Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60026: BOLSWERT, BOËTIUS ADAMSZ. (CA. 1580-1633) - Albert Eggius / Eggers (portrait of)
60319: BOLSWERT, BOËTIUS ADAMSZ. (CA. 1580-1633) AFTER VINCKBOONS, DAVID I (1576-1629/33) - Boerenverdriet (The horrors of the Spanish War)
319: BOLT, H., - Geschiedenis van het Sint-Geertruidsleen te Abbega, 1508-1933 (met stamlijst). Sneek 1933, 143 p.
40331: BOLT, R., - World Press Photo. New Stories, Amsterdam 2008, 254 pag., geb., geïll. Als nieuw.
52789: BOLTEN, G.C. - Een rechterlijke dwaling? Medisch-forensische beschouwingen over eene belangrijke strafzaak. 's Gravenhage, 1928.
30482: BOLTEN, J. - Miscellanea Humbert de Superville, Leiden 1997, 255 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
40812: BOLTEN, J. - De collectie Jean Francois George Boom, Leiden 1968, 24 pag., geïll.
36399: "BOLTZ, FRIEDRICH, UIT REG. PRUSS.; PRAESES: SAMIUS, CHRISTIAN" - Disputatio theologica de juramento in symbola et libros symbolicos Konigsberg Reusner 1713
37839: BOM, G. TH. - Catalogus van het (......) penning-kabinet nagelaten door mr. Jérome de Vries , kantonrechter te Amsterdam, Amsterdam 1884, 242 pag., half linnen.
38194: BOM, E. DE E.A. (RED.) - Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, jaargang III ( 1905), 's- Gravenhage 1905, 315 + 5 pag, gebonden in originele linnen stempelband. Goed exemplaar.
37680: BOM, G. TH. - Catalogus van ( ....) kabinet van historische leg- en gedenkpenningen ( ....) munten (...) Dr. G. Munnicks van Cleeff te Utrecht, Amsterdam 1861, 160 + 92, half linnen.
35381: BOM, C.H.A. - Prent voor de promotie van Mr C.H.A. Bom, naar een tekening van J. Six. 1882
56758: BOM, J.E.H. V.D. E.A., - De diaconie der Nederd. Hervormde Gemeente te Amsterdam, Amsterdam, 1909, 48 pag., geïll.
30243: BOM, E. DE ( INL.) - Literatuur over Rubens. Antwerpen, Hoofdbibliotheek, 1927, 90 pag.
27560: BOM, J. A. L. - De restauratie van het grafmonument voor Engelbert II van Nassau te Breda, pp. 219-235 in Bulletin K.N.O.B. 1958, geïll.
43972: BOM, G. TH., - Veilingcatalogus bibliotheek A.J. Holtzmann en Joh. Coerts, 's-Gravenhage 1928, 13 pag.
43969: BOM, G. TH., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. J. van Hinte, Amsterdam 1948, 31 pag.
43965: BOM, H.G., - Veilingcatalogus boeken en schilderijen van de kunstschilders E.J.B., J.B. en Arm. Wittkamp te 's-Gravenhage en Amerika, Amsterdam 1925, 43 pag.
43943: BOM, G.D., - Veilingcatalogus prenten etc. collectie B.J. de Groot, juwelier te Amsterdam, Amsterdam 1873, 26 pag.
43776: BOM, H.G. ZN., G.D., - Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
38714: BOMANS, JAN - De villa Borghese in het hart van Holland. Rotterdam 1996, 147 pag., geïll. Betreft Paviljoen Welgelegen te Haarlem.
22879: BOMANS, GUNTHER MOHR, VAN DER VOORDE - Brief van mej. C.J. Gunther Mohr aan mej. M.A.L. Bomans, Van Baerlestraat 104, Amsterdam, d.d. 1957. Getypt, 2 p. Met ca. 10 andere stukken.
43745: BOMANS, GODFRIED, - Een eeuw achter. Spel in twee bedrijven, z.pl., z.j., 15 pag.
22346: BOMBARDA, LIJFRENTE, AMSTERDAM - Verklaring betr. lijfrente ten laste van Jean Paul Bombarda, A’dam (18e eeuws). Gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld.
56599: BOMEL, A., - Graf Ferdinand von Zeppelin. Ein Mann der Tat, Emmishofen 1908.
320: BOMHOF, J.W., EN F.M. KOLVENBACH, - Amsterdammers voor de Grote Raad (1465-1580). Procesbundels en vonnissen uit het archief van de Grote Raad (Algemeen Rijksarchief Brussel) met betrekking tot inwoners en instellingen van Amsterdam. Amsterdam 1977, 185 p.
33979: BOMMEL, CORNELIS JACOBUS VAN, UIT HAARLEM - Disputatio juridica inauguralis, de divortio ex mutuo consensu [...] Utrecht O.I. van Paddenburg 1821
31764: BOMMEL, LUBERTUS CORNELIS VAN, UIT EDAM - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1854
47082: BOMMEL, J.V., - In de oude en nieuwe wereld. Amsterdam, Jongelingsverbond [ca. 1908], 30 pag., geïll.
36487: BOMMEZIJN, ADRIAAN BALTUS, UIT GEERTRUIDENBERG - Het onderzoek naar het vaderschap Leiden IJdo 1909
36478: BON DE SAINT HILAIRE, F.X. - Dissertation sur l'utilite de la soye der araignees, en latin et en francois. Avignon F. Girard 1748
40286: BON, WILLEM FREDERIK, - Tekeningen, z.pl. [1993], ca. 56 pag., geïll. [ inl. : Ewoud Bon].
21016: BON, M. E.A. - Rapport sur l'homosexualité de l'homme. Parijs 1974, 525 pag.
8707: "L., P. (VERT.); CARL PHIL. BONAFANT" - Eén dag uit het leven van Frederik den Grooten, geschiedkundig tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
52367: BONAPARTE, NAPOLEON, - Souper de Beaucaire, presente par Jacques Bainville, Paris 1930, 45 pag., geïll.
42865: BONAPARTE, LOUIS - Documens historiques et reflexions sur le gouvernement de la Hollande. 3 volumes, Bruxelles, 1820.
51655: BONAPARTE, LODEWIJK, - Geschiedkundige gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur van Holland, 3 delen, Amsterdam, Van Kesteren, 1820.
33777: BONDAM, PETRUS - Oratio secularis de foedere trajectino [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1779
41746: BONDAM, A.C. - De Ortensche verwikkelingen, 's-Hertogenbosch 1886, 156 + 8 pag., met uitvouwbare facsimile [dissertatie].
8098: BONDAM, A.C. - Inventaris van de oude archieven (dagteekenende vóór 1814) bewaard ten gemeentehuize van Raamsdonk.
8105: BONDAM, A.C. - Inventaris van de oude archieven dagteekenende vóór den Franschen tijd, berustende ten gemeentehuize van Dongen.
33457: BONDAM, PETRUS - Oratio inauguralis de subsidiis, ad solidam juris belgici cognitionem necessariis, vulgo tamen nimis negligi solitis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1773
6323: BONDAM, PIETER EN MEINARD TYDEMAN - Advys in de zaak van den heer Jan Hendrik van der Wyck tot Stoevelaar, begeerende verschreven te worden in de Ridderschap van Overyssel, afgegeven op verzoek der Ed. Mog. Heeren van gemelde Ridderschap, Utrecht 1786, 48 p.
8094: BONDAM, A.C. - Register van leenbrieven en andere titels betrekkelijk de ambachtsheerlijkheid en de heeren van Zuidewijn-Ambacht en de acht hoeven moers daaraan gelegen.
33458: BONDAM, PETRUS - Oratio de jurisprudentia belgica ad exemplum juris civilis romani maxime excolenda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
43756: BONDAM, P. EN M. TYDEMAN, - Aanmerkingen op de (zoo genoemde) wederlegging van het Advys in de zaak van den heer J. H. van der Wyck tot Stoevelaar, Utrecht, Paddenburg, 1787, 4o, 56 pag., zonder omslag.
41021: BONDESON, J. E.A. - Eens door Euroop vermaard. Margaretha van Henneberg en haar 365 kinderen. Een Loosduinse legende van lang geleden, Loosduinen z.j.,71 pag.
37374: BONDT, C. DE - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen....? Tennis in Nederland 1500-1800, Hilversum 1993, 179 pag., geïll.
39502: "BONEBAKKER, J.W.;" - Twee verdienstelijke officieren: N. Bosboom en C.J. Snijders, Nieuwkoop 1974, 101 pag., geb., met stofomslag.
4971: BONEBAKKER, W.C. - 175 jaar De Vries & Co. Amsterdam 1967, 12 p.
19999: BONEBAKKER, C. - Geschiedenis van het Huis Bonebakker 1792 - 1942. Amsterdam 1942, 16 pag., geïll.
7131: "BONEFONIUS, JANUS; GERHARD ALTING (VERT.)" - Pancharis of minnedichtjes, los en ongebonden by leedige uiren nagevolgt onder de Naam van Rozelyn, benevens nog enige andere, uit verscheidene dichters, om gelykheid van stoffe hier by gevoegt. Groningen, Joannes Cost, 1724. [2 delen in een band]
26925: BONESTROO, W. E.A. - Nunspeet 1910, deel I: De kom van het dorp. Nunspeet 1991, 208 pag., geb., geïll.
34991: BONEVAL FAURE, WILLEM JAN VAN, UIT AMSTERDAM - Het forum privilegiatum van art. 161 van de grondwet. Leiden Somerwil 1887
33652: BONEVAL FAURE, REMBERTUS VAN - Oratio de iis quae academiae Lugduno-Batavae anno1865-1866 tristia et laeta acciderunt [...]
34438: BONEVAL FAURE, R. VAN - Johan Theodoor Buys met zijne leerlingen herdacht Leiden Brill 1893
33824: BONGAERTS, THEODORUS CORNELIS GERARDUS, UIT ROERMOND - The correspondence of Thomas Blount (1618-1679) a recusant antiquary [...] Amsterdam APA 1978
43586: BONGAERTS, P.G. - De St. Teresia-kerk, weleer de koninklijke kapel van Spanje, 's-Gravenhage 1866, 140 pag., geb., met uitslaande tabel, originele editie.
52790: BONGER, W.A. - Ras en misdaad, Haarlem, 1939.
54736: BONGER, W.A. - Inleiding tot de criminologie. Tweede druk herzien door G.Th. Kempe, Haarlem, 1951.
25460: BONGER, H - De dichter van het Wilhelmus, Amsterdam 1979, 46 pag., geïll.
51168: BONGER, H., - Rede bij de opening van de tentoonstelling Coornhert 1522-1590, in de Alg. Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1990, 8 pag., geïll.
34990: BONHOMME, GUSTAVE MARIE JOSEPH, UIT AMBY - Meeningen of getuigenissen in het strafproces Maastricht Leiter-Nypels 1893
56622: BONJOUR, M. CASIMIR, - Le mari a bonnes fortunes, ou la lecon, comedie en cinq acts et en vers, Bruxelles, Berthot, 1824, 86 pag.
59148: BONKE, A.J., - Geschiedenis der graven van Limburg Stirum, de takken Gemen en Styrum van het grafelijke geslacht van Limburg Stirum, 's Gravenhage: Stichting Van Limburg Stirum 2007, 231 pp.
42872: BONNAUD, JACQUES - Bederving van het menschelijcke geslacht door het gebruik der baleinen keurslijven, Een werk, waerin betoogd wordt dat men tegen de wetten der nature handelt (...) wanneer men hem van het tijdstip zijner geboorte af op de pijnbank stelt. Vertaald uit het Frans, Dordrecht, A. Blusse en zoon, 1777.
5265: BONNES, J.H. - Oude boerenfamilies in Twenthe, Borne z.j., 388 p., geïll. Ook betr. de families Laarhuis, Scholten, Brummelhuis, Asbrenk, Groot Kormelink, etc.
322: BONNES, J.H., - [Oude boerenfamilies in Twenthe.] Geb., geïll., 395 p.
34524: BONNET, GISBERTUS, UIT NAARDEN - Specimen historicum de caussis superstitionum inter christianos Utrecht Broedelet 1753
24916: BONNET, C. - La palingénésie philosophique, ou idees sur l'etat passé et sur l'etat futur des etres vivans.
27866: BONNET, G.. EN D. VAN DER KEMP - Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
59000: BONNET, G., - Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770.
26594: BONNEURE, F. E.A. - Het prinselijk begijnhof. De Wijngaard in Brugge, Tielt 1992, 136 pag., geb., geïll.
41564: BONNINGHAUSEN, C.M.F. VON - De Twentse roggebouw, met enkele beschouwingen (.....) door A. Thaer, Albergen 1988, 80 pag., geïll.
47249: BONSMA, H. (RED.), - 's-Gravenhage 500 000. Herinneringsboek samengesteld n.a.v. het bereiken van het half miljoen ingezetenen der gemeente, 's-Gravenhage 1939, 88+(28) pag.
39693: BONT, A.L. DE - Schoolatlas der Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis, 4e druk, Groningen 1912, halflinnen band. Met 130 kaarten.
57056: "BONT, B.J.M. DE; " - Wie zich van de kerkelijke fondsen, nagelaten door pater Augustijn van Teylingen, heeft meester gemaakt. Overdruk 1898, pp 215-227.
34631: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1790
34632: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34633: BONTE, M., UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34634: BONTE, M. , UIT LEIDEN - VII. theses juridicae. 1791
34635: BONTE, M. , UIT LEIDEN - XXVI. theses juridicae. 1792
34636: BONTE, MARTINUS, UIT LEIDEN - XI. theses juridicae. 1792
28027: BONTEKOE, G.A. - Drentsche Kroniek van het bevrijdingsjaar, Assen 1947, 214 pag., geb., geïll. ( o.a. met uitv. kaart ).
25219: BONTEKOE, W.Y. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse, uitg. G.J. Hoogewerff, 2e druk, Utrecht 19230. 41 + 171 pag., gebonden, geïllustreerd. Herdruk van de editie 1646. Met inleiding.
52440: BONTEKOE, CORNELIS - Tractaat van het excellenste kruyd thee (...) benevens een kort discours op het leven, de siekte en de dood, mitsgaders op de medicijne van dese tijd. 2e druk, vermeerdert (...) I Van de coffi II Van de chocolate. Mitsgaders van een apologie van den autheur tegens sijne lasteraars. 's Gravenhage, Hagen, 1679.
32842: BONTHUIS, DIDERICUS, UIT LOPPERSUM - Disputatio juridica inauguralis, de genuina usus natura, ejusque ab usufructu differentia, secundum juris Romani doctrinam [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1839
7132: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574, beginnende den 27 May, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Treur-bly-eindespel. Vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, als na het spel. Amsterdam, Erve van der Putte, [1785?].
7133: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, voorgevallen in den jaare vijftien honderd vier-en-zeventig, beginnende den zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de derde October daar aan volgende. Treur-bly-einde-spel. Versierd met schoone figuuren en alle de vertooningen, zoo voor, in, als na het spel. Amsterdam, S. en W. Koene, 1810.
40383: BONTJE, L. E.A., - Amsterdam. De grote projecten, Amsterdam 2000, 180 pag., geïll., als nieuw.
51820: "BONTSEMA, J.; E.A. (RED.);" - Ik blijf werken. Orgaan der bedrijfsvereniging J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij. Jubileumnummer 1836-1961, Groningen 1961, 118 pag., geïll.
32831: BONVOUST BEECKMAN, DIDERICUS DE, UIT UTRECHT - Disputatio inauguralis de oratione Stephani apologetica [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
20236: BOO, J.A. DE - Medische emblemen in de heraldiek, pp 226-234 in Spiegel Historiael 6 ( 1971) geíll.
57226: "BOO, J.A. DE; " - Heraldiek in de Franse tijd, Overdruk Jaarboek Centr. Bureau v. Genealogie 1977, pp 180-196, geïll.
55992: BOOG, P. / ROOS, CHR., - Pierangelo Boog. Ein Bildband mit eine Einleitung von Christoph Roos, Bremen, 1982, 100 pag., ill.
57300: "BOOGAARD, N.H.J. V.D.; " - Taal, rekenen, geschiedenis. Over Franse motetten-teksten uit de Middeleeuwen, Rede, Amsterdam 1973, 30 pag.
33680: BOOGAARD, J.A. - De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd [...]
33459: BOOGAERT, JACOBUS PHILIPPUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de secunda rerum divisione [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1756
40254: BOOGERD, D. V.D., - Bernard Frize, Tilburg, De Pont, 1998, 48 pag., geïll.
20226: BOOGERT, BOB V.D. E.A. - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen keizers en kunstenaars. Zwolle 1993, 368 p., geíll
43434: BOOGMAN, J.C. E.A. - Emancipatie in Nederland, 's-Gravenhage 1978, 236 pag.
26935: BOOGMAN, J.C. (RED.) - Geschiedenis van Doetinchem, Zutphen 1986, 432 pag., geb., geïll., met stofomslag.
19143: BOOGMAN, J.C. - Van spel en spelers.
52833: BOOIJ, C. E.A. - Het arbitraal vonnis inzake 'Arona' contra L. Brienen, als antwoord op de brochure van het onvindbare comité 'ter behartiging van het recht en ter bestrijding van den zwendel', welk comité naar men zegt bestaat uit den Heer ? Leendert Brienen, Regentesseplein 27, directeur van de H.A.C.O. (Handels-, Assurantie- en Crediet Onderneming) ['s Gravenhage 1929].
2840: YEAR BOOK - Year book of The Holland Society of New York 1924/1925. New York 1925. Geb., geïll., 306 p.
1057: HAND-BOOK - The handbook of heraldry, or Accidence of armorie, in the simplest terms and the shortest possible space. Londen 1839. Geïll., 16°: 54 p.
37193: BOOM, A. V.D. - Monumentale glasschilderkunst in Nederland , 's- Gravenhage 1940, 283 pag., geb., geïll.
35953: BOOM, JACOBUS MATTHIAS, UIT THOLEN - Theses argumenti chirurgici Leiden Van der Hoek 1855
330: BOOM, H. TEN, EN B. WOELDERINK, - Inventaris van het oud-archief van de stad Rotterdam 1340-1813. 2 dln. Rotterdam 1976, 500 p.
329: BOOM, H. TEN, - Inventarissen van Rotterdamse regentencollecties, Van Teylingen, Gevers Deynoot, Prins, Van der Hoeven, Jacob van der Heim, Hoog, J.M. Collot d'Escury, ca. 1600-1847. Rotterdam 1978, 205 p.
6266: BOOM , H. TEN - Inventaris der archieven van mr. G.E. van Walsum en mr. J.M. van Walsum-Quispel, Rotterdam 1984, 91 p.
26277: BOOM, H. TEN - De diaconie der Gereformeerde kerk te Tiel van 1578 tot 1795., pp. 32-69 in Ned. Arch. Kerkgesch. 55 (1974).
19185: BOOM, H. TEN - De reformatie in Rotterdam 1530 - 1585.
55416: BOOM, CORRIE TEN - Gevangene en toch... Herinneringen uit Scheveningen, Vught en Ravensbrück. Amsterdam, 1946.
56445: BOOM, J.A. V.D., - De vrije en ordeoefeningen voor de uitgebreid lagere en voor de middelbare school. Handleiding bij het onderwijs in vrije, orde-gereedschapsoefeningen, reien en spelen voor jongens en meisjes voor 12-16 jaar en voor turnvereenigingen, 2e druk, Amsterdam 1891, 108 pag., geïll.
56437: BOOM, J.A. V.D., - De toesteloefeningen voor mannelijke en vrouwelijke leerlingen der Lagere (...) en hoogere burgerschool, 3e druk, Haarlem 1918, 304 pag., geïll., geb.
331: BOOM, JAN VAN DEN, EN ANNEKE DRIESSEN, - Voorlopige lijst van studenten van de kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679. 2de oplage. Nijmegen 1983, 321 p.
57345: "BOOM, J.A. V.D.; " - De vrije en ordenoefeningen. De houdings-, spring- en evenwichtsoefeningen voor de lagere school, 14e druk, Haarlem 1926. Gebonden, 472 pag., geïll.
44080: "BOOM, W.B.K., E.A. (RED.);" - Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
6373: BOOMA, J.G.J. VAN EN J.L. VAN DER GOUW - Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinde in Wesel 1573-1582. Keulen/Delft 1991. Geb., 696 p + 12 afb.
51606: BOOMA, J.G.J., V., - Dit is 't memoriboec van Voirburch, Het memorieregister (.....) van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566, Hilversum 1991, 205 pag., geb., geïll. met stofomslag.
25680: BOOMEN, TIJS V.D. - De vierkante meter. Een Eindhovense geschiedenis 1934-1959, Amsterdam 2004, 192 pag., geïll., als nieuw.
51896: "BOOMGAARD, P. E.A. (RED.);" - Exercities in ons verleden. Twaalf opstellen (...) aangeboden aan Prof. Dr. W.J. Wieringa, Assen 1981, 254 pag.
26415: BOOMGAARD, J.E.A. E.A. - De uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1984, Leiden 1984, 55 pag., geíll.
26993: BOOMGAARD, J.E.A. E.A. - Landbouw in Holland. Themanummer Holland 18 (1986), 80 pag., geïll.
54871: BOOMHOUER, JOHAN - Miles desertor, ofte verhandeling van de desertie. Met noodige aanmerkingen en rechtsgronden verklaart en opgeheldert tot dienst der militairen. 's Gravenhage, F. Boucquet, 1731.
37724: BOOMSMA, H. E.A. - Indie- bootreis. Herinneringen 1920-1940, Dordrecht 1991, ongepagineerd, geïll., geb., met stofomslag.
33365: BOOMSTRA, WILLEM, UIT GOËNGA - De orthogonale en gelijkzijdige kwadratische oppervlakken in verband met het deelingsprobleem der elliptische functies. Academisch proefschrift [...] Amsterdam M.M. Olivier 1913
38711: BOON, J.H. - Tekenkunst. Serie tekenvoorbeelden samengesteld door onderwijzers, tekenleraren en beeldende kunstenaars, Serie C map 8: zeilscheepvaart, oblong. Map met 12 tekenvoorbeelden van zeilschepen, getekend door W.J. Dijk.
38554: BOON, K.G. - Nieuwe gegevens over de Meester van Katharina van Kleef en zijn atelier, pp 241-254 in Bulletin KNOB 1964, geïll.
35160: BOON MESCH, HENRICI CAROLI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
35164: BOON MESCH, ADRIANI LEONARDI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine theologico [...] 1817
36793: BOON, P. - Iedereen tuinier. Practische handleiding om op eenvoudige wijze groeten en aardappelen te telen, 4e druk, Amsterdam 1938, 60 pag., geïll.
26545: BOON, PIET - Inventaris van het archief van het Kerkarmenfonds te Hoorn ,( 1389 ) 1500-1964, Hoorn 1978, 84 pag., geïll.
19009: BOON, PIET - Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720.
21007: BOON, J.G.M. (RED) - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag. Oudewater 1975, 231 pag., geïll. ( Met: Programma herdenkingsbijeenkomst 1975, 20 pag.)
54525: BOON, C. - Boon in den brouw-ketel ofte ydelheit van seker laster-schrift (...) Den schynheilige kerk-rebellen, naakt ten toon gestelt (...) eer-roovend pasquil. z. pl., 1703.
31355: BOON, P. ( INL. ) - Een Westfriese zeeman als slaaf in Barbarije. Verslag van de belevenissen van Jan Corn. Dekker in Marokko, 1715- 1743, Schoorl 1987, 96 pag., geb., geïll.
43898: BOON, K.G. (INL.), - De verzameling van A. Schwarz, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1968, 38 pag., geïll.
29160: BOON, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk. Amsterdam 1963, 312 pag., geb., geïll., met stofomslag.
43481: BOON, J.G.M. - Wilskracht en koppigheid in beloken land. Historische verhandelingen in woord en beeld over Willeskop en Blokland, Willeskop 1984, 144 pag., geïll.
27067: BOON, J.G.M. - Vreeswijk voorheen. 2e druk, Nieuwegein 1974, 144 pag., geïll.
33155: BOON, ANTONIUS, UIT SOMMELSDIJK - Dissertatio exegetico-theologia, de Jacobi Epistolae cum Siracidae libro, sapientia dicto, convenientia [...] Groningen R.J. Schierbeek 1860
35293: BOON, ADRIANI VAN DER , UIT NOORDWIJK - Commentatio ad quaestionem a clarissima facultate medici [.....] 1833
39778: BOON, J.G.M. - 1570-1580 Oudewater. Vrijheid en gezag, Oudewater 1975, 231 pag., geïll.
32561: BOON MESCH, ANTONIUS HENRICUS VAN DER - Oratio de rebus academicis nostra praesertim aetate justo pretio habendis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1848
51492: BOON, K.G., - Netherlandish drawings of the fifteenth and sixteenth centuries, 's-Gravenhage 1978, 2 delen, 258+235 pag., geb., geïll. met stofomslag.
33154: BOON, DAVID ANDREAS, UIT LANGERAK - Verslag der heelkundige kliniek van het Rijks-Academisch Ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 met eenige opmerkingen over struma. Proefschrift [...] Amsterdam N.J. Boon 1892
29179: BOON, K.G. - Grafiek van Hercules Seghers, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1967, 32 pag. + 72 platen.
28949: BOON, K.G. E.A. - Jheronimus Bosch. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch 1967, 234 pag., geïll. [ met:] Bijdragen, 's-Hertogenbosch 1967, 79 pag., geïll.
35304: BOON MESCH, ANTONII HENRICI VAN DER - Oratio de chymiae materia [....] 1826
54037: BOONACKER, W. EN PH.A. HAAS AZ - Derde schrijven betreffende de Haarlemsche contracten van 1804 aan jhr. M. Salvador, door mr. W. Boonacker en mr. Ph.A. Haas Az., advocaten te Amsterdam. [Amsterdam, 1854].
41401: BOONE, W.J. DE E.A. - Weer-klank. opstellen over de geschiedenis van Amersfoort, aangeboden aan D.H. Huygen, Amersfoort 1962, 72 pag.
41489: BOONE, M. E.A. (RED.) - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, deel 2 (1999), ca 250 pag., geïll.
41605: HAUCHINUS J. / J. BOONEN - Pastorale rituali romano accommodatum, canones et ritus ecclesiasticos, Mechelen, Hannicquiana 1838, (23)+285 pag.
30394: BOONENBURG, K. - De windmolens, Amsterdam 1949, 118 pag., geb., geïll.
31251: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding [ alfabetisme Eindhoven e.o. 1800- 1920 ], Wageningen 1993, 463 pag. ( A.A.G. Bijdragen 34 )
34581: BOONZAJER M.F.ZN, MARIUS FRANCISKUS, UIT GORINCHEM - Levering van onroerende zaken. Leiden Van der Hoek 1886
28586: BOORSMA, P. - Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig, reprint 1975 naar de editie Koog a.d. Zaan 1939, 175 pag., geïll.
23989: BOORSMA, P. - Duizend Zaanse molens, Amsterdam 1968, 291 pag., geb., geïll., met stofomslag/with dust wrapper.
23987: BOORSMA, P. - Oud-Zaansch molenleven, 2e bundel, Koog a/d Zaan 1948, 188 pag., geb., geïll.
30384: BOORSMA, P. - Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig, Koog a/d Zaan 1939, 142 pag., geïll. [oorspronkelijke uitgave].
37486: BOOT, C - De schaar er in. Kledingproduktie in Nederland: vroeger en nu, Tilburg 1983, 28 pag., geïll.
37963: BOOT, M. E.A. (RED.) - Rozenburg 1883- 1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek, 's- Gravenhage 1983, 224 pag., geïll.
7134: "BOOT, CORNELIS HENDRIK BOUDEWIJN; JOOST HENDRIK BURLAGE (VERT.)" - Encomium Gulielmi I, principis arausiae e gente Nassavia. Willem de Zwijger. Niet in den handel. Den Haag, J. Roering, 1848.
33461: BOOT, CORNELIUS HENRICUS BALDUINUS, UIT ARNHEM - Commentatio de jure postliminii romanorum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1834
32841: BOOT, JOHANNES CORNELIUS GERHARDUS, UIT ARNHEM - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romani de captis et redemptis ab hostibus [...] Leiden J.C.Cyfveer 1836
32928: BOOT, JOHANNES ADRIANUS PIERRE GUSTAAF, UIT 'S GRAVENHAGE - De Twentsche katoennijverheid 1830-1873. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1935
43311: BOOT, A - De overstrooming in Zeeland. Beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland tijdens den vloed van 12-3-1906 is getroffen. Goes 1906, 69+(3) pag., gebonden in half linnen. Slordig exemplaar.
33216: BOOT, CORNELIUS HENRICUS BALDUINUS, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inauguarle de actionum natura et objecto, e jure Francico [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
5202: BOOY, E.P. DE - Inventaris van het archief van de familie De Beaufort 1556-1976, Utrecht 1985, 408 p., geïll.
33980: BOOY, FREDERICUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inaugurale de reconventione [...] Leiden P. Engels 1841
19463: BOOY, E.P. DE - Inventaris van het archief van de familie Van der Muelen, 1543 - 1885.
57823: BOOY, A. DE, - Holland in the mediterranean (1607/1704), Overdruk 1939, pp. 392/416.
25200: BOOY, E.P. DE - Repertorium op het Nederlands archievenblad jrg. I-77, Groningen 1975, 185 pag.
56372: BOOY, H. TH. DE, - Grepen uit twee eeuwen geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1967, Amsterdam 1967, 86 pag., geïll.
5256: BOOY, E.P. DE - Inventaris van de archieven van de familie Van Boetzelaer 1316-1952, Utrecht 1982, 260 p., geïll. (verbeterde versie van de inventaris uit 1965)
39676: BOOY, E.P. DE E.A. - Van erfenis tot studiebeurs. De fundatie van de vrijvrouwen van Renswoude te Delft, Delft 1985, 319 pag., geïll.
31141: BOOY, E.P. DE - Inventaris van het archief van het huis Zuilen 1385- 1951, Utrecht 1990, 345 pag.
51555: "BOR, W. V.D.;" - Eiland op drift. De sociale organisatie van een kleine Caribische samenleving: St. Eustatius. Wageningen 1979, 437 pag. Dissertatie
40433: BOR, C.D. E.A. (RED.), - 100 jaar Amsterdamse Vrouwenkliniek, Amsterdam 1998, ca.100 pag., geïll.,geb.
26842: BORCH TOT VERWOLDE, A.PH. R.C. V.D. - Het huis Verwolde en zijn inwoners, pp. 28-43 in De Woonstede juni 1975, geïll.
26840: BORCH TOT VERWOLDE-SWEMLE, E.C. V.D. - Kasteel Ammersoyen te Ammerzoden, pp.2-21 in de Woonstede juni 1978, geïll.
26848: BORCH TOT VERWOLDE-SWEMLE, E.C. V.D. - Doddendaal, pp. 74-87 in De Woonstede, dec. 1980, en pp. 62-68 in De Woonstede, maart 1981, geïll.
33462: BORCH TOT VERWOLDE, ALLARD PHILIP REINIER CAREL VAN DER, UIT ZUTPHEN - Commentarius antiquario-juridicus ad articulum I. tituli XIII. Statutorum comitatus Zutphaniensis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1786
58492: BORCH, W.F.A. VAN DER [ VAN VERWOLDE], - Specimen historico-juridicum inaugurale, Utrecht 1827, 79 pag., zonder omslag.
60314: BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - "PRESSA VIRTUS NON OPPRESSA (The putts of Isaac filled in by the Filistines; Imagines et figurae bibliorum; set title)"
60313: BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - "SALUTARIS OBSTINATIO (The fight between Jacob and the Angel; Imagines et figurae bibliorum; set title)"
60315: BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - "SUPERBIA HUMILIATA (Isaac visited by Abimalech, Ahuzzath and Pichol; Imagines et figurae bibliorum; set title)"
60316: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: The return of the dead on Earth
60317: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: Baptism and the Conversion of Saul
60318: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: Christ brought in front of the Judges
19989: BORCHT, P.E. DE - Memoire généalogique sur la branche de la très ancienne noble famille de Van den Kerckhove, Kerckhoffs ou Von Kirchhoff, surnommé Van de Varent ou Varents, qui s'est etablie dans le pays de Limbourg. Brussel 1830, 75 pag., geb.
42196: BORCKHAUSEN, M.B. - Botanisches worterbuch oder Versuch einer Erklarung der vornehmsten Begriffe und Kunstworter in der Botanick, 2 Teile. Giessen, 1797.
16202: BORCULO - Het herbouwde Borculo, gelegen in den fraaien Gelderschen Achterhoek, Bijlage bij “De Graafschap-Bode”, Doetinchem, Misset [1935], groot folio.
16200: BORCULO - Gids voor den Graafschapschen Folkloredag te Borculo op 25 Augustus 1928, Borculo 1928, 96 p.
16201: BORCULO - Gids voor den Folklore-dag te Borculo op 25 Augustus 1934, Borculo 1934, 70 p.
50705: BORDEWIJK, F. E.A., - Een bundel novellen 1938, Geschenk Boekenweek 1938, 115 pag. Origineel karton, omslag vlekkig.
28979: BORDIER, H - Peinture de la Saint-Barthélemy par un artiste contemporain [ Francois Dubois, dit Sylvius ], comparée avec les documents historiques. Genève 1878, 36 pag., geb., geïll. ( o.a. met 2 litho's waarvan een in kleur ), mooi exemplaar.
30284: BORDLEY, CH. ROGERS - La legende de Rubens, z.pl. [ 1955 ], 67 pag., geïll.
3119: BORDONOVE, G. - Les rois qui ont fait la France. Louis XVI, le roi-martyr. Paris 1983, 383 p.
35127: BOREEL DE MAUREGNAULT, JOHANNES, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis de attiliano tutore [...] Leiden G. Corts 1764
35061: BOREEL, GUILIELMUS OTTO LUCAS, UIT S'-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione operarum Leiden J.W. van Leeuwen 1835
59820: BOREL, HENRI - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1902].
59764: "BOREL, G.F.W.; G.M. VERSPEYCK" - Generaal Van Swieten en de Waarheid. The Hague, Stemberg, 1880. [With:] Drogredenen zijn geen waarheid, naar aanleiding van het werk van den Luitenant-Generaal Van Swieten over onze vestiging in Atjeh. The Hague, Stemberg, 1880.
37006: BORGER, G.J. E.A. - Binnewaters gewelt. 450 jaar boezenbeheer in Hollands Noorderkwartier, Edam 1994, 176 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
36226: "BORGER, GODFRIED CONRAD, UIT DRESDEN; PRAESES: STENDER, CHRISTIAN DANIEL" - De nomine Henrici regibus Galliae .... Leipzig A.M. Schede 1717
26899: BORGER, G.J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982, Zutphen 1982, 286 pag., geb., geïll.
7135: BORGER, ELIAS ANNES - Dichterlijke nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt. Leiden & Utrecht, S. & J. Luchtmans en Van Paddenburg & Comp., 1836.
7138: BORGER, PIER ANNES - Dichtkransje, gevlochten door P.A. Borger van de Joure. Heerenveen, Franciscus Hessel, 1826.
19155: BORGERRULLE - Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820.
27185: BORGESIUS, E.J. - Een eeuw Nutsziekenfonds. Gedenkschrift, 's-Gravenhage 1948, 132 pag., geb., geïll.
35147: BORGHORST, BERNARDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de societate Leiden A. Elzevier 1693
23790: BORGNET, AD. - De Nederlanden onder koning Filips II, naar het Fransch, Amsterdam 1852, 14+316 pag., orig. karton ( achterkaft mist).
38767: BORINSKI, L. - Der englische Roman des 18. Jahrhunderts, Frankfurt 1968, 333 pag.
38578: BÖRJESON, I. - Lecons de reliure pour amateurs, Paris 1926, 120 pag., ill.
34411: BORK-FELTKAMP, ADELE JEANNETTE VAN, UIT AMSTERDAM - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chinezen Amsterdam Versluys 1930
39067: BORLAND, M - Wilde's devoted friend. A life of Robert Ross 1869- 1918, Oxford 1990, hardback with dustwrapper, ill., 319 pag.
56123: BORM, T.J.M. E.A. (RED.), - Biografisch woordenboek van Tiel, Tiel 2003-..., geb., geïll., ca. 100 pag. per deel. Prijs per deel € 15.
60355: BORMEESTER, JOACHIM ( FL.1679-1702) AFTER ALLARD, CAREL (1648-1709) AFTER HEEMSKERCK, EGBERT I (1634-1704) - Quaakers Vergadering. Fronti Nulla Fides. The Quakers Meeting. (The Quaker's Meeting)
52797: BORMS, AUGUST - Tien jaar in den Belgischen kerker. 2e uitgave, Antwerpen, Regenboog, [1930].
57819: BORN, W., - Vorschlag zu drei neuen Reichs-Zwangsgestzen gegen cholera, fieber, syphilis. Aufforderung zur antragsstellung an (....) Dr. Lowe, Dr. Thilenius, Dr. Zinn, Berlin, z.j., 31 pag.
35492: "BORNAGIUS, PAULUS, UIT SZEPES (SLOWAKIJE); PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Spicilegium ad Germanicas Antiquit.(ates) Taciti [...] Wittenberg Christian Kreusig 1698
25743: BORNE, A. - Eer aan de arbeid. Eretekens voor werknemers, 1830-1980, Brussel 1982, 146 pag., geïll.
59503: BORNE, VAN DEN J. (ED.- ET AL.) - Genealogie en de Canon, Den Haag, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 2008, 2dl., 223 + 230 blz., deel 62 en deel 63, gedeeltelijk in kleur.
18980: BORNEBROEK, ARNO - Gids van de archieven van de christelijke vakbeweging in Nederland.
35734: BORNEMAN, BERNARD, UIT UTRECHT - Ueber das anti-streptococcen-serum Utrecht Beijers 1896
19132: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg.
35491: BORNMEISTER, SIMON - Dissertatio inauguralis de erroribus historicorum gentilium in rebus sacris rescensendis [...] Schwabach Christoph. Enoch Buchta 1688
55864: BOROWITZ, ALBERT - The Thurtell-hunt murder case. Dark mirror to regency England. Baton Rouge etc., 1987.
35194: BORRET, EDUARDUS JOSEPHUS HUBERTUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
43165: BORRET, A.E - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duytsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben. Grave, A. v. Dieren, 1803.
43166: BORRET, A.E. - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duitsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben, 2e druk (...) vermeerderd door een bijvoegsel. Grave, A. van Dieren, 1821.
343: BORRICAND, RENÉ, - Nobiliaire de Provence. Armorial général de la Provence, du Comtat Venaissin, de la Principauté d'Orange. 3 dln. Aix-en-Provence 1974-1976. Geb., geïll., 1739 p.
50702: BORROMEUS, BR., - Geschiedenis van Maastricht, Maastricht, z. j., 198 pag.
51074: BORSKI, W. - Reglement voor de sanders op de Santvaart van den heer Willem Borski, liggende omtrent Overveen by deszelfs hofstede Elswoudt. Amsterdam, B. Duisterloo, 1808.
22327: BORSSELE, VAN - Handtekening J. (?) van Borssele, 17e eeuws, uitgeknipt, manuscript.
57355: "BORSTEN, S.P.J.; " - Zwemmen, de ideale sport! Geldrop, Tweka, 1932, (16) pag., geïll.
57356: "BORSTEN, S.P.J.; " - Hoe leer ik duiken? Geldrop, Tweka, 1934, 24 pag., ge:ill.
52799: BORT, PIETER - "Tractaat verklarende hoe dat de Hollantsche leenen by uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's Gravenhage, Joh. Verhoeve 1655 [overplakt met een strookje waarop 'Doll ende Johannes Tongerlo 1663; het colophon op de laatste pagina is verdwenen]."
52798: BORT, PIETER - Tractaet verklarende hoe dat de Hollantsche leenen bij uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's Gravenhage, Joh. Verhoeve, 1655 [colophon: Joh. Rammazeyn, 1655].
52800: BORT, PIETER - Alle de wercken [...] begrepen in ses tractaten [...] I Het Hollandts leen-recht II Proceduyren in criminele saecken te houden III De domeynen van Hollandt IV De Hooge en Ambachts-heerlijckheden V Complaincte ende VI d'Arresten. 2e- druk, Leiden, F. Haaringh, 1702.
60138: "BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF" - No. 15 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]. Nederlandsch-Indische prenten.
27840: BOS, TH.S.H. E.A. - Oud Fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het historisch genootschap, 1845-1969. 's-Gravenhage 1989, 372 pag., geb.
42924: BOS [= BOSCH], LAMBERT VAN DEN - Het tooneel der vorstelycke gunstelingen. Amsterdam, A. Wolfgang, 1676.
39692: BOS, P.R. - Atlas voor de volksschool in 40 kaarten en 53 platen, 23e druk, Groningen 1908, gebonden. Rug beschadigd.
39396: BOS, TH.S.H. E.A. - Bibliografie van Dr. B.A. Vermaseren, 's- Gravenhage 1977, 31 pag.
40189: BOS, E E.A. (RED.), - Prix de Rome 89. Beeldende kunst & theater, schilderen , 's- Gravenhage 1989, 84 pag., geïll.
34940: BOS, T., UIT BEDUM - Rede en toespraken bij de installatie van Ds P. Biesterveld als leeraar a/d Theol. School van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen G. Ph. Zalsman 1894
40190: BOS, E. E.A. (RED.), - Prix de Rome 1988, grafische vormgeving/ grafiek, 's-Gravenhage 1988, 72 pag., geïll.
51701: BOS, J., - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895, Assen 1989, 91 pag., geïll.
32884: BOS, PIETER GERRIT, UIT GRONINGEN - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1904
19675: BOS, JAN - Inventaris van het archief van Rijklof Michael van Goens (1748-1810).
19013: BOS, NICK - Notabele ingezetenen. Historische studies over Nederlandse elites in de negentiende eeuw.
16913: BOS, R., K.G. HOUWEN EN J. MULDER - Op reis door ons Vaderland. Geïllustreerd aardrijkskundig leerboek voor de lagere school, 3 delen. Groningen: Noordhoff, 1913
5582: BOS-ROPS, J.A.M.Y. - Het archief van de familie Heereman van Zuydtwijck 1368-1880, 2 delen, ‘s-Gravenhage 1987, 713 p., geïll.
32495: BOS, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de nuptiis [...] Leiden Daniël van Damme 1750
56323: BOS, P.J., - Elbertus van Eem, organist te Dordrecht 1773-1821, pp. 134-139 in De Hoeksteen 19 (1990), geïll.
47502: BOS, P.R., - Een bezoek aan Rottemeroog, Etract uit Volkalmanack 1882, pp. 52-63.
57645: BOS, G., - Zal Bellamy ons kunnen redden? Baarn z.j., 32 pag.
26251: BOS, S.W. E.A. - In Memoriam O.L. Veerman, Leeuwarden 1932, 112 pag., geïll.
56095: BOS JZN., W., - Sliedrecht zoals het was 1890-1940, Den Haag 1970, 105 pag., geïll., geb.
39649: BOS, JZN., W - Sliedrecht zoals het was, 1890-1940, Sliedrecht 1970, 105 pag., geb., geïll.
60105: "BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF" - No. 24 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]: Nederlandsch-Indische prenten.
60141: "BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF" - No. 6 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]. Nederlandsch-Indische prenten.
4991: BOS, TH.G.A. - Proeve van een studie over het uit Mechelen stammende geslacht Waelpot. Overdruk Brab. Leeuw jrg. 4, 22 p., geïll., met tabellen en twee andere artikelen Waelpot.
50852: BOS, LAMBERT VAN DEN / C. MALINGRE DE ST. LAZARE - Treur-toonneel der doorluchtige mannen of op- en ondergang der grooten (...) beginnende met het Roomsche Keizerryk en vervolgende tot aan 't jaar 1698. Uit menigte van schryvers en verscheidene taalen by een gebracht door Lambert van den Bosch. Deel 1 [van 3]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1698.
4458: BOS, D. - Familie Pool. De levensgeschiedenis van een tuindersgeslacht uit Andijk, 1576-1981. Tweede druk. Z.p. 1982, 330 p., geïll.
42440: BOSBOOM, S. / V. SCAMOZZI / PHILIPS - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten weleer door wylen Sijmen Bosboom uit den beroemden Venetiaanschen bouwmeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht en nu (...) verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. (...) en J. Houthuisen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1816.
26498: BOSCARO, A. - Sixteenth century European printed works on the first Japanese mission to Europe. Leiden 1973, 196 pag., hardback, as new.
41400: BOSCH, L.E. - De Willems-kazerne, voorheen de Witte Vrouwen Abdij te Utrecht, Utrecht 1829, 104 pag., geïll. met 2 litho's waarvan een op titelpagina, papieren omslag los en watervlekkig.
28165: BOSCH, A. TEN - De electrotechnische school. Leerboek der practische electriciteitsleer voor zelfstudie en ambachtsonderwijs, 2e druk, Amsterdam 1903, 592 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
38814: BOSCH, C.M.H. E.A. - Bij het afscheid van Dr. P. van der Meulen, februari 1976, 159 pag., geïll. [ overdruk Kleio 1976 ]
346: BOSCH, R.P. VAN DER, - Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.
32825: BOSCH VAN DRAKESTEIN, PAULUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de consilio nautico [...] Amsterdam C.G. van der Post 1848
35372: BOSCH, H.W.J. - Boekje bij promotiediner van Dr H.W.J.Bosch, societeit Minerva 1936
36554: BOSCH, PETRUS VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw Diest Lichtland 1968
36007: BOSCH VAN DRAKESTEIN, CAREL BALDEWIJN JOSEPH, UIT MARKELO - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
36656: BOSCH, JOHANNES HENDRIK ADRIANUS, UIT DJOKJOKARTA - Over de toestemming van anderen tot het huwelijk Leiden Kooyker 1889
36623: BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD, W.L.C.M. - Foto van studentendiner bij candidaatsexamen van Bosch van Oud-Amelisweerd 1924
39500: "BOSCH, J.L. TEN;" - Beknopt overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en voornaamste krijgsbedrijven der Nederlandsche veld-artillerie, in het bijzonder van het 1e regiment. 's-Gravenhage 1900, 112 pag.
30541: BOSCH, F.D.K. - De blyde incomste binnen Amsterdam van Frederick Hendrick.... 1642, Leiden 1910, 11 + 155 +(2) pag., geb. in goudgestempelde linnen band. Mooi exemplaar.
27991: BOSCH, A. TEN - Het Vakblad voor den werktuigkundige en den electrotechnicus, 1e jaargang ( 1903 ), 216 + 212 pag., geb. in twee banden ( jugendstil versiering ), geïll.
50765: "BOSCH KEMPER, M.J. DE;" - De tegenwoordige staat van Nederland. Utrecht 1950, 402 pag., geb., geïll. met stofomslag.
33983: BOSCH VAN DRAKESTEIN, GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de donationibus inter conjuges [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1822
14861: HAAGSCHE BOSCH - Het Haagsche bosch vol vrolijke zangers. Amsterdam, Gerrit van der Linden, [ca. 1850].
7144: BOSCH, JERONIMO DE - Poëmata. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1803.
27720: BOSCH KEMPER, J. DE - De staatkundige parijen in Noord-Nederland ( tot 1813 ), Amsterdam 1837, 24 + 376 pag., orig. karton.
57491: "BOSCH, J. VAN DEN; " - Mijne verrigtingen in Indie. Verslag (...) over de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833 door z. excell. zelv' opgesteld en overhandigd aan (...) J.C. Baud, waarin de grondslagen en eerste uitkomsten van het Kultuurstelsel vergeleken worden met (...) belangen van Indie en Nederland. Amsterdam, F. Muller, 1864, 186 pag.
8102: BOSCH, A.E.R. VAN DEN EN D.P.M. GRASWINCKEL - "Het oud-archief van ""Het arme weeshuys der kercken ende der stadt van Breda"", 1606-1887. Met regestenlijst van het jaar 1308 af."
28757: BOSCH, M. E.A. - Al is de Krim ook nog zo min... Geschiedenis van een Enschedese volksbuurt 1861-1934, Hengelo 1985, 115 pag., geïll.
19000: BOSCH, C.J. VAN DEN - De stamreeks Van den Bosch (Leuvenheim - Rheden) met kwartieren, genealogische notities en wapenbeschrijvingen [...] tevens aanvulling op Nederlands Patriciaat 6 (1915).
35203: BOSCH HZ., WILLEM DIRK, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Over de bevoorregte schulden welke [...] op schepen en vaartuigen rusten 's Hertogenbosch W.C. van Heusden 1861
54506: BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755. Kampen, 1988, [dissertatie].
56821: BOSCH, I. V.D., - Militaire administratie. Een woord, 's-Gravenhage, 1848.
51619: BOSCH KEMPER, J., DE, - Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven en staatsregt, Amsterdam 1871, 658 pag., gebonden in half linnen.
32335: BOSCH, LEONARDUS JOHANNES MARINUS, UIT ARNHEM - Petrus Bertius1565-1629. Proefschrift [...] Meppel Krips 1979
59816: BOSCH KEMPER, J. DE - De Staatswetenschap (...) Inwijdings-rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
7142: BOSCH, BERNARDUS DE - Dichtlievende verlustigingen. Amsterdam, Gerrit Warnars, [1742-1781]. [3 van 4 delen]
35731: BOSCH, ADRIANUS, UIT POEREWOREDJO - Over syringomyelie Utrecht Nikerk 1896
57561: "BOSCH TEN, DICK;" - Eerste aanzet tot een genealogie Ten Bosch, Vierakker, Zutphen, Lathum. Levens bij de IJssel.
7147: "BOSCH, MARIA; AGATHA DEKEN" - Stichtelyke gedichten. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1775.
7145: BOSCH, JERONIMO DE - Poëmata. 2e vermeerderde druk. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808. {Gebonden met:] Poëmatum appendix. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808.
35876: BOSCH VAN DRAKESTEIN, CAROLUS PETRUS JOHANNES, UIT UTRECHT - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
30467: BOSCH, L. - Nederlandsche prentkunst sedert 1900. Etsen en gravures. Utrecht 1927, 32 pag. + 175 illustraties, geb.
33183: BOSCH REITZ, CAROLUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de duplici natura confiscationis [...] Amsterdam Frederik Muller 1854
32275: BOSCH KEMPER, HIERONYMUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de indole juris criminalis apud Romanos [...] Leiden Haak en Comp. 1830
34578: BOSCH, JACOB ANTON ALBERT, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Opmerkingen naar aanleiding van artikel 1198 B.W. Leiden Somerwil 1880
31248: BOSCHBOOM, DE - "De bevrijding van ""s- Hertogenbosch oktober 1944, 's- Hertogenbosch 1969, 132 pag., geb., geïll. [ bibliotheekband en - stempels ]."
20367: BOSCHHEIDGEN, H. - Die oranische und vororanische Befestigung von Mörs, Mors 1917, 163 p., geb., geíll.
31761: BOSCHLOO, ENGBERT HENDRIK PHILIPPUS, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
37093: BOSCHLOO, A.W.A. E.A. (RED.) - Nederlandse kunstnijverheid en interieurkunst, Haarlem 1981, 618 pag., geb., geïll., met stofomslag. [ opgedragen aan Th. H. Lunsingh Scheurleer. NKJ 31 ( 1980 ) ]
37782: "BOSCHMA- AARNOUDSE , C.;" - Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn, Hoorn 1998, 272 pag., geb., geïll.
31274: BOSCHMA- AARNOUDSE, C - Het oudste houten huis van Edam, pp. 1- 29 van Bulletin K.N.O.B. 1991, geïll.
47142: BOSCHMA, K. E.A., - De ridderlijke Duitsche orde in Maasland, Maasland 1991, 123 pag., geïll.
26985: BOSCHMA- AARNOUDSE, C. E.A. - Het huis met de Zwaan [Edam], Hilversum 1995, 132 pag., geïll.
19557: BOSCHMA, C. - Willem-Bartel van der Kooi (1768 - 1836) en het tekenonderwijs in Friesland.
16860: BOSCHMA, KEES - Reizen in Napoleons tijd. Een avontuurlijke en soms hachelijke onderneming, Abcoude 1992, 111 p, ing.
15598: BOSCHMA, C. EN J. PEROT, - Antoine-Ignace Melling (1763-1831), reizend kunstenaar. Abcoude: Uniepers, 1991.
31707: BOSCHMA, H. - Mijn ontwikkeling tot systematicus [...] Leiden E.J. Brill 1964
26998: BOSCHMA- AARNOUDSE, C - Renaissance-raadhuizen boven het IJ, Zutphen 1992, 103 pag., geïll.
43794: BOSDIJK, J.F., - Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. koning Willem III in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 12-5-1849, Haarlem 1849, 68 pag., geb.
20520: BÖSE, J. - Had de mensch met één vrou niet connen leven.......Prostitutie in de literatuur van de 17e eeuw, Zutphen, De Walburg Pers, 1985.
54946: BOSE, J.H. - Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. Had de mensch met een vrou niet connen leven. Zutphen, 1985.
38435: BOSKAMP, J.A. ( RED.) / W. V.D. PLUYM / J.P. THIJSSE - Oud- Bloemendaal, Overveen 1926, oblong, geïll.
51060: BOSKEN, J.H. / HAM, F.C. V.D. - Toespraak naar Klaagl. III 21-23 gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte kerk te Utrecht. Utrecht, Kemink, 1855. [Gebonden met:] F.C. v.d. Ham, Christus, de weg, de waarheid en het leven. Drie leerredenen (...) t.b.v. Veenendaals noodlijdenden. Utrecht, Kemink, 1855.
17150: BOSKOOP, JOHANNES (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Intree-rede tot de gemeinte Gods te Amsterdam [...] uitgesproken in de Nieuwe kerk aldaar op 9 February 1746, Amsterdam, G. Borstius, 1746, 4°: (4) + 76 p.
16203: BOSKOOP - Boskoopsche Kiekjes. Views of Boskoop. Boskoopische Aufnahmen. Vues de Boskoop, Mathots Boekhandel, Boskoop [ca. 1910?].
52804: BOSMA, NANNE - Balthazar Gerards. Moordenaar en martelaar. Amsterdam, 1983.
40270: BOSMA, KOOS (RED.), - Verleidelijk Stasbeeld. Ontwerpen voor stedelijke vernieuwing, Rotterdam, N.A.I., 1990, 148 pag., oblong, geïll.
20868: BOSMA, E. E.A. ( RED.) - De molens van Zuid-Holland, Den Haag 1980, 247 pag., geb., geïll.
28378: BOSMA, A. E.A. - Net ferjitte.. niet fergete. Menaldumadeel en het Bildt in de jaren 1940-1945, Franeker 1995, 184 pag., geb., geïll.
40358: BOSMA, M. E.A. (RED.), - Nachtregels. Night lines. Words without thoughts never to heaven go, Utrecht, Centraal Museum, 1991.
27398: BOSMAN, W. E.A. - 700 jaar Zoeterwoude. Een familieportret, Zoeterwoude 1977, oblong, geïll.
40070: BOSMAN- JELGERSMA, H.A. (INL.), - 1886- 1986. Het Departement Leiden der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie na 100 jaar, Leiden 1986, 60 pag., geb., geïll., oblong.
40122: BOSMAN, TH.J. E.A. (RED.), - Het Gulden Gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzeres (....) te Deventer 1877-1927, Groningen 1927, 160 pag., geïll. Fraai omslag.
27725: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht, Zutphen 1990, 250 pag., geïll.
39795: BOSMAN, TH. E.A. E.A. ( RED.) - Leven met verleden. Gedenkboek honderd jaar Oud- Dordrecht (1892-1992) , Hilversum 1992, 244 pag., geïll.
57831: BOSMAN TRESLING, J., - Beantwoording der vraag: is de oprigting eener geneeskundige school te Amsterdam noodzakelijk of nuttig? Groningen, Oomkens, 1842, 35 pag.
55112: BOSMAN, W.C. - De rechtspraak over den militair in tijd van vrede. Alkmaar, 1901.
54682: BOSMAN, MACHIEL - Elisabeth de Flines, een onmogelijke liefde in de achttiende eeuw. Amsterdam, 2008.
31175: BOSMAN- JELGERSMA, H.A. ( RED.) - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates, Krommenie 1996, 184 pag., geb., geïll.
46974: BOSMAN-JELGERSMA, H.A., - Vijf eeuwen Delftse apothekers. Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad, Amsterdam 1979, 20+443 pag., geïll. [dissertatie]
20480: BOSMANS, J. E.A. - "Schatten uit Friesland; de cultuur van de elite ( 1500-1900 ). Leeuwarden 1990, 56 pag., geïll."
6435: BOSSAERS, K.W.J.M. - ‘Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen’. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw. Den Haag, 1996. Geb., geïll., 263 p.
27054: BOSSAERS, K.W.J.M. - Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer, Zutphen 1987, 272 pag., geb., geïll., met stofomslag.
47662: BOSSANGE, E.A., - Veilingcatalogus: Catalogue de la riche bibliotheque de Rosny, Paris 1837, 8+264 pag., origineel karton.
35676: BOSSCHA, HERMAN PIETER , UIT CULEMBORG - Primaire, secundaire en tertiaire netvliesbeelden ..... Utrecht van Boekhoven 1893
47756: BOSSCHA, J., - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterede uitgave, 4 delen in 2 banden, Rotterdam, z.j., 408+484+854 pag.
35112: BOSSCHA, JOANNIS - Oratio de historiae et literarum necessitudine 1840
7924: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
33463: BOSSCHA, HENRICUS - Oratio de condenda in urbe Amstelaedamensi schola clinica in commodum chirurgorum, eorum praesertim, qui ruri artem facturi sint [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1821
25284: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime port 1726-1744, Amsterdam 1977, 326 pag., geb., geïll.
50627: "BOSSCHA, J.;" - Neerlands heldendaden te land van de vroegste tijden af tot in onze dagen, 3 delen in 4 banden, Leeuwarden, Suringar, 1834-1856. Geb. in 4 halflinnen banden uit de tijd (een enkele scharnier wat zwak), ruim 2000 pag., geillustreerd met kaarten etc.
44017: "BOSSCHA, J.;" - Het leven van Willem den Tweede, Koning der Nederlanden [eerste ed.], Amsterdam 1852, 752 pag., geb. in geheel linnen, met 9 uitvouwbare kaarten.
6205: BOSSCHE, E. VAN DEN - De families Verellen te Geel, overdruk Jaarboek 3 - 1964 - G.G.G. Geel, 85 p.
47778: BOSSCHER, PH. M., - De Koninklijke Marine in de Tweede wereldoorlog, 3 delen, Franeker 1984-1990, 635+675+490 pag., geb., geïll.
39484: "BOSSCHER, PH.M.;" - De Nederlandse mariniers, Bussum 1966, 120 pag., geïll.
32792: BOSSCHER, DOEKO, UIT HEILOO - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden. Proefschrift [...] Alphen aan den Rijn A.W. Sijthoff 1980
25445: BOSSCHER, PH.M. - Honderdvijftig jaar Fonds 1815, Bussum 1965, 63 pag., geïll.
52806: BOSSCHER JR., B.D. - Regtsgeding gevoerd voor het provinciaal geregtshof van Zuid-Holland tusschen J.D. Kruseman appelant en D. Verbeek, geintimeerde, mede gedeeld door mr. B.D. Bosscher jr., advocaat te Amsterdam. Buiten den handel. Amsterdam, M. Coster jr., 1852.
44015: "BOSSCHER, PH.M. E.A.;" - Prins Hendrik de zeevaarder, Naarden 1975, 227 pag., geb., geïll.
31753: BOSSE, JAN VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1867
36658: BOSSE, JAN PHILIP VAN, UIT AMSTERDAM - Academisch proefschrift over het muntwezen op Java Leiden Van der Hoek 1863
59990: BOSSE, ABRAHAM (1602/04-1676) - "The Doctor's visit; or The Bloodletting [La Saignée]"
39891: BOSSEN, P. E.A. - Maritieme meteorologie en oceanografie, 5e druk, Amsterdam 1940, 335 pag., geb., geïll.
54912: BOSSENBROEK, M. EN J.H. KOMPAGNIE - Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam, 1998.
35735: BOSSERS, ADRIAAN JAN , UIT 'S-GRAVENDEEL - Die Geschichte der Influenza ..... Leiden IJdo 1894
38357: BOSSERT, H.TH. - Ornamente der volkskunst. Gewebe, Teppiche, Stickereien, Tübingen 1949, 21 pag. + 40 plates. With: Neue Folge, Keramik, Holz, Metall a.a., Tübingen 1952, 22 pag. + 48 plates.
56047: BOSSERT, H.TH. EN GULTMANN, H., - Les premiers temps de la photographie 1840-1870, Flammarion, Frankfurt, 1930.
54604: BOSSINADE HZN., RUDOLF - De automobilist voor den rechter. Automobilistenrecht. 2e druk, Amsterdam, [1934].
7150: BOSSON, PAULUS JOSEPHUS DE - De heldendood van Reinier Claaszoon. Dordrecht, J. van Houtrijve Jr. 1831.
42774: BOSSUET, JACQUES BENIGNE - Discours sur l'histoire universelle (...) pour expliquer la suite de la religion & les changemens des empires. 3 delen in 1 band, suivant la copie imprimee a Paris chez S. Mabre-Cramoisy [gedrukt te Amsterdam?], 1681.
42453: "BOSSUIT, F. VAN; B. GRAET; M. POOL" - Cabinet de l'art de sculpture par (...) Francis van Bossuit, execute en yvoire ou ebauche en terre, gravees d'apres les desseins de Barent Graat, par Mattys Pool. Amsterdam, M. Pool, 1727.
37246: BOSTERS, C. - Ontwerpen voor de Jaarbeurs. 75 jaar Kon. Ned. Jaarbeurs, Utrecht 1991, 104 pag., geïll.
19687: BOSTOEN, K., E.A. - Jan van Hout-cahiers, nr. 1: Opdracht aan Broer Cornelis.
54348: BOSTOEN, K. EN A. HANOU - Geconfineerd voor altoos. Stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739), vermeerderd met een autobiografie. Leiden, 1997.
38761: BOSWELL, JAMES/ M. WAINGROW ( ED.) - The correspondence and other papers of James Boswell relating to the making of the life of Johnson, London 1969, 659 pag., hardback with dustwrapper.
52807: BOSWELL, JOHN - The kindness of strangers. The abandonment of children in Western Europe from the late antiquity to the renaissance. New York 1988.
37273: BOSZ, J.E. QUINTUS - De samenstelling van Indische voedingsmiddelen.... naar onderzoekingen in het laboratorium van het Koloniaal Museum, verricht onder leiding van Dr.M. Greshoff, Haarlem, Koloniaal Museum, 1911, 261 pag.
52808: BOT, H. DE (UITG.) - Heksenproces, Rotterdam, familie-archief De Bot, 1951.
59657: BOTH, JAN (1618/22-1652) - The muleteer on the Via Appia. (Landscapes of the environs of Rome)
57653: BOTHA, C.GRAHAM, - Early Cape land Tenure, Cape Town, 1919, 20 pag.
20734: BOTHA, C. GRAHAM - Die Kaapse Hugenote, Kaapstad 1939, 188 pag., geb., geïll.
33784: BOTHENIUS, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de aedilitio edicto [...] Groningen Johannes Lens 1699
40631: BOTHENIUS BROUWER, A.J. - Gedenkboek 200-jarig bestaan der maatschappij van Assurantie, discontering en beleening der stad Rotterdam, 1720-1920, Rotterdam 1920, 44 pag., geïll.
32597: BOTHENIUS LOHMAN, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de principiis, quae, tum Gallicus, tum in novissima lege Belgicus legislator secutus est in loco, qui est de iure hypothecae [...] Groningen W. Zuidema 1830
23470: BOTHOF, G.J. - Geschiedenis van de Nederlands/Amerikaanse familie Bothof/Bothoff, een bloemrijk bootminnend geslacht. History of the Dutch American Bothof/Bothoff Family. A Garden and Boat Loving Family. Leusden 2004, 448 pag., geb., geïll. ( met:) de Bothof -bode jrg. 11 nr.21 (2003), 20 pag.
36004: BOTJES, EVERHARD, UIT MIDWOLDA - Stellingen Groningen Scholtens 1901
5283: BOTJES, U - Stamboom der familie Botjes, Nieuwe-Schans 1938, 175 p., geïll.
28473: BOTKE, IJ. - Het schrijf-boek van Marten Aedsges ( 1746-1806 ), landbouwer te Zuurdijk, Groningen 1988, 144 pag., geïll.
43459: BOTKE, IJ - Boer en Heer. De Groninger boer 1760-1960, Assen 2002, 725 pag., geb., geïll.
37128: BOTS, H. E.A. (RED.) - De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het patriottisme, Amsterdam 1988, 143 pag., geïll.
35328: BOTS, HANS - Van universitaire gemeenschap tot academische kring [1976]
350: "BOTS, H.; I. MATTHEY EN M. MEYER," - Noordbrabantse studenten 1550-1750. Tilburg 1979. Geb., 819 p.
33985: BOTS, JOANNES BAPTISTA, UIT HELMOND - Dissertatio juridica inaugurale de concilio familiae [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
25439: BOTS, J. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de 18e eeuw in Nederland. Assen 1972, 216 pag., geb. met stofomslag.
40895: BOTS, HANS E.A. - L' album amicorum de Cornelis de Glarges 1599-1683, Amsterdam 1975, 184 pag., geïll.
41655: BOTT, G. E.A. - Joseph M. Olbrich 1867-1908. Das werk des architekten, Darmstadt 1967, 356 pag., geïll.
19219: BOTT, A. (ED) - Our mothers. A cavalcade in pictures, quotation and description of late victorian women 1870 - 1900.
26347: BOTTELIER TH. E.A. - Gevelstenen van Haarlem, Amsterdam 1994, 144 pag., geb., geïll, met stofomslag. Mooi exemplaar.
38307: BOTTEMA, HIL - Nederlandsche handenarbeid voor in 't huisgezin en elders, naar oude vaderlandsche volkskunst-motieven. Amsterdam 1940, 26 pag., geïll., in ringband.
40199: BOTTENHEFT, J. E.A., - De Maten, 8265 Kampen. Cultuurplan voor een nieuwe wijk, Bussum, Thoth, 1996, 64 pag., geïll.
40490: BOTTENHEIM, S., - Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam, Amsterdam 1945, 29 pag., geïll.
21012: BOTTIGER, C.A. - Ideen zur Kunst-Mythologie. Erster Cursus. Dresden/Leipzig 1826, 425 pag., ill. mit 5 Tafeln, in halb-leder Band.
52809: BOUCHARDON, PIERRE - Les procès burlesques. Parijs 1929.
52810: BOUCHARDON, PIERRE - Le crime de Vouziers, 6e- druk, Parijs 1931.
37997: BOUCHER, L.J.C. - Eindeloos tussen de boeken, Midlaren 1986, 38 pag., geïll.
37985: BOUCHER, W.J. EN J.C. V. WERMESKERKEN - De 's- Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging 1904-1934, 's- Gravenahge 1934, 68 pag.
17152: BOUCHER, PH. - Het verborgen goed. Leerrede. Uitgegeven op verzoek van den kerkeraad der Herv. Gemeente te Muhlhausen. Naar het Fransch, Amsterdam, C.M. van Gogh, 1860, 8°: 36 p.
38403: BOUCHERY, H.F. - P.P. Rubens en het Plantijnsche huis, Antwerpen 1941, 162 pag., geïll. met 110 afb., geb.
59202: BOUDENS, JEF, - Schrift kunst & letterdesign, Eenegem 1980, 95 pag., ill.
15013: BOUGHTON, GEORGE H. - Sketching rambles in Holland, with illustrations by the author and Edwin A. Abbey. Londen: Macmillan, 1885.
15014: BOUGHTON, GEORGE H. - Sketching rambles in Holland [...]. New York: Harper, 1885.
28503: BOUHUIJS, A - De ontginningen in Overijssel, pp 672-678 in Tijdschrift K.N.A.G. 1922, geïll. met kaart.
41026: BOUILLE, A. DE - Un conseiller de Charles VII. Le Marechal de la Fayette 1380-1463, Lyon 1955, 188 pag.
42141: BOUILLIJ, J.N. - Raadgevingen aan mijne dochter, uit het Fransch door M. Stuart. 3 delen in 1 band, Amsterdam, Sulpke, 1819.
6808: "ANONIEM (VERT.); J.N. BOUILLY" - De dood van Turenne. Historisch heldenspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 8e deel, 4e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1800.
7151: BOUILLY, JEAN NICOLAS - Merkwaardigheden uit het leven van beroemde Fransche letterkundigen. Vertaald uit het Frans. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1825 [2 dln in 1 band]
57549: BOULANGER, EMILE, - Handboek voor gehuwden. Populaire verhandeling over de geslachtsorganen van den man en de vrouw (.....) benevens de zwangerschap, Amsterdam, z.j.
37189: BOULENGER, J. - L'ameublement Francais au grand-siècle, Paris 1913, 132 pag., geb., geïll.
52812: BOULET, J.A. - Een boedelbereddering met hindernissen, open brief aan een vriend. Niet in den handel. Batavia, Jav. boekh. & drukkerij, 1896.
54977: BOULOGNE, ETIENNE ANTOINE, BISSCHOP VAN TROYES - Herderlijk onderricht van den bisschop van Troyes over het drukken van slechte boeken, voornamelijk over de nieuwe volledige werken van Voltaire en Rousseau. 's Gravenhage, Langenhuysen, 1821.
60189: BOULONOIS, EDME DE (ACTIVE LATE 17TH CENTURY) AFTER COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - "Barent van Orley (Académie des sciences et des arts...; book title)"
60027: BOULONOIS, EDME DE (ACTIVE LATE 17TH CENTURY) - Rombertus Dodonaeus Mechlini
28242: BOUMA, R - Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Drachten 1667-1951, Leeuwarden 1977, 52 pag.
52125: BOUMAN, P.J., - Rotterdam en het Duitsche achterland 1831-1851, Amsterdam 1931, 212 pag.
25635: BOUMAN, J. - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemstrer.Purmerend 1857, reprint Alphen a/d Rijn 1977, 343 pag., geb., geïll. met 3 losse kaarten.
39379: BOUMAN, P.J. - Wetenschap en werkelijkheid, Bundel, Assen 1967, 325 pag., geb., geïll., met stofomslag.
19178: BOUMAN, B. - Van driekleur tot rood-wit. De Indonesische officieren uit het KNIL, 1900-1950.
43561: BOUMAN, B - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De Logistiek achter de Indonesische revolutie 1945-1950, Amsterdam 2006, 469 pag., geïll.
43442: BOUMAN, P.J. - Johan Maurits van Nassau de Braziliaan, Utrecht 1947, 216 pag., geb., geïll. met stofomslag. Goed exemplaar.
17153: BOUMAN, HERMANNUS - Jodocus Heringa Eliza' s zoon als voorganger der Christelijke gemeente geschetst in eene leerrede, Utrecht, J.G. v. Terveen & Zn, 1840, 8°: 36 p.
17064: BOUMAN, J. - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te ‘s-Gravenhage. Catalogus van gedrkte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1982. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 15).
53978: BOUMAN, H.J. - Nota betreffende de vervolging van den thesaurier-generaal mr. L.A. Ries. [Zwolle, 1936].
27287: BOUMAN, P.J. - Gedenkboek Wilton-Feijenoord, Schiedam 1954, 304 pag., geïll., geb. in half leer.
41804: BOUMAN, P.J. E.A. - 150 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Ontstaan en bestaan, Amsterdam 1963, 303 pag., geb., geïll. met stofomslag.
33222: BOUMAN, HERMANNUS - "Oratio; et instituta academica, quae septimo decimo seculo fuerunt in patria, cum iis, quae nunc ibidem sunt, breviter comparans [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1845"
27116: BOUMAN, P.J. - Het verlaten eiland. Schokland in 1859 ontruimd, Apeldoorn z.j., 101 pag., geïll.
28104: BOUNAM RYCKHOLT, PH. DE E.A. - Ryckholt in Nederlands Zuid-Limburg, pp. 2-21 in De Woonstede, juni 1979, geïll.
33323: BOURBOOM VAN SLOTERDIJCK, UIT LEEUWARDEN - Specimen iuridicum inaugurale, de necessitatis iure, quod dicitur [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
50594: BOURCE, J.H.L., - Gedichtjes voor Kinderen, Amsterdam, Bom, 1854.
47027: "BOURDE, PAUL;" - En Corse. L'esprit de Clan. Les moeurs politiques, les vendettas, le banditisme, Paris 1887, 4 + 460 pag. Original edition, back repaired.
43120: BOURDET, B. - Soins faciles pour la propete de la bouche, pour la conservation des dents & pour faire eviter aux enfans les accidens de la dentition. Nouvelle ed., Paris, Herissant, 1771.
42393: BOURGEOIS, LOUISE - Verscheyde aenmerckingen nopende de onvruchtbaerheyt [...] siecten der vrouwen ende de geboorte der kinderen. 2 delen in 1 band, Delft, A. Bon, 1658.
6650: BOURGEOIS, JEAN - Le terrier de la commune de Warneton - Belgique de 1797 - 1798. Tome II 1 en tome II 2.
3258: BOURGEON, J.L. - Les Colbert avant Colbert. Parijs 1973, 270 p., geïllustreerd.
357: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek der Oude Kerk te Delft 1367-1420. Z.p., z.j. 41 p.
52817: BOURICIUS, L.G.N. - Geschiedenis van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen het St. Joris gasthuis en het daarmee verbonden geweest zijnde 'Tuchthuis binnen Delft', Delft 1927.
52816: BOURICIUS, L.G. - Over de gevangenissen in Nederland, Leeuwarden, L. Schierbeek, 1838.
34754: BOURICIUS, GERARDUS JOANNES, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de evocationibus jure civili et Gelrorum moribus prohibitis quibusdam autem in casibus licitis Leiden C. de Pecker 1765
356: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek van de Oude Kerk der stad Delft. Z.p., z.j., 53 p.
52813: BOURICIUS, (BOURITS) JACOB - Advocatus, Leeuwarden, Jan Jansen de Fries, 1643 [gebonden met:] Dezelfde, Captivus Sive enchiridion defensionum. Leeuwarden, Jan Jansen de Fries, 1644.
39768: BOURICIUS, L.G.N. - Geschiedenis van het geneeskundig gesticht voor krankzinningen Het St. Joris Gasthuis, Delft 1927, 155 pag.
56385: BOURJE, J.P., - Kort onderrigt in het nieuwe Nederlandsche tientallige stelsel van maten, gewigten en munten, 2e druk, Middelburg, v. Benthem, 1819.
47378: BOURLIER, E. / E. LACHERET - Souvenir du troisieme centenaire de l'eglise Wallonne de la Haye, Gravenhage 1891, 105+(1) p., geïll. Slordig exemplaar.
42184: BOURRIT, M.TH. - Verhaal eener reize na de Ys-bergen van het hertogdom Savoije, benevens eene beschryving der gezigten van den berg Blanc. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1778.
30994: BOUSEMA- VALKEMA, A.G. - Valk, De Valk, Valkema. 16 generaties nakomelingen van Valck Wolters, Hoevelaken 1998, 640 pag., geb., geïll.
47762: BOUSMARD, H.J.B. DE, - Essai general de fortification et d'attaque et defence des places, 3e edition, 4 volumes, Paris 1837, 390+367+390+264 pag.
33991: BOUSQUET, ISAACUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen juridicum inaugurale continens observationes historicas de thesaurorum iure [...] Leiden Jac. Hazenberg, Cornz. 1859
3287: BOUSSE, A. - Inventaris van de familiearchieven De Crane d'Heysselaer. Brussel 1972, 60 p.
5031: BOUSSE, A. EN A. JAMEES - Inventaris van het archief van de familie Van de Werve en van Schilde. Brussel 1975, 106 p.
15017: BOUSSINGAULT, [ADAM] - La guide universelle de tous les Pays-Bas, ou les dix-sept provinces ... 4e druk. Parijs: J. Cochart, 1673.
15018: BOUSSINGAULT, [ADAM] - La guide universelle de tous les Pays-Bas ou les dix-sept provinces... 4de druk. Parijs: veuve F. Clousier, 1682.
30280: BOUSSOD, VALADON - Atelier W. Roelofs. Tableaux, études et aquarelles ( 2e et derniere partie ), vente, 's-Gravenhage 1910, 26 pag., geïll.
36825: BOUTELL, CH. - English heraldry, 8th ed., London 1905, 347 pag., hardback, ill.
27673: BOUTENS, P.C. - Homeros' Odyssee, in Nederlandsche hexameters overgebracht , Haarlem 1937, 359 pag., geb., met stofomslag.
33355: BOUTER, GERRIT, UIT ZIERIKZEE - Orthogonale comitantebn van een ternairen cubischen vorm. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1832
4917: BOUTETIÈRE, L. DE LA, EN A.J. ENSCHEDÉ - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Haarlem 1881, 147+8+13 p., geïll. Oplage 125 genummerde exx. Met: Rectifications et Additions. Haarlem 1883, 10+8+7 p., Oud-Hollands papier, perkament omslag.
6494: BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C. - Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikaties van de Indische genealogische vereniging deel 5 en 6. Den Haag 1993. Ing., 201 + 186 p.
22645: BOUTMY - Genealogie Boutmy. Fotokopie van getypte Franse tekst. “Overzicht der Nederlandse Boutmy’s in mannelijke linie vanaf 1784 tot 1964”.
5066: BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C. - Het geslacht (André) Wiltens in West- en Oost-Indië, in Jrbk.C.B.v.G. 40 (1986), p. 145-161.
36851: BOUTON, V. - "Nouveau traité des armoiries ou la science et l'art du blason expliqués, Parijs 1887, 648 pag., ill., half leather. Ex libris ""legaat Van Beresteyn""."
22706: BOUVRIE, DES - Foto van in steen (grafzerk?) gehakt familiewapen Des Bouvrie.
38935: BOUVY, D. (VOORW.) - Wederdopers, menisten, doopsgezinden, Utrecht, Catharinaconvent, 1980, 28 pag., geïll.
57038: BOUVY, J., - "Iets over phonologie, enz. Open brief aan Dr. B. te V., naar aanleiding van zijn artikel ""Antwoord op eene kritiek"", Gulpen [1873]."
28779: BOUVY, D. ( INL.) - Beeldhouwkunst van de middeleeuwen tot heden uit het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, Amsterdam 1962, 237 pag. tekst + 120 afb., geb., met ( beschadigd ) stofomslag.
28792: BOUVY, D.P.R.A. - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden, Amsterdam 1947, 249 pag. tekst + 224 afb., geb., met stofomslag.
32929: BOUWER, KLAAS, UIT NOORDWOLDE - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau. Proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
38185: BOUWMAN, A.TH. ( RED.) - Niet alleen kijken, over het gebruik van handschriften en handschriftencollecties, vijf lezingen bij het afscheid van Prof. Dr. P.F.J.Obbema, Leiden 1996, 108 pag., geïll.
37094: BOUWMAN, W - Het gereformeerden boek, Zwolle 2009, 384 pag., geb., geïll.
20523: BOUWMAN, GIJS - De zonde van Sodom. Ontstaan en verstaan van een bijbelverhaal. Hilversum 1990, 141 pag.
17154: BOUWMAN, H. - Efeze 2:19-22. Leerrede uitgesproken bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde Kerk te Hattem, Kampen, J.H. Bos, 1900, 8°: 42 p.
50774: "BOUWMAN, W.P.;" - Aantekeningen uit het Missaal van het kasteel Loenersloot. Goes 1989, 55 pag. + bijlagen, geïll.
51144: BOUWMAN, W.P., - Het Henegouws-Hollands riddermatig middeleeuws geslacht De Sars/ van Zaers, Goes 1992, ca. 100 pag.
43886: BOUWMEESTER, J. C. [ILLUSTRATOR: SCHEIDEL, J. ] - Jocko. Teekeningen van J. Scheidel, tekst van J. C. Bouwmeester. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. , n. d. [ca. 1888].
23962: BOVEN, M. VAN E.A. - Kastelen in Brabant, van burcht tot landhuis, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabants Museum 1982, 167 pag., geïll.
30570: BOVEN, M.V. EN S. SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck, twee Brabantse bloemschilders in Parijs, 2e druk, Maarssen 1988.
15022: BOWDLER, THOMAS - Letters written in Holland [...]. Londen: Robson e.a., 1788.
15023: BOWEN, MARJORIE [= GABRIELLE MARGARET VERE LONG] - The Netherlands display’d, or the delights of the Low Countries. Londen/New York: Lane/Dodd, 1926.
15024: BOWEN, MARJORIE [= GABRIELLE MARGARET VERE LONG] - De Nederlanden (gezien door de oogen eener Engelsche). Causerieën over de elf provinciën. 2 dln. ‘s Gravenhage: Daamen, [1927].
25495: BOWEN, E. - England bij den vrede van Rijswijk (1697), 's-Gravenhage 1924, 38 pag., geïll.
31927: BOWIER, DANIEL, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen juridicum de rescindenda venditione ob laesionem enormem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
15026: BOWRING, JOHN - Brieven [...] geschreven op eene reize door Holland, Friesland en Groningen, voorafgegaan door Iets over de Friesche letterkunde, en gevolgd door Iets over de Hollandsche taal- en letterkunde. Uit het Engelsch. Leeuwarden: G.T.N. Suringar, [1829]-1830.
15027: BOWRING, JOHN - Brieven [...]. Leeuwarden, 1830.
38961: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600- 1800, Leiden 1967, 437 pag., geb.
52339: BOXER, C.R., - Jan Compagnie in Japan 1600-1817, an essay on the (....) influence (....) by the Hollanders in Japan, 's-Gravenhage 1936, 16+190 pag., geïll. met 17 platen ( 4 in kleur).
42805: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Institutionum politicarum libri duo. Editio altera. Leiden, Herculis & v. Gerrvliet, 1657.
42803: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der Geunieerde Provintien (...) als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. z. pl., z. n., 1674.
42606: BOXHORN, M. ZUERUS VAN - Nederlandsche historie, behelzende de staat van de Nederlandsche kerk (...) [Met:] Den Nederlandschen Sulpitius van J. Baselius. 2e druk, Amsterdam, J. Rotterdam, 1739.
52590: BOXHORN, M.Z. VAN - Originum Gallicarum liber (...) antiqua linguae Britannicae, lexicon Brittannico-Latinum. Amsterdam, Janssonius, 1654.
16861: BOXMA, WILLEM - Van Amersfoort tot Zwol. Historisch reizigersverkeer tussen twee steden, Aflevering 4/5 van jrg. 27 (1993) van 'Nederlandse Historiën', 76 p, geïll.
38303: BOXMA, W - De Romantiek van de postkoets, Berkel 1996, 47 pag., geïll. [ afl. Ned. Historien 30 nr. 4 ]
7152: BOXMAN, ABRAHAM - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
7155: BOXMAN, ABRAHAM - Dichterlijke nalatenschap. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate. Verspreide en nagelaten gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1862. [2 delen]
7153: BOXMAN, ABRAHAM - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
40311: BOXTEL, SIMON VAN EN G. BRONKHORST, - Gemalen in Nederland, Rotterdam 1993, 15 + 41 pag., geïll., geb., als nieuw. Tekst : P. Nijhof
15028: BOYCE, EDMUND - "The Belgian traveller, being a complete guide through Belgium and Holland or Kingdom of the United Netherlands, containing a full description of every town; its objects of curiosity, manufactures, commerce, and inns; the mode of conveyance from place to place and a complete itinerary of the surrounding country [...]. 4de dr. Londen: Samuel Leigh, 1823."
15029: BOYCE, EDMUND - The Belgian traveller [...]. 5de vermeerderde druk. Londen: Samuel Leigh, 1827.
15030: BOYCE, EDMUND - The Belgian and Dutch traveller, being a complete guide through Belgium and Holland [...]. 6de vermeerderde druk. Londen: Leigh & Son, 1835.
23819: BOYER, A - Le Dictionnaire royal Francois-Anglois, Londen 1764, 4o, 16 pag.+ A-3Y4 ( no pagination). [= vol I : French-English] half leather.
43254: BOYMANS, J.A. - Le Garde d'Honneur ou episode du regne de Napoleon Buonaparte. Brussel, Weissenbruch, 1822.
41784: BOYMANS, J.A. - De Garde d' Honneur of episode der regering van Napoleon Buonaparte, door J.A. Boymans van Utrecht in 1813 als Garde d' Honneur opgeschreven, Zutphen, Thieme, 1823.
35553: "BOYSEN, PETRUS ADOLPH, UIT ASHARIA (SAKSEN); PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - Eclogas archaeologicas ad dolum aleae veteris [...] Wittenberg Koberstein 1712
55005: BOZEMAN, P. (ED.) - Forged documents. Proceedings of the 1989 Houston conference. Newcastle, 1990.
35794: BRAAKE, BENJAMIN HENDRIKUS JOHANNES TER, UIT OORSCHOT - Over anaeropolarimetrie Nijkerk Callenbach 1901
3122: BRAAKENBURG, L.J.A. - Genealogie van het geslacht Braakenburg. Extract (1883), 13 p.,
14638: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A. - De edelen De Braquemont in Normandië, z.pl., z.j. [24 p] folio. Gebonden met: De Bracamonte en de daaruit gesproten markiezen van Fuente-el-sol en graven van Penaranda, z.pl., z.j. [34 p], folio. En met: D'Alverado y Bracamonte in België, z.pl., z.j. [18 p], folio (ca. 1890?).
43932: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A., - Ambachtsheerlijkheid Backum, Leiden, IJdo, 1901, folio, geb., (54) pag., geïll. ( gezicht op huizen te Bakkum), geb., gedrukt op Oud Hollands papier.
28263: BRAAKSMA, A.M. E.A. - Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis alliis sub diversis episcopis trajectensibus/ Een verhaal over Groningen, Drenthe en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen, Amsterdam. Hist. Seminarium, 1977, 34 + 194 pag., gestencild.
28585: BRAAM, A. V. - Bloei en verval van het economisch- sociale leven aan de Zaan in de 17e en 18e eeuw, Wormerveer z.j., 159 pag.
31354: BRAAM, A. V. E.A. (RED.) - Historische atlas van de Zaanlanden, Wormerveer 1970, 118 pag., geb., geïll., met stofomslag.
56836: BRAAM HOUCKGEEST, F.A. VAN, - Het antidienstvervangingbond als middel tot aanvulling der gelederen van het korps mariniers, Amsterdam, 1875.
31332: BRAAM, A. VAN - Bloei en verval van het economisch-sociale leven aan de Zaan in de 17de en 1`8de eeuw, Womerveer z.j., 159 pag., geb. Goed exemplaar.
51649: BRAAM, A. V., - Zaandam in de middeleeuwen, Hilversum 1993, 223 pag., geïll.
33992: BRAAMS, CORNELIUS REGNERUS FRIDERICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen academicum inaugurale de juris principio: pater est, quem nuptiae demonstrant [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1831
37017: BRAASEM, W.A. - Noordhollandse naiven in Hoorn, catalogus tentoonstelling Hoorn,1972, 24 pag.
19063: BRAASEM, W.A. - Sulcken hecht werck het is. Het huis te Amerongen.
26174: BRAASEM, W.A. E.A. - In Haastrecht staat een huis. Museum Bisdom van Vliet, 32 pag., geb., geïll.
44151: "BRAASEM, W.A., E.A.; " - Hoornse herinneringen. Van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje, Hoorn 1972, 189 pag., geb., geïll.
44057: BRAASEM, W.A., - Printed designs for Dutch 18th. century wall coverings from the collection in the Westfries Museum in Hoorn, Hoorn 1982, 40 pag., geïll., oblong.
28587: BRAAT, J. E.A. (ED.) - Russians and Dutchmen, Groningen 1993, 230 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28993: BRAAT, J. E.A. (RED.) - Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985, Weesp 1985, 196 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28911: BRAAT, L.P.J. E.A. - De Vrije Kunstenaar 1941-1945, facsimile herdruk van alle tijdens de bezetting verschenen afleveringen, Amsterdam 1970, 242 pag., geb.
39077: BRABANDER, GERARD DEN E.A. ( RED.) - Liber amicorum Jac. van Hattum, Amsterdam 1955, 88 pag., geïll.
26846: BRABANDER, A. V.D. - Herinneringen aan Rossum, pp. 26-41 in De Woonstede maart 1982, geïll.
16523: NOORD-BRABANT - Zóó is Noord-Brabant. Bijdragen tot de kennis van deze provincie, haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis, samengesteld o.l.v. Vincent Cleerdin, Amsterdam/Tilburg [1939], 403 p. groot 4°
38309: BRABER, H - Achter de kromme dissel. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen, Amsterdam 1948, 132 pag., geïll.
33993: BRABER, CORNELIUS MARTINUS, UIT ROTTERDAM - Specimen academicum de doli effectu in conventione [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
19434: BRABER, J.L. - Oude Tonge zoals het was.
19044: BRABER, J.CL. - Historie Nederlandse Hervormde kerk Middelharnis.
56081: BRABER, J.L. E.A., - Genealogie van het geslacht Breesnee (Overflakkee), Dreischor 1986, 72 pag., geb., geïll.
25195: BRABER, J.L. - Kwartierstaat Braber-Vos, Dreischor 1983, 240 pag., met alb. familiewapens.
56099: BRABER, J.L., - Geschiedenis van het Sommelsdijkse geslacht Joppe, Dreischor 1975, 103 pag., geb., geïll.
23633: BRABER, J.L. - Stad aan 't Haringvliet, zoals het was, Zierikzee 1972, 160 pag., geb., geïll., oblong.
17000: BRACHES, E. - Het boek als nieuwe kunst. 1892-1903. Een studie in Art Nouveau. Utrecht: Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, 1973.
38567: BRACHES, E - De tijd van het boek, voordracht , Amsterdam 1988, 31 pag.
51194: BRACHES, E., - Heeft de toekomst een verleden? Een terugblik op het boek van morgen, 's-Gravenhage 1980, 15 pag.
17022: BRACHES, E. - Alle kunst wordt eerst niet begrepen... De diploma’s van 1892 door G.W. Dijsselhof, Th.W. Nieuwenhuis, C.A. Lion Cachet. Met drie levensgrote reproducties naar de houtsneden in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. Amsterdam: De Buitenkant, 2003.
42518: BRADE, W.C. / J.T. VAN DIJK - Bouwkundig memoriaal. Een boek voor handwerkslieden in het algemeen en voor bezitters van grond-eigendommen in het bijzonder bevattende tevens vele raadgevingen bij het bouwen en herstellen van woonhuizen, betr. dit laatste vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van J.A. Romberg, door W.C. Brade. Amsterdam, Tormijn, 1852, 8+352 pag. Gebonden met: J.T. van Dijk, Bouwkundige gids voor ingenieurs, aannemers, werkbazen en opzigters. Amsterdam, Gunst, 1854, 118 pag.
42491: BRADE, W.C. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen. 4 delen, 2e verbeterde en vermeerderde druk, 's Gravenhage, Doorman, 1842.
36976: BRADFORD - Das Nachschlagewerk. Bradford- Buch der Sammelteller, gesamtausgabe, Amsterdam 1995, 578 pag., geïll.
26652: BRAEKMAN, E.M. - Het protestantisme te Brussel, Brussel 1980, 133 pag., geïll.
56857: BRAEKMAN, W. E.A., - Het Utrechtse kalendarium van 1253 met de Noordlimburgese gezondheidregels, Overdruk Verslagen en Mededelingen, 1967.
17026: BRAESEL, M. - Englische Buchkunst um 1900. Hamburg: Museum für Kunst und Gewerbe, 1994.
43268: BRAET VON UBERFELDT, EN V. BING - Handleiding tot het teekenen naar de natuur en de beginselen der doorzigtkunde, Voorn. ingericht ten dienste der volksscholen. 1e en 2e stuk, Amsterdam, C.L. Brinkman, [1836-1866].
32756: BRAET BISDOM, OTTO, UIT HAASTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis actione civili, quae ex damno injuria dato nascitur [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1838
60320: BRAEU, NICOLAES (FL. 1586 - 1600) AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Susanna and the Elders
7157: BRAGA - Bragiana. Humor en satire. Utrecht, Post Uiterweer & Comp. 1854.
7156: BRAGA - Braga. Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap (...) Utile Dulci. Nieuwe uitg. met inl. en toelichting van A. Winkler Prins. Deventer, A. ter Gunne, 1883.
21078: BRAGG, M. - 12 Books that changed the world, London 2006, 372 pag., ill., hardcover. Perfect copy.
366: BRAIBANT, CHARLES (INL.), - L'art et la vie au Moyen Age à travers les blasons et les sceaux. Parijs 1950. Geïll., 142 p.
8011: BRAIBANT, CH. (INTR.) - L'art et la vie au moyen age à travers les blasons et les sceaux. Exposition Internationale.
57842: BRAKEL, S. VAN, - Stukken betreffende de kamers der noordsche compagnie na afloop van het octrooi, Overdruk B.M.H.G. 1910, 96 pag.
39808: BRAKEL, J.P. VAN - Speciaal Katwijk-dubbelnummer van Rijnland, jrg 6 (1969) pp 777-859. O.a. over A. Pars, geslachten De Best, Varkevisser, Van Heyningen, etc.
31137: BRAKEL, J.W. V. - Inventaris van het archief van de Remonstrantse Broederschap 1619- 1982, Utrecht 1991, 131 pag.
28603: BRAKKE, J.H. - Begraaflijsten Ketel, Overdruk Ned. Leeuw 1952, 12 pag.
25325: BRAKKE, J.H. - Overschiesche acten van indemniteit. Typoschrift, met nog enkele andere bijdragen, 34 pag., ing.
27297: BRAKKEE, C.F.J. - Om het behoud van de Steigerse Statie te Rotterdam, 1826-1832, pp. 54-102 in Archief Katholieke kerk 1969.
3128: BRAKMAN, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen.
3129: BRAKMAN, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen. Exemplaar met register in handschrift (door Van der Poest Clement) en losse kaart van de Wulpenpolder in 1773 (blauwdruk), geb.
33464: BRAKONIER, ABRAHAM CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de milite desertore [...] Utrecht Alexander van Megen 1741
39307: BRAND, J.A. - Hulde aan Michiel Adriaanszoon de Ruiter [ = Ruyter ], 's- Gravenhage 1827, 272 pag., orig. karton. Goed exemplaar.
34006: BRAND, CHRISTOPHORUS JOSEPHUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio politico-juridica de jure coloniarum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
14824: BRAND, K.J.J. - Over de bestuurlijke- en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen, 2e uitgave.
19275: BRAND, HANS EN JAN - De Hollandse waterlinie.
57111: BRAND, P.J., - Hulsterloo, Kloosterzande, 1957, 64 pag., geïll.
21164: BRAND, F. E.A. ( RED. ) - Joannes de Mol, predikant-fabrikant uit de 18e eeuw, Zaltbommel 1974, 194 pag., geb., geïll.
31387: BRAND, W - Niet zomaar een dak. Zes eeuwen geloven in Dongen: de geschiedenis van de Laurentiusparochie, Dongen 1987, 120 pag., geïll.
40412: BRAND, JAN E.A. (RED.), - Fuente. Juan de la Cruz 1591-1991, Amsterdam 1991, 343 pag., geb., geïll., als nieuw.
40388: BRAND, JAN E.A. (RED.), - De woorden en de beelden. The words and the images. Tekst en beeld in de kunst van de twintigste eeuw, Utrecht, Centraal Museum, 1991, 272 pag., geïll.
50793: "BRAND, R.V.D.;" - 750 jaar Kasteel Boxmeer, eens brandpunt tussen Brabant en Gelre, Venlo 1991, 399 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
26540: BRAND, W.J.P.M. - Archief van het Bisdom Breda. Gedeponeerde archieven I (= Dekenaten Bergen op Zoom en Breda, 1561-1802 ), Breda 1983, 230 pag.
42511: BRAND, ADAM - Relation du voyage de mr. Evert Isbrand, envoye de sa majeste czarienne, a l'empereur de la Chine en 1692, 93 & 94. Amsterdam, J.L. de Lorme, 1699.
369: BRANDELER, P.A.J. VAN DEN, - De wapens van de magistraten der stad Amsterdam sedert 1306 tot 1672. 's-Gravenhage 1890, 160 p.
368: BRANDELER, P. VAN DEN, - Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. 3 dln. in 4 banden. Dordrecht 1862-1869 + Suppletoire Inventaris, Dordrecht 1878, 88, 68, 45, 195, 43 p.
34007: BRANDELER, PETRUS VAN DEN, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione famulorum [...] Dordrecht Van Houtrijve & Bredius 1839
20069: BRANDELER, P. V.D. - De Groote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1893, 137 pag., geïll. (plattegrond en afbeeldingen)
5836: BRANDELER, P.A.J. VAN DEN - De Dordrechtsche tak van het geslacht Van Mewen en diens nakomelingen in de vrouwelijke lijn, extract Ned. Heraut 1886, 54 p.
34956: BRANDELER, ANDRIES WILLEM VAN DEN, UIT BRIELLE - Aanteekeningen op artikel 18 der wet van 29 juni 1854 Leiden J.J.Groen 1880
42955: BRANDEN, F.J. V.D. - Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. Antwerpen, 1883.
36877: BRANDENBURG, E. - Ahnentafeln berühmter Deutscher. Neue Folge 8: Friedrich der Grosse, Leipzig 1934, pp 125-148.
39257: "BRANDENBURG, A.;" - "Annie Romein-Verschoor 1895-1978. Deel I: Leven en Werk; deel II: Noten en commentaar. Amsterdam 1988, 494 + 223 pag. Hierbij: Bzzlletin nr 81 (betr. Annie Romein) en enkele knipsels en recensies."
42651: BRANDENBURG, FRIEDRICH WILHELM, KEURVORST VAN - Salve sive oratio gratulatoria & salutatoria ad Fredericum Guilielmum Marchionem Brandenburgensem (...) ac Ludovicam principem Aravsionensem comitem Nassoviam. Vesaliae Clivorum, H. Wolphardt, 1647.
4592: BRANDENBURG, ERICH - Die Ahnen Augusts des Starken, Generation I-XIII. Leipzig 1937, 154 p. (Bijlage: Grafen von Mansfeld, 14de en 15de eeuw.) Omslag los.
43903: BRANDENBURG, R.J. (INL.) / REEDE, VAN, - Catalogus van het Oorlogsmuseum van J.A. Wilton van Reede te Goes, Holland, Rotterdam 1929, 68 pag.
43415: BRANDER, M - The Victorian gentleman, Londen 1975, 215 pag., hardback, ill., with duster.
39686: BRANDERHORST, H.A.C. - Kamer van koophandel en fabrieken voor Rijnland 1816-1966. De eerste 50 jaar, Leiden 1966, geïll.
35919: BRANDHOF, CORNELIS WIJNAND THEODOOR VAN DEN, UIT NICKERIE(SURINAME) - Stellingen ..... 's-Gravenhage Mouton 1902
27787: BRANDHOF, M. V.D. - Vlaggen, vaandels & standaarden van het Rijksmuseum. Een geïllustreerde catalogus, Amsterdam 1977, 99 pag., geïll.
57830: BRANDIS, BERNHARD, - Grundsaetze bei Behandlung der Syphilis, 2e Auflage, Berlin 1879, 44 pag.
41959: BRANDSMA, TITUS E.A. - Geert Groote's geboortedag te Deventer herdacht, 16-10-1940, Deventer, 1940, 67 pag., geb., geïll.
16954: BRANDSMA - Atlas van Nederland. Uitgave van den Theehandel E. Brandsma. Amsterdam [ca. 1890?]. Mapje met 11 kaartjes op dun karton, elk 10,7 x 8 cm, van de elf provincies, chromo-druk.
52823: BRANDSMA, TITUS - Mijn cel en Dagorde van een gevangene. Met een korte inleiding van dr. B. Meijer O.C. 10e- druk, Tilburg, Bergmans 1945.
52824: BRANDT, GEERAERT - Historie van de rechtspleging gehouden in den jaaren 1618 en 1619 ontrent de dry gevangene heeren mr. Johan van Oldenbarnevelt, mr. Rombout Hoogerbeets, mr. Hugo de Groot, 2e- druk, 'met aantekeningen vermeerderd', Rotterdam, B. Bos, 1710.
51375: "BRANDT, PAUL; " - Veilingcatalogus 10.000 ex-libris et estampes modernes formant la collection de D. Giltay Veth, Amsterdam. Amsterdam 1960, 28 pag., geïll.
38450: BRANDT, PROOST - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij , de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland, Amsterdam 1942-1943, 288 pag., geb., geìll. Goed exemplaar.
42843: BRANDT, GEERAERT - Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden. 2e druk, 4 delen, Amsterdam, Rieuwertsz en Boom / Rotterdam, Bos, 1677, 1674, 1704 en 1704.
52272: BRANDT, P., - Veilingcatalogus 10.000 ex-libris et estampes modernes, formant la collection de D.Giltay Veth in Amsterdam, Amsterdam 1960, 28 pag., geïll.
7159: BRANDT, CASPAR EN JOHANNES - Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, P. Visser, 1725. [deel 1 van 2 delen]
19448: BRANDT, C.D.J. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der 13e eeuw.
3137: BRANDT, PROOST - Twee eeuwen Brandt en Proost, een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij [...] en den papierhandel in Nederland. Amsterdam 1942, 288 p., geb., geïll. Een van de 800 genummerde exemplaren op Hollandsch velijn, gebonden in halfperkament.
32857: BRANDT, COENRAAD DIRK JAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1921
7160: BRANDT, CASPAR EN JOHANNES - Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, Pieter Visser, 1725. [2 delen]
3136: BRANDT, P.J. - Genealogie familie Brandt. Blokker 1984, 80 p., geïll., geb., met tabellen (offset).
42673: BRANDT, GEERAERT - G. Brandts verantwoording ter saeke van sijne historie der reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus, predikant tot Amsterdam. Amsterdam, Riewertsz en Boom, 1676.
20797: BRANDT-VAN DER VEEN, J - Het Thorbecke-archief 1798-1872, 3delen, ( betr. 1798-1830), Utrecht 1955-1967, 443+543+602 pag.
24986: BRANDT, CASPAR & A. V. CATTENBURGH. - Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven (...) door C. Brandt en vervolgt (...) door A. v. Cattenburgh.
24990: "BRANDT, GERARD;" - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, Boom, v. Someren en Goethals 1687 [gegraveerde titel: P.J. Blaeu voor de compagnie, 1686].
24994: BRANDT, GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter. 4th ed.
52825: BRANDT, GEERAERT - Historie van de rechtspleging gehouden in den jaaren 1618 en 1619 ontrent de drie gevangene heeren mr. Johan van Oldenbarnevelt, mr. Rombout Hoogerbeets, mr. Hugo de Groot, 3e- druk, Rotterdam, Philippus Losel, 1721. (d.m.v. ingeplakt strookje veranderd in 1723).
47229: BRANNON, A., - The map of the isle of Wight, with every information from the traveller and pleasure-visitor, with plans of Newport (...) price one shilling [1860].
27194: BRANS, A.B.M. E.A. - Het Residentie-orkest 50 jaar, 's-Gravenhage 1954, 171 pag., geb., geïll.
37366: BRANT, S - Der sotten schip, Antwerpen 1548, verzorgd en van een nawoord voorzien door L. Geeraedts, Middelburg 1981, ongepagineerd met 54 pag. nawerk, gebonden.
370: BRANTS, A., - Bijdrage tot de geschiedenis der Gelderse Plooierijen. (Diss.) Leiden 1874, 189 p.
32752: BRANTS, ANTONI, UIT GORSSEL - Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1874
34582: BRANTS, ERNST RICHARD EGBERT, UIT VORDEN - Aanteekening op Art 1054 en eenige andere artt. van Boek II Tit. 13 van het B.W. Utrecht Van Druten 1881
33466: BRANTSEN, DIDERICUS WILHELMUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis ad legem 29 ff. de regulis juris [...] Leiden Gerardus Potvliet 1762
33467: BRANTSEN, DIDERICUS WILHELMUS ABRAHAMUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis, de eo, quod justum est in dubio [...] Leiden Gerardus Potvliet 1762
33468: BRANTSEN, HENRICUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de utili ac legitimo torturae usu in detegendis criminibus [...] Leiden Gerardus Potvliet 1762
52827: "BRANTSEN, H.W.; J.C. COPES VAN HASSELT" - Casus positio [Arnhem 1740].
33723: BRANTSEN, GERARDUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juris publici privatique inauguralis de mutuis inter diversas atque vicinas gentes officiorum humanitatis, atque comitatis, praestationibus [...] Leiden Gerardus Potvliet 1755
32499: BRANTSMA, PETRUS, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale de jure summorum inperantium, et civium singulorum, per solam usus intermissionemnon pereunte [...] Leiden S. en J. Luchtmans, en Joann. le Mair 1775
32124: BRANTSMA, PETRUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de principiis juris hodierni de exsecutoribus testamentariis [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
32125: BRANTSMA, GERARDUS SAMUËL, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure frisico, commune est [...] Leiden J. van Tiffelen 1805
19846: BRASSART, M. - Notice historique et généalogique sur l'ancienne et illustre famille des seigneurs et comtes du nom de Lalaing.
4135: BRASSEUR-PEETERS, E. - De Medici. Opkomst, bloei en ondergang van een Florentijnse familie in Europa. Zaltbommel 1966, 352 p., geb., geïll.
52116: BRASZ, I., - De kille van Kuilenburg. Joods leven in Culemborg, Culemborg 1984, 143 pag., geïll., geb. met stofomslag.
30979: BRAUN, H. - Dar boven. Aus dem Erleben einer Niedersachsischen Sippe, Hamburg 1934, 120 pag., ill.
35626: "BRAUNSCHWEIG, ANDREA, UIT DONDANGA-CURLANDO; PRAESES: REMLING, NICOLAUS CHRISTOPH" - Dissertatio historica de Ottone Magno [...] Wittenberg Christian Schrödter 1680
33469: BRAUW, HUGO ABRAHAM DE, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de locatione & conductione [...] Leiden Abraham Elzevier 1711
34008: BRAUW, GUILIELMUS MAURITIUS DE, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus conditionalibus [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1834
32572: BRAUW, WILLEM MAURITS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - De departementen van algemeen bestuur in Nederland, sedert de omwenteling van 1795. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1864
54534: BRAVE, J. - De Roomsche kerk in acht steendrukplaten met bijschriften van J. Brave, predikant te Amsterdam. Tiel, Campagne, 1853.
52151: BRAVEL, S. VAN, - De Hollandsche handelscompagnieen der zeventiende eeuw, hunne ontstaan, hunne inrichting, s.-Gravenhage 1908.
37457: BRAY, J - All about dress. Being the story of the dress and textile trades, London [ 1913 ], 291 pag., hardback.
50930: BRAY, SALOMON DE - Bedenckingen over het uytleggen en vergrooten der stadt Haarlem. Haarlem, Abr. Casteleyn, 1661.
37553: BREARS, P.C.D. (INTR.) - The Long collection of Delft & creamware, York 1977, 24 pag., ill.
26830: BREDA, M.J. V. - Hoevelaken in oude ansichten, Zaltbommel 1971, ca. 40 pag., geïll., geb.
16206: BREDA - Oud-Breda door E. Haslinghuis / De grafmonumenten in de Groote Kerk te Breda door R. Ligtenberg O.F.M. pp 93 t/m 144 in Bulletin v.d. Ned. Oudheidk. Bond 7 (1914) nr 4.
16208: BREDA - Gids bij het bezoek der Groote- of Lieve Vrouwenkerk te Breda, z.pl., z.j. [ca. 1920], 32 p.
40432: BREDDELS, L. E.A, - Prix de Rome 1999, schilderen, theater, beeldende kunst, Rotterdam, Ol0, !999, 118 pag., geïll.
38654: BREDERO, A.H. - Oratio pro domo. Tegen een misverstaan der middeleeuwen, rede, Amsterdam 1976, 32 pag.
40789: BREDERO, A.H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen, Kampen 1986, 358 pag., als nieuw.
52828: BREDERODE, J. KAREL [=F.H. MEIJER] - Wat een zwerver droomde en zag. Enschede, Van der Loeff, [1933].
58619: BREDERVELD, J., - De lichamelijke oefening in het licht der christelijke levenbeschouwing, Leiden, 1930, 24 pag.
30247: BREDIUS, A. E.A. - Rembrandt- hulde te Leiden. Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Rembrandt en van schilderijen van andere Leidsche meesters der 17e eeuw, 2e uitgave Leiden ( Lakenhal ) 1906, 38 pag.
25262: BREE, G.W.G. VAN, E.A. - Naam- en trefwoordenindex van De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde 1-100 (1879-1981), Maastricht 1989, 124 pag.
30829: BREE, L.W. DE - Zeeland 1940-1945, deel I, Middelburg 1979, 383 pag., geb., geïll.
23669: BREE, L.W. DE - Walcheren onder vreemde heersers, Leiden 1945, 121 pag., geb., geïll.
56188: BREEDIJK, P., - De polders van Capelle aan den IJssel, met facetten uit het dagelijks leven, 1773-1973, Capelle, 1997, 36 pag., geïll.
5821: BREEDVELD, WALTER - De Meiers, De Bilt z.j., 191 p., geb. (over familienaam, trekarbeid e.d.)
36605: BREEKVELDT, WILLEM FREDRIK GEORGE, UIT RIJSOORD - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van Cornelia Wildschut, roman in brieven, door E. Wolff-Bekker en A. Deken Amsterdam Stichting Neerlandistiek VU 1988
34476: BREEMAN, CAREL ERNEST, UIT SOERABAYA - Art. 444 en 445 B.W. Leiden Somerwil 1888
4930: BREEMEN, P.J. VAN - Het Koptiendenarchief van het Gooi als bron van kennis van Gooise geslachten, toegelicht door een onderzoek naar het geslacht Vlaanderen. Aflevering van Onze Geslachten, z.j., 38 p., met tabel.
25668: BREEN, J.C. - Uit Amsterdam's verleden. Amsterdam 1934, 422 pag., geïl. ( boekblok los in omslag ).
39961: BREESNEE, G.H.C. - Het archief der heerlijkheid Goudriaan, pp. 483-497 in Versl. R.O.A. 1917, gebonden exemplaar.
40059: BREESNEE, G.H.C., - Het oude rechtelijke archief van Leiden, overdruk V.R.O.A. 1921, pp. 1- 66, gebonden in half linnen.
19328: BREESNEE, G.H.C. - De Haagse kunstverzamelaars Adriaan Leonard van Heteren en Willem Lormier en hun voorgeslacht, pp. 118-138 in Jaarboek Die Haghe 1948/1949.
7164: BREET, J. DE - Leopoldiade. Boertig lofdicht, uitgesproken in het Amsterdamsch eerste departement der maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 3den October 1831. Amsterdam, Joh. Guijkens, 1831.
43281: BREGEAUT, R.L. - Manuel complet theorique et pratique du dessinateur et de l'imprimeur lithographie, 2nd edition. Paris, Roret, 1872.
56865: BREGGEN, W.K. V.D., - Bedenkingen tegen het staatsontwerp Centraal-station in het Open Havenfront mitsgaders ontwerp-station Leidsche Barriere (....), Amsterdam, 1864.
56866: BREGGEN, W.K. V.D., - Een ernstig woord ter wederlegging van het rapport der raads-commissie houdende aanbeveling van het staatsontwerp Centraal-station in het open havenfront, Amsterdam, 1865.
31718: BREGGEN, CORN.Z, F. VAN DER - De inwijdings-rede van Hermann Boerhaave, ter aanprijzing van de beoefening der Hippocratische leere [...] [...] Amsterdam J. Müller 1842
20108: BREGMAN, C. - Houdt U ook zo van Bennebroek? Bennebroek 1972, 117 pag., geïll.
27014: BREGMAN, J. - Schagen door de eeuwen heen, z.pl. 1965, geb., geïll.
44087: BREGMAN, J., - Schagen. Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen, z.pl., 1965, 172 pag., geb., geïll. [dissertatie met los katern stellingen].
39436: BREGSTEIN, PH. - Gesprekken met Jacques Presser, Amsterdam 1972, 150 pag., geïll.
26625: BREGSTEIN, M.H. E.A. - Rapport der commissie ingesteld door B & W van Amsterdam, tot onderzoek van den rechtstoestand van het Paleis op den Dam, Amsterdam 1930, 95 pag.
35488: "BREHMERUS, IMMANUEL FORTUNATUS; PRAESES: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM" - Commentationes quasdam ex philologia [...] Wittenberg Schroedter 1703
57299: "BREIL, M.A.; " - Diagnose van het menselijk prestatievermogen. Overdruk uit maandschrift Economie, 23 pag.
36405: "BREITHAUPT, ANDREAS CHRISTOPH, UIT EIMBECCENSIS; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPH" - Initia cultioris Germaniae Halle Henckel 1709
25762: BREKELMANS, F.A. - Breda in oude ansichten deel I, 10e druk, Zaltbommel 1985, 168 pag., geïll., oblong.
20372: BREKELMANS, F.A. - De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, Tilburg 1965, 230 p., geíll., geb., met uitslaande kaart.
31257: BREKELMANS, F.A. - De stedelijke ontwikkeling van Breda, pp. 51- 65 in Bulletin K.N.O.B. 1969, geïll.
37752: BREKELMANS, F.A. E.A. - De archieven van het Gereformeerd Burgerweeshuis te 's- Hertogenbosch, 's- Gravenhage 1952, 142 pag.
33388: BREMEKAMP, H. - De practische en de critische richting in de wiskunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft [...] Groningen P. Noordhoff 1919
29052: BREMER, J. E.A. - Vincent van Gogh. Catalogus van 278 werken in de verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, 1983, 148 pag., geïll.
31270: BREMER, J.T. - De Zijpe, deel II 1813- 1920, Schoorl 1991, geb., geïll., met stofomslag.
40622: BREMER, J.T. - 150 jaar Anna Paulowna polder 1845-1995, Schoorl 1995, 196 pag., geb., geïll.
26974: BREMER, J.T. - Een zwaar leven. Leven en werken in de Anna Paulownapolder omstreeks een eeuw geleden, Schoorl 1986, 96 pag., geb., geïll.
52068: BREMER, J.T., - Drie eeuwen zoutharingvisserij te Enkhuizen 1550-1850, Enkhuizen 1981, (28) pag.
22871: BREMER, FREDERIKE, VAN ELDIK THIEME - Enkele verzen van Frederike Bremer. Manuscript, 16 p.
5323: BREMER, H. - Haus Welbergen. Aus der Geschichte einen Münsterländischen Wasserburg, Gronau [1952], 130 p., geïll.
40597: BREMER, J.T. - Wiringherlant, deel I en II, Schoorl 1979-1980, 184+176 pag., geïll., geb. met stofomslag. Goed exemplaar.
29077: BREMMER, H.P. (INL.) - Marius Holleman, oeuvre posthume, Utrecht 1930, half linnen portefeuille met 10 pag. tekst en 33 platen.
29034: BREMMER, H.P. - Practisch aesthetische studies, Amsterdam, Versluys, 281 pag., geb. in linnen band. Zeldzaam boek, dat echter een aantal illustraties buiten de tekst mist.
30687: BREMMER, H.P. - Muurschilderingen door Prof. Dr. A.J. der Kinderen, 's- Gravenhage, De Nederlanden, 1935, 4 pag. tekst + 8 platen in bedrukt omslag.
43902: BREMOND D'ARS, Y., - The antique dealer's tale, London 1962, 176 pag., hardback with dustwr.
42690: BREMSER, J.G. - Lebende Wurmer im lebenden Menschen. Ein Buch fur ausubende Aerzte (...) nebs einem Anhange uber Pseudo-Helminthen. Wien, Schaumburg, 1819.
51882: "BRENDER A BRANDIS, G.;" - Vaderlandsch Kabinet van Koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken enz. Amsterdam, Fokke Simonsz, 1786.
33907: BRENDER A BRANDIS, CAROLUS CHRISTOPH, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de excusationibus a tutela, imprimis de adversa valetudine [...] Leiden Johannes Bos 1773
52254: BRENDER A BRANDIS, G. (UITG.), - Plakkaaten van de repraesentanten van het volk van Amsterdam, Amsterdam, Allart, 1797.
36296: "BRENNER, IMMANUEL, UIT ROCHLITIO MISNICUS; PRAESES: WOLF, JOHANN" - Disputatio politica de officiis subditorum erga principem .... Wittenberg Borckardus, Lieberhirt 1679
36392: "BRESCIO, JOHANN, UIT GUBENA.LUSATO.; PRAESES: STOLL, LUDWIG J." - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio I Leipzig J.W. Kruger 1688
54723: BRESLER, FENTON - Interpol, Weert, 1992.
54725: BRESLER, FENTON - De Chinese mafia. Drugs, geweld, corruptie en dood: de Triaden tussen Amsterdam en Hong Kong. Amsterdam, 1981.
27182: BRESSON, L - Souvenir du troisième centenaire de l' èglise Wallonne de Rotterdam. Notice historique avec 5 portraits et Sermon, Rotterdam 1890, 32 pag., geïll., in imitatie perkamenten omslag.
32661: BRESTER, ALBERT, UIT AMSTERDAM - Potentiaalmetingen in verdunde oplossingen van electrolyten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1827
52037: RETIF DE LA BRETONE, - La Duchesse ou la Femme-Sylfide. Deux burins originaux de Marcel Jean, Paris, A trois clefs d'or, 1946.
8500: "[JONGH, IZAAC DE (VERT.)]; CHRISTOPH FRIEDRICH BRETZNER" - Felix en Antje, of Gelyk by gelyk maakt het beste huwlyk, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, I. de Jongh en Alkmaar, J. Hand, 1792.
374: BREUGEL DOUGLAS, R. VAN, - Over het adelsregt in de Nederlanden. 's-Gravenhage 1867, 137, 18 p.
40133: BREUGEL DOUGLAS, R. VAN, - Herinneringen uit 1815, door eenen Frieschen vrijwilligen jager, Leeuwarden 1866, 39 pag., geb.
3735: BREUGEL DOUGLAS, C. VAN - Het geslacht Heydanus. Overdr. Ned. Heraut (1885), 17 p.
19947: BREUGEL DOUGLAS, C. VAN - Karel de Heraugières en zijn geslacht. Overdruk Ned. Heraut 1890, 7 pag.
19922: BREUGEL DOUGLAS, C. VAN - La famille du Peyrou.
5949: BREUGEL DOUGLAS, C. VAN - Het geslacht Du Peyrou, extract (1883), 46 p.
33906: BREUGEL, JOHANNES VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de repressaliis [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
33904: BREUGEL, JOHANNES FESTUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
28934: BREUGEL, G.P.C. VAN - Gedenkschrift van spreekwoorden door Pieter Breughel jr. 1623, Haarlem 1876, folio, 36 pag., geb. in halfleren portefeuille, met een photogram op karton van het schilderij. Goed exemplaar.
41047: BREUGELMANS, R - Fac et Spera. Joannes Maire publisher, printer and bookseller in Leiden 1603-1657. A bibliography of his publications, Leiden 2003, 758 pag., geïll, met CD [ dissertatie met los blad stellingen].
41029: BREUGELMANS, R. E.A. - Neerlands dierbre Vader. Willem van Oranje in de Leidse historiografie. Tentoonstelling R.U. Leiden 1984, 59 pag., geïll.
17063: BREUGELMANS, R. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1974. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 5).
22529: BREUK, DE - Enkele stukken betreffende Hendrik Roelof de Breuk, 1814-1861, drukker en raadslid te Leiden, laatst improvisator en docent aan het gymnasium te Gouda en wonend te Ysselstein. Manuscript en gedrukt, diverse formaten.
40411: BREUKEL, KOOS E.A./ R. KOUSBROEK, - Dierenleven . 4 essays, Amsterdam 2000, ongepagineerd, oblong, geb., geïll.
3153: BREUKELBLAD - Het Breukelblad, uitgave van de Breukelreünie. Nrs. 1 t/m 5 (1951-1953).
51837: "BREUKELEN, J.J.M. VAN;" - Soldaten klagen ons leger aan, z.pl. [ca. 1915], 38 pag.
52831: BREUKELEN, JOH. H. VAN - Alcoholisme, tuberculose, syphilis. De ouders verantwoordelijk voor het lijden der kinderen. Baarn 1911 [reeks: Uit zenuw- en zieleleven I 9].
25726: BREUKER, P. (RED.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. (1853-2003), Franeker 2003, 296 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
40208: BREUKER, M. E.A. (RED.), - Alliance 1927-1977, De bewogen geschiedenis van een 50 jarige hockey club, Heemstede 1977, 86 pag., geïll.
35364: BREUNING, P.S. - Prent voor promotiediner Dr P.S.Breuning, steendruk J.A. Moesman Utrecht 1929
56121: BREUNING, P.S., - Brievenverzameling van Prof. Mr. Dr. B.J.L. baron de Geer van Jutphaas, inventaris, Utrecht (U.B.) 1940, 39 pag.
36449: BREVET, FREDERICUS JACOBUS, UIT IJZENDIJKE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
36144: "BREYMANNO (BREYMANN) , ANDREA, UIT KIRCHWALINGA LUNENBURG; PRAESES: DASSOVIUS, THEODORUS" - Imagines Hebraearum rerum quae nostra aetate circumferuntur ex parte recensebit & emandebit Kiel recusa [B. Reuther?] 1714
37698: BRICHANT, A - Jetons de numismates, 5 extracts Revue Belge de numismatique, 1878- 1883, ill.
52832: BRIDGES, YSEULT - Two studies in crime. The murder of Lord William Russell (the accused: François Benjamin Courvoisier). The murder of Julia Wallace (the accused: William Herbert Wallace). Londen 1959.
22405: BRIEDEN, DE - Twee brieven van F.C. de Brieden, redacteur van de Amsterdamsche Courant, dd. Amsterdam 1876 en 1877, manuscript, 8°, 2 p.
37057: BRIEFFIES, W.F.M. - Archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zaandam 1642- 1919, Haarlem 1975, 32 pag.
16216: BRIELLE - Historische gids door Den Briel van Joh. H. Been, 5e druk, herzien door H.P. Schaap, Brielle, Moerman, 1952, 34 p.
16214: BRIELLE - Historische gids door Den Briel van Joh. H. Been, in leven gemeente-archivaris, 4e druk, herzien door Dr. Mr. H.P. Schaap, Brielle, Moerman, 1934, 48 p.
377: BRIELS, J. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Nieuwkoop 1974. Geb., geïll., 649 p.
379: BRIELS, J. - Zuid-Nederlandse immigratie 1572-1630. Haarlem 1978. Geïll., 110 p.
56003: BRIEM, G.S.E., - Sixty alphabets, London, 1986, 124 pag., geïll.
22622: BRIENEN, VAN - Getekend familiewapen Van Brienen (springende eenhoorn), 4°, met goud gehoogd, 19de eeuws.
47486: BRIET, P.H., - Landhuizen aan de Bachlaan te Hilversum, 2 pag. in Het Landhuis 1939, geïll.
4606: BRIËT, C.P. - Het geslacht Sappius, in: Jrbk.C.B.v.G. XX (1966), p. 215-221.
37437: BRIGGS, M.S. - The architect in history, Oxford 1927, 400 pag., hardback, ill.
381: BRIGGS, GEOFFREY - Civic & corporate heraldry. A dictionary of impersonal arms of England, Wales and Northern Ireland. Londen 1971. Geb., geïll., 432 p.
59298: BRIGGS, ASA [ED.]., - Essays in the History of Publishing. In Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724 - 1974. London., Longman Group Ltd., 1974. Original publisher's blue cloth hardback, gilt lettering on purple label spine, pictorial dustjacket, 468pp., 12 contributions, illustrations, references, index. Very fine copy.
16968: BRIGGS, R.C.H. - The Typographical Adventure of William Morris. An exhibition arranged by the William Morris Society 1957.
57651: BRIJ, ELISABETH DE, - Ervaringen van een Hollandsche vrouw in het land der Mormonen, [ca. 1910].
55093: BRIKKENAAR, J.B. - "Verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp , dd Ouddorp 23-12-1740. Alkmaar, v. Hoolwerf, [1740]; met: Tweede verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp, d.d. Ouddorp 1-3-1741. Alkmaar, v. Beyeren, [1741]."
37982: BRILL - Tuta sub aegide pallas. E.J. Brill and the word of learning, Leiden 1983, 87 pag.
27689: BRILL, W.G. - Betwiste bijzonderheden op het gebied der studie van de geschiedenis van ons vaderland. Utrecht 1889, 193 pag., geb. in half linnen band.
21047: BRILL, W.G. - Rijmkroniek van Melis Stoke, 2 delen in een band, Utrecht 1885, 290+380 pag., geb. in half linnen ( exlibris H.G.A. Obreen )
23538: BRILL, W.G. - Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden, deel I 1e, 3e, 4e en 5e stuk, deel II 1e stuk. 5 aflveringen in papaieren omslagen , ca. 400 pag.
7171: BRILL, WILLEM GERARD - [Eerste titelpagina:] Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. Acht en twintigste stuk. [...] Haarlem, erven F. Bohn, 1857. [tweede titelpagina:] Over de aesthetische waarde der klassieke en der moderne dichtvormen. Bij dezelfde.
33905: BRILL, JOHANNES - Dissertatio historico-ecclesiastica de synodo ephesina [...] Groningen Hajo Spandaw 1760
33682: BRILL, W.G. - Oratio de scientae laude genus humanum ab indignae dominationis vinculis vindicantis.
3224: BRILMAN, D. EN J.C. OKKEMA - Inventaris van het familiearchief Chabot (1690-1958). Rotterdam 1969, 45 p.
55206: BRINHAUSER - Prent: 'Der zu ewigen gefangnis verurteilte Joseph Graez, vulgo Pfeiferle'. Ets, 'Brinhauser sculp 1784', tonende de man in zijn cel, met kettingen vastgezet, staande voor zijn brits, rechtsboven een tralievenster.
47958: BRINK, M.J., - Grappige stories en andere versies in Kaaps-Hollands, Eerste bundel, Amsterdam 1902, 8+141 pag., gebonden in linnen band.
35764: BRINK, JOHANNES AREND VAN DEN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van de werking van het diphtherie-ferment Utrecht Van Huffel 1890
37984: BRINK, J. TEN EN C. BUSKENHUET - Brieven van de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886, uitg. door L. Brummel, 's- Gravenhage 1963/4, 238 pag., geïll.
38002: BRINK, R.E.M. VAN DEN - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938 - 1985, Leiden 1987, 564 pag., [ dissertatie ].
39461: BRINK, J. TEN - De eerste jaren der Nederlandsche revolutie 1555- 1568, Rotterdam 1882, 230 pag., geïll., ingenaaid.
34010: BRINK, BERNARDUS TEN, UIT HARDERWIJK - Dissertatio juridico-antiquaria inauguralis de hasta praecipuo apud Romanos signo, imprimis justi dominii [...] Groningen J. Oomkens 1839
20392: BRINK, T. V.D. EN A.C. ZEVEN ( RED ) - Kwartierstatenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld 1988, 228 p., geíll.
21110: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aesthetische studie van het Hollandsche blijspel der 17e eeuw, 3 delen, Leiden (1887), 196+155+249 pag. ( mist van 1 deel het vooromslag ).
56879: "BRINK & CO, J.B. V.D.; " - Zutphen en omgeving, Zutphen 1939, 24 blz., geïll.
16803: BRINK, TEN - Uitgaven van Ten Brink, Meppel/Arnhem.
7172: BRINK, JAN TEN - Gedichten. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1823.
59363: TEN BRINK, J, SCHIMMEL, H.J, BERG, J, HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J EN KAEMMERER, F.H. [RED]. - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geillustreerd door Nederlandsche Kunstenaars, Deel III, januari - juni 1892, 640 pp.
34854: BRINK, JANI TEN - Oratio de iis, quae tristia ac laeta academiae per annum praeteritum acciderunt 1833
56954: "BRINK, J.D. VAN;" - Het postzegelboek. Een handboek voor den postzegelverzamelaar. Baarn z.j.
59362: TEN BRINK, J, SCHIMMEL, H.J, BERG, J, HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J EN KAEMMERER, F.H. [RED]. - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geillustreerd door Nederlandsche Kunstenaars, Deel I, januari - juni 1891, 640 pp.
39678: BRINK, B. TEN - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens, Utrecht 1869, 340 pag., geb. in rood linnen. Mooi exemplaar.
51438: BRINK, J. TEN / P.G. WITSEN GEYSBEEK / M. WESTERMAN, - Tafel-versjes voor de Nederlandsche boekhandelaren, t.g.v. de verkooping van ongebonden boeken (....) 6-7-1818 (....) door de heeren Den Hengst en Warnars, Amsterdam 1818.
32251: BRINK, EDUARD VAN DEN, UIT EDE - Rooms of katholiek. De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie. Academisch proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
26460: BRINKERINK, D.A. - Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen [= Diepenveen]. Eerste gedeelte-De tekst van het hanschrift. Groningen 1904, 368 pag., geb. Goed exemplaar. Niet verder verschenen.
36739: BRINKGREVE, C. E.A. - Jac van den Bosch en de vernieuwing van het Binnenhuis, Haarlem, Frans Halsmuseum 1976, 28 pag., geïll.
40198: BRINKGREVE, G. E.A., - Amsterdam verdient beter, Bussum, Thoth, 1997, 93 pag., geïll., geb. met stofomslag.
27486: BRINKGREVE, CLARA (RED.) - Haarlemmerhout 400 jaar. Mooier is de wereld nergens, Haarlem 1984, 176 pag., geïll.
41351: BRINKGREVE, C - Een bijzondere school. 1902-2002, 100 jaar Bloemendaalse schoolvereniging, Bloemendaal 2002, 64 pag., geb., geïll.
26259: BRINKHOFF, J. - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen. Zaltbommel 1966, 212 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37614: BRINKMAN - Brinkman's catalogus van boeken, plaat - en kaartwerken, 1926- 1979, in 37 banden. Speciale aanbieding € 150
38821: BRINKMAN, C.L. E.A. - Catalogue of the collective exposition at the Centennial exhibition in 1876 at Philadelphia of the Netherlands Booksellers Association / Catalogus der inzending op de Wereldtentoonstelling (....), Amsterdam 1876, (16) + 237 pag., geïll.
384: BRINKMANN, JÜRGEN - Die Ritter des Ordens `Pour le Mérite' 1914-1918. Bückeburg 1982. Geïll., ca. 100 p.
55523: BRINKMANN, J.P. - Bewys der mogelykheid dat er menschen levendig kunnen begraaven worden, nevens de aanwyzing hoe men dergelyke voorvallen kunne verhoeden, als mede de middelen waar door verdronkenen, verhangenen, gewurgden (...) in het leven kunnen hersteld worden. Amsterdam, M. de Bruyn, 1778.
60033: BRINKS, KUNO (1908-1992) - Portrait of René Descartes (1596-1650)
51045: BRITAINE, W. DE - De menschelyke wyshyd, of de weg des fortuins en het middel om zig in de wereld groot te maken. Vertaald uit het Engels door J.H., Amsterdam, Lakeman, 1722.
19187: BROCK, A.C. - Historische beschrijving van de Meierij. Handschrift vervaardigd in de jaren rond 1825.
58632: BROCKDORFF, CAY VON, - Kants Teleologie, Inaugural Dissertation, Kiel 1898, 62 pag.
53264: BROCKHAUSEN, C. E.A. - "Der Fall Halsmann. Geleitwort von C. Brockhausen; Ein Bild des Prozesses von F. Pessler; Die Nichtigkeit der Urteilsgrundlagen von J. Hupka. Wenen, 1931."
25575: BROCKMAN, H.A.N. - The caliph of Fonthill [= William Beckford], Londen, W. Laurie, 1956, 219 pag., ill.
26547: BROCKMEIER, J.TH. - Inventaris van de archieven van het ambacht en de gemeente Sloten (NH), Amsterdam 1994, 91 pag.
35634: "BROCKTORFF, DETHLEFF, NOB. HOLSTEIN; PRAESES: CONRING, HERMAN" - Disquisitio politica de prudentia peregrinandi [...] Helmstedt Henning Müller 1663
37513: BRODY-JOHANSEN, R. - Kleding en het AABee ervan, Tilburg z.j., 412 pag., geïll. Gebonden in textiel-band.
60638: BROECK, PIETER VAN DEN - De doorluchticheyt van Brederode uyt den graeflijcke huyse van Hollandt.
7174: BROECK, H.J. VAN DEN - Zeldzaem boekje. Veertien graf-schriften van agtbaere persoonen deezer stad, noch leevende, opgevolgt door eenige graf-schriften van overledene en van naemlooze persoonen, met een ongemeen voorberigt. Antwerpen, A. Grangé, 1814.
37625: BROECK, E. V.D. - Etude sur les jetons de la famille De Mol, Brussel 1888, 27 pag., geïll.12
35169: BROECKE, JACOBI CORNELII VAN DEN , UIT AARDENBURG - Responsio ad quaestionem chemicam [....] 1821
36659: BROECKE, ANTONIE ABRAHAM JOHANNES VAN DEN, UIT AARDENBURG - Over wettiging van natuurlijke kinderen Leiden Van Nifterik 1879
23782: BROECKE, PH. V.D. - Pleitrede betreffende de inkwartiering van officieren van z.m. landmacht in het vierde district van Zeeland, Middelburg 1839, 37 pag., orig. papieren omslag
7175: BROECKHOFF, JOHAN PIETER - Dicht- en zedekundige zinnebeelden en bespiegelingen. Amsterdam, Pieter Jan Entrop,1770. [Gebonden met:] Geboortezang voor mijne nichte Geertruida Anthonia Entrop, eenig dochtertje van mynen zeer geliefden neef en broederlyken vriend, den heere Pieter Jan Entrop [...]. [en met:] Lykzang over den vroegtydigen dood van Geertruida Anthonia Entrop [...]. [en met:] Nederland in zyn verval beschouwd, en tot bekeering opgewekt, ter gelegenheid van den Dank-, vast- en bededag des jaars 1771. Amsterdam, Pieter Jan Entrop.
5354: BROEDERTJE - Het Noordse Broedertje, uitgave van de Cleyndert Vereniging, nr 23 (1993), 15 p.
35668: BROEK, CHRISTIAAN JAN HAGEN VAN DEN, UIT NIJMEGEN - Onderzoek naar de bactericide werking van het palingroken Assen Van Gorcum 1948
52834: BROEK, T.J. VAN DEN - Handleiding voor jonge geestelyken welke geroepen worden om den ter dood veroordeelden misdadiger tot sterven voor te bereiden. Naar het Hoogduitsch. Amsterdam, A. Schievenbus, 1819.
26770: BROEK, C.M.P.F. VAN DEN - Inventaris van de collectie prenten, tekeningen, kaarten en foto's van de Ev. Broedergemeente te Zeist (ca. 1700) - 1982. Utrecht 1985, 227 pag.
7178: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Levenswijsheid. [z.p.],[ z.n.],[z.j.].
7180: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Vaderlandsche poëzie. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1833.
7181: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Gedichten. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1857.
7177: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Gedichten. Rotterdam, wed. J. Allart, 1828. [Gebonden met:] Vaderlandsche gedichten. Rotterdam, L. Vermeer, [1831].
7176: BROEK, LAMBERT VAN DEN - Tooneelpoëzy. Lombardyn, of De bedriegelyke procureur. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714. [Gebonden met:] De verraderse medeminnaar, of 't Gelukte huwelyk door bedrog. Blyspel. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, 1715. [en met:] De vryer kamenier en de knecht minnemoer, of De gelukte liefdelist. Amsterdam en Leiden, Hendrik Bosch en G. Knotter, 1720.
33215: BROEKE, GUILIAM VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de potestate mariti in uxorum, ex principiis juris naturalis et codicis civilis [...] Utrecht Joh. Altheer 1822
28673: BROEKEMA, S. - Van rustig dorp naar dynamische centrumgemeente. Gemeentebestuur Winsum 1930-1990, Hoogerzand 1989, 256 pag., geb., geïll., met stofomslag.
7182: BROEKHUIZEN, JOAN VAN - Gedichten. Op nieu by een vergadert, en met verscheide noit voorheen gedrukte vermeerdert. Hier is by gevoegt het Leven des Dichters. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1712.
14778: BROEKHUIZEN, R. - De familie Hein.
22880: BROEKMAN, VAN DE VRANDE, GUNTHER MOHR - Tien brieven en andere stukken betr. een geldlening tussen C.J. Gunther Mohr en J.C. Broekman-van de Vrande te Amsterdam, 1955. Manuscripten.
3162: BROEKSMA, C. - Genealogisch overzicht van het geslacht Broeksma. Amsterdam 1987, 71 p., geïll.
33217: BROEKSMIT, TEUNIS, UIT ZWIJNDRECHT - Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 Rotterdam W.J. van Hengel 1891
31915: BROEN, MARCUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de Nilo [...] Utrecht W. van de Water 1724
26711: BROER, C.J. C. E.A. - De eerste kerken in Utrecht: St. Thomas, St. Salvator, St. Maarten. Utrecht 1995, 76 pag., geïll.
55323: "BROER, W.; E.A. (RED.)" - Voor de verandering. Liber amicorum mr. M.A. Straver bij diens afscheid als korpschef Kennemerland. Haarlem, 1996.
40927: BROER, CHARLOTTE J.C. - Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, Utrecht 2000, 640 pag., geïll. [dissertatie]
38699: BROERS, H.J. - Losse volksblaadjes over Vaderlandsche geschiedenis, Zeeslag bij Duins, Utrecht [18xx], 8 pag.
34512: BROERS, CHRISTIAAN WOUTER, UIT ERP - De puerperale involutie der uterusspier Leiden IJdo 1894
41399: BROERS, H.J. - Utrecht. Historische wandelingen [1e druk] Utrecht 1874, 163 pag., gelithografeerd omslag. Boekblok los.
7184: "[BROERS, HENDRIK JAN; LESPINASSE, ADOLPH FREDERIK HENRI DE" - Gedenkschriften van eenen student.1839. No. 1- 6. Utrecht, C. van der Post Jr.1839.
33367: BROERS, BERNARDA CONRADINA, UIT EDE - Mysticism in the neo-romanticists. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1923
26747: BROERS, H.J. - Utrecht, historische wandelingen, 2e druk, Utrecht 1875, 180 pag., geb. in geheel linnen band.
56825: BROERS, R.H., - Wederlegging der brochure betr. het Kon. Instituut voor de marine ingediend door (.....) H.F. Tengbergen, Schoonhoven, 1849.
33218: BROERS, PETRUS ABRAHAMUS, UIT UTRECHT - Dissertatio inauguralis qua rerum civilium apud Romanos mutatio sub Augusto eoque principe facta adumbratur [..] Utrecht N. van der Monde 1832
35303: BROERS, JACOBI CORNELII - Oratio de chirurgiae studio [....] 1826
19618: BROERSEN, TH., M.A. DE BRUYN - Stichting Verenigde Stichtingen van Dooren-Blankenheym-Van Lede 1974-1999.
19067: BROERSEN, JAC. EN TOM KOOPMAN - Stavenisse. De Kroniek van een verdronken dorp.
14604: BROERSEN, JEF C.W. - 100 jaar Köster. De lange reis over het Tüöttenpad naar het Ritsevoort.
7185: BROES, PETRUS - De peinzende kristen. [of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid,1e- 4e stukje] 7e dr. Amsterdam, H. Höveker, 1854.
7186: BROES, PETRUS - De peinzende Kristen, of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817. [4 delen in 1 band]
43699: BROESE, J / J. TEN BRINK / A. V.D WILLIGEN / J. A. V. EEDEN, - Jaarzang aan de Broederschap van de aloude Rhetorijkkamer te Haarlem, bekend onder de zinspreuk Trouw moet Blijken, Haarlem, Joh. Enschedé, ca. 10 pagina's. Prijs per stuk 35 euro.
51694: BROEZE, F.J.A., - De stad Schiedam. De Schiedamsche scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indie omstreeks 1840, 's-Gravenhage 1978, 350 pag., geb., geïll. met stofomslag.
388: "BROKKEN, H.M.; W.TH.M. FRIJHOFF (RED.)" - Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992. Den Haag 1992. Geb., geïll., 258 p.
390: "BROKKEN, H.M.; W.M. LINDEMANN" - Inventaris van het archief van de kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795. 2 dln. 's-Hertogenbosch 1977, 483 p.
52109: BROKKEN, H.M. E.A. (RED.), - 150 jaar Noord-Holland en Zuid-Holland, gedenkboek bij het 150 jarig bestaan van de provincies,'s-Gravenhage 1990, 206 pag., geb., geïll., met stofomslag.
38233: BROKKEN, H, F. KOORN EN A.V.D. STEUR ( RED.) - Hart voor Haarlem. Liber amicorum voor Jaap Temminck, Haarlem [ 1995 ], 400 pag., geïll.
389: "BROKKEN, H.M.; A.W.M. KOOLEN" - Inventaris van het archief van de ridderschap en edelen van Holland en West-Friesland 1572-1795. 's-Gravenhage 1992, 190 p.
40935: BROKKEN, H.M. - De vestiging van de Duitse orde te Gemert, overdruk V.H.B. 1976, 18 pag.
52107: BROM, G., - Vondel's bekering, Amsterdam, z.j., [1907], 148+80 pag., geb.
391: BROM, GISBERTUS - Bullarium Trajectense. Romanorum pontificum diplomata quotquot olim usque ad Urbanum papam VI (an. 1378) in veterem episcopatum Trajectensem destinata. 2 dln. Den Haag 1891-1896.Ingenaaid, 480, 426 p.
27865: BROM, G - Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 3 delen in 4 banden, 's-Gravenhage 1908-1914, 1116 + 550 + 732 pag., geb. in groen linnen banden [ RGP, kleine serie 2,6,9, en 14 ]
51312: BROM, G., - Alberdingk Thijm, Utrecht 1956, 272 pag., geb., geïll., met stofomslag.
57188: "BROMLEY, J.; " - The armorial bearings of the guilds of Londen, Londen 1960, 282 pag., geb., geïll.
51964: BROMMER, BEA (RED.), - Katoendruk in Nederland, Helmond 1989, 191 pag., geïll.
36911: BROMMER, B. E.A. - IJzersterk mensenwerk. IJzer en staal in industrie en kunst, Helmond 1989, 200 pag., geïll.
59757: BASTIN JOHN & BEA BROMMER - Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia. With particular reference to the print collection of the Tropenmuseum - Amsterdam. A Descriptive Bibliography. Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1979.
3164: BRON, H.J.A. - Familie-aanteekeningen betreffende de familie van Ds. G. Lehman de Lehnsfeld, Ds. P.M. van de Laar, Ds. H. Bron, Ds. W.H. Toe Water. Zwolle 1932, 32 p.
33044: BRONCKHORST, AZ., NICOLAUS À, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de poenis capitalibus [...] Utrecht Willem van de Water 1704
40729: BRONDGEEST, P. Q. - Bijdragen tot de geschiedenis van het Gasthuis, het klooster en de Balije van St. Catharina der Johanniter-ridders en van het Driekoningengasthuis te Utrecht, Hilversum 1901, 128 pag. met uitvouwbare plattegrond.
37575: BRONGERS, G.A. - Van gouwenaar tot bruyèrepijp, Amerongen 1978, 168 pag., geïll., geb. met stofomslag.
38133: BRONGERS, G.A. - Tabakorama. Tentoonstelling in het Groninger Museum t.g.v. 150 jr. Niemeyer, Groningen 1969, 47 pag., geïll.
37125: BRONGERS, J.A. E.A. ( RED.) - Hobby. Tijdschrift voor verzamelaars jrg. 1 t/m 3 in afleveringen, compleet, geïll.
38165: BRONGERS, G.A. - Nicotiana tabacum. The history of tobacco and tobacco smoking in the Netherlans, Groningen 1964, 259 + 21 pag., geb., geïll., met stofomslag. Een exemplaar geheel in leer gebonden € 15.
26783: BRONGERS, J.A., E.A. - Gedachten over het ontstaan en de eerste ontwikkeling van Amersfoort, Overdruk 159 uit Flehite 13 (1981) pp 64-77.
57157: "BRONGERS, J.A.; " - De brouwersputstoel op tegels, pp 23-25 in Tegel 31 (2003), geïll.
59064: BRONGERS, G.A., - Nicotiana tabacum. The history of tobacco and tobacco smoking inThe Netherlands, Groningen 1964, 259 + 21 pag., geb., geïll. Geheel in leer gebonden met, goudopdruk.
30938: BRONGERS, D. E.A. - Nederland 1780 tot 1806 in bronnen, 's- Gravenhage 1996, 34 pag., geïll.
19466: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
5091: BRONGERS E.A., G.A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Groningen 1970, 291 p., geb., geïll. Goed exemplaar.
5319: BRONGERS, R.A. EN J.A. - Brongers geboekt. Een genealogische speurtocht naar de dragers van de naam Brongers en enkele aanverwante families: Boer, Bronger, Brongersma, Bronniger, Brunger en Van der Wal, Tubbergen/Amersfoort 1998, 536 p., geb., geïll.
42929: BRONGNIART, A. - Traite des arts ceramiques ou des poteries. 2 volumes 8° and an oblong atlas. Paris, 1844.
22623: BRONKHORST, VAN - Getekend familiewapen van “G. van Bronkhorst, Utrecht” (hoorn met 3 eikels), 4°, 19de-eeuws.
53027: BRONKHORST, S. VAN - Omstandig verslag van den moord gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel, met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken. Amsterdam, J. v.d. Hey en zoon, 1824.
41566: BRONNE, C. (INL.) - Le prince de Ligne et son temps, Beloeil 1982, 132 pag., geïll.
40241: BRONS, L. E.A. (RED.), - Moesman. Een kompleet overzicht in beeld van alle olieverfschilderijen en het klavecimbel , Amsterdam 1993, 60 pag., geïll.
30268: BRONS, L ( RED.) - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink, Laren 1986, geïll.
27906: BRONSVELD, W.C.L. - Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626, Haarlem 1896, 178 pag.
33167: BRONSVELD, WALRAND CORNELIS LODEWIJK, UIT OPHEMERT - Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626. Proefschrift [...] Haarlem Erven Loosjes 1896
57523: "BRONSVELD, A.W.; " - Het volkslied in 1569, Harderwijk 1870.
41398: BRONWASSER - Ons fundatieboek. N.V. Industrieele My. voorheen J.W. Bronwasser Cz, Breukelen, Breukelen 1928, oblong album, 91 pag., geb., geïll.
18954: "BROOD, P.; P. NIEUWLAND EN L. ZOODSMA" - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
27962: BROOD, P - Inventaris van de archieven van Jasper Klijn & Compagnie en de N.V. Drentsche veen- en midden- kanaal- maatschappij 1850-1957, Assen 1972, 64 pag.
30855: BROOD, P. E.A. - Geschiedenis van Rolde, Amsterdam 1993, 403 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28291: BROOD, P. E.A. (RED.) - Drentse biografieën , Amsterdam 1989 - ....., ca 200 p. per deel, geill. Prijs per deel 6 euro
19437: BROOD, P. - Nieuw Drents Repertorium. Deel I. Bibliografie van de Drentse geschiedenis.
18982: BROOD, P. ( RED.) - Respect voor de oude orde. Honderd jaar Vereniging van archivarissen in Nederland.
52279: BROOD, P. (RED.), - Om de zuiverheid van het woord. Historische en genealogische bijdragen betreffende de afscheiding van 1834 in Drente, Assen 1984, pp. 129-184, geïll.
36859: BROOD, P. (RED.) - Graof wark. Hulpmiddel bij het genealogisch en regionaal-historisch onderzoek in Drenthe, Assen 1978, 101 pag.
20244: BROOKE, CHRIST. N.L. - The medieval idea of marriage. Oxford 1991, 325 p., paperback, geíll.
40324: BROOS, K. / BOOL, FLIP (RED.), - De nieuwe fotografie in Nederland, Amsterdam 1989, 143 pag., geb., geïll., als nieuw.
28405: BROOS, J.F. - Vier eeuwen Tjallinga- weeshuis [ te Weidum ], Leeuwarden 1982, 217 pag., geb., geïll., met stofomslag.
58814: BROOS, TON (INL.) - De wonderlyke reisgevallen van Maria Kinkons, Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1986.
30571: BROOS, B. EN A.K.WHEELOCK - Johannes Vermeer. Mauritshuis/ National Gallery of Art Washington, Zwolle 1995, 229 pag., geïll.
56754: BROOS, K, HEFTING, P., - Grafische vormgeving in Nederland: een eeuw, Amsterdam 1993, geb., geïll. 223 pag.
28775: BROOS, B. E.A. - Nederlandse tekenaars geboren tussen 1600 en 1660 [ deel 4 van Oude tekeningen in het bezit van het Amsterdams Historisch Museum ], Zwolle 1993, 317 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35837: BROOSHOOFT, PIETER, UIT GIESSENDAM - Stellingen ..... Leiden Brill 1874
35411: BROOSHOOFT, C.M. - Prent op de promotiepartij van Mr C.M. Brooshooft, naar ontwerp van K. Vilders te Leiden Leiden P.J.Mulder & zn 1913
47129: BROOSHOOFT, P., - Plicht, Amsterdam 1886, 291 pag., geb.
7190: BROOSHOOFT, PIETER - Academische dissolving-views. Leiden, A.W. Sijthoff, 1878.
42918: BROUCKE, JANUS VAN DEN - Poemata. Dordrecht, v. Braam, 1741.
47618: BROUERIUS VAN NIDEK, M., - Het verheerlykt Watergraafs- of Diemer-meer by de sradt Amsterdam, Amsterdam, Entrop, 1768. Folio, origineel karton.
7191: BROUËRIUS VAN NIEDEK, MATTHEUS - Dissertatio de populorum veterum ac recentiorum adorationibus. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1713.
15035: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G. 2 delen in 1 band. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733].
15033: BROUËRIUS VAN NIDEK, M. EN I. LE LONG - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, oorspronglijk beschreven door Mattheus Brouërius van Nidek, R.G. en Isaac le Long. Verrijkt met 301 koperen platen door Abraham Rademaker, thans [...] met aantekeningen [...] verrijkt door J.H. Reisig [en, deel 7 en 8, door A.B. Strabbe]. acht delen. Amsterdam: J.A. Crajenschot, 1792-1803.
15034: BROUËRIUS VAN NIDEK, M. EN I. LE LONG - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden [...], deel II. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792.
15037: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant [...], [2 delen in 1 band]. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733]. Facsimilé-reprint Den Haag: Kruseman, 1973.
15036: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant [...], [2 delen in 1 band]. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733]. Facsimilé-reprint Den Haag: Kruseman, 1966.
42022: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerlyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth, [1732-1733].
43570: BROUNS, R. E.A. - Boerderijen langs de Giessen. De ontwikkeling van boerderijen in de Alblasserwaard, Delft 1987, 102 pag., geïll.
23474: BROUW, P. OP DEN E.A. ( RED.) - Kwartieren van het her en der, deel 1. Nijmegen 1980, 239 pag., geïll. Uitg. afd. Nijmegen, Ned. Genealogische Vereniging.
51810: "BROUWER, B.;" - De weelde in de functioneele licalisatie der menschelijke hersenen, rede, Amsterdam 1941, 23 pag.
33761: BROUWER, SEERP - Oratio de iis, quae anno proxime elapso academiae nostrae acciderunt [...] Groningen J. Oomkens 1828
60309: BROUWER, CORNELIS (1731/35-1803) AFTER ULFT, JACOB VAN DER (1621-1689) - View on the Ponte Molle in Rome
38550: BROUWER, HAN - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van de Zwolse boekverkopers 1772-1849, Leiden 1995, 360 pag., geb., geïll., mt stofomslag.
38708: BROUWER, L., E.A. - Tussen vloot en politiek. Een eeuw marinestaf 1886-1986, Amsterdam 1986, 272 pag., geb., geïll., met stofomslag.
39316: BROUWER, J - Montigny. Afgezant der Nederlanden bij Philips II, Amsterdam 1941, 237 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37241: BROUWER- VERHEIJEN, G.W. - "Cothen, Hervormd, Dopen 1641- 1814; trouwen 1641-1825. Alfabetische index, Utrecht 1994, 16 + 24 pag."
39236: BROUWER, J. - Johanna de waanzinnige. Een tragisch leven in een bewogen tijd, Amsterdam 1940, 256 pag., geb., geïll.
35142: BROUWER, NICOLAUS, UIT MEDEMBLIK - Disputatio juridica inauguralis de emtione-venditione Leiden Henr. Verbiest 1663
35162: BROUWER, SEERPII, UIT LEEUWARDEN - Responsio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
401: BROUWER, H. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in Zuid-Holland, dateerende van vóór de invoering van den burgerlijken stand. 's-Gravenhage 1929, 315 p.
402: BROUWER, H. - Supplement-beschrijving van de doop-, trouw-, en begraafboeken, registers van overledenen, en bescheiden behorende tot de gaardersarchieven in Zuid-Holland, daterende van vóór de invoering van de burgerlijke stand. 's-Gravenhage 1959, 134 p.
34756: BROUWER, CORNELIUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis quaedam de legatis sistens Leiden P. van der Eyk 1765
6673: BROUWER ANCHER, A.J.M. - De Gilden
6596: BROUWER, H. - The foundation of New York. De stichting van New York.
6295: BROUWER, A., H. MULDER-WIERENGA EN S. WIERENGA - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts, Zeist/Zwolle/Groningen 1989, 440 p., geb., geïll.
58723: BROUWER VAN HOGENDORP, M. DE, - Eenige teregtwijzingen betreffende mijn aanvrage tot concessie der Noord- en Noordooster-Spoorwegen, 's-Gravenhage 1858, 31 pag.
7972: BROUWER-VERHEIJEN, G.W. - Scherpenzeel. Memories van successie 1818-1842.
20293: BROUWER, D - De Reductie van Bommel ( 1572-1602 ), Arnhem 1918, 96 p., geíll.
32593: BROUWER, HENRICUS JOANNES THEODORUS, UIT BRUMMEN - Theses [...] Leuven Gebr. Vanlinthout 1877
27837: BROUWER, W.D. - Bibliografie van de Nederlandse bosbouwgeschiedenis, Wageningen 1967, 88 pag.
17160: BROUWER, H. (PREDIKANT TE VEENDAM) - Ruste in God [...] troostreden na het afsterven van jhr Arent J. van Sminia, overleden te Oudkerk 15 October 1857, uitgesproken te Oudkerk, Veendam, T.E. Mulder, [1857], 8°: 27 p.
23964: BROUWER, T - Grenspalen in Nederland. Zutphen 1978, 132 pag., geïll.
31663: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma. Fries taalkundige (1789-1869) Assen Van Gorcum & Comp. 1941
34141: BROUWER, WOPKE WOPKENS, UIT LEEUWARDEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine juridico ... [Utrecht] [O.J. van Paddenburg] 1823
15039: BROUWER, JOHAN - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjaren oorlog, Zutphen: Thieme, 1933.
56545: BROUWER ANCHER, A.J.M. E.A., - De doleantie van een deel der burgerij van Amsterdam tegen den magistraat dier stad in 1564 en 1565, Extract [1903], pp. 59-200.
55728: BROUWER, C. - Prent: 'Voorval met den jager van den Franschen ambassadeur in 's Hage, den 6en July 1788', gravure door C. Brouwer 1789, A. Fokke Sim. zn. exc.
55698: BROUWER, C. - Prent: 'Het plunderen van het huis van burgemr. J. Rendorp, den 29e Mai 1787', gravure door C. Brouwer 1787.
56193: BROUWER, J.H. (RED.), - Encyclopedie van Friesland, Amsterdam,1958.
51739: [BROUWER, H. E.A. (RED.), - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 2(1995), 224 pag.,geïll.
26244: BROUWER, J.H. - Oantinkens oan Jakob Haantjes (1894-1956), Leeuwarden 1960, 162 pag.
33223: BROUWER, WOPKE WOPKENS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, de jure occupandi [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1822
27842: BROUWER, W.D. - Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis, 2 delen, 1875-1970, Wageningen 1975, 125 + 185 pag.
33903: BROUWER, ANNEUS GERARDUS, UIT GROOTE-LINDT - Disputatio philosophico-juridica inauguralis de conatu criminis, ejusque puniendi ratione [...] [Leiden] [z.n.] 1826
3787: BROUWER, J.A. - Beschrijving eener verzameling familiepapieren, afkomstig van Dr. A.E. van Giffen. Extract V.R.O.A. (1926), 8 p.
33220: BROUWER, SEERP - Oratio de matheseos utilitate universa, praecipua ad patriae nostrae commoda. [...] Groningen J. Oomkens 1824
33224: BROUWER, BERNARD, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de exsecutoribus testamentariis [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1827
30287: BROUWER, J.W. E.A. - Anthon van Rappard, companion & correspondent of Vincent van Gogh, his life & all his works, Amsterdam 1974, 155 pag., geïll.
51407: BROUWER, G.J. E.A., - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld & band. Tentoonstelling, Amsterdam (Rijksmuseum) 1960, 146 pag.,geïll.
50636: "BROUWER, J.;" - De passiespelen te Ober-Ammergau in 1900, z.pl., 1900, 16 pag., geïll. Smoezelig exemplaar.
32218: BROUWER, BASTIAAN JAN, UIT DORDRECHT - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1958
23681: BROUWER, R.J. - Verhandeling over het aanleggen van boomkwekerijen, Amsterdam L.v. Es 1824, 99 pag. [ verh. My. Landbouw 16-3].
43360: BROUWER, J - Chronicon conventus buscoducensis ordinis praedicatorum et historia monasterii Worcumiensis, bewerking door G.A. Meijer,'s-Hertogenbosch [1908], 267 pag.
6425: BROUWERE, JAN G. DE - Praktische heraldiek. Brussel, 1970. Geïll., 16 p.
31074: BROUWERS, Y E.A. (RED.) - "Genealogysk Jierboek 1990, ca. 150 pag., ge""ill."
40385: BROUWERS, RUUD (ED.), - Architectuur in Nederland. Jaarboek Architecture in The Netherlands, Yearboek. Prijs per deel € 9
32303: BROUWERS, HUBERT JOACHIM - Academisch proefschrift over den staatsregtelijken toestand van Limburg in betrekking tot den Duitschen Bond [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1857
39196: BROWN, J.R. - Brown's Nautical almanac. Daily tide tables for 1933, Glasgow [ 1932 ], 762 pag., hardback.
30641: BROWN, CHR. - Dutch landscape. The early years. Haarlem and Amsterdam 1590- 1650, London 1986, 239 pag., geïll.
15041: BROWN, EDWARD - Naauwkeurige en gedenkwaardige reysen van Edward Brown M.Dr. [...] door Nederland, Duytsland, Hongarijen, Servien, Bulgarien, Macedonien, Thessalien, Oostenr., Stierm., Carinthien, Carniole en Friuli, enz. [...] Uyt het Engels vertaalt door den heer Jacob Leeuwe Dirkx. Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1696.
54949: BROWN, DEE - The gentle tamers, women of the old Wild West. z. pl., 1974.
35310: BROWN, WILLIAM LAURENTIUS - Redenvoering over het allerheilzaamst verband en de vereeniging van den godsdienst met de wijsbegeerte Utrecht A. van Paddenburg 1788
42987: BROWN, THOMAS - Biographical sketches and authentic anecdotes of dogs. Edinburgh, 1829.
33912: BROWN, GULIELMUS LAURENTIUS - Oratio de imaginatione, in vitae institutione, regunda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1790
30623: BROWN, CHR. - Niet ledighs of ydels. Nederlandse genreschilders uit de 17e eeuw. Amsterdam 1984, 240 pag., geb., geïll., met stofomslag.
52400: BROWNING, E.B., - Sonnets from the Portugese and seven other poems, Utrecht, De Roos, 1957, gebonden in geheel linnen, 88 pag.
41459: BRUCH, H - Chronographia Johannis de Beke, 's-Gravenhage 1973, 383 pag., geb. (RGP)
56586: BRUCH (UITG.), - Die Augsburgische confession, Koln 1830, 148 pag.
20783: BRUCH, H. - Middeleeuwsche rechtsbronnen van Gorinchem, Utrecht 1940, 337 pag.
27815: BRUCH, H. E.A. - De Fryske Flagge, rapport en Advys fan de kommisje ta bistudearring fan de Fryske flagge, Assen 1956 ( dubbele afl. van It Beaken jrg. 18 18 nr. 2/3 ) pp. 33-86, geïll.
41122: BRUCH, H - Kroniek der Friese Kronieken, antikritiek op Bolhuis' kritiek, Leeuwarden 1952, 52 pag.
3554: BRUCKEN FOCK, B.F.W. VON - Het geslacht van Gelre in Tholen, later in Zierikzee. 's-Gravenhage 1891, 8 p.
5652: BRUCKEN FOCK, B.F.W. VON, EN P.D. DE VOS - Genealogie der uitgestorven familie De Huybert, Middelburg 1905,24 p., groot folio, slechte staat.
4875: BRUCKEN FOCK, B.W.F. VON - Het geslacht Vaeck. Overdr., 26 p.
30725: BRÜCKNER, W. - Imagerie populaire Allemande, Milan 1969, 222 pag., hardback, ill., with dustwrappers and board-box.
7512: "[FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; DAVID AUGUSTIN DE BRUEYS" - Gabinia, treurspel. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1756.
31563: BRUEYS, JANUS RICHARDUS DE - Oratio de maximo felicitatis incremento [...] Utrecht O.J. van paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
55836: BRUGGE, GALBERT VAN - The murder of Charles the Good, count of Flanders, by Galbert of Bruges. Translated with an introduction and notes by James Bruce Ross. Revised edition, New York, 1967.
25638: BRUGGEMAN, J. - Het archief van het Klooster van St. Agatha bij Kuik, pp. 84-311 in V.R.O.A. 1914 [ met regentenlijst].
19693: BRUGGEMAN, M., E.A. (RED.) - Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A. Th. van Deursen.
51588: BRUGGEMAN, JEAN, - "Nos moulins; Flandres Hainaut, Cambresis, z.pl., 1971, 16+70 pag., geb."
406: BRUGGEMAN, J. - Archief der adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de orde van S. Benedictus, 1133-1574. 's-Gravenhage 1933, 94 p.
52842: BRÜGGEMAN, G.W.F. EN E.C. COPPENS - Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw, Zutphen, 1985.
407: BRUGGEMAN, J. - Inventaris van de archieven bij het metropolitaan kapittel van Utrecht van de r.k. kerk der oud-bisschoppelijke clerezie. 's-Gravenhage 1928, 502 p.
7192: "BRUGGEMANS, ADRIANUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De kluizenaar op Formentera. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Rotterdam, J. Meijer, 1793.
39099: BRUGGEN, CARRY VAN, E.A. - Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913. Afd. Letterkunde en tooneel. Lijst van tentoongestelde boeken... z.pl., 1913, 76 pag., geïll.
40173: BRUGGEN, C. VAN, - Claes Oldenburg: Mouse Museum/ Ray Gun Wing, Otterlo 1979, 136 pag., geïll.
47867: BRUGGEN, H.J.J.M. V.D. E.A. (RED), - Regionale geschiedenis zonder grenzen. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.C.G.M. Jansen, Maastricht 1998, 349 pag., geïll.
17161: BRUGGEN, THEODORUS TER - De wakkerheit eens getrouwen dienstknechts [...] by gelegentheit van het afsterven des [...] heere Bartholomeus van Velsen, ph.d., laatst predikant te Rotterdam, Rotterdam, N. Topyn, 1733, 4°: (6) + 44 + (12) p.
35960: BRUGGENCATE, HENDRIK JAN TEN, UIT ALMELO - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1899
30402: BRUGGENCATE, A. TEN - Hollandsche molens, Leiden, Tieleman & Dros 1927, 28 pag., geïll. (bandontwerp Tine Baanders), mooi exemplaar.
35152: BRUGGHEN, JUST. JAC. LEON. VAN DER , UIT NIJMEGEN - Commentatio ad quaestionem ab amplissima facultate juridica [...] 1826
33908: BRUGGHEN, JACOBUS GULIELMUS VAN DER, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de rebus religiosis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1762
34011: BRUGGHEN, CAROLUS THEODORUS VAN DER, UIT UTRECHT - Specimen juridicum de fide scripturae tam publicae quam privatae in probanda obligatione [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
55352: BRUGGHEN, J.J.L. V.D. - Antwoord op een open brief van mr. J.E. Goudsmit, hoogleraar te Leiden. Nijmegen, Thieme, 1863.
31572: BRUGMA, JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis ad locum codicis Napoleonis [...] Groningen J. Römelingh 1821
26564: BRUGMAN, J/ HOMBERGH, F.A.H. V.D. (UITG.) - Johannes Brugman O.F.M. Speculum imperfectionis, en Devotus tractatus, Groningen 1967, 311 pag.
51812: "BRUGMANS, H.;" - De schuldvraag, Amsterdam 1933, 22 pag.
34638: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1791
25615: BRUGMANS, H. EN A.W. WEISSMAN - Het stadhuis van Amsterdam. Amsterdam 1914, 164 pag., geïll., geb. ( bibliotheek stempel).

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur[an error occurred while processing this directive]

4/6