Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, The Netherlands, Tel.: +31 (0)23 5311470 | Fax: +31 (0)23 5420670            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5336: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Caan, de la Basselour Caan en Caan van Neck, extract Ned. Leeuw, 5 p.
4086: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Stamregister der familie Lulofs. Scheveningen 190., 10 p., geïll.
3450: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie der familie Ermerins, 15901908. 's-Gravenhage 1909, 31 p., geb., geïll.
4939: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Vockestaert. Overdr. Ned. Leeuw (1913), 10 p.
51156: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogische-Heraldischen Kring, jaargang 4 (1938), compleet, gebonden in half linnen.
5094: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Wolthers. 's-Gravenhage 1906, 16 p., geïll.
5017: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Oetgens van Waveren, ook wel Van Waveren en Bors van Waveren. 's-Gravenhage 1908, 35 p.
51155: BLOYS VAN TRESLONG PRINS P.C., E.A. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogischen Kring. Jaargang 1 t/m V, compleet. Gebonden in half linnen.
292: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel II.
4445: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Het geslacht Ploos van Amstel. 's-Gravenhage 1911, 57+4 p., geb., geïll.
39621: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, deel IIB, Utrecht 1922, pp. 309-626.
281: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland. Utrecht 1919. Geïll., 374 p.
4381: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Het geslacht Ortt en Orth. Scheveningen 1900, 35 p., geïll.
25202: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. E.A. (RED). - De Indische Navorscher. Vele tot nog toe onbekende familiewapens van Nederlanders in v.m. Nederlandsch Indie, geplubliceerd tussen 1930 en 1940. [ fotokopie van de betr. 68 pagina's], ing., geïll.
36432: "BLUMENZOPFF, PAULUS, UIT REICHENBACH; PRAESES: WENDELER, MICHAEL" - Disputatio politica de Republica Anglicana Wittenberg Fincelius 1656
57688: BLUNTSCHLI, J.C., - Het Brahmanisme en Buddhisme, z.pl., z.j., 71 pag., geb.
39371: BLUSSE, L. E.A. - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar, 1600- 1650, Franeker 1983, 256 pag., geïll.
52077: BLUSSE, ABR., - Dictionnaire portatif Francois & Hollandois et Hollandois & Francois, 2 delen, Dordrecht, Blusse 1811.
53947: "[REBMANN, A.G.F. VON] ; A.G. BLUSSE (VERT.)" - Damian Hessel en zijne roofgezellen, of echte berichten van eenige gevaarlijke roverbenden, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen, voornamentlijk ten dienste van regterlijke en burgerlijke ambtenaren bearbeid door eenen regterlyken ambtenaar. Naar den tweeden (...) Hoogduitsche druk (...) A.G. Blussé. Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1811.
52776: BLUSSÉ, P.L.F. - De onverbindbaarheid in regten van de tegenwoordige organisatie der Hervormde Kerk. Pleitrede voor de Hoogen Raad (teregtzitting van 20 november 1845) Dordrecht, Blussé en Van Braam 1845.
32694: BLUSSÉ, PETRUS LUDOVICUS FRANCISCUS, UIT LEIDEN - Specimen historico-juridicum de causis circumscriptae, jure patrio antiquo et novo, libertatis de bonis testandi [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1842
32695: BLUSSÉ, ADOLPHUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio historico-politica inauguralis de administratione possessionum batavarum in India orientali [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1838
35140: BLUZÉ, ABRAHAMUS, UIT PETTEN - Disputatio juridica inauguralis de querela inofficiosi testamenti Leiden 1713
55104: BLYDENTOON, M. - Alkmaars dubbelt ontzet, blydelyk geviert den 8-10-1741, t.g.v. de eerste verjaaringe dat de eerw. heer Willem Kleef, met de staatsie in de St. Jacobsstraat binnen Alkmaar begunstigt is geworden. 2e druk, Alkmaar, [1741].
33990: BOAS, EDUARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de consensu in nuptiis secundum jus hodiernum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1836
59430: BOAS, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Kwitantie van de Universiteit van Amsterdam voor de heer E.A.L. Boas ten bedrage van 200 gulden voor inschrijving als student rechten, gedateerd 27 september 1894. Betreft: Eduard Abraham Louis Boas, geb. Amsterdam, 22-10-1874, promoveert op stellingen op 17-1-1898 tot doctor in de rechtswetenschap, ingeschreven 1893/96. 1 stuk, deels gedrukt, deel manuscript. M14721
59406: BOAS, AMSTERDAM, FERRARI. - Drie rekeningen van fa. S. Boas, fotogroothandel te Amsterdam aan fa. Ferrari (Magne) te Amsterdam, 1937 (3 stukken). M14699
19593: BOBELDIJK, FELICIEN - Jeugdprentjes. Een jeugd aan de Zaan
52471: BOCCACE, JEAN - Le Decameron. Traduction de le Macon. Avec notice, notes et glossaire par Paul Lacroix. 3 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, [1920].
50956: BOCCALINI, TRAIANO - Missive raeckende de laest geslotene drievoudige vreede en behelzende veele naeuwkeurige en polityke opmerkingen over den jegenwoordigen toestant van Europa, geschreven van den Bergh Parnassus door Trajanus Boccalinus. Gorinchem, Roelants, 1678.
24861: BOCHS, LUKAS - Anwendung der funf Saulenordnungen. Augsburg, Rieger, 1779.
37475: BOCK, F - Deutsches Handwerk im Mittelalter. Bilder aus dem Hausbuch der mendelschen zwölfbruderstiftung in Nurnberg, Leipzig z.j., 48 pag., ill.
36380: "BOCK, JOHANN GEORG, UIT GIENGENSIS; PRAESES: ROTH, EBERH. RUDOLPH" - Dissertatio de bello Troiano , praecipue Jacobi Hugoni Can. Theol. Belgae insulensi opposita Jena Bauhofer 1672
8335: "[HOEN, PIETER 'T (VERT.)]; JOHANN CHRISTIAN BOCK" - De Hollander, of Wat vermag een vernuftig meisje niet? Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden. Tweede deel. Amsterdam, Izaac de Jongh, 1784.
26299: BOCK, M. - Nederlandse architectuur 1893-1918: Architectura, Amsterdam 1975, 112 pag., geïll.
38581: BOCK, EUG. DE - 50 jaar illustratie 50 jaar de Sikkel, Antwerpen 1969, ongepagineerd, geill.
57611: BOCK, C.E., - "Het boek van den gezonden en van den zieken mensch. Bewerkt door N.B. Donkersloot, ""vierde goedkoope uitgave"", Amsterdam 1888."
38755: BOCK, EUG. DE - Verkenningen in de achtiende eeuw, Antwerpen 1963, 167 pag.
36847: BOCK, F. EN M. WILLEMSEN - Antiquités sacrées conservées dans les Anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maestricht. Maastricht 1873, 248 + 90 pag., geïll, geb. in half linnen [plakkers en stempels van bibliotheek]. Goed exemplaar.
51526: "BOCK, EUG. DE;" - Het Nederlandse boek. Overzicht van zijn geschiedenis. Brussel 1939, 146 pag., geïll. Gedrukt in 400 ex. Stofomslag beschadigd.
42765: BOCKENBERG, P.C. - [1] Historiae Batavorum hactenus editae. Leiden, Raphelingius, 1592. [gebonden met:] [2] Prisci Bataviae et Frisiae reges, item Lugduni Batavorum & Wassenarae heroum. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [3] Egmondanorum potentissimae Hollandiae gentis. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [4] Catalogus genealogia et brevis historiae regulorum Hollandiae, Zelandiae et Frisiae. Leiden, Paets, 1584. [en met:] [5] Historiae et genealogia Brederodiorum. Leiden, Paets, 1587. [en met:] [6] Catalogus & brevis historia pontificum Ultraiectensium item catalogus & brevis historia antistitum Egmondanorum. Leiden, Paets, 1586. [en met:] [7] Ad nonnulla Jani Dousae. Delft, B.H. Schinkel, 1601.
23523: BOCKENBERG, P.C. - Catalogus & brevis historia pontificum vltrajectensium. Item.....Historia Antistitum Egmondanorum, Leiden, J.Paets, 1586. (16)+99+(12) pag. Gebonden in perkamentenband ( rug beschadigd ).
3047: BOCKENWAGHEN - In den Bockenwaghen. Nieuws van de Familievereniging, met wetenswaardigheden over de familietakken De Bock, De Jagher en aanverwanten. Nrs. 1 t/m 3, 1977-1979.
32395: BOCRIS, JOHANN HEINRICH - Kurz gefasster Beweis dass die suitas heredis in Teutschland wenig oder keinen Nutzen zeige [...] Altdorff Stephan Grebner 1744
21044: BOCXLAER, H. VAN - Herzele 1643-1796. Een historisch-demografisch onderzoek. Brussel 1979, 239 pag.
35920: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1870
31757: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesnurgh 1869
7101: BODDAERT, PIETER - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1827.
7102: BODDAERT, PIETER - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 3e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1836.
34894: BODDAERT, JACOBUS PHOENIX, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum Middelburg Gebr. Abrahams 1834
42711: BODDAERT, PIETER (ED.) - Natuurbeschouwer of verzameling van de nieuwste verhandelingen over de drie ryken der natuur, welke thans in Duitschland uitgegeven worden. Edited and translated by P. Boddaert, 2 parts in 1 volume. 's Gravenhage, I. du Mee, 1779-1781.
24835: BODDAERT, P. - Brief aan den schryver der bedenkingen, over den dierlyken oorsprong der koraalgewassen.
29022: BODDEKE, R. ( INL.) - Elk vist op zijn getij. 25 tekeningen uit de 17e, 18e en 19e eeuw, Utrecht 1962, geb., geïll., oblong, met stofomslag.
6465: BODDIEN, F. VON - De Nobilitate. Leiden, M. Cyfveer, 1823. Oorspr. met sierpapier beplakt karton, 91 p.
294: BODDIEN, F. VON, - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilitate. Leiden 1823, 91 p.
32839: BODE, KAREL JOSEPHUS JOHANNES DE, UIT SOERABAJA - Herodas' tweede mime verklaard en toegelicht. Acadmisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
57648: BODE, J.E., - Gedachten over de veranderingen van het weder, het onmogelijke en onnuttige van denzelver voorspelling, Haarlem, Loosjes, 1819, 67 pag.
30723: BODE, B. - Kuyper in karikaturen, Warmond 1988, 48 pag., geïll.
34691: BODEL, JAN , UIT LEIDEN EN ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis exhibens usum scti macedoniani hodiernum Leiden Luchtmans 1793
31497: BODEL NIJENHUIS, J.T. - De kerkelijke toestand der op het einde van de 18e eeuw naar St, Omer uitgeweken Nederlanders, overdruk Arch.voor Kerkhistorie 1866.
23561: BODEL NIJENHUIS, J.T. - Topographische lijst der plaatsbeschrijvingen van het koningrijk der Nederlanden. Amsterdam 1862, 353 pag. Gebonden .Goed exemplaar.
31734: BODEL NIJENHUIS, JOHANNES TIBERIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica, de juribus typographorum et bibliopolarum in regno Belgico [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
43552: BODEL NIJENHUIS, J.T. - De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot in het begin der 19e eeuw, Amsterdam 1892, 425 pag., geb., mooi exemplaar.
36381: "BODENBURG, CHRIST. FRIEDRICH, UIT GROPPENSTADT; PRAESES: CELLARIUS, CHRIST." - Lucubratiuncula de vigiliis et lucubrationibus veterum Halle Henckel 1699
21131: BODENHEIMER, F.S. - Animal and man in bible lands, 2 volumes. Leiden 1960/1972, 232 pag. text + 63 +27 pag. illustrations.
17056: BODENHEIMER, W. (RED.) - Sammeln und Bewahren. Beiträge zur Kunst, Literatur und Buchgeschichte. Eine Publikation der Freien Geselligen Vereinigung Die Mappe. München: Robert Wölfle, 1973.
7106: BODENSTEDT, FRIEDRICH VON - Schetsen uit het hofleven in Engeland ten tijde van Elisabeth en Jacobus. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, P. Kluitman, [1872].
37895: BODT, S. DE - Gedateerde keramiek. Gebruiksvoorwerpen met jaartal uit de collectie Van Beuningen- de Vriese, Rotterdam 1991, 88 pag., geïll.
5248: BODT - Het geslacht Bodt, Zierikzee [Familiearchief De Bot, deel III], Rotterdam [ca 1951], 46 p.
37661: BODT, S. DE - Op de Raempte off mette Brodse... Nederlands borduurwerk uit de 17e eeuw. Haarlem 1987, 111 pag., geïll.
54926: BOECKEL, L. VAN (INL.) - De huid voorbij. Prostitutees vertellen. Antwerpen, 1994.
31041: BOEGEM, H. E.A. - Fragment- genealogie De Haan, Amstelveen, [ ca. 1983 ], 23 pag.
58653: BOEHEIM, W., - Handbuch der Waffenkunde, das Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18e Jahrhunderts, Graz 1966, geb., geïll. 694 pag.
36205: BOEHMER, JUSTUS CHRISTOPHORUS - Programmata III auspicalia docendi in Academia Julia muneribus ordinariis quondam praemissa nunc iunctim et auctius edita Helmstedt Herman Daniel Hamm 1717
24927: BOEIJENK, VAN ASPEREN - Bible from 1839 with silver clasps wih inspcription ‘F.B. 1844’ and with manuscript family annotations of Boeijenk and Van Asperen from the 19th century.
17754: PLANEET-BOEK - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes Koninksberger. Op het kortste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelijken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 17e druk. [....]. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1768.
17755: PLANEET-BOEK - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes van Koningsberger. Op het korste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelyken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 20ste druk. [....]. Amsterdam, S. en W. Koene, 1800.
15642: NEDERLANDSCH A B BOEK - "Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage: Wed. J. Allart & Comp., 1823"
3052: BOEKE, R. - De familie Boeke en haar wapen. Z.p. [1950], 93 p., geb., met losse bijlagen.
57489: "BOEKE, J.H.; " - Dialistische economie, Rede, Leiden 1930, 34 pag.
57289: "BOEKE, JAN; " - Redevoering (...) Alg. vergadering Mij. tot Nut van 't Algemeen, 13-8-1839, 46 pag.
28754: BOEKE, R - Hogebeintum en zijn kerk, z.pl. z.j., 119 pag., geïll.
52779: BOEKE, C. EN LOD. VAN MIEROP (RED.) - De vergetenen, verzameld door C. Boeke en Lod. van Mierop, commissie uit het comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf. Blaricum, De Waelburgh, 1920.
44046: BOEKE, J.D. E.A., - Gedenkboek ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, Alkmaar 1892, 164 pag., geb., geïll.
42151: BOEKE, J. - Twee gesprekken over beleefdheid en beschaving. Amsterdam, J. Muller, 1836.
5250: BOEKEL, J. PR. - Stamreeks van de Boekels van Harenkarspel en omgeving, Delfzijl 1963, 45 p., gestencild.
37276: BOEKEN, H.J. - Aan mijne vrouw, Amsterdam 1902 , W. Versluys, 32 pag.
36757: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaanse volkstaal, [ nieuwe uitgave met aanvullingen] , 2 delen , Zaandijk 1971, 140 + 622 pag., gebonden in 2 linnen banden.
295: BOEKENOOGEN, G.J., - De Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Leiden 1897. Geb., 153 pp.
59070: BOEKENOOGEN, G. J., - De Zaanse Volkstaal, Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland, met aanvullingen. 1821-1971. ALSMEDE De Zaanse VOlkstaal 1821-1971.
23019: BOEKENWEEK, CORNELIS VETH, MUIDERKRING - "Boekenweek, ""Ghij ontmoet berughte persoonaadjen, heer P.C. Hooft (....)"". Reproductie van een tekening door Cornelis Veth, 16x21 cm, afkomstig uit de collectie Dirk Hidde Nijland met een aantekening van diens hand ""eigenhandig gekleurd door Cornelis Veth en van hem gekregen"". Vroeg 20e-eeuws."
8149: BOEKENWERELD [HOOGHE, ROMEYN, DE] - "De Boekenwereld - Romeyn de Hooghe-nummer (jrg 5 nr 1, oktober 1988) 64 p., ill. Inhoud: C. H. Slechte, Propaganda voor de Prins; M.J.C. Otten, Biografie van Romeyn de Hooghe; D.P. Snoep, Haagse triumfalia voor Willem III; B.C. Sliggers, Romeyn de Hooghe, Lingen, Het Loo en Haarlem; C.H. Schuckman, Beredeneerde bibliografie; A.C. Bijsmans, Enkele recente archiefvondsten."
17676: BOEKEREN, RINSE KOOPMANS VAN - Kappipo. Leiden, A.W. Sijthoff, [1871]
47669: BOEKEREN, W. VAN, - Veilingcatalogus Bibliotheca Gabini de Wal, Groningen 1835, (8)+408 pag., orig. karton (mist achterplat).
32381: BOEKHOLD, BERNARD FREDERIK, UIT HAARLEM - Mijnrecht. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1912
28272: BOEKHOLT, P.TH. F.M. - Duitsers in Drenthe, pp. 43-69 in Driemaandelijkse Bladen 1979, geïll.
40150: BOEKHOLT, P.TH.F.M. E.A. (RED.), - Gemeentehuizen in Drenthe, Amsterdam 1991, 223 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
31409: BOEKHOLT, P.TH. F.M. - De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de 19e eeuw, Assen 1982, 256 pag., geïll.
456: BOEKHOLT, P. TH. F. M. - CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 6. P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis.
47833: BOEKHOUT, P., - Europa's huwelijkswetten, 's-Gravenhage 1931, 112 pag.
8828: LIED-BOEKJE - 't Nieuw groot Hoorns lied-boekje, bestaande in veel stigtige en vermakelyke bruyloftsliedekens. Hoorn, Reinier Beukelman, [ca. 1725].
297: BOEKMAN, E., - Demografie van de joden in Nederland. Amsterdam 1936, 140 p.
52780: BOEL JR., TOBIAS - "Amstelredams privilegie en poorter-regt raakende de verbeurte van lyf en goed ter saake van misdaad; verklaard ... ten opsigte van de poorters en ingesetenen der selver stad, als van de ... steden ... en dorpen in Holland en West-Friesland. Amsterdam, Jan Boom, 1713."
51996: "BOELE VAN HENSBROEK, P.A.M.;" - Levensbericht van Martinus Nijhoff, overdruk Levensberichten Maatschappij Ned. Letterkunde, Leiden 1895, 49 pag.
35715: BOELE, HENDRIK WIGAND, UIT BREDA - Eenige onderzoekingen over transfusie Utrecht P. den Boer 1895
26067: BOELE VAN HENSBROEK, A.W. - Het huis aan de drie grachten te Amsterdam. Amsterdam 1910, 146 pag., geïll.
40325: BOELEMA, I. E.A. (RED.), - Couzijn. Beeldhouwer, sculptor, Weesp, Openbaar kunstbezit, 1986, 127 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
52781: BOELEN, A.P.T. - Memorie van grieven, zijne excellentie den opperbevelhebber der land- en zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop, mr. Pieter Mijer, G.G. van Ned. Indië [...] aangeboden. Soerabaya, J.H. Rosemeier, 1867.
39756: BOELEN, B - Ter Heijde. Het oude zee-dorp, [ met schetsen en houtsneden van Han Krug }, Monster 1928, 33 pag., geïll.
7111: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Mijn broer de minister. Blijspel in 3 taferelen. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1876.
7109: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Grepen uit mijn schrijftafel. Hilversum, Nonhebel & Co., [1898].
7112: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Heden en verleden. Gedichten. Hilversum, J.H. Witzel, [1895].
5314: BOELEN-RANNEFT, N. EN G.H. KURTZ - Uit het dagboek van Jan van den Briel, overdr. Jaarb. Haerlem, 14 p.
7110: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Ter elfder ure. Blijspel in 5 bedrijven. Amsterdam, A. Rössing, 1887.
59829: BOELEN, J. - Nederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingen.
3059: BOELEN - Jacobus Boelen Amsterdam 1733-1958. Amsterdam [1958], 104 p., geb., geïll.
31824: BOELENS, CHRISTIANUS HENRICUS SOPHIAS VAN, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de lege laetoria et constitutione divi marci de cura minorum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
28511: BOELES, P.C.J.A. - Catalogus der meest belangrijke voorwerpen, met uitzondering der schilderijen, in het Friesch museum te Leeuwarden, Leeuwarden 1908, 115 pag. + ill. Rug beschadigd
300: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 2 dln in 3 bdn. Leeuwarden 1878-1889. Geïll., origineel karton, 506, 854 p., slordig exemplaar.
19375: BOELES JR, P. - Het tweehonderd vijftig jarig bestaan der Hervormde Gemeente te Noorddijk. Leerrede met aanteekeningen, bijlagen en eene plaat.
56993: "BOELES, P..C.J.A. E.A.; " - Iets over Leeuwardens verleden/ Beschrijving Leeuwarder monumenten/ De terp te Ferwerd, pp 61-89 in Bulletin NOB 1912. geïll.
28735: BOELES, P.C.J.A. - Hindelooper kunst, pp. 353-369 in Het Huis Oud en Nieuw 1906, geïll.
58440: BOELES, P.C.J.A., - Museum Stania-State te Oenkerk, Gids, Leeuwarden 1934, 24 pag., geïll.
5252: BOELLAARD, W.A.H.C. EN A.E.M. LANDHEER-ROELANTS - Dirk Boellaard (1740-1826), zijn voor- en nageslacht, Rotterdam 1995, 352 p., geb. geïll.
39975: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H. - Achter de branding. De visserij van de Nederlandse kustplaatsen, Bussum 1977, 111 pag., geb., geïll., met stofomlsag
3061: BOELMANS, H. - Het geslacht Boelmans uit Vriescheloo. Enschedé 1968, 32 p. getypt.
36680: BOENDERMAKER, J.P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland Assen Van Gorcum 1969
54498: BOENER, JAN - Delineatio historica fratrvm minorvm ... / Historische af-beeldinghe der Minder-broeders van de Nederlandtsche provincie, die om 't gheloof wreedelijck van de Geusen ghedoodt zijn. Antwerpen, Plantijn/Moretus, 1635.
41237: BOER, D.E.H. DE - Een kryptische vondst aan het Rapenburg in Leiden. Fotokopie 1983, pp. 36-49.
39109: BOER, C. DE - De droom van de iconoloog brengt collages voort. De herkomst van verbale en visuele tekens in de collageromans van Max Ernst. Amsterdam 1995, 288 pag., geïll. [dissertatie]
39229: "BOER, T. DE, E.A.;" - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland, Utrecht 1987, 183 pag., geïll.
39301: BOER, M.J. DE - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639, Amsterdam 1946, 156 pag., geb., geïll., met stofomslag.
3865: BOER, D. - Genealogisch onderzoek van het voor- en nageslacht van Dr. Gerrit de Jongh, van 1842 tot 1873 medicijnendokter te Steenbergen. Assen 1956, 129 p., geïll.
28528: BOER, T. DE E.A. (RED.) - De geschiedenis van Noordwolde, Noordwolde 1984, 96 pag., geïll.
37719: BOER, FRIEDRICH - Das Schiffbuch, 3e Auflage, Berlin 1939, 168 pag., geb., geïll., met beschadigd stofomslag.
39977: BOER, M.G. DE - Van oude voyagien, 2e/3e druk, Amsterdam 1923, z.j., oblong, 261 pag., geïll.
59308: BOER , M.G. DE, - Jan de Lapper : een Haarlemse legende. Teekeningen van H.J.WESSELING. Haarlem : De Erven F. Bohn, 1941. 71 p., geill. Uitgave van de Vereeniging Haerlem. Zeldzaam.
26064: BOER, M.G. DE - Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam, Amsterdam 1927, 156 pag., geb., geïll.. Mooi exemplaar.
33973: BOER, GUILIELMUS RICHARDUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juris gentium inaugurale de dominio gentium aquatico [...] Utrecht C.. van der Post 1846
20483: BOER, D.E.H. DE ( RED. ) - Leidse facetten. Tien studies over Leidse geschiedenis. Zwolle 1982, 144 pag., geïll.
28285: BOER, K.P. DE - De collatierechten van de heren van Nienoord in Vredewold, pp. 160-194 in Ned. Arch. Kerkgesch. 1979.
19757: BOER, F. DE - De familie Bernoulli in de geschiedenis der wiskunde.
28750: BOER, D.E.H. DE E.A. (RED.) - Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, aangeboden aan F.J. Bakker, Assen 1998, 322 pag., geb., geïll.
23517: BOER, P. DE EN M.G. DE BOER - Historische portretten, 3 deeltjes met 75 portretten van bekende Nederlanders. Premie-uitgaven van Ferwerda & Tieman.
52041: BOER, M.G. DE, - Het bureau voor handelsinlichtingen te Amsterdam 1903-1928, Amsterdam 1928, 48 pag.
26296: BOER, H.P.J. DE - Architect GHM Holt (1904). Amsterdam 1983, 96 pag., geïll.
55244: BOER, P. DE - Rumoer om P. de Boer. De Bond van mobilisatie-invaliden en van hunne nabestaanden en de Stichting De Nederlandsche Soldaat, in hun strijd voor de rechten van de gewezen dienstplichtigen en voor de nabestaanden van dienstplichtigen. Drachten, 1953.
21214: BOER SR., G.L. DE - De nieuwe Gooilander 1922, Laren 1990 ( reprint van jrg. 4 ) met naamregister, 106 pag., geïll.
28047: BOER, JAN L. DE - In 't Geldersche Rijnland rondom de Doorwerth. Geschiedenissen en legenden, Baarn [ 1932], 107 pag.
29169: BOER, P. DE - Drie Rembrandts, in de jaren 1953- 1956 verkocht door de kunsthandel P. de Boer Amsterdam. Gezamelijk tentoongesteld op de antiekbeurs te Delft, 1956, 12 pag., zwaar papier, geïll.
25826: BOER, M.G. DE - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee, Amsterdam 1926, 303 pag., geïll.
25837: BOER, R.H. DE, E.A. - Gedenkboek der volksuniversiteit Amsterdam 1913-1923. Amsterdam 1923, 161 pag., geïll.
7113: BOER, FRANCIJNTJE DE - Nieuwe dichtproeven van Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1821.
7116: "BOER, J. DE (VERT.); A.J.M. WAFFLARD EN FULGENCE" - De reis van Gent naar Ostende. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.
38206: BOER, JAN L. DE - Woelige levens. Een verhaal uit Groningens verleden ( Hervormings tijd ), Groningen [ ca. 1916 ], 125 pag., geb. ( rug licht beschadigd ).
57160: "BOER, WIJLEN A.H. DEN;" - 1853-1903. De veilige weg, 2e druk, Eerbeek 1903. Aangeboden aan het Ned. Jongelings-verbond t.g.v. zijn gouden jubileum door De Broederschap van het blauwe lint.
56327: BOER, FEIKE DE, - Rede gehouden door den wnd. burgemeester van Amsterdam t.g.v. de eerste vergadering van den tijdelijken gemeenteraad op Woensdag 21 November 1945 des middags te veertien uur, Amsterdam, 1945, 16 pag.
15002: BOER, M.G. DE - Een wandeling door een oud-Nederlandsche stad (Amsterdam). Amsterdam: Meulenhoff, 1915.
14416: BOER, S.P. DE EN J.A. SCHAAP - Seinen voor de G.H.V. en K.H.V. Amsterdam 1956, ill., 64 p.
5855: BOER, J.W. DE - Van vernis-stokerij “op aarden grond” tot modern chemisch bedrijf, [t.g.v. 125 jaar lak, vernis- en verffabriek Molyn & Co], Rotterdam 1953, 198 pp., geïll., geb. in blauw marokijn met goudopdruk, in hoes
27282: BOER, M.G. DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord. Rotterdam 1923, 168 pag.
301: "BOER, D.E.H. DE; E.H.P. CORDFUNKE," - Graven van Holland. Portretten in woord en beeld (880-1580). Zutphen 1995. Geïll., 176 p.
21077: BOER VAN DER LEIJ, J.B. DE - De geschiedenis der Zaanlanden aan kinderen verhaald, compleet in 2 stukjes, Zaandijk 1874, 208 pag. ( mist omslag van eerste stukje ), geïllustreerd met 3 kaartjes op 2 pag.
28392: BOER, PH. J. DE - Tussen Holland en Friesland. Het eiland Terschelling voornamelijk in de 17e eeuw, doctoraalscriptie, Utrecht, 1979, uitg. Terschelling 1980, 303 pag., geïll.
7115: BOER, J. DE - "De minnaar op de proef, of Het zonderlinge tweegevecht; blijspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1830."
40900: BOER, R.C. - "[ 3 overdrukken: Nibelungenstrofe; liederen Hildebrand en Hadubrand; Oud-Hoogduitsche rijmvers], 1908, 1917,1918."
30478: "BOER, H. DE E.A.;" - Willem A. van Konijnenburg, Wassenaar 1928, 167 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
20229: BOER, D.E.H. DE E.A. ( RED ) - Hutspot, haring en wittebrood. Tien eeuwen Leiden en de Leienaars, seriewerk in 13 afleveringen in pin-band, Leiden/Zwolle 1981/82, 316 p., geíll
25139: BOER, P. DEN - Het huys int Noorteynde. Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien. Zutphen 1986, 152 pag., geb., geïll., met stofomslag.
303: BOER, P. DEN, - Naar een geschiedenis van de dood. Mogelijkheden tot onderzoek naar de houding ten opzichte van de dode en de dood ten tijde van de Republiek, in Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976), afl. 2, pp. 161-201.
28941: BOER, P. DE - De helsche en de fluweelen Breughel en hun invloed op de kunst in de Nederlanden. N.a.v. de tentoonslelling in de N.V. Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam 1934, 75 + 48 pag., geïll.
33679: BOER, P. DE - De waarde van het vergelijkend onderzoek voor de beoefening der plantenkunde.
31706: BOER, ROELOF BENJAMIN DE, UIT LEIDEN - De invloed van den druk op reactie-snelheid. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1913
37727: BOER, M.G. DE - De stoomvaart-maatschappij Nederland, overdruk uit het werk Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart, Amsterdam 1922, 172 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
44090: BOER, D.E.H. DE E.A. (RED.) - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode, Serie III. De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren, deel 1393-1396 (baljuwen en drossaards), 's-Gravenhage 1980, 125 pag., geb. (R.G.P., grote serie 174).
44089: BOER, D.E.H. DE E.A. (RED.) - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode, Serie II. De rekeningen van de rentmeester der domeinen deel 1393-1396, 's-Gravenhage 1983, 385 pag., geb. (R.G.P.,grote serie 182).
44082: "BOER, J. DE;" - Tusschen Kil en Twiske. Geschiedenis van de polder Assendelft, Wormerveer 1946, 62 pag., geb., geïll.
44041: BOER, W. DE E.A., - Jaap IJff, een werkend leven, liber amicorum 1994, 56 pag., geïll.
43588: BOER, M.G. DE - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den jahren 1632 und 1633, 's-Gravenhage 1898, 142 pag.
3062: BOER, D. - Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de 19e eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater. Assen 1961, 374 p., geïll.
55428: BOEREE, TH. A. - Leed. Oorspronkelijke schets uit het leven der blanke slavinnen. Amsterdam, Vroom, [ca. 1910].
28085: BOEREN, P.C. - Rodensia, deel III, leven en denken in 't oudste Rolduc ( 1104-1300), Maastricht 1944, 143 pag.
29132: BOEREN, P.C. EN G.W. A. PANHUYSEN ( RED.) - Annales Rodenses. Facsimile uitgave, Assen 1968, 112 pag., geb., geïll. Groot folio.
38183: BOEREN, P.C. - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno- Westreenianum, 's- Gravenhage 1979, 261 pag., geb.
25883: BOEREN, P.C. - De abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het hertogdom Limburg ( 1104-1804), Maastricht 1945, 139 pag., geïll.
20369: BOEREN, P.C. - De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen, Maastricht 1938, 166 p., als nieuw.
31208: BOEREN, P.C. - Jocundus. Biographe de Saint Servais, 's-Gravenhage 1972, 223 pag.
40942: BOEREN, P.C. - Een doodenkalender van Rolduc van omstreeks 1400, overdruk 1942/46, pp. 217-230.
40944: BOEREN, P.C. - De oudste oorkonden der abdij Rolduc en de annales Rodenses, 's- Gravenhage 1949, 200 pag., geïll.
40947: BOEREN, P.C. - Hadewych en heer Hendrik van Breda, Leiden 1962, 47 pag.
41125: BOEREN, P.C. - Florarium temporum. Een wereldkroniek uit het jaar 1472, 's-Gravenhage 1951, 132 pag., geïll.
50626: "BOEREN, P.C.;" - Catalogus van de liturgische handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage 1988, 263 pag., geb. in paars linnen band.
47705: BOERHAVE-CRAMER, E. / J. VEENHOVEN, - Dirkje boerenmeid, 2 delen, Utrecht, [ca. 1976], 96+96 pag., geïll.
47704: BOERHAVE, BETJE / J. VEENHOVEN, - Dagboek 1874-1891, 7 delen, Utrecht 1974-1977, ca. 700 pag.
35834: BOERLAGE, CORNELIS JAN, UIT UITHOORN - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1875
17097: BOERLAGE, J.G & P.P.C. HOEK - Bibliografie van de flora en fauna van Nederland. Amsterdam: Backhuys en Meester, 1975. Reprint van 1888, voorzien van nieuwe registers en voorwoord.
19283: BOERMA, A. - Kustvaart. Ontwikkelingen in enkele decennia.
38679: BOERS, MA., E.A. (RED.) - De illegale pers over na-oorlogse problemen, Assen 1945, 76 pag.,
37572: BOERSMA, H.L. - Hoe moeten wij onze kamers versieren? Extract Volksalmanak 1874, pp. 65-84, geïll., los.
47181: BOERSMA, P., - Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven, Gorichem 1939, 448 pag., geb.
40224: BOERSMA, TJ. (RED.), - Imre Makovecz, Hongaars architekt, Rotterdam N.A.I. 1989, 96 pag., geïll.
20470: BOERSMA, F. - Van wezen tot welzijn. 250 jaar Stichting Sint Maarten (te Leiden), Zutphen 1989, 112 pag., geïll
36090: BOESER, P.A.A. - De Egyptologie en haar samenhang met andere wetenschappen Leiden Van Doesburgh 1910
56905: BOESMA, J., - Vliegbrieven. Catalogus, 's-Gravenhage, 1940, 28 pag., geïll.
56871: BOESMAN, J., - Neerlands glorie ! De luchtvaart in het tijdvak 1945-1946, 's-Gravenhage, 1946, 12 pag., gestencild.
52546: BOETIE, ESTIENNE DE LA - Sonnets de la Boetie. Paris, Editions Colbert, 1945.
36528: BOETZELAER, OTTO MAXIMILIAAN VAN, UIT MAARTENSDIJK - Stellingen Utrecht Den Boer 1920
37271: BOETZELAER V. ASPEREN, C.W.TH. V. - De protestantsche kerk in Nederlandsch Indië. Haar ontwikkeling van 1620- 1939, 's- Gravenhage 1947, 488 pag.
34077: BOETZELAER, GULIELMUS CAROLUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen jrudicum inaugurale, sistens doctrinam codicis civilis de incerto morientium ordine [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
52782: BOEY, THYMON - Woorden-tolk of verklaaring der voornaamste onduitse en andere woorden, in de hedendaagsche en aaloude rechtspleginge voor koomende, deel I, 's Gravenhage, J. Gaillard, 1773.
55308: BOEY, THYMON - Bedenkinge over de oudheyt, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van Holland, Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering. 's Gravenhage, Gaillard, 1760. [Gebonden met:] Dezelfde, De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt. 's Gravenhage, Gaillard, 1761.
33514: BOEYE, JOANNES, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis, de lege rhodia de jactu [...] Leiden Abraham Kallewier 1744
3070: BOEYNAEMS-PONTUS, H.J.L. - Oorsprong en wapen der aloude en adellijke familie Boeye. Mechelen 1911, 19 p., Oud-Holl. papier. (Betreffende families De Bodenhals, Boeynants, Boeynaems, etc.)
38055: BOFARULL Y SANS, F. DE - Heraldic watermarks, or la heraldica en la filigrana del papel, transl. by A.J. Henschel, Hilversum 1951, 22 pag. + platen. [ herdruk van de editie Barcelona 1901 ]
32541: BOGAARD, MAXIMILIAAN THEODOOR UIT DEN, UIT ZWOLLE - De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. Proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
55307: BOGAART, N. E.A. - Zigeuners. De overleving van een reizend volk. Amsterdam, 1980.
36067: BOGAART, EDUARDUS, UIT BODEGRAVEN - Titelbescherming Amsterdam Geill. Pers 1960
43319: BOGAARTS, M. E.A. - Bevrijding & wederopbouw. Naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland, Nijmegen 2010, 112 pag., geïll.
38624: BOGAERS, J. E. - Civitas en stad van de Bataven en Canninefaten, Rede, Nijmegen 1960, 59 pag.
33986: BOGAERS, DANIËL JOANNES FRANCISCUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de trassa litterarum cambialum secundum juris mercatorii in patria vigentis praecepta [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
22413: BOGAERS - “Middernacht”, gedicht, ondertekend: A. Bogaers, 27-1-1828, manuscript, 4°, 4 p.
7121: BOGAERS, ADRIAAN - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1860].
7120: BOGAERS, ADRIAAN - Gedichten. Haarlem, A.C. Kruseman, 1859.
7122: BOGAERS, ADRIAAN - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. [Leiden], [D. du Mortier en zoon], [1835].
7126: "BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON" - "Rhadamistus en Zenobia; treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739."
7125: "BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); JEAN GALBERT DE CAMPISTRON" - Phocion, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
7124: BOGAERT, ABRAHAM - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1723.
42320: BOGERMAN, JOHANNES - Het christelijck overlijden van den doorluchtichsten ende hooghghebooren prince, Mauritius van Nassau, prince van Orangien. Leiden, Elzevier, 1625.
42280: BOHAN, DE - Principes pour monter et dresser les chevaux de guerre, formant le 3e volume de l'ouvrage de M. le baron de Bohan, intitulé: Examen critique du militaire Francais. Paris, 1821.
23486: BOHEEMEN, F.C. VAN E.A. - "De Delftse rederijkers. ""Wij rapen gheneucht."" Amsterdam 1982, 172 pag., geïll."
56739: BOHEEMEN, VAN P., LOF, N.P.J. VAN DER EN MEURS, E. VAN, - Het boek in Nederland in de 16e eeuw, 1986, 108 pag., geïll.
51354: BOHEEMEN, C.V., - Roman, mensbeeld en revolutie. Richardson en de patriotten van 1787. Literatuur 4 (1987) pp. 189-196, geïll.
40679: BOHM, A.H. E.A. - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 2e lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging, 1925-1935, Utrecht 1935, 139 pag., geïll.
42781: BOHME, JACOB - Het mysterium magnum, ofte een verklaaring over het eerste boek Mosis (...) tot meerder verstand van het Oud en Nieuwe Testament (...) om voor de liefhebbers in de Godlyke gaaven verder na te denken. Beschreeven in 1623 door Jacob Bohme, anders genaamt Teutonicus Philosophus. Amsterdam, J. Claus en W. Lamsvelt, 1700.
36427: "BOHME, JOHANN GODOFREDUS, UIT SCHREBEZENSIS; PRAESES: RIVINUS, QUINTUS S." - Schediasma de noctu lucentibus Leipzig J. Georg 1673
42391: BÖHME, [BOEHME, BEHMEN], JACOB - Signatura rerum. Or the signature of all things, shewing the sign and signification of the several forms and shapes in the creation and what the beginning, ruin and cure of every thing is, it proceeds out of eternity into time (...) and comprizeth all mysteries. Written in high Dutch 1622 by Jacob Behmen, alias Teutonicus Phylosophus. London, Macock for Calvert, 1651.
42086: BOHME, JACOB - Alle theosophische wercken darinnen alle tieffe Geheimnisse Gottes (...). Amsterdam, [Blaeu?], 1682.
36346: "BOHN, JOHANN GOTTLIEB, UIT LEIPZIG EN LEUCHTER, JOHANN , UIT WRATISLAWA; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - Animadversiones ad historiam confessionis auricularis natali Alexandro Wittenberg Creusig 1716
3074: BOHN - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952. Haarlem 1952, 101 p., geb., geïllustreerd
42295: BOHNY, NIKLAUS - [Een nieuw boek voor moeders, om de kinderen al spelende te leeren. xe druk, ca. 1855-1875].
33987: BÖHTLINGK, FREDERICUS, UIT RHEDEN (G.) - Specimen juridicum inaugurale de nonnullis peregrinorum juribus quae praecipue ad jus civile pertinent [...] Arnhem Is. An. Nijhoff 1833
32329: BÖHTLINGK, CONSTANTIJN MARINUS, UIT ARNHEM - Vergoedingsrechten. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1917
24726: BOILEAU DESPREAUX, NICOLAS - Oeuvres. 2 vols. Londres, 1780.
54907: BOIS-SCHREUDER GOEDHEIJT, TRUDY DU / A. EGGINK - Prostitutie in een oude woonwijk. Een studie naar de wisselwerking tussen openlijke prostitutie en woonactiviteiten in het Spijkerkwartier in Arnhem. Wageningen, 1978.
23417: BOIS-REYMOND, MANUELA DU, E.A. - Onderwijzersleven. Nijmegen 1981, 255 pag., geïll.
316: BOIS-REYMOND, MANUELA DU, EN TON WAGEMAKERS, - Mondelinge geschiedenis. Over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen. Amsterdam 1983. Geïll., 167 p.
38468: BOISSAIS, M. E.A. - Le livre a gravures au 18e siécle, suivi d'un essai de bibliographie, Paris 1948, 214 pag., geïll.
59780: BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601), AFTER OOSTSANEN, /JACOB CORNELISZ. VAN (1460/65-1533) - ALARDUS AMSTELR / EDAMUS BELGA PH / ILOSOPHUS NASCITUR / AN OBYT LOVANY AN.1541
59779: BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601), AFTER OOSTSANEN, /JACOB CORNELISZ. VAN (1460/65-1533) - ALARDUS AMSTELR / EDAMUS BELGA PH / ILOSOPHUS NASCITUR / AN OBYT LOVANY AN.1541
41588: BOISSEVAIN, CH. - Tropisch Nederland. Indrukken eener reis door Nederlandsch-Indie, Haarlem 1989, 494 pag.
41589: BOISSEVAIN, CH. - Het volk van De Ruyter. Toespraak , Nw. Kerk Amsterdam 23-3-1907, 48 pag., geïll.
41590: BOISSEVAIN, CH. - Open letter to the Duke of Devonshire. Overdruk Algemeen Handelsblad 22500, 1899, 16 pag., gebonden in geheel linnen.
41592: BOISSEVAIN, CH. - Van dag tot dag in het Oosten, 2e druk, Haarlem 1897, 312 pag., geb.
41593: BOISSEVAIN, CH. H. - Het verband tusschen ziektedispositie en vegetatief zenuwstelsel, Amsterdam 1919, 56 pag., dissertatie met los katern stellingen.
41594: BOISSEVAIN, CH. - The struggle of the Dutch Republics, Part III a great crime, Amsterdam 1900, 93 pag., geb. in rood linnen met goudopdruk.
3075: BOISSEVAIN, B.H. - Stamboek der Boissevains. Amsterdam 1937, 185 p., geb., geïll., met index op voornamen in handschrift en met aanvullingen in pen.
34594: BOISSEVAIN, J.H.G., UIT AMSTERDAM - X. theses juridico-politicae. 1840
39563: "BOISSEVAIN, B.H.;" - "Persoonlijk en erfelijk wapenbreken van ""oud-Hamal"" (13e-15e e.). Overdruk 1958, pp 115-133."
56217: BOISSEVAIN, C., - De Arpanjak, Amsterdam, Kampen & Zoon, 1877, 44 pag., geïll.
3079: BOISSEVAIN, WALRAVE - Mijn Leven, 1876-1944. Bussum 1950, 368 p., geb., geïll.
56245: BOISSEVAIN, J. E.A., - Ter nagedachtenis aan A.C. Wertheim, Amsterdam 1898, 34 pag.
33153: BOISSEVAIN, URSULUS PHILIPPUS, UIT AMSTERDAM - De re militari provinciarum hispaniarum aetate imperatoria. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
33152: BOISSEVAIN, AUGUSTE CHARLES HUGO , UIT ARNHEM - De ludo de morte Claudii Caesaris. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden G.L. van den Berg 1895
23738: BOISSY D' ANGLAS - Projet de constitution pour la république Francaise et discours préliminaire prononcé .. au nom de la commission des onze, dans la séance du 5 Messidor, an III. Parijs, an III, 154 pag.
41861: BOITELLE, R. E.A. - Joseph Teixeira de Mattos (1892-1971) Tekeningen, Haarlem, Teylers Museum 1992, 32 pag., geïll.
31531: BOK, JOANNES GUILIELMUS, UIT TEXEL - Disquisitio exhibens Pauli apostoli doctrinam [...] Amsterdam H.G. Mooij 1856
56143: BOK, M.J. EN N. PLOMP, - Genealogie en heraldiek in zeventiende-eeuws Utrecht. Overdruk Jrb. C.B.G., pp. 36-70, geïll.
32516: BOK, WILLEM PIETER JOANNES, UIT OUDE-WETERING - De belastingen in het Nederlandsche parlement van 1848-1888. Inleiding. [...] Academisch proefschrift [...] Haarlem Erven F. Bohn 1888
5100: BOK-CLEYNDERT, E.J. EN R. LOEBER - Het geslacht Wybrants, een koopmansfamilie in de Nederlanden en Ierland, in Jrbk.C.B.v.G. 46 (1992), p. 74-114.
27426: BOKHORST, G. V. - Hilversum in oude ansichten, Zaltbommel 1968, 160 pag., geb., geïll.
6646: BOKHORST, M. - Nederlands-Zwitserse betrekkingen voor en na 1700. Eerste deel 1685-1697.
31343: BOKHORST, G. V. - Het leven in Oud- Hilversum, Zaltbommel 1974, 272 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37424: BOKKALINI [= BOCCALINI ], TRAJANO - Kundschappen van Parnas, vertaald uit het Italiaans door N.I.W. [ ieringa ], Amsterdam, F. Stechman, 1670, ( 22 ) + 694 + ( 18 ) pag., geb. in 20e eeuwse half linnen band.
23415: BOKMA, A. E.A. (RED.) - Fries molenboek. Leeuwarden 1980, 264 pag., geb., geïll., met stofomslag.
52212: BOL, JAN VAN DER, - Lofrede op Z.D.H. Willem den Vijfden (.......) opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden, Breda, v. Bergen, 1817.
28867: BOL, L.J. ( INL.) - Nederlandse meesters uit de 17e eeuw, Dordrecht 1963, 38 + 132 pag., geïll., oblong.
40698: BOL, L.J. E.A. - Netherlandish paintings and drawings from the collection of F.C. Butot, by little-known and rare masters of the 17th century, London 1981, 264 pag., geb., geïll. met stofomslag.
30246: BOL, L.J. - Herdenkingstentoonstelling Aart Schouman 1710-1792, Dordrecht 1960, 96 pag. + ill.
43364: BOL, L.J. (INL.) - Hollandse en Vlaamse kunst uit de 17e eeuw. Hoogtepunten (....) uit de verzameling F.C. Butot, Rotterdam, Boymans, 1973, 183 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28982: BOL, L.J. - Goede onbekenden. Hedendaagse herkenning en waardering van verscholen, voorbijgezien en onderschat talent, Utrecht 1982, 111 pag., geb., geïll., met stofomslag.
318: "BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN 'T HAAF," - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. Den Helder [1929]. Geb., geïll., 325 p.
47510: BOLDINGH, H.J., - Texel in 1813/14, Extract uit Gedenkboek, pp. 125-139. (Los)
52787: BOLGAR, FRANZ VON - Die Regeln des Duells. 7e- druk, Wenen 1903.
47300: BOLITHO, H. E.A., - The Drummonds of Charing Cross, London 1967, 232 pag., geb., geïll., met stofomslag.
31025: BÖLL, ALFRED - Bilder einer Deutschen familie : Die Bölls, Bergisch Gladbach 1981, 239 pag., geb., met stofomslag, geïll.
38966: BOLLAND, J.H. - Slepend rijk. Het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart, Leiden 1968, 388 pag. [ dissertatie los katern stellingen ].
32184: BOLLAND, G.J.P. - De teekenen des tijds. Academische les [...] Leiden A.H. Adriani 1921
37573: BOLLE, B - Uitnodiging expositie barometers op Rustenhoven, Maartensdijk 1979, 8 pag., geïll.
23422: BOLOGNE, J.C. - Histoire du sentiment amoureux, Parijs 1998, 235 pag., geb., geïll.
16199: BOLSWARD - Bolsward. Uitgave van het gemeentebestuur met medewerking van de VVV, [1922/23], 64 p.
60310: BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) PUBLISHED BY HENDRICX, GILLIS (FL. 1640-1677) - Landscape
60025: BOLSWERT, BOËTIUS ADAMSZ. (CA. 1580-1633) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - C. CAESAR DICT. PERPETVO (bust of Caesar)
60319: BOLSWERT, BOËTIUS ADAMSZ. (CA. 1580-1633) AFTER VINCKBOONS, DAVID I (1576-1629/33) - Boerenverdriet (The horrors of the Spanish War)
60026: BOLSWERT, BOËTIUS ADAMSZ. (CA. 1580-1633) - Albert Eggius / Eggers (portrait of)
40331: BOLT, R., - World Press Photo. New Stories, Amsterdam 2008, 254 pag., geb., geïll. Als nieuw.
52789: BOLTEN, G.C. - Een rechterlijke dwaling? Medisch-forensische beschouwingen over eene belangrijke strafzaak. 's Gravenhage, 1928.
30482: BOLTEN, J. - Miscellanea Humbert de Superville, Leiden 1997, 255 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
40812: BOLTEN, J. - De collectie Jean Francois George Boom, Leiden 1968, 24 pag., geïll.
36399: "BOLTZ, FRIEDRICH, UIT REG. PRUSS.; PRAESES: SAMIUS, CHRISTIAN" - Disputatio theologica de juramento in symbola et libros symbolicos Konigsberg Reusner 1713
37839: BOM, G. TH. - Catalogus van het (......) penning-kabinet nagelaten door mr. Jérome de Vries , kantonrechter te Amsterdam, Amsterdam 1884, 242 pag., half linnen.
38194: BOM, E. DE E.A. (RED.) - Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, jaargang III ( 1905), 's- Gravenhage 1905, 315 + 5 pag, gebonden in originele linnen stempelband. Goed exemplaar.
37680: BOM, G. TH. - Catalogus van ( ....) kabinet van historische leg- en gedenkpenningen ( ....) munten (...) Dr. G. Munnicks van Cleeff te Utrecht, Amsterdam 1861, 160 + 92, half linnen.
35381: BOM, C.H.A. - Prent voor de promotie van Mr C.H.A. Bom, naar een tekening van J. Six. 1882
56758: BOM, J.E.H. V.D. E.A., - De diaconie der Nederd. Hervormde Gemeente te Amsterdam, Amsterdam, 1909, 48 pag., geïll.
30243: BOM, E. DE ( INL.) - Literatuur over Rubens. Antwerpen, Hoofdbibliotheek, 1927, 90 pag.
27560: BOM, J. A. L. - De restauratie van het grafmonument voor Engelbert II van Nassau te Breda, pp. 219-235 in Bulletin K.N.O.B. 1958, geïll.
43972: BOM, G. TH., - Veilingcatalogus bibliotheek A.J. Holtzmann en Joh. Coerts, 's-Gravenhage 1928, 13 pag.
43969: BOM, G. TH., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. J. van Hinte, Amsterdam 1948, 31 pag.
43965: BOM, H.G., - Veilingcatalogus boeken en schilderijen van de kunstschilders E.J.B., J.B. en Arm. Wittkamp te 's-Gravenhage en Amerika, Amsterdam 1925, 43 pag.
43943: BOM, G.D., - Veilingcatalogus prenten etc. collectie B.J. de Groot, juwelier te Amsterdam, Amsterdam 1873, 26 pag.
43776: BOM, H.G. ZN., G.D., - Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
38714: BOMANS, JAN - De villa Borghese in het hart van Holland. Rotterdam 1996, 147 pag., geïll. Betreft Paviljoen Welgelegen te Haarlem.
22879: BOMANS, GUNTHER MOHR, VAN DER VOORDE - Brief van mej. C.J. Gunther Mohr aan mej. M.A.L. Bomans, Van Baerlestraat 104, Amsterdam, d.d. 1957. Getypt, 2 p. Met ca. 10 andere stukken.
43745: BOMANS, GODFRIED, - Een eeuw achter. Spel in twee bedrijven, z.pl., z.j., 15 pag.
22346: BOMBARDA, LIJFRENTE, AMSTERDAM - Verklaring betr. lijfrente ten laste van Jean Paul Bombarda, A’dam (18e eeuws). Gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld.
56599: BOMEL, A., - Graf Ferdinand von Zeppelin. Ein Mann der Tat, Emmishofen 1908.
320: BOMHOF, J.W., EN F.M. KOLVENBACH, - Amsterdammers voor de Grote Raad (1465-1580). Procesbundels en vonnissen uit het archief van de Grote Raad (Algemeen Rijksarchief Brussel) met betrekking tot inwoners en instellingen van Amsterdam. Amsterdam 1977, 185 p.
33979: BOMMEL, CORNELIS JACOBUS VAN, UIT HAARLEM - Disputatio juridica inauguralis, de divortio ex mutuo consensu [...] Utrecht O.I. van Paddenburg 1821
31764: BOMMEL, LUBERTUS CORNELIS VAN, UIT EDAM - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1854
36487: BOMMEZIJN, ADRIAAN BALTUS, UIT GEERTRUIDENBERG - Het onderzoek naar het vaderschap Leiden IJdo 1909
36478: BON DE SAINT HILAIRE, F.X. - Dissertation sur l'utilite de la soye der araignees, en latin et en francois. Avignon F. Girard 1748
40286: BON, WILLEM FREDERIK, - Tekeningen, z.pl. [1993], ca. 56 pag., geïll. [ inl. : Ewoud Bon].
21016: BON, M. E.A. - Rapport sur l'homosexualité de l'homme. Parijs 1974, 525 pag.
8707: "L., P. (VERT.); CARL PHIL. BONAFANT" - Eén dag uit het leven van Frederik den Grooten, geschiedkundig tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
52367: BONAPARTE, NAPOLEON, - Souper de Beaucaire, presente par Jacques Bainville, Paris 1930, 45 pag., geïll.
42865: BONAPARTE, LOUIS - Documens historiques et reflexions sur le gouvernement de la Hollande. 3 volumes, Bruxelles, 1820.
51655: BONAPARTE, LODEWIJK, - Geschiedkundige gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur van Holland, 3 delen, Amsterdam, Van Kesteren, 1820.
33777: BONDAM, PETRUS - Oratio secularis de foedere trajectino [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1779
41746: BONDAM, A.C. - De Ortensche verwikkelingen, 's-Hertogenbosch 1886, 156 + 8 pag., met uitvouwbare facsimile [dissertatie].
8098: BONDAM, A.C. - Inventaris van de oude archieven (dagteekenende vóór 1814) bewaard ten gemeentehuize van Raamsdonk.
8105: BONDAM, A.C. - Inventaris van de oude archieven dagteekenende vóór den Franschen tijd, berustende ten gemeentehuize van Dongen.
33457: BONDAM, PETRUS - Oratio inauguralis de subsidiis, ad solidam juris belgici cognitionem necessariis, vulgo tamen nimis negligi solitis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1773
6323: BONDAM, PIETER EN MEINARD TYDEMAN - Advys in de zaak van den heer Jan Hendrik van der Wyck tot Stoevelaar, begeerende verschreven te worden in de Ridderschap van Overyssel, afgegeven op verzoek der Ed. Mog. Heeren van gemelde Ridderschap, Utrecht 1786, 48 p.
8094: BONDAM, A.C. - Register van leenbrieven en andere titels betrekkelijk de ambachtsheerlijkheid en de heeren van Zuidewijn-Ambacht en de acht hoeven moers daaraan gelegen.
33458: BONDAM, PETRUS - Oratio de jurisprudentia belgica ad exemplum juris civilis romani maxime excolenda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
43756: BONDAM, P. EN M. TYDEMAN, - Aanmerkingen op de (zoo genoemde) wederlegging van het Advys in de zaak van den heer J. H. van der Wyck tot Stoevelaar, Utrecht, Paddenburg, 1787, 4o, 56 pag., zonder omslag.
41021: BONDESON, J. E.A. - Eens door Euroop vermaard. Margaretha van Henneberg en haar 365 kinderen. Een Loosduinse legende van lang geleden, Loosduinen z.j.,71 pag.
37374: BONDT, C. DE - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen....? Tennis in Nederland 1500-1800, Hilversum 1993, 179 pag., geïll.
39502: "BONEBAKKER, J.W.;" - Twee verdienstelijke officieren: N. Bosboom en C.J. Snijders, Nieuwkoop 1974, 101 pag., geb., met stofomslag.
4971: BONEBAKKER, W.C. - 175 jaar De Vries & Co. Amsterdam 1967, 12 p.
19999: BONEBAKKER, C. - Geschiedenis van het Huis Bonebakker 1792 - 1942. Amsterdam 1942, 16 pag., geïll.
7131: "BONEFONIUS, JANUS; GERHARD ALTING (VERT.)" - Pancharis of minnedichtjes, los en ongebonden by leedige uiren nagevolgt onder de Naam van Rozelyn, benevens nog enige andere, uit verscheidene dichters, om gelykheid van stoffe hier by gevoegt. Groningen, Joannes Cost, 1724. [2 delen in een band]
26925: BONESTROO, W. E.A. - Nunspeet 1910, deel I: De kom van het dorp. Nunspeet 1991, 208 pag., geb., geïll.
34991: BONEVAL FAURE, WILLEM JAN VAN, UIT AMSTERDAM - Het forum privilegiatum van art. 161 van de grondwet. Leiden Somerwil 1887
33652: BONEVAL FAURE, REMBERTUS VAN - Oratio de iis quae academiae Lugduno-Batavae anno1865-1866 tristia et laeta acciderunt [...]
34438: BONEVAL FAURE, R. VAN - Johan Theodoor Buys met zijne leerlingen herdacht Leiden Brill 1893
33824: BONGAERTS, THEODORUS CORNELIS GERARDUS, UIT ROERMOND - The correspondence of Thomas Blount (1618-1679) a recusant antiquary [...] Amsterdam APA 1978
43586: BONGAERTS, P.G. - De St. Teresia-kerk, weleer de koninklijke kapel van Spanje, 's-Gravenhage 1866, 140 pag., geb., met uitslaande tabel, originele editie.
52790: BONGER, W.A. - Ras en misdaad, Haarlem, 1939.
52791: BONGER, W.A. - Race and crime. Translated from the Dutch by Margaret Methews Hordyk, New York, Columbia Un. Press, 1943.
54736: BONGER, W.A. - Inleiding tot de criminologie. Tweede druk herzien door G.Th. Kempe, Haarlem, 1951.
25460: BONGER, H - De dichter van het Wilhelmus, Amsterdam 1979, 46 pag., geïll.
51168: BONGER, H., - Rede bij de opening van de tentoonstelling Coornhert 1522-1590, in de Alg. Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1990, 8 pag., geïll.
34990: BONHOMME, GUSTAVE MARIE JOSEPH, UIT AMBY - Meeningen of getuigenissen in het strafproces Maastricht Leiter-Nypels 1893
56622: BONJOUR, M. CASIMIR, - Le mari a bonnes fortunes, ou la lecon, comedie en cinq acts et en vers, Bruxelles, Berthot, 1824, 86 pag.
59148: BONKE, A.J., - Geschiedenis der graven van Limburg Stirum, de takken Gemen en Styrum van het grafelijke geslacht van Limburg Stirum, 's Gravenhage: Stichting Van Limburg Stirum 2007, 231 pp.
25018: EUSTACHI & BONN - De ontleedkundige plaaten van B. Eustachius, met eene verklaaring derzelve, vervaardigd onder toezicht van A. Bonn. Amsterdam, J.B. Elwe, 1798.
42872: BONNAUD, JACQUES - Bederving van het menschelijcke geslacht door het gebruik der baleinen keurslijven, Een werk, waerin betoogd wordt dat men tegen de wetten der nature handelt (...) wanneer men hem van het tijdstip zijner geboorte af op de pijnbank stelt. Vertaald uit het Frans, Dordrecht, A. Blusse en zoon, 1777.
5265: BONNES, J.H. - Oude boerenfamilies in Twenthe, Borne z.j., 388 p., geïll. Ook betr. de families Laarhuis, Scholten, Brummelhuis, Asbrenk, Groot Kormelink, etc.
322: BONNES, J.H., - [Oude boerenfamilies in Twenthe.] Geb., geïll., 395 p.
34524: BONNET, GISBERTUS, UIT NAARDEN - Specimen historicum de caussis superstitionum inter christianos Utrecht Broedelet 1753
24916: BONNET, C. - La palingénésie philosophique, ou idees sur l'etat passé et sur l'etat futur des etres vivans.
27866: BONNET, G.. EN D. VAN DER KEMP - Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
59000: BONNET, G., - Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770.
26594: BONNEURE, F. E.A. - Het prinselijk begijnhof. De Wijngaard in Brugge, Tielt 1992, 136 pag., geb., geïll.
41564: BONNINGHAUSEN, C.M.F. VON - De Twentse roggebouw, met enkele beschouwingen (.....) door A. Thaer, Albergen 1988, 80 pag., geïll.
47249: BONSMA, H. (RED.), - 's-Gravenhage 500 000. Herinneringsboek samengesteld n.a.v. het bereiken van het half miljoen ingezetenen der gemeente, 's-Gravenhage 1939, 88+(28) pag.
39693: BONT, A.L. DE - Schoolatlas der Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis, 4e druk, Groningen 1912, halflinnen band. Met 130 kaarten.
57056: "BONT, B.J.M. DE; " - Wie zich van de kerkelijke fondsen, nagelaten door pater Augustijn van Teylingen, heeft meester gemaakt. Overdruk 1898, pp 215-227.
34631: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1790
34632: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34633: BONTE, M., UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34634: BONTE, M. , UIT LEIDEN - VII. theses juridicae. 1791
34635: BONTE, M. , UIT LEIDEN - XXVI. theses juridicae. 1792
34636: BONTE, MARTINUS, UIT LEIDEN - XI. theses juridicae. 1792
28027: BONTEKOE, G.A. - Drentsche Kroniek van het bevrijdingsjaar, Assen 1947, 214 pag., geb., geïll. ( o.a. met uitv. kaart ).
25219: BONTEKOE, W.Y. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse, uitg. G.J. Hoogewerff, 2e druk, Utrecht 19230. 41 + 171 pag., gebonden, geïllustreerd. Herdruk van de editie 1646. Met inleiding.
52440: BONTEKOE, CORNELIS - Tractaat van het excellenste kruyd thee (...) benevens een kort discours op het leven, de siekte en de dood, mitsgaders op de medicijne van dese tijd. 2e druk, vermeerdert (...) I Van de coffi II Van de chocolate. Mitsgaders van een apologie van den autheur tegens sijne lasteraars. 's Gravenhage, Hagen, 1679.
32842: BONTHUIS, DIDERICUS, UIT LOPPERSUM - Disputatio juridica inauguralis, de genuina usus natura, ejusque ab usufructu differentia, secundum juris Romani doctrinam [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1839
7132: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574, beginnende den 27 May, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Treur-bly-eindespel. Vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, als na het spel. Amsterdam, Erve van der Putte, [1785?].
7133: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, voorgevallen in den jaare vijftien honderd vier-en-zeventig, beginnende den zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de derde October daar aan volgende. Treur-bly-einde-spel. Versierd met schoone figuuren en alle de vertooningen, zoo voor, in, als na het spel. Amsterdam, S. en W. Koene, 1810.
40383: BONTJE, L. E.A., - Amsterdam. De grote projecten, Amsterdam 2000, 180 pag., geïll., als nieuw.
51820: "BONTSEMA, J.; E.A. (RED.);" - Ik blijf werken. Orgaan der bedrijfsvereniging J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij. Jubileumnummer 1836-1961, Groningen 1961, 118 pag., geïll.
32831: BONVOUST BEECKMAN, DIDERICUS DE, UIT UTRECHT - Disputatio inauguralis de oratione Stephani apologetica [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
20236: BOO, J.A. DE - Medische emblemen in de heraldiek, pp 226-234 in Spiegel Historiael 6 ( 1971) geíll.
326: BOO, J.A. DE, - Heraldiek. Bussum 1967. Geïll., 120 p.
327: BOO, J.A. DE, - Heraldiek. 2de druk. Bussum 1973. Geïll., 120 p.
328: BOO, J.A. DE, - Familiewapens, oud en nieuw: een inleiding tot de familieheraldiek. 2de druk. 's-Gravenhage 1982. Geïll., 68 p.
57226: "BOO, J.A. DE; " - Heraldiek in de Franse tijd, Overdruk Jaarboek Centr. Bureau v. Genealogie 1977, pp 180-196, geïll.
55992: BOOG, P. / ROOS, CHR., - Pierangelo Boog. Ein Bildband mit eine Einleitung von Christoph Roos, Bremen, 1982, 100 pag., ill.
57300: "BOOGAARD, N.H.J. V.D.; " - Taal, rekenen, geschiedenis. Over Franse motetten-teksten uit de Middeleeuwen, Rede, Amsterdam 1973, 30 pag.
33680: BOOGAARD, J.A. - De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd [...]
33459: BOOGAERT, JACOBUS PHILIPPUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de secunda rerum divisione [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1756
40254: BOOGERD, D. V.D., - Bernard Frize, Tilburg, De Pont, 1998, 48 pag., geïll.
20226: BOOGERT, BOB V.D. E.A. - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen keizers en kunstenaars. Zwolle 1993, 368 p., geíll
43434: BOOGMAN, J.C. E.A. - Emancipatie in Nederland, 's-Gravenhage 1978, 236 pag.
26935: BOOGMAN, J.C. (RED.) - Geschiedenis van Doetinchem, Zutphen 1986, 432 pag., geb., geïll., met stofomslag.
19143: BOOGMAN, J.C. - Van spel en spelers.
52833: BOOIJ, C. E.A. - Het arbitraal vonnis inzake 'Arona' contra L. Brienen, als antwoord op de brochure van het onvindbare comité 'ter behartiging van het recht en ter bestrijding van den zwendel', welk comité naar men zegt bestaat uit den Heer ? Leendert Brienen, Regentesseplein 27, directeur van de H.A.C.O. (Handels-, Assurantie- en Crediet Onderneming) ['s Gravenhage 1929].
2840: YEAR BOOK - Year book of The Holland Society of New York 1924/1925. New York 1925. Geb., geïll., 306 p.
1057: HAND-BOOK - The handbook of heraldry, or Accidence of armorie, in the simplest terms and the shortest possible space. Londen 1839. Geïll., 16°: 54 p.
37193: BOOM, A. V.D. - Monumentale glasschilderkunst in Nederland , 's- Gravenhage 1940, 283 pag., geb., geïll.
35953: BOOM, JACOBUS MATTHIAS, UIT THOLEN - Theses argumenti chirurgici Leiden Van der Hoek 1855
330: BOOM, H. TEN, EN B. WOELDERINK, - Inventaris van het oud-archief van de stad Rotterdam 1340-1813. 2 dln. Rotterdam 1976, 500 p.
329: BOOM, H. TEN, - Inventarissen van Rotterdamse regentencollecties, Van Teylingen, Gevers Deynoot, Prins, Van der Hoeven, Jacob van der Heim, Hoog, J.M. Collot d'Escury, ca. 1600-1847. Rotterdam 1978, 205 p.
6266: BOOM , H. TEN - Inventaris der archieven van mr. G.E. van Walsum en mr. J.M. van Walsum-Quispel, Rotterdam 1984, 91 p.
26277: BOOM, H. TEN - De diaconie der Gereformeerde kerk te Tiel van 1578 tot 1795., pp. 32-69 in Ned. Arch. Kerkgesch. 55 (1974).
19185: BOOM, H. TEN - De reformatie in Rotterdam 1530 - 1585.
55416: BOOM, CORRIE TEN - Gevangene en toch... Herinneringen uit Scheveningen, Vught en Ravensbrück. Amsterdam, 1946.
56445: BOOM, J.A. V.D., - De vrije en ordeoefeningen voor de uitgebreid lagere en voor de middelbare school. Handleiding bij het onderwijs in vrije, orde-gereedschapsoefeningen, reien en spelen voor jongens en meisjes voor 12-16 jaar en voor turnvereenigingen, 2e druk, Amsterdam 1891, 108 pag., geïll.
56437: BOOM, J.A. V.D., - De toesteloefeningen voor mannelijke en vrouwelijke leerlingen der Lagere (...) en hoogere burgerschool, 3e druk, Haarlem 1918, 304 pag., geïll., geb.
331: BOOM, JAN VAN DEN, EN ANNEKE DRIESSEN, - Voorlopige lijst van studenten van de kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679. 2de oplage. Nijmegen 1983, 321 p.
57345: "BOOM, J.A. V.D.; " - De vrije en ordenoefeningen. De houdings-, spring- en evenwichtsoefeningen voor de lagere school, 14e druk, Haarlem 1926. Gebonden, 472 pag., geïll.
44080: "BOOM, W.B.K., E.A. (RED.);" - Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
26508: BOOM, H. TEN - De vestiging van de gereformeerde kerk in het land van Maas en Waal, pp. 140-196, in Ned. Arch. v. Kerkgesch. 1970.
6373: BOOMA, J.G.J. VAN EN J.L. VAN DER GOUW - Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinde in Wesel 1573-1582. Keulen/Delft 1991. Geb., 696 p + 12 afb.
334: BOOMA, J.G.J. VAN, - Genealogisch onderzoek in Duitsland. 's-Gravenhage 1987. Geïll., 152 p.
335: BOOMA, J.G.J. VAN, - Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer. 's-Gravenhage 1994. Geb., geïll., 383 p.
51606: BOOMA, J.G.J., V., - Dit is 't memoriboec van Voirburch, Het memorieregister (.....) van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566, Hilversum 1991, 205 pag., geb., geïll. met stofomslag.
25680: BOOMEN, TIJS V.D. - De vierkante meter. Een Eindhovense geschiedenis 1934-1959, Amsterdam 2004, 192 pag., geïll., als nieuw.
51896: "BOOMGAARD, P. E.A. (RED.);" - Exercities in ons verleden. Twaalf opstellen (...) aangeboden aan Prof. Dr. W.J. Wieringa, Assen 1981, 254 pag.
26415: BOOMGAARD, J.E.A. E.A. - De uitwateringssluizen van Katwijk 1404-1984, Leiden 1984, 55 pag., geíll.
26993: BOOMGAARD, J.E.A. E.A. - Landbouw in Holland. Themanummer Holland 18 (1986), 80 pag., geïll.
54871: BOOMHOUER, JOHAN - Miles desertor, ofte verhandeling van de desertie. Met noodige aanmerkingen en rechtsgronden verklaart en opgeheldert tot dienst der militairen. 's Gravenhage, F. Boucquet, 1731.
37724: BOOMSMA, H. E.A. - Indie- bootreis. Herinneringen 1920-1940, Dordrecht 1991, ongepagineerd, geïll., geb., met stofomslag.
33365: BOOMSTRA, WILLEM, UIT GOËNGA - De orthogonale en gelijkzijdige kwadratische oppervlakken in verband met het deelingsprobleem der elliptische functies. Academisch proefschrift [...] Amsterdam M.M. Olivier 1913
52795: BOON, L.J. - 'Dien godlosen hoop van menschen'. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. Bezorgd door I. Schöffer, Amsterdam 1997.
38711: BOON, J.H. - Tekenkunst. Serie tekenvoorbeelden samengesteld door onderwijzers, tekenleraren en beeldende kunstenaars, Serie C map 8: zeilscheepvaart, oblong. Map met 12 tekenvoorbeelden van zeilschepen, getekend door W.J. Dijk.
38554: BOON, K.G. - Nieuwe gegevens over de Meester van Katharina van Kleef en zijn atelier, pp 241-254 in Bulletin KNOB 1964, geïll.
35160: BOON MESCH, HENRICI CAROLI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
35164: BOON MESCH, ADRIANI LEONARDI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine theologico [...] 1817
36793: BOON, P. - Iedereen tuinier. Practische handleiding om op eenvoudige wijze groeten en aardappelen te telen, 4e druk, Amsterdam 1938, 60 pag., geïll.
26545: BOON, PIET - Inventaris van het archief van het Kerkarmenfonds te Hoorn ,( 1389 ) 1500-1964, Hoorn 1978, 84 pag., geïll.
19009: BOON, PIET - Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720.
21007: BOON, J.G.M. (RED) - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag. Oudewater 1975, 231 pag., geïll. ( Met: Programma herdenkingsbijeenkomst 1975, 20 pag.)
54525: BOON, C. - Boon in den brouw-ketel ofte ydelheit van seker laster-schrift (...) Den schynheilige kerk-rebellen, naakt ten toon gestelt (...) eer-roovend pasquil. z. pl., 1703.
31355: BOON, P. ( INL. ) - Een Westfriese zeeman als slaaf in Barbarije. Verslag van de belevenissen van Jan Corn. Dekker in Marokko, 1715- 1743, Schoorl 1987, 96 pag., geb., geïll.
43898: BOON, K.G. (INL.), - De verzameling van A. Schwarz, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1968, 38 pag., geïll.
29160: BOON, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk. Amsterdam 1963, 312 pag., geb., geïll., met stofomslag.
43481: BOON, J.G.M. - Wilskracht en koppigheid in beloken land. Historische verhandelingen in woord en beeld over Willeskop en Blokland, Willeskop 1984, 144 pag., geïll.
27067: BOON, J.G.M. - Vreeswijk voorheen. 2e druk, Nieuwegein 1974, 144 pag., geïll.
33155: BOON, ANTONIUS, UIT SOMMELSDIJK - Dissertatio exegetico-theologia, de Jacobi Epistolae cum Siracidae libro, sapientia dicto, convenientia [...] Groningen R.J. Schierbeek 1860
35293: BOON, ADRIANI VAN DER , UIT NOORDWIJK - Commentatio ad quaestionem a clarissima facultate medici [.....] 1833
39778: BOON, J.G.M. - 1570-1580 Oudewater. Vrijheid en gezag, Oudewater 1975, 231 pag., geïll.
32561: BOON MESCH, ANTONIUS HENRICUS VAN DER - Oratio de rebus academicis nostra praesertim aetate justo pretio habendis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1848
51492: BOON, K.G., - Netherlandish drawings of the fifteenth and sixteenth centuries, 's-Gravenhage 1978, 2 delen, 258+235 pag., geb., geïll. met stofomslag.
33154: BOON, DAVID ANDREAS, UIT LANGERAK - Verslag der heelkundige kliniek van het Rijks-Academisch Ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 met eenige opmerkingen over struma. Proefschrift [...] Amsterdam N.J. Boon 1892
29179: BOON, K.G. - Grafiek van Hercules Seghers, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1967, 32 pag. + 72 platen.
28949: BOON, K.G. E.A. - Jheronimus Bosch. Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch 1967, 234 pag., geïll. [ met:] Bijdragen, 's-Hertogenbosch 1967, 79 pag., geïll.
35304: BOON MESCH, ANTONII HENRICI VAN DER - Oratio de chymiae materia [....] 1826
54037: BOONACKER, W. EN PH.A. HAAS AZ - Derde schrijven betreffende de Haarlemsche contracten van 1804 aan jhr. M. Salvador, door mr. W. Boonacker en mr. Ph.A. Haas Az., advocaten te Amsterdam. [Amsterdam, 1854].
41401: BOONE, W.J. DE E.A. - Weer-klank. opstellen over de geschiedenis van Amersfoort, aangeboden aan D.H. Huygen, Amersfoort 1962, 72 pag.
41489: BOONE, M. E.A. (RED.) - Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, deel 2 (1999), ca 250 pag., geïll.
41605: HAUCHINUS J. / J. BOONEN - Pastorale rituali romano accommodatum, canones et ritus ecclesiasticos, Mechelen, Hannicquiana 1838, (23)+285 pag.
30394: BOONENBURG, K. - De windmolens, Amsterdam 1949, 118 pag., geb., geïll.
31251: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding [ alfabetisme Eindhoven e.o. 1800- 1920 ], Wageningen 1993, 463 pag. ( A.A.G. Bijdragen 34 )
34581: BOONZAJER M.F.ZN, MARIUS FRANCISKUS, UIT GORINCHEM - Levering van onroerende zaken. Leiden Van der Hoek 1886
28586: BOORSMA, P. - Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig, reprint 1975 naar de editie Koog a.d. Zaan 1939, 175 pag., geïll.
23989: BOORSMA, P. - Duizend Zaanse molens, Amsterdam 1968, 291 pag., geb., geïll., met stofomslag/with dust wrapper.
23987: BOORSMA, P. - Oud-Zaansch molenleven, 2e bundel, Koog a/d Zaan 1948, 188 pag., geb., geïll.
30384: BOORSMA, P. - Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig, Koog a/d Zaan 1939, 142 pag., geïll. [oorspronkelijke uitgave].
37486: BOOT, C - De schaar er in. Kledingproduktie in Nederland: vroeger en nu, Tilburg 1983, 28 pag., geïll.
37963: BOOT, M. E.A. (RED.) - Rozenburg 1883- 1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek, 's- Gravenhage 1983, 224 pag., geïll.
7134: "BOOT, CORNELIS HENDRIK BOUDEWIJN; JOOST HENDRIK BURLAGE (VERT.)" - Encomium Gulielmi I, principis arausiae e gente Nassavia. Willem de Zwijger. Niet in den handel. Den Haag, J. Roering, 1848.
33461: BOOT, CORNELIUS HENRICUS BALDUINUS, UIT ARNHEM - Commentatio de jure postliminii romanorum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1834
32841: BOOT, JOHANNES CORNELIUS GERHARDUS, UIT ARNHEM - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romani de captis et redemptis ab hostibus [...] Leiden J.C.Cyfveer 1836
32928: BOOT, JOHANNES ADRIANUS PIERRE GUSTAAF, UIT 'S GRAVENHAGE - De Twentsche katoennijverheid 1830-1873. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1935
43311: BOOT, A - De overstrooming in Zeeland. Beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland tijdens den vloed van 12-3-1906 is getroffen. Goes 1906, 69+(3) pag., gebonden in half linnen. Slordig exemplaar.
33216: BOOT, CORNELIUS HENRICUS BALDUINUS, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inauguarle de actionum natura et objecto, e jure Francico [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
5202: BOOY, E.P. DE - Inventaris van het archief van de familie De Beaufort 1556-1976, Utrecht 1985, 408 p., geïll.
338: BOOY, E.P. DE, - Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. Zutphen 1980. Geb., geïll., 288 p.
33980: BOOY, FREDERICUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inaugurale de reconventione [...] Leiden P. Engels 1841
340: "BOOY, E.P. DE; A.J. LOOIJENGA," - Overzicht van archieven van particuliere ondernemingen berustend in openbare archiefbewaarplaatsen. Tweede herziene uitgave, Den Haag 1979, 176 p.
19463: BOOY, E.P. DE - Inventaris van het archief van de familie Van der Muelen, 1543 - 1885.
57823: BOOY, A. DE, - Holland in the mediterranean (1607/1704), Overdruk 1939, pp. 392/416.
25200: BOOY, E.P. DE - Repertorium op het Nederlands archievenblad jrg. I-77, Groningen 1975, 185 pag.
56372: BOOY, H. TH. DE, - Grepen uit twee eeuwen geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1967, Amsterdam 1967, 86 pag., geïll.
5256: BOOY, E.P. DE - Inventaris van de archieven van de familie Van Boetzelaer 1316-1952, Utrecht 1982, 260 p., geïll. (verbeterde versie van de inventaris uit 1965)
39676: BOOY, E.P. DE E.A. - Van erfenis tot studiebeurs. De fundatie van de vrijvrouwen van Renswoude te Delft, Delft 1985, 319 pag., geïll.
31141: BOOY, E.P. DE - Inventaris van het archief van het huis Zuilen 1385- 1951, Utrecht 1990, 345 pag.
337: BOOY, E.P. DE, - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. (Diss.) Utrecht 1977. Geb., geïll., 374 p.
51555: "BOR, W. V.D.;" - Eiland op drift. De sociale organisatie van een kleine Caribische samenleving: St. Eustatius. Wageningen 1979, 437 pag. Dissertatie
40433: BOR, C.D. E.A. (RED.), - 100 jaar Amsterdamse Vrouwenkliniek, Amsterdam 1998, ca.100 pag., geïll.,geb.
26842: BORCH TOT VERWOLDE, A.PH. R.C. V.D. - Het huis Verwolde en zijn inwoners, pp. 28-43 in De Woonstede juni 1975, geïll.
26840: BORCH TOT VERWOLDE-SWEMLE, E.C. V.D. - Kasteel Ammersoyen te Ammerzoden, pp.2-21 in de Woonstede juni 1978, geïll.
26848: BORCH TOT VERWOLDE-SWEMLE, E.C. V.D. - Doddendaal, pp. 74-87 in De Woonstede, dec. 1980, en pp. 62-68 in De Woonstede, maart 1981, geïll.
33462: BORCH TOT VERWOLDE, ALLARD PHILIP REINIER CAREL VAN DER, UIT ZUTPHEN - Commentarius antiquario-juridicus ad articulum I. tituli XIII. Statutorum comitatus Zutphaniensis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1786
58492: BORCH, W.F.A. VAN DER [ VAN VERWOLDE], - Specimen historico-juridicum inaugurale, Utrecht 1827, 79 pag., zonder omslag.
60314: BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - "PRESSA VIRTUS NON OPPRESSA (The putts of Isaac filled in by the Filistines; Imagines et figurae bibliorum; set title)"
60313: BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - "SALUTARIS OBSTINATIO (The fight between Jacob and the Angel; Imagines et figurae bibliorum; set title)"
60315: BORCHT, PIETER VAN DER I (CA. 1535-1608) - "SUPERBIA HUMILIATA (Isaac visited by Abimalech, Ahuzzath and Pichol; Imagines et figurae bibliorum; set title)"
60316: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: The return of the dead on Earth
60317: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: Baptism and the Conversion of Saul
60318: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: Christ brought in front of the Judges
19989: BORCHT, P.E. DE - Memoire généalogique sur la branche de la très ancienne noble famille de Van den Kerckhove, Kerckhoffs ou Von Kirchhoff, surnommé Van de Varent ou Varents, qui s'est etablie dans le pays de Limbourg. Brussel 1830, 75 pag., geb.
42196: BORCKHAUSEN, M.B. - Botanisches worterbuch oder Versuch einer Erklarung der vornehmsten Begriffe und Kunstworter in der Botanick, 2 Teile. Giessen, 1797.
16202: BORCULO - Het herbouwde Borculo, gelegen in den fraaien Gelderschen Achterhoek, Bijlage bij “De Graafschap-Bode”, Doetinchem, Misset [1935], groot folio.
16200: BORCULO - Gids voor den Graafschapschen Folkloredag te Borculo op 25 Augustus 1928, Borculo 1928, 96 p.
16201: BORCULO - Gids voor den Folklore-dag te Borculo op 25 Augustus 1934, Borculo 1934, 70 p.
27916: BORDES, J.P. DE - De verdediging van Nederland in 1629, Utrecht 1856, 276 pag., gebonden in half leer.
50705: BORDEWIJK, F. E.A., - Een bundel novellen 1938, Geschenk Boekenweek 1938, 115 pag. Origineel karton, omslag vlekkig.
28979: BORDIER, H - Peinture de la Saint-Barthélemy par un artiste contemporain [ Francois Dubois, dit Sylvius ], comparée avec les documents historiques. Genève 1878, 36 pag., geb., geïll. ( o.a. met 2 litho's waarvan een in kleur ), mooi exemplaar.
30284: BORDLEY, CH. ROGERS - La legende de Rubens, z.pl. [ 1955 ], 67 pag., geïll.
3119: BORDONOVE, G. - Les rois qui ont fait la France. Louis XVI, le roi-martyr. Paris 1983, 383 p.
35127: BOREEL DE MAUREGNAULT, JOHANNES, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis de attiliano tutore [...] Leiden G. Corts 1764
35061: BOREEL, GUILIELMUS OTTO LUCAS, UIT S'-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione operarum Leiden J.W. van Leeuwen 1835
59820: BOREL, HENRI - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1902].
59764: "BOREL, G.F.W.; G.M. VERSPEYCK" - Generaal Van Swieten en de Waarheid. The Hague, Stemberg, 1880. [With:] Drogredenen zijn geen waarheid, naar aanleiding van het werk van den Luitenant-Generaal Van Swieten over onze vestiging in Atjeh. The Hague, Stemberg, 1880.
37006: BORGER, G.J. E.A. - Binnewaters gewelt. 450 jaar boezenbeheer in Hollands Noorderkwartier, Edam 1994, 176 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
36226: "BORGER, GODFRIED CONRAD, UIT DRESDEN; PRAESES: STENDER, CHRISTIAN DANIEL" - De nomine Henrici regibus Galliae .... Leipzig A.M. Schede 1717
26899: BORGER, G.J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982, Zutphen 1982, 286 pag., geb., geïll.
7135: BORGER, ELIAS ANNES - Dichterlijke nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt. Leiden & Utrecht, S. & J. Luchtmans en Van Paddenburg & Comp., 1836.
7138: BORGER, PIER ANNES - Dichtkransje, gevlochten door P.A. Borger van de Joure. Heerenveen, Franciscus Hessel, 1826.
19155: BORGERRULLE - Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820.
27185: BORGESIUS, E.J. - Een eeuw Nutsziekenfonds. Gedenkschrift, 's-Gravenhage 1948, 132 pag., geb., geïll.
35147: BORGHORST, BERNARDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de societate Leiden A. Elzevier 1693
341: "BORGHUIS, MARTHIJN; YME KUIPER; HOTSO SPANNINGA; BARTELD DE VRIES," - Elite-ûndersyk yn Fryslan. Special van It Beaken 45 (1983), 3/4, 250 p., geïll.
23790: BORGNET, AD. - De Nederlanden onder koning Filips II, naar het Fransch, Amsterdam 1852, 14+316 pag., orig. karton ( achterkaft mist).
38767: BORINSKI, L. - Der englische Roman des 18. Jahrhunderts, Frankfurt 1968, 333 pag.
38578: BÖRJESON, I. - Lecons de reliure pour amateurs, Paris 1926, 120 pag., ill.
34411: BORK-FELTKAMP, ADELE JEANNETTE VAN, UIT AMSTERDAM - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chinezen Amsterdam Versluys 1930
39067: BORLAND, M - Wilde's devoted friend. A life of Robert Ross 1869- 1918, Oxford 1990, hardback with dustwrapper, ill., 319 pag.
56123: BORM, T.J.M. E.A. (RED.), - Biografisch woordenboek van Tiel, Tiel 2003-..., geb., geïll., ca. 100 pag. per deel. Prijs per deel € 15.
60355: BORMEESTER, JOACHIM ( FL.1679-1702) AFTER ALLARD, CAREL (1648-1709) AFTER HEEMSKERCK, EGBERT I (1634-1704) - Quaakers Vergadering. Fronti Nulla Fides. The Quakers Meeting. (The Quaker's Meeting)
52797: BORMS, AUGUST - Tien jaar in den Belgischen kerker. 2e uitgave, Antwerpen, Regenboog, [1930].
57819: BORN, W., - Vorschlag zu drei neuen Reichs-Zwangsgestzen gegen cholera, fieber, syphilis. Aufforderung zur antragsstellung an (....) Dr. Lowe, Dr. Thilenius, Dr. Zinn, Berlin, z.j., 31 pag.
35492: "BORNAGIUS, PAULUS, UIT SZEPES (SLOWAKIJE); PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Spicilegium ad Germanicas Antiquit.(ates) Taciti [...] Wittenberg Christian Kreusig 1698
25743: BORNE, A. - Eer aan de arbeid. Eretekens voor werknemers, 1830-1980, Brussel 1982, 146 pag., geïll.
59503: BORNE, VAN DEN J. (ED.- ET AL.) - Genealogie en de Canon, Den Haag, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 2008, 2dl., 223 + 230 blz., deel 62 en deel 63, gedeeltelijk in kleur.
342: BORNE, J.C.C.F.M. VAN DEN, - Bibliografie van de Nederlandse heraldiek. 's-Gravenhage 1994. Geb., 488 p.
18980: BORNEBROEK, ARNO - Gids van de archieven van de christelijke vakbeweging in Nederland.
35734: BORNEMAN, BERNARD, UIT UTRECHT - Ueber das anti-streptococcen-serum Utrecht Beijers 1896
19132: BORNEWASSER, J.A. - Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen gebundeld en aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg.
35491: BORNMEISTER, SIMON - Dissertatio inauguralis de erroribus historicorum gentilium in rebus sacris rescensendis [...] Schwabach Christoph. Enoch Buchta 1688
55864: BOROWITZ, ALBERT - The Thurtell-hunt murder case. Dark mirror to regency England. Baton Rouge etc., 1987.
35194: BORRET, EDUARDUS JOSEPHUS HUBERTUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
43165: BORRET, A.E - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duytsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben. Grave, A. v. Dieren, 1803.
43166: BORRET, A.E. - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duitsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben, 2e druk (...) vermeerderd door een bijvoegsel. Grave, A. van Dieren, 1821.
343: BORRICAND, RENÉ, - Nobiliaire de Provence. Armorial général de la Provence, du Comtat Venaissin, de la Principauté d'Orange. 3 dln. Aix-en-Provence 1974-1976. Geb., geïll., 1739 p.
50702: BORROMEUS, BR., - Geschiedenis van Maastricht, Maastricht, z. j., 198 pag.
51074: BORSKI, W. - Reglement voor de sanders op de Santvaart van den heer Willem Borski, liggende omtrent Overveen by deszelfs hofstede Elswoudt. Amsterdam, B. Duisterloo, 1808.
22327: BORSSELE, VAN - Handtekening J. (?) van Borssele, 17e eeuws, uitgeknipt, manuscript.
57355: "BORSTEN, S.P.J.; " - Zwemmen, de ideale sport! Geldrop, Tweka, 1932, (16) pag., geïll.
57356: "BORSTEN, S.P.J.; " - Hoe leer ik duiken? Geldrop, Tweka, 1934, 24 pag., ge:ill.
52799: BORT, PIETER - "Tractaat verklarende hoe dat de Hollantsche leenen by uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's Gravenhage, Joh. Verhoeve 1655 [overplakt met een strookje waarop 'Doll ende Johannes Tongerlo 1663; het colophon op de laatste pagina is verdwenen]."
52798: BORT, PIETER - Tractaet verklarende hoe dat de Hollantsche leenen bij uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's Gravenhage, Joh. Verhoeve, 1655 [colophon: Joh. Rammazeyn, 1655].
52800: BORT, PIETER - Alle de wercken [...] begrepen in ses tractaten [...] I Het Hollandts leen-recht II Proceduyren in criminele saecken te houden III De domeynen van Hollandt IV De Hooge en Ambachts-heerlijckheden V Complaincte ende VI d'Arresten. 2e- druk, Leiden, F. Haaringh, 1702.
60138: "BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF" - No. 15 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]. Nederlandsch-Indische prenten.
27840: BOS, TH.S.H. E.A. - Oud Fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het historisch genootschap, 1845-1969. 's-Gravenhage 1989, 372 pag., geb.
42924: BOS [= BOSCH], LAMBERT VAN DEN - Het tooneel der vorstelycke gunstelingen. Amsterdam, A. Wolfgang, 1676.
39692: BOS, P.R. - Atlas voor de volksschool in 40 kaarten en 53 platen, 23e druk, Groningen 1908, gebonden. Rug beschadigd.
39396: BOS, TH.S.H. E.A. - Bibliografie van Dr. B.A. Vermaseren, 's- Gravenhage 1977, 31 pag.
40189: BOS, E E.A. (RED.), - Prix de Rome 89. Beeldende kunst & theater, schilderen , 's- Gravenhage 1989, 84 pag., geïll.
34940: BOS, T., UIT BEDUM - Rede en toespraken bij de installatie van Ds P. Biesterveld als leeraar a/d Theol. School van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen G. Ph. Zalsman 1894
40190: BOS, E. E.A. (RED.), - Prix de Rome 1988, grafische vormgeving/ grafiek, 's-Gravenhage 1988, 72 pag., geïll.
51701: BOS, J., - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895, Assen 1989, 91 pag., geïll.
32884: BOS, PIETER GERRIT, UIT GRONINGEN - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1904
19675: BOS, JAN - Inventaris van het archief van Rijklof Michael van Goens (1748-1810).
19013: BOS, NICK - Notabele ingezetenen. Historische studies over Nederlandse elites in de negentiende eeuw.
25893: BOS, LAMBERTUS - Mysterii ellipsios Græcæ expositi specimen, in quo pleraeque loquutiones Græcorum defectivæ supplentur & ad integram structuram referuntur. Franeker, Leonardus Strick, 1702
16913: BOS, R., K.G. HOUWEN EN J. MULDER - Op reis door ons Vaderland. Geïllustreerd aardrijkskundig leerboek voor de lagere school, 3 delen. Groningen: Noordhoff, 1913
5582: BOS-ROPS, J.A.M.Y. - Het archief van de familie Heereman van Zuydtwijck 1368-1880, 2 delen, ‘s-Gravenhage 1987, 713 p., geïll.
32495: BOS, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de nuptiis [...] Leiden Daniël van Damme 1750
56323: BOS, P.J., - Elbertus van Eem, organist te Dordrecht 1773-1821, pp. 134-139 in De Hoeksteen 19 (1990), geïll.
47502: BOS, P.R., - Een bezoek aan Rottemeroog, Etract uit Volkalmanack 1882, pp. 52-63.
57645: BOS, G., - Zal Bellamy ons kunnen redden? Baarn z.j., 32 pag.
345: "BOS-ROPS, J.A.M.Y.; M. BRUGGEMAN EN F.C.J. KETELAAR," - Archief-wijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland. Tweede druk. Bussum 1994. Geïll., 110 p.
26251: BOS, S.W. E.A. - In Memoriam O.L. Veerman, Leeuwarden 1932, 112 pag., geïll.
56095: BOS JZN., W., - Sliedrecht zoals het was 1890-1940, Den Haag 1970, 105 pag., geïll., geb.
39649: BOS, JZN., W - Sliedrecht zoals het was, 1890-1940, Sliedrecht 1970, 105 pag., geb., geïll.
60105: "BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF" - No. 24 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]: Nederlandsch-Indische prenten.
60141: "BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF" - No. 6 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]. Nederlandsch-Indische prenten.
4991: BOS, TH.G.A. - Proeve van een studie over het uit Mechelen stammende geslacht Waelpot. Overdruk Brab. Leeuw jrg. 4, 22 p., geïll., met tabellen en twee andere artikelen Waelpot.
50852: BOS, LAMBERT VAN DEN / C. MALINGRE DE ST. LAZARE - Treur-toonneel der doorluchtige mannen of op- en ondergang der grooten (...) beginnende met het Roomsche Keizerryk en vervolgende tot aan 't jaar 1698. Uit menigte van schryvers en verscheidene taalen by een gebracht door Lambert van den Bosch. Deel 1 [van 3]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1698.
4458: BOS, D. - Familie Pool. De levensgeschiedenis van een tuindersgeslacht uit Andijk, 1576-1981. Tweede druk. Z.p. 1982, 330 p., geïll.
42440: BOSBOOM, S. / V. SCAMOZZI / PHILIPS - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten weleer door wylen Sijmen Bosboom uit den beroemden Venetiaanschen bouwmeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht en nu (...) verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. (...) en J. Houthuisen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1816.
26498: BOSCARO, A. - Sixteenth century European printed works on the first Japanese mission to Europe. Leiden 1973, 196 pag., hardback, as new.
41400: BOSCH, L.E. - De Willems-kazerne, voorheen de Witte Vrouwen Abdij te Utrecht, Utrecht 1829, 104 pag., geïll. met 2 litho's waarvan een op titelpagina, papieren omslag los en watervlekkig.
28165: BOSCH, A. TEN - De electrotechnische school. Leerboek der practische electriciteitsleer voor zelfstudie en ambachtsonderwijs, 2e druk, Amsterdam 1903, 592 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
38814: BOSCH, C.M.H. E.A. - Bij het afscheid van Dr. P. van der Meulen, februari 1976, 159 pag., geïll. [ overdruk Kleio 1976 ]
346: BOSCH, R.P. VAN DER, - Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.
32825: BOSCH VAN DRAKESTEIN, PAULUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de consilio nautico [...] Amsterdam C.G. van der Post 1848
35372: BOSCH, H.W.J. - Boekje bij promotiediner van Dr H.W.J.Bosch, societeit Minerva 1936
36554: BOSCH, PETRUS VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw Diest Lichtland 1968
36007: BOSCH VAN DRAKESTEIN, CAREL BALDEWIJN JOSEPH, UIT MARKELO - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
36656: BOSCH, JOHANNES HENDRIK ADRIANUS, UIT DJOKJOKARTA - Over de toestemming van anderen tot het huwelijk Leiden Kooyker 1889
36623: BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD, W.L.C.M. - Foto van studentendiner bij candidaatsexamen van Bosch van Oud-Amelisweerd 1924
39500: "BOSCH, J.L. TEN;" - Beknopt overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en voornaamste krijgsbedrijven der Nederlandsche veld-artillerie, in het bijzonder van het 1e regiment. 's-Gravenhage 1900, 112 pag.
30541: BOSCH, F.D.K. - De blyde incomste binnen Amsterdam van Frederick Hendrick.... 1642, Leiden 1910, 11 + 155 +(2) pag., geb. in goudgestempelde linnen band. Mooi exemplaar.
27991: BOSCH, A. TEN - Het Vakblad voor den werktuigkundige en den electrotechnicus, 1e jaargang ( 1903 ), 216 + 212 pag., geb. in twee banden ( jugendstil versiering ), geïll.
50765: "BOSCH KEMPER, M.J. DE;" - De tegenwoordige staat van Nederland. Utrecht 1950, 402 pag., geb., geïll. met stofomslag.
33983: BOSCH VAN DRAKESTEIN, GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de donationibus inter conjuges [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1822
14861: HAAGSCHE BOSCH - Het Haagsche bosch vol vrolijke zangers. Amsterdam, Gerrit van der Linden, [ca. 1850].
7144: BOSCH, JERONIMO DE - Poëmata. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1803.
27720: BOSCH KEMPER, J. DE - De staatkundige parijen in Noord-Nederland ( tot 1813 ), Amsterdam 1837, 24 + 376 pag., orig. karton.
57491: "BOSCH, J. VAN DEN; " - Mijne verrigtingen in Indie. Verslag (...) over de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833 door z. excell. zelv' opgesteld en overhandigd aan (...) J.C. Baud, waarin de grondslagen en eerste uitkomsten van het Kultuurstelsel vergeleken worden met (...) belangen van Indie en Nederland. Amsterdam, F. Muller, 1864, 186 pag.
8102: BOSCH, A.E.R. VAN DEN EN D.P.M. GRASWINCKEL - "Het oud-archief van ""Het arme weeshuys der kercken ende der stadt van Breda"", 1606-1887. Met regestenlijst van het jaar 1308 af."
28757: BOSCH, M. E.A. - Al is de Krim ook nog zo min... Geschiedenis van een Enschedese volksbuurt 1861-1934, Hengelo 1985, 115 pag., geïll.
19000: BOSCH, C.J. VAN DEN - De stamreeks Van den Bosch (Leuvenheim - Rheden) met kwartieren, genealogische notities en wapenbeschrijvingen [...] tevens aanvulling op Nederlands Patriciaat 6 (1915).
35203: BOSCH HZ., WILLEM DIRK, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Over de bevoorregte schulden welke [...] op schepen en vaartuigen rusten 's Hertogenbosch W.C. van Heusden 1861
54506: BOSCH, R.A. - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755. Kampen, 1988, [dissertatie].
56821: BOSCH, I. V.D., - Militaire administratie. Een woord, 's-Gravenhage, 1848.
51619: BOSCH KEMPER, J., DE, - Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven en staatsregt, Amsterdam 1871, 658 pag., gebonden in half linnen.
32335: BOSCH, LEONARDUS JOHANNES MARINUS, UIT ARNHEM - Petrus Bertius1565-1629. Proefschrift [...] Meppel Krips 1979
59816: BOSCH KEMPER, J. DE - De Staatswetenschap (...) Inwijdings-rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
7142: BOSCH, BERNARDUS DE - Dichtlievende verlustigingen. Amsterdam, Gerrit Warnars, [1742-1781]. [3 van 4 delen]
52802: BOSCH, A.G. - De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden, 3e- herziene druk, Nijmegen 2003 [Ars Aequi Cahiers 11].
35731: BOSCH, ADRIANUS, UIT POEREWOREDJO - Over syringomyelie Utrecht Nikerk 1896
57561: "BOSCH TEN, DICK;" - Eerste aanzet tot een genealogie Ten Bosch, Vierakker, Zutphen, Lathum. Levens bij de IJssel.
7147: "BOSCH, MARIA; AGATHA DEKEN" - Stichtelyke gedichten. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1775.
54528: BOSCH, A.G. - De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden. 4e herziene druk, Nijmegen, 2005.
7145: BOSCH, JERONIMO DE - Poëmata. 2e vermeerderde druk. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808. {Gebonden met:] Poëmatum appendix. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808.
35876: BOSCH VAN DRAKESTEIN, CAROLUS PETRUS JOHANNES, UIT UTRECHT - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
30467: BOSCH, L. - Nederlandsche prentkunst sedert 1900. Etsen en gravures. Utrecht 1927, 32 pag. + 175 illustraties, geb.
33183: BOSCH REITZ, CAROLUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de duplici natura confiscationis [...] Amsterdam Frederik Muller 1854
32275: BOSCH KEMPER, HIERONYMUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de indole juris criminalis apud Romanos [...] Leiden Haak en Comp. 1830
34578: BOSCH, JACOB ANTON ALBERT, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Opmerkingen naar aanleiding van artikel 1198 B.W. Leiden Somerwil 1880
31248: BOSCHBOOM, DE - "De bevrijding van ""s- Hertogenbosch oktober 1944, 's- Hertogenbosch 1969, 132 pag., geb., geïll. [ bibliotheekband en - stempels ]."
20367: BOSCHHEIDGEN, H. - Die oranische und vororanische Befestigung von Mörs, Mors 1917, 163 p., geb., geíll.
31761: BOSCHLOO, ENGBERT HENDRIK PHILIPPUS, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
37093: BOSCHLOO, A.W.A. E.A. (RED.) - Nederlandse kunstnijverheid en interieurkunst, Haarlem 1981, 618 pag., geb., geïll., met stofomslag. [ opgedragen aan Th. H. Lunsingh Scheurleer. NKJ 31 ( 1980 ) ]
28921: BOSCHLOO, A.W.A. E.A. - Leids kunsthistorisch Jaarboek 5/6 ( 1986/87 ), Academies of Art between renaissance and romanticism, 's-Gravenhage 1989, 592 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37782: "BOSCHMA- AARNOUDSE , C.;" - Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn, Hoorn 1998, 272 pag., geb., geïll.
31274: BOSCHMA- AARNOUDSE, C - Het oudste houten huis van Edam, pp. 1- 29 van Bulletin K.N.O.B. 1991, geïll.
47142: BOSCHMA, K. E.A., - De ridderlijke Duitsche orde in Maasland, Maasland 1991, 123 pag., geïll.
26985: BOSCHMA- AARNOUDSE, C. E.A. - Het huis met de Zwaan [Edam], Hilversum 1995, 132 pag., geïll.
19557: BOSCHMA, C. - Willem-Bartel van der Kooi (1768 - 1836) en het tekenonderwijs in Friesland.
16860: BOSCHMA, KEES - Reizen in Napoleons tijd. Een avontuurlijke en soms hachelijke onderneming, Abcoude 1992, 111 p, ing.
15598: BOSCHMA, C. EN J. PEROT, - Antoine-Ignace Melling (1763-1831), reizend kunstenaar. Abcoude: Uniepers, 1991.
31707: BOSCHMA, H. - Mijn ontwikkeling tot systematicus [...] Leiden E.J. Brill 1964
26998: BOSCHMA- AARNOUDSE, C - Renaissance-raadhuizen boven het IJ, Zutphen 1992, 103 pag., geïll.
43794: BOSDIJK, J.F., - Gedenkschrift der inhuldiging van Z.M. koning Willem III in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 12-5-1849, Haarlem 1849, 68 pag., geb.
20520: BÖSE, J. - Had de mensch met één vrou niet connen leven.......Prostitutie in de literatuur van de 17e eeuw, Zutphen, De Walburg Pers, 1985.
54946: BOSE, J.H. - Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw. Had de mensch met een vrou niet connen leven. Zutphen, 1985.
38435: BOSKAMP, J.A. ( RED.) / W. V.D. PLUYM / J.P. THIJSSE - Oud- Bloemendaal, Overveen 1926, oblong, geïll.
51060: BOSKEN, J.H. / HAM, F.C. V.D. - Toespraak naar Klaagl. III 21-23 gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte kerk te Utrecht. Utrecht, Kemink, 1855. [Gebonden met:] F.C. v.d. Ham, Christus, de weg, de waarheid en het leven. Drie leerredenen (...) t.b.v. Veenendaals noodlijdenden. Utrecht, Kemink, 1855.
17150: BOSKOOP, JOHANNES (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Intree-rede tot de gemeinte Gods te Amsterdam [...] uitgesproken in de Nieuwe kerk aldaar op 9 February 1746, Amsterdam, G. Borstius, 1746, 4°: (4) + 76 p.
16203: BOSKOOP - Boskoopsche Kiekjes. Views of Boskoop. Boskoopische Aufnahmen. Vues de Boskoop, Mathots Boekhandel, Boskoop [ca. 1910?].
52804: BOSMA, NANNE - Balthazar Gerards. Moordenaar en martelaar. Amsterdam, 1983.
40270: BOSMA, KOOS (RED.), - Verleidelijk Stasbeeld. Ontwerpen voor stedelijke vernieuwing, Rotterdam, N.A.I., 1990, 148 pag., oblong, geïll.
20868: BOSMA, E. E.A. ( RED.) - De molens van Zuid-Holland, Den Haag 1980, 247 pag., geb., geïll.
28378: BOSMA, A. E.A. - Net ferjitte.. niet fergete. Menaldumadeel en het Bildt in de jaren 1940-1945, Franeker 1995, 184 pag., geb., geïll.
40358: BOSMA, M. E.A. (RED.), - Nachtregels. Night lines. Words without thoughts never to heaven go, Utrecht, Centraal Museum, 1991.
27398: BOSMAN, W. E.A. - 700 jaar Zoeterwoude. Een familieportret, Zoeterwoude 1977, oblong, geïll.
40070: BOSMAN- JELGERSMA, H.A. (INL.), - 1886- 1986. Het Departement Leiden der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie na 100 jaar, Leiden 1986, 60 pag., geb., geïll., oblong.
40122: BOSMAN, TH.J. E.A. (RED.), - Het Gulden Gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzeres (....) te Deventer 1877-1927, Groningen 1927, 160 pag., geïll. Fraai omslag.
27725: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht, Zutphen 1990, 250 pag., geïll.
39795: BOSMAN, TH. E.A. E.A. ( RED.) - Leven met verleden. Gedenkboek honderd jaar Oud- Dordrecht (1892-1992) , Hilversum 1992, 244 pag., geïll.
57831: BOSMAN TRESLING, J., - Beantwoording der vraag: is de oprigting eener geneeskundige school te Amsterdam noodzakelijk of nuttig? Groningen, Oomkens, 1842, 35 pag.
55112: BOSMAN, W.C. - De rechtspraak over den militair in tijd van vrede. Alkmaar, 1901.
54682: BOSMAN, MACHIEL - Elisabeth de Flines, een onmogelijke liefde in de achttiende eeuw. Amsterdam, 2008.
31175: BOSMAN- JELGERSMA, H.A. ( RED.) - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates, Krommenie 1996, 184 pag., geb., geïll.
20480: BOSMANS, J. E.A. - "Schatten uit Friesland; de cultuur van de elite ( 1500-1900 ). Leeuwarden 1990, 56 pag., geïll."
6435: BOSSAERS, K.W.J.M. - ‘Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen’. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw. Den Haag, 1996. Geb., geïll., 263 p.
27054: BOSSAERS, K.W.J.M. - Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer, Zutphen 1987, 272 pag., geb., geïll., met stofomslag.
47662: BOSSANGE, E.A., - Veilingcatalogus: Catalogue de la riche bibliotheque de Rosny, Paris 1837, 8+264 pag., origineel karton.
35676: BOSSCHA, HERMAN PIETER , UIT CULEMBORG - Primaire, secundaire en tertiaire netvliesbeelden ..... Utrecht van Boekhoven 1893
47756: BOSSCHA, J., - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterede uitgave, 4 delen in 2 banden, Rotterdam, z.j., 408+484+854 pag.
35112: BOSSCHA, JOANNIS - Oratio de historiae et literarum necessitudine 1840
7924: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
33463: BOSSCHA, HENRICUS - Oratio de condenda in urbe Amstelaedamensi schola clinica in commodum chirurgorum, eorum praesertim, qui ruri artem facturi sint [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1821
26009: BOSSCHA, HERMAN - Bibliotheca classica sive Lexicon manuale, quo nomina propria pleraque apud scriptores Graecos & Romanos maxime classicos obvia illustrantur. 3e verbeterde druk. Deventer, Gerhard Brouwer en Wed. L.A. Karsenbergh, 1825
25284: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime port 1726-1744, Amsterdam 1977, 326 pag., geb., geïll.
50627: "BOSSCHA, J.;" - Neerlands heldendaden te land van de vroegste tijden af tot in onze dagen, 3 delen in 4 banden, Leeuwarden, Suringar, 1834-1856. Geb. in 4 halflinnen banden uit de tijd (een enkele scharnier wat zwak), ruim 2000 pag., geillustreerd met kaarten etc.
44017: "BOSSCHA, J.;" - Het leven van Willem den Tweede, Koning der Nederlanden [eerste ed.], Amsterdam 1852, 752 pag., geb. in geheel linnen, met 9 uitvouwbare kaarten.
6205: BOSSCHE, E. VAN DEN - De families Verellen te Geel, overdruk Jaarboek 3 - 1964 - G.G.G. Geel, 85 p.
47778: BOSSCHER, PH. M., - De Koninklijke Marine in de Tweede wereldoorlog, 3 delen, Franeker 1984-1990, 635+675+490 pag., geb., geïll.
39484: "BOSSCHER, PH.M.;" - De Nederlandse mariniers, Bussum 1966, 120 pag., geïll.
32792: BOSSCHER, DOEKO, UIT HEILOO - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden. Proefschrift [...] Alphen aan den Rijn A.W. Sijthoff 1980
25445: BOSSCHER, PH.M. - Honderdvijftig jaar Fonds 1815, Bussum 1965, 63 pag., geïll.
52806: BOSSCHER JR., B.D. - Regtsgeding gevoerd voor het provinciaal geregtshof van Zuid-Holland tusschen J.D. Kruseman appelant en D. Verbeek, geintimeerde, mede gedeeld door mr. B.D. Bosscher jr., advocaat te Amsterdam. Buiten den handel. Amsterdam, M. Coster jr., 1852.
44015: "BOSSCHER, PH.M. E.A.;" - Prins Hendrik de zeevaarder, Naarden 1975, 227 pag., geb., geïll.
31753: BOSSE, JAN VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1867
36658: BOSSE, JAN PHILIP VAN, UIT AMSTERDAM - Academisch proefschrift over het muntwezen op Java Leiden Van der Hoek 1863
59990: BOSSE, ABRAHAM (1602/04-1676) - "The Doctor's visit; or The Bloodletting [La Saignée]"
39891: BOSSEN, P. E.A. - Maritieme meteorologie en oceanografie, 5e druk, Amsterdam 1940, 335 pag., geb., geïll.
54912: BOSSENBROEK, M. EN J.H. KOMPAGNIE - Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam, 1998.
35735: BOSSERS, ADRIAAN JAN , UIT 'S-GRAVENDEEL - Die Geschichte der Influenza ..... Leiden IJdo 1894
38357: BOSSERT, H.TH. - Ornamente der volkskunst. Gewebe, Teppiche, Stickereien, Tübingen 1949, 21 pag. + 40 plates. With: Neue Folge, Keramik, Holz, Metall a.a., Tübingen 1952, 22 pag. + 48 plates.
56047: BOSSERT, H.TH. EN GULTMANN, H., - Les premiers temps de la photographie 1840-1870, Flammarion, Frankfurt, 1930.
54604: BOSSINADE HZN., RUDOLF - De automobilist voor den rechter. Automobilistenrecht. 2e druk, Amsterdam, [1934].
7150: BOSSON, PAULUS JOSEPHUS DE - De heldendood van Reinier Claaszoon. Dordrecht, J. van Houtrijve Jr. 1831.
42774: BOSSUET, JACQUES BENIGNE - Discours sur l'histoire universelle (...) pour expliquer la suite de la religion & les changemens des empires. 3 delen in 1 band, suivant la copie imprimee a Paris chez S. Mabre-Cramoisy [gedrukt te Amsterdam?], 1681.
42453: "BOSSUIT, F. VAN; B. GRAET; M. POOL" - Cabinet de l'art de sculpture par (...) Francis van Bossuit, execute en yvoire ou ebauche en terre, gravees d'apres les desseins de Barent Graat, par Mattys Pool. Amsterdam, M. Pool, 1727.
37246: BOSTERS, C. - Ontwerpen voor de Jaarbeurs. 75 jaar Kon. Ned. Jaarbeurs, Utrecht 1991, 104 pag., geïll.
19687: BOSTOEN, K., E.A. - Jan van Hout-cahiers, nr. 1: Opdracht aan Broer Cornelis.
54348: BOSTOEN, K. EN A. HANOU - Geconfineerd voor altoos. Stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739), vermeerderd met een autobiografie. Leiden, 1997.
38761: BOSWELL, JAMES/ M. WAINGROW ( ED.) - The correspondence and other papers of James Boswell relating to the making of the life of Johnson, London 1969, 659 pag., hardback with dustwrapper.
52807: BOSWELL, JOHN - The kindness of strangers. The abandonment of children in Western Europe from the late antiquity to the renaissance. New York 1988.
37273: BOSZ, J.E. QUINTUS - De samenstelling van Indische voedingsmiddelen.... naar onderzoekingen in het laboratorium van het Koloniaal Museum, verricht onder leiding van Dr.M. Greshoff, Haarlem, Koloniaal Museum, 1911, 261 pag.
52808: BOT, H. DE (UITG.) - Heksenproces, Rotterdam, familie-archief De Bot, 1951.
59657: BOTH, JAN (1618/22-1652) - The muleteer on the Via Appia. (Landscapes of the environs of Rome)
57653: BOTHA, C.GRAHAM, - Early Cape land Tenure, Cape Town, 1919, 20 pag.
20734: BOTHA, C. GRAHAM - Die Kaapse Hugenote, Kaapstad 1939, 188 pag., geb., geïll.
33784: BOTHENIUS, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de aedilitio edicto [...] Groningen Johannes Lens 1699
40631: BOTHENIUS BROUWER, A.J. - Gedenkboek 200-jarig bestaan der maatschappij van Assurantie, discontering en beleening der stad Rotterdam, 1720-1920, Rotterdam 1920, 44 pag., geïll.
32597: BOTHENIUS LOHMAN, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de principiis, quae, tum Gallicus, tum in novissima lege Belgicus legislator secutus est in loco, qui est de iure hypothecae [...] Groningen W. Zuidema 1830
23470: BOTHOF, G.J. - Geschiedenis van de Nederlands/Amerikaanse familie Bothof/Bothoff, een bloemrijk bootminnend geslacht. History of the Dutch American Bothof/Bothoff Family. A Garden and Boat Loving Family. Leusden 2004, 448 pag., geb., geïll. ( met:) de Bothof -bode jrg. 11 nr.21 (2003), 20 pag.
36004: BOTJES, EVERHARD, UIT MIDWOLDA - Stellingen Groningen Scholtens 1901
5283: BOTJES, U - Stamboom der familie Botjes, Nieuwe-Schans 1938, 175 p., geïll.
28473: BOTKE, IJ. - Het schrijf-boek van Marten Aedsges ( 1746-1806 ), landbouwer te Zuurdijk, Groningen 1988, 144 pag., geïll.
43459: BOTKE, IJ - Boer en Heer. De Groninger boer 1760-1960, Assen 2002, 725 pag., geb., geïll.
37128: BOTS, H. E.A. (RED.) - De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het patriottisme, Amsterdam 1988, 143 pag., geïll.
35328: BOTS, HANS - Van universitaire gemeenschap tot academische kring [1976]
350: "BOTS, H.; I. MATTHEY EN M. MEYER," - Noordbrabantse studenten 1550-1750. Tilburg 1979. Geb., 819 p.
33985: BOTS, JOANNES BAPTISTA, UIT HELMOND - Dissertatio juridica inaugurale de concilio familiae [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
25439: BOTS, J. - Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de 18e eeuw in Nederland. Assen 1972, 216 pag., geb. met stofomslag.
40895: BOTS, HANS E.A. - L' album amicorum de Cornelis de Glarges 1599-1683, Amsterdam 1975, 184 pag., geïll.
41655: BOTT, G. E.A. - Joseph M. Olbrich 1867-1908. Das werk des architekten, Darmstadt 1967, 356 pag., geïll.
19219: BOTT, A. (ED) - Our mothers. A cavalcade in pictures, quotation and description of late victorian women 1870 - 1900.
26347: BOTTELIER TH. E.A. - Gevelstenen van Haarlem, Amsterdam 1994, 144 pag., geb., geïll, met stofomslag. Mooi exemplaar.
38307: BOTTEMA, HIL - Nederlandsche handenarbeid voor in 't huisgezin en elders, naar oude vaderlandsche volkskunst-motieven. Amsterdam 1940, 26 pag., geïll., in ringband.
40199: BOTTENHEFT, J. E.A., - De Maten, 8265 Kampen. Cultuurplan voor een nieuwe wijk, Bussum, Thoth, 1996, 64 pag., geïll.
40490: BOTTENHEIM, S., - Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam, Amsterdam 1945, 29 pag., geïll.
21012: BOTTIGER, C.A. - Ideen zur Kunst-Mythologie. Erster Cursus. Dresden/Leipzig 1826, 425 pag., ill. mit 5 Tafeln, in halb-leder Band.
52809: BOUCHARDON, PIERRE - Les procès burlesques. Parijs 1929.
52810: BOUCHARDON, PIERRE - Le crime de Vouziers, 6e- druk, Parijs 1931.
37997: BOUCHER, L.J.C. - Eindeloos tussen de boeken, Midlaren 1986, 38 pag., geïll.
37985: BOUCHER, W.J. EN J.C. V. WERMESKERKEN - De 's- Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging 1904-1934, 's- Gravenahge 1934, 68 pag.
17152: BOUCHER, PH. - Het verborgen goed. Leerrede. Uitgegeven op verzoek van den kerkeraad der Herv. Gemeente te Muhlhausen. Naar het Fransch, Amsterdam, C.M. van Gogh, 1860, 8°: 36 p.
38403: BOUCHERY, H.F. - P.P. Rubens en het Plantijnsche huis, Antwerpen 1941, 162 pag., geïll. met 110 afb., geb.
59202: BOUDENS, JEF, - Schrift kunst & letterdesign, Eenegem 1980, 95 pag., ill.
15013: BOUGHTON, GEORGE H. - Sketching rambles in Holland, with illustrations by the author and Edwin A. Abbey. Londen: Macmillan, 1885.
15014: BOUGHTON, GEORGE H. - Sketching rambles in Holland [...]. New York: Harper, 1885.
28503: BOUHUIJS, A - De ontginningen in Overijssel, pp 672-678 in Tijdschrift K.N.A.G. 1922, geïll. met kaart.
41026: BOUILLE, A. DE - Un conseiller de Charles VII. Le Marechal de la Fayette 1380-1463, Lyon 1955, 188 pag.
42141: BOUILLIJ, J.N. - Raadgevingen aan mijne dochter, uit het Fransch door M. Stuart. 3 delen in 1 band, Amsterdam, Sulpke, 1819.
6808: "ANONIEM (VERT.); J.N. BOUILLY" - De dood van Turenne. Historisch heldenspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 8e deel, 4e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1800.
7151: BOUILLY, JEAN NICOLAS - Merkwaardigheden uit het leven van beroemde Fransche letterkundigen. Vertaald uit het Frans. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1825 [2 dln in 1 band]
57549: BOULANGER, EMILE, - Handboek voor gehuwden. Populaire verhandeling over de geslachtsorganen van den man en de vrouw (.....) benevens de zwangerschap, Amsterdam, z.j.
37189: BOULENGER, J. - L'ameublement Francais au grand-siècle, Paris 1913, 132 pag., geb., geïll.
52812: BOULET, J.A. - Een boedelbereddering met hindernissen, open brief aan een vriend. Niet in den handel. Batavia, Jav. boekh. & drukkerij, 1896.
54977: BOULOGNE, ETIENNE ANTOINE, BISSCHOP VAN TROYES - Herderlijk onderricht van den bisschop van Troyes over het drukken van slechte boeken, voornamelijk over de nieuwe volledige werken van Voltaire en Rousseau. 's Gravenhage, Langenhuysen, 1821.
60189: BOULONOIS, EDME DE (ACTIVE LATE 17TH CENTURY) AFTER COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - "Barent van Orley (Académie des sciences et des arts...; book title)"
60027: BOULONOIS, EDME DE (ACTIVE LATE 17TH CENTURY) - Rombertus Dodonaeus Mechlini
28242: BOUMA, R - Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Drachten 1667-1951, Leeuwarden 1977, 52 pag.
52125: BOUMAN, P.J., - Rotterdam en het Duitsche achterland 1831-1851, Amsterdam 1931, 212 pag.
25635: BOUMAN, J. - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemstrer.Purmerend 1857, reprint Alphen a/d Rijn 1977, 343 pag., geb., geïll. met 3 losse kaarten.
354: BOUMAN, JOSÉ, - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Catalogus van gedrukte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen. 's-Gravenhage 1982. 8°: 235 p. Geïll.
39379: BOUMAN, P.J. - Wetenschap en werkelijkheid, Bundel, Assen 1967, 325 pag., geb., geïll., met stofomslag.
19178: BOUMAN, B. - Van driekleur tot rood-wit. De Indonesische officieren uit het KNIL, 1900-1950.
43561: BOUMAN, B - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De Logistiek achter de Indonesische revolutie 1945-1950, Amsterdam 2006, 469 pag., geïll.
43442: BOUMAN, P.J. - Johan Maurits van Nassau de Braziliaan, Utrecht 1947, 216 pag., geb., geïll. met stofomslag. Goed exemplaar.
17153: BOUMAN, HERMANNUS - Jodocus Heringa Eliza' s zoon als voorganger der Christelijke gemeente geschetst in eene leerrede, Utrecht, J.G. v. Terveen & Zn, 1840, 8°: 36 p.
17064: BOUMAN, J. - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te ‘s-Gravenhage. Catalogus van gedrkte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1982. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 15).
53978: BOUMAN, H.J. - Nota betreffende de vervolging van den thesaurier-generaal mr. L.A. Ries. [Zwolle, 1936].
27287: BOUMAN, P.J. - Gedenkboek Wilton-Feijenoord, Schiedam 1954, 304 pag., geïll., geb. in half leer.
41804: BOUMAN, P.J. E.A. - 150 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Ontstaan en bestaan, Amsterdam 1963, 303 pag., geb., geïll. met stofomslag.
33222: BOUMAN, HERMANNUS - "Oratio; et instituta academica, quae septimo decimo seculo fuerunt in patria, cum iis, quae nunc ibidem sunt, breviter comparans [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1845"
27116: BOUMAN, P.J. - Het verlaten eiland. Schokland in 1859 ontruimd, Apeldoorn z.j., 101 pag., geïll.
28104: BOUNAM RYCKHOLT, PH. DE E.A. - Ryckholt in Nederlands Zuid-Limburg, pp. 2-21 in De Woonstede, juni 1979, geïll.
33323: BOURBOOM VAN SLOTERDIJCK, UIT LEEUWARDEN - Specimen iuridicum inaugurale, de necessitatis iure, quod dicitur [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
50594: BOURCE, J.H.L., - Gedichtjes voor Kinderen, Amsterdam, Bom, 1854.
43120: BOURDET, B. - Soins faciles pour la propete de la bouche, pour la conservation des dents & pour faire eviter aux enfans les accidens de la dentition. Nouvelle ed., Paris, Herissant, 1771.
42393: BOURGEOIS, LOUISE - Verscheyde aenmerckingen nopende de onvruchtbaerheyt [...] siecten der vrouwen ende de geboorte der kinderen. 2 delen in 1 band, Delft, A. Bon, 1658.
6650: BOURGEOIS, JEAN - Le terrier de la commune de Warneton - Belgique de 1797 - 1798. Tome II 1 en tome II 2.
3258: BOURGEON, J.L. - Les Colbert avant Colbert. Parijs 1973, 270 p., geïllustreerd.
355: BOURGUET, PIERRE, - "Het Hugenotenkruis. ""Hugenoten"", de geheimzinnige scheldnaam. "
357: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek der Oude Kerk te Delft 1367-1420. Z.p., z.j. 41 p.
52817: BOURICIUS, L.G.N. - Geschiedenis van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen het St. Joris gasthuis en het daarmee verbonden geweest zijnde 'Tuchthuis binnen Delft', Delft 1927.
52816: BOURICIUS, L.G. - Over de gevangenissen in Nederland, Leeuwarden, L. Schierbeek, 1838.
34754: BOURICIUS, GERARDUS JOANNES, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de evocationibus jure civili et Gelrorum moribus prohibitis quibusdam autem in casibus licitis Leiden C. de Pecker 1765
356: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek van de Oude Kerk der stad Delft. Z.p., z.j., 53 p.
52813: BOURICIUS, (BOURITS) JACOB - Advocatus, Leeuwarden, Jan Jansen de Fries, 1643 [gebonden met:] Dezelfde, Captivus Sive enchiridion defensionum. Leeuwarden, Jan Jansen de Fries, 1644.
39768: BOURICIUS, L.G.N. - Geschiedenis van het geneeskundig gesticht voor krankzinningen Het St. Joris Gasthuis, Delft 1927, 155 pag.
56385: BOURJE, J.P., - Kort onderrigt in het nieuwe Nederlandsche tientallige stelsel van maten, gewigten en munten, 2e druk, Middelburg, v. Benthem, 1819.
47378: BOURLIER, E. / E. LACHERET - Souvenir du troisieme centenaire de l'eglise Wallonne de la Haye, Gravenhage 1891, 105+(1) p., geïll. Slordig exemplaar.
42184: BOURRIT, M.TH. - Verhaal eener reize na de Ys-bergen van het hertogdom Savoije, benevens eene beschryving der gezigten van den berg Blanc. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1778.
30994: BOUSEMA- VALKEMA, A.G. - Valk, De Valk, Valkema. 16 generaties nakomelingen van Valck Wolters, Hoevelaken 1998, 640 pag., geb., geïll.
47762: BOUSMARD, H.J.B. DE, - Essai general de fortification et d'attaque et defence des places, 3e edition, 4 volumes, Paris 1837, 390+367+390+264 pag.
33991: BOUSQUET, ISAACUS, UIT NEDERLANDS-INDIË - Specimen juridicum inaugurale continens observationes historicas de thesaurorum iure [...] Leiden Jac. Hazenberg, Cornz. 1859
3287: BOUSSE, A. - Inventaris van de familiearchieven De Crane d'Heysselaer. Brussel 1972, 60 p.
5031: BOUSSE, A. EN A. JAMEES - Inventaris van het archief van de familie Van de Werve en van Schilde. Brussel 1975, 106 p.
15017: BOUSSINGAULT, [ADAM] - La guide universelle de tous les Pays-Bas, ou les dix-sept provinces ... 4e druk. Parijs: J. Cochart, 1673.
15018: BOUSSINGAULT, [ADAM] - La guide universelle de tous les Pays-Bas ou les dix-sept provinces... 4de druk. Parijs: veuve F. Clousier, 1682.
30280: BOUSSOD, VALADON - Atelier W. Roelofs. Tableaux, études et aquarelles ( 2e et derniere partie ), vente, 's-Gravenhage 1910, 26 pag., geïll.
358: BOUTELL, CHARLES, - Heraldry, revised by J.P. Brooke-Little. Londen/New York 1973-1978. Geb., geïll., 355 p.
36825: BOUTELL, CH. - English heraldry, 8th ed., London 1905, 347 pag., hardback, ill.
27673: BOUTENS, P.C. - Homeros' Odyssee, in Nederlandsche hexameters overgebracht , Haarlem 1937, 359 pag., geb., met stofomslag.
33355: BOUTER, GERRIT, UIT ZIERIKZEE - Orthogonale comitantebn van een ternairen cubischen vorm. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1832
4917: BOUTETIÈRE, L. DE LA, EN A.J. ENSCHEDÉ - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Haarlem 1881, 147+8+13 p., geïll. Oplage 125 genummerde exx. Met: Rectifications et Additions. Haarlem 1883, 10+8+7 p., Oud-Hollands papier, perkament omslag.
6494: BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C. - Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikaties van de Indische genealogische vereniging deel 5 en 6. Den Haag 1993. Ing., 201 + 186 p.
22645: BOUTMY - Genealogie Boutmy. Fotokopie van getypte Franse tekst. “Overzicht der Nederlandse Boutmy’s in mannelijke linie vanaf 1784 tot 1964”.
5066: BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C. - Het geslacht (André) Wiltens in West- en Oost-Indië, in Jrbk.C.B.v.G. 40 (1986), p. 145-161.
359: BOUTON, M., - Traité de l'art héraldique ou la science du blason. Parijs 1873. Geb., geïll., 76 p.( reprint )
36851: BOUTON, V. - "Nouveau traité des armoiries ou la science et l'art du blason expliqués, Parijs 1887, 648 pag., ill., half leather. Ex libris ""legaat Van Beresteyn""."
22706: BOUVRIE, DES - Foto van in steen (grafzerk?) gehakt familiewapen Des Bouvrie.
38935: BOUVY, D. (VOORW.) - Wederdopers, menisten, doopsgezinden, Utrecht, Catharinaconvent, 1980, 28 pag., geïll.
57038: BOUVY, J., - "Iets over phonologie, enz. Open brief aan Dr. B. te V., naar aanleiding van zijn artikel ""Antwoord op eene kritiek"", Gulpen [1873]."
28779: BOUVY, D. ( INL.) - Beeldhouwkunst van de middeleeuwen tot heden uit het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, Amsterdam 1962, 237 pag. tekst + 120 afb., geb., met ( beschadigd ) stofomslag.
28792: BOUVY, D.P.R.A. - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden, Amsterdam 1947, 249 pag. tekst + 224 afb., geb., met stofomslag.
32929: BOUWER, KLAAS, UIT NOORDWOLDE - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau. Proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
38185: BOUWMAN, A.TH. ( RED.) - Niet alleen kijken, over het gebruik van handschriften en handschriftencollecties, vijf lezingen bij het afscheid van Prof. Dr. P.F.J.Obbema, Leiden 1996, 108 pag., geïll.
37094: BOUWMAN, W - Het gereformeerden boek, Zwolle 2009, 384 pag., geb., geïll.
20523: BOUWMAN, GIJS - De zonde van Sodom. Ontstaan en verstaan van een bijbelverhaal. Hilversum 1990, 141 pag.
17154: BOUWMAN, H. - Efeze 2:19-22. Leerrede uitgesproken bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde Kerk te Hattem, Kampen, J.H. Bos, 1900, 8°: 42 p.
50774: "BOUWMAN, W.P.;" - Aantekeningen uit het Missaal van het kasteel Loenersloot. Goes 1989, 55 pag. + bijlagen, geïll.
51144: BOUWMAN, W.P., - Het Henegouws-Hollands riddermatig middeleeuws geslacht De Sars/ van Zaers, Goes 1992, ca. 100 pag.
23962: BOVEN, M. VAN E.A. - Kastelen in Brabant, van burcht tot landhuis, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabants Museum 1982, 167 pag., geïll.
30570: BOVEN, M.V. EN S. SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck, twee Brabantse bloemschilders in Parijs, 2e druk, Maarssen 1988.
362: "BOVENKERK, FRANK; ANNE EIJKEN EN WIESJE BOVENKERK-TEERINK," - Italiaans ijs. De opmerkelijke historie van Italiaanse ijsbereiders in Nederland. Meppel-Amsterdam z.j. [ca. 1985]. Geïll., 203 p.
15022: BOWDLER, THOMAS - Letters written in Holland [...]. Londen: Robson e.a., 1788.
15023: BOWEN, MARJORIE [= GABRIELLE MARGARET VERE LONG] - The Netherlands display’d, or the delights of the Low Countries. Londen/New York: Lane/Dodd, 1926.
15024: BOWEN, MARJORIE [= GABRIELLE MARGARET VERE LONG] - De Nederlanden (gezien door de oogen eener Engelsche). Causerieën over de elf provinciën. 2 dln. ‘s Gravenhage: Daamen, [1927].
25495: BOWEN, E. - England bij den vrede van Rijswijk (1697), 's-Gravenhage 1924, 38 pag., geïll.
31927: BOWIER, DANIEL, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen juridicum de rescindenda venditione ob laesionem enormem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
15026: BOWRING, JOHN - Brieven [...] geschreven op eene reize door Holland, Friesland en Groningen, voorafgegaan door Iets over de Friesche letterkunde, en gevolgd door Iets over de Hollandsche taal- en letterkunde. Uit het Engelsch. Leeuwarden: G.T.N. Suringar, [1829]-1830.
15027: BOWRING, JOHN - Brieven [...]. Leeuwarden, 1830.
38961: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600- 1800, Leiden 1967, 437 pag., geb.
52339: BOXER, C.R., - Jan Compagnie in Japan 1600-1817, an essay on the (....) influence (....) by the Hollanders in Japan, 's-Gravenhage 1936, 16+190 pag., geïll. met 17 platen ( 4 in kleur).
42805: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Institutionum politicarum libri duo. Editio altera. Leiden, Herculis & v. Gerrvliet, 1657.
42803: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der Geunieerde Provintien (...) als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. z. pl., z. n., 1674.
42606: BOXHORN, M. ZUERUS VAN - Nederlandsche historie, behelzende de staat van de Nederlandsche kerk (...) [Met:] Den Nederlandschen Sulpitius van J. Baselius. 2e druk, Amsterdam, J. Rotterdam, 1739.
52590: BOXHORN, M.Z. VAN - Originum Gallicarum liber (...) antiqua linguae Britannicae, lexicon Brittannico-Latinum. Amsterdam, Janssonius, 1654.
16861: BOXMA, WILLEM - Van Amersfoort tot Zwol. Historisch reizigersverkeer tussen twee steden, Aflevering 4/5 van jrg. 27 (1993) van 'Nederlandse Historiën', 76 p, geïll.
38303: BOXMA, W - De Romantiek van de postkoets, Berkel 1996, 47 pag., geïll. [ afl. Ned. Historien 30 nr. 4 ]
7152: BOXMAN, ABRAHAM - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
7155: BOXMAN, ABRAHAM - Dichterlijke nalatenschap. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate. Verspreide en nagelaten gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1862. [2 delen]
7153: BOXMAN, ABRAHAM - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
40311: BOXTEL, SIMON VAN EN G. BRONKHORST, - Gemalen in Nederland, Rotterdam 1993, 15 + 41 pag., geïll., geb., als nieuw. Tekst : P. Nijhof
15028: BOYCE, EDMUND - "The Belgian traveller, being a complete guide through Belgium and Holland or Kingdom of the United Netherlands, containing a full description of every town; its objects of curiosity, manufactures, commerce, and inns; the mode of conveyance from place to place and a complete itinerary of the surrounding country [...]. 4de dr. Londen: Samuel Leigh, 1823."
15029: BOYCE, EDMUND - The Belgian traveller [...]. 5de vermeerderde druk. Londen: Samuel Leigh, 1827.
15030: BOYCE, EDMUND - The Belgian and Dutch traveller, being a complete guide through Belgium and Holland [...]. 6de vermeerderde druk. Londen: Leigh & Son, 1835.
23819: BOYER, A - Le Dictionnaire royal Francois-Anglois, Londen 1764, 4o, 16 pag.+ A-3Y4 ( no pagination). [= vol I : French-English] half leather.
43254: BOYMANS, J.A. - Le Garde d'Honneur ou episode du regne de Napoleon Buonaparte. Brussel, Weissenbruch, 1822.
41784: BOYMANS, J.A. - De Garde d' Honneur of episode der regering van Napoleon Buonaparte, door J.A. Boymans van Utrecht in 1813 als Garde d' Honneur opgeschreven, Zutphen, Thieme, 1823.
35553: "BOYSEN, PETRUS ADOLPH, UIT ASHARIA (SAKSEN); PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - Eclogas archaeologicas ad dolum aleae veteris [...] Wittenberg Koberstein 1712
55005: BOZEMAN, P. (ED.) - Forged documents. Proceedings of the 1989 Houston conference. Newcastle, 1990.
35794: BRAAKE, BENJAMIN HENDRIKUS JOHANNES TER, UIT OORSCHOT - Over anaeropolarimetrie Nijkerk Callenbach 1901
3122: BRAAKENBURG, L.J.A. - Genealogie van het geslacht Braakenburg. Extract (1883), 13 p.,
14638: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A. - De edelen De Braquemont in Normandië, z.pl., z.j. [24 p] folio. Gebonden met: De Bracamonte en de daaruit gesproten markiezen van Fuente-el-sol en graven van Penaranda, z.pl., z.j. [34 p], folio. En met: D'Alverado y Bracamonte in België, z.pl., z.j. [18 p], folio (ca. 1890?).
43932: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A., - Ambachtsheerlijkheid Backum, Leiden, IJdo, 1901, folio, geb., (54) pag., geïll. ( gezicht op huizen te Bakkum), geb., gedrukt op Oud Hollands papier.
28263: BRAAKSMA, A.M. E.A. - Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis alliis sub diversis episcopis trajectensibus/ Een verhaal over Groningen, Drenthe en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen, Amsterdam. Hist. Seminarium, 1977, 34 + 194 pag., gestencild.
28585: BRAAM, A. V. - Bloei en verval van het economisch- sociale leven aan de Zaan in de 17e en 18e eeuw, Wormerveer z.j., 159 pag.
31354: BRAAM, A. V. E.A. (RED.) - Historische atlas van de Zaanlanden, Wormerveer 1970, 118 pag., geb., geïll., met stofomslag.
56836: BRAAM HOUCKGEEST, F.A. VAN, - Het antidienstvervangingbond als middel tot aanvulling der gelederen van het korps mariniers, Amsterdam, 1875.
31332: BRAAM, A. VAN - Bloei en verval van het economisch-sociale leven aan de Zaan in de 17de en 1`8de eeuw, Womerveer z.j., 159 pag., geb. Goed exemplaar.
51649: BRAAM, A. V., - Zaandam in de middeleeuwen, Hilversum 1993, 223 pag., geïll.
33992: BRAAMS, CORNELIUS REGNERUS FRIDERICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen academicum inaugurale de juris principio: pater est, quem nuptiae demonstrant [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1831
37017: BRAASEM, W.A. - Noordhollandse naiven in Hoorn, catalogus tentoonstelling Hoorn,1972, 24 pag.
19063: BRAASEM, W.A. - Sulcken hecht werck het is. Het huis te Amerongen.
26174: BRAASEM, W.A. E.A. - In Haastrecht staat een huis. Museum Bisdom van Vliet, 32 pag., geb., geïll.
44151: "BRAASEM, W.A., E.A.; " - Hoornse herinneringen. Van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje, Hoorn 1972, 189 pag., geb., geïll.
44057: BRAASEM, W.A., - Printed designs for Dutch 18th. century wall coverings from the collection in the Westfries Museum in Hoorn, Hoorn 1982, 40 pag., geïll., oblong.
28587: BRAAT, J. E.A. (ED.) - Russians and Dutchmen, Groningen 1993, 230 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28993: BRAAT, J. E.A. (RED.) - Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985, Weesp 1985, 196 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28911: BRAAT, L.P.J. E.A. - De Vrije Kunstenaar 1941-1945, facsimile herdruk van alle tijdens de bezetting verschenen afleveringen, Amsterdam 1970, 242 pag., geb.
39077: BRABANDER, GERARD DEN E.A. ( RED.) - Liber amicorum Jac. van Hattum, Amsterdam 1955, 88 pag., geïll.
26846: BRABANDER, A. V.D. - Herinneringen aan Rossum, pp. 26-41 in De Woonstede maart 1982, geïll.
16523: NOORD-BRABANT - Zóó is Noord-Brabant. Bijdragen tot de kennis van deze provincie, haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis, samengesteld o.l.v. Vincent Cleerdin, Amsterdam/Tilburg [1939], 403 p. groot 4°
38309: BRABER, H - Achter de kromme dissel. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen, Amsterdam 1948, 132 pag., geïll.
33993: BRABER, CORNELIUS MARTINUS, UIT ROTTERDAM - Specimen academicum de doli effectu in conventione [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
19434: BRABER, J.L. - Oude Tonge zoals het was.
19044: BRABER, J.CL. - Historie Nederlandse Hervormde kerk Middelharnis.
56081: BRABER, J.L. E.A., - Genealogie van het geslacht Breesnee (Overflakkee), Dreischor 1986, 72 pag., geb., geïll.
25195: BRABER, J.L. - Kwartierstaat Braber-Vos, Dreischor 1983, 240 pag., met alb. familiewapens.
56099: BRABER, J.L., - Geschiedenis van het Sommelsdijkse geslacht Joppe, Dreischor 1975, 103 pag., geb., geïll.
23633: BRABER, J.L. - Stad aan 't Haringvliet, zoals het was, Zierikzee 1972, 160 pag., geb., geïll., oblong.
17000: BRACHES, E. - Het boek als nieuwe kunst. 1892-1903. Een studie in Art Nouveau. Utrecht: Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, 1973.
38567: BRACHES, E - De tijd van het boek, voordracht , Amsterdam 1988, 31 pag.
51194: BRACHES, E., - Heeft de toekomst een verleden? Een terugblik op het boek van morgen, 's-Gravenhage 1980, 15 pag.
17022: BRACHES, E. - Alle kunst wordt eerst niet begrepen... De diploma’s van 1892 door G.W. Dijsselhof, Th.W. Nieuwenhuis, C.A. Lion Cachet. Met drie levensgrote reproducties naar de houtsneden in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. Amsterdam: De Buitenkant, 2003.
42518: BRADE, W.C. / J.T. VAN DIJK - Bouwkundig memoriaal. Een boek voor handwerkslieden in het algemeen en voor bezitters van grond-eigendommen in het bijzonder bevattende tevens vele raadgevingen bij het bouwen en herstellen van woonhuizen, betr. dit laatste vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van J.A. Romberg, door W.C. Brade. Amsterdam, Tormijn, 1852, 8+352 pag. Gebonden met: J.T. van Dijk, Bouwkundige gids voor ingenieurs, aannemers, werkbazen en opzigters. Amsterdam, Gunst, 1854, 118 pag.
42491: BRADE, W.C. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen. 4 delen, 2e verbeterde en vermeerderde druk, 's Gravenhage, Doorman, 1842.
36976: BRADFORD - Das Nachschlagewerk. Bradford- Buch der Sammelteller, gesamtausgabe, Amsterdam 1995, 578 pag., geïll.
26652: BRAEKMAN, E.M. - Het protestantisme te Brussel, Brussel 1980, 133 pag., geïll.
56857: BRAEKMAN, W. E.A., - Het Utrechtse kalendarium van 1253 met de Noordlimburgese gezondheidregels, Overdruk Verslagen en Mededelingen, 1967.
17026: BRAESEL, M. - Englische Buchkunst um 1900. Hamburg: Museum für Kunst und Gewerbe, 1994.
43268: BRAET VON UBERFELDT, EN V. BING - Handleiding tot het teekenen naar de natuur en de beginselen der doorzigtkunde, Voorn. ingericht ten dienste der volksscholen. 1e en 2e stuk, Amsterdam, C.L. Brinkman, [1836-1866].
32756: BRAET BISDOM, OTTO, UIT HAASTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis actione civili, quae ex damno injuria dato nascitur [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1838
60320: BRAEU, NICOLAES (FL. 1586 - 1600) AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Susanna and the Elders
7157: BRAGA - Bragiana. Humor en satire. Utrecht, Post Uiterweer & Comp. 1854.
7156: BRAGA - Braga. Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap (...) Utile Dulci. Nieuwe uitg. met inl. en toelichting van A. Winkler Prins. Deventer, A. ter Gunne, 1883.
21078: BRAGG, M. - 12 Books that changed the world, London 2006, 372 pag., ill., hardcover. Perfect copy.
366: BRAIBANT, CHARLES (INL.), - L'art et la vie au Moyen Age à travers les blasons et les sceaux. Parijs 1950. Geïll., 142 p.
8011: BRAIBANT, CH. (INTR.) - L'art et la vie au moyen age à travers les blasons et les sceaux. Exposition Internationale.
57842: BRAKEL, S. VAN, - Stukken betreffende de kamers der noordsche compagnie na afloop van het octrooi, Overdruk B.M.H.G. 1910, 96 pag.
39808: BRAKEL, J.P. VAN - Speciaal Katwijk-dubbelnummer van Rijnland, jrg 6 (1969) pp 777-859. O.a. over A. Pars, geslachten De Best, Varkevisser, Van Heyningen, etc.
31137: BRAKEL, J.W. V. - Inventaris van het archief van de Remonstrantse Broederschap 1619- 1982, Utrecht 1991, 131 pag.
28603: BRAKKE, J.H. - Begraaflijsten Ketel, Overdruk Ned. Leeuw 1952, 12 pag.
25325: BRAKKE, J.H. - Overschiesche acten van indemniteit. Typoschrift, met nog enkele andere bijdragen, 34 pag., ing.
27297: BRAKKEE, C.F.J. - Om het behoud van de Steigerse Statie te Rotterdam, 1826-1832, pp. 54-102 in Archief Katholieke kerk 1969.
3128: BRAKMAN, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen.
3129: BRAKMAN, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen. Exemplaar met register in handschrift (door Van der Poest Clement) en losse kaart van de Wulpenpolder in 1773 (blauwdruk), geb.
33464: BRAKONIER, ABRAHAM CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de milite desertore [...] Utrecht Alexander van Megen 1741
60096: BRAMHALL, MAE STJOHN - Japanese Jingles, Being a Few Little Verses Which Have Appeared Before in the 'Japan Gazette'.
39307: BRAND, J.A. - Hulde aan Michiel Adriaanszoon de Ruiter [ = Ruyter ], 's- Gravenhage 1827, 272 pag., orig. karton. Goed exemplaar.
34006: BRAND, CHRISTOPHORUS JOSEPHUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio politico-juridica de jure coloniarum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
14824: BRAND, K.J.J. - Over de bestuurlijke- en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen, 2e uitgave.
19275: BRAND, HANS EN JAN - De Hollandse waterlinie.
57111: BRAND, P.J., - Hulsterloo, Kloosterzande, 1957, 64 pag., geïll.
21164: BRAND, F. E.A. ( RED. ) - Joannes de Mol, predikant-fabrikant uit de 18e eeuw, Zaltbommel 1974, 194 pag., geb., geïll.
31387: BRAND, W - Niet zomaar een dak. Zes eeuwen geloven in Dongen: de geschiedenis van de Laurentiusparochie, Dongen 1987, 120 pag., geïll.
40412: BRAND, JAN E.A. (RED.), - Fuente. Juan de la Cruz 1591-1991, Amsterdam 1991, 343 pag., geb., geïll., als nieuw.
40388: BRAND, JAN E.A. (RED.), - De woorden en de beelden. The words and the images. Tekst en beeld in de kunst van de twintigste eeuw, Utrecht, Centraal Museum, 1991, 272 pag., geïll.
50793: "BRAND, R.V.D.;" - 750 jaar Kasteel Boxmeer, eens brandpunt tussen Brabant en Gelre, Venlo 1991, 399 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
26540: BRAND, W.J.P.M. - Archief van het Bisdom Breda. Gedeponeerde archieven I (= Dekenaten Bergen op Zoom en Breda, 1561-1802 ), Breda 1983, 230 pag.
42511: BRAND, ADAM - Relation du voyage de mr. Evert Isbrand, envoye de sa majeste czarienne, a l'empereur de la Chine en 1692, 93 & 94. Amsterdam, J.L. de Lorme, 1699.
369: BRANDELER, P.A.J. VAN DEN, - De wapens van de magistraten der stad Amsterdam sedert 1306 tot 1672. 's-Gravenhage 1890, 160 p.
368: BRANDELER, P. VAN DEN, - Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. 3 dln. in 4 banden. Dordrecht 1862-1869 + Suppletoire Inventaris, Dordrecht 1878, 88, 68, 45, 195, 43 p.
34007: BRANDELER, PETRUS VAN DEN, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione famulorum [...] Dordrecht Van Houtrijve & Bredius 1839
20069: BRANDELER, P. V.D. - De Groote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1893, 137 pag., geïll. (plattegrond en afbeeldingen)
5836: BRANDELER, P.A.J. VAN DEN - De Dordrechtsche tak van het geslacht Van Mewen en diens nakomelingen in de vrouwelijke lijn, extract Ned. Heraut 1886, 54 p.
34956: BRANDELER, ANDRIES WILLEM VAN DEN, UIT BRIELLE - Aanteekeningen op artikel 18 der wet van 29 juni 1854 Leiden J.J.Groen 1880
42955: BRANDEN, F.J. V.D. - Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. Antwerpen, 1883.
36877: BRANDENBURG, E. - Ahnentafeln berühmter Deutscher. Neue Folge 8: Friedrich der Grosse, Leipzig 1934, pp 125-148.
39257: "BRANDENBURG, A.;" - "Annie Romein-Verschoor 1895-1978. Deel I: Leven en Werk; deel II: Noten en commentaar. Amsterdam 1988, 494 + 223 pag. Hierbij: Bzzlletin nr 81 (betr. Annie Romein) en enkele knipsels en recensies."
42651: BRANDENBURG, FRIEDRICH WILHELM, KEURVORST VAN - Salve sive oratio gratulatoria & salutatoria ad Fredericum Guilielmum Marchionem Brandenburgensem (...) ac Ludovicam principem Aravsionensem comitem Nassoviam. Vesaliae Clivorum, H. Wolphardt, 1647.
4592: BRANDENBURG, ERICH - Die Ahnen Augusts des Starken, Generation I-XIII. Leipzig 1937, 154 p. (Bijlage: Grafen von Mansfeld, 14de en 15de eeuw.) Omslag los.
43903: BRANDENBURG, R.J. (INL.) / REEDE, VAN, - Catalogus van het Oorlogsmuseum van J.A. Wilton van Reede te Goes, Holland, Rotterdam 1929, 68 pag.
43415: BRANDER, M - The Victorian gentleman, Londen 1975, 215 pag., hardback, ill., with duster.
39686: BRANDERHORST, H.A.C. - Kamer van koophandel en fabrieken voor Rijnland 1816-1966. De eerste 50 jaar, Leiden 1966, geïll.
35919: BRANDHOF, CORNELIS WIJNAND THEODOOR VAN DEN, UIT NICKERIE(SURINAME) - Stellingen ..... 's-Gravenhage Mouton 1902
27787: BRANDHOF, M. V.D. - Vlaggen, vaandels & standaarden van het Rijksmuseum. Een geïllustreerde catalogus, Amsterdam 1977, 99 pag., geïll.
57830: BRANDIS, BERNHARD, - Grundsaetze bei Behandlung der Syphilis, 2e Auflage, Berlin 1879, 44 pag.
41959: BRANDSMA, TITUS E.A. - Geert Groote's geboortedag te Deventer herdacht, 16-10-1940, Deventer, 1940, 67 pag., geb., geïll.
16954: BRANDSMA - Atlas van Nederland. Uitgave van den Theehandel E. Brandsma. Amsterdam [ca. 1890?]. Mapje met 11 kaartjes op dun karton, elk 10,7 x 8 cm, van de elf provincies, chromo-druk.
52823: BRANDSMA, TITUS - Mijn cel en Dagorde van een gevangene. Met een korte inleiding van dr. B. Meijer O.C. 10e- druk, Tilburg, Bergmans 1945.
52824: BRANDT, GEERAERT - Historie van de rechtspleging gehouden in den jaaren 1618 en 1619 ontrent de dry gevangene heeren mr. Johan van Oldenbarnevelt, mr. Rombout Hoogerbeets, mr. Hugo de Groot, 2e- druk, 'met aantekeningen vermeerderd', Rotterdam, B. Bos, 1710.
51375: "BRANDT, PAUL; " - Veilingcatalogus 10.000 ex-libris et estampes modernes formant la collection de D. Giltay Veth, Amsterdam. Amsterdam 1960, 28 pag., geïll.
38450: BRANDT, PROOST - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij , de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland, Amsterdam 1942-1943, 288 pag., geb., geìll. Goed exemplaar.
42843: BRANDT, GEERAERT - Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden. 2e druk, 4 delen, Amsterdam, Rieuwertsz en Boom / Rotterdam, Bos, 1677, 1674, 1704 en 1704.
52272: BRANDT, P., - Veilingcatalogus 10.000 ex-libris et estampes modernes, formant la collection de D.Giltay Veth in Amsterdam, Amsterdam 1960, 28 pag., geïll.
7159: BRANDT, CASPAR EN JOHANNES - Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, P. Visser, 1725. [deel 1 van 2 delen]
19448: BRANDT, C.D.J. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der 13e eeuw.
3137: BRANDT, PROOST - Twee eeuwen Brandt en Proost, een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij [...] en den papierhandel in Nederland. Amsterdam 1942, 288 p., geb., geïll. Een van de 800 genummerde exemplaren op Hollandsch velijn, gebonden in halfperkament.
32857: BRANDT, COENRAAD DIRK JAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1921
7160: BRANDT, CASPAR EN JOHANNES - Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, Pieter Visser, 1725. [2 delen]
3136: BRANDT, P.J. - Genealogie familie Brandt. Blokker 1984, 80 p., geïll., geb., met tabellen (offset).
42673: BRANDT, GEERAERT - G. Brandts verantwoording ter saeke van sijne historie der reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus, predikant tot Amsterdam. Amsterdam, Riewertsz en Boom, 1676.
20797: BRANDT-VAN DER VEEN, J - Het Thorbecke-archief 1798-1872, 3delen, ( betr. 1798-1830), Utrecht 1955-1967, 443+543+602 pag.
24986: BRANDT, CASPAR & A. V. CATTENBURGH. - Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven (...) door C. Brandt en vervolgt (...) door A. v. Cattenburgh.
24990: "BRANDT, GERARD;" - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, Boom, v. Someren en Goethals 1687 [gegraveerde titel: P.J. Blaeu voor de compagnie, 1686].
24994: BRANDT, GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter. 4th ed.
52825: BRANDT, GEERAERT - Historie van de rechtspleging gehouden in den jaaren 1618 en 1619 ontrent de drie gevangene heeren mr. Johan van Oldenbarnevelt, mr. Rombout Hoogerbeets, mr. Hugo de Groot, 3e- druk, Rotterdam, Philippus Losel, 1721. (d.m.v. ingeplakt strookje veranderd in 1723).
47229: BRANNON, A., - The map of the isle of Wight, with every information from the traveller and pleasure-visitor, with plans of Newport (...) price one shilling [1860].
27194: BRANS, A.B.M. E.A. - Het Residentie-orkest 50 jaar, 's-Gravenhage 1954, 171 pag., geb., geïll.
37366: BRANT, S - Der sotten schip, Antwerpen 1548, verzorgd en van een nawoord voorzien door L. Geeraedts, Middelburg 1981, ongepagineerd met 54 pag. nawerk, gebonden.
370: BRANTS, A., - Bijdrage tot de geschiedenis der Gelderse Plooierijen. (Diss.) Leiden 1874, 189 p.
32752: BRANTS, ANTONI, UIT GORSSEL - Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1874
52826: BRANTS, D.J.R. - Recht-vrijheid-orde. Gedachten over wijziging der Nederlandsche strafwetgeving ten aanzien van vereeniging van ondernemers en werklieden. Amsterdam, P.N. v. Kampen, 1871.
34582: BRANTS, ERNST RICHARD EGBERT, UIT VORDEN - Aanteekening op Art 1054 en eenige andere artt. van Boek II Tit. 13 van het B.W. Utrecht Van Druten 1881
33466: BRANTSEN, DIDERICUS WILHELMUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis ad legem 29 ff. de regulis juris [...] Leiden Gerardus Potvliet 1762
33467: BRANTSEN, DIDERICUS WILHELMUS ABRAHAMUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis, de eo, quod justum est in dubio [...] Leiden Gerardus Potvliet 1762
33468: BRANTSEN, HENRICUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de utili ac legitimo torturae usu in detegendis criminibus [...] Leiden Gerardus Potvliet 1762
52827: "BRANTSEN, H.W.; J.C. COPES VAN HASSELT" - Casus positio [Arnhem 1740].
33723: BRANTSEN, GERARDUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juris publici privatique inauguralis de mutuis inter diversas atque vicinas gentes officiorum humanitatis, atque comitatis, praestationibus [...] Leiden Gerardus Potvliet 1755
32499: BRANTSMA, PETRUS, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale de jure summorum inperantium, et civium singulorum, per solam usus intermissionemnon pereunte [...] Leiden S. en J. Luchtmans, en Joann. le Mair 1775
32124: BRANTSMA, PETRUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de principiis juris hodierni de exsecutoribus testamentariis [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
32125: BRANTSMA, GERARDUS SAMUËL, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure frisico, commune est [...] Leiden J. van Tiffelen 1805
19846: BRASSART, M. - Notice historique et généalogique sur l'ancienne et illustre famille des seigneurs et comtes du nom de Lalaing.
4135: BRASSEUR-PEETERS, E. - De Medici. Opkomst, bloei en ondergang van een Florentijnse familie in Europa. Zaltbommel 1966, 352 p., geb., geïll.
52116: BRASZ, I., - De kille van Kuilenburg. Joods leven in Culemborg, Culemborg 1984, 143 pag., geïll., geb. met stofomslag.
30979: BRAUN, H. - Dar boven. Aus dem Erleben einer Niedersachsischen Sippe, Hamburg 1934, 120 pag., ill.
35626: "BRAUNSCHWEIG, ANDREA, UIT DONDANGA-CURLANDO; PRAESES: REMLING, NICOLAUS CHRISTOPH" - Dissertatio historica de Ottone Magno [...] Wittenberg Christian Schrödter 1680
33469: BRAUW, HUGO ABRAHAM DE, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de locatione & conductione [...] Leiden Abraham Elzevier 1711
34008: BRAUW, GUILIELMUS MAURITIUS DE, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus conditionalibus [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1834
32572: BRAUW, WILLEM MAURITS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - De departementen van algemeen bestuur in Nederland, sedert de omwenteling van 1795. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1864
54534: BRAVE, J. - De Roomsche kerk in acht steendrukplaten met bijschriften van J. Brave, predikant te Amsterdam. Tiel, Campagne, 1853.
52151: BRAVEL, S. VAN, - De Hollandsche handelscompagnieen der zeventiende eeuw, hunne ontstaan, hunne inrichting, s.-Gravenhage 1908.
37457: BRAY, J - All about dress. Being the story of the dress and textile trades, London [ 1913 ], 291 pag., hardback.
50930: BRAY, SALOMON DE - Bedenckingen over het uytleggen en vergrooten der stadt Haarlem. Haarlem, Abr. Casteleyn, 1661.
37553: BREARS, P.C.D. (INTR.) - The Long collection of Delft & creamware, York 1977, 24 pag., ill.
26830: BREDA, M.J. V. - Hoevelaken in oude ansichten, Zaltbommel 1971, ca. 40 pag., geïll., geb.
16206: BREDA - Oud-Breda door E. Haslinghuis / De grafmonumenten in de Groote Kerk te Breda door R. Ligtenberg O.F.M. pp 93 t/m 144 in Bulletin v.d. Ned. Oudheidk. Bond 7 (1914) nr 4.
16208: BREDA - Gids bij het bezoek der Groote- of Lieve Vrouwenkerk te Breda, z.pl., z.j. [ca. 1920], 32 p.
40432: BREDDELS, L. E.A, - Prix de Rome 1999, schilderen, theater, beeldende kunst, Rotterdam, Ol0, !999, 118 pag., geïll.
38654: BREDERO, A.H. - Oratio pro domo. Tegen een misverstaan der middeleeuwen, rede, Amsterdam 1976, 32 pag.
40789: BREDERO, A.H. - Christenheid en christendom in de middeleeuwen, Kampen 1986, 358 pag., als nieuw.
52828: BREDERODE, J. KAREL [=F.H. MEIJER] - Wat een zwerver droomde en zag. Enschede, Van der Loeff, [1933].
58619: BREDERVELD, J., - De lichamelijke oefening in het licht der christelijke levenbeschouwing, Leiden, 1930, 24 pag.
30247: BREDIUS, A. E.A. - Rembrandt- hulde te Leiden. Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Rembrandt en van schilderijen van andere Leidsche meesters der 17e eeuw, 2e uitgave Leiden ( Lakenhal ) 1906, 38 pag.
371: BREE, G.W.G. VAN, - Inventaris van de archieven van de rechterlijke instellingen en weeskamer die in de tegenwoordige gemeente Steenbergen gefungeerd hebben. 's-Hertogenbosch 1974, 355 p.
25262: BREE, G.W.G. VAN, E.A. - Naam- en trefwoordenindex van De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde 1-100 (1879-1981), Maastricht 1989, 124 pag.
30829: BREE, L.W. DE - Zeeland 1940-1945, deel I, Middelburg 1979, 383 pag., geb., geïll.
23669: BREE, L.W. DE - Walcheren onder vreemde heersers, Leiden 1945, 121 pag., geb., geïll.
56188: BREEDIJK, P., - De polders van Capelle aan den IJssel, met facetten uit het dagelijks leven, 1773-1973, Capelle, 1997, 36 pag., geïll.
5821: BREEDVELD, WALTER - De Meiers, De Bilt z.j., 191 p., geb. (over familienaam, trekarbeid e.d.)
36605: BREEKVELDT, WILLEM FREDRIK GEORGE, UIT RIJSOORD - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van Cornelia Wildschut, roman in brieven, door E. Wolff-Bekker en A. Deken Amsterdam Stichting Neerlandistiek VU 1988
34476: BREEMAN, CAREL ERNEST, UIT SOERABAYA - Art. 444 en 445 B.W. Leiden Somerwil 1888
372: BREEMEN, P.J. VAN, - Het koptiendenarchief van het Gooi als bron van kennis van Gooise geslachten, toegelicht door een onderzoek naar het geslacht Vlaanderen. Z.p. [1954], 38 p., met tabel.
4930: BREEMEN, P.J. VAN - Het Koptiendenarchief van het Gooi als bron van kennis van Gooise geslachten, toegelicht door een onderzoek naar het geslacht Vlaanderen. Aflevering van Onze Geslachten, z.j., 38 p., met tabel.
25668: BREEN, J.C. - Uit Amsterdam's verleden. Amsterdam 1934, 422 pag., geïl. ( boekblok los in omslag ).
39961: BREESNEE, G.H.C. - Het archief der heerlijkheid Goudriaan, pp. 483-497 in Versl. R.O.A. 1917, gebonden exemplaar.
40059: BREESNEE, G.H.C., - Het oude rechtelijke archief van Leiden, overdruk V.R.O.A. 1921, pp. 1- 66, gebonden in half linnen.
19328: BREESNEE, G.H.C. - De Haagse kunstverzamelaars Adriaan Leonard van Heteren en Willem Lormier en hun voorgeslacht, pp. 118-138 in Jaarboek Die Haghe 1948/1949.
7164: BREET, J. DE - Leopoldiade. Boertig lofdicht, uitgesproken in het Amsterdamsch eerste departement der maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 3den October 1831. Amsterdam, Joh. Guijkens, 1831.
43281: BREGEAUT, R.L. - Manuel complet theorique et pratique du dessinateur et de l'imprimeur lithographie, 2nd edition. Paris, Roret, 1872.
56865: BREGGEN, W.K. V.D., - Bedenkingen tegen het staatsontwerp Centraal-station in het Open Havenfront mitsgaders ontwerp-station Leidsche Barriere (....), Amsterdam, 1864.
56866: BREGGEN, W.K. V.D., - Een ernstig woord ter wederlegging van het rapport der raads-commissie houdende aanbeveling van het staatsontwerp Centraal-station in het open havenfront, Amsterdam, 1865.
31718: BREGGEN, CORN.Z, F. VAN DER - De inwijdings-rede van Hermann Boerhaave, ter aanprijzing van de beoefening der Hippocratische leere [...] [...] Amsterdam J. Müller 1842
20108: BREGMAN, C. - Houdt U ook zo van Bennebroek? Bennebroek 1972, 117 pag., geïll.
27014: BREGMAN, J. - Schagen door de eeuwen heen, z.pl. 1965, geb., geïll.
44087: BREGMAN, J., - Schagen. Een beschrijving van de historische groei van terp tot centrumplaats, de rechtskundige geschiedenis van heerlijkheid, stad tot 1795 en de banne en polder Schagen, z.pl., 1965, 172 pag., geb., geïll. [dissertatie met los katern stellingen].
39436: BREGSTEIN, PH. - Gesprekken met Jacques Presser, Amsterdam 1972, 150 pag., geïll.
26625: BREGSTEIN, M.H. E.A. - Rapport der commissie ingesteld door B & W van Amsterdam, tot onderzoek van den rechtstoestand van het Paleis op den Dam, Amsterdam 1930, 95 pag.
35488: "BREHMERUS, IMMANUEL FORTUNATUS; PRAESES: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM" - Commentationes quasdam ex philologia [...] Wittenberg Schroedter 1703
57299: "BREIL, M.A.; " - Diagnose van het menselijk prestatievermogen. Overdruk uit maandschrift Economie, 23 pag.
36405: "BREITHAUPT, ANDREAS CHRISTOPH, UIT EIMBECCENSIS; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPH" - Initia cultioris Germaniae Halle Henckel 1709
25762: BREKELMANS, F.A. - Breda in oude ansichten deel I, 10e druk, Zaltbommel 1985, 168 pag., geïll., oblong.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

1/19