34027: MATTHES, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de conditione civili milieris nuptae neerlandae [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1839
33407: MATTHES, J.C. - Het Oude Testament en de critiek. Redevoering uitgesproken [...] op den dies natalis der Amsterdamsche hoogeschool. [z.p.] [z.n.] 1889
35296: MATTHES, CAROLI JOHANNIS, UIT AMSTERDAM - Commentatio ad quaestionem mathematicam [....] 1833
40046: MATTHEY, I.B.M. (RED.), - Westeremden. Het verleden van een Gronings terpdorp, Groningen 1975, 372 pag., geïll.
42914: MAUNDRELL, H. - A journey from Aleppo to Jerusalem at Eastern A.D. 1693, to which is added an account of the author's journey to the banks of the Auphrates at Beer and to the country of Mesopotamia. 4th ed., Perth, 1800.
51911: "MAUPASSANT, GUY DE;" - Oeuvres completes. Le rosier de Madame Husson. Souvenirs, celles qui osent l'Anglais d'etretat. Paris, Conard, 1924. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 263 pag.
51910: "MAUPASSANT, GUY DE;" - Oeuvres completes. Mademoiselle Fifi M. Jocaste, Paris, Conard, 1908. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 285 pag.
60893: DE MAUREGNAULT - Manuscript sheet with 9 hand-coloured coats-of-arms of the De Mauregnault family and connected families and additional information about the subsequent persons in French.
5612: MAURER, H.M. - Der Hohenstaufen. Geschichte der Stammburg eines Kaiserhauses, Stuttgart und Aalen 1977, 204 p., geb., geïll.
8985: MAURICE, ABEL - Het kind der voorzienigheid. Antwerpen, J.P. van Dieren & Cie, [1850].
60415: MAURICE (?), ALBERT - Portrait of a man
42561: MAURICEAU, FRANCOIS - Aphorismes touchant la grossesse (...) des femmes / Kort-bondige stellingen ofte aphorismen, rakende het swanger-gaan, het baren, de ziekten en andere gesteldheden der vrouwen. Amsterdam, N. ten Hoorn, 1700.
34885: MAURICIUS, JOANNES JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad legem 144.D. de regulis juris. non omme, quod licet, honestum est Leiden A. Elzevier 1711
8991: "MAURICIUS, JOAN JAKOB (VERT.); JOSEPH CHANCEL, DIT LA GRANGE" - Sesostris, koning van Egipte, treurspel. Per haec ad altiora. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1786.
8986: MAURICIUS, JOAN JAKOB - Rechtsgeleerde maandelyke uitspanningen [...]. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722-1725. [2 delen]
8992: MAURIK, JUSTUS VAN - De Buren. Dramatische klucht in één bedrijf. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1875.
9000: MAURIK, JUSTUS VAN - Uit één pen. Novellen en schetsen. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1886.
9001: MAURIK, JUSTUS VAN - Van allerlei slag. Novellen en schetsen. 2e druk. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882.
8998: MAURIK, JUSTUS VAN - Pakketten voor dames. Dramatische grap in twee bedrijven. 5e druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [ca. 1900].
8997: MAURIK, JUSTUS VAN - Plicht. Dramatische schets in één bedrijf. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, [1895].
9002: "MAURIK, JUSTUS VAN; F.A. BUIS" - Gewichtige dagen 1830-1833. Tooneelspel in vier bedrijven. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1881.
8993: MAURIK, JUSTUS VAN - De Buren. Dramatische klucht in één bedrijf. 2e druk. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1879.
8995: MAURIK, JUSTUS VAN - Janus Tulp. Blijspel in vier bedrijven. 3e druk. Amsterdam, Tj. van Holkema, 1882.
22289: MAURIK (GLD), JANSEN - Thomas Jansen, “Het dorp van de rietpikkers”, Maurik 1976, gestencilde uitgave in eigen beheer, ca. 150 p, geïll., geb.
27413: MAURY, A - Emblemes et drapeaux de la France. l' alouette, le coq, la fleur de lis, l'abeille, l'aigle etc., Parijs, A.Colin, [1920]. Reprint from the original edition of 1904, 354 pag., very good copy in linen binding. [ pp. 1-258 : le coq gaulois ].
41633: MAUSER, H.M. - Passie voor penseel en plateel, Leon senf en H.W. Mauser bij de Porceleyne fles 1878-1930, Zaltbommel 2008, 155 pag., geb., geïll.
60215: THIJS MAUVE (1915- 1996) - Landscape
60911: "PETER ANTON KREUSSER; MAXIMILIAN I" - "Patent of nobility donated by Maximilian Joseph, Maximilian I, King of Bavaria (1756-1825) to Peter Anton Kreusser (1765-1831 or 1832), composer, becoming ""Freiherr""."
17016: MAXWELL, M. - Shaping a Library. William L. Clements as Collector. Amsterdam: Nico Israel, 1973.
42708: MAY, FRANZ [ANTON] - Stolpartus of de jonge artz bij het ziekbed. 2e druk, Amsterdam, L. v. Es, 1801.
38019: MAYER, F - Z H . Over Zacharias Heyns. Het landjuweel van 1606. Onbekende graveurs en onbekende drukkerijen, Haarlem 1984, 30 pag., geïll.
36263: MAYER, JOHANN ULRICH, PASTOR ST. THOMAS IN LEIPZIG - Novatianismus cui inspersus Basilidianorum Montanistarum Leipzig Chr. Kirchner 1668
35545: "MAYER, JOHANNES ULRICUS, UIT DELITZSCH; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - Discursus historicus-philologicus de vagantibus scholasticis, sive Von fahrenden Schülern [...] Leipzig Johann Georg 1675
56357: MAYER, M., - Volks-heelkunde, of eenvoudige raadgevingen bij plotselinge ongelukken (.....) bij afwezigheid van een bekwamen heelmeester (.....) met aanteekeningen (.....) door Thomas Cutter, uit het Engelsch vertaald door H.H. Hageman Jr., Amsterdam, Frijlink, 1842.
55621: MAYET, LUCIEN - Notes sur les sciences anthropologiques et plus particulierement l'anthropologie criminelle en Hollande et en Belgique. Premiere partie: Hollande, Lyon, 1902. Deuxieme partie: Belgique, Lyon, 1903.
9003: "MAYHEW, H; G. CRUIKSHANK" - Ontmoetingen van Cursty Sandboys en zijne familie, op hun pleiziertogtje naar Londen om de groote tentoonstelling te gaan zien. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gebroeders Kraay, [1851].
47535: MAYNARD, D. DE, - La descendance d'Antoine comte Roy, Mayenne 1983, 78 pag.
47534: MAYNARD, D. DE, - La descendance de madame Cliquot-Ponsardin, Mayenne 1975, 64 pag. + ill.
47291: MAYNARD, D. DE., - Le duc de Riviere, sa familie et sa descendance, Paris 1990, 94 pag., geïll
36426: MAYOOR, SIGMUND, UIT HONGARIJE - Dissertatio inauguralis medica problematica de sobole procreanda Altdorf J.W. Kohles 1723
44125: MARISOL/ RENEE MAZE, - Dame tartine, Paris, Flammarion [1929], (22) pag., geïll., oblong.
23361: MAZURE, ALFRED - Dick Bos. De smokkelkoning, nr 59. Den Haag 1966, 160 p.
59195: MCBRIDE, ANGUS, - Warriers & warlords. The art of Angus Mcbride .With a foreword by M. Windrow, Botley 2002.
57814: MCCUSKER, J. / S. HART, - The rate of exchange on Amsterdam in London: 1590-1660, overdruk 1979, pp. 689-705.
59300: MCNAUGHTON, A., - The book of Kings. A Royal genealogy. 3 volumes, London 1973.
3878: MEDEDEELINGEN - "Mededeelingen der familievereeniging Kalff, nr. 1 (1930) t/m nr. 70 (1974), gebonden. Nrs. 33, 35, 36 en 38 t/m 52 ontbreken; toegevoegd nr. 73 (1985), een tabel met afstammelingen van Gerrit Kalff, gedateerd april 1932 en een getypt naamregister op de Mededeelingen 1 t/m 12."
16494: MEDEMBLIK - Wandelingen door Medemblik, door A.J.F. Koelen. Uitg. Ver. “Medenblick” [ca. 1972], 35 + 11 p.
58710: MEDER, L. (UITG.), - Heidelberg. Hotel Schrieder, Heidelberg, L. Meder [ca.1880?].
22841: MEELES, KUNSTSCHILDER DERK - Een aantal personalia betreffende de kunstschilder Derk Meeles (1872-1958).
60181: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) - "Op den brand van den Schouwburg te Amsterdam; den Elfden May"
32072: MEER DE WYS, JANUS HERMANUS VAN DER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de quaestione, an bello oborto pereat inter bellum gerentes foederum auctoritas [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
37261: MEER, D.H. V.D. / H.C.M. DE ROOY/ A. NUMAN E.A. - Proeven en waarnemingen omtrent de inenting der pokken aan schapen, door den heelmeester D.H. v.d. Meer en de geneesheeren H.C. Medenback de Rooy, Sig. Ellerbeek en G.A. Ramaer, met een vergelijkend overzigt.... en eene voorrede door A.Numan, 's- Gravenhage 1825, 125 pag., half linnen.
32528: MEER, ZANDER YSKE VAN DER, UIT NIJEHOLTPADE - Het opkomen van den waterstaat als taak van het landsbestuur in de Republiek der Vereenigde Provincien. Proefschrift [...] Delft A.J. Mulder 1939
60180: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) - "De Milddaadigheid aan de dankbaare roomsche armen; by de eerste afgifte van brood, op den grond des geweezen schouwburgs te Amsterdam, den vyfden December "
23927: MEER, O.A. V.D. - Van Coolwijk, overdruk Nerderlandsche Leeuw 1958, 3 pag. met aanvulling (1960) 1 pag.
56351: MEER DE WIJS, J.P. VAN DER, - De geheime bedoelingen van de tegenwoordige Jezuiten, volgens de mededeelingen van den abt Vincenzo Gioberti, Amsterdam, Weytingh, 1849.
60182: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Op de inwyding van den nieuwen schouwburg te Amsterdam, Den vyftienden September
55706: MEER, N. VAN DER - Prent: 'De moord der Spanjaarden te Naarden, in den jaare 1572', ets en gravure door N. van der Meer jr.
34111: MEER DE WYS, JANUS GUILIELMUS VAN DER, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de cura legislatorum ut hypothecae publice innotescant [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1838
60187: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822), WARNARS, GERRIT (FL. 1769-18..) AND HENGST, PETRUS DEN (FL. 18TH CENTURY) - Afbeelding van den Brand des AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURGS, op Maandag den 11 May 1772, zoo als dezelve zich op de Keizers gragt vertoonde des avonds tusschen negen en tien Uuren
55767: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822) AFTER SCHOUMAN, AERT (1710-1792) [?] - 'Willem de Eerste, Prins van Oranje, te Delft doorschooten in 't jaar 1584', gravure door N. van der Meer jr.
23925: MEER, O.A. VAN DE - Het voorgeslacht van Stoffeltge Wesselsdr. van Buyren, overdruk Nederlandsche Leeuw 1962, 3 pag.
53659: MEER DE WIJS, J.W. VAN DER / B.T. LUBLINK WEDDIK - Hartstocht, misdaad en berouw, geschetst in het voorbeeld van den, bij vonnisse der voormalige crimineele regtbank in Holland, ter dood veroordeelden Pieter Bijl, Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1842.
23928: MEER, O.A. V.D. - Een verkeerde aansluiting in de genealogie de Gijselaar. Overdruk Nederlandsche Leeuw 1958, 8 pag. met 2 aanvullingen 3 en 4 pag.
23926: MEER, O.A. V.D. - Fragment-genealogie Van der Heul, Rotterdam. Overdruk de Nederlandsche Leeuw 1961, 10 pag.
32899: MEER, SIMON GERARDUS WILHELMUS VAN DER, UIT NIEUWER-AMSTEL - Venloer stadt-texte 1320-1543. Eine lautliche und orthographische Untersuchung. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Centrale drukkerij 1949
60199: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822), PUBLISHED BY WARNARS, GERRIT (FL. 1769-18..) - AFBEELDING van den NIEUWEN AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG, van vooren.
60161: MEER, NOACH VAN DER (1741-1822), WARNARS, GERRIT (FL. 1769-18..) AND HENGST, PETRUS DEN (FL. 18TH CENTURY) - Afbeelding van den ruine des Amsterdamschen schouwburgs, zoo als dezelve zich op zaterdag den 16 may 1772 vertoonde
31790: MEERBEKE, EUGÈNE FELIX MARIE VAN, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Amsterdam Gebr. Schröder 1897
1690: MEERKAMP VAN EMBDEN, A. - Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). 2 dln. Amsterdam 1913-1914, 503+556 p.
33420: MEERMAN VAN DER GOES, DANIEL ADRIANUS, UIT LEIDEN - "Specimen academicum inaugurale de pactis successoriis [...] Leiden Joannes le Mair; wed. Abraham Honkoop 1769"
15589: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden. 5 delen. Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1823-1829.
15591: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Reisje door het Koningrijk der Nederlanden [...]. 2 delen. Amsterdam 1826-1827.
15593: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Het Noorden van ons vaderland, of vlugtige schetsen en aangename herinnering van een reistogtje over Utrecht, door Vriesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. 2de druk. Groningen: G. Fockens Gz., 1845.
15590: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Reisje door het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg, voor kinderen. 2 dln. Amsterdam: Schalekamp & Van de Grampel, 1826-1827.
42150: MEERTEN-SCHILPEROORT, A.B. VAN - Gids voor jonge lieden van beschaafden stand tot regeling van hun gedrag bij hunne eerste intrede in de wereld, zoo wel als in hunne huisselijke betrekkingen. Amsterdam, Beijerinck, 1821.
38145: MEERTENS, P.J. E.A. - Mededelingen van de Centrale Commissie voor onderzoek van het Nederlandse volkseigen, afl. 7 ( 1955 ) t/m 16 ( 1964 ), geïll.
1696: MEERTENS, P.J., EN L. KAISER (RED.) - Het eiland Urk. Alphen aan den Rijn 1942. Geïll., 506 p.
1694: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. (Diss.) Amsterdam 1943. Geïll., 496 p.
33550: MEERWYK, PETRUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de motu terrae diurno et annuo [...] Utrecht Johannes Broedelet 1750
4142: MEES, A.C. - [Over de families Mees-Dalen en Mees-Hen van Rijnberk]. Diepenveen 1951, 32 p., geb., geïll. Met brief in handschrift van hun dochter Wil.
4147: MEES, R. - Gedenkschrift van de firma R. Mees & Zoonen, 1720-1920. [Rotterdam 1920], ruim 100 p., geb., geïll., Oud-Hollands papier.
25880: MEES AZ., G. - Historische atlas van Noord-Nederland van de 16e eeuw tot op de scheiding van België, Leiden 1881, 64 pag. en 12 gegraveerde, gekleurde, kaarten. Gebonden.
4146: MEES, M.J. - Mr. Gregorius Mees in zijn leven en werken. Haarlem 1889, 142 p., geb. (fraai), met geslachtslijsten, geïll.
4144: MEES AZN., G. - Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de 17e eeuw en zijn gezin. Tweede, veel vermeerderde uitgave. Rotterdam 1879, 149 p., geb., geïll., met tabellen.
35114: MEES AZN, MR G. - Redevoering over het belang om der studerende jongelingschap lust in te boezemen tot eene grondige beoefening der bronnen van onze geschiedenis 1840
55284: MEES AZ., G. - Het Rotterdamsche oproer van 1690. Amsterdam, v.d. Post, 1869. [Verhandelingen Kon. Ak. Wetenschappen afd. letterkunde IV].
17406: MEES, M.J. - Een bundel preeken, Haarlem, H.N. Mul, 1892, 8°: 10 + 132 p.
56473: MEES, M., - Een en ander over het stelsel van bescherming, Rotterdam 1882, 57 pag., orig. bedrukt omslag.
5820: MEES AZN, G. - Gregorius Mees (predikant te Rotterdam in de 17e eeuw) en zijn gezin geschetst, Rotterdam 1851, 126 p., geïll., (modern) geb.
34031: MEES, RUDOLPHUS ADRIANUS, UIT ROTTERDAM - Specimen inaugurale continens observationes quasdam historico juridicas de mercatura [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1810
58553: MEES, M., - Nadeelen van het protectionisme voor de werkende klassen, Rotterdam 1891.
31931: MEES, WIJNAND ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Wisselverjaring. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1884
59284: MEES, A.J., - Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes van A.J.M. In druk gegeven 5 juni 1881.
31680: MEES, R.A. - Het onderwijs in de natuurwetenschappen, een noodzakelijk bestanddeel van elke beschaafde opvoeding. [...] Groningen J.B. Wolters 1868
35089: MEES, GUILIELMUS JANUS, UIT APPINGEDAM - Specimen juridicum inaugurale continens observationes quasdam de periculo rei venditae nondum traditae. Utrecht N. van der Monde 1837
31751: MEES, GREGORIUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de revocatione testamentorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
32776: MEESTER, GERARDUS ABRAHAMUS DE, UIT HARDERWIJK - Dissertatio historica juris publici de judiciis Gelriae, tempore Reipublicae provinciarum unitarum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
39984: MEESTER, G.A. DE - Geschiedenis van de Staten van Gelderland van den oorsprong tot heden, deel I ( van II ), Harderwijk 1864, 310 pag., geb. in geheel linnen band.
9007: MEESTERS, PIETER - Twaalf ambachten en dertien ongelukken. Een oorspronkelijk Nederlandsche roman. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1834.
1698: MEEUWEN, P.G.M. VAN - Het Haagsche huwelijksverdrag. (Diss.) Leiden 1924, 118 p.
56487: MEEUWESEN, A., - Geschiedenis, bereiding en eigenschappen van het loodwit, Voordracht, 's-Gravenhage 1910, 16 pag.
36036: MEEUWESSE, ANTONIUS CATHARINA MARIA, UIT HEER - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier. Groningen Wolters 1952
35631: "MEIBOMIUS, HENRICUS, UIT LÜBECK; PRAESES: EICHELN, JOHANN" - Disputatio moralis de fundamentis Peripateticorum quibus Aristoteles doctrinam de moribus superstruxit, nec non Stoicorum et aliorum recentiorum inter se collatis [...] Helmstedt Henning Müller 1657
35493: MEIBOMIUS, HENRICUS - Ad Saxoniae Inferioris imprimis historiam introductio. In qua ab ultima notitia ad nostra usque tempora breviter ejus historia delineatur, & de plerisque rerum Saxonicarum scriptoribus editis & ineditis judicatur. Helmstedt Georg Wolfgang Hamm 1687
19784: MEIBOOM, HENRIC - De illustris Heimburgicae gentis.
55356: MEIER, DR. / C.C. VON KLEIN - Hochst merkwurdige Geschichte der magnetisch hellsehenden Auguste Muller in Karlsruhe, von dr. Meier, medicus, herausgegeben von dr. C.C. von Klein. Stuttgart, 1818.
4149: MEIHUIZEN, J.S. - Het geslacht Meihuizen 1622-1922. Z.p. [1922], 138 p., geb., geïll., met tabel.
27201: MEIHUIZEN, J - Gebouw voor kunsten en wetenschappen 1874-1924, gedenkboek 50 jarig bestaan, 's-Gravenhage 1924, 127 pag., geïll.
36686: MEIHUIZEN, H.W. - Het begrip restitutie in het noordwestelijke doperdom Haarlem Tjeenk Willink 1966
34444: MEIJBOOM, H.U. - De bewegelijkheid der theologische encyclopaedie Groningen Noordhoff 1892
52476: MEIJER, J.C. - Ferdinand Oosterzee of Reize om de werled, zijnde eene aanleiding, om jonge lieden op eene aangename en gemakkelijke wijze de eerste beginselen der aardrijkskunde te leeren. Geschikt tot prijzen, zoowel als leerboek, voor de derde klasse. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1844.
38805: MEIJER, JAAP EN A.K. OFFENBERG - Al Tehemot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen, Amsterdam, U.B., 1980, 64 pag., geïll.
38226: MEIJER- HOEVE, S - Familie Hoeve, z.pl. 2001, 529 pag., geb., geïll.
30724: MEIJER, B.W. - The famous Italian drawings at the Teyler Museum in Haarlem, Milaan [ 1985 ], 278 pag., geb., geïll.
59311: MEIJER, JAAP, - De Bedevaartsgangers, een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841), Heemstede 1980, 70 pp. getypt gebonden document.
1730: MEIJER, G.A. - Katholiek Nijmegen. 2 dln. Nijmegen 1904-1905, 118+122 p.
9010: MEIJER, GERRIT JOHAN - Oude Nederlandsche spreuken en spreekwoorden, met taalkundige aanteekeningen uitgegeven. Groningen, J. Oomkens, 1836.
54049: MEIJER, K. - Beknopte levensschets van jonkheer Mozes Salvador ... benevens een verslag van het voorgevallene te Amsterdam en Haarlem bij gelegenheid van het zegepralend ontslag van dien volksman en zijne lotgenoot, den heer S. Fongers uit de Nederlandsche bastielje op zondag 27-4-1856, uit echte bescheiden zamengesteld door K. Meijer. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1856].
32103: MEIJER, DIDERICUS JOHANNES CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum, exhibens observationes ad doctrinam juri romani de pactis [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
9012: MEIJER, HENDRIK ARNOLD - Heemskerk. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1848.
51693: MEIJER, JAAP, - Problematiek per post. Brieven van en over Joden in Nederland [Amsterdam 1949], 96 pag., geb.
44081: "MEIJER, JAN DE;" - De Kerk der Ned. Herv. gemeente te Koog aan de Zaan, z.pl. 1922, (32) pag., geïll. Luxe editie gebonden in geheel leren band.
59418: MEIJERINK, NEDERLANDSCHE BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN. - "A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. Haarlem, z.j. [1934] [ills., 16 p. geniet; 1e dr. verscheen in 1925]. Brochure, gedrukt. Auteur was hoofdconsul voor de Centrale Propaganda, uitgegeven door Nederlandsche Bond tot het redden van drenkelingen. M14709"
36971: MEIJERS, E.M. - Tractatus duo de Vi et potestate statutorum. I baldi ( ...) II van der Keessel (....), Haarlem 1939, 16 +53 + 43 pag., geb. ( royaal aangegeten door boekenworm ).
51952: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., - Asian trade and European influence in the Indonesian archipelago between 1500 and about 1630, 's-Gravenhage 1962, 471 pag.
41523: MEILINK, P.A. - De Egmondse geschiedbronnen, pp 1-55 in Bijdr. V.G.O. 1937 + pp. 181-220 in Bijdr. V.G.O. 1938.
1701: MEILINK, P.A. - Het archief van de Abdij van Egmond. 3 dln. 's-Gravenhage 1951, 258+244+245 p.
6067: MEINDERT, H.R.M. - Geschiedenissen van de familie Meindert. Deel I: Celensprokkels, stamreeks van de familie Seele, [Bodegraven 1980], 76 p., geb., geïll.
32643: MEINESZ, JELLE, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1869
34036: MEINESZ, MEINE, UIT FRIESLAND - Specimen juridicum inaugurale de executoribus testamentorum [...] Groningen W. van Boekeren 1823
37316: MEISCHKE, R - De gothische bouwtraditie. Studies over opdrachtgevers en bouwmeesters in de Nederlanden, Amersfoort 1988, 305 pag., geïll., als nieuw.
37952: MEISCHKE, R. EN B. DUBBE - Thuis in de late middeleeuwen, Het Nederlands burgerinterieur 1400- 1535, Zwolle 1980, 203 pag., geïll.
37452: MEISCHKE, R - Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800. Vijftig jaar Ver. Hendrik de Keyser. Haarlem 1969, 546 pag., geb., geïll., met (beschadigd ) omslag.
61976: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Bommel in Geldern
61966: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Venlo in Gelder
61974: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Haage in Hollandt (Den Haag)
36419: "MEISNER, JOHANN CHRISTIAN; PRAESES: BERGER, JOHANN W." - Ex antiquitate Colonica disceptiationum tmhmata Wittenberg Schroedter 1714
61975: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Schonhofen (Schoonhoven)
61963: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Alckmar (Alkmaar)
61979: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Gorcúm in Hollandt (Gorinchem/Gorkum)
61967: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Lewarden in Friess-land (Leeuwarden)
61977: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Purmerent in Holland (Purmerend)
61964: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Utrecht in Hollandt
61970: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Delft in Hollad (Delft)
61968: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - ambsterdam (Amsterdam)
61969: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Ruramond (Roermond)
61965: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Goude in Holland (Gouda)
61978: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Vernehuise
61971: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Amors-fort (Amersfoort)
61972: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Tiel in Geldern (Tiel)
61980: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Briel in Hollandt (Brielle/Den Briel)
61973: MEISNER, DANIEL (1585-1625) - Devender in oberijssel (Deventer)
35542: "MEISNERUS, CHRISTIANUS, UIT HERRNSTADIENS. SILESIUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH, KONRAD SAMUEL" - Silesiam loquentem [...] Wittenberg Schulz 1705
57466: MEISS, M. E.A., - Getijdenboek voor de Visconti, 2e druk, Utrecht, 1974.
57192: "MEISS, M. / M. THOMAS (INL.);" - Getijdenboek van Rohan. Utrecht 1973.
57191: "MEISS, M. / J. LONGNON; " - De tres riches heures van Jean, duc de Berry, derde druk, Utrecht 1975.
56196: MEISS, W., A.O., - De Belles heures van Jean duc de Berry. Inleiding en toelichting van M. Meiss & E.H. Beatson, Utrecht 1975.
39874: MEISSONNIER, J. - Voiliers de l' epoque romantique. ( peints par A.Roux ), Lausanne 1968, 73 pag., ill., oblong, hardback with dustwrapper in board covers.
35438: "MEJER, SEBASTIANUS, UIT LUBECK; PRAESES: SLEKER, JOHANNES" - Disputatio philosophica exhibens quaestiones celebriores ex ipsis logicis metaphysicis, physicis et ethicis fontibus [...] Rostock Joachim Fuess 1615
41224: MEKKING, A.J.J. - Bijdragen tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Deel III De Westpartij. [Twee overdrukken uit Publikaties 1982/1983] pp. 86-247 en 59-193, geïll.
42466: MEL, COENRAAD - Heilige oudheidskenner, vertaald uit het Latijn door W.K. Fabricas, voorrede van J. v.d. Honert. Leiden, J.A. Langerak, 1742.
56073: MELAGE, F., - L´ame Belge, poemes pour le centenaire, Carlsbourg, 1930, geìll., 59 pag.
1704: MÉLANO DE CALEINA, LE COMTE DE - Recherches historiques sur l'antiquité du blason, d'après les monuments blasoniques des peuples de l'Orient. Brussel 1850, 26 p.
32894: MELCHIOR, ALBERTUS WILHELMUS - Oratio funebris in obitum [...] Petri Latane Franeker Henricus Halma 1726
59957: MELCHIOR, H.W. - Bijdrage tot de kraambed Statistiek, Academisch Proefschrift tot verkrijging van den Graad van Doctor in de Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam door Hendrik Willem Melchior, geboren te Winkel, op Vrijdag 18 december 1903, 93 pp.
33518: MELCHIOR, ALBERTUS WILHELMUS - Oratio inauguralis de necessario veritatis et pietatis conjugio [...] Franeker Henricus Halma 1724
15594: MELDRUM, DAVID STORRAR - Holland and the Hollanders. Edinburgh-Londen: W. Blackwood, 1899.
15595: MELDRUM, DAVID STORRAR - Holland and the Hollanders, 2e druk, Edinburgh-Londen: W. Blackwood, 1899.
15596: MELDRUM, DAVID S. - Holland and the Hollanders. New York: Dodd, Mead & Co., 1904.
5964: MELKER, B.R. DE - "Inventaris familiearchief Van de Pol; Het Zeister gedeelte, 1765-1970, Rotterdam 1998, 195 p., geïll."
57662: MELLE, P.J. VAN, - Het mormonisme, Neerbosch 1912, 16 pag., geïll.
23565: MELLEVILLE, M. - Dictionnaire historique du Departement de l' Aisne. Laon 1865. Facsimile reprint Brussel 1979. Twee delen in 1 band, 478+497 pag., geïll, gebonden met stofomslag.
36689: MELLINK, ALBERT FREDRIK, UIT AMSTERDAM - De wederdopers in de noordelijke Nederlanden 1531-1544 Groningen Wolters 1953
35090: MELORT, EDUARDUS BONIFACIUS ANDREAS NICOLAUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de appellandi facultate in causis criminalibus 's-Gravenhage Belinfante 1859
24740: MELTON, EDUWARD [PS. OF GOTFRIED VAN BROEKHUIZEN] - "Zeldzame en gedenkwaardige zee- en landreizen; door Egypten, West-Indien, Perzien, Turkyen, Oost-Indien, en d’aangrenzende gewesten; behelzende een zeer naauwkeurige beschrijving der genoemde landen, benevens der zelver inwoonderen Godsdienst, regeering, zeden en gewoonten, mitsgaders veele zeer vreemde voorvallen, ongemeene geschiedenissn, en wonderlijke wedervaringen. Aangevangen in den jaare 1660. en geëindigd in den jaar 1677. [...] Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1681."
33551: MELVILL, ADRIAAN, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de obligatione conventionali ex silentio [...] Leiden Joannes Bos 1772
6080: MEMORIAL - Memorial de la famille Sjongers 1875-1925.
41894: MENARD, L - Histoire des antiquites de la ville de Nismes et de ses environs, nouvelle ed., Nismes 1819.
35583: "MENCKE, GERHARD HERMANN, UIT OLDENBURG ; KORGE, CHRISTIAN, UIT KEMB. SAX." - Dissertatio philologico-moralis de ... iuramento Iacobi, et Labani, occasione Gen. XXXI, 53 [..] Wittenberg Samuel Kreusig 1710
53666: MENCKE, JOHANN BURCHARD - De charlataneria eruditorum declamationes duae cum notis variorum, accessit epistola Sebastiani Stadelii ad janum philomusum de circamforanea literatorum vanitate. 5e vermeerderde druk. Amsterdam [= Leipzig], z.n. [colophon: U.Chr. Saalbach] 1747.
42065: MENCKE, J.B. - De Charlataneria eruditorum delamationes duae cum notis variorum, accessit Epistola Seb. Stadelii. 5e- ed., Amsterdam, 1747.
36167: MENCKEN, JOHANN BURCHARD - Schediasma de Instituto Societatis Philoteutonico-poeticae Leipzig J.A. Zschau 1722
16837: MENDEL, P.J. - Belangrijke geschiedkundige herinneringen voorkomende op Reding’s School-atlas van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s-Gravenhage, J.E. Schoevers [1846].
15600: MENDEL, P.J., EN H. REDING - Album voor de aardrijkskunde [serie Noord-Nederland] / Atlas van het koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche bezittingen. ‘s Gravenhage: Van Langenhuijsen, 1841.
51752: MENDELS, I., - Herman Willem Daendels voor zijne benoeming tot Gouverneur-Generaal van Oost-Indie (1762-1807), 's-Gravenhage 1890, 301+209 pag.
24753: MENDELSSOHN, MOSES - "Lettres juives du celebre Mendels-sohn philosophe de Berlin; avec les remarques et reponses de Monsieur le docteur Kölble et autres savants hommes. Recueil memorable concernant le Judaïsme. Francfurt /The Hague, Aux depends de la Compagnie, 1771."
51405: MENDES DA COSTA, M.B., - Catalogus der handschriften ( U.B. Amsterdam ) II De handschriften der stedelijke bibliotheek met de latere aanwinsten, Amsterdam 1902, fotografische herdruk 1995, 277 pag.
35679: MENDES DE LEON, M.A., UIT BRUGGE - Ueber die Zusammensetzung der Frauenmilch Munchen R. Oldenbourg 1881
51169: MENDES DA COSTA, M.B./ J.BERG., - Bibliotheek der universiteit van Amsterdam. Catalogus der handschriften VII. De handschriften (.....) van de Remonstrantsche kerk (......). De handschriften van het Ev. Luthers Seminarium en van de Ver. Doopsgezinde gemeente, Amsterdam 1923, 148 pag.
61468: MENESTRIER, C.F. - Abbrege' methodique des principes heraldiques ou du veritable art du Blason.
1711: MENESTRIER, C.F. - "La nouvelle méthode raisonnée du blason, pour l'apprendre d'une manière aisée; réduite en leçons, par demandes & par réponses. Lyon 1754. Geb. (halfleer), geïll. (met zeer veel gegraveerde wapenafbeeldingen), 298 p."
60923: MENESTRIER, FRANCOIS - Abbrege' methodique des principes heraldiques, ou du veritable art du blason.
6796: "ANONIEM (VERT.); FERDINAND LALOUE EN MÉNISSIER" - De boodschaplooper uit behoefte. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1824.
53206: MENNINGA, D. E.A. - Groningens rust, geboren uit onrust, zijnde een verhaal van het gepasseerde in die provintie t'zedert de verheffinge van zyne hoogheid W.C.H. Friso, prins van Orange en Nassauw tot stadhouder. Groningen, L. Groenewolt, H. Spandaw, H. Crebas en J. Bolt, 1748. [gebonden met:] Groningen ten twedemaal in onrust, zijnde een egt verhaal van al het gene in die provincie t'zedert den 25 Augusti 1748 en volgende tyden is voorgevallen. Groningen, J. Bolt, [1748]. [en met:] Echt verhaal van de onlusten voorgevallen in de provintie Groningen sederd de verkiezing van [...] Frizo, prinse van Oranje enz. als stadhouder van de Unie. Amsterdam, J. Verlouw, E. van Belkom en F. Houttuyn 1748.
53207: MENNINGA, D. E.A. - Groningens rust, geboren uit onrust, zijnde een verhaal van het gepasseerde in die provintie t'zedert de verheffinge van zyne hoogheid W.C.H. Friso, prins van Orange en Nassauw tot stadhouder. Groningen, L. Groenewolt, H. Spandaw, H. Crebas en J. Bolt, 1748.
26459: MENS, A - Oorsprong en betekenis van de Nederlandse begijnen-en begardenbeweging, Antwerpen 1947, 451 pag., geb. Goed exemplaar.
4057: MENSCH, C. - De handelmaatschappij van A. van Linge Ezn, schets der geschiedenis van een Veendammer bedrijf, 1826-1951. Groningen 1951, 73 p., geb., geïll.
8982: "[MARSH-CALDWELL, ANNE]; W.J. MENSING (VERT.)" - Mont Sorel, of De erfgename der De Veres. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1846. [2 delen]
52605: MENSING, C.M. - Het Londensche nieuws gedurende de Tentoonstelling van 1851. Met 200 houtgravuren. 's Gravenhage, 1851.
1718: MENSINGA, J.A.M. - Verhandeling over de aangenaamheid en het nut van de beoefening der heraldische wetenschap. Z.p. z.j. [ca. 1840?], 37 p.
33792: MENSINGH, HENRICUS, UIT OLDAMPT - Disputatio juridica inauguralis de causis dubiis [...] Leiden Angelus Sylvius 1714
6409: MENSONIDES, H.M. - Het stadszegel van Leeuwarden en de kerk welke op de oudere stadszegels voorkomt. Overdr. De Vrije Fries, deel XL (1950), geïll., 32 p.
36526: MENTEN, EMILE ERNEST, UIT BRUSSEL - Stellingen Leiden Vilders 1909
22875: MENTEN, VAN WIJK, W.O. II - Verklaring van Maarten van Wijk, chauffeur bij Garage Schulpweg wonende Sperwerstraat 30 te Haarlem, d.d. maart 1946, betr. Pieter Nicolaas Menten (1899-1987), typoscript, folio, 1 p.
36324: "MENTZ, JOH. CHRIST., UIT MARCO-GUESTPH; PRAESES: BUNTHER, JOHANN" - De Quatuor monarchiis et quarta imprimis Leipzig Fleischer 1685
58736: MENTZLER, DORA., - Die Schönheit deines Körpers. Das Ziel unserer gesundheitlich-künstlerischen Körperschulung.Stuttgart, Dieck & Co, 1924.
51884: "MENZEL, ADOLPH;" - Skizzenbuch 1839-1846. [Privatdruck fur Freunde der Buchdruckerei Gebr. Mann. Origineel in Nationalgalerie Berlin. Besorgt durch W. Weidmann] 1935. Kassette mit dem Buch in Leinen und 23 Seiten Text. Gut erhalten.
33160: MENZEL, GUILIELMUS FREDERICUS - Hermeiou tou filosofou Diasurmos ton exo filosofon. Hermiae irrisio gentilium philosophorum. Leiden S. en J. Luchtmans 1840
16496: MEPPEL - Gids van Meppel. Vlaardingen, Nat. Uitg. en Reclamebureau, 1932, 80 p.
51949: MERAT, ALBERT, - Les trente-six dedicaces pour les trente-six quatrains a Madame, Paris 1903, 40+(5) pag.
6817: "ANONIEM (VERT.); LOUIS SÉBASTIEN MERCIER" - "Adelaart, of De zegepraalende deugd; tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Gerrit ten Boekelaar, 1774."
7287: "[CLERQ, M.A. DE (VERT.)]; LOUIS SÉBASTIEN MERCIER" - "Vanglenne, of De karaktertoets; tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788"
23685: MERCIER, L.S. - La sympathie, histoire morale. Amsterdam. Zacharie, 1767, 108 pag.
4162: MERENS, A. - De geschiedenis van een Westfriese regentenfamilie. Het geslacht Merens. 's-Gravenhage 1957, 303 p., geïll., geb.
4167: MERENS, A.H.J. - De gedenkstukken van het oud-Hoornsche geslacht Merens. Mededeelingen, beschouwingen en meeningen. Haarlem 1947, 20 p. Met gedrukte begeleidende brief, 2 p.
3090: MERENS, A. - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn Descriptie van Engelandt. 's-Gravenhage 1942, 275 p., geïll., geb.
4163: MERENS, A. EN M.M. MERENS - Stamboek van het geslacht Merens uit den huize Taemsz. Den Haag 1960, 62 p., geb., geïll. Gedrukt in 150 genummerde exx.
34038: MERENS, DIDERICUS, UIT HOORN - Specimen juridicum inaugurale de praescriptionibus secundum juris hodierni principia [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr 1824
4168: MERENS, M.J.D. - Genealogie van het geslacht Merens (Merens, Boelens Merens, Van Neck Merens, Gallis Merens). Z.p. 1912, 60 p., geïll.
59806: MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) - Eijnfall Graffen Heinrichs von dem Berg In die Velawe Im Jahr 1624. Der Holländer Anzug Wider ihre Feindt Anno 1624.
59788: MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) - Eijnfall Graffen Heinrichs von dem Berg In die Velawe Im Jahr 1624. Der Holländer Anzug Wider ihre Feindt Anno 1624.
60811: MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60397: "MERIAN, MATTHÄUS (THE ELDER) (1593-1650) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626); PUBLISHED BY AUBRY, PIERRE (1610-1686)" - River landscape with old fortess on the left
52572: MERIMEE, PROSPER - Carmen. Compositions de Gaston Vuillier, gravees a l'eau-forte par E. Decisy. Paris, Ferrand, 1911.
25831: MERKELBACH V. ENKHUIZEN, L. E.A. - Geschiedenis der gemeente Ginneken en Bavel, Utrecht 1941, 359 pag., geb., geïll.
26089: MERKELBACH VAN ENKHUIZEN, L. E.A. - Geschiedenis der gemeente Ginneken en Bavel, Utrecht 1941, 359 pag., geb., geïll., met stofomslag. Toegevoegd: een getypte index op familienamen van 20 pag.
9022: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. Amsterdam, Pieter Meijer, 1762.
9027: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - David. In twaalf boeken. 2e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
9028: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Germanicus. In zestien boeken. Amsterdam, Pieter Meijer, 1779.
9023: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten. 2e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
9024: MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN - Het nut der tegenspoeden. Amsterdam, Wed. G. Warnars en Zoon, 1818.
9031: MERKWAERDIGHEDEN - Eerste vervolg der Vaderlandsche merkwaerdigheden in het Wonderjaar 1783. Dordrecht, J.Ph. Streccius, 1783.
56717: MERLEN, B. VAN, - Geene bezuinigingen op het budget van oorlog, maar eene betere organisatie (.....), Tiel, 1859, 57 pag.
42265: MERLIN, TH. E.A. - De practische meubelmaker. Modelboek van meubelen in alle stijlen, ontworpen door Th. Merlin e.a. Arnhem / Nijmegen, gebr. Cohen, [z. j.].
15601: MERSEL, JAC. J. - Een reisje naar Dordrecht. Komische coupletten met accompagnement voor piano. Woorden van Jac. J. Mersel. Muziek van N.N. Gezongen in het lokaal Kunstmin te Dordrecht door Jacques van Dordt, Holl. Kar. Komiek, Dordrecht, 1888
37462: MERSON, O - Les viraux, Paris 1895, 314 pag., geb., geïll. Bibliotheek exemplaar.
58617: LA'MERT, S., - La science de la vie, ou comment il faut vivre et pourquoi il faut vivre, suivie d'observations pratiques sur la sante, 's-Gravenhage, 1849, 218 pag.
56637: BARTHELEMY / MERY, - L' insurrection, poeme, dedie aux Parisiens, Paris, Denain, 1830, 55 pag.
56627: BARTHELEMY / MERY, - Une soiree chez M. de Peyronnet, ou le Seize Avril, 3me. ed. Paris, Dupont, 1827, 24+8 pag.
57539: MERZ, W. E.A., - Die Wappenrolle von Zurich. Ein heraldisches Denkmal des vierzehnten Jahrhunderts (....) mit den Wappen aus dem Hause zum Loch, Zurich 1930.
35091: MESS, REGNERUS ARNOLDUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de sequestratione e jure francico. Leiden Hazenberg 1832
57506: "MESSCHAERT-HEERING, S.; " - Het geslacht Dekker, Enkhuizen 1982 [te Wervershoof en Andijk].
59334: MESSCHAERT, HOORN, ZANGER, MUSEA, - Catalogus der voorwerpen betrekking hebbende op den zanger Joh. M. Messchaert, geb. te Hoorn 22 aug. 1857, overl. te Zürich, 10 sept. 1922 in het West-Friesch Museum te Hoorn. Hoorn, Vermande en Zonen, 1929 [35 p., 329 nrs en los vel met Supplement (3 p.). In uitstekende staat.
9032: MESSCHERT, WILLEM - De Gouden Bruiloft. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1825.
9033: MESSCHERT, WILLEM - De Gouden Bruiloft. Haarlem, A.C. Kruseman, [1848].
57073: MESTAS, A. DE - Souverains et pretendants en 1964, Tome I et Tome II, Paris 1964, (52) + (48) pag. Numer 638 from 1111 copies.
34666: METELERKAMP, R. , UIT GOUDA - XXVII. theses juridicae. 1792
23024: METELERKAMP, DE LA FONTAINE SCHLUITER, BEEKHUIZEN, SOEST, MUIDEN - Gelithografeerd herinneringsblad ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Dr Carel Lucius Petrus Metelerkamp (1806-1876) en Judith Philippine de la Fontaine Schluiter (1806-1883), gehuwd te Amsterdam 8 juli 1830, gevierd 13 juli 1855. Litho van Chs Binger, uitg. H.W. Mooij te Amsterdam, 24x32 cm.
34664: METELERKAMP, R. , UIT GOUDA - VI theses juridicae 1791
34039: METELERKAMP, ALEXANDER HENRICUS, UIT WASSENAAR - Specimen juridicum inaugurale de donatione, inprimis successionis, in contractu nuptiali conjugibus et liberis nascituris constituta [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
34040: METELERKAMP, RUTGERUS JOHANNES CORNELIS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de compensatione [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1833
33130: METELERKAMP, CAROLUS LUCIUS PETRUS, UIT WASSENAAR - Dissertatio theologica inauguralis, de Pauli, ad presbyteros Ephesiacos, oratione valedictoria [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
25102: METEREN, E. VAN - Historien der Nederlanden en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612.
22865: WESTEROUWEN VAN METEREN - Drie brieven van H.B.F. Westerouen van Meeteren aan zijn vriend Joh. van der Spek, 1911-1912, manuscript. Adres: Spaarne 61 te Haarlem
25103: METEREN, E. VAN - Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen tot den jare 1612. Nu de latstemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in 32 boecken voltrocken. ‘s Gravenhage, wed. en erven H. v. Wouw, 1635 (in gegraveerde titel 1636), (20)+1344+(28) pag. Gebonden in halfleer.
25101: METEREN, E. VAN - Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende geschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige haerder ghebueren handelinghen (...) totten af-standt van wapenen ende vrede in ‘t jaer 1608.
4176: METHORST, H.J. - Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Methorst. Arnhem 1966, 48 p.
34041: METMAN, JOANNES PETRUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de nonnullis locis in quibus differat methodus procedendi in foro civili ex codice indoneerlandico a codice nostro [...] Rotterdam Van Gogh & Oldenzeel 1855
33132: METMAN, LEONARDUS, UIT WAALWIJK - Specimen jrudicum inaugurale de delictis agrariis [...] Utrecht C. van der Post 1832
39186: METS, W - Bram de zeeman, Den Helder, Egner, z.j., 32 pag., chromolitho- omslag.
35605: METTEN, JOHANN GEORG - Christliche Lehr-Leich und Trost-Predigt von der geistlichen Dauben Art und ihrer schnellen Himmelfahrt bey volckreicher Christlicher Leichbestattung Weiland Frauen Annae Catharinae Daubin geborner Pistorun. Wie auch ihres jungen Kindleins und Töchterleins Rebeccae Daubin [...] Darmstadt Christoph Abel 1667
32195: METZELAAR, JAN, UIT VLISSINGEN - Stellingen [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1919
53675: METZGER, JOHAN DANIEL - Geregtelyke geneeskunde. Naar het Hoogduitsch door mr. J. van der Linden, advocaat te Amsterdam, 's Gravenhage, J. Allart, 1815.
35120: METZLAR, I. I. - Oratio inauguralis de N. et V. F. uno et vario 1858
1724: METZLAR, J.M. - De candidatuur-Hohenzollern. Een kritische studie over de wordingsgeschiedenis der candidatuur van Leopold van Hohenzollern-Sigmaringen voor den Spaanschen troon in 1870. (Diss.). Tilburg 1924, 122 p.
58927: METZMACHER, - Guillaume III (Roi des Pays Bas). Lithografie, 51x38cm. Door Metzmacher 1862, Berlin - Verlag von Goupil & Co, Imprimé & publié par Goupil & Cie - Paris, London, La-Haye, published by M. Knoedler New York.
35755: MEULEMAN, CLEMENS F. TH. J., UIT ZWOLLE - Over de behandeling van placenta praevia Leiden IJdo 1903
32641: MEULEN, HENDRIK AREND VAN DER, UIT AMSTERDAM - Onderzoek naar een verloren brief van Paulus aan de Korinthiers. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1874
35729: MEULEN, BOUWE VAN DER , UIT FRANEKER - Over de ontledingsproducten van aloe door salpeterzuur Groningen Bolhuis Hoitsema 1872
38480: MEULEN, R. V.D. - "De boekenwereld. Theorie en practijk van den boekhandel, 2e herziene druk van ""Boekhandel en Bibliographie"", Leiden [ ca. 1900 ], 582 pag., geb., geïll."
47183: MEULEN, R.J. V.D. (RED.), - Gedenkboekje ter gelegenheid van de herdenking van het 25-jarig bestaan van het kerkgebouw der N.H. Gemeente Purmerland en De Ilp, 20-12-1922, 64 pag., geb., geïll. (bibliotheek bandje).
31024: MEULEN, B.D. V.D. E.A. - Van der Zwaag, Wouterswoude. Wouterswoude 1991, 344 pag., geïll.
40476: MEULEN, TJ. G. V.D., - Ald en Nij. Forsprate en neilittene skriften yn rym en onrym, 2 delen, Birgum z.j., 671 pag., geïll., gebonden in 2 halflinnen banden. Goed exemplaar.
1725: MEULEN, R. VAN DER - "Algemeene aardrijkskundige bibliographie van Nederland. 3 dln. in 1 band. Leiden 1888-1889. Geb.; 271, 249, 249 p."
17076: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en bibliografie. Theorie en praktijk. Geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen. Derde herziene en vermeerderde druk. Leiden: A.W. Sijthoff, 1905.
17073: MEULEN, J. TER & P.J.J. DIERMANSE - Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius. La Haye: Martinus Nijhoff, 1950.
58912: MEULEN, P.H.L. VAN DER, NAAR C. VAN WAARD, - Ter gedachtenis van den beslissende slag op den 18 juny 1815 behaald door Lord Wellington op Will Fred. Geor. Lod. Van Oranje kroonp. Van Nederl. en Prins Blücher. Ets en gravure (tekst) en roulette, 32x24cm, uitgegeven door F. Numan in de Leidse Kruisstraat no 7. Proefdruk.
58900: "MEULEN, P. VAN DER;" - Zoo werd dan de geliefde Vorst, met zijnen doorluchtigen zoon, aan het reikhalzend Vaderland terug gegeven. Stippelgravure, 20x11cm, met portretten van Willem I en Willem II op offerzuil.
32878: MEULEN, WOUTER WISSO VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Coert Lambertus van Beijma. Een bijdrage tot de kennis van Frieslands geschiedenis tijdens den Patriottentijd. Proefschrift [..] Leeuwarden R. van der Velde 1894
52427: MEULEN, J.B. VAN DER - Willem den Koppigen, ingedrongen koning der Nederlanden, aenleyding gevende tot den opstand der Belgen in 1830, met een omstandig verhael van de vier roemweerdige dagen. 2 delen, Brussel, Vanderborght, 1833-1839.
40533: MEULEN, M.E. VAN DER, - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis, Sneek 1888, 124 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
41907: MEULEN, A. V.D. EN P. SMEEDE - Fries Aardewerk VII De pottenbakkers van Friesland 1750-1950, Leiden 2005, 342 pag., geb., geïll. met stofomslag.
28782: MEULENDIJK, M. - Ontaarde kunst. Een aantal opstellen over beeldende kunst, Amsterdam, Keurkamer, [ ca. 1943 ], 59 pag., geïll.
51195: MEULENHOFF, J.M., - Viert feest! Korte geschiedenis van de feesten en het jolijt gedurende de eerste honderd jaren uit het leven der Vereeniging [ ter bevordering van de Belangen des Boekhandels], z.pl., 1915, 73 pag., geïll. met ingeplakte facsimile's.
55048: MEULMAN, JAN - Woerden in Slagtmaand 1813. 's Gravenhage, J. Allart, 1814.
22765: MEULMAN, RUPE - Vijf stukken betr. leden van het geslacht Meulman, 19e eeuws. Manuscripten, 5 p.
35178: MEURS, JOAN HENDRIK VAN, UIT HAARLEM - Persoonlijke dienst en belasting in natura Leiden Van Doesburgh 1881
50881: MEURS, B. VAN - De luchtballon. Eene voorlezing, 2e uitgave. Utrecht, Beijers, [1872?].
32956: MEURS, PETER ANTONI NICOLAUS STEPHANUS VAN, UIT ARNHEM - Geschiedenis en rechtsontwikkeling van Elburg. Proefschrift [...] Arnhem P. Gouda Quint 1885
56650: MEURS, B. VAN, - "[Vier lezingen] De vroolijkheid en het lachen, Utrecht 1875, 68 pag.; De droom, Utrecht 1878, 86 pag.; Het hart, Utrecht 1880, 84 pag.; De luchtballon, 2e uitgave, Utrecht [1872?]. 120 pag."
1727: MEURS, P. VAN - Het plakkaat van 1795 over het wegnemen van de wapens enz. uit de kerken, huizen enz. Rijswijk 1902, 8 p.
9037: "MEURS, BERNARD VAN (VERT.); LUDWIG UHLAND" - Uhland's harp. Culemborg, Blom & Olivierse, 1889.
9038: MEURS, BERNARD VAN - De vroolijkheid en het lachen. 3e vermeerderde druk. Den Bosch, Katholieke Illustratie, 1897.
9036: "MEURS, BERNARD VAN; LUDWIG UHLAND" - Het leven van Ludwig Uhland en vertalingen uit zijn dichtbundel. Nijmegen, Blomhert & Timmerman, 1877.
56775: MEURS, B. VAN, - De luchtballon. Eene voorlezing gehouden te Rotterdam den 28-12-1870, 's-Hertogenbosch, Bogaerts, 1871, 87 pag., geïll.
56705: MEURS, C.T. VAN EN W.N. ROSE, - Proeve eener organisatie der landmagt berustende op eene algemeene volkswapening, 's-Gravenhage, 1848, 65 pag.
36096: MEURS, J.H. VAN - De verhouding van romeins en hedendaags recht Groningen Noordhoff 1925
51418: MEURS, J., - Catalogus van eene lees-bibliotheek, bevattende eene verzameling der beste Hollandsche, Fransche en Engelsche romans van J. Meurs, boekhandelaar, Veenestraat 42, 's-Gravenhage 1861, 88 pag.
35996: MEURSINGE, GUILIELMUS, UIT EEXT - Quaestiones juris inaugurales Groningen Wolters 1857
42537: MEURSIUS, JOANNES - Rerum Belgicarum libri quatuor In quibus Ferdinandi Albani sexennium belli Belgici principium. Leiden, L. Elzevier, 1614.
42532: MEURSIUS, JOANNES - De funere liber singularis, in quo Graeci & Romani ritus. Additum est De Puerperio Syntagma. 's Gravenhage, Jacobus v. Wouw, 1604.
42745: MEURSIUS, JOANNES - Regnum Atticum. Sive de regibus Atheniensium eorumque rebus gestis. Libri III. Amsterdam, J. Janssonius, 1633. [gebonden met:] dezelfde, De regno laconico libri II de piraeeo, liber singularis en andere werken. Utrecht, v.d. Water, 1687 en 1686.
42993: [GUYOT], MADAME / FELICITE DE CHOISEUL-MEUSE - Julie, ou j'ai sauve ma rose, par madame de Cxxx. Nouvelle edition, 2 delen, Hamburg, 1807.
40396: MEUWESE, STAN, - The youth of the Netherlands, a sketch, Leiden 1989, 96 pag., geïll.
32430: MEVIUS, DAVID - Rechtliches Bedencken in Contributions- und Exemtions-Sachen [...] Zelle Ch. J. Hoffmann 1720
22670: MEXICO - Aflevering van de Nederlandsche Staats-Courant van 12 december 1829 met een uitvoerig verhaal over de gebeurtenissen rond de ontruiming van Tampico (Mexico) door de Spanjaarden en geschreven door de Mexicaanse generaal Santa-Anna. Gedrukt, 4 p.
35702: MEY JR, GERRIT HENDRIK VAN DER, UIT AMSTERDAM - De leer der ademhaling Amsterdam Metzler & Basting 1876
33555: MEY VAN DER LINDEN, ADOLPHUS HERBERTUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen academicum inaugurale, de privilegiis monetariorum hollandiae [...] Leiden Cornelius de Pecker 1765
33554: MEY, PETRUS DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de virginum raptu [...] Leiden Angelus Sylvius 1730
14853: MEY, A. TE (INL.) - Kwartierstatenboek deel 2, samengesteld door de afd. Amsterdam e.o. van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
32640: MEYBOOM, LUDOVICUS SUSON PETRUS, UIT LORNHUIZEN - Commentatio theologica de ideis et rebus in facto positis, in re christiana apte conjunctis [...] Groningen J.B. Wolters 1840
47832: MEYER, J., - Meyer's Universum oder abbildung und beschreibung des sehenswerthesten und merkwurdigsten der natur und kunst auf der ganzen Erde, Band 3,4,5, Hildeshausen etc. 1836-1838, 4o oblong, in een half linnen band uit de tijd.
28455: MEYER, J. - Meyer's Universum. Ein Volksbuch enthaltend Abbildung und Beschreibung des sehenswertheften und merkwürdigsten in Natur und Kunst. Octavoausgabe. 12 Bänder in 6 Teile, Hildburghausen 1858-1862, grünes leder. Um 480 stahl-stiche. Schones exemplar.
17408: MEYER, JOAN EVERHARD (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Het lot en deel der rechtvaardigen na dit leven [...] lykrede [...] ter gedachtenisse van [...] Jacobus Velten [...] leeraar [...] Augsburgsche geloofsbelydenis tot Amsterdam, aldaar gedaan en uitgesproken in de Nieuwe Kerke den 11-5-1731, Amsterdam, A. Strander,[1731], 4°: 32 p.
1732: "MEYER, MARY KEYSOR; P. WILLIAM FILBY (ED.)" - Who's who in genealogy & heraldry. [2de editie.] Savage (Maryland, USA) 1990. Geb., 331 p.
30614: MEYER, M. DE - De volks- en kinderprenten in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw, Antwerpen/ Amsterdam 1962, 621 pag., geb., geïll., in schuifhoes [ oplage: 600 genummerde exemplaren ].
15605: MEYER, J. - Meyer’s Universum of afbeelding van het zienswaardigste en merkwaardigste van natuur en kunst op den ganschen aardbodem,met eene beschrijving van J. Meyer, uit het Hoogduitsch vertaald, Delen I t/m X. Amsterdam: Bibliographisch Instituut, 1834-1846.
42147: MEYER, ANDREAS - Handboekje voor moeders en dochters naar den zevenden druk uit het Hoogduitsch. Gravenhage, Immerzeel, 1805.
53680: MEYER, JONAS DANIËL - "Verhandelingen in geleerde genootschappen, 1e en 2e bundel, Amsterdam, Ipenbuur en van Seldam 1844; 's Gravenhage, Belinfante, 1846."
7927: MEYER, H. - Die Schweizerische Sitte der Fenster- und Wappenschenkung vom 15 bis 17 Jahrhundert. Nebst Verzeichnis der Zürcher Glasmaler von 1540 an.
6172: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823, Bilthoven maart 1991, 154 p., geb., geïll. (ook betr. Couperus)
34152: MEYER BING, ARNOLDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum de proxenetis [...] Amsterdam D.Proops Jacobszoon 1823
4390: MEYER JR., D.C. - De familie Overlander, in: E.W. Moes e.a., Amsterdamsche Bijzonderheden V, p. 150-177 (met tabel), geb.
30604: MEYER, M. DE - Imagerie populaire des Pays- Bas, Belgique- Hollande, Milan 1970, 216 pag., geb., geïll. in schuifhoes, als nieuw.
56797: MEYERE, J.C. DE, - Oude nog bestaande zakelijke rechten, Amsterdam, 1928, 133 pag., geb.[disseretatie]
58386: MEYERE, J.C. DE, - Oude nog bestaande zakelijke rechten, Amsterdam 1928, 233 pag.
3994: MEYHOFFER, J. - Le pasteur Josse van Laren, de Comines et ses descendants. Brussel 1910, 128 p., geb.
17409: MEYIER, A.C. DE (PREDIKANT TE ARNHEM) - Leerrede over de hooge waarde des christendoms, z.pl.,[1846], 8°: pp. 41-56
47132: MEYLINK, A.A.J., - Geschiedenis van het hoog-heemraadschap en der lagere waterbesturen in Delfland, 's-Gravenhage, van Langenhuysen, 1847, 208+448 pag.
20911: MEYLINK, A.A.J. - Over een charter van graaf Floris V van den 14-5-1273, mededeling van G.H.M. Delprat nader toegelicht: en over charters van graaf Floris V van den jare 1281 `s-Gravenhage 1860, 99 pag., met 3 gegraveerde platen met zegels.
23879: MEYLINK, A.A.J. - Over een charter van graaf Floris V van den 14 mei 1273, mededeling van G.H.M. Delprat nader toegelicht en over charters van graaf Floris V van den jare 1281. 's-Gravenhage 1860, 100 pag., orig. papier. Geïll. met 3 gelithografeerde platen.
34922: MEYNERS, DIDERICUS VALERIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis de manumissionibus servorum apud romanos Leiden J. Luzac 1732
33556: MEYNSMA, HENRICUS THOMAS A, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad Legem 5 Codicis ad Legem Juliam Majestatis [...] Leiden P. van der Eyk en D. Vygh 1775
59162: "MICHAEL, PRINCE OF GREECE ; MAYLUNAS, ANDREI (RED.)," - Nicholas and Alexandra: The Family Albums, London: Tauris Parke Books 1992, 239 pp.
60830: MICHAËLIS, GERRIT JAN (1775-1857) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
30638: MICHEL, W. - Das Teuflische und Groteske in der kunst, 10e auflage, München 1911, 129 pag., geïll., geb.
33557: MICHIELS VAN KESSENICH, JOANNES ALEXANDER HUBERTUS, UIT ROERMOND - Dissertatio inauguralis juridica de sociis in crimine [...] Luik J. Colllardin 1723
35026: MICHIELS VAN VERDUIJNEN, LOUIS PAUL MARIE HUBERT, UIT ROERMOND - Eenige opmerkingen over dierenmishandeling Leiden Somerwil 1881
32102: MICHIELS VAN KESSENICH, LOUIS FERDINAND HUBERT, UIT ROERMOND - Stellingen [...] Leiden Jacs. Hazenberg, Corns. zoon 1864
23238: MICHIELS, BROEDERSCHAP O.L.V. - "Groot (44x28 cm) blad met reliëfversiering en opgeplakte foto van oudere heer in officiële kledij, met de gekalligrafeerde tekst ""Joannes Lambertus Michiels, 25 jaar hoofdman van het Broederschap van O.L.V. onder den glansrijken titel Heilige Maria van Goed-succes."""
22556: MIDDELBEEK, KATWOUDE - Twee boekjes met verzen en bijbelcitaten van Grietje Middelbeek, geb. Katwoude 1860 en van Jannetje Middelbeek, geb. Katwoude 1857, dd. 1878 en 1876.
23056: MIDDELBURG, LEWIN - Afscheidsalbum voor Tony Lewin, bij haar vertrek uit Middelburg naar Amsterdam, september 1881, met inschrijvingen van haar (dames)collega's en meisjes-leerlingen, linnen band, 8°.
22684: MIDDELBURG, SCHURING, VERSTEEGH, HENDRIKSE, ONDERWERCK, VAN BREDA, SAS - Zes fraai getekende, gekleurde en met goud gehoogde familiewapens, elk ca. 15x15 cm, getekend ca. 1900, afkomstig van de Middelburgse hoedenzaak Wijtman. Per stuk
16499: MIDDELBURG - Nieuw album van Middelburg. Middelburg, F.B. den Boer, 12 foto’s in omslag [ca. 1920?].
16500: MIDDELBURG - Middelburg. Uitg. gesteund door het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 64+20 p.
16501: MIDDELBURG - Middelburg, le joyau de la Hollande. Uitg. V.V.V., [1927], 28 p.
22338: MIDDELBURG, PARKER, BUTEUX - Sententie van de Hoge Raad in Holland dd. 6-6-1778 en Sententie in Revisie van dezelfde Raad dd. 18-11-1779 in een zaak tussen mr. Johan Willem Parker, oud-burgemeester van Middelburg en bewindhebber der O.I.C. tegen het stadsbestuur van Middelburg. 3 p, gedrukt, folio.
4184: MIDDELBURG, D.G.E. - Genealogie van het Westlandse geslacht Middelburg. Estoril (Port.) 1974, 87 p., geïll.
53218: MIDDELGEEST, S. VAN, E.A. - Duplicq uitgesproken voor den Ed. Hove van Holland door den Heer en mr. Simon Middelgeest in de zaak van den Heer en mr. Pieter de Groot, gedaagde in persoon, contra Den Heer en mr. Johan Ruisch, advocaat fiscaal [...] mitsgaders eenige bijlagen tot die zaak specteerende alsmede het daarop gevolgde vonnis van den Ed. Hove van Holland. Manuscript.
53217: MIDDELGEEST, S. VAN - Pleidooi van mr. Simon van Middelgeest, voor mr. Pieter de Groot, Amsterdam, H. Gartman 1819 [uit: J. Scheltema, Geschied- en letterkundig mengelwerk, deel II, stuk III].
20853: MIDDELHOEK, J. - Geschiedenis van de familie Middelhoek, deel IV. De Middelhoeken in de Hoekse Waard ca. 1750-1800, Rotterdam 1981, 113+7 pag., geïll.
20854: MIDDELHOEK, J. - Geschiedenis van de familie Middelhoek, deel III. De Middelhoeken van Rotterdam, Kralingen en De Zwaluwe, 1690-1750. Rotterdam 1980, 112+11 pag, geïll.
9039: MIDDELKOOP, DIONYSIUS - Simson. Dramatisch dichtstuk in vier tafereelen. Utrecht, C. van der Post, 1836.
22780: MIDDELKOOP - Genealogisch schema familie Middelkoop, manuscript, 1 p., met tekening van familiewapen. Hierbij bijbelaantekeningen betr. gezin Antonius Middelcoop en Hillegonda Paters (1663-1690), 2 p, 18e eeuws.
35723: MIDDELVELD VIERSEN, WESSEL, UIT NIJMEGEN - Bijdrage tot de bepaling van alcohol in maaginhoud Utrecht van Boekhoven 1902
33670: MIDDENDORP, H.W. - De ontleedkunde de hoeksteen voor den tempel der geneeskunde.
24974: MIDDIMAN, S. - Select views in Great Britain, engraved by S. Middiman from pictures and drawings by the most eminent artists. With descriptions.
36316: "MIECKISCH, GOTTFRIED, UIT SAGAN. SIL.; PRAESES: RIVINUS, JOHANN AUGUST" - Tentamina quaedam physico-medica circa terras medicinales Leipzig Tietze 1723
32879: MIEDEMA, AGE SOLCO, UIT SNEEK - Sneek en het Sneeker stadrecht. Proefschrift [...] Sneek J.F. van Druten 1895
20136: MIEDEMA, A.S. - Wapen en Zegel van de stad Dokkum, overdruk Nieuwsblad van Friesland 1937, 15 pag. geïll. ( met, J. Visser, Segel en wapen fan Dokkum, overdruk It Baeken )
1737: MIEDEMA, HESSEL - De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem. 2 dln. Alphen aan den Rijn 1980. Geïll., 1234 p.
24703: MIELE, JAN - [Old Master Print] Old woman with spectacles combing the hair of a young girl. Etching by Jan Miele (ca. 1599-1663).
23367: MIELI, A. - La science Arabe et son rôle dans l'évolution scientifique mondiale, Leiden, Brill, 1938, 388 pag., geb.
58935: MIELING, C.W., NAAR PIENEMAN, - Z.K.H. Prins van Oranje. Lithografie, 50x40cm, uitgegeven door P.H. van de Heuvell te Leiden. Portret van Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik (1840-1879), prins van Oranje en sinds 17 maart 1849 de kroonprins van Nederland. Prins Willem was de oudste zoon van koning Willem III en koningin Sophie. Zijn roepnaam was Wiwill. Op 11 juni 1879 stierf hij op 38 jarige leeftijd aan tyfus, leveraandoening en uitputting. Hij zou zijn vader dus niet opvolgen.
58920: "MIELING, C.W.;" - Inhuldiging van Z.M. Koning Willem III in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 13 mei 1849 Lithografie, 40x50cm, uitgegeven door A.C. Kruseman te Haarlem. Rechts de Koninklijke zetel met de koning die staande de eed aflegt. Rechts de koningin, prinsen en prinsessen, daarachter de tribune met genodigden. Komt voor in Frederik Muller 7170. De datum van het onderschrift is verkeerd en zou moeten zijn 12 mei 1849.
42206: MIERIS, F. V. - Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder. Leiden, Luchtmans e.a., 1726.
42861: MIERIS, FRANS VAN - Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, mitsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld. Leiden, Luchtmans e.a., 1726.
35863: MIERLO, JOHANNES WILHELMUS JACOBUS VAN, UIT BREDA - Stellingen ...... Leiden Somerwil 1877
35092: MIERLO, JACOBUS HERMANUS VAN, UIT BREDA - Dissertatio juridica inauguralis de jure retentionis Leiden J.W. van Leeuwen 1840
34770: MIERLO, J.H. VAN, UIT BREDA - VII. theses juridicae 1839
34771: MIERLO, J.H. VAN, UIT BREDA - X. theses juridico-politicae 1839
56062: MIETHE, A., - Lehrbuch der praktischen photographie, Halle, 1896, 440 pag., geïll.
31564: MIJER, PETRUS, UIT BATAVIA - Dissertatio historico-politica de commercio et internae administrationis [...] in India orientali. Amsterdam A. Zweesaardt 1832
37127: MIJNHARDT, W.W. E.A. (RED.) - Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. My. tot Nut van 't Algemeen , Edam 1984, 429 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34494: MIJNLIEFF, NICOLAAS, UIT NIEUWERKERK A. D. IJSEL - Ruptura sinus circularis Amsterdam Eisendrath 1898
39477: "MIJS, U.J.;" - 1781-1804. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van Middelharnis, Sommelsdijk, Boekhoven, 1895, 77 pag.
39478: "MIJS, U.J.;" - De vischafslag van Middelharnis 1597-1856, Sommelsdijk, Boekhoven, [ca. 1900], 281 pag., geïll. Mooi exemplaar.
31681: MIK, G. - Woorden waar de wereld op wacht [...] [Groningen] Rijksuniversiteit 1971
32772: MILDERS, CHARLES FREDERIC ADOLPHE, UIT DELFT - Het oude versterfrecht in Holland en Zeeland. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1888
42741: MILES, WILLIAM - Le pied du cheval et la maniere de le conserver sain, Traduit (...) par M. Guyton. Bruxelles etc., 1862.
22284: MILITARIA, GENERAAL PARDO - “Generaal pardon voor alle ruyters, dragonders en soldaten uit den dienst der verenigde Nederlanden gedeserteert”, uitgevaardigd door de Staten Generaal dd. 8-2-1746. Gedrukt pamflet, 4°, 3 p. Met vignet van de Staten Generaal in houtsnede. Druk: J. Scheltus, 1746.
23235: MILITARIA, TEKENING VAN 17E EEUWSE VELDSLAG - Grote tekening (40x60 cm) met kleur, voorstellende de opstelling van legeronderdelen voor een veldslag. Midden 17e-eeuws. Fraai blad.
24706: ARCHIVES OF BELGIAN COTTON MILL - Archives of the cotton mill ‘De Coster & Rousseau’ in Gent (Belgium), ca. 1850-1962. Large box with manuscripts, letters, financial documents, brochures, price lists, etc. concerning this firm, located at the Place des Chartreux 11 in Gent.
24796: MILLER, PHILIP - Maandelykse tuin-oeffeningen [...]. Naar de 14e Engelschen druk [....] vertaald [ ... ] door Job Baster, Haarlem, Jan Bosch 1767.
31537: MILLIES, HENRICUS CHRISTIANUS - Oratio de monotheismo Israelitarum, divinae patefactionis testimonio [...] Utrecht I.L. Beijers 1867
23183: MILLNER - Vijf schetsboekbladen, ieder 32x42 cm, met zes berglandschappen in potlood, een gedateerd 1795, alle gesigneerd C. Millner.
42581: MILLOT, J.A. - Volleedig samenstel der voortteeling in zich bevattende de wijze om de sexe der vrugt naar welgevallen te bepaalen. Vertaald uit het Frans door H.A. Bake. Dordrecht / Schiedam, Blusse / Van Hemsdaal, 1801.
36565: MILO, TACO HAYO, UIT HALSTEREN - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche republieken van 1795 tot 1797 Den Helder De Boer 1942
5011: MILO E.A., T.H. - Wassenaer en de zeemacht. Wassenaar 1965, 76 p., geïll.
60222: WILHELMINA JOHANNA REINIERA ANDERSON MILTNER (1867-1946) - Woman with spinning wheel
60229: WILHELMINA JOHANNA REINIERA ANDERSON MILTNER (1867-1946) - Man sharpening knives
9040: "MILTON, JOHN; JACOBUS VAN ZANTEN (VERT.)" - Paradys verlooren. Heldendicht in tien boeken. Vertaald uit het Engels. Haarlem, Geertruyd van Kessel, 1728.
9041: "MILTON, JOHN; [LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.)]" - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Evert Visscher, 1730.
51573: MILTON, JOHN, - Poems. L'Állegro, Il Penseroso, Comus, Lycidas and the complete minor poems, Mount Vernon, Peter Pauper Press.
9042: "MILTON, JOHN; LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.)" - Het paradys verlooren. Heldendicht. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1742.
24813: MILTON - Le paradis perdu, traduit en vers Francois, Paris, Bastien, 1779.
60533: MILTON, JOHN [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Het Verloren Paradijs. Heldendicht in twaalf zangen. Door John Milton. In Nederduitsche verzen overgebracht door Jan Jacob Lodewijk ten Kate. Met platen van Gustave Doré. Leiden, A.W. Sijthoff, n.d. [1884].
29152: MINDER, N. - Gravures de Dürer & Rembrandt, avec un texte de Andre Kuenzi, collection Pierre Decker, Vevey 1991, 130 pag., geïll.
44069: MINDERHOUT, H.J., - Anna Paulowna 1817-1917. Een overzicht, Purmerend [1917], 98 pag., geïll. [Vrijmetselaars Loge te Zaandam].
44059: MINDERHOUT, H.J., - Honderdvijftig jaar Nutswerk van het Departement Zaandam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1789-1939, Zaandam 1939, 271 pag.
23036: MINDEROP, VAN TOMPUTTE - "Twee met de hand ingekleurde portretfoto's in lijstjes van een zittende man en een zittende vrouw. Achterop: ""T. (of F.?) Minderop. Vrouw is Tomputte"", elk 26x20 cm."
34425: MINDEROP, CORNELIS MARIE HENDRIK, UIT ROTTERDAM - Eenige opmerkingen over den hypothekairen schuldeischer Leiden Somerwil 1889
9043: MINERVA - Minerva. Tijdschrift voor studenten 1835-1836. Akademische berigten en boekbeschouwing. Mengelwerk. Amsterdam, R. Croese, [1836]. [2 delen in 1 band]
4191: MINNE, A. VAN DER - Genealogie van de familie Van der Minne. Utrecht 1937, 152 p., geb., geïll.
40009: MINNEN, C.A. VAN, - Amerika's beroemdste Nederlander. Een biografie van Hendrik Willem van Loon, Amsterdam 2005, 447 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34826: MIQUEL, FREDERICI ANTONII GULIELMI, UIT NEUENHAUS IN BENTHEIM - Responsio ad quaestionem botanicum 1831
35294: MIQUEL, FREDERICI ANTONII GUILIELMI , UIT BENTHEIM - Responsio ad quaestionem botanicam [....] 1833
59791: MIQUEL, F. - Flora van Nederlandsch Indie. Amsterdam and Utrecht, Van der Post, 1855-1860.
37142: MIRABEAU - Aux Bataves sur le Stathoudérat, Brussel 1830, 248 pag., bedrukt papieren omslag. ( los in de band, omslag beschadigd )
52413: MIRABEAU, H.G.R. DE - Histoire secrete de la tour de Berlin ou correspondance d'un voyageur Francois depuis (...) Juillet 1786 jusqu'an 19-1-1787. Ouvrage posthume avec une lettre remise au Roi de Prusse (...).
31348: MIRABEAU - Aux Bataves sur le stathouderat, z.pl. 1788, 147 + 213 pag., orig. paper covers, titlepage with engraving of Jean de Witt.
23977: MIRABEAU - "Discours sur l'egalite de partages dans les successions en ligne directe, 2e ed., Paris, Sanson, 1826, 16°, 32 pag., illustrated with engraving ""Egalité des partages""."
43802: MIRANDOLLE, R.N.L., - Les debats de l'eglise Wallonne de Rotterdam, ses premiers temples et ses premiers pasteures 1576-1656. Extract (1899) 33 pag., met 2 platen.
58332: MISES, DR., - Bewijs dat de maan uit iodium bestaat, Leiden, Cyfveer, 1834.
35603: MISLER, JOHANN NIKOLAUS - Trauer- und Trost-Predigt auß dem 39. Psalm v. 8 über den seeligen Abschied Johann-Justi Antonii [Thomas], deß [...] Hernn Hieronymi Thomae, der Rechten Licentiati, jüngsten Söhnleins [...] Giessen Joseph Dietrich Hampel 1669
32431: MITTERMAIER, CAROLUS JOS. - Natalitia principis beatissimae memoriae Caroli Friderici ... Heidelbergensis literarum universitatis restitutoris : die XXII. Novembris MDCCCXXV ab Academia Ruperto-Carolina rite pieque celebrata [...] Heidelberg J.M. Gutmann 1725
17410: MITZEN, CAREL OTH - Laatste leer-reden over psalm CXXI : vers 8 in de Oude kerk van d'Evangelische gemeente d'onveranderde Augsburgsche geloofs-belydenisse toegedaan [...] den 9-12-1736 [...] uytgesprooken. Rotterdam, Chr. Pattersen, 1736, 4°: (4)+ 14 p.
1771: M[ORREN], MME. - Manuel élémentaire de l'art héraldique. Brussel 1840. Geïll., 130 p.
56823: MOCK, J., - De begrooting van oorlog getoetst, Leiden, 1846, 82 pag.
34994: MODDERMAN, HENDRIK JACOB HERMAN ,UIT NIJKERK - De wijze van gedingvoering tegen afwezig gebleven beklaagden. 's-Gravenhage H.J. Stemberg 1881
35004: MODDERMAN, W. - Practijk en theorie der rechtswetenschap. Redevoering bij de overdracht van het rectoraat. Groningen Wolters 1875
36655: MODDERMAN, HENDRIK ADRIAAN EWOUD, UIT AMSTERDAM - Internationaal erfrecht Den Haag Mouton 1895
33337: MODDERMAN, W. - Het Romeinsche regt en de hedendaagsche regtsgeleerdheid. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool te Groningen [...] Groningen J.B. Wolters 1867
9048: MODDERMAN, ANTONIUS - Bijdragen tot de huishoudkunde, in voorlezingen, meerendeels zamengesteld uit spreuken, spreekwijzen en spreekwoorden. Groningen, R.J. Schierbeek, 1852.
34799: MODDERMAN, HERMANNUS CHRISTIANUS , UIT GRONINGEN - Lectiones suetonianae. Specimen litterarium inaugurale quod annuente summo numine Groningen Scholtens 1892
35744: MODDERMAN , JOHANNA GEERTRUIDA, UIT ARNHEM - Adsorptiewarmte ...... Amsterdam Paris 1928
9046: "MODDERMAN, ANTONIUS (VERT.); GOTTLIEB CONRAD PFEFFEL" - Bloemlezing uit de Fabelen en Vertellingen van G.C. Pfeffel. Groningen, W. van Boekeren, 1832.
32145: MODDERMAN, SEBASTIANUS MATTHEUS SIGISMUNDUS, UIT HOOGEZAND - Dissertatio juris inauguralis de litterarum cambialium indossamento, juris imprimis neerlandici habita ratione [...] Groningen J.B. Wolters 1844
56732: MODERA, J., - Blik in het Kabinet des Ministers van Marine Mr. J.S. Lotsy, 's-Gravenhage, 1858, 16 pag.
39570: "MODERT, P., E.A.;" - Collection Les Amis de l'histoire, fascicule X, Luxemburg 1973, 276 pag., geïll.
35466: "MOEHLEN, ERNEST. WILHELMUS DE; PRAESES: THORSCHMID, JUSTUS CHRISTIAN" - De eo quod divinum est in morum doctrina universa [...] Wittenberg Wed. Gerdes 1720
34076: MOEIJEN LEEMANS, ANTONIUS DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes quasdam de successione ab intestato secundum codicem civilem [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
53689: MOELANDS, M.A. EN J.TH. DE SMIDT (RED.) - Weegschaal & Zwaard. De verbeelding van recht en gerechtigheid in Nederland, Den Haag, Jongbloed, 1999.
33434: MOENS, MATTHIAS JACOBUS, UIT NEDERLANDS INDIË - Specimen juris publici belgici inaugurale de munere pensionariorum civitatum, praecipue zelandicarum [...] Leiden Andreas Koster 1789
32021: MOENS, CASPER HENDRIK, UIT KAMPEN - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1866
9053: MOENS, PETRONELLA - De twaalf maanden des jaars. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1810. [4 delen]
9059: MOENS, PETRONELLA - Ter verjaring van 's konings geboortedag, en te gelijk ter viering van de vijf-en-twintigjarige regering van den geliefden en geëerbiedigden vorst. Utrecht, [z.n.], 1838.
9052: "MOENS, PETRONELLA; ADRIANA VAN OVERSTRATEN" - Esther, in vier boeken. Haarlem, Adriaan Loosjes Pz., 1786.
38982: MOERKERKEN, P.H. VAN - Jan van den Dom, Amsterdam z.j., 50 pag., geb., geïll. ( door R.N. Roland Holst ).
36285: "MOERLINUS, JOHANN CHRIST., UIT BAALSDORFF; PRAESES: BLUM, JOHANN CHRIST." - De principibus poetis Leipzig Brandenburger 1709
39240: MOERMAN, J.J. - Der vaderen erf, Zaandam, Hille, 1952, 64 pag., geb., plaatjesalbum, compleet. Goed exemplaar.
35333: MOERMAN, ADRIAAN KAREL HENDRIK, UIT AMSTERDAM - "Daniel Heinsius. Zijn ""spiegel"" en spiegeling in de literatuurgeschiedschrijving New Rhine 1974"
21161: MOES, WALLY - Nagelaten vertellingen ( voorwoord Frans Loenen ), Amsterdam z.j. 272 pag., ( met uitvoerige krantenrecensie door C. Scharten ).
21162: MOES, WALLY - Larensche dorpsvertellingen, 2 delen in een band, Amsterdam 1911, 167+177 pag., geb. in een linnen band, een binnenscharnier zwak.
21163: MOES, WALLY - Gooische dorpsvertellingen, Amstedam z.j., 248 pag., eerste druk, halflinnenband, enkele kleine reparaties aan de eerste pagina`s.
25815: MOES, E.W. E.A. - Amsterdamsche bijzonderheden, deel I t/m IV, Amsterdam z.j. geb. in 4 linnen bandjes, ca. 600 pag.
40885: MOES, E.W. EN E.V. BIEMA - De Nationale Konst-gallery en het Koninklijk Museum, Amsterdam 1909, 226 pag., geïll., goed exemplaar.
20214: MOES, J.K.S. E.A. ( ED ) - Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid. Utecht 1991. 227 p., geíll.
32432: MOGEN, LUDWIG GOTTFRIED - Commentatio iuridica de vera ac genuina rerum mobilium et immobilium indole, secundum diversa iuris Romani et Germanici principia. Giessen J. J. Braun 1760
22882: GUNTHER MOHR - Een aantal stukken betr. Catharina Johanna Gunther Mohr (Katja), later gehuwd met J.J. Houillier en wonende Willemsparkweg 51 Amsterdam. Zij werkte bij de fa. Krakenberger en was reisleidster bij de Ned. Reisvereniging.
56722: MOHRMAN, GERH. T., - Open brief aan de kitteloorige hoofd-officieren der Amsterdamsche Schutterij, Amsterdam, 1858, 8 pag.
54044: MOHRMAN, GERH.THOM. - Thands of nooit. Eene jury, een rechtbank van gezworenen! Dichtregelen den voorstanders van recht en vrijheid toegesproken. Amsterdam, J.A. Schuurmans, [1855].
35325: MOHRMANN, CHRISTINE - Laatlatijn en middeleeuwsch latijn Utrecht Spectrum 1947
61020: MOISE, VON MURVELL, FRANZ II - "Patent of nobility donated by Austrian Emperor Franz Joseph I (1830-1916) to Jozef Moise (Gratz 1818-?), ""oberst-lieutenant"" in the 16th Infantry Regiment, owner of the ""Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegsdekoration"" which entitles Moise to call himself ""Edle von Murvell""."
5851: MOL, J.J. - Biografieën aangaande de Mollen families, [Bussum 1994], 279 p., geb., geill.
21229: MOL, J.J.G.F. - Hilversum en de Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygienisch en sociaal oogpunt beschouwd. Utrecht 1876, 134 pag. Fraai gelithografeerd omslag.
35760: MOL, CORNELIUS MATTHIAS, UIT HILVERSUM - Onderzoek naar nieuwe differentieele kenmerken .... Utrecht Van Boekhoven 1899
38069: MOLAND, LOUIS [ILLUSTRATOR: T. LIX] - Histoire de Jeanne d'Arc, par Louis Moland, Gravures en chromolithographie par T. Lix. Paris, Garnier Frères, n.d.
40091: MOLEN, S.J. V.D., - Oanteikeningen oer it Fryske boerehus, Sneek 1938, 111 pag., geïll., geb.
40132: MOLEN, S.J. V.D., - Het Saksische boerenhuis in Zuidoost- Friesland, Groningenn 1941, 64 pag., geïll.
31267: MOLEN, J.R. TER - Herinnering aan Het Loo en omstreken, Alphen aan de Rijn 2003, 34 pag. + 12 platen, geb., geïll., oblong
40513: MOLEN, S.J., V.D., - Over de beteekenis van eenige oude aardrijkskundige benamingen in Friesland, overdruk, K.N.A.G. LIV, 5 pag., geïll.
35722: MOLENAAR, DIRK, UIT 'S-GRAVENHAGE6 - Bijdrage over pneumonie .... Laiden Hazenberg 1863
17411: MOLENAAR, D. (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Dankbare hulde [...] bij gelegenheid der 50 jarige evangelie-bediening, volbracht [...] uitgesproken op 2 October 1859 [...] in de Groote kerk, 's Gravenhage, H.J. Gerretsen, 1859, 8°: 39 p.
14487: MOLENAAR, E. - De Friese vlag, het oud-Friese wapen en Het Oera Linda Boek. Pleidooi voor een deskundig onderzoek van de inhoud van het handschrift van de Familie Over de Linden. Hilversum 1958, (16) p., ill.
60850: MOLENAAR, FRANS (1821-1866) - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
61112: MOLENAAR, FRANS (1821-1886) AND BRUINING, TIELEMAN CATO (1801-1877) AFTER JORDAENS, JACOB I (1593-1678) - ORANJEZAAL
35207: MOLENGRAAFF, W.L.P.A. - Het verkeersrecht in wetgeving en wetenschap. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt Haarlwem Bohn 1885
32010: MOLENKAMP, JANUS GUILIELMUS LAURENS, UIT RIJSWIJK - Specimen exegetico-theologicum, quo inquiritur in Novi Testamenti doctrinam de perseverantia, quae dicitur, sanctorum [...] Leiden P. Engels 1859
35725: MOLEWATER, JANUS BASTIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio medica inauguralis de typho abdominali .... Leiden Hazenberg 1840
1750: MOLHUYSEN, P.C., EN P.J. BLOK - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 dln. Reprint naar de editie Leiden 1911-1937. Linnen. Goed exemplaar.
6821: "ANONIEM (VERT.); MOLIÈRE" - Het gedwongen huwelijk, luchtig blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits van Zschokke. [Nederlandsche schouwburg nr. 35] Brussel, J. Sacré, [c.1828].
7330: "[CROIX, PIETER DE LA (VERT.)]; JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE" - De belachchelyke hoofsche juffers. Kluchtspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
17412: MOLINAEUS, JOHANNES (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De ware wysheit die van boven is. Vertoont in III predikaetsien [...] met een voor-reden waer in de groote onbescheidenheit van de heer Jurien en het groot ongelijk den heer Episcopius [...] by hem aengedaen getoont wert, Rotterdam, B. Bos, 1691, 12°: (70) + 427 p.
55595: MOLKENBOER, ANTON (1872-1960) - 'De moord te Bussum. De beklaagden.'.
35083: MOLKENBOER, JOHANNES HERMANUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de rescindenda transactione Utrecht N. van der Monde 1834
30653: MOLKENBOER, ANTOON - Toelichting bij de gedenk-schildering Het Opkomende Holland der 14e eeuw in 7 paneelen, 's- Gravenhage 1911- 1913, 13 pag., geïll.
44103: "MOLKENBOER, A./F.E. VLIELANDER HEIN;" - Willem III te 's-Gravenhage in 1691. Gedenkboek van het 66e lustrum van het Leidsch Studentencorps. Met tekeningen van Ant. Molkenboer. 2 delen, Amsterdam 1905, 24+46 pag., geïllustreerd, in linnen omslag.
35686: MOLL, JAN MARIUS, UIT BLOEMENDAAL - Die puerperale involution des uterus vom Maulwurf Wiesbaden J.F.Bergmann 1909
39911: MOLL, E./ J.J. KEER/ O.V. REES/ P. LAURENTIUS/ G. OPWIJRDA - Aan de leden der Hervormde Gemeente te Nijmegen, Nijmegen 5-12-1800, (12) + 24 pag. Gebonden, goed exemplaar.
43207: MOLL, G. - Antwoord van G. Moll (...) aan (...) mr. J.G. van Nes (...) wegens eene Memorie van het College van den Lekdyk Bovendams over het rapport (...) door de commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen. Amsterdam, v.d. Hey, 1829.
19770: MOLL, W.H. - Geslacht Mol, Zeeland.
19767: MOLL - Catalogus Archief Mol(l) 1939.
17413: MOLL JACOBSZN, J. - De voortdurende pinksterzegen. Leerrede, gehouden op 8-6-1870 in de Groote Kerk bij het herdenken van zijn 40-jarigen evangeliedienst, 's Gravenhage, M.J. Visser, 1870, 8°: 24 p.
17415: MOLL JACOBSZN, J. (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Feestwoord [...] met de feestzangen van Dr R. Bennink Janssonius en de kerkliederen gezongen in de Willemskerk bij de wijding van het nieuwe weeshuis, den 3-11-1867, 's Gravenhage, M.J. Visser, 1867, 8°: 31 p.
17416: MOLL JBZN, J. - "Begeleidend woord bij de ""laatste geloofsgetuigenis"" van Dr. T.C.R. Huydecoper, 's Gravenhage, M.J. Visser, 1866, 8°: 14 p."
32870: MOLL, WILLEM, UIT UTRECHT - De rechten van den heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1915
33207: MOLL, JOHANNES HENRICUS, UIT ZIERIKZEE - Vita Publii Vatinii. Specimen litterarium inaugurale [...] Deventer Gerh. Brouwer 1876
53692: MOLL, A. - Leerboek der geregtelyke geneeskunde voor genees- en regtskundigen, 3 delen, Arnhem, D.K. Muller, 1825-1826.
43510: MOLL, W - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek [van het archief der gemeente 's-Gravenhage], 2 delen, 's-Gravenhage 1921, 943 pag.
32203: MOLL, ADRIAAN ANTON, UIT ZIERIKZEE - Het toezicht van Gedeputeerde Staten op de burgerlijke rechtshandelingen der gemeentebesturen. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
17108: MOLLEMA, A.M.P. & P.M. MOREL - Bibliographia neerlandica. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1962.
39463: MOLLEMAN, J.C. - Geschiedenis van Nederland ter zee in vier deelen, Amsterdam 1939. 4 delen, groot 4o, met register, gebonden in groen linnen (een scharnier iets beschadigd).
26131: MOLLENBERG, C.J. - Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertruidenberg, 's-Hertogenbosch 1899, 545 pag., rug geplakt.
57163: "-- / G.F.P. DE SAINT-FOIX/ H.F. MOLLER; " - Het zeedelijk Fransch, en Hoogduyts tooneel tot het Hollandsche bekwaam gemaakt. Amsterdam, Coertse, 1778.
6807: "ANONIEM (VERT.); HEINRICH FERDINAND MÖLLER" - De graaf van Walltron, of De subördonatie. Treurspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. P.J. Entrop, 1778.
36150: MOLLER, JOHANN GOTTLIEB, UIT DANZIG EN JOHANN WILHELM STRICKER UIT GUSTROW - D. Lutheri Colloquiorum mensalium in Germanico, Anglico et Latino idiomate editi Rostock J. Weppling 1693
35084: MOLLERUS, JOHANNES CORNELIUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de tutore subrogato Utrecht N. van der Monde 1835
9066: MOLLERUS, ANNA CORNELIA - Poésies Françaises de madame la douairière de Meerman. Den Haag en Amsterdam, Gebroeders Van Cleef, 1819.
9065: MOLLERUS, ANNA CORNELIA - Gedichten. Amsterdam en Den Haag, Gebroeders Van Cleef, 1810.
9064: MOLLERUS, ANNA CORNELIA - Gedichten. Amsterdam en Den Haag, Gebroeders Van Cleef, 1810-1816. [4 delen]
50860: MOLLIEN, G. - Reis door de republiek van Columbia in het jaar 1823. Uit het Fransch vertaald door A. Bruggemans. 2 delen, Dordrecht, Blusse, 1825.
51040: MOLS, J. - Practische handleiding voor het aanleeren van het neger-engelsch. Z. pl., z. j.
5854: MOLSTER, A. - Hendrik Molster en de zijnen, Amsterdam 1966, 53 p., geïll.
17419: MOLSTER, J.A.D. - Nagelatene leerredenen, Utrecht, W.H. van Heijningen, 1850, 8°: 19 + 324 p.
33206: MOLSTER, F.A. - Oorlog en handelsoveeenkomst. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleeraarsambt aan de universiteit van Amsterdam [...] Amsterdam Elsevier 1914
9067: MOLSTER, JOHANNES ADRIAAN - Nêerlands verleden. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1852.
4224: MOLSTER, J.A. - Het geslacht Muller (uit de Midden-Wezerstreek). Amsterdam 1967, 41 p., geïll.
33809: MOLTMAKER, JACOBUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de precario [...] Utrecht Franciscus Halma 1691
36107: MOLTZER, JACOBUS FREDERICUS CONSTANTINUS, UIT AMEIDE - Dissertatio juridica inauguralis de causis a reo allegandis quae doli praesumtionem elidunt Leiden C. de Pecker 1810
33671: MOLTZER, H.E. - De nieuwe richting in de taalkunde.
33203: MOLTZER, J.P. - Door het recht tot den regel. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de rechtswetenschap aan de universiteit te Amsterdam [...] Amsterdam Frederik Muller & Co. 1881
33204: MOLTZER, H.E. - Heiligerlee en de ultramontaansche geschiedbeschouwing. Toespraak, gehouden ter opening der academische lessen [...] Groningen J.B. Wolters 1868
33205: MOLTZER, HENRICUS ERNESTUS, UIT WASSENAAR - Dissertatio de ratione qua ex auctoritate Alarici II, regis Visigothorum, Gaii institutionum commentarii in epitomen redacti sunt [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1862
31900: MOLTZER, H.E. - Matthias de Vries. Ter gedachtenis. Groningen J.B. Wolters 1892
55291: MOLTZER, H.E. - Hareniana. Brieven van W. en O.Z. van Haren. Groningen, 1876.
59223: MOLTZER. DR. H. E., - Anna Roemers Visscher, Groningen, Wolters, 1879.
31535: MOMMA, WILHELMUS, UIT HAMBURG - Bedeeling der tyden [...] verdedigd in de Leidse academie den 9 september 1662. En nu vertaald door Pieter van Cameryk. Vlissingen Andries Schot 1681
53699: MOMMAERT, JAN - Het vvonderlijck proces tusschen drie edel-luyden, gebroeders. 's Gravenhage, I. Burchoorn, 1634.
32873: MOMMERS, AUGUSTE RUDOLPH MARIE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Brabant van generaliteitsland tot gewest [...] 14 september 1629 - 1 maart 1796. Proefschrift [...] Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1953
9068: MOMUS JR. - Charivari: humor en satire, ernst en luim, in proza en poëzij, geschikt tot voordragt in gezellige kringen en bij bijzondere gelegenheden. Allen blijgeestigen en niet-blijgeestigen toegewijd. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1854.
47337: MONALDINI, V., - Nuova pianta di Roma moderna estratta dalla grande del Nolli (....), Roma, Venanzio Monaldini, 1816.
22389: MONASTIER - Brief van de predikant Monastier, d.d. Payerne 1853, manuscript, 8°, 3 p.
34483: MONCHY, MICHIEL MARINUS DE, UIT ROTTERDAM - Een bijzonder geval van fibrosarcoma uteri Leiden Van Doesburgh 1898
4206: MONCHY, S.J.R. DE - De stamvader van de Nederlandse De Monchy's. Herziene druk. Z.p. 1948, 62 p.
25652: MONDE, N. V.D. - Geschied- en Oudheidskundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht, 2e deel, Utrecht 1845, 380 pag., geb., geïll.
31290: MONDE, N.V.D. ( RED.? ) - Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, Jrg. 3 ( 1837 ), Jrg 9 (1843). Prijs per jaargang 45 euro.
58945: MONDRIAAN JR., P.C., - 1813-1913 : een eeuw in vogelvlucht. Rastercliché, 43x62cm. Gedenk- en feestplaat ter herinnering aan Neêrlands onafhankelijkheid 1813-1913, 1913. Met onder meer een afbeelding van Bronbeek. Door P.C. Mondriaan jr. (vader van Piet Mondriaan) uitgegeven door J.M. Bredée's Boekhandel en uitgeversmaatschappij, Rotterdam. Het portret van de Koningin is naar de Rembrandt-Photogravure.
43277: MONIER, P. - The history of painting, sculpture, architecture, graving and of those who have excell'd in them, in three books, containing their rise, progress, decay and revival. London, Bennet etc., 1699.
43057: MONIN, V. - Petit Atlas National des 86 departements de la France et de ses colonies. Paris, Blaisot, 1833.
42302: MONIN, [C.] V. - Atlas classique de la geographie ancienne, du moyen age et moderne, a l'usage des colleges et des pensions, Nouvelle edition. Paris, Lecoffre, [ca. 1830?].
16504: MONNICKENDAM - Holland Monnikendam. Strooifolder, 6 p. als leporello. Uitg. V.V.V. [ca. 1950?].
34472: MONNIK, ADRIAAN JOHANNES WILLEM, UIT POLSBROEK - Tonometers en tonometrie Utrecht Kemink 1868
60239: MONOGRAMMIST J.H.D (19TH CENTURY) - Sheep and a ram in a meadow
60414: MONOGRAMMIST L.M. (LATE 18TH CENTURY) - Trompe l'oeil drawing of seven small prints
60238: MONOGRAMMIST J.H.D (19TH CENTURY) - Cow in a meadow
60441: MONOGRAMMIST H.O. - Landscape with several figures beside a small farmhouse
60421: MONOGRAMMIST L.H. - Scene with a king and a queen on a throne, surrounded by two other kings and their queens
60545: "MONOGRAMMIST ""J.W.B."" (19TH CENTURY)" - Picturesque landscape with a view of a beach, water with sailing boats and a small town and church in the background.
35659: MONTAGNE IZN, ABRAHAM, UIT 'S-GRAVELAND - Over de verteerbaarheid van meel Leiden IJdo 1899
40087: MONTAGNE, A., - De stad Leiden. Album bevattende eenige afbeeldingen der voornaamste hoofgebouwen, Leiden 1975, naar de editie 1859/60, 2 delen in 1 band, 78 + 80 pag., geïll., geb., met stofomslag.
57369: "VIELLE MONTAGNE; " - Maatschappij voor zinkmijnen en smelterijen van de Vieille-Montagne. Practisch onderricht vergezeld van teekeningen betreffende de werken van zinkbedekking, Lille, Jaspar, 1882
60019: MONTAGÙ, DOMENICO (FL. SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY), AFTER BARBAULT, JEAN (1718-1762) - Vue de restes du Portique d'Octavie soeur d'Auguste... [from: Les plus beaux monuments de Rome ancienne, ou Recueïl des plus beaux morceaux de l'antiquité romaine qui existent encore: dessinés par Monsieur Barbault peintre ... et gravés en 128 planches avec leur explication...]
60018: MONTAGÙ, DOMENICO (FL. SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY) - Veduta del Colosseo dalla parte piu' rovinata
47329: MONTAGUE, MARY WORTLEY, - Letters of the right honourable lady M-y W-y M-e, written during her travels in Europa, Asia, over Afrika, to which are added poems by the same author. Stereotype edition, Paris, Didot the elder, year 7, [1800], 16, 287 pag., geb. in half leer.
42894: MONTANUS, ARNOLDUS - Religionis Christianae catechisis in ecclesiis ac scholis Germaniae superioris & inferioris usitata (...) ex Festi Hommii tabulis. Amsterdam, Janssonius van Waesberge, 1717.
52500: MONTANUS, PETRUS, - Bericht van een niewe konst, genaemt de spreeckonst (...) waer in verhandelt (...) wort den rechten en tot nuu toe verborgen aert van alle uitspraec (...) nut en dienstig (...) voor alle gemeene schoolmeesters (...) dichters (...) en ouders. Delft, J.P. Waelpot, 1635.
33536: MONTANUS, JODOCUS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de foenore nautico [...] Utrecht Alexander van Megen 1743
1758: MONTÉ VERLOREN, J.PH. DE - De historische ontwikkeling van de begrippen bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend goed in Holland. (Diss.) Utrecht 1929, 768 p.
15614: MONTÉGUT, EMILE - Les Pays-Bas. Impressions de voyage et d’art. 2de druk. Parijs: Hachette, 1884.
52059: MONTESQUIEU, - De l'esprit des Lois, par Montesquieu, 5 volumes, edition stereotype d'apres le procede de Firmin Didot, Paris, Didot, 1816.
52435: MONTESQUIEU - Lettres Persanes. Publies en deux volumes avec une preface par M. Tourneux. Paris, Librarie de Bibliophiles, 1886.
16505: MONTFOORT - Gids voor Montfoort. Vlaardingen, Nat. Uitgevers- en Reclamebureau, 1933, 40 p.
23714: MONTI, V. - Poesie de Vincenzo Monti, Ferrarese. Tomo I, Tomo II. Pisa, Nuova typografia 1808, 211 + 211 pag. Original paper wrappers [ Parnaso degl` Italiani Viventi vol. 17 + 18 ].
30575: MONTIAS, J.M. - Vermeer en zijn milieu, Baarn 1993, 439 pag. + 57 afb. Gebonden, met stofomslag.
23170: FÈVRE DE MONTIGNY - "Grote, geaquarelleerde, landschapstekening, l.o. gesigneerd ""Ad vivum delin. G.J. Le Fèvre de Montigny""."
55544: MONTIJN, J.J. - Aanspraak van J.J. Montijn, baljuw der stad en lande van Oudewater, bij gelegenheid der aanzegging van den dood op 20-5-1806 aan Hanna Broens, Francois Sellerin en Cornelis Groenendaal (...) mitsgaders de crimineele eisch en het vonnis tegen Pieternel Coenraadt. Gouda, N. Brinkman, 1806.
1765: MONTIJN, J.W. - Beteekenis en afleiding van eigennamen. Nieuwe uitgave. Zaltbommel 1847, 110 p.
9070: MONTIJN, PIETER MARIE - De dood van prins Willem I en Gethsemane of De dood van Julia. Tweetal dichtproeven. Oudewater, F.H. Kroon, 1848.
7514: "[FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; G. DE CAUX DE MONTLEBERT" - Marius, treurspel. Vertaald uit het Frans, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1757.
26432: MONTS, HANS GRAF VON - De joden in Nederland, z.pl. [ ca. 1941]. 63 pag., geïll. [ antisemitisch boekje]
5164: MONULFUS, PATER (= A.G. ARKESTEIJN) - Het geslacht Arkesteijn. Afstamming en stamreeks, [‘s-Gravenhage 1951], 76 p., geb.
7699: "[GOENS, RIJKLOF CORNELIS VAN (VERT.)]; JACQUES MARIE BOUTET DE MONVEL" - De ridder Bayard, tooneelspel in vier bedryven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1798.
56617: MONVEL, M., - Fredegonde et Brunehaut, Roman Historique, Londres/Paris, Duchesne, 1775, 179 pag.
15386: MOOLENBROEK, J.J. VAN - Caesarius van Heisterbach op reis in Friesland en Groningen. De Dialogus Miraculorum (1219-1223) als historische bron, in Tijdschrift voor Geschiedenis 98 (1985), p. 513-539.
34398: MOOLENBURGH, HUIBRECHT CORNELIS, UIT ZIERIKZEE - Art. 990 B.W. Leiden P. Somerwil 1888
17420: MOOR, BERNHARDINUS DE (PREDIKANT TE LEIDEN) - Paulus opgetrokken in den derden hemel [...] Leer-redenen [...] met een voorbericht aangaande samenspraken der hemelingen van Jacob Groenewegen, Leiden, A. Kallewier en J. Hasebroek, 1753, 4°: (18) + 49 p.
17421: MOOR, BERNARDINUS DE (PREDIKANT TE GOUDA) - Het bestendig geluk van een geestelyk overwinnaer [...] tot een afscheids-reden aen het [...] christelyke synodus van Zuid-Holland binnen Gorinchem vergaderd [...] 1736, Gouda, W. en J. van Esch / Groninchem, J. van Wyk, 1737, 4°: (12) + 46 p.
59636: MOOR II, CAREL (1655-1738) DE AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - FRANCISCUS A MIERIS Pictor Leidensis
59635: MOOR II, CAREL (1655-1738) DE AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - FRANCISCUS A MIERIS Pictor Leidensis
9071: "MOOR, LOUIS B.J. (VERT.); VICTOR HUGO" - Hernani. Drama in vijf bedrijven. Amsterdam, J.A. Meeuwissen, 1894.
3826: MOORE TIFFANY, N. EN F. TIFFANY - Harm Jan Huidekoper. Cambridge 1904, 386 p., geb., geïll. Bijgevoegd: Huidekoper American Branch, 1918, 12 p., met tabel.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1