Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36169: "BURCLINUS, PHILIPPUS JACOBUS, UIT DURLACO BADENSIS; PRAESES: STILIKON, JOHANN" - Ritum peri tes phryktoorias sive de excubiarum accensis ignibus actione ad illustrandum Thucyd. L. III ..... Wittenberg Christian Schroedter 1714
34704: BUREN, H. J. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis ad titulos sextum, septimum et octavum libri primi novi codicis regni Belgici [....] Leiden M. Cyfveer 1824
16217: BUREN - Het graafschap Buren en het Burensche weeshuis, door J.A. Heuff Az, Haarlem, Tjeenk Willink 1883, 32 p.
42460: BUREN, HENDRICK VAN - Drilkonst of hedendaaghsche wapen-oeffening. Third improved impression, Amsterdam, M. Doornick, 1672.
34908: BUREN, DIDERICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis nobiliores aliquot continens juris controversias Leiden A. Elzevier 1709
40099: BURG, S. V.D. E.A., - Frysk Lieteboekje for eltsenien, Leeuwarden, v.d. Velde, 1914, 80 pag.
19517: BURG, V.A.M. VAN DER EN C.E.G. TEN HOUTE DE LANGE - De hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen 1848 - 1917. De Verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
7221: BURG, HERMANUS VAN DEN - Schriftuurlijke klinkdichten op bijbelgeschiedenissen, de koningen van Juda en Israël, benevens Salomons Prediker. Leiden, Is. Severinus, 1716.
7220: BURG, HERMANUS VAN DEN - Schriftuurlijke klinkdichten op bijbelgeschiedenissen, de koningen van Juda en Israël, benevens Salomons Prediker. Leiden, Is. Severinus, 1716.
31785: BURG, COENRAAD CORNELIS ARNOLDUS VAN, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1864
24790: BURG, P. VAN DER - Handboek voor den schilder. De hout- en marmer-nabootsing, zooals die wordt geleerd op de schilderschool. First edition.
42329: BURGE, WILLEM VANDEN - Tegenwoordigen staat van Spanjen en Portugal, zynde een algemeene historie dezer koningryken. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1718.
28172: BURGER, H. E.A. (RED.) - Gedenkboek der Nederlandse My. tot bevordering der geneeskunst bij haar 75-jarig bestaan, Amsterdam 1924, 228 pag., geïll.
27407: BURGER, H - Nürnberger Totengeläutbücher III St. Sebald 1517-1572, Neustadt 1972, 519 pag.
35937: BURGER, IWAN BONIFACIUS, UIT AMSTERDAM - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1871
43657: BURGER JR., C.P. - "De boekdruk en Het boek. Verzamelde studies uit ""Het Boek"" enz. 1910-1931 [met] Dezelfde, Beeldschrift en raadselschrift Oera Linda Boek uit ""Tijdschrift V.B. en B"", ""Het Boek"" enz, 1905-1931."
42494: BURGER VAN SCHOOREL, DIRK - Chronyk van de stad Medenblik. Hoorn, J. Duyn, 1736.
31549: BURGERHOUT, ADRIANUS GERARDUS, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de servitutibus naturalibus et legalibus [...] Leiden L. Herdingh en zoon 1822
22425: BURGERLUST, VAN GENDEREN - Convocatie van de secretaris van de Societeit Burgerlust, J.A. van Genderen, voor een vergadering op 27 mei 1880, gedrukt, 8° oblong, 1 p.
41501: BURGERS, J.W.J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw), Hilversum 1999, 492 pag., geïll.
16806: BURGERS - Nrd Holland, Uitg. Burgers ENR, Deventer [ca. 1920], 1 blad.
5326: BURGERS, R.A. EN J.L. RIJNDORP - Inleiding tot de genealogie van het West-Brabants geslacht Burgers, overdruk (fotokopie) Brabants Heem 1955, 21 p., in omslag met “Burgers”.
30627: BURGESS, R - Portraits of doctors & scientists in the Wellcome Institute of History of Medicine. A catalogue, Londen 1973, 459 pag., ill., hardback with dustwrappers.
5327: BURGGRAAF, H. - Burggraaf’en, Nieuw-Zeeland 1981, 252 p., geb., geïll.
34017: BURGH, ANTONIUS HUBERTUS VAN DER, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis, ad locum codicis civilis hodierni de jure donatorum in linea adscendenti succendendi in res descendentibus donatas [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1822
60931: BURGH, ABRAHAM VAN DER - Hoe en Wanneer Hollant tot een Graefschap is afgesondert.
36163: "BURGMANN, JOH. CHRISTIAN , UIT ROSTOCK; PRAESES: AEPINUS, FRANZ ALBERT" - Exercitium academicum de licita eruditorum invidentia .... Rostock N. Schwiegerau 1718
36164: "BURGMANN, JOH. CHRISTIAN, UIT ROSTOCK; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - Apologiam invidentiae adversus Bibliothecam Academicam Hallens [samen met:] Apologiam ....... door Marcus Guhl bij praeses J.C.Burgmann. Wittenberg J.L.Fincelius 1720
3186: BURINGH, E. - Stamboom van de familie Buringh. [Blijham 1960], 118 p., geïll.
47213: BURKE, - Burke's peerage & Baronetage 106th edition, 2 volumes ed. by Ch. Mosley, Crans 1999, 2 volumes hardback in board slipcover, 3347 pag. Very good copy, as new.
6524: BURKE, B. EN A.P. - A genealogical and heraldic history of the peerage and baronetage, the privy council, knightage and companionage. 18e edition. Londen 1921. Geb., geïll., 2990 p. Back repaired.
6522: BURKE, J. EN J.B. - Encyclopaedia of heraldry, or general armory of England, Scotland, and Ireland. 3e edition. Londen c. 1840. Geb., geïll.. Back repaired, with some additions in handwriting.
19223: BURKE - Burke's Royal families of the world. Vol. II Africa & the Middle East.
19224: BURKE - Burke's Royal families of the world. Vol. I. Europe & Latin America.
7809: BURKE, J.B. - A genealogical and heraldic dictionary of the landed gentry of Great Britain & Ireland for 1850, 2 vols.
7812: BURKE, B. - A genealogical and heraldic history of the landed gentry of Great Britain & Ireland, 9th ed. (1898, 2 vols). The bindings are damaged.
56210: BURKE, B., - Illuminated heraldic illustrations, with annotations, London 1856.
7740: BURKE - Burke's presidential families of the United States of America.
7811: BURKE, B. - A genealogical and heraldic history of the landed gentry of Great Britain & Ireland, 2 vols., 8th edition.
7807: BURKE, J.B. AND B. BURKE - "A genealogical and heraldic dictionary of the peerage and baronetage of the British Empire (later: Burke's genealogical and heraldic history of the peerage, baronetage and knightage; and later: Burke's peerage and baronetage). ed. 14 (1852); ed. 27 (1865, in 2 vols); ed. 36 (1874); ; ed. 94 (1936); ed. 105 (1970, reprint 1975). Some bindings damaged. Price per edition."
7814: BURKE - Burke's peerage and baronetage, edition 105 (1970, 3rd impression 1978, or 4th impression 1980]
57565: BURKE, BERNARD., - The general armory of England, Scotland, Ireland and Wales, fascimile, Ramsbury 1996.
7225: BURLAGE, JOOST HENDRIK - Herinnerings-offer. Utrecht, J. Altheer, 1836.
7226: "BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); ELISABETH INCHBALD-SIMPSON" - De eerste bruidsdag, blijspel in twee bedrijven. 2e druk. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1837.
7227: "BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); EUGÈNE SCRIBE" - De laster, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1840.
7228: "BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); MARGHÉRITE CHARDON DAME VIRGINIE ANCELOT" - Clemence, of De dochter van den advocaat. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1840.
7230: "BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); MÉLESVILLE [ANNE-HON.-JOS. DUVEYRIER]" - Zij is krankzinnig, tooneelspel in twee bedrijven. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1836.
7229: "BURLAGE, JOOST HENDRIK (VERT.); MÉLESVILLE [ANNE-HON.-JOS. DUVEYRIER]" - Maurice, tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1839.
32136: BURLAGE, JUSTUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum inaugurale, de proxenetis, praeserti, Amstelodamensibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1833
5204: BURMAN-BECKER, J.G. - Nachrichten die Stammtafel der Familie Becker betreffend, Kopenhagen 1835, 18 p., geb., met 2 uitslaande tabellen en afb. familiewapen.
52554: PHAEDRUS / P. BURMAN - Fabularum Aeso Piarum libri V et novarum fabularum. Appendix cura et studio Petri Burmanni. Leiden, Luchtmans, 1765.
34550: BURMAN, PETRUS - Oratio in obitum [...] Jani Broukhusii Leiden J. Wagens 1708
42450: BURMAN, CASPAR - Hadrianus VI sive analecta historica de Hadriano Sexto Trajectino, papa Romano. Utrecht, v. Poolsum, 1727.
24966: "BURMAN, FRANS;" - Eenige aanmerkingen de Nederduitsche taal en verscheidene oudheden aengaende.
7234: "BURMAN, PIETER; JOANNES OOSTERDIJK SCHACHT" - Vectigalia populi Romani et Zeus kataibatès sive Jupiter fulgerator (...). Leiden, Coenraad en Jurriaan Wishoff, 1734. [Gebonden met:] Oratio funebris in obitum (...) Petri Burmanni (...). Dicta publice ab Hermanno Oosterdyk Schacht. Leiden, Samuel Luchtmans, 1741.
52878: BURMAN, PETRUS - De vectigalibus populi Romani dissertatio. Utrecht, W. v.d. Water 1714.
42864: BURMAN, CASPAR - Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw. 3 delen, Utrecht, Vonk van Lynden, 1750-1754.
42138: BURMAN, CASPAR - Hadrianus VI sive analecta historica de Hadriano sexto Tjajectino papa Romano. Utrecht, v. Poolsum, 1727.
34737: BURMANIA, FREDERIK HESSEL VAN, NOBILIS FRISIUS - Dissertatio juridica de legum maxime doctrinali Franeker Coulon 1763
31916: BURMANIA VAN ANDRINGA DE KEMPENAER, J., UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis, de solutionibus [...] Leiden H.W. Hazenberg 1837
33917: BURMANNUS, PETRUS - Oratio funebris in obitum [...] Joannes Georgius Graevius [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1703
33916: BURMANNUS JUNIORIS, PETRUS - Oratio inauguralis de enthusiasmo poëtico [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1742
31795: BURMANNUS, PETRUS - Oratio de maecenatibus doctis, validissimis musarum praesidiis [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1763
33528: BURMANNUS, PETRUS - Oratio inauguralis pro criticis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1736
33910: BURMANNUS, PETRUS - Oratio in humanitatis studia [...] Leiden Samuel Luchtmans 1720
33547: BURMANNUS JUNIORIS, PETRUS - Oratio funebris in obitum [...] Jacobi Philippi d' Orville [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1751
33911: BURMANNUS, PETRUS - Pro literatoribus et grammaticis oratio [...] Leiden Conrad Wishoff en Daniel Goedval 1732
34717: BURNAND, JOSEPHUS FRANCISCUS, UIT YVERDON, ZWITSERLAND - Disputatio juridica de obligatione ex consilio Utrecht Van Megen 1734
34716: BURNAND, JOSEPHUS FRANCISCUS, UIT YVERDON, ZWITSERLAND - Disputatio juridica inauguralis de traditionibus Utrecht Van Megen 1734
51093: BURNET, G. - Some letters containing an acoount of what seem'd most remarkable in travelling thro' Switzerland, Italy, some parts of Germany, etc. in the years 1685 and 1686. London, Lacy, 1724.
43058: BURTIN, F.X. DE - Traite theorique et pratique des connoissances qui sont necessaires a tout Amateur de tableaux, et a tous ceux qui veulent apprendre a juger, apprecier et conserver les productions de la peinture. 2 delen, Brussel, Weisenburch, 1808.
52470: BURY, RICHARD DE - Philobiblion. Excellent truite sur l'amour des livres. Traduit pour la premiere fois en Francais (...) par Hippolyte Cocheris. Paris, Aubry, 1856.
35645: "BUSCH, JOANNES EBERHARDUS, CELLENSIS; PRAESES: CONRING, HERMANN" - De politia sive republica in specie sic dicta exercitatio politica [...] Helmstedt Henning Müller 1652
43225: BUSCH, MORITZ - De Mormonen, Een overzigt van het ontstaan, de inrigting en geloofsleer dezer sekte. Amsterdam, Mooij, 1856.
42253: BUSCH, D.W.H. - Atlas van verloskundige afbeeldingen in verband met het leerboek der verloskunde, vertaald uit het Duits. Amsterdam, Frijlink, 1844.
32156: BUSE, LODEWIJK HENDRIK, UIT HAARLEM - Disputatio juridica inauguralis continens annotationes ad codicis civilis belgici [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
20920: BUSINK, TH. A. - Het ontstaan der pyramide en over de pyramide van Cheops. Voordracht. Batavia 1934, 44 pag., geïll.
28020: BUSKEN HUET, C - Groen en rijp, door Thrasybulus, 2e druk, Haarlem 1899, 195 pag., geb. in fraaie stempelband.
7238: BUSKEN HUET, CONRAD - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Réville c.s. Voor rekening van den schrijver. Haarlem, Van Asperen van der Velde, 1866.
32100: BUSSEMAKER, PETRUS, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de corruptela, secundum codicem poenalem [...] Leiden J.C. Emeis 1834
32931: BUSSEMAKER, CAREL HENDRIK THEODOOR, UIT DEVENTER - Geschiedenis van Overijsel gedurende het eerste stadhouderloze tijdperk. Deel I. Proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1888
22263: BUSSUM, GODELINDE-STICHTING, DE BAZEL, SLUITER - Dossier betreffende de Godelinde-Stichting, tehuis voor behoeftige ouderen te Bussum, afkomstig van de voorzitter van het bestuur: Ph. I.P. Sluiter, 1917-1922.
31870: BUSSY, I.J. DE - De koopman uit zedekundig oogpunt. Redevoering uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1905
31073: BUSSY, DE - De Bussy's ( vroeger Ahrend's ] Bouw-agenda en adreslijst voor het jaar 1913, Amsterdam 1912, ca. 700 pag., geb. in half linnen.
434: CHRISTOPHORUS BUTKENS - Trophées tant sacrés que profanes du Duché de Brabant, contenant l'origine, succession & descendance des ducs & princes de cette maison [...] ensemble les généalogies de plusieurs ducs, princes, comtes, barons, seigneurs & nobles.
35367: BUTTINGHA WICHERS, G.G. VAN - Prent voor promotiediner Mr G.G. van Buttingha Wichers in De Twee steden te 's-Gravenhage. Leiden Mulder 1910
35942: BUTTINGHA WICHERS, NICOLAAS LUCAS JAN VAN, UIT NIEUWER AMSTEL - Stellingen .... Leiden Hooiberg 1875
33245: BUTTINGHA WICHERS, GERARDUS GILLES VAN, UIT WINSCHOTEN - Specimen juridicum inaugurale, nonnullas exhibens observationes de vi legis 27 Decembris anni 1817, de vectigali pro successione aerario solvendo, in dispositiones testamentarias, ante legem promulgatam morte confirmatas. Post eam effectum sortitas [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
51947: BUTTLE, MYRA [= VICTOR PURCELL], - The sweeniad, Welwyn, Broadwater Press, 1957, 5+66 pag.
57117: BUUL, HENK VAN, - Dirk van Gelder. Zijn exlibris en gelegenheidgrafiek, Baarn, Arethusa Pers, 1984.
20055: BUUR, DOROTHÉE - Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië/Indonesië. Keuze bibliografie. Amsterdam Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde 1973, 241 pag.
59401: BUVELÔT, BUSSUM, WEURMAN-TIBBE. - Kwitantie van Ingenieursbureau Buvelôt, centrale verwarming, Bussum voor mevrouw A. Weurman-Tibbe, 1938 (1 stuk). M14694
52880: BUXTON, THOMAS FOWELL - An inquiry whether crime and misery are produced or prevented by our present system of prison discipline, illustrated by descriptions of The borough compter, Tothill Fields prison, the jail at St. Albans, the jail at Guildford, the jail at Bristol, the jails at Bury and Ilchester, the maison de force at Ghent [Belgium], the Philadelphia prison, the penitantiary Millbank, and the proceedings of the ladies' Committee at Newgate. 3e- druk, Londen, Arch etc., 1818
35758: BUY, HERMAN GERARD DU, UIT BORNE - Ueber wachstum und phototropismus von Avena Sativa Amsterdam De Bussy 1933
50710: BUYCK, R., - De magistraat van Eeklo. Bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van de 18e eeuw, Brussel 1982, 381 pag., met losse uitv. kaart.
38459: BUYS, AREND - Kleur en inkt. Verhandeling voor den drukker over het ontstann, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt, Amsterdam 1920, 196 pag. Met bijlagen in kleurendruk.
52882: "BUYS, EGBERT; C.PH. VAN CUYLENBORGH; E.A." - [1] Verhaal van den oorsprong en voortgang der procedures [...] in cas van dissolutie, tusschen Alida van der Streng, requirante, en Egbert Buijs, gerequireerde, voor den [...] gerechte der stadt Utrecht. Amsterdam/Utrecht, J. Haffman/Wed. H. v. Kamen, 1753 [gebonden met:] [2] Memorie van rechten bevattende het proces crimineel en de zelfsverdediging van mr. Carel Philip van Cuylenborgh, advocaat voor den Ed. Hove van Utrecht. Utrecht, A. Muntendam 1753 [gebonden met:] [3] Nodig bericht van Egbert Buijs, dienende tot een kort supplement op het verhaal van den Oorsprong en voortgang der procedures tusschen hem en Alida van der Streng, z.pl. [1754] [gebonden met:] [4] Egbert Buijs ontmaskert, of de proceduren zo in cas van separatie als in cas van dissolutie [...] tusschen Alida van der Streng en Egbert Buijs [...] Eerste deel [geen tweede deel verschenen], Utrecht, A. Muntendam 1754.
59985: BUYS, JACOBUS (1724-1801), VINKELES, REINIER (1741-1816), BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) - DON JAN VAN OOSTENRYK. [Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden] [Juan I of Austria (1547-1578)]
7241: BUYS, EGBERT - Verhaal der procedures tusschen Alida van der Streng en Egbert Buys. Amsterdam, Jacobus Haffman en Utrecht, wed. H. van Kamen, 1753. [Gebonden met:] Memorie van rechten en de zelfsverdediging van Mr. Carel Philip van Cuylenborgh. 2e druk. Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1753. [en met:] Egbert Buys Ontmaskert. Eerste deel. Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1754
55649: BUYS, EGBERT / C.P. VAN CUYLENBORGH - Verhaal der procedures tusschen Alida van der Streng en Egbert Buys. Amsterdam, Jacobus Haffman en Utrecht, wed. H. van Kamen, 1753. [Gebonden met:] Memorie van rechten en de zelfsverdediging van Mr. Carel Philip van Cuylenborgh. 2e druk. Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1753. [en met:] Egbert Buys ontmaskert. Eerste deel. Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1754
52614: BUYS, EGBERT, - Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen, bevattende alle de takken der nuttige kennis. 10 delen, Amsterdam, Baalde, 1769-1778.
4666: BUYSKES, P.J. - Het privilegie Semeyns. Eene familie-overlevering, met verklaringen gestaafd. Haarlem 1907. Folio, 180 p., met tabellen, geïll., geb., Oud-Hollands papier. Fraai werk met vele akten in facsimilé. Enschedé-druk.
58821: BUYTENDIJK F.J.J., - De vrouw. Haar natuur, verschijning en bestaan, Utrecht, Spectrum, 1952.
32666: BUZEMAN, HARM HENDRIK, UIT VEENDAM - Optische verschijnselen veroorzaakt door aelotrope moleculen. Proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
35457: "BUZEWINKEL, GEORGIUS; PRAESES: FEUERLIN, JACOBUS WILHELM" - Observationes logico-historicae de eruditis sine praeceptore [...] Altdorf Jodoc. Guil. Kohlesius 1717
34642: BYE, P. J. DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - XVIII. theses juridicae. 1790
34643: BYE, P. J. DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXIV. theses juridicae. 1790
34644: BYE, P. J. DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - XXIX. theses juridicae. 1790
52886: BYLANDT, E. VAN E.A. - De verdediging van Alexander graaf van Bylandt getoetst aan de waarheid. 's Gravenhage, H.C. Susan Ch. zoon, 1864.
52887: BYLANDT, ALEXANDER VAN - Slotwoord der verdediging van Alexander graaf van Bylandt, 's Gravenhage, H.P. de Swart en zoon, [1864].
36489: BYLANDT, CAREL JAN EMILIUS VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Academisch proefschrift handelende over het regt van petitie 's-Gravenhage Nijhoff 1864
54755: BYLANDT, F.S. GRAAF VAN - De brief van (...) mr. Joan Geelvinck (...) aan F.S. Grave van Byland (...) over de gehoudene conversatie in 't Heeren Logement te Amsterdam, den 16-11-1783, door den laatsgenoemde beantwoord. Amsterdam, J. Peterse, 1784.
56867: BYLES, C.B., - The first priciples of railway signalling, London, 1910.
25747: BYMHOLT, B - Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen 1894, 736 pag., geb.
33393: BYVANCK, ALEXANDER WILLEM, UIT LEIDEN - De magnae graeciae historia antiquissima. Specimen litterarium inaugurale [...] 's Gravenhage Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij 1912
34346: CAAN, MARIUS JANUS, UIT VOORBURG - Dissertatio juridica inauguralis de emtionis venditionis natura [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
42348: CAAN, H.J. (RED.) - Recueil de documents relatifs a l'eglise Francaise de Voorburg. 's Gravenhage, 1859.
34120: CAAN, JANUS HENRICUS, UIT VOORBURG - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus sub conditione resulutiva [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
42355: CAAN, H.J. - Soestdijk. 's Gravenhage, [A.P. v. Langenhuijsen], 1842.
30603: CAAN, H.J., RED. - Recueil de documents relatifs à l' eglise Francaise de Voorburg, 's- Gravenhage 1859, 9 + (2) + 42 pag. Zonder band.
57620: CABANES, DOCTEUR, - Moeurs intimes du passé, 2 delen, Paris 1908.
57045: CABANES, DR., - Le cabinet secret de l'histoire, 1e- 4e serie (=compleet), Paris 1900.
7246: CABINET - Cabinet der voornaemste Nederduitsche dichteren, ontsloten door eenige dichtlievende, onder de spreuk: Door ijver plukt men vruchten. Eerste deels eerste stukje. Rotterdam, J. de Leeuw, 1780.
42166: [...] / CADET, C.L. - Nieuwe en naauwkeurige verhandeling van den tabak. In IV afdeelingen waar van de laatste behelzen Het geheim der tabakken en snuifpoeders ontdekt. Amsterdam, G. Bom, 1770.
7990: CAENEGEM, R.C. VAN - De instellingen van de middeleeuwen, 2 delen.
38088: CAHEN, J - De Nederlands Israëlitische Gemeenschap te 's- Gravenahage, een inleidende schets over de periode 1913-1940, met enkele hoofdstukken daar aan toegevoegd over de oorlog en de periode van wederopbouw daarna, sckiptie, Amsterdam 1978, 107 pag.
23656: CAILLOT, A. - Abrégé des vies des pères des désents d' Orient, 2 delen. Parijs 1829, 311 + 379 pag., geb. in halflinnen bandjes.
47569: CAIX DE SAINT-AYMOUR, VICOMTE DE, - Les Pays sud-Slaves de l' Austro-Hongrie (Croatie, Slavonie, Bosnie, Herzegovine, Dalmatie). Paris 1883, 4+301 pag., geb., geïll. (o.a uitvouwbare kaart).
23785: CALAND, A - Vrije beoordeling van het ontwerp-reglement van administratie der polders in Zeeland, Middelburg 1856, ca. 170 pag., orig. papaieren omslag.
463: CALAND, FRED. - De hervormde gemeente van Sas van Gent. 's-Gravenhage/Sas van Gent 1904. Geïll., 222 p.
6154: CALAND, F. - Bijdrage tot de geslachten Tack (Tak) en Luteyn in Zeeuwsch-Vlaanderen, extract, 4 p.
33009: CALAND, JACOB GERARD MARCUS JOHAN, UIT ZUIDLAREN - Opmerkingen over het vruchtgebruik ener nalatenschap. Proefschrift [...] Groningen J.B.Huber 1890
6347: CALAND, F. - Eenige aanteekeningen uit het predikantengeslacht Zoutmaat, extract Wapenheraut, 4 p.
43215: CALAND, P. - Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater en den ijsgang op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1880 op 1881. 's Gravenhage, v. Weelden en Mingelen, 1881.
4256: CALCAR, ELISE VAN - Sophia Frederika Mathilda koningin der Nederlanden als vorstin en moeder geschetst, Haarlem, 1877,
57825: CALCAR, E. VAN, - De jonge werkman. Draai- en snijwerk, Leiden, Sijthoff, [1881].
62060: CALENDI, GIUSEPPE (1761-1831) AFTER ROSELLI, OMOBONO (FL. 18TH/19TH CENTURY) - Veduta della Basilica di S. Maria Maggiore
35243: CALKOEN, JACOBUS MARANGE ASSINK, UIT SLOTERDIJK - Specimen historico-theologicum Georgii Cassandri [....] Amsterdam H.W.Mooij 1859
52894: CALKOEN, G.G. - Gevangenpoort, 's Gravenhage, Mouton, 1906 [overdruk Bijdr. en Med. Ver. Die Haghe 1906].
22720: CALKOEN, ZEGERS VEECKENS, REEDER - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Charlotte Catharina Calkoen (Zevenaar Huize Mathena 1842 - Arnhem 1906) uit de jaren 1855-1860 met 18 bijdragen in de vorm van teksten en tekeningen.
4232: CALKOEN, L. - Bijdrage tot de genealogie van het Utrechtsche geslacht Van Muyden. Overdr. Wapenheraut (1907), 101 p. Met brief van de auteur.
4233: CALKOEN, L. - Bijdrage tot de genealogie van het Utrechtsche geslacht Van Muyden, als extract, 101 p., met tabel.
17165: CALLENBACH, C.C. (EM. PREDIKANT TE ELBURG) - De geboorte te Bethlehem, leerrede, z.pl., [1870], 8°: pp. 277-288
7081: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; CALLIMACHUS" - Lofzangen. Vertaald uit het Grieks door Willem Bilderdijk. Amsterdam, P.J. Uylenbroek en J.W. IJntema en Comp., 1808.
59556: CALLOT, JACQUES (1592-1635) - Portrait of Claude Deruet (1588-1660) with his son Henry Nicolas
59561: CALLOT, JACQUES (1592-1635) - A Turc, seen en face, lifting his right arm
59562: CALLOT, JACQUES (1592-1635) - VARIE FIGVRE DI IACOPO CALLOT
22779: CALONNE, DE, SERRURIER - Twee genealogische overzichten betreffende de familie De Calonne-Serrurier, manuscripten, 18e eeuws, 1 blad plano, 2 p folio en 3 bijlagen.
47619: CALVETTE DE ESTRELLA, J.C., - El felicisimo viaje del muy alto y muy poderoso principe Don Felipe (1930) vertaling van pp. 260-298 van deel II door meij. A.C.A. Drost, Dordrecht 1925, 25 pag., gestencild op oud-hollands papier.
25015: CALVIN, J. - Harmonia, dat is een t'samen-stemminghe ghemaeckt uit de drie evangelisten namelick Mattheo, Marco ende Luca, met de uitlegginghe van Jan Calviin.
25105: CALVIN, JOHANNES - Institutionum Christianae religionis, libri quatuor, editio postrema (...) vita ejusdem Calvini authore Th. Beza. Leiden, F. Hackius, 1654.
35368: CAMBIER, J.C.L. - Prent voor promotiediner in restaurant Van der Pijl te Den Haag voor Mr J.C.L. Cambier. Leiden H. Kleyn 1905
47199: CAMBON- VAN DER WERKEN, WED. DE, - De kleinen Grandisson of de gehoorzaame zoon. In eene reeks van brieven en saamenspraaken, deel I (van 2), 's-Gravenhage, H.H. van Drecht, 1782.
33830: CAMERLING, DANIEL JOHANNES - [Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi] Leiden Joannes van Abkoude 1738
52361: CAMOENS, LUIS DE, - Saudades en andere verzen, Utrecht, De Roos, 1953.
31905: CAMPAGNE, CORNELIS, UIT TIEL - Iteratie van rationale functies. Proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1929
23117: CAMPAGNE, FROWEIN - Ovaal portret (met olieverf beschilderde foto) 13x9 cm, van Agneta Campagne (28-10-1810 - 8-1-1889), gehuwd met Charles Auguste Frowein (1810 - 1855). In goudkleurig houten lijstje achter glas.
7247: CAMPBELL VAN BARBRECK, D. - Landreize naar de Oostindiën, langs eenen tot heden nog nooit door Europe’ers bereisden weg (...) in eene reeks van brieven aan zijnen zoon. Vertaald uit het Engels. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1797. [eerste van 2 delen]
7249: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Handleiding tot de natuurlyke opvoeding of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd. 2e druk. Amsterdam, Anthony Mens Jansz., 1791. [1 van 2 delen]
52898: CAMPE, J.H. - Over de staats-omwenteling in Frankrijk, in brieven, uit het Hoogduitsch. Amsterdam, J. Allart, 1790.
50827: CAMPE, J.H., - Reisbeschrijvingen voor de jeugd, deel III, (oorspr. nummer V): Het belangrykste uit John Carvers reizen door de binnenlanden van Noord-Amerika, Amsterdam, Doll, 1804, 307 pag., geb. in half leer.
24888: CAMPE J.H. - Le nouveau Robinson, pour servir a l'amusement et a l'instruction des enfants.
24598: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Sammlung interessanter und durchgängig zwekmäszig abgefaster Reisebeschreibungen für die Jugend. Reutlingen, Johannes Grözinger, 1794 [some parts 1796]. 12 parts in 4 vols.
7248: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - "Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. 3e druk. Amsterdam, J. ten Brink Gz. en J. de Vries, 1815."
33334: CAMPEN, ABRAHAMUS GULIELMUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio theologica inauguralis exhibens disquisitionem de jure, quo nonnulli viri docti consilium apologetico-irenicum auctori actorum apostolicorum tribuant [...] Leiden P. Engels 1849
15061: CAMPEN, W.J. VAN - "Beschrijving van de steden en dorpen gelegen aan den spoorweg Roosendaal-Vlissingen; met eene kaart van evengenoemden spoorweg en afbeeldingen van de voornaamste gebouwen [...] in Bergen-op-Zoom, Goes, Middelburg & Vlissingen, met gezigten[...] op de stad Vlissingen en op de haven- en spoorwegwerken, Vlissingen: de Veij Mestdagh, 1873."
26125: CAMPEN, P.V. - Grondbeginselen der bouwkundige rekenkunde ... vermeerderde uitgave door M.I.S. Bevel en P.E. Rijk. Leiden, 1826, 465 pag., met 15 gegraveerde uitslaande platen. Zonder band. Mist w.s. één plaat (nr.16).
43249: CAMPER, PETRUS / M. SMIT - Zaakelyke wederlegging van het antwoord door (...) Carel George graave van Wassenaar Twickel uitgegeeven tot staaving van de bestaanbaarheid en onkostbaarheid der vak- en steenwerken aan der V deelen dyken aangelegd (...) Waarin gevonden wordt de verhandeling over den Zuiriger Oort door (...) M. Smit. Harlingen, v.d. Plaats, 1778.
34813: CAMPER, PETRUS, UIT FRANEKER - Dissertatio de Justo Vondelio, poeta tragico Leiden Luchtmans 1819
52900: CAMPER, PETRUS - Gedagten van Petrus Camper over de misdaad van kindermoord, over de gemakkelyke wyze om vondelinghuizen in te voeren, over de oorzaken van kindermoord en over zelfmoord, dienende tot antwoord op de ongegronde aanmerkingen van den (...) heere S.M.V.D. [=Augustus Sterk], waarby gevoegd zijn twee zaakelyke proeven over de inblaazing der lucht in de longen van kinderen die dood ter wereld gekoomen zijn. Leeuwarden, H.A. de Chalmot, 1774.
43262: CAMPER, PETRUS - Redevoeringen van wylen Petrus Camper over de wyze om de onderscheidene hartstogten op onze wezens te verbeelden, over de verbaazende overeenkomst tusschen de viervoetige dieren, de vogelen, de visschen en den mensch, en over het gedaante schoon, Gehouden in de teken academie te Amsterdam, Uitgegeven door zynen zoon Adriaan Gillis Camper. Utrecht, Wild en Altheer, 1792.
43195: CAMPER, PETRUS - Brief van Petrus Camper aan zijne excellentie (...) Karel George Graave van Wassenaar Twickel, behelzende een betoog van onbestaanbaarheid, en te grote kostbaarheid der vak- en steenwerken aan de Vyfdeels-dyken in Friesland, zedert weinige jaaren ten proeve aangelegd. Amsterdam, Warnars, 1777.
42092: CAMPHUYSEN, A. - Redevoering (...) over Lieven Jansson Keersemaker, gouverneur der stad Zierikzee en geheel Zeeland beoosten Schelde, uit het Latijn vertaald door C. v.d. Gryp en nu met (...) bylagen betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572 voorzien (...) door mr. A.J. de Ruever. Middelburg, Abrahams, 1778.
476: CAMPS, H.P.H. - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Deel I, 1ste en 2de stuk, De meierij van 's-Hertogenbosch met de heerlijkheid Gemert (690-1312). 's-Gravenhage 1979. Geb., 2 bdn., 1301 p.
34890: CAMPSTEDE, JOHANNES, UIT OOTMARSUM - Dissertatio philosophica in qua disquiritur num praeter humanam mentem[...] Groningen Spandaw 1771
22257: CAMSTRA, VAN HEEMSTRA, OOSTRUM (FR) - Deductie aan ... Staaten van Friesland overgegeeven uit den naam van vrouwe Aurelia van Haersma douarière van Camstra, wonende binnen Leeuwarden, appellante .... tegen Jr Georg Sigismund van Heemstra, gedrukt te Leeuwarden bij H.A. de Chalmot, 1777, folio, 6 p.
17805: PRODESSE CANENDO - Mengeldichten van het kunstgenootschap onder de zinspreuk Prodesse canendo voor het jaar 1774. Rotterdam, Bennet & Hake, 1774.
36183: "CANNABAEUS, ANDREAS MARTINUS, UIT CROSSA-SILESIUS; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG" - Disputatio historico-moralis de dissimilitudine staturae Wittenberg Christian Fincelius 1683
54169: CANNAERT, J.B. - Iets over het oude strafregt in België, gevolgd door eenige notabele decisien van vroegere tijden, Brussel, W.J. Luneman, 1826.
5342: CANNEGIETER, D. - Genealogie van het geslacht Cannegieter, Haarlem 1884, 88 p.
31944: CANNEGIETER, TJEERD, UIT SNEEK - Disputatio juridica inauguralis, de lege aquilia [...] Groningen R.J. Schierbeek 1821
31945: CANNEGIETER, T. - Kerk, kerkleer, kerkrecht. Groningen J.B. Wolters 1878
49876: CANNEGIETER TZ, H., - Haagsche gymnasiasten in de Eifel en Trier 10-19 juli 1901, z.pl., [1901] 18 pag.
42301: CANNEGIETER, HENDRIK - Dissertatio de Brittenburgo, matribus Brittis, Brittannica herba, Brittia procopio memorata, Britannorumque antiquissimis per Galliam Germaniam sedibus. 's Gravenhage, P. de Hondt, 1734.
31607: CANNEMAN, GERARDUS ABRAHAMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de furto nocturno [...] Groningen J.J. Homkes 1825
54512: CANTER, BERNARD - Twee weken bedelaar. 2e druk, Rotterdam, 1900.
33537: CANTER DE MUNCK, JOHAN, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de condictione furtiva [...] Leiden Sam. en Joh. Luchtmans 1772
31603: CANTER ALTA, FRANCISCUS, UIT HULST - Dissertatio juridica inauguralis de lege nautica Roterodamensi, a. 1721 [...] Leiden C.C. van der Hoek 1852
52902: CANTER, BERNARD - Op water en brood. Boete of hechtenis. Mijn ervaringen tijdens hechtenis in het Huis van Bewaring te Rotterdam. Amsterdam [1916].
35157: CAPADOCE, ABRAHAMI, UIT AMSTERDAM - Commentatio in quaestionem ab ordine medicorum 1817
54626: CAPADOSE, A. - De ontheiliging van het Huis Gods op den 16den en 17den October 1834 te 's Gravenhage. 's Gravenhage, J. v. Golverdinge, 1834.
53648: CAPADOSE, A. - De ijver des geloofs, blijkende uit een woord aan de Roomsch-Katholijken in Holland en andere stukken van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijn geloofs wille in Spanje. Amsterdam, H. de Hoogh, 1863.
20176: CAPART, JEAN ET MARCELLE WERBROUCK - Memphis a L'Ombre des Pyramides, Brussel 1930, 415 p. , geíll.
15064: CAPEK, KAREL - Over Holland, 2e druk, met illustraties van de schrijver, Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1934.
52103: CAPELLE, J. V.D., - Belangrijke stukken voor geschied- en oudheidkunde, zijnde bijlagen en aanteekeningen betrekkelijk het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572-73, Schoonhoven 1844.
41749: CAPELLE, J.P. V. - Filips Willem, prins van Oranje, Haarlem, Loosjes, 1828.
59540: CAPELLE, J. VAN DE, - Het beleg en de verdediging van Haarlem 1572-73. Schoonhoven, van Nooten, 3 delen, 373+381+ 446 pag., geïll. Bijgevoegd : Belangrijke stukken der Geschied- en Oudheidkunde: zijnde bijlagen en aanteekeningen, door J. van de Cappelle, Schoonhoven, 62 pag.
33471: CAPELLEN, GERLACHUS THEODORUS VAN DER, UIT UTRECHT - Dissertatio publici inauguralis de auctoritate et imperatorum germaniae jure episcopos et trajectinos inprimis [...] Utrecht Joannes Broedeletq 1753
49881: CAPELLEN TOT DE MARSCH, R.J. V.D., - Propositie van jonkheer R.J. van der Capellen tot de Marsch bij gelegenheid van het verzoek des konings van Vrankrijk tot het doen ven een negotiatie van vijf millioenen guldens (....) gedaan op den ordinaris landdag te Arnhem den 20-10-1781, 8 pag. ( zonder omslag)
30777: CAPPELLE, P.V. ( NAAR A. WILKE ) - De electriciteit, hare voortbrengselen en hare toepassing in de industrie en het maatschappelijk verkeer, 2e druk, Leiden 1895, 837 pag., geïll., geb. ( enkele pagina's iets verstevigd ).
35165: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN - Redevoering over de verdiensten der Amsterdammers ten aanzien van den opbouw en de volkmaking der Nederduitsche taal- en letterkunde 1816
35168: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN - Redevoering over het oogpunt waaruit in den tegenwoordigen tijd de beoefening der vaderlandsche geschiedenis moet beschouwd worden 1820
27706: CAPPELLE, J.P.V. - Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, V. Loosjes, 1827, 424 pag. Gebonden in half leer.
52908: CAPPENBERG, W. - Wd. Cappenberg, notaris te Amsteldam, aan het publiek. Amstedram, A. Mens Jansz, 1794.
35511: "CAPSIUS, BENJAMIN, UIT WERRINGSHAUSEN (THÜRINGEN); PRAESES: VOLLAND, CHRISTIAN WILHELM" - Renovatam Divini Chrysostomi memoriam [...] Wittenberg Christian Kreusig 1709
51464: CARASSO, DEDALO, - Ahaggar. Schetsen gemaakt tijdens een reis door de Sahara, 1978-1979.
30444: CARASSO, D - In de ban van het beeld. Opstellen over geschiedenis en kunst, Hilversum 1998, 296 pag., geb., geïll.
34709: CARBASIUS, NICOLAUS, UIT HOORN - Specimen academicum inaugurale exhibens disquisitionem de institutis juris publici et privati inter Batavos Leiden M. Cyfveer 1819
43070: CARDINAEL, SYBRAND HANSZ - Het derde school-boeck van mr. Sibrand Hansz. Cardinaels Arithmetica. Amsterdam, J.J. Bouman, 1654.
52533: CARDONNEL, ADAM DE - Picturesque antiquities of Scotland, etched by Adam de Cardonnel. Two parts in one. London, for the author, 1788.
55141: CARION, JOHANN - Prophecye Ioannes Carionis. Dat is utlegginghe ende verclaringhe der verborghene voorsegginge D. Ioannes Carionis, van verandering ende toe comende gheluck des hoochste potentaet des Roomschen Rijcks (...) ghetranslateert door C. van Sichem [de oude]. Amsterdam, W.J. Cloppenburgh, 1621.
43596: CARLBOM, J.L. - Sverige och England 1655- aug. 1657, Goteborg 1900, 152+6 pag.
61232: "CARLEVARIS, LUCA (1663 - 1730); HAUER, JEAN (POSSIBLY JEAN JACQUES HAUER (1751-1829)) " - Vuë de la Place de St. Marc à Venise vers l'Horloge (mirrored)
23823: CARLIER, F. E.A. - Nieuw Amelisweerd. Rapport van de werkgroep Amelisweerd over de geplande rijksweg 27 door Nieuw Amelisweerd, 2 delen, z.pl. 1971, ca. 60 pag., gestencild, geïll.
51899: "CARLONE, AUGUSTE;" - Vestiges epigraphiques de la domination Greco-Massaliote et la domination romaine dans les Alpes Maritimes, Caen 1868, 168 pag., geb. in modern linnen. Originele editie.
36127: "CARLQUIST, JOANNE, UIT ZWEDEN; PRAESES: AEPINUS, FRANZ ALBERT" - Moralitas graduum academicorum ex juris naturae principiis contra fanaticos praesertim Rostock Johann Weppling 1702
51917: "CARLYLE, TH.;" - Sartor resartus and On heroes, hero-worship and the Heroic in history, Londen 1901. Gebonden in geheel rood marokijn, 21+503 pag. Goud op snee.
37145: CARLYLE, TH. - The French Revolution, a history. London 1906, 804 pag., hardback, ill.
47451: CARLYLE, TH., - The Franch revolution, a history, 3 delen in 1 band, London, Dent, 1899, 360+387+464 pag., gebonden in geheel rood marokijn, goud opsnee. Fraai exemplaar, geïll.
57032: CARNEGIE, W. A.O., - Ferrets and ferreting. A practical manual on the breeding, managing, training and working of ferrets, 3rd. ed., London, 1902.
52863: CAROLI, J.P.A.N. - Pleit-memoire van mr. J.P.A.N. Caroli, advocaat bij het Gerechtshof te Amsterdam, in zake het Openbaar Ministerie contra vrouwe Bekking, wed. Bulkley c.s., Amsterdam, De Brakke Grond, 1886.
36056: CAROLI, JOHAN PAUL ALEXANDER NICOLAAS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Het interlocutoire vonnis historisch beschouwd. Amsterdam Brakke Grond 1885
42719: CAROLUS, JOANNES - De rebus Casparis a Robles, billaei in Frisia gestis commentariorum libri IV. Leeuwarden, v. Dessel, 1731.
33473: CARP, WILHELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica inauguralis, de praescientia divina [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1788
34294: CARPENTIER, HENRICUS JANUS DE, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de delictis adversus civitatis securitatem externam commissis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1830
23505: CARPENTIER, JEAN LE - Histoire genealogique des Pais-Bas, ou histoire de Cambray et du Cambresis.
35601: CARPZOV, JOHANN BENEDICT - Ein feiner Student, Auß dem Sap. IIX, 19,20 (Ich war ein Kind guter Art, etc.) Bey ansehnlicher Leich-bestattung des weiland [...] Nicolai Feiners, Beyder rechten Studiosi [...]. Frankfurt Blasius Ilssner 1675
15067: CARR, JOHN - Voyage en Hollande et dans le midi de l’Allemagne, sur les deux rives du Rhin, dans l’été de 1806 [...] traduit de l’Anglais par Madame Keralio-Robert. 2 dln. Parijs: L. Collin, 1809.
15065: CARR, JOHN - A tour through Holland, along the right and left banks of the Rhine, to the south of Germany, in the summer and autumn of 1806. London: R. Phillips, 1807.
60537: CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) PUBLISHED BY AELST, NICOLAUS VAN (1526?-1613) - Madonna della scodella
34645: CARRE, J. A. J. , UIT DELFT - XIV. theses juridicae. 1792
3214: CARRIÈRE, B.P. - Het geslacht Carrière. Middelburg 1961, ca. 200 p., losbladig in ordner met op de rug `Het geslacht Carrière'.
42191: CARROLL, G.D. - The art of dinner giving and usages of polite society. New York, 1880.
34401: CARSTEN, JACOBUS JAN, UIT MEPPEL - Bijdrage tot de leer der zaken van koophandel Leiden P. Somerwil 1882
3678: CARSTENS, A.L. - Familieboek HaverSchmidt. Leiden 1956, 89 p., geillustreerd.
4258: CARSTENS, A.L. - De band tussen Oranje-Nassau en Nederland. 's-Gravenhage 1948. Groot folio, 21 p., geïll., geb., met losse tabel. Uitgave van Enschedé, versieringen en illustraties S.L. Hartz.
6307: CARTE - Carte genealogique des principaux souverains de l’empire, issus de Witikind le Grand, groot blad, 37 x 47 cm, 18e-eeuws
6352: CARTE - Carte genealogique pour conduire à l’histoire des rois du Nord, la carte de leurs etats, leurs armes, groot blad, 40 x 98 cm, 18e-eeuws, met 6 gegraveerde familiewapens en twee kaarten (ieder 10 x 22 cm) van Skandinavië
6196: CARTE - Nouvelle carte genealogique des branches du coté gauche de la maison de Valois et les diverses branches qu’elles ont formées ainsi que leurs alliances avec la blazon d’une partie de leurs armes, groot blad, 40 x 95 cm, 18e-eeuws, met 23 gegraveerde familiewapens en 4 gravures van ieder 12 x 14 cm van Hotel des Invalides, Trianon, Versailles en St. Cloud.
6197: CARTE - Carte genealogique de la maison de Valois et les principales branches qu’elle a formée, illustrée de leurs armes et de leurs alliances, groot blad, 41 x 95 cm, 18e-eeuws, met 25 gegraveerde familiewapens en 4 gravures van ieder 12 x 14 cm van Place Royal in Parijs (2x), Palais des Tuilleries et Palais du Luxembourg.
6137: CARTE - Carte genealogique de la maison de Stuart, groot blad, 38 x 47 cm, 18e-eeuws, met 4 gegraveerde familiewapens
5470: CARTE - Nouvelle carte genealogique pour servir d’entrée a l’histoire de la famille royale de France depuis Hugues Capet, jusqu’a present, groot blad, 40 x 92 cm, 18e-eeuws, met 49 gegraveerde familiewapens
5425: CARTE - Carte genealogique des souverains issus de Ferdinand Premier, empereur. [op één blad met:] Carte genealogique de l’origine de la plus part des souverains de l’Europe, issus de l’empereur Rodolphe, groot blad, 40 x 97 cm, 18e-eeuws, met 49 gegraveerde wapens
5320: CARTE - Carte genealogique de la maison de Brunsuick-Lunebourg, ses differentes branches, ses titres et ses pretentions, groot blad, 38 x 47 cm., 18e-eeuws, met 2 gegraveerde familiewapens.
5423: CARTE - Carte de la genealogie de la maison royale de Suede, de la maison Palatine et de Baviere, avec ses differentes branches qu’elles ont formées, leurs etats, leurs armes et leurs differentes alliances, groot blad, 40 x 102 cm, 18e-eeuws, met 6 gegraveerde wapens en 2 kaartjes (ieder 11 x 14 cm) van de Paltz en van het “electorat de Baviere”.
5424: CARTE - Carte de la seconde noblesse des comtes des Bancs de Weteravie, de Suabe, Westphalie, et Franconie, avec des remarques sur ces differents degrez de cette noblesse, groot blad, 37 x 47 cm, 18e-eeuws
5469: CARTE - Carte genealogique des rois de France depuis Hugue Capet jusqu’a la famille de Valois, ainsi que des dauphins de Menois, les premiers ducs de Bourgogne, les seigneurs de Montagu, de Sombernou et de Couches, groot blad, 43 x 98 cm, 18e-eeuws, met 63 gegraveerde familiewapens
5448: CARTE - Carte genealogique de la maison de Plantagenette et des ducs de Normandie avec les branches et les alliances qu’elles ont formées, pour conduire à l’intelligence de l’histoire d’Angleterre et d’Ecosse et d’Irlande, groot blad, 40 x 98 cm, 18e-eeuws, met 14 gegraveerde familiewapens.
5449: CARTE - Nouvelle carte pour introduire à la geographie et à la genealogie des rois d’Angleterre et d’Ecosse, groot blad, 40 x 95 cm, 18e-eeuws, met 4 gegraveerde familiewapens en 4 kaartjes (ieder ca 13 x 13 cm) van delen van Engeland en Frankrijk.
5419: CARTE - Carte genealogique des comtes de Dreux, des seigneurs de Beaussart et de Morainville, ainsi que les ducs de Bretagne et des comtes de Vertus, groot blad, 43 x 98 cm, 18e-eeuws, met 68 gegraveerde familiewapens.
5289: CARTE - Carte généalogique de la maison de Bourbon et les differentes branches qu’elle ä formées, accompagnée en partie de leurs armes et de quelques familles avec lesquelles elles sont entrées en alliance, groot blad, 43 x 95 cm, 18e-eeuws, met 40 gegraveerde familiewapens.
5303: CARTE - Carte genealogique de la maison de Brandenbourg, avec celle de la maison d’Ascanie, les differentes branches qu’elles ont formé, leurs armes et leurs alliances, groot blad, 38 x 95 cm, 18e-eeuws, met 4 gegraveerde familiewapens.
5370: CARTE - Carte genealogique de la maison Courtenay, avec les differentes branches qu’elle a formées, accompagnée du blazon des armes de la plus part des alliances de seigneurs de cette famille, groot blad, 43 x 91 cm, 18e-eeuws, met 58 gegraveerde familiewapens
5398: CARTE - Nouvelle carte généalogique de la maison de Schawenbourg, de Holstein, d’Oldembourg et des ducs de Sleswick, qui ont donné l’origine a la famille royale Danemark, groot blad, 40 x 95 cm, 18e-eeuws, met 2 gegraveerde familiewapens en 2 kaartjes (ieder 10 x 14 cm) van Denemarken en van het graafschap Oldenbourg.
5290: CARTE - Carte genealogique des branches naturelles ou du coté gauche de la maison de Bourbon, accompagnee des armes et alliances de quelques-uns des princes mantionnes dans la presente genealogie, groot blad, 42 x 95 cm, 18e-eeuws, met 32 gegraveerde familiewapens en 4 gravures van ieder 12 x 14 cm van de kastelen Meudon, Versailles, St. Germain en Laye en Fontainebleau.
5321: CARTE - Carte genealogique de la famille royale de Brunswick-Lunebourg-Hannover et ses differentes branches qu’elle a formées avec les armes roiales et electorales de cette famille, groot blad, 40 x 103 cm., 18e-eeuws, met 34 gegraveerde familiewapens en twee gegraveerde gezichten op de kastelen Wolfenbuttel (?) en Hannover (?).
60921: CARTER, MATT - Honor rediviuus, or an analysis of Hono[sic] and Armory.
57332: CARTON DE WIART, H. (INL.), - De slag aan den Yser. Plechtige herdenking van de tweede verjaardag ( Havre 29-10-1916), z.pl., [1917].
23954: CASCALES, FR. - Discursos historicos de la muy noble y muy leal Ciudad de Murcia y su reino, 3e ed. by M.Tornel y Olmos Murcia 1874, 24+566 pag., half leather. Illustrated with ca. 160 coats of arms. Very good copy.
35025: CASEMBROOT, EDUARD AUGUST OTTO DE, UIT THOLEN - Artikel 311 Wetboek van Strafrecht Leiden Somerwil 1887
58851: "CASSATT, MARY;, EVA GONZALÈS, BERTHE MORISOT.," - Les Femmes Impressionnistes, Paris, Musée Marmottan Institut de France Academie des Beaux-Arts, 13 octobre 1993 au 31 decembre1993.
34348: CASTEEL, JOHANNES PETRUS GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen jrudicum inaugurale exhibens quaestiones juris civilis Romani ac hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1833
42672: CASTELEYN, PIETER - Hollandtze Mercurius, deel 17 [betr. 1666]. Haarlem, P. Casteleyn, 1667.
40647: CASTELEYN, PIETER - Hollantze Mercurius, deel 10 [betr. 1659], Haarlem, P. Casteleyn, 1671.
42593: CASTELEYN, PIETER - Annales Batavicae onder den naem van Hollantsche Mercurius. 8 delen (betr. 1650-1657) in 1 band, Haarlem, Pieter Casteleyn, 1651-1678 [= Hollandse Mercurius].
35843: CASTENDIJK, JOHAN PHILIP, UIT HAARLEM - Stellingen .... Leiden Somerwil 1875
32608: CASTENDIJK, HENDRIK HESTER CONSTANTIJN, UIT ROTTERDAM - Opmerkingen naar aanleiding van de rechtspraak over art. 337 S.W.B. [...] Leiden P. Somerwil 1891
59839: CASTENS, C. - Opene brieven aan de concurrente crediteuren en aan het bestuur der maatschappij, vergezeld van eene nota van vraagpunten.
6411: "CASTER, ETIENNE VAN; ROLAND OP DE BEECK" - De grafkunst in Belgisch Limburg. Vloerzerken en -platen met persoonsvoorstellingen (13e tot 17e eeuw). Assen 1981. Geb., geïll., 228 p.
24897: CASTERA, D. DE - Vie de Catherine II, imperatrice de Russie.
16220: CASTRICUM - Gids voor Castricum. Uitg. V.V.V. “Castricum Vooruit”, 1925, 56p.
59255: CASTRICUM - Gids voor Castricum. Uitg. V.V.V. “Castricum Vooruit”, 1933, 60p, advertenties en uitklapbare wandelkaart in kleur.
57162: "CAT, CLAUDE NICOLAS LE; " - Paralelle de la taille laterale de Mr. Le Cat, avec celle du Lithotome cache, suivi de deux dissertations (...) publlie par Alexandre Pierre Nahuys, Amsterdam, Rey, 1766.
43870: CATALANY, MYRIAM - On recherché une jeune fille. Paris, Bonne Press, n. d. [1931].
484: CATALOGUS - Catalogus van geslachtkundige werken, wapens, enz., verkrijgbaar zoolang de voorraad strekt bij het Genealogisch en Heraldisch Archief te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1892 (op omslag Oisterwijk 1893), 75 p.
487: CATALOGUS - Catalogus van genealogieën in handschrift berustende in het Genealogisch en Heraldisch Archief te Rijswijk. Rijswijk 1900, 30 p.
7923: CATALOGUS - Exposition de la Toison d'Or a Bruges (juin-octobre 1907). Catalogue (edition définitive).
7741: CATALOGUS - American and English genealogies in the library of Congress.
19612: CATALOGUS - Catalogus van handschriften, genealogien, heraldiek en wapenboeken. Publieke verkooping 17 - 21 Januari 1944.
483: CATALOGUS - Catalogus der Tentoonstelling van Voorwerpen betrekking hebbende op het Vorstelijk stamhuis Oranje-Nassau en op de wapen-, geslacht- en zegelkunde in het algemeen. 's-Gravenhage 1880, 471 p.
490: CATALOGUS - Catalogus eener verzameling documenten betreffende meer dan 1600 Nederlandsche geslachten, voorhanden bij R.W.P. de Vries. Amsterdam z.j. [ca. 1907], 111 p.
491: CATALOGUS - Catalogus der Tentoonstelling van Portretminiaturen. Rotterdam: [Rotterdamse Kunstkring], 1910. Geïll., 179 p.
60158: CATE, HENDRIK GERRIT TEN (1803-1856) - Dutch landscape with a sluice in a dike, with two figures looking over the dike and the mast of a sailing boat visible over the edge of the dike.
60159: CATE, HENDRIK GERRIT TEN (1803-1856), (ANONYMOUS COPY AFTER?) - Landscape (near Amsterdam?) with several wooden houses at the waterside and a windmill in the background
41901: CATE, E.J. TEN E.A. (RED.) - Familieblad Ten Cate, Ten Kate, van vroeger tot heden. Afl. 1 t/m 24 (1976-1980), gebonden in 2 linnenbanden en de afl. 21-24 los.
60558: CATHELIN, LOUIS-JACQUES (1738-1804) AFTER KALDENBACH, JOHAN ANTONI (1760-1818) - Portrait of Johan Derk van der Capellen (1741-1784)
60559: CATHELIN, LOUIS-JACQUES (1738-1804) AFTER KALDENBACH, JOHAN ANTONI (1760-1818) - Portrait of Johan Derk van der Capellen (1741-1784)
37961: CATLEY, B - Art-deco und Jugendstilfiguren, München 1978, 346 pag., geïll., hardback with dustwrapper.
25028: CATS, JACOB - Alle de wercken van den heere Jacob Cats (...) De laatste druck.
7256: CATS, JACOB - Buyten Leven op Zorgvliet. Amsterdam, Abraham vander Putte, [niet voor 1741].
23149: CATS, FISCHER, GOOR - Familiearchief Cats-Fischer. Doos met acten, boedelpapieren, brieven, foto's, plaatselijke kranten, etc. betr. de echtparen Volkert Cats (1855-1914), gehuwd met M.M.F. Sloet van Tweenyenhuizen (1857-1899) en van hun dochter Reina W. Epea (Mini) Cats (1888-1979), gehuwd met Henri A. Fischer (1875-1958), Kapt. Infanterie.
7253: CATS, JACOB - "Gedachten op slapeloose nachten (...): mitsgaders Het twee-en tachtig-jarig leven van den selven heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. 8e druk. Leiden, Jan van der Deyster, 1732."
7258: CATS, JACOB - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. Amsterdam, Erve H. van der Putte, [3e kwart 18e eeuw]
7255: CATS, JACOB - "Gedachten op slapeloose nachten (...): mitsgaders Het twee-en tachtig-jarig leven van den selven heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. 5e druk. Amsterdam, Andries van Damme, 1721."
31608: CATS, EPEUS, UIT HEEREVEEN - Disputatio juridica inauguralis continens adnotationem ad varia juris Romani et hodierni loci [...] 's Gravenhage J. Roering 1842
60700: CATS, JACOB - Alle de wercken van den heere Jacob Cats (...) De laatste druck.
7257: CATS, JACOB - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. Amsterdam, Isaak van der Putte, [2e kwart 18e eeuw].
7259: CATS, JACOB - Buyten Leven op Zorgvliet. Amsterdam, Isaak vander Putte, [niet voor 1726].
33474: CATTENBURCH, GUILIELMUS HENRICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de transactionibus [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
40534: CATTENBURCH, A.L. V., - 1304. Intocht der Hollanders binnen Zierikzee onder Jonker Willem, grave van Oostervant [ bij maskerade Leidsch studentencorps], Leiden 1865, 113 pag., geb. in rood linnen met goud opdruk, geïll. met uitv. kaart, 3 litho's met gekleurde wapens en portret van Willem III.
34816: CAU, ADOLPH, UIT ZIERIKZEE - Oratio de vera nibilitate Dordrecht Goris 1715
33742: CAVELIER, ANDREAS LE, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de deposito [...] Leiden Cornelius de Pecker, Corn.zoon 1780
60901: CAYLUS, ANNE CLAUDE PHILIPPE DE TUBIÈRES (COMTE DE) (1692-1765) - Assemblée de Brocanteurs [A gathering of Merchants of Curiosities]
34359: CAZIUS, JOHANNES HENRICUS CHRISTIANUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen historico-juridicum inaugurale de judice delegato ad quaestiones criminales [...] Utrecht J.G. Broese 21-5-1849
36224: CELIUS, GEORG HEINRICH, UIT CRIMMIC. MISNIC.PRAESES: GOEZE, GEORG - Cataclysmus Thuringiacus, vulgo Die Thuringische Sundfluth ...... Jena J. Gollner 1690
36249: CELLARIUS, CHRISTOPHORUS - Chaldaismus sive grammatica nova linguae Chaldaicae, copiosissimis exemplis & usu multiplici quem Chaldaea lingua theologiae & sacrae scripturae interpretationi praestat illustrata Zeitz sumtu Bielckiano exc. Fr. Hetstedt 1685
36250: CELLARIUS, CHRISTOPHORUS - Rabbinismus sive institutio grammatica Rabbinorum scriptis, legendis & intelligendis accomodata Zeitz Io Bielckii ex officina Hetstediana 1684
59500: CELLIEZ, A., - Les Reines d'Angleterre, Parijs, P.-C. Lehuby, Libraire-Editeur, 1852.
60928: "CELLYER [CELLIER], CLAUDE LE; CH. SEGOING [?]" - Le nouveau armorial universel, contenant les armes et blasons des maisons nobles & illustres de France et autres Royaumes & Estats de l'Europe.
42829: CELSUS, AURELIUS CORNELIUS - De medicina libri octo, ex recognitione Joh. Antonidae van der Linden. Leiden, J. Elzevier, 1657.
60280: ANONYMOUS 16TH CENTURY (?) - Ornament print with putto
60358: ANONYMOUS DUTCH 17TH CENTURY - CONSPIRATEURS, jeghens den heere Prince van Orangien'
55764: UNKNOWN DUTCH ENGRAVER 17TH CENTURY - Salige Joost, gebooren tot Gouda in Hollant, priester inde orde der Carthuysers buyten Delft, door bevel van den grave Van der Marck heere van Lume, opgehangen ten Briel op St. Pietersdagh in Augustus 1571 [= 1572], oudt wesende 40 jaeren
55778: ANONYMOUS DUTCH PRINTMAKER 19TH CENTURY - Het huishouden van Willem Kaaskooper
60684: ANONYMOUS ITALIAN 16TH CENTURY - St Michael Archangel defeating Satan
42852: CERFF, JAN DE - Tafereel der Neederlandsche geschiedenissen. Amsterdam, H. Vieroot, 1742.
8835: "[LIJN, CORNELIS JACOB VAN DER (VERT.)]; P. CÉROU" - De minnaar poëet en knecht, blyspel. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk De Gustibus non est Disputandum. Amsterdam, Izaak Duim, 1760.
60665: CERUTTI, WIM (RED.) - Criminaliteit en Justitie. Voordrachten gehouden bij de aanbieding van het eerste exemplaar van catalogus nr. 34 'Criminaliteit en Justitie' van Antiquariaat A. G. van der Steur in het stadhuis van Haarlem op 3 februari 2012 (Haarlem maart 2012).
7266: "CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; PIETER VAN WOENSEL (VERT.)" - De ridder Don Quichot van Mancha. Versneeden naar den hedendaagschen smaak, en verrijkt met afbeeldingen eener nieuwe uitvindinge. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1802. [2 delen]
7263: "CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; LAMBERTUS VAN DEN BOS(CH) (VERT.)" - Den verstandigen vromen Ridder, Don Quichot de la Mancha. Vertaald uit het Spaans door L[ambert] V[an den] B[os]. 6e druk. Amsterdam, Jan Graal en Jan en Willem van Heekeren, 1707. [2 delen met doorlopende signatuur in 1 band]
7265: "CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; PIETER VAN WOENSEL (VERT.)" - De ridder Don Quichot van Mancha. Versneeden naar den hedendaagschen smaak, en verrijkt met afbeeldingen eener nieuwe uitvindinge. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1802. [2 delen]
7264: "CERVANTES SAVEDRA, MIGUEL DE; LAMBERTUS VAN DEN BOS(CH) (VERT.)" - De oude en rechte Don Quichot da la Mancha, of de verstandige en vrome ridder van de leeuwen. Vertaald uit het Spaans. 7e druk. Amsterdam, Pieter Visscher, 1732 [alleen 2e deel].
60894: "CEULEN, J.J.VAC.; VAN DER LIPPEN, BISHOP OF UTRECHT OTTO" - Large sheet depicting the coat-of-arms of the Bishop of Utrecht Otto van der Lippe and 32 other coats-of-arms.
60097: CEULEN DE ZALDIVAR, DE BARRY - Family book of Van Ceulen de Zaldivar, from Liege, with relatives: Libert, De la Thour, Vivegnis, La Galli and Her. Offered to Jean van Ceulen de Zaldivar II (1677 - ?) and Marie Anne de Barry (1678 - ?) at the occasion of their 50 years marriage on 11-11-1748.
52390: CHAALIS, ABBAYE DE, - Trois lettres du mercure de France 1736-1740. Avant- propos de Louis Gillet, Paris 1923, 53 pag.
15071: CHABOT, ADRIEN - Promenade en Hollande. De Rouen au Helder. Parijs: Quartin, 1890.
43065: CHAD, G.W. - Verhaal der jongstleden omwenteling in Holland. 's Gravenhage, v. Cleef, 1815.
47532: CHAFFANJON, A., - La Fayette et sa descandance, Besancon 1976, 327 pag.
15072: CHAFFIOL-DEBILLEMONT, F. - Au pays des eaux mortes (Flandre-Hollande). Parijs: Librairie des lettres, 1919.
59822: CHAILLEY-BERT, JOSEPH - Java et ses habitants.
19962: CHALON, R. - "Fabrice de la Bassecourt, pasteur de l'église Wallonne d'Amsterdam; quelques recherches sur la famille Bassecourt et sur le poëte Claude de Bassecourt. Brussel 1857, 28 pag. (oplage: 50 ex.)."
51486: CHAMBAUD, LOUIS, - Nouveau dictionnaire Francois-Anglois et Anglois-Francois, 2 delen, Paris, Panckoucke 1776.
30865: CHAMBERS, TH. FRELINGHUYSEN - The early Germans of New Jersey, their history, churches and genealogies, [ New York 1969 ], Facsimile edition after the edition of 1895, 16 + 667 pag., hardback, good copy.
15073: CHAMBERS, WILLIAM - A tour in Holland, the countries on the Rhine and Belgium. In the autumn of 1838. Edinburgh: Chambers, 1839.
39971: CHAMBON, ALBERT - Onze marine, losbladige verzameling van teekeningen, foto's en schetsen, Den Helder z.j., 80 afleveringen in ringband, ca. 1940.
60160: CHAMBRE JR., JEAN DE LA (1648-1685) - Study of three horses and a man.
23173: "CHAMBRE, DE LA; VAN HASSELT" - Aquarel in grijs met portret van Jean de la Chambre naar de prent uit 1638 van Suyderhoef naar Frans Hals, door Johan Willem van Hasselt (Hillegom 1752 - Amsterdam 1833), amateurschilder en etser, d.d. 1788, 29x22 cm.
42545: CHAMBRE, [MARIN CUREAU] DE LA - L'Art de connoistre les hommes. Amsterdam, J. le Jeune [L. en D. Elzevier].
52444: CHAMPAGNAC, J.B.J. - Faits memorables de l'histoire des Pays-Bas. Paris, 1859.
7828: CHAMPAGNE - Les nobles de la province de Champagne suivis de la liste des familles qui n'ont point été admises par M. de Caumartin lors de la recherche en 1666.
57100: "CHAMPFLEURY, J. [= J. FLEURY-HUSSON]; " - Histoire de la caricature antique, 2e ed., Paris, Dentu, 1867.
34457: CHANFLEURY VAN IJSSELSTEIJN, J.L. - Over de speciale klinieken Amsterdam Van der Post 1868
33718: CHANFLEURY VAN IJSSELSTEYN, J.L. - Over de speciale klinieken.
52925: CHANGUION, PAUL - Memorie van mr. Paul Changuion, oudschepen en raad [...] der stad Vlissingen, nopens de procedures van personeel arrest tegen [...] burgemeesteren en schepenen der [...] stad Vlissingen. Middelburg, Chr. Bohemer [1770].
17172: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De troost des christens in tijden van afval. Leerrede, Rotterdam, M. Wijt & Zn, 1863, 8°: pp.25-48
17173: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De weg der vrijheid. Leerrede, Rotterdam, M. Wijt & Zn, 1863, 8°: 24 p.
17168: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Dankzegging en waarschuwing. Twee kerkredenen ter gelegenheid van het feest van Nederlands herstel, Rotterdam, M. Wijt & Zn, 1863, 8°: 48 p.
59057: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D., - "Een woord aan dr. A. Pierson naar aaleiding van diens geschrift ""onverdraagzaamheid"", Rotterdam, 1864, 24 pag."
33710: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De plaats der theologische wetenschap in de encyclopedie der wetenschappen.
17998: "[RIJNDORP, JACOB VAN (VERT.)]; JEAN DE LA CHAPELLE" - De geschaakte bruid, of Verliefde reizigers. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1753.
17997: "[RIJNDORP, JACOB VAN (VERT.)]; JEAN DE LA CHAPELLE" - De geschaakte bruid, of Verliefde reizigers. Blyspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1717.
56358: CHAPPELL, JENNIE, - En toch gelukkig! of hoe Helen Keller uit haar drievoudige gevangenis bevrijd werd, Amsterdam, Egeling, 1897, 103 pag., geb., geïll.
43244: CHARDON, M. - Traite du droit d'alluvion. Avallon & Paris, 1830.
21117: CHARIVARIUS - Ruize-Rijmen, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1914, 40 pag. ( 1e druk).
8459: "[HUYBERT, PETRUS ANTONIUS DE (VERT.)]; CHARLES DUFRESNY, SIEUR DE LA RIVIÈRE" - Dwarsdryfster, kluchtig blyspel. Onder de zinspreuk Per gradus ad scientiam. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1784.
52927: CHARRON, PIERRE - De la sagesse, trois livres. Leiden, Elsevier, 1646.
47647: CHARTON, E. (ED.), - Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages I t/m IV, Paris 1860-1861 ca. 1500 pag., bound in 2 half leather bindings.
41679: CHARTON, EDOUARD - Le magasin pittoresque, jrg. 27 (1859) t/m 42 (1874), Paris, 1859-1874, per jaar ca. 400 pag., geïll.
21127: CHASSIN DU GUERNY, Y - Chartrier de Lascours. Inventaire. Nimes 1972, 55 pag.
44034: "CHASTEL, A. DU;" - 1830. Les Hoillandais avant, pendant et apres la revolution. D'apres des souvenirs de famille, Brussel 1908, 199 pag.
23834: CHATEAUBRIAND, VTE DE - Opinion sur le projet de loi relatif a la police de la presse, 2nd. ed., Paris 1827, 8+24+104 pag., orig. boards.
52469: CHATEAUBRIAND, F.R. DE - Rene. Texte reimprime sur l'edition de 1805, avec une preface par Ad van Bever. Paris, Les varietes litteraires, 1917.
17174: CHAUFEPIÉ, GEORGE SAMUEL (WAALS PREDIKANT TE DELFT) - La révolution, ou la délivrance des Pays-Bas-Unis, comparée avec la sortie d'Israel hors d'Egypte, ou sermon de jeune [...] prononcé le 13 Janvier 1814, Delft, P. de Groot, 8°: (4) + 49 p.
57832: CHAUMEL, - Atlas Chaumel pour l'emploi des topiques Chaumel a la glycerine solidifiee (....) parle comite de la revue gynecologique, Paris [1925].
15077: CHAUMONT, [MADAME F.?] DE - Excursions sur les bords du Rhin en Hollande et en Belgique. Descriptions et curiosités du Pays-Rhénan, du Palatinat, des Duchés de Bade, de Hesse-Darmstadt, de Nassau, de la Prusse occidentale et des Pays-Bas [...], Limoge: Barbou Frères, [ca. 1857]. Op Franse titel: “Excursions sur les bords du Rhin, récits de 1855”.
15076: CHAUMONT, [MADAME F.?] DE - Voyage en Hollande et en Belgique, correspondances parisiennes, descriptions, points historiques, scènes de moeurs, etc. Limoges: Barbou frères, [ca. 1857].
34360: CHEMET, JACOBUS ADOLPHUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de juribus quae parentibus competunt circa bona liberorum minorum [...] 's Gravenhage en Amsterdam Gebroeders Van Cleef 1839
51253: CHEN, SALMA E.A., - Beste Sander, do it now! Briefwisseling J. Greshoff- A.A.M. Stols, 2 delen, 's-Gravenhage 1990, 696 + 444pag.
62031: CHENU, PIERRE (FL. 1755-1780) AFTER TENIERS II, DAVID (1610-1690) - Le Fumeur Flamand
19103: CHERLE, BENEDICTUS - Sacerdes magnus dass ist Der grosse Priester oder ein schuldige Lob- und Ehren-Predig von dem hohen Priesterthumb, gehalten bey Absingung der andern heiligen Primiss des [.....] Herrn Magni aus der hoch-freyherrlichen Familia von Wellenstein [.....] in Fultenbach.
56068: CHERONNET, L., - A Paris vers 1900, Paris, 89 pag., geïll., folio.
3243: CHEVALIER, HENRI - Les Cleves-Ravenstein. Overdruk Revue S.R.B.I.I. (1965), 63 p., geïll.
60714: CHEVALIER,N. - Wytloopiger Verklaringe, en Wonderbaer gebruyck van den altoos duerende, Nieuwen en Ouden-styls Almanach, in een Medaille uytgegeven.
37707: CHEVALLIER, P. - Collection Charvet. Médailles, antiquités, sceaux-matrices. Vente Paris 1883, 180 pag., hardback, rich illustrated ( engraved portrait of Charvet, etc. )
17177: CHEVALLIER, P. / THEODORUS ADRIANUS CLARISSE - Een tweetal leerredenen, zijnde de eerste eene lijkrede [...] den 12 van Bloeijmaand in de Academiekerk uitgesproken door Paulus Chevallier, hoogleraar in de godsgeleerdheid aan de Hooge-school van Stad en Lande, ter gedachtenisse van [...] Theodorus Adrianus Clarisse, laatst veelgeagten evangeliedienaar te Amsterdam, den 7 van Bloeijmaand binnen Groningen in den heere ontslaapen. De andere behelst eene leerrede van den nu zaligen heer Clarisse over Handel. XIII 38,39, zijnde de laatste welke zijne weleerw. binnen Amsterdam gehouden heeft, naar deszelfs handschrift ter drukpersse vervaardigd door Petrus Abresch, hoogleeraar in de godsgeleerdheid aan de universiteit van Stad en Lande. Groningen/ Amsterdam, N. Veenkamp e.a. / J. Wessing Wz., 1782, 8°: (8) + 84 p.
25191: CHIJS, P.O. VAN DER (RED). - Tijdschrift voor algemeene Munt-en Penningkunde , deel I, Leiden, Luchtmans [1833]-1838, 986 pag. Het eerste deel bestaat uit 8 stukken en een register, met doorlopende paginering.Er zouden nog drie stukken van een tweede deel verschijnen.
59305: CHINNERY, VICTOR, - Oak Furniture, The Britisch Tradition. A history of early furniture in the Britisch Isles and New Engeland, 1979, 580 pag., geb., geïll.
32494: CHION, FREDERICUS WILHELMUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de crimine autocheirias [...] Leiden Nicolaus Moens 1750
36185: CHLADENIUS, MARTINUS, DECAAN VAN DE THEOLOGISCHE FACULTEIT - Maxime reverendum candidatum (= Georgius Wallin) benevole audiendum sistit Wittenberg Wed Gerdes 1723
24785: CHLADNI, ERNST FLORENS FRIEDRICH - Die akustik. Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1802.
51909: "CHOLIERES, NIC. DE;" - Oeuvres, edition prepare de E. Tricotel, notes (...) par D. Jouaust. Preface par P. Lacroix, 2 volumes, Paris, Librairie des bibliophiles 1879.
24870: CHOMEL - Aménités littéraires et recueil d'anecdotes. Amsterdam & Paris, Vincent, 1773.
42216: CHOMEL, N. / J.A. DE CHALMOT - Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen en zijne gezondheid te behouden, 2e druk, vermeerdert door J.A. de Chalmot, 7 delen. Leiden / Leeuwarden, le Mair / de Chalmot, 1778. [Met:] Vervolg op M. Noel Chomel Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig-, en konstwoordenboek, 9 delen. Kampen / Amsterdam, de Chalmot / Yntema, 1783-1793.
8602: "[KINDERMANN, JAN CHRISTIAAN]; PS. CHONIA" - Wat er van Diepenbeek werd. 2e druk. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1850.
7269: CHONIA [JAN CHRISTIAAN KINDERMANN] - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen, in de lijst van zijn' tijd, de dagen der Dordtsche synode. 2e druk. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1857. [2 delen in 1 band]
7268: CHONIA [JAN CHRISTIAAN KINDERMANN] - De val van het laatste bolwerk der protestanten in Frankrijk. La Rochelle in 1627. 's Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1853. [2 delen in één band]
7267: CHONIA [JAN CHRISTIAAN KINDERMANN] - Wat er van Diepenbeek werd. 2e druk. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1856.
8603: "[KINDERMANN, JAN CHRISTIAAN]; PS. CHONIA" - De val van het laatste bolwerk der protestanten in Frankrijk. La Rochelle in 1627. 's Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1853. [2 delen in één band]
8604: "[KINDERMANN, JAN CHRISTIAAN]; PS. CHONIA" - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd. De dagen der Dordsche synode. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1853. [2 delen in 1 band]
32346: CHORUS, JEROEN MARIE JOZEF, UIT NIJMEGEN - Handelen in strijd met de wet. De verboden rechtshandeling bij de Romeinse juristen en de glossatoren. Proefschrift [...] Leiden Universitaire Pers 1976
31885: CHOUFOER, JAN CASPARIS, UIT AMSTERDAM - Het bilineaire punt-lijnconnex in de driedimensionale ruimte. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
27922: CHRIS KRAS HZN., [= JAN FEITH] - De geschiedenis der vaderlands naar officieele en particuliere bronnen in zwartjes geteekend, Rotterdam, z. j., 22 eenzijdig bedrukte pagina's, groot 4o.
58771: CHRIST, J.L., - Verhandeling over de aardakers en derzelver cultuur, nut en gebruik, byzonder in plaats van koffy. Vertaald uit het Duits door R.I. Brouwer, Amsterdam, Sepp [1808].
32397: CHRIST, JOHANN FRIEDRICH - Historia legis scatiniae. Antiquorum codicum testimoniis emendandis illustrandis passim distincta. Halle Magdenburg Johann Christoph Krebs 1727
52937: CHRISTEMEIJER, J.B. - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het strafregt in verhalen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1838.
52935: CHRISTEMEIJER, J.B. - Nieuwe tafereelen uit de geschiedenis der lyfstraffelyke regtspleging. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck 1828.
52938: CHRISTEMEIJER, J.B. - Belangryke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging. Twaalftal verhalen. 4e- druk. Volks-uitgave. Asmterdam, wed. J.C. v. Kesteren & zoon [1860].
52301: CHRISTEMEIJER, J.B., - Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe en elders in het Sticht van Utrecht, 2 delen, facsimile uitg. 1986, naar de editie Schoonhoven 1837, 141+202 pag., geb.
7271: CHRISTEMEIJER, JAN BASTIAAN - Verscheidenheden. Verhalen van gemengden inhoud. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
15079: CHRISTEMEIJER, J.B. - Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht. (Utrecht 1836), facsimilé-herdruk Alphen aan den Rijn 1986.
15081: CHRISTEMEIJER, J.B. - Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe... 2 delen. Nieuwe uitgave. Leiden: Noothoven van Goor, [na 1850].
7273: CHRISTEMEIJER, JAN BASTIAAN - Kleine vertellingen, anekdoten, en andere verstrooide opstellen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1824.
52932: CHRISTEMEIJER, J.B. - Belangryke tafereelen uit de geschiedenis der lyfstraffelyke regstpleging en merkwaardige bijzonderheden uit de levens van geheime misdaadigen. Een aantal oorkonden, oorspronkelyk bij eengebracht door J.B. Christemeijer. Amsterdam, J.C. van Kesteren 1819.
52934: CHRISTEMEIJER, J.B. - Oorkonden uit de gedenkschriften van het strafrecht en uit die der menschlyke misstappen. 2e- druk, Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
52936: CHRISTEMEIJER, J.B. - Nieuwe belangryke bijdragen tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in de Nederlanden. Amsetdram, J.C. v. Kesteren, 1836.
15080: CHRISTEMEIJER, J.B. - Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe, en elders in het Sticht van Utrecht. 2 delen. Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1837.
52933: CHRISTEMIJER, J.B. - Oorkonden uit de gedenkschriften van het strafregt en uit die der menschelijke misstappen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820.
37070: CHRISTIAANS, P.A., D.E. LAMBERTS E.A. (RED.) - Mededelingen van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, Jrg. I ( 1975 ) t/m 18 ( 1992 ). Complete set, ca. 70 afleveringen à ca. 25 pag. per aflevering.
56253: CHRISTIAANS, P.A. (RED.), - De Indische Navorscher, Nieuwe serie, Jrg. 1 (1988) t/m Jrg. 8 (1995).
54876: [STEVERSLOOT, L.] / CHR. CHRISTIAANS - [1] Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgoderij en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde. In Nededuitsche dichtkonst gebragt. Blokziel, z. n., [= Leiden, J. du Vivie], 1720. [gebonden met:] [2] Vervolg of tweede deel van de Papen kost (...), door Christoforus Christianus. 's Gravenhage, N.P. Blommendal, 1743. [en gebonden met:] [3] Geuse-kost, opgedist in Paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl., [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725.
32820: CHRISTIAANSE, ADRIANUS, UIT POORTVLIET - Specimen hermeneutico-theologicum exhibens vindicias facultatis, apostolis Iesu Christi olim datae, peregrinis loquendi sermonibus [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1801
42048: CHRISTIAN, P. - Histoire de la magie du monde surnaturel et de la fatalité a travers les temps et les peuples. Paris, Furne, z. j.
47719: CHRISTIANSSON, H. A.O., - Skeletal remains at the Russian settlement at Russekeila in West Spitsbergen, Goteborg 1967, 38 pag., ill.
7274: CHRISTIANUS [PS. V. JAN HINLOPEN?] - Brief van Sophia aan mr. J. Kinker, de brieven, door denzelven op haren naam, aan mr. Rhijnvis Feith geschreven, betreffende. Uitgegeven door derzelver broeder Christianus. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1807.
56208: CHRISTIE-MURRAY, DAVID, - School arms, 3 volumes, Harrow 1959, e.v.
25068: CHRISTIJN, J.B. - Jurisprudentia heroica sive de jure Belgarum circa nobilitatem et insignia.
510: CHRISTOFOOR, BR. - Uit het epos der 3000 Nederlandse zouaven. Nijmegen 1947. Geb., geïll., 333 p.
42605: CHRISTYN, JEAN BAPTISTE - Senatus populique Antverpiensis. Nobilitas sive septem tribus patriciae Antverpienses. Leiden, P. Heghius, 1672. [Gedrukt te Brussel bij P. Vleugart].
20674: CHRISTYN, J.B. - Senatus populique Antverpienses. Nobilitas sive septem tribus patriciae Antverpienses.
6380: REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH - The Reformed Protestant Dutch Church of Kingston, New York. Two hundred and fiftieth Anniversary, 1659-1909, [New York] 1909, 12 p.
5384: CHURCHILL NICOLL, M. - The earliest Cuylers in Holland and America and some of their descendants, New York 1912, 69 p., geb., geïll. (mooie leren band met goudstempeling)
35150: CHYS, PETRI OTTONIS VAN DER , UIT DELFT - Responsio ad quaestionem a nobilissima facultate [...] 1826
60291: CIAMBERLANO, LUCA (1580-1641/1651) - Cadde Drusilla Fantini... [Vita di S. Filippo Neri Fiorentino]
24857: CICERO, MARCUS T. - Laelius sive dialogus Marci Tullii Ciceronis de amicitia = Laelius of een zamen-spreeking (...) over de vriendtschap. Amsterdam, A. de Ruyter 1661.
15957: VERMAKELYKE LEIDSCHE BUITEN-CINGELS - De vermakelyke Leidsche buiten-cingels, aangenaame dorpen en landstreken, rondom die stad gelegen, benevens een verhaal van verscheide adelijke hofsteden, buitenplaatsen en tuinen, zonder oppronking beschreeven [...]. Versiert met alle de stadtspoorten. Leiden/Amsterdam: Q. Visser/A. van Huyssteen, 1734.
15612: CISELET, P. EN M. DELCOURT - Monetarius Voyage aux Pas-Bas (1495), traduit pour la première fois. Introduit et annoté par Paule Ciselet et Marie Delcourt. Brussel: Office de Publicité, 1942.
511: CITROEN, K.A. - Haarlemse zilversmeden en hun merken. Haarlem 1988. Geb., geïll., 239 p.
33822: CITROEN, K.A. - Taal en teken. Openbare les [...] Assen Van Gorkum & Comp. 1667
26334: CITROEN, K.A. E.A. - Meesterwerken in zilver. Amsterdams zilver 1520-1820, Lochem 1984, 216 pag., geïll., oblong.
5651: CLACK, R.W. - The Huxleys, Londen 1968, 398 p., geb., geïll.
47595: CLAMAGERAN, J.J., - L'Algerie, impressions de voyage (1873/1881) suivis d'une etude sur les institutions Kabyles et la colonisation, 2e edition, Paris 1883, 423+32 pag. los in de band.
50966: ABRAHAM VAN ST. CLARA [PS. VAN ULRICH MEGERLE] - Iets voor allen, zynde een verhandeling en verbeelding van allerhande standen, studien (...) handwerken, enz., deel IV, Amsterdam, J. Roman [176x].
6727: ABRAHAM VAN ST. CLARA [PS. V. ULRICH MEGERLE] - ‘s Waerelds mooi -en leelykheid, mooi, of aanrading tot alle fraije leringen. Leelyk, tot afschrik van alle schandelyke zonden. (...). Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717. [2 delen]
50967: ABRAHAM VAN ST. CLARA [PS. VAN ULRICH MEGERLE] - Iets voor allen, zynde een verhandeling en verbeelding van allerhande standen, studien, (...) handwerken enz. [deel 1], Amsterdam, J. Roman, 1758.
42724: CLARIDGE, JOHN [= CLEARIDGE, JOHN] - De boeren waarzegger ofte waarnemingen van den schaap-herder van Banbury omtrent de veranderingen van het Weder en derzelver oorzaken (...) Waar by gevoegd is eene proeve omtrent het Weder (...) aanwyzingen ter bewaringe van menschen (...) voor de droevige uitwerkingen van het weerlicht, door John Mills. Amsterdam, Houttuyn, 1772.
33744: CLARISSE, W.C.L. - Specimen historico-literarium inaugurale exhibens ad Thuycydeam belli Peloponnesii epocham annotationem [...] Leiden H.W. Hazenberg junior 1838
17183: CLARISSE, THEODORUS ADRIANUS (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De godvruchtige nagedachtenis van zalig afgestorvene voorgangers [...] ter gelegenheid van het [...] overlijden van [...] Rutgerus Perizonius, in leven [...] evangeliedienaar te Amsterdam, Amsterdam, J. Wessing Wz, 1781, 8°: 8 + 42 p.
17184: CLARISSE, J. (RUSTEND HOOGLERAAR TE LEIDEN) - Wat is goed in tijden van kommer of gevaar? Leerrede [...], z.pl., [1846], 8°: pp. 121-140
7276: CLARISSE, JOHANNES - Over Hieronymus van Alphen als dichter. Eene voorlezing. [z.p.], [z.n.], [1831].
35277: CLARISSE, JOANNIS - Oratio de conjungenda [....] 1822
31970: CLARISSE, THEODORUS ADRIANUS, UIT AMSTERDAM - Psalmii quindecim hammaäloth philologice et critice illustrati. Specimen exegeticum inaugurale [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1819
51243: CLARISSE, J., - Over Hieronymus van Alphen als dichter en kinder-dichter. Twee voorlezingen, Rotterdam 1836, 129 pag.
15085: CLARK, SYDNEY - All the best in Holland. [...] 2de druk. New York: Dodd etc, 1955.
4088: CLASEN, M. / SCHMIDT, L. - Das neue Luther-Nachkommenbuch 1525-1960. 4. Ausgabe (nach Richter 1733, Nobbe 1846, Sartorius 1926). Limburg a.d. Lahn 1960, 305 p., geb., geïll., met losse tabel.
58961: CLATER, JOHN, - Natuur- en huishoudkundige historie der honden, of onderrigt hoe men honden (.....) oppassen en gewennen kan, 4e druk, Utrecht, 1866, 123 pag., geb.
42784: CLAUBERG, JOHANN - Initiatio philosophi sive Dubitatio Cartesiana. Ad metaphysicam certitudinem viam aperiens. Leiden, A. Wyngaerden, 1655.
56651: CLAUDIUS, G.C., - Volledig brievenboek, bevattende voorschriften van brieven, verzoekschriften, bekendmakingen, enz. (.....) . Een handboek tot eigen oefening (....) naar de 21ste. Hoogduitsche uitgave voor Nederlanders vrij bewerkt, Tiel, 1855, Campagne.
7277: CLAUDIUS, MATTHIAS, HENDRIK TOLLENS (VERT.) - Liedjes. Vertaald uit het Duits door H. Tollens. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1832.
7279: "CLAUDIUS, MATTHIAS; I.C. VAN DEVENTER (VERT.)" - De Wandsbecker bode (Proza). Vertaald uit het Duits door I.C. van Deventer. Haarlem, A.C. Kruseman, 1857-1858. [2 delen in 1 band]
35463: "CLAUDIUS, GOTTFRIED CHRISTOPH; PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - Auctoritates praepostere in re literaria usurpatas [...] sano vindicabit usui eoque ad Tullii Tusc. Quaest. Lib. I, Sect. XII commentabitur Wittenberg Prelo Creusigiano 1720
50915: CLAUDIUS (= JAN PIETER DE KEYSER) - In de huiskamer, Nederlandsch prentenboek voor jongens en meisjes, met houtgravuren [door A. Cranendoncq]. 's Gravenhage, Fuhri, 1850.
8317: "[HEUN, KARL GOTTLIEB]; PS. HEINRICH CLAUREN" - Maria of Het meisje uit den vlierbosch-molen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
42986: CLAUSEWITZ, KAREL VON - De veldtogt in Rusland in het jaar 1812. Nieuwe uitgave, Amsterdam, v. Kesteren, 1855.
35504: "CLAUSIUS, WERNERUS JACOBUS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPHOR" - Dissertatio de Germanico Caesare Tiberii F. Augusti Nep. [...] Halle Johann Andreas Salfeld 1704
61878: CLAUSSIN, IGNACE JOSEPH DE (CHEVALIER) (1766/95-1844) AFTER OSTADE, ADRIAEN VAN (1616-1685) - Merry men at a window
60561: DE CLAUSSIN, IGNACE-JOSEPH (1766-1844) [?] AFTER POTTER, PAULUS (1625-1654) - The five horses
36012: CLAVAREAU, PIERRE JEAN AUGUSTE , UIT DEVENTER - Decharge van rekenplichtigen in het Nederlandsche privaatrecht Purmerend Musses 1932
49801: CLAVAREAU, AUG. / FR. FORSTER, - Guillaume d'Orange, ou l'union d'Utrecht, drame lyrique (.....) par Fr. Forster, arrange pour la scene Francaise par Aug. Clavareau. Musique de Carl Eckert, decors (....) par B.J. van Hove, 's-Gravenhage, de Groot, 1848, 48 pag.
22359: CLAVER, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van Ds Samuel Claver, op 16-10-1781 in de Noorderkerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt.
47702: CLEEF, GEBR. VAN EN B. SCHEURLEER, - Veilingcatalogus boeken nagelaten door Archibald Hope, 's-Gravenhage 1822, 106 pag.
35571: "CLEEMANN, SIGISMUNDUS, UIT GUBEN; PRAESES: ROEHRENSEEN, CHRISTIAN" - De regimine linguae [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1703
60972: CLEMENT, WILLIAM (PUBLISHER) - The Gallery of Comicalities.
54765: CLEMENT, J.C. - Missive van Johan Christiaan Clement aan zyne mede-burgers in Zeeland over de verkiezing van den burger Zacharias Paspoort tot vertegenwoordiger en van den burger W.A. de Beveren tot secretaris van de volks vertegenwoordigers van Zeeland. En het deswegens gehoude gedrag van den burger Bonifacius Mathias Pous, president van de vergadering van den 24-4-1796. Middelburg, J. Koene, [1796].
56387: CLER, ALBERT - La comedie a cheval, ou manies et travers du monde equestre, jockey-club, cavalier, maquignon, olympique, etc, illustre par mm. Charlet, T. Johannot, E. Giraud et A. Giroux, Paris, Bourdin, [1842].
42101: CLERC, [SEBASTIEN LE] = LECLERC, S. - [Petits paysages vues et figures] dedies à Monseigneur le Marquis de Courtanvaux, secretaire d'estat, par son tres humble et re obei Clerc. Paris, Jaurat, [1690].
7285: "CLERCQ, WILLEM DE; E.A." - Gedenkzuil voor W. Bilderdijk. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1833.
7284: CLERCQ, PIETER LE - Huwlyks mintafereel. Leerdicht. Begrepen in drie boeken. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722.
33476: CLERCQ, ADRIAAN DE, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de jure accessionis [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
56571: CLERCQ, D. DE, - Weck's sterilisator (...) gebruiksaanwijzing met recepten tot het steriliseren van alle voedingsmiddelen in glazen, Bloemendaal 1907, 28 pag., geïll.
31863: CLERCQ, GERARDUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio de societate mercatoria Neerlandica [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
26213: CLERCQ, PIETER LE - De geschiedenis der Vereenigde Nederlanden sedert den aanvang des vredesjaars 1712 tot aan den dood des prinsen van Oranje [ 1751] (....) om te dienen tot een vervolg op J. Blomherts geschiedenissen. 2e druk Amsterdam, Hoffman en Meyer 1753, (8) + 423 + (16) pag. Org. karton.
35005: CLERCX, JOANNES MATTHAEUS LUDOVICUS HUBERTUS, UIT KESSEL (L) - Specimen juridicum inaugurale de defectione sive contumacia in causis civilibus Utrecht P.W. van de Weijer 1857
34589: CLERMONT, C.A.J. DE, UIT VAALS - Theses juridicae. 1839
34588: CLERMONT, C. A. J. DE, UIT VAALS - Theses juridico-politicae 1838
22823: CLERQ, LE - Twee verlovingskaartjes betr. a. K.J. le Clerq en J.C. baronesse van Hoevell, 1944 en b. Meta C. le Clerq en P. v. Weel, gedrukt.
24797: CLERQ, PIETER DE - Het leven van Frederik Henrik, prins van Oranje, beschreven door ******. 2 vols. The Hague, O. en P. van Thol, 1737.
53587: CLERY, J.B.C.H. - Dag-verhaal van het voorgevallene in den tooren van den Tempel, geduurende de gevangenis van Lodewyk XVI, koning van Frankrijk, door M. Clery, kamerdienaar van den Koning. ... Uit het Fransch, Amsterdam, J. Allart, 1800.
54624: CLERY, [J.B.C.H.] - Journal de ce qui s'est passe a la Tour du temple, pendent la captivité de Louis XVI, roi de France. Londres, Baylis, 1798.
4136: CLEUGH, JAMES - The Medici, a tale of fifteen generations. New York 1993, 397 p., geb., geïll.
512: CLEVERENS, R.W.A.M. - Het Huis Twickel en zijn bewoners. Een adellijke familiegeschiedenis. Oldenzaal 1981. Geb., geïll., 124 p.
35838: CLEVERINGA, RUDOLFUS ALBERTUS, UIT APPINGEDAM - Quaestiones juris inaugurales Groningen F. Wilkens 1847
31576: CLEVERINGA, MARTINUS EVERHARDUS, UIT APPINGEDAM - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones juris civilis hodierni [...] Groningen J. Römelingh 1841
27712: CLEYN, CORNELIS - Verzaameling van aanteekeningen op het eerste deel der Vaderlandsche historie van den heere Jan Wagenaar, Rotterdam. N.Cornel, 1790, 51 pag., papieren omslag.
33594: CLIFFORD KOCQ, CORNELIUS OTTO, UIT SURINAME - Dissertatio juridica inauguralis qua adstruitur ei, qui rem alienam possedit, eamque domino restituit, nullam competere actionem ad impensas recuperandas [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1763
35871: CLIFFORD, FREDERIK WILLEM GERARD, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ...... Leiden Hazenberg 1869
33595: CLIFFORD KOCQ, HENRICUS, UIT SURINAME - Specimen juridicum inaugurale, de variis adoptionis ritibus apud diversas gentes [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1762
35050: CLIFFORD, HENRICUS MAURITIUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens quaedam de munere judicum pacificatorum. Leiden J.W. van Leeuwen 1830
61349: CLINT, GEORGE (1770-1854) - Miss Foote, as Maria Darlington
35575: "CLODIUS, CHRISTIANUS, UIT SOHLIBA-HAYNENSIS; PRAESES: SCHROEDTER, ERNST CHRISTIAN" - Ille-i-ssationem hominis, et tuissationis Dei et vossitationis hominis protheken ac supplementum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1704
36247: CLODIUS, D[AVID]. , PROFESSORIS GIESSENI - Grammatica linguae Hebreae. Excusa Giessae Hassorum. Giessen Henning Muller 1684
33826: CLOECK, HENDRIK PIETER, UIT ALKMAAR - Adoptie als vraagstuk van kinderbescherming. Onderzoek naar het afstaan en aannemen van kinderen. Proefschrift [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1946
50929: CLOET, J.J. DE - Voyage pittoresque dans le royaume des Pays Bas. Tome I, Brussel, Jobard, 1825.
17185: CLOPPENBURG GERARD-ZOON, RUARDUS (PREDIKANT TE MEERKERK) - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden [...] voor de [...] kerkvergaderinge van Zuid-Holland, vergadert binnen de stad Gorinchem, den 13 v an July 1736 scheydende. Opgesteld dog niet uitgesproken, 's Gravenhage, F. Boucquet, 1736, 4°: 66 p.
61660: CLOUWET, PETER (1629-1670) AFTER QUELLINUS, ERASUMS (1607-1678) - OBRAS DE LORENZO GRACIAN. (Tomo II)
34108: CLOUX, GULIELMUS HENRICUS DU, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de legitimatione [...] Utrecht N. van der Monde 1832
17186: CLOUX, A.P.A. DU (PREDIKANT TE OLDEBROEK) - De christen, een vreemdeling op de aarde, leerrede I, vierde zestal, over psalm 119 vs 19, Oldebroek, wed. E. v. Haarst, 1855, 8°: 24 p.
17189: CLOUX, A.P.A. DU (PREDIKANT TE OUD-ALBLAS) - Simeon. Leerrede I, zesde zestal, over Lukas II 25-32, Rotterdam, G.B. Poeschmann, 1857, 8°: 153 p.
37184: CLOUZOT, H. - L'ameublement Francais sous Louis XV, Paris z.j. 109 pag., ill., geb.
15091: CLUNE, FRANK - Flying Dutchmen. Narrative of an expedition of discovery from Australia to the Netherlands with the ‘Flying Dutchmen’. Illustrations by Bert Zimmerman. Sydney/London: Angus and Robertson, 1953.
38136: HOFFMANN- LA ROCHE & CO - Allerlei over beddden en over slapen, Bazel [ ca. 1950? ], oblong, ( 36 ) pag., geïll., geb.
60937: COAT-OF-ARMS COLLECTION, HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT - Collection of several thousand coats of arms that were cut out of other publications and ordered according to the subject, bound in 12 books.
36011: "COBERUS, LUDOVICUS FRIDERICUS, UIT ALTENBURG; PRAESES: STURM, G." - "Dissertatio historico juridica de urbano beneficio; vom Burger-Lehn Wiesbaden Mullerianis 1726"
32571: COBET, CAROLUS GABRIEL - Oratio de arte interpretandi grammatices et critices fundamentis innixa primario philologio officio [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1847
35279: COBET, CAROLI GABRIELIS, UIT PARIJS - Responsio ad qauestionem literariam [...] 1836
33684: COBET, CAROLUS GABRIEL - Oratio de monumentis literarum veterum suo pretio aestmandis [...]
36424: "COBIUS, MICHAEL HENRICUS, UIT EISFELDA; PRAESES: COBIUS, ERNST FRIEDRICH" - Sceptrorum originem et rationem symbolicam e sacris Ebraeorum monumentis .... Wittenberg Schroedter ca 1700
3246: COBLENZER, F.H. - Ahnen Franz Coblenzer. Bonn 1912, 23 p., oblong, geïll. Curieus boekje!
47098: COCHE, J., - Plan routier de Bruxelles avec des notes chronologiques & historiques. ( trouve chez J. Coche, rue de la Madeleine a Bruxelles ] [eind 18e eeuws]. Folder in board covers.
60290: COCHET, JOSEPH ANTOINE (ALSO COGET/COCHET) (1630-1678) AFTER POPELS, JOHANNES (CA. 1600-1663/83) - IGNIS (allegory of fire)
35174: COCK, HENRICI, UIT OVERIJSSEL - Responsio ad quaestionem ab ordine jurecunsultorum [....] 1822
38314: COCK, A. DE / I. TEIRLINCK - Kinderspel & kinderlust in Zuid-Nederland deel I ( van 8 ): Inleiding, I loopspelen, II springspelen, Gent, Siffer, 1902, 380 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
33430: COCK, HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Disputatio iuridica inauguralis de argumento ad analogia eiusque a legis interpretatione differentia [...] [gebonden met:] Disputatio de alea [...], Utrecht, O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven, 1819 [en met:] Disputatio de fine poenis proposito [...], Groningen, J. Oomkens, 1819 [en met:] Commentatio de Judiciis juratorum [...], Leiden, S. en J. Luchtmans, 1821 Deventer J.H. de Lange 1821
33431: COCK, HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Disputatio iuridica inauguralis de argumento ab analogia eiusque a legis interpretatione differentia [...] Deventer J.H. de Lange 1821
7290: COCK, GERARDUS THEODORUS DE - Proeve van bijbeldichten, brieven, en mengelzangen. Leeuwarden, Henri Amerius de Chalmot, 1765.
6254: COCK., J.H.E. EN H. LA GRO - Het geslacht Waalkens, Monnikendam/Velsen [1952?], 50 p.
33590: COCK, CONRADUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de juris gentium europaei fontibus et fundamentis [...] Leiden E.J. Brill 1860
59840: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - EX RVINIS THERMARVM IMP. DIOCLITIANI, PROSPECTVS VNVS [View of the Baths of Diocletian]
31571: COCK, HENRICUS - Oratio de philosophico iurisprudentiae studio [...] Deventer I. de Lange 1824
58800: COCK, H. DE, - De afscheiding in Nederland, toegelicht en beoordeeld door de geschiedenis, het woord des Heeren en de formulieren der Gereformeerde kerk, Velzen, 1866, 99 pag.
57618: COCK, H. DE (ED), - Besluiten van de nationale Dordsche synode gehouden in den jaren 1618 en 1619, uitgegeven door en met eene voorrede van Hendrik de Cock, Veendam, Mulder, 1833, 48 p.
59854: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) AFTER A DRAWING BY COCK, MATTHYS (C. 1505-1548) - Landscape with Tamar and Juda ['Variae Variarum' series title]
59841: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM PALATII MAIORIS CVM / PARTE SEPTIZONY PROSPECTVS . 3 . [View of the Palatine (Rome) at sunset ]
33429: COCK, HENRICUS, UIT OVERIJSSEL - Commentatio de Judiciis juratorum Leiden S. en J. Luchtmans 1821
35282: COCK, HENRICI - Oratio de jure gentium europaeo [....] 1836
35299: COCK, HENRICI - Oratio de juris publici universalis studio [....] 1826
59848: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM PALATII MAIORIS PROSPECTVS I. [View of the Colosseum with the Palatine in the background]
59847: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM PALATII MAIORIS, CVM, CONTIGVO SEPTIZONIO PROSPECTVS Z. [Ruins on the Palatine, with the Septzonium]
59845: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM TEMPLI PACIS. PROSPECTVS [The Temple of Augustus and Faustuina, the Temple of Divus Romulus and the Basilica of Constantine]
59843: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - RVINARVM TEMPLI PACIS / PROSPECTVS I [The Basilica of Constantine]
59844: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - COLOSSAEI RO. PROSPECTVS . 6 . [The Colosseum, VI]
59852: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - Landscape with Venus lamenting the death of Adonis
35049: COCK, HENRICI, UIT OVERIJSSEL - Disputatio de alea Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1819
59846: COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - EX INCERTIS QVIBVSDAM RO ANTIQVITATIS RVINIS PROSPECTVS I [View od the Forum of Nerva]
42557: COCKBURN, WILLIAM - Virulentae gonorrhoeae symptomata, natura, causa $ curationes. Leiden, I. Severinus, 1717.
36252: "COCUS, SAMUEL, UIT MEKELB. SER.; PRAESES: CALOVIUS, ABRAHAM" - De exorcismo ..... Wittenberg Johann Burckhard 1661
35056: COEHOORN VAN SCHELTINGA, MARTINUS, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis de diverso praetorum numero in variis reip. Romanae temporibus. Leiden J.W. van Leeuwen 1826
32480: COEL, PETRUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de donationibus inter vivos [...] Leiden Johannes Heyligert 1750
17190: COELINGH, W. (PREDIKANT TE SCHOONEBEEK) - Leerrede over Joh. 20: 24-29, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp. 169-181
17191: COELINGH, W. (PREDIKANT TE SCHOONEBEEK) - Leerrede over Filp. 3:8, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp.83-98
35870: COENEGRACHT, HUBERT HENDRIK G.A., UIT ROERMOND - Stellingen ...... Leiden Hazenberg 1867
36688: COENEN, WILHELMINA L.C., UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de 16e eeuwsche doopers Amsterdam Van Heteren 1920
47362: COENEN, A. / EGMOND, F., - Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaan Coenen in 1585, red. en inl. F. Egmond en P. Mason. Zutphen 2003, oblong, 208 pag., geb., geïll., met stofomslag.
31078: COENEN- VAN BUSSEL, J. EN J. - Een bloemenkorf vol souvenirs. Herinneringen van Angelina de Haan/Waterreus, Eindhoven z.jr., 167 pag., geb., geìll.
5658: COENEN-VAN BUSSEL, A.W.J.M. - In de loop der tijden, vier familiegeschiedenissen rond Gerard, Mina en Bernard van Irsen, Geldrop 1992, 384 p., geb., geïll.
15093: COENEN TORCHIANA, H.A. VAN - Holland, the birthplace of American political, civic and religious liberty. An historical essay. San Francisco: Elder, 1915.
34540: COETIER, WILLEM - Oratio de rebus p[atriae in qua monetur juventus academica Franeker F. Halma 1704
36079: COETIER, GULIELMUS - Oratio funebris in obitum luctuosissimum Henrici Casimiri Nassauii principis ..... Franeker J. Gyzelaar 1697
33849: COETIER, GULIELMUS - Oratio funebris in acerbissimum interitum Joannis Gulielmi Frisonis, arausionensium et Nassaviae principis [...] Franeker Franciscus Halma 1712
33850: COETIER, GULIELMUS - Oratio in adventu [...] Joannes Gulielmus Friso Nassavii [...] Franeker Johannes Gyzelaar 1700
33486: COETS, JACOBUS - Oratio de apostolo Paulo [...] Delft Regnerus Boitet 1740
16223: COEVORDEN - Bezoekt Coevorden. Uitg. VVV, in vieren gevouwen vouwblad, [ca. 1920?].
22775: COEVORDEN, VAN HUMALDA, HANNIA - Brief van W.M. van Humalda geb. Hannia, dd. Coevorden 1727, aan “waarde night”, manuscript, 1 p.
58615: COHAUSEN, A. VON, - Caesar's Rheinbruecken, philologisch, militarisch und technisch untersucht, Leipzig, 1867, 56 pag., geïll.
50863: COHAUSEN, J.H. - Dissertatio satyrica physico-medico-moralis de pica nasi, sive tabaci sternutatorii moderno abusu & noxa. Amsterdam, Oosterwyk, 1716.
42047: COHAUSEN, J.H. - Neo-thea, of nieuwe theetafel, opgezocht voor alle liefhebbers van een gezond, lang en vrolyk leven, ofte wel eene naaukeurige Beschryving van de krachten der in- en uitlandsche kruiden, bloemen, wortelen en planten, om de zelve als thee te doen trekken (...) vertaalt (...) door (...) H.J. Grasper. Amsterdam, Oosterwyk, 1719.
34988: COHEN STUART, KAREL ANTONIE, UIT ALKMAAR - De saisine van den executeur testamentaire Amsterdam Delsman & Nolthenius 1893
38575: COHEN, HENRY - Guide de l'amateur de livres a gravures du 18e siècle, 5e edition, Paris 1886. 755 pag., geb. in half leer.
38845: COHEN, SALOMON JACOB - Hulde aan Holland, in het Herbreeuwse vervaardigd en in het Nederduitsch vrij gevolgd, Amsterdam, v. Embden, 1814. Facsimile druk door Jaap Meyer, Heemstede 1982, 18 pag.
38748: COHEN, G. - Ecrivains francais en Hollande dans la première moitié du XVIIe siècle, 's-Gravenhage 1921, 756 pag., geb., geïll.
52949: COHEN TERVAERT, G.M. - De grietman Rudolf de Mepsche. Historisch-juridische beschouwingen over een reeks criminele processen, gevoerd in 1731 in den rechtstoel Oosterdeel-Langewold, 's Gravenhage, Mouton, 1921.
52948: COHEN VAN ASSEN, J.R. - Het gekkenhuis, justitie en psychiatire (recht en zielkundige geneeskunde) 2e- druk. Amsterdam, Bureau van uitgave: Prinsengracht 320, [ca. 1915].
23770: COHEN, E.G.W. - Kort overzicht der tapijt- en andere daarmede verbondene fabrijken te Baarn, bij Zoestdijk. Nevens iets over tapijt-fabrijken in 't algemeen. Haarlem, Loosjes, 1817, 40 pag., orig. papieren omslag. Cohen was directeur van de Baarnse fabrieken.
30905: COHEN, I.B. E.A. - Uit Vindicat's verleden. Gedenkboek ter herinnering aanhet honderdjarig bestaan van het Groningsch Studentencorps Vindicat Atque Polit,1e/ 2e druk, Groningen 1921/ 1934, 344 pag., geb., geïll.
32206: COHEN TERVAERT, HERMAN MORTINUS, UIT ASSEN - De rechten van den grondeigenaar bij het aanleggen van telegrafen en telefonen. Proefschrift [...] Groningen Scholtens & Zoon 1885
27930: COLBERT, CHARLES J. - Instruction pasorale de monseigneur l'evesque de Montpellier, adressee au clerge & aux fideles de son dioces... contre les miracles M.Paris. Utrecht, compagnie, 1737, 4o, 92 pag., zonder omslag.
30880: COLDHAM, PETER WILSON - The Bristol registers of servants sent to foreign plantations, 1654-1686, Baltimore 1988, 491 pag., hardback with dustwrappers.
518: COLE, HERBERT - Heraldry and floral forms as used in decoration. Londen etc. 1922. Geb., geïll., 248 p.
25746: COLENBRANDER, H.T. - De Bataafsche Republiek, Amsterdam 1908, 286 pag., geïll., geb.
35680: COLENBRANDER, MATTHEUS, UIT WIJNALDUM - Over de structuur der gangliencel .... Utrecht van Boekhoven 1896
31959: COLENBRANDER, H.T. - Eerherstel der staatkundige geschiedenis. [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1925
50791: "COLENBRANDER, H.T.;" - Historie en leven, 4 delen, Amsterdam 1915, 267+251+244+268 pag.
17195: COLERUS, JOHANNES (LUTHERS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - "Des menschen roem, is maar een bloem [...] lijkpredicatie over [...] Johannes Erasmus Bloem, Darmstadinum, oudtste predicant der Onveranderde confessie van Augsburgh toegedaenen gemeente binnen Amsterdam, als deselve op den 3den Meert deses 1683sten jaare [...]; als een bloeme verwelckt ende den volgend 8sten deser maandt in den schoot der aerden nedergeset is in de Oude Kerck by een seer volck-rijke vergaderinge, gehouden den 9den Meert [...] uyt het hoogduytsch [...] overgeset door H.H.S., Amsterdam, Chr. Cunradus, 1684, 4°: 38 p."
15095: COLET, LOUISE - Promenade en Hollande, Parijs: Hachette, 1859.
30607: COLIJN, H - Colijn in de caricatuur, 2e druk, Baarn z.j., 112 pag., geïll.
17018: COLIN, G. E.A. - Reflet de la bibliophilie en Belgique. Société des bibliophiles et iconophiles de Belgique, 1969.
60276: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - The Massacre of the Innocents
60302: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AND GALLE, THEODOR (1571-1633) - "Hoopoe and Owl [Avium Vivae Icones; set]"
60303: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AND GALLE, THEODOR (1571-1633) - "Double-wattled Cassowary and Finches [Avium Vivae Icones; set]"
60304: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - "Landscape with the parable of the Good Samaritan (Luke 10:30-37) [Landscapes with Old and New Testament scenes and Hunting scenes; set]"
60305: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - "Christ sending out the Apostles [Landscapes with Old and New Testament scenes and Hunting scenes; set]"
59660: COLLAERT, HANS OR JAN I (1525/30-1580) AFTER BROEK, CRISPIJN VAN DEN (1524-1590) - The Circumcision of Christ (series The Life of the Virgin)
60301: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - "Bustard and Great Grebe [Avium Vivae Icones; set]"
60300: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - "Jay and Finch [Avium Vivae Icones; set]"
60292: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - AMERICA (The Four Continents)
60293: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER CLEVE, HENDRICK VAN III (CA. 1525-CA. 1595) - Landscape with a small circular temple [Regionum, rurium, fundorumque, varii at ove amoeni prospectus]
60294: "COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605); STRADANUS" - Roman Emperors on Horseback (title page)
60295: "COLLAERT, HANS (JAN BAPTIST I) (1566-1628) AFTER STRAET, JOHANNES VAN (1523-1605); STRADANUS" - POLITVRA ARMORVM (NOVA REPERTA, set title)
60296: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - Barbus, Ray's bream, Perch and Fundulus [PISCIVM VIVAE ICONES, set]
60297: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - "Toucan and another tropical bird [Avium Vivae Icones; set]"
60298: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - "Falcon and Robin Readbrest or Redstart [Avium Vivae Icones; set]"
60299: COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) AND GALLE, THEODOR (1571-1633) - "Wagtail, Eagle and Turtledove [Avium Vivae Icones; set]"
60424: COLLAERT, HANS OR JAN I (1525/30-1580) - Iacobi puteus non est fons ille perennis, Verum ego Jacobi de stirpe oriundus Jesus. Ioann. 4.6. (Christ and the woman of Samaria)
34522: COLLARD, QUIRIN CESAR, UIT CUYK - De oogen der studenten aan de Rijks-universiteit te Utrecht Utrecht Diehl 1881
58772: COLLARDEAU, - Instruction sur un nouveau lactometre et sur ses applications aux essais de melanges des liquides, Paris [19e eeuw].
6441: COLLEGIO - Collegio Internaz. di scienze, lettere, arti etc. Milano 1877-1880.[mapje knipsels]
33488: COLLEN JR., FERDINANDUS VAN - Oratio de eloquentia [...] Amsterdam Joannes Hafman 1757
33487: COLLEN JR., FERDINANDUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de beneficiis fidejussorum [...] Leiden Joannes Bos 1754
60742: COLLET (FL. XVIII SEC., 1663) AFTER LEGARE, GILLES (1610-1692) - Designs for jewels [set title: Livre des ouvrages d'orfevrerie faits par Gilles Légaré]
52951: COLLETTE, P.P.C / G.H. FRASER - Verslag betreffende de zending der kapiteins P.P.C. Collette en G.H. Fraser naar België ter bestudering van de militaire strafinrichtingen te Vilvoorden en Beverloo, 's Gravenhage, Gebr. v. Cleef, 1904.
32212: COLLETTE, HUBERTA JEANNE ANTOINETTE, UIT KATWIJK AAN ZEE - Epidemiologische aspecten van het cervixcarcinoom. [...] Proefschrift [...] Apeldoorn Boeijinga 1976
59853: COLLIGNON, FRANÇOIS (1609-1687) AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Seven marines [Eight Marines - series title]
37071: COLLINS, ARTHUR - The peerage of England, 4th edition in 7 volumes, London 1768, ca. 3000 pages [ some of the engraved coats of arms missing ].
7792: COLLINS - Collins's Peerage of England [....] augmented by Sir Egerton Brydges, 9 vols.
25167: COLMJON, G. - Over het boek van Adela. Repliek op de door den heer Dr. J.J. Ottema gemaakte aanmerkingen op mijn vorig opstel over dat boek, Leeuwarden 1871, 8 pag.
36713: COLOMBANI FOROLIVIENSIS, JOSEPH , UIT RAVENNA. - Conclusiones philosophicae quis sub faustissimis auspicijs D. Joseph, beatissimae virginis Mariae sponsi Ravenna A.M. de Landis 1735
54694: COLOMBEY, EMILE - Histoire anecdotique du duel dans tous les temps et dans tous les pays. Leipzig, Collection Hetzel, Alphonse Dürr, z. j. [ca. 1858?].
56606: "COLOMBI, MARCHESA; " - La gente per bene. Leggi di convenienza sociale. Torino 1877.
61877: COLOMBINI, COSIMO (FL. 1752-1812) AFTER CAMPIGLIA, GIOVAN DOMENICO (1692-1775) - Roman relief
32746: COLONIUS FEITH, RHYNVIS GEORGIUS, UIT LEIDEN - Dissertatio medico-forensis inauguralis de partu [...] Groningen R.J. Schierbeek jr 1842
56555: COLUMBUS E.A., - The Spanish letter of Columbus to Luis De Sant' Angel (....) dated 15-2-1493, London, Quaritch, 1893.
51075: COMALADA, MIQUEL - Den schat der sielen, daer in de mensche zeer lieflijc onderwesen wordt hoe hy door t'afsterven synder zonden, quade lusten ende begheerten, verkrijghen mach de volkomen liefde Godts (...) door eenen oprechten liefhebber Godts, eerst in Spaensche sprake gheschreven, ende nu nieu overghezet. Rotterdam, v. Waesberghe, 1620.
15097: COME - Come to Holland. The official tourist office. The Hague. 3e druk, Den Haag, [ca. 1925].
42766: COMENIUS, JOHANNES AMOS - Eerste deel der school-geleertheyd, genoemt Het Portael / Prima pars scholasticae eruditionis, dicta Vestibulum. Uitgebreide editie door Jacob Redinger. Amsterdam, G. de Roy, 1658.
7293: "COMMAN, BARENT (VERT.); LOUIS SÉBASTIEN MERCIER " - Zoé, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1790.
7292: "COMMAN, BARENT (VERT.); ANTOINE JEAN BOURLIN DUMANIANT" - "De twee neeven, of De Franschen te Sevilie; blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1792."
24998: COMMELIN, I - Fredrick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zyn leven en bedryf. [on French title: Frederick].
35048: COMMELIN JR, JOHANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de interrogatione judiciali vulgo interrogatoire sur faits et articles. Amsterdam Spin 1833
15098: COMMENT - Comment visiter La Hollande, publié par l’office national du tourisme en Hollande. La Haye, diverse edities.
38818: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, 3e druk, Leiden/ Amsterdam, Hasebroek/ Byl, 1747, (16) + 397 + (47) pag. [ Gebonden met:] Dezelfde, Het A.B.C. des geloofs, 6e druk, Leiden, Hasebroek, 1751, (14) + 171 + (1) pag. Halfleren band.
43274: COMTE, F. LE - "Het konst-cabinet der bouw- schilder- beeldhouw- en graveerkunde, of inleiding tot de kennis dier fraaije weetenschappen vervat in de schilderyen, standbeelden en prenten, 2 delen [1e deel in 2e druk]. Arnhem, Nede, [1745]; Dordrecht, Blusse, 1761."
4217: MOUCHERON. COMTE DE - Notes sur ma famille. Rome 1900, 107 p., geb., geïll. (iets los in band).
57172: "COMTESSE, A.; " - Les ex-libris de Jean Kauffmann, graveur a Lucerne, Paris 1919.
55207: CONDE - Prent: 'J. Ankarstrom, the Regicide. Published by J. Sewell [Londen] 1792'. Stippelgravure, 'Conde sculpt', uit European Magazine, borstbeeld in ovaal met ketting, bevestigd aan paal.
35651: "CONERDINGIUS, PAULUS THEODORUS; PRAESES: ENGELBRECHT, GEORG" - Discursus academicus de pluralitate votorum [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1675
58669: CONERMANN, K., - Fruchtbringende Gesellschaft. Der fruchtbringende gesellschaft geoffneter erzschrein. 3 volumes in cassette 1985.
42510: FRANCONIA MENNONITE CONFERENCE - Die kleine geistliche Harfe der Kinder Zions oder auserlesene geistreiche Gesange. Germantaun (USA, Pennsylvania), M. Billmeyer, 1803.
6505: INTERNATIONAL CONGRES - 1968. Recueil du IXe congrès international des sciences généalogique et héraldique. Bern 1868. Ing., geïll., 263 p.
1249: INTERNATIONAL CONGRESS - 12. Internationaler Kongress fur genealogische und heraldische wissenschaften. München 1974. Band H: Heraldik, 460 p. Met Band G. Genealogie, 445 p.
32127: CONINCK WESTENBERG, PIETER, UIT RIJSSEN - Iets over wezen en aard der gerechtelijke bekentenis in het burgerlijk recht. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1883
4919: CONINCKX, H. - David Vinckbooms, peintre, et son oeuvre, et la famille de ce nom. Antwerpen 1908, 52 p., geïll.
47209: CONRAD, J.F.W., - Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering, z.pl., 1864, 4o, 85 pag, compleet met 9 uitvouwbare kaarten en platen, origineel karton. Rug los.
39998: CONRAD, J.F.W. E.A. - Rapport der hoofd-ingenieurs en ingenieurs van den Waterstaat (...) omtrent een nader onderzoek van het ontwerp van een Kanaal door de Geldersche Vallei, 's- Gravenhage 1878, 23 pag., gebonden.
47245: CONRAD, J.F.W., - Mededeling over de inrichting en het gebruik der haven te IJmuiden, pp. 31-44 in Tijdschrift v.h. Kon. Instituut van Ingenieurs 1885/86, met 3 uitslaande platen.
40857: CONRAD, J.F.W. E.A. - Rapport betreffende eene aanvraag van den heer J.G. Jäger te Amsterdam, om concessie voor den aanleg van een kanaal door de Geldersche vallei, ter verbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn en van de droogmaking der plassen beoosten de Vecht, 's-Gravenhage 1880, 15 pag., geb. in blauw linnen.
43228: "CONRAD, J.F.W.; E.A." - Rapport der commissie benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam. 's Gravenhage, 1877. [Gebonden met:] Vervolg-Rapport. 's Gravenhage, 1878.
44102: "CONRAD, J.F.W./L.A. REUVERS/T.J. STIELTJES;" - "Het verzekeren van een vasten boezemstand aan Rijnland, Leiden 1868, 4o, origineel karton omslag (los in de band), 6+138 pag.+bijlagen (waaronder 2 uitvouwbare platen waarvan 1 kaart);"
59578: "CONRADUS, ABRAHAM J. (CA. 1612-1661); CRALINGE, JAN (C. 1630-C. 1670); REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)" - ELEAZARUS SWALMIUS, THEOLOGUS, ECCLESIASTES, AMSTELODAMENSIS. [...]
33489: CONRADUS, PETRUS - Sermo academicus de stupendo euvangelii, ab apostolis per orbem praedicati, successu, christianae religionis veritatem extra omnem dubitationis aleam collocante [...] Franeker Guilielmus Coulon 1767
5287: CONSEIL - Conseil de M. le Duc d’Anjou, Etat présent de la maison de Bourbon, pour servoir de suite à l’Almanach royal de 1830 et à d’autres publications officielles de la maison, Parijs 1975, 151 p.
33335: CONSTANT REBECQUE, JAN DANIEL CORNELIS CAREL WILLEM DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1866
47328: CONTY, H.A. DE, - Paris en poche. Guide pratique illustre de l'etranger dans Paris et ses environs, 2de. ed., Paris, Faure [1867], 383+(16) pag., ill.
50882: CONTY, HENRY A. DE - Quinze jours en Belgique, Hollande et Prusse Rhenane. Parijs/Brussel, Faure/Rosez, [1864]. Reeks: Collection des guides circulaires.
8549: CONVIVA [ = GERARD KELLER] - "Het Servetje. Herinnering aan ""Oefening kweekt kennis"" door Conviva. Leiden, Gualth. Kolff, 1878."
55616: COOK, THOMAS (1744?-1818) AFTER HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - Bambridge on trial for murder by a committee of the House of Commons.
34907: COOLBRANT, ABRAHAMUS MATTHEEUSSEN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de fide jussoribus Leiden A. Elzevier 1711
52877: COOLE, A.D. - Memorie, den edelen gerechte der stad Utrecht overgegeven by ofte van wegen Daniel Voet, medicinae doctor, gedaagde in cas van injurien in conventie en eyscher in reconventie, contra D'hr Petrus Burmannus, professor alhier, eysscher en verweerder in contrarie cas respective. Utrecht, wed. Ernestus Voskuyl, 1712.
36111: COOLHAAS, W. PH. - Verloren kansen Groningen Wolters 1955
24594: COOPER, J. AND C. - Monograms and heraldic designs.
7297: COOPER, JAMES FENIMORE - De reis naar Amerika of De jagt op zee. Vertaald uit het Engels. Zutphen, W.I. Thieme, 1840-1841. [4 delen]
7296: COOPER, JAMES FENIMORE - De Bravo, eene Venetiaansche geschiedenis. 2e druk. Vertaald uit het Engels. Den Haag, J. van der Beek, 1840. [2 delen in 1 band]
7299: COOPER, JAMES FENIMORE - Mercedes van Castilië. Een verhaal uit de dagen van Columbus. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1841. [3 delen]
39883: COOPER, B. EN J.W.F. WERUMEUS BUNING - De zingende walvisch, zijnde een bundel zeemansliedjes (.....), Amsterdam [1939], 176 pag., geb., geïll., met stofomslag.
44009: "COOPER, J.F./F. HOFFMANN;" - Conanchet. Eine Erzählung für die reifere Jugend. Nach dem Englischen des J.F. Cooper, von Franz Hoffmann Stuttgart, Thienemann, 1857, 4 + 301 pag., hardback, half linen, illustrated with coloured lithographs. Some pages loose.
32872: COOPMANS, JOSEPHUS PETRUS ANTONIUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - De rechtstoestand van de godshuizen te 's Hertogenbosch voor 1629. Proefschrift [...] 's Hertogenbosch Zuid-Nederlandsche drukkerij 1964
37383: COOPS, J.W.G. E.A. (RED.) - Almanak van den Nederlandschen Cricket Bond , vijftig seizoenen eerste klas cricket 1891- 1940, Haarlem 1941, 68 pag., geïll. ( omslag los )
47393: "COOPS, J.W.G., E.A.;" - Haagsche cricketclub 1878-1938. Gedenkboek t.g.v. 60-jarig bestaan, 's-Gravenhage 1938, 197 pag., geb., geïll.
42354: COORNHOUT, HUICH JANSZ. - Grondig berigt van 's lands ongeval in den jare 1672. Dat het niet is geweest verraet nog schuld der Staetsche regeerders door H.J.Z.C. Rotterdam, J. Losel, 1742.
32135: COOTH, LEOP. FRANC. GUIL. VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis,, de jure publico privatorum pactis non mutando [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
60234: COOTWIJCK, JURRIAAN (1714-1798) AFTER JAN LIEVENS (1607-1674) - Landscape with a ruin
60235: ANONYMOUS ARTIST AFTER JURRIAAN COOTWIJCK (1714-1798) - Landscape with a ruin
34809: COPES VAN HASSELT, J. , UIT ARNHEM - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaedam de jure criminali militari Leuven Fr.Michel 1830
34957: COPES VAN HASSELT, JACOBII - De usu atque auctoritate juris civilis romanorum in Gelria. Editio altera priori auctior & castigatior. Epistolam de jure naturali [...] Joannem Conradum van Hasselt, praemisit J.C. Copes van Hasselt. Arnhem J. Nyhoff 1763
33831: COPPELLO, SERVAAS VAN DE - [Dissertatio juridica inauguralis de conjugio in statu naturali] Leiden P. Bonk 1743
41740: COPPENS, J.A. - Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch, 4e deel (van 4), 's-Hertogenbosch 1844, 367 pag., half linnen band.
40978: COPPENS, M - Het hart van de Peel, Tekst P.J.A. v.d. Zanden, Eindhoven 1978, 12 pag. + 68 platen, geb., oblong, met stofomslag.
57350: "COPPING, A.E.; " - Tommy's triangle, Londen 1918, 189 pag.
60524: COPY AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) - AMOR (four allegorical prints)
60386: COPY OF MATHAM, JACOB (1571-1631) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - "Fides (Faith; the Seven Virtues)"
3805: OMA COR [= C.A. VAN DORP-HOOS], - Herinneringen uit Indië. [Velp 1950], 62 p., geb., geïll.
3271: CORBEY, L.F.M. - Stamboom van de familie Corbey. Amsterdam 1950, 54 p., gestencild, geïll.
35647: "CORBMACHER, ENGELBERTUS, UIT HERFORD; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Disputatio politica de foederibus [...] Helmstedt Henning Müller 1659
35446: "CORFINIUS, CHRISTIANUS; PRAESES: PECHLIN, PETRUS" - Disputatio ethica virtutes, quae secundum appetitum informandum versantur, ut sunt fortitudo et temperantia [...] Rostock Joachim Fuess 1616
6846: "[ASSCHENBERGH, HERMAN (VERT.)]; THOMAS CORNEILLE" - De graaf van Essex, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
59786: CORNEILLE, JEAN-BAPTISTE (1649-1695), AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Landscape with figures [Recueil de 283 estampes gravées... serie title]
6847: "[ASSCHENBERGH, HERMAN (VERT.)]; THOMAS CORNEILLE" - De graaf van Essex, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
7516: "[FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; PIERRE CORNEILLE" - "Titus Vespasianus; treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, erven J. Lescailje en Dirk Rank, 1722."
18143: "[SEBILLE, CHARLES (VERT.)]; PIERRE CORNEILLE" - Pompejus, treurspel. Vertaald uit het Frans, onder de zinspreuk Le tems est un grand maitre. Amsterdam, Izaak Duim, 1737.
57502: "CORNEILLE, P.; " - Theatre de P. Corneille. Publie en cinq volumes et precede d'une preface par V. Fournel, 5 volumes, Paris, Flammarion, ca. 1400 pag.
25034: CORNELI, R. - Die Jagd und ihre Wandlungen in Wort und Bild.
35423: CORNELISSEN, JACOBUS, UIT STEENWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de iis, qui mente non sunt compotes secundum Cod.Civ. Utrecht Paddenburg 1830
57379: CORNELISSEN, M.M.P., - Kunst dat het familie is. Bloedverwanten en onderlinge verwantschap van bekende Nederlandse kunstenaars, 2e druk, Heeze 1998, 396 pag., geb., geïll.
31676: CORNELISSEN, J.J. - Oratio Leiden E.J. Brill 1879
523: CORNET, J.W.G., EN D. LANGEDIJK - Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage, 1813-1963, historisch-genealogisch beschreven. 's-Gravenhage 1963. Geb., geïll., 629 p.
60037: CORNET, JACOBUS LUDOVICUS (1815-1882) - The old Koevoet Le Flamande
35915: CORNETS DE GROOT, ADRIANUS JOANNES GUILIELMUS, UIT NED. INDIE - Theses juridicae inaugurales Utrecht De Kruyff 1845
3604: CORNETS DE GROOT, J.P. - Levensschets van mr. Pieter de Groot, gezant der Vereenigde Nederlanden. 's-Gravenhage 1847. Folio, 69 p., geïll.
524: CORNU, FRANK LE - Origine des églises réformées wallonnes des Pays-Bas. Etude historique. 2e édition. Utrecht z.j., 48 p.
57545: CORONEL, DR. S. SR. - De bloedsomloop en de spijsvertering van den Mensch. Verplaatsbare afbeeldingen van het hart, de longen, de maag en het darmkanaal. Met 11 afbeeldingen in de tekst door Dr. S. Sr. Coronel. A van Klaveren, Amsterdam, n.d. [ca. 1900].
60944: DELFTSCH STUDENTEN CORPS - Scroll depicting a masquarade parade in Delft by students of DSC (Delftsch Studenten Corps) in 1908.
42723: CORREARD, JOSEPH - Abrege du cours classique de dessin topographique a l'usage des ecoles secondaires et des ecoles primaires du 1er et 2e degre. Paris, J. Correard, 1853.
9208: HAAGSCHE CORRESPONDENT - De Haagsche Correspondent. Te bekomen bij Klaas Momus, meesterknegt van P. Gosse Junior. [Den Haag], Pierre Gosse Junior, [1786-1787]. [2 delen]
41178: CORSWAREM, G.J.DE - Memoire historique sur les anciennes limites et circonscriptions de la province de Limbourg, Brussel 1857, 396 pag., geb. Goed exemplaar.
60277: CORT, CORNELIS (1533-1578) AFTER FLORIS, FRANS (I) (1519/20-1570) - Hearing (Series title: The five Senses)
60278: CORT, CORNELIS (1533-1578) AFTER ZUCCARO, TADDEO (1529-1566) - Presentation of Mary at the Temple
60207: "CORT, CORNELIS (1533-1578); COCK, HIERONYMUS (1518-1570) [WIDOW] AFTER WEYDEN, ROGIER VAN DER (C.1400-1464)" - "Rogier van der Weyden (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
34405: CORT VAN DER LINDEN, JAN RUDOLF ANNE , UIT 'S-GRAVENHAGE - Valschheid als vervalsching van bewijsmiddel 's-Gravenhage W.P. van Stockum 1881
7303: "CORTENBERGHE, J.W. VAN (VERT.); CHARLES ANTOINE GUILLAUME PIGAULT LE BRUN DE L’ÉPINOY)" - Claudine van Florian, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1801.
57661: CORTHELL, ELMER L., - The interoceanic problem and its scientific solution. An address before the American Association for the advancement of science, Michigan 1885, 40 pag.
4566: CORTI, E.C. CONTE - Het Huis Rothschild in zijn opkomst en bloei 1770-1871, met een korte schets van latere jaren. Amsterdam z.j., 589 p., geb., geïll.
4567: CORTI, E.C. CONTE - Der Aufstieg des Hauses Rothschild, 1770-1830. Leipzig 1927, 459 p., geb., geïll.
34232: CORVER HOOFT, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de reditibus annuis haud conferendis [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1839
32273: CORVER HOOFT, JANUS REYNALDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens commentarium in art. 92 leg. de re judicali [...] Utrecht Koch 1845
56774: CORVEY, C., - Aeronautische schetsen. Aanteekeningen over luchtscheepvaart, Leiden, 1895, 89 pag., geïll.
52960: CORVINI, ARNOLDI [PSEUD. VOOR ARENT JANSZ. RAVENS] - Digesta per aphorismos strictim explicata, Editio postrema multo auctior & emendatior. Amsterdam, Elsevier, 1664.
52962: CORVINUS, JOHANNES ARN. [PSEUD. VOOR JOANNES ARNOLDSZ RAVENS] - Elementa juris civilis, iuxta ordinem institutionum imperialium erotematice exposita, additis Germani Cousinii J.C. receptarum utriusque juris regularum, partitionibus. Amsterdam, Elsevier, 1664.
52961: CORVINUS, JOHANNES ARN. [PSEUD. VOOR JOH. ARN. RAVENS] - Enchiridium seu institutiones imperiales, insertis latioribus materiis (...) explicatae per erotemata. 2e- vermeerderde druk. Amsterdam, Elsevier, 1644.
50934: "[CAMPEN, J. VAN / A. QUELLINUS]; COSIMO BARTOLI, RAPHAEL TRICHET DU FRESNE" - Bouw, schilder en beeldhouwkonst, van het stadhuis te Amsterdam / Architecture, peinture et sculpture de l'Hotel de Ville d'Amsteldam.
36661: COSMAN, HERMAN, UIT AMSTERDAM - The married women's property act 1882 Amsterdam Binger 1884
35271: COST JORDENS, GUILIELMI HERMANNI, UIT DEVENTER - Commentatio ad quaestionem mathematicam a nobilissimo disciplinarum mathematicarum [....] 1827
32829: COST BUDDE, HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione fundforum secundum juris hodierni principia [...] Deventer J. de Lange 1834
33492: COST, WILHELMUS HERMANNUS, UIT DEVENTER - Specimen academicum inaugurale de religione sepulcrorum eorumque violatione [...] Leiden Gerardus Corts en Joannes le Mair 1768
34022: COST JORDENS, WILLEM HERMAN, UIT DEVENTER - Specimen juridicum inauguralede conditione resolutoria [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1822
34341: COSTA, ABRAHAMUS DA, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de pace Rysvicensi [...] Amsterdam C.A. Spin 1852
7311: COSTA, ISAÄC DA - Kerst- en Nieuwjaarsintreêzangen. 2e druk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1858.
14860: COSTA, ISAÄC DA - Alfonsus de Eerste. Treurspel. Amsterdam, P. den Hengst & zoon, 1818.
7315: COSTA, ISAÄC DA - "De chaos en het licht; een halve-eeuw-lied. Haarlem, A.C. Kruseman, 1850."
7316: COSTA, ISAÄC DA - Feestliederen. 2e druk. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1846.
7320: "COSTA, ISAÄC DA; NICOLAAS BEETS" - Dichterlijk krijgsmuzijk. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1826. [Gebonden met: 2] Feestliederen. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1828. [en met: 3] Kerst- en nieuwjaarsintreezangen. Amsterdam, J. H. den Ouden, 1829. [en met: 4] Aan Nederland, in de lente van 1844. 2e druk. Amsterdam, Johannes Müller, 1844. [en met: 5] Landgenooten! Met het oog op God, blijft Nederlanders, en vereenigd. Een woord bij gelegenheid der opheffing der Wet van leening of heffing. Leiden, S. & J. Luchtmans, 1844. [en met: 6] Vijf en twintig jaren, een lied in 1840. 4e druk. Amsterdam, D.J. Groebe, 1845. [en met: 7] Wachter! Wat is er van den nacht? Een lied bij de uitgangen van 1847. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848. [en met: 8] 1648 en 1848. Dichtstuk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848. [en met: 9] Lijden en heerlijkheid. Twee hymnen. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1848. [en met: 10] Rouw en trouw. Haarlem, A.C. Kruseman, 1849. [en met: 11] Aan den heer mr. Isaäc da Costa, op den 25sten verjaardag zijner echtvereeniging. 11 July
7318: COSTA, ISAÄC DA - Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq, medegedeeld in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, H. Höveker, 1850.
7317: COSTA, ISAÄC DA - Bilderdijk herdacht in eene redevoering gehouden op den 11 October 1856 by gelegenheid der eeuwfeestviering van des grooten dichters geboortejaar, door de Rederijkerskamer, opgericht te Amsterdam ten jare 1844. Haarlem, A.C. Kruseman, 1856.
7306: COSTA, ISAÄC DA - Zit aan mijne rechterhand. Hymne. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1848.
23569: COSTA, ISAAC DA (RED.) - Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat, geschied-en letterkunde, deel 1 t/m 6, Amsterdam 1834-1838. Complete set, in 6 rood kartonnen banden, ca. 1500 pag., met register op de zes delen.
15108: COSTA, ARNOLD DA - Abraham Pinedo, docteur d’ Amsterdam. Contes Hollandais, Parijs: Canel, 1833.
7305: COSTA, ISAÄC DA - "Alfonsus de eerste. Treurspel. 2e druk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1845. [Gebonden met:] Wachter! wat is er van den nacht? Een lied bij de uitgangen van 1847. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848. [en met:] 1646 en 1848. Dichtstuk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848. [en met:] Rouw en trouw. Haarlem, A.C. Kruseman, 1849. [en met:] De chaos en het licht; een halve-eeuw-lied. Haarlem, A.C. Kruseman, 1850."
7312: COSTA, ISAÄC DA - Poëzy. Leiden, L. Herdingh & Zoon, 1821-1822. [2 delen]
7309: COSTA, ISAÄC DA - 1648 en 1848. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848.
7310: COSTA, ISAAC DA - Politieke poëzy. Haarlem, A.C. Kruseman, 1854.
7314: COSTA, ISAÄC DA - Dichterlijk krijgsmuzijk. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1826.
7307: COSTA, ISAÄC DA - Lijden en heerlijkheid. Twee hymnen. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1848.
7313: COSTA, ISAÄC DA - Vijf en twintig jaren. Een lied in 1840. Met ophelderingen en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten. Kerkrade, N. Alberts, [1896].
7308: COSTA, ISAÄC DA - Wachter! wat is er van den nacht? Een lied bij de uitgangen van 1847. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848.
51320: COSTA, IS DA, - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk. Eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften, Haarlem 1859, 477+23(5)+6+4 pag., geb. in half linnen
51198: COSTA, IS DA, - Overzicht van het leven en de werken van Mr. Willem Bilderdijk en vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk geb. Schweickhardt, Amsterdam 1844, 273 pag., geb., met portret.
39300: COSTARD, J.P. - Histoire de Ruyter, lieutenant-admiral-general des etats de Hollande, Paris, Masson, 1824, 355 pag., half leer, geïllustreerd met gegraveerd portret.
25513: COSTER, H.P. - De kroniek van Johannes de Beka, haar bronnen en haar eerste redactie. Utrecht 1914, 302 pag. Gebonden in half linnen band. Goed exemplaar.
17196: COSTERUS, FLORENTIUS (PREDIKANT TE HOORN) - "Nederlandts vloek en zegen en desselfs Re-unie, Den sesden druck vermeerdert met een nieuwe vloek en zegen en andere biddaghs stoffe; mitsgaders een bevestingh en twee synodale predicatien, Deventer, M. de Vries, 1739, 8°: (35) + 123 + (8) + 502 + (2) + 120 p."
55049: COSTERUS, BERNARD - Historisch verhaal ofte eene deductie van zaaken raakende het formeren van de Republique van Holland (...) ende (...) het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673 in ende omtrent de steden Wourden en Oudewater, 2e vermeerderde druk. Leiden, Wishoff, 1736. [ Bijgebonden: ] R. Fruin, Willem III en zijne geheime onderhandelingen (...) in 1672. Overdruk (1864) pp. 287-306.
20908: COSTON, BARON DE - Histoire de Montélimar et des familles principales qui ont habité cette ville, 4 delen, Parijs 1973, reprint van de editie 1878-1891, 534+589+548+575 pag., geb. in 4 banden, ( oplage: 300 ex.)
35449: COTHMAN, ERNST - Programma quo cives academici ad actum disputationum inauguralium benevolè invitantur [...] Rostock Joachim Fuess 1617
60990: COTRELL, DESPRES, FRANCE - Manuscript genealogy of the descendants of Gerard de Lestruuerie (Lyestruues, dec. 1330) and Masrie de la Cauchie.
39864: COTZHAUSEN, THEODORUS W. VAN ( UIT MAASTRICHT) - Dissertatio politico-juridica inauguralis de captivis, Leiden, A. Elzevier 1706, 21 pag., gebonden in geheel linnen.
7324: "COULAN, G. DE (VERT.)?; ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - De schipbreuk, of De erfgenamen. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1797.
7323: "COULAN, G. DE (VERT.)?; ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - De schipbreuk, of De erfgenamen. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1797.
30509: COUPERUS, L - Jan en Florence, Amsterdam, Veen, [ 1917 ], 86 pag., geb. in bruin gedecoreerde band. Goed exemplaar.
16009: UTRECHTSE COURANT - Extract uit de Utrechtsche couranten van 26, 28 en 31 July 1747. Utrecht: Jacobus de Jongh, 1747.
30290: COURBOIN, F. E.A. - Exposition d'oeuvres de Rembrandt, dessins et gravures, catalogue. Parijs 1908, 150 pag., geïll.
39648: COURCELLES, M. HOFKENS DE - Dissertatio physio medica de electricitate, Utrecht 1756, 31 + 5 pag.
24718: COURT, PIETER DE LA - Sinryke Fabulen, Verklaart en Toegepast Tot alderley Zeede-lessen, Dienstig om waargenoomen te werden in het Menschelijke en Burgelijke leeven. Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1685.
24780: COURT VAN DER VOORT, PIETER DE LA - Les agremens de la campagne, ou remarques particulieres sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques, des jardins de plaisance, & des plantages, avec les ornemens qui en dépendent, &c. 3 vols. Paris, David le Jeune, 1752.
32067: COURT, HENRICUS FRANCISCUS DE, UIT GROOTE LINDT (Z-H) - Dissertatio juridica inauguralis, continens disquisitionem historico-philosophicam de poena carceris [...] Leiden H.W. Hazenberg & Comp. 1839
60907: COURT, PIETER DE LA - Sinryke Fabulen, Verklaart en Toegepast Tot alderley Zeede-lessen, Dienstig om waargenoomen te werden in het Menschelijke en Burgelijke leeven. Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1685.
30875: COURTAUX, TH. - Histore génealogique de la maison du Pontavice et ses alliances. Bretagne, Normandie et Maine, Paris 1901, 137 pag., geïll., geb. Good copy.
60279: COUSSIN, LOUIS (1627-1704) AFTER RABON, PIERRE (1619-1684) - Portrait of the goldsmith Louis Roupert
20091: COUTANT DE SAISSEVAL, GUY - Les maisons impériale et royales d'Europe, Parijs 1966, 588 pag., geb., met losse tabellen.
47763: COUVEE, D.J., - Koninklijke militaire sportvereeniging. Gedenkboek 1911-1936, 's-Gravenhage 1936, 273 pag., geïll.
35756: COUVEE, HUIBERT, UIT DEVENTER - De oorzaak van den dood na het wegnemen der nieren Utrecht Den Boer 1902
30738: COUVEE, D.H. - Paraat per prent. De Nederlandse spotprent uit de jaren 1880- 1940, Amsterdam 1958, 128 pag., geïll.
55943: COUVRAY, LOUVET DE, - Les amours du chevallier de Faublas. Volumes 2 and 4, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1884.
23190: "COUWENBURG, VAN; ZOUTMAAT, BRUGMAN, BOUWMEESTER" - "Getekende stamboom (boom met takken waaraan naamschildjes), 100x65 cm, van de nakomelingen van Lop van Couwenburg ""leefde in 1300"". Tekening met kleur door W. Bouwmeester 1858. Mooi blad."
16839: MORTIER COVENS - Kaarten op zijde gedrukt, gevouwen, in kartonnen hoesjes beplakt met sierpapier en bedrukte etiketjes, ca. 13x9 cm (maten van hoesje):
60939: FIRST DAY COVERS - "Collection of first day covers (""eerstedags enveloppen"") with heraldic subjects. "
23694: COX, H / G. LASCELLES - Coursing and falconry [ The Badminton library], Londen 1899, 433 pag., geb., geïll. Good copy.
42185: COXE, W. - De natuurlyke, burgerlyke en staet's-gesteldheit van Zwitserland, geschetst in eenige brieven (...) aan William Melmoth. Harlingen / Leiden, v.d. Plaets / Herdingh, 1780.
52378: COYER, L' ABBE, - Bagatelles morales, publiees par le bibliophile Jacob, Paris 1884 (10)+99 pag.
15118: COYER, ABBÉ GABRIEL FRANÇOIS - Voyages d’Italie et de Hollande. 2 dln. in 1 bd. Parijs: Veuve Duchesne, 1775.
33047: COYMANS, JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad L.5.D. de senatoribus [...] Leiden Johannes van der Linden jr 1726
34899: COYMANS, JOANNES, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad legem aquiliam Leiden A. Elzevier 1708
38698: CRAANDIJK, J. - De Haarlemsche hofjes. 26 lichtdrukken met bijschriften, Haarlem 1904, 115 pag., geb., geïll. Prachtige afbeeldingen! Goed exemplaar.
41980: CRAANDIJK, J - Twenthe. Overdruk uit de eerste editie van de wandelingen door Nederland II, pp. 1-84, gebonden in half linnen.
56289: CRAANDIJK, J., - Het vergankelijke van al het aardsche en het onvergankelijke van het evangelie. Rede ter gedachtenis van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam, 30-5-1875, Rotterdam 1875.
15121: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS - Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Losse delen van de eerste en beste uitgave (Haarlem 1875-1884).
15123: CRAANDIJK, J. EN P.A. SCHIPPERUS - Wandelingen door Nederland, 2e of 4e druk. Haarlem: Tjeenk Willink, [ca. 1890].
42737: CRAANDIJK, J. - Kijkjes in de bezittingen der Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij van Onroerende Goederen, gevestigd te Haarlem. Lichtdrukken met bijschrift, Haarlem, Kleinmann, 1902.
23813: CRAANEN, DANIEL - Scheikundige memorie over het ontdekken der meekrap vervalsching...als dezelve door...oker... bewerkstelligd wordt, Haarlem, A. Loosjes Pz., [1808], 24 pag., papieren omslag [ Werken Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij].
61018: CRABETH, GOUDA - Painted escutcheon depicting the coat-of-arms of the Dutch Crabeth family originating from the city of Gouda.
3131: CRAEMER, A. - Familie Brand 1724-1929. Lˆwenberg 1929, 21 p.
20832: CRAEYBECKX, J - Un grande commerce d'importation: les vins de France aux anciens Pays-Bas ( 13e-16e siecle) Parijs 1958, 311 pag.
34343: CRAMER, BERNARDUS, UIT DEMERARY - Specimen juridicum inaugurale de emtione et venditione rei alienae, ex jure Romano et hodierno [...] Utrecht N. van der Monde 1831
34567: CRAMER, ALBERTUS HENDRICUS , UIT OOTMARSUM - Dissertatio juridica inauguralis de beneficiis fidejussori competentibus e jure francico Deventer M. Ballot 1838
36204: "CRAMER, MARTINUS FRIEDRICH , UIT SEDINO-POMERANUS; PRAESES: WICHMANNSHAUSEN, JOHANN CHRIST." - De corona Ammonitica ..... Wittenberg Wed. Gerdes 1720
56834: CRAMER, C.F. E.A., - Sixieme Congres international de Navigation interieure, la Haye, 1894.
7325: CRAMER, ANTON - De stoomboot en de diligence, of De bijeenkomst van een reizend tooneelgezelschap in een veerhuis. Blijspel met zang. [Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1826].
40723: CRAMER, J.A. - De theologische faculteit te Utrecht in de 18e en het begin der 19e eeuw, Utrecht 1936, 256 pag., geb., goed exemplaar.
17198: CRAMER VON BAUMGARTEN, G.J.F. (PREDIKANT TE MIDWOLDA) - Leerrede [...] gehouden 14 January 1855 ter gedachtenis van [...] Remko Engels [...] predikant te Nieuwolda. Met een levensbericht, Groningen, W. v. Boekeren, 1855, 8°: 27 p.
17197: CRAMER, J. - De wasdom der gemeente. Afscheidsrede gehouden te Amsterdam den 24sten September 1876, Amsterdam, W.H. Kirberger, 1876, 8°: 24 p.
7327: CRAMER, ANTON - Het reisje naar Dinant gevolgd eener schets van het solemneele eeuwfeest van de Heilige Maagd Maria, gevierd ter gelegenheid van het 350ste jaar na de instelling der kapel, enz., binnen Antwerpen, in 1828. Amsterdam, Anton Cramer en Co., 1828.
15127: CRAMER, ANTON - De pelgrim der Nederlanden, schetsende de zeden en gebruiken in onderscheidene steden en dorpen, benevens merkwaardige aanteekeningen en bijzonderheden, Amsterdam: Anton Cramer & Comp., 1827.
15128: CRAMER, ANTON - Het reisje naar Dinant, gevolgd eener schets van het solemneele eeuwfeest van de heilige maagd Maria, gevierd t.g.v. het 350ste jaar na de instelling der kapel, enz., binnen Antwerpen, in 1828, Amsterdam: A. Cramer & Co., 1828.
55362: CRAMER, W. / A. NUIJENS - De verschijningen en genezingen te Marpingen, aan geloovigen en ongeloovigen verhaald door W. Cramer, [vertaald] door A. Nuijens. 's Hertogenbosch, Mosmans, [1877].
57644: CRAMER, W., - Memoire sur les societes secretes protestantes dans les Pays Bas, Amsterdam, 1852, 128 pag.
7326: CRAMER, ANTON - "Rosina van Montessi, of De wanhoop der eerzucht; oorspronkelijk tooneelspel. Amsterdam, H. van Kesteren, 1813."
41891: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der Doopsgezinden, vnl. in de Nederlanden, Amsterdam, Muller, 1837.
14426: CRAMPTON, WILLIAM G. - Flags. London 1988, ill., 188 p.
3712: CRANE, J.W. DE - Bijzonderheden de familie Hemsterhuis betreffende. Leiden 1827, 139 p.
3713: CRANE, J.W. DE - Latere inlichting de familie Hemsterhuis betreffende, p. 47-60 in: J.W. de Crane, Letter- en geschiedkundige verzameling van eenige biographische bijdragen en berigten. Leeuwarden 1841, 120 p., geb., geïll. (met wapen Hemsterhuis).
37620: CRANE, W. - The bases of design, London, Bell, 1898, 19 + 365 pag., hardback, illustrated [first edition]. Library stamps on title page.
37621: CRANE, W. - Line & Form, London, Bell, 1900, 16 + 282 pag., hardback, illustrated [ first edition]. Library stamps and sticker.
34984: CRANE, JO. GUIL. DE - Narratio de vita et scriptis Ev. Wassenbergh V. Cl. deque rebus quae Athenaeo publico nuper evenerunt Franeker G. Ypma 1828
34701: CRANE, IO. GUIL. DE - Oratio de Joanne Mauritio Nassaviae principe cognomine americano 1806
34739: CRANE, WILHELMUS CHRISTIANUS DE, UIT BIEZELINGE EN GOES - Dissertatio juridica inauguralis de divortiis Utrecht Broedelet 1767
19443: CRANE, J.W. DE - Gesta Fresonum uit de Apographa Juniana met eenteekeningen, voorafgegaan door eene voorlezing over Franciscus Junius van Mr. J.W. de Crane.
58763: CRANE, J.W. DE, - Levenschets van Willem Lore, Franeker 1835, 86 pag.
47649: CRANE, WALTER - The Book of Wedding Days. Quotations for every day in the year, compiled & arranged by K. E. J. Reid, May Ross & Mabel Bamfield. With devices & decorations for each page by Walter Crane. London/New York, Longmans, Green & Co, 1889.
33228: CRANE, GUILIELMUS CHRISTIANUS DE, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi ex jure Francico [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
50866: CRANE, WALTER - Legends for Lionel, in pen and pencil. London/Paris/New York/Melbourne, Cassell & Company, 1887.
37421: CRANE, WALTER - A Romance of the Three R's, Penned & Pictured by Walter Crane. London, Marcus Ward & Co., 1886.
43888: CRANE, WALTER - "The Baby's Opera, A Book of old Rhymes with new Dresses. Walter Crane; Engraved & Printed in colours by Edmund Evans; the Music by the earliest Masters. London/New York, Frederick Warne & Co. , n. d. [ca. 1890]. "
19621: CRANE, JAN WILLEN DE - Letter- en geschiedkundige verzameling van eenige biographische bijdragen en berigten.
42964: CRANENBURGH, J.G.GUILHELMI VAN - Den Roomschen pelgrim ofte pelgrimagie van (...) Joannes Georgius Guilhelmi van Cranenburgh, Proto. apost. ende pastoor der Parochiale kercke van St. Laurentius tot Maesniel in de heerlyekheyt Dalenbroeck. Verdeylt in ses deelen, waer in (...) beschreven worden alle curieuse en denckweerdighe saken die hem op de reyse, soo te water als te landt (...) sijn voorghevallen. Roermond, Petrus Vallen, 1699.
33802: CRANS, GERHARD, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Grongen Johannes van Velsen 1712
36494: CRAS, HENRICO CONSTANTINO - Laudatio Hugonis Grotii Amsterdam P. den Hengst 1796
35519: "CRAUSE, CHRISTIANUS FRIDERICUS, UIT BARDENIZIO ZINNAV; PRAESES: CLEMENS, FERDINAND" - De victimarum salitione, ex Marci IX. Comm. 49.50 [...] Wittenberg Martin Schultz 1688
36416: "CRAUSSE, CHRISTIAN FRIEDRICH, UIT BARDENIZIO; PRAESES: HEUPEL, GEORG F." - Sylloge amoenitatum historico-criticarum Wittenberg Henckel 1688
7517: "[FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON" - Pyrrhus, treurspel. Vertaald uit het Frans, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. 2e verb. druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1755.
23627: CREBILLON, J. DE - Oeuvres completes, nouvelle ed. , 11 volumes, Maastricht, Dufour & Roux, 1779, ca 5000 pag. ill. with portait of the author, orginal paper covers. Volume 12 missing.
36384: CRELL, CHRISTOPH LUDWIG - Caium Mucium Scaevolam cordum regis parricidam ex antiquitate eruit Leipzig Tietze 1722
32822: CREMER, JANUS HENRICUS, UIT ZUTPHEN - Disputatio historico-politica inauguralis de cursu publico, tam apud veteres, quam apud recentiores [...] Amsterdam H.D. Santbergen 1837
15131: CREMER, A.F., JAN LIGTHART EN R. NOORDHOFF - "Samen op reis. Aardrijkskunde van Nederland voor de lagere school. Herzien door J.L. Hooftman. 3 delen in 1 band; resp. 5de, 5de en 4de druk. Groningen-Den Haag: Wolters, 1917, 1919, 1913."
34798: CRENA DE JONGH, ADRIANUS CORNELIS, UIT DORDRECHT - Eenige opmerkingen over art. 207 der wet van 3 maart 1881 Leiden Somerwil 1882
23653: CRÉQUY, MARKIES DE - Souvenirs de la marquise de Créquy 1710 à 1800, 7 vols., Den Haag, G. Vervloet, 1834-1836, ca. 2500 pag., half leather, nice set.
24852: CRETSER, G. DE - Beschryvinge van 's Gravenhage. Amsterdam, J. ten Hoorn 1711.
52052: CREUSESOL [=I.P.C. GRAAFLAND], - Naar Holland. Indrukken van een terugkeerende, Semarang, G.C.T. v. Dorp, 1900, gebonden in half linnen, 229 pag.
43179: [SINOLD, PHILIPP BALTHAZAR] / A. CREUTZBERG - Hochwichtige betrachtungen welche zu Erlangung der Gluckseligkeit des zukenfftigen Lebens einem menschen hochst dienlich seynd, Aus dem Englischen ubersetzt von Amadeo Creutzberg, mit einer Vorrede Jo. Georgii Pritii. Frankfurt, Monath, 1731.
22408: CRIELLAERT, LE CAVELIER - Brief van vrouw J. Criellaert, dd. Rotterdam 1890 aan N.N. over het wapen Le Cavelier. Manuscript, 8°, 2 p.
33816: CRIJNS, GUALTERUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de augenda vel minuenda pensione [...] Leiden Abraham Elzevier 1690
7328: CROCE, GUILIO CESARE - Histoire de Bertholde, contenant ses avantures, sentences, bon-mots, reparties ingénieuses, ses tours d’esprit, l’histoire de sa fortune et son testament. Vert. uit het Italiaans. ‘s-Gravenhage, Pierre Gosse, junior, 1750.
37595: CROCQ, H.G. DU - Catalogus van de Penningverzameling Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam 1912, 161 pag., geïll.
58701: "CROESEN, F.G.;" - Bouwstoffen voor de geschiedenis der gymnastiek in Nederland, Antwerpen 1887, 27 pag., geb.
530: CROFTON, H.A. - How to trace a pedigree. Londen 1911. Geb., 67 p.
26660: CROIX, A. DU - De Huetersche broeders, z.pl., [ ca. 1940?], 39 pag., gestencild.
6130: CROL, W.A.H. - Een tak van de familie Van Stolk honderd jaar in de graanhandel 1847-1947, Rotterdam 1947, 95 p., geb., geïll.
20590: CROL, W.A.H. - De Nederlandse historieprent in de Atlas van Stolk, nr. 5-7 ( 1969 ) van Spiegel der Historie, 112 pag., geïll.
30682: CROLL-DE KUYPER, ECHTPAAR, E.A. - Herdenking Dr. H.P. Bremmer, uitgegeven na zijn overlijden op 10 januari 1956 door oud-cursisten, vrienden en leerlingen, Rotterdam 1956, 83 pag. + platenkatern.
25301: CROLLALANZA FILS, CHEVALIER GOFFREDO DE - Almanach Heraldique et drolatique pour l'année 1884, Parijs/ Pisa 1883, 291 pag., geïll. First year.
34211: CROMBRUGGHE, GUILIELMUS DE, UIT KOPENHAGEN - Specimen juris mercatorii Batavi sive disputatio de societate nomina [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
42290: CROMJONGH, J.K.A. - Beknopte handleiding voor de gijmnastiek voor alle standen, benevens eene afbeelding der werktuigen. Bergen op Zoom, Verkouteren, 1846.
35376: CROMMELIN, F.R. - Prent voor het promotiediner in societeit Minerva voor Mr F.R. Crommelin 1908
31925: CROMMELIN, HERMAN ARNOLDUS, UIT HAARLEM - De verplichtingen van Nederland als neutrale mogendheid ten opzichte der Schelde. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1880
3293: CRONE - H.G.Th. Crone 1790-1940. Gedenkboek. Amsterdam 1940, 141 p., geb., geïll.
15133: "CRONHEIM, PAUL; FRANZ DÜLBERG, MARCELLUS EMANTS, MAXIMILIAAN VON HAGEN, C. HOFSTEDE DE GROOT, N. JAPIKSE, KARL DESTREICH" - Holland. Leipzig/Amsterdam: Seemann/Meulenhoff, 1919.
35703: CROOCKEWIT, JACOB MARIE, UIT ZEIST - Over de kaken en speekselklieren van hirudo medicinalis Utrecht Breijer 1894
31924: CROOCKEWIT JUNIOR, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de monopoliis [...] Amsterdam C.G. van der Post 1855
32400: CROPP, FRIEDRICH - Commentatio de praeceptis juris Romani circa puniendum conatum deliquendi [...] Heidelberg Mohr & Zimmer 1813
57829: CROS, DR., - La depolulation en France. Causes, remede au mal, Paris 1877.
34004: CROSBY BEETE, ROBERTUS, UIT DEMERARY (GUYANA) - Dissertatio juridica inauguralis ad legem quintam codicis de dolo malo [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
38456: CROTTET, E - Supplement a la 5me edition du Guide de l'amateur de livres a figures de 18e siecle [ de Cohen ], Amsterdam 1890, 320 pag., geb.
60762: CRUCIUS, KAREL - Oratie van de gedurige Voorsienigheit Godts, over ons Vaderlandt. Kortelick gepast op den jare MDCLXXIV. Sijnde het honderste nae de Verlossinge der Stadt Leyden.
36417: CRUGER, THEODOR - Peri toon antipsychoon sive de eo quod iustum est circa morem se devovendi pro salute alterius ...... contra Claud. Salmasium Wittenberg Gerdes 1724
57347: "CRUIKSHANK, G. + R. (ILL.); " - The universal songster, or Museum of Mirth, forming the most complete (...) collection of ancient and modern songs in the English language
55365: CRUIKSHANK, G. / T.C.R. HUYDECOPER - De flesch. In 8 steendrukken, gevolgd naar de Engelsche gravuren van Georg Cruikshank, met bijschriften van T.C.R. Huydecoper. 's Gravenhage, v.d. Vliet, 1848.
17014: CRUSE, A. - The Englishman and His Books in the Early Nineteenth Century. New York: Thomas Y. Crowell, z.j.
34715: CRUSEN, HENRICUS CHRISTOPHORUS, UIT MEDINGA, LUNENBURG - Disputatio juridica inauguralis de differentiis juris naturalis et juris civilis in genere Utrecht Van Megen 1734
23341: CRUSIUS, G. CH. - Grieksch-Nederduitsch woordenboek der mythologische, historische en geographische eigennamen ( ..) bewerkt door Jac. Terpstra. Leiden, 's-Gravenhage en Amsterdam 1838, 516 pag., gebonden in mooie halfleren band. Goed exemplaar.
33807: CRUYDENER, SIGHER, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de servitutibus praediorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1787
34599: CRUYSSE VAN HOEY, JAN WILLEM VAN DER - XII. theses juridicae. 1792
34600: CRUYSSE VAN HOEY, JAN WILLEM VAN DER, UIT GORINCHEM - XXVII. theses juridicae. 1793
34385: CRUYSSE VAN HOEY, JAN WILLEM VAN DER, UIT GORINCHEM - Specimen juridicum inaugurale de poenis tmere litigantium [...] Leiden Lonardus Herdingh 1794
52971: CUIACIUS, JACOBUS - Opera, quae de jure fecit, et edivoluit Frankfurth, Wechel/Aubry/Schleichius, 1623.
16225: CULEMBORG - Culemborg. Uitgegeven met instemming van het gemeentebestuur en met medewerking van de Alg. Middenstandsvereniging “Culemborg”, Amsterdam, Alta, 1926, 56 p.
61005: CUNEGO, LUIGI (1757-1823), BOSSI, GIACOMO (1750-1804) AND AGRICOLA, KARL JOSEPH ALOYS (1779-1852) AFTER RAPHAEL (1483-1520) - Scenes from the early life of Jesus (three plates from: Picturae Peristyli Vaticani, manus Raphaelis Sanci in tabulis aereis nova cura expressae, chartisque redditae anno M.DCC.LXXXX)
534: CUNEN, J. - Inventaris van het archief der gemeente Someren, met inleiding en geschiedkundige bijzonderheden. Z.p. 1940. Geïll., 216 p.
533: CUNEN, J. - Geschiedenis van Oss. Met inventaris van de gemeente-archieven. Z.p. 1932. Geïll., 300 p.
37524: CUNNINGTON, C.W. AND PH. - The history of underclothes, Londen 1981, 185 pag., ill., hard back with dust wrapper.
6806: "ANONIEM (VERT.); HEINRICH CUNO" - De bruidskroon, of De droomverschyning, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
42328: CUPER, GISBERT - Lettres de critique, de litterature, d'histoire etc., ecrits a divers savans de l'Europe par (...) Gisbert Cuper, publiees (...) par monsieur de B[eyer]. Amsterdam, Wetstein, 1743.
535: CURRER-BRIGGS, NOEL, EN ROYSTON GAMBIER - Debrett's family historian. A guide to tracing your ancestry. Exeter 1981. Geb., geïll., 208 p.
536: CURRER-BRIGGS, NOEL, EN ROYSTON GAMBIER - Debrett's guide to tracing your ancestry. Londen 1982. Geïll., 208 p.
537: CURSUS - Cursus genealogie [van de Nederlandsche Genealogische Vereniging, 33 lessen.] Amsterdam [ca. 1950]. Gestencild, 423 p.
17201: CURTENIUS, PETRUS (PREDIKANT EN HOOGLERAAR TE AMSTERDAM) - De gelukkige uitkomst der godlyke kastydingen [...] dankreden [...] ter gelegenheid van het aanvangklyk herstel uit eenen zeer zwaaren aanval, uitgesproken in de Oude Kerk op de 13den van Wynmaand 1782, Amsterdam, J. Wessing Wz, 1782, 4°: (8) + 39 p.
17205: CURTENIUS, PETRUS (PREDIKANT EN HOOGLERAAR TE AMSTERDAM) - De vreeze des heeren het beginzel der wysheid, voorgesteld ter intreede tot de bloeiende hervormde gemeente te Amsterdam, Amsterdam, G. de Groot, 1755, 4°: (8) + 59 p.
17199: CURTENIUS, P. / B. BROES - Iets aller bizonders, of de begeerte van veele myner landgenoten voldaan. Zynde een echte copie der geheele voorreden van [...] Broërius Broes, professor te Leiden, onlangs geplaatst voor de leerredenen over de Heidelbergschen Catechismus, beschreeven door [...] P. Curtenius, Amsterdam, 1790, 8°: 12 p.
17200: CURTENIUS, PETRUS (PREDIKANT TE GOUDA) - Intreede en afscheid te Gouda [...] waar by gevoegd is deszelvs redevoering over het godlyk bybelboek [...] gehouden in de groote gehoorzaal der doorluchtige schoole van Amsteldam, wanneer hy het hoogleeraar-ampt der H. Godgeleerdheid plegtiglyk heeft aangevaard. Uit het Latijn vertaald, Amsterdam, G. de Groot, 1755, 4°: (8) + 173 + (13) p.
33494: CURTENIUS, PETRUS - Oratio inauguralis de divino codice, unico verae sapientiae fonte [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1754
15618: CURTIS, G.W. (RED.) - The correspondence of John Lothrop Motley, D.C.L., author of “The history of the Rise of the Dutch Republic”, “The history of the United Netherlands”, etc. 2 dln. Londen: Murray, 1889.
35629: "CURTIUS, ANDREAS, UIT LÜBECK; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Dissertatio politica de regno [...] Helmstedt Henning Müller 1650
17222: DONKER CURTIUS (PREDIKANT TE ARNHEM) - Leerredenen, eerste stuk + tweede stuk, Arnhem, P. Nijhoff, 1815, 8°: 10 + 213 + 4 + 201 p.
33495: CURTIUS, PETRUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica ad pauli fragmentum ex lib. singul. ad leg. falcid., quod extat in l. i. pr.d. ad legem falcidiam [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1781
15141: CUSTER, GUSTAV - Hygiënisch-philanthropische Reiseeindrücke aus Holland. Zürich: Th. Schröter, 1885.
61701: CUSTOS, DOMINICUS (C. 1559-1615) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor [Atrium heroicum Caesarum, regum, [...] imaginibus [...] illustr[atum]]
56636: CUVELIER, M., - Le damoisel et la bergerette, on la femme vindicative (....) tirees du roman par M. Cuvelier, Paris, Barba 1809, 20 pag.
42279: CUYCK, P. VAN EN J.G. V. OLDENBARNEVELT GEN. TULLINGH - Brieven over Texel en de naby-gelegen eilanden. Delft, 1789.
37105: CUYPERS, ED ( UITG.) - "Het Huis Oud & Nieuw. Maandelijks prentenboek gewijd aan huis, inrichting, bouw en sierkunst. Jrg. 4 (1906 ), 12 + 384 pag., geb., in half linnen, geïll.; Jrg 5 (1907) in afleveringen; Prijs per jaargang 40 euro."
37287: CUYPERS [ P.J.H. ], STOLTZENBERG EN ED. COLINET - Album van ornamenten en andere stijlproeven uit de verschillende tijdperken der bouwkunst, ten dienste van het professioneel practisch onderwijs. 1e deel, z.pl., z.j., [ Maastricht 1880 ]
5131: CUYPERS (RED.), P.J.H. - Le Château de Haar à Haarzuilens. Utrecht z.j. Grote map met 75 losse platen en een tekstboek van 59 p. Hierin: Frans Luyten, `La famille de Zuylen', p. 24-39. Bij de platen een groot `Tableau généalogique...'
41681: CUYPERS, PROSPER - Berigt omtrent oude grafheuvels onder Alphen in Noord-Brabant, geopend en onderzocht, Extract 1843, pp. 181-194, geïll. met 3 platen.
54743: DAAL, MARIE [= C.C.A. V.D. HUCHT-KERKHOVEN] - Anna, 's-Gravenhage, Smits, 1883. Over het adres is een strookje geplakt met: Soest, Chreestarchia (J.H. Littooy), z. j.
36020: DAALEN, ALEIDA GEERTRUIDA VAN, UIT BILTHOVEN - Simson Assen Van Gorcum 1966
40621: DAAN, JO - Wieringen land en leven in de taal, 2e druk, Wieringen 1981, 415 pag., geb., geïll., met stofomslag, met de 5 losse kaarten en tekeningen. Goed exemplaar.
58685: "DAATSELAAR, W. VAN;" - Toesteloefeningen voor onze gymnastiekverenigingen, deel I. Oefeningen aan den rekstok. Amsterdam 1893, geb., 152 pag., geïll.
34053: DAEHNE VAN VARICK, EDUARDUS HUGO MARIA VON, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de jure quod conjuges in bona communia habent [...] Utrecht J.G. Broese 1848
25409: DAEL, JAC. VAN - De ontwikkeling van de psychologie in Nederland tot 1940, z.pl. [ 1973 ] 8 + ca.150 pag., gestencild.
52137: DAEMS, W.F., - Uit de geschiedenis der pharmacie te Haarlem, Haarlem 1943, 48 pag., geïll.
35144: DAEY, HENRICUS ADRIANUS, UIT ALKMAAR - Theses juridicae inauguralis Leiden Haak 1810
35133: DAEY, ADRIANUS, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis ad fragmentum papiniani [....] Leiden A. Koster 1786
60038: DAGEN, HENDRIK ROCHUSZN VAN (1633-1664/84) - DEN HEER COR. EVERTS VICE ADMIRAEL VAN ZEE-LANDT. (portrait of Cornelis Evertsen)
60902: DAGLEY, RICHARD (CA. 1765-1841) - The Antiquary [Death's Doings (publication title), 1828]
38482: DAIN, A. - Les manuscrits, Paris 1949, 180 pag.
16159: BERG-EN-DAL - Berg-en-Dal. Gids voor de bezoekers van Nijmegen’s omstreken door B. ter Haar Bz, 3e druk, Nijmegen, Thieme, [ca. 1890], 72 p.
25158: DALE, J.H. VAN E.A. (RED) - Cadsandria, Jaarboekje voor 1854, voor 1858, voor 1859, Schoondijke, Bronswijk, ca. 150 pag. per deeltje, wat gesleten exemplaren, maar compleet. Prijs per deeltje,
61110: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) - The death bed of Fredrik Hendrik
60040: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER TITIAN (1485/90-1576) - Portrait of Sebastiano del Piombo
59581: "DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665); AFTER VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662)" - DODELYCKE UYTGANG VAN SYN HOOGHEYT FRED. HENRIK PRINCE VAN ORANJE etc. ANNO 1647
28048: DALEN, A.G. VAN E.A. - Bergh. Heren, land en volk, Nijmegen 1979, 528 pag., geb., geïll, met stofomslag.
60039: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER VENNEKOOL, JACOB (1631/33-1673) - Portrait of Everard Meyster
542: DALEN, J.L. VAN - Regestenlijst behoorende bij den inventaris van het Archief der Gemeente Dordrecht 1200-1572. Dordrecht 1912. Geb., ca. 600 p.
60042: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER NIEULANDT, ADRIAEN VAN (1586/87-1658) - Portrait of Roelof Petri
60044: DALEN, CORNELIS VAN II (1638-1664), BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - The four Fathers of the Church
34358: DALEN, PETRUS GERARDUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestionum juridicarum syllogen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1820
60041: DALEN, CORNELIS VAN I (1602-1665) AFTER MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. (1567-1641) - Portrait of Jacob Cats
43620: DALEN, J.L.V. - Bijdrage tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Dordrecht 1668-1675, overdruk Archief Zeeuwsch Genootschap 1905, pp. 27-172.
60953: DALLINGER VON DALLING, ALEXANDER (1783-1844) - Two mating cows
41115: DAM, PETRA J.E.M. V. - Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam (.....), Hilversum 1998, 304 pag., geïll.
31758: DAM, MAXIMILIAAN PETRUS MARIE VAN, UIT BREDA - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1870
60945: VAN DAM, AMERSFOORT - Escutcheon with coat-of-arms of Willem van Dam (Amersfoort 1596 - Leiden 1673), mennonite and mayor of the city of Amersfoort, depicted with coats-of-arms of his grandparents Van Dam, Leemputte (Van Leemput), Verborch, De Berges ten Essendelle.
39916: DAM VAN BRAKEL, VAN - De oorsprong van Loevestein en Monnikenland, met geschiedkundige aanteekeningen, Gorichem 1856, (4) + 68 + (2) pag, gebonden in half linnen, geillustreerd met 3 gelithografeerde kaarten.
39482: "DAM VAN ISSELT, W.E. VAN, E.A.;" - Het 3de regiment veld-artillerie van 1881 tot 1906, Breda 1906, 65 pag., geïll.
24646: [VOC-ALMANAC] DAM, MEYNDERT VAN - d’Erve der Wed. C. Stichters almanach, op ’t schrikkel-iaar onses heeren Jesu Christi, 1788. Voorsien met Iaar-, paarden-, beesten- en leermarkten. Als mede de vacantien, het varen der trekschuyten en beurtschepen, het vertreck der posten en postwagens. Nevens de maens op- en ondergang. Amsterdam, Erfg. van de Wed. C. Stichter, [1787].
7336: DAM, JACOB VAN - Gedichten. Haarlem, wed. A. Loosjes Pz., 1821.
3307: DAM, A. VAN - Het nageslacht van Jan Gosses en Froukjen Michiels. Leens 1952, folio, 72+18 p., gestencild.
6008: DAM V. HEKENDORP, D.W. V. - Familie-aanteekeningen Rombouts. Arminius, Reael e.a., overdruk Ned. Leeuw 1924, 20 p.
19968: DAM, H.H. VAN - Het geslacht Wilkens. Extracten, compleet in meerdere afleveringen, met 15 platen.
5749: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - Twee takken van familie Lemmers te Bergen op Zoom, Bergen op Zoom 1927, 46 p.
30734: DAM, P.R. E.A. - Verzameling De Roos. Affiches uit de jaren 1937-1948. Catalogus Leeuwarden, Gemeentearchief, 1990, 307 pag., geïll.
17203: DAM, BERNARDUS TEN (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Henochs godzaligen wandel [...] lykreden [...] ter nagedagtenisse van [...] Justus Muntendam, laatst getrouw predikant te Rotterdam, Rotterdam, H. van Pelt, 1738, 4°: (4) + 62 p.
17202: DAM, BERNARDUS TEN (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - Intre-predikatie in de gemeinte van Rotterdam, gedaen den 6den Junii 1734 [...] Rotterdam, N. Topyn, 1734, 4°: (16) + 32 p.
32618: DAM, CAROLUS AUGUSTUS VAN, UIT OUDENBOSCH - Specimen juridicum inaugurale de legali ronorum communione [...] Breda Frederik Philippus Sterk 1839
23262: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - Jacob Amelis van Dam, overdruk Navorscher 1935, 21 pag. Met : idem, overdruk Navorscher 1939, 8 pag.
7337: DAM VAN ISSELT, EDMOND WILLEM VAN - Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Huell. Amsterdam, J.H. Gebhard & Comp [1856].
33886: DAM, LUDOVICUS LUDOVICI VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË - Disputatio juridica inauguralis de commoddato [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
5124: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht Van Ysselt (Van Isselt). Vianen 1920, 51 p., geïll. Exemplaar met een groot aantal correcties en aanvullingen in handschrift.
5060: DAM, H.H. VAN - Genealogie van het geslacht Wilkens. 's-Gravenhage 1920, 59 p., geïll.
50922: DAM, VAN / DE LANGE / KUITS / VAN STYRUM / V.D. KASTEELE / V. SCHUYLENBURCH / GRASWINCKEL - Rapport nopens den wettigen en noodzakelyken invloed van de burgery der stad Haarlem op haare raden en vroedschappen (...) als by resolutie van 29-4-1787 (...) gecommitteerd. Haarlem, Joh. Enschede, 1787.
5123: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht Van Ysselt (Van Isselt). Vianen 1920, 51 p., geïll.
3308: DAM, H.H. VAN - A brief history of the firm of F. & W. van Dam, founded at Rotterdam in 1781. Rotterdam 1924, 30 p., geïll., geb.
34397: DAM, FRANCOIS JOHAN NICOLAAS VAN, UIT AXEL - Eenige opmerkingen n.a.v. Art 1604 B.W. Leiden P. Somerwil 1884
25349: DAMAS, ( = HOGENDORP, F. VAN ) - "Haagsche omtrekken,2e [ook ""Nieuwe Bundel""], 3e [1886-1887], 4e, 5e, 6e en 7e bundel, 's-Gravenhage [ ca. 1888 ], per deel ca. 150 tot 524 pag. Prijs per deel 24 euro."
60211: POPPE DAMAVE (1921-1988) - Two men with turbans
60959: DAMAVE, POPPE (1921-1988) - Human skull without jaw
58333: DAMEN, H., - Heelkundige waarnemingen aangaande de gezwellen bekend onder den naam van tumoren cystici, in verscheiden gevallen gedaan, 's-Gravenhage, Plaat, 1780.
52974: DAMHOUDER, JOOST VAN - Practycke in civile saecken, seer nut, profijtelyck ende nodigh allen schouten, borghemeesteren, magistraten ende andere rechteren (...) uyt de Latijnsche in de Nederduytsche tale overgezet ende met schoone figuren tot elcke materie dienende verciert. 's Gravenhage, Wed. en erven H. v. Wouw, 1626.
52095: DAMME, A. V., - Oud-Haarlem. Uithangteekens, gevelsteenen en molens van 1470-1668, Haarlem 1909, 48 pag., geïll.
55990: DAMME, F.I. VAN, - Pro terra promissa, z.p., kalligrafia, 2006.
544: DAMME, A. VAN - De buitenplaatsen te Heemstede, Berkenrode en Bennebroek 1628-1811. Haarlem 1903, geb., halfleer, 197 p.
57135: "DAMME, FRANK-IVO VAN; " - Ex libris A B C Kalligrafie, Wommelgem 1998.
53068: DAMME, EUGENE VAN - Histoire du proces et de la mort de Lamoral comte d'Egmont, decapite a Bruxelles le 8-6-1568, enseveli a Sotteghem, 2 delen, Gent, Hage, 1869-1870.
60527: DANCETTE, VICTOR [ILLUSTRATOR: CALVO, EDMOND-FRANÇOIS] - Het Beest is Dood! De Wereldoorlog bij de dieren. Teekeningen van Calvo. Eerste deel: het beest is losgebroken. Tweede deel: Het beest is verslagen. Arnhem/Brussel, S. Gouda Quint & D. Brouwer en Zoon Uitgevers/ A. B. G. E. Uitgevers, 1946.
33888: DANCKELMAN, FRIDERICUS, UIT BERLIJN - Dissertatio historico-politica de rebus atque incrementis prussorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1708
59703: DANCKERTS, DANCKER (1634-1666), AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) - Sheperds in a landscape with ruines
59770: "DANCKERTS, DANCKER (1634-1666); VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637); AFTER RIJN, REBRANDT VAN (1606-1669) " - Old woman reading (Prophetess Anna?)
59702: DANCKERTS, DANCKER (1634-1666), AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) - Sheperds in a landscape with ruines
8458: "[HUYBERT, PETRUS ANTONIUS DE (VERT.)]; FLORENT CARTON DANCOURT)" - Het onbesturven' weeuwtje. Kluchtig blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1718.
32663: DANIËLS, MATTHEUS FRANCISCUS, UIT NIJMEGEN - Lineaire congruenties. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1890
57518: "DANSAERT, G.; " - Nouvel armorial Belge, ancieu et moderne, precede de l'art heraldique, Brussel 1949, 426 pag., geill.
32339: DAPPEREN, HENRIC-JAN MICHIEL VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - De vrederechter in Nederland 1811-1838 Rotterdam Erasmus drukkerij 1991
52515: DAPPEREN, D. V. - "Aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen; of handboekje voor onderwijzers om kinderen deze wetenschappen reeds eenigzins vroegtijdig te leeren beoefenen. 2 stukjes, Amsterdam, v.d. Hey, 1830 [eerste stukje in 2e druk]."
58714: DARUP, FR., - De zielzorger bij het ziekbed, eene handleiding voor jonge geestelijken of zielzorgers, vertaald uit het Duits door A. van Maaseland, 2 delen, 's-Hertogenbosch 1834, 227+248 pag.
36683: DASBERG, LENA, UIT AMSTERDAM - Untersuchungen uber die Entwertung des Judenstatus in 11. Jahrhundert Den Haag Mouton 1965
19149: DASBERG, L. EN J.N. COHEN (RED.) - Neveh Ya'akov. Jubilee volume presented to Dr. Jaap Meijer on the occasion of his seventieth birthday.
34307: DASSEVAEL, JOANNES PETRUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de rebus dubiis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
60955: DASSONVILLE, JACQUES (1619-1670) - Woman delousing a child
60951: DASSONVILLE, JACQUES (1619-1670) - Woman delousing a child
35559: "DAUDERSTADIUS, HEINRICUS, UIT FREIBURG; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH" - De ludis Olympicis quaestiones historico-politicas [...] Leipzig Johann Wittigau 1671
43230: DAUTUN, DANIEL HENDRIK - Waterbeschryving der Vereenigde Nederlanden, waarin alle de verscheidene wateren die deeze landen bespoelen beschreeven zijn en aangeweezen word hoe de overstroomingen in dezelven konnen plaatse hebben. Amsterdam, Bom, 1771.
17204: DAVERVELDT, JACOB FERDINAND VAN (OUDSTE PREDIKANT TE UTRECHT) - Eben Haëzer of leer-rede over 1 Sam. VIII, v 12 op den 1 October 1758 [...] in de Domskerk te Utrecht uitgesproken ter gedachtenis van zynen vyftigjarigen predikdienst, Utrecht, P. Muntendam, z.j., groot 4°: (6) + 33 + (6) p.
36709: DAVID, M. - De rechtshistoricus en zijn taak Leiden Sijthoff 1937
35272: DAVIDS, EUGENII, UIT ROTTERDAM - Commentatio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
52266: DAVIDS, K. E.A. (RED.), - The Dutch economy in the golden age, 9 studies, Amsterdam 1993, 280 pag.
42066: DAVIDSON, P. - The violin, its construction theoretically and practically treated, including an epitome of the pines of the most eminent artists. New edition, London, 1881.
27873: DAVIES, D.W. - A prime of Dutch seventeenth century overseas trade, 's-Gravenhage 1961, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag.
61048: ARTHUR CHARLES FOX-DAVIES - Armorial families. A directory of gentlemen of coat-armour.
51024: DAVIS, J.F. - La chine, ou description generale des moeurs (...) traduit de l' anglais par A. Pichard. 2 volumes, Bruxelles, 1838.
60905: DAWE, PHILIP (C. 1750 - 1791?) AFTER OSTADE, ADRIAEN VAN (1616-1685) - The Waggoner and Fisherman
7801: DEBRETT - "Debrett's Peerage, Baronetage, Knightage and Companionage, London 1899; idem 1906; idem 1916 (2 vols); idem 1925 (only Baronetage); idem 1927 (only peerage); idem 1935; idem 1944; idem 1951; ; idem 1959; idem 1976; idem 1980; each year 40 euro."
28821: DEBRETT - Debrett's heraldry, illustrared with 400 armorial engravings, edited by A.G.M. Hesilrige, London, Dean & Son, [ 1930?] 208 pag. + 14 plates, hardcover.
47206: DEBRETT, - Debrett's Peerage and baronetage 1985, founded in 1769, renamed Debrett in 1802, edited by C. Kidd and D. Williamson, London 1985, 127+240+1310+32+973 pag., hardback + dustwrapper.
47368: DEBRETT, - Debrett's peerage and baronetage, 1990, edited by C. Kidd and D. Williamson, London 1990, geb. met stofomslag.
47367: DEBRETT, - Debrett's peerage and baronetage, 1980, edited by P. Montagne-Smith, London 1979, geb.
7798: DEBRETT - Debrett's illustrated baronetage and knightage of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.
6527: DEBRETT - Peerage of Great Britain and Ireland. Revised, corrected and continued by G.W. Collen, Londen 1841. Geb., geïll., 857 p. + suppl.
7800: DEBRETT - Debrett's complete peerage of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, edition 22 (1888)
7795: DEBRETT, JOHN - The peerage of the United Kingdom of Great Britain & Ireland in two volumes, 8th edition
7796: DEBRETT, JOHN - The peerage of the United Kingdom of Great Britain & Ireland, in two volumes, 14th edition.
28988: DEBRIE, CHR. - Richesses de la peintre flamande et Hollandaise des 16e et 17e siecles au musee Jeanne d' Aboville de la Fère, z.pl., 1988, 59 pag., geïll.
32401: DECHER, JOACHIM - Tractatus de investitura Saxonica in rebus allodialibus immobilibus Von der gerichtlichen Lehns-Reichung derer unbeweglichen Güther in Sachsen. Frankfurt Johann. Martin. Burgmann 1727
60054: DECKER, COENRAET (C. 1650-1685) - Godt geeft het Vee fijn Voeder ende Jonge Ravens alse Roepen Psalm 147
59790: DECKER, COENRAET (C. 1650-1685) - Beleg van Alkmaar
59604: DECKER, COENRAET (C. 1650-1685) - Het Afslaen der Franschen door die van Ardenburg den 29 Juny 1672
55817: DECKER, C. - Prent: 'Op en ondergang der grooten' [= tekst op de snede van een boek]. Fraaie zinneprent op de dood van de De Witten.
42704: DECKER JR., P. - Zes jaren te paard, Herinneringen uit het Hollandsche dragonderleven. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1852.
53334: DECKER, C.W. - De volgens eed en plicht verschuldigde achting en eerbied der Amsteldamsche burgery opgewekt door betoog dat derzelver [...] rechters in de zaake van [...] hoofd-officier mr. W.C. Backer, r.o. eisscher ter eenre en J. Verlem en mr. J.C. Hespe resp. gedaagden ter andere zijde, allezints den rechten dezer landen, mitsgaders eed en plicht overeenkomstig hebben gehandelt. Door mr. Cornelis Willem Decker, J.U.D. Amsterdam, J. ten Houten en zoon 1785.
59508: DEDEKIND, FRIEDRICH/S. BONAVENTURA/H.J. REIHINGIUS. - Ludus Satyricus de Morum Simplicitate seu Rusticitate. Vulgo dictus Grobianus. Libri Tres, Leiden, Joannis Maire, 1631. 12o, gebonden in geheel perkament ui de tijd, 215 + (1) p. Betreft tafelmanieren en omgangsvormen.
31806: DEDEL, CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale quo ex jure Romano illustratur codicis civilis locus de auctoritate praestanda a venditore rei vitiosae [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
34943: DEDEM, WILLEM JAN VAN, UIT NIEUWLEUSEN - Eenige opmerkingen over den suppletoiren eed Leiden Somerwil 1880
553: DEDEM, A. VAN - Register van charters en bescheiden berustende bij de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle. Kampen 1913, 432 p.
32254: DEDEM, CONRADUS GUILIELMUS VAN, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de legatariorum juribus et obligationibus [...] Leiden J.C. Emeis 1834
51226: DEE, M.A., - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899, Leiden, Donner, 1900 (8) + 166 pag., geb.
47196: DEFOE, D., - Lotgevallen van Robinson Crusoe. Verkorte uitgaaf, 2 delen, 's-Gravenhage, My. Schoone Kunsten 1841, 60+67 pag. Gebonden in halflinnen (bibliotheek exemplaar met stempel) geïll. met houtgravures.
7344: DEFOE, DANIEL - "Het leven en de wonderbaare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond eiland, gelegen op de kust van America bij de mond van de rivier Oronooque. [vol. 2:] Tweede deel der wonderbare levensgevallen van Robinson Crusoe, behelzende behalven een verhaal van het gepasseerde op zyn eilandt gedurende zyn afwezen, zyne tweede togt derwaarts; benevens zyn te rug-reis door Persien, China, Tartaryen en Moscovien tot in Engelandt: vol van ongehoorde en vreemde ontmoetingen, zoo op zee als te landt. [vol. 3:] Derde deel van Robinson Crusoe, bestaande in ernstige aanmerkingen over syn leven en wonderbaere gevallen. Benevens syne beschouwing der Engele Waereld. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, de Janssoons van Waesberge, 1720, 1722 en 1736 [3 delen]"
7343: DEFOE, DANIEL - Tweede deel der wonderbare levensgevallen van Robinson Crusoe, behelzende, behalven een verhaal van het gepasseerde op zyn eilandt geduurende zyn afweezen, zyne tweede togt derwaarts [...]. Amsterdam, Jan Morterre, 1752.
33832: DEIMAN, ALBERTUS JOACHIMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophico-juridica inauguralis de mitigatione poenarum ob diversum reorum temperamentum [...] Leiden Leonardus Herdinghe 1796

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1