Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
57120: EVE, G.W., - Decoratieve heraldry. A practical handbook of its artistic treatment, 2nd. edition, London, Bell, 1908.
34467: EVEKINK, THEODORUS, UIT ZUTPHEN - De kassier in verband met artt. 74 en 75 wetb. van koophandel Leiden Somerwil 1888
34016: EVEKINK BUSGERS, PETRUS JACOBUS, UIT DOETINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de instrumentis quae ad delicta probanda scribuntur ab iis quibus hoc negotium, propter munus publicum quo funguntur, lege datum est et commissum [...] Utrecht Van Paddenburg en Comp. 1829
31569: EVEKINK, DIDERICUS, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale de debiti solutione [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
33240: EVELEIN, MACHIEL ANDRÉ, UIT DE RIJP - De institutis Olympiacis eorumque propagatione extra Olympiam quaestiones variae. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden G. Los 1908
756: EVELYN PETTIPHER, G. - Names and numbers. Londen [ca. 1940?]. Geb., 16 p.
757: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. 5 dln. Amsterdam 1965-1978. Geb., ca. 1800 p.
58997: EVERARD, DR., - Communication sur le cholera qui regne en Russie, Brussel 1854, 31 pag.
27205: EVERS, PROF. - Statistiek van het jaarlijksch verloop van sommige ziekten in iedere straat van '-Gravenhage, 1815-1855 en 1866-1883, '-Gravenhage [1884].
34485: EVERS, IMAN GUALTHERUS JACOB, UIT CULEMBORG - Retentio placentae post abortum Leiden IJdo 1894
33691: EVERS, J.C.G. - De waarde der ervaring aan het ziekbed voor de beoefening der geneeskunde
17242: EVERSDYK, WILHELMUS (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Het gelukzalig en vreedzaem uiteinde van den vromen en oprechten [...] by gelegenheit van het [...] afsterven van [...] Petrus Dinant, laetst bedienaer des H. Evangeliums te Rotterdam, aldaer in den heere ontslapen op zondagh den 20sten, begraven den 25sten en met een lykreden vereert den 27sten Augustus 1724, Rotterdam, Johan van Doesburg en J.D. Beman, 1724, 4°: (4) + 31 + (21) p.
32255: EVERSDYK DOMINICUS, DIGNUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale, de jure accrescendi, ad legem x.d. de usufructu accrescendo [...] Leiden Haak en Comp. 1817
759: EVERSEN, JOS M.H., EN J.L. MEULLENERS - De Limburgsche gemeentewapens vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der locale geschiedenis. Maastricht 1900. Geïll., 596 p.
15232: EVERSMANN, FRIEDRICH AUGUST ALEXANDER [VON] - Technologische Bemerkungen auf einer Reise durch Holland, mit 10 Kupfern. Freyberg und Annaberg: Crazischen Buchhandlung, 1792.
34324: EVERTS, GERHARDUS, UIT ARNHEM - Dissertatio historico juridica inauguralis de bonis, quae tam active, quam passive legali inter conjuges bonorum communione comprehenduntur [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
34365: EVERTS, JACOBUS NICOLAÜS, UIT TWELLO - Dissertatio juridica inaugurale de competenta judicis cantonalis quod attinet ad ejus jurisdictionem contentiosam in rebus civilibus atque ad politiam pertinentibus [...] Deventer J. de Lange 1840
35062: EVERTSEN DE JONGE, GUILIELMUS CORNELIUS CAROLUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de delictis contra rempublicam admissis ac praecipue de horum maleficiorum conatu Utrecht Kemink 1845
54975: EVERTSEN DE JONGE, W.C.K. - Verhandeling over de regten van schrijvers en kunstenaars op hunne werken, voornamelijk uit het oogpunt van het internationale regt. Utrecht, 1853.
31914: EVERTSZ, ULBO AREND, UIT JOURE - Disputationis iuridicae inauguralis de morte civili pars prima [...] Groningen J. Römelingh 1822
34852: EVERTSZ, GERHARDI - Responsio ad quaestionem a nobilissima ordine juridico in academia Groningana 1832
34518: EVERTSZ HZ, JOHANNES PHILIPPUS, UIT CURACAO - De ontijdige loslating van de normaal gelegen placenta Leiden IJdo 1897
43642: EVERTSZ, U.A. E.A. (ED.) - Memoires relafifs a la guerre de succession de 1706-1709 et 1711 de Sicco van Goslinga, Leeuwarden 1857, 174 pag., geb.
35400: EVERWIJN LANGE, G.C. - Prent voor het promotiediner van Mr G.C.Everwijn Lange, naar een tekening van W. Six. 1883
54352: EVERWIJN, D. - Abraham van Wicquefort en zijn proces. Leiden, 1857, [dissertatie].
6495: EWALD, W. - Siegelkunde. München/Wenen 1972. Ing., geïll., 244 p.
56655: EWALD, J.L., - De goede jongeling, echtgenoot en vader, of middel om zulks te worden. Eene wedergae van De kunst om een goed meisjen te worden. 2 delen, Haarlem, Bohn 1805-1806.
60877: EWALD, CARL [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND A.O.] - The Queen Bee and other Nature Stories, translated from the Danish of Carl Ewald by G. C. Moore-Smith. London/Edinburgh/Dublin/New York, Thomas Nelson & Sons, 1907.
51110: EWALD, J.L. - De oplettende natuur-beschouwer, 2e uitgave. [Gebonden met:] De mensch het verhevenste wezen in het werk der natuur, een vervolg. Amsterdam, v.d. Hey, 1817.
760: EWE, HERBERT - Schiffe auf Siegeln. Rostock 1972. Geb., geïll., 231 p.
34807: EWIJCK, JANUS HENRICUS FLORENTIUS VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen historico-juridicum inaugurale de primordiis concilii status a Carolo V. ordinati Utrecht G.F. Koch 1845
43297: EWIJK, H - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland, voorgevallen in louwmaand 1809, 2 delen, Amsterdam, Allart en Ruys 1809.
34730: EWYCK, JOHAN HENDRIK VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de actione funeraria Utrecht W. van Yzerworst 1792
56531: EXCELSIOR, - Maandblad Excelsior, 5e jrg. 1911, nr. 195 [ periodiek uitgegeven in Suriname met bijdragen betr. Suriname].
7496: "EYBEN, HERMANUS FREDRIK (VERT.); J.F. JUNGER" - De wissel, blijspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
56850: EYCK, JEF VAN, - Wat weet ge over den apotheker?, z.pl., 1944, 59 pag., geïll.
32620: EYCK TOT ZUYLICHEM, FRANCISCUS NICOLAUS MARIUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes aliquot ad locum codicis de contractibus et obligationibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
24005: EYFFINGER, A. - Het Vredespaleis. Amsterdam 1988, 192 pag., geb., geïll, met stofomslag (dust wrapper).
34215: EYK, JANUS ADRIANUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de Publio Alfeno Varo, jurisconsulto Romano [...] Leiden A. van Benten 1831
58712: EYK, HENRIETTE VAN, - Sinterklaas blijft een zomer over, Amsterdam, 1940.
17102: EYKMAN, E. & H.M. VOOYS. - Regionaal-historische bibliografie van Noord- en Zuid-Holland 1983-1986. Hilversum: Verloren, 1991. (Historische Vereniging Holland).
32403: EYLENSTEIN, HEINRICH GOTTLIEB - Tractatio juris criminalis de Jure Circa Urphedam. Jena Johann Friedrich Ritter 1754
47598: EYMA, X, - Les trente-quatre etoiles de l'union Americaine. Histoire des etats et des territoires, 2 volumes, Paris 1862, (on covers 1861) 312+356 pag.
36352: "EYRING, JOHANN CHRISTIAN, UIT FECHA-FRANCI; PRAESES: EYRING, ELIAS MARTIN" - De ortu et progressu religionis Christiana in Francia Orientali [Disputatio I en II] Wittenberg Kreusig 1698
35257: EYS, ISAACUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de vindicta privata Amsterdam C.G. van der Post 1848
43011: EYSDEN VAN ACHLUM, JOHAN VAN - [1] Elegia (...) Cornelium de Witt, 29-3-1745. [Gebonden met:] [2] Eergroet aan (...) Cornelis de Witt wanneer zyn weled. het burgemeesterschap der stad Dordrecht aanvaardde, 29-3-1745. [Gebonden met:] [3] Op de verkiezing van (...) Wilhem C.H. Friso (...) tot stadhouder. [En met:] [4] Eerspoor aan de Nederlanders tot het verdedigen van hunne vryheid. Utrecht, Besseling, 1747. [En met:] [5] Op de erfelykmakinge van het stadhouder- en kapitein admiraal-generaalsschap. Utrecht, Besseling, 1747. [En met:] [6] Vreugdezang op de geboorte van (...) den grave van Buren. Utrecht, Besseling, 1748.
31544: EYSINGA, BINNERT PHILIP, NOBILIS FRISIUS - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens observationes [...] Groningen N. Veenkamp en zoon 1807
30285: EYSSELSTEIJN, B. V. EN H. VOGELESANG - Anton Pieck, zijn leven, zijn werk, [ eerste druk ] Den Haag 1973, 259 pag., geb., geïll, met stofomslag. Goed exemplaar.
33789: EYSSONIUS, EYSSO, UIT OMMELANDEN - Dissertatio juridica inauguralis de concursu creditorum [..] Groningen Johannes van Velsen 1715
7498: FAAM - De gekortwiekte faam. 1825-1826. No. I à XII. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1826. [Gebonden in een halfleren band met:] Bijdrage ter beandwoording van het 5de nommer (...). Utrecht, J. Altheer, [z.j.]. [en met:] Antwoord van eenige medische studenten op het stukje, geplaatst in No X (...). [z.p., z.n., z.j.]. [en met:] Weder-antwoord van eenige medische studenten op de recensie (...) in No XI. [Utrecht, S. Alter, 1826]. [en met:] Verslag van de Commissie der studenten in de zaak van den 10den October 1825. [z.p., z.n., z.j.] Hierbij: De gekortwiekte Faam nrs XIII t/m XXIII, (1827), origineel karton.
7497: FAAM - De gekortwiekte faam. No. I - XII (1825-1826) en No. XIII - XXIII (1826-1827). Amsterdam, J. C. van Kesteren, 1826-1827. [Gebonden met:] Bijdrage ter beandwoording van het 5de nommer (...). Utrecht, J. Altheer, [z.j.]. [en met:] Antwoord van eenige medische studenten op het stukje, geplaatst in No X (...). [z.p., z.n., z.j.]. [en met:] Weder-antwoord van eenige medische studenten op de recensie (...) in No XI. [Utrecht, S. Alter, 1826].
43758: FAAM, - De Faam, archief voor de in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche hoogeschool, nrs. 1,2,3, en 4 (complete set), 82 pag., [1834). sierpapieren omslag.
34368: FAASEN, CHRISOPHORUS JOANNES, UIT OUDENBOSCH - Specimen juridicum inaugurale de furto [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
42946: FABER, THEODOR VON - Wandelingen van een' ledigganger door de straten van St. Petersburg. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, C. Timmer, 1813.
4064: FABER, B. - "Het geslacht Van Loenen. 1. Genealogie van het Westlandse geslacht Van Loenen (ca. 1690-1993); 2. Parenteelstaat van de Delftse kleermaker Gerrit van Loenen (1860-1925) en zijn echtgenote Christina A.A. van Loenen-Stolk (1868-1927). Delft 1993, 517 p., geb., geïll."
57841: FABER, J.A., - Graanhandel, graanprijzen en tarieven-politiek in Nederland gedurende de tweede helft der zeventiende eeuw, Overdruk T.v.G 1962, pp. 533-539 [= A.A.G. Bijdragen 7].
43343: FABER, M - Conciones funebres & nuptiales, Antwerpen, van Eyck, 1657.
36624: "FABIUS, N. ; D.G. KORTENBOUT VAN DER SLUYS" - Foto van groep personen bij promotie van N. Fabius, bij Van der Pijl.Verso foto van groep personen bij promotie van D.G.Kortenbout van der Sluys op Minerva, 18-3-1910, ook 18 x 24 cm 1909
21204: FABIUS, A.N.J. - Geschiedenis van een honderdjarige, zijnde de opkomst van het dorp Bussum, Bussum 1917, 139 pag., geïll.
763: FABIUS, F.J.W. - De Duitsche Orde van verleden tot heden. Z.p. [1961]. Geïll., 226 p.
15235: FABRÈS, O. - Croquis de Hollande. Parijs 1930.
36471: FABRICIUS, FRANCISCUS - Redenvoering over den hondert en vyfstigsten verjaardag of het jubeljaar der Hollandsche akademie te Leiden. Vertaalt door Dirk Smout. Leiden Pieter van der Aa 1725
34741: FABRICIUS, DONATUS, UIT HAARLEM - Disputatio juridica inauguralis de donationibus Leiden A. Elzevier 1708
17251: FABRICIUS, FRANCISCUS - Leer-rede over de inweiinge van Salomoos tempel [...] uitgesproken ter openinge van de [...] Zuidhollandsche synode vergadert binnen Gorinchem, den derden July 1736, Gorinchem, N. Goetzee, 1736, 4°: (6) + 58 p.
53456: FABRICIUS, JOHAN - De kop van Jut, 's Gravenhage 1970.
36211: "FABRICIUS, JOHANN ANDREAS, UIT DODENDORFF MAGDEBURG; PRAESES: RUMPFF, SCIPIO KARL JOHANN CASPAR" - De nimio in linguis studio ..... Leipzig Chr. Fr. Rumpff 1716
34901: FABRICIUS, JOANNES, UIT LEIDEN - Dissertatuio juridica de coloribus juris Leiden A. Elzevier 1711
34948: FABRICIUS, JOANNES, UIT LEIDEN - Dissertatio philologica secunda de republica Romana quae agit de historia romuli et romanae urbis origine Leiden A. Elzevier 1709
764: FABRITIUS OG HARALD HATT, ALBERT - Haandbog i slaegtsforskning. Kopenhagen 1943, 374 p.
59793: FAES, J. - Extract uit het Register der Besluiten van den Gouv.-Gen. van Ned.-Indie, nr. 64. 1870.
34216: "FAGEL, HENRICUS ; HOOP, J.C. VAN DER" - "De origine et usu juris romani in Hollandia ; De necessario Romani juris, et subinde quoque juris Romani in Hollandia, studio. 's Gravenhage Joannes Mensert 1779"
765: FAHLBECK, PONTUS E. - Der Adel Schwedens (und Finlands). Eine demographische Studie. Jena 1903, 361 p.
3814: FAHNE, A. - Die Herren und Freiherren Von Hövel. Drei Bände 4 Abteilungen, mit mehr als 500 Illustrationen, Wappen, Siegeln, Porträts, Grabdenkmäler, Plänen, Autographen ... und andere Beilagen. Keulen 1856-1860. Groot folio, 88+232+147+140 p., geb., geïll. Fraai ex. in half groen marokijn met goudstempeling op rug
31466: FAHNE, A - Geschichte der Westphälischen Geslechter unter besonderen berücksichtigung ihren Uebersiedelung nach Preussen, Curland und Liefland, Keulen 1858, folio, 432 pag., geb., geïll. ( backstrip lose ).
5857: FAHNE, A. - Denkmale und Ahnentafeln des Geschlechts Mumm oder Momm, Keulen 1875, 108 p., geb., geïll.
23323: FAHNE, A. - Die Grafschaft und frei Reichsstadt Dortmund, 3 ( van 4 ) delen, Köln und Bonn 1854-1855, 263+458+287 pag., geïll. ( in beschadigde papieren omslagen ).
14421: BULGARIA FAHNENBILDER - Europa-serie. N.p. [ca. 1930]. Oblong, ill., 27 p. and interleaved maps.
14435: FAHNENFABRIK - Fahnen wehen in aller Welt. Bonn, 1956, 48 p., ill.
42270: FAIRFAX - Arcana fairfaxiana manuscripta. A manuscript volume of apothecaries lore and housewifery, nearly three centuries old, used and partly written by the Fairfax family, reproduced in facsimile, introduction G. Weddell. Newcastle, Mawson, 1890.
50899: FALCK, N.D. - Verslag en beschryving van eene verbeeterde stoommachine dewelke (...) meer dan de dubbele hoeveelheid van waeter zal opbrengen. Uit het Engelsch vertaald, Rotterdam, Bennet en Hake, 1776.
36245: "FALCK, NATHANAEL, UIT DANZIG; PRAESES: SCHELGUIG, SAMUEL" - Dissertatio theologico-philologica de capillamentis, Von Parucken .... Leipzig H.S.Scipio 1707
36425: "FALCKNERUS, LUDOVICO FREDERICO, UIT LEIPZIG; PRAESES: LISCHWITZ, JOHANN C." - Dissertatio physiologico-anatomica de ortu et propagatione hominum Leipzig Schede 1723
60012: FALDA, GIOVANNI BATTISTA (1643-1678) - Veduta di dentro la chiesa Colleggiata dell'Assunzione di M.[ari]a Vergine nella terra dell'Ariccia fatta et adornata da N. S.ig. p[a]p[a] Alessan.[dr]o VII
58808: ERNST EN FALK, - Een gesprek over de nieuwe bisschoppen in Nederland, Utrecht, 1853, 31 pag.
47648: FALKE, OTTO VAN, - Kunstgeschichte der Seidenweberei, 2 Bande, Berlin 1913, 128+147 pag., ill.
47872: FALKENBURG, R. E.A. (RED.), - Beeld en zelfbeeld in de Nederlandse kunst 1550-1750, Zwolle 1995, 439 pag., geb., geïll., met stofomslag. [=Ned. Kunsthistorisch Jaarboek deel 46 (1995).
34459: FALKENBURG, PHILIP, UIT 'S-GRAVENHAGE - Bijdrage tot de leer van het arbeidsloon Rotterdam Van Leenhoff 1890
41810: FALKENBURG, R. E.A. (RED.) - Goltzius-studies: Hendrik Goltzius (1558-1617), Zwolle 1993, 543 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
26605: FALKENSTEIN, K. - Geschichte des Johanniter-Ordens, 2e umgearbeitete Auflage, Zeitz 1867, 310 pag.
7506: "FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); ARM. CROIZETTE EN GEORG. AUDIGIER CHATEAUVIEUX" - De blinden van Franconville, zangspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zonen, 1803.
7505: "FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); ANDR. JOS. VON GUTTENBERG" - De verbanning, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, wed. J. de Groot en Zoonen, 1803.
7503: FALLEE, B.A. (VERT.) - De verrassching in den nacht, of De gelieven in den tuin. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, H. Molenijzer, 1804.
7507: "FALLEE, BERNARDUS ANTONIUS (VERT.); CÉSAR RIBIÉ EN MARTAINVILLE" - De staart van den duivel, of De Toovergeest. Klugtig tooverspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. H. van Kesteren en zoon, 1816.
7504: "FALLEE, B.A. (VERT.); JOSEPH PATRAT" - De vermomde gelieven. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zoonen, 1804.
7502: FALLEE, B.A. (VERT.) - Het gevaarvol kasteel, of De woestyn in Polen. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zoonen, 1805.
3482: FAMFAF - De Famfaf, huisorgaan van de families Fafié, Van Teeseling, Petri, Gerritsen. 23 afleveringen uit jaargangen 10 (1965) t/m 20 (1975).
3861: FAMILIEBERICHTEN - Familieberichten. Mededelingenblad van de vereniging Familie De Jonge, opgericht 1975. Nr. 1 (1976) t/m 36 (1988) (nr. 24 ontbreekt) + nrs. 61 en 62.
6204: FAMILIEBLAD - Gens Dunia, familieblad, jrg 15 nr 3 (1978), 16 p. Over Verduyn.
4222: FAMILIEBLAD - Ons Familieblad. Jrg. 1 (1940) t/m 5 (1944), in afleveringen.met: : 12e jrg nr 1(l951).
3784: FAMILIEBOEK - "[Familieboek met: a. Stamboom 1650-1940; b. Familiegeschiedenis 16de eeuw - 1831, door C.P. Holst; c. Familiegeschiedenis 1853-1883 door C.H. Holst.] Haarlem-Krommenie 1961, 181 p., geb., gestencild."
4824: FAMILIEGEMEENSCHAP - Familiegemeenschap `Ter Laeck'. 27ste Jaarboekje (1971), geïll.
4890: FAMILIEKRANT - Familiekrant W.W.W., nrs. 1 (1980) t/m 4 (1981).
6199: FAMILIEKRONIEK - Veerman, een familiekroniek, z.pl. [ca 1960], 58 p.
3278: FAMILLE - La Famille Del Court van Krimpen. Refugiés de Verviers, leur rôle dans l'industrie drapière en Hollande au 17e et au 18e siëcle et leur place dans la magistrature, avec une étude sur le tableau de Rembrandt dit `De Staalmeesters'. Arnhem 1916, 182 p., geïll.
24791: ROOSTERMAN FAMILY - Manuscript genealogy of the Roosterman family, originally situated in Gogh (ca. 1550), afterwards residents of Haarlem and Rotterdam, [ca. 1740].
57836: FAMULUS, TH. [= TH.F.A.M. BENSDORP], - Een heusch wonder uit den tegenwoordigen tijd, Amsterdam, Borg, 1904.
33161: FANGMAN, HENRICUS GUILIELMUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio iuridica inauguralis de codicis juris civilis articulis 1167-1172 [..] Gorinchem J. Noorduyn en Zonen 1855
47296: FANNING, C.W., - The dukes of Leuchtenberg. A genealogy of the descendants of Eugene de Beauharnais, Edgware 1983, 106 pag., hardback, ill., in board cover. Very good copy.
32190: FANNIUS, GERARDUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis [...] qui est de fructibus [...] Leiden A. Elzevier 1710
42885: FARAMOND, LUDWIG ERNST VON [= PHILIPP BALT. SINOLD VON SCHUTZ] - Het gelukkigste eiland op de gantsche waereld, of Het land van vergenoegzaamheid. 3 delen, vertaald uit het Duits, Amsterdam, S. van Esveldt, 1764.
4265: FARGUE, J.T. LA - Geslacht-schetsse, beschrijvinge en staet van den doorlugten huize en vorstendomme van Nassau. 's-Gravenhage 1740, 432 p., met tabellen, gebonden in geheel perkamenten band. Gebonden met: idem, Den kreekel in 't vizier of den opdragtmaeker beschaemd, zijnde het onderzoek en de verhandeling van de ongebondene en schendige voorgeevingen gedaen en voortgebragt in den opdragt van zeker boekje genaemd `Stijl der notarissen' tegens het leven van Willem den I en bijzonderlijk tegens de geslacht-schetsse van den huize van Nassau. 's Gravenhage 1741, 60+184 p.
14436: FARJON, MAX - Het gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp. 350 Jaar historie en gebruiken. Leenderstrijp 1995, (316) p., ill., cloth with dustjacket.
43703: FARJON, MAX., - De geheimen van een middeleeuws gebouw. De toren van Leende in woord en beeld, Leende 2010, ca. 300 pag., geb., geïll. met losse bijlagen.
34851: FAS, JAN AREND - Intre-rede over de heilzaame oogmerken van prins Maurits van Nassau in het oprechten van het leeraarampt in de nederduitsche wiskunde in 's lands hooge school te Leyden Leiden Luchtmans 1763
41059: FASEL, W.A. - Alkmaar in het drijfzand. Opstellen betreffende de geschiedenis van Alkmaar, geschreven naar aanleiding van het boek van Cordfunke Alkmaar in prehistorie (.....) Alkmaar 1979, 123 pag.
774: FASEL, W.A. - `Duizend en een aanwinsten'. Inventaris van de collectie aanwinsten van het Gemeentearchief Alkmaar. Alkmaar 1986, 106 p.
36179: "FASSELIUS, ANTON GUNTHER, UIT OLDENBURG; PRAESES: CALENUS, FRIDERICUS" - Obsivationum historico-politicarum praecipue de comitibus promulsis Wittenberg M. Henckel 1687
52403: FAUCHER, MICHEL LE - Verhandeling van de uitspraak en gebaarmaaking van eenen reedenaar (...) als meede bestieringen aangaande de uitspraak en gebaarmaaking door den heere Petrus Francius en ten laatsten aanmerkingen aangaande uit het Frans en Latijn door J. van Zanten. Haarlem, W. v. Kessel, 1701.
42596: FAUJAS DE SAINT-FOND, B. - Description des experiences de la machine aerostatique de MM. de Montgolfier et de celles auxquelles cette decouverte a donne lieu. Paris, Cuchet, 1783.
7509: FAURE BEECKMAN, A. - "Joan Fourny en zijne non; of De lotgevallen der hervormden te Antwerpen ten jare 1566. Tiel, gebr. Campagne, 1852."
42325: FAVRE DES CHARMETTES, JEAN CLAUDE - Abbrege methodique des principes de la science heraldique.
33502: FAY, JACOBUS FREDERICUS DU, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de inter conjuges donationibus morte donantis confirmatis [...] Leiden Bernhardus Jongelyn 1742
27690: FAYEN, A - Lettres de Jean XXII ( 1316-11334 ), textes et analyses, tome I ( 1316-1324 ) et tome II, 1e partie ( 1325-1330 ), Rome 1908-1909, 953 + 448 pag .Hardback in artificial leather. [tome II 2e partie missing]
39664: FAYUS, TH. - Disputatio philosophica de materia subtili, Utrecht 1724, 22 pag., papieren omslag [ o.a. over Descartes]
18638: "W. (VERT.); WILHELM VOGEL; CAMILLO FEDERICI [PS. VAN GIAMBATTISTA VIASSOLO]" - De Amerikaan, blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Groningen, J. Oomkens, 1821.
27972: FEEN, T. V.D. - De invloed van het christendom op het regt, 's-Gravenhage 1841, 149 pag., orig. karton.
23907: FEEN, G.B.C. V.D. - Half-Wassenaer (1596-1699), overdruk Wapenheraut 1916, 34 pag.
27992: FEEN, T. V.D. - Repertorium of alphabetisch register der zaken vervat in het burgerlijk wetboek, 's-Gravenhage 1837, 155 pag.
775: FEENSTRA, H. - De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel 1600-1800. (Diss.) Groningen 1981, 485 p.
36084: FEENSTRA, R. - Interpretatio multiplex Zwolle Tjeenk Willink 1953
30259: FEENSTRA, R - Catalogus des imprimes de la collection Meijers, de la Bibliothèque de L' Université de Leyde, Leiden 1980, 479 pag.
50576: FEHSE, C. - Uithuizen (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50577: FEHSE, C. - Ulrum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50578: FEHSE, C. - Uithuistermeeden (Uithuizermeeden) (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50579: FEHSE, C. - Uskwerd [Usquert] (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50580: FEHSE, C. - Vlachtwedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50581: FEHSE, C. - Warffum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50582: FEHSE, C. - Wedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50583: FEHSE, C. - Wildervank (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50584: FEHSE, C. - Winschoten (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50585: FEHSE, C. - Winsum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50586: FEHSE, C. - 't Zand (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50587: FEHSE, C. - Zuidbroek (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50588: FEHSE, C. - Zuidhorn (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50575: FEHSE, C. - Termunten (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50236: FEHSE, C. - Bierum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50245: FEHSE, C. - Leens (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50566: FEHSE, C. - Nieuwe Schans (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50240: FEHSE, C. - Finsterwolde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50241: FEHSE, C. - Grootegast (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50242: FEHSE, C. - Grijpskerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50243: FEHSE, C. - Hoogkerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50244: FEHSE, C. - Kloosterburen (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50572: FEHSE, C. - Sappemeer (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50573: FEHSE, C. - Scheemda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50574: FEHSE, C. - Stedum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50250: FEHSE, C. - Midwolda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50246: FEHSE, C. - Loppersum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50247: FEHSE, C. - Marum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50231: FEHSE, C. - Baflo (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50232: FEHSE, C. - Bedum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50233: FEHSE, C. - Beerta (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50234: FEHSE, C. - Arrondissement Appingedam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50235: FEHSE, C. - Bellingwolde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50249: FEHSE, C. - Middelstum (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50239: FEHSE, C. - Ezinge (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50567: FEHSE, C. - Nieuwolda (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50568: FEHSE, C. - Noordbroek (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50569: FEHSE, C. - Oldekerk (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50570: FEHSE, C. - Onstwedde (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50571: FEHSE, C. - Oude Pekela (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50228: FEHSE, C. - Adorp (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50229: FEHSE, C. - Aduard (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50230: FEHSE, C. - Appingedam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50237: FEHSE, C. - Ten Boer (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50248: FEHSE, C. - Meedem (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50564: FEHSE, C. - Muntendam (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50565: FEHSE, C. - Nieuwe Pekela (prov. Groningen). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1862, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
32238: FEISSER, JOANNES FRENADES, UIT VEENDAM - Dissertatio iuris publici belgici inauguralis ad art. 170 legis de imperio [...] Groningen W. van Boekeren 1838
6665: FEIST, SIGMUND - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Historisch-anthropologische Skizzen.
21151: FEIST, S - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Leipzig 1925, 191+38 pag., geïll.
7528: FEITH, RHIJNVIS - Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788. [Gebonden met:] De Patriotten. Tooneelspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1785.
32071: FEITH, GUILIELMUS JACOBUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, animadversiones nonnullas exhibens de delicto iterato [...] Groningen W. Zuidema 1840
7541: FEITH, RHIJNVIS - Het graf, in vier zangen. 2e druk. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
36625: FEITH, C. W. - Foto van groep personen bij promotie van C.W.Feith op Minerva. Op de voorgrond model van een huis in suikergoed (zijn studentenhuis?) 1913
32961: FEITH, ELIAS, UIT GRONINGEN - Bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling van 1795, in de provincie Groningen. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1870
32960: FEITH JR., HENRICUS OCTAVIUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio historico-juridica inauguralis de gildis Groninganis [...] Groningen W. Zuidema 1838
14810: FEITH, H.O. - Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594.
784: FEITH, J.A. - Catalogus der inventarissen van de archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechten in de provincie Groningen. Groningen 1901. Geb., 386 p.
7548: "FEITH, RHIJNVIS (VERT.); CHRISTOPH MARTIN WIELAND" - Ladij Johanna Graij. Treurspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1791.
7535: FEITH, RHIJNVIS - De opwekking van Lazarus. Amsterdam, Nayler & Co., 1846.
20035: FEITH, J.A. - Huisarchief Gruys. Extract 1907, 62 pag., geb.
779: FEITH, H.O. - Regeringsboek der provincie Groningen. 2 stukken. Groningen 1850-1870. Geb. (in geplastificeerde bibliotheekbandjes), 280, 294 p.
7531: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom. Haarlem, François Bohn, 1818.
7537: FEITH, RHIJNVIS - Oden en gedichten. Amsterdam, Johannes Allart, 1796-1809 [deel 1 t/m 4] en Haarlem en Zwolle, F. Bohn en D. van Stegeren, 1814 [deel 5]
7519: FEITH, RHIJNVIS - Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst. Amsterdam, Johannes Allart, 1804.
19382: FEITH, H.O. - Regten der gemeente Groningen op en in de stads-veenkoloniën.
19366: FEITH, J.A. - De Ommelander borgen en hare bewoners in de 17de en 18de eeuw.
783: FEITH, J.A. - Nederlandsche kolonisatiën in Brandenburg. Extract van twee art. in Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde 13 (1898), samen 30 p.
781: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum ... idem, als overdruk (en dus zonder het naamregister).
7520: FEITH, RHIJNVIS - Brieven aan Sophië. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
15899: FEITH, JAN - Te voet van Amsterdam naar Arnhem. 2de druk. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1916].
7534: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom. De Eenzaamheid en De Wereld. 2e druk. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
7539: FEITH, RHIJNVIS - Thirsa, of De zege van den godsdienst. Treurspel. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1784.
15242: FEITH, JAN (INL.) - Het genot van ‘t buitenleven. [Amsterdam]: H. van Dam Azn. & Zonen, makelaars, [1917].
7521: FEITH, RHIJNVIS - Verlustiging van mijnen ouderdom. Haarlem, François Bohn, 1818.
7525: FEITH, RHIJNVIS - Verhandelingen. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
33239: FEITH, HENDRIKUS OCTAVIUS FEITH, UIT ZWOLLE - Dissertatio politico-iuridica de tyrannide [...] Groningen Jacobus Dikema 1800
23511: FEITH, J.A. (RED) - De kroniek van Sicke Benninge, Utrecht 1887, ing., 58+183 pag. ( inleiding door P.J. Blok).
25511: FEITH, H.O. EN G. ACKER STRATINGH - Kronijken van Emo en Menko, Utrecht 1866, 274 pag., geb. in half linnen band. Goed exemplaar.
7543: FEITH, RHIJNVIS - De Weldaad der Hervorming. Wijze: Psalm 118. Overgenomen uit de Bijdragen tot de plechtige viering van het derde eeuwgetijde der Kerkervorming. [z.p., z.n., c.1803]
7523: FEITH, RHIJNVIS - Oden en gedichten. Tweede deel, Zwolle, H. Doijer Asz, 1824. [alleen het tweede van drie delen]
7544: FEITH, RHIJNVIS - Julie, suivie de quelques autres morceaux du même auteur. Le tout traduit du Hollandois par H.J. Jansen. 2e druk. Parijs, H.J. Jansen en comp., An IV [=1796].
782: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis. (Diss.) Groningen 1885. Geb. (in besch. leren band), 209 p.
7530: FEITH, RHIJNVIS - Het graf, in vier zangen. Amsterdam, Johannes Allart, 1792.
7529: FEITH, RHIJNVIS - Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788.
7538: FEITH, RHIJNVIS - Brieven aan Sophië. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7533: FEITH, RHIJNVIS - De Eenzaamheid en De Wereld. Haarlem, François Bohn, 1821.
7532: FEITH, RHIJNVIS - De Eenzaamheid en De Wereld. Haarlem, François Bohn, 1821.
32074: FEITH, FRIDERICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de fideicommisso residui [...] Groningen W. Zuidema 1835
3496: FEITH, H.O. - Geslachtlijst van de familie Feith. Groningen 1881, 49 p., met tabel, geïll. Op omslag: `Aant. betr. de geboorte...'
40701: FEITH, J.A. E.A. - Verslag museum van Oudheden te Groningen, 36 stuks over de jaren 1897-1912, 1914-1917, 1919-1926, 1931-1936 en 1938.
33066: FEITH, RHIJNVIS, UIT GRONINGEN - Dissertatio historico-iuridica inauguralis de iure litoris, praecipue patrio [...] Groningen W. Zuidema 1830
780: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum van Wilhem Coenders van Helpen. 's-Gravenhage 1886. Geb., geïll., 90 p.
28449: FEIWEL, B. (ED.) - Juedischer Almanach. Teilweise veraenderte neuausgabe, Berlin [1904], 306 pag., geb., geïll. Zeer goed exemplaar.
19723: FELDMANN, W. - Die Dortmunder Feldmanns III.
22637: FELIX MERITIS, ‘T HOOFT, BROUWERS, KUIJPER - Drie diploma's als effectief lid van de Maatschappij Felix Meritis. Plano op perkament met opgedrukt zegel. Prijs per stuk:
788: FELIX, D.A. - De archieven krachtens de K.B.'s van 28 augustus 1919 ... naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. Rechterlijke en notarieele archieven (1796) 1811-1838 (1942). 's-Gravenhage 1931, 239 p.
42709: FELL, R. - A tour through the Batavian Republic during the latter part of the year 1800, containing an account of the Revolution and recent events in that country. London, Phillips, 1801.
56902: FELLER, - Vaine replique de l'abbe de Feller, ou examen d'un article de son journal historique & litteraine du sujet de l'ecrit intitule Reponse a une calomnix de l'abbe de Feller contre les catholiques-Jansenistes de Hollande, Utrecht, Schelling, 1794, 21 pag.
36320: "FELLERUS [FELLER] JOHANN HENRICUS, UIT BULA-MISN.; PRAESES: KIESSLING, JOHANN DANIEL" - Exercitatio historica de artibus episcopi Romani in conservanda monarchia Leipzig Bauch 1713
36626: FELTZ, WIM VAN DER - Foto van diner t.g.v. de promotie van W. van der Feltz op Minerva. Hierbij : Foto van candidaatsfeest Wim van der Feltz op stoep Hotel Levedag, 1904. Voorts groepsfoto's Ahasverus 1904 en Collation 1909. 1909
34501: FELTZ, GUSTAAF WILLEM VAN DER, UIT EPE - Bijdrage tot de kennis der tumoren in de placenta Arnhem Thieme 1899
35190: FELTZ, GUSTAAF WILLEM VAN DER , UIT DWINGELO - Opmerkingen over artikel 97 der Grondwet Groningen Wolters 1888
789: FELTZ, A.C.A.W. VAN DER - Charles Howard Hodges 1764-1837. Assen 1982. Geb., geïll., 400 p.
31087: FELTZ, L.C. V.D. - Genealogie van het geslacht Van der Feltz, met bewijsstukken, 's- Gravenhage 1891, 37 pag., getypt, geb.
34999: FENEMA, JANUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio medico practica inauguralis de herpete Groningen M.J. van Bolhuis 1821
33503: FENEMA, JOANNES, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de militaris testamenti privilegiis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1752
43485: FENEMA, C.H. V. - Het academie-gebouw te Groningen 1614-1909, Groningen 1909, 59 pag., geb., geïll., o.a. met fotogravures. Goed exemplaar
35375: FENNEMA, ANTONY G. - Prent voor de promotie van Mr A. G. Fennema 1929
33504: FENNEMA, TJEPKE, UIT FRANEKER - Dissertatio philologica de quatuor cornibus et quatuor iis oppositis fabris, prophetae Zachariae in viso propositis [...] Franeker Willem Coulon 1766
33165: FERF, ABRAHAMUS, UIT BERGUM - Dissertatio juridica inauguralis de exsecutoribus testamentariis, jure belgico cum gallico collato [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1841
17074: FERGUSON, J. - Bibliotheca Chemica. A Bibliography of books on Alchemy, Chemistry and Pharmaceutics. Une bibliographie de livres achemiques, chimiques et pharmaceutiques. London: Derek Verschoyle, 1954. 2 dln.
23929: FERINGA, R.M.M.S. - Repertorium op Taxandria 1894-1943, Den Bosch 1977, 103 pag., geb.
7739: FERNOW, B. (ED.) - The Records of New Amsterdam from 1653 to 1674 anno domini. 7 delen.
33505: FERRAND, JACOBUS, UIT LONDEN - Dissertatio juridica inauguralis de legitimatione [...] Leiden Theodorus Haak 1772
35269: FERRIER, ROBERTUS, UIT WASSENAAR - Dissertatio juridica inauguralis de publiciana in rem actione Leiden J.H.Gebhard 1846
34088: FERRIER, ALEXANDER JANUS, UIT ´S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de variis modis acquirendi per occupationem jure Anglico comparato cum jure Romano [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
24842: "FERRIER, A.;" - Introduction a l'etude philosophique et practique de la phrènologie.
57624: FERRIS, BENJ. F., - Utah and the Mormans. The history, government, doctrines, customs and prospects of the latter-day saints, New York 1854, 347 p., hardback, ill.
792: FERWERDA, ABRAHAM, EN JACOBUS KOK - Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen-boek, waarin voorkomen de voornaamste adellijke en aanzienlijke familiën in de zeven vereenigde provinciën ... door wijlen Abraham Ferwerda, en met de noodige registers, zoo der geslachten als der wapenen voorzien door Jacobus Kok. Eerste deel (letter A-B), Tweede deel (letter C-E). Amsterdam 1785. Gebonden in half leren banden uit de tijd, geïll., groot folio.
50859: FERWERDA, ABR. - Algemeene naam-lyst van boeken met de pryzen of de boek-negotie. Benevens de kenisse en waarde derzelver gemakkelyk gemaakt. Zynde eene verzameling van eenige duizenden van boeken (...), zedert den jaare 1709 tot 1771 in eene alphabetische order geschikt met de pryzen hoe veel elk boek in ieder verkopinge gekost heeft. Deel I, 2e stuk, behelzende Nederduitsche boeken in octavo [van auteurs met namen beginnende met de letters A t/m Q].
43836: FETES,F.J., - Manuel des compositeurs, directeurs de musique, chef d'orcheste & de musique militaire, or traite methodique (....), Paris [1837], 133 pag., los.
35596: FEUERBORN, JUSTUS - Christliche Predigt [...] bey der [...] fünfftzigjährigen glücklichen Ehe [...] Hermanni Vulteji [...] und [...] Frawen Adelheit, geborner Happelin [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
35597: FEUERBORN, JUSTUS - Eine Christliche Leichpredigt [...] Hermanno Vultejo [...] Christlichen Andenckens [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
43079: FEUILLE, DANIEL DE LA (ED.) / HENRY OFFELEN - Devises et emblemes anciennes et modernes tirees des plus celebres auteurs. Amsterdam, D. de la Feuille, 1691.
36293: "FEUSTEL, CHRIST. JOHANNES, UIT GRIMMENS; PRAESES: TEUTSCHER, JOHANN MICHAEL" - Dissertatio moralis de statu servorum secundum jus naturae licito Leipzig I. Tietze 1722
33166: FEYFER, JACOB WILLEM DE, UIT STEENDEREN - Stellingen [...] Leiden E.J. Brill 1864
47751: FFOULKES, CH. (ED.), - Gaya's Traite des Armes 1678, London 1911, 36+172 pag., geb., geïll.
36246: "FIBIGER, JOHANN ADAM, UIT LOBAVIA-LUSATUS; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS" - De poculo S. Joannis quod vulgo appellant S. Johannis-Trunck ..... Leipzig Chr. Fick 1675
35461: "FIBIGERUS, JOHANNES GOTTLOB, UIT REICHENBACH; PRAESES: GUMPRECHT, JOHANNES PAULUS" - De polyteknia eruditorum, seu copiosa literatorum sobole, schediasma. Oder ein Tractat von denen Gelehrten, die von Gott mit vielen Kindern gesegnet worden Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
30327: FICACCI, L. - Giovanni Battista Piranesi. The complete etchings, gesamtkatalog der kupferstiche, Catalogue raisoné des eauxfortes, Keulen etc. 2000, 799 pag., geïll., as new.
49830: FICK, A., - Potsdam, Berlin, Bayreuth. C.Ph.C. von Gontard (1731-1791) und seine burgerlichen wohnhauser, immediatbauten und stadspalais, Petersberg 2000, 288 pag., geb., geïll.
35464: "FIEDLER, JOH. FRIEDER.; PRAESES: OLEARIUS, JOHANN GOTTLIEB" - Lutherum ex juris studioso theologum et Zieglerum ex theologo juris consultum [...] Leipzig Schedius 1709
7551: "FIELDING, HENRY; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - Historie van den vondeling Tomas Jones. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1749-1750. [3 delen]
7550: "FIELDING, HENRY; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - Historie van den vondeling Tomas Jones. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1749-1750. [3 delen]
7549: FIELDING, HENRY - De historie of gevallen van Joseph Andriessen, broeder van Pamela, en zyn vriend den heer Abraham Adams. Geschreven in navolging van Cervantes, schryver van Don Quichot. 2e druk. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1776. [2 delen in 1 band]
24848: "FIELDING, HENRY;" - Amelia. London, A. Millar, 1752.
31874: FIEVEZ, FRANCISCUS CAROLUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de principio juris: alteri stipulari nemo potest [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1856
27923: FIGUIER, L - Les merveilles de la science ou description populaire des inventions modernes, tome IV, Paris 1870, 744 pag., ill., good copy in half leather.
56803: FIGUIER, L., - La terre avant le deluge, Paris, Hachette, 1863, 435 pag., hardback, ill.
22457: FIJNAART, HEYNINGEN, VIJF POLDERREKENINGEN - Rekening van Adriaan Renoij betr. de ontvangsten en uitgaven over 1678 van de polder van Westheyninge alsmede de gorssingen, aanwassen, slikken, etc., beginnende aan het Groot Maltha (scheiding met de gorssingen van Ruijgenhil) tot aan de w.z.w.kant aan de Amer en voorts voorbij de Elisabethspolder tot de dijk van Juffr. polder.
7552: FIJNE, PASSCHIER DE - "Eenige tractaetjes. Waarby gevoegt zijn: Daniel Tilenus, Van de oorzaek en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, Over Capt. IX des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver, Van het absoluyt besluyt der Verwerpinge. 3e druk, verm. met het Leven van de schrijver. Rotterdam, Barent Bos, 1713."
47409: FIJNJE, J.G.W., - Nota betreffende de badplaats Scheveningen en het Ververschingskanaal tot loozing van het rioolwater te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1889, 151 pag.
6417: FILBY, P. WILLIAM - American & British genealogy & heraldry. A selected list of books. 2e druk. Chicago 1975. Geb., 467 p.
23314: FILEDT KOK, J.P. E.A. - Kunst voor de beeldenstorm. Catalogus. `s-Gravenhage 1986, 493 pag., geïll.
30488: FILEDT- KOK, J.P. - Lucas van Leyden- grafiek ( 1489-of 1494- 1533) met een complete oeuvre catalogus, Amsterdam, Rijksmuseum, 1978, 175 pag., geïll.
30304: FILEDT KOK, J.P. - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch- meester, ca. 1470-1500, Amsterdam 1985, 404 pag., geïll.
35640: "FILITZ, THOMAS, UIT KÜSTRIN; PRAESES: SIMON, JOHANN" - Violationem legati [...] Jena typis Müllerianis 1680
60961: FISCHER VON ERLACH, JOHANN BERNHARD (BEFORE 1656-1723) - Tomb of Johann Wenzel Wratislaw con Mitrowits [series title: Entwurf einer historischen Architektur]
36174: "FISCHER, JOHANNES, UIT SOLNENSIS HUNG.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - De origine, jure, ac utilitate linguae Slavonicae .... Wittenberg Christian Schroedter 1697
51068: FISCHER, CHR. AUG. - Lotgevallen op eene reize van Riga over Holland door Spanjen en een gedeelte van Italien. 2 delen in 1 band, Amsterdam, v.d. Hey, 1802.
51030: FISCHER, CHR. AUG. - Reize van Amsteldam over Madrid en Cadix naar Genua in de jaren 1797 en 1798 (...) met een aanhangsel over het reizen in Spanje. Leiden, Herdingh, 1801.
15247: FISK, WILBUR - "Travels in Europe; viz. in England, Ireland, Scotland, France, Italy, Switzerland, Germany and the Netherlands. 5de druk. New York: Harper, 1839."
6652: FISKE, JOHN - The Dutch and Quaker colonies in America, two volumes.
43002: FITZGERALD, EDWARD [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - Rubáiyát of Omar Khayyám. Rendered into English verse by Edward Fitzgerald, with illustrations by Edmund Dulac. London, Hodder and Stoughton, n. d. [ca. 1909].
61046: FITZGIBBON OF LOWER CONELLO, GEORGE III, LIMERICK IRELAND - Patent of nobility donated in name of George III (1738-1820) to John FitzGibbon (ca. 1747-1802), Lord Chancelor of Ireland, creating him Baron Fitzgibbon of Lower Conello co. Limerick.
35486: FLACHS, SIGISMUND ANDREAS - Vestitum e papyro in Gallia nuper introductum e scriniis antiquitatis erutum moralibusque adnotationibus circa inventiones vestium stipatum [...] Leipzig Schedius 1718
36283: FLACHS, SIGMUND ANDREAS - De causis dissensus eruditorum Leipzig A.M. Schede 1721
14418: BRITISH & COLONIAL FLAGS - British & Colonial flags, also flags of all nations, Glasgow James Brown & Son, [ca 1901?]
24658: FISCHERY FLAGS - Kaart der kantoorvlaggen en andere onderscheidingsteekenen van de Nederlandsche Noordzee-visscherij [Map of Firm Flags and other destinction signs of the Dutch North Sea fishery]. Designed by C.D. Bom. Amsterdam, Zeevaartkundige Boekhandel H.G. Bom, 1887.
60221: FLAMENG, LÉOPOLD, (1831- 1911) - Kneeling woman
19344: FLAMENT, A.J. - Bijdragen tot de kennis der oude Amsterdamsche geslachten, uit de aanteekeningen in de directoria van David van der Mye, pastoor des Begijnhofs 1672-1692. 45 pag..
56291: FLAMENT, A.J.A., - Het Spaansch gouvernement te Maastricht, Extract Huis Oud & Nieuw 1916, pp. 55-61, geïll.
56292: FLAMENT, A.J.A., - Wandelingen op het Vrijthof te Maastricht, Extract Huis Oud & Nieuw 1013, pp. 385-396, geïll.
797: FLAMENT, A.J. - Opgezworen kwartierstaten van 36 kanonikessen der vorstelijke rijksabdij Thorn, met den inhoud der opzweringen en de beschrijving der zegels van de opzweerders. 's-Gravenhage 1899. Groot folio, 6+3 p., + 36 losse tabellen in kartonnen omslag.
51223: FLAMENT, A.J., - Een feestmaal te Maastricht in november 1660, ter gelegenheid van het doctoraat van Hilarius van Werm, Maastricht 1891, 14 pag.
37682: FLÄMIG, O - Monogramme auf munzen, medaillen, marken, zeichen und urkunden, 2e Auflage, Braunschweig 1968, 184 pag., geb., geïll.
61049: FLAMINIUS GARNIER, RUDOLPH II, BRUSSELS, DUKE OF PARMA - Patent of nobility donated by Holy Roman Emperor Rudolph II (1552-1612) to scholar and courtier Flaminius Garnier (?-10 June 1592).
51913: "FLAUBERT, G.;" - Oeuvres completes. Bouvard et pecuchet. Oeuvre posthume, Paris, Conard, 1923. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 452 pag.
51912: "FLAUBERT, G.;" - Oeuvres completes. Trois contes, Paris, Conard 1921. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 247 pag.
51914: "FLAUBERT, G.;" - Oeuvres completes. L'education sentimentale. Histoire d'un jeune homme, Paris, Conard, 1923. Gebonden in half marokijn, origineel omslag meegebonden, 704 pag.
58537: FLAUBERT, G., - Oeuvres completes. Madame Bovary, Moeurs de Province, Paris 1930.
17253: FLENTROP, S.J., A. - Over de wereldlyke macht van den Paus. Leerrede uitgesproken te Breda den 26 Augustus 1860, voorafgegaan door een' brief van [...] mr. S.P. Lipman over datzelfde onderwerp, 's Gravenhage, v. Langenhuysen, 1860, 8°: 36 p.
22904: FLEUMER, DEGENHARDT, PADT - Twee nota's en een kwitantie t.n.v. Degenhardt & Padt, opvolgers van C.F. Fleumer, d.d. Amsterdam 1893-1902, deels gedrukt.
51108: FLEURY, C. - De zeden der Israeliten. Gent, v.d. Ween, 1719.
23606: FLEURY DE CHABOULON, M - Memoires pour servir a l' histoire de la vie privee, du retour, et du regne de Napoleon en 1815, 2 delen, London J. Murray 1819-1820, 415+419 pag, original boards.
50819: FLIEDNER, FRITZ UND THEODOR, - Blatter aus Spanien [ published by pastor Fliedner at Madrid, for the Evangelisation Spaniens].
7556: FLIJGARE-CARLÉN, EMILIA - De zoogbroeders. Vertaald uit het Zweeds. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845. [2 delen]
7760: FLINES, Q. DE - De vorstelijke voorouders, afstamming uit Czaar Peter den Grooten en Willem I, Prins van Oranje en zestien kwartieren van Hare Keizerlijke Hoogheid, Anna Paulowna, Groot-Vorstinne van Rusland, gemalinne van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje, Kroonprins der Nederlanden. Opgemaakt en uitgegeven, bij gelegenheid van Hoogstderzelver Echtverbintenis.
7557: FLINES, QUIRIJN DE - Loisirs littéraires (collection nouvelle). Amsterdam, Bertram & Comp., 1809.
53107: FLINES, Q. DE - Zes pleidooien ten behoeve van even zo vele persoonen, beschuldigd van deel genomen te hebben aan de onrustige bewegingen welken op den 11 April 1811 tot Amsterdam hebben plaats gehad, gehouden in de Fransche taal, voor de Militaire Commissie, zitting gehad hebbende tot Amsterdam op den 17 en 18 Juny 1811 (met den originelen text tegen over de door den auteur vervaardigde vertaling, en voorafgegaan door een verhaal van hetgeen tot deze terechtzitting aanleiding gegeven heeft). Amsterdam, P. Donk, [1814].
30350: FLIPPO, W.G. - Lexicon of the Begian romantic painters, Antwerpen 1981, geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
54565: FLODROFF, KAREL PHILIPS GRAAF VAN - Memorie of species facti rakende den verkoop en aankoop van het huis en heerlykheid Borculo. Amsterdam, Jan Boom [1730].
57625: FLORIAN [J.P. CLARIS DE]/[M.E. BUDDEN], - "William Tell, or the patriot of Switzerland, by Florian; and Hofer, The Tyrolese. By the author of ""Claudine"" &c, new edition, London Grant and Griffith [ca 1834]. "
5737: CORNELIS FLORIS - Cornelis Floris, Jaarboek 1987 [Wilrijk 1988], 131 p., geïll. Met bijdragen over Cornelis Lantschot, stichter van het godshuis met kapel te Antwerpen.
33806: FLUGGER, JAN HIONDRICK, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de fructuum perceptione [...] Utrecht Franciscus Halma 1695
4668: FLUIT, TH.P.M. VAN DER - [Inventaris van de] Collectie Semeyns de Vries van Doesburgh, waarin opgenomen papieren afkomstig van leden van de geslachten Buyskes, Van Doesburgh, Semeyns en aanverwante geslachten. Haarlem (RA) 1978.
33148: FOCK, CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de polizza adsecuratoria quae Amstelodami in causis maritimis adhiberi solet, ad codicis mercatorii normam exacta [...] Utrecht J.G. Broese 1852
59586: FOCK, HERMANUS (1766-1822) - River landscape (Heisen van het zeil)
35840: FOCKE, JOANNES CHRISTOPHORUS, UIT AMSTERDAM - Stellingen ...... Leiden Brill 1873
34705: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Het rechtsgeleerd bedrijf in Nederland, rede...viering...319den verjaardag der Leidsche hoogeschool Leiden Brill 1894
40123: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten I, 5e en 6e stuk: Stadregt van Vollenhove I en II, Zwolle 1885, 320 + 220 pag., ing.
810: FOCKEMA ANDREAE, S.J., EN W. DOWNER - Overijsselsche plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810. Utrecht 1961, 175 p.
804: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De oude archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1255-1857. [Leiden] 1933, 295 p., met kaart.
31378: FOCKEMA ANDREAE, S.J. EN B. VAN 'T HOFF - Geschiedenis der kartografie van Nederland, van den Romeinschen tijd tot het midden der 19e eeuw, 's- Gravenhage 1947, 127 pag., geb., geïll.
33163: FOCKEMA, YNZ.FIL., JOHANNES, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale, de iterato crimine seu delicto, tum e jure poenali Gallico, tum in universum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
33397: FOCKEMA, NICOLAUS, UIT DOKKUM - Disputatio juridica inauguralis, de poenis capitalibus simplicibus [...] Groningen J. Römelingh 1807
33164: FOCKEMA, DAAM, UIT DOKKUM - Dissertatio juridica inauguralis de poenis, earumque diversitate ratione imputationis [...] Groningen Jacobus Dikema 1793
805: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857. (Diss.) Leiden 1934. Geïll., 423 p.
31677: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Gronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenis [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1877
31703: FOCKEMA, AUKE, UIT DOKKUM - De thoracenthese. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1868
15248: FOCKENS, TH. - Wegwijzer door Groningen, bevattende eene alphabetische opgave der gemeenten, steden, vlekken, dorpen [...] nering [...] der ingezetenen [...] zielental in 1878 [...] enkele geschiedkundige bijzonderheden en bezienswaardigheden [...]. Delfzijl: Jan Haan, 1879.
42097: FOCKENS, G.R. - De zonsverduistering van 15 Mei 1836. Utrecht, Andriessen, 1836.
35526: "FOERSTERUS, GODOFRIDUS, UIT FRIDEBERG (SILEZIË); PRAESES: BEYER, CHRISTOPHOR" - Exercitatio historica de magno veteris ecclesiae circa poenitentes rigore [...] Leipzig Andreas Martin Schede 1725
38190: FOGG, S - Medieval manuscripts, catalogue 14, Londen 1991, 201 pag., ill.
38189: FOGG, S. - Text manuscripts and documents from 2200 BC to 1600 AD, catalogue 16, London 1995, 209 pag., ill.
38742: FOHRMANN, J. - Abenteuer und Bürgertum. Zur Geschichte der deutschen Robinsonsaden im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1981, 331 pag. Copy as new.
7084: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; GERMAIN FRANÇOIS POUILLAIN DE SAINT-FOIX" - Deukalion en Pyrrha, blijspel. Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Amsterdam, [P.J. Uylenbroek], 1779.
7085: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; GERMAIN FRANÇOIS POUILLAIN DE SAINT-FOIX" - "Deukalion en Pyrrha; tooneelstuk. Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785."
3979: FOIX, V. - Lalanne, essai généalogique sur les familles nobles ou titrées de ce nom. Dax [1920], 98+6 p., (modern) gebonden, met veel aanvullingen in handschrift.
59602: FOKKE, SIMON (1712-1784), ON A DRAWING BY SCHOUMAN, AERT (1710-1792), AFTER PAINTING BY BAEN, JAN DE (1633-1702) - Aftekening der Schilderye, op 't Stadhuis te Dordrecht geplaatst, ter gedagtenisse van de Overwinning by Chattam, in 't Jaar 1667, onder 't beleid van KORNELIS DE WIT. Rurwaard van Putten.
39320: FOKKE SIMONSZ, A - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart, 's- Gravenhage, Leeuwesteyn., z.j., 94 pag., orig. karton [ voordracht Felix Meritis ].
39321: FOKKE SIMONSZ, A - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart, 2e uitgave, Amsterdam, G. Roos, 1805, 94 pag., orig. karton [ voordracht Felix Meritis ].
60363: FOKKE, SIMON (1712-1784) - Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarneveld &c.
60162: FOKKE, SIMON (1712-1784), WARNARS, GERRIT (FL. 1769-18..) AND HENGST, PETRUS DEN (FL. 18TH CENTURY) - Afbeelding der eerst uitslaande Vlamme in den AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG, op Maandag den 11 May 1772. des Avods even over half negen Uuren.
7568: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Leven van Lucifer. Amsterdam. J.C. van Kesteren, 1835. [deel 4 van 12 delen]
7565: FOKKE SIMONSZ., AREND - De oude en jonge Janus, of Gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1807.
60361: FOKKE, SIMON (1712-1784) - Maurits, Prins van Oranje, wordt Stadhouder, in 't jaar 1585 / 's Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, onthalsd, in 't jaar 1618
7559: FOKKE, JAN - "Margaretha van Henegouwen, gravin van Holland en Zeeland; treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, [1775]."
55707: FOKKE, S. - Prent: 'Capt. Scheerenberg stilt het oproer op den Dam te Amsterdam Ao 1747', ets en gravure door S. Fokke 1782, A. Fokke Simonsz. exc.
60360: FOKKE, SIMON (1712-1784) - 's Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, onthalsd, in 't jaar 1618
7591: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De pagiestreeken. Kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1825.
7564: FOKKE SIMONSZ., AREND - Het (Latijnsch) Hollandsche spreekwoord: Practica est multiplex! Zei de duivel, en hij sneed een’ boer de ooren af, en gebruikte het vel tot achterlappen voor schoenen. Ironiesch critiesch verklaard. Amsterdam, A.B. Saakes, 1806.
55737: FOKKE, S. - Prent: 'De Raad van Staate, te Brussel, in hegtenis genomen, in 't jaar 1576' [d.d. 5-9-1576], ets en gravure door S. Fokke, Is Tirion exc., met op de achtergrond de gebouwen aan de Markt te Brussel.
55739: FOKKE, S. - Prent: 'Het Hof Provintiael in Vriesland geeft twee gevangenen over aen den militairen rechter, na de vernietiging van 't recht van praeventie' [d.d. 12-1-1753], ets en gravure door S. Fokke, F. Houttuyn exc.
7597: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); LOUIS CHARLES CAIGNEZ" - "Salomons eerste gericht; tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 5e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1807."
55700: FOKKE, S. - Prent: 'Moedwil gepleegd aen de huizinge eens wijnkoopers te Rotterdam, op den 17 Aug. 1751, na dat hij den eed had afgelegt', ets en gravure door S. Fokke, F. Houttuyn exc.
55701: FOKKE, S. - Prent: 'De geweezene predikant Henricus Slatius gevangen Ao 1623', ets en gravure door S. Fokke 1776, A. Fokke Simonsz. exc., tonende de aanhouding van Slatius op een dijk voor een herberg.
7571: FOKKE SIMONSZ., AREND - De moderne Helicon, een droom. 2e druk. Apollo, sergeant van de gewapende burgerwacht, of Vervolg van den modernen Helicon. Haarlem, François Bohn, 1802.
7567: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. De moderne helicon, een droom, waarbij gevoegd is Apollo, serjant van de gewapende burgermacht. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 12 van 12 delen]
7569: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Vroegere redevoeringen en verhandelingen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 5 van 12 delen]
7558: FOKKE, JAN - Mengeldichten. Sabina van Beieren, gravin van Egmond, aan koning Philips, den tweeden. [z.p., z.n., z.j.] [Gebonden met:] Verklaaring der prentverbeelding voor J. van Vondels Gijsbrecht van Aemstel.Amsterdam, Arend Fokke, Simonsz., 1775. [en met:] Lykdicht op het afsterven van den heere Johannes Punt. [Amsterdam, z.n., 1779?]. [en met:] Op de komst van zyne keizerlyke majesteit Joseph II, in Amsterdam, den 13 July, 1781. [Amsterdam, z.n., 1781]. [en met:] Op het smertelyk afsterven van (...) Theodorus Adrianus Clarisse, bedienaar des goddelyken woords te Amsterdam. Overleden te Groningen, den 7den may, 1782. [Amsterdam, Willem Vermandel, 1782]. [en met:] Aanspraak van den heere Emmanuël, in het character van den ridder Bayard, aan zyne excellentie de Marquis de Verac, ambassadeur des konings van Vrankryk. [z.p., z.n., 1786]. [en met:] De Tooneelspelbeschouwer. Beoordeling van het Treurspel, Margaretha van Henegouwen (...) door den heer J. Fokke. [z.p., z.n., z.j.].
7573: FOKKE SIMONSZ., AREND - "Het Hollandsche spreekwoord: 't Is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegoriesch verklaard; of De waereldsche kermismarkt. Amsterdam, A.B. Saakes, 1806."
7570: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verzameling der werken. Dorus, of het wonderkind. Het psycho-chemisch geheim om van den nood eene deugd te maken. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835. [deel 9 van 12 delen]
7589: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De pagiestreeken, kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7592: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De spiegelridder, eene opera in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1807.
55766: FOKKE, SIMON (1712-1784) AFTER SCHOUMAN, AERT (1710-1792) - Willem de Eerste, prins van Oranje, te Delft doorschooten in 't jaar 1584
55198: FOKKE, S. - Prent: 'Het plunderen van het huis van A.M. van Arssen op de Cingel bij de Huiszittensteeg te Amsterdam, op Dinsdag den 25en Junij A° 1748'. Gravure door S. Fokke 1777, gepubliceerd door A. Fokke Simonsz., tonende een groot aantal personen voor het huis van Van Arssen die meubilair en drank in de gracht gooien.
7566: FOKKE SIMONSZ., AREND - "Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd. 2e druk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1831."
55755: FOKKE, S. - Prent: 'De broeders Kornelis en Joan de Witt, in een vertrek der gevangen poorte in den Haage, overvallen door eenige burgers, op den twintigsten Augustus 1672', ets met gravure door S. Fokke 1755. Is Tirion exc.
42142: FOKKE SIMONSZ, A. - De wegen des levens, of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?, gedaan aan alle aankomende jongelingen. Amsterdam, de Grebber, 1842.
7595: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); JULIUS VON VOSZ" - De sterrenkoningin, machinenspel met zang in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7593: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); HEINRICH JOSEPH VON COLLIN" - Balboa, treurspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 1e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1807.
7594: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY; AUGUST VON KOTZEBUE" - "Fanchon, het liermeisjen; blijspel, met zang. Naar het Frans van Bouilly in het Hoogduitsch gevolgd door A. von Kotzebue. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Jan Willem Smit en Willem Holtrop, 1806."
7575: FOKKE SIMONSZ., AREND - Verlichting, deugd en tijd, op eene zonderlinge zinspeelende wijze geschetst. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1828.
7584: FOKKE SIMONSZ, AREND - Nourmahal, of De regeering van vier-en-twintig uuren. Tooneelspel in vier bedryven met zang en dans. Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 2e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1808.
7586: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De Hussiten voor Naumburg. Tooneelspel met zang in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
7588: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - Het lustslot van den duivel, zangspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
55534: FOKKE SIMONSZ, A. - Verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus, nagelaten door Arend Fokke Simonsz en door hem voorgelezen in (...) Felix Meritis. Amsterdam, Saakes, 1814.
7596: "FOKKE SIMONSZ, AREND (VERT.); KARL FRIEDRICH HENSLER" - Het vrouwtje van den Donau, of De koningin der spooknymphen. Zangspel. Vertaald uit het Duits. 4e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, [1826?].
55763: FOKKE, S. - Prent: 'Prins Willem de I wordt doorschoten, den 10 July 1584. Bl. 317', ets en gravure door S. Fokke, midden boven LXII.
55745: FOKKE, S. - Prent: 'De Spaansche bloedraad in Nederland, 1568. Blz 264', ets en gravure door S. Fokke, bovenin nr. XLVII.
43132: FOKKE SIMONSZ., AREND - De graveur, behelzende eene beknopte handleiding tot de daktylioglyphia of graveerkunst (...) etsen (...) mezzotinto (...) aquatinta. Dordrecht, Blusse, 1796. [13e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
52481: FOKKE SIMONSZ, A. - De wegen des levens, of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?, gedaan aan alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden. Amsterdam, v.d. Hey, 1809.
43152: FOKKE SIMONSZ, A. - Inleiding tot de gronden der teekenkunst benevens tot de geheimen van de bereiding van de meeste soorten van waterverwen (...) uit het Engelsch vertaald door A. Fokke Simonsz. Utrecht, Stamrood, 1814.
50857: FOKKE SIMONSZ, A. (VERT.) - De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen. Uit het Engels vertaald door A. Fokke Simonsz, Leiden, Honkoop, 1804.
37986: FOKKER, A.L. - De s'- Gravenhaagsche Boekhandelaars- Vereeniging in de jaren 1886- 1904, 28 pag.
34092: FOKKER, GERARDUS ADRIANUS, UIT MIDDELBURG - Specimen inaugurale juridicum de futura potestatis judiciariae ordinatione [...] Leiden C.C. van der Hoek 1836
814: FOKKER, ADR.A., EN J.C. DE MAN - Levensberichten van Zeeuwsche medici. Middelburg 1901, 200 p. gebonden exemplaar.
23939: FOKKER, G.A. - Geschiedenis der loterijen in de Nederlanden. Amsterdam 1862, 275 pag., ingenaaid, geïll. (o.a. met 2 uitslaande platen). zeldzaam boek.
33506: FOKKER, JOANNES PETRUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio philosophica inauguralis, de mensura temporis [...] Leiden Leonardus Herdingh 1781
23783: FOKKER, G.A. - De calamiteuse polders in Zeeland en het K.B. van 24-9-1864, overdruk, Rotterdam 1865, pp. 220-241, papieren omslag.
40562: FOKKER, M., - Proeve van een lijst bevattende de vroegere namen der huizen in Middelburg, Middelburg 1904, 101 pag.
32783: FOLKERSMA, ULBO, UIT LEEUWARDEN - Specimen iuridicum inaugurale, diversa continens [...] Groningen W. van Boekeren 1823
35751: FOLPMERS, TAMMO, UIT GOOR - Werking van oxalylchloride ..... Leiden IJdo 1913
815: FÖLTING, H.P. - De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795. Pijnacker 1985. Geb., geïll., 365 p.
42383: FOLTZ, FRIEDRICH - "Der Rheinstrom von Mainz bis Coln. Malerisch topographisch aufgenommen und in Stahl gestochen [on the cover: Halenza's neuestes Rhein-Panorama von Mainz bis Coln; Einziges durch die Berliner und Frankfurther Kunstler gefalltes Urtheil anerkanntes Kunstwerk]. Mainz, J. Halenza, [ca. 1860]."
54043: FONGERS, S. - Redevoering gehouden door den heer S. Fongers ter teregtzitting van het Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland op den 3den October 1855 bij het sluiten der debatten in zake de heeren Jonkheer M. Salvador en S. Fongers. Amsterdam, A.H. v. Gorcum, 1855.
60513: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: BRUNELLESCHI] - Contes et Nouvelles de La Fontaine, illustrations en couleurs de Brunelleschi. (set of 2) Paris, Gibert Jeune Librairie d'Amateurs, n. d. [1937].
38099: LA FONTAINE, JEAN DE - Le la Fontaine des enfans, on choix de fables de la Fontaine les plus simples et les plus morales, eighth edition, Paris, Lehuby, 1836.
38584: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis, z.pl., 1956, ing., 20 pag., geïll.
51630: FONTAINE, JOS, - Uit Suriname's historie, fragmenten uit een bewogen verleden, Zutphen 1980, 192 pag., geb., geïll., met stofomslag.
60870: LA FONTAINE, JEAN DE - "Fables choisies de La Fontaine, précédées de sa vie. Nouvelle Edition, a laquelle on a ajoute? des notes explicatives; a? l'usage des Maisons d'Education. Tournay, J. Casterman, n.d. [1852]."
56472: LA FONTAINE, JEAN DE - Fables de La Fontaine, publiées par D. Jouaust avec une introduction par Saint-René Taillandier (De l'Académie français. (set of 2 ) Paris, Librairie des Bibliophiles, 1873.
60517: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: GRANDVILLE, J.J.] - Fables de La Fontaine. Illustrations par Grandville. Paris, Garnier Frères, 1852.
32579: FONTAINE, PETRUS FRANCISCUS MARIA, UIT AMSTERDAM - De Raad van State. Zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588-1590. Academisch proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
8711: LA FONTAINE, JEAN DE - Fabelen van J. De la Fontaine in Nederduitsche vaerzen. (set of 4), Amsterdam, Johannes Allart, 1805.
8170: "LA FONTAINE, JEAN DE; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Contes et nouvelles en vers
60534: LA FONTAINE, JEAN DE [ILLUSTRATOR: GUSTAVE DORÉ] - De Fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate. Geïllustreerd met 81 platen en vele vignetten door Gustave Doré. 2e druk. Amsterdam, Elsevier, n.d. [1895].
38098: LA FONTAINE, JEAN DE / J.C. JUMEL - Choix de fables de la Fontaine, precede d' une notice sur sa vie, et suivi de petits dialogues propres à faire sentir aux enfans les beautes de l' apologue, par J.C. Jumel. Fourth edition, Paris, d'Alexis Eymery, 1820.
38985: LA FONTAINE, JEAN DE - Fables de J. de la Fontaine. Illustrees de 120 gravures par J. Desandré et W.H. Freeman, Paris, Bernardin Béchet, 1868.
55147: FONTANUS [FONTEYN], NICOLAAS - Responsum ad propositam sibi quaestionem an manus clavis transfixae pares ferendo corpus inde pendulum. Amsterdam, P. Matthijsz, 1643.
33605: FONTEIN VERSCHUIR, GYSBERTUS - Oratio inauguralis de philanthropia praecipua legum, regiminis ac principum virtute [...] Franeker Guilielmus Coulon 1785
34286: FONTEIN VERSCHUIR, GISBERTUS CORNELIUS, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis sistens animadversiones ad art. 386 Cod. Nap. Schoonhoven S.E. van Nooten 1838
33174: FONTEIN, PETRUS FREDERICUS, UIT SOERABAJA - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden E.J. Brill 1860
32149: FONTEIN, JACOBUS ADRIANUS, UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de legatis ex principiis juris hodierni [...] Groningen J. Römelingh 1842
42411: FONTENELLE, B. LE BOVIER DE - Reden-voeringe over verscheidene waerelden in 't geheel-al. Vertaald uit het Frans door A.B.[oekholt?]. 2e druk, Dordrecht, H. Walpot, 1728.
57399: FOPPOLI, MARCO, - Gli stemmi dei comuni di valtellina e valchiavenna, Bormie 1999, 175 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37425: FORAIN, J.L. - Album de Forain. Publications de la vie Parisienne, nous, vous, eux ! Paris, z.j., ill., ongepagineerd, Zonder omslag, los.
33173: FORBES, WILLIAM MELANCHTON, UIT CURACAO - Dissertatio iuridica de iudice eiusque officio apud Romanos [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
38223: HEADQUARTERS ARMY FORCES - Materiel in the hands of or possibly available to the communist forces in the far East, 2nd. ed., 1953, oblong, ill., 367 pag.
33172: FOREEST VAN HEEMSE, GULIELMUS JANUS PETRUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Dissertatio juridica de emtione et venditione, tam jure romano, quam hodierno [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1822
3514: FOREEST, H.A. VAN - Het oude geslacht Van Foreest 1250-1570. Assen 1950, 206 p., geb., geïll.
42205: [ROOSWIJK, N. VAN], N. V. FOREEST, J. FRUYTIERS - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der Stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn / Van Assendelft, 1739.
7599: "FORMEY, JEAN HENRI SAMUEL; JOHANN GEORG SULZER" - Bedenkingen over de schouwtoneelen. Vertaald uit het Frans. [Z.p.], [z.n.], 1771.
24833: FORMEY, J.H.S. - Le philosophe Chrétien.
23684: FORMEY, J.H.S. - Consolations raisonnables et religieuses, Yverdon 1768, (12) + 273 pag.
31941: FORMIJNE JR., JAN, UIT TIEL - Verslag der heelkundige kliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1892-1893. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1896
819: FORMSMA, W.J. - De archieven van de raad en rentmeester-generaal der domeinen en der leen- en tolkamer in stad en meierij van 's-Hertogenbosch. 's-Gravenhage 1949, 117 p.
822: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.) - Historie van Groningen. Stad en land. Groningen 1976. Geb., geïll., 825 p.
817: FORMSMA, W.J. - De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16de eeuw (1536-1699). Een zelfstandig vervolg op `De wording van stad en lande tot 1536'. Assen 1938, 159 p.
826: FORMSMA, W.J., R.A. LUITJENS-DIJKVELD STOL EN A. PATHUIS - De Ommelander Borgen en Steenhuizen. Assen 1973. Geb., geïll., 611 p.
32497: FORSTEN, RUDOLPHUS, UIT OLDAMPT GRONINGEN - Dissertatio medica inauguralis, cantharidum historiam naturalem, chemicam et medicam exhibens [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
35287: FORSTEN, ELTIONIS ALEGONDI, UIT MIDDELBURG - Responsio ad quaestionem chemicam [....] 1832
15252: FORSTER, [JOHANN] GEORG [ADAM] - Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liège, dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, etc., fait en 1790. Par George Forster, l’un des compagnons de Cook, traduit de l’Allemand, avec des notes critiques sur la physique, la politique et les arts, par Charles Pougens, 2 delen, Parijs: Buisson, An 3 (=1794-’95)
15251: FORSTER, [JOHANN] GEORG [ADAM] - Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, im April, Mai und Junius 1790. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut, [z.j.].
35623: "FORSTERUS, JAC. WILHELMUS UIT ANSBACH; PRAESES: SLEVOGT, JOHANN PHILIP" - De contractibus in quantum sunt Philosophicae considerationis [...] Jena Litteris Nisianis 1687
59582: "FORTI, CARLO ANTONIO (1657- 1732); AFTER CANUTI, DOMENICO MARIA (1625-1684)" - The Virgin and Child in the heavens with Saints
42763: FORTIN DE LA HOGUETTE, PHILIPPE - Testament ou conseils fideles d'un bon pere a ses enfants. Leiden, J. Sambix [gedrukt door J. Elzevier], 1655.
25038: FOSSE, J. CH. DE LA - Algemeen kunstenaars handboek of schatkamer voor alle beoefenaaren van kunsten en handwerken. Amsterdam, J.W. Smit, [ca. 1790].
14801: FOSTER, J.J. - The Stuarts, being illustrations of the personal history of the family (especially Mary queen of Scots) in 16th, 17th, and 18th century art.
57519: "FOSTER, JOSEPH; " - London marriage licenses 1521-1869, Londen 1887.
7781: FOSTER, J. - The peerage of the British Empire for 1882
23229: FOTO'S CALIFORNIË, SANTA CRUZ - Vijf foto's uit ca. 1880 van Californië. Vier maal 13x21 cm en eenmaal 24x19 cm.
59454: FOTOALBUM, BLOEMENDAALSE BRANDWER, 1945-1955 - Fotoalbum van de Bloemendaalse brandweer in de jaren 1945-1955. 15 pp foto's beginnend in zwart wit en daarna in kleur, enkele nog niet gebruikte bladen. Mooi album.
59352: FOTOGRAFIE, AMSTERDAM, W.G. KUIJER EN ZONEN. - prijs-courant van de firma W.G. Kuijer en Zonen, hoffotografen, Westermakrt 19, Amsterdam, met foto van Koningin Wilhelmina in koningsmantel, 1 stuk, gedrukt, formaat carte de viste, gedrukt [ca 1898]. NB Willem Gerhardus Kuijer sr. (Sloten, 1834- Amsterdam, 1899), schilder en fotograaf te Amsterdam en Willem Gerhardus Kuijer jr. (Sloten, 1860-Haarlem, 1938).
59197: FOUQUET, JEAN, - Getijdenboek voor Etienne Chevalier, Utrecht 1971, 128 pag., geb., geïll.
24873: FOUQUET (MADAME) - Les remedes charitables de madame Fouquet. Lyon, Certe, 1685.
53110: FOUR, JAN DU ? - De gevolgen der ligtzinnigheid, bewezen in de handelingen en daden uit het jongelings-leven van den zoo beruchten Jan du Four, bijgenaamd Jan van Troer, in zedelijken vorm. Rotterdam, I.B. Ulrich, 1844.
47644: FOURNEL, V., - D' Alexandrie au Caire, Tours 1897, 142 pag., ill.
47429: FOURNIER, E., - Histoire des enseignes de Paris, Paris 1884, 16+456 pag., ill., half leather binding.
30944: FOX-DAVIES, A.C. - The art of heraldry. An encyclopedia of armory, London, Jack, 1904, large 4o, 504 pag., hardback, ill.
832: FOX-DAVIES, ARTHUR CHARLES - Heraldic badges. Londen-New York 1907. Geb., geïll., 162 p.
3868: FRAGMENT - Fragment généalogique concernant la famille Joos. Overdr. (18..), 9 p., met twee wapenplaten.
6127: FRAGMENT - Fragment genealogie Van der Stok, z.pl. z.j., 19 p.
22837: FRAIJMAN, DISSEL, HEILOO - Afschrift testament Gerrit Fraijman, timmerbaas te Heiloo, d.d. 15 mei 1830, voor notaris J. Nuhout van der Veen te Alkmaar verleden. Manuscript. 4 p.
52584: FRANCE, ANATOLE, - Alfred de Vigny. Edition revue et corrigee par l'auteur. Paris, Aveline, 1923.
43879: FRANCE, ANATOLE, - Filles et garcons. Scenes de la ville et des champs. Illustrations de M.B. de Monvel, Paris, Hachette [ca. 1900], 4o, 25 pag., geïll., geb. in half linnen. Gebruikt exemplaar, de ongekleurde illustraties door een kinderhand ingekleurd
31658: FRANCIUS, PETRUS - Lykreden van Petrus Francius, over het afsterven van den heere Stephanus Morinus, professor der Oostersche taale, en bedienaar des goddelyken woords, in de Walsche gemeente [...] Amsterdam Andries van Damme 1700
40001: FRANCIUS, PETRUS, - Lykreden (....) over het afsterven van Maria (...) Koninginne van Groot Brittanie, vertaald uit het latijn, Amsterdam, P. Rotterdam, 1695. 4o, zonder omslag, (8) + 37 pag.
28573: FRANCKE, J. - Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog 1688-1697, Middelburg 2001, 498 pag., geïll.
32963: FRANCKEN, CORNELIUS MARINUS - Oratio de finibus institutionis in gymnasiis partim iure prolatis, partim in posterum proferendis [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1852
17255: FRANCKEN, A. - Toespraak bij het graf van [...] W. Storm, in leven predikant [...] te Utrecht, Utrecht, Kemink & Zn, 1845, 8°: 8 p.
7600: FRANCKEN, AHASUEROS - Gedichtjes. Met eene herinnering aan den ontslapene door S.G. Jorissen, predikant te Utrecht. Utrecht, Kemink en Zoon, 1858.
58602: FRANCKEN, W., BERGSMA, - Wet van het Genootschap JusTitia et Amicitia opgericht den 8sten november 1910 [=1810], Zaltbommel, 1934.
33653: FRANCKEN, C.M. - Oratio civitate atheniensi poetices patrona [...]
35617: FRANCO, GEORGIO - Ehr- und glückwunsch dem [...] Hn. Christiano Pilgero Lytzenburg-Frisio als derselbe von Georgio Franco [...] Auff der alten berühmten Universitet zu Heydelberg die hohe Doctor Würde Jura und Privilegia [...] empfangen. Von Gönnern und guten Freunden auffgesetzt. Heidelberg Wilhelm Walter 1675
36278: FRANCO[FRANCI], DESIDERIUS - Dissertatio epistolica ad V. Cl. Severinum Pedanium, de historia artis scriptoriae, nuper publicata Wittenberg? 1683
36024: FRANCOIS, J.P.A. - Nederlands aandeel in de ontwikkeling van het volkenrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1920
34093: FRANÇOIS, CORNELIUS JOSEPHUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de legibus Romanorum ad publicam institutionem pertinentibus [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
43097: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Zinspelende gedigjes op de geestige printjes, ge-etst door Pieter de Mare na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon. Amsterdam, W. de Vliet, 1793.
52251: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Het verheerlijkt Leyden bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet in den jaare 1574, Leiden 1774.
7622: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den Vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
47853: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Kort bericht wegens de omstandigheden (....) dat 25 jonge burgerdogters (......) de doorluchtige Erfstadhouderlyke familie bij dezelver plechtige intrede binnen Leyden (....) hun hulde te bieden, Leiden, Koet, 1788, 45 pag. Gebonden in gekleurd papieren omslag.
7629: "FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE; ADRIAAN LOOSJES PZ." - De geest der geschriften van wijlen Joannes le Francq van Berkhey in huiselijke zamenspraken van Dichtlief en Gloorroos met hunne kinderen. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1813.
7623: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
7618: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Gedichten. Amsterdam, F. de Kruyff, 1776-1779. [2 delen]
7625: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - De toren van de Leydsche saai- of festijnhalle andermaal sprekende ingevoerd, bij gelegenheid, dat na de verkooping van denzelven tot afbraak, deszelfs slooping is opgeschorst. Leiden, P.H. Trap, 1807.
52509: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE / P. 'T HOEN - De zeetriumph der Bataafsche vryheid op Doggersbank. Bevochten den 5-oogstmaand-1781. 1e en 2e stuk, Amsterdam, Allart, 1782. [Met:] Nodige bylage en aanmerkingen op den zeetriumph. Amsterdam, I. de Jongh, 1783.
7607: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Zinnebeeldige verklaaring der illustre sledevaart, ten besluite der heugchelijke eeuwfeesten, wegens de wonderbaare verlossing, en de daar op, ten loon voor de vaderlandsche deugd, gevolgde opregting van Hollands Hooge Schoole der stad Leyden. Leiden, Hendrik Coster, 1776.
54595: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Vaderlandsche Byzonderheden nr. 1. Amsterdam, H. Arends, [1785].
7609: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - "Js. le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren, ""Getrouw aan Leydens Magistraat / En Burgery, en Eendracht Raad, / Tot aan Verachting, Hoon en Smaad, / Zoo lang de Kop op 't Lighaam staat."" Gedrukt voor rekening van den autheur. Leiden, Frans de Does, P.z., 1783."
7606: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Verklaaring van de zinnebeeldige eeuwprint, zyne doorlugtige hoogheid Willem de Vde [...] op den staatelyken vierdag van het tweehonderdjarige eeuwgetyde der oprichtinge van Hollands Hooge school, binnen de stad Leyden opgedraagen en geschonken. [Leiden, Haak en comp., 1775]
7602: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Het verheerlykt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet, in den jaare 1574. In dichtmaat uitgesprooken, in de Gasthuis kerk dier stad (...). Leiden, Hendrik Coster en Heyligert en Hoogenstraaten in comp., 1774. [Gebonden met:] Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetijde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. Zinnespel. Leiden, Heyligert en Hoogenstraten, in comp., 1775. [ en met : ] Het vernedert en verheerlykt 's Graavenhaage, eeuwzang, Amsterdam, de Kruyff, 1776
7619: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - Dichtmaetige redenvoering, over de plichten der weezen, en hunne bestuurderen, mitsgaders de wederkeerlijke betrekkingen der burgerije tot het wel zijn van ouderlooze en verlaatene weezen. Gedrukt voor reekening en ten voordeele van het Heiligen Geest- of Armen wees-huis. [Leiden, P. van Damme, 1789].
7601: FRANCQ VAN BERKHEIJ, CAREL DAVID DE VRIJ LE - Jongelings vreugdezang, en rouwklagt ter heugchelyke verjaaring van zyne doorluchtige hoogheid Willem Frederik, erf-prince van Oranje en Nassauw [...]. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, 1786.
52503: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Gedichten. 2 delen, Amsterdam, de Kruyff, 1776-1779.
7626: FRANCQ VAN BERKHEIJ, JOHANNES LE - "Oud Hollands vriendschap, dankbaar aan Neerlands kroost, tot Leydens troost; besloten met Utrechts eeuwschets: in Nederduitsche dichtmaat, met uitgebreide oud Hollandsche aanteekeningen [...] Aan den raad en het volk van Leyden. Gedrukt voor rekening en ten voordeele van den autheur, en voor contant te bekomen bij F. de Munnik, boekverkooper te Leyden. [Leiden], 1809. [Tweede titelpagina:] Utrecht, de kroonstad der Bataafsche, Frankische en Nederrhijnsche koningen, vorsten en prelaten. Eeuwschets tot op dezen tijd, toegepast op oud Hollands vriendschap. 1808."
43767: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE, - Gedichten, deel II, Amsterdam 1779, 8+328 pag., origineel kartonnen omslag.
42380: FRANCQ VAN BERKHEY, JOHANNES LE - Natuurlijke historie van Holland. 9 delen, in 17 banden. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1769-1811. [Deel 4. 2e stuk t/m deel 9 verschenen als Natuurlijke historie van het rundvee in Holland. Leiden, P.H. Trap, 1805-1811].
42123: FRANCQ VAN BERKHEY, JOHANNES LE - Natuurlijke historie van het rundvee in Holland. 6 delen, Leiden, Trap, 1805-1811. [Ook verschenen als deel IV 2 t/m IX van de Natuurlijke Historie van Holland].
41853: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE - Natuurlijke historie van Holland deel IX Het rundvee, facs. naar de uitgave Leiden 1811, 470 pag., geb., geïll ( met uitv. platen, veelal in kleur). Half imitatie leer, mooi exemplaar.
26148: FRANCQUEN, C. DE - Recueil Historique, genealogique, chronologique et nobiliaire des Maisons et familles illustres en nobles du Royaume (...) des Pays-Bas. Brussel 1826, ca. 1000 pag., geb. in half leer, met 15 tabellen. Betreft: Oranje-Nassau, Arenberg, Bieberstein, Blondel, Bouillon, Bousies, Bryas, Constant Rebecque, Croix, Croy, Derfelden, Gravre, Goubau, la Barre, Lalaing, Ligne, Lockhorst, Looz-Corswarem, Maelcamp, Moreau de Bellaing, Spoelberch, Válenzi, van den Broucke.
16294: FRANEKER - Geïllustreerde gids voor Franeker en omstreken. Uitg. in overleg met ‘Franeker’s Belang’, Groningen, Evers, [1906] 76 p.
36256: "FRANK, JO. NICOLAUS, UIT VARISC.; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST" - Disputatio theologica de universalitate voluntatis divinae respectu vocationis Jena Johann Werther 1666
32563: FRANK, GUSTAV. W. - De matthiae flacii illyrici in libros sacros meritis. Commentatio theologica [...] Leipzig Breitkopf & Härtel 1859
16866: FRANK-VAN WESTRIENEN, A. - De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1983, 385 p, ing.
56720: FRANKAMP, L., - Beschouwingen over eenige oorzaken van het ter zijde stellen van militaire officieren, ook van andere staats-ambtenaren, Utrecht, 1854, 15 pag.
837: FRANKE, G.A.J. - Het groote gilde der financiers in 1748 en 1749. Groningen 1894, 92 p.
57229: "FRANKE, E.; " - Das neue Monogramm von Emil Franke. Verlag, Orell Fussli & Co, Zurich, Leipzig [ca. 1920?].
21143: FRANKEN, L - Geschiedenis van het Nederlandsche recht van zegel van het tijdstip der invoering op 13 aug. 1624 tot heden, 's-Gravenhage 1899, 123 pag. + bijlagen, geïll. Gebonden in half linnen.
59066: ANKUM PROF DR. L. A FRANKEN G. J. D. EA, - Encyclopedie van de Zaanstreek, De stichting behoud Zaans Streekeigen 1991 in 2 delen.
56648: FRANKLIN, ALFRED, - La civilite, l' etiquette, la mode, le bon ton, du 13e au 19e siecle, 2 delen, Paris, 1908.
844: FRANQUINET, G.D. - Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het adellijk klooster St. Gerlach, berustende op het provinciaal archief van Limburg. Maastricht 1877, 303 p.
15257: FRANQUINET, G.D. EN L.J. SURINGAR - Maastricht. Geschiedenis, merkwaardigheden en omstreken, Maastricht: H. Bogaerts, 1875
35023: FRANSEN VAN DE PUTTE, JOHAN HORA, UIT BEZOEKI - Beschouwingen over artikel 3 van de additionele artikelen der grondwet. Leiden Somerwil 1881
40639: FRANSEN V.D. PUTTE, J.D. E.A. - Eindverslag van de Staats-commissie benoemd bij K.B. 4-12-1877, tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam naar zee, 's-Gravenhage 1880, 106+155 pag. + 12 uitvouwbare bijlagen (kaarten).
17256: FRANSEN VAN ECK, C. - Tiental leerredenen, Deventer, A.J. v.d. Sigtenhorst, 1829, 8°: 282 p.
17257: FRANSEN VAN ECK, C. (PREDIKANT TE DEVENTER) - Kerkelijke redevoering bij de opening van de Alg. synode der Herv. kerk [...] gehouden in 's Gravenhage, in deKloosterkerk, 1-7-1818, Deventer, L.A. Karsenbergh, 1818, 8°: (4) + 47 p.
7631: FRANSEN VAN ECK, CORNELIS - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde. Deventer, J.H. de Lange, 1817.
31739: FRANSEN VAN ECK, CORNELIS - Redevoering over het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandsche letterkunde [...] Deventer J.H. de Lange 1817
41179: FRANSSEN, PIERRE - Liedjes en verzen, 2e druk, Venlo [ca.1910], 120 pag., oblong.
33485: FRANSZ, STEVEN PETER, UIT TIEL - Disquisitio juridica inauguralis continens varii argumenti quaestiones partim ex jure naturae partim ex civili romano ac hodierno petitas Utrecht Joannes Broedelet 171768
25413: FRANZ, A. - Ostfriesland und die Niederlande zur Zeit der Regentschaft Albas 1567-1573, Emden 1895, 295 pag., geïll. Iets los.
35802: FRASER, EVERT SOPHIE JACOB MARIUS ANNE, UIT BATAVIA - Retroflexie operaties Leiden IJdo 1898
59005: FRATELLI, CHRISTIANI, - Onpartijdige minnelijke missive aan een goed vriend, wegens de vereenigingh der twee protestantsche religien, namentlijck van de Evangelische Luytersche en de Evangelische gereformeerde, 's-Gravenhage, Scheltus, 1725.
38684: FREDERICQ, P. - Album van den historischen staet der Pacificatie van Gent, Gent 1876, 48 pag., geïll. met platen van de optocht (omslag los).
57669: FREDERICQ, PAUL, - De l'enseignement superieur de l'histoire et de la geographie en Hollande, Gent 1889, 24 pag.
43593: FREDERIKS, K.J. E.A. (RED.) - Publicaties van het Genootschap voor Napoleontische studien, afl. 1 t/m 11, 's-Gravenhage 1951-1958, ca. 1000 pag.
34514: FREDERIKS, JOHAN SAMUEL, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over vaginale hysterektomie Amersfoort Van Cleeff 1898
19710: FREDERIKS, J.G. - Cornelis Cornelisz Matelieff de Jonge en zijn geslacht.
36921: FREDERIKS, J.A. - Tentoonstelling van oude koperwerken ( dinanderies, enz.), Middelburg 1904. Catalogus, 56 pag., geïll.
53119: FREDERIKS, J.G. - De moord van 1584. Oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige berichten van den moord gepleegd op Prins Willem van Oranje. 's Gravenhage, Nijhoff, 1884.
32219: FREDERIKS, JAN, UIT IJSSELMUIDEN - Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700. Een historische studie. Academisch proefschrift [...] Zwolle Erven J.J. Tijl 1960
29003: FREEDBERG, D - Dutch landscape prints of the seventeenth century, Londen 1980, 79 pag., geïll., geb., met stofomslag ( een katern ligt los ).
57595: FREILIGRATH, FERDINAND [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Der alte Matrose von Ferdinand Freiligrath. Nach dem Englischen von Coleridge. Illustrirt von Gustav Doré. Leipzig, C.F. Amelang's Verlag, 1877.
29153: FREISE, K. E.A. (RED.) - Rembrandts Handzeichnungen I Band: Rijksprentenkabinet Amsterdam, Parchim 1912, 15 pag. + ill.
41534: FRELING, W.V.J. - Stucwerk in het Nederlandse woonhuis uit de 17e en 18e eeuw, Leeuwarden 1993, 375 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22732: "FREMERIJ, DE; SEIJL" - Brief van P.J. de Fremerij, d.d. ‘s-Gravenhage 1836 met aanbeveling betr. W. Seijl, zijn oppasser die tevens een uitdragersaffaire doet.
34542: FREMERY, PETRUS ISAACUS DE, UIT LEIDEN - Specimen juridicum inaugurale sive exercitationes quaedam de rationibus veterum jurisconsultorum Leiden Luchtmans en Herdingh 1801
6482: FREMERY, J. DE - Aanvullingen en verbeteringen voor geschriften van James de Fremery. Den Haag [1897]. Ing., 33 p.
32964: FREMERY, JOHANNES GUILIELMUS FREDERICUS DE, UIT TIEL - Disquisitio inauguralis de vi iuris publici patrii antiqui et inter medii in legem de imperio a. 1815 [...] Groningen J. Oomkens 1840
6099: FREMERY, J. DE - De heeren van den Spangen tot op het einde der 15e eeuw en hun wapen, extract Ned. Heraut 1897, 24 p. + tabel
22386: FREMERY, DE, SUERMAN, VAN WOUDENBERGH - Drie brieven van N.C. de Fremery, dd. 1828, aan zijn “hoog geleerd collega Suerman”, manuscript, 4° en 8°, 7 p.
34929: FREMERY, NICOLAUS DIEDERICUS WOLTHERUS PETRUS DE, UIT TIEL - Disputatio historico-politica inauguralis de defectione proavorum nostrorum a Philippo II. Groningen W. van Boekeren 1839
23739: FREMERY, J.A. DE - Memorie over de regten der stad Leyden op het Haarlemmer Meer, Leiden 1844, 85 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
61105: FRENCH HERALDICA, CONSEILLERS OF THE FRENCH COURT, CHANDON DE BRIAILLES - Manuscript heraldica collection containing 82 coats-of-arms of the 'conseillers' and presidents of the French Court.
35727: FRENKEL, HERMAN SALOMON, UIT UTRECHT - Over primaire epitheliale bloedvormende gezwellen in de lever van het schaap Utrecht Schotanus 1927
19082: FRENKEN, A.M. - Genealogieën van eenige voorname aan elkaar verwante Meierijsche geslachten.
40841: FRENKEN, A.M. - Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten, 's-Hertogenbosch 1948, 311 pag.
41694: FRENKEN, A.M. - Helmond in het verleden, 2 delen, 's-Hertogenbosch 1928-1929, 335+384 pag., omslag los.
31471: FRESE, W - Westfälische Auswanderer aus dem Regierungsbezirk Minden, pp. 1- 711 in beiträge zur Wetsfälischen Familienforschung, Band 38/39, 1980/81.
55939: [TIMARETEN], A. FRESE, - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlyke en andere voornaeme gestichten. Deel I Delft, deel II 's-Gravenhage en Scheveningen. Beide delen in I band, 's-Gravenhage 1777-1778.
43275: FRESNOY, C.A. DU / DE PILES - De schilderkonst van Carolus Alphonsus du Fresnoy, uyt het Latyn in 't Fransch vertaelt en vervoegt met noodige en zeer uytvoerige aenmerkingen door mr. De Piles, en alzoo in 't Nederduytsch overgezet door xxx. Antwerpen, v.d. Hey, 1762.
34729: FRETS, FRANCISCUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio politico-juridica inauguralis de lege licinia agraria Leiden Cyfveer 1801
53124: FRETS, FRANCOIS - De zaak van de heeren D. en C. Blankenheym tegen de heeren Reyn Varkevisser en Dorrepaal, Rotterdam, F.W. Krieger, 1820.
35454: "FREUDE, HENRICO; PRAESES: KRIEGEL, ABRAHAM" - Dissertatio de veterum et recentiorum ratione excitandi iuventutem ad litterarum culturam Leipzig Schedius 1719
36292: "FREYBERGK, CHRISTIAN AUGUST, UIT STOLP-MISN.; PRAESES: WERNHER, HEINRICH LUDWIG" - Disputatio academica de bruto ex lege Leipzig Brandenburger 1703
34572: FRIDAGH, CONRADUS GUILIELMUS VAN, UIT OVERIJSSEL - Dissertatio juridica inauguralis de jure liberos exheredandi [...] Utrecht Van Paddenburg 1821
36400: "FRIDERICI, JOHANN, UIT PLAVIA-VARISCUS; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR" - Historia Johannis Friderici I, electoris Saxoniae Halle Zeitler 1715
36233: "FRIDERICI, GEORG ERNEST, UIT SCHMIDEBERGA SIL.; PRAESES: WINCKLER, BERNHARD" - De prudentia apodemica sive recta peregrinandi ratione ..... Wittenberg S.Creusig 1720
16818: FRIED, F. - Neueste Post-Karte von Deutschland und dem grösten Theil der umliegenden Staaten, oder Mittel-Europa, aus den besten quellen gezogen und nach den neuesten Grenz-Bestimmungen entworfen und gezeichnet von F. Fried, 1829. Wenen, Artaria, 1829.
36173: "FRIEDEL, FRIDERICO, UIT SCAUDIZA-CIZ.MISN.; PRAESES: FRIEDRICH, CHRISTOPH" - Dissertationem physicam de conchinilla Leipzig Christoph Fleischer 1701
37725: FRIEDEMANN, O.M. - Loefs schiffmodell-baubriefe nr. 3. Bauplan mit anleitung schlachtschiff Scharnhorst. Burg [ ca. 1943 ], 4 pag. tekst en 5 gevouwen bouwtekeningen.
37726: FRIEDEMANN, O.M. - Loefs schiffsmodel-baubriefe nr. 2. Bauplan mit anleitung schwerer Kreuzer Prinz Eugen, sowie Schwester-schiffe Admiral Hipper und Blücher, Burg [ ca, 1943 ], 4 pag. tekst en 3 gevouwen bouwtekeningen.
25016: FRIEDERICH II, KÖNIG VON PREUSSEN - Oeuvres posthumes de Frederic II, roi de Prusse. Histoire de la guerre de sept ans. [with:] Recueil de plans de batailles, sieges et combats, arrives dans les expeditions memorable de la guerre de sept ans, pour servir a l'intelligence des oeuvres posthumes de Frederic II.
26949: FRIEDERICHS, H.F. (RED.) - Hessiche Ahnenlisten, Band 2, heft 1-8 + register. !968-1974, 740 + 84 pag., geb. in 2 half linnen banden.
21228: FRIEDHOFF, G - W.M. Dudok, Amsterdam z.j., 28 pag., geïll., ( reeks Nederlandssche bouwmeesters o.l.v. W. Retera ).
53125: FRIEDLAENDER, HUGO - Interessante Kriminal-prozesse von Kulturhistorischer Bedeutung. Darstellung merkwürdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und Vergangenheit. Nach eigenen Erlebnissen von Hugo Friedlaender, gerichts-berichterstatter. Eingeleit von Justizrat Dr. Sello, Berlin. 12 delen, Berlijn 1910-1920.
30746: FRIEDLÄNDER, M.J. - Der Holzschnitt, 2e auflage, Berlin 1921, 229 pag., ill.
30731: FRIEDLANDER, M.J. - Der Bilddruch in den Niederlanden, Berlin 1923, 32 pag., ill.
30473: FRIEDLANDER, M.J. - Lucas van Leyden [ Meister Der Graphik- band XIII], Leipzig 1924, 44 pag. + 82 platen, gebonden.
37192: FRIEDRICH, C - Die altdeutschen Glaser. Beitrag zur terminologie und geschichte des Glases, Nurnberg 1884, 264 pag., hardback, ill.
8704: "L., P. (VERT.); THEODOR HEINRICH FRIEDRICH" - De bruine haar-lokken, of Het vaderlandlievende meisje. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. H. van Kesteren, 1816.
19444: FRIESLAND - Die olde Freesche cronike met aanteekeningen en verbeteringen van E. Epkema. Gesta Frisiorum M. Alvini tractatus.
16304: FRIESLAND - De Gids voor den toerist in Friesland, Uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek 1923, 176 p.
16305: FRIESLAND - Een bezoek aan Friesland. Door G. Kamerling. 2e geheel herziene uitgave, Leeuwarden, A.C. Westerbaan [1928], 4°, 122 p.
16306: FRIESLAND - Gids van een mooi deel van Friesland, Sneek, Kiezebrink, [1933?].
16307: FRIESLAND - Gids voor Friesland. Uitg. Prov. Friesche Ver. voor Vreemdelingenverkeer [ca. 1940], 76 p.
16308: FRIESLAND - Friesland. Propaganda-uitgave met officiële medewerking en instemming der verschillende gemeenten ....., Leeuwarden, Realta, 1940, 4°, 504 p.
16310: FRIESLAND - V.V.V. Friesland. Uitg. Prov. Friesche V.V.V., Leeuwarden [ca. 1948], 48 p.
16311: FRIESLAND - Zie Noord-Oost Friesland, Uitg. V.V.V. Dokkumer Middenstand, 1949, 92 p.
16314: FRIESLAND - Op reis met de N.T.M. Propaganda-uitgave, Leeuwarden, Alta, 1957, 104 p.
16315: FRIESLAND - Waterkaart Friese Meren, schaal 1:50.000, Uitg. ANWB [1974], ca. 90x100 cm
16303: FRIESLAND - Gids voor den Zuidwesthoek van Friesland, Uitg. V.V.V. [1917], 108 p.
16298: FRIESLAND - Kaart van Friesland. Bewerkt door A. Fabriek. Met alph. register en reiswijzer voor wielrijders. Leeuwarden, R. van der Velde [1902], 67x59 cm.
16299: FRIESLAND - Naar de Friesche meren! To the lakes of Friesland!, Uitg. V.V.V. Sneek, [ca. 1910?], 32 p.
22265: FRIESLAND - Publicatie van het Departementaal bestuur van Friesland, d.d. Leeuwarden 19-2-1805 betr. regelingen voor het verkopen van roerende goederen, door de “boelgoeds ontvangers”. Geldig voor Friesland minus Ameland en Schiermonnikoog. Gedrukt. Groot (dubbel) blad plano. Gedrukt bij D. v.d. Sluis te Leeuwarden.
40512: STATEN VAN FRIESLAND, - Staatsstukken behelzende eene uitgebreide deductie (....) over den waaren toestand der finantien van Vriesland, met (.....) bewijzen dat deze provintie te hoog is aangeslagen in de quota, Leeuwarden, Coulon, 1786.
35902: FRIESWIJK, GUILIELMUS MARINUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
57703: FRIIS, A., - An inquiry into the telations between economic and financial factors in the sixteenth and seventeenth centuries, overdruk, 1953, pp. 193-241.
35331: FRIJHOFF, W. TH. M. - Cultuur, mentaliteit: illusies van elites? Nijmegen Sun 1984
35031: FRIJLINCK, WILLEM FOLKERT , UIT LITH - Bijdrage tot de leer der deelbaarheid 's Hertogenbosch Muller 1864
38887: FRIJLINK, H - Elizabeth Wolff, geb Bekker en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst, Amsterdam, Frijlink 1862, 152 pag., geb., met lithografische portretten, goed exemplaar.
850: FRIMA, J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602 tot 1749. Amersfoort z.j. Geb. (in latere, halfleren band), geïll., 405 p.
35901: FRIMA, HENDRIK, UIT APPINGEDAM - Stellingen ...... Groningen Hoitsema 1875
60340: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Town scene with large triangular barn with nativity [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60341: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with large city gate on left and river on right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60342: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Forest landscape with two farmers [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60343: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Town scene with classical ruins on the right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60344: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with a large tree in center under which a nude couple makes love [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60345: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Night scene with moon at top center over a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60346: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with fields on the left and a windmill on the right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60339: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "City in a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60127: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[34] Antonius Morus, Ultraiectinus Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60334: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Village Landscape with seven figures in bottom left [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60116: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[67] Gerardus Petri, Amstelred. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title). "
60132: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[55] Michael Miervelt, Delphensis. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60134: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[43] Michael Coexius, Mechlinien Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60136: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[49] Ioannes Stradanus, Brugens Pic[tor] (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60335: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with a cottage on a hill at left [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60336: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Steep cliff on the left and city in a river valley at right [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60337: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "City in a river valley [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60338: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Night Scene [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60328: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60329: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "HOVTEWAEL by Amsterdam [Views of Amsterdam; Series title]"
60330: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Arrival of the five Spanish ambassadors in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60331: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER BRIL, MATTHIAS (1550-1584) - "Landscape with tree in the center [Topographia variarum regionum; Serie title]"
60332: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) AFTER TEMPESTA, ANTONIO (1555-1630) - FAECUNDA QUAM SIT ACRIS INGENI.... [Battles of Cavalry: Series title]
60333: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - Beginning of the consultation of the States about the Truce in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60110: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[26] Ioachimus Bueckelaer Antverp. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title) "
60111: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[30] Martinus Hemskerkus, Harl. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60112: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[31] Antonius Bloclandus, Batavus Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60114: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[54] Henricus Vroom, Harlemensis Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60115: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[45] Cristianus Quebornus Antv. Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60350: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - The Court of The Hague
60118: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[44] Georgus Hoefnaglius Pict. Antverpianus (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60125: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[51] Cornelius Ketel, Goudanus. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60126: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[35] Henricus Clivensis, Antverp. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60128: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[41] Aegidius Mostart, Flander. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60129: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[58] Abrahamus Bloemaert Batav. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60131: FRISIUS, SIMON WIJNANTS (1580-1629) - "[40] Jodocus Wingius, Bruxell. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
42809: FRISSCHIUS [FRISCH], JOHANNES - Historische, philosophische en politische rust-uuren aengeleghd tot een eerlijcke, leersaeme en vermaecklijcke gemoeds-verquickingh (...) vertaelt (...) door S. de Vries. Amsterdam, T. ten Hoorn en J. v. Royen, 1681.
36321: FRITSCH, AHASVERUS - Discursus historicus de Gunthero Schwartzburgico in imperatorem Rom. electo Jam anno 1672 per modum schediasmatis Leipzig ? 1720
58438: FRITSCH, TH., - Die zionistischen protokolle. Das programm der internationalen geheim-regierung, 7e Auflage, Leipzig 1924, 81 pag.
60842: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
32404: FRITSCH, AHASVER - "Tractatio de visitationibus provincialibus utiliter instituendis; von Land-Visitationen [...] Jena Ehrich 1714"
60841: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER WANDELAAR, JAN (1692-1759) - Portrait of Robert Hennebo (1685-1737)
59986: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) AFTER [?] PUNT, JAN (1711-1779) - DON JAN VAN OOSTENRYK... [Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden...] [Juan I of Austria (1547-1578)]
36240: FRITSCH, AHASVERUS - Discursus de novellarum, quas vocant Neue Zeitunge, hodierno usu & abusu Jena Bielcke 1676
36215: FRITSCH, AHASVERUS - De cavenda & fugienda in refutandis aliorum scriptis aut opinionibus loidoria seu convitiandi libidine & acerbitate, Paraenesis. Jena Johann Bilcken 1674
61700: FRITSCH, CHRISTIAN FRIEDRICH (1719-1774) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
55794: FRITZSCH, C.F. - Prent: 'De ongelukkige familie van Calas. De moeder, de twee dochters, met Jeanne Viguiere haar dienstmaagd, de zoon en zijn vriend de jonge La Vaisse', gravure door C.F. Fritzsch naar L.C. de Carmontelle. Eronder in twee kolommen boekdruk een vers, gesigneerd W. Ockers. Uitgave van Gerrit Bom, Molsteeg [Amsterdam] 1766.
42479: FROBEN [FROBENSIUS], GEORG LUDWIG - "Epistolae consolatoriae regum principum comitum baronum (...) aliorumque clarissimorum (...) ad Henricum Ranzovium (...) scriptae; opera et studio M. Georgio L. Frobenii collectae. Frankfurt, J. Wechel, 1593."
36143: FROEREISEN, JOHANN LEONHARD, UIT STRASBURG - De praeiudiciis in studiis historicis evitandis commentatio aliquot disputationibus in alma Salana proposita Jena C.D.Werther 1717
37419: FROGER, W.A. / MERKES VAN GENDT - Verslag aan den minister van oorlog betreffende eenige voorname verbeteringen aan de ophaalbruggen enz., voorgesteld ( ... ) door J.G.W. Merkes van Gendt, 's- Gravenhage, Doorman, 1848, 179 pag.
34399: FROMBERG JR., PIETER HENDRIK, UIT AMSTERDAM - De lasthebber-verzekeraar Voorburg W.H.C.Susan 1882
36395: FROMMHOLD, ATTILA FRIEDRICH (PSEUD. VAN CHRISTIAN THOMASIUS) - Rechtsgegrundeter Bericht wie sich ein Ehrlieber Scribent zu verhalten habe, wenn eine auswartige Herrschafft seine sonst approbirte Schriften durch den Henker verbrennen zu lassen, von einigen Passionirten verleitet worden. Freiburg ? 1691
39214: FRORIEP, L.F. VON - Theoretisch-praktisches Handbuch der Geburtshülfe, zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen und für angehende Geburtshelfer, 5e Ausgabe, Weimar 1814, in half leer geb., 14 + 518 + ( 1) pag. Geillustreerd met een gegraveerde plaat. Mist het voorplat. Tekst en ill. compleet.
43221: FRORIEP, A. - Analomie fur Kunstler, Kurzgefasste anatomie, mechanik und Proportionslehre des menschlichen Korpers. [1e editie], Leipzig, 1880.
43527: FRUIN, R. E.A. - De oude verhalen van het beleg en ontzet van Leiden (......) in hun oorspronkelijke vorm herdrukt, 's-Gravenhage 1874, half linnen band.
36451: FRUIN, R. - Afscheidsrede bij het nederleggen van het hoogleeraarsambt 's-Gravenhage Nijhoff 1894
36544: FRUIN, R. - Redevoeringen uitgesproken als rector magnificus gedurende het studiejaar 1877-78. Leiden Brill 1878
36704: FRUIN, R. - De studie van het oud-vaderlandsche recht en de archieven Middelburg van Benthem & Jutting 1910
38537: FRUIN, R / N. JAPIKSE / G.W. KERNKAMP - Brieven van Johan de Witt, deel I, II en III, Amsterdam 1906- 1912, 600, 659 en 576 pag. Prijs per deel € 26,50
860: FRUIN, ROBERT - Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door H.T. Colenbrander. Tweede bijgewerkte druk 1922, ingeleid door I. Schöffer. 's-Gravenhage 1980. Geb., 436 p.
856: FRUIN, R. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584. 's-Gravenhage 1909, 509 p. (Besch.)
857: FRUIN, R. - De leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535. 's-Gravenhage 1911, 371 p.
23957: FRUIN, R. EN H.T. COLENBRANDER - Dépêches van Thulemeyer 1763-1788 Amsterdam 1912, 27+659 pag.
32968: FRUIN, JACOBUS ANTONIE, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1897
54621: FRUIN TH. AZN., R. - De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht van Utrecht, deel I, II en III. 's Gravenhage, 1892-1903.
23937: FRUIN, R - Inventaris van het archief der heeren van Montfoort berustende in het Rijks-Archief in Utrecht. 's-Gravenhage 1894, 84 pag.
863: FRUIN TH.AZ., R. - Het archief der stad Reimerswaal. 's-Gravenhage 1897, 125 p.
34869: FRUIN, J. A. - Redevoeringen gehouden als rector magnificus der Universiteit te Utrecht gedurende het studiejaar 1878-1879 Utrecht Beijers 1879
23910: FRUIN, R. - Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, 's-Gravenhage 1874, 184 pag, met uitslaande kaart.
855: FRUIN, R. - Het archief van prelaat en edelen van Zeeland. 's-Gravenhage 1904, 312 p.
41244: FRUIN, R - Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg, 's-Gravenhage 1902, 643 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
33654: FRUIN, JACOBUS ANTONIUS - Oratio de privati iuris nostri codicibus assidue corrigendis et supplendis [...]
20631: FUCHS, EDUARD - Illustrierte Sittengeschichte von Mittelalter bis zur Gegenwart. Drei Ergänzungsbände, München 1909-1912. (Bände schmutzig und gebraucht).
19662: FUCHS, J.M. (RED.) - Memoria, jaargang 1 (1933-1934) en 2 (1934-1935) [104 wekelijkse afleveringen met twee registers], gebonden in één band.
40380: FUCHS, R.H. E.A., - Collectie Becht. Beeldende kunst uit de verzameling van Agnes en Frits Becht, Amsterdam, Stedelijk Museum, 1984, 240 pag., geb.,geïll., met stofomslag, als nieuw.
20673: FUCHS, EDUARD - Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 6 Bände ( wovon 3 Ergänzungsbände ), München 1909-1912. Rücken vom Band 2 lose.
34413: FUCHTER, HENRI, UIT BATAVIA - Over het putatieve huwelijk Leiden P. Somerwil 1879
36287: FUGMANN, JOHANN CHRISTOPHOR - Dissertatio de studio & doctrina politica Wittenberg J. Wilcke 1677
15261: FÜHRER - Der Führer am Rhein von seinen Quelle bis zur Mündung. Ein Handbuch für Freunde der schönen Natur, der Kunst und des Alterthums, mit ausgewählten Balladen und Liedern. 2de vermeerderde druk. Bonn 1851.
38820: FUHRI, K - Adres aan de boekverkopers in Nederland, z.pl. 1846, (12) + 179 pag., gebonden in half leer.
32969: FUHRI SNETHLAGE, JOHAN WILLEM FERDINAND, UIT DIRKSLAND - Over het voorkomen van paraglobuline in urine. Academisch proefschrift [...] Leiden W.T. Werst 1875
53137: FUHRI, K. (RED) - Nieuwe en belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, of verslag van het vermaarde regtsgeding gevoerd in zake mevrouw Lafarge geb. Maria Cappelle, te Tulle in Frankrijk. Naar echte bescheiden opgemaakt. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1840.
56893: "FUHRKOTTER, A.;" - Die miniaturen van het boek Scivias, - Ken de wegen - van de heilige Hildegard van Bingen uit de Verluchte prachtkodex van de Rupertsberg, Turnhout 1977.
3537: FUHRMANN - Fuhrmann, 200 Jahre Wollhandel 1735-1935. [Amsterdam, Berlijn], 1935, 72 p., geb., geïll. Met uitvouwbare `Stammtafel'.
56069: FULD, E., - Met zon- en kunstlicht, Amsterdam, Strengholt, [ca. 1935], 13 pag. text en 75 ill.
23177: FULDA, WEBER, KEFERSTEIN - "Krijttekening van vrouw met boek op haar schoot, gesigneerd ""Alb. Fulda fec, 1852"". Verso de naam van de voorgestelde: ""Frau Dr Weber, geb. Louise Keferstein, Halle a/d Saale"", 41x34 cm."
24814: FULIGATTI, GIACOMO/ SILVESTRO PETRA SANCTA - "Vita Roberti cardinalis Bellarmini e societate Jesu. Italice scripta a Jacobo Fuligatto; Latine reddita a Silvestro Petra Sancta. [Liege, J. Ouwerx & L. Streel, 1626]."
41008: FULOP, PETER - Mahler discography, New York 1995, 473 pag., geïll., geb., met stofomslag.
24854: FUNCHAL, DOMINGOS ANTONIO DE SOUSA COUTINHO, CONDE DE - La guerre de la Peninsule sous son veritable point de vue, ou lettre a mr. l'Abbé F*** sur l'histoire de la derniere guerre. Brussels, Weissenbruch, 1819.
57189: "FUNCKEN, L. EN F.; " - Le costume, l'armure et les armes au temps de la chevalerie. 2. Le siecle de la Renaissance. Casterman 1978, 156 pag., geb., geïll.
869: FUNDATIEN - De fundatien der vrijvrouwe van Renswoude gevestigd te Utrecht, Delft en 's-Gravenhage 1756-1856. Z.p. [1856]. Geb., 58 p.
35740: FUNKE, GEORGE LODEWIJK ,UIT DEN HAAG - Onderzoekingen over de vorming van diastase ...... 's-Gravenhage Nijhoff 1922
19879: FURETEUR - De oudere generaties van het geslacht Barnaart.
19763: FURETEUR - De oudere generaties van het geslacht Barnaart.
50986: FURETIERE, ANTOINE - Furetieriana of klemredenen, historische aanmerkingen, zeedekunde, woordenziftery, aardigheden, zinspreuken, sneedige antwoorden en geleertheit van den heer Furetiere, in zyn leven abt van Chalivoy en lid van de Fransche academie. Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1711.
32970: FURNÉE, HERMAN WILLEM EGBERTUS KAREL, UIT 'S GRAVENHAGE - Het dividend. Academisch proefschrift [....] Amsterdam Roeloffzen & Hübner 1892
60982: FURNESS OF GRANTLY, LIBERAL, GEORGE V - Grant of arms donated by Alfred Scott-Galty, Garter King-of Arms, to Christopher Furness, first Baron Furness of Grantley (23 April 1852 - 10 November 1912), British businessman and liberal politician.
60984: FURNESS OF GRANTLY, LIBERAL, VICTORIA - Grant of arms donated by Sir Albert William Woods, Garter, Principal King-of Arms, George Edward Cokayne, Clarenceux, King of Arms and William Henry Weldon Norroy King of Arms to Christopher Furness, first Baron Furness of Grantley (23 April 1852 - 10 November 1912), British businessman and liberal politician.
36257: "FURSTENAU, JOHANN, UIT HERFORD; PRAESES: NIEMANN, SEBASTIAN" - Dissertatio Theologica de inscriptione electorum in librum vitae Jena Johann Nisius 1670
52024: FURSTENBERG, HANS, - Das Franzosiche buch im achtzehnten Jahrhundert und in der Empirezeit Weimar, Gesellschaft Bibliophilen, 1929.
33375: FUSS, WILLEM JOHANNES, UIT UTRECHT - Affiene en metrische eigenschappen vande kromme van den vierden graad in de vierdimensionale ruimte. Proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1928
6801: "ANONIEM (VERT.); FRANZ FUSS" - De snijder en zijn zoon, blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, Frederik Wanner, 1781.
58684: "FYNJE, H.F.;" - Beschouwingen over den toestand van Nederland in betrekking tot zijnen handel. Landbouw en nijverheid, Utrecht 1849, 52 pag.
40823: MULLER FZ. S. - Oude huizen te Utrecht, 's-Gravenhage 1902 ( eerste uitgave), 41 pag. + kaart en 20 platen.
26880: MULLER FZ. S. - Oude huizen te Utrecht, Utrecht 1911, portefeuille met 50 pag. tekst en 48 platen. Compleet exemplaar in goede conditie.
7637: GAARDEN - Uit velerlei gaarden bijeengebracht door W.J. Hofdijk. Goedkoope uitgave. Amsterdam, T. van Holkema, [1884].
17260: GAAY FORTMAN, N.A. DE (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De grootste troost voor ' s Heilands kruisdragers. Leerrede, gehouden [...] den 22 December 1901 [...] na het overlijden zijner oudste dochter, in de Funenkerk, z.pl., [1908], 8°: 16 p.
39279: "GABBEMA, SIMON ABBES;" - Epistolarum ab illustrtibus & Claris Viris scriptorum centurial tres, Harlingen, H. Galama 1663. Geheel perkament, (32)+783 pag.
31752: GADIOT, ANDREAS HUBERTUS ERNEST, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg Cornz 1869
8128: GAFFAREL, PAUL - Histoire de la découverte de l'Amérique, depuis les origines jusqu`a la mort de Christophe Colomb, 2 delen.
33745: GAIFFIER, DAVID LUDOVICUS FRANCISCUS LEOPOLDUS JOSEPHUS GHISLENUS DE, UIT NAMEN - Specimen juridicum inaugurale de initiis et inrementis juris criminalis in belgio [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1820
7638: GAIGNAN DE L’AMI, A.A. - Elize, treurspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788.
870: GAILLARD, VICTOR - Epitaphes des Néerlandais (Belges et Hollandais) enterrés à Rome, publiées avec introduction et notes biographiques. Gent 1853. Geïll., 196 p.
54744: GAILLARD, J. E.A. - Request van deken, hoofdman en eenige gildebroeders van het boekverkopers gilde in 's Hage, gepresenteerd aan (...) schout en burgemeesteren van 's Gravenhage, omme redres van de bezwaaren voor hun, in de interdictien van hun ed. achtb. van den 30 Juny en 2 July 1783 residerende. z. pl., 1783.
56150: GALAMA, S.H.M., - Het Wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geïll.
58471: GALAMA, S., - Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geb., geïll.
23912: GALEMA, J.B.E. - With the baggage of the fatherland. Frisians to America, 1880-1914.[Groningen] 1996,472 pag, [ dissertatie met los blad stellingen]
32973: GALEN, ARNOLDUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen juridicum inaugurale de modis acquirendi et amittendi servitutes [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
8157: "GALLAEUS, SERVATIUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) " - Dissertationes de Sybillis, earumque oraculis. Amsterdam, Hendrik en wed. Dirk Boom, 1688.
31495: GALLAIS, M - Le 18 fructidor, ou anniversaire des fetes directoriales, Hamburg 1798, 46 + (2) pag., met gegraveerde titelprent, org. papieren omslag.
60244: GALLE, CORNELIS I (1576-1650) AFTER HORST, NICOLAAS VAN DER (1587/98-1646) - JOHANNES DECKER FALCKENBOURGUS I.C. BELGA (portrait of Johannes Deckher van Valckenburgh)
34546: GALLE, FRANCISCUS JOHANNES, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi Leiden Delfos en Honkoop 1787
60969: GALLE, THEODOR (1571-1633) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - The adoration of the shepherds
60995: GALLE, THEODOR (1571-1633) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - The Adoration of the Magi
60369: GALLE, PHILIPS (1537-1612) AND GALLE, JOANNES (1600-1676) AFTER BLOCKLANDT, ANTHONIE VAN (1533-1583) - SIBYLLA ERYTHRAEA (Ten Sibyls)
60370: GALLE, PHILIPS (1537-1612) AFTER HEEMSKERCK, MAARTEN VAN (1498-1574) - Johan complaining under the gourd [Jon. 4:1-11]
60371: "GALLE, PHILIPS (1537-1612) AND GALLE, JOANNES (1600-1676) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605); STRADANUS" - Fight among a lion, horse bull and dogs [The Hunting parties]
60372: GALLE, PHILIPS (1537-1612), COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Otter hunt by a river
60373: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Descent from the cross
60374: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Two women taking care of a man
60375: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - SS.ma Trinitas
60376: GALLE, THEODOR (1571-1633) - The Seven Gifts of the Holy Spirit
60377: GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - Set of six devotional prints: S. Maurus, The adoration of the Shepherds, the Circumcision, St. Anne and Mary with Jonh and Jesus, S. Lucy, Image of Devotion
60368: GALLE, PHILIPS (1537-1612) AND GALLE, JOANNES (1600-1676) AFTER BLOCKLANDT, ANTHONIE VAN (1533-1583) - SIBYLLA LIBYCA (Ten Sibyls)
33389: GALLÉ, FRANCISCUS JACOBUS, UIT ´S GRAVENHAGE - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1810
32337: GALLÉ, PIETER HENDRIK, UIT BUSSUM - Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland [...] Proefschrift [...] Delft W.D. Meinema 1963
24688: GALLE, JOANNES - [Six series of religious prints in one volume:] [1] Iconvm sacrarvm piæpiorvm meditationi deservientivm Farrago, qvas avariis viris doctis excogitatas in vnvm velvt fascem collegit et piorvm vsvi editit Ioannes Gallæus [...]. Antwerp, I. Galle, 1648. [2] Præcipva vitæ Iesv et Mariæ meditantibvs sacra imaginvm typis effigvrata. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [3] Vita beatissimæ virginis Mariæ imaginibvs expressa. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [4] Elogia ab excellentibus virtvtibvs ac eminenti gloria b. virgini potissimum attributa. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [5] Vita s. Ioseph b. mae virginis sponsi patriarcharvm maximi iconibus delineata ac versiculis exornata. Antwerp, I. Galle, [n.d.]. [6] Peccati fomes vincvla poena medela. Antwerp, I. Galle, [n.d.].
36627: "GALLOIS, H. ; G.E.KRONENBERG" - Groepsfoto van partij op Minerva t.g.v. de promotie van H. Gallois. Verso: foto van diner t.g.v. promotie van G.E. Kronenberg op Minerva op 8-7-1909 1909
43027: GANDERHEYDEN, J.F. MAURITSZ - Redevoering ter nagedachtenis van mr. Carel Gerard Hultman (...) uitgesproken in het Dep. 's Hertogenbosch der My. tot Nut van 't Algemeen den 15-4-1820. 's Hertogenbosch, Palier, 1820.
43358: GANDERHEYDEN, J.F.M. - Pleitrede over het wettig voortdurend bestaan van het domaniaal tiendregt, bijzonder t.a. der z.g. navalien in de provincie Noord-Braband, 's-Hertogenbosch 1843, 151 pag., geb.
56435: GANOT, A., - Handboek der natuurkunde. Volksuitgave, naar het Fransch door Th. van Doesburgh, Rotterdam 1862, 541 pag. geïll., omslag los.
37591: GANS, M.K. - Juwelen en mensen, De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar Nederlandse bronnen, Amsterdam 1961, 479 pag., geb., geïll., met stofomslag.
876: GANSHOF, F.L. - Qu'est-ce que la féodalité? 4de druk. Brussel 1968. Geïll., 169 p.
28975: GARAS, K. A.O. - Zsanermetamorforfozisok. The metamorphosis of themes, Budapest 1993, 406 pag., geïll.
59205: GARDENER'S TESTIMONY, - 'Gärtnerbrief', testifying that Johannes Rosenkrantz, son of Claus Rosenkrantz, completed his apprenticeship in the garden of Carl August F. zu Waldeck Pyrmont und Rappolstein, dated 1737, and signed by Johann Andreas Baulithu [or Paulithu?], 'Lustgärtner' von Waldeck Pyrmont.
42625: GARDETTE, C.M. DE LA / ARDESCH, N.W. - Lessen over de eerste beginselen van het schaduwen in de bouwkunde. Uit het Fransch vertaald door N.W. Ardesch. 's Gravenhage, gebr. v. Cleef, 1826.
17262: GARÉL, HERMANUS VAN (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Het kragtig verlanggen [...] voorgesteld in eene lyk-rede [...] op het afsterven van [...] Paulus Weslingh, in zyn leven leeraar der gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis binnen Amsterdam, aldaar uitgesproken in de Nieuwe kerk op den 10 October 1732, Amsterdam, Abr. Strander, [1732], 4°: 39 + (30) p.
17263: GAREL, HERMANNUS VAN (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De gedagtenis van het overgeven van de Augsburgsche belydenis, in het jaar 1530 den 25 Juny, aan keyser Carel V [...] voor de tweede maal hernieuwt en in een kerkreden voorgestelt [...] den 25 Juny 1730, Amsterdam, A. Strander, [1730/1731], 4°: 42 p.
24795: GARGON, MATTHEUS - Walchersche arkadia, 3rd ed, 2 vols. in 1. Middelburg, 1755.
42409: GARNIER, PHILIPPE / M. FERNANDEZ / L. DONATI / I.H. GLASEMAKER - Dialogues en quatre langues, Francoise, Espagnole, Italienne & Flamende= 't samen-spreekingen in vier talen, Frans, Spaens, Italiaens en Neerlants. Amsterdam, L. and D. Elzevier, 1656.
39698: "GARONNE;" - Petition a M.M. de la Chambre des Deputes de departemens, relatieve au monopole des tabacs, Marseille, Olive, 1829, 58 pag.
32972: GARRER, ANTONIUS HENDRIK, UIT LEIDEN - Observationes ad Dionysii Halicarnassensis antiquitates Romanas [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1877
51621: GARRER, A.H., - Schonaeus. Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche School te Haarlem, Haarlem 1889, 76 pag., gebonden in modern half linnen band.
50973: GARSAULT, A. DE - Le nouveau parfait marechal ou la connoissance generale et universelle du cheval. Parijs, Mathey, 1741.
50853: "GARTMAN, H.; VERMANDEL; SCHMIDT" - Veilingcatalogus van eene belangryke verzameling Nederduitsche en Fransche ongebonden boeken (...) toneelspellen van de nieuwste en beste Hoogduitsche en Fransche dichters als Von Kotzebue, Iffland en anderen, verkocht ten huize van J. Elmpt, herberg Vryburg. Amsterdam, Gartman e.a., 1811.
7639: GASINJET, L.C.F. - Joco-alethes. Dichterlijke verscheidenheid, naar volgorde des tijds 1868/69. Purmerend, L.G. Post, 1870.
34158: GASINJET, GYSBERTUS CAROLUS FERDINANDUS, UIT PEIZE (DR.) - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens spicilegium ad controversiam de vi ratihabitionis paternae in nuptiis liberorum [...] Groningen J. Römelingh 1812
21103: GASPARRI, F - La Principauté D' Orange au moyen age ( fin 13e-15e siecle). Parijs 1985, 245 pag., + 32 planches.
36310: GASSER, CHRISTIAN HEINRICH, RECTOR RASTENBURG ET MARIAEBURG - Dissertatio politica de Roomaiopolei Konigsberg Reusner ca 1710
55009: GASTMANN, A.L.E. - Iets over het misdrijf van zeeroof. Volgens art. 443-447 van het ontwerp Wetboek van Strafrecht (1875). Leiden, 1878.
6649: GATTERER, J.C. - Abriss der Heraldik oder Wappenkunde, zum Nuzen der studierenden Jugend entworfen und zuerst mit acht Kupfertafeln erläutert, bey dieser zweyten Auflage aber mit fünf Kupfertafeln und doppelten Registern vermehrt.
877: GATTERER, JOHANN CHRISTOPH - Praktische Heraldik. Neurenberg 1791. Geïll., (modern) karton, 150 p.
57223: "GATTERER, J.C.; " - Abriss der Heraldik. Neue und verbesserte Ausgabe, Gottingen, J.C. Dieterich, 1792.
21128: GATTY, J.C. - Beaumarchais sous la revolution, l´affaire des fusils de Hollande. Leiden 1976, 362 pag., geb., als nieuw.
19543: GATZ, ERWIN - Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon.
32503: GAUBIUS, HIERONYMUS DAVID - Oratio panegyrica in auspicium seculi tertii academiae SBataviae quae Leidae est auctoritate publica [...] Leiden Sam. en Joann. Luchtmans 1775
15267: GAUCHEZ, MAURICE - Images de Hollande. Le Louange de la Terre (deuxième cahier). Poèmes. Parijs: Librairie générale des sciences, arts et lettres, [ca. 1920?].
43084: GAUGER, NICOLAS - La mecanique du feu, ou l'Art d'en augmenter les effets & d'en diminuer la dépense, Contenant le traité des nouvelles cheminee's qui échauffent plus que les cheminées ordinaires & qui ne sont point sujettes à fumer. Paris, Jombert, 1749.
47405: "GAULTIER, A.E.C./ A. QUETELET;" - Geographie de l'abbe Gaultier, entierement refondue et augmente, 16e edition, revue et augmente pour la Belgique et la Hollande par A. Quetelet, Brussel 1840, 12x 342 pag., orig. karton. Geillustreerd met uitslaande kaart van Nederland en België.
15269: GAUTHIER-STIRUM, P.J. - Voyage pittoresque dans la Frise, une des sept provinces-unies. Parijs: Belin-le-Prieur, 1837.
15270: GAUTIER, J. - Le voyageur dans le royaume des Pays-Bas, contenant une description géographique, historique et statistique du royaume des Pays-Bas, suivi d’un itinéraire général des postes. Brussel: C.J. de Mat fils en H. Remy, 1827.
55532: GAUTIER, MATTHIEU - Astrologische aenmerckinghe op het jaer 1673, door mr. Matthieu Gautier, professor in de astrologie tot Parijs, gestorven in het gasthuis (...) 1672 (...) gevonden (...) nae sijn doodt / Remarques astrologiques sur l'an 1673 (...). Z. pl., z. n., 1672.
7926: GAUTIER, ADOLPHE - Les armoiries et les couleurs de la Confédération et des Cantons suisses, 2nd édition.
42935: GAVARNI A.O. - Le diable a Paris. Paris et les Parisiens. 2 volumes, Paris, Hetzel, 1845-1846.
25275: GAVARNI - Masques et visages, Paris, Paulin & Lechevalier 1857. Original wrappers, 248 pag., illustrations. Good copy.
32975: GAVERE, CORNELIS DE, UIT GRONINGEN - Het gebit der vinvoetige zoogdieren. Akademisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1864
32974: GAVERE, PETRUS LAMBERTUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de eo, an injuria, volenti facta, poenis sit coercenda [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1825
53745: GAVEREN, J. VAN - Extract authentyk uit het antwoordt van den zogenaamden Richardus Scheffers met de noodige aanmerkingen van Joan van Gaveren. z. pl., de auteur, [1708].
24642: GAVIN, ANTONIO - "Reyze door Vrankryk, Italien, Duytsland, Switserland, &c. Behelsende, een nette verklaring en beschryving van de regte toestand aller Roomse kerken, kloosters, konventen, en ordens van geestelijken, van allerley zoort; met alle de reliquien en heyligdommen, die ze voorgeven te hebben en te besitten, en de gewaande mirakelen die de zelve uytwerken. Item, van alle heremitagien, pelgrimagien, processien en ceremonien, die daar inne gepleegt worden; het gedrag en gewoontens, van de priesters, monnikken en nonnen: beneffens de bedriegeryen die de zelve tot verblinding en verleyding van’t gemeene volk aanwenden. [...] Hier is bygevoegt een kort verhaal van den oorspronk en natuur van het Roomse jubel-jaar. Translated from the English. ’s Gravenhage, Meyndert Uytwerf and Engelbregt Boucquet, 1700."
35981: GAYMANS, JANUS JUSTUS CHRISTIANUS, UIT MEENEN - Quaestiones juris inaugurales Groningen Wolters 1850
36323: GEBAUER, GEORG CHRISTIAN - Judithae Augustae Francicae elogium historicum Leipzig Tietze 1720
31441: GEBHARDT, P. VON UND J. HOHLFELD - "Ahnentafeln berühmter Deutscher, Ausgabe Zentralstelle fur Deutsche personen und Familiengeschichte in Leipzig, Leipzig 1929- 32, 347 pag. [ auch Band III von ""Deutschen Ahnentafeln in Listenform"" ] lose."
22256: GEBORDUURDE BAND UIT DE 17E EEUW, HAVERMANS, VAN AERSSEN, VAN NUYSSENBORCH, WAALWIJK - Album, oblong (17x20 cm), gebonden in groen fluweel, met aantekeningen betreffende de families Havermans, Van Nuyssenborch, Van Aerssen en Stappars uit de jaren 1612-1747. Circa 50 p manuscript, Waalwijk, 17e en 18e eeuws.
56537: GEBRANDY, P.S., - Lijkverbanding. Referaat Alg. ledenvergadering 1924 te Amersfoort v.d Calvinistische Juristen-vereeniging [1924], 20 pag.
7642: GEDACHTEN - Gedachten over verschillende onderwerpen. Amsterdam, Fredrik Drayer, 1791.
60878: GEDDES, PATRICK (ED.) [ILLUSTRATOR: DUNCAN, JOHN ET AL] - The Evergreen, A Northern Seasonal Spring 1895. Edinburgh/London, P. Geddes & Co./T. Fisher Unwin, 1895.
50792: "GEDDES, J.;" - History of the administration of John de Witt, grand pensionary of Holland. Vol. I 1623-1654 (all published), Gravenhage 1879, 463 pag., geb. Met geëtst portret.
19032: GEDENKBOEK - Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858 - 1933.
7919: GEDENKBOEK - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de viering van het 75-jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam, 21 september 1923.
4366: GEDENKBOEKJE - Gedenkboekje `Vereeniging der Familie van Oordt' 1911, 1954, 1958, 1959, 1964, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1991. Per stuk
5915: GEDENKBOEKJE - Gedenkboekje “Vereniging der familie Van Oordt” 1911, 1931/1935 en 1940/46, per stuk
7643: GEDICHTEN - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. Verzameld door J. Heeringa Gz. Groningen, erven B. van der Kamp, 1895-1896 [2 delen]
55075: [ACIDALIUS, VALENS], SIMON GEDIK - Disputatio perjucunda qua anonymus probane nititur mulieres homines non esse, cui opposita est Simonis Gedicci. 's Gravenhage, Burghoorn, 1644.
50662: GEDIKE, FREDRIK, - Grieksch leesboek voor eerstbeginnenden, (...) vertaald uit het Duits, 2e druk, Leiden, Honkoop, 1805, 16+334+(2) pag. Gebonden in half leer.
7648: "GEEL, JACOB (VERT.); LAWRENCE STERNE" - Sternes Sentimenteele reis door Frankrijk en Italie. Vertaald uit het Engels. Nayler & Co., Amsterdam, 1837.
7649: GEEL, JOOST VAN - Gedichten. Uitgegeven door Korn. van Arkel. Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1724.
7645: GEEL, JACOB - Onderzoek en phantasie. Leiden, C.C. van der Hoek, 1838.
7646: GEEL, JACOB - Onderzoek en Phantasie. Gesprek op de Drachenfels. Het proza. 6e druk. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Leiden, gebroeders Van der Hoek, 1895.
25388: GEELKERKEN, C.V. (RED.) - De strijd der Nationaal-socialistische beweging, 14 december 1931-mei 1941. Uitgave Nenasu 1941, 400 pag., geb., geïll.
17264: GEELKERKEN, J.G. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Een kwart-eeuw bekrachtigd. Gedachtenispreek na 25-jarige ambtsbediening, Amsterdam, W. ten Have, 1936, 8°: 33 p.
34539: GEELVINCK, LIEVE, UIT AMSTERDAM - Specimen politico-juridicum inaugurale de factionibus e civitatibus proscribendis Utrecht A. van Paddenburg 1776
54754: GEELVINCK, JOAN - Missive aan (...) F.S. grave van Byland, capitein ter zee in dienste dezer landen (...) over de gehoudene conversatie in 't Heeren logement te Amsterdam, den 16 november 1783. Amsterdam, P. Schouten, [1784].
4344: GEER, J.J. DE - Nalezingen op de proeve eener geschiedenis van het geslacht Van Nijenrode. Utrecht 1854, 91 p., met tabel.
36981: GEER VAN JUTPHAAS, B.J.L. DE - De Saksenspiegel in Nederland, 2 delen, 's- Gravenhage 1888, 191 + 222 pag.
35980: GEER, ANTHONY GUSTAAF DE, UIT UTRECHT - Stellingen .... Utrecht De Kruyff 1875
20444: GEER VAN OUDEGEIN, J.J. DE - Het oude Trecht als de oorsprong der stad Utrecht. Utrecht 1875, 185 p., geíll.
31150: GEER VAN JUTFAAS, B.J.L.DE ( INL.) - Annales Egmundani, Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen, Utrecht 1863 ( werken H.G. nw. reeks I ) 100 pag.
19075: GEER VAN OUDEGEIN, J.J. DE - Register der overheden en leden van de Utrechtse balije der ridderlijke Duitsche orde, mitsgaders edele en aanzienlijke geslachten vermeld in de archieven dier balije.
5810: GEER, J.J. DE - Proeve eener geschiedenis van het geslacht en de goederen der heeren van Matenesse, Utrecht 1850, 88 p., met grote, uitvouwbare stamboom, overdruk Berigten Hist. Gen. III
34326: GEER, GUILIELMUS CAROLUS AEMILIUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de causis, ex quibus testamentum impugnari possit [...] Utrecht N. van der Monde 1833
40865: GEER, J.J. DE - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht, Utrecht 1860, 2 gedeelten in 1 band, 396 pag., geb., geïll. met originele foto en o.m. 2 kaarten.
31998: GEER, ARIE WILLEM VAN, UIT ROTTERDAM - Specimen literarium inaugurale de fontibus Plutarchi in vitis Gracchorum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1878
33657: GEER, P. VAN - Ontwikkeling van den geest, het hoogste doel van de beoefening der wiskunde
20600: GEERLIGS, I - Het geslacht Geerligs. 5 generaties ( Groningen 1956 ), 16 pag., gestencild.
42989: GEERLING, L.F. - De Nederlandsche briefsteller, naar Adelung en Vollbeding, bevattende brieven en andere opstellen (...) voorschriften bij geboorte, huwelijk en overlijden (...). 3e herz. druk, Arnhem, J.G. Meijer, 1853.
20599: GEERLINGS, I EN W.P.J. OSINGA - Het geslacht Geerligs II. Nazaten van Harmen Hendrik Geerligs en Joukje Minnes Brouwer, Groningen 1961, 61 pag., gestencild.
16318: GEERTRUIDENBERG - Gids voor Geertruidenberg, uitgegeven met medewerking van het gemeentebestuur, Hilversum, Ned. Uitg. en Reclame Bureau [1932], 36 p.
31578: GEESINK, GERHARD HERMAN JOHANNES WILHELM JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Gerard Zerbolt van Zutfen [...] Amsterdam 1879
43006: GEEST, WIBRANDUS DE - Het kabinet der statuen, ons van d'aaloudheid nagelaten (...) waar by gevoegt is een naauwkeurige leidtsman in Romen. Amsterdam, Lamsvelt, 1702.
53147: GEESTELIJKE, EEN - Het kerkerleven in Nederland. Schetsen en tooneelen uit de nagelaten papieren van gevangenen, bijeen verzameld door een geestelijke. Amsterdam, A. Frijlink, 1870.
34812: GEESTERANUS, REGNERUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de justa defensione Leiden Van der Eyk en Bos 1764
55952: GEFFROY, G., - Constantin Guys. L' historien du second empire, Paris 1920, 109 pag., gebonden, geïll.
32965: GEFKEN, JANUS GUILIELMUS, UIT AMSTERDAM - Specimen iuridicum inaugurale de exceptione veritatis convicii [...] Amsterdam C.A. Spin 1832
53148: GEFKEN, J.W. - De regtsvraag: zijn de bepalingen van het Code Penal, over ongeoorloofde genootschappen of vergaderingen, toepasselijk op godsdienstige bijeenkomsten en godsdienst-oefeningen in Nederland? In eene pleitrede behandeld. Amsterdam, W. Messchert, 1836.
5491: GEHLE, F.W. - Our Dubbledam journey. An account of how a family came to America 1891-1941, New York 1941, 50 p. geb.
59235: GEIBEL, E., - Neue Gedichte von Emanuel Geibel, geg., 320 pag.
35525: "GEIGER, PAULUS ROMANUS, UIT AUGSBURG; PRAESES: OSTIUS, JOHANN GEORG" - De hymnis martyrum in primitiva ecclesia. Dissertatio [...] Jena Johann David Werther 1700
7656: GEIREGAT, PIETER - De bolders, blyspel met zang in een bedryf. Vertoond voor de eerste mael op Minards-Schouwburg, den 10 February 1861, door de koninglyke maatschappy: De Fonteinisten, te Gent. Gent, I.S. van Doosselaere, 1861.
47742: GELDER, W. V., - Schoolatlas van Nederlandsch Oost-Indie, 14e druk, 's-Gravenhage, Smulders, 1916.
37256: GELDER, JACOB DE - "Wiskundige lessen, eerste cursus, bevattende de gronden der telkunst benevens de eerste beginselen der stelkunst; tweede cursus, bevattende de volledige gronden der stelkunst, 2e uitgave, 's- Gravenhage 1823- 1823, 512 + 542 pag., geïll., origineel karton. ( deel 2 lichte waterschade )."
37410: GELDER, H. E. VAN - Mededeelingen dienst kunsten en wetenschappen: De ontwerpen van Dr. H.P. Berlage [ voor Gemeentemuseum 's- Gravenhage ], jrg. 3, nr. 1, januari 1921, pp. 71- 86.
29057: GELDER, J.J. DE - Bartholomeus van der Helst. Een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, Rotterdam 1921, 289 pag. + 41 platen, geb. in gestempelde linnen band. Bibliotheek exemplaar met plakkers en stempels op schutbladen. Band is gaaf. ( iets verkleurd )
32826: GELDER DE NEUFVILLE, DAVID MATTHEUS VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, sistens quaestiones de mercatura et navigatione gentium in bello mediarum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1834
25881: GELDER, H.E. VAN - De zestiende eeuwsche glasschilderingen in de Haagsche St. Jacobskerk. Extract Oud Holland 1938, 41 pag., geïll.
23531: GELDER, JACOB DE - Wiskundige lessen. Eerste cursus bevattende de gronden der rekenkunst, benevens de eerte beginselen der stelkunst. Tweede cursus bevattende de volledige gronden der stelkunst. 2 Delen, Den Haag, van Cleef en Scheurleer 1808-1809, 473+532 pag., originele kartonnen banden. Geillustreerd met uitvouwbare tabellen.
57103: GELDER, H.E. VAN, - Catalogus van de verzameling Haagsch porcelein, 's-Gravenhage, Gemeentemuseum, 1916, 148 pag., geïll.
56459: GELDER, JACOB DE, - Beschrijving van den stand des sterrenhemels voor de verschillende maanden van het jaar, 's-Gravenhage, van Leeuwen, 1816.
59761: GELDER, W. VAN & C. LEKKERKERKER - Atlas van Nederlandsch-Indie. Groningen & Batavia, J.B. Wolters, (1937).
25187: GELDER, H.E. VAN - Een eeuw slooperswerk in den Haag, Den Haag 1914, 12 pag., oblong geïll [ Die Haghe, kleine geschriften I ].
32966: GELDER, HENDRIK DOUWE VAN, UIT BOLSWARD - Mohtar de valsche profeet. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1888
47522: GELDER, C.E.M. VAN, - Hindeloopen in de jaren 1830-1839, meded. 5 Afd. Historische Geografie, Utrecht 1967, 44 pag., gestencild.
56901: GELDER, JACOB DE, - Wiskundige verhandelingen, 2e druk, 's-Gravenhage, 1826.
27247: GELDER, H.E. V. - Het Haagsche Binnenhof. Een nationaal monument. Antwerpen 1943, 90 pag., geb., geïll.
35884: GELDER, DOMINICUS HERMANUS VAN, UIT SOLO - Stellingen ..... Leiden Werst 1871
60226: DIRK VAN GELDER (1907-1990) - Sicilian landscape
30605: GELDER, J.G. VAN - Jan van de Velde 1593-1641, teekenaar- schilder. Beschrijvende catalogus, 's- Gravenhage 1933, 129 pag. + 87 afb.
29180: GELDER, H. E. V. - Rembrandt, met 314 afbeeldingen, Amsterdam z.j., [ bundel van 7, apart gepagineerde, brochures uit de Palet serie ], geïll.
16320: GELDERLAND - Reisboek voor de provincie Gelderland, uitg. Prov. Geldersche V.V.V., 3e druk [ca. 1942], 372 p.
16319: GELDERLAND - Rondrit door Gelderland voor motorwielrijders en automobilisten, ANWB, [1934] 12 p., met enkele bijlagen.
56093: GELDROP, F. V., - Hun naam was...... Van der Aar, Rijswijk 1989, 91 pag., geïll.
33309: GELEIN VITRINGA, JOHAN VAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1897
43086: GELL, W. - Pompeiana: the topography, edifices and ornaments of Pompeii, the result of excavations since 1819. 2 delen, London, Lewis, 1835.
7672: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Het leven van de Zweedsche Gravinne, G***. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Dóll, 1774.
7669: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Amsterdam, Pieter Meijer, 1775.
7668: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - C. F. Gellert's Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche verzen gevolgd. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1830.
7660: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Het leven der Zweedsche Gravinne, G***. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, Jan Dóll, 1777.
7667: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Fabelen. Utrecht, J. van Schoonhoven & Comp., 1775. [3 delen in 1 band met doorlopende paginering]
52504: GELLERT, C.F. - Zedekundige lessen, in het Nederduitsch overgezet door J. Lublink den jongen. 2 stukken, 2e druk, Amsterdam, P. Meijer, 1775.
7664: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Het leven van Christian Furchtegott Gellert door Johan Andreas Cramer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [titelpagina 2e deel:] De nagelatene brieven van Christiaan Furchtegott Gellert nevens enige aan hem geschrevene brieven, uitgegeven door Johan Adolph Schlegel en Gottlieb Leberecht Heyer. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1775. [2 delen]
7662: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Verhandelingen over de fabelen en vertelsels, en over het aandoenlyke in de tooneelspellen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Izaac de Jongh, 1785.
7671: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Blyspelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst. Met privilegie, 1778.
7670: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Fabelen en vertelsels. Amsterdam, Pieter Meijer, 1782. [deel II van 3 delen]
7659: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Blyspelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1778.
7665: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Brieven. Amsterdam, J.B. Elwe, 1800.
7663: GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT - Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven. Utrecht, J. van Schoonhoven en Comp., 1776.
41884: GELLING, H - Genealogie Gelling-Heijdekamp en van Meinders-Boels, Nieuw-Pekela 1985, 319 pag., geïll.
36434: "GELLIUS, JOHANN CONSTANTINUS, UIT DRESDEN; PRAESES: DATHE, JOHANN H." - Dissertatio de prudentia Abigaelis Leipzig Tietze 1723
57366: "GELLIUS, AULUS / J.L. CONRADI;" - Auli Gellii noctium atticarum Libri XX, sictut supersunt editie Gronoviana praefatus est et excursus operi adiecit J.L. Conradi, pars prima [van 2] Lipsiae, 1762
33416: GELPKE, HENRICUS CHRISTIANU LUDOVICUS, UIT WASPIK - Dissertatio physiologica inauguralis de passionibus [...] Leiden wed. M. Cyfveer, Jz. 1821
22697: GELRE, VAN, VAN CROMSTRIJEN, BODDAERT - Twee nota’s betr. een leenverheffing voor het Leenhof van Vlaanderen, door Jacoba van Gelre, huisvrouw van Cornelis van Cromstrijen, dd. 1743 en 1750, getekend door Pieter Boddaert.
18017: [SCHAAFF, JACOBUS HENDRIK VAN DER] PS. ANONYMUS GELRUS - Het ware nut en voordeel der beschaving, toegepast op, en in verband bechouwd met het volkskarakter, ook met betrekking tot echte Vaderlandsliefde en Heldenmoed. Utrecht, N. van der Monde, 1832.
61051: GEMEENTEWAPENS - Heraldic manuscript with municipal coats-of-arms of The Netherlands.
1896: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 1. Medemblik. Heiloo 1934, geïll., 23 p.
1897: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 2. Enkhuizen. Heiloo 1934, geïll., 17 p.
1900: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 10. Laren. Heiloo 1936, geïll., 30 p.
1899: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 4/5. Amsterdam. Heiloo 1937, geïll., 57 p.
1898: NOORDHOLLANDSCHE GEMEENTEZEGELS - Noordhollandsche Gemeentezegels. Serie-uitgave. Heiloo: P.A. de Lange, 1934-. Deel 3. Beverwijk. Heiloo 1935, geïll., 29 p.
7821: GEMERDEN, VAN - Artikelenreeks over Ouddorpse geslachten.
4541: GEMMINGEN, H.L. VAN - Ahnen und Enkel. Band I. Dr.med. Christian Röchling und Charlotte Wagner. Heidelberg 1955, 70 p., geïll.
17267: GEMPT, B. TE (PREDIKANT TE BATENBURG) - Hulde aan de nagedachtenis mijner onvergetelijke echtgenoote J.A.M. van Olst, geboren 23-11-1793 en gestorven 30-12-1822. Leerrede, Amsterdam, G. v. Dijk, 1823, 8°: 36 p.
30281: GÉNARD, P. EN M. ROOSES - Rubens-bulletijn. Jaarboeken der ambtelijke commissie...., deel V, Antwerpen 1897, 102 pag., geb., geïll.
30648: GENARD, P. - Nasporingen over de geboorteplaats en de familie van Quinten Massys, Antwerpen 1870, 100 pag., geb. in half linnen, met 2 tabellen.( onderstrepingen ).
3812: GENEALOGIE - [Genealogie Houwing.] Z.p. z.j., 6+28 p., gestencild.
4893: GENEALOGIE - Genealogie van het geslacht Verheyen. Oisterwijk 1894, 41 p., geïllustreerd.
6068: GENEALOGIE - Genealogie van het geslacht van Segwaert, z.p. [ca 1710], 33 p., geïll. met 35 gegraveerde familiewapens, orig. sierpapier omslag. Zeer zeldzame tweede uitgave (de eerste druk dateert uit ca 1700). Geslacht uit Holland, ca 1500-ca 1700. Met veel gelegenheidsgedichten op leden van de familie Segwaert.
5501: GENEALOGIE - Genealogie & stamboom van het familiegeslacht van Gemert, 1640-1955, Alkmaar 1955, 11 p. + tabel
5566: GENEALOGIE - Genealogie Derck Haselhoff [groot blad, ca 50 x 270 cm], uitg. Familiestichting Haselhoff “Gegevens tot 1 september 1993”.
5302: GENEALOGIE - Genealogie de la maison de Brandenbourg, ses differentes branches, ses titres, ses pretentions et ses alliances, groot blad, 38 x 47 cm, 18e-eeuws.
5328: GENEALOGIE - Genealogie Pieter van der Burgh en Maria Cornelisze van Santen ... Twede genealogie Arent van der Graaf, 1 blad plano, 18e-eeuws. Andere namen: Hoogenhouck, Couckebacker, Twent, van Beresteyn, v. Bleyswijk
5262: GENEALOGIE - Genealogie - parenteel - [Herman] Bolten, z.pl. 1997, 46 + 1 p., geb.
23015: GENEALOGIEËN, MANUSCRIPT, VAN ASSENDELFT - Généalogies des familles nobles des Pays-Bas"", rugtitel van een fraai gebonden manuscript, groot folio, half leren band (19e eeuws), met ex-libris ""Bibliotheque de Th. de Jonghe"", ca. 220 p met nog enkele bijgebonden manuscripten. Deels met gekleurde wapentekeningen, waarschijnlijk samengesteld in het begin van de 18e eeuw."
2044: POPULAR GENEALOGIST - Popular genealogist or the art of pedigree-making. Edinburgh 1865. Geb., 108 p.
22782: GENEGEN, VAN - Genealogisch overzicht van de nakomelingen van Vincent van Genegen en Sara de Wilhem, manuscript, 18e eeuws, 2 p.
36043: GENESTE, JACOBUS VINCENTIUS DE LA, UIT NIJMEGEN - Specimen academicum inaugurale sistens positiones medicas Leiden Cyfveer 1802
7675: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 3e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1873.
7676: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 4e druk. Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1877.
7678: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Een twaalfjarige dichter. Drie gedichten op twaalfjarigen leeftijd vervaardigd. Uitgegeven door P.J. Andriessen. Amsterdam, C.L. Brinkman, [1876].
7680: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Eerste gedichten. 3/4e druk. Amsterdam, gebroeders Kraay, 1863/1865.
7681: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Laatste der eerste. Verspreide gedichten. 4e druk. Amsterdam, gebroeders Kraay, 1864.
7673: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Over kinderpoëzie. Amsterdam, Gebroeders Kraay, [1865].
7677: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Dichtwerken. Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele. 12e druk. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen, [ca 1905].
7674: GÉNESTET, PETER AUGUSTUS DE - Leekedichtjens. 4e druk. Haarlem, A.C. Kruseman, [1867].
31749: GENNEP, JUSTINUS HENRICUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Disquisitio historico-juridica inauguaralis de cautione in re criminali a reo praestanda [...] Utrecht G.F. Koch 1844
59828: GENNEP, J. VAN - Nederlands politiek tegenover Indie. Brief aan den heer J. van Gennep, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
31746: GENNEP, JUSTINUS ADRIANUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen inaugurale de Simone Renard [...] Groningen J.B. Huber 1858
30388: GENNETE, L. DE - Korte beschryving van het nieuwe water-rad, uitgevonden door den heer Leopold de Gennete, uit het Fransch vertaald ..... door Z.v.J., Dordrecht etc. [1756], 76 pag.
22598: LETTERKUNDIG GENOOTSCHAP T.F.S.A. - “Ter gelegenheid van de 25e vergadering en eerste verjaring van het Letterkundig Genootschap T.F.S.A., den 28sten October 1823”, gedicht door A.C. van Eldik Thieme. Manuscript, 4°, 4 p.
7683: GENOVEVA - De historie van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. Nieuwe verbeterde druk. Deventer, Wed. P. de Lange, [z.j.].
7682: GENOVEVA - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, graaf van Trier. Amsterdam, G. van der Linden, [ca 1830].
6804: "ANONIEM (VERT.); FRIEDRICH GENSICKE" - Blanka en Henriko, treurspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 7e deel, 1e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1800.
3558: GENT, L.F. VAN - Heer Arend van Gent, een middeleeuwsch ridder in het kader van zijn tijd. 's-Gravenhage 1941, 54 p.
41813: GEOEFEND BOEKHOUDER, EEN - Volledige handleiding tot het boekhouden voor den kleinhandelaar en winkelier, 's-Hertogenbosch, Muller, 1847. Gebonden in modern half linnen, 128 pag.
35595: GEORGE, LANDGRAAF VAN HESSEN - Ordnung von fleissiger übung deß Catechismi, der Kinderlehr, mehrer Kirchen-disciplin, und anderer, zu erbawung deß wahren Christenthumbs nötiger Stücke. Marburg Nikolaus Hampel 1634
58840: "MOREAU GEORGES;" - Revue encyclopédique Larousse, Les Femmes et Les Féministes, 6e année, no 169, 28 novembre 1896.
61015: GEORGIEVICS DIVAN, MITTROVITIUM, FRANZ II, HUNGARY - Patent of nobility donated by Holy Roman Emperor Franz II (1768-1835), later to become the first Austrian Emperor Franz I (1804-1835), to Constantine and Kyro Georgievics Divan and their children: George, Johann, Theodore, Catharine and Anne.
35907: GERADTS, LOUIS JOSEPH ERNEST HUBERT , UIT HASSELT (B) - Stellingen ..... Leiden Hazenberg 1868
36527: GERADTS, JAN LODEWIJK, UIT ROERMOND - Bijdrage tot de geschiedenis van den souvereinen raad in het Overkwartier van Gelderland te Ruremonde, 1580 - 1794 Leiden Hazenberg 1860.
56711: GERAERDS THESINGH, P.A.H., - Neerlands behoefte, een talrijk geoefend leger, een met de natie, Utrecht, 1879, 49 pag.
60909: VON GERAMB, MARIA THERESIA - Patent of nobility, donated by Roman Empress Maria Theresia of Austria (1717-1780) to the brothers Franz Karl, Ignaz Victor, Johann Adalbert and Gottlieb Xaver Geramb.
50830: GERAMB, M.J. DE, - Voyage a Rome, 3e. edition, Brussel 1843, 12o, 191 pag., Bound in half red morocco.
15279: GÉRARD, LÉON - A travers la Hollande. Parijs: P. Roger & Cie., 1911.
897: GÉRARD, P.A.F., - Histoire de la législation nobiliaire de Belgique. Deel I. Brussel-Parijs 1846. Geb., 314 p.
36033: GERARS, CORNELIS MARIA, UIT EEMNES - Hubert Korneliszoon Poot Assen Van Gorcum 1954
60227: ROELF GERBRANDS (1891-1954) - Landscape with sheep shepherd
34965: GERBRANDY, SJOERD, UIT SNEEK - Industrieele eigendom en subjectief recht Zwolle Tjeenk Willink 1946
19226: GERCKEN, ERICH - Chronik der Familie Miesner, im alten amte Zeven, zu Jork im alten Lande und Lübeck.
32405: GERCKEN, PAUL HENNING - Otium Vienna-Ratisbonense, sive de voto consilii cæsareo-imperialis aulici ad sacram caesaream majestatem [...] Hildesheim typis Geismarianis 1717
15280: GERDES, E. - Christelijke philantropie in Nederland. Reisherinneringen. Nijmegen: P.J. Milborn, 1880.
27927: GERDES, DANIEL - Twee godgeleerde verhandelingen over de vrijheid des geloofs, des godsdienstes en der conscientie [ en over Socianery], Groningen 1741, 172 pag., orig. karton [mist titelpagina].
35518: "GERHARDUS, PAULUS FRIDERICUS, UIT BERLIJN; PRAESES: REMLING, NICOLAUS CHRISTOPHORUS" - Ex historia ecclesiastica de vestigiis Christi in loco Ascensionis [...] Wittenberg Wed. August Brüning 1685
35939: GERICKE VAN HERWIJNEN, CAREL WILLEM P.F., UIT PARIJS - Stellingen ..... Leiden Werst 1871
34089: GERICKE, JOSEPHUS LUDOVICUS HENRICUS ALFREDUS, UIT DILLENBURG-NASSAU - Dissertatio historica juris gentium inauguralis de jure interventionis ante rerum conversionem in Gallia usurpato [...] Leiden C.C. van der Hoek 1834
47599: GERLACH, M., - Nurnberg. Ein rundgang in bildern. Herausgegeben mit unterstutzung der stadt Nurnberg, Leipzig {ca. 1910?], 134 pag., ill., oblong, full linen binding.
36165: "GERLACH, BENJAMIN GOTTLIEB, UIT LIGNICIO-SILESIUS; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - Patridomanian (dit woord in Griekse kapitalen) eruditorum ad Corn. Tacit.Annal. II, 88 Wittenberg Wed. Gerdes 1723
14442: GERLACH JR., J.A. - Oorsprong, geschiedenis en tegenwoordige toestand van het Collegie van oude schutters van den voetboog van St. Joris en der jonge colveniers schutters te Heusden, met afbeeldingen van hunne gedenkstukken. Groningen 1862, ill., 159 p., orig. half leather.
55076: GERLACH, H. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'maximen in den staet'. Haarlem, 1965 [dissertatie].
34339: GERLINGS, JANUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de hereditate vendita [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
34338: GERLINGS C.F., HERMANUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de communione bonorum inter conjuges ad qcqaestus limitata [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1840
57099: "GERLINGS, H.; " - Verscheidenheden van Haarlems bodem, Haarlem 1862, 156 pag., geb.
59487: GERLINGS, H., - Te Haarlem. Voor vijftig jaren, Haarlem 1884. 175 pag.
37387: GERRETSON, C. E.A. (RED.) - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon ( tot aan de dood van Willem IV ), 2 delen in 3 banden, deel 1 in 2e druk, 's- Gravenhage 1976, 519 + 708 pag.
27446: GERRETSON, C - "Voorloopig register op de geschiedenis der ""Koninklijke"" deel I, II, III. Volksuitgave z.pl. z.j., ca. 300 pag., gestencild."
31750: GERRITS, LUDOVICUS ANTONIUS NICOLAUS, UIT ROSENDAAL - Specimen juridicum inaugurale de quaestione an jure nostro, donationes factae sub specie aliorum contractuum valeant [...] Amsterdam C.G. van der Post 1854
56683: GERRITSEN, REINIER, - Blinde verrassing. 1e druk, 1993, oblong, linnen band, als nieuw.
60366: GERRITSZ., HESSEL (1580-1632) AFTER VINCKBOONS, DAVID I (1576-1629/33) - Nyenroy [Spring] (The Seasons: Set Title)
61667: GERRITSZ., HESSEL (1580-1632) - CONCORDANTIE DER HEYLIGHER SCHRIFTUREN
30296: GERSAINT, HELLE, GLOMY, YVER - Catalogue raisonne de toutes les estampes qui forment l'oeuvre de Rembrandt. Nouvelle edition.. corrige et augmentee par Adam Bartsch, 2 volumes, Leipzig 1880, 234 + 182 pag., geb. in half leer ( een scharnier los ).
36126: "GERSDORFF, CAROLUS SIEGFRIED VON; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - Dissertationem academican ex jure gentium de parapresbeias crimine .... Wittenberg Samuel Creusig 1717
22528: GERSIE, VAN WALSUM - Album met 24 tekeningen, meest in potlood. Een aantal gesigneerd K. Gersie en soms met het jaartal 1948.
7684: GERSTÄCKER, F. - Roovers en Regters, of zoo gaat het in Amerika. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven F. Bohn, 1847. [2 delen]
7685: GERSTÄCKER, F. - Uit twee wereld deelen. Schetsen en verhalen. Vert. uit het Duits. Utrecht, D. Post Uiterweer, 1854. [2 delen]
7686: GERSTÄCKER, F. - Senor Aguila. Een Peruaansche geschiedenis. Vertaald uit het Duits. Arnhem, D.A. Thieme, 1866. [2 delen in 1 band]
17268: GERTH VAN WIJK, J.A. (PREDIKANT) - De kroon onzer gemeente ontvallen. Leerrede [...] ter nagedachtenis van mevrouw [...] J.L. Huijdecoper van Maarsseveen, uitgesproken te Eemnes-Binnen op 17-4-1864, 8°: 20 p.
23632: GESCHIERE, A. - Het leven van den Walcherschen boer gedurende de laaste twee eeuwen, Bruinisse [ 1933], 92 pag., geïll.
3280: GESLACHT - Het geslacht Van der Crab en aanverwante familiën. Biographisch-genealogisch overzicht 1500-1900. 's-Gravenhage 1927, 131 p., geïll., gebonden (in een zeer fraaie leren band met goudstempeling).
4955: GESLACHT - Geslacht Van Voorthuysen. Rijswijk 1901, 4 p.
5523: GESLACHT - Geslacht Graswinckel, z.pl. z.j., ca 100 p., getypt, geb.
4836: GESLACHT - Over het geslacht Theelen en aanverwante families (Weusten, Beckers, Stiels, Michiels, Jacobs, Beeken, Rutten, Raskop, Lemmens, Elissen, Curvers). Hasselt 1969, 100 p., geïll.
5301: GESLACHT - Het geslacht Van den Brandeler, ‘s-Gravenhage 1879, 39 p., met afb. wapen en tabellen.
3133: GESLACHT - Het geslacht Van den Brandeler. 's-Gravenhage 1879, 39 p., geb., geïll., wit doorschoten met zeer veel aantekeningen in handschrift.
2241: ROTTERDAMSCHE GESLACHTEN - "Rotterdamsche geslachten. 2 dln. 's-Gravenhage 1925-1926. Geb., geïll.; 555, 439 p."
3011: GESLACHTLIJST - Geslachtlijst van de familie De Beveren. Z.p. [1839], 15 p.
5804: GESLACHTLIJST - Geslacht-lijst van Philip van Marnix, heere van St. Aldegonde, tabel, oblong, 18e-eeuws
3658: GESLACHTREGISTER - Geslachtregister van het geslacht Van Harpen (Krook van Harpen, Kuijper van Harpen). Z.p. z.j., 16 p., met wapenafb.
3957: GESLACHTSREGISTER - Geslachtsregister [Krook]. Z.p. 1944, tabel in omslag met afstammelingen Johannes Krook en Antonia Poele, gehuwd Haarlem 1783.
31994: GESSELER, THEODORUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de delictis et quasi-delictis ex jure gallico hodierni [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1826
52054: GESSNER, G., - Het leven van Jan Kasper Lavater, 4 delen, Amsterdam, Allart 1802-1805, 437+478+374+366 pag. gebonden in half linnen.
42173: GESTEL, C. VAN - Historia sacra et profana archiepiscopatus Mechliniensis. 2 delen in 1 geheel leren band, 's Gravenhage, v. Lom, 1725.
53164: GESTERDING, F.C. - Alte und neue Irrthümer der Rechtsgelehrten. Eine Reihe von Abhandlungen und Monographien. Greifswald 1818.
34867: GEUKEN, HENDRIK CORNELIS, UIT SOERABAYA - Over osteotomie bij pes varus Amsterdam Scheltema & Holkema 1882
59502: GEUL, JOHAN, - Redres der Hollandtschen adel : aenwijsende het recht gebruyck ende misbruyck der adelijcker stammen ende persoonen. Waerin mede sommierlick verhandelt wert het geheele ampt eens veldt-overstens, 's-Gravenhage: Anthony Jansz Tongerloo, 1644. 91 pp.
34471: GEULJANS, KAREL MARIA HUBERT LOUIS, UIT AKEN - Aanteekening op art. 47 wetboek van koophandel Amsterdam Kervel 1888
34340: GEUNS, STEPHANUS JOANNES MATTHIAS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio inauguralis de infamia, legibus Romanorum constituta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1823
32757: GEUNS, JAKOB VAN, UIT AMSTERDAM - Over de verhouding tusschen de opgenomen zuurstof en het uitgescheiden koolzuur bij de zoogdieren. Academisch proefschrift [...] Amsterdam C.G. van der Post 1875
23176: GEUNS, VAN - "Krijttekening voorstellende een stilleven met boeken, gesigneerd ""[mej.] M. van Geuns"", 23x32 cm."
32582: GEURTS, PAUL HENRI JOSEF MARIE, UIT HORST - Overzicht van Nederlandsche politieke geschriften tot in de eerste helft der 17e eeuw. Academisch proefschrift [...] Maastricht Gebrs. Van Aelst 1942
51374: "GEURTS, A.J.; " - In de ban van de band. Enkele notities over boekbanden en boekbinden, geïllustreerd met voorbeelden uit Zutphense collecties, Gent 1987, 24 pag., geïll.
37980: GEUS, C. DE - Oud- Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche ceramiek, naar aanleiding van de collectie Artur Isaac in het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam z.j. [ eerste druk ], 26 pag. + 73 platen. Gebonden in jute (? ) omslag. Goed exemplaar.
6316: GEUS, J.P. - Overzicht van de familie Wonder, z.pl. 1966, 43 p., geïll. [Westfriese Geslachten V]
56370: GEUS, A.J. DE, - Jachtrecht en jachtwet, Rotterdam 1871, 70 pag., geb., goud op snee [dissertatie].
58984: GEUS, A.J. DE, - Jachtrecht en jachtwet, Rotterdam 1871, 61 pag. Zonder omslag.
904: GEVAERT, E., - Het wapenteeken en de kleuren der Belgische provinciën. Brussel 1919. Geïll., 128 p.
8831: LIEFDE-GEVALLEN - De verwonderenswaardige liefde-gevallen van Beralt, prins van Saxe, stamvader van 't doorluchtig huis van Savoye. Vertaald uit het Frans. Den Haag, Pieter van der Burgh en Cornelis van Zanten, 1725.
53088: EX-GEVANGENE - De moderne folterkamer. De cel, door een ex-gevangene, z. pl., z. j. [ca. 1930].
35258: GEVERS DEYNOOT, GULIELMUS THEODORUS, UIT ROTTERDAM - Theses juridicae inaugurales quas annuente deo optimo maximo Leiden Haak 1790
34309: GEVERS DEYNOOT, FRANCISCUS GERARDUS ABRAHAMUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio oeconomico-politica inauguralis qua continentur nonnulla de mercatura in patria nostra ab anno 1813-1830 [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1839
35063: GEVERS DEYNOOT, WILHELMUS THEODORUS, UIT ROTTERDAM - Specimen oeconomico-politico-juridicum inaugurale de magno sive halecum piscatu Belgico ( haringvisscherij). Leiden J.W. van Leeuwen 1829
36961: GEVERS, A.J. E.A. - De Havezaten in het land van Vollenhove en hun bewoners, Alphen aan de Rijn 2004, 248 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34690: GEVERS, HUGO, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de sociis delinquentium Leiden Haak 1824
19442: GEVERS, A.J. EN A.J. MENSEMA - Een schatkistje voor Overijssel. Overijsselse afbeeldingen in de Thesaurus Philo-Politicus 1623 - 1631.
14555: GEVERS, A.J. - Inventaris van de papieren van enige leden der familie Vredenbregt, Snoeren en Bierhoff, benevens genealogische aantekeningen aangaande het voor- en nageslacht van Arnoldus Vredenbregt (1869-1949) en zijn vrouw Cornelia H.A. Snoeren (1875-1957).
39943: GEVERS VAN ENDEGEEST, JHR. - Het Hoogheemraadschap van Rijnland, deel I [van II] , Beschrijving, 's- Gravenhage 1871, 468 pag.
31993: GEVERS DEYNOOT, ANNE ADRIANUS, UIT VEUR - Dissertatio juridica inauguralis de contractu chartae partitae [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
35803: GEWIN, JAN WILLEM ANTON, UIT DELDEN - Over de verhouding van pepsine tot chymosine Utrecht Oosthoek 1907
35817: GEWIN, JOANNES, UIT ABCOUDE - De woelbewegingen van het hart Utrecht Van Boekhoven 1906
32967: GEWIN, BERNARD, UIT ABCOUDE - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
5504: GEWIN, J.P.J. - Stammtafeln eines noch blühenden bayerischen Dynastengeschlechtes aus der Zeit der Karolinger, ‘s-Gravenhage 1942, ca 50 p. met tabellen, groot folio
912: GEWIN, J.P.J., - Die Verwandschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter. 's-Gravenhage 1964. Geb., 144 p.
4033: GEWIN E.A., J.P.J. - De graven Van Limburg Stirum. Assen 1961-1976, 3 delen in 9 banden, geb., geïll.
52005: "GEYL, P.;" - Patriotten en N.S.B.-ers. Een historische parallel,. Amsterdam 1946, 59 pag., geill.
36029: GEYL, PIETER CATHARINUS ARIE, UIT DORDRECHT - Christofforo Suriano, resident van de Serenissime Republiek van Venetie in Den Haag, 1616-1623 's-Gravenhage Nijhoff 1913
32406: GEYLING, PHILIPP REINHARD - Tractatus iuris publici de conventibus deputatorum nobilitatis vulgo von denen außschuß-tägen [...] Strassburg / Halle J. Christ. Hilliger 1737
23232: "GEYN, VAN; VAN DER WUSTEN, HAARLEM" - Twee zilveren (verzilverde?) plaques met daarop gegraveerde portretten van het echtpaar Jan Engelen van Geyn en Margreta Adelijt van der Wusten. Ieder 15x10 cm, in 19e-eeuwse zwart houten lijstjes. Fraai.
60800: GEYSER, FRIEDRICH CHRISTIAN GOTTLIEB (1772-1846) AFTER VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
60347: GHEERAERTS, MARCUS I (1519/21-1589/91) - An ass carrying food [Vorstelycke Warande der Dieren (Publication title)]
36917: GHELLINCK, J. DE - Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan wapens en wapenrustingen behorend tot Belgische privé verzamelingen. Kasteel Laarne 1968, 94 pag. + 255 ill.
14819: GHELLINCK VAERNEWYCK, X. DE (INL.) - Exposition héraldique 1952-1953, organisée par l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique.
61462: GHELLINCK VAERBEWYCK,VISCOMTE DE. - Sceaux et armoiries des villes, communes, Échevinages, Châtellenies, Métiers et Seigneuries de la Flandre ancienne et moderne.
25225: GHERARDI, EVARISTO - "Le theatre italien (...) ou le recueil général de toutes les comédies et scenes Francoises, jouées par les comédiens italiens du Roy, Volume I, Paris 1716 ?, (20) + 500 pag. Half leather, on the back""French plays"". Title page missing?? Dedication to ""son altesse royale Madame"". "
35078: GHERT, PETRUS CORNELIUS JOHANNES VAN, UIT AMSTERDAM - Specimen philosophico-juridicum inaugurale de necessitate poenae capitalis 's-Gravenhage J. Kips 1836
34763: GHESEL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis theoretico-practica de assecuratione Leiden J. van der Linden 1727
60351: GHEYN, JACOB DE II (1565-1629) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - "10 Treasurer (Officers and Soldiers; set title)"
27879: GHEYN, J. VAN DEN - L'ystore de Helayne. Reproduction des 26 miniatures, Brussel 1913, in portfeuille.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

3/29