Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4595: STAMBOOM - Stamboom Vereeniging Familie Salm te Amsterdam, 1957. 4 grote tabellen, met `overzicht' en 2 p. inleiding in omslag.
3449: STAMMFOLGE - Stammfolge Erhardt. Overdruk uit Niedersächsisches Geschlechterbuch (1966), 60 p., geïll. (met correspondentie in handschrift). (Ook: Ehrhardt.)
19645: STAMMTAFELN - Stammtafeln der Europäischen Regentenhäuser seit den letzten drei Jahrhunderten.
24993: STANLEY, THOMAS - Historische beschrijving der Grieksche en Oostersche wijsgeeren (...) waar by gevoegd is: Basilius Kennet, levensbedrijf der Grieksche digteren (...) vertaald door Salomon Bor.
35111: STAR NUMAN, CORNELII - Oratio de patrio jureconsulto 1840
42730: STARING, W. - Schetsen uit het leven aan de Koninklijke Militaire Academie. Arnhem, Thieme, 1870.
27957: "STARING, W.C.H; P.HARTING; F.A.W. MIQUEL EN V. BREDA" - Verhandelingen uitgegeven door de commissie belast met het vervaardigen eener geologische beschrijving en kaart van Nederland, Eerste deel, Haarlem, Kruseman, 1853, 142 pag., zonder band, laaste pagina beschadigd. Geïllustreerd met 8 litho's.
33947: STAVEREN, REINIER FREDERIK VAN, UIT , 216, - Dissertatio politico-juridica inauguralis de nobilitate civili, Romana et Batavorum antiqua [...] Leiden Joannes Bos 1762
42574: STAVORINUS, J.S. - Voyage par le Cap de Bonne-Esperance et Batavia a Samarang, a Macassar, a Amboine et a Surate, en 1774, 75, 76, 77 et 78. Traduit du Hollandais. 2 volumes, Paris, Jansen, An 7 [= 1799].
54152: STEEGE, P.L. VAN DER - De weesmeester A.Ph.G. Looff in zyn waare gedaante vertoond aan het volk van Groningen, door P.L. van der Steege, advocaat by den hove van justitie te Groningen. Groningen, A.S. Hoitsema, 1797.
2459: "STEEL, D.J.; A.E.F. STEEL" - National index of parish registers. Volune I: Sources of births, marriages and deaths before 1837 (I). Londen 1968. Geb., 439 p.
18268: STEELE, RICHARD - De boekzaal der juffers, geschreven door een vrouw van aanzien, uitgegeven door den ridder Richard Steele. Nu uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgezet door een kenner van beide talen. Amsterdam, Adriaan Wor en de Erve van Gerard onder de Linden, en Middelburg, Michiel Schryver, 1733-1735 [3 delen] De Boekzaal der heeren, dienende tot een vervolg op de boekzaal der juffers. Inhoudende regelen voor het gedrag in alle gedeeltens van het leven. Amsterdam, Pieter Aldewaereld, 1737.
18270: "STEELE, RICHARD; [JOSEPH ADDISON; JONATHAN SWIFT]; PIETER LE CLERCQ (VERT.)" - De Snapper, of De Britsche tuchtmeester. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Vieroot, 1733-1734 en Isaak Tirion, 1752. [4 delen]
18274: STEELE, RICHARD - Boekzaal der heeren, dienende tot een vervolg op de boekzaal der juffers. Inhoudende regelen voor het gedrag in alle gedeeltens van het leven. Amsterdam, Pieter Aldewaereld, 1737.
63629: STEELINK, WILLEM (1856-1928) AFTER SCHELTEMA, TACO (1760-1837) - Jan P. Sweelinck at the organ [Arti et Amicitiae].
64714: STEEN, FRANCISCUS [FRANS] VAN DER (CA. 1625-1672) AFTER HOY, NICOLAAS VAN (1631-1675) - Porticuum prospectus (Part of the picture gallery of the Duke Leopold Willem of Austria in Brussel).
18284: "STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO" - De Oost-indiën-vaarer. Tooneelspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1805.
3201: STEENBERGEN, ALB. - [Dagboek van A. en P. Calkoen], overdruk van een serie krantenartikelen, verschenen in 1882-1884 in de Hoogeveensche Courant, 79+2+ 93+40 p., ongepagineerd, gebonden, met voorin een briefje van Alb. Steenbergen d.d. Hoogeveen maart 1884, over zijn voornemen later de `clapper' in zijn geheel uit te geven. De zeldzame eerste mystificatie!
31840: STEENBERGHE, AMÉDÉE FRÉDÉRIC MARIE, UIT LEIDEN - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1898
2463: STEENKAMP, J.C.P.W.A. (RED.) - Beschrijving der wapens voorkomende in een oud wapenboekje in het bezit van den heer W. Croockewit te Amersfoort. Overdruk van een aantal artikelen in De Navorscher 1917-1918, 50 p.
31838: STEENLACK, JOHAN LEONARD, UIT 'S HEERENBERG - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1899
32162: STEENSTRA TOUSSAINT, LUDOVICUS HENRICUS ANNAEUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de herede beneficiario, solvente creditoribus prius petentibus [...] Groningen J. Oomkens 1837
18286: STEENWIJK, , 523, VAN - Beleazar. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1742.
18287: STEENWIJK, , 523, VAN - Beon, koning van Egipte. Treurspel. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
64708: STEFFELAAR, CORNELIS (1797-1861) - Water well [set title: 'Vijfde suite'] (Waterbron).
51715: STEIJN PARVE, D.C., - Geschiedenis van het munt- en bankwezen van Nederlandsch Indie, sedert de herstelling van het Nederlandsch gezag in 1816, Zaltbommel, 1852.
19539: STEIJN, G. VAN - Gedenkboek Militaire Academie 1828 - 1903.
14587: STEIN, FRIEDRICH - Geschichte der Grafen und Herren zu Castell, von ihrem ersten Auftreten bis zum Beginne der neuen Zeit, 1058-1528.
35487: "STEINHEUSER, SIGISMUNDUS; PRAESES: GREEN, GEORG SIGMUND" - Dissertatio philologica quam de Anchialo, ad Martial.(is) lib. XI epigr. 95 recensebit locum [...] Wittenberg Christian Kreusig 1697
18288: STEINMETZ, JOHAN RUDOLF - Aandoeningen en gedachten. Poëzij der jeugd. Nijmegen, D.J. Haspels, 1852.
54154: STEINMETZ, SEBALD RUDOLF - Ethnologische studien zur ersten Entwicklung der Straffe. Leiden, 1892, [dissertatie].
54156: STELLA, MARIA - Maria Stella ou échange criminel d'une demoiselle du plus haut rang, contre un garçon de la condition la plus vile. 3e druk, Parijs, 1838.
34129: STELLINGWERFF SLAGT, JOHANNES NICOLAUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de carcere civili [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
2469: STELLINGWERFF, J - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Amsterdam 1975. Geb., geïll., 395 p.
61911: STELZER, JOHANN JAKOB (1706-1780) - Canal a Harlem, ou les vaisseaux montent et descendent pour Amsterdam (mirrored)
35529: "STEMLERUS, CHRISTIANUS, UIT NEUSTADT (THÜRINGEN); PRAESES: MITTERNACHT, PAULUS CHRISTOPHOR" - Festum de spasmo Mariae, Maria Ohnmachts-Feyer [...] Leipzig Wed. Christoph Fleischer 1722
36269: STEMPEL, CHRISTOPH ERNESTO, UIT ANNAEBERGENPRAESES: FRIDERICI, JOHANN ARNOLD - Ordo et methodus cognoscendi & curandi gravissimum intestini tenuioris affectum Ileum Jena S. Krebs 1666
58395: STENDHAL, - La chartreuse de Parme [les beaux textes illustres], 2 volumes, Paris, Plon, 1934, 1929.
4475: STERCK-PROOT, J.M. - Het geslacht Proot. 's-Hertogenbosch 1920, 84 p., met tabellen, geïll.
18291: STERINGA KUYPER, GERARD DAVID - Verspreide lettervruchten. Montfoort, 1856.
54160: STERMONT, JAC. - Memorie van seeckere predicatie gedaen door D.Jac. Stermont in 's Graven-Hage den 10-3-1652 als mede de remonstrantie daer op gevolcht, alles door hem selve overgelevert aen Staten van Holland. z. pl., 1652.
18293: "STERNE, LAURENCE; BERNARDUS BRUNIUS (VERT.)" - Het leven en de gevoelens van Tristram Shandy [met als vijfde deel] Yorick's Sentimenteele reis, enz. enz. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, A.E. Munnikhuisen, 1779.[5 delen]
18295: "STERNE, LAURENCE; [JACOB GEEL (VERT.)]" - Sternes Sentimenteele reis door Frankrijk en Italie. Vertaald uit het Engels. 2e verbeterde druk. Nayler & Co., Amsterdam, 1842.
58917: STEUERWALD, J.D., NAAR C. BENTINCK, - Alexandre, Prince des Pays-Bas. Lithografie, 50x40cm. Portret van de tweede zoon van Willem II en Anna Paulowna: Willem Alexander Frederik Constantijn Nikolaas Michiel (1818-1848). Opgeplakt op papier. Naar een Daguerreotype. Hij was de eerste Oranje die zich liet fotograferen. Als tweede zoon was hij voorbestemd voor het leger en hij stapte al snel over naar de cavalerie. Hij was een uitstekend ruiter en jager.
60653: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 25. Deel 1. Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en ca. 1880 (Haarlem 2003). Deel I: A t/m G.
60649: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 23. Natural History. Old & rare books, prints, drawings & documents in the field of natural history, zoology, botany, horticulture, mineralogy, proto-geology, agriculture, & garden architecture (Haarlem 2001).
60647: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 21. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 1999).
65004: STEUR, VAN DER, A.G. - De Opleiding tot kleermaker in de loop der eeuwen, 's-gravenhage 1983, 56 pp.
58377: A.G. VAN DER STEUR., - De Postduif, orgaan van de families Schoneveld en Corts, jrg. 8, nr. 5 ( Febr. 1964), waarin De herdenking 150 jaar Koninkrijk te Warmond op 30 november 1963, pp. 2-7.
60657: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 30. Books on Flags, banners, colours and militia guilds ('schuttersgilden') (Haarlem 2005).
60661: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 34 Criminaliteit en Justitie. Boeken, brochures en prenten op het gebied van criminaliteit, misdaad en strafrecht (Haarlem 2012).
60663: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 20 Book on flags, banners, colours and militia guilds ('schuttersgilden') (Haarlem 1999).
46932: STEUR, A.G. VAN DER, - Het aantal inwoners van Warmond in de loop der eeuwen, Warmondse bijdragen nr. 1 (1969), 13 pag.
60659: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 32. Documenten en manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 2008).
60639: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 10. Genealogieën van - voornamelijk - Nederlandse geslachten (Haarlem 1990).
2475: STEUR, A.G. VAN DER - De door Pieter Wetselaar gegraveerde portretten. Een beschrijvende lijst van het portret-oeuvre tot en met 1994. Oosterhesselen 1995. Geïll., 26 p.
46938: STEUR, A.G. VAN DER, - Het proces betreffende de betaling van dorpslasten tussen Floris van Alkemade en het dorp Warmond, 1678-1629, pp. 51-59, in De Nederlandsche Leeuw 85 (1968).
60651: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 25. Deel 3. Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en ca. 1880 (Haarlem 2007). Deel III: P t/m Z.
60643: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 16. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 1995/1996).
60645: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 18. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 1997).
60641: STEUR, A. G. VAN DER - Catalogus 12. Geschiedenis van het Nederlands toneel (Haarlem 1992).
60880: STEVENSON, ROBERT L. [ILLUSTRATOR: ROBINSON, CHARLES] - A Child's Garden of Verses, London/New York, The Bodley Head Ltd./Charles Scribner's sons, 1929.
57013: "STEVENSON, J.H.; " - "Heraldry in Scotland, 2 volumes, Gl;asgow 1914."
52538: STEVIN, SIMON, - La castrametation, descrite par Symon Stevin de Bruges, selon l'ordonnance & usage. Leiden, M. en B. Elzevier 1618. [Gebonden met 2:] Nouvelle maniere de fortification par escluses. Leiden, M. en B. Elzevier, 1618.
14527: STEWART, W.K. - Brown's signalling. How to learn the international code of visual and sound signals, based on information contained in vol. I of the 1931 international code of signals. Glasgow 1947, ill., 213 p., orig. boards.
33873: STEYGERS VAN PLEUREN, DAVID, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juris publici criminalis de caede per iram commissa [...] Leiden H. Mostert en J. Meerburg 1792
4767: STEYN, F. VAN - Het geslacht Van Steyn van 1680-1946, benevens een verhandeling over het dorp en het slot Hagestein. Amsterdam 1947, 64 p., geb., geïll., met tabel.
31600: STEYNIS, GERRIT CORNELIS, UIT BEUSICHEM - De verhouding van de wetgeving bij Ezechiël tot die in den Pentateuch [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1873
31596: STHEEMAN, UBBO, UIT SCHEEMDA - De makelaardij [...] Groningen J. Oomkens 1869
31598: STHEEMAN, EPPO HESSE, UIT SCHEEMDA - Dissertatio juridica inauguralis, nonnullas exhibens animadversiones de vestigiis juris antiqui [...] Groningen I. Oomkens 1842
36347: "STICH, JOHANN GOTTLIEB, UIT KIRCHHAYNA; PRAESES: LESCHNERT, JOHANN GOTTFRIED" - Baptisma vicarium Marcionitarum dissertatione historica Wittenberg Kreusig 1716
3843: STIERP-IMPINK, A.C. - Een spoor in de tijd. Familiegeschiedenis Impink/Imping. Schoorl 1989, 472 p., geb., geïll. Genummerd ex., nr. 148 van de 100!!
15877: STINISSEN, JACOB - Van Antwerpen naar Amsterdam en andere steden in Nederland. Antwerpen: G. de Vreese, [1905].
36751: STINS, C.J. - Geschiedenis van klokken en beiaarden, Hoorn 1946, 57 pag., geb., geÏll.
33241: STINSTRA, PETRUS, UIT FRANEKER - Dissertatio juridica inauguralis, de Francici juris legalium hypothecarum systemate comparato cum Neerlandici juris remediis earum loco concessis [...] Leeuwarden J. Swarts 1842
34871: STIPRIAAN LUISCIUS, ARNOLDUS MARTINUS VAN, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de speciminis codicis civilis neerlandi anni 1820 libro I Leiden Hazenberg 1851
32458: STISSER, JOACHIM CHRISTOPH - De liberis exposititiis vulgo Fündlingen. [...] Quedlinburg Gottlob Ernest Struntz 1718
60137: STOCK, ANDRIES JACOBSZ. (1562/92-AFTER 1648) AND HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - "[48] Carolus Ver-Manderus, Pict. et Poeta. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
60117: STOCK, ANDRIES JACOBSZ. (1562/92-AFTER 1648) - "[59] Jacobus de Geyn, antverp Pict et Sculpt. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
65034: STOCK, ANDRIES JACOBSZ. (1562/92-AFTER 1648) AFTER WILDENS, JAN (1584/86-1653) - Allegory of the month of June (Allegorie van de maand Juni).
52482: STOCKMAN(S), BERNAERT, - Aritmetica (...) van nieus (...) verbetert met eenige lustige geometrische questien door Corn. van Nieurode. Utrecht, E.W. Snellaert, 1633. [Colophon: S. de Roy, 1633].
43953: STOCKUM, VAN, - Veilingcatalogus boeken [afkomstig van Jhr. J.L.W.C. von Weiler, overleden 1943], 's-Gravenhage juli 1944.
56731: STOCKUM, H.V., - Denkbeelden over de redenen van het tegenwoordig gebrek aan officieren van gezondheid bij 's rijks zeedienst, Nieuwediep, 1875, 25 pag.
43963: STOCKUM, VAN, - Veilingcatalogus antiquiteiten Prof. Dr. C.H. Stratz en Dr. Edw. B. Koster, 's-Gravenhage 1938, 20 pag.
32852: STOCKUM, DIRK JOHANNES VAN, UIT LISSE - Beschouwingen over de zakelijke rechten. Academisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon 1884.
35693: STOCKUM, WILLEM JACOB VAN, UIT LISSE - De behandeling van koude abcessen Leiden Somerwil 1888
51225: BURGERSDIJK & NIERMANS / VAN STOCKUM, - Catalogue 47: Thèses de droit, soutenues aux universites des Pays-Bas 1700-1898, Leiden 1898, 151 pag. [ Gebonden met:] Catalogue (34) d'une collection de thèses de droit defendues aux universites des Pays-Bas depuis le commencement du 18e siecle, jusqu'a 1875, 's-Gravenhage, Van Stockum, [ ca. 1880?], 93 pag.
27259: STOCKUM, W.P. VAN - 's-Gravenhage in den loop der tijden, 2 delen, 's-Gravenahge 1889, 240 + 309 pag., geb. Zonder de uitvouwbare kaart.
51531: "STOCKUM JR, W.P. VAN;" - Kort overzicht der organisatie van den Nederlandschen boekhandel, Amsterdam 1908, 44 pag. Omslag beschadigd.
43435: STOCKUM, VAN - Oranje-Nassau Bibliotheek. [ Catalogus van ] Boeken, pamfletten, gelegenheidsgeschriften, historie-prenten, handschriften en brieven betr. (......) Oranje-Nassau, 's-Gravenhage 1898, 162+5 pag., gebonden, mooi exemplaar.
43979: "STOCKUM, VAN;" - Veilingcatalogus centsprenten etc. collectie Dr. G.J. Boekenoogen, 's-Gravenhage 1931, 37 pag. Met veel illustraties.
47819: STODDARD, JOHN L., - Portfolio of photographs of famous scenes, cities and paintings (....) of the entire world of nature and art, Chicago, Werner [ca. 1880?], oblong.
47077: STOEBER, V., - Notice sur les eaux minerales de Hombourg ( pres de Francfort-sur-mein), Strassburg 1844,91 pag.
61059: STOIKOVICS, OFEN, BUDAPEST, FRANZ JOSEPH I - Patent of nobility donated by Emperor Franz Joseph I (1830-1916) to Wasa Ritter von Stoikovics (Kubin, Hungary 1808-?) for his loyal services at the siege of Ofen (Budapest) in 1849.
14787: STOLK, VAN - Genealogie van het geslacht Van Stolk. Uitsluitend voor de familie gedrukt. [Rotterdam] april 1940.
51455: STOLP, A., - De eerste couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen, Haarlem 1938, 102 pag.
47841: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon, nr. 7, 1941, compleet met alle bijdragen.
47843: STOLS, A.A.M., (RED.), - Halcyon, nr. 9-10, 1942, compleet met alle onderdelen.
47839: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon, nr. 5, 1941, compleet met alle bijlagen.
4061: STOLS, A.A.M. - Geslachts-register van het vorstenhuis Lippe. Maastricht 1938, 111 p., geb., een van de 20 exx. op geschept papier, gebonden in rood marokijn, gemerkt: P.
16997: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. Gew. 2e dr. Schiedam: Interbook International, 1979. (De toegepaste kunsten in Nederland)
32854: STOOP, JOHANNES ADRIANUS, UIT , 216, - Art. 56 der Grondwet. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1889
61055: STOOP, HEER VAN OUDSHOORN, ALPHEN AAN DEN RIJN, RIJNLUST, WILHELMINA - Patent of nobility donated by Queen Wilhelmina (1880-1962) to Germain Jacques Stoop (Strijen 1878-Doorn 1963), lord of (Heer van) Oudshoorn, Gnephoek en de Ridderbuurt Born, candidate civil notary in Alphen aan den Rijn. With this patent of nobility the title of 'jonkheer' could be added to the family name.
64721: STOOP, DIRK (1610-1686) - Standing horse tied to a pole [set of 12 horses] (staand paard vastgebonden aan paal).
64722: STOOP, DIRK (1610-1686) - Pissing horse [set of 12 horses] (Plassend paard).
64723: STOOPENDAAL, BASTIAEN (1637-1693) - Crowning of William III and Mary [D'Prins en Princesse van Orangie, worden gekroont] (Kroning van Willem III en Mary in de Westminster ).
18304: "STOOPENDAAL, DANIEL WILLEM (VERT.); ANTON WALL" - De twee briefjes. Klugtspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Roos, 1797.
46913: STOPPELAAR, J.H. DE, - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens de tachtigjarige oorlog, 's-Gravenhage 1901, 218+101 pag., geb., geïll.
3833: STOPPELAAR, J.H. DE - De Zelandica gente De Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus quas in publicis Belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert. (Diss.) Leiden 18521, 171+28 p., met uitslaande geslachtlijst.
36613: STORK-PENNING, JOHANNA GEERTRUIDA, UIT AMSTERDAM - Het grote werk. Vredesonderhandelingen gedurende de Spaanse successie-oorlog 1705-1710 Groningen Wolters 1958
64728: STORM VAN ‘S GRAVESANDE, JHR MR. CAREL NICOLAAS (1841-1924) - Dordrecht.
64729: STORM VAN ‘S GRAVESANDE, JHR MR. CAREL NICOLAAS (1841-1924) - Rocks near Veules, Normandy, France (Veules, Normandie, Frankrijk).
64724: STORM VAN ‘S GRAVESANDE, JHR MR. CAREL NICOLAAS (1841-1924) - The village Overschie near Rotterdam.
22527: STORM VAN 'S GRAVESANDE, AQUAREL, VAN DE KASTEELE - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van N.N., met tien bijdragen, 1854-1858, waaronder een fraaie aquarel van de toen 17-jarige Leidse student Carel Nic. Storm van 's Gravesande (1841-1924).
64727: STORTENBEKER, PIETER (1828-1894) - Cattle in a meadow (vee (koeien en paard) in een weide).
41553: STOUTEN, J - Willem Anthonie Ockerse (1760-1826), leven en werk, Amsterdam 1982, 342 pag., geïll. Dissertatie met los blad stellingen.
18317: "STOWE, HARRIET ELIZABETH BEECHER; P. VAN OS (VERT.)" - Dred, een verhaal door de schrijfster van De Negerhut. Vertaald uit het Engels. Haarlem en Sneek, A.C. Kruseman en Van Druten & Bleeker, 1857. [3 delen]
18311: "STOWE, HARRIET ELIZABETH BEECHER; C.M. MENSING" - De Negerhut. (Uncle Tom's cabin) Een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika. Naar de 20en Amerikaanschen druk. Vertaald uit het Engels. Haarlem, A.C. Kruseman, 1853. [2 delen]
18320: "STRAALMAN, MATTHYS (VERT.); VOLTAIRE [PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
18321: "STRAALMAN, MATTHYS (VERT.); VOLTAIRE [PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
24801: STRABBE, A.B. - Het vernieuwde licht des koophandels of grondig onderwys in de koopmansrekenkunst ... volgens wiskundige gronden, 2nd edition. Amsterdam, Elwe, 1792,
5955: STRAELEN, J.B. VAN DER - Geslagt-lijste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, ... waer by gevoegd is eene geslagt-lijste der familie Mourentorff alias Moretus, Antwerpen 1858, 372 p., geb., geïll.
31592: STRAETMANS, GUSTAAF WIJNAND, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1867
15879: STRAHLHEIM, C. - Die Wundermappe oder Sämmtliche Kunst- und Natur-Wunder des ganzen Erdballs, deel VIII: Die Niederlande. Frankfurt am Main: Comptoir für Literatur und Kunst, 1836.
32526: STRALEN, AUGUST ENGELBERT ALEXANDER SIMON VAN, UIT HAARLEM - Wet van den 28sten februari 1891 tot vaststelling van bepalingen betreffende 's rijks waterstaatswerken. Proefschrift [...] Haarlem Joh. Enschedé en Zonen 1891
34185: STRATEN, CAMPEGIUS CORNELIUS ANTONIUS JOANNES VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE. - Dissertatio juridica inauguralis de deposito secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
34199: STRATENUS, PETRUS, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1821
42976: STRATINGH, S. - Scheikundig handboek voor assaijeurs, goud- en zilversmeden. Groningen, Oomkens, 1821.
58751: STRATZ, C.H. DR., - De kleeding van de vrouw , De schoonheid van de vrouw, De schoonheid der vrouw bij verschillende rassen, Amsterdam, Scheltema & Holkema.
18324: "STRAUSS, FRIEDRICH; ANTOINETTE OCKERSE" - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een' jongen geestelijken. Vertaald uit het Duits. Met een voorberigt van W.A. Ockerse. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1818-1820. [3 delen in 1 band]
23665: STRECKFUSS, ADOLF - De dageraad der volksvrijheid. Vertaald door B.ter Haar Bz., Leiden 1872, 209 pag., oorpronkelijk kartonnen omslag.
15883: STRICK VAN LINSCHOTEN, P.H.A.J. - Herinneringen van den baron Strick van Linschoten. Naar het Hoogduitsch bewerkt door een staatsman, 2e druk, 2 delen, Amsterdam: A.H. van Gorcum, 1857
22887: STRICKER - Briefje van N.N. aan zijn vader over zijn toekomst als leraar aardrijkskunde/geschiedenis. Advies van Hr Stricker, z.pl., z.j. (20e eeuws).
31003: STRIJKERS, J.H. - De familie Demandt. Geschiedenis van een Maaskanter familie, Berg- Urmond 1979, 176 pag., geïll.
60203: LUDOVICUS ARNOLDUS (LOU) STRIK (1921-2001) - Face, hands, lovers
33951: STRIMESIUS, JOHANNES SAMUEL, UIT FRANKFURT - Disputatio philologica de imaginibus & statuis principum [...] Leiden Abrahamus Elzevier 1708
63533: STRIXNER, JOHANN NEPOMUK (1782-1855) AFTER FRA BARTOLOMEO (1472-1517) - The Holy Family (De Heilige Familie: Jozef, Maria en Jezus).
47157: STROER, C.J. E.A.(RED.), - Gedenkboek makelaarsvereeniging te Amsterdam, 1877-1927, Amsterdam 1927, 104 pag., geïll.
54174: STROETHOFF JR., F.A. - Ik zat achter de tralies. Amsterdam, 'Tot heil des volks', [1945/46].
23935: STROOBANT, L. - Les origines du docteur van Helmont, overdruk Bull. Folkloriques, 1934, 31 pag., geïll.
32460: STRUBE, DAVID GEORG - Commentatio de origine nobilitatis Germanicae et praecipuis quibusdam eius iuribus Jena Georg Michael Marggraf 1745
7939: STRUTZ, EDMUND - Die Ahnentafeln der Elberfelder Búrgermeister und Stadtrichter von 1708-1808.
35621: STRUVE, GEORG ADAM, UIT UHLSTEDT - Laurus Martia, sive dissertatio de victoria et clade, olim in Academia Jenensi sub agoonothesia Dn. Joh. Mich. Dilherri [...] proposita Jena Johann Nisius 1670
36345: STRUVE, BURCARD GOTTHELF - Dissertatiuncula de vitiis historicorum qua simul ad orationem inauguralem de meritis Germanorum Jena Tobias Oehrling 1705
32146: STRUYK, GUALTERUS PETRUS ADRIANUS, UIT DORDRECHT - Disputatio iuridica inauguralis de cura leg. civ. neerl., ut salva sit res famillariis minorum [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1840
33237: STRYEN, DIRK CHRISTIAAN JOAN VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Leiden P.J. Mulder 1897
52163: STUART, A.A. E.A., - De bloei der maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gekenmerkt in den bloei haren departementen. Redevoering 50 jarig bestaan Amsterdamsch tweede Departement 28-4-1840, Amsterdam 1840, 52+13 pag. Origineel karton.
54178: STUART, A.A. - De gemeenschappelijke of de afgezonderde opsluiting? Uit een zedelyk-godsdienstig oogpunt. Beantwoord door A.A. Stuart, predikant te Amsterdam en lid des hoofdbestuurs van het Nederlandsch Genootschap tot zedelyke verbetering der gevangenen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1857.
32544: STUART, THEODORUS, UIT AMSTERDAM - De Amsterdamsche makelaardij. Bijdrage tot de geschiedenis onzer handelswetgeving. Academisch proefschrift [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1879
36413: "STUBELIUS, JOHANN GOTTFRIED, UIT ANNAEMONT.; PRAESES: HEEGE, KARL H." - Exercitatio critico-historica de titulomania eruditorum, vulgo Titel-sucht derer Gelehrten Leipzig Schede 1723
18328: STUDENTENZANGEN - Studentenzangen. Leiden, L. Herdingh en Zoon & Wed. M. Cijfveer, [1822].
61: ALBUM STUDIOSORUM, - ALBUM STUDIOSORUM academiae Rheno-Trajectinae 1636-1886. Utrecht 1886. Geb., ca. 400 p.
60963: STUERHELT, FRANÇOIS (FL. 1646-1652) AFTER GALLE, CORNELIS II (1615-1678) - The Annunciation
31786: STUERS, ALPHONSE LAMBERT EUGÈNE DE, UIT MAASTRICHT - Stellingen Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
23167: "STUERS, VICTOR DE; PEL, MILITARIA" - Foto van boekband (?) versierd met een zilveren medaillon met de initialen V[ictor] d[e] S[tuers] en Ars et scientia en Laboris socio optime merito, 24x18 cm geplakt op blad karton 48x41 cm.
56479: STURM, C.C. / J.F. TIEDE, - Dagelyksche verkeeringen met God in de morgen en avond-uuren vertaald door L.G. Cordes, 4e en laatste deel, 2e druk, Utrecht 1809.
52582: SUARES, ANDRE - C'est la guerre. Paris, Emile-Paul Freres, 1915.
22331: SUCHTELEN, VAN - Handtekening R. v. Suchtelen 1790, advocaat te ‘s-Gravenhage, uitgeknipt, manuscript.
39163: SULLIVAN, R.E. - John Toland and the Deist controversy. A study in adaptations, London 1982, 355 pag., hard back with dust wrapper.
33056: SUPERVILLE, DANIEL MARINUS DE, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale, de parte bonorum de qua parens, pro numero liberorum legitimorum, disponere potest [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
1903: NOUVEAU VRAI SUPPLÉMENT - Le nouveau vrai supplément aux deux volumes du Nobiliaire des Pays-Bas et de Bourgogne, ou Mélanges de généalogie et de chronologie, avec le blason des armoiries. Copie de l'édition de La Haye, 1774. Gent 1861, 269 p. Geb.
54186: SURINGAR, W.H. - Gedachten over de eenzame opsluiting der gevangenen. 2e druk, Leeuwarden, J.T.N. Suringar, 1843.
54185: SURINGAR, W.H. - Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838.
54184: SURINGAR, W.H. - Sluikerij, een valstrik voor de zedelijkheid en het bederf der maatschappelijke welvaart, uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, Van Munster en Van der Hey, 1830.
43405: SURINGAR, H - Iets over Mr. Jacob Dirks. Overdruk Vrije Fries, Leeuwarden 1893, 47 pag., met portret.
34979: SURINGAR, LUCAS DANIEL - Ontvouwing van de wetten op de verzegeling, ontzegeling en de opbreking van verzegelingen. Leiden Brill 1859
35017: SURINGAR, JOACHIMUS GUILIELMUS, UIT LINGEN - Dissertatio theologica inauguralis de publicis veterum christianorum precibus Leiden C.G. Menzel 1833
33313: SURINGAR, GER. CONR. BERN., HOOGLERAAR TE AMSTERDAM - Epitome therapiae generalis in usum discipulorum [...] Amsterdam C.G. Sulpke 1834
34356: SURINGAR, GUILIELMUS HENRICUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen historico-jurdidicum inaugurale quo inquiritur quatenus delinquenti liceat gratiam recusare [...] Utrecht Kemink & Zoon 1845
19153: SURINGAR, L.J. - Bijdrage tot de kennis van den regeringsvorm van Maastricht en zijn ressort, meer bijzonder gedurende het tijdvak 1632-1794.
34945: SURINGAR, GEORGIUS GUILIELMUS FREDERICUS, UIT BEETSTERZWAAG - Dissertatio juridica inauguralis de quasi delictis Leiden Haak 1828
60967: SURUGUE, LOUIS (1686-1762) AFTER PICART, BERNARD (1673-1733) - The Annunciation
17037: "SUTTON, J.; ALAN BARTRAM" - Typefaces fot Books. London: The Britisch Library, 1990.
59719: SUYDERHOEF, JONAS (CA.1613-1686) AFTER POT, HENDRIK GERRITSZ. (1580/81-1657) - Martinus Trompius H.F. / Hollandiæ et Occidentalis / Frisiæ Rerum Maritimarum / Vicepræfectus (Portrait of Maerten Harpertsz. Tromp (1598-1653))
59717: "SUYDERHOEF, JONAS (CA.1613-1686); GOOS, PIETER (1616-1672) AFTER REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)" - ELEAZARUS SWALMIUS, THEOLOGUS, ECCLESIASTES, AMSTELODAMENSIS. [...]
64726: SUYDERHOEF, JONAS (CA. 1613-1686) AFTER OSTADE, ADRIAEN VAN (1610-1685) - Three men in an inn (drie mannen in een kroeg).
64725: SUYDERHOEF, JONAS (CA. 1613-1686) AFTER OSTADE, ADRIAEN VAN (1610-1685) - The three crones or the Dutch fates.
59655: SUYDERHOEF, JONAS (CA.1613-1686), AFTER KEYSER, THOMAS DE (1596-1667) - HENDRICK DE KEYSER
22385: SVANBERG, ZWEDEN - Brief in het Frans van Jons Svanberg, Zweeds wiskundige (1771-1851), hoogleraar te Upsala, dd. Alunda 1833. Manuscript, 4°, 2 p.
60455: SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - The fishermen
64735: SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - The two horsemen [set: Four landscapes] (Twee ruiters te paard).
64732: SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - Landscape with ruins and a woman with a parasol [set: Twelve landscapes] (landschap met ruine en vrouw met parasol).
64733: SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - Landscape with laundresses [set: Twelve landscapes] (Landschap met wasvrouwen).
31588: SWART, AEMILIUS MARCELLUS DE, UIT ZWEINS - Disputatio juridica inauguralis, ad locum juris Romani de satisdatione tutorum et curatorum [...] Groningen P.S. Barghoorn 1833
34380: SWAVING, HENRICUS ISAÄCUS, UIT ZUTPHEN - Specimen historico-juridicum inaugurale de jure, quod vulgo dicitur dominium litterarium [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1841
18339: SWAVING, JUSTUS GERARDUS - Roomsche feest- en heilige dagen, of Verbijstering van het menschelijk verstand. (Zijnde een vervolg op de Galerij van roomsche beelden.) Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1825.
18340: SWAVING, JUSTUS GERARDUS - Levensschets van prins Frederik van Brunswijk Lunenburg, hertog van York en Albany, benevens eene schets zijner prachtvolle begravenis. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1827.
31622: SWELLENGREBEL, JOAN. HENR. GUILL., UIT ROTTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale, de fontibus juris francici [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
56399: SWENS, J., - De kwestie der Faecalien, nader besproken, Haarlem 1870, 40 pag.
61150: SWERTNER, JAN (1746-1813) - Gesigt over het Spaarne
64738: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) AND DALENS, DIRK II (1657-1687) - Verschyde Landschappjes... (diverse landschappen)
64739: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) AND DALENS, DIRK II (1657-1687) - Sheep before two trees in open country [Set: Verschyde Landschappjes...] (schapen bij twee bomen).
59615: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view on the dome of St. Pieter from a hill in Rome)
59613: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the Church of Sant'Andrea della Valle)
59611: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of the Vatican Palaces)
59609: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) - VOORNAAMSTE GEBOUWEN Vande Tegenwoordige STADT ROMEN (view of st. Peter)
64740: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) AND DALENS, DIRK II (1657-1687) - Shepherds with flock passing by a fountain [Set: Verschyde Landschappjes...] (Schaapsherders met kudde bij een fontein).
64741: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) AND DALENS, DIRK II (1657-1687) - Path on the right of a river [Set: Verschyde Landschappjes...].
64742: SWIDDE, WILLEM (1661-1697) AND DALENS, DIRK II (1657-1687) - Low wooden bridge over a brook [Set: Verschyde Landschappjes...] (Lage houten brug bij een beekje).
23209: SWIERSTRA - Genealogisch overzicht van het geslacht Swierstra, door R. Swierstra te Santpoort, 1955, Blad A. Groot blad (50x100 cm), lichtdruk. Met familiewapens, afb. Hoxwier en plattegrond van Mantgum. Fraai blad.
50861: SWIFT, J. - "Le Conte du Tonneau (...) traduit de l'Anglois, nouvelle edition, 2 volumes. 's-Gravenhage, Scheurleer, 1741; bound with: Traité des dissensions (...) pour servir de suite au Conte du Tonneau. 's-Gravenhage, Scheurleer, 1749."
60518: SWIFT, JONATHAN [ILLUSTRATOR: LOOY, REIN VAN] - Gulliver's reizen naar verschillende verre landen, door Jonathan Swift. Ned. bewerking G. Blom. Geïllustreerd door Rein van Looy. Haarlem, J. H. Gottmer & Co. , 1940.
31562: SWIJGHUISEN GROENEWOUD, JAC. CORN. - Oratio de aetate nostra [...] Utrecht Joannes Altheer 1832
40883: SWILLENS, P.T.A. - Pieter Janszoon Saenredam, schilder van Haarlem 1597-1665, Amsterdam 1935, 143 pag. + 184 afbeeldingen, geb., met stofomslag.
30337: SWILLENS, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800, Utrecht z.j., 119 pag., geïll.
6149: SWINDEREN, TH. V. - Geslachtlijst van de familie Van Swinderen, Groningen 1850, 80 p., met tabel (mist achterzijde omslag)
34863: SWINDEREN, THEODORUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio juris Groningani de famulis domesticis Groningen Th. Spoormaker 1805
34349: SWINDEREN, ONCKO QUIRINUS JACOBUS JOHANNES VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de reticentiae delicto [...] Groningen J. Oomkens 1834
32158: SWINDEREN, WICHERUS VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio literaria inauguralis, de Aristotelis politicorum libris [...] Groningen J. Oomkens 1824
31682: SYBRANDI, NICOLAUS SYBREN, UIT HAARLEM - Dissertatio literaria de Platonis Gorgia [...] Haarlem Vincent Loosjes 1829
43681: SYDOW, E. VON - Schul-atlas in 42 karten, Gotha 1865, oblong.
33813: SYLMAN, JACOBUS, UIT GRONINGEN - Exercitatio juridica inauguralis de mandato [...] Utrecht Franciscus Halma 1690
59527: SYPESTEYN, J.W. - Geschiedkundige bijdragen / Dl. 1, Willem Frederik, Prins van Nassau en Johan de Witt : eene bijdrage tot de geschiedenis van de eerste stadhouderlooze regering, gedurende de jaren 1650-1664. 's-Gravenhage: Van Cleef, 1864. 260 p.
33953: SYPKENS, HENRICUS - Oratio aditialis de interprete sacro bene instructo [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1799
63593: SYSANG, JOHANN CHRISTOPH (1703-1757) AFTER SCHURMAN, ANNA MARIA VAN (1607-1678) - Portrait of Anna Maria van Schurman (Anna Maria Schuurman).
18357: SYTZAMA, CLARA FEYOENA VAN RAESFELT, GEB. VAN - Heemse. Hof- bosch- en veldzang. In vier zangen. Utrecht, Wed. J. van Schoonhoven, 1783.
2493: TAAL, J. - De archieven van de Goudse kloosters. 's-Gravenhage 1957, 404 p.
34187: TAAY, GUILIELMUS HENRICUS, UIT TIEL - Dissertatio juridica inauguralis de natura atque vi obligationis naturalis ex principiis juris hodierni [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
5535: TABELLEN - Vijf tabellen uit H.A.M. Roelants Gulden Boek van Schiedam: 32 kwartieren van de kinderen van dr. F.M.Th. Gijsberti Hodenpijl en C.M. Veth, 5 bladen plano
18360: "TACK, ADOLF (VERT.); BENOÎT PELLETIER DE VOLMÉRANGES" - Het huwlyk van den capucyn. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1800.
25555: TACKE, E - Bilder aus der Geschichte der Gemeinde Grünenplan und der Glasindustrie im Hils, z.pl., 1949, 155 pag.
23781: TADAMA, R.W. - Willem graaf van den Berg en zijne tijdgenooten. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den 80 jarigen oorlog. Zutphen 1846, 4 + 230 pag. (rug beschadigd)
42250: TADAMA, R.W. - Geschiedenis der stad Zutphen van de vroegste tijden tot 1795. Arnhem / Zutphen, Nijhoff / Thieme, 1856.
34651: TADAMA, REINIER WILLEM, UIT NEGANAPATNAMENSIS - V. theses juridicae. 1792
34281: TADAMA, REGNERUS GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de origine systematis repraesentativi [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
33249: TAETS VAN AMERONGEN, ARNOLDUS GERARDUS JUSTUS , UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, quasdam ststens animadversiones ad locum codicis civilis, qui est de iis, qui pactionem facere possunt [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
6155: TAETS - Taets van Amerongen, overdruk Geneal. Handbuch der Freiherrl. Häuser 1962, 11 p., geïll.
34575: TAETS VAN AMERONGEN, GERARDUS ARNOLDUS , UIT UTRECHT - Dissertatio philosophica inauguralis de elementis Utrecht Van Paddenburg 1773
5217: TAFEL - Tafel van ‘t geslacht van Bentink, I, II en III, 3 tabellen 18e-eeuws.
5169: TAFEL - Tafel van het geslacht Van Assendelft, 2 tabellen, 18e-eeuws.
5285: TAFEL - Tafel van de geslachte van den huizen van Boudaan, 1 tabel, 18e-eeuws.
3487: TAFELS - Zes `Tafels van het geslacht van Della Faille'. Folio, oblong, 6 bladen, 18de-eeuws.
33235: TALMA, DIRK, UIT VOORST - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
31606: TALMA STHEEMAN, SAPE, UIT ZUIDBROEK - Eenige opmerkingen naar aanleiding van art. 1617 B.W. [...] Leiden P. Somerwil 1886
20473: TAMMEL, JOHANNA W. - The pelgims and other people from the British Isles in Leiden 1576-1640, Isle of Man 1989, 371 pag. ( rug beschadigd ).
30625: TAMVAKI, A - The old testament in European painting ( 1500- 1930 ), Athene 1993, 75 pag., geïll.
23765: TANDEL, CH. - Idées sur l' instruction publique dans le royaume des Pays-Bas, Brussel 1829, 140 pag., orig. boards.
56543: TARDIEU-DENESLE, MADAME, - Nouvelle mythologie de la jeunesse par demandes et par reponses, 2nd. ed., ornee de 83 figures en taille-douce, 2 volumes, Paris, Tardieu-Denesle, 1820.
35441: TARNOW, JOHANN - Quaestio num et quae foedera cum diversae religionis hominibus, et praecipuè à Lutheranis cum Calvinianis salvâ iniri possint conscientiâ [...] Rostock Joachim Fuess 1618
43749: TASKIN, H.J.M. E.A., - Gedenkboek uitgegeven bij het eeuwfeest van het seminarie Hageveld 1817-1917, Voorhout 1917, 208 pag., geb., geïll.
43531: TAST, TON VAN [=ANTON V.D. VALK] - De Haagsche gemeenteraad. Caricatuur portretten, 's-Gravenhage [1926], geïll.
34577: TAUDIN CHABOT, JAN JOSEPH MARIE, UIT ROTTERDAM - Academisch proefschrift over het disconto Rotterdam Wijt 1863
54198: TAUNAY, FREDERIK - De tractaten tot uitlevering van misdadigers door Nederland gesloten, beschouwd in verband met de vreemdelingenwet en art. 8.9.10 van het Wetboek van Strafvordering. Dissertatie. Amsterdam, Van Munster, 1872.
34279: TAUNAY, JANUS DANIEL, UIT SURINAME - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de tributis in reditum directis et indirectis, simul ab imperante adhibendis [...] Amsterdam Elix & Co. 1840
32054: TAVENRAAT, FELIX HENRI JOSEPH, UIT CLEVE - Stellingen [...] Leiden L. van Nifterik Hz 1874
49841: TAVERNE DE SAINT-ANDRÉ, J., - Een welkom geschenk (un cadeau bien accueilli), Den Haag 1957, 99 pag., geïll.
43149: TAYLOR, I. / J. OLIVIER - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika (...) naar de 5e Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt door J. Olivier Jz. Amsterdam, G.J.A. Beijerink, 1829.
17051: TAYLOR, A. - Book Catalogues: Theis Varieties and Uses. Chicago: The Newbery Library, 1957.
36017: TEDING VAN BERKHOUT JR., PIETER JACOB, UIT AMSTERDAM - De rechtsmacht van Gedeputeerde Staten Amsterdam Blankenberg 1871
35361: TEDING VAN BERKHOUT JR, P.J. - Prent voor de promotie van Mr P.J.Teding van Berkhout Jr., bij Plaats Royal te Leiden Leiden Somerwil 1871
34973: TEDING VAN BERKHOUT, GUILIELMUS PHILIPPUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de homicidio voluntario Leiden C.C. van der Hoek 1838
34975: TEDING VAN BERKHOUT, JANUS PETRUS, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis continens quasdam quaestiones juris Leiden C.C. van der Hoek 1838
39879: TEIL, CHEVALIER DU - De l'usage de l'artillerie nouvelle dans la guerre de campagne. Paris, Lavauzelle 1924. Facsimile of the edition 1778, printed in 300 numbered copies, 6 + 130 pag. + 5 folding plates.
41583: TEISSEDRE L'ANGE, J. - Over de dringende behoefte der handhaving van het ouderlijk gezag voor de huisselijke en maatschappelijke welvaart, pp. 61-87 in Nieuw Christelijk Maandschrift I, nr. 2, 1827.
49875: TEISSEDRE L' ANGE, J., - Leben und Charakter D. Seb. Fulco Joh. Raus, eine Rede von J.Teissedre l 'Ange. Vertaald door Magd. H. Essler-Ran. Voorrede van G.W. Lorsbach, Siegen 1810, 12+228 pag., geb. in origineel karton. [betreft S.F.J. Rau]
57109: TEIXEIRA, M., - The protstant cemeteries of Macau, Macau, z.j., 125 pag., geïll.
58535: TEIXEIRA, MANUEL, - The Portuguese missions in Malacca and Singapore (1511-1958), 3 delen, 2e ed., Macau 1987.
39783: TEIXEIRA DE MATTOS, L.F. - De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland. Deel II. Het vasteland ( vervolg ) : Delfland, Schieland, Woerden en Amstelland, 's-Gravenhage 1908, 1022 pag. plus bijlage.
35833: TELDERS, WILLEM ALBERT, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1897
47201: TELEFOONGIDS, - Gids Gemeentetelefoon Amsterdam, nr. 60, Juni 1926, ca. 600 pag., iets los.
32058: TELJER, GERARDUS JOZEPHUS, UIT VREESWIJK - Opmerkingen betreffende de ontsmettende werking van sublimaat en phenylzuur met of zonder zuren. Proefschrift [...] Utrecht C.J.G. Repelius 1888
33713: TELLEGEN, BERNARDUS DOMINICUS HUBERTUS - Oratio [...]
35861: TELS, MARTINUS, UIT ROTTERDAM - Stellingen ...... Leiden Werst 1877
40235: TELTING, A., - Het Oud-Friesche Stadrecht. Eene schets, 's- Gravenhage 1882, 181 pag. [ dissertatie].
40103: TELTING, A., - Stadboek van Groningen, 's- Gravenhage 1886, 97 pag., orig. papieren omslag.
32056: TELTING, ALBERTUS , UIT FRANEKER - Disputatio iuridica inauguralis de iuribus nondum natorum [...] Groningen J. Oomkens 1826
41965: TEMMINK, J.A.J. - VII eeuwen Zwolsche geschiedenis, Zwolle 1930, 142 pag., geïll.
15909: TEMPLE, WILLIAM - De historische gedenkschriften [...]. 4de druk. Amsterdam: A. van Damme en J. Ratelband, 1716.
15907: TEMPLE, WILLIAM - De historische gedenkschriften van den ridder W. Temple, in twee deelen, het eerste vervattende zijne Aanmerkingen over de Nederlandsche provintien. Het tweede zijne Memorien van ‘t gene gedenkwaardig in ‘t christenrijk is voorgevallen van 1672 tot 1678. 2de druk. Amsterdam: Abr. Wolfgang, 1693.
32230: TENGBERGEN, PETRUS ANTONIUS, UIT , 216, - Dissertatio statistico-juridica inauguralis, super instituto navium per vada ductorum sive pilotarum, eorumque juribus et officiis (het loodswezen) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1826
36117: TENHAEFF, N.B. - Erasmus en Voltaire als exponenten van hun tijd Groningen Wolters 1939
60876: TENNYSON, ALFRED [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Viviane, van Alfred Tennyson, in metrische verzen vertaald door J.H.F. le Comte, met illustratiën van Gustave Doré. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1889.
60875: TENNYSON, ALFRED [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - Enid, metrisch vertaald door D.E.M. van Herwerden, met platen naar Gustave Doré. Zwolle, J. J. Tijl, 1888.
35533: TENTZEL, WILHELM ERNST - Epistola ad amicum, qua responsio ad ... Emanuelis a Schelstrate dissertationem apologeticam de disciplina arcana summatim continetur [...] Gotha Christoph Reyer 1687
25207: TEPPER-LASKI, K. VON - Rennreiten. Praktische Winke für Rennreiter und Manager. Berlin 1897, (10) + 156 pag. Gebonden in linnen band, geïllustreerd.
27911: TERLINDEN, CH. - La revolution Belge de 1830, racontée par les affiches, Brussel 1903, 127 pag.
30617: TERLINDEN, CHARLES ( INL.) - Fetes du centenaire 1830- 1930. Fête artistique et patriotique. Les fastes Belges, donnée au Théâtre royal de la Monnaie, Brussel 1930, 85 pag., geïll. [ 19 tableaux ], good copy.
30981: TERLUIN, J.C. - Genealogie van de families Terluin, Ter Luun, z.pl., 112 pag., geb., geïll.
33012: TERMAAT, BERNARDUS LAMBERTUS RUDOLPHUS, UIT DOETINCHEM - Stellingen [...] Groningen P. van Zweeden 1851
28751: TERPSTRA, H - Friesche sterrekonst. Geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aanverwante wetenschappen door de eeuwen heen, Franeker 1981, 448 pag., geb., geïll., met stofomslag. Met losse bijlagen ( schema Eisinga ).
2955: TERREBASSE, A. DE - Histoire de Pierre Terrail Seigneur de Bayart [...] suivie de recherches généalogiques. Parijs 1828, 528 p.
22687: TERSCHELLING - Geaquarelleerde tekening met kleur van de zes familiewapens in het Polderhuis te Midsland op Terschelling, met vermelding van de “bijna onleesbare teksten” in de randen, ca. 1900, 27x31 cm.
52532: TERTULLIANUS, Q.S.F. - Apologeticus, [corrected and annotated by Siwart Havercamp]. Leiden, Severink, 1718.
19431: TERWEN - DE LOOS, J. - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost, 17de - 20ste eeuw.
31111: TERWOGT - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Terwogt, z.pl., z.j., 15 pag., gestencild.
35419: TESSIER DUMOTAY, LUDOVICUS ANDREAS, UIT ANGERS - Theses philosophicae. Negen stellingen: 2 ex logica, 1 ex ontologia en 6 ex pneumatologia. Angers Renatum Hernault 1752
49873: TESTA, ANTONIO GIUSEPPE, - Discorsi detti nella R. Accademia di belle arti in Bologna, 28-7-1810, Bologna [1810], 47 pag., sierpapieren omslag.
54546: TESTANTO, A. - Dienstweigering? Een schriftstudie. [complete set van 6 brochures], Maartensdijk, D.M. Zwart, [1933].
32236: TESTAS, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de natura et significatione dominii (propriete) [...] Amsterdam F.J. van Tetroode 1824
35343: TETRODE, P.J.C. - Prent op de promotie van Mr P.J.C.Tertrode Amsterdam Braakensiek 1888
34653: TETS, A. W. N. VAN, UIT DORDRECHT - IV. theses juridicae. 1789
34655: TETS, A. W. N. VAN, UIT DORDRECHT - Theses juridicae. 1791
36433: "TEUBNER, MARTINUS ERNEST, UIT CIZA; PRAESES: SCHWIMMER, JOHAN M." - Dissertatio politica de vario civium statu Jena Werther 1667
38071: TEUNISSEN, P - Nederlandsche insecten, Alkmaar, J.C. Baan [ 1915 ], plaatjesalbum met 180 plaatjes, compleet [ = Baan's Album nr. 1 ]
25031: TEUPKEN, J.F. - Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen en alle in militaire betrekking staande personen gekleed, geequipeerd en gewapend zijn (...). [MET:] Vervolg van de beschrijving (...).
7963: TEX, JAN DEN - Nederlandse studenten in de rechten te Padua 1545-1700, pp. 45-165 in Mededelingen van het Ned. Hist. Instituut te Rome III, 10 (1959)
35167: TEX, CORNELII ANNES DEN - Oratio de insigni honore [....] 1821
34099: TEX, CORNELIUS ANNE DEN, UIT TILBURG - Disputatio inauguralis de antiqui juris principiis in excolenda jurisprudentia Romana constanter servatis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
42780: TEXERA, JOSEPH - Exegesis genealogica, sive explicatio arboris gentilitiae invictissimi ac potentissimi Galliarum regis Henrici ejus nominis IIII. Regnum LXV. Navarrae III regum XXXIX. Leiden, F. Raphelengius, 1592.
24987: TEXIER, EDMOND - Tableau de Paris. Ouvrage illustré de 500 gravures.
42980: TEXIER, E. - Voyage pittoresque sur les bords du Rhin. Paris, Morizot, 1858.
22935: TEXTIEL, OUDE SHAWLS, VAN DELDEN - Catalogus Oude shawls, tentoongesteld bij Kunsthandel H.W. van Delden te Amsterdam, 10 pag., gedrukt, geïll. Wit doorschoten exemplaar met originele foto's van paisley-shwals en met aantekeningen R.W.P. de Vries Jr te Hilversum, ca. 1915.
33142: TEYLINGEN, ARNOUT ADRIAAN VAN, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Utrecht J. van Druten 1896
33933: TEYLINGEN, DIDERIK GREGORIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Theses juris inauguralis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1775
36267: "THEILL, LAURENTIUS, UIT BUDISSA LUSATUS; PRAESES: SCHENCK, JOHANN THEODOR" - Disputatio inauguralis de malo hypochondriaco Jena Johann Werther 1668
2505: THEISSING, EUGENIE E.A.J.M. - Over klopjes en kwezels. (Diss.) Nijmegen 1935. Geïll., 241 p.
15917: [THEMMEN, PH.H. - Komieke en vermakelijke Boeren-reis, van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. 3de druk. “Gedrukt in Nederland”, z.p., zonder naam, 1839.
58957: THENARD, L.J., - Traite de chimie elementaire. Theorique et pratique, 8e ed., 2 delen in 1 band, Brussel, 1829-1830.
43256: THENOT, J.P. / C. KRAMM / J.J.F. WAP - Proeve van werkdadige doorzigtkunde, perspectief, voor beoefenaars van schilder- of tekenkunst. Naar de Hollandsche uitgave van C. Kramm. 2e verbeterde druk door dr. Wap. Utrecht, v.d. Post, 1861.
22653: THEOLOGIE, LOOTS, STEEGER - ‘Tractatus theologicus de Fide’, manuscript uit de 18de eeuw gebonden in twee 8° banden, geheel leer, ca. 500 p. Op het schutblad in hetzelfde handschrift als het manuscript “H. Loots”.
32486: THIBAUT, WILHELMUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis, de servo corrupto [...] Leiden Abraham Kallewier 1754
30621: THIEL, P.J.J. VAN - All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A completely illustrated catalogue, Amsterdam 1976, 911 pag., geb., geïll., met stofomslag ( stofomslag wat rafelig). Ook leverbaar in het Nederlands, zonder stofomslag.
33134: THIEME, SERVAAS JOHAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
32998: THIEME, HERMANNUS CAROLUS ANTONIUS, UIT ARNHEM - Disputatio historica juris publici de imperantis circa aggeres in Gelria jure [...] Arnhem C.A. Thieme 1843
22597: THIEME, BONDAM - Stukken betr. drie generaties Thieme. Manuscripten: brieven, circulaires, gedichten, knipsels, etc., etc.
54205: THIERIJ - Geschiedenis van den heere Hendrik Masers de Latude. Geduurende vijfendertig jaaren gevangen in verscheide staatsgevangenissen. Opgesteld met de oorspronkelijke stukken door den heer Thierij, advocaat. Opgedragen aan den heer De la Faijette. Utrecht/Amsterdam, G.T. van Paddenburg/M. Schalekamp, 1790.
32220: THIJS, J.D. - De invloed van de opkomst van Japan en van de Japanse overwinning op Rusland in Azië. [...] Kampen J.H. Kok 1965
29127: THIJSSE, J.P. - Langs de Zuiderzee, Zaandam 1914, eerste druk, 98 pag., compleet met alle plaatjes.
29129: THIJSSE, J.P. - Het Naardermeer, Zaandam 1912, eerste druk, 90 pag., geb., geïll., compleet met alle plaatjes.
35363: THIJSSEN, J.N.J.E. EN C.W. SCHLINGEMANN - Prent op de dubbele promotie van Mr J.N.J.E. Thijssen en Mr C.W.Schlingemann, naar een tekening van S. v.L[imburg] S[tirum]. Leiden 1890
5063: THIJSSEN, W.P. - Het geslacht Willemsen. Rotterdam 1952, 113 p., gestencild, geïll. (parenteel)
53053: THODEN VAN VELZEN, S.K. - Het leven en sterven van Ruurd Passchiers van Dijk, wegens gepleegden moord veroordeeld tot de straf des doods en teregt gesteld binnen Leeuwarden den 16 october 1846. Onder medewerking van D.A. de Groot, predikant te Sneek, en P.W. Wittebol, protestantsch geestelijke bij de strafgevangenis te Leeuwarden, Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1847.
32462: THOELLDEN, JUSTINIAN - De sacris Romanorum gentilitiis commentatio. Leipzig Langenheim 1742
35757: THOLEN, MARIE HUBERT GERARD A., UIT SITTARD - Over de prophylaxis ..... 's-Gravenhage De Residentie 1923
35649: "THOMAE, TITUS, UIT RENSBURG; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Disputatio de vectigalibus [...] Helmstedt Jacob Müller 1665
15921: THOMAS, FRED - Droom in de Delta. Het sprookje der lage landen in woord en beeld, Den Haag: Stok, [1956].
32318: THOMAS, HENRI WILLEM BERNARD, UIT , 216, - De Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap van 12 December 1892. Proefschrift [...] 's-Gravenhage, D. Mouton & Co 1893.
36415: "THOMASIUS, GOTTLOB, UIT LEIPZIG; PRAESES: MULLER, GOTTFRIED P." - De eruditorum in civitatem officiis Leipzig Tietze 1720
32106: THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, EVERHARDUS JOANNES, UIT GRONINGEN - Specimen historico-politicum inaugurale, quo exponitur et dijudicatur Gulielmi III agendi ratio in rerum Anglicarum mutatione [...] Groningen W. van Boekeren 1834
34879: THOMASSEN A THUESSINK, DAVID, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de fraude legi facta Groningen H. Vechnerum & H. Crebas 1753
36531: THOMASSEN A THUESSINK VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN, MATTHIJS PIETER , UIT SLOCHTEREN - Kerk en staat volgens Groen van Prinsterer Groningen Oppenheim 1905
37211: THOMASSEN À THUESSINK V.D. HOOP, E.J. - Het geslacht Thomassem à Thuessink, z.pl. 1930, 81 pag., geïll.
2515: THOMASSEN À THUESSINK VAN DER HOOP, E.J. - De orde van erfopvolging tot den troon in Nederland. (Diss.) Amsterdam 1911. Geb., 182 p.
58331: THOMASSEN A THUESSINK, E.J., - Over het beveiligend vermogen der koepokken tegen de kinderpokken, Groningen, v. Boekeren, 1818.
58884: THOMPSON, T.L., NAAR W.H. SCHMIDT, - 's Konings verjaardag 24 augustus 1831. Volksgezang. Opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin. Woorden van H. Tollens en Muziek van C. Mühlenfeldt. Rotterdam bei L. Plattner.
18378: THÖNE, CARSTEN WILHELM - Oude en nieuwe zeden. Blijspel [in vijf bedrijven. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.]
34951: THOOFT, ISAAC, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis de magno concilio ordinum Belgii foederati anni 1651 Leiden Hazenberg 1840
33138: THOOFT, THEODORUS, UIT ZALTBOMMEL - Aanteekeningen op de artikelen 655 en volg. van het Burgerlijk Wetboek. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
34777: THOOFT, J., UIT ROTTERDAM - VIII. Theses juridico-politicae 1839
30305: THORLACIUS- USSING, V. - Billedhuggeren Thomas Quellinus. Kopenhagen 1926, 214 pag., geïll. ( rug los, bibliotheekstempels ).
35591: "THRYLLITIUS, JACOBUS, UIT RÖDGEN; PRAESES: FISCHBECK, CHRISTIAN MICHAEL" - De rerum communione in republica non introducenda [...] Wittenberg Christian Schroedter 1703
26943: THURMANN, E - Bùrgerbuch der Stadt Lippe-Lippstadt von 1576 bis 1810, Lippstadt 1983, 248 pag., geb.
32380: TICHELAAR, JOHAN JANS, UIT WIJNGAARDEN - De rechten van hen, die arbeid of materiaal leveren voor huizenbouw. Proefschrift [...] Leiden L. van Nifterik 1908
31636: TIDEMAN, JOANNES, UIT AMSTERDAM - Het seminarium der remonstranten te Amsterdam. Afscheid bij den overgang naar Leiden [...] Amsterdam Y. Rogge 1873
18381: TIDEMAN, JAN - Gedichten. Niet in den handel. Den Haag, Gebr. J. & H. van Langenhuysen, [1888].
2519: TIDEMAN, J. - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten met historische aanteekeningen omtrent hare kweekschool en gemeenten. Haarlem 1847, 384 p.
54208: TIEL, P.A. - Een bede om vrijheid. [Heemstede, 1913].
56375: TIELEMAN, J., - Handleiding tot de verificatie [ijk] van het vaatwerk, 's-Gravenhage 1838, 34 pag.
31634: TIENEN, HENDRIK JOHAN CHRISTIAAN VAN, UIT AMSTERDAM - Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente als onderdeel van den staat. Academisch proefsc hrift [...] Amsterdam Gebr. Binger 1885
31694: TIENHOVEN, G. VAN - Het hooger onderwijs en het Athenaeum te Amsterdam [...] Amsterdam B. van der Land 1873
34993: TIENHOVEN, GIJSBERT VAN, UIT DE WERKEN - Beschouwingen over regtspersoonlijkheid. Utrecht Beijers 1866
23803: TIJDEMAN, H.W. - Verhandeling over de Hoeksche en Kabeljaauwche partijschappen, Leiden, Du Saar 1815, 14 + 118 pag., orig. kartonnen omslag.
5671: TIJDPERK - Een houten tijdperk. 200 Jaar Jongeneel, Utrecht 1997, 87 p., geb., geïll., oblong
38925: TIJN, THEO VAN, E.A. - Voor Hugenholtz. Een detective door collegae, medewerkers en leerlingen den hoogleraar aangeboden bij zijn operatie, Utrecht 1969, 28 pag., geïll.
51056: TIJSENS, GIJSBERT / CLAES JANSZ VISSCHER, - Haarlemmer duinzang, ter eere van des zelfs vermakelyke land- en watergezigten van Santvoordt af tot Haarlem. Amsterdam, H. Bosch, 1728.
51100: TIL, H.N. VAN - De belangrijkste Nederlandsche vrouwen van vroegeren en lateren tijd, in geschiedkundige en zedelijke tafereelen geschetst. Zutphen, Thieme, 1828.
25773: TIL, H.N. VAN - Taferelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd, 3e druk, Leiden, Noothoven-van Goor, [18] 169 pag., geïll.
31632: TILANUS, J.W.R. - Toespraak bij de opening van drie nieuwe laboratoria Amsterdam C.G. van der Post 1876
31640: TILANUS, JANUS GUILIELMUS REGNERUS, UIT ARNHEM - Specimen chemico-physiologicum inaugurale continens quaedam de saliva et muco [...] Amsterdam C.G. van der Post 1849
14581: TILANUS, S.M. - Tilanus.
6299: TILLETT, E.D. - The royal house of Windsor, a record of its personages, their standards, coats of arms, emblems etc., since the accession of queen Victoria, Londen z.j., 82 p., geb., geïll.
35345: TILMAN, E.R. - Prent op de promotie van Mr E.R. Tilman, litho J.H. Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1939
19561: TIMMER, E.M.A. - Knechtsgilden en knechtsbossen in Nederland. Arbeidersverzekering in vroeger tijden.
24855: TIMMER, GEURT KORNELIS - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol. Een volksleesboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1840.
34751: TIMMERMAN, JANUS DE, UIT MIDDELBURG - Specimen juris publici Belgici inaugurale de unione Hollandiam inter et Zeelandiam Utrecht Broedelet 1748
43113: TIMMERMAN, W.C. - Bijdrage tot de geschiedenis van de bouwkunde der middeleeuwen, of handleiding tot de geschiedenis der Gotische bouworde. 's-Gravenhage, Kloots, 1838.
54211: TIMMERMEISTER, F.W. - Mijne arrestatie op 30 December 1901. Hare geschiedenis en ten uitvoeringlegging, in verband met mijn strijd tegen De Zwarte Bende te Amsterdam. Aalsmeer, D. Deddens, 1902.
31630: TIMMERS, JOHANNES, UIT KLUNDERT - Over de beweging van een punt op een oppervlak. Academisch proefschrift [...] Leiden A.W. Sijthoff 1875
33032: TIMMERS VERHOEVEN, HENRICUS PETRUS, UIT DORDRECHT - Disputatio theologica inauguralis, de precatione dominica [...] Leiden H.W. Hazenberg jr. 1829
56733: TINDAL, HENRY, - Aan de eerste Kamer der Staten-Generaal, Amsterdam, 1890, 47 pag.
34657: TINNE, JANUS PETRUS THEODORUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - XVII. theses juridicae. 1793
54527: TISZOO [= VAN LEEUWEN] - Photographie of schilderij? Een karakterschets. Almelo, W. Hilarius, 1888.
36191: "TITI, MATTHEUS, UIT RUGENWALDENSI POMERANO; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS" - Canones logici , primam mentis operationem dirigentes, quindecim capitibus comprehensi ..... Wittenberg Joh. Gormann 1610
25087: TITSINGH, ISAAC - "Illustrations of Japan, consisting of private memoirs and anecdotes of the reigning dynasty of the Djogouns, or sovereigns of Japan, a description of the feasts and ceremonies observed throughout the year at their court; and of the ceremonies customary at marriages and funerals: to which are subjoined, observations on the legal suicide of the Japanese, remarks on their poetry, an explanation of their mode of reckoning time, particulars respecting the dosia powder (...). London, R. Ackerman 1822."
33615: TJARDA VAN STARKENBORGH, E.J., UIT OMMELANDEN - Dissertatio juridica inauguralis de consonantia juris Groninganorum civilis cum jure naturali in contractu emtionis et venditionis [...] Groningen Cornelius Barlinckhof 1763
22369: TJASSENS, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Cornelis Tjassens, hoogleraar te Groningen, 1 blad, groot plano, gedrukt, dd. 29-9-1784.
30753: TJEPKEMA, A (RED.) - Taboe, blad voor jonge mensen, nr. 2 + nr. 3, 60 + 90 pag., geïll., als nieuw.
35831: TOBIAS, JOAN HENDRIK, UIT AMBOINA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1878
22561: TOBIAS, BALLET - Foto van balletmeisje met verso “Zum Andenken an Beatrice Tobias, 8 April (19)23”.
20585: TOEBES, C.J. - De Grote-of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. Alf. 10-11 ( 1969 ) van Spiegel der Historie, 56 pag., geïll.
25331: TOET, N. - De kaart gelezen. Scheveningen 1661-1667. Scheveningen 1998, 256 pag., geb., geïll. [eigenaren/bewoners per pand!].
25591: TOLL, JURRIAAN VAN - Zeelandt veredelt, Amsterdam 1942, ( wapenkaart Smallegange, met tekst over Smallegange). Hierbij: diverse bladen van oude wapenkaarten van Smallegange, deels handgekleurd. Gebonden in stevige band.
31832: TOLLENS, JACOBUS CORNELIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi secundum jus romanum et novissimum belgicum [...] Leiden D. du Mortier en Zoon 1834
22895: TOLLENS - Twee schutbladen uit boeken met in pen H. Tollens Cz, door Tollens zelf geschreven, 19e-eeuws, 2 p.
18389: "TOLLENS CZ., HENDRIK (VERT.); CHARLES ANTOINE GUILLAUME PIGAULT LE BRUN DE L’ÉPINOY" - De schoenmaker van Damaskus. Tooneelspel in drie bedryven.Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800.
18414: TOLLENS CZ., HENDRIK - Een bedelbrief in den winter. Dichtstukje [...] uitgegeven ten voordeele van de armen te Rijswijk. Den Haag, K. Fuhri, 1848.
18416: TOLLENS CZ, HENDRIK - Laatste gedichten. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1848-1853. [2 delen]
36239: "TOLLET, GILLIO, UIT HALMSTAD.SUECO; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Parmenio inauditus indefensus trucidatus summo per injuriam summam jure amicitiae obtentu obrutus adductum generis judicialis excusatus ..... Wittenberg Chr. Schroedter 1689
4519: TOMBE, I.W. DES - Het geslacht van Renesse van den oorsprong tot 1430. 's-Gravenhage 1897, 153 p., met platen.
31834: TONCKENS, JOHANNES, UIT WESTERVELD - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen J.B. Wolters 1857
35043: TONCKENS, JOANNES, UIT DRENTHE - Specimen juris publici inaugurale de pactis quibus civitas constituitur. Groningen T. Spoormaaker 1777
36081: TONCKENS, JOHANNES, UIT BEERTA - Dissertationum ad institutiones imperiales vigesima ..... Groningen Th. la Quier 1698
6107: TONDEREN, J.P. VAN - Bijzondere aanteekeningen betreffende de familie J.C.J. van Speijk, Amsterdam 1832, 15 p., geb. met uitv. tabel
22937: TONEEL, SLUIJTER - Bertram de matroos. Tooneelspel in 4 bedrijven naar het Fransch van J. Bouchardy, door D. Sluijter, voor de eerste maal op den Stads-Schouwburg opgevoerd den 12 October 1850. Manuscript, 156 p, 4°, gebonden.
22555: TONEEL, STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM - “Tooneelwetten” van de Amsterdamsche Schouwburg dd. 7-6-1820 en 8-5-1822, gedrukt, elk 4 p, folio.
22305: TONEEL, BOUWMEESTER, VAN DER LUGT MELSERT - Zes getypte of geschreven brieven van Cor L. van der Lugt Melsert en Litje G.M.H. van der Lugt Melsert-Bouwmeester aan “Flip”, d.d. ‘s-Gravenhage 1972-1975, 4°, 9 p.
41763: TOONDER, M - Avonturen van Tom Poes. Uitgever Bezige Bij, ca. 1970. Prijs per deeltje € 7.
41765: TOONDER, M - Kappie en de automatische stuurman, Serie 1 Deel 3. Amsterdam De Muinck, 32 pag., goed exemplaar.
41759: TOONDER, M - De avonturen van Tom Poes, Serie 1 deel 1, Tom Poes en de reuzenvogel, Amsterdam, De Muinck (1948?), 30 pag., oblong. Rug geplakt.
41761: TOONDER, M - Tom Poes. Deeltjes in 4o formaat, in slappe kaft, 24x21 cm., uitgave van De Muinck Amsterdam ( ca. 1952). Prijs per deel € 38. Goede exemplaren.
18427: TOONEEL - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en kritiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond, uitgegeven onder leiding van het hoofdbestuur. Hoofdredacteur Taco H. de Beer. Utrecht, J.L. Beijers, 1879-1883.
17044: TORRY, E.N. - Round my Library Fire. A Book about Books. London [etc]: Thomas Nelson, 1947.
31231: TOUDOUZE, G.J. E.A. - Histoire de la Marine, Parijs ( ed. de l' Illustration ) 1966, 670 pag. Hardback in two volumes, many illustrations, very good copy.
35137: TOUR, JOHAN DU, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis qua inquiritur in convenientiam juris romani cum naturali [....] Leiden C. de Pecker 1767
7891: TOURTCHINE, J.F. - L'Europe impériale et royale. Dictionaire généalogique des descendances masculins et féminines des maisons d'Europe depuis le 18e siècle, Vol. I: Les maisons souveraines régnantes de nos jours.
18438: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - De vrouwen van het Leycestersche tijdvak. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849-1850. [3 delen]
18441: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Fantasien in December 1848. Haarlem, Erven F. Bohn, 1848.
18442: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Het Huis Honselaarsdijk in 1638. Historische novelle. Amsterdam, P. Kraay jr, 1849. [2 delen in 1 band]
18445: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Media-Noche. Een tafereel uit den Nijmeegschen vredehandel. 1678. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852. [2 delen]
18448: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - De bloemschilderes Maria van Oosterwijk. Prijs der Kunstkronijk. Leiden, A.W. Sijthoff, 1862.
18431: TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA - Engelschen te Rome. Romantische episode uit de regering van paus Sixtus V. Amsterdam, P.R. Otto, 1839. [2 delen]
43093: TOWNSEND, J. - Reize door Spanje gedaan in de jaaren 1786 en 1787. Vertaald uit het Engels, 3 delen in 6 banden, Haarlem, Loosjes, 1792-1793.
32244: TRAA, WILLEM ANNE VAN, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1897
33214: TRAA, ADRIAAN VAN, UIT ROTTERDAM - Over de behandeling van diabetes mellitus. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1875
25141: TRACY, J.D. - A financial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the County of Holland, 1515-1565. Berkeley/ Los Angeles/London 1985, 276 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
56611: TRALL, R.T., - Die verirrungen des geslechtstriebes, Schwelm 1872.
55096: TRANS, J. - Brief van den drukker aan de autheurs van Kleefs verdedigschriften. z. pl., z. j.
55178: TRAP, P.W.M. NAAR V.D. KELLEN - Prent 'Strafoefening 11e eeuw', litho door P.W.M. Trap naar v.d. Kellen, tonende vier personen in een kerker.
60847: TRAP, PIETER WILLEM MARINUS (1821-1905) AFTER HEKKING, WILLEM II (1825-1904) - The mausoleum of Michiel de Ruyter in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
32464: TRAUTMANN, PETER ELIAS - Acta curiosa in puncto nullitatis matrimonii Tullii et Tulliae [...] Halle Johann Friedrich Grunert 1754
43577: TREFFENBERG, NILS C.E. - K. Carl X Gustafs instruction for secretaren Coijt under dess beskickning till England ar 1654 , Upsala 1851, 4o, 5+11 pag., geb. in half linnen.
16966: TREFFERS, B. (E.A.) - Melchior Lechter. Der Meister des Buches 1865-1937. Eine Kunst für und wider Stefan George. 2. Auflage. Amsterdam: Castrum Peregrini, 1987.
4859: TREFFERTJE - Het Treffertje. Familieblad van de familie Treffers. Jrg. 1 t/m 21, grotendeels compleet, met het `Speciaal nummer' van april 1981.
23053: NOLST TRENITÉ - The chaos door G. Nolst Trenité (Charivarius). Manuscript, 4°, 8 p.
35859: TRESLING, TJALLING PETRUS, UIT HAVELTE - Stellingen ...... Amsterdam Holland 1895
30319: TREU, E - Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam, Basel 1959, 55 pag. + ill., geb.
32466: TREUER, GOTTLIEB SAMUEL - Monstrum arbitrarii iuris territorialis a legibus Imperii e Germania profligatum [...] Frankfurt / Leipzig Ernest Christian Schröter 1739
33299: TREUSSART VAN RAPPARD, THEODORE MAURICE GUILLAUME, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1899
6810: "ANONIEM (VERT.); JEAN GUILLAUME ANTOINE CUVELIER DE TRIE" - De barbaarsche zeeroovers, of De man met twee vrouwen. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 14de deel, 5de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1806.
34109: TRIEBELS, GUILIELMUS JOSEPHUS, UIT NIJMEGEN - Dissertatio juridica inauguralis de communione legali in secundis nuptiis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1845
42580: TRIOEN, CORNELIS - Observationum medico chirurgicarum fasciculus. Leiden, v.d. Eyk en v.d. Kluis, 1743.
32784: TRIP, HENRICUS JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de similtudine inter delicta eorumque poenas [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
35079: TRIP, JOANNES, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis ad articulum 142 Codicis Civilis Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
34909: TRIP, DIDERICUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de furtis Leiden A. Elzevier 1711
32678: TRIP, JACOBUS LUCAS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, continens observationes de privilegio, quod venditori navis, iisque, qui ad navem extruendam materias et operas praestiterunt, competit [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
52265: TROELTSCH, ERNST, - Uber Massstabe zur beurteilung historischer dinge, Rede, Berlin, 1916, 50 pag.
37221: TROITZSCH, OTTO - Berlin in farbigen naturaufnahmen, Stuttgart- Leipzig, Deutsche Verlag Anstalt [ ca. 1895 ], board covers with this text and 19 handcolourd chromo-lithograhs after photographs of Berlin- sights. With text in German, Englisch and French under each photo.
32090: TROJEN, ARENTIUS FRANCISCUS CORNELIUS VAN, UIT TIEL - Dissertatio iuridica inauguralis de iure puniendi [...] Groningen J. Oomkens 1827
42268: TROLLOPE, A. - Reis door Australie en Nieuw Zeeland. 2 delen in 1 band, Leiden, Noothoven van Goor, 1875.
18453: TRÖMLITZ, A. VON [PS. VAN KARL AUGUST FRIEDRICH VON WITZLEBEN] - Anna Groslot en Jacques Poltrot, historisch-romantische tafereelen uit den godsdienst-oorlog van Frankrijk, in de zestiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Nijmegen, J.F. Thieme, 1830.
47018: TROMP, A.E. EN J. STROOTMAN, - Rapport eener reis naar Engeland en Frankrijk tot het opnemen van belangrijke dok- en andere bouwwerken, pp. 93 -148 in Verhandelingen en berigten zeewezen 1857.
32076: TROMP, SOLKO WALLE, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de probationibus familiae apud Romanos [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
33118: TROMP, JOHANNES WIJBRANDUS, UIT LEKKUM - Dissertatio juridica inauguralis, annotationes ad nonnulla ictorum fragmenta continens [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1837
35281: TROMP, JOHANNES WYBRANDI, UIT LEKKUM - Responsio ad quaestionem juridicam [....] 1836
35465: "TROPPANNEGER, WOLFG. CASP., UIT DRESDEN; PRAESES: FERBER, JOHANN JACOB" - Exercitationem academicam Medicinae mentis Ioachimi Langii oppositam [...] Wittenberg Jo. Mich. Goderitsch 1709
33851: TROTZ, C.H.FIL., GEORGIUS HENDRICUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de Urpheda, vulgo Overvede [...] Utrecht Joannes Broedelet 1764
36307: "TSCHIRNHAUS, GEORGIUS ERNESTUS VON, EQUES LUSATUS; PRAESES: MULLER, JOHANN" - Disputatio politica de compositatione pacis..... Wittenberg Henckel 1679
56279: TSOE-MEIREN, E. VAN, - Walcheren, toen de koningin er was, Extract, Elsevier, deel VIII, pp. 453-490, geïll.
22591: TUBALKIJN, VAN DEN ARENT - Brief van J.A. Tubalkijn, dd. ‘s Hage 13-4-1731 aan President en Raden van Holland, Zeeland en Friesland betr. het request van Leendert van den Arent, veenman te Schiebroek. Manuscript, folio, 2 p.
52422: TUINMAN, CAROLUS - De oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte spreekwoorden. Middelburg, Schrijver, 1726.
56589: TUKE, HENRI, - Exposition succincte des principes religieux que professe la societe de chretiens communement appeles Amis ou Quakers, London, 1823.
31880: TULLEKEN, JOHAN BURGHARD DIEDERIK, UIT NIJMEGEN - Eenige opmerkingen naar aanleiding der wet van 15 januari 1886 [...], proefschrift [...] Nijmegen H.C.A. Thieme 1886
42256: TULP, DE - Oud-Nederlandsche kleederdrachten. Haarlem, De Tulp, z. j.
42558: TULP, NICOLAAS - Observationes medicae, editia nova libri quarto auction. Amsterdam, Elzevier, 1652.
54053: TUM TUM - Baron Floor en Jonkheer Salvador. Nieuw Isabee-liedtjen, vervaardigd door Tum, Tum. Amsterdam, J.A. Schuurmans, 1856.
18457: TURNBULL DE MIKKER, WILLIAM PIETER - Aan hare koninglyke hoogheid op den zevenden augustus 1785. [z.p.], [z.n.], 1785.
37893: TUSSENBROEK, O.V. / H.E V. GELDER / J.W.F. WERUMEUS BUNING / W.H.GISPEN / PLASSCHAERT - "Speelgoed, marionetten, maskers en schimmenspelen, Rotterdam 1925, 68 pag.; gebonden met :Pottenbakkerskunst, Rotterdam 1923, 64 pag.; en met : Het toneeldecor, Rotterdam 1923, 56 pag.; en met: Het sierend metaal in de bouwkunst, Rotterdam 1925, 64pag..; en met: Muurschilderingen, Rotterdam 1926, 64 pag."
31882: TUUK, MARCUS VAN DER, UIT VEENDAM - Disputatio juridica inauguralis, de actionibus, quibus antiquo jure romano dolus malus tutorum vindicatus sit [...] Groningen J.B. Wolters 1841
30771: TUUK, F. V.D. - Geschiedenis van het orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen, 1862- 1912. Groningen 1912, 56 pag., geïll., oblong.
2539: TWINING, LORD - European regalia. Londen 1967. Geb., geïll., 334 p.
35357: TWISS, J.E. - Prent op de promotie van Mr J.E.Twiss Utrecht 1875
32128: TYDEMAN, HENRICUS GULIELMUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inauguralis de rebus judicatis non rescindendis [...] Leiden L. Herdingh 1799
33759: TYDEMAN, JANUS GUIL. - Responsum ad questionem [...] Groningen J. Oomkens 1837
32846: TYDEMAN, JANUS GUILIELMUS, UIT LEIDEN - Disquisitio juridico-politica de oeconomiae politicae notionibus in corpore juris civilis Justinianeo [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1838
41615: TYDEMAN, H.W. - Verhandeling over de vraag: Waren de inrigtingen der gilden of corporatien van neringen en ambachten (.....) van eenen zoo voordeeligen invloed (......) dat het gebrek aan welvaart (......) aan de afschaffing der gezegde inrigtingen moet worden toegekend? Nieuwe Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel IV, 1e stuk, [1821/22], 123+1 pag., origineel bedruk kartonnen omslag (omslag los).
35153: TYDEMAN, HENRICI GUILIELMI - Sermo habitus 1826
32734: TYDEMAN JR., JOHAN WILLEM, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
54758: TYKEN, JACOBUS - Briev van D. Jacobus Tyken aen den E. gewoone kerkenraad van Amsterdam, ofte wel voornaamelyk aan die leden welke hebben doen stellen Advertissement in de Boekzaal Aug. 1757 wegens het boekje geintituleerd 'Volzekere betoginge van regtmatig bezwaer' (...). Amsterdam, N. Byl, 1757.
18466: TYSENS, GYSBERT - Apollo's marsdrager, veylende allerhande scherpzinnige en vermakelyke snel, punt, schimp, en mengeldigten: en daar onder de Stoel-storm der Zonnisten op groote vasten-avonds dag. Tweede deel. Op Parnas by Vallerius Martialis en D. Junius Juvenalis, in compagnie, 1717.
34755: TYSSOT, PETRUS FRANCISCUS UIT UTRECHT - Dissertatio inauguralis physiologico-medica de circulatione sanguinis per corpus humanum et tertio hominis principio Utrecht Van Megen 1743
36021: UCHELEN, NICO ADRIAAN VAN, UIT ARNHEM - Abraham de Hebreeer Assen Van Gorcum 1964
39857: UCHTMAN, EILARDUS WILHELMUS ( UIT SCHIERMONNIKOOG ) - Dissertatio philosophico- juridica inauguralis de legibus, Groningen, C. Barlinckhof, 1761, (6) + 55 + (7) pag., papieren omslag, watervlekkig.
58445: UDEN MARSMAN, H., - Geillustreerden gids voor de Vechtstreek van Utrecht tot Muiden, [eerst editei], Vreeland, [ca.1932], 84 pag.
24763: UFANO, DIEGO - Artillerie, c'est a dire: Vraye instruction de l'artillerie et de toutes ses appartenances. Avec une declaration de tout ce qui est de l’office d’un general d’icelle, tant en un siege, qu’en un lieu assiegé. Item des batteries, contre-batteries, ponts, mines & galleries, & de toutes fortes de machines requises au train: Avec un enseignement de preparer toute sorte de feux artificiels, tant pour xesiouyr ses amis, que pour molester & endommager, & par eau & par terre ses ennemis. Le tout recueill
59233: UHLAND, LUDWIG, - Ludwig Uhland's gedichte, Stuttgart 1881, geb., 491 pag.
27941: UHLENBECK, C.C. EN J.L. BERNS - Verslagen aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche geschiedenis: en naar archiefstukken belangrijk voor de geschiedenis van Friesland, 's-Gravenhage 1891, 279 + 71 pag., geb., in half linnen band.
34935: UHLENBECK, C.C. - De onderlinge verhouding der oudgermaansche tongvallen en hunne plaats in den indogermaanschen taalstam Leiden Brill 1899
15934: UITSTAPJE - Het uitstapje naar Utrecht, of vier verhalen op reis. Geschenk voor de jeugd, met plaatjes, Amsterdam: J. Allart Rietberg, 1837
14739: ULIJN, G.H.J. - Genealogie van het Nederlandse geslacht Ulijn.
2547: ULMENSTEIN, CHRISTIAN U. VON - Über Ursprung und Entstehung des Wappenwesens. Weimar 1941, 74 p.
56707: UMBGREVE, G., - Neerlands roeping, Arnhem, 1871, 47 pag.
2549: UNBESCHEID, HERMANN (UITG.) - Chronik und Stammbaum in Originalbeiträgen deutscher Dichter. [Dresden], 1908. Geb., 84 p.
25509: UNGER, W. - In memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd, Haarlem, Kruseman, 1873. Groot 4o, ca. 200 pag., geïll., geb. met etsen van W.Unger.
17084: UNGER, J.H.W. - G.A. Brederoo. Eene bibliographie. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1884.
25177: UNGER, W.S. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel II: Topografische prenten en teekeningen, Middelburg 1940, 308 pag.
3227: UNITATE - Unitate Fortior. Huisorgaan van de Stichting Traditio Domus Charisius. Nrs. 1 (1959) t/m 23 (1977).
60771: UNKNOW MASTER AFTER CALLOT, JACQUES (1592-1635) [?] - Autre Veue du Chasteau de Bourbon Larchambaut
59785: UNKNOWN MAKER AFTER POTTER, PAULUS (1625-1654) - The Courtaud Horses
59789: UNKNOWN MAKER, AFTER VISSCHER, NICOLAAS II (1649-1702) - Afbeeldinge in wat manier de Siluer vloot vanden Generael Pieter pietersen Heyn veroouert is Anno 1628
60483: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - SEPTIZONIUM imp. SEVERI... Views of Rome [Set title]
60481: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MONUMENTUM duelli inter HORATIOS et CURIATIOS ... Views of Rome [Set title]
60489: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM JOVIS... Views of Rome [Set title]
60479: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - CASTELLUM S. ANGELI... Views of Rome [Set title]
60477: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - PYRAMIS C. CESTII... Views of Rome [Set title]
60213: UNKNOWN (SIGNED IN PENCIL BUT UNREADABLE) - Female nude
60465: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FONS maximé... Views of Rome [Set title]
60495: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM D. PETRI... Views of Rome [Set title]
60459: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - AMPHITHEATRI ... Views of Rome [Set title]
60485: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM ANTONINI imp. FAUSTINAE que coniugis ... Views of Rome [Set title]
60487: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Templum C. CAROLI in ar: Quatuor FONTIUM... Views of Rome [Set title]
60497: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM SATURNI... Views of Rome [Set title]
59767: "UNKNOWN PRINT MAKER; AFTER SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND VOS, MAARTEN DE (1532-1603) " - LABOR (The Four Ages of Man, series title)
59765: "UNKNOWN PRINT MAKER; AA, PIETER VAN DER (1659-1733)" - INWYDING DER UNIVERISTEIT TOT LEYDEN Anno 1575
64737: UNKNOWN MASTER, AFTER SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - Peasants by a stream (boeren bij een stroom).
60467: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FORUM NERVA... Views of Rome [Set title]
60471: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER DUPERAC, ETIENNE (1535-1604) - PALATII, annexorumque aedificiorum et ... Views of Rome [Set title]
60469: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - FORUM ROMANUM... Views of Rome [Set title]
60473: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TYBERIS ipsisque injecti Pontes... Views of Rome [Set title]
60475: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - MAUSOLEUM... Views of Rome [Set title]
60457: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - AMPHITHEATRUM VESPASIANORUM... Views of Rome [Set title]
60499: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - THERMAE imp. DIOCLETIANI... Views of Rome [Set title]
60493: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM DIVI PETRI, a dextero latere aspicendum... Views of Rome [Set title]
60491: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - TEMPLUM PACIS... Views of Rome [Set title]
60463: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - COLUMNA imp. ANTONINI PII... Views of Rome [Set title]
60461: UNKNOWN ENGRAVER, SCHENCK, PIETER (1660-1713) - ARCUS, Divo MARC. ANTONINO... Views of Rome [Set title]
59811: UNKNOWN MASTER, AFTER SWANEVELT, HERMAN VAN (1603/04-1655) - Peasants by a stream
27668: UNKNOWN MASTER, AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De kerkelijke lijck-statie van den seer devoten Domine Johannes van de Velde [Begrafenisstoet van Ds A. van de Velde, 14 juni 1677, kopie]
59994: UNKNOWN MASTER, AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Dijkdoorbraak bij Coevorden [Dike breack at Coevorden, 1st October 1673]
56197: UNTERKIRCHER, F., - Reiner Musterbuch. Faksimile Ausgabe (.....) des Musterbuch aus Codex Vindobonersis 507, Graz, 1979.
25669: URBAEN [= MARTIN KALF?] - Kijkjes in de hoofdstad, Overdruk uit Het Leeskabinet 1873-1874, ca. 100 pag., geb. in half linnen. Samengestelde teksten uit het tijdschrift. Geïllustreerd met litho's, o.a. van Zeemanshuis, Zeemanshoop, Postkantoor, Schreierstoren, Waag, Handelmaatschappij, Ned. Bank, Paleis, Beurs, Arti, Paleis v. Volksvlijt, spoorweg viaduct Bikkerstraat.
38327: URSIN, J. - Kristne symboler en handbok, 3e druk, Noorwegen 1975, 251 pag., geïll., geb., met stofomslag.
57417: "URTEL, L.;" - Osem storoci slovenskej. Eight centuries of Slovak heraldry. Matica Slovenska 2003. Geb., 296 pag., geïll.
22353: UTRECHT, GEDEPUTEERDEN IN 1720 - “Namen van de heeren haer ed. mog. ordinaris gedeputeerden [van Utrecht], ende zoo als haer ed. alle weecken praesideren in dezen jare 1720”, 1 blad plano oblong, gedrukt.
22373: UTRECHT, STRICK VAN LINSCHOTEN - Publicatie van de Raad van de stad Utrecht dd. 2-10-1797 dat A.J. Strick van Linschoten van Loenersloot voor de post van Raad in de gemeente heeft bedankt en dat er een nieuwe verkiezing zal plaatsvinden. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Muntendam).
22627: UTRECHT, KOSTSCHOOL MOREL EN STIFFRY - “Plan de l’Institut d’Education des Dles Morel et Stiffry”. Gedrukt, folio, 1 p.
54745: UTRECHT, JAN VAN [PSEUDONIEM] - Tweede briev van Jan van Utrecht, over het voorgevallene met twee boekverkopers tot beter verstand van het so genaamd Echt Relaas. Amsterdam, Keyzer/Demter/Schuurman, [1781].
22613: UTRECHT, 1815 - Toegangskaart voor de “Plegtigheid in de Domskerk op 6 November 1815”, gedrukt, 12° oblong, 1 p.
2557: UYL, W.F.J. DEN - "De Lopikerwaard. 2 dln. I. Dorp en kerspel tot 1814; II. De waterschappen. Utrecht 1960-1963. Geïll., 488+672 p."
18471: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN FRANÇOIS MARMONTEL" - Lucile. Tooneelspel met zang en dans. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1781.
18469: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE" - Fedra. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1777.
18470: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE RACINE" - Fedra. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1800. L3588
18475: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); VOLTAIRE [FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Meropé. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1803.
18477: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MARIE JOSEPH BLAISE DE CHÉNIER" - Fenelon, of De Kameryksche kloosterlingen. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
18480: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); MARIE JOSEPH BLAISE DE CHÉNIER" - Cajus Gracchus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1797.
18481: "UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERT.); ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - "De gevangene, of De gelykenis; blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1798."
35171: UYLENBROEK, PETRI JOHANNIS, UIT AMSTERDAM - Responsio ad quaestionem astronomicam [....] 1822
54228: UYTTENBOOGAARD, COR - In de klauwen der SS. Concentratiekamp herinneringen. Amsterdam, J. Kappee, 1945.
34051: UYTTENHOOVEN, ADRIANUS, UIT VLISSINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de impensis a possessore factis [...] Leiden P. Engels 1845
52355: UZANNE, OCTAVE, - Le calendrier de Venus, Paris, Rouveyre 1880.
52568: UZANNE, OCTAVE - Anecdotes sur la comtesse Du Barry (...) avec preface et index. Paris, Quantin, 1880.
52570: UZANNE, OCTAVE - La gazette de Cythere (...) avec notice historique. Paris, Quantin, 1881.
51677: UZANNE, O. (ED.), - "Le Livre, revue du monde litteraire nrs. 67 (10-7-1885); 73(10-1-1886); 48 (10-12-1883)."
18488: VADER - De ontaarde vader en de ongelukkige gelieven. Amsterdam [etc.], M. de Bruin [etc.], [ca 1780].
50918: VAENIUS [VAN VEEN], OTTO / TEMPESTA, A. - Batavorvm [Batavorum] cvm Romanis bellvm / De Batavische oft oude Hollandtsche oorloghe teghen de Romeynen. Antwerpen, Ph. Lisaert, 1612.
35435: VAGETIUS, CASPARUS - In superbiam Oratio quam in collegio oratorio [...] Johannis Simonii .[...] Rostock Moritz Sachs 1614
32670: VAILLANT, JOHANNES PETRUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de cassatione, qualis senatui supremo competit [...] Utrecht J.G. Broese 1847
35125: VAILLANT, CHRISTIANUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de usufructu navium Leiden M. Cyfveer 1802
34931: VAILLANT, HUGO , UIT ROTTERDAM - Bevoegdheid van den commissionnair om zelf te koopen en te verkoopen Leiden Somerwil 1887
29017: VAILLANT, LE - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs Kaap de Goede Hoop, in de jaren 1780 tot 1785 gedaan. Deel I, Leiden 1791, 352 pag., geïll. met 6 prenten, waarvan 2 uitslaand. Alleen het eerste deel, orig. karton.
19589: VAILLANT, C.E. - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
2559: VAILLANT, C.E. - Wapenboek der Amsterdamsche regeringsleden sedert 1795. Amsterdam 1861. Geb., geïll., 225 p.
30313: VAILLAT, L. E.A. - J.B. Perronneau ( 1715 - 1783 ) sa vie et son oeuvre, 2e ed. , Paris 1923, 253 pag., ill. As new.
57559: VAJDA, B.F., - Muziek, Vorspiel zum Biblischen Melodram Das Ewige Licht dem grossen Wohltäter Mgr. Dr. Th. Verhoeven in tiefster Ehrfurcht gewidmet. Titel + 4 bladzijden manuscript, 1e helft 20e eeuw.
60725: VALCK, GERARD (1651-1726) AFTER KNELLER, GODFREY (1646-1723) - CORNELIUS DE BRUYN PICTOR.
6165: VALCK LUCASSEN, TH.R. - Het geslacht Thuret, overdruk Ned. Leeuw 1914, 25 p., geïll.
33441: VALCKENAER, LUDOVICUS CASPAR - Oratio inauguralis de causis neglectae literarum graecarum culturae [...] Franeker Guilielmus Coulon 1741
22473: VALCKENIER, VISSCHER - Uitnodiging voor bijwoning van de begrafenis in de Oude Kerk te Amsterdam dd. 23-5-1747 van Ida Hillegonda Valckenier, huisvrouw van Ds Johan Visscher, 1 blad 4° oblong, gedrukt.
51018: VALCOOCH, D.A. - Chronycke van Leeuwenhorn, voortyden ontrent der Sypen, gelegen in West-Vrieslandt, over veel hondert jaeren verdroncken (...) in ryme gestelt (...) gevolgt naar den druk van 1599 en vermeerdert met een kaart en een historie van Vroonen. Amsterdam, J. Hartig, 1740.
30293: VALENTINER, W.R. EN J.G. VELDHEER - Rembrandt. Kalenderboek voor 1906, Amsterdam 1905, 48 pag., geb., geïll ( door Veldheer ). Goed exemplaar.
31113: VALETTE, TH. G.G. EN G. P. - Registre généalogique de la famille Valette. Vlaardingen 1928, 34 pag., gedrukt op zwaar papier, geïll. met ingeplakte foto's en wapen in kleur.
32174: VALKENBURG, JOHAN FREDRIK THEODOOR VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen [....] Utrecht P. den Boer 1899
52618: VALKENIER, PETRUS - 'T Verwerd Europa ofte politijke en historische beschrijvinge. 2e druk, Amsterdam, Schoonenburg en Rotterdam, 1742. [En met:] Vervolg van 't verwerd Europa, 2e druk, Amsterdam, Schoonenburg en Rotterdam, 1742.
18493: VALLÉE, HIPPOLYTE - De heler. Romantisch tafereel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, G. Portielje, 1839. [2 delen].
46944: VALSTAR, V. PH., - Geschiedenis van de fruit- en groentenveiling Naaldwijk te Naaldwijk 1890-1945, Naaldwijk 1945, 151 pag., geb., geïll.
26115: VALYNSEELE, J. - Les maréchaux de Napoléon III, leur familie et leur descendance, Paris 1980, 600 pag.
42892: VANEL, CLAUDE - Histoire de l'etat present du royaume de la Hongrie. Cologne [= Nederland], P. le Jeune, 1686.
33609: VARLET, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de lege, ejusque interpretatione [...] Leiden Petrus van der Aa 1744
18496: VASTER, FREDERIK - Ode. [Amsterdam], [Gysbert Oudshoorn], 1750.
47391: "VATOUT, J.;" - Souvenirs historiques des residences royales de France: Palais de Versailles, Paris 1837, 5+433 pag., origineel bedrukt papieren omslag.
54237: VAULX, ANDRÉ DEL (VALLENSIS) - Paratitla juris canonici sive decretalium d. Gregorii Papae IX. Lyon, Anisson, 1673.
2567: VEDER, W.R. - De herziene officieele voorstelling van het wapen van Amsterdam. Toelichtende stukken bij het ontwerp overgelegd aan burgemeester en wethouders, benevens een naschrift naar aanleiding van de brochure van den Zeer Eerwaarden Heer Mgr. B.H. Klönne, `Het wapen van Amsterdam'. Amsterdam 1900. Geïll., 32 p.
25622: VEDER, W.R. - De omwenteling te Amsterdam in haar voorbereiding en aanvang op 15 en 16 november [1813], extract uit Gedenkboek 1813, 124 pag., geb. ( in fraaie band).
43557: VEDER, W.R. (UITG.) - Brieven van Daniel Elsevier aan Nicolaas Heinsius (1675-1679), Amsterdam 1890, overdruk Bijdr. Gesch. Boekhandel II, pp. 405-505. geb., mooi exemplaar.
4885: VEEN, EGBERT A. - Een Friesch koopmansgeslacht. Het geslacht Veen. Amsterdam 1947, 137 p., geb., geïll. Oplage 300 exx.
22423: VEEN, NUHOUT VAN DER, ALKMAAR - Opgave van de begravenen in 4 graven op het prot. gedeelte van het kerkhof te Alkmaar van mr J.E. Nuhout van der Veen. Manuscript, 8° oblong, 1 p.
32716: VEEN, CIPRIANUS JOANNES VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de tutela principiis juris hodierni [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1818
40153: VEEN AZ., J. V.D., - Nieuw Drentsch Mozaik, Assen 1878, 138 pag., ing., met 2 kleurenlitho's.
60607: VEEN, GIJSBERT VAN (1652-1628) - Portrait of Giambologna (1529-1608)
32844: VEEN, PETRUS VAN DER, UIT LEEUWARDEN - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, de jure, quod dicitur, supremae necessitatis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
32660: VEEN, SIMON CORNELIS, UIT ROTTERDAM - Periodieke oplossingen in commensurabiliteitsgebieden met toepassing op het probleem der lacunes in het stelsel der asteroïden. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
39533: VEEN, A.G. VAN DER / W.F. SCHUT - Gouda. Rapport, uitgebracht aan het gemeente-bestuur door het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland (.....) in overleg met Verhagen, Kuiper, Gouwetor en de Ranitz, 3 delen, ( genummerd I en II ), Rotterdam 1949-1950, ca. 400 pag., geïll.
35259: VEEN JR., HENDRIK VAN, UIT EDAM, PREDIKANT TE INGEN - Exegetisch-critisch onderzoek naar I Kor. XV: 1-11 Leiden Van Doesburgh 1870
38959: VEEN, S.D. VAN - Zondagsrust en zondagsheiliging in de 17e eeuw, Nijkerk z.j., 190 pag.
52235: VEENENDAAL-BARTH, J.W. E.A., - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640, door N. Stellingwerf en S. Schot, 6 delen, 's-Gravenhage, 1992-2002.
32986: VEENHOVEN, HENRICUS, UIT HOOGEZAND - Specimen juridicum inaugurale, de testamentis privilegiatis sec. codicem civilem Neerlandicum [...] Groningen J.B. Wolters 1842
36595: VEEZE, BOUWE JAN, UIT GRONINGEN - De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1650-1668 Assen Van Gorcum 1932
23221: VEILINGBOEKJES ONROEREND GOED, A - J - Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen.
59953: VEILINGCATALOGUS - Catalogus Veiling 16 november 1943 te houden in de Groote zaal van Gebrs. Brinkmann, Groote markt 13, Haarlem, Artipictura, J.P. Koopman, Kunst en Antiekveilingen Haarlem, 16 pp.
63703: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Amenissimae aliquot regiunculae... [Set frontispiece, second volume]/Frontispice van boek met diverse landschappen.
60575: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - The temple of the Sibyl at Tivoli [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
63697: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) AND BAUDOUS, ROBERT DE (1574/75-AFTER 1659) - Vetusta Ruinae [Set frontispiece]/Frontispice van een boek met 15 landschappen en ruines.
63811: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Tower on the river Niers [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)] in Niederrhein.
59723: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm to left of a path leading to distant fields
63707: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Ruins of Brederode castle [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae...]/Ruine van Bredero.
63809: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Two cows on a ferry near a bastion [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]/Twee koeien op een veerpont bij een fort.
60579: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - IULIUS [The twelve months: set title]
61263: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - The book printer's workshop
61267: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) AND VISSCHER, NICOLAAS II (1649-1702) - Repairing the broken dike on the river Lek by Vianen
62015: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665). - The Saint Bavo Church from the south East (Sint Bavo kerk zuid-oost).
62021: VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) [?] - "Four important events of 1619; [from the portrait of Oldebarnevelt]."
60699: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SOUTMAN, PIETER (1593/1601-1657) - Portrait of Jacob Matham
60697: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Jan Willemsz. Bogaert.
60693: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER CAMPEN, JACOB VAN (1596-1657) - Portrait of Laurens Jansz Coster
60695: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER SAENREDAM, JANSZ. PIETER (1597-1665) - Portrait of Albert Harmensz Dingsteden
63441: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - The suitor dangling after his girl at night [from set: GEBRAND ADRIAENSZ BREDERO: Alle de Spelen, 1622] (Verleiding).
60691: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641), AFTER BRAY, SALOMON DE (1597-1664) [?] - Portrait of Johannes Torrentius
43039: VELDE, ABRAHAM VAN DE - De wonderen des alder-hooghsten ofte aanwijsinge van de oorsaecken, wegen en middelen waar door de Geunieerde provintien uit hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlijk (...) tot zoo grooten macht (...) zijn verheven. 5e druk, Amsterdam, Pieter Visser, 1733.
63806: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Beacons at the banks of a river [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)].
63808: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Ponte Sisto and the Tiber in Rome [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]/Sisto brug in Rome boven de Tiber.
60589: VELDE, ADRIAEN VAN DE (1636-1672) - Grazing horse [10 different animals: set title]
60587: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Landscape with tower of 'Het Huis te Kleef' [Series of Landscapes]
60585: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Beacons at the banks of a river [Series of Landscapes]
60583: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Het Huis te Kleef [Amoenissimae aliquot Regiunculae, et antiquorum monumentorum ruinae...: set title]
23017: VAN DE VELDE, KAHR - Briefje van C. van Oessaran (?) van de Velde aan H. Kahr te Utrecht, d.d. Haarlem 1874. Manuscript, 1 p.
60577: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - MAYUS [The twelve months: set title]
63701: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Farmyard with square ruined tower, used as a barn [Set: Amenissimae aliquot regiunculae... ] on the right a water well/Boerderij met vierkante ruine en waterbron.
63810: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Tower on the river Niers [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)] in Niederrhein.
63807: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Spaernwouder or Amsterdamsche Poort at Haarlem [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]
63812: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - The Spaernwouder or Amsterdam Gate at Haarlem [Set of six landscapes]/Amsterdamse of Spaarnwouder poort in Haarlem.
63711: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Road leading to a stone bridge [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)].
63709: VELDE, JAN VAN DE II (C.1593-1641) - Tobias and the angel with on the left the Casa dei Crescenzi [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae...]/Tobias en de engel voor de Romeinse kerk Casa dei Crescenzi.
34659: VELDEN, A. C. VAN DER, UIT WAGENINGEN - XI. theses juridicae. 1789
32362: VELDEN, PAULUS ANTONIUS VAN DEN, UIT , 216, - Specimen historico-juridicum inaugurale de sanctitate commercii epistolarum [...] 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante 1859.
32622: VELDEN, BENEDICTUS VAN DEN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica de crimine falsi ex jure constituto et rei veritate [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
32832: VELDHUIS, HENRICUS NICOLAUS, UIT WIJE - Annotationes criticae ad Suetonium. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden L. van Nifterik Hf 1897
22961: "VELSEN, VAN; WIERSMA; FRANEKER" - Geknipt en met penseel gehoogd silhouet van een jonge vrouw, ca. 1800, ca. 8 x 5 cm. Verso: R.N(?) van Velsen [waarschijnlijk R.H. van Velsen, wed. E.C.Wiersma , dochter van Mr Abel van Velsen en Sibbeltje Schultz. Zij adverteerde in 1834 te Franeker dat haar moeder was overleden].
2571: VELTENAAR, C. - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816. (Diss.) Amsterdam 1915. Geïll., 481 p.
41953: VELTHUIJSEN, B.P. EN H.W. VAN SOEST - Het kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijn H.Stede. Extracten uit Archief 38-41, ca. 300 pag. Los.
4865: VELTMAN, TH. - Troost 75 jaar, De gouden ploeg. [Pernis 1987], 64 p., geïllustreerd.
22447: VELTRUP, TE, STEENMARS, ZAANDAM - Overlijdensbericht betreffende Engeltje Steenmars, vrouw van Melchior te Veltrup, dd. Zaandam 1790. Deels gedrukt, folio, 1 p.
32562: VELZEN, S. VAN - De getrouwheid van den evangeliedienaar. Toespraak [...] Kampen S. van Velzen, jr. 1864
34047: VEN, JOANNES BERNARDUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptionibus, secundum jus civile novissimum Neerlandum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
38171: VEN, D.J. V.D. - Neerland's volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film, Oosterbeek 1926, 39 pag., geïll.
20125: VEN, A.J. V.D. - Het oud-archief van de gemeente Zaltbommel, Zaltbommel 1935, 189 pag.
2575: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse universiteitsbibliotheek. 2 dln. Leuven 1994. Geïll., 209+518 p.
6721: VEN, A.J. VAN DE - Het oud-archief der gemeente Lochem. Extract V.R.O.A. 1926,
43853: VENEMA, G.A., - Over de balans en het wegen, Groningen, Oomkens, 1848, 16+347+(1) pag., met 3 uitvouwbare platen.
40645: VENEMA, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewichten, 's-Gravenhage 1862, 50 pag., orig. karton, met een uitslaande plaat.
30307: VENEMA, A - De Bergense school, Baarn 1976, 191 + 32 pag., geb., geïll., met stofomslag.
43123: VENETTE, NIC - Tafereel der huwelyks liefde of verhandelinge over de voortteelinge der menschen (...) in 't Nederduitsch vertaalt door E. Sinttema. Deel 1 en 2 (van 4), 's-Gravenhage, I. Breedveld, 1728.
42222: VENETTE, NIC. - Tafereel der huwelyks liefde of verhandelinge over de voortteelinge der menschen, vertaald door Em. Sinttema. 4 delen in 1 band, 's-Gravenhage, Bakhuyzen, 1767.
33070: VENHUIZEN MUNNIKS, C.L., UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, observationes continens de exceptionibus juris civilis gallici non extendendis ad jus poenale [...] Groningen J. Oomkens 1835
46943: VENNE, H. VAN DER, - Het album amicorum van Theodorus Schrevelius 1597-1602 met een overzicht van zijn leven en werken, Amersfoort 2009, 378 pag., geb., geïll.
36811: VENNE, H. VAN DE - Bibliographica Schonaeana (1569-1964). A bibliography of the printed works of Cornelius Schonaeus Goudanus. Amersfoort 2003, 465 pag., geïll. [Haerlem-reeks nr. 15.3] New, enlarged edition of the bibliography published in Leuven in 1983.
62030: VENNE, ADRIAEN VAN DE (1589-1662) [?] - 'Eenighe brvylofts-ghedichten' and others.
60667: VENNE, H.VAN DE - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) Brieven, Vrienden, Werken, Voorhuizen 2001,
55585: VENZO, C. (FL. 1790-1800) AFTER BREHAN, MARQUISE DE (FL. 1780-1790) - Marie Antoinette, late queen of France, in the prison of the Conciergerie at Paris, during the interval between her sentence and execution
30593: VER HUELL, A. - Cornelis Troost en zijn werken, Arnhem 1873, 126 pag., geïll., geb. ( rug los ).
2579: VERBAAL - Verbaal gehouden by den heer Andries de With, raadpensionaris van Dordreght, ontrent het geene voorgevallen is in de ridderschap in het beschrijven van de heeren van Marquette en van Sommelsdijk, op den 17 january 1619. Dordrecht: Jan Gerritsz. 1690, 8 p.
55056: VERBEEK RZ., D. - Wie is berispelijk? Met een brief van den heer J.C. Baud. 's-Gravenhage, 1852.
55937: VERBEEK, D./ H. VAN GORTEL/ T.PLUIM, - De geschiedenis der Neder-Veluwe. I. Ede en omstreken, II. Ede en omstreken 2e gedeelte, Barneveld, Boonstra 1888, 1889.
57449: "VERBIJ - SCHILLINGS, J.; " - Het Haagse handschrift van heraut Beyeren, Hilversum 1999, 273 pag., geb., geïll.
64981: VERBOECKHOVEN, EUGÉNE JOSEPH (1798-1881) - Cattle in a mountainous landscape (vee in een berglandschap).
61023: VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. (1627/8-1673) - Landscape with a stream
39659: VERBOOM, W. - Waddinxveen 750 jaar, Zaltbommel 1983, 208 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
33184: VERBOOM VAN REEDE VAN OUDTSHOORN, JOHANNES HENRICUS, UIT GORINCHEM - Specimen juridicum inaugurale in quo quaedam codicis civilis loca explicantur [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
35113: VERBURG, JACOBUS - Oratio de religionis Christianae fructibus [...] 1840
32320: VERBURG, GERHARDUS, UIT AMSTERDAM - De vrijwillige zaakwaarneming. Enige theoretische en practische beschouwingen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Kampert en Helm 1949
38875: VERBURG, ISAAC / TIB. HEMSTERHUIS - Chrestomathia Petronio- Burmanniana sive cornu- copiae observationum (....) quas (....) Petrus Burmannus congessit in petrononium Arbitrum, Florentiae { = Amsterdam } 1734, 202 pag., half leer.
36491: VERBURGT, JAN WILLEM, UIT HERVELD - Levering van onroerende zaken te Leiden Leiden Brill 1930
59815: VERDAM, GIDEONIS JANI - Oratio de Justa Pertractandi et Veri Investigandi Ratione Systematica a Mathematicis Temerius Neglecta (...).
4891: VERDUIJN, A. - Sojourners. A family chronicle. Canada 1981, 521 p., geïll., met uitslaande tabel.
54629: VERDUYN, ADAM THOMASZ - Oprecht historisch verhael van 't geen voorgevallen is in Bodegraven en Swammerdam door 't invallen en doorbreken der Fransen. Waer in getoont wordt haer grouwelijcke wreedtheden, soo in 't moorden als branden. Amsterdam, J. Riewertsz, 1673.
32300: VERDUYN, HENRICUS - Disquisitio juridica de testamento atque hereditate Lazari bis mortui, aliorumque bis mortuorum [...] Amsterdam Joannes Boom 1705
5601: VERENIGINGSBLAD - Verenigingsblad van Van Hi(e)ltens, nrs 1 (1991) t/m 15 (1995)
22337: ZEELAND EN NATIONALE VERGADERING - Twee gedrukte proclamaties van prov. representanten van het Volk van Zeeland, dd. Middelburg 4-10-1795 en 4-2-1796 betr. het bijeenroepen van een Nationale Vergadering, plano’s. Hierbij in manuscript: “Stem van het Zeeuwsche Volk omtrend het toetreden tot de Nationale Vergadering den 9 Februari 1796”, folio, 3 p.
23555: VERGER, VICTOR - Dictionnaire de la fable, Parijs 1829, 510 pag.
43283: VERGNAUD, A.D. - Manuels-Roret, Nouveau manuel complet de perspective du dessinateur et du peintre, Nouvelle edition. Paris, Roret, 1841.
18509: VERHAAG, JAN - De treurende schouburg over het bedanken van haar (Hooft) Punt den heere Jan Punt junior. Amsterdam, Johannes Smit, [1745]. [met:] Klinkdichten tegens de berispers, van het gedicht, genaamt De treurende schouburg [...]. Amsterdam, Johannes Smit, [1745].
37663: VERHAEGEN, P. - Le dentelle Belge, Brussel 1912, 304 pag., ill. [ex-library copy with stamps].
2899: VERHAGEN, P.A. - Eenige aanteekeningen over den zeeheld Jan van Amstel, diens familie enz. 's-Hertogenbosch 1894, 13 p., met originele foto van grafzerk. Bijgevoegd: `Overgenomen uit het dagblad ``Het Vaderland'' van 24 okt. 1893', door R.A.v.Z. en `Uit het Noord-Brabantsch Dagblad van 24-28 dec. 1893 door P.A.V[erhagen]', alles betreffende de familie Van Amstel.
30611: VERHAVE, J. EN J. P. - Schaar- kunst. Ontwikkeling van de papierknipkunst in Nederland, Arnhem 1983, 116 pag., geïll., gebonden in bibliotheekband met plakkers.
15948: VERHEERLYKT - Het verheerlykt Nederland, of Kabinet van Hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen [...] dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Deel I t/m IX, Amsterdam, Tirion, 1745-1774.
39609: VERHELLOUW, H.J. - Geschiedenis van het Delftsch studentencorps, 1848-1898, Delft 1898, 180 pag., geïll. Mooi exemplaar.
46923: VERHEUL DZN., J., - Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland, Rotterdam 1930, 30+36 pag., geïll. met 36 platen. Goed exemplaar van de eerste druk.
23659: VERHEUL, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam, 1e of 2e druk, Rotterdam 1942 of 1943, 60 of 72 pag., geb., geïll.
28815: VERHEYDEN, A.L.E. - Geschiedenis der Doopsgezinden in de Zuiderlijke Nederlanden in de 16e eeuw, Brussel 1959, 178 pag.
33054: VERHEYEN, H.A.R., UIT BOXMEER - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
34049: VERHEYEN, REGNERUS OSWALDUS BONAVENTURA, UIT BOXMEER - Specimen inaugurale juridicum de causis in quibus probatio per testes admittitur secundum jus civile hodiernum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
33052: VERHOEFF, WILLEM FREDERIK ALEXANDER, UIT ALKMAAR - Het woord aanspraak in qart. 746 W.v.K. heeft geen ruimere of andere beteekenis dan van rechtsvordering. Academisch proefschrift [...] Helder C. de Boer jr 1884
62059: VERICO, ANTONIO (1775-1846) AFTER ROSELLI, OMOBONO (FL. 18TH/19TH CENTURY) - "Veduta del Sepolcro di Cecilia Metella; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62061: VERICO, ANTONIO (1775-1846) - "Veduta del Tempio detto della Tosse; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
31964: VERKERK PISTORIUS, WILLEM ARNOLD PIETER, UIT VELP - De bepalingen der wet van 23 december 1837 [...] omtrent het huwelijk [...] 's-Gravenhage, H.C. Susan, C.H.zoon 1858.
61025: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - The woman with the mousetrap and a boy, by candlelight: Het muysefalletje
61065: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) AFTER HOUBRAKEN, ARNOLD (1600-1719) - Portrait of Jacob Moelaert (1649-c. 1727)
61063: VERKOLJE, NICOLAAS (1673-1746) - Portrait of Hugo van der Helst
8694: KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN - Leven der Nederlandsche dichteren en dichteressen, uitgegeeven door het genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. Deel I. Leiden, C. van Hoogeveen jr. en C. Heyligert, 1782.
17062: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710): Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie. Met een verantwoording van de gevolgde methode van partiele interne collatie. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1983. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 16).
51569: VERLAINE, PAUL, - Oeuvres completes, 2 delen, Paris, Messein, 1923, 434+448 pag. gebonden in 2 half marokijnen banden.
33030: VERLOREN, J.P. - Het constitutum possessorium in het romeinsche recht. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1867
14719: VERMAAK, N. - Genealogie Vermaak.
5521: VERMAST, P.G.F. - De heeren van Goye. Bijdrage tot de kennis van de middeleeuwsche geslachten van Utrecht, ‘s-Gravenhage 1949-1951, overdruk Ned. Leeuw 1949-1951, 283 + 11 + 2 + 3 p.
33607: VERMEREN, JACOBUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegiis testamenti militaris [...] Leiden Cornelius Haak 1751
34663: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1791
34661: VERMEULEN, A. G. , UIT ROTTERDAM - Theses juridicae. 1790
31814: VERMEULEN, FRANCISCUS, UIT OUDENBOSCH - Dissertatio obstetricio medica inauguralis de partu praecoci [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
54248: VERMEYDEN, J.H. - De kunst van zakkenrollen. Amsterdam, Triks, 1947.
54249: VERNEDE, SCIPION HENRI - Iets over het succint-rapport of berigt der commissie tot onderzoek naar de finantieele en politicque gedraagingen der regenten, amptenaaren en ministers van het voorig bestuur. Amsterdam, W. Brave, 1796.
18521: VERNÈDE, SCIPION HENRI - Sur la paix. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1802.
34285: VERNEDE, ANTONIUS, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de aedilitio edicto et redhibitione et quanti minoris [...] Utrecht N. van der Monde 1834
34073: VERNEDE, JOANNES SCIPIO, UIT MIDDELBURG - Disputatio juridica inauguralis de consilio familiae [...] Utrecht Joh. Altheer 1821
35719: VERNHOUT, JOHANNES HENDRIK, UIT WASSENAAR - Bijdrage tot de kennis der placentatie van den mol Amersfoort G.J.Slothouwer 1894
8485: JANUS VERREZEN - Janus verrezen. 1787 - 1795. Suum cuique. No. 1 [7 april 1795] - No. 40 [4 januari 1796]. [z.p.], [z.n.], 1795-1796.
8484: JANUS VERREZEN - Janus verrezen. 1787 - 1795. Suum cuique. No. 1 [7 april 1795] - Numerus ultimus [no. 156, 2 april 1798]. [z.p.], [z.n.], 1795-1798. [3 delen]
60541: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - A view of a church and houses along a river (Nicolaaskerk, Koudekerk aan de Rijn), ca. 1780
60557: VERRIJK, DIRK (HAARLEM 1734 - DEN HAAG 1786) - The village of Overschie in Zuid-Holland
60151: VERRIJK, DIRK (OR: THEODORUS) (1734-1786) - Ruins of a church and several houses alongside a river.
31812: VERSCHUER, BARTHOLD PHILIP VAN, UIT , 216, - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1864
31654: VERSCHUER, WOLTER ALBERT VAN, UIT , 216, - Het staatkundig bedrijf van Joan Willem baron van Ripperda. Academisch proefschrift [...] Leiden A.W. Sijthoff 1861
49831: HATTINGA VERSCHURE, - Een wereld van verschil. Een tekenreis door Nederland in het spoor van Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen, Alphen, 2010, 270 pag., geb., geïll.
61148: "VERSTEEG, MICHIEL (1756-1843); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) " - Vuë du Gilbrúg hors d'Utrecht (mirrored)
35737: VERSTEEG, JACOB, UIT SCHERPENZEEL - Over verweking van de maag na den dood ontstaan Utrecht Nikerk 1889
59485: VERSTEEG, P.M., - Voor mijn vrienden die de Waarheid liefhebben, Gouda, 1895. De souvereiniteit Gods, korte verstandelijke doch ongeleerde uiteenzetting van een artikel des waarachtigen (christelijkorthodoxen ) 1) geloofs, gereinigd, heroverd, Gouda 1985, 48 pag.
22711: VERSTER - Blaadje uit een album amicorum, dd. Delft 1835, ondertekend S.W. Verster.
37973: VERSTER, A.J.G. - Koper en brons van voorheen. Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen, 2e geheel herziene druk, Amsterdam 1966, 115 pag. + 94 platen. Geb. met stofomslag. Goed exemplaar.
38067: VERSTRAETEN, WERNER - Wounded knee. Gedichten, Antwerpen 1973, 4 + 21 pag., nr. 461 van 600 exemplaren.
5985: VERSUCH - Versuch eines Geschlechtsregisters der Familie der jetzigen Grafen von Rechteren Limpurg, aus brieflichen Urkunden und bewährten Geschichtsschreibern in gedrängter Kürze entworfen, z.pl. 1813, 54 + 10 p., geïll. met gegraveerd familiewapen, met uitv. tabel
35131: VERSYDEN, PETRUS , UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de contractu pignoris Leiden A. Elzevier 1711
1471: KORT VERTOOCH - "Kort vertooch van 't recht van de ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt van allen ouden tijden in den voorss. lande gebruyckt, tot behoudenisse van de vrijheden, gerechticheden, privilegien ende loffelijcke ghebruycken van den selven lande; eerstmael tot Haerlem ghedruckt, den 16 October 1587. 's-Gravenhage: Levijn van Dijck, 1662, 11 p."
60687: VERVEER, SALOMON LEONARDUS (1813-1876) [?] - Pentecost, night scene
40101: VERVOU, F. VAN, - Enige gedenckweerdige geschiedenissen, Leeuwarden 1841, 400 pag., geb. ( bibliotheekstempeltje ).
25477: VERVOU, F.V. - Enige aenteekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generaal anno 1616, 1617, 1618, 1619, 1620. Leeuwarden 1874, 274 pag., orig. karton (voorplat ligt los).
18526: VERWEIJ, BERNARDUS - De avond des levens. Herinneringen bij het uitzigt op de eeuwigheid. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1837.
64975: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Landscape with farm house by a canal
64888: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Deathmask with sunflower and dagger.
64898: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Tree and farmhouse beside a canal (Boom en boerderij bij water).
64897: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on path among trees (pad tussen bomen).
64901: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Portrait of a young woman reading (7 impressions). (zeven impressies van een jonge lezende vrouw).
64894: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Backyard with vegetable garden and shed (moestuin en schuur).
64884: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Dead bird hanging (dode vogel).
64900: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on path among trees with cart (pad met bomen en een kar).
64903: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Flowers (two plates) (bloemen).
64893: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Garden house (tuinhuis).
64890: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Young woman reading (lezende vrouw).
64883: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Self portrait as a young man (zelfportret).
64905: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Path among trees (two impressions) (twee impressies van pad tussen de bomen).
64902: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Eighteenth century garden shed. (two impressions) (twee impressies van 18e eeuws tuinhuis).
64908: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Bridge with sluice (brug met sluis).
64885: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Wind mill (windmolen).
32642: VERWEY MEJAN, JOACHIMUS JACOBUS, UIT , 216, - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de juris antiqui francici in scriptum et non scriptum divisione [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
64976: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Portrait of a man with a moustache (a sketch and three impressions).
64892: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Portrait of a young girl (portret van jong meisje met stropdas).
64907: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - City center at night (Stad in de nacht).
64889: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Man with bowler hat (man met bolhoed).
64886: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Self portrait with hat (zelfportret met hoed).
64895: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on a small church (gezicht op kleine kerk).
64904: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on Scheveningen (gezicht op Scheveningen met Kurhaus in het midden).
64891: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Louisette.
22873: VERWEY - Klad ontwerp voor vers in 't album van Verwey, d.d. Groningen 18-6-1826, 1 p, manuscript.
64909: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Landscape in Texel (landschap op Texel).
64899: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on a farm house (boerderij).
64887: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Deathmask with sunflower and dagger.
64910: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Landscape with farm house beyond a canal (landschap met boerderij en water).
64896: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - View on a farm house (boerderij).
64906: VERWEY VAN UDENHOUT, LAURENT (1884-1913) - Woman seen from behind in a garden. (two impressions) (vrouw op de rug gezien in tuin).
34113: VERWEYDE, EVERARDUS JANUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de eo, quatenus actiones, virtutis legi contrariae, delictis in civitate sing accensendae [...] Amsterdam H. Bruyn en Comp. 1828
55913: VERWOERT, H. - Theorie der geregtelyke en administratieve politie, ten nutte van de beambten der rijks- en gemeentepolitie, bijzonder voor rijksveldwachters, marechaussees, (...) en gemeenteveldwachters. Utrecht, Dannenfelser, 1860.
6321: VERZAMELING - Verzameling van stukken en advisen strekkende tot betoog dat Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar in de Ridderschap van de provincie Overyssel admissibel is, Zwolle 1786, 12 + 16 + 4 + 21 + 7 + 10 p.
18527: VERZAMELING - Verzameling van anekdotes, koddige ernstige en geestige verhalen in proza en poëzij. Rotterdam, J.B. Ulrich, [ca. 1835]
20377: VERZIJL, JAN - De zegels der Venlosche Scholtissen en Schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genalogische aanteekeningen. pp. 113-230 in Publications 1935, geíll.
30973: VERZIJL, J.J.M.H. (RED.) - De Limburgse Leeuw. Orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg. Jrg. I (1952/3] t/m jrg. 14 nr. I (1966).
31810: VESSEM S.J., JOSEPH VAN, UIT AMSTERDAM - De M. Tullii Ciceronis de oratore libris. Specimen litterarium inaugurale [...] Gulpen M. Alberts & Zonen 1896
8185: VETH, C. - De politieke prent in Nederland, Leiden 1920, reprint Nieuwkoop 1976, 104 p., geïll.
30747: VETH, C. - De mode in de caricatuur, Amsterdam z.j., 40 pag. + veel illustratiës, geb
30557: VETH, JAN - Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Amsterdam 1905, 246 pag.
37377: VETH, C - Sport en spel in de kunst. Winter, met 4 prenten in kleuren en 107 ill. in zwart en wit, Amsterdam 1916 [ Alf. van Elseviers Maandschrift ] 57 pag., geb., geïll. Goed exemplaar.
30599: VETH, JAN - Portretstudies en silhouetten, 2e vermeerderde uitgave, Amsterdam z.j., 298 pag.
35477: "VETHAKE, THEOD. HENRICUS; PRAESES: CONRAD, ERNST" - De surdorum enuntiationibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1703
35807: VETTER, WILHELMUS JOSEPHUS, UIT MAASTRICHT - De beteekenis van het morphologisch en bacteriologisch onderzoek .... Amsterdam Roeloffzen 1903
6217: VEY MESTDAGH, J.H. DE - Archief der familie De Vidal de Saint Germain, [Utrecht] 1961, 184 p.
2607: "VEY MESTDAGH, J.H. DE; J.A. DE BOO" - "Liber sigillorum. De zegels in het archief van de ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, 1200-1811. 2 dln. Utrecht 1995. Geb., geïll.; 243, 112 p."
22475: VIANEN, AMEIDE, BREDERODE, VOGELKOOIEN - Placaet op het stellen van Vogel-koyen, ghearresteert den 18 may 1644, d.d. Batesteyn 1644, getekend J.W. de Brederoden. Plano, 1 blad met wapen van Brederode, gedrukt. Druk: Dirck van Ackersdijk te Utrecht.
60525: VICO, ENEA (1523-1567) - Antique Vases (serie title)
33114: VICQ, JOAN ADRIAAN DE, UIT HOORN - De Donauquaestie. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
56051: VIDAL, LEON, - Agenda photographique, Paris, 1876, 371 pag.
41621: VIDAL DE ST. GERMAIN, G.L. DE - Raadgeving aan mijn zoon. Memoires van G.L. de Vidal de Saint Germain 1764-1820, met geslachtsregister, 's-Gravenhage 1997, 150 pag., geïll.
54638: VIDOCQ, E.F. - Memoires de Vidocq, chef de la police de Sureté jusqu'en 1827, aujourd'hui proprietaire et fabricant de papiers a Saint-Mande, 4 volumes. Paris, Tenon, 1828-1829.
21053: VIDOR-BORRICAND, M. - Une université mèconnue - l'Université d'Orange, Avignon 1977, 129 pag., geïll.
54870: VIERGEVER, DANIEL - De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal hoe zeeker geschavotteerden deugniet en rasphuis-boef, zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een doctor in de geneeskunde, door veele schelmsche bedriegerijen het zo verre gebragt heeft dat hy (...) door de justitie der stad Brouwershaven (...) gegeezeld (...) op den 15 November 1765. Eerste deel, 2e druk, Amsterdam, Steven van Esveldt, 1770. [gebonden met:] De Schyndeugd (...) 2e deel, Zierikzee, L. van Zw
52921: VIERGEVER, D. - De schyndeugd op het tweede schavot of waaragtig verhaal hoe zeeker geschavotteerde deugniet en rasphuis-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een doctor in de geneeskunde, door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft dat hij met eene [...] burgemeestersdochter plegtig in het huwelyk is getreeden, doch deeze zyn laatste rol uitgespeeld zynde door de justitie der stad Brouwershaven [...] met roeden gegeeseld en met het dubbeld zwaard gebrandme
56499: VIERSTRAETE-ERDTSIECK, G., - Het Joodse onderwijs in Zwolle 1941-1943, Zwolle 1983, 42 pag., geïll.
4915: VIETHEER - Vietheer-Archiv. Rundschreiben für Angehörige des Geschlechtes. Nr. 5 (1963), 22 p., geïll.
18624: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); LOUIS BENOÎT PICARD" - Een spel van het lot, of De marionetten. Blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1806.
18626: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); BENOÎT PELLETIER DE VOLMÉRANGES" - De broeders op den toets. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
18630: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JEAN BERNARD EUGÈNE CANTIRAN DE BOIRIE; HENRI LEMAIRE" - De jeugd van Frederik den Grooten. Historiesch tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop., 1810.
18637: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); MARIE EMMANUEL GUILLAUME MARGUERITE THÉAULON DE LAMBERT" - Het tooverklokje. Zangspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820.
18632: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JOSEPH MARIE ARMAND MICHEL DIEULAFOY" - Argwaan en arglistigheid, of List met bedrog betaalt. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1813.
18635: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); JEAN BAPTISTE LOURDET DE SANTERRE" - De schoenlapper en de rentenier, of De tevredenheid overtreft den rijkdom. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, [ca. 1840].
18633: "VIJVER, CORNELIS VAN DER (VERT.); CHARLES-AUGUSTIN DE BASSOMPIERRE DIT SEWRIN" - De minnaars op stelten, of De heibewoners. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, H. van Kesteren, 1815.
38927: VILLENEUVE ESCLAPON, L. ROMEE DE - Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. Genealogie et preuves des nouvelles generations de 1850 à nos jours. (Supplement à l'ouvrage de Juigne de Lassigny), Fontenay-le-comte 1989, 6+327 pag., ill.
52420: VILLON, F. - Les oeuvres Francoys Villon de Paris contenant les lais, le testament, les ballades et les poesies. Paris, La Sirene, [1923? 1928?].
54265: VILSTEREN, S. VAN - Brief aan den heer en meester Johan Heidendaal tot Utrecht, strekkende tot een vermaaklyke en zaaklyke, heekelende en stekelende afweering der verregaande beschuldiging en lastering vervat in zijn tweede stukje van zijn Historichs (sic) en beredeneerd verhaal, enz. Amsterdam, F. Sundorff, [1772].
33963: VINGERHOET, HERMANNUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de officio tutorum curatorumque [...] Leiden S. Luchtmans 1717
27127: VINK, T - De lekstreek. Een aardrijkskundige verkenning van een bewoond deltagebied. Amsterdam 1926, 435 pag., geb., geïll. [dissertatie], goed exemplaar met 2 losse kaarten en een los katern ( 8 pag.) met vaktermen.
33002: VINKE, HENRICUS EGBERTUS, UIT AMSTERDAM - Specimen hermeneutico-theologicum, quo vaticinationes Jesu Christi, de perpessionibus suis, morte et in vitam reditu, illustrantur et vindicantur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
35109: VINKE, HENRICI EGBERTI - Oratio de religionis Christianae 1840
55729: VINKELES, R. - Prent: 'Voorval met den Franschen jager', [d.d. 6-7-1788], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys, proefdruk voor de letter.
55189: VINKELES, R. EN C. BOGERTS - Prent: 'Balthazar Gerards'. Gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys, tonende het portret in cirkelvorm met eronder de aanslag door Gerards op Willem I. Rechts boven: V.D.V.
55205: VINKELES, R. - Prent: 'Afbeelding van het deerlijk ombrengen van de hoogwelgeborene jonkvrouwe J.M.C.J. van Dorth tot Holthuyzen, volgens sententie van de militaire rechtbank, bestaande uit burger auxiliaren, ter dood veroordeeld binnen Wenterswyk op den 22 November 1799 en op het Jooden kerkhof aldaar ter executie gelegd'. Gravure door R. Vinkeles tonende een groep militairen bij Winterswijk waarvan er een schiet op een geblindoekte dame die reeds in een lijkkist ligt en haar hand ten hemel rijkt.
60359: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND BOGERTS, CORNELIS (1745-1817) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - JOHAN VAN OLDENBARNEVELD KOMT OP DE SCHAVOT.
60364: VINKELES, REINIER (1741-1816) - JOAN VAN OLDENBARNEVELD WORDT ONTHOOFD.
64413: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER JONES, H. (FL. 18TH-19TH CENTURY) - WILLEM GEORGE FREDERICK PRINS VAN ORANGE EN NASSAU.
55716: VINKELES, R. - Prent: 'C. van der Burg krijgt het zwaard over het hoofd' [Leeuwarden 16-5-1789], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys. Proefdruk voor de letter met bovenstaand onderschrift in potlood.
55708: VINKELES, R. - Prent: ''T plunderen te Deventer [op 20-9-1787]', gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55710: VINKELES, R. - Prent: 'Een der oproerige soldaaten in 's Bosch gestraft' [d.d. 11-11-1787], gravure door R. Vinkeles 1797 naar J. Buys.
55712: VINKELES, R. - Prent: 'Beweeging te Vlissingen' [d.d. 2-7-1787], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys.
55696: VINKELES, R. - Prent: 'Jan de Bakker, in 's Hage geworgd en verbrand', gravure door R. Vinkeles en C. Bogerts, naar J. Buys.
55714: VINKELES, R. - Prent: ''t lijk van den eerw. P. van den Bosch mishandeld' [november 1787], gravure door R. Vinkeles 1798 naar J. Buys.
55723: VINKELES, R. - Prent: 'Het plonderen van 't huis des burgemeesters Joannes Cocquelle te Middelburg' [d.d. 14-4-1747], gravure van R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
60365: VINKELES, REINIER (1741-1816) - [JOAN VAN OLDENBARNEVELD WORDT ONTHOOFD.]
60201: VINKELES, REINIER (1741-1816) AND VINKELES, HARMANUS (1745-1804) AFTER GROEN, ANDRIES VAN DER (1715-1787) - ARMOEDIGE WOONING. / DEMEURE DE L'INDIGENCE
60185: VINKELES, REINIER (1741-1816), VINKELES, HARMANUS (1745-1804) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) - Stage set of 'De Burger-Buurt' (Toneeldecors van de nieuwe Amsterdamse Schouwburg, series title)
60183: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BUYS, JACOBUS (1724-1801) - Verbranden van den Amsteldamschen Schouwburg
60799: VINKELES, REINIER (1741-1816) - Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795)
60803: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
55721: VINKELES, R. - Prent: 'Het huis van Dr. Stevening te Middelburg beschooten' [op 30-6-1787], gravure door R. Vinkeles, 1797, naar J. Buys.
55694: VINKELES, R. - Prent: 'Haagsche plunderbende te Delft', [d.d. 19-9-1787], gravure, R. Vinkeles sculp. 1796 naar J. Buys.
55704: VINKELES, R. - Prent: 'Te rechtstelling van Foulon op de plaats de Greve, op den 23sten van Hooijmaand 1789', gravure van Vinkeles en Vrijdag 1796, naar J. Bulthuis.
55719: VINKELES, R. - Prent: 'Een oproermaker in de Ommelanden gevat' [d.d. 12-3-1787], gravure door R. Vinkeles 1797 naar J. Buys.
64302: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER HAAG,TETHART PHILIP CHRISTIAN (1737-1812) - William V on horse.
63813: VINKELES, REINIER (1741-1816) AFTER HAAG,TETHART PHILIP CHRISTIAN (1737-1812) - Portrait: FREDRICA SOPHIA WILHELMINA PRINCESSE VAN ORANGE EN NASSAU/Prinses Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen.
47707: VINNE, L. V.D. EN G. LAMBERTS, - Veilingcatalogus: Cataloque de la collection litteraire laissee par feu Jacobus Koning, premiere partie: Manuscripts, pour la plupart autographes, Amsterdam 29-4-1833, 21+128 pag. Gebonden in half perkament.
60143: VINNE, VINCENT JANSZ. VAN DER (1736-1811) - 'Aan de Zoomervaart'. Landscape with a farmhouse beside a canal, with sheep and a goat in the meadow and two figures on the right.
60543: VINNE (II), VINCENT VAN DER (1686 - 1742) (AFTER JACOB GOLE OR ARNOLD HOUBRAKEN) - Portrait of Adriaen van Ostade (Haarlem 1610-1685)
63255: VINNE, JAN VINCENTSZ. VAN DER (1663-1721) - Aan D. ingang Van den Hout [set: 'Gesiten buyten Haarlem'].
63257: VINNE, JAN VINCENTSZ. VAN DER (1663-1721) - De Harreberg Emaus [set: 'Gesiten buyten Haarlem'].
38073: VINNIUS, ARNOLD - In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis J.G. Heineccius, 2 volumes, Venezia 1804, org. boards, 459 + 387 pag.
37309: VIOLLET- LE - DUC, M. - Entretiers sur l'architecture, 2 volumes, Paris 1863- 1872, 491 + 445 pag., half morocco, illustrated, with library stamp and sticker. Without the atlas- volume.
42728: VIRULIJ VAN POUDEROIJEN, [M.J.E.] - Korte geschiedenis der Nederlandsche rijdende artillerie. Arnhem, 1893.
34394: VIRULY, JAN THEODORUS CONSTANT, UIT GOUDA - Het dagelijksch bestuur in de gemeente Leiden S.C. vsan Doesburgh 1886
34115: VIRULY, JANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio historico-politica inauguralis continens explicationem foederis de propugnaculo (Barrière-tractaat) in provinciis Belgico-austriacis constituendo [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34437: VIRULY, MARCELLUS ABRAHAM MICHIEL, UIT DE STEEG - De reatieve competentie van den kantonrechter Leiden Somerwil 1890
56791: VIRULY, A. EN H. HOLLANDER, - Geillustreerd album ter herinnering aan de London-Melbourne race, z.pl., [1934].
36607: VIS, GEORGIUS JOSEPH, UIT BLOKKER - Johannes Kinker en zijn literaire theorie Zwolle Tjeenk Willink 1967
34997: VIS, P. - De Sadduceen. Seminarisch proefschrift ter voldoening aan artikel 44 van het reglement voor de kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Societeit. Amsterdam J.H. de Bussy 1917
36553: VIS, ADRIAAN JAN, UIT LEENS - Willelmus Procurator en zijn Chronicon Utrecht Smits 1950
6219: VIS, D. - Drie eeuwen verf. Een en ander uit de geschiedenis van de Zaanse verfindustrie 1643-1943, [Wormerveer 1945], 156 p., geb., geïll.
24837: VISCH, W.F. - Geschiedenis van het graafschap Bentheim. Zwolle, 1820.
34535: VISSCHER, CAREL WOUTER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio politico juridica inauguralis de legitima Belgarum Utrecht Broedelet 1757
55609: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Portretten van gexecuteerde Arminianen in 1623, met ertussen scenes van de executie.
32234: VISSCHER, GERARDUS BERNARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens nonnulla, quae spectant usum imputationis in jure criminali [...] Utrecht N. van der Monde 1829
55702: VISSCHER, CLAES JANSZ - 'Cort verhael ende afbeeldinghe der justie (sic), gheschiet den 5 Mey 1623 in 's Gravenhaghe', tekst in 2 kolommen met erboven twee gravures van de onthoofding van Slatius en van het lichaam op een rad met het hoofd op een staak.
60671: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - Slatius komt uijt het graff, en vaert op daer hij voer aff'
62639: VISSCHER, JAN DE (1636-1692) AFTER GOYEN, JAN VAN (1596-1656) - Tall houses by a river.
40273: VISSCHER, R., - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, 's-Gravenhage 1908, 241 pag., geïll.
18534: VISSCHER, S. - Gedichten. Amsterdam, F.C.M. Scheffer, 1850.
35103: VISSCHER, LUDOVICI GERARDI - Oratio de Gerardo Moll 1839
33112: VISSCHER, CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de legibus civilibus ex ipsarum causis dijudicandis [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1830
61981: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) - De Arminiaensche uytvaert
43409: VISSCHER, L.G. (UITG.) - Historisch tijdschrift onder medewerking van eenige geleerden, 1e jaargang 1841, Utrecht 1841, 96 pag., compleet.
60741: VISSCHER, CLAES JANSZ II (1587-1652) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The muse Clio (set title: The Nine Muses)
27301: VISSER, JOH. C. - Rotterdamsche kunstkring. Gedenkboek 1893-1913, Rotterdam 1913, 155 pag., geïll.
37111: VISSER, E.J. E.A. - Lichte houtarbeid, Gouda, van Goor, 1923, 34 pag. + 22 losse platen. In portefeuille.
36055: VISSER, LODEWIJK ERNST, UIT AMERSFOORT - De territoriale zee Amersfoort J. Valkhoff 1894
32686: VISSER, ADRIAAN, UIT ARNHEM - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
19503: VISSER J.G. - Beleid en bezinning.
30385: VISSER, C., E.A. - Onze Hollandsche Molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland. Tweede reeks, Amsterdam 1929, 117 pag., geb., geïll.
23327: VISSERING, S. - Herinneringen. Studiën en schetsen. Amsterdam 1863. Geb. in half leer, 220 pag., geïll met een staalgravure van de sluizen van IJmuiden. Mooi exemplaar.
33961: VISVLIET, MEINARDUS VAN, UIT MIDDELBURG - Dissertatio medica inauguralis de efficacia balneorum ex aqua in corpus humanum [...] Leiden Abraham Kallewier 1735
59835: VITALIS, L. - Het koloniaal batig slot der heeren hervormers.
59631: VITO, DON MONACO VALLOMBROSANO (FL. 1574-1578), AFTER BRUEGEL, PIETER I (1526/30-1569) - Christ and his disciples on the way to Emmaus
34727: VITRIARIUS, JOHANNES JACOBI - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Schultingh Joh. fil. Leiden Luchtmans 1734
4041: VITRINGA, A.J. - Naar aanleiding van Thet Oera Linda Bok, historische schetsen met eenige in- en uitvallen. Deventer, De Lange, 1874, 152 p.
28127: VITRINGA, CAMPEGIUS / J.D. OUTREIN - Verklaring van de evangelische parabolen, vertaald en bewerkt door J.d'. Outrein. Amsterdam, H. Strik, 1715, ( 28 ) + 773 + (15) pag., geb. in geheel perkamenten band. Goed exemplaar.
65027: VIVANT DENON, DOMINIQUE (1747-1825) - Two beggars (twee bedelaars).
42618: VIVERIUS, JACOBUS - [De handt godes of een christelick verhael vande peste of gaeve godes]. ? [17e eeuw].
54272: VIZÉVENE, J. - Verdediging van Jan Slotboom, beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade [...]. Amsterdam, C.G. v.d. Post, 1852.
2619: VLAANDEREN, ANDRÉ - Teekens en symbolen. Een verzameling oude en nieuwe iconografische gegevens. Amsterdam 1946. Geb., geïll., 263 p.
14541: VLAGGELIED - Vlaggelied. Song of the flag. English words by Mrs. Amelia E. Barr, arranged for piano forte by Piet Hein van der Weijde, New York, The Holland Society, 1888, 4º,4 p., with chromolithographed covers. Good copy.
36475: VLAM, ALIDA WILHELMINA, UIT HOORN - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden Leiden Brill 1942
23331: VLEESENBEEK, H.H. - Anno 1695. Tien generaties De Kuyper betrokken bij de jeneverindustrie. Schiedam 1995, 128 pag., geïll., oblong.
6557: VLEGGEERT, J.C. - Kinderarbeid in Nederland 1500-1874.
41171: VLEKKE, B.H.M. - Van 't gruwelijck verraet in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert, studies over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht 1632-1639, Antwerpen 1938, 226 pag., geïll.
36151: VLICH, JOHANN ELIAS, PASTORE ECCLESIAE PRETZSCHENSIS - Brevis exetasis ubi B. Lutherus primam habuerit concionem evangelicam ..... Wittenberg Samuel Kreusig 1717
41539: VLIEGENTHART, A.W. - Het Loo palace. Journal of a restoration, Apeldoorn 2002, 231 pag., geïll.
34283: VLIER, CORNELIUS PHILIPPUS, UIT PARAMARIBO - Disputatio juridica inauguralis de juribus quae absenti deferantur [...] Amsterdam / Utrecht G.S. Leeneman v.d. Kroe / J. van Schoonhoven 1820
47153: VLIES, T.A. V.D., - Portugal na Hollanda. Een en ander uit de geschiedenis van het Z.H. dorp Poortugaal, Rotterdam 1932, 91 pag., geïll.
54276: VLIET, L. VAN - Crimineel proces ter zake van beweerden hoon en laster tegen de Hooge Indische regering en de openbare regterlijke magt van Java, of misbruik van gezag door willekeurige ontzegging van en gewelddadige verbanning uit eene residentie en onwettig arrest, gepaard met mishandelingen en gedrag van het Nederlandsche Indische Gouvernement en de Indische regterlijke magt in deze. Rotterdam, H. Nijgh, 1845.
65023: VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) - Bricklayers [set: Crafts and trades].(Metselaars).
38871: VLIET, P. V.D. - Wolff en Deken's brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting, Utrecht 1982, 400 pag., geïll. [ dissertatie met los blad stellingen ].
63527: VLIET, JAN VAN (C.1600/1610-1668?) AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - Bust of a man with turban (tulband).
63601: VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) - Hermit sitting at a table (Kluizenaar aan tafel).
63603: VLIET, JOHANNES VAN (FL. 1628-1637) - Carpenters (timmermannen) [set: Crafts and trades].
22809: VLIETSTRA, LEMSTRA - Gedichtenalbum van Willem Vlietstra, 1860-1902. Groot 4°, halfleren band in schuifhoes, 302 beschreven pagina's.
8696: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT - Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en prijsvaarzen. Leiden, C. van Hoogeveen jr., 1775. [deel III]
22987: VLISSINGEN, VERZEKERING, VAN DER MARK. - Polis van de Nederlandsche Levensverzekering-, Zieken- en Begrafenis Maatschappij gevestigd te Vlissingen, d.d. 1908 ten name van Wilhelmina Chr. v.d. Mark, geb. 5-9-1902
21105: VLOTEN, JAN VAN - Het Nederlandsche kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw 2e druk, 3 delen in een band, Haarlem (1877). Mooi exemplaar.
31674: VLOTEN, J. VAN - Herleven of verzinken. Vaderlandsche opwekkingsrede ter doeltreffendste Unieviering. Haarlem W.C. de Graaff 1879
59175: VAN VLOTEN, J., - Geschiedenis Van Nederlands Volk En Staat Sedert Hun Vrijverklaring in 1648, Haarlem, L. de Haan, 1879, Eerste deel 1648-1672.
38831: VLOTEN, J. V. - Paschier de Fyne, naar zijn leven en schriften, 's- Hertogenbosch 1853, 388 + 80 pag. Geb. in half linnen met gelithografeerd portret. Goed exemplaar.
31670: VLUGT, W. VAN DER - De wetenschap der gerechtigheid. Haarlem Erven F. Bohn 1880
34903: VOCKESTAERT, HENRICUS, UIT DELFT - Disputatio juridica inauguralis de lege Pompeja de parricidiis Leiden A. Elzevier 1710
2629: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg ... idem. Exemplaar zonder de wapenkaart.
23709: VOET, J. E. - Verhandeling over den geestelijken smaak, 2e druk, Utrecht, v. Poolsum / A. v. Paddenburg, 1773, 496 pag., geb. in halfleren band.
18545: VOET, JOANNES EUSEBIUS - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1758. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 1e druk]
42252: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschryvinge van Culemborg. 2 delen in 1 band, Utrecht, Vonk van Lynden, 1753.
15895: TE VOET - Te voet door Zuid-Limburg. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918].
15897: TE VOET - Te voet van Arnhem via Ruurlo naar Zutphen en Deventer. 2de druk. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918]
43623: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijving van Culemborg, 2 delen in I band, Zutphen 1978, naar de uitgave van 1753, 716 pag., geïll., geb.
34761: VOET, JOHANNIS - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Matthaei Leiden H. Teering 1710
2625: VOET JR., ELIAS - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken. Haarlem 1928. Geïll., 237 p.
56709: VOET, C.W., - Onze neutraliteit, 's-Gravenhage, 1870, 8 pag.
2627: VOET JR., ELIAS - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden, voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de 16e, 17e en 18e eeuw, door H.E. van Gelder. 's-Gravenhage 1941. Geïll., 275 p.
50865: VOETIUS, G. / I. LE LONG - Hondert-jaarige jubel-gedachtenisse der academie van Utrecht bestaande in een beknopt verhaal (...) als meede een Reedenvoeringe (...) 1636 (...) door (...) G. Voetius (...) voorts in een naamlijst van alle (...) professoren (...) lijste van alle de academien (...) in 't Christenryk, ontworpen door G. Voetius, vermeerdert door Isaac le Long. Utrecht, Visch, 1736.
57131: VOGEL-DE WAAL, A.R., - Het geslacht de Waal uit Watergang, z.pl., [ca.1985], 144 pag., geb., geïll.
57437: "VOGEL, ALBERT; " - Voordrachtskunst. Theoretische en practische beschouwingen, Arnhem 1919, (8) + 136 pag.
35569: "VOGELIUS, GOTTOFREDUS, UIT DRESDEN; PRAESES: HASSEN, MARTIN" - An princeps Christianus cum non-Christiano adversus Christianum foedus inire possit [...] Wittenberg Samuel Kreusig 1711
35577: "VOIGT, SALOMON, UIT DRESDEN; PRAESES: LAUSING, HEINRICH" - Disputatio de interna bonitate ac malitia actuum moralium [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1709
47023: VOIGTLANDER, - Voigtlander's Bad Kreuznach und die Rhein-Nahe-eisenbahn. Handbuch und Fuhrer fur die beschucher der Nahethals, 5e Auflage, Kreuznach 1862, 120 pag.
23741: VOISIN, ABBÉ DU - Demonstration evangelique, Brunswick 1800, 300 pag., geb. in mooi halfleren band.
22523: VOLDER - Gekalligrafeerd blad “Ten raadsel” door Heertje Volder, dd. 14-2-1752, manuscript, plano, 1 p.
23479: VOLGER, GISELA - Sie und Er. Frauenmacht und Männerherrschaft im Kulturvergleich. 2 Teile, Köln 1997, 405+350 pag., geb., geïll.
17033: VOLKMANN, L. (RED.) - Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik. Amtlicher Katalog. Leipzig 1914.
18549: VOLLENHOVEN, ANTHONY MAY VAN - De kluchtige avonturen van Al-weer-een-Gerritsen, [...] zijnde dit het laatste oorspronkelijke werk van Wijlen deze alom met roem bekende schrijver. 2e druk. Rotterdam, J.B. Ulrich, 1839.
4943: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN - Het geslacht Van Vollenhoven, Oud-Overijsselsch geslacht. Z.p. 1917. Folio, 135 p., geïll.
54279: VOLLERT, A. - Langs kronkelwegen. Belangrijke historische verhalen uit het lijfstraffelijk recht, naar het Hoogduitsch. 2 delen, Schoonhoven, S. en W.N. van Nooten, [ca. 1870].
23617: VOLNEY, C.F. - Les ruines en méditation sur les révolutions des empires, 6e ed., Parijs 1820, 12o, 418 pag., geïll met 3 gravures.
18319: "S[TRAALMAN], M[ATTHYS] (VERT.); VOLTAIRE [PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET]" - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
42415: VOLTAIRE [= F.M. AROUET] - Candide ou l'optimisme par mr. de Voltaire. Premiere partie. Edition revue, corrigee & augmente par l'auteur, 'Aux delices' [= Nederland?].
52472: VOLTAIRE - Oeuvres choisies (...) publiees avec preface, notes et variantes par Georges Bengesco. Romans, tome 1-4. Paris, Librairie des bibliophiles, Flammarion, z. j.
58985: VONCK, E., - Eenige aanteekeningen en beschouwingen over de suiker-industrie van Amerika en Cuba (.....) aangeboden door N.W. Hammelburg, commisionair Fa. Tromp de Haas, Soerabaja. Uitgever Fuhri 1900, 66 pag.
18565: VONDEL, JOOST VAN DEN - Maagden. Treurspel. Amsterdam, Joannes Punt, 1773.
32522: VOOGD, NICO JOHANNES JACQUES DE, UIT DELFT - De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748. Proefschrift [...] Utrecht H. de Vroede 1914
25733: VOOGD, A. (INL.) - J. Verheul Dzn. architect- Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden, Bussum. G. Schueler, 1916, folio, 10 pag. + 77 platen + advertenties [ Bibl. voor moderne Hollandsche architectuur II afl. 2], good copy.
39133: "VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.;" - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. Amsterdam, Scheepvaartmuseum, 1943, 191 pag., geïll. Voorplat ligt los.
54281: VOORDA, BAVIUS - De crimineele ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf van Nederland, ten dienste van zijne Nederlanden uitgegeeven. Fransch en Nederduitsch naar de oorspronkelijke drukken van den jaare 1570. Verzeld van eene verhandeling over het verstand van de ordonnantie op den stijl van procedeeren in crimineele zaaken, mitsgaders van aantekeningen bij verscheidene artikelen van die ordonnantie. Leiden, Honkoop en Van Tiffelen, 1792.
33959: VOORDA, JOANNES HENRICUS, UIT UTRECHT - Dissertatio iuridica inauguralis de transmittenda hereditate paterna ex iure digestorum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
32808: VOORDUIN, JUSTINUS CORNELIUS, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis, exhibens specimen jurisprudentiae comparatae in loco juris Belgici novissimi, qui est de constituendo tutore [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
57381: VOORHOEVE, C.H., - Prinses Marianne der Nederlanden. Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses 1810-1883, Zaltbommel 1986, 144 pag., geb., geïll. met stofomslag.
4305: VOORHOEVE, C.H. - Prinses Marianne der Nederlanden. 92 p., geb., geïll.
6237: VOORHOEVE - Jacob Voorhoeve H. Czn, In Memoriam, 1811-1881, z.p. [1931], 36 p., geïll.
2637: VOORN, H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe. Wormerveer 1973. Geb., geïll., 301 p.
33957: VOORST, GERARDUS VAN, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis ad L.s. Cod. de Pact. inter empt. & vendit. compos. [...] Utrecht Guiliemus van de Water 1707
34003: VOORST VAN BEEST, CORNELIUS WERNARDUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali ejusque effectu ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
35195: VOORST TOT VOORST, ARTHUR EDUARD JOSEPH VAN, UIT ELST - Aardhaling Leiden Somerwil 1884
34243: VOORT, GUILIELMUS HENRICUS VAN DER, UIT KOUDERKERK - Dissertatio juridica de legali uxoris in bonis mariti hypotheca [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
34263: VOORT MAARSCHALK, DAVID LAURENTIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad articulum 1244 codicis civilis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1827
34378: VOORT, JANUS GUILIELMUS VAN DER, UIT JUTPHAAS - Dissertatio juridica inauguralis de fide quae mercatorum codicibus tribui solet, tam jure communi, quam Francico, ac patrio novissimo [...] Utrecht N. van der Monde 1839
33749: VOORT, GERRIT VAN DER, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de officiorum perfectorum atque imperfectorum criterio [...] Leiden P. van der Eyk en D. Vygh 1787
32006: VOORTHUIJSEN, GEORGE MARIUS VAN, UIT LOENEN (VELUWE) - Het notariaat, bezoldigd staatsambt. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1893
36003: VOORTHUIJSEN, JOHANNES EMILIUS VAN, UIT AMERSFOORT - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
39513: "VOORTHUIS, H.W. / H.J.A. CHARMES;" - Ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan van het Fonds tot ondersteuning der weduwen (...) militairen (Fonds Francke en De Meester), 's-Gravenhage 19272, 136 pag., geïll.
56403: VOORTHUYSEN, E. VAN, - Werkverschaffing. Eene voorlezing, Haarlem 1857, 63 pag.
32038: VOORTHUYSEN HI.FIL., EVERARDUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio oeconomico-politico-litteraria qua Platonis doctrina de communione bonorum, mulierum et liberorum [...] Utrecht J.G. Broese 1850
2641: VOOYS, A.C. DE - De trek van de plattelandsbevolking in Nederland. Bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking.. Handelsuitgave. Groningen enz. 1933. Geb. (mist de bijlagen), 195 p.
38335: VORSTELMAN, C - Van kermisgasten en potsenmakers, Baarn 1941, 79 pag., geb., geïll.
4697: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Geslachtslijst der familie Smit. 's-Gravenhage [1885], 33 p.
19729: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Genealogie van het geslacht Van Lijnden (vanaf de XVIde generatie).
2647: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën met genealogische en heraldische aanteekeningen.
19015: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
2657: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Les dessinateurs néerlandais d'ex-libris. Arnhem 1910. Geb., geïll., 40+70 p.
39361: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - 'T Huis in 't ex- libris, overdruk Huis Oud en Nieuw 1908, 14 pag., geïll.
6259: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont, benevens de uitgestorven en grafelijke takken van dit stamhuis, Utrecht 1879, 8 + 48 p., geïll., groot 4º, gedrukt in 200 exemplaren op Oud-Hollands papier
4895: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN G.J. HONIG - Genealogie van het geslacht VerHuell. 's-Gravenhage 1887, 34 p.
3363: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Genealogie van het geslacht Dommer en Dommer van Poldersveldt. 's-Gravenhage 1893. 26 p., geïll.
4491: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. EN J.D.G. VAN EPEN - Geslachtkundige aanteekeningen betreffende de familie Van Randwijck. Oisterwijk 1894, 14 p.
4945: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Joost van den Vondel en zijn geslacht. 's-Gravenhage 1887, 22 p., geïll.
63599: VORSTERMAN, LUCAS II (1624-1666/67) AFTER GIORGIONE (1477/78-1510) - Man with violin (Man met viool) [AMPHITHEATRUM PICTURARUM....].
31526: VORSTMAN, MARIUS ANTONIUS GISBERTUS, UIT NEDER-HEMERT - Specimen academicum inaugurale exhibens commentarium in psalmum XVI [...] 's-Gravenhage, J.P. Beekman 1829.
43155: VOS, JOANNES - Verhandeling over de schilderkunst van Leonard da Vinci, benevens het leven van den schrijver, vertaald naar de Fransche uitgave van den jare 1716. Amsterdam, de Grebber, 1827.
43809: VOS, A. DE, - Geschiedenis van Ertvelde, Ertvelde 1971, 1083 pag., geïll.
18573: "VOS, JAN CORNELIS DE (VERT.); OTTO FRANZ GENSICHEN" - Euphrosyne. Tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879.
18576: VOS, MICHIEL CHRISTIAAN - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, [...] door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Utrecht, J.J. Albers, 1875.
32768: VOS, HENRICUS, UIT ASSEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de iudiciis Drenthinorum antiquis [...] Groningen J. Oomkens 1825
32800: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND GODERT DE, UIT DRENTHE - Dissertatio juridica inaugurlis de thori et mensae separatione, imprimis ex jure Gallico novissimo [...] Groningen W. van Boekeren 1822
32802: VOS, CORNELIUS LUDOVICUS DE, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, de firmanda donatione inter vivos apud acta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
32806: VOS, JUSTUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes ad quaedam loca codicis legum civilium [...] Utrecht Paddenburg & Comp. 1829
44101: "VOS AZ., G.J.;" - Voor den spiegel der historie! Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkenraad en van de classis van Amsterdam. Amsterdam, Bom, 1903 [op de band: H.D.Pfann]. Folio, geheel linnen band, 20+423+26+(3) pag. Gedrukt op zwaar papier, geïllustreerd.
35963: VOS, HENDERICUS CORNELIS, UIT BREUKELEN - Stellingen .... Utrecht Van der Post 1872
34255: VOS VAN STEENWIJK, EVERARDUS FREDERICUS DE, UIT GENEVE - Dissertatio juridica inauguralis de facultate contrahendi secundum Napoleontici principia [...] Leiden J.C. Emeis 1834
34937: VOS, KAREL - Zacharia I - VIII en zijne apocalyptische bestanddeelen. Met eene nieuwe vertaling. Prolegomena. Proefschrift Rotterdam Drukkerij J. de Jong 1899
32050: VOS VAN STEENWIJK, JAN AREND FREDERIK DE, UIT WINDESHEIM - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
38375: VOS, H.B. ( RED.) - Rijtuigen op stal in het Nationaal Rijtuigenmuseum, Dieren 1984, 183 pag., geb., geïll., met stofomslag.
3599: VOSDINGH BESSEM, A.G. E.A. - Parenteel Jan Albertsz. Groot `Presiderende burgemeester Ao 1537 doen de Geldersche meenden Enchuysen te overvallen'. Z.p. z.j. [1971], 231 p., met 4 losse tabellen.
3421: VOSDINGH BESSEM, A.G. - Familie Egeling. Rijswijk 1965, 3+12+67 p., gestencild en deels getypt, geb.
18581: VOSMAER, JACOB - Nagelaten en verspreide letter-arbeid, meest in luimigen trant vervat. Haarlem, Vincent Loosjes, 1826. [2 delen]
35849: VOSMAER, OSCAR ECKHART GABRIEL, UIT BLINJOE - Stellingen ..... Den Haag Belinfante 1897
42508: VOSMAER, A. - Regnum Animale. Natuurkundige afbeeldingen of groot prenteboek voor kinderen, bevattende eene uitmuntende verzameling van zeldzame gedierten, bestaande in Oost- en Westindische viervoetige dieren, vogelen en slangen, weleer levendig voorhanden geweest zijn, buiten Den Haag, op het Klein Loo van Z.D.H. den Prins van Oranje Nassau. Met 26 naar 't leven geteekende en gekleurde koperen platen. Zaltbommel, J. Noman, [ca. 1810?].
30675: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven, vrij naar het engelsch van L.F. Day, 2e vermeerderde uitgaaf, 's-Gravenhage 1886, 216 pag., geb. in linnen stempelband. Met bijlage: Het aardewerk van Rozenburg.
61037: VOSS, VAN VOSS VAN SINDEREN, VAN DER UPWICH, DUISBURG, JOSEPH II--- - Patent of nobility donated by Emperor Joseph II (1741-1790) to Georg Daniel (Edler von) Voss, Königlich-Preuszischer Hofrath zu Duisburg (1729 (?) - 14 November 1802 in Sinderen), and 4 manuscript documents.
56719: VOSSEN, ANTON, - Tagebuch des Lieutenants Anton Vossen, vornehmlich uber den krieg in Russland 1812, bearbeitet von Dr. Otto Redlich, Marburg 1892, 20 pag.
43047: VOSSIUS, G.J. - Rhetorices contractae, sive partitionum oratoriarum libri V. Amsterdam, Wor en Onder de Linden, 1745.
38059: VOSSIUS, G.J. - De theologia gentili et physiologia christiana, liber III et IV, Amsterdam, Blaeu 1675, pp. 733 - 1647 + index, full vellum.
52502: VOSSIUS, MATTHAEUS - Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der graven van Diderick den eersten af tot het einde van vrouw Jacoba toe. Eertijds in 't Latijn beschreven door M. Vossius (...) en nu vertaelt door N. Borremans. Gorinchem, P. Vinck, 1677.
15223: EN VOYAGE - En voyage aux Pays-Bas. [Op omslag: Hollande 1913: 30 expositions d’industrie, d’art, de navigation et d’agriculture.] ‘s Gravenhage [1912].
43465: VREDENBERG, J.P. - Als off sij onse eigene kijnder weren / een zeer gesoigneerde burgerlijke opvoeding. Het Burger Weeshuis te Arnhem 1583-1856, 2 delen, Arnhem 1983-1990, 216+352 pag., geïll., als nieuw.
37085: VREDENBERG- ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland, Uithuizen 1974, 151 pag., geïll., geb.
32722: VREDENBURCH, WILLEM CAREL ADRIEN BARON VAN, UIT UTRECHT - De staatsleer van Hegel en hare toepassing. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1896
36481: VREDENBURCH, EWOUD VAN, UIT DELFT - Quaestiones juridicae inaugurales Utrecht Van Paddenburg 1803
28019: VREDENBURCH, W.C.A. V. - Schets van eene geschiedenis van het Utrechtse studentenleven, Utrecht 1914, 316 pag., geïll., Geb.
51629: VREEDE, G.W., - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1788), 4 delen, Middelburg 1874-1877.
43617: VREEDE, G.G. [=G.W.] - Lettres et negociations de Paul Choart [.....) et de Francois d'Aerssen, Leiden 1846, 479 pag., orig. bedrukt omslag.
27909: VREEDE, G.W. - Onze diplomatie na de erkenning der onafhankelijkheid van België, eene voorlezing, Utrecht 1875, 71 pag.
43587: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking, 2 delen in 1 band, Utrecht 1841, 243 pag., geb. in half linnen.
23661: VREEDE, G.W. - Levensschets van G.W. Vreede. Naar zijn eigen handschrift uitgegeven, Leiden 1883, 450 pag., geb.in half leren band, met portret in steendruk.
18592: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); H. DORVO" - Fredrik de Groote te Spandau, of Het lasterschrift, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1806.
18590: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT" - Tékéli, of Het beleg van Mongatz, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1804.
18594: VREEDENBERG, CASPER - De Ortenbergsche familie, tooneelspel. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1816.
18597: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); R.C. GUILBERT-PIXÉRÉCOURT" - Hondentrouw, of De moord in het woud van Bondy, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
18601: "VREEDENBERG, CASPER (VERT.); VICTOR [PS. V. V.H.J.B. DUCANGE]" - Adolf en Sophia, of De slagtoffers eener dwaling. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Aalst, J. Sacré, 1817.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

3/9