Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36455: GILS, JOHAN BAPTIST FRANCISCUS VAN, UIT WAALWIJK - De dokter in de oude Nederlandsche tooneelliteratuur Haarlem Bohn 1917
25181: GILS, J. VAN - De afstammelingen van Goessen Wijnsouwen, van Besau, Besouw, Bezouw, Besouwen. 's-Hertogenbosch 2000, 300 pag., geb., geïll.
31978: GILSE, JANUS VAN - Oratio de theologiae disciplina ad bene gerendum munus sacrum omnino necessaria [...] Amsterdam Joannes Müller 1849
34830: GILSE, JANI VAN - Commentario ad quaestionem a venerabili theologorum ordine in academia Groningana A. 1830. 1831
35292: GILSE, JANI VAN, UIT ZAANDAM - Commentatio qua respondetur ad quaestionem ab ordine theologorum [....] 1833
35286: GILTAY, CAROLI MARINI, UIT ROTTERDAM - Commentatio ad quaestionem zoologicam [....] 1832
56275: GIMPEL, C.J., - Langs den Amstel, pp. 91-96, 116-127, 189-192 246-256, 289-307, geïll., 1915 ( Huis Oud en Nieuw).
916: GINANNI, MARC'ANTONIO, - L'Arte del blasone, dichiarata per alfabeto. Facsimilé-uitgave Westmead (Eng.) 1971, naar de uitgave Venetië 1756. Geb., geïll., 392 p.
41577: GINK, C.S.TH. VAN / C.A.M. SPRUIJT - Onze duiven in woord en beeld. Peines Album 1 t/m 7 ( van de 12 ), ca. 1925.
21119: GINNEKEN, J.V. - Trois textes pré-kempistes du premier livre de l'imitation, Amsterdam 1940,156 pag.
21120: GINNEKEN, J.V. - Trois textes pré-kempistes du second livre de l 'imitation, Amsterdam 1941, 116 pag.
15286: GIOVANE, JULIE, HERZOGIN VON, GEB. VON MAUERSBACH - Plan pour faire servir les voyages à la culture des jeunes gens qui se vouent au service de l’état dans la carrière politique, accompagné d’un précis historique de l’usage de voyager et d’une table pour faciliter les observations statistiques et politiques ..., Wenen: Wed. Alberti, 1797
42622: GIRARD, N.F. EN J. - Verhandeling over de kennis van den ouderdom des paards. Naar de 3e uitg. uit het Frans vertaald door F.C. Hekmeijer, voorrede van A. Numan. Utrecht, 1837.
23872: GIRARDIN, EMILE DE - Journal d'un journaliste au secret, Brussel, Wouters, 1848, 108 pag.
60200: GIRAUD, ALPHONSE PIERRE (1786-1863) - SCHOUWBURG
7694: GIRAUDEAU, BONAVENTURA - Historien en parabelen van pater Bonaventura. Vert. uit het Frans. Mechelen, P.J. Hanicq, 1828.
25534: GIROT, M - Le moraliste de la jeunesse, pensées, maximes les plus propres à former le coeur et l'esprit, tirées des meilleurs écrivains français, avec des notices. 2 volumes, Paris, Onfroy, 1801, 363 + 368 pag., bound in full leather. Good copies.
17272: GISPEN, W.H. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Van de goedertierenheden des heeren. Leerrede [...] n.a. zijner 50-jarige ambtsvervulling, Amsterdam etc., Höveker & Wormser, [1906], 4°: 23 p.
57159: "GISPEN JR, W.H.; " - Drank en opium. Een woord aan de gereformeerde kerken te Arnhem in Generale Synode saamgekomen, Hoogeveen, Slingenberg, 1902, 45 pag.
34939: GISPEN, W.H. EN J. BAVINCK - De Christ. Geref. Kerk en de Theologische School. Twee toespraken bij de installatie van de drie leeraren aan de Theol. School. Kampen G. Ph. Zalsman 1883
15288: GITTÉE, AUG. - Bij onze noorderbroeders. Reisindrukken uit Holland. Gent: J. Vuylsteke, 1893.
3567: GLASBERGEN, J.B. - Let op U glas, geschiedenis van het geslacht (van) Glasbergen/Glasburgh. Groningen 1969, 284 p., geb., geïll.
31030: GLASBERGEN, J.B. - Van heinde en verre. Kwartierstaat van J.B. Glasbergen en Yollanda A. Olthoff, eerste uitgave, Groningen 1966, 100 pag., geb.
59504: ALBUM AMICORUM INZAKE FAMILIE GLASBERGEN - Drie alba amicorum (3 afzonderlijke doosjes met losse blaadjes met tekst, borduurwerk, tekeningen, etc) van Anna Maria Christina Glasbergen, midden 19e eeuw, Wageningen, Beverwijk en Amsterdam.
14629: GLASBERGEN, J.B. EN A.P.J. KOEMANS - Het geslacht Koeman(s) te Noordwijk-Binnen.
7900: GLASBERGEN, J.B. - Rijnsburgse regenten 1573-1811. Proeve van sociaal-genealogisch onderzoek.
38997: GLASIUS, B - Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619 gehouden te Dordrecht, 2 delen in 1 band, Leiden 1860, 328 + 308, geb in half linnen, goed exemplaar.
20573: GLASZ, P.J. - Nicolaes Corn. de Wit, gen. Scapecaes, overdruk, 11 pag.
36698: GLAZEMA, PIETER, UIT MARRUM - Gewijde plaatsen in Friesland Meppel Boom 1948
38978: "GLEESON WHITE, J. W. ; C. HAZELWOOD SHANNON (ED. )" - The Pageant 1896. London, H. Henry & Co. , 1896.
43869: GLEESON WHITE, J. W. - The Parade 1897, an Illustrated Gift Book for Boys and Girls. London, H. Henry & Co. , 1897.
59265: GLENDINNING, VICTORIA., - Vita, The Life of V.Sackville-West,, London, Weidelfeld and Nicolson, 1983.
19222: GLENZDORF, JOHANN - Glenzdorfs Internationales Genealogen-Lexicon. Biographisches Handbuch für Familiënforschung und Heraldik. Dritter Band.
919: GLENZDORF, JOHANN, - Internationales Genealogen-Lexikon. Biographisches Handbuch für Familienforscher und Heraldiker. 3 dln. Bad Münden 1977-1984. Geb., ca. 3500 p.
33402: GLEUNS, WILLEM, UIT GRONINGEN - De nieuwere parallax-bepalingen van vaste sterren. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1875
43232: GLIMMERVEEN, D.J. - Gedenkschrift van de dijkbreuken en overstroomingen in de provincien Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland in Maart 1855. Amsterdam, Weijtingh & v.d. Haart, 1855.
7696: GLINDERMAN, E.L. - Mijn Geloof. Op het gerucht dat de Koning naar Pruissen vertrokken was. Het Hoogduitsch van Ludwig Marchand vrij gevolgd. Utrecht, N. van der Monde, 1830.
35624: "GLOCK, ESAIAS PHILIPPUS, UIT FRANKFURT AM MAIN; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Exercitatio politica de maiestatis civilis autoritate et officio circa leges [...] Helmstedt Henning Möller 1664
15289: GOBERT, AUG. - Guide du voyageur en Belgique, sur le parcours du chemin de fer de l’état, avec la description de tout ce qu’offrent de curieux les villes qu’il relie, l’indication des lieux par ou il passe, et des principaux ouvrages d’art exécutés sur les différentes sections. Brussel: Société nat. pour la propagation des bons livres, 1838.
58399: GOBINEAU, COMTE DE, - La renaissance, scenes historiques. [deel i], Savonarole- Cesar Borgia [ deel II) Jules II, Leon X, Michel-Ange, Paris, Plon, 1929.
51117: GOBINET, KAREL, - Onderwys der jeugd in de christelyke godvrugtigheyd, uit het Frans, Mechelen, Hanicq, z.j., (19e eeuw ), 24+565+(3) pag.
922: GOCH, H.A. VAN, - Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen. Gorinchem 1898. Geb., geïll., 346 p.
33406: GOCKINGA, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum cui inscribitur arborum furtim caesarum [...] Leiden H.W. Hazenberg, Jr. 1834
34071: GOCKINGA, SCATO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de tutela aetate minorum, ex jure hodierno [...] Utrecht J. van Kasteel 1825
31984: GOCKINGA, SCATO, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de legitimatione per rescriptum principis [...] Groningen J.B. Wolters 1842
31985: GOCKINGA, WOLTERUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de rescindenda hereditatis divisione [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1837
31986: GOCKINGA, JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de praejudicio, quod judicium criminale [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
31987: GOCKINGA, CAMPEGIUS HERMANNUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de doctrinae iuris criminalis incrementis, inde a saeculo duodevigesimo, media iam parte elapso [...] Groningen W. Zuidema 1826
32748: GOCKINGA JR, JOSEPHUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de caede infantis recens nati [...] Groningen J.B. Wolters 1844
7697: GODDARD, QUIRINUS JOHANNES - Luimen mijner muze. Niet in de handel verkrijgbaar. Rotterdam, W. Bruining, 1840.
59028: GODDEFROY, M.J., - Iets meer en iets anders uit de geschiedenis der reorganisatie van het beheer der Kerkelijke Goederen en Fondsen der Ned. Hervormde Gemeente te Achlum, Franeker, 1885, 48 pag.
34475: GODEFROI, HENRY, UIT ´S HERTOGENBOSCH - Verhoor op vraagpunten Amsterdam Binger 1879
33405: GODEFROI, MICHAËL HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de iis delictis, quae non nisi ad laesorum querelam vindicantur [...] Amsterdam Van Embden en Comp. 1837
36725: GODEFROY, J - Handboek voor kunstgeschiedenis, stijl- en ornamentleer, deel II. Oud christelijke t/m. middeleeuwsche kunst, 5e druk, Amsterdam 1932, 173 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
37406: GODEFROY, A.N. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door My. tot Bevordering der Bouwkunst, 16e deel, Amsterdam 1869, 446 kolom., geb., geïll. ( rug los )
37403: GODEFROY, A.N. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering de bouwkunst, deel twee, Amsterdam 1860, 480 kolom., geb., geillustreerd.
37405: GODEFROY, A.N. E.A. ( RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot bevordering de Bouwkunst, 15e deel, Amsterdam 1867, 452 kolom., geb., geïll. ( rug los )
28871: GODEFROY, J - "Handboek voor stijl - en ornamentleer deel I; Voorhistorische tot en met de Romeinsche kunst, Amsterdam z.j., 107 pag., geïll., geb."
6540: GODEFROY, J. - Ornamentstijl. Het ornament in de verschillende stijlen van den vroegsten tijd tot aan de 19e eeuw. Amsterdam [1915]. Geb., geïll., 208 p.
59169: ESTRADES GODEFROY D', - "Lettres, mémoires et négociations de Monsieur le Comte d'Estrades, tant en qualité d'Ambassadeur de S. M. T. C. en Italie, en Angleterre et en Hollande, que comme Ambassadeur plénipotentiaire à la paix de Nimègue, conjointement avec Messieurs Colbert et Comte d'Avaux ; avec les réponses du Roi et du Secrétaire d'État ; ouvrage où sont compris l'achat de Dunkerque, et plusieurs autres choses intéressantes. Nouvelle édition dans laquelle on a rétabli tout ce qui avait été supprimé dans les précédentes. Londres, J. Nourse, 1743."
30640: GODEFROY, L. - The complete etchings of Adriaan van Ostade, New illustrations and first Englisch translations of the cataloge raisonne, together with a reprint of the original French edition. Amsterdam 1990, geb., geïll., met stofomslag. Nieuw exemplaar.
5510: GODEFROY, MARIA C.A. - Genealogie van het geslacht Godefroy, Rotterdam 1978, 73 p., geïll.
925: GODEFROY, J., - De hoofdzaken van de heraldiek voor teekenaars en decorateurs. Leeuwarden [1936]. Geïll, 98 p.
51973: "GODET, PH.;" - Madame de Charriere et ses amis (...) 1740 - 1805, 2 volumes, Geneve 1906. Hardback, 519 + 447 pag., ill. Good copy.
53178: GODIN, JOHAN - Kort en waerachtigh vertoogh van de directie bij eenige leden van de regeringe der stadt Middelburg gehouden, in en ontrent het intrecken van de commissie van mr. Johan Godin, gecommitteerde raed en raed ter admiraliteyt in Zeeland, streckende alleenlijck om sijne mede-borgeren t'informeren van sijn geheel gedragh en conduicte in dit geval by hem gehouden. z. pl. [1704].
30369: GODON, J. - La peinture sur toile imitant les tapisseries et son application a la décoration intérieure. Lecons pratiques, Parijs, Mary, z.j., 98 pag., geïll. ( o.a. met 6 platen buiten de tekst, waarvan 5 in kleur ), geb.
36608: GODSCHALK, LOUIS ALEXIS FREDERIK, UIT UTRECHT - Ontijdig schip-verlaten Amsterdam Presisto 1942
5511: GÖEBEL, W. EN J.C. GÖEBEL-SLINGERLAND - Göebel, een familie met een verleden van glas, 2e uitgave, Ysselstein 1995, 172 p., geïll. (Eerste uitgave was in 1993)
4268: GOECKINGK, H. VON - Geschichte des Nassauischen Wappens. Görlitz 1880, gebonden exemplaar.
3571: GOEDE, J.J. DE - 250 jaar De Goede, 1730-1980. Een geslacht uit de kop van Overijssel. Wageningen 1979, ca. 30 p., met tabellen.
55342: GOEDE, W. / H.L. FISCHER - "Het bijgeloof ontmaskerd, voorgesteld in ware gebeurtenissen van voorspellingen uit de kaart, de handen, uit koffijdik, enz.; over schatgravers, dwaallichten, maanzieken enz. Naar het Hoogduitsch. Nieuwe (= 2e) uitgave. Zutphen, W.C. Wansleven, 1833."
14688: GOEDE-LODDER, N.M. DE (RED.) - De Goede Ting, orgaan van het Maegskip De Goede, jrg 1 (1947) afl. 5
30684: GOEDHART, I.E. - Uit mijn 50 jarige loopbaan als kunsthandelaar en expert in oude kunst. Herinneringen, aanteekeningen en werken, Amsterdam 1918, 69 pag., geïll.
43106: GOEDHART, J.P. - Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving der stad Dordrecht. Dordrecht, Lagerweij, 1850.
33658: GOEJE, M.J. DE - De belangrijkheid van de beoefening der arabische taal en letterkunde.
33919: GOENS, R.M. VAN, UIT UTRECHT - Observationes miscellameas philologici potissimum argumenti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1764
43138: GOEREE, W. - Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der menschkunde, leerende niet alleen de kennis van de gestalte, proportie, schoonheyd, muskelen (...) tot de teykenkunde (...) toepassen, maar ook hoe sich een mensch na deselve regelen (...) aanstellen zal. Amsterdam, W. Goeree, 1682 [op gegraveerde titel 1683].
43141: GOEREE, W. - [1] Inleydingh tot de practijck der al-gemeene schilder-konst (...) dienende tot een voorlooper van een ander werck. Middelburg, W. Goeree, 1670. [Gebonden met:] [2] Inleydinge tot de al-gemeene teycken-konst. 2e druk, Middelburg, Goeree, 1670. [En met:] [3] Verlichterie-kunde of recht gebruyck der water-verwen (...) eertijts uytgegeven door (...) G. ter Brugge. 2e druk, Middelburg, W. Goeree, 1670.
43133: GOEREE, W. - [1] Inleydinge tot de algemeene teyken-konst waar in de gronden en eygenschappen die tot onfeylbaar en verstandig begryp van de teyken-konst noodig te weten zyn, kort en klaar worden aangewesen. 5e druk, Leiden etc., v.d. Dyster etc., 1739. [Gebonden met:] [2] Dezelfde, Verligterie-kunde of regt gebruik der water-verwen, eertijds uytgegeven door (...) G. ter Brugge. 4e druk, Amsterdam, A. v. Damme, 1705. [En met:] [3] Dezelfde, Inleyding tot de praktyk der algemeene schilderkonst. 4e druk, Amsterdam, A. v. Damme, 1704.
43143: GOEREE, WILLEM - Natuurlyk en schilderkonstig ontwerp der menschkunde, leerende niet alleen de kennis van de gestalte, proportie, schoonheid, muskelen (...) tot de teykenkunde (...) toepassen, maar ook hoe sig een mensch na deselve regelen (...) aanstellen zal. 2e druk, Amsterdam, Graal, 1730.
43157: GOEREE, W. - d'Algemeene bouwkunde volgens d'antyke en hedendaagse manier, In desen laatsten druk vermeerderd met een voorberigt tegens den brief van (...) J.H. Koccejus [= Coccejus], agter t Hoogste goed der Spinosisten, door (...) F. Burmannus uitgegeven. Amsterdam, A. v. Damme, 1705.
47083: GOERLICH, K. [GORLICH,K.], - Aus Amerika, seinen hotels, restaurants und klubs. Personliche erfahrungen, beobachtungen und ratschlage, Charlottenburg 1929, 70 pag., ill.
36077: GOES, ADRIANUS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de usufructu .... Harderwijk P. van den Houte 1671
42916: GOES, AART VAN DER - Holland onder de regeering van Keizer Karel de Vijfden (...) en (...) Philips den Tweeden. 6 delen, Amsterdam, Gartman / Vermandel / Smit, 1791.
34681: GOES, QUIRINUS VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de periculo et commodo rei venditae Leiden Luchtmans 1753
34685: GOES, ADRIANUS VAN DER, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de mandato Leiden B. van der Aa 1743
34688: GOES, FRANCO VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de societate Leiden A. Elzevier 1707
35405: GOES, AERT VAN DER - "Prent ""Der kampf mit dem Drachen"" bij de promotie van Mr Aert van der Goes. Leiden Somerwil 1886"
34687: GOES, CORNELIUS VAN DER, UIT DELFT - Specimen academicum inaugurale exhibens quaestiones quasdam juridicas Leiden C. Heyligert 1785
35251: GOES VAN DIRXLAND, LUDOVICUS NAPOLEON VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juris publici inaugurale de ordinibus provincialibus Neerlandicis 's-Gravenhage H.P. de Swart 1830
22301: GOES, WONDERGEM - Portretfoto, carte-de-visite formaat, van Trui Wondergem, Goes, ca. 1890. In Zeeuwsche klederdracht.
16325: GOES - Goes en omgeving/and surroundings/und Umgebung/et ses environs, z.pl. [ca. 1920?], 40 p.
34618: GOES, A. W. VAN DER, UIT LEIDEN - XVIII. theses juridicae. 1792
33419: GOES, CORNELIUS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de occupatione [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
34686: GOES, HENRICUS VAN DER, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate Leiden E. Luzac 1751
31669: GOES, WILHELMUS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio academica inauguralis de bonis vacantibus [...] Leiden Haak en Co. 1833
31665: GOES, F. VAN DER - De arbeidskracht. Rede uitgesproken als openbare les. Amsterdam C.L.G. Veldt 1900
32189: GOES VAN NATERS, ANDREAS VAN DER, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden A. Elzevier 1701
30952: GOETHALS, F. V. - Miroir des Notabilites nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du Nord de France, tome II, Brussel 1862, 1004 pag., geb in half leer. [ genealogiën de Beaufort, de Witte, de Saint Genois, de Robaulx, de Bassecourt, de Lalaing, etc.].
42751: GOETHALS, JOHANNES - Het godtsalich overlyden van sijne soorluchtighste hooheyt Frederick Henrick Prince van Orange. Leiden, A. Wijngaerden, 1647.
50953: GOETHE, J.W. VON - Het lijden van den jongen Werther. Amsterdam, J. Allart, 1792.
42362: GOETHE, J.W. VON - Faust, ein Tragodie, Erster [+ Zweiter] Teil. Jena, E. Diederichs, 1912.
7702: GOETHEM, JOHANNES PHILIPPUS VAN - De togt van Heemskerk naar Gibraltar in 1607. Dichtstuk in drie zangen. Amsterdam, S. de Grebber, 1837.
36377: GOETZE, GEORG HEINRICH - Ecloga historico-theologica de subscriptionibus sanguine humano firmatis, Von Unterschreibungen die mit Menschen-blute geschehen Lubeck/Leipzig Haas 1724
38162: GOEVERNEUR, J.J. A. - Kinderspelen voor school en huis, met versjes en liedjes, Groningen 1877, 48 pag. + 14 pag. muziekschrift., geb.
29040: GOGH, VINCENT V. - Brieven aan Anthon G.A. Ridder van Rappard 1881-1885, Amsterdam 1937, 234 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
42468: "GOGUET, A.Y.; A.C. FUGERE" - De l'origine des loix, des arts, et des sciences et de leurs progres chez les anciens peuples. 3 volumes, Paris, Desaint & Saillant, 1758.
39182: GOLDING, H - The wonder book of ships for boys and girls, 7th edition, London, z.j., 264 pag., hardback, ill.
16998: GOLDSCHMIDT, E.P. - The Printed Book of the Renaissance. Three Lectures on Type, Illustration and Ornament. 3e gew. dr. Amsterdam: Gérard Th. van Heusden, 1974.
7703: GOLDSMITH, OLIVER - De leeraar van Wakefield. Vertaald uit het Engels. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1827.
17049: GOLDSTONE, L. & N. - Warmly Inscribed. An New England Forger and Other Book Tales. New York: Thomas Dunne/ St. Martin’s Press, 2001.
17048: GOLDSTONE, L. & N. - Slightly Chipped. Footnotes in Booklore. New York: St. Martin’s Griffin, 2000.
60250: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) - D. ADRIANUS WESEL GETROUW LEERAAR (portrait of Adrian Wesel)
60249: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) AFTER GELDER, ARENT DE (1645-1727) - Hendrik Noteman (portrait of)
60248: GOLE, JACOB (C. 1660-1724) - D. Gerbrandus van Leeuwen Leeraar en Professor inde Theologie tot Amdsterdam
32142: GOLL VAN FRANCKENSTEIN, GERARDUS JANUS ADOLPHUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam e jure Neerlandico [...] Amsterdam Stokmans en Rijnders 1842
31982: GOLTSTEIN, PHILIPPUS HENDRICUS BENJAMINUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, selecta exhibens de juris necessitudine, parentes inter et liberos legitimos [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
60209: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOHANNEZ ZURENUS (portrait of Jan van Zuren)
60686: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Allegory of war: Currus Belli
24601: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The nine muses: Calliope, Thalia, Melpomene, Clio, Teupsichore, Euterpe, Erato, Polyhymnia and Urania.
60208: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOHANNEZ ZURENUS (portrait of Jan van Zuren)
24684: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Hercules and Telephos [sometimes entitled: ‘The emperor Commodus as Hercules’]. Engraving from the set of three antique roman statues from ca. 1592, published however, after Goltzius’ death in 1617, by Herman Adolfsz in Haarlem.
60349: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - "The Annunciation (The birth and Early Life of Christ; set title)"
60749: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER CARAVAGGIO, POLIDORO [CALDARA] DA (1499-1543) - Two Sibyls
60748: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Marching warrior seen from behind
59725: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - "Holy Family with St. John (Life of the Virgin; series)"
60252: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - CAROLA BURBONIA... (portrait of Charlotte de Bourbon)
60253: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - CHRISTOPHORUS PLANTINUS... (portrait of Christoph Plantijn)
60256: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Jan van Broeckhoven
60738: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The separation of the blessed and the damned (set title: The Four Last Things)
59769: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) WORKSHOP - The stranded whale at the shore of Zandvoort, 21st November 1584
60251: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOANNES BOLLIUS... (portrait of Hans Bol)
59563: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The Four Last Things (series title)
60739: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The assumption of the blessed into Heaven (set title: The Four Last Things)
60735: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Penitent Mary Magdalene
60736: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Godescalcus Stewechius [from: Commentarius ad Flavii Vegetii De re militari]
60740: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605) - The descent of the damned into hell (set title: The Four Last Things)
60675: GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Christ carrying the cross (set title: The Passion of Christ, 1596-1598)
34702: GON, JACOBUS FENWICK VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de imputatione in foro civili Utrecht Broedelet 1769
34923: GON, JACOBUS FENWICK VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen philosophicum inaugurale de imputatione Utrecht Broedelet 1769
52563: GONCOURT, E. ET J. DE - La femme en dix-huitieme siecle. Paris, Firmin Didot, 1862.
39087: GONCOURT, ED. ET J. DE - L'amour au dix-huitieme siecle, Paris 1875, 171 pag., ill. Half leather. Very fine copy.
38740: GONDEBEAUD, L. - Le roman picaresque anglais 1650-1730, Paris 1979, 750 pag.
52291: GONGGRIJP, G., - Acoka. Drama in vier bedrijven, Amsterdam 1921.
32407: GONNE, JOHANN GOTTLIEB - De evictione feudi oblati diatribe [...] Erlangen Tetzschner 1751
929: GONNET, C.J., - Inventaris van het archief der stad Hoorn. Haarlem 1918. Geb., 552 p.
8074: GONNET, C.J. - Het archief van het Begijnhof te Haarlem.
52081: GONNET, C.J., - Briefwisseling tusschen de gebroeders Van der Goes (1659-1673), 2 delen, Amsterdam 1899-1909, 539+588 pag.
59384: GONNET, C.J., - De wallen en poorten van Haarlem. Geschiedenis van de versterking eener oude stad, Haarlem 1981, geb., 76 pag., met uitslaande kaart van Haarlem
25614: GONSON, JOHN - A charge to the grand jury of the city and liberty of Westminster etc. at the general quarter-sessions of the peace, held the third day of July, 1729, in Westminster-Hall. Londen, Charles Ackers, 1729, 32 pag., original decorated paper covers. ( Waterstained)
18996: GONZALEZ, PIERRE G. - Le livre d'or des noms de famille.
16942: GOOI, ‘T - Gids voor het Gooi, met beschrijving vandaaruit te maken watertochten ..., uitgegeven door de Nieuwe Onderneming IJselmeer, Huizen (NH) [1934], 80 p.
16335: ‘T GOOI - Gids voor Bussum en Naarden. Uitg. V.V.V. [1923], 62 p.
16337: ‘T GOOI - Wandelingen in het Gooi en omstreken door A.W. Stork, [1e uitgave] Uitg. A.N.W.B., 1925, 80 p.
16339: ‘T GOOI - Gids voor Het Gooi, uitg. Ver. van Vrienden van het Gooi-reservaat, z.pl. [1937], 61 p.
16330: ‘T GOOI - Wandelkaart door het Gooi-Eemland en omstreken, schaal 1 à 40.000. Lith. Emrik & Binger [ca. 1890?], 42x56 cm
16333: ‘T GOOI - Catalogus. Tentoonstelling van Kunstwerken - Landgoed Crailoo, 17 juli - 22 augustus 1909, Uitg. V.V.V. voor Naarden, Laren, Blaricum en Huizen, Hilversum 1909, 8 p.
16334: ‘T GOOI - Gids voor ‘t Gooi en Baarn, bewerkt door J.W. Draaijer, 4e druk, Utrecht, Broese [ca. 1916], 120 p.
42915: GOOL, JOHAN VAN - De nieuwe Schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. 2 delen, 's Gravenhage, 1750-1751.
35064: GOOR, CONSTANTINUS ENGBERT VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica de trajectitiae pecuniae contractu apud romanos Leiden Gebhard 1841
16341: GOOR - Geïllustreerde gids van Goor en omstreken, Uitg. Ver. “Goor Vooruit”, [ca. 1902], 43 p.
16943: GOOR - Gids voor Goor, door J.W. Anton Schepers, uitg. met medewerking van het gemeentebestuur van Goor en van de vereniging “Goor vooruit”, Amsterdam Alta 1925, 44 p.
25088: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschryving der stadt en lande van Breda, 's Gravenhage, J. v.d. Kiesboom, 1744.
25089: GOOR, THOMAS ERNST VAN - Beschryving der stadt en lande van Breda, 's Gravenhage, J. v.d. Kieboom, 1744.
34773: GOOR, C.E. VAN, UIT AMSTERDAM - V. theses politicae 1840
22920: GOOR - "Ter verjaaringe van deugrijke jonge dogter Adriana Christiaanse Goor, verjaart op den 6 Augustus, out 12 jaar. Gedicht in handschrift op papier in de vorm van een gevouwen hart, ondertekend ""vader Christiaan Goor, 1789""."
29115: GOOSSENS, TH. J.A.J. - Een wapenboek van leden van het Tweede lid der Staten van Brabant, 1686-1707, Tilburg 1962, 32 pag., geïll. ( nr. 134 van de 150 exemplaren ).
936: GOOSSENS, R.J.I., EN A.M.S. VAN HEES, - Beschrijving van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters ter inzage op het Rijksarchief in Limburg. Maastricht 1980, 397 p.
25193: GOOTZEN, PIET - Vier eeuwen Gootzen, Melick 2002, 512 pag., geb., geïll.
58549: GORCOURT, E. ET J. DE, - Histoire de la Societe Francaise pendant La Revolution, Paris 1889.
54036: GORCUM, A.H. VAN - Jonkheer Salvador en zijne volks-voordragten in het Odéon. 2e druk, Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1853.
7707: GORDON DE GRAEUW, GEERTRUYD - De poesy van de geest en deugtryke juffrouw G. Gordon de Graeuw, bestaande meest uit ernstige gedigten (...). Amsterdam, Johannes van Heekeren, 1710.
7708: GORDON DE GRAEUW, GEERTRUYD - De poesy van de geest en deugtryke juffrouw G. Gordon de Graeuw, bestaande meest uit ernstige gedigten (...). Amsterdam, Johannes van Heekeren, 1710.
15292: GORDON, PRYSE LOCKHART - "Belgium and Holland; with a sketch of the revolution in the year 1830. 2 dln. Londen: Smith, Elder & Co., 1834."
18450: TREUR-GORDYN - Treur-gordyn opgeschoven voor den doorluchten en dapperen held Gratianus. Lier-dicht. Gevolgt na het Fransche van den heer Voltaire. [Leeuwarden], [z.n.], [1e helft 19e eeuw].
25043: GORI, A.F. - Columna Trajana exhibens historiam utriusque belli Dacici a Trajano Caesare Augusto, gesti ab Andrea Morellio. Amsterdam, Welstein, 1752.
16344: GORINCHEM - Gorinchem door H.A. Ravenswaaij Mzn, Uitg. met medew. Gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1925, 72 p.
16342: GORINCHEM - Souvenir aan Gorinchem, leporello met 12 foto’s van W. Stokhuizen (Th. J. Scholten) Gorinchem [ca. 1880?].
47204: GORIS, G., - Les delices de la campagne a l' entour de la ville de Leide, Leiden, Haak, 1712, (16)+275+(29) pag., geb. in geheel perkament uit de tijd met titelprent.
31002: GORISSEN, F. - Urkunden und regesten des Stiftes Monterberg- KLeve. Band I: regesten nr. I- 2846, Kleve 1989, 804 pag.
38365: GORKOM, K.W. V. - Thee, 2e druk, Haarlem 1897, 80 pag., geb. ( in rood linnen met goudopdruk ).
35065: GORKUM, THOMAS GRAHAM VAN, UIT MONS(BERGEN) - Disputatio juridica inauguralis in tit. X lib. III C.C. de corporibus moralibus Leiden Hazenberg 1839
33403: GORKUM, ? VAN - De bevoegdheid der kantongeregten, arondissementsregtbanken en provinciale geregtshoven [...] Leiden H.W. Hazenberg & Comp. 1844
25124: GORLITZ, F.H. - Kaart van Rotterdam en omstreken met inbegrepen van de steden Delft, Vlaardingen, Schiedam en Delftshaven [1851], 125x120 cm., geplakt op linnen, handgekleurd.
16345: GORSSEL - Geïllustreerde gids voor de gemeente Gorssel, Uitg. V.V.V. [ca. 1913], 64 p.
20796: GORTEL, H. VAN, T. PLUIM EN D. VERBEEK JR. - De geschiedenis der Neder-Veluwe, deel 1 t/m 3, Wageningen 1888-1890, 136+168+141 pag, geïll.
26141: GORTER, S - Een jaar levens voor de dagbladpers. Keur van hoofdartikelen uit Het Nieuws van den Dag, maart 1870- juni 1871, 2 delen in één band, met gelithografeerd portret van Gorter. Boekblok los in de band.
33404: GOSLIGA, CLAAS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de legatis secundum principia juris hodierni [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1823
36498: GOSLINGA, A. - "De Belgische opstand van ""Dietsche"" zijde verklaard Assen Hummelen 1932"
36517: GOSLINGA, A. - Koning Willem I als verlicht despoot, rede Baarn Bosch 1918
36466: GOSLINGA, A. - De betekenis van de omwenteling van 1795, rede Amsterdam De Standaard 1927
59067: GOSLINGA, G.CH., - The Dutch in the Carribean and in Surinam 1791/5-1942, Van Gorcum 1990.
32382: GOSLINGA, WYBO JAN, UIT SCHIEDAM - De rechten van den mensch en burger. Een overzicht der Nederlandsche geschriften en verklaringen. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage A.J. Oranje 1936
31546: GOSLINGS, FRANS, UIT HARLINGEN - Observationes ad scholia in Thucydidem [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1874
942: GOSSES, I.H., - De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd der Republiek). Groningen-Batavia 1941. Geb., 326 p.
940: GOSSES, I.H., - De rechterlijke organisatie van Zeeland in de middeleeuwen. Groningen-Den Haag 1917, 315 p.
27812: GOTHA - Almanach de Gotha pour l 'annee 1826, Gotha [ 1825 ], ill. IV + 204 + 176 pag., orig. boards.
53186: GOTHOFREDUS, JACOBUS - Opera juridica minora sive libelli, tractatus, orationes & opuscula rariora & praestantiora. Leiden, J.A. Langerak 1733.
36582: SLEVOGTIUS GOTTLIEB - Commentatio juris sacri de vocatione ad pastoratum sub conditione matrimonii ..... Jena J.F. Ritter 1743
27405: GOTTSCHALD, M - Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen nach ihnen Entstehung und Bedeutung, 2e auflage, München 1942, 505 pag.
947: GOU, L. DE, - De weeskamer van 's-Gravenhage. (Diss.) 's-Gravenhage 1943, 184 p.
949: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Arnhem 1910. Geb., 804 p.
950: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen ... idem, vervolgdeel 1910-1925. Arnhem 1927. Geb., 344 p.
951: GOUDA QUINT, P., - Grondslagen ... idem, tweede vervolgdeel 1926-1940. Arnhem 1942. Geb., 237 p.
43934: GOUDA QUINT, S., - Veilingcatalogus boeken etc. Mr. A.C. Lagerwey, oud rechter te Oosterbeek, Arnhem 1923, 18 pag.
23047: GOUDA, KERK TURFMARKT - Grote foto, 24x18 cm, van het interieur van de kerk aan de Turfmarkt te Gouda, ca. 1910?, foto van A. van Rooijen te Alphen a/d Rijn
54658: GOUDAR, ANGE / OF BOUFFONIDOR / OF S.N.H. LINGUET - Le proces des trois rois, Louis XVI de France-Bourbon, Charles III d'Espagne-Bourbon et George III d'Hanovre, fabricant de boutons. Plaidé au tribunal des Puissances-Europeennes. Par appendix, l'appel au Pape. Traduit de l'Anglois. Londres [= Paris of Leipzig?], 1781.
32655: GOUDOEVER, ANTONIUS VAN - Oratio de Francisco Petrarcha, literarum humaniorum, seculo XIV. Instauratore praecipuo [...] Utrecht J. Altheer 1829
35117: GOUDOEVER, LUDOVICI CHRISTIANI VAN - Oratio de difficultatibus quibus premitur tumorum diagnosis [....] 1858
32140: GOUDOEVER, GUILIELMUS VAN, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de divortio secundum codicem civilem neerlandicum [...] Utrecht L.E. Bosch 1839
35878: GOUDRIAAN, WILLEM JAN, UIT VLAARDINGEN - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1879
42748: GOUDRIAAN, A.F. / D. MENTZ - Verhandelingen over de afdamming van het IJ. Haarlem, Loosjes, 1824.
35249: GOUDSMIT, JOËL EMANUEL, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de notis pauli et ulpiani ad papinianum Leiden H.W. Hazenberg 1842
33659: GOUDSMIT, JOËL EMANUEL - Oratio variis causis quibus fit, ut populorum leges ab eorum moribus discrepent [...]
32700: GOUDSMIT, MARINUS THEODORUS, UIT LEIDEN - Stellingen behoorende bij het proefschrift over het begrip en wezen der kansovereenkomsten [...] Leiden W.T. Werst 1871
47661: GOUDSWAARD, JOS, - Uit 't leven van een leurder, Amsterdam 1915, 68 pag., geb.
53188: GOUDSWAARD, JOS. - Uit 't leven van een leurder. Amsterdam 1915.
17001: GOUDY, F.W. - The Alphabet and Elements of Lettering. New York: Dover Publications, 1963.
37522: GOUNOT, R. - Evolution de l'art de la dentelle du Puy, au 19e siècle. Le Puy 1978, 64 pag. + 78 plates (ex library copy).
42056: GOUPIL, P.E.A.? / J.P. BRISSOT DE WARVILLE? - Essai historique sur la vie privee de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. s.l, s.n., 1789.
53588: GOUR, A.J. DU - Memorie ter verdediging van Lodewijk den XVI, opgesteld voor het uitspreken van zijn doodvonnis, Harderwijk etc, Kasteel etc. [1801].
954: GOURDON DE GENOUILLAC, H., - L'Art héraldique. Parijs [1889]. Geb., geïll., 290 p.
20270: GOUTAREL, ALAIN - Aspects de la société Orangereoise au 18e siècle, a travers les registres notariés, 2 delen, Aix 1972, 671 p.
21100: GOUTAREL, A - La peste de 1721-22 a Orange, z.pl. 1974, 61 pag.
23370: GOUTAREL, A - Les regimes matrimoniaux a Orange au XIXe siecle, d'apres contrats de mariage et état-civil. z.pl. 1975, 136 pag., geïll.
25011: GOUTHOEVEN, WOUTER VAN - D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht.
38310: GOUW, JAN TER - De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven, Amsterdam 1866, 98 pag., ( iets los ).
38355: GOUW, J. TER - De volksvermaken, Haarlem 1871, 709 pag., geb., geïll.
36699: GOUW, J.L. VAN DER - Munimenta en monumenta, afscheidscollege z.pl. z.n. 1980
43682: GOUW, J.L. V.D. - Schetskaart van Heukelum volgens het morgenboek van ca. 1425, nov. 1982. Groot blad plano.
20142: GOUW, J.L. V.D. - Marie de Brimeu. Une princesse Néerlandaise de la première moitié de la guerre de quatre vingts ans, Brussel 1951, 59 pag, geïll. ( eerder verschenen in de Ned. Leeuw 1947, in het nederlands ). Oplage 75 ex.
19121: GOUW, J.L. VAN DER - De Regulieren van Rugge.
959: GOUW, J. TER, - Studiën over wapen- en zegelkunde. Amsterdam 1865. Geïll., 222 p. (onder andere met chromolitho's).
19580: GOUW, J. TER - In de Kalverstraat.
26122: GOUW, J. TER - Amsterdamsche Tafereelen, Haarlem 1876, 318 pag., geb. in blauw linnenband, geïll. met 15 litho's van J.C. Greive Jr. Goed exemplaar.
960: GOUW, J. TER, - Studiën over wapen- en zegelkunde. Amsterdam 1865. Geïll., 222 p. (onder andere met chromolitho's). Mooi exemplaar, gebonden.
40499: GOUW, J. TER, - Amsterdamsche kleinigheden , Amsterdam 1864, 180 pag. Gelitografeerd omslag.
40500: GOUW, J. TER, - Nalezing op mijne Amstelodamiana, Amsterdam 1866, 156 pag., met uitsl. plaat.
37187: GOUWE, W.F. E.A. (RED.) - Nederlandsche ambachts- en nijverheids-kunst. Jaarboek 1919, Rotterdam, Brusse, 1919-'21, ca. 150 pag. geb., geïll.
42333: GOUWE, W.F. - Vorm, Jaarboek van Nederlandsche ambacht- & nijverheidskunst. Rotterdam, Brusse, 1932.
42335: GOUWE, W.F. - Ruimte 1929, Jaarboek van Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst 1929. Rotterdam, Brusse, 1929.
32668: GOUWENTAK, CATHERINA, UIT VENLO - Meetkundige orthogonale differentiaal invarianten van analytische krommen. Academisch proefschrift [...] Purmerend J. Muusses 1928
36628: GRAADT VAN ROGGEN, C.J. - Foto van het diner van C.J.Graadt van Roggen, ter gelegenheid van zijn candidaatsexamen rechten 1923
38266: GRAADT VAN ROGGEN, A.H.F. EN A. V. ROGGEN - Genealogy of the families van Roggen, Graadt van Roggen and Graadt. USA 1995, 547 pag., hardback, ill.
4555: GRAADT VAN ROGGEN, J. - De afstammelingen van Matthijs D. van Roggen ... [Genealogie der families Van Roggen en Graadt van Roggen.] Genealogie der familie Graadt. 's-Gravenhage 1936, 80 p., geïll.
3582: GRAAF BIERBRAUWER, BOB DE - Het geslacht De Graaf Bierbrauwer. Nieuwkoop 1986, 64 p., geïll. Oplage 100 exemplaren.
20370: GRAAF, J. DE - Het huis Dorth en zijne bewoners, 2 pl., 1920, 58 p., geíll.
973: GRAAF, J.J., - Nederlandsche doopnamen ... idem. Doorschoten exemplaar met zeer veel aantekeningen in handschrift van Albert van Rooijen.
51624: GRAAF, J., DE, - Brummen in den tijd van overgang, Zutphen 1947, 263 pag., geb.
17276: GRAAF, N.H. DE (PREDIKANT TE APELDOORN EN 'T LOO) - Toespraak naar aanleiding van 1 Tim IV vs 8b gehouden in het Kamp bij Milligen den 16 september 1860, Amsterdam, H. Höveker, 1860, 8°: (6) +23 p.
59792: GRAAF, H.J. DE - Catalogus van de handschriften in Westerse talen toebehorende aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1963.
42753: GRAAF, REINIER DE - De vivorum organis generationi inservientibus, de clijsteribus et de usu siphonis in anatomia. Leiden/Rotterdam, Hackius, 1668.
32198: GRAAF, ANDREW DE, UIT ROTTERDAM - Een beschouwing over de geschiedenis van het straffen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1896
56505: GRAAFF, M.H. DE, - Geschiedkundige en wetenschappelijke beschouwingen over de veepest, Breda, 1865.
31610: GRAAFF, REINARDUS JOOSTINUS MARINUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de potestate legislatoria collegiorum curatorum [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1850
58557: GRAAFF, M.H. DE, - Landbouw, fabrykwezen en koophandel in Nederland, of beschouwing van de meest gepaste middelen voor de welvaart van Neerlands ingezetenen voor den bloei van den staat, Leeuwarden 1845.
34537: GRAAFF, ABRAHAM VAN DE, UIT DEVENTER - Disputatio juridico-politica inauguralis de jure terrarum illarum incultarum Leiden Herdingh 1824
33531: GRAAFF, ABRAHAMUS SEBASTIANUS VAN DE, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen politicum inaugurale, de prudentia civili, quae in ordinandis tributis, praesertim hollandicis, cernitur [...] Leiden Sam. en Joh. Luchtmans 1785
32299: GRAAFF, HERMAN HENDRIK ALBERT, UIT AMSTERDAM - De militair-rechterlijke organisatie en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de landmacht 1795-1955. Proefschrift [...] 's Gravenhage Staatsdrukkerij 1957
25735: GRAAFLAND, J.A. ( INL.) - Jac van Gils, architect-Rotterdam. Uitgevoerde gebouwen, projecten enz. Bussum, G.Schueler 1917, folio, 10 pag. + 63 platen + advertenties [ Bibl. voor moderne Hollandsche architectuur afl. III, I ], good copy.
23097: GRAAFLAND, MORELLO - Briefkaart van ... Graafland, d.d. Rijswijk 1908, aan de zangpedagoog Morello te Amsterdam. Manuscript.
33422: GRAAFLAND, AEGIDUS, GEB. TE ´S GRAVENHAGE, BURGER VAN AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad leg. 27 cod. de inofficioso testamento [...] Leiden Daniel Goedval 1751
34335: GRAAFLAND, HENRICUS JANUS DIGNUS, UIT IJSSELSTEIN - Disputatio juridica inauguralis de mandato, secundum jus Romanum [...] Utrecht N. van der Monde 1829
15296: GRABNER, J. - Brieven over de Vereenigde Nederlanden, uit het Hoogduitsch vertaald. 2 stukken in 1 band. Haarlem: A. Loosjes Pz., 1792-1793
15297: GRABNER, J. - Brieven over de Vereenigde Nederlanden [...]. 1792-1793.
38765: GRAEBER, W - Moralistik und Zeitschriftenliteratur im frühen 18. Jahrhundert. Van Effens und Marivaux' Beitrag (....), Frankfurt 1986, 218 pag., geb.
53196: GRAEVESTEIN VAN HEYST, DERK - Het venten van geschriften op den openbaren weg als strafbaar feit beschouwd. Zutphen, W.J. Thieme, 1894 [dissertatie].
23147: GRAFMONUMENTEN, FA. WIESMAN TE UTRECHT - Knoblauch, Carl (ed.). Entwürfe zu Grabdenkmalen in einer Auswahl teils selbst entworfenen, teils gesammelten Vorlagen.... Mit Verwendung der vom Verfasser gefertigten Sandsteinmasse-Figuren, Embleme etc. Ein Musterbuch für praktische Bildhauer. Weimar 1888, 96 gekleurde litho's in map, 8°.
19622: GRAFT, C.C. VAN DER - Lotgevallen van een Amsterdams Koopmanshuis [Blikman & Sartorius] 1749 - 1949.
32515: GRAFT, JACOB VAN DE - Geschiedenis der wetgeving op de tienden hier te lande, inzonderheid in Holland en Zeeland. Academisch proefschrift [...] Middelburg J.C. & W. Altorffer 1856
36864: GRAFT, J. VAN DE - De tapijtfabrieken der 16e en 17e eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels .... Zeeland, Middelburg 1869, 193 pag., geb. Mist mapje met 7 gravures.
47334: GRAIMBERG, CH. DE, - Histoire du gros tonneau de Heidelberg, Mannheim 1823, 110 pag., origineel bedrukt omslag.
38286: GRAM, J - De schilderconfrerie Pictura en hare academie van beeldende kunsten te 's- Gravenhage 1682-1882, Rotterdam 1882, 136 pag., orig. omslag van imitatie perkament ( in goede staat ! ).
30693: GRAM, J - Onze schilders in Pulchri Studio, Rotterdam [ 1881 ], 163 pag., geïll., in linnen stempelband.
47443: GRAM, JOHAN, - Het nieuwe Parijs. Kunstschatten, gedenkteekenen, merkwaardigheden en typen der wereldstad, Leiden [1865], 8+316 pag., Met: Het moderne Parijs, typen en taferelen, Leiden [1865], 8+272 pag.
43308: GRAM, J. / C. TELDERS (SECRETARISSEN) - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen van Oude Meesters te 's-Gravenhage, t.b. der watersnoodlijdenden, 3e druk, 's-Gravenhage 1881, 56 pag.
51467: GRAM, JOH. E.A. (RED.), - Kinder-Courant. Weekblad voor onze jongens en meisjes, 's-Gravenhage 1894-1895, 208 pag., folio, gebonden, geïll.
50913: GRAM, J. - De avonturen van baron Munchhausen. Naar de Engelsche uitgave bewerkt door Johan Gram, met 18 platen in kleurendruk naar oorspr. teekeningen van A. Bichard. Rotterdam, Elsevier, 1880 (jaartal op voorplat).
30704: GRAM, J. - Onze schilders in Pulchri Studio ( 1880- 1904 ), Leiden 1904, 120 pag., geb., geïll., mooi exemplaar in linnen stempelband, goud op snee.
7636: "G[ERLINGS], MEVR. (VERT.); MARC ANTOINE LE GRAND" - De klaar-ziende blinde, blyspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Haarlem, François Bohn, 1815.
54475: GRAND, MARC ANTOINE LE / P. LANGENDIJK (VERT.) - De bedriegery van Cartouche of de Fransche roovers. Blyspel. Amsterdam, D. Ruarus, 1732.
56641: GRAND, PAUL, - Le droit d'ainesse ou epitre a mon cadet, adressee a M. Pierre Grand ...... par son aine, Paris, Ponthieu, 1826, 31 pag.
52596: GRAND CARTERET, JOHN, - Vieux papiers, vieilles images. Cartons d'un collectionneur. Paris, Vasseur, 1896.
19902: GRANDAUR, GEORG - Eine alte genealogie der Welfen und des Mönchs von Weingarten. Geschichte der Welfen.
55346: GRANT-SMITH, RACHEL - The experiences of an asylum patient, with an introduction and notes by M. Lomax. London, 1922.
60259: GRANTHOMME, JACQUES THE YOUNGER (CA. 1560-CA. 1613) - Portrait of Abel Bede
14616: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Grobberehuson ca. 1000 - Grapperhausen 2000, History of Grapperhausen and both name-related farms and families.
3586: GRASWINCKEL, D.P.M. - Graswinckel, geschiedenis van een Delfts brouwers- en regentengeslacht. 's-Gravenhage 1956, 415 p., geb., geïll.
53198: GRASWINCKEL, D.P.M. - Gedachten over ons gevangeniswezen. Open brief aan een voorstander van de afschaffing der doodstraf, Zierikzee, Ochtman & van Dishoeck, 1871.
986: GRASWINCKEL, D.P.M., EN H. HARDENBERG, - Het archief van het kasteel Rechteren. Z.p. 1941. Geb., geïll., 540 p.
984: GRASWINCKEL, D.P.M., - De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het archief der gemeente Arnhem. 's-Gravenhage 1930, 413 p. (mist rug, slordig ex.)
35254: GRATAMA, KOENRAAD WOLTER, UIT ASSEN - Onderzoekingen over tinea favosa Utrecht J. Greven 1866
33776: GRATAMA, SEERP - Oratio in caussas malorum, quae jurisprudentia naturalis ejusque doctores fuerunt perpessi [...] Groningen T. Spoormaker, W. Wouters en J.F. Nieman 1806
35119: GRATAMA, BERNARDI IANI - Oratio de inquisitorio principio et accusatoria forma in publicis judiciis recte distinguendis 1858
32916: GRATAMA, SEERP - Een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van Drenthe, meer bijzonder de rechters en de rechtspleging betreffende. Proefschrift [...] Assen Willinge Gratama 1883
31800: GRATAMA, SEERP - Oratio de sera nec multum provecta Quiritium humanitate [...]. Harderwijk Everardus Tijhoff 1798
33451: GRATAMA, SEERP - Oratio qua docetur, cum homines, tum etiam populos, ad justitiam esse natos [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1801
34782: GRATAMA JZN, SIBRAND, UIT APPINGEDAM - De verantwoordelijkheid der herbergiers en logementhouders, ingevolge artt. 1746, 1747 en 1748 B.W. Zwolle Tijl 1885
33452: "GRATAMA, SEERP; THEODORUS VAN SWINDEREN" - Oratio de honesta aemulatione inter homines [...], [gebonden met: ]Oratio de Platone, optimo in legibus condendis principis magistro [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1807
31992: GRATAMA, HENRICUS, UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis qua Hugonis Grotii memoria vindicatur [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1820
32652: GRATAMA, SIBRAND, UIT HARLINGEN - Dissertatio inauguralis, de iure ac iniuria qua primae praecipuaeque iurisprudentiae proponuntur atque illustrantur regulae [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1808
33738: GRATAMA, SEERP - Oratio de hermodoro ephesio vero XII tabularum auctore [...] Groningen J. Oomkens 1817
7712: GRAVÉ, JOHANNES HENRICUS - "Rozendaal, of De ontmoeting; blijspel met zang in een bedrijf. Amsterdam, Marten Westerman, [1831]."
31846: GRAVE, JANUS LUDOVICUS ANTONIUS DE, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de jure suffragiorum [...] Groningen W. v. Boekeren 1823
7714: GRAVÉ JZ, G. - Gedichten. Amsterdam, Visser & Comp., 1823.
7713: "GRAVÉ, JOHANNES HENRICUS (VERT.).; M. DESAUGIERS" - "Het middagmaal van Magdalena, of De schotel met ooren; blijspel met zang (vaudeville) in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Nijmegen, C.J. van Goor en zoon, 1820."
33231: GRAVEMEIJER, ESKELHOFF CARSJEN, UIT ONSTWEDDE - De Paulinische leer van de verzoening. Academiscnh proefschrift [...] Groningen G.J. Reits 1874
16360: ‘S-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage. Publication of the municipality, Den Haag, Mouton, [ca. 1930?], 107 p.
16351: ‘S-GRAVENHAGE - ‘s-Gravenhage en Scheveningen. 16 reproductien naar de nieuwste opnamen, z.pl., z.j. [ca. 1925?], 16 afbeeldingen, oblong.
16346: ‘S-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye, leporello met 12 foto’s, in linnen omslag [ca. 1880]
16347: ‘S-GRAVENHAGE - Souvenir de La Haye et Schévengue, Uitg. Librairie Royale de M.M. Couvee, leporello met 12 foto’s in linnen omslag [ca. 1890].
16348: ‘S-GRAVENHAGE - Führer für das Nordseebad Scheveningen, der Stadt Haag und Umgebung, von W. Francken, 2e druk, Würzburg/Wien, L. Woerl [1890], 85 + 52 p.
17277: GRAVENSTEIN, J.H. (PREDIKANT TE SEROOSKERKE) - Geven en komen. Leerrede [...], z.pl., [1870], 8°: pp.25-40
41731: GRAVIERE, J. DE LA - Les gueux de mer, 2e ed., Parijs 1893, 339 pag., geb. [watergeuzen]
49793: GRAZEBROOK, H.S., - The heraldry of Smith, being a collection of the arms borne by, or attributed to, most families of that surname in Great Britain, Ireland and Germany, London, Russell Smith, 1870.
7716: GREB, FREDERIK HENDRIK - Gedichten. Den Haag, S. de Visser en zoon, 1837.
7715: GREB, FREDERIK HENDRIK - Morgenrood. Jongste mengelingen van het letterkundig genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza. Den Haag, Giunta d'Albani, 1841.
22536: GREB - Gedicht “Aan een’boom” door F.H. Greb, dec. 1837. Manuscript, 8°, 3 p.
55668: GREBNER, PAULUS - De prophetye van Pavlus Grebnervs aengaende deze tyden. Gent, Jan Hofman, 1652.
42175: GRECO, GIOACHINO [= ABBE BELLECOUR] - La plus nouvelle academie universelle des jeux ou divertissemens innocens. 3 volumes, Amsterdam / Leipzig, Arkstee / Merkus, 1752.
33400: GREEF, JOANNES HENRICUS DE, UIT LEIDEN - Disputatio exegetica inauguralis de epistolae Pauli ad Romanos cap. V, sect. 1-11 [...] Amsterdam S.J. Prins 1845
47953: GREELY, A.W., - Geschiedenis van het Poolonderzoek. Voor Nederland bewerkt door F.J. van Uildriks, Haarlem [1896], 292 pag., geb.
15445: GREEN SHACKELFORD, G. - Thomas Jefferson’s travels in Europe, 1784-1789, Baltimore en Londen: J. Hopkins University press, 1995
43867: GREENAWAY, KATE - Under the window, Pictures & rhymes for children. By Kate Greenaway. Engraved and printed by Edmund Evans. London, Frederick Warne & Co. , n. d. [ca. 1910].
43868: GREENAWAY, KATE - Under the window, Pictures & rhymes for children. By Kate Greenaway. Engraved and printed by Edmund Evans. London, George Routledge & sons, n. d. [1878].
42632: GREENAWAY, KATE - Language of Flowers, illustrated by Kate Greenaway, printed in colours by Edmund Evans. London, Routledge and Sons, n. d. [1884].
22563: GREENDY - Portret van C.H. Greendy en Dora Elsie Greendy te Brockley, Engeland, 1911, prentbriefkaartformaat.
57196: "GREENHILL, PETER; " - Heraldic sketchbook, Lewes 2009.
50914: GREENWAY, KATE - Marigold Garden, Pictures and Rhymes, by Kate Greenaway. London/New York , Frederick Warne & Co, n. d. [1885].
5524: GREEUW, H.A.J. DE - Het geslacht De Greeuw, Andijk 1983, 64 p., geïll. [Westfriese Geslachten XXI], met grote “Stamboom De Greeuw” in lichtdruk
35081: GREEVE, LUDOVICUS GERARDUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de conatu partus abacti Utrecht Kemink 1846
56920: GREEVE, MAX [ PETER HEKMEIJER], - Zelfmoord, met ideeën betreffende eene wettelijke regeling, 's-Gravenhage, 1923, 64 pag.
7717: GREEVEN, WILLEM (VERT.) - De loteling, blijspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1834.
7718: "GREEVEN, WILLEM (VERT.); BAYARD EN DUPORT" - De dochter van den vrek, of De edelmoedige diefstal. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835.
23840: GREGORY, J.L.G. - Laaste berichten omtrent den vice admiraal Wemberich van Berchem, overdruk, 56 pag., geïll.
33401: GREGORY, ADR. FRED. LUD. - Commentatio ad locum iuris criminalis de inculpatae tutelae moderatione [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1864
41557: GREIN, J.T. - Cameos of playwrights & players 1914-1921, with open letter from G. du Maurier, London [1921], 39 pag.
988: GRELL, OLE PETER, - Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642. Leiden 1989. Geb., 331 p.
989: GRENSER, ALFRED, - Zunft-wappen und Handwerker-Insignien. Eine Heraldik der Künste und Gewerbe. Facsimile-uitgave Wiesbaden 1971, naar de oorspronkelijke druk uit 1889. Geb., geïll., 118 p. + 29 `Tafel'.
27791: GRESHAM CARR, H - Flags of all nations, London Philip, [ 1957 ]. Omslag met grote ( 58 x 88 cm. ) vlaggenkaart in kleur.
52189: GRESHOFF, J. (RED.), - "De Witte Mier [tweede serie], 1924 nrs. 1 t/m 7; 1925 nrs. 3,4,7,8,9, Maastricht, Boosten & Stols, 1924-1925."
39472: GRESHOFF, M. - Over de deugdelijkheid en het onderzoek van papier. 2e vermeerderde uitgave, Leiden 1902, 40 pag. Geïllustreerd met een plaat.
30537: GRESHOFF, J - Confetti, kleine gedichten, Brussel & Maastricht, A.A.M. Stols, 1928, 48 pag., gedrukt in een genummerde oplage van 350 exemplaren.
17039: GRESHOFF, J. (RED.) - De Witte Mier. Klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Tweede jaargang nummer drie, 1913/1914. Apeldoorn: C.M.B Dixon.
17038: GRESHOFF, J. (RED.) - De Witte Mier. Klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Nummer negen. Vijftien Januari 1913. Apeldoorn: C.M.B Dixon.
43744: GRESHOFF, J., - V. Aardsch en Hemelsch (1926), gedichten z.pl., z.j., (19) pag., getypt.
52380: GRESHOFF, J., - Spijkers met koppen, Brussel, Stols, 1931, 170 pag.
30536: GRESHOFF, J - Bij feestelijke gelegenheden. Gedichten, Brussel & Maastricht, A.A.M. Stols 1928, 46 pag. Gedrukt in een genummerde oplage van 350 exemplaren.
24802: GRESSET, J.B.L. - Poésies choisies, Paris, stereotype d’Herhan, 1802,
35189: GREUP, PIETER ADRIAAN, UIT SCHOONHOVEN - Opmerkingen over poging tot misdrijf volgens het Wetboek van Strafrecht Zutphen H.J. Greup 1893
7719: GREUVE, GOZEWIJN CHRIST. DE (VERT.) - De virtuosen of Het leevend testament. Blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. van Kesteren, 1799.
35652: "GREVE, WILHELMUS, UIT NORTHEIM; PRAESES: HILDEBRAND, JOACHIM" - De conscientia variisque eius casibus exercitatio moralis [...] Helmstedt Henning Müller 1652
32990: GREVE, FRANCISCUS DE - Oratio de Jona Daniele Meyero, icto de patria deque jurisprudentia et nomothetica praeclare merito [...] Amsterdam Johannes Müller 1839
33454: GREVE, FRANCISCUS DE - Oratio de germano iuris romani studio, nostra aetate magnopere exculto et fontium accessione insigniter aucto [...] Groningen J. Oomkens 1830
42034: GREVE, E.H. - Sterre- en weerkundige berigten voor het jaar 1819, met afbeeldingen, waaronder ook eenige van de opmerkelijke zonsverduistering op den 7-9-1820, Amsterdam, Pieper, [1819].
33453: GREVE, WILHELMUS, UIT BERKEL - Dissertatio medica inauguralis de rabië canina [...] Leiden Johannes Hasebroek en Adrianus van Houte 1787
51581: GREVE, H.E., - Openbare leesmusea en volksbibliotheken, Amsterdam 1906, 384 pag.
60356: GREVE, ISAAC (1677-1757) AFTER PICART, BERNARD (1673-1733) - "Les Manteaux; Habits Ordinaires; Boerin van den Helder, over Texel....; costume prints"
25468: GREVE, H.E. - De tijd van den tachtigjarigen oorlog in beeld, Amsterdam 1908, 191 pag., geb., oblong, geïll.
42058: GREVE, WILH. - Verzameling van merkwaardige droomen en gebeurtenissen, voorafgegaan van eenige aanmerkingen op zeker werkje genaamd Droomen en gedachten over dezelve [anoniem verschenen bij Blusse, 1815]. Amsterdam, Sepp, 1819.
3402: GREVEL, W. - Das Archiv der Familie von Düngelen. Essen 1912, 99 p.
35080: GREVEN, HERMANNUS JOANNES, UIT ZWOLLE - Disputatio juris publici inauguralis de jure regio legibus solvendi Leiden C.C. van der Hoek 1839
34396: GREVEN, ERNESTUS JOHANNES CHRISTIAAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over artt 1746, l747 en l748 Leiden P. Somerwil 1887
59526: GREW, MARION E. - "William Bentinck and William III (Prince of Orange); the life of Bentinck, Earl of Portland, from the Welbeck correspondence. London, J. Murray, 1924.433 p. Foxed."
15300: GREYSON, EMILE - En Hollande. La Maison Ouwewaeter & Huysman. Le commandant Aerson. Brussel: C. Muquardt, 1877.
32782: GREZ, JOHAN MARIE HENDRIK JOSEPH DE, UIT BREDA - Over het regt van gratie volgens ons tegenwoordig staatsregt. Akademisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1860
32980: GREZ, JOSEPHUS LUDOVICUS DE, UIT BREDA - Disputatio juridica inauguralis, continens adnotationem ad articulum 885 Codicis Civilis Belgici [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1842
43056: GRIEKEN, TH.M.M. VAN - Bouwkundig album, Verzameling van kleine ontwerpen voor architekten, timmerlieden, aannemers, opzichters, aankomende bouwkundigen, enz. Groningen, [1869-1875].
60266: GRIENDT, CORNELIS VAN DER (1827-1918) - Portrait of Cornelis Ouboter van der Griendt, father of the maker
4200: GRIENT, J.H. V.D. - Het geslacht Mol. 's-Gravenhage 1981, 80 p., geïll. (Westfriese Geslachten XVIII.)
31254: GRIETENS, J - Dr. August Snieders in leven en gedachten [ o.a. betr. Bladel ], z.pl., z.j., 149 pag., geb., geïll.
31049: GRIETHUIJSEN, P.M. VAN - Genealogie Rijfkogel, 's- Gravenhage 1984, fotokopie, ongepagineerd in klemband, ca. 100 pag.
3593: GRIETHUYSEN, F.H. VAN, EN J.A. TASSERON - "Genealogie Van Griethuysen. Rotterdam 1951, 140 p., gestencild, geïl.; met wijzigingen en aanvullingen. Zeist 1954, 22 p."
30975: GRIETHUYSEN, P.M. V. - Corver, een rooms katholiek geslacht uit de stad Utrecht. Korver, na 1840 een protestants geslacht uit s'-Gravenhage, 1e druk, Den Haag 1986, ca. 100 pag., ill., geb.
32838: GRIETHUYSEN, GULIELMUS HUIBERTUS VAN, UIT IJSSELSTEIN - Pro evangelii Ioannei authentia. Dissertatio critico-theologica [...] Harderwijk Everardus Tijhoff 1806
32711: GRIETHUYSEN, THEODORUS IOANNES VAN, UIT WAGENINGEN - Disputatio exegetico-theologica de notionibus vocabulorum soma et sarx in Novi Testamenti interpretatione distinguendis [...] Amsterdam S.I. Prins 1846
3984: GRIFFIOEN - `De Griffioen', familie-orgaan De Lange. Nrs. 1 (1954), 3 t/m 6, 8, 11 t/m 20 (1986).
15304: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - Brave little Holland, and what she taught us. Boston/New York 1894.
15305: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - Brave little Holland, and what she taught us. Revised edition, Boston/New York 1897
15306: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - The American in Holland. Sentimental rambles in the eleven provinces of the Netherlands. Boston/New York: Houghton, Mifflin and Comp., 1899.
15307: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - The American in Holland. Sentimental rambles in the eleven provinces of the Netherlands, London: Gay and Bird, 1899
15308: GRIFFIS, WILLIAM ELLIOT - The American in Holland [...]. Boston/New York: Houghton, Mifflin & Comp., 1907.
1015: GRIJPINK, P.M. (BEW.) - Register op de parochiën, altaren, vicariën en de bedienaars, zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen Dom. I. Quatuor officia Flandriae, Wallacria, Scaldia, Zuidbevelandia. Amsterdam 1914, 131+105+182 p.
44006: "GRIJPSKERKE, J. VAN;" - 't Graafschap van Zeeland ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland (...) tot 1579, Middelburg 1882, (18)+7+537 pag.
30646: GRIJZENHOUT, F. - Liotard in Nederland, Utrecht 1985, 189 pag., geïll.
30594: GRIJZENHOUT, F - Cornelis Troost, Nelri, Bloemendaal 1993, 95 pag., geïll.
17003: GRIMM, H. - Deutsche Buchdrucker Signete des XVI. Jahrhunderts. Geschichte, Sinngehalt und Gestaltung kleiner Kulturdocumente. Mit hundertvierzig Signetbildern. Wiesbaden: Guido Pressler, 1965.
43875: GRIMM, BRÜDERN [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Aschenputtel, von den Brüdern Grimm, Mit 8 mehrfarbigen Bildern von Rie Cramer. Stuttgart, Dieck & Co. , n. d. [1925].
51066: GRIMM, A.L. - Vorzeit und Gegenwart an den Bergstrasse dem Neckar und im Odenwald. Erinnerungsblatter fur freunde dieser gegenden, 2e Auflage. Darmstadt, [1828].
56334: GRINTEN, A.H. V.D., - Tijdtafel der vaderlandsche geschiedenis voor de middelklasse en de hoogste klas der Volksschool, 2e druk, 's-Hertogenbosch, Teulings, 1886, 16 pag., los.
33660: GRINWIS, C.H.C. - De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica
33363: GRISS, GEORGE FRANÇOIS CORNELIS, UIT AMSTERDAM - Differentialinvarianten von systemen von vektoren. Academisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1925
32837: GROBBEE, HENRI PIERRE, UIT SAMARANG - De panghoeloe als adviseur in strafzaken. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage G.C. Visser 1884
32408: GRÖBEL, CHRISTIAN ERNST AUGUST - Ad examen publicum diebus 21, 22, 23 mart. nec non actum valedictorium die 28 mart. a. 1831 in schola quae dresdae est ad aedem crucis [...] Dresden C.G. Gärtner 1831
58977: GROE, TH. V.D., - Toetssteen der ware en valsche genade, z.pl., [ca. 1800?], 55 pag.
36389: "GROEBEN, OTTO EUGEN FRIEDRICH VON, UIT EQU.BORUS.; PRAESES: ARND, JOHANN" - De Plinio imperatorem non vossitante seu: Ein Romer irtzet nicht den Kayser Konigsberg Reusner 1721
23594: GROEN VAN PRINSTERER,G. EN A.G.A. VAN RAPPARD (RED.) - Nederlandsche gedachten, deel 1 t/m 3, 's-Gravenhage 1829-1832, ca. 500 pag., in kartonnen omslagen, ruggensleets maar bladzijden nog goed gebonden.
38045: GROEN VAN PRINSTERER, ( RED.) - Brieven van Mr. Isaac da Costa, 1830- 1860, 3 delen, in een band, Amsterdam, Hoveker, 1872- 1876, 400 + 403 + 271 + 54 pag., gebonden in halflinnen band.
27701: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Kort overzicht van de geschiedenis des vaderlands, 2e druk, Leiden 1842, 103 pag., half linnen.
23959: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Archives on correspendance inedite de la maison d' Oranje-Nassau. Premiere serie, tome 1 t/m 8 + supplement + table, Leiden, Luchtmans 1835-1847. Originele kartonnen banden, ruggen gebroken. Toegevoegd: tome I, deuxieme edition, Leiden 1841. De boeken zijn geïllustreerd met facsimile's van brieven etc. Van tome 8 mist de titelpagina.
59416: GROEN, LELY-LYCEUM, CHRISTELIJK LYCEUM, HBS, AMSTERDAM - Rapportboekjes van Julia (Juultje) Groen te Amsterdam, resp. op Christelijk Lyceum (1952-1955, HBS (1956-1957, Ir. Lely-Lyceum (1957-1958), Examenopgaven HBS-B 1958 voor de vakken: Engels, Scheikunde, Algebra, Nederland, Trigonometrie, Duits, Frans, Stereometrie, Mechanica, Beschrijvende meetkunde, regelingen met betrekking tot eindexamen Ir. Lelt-Lyceum (leraren, examinatoren, eindexamen-leerlingen, adviezen, schema schriftelijk en mondeling examen, 6 p. , gestencild, verkeersdiploma 1952 (Spartaschool Amsterdam), kabouter-diploma (padvinderij), beide op naam van Juultje Groen, 1 dossier. M14708.
33914: GROEN VAN PRINSTERER, GUILIELMUS, UIT VOORBURG - Responsio ad quaestionem literariam [...] dispuatio de L. Coelio Antipatro historico belli Punici Secundi [...] [Leiden] [z.n.] 1821
39330: GROENEIJK, J.P.L. - Handleiding tot de kennis der besturing van het schip, ten gebruike der adelborsten van de Kon. Ned. Marine, Amsterdam 1848, 12 + 190 + ( 1 ) pag., blanco omslag.
16985: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik. 2e dr. Amsterdam: De Technische Boekhandel, 1943.
16986: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters. Hun ontstaan en hun gebruik. 7e gew. dr. Culemborg: Stam Technische Boeken, 1975.
49792: GROENEVELD, E., - Nachrichten zur Geschichte der Familien Groeneveld aus Coldemuntje, Dorenborg und Heerenborg in Olderledingerland (Kreis Leer, Ostfriesland) Band I (von II), Gorlitz 1910 (vorwordt d.d. Novenber 1911!), (4) + 480 pag., ill., met stammbaum und karte als Beilagen. Wapen von der Familie Groeneveld aus Coldemuntje nach dem Grabstein von 1689, entworfen von Prof. Ad.M. Hildebrandt, colloriert.
30658: GROENEVELT, ERNST EN C.F.G. HOGEWIND - Vijf- en - twintig jarig jubileum van het Instituut Schoevers, 1913-1938, 's-Gravenhage 1938, 47 pag., oblong, geb., geïll.
59744: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Zeeuws Beurtman zittende te banke of schoon te maken; Verscheide Soorten van Schepen en Vaartuygen (serie title)"
59742: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Kof zeijlende by de wind.; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title) "
59733: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Turfschuit met Emmerzeijl.; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59731: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Het Heijnst.; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59747: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "een Schol schuit; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B) "
59738: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - verscheide soorten HOLLANDSE SCHEEPEN 5de Catern door G. Groenenwegen 1790 (serie title) / Advies Jacht de Snelheit, zeylende van de wind.
59732: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Snik.; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59734: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Schokker.; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59735: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Beurtschip.; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59730: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Boeyer; Verschillende schepen serie F (title serie)"
59749: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "een Gaffel schip; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B) "
59741: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Koopvaardy - buys Zeijlende bij de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title) "
59746: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "een Water schip Zout water voor de Zoutketcten halende; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B) "
59745: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen Geteekenten Gesneeden door G. Groenenwegen 2de Boekje / Plusieurs Sortes de BATIMENS HOLLANDOISE dessiné et gravé par G. Groenewegen 2de Cahier 1787 (serie title) / een Zijdse-bom.
59740: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Jacht van Gecommiteerde Raaden, zeylende van de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title) "
59750: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "een Kof schip; Verscheyde soorten van HOLLANDSE Vaartuigen... (serie title - B) "
59739: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Boot schip, zeylende voor de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title) "
59743: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Barkentijn Zeylende by de wind; Verscheide soorten Hollandse schepen - E (serie title) "
59729: GROENEWEGEN, GERRIT (1754-1826) - "Een Keulenaar of Sammereus; Verschillende schepen serie F (title serie)"
35240: GROENEWEGEN, JOHANNES , UIT AMSTERDAM - Pontius Pilatus Amsterdam Wed. J.C.Spijker 1872
50917: GROENEWEGEN, G. - Verscheyde soorten van Hollandse vaartuigen, geteekent en gesneeden door G. Groenewegen, 2de boekje, 1787.
52578: GROENEYK, OLIVIER - Kronijk van Zierikzee, ten vervolge op die van den heere J. de Kanter. Zierikzee, Koole, 1821.
16361: GROESBEEK - Gids voor Groesbeek en omstreken, Uitg. Ver. “Groesbeeks Belang”, [ca. 1920?], 26 + 29 p.
55106: GROFSTROT, JAN - Brief op rym geschreven aan den maker van een gedicht genaamt De vermomde wolf in 't schaapsvel ontdekt enz. Brussel, Aegidius Jacobs, 1741.
26128: GROLMAN, H.C.A. - Volksgebruiken bij sterven en begraven in Nederland. Extract T.K.N.A.G. (1923) pp. 359-396.
34212: GRONDEN, GUILIELMUS STEPHANUS VAN DER, UIT ZWOLLE - Specimen juridicum inaugurale de juris Francici et novissimi Belgici differentiis, ratione formae testamentorum [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
37738: GRONEMAN, J - "Overzee van Amsterdam naar Nederlandsch/ Indiè, gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij ""Nederland"", Amsterdam 1906, oblong, 168 pag., geïll., in origineel batik omslag. "
35431: "GRONENBERGIUS, PETRUS, UIT ROSTOCK; PRAESES: BACMEISTER, MATTHAEUS" - Disputatio medica de praeservatione [...] Rostock Joachim Fuess 1614
34719: GRONING, ALBERTUS, UIT BREMEN - Disputatio juris nautici inauguralis de nauta aegrotante vulnerato aut mortuo Utrecht Van Megen 1734
16364: GRONINGEN - Groningen. Uitgegeven van wege de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingen Verkeer in Groningen en omstreken, Groningen, Noordhoff, [ca. 1900?].
16365: GRONINGEN - Uitgegeven vanwege de Vereeniging tot Bevordering v.h. Vreemdelingen verkeer in Groningen en omstreken, [ca. 1910?].
17111: GRONINGEN, ABRAM PIETER VAN - Onuitgegeven en verspreide gedichten. Leiden, Hendrik Roelof de Breuk, 1855.
17112: GRONINGEN, ABRAM PIETER VAN - Onuitgegeven en verspreide poëzy. Leiden, Hendrik Roelof de Breuk, 1855.
22749: GRONINGEN, KAHREL - Gedrukte kwitantie en wissel t.n.v. theehandel R.J. Kahrel te Groningen, 2 p.
16366: GRONINGEN - Groningen. Uitg. met instemming van gemeentebestuur, Kamer van Koophandel en V.V.V., Amsterdam, Alta, [1924], 112 p.
16367: GRONINGEN - In en om Groningen. Groningen [ca. 1930?] 136 p.
16368: GRONINGEN - Hotel “De Doelen” Groningen (Holland) [ca. 1930].
16369: GRONINGEN - Ons Nederland. Officieel orgaan der A.N.V.V., Groningen-Nummer, [1931], 36 p., groot 4 °.
16372: GRONINGEN - Groningen. Ed.: Weenenk & Snel, La Haye [oblong, 14 bruingetinte fotografische afbeeldingen in omslag] [ca. 1910?].
23038: GRONINGEN, HEERES, RISIUS, BRONTS - Twaalf fotoalbums met familiefoto's, huizen etc. van een Groningse boerenfamilie. Alles laat 19e- en vooral 20e-eeuws.
23150: GRONINGEN, GORDON, WICHERS, TJASSENS, BACHIENE - Album amicorum in de vorm van een oblong hoesje met 15 losse blaadjes met bijdragen van Groningse vrienden en vriendinnen van de eigenares van het album, 1795-1798.
998: GRONINGEN, A.P. VAN, - Geschiedenis der Watergeuzen , Leiden 1840, 487 pag.. Slordig exemplaar, ingenaaid.
22486: GRONINGEN, HOMMES, VAN WISSING, STAAL - Acte van transport, verleden voor stadsbestuur van Groningen d.d. 10-5-1793, van een huis met hofje erachter, gelegen bij de Kuipen, ten oosten van het Schuitendiep tegenover het Prinsenhof. Verkopers: Martha van Wissing, wed. van de klerk N. Staal. Kopers: de hoofmansdienaar Jan Frederik Hommes en Matje Daniels.
22362: GRONINGEN, LEWE, ROELANTS, LULOFS - Bericht betreffende het overlijden van twee Groningse studenten: Berthold van Ewssum Lewe van Middelstum en diens neef Egbert Roelants. D.d. Groningen 30 maart 1837 en getekend B.H. Lulofs. Overdruk uit Mengelwerk Groninger Courant 31-3-1837. 1 blad, groot 4°, gedrukt.
997: GRONINGEN, A.P. VAN, - Geschiedenis der Watergeuzen. Leiden 1840. Geb., 487 p. Goed exemplaar.
34400: GRONINGEN, JAN WESSEL VAN, UIT DEVENTER - Over de wettelijke verplichting van den koopman tot boekhouden Leiden P. Somerwil 1881
33374: GROOSMULLER JR, JAN THOMAS, UIT WIJK AAN ZEE EN DUIN - Considérations théoriques - relatives aux champs - de polarisation de Nicols et au compensateur de Babinet. Academisch proefschrift [...] [z.p.] [z.n.] 1924
30490: GROOT, I.M. DE - De grafiek van Theo van Hoytema, 1863- 1917, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1977, 47 pag., geïll.
43025: GROOT, HUGO DE - Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslandt (...) met wederleggingh van de proceduren ende sententien jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden ende ghewesen, Accordeert met het Latijnsch / ghedruckt tot Parys. [= Hoorn, I.W. van der Beeck], 1622.
31951: GROOT, J.J.M. DE - Over het belang der kennis van China voor onze koloniën, uit een politiek en wetenschappelijk oogpunt [...] Leiden E.J. Brill 1891
30759: GROOT, C.S./ L. GRATEMA/ R.V. WULFFTEN - Parodie op de behandeling van artikel 80 of kakelen is geen eieren leggen, politieke revue [ betr. vrouwenkiesrecht ], 's- Gravenhage [ ca. 1917 } .
6191: GROOT VAN ZOGGEL, P. DE - Op zoek naar de vroegste heren van Uden, Apeldoorn [1964], 32 p.
31167: GROOT, JAN H. DE - "Arnhem, Elden, Schaarsbergen, Arnhem 1988, 4 pag. [ reeks; Gelderland in proza, poezie en prenten ]."
34872: GROOT, EVERT HENDRIK, UIT ZANDVOORT - Bijdrage tot de kennis van de voedingswaarde van boter. Haarlem Planeta 1949
55148: GROOT, HUGO DE / R. HOGERBEETS - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleertheid. 2e druk, 's Gravenhage, v. Wouw, 1631. [gebonden met:] R. Hogerbeets, Van het aenlegghen ende volvoeren der processen voor de respective hoven van justitie in Holland. Haarlem, A. Roman, 1631.
22343: GROOT SCHERMER, VAN DER HAMMEN - "Een 18e-eeuwse kerkboek in leren band, met op de band in gouden letters: ""Groot Schermer 23 maart 1783"" "
23228: GROOT NOORD-HOLLANDSCH-KANAAL, LOODSWEZEN - Reglement op het loodsen van zee-schepen door het Groot-Noord-Hollandsch-Kanaal door vaste loodsen, Amsterdam, Bentinck, 1837, 4°, 15 p. Gedrukt.
17059: GROOT, J.R. DE - Levinus Warner and His Lagacy. Three Centuries Legatum Warnerianum in the Leiden University Library. Catalogue of the commememorative exhibition held in the Bibliotheca Thysiana from April 27th till May 15th 1970. Leiden: Brill, 1970.
15309: GROOT, HUGO DE, E.A. - Respublica Hollandiae et urbes. Leiden: J. Maire, 1630.
43183: GROOT, HUGO DE - Traite de la verite de la religion Chretienne, traduit du Latin de Grotius, avec des remarques. Paris, Lottin / Le Mercier, 1724.
55458: GROOT, HUGO DE / R. HOGERBEETS - In-leydingh tot de Hollandtsche rechts-geleertheyt. 4e druk, Rotterdam, Corssen, 1631. [Gebonden met:] R. Hogerbeets, Van het aenleggen ende volvoeren der processen voor de respective hoven van Justitie in Holland. Rotterdam, wed. Bastiaans, 1631.
22450: GROOT, LOUWE, ZAANDAM - Overlijdensbericht betr. Allert Groot, echtgenoot van Aagje Pieters Louwe, d.d. Zaandam 1769, deels gedrukt, folio, 1 p.
55480: GROOT, WILLEM DE - Inleyding tot de practyck van den Hove van Holland. Gravenhage, Tongerloo en Verhoeven, 1656.
55032: GROOT, W. DE / VOLLENHOVEN, H. - Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein. 's Gravenhage, 1842.
32340: GROOT, EGBERTUS M. DE - Doctrina de iure naturali et positivo humano in Summa Bambergensi. Introductio historico-litteraria, expositio doctrinae et editio textus. [...] Druten De Maas en Waler 1970
42091: GROOT, HUGO DE - Verantwoordingh van de wettelicke regiering van Hollant ende Westvrieslant (...) met wederleggingh van de proceduren ende sententien jeghens den selven De Groot ende anderen gehouden ende gewesen. Parijs [= Hoorn, Van der Beeck?], [ca. 1623].
52608: GROOT, HUGO DE - Nederlandtsche jaerboeken en historion sedert het jaer 1555 tot het jaer 1609, met de belegering der stadt Grol en den aenkleven des jaers 1627 (...) vertaelt door Joan Goris. Amsterdam, v. Someren etc., 1681.
30302: GROOT, I DE EN R. VORSTMAN - Sailing ships. Prints by the Dutch masters from the 16th. to the 19th. century, Maarssen 1980, 284 pag., hardback with dustwrapper, ill.
43081: GROOT, HUGO DE - Verantwoordingh van de wettelijcke regieringh van Hollandt ende West-Vrieslant (...) met wederleggingh van de proceduren ende sententien, jegens den selven De Groot ende anderen ghehouden ende ghewesen. 2e druk, accordeert met het Latijnsch, ghedruckt tot Parys, 1622 [= 1623? vergelijk Ter Meulen/Diermanse]. [Gebonden met:] Verhael vande heeren joncker Adrian van Mathenes (...) Hugo Muys van Holy (...) Gerrit Janssz vander Eyck (...) meester Hugo de Groot (...) ende Willem Pietersz Hases (...) by de (...) Staten van Hollant (...) gehouden in Aprili 1616 (...). Z. pl., 1622.
53211: GROOT, HUGO DE - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid (...) mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op deselve door mr. Simon van Groenewegen van der Made (...) met Latynsche aanteekeningen uitgebreidt door mr. Willem Schorer, Middelburg, P. Gillissen, 1767.
53209: GROOT, HUGO DE - De jure belli ac pacis, libri tres, editio nova cum annotatis auctoris. Amsterdam, J. en C. Blaeu 1642.
53213: GROOT, HUGO DE - "Verhandeling over het recht op buit; vertaald door dr. Onno Damsté, Leiden 1934."
53212: GROOT, HUGO DE - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid met aanteekeningen van mr. S.J. Fockema Andreae, Arnhem 1895, 2 delen.
30265: GROOT, I.M. DE E.A. - Willem Witsen 1860-1923, schilderijen, tekeningen, prenten, foto's, Bussum 2003, 287 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
42928: GROOT, HUGO DE - Van de outheydt der Batavische, nu Hollandsche, Republique. Haarlem, A. Roman, 1639.
23066: GROOTEBROEK (NH) - Copie van het verhandelde bij de Staaten van Hollandt aengaende de stede Grootenbroek, in den jare 1575. Gedrukt, folio, 1 p (17e-eeuws).
22800: GROOTEBROEK, HOOGKARSPEL - Blad uit een register van ontvangen overdrachtsbelasting van onroerend goed onder Grootebroek en Hoogkarspel, 19e eeuw, manuscript, 2 p.
22803: GROOTEBROEK, GERBRANDSZ, KEESMAN - Testament van Jan Gerbrandsz, bijgenaamd Roodmus, wednr van Wijert Harmensdr te Grootebroek, d.d.10-8-1663. Manuscript, 8 p. (Gerepareerd met cellotape.)
17093: GROOTES, E.K. & P.C. PUNT & P.J. VERKRUIJSSE - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Brederoo (1618-1969). Leiden: Martinus nijhoff, 1986.
32387: GROOTH, GEERT DE, UIT WINSCHOTEN - De schuldbekentenis. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1918
40168: GROOTHEEST, T. VAN E.A. (RED.), - Fodor. Tweemaandelijks tijdschrift voor beeldende kunst in Amsterdam, 21 afleveringen uit de jaren 1980, met: Gemeentelijke kunst aankopen Fodor 1984, 85,87,88, 89 en 1990.
20509: GROOTHEEST, A.C. VAN E.A. - Geschiedenis van Veenendaal ( deel ) 2, Veenendaal 2005, 447 pag., geb., geïll.
31293: GROSCLAUDE, - Les joies du plein air. Illustrations de Caran d'Ache. Paris, Plon z.j., 51 pag, oblong, geb., geïll, good copy.
19459: GROSHEIDE, G. - Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
1000: GROSSEN, - Die grossen Dynastien Europas 13 dln. Lausanne 1968-1969. Geb., geïll., ca. 7000 p.
55561: GROSSMANN, C.A. - Prent: Drie vechtende mannen met messen in een schuur, naast een omvallende tafel waarop speelkaarten en geld. Ets, met als onderschrift 'C.A. Grossmann inven. del et exc. A.V.[= Augsburg] No 22'.
30253: GROTE, MEVR. - Ary Scheffer's leven, naar het Engelsch, Amsterdam 1861, 214 pag.
31560: GROTHE, JACOBUS ANNE, UIT UTRECHT - Dissertatio literaria inauguralis de Socrate Aristophanis [...] Utrecht J. de Kruijff 1843
21028: GROTIUS, HUGO - De iuri belli ac pacis, editit P.C. Molhuysen, Leiden, Sijthoff, 1919, 752 pag., geb.
33456: GROULART, STEPHANUS HARPERTUS DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis, de jure asylorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1728
22584: GROUW, VAN DE VELDE - Vragenlijst met antwoorden (door Kerkvoogd P. van de Velde) betreffende de kerk te Grouw, dd. 1832. Manuscript, folio, 3 p.
16373: GROUW - V.V.V.-gids van Grouw, [ca. 1940?], 36 p.
19872: GROVE, G.L. - Bidrag til Oplysning om en formentlig Slaegtskabsforbindelse mellem den freibergske Kirurg Stephan von Sütphen og den danske Adelsslaegt Zytphen.
25307: GROVE, F.L. - Journalen van de admiralen Van Wassenaer-Obdam (1658/59) en De Ruyter (1659/60), Amsterdam 1907, 16+315 Pag., geb., (met grote uitslaande kaart van de Sont).
59458: C F SIRTEMA VAN GROVESTINS. - Le baron Robert Fagel, La Haye : Ten Hagen, 1857. En francais, 62 pp. Couverture manque.
36199: "GRUBER, DANIEL, UIT OOSTENRIJK; PRAESES: BERNEGGER, MATTHIAS" - Discursus politico-historicus de peregrinatione studiosorum, Vom reisenden Studenten .... Jena Paul Ehrichius 1714
53227: GRUIWARDT, FERNDINANDUS - Deductie van Ferdinandus Gruiwardt, der medicijnen doctor en practisijn [...] over 't recht van sijn huijs-vrouw en kinderen [...] Gedrukt in 't jaer ons heeren 1667. [Gebonden met:] Ampliatie van de documenten en stucken raeckende de deductie [...] 1668. [Gebonden met:] Appendix van de voorgaende deductie en ampliatie [...] 1671. [Gebonden met:] Index van de voorgaende deductie, ampliatie en appendix [...] 1672.
53228: GRUIWARDT, FERDINANDUS - Zeeusch treur-tonneel geopent ten dienste van de Nederlantsche wereld, waer op sal vertoond werden een tyrannie van meer als vijfmael seven-jaren ... z. pl., z. n., 1693.
1013: GRÜNDEL, PAUL - Die Wappensymbolik. Sinnbildliche Bedeutung der Wappenfiguren nach Mythologie, Geschichte, Tradition und Wahlsprüchen, zugleich ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Leipzig [1907]. Geïll., 64 p.
57428: "GRUNDMAYR, FRANZ; " - Liturgisch woordenboek der Roomsch Catholijke kerkgebruiken, Hertogenbosch, Arkesteyn, 1824, 440 pag., geb.
59396: GRUNNING, AMSTERDAM, DOMHOFF. - Rekeningen van Carl H.C. Grunning, kledermakers- en naaistersfournituren, Amsterdam aan de fa, Gebr. Domhoff te Amsterdam, alle gedateerd 1930, 1 omslag (8 stukken). M14689
32324: GRUYS, CORNELIS, UIT GINNEKEN - De strijd over de historische interpretatie. Proefschrift [...] Utrecht H. de Vroede 1933
59379: GRUYS & WOLF , J.A. EN C. DE, - Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers. Met plaatsen en jaren van werkzaamheid, Nieuwkoop, 1989, geb., 293 pag.
38284: GRUYTER, JOS DE - Kathe Kollwitz, Amsterdam, z.j., 32 pag., geïll.
38112: GUBITZ, J.W. - Jahrbuch des nützlichen und unterhaltenden, Berlin 1843, ill. Auch: Berlin 1838, ill ( ohne eine pagina der beigebundenen Kalender ). Preis pro stuck € 18
30583: GUDLAUGSSON, S.J. - De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten, 's- Gravenhage 1945, 69 pag., geb., geïll.
59710: GUERARD, NICOLAS I (C.1648-1719) AND KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL), PUBLISHED BY ROBERT, NICOLAS (1614-1685) - Landscape with figures
42085: GUEVARA, ANTONIO DE - Leyts-man der hovelingen, vertoonende hoe een hovelinck leeft en leven moet (...) Daer beneffens De misprijsinghe des hofs en het lof der lage staet. Vertaald uit het Spaans door E.E. [= M. v.d. Merwede van Clootwijk], Amsterdam, Nic. Fransz, 1652.
42417: "[LESAGE, ALAIN RENE]; L.V. DE GUEVARA" - Le diable boiteux. Amsterdam, H. Desbordes, 1707.
46953: GUGEL, E., - Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur, herziene druk, Arnhem 1903, 916 pag., geb., geïll.
15313: GUICCIARDINI, LUDOVICO - Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Antwerpen: Plantijn, 1581.
42390: GUICHARD, MARTINUS DE - Noctes Granzovianae, seu discursus panegyricus de antiguis triumphis. Amsterdam, Valckenier, 1661.
52588: GUICHE, ARMAND DE GRAMONT GUICHE, COMTE DE - Memoires du comte de Guiche, concernant les Provinces-Unies des Pais-Bas, et servant de supplement et de confirmation a ceux D'Aubery du Maurier et du comte d'Estrades. Londen, Changuion, 1744.
33747: GUICHERIT, GUILIELMUS SAMUEL, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio iuris publici belgici inauguralis de eo, quod sub comitibus in hollandia iuris fuit in privilegiis sub- et ob-reptive obtentis [...] Leiden Thomas Koet 1789
15931: TRAVELLER’S GUIDE - The traveller’s guide through the kingdom of The Netherlands, with an abstract of the history, constitution, commerce and customs of the inhabitants, etc., 2e druk, Oostende: Scheldewaert, 1827
15326: GUIDE - Guide des voyageurs dans la ville de Gand [...] précédé d’une histoire de Gand par A.Voisin, nouvelle edition. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1837.
15327: GUIDE - Guide illustré du voyageur en Belgique, présentant les vues des localités les plus intéressantes, une carte, un itinéraire des chemins de fer exécutés et un aperçu des chemins de fer en projet. Brussel: Société Belge de libraire Hauman et Cie, [1845].
15323: GUIDE - "Guide des voyageurs dans les Pays-Bas et Grand-Duché du Rhin, contenant 1° un aperçu statistique et géographique de ce royaume; 2° observations météorologiques et géographiques à l’usage des voyageurs; 3° mesures de distances, odomètre, pédomètre; [...]. 11de druk. Brussel: Lecharlier, 1820."
15321: GUIDE - "Le guide ou nouvelle description d’ Amsterdam; enseignant aux voyageurs et aux negoçians son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc. [...] nouvelle edition ... Amsterdam: Covens & Mortier & Covens Junior, 1772"
15322: GUIDE - Le guide d’Amsterdam, avec la description de tout ce qu’il y a de plus intéressant. Edition considerablement changé, accompagnée d’une carte topographique & d’un grand nombre de planches en taille douce. Amsterdam: J. Covens & Fils, 1793.
15320: GUIDE - "Le guide ou nouvelle description d’ Amsterdam; enseignant aux voyageurs et aux negoçians son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc . [...]. Avec une description de sa belle maison de ville ... nouvelle edition ... Amsterdam: Covens & Mortier, 1753."
60255: GUIDI, RAFFAELLO (1540-1615) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Frederik de Vries
15765: GUILHOU, E. - L’abbé Prévost en Hollande (avec des documents nouveaux). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Fransche taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op 27 November 1933. Groningen etc.: Wolters, 1933.
42712: GUILLET [DE SAINT-GEORGE, GEORGE] - Les arts de l'homme d'epee, ou le dictionaire du gentil homme. 5e ed., 's Gravenhage, Moetjens, 1686.
60662: GUILMOT, FREDDY [ILLUSTRATOR: RABIER, BENJAMIN] - Kattendorp. Geïllustreerd door Benjamin Rabier. Amsterdam, S. L. van Looy, n. d. [1906].
35894: GUIMARAES, JOACHIM FRUCTUOSUS PEREIRA, UIT PARAENSIS EX BRASILIA - Theses quas annuente summo numine ..... Leuven Vanlinthout 1838
40578: GUISE, HENRI II DE LORRAINE, DUC DE - Les memoires de feu monsieur le Duc de Guise, deel I (van 2), Cologne [='s-Gravenhage], Pierre de la Place [= D. en J. Steucker] 1668, 12o, gebonden in geheel perkament uit de tijd, (8) + 458 pag. Mist deel 2. Willems 1790
26322: GUIZOT, F.P.G. - De la démocratie en France ( Janvier 1849 ), Den Haag, C.v.d. Meer, 1849, 79 pag.
35406: GÜLCHER, J.M. - Prent voor de promotiepartij van Mr. J.M.Gülcher Leiden Mulder 1877
19263: GULIKERS, BER - Gulikers 1543 - 1983. De Itterense tak van de stamboom, ontsproten in Bunde.
41547: GUMBERT, H.L. - Lichtenberg in England. Dokumenten einer Begegnung, 2 delen, Wiesbaden 1977, 396 + 276 pag., geb., geïll., in schuifhoes, als nieuw.
38126: GUMBERT, J.P. E.A. (RED.) - Litterae textuales, essays presented to G.I. Lieftinck, Amsterdam , v. Gendt, 1972- 1076, ca. 500 pag., ill.
38471: GUMBERT, H.L. ( RED.) - Folium librorum vitae deditum, jrg. 1 t/m 5 (1951- 1957 ). Complete set van dit boekentijdschrift, gebonden in 2 linnen banden, geïllustreerd.
15517: GUMBERT, HANS LUDWIG - Lichtenberg und Holland. Auf Grund zum Teil unveröffentlichter Aufzeichnungen und Briefe. Utrecht: Haentjens Dekker & Gumbert, [1973].
38053: GUNNE, A. TER - Vlugtige gedachten over den Nederlandschen boekhandel, n.a.v der beantwoordingen van de heeren K. Fuhri en J.H. Gebhard der prijsvraag, uitgeschreven door de Ver. t. Bev. van de belangen des boekhandels, Deventer 1846, 50 pag.
41584: GUNNING JR., J.H. - Deze wereld of de toekomende? Een woord (.....) n.a.v. het oprichten van een standbeeld voor Spinoza, Utrecht 1880, 31 pag.
35380: GUNNING, J.H. - Prent voor de promotie van Dr J.H.Gunning Wz., naar een tekening van J. Six. 1882
17284: GUNNING, J.HZN, J.H. (PREDIKANT TE UTRECHT) - Mijne zonden en de daden des heeren. Gedachteniswoord bij gelegenheid zijner 25jarige evangeliebediening, den 16 december 1906, uitgesproken, Utrecht, G.J.A. Ruys, [1907], 8°: 25 p.
32355: GUNNING, MARIA JACOBA, UIT BREDA - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1991
33661: GUNNING, J.W. - Een eisch van het natuuronderzoek toegelicht uit de geschiedenis der scheikunde [...]
60267: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) - ABRAMUS BLOEMAERT... (Portrait of Abraham Bloemaert)
23200: GÜNST - "Blad karton, ca. 40x30 cm, met daarop geplakt - in gouden kaderranden - een portretfoto van Dr. F. Günst en een door hemzelf geschreven en ondertekende tekst, d.d. Amsterdam 1883. Met blindstempel ""Schlaraffia. Toneelfonds J.L. Wertheim Amsterdam""."
60354: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) AND EYK, ABRAHAM VAN DER (1684-1726) AFTER HOLBEIN, HANS II (1497-1543) - DESIDERIO ERASMO ROTTERODAMO. (Portrait of Erasmus of Rotterdam)
55732: GUNST, PHIL. VAN - Prent: [Het doodschieten te Paramaribo van Cornelis van Aerssen van Sommelsdyk, op 19-7-1688], gravure door Phil. van Gunst 1728 naar G.F.L. Debrie. Verso gedrukte tekst.
31297: GUNST, F. ( UITG.) - De Dageraad. Officieel orgaan van de te Amsterdam gevestigde vereeninging De Dageraad, Nw. serie, jrg. 2 ( 1870 ), 410 pag., geb. in half linnen.
60744: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) AND HALMA, FRANÇOIS (1653-1722), AFTER BOONEN. ARNOLD (1669-1729) - DAVID VAN HOOGSTRATEN MEDICINAE DOCTOR.
7725: GUNSTELING - "De gunsteling des geluks, en de roover uit nood. In twee verhalen; [2] Voorbeeld der rampzalige gevolgen eens gedwongenen huwelijks; [3] Proza en poezij; [4] De aap en de vier minnaars; [5] Treffend voorbeeld ter waarschuwing tegen het verwekken van angst en schrik; [6] Treffende ontmoeting van eenen zeereiziger; [7] Karaktertrekken en byzondere verhalen; [8] Kleine verhalen en voorbeelden van regtvaardige vergelding in dit leven. [z.p.], [z.n.], [c. 1830]."
33436: GÜRTLER, NICOLAUS - Oratio inauguralis de vili contemtoque statu Jesu Christi post ipsius introitum in gloriam [...] Franeker Franciscus Halma 1707
33662: GUSSEROW, ADOLPHUS LUDOVICUS SIGISMUNDUS - Quemadmodum ars obstetricia et gynaecologia litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint [...]
36382: "GUTHER, CHRIST. HEINRICH; PRAESES: ROHDE, JOHANN JABOB" - Dissertatio ex antiquitate Romana de lectis veterum lucubratoriis Konigsberg Reusner 1714
53265: GUTMANN, W. - Das Fakultätsgutachten im Fall Halsmann (möglichkeit und wahrscheinlichkeit). Eine kritik von W. Gutmann. Mit einer Meinungsäusserung von professor E. Bleuler, 2e- Auflage, Berlijn 1931.
56436: GUTSMUTS, J.C.F., - Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaams-oefeningen. Eene bijdrage tot de opvoeding der jeugd, Deel I. Vertaald uit het Duits door Jan van Geuns, 's-Gravenhage 1818.
53233: GUTT, D.C. - Memorie wegens het gebeurde tusschen Adrianus Wildschut, geemployeerde aan de Nederlandsche Bank, wonende op den N.Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, en Daniel Christiaan Gutt, makelaar, wonende op de Boomsloot, bij den Ouden Schans alhier. Uitgegeven door D.C. Gutt. Amsterdam, H.W. Helmig [1848].
7654: "[GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)]; ANDR. JOS. VON GUTTENBERG" - Het glas water, blyspel in twee bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1802.
15331: GUTZKOW, KARL - Uriel Acosta, der Sadduzaer von Amsterdam, Munchen: v. Weber, 1922
60223: A. M. GUYADEZ (FL. 20TH CENTURY) - Male nude
37602: GUYOT, P.C.G. - De begrafenispenningen van de twee Leidsche professoren Jacobus Triglandius den ouden en Johannes Fredericus Gronovius, Nijmegen, Vieweg, 1847, 24 pag.
22690: GUYOT, UNIVERSITEIT, GRONINGEN - Bul voor promotie in de rechten te Groningen d.d. 16-6-1857 voor Henri Daniel Guyot, uit Groningen. Manuscript, charter op perkament met opgedrukt zegel van de universiteit en de handtekening van Van Kerckhoff, Nienhuys, Philipse, Van Boneval Faure en Van Hall.
42103: GUYOT, E.G. - Nouvelles recreations physiques et mathematiques. Nouvelle ed. 3 volumes, Paris, 1800.
34758: GYSBERTI HODENPYL, JANUS , UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale de morbis vesicae uirinariae Leiden J. Meerburg 1798
36046: GYSBERTI HODENPYL, ISAACUS, UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale continens historiam icteri ..... Leiden J. Meerburg 1802
34330: GYSELAAR ENGELB.FIL., N. DE, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de foro mercatorio (vulgo bursa) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
57392: HAAB, A. E.A., - Lettera 1, [2,3,4], A standard book of fine lettering, 4 delen, Niederteufen 1972, per deel ca. 128 pag., gebonden in 4 linnen banden.
6374: HAAFF, P.S. VAN ‘T EN M.J.C. KLAASSEN - Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954. Bussum [1954]. Geb., geïll., 620 p.
35653: HAAFTEN, ARIE WOUTER VAN, UIT SLIEDRECHT - Over de beteekenis der staphylococcen ..... Amsterdam Meulenhoff 1903
15722: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - De Physiologie van den Haag bekeken door een’ buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844
15721: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Laatste hoofdstuk voor de “Physiologie van den Haag” door een’ Hagenaar, 2e druk, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1843
15717: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Physiologie van Den Haag, door een Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843 [gebonden met:] Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, ‘s Gravenhage: J.M. van ‘t Haaff, 1843 [en met:] Laatste hoofdstuk voor de ‘Physiologie van den Haag’ door een’ Hagenaar, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1843 [en met:] De physiologie van Den Haag bekeken door een’ buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844 [en met:] De monster-hekelaar, vredelievend (?) antwoord aan den edelen verdediger der vertrapte onschuld: Siegfried de Buitenman. Door den schrijver van het Laatste Hoofdstuk voor de “physiologie van Den Haag”, ‘s Gravenhage: P. Mingelen, 1844
15718: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843
15719: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Een achttiende hoofdstuk voor de “Physiologie van den Haag” door een Hagenaar, ‘s Gravenhage: J.M. van ‘t Haaff, 1843
3618: HAAGEN, M.J.F.W. VAN DER - Het geslacht Van der Haagen 1417-1932. Met beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten, door mr. J.K. van der Haagen. 's-Gravenhage 1932, 322 p., geb., geïll. Gedrukt in 260 genummerde exx.
40478: HAAGSMA, S., - Een blik op Frieslands Koopvaardij in 't midden der 18e eeuw, [Leeuwarden 1907], 96 pag., gebonden in half linnen.
41620: HAAK, H.C. TER E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Gereformeerde Jongelingsvereeniging Nathanael te Haarlem, Haarlem 1917, 112 pag, geb., geïll. Goed exemplaar.
34331: HAAK, BERNARDUS VAN DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de portione legitima [...] 's Gravenhage P.M. van Cleef, Jz. 1845
23660: HAAK, S.P. - Paulus Merula 1558-1607, Zutphen 1901, 164 pag., geïll. [ dissertatie].
15332: HAAKMAN, G.C. - Rhenen en omstreken, Amersfoort: W.J. van Bommel van Vloten, 1847
36045: HAAKMAN, HERMANNUS, UIT AMSTERDAM - Theses medicae inaugurales Leiden J. Meerburg 1798
16374: HAAMSTEDE - De duinstreek van het eiland Schouwen. Renesse, Haamstede, Burgh. Uitg. van “Renesse vooruit” en V.V.V. Haamstede-Burgh, 1917, 8 p.
5253: HAAN, H. DE - Sipke Martens de Boer, zijn voorouders en nageslacht, Leeuwarden 1953, 118 p., geb., geïll.
35776: HAAN, CORNELIS DE, UIT SCHELLUINEN - Over den aard der cotynebacterien ..... Utrecht Den Boer 1896
35809: HAAN, MARIUS PIETER DE, UIT AMSTERDAM - Eenige beschouwingen over de wet op de artsenijbereidkunst Leiden Van Doesburgh 1882
35170: HAAN, GUILIELMI DE, UIT AMSTERDAM - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
39949: HAAN, M.J.A. DE - Herberg de Zwaan [ te Giessendam ]. Een historisch en archeologisch onderzoek, Hardinxveld 1993, 116 pag., geb., geïll., met stofomslag.
40090: HAAN HETTEMA, M. DE, - Oude Friesche wetten, uitg. Friesche Genootschap, 2 delen in 3 banden, Leeuwarden 1846-1851, 283 + 379 pag.
33035: HAAN HUGENHOLTZ, HENRICUS JOANNES DE, UIT RIJSWIJK - Disputatio theologica inauguralis, exhibens interpretationem dictorum Jesu, Joannis C. XIV et XVI, quibus se ad discipulos rediturum eosque revisurum esse promittit [...] Leiden Wed. D. du Saar 1834
32953: HAAN, ADRIANUS ALPHONS MARIA DE, UIT ROTTERDAM - Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811. Proefschrift [...] Harderwijk Flevo 1960
59959: DE HAAN, DANIEL, - Scheikundig onderzoek van eenige Haarlemsche Drinkwateren inzonderheid met betrekking tot hunne vaste bestanddeelen, Akademisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Hoogeschool te Leyden, Vrijdag 28 maart 1862, Haarlem: Joh. Enschede & Zonen, 1862, 57 pp.
58770: HAAN PSZ., PIETER DE, - De invoer van thee, ter overweging voorgesteld, Leiden, v.d. Hoek, 1827, 85+(2) pag.
15397: HAAN HETTEMA, M. DE - Oud en nieuw Friesland, of aardrijkskundige beschrijving van die provincie. Leeuwarden: H.C. Schetsberg, 1840.
51667: HAAN PSZ., P. DE, - Het handelstelsel van Java met koophandel, scheepvaart en fabrijkstaat van Nederland in verband gebragt, Leiden, v.d. Hoek, 1825. Origineel kartonnen omslag, 98 pag.
14703: HAAN, H.C. DE - De Bartstra's en hun nageslacht, een eerste uitwerking.
56465: HAAN, J. DE EN A.C. BOERMA, - Bouw fragmenten [ ook: Bouwfragmenten], jrg. 1 (1896).
41348: HAAN, F. DE - Oud Batavia. Gedenkboek (....), 2 delen, Batavia 1922, 559+408 pag., gebonden in blauw linnen, ieder deel met losse kaart. Mist de atlas.
34733: HAANSBERGEN, SERVATIUS HELENUS WILHELMUS ELISA VAN ,UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de nuptiis Utrecht W. van Yzerworst 1793
36447: HAAR, B. TER - Utrecht in 1672, eene historische voorlezing Utrecht Van der Post 1872
9210: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. Nieuwe uitgave. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1857. [2 delen]
17286: HAAR, B. TER (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Leerrede over den biddenden Saulus, z.p., [1846], 8°: pp.101-120
9212: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. 8e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1894].
9209: HAAR, BERNARD TER - De St. Paulus rots. Dichtstuk. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer en W. Willems, 1847.
33064: HAAR, HUBERTUS TER, UIT VLAARDINGEN - De staat en het individu. Eene inleiding op de vraag naar de grenzen der staatswerkzaamheid. Academisch proefschrift [...] Amsterdam 1863
23930: HAAREN, W. VAN - Van Haaren van Dieren. De geschiedenis van een familie, Grave 1986, 48 pag., geïll.
30889: HAAREN, SASKIA E. VAN - Een regentengeslacht in beeld. Geschiedenis en collectie van de familie van de Poll, Zwolle 1997, 120 pag., geïll.
16376: HAARLEM - Gids voor Haarlem en omstreken door J. Craandijk, met platen en wandelkaarten benevens een plattegrond der stad, Haarlem, Tjeenk Willink, [ca. 1890], 72 + 12 p.
59342: HAARLEM, FILM, HEIJERMANS, BENNO, - Filmaankondigingen van Actueel Films A. Benno te Haarlem van Op hoop van zegen, Het vloog langs den draad (Bergfilm NV, Amsterdam), 4 Duitse films van HABE-Film, Amsterdam en de film Regie (première in Filmtheater De Uitkijk te Amsterdam). Z.pl., 1936 [4 p. kleurendruk].
22984: HAARLEM, W.O. II, NOORDHOFF - Collectie periodieken, vnl. uit 1945, betr. Haarlem, meest gestencild, enkele gedrukt.
22939: HAARLEM, STATION, ARCHITECT KRUSEMAN - Omschrijving van het plan Ripperda. Ontwerp van een nieuw station met overwegen en opritten aan Kruisweg en St. Jansweg over den Holl. IJz. Spoorweg te Haarlem en in verband met den aanleg van een Buiten Spaarne Spoorweg-Handels-Haven aldaar. Manuscript, 29 p.
16382: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem en omstreken, uitg. V.V.V., 8e jaargang 1911, 64 p.
16389: HAARLEM - Gids van Haarlem. Guide de, Führer durch, Guide of Haarlem. Uitg. Stichting “Haarlems Bloei”, 1938, 71 p.
16944: HAARLEM - Officieele geillustreerde gids voor Haarlem en omstreken, door W.P.J. Overmeer, uitg. Informatiebureau voor Vreemdelingen te Haarlem, 2e jrg, 1905, 52 p.
16945: HAARLEM - Harlem en 1913 [Franstalige brochure n.a.v. de herdenkingsfeesten 1813-1913 in Haarlem], druk Emrik & Binger, Haarlem [1912], 16 p.
22752: HAARLEM, MILATZ - Velletje postpapier van de Comestibles en delicatessenfirma M. & H. Milatz, Schouwtjeslaan 3a, Haarlem, ca. 1930?, gedrukt.
16390: HAARLEM - Een marktplein en tien straten. Wandelingen door mooi Haarlem onder leiding van Wim Snitker, [‘s- Gravenhage], A.N.W.B., [ca. 1950], 68 p.
16388: HAARLEM - Een wandeling dwars door Haarlem. Uitg. van de Stichting “Haarlems Bloei”, samengesteld door A. Rauwerda, [1938], 44 p.
16383: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek, uitg. V.V.V, 11e jaargang [1914], 75 p.
16385: HAARLEM - Geïllustreerde gids voor Haarlem en omgeving, door Jac. C. Meyerink Jr, 16de jaargang. Uitg. V.V.V., 1921, 84 p.
16380: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem en omstreken. Uitg. V.V.V., 7e jaargang 1910, 64 p.
16381: HAARLEM - Gids voor het Frans Hals Museum der gemeente Haarlem, door J.O. Kronig, Haarlem, Bohn, 1911, 104 p.
16387: HAARLEM - Koppen’s geïllustreerde gids vanHaarlem, Uitg. N.V. Uitg. My. “Haerlem”, Bloemendaal [1932/33], 208 p.
59386: HAARLEM, RECHTBANK. - Cahier (folio) met alfabetische indeling, waarin gegevens over (aankomende) leden van de rechtbank te Haarlem met bijbehorende (los bijgevoegde correspondentie aan de Officier van Justitie te Haarlem betreffende inlichtingen over persoonlijke omstandigheden, gezinssituatie, levenswandel, sollicitatieprocedures, ontslag en benoemingen van tal van juristen, waaronder vertrouwelijke en geheime stukken, 1 deel, 1849-1917.
22931: DICKENS IN HAARLEM - "Exemplaar van de Sketches by Boz, Londen 1874, in groen linnen met op schutblad de vermelding dat het boek als 1e prijs is uitgereikt aan Jo M.M. Planten-Koch in de in december 1963 gehouden wedstrijd ""Which is the solution of the Mystery of Edwin Drood"", d.d. Bloemendaal 29-2-1964."
59387: HAARLEM, RECHTBANK, VRIJLAND. - "Correspondentie, foto's, negatieven, tabellen gebruikt door C.W.D. Vrijland voor diens uitgave: Gerecht in klein bestek. Het kantongerecht te Haarlem en zijn voorgangers. Haarlem, Schuyt & Co NV, 1974. Uitgegeven voor de Vereniging ""Haerlem"". M14680"
16377: HAARLEM - Gids voor Haarlem door J. Craandijk. Uitg. L. Peetoom 1986 naar de druk van 1890, 36 p.
22261: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - "Wetten en instructien der Vrijwillige Algemeene Bos tot Begrafenissen onder de zinspreuk Mijn glas loopt ras"" gevestigd te Haarlem. Eigendom van de Bos"", opschrift op een perkamenten band, 4°, met stukken betr. deze bos. Deels gedrukt, deels in handschrift, 19e eeuws."
22262: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - Reglement op de Vrijwillige algemeene bos tot begraaffenissen en onderstand van hoog-bejaarde boven de zestig jaaren oud, Haarlem, Izaak en Joh. Enschedé 1760, 4°, 16 p, gedrukt.
22272: HAARLEM, HAARLEMMEROLIE - Reclamebiljet voor Haarlemmerolie van C. de Koning Tilly, gedrukt door Izaak en Johannes Enschedé [18e eeuw], plano (31x25 cm), tweezijdig bedrukt.
16392: HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeer-lijnen. 110 kilometer door 32 polders [door] Jan Feith. Uitg. Holl. Yzeren Spoorweg-maatschappij, 1915, 62 p., oblong.
42858: "HAAS, R. DE; E.A. (RED.)" - Feestalbum uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 275 jarig bestaan der Groningsche Hoogeschool. Groningen, 1889.
3683: HAAS, W. DE - Het geslacht Van Heeckeren. [Yzendoorn 1881], 123 p.
39785: HAAS PZN, H. DE - Ze hielden de vaart erin. Uitg. tg.v. het 100-jarig bestaan van B.V. scheepsbouwwerf en machinefabriek H. de Haas, Maassluis, Maassluis 1979, 107 pag., geïll.
5538: HAAS, M.A. - Het geslacht Haas, Egmond a. Zee 1978, 64 p. [Westfriese Geslachten XV]
34408: HAASE, WILLEM FREDERIK, UIT SALATIGA (JAVA) - De onttrekking van minderjarigen aan het wettig over hen gesteld gezag Leiden Gerards 1885
53244: HAASTERT, W.K.S. VAN - De zaak Kerssemakers-Desmet. Memorie van verdediging voor den raad van orde en discipline voor de advocaten te 's-Bosch [Eindhoven 1923].
4795: HAAXMAN, P.A. - H.P. de Swart en Zoon. 's-Gravenhage 1804-1929. ['s-Gravenhage 1929], 29 p.
27219: HAAXMAN JR., P.A. - Haagsche schetsen. Personen en voorvallen vijftig jaar geleden. Herinneringen van een jounalist. 's-Gravenhage 1918, 190 pag.
34692: HABBEMA, JOHANNES, UIT LEEUWARDEN - Disputatio prior de SS. Evangeliis ad apocryphos Franeker Coulon 1753
60103: HABENICHT, H. AFTER A. PETERMANN - Asien, Europa & Nordost-Afrika
3362: HABETS, J. - Aanteekeningen op de Maastrichter familie Dolmans. Roermond [1883], 29 p.
23942: HABETS, J. - De loonsche leenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg, gevolgd van aanteekeningen over Simpelveldt, Roermond 1871, 180 pag. (los in de band).
34264: HACFORT TOT TER HORST, CASPARUS FLORENTIUS IGNATIUS FRANCISCUS, UIT GELDERLAND - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscribitur, furti, adversus nautas, caupones stabularios [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
35407: HACKE, H.C. - Prent op het promotiediner van Mr H.C.Hacke, naar ontwerp van Frederik van Eeden 1885
9214: HACKLÄNDER, FRIEDRICH WILHELM - Lotgevallen van Eugenius Stillfried. Vertaald uit het Duits. Utrecht, D. Post Uiterweer,1853. [3 delen]
5541: HACQUEBART, A. EN H. - Het geslacht Hacquebard(t)/Hacquebord, deel II, werk en leven van vijf Leeuwarder generaties in de 17e, 18e en 19e eeuw, Dokkum 1997, 113 p., geïll., oblong
3629: HACQUEBORD, A. EN H. - Het geslacht Hacquebart(d)/Hacquebord. Feiten en raadsels uit het verleden. Culemborg 1990, 168 p., geïll., oblong.
30295: HADEN, FRANCIS SEYMOUR - L´ oeuvre gravé de Rembrandt. Ètude monographique....introduction au catalogue d´une exposition des eaux-fortes du maitre, ...Burlington Fine Arts club. Paris 1880, 31 pag., geïll. ( 2 passages doorgestreept door Haden of door de uitgever? ).
35417: HAEFTEN, C.H.J. VAN - Prent op de promotie van Jhr. Mr. C.H.J. van Haeften, litho in groen gedrukt, door Theo van Hoytema 1896
9216: HAEFTEN, MARGRIET VAN - Iets van M – –. [2e druk.] [z.p.], [z.n.], 1796.
38722: HAEFTEN, G.A. VAN - Koninklijk conservatorium voor muziek te 's-Gravenhage, 1826-1926, Gedenkboek. 's-Gravenhage 1926, 130 pag., geb., geïll. Goed exemplaar. Met o.a. naamlijst leerlingen 1865-1925.
50649: "HAEGHEN, V. V.D.;" - Inventaire des archives de la ville de Gand. Catalogue methodique general, Gent 1896, 365 pag.
60594: HAELBECK, JAN VAN (? - 1630) - Henry IV on horseback
24694: HAEN, ANTHONIE DE - De magia liber. Leipzig, I.P. Kraus, 1775.
35515: "HAENDELIUS, CHRISTOPHORUS CHRISTIANUS, UIT ALTDORF; PRAESES: WAGENSEIL, JOHANN CHRISTOPHOR" - Exercitatio circularis de monialibus [...] Altdorf Heinrich Mayer 1688
32684: HAENTJENS, ANTON HENDRIK, UIT ARNHEM - Simon Episcopius als apologeet van het Remonstrantisme in zijn leven en werken geschetst. Proefschrift [...] Leiden A.H. Adriani 1899
33082: HAER, BONIFACIUS HENRICUS VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de jure praecedentiae inter gentes [...] Groningen J. Römelingh 1833
34838: HAERSMA, HECTOR LIVIUS VAN, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de lege commissoria et utroque jure retractus Groningen W. Febens 1746
32068: HAERSMA DE WITH, JAN HENDRIK VAN, UIT METSLAWIER - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1875
32178: HAERSMA DE WITH, JAN MINNEMA VAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
33083: HAERSOLTE, ALBERT VAN, UIT ZWOLLE - Beschouwingen over eenige misdadigers-classificaties. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1906
1350: KAFFEE HAG - Internationale losbladige heraldische werken, met in te plakken wapenplaatjes met gekleurde wapens van landen, provincies, gemeenten, uitgegeven tussen de twee wereldoorlogen in diverse landen door de firma Kaffee Hag (koffie-Hag, Sanka, Cafe Hag, Kaffe Hag, Kava Hag, H.A.G. Coffee), als reclame. Nederland. Provincie en gemeentewapens. Een set van twee delen, waarvan het tweede deel een aantal plaatjes mist.
1340: KAFFEE HAG - Wapens van het Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg, getekend door S.G. van der Laars. Losbladige uitgave van Koffie Hag Maatschappij. Drie deeltjes met ingeplakte zegeltjes. Brussel 1930.
8136: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 19. 15 albums. Heft 17 niet compleet en Heft 18 in xeroxkopie.
8137: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 17. 13 albums. Heft 15 t/m 17 in xeroxkopie
38001: HAGA - Overzigt inzonderheid van den financiëlen toestand der stad Snaak van den jare 1814 tot 1844, Sneek 1844, 37 pag., zonder omslag.
6317: HAGA, A. - Bijdrage tot de genealogie van het doopsgezinde Sneekse geslacht Wouters, extract Ned. Leeuw 1941, 16 kolom
34456: HAGE, JOHANNES LEENDERT, UIT ST. MAARTENSDIJK - De verkorting der ligamenta rotunda Leiden Adriani 1890
9219: HAGEDOORN, ADOLF HENDRIK - Gedichten. Rotterdam, J.P. van Heel, 1794.
15335: HAGEMAN JR., H.H., E.A. - Nederlanders door Nederlanders geschetst. Amsterdam: J.H. Laarman, 1842.
15336: HAGEMANS, GUSTAVE - Relations inédites d’ambassadeurs venitiens dans les Pays Bas sous Philippe II et Albert et Isabelle. Brussel 1865.
24822: HAGEN, JACOBUS - Huisselyk handboek voor Christenen, 3e- vermeerderde uitgave, Amsterdam, H. Moolenijzer, 1834.
36338: HAGEN, FRIEDRICH CASPER EN DIETERICH, JOHANN GEORG - Poetarum Demopatheian Wittenberg Gerdes 1703
33193: HAGEN VAN DEN HEUVEL, J.J. VAN DER, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de causis successionis legitimae, ex historia juris, in primis francici, et patrii antiqui, illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
59587: HAGEN, CHRISTIAAN (CA. 1635-1687/1707) - TONEEL DES OORLOGS, T'AMSTERDAM, By JACOB MEURS, en JOHANNES van SOMEREN, Boekverkopers. In Compagnie. ANNO 1675.
22787: HAGEN, TEN - Genealogisch overzicht familie Ten Hagen, manuscript, 2 p., 17e-eeuws.
28049: HAGEN, K.G. - Leerboek der apothekers-kunst, deel I, nieuwe uitgave, Amsterdam, L.v.Es, 1807, 12 + 600 pag., orig. karton ( rug en platten beschadigd). Deel I van 2 delen.
60808: HAGEN, CHRISTIAAN (CA. 1635-1687/1707) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
1034: HAGEN, CAROLUS HENRICUS - De armigeris, qui germanice dicuntur Wappengenossen. (Diss.) Erlangen 1836, 48 p.
57198: "HAGENEY, W.;" - Tartans. The tartans of the clans and septs of Scotland, with the arms of the chiefs, Rome 1987.
47394: "HAGENSUS, [= RIKO, A.J.];" - Haagsche visioenen. Physiologische en critische beschouwingen over personen en toestanden, 1e jaargang 1887, 's-Gravenhage, Cremer, 1887. 7 afleveringen (1887-1888), alles wat verscheen. Gebonden in één band met behoud van originele omslagen.
15338: HAGGARD, H. RIDER - Lysbeth, a tale of the Dutch. London: Longmans, 1901.
15339: HAGHE, JOHAN VAN DE - Door Hollands watertuin en heuvelland, een schets van ons land, Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1912]
30745: HAHN JR., A. - Caricatuur, Amsterdam 1935, 63 pag. + ill., geb.
35505: "HAHN, SIMON FRIDERICUS, UIT BERGE; PRAESES: LUDEWIG, JOHANN PETER" - Henricus Auceps, Historia Anceps [...] Halle Christoph Andreas Zeitler 1713
30749: HAHN, A - Het land van Rembrandt, prentjes van Albert Hahn, Amsterdam 1906, ( 32 ) pag., geïll. Bibliotheek stempeltje.
30762: HAHN, A. EN C. VETH - Prenten van Alb. Hahn, 1e bundel : De oorlog, 2e druk, Amsterdam [ inleiding C.Veth ]. geb., los.
30766: HAHN, A. / H.E.G. - Prenten, Amsterdam, Maas & Van Suchtelen 1906, geïll.
33322: HAIJUNGA, HERMANNUS RUDOLPHUS, UIT CURACAO - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum iuris Napoleonei de prohibitione fideicommissorum [...] Groningen H. Meijer 1812
35886: HAIJUNGA, LEFFERTUS THELENUS ADOLPHUS, UIT CURACAO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Roelfsema 1847
59756: HAINING, PETER - Movable Books. An illustrated history. London, New English Library, 1979.
30629: HAIRS, M.L. - Les peintres Flamands de fleurs au XVIIe siecle, 2 delen, Brussel 1985, 463 + 60 pag., geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
22433: HAITI, TOUSSAINT L’OUVERTURE, STORM - Brief van [P.D.] Toussaint l’Ouverture (1743-1803), general et chef de l’armee de Saint-Domingue, aan Edward Byd Smith, commandant pour S.M.B. le Vaisseau l’Annibal, dd. Cap Francois 10 Nivose l’an 7. Manuscript, folio, 2 p met handtekening van Toussaint l’Ouverture.
34194: HAITSMA MULIER, JOHANNES, UIT RINSUMAGEEST - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio ex jure hodierno [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
34985: HAITZEMA VIETOR, HENDRIK, UIT WINSCHOTEN - Opmerkingen over de voogdij krachtens art. 32 der grondwet. Groningen J.B. Huber 1889
3657: HALBERTSMA, J.H. - Het geslacht der Van Haren's, fragmenten. Deventer 1829, 315 p., geb., met facs. van brieven.
33634: HALBERTSMA, T. - De verdiensten der Engelschen op gynaekologisch gebied en het verband der gynaekologie met de geneeskunde. 1867
40276: HALBERTSMA, BROERREN, - Rimen en teltsjes, 4e druk ( met aant. van G. Colmjon), nagezien door W.P. de Vries, Deventer 1895, 438 pag., geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
28451: HALBERTSMA, BROARREN - Rimen ind teltsjes, Deventer, J. de Lange, 1871, 28 + 404 pag., geb., in blanco linnen band uit de tijd.
58987: HALBERTSMA, K.T.A., - De beteekenis van de Weensche school voor de ontwikkeling der geneeskunde gedurende de laaste 150 jaren ( 1784-1934), z.pl., 1935, 46 pag., geïll.
5545: HALBERTSMA, J.H. - Over het familiewapen en zijn oorsprong, [uitg. Halbertsma Stichting nr 24, 1956], 16 p., geïll. Met: Adreslijst 1956.
33637: HALBERTSMA, TJALLING - Oratio [...]
35739: HALBERTSMA, EELTJE HIDDES, UIT GROUW - Hypopion-keratitis .... Utrecht Kemink 1888
33094: HALBERTSMA JUSTUSZOON, HIDDO - Oratio de iis, quae academiae Lugduno-Batavae anno 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...] Leiden De Breuk & Smits 1865
8048: HALBERTSMA, E.H. EN T.M. - Verzamelindex Nederland's Adelsboek 74 (1983) - 85 (1995) en Nederland's Patriciaat 1 (1910) - 79 (1995/96) 2 delen.
40988: HALBERTSMA, J.H. - De doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets, benevens eene lijkrede op Prof. P.O.C. Vorsselman de Heer en eenige kerkredenen, Deventer, de Lange, 1843, 409 pag., geb. in modern half linnen.
50801: "HALBERTSMA, H., E.A.;" - Hoofdstukken uit de familiegeschiedenis, Jaarboekje 32 van de Halbertsma Stichting [1966], 93 pag., geïll.
33636: HALBERTSMA, JZ, HIDDO - Oratio de iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...]
14976: HALE, J.R. (RED.) - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, The Low Countries, France and Italy 1517-1518, translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Londen 1979. (= Works Hakluyt Society II, 150.)
25340: HALEVY, L. - Recits de guerre. L'invasion 1870-1871, Parijs, Baussod, Valadon, [ ca. 1890 ] 245 pag., hardcover, illustrated, very good copy.
9221: HALEWIJN, FRANÇOIS - Vaerzen op het tweede eeuwgetijde van Leydens verlossinge. Leyden, C. van Hoogeveen, 1774.
9222: HALEWIJN, FRANÇOIS - Aan het vaderland ter gedachtenisse. Leiden, C. van Hoogeveen, 1781.
34363: HALFWASSENAER VAN ONSENOORT, FREDERICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio inauguralis juridica de effectu legum retroactivo [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1833
47554: HALL, BASIL, - Dagboek gehouden op eene reize langs de kusten van Chili, Peru en Mexico, gedurende de jaren 1820, 1821, 1822, deel 1 (van2), Delft, Allart 1826, 8+277 pag., gebonden in half leer.
38044: HALL, M.C. VAN - Gemengde schriften betrekkelijk tot de geschiedenis, de letterkunde en de geschiedenis der vaderlandsche regtsgeleerheid, Amsterdam, Schleijer, 1848, 432 pag., orig. karton.
35016: HALL, ANNA MAURITIUS CORNELIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de codicis civilis francici placitis Amsterdam Spin 1830
34744: HALL, M.C. VAN - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius secundus voor accia variola 1813
52277: HALL, M.C. V., - Het leven en karakter van den admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen, Amsterdam 1841.
30331: HALL, H. VAN - Repertorium voor de geschiedenis der Nederlandsche schilder- en graveerkunst sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932, 's- Gravenhage 1936, 716 pag., geb. in roodlinnen met: Deel II: 1933- 1946, 's- Gravenhage 1949, 397 pag., geb. in rood linnen.
34203: HALL, J. VAN - Oratio de tuenda colendaque, his potissimum temporibus et in patria qua vivimus, iurisprudentia [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1848
54815: HALL, M.C. VAN - Meer-en-Berg, en het aldaar op den avond van zondag 9 Maart 1851 gevierde feest. Amsterdam, v. Hulst, 1851.
53251: HALL, M.C. VAN / W.Y. VAN HAMELSVELD - Harmen Alfkens, of eene wijsgeerige en rechtskundige bijdrage tot de geschiedenis van het lijfstraflijk recht. Amsterdam, J. ten Brink Gzn. 1798.
15341: HALL, MAY EMERY - Dutch Days. New York: Moffat, Yard and Company, 1914.
8612: "[KINKER, JOHANNES]; M.C. VAN HALL" - Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften door mr. M.C. van Hall. Amsterdam, Wed. L. van Hulst en Zoon, 1850.
23239: "HALL, F.J. VAN; BEELDHOUWER" - Portrettekening in potlood, 21x19 cm, van de Amsterdamse beeldhouwer Frederik Jan van Hall (1899-1945).
9227: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt. [z.p.], [z.n.], 1845.
9229: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Navolgingen uit oude Latijnsche dichters. Buiten den handel. [z.p.], [1855].
9225: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Gedichten. Amsterdam, Johannes van der Hey en Ten Brink & de Vries, 1818-1829. [2 delen in 1 band]
9224: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Redevoering, over de volstrekte noodzakelijkheid, om, bij het volksonderwijs, een gepast gebruik te maken van de hulpmiddelen, die de schoone kunsten en wetenschappen aanbieden. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 12den van Oogstmaand, des jaars 1817. [z.p.], [z.n.], [1817].
9223: "HALL, JACOB NIKOLAAS VAN (VERT.); FRANÇOIS COPPÉE" - De viool van Cremona. Tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
53252: HALL, M.C. VAN - Een woord over mr. Anne Willem Huidekoper bij de inleiding van jhr. mr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein als lid der arrondissementsregtbank te Amsterdam op den 10den- van Herfstmaand 1841, z. pl. [1841].
34181: HALL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars prior [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
34182: HALL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars altera [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
51543: "HALL, F.A. VAN;" - Proeve van een onderzoek omtrent de schuld van het Koningrijk der Nederlanden. Amsterdam 1840, 31 pag.
26351: HALL, M.C. VAN - Hendrick graaf van Brederode, mede grondlegger der Nederlandsche vrijheid verdedigd, Amsterdam 1844, 241 pag., orig. karton, geïll. Hierbij: Antwoord aan M.C. van Hall door G. Groen van Pinsterer, Leiden 1844, 104 pag.: wederwoord aan G. Groen van Prinsterer van M.C. van Hall, Amsterdam 1845, 129 pag.
6018: HALLEMA, A. - Joannes Petrus van Rossum 1860-1943, levens- en karakterschets van een Nederlandsch koopman en industrieel uit de 19e en 20e eeuw, ‘s-Gravenhage 1947, 201 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 150 ex.)
53257: HALLEMA, A. - In en om de gevangenis van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indië. Schetsen uit de geschiedenis der straffen en voornamelijk van de toepassing der vrijheidsstraffen binnen en buiten onze grenzen. Met een voorbericht van prof. dr. H. Brugmans. 's Gravenhage, Belinfante [1936].
53258: HALLEMA, A. - Gestichtstypen uit den ouden tijd. Centralisatie en decentralisatie in ons vaderlandsch gestichtswezen tijdens de Republiek. Maatschappelijk hulpbetoon en krankzinnigenverpleging vastgekoppeld aan het gevangeniswezen in de 17de- en 18de- eeuw. Een veelsoortige staalkaart van vastzetting, bewaring en strafoplegging ingevolge vonnis, op last, aanwijzing en verzoek. Lochem [1941].
40868: HALLEMA, A - Het Klaarkampster weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897, Leiden 1929, 256 pag., geïll.
40516: HALLEMA, A., - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis [ Bolsward ], 1553-1953, Bolsward 1953, 286 pag., geb., geïll.
23675: HALLEZ, TH - Mémoires secrets pour servir à l' histoire de la cour de Russie, sous les regnes de Pierre le grand et de Catherine I, Brussel etc. 1853, 151 pag.
6802: "ANONIEM (VERT.); FREDERIK HALM" - "Griseldis, of De drie proeven; tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Den Haag, K. Fuhri, 1839."
52162: HALMA, F., - Le grand dictionnaire Francois & Flamand. Het groot Fransch & Nederduitsch woordenboek, 5e ed., Leiden / Utrecht, Wetstein / v. Poolsum, 1761.
15345: HALMA, FRANÇOIS, EN M. BROUËRIUS VAN NIDEK - Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch en staatkundig woordenboek. 2 delen in een band. Leeuwarden: H. Halma, 1725.
9235: HALMAEL JR., ARENT VAN - De hekelaar, blijspel. Amsterdam, Sl. Delachaux, 1817.
32409: HALTAUS, CHRISTIAN GOTTLOB - Memoriam juris publici certi S. R. Imp. ex Medio Aevo ope diplomatum eruit memoriamque [...] Joh. Friderici Hageri Lipsiensis [...] bonis omnibus commendat Leipzig Breitkopf 1735
56700: HALVERHOUT, C.A.W., - Opmerkingen betreffende het werk Onze Zeemacht van J.H.K. de Roo van Alderwerelt, Nieuwediep, 1866, 43 pag.
33170: HAM, FREDERIK JACOB VAN DEN, UIT VEENENDAAL - De psalmen met historische opschriften. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1871
20284: HAM, W.A. VAN - Symbolen van Geertruidenberg. Overdruk uit De Oranjeboom 1969, pp 58-78, geíll.
59381: HAM, VAN DEN M.G.T., - De kracht van buitenlandsche vonnissen in het internationaal privaatrecht [...] J. de Kruyff 1890. Diss. Utrecht rechtsgeleerdheid 24 febr. 1890, (7) + 233.
44123: HAMAKER-WILLINK, A., - Oom Arend's huis en wat een pret acht kindertjes daar hadden, Amsterdam, Meulenhoff [1937], (16) pag. in ringband, beschadigingen.
44085: HAMAKER, H.G., - De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche huis, 2 delen, Utrecht 1879-1880, ingenaaid, 542+413 pag.
47539: HAMANN, B., - Die Habsburgers. Ein biographisch lexikon, Munchen 1988, 447 pag., geb., geïll. met stofomslag, in schuifhoes.
42769: HAMCONIUS, MARTINUS - [1] Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus, libri duo. Adjecti sunt pontifices Frisiorum ethnici seu praefecti Druydum, episcopi Ultrajectini, comites Hollandiae et Selandiae (...), monasterii Westph. [Munster], Lamb. Raesfeldt, 1609. [gebonden met:] [2] Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus, libri duo (...). Franeker, Lamrinck/Starter, 1620.
1050: HAMCONIUS, MARTINUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Franeker, Lamrinck en Starter, 1620. Geb., geïll., geb. in geheel leer, (32) + 131 (eenzijdig genummerd, dus 262) + 8 p.
33756: HAMEL, JOANNES MATTHAEUS VAN, UIT NANTERRE (FRANKRIJK) - Variae juris positiones [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33758: HAMEL, PETRUS THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de indole juris scripti et non scripti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1754
22344: HAMEL, VAN, HOF VAN HOLLAND, ORANJE NASSAU - “Aanspraak van de heer mr. Petrus Theodorus van Hamel, advocaat ..... aan prince erfstadhouder, gedaan den 8e Maart 1766”, folio, 3 p, gedrukt (o.a. bij P. v. Os te ‘s-Hage).
33733: HAMEL, PETRUS VAN - Dissertatio practico medica inauguralis de abortu [...] Utrecht Joannes Broedelet 1746
29093: HAMELINK, W.G. E.A. - "Drie kwart eeuw. Bij de viering van het 75- jarig bestaan van ""Hollandia"" 1888- 1963, Zürich 1963, 48 pag., geb., geïll. ( met ledenlijst ). [ Nederlandse studenten club te Zürich ) met : Verslag lustrumviering 1963, 2 p."
42194: HAMELMANN, F. - Het van den bok rijden. Grondig onderricht voor koetsiers en houders van equipage. Zwolle, v. Hoogstraten & Gorter, 1873.
34595: HAMELSVELD, WILLEM YSBRAND VAN, UIT DURGERDAM - XXIX theses juridicae. 1793
34596: HAMELSVELD, W.Y VAN, UIT HOLLAND - IX theses juridicae 1791
34597: HAMELSVELD, WILLEM YSBRAND VAN, UIT DURGERDAM - VI theses juridicae. 1792
34694: HAMELSVELD, ISBRANDUS VAN - Oratio inauguralis de statu rei Christianae hodierno! Utrecht Van Paddenburg 1784
54481: HAMELSVELD, YSBRAND VAN / D. KAAS / J. SCHERTSZER - Afscheids-rede aan de gemeente te Goes. Utrecht, 1779. [gebonden met:] Berigt van Y. van Hamelsveld aangaande de redenen die hem bewogen hebben om zijne dimissie als predikant te Goes (...) te vragen. Utrecht, 1779. [en met:] Afgeperst antwoord op het Bericht (...) door Dirk Kaas. Goes, J. Huysman, 1779. [en met:] Brief van Justus Schertszer aan (...) Y. v. Hamelsveld (...) dienende ter opheldering en verdediging. Amsterdam, Houttuin etc., [1780]. [en met:] Brief van N.N. aan (...) Y. v. Hamelsveld. Goes, Huijsman etc., [1780]. [en met:] (Grieks) of het afgeperst antwoord van (...) Dirk Kaas (...) ontleed door Y. v. Hamelsveld. Utrecht, 1780. [en met:] Onpartijdig onderzoek en volledig betoog van de beroepelijkheid van (...) Y. v. Hamelsveld. Dordrecht, Blusse, 1782.
33317: HAMELSVELD, PETRUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de exceptionibus [...] Amsterdam J. Ruysendaal 1824
52436: HAMELSVELD, Y. VAN - De zedelijke toestand der Nederlandsche natie op het einde der 18e eeuw. 2e druk, Amsterdam, Allart, 1791.
33090: HAMELSVELD, WILLEM YSBRAND VAN, UIT DURGERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptione criminum [...] Leiden Leonardus Herdingh 1793
59236: HAMERLING, R., - Das Blumenjahr in bild und Lied, Berlin, 1881, geb., geïll., 248 pag.
33091: HAMERSTER, ALBERTUS JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio exegetico-theologica de lege ex Pauli sententia [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
55047: HAMERSTER, DOMINICUS - Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt (...) met zeer veele gewysde zaaken van den Provincialen Hove aldaar nader bevestigt. 3e druk, 2 delen in 1 band, Leeuwarden, H.A. de Chalmot, 1760.
1053: HAMILTON-EDWARDS, GERALD - Snakes and ladders to genealogical success. Headington 1965, 1 blad, plano.
57815: HAMILTON, E.J., - Prices and progress, reprinted 1952, pp. 325-349.
1055: HAMKENS, FREERK HAYE - Alte deutsche Reichsadler. Brussel 1944. Geb.
16991: HAMMACHER, A. M. - Jean Francois van Royen 1878-1942. Den Haag: Daamen en Stols, 1947.
59774: HAMMANN, PETER E.M. - Hendrik Paulides. Utrecht 1892 - 1967 Amsterdam. Schilder en verteller / Pelukis dan dalang / Painter and narrator. Singapore & Haarlem, 1997.
36340: "HAMMER, GEORG FRIDER., UIT ILEBURG EN BARTHIUS, CHRIST. UIT ILEBURG; PRAESES: ZSCHAU, GEORG FRIEDRICH" - Apotheoosion a Stoicis affectatam et assertam Wittenberg Koberstein 1715
40749: HAMMER-SCHENK, H - Synagogen in Deutschland. Geschichte einer Baugattung im 19e und 20e Jahrhundert (1780-1933), Teil I + II, Hamburg 1981, 708 pag. + ill. Gebonden met stofomslag, als nieuw.
58636: "PHAEDRUS/L.HAMMERSKOLD;" - Augusti Liberti Phaedri fabularum Aesophiarum, libri quinque, med. svenska anmarkningar. Utgifne af L. Hammarskold. Stockholm, 1813.
35625: "HAMMERSTEIN, JOHANNES ADAMUS AB, NOB. WESTPH.; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Dissertatio politica de nomothetica, seu recta legum ferendarum ratione, et in specie de legum constitutione in Imperio Germanico [...] Helmstedt Henning Müller 1663
9238: "HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De huwelyksgift, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
9239: "HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); JOSEF VON HORMAYR ZU HORTENBURG" - Leopold de Schoone. Tafreel der zeden uit de voortyd. Tooneelspel in 5 bedrijven. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 1e stuk.] Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
9237: "HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); F. WILHELM ZIEGLER" - Eulalia Meinau, of De gevolgen eener hereenigde echtverbindtenis, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1792.
60896: SLINGERVOET HAMONDT - Escutcheon bearing the coat of arms of the Slingervoet Ramondt family.
58547: HAND, J.O. A.O., - The age of Bruegel. Netherlandisch drawings in the sixteenth century, Washington 1986.
1058: HANDLEIDING - Handleiding voor het genealogisch werk in de Nederlandse zending. Den Haag 1961, 58 p., gestencild, in ringband.
33092: HANEKUIJK, JACOBUS W., UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis continens observationes de lucri et damni communione, quae ex juris Frisici principiis inter conjuges locum habeat [...] Groningen Wijbe Wouters 1806
36712: HANFF, MICHAELE, UIT COBURG. PRAESES: M.CHR. TIEROFF - Diluvium sacro-profanum sive disputatio historica de primi mundi interitu aquaeo universali ..... Jena Sengenwaldius 1653
57840: HANGER & CO., J. E., - Solvitur ambulando. A symposium on prosthetic achievement, London 1936.
6337: HANGEST D’YVOY, D.M.M. VAN, W.J.J.C. BIJLEVELD EN VALCK LUCASSEN - Het geslacht Hangest d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 13 p.
26306: HANGEST BARON D. YVOY, D.M.M. D' - Frankrijks invloed op de buitenlandsche aangelegenheden der voormalige Nederlandsche Republiek, Arnhem 1858, 232 pag.
17288: HÄNICHEN, M. DANIEL - Christliche Predigt am Tage Johannis des Täuffers zu Prag im Churf. Sächs. Hofflager gethan, darinnen auss dem Propheten Esaia erwiesen wird dass Johannes der Täuffer kein Mönch, sondern ein Lutherischer Prediger gewesen [...] cum Gratia & Privil. Elect. Saxon. In verlegung Johan Börners und Eliae Rehefelds.Gedruckt zu Leipzig durch Valentin Am Ende, im Jahr 1611, 4°: (12) + 31 p. (titelpagina in rood en zwart in ornamentale rand. In omslag van zwaar papier met manuscript muziekschrift)
35688: HANKEN, JOANNES HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Over eenige gevolgen van temporaire ligatuur van zenuwen Utrecht Kemink 1885
19480: HANKEN, CAROLINE - Gekust door de Koning. Een historisch-antropologische studie naar de ontwikkeling van de positie van de koninklijke maitresse aan het Franse hof in de zeventiende en achttiende eeuw.
36573: HANLO, ANTONIUS ZACHARIAS - Disputatio antiquario-juridica de nominum obligatione Amsterdam F.E.Wymans 1825
35724: HANLO, EMILE ALEXANDER JOHAN MARIA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Utero-sapingographie Amersfoort S.W.Melchior 1930
31862: HANLO, BERNARDUS HUBERTUS MARIA, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de cursu publico mercium ac vectorum ex principiis juris mercatorii Neerlandici [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1851
40747: HANNEMA, D - Cataloque Raisonne of the pictures in the collection of J.C.H. Heldring, Rotterdam 1955, 149 pag., geb., oblong, geïll.
4455: HANNICK, P. - Inventaire des archives de la famille Poncelet. Brussel 1978, 38 p.
37334: HANS, D - Het N.V.B. - boek. Gedenkboek bij het 40- jarig bestaan van den Nederlandschen Voetbalbond, 1889- 1929, z.pl., 1929, 334 pag., geïll. Goed exemplaar.
37381: HANS, D. EN J. WOLFF - Het Sparta- boek. Gedenkboek t.g.v. het 40- jarig bestaan van de Ver. Sparta te Rotterdam, 1888- 1928, [ Rotterdam 1928 ], 280 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
42475: SCHEEL-HANS [= HANS VON GERSDORFF / VAN GERSDORP] - Chirurgia ofte veldt-boeck van den beroemden M. Scheel-Hans, Ghetrouwlijck overghesedt uyt den Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale door Jan Pauwelszoon Phrisius. Amsterdam, J.E. Cloppenburch, 1622.
36187: "HANSCHIUS, MICH. GOTTLIEB, UIT GEDAN.; PRAESES: FECHT, JOHANN" - De mediis cognoscendi existentiam et divinitatem Scripturae S. Rostock J. Wepling 1709
39608: "HANSEN, ELS;" - Portretten in Warmond. Foto's van inwoners van Warmond van november 1989 tot november 1990. Wormerveer 1991, 191 pag., geb., geïll. Met stofomslag. Voorwoord van Maarten 't Hart.
35544: "HANSES, HENRICUS AUGUSTUS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: MENCKEN, JOHANN BURKHARD" - Schediasma de commentariis historicis quos Galli Memoires vocant [...] Leipzig Denuo recusa 1711
15351: HANSJACOB, HEINRICH - In den Niederlanden. Reise-Erinnerungen. 2de druk, 2de deel: Holland. Heidelberg: G. Weiss, 1901.
41277: HAPPEL, H. E.A. - De ondergang van de Tilburgse textielindustrie, 6 delen in cassette, Tilburg 1980, ca. 700 pag.
35612: HAPPEL, GEORG EBERHARD - Senatus orthopoliticus, Das ist Alszfeldische Christliche Wahl-Predigt, von zwölff wohl-qualificirten Raths-Herrn [...] Bey Erwehlung newer Burgermeister, und Ersetzung gemeiner Statt-Aempter [...] Marburg Joseph Dietrich Hampel 1646
19088: HARDEMAN, JOHAN - Genealogie Hardeman 1550-2003.
19548: HARDENBERG, H.A. VON - Das Geschlecht Von Hardenberg. Portraits, Bilder und Stammtafeln 1139 - 1983.
5334: HARDENBERG, H. EN R. VAN LIT - Oostduin en de graven van Bylandt, herziene (en aangevulde) uitgave, Den Haag 2000, 157 p., geb., geïll.
57317: HARDENBERG, H. / E.J. VAN DE POL, - Het archief van curatoren der Leidsche Universiteit, 1e en 2e gedeelte, (1574-1877), Zaltbommel/ 's-Gravenhage 1935, 1934, 47+32 pag.
55442: HARDER, DE - "Copy missive van een brief van den gewezene cassier De Harder, geschreeven uit Ravestyn aan een zyner vrienden te Amsterdam. Rotterdam, Vis; Gravenhage, van Os; Amsterdam, J. Kok, [1763]."
39259: "HARDERWIJK, K.J.R. V.;" - Redevoering over Petrus Scriverius, z.pl., z.j., 25 pag. Met 2 andere kleinere publicaties over P.S.
16393: HARDERWIJK - Gids voor Harderwijk door A. Sonke. Uitg. met medewerking v.h. gemeentebestuur en de Ver. “Harderwijk vooruit”, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
1061: HARDERWIJK, K.J.R. VAN - Naamlijst en levensbijzonderheden der predikanten die sedert de kerkhervorming in de Nederduitsche Hervormde en Waalsche Gemeente te Rotterdam tot op dezen tijd in dienst geweest zijn. Rotterdam 1850, 152 p., origineel karton.
60417: PHILIPPE HARDY - Three women
15352: HARE, AUGUSTUS J.C. - Sketches in Holland and Scandinavia. Londen: Allen, [1885]. (Ook: Londen: Smith, Elder & Co, 1885.)
9257: HAREN, WILLEM VAN - Drie uitmuntende gedigten van jonkheer Will. van Haren om agter de Gevallen van Friso (door den zelven heer berymt,) te kunnen geplaast [sic!] worden. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742.
9244: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. Den Haag, J. Immerzeel junior, 1826. [1 van 2 delen]
9261: HAREN, WILLEM VAN - Aan de Groot-Brittannische natie. Den Haag, Isaac Beauregard, 1742.
9259: HAREN, WILLEM VAN - Aanhangzel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten. Aan de Groot-Brittannische natie. [z.p.], [z.n.], [1742].
9255: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9254: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9249: HAREN, ONNO ZWIER VAN - Proeve van Nederduitsche treurspellen getrokken uit vaderlandsche gebeurtenissen, inhoudende Agon, sulthan van Bantam, in vyf bedryven, en Willem de Eerste, Prins van Oranje, in drie bedryven. Zwolle, Simon Clement, 1773.
9253: HAREN, WILLEM VAN - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Amsterdam, Salomon Schouten, 1741.
9243: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch dichtstuk. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785. [2 delen]
9242: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch dichtstuk. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785. [2 delen in 1 band]
9241: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geusen. Amsterdam, Adrianus Hupkes. 1772.
54996: HAREN, ONNO ZWIER VAN - Memoire de mr. O.Z. van Haren, concernant la cause celebre entre lui & mrs et Mesmes de Hogendorp et Zandyk, ses beaux-fils et ses filles, au sujet de l'attentat d'inceste, dont ils l'ont accusé. Leeuwarden, La Compagnie, 1762.
35927: HARENCARSPEL, REGNERUS VAN, UIT NIJMEGEN - Theses juridicae inaugurales Leiden P. Engels 1855
34928: HARENCARSPEL, JOHAN CORNELIS VAN, UIT NIJMEGEN - De exceptien van aanhangig geding en van verknochtheid Leiden Somerwil 1888
32645: HARINXMA THOE SLOOTEN, PETRUS ALBERTUS VINCENTIUS VAN, UIT HOLWERDA - Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes varii argumenti [...] Groningen J. oomkens 1837
32646: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITIUS PICO DIDERICUS VAN, UIT HOLWERDA - Dissertatio juridica inauguralis, selecta continens de contractu dominum inter et famulum, ex jure aliquo Frisiaco [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
35928: HARINXMA THOE SLOOTEN, ALBERTUS VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Stellingen ...... Leiden Kleyn 1896
35929: HARINXMA THOE SLOOTEN, JOHAN SIPPO VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1874
35930: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITS JOHAN PICO DIEDERIK VAN, UIT LEEUWARDEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
35022: HARINXMA THOE SLOOTEN, COERT LAMBERTUS VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Het binnentreden van woningen Leiden Somerwil 1891
32874: HARINXMA THOE SLOOTEN, DOUWE JAN ANDRIES VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Verhandeling over het stemrecht in Friesland in de 17e en 18e eeuw. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1894
28496: HARINXMA THOE SLOOTEN, E.A. - Verslag der commissie benoemd bij beschikking van den minister.... van 18-6-1896... tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen, Leeuwarden 1900, 172 pag. + 38 bijlagen, waaronder diverse kaarten. Gebonden in half linnen.
32644: HARINXMA THOE SLOOTEN, DOUWE JANUS ANDREAS VAN, UIT HOLWERDA - Dispuitatio juridica inauguralis de judice pacis praeside consilii familiae [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
34421: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITS PICO DIEDERIK VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Het ontslag uit de curatele Leiden Somerwil 1890
32538: HARMS, HERMAN HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Jean Jaurès als geschiedschrijver van het ancient régime. Academisch proefschrift [...] Amsterdam De Arbeiderspers 1958
35749: HARMS, ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - De theorie der spherische beelden .... Utrecht Van Dorsten 1870
1062: HARMSEN, D.G. - Vriezenveners in Rusland. 1ste/2de druk. Z.p. 1966/1968. Geb., geïll., 190 p.
34204: HARMSEN, JANUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de reditibus perpetuis qui vulgo dicuntur census constitutivi et reservati [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
5563: HARMSMA, R.E. - Twee eeuwen Harmsma’s, [Oosterhout] 1999, 112 p., geïll.
4748: HARN, W.J. VAN - Het geslacht Stalpert van der Wiele 1279-1853. Vianen 1854, 52 p., geb., Enige bijzonderheden betreffende de geboorte, in de Hofstad, op den 20 april 1851 van Frederik Thomas de Guichenon de Châstillon, laatste afstammeling van Gaspard II, Graaf van Colligni, admiraal van Frankrijk, geboren 1516, en in de St. Bartholomeus nacht op den 24 augustus 1572, vermoord, Vianen, 1854, xii, 52 (2) pages. Printed boards.
23513: HARN, W.J. V. - Iets over Everhardus Reidanus, Nassawsche Raet, Gorinchem, H. Horneer, 1852. Org. kartonnen band, 16+70 pag., geillustreerd met wapens Reidt, Harn en Wijntges.
15354: HARPER, CHARLES G. - On the road in Holland. Notes and impressions in the quaint country of dykes and canals. Londen: Cecil Palmer, 1922.
46967: HARREBOMEE, P.J., - Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, 3 delen in 1 band, Amsterdam, 1980, naar de uitgave 1856-1870. Gebonden.
39094: HARRIS, FRANK - My life and loves, 4 volumes, Paris, Obelisk Press 1960, 228+289+175+175 pag.
59156: HARRIS, POUL, - Marselis-slaegten, Blade af dens historie, Centrum1980, 239 pp. In Danish about Marselis-slaegtens herkomst.
1064: HARRIS, L.E. - Vermuyden and the Fens. A study of Sir Cornelius Vermuyden and the Great Level. Londen 1953. Geb., geïll., 168 p.
60985: HARRISON, BUCKWORTH-HERNE-SOAME, RADFORD HOUSE, EDWARD VII - Grant of arms, donated by Alfred Scott Scott-Galty, Garter, Principal King-of Arms and William Henry Weldon Esq. Norroy to George Buckworth-Herne-Soame, formerly Harrison (1872-1912).
35779: HARST, LEENDERT JOHANNES VAN DER, UIT MIDDELBURG - Studien over taxus baccata L. ..... Utrecht Beijers 1884
36597: HART, MARJOLEIN CATHERINA 'T, UIT VOORBURG - In quest for funds, warfare and state formation in The Netherlands, 1620-1650 z.pl. 1989
36101: HART, P. D. 'T - Teneinde het voortwoekeren van allerlei kwalen te voorkomen Utrecht faculteit 1999
4744: HART, S. E.A. - Engel van de Stadt 1746-1819. Zijn voor- en nageslacht. 's-Gravenhage 1951, 342 p., geb., geïll. (oplage: 300 exx.)
32200: HART, PAUL CHARLES, UIT AMSTERDAM - Über die Entwicklung des Schultergürtels der Schildkröten. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1925
1067: HART, G. 'T - De oude kerk te Scheveningen. Haar grafschriften en andere monumenten. 's-Gravenhage 1960. Geïll., 114 p.
1066: HART, G. 'T - Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. 2 dln. 's-Gravenhage 1957, 722 p.
23100: HARTEVELT, NEBBENS STERLING - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Simonetta (Netje) Hartevelt, met 13 bijdragen uit de jaren 1837-1843, meest te Rotterdam en Dordrecht.
42669: HARTEVELT, SYMON JANSZ - Waar-agtig relaas van de overkomst van zijn majesteyt William de Derde (...) zyn vertrek uit Engeland den 26 January 1691 en zyn gevaarlyke reys en aankomst in Holland op den 31 van de selve maand (...) neffens een net verhaal van de inhaling (...) in Den Haag den 5 Fabruary gedaan. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1691.
3468: HARTGERINK-KOOMANS, M. - Het geslacht Ewsum, geschiedenis van een jonkers-familie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. (Diss.) Groningen 1938, 341 p., met tabellen.
3661: HARTHOORN, P.A. - Uit de geschiedenis van het geslacht Harthoorn. Amsterdam 1952, 132 p., gestencild, gebonden in rood linnen.
19878: HARTING, H. - Zur Geschichte der Familie Voigtländer, ihrer Werkstätten und ihrer Mitarbeiter.
15355: HARTING, P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners, Utrecht: Van Paddenburg & Comp., 1853
60261: DIRK HARTING (1900-1970) - Zuider buiten Spaarne
47156: HARTING, F., - Photographien naar de beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Gouda, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, Gouda, v. Bentum, [1873].
60416: HARTING, DIRK (1900 - 1970) - Zuidsingel, Amersfoort
35028: HARTMAN, JACOBUS JOHANNES - Oratio de eloquentia philologo colenda Leiden Brill 1908
32479: HARTMAN VAN HOEK, RUDOLPHUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad Aemilii Papiniani [...] Leiden Philippus Bonk 1747
33320: HARTMAN, CAROLUS MARIUS ANTONIUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione donationis inter vivos secundum jus Romanum, Francicum et Neerlandicum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1859
32019: HARTMAN BUSMANN, CHRISTIANUS, UIT SAPPEMEER - Dissertatio iuridica inauguralis de societate delinquendi sive coniuratione [...] Groningen J. Oomkens 1824
32761: HARTMAN, A.W. - Academische proeve over misbruik van vertrouwen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
15623: HARTMANN, CAROLUS - Mozarts Reise nach Haarlem, Haarlem: Joh. Enschedé, [1944]
37859: HARTOG, ST. - Pronken met oosters porcelein, Zwolle 1990, 153 pag., geïll.
19177: HARTOG, J. - De patriottten en Oranje van 1747 - 1787.
17659: HARTOG, J. - Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking in de protestantsche kerk van Nederland, Amsterdam, F. Muller, 1861, 8°: 470 p., origineel karton, los en watervlekkig.
39065: HARTOG J. - De spectatoriale geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk (....) leven, 2e verbeterde druk, Utrecht 1890, 323 pag., geb.
32915: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, HERMANUS, UIT DELFT - Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. Akademisch proefschrift [...] Delft J.H. Molenbroek 1864
8192: HARTOGH, FRANS ADAM DE - Gods bewaring in het onweder verheerlijkt. Dichtstuk. [Den Haag], [Gerrit Bakhuyzen], [1810].
34208: HARTOGH, HENRICUS ALEXANDER, UIT 'S GRAVENHAGE - "Disputatio juridica inauguralis de regula juris "" Locus regit actum"" [...] 's Gravenhage J. Kips J.H.z. 1838"
33319: HARTONG, P. - De strijd des levens. Rede uitgesproken bij de opening zijner lessen [...] Utrecht J. Greven 1870
59359: HARTONG, F.L. - Register der Protocollen van Notarissen in Nederland. Samengesteld in opdracht van de Broederschap der Notarissen in Nederland van ± 1550 tot heden. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1916. Met diverse losse knipsels. Heeft toebehoord aan H.C. v.d. Ark, cand. notaris te Harlingen.
1071: HARTONG, F.L. - Register der protocollen van notarissen in Nederland ... van ca. 1550 tot heden. Rotterdam 1916. Geb., 578 p.
8198: "HARTSEN, ANTHONY; HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); HEINRICH FERDINAND MÖLLER" - De graaf van Waltron, krygsspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
36676: HARTVELT, G.P. - Patronen van interpretatie, rede Kampen Kok 1966
53288: HARTWECH, ADAM - Defensie van Adam Hartwech, beyde met redenen, waerom hy den wederlegger syns briefs niet anders en antwoort. Rotterdam, F. v. Sambix, 1612.
35427: "HARTWICH, FRIDERICUS, UIT ROSTOCK; PRAESES:HOEPPENER, PETRUS" - De magnanimitate et modestia [...] Rostock Johannes Richel 1611
34832: HASE, CORNELIUS DE, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo usurarum legitimo Groningen Spandaw 1739
8209: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzy. Haarlem, Erven F. Bohn, 1836.
8210: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzij. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, [1852].
8211: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzie. Eerste en latere gedichten. 3e druk. Rotterdam, D. Bolle, [1885].
8225: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Dicht en ondicht. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1874.
8221: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Nieuwe winde-kelken. Gedichten. Amsterdam, H. Höveker, 1864.
8220: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Winde-kelken. Gedichten. Amsterdam, H. Höveker, 1859.
8222: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Op de bergen. Herinneringen en indrukken van eenen reiziger door noordelijk Italië en Zwitserland. Amsterdam, H. Höveker, 1861-1862. [2 delen]
8223: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Studiën en schetsen. Amsterdam, H. Höveker [1860].
8226: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Thomas-kalender. Spreuken voor elken dag des jaars, uit Thomas a Kempis’ Imitatio Christi. Opgezameld door J.P. Hasebroek. Amsterdam, Höveker & zoon, 1881.
8227: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Een dichter-album van vóór honderd jaren. De gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd. Amsterdam, Höveker & zoon, [1890].
8224: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Uit den vreemde. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1868.
8206: HASEBROEK, ELIZABETH JOHANNA (VERT.) - Tweederlei roeping of de werkende liefde in den huiselijken kring. Vrij vertaald uit het Engels door E.J. Hasebroek. Amsterdam, W.H. Kirberger, 1855.
1073: HASLER, CHARLES - The Royal Arms, its graphic and decorative development. An essay on the development of Britain's Royal Arms in terms of graphic and decorative design, together with references and notes on the cross-links with versions in three dimensions, and in turn their transformation into flat graphic form. Londen 1980. Geb., geïll., 387 p.
36529: HASLINGHUIS, EDWARD JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De duivel in het drama der middeleeuwen. Leiden Van der Hoek 1912
35027: HASPELS, CAROLINE HENRIETTE EMILIE, UIT COLMSCHATE - Bijdrage tot de studie van attisch zwart-figurig. Nijkerk Callenbach 1935
50825: HASSALL, A.HILL - San Remo and the western Riviera, climatically and medically considered, London 1879, 14+279+12 pag., ill.
36705: HASSELAER, HENDRIK NICOLAAS, UIT AMSTERDAM - Positiones juris inauguralis .... Utrecht A.van Paddenburg 1773
33720: HASSELAER, CORNELIS PIETER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de alimentis ex pietate ac juris necessitate praestandis [...] Leiden Joannes Bos 1762
34205: HASSELT, JOHANNES CONRADUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale ad locum codicis civilis de malitiosa desertione [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
55847: HASSELT, JOH. JAC. VAN - Verhandelinge over de straffe van de kruiwagen, waar mede de ruiters, dragonders, soldaten, en alle anderen in dienst van den staat der Ver. Nederlanden zynde (...) die van hunne compagnien deserteren, hedendaags worden gestraft, Arnhem, Nyhoff, 1769.
54537: HASSELT, S.F. VAN - Keus tusschen dood en leven. Een preek (...) n.a.v. de aandoenlijke teregtstelling van Ruurd Paschiers van Dijk, uitgesproken den 18-10-1846. Sneek, Joling, 1846.
33321: HASSELT, BARTHOLD THEODOOR WILHELM VAN, UIT ZUIDWOLDE - De verhouding van Jezus tot de Mozaische wet volgens de synoptische evangelien. Academisch proefschrift [...] Groningen F. Wilkens 1863
56708: HASSELT, N. VAN, - De Koninklijke Militaire Academie en hare strafregtspleging, 's-Gravenhage, 1868, 40 pag.
22776: HASSELT, VAN - Genealogisch overzicht familie Van Hasselt, manuscript, 18e eeuws, 1 blad plano en 3 bijlagen.
15359: HASSELT, ANDRÉ VANT - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
15360: HASSELT, A. VAN - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
43464: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden I, II en III, Arnhem 1808-1809, 80 pag., gebonden in half perkament, mooi exemplaar.
8229: "HASSELT, JOHANNES WILLEM VAN (VERT.); JOHANN CASPAR LAVATER" - Abraham en Izaac. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
23039: "HASSELT, VAN; OORTHUYS" - "Zeer groot fotoalbum, 50x35 cm en 9 cm dik met de tekst ""Reisherinneringen, Dr. J.F.B. van Hasselt, 17 Augustus 1899"". Enige honderden foto's uit de jaren 1896-ca. 1908, leren band."
8228: HASSELT, GERARD VAN - Over de eerste vaderlandsche klugtspelen. Utrecht, Samuel de Waal, 1780.
33877: HASSELT, GERARD VAN, UIT ARNHEM - Dissertatio iuris pub. foed. belg. inauguralis de carnifice [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1773
36892: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Notae et observationes ad Anth. Matthaei (...)) libros quatuor, De Nobilitate, Utrecht 1777, 4o, 160 pag.
5331: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden no 1: Oorsprong van het geslacht Van Byland, met brieven en zegels ..., Arnhem 1808 40 p., met gravure van zegels
53293: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het yveroffer of het water der yveringe, welk eertyds by de Jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad, voorkomende in het vierde boek van Moses, Numeri genaamt. Door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde [= J.J. van Hasselt]. Amsterdam, P.J. Entrop, 1773.
25126: HASSELT, G. VAN - Het oorspronglyk schildery van Karel van Egmond, hertog van Gelre en Grave van Zutphen uitgelegd. Haarlem, A. Loosjes, 1804.
31989: HASSELT, NICOLAUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de articulo 9no legis quae generaliora legislationis neerlandicae praecepta continet [...] Groningen W. van Boekeren 1842
31990: HASSELT, BARTHOLDUS VAN, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis, nonnullas exhibens animadversiones art. 295-298 Codicis Poenalis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
31991: HASSELT, IOANNES FRANCISCUS LEONARDUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale, de legis actionibus [...] Groningen W. van Boekeren 1824
53290: HASSELT, A.W.M. VAN - De noodzakelijkheid van algemeen toezigt op het gebruik van vergiften, betoogd uit de menigvuldigheid der oorzaken van vergiftiging. Utrecht, Van Terveen, 1848.
30710: HASSELT, C. VAN - Le Héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III de la Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Parijs 1985, 153 pag. + 80 platen.
23837: HATTINK, R.E. (RED.) - Lantrecht der Thwenthe declareert, door mr. Melchior Winhoff, Zwolle 1898, 26 + 117 pag., orig. papieren omslag.
28572: HATTON, R - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721, London 1950, 283 pag., geb.
51237: HATTUM, M.V. E.A. (RED.), - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch, Amsterdam 1985, 103 pag., geïll.
33878: HAUCK, NICOLAUS GEORGIUS, UIT BREDA - Specimen literarium inaugurale exhibens nonnullas quaestiones Hesiodeas [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1821
43344: HAUFF, W - Drei marchen, mit 16 original-lithographien und Buch schmuck von Fritzi Low, Wien, Schroll o.j., 16o, 241 pag. Good copy.
27888: HAUG, C.F. - Verhandeling over den geest en de zeden der middeleeuwen, en voornamelijk over de heimelijke en openlijke geregten, tournooijen, kruistogten enz., Amsterdam. G. Portielje, 1823, 44 pag., geb. in half linnen.
20602: HAUPTMANN, FELIX - Die Wappen in der Historia minor des Matthäus Parisiensis, ( Bonn 1930 ), 37 pag. met 6 platen waarop 100 afbeeldingen van wapens.
4874: HAUSDÖRFER, JOH. - Die Herren Von Uttenhofen. Bilder aus der Geschichte eines Adelsgeschlechts. Neustadt 1966, 211 p., geïll.
1076: HAUSEN, CLEMENS VON - Practische Heraldik, dem Adel und den Patriziern gewidmet. Görlitz 1887. Geïll. met 10 losse `Tafeln', 30 p.
50665: HAUSIUS, KARL GOTTLOB, - Magazijn van natuur en kunst (....) ten dienste van kinderen boven de tien jaaren. Naar het Hoogduits, Amsterdam, Timmer, 1802, (4) + 204 pag.
1077: HAUSKALENDER - Hauskalender für das Jahr 1890. Uitgave van Th. Stroefer's Kunstverlag te München en getekend door A.M. Vierkleurendruk met wapens, 14 p.
53295: HÄUSLER, FRITZ - 101 charakter Köpfe für Schmirkkunst und Charakterausdruck. Berlijn, Klett, 1928 [Friseurbibliothek Band 16].
15361: HAUSSEZ, [CH. LEMERCHER DE LONGPRÉ], BARON D’ - Voyage d’un exilé de Londres a Naples et en Sicile, en passant par la Hollande, la Confédération germanique, Le Tyrol et l’Italie, deel I, Den Haag: G. Vervloet, 1835
43625: HAUTE, G. V.D. - Les relations Anglo-Hollandaises au debut du 18e Siecle, d'apres la correspondance d'Alexandre Stanhope 1700-1706, Leuven 1932, 379 pag.
15363: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Parijs: E. Plon & Cie., 1874.
15367: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Parijs: E. Plon & Cie., 1876.
29026: HAVARD, HENRY - La serrurerie, Paris [ 1892 ], 171 pag., ill., geb.
37191: HAVARD, H - Les styles, Paris, Delagrave, z.j., 186 pag., ill.
38279: HAVARD, H - La ceramique, 2 volumes: Histoire/ Fabrication, Paris, z.j., 139 + 160 pag, ill., hardback. Very good copy.
15364: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. 2de druk. Parijs/Den Haag: Plon/Thieme, 1875.
20771: HAVARD, HENRY - Histoire de la peinture Hollandaise. Parijs 1883 288 pag, geb., geïll. (some foxing)
15371: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Le Coeur du pays. Voyage dans la Hollande méridionale, la Zélande et le Brabant. Parijs/Amsterdam: Plon/Caarelsen, 1878.
15372: HAVARD, HENRY - Amsterdam et Venise. Ouvrage enrichi de 7 eaux-fortes, par M.M. Léopold Flameng et Gaucherel et de 124 gravures sur bois. Parijs: E. Plon et Cie, 1876
15375: HAVARD, HENRY - De Hollandsche schilderkunst, uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat, Gent: Vuysteke, 1887.
15369: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 1ste druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1876.
15370: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 4de druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1877.
15373: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881.
15374: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881
50923: HAVARD, HENRY - La Flandre a vol d'oiseau, illustrations d'apres nature par Maxime Lalanne. Paris, Decaux, 1883.
42260: HAVARD, H. ET M. VACHON - Les manufactures nationales, les gobelins, la savonnerie, Sevres, Beauvais. Paris, Decaux, 1889.
22783: HAVEL, AMSTERDAM - Familieaantekeningen Havel, 1590-1739, manuscript, folio, 1 p., 18e eeuws.
43495: HAVELAAR, J.P. EN C.F. SEIDEL - Beknopt geschiedkundig overzicht van den Lekdijk Bovendams en naamlijst van dijkgraven, hoogheemraden, secretarissen en kameraars 1323-1923. Ontleend aan het in 1873 door den toenmaligen kameraar J.P. Havelaar opgemaakte overzicht en aangevuld door den tegenwoordigen kameraar C.F. Seidel, z.pl., 1924, 50 pag., gedrukt op zwaar papier, gebonden in perkamenten band met gecalligrafeerde tekst.
41991: HAVELAAR, J.P. - Memoire over den Lekdijk-Bovendams, Utrecht 1878, 48 pag., papieren omslag.
17289: HAVER, THOMAS HENRIC (EV. LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Vier Pfeiler und Grundvesten des Evangelischen Lutherthumbs [...] aufgerichtet seiner lieben Gemeinde in Amsterdam um 200jährigen Jubel- und Danck-feste [...] 25 Junii 1730, Amsterdam, A. Strander 1730, 4°: 80 p.
31614: HAVERKAMP, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Onderzoek naar het universalisme van den tweeden Jezaja [...] Amsterdam L.F.J. Hassels 1876
8232: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); NICOLAS DE PÉCHANTRÈS" - De dood van Nero. Treurspel. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1709.
8233: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); PIERRE CORNEILLE" - Sertorius, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722.
8235: "HAVERKAMP, JAN (VERT.); HENRY RICHER" - Sabinus en Eponina, treurspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1741.
8239: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
8242: HAVERKORN WZ, WILLEM - "Aleida van Poelgeest; treurspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785"
8241: HAVERKORN WZ, WILLEM - "Aleida van Poelgeest; treurspel. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1778"
8240: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
60420: HENDRIK JOHANNES HAVERMAN (1857-1928) - Portrait of Lodewijk van Deysel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (1864 -1952)
59546: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900. Zwolle, Waanders, 1989, 264 pp. Zo goed als nieuw.
42133: HAVERMANS, ADR. - Kort begriip en bericht van de historie van Brabant. Leiden, v.d. Boxe, 1652.
8249: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1881.
8250: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 3e vermeerderde druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1894.
8251: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants [1894].
56580: HAWKINS, B, WATERHOUSE, - The anatomy of the horse, 13th. thousand, London [ ca. ...], 84+48 pag., geïll.
8252: "HAWTHORNE, NATHANIEL; C.M. MENSING (VERT.)" - De roman van Blijdendal. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1853.
8253: HAWTHORNE, NATHANIEL - Mosplanten van eene oude pastorie. Vertaald uit het Engels. Den Haag, K.W. Pickhardt, 1854.
17291: HAYERS, REMPKO - Jacobs laatste beveelen, dood en verheerlyking [...] lykreden [...] Do Johannes Rotteveen [...] leeraar [...] te Schiedam, Rotterdam, H. Kentlink en P. v. Gilst, 1734, 4°: (6) + 22 + (10) p.
47677: HAAK EN HAZENBERG, - Veilingcatalogus Bibliotheca Wyttenbachiana (bibliotheek prof. Daniel Wyttenbach), Leiden 1822, (6)+144+9 pag., gebonden in half leer.
35887: HAZEU, JOHANNES, UIT UITGEEST - Theses juridicae inaugurales Leiden Van Immerseel Mounier 1845
59164: HAZEWINKEL, FERNANDE, - Prostitutiebeleid in Rotterdam 1828-1982. De naakte Feiten over mislukte Pogingen de Prostitutie te concentreren en te kanaliseren. Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst 1982 (eerste druk) paperback, 160 pag. 21 x 27 cm. In goede staat
32194: HAZEWINKEL-SURINGA, D. - De straf en haar achtergrond. Alphen aan den Rijn N. Samsom 1932
8254: "HAZLITT, WILLIAM; E.J. POTGIETER (VERT.)" - Tafelkout. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840.
56378: HEATH, J. DUNBAR, - The complete croquet-player, London 1874, geb., 96 pag., ill.
60212: ROGER HEBBELINCK (1912-?) - Landscape with boat
36180: "HEBENSTREIT, JOHANNE DANIELE, UIT NEOSTADIO-VARISCO; PRAESES: WEBER, IMMANUEL" - Apospasmation (Dit woord in Griekse letters) philologicum ad 1 Timoth. III Capitis comma 15 maxime interpunctionem vulgatam ejus vindicans Leipzig ? 1703
60669: HECKE, JAN VAN DEN I (1619/20-1684) - The set of the animals
56674: HECKEL, ULRICH, - Klimschs Jahrbuch des graphischen Gewerbes, Band 28, Frankfurt am Main, 1935, geb., geill., 304 pag.
53841: HECKENHOEK, A. / H. VAN HEEZEL - Deductie gedaan maken, en den Hoogen Raade in Holland [...] overgegeeven uit den naam en van wegen Jolle Jolles en Johannes Rietveld als curateuren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in leven water-fiscaal op Batavia en aldaar overleeden [...] op en teegen Magdalena Adriana van Schinne, wed. en erfgenaame van Antony Patras, in leven raadt en burgemeester der stad Slooten in Vriesland [...] welke is geweest [...] erfgenaam van Abraham Patras, in leven Gouverneur Generaal van Nederlandsche Indien. [ca. 1767].
32984: HECKER, ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Specimen literarium inaugurale, exhibens commentationum Callimachearum capita duo [...] Groningen P. van Zweeden 1842

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

12/15