Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18339: SWAVING, JUSTUS GERARDUS - Roomsche feest- en heilige dagen, of Verbijstering van het menschelijk verstand. (Zijnde een vervolg op de Galerij van roomsche beelden.) Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1825.
18340: SWAVING, JUSTUS GERARDUS - Levensschets van prins Frederik van Brunswijk Lunenburg, hertog van York en Albany, benevens eene schets zijner prachtvolle begravenis. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1827.
31622: SWELLENGREBEL, JOAN. HENR. GUILL., UIT ROTTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de fontibus juris francici [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
56399: SWENS, J., - De kwestie der Faecalien, nader besproken, Haarlem 1870, 40 pag.
61150: SWERTNER, JAN (1746-1813) - Gesigt over het Spaarne
64738: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) AND DALENS, DIRK II (1657-1687) - Verschyde Landschappjes... (diverse landschappen)
64739: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) AND DALENS, DIRK II (1657-1687) - Sheep before two trees in open country [Set: Verschyde Landschappjes...] (schapen bij twee bomen).
59615: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view on the dome of St. Pieter from a hill in Rome)
59613: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the Church of Sant'Andrea della Valle)
59611: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the Vatican Palaces)
59609: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of st. Peter)
64740: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) AND DALENS, DIRK II (1657-1687) - Shepherds with flock passing by a fountain [Set: Verschyde Landschappjes...] (Schaapsherders met kudde bij een fontein).
64741: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) AND DALENS, DIRK II (1657-1687) - Path on the right of a river [Set: Verschyde Landschappjes...].
64742: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) AND DALENS, DIRK II (1657-1687) - Low wooden bridge over a brook [Set: Verschyde Landschappjes...] (Lage houten brug bij een beekje).
23209: SWIERSTRA - Genealogisch overzicht van het geslacht Swierstra, door R. Swierstra te Santpoort, 1955, Blad A. Groot blad (50x100 cm), lichtdruk. Met familiewapens, afb. Hoxwier en plattegrond van Mantgum. Fraai blad.
50861: SWIFT, J. - "Le Conte du Tonneau (...) traduit de l'Anglois, nouvelle edition, 2 volumes. 's-Gravenhage, Scheurleer, 1741; bound with: Traité des dissensions (...) pour servir de suite au Conte du Tonneau. 's-Gravenhage, Scheurleer, 1749."
60518: SWIFT, JONATHAN [ILLUSTRATOR: LOOY, REIN VAN] - Gulliver's reizen naar verschillende verre landen, door Jonathan Swift. Ned. bewerking G. Blom. Geïllustreerd door Rein van Looy. Haarlem, J. H. Gottmer & Co. , 1940.
31562: SWIJGHUISEN GROENEWOUD, JAC. CORN. - Oratio de aetate nostra [...] Utrecht Joannes Altheer 1832
40883: SWILLENS, P.T.A. - Pieter Janszoon Saenredam, schilder van Haarlem 1597-1665, Amsterdam 1935, 143 pag. + 184 afbeeldingen, geb., met stofomslag.
30337: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800, Utrecht z.j., 119 pag., geïll.
6149: SWINDEREN, TH. V. - Geslachtlijst van de familie Van Swinderen, Groningen 1850, 80 p., met tabel (mist achterzijde omslag)
34863: SWINDEREN, THEODORUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio juris Groningani de famulis domesticis Groningen Th. Spoormaker 1805
34349: SWINDEREN, ONCKO QUIRINUS JACOBUS JOHANNES VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de reticentiae delicto [...] Groningen J. Oomkens 1834
32158: SWINDEREN, WICHERUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio literaria inauguralis, de Aristotelis politicorum libris [...] Groningen J. Oomkens 1824
31682: SYBRANDI, NICOLAUS SYBREN, UIT HAARLEM - Dissertatio literaria de Platonis Gorgia [...] Haarlem Vincent Loosjes 1829
43681: SYDOW, E. VON - Schul-atlas in 42 karten, Gotha 1865, oblong.
33813: SYLMAN, JACOBUS, UIT GRONINGEN - Exercitatio juridica inauguralis de mandato [...] Utrecht Franciscus Halma 1690
59527: SYPESTEYN, J.W. - Geschiedkundige bijdragen / Dl. 1, Willem Frederik, Prins van Nassau en Johan de Witt : eene bijdrage tot de geschiedenis van de eerste stadhouderlooze regering, gedurende de jaren 1650-1664. 's-Gravenhage: Van Cleef, 1864. 260 p.
25547: SYPESTEYN, C.A. V. - Holland in vroegere tijden, 's-Gravenhage 1888, 248 pag., [ o.a. betr. Floris II van Pallandt, L'Espinay, Jean Cavallier, mevr. du Noyer, Gerrit van Raaphorst].
33953: SYPKENS, HENRICUS - Oratio aditialis de interprete sacro bene instructo [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1799
63593: SYSANG, JOHANN CHRISTOPH (1703-1757) AFTER SCHURMAN, ANNA MARIA VAN (1607-1678) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Anna Maria Schuurman).
18357: SYTZAMA, CLARA FEYOENA VAN RAESFELT, GEB. VAN - Heemse. Hof- bosch- en veldzang. In vier zangen. Utrecht, Wed. J. van Schoonhoven, 1783.
2493: TAAL, J. - De archieven van de Goudse kloosters. 's-Gravenhage 1957, 404 p.
34187: TAAY, GUILIELMUS HENRICUS, UIT TIEL - Dissertatio juridica inauguralis de natura atque vi obligationis naturalis ex principiis juris hodierni [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
5535: TABELLEN - Vijf tabellen uit H.A.M. Roelants Gulden Boek van Schiedam: 32 kwartieren van de kinderen van dr. F.M.Th. Gijsberti Hodenpijl en C.M. Veth, 5 bladen plano
18360: "TACK, ADOLF (VERT.); BENOÎT PELLETIER DE VOLMÉRANGES" - Het huwlyk van den capucyn. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1800.
25555: TACKE, E - Bilder aus der Geschichte der Gemeinde Grünenplan und der Glasindustrie im Hils, z.pl., 1949, 155 pag.
23781: TADAMA, R.W. - Willem graaf van den Berg en zijne tijdgenooten. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den 80 jarigen oorlog. Zutphen 1846, 4 + 230 pag. (rug beschadigd)
42250: TADAMA, R.W. - Geschiedenis der stad Zutphen van de vroegste tijden tot 1795. Arnhem / Zutphen, Nijhoff / Thieme, 1856.
34651: TADAMA, REINIER WILLEM, UIT NEGANAPATNAMENSIS - V. theses juridicae. 1792
34281: TADAMA, REGNERUS GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de origine systematis repraesentativi [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
33249: TAETS VAN AMERONGEN, ARNOLDUS GERARDUS JUSTUS , UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, quasdam ststens animadversiones ad locum codicis civilis, qui est de iis, qui pactionem facere possunt [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
6155: TAETS - Taets van Amerongen, overdruk Geneal. Handbuch der Freiherrl. Häuser 1962, 11 p., geïll.
34575: TAETS VAN AMERONGEN, GERARDUS ARNOLDUS , UIT UTRECHT - Dissertatio philosophica inauguralis de elementis Utrecht Van Paddenburg 1773
5217: TAFEL - Tafel van ‘t geslacht van Bentink, I, II en III, 3 tabellen 18e-eeuws.
5169: TAFEL - Tafel van het geslacht Van Assendelft, 2 tabellen, 18e-eeuws.
5285: TAFEL - Tafel van de geslachte van den huizen van Boudaan, 1 tabel, 18e-eeuws.
3487: TAFELS - Zes `Tafels van het geslacht van Della Faille'. Folio, oblong, 6 bladen, 18de-eeuws.
33235: TALMA, DIRK, UIT VOORST - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
31606: TALMA STHEEMAN, SAPE, UIT ZUIDBROEK - Eenige opmerkingen naar aanleiding van art. 1617 B.W. [...] Leiden P. Somerwil 1886
20473: TAMMEL, JOHANNA W. - The pelgims and other people from the British Isles in Leiden 1576-1640, Isle of Man 1989, 371 pag. ( rug beschadigd ).
30625: TAMVAKI, A - The old testament in European painting ( 1500- 1930 ), Athene 1993, 75 pag., geïll.
23765: TANDEL, CH. - Idées sur l' instruction publique dans le royaume des Pays-Bas, Brussel 1829, 140 pag., orig. boards.
56543: TARDIEU-DENESLE, MADAME, - Nouvelle mythologie de la jeunesse par demandes et par reponses, 2nd. ed., ornee de 83 figures en taille-douce, 2 volumes, Paris, Tardieu-Denesle, 1820.
35441: TARNOW, JOHANN - Quaestio num et quae foedera cum diversae religionis hominibus, et praecipuè à Lutheranis cum Calvinianis salvâ iniri possint conscientiâ [...] Rostock Joachim Fuess 1618
43749: TASKIN, H.J.M. E.A., - Gedenkboek uitgegeven bij het eeuwfeest van het seminarie Hageveld 1817-1917, Voorhout 1917, 208 pag., geb., geïll.
43531: TAST, TON VAN [=ANTON V.D. VALK] - De Haagsche gemeenteraad. Caricatuur portretten, 's-Gravenhage [1926], geïll.
34577: TAUDIN CHABOT, JAN JOSEPH MARIE, UIT ROTTERDAM - Academisch proefschrift over het disconto Rotterdam Wijt 1863
54198: TAUNAY, FREDERIK - De tractaten tot uitlevering van misdadigers door Nederland gesloten, beschouwd in verband met de vreemdelingenwet en art. 8.9.10 van het Wetboek van Strafvordering. Dissertatie. Amsterdam, Van Munster, 1872.
34279: TAUNAY, JANUS DANIEL, UIT SURINAME - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de tributis in reditum directis et indirectis, simul ab imperante adhibendis [...] Amsterdam Elix & Co. 1840
32054: TAVENRAAT, FELIX HENRI JOSEPH, UIT CLEVE - Stellingen [...] Leiden L. van Nifterik Hz 1874
49841: TAVERNE DE SAINT-ANDRÉ, J., - Een welkom geschenk (un cadeau bien accueilli), Den Haag 1957, 99 pag., geïll.
43149: TAYLOR, I. / J. OLIVIER - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika (...) naar de 5e Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt door J. Olivier Jz. Amsterdam, G.J.A. Beijerink, 1829.
17051: TAYLOR, A. - Book Catalogues: Theis Varieties and Uses. Chicago: The Newbery Library, 1957.
36017: TEDING VAN BERKHOUT JR., PIETER JACOB, UIT AMSTERDAM - De rechtsmacht van Gedeputeerde Staten Amsterdam Blankenberg 1871
35361: TEDING VAN BERKHOUT JR, P.J. - Prent voor de promotie van Mr P.J.Teding van Berkhout Jr., bij Plaats Royal te Leiden Leiden Somerwil 1871.
34973: TEDING VAN BERKHOUT, GUILIELMUS PHILIPPUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de homicidio voluntario Leiden C.C. van der Hoek 1838
34975: TEDING VAN BERKHOUT, JANUS PETRUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis continens quasdam quaestiones juris Leiden C.C. van der Hoek 1838
39879: TEIL, CHEVALIER DU - De l'usage de l'artillerie nouvelle dans la guerre de campagne. Paris, Lavauzelle 1924. Facsimile of the edition 1778, printed in 300 numbered copies, 6 + 130 pag. + 5 folding plates.
41583: TEISSEDRE L'ANGE, J. - Over de dringende behoefte der handhaving van het ouderlijk gezag voor de huisselijke en maatschappelijke welvaart, pp. 61-87 in Nieuw Christelijk Maandschrift I, nr. 2, 1827.
49875: TEISSEDRE L' ANGE, J., - Leben und Charakter D. Seb. Fulco Joh. Raus, eine Rede von J.Teissedre l 'Ange. Vertaald door Magd. H. Essler-Ran. Voorrede van G.W. Lorsbach, Siegen 1810, 12+228 pag., geb. in origineel karton. [betreft S.F.J. Rau]
58535: TEIXEIRA, MANUEL, - The Portuguese missions in Malacca and Singapore (1511-1958), 3 delen, 2e ed., Macau 1987.
35833: TELDERS, WILLEM ALBERT, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1897
32058: TELJER, GERARDUS JOZEPHUS, UIT VREESWIJK - Opmerkingen betreffende de ontsmettende werking van sublimaat en phenylzuur met of zonder zuren. Proefschrift [...] Utrecht C.J.G. Repelius 1888
33713: TELLEGEN, BERNARDUS DOMINICUS HUBERTUS - Oratio [...]
35861: TELS, MARTINUS, UIT ROTTERDAM - Stellingen ...... Leiden Werst 1877
40235: TELTING, A., - Het Oud-Friesche Stadrecht. Eene schets, 's- Gravenhage 1882, 181 pag. [ dissertatie].
40103: TELTING, A., - Stadboek van Groningen, 's- Gravenhage 1886, 97 pag., orig. papieren omslag.
32056: TELTING, ALBERTUS , UIT FRANEKER - Disputatio iuridica inauguralis de iuribus nondum natorum [...] Groningen J. Oomkens 1826
15909: TEMPLE, WILLIAM - De historische gedenkschriften [...]. 4de druk. Amsterdam: A. van Damme en J. Ratelband, 1716.
15907: TEMPLE, WILLIAM - De historische gedenkschriften van den ridder W. Temple, in twee deelen, het eerste vervattende zijne Aanmerkingen over de Nederlandsche provintien. Het tweede zijne Memorien van ‘t gene gedenkwaardig in ‘t christenrijk is voorgevallen van 1672 tot 1678. 2de druk. Amsterdam: Abr. Wolfgang, 1693.
32230: TENGBERGEN, PETRUS ANTONIUS, UIT , 216, - Dissertatio statistico-juridica inauguralis, super instituto navium per vada ductorum sive pilotarum, eorumque juribus et officiis (het loodswezen) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1826
36117: TENHAEFF, N.B. - Erasmus en Voltaire als exponenten van hun tijd Groningen Wolters 1939
60876: TENNYSON, ALFRED [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Viviane, van Alfred Tennyson, in metrische verzen vertaald door J.H.F. le Comte, met illustratiën van Gustave Doré. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1889.
60875: TENNYSON, ALFRED [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Enid, metrisch vertaald door D.E.M. van Herwerden, met platen naar Gustave Doré. Zwolle, J. J. Tijl, 1888.
35533: TENTZEL, WILHELM ERNST - Epistola ad amicum, qua responsio ad ... Emanuelis a Schelstrate dissertationem apologeticam de disciplina arcana summatim continetur [...] Gotha Christoph Reyer 1687
25207: TEPPER-LASKI, K. VON - Rennreiten. Praktische Winke für Rennreiter und Manager. Berlin 1897, (10) + 156 pag. Gebonden in linnen band, geïllustreerd.
27911: TERLINDEN, CH. - La revolution Belge de 1830, racontée par les affiches, Brussel 1903, 127 pag.
30617: TERLINDEN, CHARLES ( INL.) - Fetes du centenaire 1830- 1930. Fête artistique et patriotique. Les fastes Belges, donnée au Théâtre royal de la Monnaie, Brussel 1930, 85 pag., geïll. [ 19 tableaux ], good copy.
30981: TERLUIN, J.C. - Genealogie van de families Terluin, Ter Luun, z.pl., 112 pag., geb., geïll.
33012: TERMAAT, BERNARDUS LAMBERTUS RUDOLPHUS, UIT DOETINCHEM - Stellingen [...] Groningen P. van Zweeden 1851
2955: TERREBASSE, A. DE - Histoire de Pierre Terrail Seigneur de Bayart [...] suivie de recherches généalogiques. Parijs 1828, 528 p.
22687: TERSCHELLING - Geaquarelleerde tekening met kleur van de zes familiewapens in het Polderhuis te Midsland op Terschelling, met vermelding van de “bijna onleesbare teksten” in de randen, ca. 1900, 27x31 cm.
52532: TERTULLIANUS, Q.S.F. - Apologeticus, [corrected and annotated by Siwart Havercamp]. Leiden, Severink, 1718.
31111: TERWOGT - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Terwogt, z.pl., z.j., 15 pag., gestencild.
35419: TESSIER DUMOTAY, LUDOVICUS ANDREAS, UIT ANGERS - Theses philosophicae. Negen stellingen: 2 ex logica, 1 ex ontologia en 6 ex pneumatologia. Angers Renatum Hernault 1752
54546: TESTANTO, A. - Dienstweigering? Een schriftstudie. [complete set van 6 brochures], Maartensdijk, D.M. Zwart, [1933].
32236: TESTAS, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de natura et significatione dominii (propriete) [...] Amsterdam F.J. van Tetroode 1824
35343: TETRODE, P.J.C. - Prent op de promotie van Mr P.J.C.Tertrode Amsterdam Braakensiek 1888.
34653: TETS, A. W. N. VAN, UIT DORDRECHT - IV. theses juridicae. 1789
34655: TETS, A. W. N. VAN, UIT DORDRECHT - Theses juridicae. 1791
36433: "TEUBNER, MARTINUS ERNEST, UIT CIZA; PRAESES: SCHWIMMER, JOHAN M." - Dissertatio politica de vario civium statu Jena Werther 1667
38071: TEUNISSEN, P - Nederlandsche insecten, Alkmaar, J.C. Baan [ 1915 ], plaatjesalbum met 180 plaatjes, compleet [ = Baan's Album nr. 1 ]
25031: TEUPKEN, J.F. - Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen en alle in militaire betrekking staande personen gekleed, geequipeerd en gewapend zijn (...). [MET:] Vervolg van de beschrijving (...).
35167: TEX, CORNELII ANNES DEN - Oratio de insigni honore [....] 1821
34099: TEX, CORNELIUS ANNE DEN, UIT TILBURG - Disputatio inauguralis de antiqui juris principiis in excolenda jurisprudentia Romana constanter servatis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
42780: TEXERA, JOSEPH - Exegesis genealogica, sive explicatio arboris gentilitiae invictissimi ac potentissimi Galliarum regis Henrici ejus nominis IIII. Regnum LXV. Navarrae III regum XXXIX. Leiden, F. Raphelengius, 1592.
24987: TEXIER, EDMOND - Tableau de Paris. Ouvrage illustré de 500 gravures.
42980: TEXIER, E. - Voyage pittoresque sur les bords du Rhin. Paris, Morizot, 1858.
22935: TEXTIEL, OUDE SHAWLS, VAN DELDEN - Catalogus Oude shawls, tentoongesteld bij Kunsthandel H.W. van Delden te Amsterdam, 10 pag., gedrukt, geïll. Wit doorschoten exemplaar met originele foto's van paisley-shwals en met aantekeningen R.W.P. de Vries Jr te Hilversum, ca. 1915.
33142: TEYLINGEN, ARNOUT ADRIAAN VAN, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Utrecht J. van Druten 1896
33933: TEYLINGEN, DIDERIK GREGORIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Theses juris inauguralis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1775
36267: "THEILL, LAURENTIUS, UIT BUDISSA LUSATUS; PRAESES: SCHENCK, JOHANN THEODOR" - Disputatio inauguralis de malo hypochondriaco Jena Johann Werther 1668
2505: THEISSING, EUGENIE E.A.J.M. - Over klopjes en kwezels. (Diss.) Nijmegen 1935. Geïll., 241 p.
15917: [THEMMEN, PH.H. - Komieke en vermakelijke Boeren-reis, van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. 3de druk. “Gedrukt in Nederland”, z.p., zonder naam, 1839.
58957: THENARD, L.J., - Traite de chimie elementaire. Theorique et pratique, 8e ed., 2 delen in 1 band, Brussel, 1829-1830.
43256: THENOT, J.P. / C. KRAMM / J.J.F. WAP - Proeve van werkdadige doorzigtkunde, perspectief, voor beoefenaars van schilder- of tekenkunst. Naar de Hollandsche uitgave van C. Kramm. 2e verbeterde druk door dr. Wap. Utrecht, v.d. Post, 1861.
22653: THEOLOGIE, LOOTS, STEEGER - ‘Tractatus theologicus de Fide’, manuscript uit de 18de eeuw gebonden in twee 8° banden, geheel leer, ca. 500 p. Op het schutblad in hetzelfde handschrift als het manuscript “H. Loots”.
32486: THIBAUT, WILHELMUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis, de servo corrupto [...] Leiden Abraham Kallewier 1754
30621: THIEL, P.J.J. VAN - All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A completely illustrated catalogue, Amsterdam 1976, 911 pag., geb., geïll., met stofomslag ( stofomslag wat rafelig). Ook leverbaar in het Nederlands, zonder stofomslag.
33134: THIEME, SERVAAS JOHAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
32998: THIEME, HERMANNUS CAROLUS ANTONIUS, UIT ARNHEM - Disputatio historica juris publici de imperantis circa aggeres in Gelria jure [...] Arnhem C.A. Thieme 1843
22597: THIEME, BONDAM - Stukken betr. drie generaties Thieme. Manuscripten: brieven, circulaires, gedichten, knipsels, etc., etc.
56249: THIENEN, F.W.S. VAN, - Op 't Hoogh toneel, Amsterdam 1969, 52 pag., geïll.
54205: THIERIJ - Geschiedenis van den heere Hendrik Masers de Latude. Geduurende vijfendertig jaaren gevangen in verscheide staatsgevangenissen. Opgesteld met de oorspronkelijke stukken door den heer Thierij, advocaat. Opgedragen aan den heer De la Faijette. Utrecht/Amsterdam, G.T. van Paddenburg/M. Schalekamp, 1790.
32220: THIJS, J.D. - De invloed van de opkomst van Japan en van de Japanse overwinning op Rusland in Azië. [...] Kampen J.H. Kok 1965
29127: THIJSSE, J.P. - Langs de Zuiderzee, Zaandam 1914, eerste druk, 98 pag., compleet met alle plaatjes.
35363: THIJSSEN, J.N.J.E. EN C.W. SCHLINGEMANN - Prent op de dubbele promotie van Mr J.N.J.E. Thijssen en Mr C.W.Schlingemann, naar een tekening van S. v.L[imburg] S[tirum]. Leiden 1890.
5063: THIJSSEN, W.P. - Het geslacht Willemsen. Rotterdam 1952, 113 p., gestencild, geïll. (parenteel)
53053: THODEN VAN VELZEN, S.K. - Het leven en sterven van Ruurd Passchiers van Dijk, wegens gepleegden moord veroordeeld tot de straf des doods en teregt gesteld binnen Leeuwarden den 16 october 1846. Onder medewerking van D.A. de Groot, predikant te Sneek, en P.W. Wittebol, protestantsch geestelijke bij de strafgevangenis te Leeuwarden, Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1847.
32462: THOELLDEN, JUSTINIAN - De sacris Romanorum gentilitiis commentatio. Leipzig Langenheim 1742
35757: THOLEN, MARIE HUBERT GERARD A., UIT SITTARD - Over de prophylaxis ..... 's-Gravenhage De Residentie 1923
35649: "THOMAE, TITUS, UIT RENSBURG; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Disputatio de vectigalibus [...] Helmstedt Jacob Müller 1665
15921: THOMAS, FRED - Droom in de Delta. Het sprookje der lage landen in woord en beeld, Den Haag: Stok, [1956].
32318: THOMAS, HENRI WILLEM BERNARD, UIT , 216, - De Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap van 12 December 1892. Proefschrift [...] 's-Gravenhage, D. Mouton & Co 1893.
36415: "THOMASIUS, GOTTLOB, UIT LEIPZIG; PRAESES: MULLER, GOTTFRIED P." - De eruditorum in civitatem officiis Leipzig Tietze 1720
32106: THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, EVERHARDUS JOANNES, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale, quo exponitur et dijudicatur Gulielmi III agendi ratio in rerum Anglicarum mutatione [...] Groningen W. van Boekeren 1834
34879: THOMASSEN A THUESSINK, DAVID, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de fraude legi facta Groningen H. Vechnerum & H. Crebas 1753
36531: THOMASSEN A THUESSINK VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN, MATTHIJS PIETER , UIT SLOCHTEREN - Kerk en staat volgens Groen van Prinsterer Groningen Oppenheim 1905
37211: THOMASSEN À THUESSINK V.D. HOOP, E.J. - Het geslacht Thomassem à Thuessink, z.pl. 1930, 81 pag., geïll.
2515: THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, E.J. - De orde van erfopvolging tot den troon in Nederland. (Diss.) Amsterdam 1911. Geb., 182 p.
58331: THOMASSEN A THUESSINK, E.J., - Over het beveiligend vermogen der koepokken tegen de kinderpokken, Groningen, v. Boekeren, 1818.
58884: THOMPSON, T.L., NAAR W.H. SCHMIDT, - 's Konings verjaardag 24 augustus 1831. Volksgezang. Opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin. Woorden van H. Tollens en Muziek van C. Mühlenfeldt. Rotterdam bei L. Plattner.
18378: THÖNE, CARSTEN WILHELM - Oude en nieuwe zeden. Blijspel [in vijf bedrijven. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.]
34951: THOOFT, ISAAC, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de magno concilio ordinum Belgii foederati anni 1651 Leiden Hazenberg 1840
33138: THOOFT, THEODORUS, UIT ZALTBOMMEL - Aanteekeningen op de artikelen 655 en volg. van het Burgerlijk Wetboek. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
34777: THOOFT, J., UIT ROTTERDAM - VIII. Theses juridico-politicae 1839
30305: THORLACIUS- USSING, V. - Billedhuggeren Thomas Quellinus. Kopenhagen 1926, 214 pag., geïll. ( rug los, bibliotheekstempels ).
35591: "THRYLLITIUS, JACOBUS, UIT RÖDGEN; PRAESES: FISCHBECK, CHRISTIAN MICHAEL" - De rerum communione in republica non introducenda [...] Wittenberg Christian Schroedter 1703
26943: THURMANN, E - Bùrgerbuch der Stadt Lippe-Lippstadt von 1576 bis 1810, Lippstadt 1983, 248 pag., geb.
32380: TICHELAAR, JOHAN JANS, UIT WIJNGAARDEN - De rechten van hen, die arbeid of materiaal leveren voor huizenbouw. Proefschrift [...] Leiden L. van Nifterik 1908
31636: TIDEMAN, JOANNES, UIT AMSTERDAM - Het seminarium der remonstranten te Amsterdam. Afscheid bij den overgang naar Leiden [...] Amsterdam Y. Rogge 1873
18381: TIDEMAN, JAN - Gedichten. Niet in den handel. Den Haag, Gebr. J. & H. van Langenhuysen, [1888].
2519: TIDEMAN, J. - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten. Haarlem 1847, 384 p.
54208: TIEL, P.A. - Een bede om vrijheid. [Heemstede, 1913].
56375: TIELEMAN, J., - Handleiding tot de verificatie [ijk] van het vaatwerk, 's-Gravenhage 1838, 34 pag.
31634: TIENEN, HENDRIK JOHAN CHRISTIAAN VAN, UIT AMSTERDAM - Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente als onderdeel van den staat. Academisch proefsc hrift [...] Amsterdam Gebr. Binger 1885
31694: TIENHOVEN, G. VAN - Het hooger onderwijs en het Athenaeum te Amsterdam [...] Amsterdam B. van der Land 1873
34993: TIENHOVEN, GIJSBERT VAN, UIT DE WERKEN - Beschouwingen over regtspersoonlijkheid. Utrecht Beijers 1866
23803: TIJDEMAN, H.W. - Verhandeling over de Hoeksche en Kabeljaauwche partijschappen, Leiden, Du Saar 1815, 14 + 118 pag., orig. kartonnen omslag.
5671: TIJDPERK - Een houten tijdperk. 200 Jaar Jongeneel, Utrecht 1997, 87 p., geb., geïll., oblong
38925: TIJN, THEO VAN, E.A. - Voor Hugenholtz. Een detective door collegae, medewerkers en leerlingen den hoogleraar aangeboden bij zijn operatie, Utrecht 1969, 28 pag., geïll.
51056: TIJSENS, GIJSBERT / CLAES JANSZ VISSCHER, - Haarlemmer duinzang, ter eere van des zelfs vermakelyke land- en watergezigten van Santvoordt af tot Haarlem. Amsterdam, H. Bosch, 1728.
51100: TIL, H.N. VAN - De belangrijkste Nederlandsche vrouwen van vroegeren en lateren tijd, in geschiedkundige en zedelijke tafereelen geschetst. Zutphen, Thieme, 1828.
25773: TIL, H.N. VAN - Taferelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd, 3e druk, Leiden, Noothoven-van Goor, [18] 169 pag., geïll.
31632: TILANUS, J.W.R. - Toespraak bij de opening van drie nieuwe laboratoria Amsterdam C.G. van der Post 1876
31640: TILANUS, JANUS GUILIELMUS REGNERUS, UIT ARNHEM - Specimen chemico-physiologicum inaugurale continens quaedam de saliva et muco [...] Amsterdam C.G. van der Post 1849
14581: TILANUS, S.M. - Tilanus.
6299: TILLETT, E.D. - The royal house of Windsor, a record of its personages, their standards, coats of arms, emblems etc., since the accession of queen Victoria, Londen z.j., 82 p., geb., geïll.
35345: TILMAN, E.R. - Prent op de promotie van Mr E.R. Tilman, litho J.H. Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1939.
24855: TIMMER, GEURT KORNELIS - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol. Een volksleesboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1840.
34751: TIMMERMAN, JANUS DE, UIT MIDDELBURG - Specimen juris publici Belgici inaugurale de unione Hollandiam inter et Zeelandiam Utrecht Broedelet 1748
43113: TIMMERMAN, W.C. - Bijdrage tot de geschiedenis van de bouwkunde der middeleeuwen, of handleiding tot de geschiedenis der Gotische bouworde. 's-Gravenhage, Kloots, 1838.
54211: TIMMERMEISTER, F.W. - Mijne arrestatie op 30 December 1901. Hare geschiedenis en ten uitvoeringlegging, in verband met mijn strijd tegen De Zwarte Bende te Amsterdam. Aalsmeer, D. Deddens, 1902.
31630: TIMMERS, JOHANNES, UIT KLUNDERT - Over de beweging van een punt op een oppervlak. Academisch proefschrift [...] Leiden A.W. Sijthoff 1875
33032: TIMMERS VERHOEVEN, HENRICUS PETRUS, UIT DORDRECHT - Disputatio theologica inauguralis, de precatione dominica [...] Leiden H.W. Hazenberg jr. 1829
56733: TINDAL, HENRY, - Aan de eerste Kamer der Staten-Generaal, Amsterdam, 1890, 47 pag.
34657: TINNE, JANUS PETRUS THEODORUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - XVII. theses juridicae. 1793
54527: TISZOO [= VAN LEEUWEN] - Photographie of schilderij? Een karakterschets. Almelo, W. Hilarius, 1888.
36191: "TITI, MATTHEUS, UIT RUGENWALDENSI POMERANO; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS" - Canones logici , primam mentis operationem dirigentes, quindecim capitibus comprehensi ..... Wittenberg Joh. Gormann 1610
25087: TITSINGH, ISAAC - "Illustrations of Japan, consisting of private memoirs and anecdotes of the reigning dynasty of the Djogouns, or sovereigns of Japan, a description of the feasts and ceremonies observed throughout the year at their court; and of the ceremonies customary at marriages and funerals: to which are subjoined, observations on the legal suicide of the Japanese, remarks on their poetry, an explanation of their mode of reckoning time, particulars respecting the dosia powder (...). London, R. Ackerman 1822."
33615: TJARDA VAN STARKENBORGH, E.J., UIT OMMELANDEN - Dissertatio juridica inauguralis de consonantia juris Groninganorum civilis cum jure naturali in contractu emtionis et venditionis [...] Groningen Cornelius Barlinckhof 1763
22369: TJASSENS, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Cornelis Tjassens, hoogleraar te Groningen, 1 blad, groot plano, gedrukt, dd. 29-9-1784.
30753: TJEPKEMA, A (RED.) - Taboe, blad voor jonge mensen, nr. 2 + nr. 3, 60 + 90 pag., geïll., als nieuw.
35831: TOBIAS, JOAN HENDRIK, UIT AMBOINA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1878
22561: TOBIAS, BALLET - Foto van balletmeisje met verso “Zum Andenken an Beatrice Tobias, 8 April (19)23”.
25331: TOET, N. - De kaart gelezen. Scheveningen 1661-1667. Scheveningen 1998, 256 pag., geb., geïll. [eigenaren/bewoners per pand!].
25591: TOLL, JURRIAAN VAN - Zeelandt veredelt, Amsterdam 1942, ( wapenkaart Smallegange, met tekst over Smallegange). Hierbij: diverse bladen van oude wapenkaarten van Smallegange, deels handgekleurd. Gebonden in stevige band.
31832: TOLLENS, JACOBUS CORNELIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi secundum jus romanum et novissimum belgicum [...] Leiden D. du Mortier en Zoon 1834
22895: TOLLENS - Twee schutbladen uit boeken met in pen H. Tollens Cz, door Tollens zelf geschreven, 19e-eeuws, 2 p.
18389: "TOLLENS CZ., HENDRIK (VERT.); CHARLES ANTOINE GUILLAUME PIGAULT LE BRUN DE L’ÉPINOY" - De schoenmaker van Damaskus. Tooneelspel in drie bedryven.Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800.
18414: TOLLENS CZ., HENDRIK - Een bedelbrief in den winter. Dichtstukje [...] uitgegeven ten voordeele van de armen te Rijswijk. Den Haag, K. Fuhri, 1848.
18416: TOLLENS CZ, HENDRIK - Laatste gedichten. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1848-1853. [2 delen]
36239: "TOLLET, GILLIO, UIT HALMSTAD.SUECO; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Parmenio inauditus indefensus trucidatus summo per injuriam summam jure amicitiae obtentu obrutus adductum generis judicialis excusatus ..... Wittenberg Chr. Schroedter 1689
4519: TOMBE, I.W. DES - Het geslacht van Renesse van den oorsprong tot 1430. 's-Gravenhage 1897, 153 p., met platen.
31834: TONCKENS, JOHANNES, UIT WESTERVELD - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen J.B. Wolters 1857
35043: TONCKENS, JOANNES, UIT DRENTHE - Specimen juris publici inaugurale de pactis quibus civitas constituitur. Groningen T. Spoormaaker 1777
36081: TONCKENS, JOHANNES, UIT BEERTA - Dissertationum ad institutiones imperiales vigesima ..... Groningen Th. la Quier 1698
6107: TONDEREN, J.P. VAN - Bijzondere aanteekeningen betreffende de familie J.C.J. van Speijk, Amsterdam 1832, 15 p., geb. met uitv. tabel
22937: TONEEL, SLUIJTER - Bertram de matroos. Tooneelspel in 4 bedrijven naar het Fransch van J. Bouchardy, door D. Sluijter, voor de eerste maal op den Stads-Schouwburg opgevoerd den 12 October 1850. Manuscript, 156 p, 4°, gebonden.
22555: TONEEL, STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM - “Tooneelwetten” van de Amsterdamsche Schouwburg dd. 7-6-1820 en 8-5-1822, gedrukt, elk 4 p, folio.
22305: TONEEL, BOUWMEESTER, VAN DER LUGT MELSERT - Zes getypte of geschreven brieven van Cor L. van der Lugt Melsert en Litje G.M.H. van der Lugt Melsert-Bouwmeester aan “Flip”, d.d. ‘s-Gravenhage 1972-1975, 4°, 9 p.
41765: TOONDER, M - Kappie en de automatische stuurman, Serie 1 Deel 3. Amsterdam De Muinck, 32 pag., goed exemplaar.
18427: TOONEEL - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en kritiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond, uitgegeven onder leiding van het hoofdbestuur. Hoofdredacteur Taco H. de Beer. Utrecht, J.L. Beijers, 1879-1883.
17044: TORRY, E.N. - Round my Library Fire. A Book about Books. London [etc]: Thomas Nelson, 1947.
31231: TOUDOUZE, G.J. E.A. - Histoire de la Marine, Parijs ( ed. de l' Illustration ) 1966, 670 pag. Hardback in two volumes, many illustrations, very good copy.
35137: TOUR, JOHAN DU, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis qua inquiritur in convenientiam juris romani cum naturali [....] Leiden C. de Pecker 1767
7891: TOURTCHINE, J.F. - L'Europe impériale et royale. Dictionaire généalogique des descendances masculins et féminines des maisons d'Europe depuis le 18e siècle, Vol. I: Les maisons souveraines régnantes de nos jours.
18438: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - De vrouwen van het Leycestersche tijdvak. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849-1850. [3 delen]
18441: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Fantasien in December 1848. Haarlem, Erven F. Bohn, 1848.
18442: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Het Huis Honselaarsdijk in 1638. Historische novelle. Amsterdam, P. Kraay jr, 1849. [2 delen in 1 band]
18445: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Media-Noche. Een tafereel uit den Nijmeegschen vredehandel. 1678. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852. [2 delen]
18448: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - De bloemschilderes Maria van Oosterwijk. Prijs der Kunstkronijk. Leiden, A.W. Sijthoff, 1862.
18431: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Engelschen te Rome. Romantische episode uit de regering van paus Sixtus V. Amsterdam, P.R. Otto, 1839. [2 delen]
43093: TOWNSEND, J. - Reize door Spanje gedaan in de jaaren 1786 en 1787. Vertaald uit het Engels, 3 delen in 6 banden, Haarlem, Loosjes, 1792-1793.
32244: TRAA, WILLEM ANNE VAN, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1897
33214: TRAA, ADRIAAN VAN, UIT ROTTERDAM - Over de behandeling van diabetes mellitus. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1875
25141: TRACY, J.D. - A financial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the County of Holland, 1515-1565. Berkeley/ Los Angeles/London 1985, 276 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
55096: TRANS, J. - Brief van den drukker aan de autheurs van Kleefs verdedigschriften. z. pl., z. j.
55178: TRAP, P.W.M. NAAR V.D. KELLEN - Prent 'Strafoefening 11e eeuw', litho door P.W.M. Trap naar v.d. Kellen, tonende vier personen in een kerker.
60847: TRAP, PIETER WILLEM MARINUS (1821-1905) AFTER HEKKING, WILLEM II (1825-1904) - The mausoleum of Michiel de Ruyter in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
32464: TRAUTMANN, PETER ELIAS - Acta curiosa in puncto nullitatis matrimonii Tullii et Tulliae [...] Halle Johann Friedrich Grunert 1754
43577: TREFFENBERG, NILS C.E. - K. Carl X Gustafs instruction for secretaren Coijt under dess beskickning till England ar 1654 , Upsala 1851, 4o, 5+11 pag., geb. in half linnen.
16966: TREFFERS, B. (E.A.) - Melchior Lechter. Der Meister des Buches 1865-1937. Eine Kunst für und wider Stefan George. 2. Auflage. Amsterdam: Castrum Peregrini, 1987.
4859: TREFFERTJE - Het Treffertje. Familieblad van de familie Treffers. Jrg. 1 t/m 21, grotendeels compleet, met het `Speciaal nummer' van april 1981.
23053: NOLST TRENITÉ - The chaos door G. Nolst Trenité (Charivarius). Manuscript, 4°, 8 p.
35859: TRESLING, TJALLING PETRUS, UIT HAVELTE - Stellingen ...... Amsterdam Holland 1895
30319: TREU, E - Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam, Basel 1959, 55 pag. + ill., geb.
32466: TREUER, GOTTLIEB SAMUEL - Monstrum arbitrarii iuris territorialis a legibus Imperii e Germania profligatum [...] Frankfurt / Leipzig Ernest Christian Schröter 1739
33299: TREUSSART VAN RAPPARD, THEODORE MAURICE GUILLAUME, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1899
6810: "ANONIEM (VERT.); JEAN GUILLAUME ANTOINE CUVELIER DE TRIE" - De barbaarsche zeeroovers, of De man met twee vrouwen. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 14de deel, 5de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1806.
34109: TRIEBELS, GUILIELMUS JOSEPHUS, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis de communione legali in secundis nuptiis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1845
42580: TRIOEN, CORNELIS - Observationum medico chirurgicarum fasciculus. Leiden, v.d. Eyk en v.d. Kluis, 1743.
32784: TRIP, HENRICUS JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de similtudine inter delicta eorumque poenas [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
35079: TRIP, JOANNES, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis ad articulum 142 Codicis Civilis Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
34909: TRIP, DIDERICUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de furtis Leiden A. Elzevier 1711
32678: TRIP, JACOBUS LUCAS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens observationes de privilegio, quod venditori navis, iisque, qui ad navem extruendam materias et operas praestiterunt, competit [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
52265: TROELTSCH, ERNST, - Uber Massstabe zur beurteilung historischer dinge, Rede, Berlin, 1916, 50 pag.
37221: TROITZSCH, OTTO - Berlin in farbigen naturaufnahmen, Stuttgart- Leipzig, Deutsche Verlag Anstalt [ ca. 1895 ], board covers with this text and 19 handcolourd chromo-lithograhs after photographs of Berlin- sights. With text in German, Englisch and French under each photo.
32090: TROJEN, ARENTIUS FRANCISCUS CORNELIUS VAN, UIT TIEL - Dissertatio iuridica inauguralis de iure puniendi [...] Groningen J. Oomkens 1827
42268: TROLLOPE, A. - Reis door Australie en Nieuw Zeeland. 2 delen in 1 band, Leiden, Noothoven van Goor, 1875.
18453: TRÖMLITZ, A. VON [PS. VAN KARL AUGUST FRIEDRICH VON WITZLEBEN] - Anna Groslot en Jacques Poltrot, historisch-romantische tafereelen uit den godsdienst-oorlog van Frankrijk, in de zestiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Nijmegen, J.F. Thieme, 1830.
47018: TROMP, A.E. EN J. STROOTMAN, - Rapport eener reis naar Engeland en Frankrijk tot het opnemen van belangrijke dok- en andere bouwwerken, pp. 93 -148 in Verhandelingen en berigten zeewezen 1857.
32076: TROMP, SOLKO WALLE, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de probationibus familiae apud Romanos [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
33118: TROMP, JOHANNES WIJBRANDUS, UIT LEKKUM - Dissertatio juridica inauguralis, annotationes ad nonnulla ictorum fragmenta continens [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1837
35281: TROMP, JOHANNES WYBRANDI, UIT LEKKUM - Responsio ad quaestionem juridicam [....] 1836
35465: "TROPPANNEGER, WOLFG. CASP., UIT DRESDEN; PRAESES: FERBER, JOHANN JACOB" - Exercitationem academicam Medicinae mentis Ioachimi Langii oppositam [...] Wittenberg Jo. Mich. Goderitsch 1709
33851: TROTZ, C.H.FIL., GEORGIUS HENDRICUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de Urpheda, vulgo Overvede [...] Utrecht Joannes Broedelet 1764
36307: "TSCHIRNHAUS, GEORGIUS ERNESTUS VON, EQUES LUSATUS; PRAESES: MULLER, JOHANN" - Disputatio politica de compositatione pacis..... Wittenberg Henckel 1679
22591: TUBALKIJN, VAN DEN ARENT - Brief van J.A. Tubalkijn, dd. ‘s Hage 13-4-1731 aan President en Raden van Holland, Zeeland en Friesland betr. het request van Leendert van den Arent, veenman te Schiebroek. Manuscript, folio, 2 p.
52422: TUINMAN, CAROLUS - De oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte spreekwoorden. Middelburg, Schrijver, 1726.
56589: TUKE, HENRI, - Exposition succincte des principes religieux que professe la societe de chretiens communement appeles Amis ou Quakers, London, 1823.
31880: TULLEKEN, JOHAN BURGHARD DIEDERIK, UIT NIJMEGEN - Eenige opmerkingen naar aanleiding der wet van 15 januari 1886 [...], proefschrift [...] Nijmegen H.C.A. Thieme 1886
42256: TULP, DE - Oud-Nederlandsche kleederdrachten. Haarlem, De Tulp, z. j.
42558: TULP, NICOLAAS - Observationes medicae, editia nova libri quarto auction. Amsterdam, Elzevier, 1652.
54053: TUM TUM - Baron Floor en Jonkheer Salvador. Nieuw Isabee-liedtjen, vervaardigd door Tum, Tum. Amsterdam, J.A. Schuurmans, 1856.
18457: TURNBULL DE MIKKER, WILLIAM PIETER - Aan hare koninglyke hoogheid op den zevenden augustus 1785. [z.p.], [z.n.], 1785.
37893: TUSSENBROEK, O.V. / H.E V. GELDER / J.W.F. WERUMEUS BUNING / W.H.GISPEN / PLASSCHAERT - "Speelgoed, marionetten, maskers en schimmenspelen, Rotterdam 1925, 68 pag.; gebonden met :Pottenbakkerskunst, Rotterdam 1923, 64 pag.; en met : Het toneeldecor, Rotterdam 1923, 56 pag.; en met: Het sierend metaal in de bouwkunst, Rotterdam 1925, 64pag..; en met: Muurschilderingen, Rotterdam 1926, 64 pag."
31882: TUUK, MARCUS VAN DER, UIT VEENDAM - Disputatio juridica inauguralis, de actionibus, quibus antiquo jure romano dolus malus tutorum vindicatus sit [...] Groningen J.B. Wolters 1841
30771: TUUK, F. V.D. - Geschiedenis van het orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen, 1862- 1912. Groningen 1912, 56 pag., geïll., oblong.
2539: TWINING, LORD - European regalia. Londen 1967. Geb., geïll., 334 p.
35357: TWISS, J.E. - Prent op de promotie van Mr J.E.Twiss Utrecht 1875.
32128: TYDEMAN, HENRICUS GULIELMUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inauguralis de rebus judicatis non rescindendis [...] Leiden L. Herdingh 1799
33759: TYDEMAN, JANUS GUIL. - Responsum ad questionem [...] Groningen J. Oomkens 1837
32846: TYDEMAN, JANUS GUILIELMUS, UIT LEIDEN - Disquisitio juridico-politica de oeconomiae politicae notionibus in corpore juris civilis Justinianeo [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1838
41615: TYDEMAN, H.W. - Verhandeling over de vraag: Waren de inrigtingen der gilden of corporatien van neringen en ambachten (.....) van eenen zoo voordeeligen invloed (......) dat het gebrek aan welvaart (......) aan de afschaffing der gezegde inrigtingen moet worden toegekend? Nieuwe Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel IV, 1e stuk, [1821/22], 123+1 pag., origineel bedruk kartonnen omslag (omslag los).
35153: TYDEMAN, HENRICI GUILIELMI - Sermo habitus 1826
32734: TYDEMAN JR., JOHAN WILLEM, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
54758: TYKEN, JACOBUS - Briev van D. Jacobus Tyken aen den E. gewoone kerkenraad van Amsterdam, ofte wel voornaamelyk aan die leden welke hebben doen stellen Advertissement in de Boekzaal Aug. 1757 wegens het boekje geintituleerd 'Volzekere betoginge van regtmatig bezwaer' (...). Amsterdam, N. Byl, 1757.
18466: TYSENS, GYSBERT - Apollo's marsdrager, veylende allerhande scherpzinnige en vermakelyke snel, punt, schimp, en mengeldigten: en daar onder de Stoel-storm der Zonnisten op groote vasten-avonds dag. Tweede deel. Op Parnas by Vallerius Martialis en D. Junius Juvenalis, in compagnie, 1717.
34755: TYSSOT, PETRUS FRANCISCUS UIT UTRECHT - Dissertatio inauguralis physiologico-medica de circulatione sanguinis per corpus humanum et tertio hominis principio Utrecht Van Megen 1743
36021: UCHELEN, NICO ADRIAAN VAN, UIT ARNHEM - Abraham de Hebreeer Assen Van Gorcum 1964
39857: UCHTMAN, EILARDUS WILHELMUS ( UIT SCHIERMONNIKOOG ) - Dissertatio philosophico- juridica inauguralis de legibus, Groningen, C. Barlinckhof, 1761, (6) + 55 + (7) pag., papieren omslag, watervlekkig.
58445: UDEN MARSMAN, H., - Geillustreerden gids voor de Vechtstreek van Utrecht tot Muiden, [eerst editei], Vreeland, [ca.1932], 84 pag.
24763: UFANO, DIEGO - Artillerie, c'est a dire: Vraye instruction de l'artillerie et de toutes ses appartenances. Avec une declaration de tout ce qui est de l’office d’un general d’icelle, tant en un siege, qu’en un lieu assiegé. Item des batteries, contre-batteries, ponts, mines & galleries, & de toutes fortes de machines requises au train: Avec un enseignement de preparer toute sorte de feux artificiels, tant pour xesiouyr ses amis, que pour molester & endommager, & par eau & par terre ses ennemis. Le tout recueill
59233: UHLAND, LUDWIG, - Ludwig Uhland's gedichte, Stuttgart 1881, geb., 491 pag.
27941: UHLENBECK, C.C. EN J.L. BERNS - Verslagen aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche geschiedenis: en naar archiefstukken belangrijk voor de geschiedenis van Friesland, 's-Gravenhage 1891, 279 + 71 pag., geb., in half linnen band.
34935: UHLENBECK, C.C. - De onderlinge verhouding der oudgermaansche tongvallen en hunne plaats in den indogermaanschen taalstam Leiden Brill 1899
15934: UITSTAPJE - Het uitstapje naar Utrecht, of vier verhalen op reis. Geschenk voor de jeugd, met plaatjes, Amsterdam: J. Allart Rietberg, 1837
14739: ULIJN, G.H.J. - Genealogie van het Nederlandse geslacht Ulijn.
2547: ULMENSTEIN, CHRISTIAN U. VON - Über Ursprung und Entstehung des Wappenwesens. Weimar 1941, 74 p.
56707: UMBGREVE, G., - Neerlands roeping, Arnhem, 1871, 47 pag.
2549: UNBESCHEID, HERMANN (UITG.) - Chronik und Stammbaum in Originalbeiträgen deutscher Dichter. [Dresden], 1908. Geb., 84 p.
25509: UNGER, W. - In memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd, Haarlem, Kruseman, 1873. Groot 4o, ca. 200 pag., geïll., geb. met etsen van W.Unger.
17084: UNGER, J.H.W. - G.A. Brederoo. Eene bibliographie. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1884.
25177: UNGER, W.S. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel II: Topografische prenten en teekeningen, Middelburg 1940, 308 pag.
3227: UNITATE - Unitate Fortior. Huisorgaan van de Stichting Traditio Domus Charisius. Nrs. 1 (1959) t/m 23 (1977).
60771: UNKNOW MASTER AFTER CALLOT, JACQUES (1592-1635) [?] - Autre Veue du Chasteau de Bourbon Larchambaut
59785: UNKNOWN MAKER AFTER POTTER, PAULUS (1625-1654) - The Courtaud Horses
59789: UNKNOWN MAKER, AFTER VISSCHER, NICOLAAS II (1649-1702) - Afbeeldinge in wat manier de Siluer vloot vanden Generael Pieter pietersen Heyn veroouert is Anno 1628
60491: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM PACIS... Views of Rome [Set title]
60493: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM DIVI PETRI, a dextero latere aspicendum... Views of Rome [Set title]
60481: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - MONUMENTUM duelli inter HORATIOS et CURIATIOS ... Views of Rome [Set title]
60479: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - CASTELLUM S. ANGELI... Views of Rome [Set title]
60477: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - PYRAMIS C. CESTII... Views of Rome [Set title]
60213: UNKNOWN (SIGNED IN PENCIL BUT UNREADABLE) - Female nude
60469: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - FORUM ROMANUM... Views of Rome [Set title]
60483: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - SEPTIZONIUM imp. SEVERI... Views of Rome [Set title]
60459: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - AMPHITHEATRI ... Views of Rome [Set title]
60465: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - FONS maximé... Views of Rome [Set title]
60499: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - THERMAE imp. DIOCLETIANI... Views of Rome [Set title]
60497: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM SATURNI... Views of Rome [Set title]
60495: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM D. PETRI... Views of Rome [Set title]
60485: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM ANTONINI imp. FAUSTINAE que coniugis ... Views of Rome [Set title]
60487: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - Templum C. CAROLI in ar: Quatuor FONTIUM... Views of Rome [Set title]
60489: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM JOVIS... Views of Rome [Set title]
59767: "UNKNOWN PRINT MAKER; AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND VOS, MAARTEN DE (1532-1603) " - LABOR (The Four Ages of Man, series title)
59765: "UNKNOWN PRINT MAKER; AA, PIETER VAN DER (1659-1733)" - INWYDING DER UNIVERISTEIT TOT LEYDEN Anno 1575
64737: UNKNOWN MASTER, AFTER SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - Peasants by a stream (boeren bij een stroom).
60467: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - FORUM NERVA... Views of Rome [Set title]
60473: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - TYBERIS ipsisque injecti Pontes... Views of Rome [Set title]
60471: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - PALATII, annexorumque aedificiorum et ... Views of Rome [Set title]
60475: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - MAUSOLEUM... Views of Rome [Set title]
60457: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - AMPHITHEATRUM VESPASIANORUM... Views of Rome [Set title]
60463: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - COLUMNA imp. ANTONINI PII... Views of Rome [Set title]
60461: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENK, PIETER (1660-1713) - ARCUS, Divo MARC. ANTONINO... Views of Rome [Set title]
59811: UNKNOWN MASTER, AFTER SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - Peasants by a stream
27668: UNKNOWN MASTER, AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De kerkelijke lijck-statie van den seer devoten Domine Johannes van de Velde [Begrafenisstoet van Ds A. van de Velde, 14 juni 1677, kopie]
59994: UNKNOWN MASTER, AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Dijkdoorbraak bij Coevorden [Dike breack at Coevorden, 1st October 1673]
56197: UNTERKIRCHER, F., - Reiner Musterbuch. Faksimile Ausgabe (.....) des Musterbuch aus Codex Vindobonersis 507, Graz, 1979.
25669: URBAEN [= MARTIN KALF?] - Kijkjes in de hoofdstad, Overdruk uit Het Leeskabinet 1873-1874, ca. 100 pag., geb. in half linnen. Samengestelde teksten uit het tijdschrift. Geïllustreerd met litho's, o.a. van Zeemanshuis, Zeemanshoop, Postkantoor, Schreierstoren, Waag, Handelmaatschappij, Ned. Bank, Paleis, Beurs, Arti, Paleis v. Volksvlijt, spoorweg viaduct Bikkerstraat.
38327: URSIN, J. - Kristne symboler en handbok, 3e druk, Noorwegen 1975, 251 pag., geïll., geb., met stofomslag.
22353: UTRECHT, GEDEPUTEERDEN IN 1720 - “Namen van de heeren haer ed. mog. ordinaris gedeputeerden [van Utrecht], ende zoo als haer ed. alle weecken praesideren in dezen jare 1720”, 1 blad plano oblong, gedrukt.
22373: UTRECHT, STRICK VAN LINSCHOTEN - Publicatie van de Raad van de stad Utrecht dd. 2-10-1797 dat A.J. Strick van Linschoten van Loenersloot voor de post van Raad in de gemeente heeft bedankt en dat er een nieuwe verkiezing zal plaatsvinden. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Muntendam).
22627: UTRECHT, KOSTSCHOOL MOREL EN STIFFRY - “Plan de l’Institut d’Education des Dles Morel et Stiffry”. Gedrukt, folio, 1 p.
54745: UTRECHT, JAN VAN [PSEUDONIEM] - Tweede briev van Jan van Utrecht, over het voorgevallene met twee boekverkopers tot beter verstand van het so genaamd Echt Relaas. Amsterdam, Keyzer/Demter/Schuurman, [1781].
22613: UTRECHT, 1815 - Toegangskaart voor de “Plegtigheid in de Domskerk op 6 November 1815”, gedrukt, 12° oblong, 1 p.
2557: UYL, W.F.J. DEN - "De Lopikerwaard. 2 dln. I. Dorp en kerspel tot 1814; II. De waterschappen. Utrecht 1960-1963. Geïll., 488+672 p."
18471: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN FRANÇOIS MARMONTEL" - Lucile. Tooneelspel met zang en dans. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1781.
18469: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE" - Fedra. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1777.
18470: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE" - Fedra. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1800. L3588
18475: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Meropé. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1803.
18477: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MARIE JOSEPH BLAISE DE CHÉNIER" - Fenelon, of De Kameryksche kloosterlingen. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
18480: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MARIE JOSEPH BLAISE DE CHÉNIER" - Cajus Gracchus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1797.
18481: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - "De gevangene, of De gelykenis; blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1798."
35171: UYLENBROEK, PETRI JOHANNIS, UIT AMSTERDAM - Responsio ad quaestionem astronomicam [....] 1822
54228: UYTTENBOOGAARD, COR - In de klauwen der SS. Concentratiekamp herinneringen. Amsterdam, J. Kappee, 1945.
34051: UYTTENHOOVEN, ADRIANUS, UIT VLISSINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de impensis a possessore factis [...] Leiden P. Engels 1845
52355: UZANNE, OCTAVE, - Le calendrier de Venus, Paris, Rouveyre 1880.
52568: UZANNE, OCTAVE - Anecdotes sur la comtesse Du Barry (...) avec preface et index. Paris, Quantin, 1880.
52570: UZANNE, OCTAVE - La gazette de Cythere (...) avec notice historique. Paris, Quantin, 1881.
51677: UZANNE, O. (ED.), - "Le Livre, revue du monde litteraire nrs. 67 (10-7-1885); 73(10-1-1886); 48 (10-12-1883)."
18488: VADER - De ontaarde vader en de ongelukkige gelieven. Amsterdam [etc.], M. de Bruin [etc.], [ca 1780].
50918: VAENIUS [VAN VEEN], OTTO / TEMPESTA, A. - Batavorvm [Batavorum] cvm Romanis bellvm / De Batavische oft oude Hollandtsche oorloghe teghen de Romeynen. Antwerpen, Ph. Lisaert, 1612.
35435: VAGETIUS, CASPARUS - In superbiam Oratio quam in collegio oratorio [...] Johannis Simonii .[...] Rostock Moritz Sachs 1614
32670: VAILLANT, JOHANNES PETRUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de cassatione, qualis senatui supremo competit [...] Utrecht J.G. Broese 1847
35125: VAILLANT, CHRISTIANUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de usufructu navium Leiden M. Cyfveer 1802
34931: VAILLANT, HUGO , UIT ROTTERDAM - Bevoegdheid van den commissionnair om zelf te koopen en te verkoopen Leiden Somerwil 1887
29017: VAILLANT, LE - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs Kaap de Goede Hoop, in de jaren 1780 tot 1785 gedaan. Deel I, Leiden 1791, 352 pag., geïll. met 6 prenten, waarvan 2 uitslaand. Alleen het eerste deel, orig. karton.
19589: VAILLANT, C.E. - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
30313: VAILLAT, L. E.A. - J.B. Perronneau ( 1715 - 1783 ) sa vie et son oeuvre, 2e ed. , Paris 1923, 253 pag., ill. As new.
57559: VAJDA, B.F., - Muziek, Vorspiel zum Biblischen Melodram Das Ewige Licht dem grossen Wohltäter Mgr. Dr. Th. Verhoeven in tiefster Ehrfurcht gewidmet. Titel + 4 bladzijden manuscript, 1e helft 20e eeuw.
60725: VALCK, GERARD (1651-1726) AFTER KNELLER, GODFREY (1646-1723) - CORNELIUS DE BRUYN PICTOR.
6165: VALCK LUCASSEN, TH.R. - Het geslacht Thuret, overdruk Ned. Leeuw 1914, 25 p., geïll.
33441: VALCKENAER, LUDOVICUS CASPAR - Oratio inauguralis de causis neglectae literarum graecarum culturae [...] Franeker Guilielmus Coulon 1741
22473: VALCKENIER, VISSCHER - Uitnodiging voor bijwoning van de begrafenis in de Oude Kerk te Amsterdam dd. 23-5-1747 van Ida Hillegonda Valckenier, huisvrouw van Ds Johan Visscher, 1 blad 4° oblong, gedrukt.
51018: VALCOOCH, D.A. - Chronycke van Leeuwenhorn, voortyden ontrent der Sypen, gelegen in West-Vrieslandt, over veel hondert jaeren verdroncken (...) in ryme gestelt (...) gevolgt naar den druk van 1599 en vermeerdert met een kaart en een historie van Vroonen. Amsterdam, J. Hartig, 1740.
30293: VALENTINER, W.R. EN J.G. VELDHEER - Rembrandt. Kalenderboek voor 1906, Amsterdam 1905, 48 pag., geb., geïll ( door Veldheer ). Goed exemplaar.
31113: VALETTE, TH. G.G. EN G. P. - Registre généalogique de la famille Valette. Vlaardingen 1928, 34 pag., gedrukt op zwaar papier, geïll. met ingeplakte foto's en wapen in kleur.
32174: VALKENBURG, JOHAN FREDRIK THEODOOR VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen [....] Utrecht P. den Boer 1899
52618: VALKENIER, PETRUS - 'T Verwerd Europa ofte politijke en historische beschrijvinge. 2e druk, Amsterdam, Schoonenburg en Rotterdam, 1742. [En met:] Vervolg van 't verwerd Europa, 2e druk, Amsterdam, Schoonenburg en Rotterdam, 1742.
18493: VALLÉE, HIPPOLYTE - De heler. Romantisch tafereel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, G. Portielje, 1839. [2 delen].
46944: VALSTAR, V. PH., - Geschiedenis van de fruit- en groentenveiling Naaldwijk te Naaldwijk 1890-1945, Naaldwijk 1945, 151 pag., geb., geïll.
26115: VALYNSEELE, J. - Les maréchaux de Napoléon III, leur familie et leur descendance, Paris 1980, 600 pag.
42892: VANEL, CLAUDE - Histoire de l'etat present du royaume de la Hongrie. Cologne [= Nederland], P. le Jeune, 1686.
33609: VARLET, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de lege, ejusque interpretatione [...] Leiden Petrus van der Aa 1744
18496: VASTER, FREDERIK - Ode. [Amsterdam], [Gysbert Oudshoorn], 1750.
47391: "VATOUT, J.;" - Souvenirs historiques des residences royales de France: Palais de Versailles, Paris 1837, 5+433 pag., origineel bedrukt papieren omslag.
54237: VAULX, ANDRÉ DEL (VALLENSIS) - Paratitla juris canonici sive decretalium d. Gregorii Papae IX. Lyon, Anisson, 1673.
2567: VEDER, W.R. - De herziene officieele voorstelling van het wapen van Amsterdam. Toelichtende stukken bij het ontwerp overgelegd aan burgemeester en wethouders, benevens een naschrift naar aanleiding van de brochure van den Zeer Eerwaarden Heer Mgr. B.H. Klönne, `Het wapen van Amsterdam'. Amsterdam 1900. Geïll., 32 p.
25622: VEDER, W.R. - De omwenteling te Amsterdam in haar voorbereiding en aanvang op 15 en 16 november [1813], extract uit Gedenkboek 1813, 124 pag., geb. ( in fraaie band).
4885: VEEN, EGBERT A. - Een Friesch koopmansgeslacht. Het geslacht Veen. Amsterdam 1947, 137 p., geb., geïll. Oplage 300 exx.
22423: VEEN, NUHOUT VAN DER, ALKMAAR - Opgave van de begravenen in 4 graven op het prot. gedeelte van het kerkhof te Alkmaar van mr J.E. Nuhout van der Veen. Manuscript, 8° oblong, 1 p.
32716: VEEN, CIPRIANUS JOANNES VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de tutela principiis juris hodierni [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1818
40153: VEEN AZ., J. V.D., - Nieuw Drentsch Mozaik, Assen 1878, 138 pag., ing., met 2 kleurenlitho's.
60607: VEEN, GIJSBERT VAN (1652-1628) - Portrait of Giambologna (1529-1608)
32844: VEEN, PETRUS VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de jure, quod dicitur, supremae necessitatis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
32660: VEEN, SIMON CORNELIS, UIT ROTTERDAM - Periodieke oplossingen in commensurabiliteitsgebieden met toepassing op het probleem der lacunes in het stelsel der asteroïden. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
35259: VEEN JR., HENDRIK VAN, UIT EDAM, PREDIKANT TE INGEN - Exegetisch-critisch onderzoek naar I Kor. XV: 1-11 Leiden Van Doesburgh 1870
38959: VEEN, S.D. VAN - Zondagsrust en zondagsheiliging in de 17e eeuw, Nijkerk z.j., 190 pag.
32986: VEENHOVEN, HENRICUS, UIT HOOGEZAND - Specimen juridicum inaugurale, de testamentis privilegiatis sec. codicem civilem Neerlandicum [...] Groningen J.B. Wolters 1842
36595: VEEZE, BOUWE JAN, UIT GRONINGEN - De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1650-1668 Assen Van Gorcum 1932
23221: VEILINGBOEKJES ONROEREND GOED, A - J - Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen.
59953: VEILINGCATALOGUS - Catalogus Veiling 16 november 1943 te houden in de Groote zaal van Gebrs. Brinkmann, Groote markt 13, Haarlem, Artipictura, J.P. Koopman, Kunst en Antiekveilingen Haarlem, 16 pp.
63703: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Amenissimae aliquot regiunculae... [Set frontispiece, second volume]/Frontispice van boek met diverse landschappen.
60575: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - The temple of the Sibyl at Tivoli [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
63697: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) AND BAUDOUS, ROBERT DE (1574/75-AFTER 1659) - Vetusta Ruinae [Set frontispiece]/Frontispice van een boek met 15 landschappen en ruines.
63811: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Tower on the river Niers [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)] in Niederrhein.
59723: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm to left of a path leading to distant fields
63707: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Ruins of Brederode castle [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae...]/Ruine van Bredero.
63809: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Two cows on a ferry near a bastion [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]/Twee koeien op een veerpont bij een fort.
60579: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - IULIUS [The twelve months: set title]
61263: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - The book printer's workshop
61267: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) AND VISSCHER, NICOLAAS II (1649-1702) - Repairing the broken dike on the river Lek by Vianen
62015: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665). - The Saint Bavo Church from the south East (Sint Bavo kerk zuid-oost).
62021: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) [?] - "Four important events of 1619; [from the portrait of Oldebarnevelt]."
60699: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SOUTMAN, PIETER (1593/1601-1657) - Portrait of Jacob Matham
60697: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Jan Willemsz. Bogaert.
60693: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER CAMPEN, JACOB VAN (1596-1657) - Portrait of Laurens Jansz Coster
60695: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Albert Harmensz Dingsteden
63441: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - The suitor dangling after his girl at night [from set: GEBRAND ADRIAENSZ BREDERO: Alle de Spelen, 1622] (Verleiding).
60691: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER BRAY, SALOMON DE (1597-1664) [?] - Portrait of Johannes Torrentius
63647: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) AFTER BUYTEWECH, WILLEM PIETERSZ. (1591/92-1624) - "AER [Air; set of the Four Elements] (Lucht, serie van de vier elementen)."
43039: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des alder-hooghsten ofte aanwijsinge van de oorsaecken, wegen en middelen waar door de Geunieerde provintien uit hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlijk (...) tot zoo grooten macht (...) zijn verheven. 5e druk, Amsterdam, Pieter Visser, 1733.
63806: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Beacons at the banks of a river [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)].
63808: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Ponte Sisto and the Tiber in Rome [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]/Sisto brug in Rome boven de Tiber.
60589: VELDE, ADRIAEN VAN DE (1636-1672) - Grazing horse [10 different animals: set title]
60587: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Landscape with tower of 'Het Huis te Kleef' [Series of Landscapes]
60585: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Beacons at the banks of a river [Series of Landscapes]
60583: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Het Huis te Kleef [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
23017: VAN DE VELDE, KAHR - Briefje van C. van Oessaran (?) van de Velde aan H. Kahr te Utrecht, d.d. Haarlem 1874. Manuscript, 1 p.
60577: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - MAYUS [The twelve months: set title]
63701: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Farmyard with square ruined tower, used as a barn [Set: Amenissimae aliquot regiunculae... ] on the right a water well/Boerderij met vierkante ruine en waterbron.
63810: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Tower on the river Niers [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)] in Niederrhein.
63807: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Spaernwouder or Amsterdamsche Poort at Haarlem [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]
63812: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - The Spaernwouder or Amsterdam Gate at Haarlem [Set of six landscapes]/Amsterdamse of Spaarnwouder poort in Haarlem.
63711: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Road leading to a stone bridge [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)].
63709: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Tobias and the angel with on the left the Casa dei Crescenzi [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae...]/Tobias en de engel voor de Romeinse kerk Casa dei Crescenzi.
34659: VELDEN, A. C. VAN DER, UIT WAGENINGEN - XI. theses juridicae. 1789
32362: VELDEN, PAULUS ANTONIUS VAN DEN, UIT , 216, - Specimen historico-juridicum inaugurale de sanctitate commercii epistolarum [...] 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante 1859.
32622: VELDEN, BENEDICTUS VAN DEN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica de crimine falsi ex jure constituto et rei veritate [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
63959: VELDHEER, JAAP (1866-1954) - Mill in landscape.
32832: VELDHUIS, HENRICUS NICOLAUS, UIT WIJE - Annotationes criticae ad Suetonium. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden L. van Nifterik Hf 1897
22961: "VELSEN, VAN; WIERSMA; FRANEKER" - Geknipt en met penseel gehoogd silhouet van een jonge vrouw, ca. 1800, ca. 8 x 5 cm. Verso: R.N(?) van Velsen [waarschijnlijk R.H. van Velsen, wed. E.C.Wiersma , dochter van Mr Abel van Velsen en Sibbeltje Schultz. Zij adverteerde in 1834 te Franeker dat haar moeder was overleden].
2571: VELTENAAR, C. - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816. (Diss.) Amsterdam 1915. Geïll., 481 p.
4865: VELTMAN, TH. - Troost 75 jaar, De gouden ploeg. [Pernis 1987], 64 p., geïllustreerd.
22447: VELTRUP, TE, STEENMARS, ZAANDAM - Overlijdensbericht betreffende Engeltje Steenmars, vrouw van Melchior te Veltrup, dd. Zaandam 1790. Deels gedrukt, folio, 1 p.
32562: VELZEN, S. VAN - De getrouwheid van den evangeliedienaar. Toespraak [...] Kampen S. van Velzen, jr. 1864
34047: VEN, JOANNES BERNARDUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptionibus, secundum jus civile novissimum Neerlandum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
38171: VEN, D.J. V.D. - Neerland's volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film, Oosterbeek 1926, 39 pag., geïll.
20125: VEN, A.J. V.D. - Het oud-archief van de gemeente Zaltbommel, Zaltbommel 1935, 189 pag.
2575: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse universiteitsbibliotheek. 2 dln. Leuven 1994. Geïll., 209+518 p.
43853: VENEMA, G.A., - Over de balans en het wegen, Groningen, Oomkens, 1848, 16+347+(1) pag., met 3 uitvouwbare platen.
40645: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewichten, 's-Gravenhage 1862, 50 pag., orig. karton, met een uitslaande plaat.
30307: VENEMA, A - De Bergense school, Baarn 1976, 191 + 32 pag., geb., geïll., met stofomslag.
43123: VENETTE, NIC - Tafereel der huwelyks liefde of verhandelinge over de voortteelinge der menschen (...) in 't Nederduitsch vertaalt door E. Sinttema. Deel 1 en 2 (van 4), 's-Gravenhage, I. Breedveld, 1728.
42222: VENETTE, NIC. - Tafereel der huwelyks liefde of verhandelinge over de voortteelinge der menschen, vertaald door Em. Sinttema. 4 delen in 1 band, 's-Gravenhage, Bakhuyzen, 1767.
33070: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, observationes continens de exceptionibus juris civilis gallici non extendendis ad jus poenale [...] Groningen J. Oomkens 1835
46943: VENNE, H. VAN DER, - Het album amicorum van Theodorus Schrevelius 1597-1602 met een overzicht van zijn leven en werken, Amersfoort 2009, 378 pag., geb., geïll.
36811: VENNE, H. VAN DE - Bibliographica Schonaeana (1569-1964). A bibliography of the printed works of Cornelius Schonaeus Goudanus. Amersfoort 2003, 465 pag., geïll. [Haerlem-reeks nr. 15.3] New, enlarged edition of the bibliography published in Leuven in 1983.
62030: VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) [?] - 'Eenighe brvylofts-ghedichten' and others.
60667: VENNE, H.VAN DE - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) Brieven, Vrienden, Werken, Voorhuizen 2001,
55585: VENZO, C. (FL. 1790-1800) AFTER BREHAN, MARQUISE DE (FL. 1780-1790) - Marie Antoinette, late queen of France, in the prison of the Conciergerie at Paris, during the interval between her sentence and execution
30593: VER HUELL, A. - Cornelis Troost en zijn werken, Arnhem 1873, 126 pag., geïll., geb. ( rug los ).
2579: VERBAAL - Verbaal gehouden by den heer Andries de With, raadpensionaris van Dordreght, ontrent het geene voorgevallen is in de ridderschap in het beschrijven van de heeren van Marquette en van Sommelsdijk, op den 17 january 1619. Dordrecht: Jan Gerritsz. 1690, 8 p.
55056: VERBEEK RZ., D. - Wie is berispelijk? Met een brief van den heer J.C. Baud. 's-Gravenhage, 1852.
55937: VERBEEK, D./ H. VAN GORTEL/ T.PLUIM, - De geschiedenis der Neder-Veluwe. I. Ede en omstreken, II. Ede en omstreken 2e gedeelte, Barneveld, Boonstra 1888, 1889.
64981: VERBOECKHOVEN, EUGÉNE JOSEPH (1798-1881) - Cattle in a mountainous landscape (vee in een berglandschap).
61023: VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. (1627/8-1673) - Landscape with a stream
33184: VERBOOM VAN REEDE VAN OUDTSHOORN, JOHANNES HENRICUS, UIT GORINCHEM - Specimen juridicum inaugurale in quo quaedam codicis civilis loca explicantur [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
35113: VERBURG, JACOBUS - Oratio de religionis Christianae fructibus [...] 1840
32320: VERBURG, GERHARDUS, UIT AMSTERDAM - De vrijwillige zaakwaarneming. Enige theoretische en practische beschouwingen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Kampert en Helm 1949
38875: VERBURG, ISAAC / TIB. HEMSTERHUIS - Chrestomathia Petronio- Burmanniana sive cornu- copiae observationum (....) quas (....) Petrus Burmannus congessit in petrononium Arbitrum, Florentiae { = Amsterdam } 1734, 202 pag., half leer.
36491: VERBURGT, JAN WILLEM, UIT HERVELD - Levering van onroerende zaken te Leiden Leiden Brill 1930
59815: VERDAM, GIDEONIS JANI - Oratio de Justa Pertractandi et Veri Investigandi Ratione Systematica a Mathematicis Temerius Neglecta (...).
4891: VERDUIJN, A. - Sojourners. A family chronicle. Canada 1981, 521 p., geïll., met uitslaande tabel.
54629: VERDUYN, ADAM THOMASZ - Oprecht historisch verhael van 't geen voorgevallen is in Bodegraven en Swammerdam door 't invallen en doorbreken der Fransen. Waer in getoont wordt haer grouwelijcke wreedtheden, soo in 't moorden als branden. Amsterdam, J. Riewertsz, 1673.
32300: VERDUYN, HENRICUS - Disquisitio juridica de testamento atque hereditate Lazari bis mortui, aliorumque bis mortuorum [...] Amsterdam Joannes Boom 1705
5601: VERENIGINGSBLAD - Verenigingsblad van Van Hi(e)ltens, nrs 1 (1991) t/m 15 (1995)
22337: ZEELAND EN NATIONALE VERGADERING - Twee gedrukte proclamaties van prov. representanten van het Volk van Zeeland, dd. Middelburg 4-10-1795 en 4-2-1796 betr. het bijeenroepen van een Nationale Vergadering, plano’s. Hierbij in manuscript: “Stem van het Zeeuwsche Volk omtrend het toetreden tot de Nationale Vergadering den 9 Februari 1796”, folio, 3 p.
23555: VERGER, VICTOR - Dictionnaire de la fable, Parijs 1829, 510 pag.
43283: VERGNAUD, A.D. - Manuels-Roret, Nouveau manuel complet de perspective du dessinateur et du peintre, Nouvelle edition. Paris, Roret, 1841.
18509: VERHAAG, JAN - De treurende schouburg over het bedanken van haar (Hooft) Punt den heere Jan Punt junior. Amsterdam, Johannes Smit, [1745]. [met:] Klinkdichten tegens de berispers, van het gedicht, genaamt De treurende schouburg [...]. Amsterdam, Johannes Smit, [1745].
37663: VERHAEGEN, P. - Le dentelle Belge, Brussel 1912, 304 pag., ill. [ex-library copy with stamps].
2899: VERHAGEN, P.A. - Eenige aanteekeningen over den zeeheld Jan van Amstel, diens familie enz. 's-Hertogenbosch 1894, 13 p., met originele foto van grafzerk. Bijgevoegd: `Overgenomen uit het dagblad ``Het Vaderland'' van 24 okt. 1893', door R.A.v.Z. en `Uit het Noord-Brabantsch Dagblad van 24-28 dec. 1893 door P.A.V[erhagen]', alles betreffende de familie Van Amstel.
30611: VERHAVE, J. EN J. P. - Schaar- kunst. Ontwikkeling van de papierknipkunst in Nederland, Arnhem 1983, 116 pag., geïll., gebonden in bibliotheekband met plakkers.
15948: VERHEERLYKT - Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel I t/m IX, Amsterdam, Tirion, 1745-1774.
39609: VERHELLOUW, H.J. - Geschiedenis van het Delftsch studentencorps, 1848-1898, Delft 1898, 180 pag., geïll. Mooi exemplaar.
46923: VERHEUL DZN., J., - Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland, Rotterdam 1930, 30+36 pag., geïll. met 36 platen. Goed exemplaar van de eerste druk.
23659: VERHEUL, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam, 1e of 2e druk, Rotterdam 1942 of 1943, 60 of 72 pag., geb., geïll.
28815: VERHEYDEN, A.L.E. - Geschiedenis der Doopsgezinden in de Zuiderlijke Nederlanden in de 16e eeuw, Brussel 1959, 178 pag.
33054: VERHEYEN, H.A.R., UIT BOXMEER - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
34049: VERHEYEN, REGNERUS OSWALDUS BONAVENTURA, UIT BOXMEER - Specimen inaugurale juridicum de causis in quibus probatio per testes admittitur secundum jus civile hodiernum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
33052: VERHOEFF, WILLEM FREDERIK ALEXANDER, UIT ALKMAAR - Het woord aanspraak in qart. 746 W.v.K. heeft geen ruimere of andere beteekenis dan van rechtsvordering. Academisch proefschrift [...] Helder C. de Boer jr 1884
63857: VERHOEVEN, KEES (1901-1991) - """Huize Swaensteyn""."
62059: VERICO, ANTONIO (1775-1846) AFTER ROSELLI, OMOBONO (FL. 18TH/19TH CENTURY) - "Veduta del Sepolcro di Cecilia Metella; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62061: VERICO, ANTONIO (1775-1846) - "Veduta del Tempio detto della Tosse; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
65133: VERKADE, JACOBUS CASPARUS, UIT VLAARDINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de differentiis juris Romani et hodierni, in collatione bonorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1820
31964: VERKERK PISTORIUS, WILLEM ARNOLD PIETER, UIT VELP - De bepalingen der wet van 23 december 1837 [...] omtrent het huwelijk [...] 's-Gravenhage, H.C. Susan, C.H.zoon 1858.
61025: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - The woman with the mousetrap and a boy, by candlelight: Het muysefalletje
61065: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) AFTER HOUBRAKEN, ARNOLD (1600-1719) - Portrait of Jacob Moelaert (1649-c. 1727)
61063: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) - Portrait of Hugo van der Helst
8694: KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN - Leven der Nederlandsche dichteren en dichteressen, uitgegeeven door het genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. Deel I. Leiden, C. van Hoogeveen jr. en C. Heyligert, 1782.
17062: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie. Met een verantwoording van de gevolgde methode van partiele interne collatie. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1983. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 16).
51569: VERLAINE, PAUL, - Oeuvres completes, 2 delen, Paris, Messein, 1923, 434+448 pag. gebonden in 2 half marokijnen banden.
33030: VERLOREN, J.P. - Het constitutum possessorium in het romeinsche recht. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1867
14719: VERMAAK, N. - Genealogie Vermaak.
5521: VERMAST, P.G.F. - De heeren van Goye. Bijdrage tot de kennis van de middeleeuwsche geslachten van Utrecht, ‘s-Gravenhage 1949-1951, overdruk Ned. Leeuw 1949-1951, 283 + 11 + 2 + 3 p.
33607: VERMEREN, JACOBUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegiis testamenti militaris [...] Leiden Cornelius Haak 1751
34663: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1791
34661: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1790
31814: VERMEULEN, FRANCISCUS, UIT OUDENBOSCH - Dissertatio obstetricio medica inauguralis de partu praecoci [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
54248: VERMEYDEN, J.H. - De kunst van zakkenrollen. Amsterdam, Triks, 1947.
54249: VERNEDE, SCIPION HENRI - Iets over het succint-rapport of berigt der commissie tot onderzoek naar de finantieele en politicque gedraagingen der regenten, amptenaaren en ministers van het voorig bestuur. Amsterdam, W. Brave, 1796.
18521: VERNÈDE, SCIPION HENRI - Sur la paix. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1802.
34285: VERNEDE, ANTONIUS, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de aedilitio edicto et redhibitione et quanti minoris [...] Utrecht N. van der Monde 1834
34073: VERNEDE, JOANNES SCIPIO, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de consilio familiae [...] Utrecht Joh. Altheer 1821
35719: VERNHOUT, JOHANNES HENDRIK, UIT WASSENAAR - Bijdrage tot de kennis der placentatie van den mol Amersfoort G.J.Slothouwer 1894
8485: JANUS VERREZEN - Janus verrezen. 1787 - 1795. Suum cuique. No. 1 [7 april 1795] - No. 40 [4 januari 1796]. [z.p.], [z.n.], 1795-1796.
8484: JANUS VERREZEN - Janus verrezen. 1787 - 1795. Suum cuique. No. 1 [7 april 1795] - Numerus ultimus [no. 156, 2 april 1798]. [z.p.], [z.n.], 1795-1798. [3 delen]
60541: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - A view of a church and houses along a river (Nicolaaskerk, Koudekerk aan de Rijn), ca. 1780
60557: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - The village of Overschie in Zuid-Holland
60151: VERRIJK, DIRK (OR: THEODORUS) (1734-1786) - Ruins of a church and several houses alongside a river.
31812: VERSCHUER, BARTHOLD PHILIP VAN, UIT , 216, - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1864
31654: VERSCHUER, WOLTER ALBERT VAN, UIT , 216, - Het staatkundig bedrijf van Joan Willem baron van Ripperda. Academisch proefschrift [...] Leiden A.W. Sijthoff 1861
65071: VERSCHUUR, WOUTER II (1841-1936) - Military parade on horse (Militaire parade te paard).
61148: "VERSTEEG, MICHIEL (1756-1843); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) " - Vuë du Gilbrúg hors d'Utrecht (mirrored)
35737: VERSTEEG, JACOB, UIT SCHERPENZEEL - Over verweking van de maag na den dood ontstaan Utrecht Nikerk 1889
59485: VERSTEEG, P.M., - Voor mijn vrienden die de Waarheid liefhebben, Gouda, 1895. De souvereiniteit Gods, korte verstandelijke doch ongeleerde uiteenzetting van een artikel des waarachtigen (christelijkorthodoxen ) 1) geloofs, gereinigd, heroverd, Gouda 1985, 48 pag.
22711: VERSTER - Blaadje uit een album amicorum, dd. Delft 1835, ondertekend S.W. Verster.
37973: VERSTER, A.J.G. - Koper en brons van voorheen. Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen, 2e geheel herziene druk, Amsterdam 1966, 115 pag. + 94 platen. Geb. met stofomslag. Goed exemplaar.
38067: VERSTRAETEN, WERNER - Wounded knee. Gedichten, Antwerpen 1973, 4 + 21 pag., nr. 461 van 600 exemplaren.
5985: VERSUCH - Versuch eines Geschlechtsregisters der Familie der jetzigen Grafen von Rechteren Limpurg, aus brieflichen Urkunden und bewährten Geschichtsschreibern in gedrängter Kürze entworfen, z.pl. 1813, 54 + 10 p., geïll. met gegraveerd familiewapen, met uitv. tabel
35131: VERSYDEN, PETRUS , UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de contractu pignoris Leiden A. Elzevier 1711
1471: KORT VERTOOCH - "Kort vertooch van 't recht van de ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt van allen ouden tijden in den voorss. lande gebruyckt, tot behoudenisse van de vrijheden, gerechticheden, privilegien ende loffelijcke ghebruycken van den selven lande; eerstmael tot Haerlem ghedruckt, den 16 October 1587. 's-Gravenhage: Levijn van Dijck, 1662, 11 p."
60687: VERVEER, SALOMON LEONARDUS (1813-1876) [?] - Pentecost, night scene
25477: VERVOU, F.V. - Enige aenteekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generaal anno 1616, 1617, 1618, 1619, 1620. Leeuwarden 1874, 274 pag., orig. karton (voorplat ligt los).
18526: VERWEIJ, BERNARDUS - De avond des levens. Herinneringen bij het uitzigt op de eeuwigheid. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1837.
64975: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Landscape with farm house by a canal
64888: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Deathmask with sunflower and dagger.
64898: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Tree and farmhouse beside a canal (Boom en boerderij bij water).
64897: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on path among trees (pad tussen bomen).
64901: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Portrait of a young woman reading (7 impressions). (zeven impressies van een jonge lezende vrouw).
64894: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Backyard with vegetable garden and shed (moestuin en schuur).
64884: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Dead bird hanging (dode vogel).
64900: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on path among trees with cart (pad met bomen en een kar).
64903: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Flowers (two plates) (bloemen).
64893: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Garden house (tuinhuis).
64890: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Young woman reading (lezende vrouw).
64883: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Self portrait as a young man (zelfportret).
64905: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Path among trees (two impressions) (twee impressies van pad tussen de bomen).
64902: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Eighteenth century garden shed. (two impressions) (twee impressies van 18e eeuws tuinhuis).
64908: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Bridge with sluice (brug met sluis).
64885: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Wind mill (windmolen).
32642: VERWEY MEJAN, JOACHIMUS JACOBUS, UIT , 216, - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de juris antiqui francici in scriptum et non scriptum divisione [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
64976: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Portrait of a man with a moustache (a sketch and three impressions).
64892: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Portrait of a young girl (portret van jong meisje met stropdas).
64907: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - City center at night (Stad in de nacht).
64889: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Man with bowler hat (man met bolhoed).
64886: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Self portrait with hat (zelfportret met hoed).
64895: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on a small church (gezicht op kleine kerk).
64904: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on Scheveningen (gezicht op Scheveningen met Kurhaus in het midden).
64891: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Louisette.
22873: VERWEY - Klad ontwerp voor vers in 't album van Verwey, d.d. Groningen 18-6-1826, 1 p, manuscript.
64909: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Landscape in Texel (landschap op Texel).
64899: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on a farm house (boerderij).
64887: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Deathmask with sunflower and dagger.
64910: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Landscape with farm house beyond a canal (landschap met boerderij en water).
64896: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on a farm house (boerderij).
64906: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Woman seen from behind in a garden. (two impressions) (vrouw op de rug gezien in tuin).
34113: VERWEYDE, EVERARDUS JANUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de eo, quatenus actiones, virtutis legi contrariae, delictis in civitate sing accensendae [...] Amsterdam H. Bruyn en Comp. 1828
55913: VERWOERT, H. - Theorie der geregtelyke en administratieve politie, ten nutte van de beambten der rijks- en gemeentepolitie, bijzonder voor rijksveldwachters, marechaussees, (...) en gemeenteveldwachters. Utrecht, Dannenfelser, 1860.
18527: VERZAMELING - Verzameling van anekdotes, koddige ernstige en geestige verhalen in proza en poëzij. Rotterdam, J.B. Ulrich, [ca. 1835]
20377: VERZIJL, JAN - De zegels der Venlosche Scholtissen en Schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genalogische aanteekeningen. pp. 113-230 in Publications 1935, geíll.
30973: VERZIJL, J.J.M.H. (RED.) - De Limburgse Leeuw. Orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg. Jrg. I (1952/3] t/m jrg. 14 nr. I (1966).
31810: VESSEM S.J., JOSEPH VAN, UIT AMSTERDAM - De M. Tullii Ciceronis de oratore libris. Specimen litterarium inaugurale [...] Gulpen M. Alberts & Zonen 1896
8185: VETH, C. - De politieke prent in Nederland, Leiden 1920, reprint Nieuwkoop 1976, 104 p., geïll.
30747: VETH, C. - De mode in de caricatuur, Amsterdam z.j., 40 pag. + veel illustratiës, geb
30557: VETH, JAN - Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Amsterdam 1905, 246 pag.
37377: VETH, C - Sport en spel in de kunst. Winter, met 4 prenten in kleuren en 107 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1916 [ Alf. van Elseviers Maandschrift ] 57 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
30599: VETH, JAN - Portretstudies en silhouetten, 2e vermeerderde uitgave, Amsterdam z.j., 298 pag.
35477: "VETHAKE, THEOD. HENRICUS; PRAESES: CONRAD, ERNST" - De surdorum enuntiationibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
35807: VETTER, WILHELMUS JOSEPHUS, UIT MAASTRICHT - De beteekenis van het morphologisch en bacteriologisch onderzoek .... Amsterdam Roeloffzen 1903
6217: VEY MESTDAGH, J.H. DE - Archief der familie De Vidal de Saint Germain, [Utrecht] 1961, 184 p.
2607: "VEY MESTDAGH, J.H. DE; J.A. DE BOO" - "Liber sigillorum. De zegels in het archief van de ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, 1200-1811. 2 dln. Utrecht 1995. Geb., geïll.; 243, 112 p."
22475: VIANEN, AMEIDE, BREDERODE, VOGELKOOIEN - Placaet op het stellen van Vogel-koyen, ghearresteert den 18 may 1644, d.d. Batesteyn 1644, getekend J.W. de Brederoden. Plano, 1 blad met wapen van Brederode, gedrukt. Druk: Dirck van Ackersdijk te Utrecht.
60525: VICO, ENEA (1523-1567) - Antique Vases (serie title)
33114: VICQ, JOAN ADRIAAN DE, UIT HOORN - De Donauquaestie. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
54638: VIDOCQ, E.F. - Memoires de Vidocq, chef de la police de Sureté jusqu'en 1827, aujourd'hui proprietaire et fabricant de papiers a Saint-Mande, 4 volumes. Paris, Tenon, 1828-1829.
21053: VIDOR-BORRICAND, M. - Une université mèconnue - l'Université d'Orange, Avignon 1977, 129 pag., geïll.
54870: VIERGEVER, DANIEL - De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal hoe zeeker geschavotteerden deugniet en rasphuis-boef, zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een doctor in de geneeskunde, door veele schelmsche bedriegerijen het zo verre gebragt heeft dat hy (...) door de justitie der stad Brouwershaven (...) gegeezeld (...) op den 15 November 1765. Eerste deel, 2e druk, Amsterdam, Steven van Esveldt, 1770. [gebonden met:] De Schyndeugd (...) 2e deel, Zierikzee, L. van Zw
52921: VIERGEVER, D. - De schyndeugd op het tweede schavot of waaragtig verhaal hoe zeeker geschavotteerde deugniet en rasphuis-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een doctor in de geneeskunde, door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft dat hij met eene [...] burgemeestersdochter plegtig in het huwelyk is getreeden, doch deeze zyn laatste rol uitgespeeld zynde door de justitie der stad Brouwershaven [...] met roeden gegeeseld en met het dubbeld zwaard gebrandme
56499: VIERSTRAETE-ERDTSIECK, G., - Het Joodse onderwijs in Zwolle 1941-1943, Zwolle 1983, 42 pag., geïll.
4915: VIETHEER - Vietheer-Archiv. Rundschreiben für Angehörige des Geschlechtes. Nr. 5 (1963), 22 p., geïll.
18624: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); LOUIS BENOÎT PICARD" - Een spel van het lot, of De marionetten. Blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1806.
18626: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); BENOÎT PELLETIER DE VOLMÉRANGES" - De broeders op den toets. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
18630: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JEAN BERNARD EUGÈNE CANTIRAN DE BOIRIE; HENRI LEMAIRE" - De jeugd van Frederik den Grooten. Historiesch tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop., 1810.
18637: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); MARIE EMMANUEL GUILLAUME MARGUERITE THÉAULON DE LAMBERT" - Het tooverklokje. Zangspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820.
18632: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JOSEPH MARIE ARMAND MICHEL DIEULAFOY" - Argwaan en arglistigheid, of List met bedrog betaalt. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1813.
18635: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JEAN BAPTISTE LOURDET DE SANTERRE" - De schoenlapper en de rentenier, of De tevredenheid overtreft den rijkdom. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, [ca. 1840].
18633: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); CHARLES-AUGUSTIN DE BASSOMPIERRE DIT SEWRIN" - De minnaars op stelten, of De heibewoners. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, H. van Kesteren, 1815.
38927: VILLENEUVE ESCLAPON, L. ROMEE DE - Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. Genealogie et preuves des nouvelles generations de 1850 à nos jours. (Supplement à l'ouvrage de Juigne de Lassigny), Fontenay-le-comte 1989, 6+327 pag., ill.
52420: VILLON, F. - Les oeuvres Francoys Villon de Paris contenant les lais, le testament, les ballades et les poesies. Paris, La Sirene, [1923? 1928?].
54265: VILSTEREN, S. VAN - Brief aan den heer en meester Johan Heidendaal tot Utrecht, strekkende tot een vermaaklyke en zaaklyke, heekelende en stekelende afweering der verregaande beschuldiging en lastering vervat in zijn tweede stukje van zijn Historichs (sic) en beredeneerd verhaal, enz. Amsterdam, F. Sundorff, [1772].
33963: VINGERHOET, HERMANNUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de officio tutorum curatorumque [...] Leiden S. Luchtmans 1717
33002: VINKE, HENRICUS EGBERTUS, UIT AMSTERDAM - Specimen hermeneutico-theologicum, quo vaticinationes Jesu Christi, de perpessionibus suis, morte et in vitam reditu, illustrantur et vindicantur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
35109: VINKE, HENRICI EGBERTI - Oratio de religionis Christianae 1840
55729: VINKELES, R. - Prent: 'Voorval met den Franschen jager', [d.d. 6-7-1788], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys, proefdruk voor de letter.
55189: VINKELES, R. EN C. BOGERTS - Prent: 'Balthazar Gerards'. Gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys, tonende het portret in cirkelvorm met eronder de aanslag door Gerards op Willem I. Rechts boven: V.D.V.
55205: VINKELES, R. - Prent: 'Afbeelding van het deerlijk ombrengen van de hoogwelgeborene jonkvrouwe J.M.C.J. van Dorth tot Holthuyzen, volgens sententie van de militaire rechtbank, bestaande uit burger auxiliaren, ter dood veroordeeld binnen Wenterswyk op den 22 November 1799 en op het Jooden kerkhof aldaar ter executie gelegd'. Gravure door R. Vinkeles tonende een groep militairen bij Winterswijk waarvan er een schiet op een geblindoekte dame die reeds in een lijkkist ligt en haar hand ten hemel rijkt.
60359: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - JOHAN VAN OLDENBARNEVELD KOMT OP DE SCHAVOT.
60364: VINKELES, REINIER (1741-1816) - JOAN VAN OLDENBARNEVELD WORDT ONTHOOFD.
64413: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER JONES, H. (FL. 18TH-19TH CENTURY) - WILLEM GEORGE FREDERICK PRINS VAN ORANGE EN NASSAU.
55716: VINKELES, R. - Prent: 'C. van der Burg krijgt het zwaard over het hoofd' [Leeuwarden 16-5-1789], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys. Proefdruk voor de letter met bovenstaand onderschrift in potlood.
55708: VINKELES, R. - Prent: ''T plunderen te Deventer [op 20-9-1787]', gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55710: VINKELES, R. - Prent: 'Een der oproerige soldaaten in 's Bosch gestraft' [d.d. 11-11-1787], gravure door R. Vinkeles 1797 naar J. Buys.
55712: VINKELES, R. - Prent: 'Beweeging te Vlissingen' [d.d. 2-7-1787], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys.
55696: VINKELES, R. - Prent: 'Jan de Bakker, in 's Hage geworgd en verbrand', gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts, naar J. Buys.
55714: VINKELES, R. - Prent: ''t lijk van den eerw. P. van den Bosch mishandeld' [november 1787], gravure door R. Vinkeles 1798 naar J. Buys.
55723: VINKELES, R. - Prent: 'Het plonderen van 't huis des burgemeesters Joannes Cocquelle te Middelburg' [d.d. 14-4-1747], gravure van R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
60365: VINKELES, REINIER (1741-1816) - [JOAN VAN OLDENBARNEVELD WORDT ONTHOOFD.]
60201: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND VINKELES, HARMANUS (1745-1804) AFTER GROEN, ANDRIES VAN DER (1715-1787) - ARMOEDIGE WOONING. / DEMEURE DE L'INDIGENCE
60185: VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HARMANUS (1745-1804) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) - Stage set of 'De Burger-Buurt' (Toneeldecors van de nieuwe Amsterdamse Schouwburg, series title)
60183: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - Verbranden van den Amsteldamschen Schouwburg
60799: VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
60803: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
55721: VINKELES, R. - Prent: 'Het huis van Dr. Stevening te Middelburg beschooten' [op 30-6-1787], gravure door R. Vinkeles, 1797, naar J. Buys.
55694: VINKELES, R. - Prent: 'Haagsche plunderbende te Delft', [d.d. 19-9-1787], gravure, R. Vinkeles sculp. 1796 naar J. Buys.
55704: VINKELES, R. - Prent: 'Te rechtstelling van Foulon op de plaats de Greve, op den 23sten van Hooijmaand 1789', gravure van Vinkeles en Vrijdag 1796, naar J. Bulthuis.
55719: VINKELES, R. - Prent: 'Een oproermaker in de Ommelanden gevat' [d.d. 12-3-1787], gravure door R. Vinkeles 1797 naar J. Buys.
63813: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER HAAG,TETHART PHILIP CHRISTIAN (1737-1812) - Portrait: FREDRICA SOPHIA WILHELMINA PRINCESSE VAN ORANGE EN NASSAU/Prinses Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen.
47707: VINNE, L. V.D. EN G. LAMBERTS, - Veilingcatalogus: Cataloque de la collection litteraire laissee par feu Jacobus Koning, premiere partie: Manuscripts, pour la plupart autographes, Amsterdam 29-4-1833, 21+128 pag. Gebonden in half perkament.
60143: VINNE, VINCENT JANSZ. VAN DER (1736-1811) - 'Aan de Zoomervaart'. Landscape with a farmhouse beside a canal, with sheep and a goat in the meadow and two figures on the right.
60543: VINNE (II), VINCENT VAN DER (1686 - 1742) (AFTER JACOB GOLE OR ARNOLD HOUBRAKEN) - Portrait of Adriaen van Ostade (Haarlem 1610-1685)
63255: VINNE, JAN VINCENTSZ. VAN DER (1663-1721) - Aan D. ingang Van den Hout [set: 'Gesiten buyten Haarlem'].
63257: VINNE, JAN VINCENTSZ. VAN DER (1663-1721) - De Harreberg Emaus [set: 'Gesiten buyten Haarlem'].
38073: VINNIUS, ARNOLD - In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis J.G. Heineccius, 2 volumes, Venezia 1804, org. boards, 459 + 387 pag.
37309: VIOLLET- LE - DUC, M. - Entretiers sur l'architecture, 2 volumes, Paris 1863- 1872, 491 + 445 pag., half morocco, illustrated, with library stamp and sticker. Without the atlas- volume.
42728: VIRULIJ VAN POUDEROIJEN, [M.J.E.] - Korte geschiedenis der Nederlandsche rijdende artillerie. Arnhem, 1893.
34394: VIRULY, JAN THEODORUS CONSTANT, UIT GOUDA - Het dagelijksch bestuur in de gemeente Leiden S.C. vsan Doesburgh 1886
34115: VIRULY, JANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis continens explicationem foederis de propugnaculo (Barrière-tractaat) in provinciis Belgico-austriacis constituendo [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34437: VIRULY, MARCELLUS ABRAHAM MICHIEL, UIT DE STEEG - De reatieve competentie van den kantonrechter Leiden Somerwil 1890
36607: VIS, GEORGIUS JOSEPH, UIT BLOKKER - Johannes Kinker en zijn literaire theorie Zwolle Tjeenk Willink 1967
34997: VIS, P. - De Sadduceen. Seminarisch proefschrift ter voldoening aan artikel 44 van het reglement voor de kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Societeit. Amsterdam J.H. de Bussy 1917
36553: VIS, ADRIAAN JAN, UIT LEENS - Willelmus Procurator en zijn Chronicon Utrecht Smits 1950
6219: VIS, D. - Drie eeuwen verf. Een en ander uit de geschiedenis van de Zaanse verfindustrie 1643-1943, [Wormerveer 1945], 156 p., geb., geïll.
24837: VISCH, W.F. - Geschiedenis van het graafschap Bentheim. Zwolle, 1820.
34535: VISSCHER, CAREL WOUTER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio politico juridica inauguralis de legitima Belgarum Utrecht Broedelet 1757
55609: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Portretten van gexecuteerde Arminianen in 1623, met ertussen scenes van de executie.
32234: VISSCHER, GERARDUS BERNARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens nonnulla, quae spectant usum imputationis in jure criminali [...] Utrecht N. van der Monde 1829
55702: VISSCHER, CLAES JANSZ - 'Cort verhael ende afbeeldinghe der justie (sic), gheschiet den 5 Mey 1623 in 's Gravenhaghe', tekst in 2 kolommen met erboven twee gravures van de onthoofding van Slatius en van het lichaam op een rad met het hoofd op een staak.
60671: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hij voer aff'
62639: VISSCHER, JAN DE (1636-1692) AFTER GOYEN, JAN VAN (1596-1656) - Tall houses by a river.
40273: VISSCHER, R., - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, 's-Gravenhage 1908, 241 pag., geïll.
18534: VISSCHER, S. - Gedichten. Amsterdam, F.C.M. Scheffer, 1850.
35103: VISSCHER, LUDOVICI GERARDI - Oratio de Gerardo Moll 1839
33112: VISSCHER, CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de legibus civilibus ex ipsarum causis dijudicandis [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1830
61981: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - De Arminiaensche uytvaert
43409: VISSCHER, L.G. (UITG.) - Historisch tijdschrift onder medewerking van eenige geleerden, 1e jaargang 1841, Utrecht 1841, 96 pag., compleet.
60741: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The muse Clio (set title: The Nine Muses)
27301: VISSER, JOH. C. - Rotterdamsche kunstkring. Gedenkboek 1893-1913, Rotterdam 1913, 155 pag., geïll.
37111: VISSER, E.J. E.A. - Lichte houtarbeid, Gouda, van Goor, 1923, 34 pag. + 22 losse platen. In portefeuille.
36055: VISSER, LODEWIJK ERNST, UIT AMERSFOORT - De territoriale zee Amersfoort J. Valkhoff 1894
32686: VISSER, ADRIAAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
19503: VISSER J.G. - Beleid en bezinning.
30385: VISSER, C., E.A. - Onze Hollandsche Molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland. Tweede reeks, Amsterdam 1929, 117 pag., geb., geïll.
23327: VISSERING, S. - Herinneringen. Studiën en schetsen. Amsterdam 1863. Geb. in half leer, 220 pag., geïll met een staalgravure van de sluizen van IJmuiden. Mooi exemplaar.
33961: VISVLIET, MEINARDUS VAN, UIT MIDDELBURG - Dissertatio medica inauguralis de efficacia balneorum ex aqua in corpus humanum [...] Leiden Abraham Kallewier 1735
59835: VITALIS, L. - Het koloniaal batig slot der heeren hervormers.
59631: VITO, DON MONACO VALLOMBROSANO (FL. 1574-1578), AFTER BRUEGEL, PIETER I (1526/30-1569) - Christ and his disciples on the way to Emmaus
34727: VITRIARIUS, JOHANNES JACOBI - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Schultingh Joh. fil. Leiden Luchtmans 1734
4041: VITRINGA, A.J. - Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok, historische schetsen met eenige in- en uitvallen. Deventer, De Lange, 1874, 152 p.
65027: VIVANT DENON, DOMINIQUE (1747-1825) - Two beggars (twee bedelaars).
42618: VIVERIUS, JACOBUS - [De handt godes of een christelick verhael vande peste of gaeve godes]. ? [17e eeuw].
54272: VIZÉVENE, J. - Verdediging van Jan Slotboom, beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade [...]. Amsterdam, C.G. v.d. Post, 1852.
2619: VLAANDEREN, ANDRÉ - Teekens en symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens. Amsterdam 1946. Geb., geïll., 263 p.
14541: VLAGGELIED - Vlaggelied. Song of the flag. English words by Mrs. Amelia E. Barr, arranged for piano forte by Piet Hein van der Weijde, New York, The Holland Society, 1888, 4º,4 p., with chromolithographed covers. Good copy.
36475: VLAM, ALIDA WILHELMINA, UIT HOORN - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden Leiden Brill 1942
23331: VLEESENBEEK, H.H. - Anno 1695. Tien generaties De Kuyper betrokken bij de jeneverindustrie. Schiedam 1995, 128 pag., geïll., oblong.
6557: VLEGGEERT, J.C. - Kinderarbeid in Nederland 1500-1874.
41171: VLEKKE, B.H.M. - Van 't gruwelijck verraet in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert, studies over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht 1632-1639, Antwerpen 1938, 226 pag., geïll.
36151: VLICH, JOHANN ELIAS, PASTORE ECCLESIAE PRETZSCHENSIS - Brevis exetasis ubi B. Lutherus primam habuerit concionem evangelicam ..... Wittenberg Samuel Kreusig 1717
34283: VLIER, CORNELIUS PHILIPPUS, UIT PARAMARIBO - Disputatio juridica inauguralis de juribus quae absenti deferantur [...] Amsterdam / Utrecht G.S. Leeneman v.d. Kroe / J. van Schoonhoven 1820
47153: VLIES, T.A. V.D., - Portugal na Hollanda. Een en ander uit de geschiedenis van het Z.H. dorp Poortugaal, Rotterdam 1932, 91 pag., geïll.
54276: VLIET, L. VAN - Crimineel proces ter zake van beweerden hoon en laster tegen de Hooge Indische regering en de openbare regterlijke magt van Java, of misbruik van gezag door willekeurige ontzegging van en gewelddadige verbanning uit eene residentie en onwettig arrest, gepaard met mishandelingen en gedrag van het Nederlandsche Indische Gouvernement en de Indische regterlijke magt in deze. Rotterdam, H. Nijgh, 1845.
65023: VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) - Bricklayers [set: Crafts and trades].(Metselaars).
63527: VLIET, JAN VAN (C.1600/1610-1668?) AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - Bust of a man with turban (tulband).
63601: VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) - Hermit sitting at a table (Kluizenaar aan tafel).
63603: VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) - Carpenters (timmermannen) [set: Crafts and trades].
22809: VLIETSTRA, LEMSTRA - Gedichtenalbum van Willem Vlietstra, 1860-1902. Groot 4°, halfleren band in schuifhoes, 302 beschreven pagina's.
8696: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen. Leiden, C. van Hoogeveen jr., 1775. [deel III]
22987: VLISSINGEN, VERZEKERING, VAN DER MARK. - Polis van de Nederlandsche Levensverzekering-, Zieken- en Begrafenis Maatschappij gevestigd te Vlissingen, d.d. 1908 ten name van Wilhelmina Chr. v.d. Mark, geb. 5-9-1902
31674: VLOTEN, J. VAN - Herleven of verzinken. Vaderlandsche opwekkingsrede ter doeltreffendste Unieviering. Haarlem W.C. de Graaff 1879
59175: VAN VLOTEN, J., - Geschiedenis Van Nederlands Volk En Staat Sedert Hun Vrijverklaring in 1648, Haarlem, L. de Haan, 1879, Eerste deel 1648-1672.
38831: VLOTEN, J. V. - Paschier de Fyne, naar zijn leven en schriften, 's- Hertogenbosch 1853, 388 + 80 pag. Geb. in half linnen met gelithografeerd portret. Goed exemplaar.
31670: VLUGT, W. VAN DER - De wetenschap der gerechtigheid. Haarlem Erven F. Bohn 1880
34903: VOCKESTAERT, HENRICUS, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de lege Pompeja de parricidiis Leiden A. Elzevier 1710
2629: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg ... idem. Exemplaar zonder de wapenkaart.
23709: VOET, J. E. - Verhandeling over den geestelijken smaak, 2e druk, Utrecht, v. Poolsum / A. v. Paddenburg, 1773, 496 pag., geb. in halfleren band.
18545: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1758. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 1e druk]
42252: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschryvinge van Culemborg. 2 delen in 1 band, Utrecht, Vonk van Lynden, 1753.
15895: TE VOET - Te voet door Zuid-Limburg. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918].
15897: TE VOET - Te voet van Arnhem via Ruurlo naar Zutphen en Deventer. 2de druk. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918]
43623: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijving van Culemborg, 2 delen in I band, Zutphen 1978, naar de uitgave van 1753, 716 pag., geïll., geb.
34761: VOET, JOHANNIS - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Matthaei Leiden H. Teering 1710
2625: VOET JR., ELIAS - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken. Haarlem 1928. Geïll., 237 p.
56709: VOET, C.W., - Onze neutraliteit, 's-Gravenhage, 1870, 8 pag.
2627: VOET JR., ELIAS - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden, voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de 16e, 17e en 18e eeuw, door H.E. van Gelder. 's-Gravenhage 1941. Geïll., 275 p.
50865: VOETIUS, G. / I. LE LONG - Hondert-jaarige jubel-gedachtenisse der academie van Utrecht bestaande in een beknopt verhaal (...) als meede een Reedenvoeringe (...) 1636 (...) door (...) G. Voetius (...) voorts in een naamlijst van alle (...) professoren (...) lijste van alle de academien (...) in 't Christenryk, ontworpen door G. Voetius, vermeerdert door Isaac le Long. Utrecht, Visch, 1736.
57131: VOGEL-DE WAAL, A.R., - Het geslacht de Waal uit Watergang, z.pl., [ca.1985], 144 pag., geb., geïll.
57437: "VOGEL, ALBERT; " - Voordrachtskunst. Theoretische en practische beschouwingen, Arnhem 1919, (8) + 136 pag.
35569: "VOGELIUS, GOTTOFREDUS, UIT DRESDEN; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - An princeps Christianus cum non-Christiano adversus Christianum foedus inire possit [...] Wittenberg Samuel Kreusig 1711
35577: "VOIGT, SALOMON, UIT DRESDEN; PRAESES: LAUSING, HEINRICH" - Disputatio de interna bonitate ac malitia actuum moralium [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1709
47023: VOIGTLANDER, - Voigtlander's Bad Kreuznach und die Rhein-Nahe-eisenbahn. Handbuch und Fuhrer fur die beschucher der Nahethals, 5e Auflage, Kreuznach 1862, 120 pag.
23741: VOISIN, ABBÉ DU - Demonstration evangelique, Brunswick 1800, 300 pag., geb. in mooi halfleren band.
22523: VOLDER - Gekalligrafeerd blad “Ten raadsel” door Heertje Volder, dd. 14-2-1752, manuscript, plano, 1 p.
17033: VOLKMANN, L. (RED.) - Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik. Amtlicher Katalog. Leipzig 1914.
18549: VOLLENHOVEN, ANTHONY MAY VAN - De kluchtige avonturen van Al-weer-een-Gerritsen, [...] zijnde dit het laatste oorspronkelijke werk van Wijlen deze alom met roem bekende schrijver. 2e druk. Rotterdam, J.B. Ulrich, 1839.
4943: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN - Het geslacht Van Vollenhoven, Oud-Overijsselsch geslacht. Z.p. 1917. Folio, 135 p., geïll.
54279: VOLLERT, A. - Langs kronkelwegen. Belangrijke historische verhalen uit het lijfstraffelijk recht, naar het Hoogduitsch. 2 delen, Schoonhoven, S. en W.N. van Nooten, [ca. 1870].
23617: VOLNEY, C.F. - Les ruines en méditation sur les révolutions des empires, 6e ed., Parijs 1820, 12o, 418 pag., geïll met 3 gravures.
18319: "S[TRAALMAN], M[ATTHYS] (VERT.); VOLTAIRE [PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
42415: VOLTAIRE [= F.M. AROUET] - Candide ou l'optimisme par mr. de Voltaire. Premiere partie. Edition revue, corrigee & augmente par l'auteur, 'Aux delices' [= Nederland?].
52472: VOLTAIRE - Oeuvres choisies (...) publiees avec preface, notes et variantes par Georges Bengesco. Romans, tome 1-4. Paris, Librairie des bibliophiles, Flammarion, z. j.
58985: VONCK, E., - Eenige aanteekeningen en beschouwingen over de suiker-industrie van Amerika en Cuba (.....) aangeboden door N.W. Hammelburg, commisionair Fa. Tromp de Haas, Soerabaja. Uitgever Fuhri 1900, 66 pag.
18565: VONDEL, JOOST VAN DEN - Maagden. Treurspel. Amsterdam, Joannes Punt, 1773.
32522: VOOGD, NICO JOHANNES JACQUES DE, UIT DELFT - De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748. Proefschrift [...] Utrecht H. de Vroede 1914
25733: VOOGD, A. (INL.) - J. Verheul Dzn. architect- Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden, Bussum. G. Schueler, 1916, folio, 10 pag. + 77 platen + advertenties [ Bibl. voor moderne Hollandsche architectuur II afl. 2], good copy.
39133: "VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.;" - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. Amsterdam, Scheepvaartmuseum, 1943, 191 pag., geïll. Voorplat ligt los.
54281: VOORDA, BAVIUS - De crimineele ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf van Nederland, ten dienste van zijne Nederlanden uitgegeeven. Fransch en Nederduitsch naar de oorspronkelijke drukken van den jaare 1570. Verzeld van eene verhandeling over het verstand van de ordonnantie op den stijl van procedeeren in crimineele zaaken, mitsgaders van aantekeningen bij verscheidene artikelen van die ordonnantie. Leiden, Honkoop en Van Tiffelen, 1792.
33959: VOORDA, JOANNES HENRICUS, UIT UTRECHT - Dissertatio iuridica inauguralis de transmittenda hereditate paterna ex iure digestorum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
32808: VOORDUIN, JUSTINUS CORNELIUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis, exhibens specimen jurisprudentiae comparatae in loco juris Belgici novissimi, qui est de constituendo tutore [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
57381: VOORHOEVE, C.H., - Prinses Marianne der Nederlanden. Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses 1810-1883, Zaltbommel 1986, 144 pag., geb., geïll. met stofomslag.
4305: VOORHOEVE, C.H. - Prinses Marianne der Nederlanden. 92 p., geb., geïll.
6237: VOORHOEVE - Jacob Voorhoeve H. Czn, In Memoriam, 1811-1881, z.p. [1931], 36 p., geïll.
2637: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe. Wormerveer 1973. Geb., geïll., 301 p.
33957: VOORST, GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis ad L.s. Cod. de Pact. inter empt. & vendit. compos. [...] Utrecht Guiliemus van de Water 1707
34003: VOORST VAN BEEST, CORNELIUS WERNARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali ejusque effectu ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
35195: VOORST TOT VOORST, ARTHUR EDUARD JOSEPH VAN, UIT ELST - Aardhaling Leiden Somerwil 1884
34243: VOORT, GUILIELMUS HENRICUS VAN DER, UIT KOUDERKERK - Dissertatio juridica de legali uxoris in bonis mariti hypotheca [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
34263: VOORT MAARSCHALK, DAVID LAURENTIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad articulum 1244 codicis civilis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1827
34378: VOORT, JANUS GUILIELMUS VAN DER, UIT JUTPHAAS - Dissertatio juridica inauguralis de fide quae mercatorum codicibus tribui solet, tam jure communi, quam Francico, ac patrio novissimo [...] Utrecht N. van der Monde 1839
33749: VOORT, GERRIT VAN DER, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de officiorum perfectorum atque imperfectorum criterio [...] Leiden P. van der Eyk en D. Vygh 1787
32006: VOORTHUIJSEN, GEORGE MARIUS VAN, UIT LOENEN (VELUWE) - Het notariaat, bezoldigd staatsambt. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1893
36003: VOORTHUIJSEN, JOHANNES EMILIUS VAN, UIT AMERSFOORT - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
39513: "VOORTHUIS, H.W. / H.J.A. CHARMES;" - Ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan van het Fonds tot ondersteuning der weduwen (...) militairen (Fonds Francke en De Meester), 's-Gravenhage 19272, 136 pag., geïll.
56403: VOORTHUYSEN, E. VAN, - Werkverschaffing. Eene voorlezing, Haarlem 1857, 63 pag.
32038: VOORTHUYSEN HI.FIL., EVERARDUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio oeconomico-politico-litteraria qua Platonis doctrina de communione bonorum, mulierum et liberorum [...] Utrecht J.G. Broese 1850
2641: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking.. Handelsuitgave. Groningen enz. 1933. Geb. (mist de bijlagen), 195 p.
38335: VORSTELMAN, C - Van kermisgasten en potsenmakers, Baarn 1941, 79 pag., geb., geïll.
4697: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtslijst der familie Smit. 's-Gravenhage [1885], 33 p.
19729: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Lijnden (vanaf de XVIde generatie).
2647: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën met genealogische en heraldische aanteekeningen.
19015: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
2657: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Les dessinateurs néerlandais d'ex-libris. Arnhem 1910. Geb., geïll., 40+70 p.
6259: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont, benevens de uitgestorven en grafelijke takken van dit stamhuis, Utrecht 1879, 8 + 48 p., geïll., groot 4º, gedrukt in 200 exemplaren op Oud-Hollands papier
4895: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN G.J. HONIG - Genealogie van het geslacht VerHuell. 's-Gravenhage 1887, 34 p.
3363: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Genealogie van het geslacht Dommer en Dommer van Poldersveldt. 's-Gravenhage 1893. 26 p., geïll.
4491: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Geslachtkundige aanteekeningen betreffende de familie Van Randwijck. Oisterwijk 1894, 14 p.
4945: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Joost van den Vondel en zijn geslacht. 's-Gravenhage 1887, 22 p., geïll.
63599: VORSTERMAN, LUCAS II (1624-1666/67) AFTER GIORGIONE (1477/78-1510) - Man with violin (Man met viool) [AMPHITHEATRUM PICTURARUM....].
31526: VORSTMAN, MARIUS ANTONIUS GISBERTUS, UIT NEDER-HEMERT - Specimen academicum inaugurale exhibens commentarium in psalmum XVI [...] 's-Gravenhage, J.P. Beekman 1829.
43155: VOS, JOANNES - Verhandeling over de schilderkunst van Leonard da Vinci, benevens het leven van den schrijver, vertaald naar de Fransche uitgave van den jare 1716. Amsterdam, de Grebber, 1827.
43809: VOS, A. DE, - Geschiedenis van Ertvelde, Ertvelde 1971, 1083 pag., geïll.
18573: "VOS, JAN CORNELIS DE (VERT.); OTTO FRANZ GENSICHEN" - Euphrosyne. Tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879.
18576: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, [...] door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Utrecht, J.J. Albers, 1875.
32768: VOS, HENRICUS, UIT ASSEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de iudiciis Drenthinorum antiquis [...] Groningen J. Oomkens 1825
32800: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND GODERT DE, UIT DRENTHE - Dissertatio juridica inaugurlis de thori et mensae separatione, imprimis ex jure Gallico novissimo [...] Groningen W. van Boekeren 1822
32802: VOS, CORNELIUS LUDOVICUS DE, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, de firmanda donatione inter vivos apud acta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
32806: VOS, JUSTUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes ad quaedam loca codicis legum civilium [...] Utrecht Paddenburg & Comp. 1829
44101: "VOS AZ., G.J.;" - Voor den spiegel der historie! Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkenraad en van de classis van Amsterdam. Amsterdam, Bom, 1903 [op de band: H.D.Pfann]. Folio, geheel linnen band, 20+423+26+(3) pag. Gedrukt op zwaar papier, geïllustreerd.
35963: VOS, HENDERICUS CORNELIS, UIT BREUKELEN - Stellingen .... Utrecht Van der Post 1872
34255: VOS VAN STEENWIJK, EVERARDUS FREDERICUS DE, UIT GENEVE - Dissertatio juridica inauguralis de facultate contrahendi secundum Napoleontici principia [...] Leiden J.C. Emeis 1834
34937: VOS, KAREL - Zacharia I - VIII en zijne apocalyptische bestanddeelen. Met eene nieuwe vertaling. Prolegomena. Proefschrift Rotterdam Drukkerij J. de Jong 1899
32050: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND FREDERIK DE, UIT WINDESHEIM - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
38375: VOS, H.B. ( RED.) - Rijtuigen op stal in het Nationaal Rijtuigenmuseum, Dieren 1984, 183 pag., geb., geïll., met stofomslag.
3599: VOSDINGH BESSEM, A.G. E.A. - Parenteel Jan Albertsz. Groot `Presiderende burgemeester Ao 1537 doen de Geldersche meenden Enchuysen te overvallen'. Z.p. z.j. [1971], 231 p., met 4 losse tabellen.
3421: VOSDINGH BESSEM, A.G. - Familie Egeling. Rijswijk 1965, 3+12+67 p., gestencild en deels getypt, geb.
18581: VOSMAER, JACOB - Nagelaten en verspreide letter-arbeid, meest in luimigen trant vervat. Haarlem, Vincent Loosjes, 1826. [2 delen]
35849: VOSMAER, OSCAR ECKHART GABRIEL, UIT BLINJOE - Stellingen ..... Den Haag Belinfante 1897
42508: VOSMAER, A. - Regnum Animale. Natuurkundige afbeeldingen of groot prenteboek voor kinderen, bevattende eene uitmuntende verzameling van zeldzame gedierten, bestaande in Oost- en Westindische viervoetige dieren, vogelen en slangen, weleer levendig voorhanden geweest zijn, buiten Den Haag, op het Klein Loo van Z.D.H. den Prins van Oranje Nassau. Met 26 naar 't leven geteekende en gekleurde koperen platen. Zaltbommel, J. Noman, [ca. 1810?].
30675: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven, vrij naar het engelsch van L.F. Day, 2e vermeerderde uitgaaf, 's-Gravenhage 1886, 216 pag., geb. in linnen stempelband. Met bijlage: Het aardewerk van Rozenburg.
61037: VOSS, VAN VOSS VAN SINDEREN, VAN DER UPWICH, DUISBURG, JOSEPH II--- - Patent of nobility donated by Emperor Joseph II (1741-1790) to Georg Daniel (Edler von) Voss, Königlich-Preuszischer Hofrath zu Duisburg (1729 (?) - 14 November 1802 in Sinderen), and 4 manuscript documents.
56719: VOSSEN, ANTON, - Tagebuch des Lieutenants Anton Vossen, vornehmlich uber den krieg in Russland 1812, bearbeitet von Dr. Otto Redlich, Marburg 1892, 20 pag.
43047: VOSSIUS, G.J. - Rhetorices contractae, sive partitionum oratoriarum libri V. Amsterdam, Wor en Onder de Linden, 1745.
38059: VOSSIUS, G.J. - De theologia gentili et physiologia christiana, liber III et IV, Amsterdam, Blaeu 1675, pp. 733 - 1647 + index, full vellum.
52502: VOSSIUS, MATTHAEUS - Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der graven van Diderick den eersten af tot het einde van vrouw Jacoba toe. Eertijds in 't Latijn beschreven door M. Vossius (...) en nu vertaelt door N. Borremans. Gorinchem, P. Vinck, 1677.
15223: EN VOYAGE - En voyage aux Pays-Bas. [Op omslag: Hollande 1913: 30 expositions d’industrie, d’art, de navigation et d’agriculture.] ‘s Gravenhage [1912].
19447: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Vier eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
37085: VREDENBERG- ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland, Uithuizen 1974, 151 pag., geïll., geb.
32722: VREDENBURCH, WILLEM CAREL ADRIEN BARON VAN, UIT UTRECHT - De staatsleer van Hegel en hare toepassing. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1896
36481: VREDENBURCH, EWOUD VAN, UIT DELFT - Quaestiones juridicae inaugurales Utrecht Van Paddenburg 1803
51629: VREEDE, G.W., - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1788), 4 delen, Middelburg 1874-1877.
43617: VREEDE, G.G. [=G.W.] - Lettres et negociations de Paul Choart [.....) et de Francois d'Aerssen, Leiden 1846, 479 pag., orig. bedrukt omslag.
27909: VREEDE, G.W. - Onze diplomatie na de erkenning der onafhankelijkheid van België, eene voorlezing, Utrecht 1875, 71 pag.
43587: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking, 2 delen in 1 band, Utrecht 1841, 243 pag., geb. in half linnen.
23661: VREEDE, G.W. - Levensschets van G.W. Vreede. Naar zijn eigen handschrift uitgegeven, Leiden 1883, 450 pag., geb.in half leren band, met portret in steendruk.
18592: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); H. DORVO" - Fredrik de Groote te Spandau, of Het lasterschrift, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1806.
18594: VREEDENBERG, CASPER - De Ortenbergsche familie, tooneelspel. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1816.
18597: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT" - Hondentrouw, of De moord in het woud van Bondy, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
18601: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); VICTOR [PS. V. V.H.J.B. DUCANGE]" - Adolf en Sophia, of De slagtoffers eener dwaling. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Aalst, J. Sacré, 1817.
64471: VREEDENBURGH, CORNELIS (1880-1946) - View on the St. Nicholas Church in Amsterdam (gezicht op de Sint Nicolaaskerk in Amsterdam).
22675: VREESWIJK - Proclamatie van Representanten ‘s Lands van Utrecht d.d. 17-3-1796 betr. de rechten van de stad Utrecht op de heerlijkheid Vreeswijk of De Vaart. Plano, gedrukt, 1 p.
54959: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] / B. VRIEMOET - [1] Getrouw en waarachtig bericht voor alle oprechte Nederlanders betreffende het geene voorgevallen is in (...) Bodegrave en Swammerdam (...) in (...) 1672 (...) op de dagen toegepast (...) door een beminnaar van Neerlands Gemeenebest. Amsterdam, Loveringh, 1747. [gebonden met:] [2] Kort verhaal van de nare (...) toestant der provincie en stad van Utrecht (...) in de jaren 1672 en 1673 (...) strekkende tot den jaarlykze Utrechtschen dankdag, door B. V[riemoet]. Utrecht, R. de Meyere, 1757. [en
33517: VRIEMOET, EMO LUCIUS - Oratio funebris de vita & meritis [...] Alberti Wilhelmi Melchioris [...] Franeker Guilielmus Coulon 1738
43947: VRIES, R.W.P. DE, - Veilingcatalogus boeken van Prof. A.J. der Kinderen en C.J. Gonnet, Amsterdam 1926, 60 pag.
43876: VRIES, P. J. C. DE [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Wie die liebe Sonne ihren Tag zubrachte, von P. J. C. de Vries, mit vier Buntbildern und zahlreichen Textillustrationen von Rie Cramer. Leipzig, A. Anton & Co. , n. d. [ca. 1925].
47847: VRIES, M. DE, - De vader des vaderlands. Gedenkrede den 10-7-1884 in de Nieuwe Kerk te Delft uitgesproken, Delft, Couvee, 1884, 32 pag., gebonden in rood marokijnen band met goudopdruk. Goud op snee.
23179: VRIES, HENRIETTE DE - Zeven potloodschetsen door Henriette de Vries (overl. Amsterdam 1942), met tuingezichten rond het Rijksmuseum te Amsterdam, o.a. met kleine kinderen, ieder 32x23 cm tot 59x23 cm.
43959: VRIES, R.W.P.,DE, - Veilingcatalogus bibliotheek L.A. Weinrich en Dr. G.A. van Wayenburg, Amsterdam 1926, 42 pag.
54295: VRIES, SIMON DE (BEW.) - De groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed-en-moord-geschiedenissen, vervattende onder 75 opschriften, ontrent twee-honderd voor-beelden der ellendige uytwerckselen van haet, toorn, yversught, ontrouw, bedrogh, hooghmoed, wanhoop en allerley ongeregelde menschelijcke herts-toghten ... vertaeld uyt de voortreffelijcke schriften van de heeren Belley [= J.P. Camus], Harsdorffer, Rosset en andere, Utrecht, Joh. Ribbius, 1670.
55862: VRIES, SIMON DE - Wercksaeme duyvelen in de weereld of vervolgh vande Satan in sijn weesen, aert, bedryf en guygchelspel, vertoond in een historische verhandelingh van duyvelsche gesighten, spoocken, droomen, voorteeckenen, voorseggingen, toveryen. Utrecht, A. Schouten, 1692.
32008: VRIES, SIMON DE, UIT ZAANDAM - Stellingen [...] Zaandam H. Kruijver 1899
35787: VRIES, JACOB DE, UIT NIGTEVECHT - De echinococcus in den uterus Amsterdam Meulenhoff 1903
31898: VRIES, ABRAHAMUS DE, UIT AMSTERDAM - Specimen jruidicum de commercio epistolarum ex juris principiis aestimato [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1841
31902: VRIES, SCATO GOCKO DE, UIT LEIDEN - Epistula Sapphus ad Phaonem [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
18608: VRIES, JERONIMO DE - Jeremias de Dekker. Amsterdam, Wed. G. Warnars en P. den Hengst, 1807.
18610: VRIES, JERONIMO DE - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1827.
32728: VRIES, ABR. FIL., GERARDUS DE, UIT HAARLEM - Specimen literarium inaugurale de foenoris nautici contractu iure Attico [...] Haarlem A.C. Kruseman 1842
41957: VRIES, THOM J. DE - Geschiedenis van Zwolle, deel I en II, Zwolle 1954, 1961, 206+381 pag., geb., geïll., met stofomslag.
36523: VRIES, C.W. DE - Werk-methoden bij de beoefening van het staatsrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1925
37469: VRIES, L. DE E.A. - Eene wandeling door den Bijenkorf, Amsterdam 1970, ongepagineerd, geìll.
33715: VRIES, MATTHIAS DE - Oratio de academia Lugdunu-Batava libertatis praesidio [...]
35965: VRIES AZN, ADRIAAN DANIEL DE, UIT AMSTERDAM - Stellingen ..... Amsterdam Van Munster 1879
34775: VRIES, G. DE, UIT HAARLEM - Theses juridico-politicae 1838
34787: VRIES, EGBERT DE, UIT HAARLEM - Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen, volgens hunne reglementen 's-Gravenhage M. Nijhoff 1880
56317: VRIES, R.W.P. DE, - Amsterdamsche stadsgezichten (=profielen), Amsterdam 1913, 16 pag.
2673: VRIES, S. DE - De doorlughtige weereld, voorstellende een zeer nette genealogische, historische en politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende keyseren, koningen, vorsten en graven, nevens de staten en republiquen des geheelen aerdbodems. 3 dln. Amsterdam: F. Halma/J. van Oosterwijck, 1700. Perkament, geïll. met titelprent, wapen- en vlaggenkaarten, een prent van een schip en een groot aantal gravures in de tekst. In totaal ca. 400 afbeeldingen van wapens en vlaggen. Ca. 1930 p.
2675: VRIES, W. DE - Groninger plaatsnamen. Groningen-Batavia 1946. Geb., 336 p.
42132: VRIES, KLAAS DE - Schat-Kamer ofte konst der stuurlieden, behelzende een duidelyke onderwyzinge in de navigatie. Amsterdam, J. v. Keulen en Zoonen, 1777. [gebonden met:] De tafelen sinuum, tongentium en secantium. Amsterdam, J. v. Keulen en Zoonen. z. j., ongepagineerd. [en met:] Nieuwe tafel der lengte en breedte van de meest bekende plaatsen des aardrijks. z. pl., z. j.
39245: VRIES, R.W.P. DE - M. Az. de Ruyter 1607-1676, zijn tijd en tijdgenooten. Catalogus van portretten, historieprenten, boeken en pamfletten, Amsterdam 1907, 74 pag., geïll. Hierbij: negen brochures en extracten betr. De Ruyter, vnl. 18e- en 19e-eeuws.
37885: VRIES, J.G.A.N. DE - Porselein. Chineesch en Europeesch porselein, Den Haag 1923, 121 pag., geïll., geb.
33381: VRIES, JAN DE, UIT AMSTERDAM - Bolsystemen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Ten Brink & de Vries 1881
52377: VRIES, THEUN DE, - Verzen. Sheherezade. Verzen van een witten magiër, kleine liederen voor clavecymbel, erotica, Maastricht, Leiter Nypels, 1932, 42+(3) pag., geb.
42822: VRIES, SIMON DE - De geheele weereld in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken. 5 delen, Amsterdam, J. Bouman / Oossaan, 1686 [op gegraveerde titel 1585] - 1694.
56251: VRIES, J. DE C.S., - Verslag omtrent de ijzeren kapel in de Oude kerk te Amsterdam, Extract [1820], pp. 107-138 + a-d, geïll met gravures en facsimiles. Los.
30317: VRIES, A.B. DE - Het Noord- Nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw, Amsterdam 1934, 144 pag. + ill, [ dissertatie ].
23757: VRIES, M.DE - De visscherijen, geheeten Het Vroon, ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven. Taalkundig onderzoek, Leiden 1858, 86 pag.
8984: "[MARTINET, JOANNES FLORENTIUS]; J. DE VRIES" - Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over [...] J.F. Martinets Katechismus der natuur. Amsterdam, Joannes van Selm, 1779. [4 delen in 2 banden]
31888: VRIESE, W.H. - De invloed der kruidkunde op de belangen van den staat Leiden De Breuk & Smits 1857
4973: VRIESE, C.J. DE - Genealogie De Vriese. Rotterdam 1971, 258 p., geïllustreerd.
60729: VRIJDAG, DANIEL (1765-1822) AND VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BARBIERS, PIETER I (1717-1780) - Tekenzaal in Felix Meritis
6565: VROLIJK, P.F.A. - Inventaris van het archief van het Teekengenootschap Pictura1774-1968
35285: VROLIK, W. - Oratio de vinculo disciplinae physiologicae [....] 1832
42736: VROLIKHERT, G. - Vlissingsche kerkhemel ofte levensbeschryving van alle de hervormde leeraren die sedert (...) 1572 tot op dezen tyd in de Nederduytsche kerke van Vlissingen gearbeydt hebben. Vlissingen/Middelburg, De Paaynaar/Clement, 1758.
33955: VRYHOFF, HUBERTUS GREGORIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philologico iuridica inauguralis ad leg. 6 par. 5, de divisione rerum et qualitate [...] [Leiden] S. Luchtmans 1735
22461: VUGHT, SCHAFT, CLERX - Stuk in een zaak voor gerecht te Vught tussen Jan Schaft, inwoner vanVught en Adriana Maria Clerx te Herenthals, 1751. Manuscript, folio, 3 p.
22629: VUGHT, MARTINI - Brief van H.B. Martini, d.d. Vught 1843, aan mr. A. van Gennep, Minister van Staat te ‘s Gravenhage. Manuscript, 4°. 1 p. met afdruk van lakcachet.
57385: VULSMA, R.F., - Nederlandse genealogen en heraldici, Amsterdam 1998, 49 pag.
47559: VURTHEIM, J., - Herinneringen aan Hellas, Utrecht, de Vroede, 1909, 101 pag., geïll.
3351: VÜTHEIM, J.J. - De Maassluissche tak van het geslacht Dirkzwager ca. 1455-1943. 's-Gravenhage 1943. Folio, 116 p., geïll.
32864: WAAL, WILLEM FREDERIK DE, UIT AMSTERDAM - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois. Academisch proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1921
28985: WAAL, H. VAN DE - Zeventiende eeuwsche uitbeeldingen van den Bataafschen Opstand. Een iconologische studie, 2 delen, z.pl. 1940, 52 + 36 pag.
32724: WAALKENS, WAALKO JANS, UIT ZUIDBROEK - Over het misdrijf strooperij. Proefschrift [...] Groningen Scholtens & Zoon 1893
22273: WAALWIJK, VIER DODEN IN HERBERG - Wonderlijke gebeurtenis, plano blad met sierrand en een houtsnede-illustratie van vier personen rond een tafel (gesigneerd A.S.), en eenzijdig gedrukte tekst, midden 19e eeuw.
22971: WAALWIJK, DRONGELEN, LE LEU DE WILHEM - Inventaris van de gemeenschappelijke boedel van mr. Maritz le Leu de Wilhem, vrijheer van Waalwijk, raad en stadhouder van de lenen van Brabant, overleden 1724 en van vrouwe Maria Timmers, overleden 1753 te 's-Gravenhage. Acte van notaris Abr. Cortebrant te 's-Gravenhage d.d. 3-8-1753, folio, 550 p, geb. in 20e-eeuwse halfleren band.
38517: WAANDERS, W.J.G.M. - En zij teken(d)en voor Waanders...., Zwolle 1991, (48) pag., geïll.
2687: WAARD, C. DE - Regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784. Middelburg 1918, 176 p.
35307: WAARDENBURG, HENRICI GULIELMI, UIT LINGEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [.....] 1827
54307: WAARDT, HANS DE - Toverij en samenleving, Holland 1500-1800. Den Haag, 1991.
39325: WACHEM, J. V. - Herinneringen uit den Blokkadetijd, marine- schetsen, Amsterdam z.j., 120 pag.
6257: WACHLER, E. EN M. - Chronik der Familie Wachler vom ende des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Jena 1910, 226 p., geïll. met tabellen, facsimilé’s etc.
18641: WACHLER, JOHANN FRIEDRICH LUDWIG - De Parijsche bloedbruiloft. Een verhaal uit de ontzettende godsdienst- en burgeroorlogen in Frankrijk in de XVI eeuw door den hoogleeraar L. Wachler Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1829.
43017: WACHTENDORP, CASPARUS - Oude Hollandsche geschiedenissen ofte, Corte Rym-Kronyck verdeelt in XIII boecken. 's-Gravenhage, A. Tongerloo etc., 1648.
42244: WACHTER, JACOB PIETERSZ (RED.) - Lof-dichten ter eeren den doorluchtighsten vorst Frederic Henric prince van Orange etc. over de twee voortreffelijcke victoryen der stercke steden Wesel ende het on-winbaer geachte 's Hertogen-bosch, vervattende een verhael van 't ghepasseerde sedert 't optrecken der Prince van Orange, tottet veroveren van 's Hertogen-bosch. Amsterdam, Wachter, 1629.
64880: UNKNOWN ENGRAVER AFTER CORNELIS DE WAEL (1592-1667) - The seller of beverages [set of the trades] (verkoper van drankjes).
64819: WAEL, JEAN BAPTIST DE (1632-AFTER 1669) - "Italian Peasants and animals (set of fourteen plates; eleven available) (Italiaanse boeren met dieren). "
22411: "WAESBERGE, VAN; ROTTERDAM" - Tijdverdrijf van P. van Waesberge, Rotterdam, z.j. [ca. 1840], manuscript, 4°, ca. 135 beschreven pagina's in half leren band met rugversiering en titel in gouden letters: P. van Waesberge. Tijdverdrijf. Inhoud: ongepubliceerd letterkundig werk, zowel proza als poëzie, enige tientallen bijdragen.
51114: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche historie verkort en bij vraagen en antwoorden voorgesteld. 2e druk, Amsterdam, 1770.
54309: WAGENAAR, JAN - 't Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninglyke hoogheden Willem, prinse van Oranje ... en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van Pruissen. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768, 126 pag. [gebonden met:] Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam, 4 pag. [en met:] Onderrichting van Jan Smit, mr. timmerman, omtrent alles wat er wegens de teekening en bouwing der berugte vorstelyke loge, door hem alleen geteekend en vervaardigd, i
24995: WAGENAAR, JAN - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen (...) en regeeringe beschreeven. 3 stukken.
43521: WAGENAAR, JAN - Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde Provincien, Amsterdam, Meijer & Warnars, 1787. Origineel sierpapieren omslag, (80)+160 pag. Iets watervlekkig.
33263: WAGENER, JOANNES, UIT STERPENICH - Dissertatio inauguralis mythologica de Jove Homerico [...] Utrecht Van Heijningen & Post Uiterweer 1850
2691: WAGNER, ANTHONY RICHARD - A catalogue of English mediaeval rolls of arms. Oxford 1950. Geb., geïll., 176 p.
2697: WAGNER, ANTHONY - Pedigree and progress. Essays in the genealogical interpretation of history. Londen 1975. Geb., 333 p.
36175: "WAGNER, TRAUGOTT DITTRICH, UIT CAMENTIO-LUSATUS; PRAESES: FIDLER, DANIEL" - Positiones philologicas quibus nonnulla Novi Foederis loca explicantur .... Leipzig Christian Goetze 1708
4995: WAGNER - Wagner. Ein Familienbuch. München 1985, 117 p., geb., geïll.
33261: WAKKER, JANUS FREDERICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de exactore literarum cambialium [...] Leiden Wed. M. Cyfveer 1817
35775: WAKKERS, WILLEM MARTINUS REINIER, UIT OSCH - De methoden ter bepaling van de grootte der vrucht in de baarmoeder Amsterdam Metzler & Basting 1892
33603: WAL, GABINUS DE - Oratio de historia iuris criminalis, errorum humani ingenii teste, prudentiae civilis magistra [...] Groningen J. Oomkens 1822
33259: WAL, GABINUS DE, UIT LEEUWARDEN - Disputatio philosophico-juridica de conjunctione populorum ad pacem perpetuam [...] Groningen J. Oomkens 1808
57509: "WAL, J. DE; " - Nederlanders, studenten te Heidelberg en te Geneve, sedert het begin der kerkhervorming, Leiden 1865 [overdruk Verslagen en Mededelingen Mij. van Nederlandsche Letterkunde].
32936: WAL, JOANNES DE - Oratio de muneris rectoris magnifici origine [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
34416: WAL HENR. FIL., JOANNES DE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus juris civilis hodierni Leeuwarden G.T.N.Suringar 1840
5365: COSTER VAN VOORHOUT EN P.M. VAN WALCHREN - Coster, Coster van Voorhout, Coster van Vrijhoeven, [Oldenburg i.o.] 1923, 56 p., geïll. (met ingeplakte foto’s)
54316: WALEN, JOHANNES - Over-vreemde en noyt gehoorde procedvren gehouden tegen mr. Iohan Walen, mede oudtraedt tot Dordrecht. Gedemonstreert in cas d'appel met verscheyden rechtmatige aenmerckingen aen den Ed. Hove van Hollandt. z. pl., 1645.
39855: WALFORD, EDW. - The Windsor peerage for 1890, Londen, Chatto, 1890, 48 + 540 pag., hardback.
19473: WALKER, RICHARD - Regency portraits, 2 volumes.
39881: WALL BAKE, W.A. V.D. - Herinneringen van een cavalerie - officier, Vorden 1978, 92 pag., geïll.
4471: WALLER, H. - Genealogie van het geslacht Prins (Gelderland). Z.p. z.j., 14 p., geïll.
18655: WALLIS, A.S.C. [PS. VAN ADÈLE SOPHIA CORNELIA OPZOOMER] - Johann De Witt. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, W. Engelmann en Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1875.
36341: "WALPURGER, JOHANN GOTTLIEB, UIT ILEBURG; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS" - Meditationes de genuina historia literaria Wittenberg Kreusig 1715
18661: WALRÉ, JAN VAN - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [2 delen]
18659: WALRÉ, JAN VAN - De vondeling. Toneelspel. Haarlem, J. van Walré en Comp., 1793.
18663: WALRÉ, JAN VAN - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [1 van 2 delen]
6265: WALSEM, J.M. - Geslacht-register der familie Van Walsem van 1688 af, Leiden 1904, ca 100 p., geb., geïll., folio, half leer en goud op snee
52963: WALTEN, E., E.A. - Waerachtigh verhael van 't gepasseerde te Rotterdam, soo ten regarde van het vangen, examineeren en onthoofden van Cornelis Kosterman, als van het gheene daar op is gevolght. Door A.M. [= E. Walten], Rotterdam, voor den Auteur, 1690 [gebonden met:] Tweede deel van het Waerachtigh verhael [...], Rotterdam, voor den Auteur 1690 [gebonden met:] Versameling van eenige stucken en bewysen dienende tot ophelderingh van het leven en daeden van [...] Jacob Suylen van Nyevelt, gewesen hoofd-officier der s
65128: WALTER H. POLLOCK, F.C. GROVE, AND CAMILLE PREVOST, - Fencing, Maitre d'Armes, Boxing by E.B. Michell, Wrestling by Walter Armstrong (The badminton Library), bound and illustrated 2nd edition, 1890, 304 pp, 19.5 x 15 cm. In good condition, only some small damages.
36369: "WALTHER, CHRISTIAN GOTHOFR., UIT HAYNOVIA-SILESIUS; PRAESES: ELSWICH, HERMANN VON" - Philosophumena viris sanctis temere afficta Wittenberg Kreusig 1715
35499: WALTHER, SAMUEL - Monumentum Magdeburgicum, Das ist, Nachricht von denen Antiquitäten in Magdeburg, welche den Ursprung der Stadt betreffen [...] Maagdenburg en Leipzig Wed. Christoph Seidel 1725
61781: WANDELAAR, JAN (1692-1759) - ALGEMENE GESCHIEDENISSEN des BEKENDEN AARD-KLOOS van de SCHEPPINGE at tot de doodt vab WILHELM den III koning van Engelandt [Frontispiece]
59967: WANDELKAART - Wandelkaart van Bloemendaal en Omstreken, prijs 10 cents, Uitgave: Bloemendaalsche Boekhandel te Bloemendaal, 1 p. in hoes. In goede staat.
38075: WANRAY, ARNOLD ADAM VAN, UIT HERPEN RAVESTEIN - Dissertatio medica inauguralis de variolis, Leiden, A. Coster, 1776, 4o, 20 + (3 ) pag.
56045: WAP, DR., - Herinnering aan Ds. P. Weiland en Mr. J.A. Weiland, vader en zoon, 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1869, 20 pag.
23615: WAP, DR. - Het gezantschap van den sultan van Achin Ao 1602 aan prins Maurits van Nassau, Rotterdam Nijgh 1862, 88 pag., geïll met fraaie titelpagina in kleur en 4 pag. met facsimiles van handtekeningen.
18678: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloemlezing - honderd stuks - uit de poëzy mijner laatste vijf-en-twintig jaren. Den Bosch, Henri Bogaerts, 1865.
18681: WAP, JOANNES JACOBUS FRANCISCUS - Bloem en vrucht. Poëzy en proza. (Tot afscheid). Niet in den handel. Delft, A.J. Brouwer, 1878.
37773: WAP, J.J.F. - Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem II 1840-1842, 's- Hertogenbosch, Demelinne, [ 1842 ], 7 + 375 + 16 + (6) + 18 pag., orig. karton, goed exemplaar.
2707: WAPPEN - Wappen, Siegel und Verfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone, 1848-1948. [Bern] 1948. Geb., geïll., 1317 p.
18683: "WARBURTON, ELIOT; C.M. MENSING (VERT.)" - Reginald Hastings, een verhaal uit den tijd der onlusten van 164-. Vertaald uit het Engels. Sneek, Van Druten & Bleeker, 1851. [2 delen]
54322: WARD, RICHARD - De minister en het lichte meisje. Rotterdam, De Vrije Pers, [19..].
28531: WARD, A.W. - The electress Sophia and the Hanoverian succession, London 1903, 254 pag., ill., hardback, bound in full leather. Good copy ( nr. 844 from 1000).
51141: WARENDORF, - Warendorf's geillustreerde familie-kalender 1888 t/m 1896. Negen delen in een band, geïll.
42176: WARIUS, PIETER - De zes eerste, elfde en twaalfde boeken Euclidis, vertonende de voornaamste gronden en eygenschappen der wydberoemde en voortreffelyke maatkonst. 4e- druk, Amsterdam, van Keulen, 1763.
33257: WARMOLTS, HENDERICUS RUDOLPHUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de juris regula: quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum [...] Groningen W. v an Boekeren 1851
51137: WARNECKE, F., - Heraldisches Handbuch fur Freunde der Wappenkunst (.....) Gorlitz 1880, (4) + 52 pag., geb.
34179: WARNKOENIG, LEOPOLDUS AUGUSTUS - Oratio de jurisprudentia gentium Europaearum una eaque assiduo doctorum commercio excolenda [...] Leuven Franciscus Michel 1828
18685: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Viertal liederen, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der kerkhervorming, gevierd door de protestantsche kerken in Nederland. Amsterdam, W. van Vliet, 1817.
59095: WARNSINCK, W.H., - Petronella Moens, Amsterdam, H. Frijlink, 1843.
18688: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Gedichten. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1828.
18691: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - De godsdienst. Dichtstuk, ter opening van de jaarlijksche Algemeene Vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 8sten augustus des jaars 1837. [Amsterdam], [z.n.], [1837?]
18686: WARNSINCK, WILLEM HENDRIK - Nathan van Geneve. Tooneelspel. Amsterdam, Abraham Mars, 1824.
5237: WARREN, R. DE - Les comtes de Blois, Saint-Gervais-la-Foret 1971, 17 p., geïll.
18693: "WARREN, SAMUEL; P. VAN OS (VERT.)" - Bladen uit het dagboek van een geneesheer. Naar den achtsten druk. Vertaald uit het Engels. Sneek, Van Druten & Bleeker, 1854.
51046: WARSTADT, B. - Studenten-liederen, in muzijk gebragt door Benedict Warstadt. Utrecht, v.d. Monde, 1827.
32850: WASSENAER, PAULUS HENRICUS JACOBUS VAN, UIT NIJMEGEN - Disputatio juridica inauguralis, de emancipatione [...] Groningen J.J. Homkes 1826
33601: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de varia academiae Franequeranae nuper fortuna [...] Leeuwarden D. v.d. Sluis 1803
33527: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de laudabilibus quibusdam prisci aevi graecorum maxime institutis hodie neglectis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1771
31542: WASSENBERGH, EVERWINUS - Oratio de bonarum hodie literarum et ervditionis in belgio commodis et incommodis, eaqve vel amplificandi, vel tollendi modis [...] Franeker wed. Willem Coulon 1790
18697: WATER, JONA WILLEM TE - Levensbeschrijvinge van den heere Mr. Corn. Joh. Kneppelhout. [z.p.], [z.n.], 1819.
32286: WATER, GUILIELMUS CAROLUS HERMANUS TOE, UIT HARDERWIJK - Specimen observationum de theodoro antiocheno, mopsuestiae episcopo, XII prophetarum, minorum interprete [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1837
64973: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - A man and a woman crossing a water stream [set: Six Landscapes]. (Man en vrouw steken het water over).
64959: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - A Fence near a Bridge [set: twelve lettered plates]. (Een hek naast een brug).
64967: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - House with shruberry on the bank of a river [set: six landscapes]. (Huis met struikgewas aan de oever van een rivier).
64979: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Pan and Syrinx [set: Landscape with Ovid's Metamorphoses].
64980: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Venus and Adonis [set: Landscape with Ovid's Metamorphoses]. (Venus en Adonis).
64971: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Path leading to a stream [set: Six Landscapes]. (Bospad richting stroom).
64962: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Two cows on a ferry [set: twelve lettered plates]. (Twee koeien op een pont).
64966: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - A river with rocky banks [set: six numbered landscapes]. (Rivier met rotsige kant).
64969: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The forest lane [set: Landscapes]. (Het bospad)
64961: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The departure of two fishermen [set: twelve lettered plates]. (Het vertrek van twee vissers).
64957: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Cart on a road near the coast [set: Landscapes, eleven plates].
64964: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The sentry-box (guardhouse) on the wall [set: twelve lettered plates]. (Het wachthuis op een muur).
64978: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - A mother and children resting [set: Six plates].(Moeder met kinderen rusten uit in boslandschap).
64977: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Two men in a hollow [set: Six numbered plates]. (Twee mannen in een bos).
64956: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Village church on the bank of a river [set: Landscapes, eleven plates]. (Dorpskerk aan de oever van een rivier).
64965: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Two boys and their dog at the waterside [set: six numbered landscapes]. (Twee jongens en een hond aan de waterkant).
64963: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - A rider and flock on a bridge [set: twelve lettered plates].
64955: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The pierced rock [set: Landscapes, four plates]. (De rots met gat erin).
64970: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - The milkmaid [set: Six Landscapes]. (Het melkmeisje).
64960: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Churchyard near a waterside [set: twelve lettered plates]. (Kerktuin nabij het water).
64972: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Watermill at the foot of a hill [set: Six Landscapes]. (Watermolen aan de voet van een berg).
64968: WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - Three boys and their dogs [set: six lettered landscapes]. (Drie jongens met hun honden).
64882: WATSON, JAMES (CA. 1740-1790) AFTER SCHALCKEN, GODFRIED (1643-1706) - Young woman reading by an oil lamp (jonge vrouw leest bij olielamp).
47789: WATT, L. MACLEAN, - The Cameron Highlanders, Edinburg [ca.1930?], 64 pag., geb., geïll.
27473: WATZELBERGER, OTTO - Beiträge zum Formenschatz der Heraldik. München ( Ackermann ) 1900, folio map met 10 pag. tekst en 56 platen deel in kleur. Zeer zeldzaam.
38103: WAUWERMANS, P - Le droit des auteurs en Belgique, commentaire historique et doctrinal de la loi du 22- 3 - 1886, Brussel 1894, 467 pag.
8015: WEBER, IMMANUEL - Examen artis heraldicae, 3e ed.
36337: "WEBER, IMMANUEL , UIT WITTENBERG [EN TRUBSBACH, DAVID GOTTHELFF]; PRAESES: LEHMANN, DAVID TH." - Casus poetarum tragicos Wittenberg Kreusig 1714
36589: WEBER, RICHARD ERNST JACOB, UIT 'S-GRAVENHAGE - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers Amsterdam N.H. Uitg. Mij. 1936
37075: WECKEN, F. , H.F. FRIEDERICHS U.A. - "Familiengeschichtliche Bibliographie, Band I bis 7, und 11, Wiesbaden 1933-1967 ( Bände 1-6 neudrucke von edition 1932-1938; Band 7 von 1967, Band 11 von 1961/1963)"
31439: WECKEN, F - Deutsche Ahnentafeln in listenform, I. Band, Lieferung 1 + 2 ( von 3 ), Leipzig 1921- 1924, 358 pag.met 2 schema's, lose.
36379: "WECKER, CHRIST. REINH. UIT REG. PRUSS.; PRAESES: CALOVIUS, CHRIST." - Decas controversiarum miscellanearum sequens Konigsberg Reusner 1687
15262: WEECH, FR. VON - "Monsignore Garampi in Holland im Jahre 1764; in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 20 (1899), p. 193-238."
32284: WEEL, ANTONIUS VAN, UIT OUD-BEYERLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de juribus uxoris cujus maritus mercator non est solvendo, jure francico et belgico [...] Leiden D.J. Couvée 1842
32282: WEEL, JOHANNES KORNELIS VAN, UIT OUD-BEIERLAND - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
34033: WEERDEN, HENDRIK VAN, UIT JUKWERD (GR.) - Dissertatio philosophica-juridica inauguralis de statu hominis naturali [...] Groningen A. Groenewolt en Zoon 1794
32280: WEERT, EMMERICUS BREDANUS DE, UIT STEENBERGEN - Specimen juridicum inaugurale, continens quaestiones selectas, de locis juris controversis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
32278: WEERTS, DIEDERICUS JANUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de objecto contractus imprimis secundum codicis napoleontici principia [...] Leiden J.C. Emeis 1834
58819: WEGELER, F.G, RIES, F, RIDDER VON SEYFRIED, J., - Ludwig van Beethoven, Geschiedkundige bijdragen en verhalen, eigenhandig geschrevene brieven, fac-simile enz. van dezen beroemde componist. Leiden, Mortier 1840, 12+231 pp.
60899: "WEIDT, WEIDEN, WEID, VON WISENBERG; FERDINAND III" - Patent of Nobility donated by Holy Roman Emperor Ferdinand III (1608-1657) to Moises Weidt (also mentioned as Moisen Weiden, Weid) Von Wisenberg.
62025: WEIDTZ, HANS THE YOUNGER (BEFORE 1500-1536). - Losing money ['De remediis utriusque fortunae'].
44093: "WEILAND, A.;" - Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder. Een religiografie van de Beemster, z.pl 1956, 145 pag. [dissertatie].
54332: WEILAND, J.A. / L.PH.C. VAN DEN BERGH / W.A. VAN SPAEN / S. DE WIND - Bijdragen tot de wetenschap der strafregtspleging door J.A. Weiland. Delft, J. Allart, 1826. [gebonden met:] Verhandeling over de oude wijze van strafvordering in Gelderland, Holland en Zeeland voornamelijk in de 13e- en 14e- eeuw door L.Ph.C. van den Bergh. Leiden, 1842. [en met:] Verhandeling over de crimineele ordonnantie van koning Philips in Gelderland [door W.A. van Spaen]. Arnhem, 1794. [en met:] Bijzonderheden uit de geschiedenis van het strafregt in de Nederlanden door S. de Wind. Midde
64982: WEIROTTER, FRANZ EDMUND (1730-1771) - Farmhouse with figures (Boederij met diverse mensen).
64983: WEIROTTER, FRANZ EDMUND (1730-1771) - Italian coastal landscape (Italiaanse kust).
64985: WEIROTTER, FRANZ EDMUND (1730-1771) - Two plates with landscapes.
35455: "WEISE, FRIDERICUS, UIT NAUMBURG; PRAESES: TREUER, GOTTLIEB SAMUEL" - Dissertatio philosophica inauguralis de compendiaria eruditione [...] Helmstedt Hermann Daniel Hammius 1718
41671: WEISLINGER, J.N. - Vreet vogel ofte sterf: Dat is: dringende hoofd-vragen over de waare kerk, aan alle predikanten ter beantwoording overgegeven, deel II (van 2), Antwerpen, Jouret, 1741, 587+31 pag.
54333: WEISSENBURG SR. - Levensbeschrijving der beruchte giftmengster Margaretha Gezina Gottfried, geboren Timme te Bremen, mitsgaders een uitvoerig verhaal van hare vreesselyke wandaden. Gevolgd door een bijvoegsel het welk het regterlijk onderzoek bevat. Amsterdam, Gebr. Diederichs, 1830.
34531: WEITSEL, HERMANNUS, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de jure clavium Utrecht A. van Megen 1740
56693: WEITZEL, A.W.P., - De geschiedenis van het onderwijs in het schieten bij de Nederlandsche infanterie, Gorichem 1870, 122 pag.
36431: "WEITZMANN, JOHANN JACOB, UIT FRIDEBERG; PRAESES: LEHMANN, JOHANN J." - Quaestio: An potentiores rebelles aliisque huius fere generis.... Jena Heller 1716
5177: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634, bijgenaamd “De stomme van Campen”, en Barent Avercamp 1612-1678, “schilders tot Campen”, Zwolle, 1933, 339 + 47 p., geb., geïll.
2731: WELCKER, CLARA J. - Hendrick Avercamp 1585-1634, bijgenaamd `De stomme van Campen', en Barent Avercamp 1612-1679, `schilders tot Campen'. 2de druk. Doornspijk 1979, naar de eerste uitgave uit 1933. Geb., geïll., 384 p.
33190: WELDEREN RENGERS, EDZARDUS REGNERUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de adulterio secundum juris Gallici principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
33186: WELDEREN RENGERS, EGBERTUS VAN, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis de indole et origine obligationis, quae in jure romano, quasi ex delicto nasci dicitur [...] Leiden J.C. Emeis 1833
33188: WELDEREN RENGERS, SJUCK GERROLD VAN, UIT , 216, - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
58465: WELDEREN RENGERS, D.W. VAN, - The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies 1816-1830, 's-Gravenhage 1947, 186 pag.
60888: L. VAN WELEVELD, HARTSEN, MANUSCRIPT GENEALOGY - Genealogie van het oud aanzienlijk geslacht van Hartsen, Opgemaakt naar echte bescheiden en documenten, door L. van Weleveld.
14814: WELEVELD, L. VAN - Algemeen wapenboek van het Koningrijk der Nederlanden, overeenkomstig de registers en uitgegeven door L. van Weleveld, ambtenaar bij den Hoogen Raad van Adel.
2733: WELKER, P.M.H. - Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen. Nijmegen 1892. Geb., 268 p.
18709: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Verscheiden gedichten. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 'Verscheidene gedichten' vormt een driedelige set met 'Bruiloft dichten' [L3809b] en 'Zedelyke en ernstige gedichten' [L3809c]. Prijs voor de drie delen.
18710: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - "Bruiloft dichten. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1758. 'Bruiloft dichten'; vormt een driedelige set met 'Verscheiden gedichten'; [L3809a] en 'Zedelyke en ernstige gedichten'; [L3809c]. Prijs voor de drie delen."
18711: WELLEKENS, JAN BAPTISTA - Zedelyke en ernstige gedichten. Met het leven van den dichter in 't kort beschreven door wylen den heere Pieter Vlaming. Utrecht, Willem Kroon en Johannes Evelt, 1737. 'Zedelyke en ernstige gedichten' vormt een driedelige set met 'Verscheiden gedichten' [L3809a] en 'Bruiloft dichten' [L3809b]. Prijs voor de drie delen.
18708: "WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING" - Dichtlievende uitspanningen, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. 2e druk. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735.
18707: "WELLEKENS, JAN BAPTISTA; PIETER VLAMING" - Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. 2e druk. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735.
64994: WELLS, WILLIAM FREDERICK (1762-1836) AND LAPORTE, JOHN (1761-1839), AFTER GAINSBOROUGH, THOMAS (1727-1788) - English landscape (Engels landschap).
35275: WENCKEBACH, GUILIELMI, UIT 'S-GRAVENHAGE - Commentatio ad quaestionem physicam [....] 1822
4671: WENDELAAR, W.C. - De familie Serlé. 's-Gravenhage 1948, 127 p., geb., geïll. (Onder meer met een wapenafbeelding in kleur.)
5027: WENDELAAR, W.C. - De familie Wendelaar (vervolg). 's-Gravenhage 1963, 53 p., geb.
55161: WENDT, E. - 'Deductie in cas van Groot Revys voor Wilhelmus Bergsma', gedeputeerde staat van Friesland, wonende te Dokkum, contra Aurelia van Haarsma, wed. Tj.W. van Camstra, in leven Grietman Ydaarderadeel, wonende te Leeuwarden. z. p., [1761?].
18712: WENKEBACH, LUDWIG WILLEM REYMERT ? - Lessen van den ondermeester. Met illustraties van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, S. Warendorf jr., [1890].
19707: WENNING, HEERKE - Afbeelding van den grafsteen met kwartierstaat van jonker T.A.J. Heringa van Eysinga en zijne vrouw Cecilia van Humalda.
32992: WENS, JOHANNES WIBRANDUS WILHELMUS, UIT OOST-FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis de delictis a civibus extra civitatem suam commissis eorumque puniendorum ratione [...] Groningen J.J. Homkes 1824
34843: WENTHOLT, PETRUS, UIT ZUTPHEN - Disputatio juridica inauguralis de officiis quae parentes liberis, liberique vicissim parentibus debent Utrecht Broedelet 1746
18717: WERKEN, MARGARETHA GEERTRUID DE CAMBON, GEB. VAN DER - Wilhelmina de vredelievende. Veldgesprek. Den 7. van Oogstmaand 1787. Den Haag, J.F. Jacobs de Agé, [1787].
31934: WERKHOVEN, HENRICUS WILHELMUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de remediis possessoriis [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
23175: WERLEMANN, HAAGSCHE BOS - Grote houtskooltekening Haagsche bosch 1912 door Carl Werlemann, 60x47 cm.
36125: "WERNEBURG, JO. BERNHARDUS, UIT MOLHUSA THURINGEN; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - Exercitatio academica de suspendio furis ex ratione naturali et civili considerato Wittenberg Officina Creusigiana 1722
4721: WERNER, H.M. - Mr. W.A. Rijksvrijheer van Spaen, heer van Hardenstein, later: baron van Spaen la Lecq, in Geldersche Volksalmanak (1885), p. 18-77.
32468: WERNHER, MICHAEL GOTTFRIED - Solida disquisitio de testamentis et codicillis privilegariis speciatimque de ruptione testamenti per minus solemne ac generibus codicillorum [...] Nürnberg Wolfgang Schwarzkopf 1780
61913: WERNHER, FRIEDRICH BERNHARD (1690-1776) - Vuë de la ville de Harlem en Hollande (mirrored)
35489: WERNSDORF, GOTTLIEB - [Oratio de cathedra Lutheri] Wittenberg Wed. Gerdes 1710
36357: WERNSDORF, GOTTLIEB, RECTOR VAN DE THEOLOGISCHE FACULTEIT TE WITTENBERG - Lecturis salutem plurimam dicit .... Wittenberg Gerdes 1710
18723: WERUMÉUS BUNING, ARNOLD - Verschillende ouwe heeren. Den Haag, Charles Ewings, 1886.
25877: WERVEN, W.H. V. (RED.) - Erica, maandblad van en voor jong Drenthe, gewijd aan kunst en literatuur. Jrg. 1 (1945-1946) nrs. 1 (okt. 1945) ,3,5,6,7,9 juni 1946). Per nr. 24 pag., geïll.
22811: WERVERSHOOF, BREED, SCHOENMAKER - Onderhandse acte van transport d.d. 6-2-1868 van een strook grond te Wervershoof, verkocht door Johannes Breed, schilder, aan Jacob Pietersz. Schoenmaker, bouwman, beiden te Wervershoof. Met acte d.d. 7-9-1907 waarbij Jacob Schoenmaker een strookje grond in erfpacht krijgt van de gemeente Wervershoof. Manuscripten, 3 p.
33861: WESELE SCHOLTEN, B.P. VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophico-critica de philosophiae Ciceronianae loco, qui est de divina natura [...] Amsterdam Petrus de Hengst 1783
31373: WESSELINK, E.H. E.A. - Boerderij- en veldnamen in Eibergen, Doetinchem 2004, 192 pag., geïll., oblong.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

5/30