Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
685: EEGHEN, I.H. VAN, - Archieven der besturen gevormd door de Waalse Gemeente in Amsterdam tot 1943. Amsterdam 1951, 123 p.
6230: EEGHEN, P. VAN - Het doopsgezinde geslacht De Vogel te Leiden en Amsterdam, [Amsterdam] 1966, 6 p., folio, gestencild
4092: EEGHEN, P. VAN - Jan Luyken en zijne bloedverwanten. [Amsterdam 1889], 30 p., geïll. Niet in de handel.
4195: EEGHEN, I.H. VAN - Inventaris van het familiearchief Moens. Amsterdam 1955, 62 p.
3242: EEGHEN, P. VAN - Familie-boek De Clercq. 's-Gravenhage 1940, 48 p. met tabel.
7403: EEGHEN, JACOB VAN - Keuze uit nagelaten gedichtjes. Amsterdam, [z.n.], 1835.
7402: EEGHEN, JACOB VAN - Keuze uit nagelaten gedichtjes. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & zoon, 1877.
686: EEGHEN, I.H. VAN, - Dagboek van broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius), prior van Stein. 2 dln. Groningen 1959-1960, 811 p.
26721: EEKEREN, H.J. V. - De Oude Kerk te Zeist, 4 delen, Zeist 1974-1978, 487 pag., geïll.
49842: EEKHOF, A., - De negerpredikant Jacobus Elisa Joannes Capitein 1717-1747, 's-Gravenhage 1917, 112 pag., geïll.
690: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika 1624-1664. 2 dln. 's-Gravenhage 1913, 267, 204, 57 p., met kaart.
15213: EEKHOFF, WOPKE - Friesland. Handboekje voor reizenden door de steden en voornaamste oorden van de provincie Friesland, met eene kaart. Leeuwarden: Suringar, 1840.
52057: EEKHOFF, W., - Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljee, in leven raad van Nederlands Indie, voedsterling (.....) van het nieuwe Stads-weeshuis te Leeuwarden, Leeuwarden, Suringar, 1835.
20964: EEKHOFF, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, 2 delen in I band, Leeuwarden 1846, 402+454 pag, geb., geïll.
691: EEKHOFF, W. , - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 2 dln. Leeuwarden 1846. Geb., geïll., 402, 454 p., met kaarten en litho's.
16816: EEKHOFF, W. - Blad “Kollumerland en Nieuw Kruisland, de vijfde grietenij van Oostergoo, 1847”, uit de Nieuwe atlas van de provincie Friesland, geplakt op linnen en in schuifhoesje.
38058: EEKHOFF, W - Letterkundige nalatenschap van J. van Leeuwen. Catalogus van eene (....) verzameling boeken, handschriften ( ....) veilingcatalogus, Leeuwarden 1857, 8 + 92 + 28 pag.
40526: EEKHOFF, W., - Friesland in 1815. Historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo, Leeuwarden 1865, 140 pag., orig. kartonnen omslag, goed exemplaar.
32257: EEKHOUT, EVERARDUS JANUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de matrimonii dissolutione secundum codicem civilem batavum, comparatum cum codici civili gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
33762: EERDE, JOANNES RUDOLPHUS VAN - Oratio de historiae, in primis universalis, a recentioribus excultae, amplitudine et praestantia [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1808
31709: EERDE, J.R. VAN - Oratio de Europa imperiorum iure temperatorum altrice [...] Groningen J. Oomkens 1825
26701: EERDEN-VONK, M.A. V.D. E.A. (RED.) - Wijk bij Duurstede 700 jaar stad. Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis, Hilversum 2000, 288 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
31974: EERDMANS, B.D., UIT - Het verband tusschen de beoefening van het oude testament en de semietische studiën in het algemeen. Leiden E.J. Brill 1898
37781: EERENBEEMT, H.F.J.M. V.D. - s- Hertogenbosch in de Bataafse en , 523, e tijd, 1794- 1814, Nijmegen 1955, 329 pag.
25323: EERENS, A. - "Les conspirations militaires de 1831. Documents hist. sur l'orgine du Royaume de Belgique. Supplement; Deuxieme supplement; Troisieme Supplement, Brussel 1876, 136+94+176 pag., (only the 3 supplements). Added: G.Schuurman, Refulation..., Arnhem 1875; P.G. Booms, Le 12 Aout 1831..., Den Haag /Brussel 1875; J.D. C.C.W. de Constant Rebecque, Le prince d'Orange..., Den Haag/ Brussel 1875, resp. 15+45+25 pag., geïll."
35039: EERENS, GUILIELMUS FREDERICUS CAROLUS DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale continens adnotationem ad articulos 447 et 448 codicis de methodo procedendi in causis civilibus Leiden P.H. van den Heuvell 1855
7404: EERKROON - "Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen, zeehelden, en andere personaedjen, die het Nederlandsche Gemeenebest, door getrouwe diensten en edele daden, aan zich verpligten; doormengd met andere vaderlandsche dichtstukken. Dordrecht, A. Blussé & zoon, 1782. [Deel I van 2]"
7405: EERKROON - "Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen, zeehelden, en andere personaedjen, die het Nederlandsche Gemeenebest, door getrouwe diensten en edele daden, aan zich verpligten; doormengd met andere vaderlandsche dichtstukken. Dordrecht, A. Blussé & zoon, 1782-1783. [2 delen in 1 band]"
7407: EERZUIL - Eerzuil by de verheffinge van zyne doorlugtige hoogheid, Wilhem Karel Henrik Friso, prinse van Oranje en Nassau enz. enz. enz. tot stadhouder, kapitein- en admiraal-generaal der Verëenigde Nederlanden, opgeregt door verscheiden Nederduitsche digters, op de aanmoediging en onder het opzigt van Philomusus. Amsterdam, Isaak Tirion, 1747.
4837: EEUW - Een halve eeuw, 1863-1913, bij de herdenking van het vijftig-jarige bestaan der firma W.J. Thieme & Cie. Zutphen 1913, geb., geïll.
3474: EEUWEN - De Eeuwen Trotserend. Mededelingenblad van de Overschiese familie Van Eijk. Nrs. 1 (1973) t/m 24 (oktober 1981). Met enkele bijlagen. (In totaal verschenen 25 nummer. Oplage 25 ex.) Enkele honderden pagina's.
7413: EFFEN, JUSTUS VAN - De Hollandsche Spectator. Amsterdam, Hermanus Uytwerf, [1731-1735] [12 dln in 6 bdn]
7408: EFFEN, JUSTUS VAN - Bloemlezing uit den Hollandsche spectator, met eene levenschets van dien schrijver, door A.J. van der Aa. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1853-1857. [3 delen in 1 band]
7416: "EFFEN, JUSTUS VAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Misantrope, of De gestrenge zedenmeester. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Fredrik de Kruyff en Hermanus van Werven, 1758. [3 delen]
7415: "EFFEN, JUSTUS VAN; D. OSTERLÄNDER (VERT.)" - Der vernünftige Philosoph, oder auserlesene Abhandlungen zur Einrichtung und zum Vergnügen des Verstandes, des Wiszes und Herzens. Vertaald uit het , 523, . Frankfurt und Leipzig, 1754. [2 delen]
7418: "EFFEN, JUSTUS VAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Frederik de Kruyff en Hermanus van Werven, 1758. [deel 1 van 3 delen]
7412: EFFEN, JUSTUS VAN - La bagatelle, ou discours ironiques, ou l'on prête des sophismes ingénieux au vice & a l'extravagance, pour en faire mieux sentir le ridicule. Nouvelle edition, revue & corrigée. Lausanne & Genève, Marc-Mich. Bousquet & Comp, 1745. [2 delen in 1 band]
7417: "EFFEN, JUSTUS VAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hermanus Uytwerf, 1742-1743 [1e en 2e deel], Amsterdam, Arent van Huyssteen, 1745 [3e deel].
54207: EGAN, PIERCE - Pierce Egan's account of the trial of John Thurtell and Joseph Hunt. Londen, 1824. [gebonden met:] Recollections of John Thurtell who was executed at Hertford ... for murdering mr. W. Weare, by Pierce Egan ... being an appendix to this account of the trial. Londen, 1824.
49829: EGEREN, J. VAN, - Expose des motifs, ecrits anciens,pieces et documnets, invoques par J. van Egeren a l'appui de sa demande en reconnaissance de noblesse et de titre, Gent, Siffer, 1906, folio, 62 pag., gedrukt, met tabellen betr. fam Egeren. (mist achterplat en los)
5659: EGGEN VAN TERLAN, J. - Graf Ernst von Isenburg und sein Jahrhundert, [Köln 1950], 138 p., geïll.
35502: "EGGERS, NICOLAUS, UIT LÜNEBURG; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR" - Dissertatio historica de originibus et incrementis inclutae civitatis Luneburgi [...] Jena Johann Gollner 1682
6357: EGMOND, J. VAN, EN J.B. GLASBERGEN - Een Rijnsburgse familiekring, deel I, De Rijnsburgse nakomelingen van Wouter Warboutszoon van der Zijp, meester van het St. Barbaragilde in 1533, Rijnsburg/Nuenen 1988, 656 p., geïll. [op omslag: Parenteel van (der) Zijp 1533-1940].
20476: EHBRECHT, W. ( ED. ) - Städtische Führungsgruppen und Gemeinde in der werdenden Neuzeit. Keulen etc. 1980, 453 pag., geb. Met losse kaart.
39378: EHMCKE, F.H. - Gelegenheits Graphik. Ausstellung Mùnchen 1924, 64 pag., ill.
7420: "EHRENBERG, FRIEDRICH; BERNARDUS VERWEIJ (VERT.)" - Vrouwelijk gemoed en vrouwelijk leven, in karaktertrekken, schetsen en opmerkingen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817.
5485: EHRENBERG, R. - Die Fugger, Rothschild Krupp, 3e druk, Jena 1925, 214 p., geïll.
35484: "EHRENREICH KOCH, JOHANNES, UIT WITTENBERG; PRAESES: WEIDIUS, ESAIAS" - Memorabilia quaedam Augustana [...] Wittenberg Christian Gerdes 1704
35469: "EHRHARDT, JOH. CHRISTIANUS, UIT ALTENBURG MEISSEN; PRAESES: ENGELBACH, GEORG JACOB" - Dissertatio moralis, de damno innocentibus in bello dato [...] Wittenberg Christian Gerdes 1705
699: EIBRINK JANSEN, E.A.M. , - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden. (Diss.) Haarlem 1927, 71 p.
32773: EIBRINK JANSEN, ELISABETH ALEXANDRINE MARGARETHA - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden. Proefschrift [...] Haarlem Amicitia 1927
4810: EICKSTADT, F. VON - Der Stammbaum von Rabindranath Tagore. Overdruk Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie (1927), 16 p., geïll.
17235: EIGEMAN, JACOB (PREDIKANT TE DELFSHAVEN) - Uitstel is nog geen afstel. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.173-180
22901: EIGEMAN - Ontslag voor mr. dr. J.A. Eigeman als plv. voorzitter Raad van Beroep te Rotterdam, typoscript, 1917, 1 p.
23800: EIJCK VAN ZUIJLICHEM, F.N.M. - Kort overzigt over de oude versterkingen en kastelen in ons land, tot op de 16e eeuw, Monfoort 1855, 47 +(3) pag., met 2 uitslaande platen. Blauw papieren omslag.
17245: EIJKMAN, J.C. (PREDIKANT TE NUNSPEET) - De verzoening met God [...] Intree-predikatie te Nunspeet, den 4 October 1846, Sneek, F. Holtkamp 1848, 8°: 40 p.
17246: EIJKMAN, A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De heere zij met U allen! Afscheidswoord aan de gemeente [ ...] te Groningen, Amsterdam, Scheffer & Co., 1888, 8°: 16 p.
17247: EIJKMAN, A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Jezus Christus gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Leerrede [...] gehouden 1 October 1893 in de Westerkerk te Amsterdam bij gelegenheid van de herdenking zijner 25-jarige evangeliebediening, Amsterdam, Scheyfer & Co., 1893, 8°: 23 p.
17248: EIJKMAN, A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De Pinkstergemeente. Leerrede [...] gehouden op den 2den Pinksterdag, 22 mei 1893 in de Nieuwezijdskapel te Amsterdam, Amsterdam, Scheffer & Co., 1893, 8°: 18 p.
17249: EIJKMAN, A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Gedenkt uwer voorgangeren. Gedachtenisrede [...] gehouden te Ommen den 31sten Januari 1897 na het overlijden van W.E.M. Engelberts, predikant aldaar, Amsterdam, Scheffer & Co., 1897, 8°: 16 p.
47254: EIJSSELL, A.P.TH., - 's-Gravenhage van voorheen en thans. In brieven afl. I t/m XIII, 's-Gravenhage , Couvee, 1879-1882, 208 pag., ingenaaid in 3 deeltjes
35700: EIJSSELSTEIJN, GERHARD VAN, UIT ZWOLLE - Over de accomodatie en convergentie bij zijdelingschen blik Helder De Boer 1891
35941: EIJSSONIUS WICHERS, LUDOVICUS, UIT APPINGEDAM - Quaestiones juris inaugurales Groningen F.Wilkens 1850
53746: EIKEBOOM, HENK - Gevangenis-gedichten. Verzen uit de cel van C 3/15. Amsterdam, S.A.A., 1939.
26225: EILERS KOCH, J.R. - De Wartburg, Luther's verblijfplaats van 1521-1522, bezocht en geschetst. Groningen 1854, 36 pag., gebonden in 20e eeuws karton. Geïll met 2 litho's
60074: EIMMART, GEORG CHRISTOPH II (1638-1705), AFTER NEUBERGER, DANIEL I (FL. 1660) - Self portrait with allegorical figures
16273: EINDHOVEN - Beknopte gids van Eindhoven en omgeving. Uitgave: Drukkerij “De Wereld” Eindhoven [1935], 118 p.
22539: EK, VAN, GRAVENHAGE, TONEEL - “Verjaarwensch voor de Nederl. Komedianten te ‘s Hage voor 182..”. door G. van Ek. Manuscript, 4°, 2 p.
8154: EKAMA, C. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Romeyn de Hooghe en de Hortus Medicus met het standbeeld van L.Jsz. Coster, Haarlem 1869, 24 p.
47614: EKAMA, C., - Catalogus van boeken, pamfletten enz. over de geschiedenis van Haarlem, 3 stukken in 1 band, Haarlem 1874-1875, 136+103+19+14 pag.
57107: EKAMA, C., - Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573, historisch beschreven, 2e ed., Haarlem, 1876.
16972: EKKART, R.E.O. - Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977-1987. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1987.
40086: EKKART, R.E.O. E.A., - Leids kunst-legaat. Kunst en historie rondom Ars Aemula Nuturae, Leiden 1974, 145 pag., geb., geïll
17060: EKKART, R.E.O & T. MARTIN - De 19e eeuwse museum inrichting van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. Z.p.: z.u., z.j.
30255: EKKART, R.E.O. - Werk van Pieter Wetselaar, Zutphen 1988, 96 pag., geïll., met stofomslag.
43861: ELAND, K., - Henry Tindal's Nederland in gevaar, besproken, Breda 1889, 47 pag.
15218: ELBERTS, W.A. - Historische wandelingen in en om Zwolle. Premie-uitgave voor de geabonneerden der Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. [Zwolle], 1890.
15219: ELBERTS, W.A. - Historische wandelingen in en om Zwolle. 2de druk. Bewerkt door C.W. van der Pot Bz. Premie-uitgave voor de geabonneerden van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. [Zwolle], 1910.
16274: ELBURG - Elburg, de middeleeuwsche stad, [ca. 1941], 28 p.
5245: ELDERINK, C. - Het geslacht Blijdenstein. Familieboek, Enschede 1926, 15 + 422 p., geïll, gedrukt op O.H. papier, ingenaaid ex.
5246: ELDERINK, C. - Het geslacht Blijdenstein. Familieboek, Enschede 1926, 15 + 422 p., geïll, gedrukt op O.H. papier, gebonden ex. in leer met familiewapen op voorplat.
57178: "ELDERMANS, H.B.; " - Raad van Beroerten [geconfisceerde goederen 1561568], 's-Gravenhage 1991.
35151: ELDIK THIEME, ALBERTI CHRIST. VAN, UIT ZUTPHEN - Responsio ad quaestionem ab ordine theologico [....] 1826
3426: ELEMA, F.R. - Genealogie Elema, deel I. Groningen 1923, 160 p., gebonden, geïllustreerd.
22899: WITSEN ELIAS - Programma Goden en Menschen, voor te dragen door Claudine Witsen Elias, gedrukt, 3 p.
35704: ELIAS, JOSEPH PHILIP, UIT EINDHOVEN - Hartziekten, afhankelijk van aandoeningen der nervi vagi Utrecht van Boekhoven 1894
19422: ELIAS, J.E. - Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog, 2 delen.
4021: ELIAS, E. - Drie-kwart honderd jaar met eer, met naald, met garen. Groningen 1955, ca. 100 p., geb., geïll.
39974: ELIAS, J.E. - Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen, 6 delen, 's- Gravenhage 1916-1930, bibliotheek exemplaar met plakkers, stickers etc., maar compleet, banden niet uniform.
3427: ELIAS, J.E. - De geschiedenis van een Amsterdamsche regentenfamilie. Het geslacht Elias. 's-Gravenhage 1937, 247 p., geb., geïll.
34971: ELIAS, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de separatione bonorum Leiden J.W. van Leeuwen 1827
706: ELIAS, JOHAN E. , - Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat ... idem, geb.
705: ELIAS, JOHAN E. , - Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat. Tweede omgewerkte druk van de inleiding tot `De vroedschap van Amsterdam'. 's-Gravenhage 1923, 281 p.
43299: ELINK STERK JR., A - Nadere toelichting van wetenswaardige bijzonderheden en geschilpunten betreffende de vroegere en latere gesteldheid der heemraadschappen, Utrecht, v.d. Post, 1851. Ingenaaid, 8+160 pag.
35707: ELION, LEONARD, UIT ROTTERDAM - Vorming van nevenproducten bij de diazoteering ..... Leiden IJdo 1922
32599: ELION, HARTOG, UIT ROTTERDAM - Diacetylazijnaether en aethylacetylazijnaether. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1884
32701: ELIX, LUDOVICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen inaugurale commentationis politico-juridicae ad caput primum legis fundamentalis [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
56354: ELLERBROCK, IGNATZ, - De gallen bij het paard, of nauwkeurig onderzoek van de zitplaats, de oorzaken en de genezing van dezelven. Eene handleiding voor paardenartsen (.....), Amsterdam, Weytingh, [1845], 50 pag.
33370: ELLERBROEK, GEUCHIEN GEORGE, UIT STEENWIJK - Observations sur la langue de l'histoire universelle de Theéodore-Agrippa d'Aubigné. Akademies proefschrift [...] Enschede M.J. van der Loeff 1925
34579: ELLERMAN, ARNOLD, UIT ROTTERDAM - Locus regit actum. Leiden Somerwil 1879
38756: ELLINGER, G. - Geschichte der neulateinischen Lyrik in den Niederlanden, vom ausgang der 15. bis zum beginn des 17. Jahrhunderts, Berlin 1933, 334 pag., geb.
33498: ELLINHAUSEN, FRANCISCUS, UIT HAMM (DLD) - Dissertatio juridica inauguralis, de jurejurando [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
36421: "ELLRODIUS, JOHANN DAVID, UIT WEIDENBERG; PRAESES: SCHWARZ, CHRISTIAN G." - Exercitatio inauguralis de tempore ludorum saecularium sub Philippis Augustis celebratorum Altdorf J.W.Kohles 1723
33499: ELOUT, CORNELIS THEODORUS, UIT HAARLEM - Specimen juridicum inaugurale de testamento duorum una tabula condito [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1788
42381: ELOUT VAN SOETERWOUDE, W. - [1] De opium-vloek op Java. Uitgegeven door de Anti-Opium-Bond. , 216, , 1890. [Gebonden met:] [2] De opium-vloek. Tijdschrift van den Anti-Opium-Bond 2. , 216, , 1893 [Gebonden met:] [3] De opium-vloek. Tijdschrift van den Anti-Opium-Bond 3. , 216, , 1895.
35256: ELOUT, JACOBUS NICOLAUS JANUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de interpretatione in jure criminali Leiden H.W.Hazenberg Jr 1822
32702: ELSBROEK, JOANNES VAN, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis de inventario secundum cod. civ. Francicum [...] Leiden C.C. van der Hoek 1838
55037: ELSEVIER, J.J. E.A. - [1] Verzameling van stukken, betrekkelijk tot het zenden eener commissie van (...) Staten van Holland (...) naar Rotterdam, tot het onderzoek naar de oorzaken van de aldaar plaatshebbende oneenigheden en het wantrouwen (...) herstelling van de openbare rust, in den jare 1784. 2 delen, Dordrecht / Rotterdam, Blusse / Ruys en Krap, 1784-1785. [Hierbij: 2 ] Verzameling van Staats- en Stadsstukken welke in de jaren 1786 en 1787 wegens de regeering der stad Rotterdam gepasseerd zijn (om te dienen tot
7426: ELSLAND, JAN VAN - Gezangen, of het vrolyk gezelschap der negen zanggodinnen, kweelende en speelende, op zeer aangenaame uitgezogte muzikaale toonen, verscheide zangstoffen: tot verversing en verkwikking der hedendaagsche zangminnende herten. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Aaron van Hulkenroy, 1730.
3432: ELSNER VON GRONOW, B. - 500 Jahre Oelsner, Elsner, Elsner v. Gronow, 1467-1967. [Soest 1967], ca. 400 p., met Ergänzungsband I (1970), 59 p.
57403: ELTE, GEORGE, - [Veiling catalogus] Bibliotheek van Lockhorst. Catalogus van genealogische handschriften, wapenboeken ( Buchelius, J. de Lange, A. Schoemaker) boeken en prenten (.......) afkomstig van B. Ridder van Lockhorst, 's-Gravenhage 1910, 48 pag., geïll.
39201: "ELVERT, CHR. D';" - Die Schweden vor Brunn. Ein Abschnitt des Dreissigjahrigen Krieges zur Jubel- feier der Verteidigung Brünns gegen die Schweden voor 200 Jahren, Brünn 1845, 119 pag., geb. in rood fluwelen band.
42995: ELVERVELT, H. VAN - Naukeurige en omstandige beschryving van al het geene voor, by en na de verkiezing van (...) Willem C.H. Friso (...) is voorgevallen in het merkwaardig jaar van 1747. Amsterdam, Huissteen e.a., 1747.
7427: ELVERVELT, HENDRIK VAN (?) - "Joris en Tryntje; voorspel. Amsterdam, Gedrukt voor de Liefhebbers, 1768."
7428: "ELVERVELT, HENDRIK VAN (VERT.); LUDVIG HOLBERG" - "De bedrogen officier; blyspel. Vertaald uit het Deens. Amsterdam, Izaak Duim, 1761."
61442: ELWE, JAN BAREND - [MAP OF SWITZERLAND] Nova et accuratissima Helvetiae, Foederatarumque / Les Cantons Suisses, leus alliés & pays sujets.
47574: ELWES, A., - De zee en hare beheerschers, of beknopte geschiedenis der voornaamste zeemogendheden (....) bewerkt door A.A. Deenik, 2 delen in 1 band, Sneek 1858-1859, 368 pag. Half leer, rug en scharnier los en beschadigd.
30238: ELZENGA, E. E.A. ( RED.) - Bulletin van de Stichting Oude Hollandse kerken, nrs. 11 ( 1980 ) t/m 17 ( 1983 ), geïll.
32163: EMANTS, GUILLIAM BALTHASAR, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de restitutione in integrum jure neerlando [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
34675: EMANTS, JOHANNES, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio historico juridica inauguralis de nummis veterum cusis et non cusis. Utrecht Broedelet 1754
62638: EMAUS, GERARDUS DE MICAULT (1798-1863) - Rural landscape.
35404: "EMBDEN, J.W.A. VAN; EN PETRUS VAN DER POEL" - Prent op de dubbele promotie van J.W.A. van Embden en Petrus van der Poel
39084: EMDE BOAS, C. VAN, - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen. Amsterdam 1951, 528 pag. [dissertatie met los blad stellingen].
34130: EMDEN, EMANUEL LEVIUS VAN, UIT LEIDEN - Quaestiones juridicae inaugurales [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z 1849
52160: EMDRE, S. VAN, - Historisch berigt van alle de gezintheden die, buiten onze gereformeerde kerk, in ons vaderland vrijheid van openbaare godsdienstoefening hebben, waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven, Utrecht, v. Otterloo, 1784.
3082: EMEIS JR., M.G. - Bonebakker 1792-1967. Amsterdam 1967, 89 p., geïll., geb.
5096: EMEIS, M.G. - Waar men vier eeuwen om zeep ging. Amsterdam 1954, 44 p., geïll.
42389: L'EMERY [LEMERY], NICOLAS - Nouveau recueil de secrets et curiositez. 8th ed., volume I, Amsterdam, E. Roger, 1709.
53072: EMILLAINE, GABRIEL D' [PSEUD. VOOR ANTONIO GAVIN] - Historie van de bedriegeryen der priesters en monicken in de Roomsche kercke. Seer nauwkeurigh aen gemerckt, in onlanghs gedane reysen, door Vranckryck, Italien, Switserland en Duytsland en begrepen in aght brieven. Vertaald door H. v. Quellenburgh, 2 delen, Utrecht, W. Broedelet, 1693.
32505: EMMEN, NICOLAUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis qua illustratur celebris arcadii constitutio quae extat [...] Leiden Jacobus de Beunje 1747
32704: EMMEN, WARNERUS RUDOLPHUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de privilegiis, maxime iis, quibus universa debitoris mobilia afficiuntur secundum jus hodiernum [...] Groningen P.S. Barghoorn 1832
53073: EMMENES, A. VAN - In het huis van bewaring. Een pleidooi tegen preventieve hechtenis en het cellulaire stelsel, Amsterdam, L. de Boer, 1904.
52049: EMMER, P.C., - Engeland, Nederland, Afrika, en de slavenhandel in de negentiende eeuw, Leiden 1974, 144 pag., los.
6597: EMMER JR., H. - De grenzen van Nederland van de Wielingen tot aan den Rijn.
56632: EMPIS, M., - Un jeune menage. Drame en cinq actes et en prose, Paris, Barba, 1838, 72 pag.
718: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
719: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
717: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
716: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
714: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Van patronymica en geslachtsnamen in Drente. Amsterdam 1943, 66 p.
47007: ENACHE, N., - Les descendance de Pierre le Grand, Tsar de Russie, Paris 1983, 431 pag., geïll.
39203: ENAULT, L - Le Norvege, Paris 1857, 447 pag., hardback.
35826: ENCKE, J.F. - Uber die geographische lange und breite der Berliner Sternwarte Berijn Kon. Akademie 1832
57148: "ENDEAR IVALL, D.;" - Cornish heraldry and symbolism, Cornwall 1988.
42225: ENDEN, CORN. V.D. - Verloskundige waarneemingen en aanmerkingen. 2 delen in 1 band, Utrecht / Amsterdam, v. Paddenburg / Schalekamp, 1789.
42090: ENGEL, J.J. - De kunst van nabootzing door gebaarden. 2 delen, Haarlem, v. Walre, 1790.
36133: "ENGEL, DAVID GABRIEL, UIT CHEMNITZ; PRAESES: ENGEL, MORITZ" - Dissertatio politica de homagio Wittenberg Martin Schultz 1696
61045: ENGELBBRECHT WERMBRECHTS, CORNELIS VAN HOGENHOUCK. - Patent of nobility that relates to three 15th century patents of nobility concerning two individuals: Engelbrecht Wermbrechts and Cornelis van Hogenhouck.
51126: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen. 1e t/m 5e stukje, ( in half leren band), Nieuwe uitgave, Amsterdam Portielje, 1828-1836, ca. 700 pag.
51125: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, 1e t/m 4e stukje, 5e uitgave, Amsterdam, Portielje 1851-1860, ca. 600 pag.
53076: ENGELBERTS GERRITS, G. EN W. VAN DEN HEUVEL - Schetsen uit het leven van beroemde, beruchte en geheimzinnige personen, 2 delen, Hilversum, P.M. van Cleef Jz., 1857 [Historisch-Romantische Huisbibliotheek].
38915: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 2 delen, Amsterdam 1825-1827, 230 + 284 pag., geb. in twee halfleren banden. Mooie set. Geïllustreerd met gravures van Veelwaard naar Oosterhuis.
38967: ENGELBERTS GERRITS, G. - Gedenkstuk van Neerlands heldendaden ter zee, van de vroegste dagen af tot op den tegenwoordigen tijd. Nieuwe (....) uitgave, 2 delen, Amsterdam, Portielje 1831- 1834, 461 en 535 pag., origineel karton.
42455: ENGELBERTS, E.M. - Bespiegelingen over de vier getyden des jaars. Amsterdam, Yntema & Tieboel, 1769.
37769: "ENGELBERTS GERRITS, G.;" - Gedenkboek der inhuldiging van Z.M. Willem II, Haarlem/ Leiden, 1841, 198 pag., orig. karton ( rug beschadigd ).
32055: ENGELBERTS, WILLEM JODOCUS MATTHIAS, UIT ELBERFELD - Willem Teellinck. Proefschrift [...] Amsterdam Scheffer & Co 1898
27721: ENGELBERTS GERRITS, G - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 2e deel, Amsterdam 1827, 284 pag., orgin. karton. Geïllustreerd met gravures van D. Veelwaard.
42597: ENGELBERTS, E.M. - De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. 4 delen, Amsterdam, J. Allart, 1784-1799.
7432: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT - Militaire loopbaan en lotgevallen van den vrijwilliger Goose Morre. Ten voordeele van den deerlijk verminkten held. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1833.
50732: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein, in gesprekken, 2e druk, Amsterdam, Schalekamp 1830.
27697: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, 4 stukjes, Amsterdam, G. Portielje, 1828-1830, 160 + 167 + 164 + 128 pag., gebonden in een half linnen band. Mist enkele pagina's.
51118: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het leven en de daden van M.A. de Ruiter, Neerlands doorluchtigsten zeeheld, in gesprekken, 3e druk, Amsterdam 1829, (4) + 216 pag., gebonden in half leer.
39299: "ENGELBERTS GERRITS, C.;" - Michiel Adriaansz. de Ruyter, 7e druk, Amsterdam, Hassels, z.j., 188 pag., met gelithografeerde platen, en gekleurd lithografisch omslag (band sleets maar prachtig gekleurde voorplaat).
7433: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis der Nederlanden. 3e verbeterde en vermeerderde druk. Amsterdam, G. Portielje, 1835. [2 delen]
20923: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pietersburg ( Zoutpansberg) 1852-1952, Pietersburg 1952, 114 pag., geïll. geb.
20925: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Herv. Gemeente Rustenburg 1850-1950, Rustenburg 1950, 119 pag., geb., geïll.
20924: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Herv. Gemeente Pretoria 1855-1955, Pretoria 1955, 146 pag., geb., geïll.
26090: ENGELBRECHT, W.A. - Schets der historische betrekkingen Portugal-Nederland, 's-Gravenhage 1940, 22 pag., geïll., gedrukt in 100 ex. op zwaar papier.
51686: ENGELBREGT, DR., - Iets over Mirabeau, voornamelijk betreffende zijne gevangenneming te Amsterdam, Middelburg 1865, 118 pag.
723: "ENGELBREGT, C.A.; L.A.H. ANEMAET" - "1850-1890. Herinnerings-album voor het Instructie-Bataillon. Bijeengebracht bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier inrichting. 2 dln. Kampen 1891. Geb., geïll.; 63, 14, 20 en 42 losse platen in lichtdruk, met daarop 1060 portretten."
59118: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1882, drie en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
59150: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1880, een en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
59158: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1884, vijf en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
32016: ENGELEN, GUILIELMUS ENGELBARTUS, UIT SNEEK - Dissertatio historico oeconomico politico inauguralis, de propositionibus Guilielmi IV [...] Utrecht J.G. Andriessen 1840
51026: ENGELEN, A.W. - Wandelingen door Champagne en aangrenzende gewesten in de lente van 1854, met geschied- en letterkundige bijlagen en aanteekeningen. Groningen, v. Boekeren, 1855.
43092: ENGELEN, A.W. - Reistogtje door een gedeelte van Duitschland in 1838. Groningen, v. Boekeren, 1839.
8486: "JANUS SECUNDUS; ADRIAAN WALRAVEN ENGELEN (VERT.)" - Kusjens, nevens het oorspronkelijke van Janus Secundus. Vrij gevolgd door mr. A.W. Engelen. 3e druk. Utrecht, C. van der Post jr, [ca. 1845].
31096: ENGELENBURG, F.V. - Engelenburg. Geschiedenis van de familie voor z' n jonere verwanten verteld, Pretoria 1925, ongepagineerd, gebonden.
31895: ENGELKENS, HARMANNUS JOHANNES, UIT WENERA (OOST-FRIESLAND) - Specimen juridicum inaugurale generalia quaedam sistens de juris cambialis origine [...] Groningen E. Mekel 1821
31896: ENGELKENS, HENRICUS JOANNES, UIT OLDAMBT, VEENDAM - Specimen juridicum inaugurale, quo enarrantur, quae de imputatione ad poenam [...] inveniuntur constituta [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
7446: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FRANÇOIS BENOIT HOFFMAN" - "De verijdelde zamenkomsten, of De afspraak der gelieven; blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1818."
42120: ENGELMAN, JAN - Het regt gebruik der natuur-beschouwingen, geschetst in eene verhandeling over de sneeuw figuuren. Haarlem, I. v.d. Vinne.
7452: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOSEPH MARIE ARMAND MICHEL DIEULAFOY" - De molenaar van Sans-Souçi, geschiedkundig blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1805.
7447: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FREDERIC DE CASTELLI" - Victoryn, of Het weeskind en de moordenaar, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
7444: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); CHARLES AUGUSTIN SAWRIN EN ANDRÉ DE CHAZET" - Maandag, dinsdag en woensdag, of Parijs, Melun en Fontainebleau. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, C. Timmer, 1810.
7440: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.) - Hekingborn, tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed J. Dóll, 1807.
7455: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); V. ADOLPHE VOLLEAU DIT REVEL" - "De pijper des konings van Pruissen, of De gevangenen te Spandau; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820."
7439: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS EN J.H. RASKE (VERT.); JOHANNA FRANUL VON WEISSENTHURN" - Duitsche trouw, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
47097: ENGELMAN, J., - "Der Rhein von Schafhausen bis Mannheim; Der Rhein von Mannheim bis Wesel, [two engraved maps] 2nd Auflage, Heidelberg, Jos Engelman, 1822."
7450: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JEAN FRANÇOIS COLLIN D’HARLEVILLE" - De luchtkasteelen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, W. Vermandel en zoon, 1806.
7451: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOH. HUTT" - Dat was ik! of De lastige buurvrouw. Blijspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. H. van Kesteren en zoon, 1817.
7441: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); ARM. GOUFFÉ EN L.M. HENRIQUEZ" - De ketellapper van Saint-Flour, blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
7445: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); DESAUDRAS" - Middennacht, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1800.
7448: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FRIEDERICH LUDWIG SCHRÖDER" - Victorine, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 14de Deel, 4de Stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1806.
7453: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOSEPH MARIE LOAISEL DE TRÉOGATE" - De struikroovers van Calabrië, of De onveilige wildernis. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1825.
55563: ENGELMANN, GODEFROY (1788-1839) AFTER LECOMTE, HIPPOLYTE (1781-1857) - L'ivrogne et sa femme
33688: ENGELMANN, TH.WILH. - Een blik op de ontwikkeling der leer van den bouw en het leven der organismen.
34227: ENGELS, PETRUS HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-juridica politica inauguralis de causis conversionis rerum Angliae regnante Carolo Primo [...] Leiden J.C. Cyfveer 1836
27692: ENGELS, P.H. - De geschiedenis der belastingen in Nederland van de vroegste tijden tot op heden, Rotterdam 1848, 351 pag., geb. in half leer. Fraai exemplaar van een zeer zeldzaam boek.
726: ENGEMANN, FR.W. - Wegweiser durch das Sippen-, Rassen- und Wappen-kundliche Schrifttum des Fachverlages C.A. Starke, Görlitz. 11de uitgave. Görlitz 1934. Geïll., 336 p.
727: ENGEMANN, FR.W. - Wegweiser durch das Sippen-, Rassen- und Wappen-kundliche Schrifttum des Fachverlages C.A. Starke, Görlitz., 12de uitgave. Görlitz 1937. Geïll., 480 p.
38673: ENGLISCH, P. - Geschichte der erotischen Literatur, Stuttgart 1927, 695 pag., geb.
60997: ENGLISH HERLADICA, SHREWSBURY, SRAGUAIX, NEWBURGH - Manuscript armorial with 329 hand coloured drawn coats-of-arms.
60845: UNKNOWN ENGRAVER - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
60824: UNKNOWN ENGRAVER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
16279: ENKHUIZEN - Gids voor Enkhuizen. Beschrijving van de bezienswaardigheden der stad, 2e druk, bewerkt door D. Brouwer, Enkhuizen, A. Egmond, 1915, 56 p.
16282: ENKHUIZEN - Gids voor Enkhuizen. Nieuw geïllustreerd. Bewerkt door D. Brouwer. Uitg. V.V.V., 1932, 76 p.
22735: ENKHUIZEN, TIEDEMAN, UKKERMAN - Brief van de Commissie van Correspondentie binnen de stad Enkhuizen aan de Municipaliteit van Weesp, d.d. 26-9-1796 betr. de predikanten Jacobus Tiedeman en Didericus Rutgerus Ukkerman. Manuscript, eigentijdse kopie, folio, 2 p.
14879: ENKLAAR, D.TH. (INL. EN AANTEK.) - Zestiende-eeuwsche wandelingen door Nederland. Zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, secretaris van Naarden, 1525-1527. Hilversum 1934.
36483: ENKLAAR, D. TH. - Problemen der institutionele geschiedenis van Nederland Assen Van Gorcum 1946
35918: ENKLAAR, JOANNES ELIZA, UIT VELP - Stellingen ..... Leiden B.Blankenberg 1876
43347: ENKLAAR, J.E. - Verhandeling over de verdamping van water van onderscheidene gronden, onder verschillende omstandigheden, Utrecht, Leeflang, 1878.
730: ENKLAAR, D.TH. - De ministerialiteit in het graafschap Holland. Assen 1943, 79 p.
4373: ENNIK, J.E. - Inventaris van het archief van de familie Oosting en de daaraan verwante geslachten. Assen 1976, 102 p., gestencild, geïll.
47653: ENSCHEDE, A.J., - Nader rapport over het eigendomsregt der stad Haarlem op het St. Elisabeths Gasthuis, Haarlem 1867, 19 pag.
4738: ENSCHEDÉ, J.W. - De boek- en handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919. Amsterdam 1919, 204 p., geb., geïl.
47826: ENSCHEDE, JOH., - Aanteekeningen van het gebeurde in de stad Haarlem van 15-11 tot 2-12-1813, Haarlem [1913?], 25 pag.
733: ENSCHEDÉ, A.J. - Inventaris van het archief der stad Haarlem. 3 dln. Haarlem 1866-1867. Geïll., 282, 172, 99, 40, 7 p.
33769: ENSCHEDÉ, GUILIELMUS ADRIANUS - Oratio de disciplinarum mathematicarum et physicarum auxiliis [...] Groningen J. Oomkens 1835
31287: ENSCHEDE, A.J. - Verslag over de geschiedenis en den eigendom van eenige godshuizen, uitgebragt aan den gemeente-raad der stad Haarlem in 1861, Haarlem 1861, 318 pag., orig. karton.
16287: ENSCHEDE - Enschede. Zijn betekenis en ..... zijn industriële vestigingsfactoren. [1950], 32 p.
16288: ENSCHEDE - Enschede. De nieuwe stad in het oude land. Uitg. Gemeentelijk voorlichtingsbureau. Tekst K. Jassies, M.J. van Sambeek e.a. [Enschede 1951], 48 p.
35857: ENSCHEDE JR, JOHANNES, UIT HAARLEM - Stellingen ...... Leiden Somerwil 1875
43822: ENSCHEDE, J.W., - Dertig jaren muziek in Holland (1670-1700), Haarlem, V. Loosjes, 1904, (8)+37+(18) pag, los en omslag beschadigd.
3443: ENSCHEDE - Het huis Enschedé 1703-1953. Haarlem 1953, 52 + 147 p., geïllustreerd, gebonden.
35060: ENSCHEDE, HENRICUS , UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de iis magistratibus qui publice constituti sunt depositarii Leiden C. Menzel 1853
31807: ENSCHEDÉ, ADRIANUS JUSTUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis, de proculo jurisconsulto [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1852
31808: ENSCHEDÉ JR, JOANNES, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de crimine desertionis ejusque poenis secundum codicem poenalem militarem neerlandicum [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
56672: ENSCHEDE, JOH. - Proef van Nederduitse letters en gothische initialen uit de XVde eeuw, Haarlem Joh. Enschede, 1925, 51 pag.
17040: ENSCHEDE, J.W. E.A. - "Het drukkers jaarboek voor 1906. Eerste jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam, 1906. "
4918: ENSCHEDÉ, A.J. EN D.P.M. GRASWINCKEL - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Supplément aux Notes Généalogiques. Haarlem 1939, 53 p., geïll.
4454: ENSCHEDÉ, A.J. - Généalogie de la famille des Pommares. Haarlem 1887, 12 p., Oud-Hollands papier.
59196: ENSCHEDE, JOH., - Voorstad en straat . Beelden van driehonderd jaar bedrijfgeschiedenis, 7 delen in casette, ca. 600 pag., geïll., met CDRom.
3980: ENSCHEDÉ, A.J. - Généalogie de la famille Lalause. Haarlem 1887, 15 p., Oud-Hollands papier.
34364: ENSCHUT, CORNELIUS ADRIANUS VAN - Oratio de humane indolis cognitione, legum de criminibus et condendarum et exsequendarum subsidio [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1823
34213: ENSCHUT, JANUS FRANCISCUS VAN, UIT HARDERWIJK - Specimen juridicum inaugurale, exhibens doctrinam de jure accrescendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1831
40619: ENST KONING, G. V. - Het huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters, Amsterdam 1836, 8 + 75 pag., orig. karton.
47622: ENT, W. VAN DER, E.A., - Feestnummer van het Amsterdamsch Studenten-weekblad Propria Cures, uitgegeven t.g.v. het 280-jarig betsaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam, Amsterdam 1912, 89 pag., geb., geïll.
17237: ENTINGH, A.S. (PREDIKANT TE HELDER) - Leerrede over Ruth I:19b, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bon, 1866, 8°: pp.261-276
17238: ENTINGH, A.S. (PREDIKANT TE HELDER) - Leerrede over psalm 94:19, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.137-152
16995: ENTIUS, T. - Dag Chris. Amersfoort: z.u., 1993.
33782: ENTRUP, JOHAN SAMUEL, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica de actione pauliana [...] Groningen Georgius Spandaw 1721
33815: ENTRUP, JAN HENDRIK, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de testamento militari [...] Utrecht Franciscus Halma 1695
4766: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van Steyn, van 1650-1899. Brussel 1899, 24 p., geïll.
4688: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Slicher (1558-1900). Scheveningen enz., 1900, 63 p., geïll.
736: EPEN, D.G. VAN - Grafschriften [van Nederlanders] in Voor-Indië. Overdruk, ca. 1898, 19 p.
4806: EPEN, D.G. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Sypesteyn. Scheveningen 1901, 10 p., geïll.
4883: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Vassy. 's-Gravenhage 1903, 18 p.
57587: EPEN, D.G. VAN (RED.), - De Wapenheraut. Maandblad, jrg I t/m V, 's-Gravenhage 1897-1901.
3132: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van den Brandeler. 's-Gravenhage 1904, 53 p., geïll.
16292: EPEN - Gids van Epen (Zuid-Limburg), uitg. V.V.V., 28 p.
4911: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Veye. 's-Gravenhage 1913, 52 p., geb., geïll.
3730: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van Heukelom, genealogie met biographische aanteekeningen. 's-Gravenhage 1913, 31 p., geb., geïll.
4687: EPEN, D.G. VAN - Jan Guiliam Slicher, gen.-majoor, zijn voorouders en nazaten. Z.p. z.j., 13 p.
741: EPEN, J.C.P. VAN - Naamregister op het Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën [door A.A. Vorsterman van Oyen]. Brussel 1900. Geb., 138 p.
33913: EPEN, ADRIANUS VAN, UIT WADENOIJEN - Dissertatio medica inauguralis de nephritide [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
59: EPEN, D.G. VAN, - ALBUM STUDIOSORUM academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818. Den Haag 1904. 205 p.
43242: EPEN, CORNELIUS VAN - Klaagzang bij den vreselijken storm en watervloed die de veelvuldige rampen van Vlissingen in den nacht tusschen den 14 en 15 van louwmaand 1808 volmaakte. Vlissingen, De Wolff, [1808].
4329: EPEN, D.G. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Nispen. 's-Gravenhage 1902, 24 p., geïll.
735: EPEN, D.G. VAN - Vocabulaire du blason. Den Haag 1897. Geb., 76 p.
25161: EPEN, D.G. VAN - Annuaire des familles nobles et patriciennes de Belgique, volume I (1900), Brussel 1900, 220 pag., clothbinding.
742: EPEN, J.D.G. VAN - De tournooien. 's-Gravenhage 1890, 8 p.
4542: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Rochussen. Genealogie met biografische aanteekeningen. 's-Gravenhage 1928, 27 p., geïll., geb., Oud-Hollands papier. Oplage 50 exx.
2956: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Beaufort, geslachtsregister met biographische aant. 's-Gravenhage 1902, 49 p., geïll.
18990: EPEN, D.G. VAN - Genealogische Kwartierstaten (Nederlandsche geslachten) 1900 - 1901.
8155: "EPICTETUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Enchiridium, una cum Cebetis Thebani Tabula, Graece & Latine, ex recensione Abrahami Berkelii, cum ejusdem animadversionibus & notis. Quibus accedunt notae Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum. Leiden en Amsterdam, Daniel, Abraham en Adriaan van Gaesbeeck, 1670.
8156: "EPICTETUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - "Enchiridium, una cum Cebetis Thebani Tabula, Graec. & Lat. Cum notis Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum, quibus accedit Graeca Enchiridii paraphrasis, lacunis omnibus, codicis medicei ope a Jacobo Gronovio repletis; recensuit [...] Joh. Caspar Schröderus. Delft, Adriaan Beman, 1723."
28226: EPKEMA, E - Thet Freske riim, met aant. van E.Epkema, voorafgegaan door eene levensschets van laatstgenoemden door J.v. Leeuwen. Workum 1835, 24 + 377 pag., geb. in bibliotheekband, watervlek op eerste pagina.
17239: EPSICOPIUS, SIMON - XXXIV predicatien over de woorden Christi in den evangelio Joannis [...] voor dewelcke gaet eene predicatie van den Goeden Herder [...] ghepredickt in de chr. verg. der Remonstrantsche binnen Amsterdam deur den eerw. mr Simon Episcopius zaliger gedachtenisse, ende nu tot bevorderinge van de Godtsaligheydt [...] in druck gebracht, Amsterdam, G. v. Goedesbergh, 1666, 4°: 24 + 316 + 255 p.
37177: ERAS, V.J. - Sloten en sleutels door de eeuwen heen, Dordrecht ( Lips ) 1941, 175 pag., geb.
42904: ERASMUS, D. - Colloquia, cum notis selectis variorum, addito indice novo, accurante Corn. Schrevelio. Leiden / Rotterdam, Hackius, 1664.
7457: ERASMUS, DESIDERUS - "Colloquia, cum notis selectis variorum. Delft, Adrianus Beman; Leiden, Samuel Luchtmans, 1729."
42662: ERASMUS, D. - Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen met neersticheydt behooren den heylighen evangelie te lesen. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42663: ERASMUS, D. - Bereydinghe totter doot: een costelick ende devoot boecxken. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
52439: ERASMUS - Les colloques. Nouvellement traduits par Victor Develay et ornes de vignettes gravées a l'eau-forte par J. Chauvet. 3 volumes, Paris, Librarie des bibliophiles, 1875-1876.
42898: ERASMUS, D. - Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome, editio novissima. Amsterdam, Elzevier, 1663.
42899: ERASMUS, D. - [1] De sarcienda ecclesiae concordia deque sedandis opinionum dissidiis (...) liber. Ex editione Frobeniana anni 1533. Leiden, Maire, 1642. [Gebonden met:] [2] Consultatio de bello Turcis inferendo. Leiden, Maire, 1643. [Gebonden met:] [3] Encomium moriae sive declamatio in laudem stultitiae. Leiden, Maire, 1641.
42901: ERASMUS, D. - Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome, ex nouissima Chiliadum recognitione exerpta. Lyon, Seb. Gryphius, 1553.
42785: ERASMUS, D. - Colloquia familiaria, dat is Gemeensame t'samenspraken, waer by op nieus gevoegt is Dulce Bellum in expertis, dat is den krijg is den onversochten soet, als ook Sileni alcibiadis, of schyn bedriegt. Utrecht, G. v. Zyll, 1664.
42664: ERASMUS, D. - Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken, tot nederlegghinghe vande tweedracht der opinien. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42783: ERASMUS, D. - Colloquia, nunc emendatiora. Cum omnium notis. Amsterdam, R. en G. Wetstein, [ca. 1720].
42773: ERASMUS, D. - Enarratio in psalmum I. Leiden, Maire, 1644. [gebonden met:] Enarratio triplex in psalmum XXII. [en met:] Enarratio pia juxta ac docta in psalmum XXXIV. Leiden, Maire, 1652. [en met:] Concionalis interpretatio plena pietatis in psalmum LXXXVI. Leiden, Maire, 1652.
42777: ERASMUS, D. - Samenspraken (...) uit het Latijn vertaald en met kantteekeningen verklaard van Pieter Rabus. 2e druk, Amsterdam, J. Borstius, 1697.
42778: ERASMUS, D. - Samenspraken (...) uit het Latijn vertaalt (...) door Pieter Rabus. Rotterdam, J. Borstius, 1684.
42404: ERASMUS, JANUS - Opera posthuma. 2 delen in 1 band, Amsterdam, v. Someren, 1679. [colophon: Hardewijk, Sas].
7456: "ERASMUS, DESIDERIUS; JOHAN AMOS COMENIUS; FRANS VAN HOOGSTRATEN (VERT.)" - De lof der zotheid, speelensgewys beschreven. Den laatsten druk vermeerdert met het Heekel-spel van den verrezenen Diogenes. Beide vertaald uit het Latijn door , 523, van Hoogstraten. Amsterdam, Pieter Bastiaansz. 1738. [Gebonden met:] Johannes Amos Comenius, Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van Wysheid. Heekel-spel. Vertaald uit het Latijn door , 523, van Hoogstraten. Amsterdam, Jan van Heekeren, 1719.
17240: ERDBRINK, G.R. (PREDIKANT TE ZUTPHEN) - Samuel en Luther. Leerrede [...] ter herdenking van Luthers sterfdag, gehouden [...] 18 februarij 1846, Zutphen, A.E.C. van Someren, 1846, 8°: 32 p.
4643: LDFAERS ERF' - `‚ldfaers erf', driemaandelijks orgaan van de Schotanus Stichting. Nrs. 2 (1955) t/m 23 (1960). Nr. 14 ontbreekt.
57554: ERGO, DR. - Der Kopf des Menschen in zerlegbaren Abbildungen. Kurze leichtfakliche Darstellung der einzelnen Teile des Menslichen Kopfes mit erklärendem Tekst bearbeitet von Dr Ergo. J.F. Schreiber, Esslinegen/München, n.d. [ca. 1910].
4461: ERGO-PORREY, ELISABETH - Van Geslacht tot geslacht. Groede [ca. 1975], 403 p., geb., geïll.
36225: "ERHARD, CHRISTOPH FRIEDRICH, UIT MARIAE-VALLENSIS; PRAESES: SCHMID, JOHANN ANDREAS" - Triumviros Halberstadenses .... Helmstedt G.W.Hamm 1715
51061: ERHARD, W. (ED.) - Die Geldsorten aller lander. Sammlung von Munzkarten mit Darstellung der Munzen in naturlichen grosse und Farbe gepragt. Grosse Serie= 50 Karten. Walter Erhard Verlag, Wildberg, [ca. 1910?]. Komplet.
21231: ERK, J. PH. VAN - De erfgooierskwestie, Haarlem 1927, 92 + 46 pag., geïll.
30719: ERKELENS, J. E.A. - Tussen zonnegoud en kaarslicht. Dortse meesters 1780- 1840, Dordrecht 1986, 119 pag., geïll.
36441: "ERLMANN, JOHANN GOTTLIEB, UIT PALAEO-BELGERA; PRAESES: CHLADEN, MARTIN" - "Examen doctrinae Quesnellianae de ecclesia eiusque notis et attributis bulla papali condemnatae Wittenberg Gerdes 1718"
32079: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio de physicorum methodo vere philosopha [...] Franeker G. Ypma 1833
34783: ERMERINS, JOHANNES PETRUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio medica inauguralis continens brevem historiam morborum hoc anno in clinice cl. C, Pruys van der Hoeven observatorum Leiden Gebhard 1839
33689: ERMERINS, FRANCISCUS ZACHARIAS - Oratio de vetere medicina Graeca ante aetatem Alexandrinam [...]
33690: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio qua collegarum, proximo anno defunctorum [...] memoriam recoluit
33500: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio de matheseos vi ad acuendum veri sensum [...] Groningen J. Oomkens 1836
35512: ERNESTI, JOHANN CHRISTOPHOR, PASTORE BRUCHTERENSIUM - Disquisitio historico-ecclesiastica, de Eusebio Pamphili Episcopo Caesariensi [...] Wittenberg Christian Schrödter 1703
32415: ERNESTI, JOHANN AUGUST - Emendationem voluntatis per saltum impugnabunt [...] Leipzig Langenheim 1730
36343: "ERNESTI, JOHANN CHRIST. EN KETTNER, PAULUS GOTTLIEB; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - De incommodo es literatis ehemeridibus capiendo Wittenberg Creusig 1716
32402: ERNESTI, JOHANN AUGUST - Lectionum Callimachiarum specimen. Oratiunculis IV in Schola Thomana Leipzig Langenheim 1742
35563: ERNESTI, JOHANN HEINRICH, UIT KÖNIGSFELD - Plinius laude sui gaudens, Ex Lib. 9, Epist. 23 philologice ac philosophice descriptus [...] Leipzig Wed. Johann Wittigau 1676
34480: ERP TAALMAN KIP, MARCUS JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Lichaamsgrootte en hersenschors Groningen Noordhoff 1938
35726: ERP TAALMAN KIP, MARCUS JACOBUS VAN, UIT HARDERWIJK - De ontwikkeling der Mullersche gang Leiden Brill 1893
25165: ERPECUM, C. VAN - De poorterboeken van Schiedam, 's-Gravenhage 1908, 50 pag, geb. in linnen band.
743: ERPECUM, C. VAN - De poorterboeken van Schiedam. Extract De Wapenheraut (1907), 50 p.
42336: ERPENIUS, THOMAS - Arabicae linguae tyrocinium id est [...], grammatica Arabica. Leiden, Maire, 1656.
42099: ERZEY, A. - Wiskonstige beschryving der reguliere lichamen, aantoonende hoe men die uit massive stoffe kan maaken, hun inhoud berekenen en op dezelven zonnewyzers beschryven, die zeer bekwaam zyn om op Pedestallen in hoven, thuinen of of elders geplaatst te worden. Amsterdam, Morterre, 1764. (8)+164+(2) pag., half leer. [gebonden met:] Tafelen der logarithmen. Amsterdam, v. Keulen, 1828. Ongepagineerd.
33721: ESCH, ANTONIUS VAN, UIT VREELAND - Dissertatuio juridica inauguralis de contractu nautico apud nostrates bedemeria dicto [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1817
36271: "ESCHENBACH, JOHANNES, UIT EISENBERG; PRAESES: RIKEMANN, JOHANN" - Satyriasin et Priapismum Jena S. Krebs 1670
35825: ESCHENBRENNER,ALBERT, UIT BRAUBACH - Ueber die Entsauerungsgeschwindigkeit kohlensaurehaltiger wasser ...... Frankfurt z.n,. 1930
17241: ESGERS, JOANNES - Inwydings redenvoeringe over den oppersten Leeraer der kerke [...] te Leiden in het openbaer in eene academische vergaderinge gedaen in de groote gehoorplaats, wanneer hij het gewoon hoogleeraersampt in de heilige godgeleerdheit plechtig aanvaerdde op den X October des jaers 1740, uit het Latyn vertaalt door Leonard Nicolaes Esgers, Amsterdam, N. Byl, 1741, 4°: 29 p.
56626: ESMENARD, PERSUIS, - Le triomphe de Trajan. Tragedie-lyrique en trois actes, Paris, Ballard, 1810, 46 pag.
24874: ESPAGNAC, BARON DE - Histoire de Maurice, comte de Saxe, marechal general (...) dressée sur les memoires de mr. d'Alencon, son Gouverneur, 2nd- edition. London, Nourse, 1753.
33501: ESPAUL, ISAAC DE L', UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis, de legationibus [...] Leiden Balduinus van der Aa 1745
54425: ESPERANCE, MRS E. D' - Uit de geestenwereld. Shadowland, naar het Engelsch met een voorwoord van H.J. Schimmel. Schiedam, Roelants, 1900
56510: L'ESPINE, L.M. DE / J. PH. GRAUMAN, - Nieuw interest-boek van 1½, 1¾, (....) en 6 percento in 't jaar (.....) door L.M. de L' Espine, vermeerderd met wiskonstige proportionaal-tafels (....) door Joh. Philip Grauman / Nouveau livre d'interest (...) Amsterdam etc., de Groot etc., 1801.
42799: L' ESPINE [OOK: LESPINE], JACQUES LE MOINE DE - Nieuw interest-boek / Nouveau livre de' interest. Amsterdam, Jochem van Dijck, z. j. [na 1687].
52489: ESPIRE, LE MOINE DE L' / LONG, ISAAC LE' - De koophandel van Amsterdam en andere Nederlandsche steden, naar alle gewesten der waereld (...) ontworpen door De L'Esping (sic) vermeerderd door Le Long. 10e druk, 4 delen. Amsterdam etc. J. de Groot etc. 1801-1802.
46947: ESSEBOOM, C., - Onderwysinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het eiland van Dordrecht, z.pl., 1995, 471 pag., geïll. [dissertatie]
30519: ESSEN, HENDRIK VON - Verzen, 's- Gravenhage z.j., 112 + 4 pag., geb., in goudgestempeld linnen.
15229: ESSEN, JAC. VAN - Mein Holland, Amsterdam: Volk und Reich Verlag, 1944
46922: ESSEN, L. V.D., - Alexandre Farnese, prince de Parme, gouverneur general des Pays-Bas (1545-1592), 5 delen, Brussel 1933-1937, ca. 1500 pag., geïll. Ingenaaid exemplaar.
32014: ESSER, BERNARD JONATHAN, UIT , 216, - Zending en polygamie. De gedragslijn der veelwijverij historisch toegelicht. Academisch proefschrift [...] Baarn Hollandia 1905
31568: ESSERS, GEORGIUS FREDERICUS, UIT SAMARANGA-INDUS - Specimen juris gentium inaugurale, de modis acquirendi dominii originariis [...] Utrecht J. van Boekhoven 1851
34513: ESSERS, BAREND MARIE DIEDERIK, UIT LITH - Perforatie of sectio caesarea? Alkmaar Kluitman 1889
6267: ESSINK, H.B.M. - Inventaris van archivalia uit de boedel van P.J. Walter en C.Ch. Walter-Malingrez te Grave, Cuyk 1964, 26 p.
745: ESSINK, H.B.M. - Inventaris van het archief van de heren en regenten van de heerlijkheid en van het dorp Oploo. Oploo 1963, 42 p.
747: ESSINK, H.B.M. - "Een onderzoek naar absolute rechten van den heren van Cuijk; een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van het land van Cuijk en de stad Grave. Z.p. [ca. 1968]. Geïll., 132 p."
43639: ESTRADES, GRAAF D. - Letters and negotiations of count d' Estrades in England, Holland and Italy, from 1637 to 1662 (....) translated from the French, London, Willock 1755.
7473: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De ongehuwde vrouw, tooneelspel, in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1808.
7472: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De mooije kleene mode-maakster, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop, 1804.
7475: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het posthuis, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1807.
7474: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het onzichtbaar meisjen, blyspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1812.
7487: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het landhuis aan den grooten weg, vasten-avondspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
7464: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het avond-uur, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1809.
7466: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De deserteur, kluchtig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
7461: ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.) - Het losse schot, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1812.
7491: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De arme dichter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. [Amsterdam, Hendrik Gartman, 1814.]
7493: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); FRANÇOIS XAVIER DELOEUVRE" - De geschaakte jongman, of Het Hollandsch gebruik, geschiedkundig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Frans Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
7488: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De Engelsche goederen, kluchtspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1809.
7486: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Keizer Claudius, tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1808.
7485: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Bruid en bruidegom in één persoon. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. Gartman, 1814.
7465: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het dal van Almeria, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1812.
7463: "ESVELDT HOLTROP, JAN STEVEN VAN (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De arme dichter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1831.
56623: ETIENNE, M., - L' intrigante, ou l'ecole des familles, comedie en cinq actes et en vers, Paris, L e Normant, 1813, 100 pag.
6645: ETTE, A.J.H. VAN - Onze ministers sinds 1798.
5602: ETZRODT, H. EN K. KRONENBERG - Hirsch, Geschichte eines Mansfelder Geschlechts, Erster Teil, 1500-1750, [Halle-Saale] 1938, 258 p., geb., geïll.
15231: EUDEL, PAUL - La Hollande et les Hollandais. Impressions de voyage, Moeurs et coutumes, histoire et anecdotes, villes et rues, musées et monuments. Parijs: Le Soudier, 1906.
39577: "EULER, F.W. (RED.);" - Ahnen und Enkel. Sammlung von Ahnen - und Nachkommen - Listen, Band 5 (1971), Limburg/Lahn [1971], 564 pag., geb., geïll., met 3 losse tabellen.
24828: EULER, L. - Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte. Leiden, Murray en Pluygers, 1785-1786.
5454: EUPEN-TOELEN, T. VAN E.A. - Familieboek van Eupen, Varsenare 1981, 583 p., geïll.
7083: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; EURIPIDES" - De cycloop, saterspel. Vertaald uit het Grieks door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink en De Vries, 1828.
57114: EVE, G.W., - Heraldry as art. An account of its development and practice chiefly in England, London, 1907.
57120: EVE, G.W., - Decoratieve heraldry. A practical handbook of its artistic treatment, 2nd. edition, London, Bell, 1908.
755: EVE, G.W. - Decorative heraldry, a practical handbook of its artistic treatment. Londen/New York 1897.
34016: EVEKINK BUSGERS, PETRUS JACOBUS, UIT DOETINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de instrumentis quae ad delicta probanda scribuntur ab iis quibus hoc negotium, propter munus publicum quo funguntur, lege datum est et commissum [...] Utrecht Van Paddenburg en Comp. 1829
34467: EVEKINK, THEODORUS, UIT ZUTPHEN - De kassier in verband met artt. 74 en 75 wetb. van koophandel Leiden Somerwil 1888
31569: EVEKINK, DIDERICUS, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale de debiti solutione [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
33240: EVELEIN, MACHIEL ANDRÉ, UIT DE RIJP - De institutis Olympiacis eorumque propagatione extra Olympiam quaestiones variae. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden G. Los 1908
756: EVELYN PETTIPHER, G. - Names and numbers. Londen [ca. 1940?]. Geb., 16 p.
757: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. 5 dln. Amsterdam 1965-1978. Geb., ca. 1800 p.
58997: EVERARD, DR., - Communication sur le cholera qui regne en Russie, Brussel 1854, 31 pag.
34485: EVERS, IMAN GUALTHERUS JACOB, UIT CULEMBORG - Retentio placentae post abortum Leiden IJdo 1894
33691: EVERS, J.C.G. - De waarde der ervaring aan het ziekbed voor de beoefening der geneeskunde
27205: EVERS, PROF. - Statistiek van het jaarlijksch verloop van sommige ziekten in iedere straat van '-Gravenhage, 1815-1855 en 1866-1883, '-Gravenhage [1884].
17242: EVERSDYK, WILHELMUS (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Het gelukzalig en vreedzaem uiteinde van den vromen en oprechten [...] by gelegenheit van het [...] afsterven van [...] Petrus Dinant, laetst bedienaer des H. Evangeliums te Rotterdam, aldaer in den heere ontslapen op zondagh den 20sten, begraven den 25sten en met een lykreden vereert den 27sten Augustus 1724, Rotterdam, Johan van Doesburg en J.D. Beman, 1724, 4°: (4) + 31 + (21) p.
32255: EVERSDYK DOMINICUS, DIGNUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale, de jure accrescendi, ad legem x.d. de usufructu accrescendo [...] Leiden Haak en Comp. 1817
759: EVERSEN, JOS M.H., EN J.L. MEULLENERS - De Limburgsche gemeentewapens vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der locale geschiedenis. Maastricht 1900. Geïll., 596 p.
15232: EVERSMANN, FRIEDRICH AUGUST ALEXANDER [VON] - Technologische Bemerkungen auf einer Reise durch Holland, mit 10 Kupfern. Freyberg und Annaberg: Crazischen Buchhandlung, 1792.
34365: EVERTS, JACOBUS NICOLAÜS, UIT TWELLO - Dissertatio juridica inaugurale de competenta judicis cantonalis quod attinet ad ejus jurisdictionem contentiosam in rebus civilibus atque ad politiam pertinentibus [...] Deventer J. de Lange 1840
34324: EVERTS, GERHARDUS, UIT ARNHEM - Dissertatio historico juridica inauguralis de bonis, quae tam active, quam passive legali inter conjuges bonorum communione comprehenduntur [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
54975: EVERTSEN DE JONGE, W.C.K. - Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken, voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt. Utrecht, 1853.
35062: EVERTSEN DE JONGE, GUILIELMUS CORNELIUS CAROLUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de delictis contra rempublicam admissis ac praecipue de horum maleficiorum conatu Utrecht Kemink 1845
34852: EVERTSZ, GERHARDI - Responsio ad quaestionem a nobilissima ordine juridico in academia Groningana 1832
34518: EVERTSZ HZ, JOHANNES PHILIPPUS, UIT CURACAO - De ontijdige loslating van de normaal gelegen placenta Leiden IJdo 1897
43642: EVERTSZ, U.A. E.A. (ED.) - Memoires relafifs a la guerre de succession de 1706-1709 et 1711 de Sicco van Goslinga, Leeuwarden 1857, 174 pag., geb.
31914: EVERTSZ, ULBO AREND, UIT JOURE - Disputationis iuridicae inauguralis de morte civili pars prima [...] Groningen J. Römelingh 1822
54352: EVERWIJN, D. - Abraham van Wicquefort en zijn proces. Leiden, 1857, [dissertatie].
35400: EVERWIJN LANGE, G.C. - Prent voor het promotiediner van Mr G.C.Everwijn Lange, naar een tekening van W. Six. 1883
51110: EWALD, J.L. - De oplettende natuur-beschouwer, 2e uitgave. [Gebonden met:] De mensch het verhevenste wezen in het werk der natuur, een vervolg. Amsterdam, v.d. Hey, 1817.
60877: EWALD, CARL [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND A.O.] - The Queen Bee and other Nature Stories, translated from the Danish of Carl Ewald by G. C. Moore-Smith. London/Edinburgh/Dublin/New York, Thomas Nelson & Sons, 1907.
56655: EWALD, J.L., - De goede jongeling, echtgenoot en vader, of middel om zulks te worden. Eene wedergae van De kunst om een goed meisjen te worden. 2 delen, Haarlem, Bohn 1805-1806.
6495: EWALD, W. - Siegelkunde. München/Wenen 1972. Ing., geïll., 244 p.
760: EWE, HERBERT - Schiffe auf Siegeln. Rostock 1972. Geb., geïll., 231 p.
34807: EWIJCK, JANUS HENRICUS FLORENTIUS VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de primordiis concilii status a Carolo V. ordinati Utrecht G.F. Koch 1845
43297: EWIJK, H - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland, voorgevallen in louwmaand 1809, 2 delen, Amsterdam, Allart en Ruys 1809.
34730: EWYCK, JOHAN HENDRIK VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de actione funeraria Utrecht W. van Yzerworst 1792
56531: EXCELSIOR, - Maandblad Excelsior, 5e jrg. 1911, nr. 195 [ periodiek uitgegeven in Suriname met bijdragen betr. Suriname].
7496: "EYBEN, HERMANUS FREDRIK (VERT.); J.F. JUNGER" - De wissel, blijspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
56850: EYCK, JEF VAN, - Wat weet ge over den apotheker?, z.pl., 1944, 59 pag., geïll.
32620: EYCK TOT ZUYLICHEM, FRANCISCUS NICOLAUS MARIUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes aliquot ad locum codicis de contractibus et obligationibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
24005: EYFFINGER, A. - Het Vredespaleis. Amsterdam 1988, 192 pag., geb., geïll, met stofomslag (dust wrapper).
58712: EYK, HENRIETTE VAN, - Sinterklaas blijft een zomer over, Amsterdam, 1940.
34215: EYK, JANUS ADRIANUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de Publio Alfeno Varo, jurisconsulto Romano [...] Leiden A. van Benten 1831
17102: EYKMAN, E. & H.M. VOOYS. - Regionaal-historische bibliografie van Noord- en Zuid-Holland 1983-1986. Hilversum: Verloren, 1991. (Historische Vereniging Holland).
32403: EYLENSTEIN, HEINRICH GOTTLIEB - Tractatio juris criminalis de Jure Circa Urphedam. Jena Johann Friedrich Ritter 1754
47598: EYMA, X, - Les trente-quatre etoiles de l'union Americaine. Histoire des etats et des territoires, 2 volumes, Paris 1862, (on covers 1861) 312+356 pag.
36352: "EYRING, JOHANN CHRISTIAN, UIT FECHA-FRANCI; PRAESES: EYRING, ELIAS MARTIN" - De ortu et progressu religionis Christiana in Francia Orientali [Disputatio I en II] Wittenberg Kreusig 1698
35257: EYS, ISAACUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de vindicta privata Amsterdam C.G. van der Post 1848
43011: EYSDEN VAN ACHLUM, JOHAN VAN - [1] Elegia (...) Cornelium de Witt, 29-3-1745. [Gebonden met:] [2] Eergroet aan (...) Cornelis de Witt wanneer zyn weled. het burgemeesterschap der stad Dordrecht aanvaardde, 29-3-1745. [Gebonden met:] [3] Op de verkiezing van (...) Wilhem C.H. Friso (...) tot stadhouder. [En met:] [4] Eerspoor aan de Nederlanders tot het verdedigen van hunne vryheid. Utrecht, Besseling, 1747. [En met:] [5] Op de erfelykmakinge van het stadhouder- en kapitein admiraal-generaalsschap. Utrecht, Besseling, 1747. [E
31544: EYSINGA, BINNERT PHILIP, NOBILIS FRISIUS - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens observationes [...] Groningen N. Veenkamp en zoon 1807
30285: EYSSELSTEIJN, B. V. EN H. VOGELESANG - Anton Pieck, zijn leven, zijn werk, [ eerste druk ] Den Haag 1973, 259 pag., geb., geïll, met stofomslag. Goed exemplaar.
33789: EYSSONIUS, EYSSO, UIT OMMELANDEN - Dissertatio juridica inauguralis de concursu creditorum [..] Groningen Johannes van Velsen 1715
7498: FAAM - De gekortwiekte faam. 1825-1826. No. I à XII. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1826. [Gebonden in een halfleren band met:] Bijdrage ter beandwoording van het 5de nommer (...). Utrecht, J. Altheer, [z.j.]. [en met:] Antwoord van eenige medische studenten op het stukje, geplaatst in No X (...). [z.p., z.n., z.j.]. [en met:] Weder-antwoord van eenige medische studenten op de recensie (...) in No XI. [Utrecht, S. Alter, 1826]. [en met:] Verslag van de Commissie der studenten in de zaak van den 10den Oc
7497: FAAM - De gekortwiekte faam. No. I - XII (1825-1826) en No. XIII - XXIII (1826-1827). Amsterdam, J. C. van Kesteren, 1826-1827. [Gebonden met:] Bijdrage ter beandwoording van het 5de nommer (...). Utrecht, J. Altheer, [z.j.]. [en met:] Antwoord van eenige medische studenten op het stukje, geplaatst in No X (...). [z.p., z.n., z.j.]. [en met:] Weder-antwoord van eenige medische studenten op de recensie (...) in No XI. [Utrecht, S. Alter, 1826].
43758: FAAM, - De Faam, archief voor de in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche hoogeschool, nrs. 1,2,3, en 4 (complete set), 82 pag., [1834). sierpapieren omslag.
34368: FAASEN, CHRISOPHORUS JOANNES, UIT OUDENBOSCH - Specimen juridicum inaugurale de furto [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
57841: FABER, J.A., - Graanhandel, graanprijzen en tarieven-politiek in Nederland gedurende de tweede helft der zeventiende eeuw, Overdruk T.v.G 1962, pp. 533-539 [= A.A.G. Bijdragen 7].
42946: FABER, THEODOR VON - Wandelingen van een' ledigganger door de straten van St. Petersburg. Vertaald uit het , 523, . Amsterdam, C. Timmer, 1813.
4064: FABER, B. - "Het geslacht Van Loenen. 1. Genealogie van het Westlandse geslacht Van Loenen (ca. 1690-1993); 2. Parenteelstaat van de Delftse kleermaker Gerrit van Loenen (1860-1925) en zijn echtgenote Christina A.A. van Loenen-Stolk (1868-1927). Delft 1993, 517 p., geb., geïll."
43343: FABER, M - Conciones funebres & nuptiales, Antwerpen, van Eyck, 1657.
36624: "FABIUS, N. ; D.G. KORTENBOUT VAN DER SLUYS" - Foto van groep personen bij promotie van N. Fabius, bij Van der Pijl.Verso foto van groep personen bij promotie van D.G.Kortenbout van der Sluys op Minerva, 18-3-1910, ook 18 x 24 cm 1909
21204: FABIUS, A.N.J. - Geschiedenis van een honderdjarige, zijnde de opkomst van het dorp Bussum, Bussum 1917, 139 pag., geïll.
763: FABIUS, F.J.W. - De Duitsche Orde van verleden tot heden. Z.p. [1961]. Geïll., 226 p.
15235: FABRÈS, O. - Croquis de Hollande. Parijs 1930.
17251: FABRICIUS, FRANCISCUS - Leer-rede over de inweiinge van Salomoos tempel [...] uitgesproken ter openinge van de [...] Zuidhollandsche synode vergadert binnen Gorinchem, den derden July 1736, Gorinchem, N. Goetzee, 1736, 4°: (6) + 58 p.
36211: "FABRICIUS, JOHANN ANDREAS, UIT DODENDORFF MAGDEBURG; PRAESES: RUMPFF, SCIPIO KARL JOHANN CASPAR" - De nimio in linguis studio ..... Leipzig Chr. Fr. Rumpff 1716
53456: FABRICIUS, JOHAN - De kop van Jut, , 216, 1970.
36471: FABRICIUS, FRANCISCUS - Redenvoering over den hondert en vyfstigsten verjaardag of het jubeljaar der Hollandsche akademie te Leiden. Vertaalt door Dirk Smout. Leiden Pieter van der Aa 1725
34948: FABRICIUS, JOANNES, UIT LEIDEN - Dissertatio philologica secunda de republica Romana quae agit de historia romuli et romanae urbis origine Leiden A. Elzevier 1709
34741: FABRICIUS, DONATUS, UIT HAARLEM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus Leiden A. Elzevier 1708
34901: FABRICIUS, JOANNES, UIT LEIDEN - Dissertatuio juridica de coloribus juris Leiden A. Elzevier 1711
764: FABRITIUS OG HARALD HATT, ALBERT - Haandbog i slaegtsforskning. Kopenhagen 1943, 374 p.
59793: FAES, J. - Extract uit het Register der Besluiten van den Gouv.-Gen. van Ned.-Indie, nr. 64. 1870.
34216: "FAGEL, HENRICUS ; HOOP, J.C. VAN DER" - "De origine et usu juris romani in Hollandia ; De necessario Romani juris, et subinde quoque juris Romani in Hollandia, studio. , 216, Joannes Mensert 1779"
765: FAHLBECK, PONTUS E. - Der Adel Schwedens (und Finlands). Eine demographische Studie. Jena 1903, 361 p.
31466: FAHNE, A - Geschichte der Westphälischen Geslechter unter besonderen berücksichtigung ihren Uebersiedelung nach Preussen, Curland und Liefland, Keulen 1858, folio, 432 pag., geb., geïll. ( backstrip lose ).
3814: FAHNE, A. - Die Herren und Freiherren Von Hövel. Drei Bände 4 Abteilungen, mit mehr als 500 Illustrationen, Wappen, Siegeln, Porträts, Grabdenkmäler, Plänen, Autographen ... und andere Beilagen. Keulen 1856-1860. Groot folio, 88+232+147+140 p., geb., geïll. Fraai ex. in half groen marokijn met goudstempeling op rug
23323: FAHNE, A. - Die Grafschaft und frei Reichsstadt Dortmund, 3 ( van 4 ) delen, Köln und Bonn 1854-1855, 263+458+287 pag., geïll. ( in beschadigde papieren omslagen ).
5857: FAHNE, A. - Denkmale und Ahnentafeln des Geschlechts Mumm oder Momm, Keulen 1875, 108 p., geb., geïll.
14421: BULGARIA FAHNENBILDER - Europa-serie. N.p. [ca. 1930]. Oblong, ill., 27 p. and interleaved maps.
14435: FAHNENFABRIK - Fahnen wehen in aller Welt. Bonn, 1956, 48 p., ill.
36245: "FALCK, NATHANAEL, UIT DANZIG; PRAESES: SCHELGUIG, SAMUEL" - Dissertatio theologico-philologica de capillamentis, Von Parucken .... Leipzig H.S.Scipio 1707
50899: FALCK, N.D. - Verslag en beschryving van eene verbeeterde stoommachine dewelke (...) meer dan de dubbele hoeveelheid van waeter zal opbrengen. Uit het Engelsch vertaald, Rotterdam, Bennet en Hake, 1776.
36425: "FALCKNERUS, LUDOVICO FREDERICO, UIT LEIPZIG; PRAESES: LISCHWITZ, JOHANN C." - Dissertatio physiologico-anatomica de ortu et propagatione hominum Leipzig Schede 1723
60012: FALDA, GIOVANNI BATTISTA (1643-1678) - Veduta di dentro la chiesa Colleggiata dell'Assunzione di M.[ari]a Vergine nella terra dell'Ariccia fatta et adornata da N. S.ig. p[a]p[a] Alessan.[dr]o VII
58808: ERNST EN FALK, - Een gesprek over de nieuwe bisschoppen in Nederland, Utrecht, 1853, 31 pag.
47648: FALKE, OTTO VAN, - Kunstgeschichte der Seidenweberei, 2 Bande, Berlin 1913, 128+147 pag., ill.
47872: FALKENBURG, R. E.A. (RED.), - Beeld en zelfbeeld in de Nederlandse kunst 1550-1750, Zwolle 1995, 439 pag., geb., geïll., met stofomslag. [=Ned. Kunsthistorisch Jaarboek deel 46 (1995).
41810: FALKENBURG, R. E.A. (RED.) - Goltzius-studies: Hendrik Goltzius (1558-1617), Zwolle 1993, 543 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
34459: FALKENBURG, PHILIP, UIT 'S-GRAVENHAGE - Bijdrage tot de leer van het arbeidsloon Rotterdam Van Leenhoff 1890
26605: FALKENSTEIN, K. - Geschichte des Johanniter-Ordens, 2e umgearbeitete Auflage, Zeitz 1867, 310 pag.
7504: "FALLEE, B.A. (VERT.); JOSEPH PATRAT" - De vermomde gelieven. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zoonen, 1804.
7506: "FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); ARM. CROIZETTE EN GEORG. AUDIGIER CHATEAUVIEUX" - De blinden van Franconville, zangspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zonen, 1803.
7507: "FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); CÉSAR RIBIÉ EN MARTAINVILLE" - De staart van den duivel, of De Toovergeest. Klugtig tooverspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. H. van Kesteren en zoon, 1816.
7505: "FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); ANDR. JOS. VON GUTTENBERG" - De verbanning, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, wed. J. de Groot en Zoonen, 1803.
7503: FALLEE, B.A. (VERT.) - De verrassching in den nacht, of De gelieven in den tuin. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. Molenijzer, 1804.
3482: FAMFAF - De Famfaf, huisorgaan van de families Fafié, Van Teeseling, Petri, Gerritsen. 23 afleveringen uit jaargangen 10 (1965) t/m 20 (1975).
3861: FAMILIEBERICHTEN - Familieberichten. Mededelingenblad van de vereniging Familie De Jonge, opgericht 1975. Nr. 1 (1976) t/m 36 (1988) (nr. 24 ontbreekt) + nrs. 61 en 62.
4222: FAMILIEBLAD - Ons Familieblad. Jrg. 1 (1940) t/m 5 (1944), in afleveringen.met: : 12e jrg nr 1(l951).
6204: FAMILIEBLAD - Gens Dunia, familieblad, jrg 15 nr 3 (1978), 16 p. Over Verduyn.
3784: FAMILIEBOEK - "[Familieboek met: a. Stamboom 1650-1940; b. Familiegeschiedenis 16de eeuw - 1831, door C.P. Holst; c. Familiegeschiedenis 1853-1883 door C.H. Holst.] Haarlem-Krommenie 1961, 181 p., geb., gestencild."
4824: FAMILIEGEMEENSCHAP - Familiegemeenschap `Ter Laeck'. 27ste Jaarboekje (1971), geïll.
4890: FAMILIEKRANT - Familiekrant W.W.W., nrs. 1 (1980) t/m 4 (1981).
6199: FAMILIEKRONIEK - Veerman, een familiekroniek, z.pl. [ca 1960], 58 p.
3278: FAMILLE - La Famille Del Court van Krimpen. Refugiés de Verviers, leur rôle dans l'industrie drapière en Hollande au 17e et au 18e siëcle et leur place dans la magistrature, avec une étude sur le tableau de Rembrandt dit `De Staalmeesters'. Arnhem 1916, 182 p., geïll.
24791: ROOSTERMAN FAMILY - Manuscript genealogy of the Roosterman family, originally situated in Gogh (ca. 1550), afterwards residents of Haarlem and Rotterdam, [ca. 1740].
57836: FAMULUS, TH. [= TH.F.A.M. BENSDORP], - Een heusch wonder uit den tegenwoordigen tijd, Amsterdam, Borg, 1904.
33161: FANGMAN, HENRICUS GUILIELMUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio iuridica inauguralis de codicis juris civilis articulis 1167-1172 [..] Gorinchem J. Noorduyn en Zonen 1855
47296: FANNING, C.W., - The dukes of Leuchtenberg. A genealogy of the descendants of Eugene de Beauharnais, Edgware 1983, 106 pag., hardback, ill., in board cover. Very good copy.
32190: FANNIUS, GERARDUS, UIT , 216, - Disputatio juridica inauguralis [...] qui est de fructibus [...] Leiden A. Elzevier 1710
42885: FARAMOND, LUDWIG ERNST VON [= PHILIPP BALT. SINOLD VON SCHUTZ] - Het gelukkigste eiland op de gantsche waereld, of Het land van vergenoegzaamheid. 3 delen, vertaald uit het Duits, Amsterdam, S. van Esveldt, 1764.
4265: FARGUE, J.T. LA - Geslacht-schetsse, beschrijvinge en staet van den doorlugten huize en vorstendomme van Nassau. 's-Gravenhage 1740, 432 p., met tabellen, gebonden in geheel perkamenten band. Gebonden met: idem, Den kreekel in 't vizier of den opdragtmaeker beschaemd, zijnde het onderzoek en de verhandeling van de ongebondene en schendige voorgeevingen gedaen en voortgebragt in den opdragt van zeker boekje genaemd `Stijl der notarissen' tegens het leven van Willem den I en bijzonderlijk tegens de geslacht-schetss
14436: FARJON, MAX - Het gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp. 350 Jaar historie en gebruiken. Leenderstrijp 1995, (316) p., ill., cloth with dustjacket.
43703: FARJON, MAX., - De geheimen van een middeleeuws gebouw. De toren van Leende in woord en beeld, Leende 2010, ca. 300 pag., geb., geïll. met losse bijlagen.
34851: FAS, JAN AREND - Intre-rede over de heilzaame oogmerken van prins Maurits van Nassau in het oprechten van het leeraarampt in de nederduitsche wiskunde in 's lands hooge school te Leyden Leiden Luchtmans 1763
774: FASEL, W.A. - `Duizend en een aanwinsten'. Inventaris van de collectie aanwinsten van het Gemeentearchief Alkmaar. Alkmaar 1986, 106 p.
41059: FASEL, W.A. - Alkmaar in het drijfzand. Opstellen betreffende de geschiedenis van Alkmaar, geschreven naar aanleiding van het boek van Cordfunke Alkmaar in prehistorie (.....) Alkmaar 1979, 123 pag.
36179: "FASSELIUS, ANTON GUNTHER, UIT OLDENBURG; PRAESES: CALENUS, FRIDERICUS" - Obsivationum historico-politicarum praecipue de comitibus promulsis Wittenberg M. Henckel 1687
52403: FAUCHER, MICHEL LE - Verhandeling van de uitspraak en gebaarmaaking van eenen reedenaar (...) als meede bestieringen aangaande de uitspraak en gebaarmaaking door den heere Petrus Francius en ten laatsten aanmerkingen aangaande uit het , 523, en Latijn door J. van Zanten. Haarlem, W. v. Kessel, 1701.
42596: FAUJAS DE SAINT-FOND, B. - Description des experiences de la machine aerostatique de MM. de Montgolfier et de celles auxquelles cette decouverte a donne lieu. Paris, Cuchet, 1783.
7509: FAURE BEECKMAN, A. - "Joan Fourny en zijne non; of De lotgevallen der hervormden te Antwerpen ten jare 1566. Tiel, gebr. Campagne, 1852."
42325: FAVRE DES CHARMETTES, JEAN CLAUDE - Abbrege methodique des principes de la science heraldique.
33502: FAY, JACOBUS FREDERICUS DU, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de inter conjuges donationibus morte donantis confirmatis [...] Leiden Bernhardus Jongelyn 1742
27690: FAYEN, A - Lettres de Jean XXII ( 1316-11334 ), textes et analyses, tome I ( 1316-1324 ) et tome II, 1e partie ( 1325-1330 ), Rome 1908-1909, 953 + 448 pag .Hardback in artificial leather. [tome II 2e partie missing]
39664: FAYUS, TH. - Disputatio philosophica de materia subtili, Utrecht 1724, 22 pag., papieren omslag [ o.a. over Descartes]
18638: "W. (VERT.); WILHELM VOGEL; CAMILLO FEDERICI [PS. VAN GIAMBATTISTA VIASSOLO]" - De Amerikaan, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Groningen, J. Oomkens, 1821.
27992: FEEN, T. V.D. - Repertorium of alphabetisch register der zaken vervat in het burgerlijk wetboek, 's-Gravenhage 1837, 155 pag.
27972: FEEN, T. V.D. - De invloed van het christendom op het regt, 's-Gravenhage 1841, 149 pag., orig. karton.
23907: FEEN, G.B.C. V.D. - Half-Wassenaer (1596-1699), overdruk Wapenheraut 1916, 34 pag.
30259: FEENSTRA, R - Catalogus des imprimes de la collection Meijers, de la Bibliothèque de L' Université de Leyde, Leiden 1980, 479 pag.
36084: FEENSTRA, R. - Interpretatio multiplex Zwolle Tjeenk Willink 1953
775: FEENSTRA, H. - De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel 1600-1800. (Diss.) Groningen 1981, 485 p.
50231: FEHSE, C. - Baflo (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50564: FEHSE, C. - Muntendam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50565: FEHSE, C. - Nieuwe Pekela (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50588: FEHSE, C. - Zuidhorn (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50584: FEHSE, C. - Winschoten (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50585: FEHSE, C. - Winsum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50571: FEHSE, C. - Oude Pekela (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50572: FEHSE, C. - Sappemeer (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50573: FEHSE, C. - Scheemda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50574: FEHSE, C. - Stedum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50575: FEHSE, C. - Termunten (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50576: FEHSE, C. - Uithuizen (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50577: FEHSE, C. - Ulrum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50578: FEHSE, C. - Uithuistermeeden (Uithuizermeeden) (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50579: FEHSE, C. - Uskwerd [Usquert] (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50568: FEHSE, C. - Noordbroek (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50569: FEHSE, C. - Oldekerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50570: FEHSE, C. - Onstwedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50228: FEHSE, C. - Adorp (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50229: FEHSE, C. - Aduard (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50230: FEHSE, C. - Appingedam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50233: FEHSE, C. - Beerta (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50234: FEHSE, C. - Arrondissement Appingedam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50239: FEHSE, C. - Ezinge (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50240: FEHSE, C. - Finsterwolde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50241: FEHSE, C. - Grootegast (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50242: FEHSE, C. - Grijpskerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50243: FEHSE, C. - Hoogkerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50244: FEHSE, C. - Kloosterburen (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50245: FEHSE, C. - Leens (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50246: FEHSE, C. - Loppersum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50247: FEHSE, C. - Marum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50232: FEHSE, C. - Bedum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50250: FEHSE, C. - Midwolda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50248: FEHSE, C. - Meedem (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50249: FEHSE, C. - Middelstum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50235: FEHSE, C. - Bellingwolde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50236: FEHSE, C. - Bierum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50237: FEHSE, C. - Ten Boer (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50567: FEHSE, C. - Nieuwolda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50566: FEHSE, C. - Nieuwe Schans (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50580: FEHSE, C. - Vlachtwedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50581: FEHSE, C. - Warffum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50582: FEHSE, C. - Wedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50583: FEHSE, C. - Wildervank (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50586: FEHSE, C. - 't Zand (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50587: FEHSE, C. - Zuidbroek (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
32238: FEISSER, JOANNES FRENADES, UIT VEENDAM - Dissertatio iuris publici belgici inauguralis ad art. 170 legis de imperio [...] Groningen W. van Boekeren 1838
21151: FEIST, S - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Leipzig 1925, 191+38 pag., geïll.
6665: FEIST, SIGMUND - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Historisch-anthropologische Skizzen.
782: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis. (Diss.) Groningen 1885. Geb. (in besch. leren band), 209 p.
784: FEITH, J.A. - Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen. Groningen 1901. Geb., 386 p.
7530: FEITH, RHIJNVIS - Het graf, in vier zangen. Amsterdam, Johannes Allart, 1792.
7529: FEITH, RHIJNVIS - Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788.
23511: FEITH, J.A. (RED) - De kroniek van Sicke Benninge, Utrecht 1887, ing., 58+183 pag. ( inleiding door P.J. Blok).
25511: FEITH, H.O. EN G. ACKER STRATINGH - Kronijken van Emo en Menko, Utrecht 1866, 274 pag., geb. in half linnen band. Goed exemplaar.
14810: FEITH, H.O. - Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594.
781: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum ... idem, als overdruk (en dus zonder het naamregister).
32071: FEITH, GUILIELMUS JACOBUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, animadversiones nonnullas exhibens de delicto iterato [...] Groningen W. Zuidema 1840
20035: FEITH, J.A. - Huisarchief Gruys. Extract 1907, 62 pag., geb.
32960: FEITH JR., HENRICUS OCTAVIUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio historico-juridica inauguralis de gildis Groninganis [...] Groningen W. Zuidema 1838
32961: FEITH, ELIAS, UIT GRONINGEN - Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1795, in de provincie Groningen. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1870
15242: FEITH, JAN (INL.) - Het genot van ‘t buitenleven. [Amsterdam]: H. van Dam Azn. & Zonen, makelaars, [1917].
40701: FEITH, J.A. E.A. - Verslag museum van Oudheden te Groningen, 36 stuks over de jaren 1897-1912, 1914-1917, 1919-1926, 1931-1936 en 1938.
3496: FEITH, H.O. - Geslachtlijst van de familie Feith. Groningen 1881, 49 p., met tabel, geïll. Op omslag: `Aant. betr. de geboorte...'
33239: FEITH, HENDRIKUS OCTAVIUS FEITH, UIT ZWOLLE - Dissertatio politico-iuridica de tyrannide [...] Groningen Jacobus Dikema 1800
15899: FEITH, JAN - Te voet van Amsterdam naar Arnhem. 2de druk. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1916].
36625: FEITH, C. W. - Foto van groep personen bij promotie van C.W.Feith op Minerva. Op de voorgrond model van een huis in suikergoed (zijn studentenhuis?) 1913
33066: FEITH, RHIJNVIS, UIT GRONINGEN - Dissertatio historico-iuridica inauguralis de iure litoris, praecipue patrio [...] Groningen W. Zuidema 1830
19382: FEITH, H.O. - Regten der gemeente Groningen op en in de stads-veenkoloniën.
779: FEITH, H.O. - Regeringsboek der provincie Groningen. 2 stukken. Groningen 1850-1870. Geb. (in geplastificeerde bibliotheekbandjes), 280, 294 p.
7519: FEITH, RHIJNVIS - Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst. Amsterdam, Johannes Allart, 1804.
7520: FEITH, RHIJNVIS - Brieven aan Sophië. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7521: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom. Haarlem, François Bohn, 1818.
7531: FEITH, RHIJNVIS - "Verlustiging van mijnen ouderdom. Haarlem, François Bohn, 1818."
7533: FEITH, RHIJNVIS - De Eenzaamheid en De Wereld. Haarlem, François Bohn, 1821.
7534: FEITH, RHIJNVIS - "Verlustiging van mijnen ouderdom. De Eenzaamheid en De Wereld. 2e druk. Haarlem, Erven François Bohn, 1826."
7532: FEITH, RHIJNVIS - "De Eenzaamheid en De Wereld. Haarlem, François Bohn, 1821."
7525: FEITH, RHIJNVIS - Verhandelingen. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
7523: FEITH, RHIJNVIS - Oden en gedichten. Tweede deel, Zwolle, H. Doijer Asz, 1824. [alleen het tweede van drie delen]
19366: FEITH, J.A. - De Ommelander borgen en hare bewoners in de 17de en 18de eeuw.
780: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum van Wilhem Coenders van Helpen. 's-Gravenhage 1886. Geb., geïll., 90 p.
7538: FEITH, RHIJNVIS - Brieven aan Sophië. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7539: FEITH, RHIJNVIS - Thirsa, of De zege van den godsdienst. Treurspel. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1784.
783: FEITH, J.A. - Nederlandsche kolonisatiën in Brandenburg. Extract van twee art. in Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde 13 (1898), samen 30 p.
7541: FEITH, RHIJNVIS - Het graf, in vier zangen. 2e druk. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
7543: FEITH, RHIJNVIS - De Weldaad der Hervorming. Wijze: Psalm 118. Overgenomen uit de Bijdragen tot de plechtige viering van het derde eeuwgetijde der Kerkervorming. [z.p., z.n., c.1803]
7544: FEITH, RHIJNVIS - Julie, suivie de quelques autres morceaux du même auteur. Le tout traduit du Hollandois par H.J. Jansen. 2e druk. Parijs, H.J. Jansen en comp., An IV [=1796].
32074: FEITH, FRIDERICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de fideicommisso residui [...] Groningen W. Zuidema 1835
7528: FEITH, RHIJNVIS - Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788. [Gebonden met:] De Patriotten. Tooneelspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1785.
7537: FEITH, RHIJNVIS - Oden en gedichten. Amsterdam, Johannes Allart, 1796-1809 [deel 1 t/m 4] en Haarlem en Zwolle, F. Bohn en D. van Stegeren, 1814 [deel 5]
7548: "FEITH, RHIJNVIS (VERT.); CHRISTOPH MARTIN WIELAND" - Ladij Johanna Graij. Treurspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1791.
7535: FEITH, RHIJNVIS - De opwekking van Lazarus. Amsterdam, Nayler & Co., 1846.
28449: FEIWEL, B. (ED.) - Juedischer Almanach. Teilweise veraenderte neuausgabe, Berlin [1904], 306 pag., geb., geïll. Zeer goed exemplaar.
19723: FELDMANN, W. - Die Dortmunder Feldmanns III.
788: FELIX, D.A. - De archieven krachtens de K.B.'s van 28 augustus 1919 ... naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. Rechterlijke en notarieele archieven (1796) 1811-1838 (1942). 's-Gravenhage 1931, 239 p.
22637: FELIX MERITIS, ‘T HOOFT, BROUWERS, KUIJPER - Drie diploma's als effectief lid van de Maatschappij Felix Meritis. Plano op perkament met opgedrukt zegel. Prijs per stuk:
42709: FELL, R. - A tour through the Batavian Republic during the latter part of the year 1800, containing an account of the Revolution and recent events in that country. London, Phillips, 1801.
56902: FELLER, - Vaine replique de l'abbe de Feller, ou examen d'un article de son journal historique & litteraine du sujet de l'ecrit intitule Reponse a une calomnix de l'abbe de Feller contre les catholiques-Jansenistes de Hollande, Utrecht, Schelling, 1794, 21 pag.
36320: "FELLERUS [FELLER] JOHANN HENRICUS, UIT BULA-MISN.; PRAESES: KIESSLING, JOHANN DANIEL" - Exercitatio historica de artibus episcopi Romani in conservanda monarchia Leipzig Bauch 1713
789: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER - Charles Howard Hodges 1764-1837. Assen 1982. Geb., geïll., 400 p.
36626: FELTZ, WIM VAN DER - Foto van diner t.g.v. de promotie van W. van der Feltz op Minerva. Hierbij : Foto van candidaatsfeest Wim van der Feltz op stoep Hotel Levedag, 1904. Voorts groepsfoto's Ahasverus 1904 en Collation 1909. 1909
35190: FELTZ, GUSTAAF WILLEM VAN DER , UIT DWINGELO - Opmerkingen over artikel 97 der Grondwet Groningen Wolters 1888
34501: FELTZ, GUSTAAF WILLEM VAN DER, UIT EPE - Bijdrage tot de kennis der tumoren in de placenta Arnhem Thieme 1899
31087: FELTZ, L.C. V.D. - Genealogie van het geslacht Van der Feltz, met bewijsstukken, 's- Gravenhage 1891, 37 pag., getypt, geb.
34999: FENEMA, JANUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio medico practica inauguralis de herpete Groningen M.J. van Bolhuis 1821
33503: FENEMA, JOANNES, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de militaris testamenti privilegiis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1752
43485: FENEMA, C.H. V. - Het academie-gebouw te Groningen 1614-1909, Groningen 1909, 59 pag., geb., geïll., o.a. met fotogravures. Goed exemplaar
35375: FENNEMA, ANTONY G. - Prent voor de promotie van Mr A. G. Fennema 1929
33504: FENNEMA, TJEPKE, UIT FRANEKER - Dissertatio philologica de quatuor cornibus et quatuor iis oppositis fabris, prophetae Zachariae in viso propositis [...] Franeker Willem Coulon 1766
33165: FERF, ABRAHAMUS, UIT BERGUM - Dissertatio juridica inauguralis de exsecutoribus testamentariis, jure belgico cum gallico collato [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1841
17074: FERGUSON, J. - Bibliotheca Chemica. A Bibliography of books on Alchemy, Chemistry and Pharmaceutics. Une bibliographie de livres achemiques, chimiques et pharmaceutiques. London: Derek Verschoyle, 1954. 2 dln.
23929: FERINGA, R.M.M.S. - Repertorium op Taxandria 1894-1943, Den Bosch 1977, 103 pag., geb.
7739: FERNOW, B. (ED.) - The Records of New Amsterdam from 1653 to 1674 anno domini. 7 delen.
46960: FERRAND, J., - Les Familles Comtales de l'ancien Empire de Russe en emigration 2 volumes, Montreuil 1981-1983, 235+251 pag., illustrated.
33505: FERRAND, JACOBUS, UIT LONDEN - Dissertatio juridica inauguralis de legitimatione [...] Leiden Theodorus Haak 1772
35269: FERRIER, ROBERTUS, UIT WASSENAAR - Dissertatio juridica inauguralis de publiciana in rem actione Leiden J.H.Gebhard 1846
34088: FERRIER, ALEXANDER JANUS, UIT ´S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de variis modis acquirendi per occupationem jure Anglico comparato cum jure Romano [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
24842: "FERRIER, A.;" - Introduction a l'etude philosophique et practique de la phrènologie.
57624: FERRIS, BENJ. F., - Utah and the Mormans. The history, government, doctrines, customs and prospects of the latter-day saints, New York 1854, 347 p., hardback, ill.
50859: FERWERDA, ABR. - Algemeene naam-lyst van boeken met de pryzen of de boek-negotie. Benevens de kenisse en waarde derzelver gemakkelyk gemaakt. Zynde eene verzameling van eenige duizenden van boeken (...), zedert den jaare 1709 tot 1771 in eene alphabetische order geschikt met de pryzen hoe veel elk boek in ieder verkopinge gekost heeft. Deel I, 2e stuk, behelzende Nederduitsche boeken in octavo [van auteurs met namen beginnende met de letters A t/m Q].
792: FERWERDA, ABRAHAM, EN JACOBUS KOK - Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen-boek, waarin voorkomen de voornaamste adellijke en aanzienlijke familiën in de zeven vereenigde provinciën ... door wijlen Abraham Ferwerda, en met de noodige registers, zoo der geslachten als der wapenen voorzien door Jacobus Kok. Eerste deel (letter A-B), Tweede deel (letter C-E). Amsterdam 1785. Gebonden in half leren banden uit de tijd, geïll., groot folio.
43836: FETES,F.J., - Manuel des compositeurs, directeurs de musique, chef d'orcheste & de musique militaire, or traite methodique (....), Paris [1837], 133 pag., los.
35596: FEUERBORN, JUSTUS - Christliche Predigt [...] bey der [...] fünfftzigjährigen glücklichen Ehe [...] Hermanni Vulteji [...] und [...] Frawen Adelheit, geborner Happelin [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
35597: FEUERBORN, JUSTUS - Eine Christliche Leichpredigt [...] Hermanno Vultejo [...] Christlichen Andenckens [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
43079: FEUILLE, DANIEL DE LA (ED.) / HENRY OFFELEN - Devises et emblemes anciennes et modernes tirees des plus celebres auteurs. Amsterdam, D. de la Feuille, 1691.
36293: "FEUSTEL, CHRIST. JOHANNES, UIT GRIMMENS; PRAESES: TEUTSCHER, JOHANN MICHAEL" - Dissertatio moralis de statu servorum secundum jus naturae licito Leipzig I. Tietze 1722
33166: FEYFER, JACOB WILLEM DE, UIT STEENDEREN - Stellingen [...] Leiden E.J. Brill 1864
47751: FFOULKES, CH. (ED.), - Gaya's Traite des Armes 1678, London 1911, 36+172 pag., geb., geïll.
36246: "FIBIGER, JOHANN ADAM, UIT LOBAVIA-LUSATUS; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - De poculo S. Joannis quod vulgo appellant S. Johannis-Trunck ..... Leipzig Chr. Fick 1675
35461: "FIBIGERUS, JOHANNES GOTTLOB, UIT REICHENBACH; PRAESES: GUMPRECHT, JOHANNES PAULUS" - De polyteknia eruditorum, seu copiosa literatorum sobole, schediasma. Oder ein Tractat von denen Gelehrten, die von Gott mit vielen Kindern gesegnet worden Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
30327: FICACCI, L. - Giovanni Battista Piranesi. The complete etchings, gesamtkatalog der kupferstiche, Catalogue raisoné des eauxfortes, Keulen etc. 2000, 799 pag., geïll., as new.
49830: FICK, A., - Potsdam, Berlin, Bayreuth. C.Ph.C. von Gontard (1731-1791) und seine burgerlichen wohnhauser, immediatbauten und stadspalais, Petersberg 2000, 288 pag., geb., geïll.
24848: "FIELDING, HENRY;" - Amelia. London, A. Millar, 1752.
7549: FIELDING, HENRY - De historie of gevallen van Joseph Andriessen, broeder van Pamela, en zyn vriend den heer Abraham Adams. Geschreven in navolging van Cervantes, schryver van Don Quichot. 2e druk. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1776. [2 delen in 1 band]
7550: "FIELDING, HENRY; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - Historie van den vondeling Tomas Jones. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1749-1750. [3 delen]
7551: "FIELDING, HENRY; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - Historie van den vondeling Tomas Jones. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1749-1750. [3 delen]
31874: FIEVEZ, FRANCISCUS CAROLUS, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de principio juris: alteri stipulari nemo potest [...] , 216, Martinus Nijhoff 1856
27923: FIGUIER, L - Les merveilles de la science ou description populaire des inventions modernes, tome IV, Paris 1870, 744 pag., ill., good copy in half leather.
56803: FIGUIER, L., - La terre avant le deluge, Paris, Hachette, 1863, 435 pag., hardback, ill.
22457: FIJNAART, HEYNINGEN, VIJF POLDERREKENINGEN - Rekening van Adriaan Renoij betr. de ontvangsten en uitgaven over 1678 van de polder van Westheyninge alsmede de gorssingen, aanwassen, slikken, etc., beginnende aan het Groot Maltha (scheiding met de gorssingen van Ruijgenhil) tot aan de w.z.w.kant aan de Amer en voorts voorbij de Elisabethspolder tot de dijk van Juffr. polder.
7552: FIJNE, PASSCHIER DE - "Eenige tractaetjes. Waarby gevoegt zijn: Daniel Tilenus, Van de oorzaek en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, Over Capt. IX des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver, Van het absoluyt besluyt der Verwerpinge. 3e druk, verm. met het Leven van de schrijver. Rotterdam, Barent Bos, 1713."
47409: FIJNJE, J.G.W., - Nota betreffende de badplaats Scheveningen en het Ververschingskanaal tot loozing van het rioolwater te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1889, 151 pag.
6417: FILBY, P. WILLIAM - American & British genealogy & heraldry. A selected list of books. 2e druk. Chicago 1975. Geb., 467 p.
30304: FILEDT KOK, J.P. - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch- meester, ca. 1470-1500, Amsterdam 1985, 404 pag., geïll.
23314: FILEDT KOK, J.P. E.A. - Kunst voor de beeldenstorm. Catalogus. `s-Gravenhage 1986, 493 pag., geïll.
30488: FILEDT- KOK, J.P. - Lucas van Leyden- grafiek ( 1489-of 1494- 1533) met een complete oeuvre catalogus, Amsterdam, Rijksmuseum, 1978, 175 pag., geïll.
35640: "FILITZ, THOMAS, UIT KÜSTRIN; PRAESES: SIMON, JOHANN" - Violationem legati [...] Jena typis Müllerianis 1680
51068: FISCHER, CHR. AUG. - Lotgevallen op eene reize van Riga over Holland door Spanjen en een gedeelte van Italien. 2 delen in 1 band, Amsterdam, v.d. Hey, 1802.
36174: "FISCHER, JOHANNES, UIT SOLNENSIS HUNG.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - De origine, jure, ac utilitate linguae Slavonicae .... Wittenberg Christian Schroedter 1697
60961: FISCHER VON ERLACH, JOHANN BERNHARD (BEFORE 1656-1723) - Tomb of Johann Wenzel Wratislaw con Mitrowits [series title: Entwurf einer historischen Architektur]
51030: FISCHER, CHR. AUG. - Reize van Amsteldam over Madrid en Cadix naar Genua in de jaren 1797 en 1798 (...) met een aanhangsel over het reizen in Spanje. Leiden, Herdingh, 1801.
15247: FISK, WILBUR - "Travels in Europe; viz. in England, Ireland, Scotland, France, Italy, Switzerland, Germany and the Netherlands. 5de druk. New York: Harper, 1839."
6652: FISKE, JOHN - The Dutch and Quaker colonies in America, two volumes.
61046: FITZGIBBON OF LOWER CONELLO, GEORGE III, LIMERICK IRELAND - Patent of nobility donated in name of George III (1738-1820) to John FitzGibbon (ca. 1747-1802), Lord Chancelor of Ireland, creating him Baron Fitzgibbon of Lower Conello co. Limerick.
35486: FLACHS, SIGISMUND ANDREAS - Vestitum e papyro in Gallia nuper introductum e scriniis antiquitatis erutum moralibusque adnotationibus circa inventiones vestium stipatum [...] Leipzig Schedius 1718
36283: FLACHS, SIGMUND ANDREAS - De causis dissensus eruditorum Leipzig A.M. Schede 1721
24658: FISCHERY FLAGS - Kaart der kantoorvlaggen en andere onderscheidingsteekenen van de Nederlandsche Noordzee-visscherij [Map of Firm Flags and other destinction signs of the Dutch North Sea fishery]. Designed by C.D. Bom. Amsterdam, Zeevaartkundige Boekhandel H.G. Bom, 1887.
14418: BRITISH & COLONIAL FLAGS - British & Colonial flags, also flags of all nations, Glasgow James Brown & Son, [ca 1901?]
60221: FLAMENG, LÉOPOLD, (1831- 1911) - Kneeling woman
56292: FLAMENT, A.J.A., - Wandelingen op het Vrijthof te Maastricht, Extract Huis Oud & Nieuw 1013, pp. 385-396, geïll.
56291: FLAMENT, A.J.A., - Het Spaansch gouvernement te Maastricht, Extract Huis Oud & Nieuw 1916, pp. 55-61, geïll.
51223: FLAMENT, A.J., - Een feestmaal te Maastricht in november 1660, ter gelegenheid van het doctoraat van Hilarius van Werm, Maastricht 1891, 14 pag.
797: FLAMENT, A.J. - Opgezworen kwartierstaten van 36 kanonikessen der vorstelijke rijksabdij Thorn, met den inhoud der opzweringen en de beschrijving der zegels van de opzweerders. 's-Gravenhage 1899. Groot folio, 6+3 p., + 36 losse tabellen in kartonnen omslag.
19344: FLAMENT, A.J. - Bijdragen tot de kennis der oude Amsterdamsche geslachten, uit de aanteekeningen in de directoria van David van der Mye, pastoor des Begijnhofs 1672-1692. 45 pag..
37682: FLÄMIG, O - Monogramme auf munzen, medaillen, marken, zeichen und urkunden, 2e Auflage, Braunschweig 1968, 184 pag., geb., geïll.
61049: FLAMINIUS GARNIER, RUDOLPH II, BRUSSELS, DUKE OF PARMA - "Patent of nobility donated by Holy Roman Emperor Rudolph II (1552-1612) to scholar and courtier Flaminius Garnier (?-10 June 1592). "
51912: "FLAUBERT, G.;" - Oeuvres completes. Trois contes, Paris, Conard 1921. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 247 pag.
51913: "FLAUBERT, G.;" - Oeuvres completes. Bouvard et pecuchet. Oeuvre posthume, Paris, Conard, 1923. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 452 pag.
51914: "FLAUBERT, G.;" - Oeuvres completes. L'education sentimentale. Histoire d'un jeune homme, Paris, Conard, 1923. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 704 pag.
58537: FLAUBERT, G., - Oeuvres completes. Madame Bovary, Moeurs de Province, Paris 1930.
17253: FLENTROP, S.J., A. - Over de wereldlyke macht van den Paus. Leerrede uitgesproken te Breda den 26 Augustus 1860, voorafgegaan door een' brief van [...] mr. S.P. Lipman over datzelfde onderwerp, , 216, , v. Langenhuysen, 1860, 8°: 36 p.
22904: FLEUMER, DEGENHARDT, PADT - Twee nota's en een kwitantie t.n.v. Degenhardt & Padt, opvolgers van C.F. Fleumer, d.d. Amsterdam 1893-1902, deels gedrukt.
23606: FLEURY DE CHABOULON, M - Memoires pour servir a l' histoire de la vie privee, du retour, et du regne de Napoleon en 1815, 2 delen, London J. Murray 1819-1820, 415+419 pag, original boards.
51108: FLEURY, C. - De zeden der Israeliten. Gent, v.d. Ween, 1719.
50819: FLIEDNER, FRITZ UND THEODOR, - Blatter aus Spanien [ published by pastor Fliedner at Madrid, for the Evangelisation Spaniens].
7556: FLIJGARE-CARLÉN, EMILIA - De zoogbroeders. Vertaald uit het Zweeds. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845. [2 delen]
7557: FLINES, QUIRIJN DE - Loisirs littéraires (collection nouvelle). Amsterdam, Bertram & Comp., 1809.
7760: FLINES, Q. DE - De vorstelijke voorouders, afstamming uit Czaar Peter den Grooten en Willem I, Prins van Oranje en zestien kwartieren van Hare Keizerlijke Hoogheid, Anna Paulowna, Groot-Vorstinne van Rusland, gemalinne van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje, Kroonprins der Nederlanden. Opgemaakt en uitgegeven, bij gelegenheid van Hoogstderzelver Echtverbintenis.
53107: FLINES, Q. DE - Zes pleidooien ten behoeve van even zo vele persoonen, beschuldigd van deel genomen te hebben aan de onrustige bewegingen welken op den 11 April 1811 tot Amsterdam hebben plaats gehad, gehouden in de , 523, che taal, voor de Militaire Commissie, zitting gehad hebbende tot Amsterdam op den 17 en 18 Juny 1811 (met den originelen text tegen over de door den auteur vervaardigde vertaling, en voorafgegaan door een verhaal van hetgeen tot deze terechtzitting aanleiding gegeven heeft). Amsterdam, P. Do
30350: FLIPPO, W.G. - Lexicon of the Begian romantic painters, Antwerpen 1981, geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
54565: FLODROFF, KAREL PHILIPS GRAAF VAN - Memorie of species facti rakende den verkoop en aankoop van het huis en heerlykheid Borculo. Amsterdam, Jan Boom [1730].
57625: FLORIAN [J.P. CLARIS DE]/[M.E. BUDDEN], - "William Tell, or the patriot of Switzerland, by Florian; and Hofer, The Tyrolese. By the author of Claudine &c, new edition, London Grant and Griffith [ca 1834]. "
5737: CORNELIS FLORIS - Cornelis Floris, Jaarboek 1987 [Wilrijk 1988], 131 p., geïll. Met bijdragen over Cornelis Lantschot, stichter van het godshuis met kapel te Antwerpen.
33806: FLUGGER, JAN HIONDRICK, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de fructuum perceptione [...] Utrecht Franciscus Halma 1695
4668: FLUIT, TH.P.M. VAN DER - [Inventaris van de] Collectie Semeyns de Vries van Doesburgh, waarin opgenomen papieren afkomstig van leden van de geslachten Buyskes, Van Doesburgh, Semeyns en aanverwante geslachten. Haarlem (RA) 1978.
33148: FOCK, CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de polizza adsecuratoria quae Amstelodami in causis maritimis adhiberi solet, ad codicis mercatorii normam exacta [...] Utrecht J.G. Broese 1852
59586: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - River landscape (Heisen van het zeil)
35840: FOCKE, JOANNES CHRISTOPHORUS, UIT AMSTERDAM - Stellingen ...... Leiden Brill 1873
804: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1255-1857. [Leiden] 1933, 295 p., met kaart.
805: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857. (Diss.) Leiden 1934. Geïll., 423 p.
810: FOCKEMA ANDREAE, S.J., EN W. DOWNER - Overijsselsche plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810. Utrecht 1961, 175 p.
31677: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Gronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenis [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1877
34705: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Het rechtsgeleerd bedrijf in Nederland, rede...viering...319den verjaardag der Leidsche hoogeschool Leiden Brill 1894
33163: FOCKEMA, YNZ.FIL., JOHANNES, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale, de iterato crimine seu delicto, tum e jure poenali Gallico, tum in universum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
33164: FOCKEMA, DAAM, UIT DOKKUM - Dissertatio juridica inauguralis de poenis, earumque diversitate ratione imputationis [...] Groningen Jacobus Dikema 1793
40123: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten I, 5e en 6e stuk: Stadregt van Vollenhove I en II, Zwolle 1885, 320 + 220 pag., ing.
31703: FOCKEMA, AUKE, UIT DOKKUM - De thoracenthese. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1868
33397: FOCKEMA, NICOLAUS, UIT DOKKUM - Disputatio juridica inauguralis, de poenis capitalibus simplicibus [...] Groningen J. Römelingh 1807
31378: FOCKEMA ANDREAE, S.J. EN B. VAN 'T HOFF - Geschiedenis der kartografie van Nederland, van den Romeinschen tijd tot het midden der 19e eeuw, 's- Gravenhage 1947, 127 pag., geb., geïll.
42097: FOCKENS, G.R. - De zonsverduistering van 15 Mei 1836. Utrecht, Andriessen, 1836.
15248: FOCKENS, TH. - Wegwijzer door Groningen, bevattende eene alphabetische opgave der gemeenten, steden, vlekken, dorpen [...] nering [...] der ingezetenen [...] zielental in 1878 [...] enkele geschiedkundige bijzonderheden en bezienswaardigheden [...]. Delfzijl: Jan Haan, 1879.
35526: "FOERSTERUS, GODOFRIDUS, UIT FRIDEBERG (SILEZIË); PRAESES: BEYER, CHRISTOPHOR" - Exercitatio historica de magno veteris ecclesiae circa poenitentes rigore [...] Leipzig Andreas Martin Schede 1725
38189: FOGG, S. - Text manuscripts and documents from 2200 BC to 1600 AD, catalogue 16, London 1995, 209 pag., ill.
38190: FOGG, S - Medieval manuscripts, catalogue 14, Londen 1991, 201 pag., ill.
38742: FOHRMANN, J. - Abenteuer und Bürgertum. Zur Geschichte der deutschen Robinsonsaden im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1981, 331 pag. Copy as new.
3979: FOIX, V. - Lalanne, essai généalogique sur les familles nobles ou titrées de ce nom. Dax [1920], 98+6 p., (modern) gebonden, met veel aanvullingen in handschrift.
7084: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; GERMAIN FRANÇOIS POUILLAIN DE SAINT-FOIX" - Deukalion en Pyrrha, blijspel. Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Amsterdam, [P.J. Uylenbroek], 1779.
7085: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; GERMAIN FRANÇOIS POUILLAIN DE SAINT-FOIX" - "Deukalion en Pyrrha; tooneelstuk. Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785."
60363: FOKKE, SIMON (1712-1784) - Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarneveld &c.
52481: FOKKE SIMONSZ, A. - De wegen des levens, of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?, gedaan aan alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden. Amsterdam, v.d. Hey, 1809.
55701: FOKKE, S. - Prent: 'De geweezene predikant Henricus Slatius gevangen Ao 1623', ets en gravure door S. Fokke 1776, A. Fokke Simonsz. exc., tonende de aanhouding van Slatius op een dijk voor een herberg.
55700: FOKKE, S. - Prent: 'Moedwil gepleegd aen de huizinge eens wijnkoopers te Rotterdam, op den 17 Aug. 1751, na dat hij den eed had afgelegt', ets en gravure door S. Fokke, F. Houttuyn exc.
55534: FOKKE SIMONSZ, A. - Verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus, nagelaten door Arend Fokke Simonsz en door hem voorgelezen in (...) Felix Meritis. Amsterdam, Saakes, 1814.
7558: FOKKE, JAN - Mengeldichten. Sabina van Beieren, gravin van Egmond, aan koning Philips, den tweeden. [z.p., z.n., z.j.] [Gebonden met:] Verklaaring der prentverbeelding voor J. van Vondels Gijsbrecht van Aemstel.Amsterdam, Arend Fokke, Simonsz., 1775. [en met:] Lykdicht op het afsterven van den heere Johannes Punt. [Amsterdam, z.n., 1779?]. [en met:] Op de komst van zyne keizerlyke majesteit Joseph II, in Amsterdam, den 13 July, 1781. [Amsterdam, z.n., 1781]. [en met:] Op het smertelyk afsterven van (...) The
55766: FOKKE, SIMON (1712-1784) AFTER SCHOUMAN, AERT (1710-1792) - Willem de Eerste, prins van Oranje, te Delft doorschooten in 't jaar 1584
55707: FOKKE, S. - Prent: 'Capt. Scheerenberg stilt het oproer op den Dam te Amsterdam Ao 1747', ets en gravure door S. Fokke 1782, A. Fokke Simonsz. exc.
55198: FOKKE, S. - Prent: 'Het plunderen van het huis van A.M. van Arssen op de Cingel bij de Huiszittensteeg te Amsterdam, op Dinsdag den 25en Junij A° 1748'. Gravure door S. Fokke 1777, gepubliceerd door A. Fokke Simonsz., tonende een groot aantal personen voor het huis van Van Arssen die meubilair en drank in de gracht gooien.
7593: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); HEINRICH JOSEPH VON COLLIN" - Balboa, treurspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 1e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1807.
60360: FOKKE, SIMON (1712-1784) - 's Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, onthalsd, in 't jaar 1618
60361: FOKKE, SIMON (1712-1784) - Maurits, Prins van Oranje, wordt Stadhouder, in 't jaar 1585 / 's Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, onthalsd, in 't jaar 1618
55763: FOKKE, S. - Prent: 'Prins Willem de I wordt doorschoten, den 10 July 1584. Bl. 317', ets en gravure door S. Fokke, midden boven LXII.
55755: FOKKE, S. - Prent: 'De broeders Kornelis en Joan de Witt, in een vertrek der gevangen poorte in den Haage, overvallen door eenige burgers, op den twintigsten Augustus 1672', ets met gravure door S. Fokke 1755. Is Tirion exc.
7595: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); JULIUS VON VOSZ" - De sterrenkoningin, machinenspel met zang in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7591: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De pagiestreeken. Kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1825.
39320: FOKKE SIMONSZ, A - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart, 's- Gravenhage, Leeuwesteyn., z.j., 94 pag., orig. karton [ voordracht Felix Meritis ].
60162: FOKKE, SIMON (1712-1784), WARNARS, GERRIT (FL. 1769-18..) AND HENGST, PETRUS DEN (FL. 18TH CENTURY) - Afbeelding der eerst uitslaande Vlamme in den AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG, op Maandag den 11 May 1772. des Avods even over half negen Uuren.
7571: FOKKE SIMONSZ., AREND - De moderne Helicon, een droom. 2e druk. Apollo, sergeant van de gewapende burgerwacht, of Vervolg van den modernen Helicon. Haarlem, François Bohn, 1802.
43152: FOKKE SIMONSZ, A. - Inleiding tot de gronden der teekenkunst benevens tot de geheimen van de bereiding van de meeste soorten van waterverwen (...) uit het Engelsch vertaald door A. Fokke Simonsz. Utrecht, Stamrood, 1814.
43132: FOKKE SIMONSZ., AREND - De graveur, behelzende eene beknopte handleiding tot de daktylioglyphia of graveerkunst (...) etsen (...) mezzotinto (...) aquatinta. Dordrecht, Blusse, 1796. [13e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
7592: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De spiegelridder, eene opera in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1807.
55745: FOKKE, S. - Prent: 'De Spaansche bloedraad in Nederland, 1568. Blz 264', ets en gravure door S. Fokke, bovenin nr. XLVII.
55737: FOKKE, S. - Prent: 'De Raad van Staate, te Brussel, in hegtenis genomen, in 't jaar 1576' [d.d. 5-9-1576], ets en gravure door S. Fokke, Is Tirion exc., met op de achtergrond de gebouwen aan de Markt te Brussel.
55739: FOKKE, S. - Prent: 'Het Hof Provintiael in Vriesland geeft twee gevangenen over aen den militairen rechter, na de vernietiging van 't recht van praeventie' [d.d. 12-1-1753], ets en gravure door S. Fokke, F. Houttuyn exc.
7596: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); KARL FRIEDRICH HENSLER" - Het vrouwtje van den Donau, of De koningin der spooknymphen. Zangspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, [1826?].
7597: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); LOUIS CHARLES CAIGNEZ" - "Salomons eerste gericht; tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 5e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1807."
7564: FOKKE SIMONSZ., AREND - Het (Latijnsch) Hollandsche spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een’ boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard. Amsterdam, A.B. Saakes, 1806.
7586: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De Hussiten voor Naumburg. Tooneelspel met zang in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
50857: FOKKE SIMONSZ, A. (VERT.) - De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen. Uit het Engels vertaald door A. Fokke Simonsz, Leiden, Honkoop, 1804.
59602: FOKKE, SIMON (1712-1784), ON A DRAWING BY SCHOUMAN, AERT (1710-1792), AFTER PAINTING BY BAEN, JAN DE (1633-1702) - Aftekening der Schilderye, op 't Stadhuis te Dordrecht geplaatst, ter gedagtenisse van de Overwinning by Chattam, in 't Jaar 1667, onder 't beleid van KORNELIS DE WIT. Rurwaard van Putten.
39321: FOKKE SIMONSZ, A - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart, 2e uitgave, Amsterdam, G. Roos, 1805, 94 pag., orig. karton [ voordracht Felix Meritis ].
7575: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verlichting, deugd en tijd, op eene zonderlinge zinspeelende wijze geschetst. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1828.
7559: FOKKE, JAN - "Margaretha van Henegouwen, gravin van Holland en Zeeland; treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, [1775]."
7565: FOKKE SIMONSZ., AREND - De oude en jonge Janus, of Gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1807.
7566: FOKKE SIMONSZ., AREND - "Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd. 2e druk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1831."
7573: FOKKE SIMONSZ., AREND - "Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegoriesch verklaard; of De waereldsche kermismarkt. Amsterdam, A.B. Saakes, 1806."
7568: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Leven van Lucifer. Amsterdam. J.C. van Kesteren, 1835. [deel 4 van 12 delen]
7567: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. De moderne helicon, een droom, waarbij gevoegd is Apollo, serjant van de gewapende burgermacht. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 12 van 12 delen]
7569: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Vroegere redevoeringen en verhandelingen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 5 van 12 delen]
7570: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Dorus, of het wonderkind. Het psycho-chemisch geheim om van den nood eene deugd te maken. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 9 van 12 delen]
7584: FOKKE SIMONSZ, AREND - Nourmahal, of De regeering van vier-en-twintig uuren. Tooneelspel in vier bedryven met zang en dans. Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 2e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1808.
7589: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De pagiestreeken, kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7588: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het lustslot van den duivel, zangspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
42142: FOKKE SIMONSZ, A. - De wegen des levens, of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?, gedaan aan alle aankomende jongelingen. Amsterdam, de Grebber, 1842.
7594: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; AUGUST VON KOTZEBUE" - "Fanchon, het liermeisjen; blijspel, met zang. Naar het , 523, van Bouilly in het Hoogduitsch gevolgd door A. von Kotzebue. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Jan Willem Smit en Willem Holtrop, 1806."
814: FOKKER, ADR.A., EN J.C. DE MAN - Levensberichten van Zeeuwsche medici. Middelburg 1901, 200 p. gebonden exemplaar.
23783: FOKKER, G.A. - De calamiteuse polders in Zeeland en het K.B. van 24-9-1864, overdruk, Rotterdam 1865, pp. 220-241, papieren omslag.
37986: FOKKER, A.L. - De s'- Gravenhaagsche Boekhandelaars- Vereeniging in de jaren 1886- 1904, 28 pag.
33506: FOKKER, JOANNES PETRUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio philosophica inauguralis, de mensura temporis [...] Leiden Leonardus Herdingh 1781
40562: FOKKER, M., - Proeve van een lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg, Middelburg 1904, 101 pag.
34092: FOKKER, GERARDUS ADRIANUS, UIT MIDDELBURG - Specimen inaugurale juridicum de futura potestatis judiciariae ordinatione [...] Leiden C.C. van der Hoek 1836
23939: FOKKER, G.A. - Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden. Amsterdam 1862, 275 pag., ingenaaid, geïll. (o.a. met 2 uitslaande platen). zeldzaam boek.
32783: FOLKERSMA, ULBO, UIT LEEUWARDEN - Specimen iuridicum inaugurale, diversa continens [...] Groningen W. van Boekeren 1823
35751: FOLPMERS, TAMMO, UIT GOOR - Werking van oxalylchloride ..... Leiden IJdo 1913
815: FÖLTING, H.P. - De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795. Pijnacker 1985. Geb., geïll., 365 p.
42383: FOLTZ, FRIEDRICH - "Der Rheinstrom von Mainz bis Coln. Malerisch topographisch aufgenommen und in Stahl gestochen [on the cover: Halenza's neuestes Rhein-Panorama von Mainz bis Coln; Einziges durch die Berliner und Frankfurther Kunstler gefalltes Urtheil anerkanntes Kunstwerk]. Mainz, J. Halenza, [ca. 1860]."
54043: FONGERS, S. - Redevoering gehouden door den heer S. Fongers ter teregtzitting van het Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland op den 3den October 1855 bij het sluiten der debatten in zake de heeren Jonkheer M. Salvador en S. Fongers. Amsterdam, A.H. v. Gorcum, 1855.
56472: LA FONTAINE, JEAN DE - Fables de La Fontaine, publiées par D. Jouaust avec une introduction par Saint-René Taillandier (De l'Académie français. (set of 2 ) Paris, Librairie des Bibliophiles, 1873.
51630: FONTAINE, JOS, - Uit Suriname's historie, fragmenten uit een bewogen verleden, Zutphen 1980, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag.
60534: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: GUSTAVE DORÉ] - De Fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré. 2e druk. Amsterdam, Elsevier, n.d. [1895].
38099: LA FONTAINE, JEAN DE - Le la Fontaine des enfans, on choix de fables de la Fontaine les plus simples et les plus morales, eighth edition, Paris, Lehuby, 1836.
38985: LA FONTAINE, JEAN DE - Fables de J. de la Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandré et W.H. Freeman, Paris, Bernardin Béchet, 1868.
38098: LA FONTAINE, JEAN DE / J.C. JUMEL - Choix de fables de la Fontaine, precede d' une notice sur sa vie, et suivi de petits dialogues propres à faire sentir aux enfans les beautes de l' apologue, par J.C. Jumel. Fourth edition, Paris, d'Alexis Eymery, 1820.
60870: LA FONTAINE, JEAN DE - "Fables choisies de La Fontaine, précédées de sa vie. Nouvelle Edition, a laquelle on a ajoute? des notes explicatives; a? l'usage des Maisons d'Education. Tournay, J. Casterman, n.d. [1852]."
60517: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: GRANDVILLE, J.J.] - Fables de La Fontaine. Illustrations par Grandville. Paris, Garnier Frères, 1852.
60513: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: BRUNELLESCHI] - Contes et Nouvelles de La Fontaine, illustrations en couleurs de Brunelleschi. (set of 2) Paris, Gibert Jeune Librairie d'Amateurs, n. d. [1937].
38584: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis, z.pl., 1956, ing., 20 pag., geïll.
8170: "LA FONTAINE, JEAN DE; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Contes et nouvelles en vers
32579: FONTAINE, PETRUS FRANCISCUS MARIA, UIT AMSTERDAM - De Raad van State. Zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588-1590. Academisch proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
8711: LA FONTAINE, JEAN DE - Fabelen van J. De la Fontaine in Nederduitsche vaerzen. (set of 4), Amsterdam, Johannes Allart, 1805.
55147: FONTANUS [FONTEYN], NICOLAAS - Responsum ad propositam sibi quaestionem an manus clavis transfixae pares ferendo corpus inde pendulum. Amsterdam, P. Matthijsz, 1643.
32149: FONTEIN, JACOBUS ADRIANUS, UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de legatis ex principiis juris hodierni [...] Groningen J. Römelingh 1842
34286: FONTEIN VERSCHUIR, GISBERTUS CORNELIUS, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis sistens animadversiones ad art. 386 Cod. Nap. Schoonhoven S.E. van Nooten 1838
33605: FONTEIN VERSCHUIR, GYSBERTUS - Oratio inauguralis de philanthropia praecipua legum, regiminis ac principum virtute [...] Franeker Guilielmus Coulon 1785
33174: FONTEIN, PETRUS FREDERICUS, UIT SOERABAJA - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden E.J. Brill 1860
42411: FONTENELLE, B. LE BOVIER DE - Reden-voeringe over verscheidene waerelden in 't geheel-al. Vertaald uit het , 523, door A.B.[oekholt?]. 2e druk, Dordrecht, H. Walpot, 1728.
57399: FOPPOLI, MARCO, - Gli stemmi dei comuni di valtellina e valchiavenna, Bormie 1999, 175 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37425: FORAIN, J.L. - Album de Forain. Publications de la vie Parisienne, nous, vous, eux ! Paris, z.j., ill., ongepagineerd, Zonder omslag, los.
33173: FORBES, WILLIAM MELANCHTON, UIT CURACAO - Dissertatio iuridica de iudice eiusque officio apud Romanos [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
38223: HEADQUARTERS ARMY FORCES - Materiel in the hands of or possibly available to the communist forces in the far East, 2nd. ed., 1953, oblong, ill., 367 pag.
42205: [ROOSWIJK, N. VAN], N. V. FOREEST, J. FRUYTIERS - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der Stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn / Van Assendelft, 1739.
3514: FOREEST, H.A. VAN - Het oude geslacht Van Foreest 1250-1570. Assen 1950, 206 p., geb., geïll.
33172: FOREEST VAN HEEMSE, GULIELMUS JANUS PETRUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Dissertatio juridica de emtione et venditione, tam jure romano, quam hodierno [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1822
23684: FORMEY, J.H.S. - Consolations raisonnables et religieuses, Yverdon 1768, (12) + 273 pag.
7599: "FORMEY, JEAN HENRI SAMUEL; JOHANN GEORG SULZER" - Bedenkingen over de schouwtoneelen. Vertaald uit het Frans. [Z.p.], [z.n.], 1771.
24833: FORMEY, J.H.S. - Le philosophe Chrétien.
31941: FORMIJNE JR., JAN, UIT TIEL - Verslag der heelkundige kliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1892-1893. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1896
826: FORMSMA, W.J., R.A. LUITJENS-DIJKVELD STOL EN A. PATHUIS - De Ommelander Borgen en Steenhuizen. Assen 1973. Geb., geïll., 611 p.
819: FORMSMA, W.J. - De archieven van de raad en rentmeester-generaal der domeinen en der leen- en tolkamer in stad en meierij van 's-Hertogenbosch. 's-Gravenhage 1949, 117 p.
822: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.) - Historie van Groningen. Stad en land. Groningen 1976. Geb., geïll., 825 p.
817: FORMSMA, W.J. - De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16de eeuw (1536-1699). Een zelfstandig vervolg op `De wording van stad en lande tot 1536'. Assen 1938, 159 p.
32497: FORSTEN, RUDOLPHUS, UIT OLDAMPT GRONINGEN - Dissertatio medica inauguralis, cantharidum historiam naturalem, chemicam et medicam exhibens [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
35287: FORSTEN, ELTIONIS ALEGONDI, UIT MIDDELBURG - Responsio ad quaestionem chemicam [....] 1832
15251: FORSTER, [JOHANN] GEORG [ADAM] - Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, im April, Mai und Junius 1790. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, [z.j.].
15252: FORSTER, [JOHANN] GEORG [ADAM] - Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liège, dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, etc., fait en 1790. Par George Forster, l’un des compagnons de Cook, traduit de l’Allemand, avec des notes critiques sur la physique, la politique et les arts, par Charles Pougens, 2 delen, Parijs: Buisson, An 3 (=1794-’95)
35623: "FORSTERUS, JAC. WILHELMUS UIT ANSBACH; PRAESES: SLEVOGT, JOHANN PHILIP" - De contractibus in quantum sunt Philosophicae considerationis [...] Jena Litteris Nisianis 1687
59582: "FORTI, CARLO ANTONIO (1657- 1732); AFTER CANUTI, DOMENICO MARIA (1625-1684)" - The Virgin and Child in the heavens with Saints
42763: FORTIN DE LA HOGUETTE, PHILIPPE - Testament ou conseils fideles d'un bon pere a ses enfants. Leiden, J. Sambix [gedrukt door J. Elzevier], 1655.
25038: FOSSE, J. CH. DE LA - Algemeen kunstenaars handboek of schatkamer voor alle beoefenaaren van kunsten en handwerken. Amsterdam, J.W. Smit, [ca. 1790].
7781: FOSTER, J. - The peerage of the British Empire for 1882
57519: "FOSTER, JOSEPH; " - London marriage licenses 1521-1869, Londen 1887.
14801: FOSTER, J.J. - The Stuarts, being illustrations of the personal history of the family (especially Mary queen of Scots) in 16th, 17th, and 18th century art.
23229: FOTO'S CALIFORNIË, SANTA CRUZ - Vijf foto's uit ca. 1880 van Californië. Vier maal 13x21 cm en eenmaal 24x19 cm.
59454: FOTOALBUM, BLOEMENDAALSE BRANDWER, 1945-1955 - Fotoalbum van de Bloemendaalse brandweer in de jaren 1945-1955. 15 pp foto's beginnend in zwart wit en daarna in kleur, enkele nog niet gebruikte bladen. Mooi album.
59352: FOTOGRAFIE, AMSTERDAM, W.G. KUIJER EN ZONEN. - prijs-courant van de firma W.G. Kuijer en Zonen, hoffotografen, Westermakrt 19, Amsterdam, met foto van Koningin Wilhelmina in koningsmantel, 1 stuk, gedrukt, formaat carte de viste, gedrukt [ca 1898]. NB Willem Gerhardus Kuijer sr. (Sloten, 1834- Amsterdam, 1899), schilder en fotograaf te Amsterdam en Willem Gerhardus Kuijer jr. (Sloten, 1860-Haarlem, 1938).
24873: FOUQUET (MADAME) - Les remedes charitables de madame Fouquet. Lyon, Certe, 1685.
59197: FOUQUET, JEAN, - Getijdenboek voor Etienne Chevalier, Utrecht 1971, 128 pag., geb., geïll.
53110: FOUR, JAN DU ? - De gevolgen der ligtzinnigheid, bewezen in de handelingen en daden uit het jongelings-leven van den zoo beruchten Jan du Four, bijgenaamd Jan van Troer, in zedelijken vorm. Rotterdam, I.B. Ulrich, 1844.
47644: FOURNEL, V., - D' Alexandrie au Caire, Tours 1897, 142 pag., ill.
47429: FOURNIER, E., - Histoire des enseignes de Paris, Paris 1884, 16+456 pag., ill., half leather binding.
30944: FOX-DAVIES, A.C. - The art of heraldry. An encyclopedia of armory, London, Jack, 1904, large 4o, 504 pag., hardback, ill.
832: FOX-DAVIES, ARTHUR CHARLES - Heraldic badges. Londen-New York 1907. Geb., geïll., 162 p.
6127: FRAGMENT - Fragment genealogie Van der Stok, z.pl. z.j., 19 p.
3868: FRAGMENT - Fragment généalogique concernant la famille Joos. Overdr. (18..), 9 p., met twee wapenplaten.
22837: FRAIJMAN, DISSEL, HEILOO - Afschrift testament Gerrit Fraijman, timmerbaas te Heiloo, d.d. 15 mei 1830, voor notaris J. Nuhout van der Veen te Alkmaar verleden. Manuscript. 4 p.
43879: FRANCE, ANATOLE, - Filles et garcons. Scenes de la ville et des champs. Illustrations de M.B. de Monvel, Paris, Hachette [ca. 1900], 4o, 25 pag., geïll., geb. in half linnen. Gebruikt exemplaar, de ongekleurde illustraties door een kinderhand ingekleurd
52584: FRANCE, ANATOLE, - Alfred de Vigny. Edition revue et corrigee par l'auteur. Paris, Aveline, 1923.
31658: FRANCIUS, PETRUS - Lykreden van Petrus Francius, over het afsterven van den heere Stephanus Morinus, professor der Oostersche taale, en bedienaar des goddelyken woords, in de Walsche gemeente [...] Amsterdam Andries van Damme 1700
40001: FRANCIUS, PETRUS, - Lykreden (....) over het afsterven van Maria (...) Koninginne van Groot Brittanie, vertaald uit het latijn, Amsterdam, P. Rotterdam, 1695. 4o, zonder omslag, (8) + 37 pag.
28573: FRANCKE, J. - Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog 1688-1697, Middelburg 2001, 498 pag., geïll.
32963: FRANCKEN, CORNELIUS MARINUS - Oratio de finibus institutionis in gymnasiis partim iure prolatis, partim in posterum proferendis [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1852
17255: FRANCKEN, A. - Toespraak bij het graf van [...] W. Storm, in leven predikant [...] te Utrecht, Utrecht, Kemink & Zn, 1845, 8°: 8 p.
33653: FRANCKEN, C.M. - Oratio civitate atheniensi poetices patrona [...]
58602: FRANCKEN, W., BERGSMA, - Wet van het Genootschap JusTitia et Amicitia opgericht den 8sten november 1910 [=1810], Zaltbommel, 1934.
7600: FRANCKEN, AHASUEROS - Gedichtjes. Met eene herinnering aan den ontslapene door S.G. Jorissen, predikant te Utrecht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1858.
36278: FRANCO[FRANCI], DESIDERIUS - Dissertatio epistolica ad V. Cl. Severinum Pedanium, de historia artis scriptoriae, nuper publicata Wittenberg? 1683
35617: FRANCO, GEORGIO - Ehr- und glückwunsch dem [...] Hn. Christiano Pilgero Lytzenburg-Frisio als derselbe von Georgio Franco [...] Auff der alten berühmten Universitet zu Heydelberg die hohe Doctor Würde Jura und Privilegia [...] empfangen. Von Gönnern und guten Freunden auffgesetzt. Heidelberg Wilhelm Walter 1675
36024: FRANCOIS, J.P.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het volkenrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1920
34093: FRANÇOIS, CORNELIUS JOSEPHUS, UIT , 216, - Specimen juridicum inaugurale de legibus Romanorum ad publicam institutionem pertinentibus [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
52251: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Het verheerlijkt Leyden bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet in den jaare 1574, Leiden 1774.
47853: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Kort bericht wegens de omstandigheden (....) dat 25 jonge burgerdogters (......) de doorluchtige Erfstadhouderlyke familie bij dezelver plechtige intrede binnen Leyden (....) hun hulde te bieden, Leiden, Koet, 1788, 45 pag. Gebonden in gekleurd papieren omslag.
7618: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Gedichten. Amsterdam, F. de Kruyff, 1776-1779. [2 delen]
43767: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Gedichten, deel II, Amsterdam 1779, 8+328 pag., origineel kartonnen omslag.
41853: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Natuurlijke historie van Holland deel IX Het rundvee, facs. naar de uitgave Leiden 1811, 470 pag., geb., geïll ( met uitv. platen, veelal in kleur). Half imitatie leer, mooi exemplaar.
52509: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE / P. 'T HOEN - De zeetriumph der Bataafsche vryheid op Doggersbank. Bevochten den 5-oogstmaand-1781. 1e en 2e stuk, Amsterdam, Allart, 1782. [Met:] Nodige bylage en aanmerkingen op den zeetriumph. Amsterdam, I. de Jongh, 1783.
42123: FRANCQ VAN BERKHEY, JOHANNES LE - Natuurlijke historie van het rundvee in Holland. 6 delen, Leiden, Trap, 1805-1811. [Ook verschenen als deel IV 2 t/m IX van de Natuurlijke Historie van Holland].
42380: FRANCQ VAN BERKHEY, JOHANNES LE - Natuurlijke historie van Holland. 9 delen, in 17 banden. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1769-1811. [Deel 4. 2e stuk t/m deel 9 verschenen als Natuurlijke historie van het rundvee in Holland. Leiden, P.H. Trap, 1805-1811].
7609: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Js. le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren, Getrouw aan Leydens Magistraat / En Burgery, en Eendracht Raad, / Tot aan Verachting, Hoon en Smaad, / Zoo lang de Kop op 't Lighaam staat. Gedrukt voor rekening van den autheur. Leiden, , 523, de Does, P.z., 1783.
43097: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Zinspelende gedigjes op de geestige printjes, ge-etst door Pieter de Mare na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon. Amsterdam, W. de Vliet, 1793.
52503: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Gedichten. 2 delen, Amsterdam, de Kruyff, 1776-1779.
54595: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Vaderlandsche Byzonderheden nr. 1. Amsterdam, H. Arends, [1785].
7602: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Het verheerlykt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet, in den jaare 1574. In dichtmaat uitgesprooken, in de Gasthuis kerk dier stad (...). Leiden, Hendrik Coster en Heyligert en Hoogenstraaten in comp., 1774. [Gebonden met:] Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetijde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. Zinnespel. Leiden, Heyligert en Hoogenstraten, in comp., 1775. [ en met : ] Het vernedert en verheerlykt 's Graavenhaage, eeuwzang, Amst
7601: FRANCQ VAN BERKHEIJ, CAREL DAVID DE VRIJ LE - Jongelings vreugdezang, en rouwklagt ter heugchelyke verjaaring van zyne doorluchtige hoogheid Willem Frederik, erf-prince van Oranje en Nassauw [...]. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, 1786.
7606: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Verklaaring van de zinnebeeldige eeuwprint, zyne doorlugtige hoogheid Willem de Vde [...] op den staatelyken vierdag van het tweehonderdjarige eeuwgetyde der oprichtinge van Hollands Hooge school, binnen de stad Leyden opgedraagen en geschonken. [Leiden, Haak en comp., 1775]
7607: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Zinnebeeldige verklaaring der illustre sledevaart, ten besluite der heugchelijke eeuwfeesten, wegens de wonderbaare verlossing, en de daar op, ten loon voor de vaderlandsche deugd, gevolgde opregting van Hollands Hooge Schoole der stad Leyden. Leiden, Hendrik Coster, 1776.
7629: "FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE; ADRIAAN LOOSJES PZ." - De geest der geschriften van wijlen Joannes le Francq van Berkhey in huiselijke zamenspraken van Dichtlief en Gloorroos met hunne kinderen. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1813.
7619: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Dichtmaetige redenvoering, over de plichten der weezen, en hunne bestuurderen, mitsgaders de wederkeerlijke betrekkingen der burgerije tot het wel zijn van ouderlooze en verlaatene weezen. Gedrukt voor reekening en ten voordeele van het Heiligen Geest- of Armen wees-huis. [Leiden, P. van Damme, 1789].
7622: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den Vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7623: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7626: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - "Oud Hollands vriendschap, dankbaar aan Neerlands kroost, tot Leydens troost; besloten met Utrechts eeuwschets: in Nederduitsche dichtmaat, met uitgebreide oud Hollandsche aanteekeningen [...] Aan den raad en het volk van Leyden. Gedrukt voor rekening en ten voordeele van den autheur, en voor contant te bekomen bij F. de Munnik, boekverkooper te Leyden. [Leiden], 1809. [Tweede titelpagina:] Utrecht, de kroonstad der Bataafsche, Frankische en Nederrhijnsche koningen, vorsten en prelaten. Eeuwschet"
7625: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - De toren van de Leydsche saai- of festijnhalle andermaal sprekende ingevoerd, bij gelegenheid, dat na de verkooping van denzelven tot afbraak, deszelfs slooping is opgeschorst. Leiden, P.H. Trap, 1807.
26148: FRANCQUEN, C. DE - Recueil Historique, genealogique, chronologique et nobiliaire des Maisons et familles illustres en nobles du Royaume (...) des Pays-Bas. Brussel 1826, ca. 1000 pag., geb. in half leer, met 15 tabellen. Betreft: Oranje-Nassau, Arenberg, Bieberstein, Blondel, Bouillon, Bousies, Bryas, Constant Rebecque, Croix, Croy, Derfelden, Gravre, Goubau, la Barre, Lalaing, Ligne, Lockhorst, Looz-Corswarem, Maelcamp, Moreau de Bellaing, Spoelberch, Válenzi, van den Broucke.
16294: FRANEKER - Geïllustreerde gids voor Franeker en omstreken. Uitg. in overleg met ‘Franeker’s Belang’, Groningen, Evers, [1906] 76 p.
16866: FRANK-VAN WESTRIENEN, A. - De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1983, 385 p, ing.
36256: "FRANK, JO. NICOLAUS, UIT VARISC.; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST" - Disputatio theologica de universalitate voluntatis divinae respectu vocationis Jena Johann Werther 1666
32563: FRANK, GUSTAV. W. - De matthiae flacii illyrici in libros sacros meritis. Commentatio theologica [...] Leipzig Breitkopf & Härtel 1859
56720: FRANKAMP, L., - Beschouwingen over eenige oorzaken van het ter zijde stellen van militaire officieren, ook van andere staats-ambtenaren, Utrecht, 1854, 15 pag.
837: FRANKE, G.A.J. - Het groote gilde der financiers in 1748 en 1749. Groningen 1894, 92 p.
57229: "FRANKE, E.; " - Das neue Monogramm von Emil Franke. Verlag, Orell Fussli & Co, Zurich, Leipzig [ca. 1920?].
59066: ANKUM PROF DR. L. A FRANKEN G. J. D. EA, - Encyclopedie van de Zaanstreek, De stichting behoud Zaans Streekeigen 1991 in 2 delen.
21143: FRANKEN, L - Geschiedenis van het Nederlandsche recht van zegel van het tijdstip der invoering op 13 aug. 1624 tot heden, 's-Gravenhage 1899, 123 pag. + bijlagen, geïll. Gebonden in half linnen.
56648: FRANKLIN, ALFRED, - La civilite, l' etiquette, la mode, le bon ton, du 13e au 19e siecle, 2 delen, Paris, 1908.
15257: FRANQUINET, G.D. EN L.J. SURINGAR - Maastricht. Geschiedenis, merkwaardigheden en omstreken, Maastricht: H. Bogaerts, 1875
844: FRANQUINET, G.D. - Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het adellijk klooster St. Gerlach, berustende op het provinciaal archief van Limburg. Maastricht 1877, 303 p.
17257: FRANSEN VAN ECK, C. (PREDIKANT TE DEVENTER) - Kerkelijke redevoering bij de opening van de Alg. synode der Herv. kerk [...] gehouden in , 216, , in deKloosterkerk, 1-7-1818, Deventer, L.A. Karsenbergh, 1818, 8°: (4) + 47 p.
25413: FRANZ, A. - Ostfriesland und die Niederlande zur Zeit der Regentschaft Albas 1567-1573, Emden 1895, 295 pag., geïll. Iets los.
35802: FRASER, EVERT SOPHIE JACOB MARIUS ANNE, UIT BATAVIA - Retroflexie operaties Leiden IJdo 1898
59005: FRATELLI, CHRISTIANI, - Onpartijdige minnelijke missive aan een goed vriend, wegens de vereenigingh der twee protestantsche religien, namentlijck van de Evangelische Luytersche en de Evangelische gereformeerde, 's-Gravenhage, Scheltus, 1725.
38684: FREDERICQ, P. - Album van den historischen staet der Pacificatie van Gent, Gent 1876, 48 pag., geïll. met platen van de optocht (omslag los).
57669: FREDERICQ, PAUL, - De l'enseignement superieur de l'histoire et de la geographie en Hollande, Gent 1889, 24 pag.
36921: FREDERIKS, J.A. - Tentoonstelling van oude koperwerken ( dinanderies, enz.), Middelburg 1904. Catalogus, 56 pag., geïll.
32219: FREDERIKS, JAN, UIT IJSSELMUIDEN - Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700. Een historische studie. Academisch proefschrift [...] Zwolle Erven J.J. Tijl 1960
19710: FREDERIKS, J.G. - Cornelis Cornelisz Matelieff de Jonge en zijn geslacht.
43593: FREDERIKS, K.J. E.A. (RED.) - Publicaties van het Genootschap voor Napoleontische studien, afl. 1 t/m 11, 's-Gravenhage 1951-1958, ca. 1000 pag.
34514: FREDERIKS, JOHAN SAMUEL, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over vaginale hysterektomie Amersfoort Van Cleeff 1898
53119: FREDERIKS, J.G. - De moord van 1584. Oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige berichten van den moord gepleegd op Prins Willem van Oranje. , 216, , Nijhoff, 1884.
29003: FREEDBERG, D - Dutch landscape prints of the seventeenth century, Londen 1980, 79 pag., geïll., geb., met stofomslag ( een katern ligt los ).
57595: FREILIGRATH, FERDINAND [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Der alte Matrose von Ferdinand Freiligrath. Nach dem Englischen von Coleridge. Illustrirt von Gustav Doré. Leipzig, C.F. Amelang's Verlag, 1877.
29153: FREISE, K. E.A. (RED.) - Rembrandts Handzeichnungen I Band: Rijksprentenkabinet Amsterdam, Parchim 1912, 15 pag. + ill.
41534: FRELING, W.V.J. - Stucwerk in het Nederlandse woonhuis uit de 17e en 18e eeuw, Leeuwarden 1993, 375 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22732: "FREMERIJ, DE; SEIJL" - Brief van P.J. de Fremerij, d.d. ‘s-Gravenhage 1836 met aanbeveling betr. W. Seijl, zijn oppasser die tevens een uitdragersaffaire doet.
34929: FREMERY, NICOLAUS DIEDERICUS WOLTHERUS PETRUS DE, UIT TIEL - Disputatio historico-politica inauguralis de defectione proavorum nostrorum a Philippo II. Groningen W. van Boekeren 1839
6099: FREMERY, J. DE - De heeren van den Spangen tot op het einde der 15e eeuw en hun wapen, extract Ned. Heraut 1897, 24 p. + tabel
32964: FREMERY, JOHANNES GUILIELMUS FREDERICUS DE, UIT TIEL - Disquisitio inauguralis de vi iuris publici patrii antiqui et inter medii in legem de imperio a. 1815 [...] Groningen J. Oomkens 1840
34542: FREMERY, PETRUS ISAACUS DE, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale sive exercitationes quaedam de rationibus veterum jurisconsultorum Leiden Luchtmans en Herdingh 1801
6482: FREMERY, J. DE - Aanvullingen en verbeteringen voor geschriften van James de Fremery. Den Haag [1897]. Ing., 33 p.
22386: FREMERY, DE, SUERMAN, VAN WOUDENBERGH - Drie brieven van N.C. de Fremery, dd. 1828, aan zijn “hoog geleerd collega Suerman”, manuscript, 4° en 8°, 7 p.
23739: FREMERY, J.A. DE - Memorie over de regten der stad Leyden op het Haarlemmer Meer, Leiden 1844, 85 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
61105: FRENCH HERALDICA, CONSEILLERS OF THE FRENCH COURT, CHANDON DE BRIAILLES - Manuscript heraldica collection containing 82 coats-of-arms of the 'conseillers' and presidents of the French Court.
35727: FRENKEL, HERMAN SALOMON, UIT UTRECHT - Over primaire epitheliale bloedvormende gezwellen in de lever van het schaap Utrecht Schotanus 1927
40841: FRENKEN, A.M. - Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten, 's-Hertogenbosch 1948, 311 pag.
41694: FRENKEN, A.M. - Helmond in het verleden, 2 delen, 's-Hertogenbosch 1928-1929, 335+384 pag., omslag los.
19082: FRENKEN, A.M. - Genealogieën van eenige voorname aan elkaar verwante Meierijsche geslachten.
31471: FRESE, W - Westfälische Auswanderer aus dem Regierungsbezirk Minden, pp. 1- 711 in beiträge zur Wetsfälischen Familienforschung, Band 38/39, 1980/81.
55939: [TIMARETEN], A. FRESE, - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlyke en andere voornaeme gestichten. Deel I Delft, deel II 's-Gravenhage en Scheveningen. Beide delen in I band, 's-Gravenhage 1777-1778.
47038: "FRESEZ, J.B.;" - Album pittoresque du Grand Duche de Luxembourg, Luxemburg 1857, reprint Luxemburg 1968, oblong, geb., geill.
43275: FRESNOY, C.A. DU / DE PILES - De schilderkonst van Carolus Alphonsus du Fresnoy, uyt het Latyn in 't , 523, ch vertaelt en vervoegt met noodige en zeer uytvoerige aenmerkingen door mr. De Piles, en alzoo in 't Nederduytsch overgezet door xxx. Antwerpen, v.d. Hey, 1762.
34729: FRETS, FRANCISCUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio politico-juridica inauguralis de lege licinia agraria Leiden Cyfveer 1801
53124: FRETS, FRANCOIS - De zaak van de heeren D. en C. Blankenheym tegen de heeren Reyn Varkevisser en Dorrepaal, Rotterdam, F.W. Krieger, 1820.
35454: "FREUDE, HENRICO; PRAESES: KRIEGEL, ABRAHAM" - Dissertatio de veterum et recentiorum ratione excitandi iuventutem ad litterarum culturam Leipzig Schedius 1719
36292: "FREYBERGK, CHRISTIAN AUGUST, UIT STOLP-MISN.; PRAESES: WERNHER, HEINRICH LUDWIG" - Disputatio academica de bruto ex lege Leipzig Brandenburger 1703
34572: FRIDAGH, CONRADUS GUILIELMUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Dissertatio juridica inauguralis de jure liberos exheredandi [...] Utrecht Van Paddenburg 1821
36233: "FRIDERICI, GEORG ERNEST, UIT SCHMIDEBERGA SIL.; PRAESES: WINCKLER, BERNHARD" - De prudentia apodemica sive recta peregrinandi ratione ..... Wittenberg S.Creusig 1720
36400: "FRIDERICI, JOHANN, UIT PLAVIA-VARISCUS; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR" - Historia Johannis Friderici I, electoris Saxoniae Halle Zeitler 1715
16818: FRIED, F. - Neueste Post-Karte von Deutschland und dem grösten Theil der umliegenden Staaten, oder Mittel-Europa, aus den besten quellen gezogen und nach den neuesten Grenz-Bestimmungen entworfen und gezeichnet von F. Fried, 1829. Wenen, Artaria, 1829.
36173: "FRIEDEL, FRIDERICO, UIT SCAUDIZA-CIZ.MISN.; PRAESES: FRIEDRICH, CHRISTOPH" - Dissertationem physicam de conchinilla Leipzig Christoph Fleischer 1701
37726: FRIEDEMANN, O.M. - Loefs schiffsmodel-baubriefe nr. 2. Bauplan mit anleitung schwerer Kreuzer Prinz Eugen, sowie Schwester-schiffe Admiral Hipper und Blücher, Burg [ ca, 1943 ], 4 pag. tekst en 3 gevouwen bouwtekeningen.
37725: FRIEDEMANN, O.M. - Loefs schiffmodell-baubriefe nr. 3. Bauplan mit anleitung schlachtschiff Scharnhorst. Burg [ ca. 1943 ], 4 pag. tekst en 5 gevouwen bouwtekeningen.
25016: FRIEDERICH II, KÖNIG VON PREUSSEN - Oeuvres posthumes de Frederic II, roi de Prusse. Histoire de la guerre de sept ans. [with:] Recueil de plans de batailles, sieges et combats, arrives dans les expeditions memorable de la guerre de sept ans, pour servir a l'intelligence des oeuvres posthumes de Frederic II.
26949: FRIEDERICHS, H.F. (RED.) - Hessiche Ahnenlisten, Band 2, heft 1-8 + register. !968-1974, 740 + 84 pag., geb. in 2 half linnen banden.
21228: FRIEDHOFF, G - W.M. Dudok, Amsterdam z.j., 28 pag., geïll., ( reeks Nederlandssche bouwmeesters o.l.v. W. Retera ).
53125: FRIEDLAENDER, HUGO - Interessante Kriminal-prozesse von Kulturhistorischer Bedeutung. Darstellung merkwürdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und Vergangenheit. Nach eigenen Erlebnissen von Hugo Friedlaender, gerichts-berichterstatter. Eingeleit von Justizrat Dr. Sello, Berlin. 12 delen, Berlijn 1910-1920.
30731: FRIEDLANDER, M.J. - Der Bilddruch in den Niederlanden, Berlin 1923, 32 pag., ill.
30746: FRIEDLÄNDER, M.J. - Der Holzschnitt, 2e auflage, Berlin 1921, 229 pag., ill.
30473: FRIEDLANDER, M.J. - Lucas van Leyden [ Meister Der Graphik- band XIII], Leipzig 1924, 44 pag. + 82 platen, gebonden.
37192: FRIEDRICH, C - Die altdeutschen Glaser. Beitrag zur terminologie und geschichte des Glases, Nurnberg 1884, 264 pag., hardback, ill.
8704: "L., P. (VERT.); THEODOR HEINRICH FRIEDRICH" - De bruine haar-lokken, of Het vaderlandlievende meisje. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. H. van Kesteren, 1816.
22265: FRIESLAND - Publicatie van het Departementaal bestuur van Friesland, d.d. Leeuwarden 19-2-1805 betr. regelingen voor het verkopen van roerende goederen, door de “boelgoeds ontvangers”. Geldig voor Friesland minus Ameland en Schiermonnikoog. Gedrukt. Groot (dubbel) blad plano. Gedrukt bij D. v.d. Sluis te Leeuwarden.
16314: FRIESLAND - Op reis met de N.T.M. Propaganda-uitgave, Leeuwarden, Alta, 1957, 104 p.
16315: FRIESLAND - Waterkaart Friese Meren, schaal 1:50.000, Uitg. ANWB [1974], ca. 90x100 cm
16310: FRIESLAND - V.V.V. Friesland. Uitg. Prov. Friesche V.V.V., Leeuwarden [ca. 1948], 48 p.
16311: FRIESLAND - Zie Noord-Oost Friesland, Uitg. V.V.V. Dokkumer Middenstand, 1949, 92 p.
16298: FRIESLAND - Kaart van Friesland. Bewerkt door A. Fabriek. Met alph. register en reiswijzer voor wielrijders. Leeuwarden, R. van der Velde [1902], 67x59 cm.
16299: FRIESLAND - Naar de Friesche meren! To the lakes of Friesland!, Uitg. V.V.V. Sneek, [ca. 1910?], 32 p.
16303: FRIESLAND - Gids voor den Zuidwesthoek van Friesland, Uitg. V.V.V. [1917], 108 p.
16304: FRIESLAND - De Gids voor den toerist in Friesland, Uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek 1923, 176 p.
16305: FRIESLAND - Een bezoek aan Friesland. Door G. Kamerling. 2e geheel herziene uitgave, Leeuwarden, A.C. Westerbaan [1928], 4°, 122 p.
16306: FRIESLAND - Gids van een mooi deel van Friesland, Sneek, Kiezebrink, [1933?].
16307: FRIESLAND - Gids voor Friesland. Uitg. Prov. Friesche Ver. voor Vreemdelingenverkeer [ca. 1940], 76 p.
16308: FRIESLAND - Friesland. Propaganda-uitgave met officiële medewerking en instemming der verschillende gemeenten ....., Leeuwarden, Realta, 1940, 4°, 504 p.
40512: STATEN VAN FRIESLAND, - Staatsstukken behelzende eene uitgebreide deductie (....) over den waaren toestand der finantien van Vriesland, met (.....) bewijzen dat deze provintie te hoog is aangeslagen in de quota, Leeuwarden, Coulon, 1786.
19444: FRIESLAND - Die olde Freesche cronike met aanteekeningen en verbeteringen van E. Epkema. Gesta Frisiorum M. Alvini tractatus.
35902: FRIESWIJK, GUILIELMUS MARINUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
57703: FRIIS, A., - An inquiry into the telations between economic and financial factors in the sixteenth and seventeenth centuries, overdruk, 1953, pp. 193-241.
35331: FRIJHOFF, W. TH. M. - Cultuur, mentaliteit: illusies van elites? Nijmegen Sun 1984
35031: FRIJLINCK, WILLEM FOLKERT , UIT LITH - Bijdrage tot de leer der deelbaarheid 's Hertogenbosch Muller 1864
38887: FRIJLINK, H - Elizabeth Wolff, geb Bekker en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst, Amsterdam, Frijlink 1862, 152 pag., geb., met lithografische portretten, goed exemplaar.
35901: FRIMA, HENDRIK, UIT APPINGEDAM - Stellingen ...... Groningen Hoitsema 1875
850: FRIMA, J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749. Amersfoort z.j. Geb. (in latere, halfleren band), geïll., 405 p.
60332: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) - FAECUNDA QUAM SIT ACRIS INGENI.... [Battles of Cavalry: Series title]
60114: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[54] Henricus Vroom, Harlemensis Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60115: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[45] Cristianus Quebornus Antv. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60343: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Town scene with classical ruins on the right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60339: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "City in a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60328: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60329: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "HOVTEWAEL by Amsterdam, [Views of Amsterdam; Series title]"
60330: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60331: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with tree in the center [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60338: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Night Scene [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60336: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Steep cliff on the left and city in a river valley at right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60337: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "City in a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60129: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[58] Abrahamus Bloemaert Batav. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60131: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[40] Jodocus Wingius, Bruxell. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60132: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[55] Michael Miervelt, Delphensis. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60127: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[34] Antonius Morus, Ultraiectinus Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60342: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Forest landscape with two 152, 203, s [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60340: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Town scene with large triangular barn with nativity [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60341: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with large city gate on left and river on right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60128: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[41] Aegidius Mostart, Flander. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60136: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[49] Ioannes Stradanus, Brugens Pic[tor] (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60345: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Night scene with moon at top center over a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60346: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with fields on the left and a windmill on the right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60126: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[35] Henricus Clivensis, Antverp. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60350: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - The Court of The Hague
60134: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[43] Michael Coexius, Mechlinien Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60116: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[67] Gerardus Petri, Amstelred. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title). "
60333: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Beginning of the consultation of the States about the Truce in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60334: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Village Landscape with seven figures in bottom left [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60125: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[51] Cornelius Ketel, Goudanus. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60118: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[44] Georgus Hoefnaglius Pict. Antverpianus (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60112: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[31] Antonius Bloclandus, Batavus Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60110: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[26] Ioachimus Bueckelaer Antverp. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title) "
60344: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with a large tree in center under which a nude couple makes love [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60111: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[30] Martinus Hemskerkus, Harl. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60335: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with a cottage on a hill at left [Topographia variarum regionum; Serie title]"
42809: FRISSCHIUS [FRISCH], JOHANNES - Historische, philosophische en politische rust-uuren aengeleghd tot een eerlijcke, leersaeme en vermaecklijcke gemoeds-verquickingh (...) vertaelt (...) door S. de Vries. Amsterdam, T. ten Hoorn en J. v. Royen, 1681.
60842: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
60841: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
36240: FRITSCH, AHASVERUS - Discursus de novellarum, quas vocant Neue Zeitunge, hodierno usu & abusu Jena Bielcke 1676
61700: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
32404: FRITSCH, AHASVER - "Tractatio de visitationibus provincialibus utiliter instituendis; von Land-Visitationen [...] Jena Ehrich 1714"
36321: FRITSCH, AHASVERUS - Discursus historicus de Gunthero Schwartzburgico in imperatorem Rom. electo Jam anno 1672 per modum schediasmatis Leipzig ? 1720
36215: FRITSCH, AHASVERUS - De cavenda & fugienda in refutandis aliorum scriptis aut opinionibus loidoria seu convitiandi libidine & acerbitate, Paraenesis. Jena Johann Bilcken 1674
59986: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER [?] PUNT, JAN (1711-1779) - DON JAN VAN OOSTENRYK... [Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden...] [Juan I of Austria (1547-1578)]
58438: FRITSCH, TH., - Die zionistischen protokolle. Das programm der internationalen geheim-regierung, 7e Auflage, Leipzig 1924, 81 pag.
55794: FRITZSCH, C.F. - Prent: 'De ongelukkige familie van Calas. De moeder, de twee dochters, met Jeanne Viguiere haar dienstmaagd, de zoon en zijn vriend de jonge La Vaisse', gravure door C.F. Fritzsch naar L.C. de Carmontelle. Eronder in twee kolommen boekdruk een vers, gesigneerd W. Ockers. Uitgave van Gerrit Bom, Molsteeg [Amsterdam] 1766.
42479: FROBEN [FROBENSIUS], GEORG LUDWIG - "Epistolae consolatoriae regum principum comitum baronum (...) aliorumque clarissimorum (...) ad Henricum Ranzovium (...) scriptae; opera et studio M. Georgio L. Frobenii collectae. Frankfurt, J. Wechel, 1593."
36143: FROEREISEN, JOHANN LEONHARD, UIT STRASBURG - De praeiudiciis in studiis historicis evitandis commentatio aliquot disputationibus in alma Salana proposita Jena C.D.Werther 1717
37419: FROGER, W.A. / MERKES VAN GENDT - Verslag aan den minister van oorlog betreffende eenige voorname verbeteringen aan de ophaalbruggen enz., voorgesteld ( ... ) door J.G.W. Merkes van Gendt, 's- Gravenhage, Doorman, 1848, 179 pag.
34399: FROMBERG JR., PIETER HENDRIK, UIT AMSTERDAM - De lasthebber-verzekeraar Voorburg W.H.C.Susan 1882
36395: FROMMHOLD, ATTILA FRIEDRICH (PSEUD. VAN CHRISTIAN THOMASIUS) - Rechtsgegrundeter Bericht wie sich ein Ehrlieber Scribent zu verhalten habe, wenn eine auswartige Herrschafft seine sonst approbirte Schriften durch den Henker verbrennen zu lassen, von einigen Passionirten verleitet worden. Freiburg ? 1691
43221: FRORIEP, A. - Analomie fur Kunstler, Kurzgefasste anatomie, mechanik und Proportionslehre des menschlichen Korpers. [1e editie], Leipzig, 1880.
39214: FRORIEP, L.F. VON - Theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshülfe, zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen und für angehende Geburtshelfer, 5e Ausgabe, Weimar 1814, in half leer geb., 14 + 518 + ( 1) pag. Geillustreerd met een gegraveerde plaat. Mist het voorplat. Tekst en ill. compleet.
856: FRUIN, R. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584. 's-Gravenhage 1909, 509 p. (Besch.)
855: FRUIN, R. - Het archief van prelaat en edelen van Zeeland. 's-Gravenhage 1904, 312 p.
36704: FRUIN, R. - De studie van het oud-vaderlandsche recht en de archieven Middelburg van Benthem & Jutting 1910
54621: FRUIN TH. AZN., R. - De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, deel I, II en III. 's-Gravenhage, 1892-1903.
38537: FRUIN, R / N. JAPIKSE / G.W. KERNKAMP - Brieven van Johan de Witt, deel I, II en III, Amsterdam 1906- 1912, 600, 659 en 576 pag. Prijs per deel € 26,50
32968: FRUIN, JACOBUS ANTONIE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1897
33654: FRUIN, JACOBUS ANTONIUS - Oratio de privati iuris nostri codicibus assidue corrigendis et supplendis [...]
34869: FRUIN, J. A. - Redevoeringen gehouden als rector magnificus der Universiteit te Utrecht gedurende het studiejaar 1878-1879 Utrecht Beijers 1879
36451: FRUIN, R. - Afscheidsrede bij het nederleggen van het hoogleeraarsambt 's-Gravenhage Nijhoff 1894
36544: FRUIN, R. - Redevoeringen uitgesproken als rector magnificus gedurende het studiejaar 1877-78. Leiden Brill 1878

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

9/13