Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59972: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HEEREN LOGEMENT. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59940: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 86, OPENBAARINGE [van JOANNES]."
59970: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DE NIEUWE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59858: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MANES seu MANICHAEUS CORBICUS
59863: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MACEDONIUS
59864: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MAJORINUS NUMIDA.
59897: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 94, I KONINGEN."
59867: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SAVONAROLA.
59888: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 59, RICHTEREN."
27629: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - L'Europe allarmée pour le fils d'un meunier [spotprent op Jacobus II en Lodewijk XIV], ets, 1689, 38 x 38 cm, met tekst in boekdruk 58 x 38, ongesigneerd, in de trant van De Hooghe.
59896: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 91, I KONINGEN."
27586: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "De belegeringh van Groeningen [= Groningen, 12-17 augustus 1672] Gesigneerd l.o.: ""R d'Hooghe f. 1672"", uitg.: M. Doornik."
27585: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) CIRCLE OF - Prins Wilhem Hendrik doet eet als stadhouder [10 juli 1672]
27627: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "Arlequin Deodat et Pamirge Hypochondriaques [spotprent op Jacobus II en Lodewijk XIV], 1689, ets, 37 x 39 cm, gesigneerd: Gisling f et exc Genevae"" (gefingeerd), uitg.: Gisling, Geneve (gefingeerd adres)."
59901: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 113, II. KRONYKEN."
59879: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), SCHERM, LAURENS (1689-1701) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 31, EXODUS."
59885: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 48, JOSUA."
59859: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - PAULUS SAMOSATENUS
59890: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 65, RICHTEREN."
59891: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 69, RUTH."
59892: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 72, I. SAMUEL."
59893: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 72, I. SAMUEL."
59857: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - PAULUS THEBANUS
27662: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SERVATIUS GALLAEUS ROTERODAMENSIS BATAVUS. [Portrait of Servatius Gallaeus]
59873: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SCHWENKFELD.
27611: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "De Processie t'Uytrecht Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [3 etsen uit de set van 5], elk ca. 20 x 25 cm, gesigneerd: J. Nav. f""."
27619: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "[""Justitie over Jan Smidt, zyn vrou, zoon en dochter"", 1538], ets, 22 x 32,5 cm, ongesigneerd."
59826: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
60053: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Innemen van Damiaten 1188 [Capture of Damietta]
59870: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - LEO X.
59872: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MELANCHTON.
59842: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Graaf Dirk IV te Dordrecht door een vergiftigde pijl doorboord, 1049]
27633: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Fireworks in Haarlem on the Grote Markt square on 21st April 1689
59866: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HENRICUS IV IMPERATOR.
59903: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY), HUIJBERTS, CORNELIS (1669/70-1712) - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 129, ESDRAS. "
59906: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708), LINDENBERG, JACOB (FL. 18TH CENTURY) [?] - "[printbijbel] 't Groot waerelds tafereel, verbeeldende in konst-prenten de heilige en waereldsche geschiedenissen, zedert den aanvang des waerelds tot het uiteinde van de Openbaring van Joannes; Fol. 17, I. II. en III. BOEK DER MACCHABEEN."
59865: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - EUTYCHES.
27612: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Helpt ons Heere want wij vergaen, 1675
27618: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) AFTER HOOGSTRATEN, SAMUEL VAN (1627-1678) [OR WEYTS, POUWELS II (FL. 1618-1629)] - MATTHYS BALEN. IANSZOON... [Portret van / Portrait of Matthijs Balen]
27620: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Graaf Dirk IV te Dordrecht door een vergiftigde pijl doorboord, 1049]
27621: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ['Justitie door graaff Willem de Goede over den bailliou van Zuyd-Holland', 1336]
27623: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Begrafenis te Amsterdam van veldmaarschalk Paulus Wirtz, 24 oktober 1679]
27634: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - St JANS KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
27649: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
59999: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Two wrestlers [Klare Onderrichtinge der Voortreffelijcke Worstel-Konst]
60057: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - IOHANNES BUCHOLDI A LEYDA
27583: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - d'Heeren van Utrecht presenteren des stadts sleutels anden koning van Vrankrijk, waer op den koning persoonlyk binnen Utrecht intreckt [ 5 juli 1672]
27589: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) COPY AFTER - The death of the De Witt Brothers
27654: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - "HET NIEUWE TESTAMENT [Frontispiece from the ""prentbijbel"" by De Hooghe, 1703]"
27656: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The union of Utrecht in 1579
27650: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
27651: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN [Hermathena. Vignet voor G. Arnold, Historie der Kerken en Ketteren, Amsterdam 1701]
60776: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) AND VOUW, JOHANNES DE (CA. 1660-1707) - 'T OUDE-HOOFT [from map of Rotterdam]
61573: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - LEVEN EN DOOD VAN CORNELIS EN JOHAN DE WITT. (Frontispiece)
27582: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Syn Koninckl. Hoogheit, de heer prince van Orangjen wert Capitein generael gemaeckt den 25 Febr. 1672
40119: HOOGHIEMSTRA, D.W., - Gedenkschrift uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van het gymnasium te Assen, 1825-1925, Assen 1925, 61 pag., geïll.
23903: HOOGHT, I. V.D. - Een gevonden brief van 5 December 1813 bevattende het relaas van de belegering van Arnhem in 1813, Arnhem 1864, 17 pag.
22806: HOOGKARSPEL, BEEREPOOT, RENTENIER - Verzoek tot correctie in het kadaster van de eigendom van een huis onder Hoogkarspel, d.d. 28-2-1889. Jan Beerepoot Corn.zoon is geen eigenaar en Cornelis Rentenier wel. Manuscript, 1 p.
4095: WITTERT VAN HOOGLAND - Van Lynden, de afstammelingen van Dirk I, heer van Lienden. Z.p. z.j., 88 p., geïll.
4628: WITTERT VAN HOOGLAND - Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Van Scherpenseel. Z.p. z.j., 27 p.
4507: WITTERT VAN HOOGLAND, - De Van Reede's van Amerongen, graven van Athlone (in woord en beeld). Z.p. z.j., 36 p., met 35 p. afbeeldingen (voornamelijk familieportretten).
4830: WITTERT VAN HOOGLAND, - Genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Vinck genoemd heeft. 's-Gravenhage 1906, 29 p.
4831: WITTERT VAN HOOGLAND, - Bijdrage tot de genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Van Weesp genoemd heeft. Z.p. z.j., 5 p.
47523: HOOGLAND, S.J., - De inventaris van Watse Pijters (Hoogland) in1680, [te Oenkerk], Overdruk Friesch Landsblad 15-2-1930, 8 pag.
4421: WITTERT VAN HOOGLAND - De tak van het geslacht Persyn welke geheten was Persyn van Ouwendijck. Overdruk, 149 p., geïll.
4561: WITTERT VAN HOOGLAND, - Genealogie van het geslacht Van Rosendael. Z.p. z.j., 23 p.
34234: HOOGLANDT, ELIAS AEMILIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum varii argumenti [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1822
28022: HOOGLEERAAR, EEN [ = J.J.M. DE GROOT ] - Groenlopen. Een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Amsterdam [ 1904], 103 pag.
38269: HOOGSCHAGEN, P - Vier eeuwen geschiedenisvan het geslacht Hoogschagen, Voorburg 1994, 204 pag., geïll.
56282: HOOGSTAD, WILLEM, - Grote-of Sint Laurenskerk Rotterdam, Groningen 1975, 27 pag. [Bibliografie]
43096: HOOGSTRATEN, FRANS VAN / R. DE HOOGHE - Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. Rotterdam, F. v. Hoogstraeten [colophon: H. v. Puer], 1668.
17746: "PHAEDRUS; DAVID VAN HOOGSTRATEN" - Fabularum Aesopiarum libri V. Notis illustravit in usum serenissimi principis Nassavii. Amsterdam, François Halma, 1701.
60095: HOOGSTRATEN, JAN VAN - Spiegel der schoonste courtisanen in hare kleedingen, en veranderingen van deszelfs versierselen naar yders tyt. Gedrukt na de Copye van Parys, 1708.
8408: HOOGSTRATEN, JOHAN VAN, E.A. - De verreezene Marsyas, of De letterdievery beteugeld, door een genootschap onder de zinspreuk Studium alit artes. Den Haag, Daniel Johannes Langeweg, 1764.
8409: HOOGSTRATEN, JOHAN VAN - Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1771]. Vervolg op Johan van Hoogstratens Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1777]. [2 delen]
43185: PHAEDRUS / DAVID VAN HOOGSTRATEN - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des Keizers Augustus, (...) vertaelt (...) door David van Hoogstraten. Amsterdam, Van Esveldt, 1753.
17745: "PHAEDRUS; DAVID VAN HOOGSTRATEN" - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt. Amsterdam, François Halma, 1703 (changed to 1704 with red ink).
31958: HOOGSTRATEN, PETRUS FRANCISCUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de actione civili ex delicto oriunda [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1835
39539: [ NIEVELT, M. VAN ] A. HOOGVLIET - Handvesten, octroyen, privilegien en regten aan de stede Vlaardingen (....) vergunt. 's- Gravenhage, Gaillard, 1772. Folio (10) + 486 +152 pag. Exemplaar zonder de platen, gebonden in licht beschadigde half leren band.
40549: HOOGVLIET, J.M., - Redevoering ter inwijding van het gebouw des Departements Zalt-bommel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen , Zaltbommel 1826, 79 pag., orig. karton.
34875: HOOGVLIET, MARINUS, UIT MIDDELBURG - Specimen e litteris orientalibus exhibens diversorum scriptorum locos de regia aphtasidarum familia et de Ibn-Abduno poeta Leiden Luchtmans 1839
8417: HOOGVLIET, ARNOLD - Vervolg der mengeldichten. [Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, 1753].
8416: HOOGVLIET, ARNOLD - Mengeldichten. Delft, Pieter van der Kloot, 1738.
31957: HOOGVLIET, JANUS MARIUS, UIT SPAARNDAM - Studia Homerica. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
50719: HOOGVLIET, ARNOLD, - Vlaardingen in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen (.....) Eerkroon voor Vlaardingen, Amsterdam 1807. Facsimile uitgave, Vlaardingen 1966, 124+18 pag., gebonden, geïll., met stofomslag.
55151: HOOGVLIET, JOHANNES - Konst om wonden te schouwen en over derzelver doodelykheid te oordeelen. Delft, R. Boitet, 1729.
33427: HOOGWERFF, ABRAHAM ALEXANDER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio medica inauguralis de hydrophobia [...] Leiden Andreas Coster 1780
8419: HOOIJER, JAN HENDRIK - Laatste bundel. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1893.
56549: HOOIJER, C., - De philanthropie der My. tot Nut van 't Algemeen, Aanspraak (....) 12-8-1856, z.pl., 1856, 23 pag.
42702: HOONAARD, W. V.D. - Geschiedkundige en topographische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek. Rotterdam, 1824.
42283: HOONAARD, W. V.D. - Overzigt der uitgestrektheid van het gebied der Vereenigde Nederlanden in 1790 en van de verschillende staatkundige verdeelingen die hetzelve sedert die tijd heeft ondergaan. Amsterdam, 1831.
8421: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Aan de vorsten van Europa. Dichtstuk. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
30564: HOOP SCHEFFER, D. DE E.A. - De meesterwerken van de Europese prentkunst 1410-1914, Amsterdam 1966, 271 pag., geïll.
8434: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
8439: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Verspreide gedichten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1854.
8440: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Gedichtjes op geboorte-, nieuwjaars- en bruiloftsfeesten en gebeden voor de jeugd. 3e druk. Leiden, D. Noothoven van Goor, [c. 1865].
8427: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Het Pinksterfeest. Dichtstuk. Amsterdam, W. Messchert, 1836.
8435: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. 2e druk. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
8436: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. 3e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
8437: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Geen aalmoes. Dichtregelen. Den Haag, H.C. Susan C.Hz., 1852.
8438: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - De blindgeborene. Leiden, D. Noothoven van Goor, [1854].
8424: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Het metalen kruis. Legerlied. Dordrecht, J. van Houtrijve jr., [1832?].
8423: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - De tocht naar Tervueren. Heldenzang opgedragen aan Sylvanus van de Weijer. 3e vermeerderde druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
8422: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - God met ons. Danklied, bij het vernemen der tijding van het ontwijken der Engelsche vloot aan Hollands kust. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
30486: HOOP, J.H. V.D. - Raoul Hynckes, Amsterdam 1947, 42 pag. + ill., geb., met stofomslag.
30495: HOOP, J.H. V.D. - Raoul Hynckes. Nederlandsche schilders van dezen tijd Serie A, Amsterdam 1940, 39 pag. + ill.
16427: HOORN - Geïllustreerde Gids voor Hoorn en omstreken, Hoorn, A.C. Boldingh, [ca. 1900?], 64 p.
16429: HOORN - Gids voor Hoorn door S.H.A. Esser. Uitg. met medew. V.V.V. en K.v.K. West-Friesland [ca. 1924], 80 p.
16430: HOORN - Gids voor Hoorn door J.C. Kerkmeijer/Guide to Hoorn translated by C. Kerkmeijer-de Regt. Uitg. V.V.V. Hoorn 1930, 80 p.
33411: HOORN, HENRICUS VAN, UIT VLISSINGEN - Disputatio juridica inauguralis de furtis [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33805: HOORNBEEK, JOHANNES VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1724
32101: HOOYKAAS, ISAÄC, UIT NIEUWE TONGE - Geschiedenis der beoefening van de wijsheid onder de Hebreën. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Engels 1862
34821: HOP, JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad Legem 74 [...] ad senatus consultum trebellianum Leiden A. Kallewier 1748
1192: HOPE, W.H.ST.JOHN - Heraldry for craftsmen & designers.
5980: HOPFENGÄRTNER, DOROTHEE VON - Unsere tante Rappard [= Adelheid von Rappard, geb. von Massenbach]. Ein Lebensbild mit Anhang ihrer eigenen Briefe, Stuttgart [1896], 218 p., geb., geïll.
60378: HOPFER, LAMBERT (FL. 1520-1530) - Ornament print
14459: HOPMANS, L. - Vlaggen van alle landen. Breda z.j., oblong, 32 p.
35524: "HOPP, JACOBUS, UIT WOLINO-POMERANUS; PRAESES: FRANCISCI, GEORGIUS GREGORIUS" - Dissertatio historica de litanis [...] Leipzig Christian Scholvien 1693
60544: "MONOGRAMMIST ""J.W.B."" (19TH CENTURY) AFTER J.F. HOPPENBROUWERS (DEN HAAG 1819-1866)" - Mountainous landscape with the river Rhine (Rijn) in the foreground.
34910: HOPPESTEYN, ADRIANUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de quaestionibus per tormenta Leiden A. Elzevier 1703
60986: HOPTON, STRETTON GRANSOME, CANON FROME, BISHOPS FROME, GEORGE III - Grant of arms donated by Isaac Heard, Garter, principal King of Arms and George Harrison, Clarenceux, King of Arms of the south east and west parts of England, to the reverend William Hopton (?-1841), heretofore known as William Parsons of Stretton Gransome in the county of Hereford, now city of Hereford clerk in order to grant him the arms belonging to the name of Hopton he took earlier in the year by Royal decree.
33273: HORA SICCAMA, JOHAN, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, quo ostenditur iuris civilis Romanio principia etiam in iis iuris patrii locis, quorum argumenta e domesrticis plane rationibus profecta sunt, insignem praestare usum [...] Groningen J. Römelingh 1808
32793: HORA SICCAMA, JACOB HENDRIK, UIT UTRECHT - Schets van de diplomatieke betrekkingen tusschen Nederland en Brandenburg. 1596-1678. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1867
37389: HORA SICCAMA, O.W. ( RED.) - Brieven van A.R. Falck 1795- 1843, 2e uitgave, 's- Gravenhage 1861, 420 pag.
29015: HORA SICCAMA, W. - Louis Bernard Coclers et son son oeuvre, Amsterdam 1895, 84 pag., met originele ets.
35053: HORA SICCAMA, LUDOVICUS CAROLUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens animadversiones ad articulum 1325 Codicis Civilis. Utrecht N. van der Monde 1836
55859: "HORA SICCAMA, J.; E.A." - Verslag van de commissie der studenten in de zaak van den 10den October 1825. Utrecht, [1826].
31848: HORA SICCAMA, GUILIELMUS IOANNES, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de tutore vicario, ex jure civili gallico [...] Groningen J. Römelingh 1838
31847: HORA SICCAMA, JOHANNES, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de ministerio publico [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
14599: HORA SICCAMA, A.F.L. - Nota betreffende de oudst bekende generaties van het geslacht Siccama, thans Hora Siccama.
55449: HORA ADEMA, W.R. - 1889-5/11-1905. Stellingen. Met een voorwoord van dr. Ballard. Het huwelijk van echte minderjarige kinderen i.v.m. art. 92 B.W. Apeldoorn, 1905.
55450: HORA ADEMA, W.R. - 1909. Dichterlijk nationaal gedenkschrift, A-Z, bij de koninklijke geboorte uit het stamhuis Oranje-Nassau-Mecklenburg. Apeldoorn 1909.
55452: HORA ADEMA, W.R. - Negen Fransche sonnetten. Koningin Wilhelmina lied (...) en Adres Hora Adema aan de Tweede Kamer der Staten Generaal (...). Apeldoorn, 1911.
55453: HORA ADEMA, W.R. - Tienjarige nationale aubade (...) aan H.M. de Koningin ter viering van hoogstderzelver 12 1/2 jarig kroningsjubileum. Apeldoorn, 1911.
55455: HORA ADEMA, W.R. - Circulaire Einde goed, alles goed. Apeldoorn, 1911.
55456: HORA ADEMA, W.R. - Gedachten bij gelegenheid van drie jubelfeesten. Apeldoorn, 1911.
55115: HORA ADEMA, W.R. - "Memorandum V (1876-1908), VI (1876-1908), VII (1907-1910); Ambtelyk testament (1863-1903). 4 banden in groen linnen met o.a. deze teksten op het voorplat."
1193: HORA SICCAMA, J.H. - Schets van de diplomatieke betrekkingen tusschen Nederland en Brandenburg 1596-1678. (Diss.) Utrecht 1867. Geb., 296 p.
1194: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon. Amsterdam 1915, 808 p.
1195: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon. Amsterdam 1915, 808 p. Samen in één band met het Register op de journalen van Constantijn Huygens Jr. Amsterdam 1906, 331 p.
42422: HORATIUS FLACCUS, Q. - Traduction nouvelle des satyres, des epistres et de l'art poetique d'Horace. Suivant la copie Imprimee. Paris, 1694.
42397: HORATIUS FLACCUS, Q. - Poemata, scholiis sive annotationibus instar commentarii illustrata a Joanne Bond. Amsterdam, Johannes Janssonius, 1643.
31770: HORCH, JOHAN HENDRIK CHRISTIAAN, UIT VEUR - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1873
8442: HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.) - Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
8443: HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.) - Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
8444: "HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.); JOHANN GOTTFRIED LUCAS HAGEMEISTER" - Het hoogste lot, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1795.
34450: HORN VAN DEN BOS, JOZEPHUS JOHANNES LEONARDUS VAN DER, UIT VOORSCHOTEN - Colpohysteropexie Leiden J.T. Schut 1894
36237: HORN, IMMANUEL, UIT NEUKIRCHEN - Dissertatio theologico-practica inauguralis de ablatorum restitutione summe necessaria Leipzig Im. Titius 1708
42833: HORNIUS [= HORN], GEORGIUS - Orbis imperans. Leiden, F. Lopez de Haro 1668 [gedrukt door wed. en erven J. Elzevier].
43162: HORNIUS, GEORGIUS / B. BEKKER / M. LEYDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de Scheppinge des werelts tot (...) 1666 (...) laatste druk. Amsterdam, J. Rotterdam, 1735.
35561: "HORNUNG, JOHANNES MICHAEL, UIT GUNZENHUSANUS, FRANCI ; PRAESES: KIRCHMAJER, THEODORUS" - Exercitatio philologica de linguae Teutonicae aetatibus [...] Wittenberg Matthias Henckel 1667
51384: "HORODISCH, A.;" - The book and the printing press in printer's marks of the 15th & 16th centuries. Amsterdam 1977, 79 pag., geill., geb.
36493: HORST, DERK VAN DER, UIT DEVENTER - Het leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als secretaris van Staat in 1813, Nijmegen Witte studenten 1983
25056: HORST, TIELEMAN VAN DER - Theatrum machinarum universale of Nieuwe algemeene bouwkunde, waar in (...) geleerdt het maaken van (...) trappen.
37307: HORST, C - Die architektur der Renaissance in den Niederlanden, Erste Abtelung: Architektur in den Niederlanden, Erster Teil: Architektur in der Malerei und Innenarchitektur, 's-Gravenaheg 1930, 205 pag., geïil., good copy.
33194: HORST, GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS TER, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale sistens observationes quasdam de usu practico legum abrogatarum, imprimis patriae nostrae, continuo [...] Groningen J. Römelingh 1824
17078: HORST, I.B. - A Bibliography of Menno Simons ca. 1496-1561. Dutch Reformer. With a census of known copies. Intr. H. de la Fontaine Verwey. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1962.
8445: HORST, JOHANNES JOSEPHUS VAN DER - Oud en nieuw. Nederlandsche legenden. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1887.
56319: HORST, I.B., - The records at Amsterdam, Dutch Aid to Swiss Brethren, 1984, 14 pag.
25001: HORST, TIELEMAN VAN DER - Theatrum machinarum universale of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen.
20281: HORSTMANN, H - Die wappen der heiligen drei Könige, overdruk Kolner Domblatt 1969, pp 49-66, geíll.
55537: HORTENSIUS VAN MONTFOORT, L.] - Het boeck D. Lamberti Hortensii van Montfoort (...) van den oproer der weder-dooperen, Eerst int Latijn beschreven ende ghedruckt tot Basel (...) ende nu in Nederlandts overgheset. Enkhuizen, J.L. Meyn, 1614.
36236: "HOSEMANN, JOHANN GERHARD, UIT HELMSTEDT; PRAESES: ERDMANN, ADAM" - Exercitatio moralis de usuris .... Wittenberg Witwe A. Bruening 1683
53988: HOTZ, H.P. - Antwoord uit naam van eenige leden der familie van wijlen den heer Lammers en mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, naar aanleiding der 'Opheldering en mededeeling' van de heeren J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., erfgenamen-boedel beredderaars van wijlen mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, overleden te 's Gravenhage den 6 Januari 1874. 's Gravenhage, mei 1876.
39736: HOUBOLT, E.C. - Wassenaar, gids van de vereeniging Wassenaar Vooruit, Leiden [ ca. 1930? ], 104 pag., geïll. ( vierkant formaat ) met veel advertenties.
61661: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER SCHOUMAN, AERT (1710-1792), AND BALEN, PIETER GERARD VAN (FL. 1747-1779) - GEDICHTEN VAN J. SPEX
60805: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
62012: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER TROOST, CORNELIS (1696-1750) - Portrait of Cornelis Troost
60843: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
60806: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60804: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60257: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER TROOST, CORNELIS (1696-1750) - Het Amsterdamsche Kermis Feest. / Divertissement de la Foire d'Amsterdam
42304: HOUBRAKEN, A. - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. 3 delen, 2e druk, 's Gravenhage, 1753.
34265: HOUCK, HENRICUS, UIT DEVENTER - Dissertatio oeconomico-politica inauguralis de collegiis opificum et mercatorum ijh patria nostra [...] Deventer J. de Lange 1846
33918: HOUCK, FRIDERICUS GOTFRIDUS, UIT STEINFURT (WESTFALEN) - Dispuatio juridica inauguralis de rationibus veterum jctorum falso suspectis [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
33432: HOUCK, FRIDERICUS GOTFRIDUS, UIT STEINFURT (WESTFALEN) - Disputatio juridica de officio praefecti vigilum circa indendia [...] Utrecht Alexander van Megen 1733
4731: HOUCK, M.E. - Mededeelingen betreffende het geslacht Speckman en eenige aanverwante geslachten. Deventer z.j., 14 p.
3981: [HOUCK, F.G.J., - Genealogie Lamberts. Almelo 1916, 38 p.
1202: HOUCK, M.E. - Mededeelingen betreffende Gerhard ter Borch, Robert van Voerst, Pieter van Anraedt, Aleyda Wolfsen, Derck Hardensteyn en Henrick ter Bruggen, benevens aanteekeningen omtrent hunne familieleden. Zwolle 1899. geb. Geïll., 524 p.
49893: HOUCK, M.E., - Eenige mededeelingen betreffende Balthazer Boedeker, den stichter van het Athenaeum te Deventer en diens verwanten, z.pl., z.j., 32 pag., zonder omslag.
15429: HOUGH, P.M. - Dutch life in town and country. Londen: Newnes, 1901.
42102: HOUSMAN, LAURENCE [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - Prinzessin Badura. Ein Märchen aus den Arabischen Nächten, mit 10 Bildern von Edmund Dulac. Potsdam, Verlag Müller & Co. , 1920.
19554: HOUSMAN, LAURENCE - A Farm in Fairyland, by Laurence Housman, London, Kegan Paul, Trench Trübner & Co. , 1894.
50848: HOUSMAN, LAURENCE [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - Arabische Nachtvertellingen. Naverteld door Laurence Housman, met 24 platen naar aquarellen van Edmund Dulac, Amsterdam, van Holkema & Warendorf, n. d. [ca. 1912].
34793: HOUT, GUILIELMUS EDUARDUS VAN DER , UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale continens disquisitionem de natura tributorum Amsterdam Spin 1854
24717: HOUTE, DAMIANUS VAN DEN - Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset wt den hoochduytsch in onse nederlantsche tale, door H.D. vanden Houte: tot troost van alle liefhebbers der Christelijcker devotie. [copy:] Antwerpen, Jan van Keerberghen, 1606. Probably printed in the Netherlands [Leiden?], early seventeenth century.
26052: HOUTE DE LANGE, C.E.G. E.A. (RED.) - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht t.g.v. de herdenking van het 110 jarig bestaan van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1883-1993, 's-Gravenhage 1993, 175 pag., geb., oblong.
51139: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN, - Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten, 2 delen, 's-Gravenhage 2001.
34603: HOUTEN, B.A. VAN, UIT HOLLAND - XIII. theses juridicae. 1792
34604: HOUTEN, BARTHOLOMAEUS ADRIANUS, UIT DEN HELDER - IV theses juridicae. 1792
34605: HOUTEN, BERNARDUS ALBERTUS VAN, UIT DEN HELDER - XIX . theses juridicae. 1793
31101: HOUTEN, P.W. VAN - De afstammelingen van Willem van Houten, Eiland Rozenburg 1911, ca. 40 pag., getypt, gebonden.
8446: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelyke gezangen en gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en gemoedsgestaltens zaamen gestelt. 2e vermeerderde druk. Amsterdam, Jacobus Borstius, 1722.
8447: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelyke gezangen en gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en gemoedsgestaltens zaamen gestelt. 3e vermeerderde druk. Amsterdam, Jacobus en Gerardus Borstius, 1733.
56371: HOUTEN, J.B. VAN, - Eenige beschouwingen over het jachtrecht, Amsterdam 1891, 181 pag., [ dissertatie].
53433: HOUTEN, B.A. VAN (UITG.) - Crimineel proces tegen Hendrik Jansen, wegens moedwilligen doodslag aan zijne vrouw begaan, den 22 sten Januarij 1803 te Amsterdam te recht gesteld ... uitgegeven door mr. B.A. van Houten, lid van het committé van justitie aldaar. Amsterdam, H. Gartman 1803.
34503: HOUTER, THOMAS GEERT DEN, UIT LEIDEN - Partus arte praematurus Leiden Los 1889
8449: "HOUTMAN THZ, JOANNES (VERT).; PIERRE ALEXANDRE PIEYRE" - De school voor de vaders, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
24799: HOUTTEVILLE, A.C.F. - Essai philosophique sur la providence, Paris, Dupuis, 1728,
41585: HOUTTUYN, M - De echte benzoin-boom en kamfer-boom van Sumatra, Extract, pp. 257-274 van het 21e deel van Verhandelingen, 1783.
43333: HOUTTUYN, M - Aanmerkingen over de bloemen van den nooten-moskaat-boom. Extract uit Verhandelingen Holl. My der Wetenschappen, 26 (1789) pp. 211-230.
32344: HOUTZAGER, DIRK, UIT ROTTERDAM - Hollands lijf- en losrenteleningen voor 1672. Proefschrift [...] Schiedam H.A.M. Roelants 1950
36651: HOUVEN VAN OORDT, ADRIAAN JULIUS VAN DER, UIT HEERDE - Het regeerings-reglement van Suriname Leiden Brill 1895
34934: HOUWING, J.F. - Wet en rechter, rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt Groningen Wolters 1895
28161: HOUZEAU, J.C. - Le ciel mis a la portee de tout le monde, Paris/Brxelles 1873, 240 pag., hardback, illustrated, with 4 coloured folding plates.
60258: HOVE, FREDERICK HENDRICK VAN DEN (1628-1698) AFTER VISSCHER, CORNELIS II (1628/29-1658) - Mr IACOB CORNELISZ DIENAER DER GEMEINTE CHRISTI.... (portrait of Jacob Cornelisz. van Daalen)
32504: HOVE, NICOLAUS TEN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de infamia [...] Leiden Gerard Potvliet 1750
33719: HOVE, CORNELIS MICHIEL TEN, UIT ´S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis ad Leg. 18 Cod. de transactionibus [...] Leiden Gerardus Corts 1746
26562: HOVELL TOT WESTERFLIER, J.G.F.M.G., BARON VAN - Van Hoëvell- Van Hövell. Genealogie van een riddermatig geslacht, Alphen a/d Rijn 1999, 310 pag., geb., geïll, met losse stamboom
26124: HOVENDEN, R. - The Registers of the Wallon or strangers church in Canterbury, 3 volumes, Lymington 1891-1898, 886 pag., [ publication of the Huguenot Society ].
1205: HOVERDEN, H. VON - Zur Wappen-Symbolik. Über die Bedeutung der Herold-Stücke. München 1870, 18 p.
33757: HOVING, HENDRIK WILLEM, UIT GRONINGEN - Dissertatio inauguralis de iurisprudentia viam muniente ad veram felicitatem et perfectionem sui [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1791
36616: HOVY, JOHANNES, UIT LEIDEN - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek Groningen Wolters 1966
36013: HOVY, HENDRIK WILLEM, UIT AMSTERDAM - Burgemeestersbenoeming Amsterdam Hoveker 1898
34317: HOWANNES, AMIR HACOOB, UIT ARMENIË - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones jjuris civilis Romani [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1842
57193: "HOWARD, J. JACKSON; " - The Wardour press series of armorial bookplates. Baronets. From the collections of J.J. Howard. London 1895.
39151: HOWELER, H.A. - Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring, Amsterdam 1949, 94 pag.
42853: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. (ILL.) - Herinnering aan het feest-carrousel gereden op 26 en 28 maart 1889 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manege. Rotterdam, 1889.
43053: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. - Herinnering aan het feest-carrousel gereden op 26 en 28 Maart 1889, t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche manege.
25119: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, KORNELIS PAULUS - Historie der Utrechtse kerke zedert den tyd der veranderde godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Utrecht, H. Besseling, 1740.
32105: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, ANTONIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de administratione aggerum et agrorum aggeratorum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1842
34897: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, REGNERUS BERNARDUS, UIT DORDRECHT - Disputatio juridica inauguralis de sponsalibus Leiden A. Elzevier 1711
60306: HOYTEMA, ANTOINETTE AGATHE VAN (1875-1967) - A farmhouse in Winterswijk
32104: HOYTEMA, GUILIELMUS JACOBUS VAN, UIT CULEMBORG - Specimen historico-juridicum, quo doctrina cod.. civ., de limitata vindicatione mobilium, ex antiquitate illustratur [...] Utrecht N. van der Monde 1830
22824: HOYTEMA, VAN - Stuk betr. faillissement vennootschap Gebrs. Van Hoytema, z.j. (ca. 1920?)
61459: D'HOZIER, CHARLES - Indicateur du grand armorial de France - recueil officiel dresse en vertu de l'edit de 1696
57400: HRDLICKA, J., - Prazska heraldica, z. pl., 1993.
52573: HUBBARD, L.L. - Sjouke Gabbes, Een Nederlandsche bron van den Robinson Crusoe. De historie van den El-Ho. Een episode uit de Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes door Hendrik Smeets 1708. Herdrukt naar het origineel (...) en vergeleken met de historie van Robinson Crusoe. 's Gravenhage, 1921.
1206: HUBBARD, WILLIAM H. - Familiengeschichte. Materialen zur deutschen Familie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. München 1983, 277 p.
36130: "HUBEL, JOHANNES, UIT NORDLINGEN, ZWEDEN; PRAESES: OLPIUS, SEVERUS CHRISTOPH" - Disputatio politica de natura civitatis Jena Johann Nisius 1659
34696: HUBER, ZACHARIAS - Oratio [funebris] D. Sebastiani Schelkens Franeker J. Gyzelaar 1700
3815: HUBER, F.G.A. - Het Nederlandsche geslacht Huber. Z.p. 1944, 26 p., oblong, geïll.
33439: HUBER, ZACHARIAS - In obitum [...] Guilielmus van Haren [...] Franeker Franciscus Halma 1708
36703: HUBER, ULRIK - Oratio [III] qua disseritur quamobrem jus publicum / Redevoering waarin wordt uiteengezet waarom vroeger het publiekrecht aan onze academie niet met een professoraat vereerd is. Vertaald door F. Akkerman e.a. Zwolle Tjeenk Willink 1978
43574: HUBERT, EUGENE - Correspondance de Maximilien de Chestret, agent diplomatique du prince-eveque de Liege a Paris et a la Haye (1785-1794), Brussel 1921, 4o, 370 pag.
35974: HUBERT JR., WILLEM PETER, UIT ZWOLLE - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
19451: HUBERT, EUGENE - Les garnisons de la Barrière dans les Pays-Bas Autrichiens (1715 - 1782). Etude d'histoire politique et diplomatique.
50912: HUBERT, H.J. - Twee honderd etsen en houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp. Een geillustreerde catalogus. Amsterdam, Dorens, 1912.
60264: HUBERT MARIE (HUIB) LUNS, (1881-1942) - Pax (vrede)
34361: HUBERT, GULIELMUS PETRUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de criminibus et delictis adversus leges fundamentales commissis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1832
38873: HUBERTS, W.J.A. / ELBERTS / V.D. BRANDEN - Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid- Nederlandsche letterkunde, Deventer 1878, 755 + 62 + 20 pag., geb. Boekblok los in band.
14823: HUBERTY, M., A. GIRAUD, F. ET B. MAGDELAINE - L'Allemagne dynastique, tome II: Anhalt, Lippe, Wurtemberg
36166: "HUBLER, JOANNES CONSTANTINUS, UIT ERFURTH; PRAESES: WAGENER, GOTTFRIED" - Scriptores qui de sua ipsi vita exposuerunt ... Wittenberg Prelo Creusigiano 1716
60932: HUBNER, JOHAN - Beknopte vragen, en grondige antwoorden. Behelsende de genealogie der [...] voornaamsten potentaten. [with:] Beknopte vragen over de geslacht-registers.
35265: HUBRECHT, PAULUS FRANCISCUS, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de jure [....] Leiden Hazenberg 1850
17027: HUBREGTSE, S. (RED.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920. Met een inleiding van Jan P. Boterman. ‘s-Gravenhage: SDU, 1989. (Rietveld-project 56).
36978: HUDIG, F.W. - Das Glas mit besonderer berücksichtigung der sammlung im Nederlandsch Museum voor geschiedenis en kunst in Amsterdam, Wenen 1923, 133 pag., orig. papieren omslag, geïll. [ dissertatie ].
37976: HUDIG, C.J. E.A. - Catalogus van de tentoonstelling Het Hollandsche interieur in de 18e eeuw, georganiseerd door het K.O.G. en de Vereeniging Het Kantsalet in de zalen van het K.O.G., Amsterdam 1931, 94 pag., geïll.
31108: HUDIG DZ, J. - Familie Hudig, Hilversum 1923, 79 pag.
5640: HUDIG, DIRK EN J. HUDIG DZ - Familie Hudig, [Hilversum 1923], 50 + 9 + 7 + 10 p., geb. in geheel leer, getypt. Ook betr. fam. Larwood, van Coopstad, Stocke.
36710: HUDIG, F. W. - Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd Amsterdam Hertzberger 1928
42761: HUET, PIERRE DANIEL - De interpretatione libri duo, Quorum prior est de optimo genere interpretandi, alter de Claris interpretibus. 's Gravenhage, Leers, 1683/1682.
34762: HUET, THEODORE GERTRUDE - De staat en de ouderdom in het Vereenigd Koninkrijk (Old Age Pensions act 1908) Leiden G.L. van den Berg 1912
17322: HUËT, D.T. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Het Munstersche vredesverdrag tusschen Nederland en Spanje gesloten den 30sten Januarij 1648, godsdienstig herdacht den 3sten Januarij 1848, Rotterdam, Mensing & Van Westreenen 1848, 8°: 21 p.
17318: HUET, D.T. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Sermons, Rotterdam, Mensing & Van Westreenen, 1841, 8°: 325 p.
17321: HUET, D.T. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Sermons de circonstance, Rotterdam, Mensing & Van Westreene, 1848, 8°: 6+ (2) + 122 p.
28178: HUET, A - Amsterdam een zeestad. Eene studie over de verbinding van Amsterdam met den Boven-rijn en de droogmaking der Zuiderzee, Rotterdam 1880, 83 pag., met 4 uitslaande kaarten. Bibliotheekstempels.
33643: HUET, G.D.L. - Over de noodzakelijkheid om de geneeskunde als natuurwetenschap op te vatten.
24952: "HUFELAND, CHR. W.;" - Die Kunst das Menschliche Leben zu verlängern.
47675: HUFFEL, A.J. VAN, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. Dr. J.P. Fockema Andreae, Utrecht 1950, 68 pag.
59383: HUFFEL'S, A.J. ANTIQUARIAAT, - Catalogue collection du Chateau de Gunterstein, Breukelen, 1936, 54 pag. Veilingcatalogus van gravures et dessins anciens op 27 en 28 mei 1936.
1210: HÜFFER, MARIA - Die Reformen in der Abtei Rijnsburg im 15. Jahrhundert. Münster 1937, 198 p.
1209: HÜFFER, MARIA - De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg 1133-1574. Nijmegen-Utrecht 1922. Geïll., 292 p.
33034: HUGENHOLTZ, PETRUS HERMANNUS, UIT AMERONGEN - Disputatio inauguralis, de cap. sexto epistolae Pauli ad Romanos. [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
17323: HUGENHOLTZ, P.H. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Feestrede bij het vijftigjarig bestaan van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, gehouden den 21-7-1847 in de Groote Kerk te Rotterdam, Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1847, 8°: 39 p.
1213: HUGENOTEN - Huguenot Society of America. Proceedings vol 8 (1909-1914). New York 1915, 101 p.
38297: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. - Onze vermaken, Utrecht 1868, 31 pag.
35187: HUGENPOTH TOT DEN BEERENCLAAUW, JAN BAPTIST WILLEM VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - De gevolgen van borgtocht tusschen den schuldeischer en den borg Leiden Somerwil 1890
32942: HUGES, JAN, UIT GRONINGEN - Het leven en bedrijf van mr. Franchois Vranck. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1909
53398: HUGO, VICTOR / B.H. LULOFS - Fragment over de doodstraf, naar het Fransch van Victor Hugo (als een staaltje van den zonderlingen en grilligen, maar levendigen, beeldrijken en soms wegslependen stijl diens veelgelezenen proza-schrijvers en dichters). Met eene voorrede en eenige korte aanmerkingen vertaald door mr. B.H. Lulofs. Groningen, W. van Boekeren, 1833.
33413: HUGUETAN, PETRUS, HEER VAN VRIJHOEVEN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, de nobilitate morali et civili [...] Utrecht Alexander van Megen 1743
31488: HUHNHAUSER, A - Rostocks Seehandel von 1635-1648 ( nach den Warnemünder Lizentbüchern ) I. Die Schiffahrt. Rostock 1914, 149 pag., geb. [ Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock VIII ].
36342: "HUHOLD, MARCUS PAULUS, UIT QUEDLINGEN; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS" - Animadversiones criticae in ephemeridum literatarum inprimis hodiernarum methodum Wittenberg Fincelius 1716
33045: HUIGH, CORNELIUS, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica inauguralis, continens illustres disquisitiones quasdam ex materia testamentorum defumtas [...] Leiden Sibrand Verruwhert 1664
18997: HUIJSER, J.G. - Nieuw licht in het Oera-Linda Mysterie.
17080: HUISKAMP, F. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kider- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Leiden: Primavera Pers, 2000.
879: HUISKEN, H.F. - Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Leeuwarden bij haar vijftig-jarig bestaan in 1917. Leeuwarden 1918. Geïll., 234 p.
30262: HUISKEN, J. E.A. - Jacob de Wit, de Amsteltitiaan, Amsterdam 1986, 67 pag., geïll.
30257: HUISKENS, J.E. E.A. - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons, schilders, architecten, kaartmakers in de gouden eeuw, Amsterdam 1989, 112 pag., geïll.
34441: HUISMAN, J.A. - De hel-namen in Nederland Groningen Wolters 1953
30883: HUISTRA, P.W. E.A. - Het nageslacht van Uiltje Klazes Huistra en Anneke Freerks Bokma, Oosterbeek 1992, 260 pag., geb., geïll. [ ook Koopmans, Lemstra, Okma, Bergsma, Jellema e.a.].
16431: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen (Gooi) en omstreken. Uitg. V.V.V. Huizen, [1923] 64 p.
16432: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen en omgeving. Uitg. Nat. Uitg. en Reclame-bureau, Vlaardingen, 1933, 16 p.
19279: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. (VERZ.) - Groninger volksverhalen, bewerkt door K. ter Laan.
3639: HUIZINGA, L. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis (Hagemeyer N.V. 1900-1975). Z.p. 1975, 236 p., geb., geïll.
38211: HUIZINGA, J. - Uit de geschiedenis der universiteit te Groningen. De Groninger richting, pp. 165-191 in De Gids, 78 ( 1914 ).
36558: HUIZINGA, J. - Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur Haarlem Tjeenk Willink 1933
36559: HUIZINGA, J. - Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen Haarlem Tjeenk Willink 1905
33036: HUIZINGA J.ZOON, JACOBUS, UIT ´T ZANDT - Specimen juridicum inaugurale, continens juris quaestiones [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
59968: HUIZINGA, J. - De opkomst van Haarlem, ['s Gravenhage, 1905-1906], 175 pp.
20280: HUIZINGA, J - Mijn weg tot de historie, Haarlem 1947, 54 p., geb., geíll.
57588: HUIZINGA, C., - Cornelis Huizinga en Martha Fernanda Smilde. Genealogische aantekeningen, Heerenveen 2003, geb., 220 p, geill.
1215: HUIZINGA, A. - Encyclopedie van voornamen. Een vraagbaak over de afkomst en betekenis van onze Nederlandse en Vlaamse voornamen. Amsterdam 1957. Geb., 278 p.
33644: HUIZINGA, D. - De ontwikkeling der nieuwere physiologie.
55130: HUIZINGA, J. - Rechtsbronnen der stad Haarlem. 's Gravenhage, 1911.
60149: HULK, ABRAHAM (1813-1897) - Coastal view with fishing boats and other ships.
20361: HULKENBERG, A.M. - Teylingen. Alphen a/d Rijn 1984, 154 p., geb., geíll. ( betreft kasteel Teylingen te Voorhout )
6342: HULKENBERG, A.M. - Van Zanten 1862-1987. Gedenkboek uitgegeven bij het 125-jarig bestaan der B.V. Kon. Ned. Bloembollenkweekerij en exporthandel Gebroeders Van Zanten Hillegom, Kampen 1987, 93 p., geb., geïll.
28210: HULKENBERG, A.M. - 1944/'45 in Zevenaar, Netterden, enz. enz., z.pl. 1995, 150 pag., geïll. Niet in de handel.
1216: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse. Zaltbommel 1966. Geb., geïll., 314 p.
41677: HULKENBERG, A.M. - Gezichten in Zuid-Kennemerland, Alphen 1991, 91 pag., geb., geïll. met tekeningen van Chris Schut.
41081: HULKENBERG, A.M. - De dichtstukjes van P.L.A. Bakker Azn. te Hillegom, 1856, Hillegom 1992, geb., geïll.
50807: "HULKENBERG, A.M.;" - Zandvliet te Lisse. Alphen 1982, 112 pag., geb., geïll., oblong.
31887: HULLEMAN, J.G. - Disputatio critica de Annalibus Maximis Amsterdam Seyffardt 1855
34305: HULLEMAN, J.G. - "Disquisitio philosophico-historica de legibus l;ibertatis civilis vindicibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1837"
35823: HULLU, JACOBUS DE, UIT CADZAND - Over in en om elkaar beschreven viervlakken Oostburg Bronswijk 1916
1221: "HULLU, J. DE; S.A. WALLER ZEPER" - Catalogus van de archieven van de kleine kapittelen en kloosters [in de provincie Utrecht]. Utrecht 1905, 208 p.
38589: HULLU, J. DE - Bescheiden betreffende de hervorming in Overijssel, deel I, Deventer (1522-1546). Deventer 1899, 12 + 345 pag., geb.
32924: HULLU, JOHANNES DE, UIT CADZAND - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma. Proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1892
5648: HULLU, J. DE - Geslachtsregister van de familie De Hullu 1627-1897, Deventer 1897, 54 p., geïll.
23763: HULLU, J. DE - Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma, 's- Gravenhage 1892, 160 pag.
33197: HULSKEN, JOANNES TIMON HENRICUS, UIT LOSSER - Dissertatio iuridica inauguralis de principio, e quo delicta agraria in cautionem securitatis publicae gravioribus coercentur poenis, deque huius principii ortu atque progressu [...] Groningen M. Smit 1833
35973: HULST, JANUS VAN, UIT BOLSWARD - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1858
19129: HULST, H. VAN, A. PLEYSIER, A. SCHEFFER - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. 2e druk.
8455: HULST, NICOLAAS VAN DER - Zomer en herfstvrughten. Rotterdam, J. Pippijn, 1826.
35972: HULTMAN, CAROLUS GERARDUS, UIT SAMARANG - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
32482: HULTMAN, JANUS ANDREAS, UIT AMSTERDAM - Diatriba inauguralis antiquario-juridica de servis binominibus [...] Leiden Elie Luzac 1751
32204: HUMALDA VAN EYSINGA, TJAARD ANNE MARIUS ALBERT, UIT LEEUWARDEN - Gemeenschappelijke regeling tusschen gemeentebesturen. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1894
30660: HUMBERT, E. E.A. - La vie et les oeuvres de Jean Etienne Liotard ( 1702- 1789 ), Amsterdam 1897, 220 pag., geb., geïll., goed exemplaar, goud op snee.
47824: HUMBOLDT, A. VON / KLETKE, H., - Reisen in europaischen und asiatischen Russland, 2 delen in een band, Berlin 1855-1856, 358+361 pag., half leer, met portret.
42317: HUMBOLDT, F.W.H.A. VON / A. BONPLAND - Reis van Humboldt en Bonpland [naar de landen bij den Equator]. 6 delen, Haarlem, Loosjes, 1808-1818.
16435: HUMMELO - Gids van Hummelo en Keppel. Uitg. V.V.V. [ca. 1946], 24 p.
16436: HUMMELO - Wandelen in Hummelo en Keppel door J.G. Vos. Uitg. V.V.V., 1976, 40 p.
36270: "HUNERWOLFF, JACOBUS AUGUSTINUS, UIT ARNSTAD; PRAESES: FRIDERICI, JOHANN ARNOLD" - Disputatio de fluore albo mulierum Jena S. Krebs 1666
35619: "HUNOLDT, JOHANNES UIT TAGERMÜNDE; PRAESES: EISENHART, JOHANN" - Disputatio ethica de actionum humanarum moralitate et indifferentia [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1679
8456: "HUNT, LEIGH; E.J. POTGIETER (VERT.)" - Studies en schetsen. Vertaald uit het Engels. Deventer, M. Ballot, 1842.
42006: HUNUSGA, W. VAN - Doorbraak. Bekroonde novelle, 2e druk, Haarlem [ca.1900?]. 48 pag., ingenaaid, omslag met houtsnede van overstroming.
38203: HUPP, O - Runen und Hakenkreuz. Eine archäologische studie mit heraldischen schlussfolgerungen, München 1921, 159 pag., ill., modern linen.
8082: HUPP, OTTO - Wappen und Siegel der Deutsche Staedte, deel 1: Ostpreussen, Westpreussen und Brandenburg; deel 2: Pommern, Posen und Schlesien; deel 3: Sachsen und Schleswig-Holstein.
20442: HUPP, OTTO - "Wider die Schwarmgeister! Erster teil : Berichtigung irriger meinungen uber das wappenwesen; Zweiter teil: Beitrage zur entstehungs- und entwicklungsgeschichte der wappen; Dritter teil : Zu den neuen Staatswappen. Zum Wappengebrauch der Städte und der Bürgerlichen. Der Runenstar. Hantgemal und Wappen. München 1919, 96 p.De drie delen in cassette."
1345: HUPP, OTTO - Deutsche Ortswappen, Uitgave Kaffee Hag, ca 1935. Losbladige uitgave met ingeplakte zegeltjes,in twee linnen banden
56199: HUPP, O., - Wappenkunst und Wappenkunde, Beitraege zur Geschichte der Heraldik, Munchen 1927, 103 pag., geïll.
61234: HUQUIER, GABRIEL (1730-1805) - La grande rue de Napels (mirrored)
34912: HURCK, PETRUS VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de testamento inofficioso Leiden A. Elzevier 1707
33414: HURGRONJE, STEPHANUS MATTHAEUS - Oratio de calculo Minervae [...] Delft C. v. Graauwenhaan 1758
32416: HURLEBUSCH, AUGUST FERDINAND - De usufructu patris in bonis liberorum adventitiis, ex principiis iuris Romani, Germanici et imprimis ducatus Brunsvico-Luneburgici. Braunschweig J. C. Meyer 1783
6506: HUSA, VACLAV - Der Mensch und seine Arbeit. Die Arbeitswelt in der bildenden Kunst des 11. bis 17. Jahrhunderts. Wiesbaden 1971. Geb., geïll., 228 p.
59086: HUSSEM, WILLEM, - Motet, 16 gedichten 1963. 18 pp.
55839: HUTCHINSON, PETER ORLANDO - De kronyk van Gretna Green. Naar het Engelsch. Deventer, Ballot, 1844.
35200: HÜTSCHLER, FREDERIK WILLEM ANTON, UIT BEMMEL - De gekozene woonplaats Leiden Somerwil 1890
43615: HUTSON, J.H. - John Adams and the diplomacy of the American Revolution, Kentucky 1980, 199 pag., hardback with dustwr, good copy.
56949: "HUTTON, J.A.;" - Rod-fishing for salmon on the Wye with fly, minnow, prawn, etc. London 1920.
32345: HUUSSEN, AREND HENDRIK, UIT LEIDEN - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht, 1795-1838. Proefschrift [...] Amsterdam Holland Universiteits Pers 1975
34306: HUYDECOPER VAN MAARSSEVEEN, JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juris publici sistens quaedam de historia et theoria mandati in regiminis forma repraesentativa [...] Utrecht Kemink en Zoon 1847
8465: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Arzases, of 't Edelmoedig verraad, treurspel. 3e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
8463: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidus. Met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige aanteekeningen van den uitgever. 2e druk. Leiden, A. en J. Honkoop, 1782-1791. [2 van 4 delen]
55405: HUYDECOPER, T.C.R. - Een woord van ernst en liefde aan mijne landgenooten bij de oprigting eener Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank. Amsterdam, Prins, 1844.
8461: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius, waar achter volgen eenige bijvoegsels en verbeteringen, een kort bericht wegens de letter Y en twee bladwijzers. Amsterdam, E. Visscher en J. Tirion, 1730.
53408: HUYDECOPER, T.C.R. - Moord en doodvonnis in 1843. Een woord van ernst en liefde. Uit de nalatenschap van T.C.R. Huydecoper, 's Gravenhage, Mensing & Visser, 1876.
33524: HUYDECOPER, JOAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale sistens animadversiones ad statuta quaedam Amstelodamensia [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1791
32228: HUYDECOPER, T.C.R. - Commentatio de solenni Jesu Christi in urbem Hierosolymorum introitu. Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
15433: HUYGEN, D. - Holland zooals wij het zagen. Teekeningen van Paul Bodifée, beschrijvenden tekst van D. Huygen. Amersfoort: Wascholinefabriek, [1931].
42213: HUYGEN, A. - Beschryving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg. Nijmegen, Heymans, 1753.
8467: "HUYGEN, JAN; GESINA BRIT" - Stichtelyke rymen op verscheide stoffen. Waaragter een brief van een moeder aan haar toekomende kind. Amsterdam, Jacob ter Beek, [c. 1740]. [2 delen in 1 band]
42214: HUYGEN, A. - Beschryving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg. 2e- druk, Nijmegen, v. Campen, 1761.
34606: HUYGENS, J. H. , UIT 'S-GRAVENHAGE - XVI. theses juridicae. 1792
58746: HUYGENS, H., - De schroef, Amsterdam 1852, 40 pag., geïll met uitslaande litho.
58788: HUYGENS, CORNELIE., - "De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van ''De liefde in de vrouwenkwestie"" van Anna de Savornin Lohman, Amsterdam, H.J. Poutsma, 1899."
43828: HUYGENS, C. / JONCKBLOET / LAND., - Musique et musiciens au 17e siecle. Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens, publiees par W.J.A. Jonckbloet et J.P.N. land, Leiden, Brill, 1882.
3232: HUYSER, J.G. - De voorouders van Christus. Rotterdam 1951, 116 p., offset, geïll.
36108: HUYSINGA, JOANNES WILLEM - Schuld und schuldursache (Causa). Amsterdam Schroder 1901
31652: HUYSMAN, BALDUINUS DITHMARUS FRANCISCUS, UIT - Dissertatio historico-chirurgica inauguralis de Henrico Roonhusio praeclaro saeculi XVII[...] Utrecht J. de Kruyff 1849
33526: HUYSMAN, ANTONIUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale aliquot juris civilis quaestiones circa dotes sistens [...] Leiden Gerardus Potvliet 1758
35403: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, C.L.A.J. RIDDER - Prent voor de promotiepartij van [handtekening: C.H[uyssen] van Kattendijke] 1869
35971: HUYSSEN VAN KATTENDYKE, HENRICUS EDUARDUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1845
34583: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE, GUSTAAF EDUARD, UIT 'S-GRAVENHAGE - Kwijtschelding artt. 1474-1479 B.W. Leiden Somerwil 1884
34386: HUYSSEN VAN KATTENDYKE, JOHAN MARIA, UIT BRUNSWIJK - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscriptur stellionatus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
30421: HYATT MAYOR, A. - Popular prints of the Americas, New York 1973, 183 pag., hardback, ill., with dustwrappers.
31438: HYE, F.H. VON - Auf den Spuren des Deutschen Ordens in Tirol, Bozen 1991, 351 pag., geb., geïll.
31490: HYE, F.H. ( ED.) - Staaten, wappen, Dynastien. XVIII Int. Kongres für Genealogie und Heraldik, Insbruck 1988, 571 pag., geïll., geb.
26374: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, Eerste stuk, Haarlem 1900, 227 pag., geb., geïll.
23201: HYNAIS, BEELDHOUWER - Enfants, par V. Hynais, Parijs Guérinet, [ca. 1890], complete set van 19 afbeeldingen van beeldhouwwerken van kinderen op 16 bladen, groot folio, in halflinnen map (rug beschadigd).
20791: IBACH, J. - Der Dom von Limburg. Festschrift zu seinen im sommer 1877 vollendeten grossen restauration. Limburg a.d. Lahn ( 1877), 66 pag, geïll ( o.a. met ingeplakte origele foto). Omslag rafelig.
40439: IBELINGS, HANS, - Sjoerd Soeters architect, Rotterdam, 010, 1996, 126 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
32417: ICKSTATT, JOHANN ADAM VON - Vindiciae iuris caesarei investiendi et iuramenta fidelitatis de novo recipiendi a vasallis [...] München / Ingolstadt J.F.X. Crätz 1762
59093: PFEIFER IDA., - Laatste reis van Ida Pfeiffer naar Madagaskar, door Duitschland, Nederland, de Kaap en Mauritius. Voorafgegaan door eene korte levensschets der schrijfster. Naar het Hoogduitsch, Utrecht, J.G. Broese, 1862.
22371: IDDEKINGE, VAN, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van D. Petri Remberti ab Iddekinge, hoogleraar te Groningen. 1 blad, groot plano, gedrukt (bij H. Spandaw te Groningen) ad idus Juli 1758.
32078: IDDEKINGE, TOBIAS JANUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio iuridica inauguralis, de usufructu parentum in bonis liberorum post factum divortium, cessante [...] Groningen J. Oomkens 1827
30874: IDEMA, E.D. E.A. (RED.) - Familieboek Idema. Beschrijving van een familie Idema, Westerlee 1968, 128 pag., geb., geïll. ( met 3 pag. aanvullingen ).
39858: IDEMA, B - Welkom groet aan (.....) Willem Carel Hendrik Friso (....) door de burgeren van Oost- Keimpema Espel in Leeuwarden als Z.H. na het volbrengen zijner letter- oeffeningen in de Hoge scholen te Franeker en Utrecht ( ....) in zijn (...) geboorte stad van de burgerschap wierde ingehaalt, Leeuwarden, H. Koopmans, 1729.
35819: IDENBURG, HERMANUS, UIT WEST GRAFTDIJK - Myositis segmentaria Utrecht Van Boekhoven 1893
1235: IDENBURG, P.J. - The Cape of Good Hope at the turn of the eighteenth century. Leiden 1963. Geb., geïll., 134 p.
35741: IDENBURG, JOHANNES CHRISTIAAN, UIT ASPEREN - Darm-actinomycose Schoonhoven Van Nooten 1900
1234: IDENBURG, P.J. - De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind. Leiden 1946. Geb., geïll. (en met twee losse bijlagen), 112 p.
32077: IDSINGA, SIMEON PETRUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure praescriptionis, in primis in causus criminalibus [...] Groningen J. Römelingh 1808
35358: IDSINGA, J.W.H.M. VAN - Prent voor de promotie van Mr J.W.H.M. van Idsinga Leiden Somerwil 1880
54964: IDSINGA, S.H. VAN - Zedig en vrymoedig onderzoek van S.H. van Idsinga, hooftman in de hoge justitie-camer van stat Groningen en Ommelanden (...) of de volmagten ten lants-dage in Frieslandt (...) tot het exerceren van criminele jurisdictie geregtigt en bevoegt (...) zijn. Groningen etc., L. Huisingh etc., 1777.
34836: IDSINGA, ARNOLD MEIIERT JOHAN VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juris naturae inauguralis de actionum humanorum rectitudine Groningen J. Dikema 1783
34955: IDSINGA, JOHAN WILLEM HERMAN MEYERT VAN, UIT ST. EUSTATIUS - Geschiedenis en beginselen van art. 91 onzer grondwet Leiden Somerwil 1880
56042: IDZERDA, W.H., - De broomverfdruk in de praktijk, Amsterdam, 1917, 72 pag. text en 39 afbeeldingen.
8470: IEDEMA, P.L. - Toneelproewe, ofte een uittrekkeliik algemeen sedesporend, en oordeelkundig ABC: Sinnebeeldig op historische ordere beraamt en met een foorberigt tot aanleidinge der Nederduitsche maatstiil ofte klankredekunde pralende is. Leeuwarden, P.L. Iedema, [c. 1790].
54433: IEDEMA, P.L. - Guldenspiegel der Friesche regten, ofte ene algemene kleine corpus juris, openleggende fele publike criminele en cewile delicten. Leeuwarden, P.L. Iedema, 1791.
18278: "[STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; AUGUST WILHELM IFFLAND" - Schynverdienste. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
56956: "IFFLAND, A.W.; " - Die Advokaten. Ein Schauspiel in 5 Aufzugen. Leipzig 1800.
32548: IHLE, JOHAN EGBERT WILLEM, UIT AMSTERDAM - Bijdragen tot de kennis van de morphologie en systematiek der appendicularien. Academisch proefschrift [...] Leiden v/h E.J. Brill 1906
30732: IHLE, B.L.D. - Van wambuis tot frac. Het kostuum in de prentkunst ca. 1450- ca 1800, Rotterdam, Boymans, [ ca. 1970 ], 56 pag. + ill.
30310: IHLE, B.L.D. - Portretten van kunstenaars 1500- 1800, Rotterdam 1969, 59 pag. + 20 platen.
60442: (AFTER?) HENDRIK KOBELL II (1751-1799) - Sailing boats on a rough sea close to the shore
33027: IJSSEL DE SCHEPPER, GERHARD ANTONY, UIT DEVENTER - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1908
34273: IJSSEL DE SCHEPPER, GERHARDUS JACOBUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale, de cessione bonorum secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1824
40553: IJSSELSTEYN, H.A. V., - Le port de Rotterdam, Rotterdam [1900], 211 pag., geïll., geb., met 6 uitslaande platen, waaronder 2 kaarten.
35697: IJZEREN, WOUTER VAN, UIT MEERKERK - De pathogenese van de chronische maagzweer Leiden Kooyker 1901
34967: ILLGEN, CHRISTIANUS FRIDERICUS, UIT - Symbolarum ad vitam et doctrinam laelii socini illustrandam particula I et II. Leipzig Vogel 1826
56953: "IMBERT, / MOREAU LE JEUNE; " - Historiettes ou nouvelles en vers, Amsterdam 1774.
20938: IMHOF, A.E. - Historische demographie als Sozialgeschichte. Giessen und Umgebung vom 17 zum 19 Jahrhundert. Teil I+II, Darmstadt 1975, 1121 pag.
1236: IMHOFF, JACOB WILHELM - Regum pariumque magnae Britanniae historia genealogica.
1237: IMHOFF, JACOB WILHELM - Genealogiae viginti illustrium in Italia familiarum. Amsterdam 1710. Geb. (halfleer), geïll., 342+14 p.
33580: IMMERSEEL, HUBERTUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus hodiernis [...] Leiden Cryn Visser 1745
8473: IMMERZEEL, JOHANNES - "Voor opgeruimden van geest. Rotterdam, ""bij den autheur"", 1813."
8476: IMMERZEEL, JOHANNES - Gedachten van Matthias Claudius, verzameld uit zijne werken. Amsterdam, J. Immerzeel, junior, 1836.
21091: IMMERZEEL, J. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders......., 3 delen in een halfleren band, Amsterdam. Van Kesteren, 1842-1843, 300+336+307 pag., geïllustreerd met honderden portretten in houtgravure. Fraai exemplaar van de originele uitgave.
41808: IMMERZEEL JR., J - Lofrede op Rembrandt, Amsterdam, bij den schrijver, 1841.
35969: IMMINK, FREDERICUS GUILIELMUS JACOBUS, UIT OOTMARSUM - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1845
26706: IMMINK, P.W.A. - "De buitensteedsche werken der gemeente Utrecht, 1937, ""Geheim""., 62 pag."
2354: SEMI-IMPERATOR - Semi-imperator 1888-1918. Eine genealogisch-rassengeschichtliche Aufklärung zur Warnung für die Zukunft - ein packender Kommentar zu den Semi-Alliancen im besondern und Semi-gothaischen Erkenntnisse im allgemeinen. München: Franz Eher, 1919. 12°: 206 p.
55097: INCREPANT, NATHAN - Tweede ernstige nieuwjaarswensch opgedragen aan den zeer vermaarden heere Willem Kleef, priester te Alkmaar. z. pl., [ca. 1741].
23230: INDIË, INDISCH DRUKWERK 1828, BRINK - "Boekje van A. Brink, ""Het eenvoudig onderwijs in den godsdienst. Verkort. Gedrukt te Pasoeroean bij Tjokro die Wirio 1828"", 4°, 18 p."
22951: INDIË, MALABAR, VAN DEN BOSSE, WIARDI, VAN CITTERS - Acte verleden voor Egbert Nicolaas Wiardi, d.d. Souratta 16-10-1779, waarbij deze verklaart dat de boekhouder Cornelis van den Bosse, de heren Abraham en Frederik van Citters te Middelburg, machtigt om een tegoed van zijn soldijrekening te innen. Manuscript, 2 p, folio.
22498: INDIË, KOMERING OELOE - ‘Aloeran van “Boedjang” en “Gadis” in de marga’s Semandawai Soekoe I, II en III, onderafdeling Komering Oeloe’. Getypt (ca. 1922), folio, 14 p.
22959: INDIË, BENGALEN, OVERBEEK, VAN BRAAM - Brief van de resident D.A. Overbeek aan Commissaris A. van Braam, d.d. Cintsura 25 september 1817 betreffende de betaling aan de dienaren die gecontinueerd zijn onder genot van salaris weleer door de Engelsen gegeven, over de 8 dagen tussen 15 en 22 september 1817. Manuscript, 4°, 2 p.
22956: INDIË, BENGALEN, VOLLENHOVEN, KRAYENHOFF, TITSINGH - Bewijs van eigendom voor Lambertus Vollenhoven in het dorp Chinsura in Bengalen, voor een stuk grond. D.d. Hoegly in Bengalen 19 januari 1790, getekend namens directeur Mr. Isaac Titzingh, door A.G. Krayenhoff. Manuscript, folio, 1 p.
55933: INDIE, ADRESBOEK, - Adresboek van de residentie Sumatra's Oostkust, Medan, Hallermann, 1901.
22520: INDIE, MALANG, LT. E.J. ETTLY - Drie fotoalbums uit 1949, afkomstig van vaandrig (later luitenant) E.J. Ettly, werkzaam bij de plaatselijke geniedienst te Malang. Veel over de herbouw van vernielde gebouwen e.d. Ook foto's van de souvereiniteitsoverdracht en van de feesten t.g.v. het 2-jarig bestaan van de Geniedienst Malang.
22500: INDIË, PALEMBANG - Naamlijst residenten van Palembang, 1811-1921. Getypt, 2 p., folio.
22503: INDIË, REIJCKERS, HENS - Rapport aan de G.G. van Ned. Indië, van A.M. Hens, resident van Palembang, dd. Koetaradja 12-9-1923 betr. de verdediging van de assistent resident L.F.W. Reijckers n.a.v. zijn conduite beoordeling over 1922 door Hens.
22505: INDIË, VANGEN HERTEN TE PALEMBANG - Voorschriften voor het vangen van herten met een net, met een enkelvoudige strik of door schieten. In de onderafdeling Komering Oeloe te Palembang [1922]. Getypt, folio, 5 p.
22506: INDIË, KIESRECHT, MEYER RANNEFT - Stukken betr. de “Kiesrechtcommissie”, ‘belast met het ontwerpen van een schema voor de algemene beginselen die ten grondslag zullen liggen aan de regeling van het kiesrecht voor de vertegenwoordigende lichamen welke zullen worden ingesteld na totstandkoming van het wetsontwerp betr. de bestuurshervorming’. 1921-1923. Manuscript en getypt, ca. 30 p., folio.
6167: INFORMATIEBLAD - Tichelpost, informatieblad voor de familie Tichelman, nrs 6 (1989) en 12 (1995), 36 + 52 p.
34235: INGEN, HENRICUS PILGRIM MARIUS CATO VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de crimine piraticae [...] Kampen K. van Hulst 1841
31748: INGEN, JOHANNES JACOBUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen iuridicum inaugurale, selecta sistens de pactis et contractibus cum nominatis [...] Groningen H. Eekhoff Hz. 1808
22791: INGENEGER, BEEK, LEIDEN - “Boelhuis gehouden ten verzoeke van Hendrik Houtman en Willem Pierik als voogden over het enige nagelaten kind van Arnolda Beek, weduwe Cornelis Ingeneger”, d.d. nov. 1782, verkocht op de Papegracht. Manuscript, 62 p.
55527: INGRAM, JOHN KELLS - Geschichte der Sklaverei und der horigkeit (...) Deutsche bearbeitung von Leopold Katscher. Dresden/Leipzig, C. Reissner, 1895.
32885: INNHAUSEN UND KNIPHAUSEN, FERDINAND FOLEF VON, UIT MIDWOLDA - Specimen historico-politicum inaugurale de provinciae Groninganae regiminis forma antiqua et nova [...] Leiden J.C. Cyfveer 1828
60357: INSPIRED TO GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) - Standing soldier
54436: INTHIEMA, HERO AB - Circa gentilitiae familiarum domos (...), Disquisitio juridica, ortu suo producta ex causa nobilissimi & strenui herois D. Georgii a Lyauckema (...) contra nobil. Camsteranos a Senatu Frisiorum. Leeuwarden, A. Radaeus, 1619. [gebonden met:] Dezelfde, Responsum juridicum secundum pro maturanda Phrisiorum supremae curiae sententiae executione, adversus frivolas Camsteranorum exceptionis. Leeuwarden, A. Radaeus 1618. [en met:] Dezelfde, Responsum breve tertium & postemum hac in executionis causa Laucumana contra Camsteranos. Leeuwarden, A. Radaeus, 1618.
4718: INVENTARIS - Inventaris van de Collectie Van Spaen. 's-Gravenhage (Hoge Raad van Adel) 1951, 56 p.
1254: INVENTARIS - Inventaris van het oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853. 's-Gravenhage 1940, 456 p.
1257: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Los deel II.
1256: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Niet verder verschenen.
1258: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Los deel III.
5587: INVENTARISSEN - Inventarissen van het huisarchief Lyclamahuis te Beetsterzwaag, en van de familiearchieven van Andringa de Kempenaer (1547-1970) en van Heloma (1591-1982), Leeuwarden 1984, 334 p., geïll.
3550: IONGH, JANE DE - Van Gelder Zonen 1784-1934. Haarlem 1934, 192 p., geb., geïll.
24863: IPEREN, J. V.D - Historische redenvoering bij het ontdekken der gedenknaalde opgericht ter eere van Johannes van Miggrode ... op 1-12-1773 uitgesprooken in de Groote Kerk te Veere. Amsterdam, M. de Bruyn, 1774.
34835: IPPIUS, EPPO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de jure publicanorum Groningen W. Febens 1738
15437: IPSEN, ALFRED - Holland. Rejseindtryk og studier. Kopenhagen: Gyldendalske Boghardels Forlag, 1891.
15439: IRELAND, SAMUEL - "A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France; made in the autumn of 1789, [2nd edition], 2 delen, Londen: T. & I. Egerton, 1796 (op gegraveerde titels 1795)"
15438: IRELAND, SAMUEL - "A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France; made in the autumn of 1789, 2 delen, Londen: T. & I. Egerton, 1790"
32369: IRMER, HERBERT BRUNO GHILAIN, UIT AMSTERDAM - Comity, Nederlandse invloed op het recht der Verenigde Staten. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Gebr. Janssen 1948
43091: IRVING, WASHINGTON - Ontdekkingsreizen van eenige der vroege togtgenooten van Columbus. Vertaald uit het Engels, Haarlem, Loosjes, 1834.
15440: IRVING, LAURENCE - Windmills and waterways. The log of a summer cruise through Holland. Londen: Heinemann, 1927.
5660: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Meine Ahnen. Ahnentafel nebst Register und Quellennachweisen, Leipzig 1925, 8 p. + 129 “tafel” + 48 p.
8126: ISENBURG, W.K. PRINZ VON/F. BARON FREYTAG VON LORINGHOVEN - Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten, Band 1 t/m 5, Marburg 1960 - 1978.
1260: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Historische genealogie. München/Berlijn 1940, 101 p.
6658: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Ahnentafeln der Regenten Europas und ihrer Gemahlinnen.
47253: ISING, A., - De markiezin de Solange. Historische novelle uit de jaren 1642 en 1643, Schoonhoven 1854, v. Nooten, 214 pag., orig. karton ( platten los).
23508: ISING, A. - Haagsche schetsen, Nieuwe (=Tweede) bundel (1885), Vierde bundel [1895], per deel ca. 350 p.. Prijs per deel 28.-
60971: ISING, A. - De dood en begrafenis van Zijne Majesteit Koning Willem II.
58397: ISLE-ADAM, COMTE DE VILLIERS DE L' ISLE-ADAM, - Contes Cruels, Paris, Calmann mLevy, z.j., 352 pag.
61447: L'ISLE, GUILLAUME DE - [MAP OF LAPLAND] Carte des Courones du Nord, Dediée au tres Puissant et tres invincible Prince Charles XII. Roy de Suede, des Guts et des Vandales Grand Duc de Finlande
23852: ISPERT, W. (RED.) - Ewiges Volk, nr. 1 [ca. 1941], 34 pag., geïll.
25269: ISPERT, W. (RED). - "Ewiges Volk, 4 afleveringen [1941-1943], resp 32, 42, 24 en 24 pag., geïll. Gebonden in geheel linnen. Periodiek van het ""Verband Deutschen Sippenforscher in den Niederlanden"", waarvan 4 afleveringen verschenen."
1265: ISPERT, WOLFGANG - Das Regiment `Prinz von Baden' in den Niederlanden. Soest [1943]. Geïll., 39 p.
43950: ISRAEL, B.M., - Veilingcatalogus boeken P.A. van Deinse, leeraar te Arnhem, Nijmegen 1934, 40 pag.
36666: ISRAELS, HERMAN LOUIS, UIT GRONINGEN - Internationaal huwelijksgoederenrecht Leiden Van Doesburgh 1883
60260: JOZEF ISRAELS (1835 - 1911) - Child in crib
50926: "ISRAELS, J.; NIC BEETS E.A." - Juweeltjes. Gravures naar Joseph Israels van Nic Beets, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate en C. Vosmaer. Leiden, z.j.
51641: ISRAELS, JOZEF, - Spanje, een reisverhaal, ´s-Gravenhage 1899, 210 pag., geb., geìll.
42183: ISSAVERDENS, JAMES - Armenia and the Armenians, being a sketch of its geography, history and culture. 2nd edition, Venice, 1878.
22250: ISSELT, VAN - Typoscript van een artikel over het geslacht Van Isselt, ca. 1950, 6 p.
35808: ITALLIE, THEODOOR BERNARD VAN, UIT LEIDEN - Bijdrage tot de kennis der verstijfseling ...... Amsterdam Centen 1930
1268: ITERSON, W. VAN - De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht. Deel I, band 1 en 2. (Diss.) Leiden 1932, 819 p.
17325: ITERSON, F.H.G. VAN (PREDIKANT TE ARNHEM) - Mahanaim, ten dage van Absaloms dood [...] leerrede, z.pl. [1846], 8°: pp.57-76
8479: ITERSON, FREDERIK HENDRIK GIJSBERTUS VAN - Een paar dichtstukjes in den trant van Vader Cats. Niet in de handel. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1846.
31675: ITERSON J.A.Z., J.E. VAN - De noodzakelijkheid en de hulpmiddelen der critiek in de geneeskunde. Leiden E.J. Brill 1879
32657: ITTERSUM, FREDER. ALEX. SIPPO ARNOLDUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de fundamento juris puniendi atque legum poenalium fine et de quibusdam poenis criminalibus quibus hodie utimur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
32147: ITTERSUM, JOHANNES GERARDUS JULIANUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus solidariis [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
34707: IULLENS, ANTONIUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de partiaria hereditatis petitione Groningen Van Bolhuis 1810
55902: IUNG, TH. - La verite sur le masque de fer [ les empoisonneurs] , d'apres des documents inedits. Paris, Plon, 1873.
3184: JAARBLAD - Genealogisch jaarblad van de familievereniging Burgemeestre, jrg. 1, nr. 1 (1977), deel 1 (1980) en deel 2 (1981).
4361: JAARVERSLAG - Achtste Jaarverslag van de Vereeniging der Familie van Oordt (over 1896), met Dertiende Verslag (over 1901) en brochure betreffende 21ste Algemene vergadering van de Vereeniging, november 1910.
57081: "JACKS, MR. (TECHN. DIR. FA. J. GREEVE & ZN);" - Van 't vorstelijk hermelijn, Amsterdam 1911.
38583: JACKSON, M.V. - Engines of instruction, Mischief, and Magic, Childrens literature in England to 1839, Lincoln 1989, 304 pag., ill.
35968: JACOB, HENRI S', UIT SOERABAJA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1877
32827: JACOB, MARIUS HENRICUS S', UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale ad titulum XXII codicis de ordine judiciorum criminalium, qui agit de probatione delictorum [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1840
32656: JACOB, HERMAN THEODOOR S', UIT 'S GRAVENHAGE - Staatsbemoeiing betrekkelijk veefokkerij. Academisch proefschrift [...] Amersfoort J. Valkhoff 1896
36630: JACOB, E.H.S' - Foto van het diner t.g.v. het candidaatsexamen rechten van E.H. s'Jacob 1924
28817: JACOB, H.K. 'S - De Nederlanders in Verala 1663-1701. De Memoires en instructies betreffende het commandement Malaban van de V.O.C. , 's-Gravenhage 1976, 437 pag., geb., met losse uitslaande kaart. R.G.P., kleine serie no. 43.
8481: JACOBI, HEYMAN - Gemeyne sendt-brieven. Seer profytelyk voor d'ouders, meesters ende kinderen, om te leeren brieven dicteren, ende ordentelyk schryven. Daer zijn nog bygevoegt sommige notabele dingen die weerdig zijn om te noteeren. Maastricht, Weduwe G. van Gulpen, [ca. 1795].
8480: JACOBI, HEYMAN - Ghemeyne sendbrieven. Seer profijtigh voor d'ouders, meesters ende kinderen, om te lesen, brieven dichten, en ordentelijck ter schrijven. Hier zijn noch by ghevoeght eenighe notabele dinghen die weerdigh zijn te noteren. Antwerpen, Josephus Gymnicus, 1728.
53430: JACOBI, ANDREAS LUDOLF - Proeve ener apologie der doodstraffen, vertaald en met ene voorrede en aanmerkingen uitgegeven door mr. C.A. van Enschut. Harderwijk, J. van Kasteel, 1802.
36145: JACOBI, JOHANN DANIEL - De foro in portis Leipzig Immanuel Tietze 1714
43026: JACOBI [JACOBSZ], HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de Evangelien van de Sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], erven wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met:] Heylige-daags schoole inhoudende schoone uytlegginge op de Evangelien van de Heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], erfgen. wed. C. Stichter, z.j.
55945: JACOBS, F., - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden en meergevorderden, ten dienste der Nederlandsche jeugd bewerkt door G. Leen, 2e deel, derde afdeeling, Zutphen, Thieme, 1820.
35742: JACOBSE BOUDEWIJNSE, CONSTANTIJN A. L., UIT MIDDELBURG - Over de werking van calomel .... Utrecht Kemink 1887
61704: JACOBSEN, HANS (FL. 1595-1610) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
16872: JACOBSEN JENSEN, J.N. - Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850, Amsterdam 1919, 259 pag. Met: Supplement, Amsterdam, 1936, 91 p.
16871: JACOBSEN JENSEN, J.N. - Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederland door vreemdelingen vóór 1850, Amsterdam 1919, 259 p, ing.
22878: JACOBSEN, HOUILLIER - Correspondentie, foto's etc. van Ed. Jacobsen uit Mexico en zijn vrouw Nel Verbeek, aan Max. Houillier en diens vrouw Mary, 6 p + 10 foto's en een menu, 1955-1963.
42526: JACOBSON, J.J.L.L. - Handboek voor het sorteren en afpakken van thee. Batavia, lands-drukkerij, 1845.
23830: JACOBSON, G.J. - Bydragen tot de algemene zaken van de marine, 1e stukje, Rotterdam D.Vis, 1799, 28 + 35 pag., orig. papieren omslag ( w.s. niet verder verschenen: zeldzaam).
57280: JACOBSON, E., - Mit Dampf! Gesangs-burleske in 3 akten und 5 tableaux. Nach: Les chemins de fer von La biche und Delacour. Musik G. Michaelis, Berlin 1868, geb., 81 pag.
58559: JACOBSON, JOSEPH, - Beschouwingen aangaande de wenschelijkheid der invoering van regtbanken van koophandel in Nederland, Rotterdam 1873.
58507: JACOBSON, JOSEPH, - Ernstig bedreigd. Eene handelsbeschouwing, Rotterdam, 1879.
36063: JACOBSON, EDUARD LEONARD, UIT ROTTERDAM - Termijnhandel in goederen Rotterdam Wyt 1889
51082: JACOBSZ , HEYMAN / JOAN FONCK - [1] Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met 2:] Joan Fonck, Heylige-daags schoole, inhoudende schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], wed. C. Stichter, 17xx.
1271: JACOBUS, DONALD LINES - Genealogy as a pastime and profession. Tweede herziene druk. Baltimore 1978. Geb., 120 p.
59622: JACQUE, CHARLES ÉMILE (1813-1894), AFTER A. (?) RIBERA - St. Anthony abbot
42850: JACQUES, HENRY [ILLUSTRATOR: NIELSEN, KAY] - Sous le signe du Rossignol. Conte de Henry Jacques, illustré par Kay Nielsen. Paris, H. Piazza, 1923.
20148: MEURGEY JACQUES - Les barons Mariani et leurs alliances, Nogent 1933, 118 pag. geïll. en met 5 uitslaande tabellen. Goed exemplaar.
4793: JAEGER, J.A. - Inventaris van de familiepapieren van Ph.A. Suyskens, mede betrekking hebbende op de aanverwante geslachten Wegewaert en Van der Nijpoort, 1625-1741. 's-Gravenhage (ARA) 1965, 26 p.
3577: JAEGER, F.M. - Over David van Goorle als atomist en over het geslacht Van Goorle in Noord-Nederland. Overdruk Oud Holland (1918), 38 p., geïll., Oud-Hollands papier.
6131: JAEGER, J.A. - Inventaris van familiepapieren Stoop betrekking hebbende op landerijen onder Stellendam, ‘s-Gravenhage 1965, 13 p.
59444: JAEGER, J.A., - Repertorium op de registers van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland.
16820: JAEGER - “Provincie Groningen met aanduiding der Wadden, alsmede der monden van de Eems en gedeeltelijk van het Vriesche Gat. Ontworpen en op steen gegraveerd door J. Jaeger. Te Groningen bij J. Oomkens J.zoon”. Derde druk.
35369: JAEGGI, A.C. - Promotieboekje van Mr A.C.Jaeggi, Societeit Minerva Leiden IJdo 1921
43901: JAENNICKE, F., - Deutsches Steinzeug bis zum ende des 18 Jahrhunderts, Metlacher Museum, Mainz 1884, 91 pag. + 11 lichtdruk platen.
30267: JAFFÉ, H.L.C. - Willink [ eerste druk ], Amsterdam 1979, 257 pag., geb., geïll., met stofomslag ( bibliotheekstempel en plakker ).
34977: JAGER GERLINGS, WILLEM, UIT HAARLEM - Stellingen Leiden W.T. Werst 1871
4863: JAGER, H. DE - Het geslacht Tromp. Rotterdam 1883, 100 p.
34936: JAGER, JAN ADRIAAN DE, UIT NIEUWDORP (Z) - "Eenige beschouwingen over het vraagstuk der ""onbepaalde strafvonnissen"". Amsterdam Holland 1921"
1274: JAGER, H. DE - Het Brielsche Archief. Geschied- en letterkundige naoogst. Eerste stuk. Utrecht 1876, 130 p.
8247: "[HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS ]; F.L.A. DE JAGHER" - Sanglots et sourires. Poésies. Traduites du Hollandais par F.L.A. de Jagher d’après la cinquième édition. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1890].
34543: JAGT, WILLEM VAN DER , UIT DE RIJP - Dissertatio juridica inauguralis de noxalibus actionibus Leiden J. van Tiffelen 1801
36674: JAGT, H.C. VAN DER, UIT DRIMMELEN - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973 Utrecht Elinkwijk 1981
60761: JAGT, GERRIT VAN DER JAGT - Recht en praktijk in brieven.
34020: JAGT, MARTENIUS GUILIELMUS VAN DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de teste in testamento [...] 's Gravenhage J. Roering 1838
32658: JAGT, WILLEM VAN DER - Kan tiendregt naar het Nederlandsch burgerlijk regt door verjaring worden verkregen? Akademisch proefschrift [...] 's Gravenhage L.J. Verhoeven 1856
17086: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren. Deventer: Sub Rosa, 1989. (Deventer Studiën, 10).
36058: JAHN, K.E.O. - Turken en Oost-Slaven. Leiden Brill 1950
61444: JAILLOT, HUBERT - [MAP OF HUNGARY AND BALKAN REGION] Nova et accurata regni Hungariae Tabula, ad Usum Serenissimi Burgundiae Ducis.
60090: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contenant les Isles Maldives, Ceylan, Malacca, Sumatra &c.
61443: JAILLOT, HUBERT - [MAP OF POLAND AND BALTICS] Tabula Regni Poloniae, Ducatus Lithuaniae &c ad usum serenissimi Burgundiae Ducis / Estats de la couronne de Pologne, presenté a Monseigneur Le Duc De Bourgogne.
60088: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - L'Asie divisée en ses empires, royaumes et estats, á l'usage de Monseigneur le duc de Bourgogne...
60089: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contentant les Isles de Borneo, Iava, Celebes, Mindanao, Gilolo, Molucques, La Nouvelle Guinée, La Nouvelle Bretagne...
52544: JALOUX, EDMOND - Sur un air de Scarlatti. Maastricht, Stols, 1928.
21132: JAMES, F - The iron age at Beth Shan. A study of levels VI -IV, Philadelphia 1966, 369 pag., geìll.
15443: JANIÇON, FRANÇOIS MICHEL - Etat présent de la république des Provinces-Unies, et des païs qui en dependent. 2 dln. Den Haag: J. van Duren, 1729-1730.
15444: JANIÇON, FRANÇOIS MICHEL - De Republiek der Vereenigde Nederlanden. 2de druk, 4 dln. ‘s Gravenhage: F. Moselagen en D. Langeweg, 1736 (deel I t/m III) en ‘s Gravenhage: Joh. van Duren, 1732 (deel IV, in eerste druk).
23760: JANIN, JULES - Le prince royal, 2e ed., Parijs, Bourdin [ ], 275 pag., geïll.
35198: JANNINK, GERRIT, UIT ENSCHEDE - Eenige opmerkingen over de gevolgen van den termijn bij verbintenissen Leiden Somerwil 1890
34789: JANNINK BZ, ENGBERT, UIT ENSCHEDE - "Het woord ""akte"" in art. 1933 B.W. Leiden Somerwil 1892"
42794: JANOTTUS [= GIANOTTI], DONATUS - Het gemeene-best van Venetia, of naaukeurige beschrijving van de stadt en het Rijk van Venetia. Vertaald uit het Latijn, Amsterdam, S. Imbrechts, 1667.
36691: JANS, EVERHARD, UIT ALMELO - Burgerhausformen zw. IJssel u. Ems, 1400 bis 1850 Almelo z.n. 1985
40414: JANS, LIESBETH E.A., - A cire perdue, Amersfoort 1993, 128 pag., geïll., als nieuw.
34479: JANSE - STUART, CHRISTINA, UIT AMSTERDAM - Een onderzoek naar de voeding ten plattelande van Nederland Assen Van Gorcum 1940
1284: JANSEN, MARTIN - Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard, deel I: 1243-1609. Sittard [1878], 208 p.
56272: JANSEN, J.W., - Vijftiende Jaarverslag 1932 Vereeniging Hendrick de Keyser, 51 pag., geïll.
25189: JANSEN, W.P.H. - Het klokkenspel van den Haagschen St.Jacobs-toren. 's-Gravenhage 1895, 119 pag., [ Werken Die Haghe II ].
56113: JANSEN, P. / W.H. WACHTER, - Personalia [I], II en III, overdrukken uit Ned. Kruidkundig Archief 1939-1941. Uitgave Ned. Botanische Vereeniging.
32760: JANSEN, WILHELMUS HENDRIKUS, UIT SCHIEDAM - Eenige opmerkingen over bankbreuk. Academisch proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1862
43351: JANSEN, P.J. - Wetenschapswaardigheden voor de ingelanden van het waterschap De gecombineerde Hoevensche Beemden, Zundert 1934, 161 pag.
35319: JANSMA, T.S. - Het vraagstuk van Hollands welvaren tijdens Hertog Philips van Bourgondie. Groningen Wolters 1950
1285: JANSMA, T.S. - Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië. (Diss.) Utrecht 1932, 223 p.
5624: JANSMA-DE HOOP, T. - Familieboek van het geslacht De Hoop, [Loppersum 1988], 90 p., geïll.
37107: JANSSEN, GEBR. - Letterproef van machinezetsel, drukkerij Gebr. Janssen, Nijmegen, Nijmegen z.j., 54 pag.
36480: JANSSEN, HANS LOUIS - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object Utrecht faculteit 1992
31052: JANSSEN, LUDW. - De Familien der Kirchengemeinde Werdum ( 1662- 1900 ), 2 Teile, Aurich 1971- 1975, 931 pag. [ Ostfieslands Ortssippenbücher Band 6 ].
24771: JANSSEN VAN TER GOES, ANTHONY - De leermeester der zeden, vertoond in Horatius zinnebeelden, lierzangen, enz. Lof van 't landleven, en bespiegelingen op 't leven der menschen, verbeeld in de vier getyden des jaars, Met veele uitmuntende verzen vermeerderd. 6th edition. Amsterdam, Tjeert Bliek, 1781.
1290: JANSSEN, H.Q., EN J.H. VAN DALE - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen. 6 dln. Middelburg 1856-1863, ruim 2000 p.
27699: JANSSEN, L.J.F. - "Oudheidkundige mededeelingen I, Leiden 1842, 72 pag., herbonden in kunstleer, met behoud orgineel papieren omslag. Geillustreerd met twee handgekleurde litho""s. Betreft opgravingen te Wijk bij Duurstede."
31050: JANSSEN, LUDW. - Die Familien der Kirchengemeide Aurich- Oldendorf, ( 1700 1900 ), Aurich 1968, 488 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher Band 5 ].
59823: JANSSEN, C.W. - K.F. Holle. Wat een Nederlander in Indië doen kan. Eene schets.
16981: JANSSEN, F.A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers. Utrecht: Impress, 1984. (Scaldia Model, 3).
16980: JANSSEN, F.A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 24 oktober 1989.
51616: JANSSEN VAN RAAIJ, H.L., - Kroniek der stad Haarlem, van de vermoedelijke stichting der stad tot het einde van het jaar 1890, Haarlem (1894), 281 pag., gebonden in moderne half linnen.
27323: JANSSEN, H.Q. EN J.H. VAN DALE - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen, deel I, Middelburg 1856, 368 pag., ing.
53436: JANSSEN, P.A. - Open brief aan Z.E. den heer Minister van Justitie, van P.A. Janssen, oud-kapitein, geschorst directeur van het Huis van Arrest te Middelburg, Middelburg, F.B. den Boer, 1882.
34961: JANSSEN, RICHARD RUTGER WILLEM, UIT NIJMEGEN - De vereischten der averij-grosse-handeling Amsterdam Elsevier 1899
3605: JANSSEN-DE GROOT, A.H.E.M. - Cornelis Pietersz. de Groot en zijn nakomelingen. [Honselaarsdijk 1981], 163 p., geïll.
31046: JANSSEN, LUDW. - Die Familien der Kirchengemeinde Middels ( 1684- 1950 ), Aurich 1966, 443 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher, Band 4 ].
23418: JANSSEN, G.H. - Creaturen van de macht. Cliëntelisme bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664), z.pl. 2005, 284 pag. ( Dissertatie met los blad stellingen).
36602: JANSSENS-KNORSCH, UTA EVA MARIA, UIT BIELEFELD - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755 Amsterdam Holland Un. Press 1975
59851: JANSSONIUS, JOHANNES (1588-1664) - BRIEL (Brielle)
35543: JANUS, JOHANN WILHELM - Oratio academica de principum El. Saxoniae meritis in rem literariam XXXI magistrorum philosophiae renunciationi [...] Wittenberg Wed. Gerdes 1719
35565: "JANUS, GUILIELMUS; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - Lemmata doctrinae poeticae [...] Wittenberg Prelo Meyeriano 1703
35538: "JANUS, DANIEL, UIT AVENS. MISNICI ; PRAESES:JANUS, JOHANN WILHELM" - De institutione Platonis [...] Wittenberg Meyer 1706
8483: JANUS - Janus. 1747 - 1787. Suum cuique. No. 1 [1 januari 1787] - Numerus ultimus [no. 35, 20 augustus 1787]. [Leiden], [Leendert Herdingh en Barend Onnekink], 1787.
40154: JAPIKS, GYSBERT, - Frysce rymlerye, yn de spelling fen Dr.J.H. Halbertsma, oerbrocht fen Waling Dykstra, Franeker 1853, 296 pag., orig. kartonnen band.
4273: JAPIKSE, N. - De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. 2 dln. Den Haag 1937-1938, 250+289 p., geïll., geb.
3485: JAPIKSE, N.M. - Het archief van de familie Fagel. 's-Gravenhage 1964, 243 p.
25478: JAPIKSE, N (UITG.) - Notulen gehouden ter Staten-Vergadering van Holland (1671-1675) door Cornelis Hop en Nic Vivien, Amsterdam 1903, 501 pag., ing.
39286: "JAPIKSE, N.;" - Johan de Witt, Amsterdam 1915, 358 pag., geb., geïll.
8487: "JAPIN, JEAN (VERT.); LEONOR JEAN CHRISTINE SOULAS D’ALLAINVAL (1); PIETER LANGENDIJK (2); LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.); JOSEPH DE LA FONT (3); MICH. VAN BREDA (VERT.); JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE (4); LODEWIJK MEIJER (VERT.); PIERRE CORNEILLE (5); GY - "De lastigheid der rykdommen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1739. [Gebonden met: (2)] De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje, blyspel. 3e druk. Amsterdam, David Ruarus, 1730. [en met: (3)] De triumpheerende liefde. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Door het konstgenootschap Ars Usu Juvanda. Amsterdam, Izaak Duim, 1740. [en met: (4)] Lubbert Lubbertze, of De geadelde boer. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Albert Magnus, 1686. [en met: (5)] De loogenaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. [en met: (6)] Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt; of de worgende Kakus aan den koopbrief van een huis. Blyspel. Gedrukt in de Strafpars der Ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid. [z.p., z.n., ca 1725]. [en met: (7)] De Fransman in Bohemen. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Pieter van Cleef, 1744. [en met: (8)] Maria de Medicis, en hare gunsteling Concino Concini, marquies d'Ancré. Blysp"
22426: JARIGSE, NANNINK - Extract uit het doopboek van de Eilandskerk te Amsterdam betr. de doop op 31-12-1797 van Hendrik Cornelis Bataav, zoon van Jarig Jarigse en Harmina Petronella Nannink, deels gedrukt, 4°, 1 p.
33581: JAS, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio academica de Valdesnium secta ab Albigensibus bene distinguenda [...] Leiden A. van Benten 1834
8672: [KORTJANSE, JOANNES] PS. JASKERONTI - Kleine gedichten van Jaskeronti. [z.p.], [z.n.], 1843. [6 delen]
34995: JASPAR, EDMOND JACQUES HUBERT, UIT MAASTRICHT - Bewijskracht der gerechtelijke bekentenis in een later geding. Maastricht Leiter-Nypels 1896
57336: JASPERS, G.J., - Het Heilige Kerstmisgilde te Haarlem, Het Stoelenboek, Haarlem 2002.
23344: JASPERS, GERARD - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem, Haarlem 1997, 349 pag., geb., geïll., met stofomslag. ( als nieuw )
36331: "JASPIDE, GODOFREDO, UIT CHEMNITZ; PRAESES: HILLIGER, JOHANN Z." - De Ayletais sive tibicinibus in funere adhibitus Wittenberg Schroeder 1717
53438: JASTROW, J. - Der angeklagte Staatsanwalt Geschichte der Verurteiling eines Unschuldigen (Fall Frieders). Berlijn 1930.
57066: "MOLIERE/JAUFFRET;" - Le moliere de la jeunesse ou comedies choisies de Moliere, rendus propres a etre representees dans les pensionnats et dans les familles par M. Jauffret, Paris 1807.
47676: JAUMOTTE, J., - Annuaire meteorologique pour 1917, 1918, 1919, 1920, Brussel 1920-1921, 106+95+92+93 pag., geb.
59339: JAZZ, VINK JR., SCHILPEROORT, DEN HAAG, - "Programma van de Propaganda-Avond Dutch Swing College, ""Strictly on the Jazzside"", onder leiding van Frans Vink jr. programma bestaat uit onder meer verloting, lezing door Peter Schilperoort, jamsessions, presentator Jos Windt. Musici: Peter Schilperoort, clarinet en alt-sax, Joost van Os, trompet, Bill Brant, trombone, Tonny Nuser, drums, Henny Frohwein, bass, Otto W. Gobius, guitaar, Frans Vink jr., piano, Mary Carlson, vocals, Ellen van Boon, vocals, 4 p. gedrukt, advertentie, Z.pl., z.j. [ca. 1945/46]. "
47345: JEAN, - Nouveau plan de Paris/ Plan routiere de la ville et Faubourgs de Paris, divise en douze mairiea 1811, Paris, Jean, 1811. In kartonnen omslag.
18259: "[STAMHORST, JACOBUS (VERT.)]; JEAN BAPTISTE VIVIEN DE CHATEAUBRUN, BEWERKT NAAR SOFOKLES" - Philoctetes. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
42607: JEANNIN, PIERRE - Les negotiations de monsieur le president Jeannin. 4 delen, Leiden, D. Severinus, 1695.
22877: JEBBING, HOUILLIER - Eigentijds afschrift van het testament van Willem Jebbing te Amersfoort, d.d. 1947, waarbij hij zijn huishoudster Marie Catharine Antoinette Houillier, wed. Jan Koudijs, tot erfgename benoemt. Getypt, 2 p.
37473: JEEKEL, C. A. - Onze bezittingen op de kust van Guinea,Overdruk Onze Tijd 1869, 83 pag.
31913: JEEPSZ, HYLCO, UIT JOURE - Specimen juridicum inaugurale, de pacto creditoris pignus distrahi vetantis [...] Groningen N. Veenkamp en Zoon 1805
31919: JELGERSMA, DOMINICUS GERBRANDUS, UIT DRONGELEN - De fide et auctoritate Dionis Cassii Coccejani. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1879
33618: JELTES, PETRUS ABRAHAM, UIT HAARLEM - Responsio de luxatione humeri in certamine literario civium academiarum belgicarum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1825
28964: JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19e eeuw, 's-Gravenhage 1947, 125 pag., geïll., geb., met stofomslag. ( nr. 145 van 625 ex. ). Stofomslag wat rafelig.
23534: JENNY-KAPPERS, HANS - Der kanton Glarus. Ein beschreibender katalog........1880. Frauenfeld 1939, 283 pag. + 567 illustraties, geb. met stofomslag.
33582: JENS, HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de pacto obstagii cum generatim tum speciatim apud veteres batavos [...] Utrecht Johannes Broedelet 1762
34815: JENSIUS [JENS], JOANNES - Laudatio funebris [...] Diderici Hoevftii (Hoeuft) Dordrecht Braam 1712
36685: JENSMA, THEODOOR ERIK, UIT LEEUWARDEN - Doopsgezinde zending in Indonesie 's-Gravenhage Boekencentrum
43843: JEPPESEN, K., - Die Italienische orgelmuziek am anfang der Cinquecento, Kopenhagen 1943, 130+82 pag., geïll.
8493: JERROLD, DOUGLAS - Bedsermoenen. 3e, veel vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
60308: JERVIS, SNIJNFEN - View of a small town surrounded by trees and meadows
31918: JESSE, RUDOLPHUS, UIT ZALTBOMMEL - De Cn. Domitii Corbulonis vita [...] Leiden A.H. Adriani 1893
39014: JINARAJADASA, C - Bloemen en tuinen, beschrijving van een droom, Amsterdam z.j., 79 pag., geb., geillustreerd door Otto van Tussenbroek.
47324: JOANNE, P., - Paris-Diamant, Nouvelle edition, Paris, Hachette 1886, 79+348+88 pag., geïll.
37214: JOANNIS, J.D. DE - Les seize quartiers généalogiques des Capétiens, tome III et IV (= supplement ), Lyon 1963-1965.
55779: JOBARD - Prent: 'Vue de l'esealier (sic) sur lequel Guillaume Ir Prince d'Orange a ete assassine a Delft, le 16 Julliet 1548 (sic)'. Litho van Jobard naar le Gl. de Howen, uitg. Madou.
25320: JOBERT, L - Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen(...) uit het Fransch vertaald (..) door Mr.J.A., Leiden, Langerack, 1728, (16) + 462+(34) pag. Geïllustreerd met 11 uitslaande gravures. Incompleet, mist de laaste 16 pagina's van de de bladwijzer (letters Q-Z). Deze zijn in fotokopie toegevoegd.
42359: JOBERT, LODEWIJK - Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen. Uit het Fransch vertaald en met aanteekeningen verrykt door mr. J.A. , Leiden, J.A. Langerack, 1728.
19092: JOCHEMS, J.A. - Beschrijving der prenten van de historische verzameling der schutterij te Amsterdam.
1294: JOCHEMS, J.A. - Amsterdams Oude Burgervendels (schutterij) 1580-1795, Alphabetische naamlijst (23 pag.) met eenige Aanvullingen en Verbeteringen blz. 195 t/m 202. Aanvullingen op de Bijlagen 3 pag. Amsterdam 1891.
34389: JOCHEMS, HENRICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1822
60802: JODE, PIETER DE II (1606-1674/94) AFTER BERCKMAN, HENDRICK (1629-1679) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59633: JODE, PIETER DE (1570-1634) - St. Jerome
59573: "JODE, GERARD DE I (1516/17-1591); AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603)" - Judith Presented to Holophernes [Jud. 10:17-19 and 12:15-20], from 'Thesaurus novi Testamenti elegantissimis iconibus expressus continens historias atque miracula doni nostri Iesu Christi'
55394: JOHA, THOMAS - Verdeediging van Thomas Joha teegen de beschuldigingen van Sicco Douwe van Aylva, raakende het testament, codicil en nalaatenschap van deszelfs zuster Elisabeth Anna van Aylva. 2e druk, in welke de lasterlyke onwaarheden, zoo in een advertentie in de Leeuwarder Courant van 10-6-1797 als in de Nieuwjaars-Gift verspreid, worden onderzogt en wederlegt. Leeuwarden, v.d. Haak, 1798.
4757: E[LIAS], JOHAN E. - Het geslacht Van Steenhuysen en aanverwante familiën. Z.p. z.j., 9 p.
60224: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - Coastal landscape
60220: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - 'In Rust'
60219: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - Heilo
60153: JOHANNOT, TONY (OR: ANTOINE) (FRENCH, 1803-1852) - Reclining sailor with french sailor's bonnet (leaf from a sketchbook)
38965: JOHNSON, CAPTAIN PETER - Memoirs, San Francisco 1938, 76 pag., hardback.
47384: "JOHNSON, W.;" - City, rice-swamp, and hill, London 1893, 224 pag., hardback, ill.
47951: JOLIET, CH., - Huit jours en Danamark. La semaine francaise, Paris 1868, 172+24 pag.
15448: JOLLE, PIERRE LE - Description de la ville d’Amsterdam en vers burlesques, selon la visite de six jours d’une semaine. Amsterdam: Jacques Le Curieux, 1666.
31909: JOLLES, JOLLE ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-literaria de varia libertatis sacrorum in patria nostra [...] Amsterdam D. Groebe 1837
31920: JOLLES, ADRIANUS JOHANNES ELIZA, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de zeeassurantie in de Vereenigde Nederlanden Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1867
31921: JOLLES, GUILELMUS HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de absentibus in causis criminalibus [...] Amsterdam R. Croese 1844
31922: JOLLES, JOLLE ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historica juris publici, de varia libertatis sacrorum in patria nostra [...] Amsterdam R. Croese 1837
31910: JONCKBLOET, W.J.A. - De beoefening van de geschiedenis des vaderlands in wezen en strekking. Groningen K. de Waard 1854
38205: JONCKBLOET, W.J.A. - Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen t.g.v. haar 5e halve eeuw feest, Groningen 1864, groot 4o 414 + 178 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
32891: JONCKBLOET, W.J.A. - Het professoraat in de Nederlandsche taal en letterkunde. Groningen J.B. Wolters 1877
17327: JONCKERS, JOHS HK (PREDIKANT TE HETEREN) - Gedachtenisviering eener veertigjarige evangeliebediening in de Hervormde gemeente van Heteren 7 Febr. 1841-1881, Arnhem, van Egmond en Heuvelink, 1881, 8°: 23 p.
54642: JONCTIJS, DANIEL - Extract uyt het Darde deel van de wedersproke pyn-banck, ingestelt door (...) Daniel Jonktys (...) waar in aangewezen word hoe dat die van Rotterdam in den jare 1486 eenen Elias Dircksz op 't voorgeven van eenige dieftens, zonder genoegsame aanwijsinge, zeer onmenschelijk gepijnigt (...) en gedoot hebben. z. pl., 1690.
42488: JONES, GASTINEAU - Wales illustrated, in a series of views, comprising the picturesque scenery, towns, castles, seats of the nobility & gentry, antiquities, etc. Engraved on steel from original drawing by Henry Gastineau. 2 volumes, London, Jones & Co., 1830.
47546: JONES, TH. / D. MIDDELTON, - Vierde Reys van de Engelse maatschappy na Oost-Indien onder het beleyd van A. Sharpey (....) beschreven door Thomas Jones (.....) als ook de vijfde reis (....) na Java en Banda (....) beschreven van David Middelton, Leiden, v.d. Aa., 1707, 62+(8) pag.
52507: JONES, JOHN T. - Account of the war in Spain, Portugal and the south of France, from 1808 to 1814 inclusive. 2nd edition, 2 volumes, London 1821.
35382: JONG, JAC. J. DE - Boekje voor Promotiepartij van Dr Jac. J. de Jong, met tekst en tekeningen van Oene Schreuder. Leiden IJdo 1925
34500: JONG, SALOMON DE, UIT AMSTERDAM - Over omzetting van melksuiker bij diabetes mellitus Amsterdam Binger 1886
31308: JONG, C. DE - A short history of old Dutch whaling, Pretoria 1978, 90 pag., geïll.
34941: JONG, JAN DE, UIT KOLLUM - De jure jurando apud Aeschylum, Sophoclem, Euripidem observationes Rotterdam T. de Vries Dzn 1910
60262: TOON DE JONG (ANTONIE JACOB) (1884 - 1978) - Eemnes-Buiten
60263: TOON DE JONG (ANTONIE JACOB) (1884 - 1978) - Martinitoren Groningen
6186: JONG, J. DE - Geschiedenis van een Gaasterlandse familie. Parenteel van het echtpaar Anne Geerts Tuinier en Aaltje Wanders Bergsma gehuwd op 23 december 1770 te Hemelum, [Lemmer 1982], 573 p., geb., geïll.
20511: JONG, A.J. DE EN H.P. ROZEMA - De posthistorie van Rhenen, Elst en Veenendaal, Rhenen 1989, 221 pag., geïll.
8499: JONG, I. DE - Mijn tuinhuisje. Oorspronkelijk tooneelspel in een bedrijf. Leiden, R. van Baak, 1875.
21039: JONG, TH. P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830. Assen 1966, 352 pag. (dissertatie met los katern stellingen).
26180: JONG, G.F. DE [ DEJONG ] - The Dutch in America 1609-1974. Boston 1975, 326 pag., hardback, good copy.
47590: JONG, CORNELIUS DE, - Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen. Voor jongen lieden bearbeid door J. Olivier, Amsterdam, Beijerinck 1833, 12+208 pag., geb., geïll.
42203: JONG, CORNELIUS DE - Reize in en door het Kanaal in de jaren 1785 en 1786. Haarlem, Bohn, 1808.
34498: JONG, KORNELIS ELIZABERTUS DE , UIT SLIEDRECHT - Over het ontstaan van kysten in de placenta Leiden IJdo 1899
40855: JONG, E. DE EN M. DOMINICUS- V. SOEST - Aardse paradijzen I, De Tuin in de Nederlandse kunst 15e tot 18e eeuw, Gent 1996, 224 pag., geïll. Goed exemplaar.
50642: "JONG, ALPIT DE;" - Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum 2009, 480 pag., geïll.
33646: JONG, P. DE - Het belang dat de beoefenaar van het hebreeuwsch heeft bij de kennis der overige semitische talen.
32132: JONG, JANUS OLPHERIUS DE, UIT VEGHEL - Disputatio juridica inauguralis, continens succinctam grotianae doctrinae inprimis de jure criminali, in libris de jure belli et pacis traditae, expositionem [...] 's Hertogenbosch H. Palier en Zoon 1827
41987: JONG, E. DE E.A. (RED.) - De klassieke tratitie in beeldende kunst en architectuur. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 33, 1983. Gebonden, 206 pag., geïll. met stofomslag.
51233: JONGBLOED & ZOON, A., - 1840-1940. Honderd jaar Juridische proefschiften. Antiquariaatscatalogus 211, (ca. 1987/1988), 68 pag.
39219: JONGE, W.A.C. DE - Brieven en bescheiden, 1813- 1814, De vice-admiraal VerHuell, 's- Gravenhage 1881, 63 pag.
38716: JONGE, J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, 2e druk, Haarlem 1858-1862, 5 delen en Algemeen Register in 10 banden, geïll. Complete set van de beste editie in bibliotheekbanden.
37237: JONGE, J. DE - Vogelalbum. Eenige verschijnselen uit het vogelleven benevens een beschrijving van 100 van de meest voorkomende soorten. Amsterdam, koffie en theehandel K.Tiktak, 1924, 4o, 73 pag. tekst en 100 plaatjes. Gedecoreerd linnen band. Enkele bladen los.
35401: JONGE, JHR B.C. DE - Prent voor het promotiediner van Jhr Mr B.C. de Jonge in het Oranje Hotel te Scheveningen, litho J.A. Moesman Utrecht J.A.Moesman 1900
37783: "JONGE, C.H. DE ;" - Bijdrage tot de kennis van de Noord- Nederlandsche costuum-geschiedenis in de eerst helft van de 16e eeuw, deel I, Het Mannenkostuum. Utrecht 1916, 96 + 106 pag, ing., dissertatie, rug beschadigd en los in de band.
39853: JONGE, J.C. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, 2e druk, deel II, IV en V. Haarlem 1859, 1861, 1862. Per deel ca. 900 pag., halfleer. Geillustreerd met platen en kaarten. Shabby exemplaren, maar zo te zien wel compleet. Prijs per deel 35 EURO.
53591: JONGE, M.W. DE - Pleitredenen in de zaak van den officier van justitie bij de regtbank van eersten aanleg te Haarlem als prokureur des konings, gedaagden, tegen Lodewijk Bonaparte, graaf van St. Leu, eischer, uitgesproken voor de regtbank van eersten aanleg te Haarlem in derzelver zittingen van den 25 en 26 April en 29 Mei, door mr. M.W. de Jonge, advocaat bij het Hoog Gerechtshof in 's Gravenhage. 's Gravenhage, Allart, 1820.
1302: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE - Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamerarchieven [in Noord-Holland]. 's-Gravenhage 1932. Geb., 139 p.
1300: JONGE, J.C. DE - Nederland en Venetië. 's-Gravenhage 1852. Geïll., 483 p.
31865: JONGE, GUILIELMUS ADRIANUS CORNELIUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens historiam juris mercatorii belgii septentrionalis usque ad annum 1811 [...] Leiden M.C. Hazenberg 1842
22715: JONGE, DE, VAN RAPPARD - Foto, 22x17 cm van een heraldische tekening uit ca. 1940 met in het midden het familiewapen De Jonge met eromheen de wapens en namen van de aangehuwde echtgenotes van de stamreeks, 1477 (Cornelia Boeye) tot 1937 (Desirée van Rappard, 2 sept. 1937).
18230: "[SPATZIER, ANTHONY (VERT.)]; GOTTLIEB STEPHANIE DE JONGE" - De deserteur uit ouder-liefde. Tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Meijer, 1782
33475: JONGE, FRANCISCUS CLEMENT DE, UIT ZIERIKZEE - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden Andreas Koster 1788
3466: JONGE, J.C. DE - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen. 's-Gravenhage 1820, 253 p., geïll., met o.a. twee `geschiedkundige geslachtlijsten der Evertsen'.
34021: JONGE VAN ELLEMEET, GUILIELMUS CORNELIUS MARIUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de minore aetate, noxiam et poenam vel tollente vel minuente [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1839
35320: JONGE, J.A. DE - Van geval tot getal Amsterdam Scheltema & Holkema 1969
27802: JONGE, J.C. DE - Over den oorsprong der Nederlandsche vlag, 's-Gravenhage 1831, 78 pag., orgineel bedrukt papieren omslag.
34534: JONGE, MARINUS JAN DE, UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale sistens diplomata quaedam Zelandica Utrecht A. van Paddenburg 1778
23672: JONGE, J.K.J. DE - Examen d'une notice et de souvenirs biographiques du comte van der Duyn et du baron de Capellen publiés par le baron C.F. Sirtema de Grovestins, Den Haag, Belinfante, 1852, 30 pag.
23693: JONGE, J.C. DE - Verhandeling over den oorsprong der Hoeksche en Kabeljaauwsche twisten, Leiden 1817, 299 pag., gebonden in halfleren band. Goed exemplaar.
5670: JONGEJEUGD, R. - Het geslacht Jongejeugd, Alkmaar 1980, 64 p., geïll., [Westfriese Geslachten XVI]
51727: JONGENEEL, J.C., - Grepen uit de geschiedenis van de gemeente [ Kockengen ] , 2e druk, Kockengen 1979, 135 pag., geïll.
33647: JONGENEEL, JACOB - De opbouw der geschiedkunde naar den eisch onzer dagen.
19579: JONGEWAARD JR, S. - Aanspraaken gedaan zo ter verlaating van het oude, als ter intreede en inwying van het nieuwe Rechthuis te Westzaan, den 13 February anno 1783.
32987: JONGH, CHRISTIANUS JOANNES DE, UIT ZALTBOMMEL - Dissertatio juridica inauguralis, de adeunda et repudianda hereditate, ex jure hodierno [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
34238: JONGH, CONRADUS ALEXANDER DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de pactis secundum juris, praesertim naturalis, principia [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
53446: JONGH, G.T.J. DE, E.A. - De misdadige jeugd in het havenbedrijf. Verslag uitgebracht aan de Vereeniging Pro Juventute te Rotterdam, Rotterdam, W.L. Brusse [1904].
35306: JONGH, JANI JACOBI DE , UIT ENKHUIZEN - Commentatio de quaestione ab ordine theologorum [.....] 1827
40627: JONGH, G.J. DE - Le port de Rotterdam, 6e/7e edition, Rotterdam 1903/1906, 31 pag., geïll.
4099: JONGH, G.J.W. DE - Beschrijving van een verzameling stukken afkomstig van het geslacht Mackay van Ophemert en van leden van aanverwante geslachten. 's-Gravenhage (ARA), 1967, 313 p., geïll.
53606: JONGH, T.J. DE - De brand. Het proces Van der Lubbe, door mr. T.J. de Jongh, Amsterdam, A. Blitz, [1934].
15451: JONGHE, BERNARD DE - Desolata Batavia Dominicana, seu descriptio brevis omnium conventuum et monasteriorum sacri ordinis praedicatorum ... Gent: A. Graet, 1717.
49866: JONGHE, PROF. DE, - Waterloo in drie zangen, 3e druk, Dordrecht, Revers, 1865, 34 pag., ing.
60243: JONGKIND, JOHAN BARTHOLD (1819-1891) - View on the town of Massluis
34239: JONGSTRA, ANNE FRANCISCUS, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis sistens praecipua argumenta, quibus varias de fundamento civitatis et imperii civilis sententias defenderunt aut impugnarunt scriptores [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1833
31026: JONKER, J.L. EN C.P.M. LEURS - Tafel der afstammelingen van Jan Boykema en Courtjen Rijpkes, in leven echtelieden, landbouwers te Vierhuizen.
58807: JONKER JR., W., - Jhr. Mr. P.J. Elout van Soeterwoude herdacht, Rotterdam 1906, 23 pag.
51409: JONKER, J. EN W. VOGEL, - Algemene grafische kennis. A.G.S. cursus 17 lessen, gebonden, ca. 400 pag., geïll.
31708: JONKER, A.J.TH. - Persoonlijk geloofsleven en theologische studie [...] Groningen P. Noordhoff Groningen
1309: "JONKERS, E.J.; TH.P.E. DE KLERCK EN A.F. MELLINK (RED.)" - Gymnasium Winschotanum. Gedenkboek bij het 125-jarig jubileum 1832-1957. Geb., geïll., 140 p.
60781: JONSON, THOMAS (FL. C.1763 - C.1770) - The Italian bird catcher
60831: JONXIS, PIETER HENDRIK (1757-1843) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
19457: JOOSSE, J.L. - Scoone dingen sijn swaere dingen. Een onderzoek voor de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw.
55080: JOOSTENS [= JUSTUS], PASCHIER - De alea libri duo. Amsterdam, L. Elzevier, 1642.
37072: JOOSTING, J.G.C. EN S. MULLER HZN. - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen , 7 delen ( acht afdeelingen ), 's- Gravenhage 1906-1924, gebonden in 7 geheel linnen banden. Mooi exemplaar.
3203: JOOSTING, J.G.C. - De `clapper' der Calkoens. Haarlem 1902, 24 p., geb. (los in band).
1319: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch plakkaatboek, deel I, 1412-1633. Leiden 1912, 438 p.
1317: JOOSTING, J.G.C. - Het huis-archief van Batinge. Leiden 1910, 464 p.
1318: JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven, berustende in het depot van 's Rijks archieven in Drente. Leiden 1910, 146 p.
1316: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën [in Drenthe]. Leiden 1910, 146 p.
1313: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der besturen in Drenthe van het Ned. herv. Kerkgenootschap. Leiden 1907, 89 p.
1314: JOOSTING, J.G.C. - De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente. Leiden 1909, 817 p.
1312: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der heerlijkheid Ruinen. Leiden 1907, 134 p.
1311: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van de schultengerechten in Drente. Leiden 1907, 140 p.
1310: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge. Leiden 1906, 349 p.
1315: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van Kerspelen en Marken [in Drenthe]. Leiden 1910, 172 p.
3869: JORDAAN - D. Jordaan & Zonen's Textielfabrieken N.V. Haaksbergen 1781-1956. Gedenkschrift. [Haaksbergen 1956], 36 p., geïll.
30758: JORDAAN, L.J. - 100 jaar spotprent, A.O. reeks nr 700, 16 pag., geïll.
30756: JORDAAN, L.J. - Aan den Loopenden band. Dertig drama's in zakformaat, 2 delen, Amsterdam, Bigot & v. Rossum, geïll, oblong in ringband.
30480: JORDAAN - Aan den loopenden band. Dertig drama's in zakformaat, 2 delen, Amsterdam z.j., oblong, ringband.
30888: JORDAN, J.W. - Colonial and revolutionary families of Pennsylvania. Genealogical and personal memoirs, 3 volumes, Baltimore 1978, { reprinted after the original edition of 1911 ), 1706 pag, bound in 3 linen bindings, good copy.
33329: JORDENS, GERHARDUS EISSO, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu ex patria potestate [...] Deventer J. de Lange 1837
34241: JORDENS, HENRICUS GULIELMUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis de fine civitatis [...] Deventer J. de Lange 1830
34240: JORDENS, ERNESTUS ANTONIUS, UIT DEVENTER - Dissertatio historico-juridica inauguralis de juris provincialis transisalaniae fontibus [...] Deventer J. de Lange 1843
61262: GILDE VAN ST-JORIS - Diploma for Gravin van der Stegen de Putte by the Soeverein Gilde van St-Joris in the city of Gent, accepting her as Eerde Conferes.
33330: JORISSEN, THEOD. - Historisch leven. Toespraak bij de opening der historische lessen [...] Haarlem Erven F. Bohn 1872
271: JORISSEN, TH. (UITG), - Memorien van mr. Diderik van Bleyswijk, vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van Babylonienbroek, Raad in de vroedschap, burgemeester van Gorinchem, enz., enz. 1734-1755. Utrecht 1887, 313 p. Goed gebonden exemplaar
57813: JORISSEN, W.P. (RED.), - Pasteur-nummer van Chemisch Weekblad dd. 25-11-1922, pp. 501-536, geïll.
26161: JORISSEN, TH. - Historische studiën, 2e druk, 6 delen Haarlem 1893-1894. Hierbij: Historische Karakters 2 delen en Historische Bladen 3 delen. Totaal 11 delen, uniform gebonden in half linnen.
40637: JORISSEN, A.P.G. E.A. - De Oude en de Nieuwe kerk der Remonstrantsche-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Gedenkboek t.h. aan 16 en 23 mei 1897, Amsterdam 1897, 98 pag., geïll.
40488: JORISSEN, TH., - De patriotten te Amsterdam in 1794, Amsterdam 1874, 195 pag.
35660: JORRITSMA, ANDREAS JOHANNES, UIT SNEEK - Bijdrage tot de statistiek van het carcinoma uteri Hilversum Gebr. Wolff 1902
43126: JOSEPHUS, FLAVIUS / J. BASNAGE - [1] Alle de werken van Flavius Josephus. Amsterdam, M. Schagen, 1732. [2+3] Jacob Basnage, Vervolg op Flavius Josephus of Algemene historie der Joodsche naatsie. 2 delen, Amsterdam, Onder de Linden, Delft, Boitet, 1726-1727.
42449: JOSEPHUS, FLAVIUS - Hooghberoemde joodsche historien ende boecken, noch Egesippus vande ellendighe verstoringe der stadt Jerusalem. Amsterdam, Dirck Pieterszoon [Pers], 1611.
55203: JOSI, C. NAAR C. V. CUIJLENBURG - Prent: 'Maria Antoinette ondergaat het vonnis des doods, den 16den October 1793. II D bl. 108'. Stippelgravure door C. Josi, 1798, naar C. van Cuijlenburg, tonende Marie Antoinette op het schavot, geleid naar de guillotine.
17329: JOSSELIN, PETRUS GODEFRIDUS (PREDIKANT TE VEGHEL EN ERP) - [Hebreeuws] Dat is, De heere is vrede, of te gedenk- en dank-altaar, wegens de te Aken op den 30 October 1748 geslotene vrede [...] op den Algemeenen Dank- en Bede-dagh van den 11 Juny 1749 opgerigt Gode, Gorinchem, N. Goetzee, 1750, 4°: (10) + 42 p.
7863: JOUBERT, J. - Les armoiries de la République Sud-Africaine.
1320: JOUBERT, PIERRE - Les lys & les lions. Parijs 1947. Geïll., groot 4°: 36 p.
1321: JOUFFROY D'ESCHAVANNES, M. - "Armorial universel précédé d'un traité complet de la science du blason, et suivi d'un supplément. 2 dln. Parijs 1844-1848. Gebonden (in half marokijn), geïll.; 387, 451 p."
37667: JOURDAIN, M. - Old lace, a handbook for collectors, London 1908, 121 pag., ill. Hardback. (ex-library copy with stamps and stickers. Spine damaged.)
23945: JOUVENCY, JOSEPH DE - Appendix de diis et heroibus poeticis, ou abrégé de l'histoire poètique. Parijs 1804, 12o , 168 pag., geheel perkament beschreven met oud-schrift.
24965: JOUY, VICTOR J.E. DE - L’Hermite de la Chaussée-d’Antin, ou observations sur les moeurs et usages Parisiens au commencement du 19e- siècle.
8503: JOUY, VICTOR JOSEPH ETIENNE - Vervolg van Den kluizenaar van de Chaussée-d'Antin (een voornaam oord van Parijs), of Opmerkingen over de Parijsche zeden en gebruiken, in het begin der negentiende eeuw. Vertaald uit het Frans. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1814.
47331: JOUY, ETIENNE DE, - L'hermite de la Guiane ou observations sur les moeurs et les usages francais au commencement du 19e siecle, 3 volumes, Paris 1816-1817, 361+334 +345 pag. (vol 1 in 2nd. edition).
56625: JOUY, E., - Belisaire. Tragedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Wahlen, 1819, 70 pag.
53451: JOUY, E. / A. JAY - Les Hermites en prison, faisant suite aux observations sur les moeurs et les usages Francais au commencement du 19e- siecle, 2e ed., 2 delen, Parijs/Londen 1823.
49795: JOUY, E., - Sylla, tragedie en cinq actes, 2nd. edition, Paris 1822, 27+79 pag., original paper covers, uncutt copy.
60914: JUAN AND FRANSISCO PEREZ, COGOLLUDO, GUADALAJARA, COURT VALLADOLID - "Patent of nobility (""Real Ejecutoria de Nobleza"") comprising a judgement of the court of Valladolid, confirming the noble status of Don Juan and Don Francisco Pérez of Cogolludo, province of Guadalajara, Spain. "
24920: JUAN, DON GEORGE & DON ANTONIO DE ULLOA - Historische reisbeschryving van geheel Zuid-America, gedaan op bevel des Konings van Spanje,
22998: JUDAICA, JONAS DANIEL MEYER, ARNHEM - "Prijsboek met stempels van Arnhem op vóór- en achterplat van de perkamenten band. Met prijs ten name van ""Jonae Meijer"" d.d. Arnhem 16-3-1789, gesigneerd door rector D.A. Jacobi en curatoren (Van Hem en Van Eck?) van het Arnhems gymnasium."
35574: "JUGLERUS, MARTINUS, UIT PEGAU; PRAESES: ROEHRENSEEN, CHRISTIAN" - De prudente diffidentia [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1706
3871: JULIUS, J. EN S. - Genealogie Julius (Simens). Groningen [1955], 93 p., geb., geïll.
8505: JÜNGER, J.F. - De hedendaagsche trant. Blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leiden, P.H. Trap, 1792.
15457: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 12 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. 2e druk. Londen: A. & C. Black, 1908.
15458: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 8 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. Londen: A. & C. Black, 1920.
15456: JUNGMAN, BEATRIX EN NICO - Peeps at many lands. Holland, by Beatrix Jungman, with 12 full-page illustrations in colour by Nico Jungman. Londen: A. & C. Black, 1907.
36282: "JUNGSCHULTZ, JOHANNES SIGISMUNDUS, ALIAS NEODICUS DE ROEBERN, UIT ELBINGEN; PRAESES: WOIT, JACOB" - De incrementis studiorum per Polonos ac Prussos Leipzig Breitkopf 1723
59630: JUNGWIERTH, FRANZ XAVER (1720-1790) AFTER PIAZZETTA, GIOVANNI BATTISTA (1683-1754) - Head of a Boy
1322: JUNIUS, JAN H. - Heraldiek. Amsterdam: Fredrik Muller, 1894. Geb., 369 p.
59159: JUNIUS, J.H., - Heraldiek, Amsterdam: Frederik Mulle & Cie, 1894. 369 pp.
17330: JUNIUS, F.J.J.A. (PREDIKANT TE TIEL) - Leerrede over Genesis 5, 5c, uitgesproken den 14-12-1847 na het overlijden van Pieter van der Willigen, emeritus predikant te Tiel, Tiel, A. van Loon , 1848, 8o:(6) + 17 p.
35291: JUNIUS, FRANCISCI JANI JACOBI ALBERTI, UIT LEIDEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine theologorum [.....] 1833
42828: JUNIUS, HADRIANUS - Batavia, in qua praeter gentis (...). Dordrecht, V. Caimax [colophon: J. Braat], 1652.
42485: JUNIUS, HADRIANUS - Batavia. [Leiden], off. Plantiniana apud F. Raphelengium, 1588.
42079: JUNIUS, HADRIANUS / C. VAN ARCKEL - Animadversa ejusdemque de coma (...) ex bibliotheca Corn. van Arckel. Rotterdam, J. Hofhout, 1708.
3857: JURRY, J.E.J. - Fragment uit de afstammingslijsten van het geslacht Jarry-Jurry, Hoek (Zeeland) en Fragmenten uit de afstammingslijsten van het geslacht Brehen-Meyer. 's-Gravenhage 1969-1970, 8 en 3 p., gestencild.
3858: JURRY, J.F.J. - Genealogie van het geslacht Jarry, branche de Hollande, van 1415 tot 1959. 's-Gravenhage 1958, 33 p., gestencild.
27400: JUST DE LA PAISIÈRES, G.A.A. ( RED. ) - Industrieel Nederland. Deel II ( van 3 ), Haarlem 1921, 429 + 386 pag., geïll., geb. ( bibliotheek stempels etc. ). Prijs per deel 90 euro. Beschrijving van industriele- en handelsondernemingen.
5673: JUST, E.W. - Aus dem Leben unserer Vorfahren. Eine familiegeschichte, Leipzig 1939, 160 p.
42406: JUSTINIANUS I, BYZANTIJNS KEIZER - Institutiones. Amsterdam, Elsevier, 1664.
42408: JUSTINIANUS, KAISER / GOBLER, JUSTIN - Institvtiones imperiales latinogermanicae. Die vier Bucher institvtiorvm Keisers Justiniani, der jugent im Keiserlichem rechten zum anfang und underwisung geschreben, met fleiss verteutscht durch D. Justinum Goblerum. Koln, Quentel und Calenius, 1565.
55440: EX AMORE JUSTITIAE - Ter beschaminge van het snood gedrag, gehouden in 't faamrovend lasterschrift geintituleert: Op de herstelling van den heer R.F. v. W. Z. pl., z. j. [ca. 1750]. gedicht, ondertekend: Ex amore justitiae.
26647: JUTEN, W.J.F. E.A. (RED.) - Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrantsche geschiedenis en volkskunde, Jrg. 15 (1908) t/m Jrg. 25 (1918), 11 delen gebonden in uniforme half linnen banden. Goed exemplaar.
7967: JUTEN, G.C.A. - De parochiën in het Bisdom Breda, Dekenaat Breda 2.
20078: JUTEN, A.J.L. E.A.(RED) - Van Jut tot Juten, [familieblad] jrg 1, nr 1, 2 en 3/4, (1935-1936), 28 pag.
4134: JUTEN, W.J.F. - Het groot-hertoglijk huis Mecklenburg. Bergen op Zoom 1901-1902, 194 p., geb., geïll.
1326: JUTEN, G.C.A. - Cartularium van het Begijnhof te Breda. ['s-Hertogenbosch], 1910. Geïll., 45+312 p.
1327: JUTEN, W.J.F. - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche katholieken uit vroeger en later tijd. Eerste serie en tweede serie. Bergen-op-Zoom [1907]-1910. 200 staten met registers. Geb., oblong.
43372: JUTEN, G.C.A. - Beschrijving van Bergen op Zoom en omstreken, met beschrijving van Tolen door J.C. Overvoorde, 's-Hertogenbosch, z.j., 96 pag., geïll., geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
42645: JUVENALIS, D. JUNIUS - Satyrae. Amsterdam, D. Elzevier, 1671.
8509: "JUVENALIS, DECIUS JUNIUS; JAKOB ZEEUS (VERT.)" - Derde berispdicht. In Nederduitsche vaerzen toepasselyk uitgebreid, en met aantekeningen voorzien. 2e druk. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1712.
8508: "JUVENALIS, DECIUS JUNIUS; AULUS PERSIUS FLACCUS" - Alle de schimpdichten van Decius Junius Juvenalis en A. Persius Flaccus, door verscheide dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht. Haarlem, Wilhelmus van Kessel, 1709.
33770: JUYNBOLL, THEODORUS GUILIELMUS JOHANNES - Oratio de codicum orientalium, qui in academia Lugduno-Batava servantur, bibliotheca [...] Leiden E.J. Brill 1854
33771: JUYNBOLL, THEODORUS GUILIELMUS JOHANNES - Oratio de praecipuis progressibus, quos literae semiticae hoc ipso decennio fecerunt [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1845
33333: JUYNBOLL, THEODORUS GUILIELMUS JOHANNES - Oratio de hodierna studii linguarum orientalium conditione [...] Franeker G. Ypma 1832
20921: JUYNBOLL, W.R. - Het komische genre in de Italiaansche schilderkunst gedurende de 17e en de 18e eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de caricatuur. Leiden 1934, 241 pag, ( dissertatie met los katern stellingen ).
34829: JUYNBOLL, THEODORI GUILIELMI IOANNIS - Oratio de hodierna studii linguarum orientalium conditione 1831
17331: KAAKEBEEN, D.M. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Leerredenen over grootere en kleinere afdeelingen uit het boek van Job, Amsterdam, W. Willems, 1835, 8°: 14 + 144 p.
23132: KAARS, DIAKONIE AMSTERDAM - "Album ""1876-1901: Ter herinnering aan zijnen 25-jarigen wel volbrachte dienst als diaken te Amsterdam"" bij N.H. Gemeente, voor Willem Kaars, d.d. 26-2-1901, fraai leren album, 4°, 14 p."
32743: KAATHOVEN, JANUS VAN, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale de homicidio secundum codicem poenalem [...] Leiden Brill 1860
59706: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL), PUBLISHED BY ROBERT, NICOLAS (1614-1685) - Landscape with figures
59547: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL) - Landscape with figures
59554: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL) - Landscape with figures
59555: KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL) - Landscape with figures / Apollo kills Coronis
58936: KACHEL, J.W.F., NAAR EEN FOTO VAN M. VERVEER, - Lithografie, 33x26cm, uitgegeven door J.D. Steuerwald. Prent van Plein 1813.
57668: KACHELE, J., - Der Mormonismus nach seinem verkehrten wesen und seinen schadlichen wirkungen. Drei vortrage, Tubingen 1882, 4+92 pag.
37423: KAEMMERER, J.J. - Zedenkundige lessen voor jongelingen uit het Hoogduitsch, Amsterdam, Kuyper en Van Vliet 1792, 16 + 264 pag., half leer.
42119: KAEMPFER, ENGELBERT - Histoire naturelle, civile et ecclesiastique de l'empire du Japon, translated from the English by J.G. Scheuchzer. 3 volumes, Amsterdam, Uitwerf, 1732.
36333: "KAERGEL, JOHANN PAUL, UIT SCHNEBERG; PRAESES: BOHN, JOHANN G." - De igne gentilium sacro in Israelitarum sacra injurio Wittenberg Gerdes 1718
36359: "KAHN, GEORG RUDOLPH VON, EQUES MISNICUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH,C.S." - De antiqua Saxonum dignitate ex antiquis Saxoniae monimentis Wittenberg Schroedter 1698
35115: KAISER, FREDERICI - Enarratio fatorum academiae Lugduno-Batavae 1857
58907: KAISER, J.W., - Willem II. Geboren 6 december 1792. Koning der Nederlanden 7 october 1840, ingehuldigd 28 november 1840, overleden te Tilburg 17 maart 1849. Ets en Gravure, 41x30cm.
55804: KAISER, J.W. - Prent: 'Prins Willem de Eerste, Antwerpen 18 Maart 1582', staalgravure door J.W. Kaiser naar N. Pieneman, uitgave Ver. Bev. Beeldende Kunsten, druk J.F. Brugman, Amsterdam.
32532: KAISER, F. - Het wezen en de eischen van de populaire voordragt der natuurkundige wetenschappen, en meer bepaaldelijk van die der sterrekunde. Eene toespraak gehouden bij de heropening der academische lessen [...] Amsterdam J.C.A. Sulpke 1853
55748: KAISER, J.W. - Prent: 'Grimoald vermoord' [d.d. april 714]. Staalgravure door J.W. Kaiser naar R. Craeyvanger.
59044: KALBFLEISCH, P., - Jaarboekje voor de stad Haarlem, de 23e jaargang, Haarlem, Kleynenberg & Co, 1913, geb., geïl., 817 pag.
3876: KALDENBACH, JOS - Het geslacht Kaldenbach, deel I, tak A. Alkmaar 1985, 721 p., geïll. Met losse `stamboom'.
56136: KALENDER, - Der Wurttembergischen Ritterschaft St. Georgen-Verein. Wappen-kalender fur das Jahr 1900. Chromolitho, 33 x 44 cm.
56030: KALENDER - Calendrier Heraldique Vaudois, Lausanne, Payot, (28) pag., geïll. Price each € 18.
1808: MÜNCHENER KALENDER - Münchener kalender für das Jahr 1895, 1896, 1898 bis 1919, 1921, 1923 bis 1929. Geïllustreerd met wapens in vierkleurendruk door Otto Hupp, gedrukt door Dr. M. Hüttler te München voor het Central Verein für Kirchenbau in München. Voorbeeld van drukwerk der zgn. `Münchener Bewegung' der jaren tachtig. Prijs per stuk:
1807: MÜNCHENER KALENDER - Münchener kalender für das Jahr 1885 t/m 1935. Geïllustreerd met wapens in vierkleurendruk door Otto Hupp, gedrukt door Dr. M. Hüttler te München voor het Central Verein für Kirchenbau in München. Voorbeeld van drukwerk der zgn. `Münchener Bewegung' der jaren tachtig. complete set van 51 jaargangen van 32 à 36 pp. ieder. Zeer fraaie exemplaren in vier portefeuilles. Met de veelal ontbrekende uitvouwbare bijlagen in de jaargangen 1889 t/m 1893 en met de originele groene ophangbandjes.
56021: KALENDER - St. George's Kalender, Westminster, A. Constable, 28 pag., geïll. Prijs per deeltje € 24.
56027: KALENDER - Deutscher Kalender, Berlin, 4o, 32 pag., geïll. Prijs per deeltje € 38.
56028: MUNCHENER KALENDER, - Munchener Kalender, fur das Jahr 1886 t/m 1934. 49 van de 51 jaargangen per stuk ca. 30 pag., geïll. door O. Hupp e.a.
37652: KALF, JAN - Catalogus van de textiele kunst, weefsels, gobelins, tapijten, borduurwerk, in het Nederlandsche Museum voor geschiedenis en kunst, Amsterdam 1903, 27 + 100 pag., geïll.
19303: KALF, JAN - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Noord-Brabant. Geïllustreerde Beschrijving, 1e stuk: de voormalige Baronie van Breda.
30656: KALFF JR., G - Een levenbeschouwing: P.H. van Moerkerken in zijn werk, Amsterdam 1926, 183 pag.
1357: KALFF, J. - Aan de leden van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Krommenie 1946. 4°: 2 p.
6683: KALFF, G. - Opkomst, bloei en verdwijning van de hofnar. Ingenaaid, 184 pag.
25818: KALFF, M. E.A. - In 't Oumanhuis. Kijkjes op de tentoonstelling, Amsterdam 1876, 106 pag., half linnen, geïll. met 7 litho's van P.A. Schipperus met oude interieurgezichten.
3877: KALFF JR., G. EN J. KALFF J.A.ZN. - De familie Kalff, stam- en geschiedboek. Amsterdam 1950, 249 p., geb., geïll. Niet in de handel.
34023: KALFF, JACOBUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de rei vindicatione in rebus mercatoriis [...] Utrecht K.J. Gieben 1843
4423: KALFF, G. - De illustere baronnen De Petersen. Bijdrage tot de geschiedenis van het Amsterdams Patriciaat en van de West-Indische Compagnie. Amsterdam 1952, 207 p. offset. Niet in de handel.
22375: KALLIGRAAF, HOEVE - Gekalligrafeerd adreskaartje met de tekst “Dirk Hoeve E.K. Meester. Begonnen pr. May 1741” in versierde rand, met tekeningetje van man die met ganzenveer schrijft, ca. 10x8 cm, manuscript.
4051: KALMA, J.J. - Bibliografie betreffende Thet Oera Linda Bok. Leeuwarden 1956, 61 p.
1358: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende. Leeuwarden 1955. Geb., 416 p.
19266: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden.
26247: KALMA, D. - De Fryske skrifte-kennisse ten 1876-1897. Dokkum 1939, 237 pag., geb., geïll.
43616: KALSHOVEN, A - De diplomatieke verhouding tusschen England en de Republiek der Vereen. Nederlanden 1747-1756, 's-Gravenhage 1915, 268 pag., geb.
1361: KAM, J.G. - Waar was dat huis in de Warmoesstraat? Amsterdam 1968. Folio, geb., geïll., 512 p.
36102: KAM, BENJAMIN JAN, UIT HELMOND - Meretrix en medicus Zwolle Geert Groote 1983
22314: KAMERLING ONNES, HARM - "Twee brieven van Harm Henrick Kamerling Onnes. De eerste d.d. 5-11-1932 aan A. Plasschaert over een tentoonstelling. Hij heeft afspraken met de Leidsche Kunstvereeniging en moet Kleykamp afzeggen; de tweede d.d. Sousse, Tunesië 19-11-1938 aan “Oom Jan” en “tante Marie”, manuscripten, 3 p."
38231: KAMERMANS, J.P. - Inventaris van het archief van de familie van Linden van den Heuvel, Vlaardingen 1956, 68 pag., gestencild.
53056: KAMMEN, S.O. VAN - Lotgevallen van wijlen de wel geboren heeren Hans Paul Christoffel van Echten en deszelfs kleinzoon Paul Daniel Visser van Echten, overleden te Leeuwarden en Surhuisterveen. Door S.O. van Kammen, executeur testamentair. Groningen, J.H. Bolt 1836. [met:] Aanhangsel der lotgevallen ..., z. pl. 'Voor rekening van den auteur', 1837.
36940: KAMMERL, C - Der Fächer. Kunstobject und Billetdoux, München 1989, 251 pag., geb., geïll., met stofomslag.
4274: KAMP, J.J. VAN DE - Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau. Assen 1980, 284 p., geb., geïll.
17332: KAMP, NICOLAAS (PREDIKANT TE ZUTPHEN) - Morgen- en avondoverdenkingen voor elken zon- en feestdag van het jaar, Leeuwarden, L.G.L. Hoekstein, 1891, 8°: 275 p.
51863: "KAMPEN, N.G. VAN;" - Levens van beroemde Nederlanders sedert het midden der 16de eeuw, Haarlem 1838.
52051: KAMPEN, N.G. VAN, - Geschiedenis van de Fransche heerschappij in Europa, 8 delen, 's-Gravenhage, Allart 1815-1823.
32907: KAMPEN, SIMON CHRISTIAAN VAN, UIT DELFT - De Rotterdamse particuliere scheepsbouw in de tijd van de Republiek. Proefschrift ..... Assen Born 1953
15461: KAMPEN, N.G. VAN - Staat- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, of der XVII Nederlandsche provincien, benevens het groot-hertogdom Luxemburg. 2de vermeerderde druk, met eene geheel nieuwe kaart. Haarlem: F. Bohn, 1827.
15463: KAMPEN, N.G. VAN - "Vues de la Hollande et de la Belgique, dessinées par W.H. Bartlett Esq, avec une description historique et topographique par le professeur K. (sic) G. van Kampen, of Amsterdam, traduit par I. de Cazes. Londen: G. Virtue; Parijs: Ferrier, [1837]."
16437: KAMPEN - Kampen. Geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden, door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Kampen, Van Hulst, 1878, 146 p.
16438: KAMPEN - Merkwaardigheden van Kampen. Een gids voor de Congresbezoekers door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Kampen, Van Hulst, 1878, 74 p.
16439: KAMPEN - Kampen’s heden en verleden, door E.D.J. de Jongh Jr, Zwolle, Rivière & Voorhoeve [1904], 88 p.
16440: KAMPEN - Kampen. Uitg. V.V.V., Leeuwarden, Alta, 1948, 88 p.
42454: KAMPEN, N.G. VAN - Afrika en deszelfs bewoners [= De Aarde en hare bewoners volgens de nieuwste ontdekkingen (...) ten vervolge op E.A.W. Zimmerman]. 3 delen, Haarlem, Bohn, 1828-1829.
8513: "KAMPHUIZEN, D.J. (VERT.); FRANZ IGNAZ HOLBEIN" - Klaartje en Jacob, of Zijne mouw verraadt hem! Blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
8514: KAMPHUYZEN, D.J. - Het embargo opgeheven. Dichterlijke gedachte uitgesproken door mevrouw A.M. Kamphuyzen, geb. Snoek. In den Schouwburg in de Amstelstraat, den 11 Junij 1833. Amsterdam, C.M. Ferrari, 1833.
32377: KAN, ADAM HUBERT MARIE JOSEPH VAN, UIT MAASTRICHT - Bezitsverhoudingen. Proefschrift [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1913
53460: KANAAR, ANTONI EN MARINUS - Iets ter nagedachtenis, of nagelatene schriften betreffende het leven en sterven van Antoni Kanaar, den 25 Juny 1821 met den dood gestraft te Middelburg in Zeeland, gedeeltelijk door hem zelven beschreven en, op begeerte van onderscheidene vrienden, in het licht gegeven door deszelfs vader Marinus Kanaar. Middelburg, J. Moens, 1821.
36290: "KANDLER, JOHANN FRIDERICUS, UIT SCHWARZENBURG; PRAESES: PROELE, IMMANUEL" - Quid sit honeste vivere..... dissertatione posteriori Leipzig C. Gotze 1704
31868: KANNES, JOLLES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de munere consulum mercaturae gratia in exteris terris constitutorum [...] Amsterdam S. de Grebber 1826
59415: KANTEBEEN, VOS, KLEEREKOPER. - Archivalia betrekking hebbend op Johannes Hendrik Pieter Vos, gehuwd met C.H. Kantebeen. Hij bezocht waarschijnlijk het Gymnasium Camphusianum te Gorinchem en overleed blijkens rouwkaart op 66 jarige leeftijd op 19-9-1887 te Hilversum, Geboortekaartje (Bussum, 18 maart 1952) van zijn dochter Margaretha Elisabeth Vos, later gehuwd met Sandy Kleerekooper. Verhuisbericht van gezin Kleerekoper naar Dorpsweg 35 te Maartensdijk. Sinterklaasgedicht (handgeschreven) dd 5-12-1968 en 9 familiekiekjes (jaren '50 en '60). Voorts rapportboekje van J. Vos (geb. 17-11-1921), Openbaren jongensschool te Gorinchem (1930/1933) (beschadigd) en Kitty Kantebeen Openbare ULO te Gorinchem (beschadigd). M14707
43212: KANTER, J. DE - Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14 en 15 Januarij 1808. Middelburg, Abrahams, 1808. 8 + 118 pag.
35276: KANTER, HUBERTI PHILIPPI DE, UIT ANNA TER MUIDEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine theiologico [....] 1822
5677: KAPPELLE, D. - Genealogie van de familie Kappelle. Van voorouder tot nazaat 1565-1997, Amsterdam 1997, 148 p., geïll.
31705: KAPPEYNE VAN DE COPELLO, J. - Prolusio scholastica [...] in memoriam [...] Abrahami van Bemmelen [...] 's Gravenhage J. Allart en Co. 1822
17333: KAPTEIJN, W. (PREDIKANT TE COEVORDEN) - Leerrede over II Cor. 4: 3,4, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.67-82
17334: KAPTEIJN, W. (PREDIKANT TE COEVORDEN) - Leerrede over ps. XLII: 6, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bor, 1866, 8°: pp.243-260
22422: KARDOES, VAN HAMEL - Extracten uit de registers der Burgerlijke Stand te Amsterdam en Hilversum betr. het echtpaar Maurits Kardoes en Petronella Johanna Wilhelmina Hamel, 16 stukken, deels gedrukt.
53463: KAREL, KEIZER/J.F. LUDOVICI/J. HENICH - Caroli quinti romanorum imperatoris invictissimi constitutiones criminales, vulgo Peinliche Halsgerichts-Ordnung, cum notis practicis Jac. Friderici Ludovici (...) nec non Johannis Henichii, Halle-Maagdenburg, Renger, 1716.
41470: KARELS, K - Van Zeeuwse Zonnemare's een gulle Godebert, tweede ontwerp, Middelburg 1993, ca. 100 pag., getypt.
35467: "KARG, FRIEDERICUS, UIT EILENBURG; PRAESES: FISCHER, JOHANN HEINRICH" - Stoicos apatheias falso suspectos [...] Leipzig Jo. Andr. Zschau 1716
42198: KARMARSCH, K. EN FR. HEEREN - Technologisch woordenboek of volledige handleiding voor alle takken van fabriekwezen en volksnijverheid. 3 delen, Gouda, van Goor, 1861.
31908: KARNEBEEK, HERMANUS PETRUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen economico-politicum inaugurale de distributione et forma praediorum [...] Leiden A.W. Sijthoff 1854
17335: KARRES, D.J. (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De troost van het overblijfsel, leerrede [...] uitgesproken in de Groote Kerk te 's Gravenhage 18 October 1896, 's Gravenhage, W.A. Beschoor, [1896], 8°: 24 p.
35862: KARSEBOOM JR, FRANS FREDERIK, UIT AMSTERDAM - Stellingen....... Leiden Somerwil 1875
31866: KARSEBOOM, FRANCISCUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juris gentium et publici de navium detentione, quae vulgo dicitur embargo [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1840
32726: KARSEBOOM, FRANCISCUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juris nautici inaugurale de navium detentione, quae vulgo dicitur embargo [...] Amsterdam C.A. Spin 1840
33585: KARSSEBOOM, JACOB, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridico-politica inauguralis de jure summi imperantis circa sacra [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1756
33584: KARSSEBOOM, HIERONYMUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, de familiae erciscundae judicio [...] Leiden Johannes van der Linden 1728
35020: KARSTEN, SIMONE - De tetralogia tragica et didascalia Sophoclea. Lectio habita in Instituti Reg. Belg. , classe tertia. Amsterdam J. Muller 1846
53990: KARSTENS JR, J. / F. DE RUIJTER - Summum Jus Summa Injura. Onthullingen bij Open Brief door J. Karstens Jr. en F. de Ruijter, directeuren der Ned. Onderlinge Vee-Assurantie My. te Leiden, aan mr. D.S. van Emden, advocaat en procureur te 's Gravenhage, betreffende de zaak van Dirk Meijer, landbouwer te Voorschoten, tegen Jacobus Johannes Duijnstee, grondeigenaar en mede-erfgenaam der miljoenen-nalatenschap van wijlen mevr. de wed. Roeloffs geboren Lammers, wonende te 's Gravenhage. [Leiden, 1881].
1373: KASDORP, J.E. - Protocollenregister, register van de protocollen der notarissen die in de periode 1916-1984 in Nederland in functie waren. 2e druk, Amsterdam 1985. 214 pag.
47103: KASTEELE, R.P. VAN DE, - Korte handleiding ter bezigtiging der verzameling van zeldzaamheden in het Koninklijk Kabinet op Mauritshuis in 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, Bakhuyzen [1825] 30 pag., (762 nummers).
59295: KASTEELE, VAN DE JOHANNES, - Het auteursrecht in Nederland, academisch proefschrift ter verkrijging van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Leiden op gezag van de rector magnificus G.D.L. Huet door Johannes van de Kasteele, Leiden, P. Somerwil 1885, 207 pp.
8520: "KASTEELE, PIETER LEONARD VAN DE (VERT.); FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK; CHRISTOPH MARTIN WIELAND" - Oden van Klopstock en Wieland. Vertaald uit het Duits. Haarlem, A. Loosjes, 1798.
8524: KASTEELE, JACOB CAREL VAN DE - Nagelatene gedichten. Den Haag, J.P. Beekman, 1836.
8518: KASTEELE, PIETER LEONARD VAN DE - Gezangen. Utrecht, Wed. J. van Terveen en Zoon, 1790.
32706: KASTEELE, JACOBUS CAROLUS VAN DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale, sive excercitationes quaedam de ultimis voluntatibus rite interpretandis [...] Leiden L. Herdingh 1801
43515: KASTEELE, A. A. V.D. - Korte inleiding ter bezigtiging der verzameling van zeldzaamheden in het Koninglijk Kabinet op het Mauritshuis in 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, z.j., 32 pag
43159: KASTELEIJN, P.J. / MACQUER - De zijdeverwer, naar het Fransch van den heere Macquer. Dordrecht, Blusse, 1791 [8e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
8525: KASTELEIJN, PETRUS JOHANNES - Dichtlievende verlustigingen, bestaande in uitgeleezene stukken der voortreffelijkste Hoogduitsche dichteren. Amsterdam, A.J. van Toll, 1779.
42312: KASTELEIJN, P.J. - De zeepsieder, meerendeels getrokken uit de schriften van Du Hamel, Halle en Weber. Dordrecht, Blussé, 1791.
36495: KAT, JOANNES FRANCISCUS MARIA, UIT AMSTERDAM - De verloren zoon als letterkundig motief Amsterdam -- 1952
6184: KATALOGUS - Katalogus Tromp-archief, z.pl. z..j., 12 p., getypt (betr. papieren van A.H. Tromp en W.A. Tromp, vnl. 19e eeuw)
8531: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Nieuwe dichtbloemen. Amsterdam, Ipenbuur & Van Seldam, 1849.
8539: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Bladeren en bloemen. Poezy. Leiden, A.W. Sijthoff, [1874].
56040: TEN KATE, J.J.L., - Overgeplant. Boemlezig uit de vertaalde poezy, Leiden, A.W. Sijthoff, { z. jr.], 278 pag.
17337: KATE, J.J.L. TEN - Uit den dood verlost. Feestreden [...] 15 November 1863 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Amsterdam, H. de Hoogh, 1863, 8°: 29 p.
8535: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Panpoëticon. Bloemlezing uit de werken der voornaamste Europesche dichters, in Nederduitsche vaerzen overgebracht. Haarlem, A.C. Kruseman, [1860].
8540: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Uit den vreemde. Bloemlezing uit de vertaalde poëzy. Leiden, A.W. Sijthoff, [1875].
8545: "KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN (VERT.); VICTOR HUGO" - Lyrische poëzy. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, G.L. Funke, 1881.
8533: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Christus remunerator. Een harptoon. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852.
8537: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - De schepping. Een gedicht. 2e druk. Utrecht, Kemink en Zoon, 1867.
57053: "GOETHE / TEN KATE; " - Faust van Goethe, vertaald door J.J.L. ten Kate, Leiden, Sijthoff [ca. 1890].
8547: KATE, JAN JACOB LODEWIJK TEN - Verhalen en vertellingen. Leiden, A.W. Sijthoff, [1890].
43432: KATE VAN LOO, D.H. TEN - De gardes d'honneur, in vier zangen, 's-Gravenhage, Allart, 1815, 132 pag., orig. kartonnen band.
23054: KATWIJK, PARLEVLIET, HAASNOOT, AALBERTS, VAN RHIJN, KUIJT - Dossier stukken betr. de nalatenschap van L.D. Parlevliet, ongehuwd overleden te Katwijk 24-11-1942, lopende over de jaren 1942-1945.
30739: KATZENSTEIN, M - The multiple image. A guide to collecting original print, New York 1982, 55 pag., ill.
35821: KAUFFMANN, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Aerobe sporevormende bacterien in verontreinigd water Amsterdam Paris 1934
19066: KAUSCHE DIETRICH, W. MÜLLER EN R. PREISING - Inventar des archivs der Stadt Werl, I. Urkunden, II Akten, 2 delen.
27324: KAUTZ, E.A. - Der hafen von Vlissingen. Seine stellung und entwicklungsaussichten im internationalen verkehr, Jena 1933, 401 pag., geïll.
32419: KAYSER, JOHANN FRIEDRICH - Fvndamenta doctrinae de divortiis opposita dissertationi Wittenbergensi svb titvlo sana de jvre principis evangelici circa divortia doctrina svperiore anno uulgatae. Editio tertia Halle / Magdenburg Johan Grunert 1730
37081: KEARSLEY, C & G. - Kearsley' s complete peerage of England, Scotland and Ireland, brought down to the yaer 1791, 2 volumes, London [ 1792?], 32 + 436 + 10 + 113 + 4 + 7, 120, full calf.
1374: KEEN, MAURICE - Chivalry. New Haven-Londen 1984. Geb., geïll., 303 p.
59849: KEERE, PIETER VAN DER (1571-1646) - HAERLEM (Haarlem)
60327: KEERWOLFF, W. - Trompe l'oeil still life with playing card and prints on wood
33586: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER - Oratio inauguralis, qua disquiritur an, capirta illa iuris romani, quae in usu hodie non esse dicuntur, in academiis doceri expediat [...] Groningen Hajo Spandaw 1762
43830: KEG, FA.C., - Een reis naar Indie, Zaandam, Keg's theehandel [1926], 38 pag., geb., geïllustreerd met 120 plaatjes en 2 kaarten.
31058: KEIJER, E.J. E.A. - De Kapenga's/ Kapinga's uit de Marne, Zeerijp 1994, 178 pag., geb., met losse tabel, geïll.
53482: KEIJSER, T.M. - Open brief aan jhr. C.A. van Sijpesteijn, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1872.
51396: KEIJSPER, CH. E.A., - Catalogus der Bibliotheek van Kon. Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel X: 1e en 2e stuk: Brieven voor 1900 uit collectie prospectussen en personalia. Amsterdam (UB) 1997, 744 pag. Mooie set.
56305: KEIJZER, T.P., - Grote kaart van het IJsselmeer, schaal 1: 125.000, Assen, Born [ca. 1950}, gekleurd.
1378: KEIKES, W.H. - Inventaris der archieven van Sneek. Sneek 1955, 160 p. Met: Supplement (1958), 16 p.
1377: KEIKES, W.H. - Inventaris der archieven van Bolsward. Bolsward 1952, 187 p.
1376: KEIKES, H.W. - T.A. Keikes, 1804-1886. Graveur van grandeur. Genealogie-in-de-breedte. Z.p. z.j. Geïll., 57 p.
36162: KEILHACKER, JOHANN, UIT NUMBURGPRAESES: RECHENBERG, ADAM - Schediasma historicum de Museo Alexandrino Leipzig J.C. Brandenburger 1698
31745: KEISER, JACOB WARMOLT, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens selecta ad locum cod. CIV de instrumento authentico [...] Groningen W. Wouters 1823
43227: HEECKEREN V. KELL E.A. - Verslag van de Commissie uit de Staten van Gelderland, benoemd in hunne vergadering van 4-7-1867, tot onderzoek der bezwaren ingebragt tegen de werken tot vorming der Nieuwen Merwede. Arnhem, v.d. Wiel, 1867.
29076: KELLEN, J. PH. V.D. - Teekeningen door Jan van Goyen ( 1596-1656 ) uit het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, Amsterdam z.j. Bedrukt linnen portefeuille met 1 pag. titel, 4 pag. tekst, 1 blaadje erratum, 1 blad lijst afbeeldingen, portret van Goyen door C. de Moor en 26 afbeeldingen. Nr. 53 van de oplage van 100 exemplaren. Goed exemplaar.
62029: KELLEN, DAVID VAN DER JR. (1827-1895) - The wounded soldier
58855: "KELLEN, DAVID V.D.;" - Een Nederlandsch Bestuur aan Nederland hergeven (20 November 1813). Naar de Schilderij van Matthieu van Bree (de eigendom van Jhr. Mr. F. de Bosch-Kemper).
58861: "KELLEN, VAN DE;" - Prins Willem van Oranje ten huize van den graaf van Limburg-Stirum te 's Hage (30 november 1813).
30727: KELLEN, J. PH. V.D. - Le peitre- graveur Hollandais et Flamand, ou catalogne raisonne des estampes gravées par les peintres de l' école Hollandaise et Flamande, ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M. Bartsch. Utrecht 1866, 8 + 186 pag [ incomplete: pages 187- 244 missing ]. Loose in board covers.
62028: KELLEN, DAVID VAN DER JR. (1827-1895) - St. Hieronymus praying
47557: KELLER, GERARD, - Het beleg van Parijs in 1870-1871, 2e verkorte uitgave, 's-Gravenhage, Stemberg [1900], 204 pag., geb., geïll.
37195: "KELLER, H.;" - Adelsherrschaft und stadtische Gesellschaft in Oberitalien, 9. - 12. Jahrhundert, Tubingen 1979, 463 pag., hardback.
1380: KELLER, ALFRED VON - Leitfaden der Heraldik. Tweede druk. Berlijn 1907. Geb., geïll., 74 p.
20089: KELLER-ESCHER, C. - Die Familie Hirzel von Zürich, Leipzig, S. Hirzel, 1899. Groot folio, geïll., 39 pag. + 14 Tafeln. Gebonden in halfleer met wapenstempeling in goud.
47552: KELLER, GERARD, - Het vermaarde Parijs, Arnhem, Thieme, 1871, 196 pag., geb., geïll. (met 100 houtgravures).
50840: KELLER, GERARD, - Over de Alpen, Leiden, Sijthoff, [1890], 252 pag., groot 4o, gebonden in geheel linnen.
47679: KEMINK, - Veilingcatalogus boeken nagelaten door de (.....) hoogleeraren J.F. van Beeck Calkoen, G. Wenckebach en Dr. B.H.C. de Bondt, Utrecht 1847, 64 pag.
34607: KEMP, J.C. VAN DER, UIT LEIDEN - VIII. theses juridicae. 1789
34608: KEMP, J.C. VAN DER, UIT LEIDEN - XII. theses juridicae. 1789
38830: KEMP, C.M. V.D. - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht, volgens de beschrijving van B. Glasius (...) beoordeeld en veroordeeld, 3 stukken, Rotterdam 1860-1861, 67 + 78 + 43 pag.
36258: "KEMP, MARTINUS, UIT REGIOMONTANUS; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST" - Dissertatio de statu Armeniae eccesiastico et politico tam pristino quam hodierno Jena J.J.Bauhofer 1665
34237: KEMP, CAROLUS MARIUS VAN DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale, de juris Romani principiis circa jura personarum et successionum ex XII tabulis [...] Leiden Haak en Comp. 1822
17338: KEMP, CORNELIUS VAN DER - De zalige rust der vrienden Godts [...] toegepast op het [...] afsterven van [...] Gerardus Schorrenburg, laatst bedienaar des evangeliums te Rotterdam [...], Rotterdam, H. Kentlink en P. v. Gilst, 1732, 4°: (8) + 32 + (16) p.
17339: KEMP, CORNELIUS VAN DER - De bepaalde kortheid en algemeene ydelheid van 's menschen leven [...] by gelegenheid van het ontydig afsterven van [...] Anna [...] gouvernante der Ver. Ned., Rotterdam, Ph. Losel en J. Bosch, 1759, 4°: (4) + 47 p.
47916: KEMPEES, J.C.J., - Holloway-pillen voor een jong officier of wenken aan mijnen broeder bij zijn verlaten der Koninklijke Militaire Academie, 2e druk, 's-Hertogenbosch 1900, 246 pag., geïll.
37958: KEMPEN, J.M. V. - Herinneringen bij de zestigjarige gedachtenisviering der Kon. Ned. Fabriek van gouden en zilveren werken van J.M. van Kempen & Zonen te Voorschoten, Voorschoten 1896, 105 pag., geb., geïll.
33587: KEMPENAER, ABRAH. HENR. DE, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de uxore justa, et injusta [...] Utrecht Alexander van Megen 1738
34474: KEMPENAER, CORNELIS DE, UIT ARNHEM - Opmerkingen naar aanleiding van art. 894 W.v.K. Leiden Somerwil 1889
21209: KEMPENAER, A. DE - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers, Leiden 1928, 690 kolom., geb.
33737: KEMPENAER, LUDOVICUS TIMON DE, UIT 'S GRAVENHAGE, BURGER VAN LEIDEN - Specimen academicum inaugurale de eo, quod moris et consuetudinis est in belgio circa pacta inter futuros conjuges [...] Leiden Joannes le Mair en Cornelius Heyligert 1772
47908: KEMPER, J.M. / M. SIEGENBEEK / J. BAKE, - Annales academiae Lugduno-Batavae 1815-1816, Leiden, Luchtmans, 1817. 4o, 147 pag., origineel kartonnen band.
36535: KEMPER, J.M. - Redevoering bij de inhuldiging der herstelde Leydsche universiteit en de invoering der nieuwe inrigting omtrent het hooger onderwijs Amsterdam Van der Hey 1816
32531: "KEMPER, JOHAN MELCHIOR; ASSEN, CORNELIS JACOBUS VAN (VERT.)" - Redevoering over de lotgevallen van onzen leeftijd [...] 's Gravenhage Johannes Allart 1816
34270: KEMPER, JANUS MELCHIOR, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de actis status civilis, secundum jus hodiernum [...] Leiden Haak en Comp. 1833
17098: KEMPER, P.H. - Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland. 2e verm. dr. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1915.
33735: KEMPER, JOANNES MELCHIOR - Oratio de gravissimis, quae ex praesenti publicarum rerum conditione Ictis praecipue nata sunt, officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1820
55290: KEMPER, J.M. - Onno Zwier van Haren, geschetst in eene redevoering gehouden in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, afdeeling Leiden, in den jare 1811. Amsterdam, M. Westerman, 1826.
30428: KEMPERS, BRAM ( RED.) - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen, Amsterdam 1995, 203 pag., geïll.
44012: "KEMPIS, THOMAS À/BEUIL, DU;" - L'Imitation de Jesus-Christ. Traduction nouvelle par le sieur Du Beuil, prieur de Saint-Val. Derniere edition, Paris 1774, 389+(7) pag. Gebonden in geheel leer, met rugstempeling.
1382: KENDALL, HENRY - The kinship of men. An argument from pedigrees, or genealogy viewed as a science. Londen 1988. Geb., 216 p.
16443: KENNEMERLAND - Geïllustreerde gids voor Kennemerland (van Haarlem tot Alkmaar), door P. Fransen Jzn, Haarlem, Wiesenhaan [ca. 1910], 80 p.
16444: KENNEMERLAND - Geïllustreerde gids voor Kennemerland (van Haarlem tot Alkmaar), door P. Fransen Jzn, Dordrecht, Morks, [ca. 1910], 80 p.
16445: KENNEMERLAND - Zuid Kennemerland, Uitg. Gewestelijke bond voor vreemdelingenverkeer voor Zuid-Kennemerland [ca. 1950?], vouwfolder van 24 p.
43074: KENNET, BASIL - Romae antiquae notitia, or the antiquities of Rome, in 2 parts (in 1 band). 15e ed., London, 1773.
38611: KENNEY, C. E. - The quadrant and the quill. A book written in honour of captain S. Sturmy, London 1947, 166 pag., geb., geïll.
57142: "KENT, SAMUEL; " - The banner display'd or an abridgment of Guillim: Being a compleat system of heraldry (...) in 2 volumes, Londen 1726.
3897: KEPPEL, J.R. VAN - Genealogische tabellen van het geslacht Van Keppel. [Breda 1912]. Groot folio, 15 tabellen met inleiding en register.
47319: KEPPER, G.L., - Eene week in London. Gids voor reizigers naar deze wereldstad, Amsterdam Sulpke, 1851, 104 pag., geb., geïll.
31232: KEPPER, G.L. - De Zuid- Afrikaansche oorlog. Historisch gedenkboek, Leiden [ ca. 1901 ], 323 pag., geb., groot 4o, geïll. Mooi exemplaar.
23766: KÉRATRY, A.H. DE - Du culte en général et de son état, particulièrement en France. Brussel 1825, 72 pag., orig. boards.
33648: KERCKHOFF, P.J. VAN - Over chemische verbinding.
53224: KERCKHOFFS-DE HEIJ, A.J.M. - De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531. Amsterdam 1980, [dissertatie].
35748: KERKHOFF, DIRK ADRIAAN, UIT WERKENDAM - Over specifieke warmte Utrecht De Industrie 1873
20794: KERKKAMP, H - Historie van Velp en Rozendaal, Velp 1938, 502 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
34609: KERKMAN, G.J., UIT NED. INDIE - XVII. theses juridicae. 1790
34548: KERKMAN, GULIELMUS JACOBUS, UIT NED. INDIE - Dissertatio juridica inauguralis ad L. VIII Cod. ad sctum vellej Leiden H. Mostert 1790
30667: KERKMEIJER, J.C. E.A. - "Catalogus van het West-Friesch Museum te Hoorn, 10 delen, Hoorn 1891-1942. Eerste gedeelte, letter A, B, C, 1891, 78 pag.; Tweede gedeelte, letters A t/m K, 1898, 234 pag.; A. Schilderijen, 1924, 59 p.; A. Schilderijen 1942, 56 p.; B. Tekeningen, 1927, 50 p.; BB, Foto's, 1927, 28 p.; CM, Coll. Messchaert, 1929, 35+3 p.; D. Kaarten, 1931, 28 p.; G. Penningen, 1932; H. Voorwerpen, 1934, 75 p."
42107: KERKWIJK, G.A. VAN - Verhandeling over het waterpassen en het gebruik van den barometer tot het meten van hoogten. Gravenhage, v. Cleef, 1828.
41750: KERLING, J.B.J. (=VAN STOCKUM) - Ons vorsten-huis door de eeuwen. Catalogus van boeken, pamfletten (......), 's-Gravenhage 1938, 125 pag., geïll.
35516: "KERNIUS, JOH. FRIDERICUS, UIT SCHLEUSINGEN; PRAESES: LAURBECCHIUS, ISAAC" - Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi [...] Altdorf Jobst Wilhelm Kohles 1700
4888: KERNKAMP, J.H. - Johan van der Veken en zijn tijd. 's-Gravenhage 1952, 35 p., geïll., met genealogisch overzicht.
35323: KERNKAMP, G.W. - Van Wagenaar tot Fruin Haarlem Tjeenk Willink 1903
4140: KERNKAMP, J.H. - Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme, aanwezig in het Museum Meermanno-Westreenianum. Den Haag 1948, 80 p., met tabel, geïll.
19478: KERNKAMP, G.W. - De sleutels van de Sont. Het aandeel van de Republiek in den Deensch-Zweedschen oorlog van 1644-1645.
33821: KERNKAMP, J.H. - Vijf jaar praktijk in dienst van het economisch- en sociaal-historisch hoger onderwijs [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1954
14979: KERNKAMP, W. - ‘Johann Beckmann’s dagboek van zijne reis door Nederland in 1762’, in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 33 (1912), p. 311-473.
31701: KERNKAMP, G.W. - De tragedie der historie [...] Haarlem H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1919
31696: KERNKAMP, JOHANNES HERMANN - De economische artikelen inzake Europa van het Munsterse vredesverdrag [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1951
31699: KERNKAMP, G.W. - Over de materialistische opvatting van de geschiedenis [...] Amsterdam Scheltema & Holkema 1901
36376: KERNN, JOACHIM, UIT BRANDENB. MARCHICO. PRAESES:BERGER, JOACHIM ERNEST - Exercitatio historica de coemeteriis, vulgo alias Kirchhoffe oder Gottes Acker Rostock Richel 1689
47374: KERREBROUCK, P. V., - La maison de Bourbon 1256-1987, Villeneuve 1987, 795 pag. [=Nouvelle histoire genealogique de l'Auguste maison de France, volume IV]
20279: KERS, M - Martin Kers Hollandboek. Fotografische impressies van Holland. Tekst: Marijke Kers, Zutphen 1988, 144 p., geb., geíll, met stofomslag.
8563: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - De reizende dansmeester, of de vermomde aristocraat. Alkmaar, Hartemink etc., [1791]. [2 delen, doorlopend gepagineerd]
8557: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - Academie des jonge practizyns, of Beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging [...]. Opgesteld tot instructie, en ten dienste van aankomelingen, welke zig in de eerste gronden der rechts-oeffening zoeken te bekwamen. Den Haag, Pieter van Os, 1765.
54347: KERSTEMAN, FRANSISCUS LIEVENS - Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman, op de Voor-poorte van den Hove van Holland in 's Gravenhage overleeden, behelzende, zyne weergalooze en voortreffelyke geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke ontmoetingen en wetenswaardige omzwervingen door veele landen. Zyne doorsleepene en klugtige minnaryen, mitsgaders zyn listige en vermakelyke bedryven gedurende zyn leeven gepleegd. [...] Den Haag, Pieter van Os, 1756.
8556: KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS - Academie des jonge practizyns, of Beredeneerde consideratien over de theorie en de practycq in zaaken van rechtspleeging [...]. Opgesteld tot instructie, en ten dienste van aankomelingen, welke zig in de eerste gronden der rechts-oeffening zoeken te bekwamen. Den Haag, Pieter van Os, 1765.
53564: KERSTEMAN,FRANCISCUS LIEVENS - Zeldzaame levens-gevallen van J.C.Wyerman, op de Voor-Poorte van den Hove van Holland overleeden, behelzende zyne weergalooze en voortreffelyke geleerdheid. Zyne wonderbaarlyke ontmoetingen [....] 2e druk, Den Haag, Pieter van Os, 1763. [Gebonden met:] Aanhangzel [...] behelzende behalven de voornaamste krygsbedryven van zyn moeder Lys Sint Mourel, eenige merkwaardige byzonderheden rakende zyn eigen leven, Den Haag, Pieter van Os, 1763.
17340: KERVEL, P.A. (PASTOOR TE LEIDEN EN DEKEN VAN RIJNLAND) - De vereering van de overblijfselen der heiligen, voorgesteld in eene leerrede gehouden op het feest van den H. Bonifacius, t.g. dat een deel van zijn H. gebeente de eerste maal ten openbare vereering werd voorgesteld, Juli 1823, Leiden, J.J. Thyssens en Zn, 1823, 8°: 48 p.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1