Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
17208: DEIMAN, JOHAN DIEDRICH (EVANG. LUTHERS PREDIKANT TE UTRECHT) - Lykrede over de nodige bescheidenheid [...] ter gedachtenis van [...] Lucas Reeder, in zyn leeven leeraar der evangelisch-luthersche gemeente te Culenborg [...] in Culenborg uitgesproken op den 14 van Sprokkelmaand 1779, Utrecht, B. Wild, 1779, 4°: 45 p.
6814: "ANONIEM (VERT.); JOHANN LUDWIG DEINHARDSTEIN" - Florette, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Brussel, J. Sacré, [1828].
23786: DEINSE, A.J. V. - Iets over de subsidien van de achterliggende -ten behoeve der calamiteuse- polders in Zeeland, Middelburg 1867, 68 pag., geb.
7345: DEINSE, ANTHONIE VAN - De vervolgingen der Waldenzeren. Middelburg, Johannes Abrahams, [1782].
35869: DEINSE, FREDERIK CORNELIS VAN, UIT HULST - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
43813: DEINSE, A. VAN, - Feestrede ter 250 jarige gedachtenis der verlossing van Middelburg uit het geweld van Spanje, gehouden in de Nieuwe Kerk op 22-2-1824, Middelburg, Abrahams, 1824, (2)+2+31 pag., gemarmerd papieren omslag.
41970: DEINSE, J.J. VAN - Uit het land van katoen en heide, 2e druk, Enschede 1925, 517 pag., geïll., gebonden. Hierbij (in identieke band) deel II, Enschede 1939, 275 pag., geïll.
41947: DEINSE, J.J. VAN - Uit het land van katoen en heide, 3e druk, Enschede 1953, 32+870 pag., geb., geïll., met stofomslag.
36888: DEISTING, H.J. - Werler Bürgerbuch 1551-1877, Munster 1979, 384 pag.
37074: DEITMER, H - Die Kölner Generalvikariatsprotokolle als Personengeschichtliche Quelle, Band I - IV , in 5 halbleinen Einbände, Köln 1970- 1979, 1584 + 1094 + 1032 + 1024 pag.
42263: DEJAIFFE - Exploitation, commerce et travail des marbres. Dejaiffe freres, Mazy (Belgium), 1925.
4742: DEK, A.W.E. - Het geslacht Van der Staal. Rijswijk 1960, 46 p., geb., geïll.
6223: DEK, A.W.E. - Genealogische tabellen bij de geschiedenis der Nederlanden. De graven van Vlaanderen en Namen uit het huis Dampierre, 3 tabellen in de afl. oktober en november 1966 van Spiegel der Historie
5393: DEK, A.W.E. - Duizend familieleden van Adriaan Dek (1829-1909) en Hendrik Dek (1841-1925), ‘s-Gravenhage 1974, 119 p., geb., geïll.
4470: DEK, A.W.E. - Het nageslacht van H.J. Priel (overl. 1748) en zijn echtgenote Adr. Schriek (1709-1787). Den Haag 1962, 208 p., geb., geïll.
7346: DEKETH, PETRUS - Tjerk Hiddes de Vries, luitenant-admiraal van Vriesland. In vier zangen. Eene voorlezing, uitgesproken in de vergadering van het departement Harlingen der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 4 November 1819. Harlingen, M. van der Plaats, 1819.
31727: DEKETH, ALBERTUS, UIT HARLINGEN - Specimen juridicum inaugurale varii argumenti [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
32745: DEKETH, PETRUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de crimine veneficii [...] [tweede titelpagina:] Academisch proefschrift over de misdaad van vergiftiging [...] Utrecht J.H. Siddré 1856
58506: DEKING DURA, F.C. / J.P. BREDIUS, - Stoomvaart op Amerika. Brief der kamer van koophandel en fabrieken te Dordrecht van den minister van binnenlandsche zaken, Dordrecht 1869.
47822: DEKKER, P., - De laaste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbenvangst 1761-1775, Zaltbommel 1971, 328 pag., geb., geïll.
37264: DEKKER, J.A. - Nieuw genees- en verloskundig handboek van het vee, Leiden, Noorthoven van Goor [ 1853 ], 24 + 322 pag., origineel bedrukt kartonnen band. Slordig exemplaar.
33833: DEKKER, GUILIELMUS - Oratio de praejudicatorum opinionum pravitate atque corruptela [...] Delft Adrianus Beman 1735
25183: DEKKER, P. - Een 'gulden snede' door het Zijper geslacht Blaauboer met de verwante families Jimmink, Veuger en Lanser, deel II, Schoorl 2004, pp 353-684, geb., geïll.
32222: DEKKER, C. - Kerkelijke archieven. 1981
20793: DEKKER, C. EN J.G. KRUISHEER - Het Victorinnenklooster Jeruzalem te Biezelinge 1246-begin 17e eeuw, Odijk 1973, 161 pag., geïll. ( met regestenlijst)
559: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indië, Formosa en Perzië. 's-Gravenhage 1947. Geb., geïll., 260 p.
561: DEKKER, P. - Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot. Deel 2 in twee banden, Schoorl 1988. Geb., geïll. pp 380 - 1339. Mist deel I.
52981: DEKKER, C.M. - Schetsen uit de strafgevangenis. 's Gravenhage 1910.
15149: DEKKER, G. - G. Dekker als journalistiek tekenaar op zoek naar romantiek en schoonheid in ons land, met een voorwoord van oud-hoofdredacteur Dagblad “De Telegraaf” , de heer J.J.F. Stokvis. Amsterdam: Teleboek, 1975.
53603: DEKKER, MAURITS E.A. - Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand. Publicatie van het Internationaal Van der Lubbe-comité. Amsterdam, Internationaal uitgeversbedrijf.[1933].
55793: DELAFOSSE - Prent: 'La malheureuse famille Calas. La mere, les deux filles, avec Jeanne Piguire leur bonne servante, le fils et son ami le jeune Lavaijsse', gravure door Delafosse naar L.C. de Carmontelle 1765.
40928: DELAHAYE, A - De ware kijk op .....Deel I: Noyon, het land van Bethune en Frisia, Zundert 1984, 496 pag., geïll., geb.
563: DELAHAYE, A., EN F.A. BREKELMANS - Inventaris van het archief der gemeente Zundert. 1ste Afdeling: Het oud archief tot 1810. Zundert 1961, 166 p.
40929: DELAHAYE, A - Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen, Zundert 1980, 464 pag., geïll., geb.
40567: DELAHAYE, A - Het mysterie van de Keizer Karel-stad, Heerlen[1958] 212 pag., met uitvouwbare kaart.
56634: DELANOUE, M. DE, - La coquette corrigee. Comedie en cinq actes et en vers, Paris, Duchesne 1786, 93 pag.
60068: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - August [The twelve months (complete set)]
60065: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - May [The twelve months (complete set)]
60066: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - June [The twelve months (complete set)]
60067: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - July [The twelve months (complete set)]
60060: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - Première Suite des Mois de l'Année [The twelve months (complete set)]
60061: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - January [The twelve months (complete set)]
60063: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - March [The twelve months (complete set)]
60064: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - April [The twelve months (complete set)]
60072: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - December [The twelve months (complete set)]
60071: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - November [The twelve months (complete set)]
60070: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - October [The twelve months (complete set)]
60062: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - February [The twelve months (complete set)]
60069: DELAUNE, ETIENNE (1518-1595) - September [The twelve months (complete set)]
56619: DELAVIGNE, CASIMIR, E.A., - Les comediens. Comedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Remy, 1820, 85 pag.
31728: DELBEEK, JANUS CAROLUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens aliquot observationes ad titulum codicis civilis de nuptiis [...] Utrecht Paddenburg en Co. 1829
43890: DELCOURT, PIERRE [ILLUSTRATOR: MAUREL, JULES] - Vacances de Bébés. Par Pierre Delcourt, illustrations en couleurs d ápres les aquarelles de Jules Maurel. Paris, Émile Guérin, n. d. [ca. 1890].
35655: DELDEN STEPH FIL., PETRUS VAN , UIT DEVENTER - Dissertatio medica inauguralis continens theses nonnullas elaboratas Deventer J. de Lange 1843
30449: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche graphiek. Studies en aanteekeningen, Antwerpen 1943, 168 pag., geïll., geb.
38558: DELFT, M. VAN, E.A. - Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland, Zwolle 2003, 317 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
60047: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Portrait of Maria Strick
59425: DELFT, TECHNISCHE HOGESCHOOL. - "Jaarboek Practische Studie, Stylos over de jaren 1945, 1946, 1947. Met inleiding van A.W.P. Thunnissen. 1 deel, ills., gestencild, A4-formaat, VI + 76 p. Betreft Civiel en bouwkundig Gezelschap ""Practische Studie"", bouwkundige afdeling, opgericht 13 februari 1894. Voortgezet als Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap ""Stylos"". Bestuur (1946): H. Postel, president, D.F. de Bordes, secretaris, E.J. van Broekhuysen, penningmeester. In de jaarboekcommissie hebben zitting: M. Gout, voorzitter, R. Meischke, secretaris en H.L. Prak, lid. Artikelen van onder meer: M.J. Granpré Molière, E.H. ter Kuile, J.J. Terwen, M. Gout, J. Kruger, R.G.D.N. Uijl, D.J. van Herwaarden, H. Dam, J. Rotshuizen, J.H.J. van Rossum, H.L.J. Reck, J.J. Margry, J.H. Gribling, J.G. Athmer, Th. J. van Gendt, H.J. van Dalen, B. Salomons, C.F.A. Knol, H.E. Niemeijer, H. Meddens, E. Boersman, H.T. Hoen, C. de Wit. Ex libris Jan Verster. M14716"
16227: DELFT - Archaeography of Delft curiosities, by M.G. Wildeman, Delft, J. Vis, 1903, 75 p.
16228: DELFT - Itinéraire archéologique de Delft, par M.G. Wildeman, Delft (Vis), Parijs (Daragon), 1905, 97 p.
16229: DELFT - Itinéraire archéologique de Delft, par M.G. Wildeman, 2e édition, Delft, Vis, 1906, 97 p.
60045: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) AFTER HARINGS, MATTHIIJS (CA. 1592-CA. 1667) - Portrait of Rippertus Sixti ( -1651)
60043: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Portrait of Johannes Wttenbogaert
60046: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) AFTER GOYEN, JAN VAN (1596-1656) - Portrait of Jacob Trigland
60048: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) AFTER WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Christianus van der Goes
61786: DELFT, WILLEM JACOBSZ (1580-1638) - Tooneel der beroemder hertogen princen graven ende krygs-helden van christenrijk, Delft 1617 [Frontispiece]
28856: DELGADO, G. A.O. - El arte en las colectiones de la casa de Alba, Madrid 1987, 253 pag., geïll.
57372: "DELHEZ, F., E.A.; " - Alcohol, individu en gemeenschap. Assen 19128, 181 pag., geb., geïll.
570: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën ... idem, los deel III. Nijmegen 1959. Geb., geïll., 250 p.
567: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën van Roermondse geslachten. 2 dln. Maastricht 1956/Nijmegen 1961. Geb., geïll., 250, 352 p.
568: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën, deel I t/m IV. Nijmegen 1957-1974. Geb., geïll., ca. 1000 p.
569: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën ... idem, los deel II. Nijmegen 1958. Geb., geïll., 224 p.
7347: DELHOUSSEN, JEAN - Dichterlijke herinneringen. Den Haag, [z.n.], 1848.
28160: DELILLE, F. - Principes de cosmographie, .... destine aux etablissements d' instruction, 6e ed. Paris 1865, 180 pag., with 3 folding plates, hardback.
7087: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; JACQUES DELILLE" - Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l’Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Rotterdam, Johannes Allart, 1803.
23749: DELILLE, JACQUES [ = JACQUES MONTANIER] - L'Homme des champs, ou les Géorgiques Françoises. Strasbourg, Levrault, 1800, 148 pag. orig. boards.
19813: DELIUS - Delius'sche Familien-Zeitung, nrs 3, 4, 5 (1919 - 1921),
3329: DELLEN, R. VAN - Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus. Ulrum [1915], 75 p., met aantekeningen in handschrift door J. Rodenboog.
3330: DELLEN, R. VAN - Overzicht der nakomelingen van Tjeerd Lubberts van Dellen en Syke Rogchus. tweede druk. Ulrum 1926, 112 p., met zeer veel aanvullingen in handschrift door J. Rodenboog.
19259: DELLEN, R. VAN - Van prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen.
35273: DELPRAT, GULIELMI, UIT 'S-GRAVENHAGE - Commentatio ad quaestionem philosophicam a facultate philosophiae [....] 1822
36909: DEMAY, G - Le costume au moyen age d'après les sceaux, Parijs 1880, 496 pag., ill., half leather. Good copy.
61464: DEMAY, G. - Inventaire des sceaux de la Flandre, recueillis dans les dépòts d'archives (...).
61466: DEMAY, G. - Inventaire des sceaux de la Flandre, recueillis dans les dépòts d'archives (...). & Inventaire des sceaux de l'Artois et de la Picardie (...).
36893: DEMAY, M.G. - Le costume de guerre et d'apparat d'apres les sceaux du moyen-age, Parijs 1875, 56 pag., illustrated with 26 engraved plates. Printed in 200 copies.
61465: DEMENGEOT, CHARLES - Dictionnaire du chiffre-monogramme, dans les styles Moyen-Âge et Renaissance et des couronnes nobiliaires universelles. 34 planches gravées au burin accompagnées dun texte historique sur les chiffres-monogrammes et couronnes depuis lantiquité jusquà nos jours. Composition, gravure et texte par Charles Demengeot, graveur héraldiste.
52560: DEMIDOFF, A. DE, - Voyage dans La Russie meridionale et la Crimee, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, execute en 1837. Paris, 1840.
18916: ZOONTJE VAN DEMOCRIET - Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
7349: DEMOCRIET - Democritische tafelliedjes. Haarlem, Vincent Loosjes, 1823.
42145: DEMOCRIET, GEZELSCHAP - Vriendenzangen tot gezellige vreugd. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1801.
25605: DEMOED, E.J. - In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbroek. Cothen, Leersum en Amerongen. Zaltbommel 1974, 304 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
34801: DENEKAMP, BERNARD, UIT SCHOONHOVEN - De herziening van het Belgische handelsrecht betrekkelijk de vennootschappen Leiden J. van der Schouw 1880
16237: DENEKAMP - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend. Uitg. V.V.V., 4e druk, 1916, 64 + 20 p.
24812: DENINA, ABBE C.G.M. - Nouvelle vie du Frederic II, Roi de Prusse, ou essai sur son règne. 2 parts in one volume, Amsterdam 1789,
58618: DENNERT, H., - Oude Curacaose muziekinstrumenten, z.pl., z.j., 28 pag., geïll.
26976: DENNINGER-SCHREUDER, C - De onvergankelijke kijk op Kortenhoef. Een schilderdorp in beeld. Bussum 1998, 117 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
37531: DENUCE, J. - Antwerpsche tapijtkunst en handel, Antwerpen 1936, 71 + 421 pag., geb., geïll. [Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, deel IV]. Handexemplaar van Elisabeth Kalf met haar aantekeningen, correcties en aanvullingen.
576: DENUCÉ, J. - Bijdrage tot de geschiedenis van oud-Spaansch-Portugeesche geslachten in de Nederlanden. Overdruk Antwerpsch Archievenblad (1928), met tabel, 23 p.
577: DENUCÉ, J. - Italiaansche koopmansgeslachten te Antwerpen in de 16de-18de eeuwen. Mechelen/Amsterdan [1934], 181 p.
4468: DENYS, J. - Inventaris van het archief van de familie Van Pottelsberghe en van de aanverwante families. Brussel 1983, 96 p.
42444: DENYS, JACOBUS - Verhandelingen over het ampt der vroed-meesters en vroed-vrouwen. Leiden, J. Wishoff, 1733.
4197: DENYS, J. - Inventaris van het archief van de familie de Moerman d'Harlebeke en van de aanverwante families. Brussel 1975, 136 p.
34308: DENYSSEN, PETRUS JOHANNES, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio juridica inauguralis de condictione indebiti secundum juris Romani principia [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
15155: DEPELCHIN, P. - La Hollande à vol d’oiseau. 4de druk. Tours: Mame, 1884.
15153: DEPELCHIN, P. - La Hollande à vol d’oiseau. Tours: Mame, 1880.
15154: DEPELCHIN, P. - La Hollande à vol d’oiseau. 3de druk. Tours: Mame, 1881.
28973: DEPLUVREZ, J.M. - A la croisée des chemins. Regard sur l'oeuvre gravé d'Albrecht Durer, Vauban 1981, 136 pag., geïll.
25350: DEPPING, G.B. - Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen ( ....) tegen Holland in de jaren 1672, 1673 en 1674. Arnhem, Nijhoff, 1841. 4+282 pag., halfleer, rug beschadigd, met gelithografeerd portait van Chr.Bernhardt. Bibliotheekstempel.
7351: DERCKSEN, JACOBUS MARINUS EVERHARDUS - Zwervelingen. Nieuwe Gedichten. Leiden, De Breuk & Smits, 1879.
41535: DEREZ, M. E.A. (RED.) - Arenberg in de Lage Landen. Een hoogadellijk huis in Vlaanderen & Nederland, Leuven 2002, 407 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
30715: DERKINDEREN, A.J. - De Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Overgedrukt uit het tijdschrift de xxe eeuw van 1 mei 1908, Haarlem, Enschedé, 1908, 36 pag., oud- Hollands papier, in sierpapieren omslag, geïllustreerd met 6 ( van de 8 ) originele etsen en gravures.
578: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel). Meppel 1988. Geb., geïll., 362 p.
26377: DERKSEN, J.M.E. - Gedenkboek van het derde eeuwfeest van Leidens ontzet, Leiden 1875, 175 pag., geb. in orgin. karton. Met de 5 litho's.
50898: DERMIERE, L. - Bij de plegtige viering van de 250ste verjaring der oprigting van de Hooge school te Leyden. 1825.
17209: DERMOUT, I.J. (HOFPREDIKER) - Kerkelijke rede bij de bediening des heiligen doops aan den tweeden zoon van [...] Prinse van Oranje [...] in de Groote kerk van 's Gravenhage op den 24 Augustus 1818, 's Gravenhage, Erve J. Thierry en C. Mensing & Zn, 1818, 8°: 29 p.
17210: DERMOUT, I.J. ((HOF)PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Nieuwe leerredenen, 's Gravenhage, wed. J. Allart & Comp., 1823, 8°: 8 + 295 p.
43021: DESAGULIERS, H. - Grondig onderwijs in het Italiaansch boekhouden. 8e druk, Amsterdam, Schalekamp en v.d. Grampel, 1816.
59646: DESCARTES - Oeuvres choisies de Descartes. Paris, Garnier. Hardcover, nicely bound. 1924.
52594: DESCARTES, RENE - Discours de la methode pour bien conduire sa raison et chercher la verite dans les sciences. Utrecht, De Roos, 1948.
15157: DESCRIPTION - A Description of Holland: or, the present state of the Unites Provinces. Wherein is contained, a particular account of The Hague, and all the principal cities and towns of the Republick, with their buildings, curiosities, etc., of the manner and customs of the Dutch ... to which are added directions for making the tour of the provinces. Londen: Knapton, 1743.
17943: "[ROULLAUD, HENRI JEAN, OF HERMANUS ASSCHENBERG (VERT.)]; PIERRE JEAN BAPTISTE CHOUDARD DESFORGES" - De jaloersche vrouw. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789.
58922: DESGUERROIS & CO, NAAR C.C.A. LAST, - Willem III. Koning der Nederlanden. Lithografie op chine collé, 50x40cm. Portret Willem III, uitgegeven door P.M. van der Made.
58891: DESGUERROIS & CO, NAAR C.C.A. LAST - Willem I. Koning der Nederlanden. Lithografie, 45x34cm, uitgave van P.M. van der Made.
26154: DESHAIRS, L. ( EINLEITUNG) - Klein-Trianon. Baustil, Ausschmuckung, Einrichtung. Stuttgart [ ca. 1910], 16 pag. + 102 plates. Large 4o, loose in org. board covers.
52558: DESHOULIERES - Poesies de madame et de mademoiselle Deshoulieres. Nouvelle edition, augmente. 2 delen in 1, Brussel, Foppens, 1708.
24732: DESHOULIERES, ANTOINETTE DU LIGIER DE LA GARDE - Poësies de Madame et de Mademoiselle Deshoulieres. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs ouvrages qui n’ont pas encore paru. 2 parts in 1 vol. Amsterdam, Henri Desbordes, 1709.
30412: DESJARDIJN, D - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine collectie, deel II negentiende eeuw, Amsterdam 2005, 512 pag., geïll., geb., met stofomslag, als nieuw.
30407: DESJARDIJN, D - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine collectie, Deel I- Twintigste eeuw, Amsterdam z.j., 515 pag., geïll., geb. met stofomslag, als nieuw.
30409: DESJARDIJN, D - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw, Amsterdam 2000, 336 pag., geïll., geb. met stofomslag, als nieuw.
30411: DESJARDIJN, D - Hoogdruk sind 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars, Amsterdam 1984, 264 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
30404: DESJARDIJN, D. - Niet alles wat goed is brengt iets op. Prenten en tekeningen. De twintigste eeuw, Stachelswine Catalogus III, Amsterdam, z.j., 656 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
42023: "DESMOND, O. UND A. SALGE; MAX THIELERT" - Lebende Marmor-Bildwerke, dargestellt an den Schönheit-Abenden in Berlin von Olga Desmond und Adolf Salge. Photographiert von Hofphotograph Skowraneck. Berlin, Neue Photographische Gesellschaft, [1909?]. Oflugelmappe.
42319: DESNOS, LOUIS-CHARLES - L'indicateur fidele ou Guide des voyageurs qui enseigne toutes les routes royales e particulieres de France. Paris, 1765.
51554: "DESSENS, H.J., E.A.;" - Turf uit Amstelveen. Een verveningsgeschiedenis. Amstelveen 1996, 122 pag., geïll. Met aantekeningen in potlood door W.M. Zappey en concept van diens recensie van het boek.
8152: DESSING, RENÉ W. CHR. [HOOGHE, ROMEYN DE] - Koning-stadhouder Willem III triumfator. De triomfale intocht in Den Haag in 1691, Den Haag (Haags Historisch Museum) [1988], 84 p., geïll.
55605: DESTERBECQ, FRANÇOIS (1807-1896) - Spotprent op C. Seyn, klerk, J.C. Backer, 2e klerk ter secretarie en S. v.d. Pauw, architect, allen te Leiden. Handgekleurde litho van Desterbecq, [1839].
6844: [ASSCHENBERGH, GIJSBERT (VERT.)] PHILIPPE NÉRICAULT DESTOUCHES - Het drievoudig huwelyk. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1776.
55105: FACIONORIS DETESTATOR - De geestige en zin-ryke val van Heli ontzwagtelt en (...) opgeheldert in een treurklagt over het inkruipen van den wolf in de schaapskooi. Amsterdam, J. v. Soest, 1740.
15160: DETHMAR, F.W. - Freundliche Erinnerung an Holland und seine Bewohner. Zugleich ein Wegweiser für Reisende. Deel II. Essen/Rotterdam: Bädeker, 1839.
15161: DETHMAR, F.W. - Freundliche Erinnerung an Holland und seine Bewohner. Zugleich ein Wegweiser für Reisende. Deel I en II in 1 band, Essen/Rotterdam: Bädeker, 1838 - 1839.
38028: DETMAR, D.A. - Het godvruchtig leven en zalig afsterven van Dirk Adrianus Detmar, in leven , laatst predikant te Ede, grootendeels uit zijne eigene aanteekeningen bij een verzameld, Amsterdam , Höveker, 1850, 160 pag., orig. karton.
40467: DETTINGMEIJER, ROB, - Jan Hoogstad architect, Rotterdam, 010, 1996, ca. 140 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
43127: DEUCHAR, DAVID - A collection of etchings after the most eminent masters of the Dutch and Flemish schools, particularly Rembrandt, Ostade, Cornelius Bega and Van Vliet, accompanied with sundry miscellaneous pieces and a few original designs by David Deuchar, seal engraver. Edinburgh, Dec. 22, 1803.
7354: DEUGD - De zegepralende deugd, of de gevallen van milord A.... Uit de aantekeningen van een aanzienelyk geslagt uit Schotland, om deszelfs zeldzame, en niet min wonderbare ontmoetingen in 't Hollands geschreven [...]. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1755. [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]
31820: DEUTZ VAN ASSENDELFT, JACOBUS MARTINUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale. sistens doctrinam codicis civilis de subrogatione [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
34538: DEUTZ, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de judicibus et praesertim de scabinis in Belgio a primis inde temporibus Leiden Luchtmans 1782
39246: "DEVENTER, M.L. VAN;" - Gedenkstukken van Johan van Oldenbarnevelt en zijn tijd, 2 (van 3) delen betr. 1577-1602, Gravenhage 1862, 231 + 336 pag., gebonden in half linnen.
59392: DEVENTER, BELLEVIDE, OUDE FOTO. - Oude foto van een meisje, geheel in het wit gekleed, ca. 1920/30. Fotograaf: Bellevide, Deventer. NB Bellevide = Bellewiede, Jan Willem, geboren Deventer 11-2-1886 en overl. aldaar 25-11-1959.
16245: DEVENTER - Deventer. Een wandeling, door G.J. Lugard Jr, Deventer 1972, 74 p.
16242: DEVENTER - Deventer. Uitg. gemeentebestuur [1922], 72 + 70 p.
16243: DEVENTER - Gids voor Deventer en omstreken. Uitg. V.V.V., [ca. 1940?], 36 p.
59393: DEVENTER, ZANGVERENIGING AURORA, SLETERING - "Een vijftal oude groepsfoto's van uitstapjes van de zangvereniging Aurora te Deventer, 1908-1910. Op 2 foto's staat achterop het volgende: ""Aurora 1908, 16 augustus, Kale Berg Lochem"" en ""17 juli 1910 Montferland Aurora"". Op 2 foto's staat een stempel: ""J.J. Sletering Welle, Deventer"". Deze Sletering kan geïdentificeerd worden als: Johannes Jacobus Reminikus Sletering (* 1879), instrumentmaker, zn van Gradus Johannes Sletering en Johanna Harmina Klumper, tr. 2-4-1913 te Deventer met Anna Maria van Leth (*1885), dr. van Andreas Johannes van Leth en Maria van Tiem. De gemengde zangvereniging Aurora te Deventer werd op op 1-11-1894 opgericht. M14686 "
59355: DEVENTER, POT, KIEZEBRINK, JANSEN, GROOTMAN - Gezinsoverzicht van Roelof Pot, wonende te Deventer (1848-1923, zn. van Martinus Pot en Johanna Geertrui Kiezebrink)), gehuwd (Deventer, 6 augustus 1874) met Martina Albertina Aleida Jansen (1848-1893, dr. van Arend Jansen en Maria Carolina Eleonora Grootman). Uit dit huwelijk 5 kinderen: Martinus (1875), Hermanus (1877), Arend (1879), Martina (1882), Johannes (1884), 1 stuk, deels gedrukt, deels in handschrift.
57283: "SAFETY CAR DEVICES; " - The safety car, Wilmerding Pa 1923, 31 pag., ill.
20282: DEVRIENT, E - Familienforschung, 2e druk, Leipzig 1919, 132 p., geb.
20512: DEYS, H.P. - Achter Berg en Rijn. Over boeren, burgers en buitenlui in Rhenen. Rhenen 1981, 304 pag., geïll.
33472: DIBBETIUS VAN DE CAPELLE, JOZIAS, UIT LEIDEN - Specimen inaugurale juridicum de tortura reorum [...] Leiden S. Luchtmans 1723
36567: DIBBETS, GERARDUS RUTGERUS WILHELMUS, UIT NIJMEGEN - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuter (1581) Assen Van Gorcum 1968
15165: DIBBETZ WESTERWOUT, J. - "Beknopte beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien, waar in den oorsprong en opkomst deezer landen aangetoondt word; mitsgaders de geaardheid, zeden, godsdienst [...] de ligging, grootte en grenzen der Nederlanden [...] ten dienste der Nederlandsche leergierige jeugd. Nijmegen: Isaac van Campen, 1781."
17213: DIBBITS, L. (PREDIKANT TE UTRECHT) - Achttal nagelaten leerredenen, Utrecht, C. Bielevelt, 1855, 8°: 12 + 156 p.
38516: DIBDIN, THOMAS FROGNALL - A bibliographical antiquarian and picturesque tour in France and Germany. Three volumes (complete), London 1821.
7359: DICHTLOOVEREN - Nieuwe dichtlooveren, bijeenverzameld door Fred. Wijsman. Amsterdam, P.M. van der Made, 1859.
35799: DICKE, WILLEM, UIT DORDRECHT - De vaccinatie Amsterdam Delsman 1892
7364: DICKENS, CHARLES - Uitstapje naar Noord-Amerika. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, C.F. Stemler, 1842.
7368: "DICKENS, CHARLES; MARK PRAGER LINDO (VERT.)" - In Londen en Parijs (A tale of two cities). Uit het Engels vertaald. Amsterdam, P.N. van Lampen, 1860. [2 delen in 1 band]
23671: DICKSON, R. - A lecture on the dry rot, and on the most effectual means of preventing it, 2nd. ed., Londen 1838, 64 pag., orig. paper covers.
19035: DICTIONNAIRE - Dictionnaire des vanités. Two volumes
34516: DIDDENS, JACOBUS HERES, UIT BELLINGWOLDE - Het recht van de huurcerter Groningen Scholtens 1893
42857: DIDEROT, D'ALEMBERT - Plate volume glass making.
51946: DIDEROT, D., - Contes, publies avec une introduction par Andre Billy, Paris, 1926, 8+228+(6) pag.
24997: DIDEROT, D'ALEMBERT - "Menuisier en meubles, 20 plates; Ebenisterie & marqueterie, 11 plates; Menuisier en batimens, 38 plates; Menuisier en voitures, 30 plates. All with the text-leaves."
56947: "DIDEROT EN D'ALEMBERT;" - Chapters physique and mechanique from the 4° edition of the Encyclopedie with 24 + 6 plates.
43205: DIDEROT EN D'ALEMBERT - VIII Gravure en taille-douce, contenant planches 9. [Extract uit de 4° uitgave van de Encyclopedie, 18e eeuws].
4635: DIEKMANN E.A., U. - Schneider. Ein Familienbuch. Bielefeld 1984, 128 p., geb., geïll.
33093: DIELEN, GUILIELMUS MATTHIAS JANUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de communione bonorum inter conjuges, ubi adsunt liberi prioris thori [...] Utrecht Paddenburg en Co. 1830
42137: DIELENS-JANSEN, MARIANNE [= PH.C. BUSMAN CORNELIUS?] - Dienstboden, de ergste plaag des levens. Gedenkschriften van mevrouw Marianne Dielens geboren Jansen, uitgegeven door (...) mr. P.C. Busman Cornelius. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Binger, 1858.
36072: DIEMONT, CHRISTIAAN, UIT GORINCHEM - Academisch proefschrift over art. 1883 Burgerlijk Wetboek Leiden Hazenberg 1860
34509: DIEPEN, HUBERT ADRIAAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Ruptura uteri durante partu Amsterdam Metzler & Basting 1894
59119: DIEPEN, J. - Onze familie, 1 augustus 1908, Tilburg 1908.
36533: DIEPENHORST, I.A. - Religiedelicten, rede Utrecht Kemink 1945
22707: DIEPENHORST - Foto van een geschilderd familiewapen met onderschrift “C.L. Diepenhorst, anno 1719”, 4°.
31822: DIEPHUIS, GERHARDUS, UIT FARMSUM, OMMELANDEN - Disputatio philosophico-juridica de matrimonio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsma 1840
31823: DIEPHUIS, GERHARDUS, UIT FARMSUM - Disquisitio litteraria inauguralis, de jure en ratione divortiorum apud antiquissimos romanos [...] Groningen J.B. Wolters 1842
33685: DIEPHUIS, GERHARDUS - Oratio qua academiae per hunc annum fata breviter enarravit
33377: DIEREN, CATHARINA MARIA VAN, UIT ARNHEM - Nulstelsels in het platte vlak. Proefschrift [...] Utrecht Zuidam 1928
57839: DIEREN, E. VAN, - De nadeelige invloed van fel zonlicht en sport op lichaam en geest met een inleiding over de Engelsche ziekte, Amsterdam 1918, 68 pag.
53007: DIEREN, E. VAN - Kleine Nederlanders!, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1910.
44079: "DIERENDONCK, J.E. VAN;" - Hoorn van zee- tot landstad. Een studie over het ontstaan en de kenmerken van de centrale funktie van Hoorn, Hoorn 1948, 111 pag. [dissertatie].
57003: "DIERMEN, A. VAN; " - Van Diermen in Amersfoort & Spakenburg. Kroniek van een vissersgeslacht, en de complete genealogie van tak G., Wageningen 2002, 352 pag., geb., geïll.
36530: DIERT VAN MELISSANT, ROGIER KAREL WILLEM YVO, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over den rechtsregel: Resoluto Jure Dantis Resolvitur Jus Accipientis 's-Gravenhage Ten Hagen 1878
56849: DIESEN, VAN, E.A., - Verzameling van gewisselde stukken omtrent de aansluiting van den Nederlandschen Rhijn-spoorweg en den Staats-spoorweg te Utrecht, Utrecht, 1868-1870.
32649: DIEST LORGION, E.J. - De regte beoefening der historische theologie uitnemend geschikt ter opbouwing van de kerk der toekomst. Groningen H.R. Roelfsema 1860
40042: DIEST LORGION, E.J., - Geschiedenis van de kerkhervorming in Friesland, Leeuwarden 1842, 167 pag., orig. karton, zonder rug.
40093: DIEST LORGION, E.J., - Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen, deel I (van 2), Groningen 1852, 450 pag., orig. karton.
40164: DIEST LORGION, E.J., - De Nederduitse Hervormde Kerk in Friesland sedert hare vestiging tot het jaar 1795, Groningen 1848, 14 + 345 pag., geb.
33669: DIEST LORGION, E.J. - Het licht der geschiedenis over de verdeeldheid in de Nederlandsche Hervormde Kerk [...]
59701: DIEST, ADRIAEN VAN (1655-1704) - Storm on a landscape with sea in the background
31933: DIEST LORGION, JOHANNES JACOBUS, UIT HALLUM - Regnerus Praedinius. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1862
33668: DIEST LORGION, E.J. - Oratio [...]
33667: DIEST LORGION, E.J. - Oratio de opinionibus christianorum iqm ante saeculi quarti exitum admodum mutatis [...]
36401: "DIETERICH, ELIA GOTTLIEB, UIT ULM; PRAESES: KOELER, JOHANN DAVID" - Istoroumena de actis et fatis Gebhardi Truchsessii archiepiscopi et electoris Coloniensis infausti mariti Altdorf J.W. Kohles 1723
56587: DIETERICHS, J.F.C., - De kunst van het hoefbeslag of handleiding om zoo wel de gezonde als gebrekkige hoeven (.....) te beslaan (....) vertaald door J.W.A. Hart, s-Gravenhage, v. Cleef, 1830.
36387: "DIETERICI, JOHANN CHRISTIAN, UIT URATISLAV.; PRAESES: RABE, PAULUS" - Exercitatio historica de morte Alexandri Magni Konigsberg Reusner 1682
36210: "DIETERICUS, JOHANN FRIEDRICH; PRAESES: BUDDE, CONRAD" - De studiis liberalibus apud veteres Romanos..... Jena Muller 1700
33834: DIEU, GULIELMUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de poena talionis [...] Leiden Jonannes Hasebroek 1737
33835: DIEU, DANIEL DE, UIT AMSTERDAM - [Disputatio juridica inauguralis de jurejurando [...]] Leiden Conr. Wishoff 1720
16809: DIEZ, F.M. - Deutschland, Königr. der Niederlande, Königr. Belgien und die Schweiz, nebst Theilen der angränzenden Länder [...] nach Adolf Stieler’s Entwurf. Zum Reisegebrauch eingerichtet und, mit Bezeichnung der Eisenbahnen, Chausséen, Eilwagen- und Extrapost-Routen, unter Mitwirkung F.M. Diez [...] gemeinschaftlich gezeichnet von F. von Stülpnagel und J.C. Bär. Gotha: Justus Perthes, 1852.
36244: "DIEZ, JOHANN WILHELM, UIT ULM; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH" - Dissertatio theologica de praesagiis mortis, vulgo Von Vorbothen des Todes ..... Wittenberg J.G.Meyer 1718
53592: DIGGELEN, P.J.G. VAN EN J. SNIJDER - Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatst heelmeester te Koewacht (bij arrest van het Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot de straffe des doods terzake van 1. Moedwilligen doodslag, voorafgegaan en vergezeld van 2. aan -en vasthouding zonder bevel der gestelde magten gedurende eenen tijd méér dan ééne maand en 3. aanhouding, gepaard met ligchamelyke pijnigingen (tortures corporelles) en geëxecuteerd te Middelburg den 11 Februarij 1850). Middelburg, Gebr. Abrahams, 1850.
60049: DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AND NEEFS, JACOB (1610-1660) - FRANCISCUS SNYDERS. (Portrait Frans Snyders)
59698: DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AND BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) - GVGLIELMVS DE VOS. ANTVERPIAE PICTOR HUMANARUM FIGURARUM. (Portrait of Willem de Vos)
60050: DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AND BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) - PAULUS DE VOS PICTOR. (portrait of Paulus de Vos)
60051: DIJCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AFTER HOLBEIN, HANS II (1497-1543) - Erasmus Rotterdamus
14812: DIJCKE, F. VAN - Recueil héraldique avec des notices généalogiques et historiques sur un grand nombre de familles nobles et patriciennes de la ville et du franconat de Bruges.
34614: DIJCKMEESTER, HERMAN JACOB, UIT TIEL - III. theses juridicae. 1792
34617: DIJCKMEESTER, H.S. , UIT TIEL - XII .theses juridicae. 1792
34616: DIJCKMEESTER, HERMAN JACOB , UIT TIEL - XXIV. theses juridicae. 1793
35035: DIJCKMEESTER, ULRICH WILLEM ALEXANDER, UIT UTRECHT - Aanbod van gereede betaling gevolgd van consignatie Leiden Somerwil 1886
22708: DIJCKMEESTER, VAN DER LAARS - Foto van een herinneringsblad “Ter herinnering aan het 40-jarig huwelijk van mr Herman Jacob Dijckmeester en vrouwe Emilia Chr. Wintgens”, 1879-1919, vervaardigd door Van der Laars.
34134: DIJCKMEESTER, FREDERICUS, UIT TIEL - Dissertatio juridica inauguralis de traditione rei immobilis ex principiis juris Belgici [...] Leiden J.C. Emeis 1833
34576: DIJCKMEESTER, JOHANNES, UIT TIEL - Dissertatio historico-juridica inauguralis de decimandi juris historia recentiori Leiden Luchtmans 1831
34345: DIJCKMEESTER, HERMANNUS, UIT TIEL - Specimen juridicum inaugurale de praejudicio, quod judicium publicum facit judicio privato [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
47440: DIJK MZ., J. VAN, - Na vijf en twintig jaren. Mijn verblijf en arbeid te Doetinchem herdacht, Arnhem 1887, (8)+86 pag.
32774: DIJK, LUDOVICUS CAROLUS DESIDERIUS VAN, UIT HAARLEM - Specimen politico-juridicum inaugurale continens historiam inquisitiones in delicta, a praefectis atque officialibus in India cum orientali tum occidentali commissa [...] Utrecht J.G. Broese 1847
32862: DIJK, HENDRIK VAN, UIT ENKHUIZEN - Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving. Proefschrift [...] Schiedam Van Berk 1976
7370: DIJK, JAN - De slapende in den Haarlemmer Hout. Eene merkwaardigheid uit het bijzonder leven van koning Willem I der Nederlanden. Amsterdam, Johannes van der Heij en zoon, 1844.
16994: DIJK, C. VAN - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst. Voorburg: Prisma Lectuurvoorlichting, 1988.
16964: DIJK, C. VAN - Halcyon. Zutphen: Bührman-Ubbens Papier, 1989.
56504: DIJK, B. VAN, - Lees- en prenteboekje voor jonge kinderen, vooral ten dienste der scholen, 7e druk, Wildervank, v. Halteren, 1853.
27209: DIJK, W.J. - De haven van Scheveningen. 's-Gravenhage 1929, 54 pag., geb., geïll. [ waterschade aan de onderzijde der pagina's].
4436: DIJK, J.G. VAN, EN P. VAN DIJK-BERGSMA - Het geslacht Pierweyer. Van degenstok tot heden. Groningen 1982, 280 p., geb., geïll.
34446: DIJK, PAULUS VAN, UIT RANTE-PAO(INDONESIE) - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel Gravenhage Boekencentrum 1985
31124: DIJKGRAAF, P.C. E.A. (RED.) - "Inventaris van het archief van het Groninger Studentencorps "" Vindicat Atque Polit "" ( 1815-1943 ), Groningen 1976, 343 pag., geïll."
17232: DIJKHUIZEN, A.G. VAN (PREDIKANT TE OUDDORP) - Het scherpelyk prediken [...] derde leerrede [...], Amsterdam, G. v. Peursem, 1848, 8°: 28 p.
22693: DIJKMAN, CORNE - "Eigentijds afschrift van een “Gerechtelijke aankondiging” van deurwaarder H.P. Corne d.d. 5-3-1840, betr. boedel Frans Dijkman en Hendrina van Alen; hij overleden Rotterdam 21-1-1839 (testament 1794), manuscript, folio, 4 p."
16864: DIJKSHOORN, J.A. - L'influence française dans les moeurs et les salons des Provinces-Unies, Parijs 1925, 275 p, geb.
36006: DIJKSTRA, JAN FREDERIK, UIT 'T ZANDT - Stellingen Groningen Hoitsema 1900
25210: DIJKSTRA, T - Voor- en nageslacht van Lolke Eelses Dijkstra en Johantje Jans Wijnia, Schoorl 1995, 495 pag., geb., geïll.
17233: DIJKSTRA, H. - Na zestig jaren. Een gedachteniswoord voor de gereformeerde kerk te Smilde, Breukelen, erven J. den Boer, 1895, 8°: 40 p.
677: DIJT, M.D., EN J.S.M. DIJT - Texelse geslachten [I]. Parentelen van de families Koning-Keijser, Vlaming en Bakker. Met aanvullende stambomen van de families (Bouwe) Bakker, Bas, Daalder, Dalmeijer, Dros, Drijver, Dijksen, Eelman, Langeveld, Lap, Mantje, Plaatsman, Van der Vis, Vlas, Wuis en Zuidewind. Haarlem 1970. Geb., geïll., 418 p. Met: Texelse geslachten II. Encyclopedie van Texelse familienamen. Parentelen van de families Dijt-Verberne-Zijm. Haarlem 1973. Geb., geïll., 387 p. Met : Aanvullingen en verbeteringen op deel I, 4 p.
7371: DIKEMA, FREERK MELLES - Ontboezeming. Dichtregelen. Groningen, J.B. Huber, 1867.
34210: DIKKERS, JOANNES HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale, sistens quaestiones juris hodierni [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
58955: AERO-DILETTANT, - Het maanprobleem opgelost. Het vraagstuk der oceanen (.......) verklaard. Het probleem der kometen, 's-Gravenhage 1928, 126 pag., geïll.
35322: DILLEN, J.G. VAN - De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis Groningen Noordhoff 1934
57827: DILLEN, J.G. VAN, - Overeenkomst en verschil tussen de Franse en de Russische revolutie, Groningen 1954, 23 pag.
594: DILLEN, J.G. VAN - Amsterdam in 1585. Het kohier der capitale impositie van 1585, met een historische inleiding en aanteekeningen. Amsterdam 1941, 220 p.
57824: DILLEN, J.G. VAN, - Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland, Rede, Groningen 1949, 29 pag.
36053: DILLEN, JOHANNES GERARD, UIT AMSTERDAM - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad I. De theorie der gesloten stad-huishouding Amsterdam A.H.Kruyt 1914
35745: DILLEWIJN, CORNELIS VAN, UIT MODDERFONTEIN(Z.A.) - Die Lichtwachstumsreaktionen von Avena Amsterdam De Bussy 1927
41033: DILLO, M E.A. - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, II. De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom, Eerste en tweede stuk, Den Haag 2000, 1556, geb. in 2 blauw linnen banden. Als nieuw.
17214: DILLOO, F.W.J. (LAATST PREDIKANT TE SOLDIN) - De lofzang van den koning Hiskia, drie leerredenen, Amsterdam, Scheffer & Co., 1885, 8°: 43 p.
36430: "DIMPELIUS, THEOPHILUS, UIT SPOREN.MISN.; PRAESES: ROHRENSEE, CHRISTIAN" - De consiliariis .... Wittenberg Schroedter 1697
56130: DIMPFEL, R., - Biographische Nachschlagewerke. Adelslexika / Wappenbucher, Leipzig 1922, 128 pag., geb.
15169: DINGELSTEDT, FRANZ - Jusqu’à la mer. Erinnerungen an Holland. Leipzig: Weber, 1847.
15168: DINGELSTEDT, FRANZ - Jusqu’à la mer. Erinnerungen an Holland. Leipzig: Weber, 1847.
55963: DINKLA, A., - Beknopte geschiedenis van enige families uit de 17e en 18e eeuw en hun relatie met de Beemster, Alkmaar 1986. Losbladig in ringband, 240 pag., geïll.
2249: RÜHL. DIRK - "Familiewapens in het landsarchief van Nederlandsch-Indië te Batavia; in opdracht van den Genealogisch-Heraldischen Kring te Batavia en met toestemming van den Landsarchivaris, geteekend naar de origineele zegel-afdrukken. Bandoeng 1942. Geb., geïll., 16 bladen."
20540: DIRKS, J. E.A. - Catalogus van het museum van het Friesch Genootschap ( ....) te Leeuwarden, Leeuwarden 1881, 9+304 pag., geb.
40514: DIRKS, J., - [ Convoluut met ca. 20 overdrukken van artikelen door of over Mr. J. Dirks, ca. 1850-1893 ], gebonden in linnen band.
37676: DIRKS, J - Souvenir de la Haye. Description de soixante jetons de presence aux funérailles etc. des quartiers de cette ville. Brussel 1859, 28 pag. + 7 gegraveerde platen.
43397: DIRKS, J - Nieuwe bijdragen tot de penningkunde van Friesland, I t/m X, Workum 1858, 67 pag., met 2 gravures met afbeeldingen van penningen. Gebonden in half linnen.
36767: DIRKS, J - De uitgewekenen uit Nederland naar Frankrijk, 1787-1795, z. pl., 1868, 52 pag.
56416: DIRKS, J., - Numismatiek, I-VI, z.pl., 1851, 19 pag.
41798: DIRKS, J - Noord-Nederland en de kruistochten, Overdruk De Vrije Fries 1842, pp. 135-331.
31742: DIRKS, JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio historico-juridica inauguralis de judiciis vemicis [...] Amsterdam J.A. Beijerinck 1835
39856: DIRKS, J. EN S.W.H.A. VAN BEYMA THOE KINGMA - Ayttiana, Workum 1844, 31 pag., sierpapieren omslag.
43376: DIRKS, J - De Noord-Nederlandsche gildepenningen wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld, 2 delen + atlas, Haarlem 1878/79, 467+422+63 pag. en 143 gegraveerde platen.
53013: DIRKS, J. - Geschiedkundige onderzoekingen aangaande het verblijf der Heidens of Egyptiërs in de Noordelijke Nederlanden, Utrecht 1850.
35990: DIRKZWAGER, JOHAN, UIT MAASSLUIS - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1896
6042: DIRKZWAGER, J.M. - De Schiedamse tak van de familie Van der Schalk, [Olst] 2002, 167 p., geïll.
34320: DISCHBEIN, HENRICUS CARIOLUS THEODORUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridia inaugurale de successione ab intestato [...] Leiden Haak en Comp. 1810
59981: DISCHLER, A. (FL. 18TH CENTURY) - IOANNE AUSTRIACUS...[De bello Belgico historia. (Cum tabulis aeneis.)] [Juan I of Austria (1547-1578)]
42895: DISDIER, ALEXANDRE TOUSSAINT DE LIMOJON DE SAINT - Histoire des negotations de Nimegue. Parijs, C. Barbin [= Amsterdam, D. Elzevier], 1680.
34950: DISHOECK, ANTONIUS EWALDUS VAN, UIT SAS VAN GENT - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis petitione secundum codicem civilem Neerlandicum Leiden Hazenberg 1840
25109: DITHMAR, J.C. - Commentatio de honoratissimo ordine militaria de balneo, Frankfurt, J.G. Conradi, 1729, folio, (10)+90+8+40+(6) pag. Half leather. Very good copy.
35593: "DITHMERS, GEORGIO WILH., UIT LUNEBURG; PRAESES: BENCKENDORF, LUDOLPH PETER" - Dissertatio politica [...] de delectu militum coacto [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1705
31784: DITTLINGER, FREDERICUS EDUARDUS THEODORUS, UIT ANTWERPEN - Theses iuridicae inauguralis [...] Leiden C.A. van Immerseel Mounier 1853
23217: INGENIEURSWERKEN IN NEDERLAND. DIVERSEN - Extracten uit diverse jaargangen van het Tijdschrift voor Ingenieurs of de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, uit de 19de eeuw, betreffende diverse, niet-topografische, onderwerpen. Soms meegedeeld als artikel, soms als voordracht. Steeds geïllustreerd met platen.
37240: DIX, J.F.CH. - Gekweekte planten, Amsterdam/ Assen z.j., [ ca. 1925 ? ] 176 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
27245: DIXHOORN, F. V. - De leeuw van Kralingen. Een panorama over het leven van Henri Martin, eerste moderne dierenleraar en eerste directeur van de Rotterdamse diergaarde, Hoorn [ 1957 ], 212 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37710: DIXON, E. [ILLUSTRATOR: BATTEN, J. D. ] - More Fairy Tales from the Arabian Nights. Edited and arranged by E. Dixon. Illustrated by J. D. Batten. London, J. M. Dent & Co. , 1895.
21090: PAO LIEN DJIE - Een waardig en fraai geheel. Gooise affiches. Hillversum 1995, 80 pag., geïll.
53015: DLAWNURG, YVEL [=LEVY GRÜNWALD] - Drie gulden of twee dagen..., Den Helder, z. j. [1933].
35183: DOBBELAER, MARINUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio physiologico-medica inauguralis de varia vitae humanae [....] Leiden Herdingh 1824
54830: DOBELN, FERD. VON - Die Lasterhohlen der Prostitution und ihre Genossen. Leipzig, z.j.
52485: DOBSON, AUSTIN (ED.) - Eighteenth century essays, selected and annotated by Austin Dobson. Londen, Kegan Paul, Trench, 1883.
30861: DOCKUM, H.C. VAN - Over, uit en om de provinciale Drentsche en Asser Courant van den aanvang tot heden, Assen 1942, 275 pag., geb., geïll., met stofomslag.
7788: DOD - Dod's peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1870, 13th year.
7787: DOD, R.P. - The peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1862, 22nd year
7789: DOD - Dod's peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1913, 73rd year.
59234: DODD, W., REV., - The beauties of Shakespeare, London 1878, geg., geïll., 356 pag.
15172: DODGE, MARY MAPES - Hans Brinker, or the silver skates. A story of life in Holland, Chicago/New York: Rand, [ca. 1930?]
51673: DODGSON, CAMPBELL, - The etchings of James McNeill Whistler, London, The Studio, 1922.
25024: DODONAEUS, REMBERT - Cruydt-boeck Remberti Dodonaei volghens sijne laetste verbeteringhe : met biivoeghsels achter elck capitel, uyt verscheyden cruydt-beschrijvers. Item, in 't laetste een beschrijvinghe vande Indiaensche ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert.
23481: DODT VAN FLENSBURG, J.J. EN A.M.C. VAN ASCH VAN WIJCK - Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland meer bepaaldelijk van Utrecht, complete set van 10 delen, Utrecht 1838-1853, ca. 3500 pag., origineel karton (genummerd 1-7 en 1-3) , ruggen hier en daar wat gebroken.
43705: DOEDENS, A. EN J. HOUTEN, - Vlieland, een Nederlandse geschiedenis, Franeker 2010, 360 pag., geb., geïll.
33686: DOEDES, I.D. - Oratio de libertate cum theologiae, tum etiam ecclesiae christianae, strenue vindicanda [...]
33687: DOEDES, I.D. - Oratio [...]
35989: DOEFF, JANUS GUILIELMUS ALEXANDER, UIT AMSTERDAM - Theses juridicae inaugurales Utrecht De Kruyff 1859
5405: DOEGLAS, H.M.G. - Genealogie familie Doeglas, Eelde 1989, 103 p., geb., geïll., oblong
55390: DOELEN, J. VAN - Eenvoudig doch aaneengeschakeld verhaal van het geen er in de laatstverlopen jaren in en bij Utrecht is voorgevallen ter zake van de aldaar aan publieke werken gebruikte geoctroijeerde kunst-cement. Utrecht, Altheer, 1827.
35517: "DOERFFER, BALTHASAR, UIT WOHLAU (WOLOV); PRAESES: THILO, GOTTFRIED" - Exercitatio philologica, de sepulchro Christi [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1675
41745: DOES DE WILLEBOIS, A. V.D. - Studiebeurzen, deel I en deel II, 's-Hertogenbosch, 1904 en 1905, 157 + 368 pag. Prijs per deel € 24
35037: DOES, JOHAN ADRIAAN VAN DER, UIT 'S HERTOGENBOSCH - De redenen van wraking van getuigen in het burgerlijk geding. Leiden Somerwil 1890
4670: DOES DE BYE, P.J. VAN DER - Genealogische déductie voor Jhr. Charles Pierre de Senarclens de Grancy. 's-Hertogenbosch [1879], 47 p., geb., geïll. Met originele foto.
31803: DOES DE WILLEBOIS, PIETER JOSEPH FRANS MARIE VAN DER, UIT ROERMOND - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
31804: DOES DE WILLEBOIS, WILLEM EMILE THÉODORE MARIE VAN DER, UIT MAASTRICHT - Delicta reticentiae. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
7372: DOES, JACOB VAN DER - 's Graven-Hage, met de voornaemste plaetsen en vermaeklykheden. 2e druk. Den Haag, Abraham Troyel, 1700.
602: DOES DE WILLEBOIS, A. VAN DER - Studiebeurzen. 4 dln. 's-Hertogenbosch 1904-1906, 157, 368, 553, 637 p.
22889: DOES, VAN DER - "Convocatie voor Hr Van der Does voor een vergadering van ""Heeren Vroedschappen"", 1816, deels gedrukt, 1 p."
32022: DOES DE BYE, PETRUS JACOBUS VAN DER, UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum inaugurale, exhibens historiam judicii jurati [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1821
55639: HOEN Y. 'T / W. V.D. DOES - Berigten van den procureur generaal van den Hove [ Ysbrandt 't Hoen] en bailliuw van 's Hage [ W. van der Does van Noortwyck ] ten aansien der Publicatie van 23-2-1786. D.d. 26-7-1786.
33889: DOES, IZAACUS VAN DER, UIT UTRECHT - Diatriba juris publici inauguralis de vinculo, quod olim inter dioecesin Trajectinam et regnum Francicum, ac deinceps inperium Romano Germanicum, intercessit [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1775
37467: DOES, E.C.C. V.D. - Modetekenen costuumontwerpen, Alkmaar z.j., ongepagineerd, geìll., ringband. Goed exemplaar.
601: DOES, J.C. VAN DER - Biografisch woordenboek van het protestants-christelijk onderwijs. Zeist [1949]. Geb., 172 p.
28561: DOESBURG, J.J. - De wording van den vrede van Utrecht, Utrecht 1886, 160 pag., geb., goud op snee.
3359: DOESBURGH, L. VAN - Familie-Register Van Doesburgh. Amsterdam 1893. 88 p.
32168: DOESBURGH, THADE VAN, UIT SCHIEDAM - Dissertatio physica inauguralis de colorum mixtione et dimensione [...] Utrecht Post Uiterweer & Co. 1855
31039: DOESSCHATE, A. TEN - Naamlijst behoorende bij den stamboom van de familie Ten Doesschate, z.pl., 1906, 49 pag.
31322: DOESSCHATE, A. TEN - Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst, Steenderen 1919, 68 pag., geïll. ( mist achterzijde omslag ).
60325: DOETECUM, JOHANNES VAN I (1551-1605) AND DOETECUM, LUCAS VAN (FL. 1554-1572) AFTER GASSEL, LUCAS (1480/1500-1568/69) - Landscape with St. Anthony (from a set of five Landscapes with Biblical subjects and Saints)
60326: DOETECUM, JOHANNES VAN I (1551-1605) AND DOETECUM, LUCAS VAN (FL. 1554-1572) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - Landscape (from a set of twelve Landscapes)
60021: "DOETECUM, LUCAS VAN (FL. 1554-1572) [?] DOETECUM, JOHANNES VAN I (1551-1605) [?]; AFTER COCK, HIERONYMUS (1518-1570)" - Operum Antiquorum Romanorum [series title]
5407: DOETS, J. - Het geslacht “Pouwels Doedsz” (thans genaamd Doets, Beets, Haan en Does), een vroeger doopsgezinde familie uit het dorp de Beets en, na de droogmaking, de Beemster, 1550-1992, waarin opgenomen fragmentgenealogieën van de vroeger doopsgezinde families Boon en Hooyberg uit de Beemster, z.p. 1992, 153 p.
5408: DOETS, J. - Het geslacht “Jan Jansz Doets” uit het dorp Middelie in de Zeevang 1600-1992, z.p. 1992, 55 p.
38977: DOEVE, J.F. ( ILL.) - The Nativity according to Saint Luke, Plaistow 1954, ( 16 ) pag., with 8 illustrations by J.F. Doeve, hardback.
34610: DOEVEREN, C. E. VAN, UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1790
34612: DOEVEREN, C. E. VAN, UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1791
58528: DOIJER VAN CLEEFF, G., - De luchtvaart 1783-1883, Overdruk [1884], pp. 291-311, 323-336 en 357-384.
47713: DOKKUM, J.D.C. VAN, - De maatschappij tot bevordering der toonkunst in haar wording en ontwikkeling, Amsterdam 1918, groot 4o, 154+18 pag., geb.
36308: "DOLAU, GOTTLOB CHRISTIAN VON, UIT EQU. MISN.; PRAESES: RECHENBERG, L. ADAM" - De monarchia universali , quae Europae imminere dicitur .... Leipzig Johann Georg 1681
60324: DOLENDO, BARTHOLOMEUS (1570-1626), VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Count William III passes judgement on the sheriff of South Holland, 1336 [set of seven prints]
41361: DOLFSMA, P.J.M. - Uit de illegaliteit naar de studie. De ontstaansgeschiedenis van de Stichting Onderlinge Studenten Steun en haar bioscoop Kriterion, Amsterdam 1985, 185 pag., geïll.
32925: DOLK, THEODORUS FLORENTIUS JOHANNES ANTHONIE, UIT UTRECHT, GEB. TE ZUTPHEN - Het veenrecht in de provincie Utrecht van 1592-1916. Proefschrift [...] Utrecht L.E. Bosch & Zoon 1916
53021: DOLL VAN OURYK, C.B. - Verdediging van mr. C.B. Doll van Ouryk, tegens het declaratoir van de heere oud burgemeester mr. Cornelis de Witt. Dordrecht, H. en J. van Esch, 1674.
59441: DÖLLE HANS, PROF. DR., - Grundsätzliches zum Ehescheidungsrecht, Tübingen, Im Furche-Verlag, 1931.
31183: DOLMAN, B. - R.K. doopboek Duistervoorde, gemeente Voorst, deel I 1675- 1761, deel II 1761- 1811, 143 pag.
36194: "DOLMARUS JOAN. F. , SEVERINUS, UIT DENEMARKEN; PRAESES: FINE, JOHANN ARNOLD DE" - Enneas dissertationum physiologicarum ....... Giessen Nic. Hampelius 1609
30616: DOLMETSCH, H - Der ornamentenschatz, ein Musterbuch stilvoller ornamenten aus allen kunstepochen, 2e auflage, Stuttgart 1889, geïll. met 78 ( van de 85 ) platen, veel als chromolitho's. Linnen band, enkele andere platen bijgebonden.
16248: DOMBURG - Geïllustreerde gids van de badplaats Domburg, uitg. V.V.V. [ca. 1920], 64 p.
33351: DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINANDUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Dissertatio ethico-theologica de autocheirias facinore ex religionis christianae preaceptis et indole judicando [...] Leiden H.W. Hazenberg 1833
17218: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - Toespraak [...] bij de opening zijner lessen op 6 October 1868, na het overlijden van zijn zoon Francis Coenraad, geboren te Utrecht 2 September 1839 en overleden te Zeist den 24 Junij 1868, Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 8°: 16 p.
56454: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J., - De hooge feesten der christelijke kerk in derzelver oorsprong en bestemming, Leeuwarden 1834.
47638: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J., - Geschiedenis der Amsterdamsche Luthersche Gemeente, Amsterdam 1856, 298+124 pag., orgineel karton (rug omplakt).
34454: DOMELA NIEUWENHUIS, JACOBUS, UIT MONNICKENDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de carcere cellulari - De straf der afzonderlijke opsluiting Amsterdam Gebhard 1859
33890: DOMMER, GYSBERTUS MARTINUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis, ad Legem XIV.ff. de regulis juris [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1716
35913: DOMMERING, E.J., UIT GRONINGEN - Stellingen ..... Groningen Noordhoff 1896
4583: DOMMISSE, P.K. - Michiel Adriaansz. de Ruijter en zijn naaste familie. Eensluidend afschrift der te Vlissingen aanwezige genealogische bronnen en brieven. Vlissingen 1907, 116 p. ( pp.105 t-m 116 in fotokopie.)
17221: DOMMISSE, P.K. (PREDIKANT TE BIESELINGE) - Eene hel op aarde [...] leerrede [...] Delft, J.A. Mulder, 1877, 8°: 8 p.
605: DOMMISSE, P.K. - Eenige grafschriften uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen. Extract Archief (1913), 145 p.
57386: DOMMISSIE, H., - Het dorpshuis van Maeslandersluys, Maassluis 1927, 19 pag., geïll.
24929: DOMSELAER, THOMAS VAN - Beschryvinge van Amsterdam.
24932: DOMSELAER, THOMAS VAN - Beschryvinge van Amsterdam.
606: DON, J. - De [oude] archieven der gemeente Kampen. 3 dln. Kampen 1963-1966-1971, 338, 758, 265 p.
61880: DONA, ANTHONIE FRANCISCUS (1802-1877) - Cow in a landscape
59814: DONDERS, FRANSISCI CORNELI - Oratio de Justa Necessitudine Scientam Inter et Artem Medicam et de Utriusque Juribus ac Mutuis Officiis.
32349: DONDORP, JAN HENDRIK, UIT WYMBRITSERADEEL - Rechtsmatigheidstoetsing. Toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en decretalisten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam VU Uitgeverij 1988
47651: DONGELMANS, B.P.M. E.A., - Boekverkopers van Europa. Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier, Zutphen 2000, 352 pag., geb., geïll. met stofomslag. Als nieuw.
57095: "DONGELMANS, B.P.M.; " - Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de 19e eeuw. Amstelveen 1992, 499 pag., geb.
5404: DONGELMANS, M.J.M. EN J.M.H.J. HEMELS - Vier generaties Dobbelman. Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen. Nijmegen 1996, 311 p., geb., geïll.
22587: OOST- EN WEST DONGERADEEL (FR) - Contract tussen de gerechten Oost- en West Dongerdeel, opgemaakt te Leeuwarden 7/8 juli 1730. Manuscript, folio, 2 p., met de originele handtekeningen van H.D.E. van Aylva, douarière d'Aylva, Rixt van Andrea, Wed. Haren, J.G. van Burmania, W. van Wijckel en notaris Van der Ley.
35911: DONKER, MEINARDUS, UIT ZAANDIJK - Theses juridicae inaugurales Leiden P. Engels 1854
37517: DONKER PZ, W. (= J.C. VAN WIJCK CZN) - Gedenkboek voor de schoen- en lederindustrie, Waalwijk 1925, 316 pag., geb., geïll. Goed exemplaar. T.g.v. 25 jarig bestaan Bond van Schoenfabrikanten.
61394: DONKER, JOHANNES - Aandoenlyk Tafreel, wegens de hooge en byna nooit gehoorde Overstroming, doorbraken van Dyken, en daar door veroorzaakte Watervloeden, welke het meest in Noord-Holland.
17223: DONKER CURTIUS, HENDRIK HERMAN (PREDIKANT TE ARNHEM) - Nagelatene leerredenen [...] voorafgaat: Iets over H.H. Donker Curtius door Pieter van der Willigen, predikant te Tiel, Arnhem, I.A. Nijhoff, 1840, 8°: 38 + 2 + 2 + 192 p.
54998: DONKER CURTIUS VAN TIENHOVEN, W.B. - Opinion enoncee par M. Donker Curtius van Tienhoven, depute de la Hollande, a la deuxieme chambre des etats generaux, sur le projet de loi sur l'organisation judiciaire dans la seance du 4 avril 1827. Brussel, 1827. .
54999: DONKER CURTIUS, W.B. - Opinion enonce par M. Donker Curtius depute de la Hollande aux etats generaux en comite general de la deuxieme chambre, les 9 et 10 Avril 1829 sur l'admission ou la non-admission du jury dans le royaume des Pays-Bas. z. pl. [Brussel?], 1829.
54203: DONKER CURTIUS, D. - Pleitrede van mr. Dirk Donker Curtius voor den Hoogen Raad der Nederlanden, ten behoeve van C.A. Thieme, drukker en uitgever der Arnhemsche Courant, requirant in cassatie, uitgesproken den 12den Julij 1839. Arnhem, C.A. Thieme, 1839.
53025: DONKER CURTIUS VAN TIENHOVEN, W.B. - Iets over de theorie der straffen en het bewijs der misdaden, naar aanleiding van het ontwerp van het Strafwetboek voor de Nederlanden, Utrecht, J. Altheer, 1827.
34321: DONKER CURTIUS, JANUS HENRICUS, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inaugurale de jure repraesentationis secundum praecepta codicis civilis [...] Arnhem Is.An. Nijhoff 1835
34209: DONKER CURTIUS, CORNELIUS ADRIANUS HENRICUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de creditorum juribus in navem [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
33423: DONKER VAN DER HOFF, EVERARDUS - Oratio de praecipuis orationis ac stili virtutibus [...] Delft C. van Graauwenhaan 1745
17224: "DONKER CURTIUS, H.H. (PREDIKANT TE ARNHEM); A. NIERMEIJER; L. DIBBITS" - Nagelatene leerredenen [...] Vooraf gaat Iets over H.H. Donker Curtius door Pieter van der Willigen, predikant te Tiel, Arnhem, I.A. Nijhoff, 1840, 8°: 38 + 4 + 191 p.
35192: DONKER, ANTON LODEWIJK, UIT BENNINGBROEK - Van het doen van afstand der instantie Leiden Somerwil 1892
42009: DONKER CURTIUS, D - De regtsmagt der hooge en andere heemraadschappen betwist. Pleitrede, 's-Gravenhage, v. Weelden, 1834. Origineel papieren omslag, (4)+95 pag.
47113: DONKERSLOOT, H. E.A., - Geschiedenis van Pernis, Rotterdam 1934, 134 pag., geïll.
40859: DONKERSLOOT- DE VRIJ, M - Topografische kaarten van Nederland voor 1750, Groningen 1981, 223 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
3374: DONKERSLOOT, H. - Stamboom van het geslacht Donkersloot. Rotterdam 1936, 222 p., geïll.
16960: DOOIJES, D. - Boektypografische verkenningen uit Boekblad en andere periodieken. Amsterdam: De Buitenkant, 1986.
3706: DOOL, FRANKLIN VAN DEN - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Genealogie Hellenthal. Sliedrecht 1990, 309 p., geïll.
609: DOOP - DOOP- EN TROUWBOEK der Oud-Catholieke kerk `De Pauw' in de Keizersstraat te Amsterdam. Overdruk De Wapenheraut (1909), 29 p.
22546: DOOPSGEZIND, WESTZAAN, KOONINGH - "Kwitantie d.d. 1-10-1785 waarbij de schotgaarder van Westzaan Jan Spat, verklaart dat Cornelis Kooningh ""zijnde van Menno's gezindheid"" ƒ 14 heeft betaald. 8° oblong, deels gedrukt."
6584: DOOREN, J.P. VAN EN M.G. SPIERTZ (RED.) - Kerkelijke archieven. Gids voor de studie van Reformatie en Katholieke Herleving in Nederland 1520-1650 door M.G. Spiertz en J.A.M.M. Janssen.
24858: "DOORGEEST, ENGEL A. VAN;" - Een kort verhaal van eenige merkwaardige geschiedenissen in Holland (...) waar in ook gehandelt wordt van 't Eyland in Noord-Holland en wel deszelfs Schermer, Graft, Schermerhorn en de Ryp (...) walvis-vangst. Amsterdam, K. de Wit, 1744.
612: DOORMAN, G. - Techniek en octrooiwezen in hun aanvang. Geschiedkundige aanvullingen bij `Octrooien ... uit de 16de-18de eeuw' en `Het Nederlandsch octrooiwezen ... der 19de eeuw'. 's-Gravenhage 1953. Geb., 126 p.
611: DOORMAN, G. - Het Nederlandsch octrooiwezen en de techniek der 19de eeuw. 's-Gravenhage 1947. Geb., 578 p.
34492: DOORMAN, JOHANNES DIEDERICUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - De vasthechting van de kiemblaas Utrecht Van Boekhoven 1893
35912: DOORN, JOHANNES HENRICUS PETRUS VAN, UIT MIDDELBURG - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1844
35391: DOORN, J. S. D. VAN - Prent op de promotie van J.S.D. van Doorn, zonder datum Leiden Somerwil ca 1875
35353: DOORN, W.TH.C. VAN - Prent op de promotie van Mr. W.Th.C. van Doorn Utrecht 1876
32921: DOORN, CORNELIS JAN VAN, UIT ZEGVELD - Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1940
43939: DOORN, C. VAN, - Veilingcatalogus bibliotheek Jhr. Mr. A. van der Goes van Naters te Delft + schilderijen etc. van A.J.J. Baronesse van Ittersum, 's-Gravenhage 1886, 84 pag.
37870: DOORNBERG, F.D. E.A. - Purmerends jugendstil aardewerk 1895- 1907, Purmerend 1995, 216 pag., geïll.
35908: DOORNBOS JR, G.M. , UIT ASSEN - Stellingen ..... Assen H. Born 1898
35979: DOORNBOS, WILLEM, UIT ASSEN - Stellingen .... Groningen Wolters 1897
42504: DOORNBUSCH, J.B. - Die Kunstgilde der Topfer in der abteilichen Stadt Siegburg und ihre Fabrikate. Koln, 1873.
22340: DOORNEKROON, VOET, COCCEJUS, UTRECHT - “Memorie van rechten aen den edelen hove van Uitrecht overgegeven bij ofte vanwegen Jacob Doornekroon, philosophiae Doctor .... tegens ..... Diderik Borre van Amerongen, heer tot Sandenburg ..... hooftofficier der gemelde stad Uitrecht”, folio, 14 p, gedrukt (bij Pieter Scepérus te Amsterdam 1698).
30997: DOORNEWAARD, B. - De Noord-Veluwse geslachten Doorn(e)waard, Doorn(e)weerd en Doorenweerd, Oldebroek 1997, 186 pag., geïll.
34611: DOORNIK, J , UIT 'S-GRAVENHAGE - XIX. theses juridicae. 1792
34613: DOORNIK, J. A. , UIT 'S HERTOGENBOSCH - IX. theses juridicae. 1789
7377: "DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); LOUIS ANSEAUME" - Het verloren lam, zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1783.
7379: "DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY" - Gaston en Bayard, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
7380: "DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY" - Gaston en Bayard, treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
7378: "DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); MARIE JOSEPH BLAISE DE CHÉNIER" - Timoleon, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
35978: DOORNIK, JACOBUS GERARDUS, UIT JAVA - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
7382: "DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); PIERRE ULRIC DUBUISSON" - De oude vryer, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
7381: "DOORNIK, JAN GERARD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY" - Pedro de wreede, koning van Kastiliën, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
35967: DOORNINCK, JANUS GUILIELMUS VAN, UIT DEVENTER - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Haagen 1845
6511: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Neder-Hemert, met lijsten der heeren en predikanten. Haarlem 1892. Geb., 192 + 30 p. Ex. met exlibris van P.N. van Doorninck.
637: DOORNINCK, P.N. VAN, EN P.C. MOLHUYSEN - Briefwisseling der hertogen van Gelre en van Gulik 1389-1393. Haarlem 1903, 121 p., Oud-Hollands papier.
631: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het archief van het Sint Anna Aalmoeshuis genaamd Sint Anna- of Doornicks hofje op de Hooigracht te Leiden. Haarlem 1904. Geïll., 80 p.
629: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief van Callandsoog met een schetskaart. Haarlem 1902, 88 p., Oud-Hollands papier.
626: DOORNINCK, P.N. VAN - Rekening van Jan van Blois 1361-1362: De tocht van Jan van Blois met hertog Aelbrecht van Gelre november 1362. Haarlem 1899, 253 p., Oud-Hollands papier.
625: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud-archief der gemeente Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, met lijsten der schouten, predikanten, enz. Haarlem 1899, Oud-Hollands papier, 50 p.
622: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief van het kasteel Ampsen. Haarlem 1897, 159 p., Oud-Hollands papier.
621: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van eene verzameling charters betrekking hebbende op de geslachten Van der Does, Duvenvoorde, Mathenesse, enz. Haarlem 1895, 92 p., Oud-Hollands papier.
620: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede, met lijsten van schouten en predikanten. Haarlem 1894, 72 p., Oud-Hollands papier.
619: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van de oude archieven der gemeenten Schooten en Spaarndam, met lijsten van schouten, predikanten, enz. Haarlem 1894, 16 p., Oud-Hollands papier.
618: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Bennebroek, met lijsten der Heeren Predikanten enz. van Bennebroek en Heemstede. Haarlem 1892, 160 p., Oud-Hollands papier.
614: DOORNINCK, J. VAN - Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest. 5 dln.in een band. Deventer 1869-1871, 786 p.
19101: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der heerlijkheid thans gemeente Zandvoort.
19100: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der gemeente Velsen.
5500: DOORNINCK, P.N. VAN EN J.S. VAN VEEN - De graven en hertogen van Gelre, Arnhem 1904, 31 p., geïll. met 5 platen in “phototypie” van zegels.
34123: DOORNINCK ADAMSZ, MARTINUS VAN, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de errore in conventionibus secundum juris Romani principia [...] Deventer J. de Lange 1833
32545: DOORNINCK, JAN IZAAK VAN, UIT DEVENTER - De staatkunde der Nederlandsche republiek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1866
34322: DOORNINCK, DAMIANUS JOANNES VAN, UIT DEVENTER - Specimen oeconomico-politico-juridicum inaugurale de locatione conductione fundorum [...] Leiden J.C. Emeis 1834
51224: DOORNINCK, J. VAN, - Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenigen berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest, 4 (van 5) stukken, Deventer 1869-1870, 612 pag.
41951: DOORNINCK, J.I. VAN - Overijssel onder Karel V, Deventer 1889, 460 pag., papieren omslag.
640: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M., EN W. ZONDERVAN - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk: Regestenlijst van brieven, index. 2 bdn. Zutphen 1981, 815 p.
36571: DOP, JAN ALBERT, UIT ROTTERDAM - Eliza's knights. Soldiers, poets and puritans in The Netherlands, 1572-1586 Alblasserdam Remak 1981
41034: DOPPELFELD, O. E.A. - Die Ausgrabungen im Dom zu Koln, Mainz 1980, 785 pag., geb., geïll., in schuifhoes. Als nieuw.
36008: "DOPPERT, JOHANNES, UIT FRANKFURT A.M.; PRAESES: L.A.RECHENBERG" - De totatu hildebrandino, dissertatio historica Leipzig Chr. Fleischer 1693
6696: DOPPLER, P. - Het tweede burgerboek van Maastricht (1421-1442) met eene inleiding en aanteekeningen.
6695: DOPPLER, P. - Het oudste burgerboek van Maastricht (1315-1379) met eene inleiding en aanteekeningen.
642: DOPPLER, P. - Lijst der kanunniken van het Vrije Rijkskapittel van Sint Servaas te Maastricht (1050-1795). Overdruk Publications 1938+1939, 350 p.
61564: DOPTER - The intercession of the Virgin [Canivet]
24728: DORAT, CLAUDE JOSEPH - Lettres d’une chanoinesse de Lisbonne a Melcour, officier François, suivies de l’épitre intitulée Ma philosophie, et de quelques poesies fugitives. 2e ed. The Hague, 1771.
24883: DORAT, C.J. - Collection complete des oeuvres, 5 volumes, Neuchatel, soc. typographique, 1775. Half leather, good copy.
16256: DORDRECHT - Gids voor Dordrecht als centrum van watersport, uitg. V.V.V., Dordrecht 1940, 104 p.
16257: DORDRECHT - Oud en nieuw Dordrecht. Uitg. V.V.V. en Gemeentebestuur Dordrecht, 1941, 40 p.
16258: DORDRECHT - Gids voor Dordrecht als centrum van watersport. Uitg. V.V.V., Dordrecht 1952, 184 p.
16253: DORDRECHT - Beknopte gids voor de bezoekers der Groote Kerk te Dordrecht, door J.L. van Dalen, Uitg. Morks & Geuze, Dordrecht 1898, 18 p.
16254: DORDRECHT - Officiële gids van Dordrecht, Dordrecht 1934, 46 p.
16255: DORDRECHT - Dordrecht zooals het is. Uitg. in samenwerking met het gemeentebestuur, Amsterdam, Strengholt, [1937], 62 p.
42158: DORFLINGER, W. - Abschilderung u. Abschrift aller Figuren, Wappen u. Gemalde nebst Aufschriften, welche in der Schlacht-Kapelle bei Sempach gemalt zu sehen, so wie selbe, nach den alten Urbildern, im Jahr 1756, erneuert worden. Luzern, 1843.
31731: DORHOUT, LAMBERTUS, UIT HARLINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de provocatione ad populum romanum maxime sub regibus [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1827
31732: DORHOUT, BERNARDUS, UIT HARLINGEN - Disputatio juridica inauguralis de diversa testamenti romani et hodierni indole Groningen M.J. van Bolhuis 1820
34428: DORHOUT MEES, EVERT JOOST, UIT GRONINGEN - Over beschikkingen van den niet geautoriseerden voogd Groningen Wolters 1889
17226: DORP, S. VAN (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Uw werk. Een woord ter herdenking van 25-jarige evangeliebediening, uitgesproken in de Groote kerk, 6 sept. 1931, 's Gravenhage, Korthuis, [1931], 8°: 16 p.
31729: DORP, BARTHOLOMEUS VAN, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de legitima portione [...] Utrecht Van Paddenburg en Co. 1829
17227: DORSSEN, G. VAN (PREDIKANT TE ELBURG) - De ontfermende heiland tegenover Jeruzalem, leerrede [...] uitgesproken den 26 Augustus 1894 na het overlijden van [...] C.J. Eijkman, in leven predikant bij de Ned. herv. kerk, laatst te Elburg gedurende de jaren 1874/1884, Elburg, A. Hengeveld 1894, 8°: 16 p.
35782: DORSTEN, ANTHONIE VAN, UIT UTRECHT - Het ontstaan van anorganische hartgeruischen Utrecht Van Dorsten 1895
36692: DORT, CATHARINA TH. H. VAN - Ideas about women in the earliest printed Dutch vernacular books. Saints' Lives, Exempla, and their female readers z.pl. z.n. 1998
35255: DORTH TOT MEDLER, GYSBERTUS HENRICUS GUILIELMUS LAURENTIUS VAN, UIT GELDERLAND - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus liberorum erga parentes jure Gallico Leiden J.W. van Leeuwen 1837
644: DOSKER, NICH.H. - De Nederlandsche taal in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 2 extracten Noord en Zuid III (1880), 10 p.
25002: "DOU, J.J. & S. VAN BROECKHUYSEN; ROMEYN DE HOOGHE" - ‘T Hoogheymraedschap van Rhynland.
34900: DOUBLET VAN GROENEVELT, FRANCISCUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de injuriis Leiden A. Elzevier 1710
30474: DOUCET, G - Peintres et graveurs libertins du 18e siecle. Parijs 1913, 63 pag., geïll. ( met 30 staalgravures naar oude prenten ). Genummerd exemplaar. Rug licht beschadigd.
24840: DOUCHET, J. PH - Principes generaux et raisonnes de l'orthographe Francoise avec des remarques sur la prononciation.
35966: DOUDE VAN TROOSTWIJK, WILLEM ISAAC, UIT NIEUWERSLUIS - Stellingen .... Utrecht Den Boer 1895
32583: DOUDE VANTROOSTWIJK, HENDRIK JACOB, UIT NIEUWERSLUIS - De landbouw als tak van staatszorg. Proefschrift [...] Utrecht Kemink & Zoon 1887
61463: DOUËT D'ARCQ, M. - Ministère de la maison de l'empereur et des beaux-arts, archives de l'empereur, Collection de Sceaux par M. Douët d'Arcq, sous-chef de section aux archives de l'empire, fin de la première parti - seconde partie tome III.
51901: "DOUGLAS, LORD ALFRED;" - Sonnets. London, Rich and Cowan 1935, 83 pag., geb. Exemplaar op zwaar papier, geïll. met facsimile.
51903: "DOUGLAS, LORD ALFRED;" - Lyrics. London, Rich and Cowan 1935, 110+(2) pag. Gebonden. Exemplaar op zwaar papier. Geillustreerd met portret van Douglas op 24-jarige leeftijd.
645: DOUGLAS, C.M. - Memorandum over het regt op inlijving in den Nederlandschen adel van Cornelis M. Douglas. Nijmegen 1869. Geb., 64 p. met tabellen.
7772: DOUGLAS, R. - The baronage of Scotland
7771: DOUGLAS, R. - The peerage of Scotland, 2nd edition, 2 vols,
646: DOUMA, H. - Inventaris van het archief van het Kruisherenklooster Sint-Agatha [te Cuijk] 1371-1887. 3 stukken. 's-Hertogenbosch 1972, 484 p.
59094: DOUMA, A.M.H., - Anna Maria van Schurman en de Studie der Vrouw, Amsterdam, H.J. Paris, 1924.
33891: DOUW, JACOBUS BALTHAZAR, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de senatusconsulto macedoniano [...] Leiden Cornelius de Pecker 1760
56189: DOVEREN, J.V. E.A., - De bonte droom van het circus, 's-Gravenhage, z.j., 106 pag., geb., geïll.
35815: DOYER, LUCIE CHRISTINA, UIT AMERSFOORT - Energie-omzettingen tijdens de kieming van tarwekorrels Utrecht Den Boer 1914
36555: DOZY, GUALTHERUS JACOB , UIT LEIDEN - De oudste stadrechten van Zwolle Zaltbommel Van de Garde 1867
35308: DOZY, FRANCISCI, UIT LEIDEN - Responsio ad quaestionem chemicam [....] 1827
28394: DRAISMA DE VRIES, A - De wadden polders, eene studie, Leeuwarden 1921, 78 pag., geb., geïll. met 12 kaarten en profielen. Met: De wadden polders naschrift, naar aanleiding van de beoordeling van en door J.C. Ramaer, december 1921, 39 pag. ( bibliotheek stempel ).
17229: DRAKENBORCH, ARNOLD - Lykreede op het overlyden van [...] Hieronymus Simons van Alphen, doktor en gewoon hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid in de Hoge Schole te Utrecht [...] gehouden den 25 van Sprokkelmaand 1743, Utrecht, W. Kroon, 1743, 4°: (4) + 37 + (13) p.
31714: DRAKENBORCH, ARNOLD - Lykreede op het overlyden van [...] Hieronymus Simons van Alphen [...] Utrecht Willem Kroon 1743
5638: DRAPIER - De Leydsche Drapier, tijdschrift van de stichting Familie Hubrecht, deel I en deel II (jaargangen 1983-1990, alles wat verscheen), 729 p., geïll.
53032: DRAVEMAN D'OYENS, H. - Memorie van rechten, bevattende het proces crimineel en de verdediging van Herman Draveman d'Oyens, oud-capitain ten dienste der Vereenigde Nederlanden, tegen de aanklagte van dr. Matthias Francois Banens, algemeen aanklager der stad Utrecht, r.o. eijscher en de beschuldiging van Gerard Arnoud Fredrik Gabriel marquis du Chasteler, zig noemende G.G. marquis du Chasteler, woonende te Wasserloz in het keurvorstendom van Maintz, den 30 Junij 1801 aan den Raad van Rechtpleeging der stad Utrecht overgegeven. Utrecht, Terveen, 1802.
60323: DREBBEL, CORNELIS JACOBSZ. (1558-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Geometry (The Liberal Arts)
60322: DREBBEL, CORNELIS JACOBSZ. (1558-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Poetry (The Liberal Arts)
59700: DREBBEL, CORNELIS JACOBSZ. (1558-1617), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Arithmetic (The liberal arts)
36156: "DRECHSEL, JOHANN GEORG, UIT CURIENSE VARISCO; PRAESES: PLANER, JOHANN ANDREAS" - Historia Varisciae sigillatim urbis curiae descripta ..... Wittenberg Martin Schultz 1700
16259: DRENTHE - Naar Drenthe! Neêrlands Pompeji, Toeristenland en vacantie-oord bij uitstek, Assen 1928, 48 p.
16260: DRENTHE - Houdt de schapen op de heide! 10 ansichtkaarten in omslag [ca. 1950].
16261: DRENTHE - Drenthe industrialiseert! Onder redactie van het Drentsch Economisch Technologisch Instituut, Leeuwarden 1953, 82 p, 4°.
23155: DRENTHE, SMIDT, OORTWIJN, PICCARDT, GRATAMA, KYMMELL, COLLARD - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van mejuffrouw J.C. Smidt, 1833-1837, met 27 bijdragen.
650: DRESCH, N.J.M. - De archieven der colleges die over het tegenwoordig gebied der gemeente Schiedam rechtspraak hebben uitgeoefend en van de notarissen die er hebben gefungeerd, 1344-1811. Schiedam 1918, 171 p.
15184: DRESSELHUIS, J. AB UTRECHT - Wandelingen door Zuid- en Noordbeveland. Een geschied- en oudheidkundig school en volksleesboek. 3 stukken in 1 band. Goes: F. Kleeuwens, 1833-[1837]. (Op gegraveerde titel: 1832.)
15183: DRESSELHUIS, J. AB UTRECHT - Wandelingen door Zuid- en Noordbeveland. Een geschied- en oudheidkundig school en volksleesboek. 3 stukken in 1 band. Goes: F. Kleeuwens, 1833-[1837]. (Op gegraveerde titel: 1832.)
50988: DREYFUS, J. - The work of Jan van Krimpen. A record in honor of his 60th birthday. Haarlem, Enschede, 1952.
651: "DRIE, ROB VAN; NICO PLOMP EN AAD VAN DER TANG" - Genealogie, van stamboom tot familiegeschiedenis. Utrecht/'s-Gravenhage 1988. Geb., geïll., 246 p.
50728: DRIEBERGEN, J., - Geschiedenis van de familie (van) Driebergen. De nakomelingen van Splinter Harmansz. van 1570 tot 2000, 444 pag., geb., geïll.
34323: DRIELING, FREDERICUS HENRICUS CORNELIUS, UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum inaugurale de conditione debitoris obaerati in patria nostra [...] 's Gravenhage Gebr. Giunta d' Albani 1829
34506: DRIENDIJK, WILLEM, UIT DIRKSLAND - Over de aetiologie van het navelstrenggeruisch Leiden Blankenberg 1890
656: DRIESSEN, JOZIEN J. - Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917. 's-Gravenhage 1989. Geïll., 177 p.
33234: DRIESSEN, PAULUS, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de donatione propria, tum iuris Romani, tum omlandici [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1807
33233: DRIESSEN, JACOBUS CORNELIUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis, de vera culpae, in negotiorum contractu praestandae, natura et divisione [...] Groningen B. van der Kamp 1808
4025: DRIESSEN, G.L. - De geslachten Van Leyden en Gael en het perceel Breestraat 125. Leiden 1938, 39 p., met tabellen.
653: DRIESSEN, H.L. - De retroacta van den burgerlijken stand in Gelderland. Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overledenen enz., dagteekenende van voor de invoering van den burgerlijken stand. Utrecht 1933, 180 p.
23867: DRIESSEN, P.A. - "Verhandeling over de zee, z.pl. [Groningen?] z.j. [1808] 15 pag. Driessen was "" stud. aan de Hoogeschool te Groningen "". Hij had de verhandeling uitgesproken in het Natuur-en Scheikundig Genootschap te Groningen."
655: DRIESSEN, H.L., - Het oud-archief van het Huis Hoekelum onder Bennekom. 's-Gravenhage 1952, 78 p.
33256: DRIESSEN, BERNARDUS HERMANUS MARIA, UIT AALTEN - Specimen juridicum inaugurale de juris poenalis praeceptis ex codice mercatorio recte exulantibus [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1852
21087: DRIESSEN, FELIX - De reizen der De La Courts, 1641-1700-1710, Leiden 1928, 121 pag., geïll., geb., in bedrukte katoenen stofband.
22893: "DRIFT, VAN DER; FILOSOFIE" - "Tekst van A.J.W. van der Drift, ""Lof der Wijsbegeerte"", manuscript, 2 p, 19e-eeuws."
19073: DRIJFHOUT - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van H. Drijfhout & Zoon's edelmetaalbedrijven N.V. Amsterdam, 1827-1952.
21234: DRIJVER, F.W. - Naarden, historie en monumenten, 2 delen, Hilversum 1932-1936, 112 + 76 pag., geïll.
44042: DRIJVER, F.W., - Naarden. Historie en monumenten [deel 1], Hilversum 1932, 112 pag., geïll.
32367: DRILSMA, ROLAND LEONARD, UIT AMSTERDAM - De woorden der wet of de wil van de wetgever. [...] Academisch proefschrift [...] Amsterdam Noord-Hollandsche Uitg Mij 1948
17101: DRONCKERS, E. - Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1936.
38372: DRONKERS, J. - Hier hangt de gaper, Enschede 1958, 75 pag., geb., geïll. ( drogist ).
32720: DRONSBERG, CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de re monetali, imprimis de legibus et delictis monetalibus, horumque poenis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
35909: DROOGE, JAN VAN, UIT BAKKEVEEN - Stellingen ..... Rotterdam Van Meurs & Stufkens 1898
36603: DROP, WILLEM, UIT VLAARDINGEN - Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de 19e eeuw Assen Van Gorcum 1958
56631: DROSNAY, ARTHUR DE, - Les petits. Mysteres de l'academie Francaise, Paris, Saint- Jorre, 1844, 198 pag.
36569: DROSSAERS, SOPHIE WILHELMA ALBERTINE DROSSAERS, UIT TETERINGEN - Diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1678-1684 's-Gravenhage Nijhoff 1915
658: DROSSAERS, S.W.A. - Het archief van den Nassauschen Domeinraad. 2 dln. in 10 bdn. 's-Gravenhage 1948-1955, ca. 3000 p.
657: DROSSAERS, S.W.A. - De archieven van de Delftsche Statenkloosters. 's-Gravenhage 1916. Geb., 628 p.
38150: DROST, J.W.P. - Het Nederlandsche kinderspel voor de zeventiende eeuw, 's- Gravenahge 1914, 172 pag., geïll. [ dissertatie met los katern stellingen ] geb. in half linnen. Mooi exemplaar.
7389: DROSTE, COENRAAD - Verloste vryheid. Den Haag, Gerard van der Poel, 1730.
7390: DROSTE, COENRAAD - Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, in het leeven van den heere Coenraat Droste, terwyl hy gedient heeft in veld- en zee-slaagen, belegeringen en ondernemingen, als ook mede syn verdere bejegeningen aan en in verscheyde vreemde hoven en landen. Den Haag, Robertus Viejou, 1728.
20047: DRUGULIN, W.E. - Allgemeine Portrait-Katalog, 2 delen in één band, Leipzig 1860. 409 + 468 pag., origineel karton (één scharnier los). Standaardwerk. Met beschrijving van 24.000 portretprenten.
23436: DRUGULIN, W.E. - Allgemeiner portrait-katalog, 2 delen, Leipzig 1860, 407+468 pag. Standaardwerk met beschrijving van 24000 portretprenten. Exemplaar in afleveringen, zonder band. pp.465 t/m 468 van deel II in kopie.
660: DRUIF, C. - Nederlandse gemeentewapens. Leeuwarden [1965]. Geb., geïll., 175 p.
41455: DRUKKER, S - De Nederlandse betrokkenheid bij 2 DCS No.2 District Censorship Station, Arnhem 2005, 378 pag., geïll.
20965: DRUMM, U. E.A. (RED) - Oude aandelen. Bussum/Antwerpen 1981, 200 pag., geïll.
47952: DRUMMOND, H., - Tropical Africa, 3rd. ed., London 1889, 12+228 pag., hardback.
60988: DRUMMOND, HENRY - Histories of noble British families with biographical notices of the most distinguished individuals in each, illustrated by their armorial bearings, portraits, monuments, seals etc.
39836: "DRUNEN, D. VAN;" - Leven en werken van Gerrit Brender à Brandis (1751-1802). Een bio-bibliografische schets. Nijmegen 1984, 343 pag.
35312: DRYFHOUD, ANE, UIT HEERENVEEN - Theses quaedam theologicae de praedestinationis et creationis dogmate Utrecht J. Broedelet 1768
35313: DRYFHOUD, ANE, UIT HEERENVEEN - Dissertatio theologica inauguralis de vera satisfactionis notione necessitate Utrecht J. Broedelet 1768
33751: DRYFHOUT, ANTONIUS GERARDUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio historico-juridico-practica inauguralis de advocatis[...] Leiden Theodorus Haak 1765
34533: DRYFHOUT, ABRAHAM JACOB, UIT DEVENTER - Specimen disquisitionis philosophicae de rationis in philosophia usu et abusu Utrecht Broedelet 1753
37956: DUBBE, B - Zwols zilver. Het Zwolse goud- en zilversmidsambacht en zijn meesters, Zwolle 1999, 200 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
35796: DUBOIS, HENRI FREDERIK, UIT UTRECHT - Over de verandering der refractie gedurende den loop van het leven Utrecht Den Boer 1907
19555: DUBOIS, PIERRE - Histoire de l'horlogerie depuis son origine jusqu'a nos jours.
40755: DUBOIS, P.H. EN S. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie, Amsterdam 1993, 853 pag., geïll., als nieuw.
59293: DUBOSQ, YVES ZACHARIE, - Le livre francais et son commerce en Hollande de 1750 a 1780. (D'apres des documents inedits), Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte door Y.Z. Dubosq, Amsterdam, h.J. Paris, 1924. 166 p. + propositions, first limited edition (dissertation). Light foxing and loose binding.
35875: DUBOURCQ, LOUIS ISAAK, UIT AMSTERDAM - Stellingen Leiden Somerwil 1876
30760: DUBOUT - Dessins, Monte Carlo 1950, oblong, geïll.
54773: DUBREUIL-DENIZOT, SOPHIE / FRANCOIS DARZIER DUBREUIL - Hommage a la vérité, contre l'oppression, l'injustice et les rapines du Directoire et de ses representans au Corps-legislatif. Ou appel a leur cruauté pour en obtenir la mort. Par une famille de rentiers et creanciers de l'etat reduit l'agonie du desespoir par l'extreme besoin. Paris, 1799.
662: DUBUISSON, [PIERRE-PAUL] - Armorial des principales maisons et familles du Royaume, particulièrement de celles de Paris et de l'Isle de France. 2 dln. in 1 band. Facsimile-uitgave Parijs 1977, naar de uitgave Parijs 1757. Geb., geïll., ca. 900 p.
37317: VIOLLET- LE- DUC - De geschiedenis van een stadhuis en van eene kathedraal, Haarlem 1897, 320 pag., geïll. ( ing. exemplaar, iets los ).
37320: VIOLLET- LE- DUC - Histoire d' une maison, Paris s.a [ 19th centr.], 260 pag., ill, linen binding.
55138: DUCANGE, V.H.J.B. / JAN DE QUACK (VERT.) - Jean Calas of de onschuldig gevonnisde. Toneelspel in drie bedrijven naar het Fransch van mr. Victor. Amsterdam, v. Kesteren, 1820.
6826: "ANONIEM (VERT.); VICTOR DUCANGE" - De bruid van Lammermoor. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1837.
24787: DUCLOS, M. - Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV. 2 Vols. Paris/Maestricht, J.P. Roux & Compagnie, 1791.
42293: DUDOK DE WIT, L.C. - Herinneringen ontleend aan reizen te water, te voet, te paard en per spoor. Amsterdam, 1881. Niet in den handel.
36131: "DUERFELD, GEORG WOLFFGANG, UIT HELDBURGO FRANCUS; PRAESES: MELISSANDER, JOHANN HEINRICH" - Dissertatio historico-politica de maiestate principum inviolabili adversus monarchomachos Jena Officina Muelleriana 1703
59832: DUERLOO, L. AND P. JANSSENS - Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw.
664: DUERLOO, LUC - Privilegies uitbeelden. De Zuidnederlandse wapenkoningen en wapenkunde in de eeuw der Verlichting. Brussel 1991. Geïll., 282 p.
19546: DUFET, MICHEL - Meubles, ensembles, décors. Recueil de documents et de commentaires sur la décoration d'interieurs moderne contemporaine, 2e édition.
60152: DUFF ROBERTSON, ALEXANDER (PERTH 1807 - GLASGOW 1886) - View of a street with several people
61004: DUFLOS, CLAUDE-AUGUSTIN (1700-1786) AFTER LE BRUN, CHARLES (1619-1690) - Ma douleur est au dessus de toute doleur [Our Lady of Sorrows]
7964: DUFOUR, EUG. - Album héraldique. Chiffres et Armoiries.
53045: DUFOUR, JULIEN MICHEL - Code criminel avec instructions. Deuxième partie: Code pénal, 2 delen, Parijs 1811.
17050: DUFUS, R.L. - Books. Their Place in a Democracy. Boston/New York: Houghton Mifflin, 1930.
665: DUGAST ROUILLÉ, MICHEL - Les notables ou la `seconde noblesse'. 2 dln. Nantes 1978-1979. Geb., ca. 1200 p.
42582: DUGÈS, ANT. - Handboek der verloskunde. Vertaald uit het Frans, Brussel, Brest van Kempen, 1827.
42922: DUGUAY-TROUIN, RENE - Memoires de monsieur du Guay-Trouin, lieutenant general des armees navales. Amsterdam, P. Mortier, 1741.
43147: DUGUAY-TROUIN, RENE - Memoires de monsieur Du Guay-Trouin, lieutenant general des armees navales. Amsterdam, P. Mortier, 1740.
21058: DUHAMEL, L. - Inventaire-sommaire des archives municipales antérieures à 1790 de la ville d'Orange. Tome I: séries AA-CC. Orange 1917, 464 pag., geb. in een stevige linnen band.
54806: B., A.B. DE [= H.W.E. MOLLER] / B. DUHR - Jezuiten-Gruwelen. Een bijdrage tot de geschiedenis der beschaving. Voor Nederland bewerkt naar de derde Hoogduitsche uitgave van Bernhard Duhr S.J. Amsterdam, J.S. de Haas, 1900 [op omslag: 1901].
40925: DUIF C. E.A. - 100 jaar D.D. 's- Gravenhaagsch schaakgenootschap Discendo Discimus, 's-Gravenhage 1952, 102 pag., geb., geïll.
33571: DUIJMAER VAN TWIST, ALB. JAC. - Oratio de iis, ad quae codsicis napoleontei hollandi doctor, ad saluberrimum regis, hunc perferentis, consilium sua docendi ratione adiuvandum inprimis attendat [...] Groningen N. Veenkamp,en Zoon en W. Wouters 1809
34133: DUIJN, FRANCISCUS MAXIMILIANUS VAN DER - Disputatio academica inaugurale ad locum juris Romani de negotiis gestis [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1832
39755: DUIJNISVELD, A.N. E.A. - Geschiedenis der parochie van den H. Jacobus den Meerdere te Schipluiden, Schipluiden 1940, 77 pag., oblong, geïll.
39823: "DUIJNISVELD, A.N.;" - Geschiedenis der parochie van St. Laurentius te Stompwijk, z.pl., [1939], 48 pag., geïll.
36650: DUIJNSTEE, JACOBUS ANTONIUS THEODORUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Schending van het brieven- en telegrammengeheim door post- en telegraafbeambten -- -- 1891
37116: DUIJS, J.E.W. - Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind, Amsterdam 1919, 48 pag. ( vlekkig ).
57208: DUIJSER, J.L. PH., - De voornaamste vorstenhuizen van Europa en der noordelijke en zuidelijke Nederlanden, Groningen 1896.
7391: DUIM, FREDERIK - Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hogerbeets en Huig de Groot, treurspel. [2e druk.] Amsterdam, Jan van der Heyden, 1760.
60058: DUJARDIN, KAREL (1622-1678) - Portrait of Jan Vos
5806: DUJARDIN, G., - Martens, Mertens, Maartens, Maerten, Maartense en varianten. Verspreiding en frequentie [in België en Nederland], 16 p. met uitv. kaart, extract Med. Naamkunde 1967
39086: DULAURE, J.A. - Des divinites generatrices, ou culte du phallus, chez les anciens et les modernes, Paris 1885, 422 pag., half leather, good copy.
15193: DÜLBERG, FRANZ - Holland. Ein Land das lohnt. Herausgegeben von der Verkehrszentrale für die Niederlande im Haag, 3e druk, Den Haag, [ca 1930?]
31740: DULL, ELIAS, UIT ALMELO - Dissertatio iuridica inauguralis de iure ex legum diversitate quod bonorum [...] Groningen J.J. Homkes 1808
31741: DULL, CAROLUS GUILIELMUS, UIT NORDHOORN - Dissertatio juridica inauguralis de conjugum juribus obligationisbusque quatenus [...] Groningen J.B. Wolters 1840
20619: DULLEMEN, J. V. E.A. - Genealogie Slijkhuis. Een Oost-Veluws geslacht 1730-1990. Driel ( 1998 ) , ca. 150 pag. Fotokopie in oblong linnenband.
34132: DULLERT, GUILIELMUS HENRICUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de pollicitationibus [...] Leiden C.C. van der Hoek 1840
30595: DUMAS, CH. ( RED.) - In helder licht. Abraham en Jacob van Strij. Hollandse meesters van landschap en interieur omstreeks 1800, Zwolle 2000, 271 pag., geïll. Goed exemplaar.
32166: DUMBAR, GERHARDUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis, de hypotheca legali [...] Deventer J. de Lange 1839
47433: DUMEES, A.F.J., - Annales Belgiques ou des Pays-Bas, contenant les principaux evenemens de notre histoire (....) jusques a (.....) 1668, Douay Derbaix, 1761, 12+500+(3) pag.
52905: DUMONT-PIGALLE, P.A. - Het gedrag van jonkheer A.P. van der Capellen, colonel by de cavallerie ten dienste van de republicq der Vereenigde Nederlanden en eerste luitenant van het escadron Guardes du Corps [...] aan het publicq door hem zelve opengelegt, 2e- druk, 's Gravenhage, C. Plaat, 1784.
52904: DUMONT-PIGALLE, P.A. - Het gedrag van jonkheer A.P. van der Capellen, colonel by de cavallerie ten dienste van de republicq der Vereenigde Nederlanden en eerste luitenant van het escadron Guardes du Corps [...] aan het publicq door hem zelve opengelegt, 's Gravenhage, C. Plaat, 1784.
34960: DUMOULIN, EUGENE FRANCOIS LAMBERT, UIT MAASTRICHT - Huwelijk bij curatele op eigen verzoek Amsterdam Delsman & Nolthenius 1894
32167: DUMPEL, NICOLAUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis, de artt. II et III codicis poenalis [...] Amsterdam J. Allart Rietberg 1837
7394: DUNCAN, JOAN - De Mensch Ontmaskert. Leiden, Dirk Haak, 1720.
58536: DUNCKLEY, H., - De vrije-handels-staatkunde en haar invloed op nijverheid en volkswelvaart, Hoogezand, Joustra, 1856.
42045: DUNHILL, A. - The pipe book. London, 1924.
34713: DUNTZE, ARNOLDUS, UIT BREMEN - Disputatio juridica inauguralis de pactis conjugum reciprocis Utrecht Van Megen 1735
20484: DUPAQUIER, J. E.A. ( EDS. ) - Marriage and remarriage in populations in the past. Londen etc. 1981, 663 pag., geb., met stofomslag.
23421: DUPAQUIER, J. E.A. - Population et histoire. Dedié a J.N. Biraben et autres. Livraison de Population, 53e annee, janvier-avril 1998, no 1-2. Parijs 1998, 436 pag.
32902: DUPARC, FREDERIK JULES, UIT 'S GRAVENHAGE - Willem II, België en Luxemburg. Proefschrift [...] 's Gravenhage Albani 1933
28909: DUPARC, M.I. E.A. - Papport der Rijkscommissie van advies inzake reorganisatie van het museumwezen hier te lande, 's-Gravenhage 1921, 145 pag., groot 4o.
32719: DUPARC, JOHAN, UIT LEEUWARDEN - Het beding van artt. 1340-1348 B.W. Academisch proefschrift [...] Leeuwarden H. de Groot 1888
17842: "[RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.)]; EMMANUEL DUPATY" - Het militair arrest, of De drie gevangenen. Blyspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. Rohloff, 1804.
60015: DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - Vestigij d'uno Amphiteatro, nominato da gli Antichi Castrense ... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino]
60017: DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - Vestigij delle Terme di Constantino nel monte quirinale dalla parte che guarda verso Libecchio... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino]
60016: DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - altre sorte di bellissimi marmori et mischi, come sino al di d'hoggi se ne vegono segni in dette ruine... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino]
60014: DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - Vestigij et parte del monte Celio, che guarda verso Ponente ... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino]
54492: DUPIN SR., ANDRE M.J.J. - Jezus voor Cajaphas en Pilatus. Wederlegging van den heer Salvador over de veroordeling en het vonnis van Jezus. Vertaald door J.M. v. Maanen. Gravenhage, 1829 [op omslag 'Regtsgeding van Jezus Christus'].
30355: DUPLESSIS, G. - De la gravure de portrait en France, Parijs, 1875, 162 pag., als nieuw.
32243: DUPONT, M.A. - Discours prononcé a la salle des promotions [...] après le service funèbre célébré en l' eglise de St.-Pierre pour le repos de l' ame de Bernard Jongmann, professeur ordinaire à la faculté de théologie Leuven Joseph van Linthout 1895
55413: DUPRAT, ABBÉ [= ABBE BARRIN] - Venus dans le cloitre, ou la religieuse en chemise. Nouvelle edition. Rome, Jean-Francois-Petit-Pain-Mollet, 1778.
60150: DUPRÉ, DANIEL (1751-1817) - Italian landscape titled: 'Près de Sala à trois lieues de Parme, 1787'.
57039: DUPREZ, ED, - Le pirate. Drame lyrique en trois actes, La Haije, H.S.J. de Groot, 1836.
60052: DUPUIS, NICOLAS (1698-1771) AFTER VISSCHER, CORNELIS (1628/29-1658) - PHILIPPUS WOUWERMAN PICTOR BATAVUS
52622: DUPUY DEMPORTES, J.B., - Le gentilhomme cultivateur, ou corps complet d'agriculture. Translated from the English by Dupuy Demportes. 16 vols. Paris/Bordeaux, 1761-1764.
27920: DURAND, CH. - Dix jours de campagne ou la Hollande en 1831, Amsterdam 1832, 344 pag.
32554: DURAND, JOANNES BAPTISTA, UIT BRUSSEL - Dissertatio medica de variolarum inoculatione [...] Leuven Academiedrukkerij 1791
15197: DURAND, HIPPOLYTHE - Hollande et Hollandois [...]. (1893).
15198: DURANDY, DOMINIQUE - A travers la Hollande. Carnet d’un automobiliste. Illustrations de G.J. Veldheer. Parijs/Brussel: Van Oest, 1914.
24942: DURER, ALBRECHT - Beschryvinghe van Albrecht Durer van de menschelijcke proportion.
15200: DÜRER, A. - "Albert Dürer’s dagverhaal zijner Nederlandsche reize in de jaren 1520 en 1521; met belangrijke aanteekeningen opgehelderd. ‘s Gravenhage: A.D. Schinkel, 1840."
60943: "DUSART, CORNELIS (1660-1704); GOLE, JACOB (C. 1660-1724)" - De Vrede maakt my gaande [Set title: The General Gladness about the Siege of Namur by William III King of England and Prince of Orange, 2 September 1695]
8153: "DUSART, IZAAK; JAKOB VAN DAEL; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) " - Optoght der Batavieren, voor de vryheit des vaderlants, zijnde een ontwerp, om [...] hondert duizent weerbare mannen in't velt te brengen. Amsterdam, P. van Eyck, 1673.
59565: "DUSART, CORNELIS (1660-1704); GOLE, JACOB (C. 1660-1724)" - VICTORIA PUBLICA
7395: DUSSEAU, PETRUS JOHANNES VALENTINUS - Dichtstukjes. Amsterdam, Marten Westerman & zoon, 1836.
34469: DUSSEN, FREDERIK OTTO VAN DER, UIT KAMPEN - Artikel 1129 B.W. Leiden Somerwil 1884
673: DUSSEN, W.F.G.L. VAN DER, EN M.P. SMISSAERT - Genealogische kwartierstaten ... idem, de drie delen als fotokopieën in portefeuille.
7396: DUSSEN, JACOBUS VAN DER - Het hoogste goed. Leerdigt in vier zangen. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
33896: DUSSEN, JOANNES BRUNO VAN DER, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de duplici actionum fonte [...] Utrecht Joannes Broedelet 1765
33895: DUSSEN, JACOBUS VAN DER - Oratio de prudentia atque artibus Romanorum in administranda rep. sub regibus ac deinceps sub consulibus [...] Delft Regnerus Boitet 1727
33894: DUSSEN, JACOBUS VAN DER - Commentarius historico iuridicus ad diplomata quaedam Batava adhuc anecdota [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1785
671: "DUSSEN, W.F.G.L. VAN DER; M.P. SMISSAERT" - Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, 1e, 2e en 3e serie.
32560: DÜSTERDIECK, FRIEDRICH - De rei propheticae in vetere testamento quum universae tum Messianae natura ethica [...] Göttingen Dieterich 1852
675: DUTCH - THE DUTCH IN NEW NETHERLAND and the United States 1609-1909, presented by the Netherland Chamber of Commerce in America on occasion of the Hudson-Fulton Celebration. New York 1909. Geb., 73 p.
43708: DUTILH, C.E. E.A. (RED.), - Gedenkboek lustrumviering van het Delftsch Studencorps 29 juni 1908 - 4 juli. Delft 1908, 52 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
7397: DUTILLIEUX, J.TH. - Gedichten. Rotterdam, wed. Locke & Zon, 1841.
34344: DUTRY VAN HAEFTEN, CORNELIUS BENJAMIN, UIT ZALTBOMMEL - Specimen academicum inaugurale exhibens quaestiones juridicas varii arguumenti [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1819
56640: DUVAL, G. / T. DUMERSAN, - Le pont des arts ou scenes sur Seine, vaudeville en un acte, Paris, Cavanagh, 1805, 29 pag.
18824: "[WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON] (VERT.); ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - De huwlyks ontwerpen, of De twee militairen. Blyspel. Vryelyk gevolgd naar het Fransch [...] door een' der vertalers van Den jongen Richelieu. Amsterdam, Abraham Mars, 1800.
43522: DUVAL, JOHANNES JACOBUS THOMAS - Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht met betrekking tot de heeren stadhouders van Holland en Zeeland, Utrecht, Wild & Altheer, 1790. Papieren omslag, 20+184+41+(1) pag.
60952: DUVIVIER, GUILLEAUME (FL. 1660-1670), AFTER HEUVEL, ANTONIE VAN DEN (CA. 1600-1677) - The two Dutch female cooks
31716: DUYFJES, H.G.P. - De greep der rechtswetenschap [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1930
53048: DUYL, DIRK ZEEGER VAN - De voorwaardelijke invrijheidstelling historisch en kritisch beschouwd, zoowel op zich zelf als in verband met de heerschende gevangenisstelsels. [Dissertatie], Leiden, Somerwil, 1881.
42834: [SCRIVERIUS, PETRUS] EN J. DUYM - Beschrijvinghe van Out Batavien met de antiquiteyten van dien, mitsgaders d' af-komst ende historie der (...) graven van Holland. Arnhyem, Jan Janszoon, 1612. [gebonden met:] J.J. Duym, Corte historische beschryvinghe der Nederlandschen oorlogen. Arnhem, J. Janszoon, 1612.
35100: DUYMAER VAN TWIST, MR. J. - Redevoering over de noodzakelijkheid van uitwendigen luister ter gelukkige beoefening der wetenschappen 1839
34768: DUYMAER VAN TWIST, ALB. JAC. - Oratio de sapiente legislatore civili ad communem utilitatem civium mores componente Groningeb Th. Spoormaker 1802
42153: DUYN, NICOLAAS - Historische aanmerkingen van drie meer dan gemeene strenge winters, als die van de jaaren 1708 en 1709, 1739 en 1740 en der wintermaand 1742. Haarlem, Marshoorn, 1746.
53986: DUYNSTEE, J.J. E.A. - Opheldering en mededeeling naar aanleiding van den Open Brief van den heer A.T.C. Schoevers aan de heeren J.J. Duynstee, M. Kruyt Az. en J.L. Wiercx. ['s Gravenhage, maart 1876].
36051: DUYVENDAK, J.J.L. - De Orient en ons wereldbeeld Leiden Brill 1952
36936: DUYVENÉ DE WIT-KLINKHAMER, TH. M. - Geschiedenis van het Nederlandse zilver, 2e druk, Amsterdam 1965, 268 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
60228: DEBORA GEERTRUIDA DUYVIS,(1886-1974) - Christoforus, saint christopher
32005: DWIJTEMA, JOHANNES, UIT APPINGEDAM - Goederenprijzen en muntwezen. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1898
60940: DYCK, ANTHONIE VAN (1599-1641) AND VORSTERMAN, LUCAS I (1595-1675) - Titian and his mistress [self portrait of Titian and Pictura]
31044: DYK, J.H. V. - Geslagsregister van die broers Joost en Burgert van Dyk, Pretoria 1975, 339 pag., geb., geïll.
34797: DYKERS, GUILIELMUS FREDERICUS , UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de conventione cum creditoribus [...] Amsterdam C.G. van der Post 1845
50944: DYKSHOORN, J. VAN - De landing der Engelschen in Zeeland. 2e druk, Vlissingen, Corbelyn, 1809.
28456: DYKSTRA, W - Uit Friesland's volksleven van vroeger en later. 2 delen, Leeuwarden 1895, 424 + 444 pag., geb., geïll. Bibliotheekexemplaar met stempels en plakkers, maar stevig en copmpleet ( 17 illustraties buiten de tekst, waarvan enkele in kleur ).
35143: DYL, LUCAS, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis de emptione venditione Leiden J. van Zyp en C. Heyligert 1768
31737: DYLIUS, DANIEL - Oratio de raro medicorum principum proventu, ad amplificandam tamen medicinam sufficiente Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
51326: DYMKOWSKA, K. E.A. (RED.), - VIIIe Congres International des bibliophiles. Varsovie 23-29 Juillet 1973, Varsovie 1985, 172 pag., geb., geill.
39841: "DYSERINCK, J.;" - Dr. Nicolaas Beets, Haarlem, 1903, 180 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
25214: DYSERINCK, JOH. - Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan, Amsterdam 1908, 135 pag., ingenaaid, geïll. Behandelt: Riehm, Van der Meer van Kuffeler, Snellen van Vollenhoven, De Blaauw, Molewater, De Clerq en Jonckbloet. [ Idem, gebonden exemplaar EUR 20.]
59006: DYSERINCK, JOH., - De weerloosheid volgens de doopsgezinden, Extract, pp. 104-161 en 303-342.
30601: DYSERINCK, J. - Mr. Alexander Verheul in zijn leven en werken. Leiden 1907, 102 pag., geb., geïll.
17025: "EASON, R.; ROOKLEDGE, S." - Rookledge’s International Handbook of Type Designers. A Biographical Directory. Carshalton Beeches: Sarema Press, 1991.
19586: EBBENHORST TENGBERGEN, J.T.H.C. VAN, EN J. ALBLAS - Liefgdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht.
3723: EBBINGE WUBBEN, C.H. - Het geslacht Van Herwerden, 2de, herz. bewerking. [Januari 1940.] 38 p., met tabel.
32177: EBBINGE WUBBEN, CLAUDIUS HENRICUS, UIT STAPHORST - Over middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament - Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling. Proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1903
680: EBELING, R.A., - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer, sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940. (Diss.) Groningen 1984. Geïll., 254 p.
26144: EBELING, R.A. - Familiennamen Landkreis Leer um 1940. 2 Teile, Groningen 1979-1984, pp. 174+254, met losse kaart.
32881: EBELL, CAREL CORNELIS DANIËL, UIT 'S GRAVENHAGE - De strijd tusschen de gemeente Opsterland en het hooger gezag over de middelen tot werkverschaffing van gemeentewege. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Gebr.Belinfante 1895
35460: "EBELT, EHRENFRIED, UIT GROS-ZSCHOCHERA; PRAESES: SCHROEDER, MATTHIAS GEORGIUS" - Dissertatio historico-moralis de misocosmia eruditorum Vulgo Schmutzigen Gelehrten [...] Leipzig Andreas Martinus Schedius 1717
42863: EBENHOCH, P. - Der Bau des menschlichen Korpers, Anatomische Beschreibung des Menschen, fur Schule und Haus. 19 Doppelfoliotafeln in Farbendruck mit uber 100 Abbildungen und 24 Seiten erklarenden Text. Neu bearbeitet von Th. Himmelein, Esslingen, [1895]. [Supplement zu G.H. v. Schubert, Naturgeschichte (...)].
57544: EBENHOECH, DR. P. - De Mensch, of hoe ons lichaam er van binnen uitziet. Verplaatsbare afbeeldingen der inwendige deelen van het Menschelijk lichaam. Voor het onderwijs en voor zelfstudie bewerkt, naar het Hoogduitsch van Dr. P. Ebenhoech. A. van Klaveren, Amsterdam, n.d. [ca. 1900]..
57546: EBENHOECH, DR. P. - Der Mensch in zerlegbaren Abbildungen. Wie es in unserem Körper aussieht und wie seine Organe arbeiten. Leichtfakliche Körper- und Lebenslehre von Dr. P. Ebenhoech. J. F. Schreiber, Esselingen/München, n.d. [ca. 1910].
35479: "EBERHARDUS, CHRISTOPH.; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG. C." - De calendis, calendarioque Romanor.(um) Veter.(um) & pervulgato nostro, Almanach, muneribus votisque item, solitis offerri [...] Wittenberg Christian Schroedter 1700
42326: EBERMEIER [EBERMAIER], JOHANN - Triumphus pacis Osnabruggensis et Noribergensis. Heroico carminent plurimum adumbratus. Tubingen, Brunnius, 1649.
8030: EBERSTEIN, A. VON EN B. VON EBERSTEIN - Hand- und Adresbuch der Genealogen und Heraldiker unter besonderen Berücksichtigung der Familiengeschichtsforscher. Erste Abteilung des Handbuchs für den deutschen Adel.
38105: EBERT, F.A. - De vorming van den bibliothekaris, vertaald uit het Duits door J.W. Holtrop, 's- Gravenhage 1832, 45 pag., origineel karton. Goed exemplaar.
32933: EBLING, BEREND, UIT OUDE PEKELA - Geschillen over het drostambt van Drente, voornamelijk in de 16de en 17de eeuw. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1932
33515: ECHTEREN, NICOLAUS VAN - Disputatio philosophica de ventorum causis, qualitatibus, et effectis [...] Utrecht Johannes Broedelet 1751
4105: ECK, TH.G. VAN - De Zeeuwsche familie Makkers. 's-Gravenhage 1928, 29 p., Oud-Hollands papier, geïll.
34792: ECK, THEODOOR GUILLIAAM VAN , UIT 'S-GRAVENHAGE - Vergoeding van oproerschade 's-Gravenhage H.L. Smits 1888
3414: ECK, TH.G. VAN - De familie Van Eck. 's-Gravenhage 1929, 84 p., geïll., Oud-Hollands papier.
4425: ECK, TH.G. VAN - De Middelburgsche familie De Péval. 's-Gravenhage 1927, 75 p.
31738: ECK, DANIËL VAN, UIT HONTENISSE - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones e libro I codicis civilis Neerlandici [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
36336: "ECKHARD, JOHANN GODOFREDUS, UIT WRATISLAWA; PRAESES: CASTENS, MORITZ" - Vom Esels-Begrabnusz ad Jerem. XXII 19 Leipzig Tietze 1716
22521: ECKMAN, MUZER, ISAACS - Drie bladen uit een familiebijbel met aantekeningen betr. de familie Eckman, 1720-1827. Manuscript, folio, 3 p.
16264: EDAM - Edam en Volendam, door Th.C.P.M. Kolfschoten, burgemeester van Edam, Edam, Keizer & Van Straten, 1933, 56 p.
16262: EDAM - Edam met de visscherswijk Volendam, uitgegeven met medewerking van het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1924, 36 p.
17234: EDE, PETRUS VAN (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Lykpredikatie over psalm 116:15 gedaan op het afsterven van [...] Wilhelmus Suderman [...] leeraar den Remonstrantsche gemeente te Rotterdam, overleden 30-11-1750, Rotterdam, G. v. Rooyen, 1751, 4°: 24 p.
60073: EDELINCK, GERARD (1640-1707) - Henricus Goltius Pictor et Sculpor (Portrait of Hedrick Goltzius)
19250: EDELMAN, C.H. - De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van oostelijk Drenthe.
17067: EDELMAN, H. - The Dutch Language Press in America. Two Centuries of Printing, Publishing and Bookselling. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1986. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 21).
682: EDELMAN, C.H., EN A.W. VLAM. - Over de perceelsnamen van het Nederlandse rivierkleigebied. Betuwe en Bommelerwaard. Leuven-Brussel 1949, 61 p.
56036: EDER, J.M., - Theorie et pratque du procede au Gelatino-Bromure d' Argent ( French edition), [Paris, Gauthiers-Villars, 1883], 267 pag.
56038: EDER, J.M., - La photographie instantanee son application aux arts et aux sciences, traduction francaise de la 2e edition allemande par O. Campo. Paris: Gauthier-Villars et Fils, 1888, 221 pag.
27420: EDINGA, H - De lustwaranda. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving, Zeist 1979, 151 pag., geïll.
42515: EDLEN VON LILIENBRUNN, K.A. - Panorama der Donau von Linz bis Wien, gezeichnet in Vogelperspective von K.A. Edlen von Lilienbrunn. Stahlstich und vignetten von H. Hummitzsch. Wien, P. Rohrmann, [1838].
15207: EDWARDS, GEORGE WHARTON - Holland of to-day. New York: Moffat, Yard & Co, 1909.
15208: EDWARDS, GEORGE WHARTON - Holland of to-day. 2de druk. Philadelphia: The Penn Publishing Comp., 1919.
59797: EECKHOUT, R.A. - Opmerkingen over het kultuurstelsel en bedenkingen tegen de afschaffing der heerendiensten en de invoering van het stelsel van vrijen arbeid op Java. Met eene voorrede van M.A. Eekhout. Heerenveen, F. Hessel, 1866.
35618: "EEDBERG, JOHANNES; PRAESES: EISENHART, JOHANN" - Exercitatio philosophica de respectu personarum seu Prosoopolèpsia [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1680
59033: EEDEN, F. V. - De kleine Johannes, 14e druk, 's-Gravenhage 1936, geb., geïll. met portret naar Jan Veth.
15209: EEDEN, F.W. VAN - Onkruid. Botanische wandelingen. Eerste deel: Kennemerland. Tweede deel: De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel. 2 delen , Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1886.
15210: EEDEN, F.W. VAN - Onkruid. Botanische wandelingen. Eerste deel: Kennemerland. Tweede deel: De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel, 2 delen in één band, Haarlem: Schuyt & Co, 1974
34448: EEDEN JR., WILLEM VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - De codex Trajectinus van de snorra edda Leiden IJdo 1913
52010: "EEGHEN, I.H. VAN;" - De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel III. Gegevens over de Vervaardigers (...), A - M. Amsterdam 1965, 271 pag., geb. Los deel III.
52011: "EEGHEN, I.H. VAN;" - De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, deel II. Uitgaven van J.L. de Lorme en familieleden. Amsterdam 1963, 272 pag., geb. (Los deel II.)
5183: EEGHEN, I.H. VAN - Inventaris van het archief van de familie Backer, 16e-20e eeuw, 2 delen, Amsterdam 1996, 181 p. (ook: Legillon, Van der Voort, Schaep, Elias, Rendorp, Alewijn)
3242: EEGHEN, P. VAN - Familie-boek De Clercq. 's-Gravenhage 1940, 48 p. met tabel.
6230: EEGHEN, P. VAN - Het doopsgezinde geslacht De Vogel te Leiden en Amsterdam, [Amsterdam] 1966, 6 p., folio, gestencild
7403: EEGHEN, JACOB VAN - Keuze uit nagelaten gedichtjes. Amsterdam, [z.n.], 1835.
685: EEGHEN, I.H. VAN, - Archieven der besturen gevormd door de Waalse Gemeente in Amsterdam tot 1943. Amsterdam 1951, 123 p.
7402: EEGHEN, JACOB VAN - Keuze uit nagelaten gedichtjes. 2e druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & zoon, 1877.
17071: EEGHEN, P. VAN & J.PH. VAN DER KELLEN - Het werk van Jan en Caspar Luyken. Amsterdam: Frederik Muller & Co, 1905. 2 dln.
4092: EEGHEN, P. VAN - Jan Luyken en zijne bloedverwanten. [Amsterdam 1889], 30 p., geïll. Niet in de handel.
686: EEGHEN, I.H. VAN, - Dagboek van broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius), prior van Stein. 2 dln. Groningen 1959-1960, 811 p.
4195: EEGHEN, I.H. VAN - Inventaris van het familiearchief Moens. Amsterdam 1955, 62 p.
26721: EEKEREN, H.J. V. - De Oude Kerk te Zeist, 4 delen, Zeist 1974-1978, 487 pag., geïll.
690: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika 1624-1664. 2 dln. 's-Gravenhage 1913, 267, 204, 57 p., met kaart.
49842: EEKHOF, A., - De negerpredikant Jacobus Elisa Joannes Capitein 1717-1747, 's-Gravenhage 1917, 112 pag., geïll.
52057: EEKHOFF, W., - Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljee, in leven raad van Nederlands Indie, voedsterling (.....) van het nieuwe Stads-weeshuis te Leeuwarden, Leeuwarden, Suringar, 1835.
38058: EEKHOFF, W - Letterkundige nalatenschap van J. van Leeuwen. Catalogus van eene (....) verzameling boeken, handschriften ( ....) veilingcatalogus, Leeuwarden 1857, 8 + 92 + 28 pag.
20964: EEKHOFF, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, 2 delen in I band, Leeuwarden 1846, 402+454 pag, geb., geïll.
15213: EEKHOFF, WOPKE - Friesland. Handboekje voor reizenden door de steden en voornaamste oorden van de provincie Friesland, met eene kaart. Leeuwarden: Suringar, 1840.
16816: EEKHOFF, W. - Blad “Kollumerland en Nieuw Kruisland, de vijfde grietenij van Oostergoo, 1847”, uit de Nieuwe atlas van de provincie Friesland, geplakt op linnen en in schuifhoesje.
691: EEKHOFF, W. , - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 2 dln. Leeuwarden 1846. Geb., geïll., 402, 454 p., met kaarten en litho's.
40526: EEKHOFF, W., - Friesland in 1815. Historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo, Leeuwarden 1865, 140 pag., orig. kartonnen omslag, goed exemplaar.
32257: EEKHOUT, EVERARDUS JANUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de matrimonii dissolutione secundum codicem civilem batavum, comparatum cum codici civili gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
33762: EERDE, JOANNES RUDOLPHUS VAN - Oratio de historiae, in primis universalis, a recentioribus excultae, amplitudine et praestantia [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1808
31709: EERDE, J.R. VAN - Oratio de Europa imperiorum iure temperatorum altrice [...] Groningen J. Oomkens 1825
26701: EERDEN-VONK, M.A. V.D. E.A. (RED.) - Wijk bij Duurstede 700 jaar stad. Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis, Hilversum 2000, 288 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
31974: EERDMANS, B.D., UIT - Het verband tusschen de beoefening van het oude testament en de semietische studiën in het algemeen. Leiden E.J. Brill 1898
37781: EERENBEEMT, H.F.J.M. V.D. - 's- Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 1794- 1814, Nijmegen 1955, 329 pag.
35039: EERENS, GUILIELMUS FREDERICUS CAROLUS DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale continens adnotationem ad articulos 447 et 448 codicis de methodo procedendi in causis civilibus Leiden P.H. van den Heuvell 1855
25323: EERENS, A. - "Les conspirations militaires de 1831. Documents hist. sur l'orgine du Royaume de Belgique. Supplement; Deuxieme supplement; Troisieme Supplement, Brussel 1876, 136+94+176 pag., (only the 3 supplements). Added: G.Schuurman, Refulation..., Arnhem 1875; P.G. Booms, Le 12 Aout 1831..., Den Haag /Brussel 1875; J.D. C.C.W. de Constant Rebecque, Le prince d'Orange..., Den Haag/ Brussel 1875, resp. 15+45+25 pag., geïll."
7404: EERKROON - "Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen, zeehelden, en andere personaedjen, die het Nederlandsche Gemeenebest, door getrouwe diensten en edele daden, aan zich verpligten; doormengd met andere vaderlandsche dichtstukken. Dordrecht, A. Blussé & zoon, 1782. [Deel I van 2]"
7405: EERKROON - "Eerkroon op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen, zeehelden, en andere personaedjen, die het Nederlandsche Gemeenebest, door getrouwe diensten en edele daden, aan zich verpligten; doormengd met andere vaderlandsche dichtstukken. Dordrecht, A. Blussé & zoon, 1782-1783. [2 delen in 1 band]"
7407: EERZUIL - Eerzuil by de verheffinge van zyne doorlugtige hoogheid, Wilhem Karel Henrik Friso, prinse van Oranje en Nassau enz. enz. enz. tot stadhouder, kapitein- en admiraal-generaal der Verëenigde Nederlanden, opgeregt door verscheiden Nederduitsche digters, op de aanmoediging en onder het opzigt van Philomusus. Amsterdam, Isaak Tirion, 1747.
4837: EEUW - Een halve eeuw, 1863-1913, bij de herdenking van het vijftig-jarige bestaan der firma W.J. Thieme & Cie. Zutphen 1913, geb., geïll.
3474: EEUWEN - De Eeuwen Trotserend. Mededelingenblad van de Overschiese familie Van Eijk. Nrs. 1 (1973) t/m 24 (oktober 1981). Met enkele bijlagen. (In totaal verschenen 25 nummer. Oplage 25 ex.) Enkele honderden pagina's.
7412: EFFEN, JUSTUS VAN - La bagatelle, ou discours ironiques, ou l'on prête des sophismes ingénieux au vice & a l'extravagance, pour en faire mieux sentir le ridicule. Nouvelle edition, revue & corrigée. Lausanne & Genève, Marc-Mich. Bousquet & Comp, 1745. [2 delen in 1 band]
7417: "EFFEN, JUSTUS VAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hermanus Uytwerf, 1742-1743 [1e en 2e deel], Amsterdam, Arent van Huyssteen, 1745 [3e deel].
7413: EFFEN, JUSTUS VAN - De Hollandsche Spectator. Amsterdam, Hermanus Uytwerf, [1731-1735] [12 dln in 6 bdn]
7418: "EFFEN, JUSTUS VAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Misantrope, of de Gestrenge Zedenmeester. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Frederik de Kruyff en Hermanus van Werven, 1758. [deel 1 van 3 delen]
7415: "EFFEN, JUSTUS VAN; D. OSTERLÄNDER (VERT.)" - Der vernünftige Philosoph, oder auserlesene Abhandlungen zur Einrichtung und zum Vergnügen des Verstandes, des Wiszes und Herzens. Vertaald uit het Frans. Frankfurt und Leipzig, 1754. [2 delen]
7408: EFFEN, JUSTUS VAN - Bloemlezing uit den Hollandsche spectator, met eene levenschets van dien schrijver, door A.J. van der Aa. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1853-1857. [3 delen in 1 band]
7416: "EFFEN, JUSTUS VAN; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Misantrope, of De gestrenge zedenmeester. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Fredrik de Kruyff en Hermanus van Werven, 1758. [3 delen]
54207: EGAN, PIERCE - Pierce Egan's account of the trial of John Thurtell and Joseph Hunt. Londen, 1824. [gebonden met:] Recollections of John Thurtell who was executed at Hertford ... for murdering mr. W. Weare, by Pierce Egan ... being an appendix to this account of the trial. Londen, 1824.
49829: EGEREN, J. VAN, - Expose des motifs, ecrits anciens,pieces et documnets, invoques par J. van Egeren a l'appui de sa demande en reconnaissance de noblesse et de titre, Gent, Siffer, 1906, folio, 62 pag., gedrukt, met tabellen betr. fam Egeren. (mist achterplat en los)
5659: EGGEN VAN TERLAN, J. - Graf Ernst von Isenburg und sein Jahrhundert, [Köln 1950], 138 p., geïll.
35502: "EGGERS, NICOLAUS, UIT LÜNEBURG; PRAESES: SAGITTARIUS, CASPAR" - Dissertatio historica de originibus et incrementis inclutae civitatis Luneburgi [...] Jena Johann Gollner 1682
6357: EGMOND, J. VAN, EN J.B. GLASBERGEN - Een Rijnsburgse familiekring, deel I, De Rijnsburgse nakomelingen van Wouter Warboutszoon van der Zijp, meester van het St. Barbaragilde in 1533, Rijnsburg/Nuenen 1988, 656 p., geïll. [op omslag: Parenteel van (der) Zijp 1533-1940].
20476: EHBRECHT, W. ( ED. ) - Städtische Führungsgruppen und Gemeinde in der werdenden Neuzeit. Keulen etc. 1980, 453 pag., geb. Met losse kaart.
39378: EHMCKE, F.H. - Gelegenheits Graphik. Ausstellung Mùnchen 1924, 64 pag., ill.
7420: "EHRENBERG, FRIEDRICH; BERNARDUS VERWEIJ (VERT.)" - Vrouwelijk gemoed en vrouwelijk leven, in karaktertrekken, schetsen en opmerkingen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817.
5485: EHRENBERG, R. - Die Fugger, Rothschild Krupp, 3e druk, Jena 1925, 214 p., geïll.
35484: "EHRENREICH KOCH, JOHANNES, UIT WITTENBERG; PRAESES: WEIDIUS, ESAIAS" - Memorabilia quaedam Augustana [...] Wittenberg Christian Gerdes 1704
35469: "EHRHARDT, JOH. CHRISTIANUS, UIT ALTENBURG MEISSEN; PRAESES: ENGELBACH, GEORG JACOB" - Dissertatio moralis, de damno innocentibus in bello dato [...] Wittenberg Christian Gerdes 1705
699: EIBRINK JANSEN, E.A.M. , - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden. (Diss.) Haarlem 1927, 71 p.
32773: EIBRINK JANSEN, ELISABETH ALEXANDRINE MARGARETHA - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden. Proefschrift [...] Haarlem Amicitia 1927
4810: EICKSTADT, F. VON - Der Stammbaum von Rabindranath Tagore. Overdruk Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie (1927), 16 p., geïll.
17235: EIGEMAN, JACOB (PREDIKANT TE DELFSHAVEN) - Uitstel is nog geen afstel. Leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp.173-180
22901: EIGEMAN - Ontslag voor mr. dr. J.A. Eigeman als plv. voorzitter Raad van Beroep te Rotterdam, typoscript, 1917, 1 p.
23800: EIJCK VAN ZUIJLICHEM, F.N.M. - Kort overzigt over de oude versterkingen en kastelen in ons land, tot op de 16e eeuw, Monfoort 1855, 47 +(3) pag., met 2 uitslaande platen. Blauw papieren omslag.
17249: EIJKMAN, A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Gedenkt uwer voorgangeren. Gedachtenisrede [...] gehouden te Ommen den 31sten Januari 1897 na het overlijden van W.E.M. Engelberts, predikant aldaar, Amsterdam, Scheffer & Co., 1897, 8°: 16 p.
17245: EIJKMAN, J.C. (PREDIKANT TE NUNSPEET) - De verzoening met God [...] Intree-predikatie te Nunspeet, den 4 October 1846, Sneek, F. Holtkamp 1848, 8°: 40 p.
17246: EIJKMAN, A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De heere zij met U allen! Afscheidswoord aan de gemeente [ ...] te Groningen, Amsterdam, Scheffer & Co., 1888, 8°: 16 p.
17247: EIJKMAN, A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Jezus Christus gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Leerrede [...] gehouden 1 October 1893 in de Westerkerk te Amsterdam bij gelegenheid van de herdenking zijner 25-jarige evangeliebediening, Amsterdam, Scheyfer & Co., 1893, 8°: 23 p.
17248: EIJKMAN, A.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De Pinkstergemeente. Leerrede [...] gehouden op den 2den Pinksterdag, 22 mei 1893 in de Nieuwezijdskapel te Amsterdam, Amsterdam, Scheffer & Co., 1893, 8°: 18 p.
47254: EIJSSELL, A.P.TH., - 's-Gravenhage van voorheen en thans. In brieven afl. I t/m XIII, 's-Gravenhage , Couvee, 1879-1882, 208 pag., ingenaaid in 3 deeltjes
35700: EIJSSELSTEIJN, GERHARD VAN, UIT ZWOLLE - Over de accomodatie en convergentie bij zijdelingschen blik Helder De Boer 1891
35941: EIJSSONIUS WICHERS, LUDOVICUS, UIT APPINGEDAM - Quaestiones juris inaugurales Groningen F.Wilkens 1850
53746: EIKEBOOM, HENK - Gevangenis-gedichten. Verzen uit de cel van C 3/15. Amsterdam, S.A.A., 1939.
26225: EILERS KOCH, J.R. - De Wartburg, Luther's verblijfplaats van 1521-1522, bezocht en geschetst. Groningen 1854, 36 pag., gebonden in 20e eeuws karton. Geïll met 2 litho's
60074: EIMMART, GEORG CHRISTOPH II (1638-1705), AFTER NEUBERGER, DANIEL I (FL. 1660) - Self portrait with allegorical figures
16273: EINDHOVEN - Beknopte gids van Eindhoven en omgeving. Uitgave: Drukkerij “De Wereld” Eindhoven [1935], 118 p.
22539: EK, VAN, GRAVENHAGE, TONEEL - “Verjaarwensch voor de Nederl. Komedianten te ‘s Hage voor 182..”. door G. van Ek. Manuscript, 4°, 2 p.
47614: EKAMA, C., - Catalogus van boeken, pamfletten enz. over de geschiedenis van Haarlem, 3 stukken in 1 band, Haarlem 1874-1875, 136+103+19+14 pag.
8154: EKAMA, C. [HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)] - Romeyn de Hooghe en de Hortus Medicus met het standbeeld van L.Jsz. Coster, Haarlem 1869, 24 p.
57107: EKAMA, C., - Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573, historisch beschreven, 2e ed., Haarlem, 1876.
40086: EKKART, R.E.O. E.A., - Leids kunst-legaat. Kunst en historie rondom Ars Aemula Nuturae, Leiden 1974, 145 pag., geb., geïll
17060: EKKART, R.E.O & T. MARTIN - De 19e eeuwse museum inrichting van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. Z.p.: z.u., z.j.
16972: EKKART, R.E.O. - Bibliofiele boekkunst uit Duitsland. Edition Tiessen 1977-1987. Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 1987.
30255: EKKART, R.E.O. - Werk van Pieter Wetselaar, Zutphen 1988, 96 pag., geïll., met stofomslag.
43861: ELAND, K., - Henry Tindal's Nederland in gevaar, besproken, Breda 1889, 47 pag.
15219: ELBERTS, W.A. - Historische wandelingen in en om Zwolle. 2de druk. Bewerkt door C.W. van der Pot Bz. Premie-uitgave voor de geabonneerden van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. [Zwolle], 1910.
15218: ELBERTS, W.A. - Historische wandelingen in en om Zwolle. Premie-uitgave voor de geabonneerden der Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. [Zwolle], 1890.
16274: ELBURG - Elburg, de middeleeuwsche stad, [ca. 1941], 28 p.
5245: ELDERINK, C. - Het geslacht Blijdenstein. Familieboek, Enschede 1926, 15 + 422 p., geïll, gedrukt op O.H. papier, ingenaaid ex.
5246: ELDERINK, C. - Het geslacht Blijdenstein. Familieboek, Enschede 1926, 15 + 422 p., geïll, gedrukt op O.H. papier, gebonden ex. in leer met familiewapen op voorplat.
57178: "ELDERMANS, H.B.; " - Raad van Beroerten [geconfisceerde goederen 1561568], 's-Gravenhage 1991.
35151: ELDIK THIEME, ALBERTI CHRIST. VAN, UIT ZUTPHEN - Responsio ad quaestionem ab ordine theologico [....] 1826
3426: ELEMA, F.R. - Genealogie Elema, deel I. Groningen 1923, 160 p., gebonden, geïllustreerd.
35704: ELIAS, JOSEPH PHILIP, UIT EINDHOVEN - Hartziekten, afhankelijk van aandoeningen der nervi vagi Utrecht van Boekhoven 1894
39974: ELIAS, J.E. - Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen, 6 delen, 's- Gravenhage 1916-1930, bibliotheek exemplaar met plakkers, stickers etc., maar compleet, banden niet uniform.
34971: ELIAS, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de separatione bonorum Leiden J.W. van Leeuwen 1827
706: ELIAS, JOHAN E. , - Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat ... idem, geb.
3427: ELIAS, J.E. - De geschiedenis van een Amsterdamsche regentenfamilie. Het geslacht Elias. 's-Gravenhage 1937, 247 p., geb., geïll.
705: ELIAS, JOHAN E. , - Geschiedenis van het Amsterdamse regentenpatriciaat. Tweede omgewerkte druk van de inleiding tot `De vroedschap van Amsterdam'. 's-Gravenhage 1923, 281 p.
22899: WITSEN ELIAS - "Programma ""Goden en Menschen, voor te dragen door Claudine Witsen Elias"", gedrukt, 3 p."
4021: ELIAS, E. - Drie-kwart honderd jaar met eer, met naald, met garen. Groningen 1955, ca. 100 p., geb., geïll.
19422: ELIAS, J.E. - Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog, 2 delen.
43299: ELINK STERK JR., A - Nadere toelichting van wetenswaardige bijzonderheden en geschilpunten betreffende de vroegere en latere gesteldheid der heemraadschappen, Utrecht, v.d. Post, 1851. Ingenaaid, 8+160 pag.
35707: ELION, LEONARD, UIT ROTTERDAM - Vorming van nevenproducten bij de diazoteering ..... Leiden IJdo 1922
32599: ELION, HARTOG, UIT ROTTERDAM - Diacetylazijnaether en aethylacetylazijnaether. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1884
32701: ELIX, LUDOVICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen inaugurale commentationis politico-juridicae ad caput primum legis fundamentalis [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
56354: ELLERBROCK, IGNATZ, - De gallen bij het paard, of nauwkeurig onderzoek van de zitplaats, de oorzaken en de genezing van dezelven. Eene handleiding voor paardenartsen (.....), Amsterdam, Weytingh, [1845], 50 pag.
33370: ELLERBROEK, GEUCHIEN GEORGE, UIT STEENWIJK - Observations sur la langue de l'histoire universelle de Theéodore-Agrippa d'Aubigné. Akademies proefschrift [...] Enschede M.J. van der Loeff 1925
34579: ELLERMAN, ARNOLD, UIT ROTTERDAM - Locus regit actum. Leiden Somerwil 1879
38756: ELLINGER, G. - Geschichte der neulateinischen Lyrik in den Niederlanden, vom ausgang der 15. bis zum beginn des 17. Jahrhunderts, Berlin 1933, 334 pag., geb.
33498: ELLINHAUSEN, FRANCISCUS, UIT HAMM (DLD) - Dissertatio juridica inauguralis, de jurejurando [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
36421: "ELLRODIUS, JOHANN DAVID, UIT WEIDENBERG; PRAESES: SCHWARZ, CHRISTIAN G." - Exercitatio inauguralis de tempore ludorum saecularium sub Philippis Augustis celebratorum Altdorf J.W.Kohles 1723
33499: ELOUT, CORNELIS THEODORUS, UIT HAARLEM - Specimen juridicum inaugurale de testamento duorum una tabula condito [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1788
35256: ELOUT, JACOBUS NICOLAUS JANUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de interpretatione in jure criminali Leiden H.W.Hazenberg Jr 1822
42381: ELOUT VAN SOETERWOUDE, W. - [1] De opium-vloek op Java. Uitgegeven door de Anti-Opium-Bond. 's Gravenhage, 1890. [Gebonden met:] [2] De opium-vloek. Tijdschrift van den Anti-Opium-Bond 2. 's Gravenhage, 1893 [Gebonden met:] [3] De opium-vloek. Tijdschrift van den Anti-Opium-Bond 3. 's Gravenhage, 1895.
32702: ELSBROEK, JOANNES VAN, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis de inventario secundum cod. civ. Francicum [...] Leiden C.C. van der Hoek 1838
55037: ELSEVIER, J.J. E.A. - [1] Verzameling van stukken, betrekkelijk tot het zenden eener commissie van (...) Staten van Holland (...) naar Rotterdam, tot het onderzoek naar de oorzaken van de aldaar plaatshebbende oneenigheden en het wantrouwen (...) herstelling van de openbare rust, in den jare 1784. 2 delen, Dordrecht / Rotterdam, Blusse / Ruys en Krap, 1784-1785. [Hierbij: 2 ] Verzameling van Staats- en Stadsstukken welke in de jaren 1786 en 1787 wegens de regeering der stad Rotterdam gepasseerd zijn (om te dienen tot een vervolg op de Verzameling van stukken betr. de in Rotterdam geresideerd hebbende commissie van (...) Staaten van Holland (...) in de jare 1784 en 1785. z. pl., 1788.
7426: ELSLAND, JAN VAN - Gezangen, of het vrolyk gezelschap der negen zanggodinnen, kweelende en speelende, op zeer aangenaame uitgezogte muzikaale toonen, verscheide zangstoffen: tot verversing en verkwikking der hedendaagsche zangminnende herten. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Aaron van Hulkenroy, 1730.
3432: ELSNER VON GRONOW, B. - 500 Jahre Oelsner, Elsner, Elsner v. Gronow, 1467-1967. [Soest 1967], ca. 400 p., met Ergänzungsband I (1970), 59 p.
57403: ELTE, GEORGE, - [Veiling catalogus] Bibliotheek van Lockhorst. Catalogus van genealogische handschriften, wapenboeken ( Buchelius, J. de Lange, A. Schoemaker) boeken en prenten (.......) afkomstig van B. Ridder van Lockhorst, 's-Gravenhage 1910, 48 pag., geïll.
39201: "ELVERT, CHR. D';" - Die Schweden vor Brunn. Ein Abschnitt des Dreissigjahrigen Krieges zur Jubel- feier der Verteidigung Brünns gegen die Schweden voor 200 Jahren, Brünn 1845, 119 pag., geb. in rood fluwelen band.
7427: ELVERVELT, HENDRIK VAN (?) - "Joris en Tryntje; voorspel. Amsterdam, Gedrukt voor de Liefhebbers, 1768."
7428: "ELVERVELT, HENDRIK VAN (VERT.); LUDVIG HOLBERG" - "De bedrogen officier; blyspel. Vertaald uit het Deens. Amsterdam, Izaak Duim, 1761."
42995: ELVERVELT, H. VAN - Naukeurige en omstandige beschryving van al het geene voor, by en na de verkiezing van (...) Willem C.H. Friso (...) is voorgevallen in het merkwaardig jaar van 1747. Amsterdam, Huissteen e.a., 1747.
61442: ELWE, JAN BAREND - [MAP OF SWITZERLAND] Nova et accuratissima Helvetiae, Foederatarumque / Les Cantons Suisses, leus alliés & pays sujets.
47574: ELWES, A., - De zee en hare beheerschers, of beknopte geschiedenis der voornaamste zeemogendheden (....) bewerkt door A.A. Deenik, 2 delen in 1 band, Sneek 1858-1859, 368 pag. Half leer, rug en scharnier los en beschadigd.
30238: ELZENGA, E. E.A. ( RED.) - Bulletin van de Stichting Oude Hollandse kerken, nrs. 11 ( 1980 ) t/m 17 ( 1983 ), geïll.
34675: EMANTS, JOHANNES, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio historico juridica inauguralis de nummis veterum cusis et non cusis. Utrecht Broedelet 1754
32163: EMANTS, GUILLIAM BALTHASAR, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de restitutione in integrum jure neerlando [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
35404: "EMBDEN, J.W.A. VAN; EN PETRUS VAN DER POEL" - Prent op de dubbele promotie van J.W.A. van Embden en Petrus van der Poel
39084: EMDE BOAS, C. VAN, - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen. Amsterdam 1951, 528 pag. [dissertatie met los blad stellingen].
34130: EMDEN, EMANUEL LEVIUS VAN, UIT LEIDEN - Quaestiones juridicae inaugurales [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z 1849
52160: EMDRE, S. VAN, - Historisch berigt van alle de gezintheden die, buiten onze gereformeerde kerk, in ons vaderland vrijheid van openbaare godsdienstoefening hebben, waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven, Utrecht, v. Otterloo, 1784.
3082: EMEIS JR., M.G. - Bonebakker 1792-1967. Amsterdam 1967, 89 p., geïll., geb.
5096: EMEIS, M.G. - Waar men vier eeuwen om zeep ging. Amsterdam 1954, 44 p., geïll.
42389: L'EMERY [LEMERY], NICOLAS - Nouveau recueil de secrets et curiositez. 8th ed., volume I, Amsterdam, E. Roger, 1709.
53072: EMILLAINE, GABRIEL D' [PSEUD. VOOR ANTONIO GAVIN] - Historie van de bedriegeryen der priesters en monicken in de Roomsche kercke. Seer nauwkeurigh aen gemerckt, in onlanghs gedane reysen, door Vranckryck, Italien, Switserland en Duytsland en begrepen in aght brieven. Vertaald door H. v. Quellenburgh, 2 delen, Utrecht, W. Broedelet, 1693.
32704: EMMEN, WARNERUS RUDOLPHUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de privilegiis, maxime iis, quibus universa debitoris mobilia afficiuntur secundum jus hodiernum [...] Groningen P.S. Barghoorn 1832
32505: EMMEN, NICOLAUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis qua illustratur celebris arcadii constitutio quae extat [...] Leiden Jacobus de Beunje 1747
53073: EMMENES, A. VAN - In het huis van bewaring. Een pleidooi tegen preventieve hechtenis en het cellulaire stelsel, Amsterdam, L. de Boer, 1904.
52049: EMMER, P.C., - Engeland, Nederland, Afrika, en de slavenhandel in de negentiende eeuw, Leiden 1974, 144 pag., los.
6597: EMMER JR., H. - De grenzen van Nederland van de Wielingen tot aan den Rijn.
56632: EMPIS, M., - Un jeune menage. Drame en cinq actes et en prose, Paris, Barba, 1838, 72 pag.
718: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
716: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
717: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
719: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Peellandse archiefinventarissen
714: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN - Van patronymica en geslachtsnamen in Drente. Amsterdam 1943, 66 p.
39203: ENAULT, L - Le Norvege, Paris 1857, 447 pag., hardback.
35826: ENCKE, J.F. - Uber die geographische lange und breite der Berliner Sternwarte Berijn Kon. Akademie 1832
57148: "ENDEAR IVALL, D.;" - Cornish heraldry and symbolism, Cornwall 1988.
42225: ENDEN, CORN. V.D. - Verloskundige waarneemingen en aanmerkingen. 2 delen in 1 band, Utrecht / Amsterdam, v. Paddenburg / Schalekamp, 1789.
42090: ENGEL, J.J. - De kunst van nabootzing door gebaarden. 2 delen, Haarlem, v. Walre, 1790.
36133: "ENGEL, DAVID GABRIEL, UIT CHEMNITZ; PRAESES: ENGEL, MORITZ" - Dissertatio politica de homagio Wittenberg Martin Schultz 1696
61045: ENGELBBRECHT WERMBRECHTS, CORNELIS VAN HOGENHOUCK. - Patent of nobility that relates to three 15th century patents of nobility concerning two individuals: Engelbrecht Wermbrechts and Cornelis van Hogenhouck.
38915: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 2 delen, Amsterdam 1825-1827, 230 + 284 pag., geb. in twee halfleren banden. Mooie set. Geïllustreerd met gravures van Veelwaard naar Oosterhuis.
39299: "ENGELBERTS GERRITS, C.;" - Michiel Adriaansz. de Ruyter, 7e druk, Amsterdam, Hassels, z.j., 188 pag., met gelithografeerde platen, en gekleurd lithografisch omslag (band sleets maar prachtig gekleurde voorplaat).
38967: ENGELBERTS GERRITS, G. - Gedenkstuk van Neerlands heldendaden ter zee, van de vroegste dagen af tot op den tegenwoordigen tijd. Nieuwe (....) uitgave, 2 delen, Amsterdam, Portielje 1831- 1834, 461 en 535 pag., origineel karton.
37769: "ENGELBERTS GERRITS, G.;" - Gedenkboek der inhuldiging van Z.M. Willem II, Haarlem/ Leiden, 1841, 198 pag., orig. karton ( rug beschadigd ).
32055: ENGELBERTS, WILLEM JODOCUS MATTHIAS, UIT ELBERFELD - Willem Teellinck. Proefschrift [...] Amsterdam Scheffer & Co 1898
7432: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT - Militaire loopbaan en lotgevallen van den vrijwilliger Goose Morre. Ten voordeele van den deerlijk verminkten held. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1833.
27721: ENGELBERTS GERRITS, G - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 2e deel, Amsterdam 1827, 284 pag., orgin. karton. Geïllustreerd met gravures van D. Veelwaard.
27697: ENGELBERTS GERRITS, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, 4 stukjes, Amsterdam, G. Portielje, 1828-1830, 160 + 167 + 164 + 128 pag., gebonden in een half linnen band. Mist enkele pagina's.
7433: ENGELBERTS GERRITS, GERRIT - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis der Nederlanden. 3e verbeterde en vermeerderde druk. Amsterdam, G. Portielje, 1835. [2 delen]
53076: ENGELBERTS GERRITS, G. EN W. VAN DEN HEUVEL - Schetsen uit het leven van beroemde, beruchte en geheimzinnige personen, 2 delen, Hilversum, P.M. van Cleef Jz., 1857 [Historisch-Romantische Huisbibliotheek].
51118: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het leven en de daden van M.A. de Ruiter, Neerlands doorluchtigsten zeeheld, in gesprekken, 3e druk, Amsterdam 1829, (4) + 216 pag., gebonden in half leer.
50732: ENGELBERTS GERRITS, G., - Het leven en de daden van de doorluchtige zeehelden J. van Heemskerk en P. Psz. Hein, in gesprekken, 2e druk, Amsterdam, Schalekamp 1830.
51125: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, 1e t/m 4e stukje, 5e uitgave, Amsterdam, Portielje 1851-1860, ca. 600 pag.
51126: ENGELBERTS GERRITS, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen. 1e t/m 5e stukje, ( in half leren band), Nieuwe uitgave, Amsterdam Portielje, 1828-1836, ca. 700 pag.
42455: ENGELBERTS, E.M. - Bespiegelingen over de vier getyden des jaars. Amsterdam, Yntema & Tieboel, 1769.
42597: ENGELBERTS, E.M. - De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. 4 delen, Amsterdam, J. Allart, 1784-1799.
20923: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pietersburg ( Zoutpansberg) 1852-1952, Pietersburg 1952, 114 pag., geïll. geb.
20924: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Herv. Gemeente Pretoria 1855-1955, Pretoria 1955, 146 pag., geb., geïll.
20925: ENGELBRECHT, S.P. - Die Nederduitsch Herv. Gemeente Rustenburg 1850-1950, Rustenburg 1950, 119 pag., geb., geïll.
26090: ENGELBRECHT, W.A. - Schets der historische betrekkingen Portugal-Nederland, 's-Gravenhage 1940, 22 pag., geïll., gedrukt in 100 ex. op zwaar papier.
51686: ENGELBREGT, DR., - Iets over Mirabeau, voornamelijk betreffende zijne gevangenneming te Amsterdam, Middelburg 1865, 118 pag.
723: "ENGELBREGT, C.A.; L.A.H. ANEMAET" - "1850-1890. Herinnerings-album voor het Instructie-Bataillon. Bijeengebracht bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier inrichting. 2 dln. Kampen 1891. Geb., geïll.; 63, 14, 20 en 42 losse platen in lichtdruk, met daarop 1060 portretten."
59118: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1882, drie en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
59158: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1884, vijf en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
59150: D'ENGELBRONNER, C.C.E (SAMENSTELLER), - Jaarboekje van de Regterlijke Magt in het Koningrijk der Nederlanden en Zijne Kolonien, voor 1880, een en veertigste jaar, Gorinchem: A. van der Mast.
43092: ENGELEN, A.W. - Reistogtje door een gedeelte van Duitschland in 1838. Groningen, v. Boekeren, 1839.
8486: "JANUS SECUNDUS; ADRIAAN WALRAVEN ENGELEN (VERT.)" - Kusjens, nevens het oorspronkelijke van Janus Secundus. Vrij gevolgd door mr. A.W. Engelen. 3e druk. Utrecht, C. van der Post jr, [ca. 1845].
32016: ENGELEN, GUILIELMUS ENGELBARTUS, UIT SNEEK - Dissertatio historico oeconomico politico inauguralis, de propositionibus Guilielmi IV [...] Utrecht J.G. Andriessen 1840
51026: ENGELEN, A.W. - Wandelingen door Champagne en aangrenzende gewesten in de lente van 1854, met geschied- en letterkundige bijlagen en aanteekeningen. Groningen, v. Boekeren, 1855.
31096: ENGELENBURG, F.V. - Engelenburg. Geschiedenis van de familie voor z' n jonere verwanten verteld, Pretoria 1925, ongepagineerd, gebonden.
31895: ENGELKENS, HARMANNUS JOHANNES, UIT WENERA (OOST-FRIESLAND) - Specimen juridicum inaugurale generalia quaedam sistens de juris cambialis origine [...] Groningen E. Mekel 1821
31896: ENGELKENS, HENRICUS JOANNES, UIT OLDAMBT, VEENDAM - Specimen juridicum inaugurale, quo enarrantur, quae de imputatione ad poenam [...] inveniuntur constituta [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
47097: ENGELMAN, J., - "Der Rhein von Schafhausen bis Mannheim; Der Rhein von Mannheim bis Wesel, [two engraved maps] 2nd Auflage, Heidelberg, Jos Engelman, 1822."
7441: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); ARM. GOUFFÉ EN L.M. HENRIQUEZ" - De ketellapper van Saint-Flour, blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
7439: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS EN J.H. RASKE (VERT.); JOHANNA FRANUL VON WEISSENTHURN" - Duitsche trouw, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1810.
7446: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FRANÇOIS BENOIT HOFFMAN" - "De verijdelde zamenkomsten, of De afspraak der gelieven; blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1818."
7445: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); DESAUDRAS" - Middennacht, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1800.
7444: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); CHARLES AUGUSTIN SAWRIN EN ANDRÉ DE CHAZET" - Maandag, dinsdag en woensdag, of Parijs, Melun en Fontainebleau. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, C. Timmer, 1810.
7448: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FRIEDERICH LUDWIG SCHRÖDER" - Victorine, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 14de Deel, 4de Stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1806.
7440: ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.) - Hekingborn, tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 15e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed J. Dóll, 1807.
7451: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOH. HUTT" - Dat was ik! of De lastige buurvrouw. Blijspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. H. van Kesteren en zoon, 1817.
7452: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOSEPH MARIE ARMAND MICHEL DIEULAFOY" - De molenaar van Sans-Souçi, geschiedkundig blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1805.
7453: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JOSEPH MARIE LOAISEL DE TRÉOGATE" - De struikroovers van Calabrië, of De onveilige wildernis. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans.2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1825.
7455: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); V. ADOLPHE VOLLEAU DIT REVEL" - "De pijper des konings van Pruissen, of De gevangenen te Spandau; blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820."
7450: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); JEAN FRANÇOIS COLLIN D’HARLEVILLE" - De luchtkasteelen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, W. Vermandel en zoon, 1806.
7447: "ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.); FREDERIC DE CASTELLI" - Victoryn, of Het weeskind en de moordenaar, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
42120: ENGELMAN, JAN - Het regt gebruik der natuur-beschouwingen, geschetst in eene verhandeling over de sneeuw figuuren. Haarlem, I. v.d. Vinne.
55563: ENGELMANN, GODEFROY (1788-1839) AFTER LECOMTE, HIPPOLYTE (1781-1857) - L'ivrogne et sa femme
33688: ENGELMANN, TH.WILH. - Een blik op de ontwikkeling der leer van den bouw en het leven der organismen.
27692: ENGELS, P.H. - De geschiedenis der belastingen in Nederland van de vroegste tijden tot op heden, Rotterdam 1848, 351 pag., geb. in half leer. Fraai exemplaar van een zeer zeldzaam boek.
34227: ENGELS, PETRUS HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-juridica politica inauguralis de causis conversionis rerum Angliae regnante Carolo Primo [...] Leiden J.C. Cyfveer 1836
726: ENGEMANN, FR.W. - Wegweiser durch das Sippen-, Rassen- und Wappen-kundliche Schrifttum des Fachverlages C.A. Starke, Görlitz. 11de uitgave. Görlitz 1934. Geïll., 336 p.
727: ENGEMANN, FR.W. - Wegweiser durch das Sippen-, Rassen- und Wappen-kundliche Schrifttum des Fachverlages C.A. Starke, Görlitz., 12de uitgave. Görlitz 1937. Geïll., 480 p.
38673: ENGLISCH, P. - Geschichte der erotischen Literatur, Stuttgart 1927, 695 pag., geb.
60997: ENGLISH HERLADICA, SHREWSBURY, SRAGUAIX, NEWBURGH - Manuscript armorial with 329 hand coloured drawn coats-of-arms.
60824: UNKNOWN ENGRAVER - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60845: UNKNOWN ENGRAVER - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen
16279: ENKHUIZEN - Gids voor Enkhuizen. Beschrijving van de bezienswaardigheden der stad, 2e druk, bewerkt door D. Brouwer, Enkhuizen, A. Egmond, 1915, 56 p.
16282: ENKHUIZEN - Gids voor Enkhuizen. Nieuw geïllustreerd. Bewerkt door D. Brouwer. Uitg. V.V.V., 1932, 76 p.
22735: ENKHUIZEN, TIEDEMAN, UKKERMAN - Brief van de Commissie van Correspondentie binnen de stad Enkhuizen aan de Municipaliteit van Weesp, d.d. 26-9-1796 betr. de predikanten Jacobus Tiedeman en Didericus Rutgerus Ukkerman. Manuscript, eigentijdse kopie, folio, 2 p.
35918: ENKLAAR, JOANNES ELIZA, UIT VELP - Stellingen ..... Leiden B.Blankenberg 1876
36483: ENKLAAR, D. TH. - Problemen der institutionele geschiedenis van Nederland Assen Van Gorcum 1946
730: ENKLAAR, D.TH. - De ministerialiteit in het graafschap Holland. Assen 1943, 79 p.
14879: ENKLAAR, D.TH. (INL. EN AANTEK.) - Zestiende-eeuwsche wandelingen door Nederland. Zwerftochten van Pieter Aelmanszoon, secretaris van Naarden, 1525-1527. Hilversum 1934.
43347: ENKLAAR, J.E. - Verhandeling over de verdamping van water van onderscheidene gronden, onder verschillende omstandigheden, Utrecht, Leeflang, 1878.
4373: ENNIK, J.E. - Inventaris van het archief van de familie Oosting en de daaraan verwante geslachten. Assen 1976, 102 p., gestencild, geïll.
33769: ENSCHEDÉ, GUILIELMUS ADRIANUS - Oratio de disciplinarum mathematicarum et physicarum auxiliis [...] Groningen J. Oomkens 1835
47653: ENSCHEDE, A.J., - Nader rapport over het eigendomsregt der stad Haarlem op het St. Elisabeths Gasthuis, Haarlem 1867, 19 pag.
35857: ENSCHEDE JR, JOHANNES, UIT HAARLEM - Stellingen ...... Leiden Somerwil 1875
4738: ENSCHEDÉ, J.W. - De boek- en handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919. Amsterdam 1919, 204 p., geb., geïl.
4918: ENSCHEDÉ, A.J. EN D.P.M. GRASWINCKEL - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Supplément aux Notes Généalogiques. Haarlem 1939, 53 p., geïll.
31807: ENSCHEDÉ, ADRIANUS JUSTUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis, de proculo jurisconsulto [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z. 1852
31808: ENSCHEDÉ JR, JOANNES, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de crimine desertionis ejusque poenis secundum codicem poenalem militarem neerlandicum [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
733: ENSCHEDÉ, A.J. - Inventaris van het archief der stad Haarlem. 3 dln. Haarlem 1866-1867. Geïll., 282, 172, 99, 40, 7 p.
47826: ENSCHEDE, JOH., - Aanteekeningen van het gebeurde in de stad Haarlem van 15-11 tot 2-12-1813, Haarlem [1913?], 25 pag.
59196: ENSCHEDE, JOH., - Voorstad en straat . Beelden van driehonderd jaar bedrijfgeschiedenis, 7 delen in casette, ca. 600 pag., geïll., met CDRom.
17040: ENSCHEDE, J.W. E.A. - Het drukkers jaarboek voor 1906. Eerste jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam, 1906.
16287: ENSCHEDE - Enschede. Zijn betekenis en ..... zijn industriële vestigingsfactoren. [1950], 32 p.
16288: ENSCHEDE - Enschede. De nieuwe stad in het oude land. Uitg. Gemeentelijk voorlichtingsbureau. Tekst K. Jassies, M.J. van Sambeek e.a. [Enschede 1951], 48 p.
56672: ENSCHEDE, JOH. - Proef van Nederduitse letters en gothische initialen uit de XVde eeuw, Haarlem Joh. Enschede, 1925, 51 pag.
35060: ENSCHEDE, HENRICUS , UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de iis magistratibus qui publice constituti sunt depositarii Leiden C. Menzel 1853
3980: ENSCHEDÉ, A.J. - Généalogie de la famille Lalause. Haarlem 1887, 15 p., Oud-Hollands papier.
31287: ENSCHEDE, A.J. - Verslag over de geschiedenis en den eigendom van eenige godshuizen, uitgebragt aan den gemeente-raad der stad Haarlem in 1861, Haarlem 1861, 318 pag., orig. karton.
43822: ENSCHEDE, J.W., - Dertig jaren muziek in Holland (1670-1700), Haarlem, V. Loosjes, 1904, (8)+37+(18) pag, los en omslag beschadigd.
4454: ENSCHEDÉ, A.J. - Généalogie de la famille des Pommares. Haarlem 1887, 12 p., Oud-Hollands papier.
3443: ENSCHEDE - Het huis Enschedé 1703-1953. Haarlem 1953, 52 + 147 p., geïllustreerd, gebonden.
34213: ENSCHUT, JANUS FRANCISCUS VAN, UIT HARDERWIJK - Specimen juridicum inaugurale, exhibens doctrinam de jure accrescendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1831
34364: ENSCHUT, CORNELIUS ADRIANUS VAN - Oratio de humane indolis cognitione, legum de criminibus et condendarum et exsequendarum subsidio [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1823
40619: ENST KONING, G. V. - Het huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters, Amsterdam 1836, 8 + 75 pag., orig. karton.
47622: ENT, W. VAN DER, E.A., - Feestnummer van het Amsterdamsch Studenten-weekblad Propria Cures, uitgegeven t.g.v. het 280-jarig betsaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam, Amsterdam 1912, 89 pag., geb., geïll.
17237: ENTINGH, A.S. (PREDIKANT TE HELDER) - Leerrede over Ruth I:19b, Amsterdam, L.J.E. v.d. Bon, 1866, 8°: pp.261-276
17238: ENTINGH, A.S. (PREDIKANT TE HELDER) - Leerrede over psalm 94:19, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.137-152
16995: ENTIUS, T. - Dag Chris. Amersfoort: z.u., 1993.
33782: ENTRUP, JOHAN SAMUEL, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica de actione pauliana [...] Groningen Georgius Spandaw 1721
33815: ENTRUP, JAN HENDRIK, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de testamento militari [...] Utrecht Franciscus Halma 1695
4806: EPEN, D.G. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Sypesteyn. Scheveningen 1901, 10 p., geïll.
4766: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van Steyn, van 1650-1899. Brussel 1899, 24 p., geïll.
4883: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Vassy. 's-Gravenhage 1903, 18 p.
3730: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van Heukelom, genealogie met biographische aanteekeningen. 's-Gravenhage 1913, 31 p., geb., geïll.
4688: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Slicher (1558-1900). Scheveningen enz., 1900, 63 p., geïll.
4687: EPEN, D.G. VAN - Jan Guiliam Slicher, gen.-majoor, zijn voorouders en nazaten. Z.p. z.j., 13 p.
3132: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Van den Brandeler. 's-Gravenhage 1904, 53 p., geïll.
741: EPEN, J.C.P. VAN - Naamregister op het Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën [door A.A. Vorsterman van Oyen]. Brussel 1900. Geb., 138 p.
59: EPEN, D.G. VAN, - ALBUM STUDIOSORUM academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818. Den Haag 1904. 205 p.
18990: EPEN, D.G. VAN - Genealogische Kwartierstaten (Nederlandsche geslachten) 1900 - 1901.
57587: EPEN, D.G. VAN (RED.), - De Wapenheraut. Maandblad, jrg I t/m V, 's-Gravenhage 1897-1901.
735: EPEN, D.G. VAN - Vocabulaire du blason. Den Haag 1897. Geb., 76 p.
16292: EPEN - Gids van Epen (Zuid-Limburg), uitg. V.V.V., 28 p.
2956: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Beaufort, geslachtsregister met biographische aant. 's-Gravenhage 1902, 49 p., geïll.
742: EPEN, J.D.G. VAN - De tournooien. 's-Gravenhage 1890, 8 p.
736: EPEN, D.G. VAN - Grafschriften [van Nederlanders] in Voor-Indië. Overdruk, ca. 1898, 19 p.
25161: EPEN, D.G. VAN - Annuaire des familles nobles et patriciennes de Belgique, volume I (1900), Brussel 1900, 220 pag., clothbinding.
43242: EPEN, CORNELIUS VAN - Klaagzang bij den vreselijken storm en watervloed die de veelvuldige rampen van Vlissingen in den nacht tusschen den 14 en 15 van louwmaand 1808 volmaakte. Vlissingen, De Wolff, [1808].
4911: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht De Veye. 's-Gravenhage 1913, 52 p., geb., geïll.
4542: EPEN, D.G. VAN - Het geslacht Rochussen. Genealogie met biografische aanteekeningen. 's-Gravenhage 1928, 27 p., geïll., geb., Oud-Hollands papier. Oplage 50 exx.
4329: EPEN, D.G. VAN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Nispen. 's-Gravenhage 1902, 24 p., geïll.
33913: EPEN, ADRIANUS VAN, UIT WADENOIJEN - Dissertatio medica inauguralis de nephritide [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
8155: "EPICTETUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Enchiridium, una cum Cebetis Thebani Tabula, Graece & Latine, ex recensione Abrahami Berkelii, cum ejusdem animadversionibus & notis. Quibus accedunt notae Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum. Leiden en Amsterdam, Daniel, Abraham en Adriaan van Gaesbeeck, 1670.
8156: "EPICTETUS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - "Enchiridium, una cum Cebetis Thebani Tabula, Graec. & Lat. Cum notis Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum, quibus accedit Graeca Enchiridii paraphrasis, lacunis omnibus, codicis medicei ope a Jacobo Gronovio repletis; recensuit [...] Joh. Caspar Schröderus. Delft, Adriaan Beman, 1723."
28226: EPKEMA, E - Thet Freske riim, met aant. van E.Epkema, voorafgegaan door eene levensschets van laatstgenoemden door J.v. Leeuwen. Workum 1835, 24 + 377 pag., geb. in bibliotheekband, watervlek op eerste pagina.
17239: EPSICOPIUS, SIMON - XXXIV predicatien over de woorden Christi in den evangelio Joannis [...] voor dewelcke gaet eene predicatie van den Goeden Herder [...] ghepredickt in de chr. verg. der Remonstrantsche binnen Amsterdam deur den eerw. mr Simon Episcopius zaliger gedachtenisse, ende nu tot bevorderinge van de Godtsaligheydt [...] in druck gebracht, Amsterdam, G. v. Goedesbergh, 1666, 4°: 24 + 316 + 255 p.
37177: ERAS, V.J. - Sloten en sleutels door de eeuwen heen, Dordrecht ( Lips ) 1941, 175 pag., geb.
42785: ERASMUS, D. - Colloquia familiaria, dat is Gemeensame t'samenspraken, waer by op nieus gevoegt is Dulce Bellum in expertis, dat is den krijg is den onversochten soet, als ook Sileni alcibiadis, of schyn bedriegt. Utrecht, G. v. Zyll, 1664.
42898: ERASMUS, D. - Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome, editio novissima. Amsterdam, Elzevier, 1663.
42901: ERASMUS, D. - Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome, ex nouissima Chiliadum recognitione exerpta. Lyon, Seb. Gryphius, 1553.
42783: ERASMUS, D. - Colloquia, nunc emendatiora. Cum omnium notis. Amsterdam, R. en G. Wetstein, [ca. 1720].
42773: ERASMUS, D. - Enarratio in psalmum I. Leiden, Maire, 1644. [gebonden met:] Enarratio triplex in psalmum XXII. [en met:] Enarratio pia juxta ac docta in psalmum XXXIV. Leiden, Maire, 1652. [en met:] Concionalis interpretatio plena pietatis in psalmum LXXXVI. Leiden, Maire, 1652.
42899: ERASMUS, D. - [1] De sarcienda ecclesiae concordia deque sedandis opinionum dissidiis (...) liber. Ex editione Frobeniana anni 1533. Leiden, Maire, 1642. [Gebonden met:] [2] Consultatio de bello Turcis inferendo. Leiden, Maire, 1643. [Gebonden met:] [3] Encomium moriae sive declamatio in laudem stultitiae. Leiden, Maire, 1641.
42904: ERASMUS, D. - Colloquia, cum notis selectis variorum, addito indice novo, accurante Corn. Schrevelio. Leiden / Rotterdam, Hackius, 1664.
7457: ERASMUS, DESIDERUS - "Colloquia, cum notis selectis variorum. Delft, Adrianus Beman; Leiden, Samuel Luchtmans, 1729."
42404: ERASMUS, JANUS - Opera posthuma. 2 delen in 1 band, Amsterdam, v. Someren, 1679. [colophon: Hardewijk, Sas].
42662: ERASMUS, D. - Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen met neersticheydt behooren den heylighen evangelie te lesen. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42663: ERASMUS, D. - Bereydinghe totter doot: een costelick ende devoot boecxken. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
7456: "ERASMUS, DESIDERIUS; JOHAN AMOS COMENIUS; FRANS VAN HOOGSTRATEN (VERT.)" - De lof der zotheid, speelensgewys beschreven. Den laatsten druk vermeerdert met het Heekel-spel van den verrezenen Diogenes. Beide vertaald uit het Latijn door Frans van Hoogstraten. Amsterdam, Pieter Bastiaansz. 1738. [Gebonden met:] Johannes Amos Comenius, Verrezen hondschen Diogenes, of beknopte verhandeling van Wysheid. Heekel-spel. Vertaald uit het Latijn door Frans van Hoogstraten. Amsterdam, Jan van Heekeren, 1719.
52439: ERASMUS - Les colloques. Nouvellement traduits par Victor Develay et ornes de vignettes gravées a l'eau-forte par J. Chauvet. 3 volumes, Paris, Librarie des bibliophiles, 1875-1876.
42777: ERASMUS, D. - Samenspraken (...) uit het Latijn vertaald en met kantteekeningen verklaard van Pieter Rabus. 2e druk, Amsterdam, J. Borstius, 1697.
42778: ERASMUS, D. - Samenspraken (...) uit het Latijn vertaalt (...) door Pieter Rabus. Rotterdam, J. Borstius, 1684.
42664: ERASMUS, D. - Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken, tot nederlegghinghe vande tweedracht der opinien. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
17240: ERDBRINK, G.R. (PREDIKANT TE ZUTPHEN) - Samuel en Luther. Leerrede [...] ter herdenking van Luthers sterfdag, gehouden [...] 18 februarij 1846, Zutphen, A.E.C. van Someren, 1846, 8°: 32 p.
4643: LDFAERS ERF' - `‚ldfaers erf', driemaandelijks orgaan van de Schotanus Stichting. Nrs. 2 (1955) t/m 23 (1960). Nr. 14 ontbreekt.
57554: ERGO, DR. - Der Kopf des Menschen in zerlegbaren Abbildungen. Kurze leichtfakliche Darstellung der einzelnen Teile des Menslichen Kopfes mit erklärendem Tekst bearbeitet von Dr Ergo. J.F. Schreiber, Esslinegen/München, n.d. [ca. 1910].
4461: ERGO-PORREY, ELISABETH - Van Geslacht tot geslacht. Groede [ca. 1975], 403 p., geb., geïll.
36225: "ERHARD, CHRISTOPH FRIEDRICH, UIT MARIAE-VALLENSIS; PRAESES: SCHMID, JOHANN ANDREAS" - Triumviros Halberstadenses .... Helmstedt G.W.Hamm 1715
51061: ERHARD, W. (ED.) - Die Geldsorten aller lander. Sammlung von Munzkarten mit Darstellung der Munzen in naturlichen grosse und Farbe gepragt. Grosse Serie= 50 Karten. Walter Erhard Verlag, Wildberg, [ca. 1910?]. Komplet.
21231: ERK, J. PH. VAN - De erfgooierskwestie, Haarlem 1927, 92 + 46 pag., geïll.
30719: ERKELENS, J. E.A. - Tussen zonnegoud en kaarslicht. Dortse meesters 1780- 1840, Dordrecht 1986, 119 pag., geïll.
36441: "ERLMANN, JOHANN GOTTLIEB, UIT PALAEO-BELGERA; PRAESES: CHLADEN, MARTIN" - Examen doctrinae Quesnellianae de ecclesia eiusque notis et attributis bulla papali condemnatae Wittenberg Gerdes 1718
34783: ERMERINS, JOHANNES PETRUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio medica inauguralis continens brevem historiam morborum hoc anno in clinice cl. C, Pruys van der Hoeven observatorum Leiden Gebhard 1839
32079: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio de physicorum methodo vere philosopha [...] Franeker G. Ypma 1833
33500: ERMERINS, JANUS GUILIELMUS - Oratio de matheseos vi ad acuendum veri sensum [...] Groningen J. Oomkens 1836

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1