Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
39345: BLOK, P.J. - Sextus Pompeius Magnus Cuaei Filius, Leiden 1879, 77 pag. ( dissertatie ).
38602: BLOK, P.J., E.A. - Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894, 264 pag., geïll. Ingenaaid, rug los.
6624: BLOK, P.J. EN W. MARTIN - De Senaatskamer der Leidsche Universiteit. Hare geschiedenis, benevens een volledige catalogus der geschilderde portretten.
7097: BLOK, JAN - Aan de afgevaardigden ter algemeene vergadering van de Bataafsche maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 10. van Oogstmaand 1803. [z.p.], [z.n.], [1803].
55271: BLOK, P.J. (UITG.) - Leidsche rechtsbronnen uit de middeleeuwen. 's Gravenhage, 1884.
23696: BLOK, B. - Veertig jaar op de tribune. Parlementaire indrukken en herinneringen, 2e druk, 's- Gravenhage 1901, 49 pag.
22691: BLOKHUIS - Tekening met potlood van het familiewapen Blokhuis met helm en dekkleden, ca. 1900, 47x35 cm.
280: BLOKLAND, HANNIE, - De Heusdense elite in de eerste helft van de achttiende eeuw, een prosopografisch onderzoek. Doctoraalscriptie Utrecht 1981. Geïll., 63 p.
57116: BLOKLAND, H., - De Nederlandsche Exlibris-kring na dertig jaar, Baarn, Arethusa Pers, 1962.
57127: BLOKLAND, H., - De verzamelaar en zijn vrienden. Ter herinnering aan Ir. H.G.J. Schelling, Baarn, Arethusa Pres, 1984.
47120: BLOM,S., - Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der Stad, Utrecht 1948, (22)+436 pag. Gebonden in moderne half leren band, geïll.
55635: BLOM, CORNELIS - Eenvoudig verhaal van het gene voorgevallen is van den 24 Augusty tot den 10 of 11 September 1763 binnen de stad Leeuwarden, ten opzigte van de vacature der zeste predikants-plaatze. Leeuwarden, Tresling, 1763.
40248: BLOM, PH. VAN, - De alde Friske wetten oer de sediken, Leeuwarden 1863, 42 pag., geb. in half linnen.
17146: BLOM, A.H. (PREDIKANT TE DORDRECHT) - Leerrede over de getrouwheid van Jezus, z.pl., [1846], 8°: pp. 183-201
22412: BLOM, MEY, ZUTPHEN - Notarieel gewaarborgde kopie van een verklaring van Mr H.A. Welmers te Zutphen dat Barend Blom, koopman te Amsterdam, zijn echtgenote Catharina Sophia Mey machtigt om zijn zaken waar te nemen, dd. Zutphen 6-8-1796. Manuscript, folio, 2 p.
34561: BLOM, D. VAN - Het recht der gemeenschap. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool Delft Waltman 1907
61053: RICHARD BLOME - The art of heraldry in two parts, the first concisely comprehending all necessary rules in the said art (...) The second part giving a full account of the priviledges, dignitia etc. of the nobility and gentry of England (...) according to the excellent method of Guilims heraldry.
42933: BLOMHERT, J. - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deeze onse dagen (...). 2e druk, Utrecht, v. Paddenburg, 1735.
42076: BLOMHERT, J. / E.A. V. DOORGEEST - De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt zedert haer eerste opkomst tot op deese onse dagen. Hoe 't zelve verlost (...) is door wonderen van Gods voorzienigheit onder 't bestuur der Princen van Oranje en Nassauw. 3e- druk, Utrecht / Amsterdam, Van Paddenburg / Rotterdam, 1742. (84)+430+(15) pag. Geheel leer. [gebonden met:] E.A. van Doorgeest, Een kort verhaal van eenige merkwaardige geschiedenissen in Holland (...) Schermer, Graft, Schermerhorn en De Rijp. Amsterdam, K. de Wit, 1744. 110+(1) pag.
58931: BLOMMERS, P., NAAR C.C.A. LAST, - Willem. Lithografie, 27x17cm.
35001: BLOMMESTEIN, ADOLPHE FRANCOIS VAN, UIT KALIMATI (PEKALONGAN) - De artt. 1922 en 1923 van het Burgerlijk Wetboek Leiden Somerwil 1885
60936: BLON, MICHEL LE - Nieu Wapenboekxken.
56442: BLOND, N.A. LE, - Manuel gymnastique hygienique et medicale, Paris 1877.
4502: BLONDEL, M. - Twee eeuwen ellewaren. Een terugblik bij het 175-jarig bestaan van het handelshuis [...] der Firma Wed. F. Receveur te Venlo. Venlo 1949, 85 p., geb., geïll., met uitslaande genealogische tabel.
28655: BLONK, A. - Fabrieken en menschen. Een sociografie van Enschede, Enschede 1929, 425 pag., geïll., gebonden.
14415: BLONK, A. - Vlaggen en postzegels. Berchem/Antwerpen, z.j., ill., 32, (4) p.
23758: BLOOMFIELD, R. - Rural tales, ballads and songs, 7th ed. Londen 1811, 123 pag., geïll., org. boards.
23759: BLOOMFIELD, R - Wild flowers or pastoral and local poetry, Londen 1809, 132 pag., ill., original boards.
60312: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - TH. KERCKRINGII SPICILEGIUM ANATOMICUM.
61780: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER SCHELLINKS, WILLEM (1627-1678) - Geschidenissen der Vereenigde Nederlanden door M.r Jean le Clerc (vol. III) [Frontispiece]
60023: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER VAILLANT, BERNARD (1632-1698) - WILLEM VAN HAREN (portrait of)
60024: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER ZIJL, GERARD PIETERSZ. VAN (1607/08-1665) - Portrait of Govert Flinck (1615-1660)
60022: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER VAILLANT, BERNARD (1632-1698) - HIERONYMUS VAN BEVERNINGK (portrait of Hieronymus van Beverninck)
24650: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - The burial ground at Ouderkerk near Amsterdam. Set of two etchings by Abraham Blooteling after Jacob van Ruisdael. [Amsterdam], 1670.
60835: BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) AFTER UNKNOWN ARTIST - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
36740: BLOTKAMP E.A., C - De beginjaren van De Stijl 1917-1922, Utrecht 1982, 295 pag., geïll. Goed exemplaar.
4066: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Lohman (De Savornin Lohman, Bothenius Lohman, Tammen Lohman, Spanheim Lohman, Titsingh Lohman). Extract De Wapenheraut (1917), 69+7 p.
291: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java ... idem, los deel I.
4083: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Bijdragen tot de genealogie Loten. 's-Gravenhage 1909, 23 p.
4381: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Het geslacht Ortt en Orth. Scheveningen 1900, 35 p., geïll.
58345: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel IV, Batavia 1939, ing., 426 pag., geïll.
287: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland. 5 dln. Utrecht 1928-1931. Geïll., 321, 398, 338, 350, 351 p.
57380: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogische- heraldische Kring, jrg. 4 en 5 (1938-1939), gebonden in half linnen.
293: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel III.
56950: "BLOYS VAN TRESLONG PRINS, C.J.; " - Verzaameling van stukken, inhoudende request aan (...) Staten van Holland aangaande de jagt (...) alsmede aanhangsel op verhandeling door J. Rendorp. Amsterdam, Borchers, 1784.
3479: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Het geslacht Van Eys. 's-Gravenhage 1909, 33 p., geb., geïll.
3044: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het thans bloeiende geslacht Bloys van Treslong Prins. 's-Gravenhage 1906,Extract uit Genealogische en heraldische Bladen, 48 p., geïll.
25248: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genelaogisch-heraldischen Kring, Jrg I (1934) - V (1939) in 3 banden, 170 + 96 + 100 + 96 + 136 pag.
25256: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., E.A. (RED.) - De Indische Navorscher. Orgaan van den genealogisch-heraldischen Kring. Jrg. I (1934) - IV (1938) in een beschadigde band, 1780 + 96 + 100 + 96 pag.
51154: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. E.A. (RED.),HIST - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogische-Heraldischen Kring, jaargang 1(1935) t/m 3 (1937) in een half linnen band.
4086: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Stamregister der familie Lulofs. Scheveningen 190., 10 p., geïll.
3450: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie der familie Ermerins, 15901908. 's-Gravenhage 1909, 31 p., geb., geïll.
51156: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogische-Heraldischen Kring, jaargang 4 (1938), compleet, gebonden in half linnen.
5094: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Wolthers. 's-Gravenhage 1906, 16 p., geïll.
5017: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogie van het geslacht Oetgens van Waveren, ook wel Van Waveren en Bors van Waveren. 's-Gravenhage 1908, 35 p.
51155: BLOYS VAN TRESLONG PRINS P.C., E.A. (RED.), - De Indische Navorscher. Orgaan van den Genealogischen Kring. Jaargang 1 t/m V, compleet. Gebonden in half linnen.
292: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Los deel II.
4445: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Het geslacht Ploos van Amstel. 's-Gravenhage 1911, 57+4 p., geb., geïll.
36432: "BLUMENZOPFF, PAULUS, UIT REICHENBACH; PRAESES: WENDELER, MICHAEL" - Disputatio politica de Republica Anglicana Wittenberg Fincelius 1656
57688: BLUNTSCHLI, J.C., - Het Brahmanisme en Buddhisme, z.pl., z.j., 71 pag., geb.
52776: BLUSSÉ, P.L.F. - De onverbindbaarheid in regten van de tegenwoordige organisatie der Hervormde Kerk. Pleitrede voor de Hoogen Raad (teregtzitting van 20 november 1845) Dordrecht, Blussé en Van Braam 1845.
52077: BLUSSE, ABR., - Dictionnaire portatif Francois & Hollandois et Hollandois & Francois, 2 delen, Dordrecht, Blusse 1811.
53947: "[REBMANN, A.G.F. VON] ; A.G. BLUSSE (VERT.)" - Damian Hessel en zijne roofgezellen, of echte berichten van eenige gevaarlijke roverbenden, hunne taktiek en hunne schuilplaatsen, met opgave der middelen om ze te vervolgen en uit te roeijen, voornamentlijk ten dienste van regterlijke en burgerlijke ambtenaren bearbeid door eenen regterlyken ambtenaar. Naar den tweeden (...) Hoogduitsche druk (...) A.G. Blussé. Dordrecht, A. Blussé & Zoon, 1811.
32694: BLUSSÉ, PETRUS LUDOVICUS FRANCISCUS, UIT LEIDEN - Specimen historico-juridicum de causis circumscriptae, jure patrio antiquo et novo, libertatis de bonis testandi [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1842
32695: BLUSSÉ, ADOLPHUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio historico-politica inauguralis de administratione possessionum batavarum in India orientali [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1838
35140: BLUZÉ, ABRAHAMUS, UIT PETTEN - Disputatio juridica inauguralis de querela inofficiosi testamenti Leiden 1713
55104: BLYDENTOON, M. - Alkmaars dubbelt ontzet, blydelyk geviert den 8-10-1741, t.g.v. de eerste verjaaringe dat de eerw. heer Willem Kleef, met de staatsie in de St. Jacobsstraat binnen Alkmaar begunstigt is geworden. 2e druk, Alkmaar, [1741].
33990: BOAS, EDUARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de consensu in nuptiis secundum jus hodiernum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1836
59430: BOAS, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - Kwitantie van de Universiteit van Amsterdam voor de heer E.A.L. Boas ten bedrage van 200 gulden voor inschrijving als student rechten, gedateerd 27 september 1894. Betreft: Eduard Abraham Louis Boas, geb. Amsterdam, 22-10-1874, promoveert op stellingen op 17-1-1898 tot doctor in de rechtswetenschap, ingeschreven 1893/96. 1 stuk, deels gedrukt, deel manuscript. M14721
59406: BOAS, AMSTERDAM, FERRARI. - Drie rekeningen van fa. S. Boas, fotogroothandel te Amsterdam aan fa. Ferrari (Magne) te Amsterdam, 1937 (3 stukken). M14699
19593: BOBELDIJK, FELICIEN - Jeugdprentjes. Een jeugd aan de Zaan
52471: BOCCACE, JEAN - Le Decameron. Traduction de le Macon. Avec notice, notes et glossaire par Paul Lacroix. 3 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles, [1920].
50956: BOCCALINI, TRAIANO - Missive raeckende de laest geslotene drievoudige vreede en behelzende veele naeuwkeurige en polityke opmerkingen over den jegenwoordigen toestant van Europa, geschreven van den Bergh Parnassus door Trajanus Boccalinus. Gorinchem, Roelants, 1678.
24861: BOCHS, LUKAS - Anwendung der funf Saulenordnungen. Augsburg, Rieger, 1779.
36380: "BOCK, JOHANN GEORG, UIT GIENGENSIS; PRAESES: ROTH, EBERH. RUDOLPH" - Dissertatio de bello Troiano , praecipue Jacobi Hugoni Can. Theol. Belgae insulensi opposita Jena Bauhofer 1672
8335: "[HOEN, PIETER 'T (VERT.)]; JOHANN CHRISTIAN BOCK" - De Hollander, of Wat vermag een vernuftig meisje niet? Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden. Tweede deel. Amsterdam, Izaac de Jongh, 1784.
57611: BOCK, C.E., - "Het boek van den gezonden en van den zieken mensch. Bewerkt door N.B. Donkersloot, ""vierde goedkoope uitgave"", Amsterdam 1888."
36847: BOCK, F. EN M. WILLEMSEN - Antiquités sacrées conservées dans les Anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maestricht. Maastricht 1873, 248 + 90 pag., geïll, geb. in half linnen [plakkers en stempels van bibliotheek]. Goed exemplaar.
42765: BOCKENBERG, P.C. - [1] Historiae Batavorum hactenus editae. Leiden, Raphelingius, 1592. [gebonden met:] [2] Prisci Bataviae et Frisiae reges, item Lugduni Batavorum & Wassenarae heroum. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [3] Egmondanorum potentissimae Hollandiae gentis. Leiden, Paets, 1589. [en met:] [4] Catalogus genealogia et brevis historiae regulorum Hollandiae, Zelandiae et Frisiae. Leiden, Paets, 1584. [en met:] [5] Historiae et genealogia Brederodiorum. Leiden, Paets, 1587. [en met:] [6] Catalogus & brevis historia pontificum Ultraiectensium item catalogus & brevis historia antistitum Egmondanorum. Leiden, Paets, 1586. [en met:] [7] Ad nonnulla Jani Dousae. Delft, B.H. Schinkel, 1601.
3146: BOCKENBERG, P.C. - Historiae et genealogia Brederodiorum, illustrissimae gentis Hollandiae. Leiden (J. Paets) 1587, 143 p., geb. Mooi exemplaar.
23523: BOCKENBERG, P.C. - Catalogus & brevis historia pontificum vltrajectensium. Item (...) Historia Antistitum Egmondanorum.
32395: BOCRIS, JOHANN HEINRICH - Kurz gefasster Beweis dass die suitas heredis in Teutschland wenig oder keinen Nutzen zeige [...] Altdorff Stephan Grebner 1744
35920: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1870
31757: BODDAERT, PETRUS JOHANNES, UIT MIDDELBURG - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesnurgh 1869
7101: BODDAERT, PIETER - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1827.
7102: BODDAERT, PIETER - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 3e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1836.
34894: BODDAERT, JACOBUS PHOENIX, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum pandectarum Middelburg Gebr. Abrahams 1834
42711: BODDAERT, PIETER (ED.) - Natuurbeschouwer of verzameling van de nieuwste verhandelingen over de drie ryken der natuur, welke thans in Duitschland uitgegeven worden. Edited and translated by P. Boddaert, 2 parts in 1 volume. 's Gravenhage, I. du Mee, 1779-1781.
24835: BODDAERT, P. - Brief aan den schryver der bedenkingen, over den dierlyken oorsprong der koraalgewassen.
6465: BODDIEN, F. VON - De Nobilitate. Leiden, M. Cyfveer, 1823. Oorspr. met sierpapier beplakt karton, 91 p.
294: BODDIEN, F. VON, - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilitate. Leiden 1823, 91 p.
32839: BODE, KAREL JOSEPHUS JOHANNES DE, UIT SOERABAJA - Herodas' tweede mime verklaard en toegelicht. Acadmisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
57648: BODE, J.E., - Gedachten over de veranderingen van het weder, het onmogelijke en onnuttige van denzelver voorspelling, Haarlem, Loosjes, 1819, 67 pag.
30723: BODE, B. - Kuyper in karikaturen, Warmond 1988, 48 pag., geïll.
34691: BODEL, JAN , UIT LEIDEN EN ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis exhibens usum scti macedoniani hodiernum Leiden Luchtmans 1793
23561: BODEL NIJENHUIS, J.T. - Topographische lijst der plaatsbeschrijvingen van het koningrijk der Nederlanden. Amsterdam 1862, 353 pag. Gebonden .Goed exemplaar.
31734: BODEL NIJENHUIS, JOHANNES TIBERIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica, de juribus typographorum et bibliopolarum in regno Belgico [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
43552: BODEL NIJENHUIS, J.T. - De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederlanden tot in het begin der 19e eeuw, Amsterdam 1892, 425 pag., geb., mooi exemplaar.
21131: BODENHEIMER, F.S. - Animal and man in bible lands, 2 volumes. Leiden 1960/1972, 232 pag. text + 63 +27 pag. illustrations.
17056: BODENHEIMER, W. (RED.) - Sammeln und Bewahren. Beiträge zur Kunst, Literatur und Buchgeschichte. Eine Publikation der Freien Geselligen Vereinigung Die Mappe. München: Robert Wölfle, 1973.
7106: BODENSTEDT, FRIEDRICH VON - Schetsen uit het hofleven in Engeland ten tijde van Elisabeth en Jacobus. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, P. Kluitman, [1872].
37895: BODT, S. DE - Gedateerde keramiek. Gebruiksvoorwerpen met jaartal uit de collectie Van Beuningen- de Vriese, Rotterdam 1991, 88 pag., geïll.
58653: BOEHEIM, W., - Handbuch der Waffenkunde, das Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18e Jahrhunderts, Graz 1966, geb., geïll. 694 pag.
36205: BOEHMER, JUSTUS CHRISTOPHORUS - Programmata III auspicalia docendi in Academia Julia muneribus ordinariis quondam praemissa nunc iunctim et auctius edita Helmstedt Herman Daniel Hamm 1717
17754: PLANEET-BOEK - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes Koninksberger. Op het kortste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelijken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 17e druk. [....]. Amsterdam, Joannes Kannewet, 1768.
17755: PLANEET-BOEK - Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci. Alles uyt Platone, Ptolomeo, Hali, Albimaser, ende Johannes van Koningsberger. Op het korste ende vlytigste t'zamen getogen. Eenen ygelyken ten nut, om het kwaad te middelen, ende het goede aan te nemen. 20ste druk. [....]. Amsterdam, S. en W. Koene, 1800.
15642: NEDERLANDSCH A B BOEK - "Het Nederlandsch A B-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe. Met platen en een kaartje van het Koningrijk der Nederlanden, ‘s Gravenhage: Wed. J. Allart & Comp., 1823"
44046: BOEKE, J.D. E.A., - Gedenkboek ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar, Alkmaar 1892, 164 pag., geb., geïll.
42151: BOEKE, J. - Twee gesprekken over beleefdheid en beschaving. Amsterdam, J. Muller, 1836.
37276: BOEKEN, H.J. - Aan mijne vrouw, Amsterdam 1902 , W. Versluys, 32 pag.
36757: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaanse volkstaal, [ nieuwe uitgave met aanvullingen] , 2 delen , Zaandijk 1971, 140 + 622 pag., gebonden in 2 linnen banden.
295: BOEKENOOGEN, G.J., - De Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Leiden 1897. Geb., 153 pp.
59070: BOEKENOOGEN, G. J., - De Zaanse Volkstaal, Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland, met aanvullingen. 1821-1971. ALSMEDE De Zaanse VOlkstaal 1821-1971.
23019: BOEKENWEEK, CORNELIS VETH, MUIDERKRING - "Boekenweek, ""Ghij ontmoet berughte persoonaadjen, heer P.C. Hooft (....)"". Reproductie van een tekening door Cornelis Veth, 16x21 cm, afkomstig uit de collectie Dirk Hidde Nijland met een aantekening van diens hand ""eigenhandig gekleurd door Cornelis Veth en van hem gekregen"". Vroeg 20e-eeuws."
8149: BOEKENWERELD [HOOGHE, ROMEYN, DE] - "De Boekenwereld - Romeyn de Hooghe-nummer (jrg 5 nr 1, oktober 1988) 64 p., ill. Inhoud: C. H. Slechte, Propaganda voor de Prins; M.J.C. Otten, Biografie van Romeyn de Hooghe; D.P. Snoep, Haagse triumfalia voor Willem III; B.C. Sliggers, Romeyn de Hooghe, Lingen, Het Loo en Haarlem; C.H. Schuckman, Beredeneerde bibliografie; A.C. Bijsmans, Enkele recente archiefvondsten."
17676: BOEKEREN, RINSE KOOPMANS VAN - Kappipo. Leiden, A.W. Sijthoff, [1871]
47669: BOEKEREN, W. VAN, - Veilingcatalogus Bibliotheca Gabini de Wal, Groningen 1835, (8)+408 pag., orig. karton (mist achterplat).
32381: BOEKHOLD, BERNARD FREDERIK, UIT HAARLEM - Mijnrecht. Academisch proefschrift [...] 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1912
456: BOEKHOLT, P. TH. F. M. - CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 6. P.Th.F.M. Boekholt, Onderwijsgeschiedenis.
8828: LIED-BOEKJE - 't Nieuw groot Hoorns lied-boekje, bestaande in veel stigtige en vermakelyke bruyloftsliedekens. Hoorn, Reinier Beukelman, [ca. 1725].
297: BOEKMAN, E., - Demografie van de joden in Nederland. Amsterdam 1936, 140 p.
52780: BOEL JR., TOBIAS - "Amstelredams privilegie en poorter-regt raakende de verbeurte van lyf en goed ter saake van misdaad; verklaard ... ten opsigte van de poorters en ingesetenen der selver stad, als van de ... steden ... en dorpen in Holland en West-Friesland. Amsterdam, Jan Boom, 1713."
35715: BOELE, HENDRIK WIGAND, UIT BREDA - Eenige onderzoekingen over transfusie Utrecht P. den Boer 1895
21034: BOELEMA-DIDDENS, T. - Genealogie van het geslacht Ten Have. Stam I. Noordbroek 1965, 141 pag., geb., geïll.
52781: BOELEN, A.P.T. - Memorie van grieven, zijne excellentie den opperbevelhebber der land- en zeemacht beoosten de Kaap de Goede Hoop, mr. Pieter Mijer, G.G. van Ned. Indië [...] aangeboden. Soerabaya, J.H. Rosemeier, 1867.
39756: BOELEN, B - Ter Heijde. Het oude zee-dorp, [ met schetsen en houtsneden van Han Krug }, Monster 1928, 33 pag., geïll.
7111: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Mijn broer de minister. Blijspel in 3 taferelen. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1876.
7109: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Grepen uit mijn schrijftafel. Hilversum, Nonhebel & Co., [1898].
7112: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Heden en verleden. Gedichten. Hilversum, J.H. Witzel, [1895].
7110: BOELEN, HENDRIK THEODORUS - Ter elfder ure. Blijspel in 5 bedrijven. Amsterdam, A. Rössing, 1887.
59829: BOELEN, J. - Nederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingen.
31824: BOELENS, CHRISTIANUS HENRICUS SOPHIAS VAN, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis de lege laetoria et constitutione divi marci de cura minorum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
300: BOELES, W.B.S., - Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker. 2 dln in 3 bdn. Leeuwarden 1878-1889. Geïll., origineel karton, 506, 854 p., slordig exemplaar.
19375: BOELES JR, P. - Het tweehonderd vijftig jarig bestaan der Hervormde Gemeente te Noorddijk. Leerrede met aanteekeningen, bijlagen en eene plaat.
5252: BOELLAARD, W.A.H.C. EN A.E.M. LANDHEER-ROELANTS - Dirk Boellaard (1740-1826), zijn voor- en nageslacht, Rotterdam 1995, 352 p., geb. geïll.
36680: BOENDERMAKER, J.P. - Tien jaar Lutherstudie in Nederland Assen Van Gorcum 1969
54498: BOENER, JAN - Delineatio historica fratrvm minorvm ... / Historische af-beeldinghe der Minder-broeders van de Nederlandtsche provincie, die om 't gheloof wreedelijck van de Geusen ghedoodt zijn. Antwerpen, Plantijn/Moretus, 1635.
39229: "BOER, T. DE, E.A.;" - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland, Utrecht 1987, 183 pag., geïll.
59308: BOER , M.G. DE, - Jan de Lapper : een Haarlemse legende. Teekeningen van H.J.WESSELING. Haarlem : De Erven F. Bohn, 1941. 71 p., geill. Uitgave van de Vereeniging Haerlem. Zeldzaam.
26064: BOER, M.G. DE - Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg Amsterdam, Amsterdam 1927, 156 pag., geb., geïll.. Mooi exemplaar.
33973: BOER, GUILIELMUS RICHARDUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juris gentium inaugurale de dominio gentium aquatico [...] Utrecht C.. van der Post 1846
19757: BOER, F. DE - De familie Bernoulli in de geschiedenis der wiskunde.
23517: BOER, P. DE EN M.G. DE BOER - Historische portretten, 3 deeltjes met 75 portretten van bekende Nederlanders. Premie-uitgaven van Ferwerda & Tieman.
52041: BOER, M.G. DE, - Het bureau voor handelsinlichtingen te Amsterdam 1903-1928, Amsterdam 1928, 48 pag.
25826: BOER, M.G. DE - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee, Amsterdam 1926, 303 pag., geïll.
7113: BOER, FRANCIJNTJE DE - Nieuwe dichtproeven van Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1821.
7116: "BOER, J. DE (VERT.); A.J.M. WAFFLARD EN FULGENCE" - De reis van Gent naar Ostende. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.
57160: "BOER, WIJLEN A.H. DEN;" - 1853-1903. De veilige weg, 2e druk, Eerbeek 1903. Aangeboden aan het Ned. Jongelings-verbond t.g.v. zijn gouden jubileum door De Broederschap van het blauwe lint.
56327: BOER, FEIKE DE, - Rede gehouden door den wnd. burgemeester van Amsterdam t.g.v. de eerste vergadering van den tijdelijken gemeenteraad op Woensdag 21 November 1945 des middags te veertien uur, Amsterdam, 1945, 16 pag.
14416: BOER, S.P. DE EN J.A. SCHAAP - Seinen voor de G.H.V. en K.H.V. Amsterdam 1956, ill., 64 p.
5855: BOER, J.W. DE - Van vernis-stokerij “op aarden grond” tot modern chemisch bedrijf, [t.g.v. 125 jaar lak, vernis- en verffabriek Molyn & Co], Rotterdam 1953, 198 pp., geïll., geb. in blauw marokijn met goudopdruk, in hoes
27282: BOER, M.G. DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Nederlandsche stoomboot-maatschappij. Gedenkschrift 100- jarig bestaan Mij. Fijenoord. Rotterdam 1923, 168 pag.
21077: BOER VAN DER LEIJ, J.B. DE - De geschiedenis der Zaanlanden aan kinderen verhaald, compleet in 2 stukjes, Zaandijk 1874, 208 pag. ( mist omslag van eerste stukje ), geïllustreerd met 3 kaartjes op 2 pag.
7115: BOER, J. DE - "De minnaar op de proef, of Het zonderlinge tweegevecht; blijspel, in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1830."
30478: "BOER, H. DE E.A.;" - Willem A. van Konijnenburg, Wassenaar 1928, 167 pag., geïll., geb., goed exemplaar.
20229: BOER, D.E.H. DE E.A. ( RED ) - Hutspot, haring en wittebrood. Tien eeuwen Leiden en de Leienaars, seriewerk in 13 afleveringen in pin-band, Leiden/Zwolle 1981/82, 316 p., geíll
28941: BOER, P. DE - De helsche en de fluweelen Breughel en hun invloed op de kunst in de Nederlanden. N.a.v. de tentoonslelling in de N.V. Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam 1934, 75 + 48 pag., geïll.
33679: BOER, P. DE - De waarde van het vergelijkend onderzoek voor de beoefening der plantenkunde.
31706: BOER, ROELOF BENJAMIN DE, UIT LEIDEN - De invloed van den druk op reactie-snelheid. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1913
37727: BOER, M.G. DE - De stoomvaart-maatschappij Nederland, overdruk uit het werk Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart, Amsterdam 1922, 172 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
43588: BOER, M.G. DE - Die Friedensunterhandlungen zwischen Spanien und den Niederlanden in den jahren 1632 und 1633, 's-Gravenhage 1898, 142 pag.
3062: BOER, D. - Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de familie Boer, waarvan gedurende de 19e eeuw een omvangrijke tak gevestigd was te Oudewater. Assen 1961, 374 p., geïll.
40691: BOER, H. DE (INL.)37472 - Huys van Johan de Witt. Collectie Dorus Hermsen, Kneuterdijk, 's-Gravenhage. Voordurende tentoonstelling van schilderijen der Oude Hollandsche school, 's-Gravenhage, z.j. geïll. met fraai omslag. Goed exemplaar.
55428: BOEREE, TH. A. - Leed. Oorspronkelijke schets uit het leven der blanke slavinnen. Amsterdam, Vroom, [ca. 1910].
29132: BOEREN, P.C. EN G.W. A. PANHUYSEN ( RED.) - Annales Rodenses. Facsimile uitgave, Assen 1968, 112 pag., geb., geïll. Groot folio.
35834: BOERLAGE, CORNELIS JAN, UIT UITHOORN - Stellingen ...... Leiden Van Doesburgh 1875
17097: BOERLAGE, J.G & P.P.C. HOEK - Bibliografie van de flora en fauna van Nederland. Amsterdam: Backhuys en Meester, 1975. Reprint van 1888, voorzien van nieuwe registers en voorwoord.
47181: BOERSMA, P., - Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven, Gorichem 1939, 448 pag., geb.
36090: BOESER, P.A.A. - De Egyptologie en haar samenhang met andere wetenschappen Leiden Van Doesburgh 1910
52546: BOETIE, ESTIENNE DE LA - Sonnets de la Boetie. Paris, Editions Colbert, 1945.
36528: BOETZELAER, OTTO MAXIMILIAAN VAN, UIT MAARTENSDIJK - Stellingen Utrecht Den Boer 1920
34077: BOETZELAER, GULIELMUS CAROLUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen jrudicum inaugurale, sistens doctrinam codicis civilis de incerto morientium ordine [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
52782: BOEY, THYMON - Woorden-tolk of verklaaring der voornaamste onduitse en andere woorden, in de hedendaagsche en aaloude rechtspleginge voor koomende, deel I, 's Gravenhage, J. Gaillard, 1773.
55308: BOEY, THYMON - Bedenkinge over de oudheyt, mitsgaders korte schets van het aansien en gezag van den Hove van Holland, Zeeland ende Vriesland, onder de graavelyke regeering. 's Gravenhage, Gaillard, 1760. [Gebonden met:] Dezelfde, De oudheid van den Hove van Holland nader onderzogt. 's Gravenhage, Gaillard, 1761.
33514: BOEYE, JOANNES, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis, de lege rhodia de jactu [...] Leiden Abraham Kallewier 1744
38055: BOFARULL Y SANS, F. DE - Heraldic watermarks, or la heraldica en la filigrana del papel, transl. by A.J. Henschel, Hilversum 1951, 22 pag. + platen. [ herdruk van de editie Barcelona 1901 ]
32541: BOGAARD, MAXIMILIAAN THEODOOR UIT DEN, UIT ZWOLLE - De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. Proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1954
36067: BOGAART, EDUARDUS, UIT BODEGRAVEN - Titelbescherming Amsterdam Geill. Pers 1960
33986: BOGAERS, DANIËL JOANNES FRANCISCUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de trassa litterarum cambialum secundum juris mercatorii in patria vigentis praecepta [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
22413: BOGAERS - “Middernacht”, gedicht, ondertekend: A. Bogaers, 27-1-1828, manuscript, 4°, 4 p.
7121: BOGAERS, ADRIAAN - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1860].
7120: BOGAERS, ADRIAAN - Gedichten. Haarlem, A.C. Kruseman, 1859.
7122: BOGAERS, ADRIAAN - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. [Leiden], [D. du Mortier en zoon], [1835].
7124: BOGAERT, ABRAHAM - Gedichten. Amsterdam, Willem Barents, 1723.
7126: "BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); PROSPER JOLYOT DE CRÉBILLON" - "Rhadamistus en Zenobia; treurspel. Vertaald uit het Frans. 4e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1739."
7125: "BOGAERT, ABRAHAM (VERT.); JEAN GALBERT DE CAMPISTRON" - Phocion, treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
42320: BOGERMAN, JOHANNES - Het christelijck overlijden van den doorluchtichsten ende hooghghebooren prince, Mauritius van Nassau, prince van Orangien. Leiden, Elzevier, 1625.
42280: BOHAN, DE - Principes pour monter et dresser les chevaux de guerre, formant le 3e volume de l'ouvrage de M. le baron de Bohan, intitulé: Examen critique du militaire Francais. Paris, 1821.
42781: BOHME, JACOB - Het mysterium magnum, ofte een verklaaring over het eerste boek Mosis (...) tot meerder verstand van het Oud en Nieuwe Testament (...) om voor de liefhebbers in de Godlyke gaaven verder na te denken. Beschreeven in 1623 door Jacob Bohme, anders genaamt Teutonicus Philosophus. Amsterdam, J. Claus en W. Lamsvelt, 1700.
36427: "BOHME, JOHANN GODOFREDUS, UIT SCHREBEZENSIS; PRAESES: RIVINUS, QUINTUS S." - Schediasma de noctu lucentibus Leipzig J. Georg 1673
42391: BÖHME, [BOEHME, BEHMEN], JACOB - Signatura rerum. Or the signature of all things, shewing the sign and signification of the several forms and shapes in the creation and what the beginning, ruin and cure of every thing is, it proceeds out of eternity into time (...) and comprizeth all mysteries. Written in high Dutch 1622 by Jacob Behmen, alias Teutonicus Phylosophus. London, Macock for Calvert, 1651.
42086: BOHME, JACOB - Alle theosophische wercken darinnen alle tieffe Geheimnisse Gottes (...). Amsterdam, [Blaeu?], 1682.
36346: "BOHN, JOHANN GOTTLIEB, UIT LEIPZIG EN LEUCHTER, JOHANN , UIT WRATISLAWA; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - Animadversiones ad historiam confessionis auricularis natali Alexandro Wittenberg Creusig 1716
42295: BOHNY, NIKLAUS - [Een nieuw boek voor moeders, om de kinderen al spelende te leeren. xe druk, ca. 1855-1875].
33987: BÖHTLINGK, FREDERICUS, UIT RHEDEN (G.) - Specimen juridicum inaugurale de nonnullis peregrinorum juribus quae praecipue ad jus civile pertinent [...] Arnhem Is. An. Nijhoff 1833
32329: BÖHTLINGK, CONSTANTIJN MARINUS, UIT ARNHEM - Vergoedingsrechten. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1917
24726: BOILEAU DESPREAUX, NICOLAS - Oeuvres. 2 vols. Londres, 1780.
38468: BOISSAIS, M. E.A. - Le livre a gravures au 18e siécle, suivi d'un essai de bibliographie, Paris 1948, 214 pag., geïll.
59780: BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601), AFTER OOSTSANEN, /JACOB CORNELISZ. VAN (1460/65-1533) - ALARDUS AMSTELR / EDAMUS BELGA PH / ILOSOPHUS NASCITUR / AN OBYT LOVANY AN.1541
59779: BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601), AFTER OOSTSANEN, /JACOB CORNELISZ. VAN (1460/65-1533) - ALARDUS AMSTELR / EDAMUS BELGA PH / ILOSOPHUS NASCITUR / AN OBYT LOVANY AN.1541
41590: BOISSEVAIN, CH. - Open letter to the Duke of Devonshire. Overdruk Algemeen Handelsblad 22500, 1899, 16 pag., gebonden in geheel linnen.
41592: BOISSEVAIN, CH. - Van dag tot dag in het Oosten, 2e druk, Haarlem 1897, 312 pag., geb.
41593: BOISSEVAIN, CH. H. - Het verband tusschen ziektedispositie en vegetatief zenuwstelsel, Amsterdam 1919, 56 pag., dissertatie met los katern stellingen.
41594: BOISSEVAIN, CH. - The struggle of the Dutch Republics, Part III a great crime, Amsterdam 1900, 93 pag., geb. in rood linnen met goudopdruk.
3075: BOISSEVAIN, B.H. - Stamboek der Boissevains. Amsterdam 1937, 185 p., geb., geïll., met index op voornamen in handschrift en met aanvullingen in pen.
34594: BOISSEVAIN, J.H.G., UIT AMSTERDAM - X. theses juridico-politicae. 1840
56217: BOISSEVAIN, C., - De Arpanjak, Amsterdam, Kampen & Zoon, 1877, 44 pag., geïll.
56245: BOISSEVAIN, J. E.A., - Ter nagedachtenis aan A.C. Wertheim, Amsterdam 1898, 34 pag.
33153: BOISSEVAIN, URSULUS PHILIPPUS, UIT AMSTERDAM - De re militari provinciarum hispaniarum aetate imperatoria. Specimen litterarium inaugurale [...] Amsterdam J.H. & G. van Heteren 1879
33152: BOISSEVAIN, AUGUSTE CHARLES HUGO , UIT ARNHEM - De ludo de morte Claudii Caesaris. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden G.L. van den Berg 1895
3079: BOISSEVAIN, WALRAVE - Mijn Leven, 1876-1944. Bussum 1950, 368 p., geb., geïll.
23738: BOISSY D' ANGLAS - Projet de constitution pour la république Francaise et discours préliminaire prononcé .. au nom de la commission des onze, dans la séance du 5 Messidor, an III. Parijs, an III, 154 pag.
25078: BOITET, R. E.A. - Beschryving der stadt Delft.
25090: BOITET, R., E.A. - Beschryving der stadt Delft.
31531: BOK, JOANNES GUILIELMUS, UIT TEXEL - Disquisitio exhibens Pauli apostoli doctrinam [...] Amsterdam H.G. Mooij 1856
32516: BOK, WILLEM PIETER JOANNES, UIT OUDE-WETERING - De belastingen in het Nederlandsche parlement van 1848-1888. Inleiding. [...] Academisch proefschrift [...] Haarlem Erven F. Bohn 1888
37424: BOKKALINI [= BOCCALINI ], TRAJANO - Kundschappen van Parnas, vertaald uit het Italiaans door N.I.W. [ ieringa ], Amsterdam, F. Stechman, 1670, ( 22 ) + 694 + ( 18 ) pag., geb. in 20e eeuwse half linnen band.
52212: BOL, JAN VAN DER, - Lofrede op Z.D.H. Willem den Vijfden (.......) opgedragen aan Z.M. den Koning der Nederlanden, Breda, v. Bergen, 1817.
61569: BOL, HANS (1534-1593) - Apollo killing Coronis
60745: BOL, FERDINAND (1616-1680) - The family in the room
60832: BOLAND, JOHANNES ARNOLDUS (1838-1922) AFTER BOL, FERDINAND (1616-1680) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
318: "BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN 'T HAAF," - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. Den Helder [1929]. Geb., geïll., 325 p.
23422: BOLOGNE, J.C. - Histoire du sentiment amoureux, Parijs 1998, 235 pag., geb., geïll.
16199: BOLSWARD - Bolsward. Uitgave van het gemeentebestuur met medewerking van de VVV, [1922/23], 64 p.
60310: BOLSWERT, SCHELTE ADAMSZ. (C. 1586-1659) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) PUBLISHED BY HENDRICX, GILLIS (FL. 1640-1677) - Landscape
60025: BOLSWERT, BOËTIUS ADAMSZ. (CA. 1580-1633) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - C. CAESAR DICT. PERPETVO (bust of Caesar)
60026: BOLSWERT, BOËTIUS ADAMSZ. (CA. 1580-1633) - Albert Eggius / Eggers (portrait of)
60319: BOLSWERT, BOËTIUS ADAMSZ. (CA. 1580-1633) AFTER VINCKBOONS, DAVID I (1576-1629/33) - Boerenverdriet (The horrors of the Spanish War)
319: BOLT, H., - Geschiedenis van het Sint-Geertruidsleen te Abbega, 1508-1933 (met stamlijst). Sneek 1933, 143 p.
40331: BOLT, R., - World Press Photo. New Stories, Amsterdam 2008, 254 pag., geb., geïll. Als nieuw.
52789: BOLTEN, G.C. - Een rechterlijke dwaling? Medisch-forensische beschouwingen over eene belangrijke strafzaak. 's Gravenhage, 1928.
30482: BOLTEN, J. - Miscellanea Humbert de Superville, Leiden 1997, 255 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
36399: "BOLTZ, FRIEDRICH, UIT REG. PRUSS.; PRAESES: SAMIUS, CHRISTIAN" - Disputatio theologica de juramento in symbola et libros symbolicos Konigsberg Reusner 1713
37839: BOM, G. TH. - Catalogus van het (......) penning-kabinet nagelaten door mr. Jérome de Vries , kantonrechter te Amsterdam, Amsterdam 1884, 242 pag., half linnen.
38194: BOM, E. DE E.A. (RED.) - Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, jaargang III ( 1905), 's- Gravenhage 1905, 315 + 5 pag, gebonden in originele linnen stempelband. Goed exemplaar.
37680: BOM, G. TH. - Catalogus van ( ....) kabinet van historische leg- en gedenkpenningen ( ....) munten (...) Dr. G. Munnicks van Cleeff te Utrecht, Amsterdam 1861, 160 + 92, half linnen.
35381: BOM, C.H.A. - Prent voor de promotie van Mr C.H.A. Bom, naar een tekening van J. Six. 1882
43965: BOM, H.G., - Veilingcatalogus boeken en schilderijen van de kunstschilders E.J.B., J.B. en Arm. Wittkamp te 's-Gravenhage en Amerika, Amsterdam 1925, 43 pag.
43776: BOM, H.G. ZN., G.D., - Bibliotheca Academica Ultrajectina, of Verzameling van werken, geschreven door, of tegen, of over de hoogleeraren aan de Utrechtsche Akademie. Veilingcatalogus 1900, 116 pag.
22879: BOMANS, GUNTHER MOHR, VAN DER VOORDE - Brief van mej. C.J. Gunther Mohr aan mej. M.A.L. Bomans, Van Baerlestraat 104, Amsterdam, d.d. 1957. Getypt, 2 p. Met ca. 10 andere stukken.
22346: BOMBARDA, LIJFRENTE, AMSTERDAM - Verklaring betr. lijfrente ten laste van Jean Paul Bombarda, A’dam (18e eeuws). Gedrukt formulier, 4°, bedoeld om te worden ingevuld.
320: BOMHOF, J.W., EN F.M. KOLVENBACH, - Amsterdammers voor de Grote Raad (1465-1580). Procesbundels en vonnissen uit het archief van de Grote Raad (Algemeen Rijksarchief Brussel) met betrekking tot inwoners en instellingen van Amsterdam. Amsterdam 1977, 185 p.
33979: BOMMEL, CORNELIS JACOBUS VAN, UIT HAARLEM - Disputatio juridica inauguralis, de divortio ex mutuo consensu [...] Utrecht O.I. van Paddenburg 1821
31764: BOMMEL, LUBERTUS CORNELIS VAN, UIT EDAM - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1854
36487: BOMMEZIJN, ADRIAAN BALTUS, UIT GEERTRUIDENBERG - Het onderzoek naar het vaderschap Leiden IJdo 1909
36478: BON DE SAINT HILAIRE, F.X. - Dissertation sur l'utilite de la soye der araignees, en latin et en francois. Avignon F. Girard 1748
8707: "L., P. (VERT.); CARL PHIL. BONAFANT" - Eén dag uit het leven van Frederik den Grooten, geschiedkundig tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1819.
52367: BONAPARTE, NAPOLEON, - Souper de Beaucaire, presente par Jacques Bainville, Paris 1930, 45 pag., geïll.
42865: BONAPARTE, LOUIS - Documens historiques et reflexions sur le gouvernement de la Hollande. 3 volumes, Bruxelles, 1820.
51655: BONAPARTE, LODEWIJK, - Geschiedkundige gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur van Holland, 3 delen, Amsterdam, Van Kesteren, 1820.
33777: BONDAM, PETRUS - Oratio secularis de foedere trajectino [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1779
41746: BONDAM, A.C. - De Ortensche verwikkelingen, 's-Hertogenbosch 1886, 156 + 8 pag., met uitvouwbare facsimile [dissertatie].
33457: BONDAM, PETRUS - Oratio inauguralis de subsidiis, ad solidam juris belgici cognitionem necessariis, vulgo tamen nimis negligi solitis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1773
33458: BONDAM, PETRUS - Oratio de jurisprudentia belgica ad exemplum juris civilis romani maxime excolenda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
43756: BONDAM, P. EN M. TYDEMAN, - Aanmerkingen op de (zoo genoemde) wederlegging van het Advys in de zaak van den heer J. H. van der Wyck tot Stoevelaar, Utrecht, Paddenburg, 1787, 4o, 56 pag., zonder omslag.
4971: BONEBAKKER, W.C. - 175 jaar De Vries & Co. Amsterdam 1967, 12 p.
19999: BONEBAKKER, C. - Geschiedenis van het Huis Bonebakker 1792 - 1942. Amsterdam 1942, 16 pag., geïll.
7131: "BONEFONIUS, JANUS; GERHARD ALTING (VERT.)" - Pancharis of minnedichtjes, los en ongebonden by leedige uiren nagevolgt onder de Naam van Rozelyn, benevens nog enige andere, uit verscheidene dichters, om gelykheid van stoffe hier by gevoegt. Groningen, Joannes Cost, 1724. [2 delen in een band]
26925: BONESTROO, W. E.A. - Nunspeet 1910, deel I: De kom van het dorp. Nunspeet 1991, 208 pag., geb., geïll.
34991: BONEVAL FAURE, WILLEM JAN VAN, UIT AMSTERDAM - Het forum privilegiatum van art. 161 van de grondwet. Leiden Somerwil 1887
33652: BONEVAL FAURE, REMBERTUS VAN - Oratio de iis quae academiae Lugduno-Batavae anno1865-1866 tristia et laeta acciderunt [...]
34438: BONEVAL FAURE, R. VAN - Johan Theodoor Buys met zijne leerlingen herdacht Leiden Brill 1893
43586: BONGAERTS, P.G. - De St. Teresia-kerk, weleer de koninklijke kapel van Spanje, 's-Gravenhage 1866, 140 pag., geb., met uitslaande tabel, originele editie.
34990: BONHOMME, GUSTAVE MARIE JOSEPH, UIT AMBY - Meeningen of getuigenissen in het strafproces Maastricht Leiter-Nypels 1893
61265: BONIFACIO DA SEBENICO, NATALE (1537-1592) AFTER GUERRA, GIOVANNI (1544-1618), FONTANA, DOMENICO (1543-1607) - The moving of St Peter's obelisk
56622: BONJOUR, M. CASIMIR, - Le mari a bonnes fortunes, ou la lecon, comedie en cinq acts et en vers, Bruxelles, Berthot, 1824, 86 pag.
59148: BONKE, A.J., - Geschiedenis der graven van Limburg Stirum, de takken Gemen en Styrum van het grafelijke geslacht van Limburg Stirum, 's Gravenhage: Stichting Van Limburg Stirum 2007, 231 pp.
42872: BONNAUD, JACQUES - Bederving van het menschelijcke geslacht door het gebruik der baleinen keurslijven, Een werk, waerin betoogd wordt dat men tegen de wetten der nature handelt (...) wanneer men hem van het tijdstip zijner geboorte af op de pijnbank stelt. Vertaald uit het Frans, Dordrecht, A. Blusse en zoon, 1777.
322: BONNES, J.H., - [Oude boerenfamilies in Twenthe.] Geb., geïll., 395 p.
34524: BONNET, GISBERTUS, UIT NAARDEN - Specimen historicum de caussis superstitionum inter christianos Utrecht Broedelet 1753
24916: BONNET, C. - La palingénésie philosophique, ou idees sur l'etat passé et sur l'etat futur des etres vivans.
27866: BONNET, G.. EN D. VAN DER KEMP - Verhandeling van eenige byzonderheden betr. kerkelyke verdraagzaamheid, den weledelen heere H.Goodricke voorgedragen, Utrecht, v. Poolsum, 1770, 395 pag. [ gebonden met ] D.v.d.Kemp,De gronden der goede hope... ten beantwoordinge van .. H.Goodricke, Leiden, Hasebroek, 1770, 414 pag. Gebonden in half linnen band.
59000: BONNET, G., - Brief aan de weledelen heere H. Goodricke door G. Bonnet, professor in de godgeleerdheid te Utrecht, Utrecht, v. Poolsum, 1770.
26594: BONNEURE, F. E.A. - Het prinselijk begijnhof. De Wijngaard in Brugge, Tielt 1992, 136 pag., geb., geïll.
4347: BONT, B.J.M. DE - Het geslacht Occo en het gebouw van Barmhartigheid te Amsterdam. Amsterdam 1893, 90 p., geb.
39693: BONT, A.L. DE - Schoolatlas der Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis, 4e druk, Groningen 1912, halflinnen band. Met 130 kaarten.
34631: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1790
34632: BONTE, M. , UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34633: BONTE, M., UIT LEIDEN - Theses juridicae. 1791
34634: BONTE, M. , UIT LEIDEN - VII. theses juridicae. 1791
34635: BONTE, M. , UIT LEIDEN - XXVI. theses juridicae. 1792
34636: BONTE, MARTINUS, UIT LEIDEN - XI. theses juridicae. 1792
25219: BONTEKOE, W.Y. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse, uitg. G.J. Hoogewerff, 2e druk, Utrecht 19230. 41 + 171 pag., gebonden, geïllustreerd. Herdruk van de editie 1646. Met inleiding.
52440: BONTEKOE, CORNELIS - Tractaat van het excellenste kruyd thee (...) benevens een kort discours op het leven, de siekte en de dood, mitsgaders op de medicijne van dese tijd. 2e druk, vermeerdert (...) I Van de coffi II Van de chocolate. Mitsgaders van een apologie van den autheur tegens sijne lasteraars. 's Gravenhage, Hagen, 1679.
32842: BONTHUIS, DIDERICUS, UIT LOPPERSUM - Disputatio juridica inauguralis, de genuina usus natura, ejusque ab usufructu differentia, secundum juris Romani doctrinam [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1839
7132: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, geschied in den jaare 1574, beginnende den 27 May, en eindigende den 3 October daar aan volgende. Treur-bly-eindespel. Vercierd met schoone figuren en al de vertoningen, zo voor, in, als na het spel. Amsterdam, Erve van der Putte, [1785?].
7133: BONTIUS, REINIER - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, voorgevallen in den jaare vijftien honderd vier-en-zeventig, beginnende den zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de derde October daar aan volgende. Treur-bly-einde-spel. Versierd met schoone figuuren en alle de vertooningen, zoo voor, in, als na het spel. Amsterdam, S. en W. Koene, 1810.
32831: BONVOUST BEECKMAN, DIDERICUS DE, UIT UTRECHT - Disputatio inauguralis de oratione Stephani apologetica [...] Utrecht Joh. Altheer 1820
33680: BOOGAARD, J.A. - De anatomisch-physiologische rigting in de hedendaagsche geneeskunde, uit de geschiedenis verklaard en geregtvaardigd [...]
33459: BOOGAERT, JACOBUS PHILIPPUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de secunda rerum divisione [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1756
26935: BOOGMAN, J.C. (RED.) - Geschiedenis van Doetinchem, Zutphen 1986, 432 pag., geb., geïll., met stofomslag.
52833: BOOIJ, C. E.A. - Het arbitraal vonnis inzake 'Arona' contra L. Brienen, als antwoord op de brochure van het onvindbare comité 'ter behartiging van het recht en ter bestrijding van den zwendel', welk comité naar men zegt bestaat uit den Heer ? Leendert Brienen, Regentesseplein 27, directeur van de H.A.C.O. (Handels-, Assurantie- en Crediet Onderneming) ['s Gravenhage 1929].
2840: YEAR BOOK - Year book of The Holland Society of New York 1924/1925. New York 1925. Geb., geïll., 306 p.
37193: BOOM, A. V.D. - Monumentale glasschilderkunst in Nederland , 's- Gravenhage 1940, 283 pag., geb., geïll.
35953: BOOM, JACOBUS MATTHIAS, UIT THOLEN - Theses argumenti chirurgici Leiden Van der Hoek 1855
330: BOOM, H. TEN, EN B. WOELDERINK, - Inventaris van het oud-archief van de stad Rotterdam 1340-1813. 2 dln. Rotterdam 1976, 500 p.
329: BOOM, H. TEN, - Inventarissen van Rotterdamse regentencollecties, Van Teylingen, Gevers Deynoot, Prins, Van der Hoeven, Jacob van der Heim, Hoog, J.M. Collot d'Escury, ca. 1600-1847. Rotterdam 1978, 205 p.
6114: BOOM, J.H. V.D. - Het geslacht Van der Spuij alias (Van der) Speuij, alias Spuij etc. op de Hey, te ‘s Gravenambacht, Pernis, Hoogvliet en Charlois, Rotterdam 1991, 41 p., geïll.
56445: BOOM, J.A. V.D., - De vrije en ordeoefeningen voor de uitgebreid lagere en voor de middelbare school. Handleiding bij het onderwijs in vrije, orde-gereedschapsoefeningen, reien en spelen voor jongens en meisjes voor 12-16 jaar en voor turnvereenigingen, 2e druk, Amsterdam 1891, 108 pag., geïll.
56437: BOOM, J.A. V.D., - De toesteloefeningen voor mannelijke en vrouwelijke leerlingen der Lagere (...) en hoogere burgerschool, 3e druk, Haarlem 1918, 304 pag., geïll., geb.
331: BOOM, JAN VAN DEN, EN ANNEKE DRIESSEN, - Voorlopige lijst van studenten van de kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679. 2de oplage. Nijmegen 1983, 321 p.
15006: BOOM, H. - Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum daorbij overkwam, hen en weerum, Assen: Prov. Drentsche en Asser Courant, 1911. Er aan vooraf gaat: Alb. Steenbergen, Nevelhekse.
44080: "BOOM, W.B.K., E.A. (RED.);" - Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
6373: BOOMA, J.G.J. VAN EN J.L. VAN DER GOUW - Communio et mater fidelium. Acta des Konsistoriums der niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinde in Wesel 1573-1582. Keulen/Delft 1991. Geb., 696 p + 12 afb.
54871: BOOMHOUER, JOHAN - Miles desertor, ofte verhandeling van de desertie. Met noodige aanmerkingen en rechtsgronden verklaart en opgeheldert tot dienst der militairen. 's Gravenhage, F. Boucquet, 1731.
33365: BOOMSTRA, WILLEM, UIT GOËNGA - De orthogonale en gelijkzijdige kwadratische oppervlakken in verband met het deelingsprobleem der elliptische functies. Academisch proefschrift [...] Amsterdam M.M. Olivier 1913
35160: BOON MESCH, HENRICI CAROLI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
35164: BOON MESCH, ADRIANI LEONARDI VAN DER , UIT DELFT - Commentatio in quaestionem ab ordine theologico [...] 1817
54525: BOON, C. - Boon in den brouw-ketel ofte ydelheit van seker laster-schrift (...) Den schynheilige kerk-rebellen, naakt ten toon gestelt (...) eer-roovend pasquil. z. pl., 1703.
29160: BOON, K.G. - Rembrandt de etser. Het volledige werk. Amsterdam 1963, 312 pag., geb., geïll., met stofomslag.
43481: BOON, J.G.M. - Wilskracht en koppigheid in beloken land. Historische verhandelingen in woord en beeld over Willeskop en Blokland, Willeskop 1984, 144 pag., geïll.
33155: BOON, ANTONIUS, UIT SOMMELSDIJK - Dissertatio exegetico-theologia, de Jacobi Epistolae cum Siracidae libro, sapientia dicto, convenientia [...] Groningen R.J. Schierbeek 1860
35293: BOON, ADRIANI VAN DER , UIT NOORDWIJK - Commentatio ad quaestionem a clarissima facultate medici [.....] 1833
32561: BOON MESCH, ANTONIUS HENRICUS VAN DER - Oratio de rebus academicis nostra praesertim aetate justo pretio habendis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1848
33154: BOON, DAVID ANDREAS, UIT LANGERAK - Verslag der heelkundige kliniek van het Rijks-Academisch Ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 met eenige opmerkingen over struma. Proefschrift [...] Amsterdam N.J. Boon 1892
29179: BOON, K.G. - Grafiek van Hercules Seghers, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1967, 32 pag. + 72 platen.
35304: BOON MESCH, ANTONII HENRICI VAN DER - Oratio de chymiae materia [....] 1826
54037: BOONACKER, W. EN PH.A. HAAS AZ - Derde schrijven betreffende de Haarlemsche contracten van 1804 aan jhr. M. Salvador, door mr. W. Boonacker en mr. Ph.A. Haas Az., advocaten te Amsterdam. [Amsterdam, 1854].
41605: HAUCHINUS J. / J. BOONEN - Pastorale rituali romano accommodatum, canones et ritus ecclesiasticos, Mechelen, Hannicquiana 1838, (23)+285 pag.
34581: BOONZAJER M.F.ZN, MARIUS FRANCISKUS, UIT GORINCHEM - Levering van onroerende zaken. Leiden Van der Hoek 1886
23989: BOORSMA, P. - Duizend Zaanse molens, Amsterdam 1968, 291 pag., geb., geïll., met stofomslag/with dust wrapper.
30384: BOORSMA, P. - Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig, Koog a/d Zaan 1939, 142 pag., geïll. [oorspronkelijke uitgave].
37963: BOOT, M. E.A. (RED.) - Rozenburg 1883- 1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek, 's- Gravenhage 1983, 224 pag., geïll.
7134: "BOOT, CORNELIS HENDRIK BOUDEWIJN; JOOST HENDRIK BURLAGE (VERT.)" - Encomium Gulielmi I, principis arausiae e gente Nassavia. Willem de Zwijger. Niet in den handel. Den Haag, J. Roering, 1848.
33461: BOOT, CORNELIUS HENRICUS BALDUINUS, UIT ARNHEM - Commentatio de jure postliminii romanorum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1834
32841: BOOT, JOHANNES CORNELIUS GERHARDUS, UIT ARNHEM - Disputatio juridica inauguralis ad locum juris Romani de captis et redemptis ab hostibus [...] Leiden J.C.Cyfveer 1836
32928: BOOT, JOHANNES ADRIANUS PIERRE GUSTAAF, UIT 'S GRAVENHAGE - De Twentsche katoennijverheid 1830-1873. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1935
43311: BOOT, A - De overstrooming in Zeeland. Beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland tijdens den vloed van 12-3-1906 is getroffen. Goes 1906, 69+(3) pag., gebonden in half linnen. Slordig exemplaar.
33216: BOOT, CORNELIUS HENRICUS BALDUINUS, UIT ARNHEM - Specimen juridicum inauguarle de actionum natura et objecto, e jure Francico [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
33980: BOOY, FREDERICUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inaugurale de reconventione [...] Leiden P. Engels 1841
57823: BOOY, A. DE, - Holland in the mediterranean (1607/1704), Overdruk 1939, pp. 392/416.
51555: "BOR, W. V.D.;" - Eiland op drift. De sociale organisatie van een kleine Caribische samenleving: St. Eustatius. Wageningen 1979, 437 pag. Dissertatie
33462: BORCH TOT VERWOLDE, ALLARD PHILIP REINIER CAREL VAN DER, UIT ZUTPHEN - Commentarius antiquario-juridicus ad articulum I. tituli XIII. Statutorum comitatus Zutphaniensis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1786
58492: BORCH, W.F.A. VAN DER [ VAN VERWOLDE], - Specimen historico-juridicum inaugurale, Utrecht 1827, 79 pag., zonder omslag.
19989: BORCHT, P.E. DE - Memoire généalogique sur la branche de la très ancienne noble famille de Van den Kerckhove, Kerckhoffs ou Von Kirchhoff, surnommé Van de Varent ou Varents, qui s'est etablie dans le pays de Limbourg. Brussel 1830, 75 pag., geb.
60316: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: The return of the dead on Earth
60318: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: Christ brought in front of the Judges
60317: PETER VAN DER BORCHT I (1535-1608) - Bible Illustration: Baptism and the Conversion of Saul
42196: BORCKHAUSEN, M.B. - Botanisches worterbuch oder Versuch einer Erklarung der vornehmsten Begriffe und Kunstworter in der Botanick, 2 Teile. Giessen, 1797.
16202: BORCULO - Het herbouwde Borculo, gelegen in den fraaien Gelderschen Achterhoek, Bijlage bij “De Graafschap-Bode”, Doetinchem, Misset [1935], groot folio.
16200: BORCULO - Gids voor den Graafschapschen Folkloredag te Borculo op 25 Augustus 1928, Borculo 1928, 96 p.
16201: BORCULO - Gids voor den Folklore-dag te Borculo op 25 Augustus 1934, Borculo 1934, 70 p.
28979: BORDIER, H - Peinture de la Saint-Barthélemy par un artiste contemporain [ Francois Dubois, dit Sylvius ], comparée avec les documents historiques. Genève 1878, 36 pag., geb., geïll. ( o.a. met 2 litho's waarvan een in kleur ), mooi exemplaar.
35127: BOREEL DE MAUREGNAULT, JOHANNES, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis de attiliano tutore [...] Leiden G. Corts 1764
35061: BOREEL, GUILIELMUS OTTO LUCAS, UIT S'-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione operarum Leiden J.W. van Leeuwen 1835
59820: BOREL, HENRI - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische Leven. Amsterdam, P.N. van Kampen, [1902].
59764: "BOREL, G.F.W.; G.M. VERSPEYCK" - Generaal Van Swieten en de Waarheid. The Hague, Stemberg, 1880. [With:] Drogredenen zijn geen waarheid, naar aanleiding van het werk van den Luitenant-Generaal Van Swieten over onze vestiging in Atjeh. The Hague, Stemberg, 1880.
36226: "BORGER, GODFRIED CONRAD, UIT DRESDEN; PRAESES: STENDER, CHRISTIAN DANIEL" - De nomine Henrici regibus Galliae .... Leipzig A.M. Schede 1717
7135: BORGER, ELIAS ANNES - Dichterlijke nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt. Leiden & Utrecht, S. & J. Luchtmans en Van Paddenburg & Comp., 1836.
7138: BORGER, PIER ANNES - Dichtkransje, gevlochten door P.A. Borger van de Joure. Heerenveen, Franciscus Hessel, 1826.
19155: BORGERRULLE - Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820.
35147: BORGHORST, BERNARDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de societate Leiden A. Elzevier 1693
23790: BORGNET, AD. - De Nederlanden onder koning Filips II, naar het Fransch, Amsterdam 1852, 14+316 pag., orig. karton ( achterkaft mist).
38578: BÖRJESON, I. - Lecons de reliure pour amateurs, Paris 1926, 120 pag., ill.
34411: BORK-FELTKAMP, ADELE JEANNETTE VAN, UIT AMSTERDAM - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chinezen Amsterdam Versluys 1930
60355: BORMEESTER, JOACHIM ( FL.1679-1702) AFTER ALLARD, CAREL (1648-1709) AFTER HEEMSKERCK, EGBERT I (1634-1704) - Quaakers Vergadering. Fronti Nulla Fides. The Quakers Meeting. (The Quaker's Meeting)
52797: BORMS, AUGUST - Tien jaar in den Belgischen kerker. 2e uitgave, Antwerpen, Regenboog, [1930].
57819: BORN, W., - Vorschlag zu drei neuen Reichs-Zwangsgestzen gegen cholera, fieber, syphilis. Aufforderung zur antragsstellung an (....) Dr. Lowe, Dr. Thilenius, Dr. Zinn, Berlin, z.j., 31 pag.
35492: "BORNAGIUS, PAULUS, UIT SZEPES (SLOWAKIJE); PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Spicilegium ad Germanicas Antiquit.(ates) Taciti [...] Wittenberg Christian Kreusig 1698
59503: BORNE, VAN DEN J. (ED.- ET AL.) - Genealogie en de Canon, Den Haag, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 2008, 2dl., 223 + 230 blz., deel 62 en deel 63, gedeeltelijk in kleur.
35734: BORNEMAN, BERNARD, UIT UTRECHT - Ueber das anti-streptococcen-serum Utrecht Beijers 1896
35491: BORNMEISTER, SIMON - Dissertatio inauguralis de erroribus historicorum gentilium in rebus sacris rescensendis [...] Schwabach Christoph. Enoch Buchta 1688
35194: BORRET, EDUARDUS JOSEPHUS HUBERTUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disquisitio philosophica juris publici inauguralis de summi imperii civilis origine et natura [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
43165: BORRET, A.E - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duytsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben. Grave, A. v. Dieren, 1803.
43166: BORRET, A.E. - Handboekje voor de liefhebbers der schilderkunst waar in beknopt worden aangehaald de naamen der voornaamste Hollandsche, Brabandsche, Vlaamsche en Duitsche schilders, in welke jaaren zij geleevt en in welk vak zij geschildert hebben, 2e druk (...) vermeerderd door een bijvoegsel. Grave, A. van Dieren, 1821.
343: BORRICAND, RENÉ, - Nobiliaire de Provence. Armorial général de la Provence, du Comtat Venaissin, de la Principauté d'Orange. 3 dln. Aix-en-Provence 1974-1976. Geb., geïll., 1739 p.
51074: BORSKI, W. - Reglement voor de sanders op de Santvaart van den heer Willem Borski, liggende omtrent Overveen by deszelfs hofstede Elswoudt. Amsterdam, B. Duisterloo, 1808.
22327: BORSSELE, VAN - Handtekening J. (?) van Borssele, 17e eeuws, uitgeknipt, manuscript.
52799: BORT, PIETER - "Tractaat verklarende hoe dat de Hollantsche leenen by uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's Gravenhage, Joh. Verhoeve 1655 [overplakt met een strookje waarop 'Doll ende Johannes Tongerlo 1663; het colophon op de laatste pagina is verdwenen]."
52798: BORT, PIETER - Tractaet verklarende hoe dat de Hollantsche leenen bij uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's Gravenhage, Joh. Verhoeve, 1655 [colophon: Joh. Rammazeyn, 1655].
52800: BORT, PIETER - Alle de wercken [...] begrepen in ses tractaten [...] I Het Hollandts leen-recht II Proceduyren in criminele saecken te houden III De domeynen van Hollandt IV De Hooge en Ambachts-heerlijckheden V Complaincte ende VI d'Arresten. 2e- druk, Leiden, F. Haaringh, 1702.
60138: "BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF" - No. 15 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]. Nederlandsch-Indische prenten.
27840: BOS, TH.S.H. E.A. - Oud Fonds. Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het historisch genootschap, 1845-1969. 's-Gravenhage 1989, 372 pag., geb.
42924: BOS [= BOSCH], LAMBERT VAN DEN - Het tooneel der vorstelycke gunstelingen. Amsterdam, A. Wolfgang, 1676.
34940: BOS, T., UIT BEDUM - Rede en toespraken bij de installatie van Ds P. Biesterveld als leeraar a/d Theol. School van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kampen G. Ph. Zalsman 1894
32884: BOS, PIETER GERRIT, UIT GRONINGEN - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1904
32495: BOS, GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de nuptiis [...] Leiden Daniël van Damme 1750
56323: BOS, P.J., - Elbertus van Eem, organist te Dordrecht 1773-1821, pp. 134-139 in De Hoeksteen 19 (1990), geïll.
60105: "BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF" - No. 24 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]: Nederlandsch-Indische prenten.
60141: "BOS, G.J.; G.J. THIEME; GUALTHERUS KOLFF" - No. 6 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]. Nederlandsch-Indische prenten.
4458: BOS, D. - Familie Pool. De levensgeschiedenis van een tuindersgeslacht uit Andijk, 1576-1981. Tweede druk. Z.p. 1982, 330 p., geïll.
42440: BOSBOOM, S. / V. SCAMOZZI / PHILIPS - De vyf colom-orden, met derzelver deuren en poorten weleer door wylen Sijmen Bosboom uit den beroemden Venetiaanschen bouwmeester Vincent Scamozzi in minuten overgebracht en nu (...) verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. (...) en J. Houthuisen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1816.
26498: BOSCARO, A. - Sixteenth century European printed works on the first Japanese mission to Europe. Leiden 1973, 196 pag., hardback, as new.
41400: BOSCH, L.E. - De Willems-kazerne, voorheen de Witte Vrouwen Abdij te Utrecht, Utrecht 1829, 104 pag., geïll. met 2 litho's waarvan een op titelpagina, papieren omslag los en watervlekkig.
346: BOSCH, R.P. VAN DER, - Neêrlands verleden uit steen en beeld. Gedenktekenen en grafgestichten uit den vroegeren en lateren tijd. Schiedam 1901, 441 p.
32825: BOSCH VAN DRAKESTEIN, PAULUS JOANNES, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de consilio nautico [...] Amsterdam C.G. van der Post 1848
35372: BOSCH, H.W.J. - Boekje bij promotiediner van Dr H.W.J.Bosch, societeit Minerva 1936
36554: BOSCH, PETRUS VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Studien over de observantie der Kruisbroeders in de vijftiende eeuw Diest Lichtland 1968
36007: BOSCH VAN DRAKESTEIN, CAREL BALDEWIJN JOSEPH, UIT MARKELO - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
36656: BOSCH, JOHANNES HENDRIK ADRIANUS, UIT DJOKJOKARTA - Over de toestemming van anderen tot het huwelijk Leiden Kooyker 1889
36623: BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD, W.L.C.M. - Foto van studentendiner bij candidaatsexamen van Bosch van Oud-Amelisweerd 1924
39500: "BOSCH, J.L. TEN;" - Beknopt overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en voornaamste krijgsbedrijven der Nederlandsche veld-artillerie, in het bijzonder van het 1e regiment. 's-Gravenhage 1900, 112 pag.
30541: BOSCH, F.D.K. - De blyde incomste binnen Amsterdam van Frederick Hendrick.... 1642, Leiden 1910, 11 + 155 +(2) pag., geb. in goudgestempelde linnen band. Mooi exemplaar.
27991: BOSCH, A. TEN - Het Vakblad voor den werktuigkundige en den electrotechnicus, 1e jaargang ( 1903 ), 216 + 212 pag., geb. in twee banden ( jugendstil versiering ), geïll.
33983: BOSCH VAN DRAKESTEIN, GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de donationibus inter conjuges [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1822
14861: HAAGSCHE BOSCH - Het Haagsche bosch vol vrolijke zangers. Amsterdam, Gerrit van der Linden, [ca. 1850].
7144: BOSCH, JERONIMO DE - Poëmata. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1803.
27720: BOSCH KEMPER, J. DE - De staatkundige parijen in Noord-Nederland ( tot 1813 ), Amsterdam 1837, 24 + 376 pag., orig. karton.
57491: "BOSCH, J. VAN DEN; " - Mijne verrigtingen in Indie. Verslag (...) over de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833 door z. excell. zelv' opgesteld en overhandigd aan (...) J.C. Baud, waarin de grondslagen en eerste uitkomsten van het Kultuurstelsel vergeleken worden met (...) belangen van Indie en Nederland. Amsterdam, F. Muller, 1864, 186 pag.
19000: BOSCH, C.J. VAN DEN - De stamreeks Van den Bosch (Leuvenheim - Rheden) met kwartieren, genealogische notities en wapenbeschrijvingen [...] tevens aanvulling op Nederlands Patriciaat 6 (1915).
35203: BOSCH HZ., WILLEM DIRK, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Over de bevoorregte schulden welke [...] op schepen en vaartuigen rusten 's Hertogenbosch W.C. van Heusden 1861
51619: BOSCH KEMPER, J., DE, - Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven en staatsregt, Amsterdam 1871, 658 pag., gebonden in half linnen.
32335: BOSCH, LEONARDUS JOHANNES MARINUS, UIT ARNHEM - Petrus Bertius1565-1629. Proefschrift [...] Meppel Krips 1979
59816: BOSCH KEMPER, J. DE - De Staatswetenschap (...) Inwijdings-rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de rechtsgeleerdheid en staatswetenschappen aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
7142: BOSCH, BERNARDUS DE - Dichtlievende verlustigingen. Amsterdam, Gerrit Warnars, [1742-1781]. [3 van 4 delen]
35731: BOSCH, ADRIANUS, UIT POEREWOREDJO - Over syringomyelie Utrecht Nikerk 1896
57561: "BOSCH TEN, DICK;" - Eerste aanzet tot een genealogie Ten Bosch, Vierakker, Zutphen, Lathum. Levens bij de IJssel.
7147: "BOSCH, MARIA; AGATHA DEKEN" - Stichtelyke gedichten. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1775.
7145: BOSCH, JERONIMO DE - Poëmata. 2e vermeerderde druk. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808. {Gebonden met:] Poëmatum appendix. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1808.
35876: BOSCH VAN DRAKESTEIN, CAROLUS PETRUS JOHANNES, UIT UTRECHT - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
30467: BOSCH, L. - Nederlandsche prentkunst sedert 1900. Etsen en gravures. Utrecht 1927, 32 pag. + 175 illustraties, geb.
33183: BOSCH REITZ, CAROLUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de duplici natura confiscationis [...] Amsterdam Frederik Muller 1854
32275: BOSCH KEMPER, HIERONYMUS DE, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de indole juris criminalis apud Romanos [...] Leiden Haak en Comp. 1830
34578: BOSCH, JACOB ANTON ALBERT, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Opmerkingen naar aanleiding van artikel 1198 B.W. Leiden Somerwil 1880
31761: BOSCHLOO, ENGBERT HENDRIK PHILIPPUS, UIT HEERENVEEN - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1895
37093: BOSCHLOO, A.W.A. E.A. (RED.) - Nederlandse kunstnijverheid en interieurkunst, Haarlem 1981, 618 pag., geb., geïll., met stofomslag. [ opgedragen aan Th. H. Lunsingh Scheurleer. NKJ 31 ( 1980 ) ]
37782: "BOSCHMA- AARNOUDSE , C.;" - Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn, Hoorn 1998, 272 pag., geb., geïll.
19557: BOSCHMA, C. - Willem-Bartel van der Kooi (1768 - 1836) en het tekenonderwijs in Friesland.
31707: BOSCHMA, H. - Mijn ontwikkeling tot systematicus [...] Leiden E.J. Brill 1964
60754: BOSDIJK, JACQUES FREANCOIS - De Gouden Eeuw, herboren in de Fransche Republiek van 1848.
38435: BOSKAMP, J.A. ( RED.) / W. V.D. PLUYM / J.P. THIJSSE - Oud- Bloemendaal, Overveen 1926, oblong, geïll.
51060: BOSKEN, J.H. / HAM, F.C. V.D. - Toespraak naar Klaagl. III 21-23 gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte kerk te Utrecht. Utrecht, Kemink, 1855. [Gebonden met:] F.C. v.d. Ham, Christus, de weg, de waarheid en het leven. Drie leerredenen (...) t.b.v. Veenendaals noodlijdenden. Utrecht, Kemink, 1855.
17150: BOSKOOP, JOHANNES (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Intree-rede tot de gemeinte Gods te Amsterdam [...] uitgesproken in de Nieuwe kerk aldaar op 9 February 1746, Amsterdam, G. Borstius, 1746, 4°: (4) + 76 p.
16203: BOSKOOP - Boskoopsche Kiekjes. Views of Boskoop. Boskoopische Aufnahmen. Vues de Boskoop, Mathots Boekhandel, Boskoop [ca. 1910?].
40122: BOSMAN, TH.J. E.A. (RED.), - Het Gulden Gedenkboek van de Rijkskweekschool voor onderwijzeres (....) te Deventer 1877-1927, Groningen 1927, 160 pag., geïll. Fraai omslag.
57831: BOSMAN TRESLING, J., - Beantwoording der vraag: is de oprigting eener geneeskundige school te Amsterdam noodzakelijk of nuttig? Groningen, Oomkens, 1842, 35 pag.
47662: BOSSANGE, E.A., - Veilingcatalogus: Catalogue de la riche bibliotheque de Rosny, Paris 1837, 8+264 pag., origineel karton.
35676: BOSSCHA, HERMAN PIETER , UIT CULEMBORG - Primaire, secundaire en tertiaire netvliesbeelden ..... Utrecht van Boekhoven 1893
47756: BOSSCHA, J., - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterede uitgave, 4 delen in 2 banden, Rotterdam, z.j., 408+484+854 pag.
35112: BOSSCHA, JOANNIS - Oratio de historiae et literarum necessitudine 1840
7924: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the sublime porte 1726-1744.
23981: BOSSCHA, JOH. - Het leven van Willem den Tweede, koning der Nederlanden, 2e uitg., C.M. van Gogh, Amsterdam, gedrukt bij C. A. Spin & zoon 1852, 752 pag., geheel leer, goud op snee, mooi exemplaar, met 8 plans en kaarten
33463: BOSSCHA, HENRICUS - Oratio de condenda in urbe Amstelaedamensi schola clinica in commodum chirurgorum, eorum praesertim, qui ruri artem facturi sint [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1821
50627: "BOSSCHA, J.;" - Neerlands heldendaden te land van de vroegste tijden af tot in onze dagen, 3 delen in 4 banden, Leeuwarden, Suringar, 1834-1856. Geb. in 4 halflinnen banden uit de tijd (een enkele scharnier wat zwak), ruim 2000 pag., geillustreerd met kaarten etc.
44017: "BOSSCHA, J.;" - Het leven van Willem den Tweede, Koning der Nederlanden [eerste ed.], Amsterdam 1852, 752 pag., geb. in geheel linnen, met 9 uitvouwbare kaarten.
6205: BOSSCHE, E. VAN DEN - De families Verellen te Geel, overdruk Jaarboek 3 - 1964 - G.G.G. Geel, 85 p.
47778: BOSSCHER, PH. M., - De Koninklijke Marine in de Tweede wereldoorlog, 3 delen, Franeker 1984-1990, 635+675+490 pag., geb., geïll.
32792: BOSSCHER, DOEKO, UIT HEILOO - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden. Proefschrift [...] Alphen aan den Rijn A.W. Sijthoff 1980
52806: BOSSCHER JR., B.D. - Regtsgeding gevoerd voor het provinciaal geregtshof van Zuid-Holland tusschen J.D. Kruseman appelant en D. Verbeek, geintimeerde, mede gedeeld door mr. B.D. Bosscher jr., advocaat te Amsterdam. Buiten den handel. Amsterdam, M. Coster jr., 1852.
31753: BOSSE, JAN VAN, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1867
36658: BOSSE, JAN PHILIP VAN, UIT AMSTERDAM - Academisch proefschrift over het muntwezen op Java Leiden Van der Hoek 1863
59990: BOSSE, ABRAHAM (1602/04-1676) - "The Doctor's visit; or The Bloodletting [La Saignée]"
35735: BOSSERS, ADRIAAN JAN , UIT 'S-GRAVENDEEL - Die Geschichte der Influenza ..... Leiden IJdo 1894
56047: BOSSERT, H.TH. EN GULTMANN, H., - Les premiers temps de la photographie 1840-1870, Flammarion, Frankfurt, 1930.
7150: BOSSON, PAULUS JOSEPHUS DE - De heldendood van Reinier Claaszoon. Dordrecht, J. van Houtrijve Jr. 1831.
42774: BOSSUET, JACQUES BENIGNE - Discours sur l'histoire universelle (...) pour expliquer la suite de la religion & les changemens des empires. 3 delen in 1 band, suivant la copie imprimee a Paris chez S. Mabre-Cramoisy [gedrukt te Amsterdam?], 1681.
42453: "BOSSUIT, F. VAN; B. GRAET; M. POOL" - Cabinet de l'art de sculpture par (...) Francis van Bossuit, execute en yvoire ou ebauche en terre, gravees d'apres les desseins de Barent Graat, par Mattys Pool. Amsterdam, M. Pool, 1727.
37273: BOSZ, J.E. QUINTUS - De samenstelling van Indische voedingsmiddelen.... naar onderzoekingen in het laboratorium van het Koloniaal Museum, verricht onder leiding van Dr.M. Greshoff, Haarlem, Koloniaal Museum, 1911, 261 pag.
59657: BOTH, JAN (1618/22-1652) - The muleteer on the Via Appia. (Landscapes of the environs of Rome)
33784: BOTHENIUS, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de aedilitio edicto [...] Groningen Johannes Lens 1699
40631: BOTHENIUS BROUWER, A.J. - Gedenkboek 200-jarig bestaan der maatschappij van Assurantie, discontering en beleening der stad Rotterdam, 1720-1920, Rotterdam 1920, 44 pag., geïll.
32597: BOTHENIUS LOHMAN, LUDOVICUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de principiis, quae, tum Gallicus, tum in novissima lege Belgicus legislator secutus est in loco, qui est de iure hypothecae [...] Groningen W. Zuidema 1830
23470: BOTHOF, G.J. - Geschiedenis van de Nederlands/Amerikaanse familie Bothof/Bothoff, een bloemrijk bootminnend geslacht. History of the Dutch American Bothof/Bothoff Family. A Garden and Boat Loving Family. Leusden 2004, 448 pag., geb., geïll. ( met:) de Bothof -bode jrg. 11 nr.21 (2003), 20 pag.
36004: BOTJES, EVERHARD, UIT MIDWOLDA - Stellingen Groningen Scholtens 1901
35328: BOTS, HANS - Van universitaire gemeenschap tot academische kring [1976]
350: "BOTS, H.; I. MATTHEY EN M. MEYER," - Noordbrabantse studenten 1550-1750. Tilburg 1979. Geb., 819 p.
33985: BOTS, JOANNES BAPTISTA, UIT HELMOND - Dissertatio juridica inaugurale de concilio familiae [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
40895: BOTS, HANS E.A. - L' album amicorum de Cornelis de Glarges 1599-1683, Amsterdam 1975, 184 pag., geïll.
19219: BOTT, A. (ED) - Our mothers. A cavalcade in pictures, quotation and description of late victorian women 1870 - 1900.
26347: BOTTELIER TH. E.A. - Gevelstenen van Haarlem, Amsterdam 1994, 144 pag., geb., geïll, met stofomslag. Mooi exemplaar.
40490: BOTTENHEIM, S., - Dr. Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam, Amsterdam 1945, 29 pag., geïll.
21012: BOTTIGER, C.A. - Ideen zur Kunst-Mythologie. Erster Cursus. Dresden/Leipzig 1826, 425 pag., ill. mit 5 Tafeln, in halb-leder Band.
17152: BOUCHER, PH. - Het verborgen goed. Leerrede. Uitgegeven op verzoek van den kerkeraad der Herv. Gemeente te Muhlhausen. Naar het Fransch, Amsterdam, C.M. van Gogh, 1860, 8°: 36 p.
15013: BOUGHTON, GEORGE H. - Sketching rambles in Holland, with illustrations by the author and Edwin A. Abbey. Londen: Macmillan, 1885.
15014: BOUGHTON, GEORGE H. - Sketching rambles in Holland [...]. New York: Harper, 1885.
41026: BOUILLE, A. DE - Un conseiller de Charles VII. Le Marechal de la Fayette 1380-1463, Lyon 1955, 188 pag.
42141: BOUILLIJ, J.N. - Raadgevingen aan mijne dochter, uit het Fransch door M. Stuart. 3 delen in 1 band, Amsterdam, Sulpke, 1819.
6808: "ANONIEM (VERT.); J.N. BOUILLY" - De dood van Turenne. Historisch heldenspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 8e deel, 4e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1800.
7151: BOUILLY, JEAN NICOLAS - Merkwaardigheden uit het leven van beroemde Fransche letterkundigen. Vertaald uit het Frans. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1825 [2 dln in 1 band]
57549: BOULANGER, DR. EM. - Handboek voor Gehuwden. Populaire verhandelingen over de geslachtsorganen van den Man en Vrouw, hun in- en uitwendige bouw en verrichtingen. Aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare, gekleurde platen. Benevens: De zwangerschap, de ontwikkeling en geboorte van het kind, eveneens met beweegbare, gekleurde platen voorgesteld en met74 ïllustraties tusschen de tekst. Door Dr. Em. Boulanger., C. Daniëls, Amsterdam, n.d. [ca. 1900].
37189: BOULENGER, J. - L'ameublement Francais au grand-siècle, Paris 1913, 132 pag., geb., geïll.
54977: BOULOGNE, ETIENNE ANTOINE, BISSCHOP VAN TROYES - Herderlijk onderricht van den bisschop van Troyes over het drukken van slechte boeken, voornamelijk over de nieuwe volledige werken van Voltaire en Rousseau. 's Gravenhage, Langenhuysen, 1821.
60189: BOULONOIS, EDME DE (ACTIVE LATE 17TH CENTURY) AFTER COLLAERT, ADRIAEN (C.1560-1618) - "Barent van Orley (Académie des sciences et des arts...; book title)"
60027: BOULONOIS, EDME DE (ACTIVE LATE 17TH CENTURY) - Rombertus Dodonaeus Mechlini
39905: BOUMAN, HERM - Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren, 2 delen, Utrecht 1844-1847, 379 +691 pag., orig. karton ( ruggen beschadigd ).
17153: BOUMAN, HERMANNUS - Jodocus Heringa Eliza' s zoon als voorganger der Christelijke gemeente geschetst in eene leerrede, Utrecht, J.G. v. Terveen & Zn, 1840, 8°: 36 p.
17064: BOUMAN, J. - Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Koninklijke Bibliotheek te ‘s-Gravenhage. Catalogus van gedrkte gedichten op gedenkwaardige gebeurtenissen in het leven van particuliere personen. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1982. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 15).
53978: BOUMAN, H.J. - Nota betreffende de vervolging van den thesaurier-generaal mr. L.A. Ries. [Zwolle, 1936].
33222: BOUMAN, HERMANNUS - "Oratio; et instituta academica, quae septimo decimo seculo fuerunt in patria, cum iis, quae nunc ibidem sunt, breviter comparans [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1845"
61562: LETAILLE / BOUMARD - SAIN ANTOINE DE PADOUE. [Canivet]
33323: BOURBOOM VAN SLOTERDIJCK, UIT LEEUWARDEN - Specimen iuridicum inaugurale, de necessitatis iure, quod dicitur [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
43120: BOURDET, B. - Soins faciles pour la propete de la bouche, pour la conservation des dents & pour faire eviter aux enfans les accidens de la dentition. Nouvelle ed., Paris, Herissant, 1771.
42393: BOURGEOIS, LOUISE - Verscheyde aenmerckingen nopende de onvruchtbaerheyt [...] siecten der vrouwen ende de geboorte der kinderen. 2 delen in 1 band, Delft, A. Bon, 1658.
3258: BOURGEON, J.L. - Les Colbert avant Colbert. Parijs 1973, 270 p., geïllustreerd.
357: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek der Oude Kerk te Delft 1367-1420. Z.p., z.j. 41 p.
52816: BOURICIUS, L.G. - Over de gevangenissen in Nederland, Leeuwarden, L. Schierbeek, 1838.
34754: BOURICIUS, GERARDUS JOANNES, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis de evocationibus jure civili et Gelrorum moribus prohibitis quibusdam autem in casibus licitis Leiden C. de Pecker 1765
356: BOURICIUS, L.G.N., - Grafboek van de Oude Kerk der stad Delft. Z.p., z.j., 53 p.
52813: BOURICIUS, (BOURITS) JACOB - Advocatus, Leeuwarden, Jan Jansen de Fries, 1643 [gebonden met:] Dezelfde, Captivus Sive enchiridion defensionum. Leeuwarden, Jan Jansen de Fries, 1644.
56385: BOURJE, J.P., - Kort onderrigt in het nieuwe Nederlandsche tientallige stelsel van maten, gewigten en munten, 2e druk, Middelburg, v. Benthem, 1819.
47378: BOURLIER, E. / E. LACHERET - Souvenir du troisieme centenaire de l'eglise Wallonne de la Haye, Gravenhage 1891, 105+(1) p., geïll. Slordig exemplaar.
42184: BOURRIT, M.TH. - Verhaal eener reize na de Ys-bergen van het hertogdom Savoije, benevens eene beschryving der gezigten van den berg Blanc. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1778.
30994: BOUSEMA- VALKEMA, A.G. - Valk, De Valk, Valkema. 16 generaties nakomelingen van Valck Wolters, Hoevelaken 1998, 640 pag., geb., geïll.
47762: BOUSMARD, H.J.B. DE, - Essai general de fortification et d'attaque et defence des places, 3e edition, 4 volumes, Paris 1837, 390+367+390+264 pag.
5031: BOUSSE, A. EN A. JAMEES - Inventaris van het archief van de familie Van de Werve en van Schilde. Brussel 1975, 106 p.
15017: BOUSSINGAULT, [ADAM] - La guide universelle de tous les Pays-Bas, ou les dix-sept provinces ... 4e druk. Parijs: J. Cochart, 1673.
15018: BOUSSINGAULT, [ADAM] - La guide universelle de tous les Pays-Bas ou les dix-sept provinces... 4de druk. Parijs: veuve F. Clousier, 1682.
30280: BOUSSOD, VALADON - Atelier W. Roelofs. Tableaux, études et aquarelles ( 2e et derniere partie ), vente, 's-Gravenhage 1910, 26 pag., geïll.
358: BOUTELL, CHARLES, - Heraldry, revised by J.P. Brooke-Little. Londen/New York 1973-1978. Geb., geïll., 355 p.
33355: BOUTER, GERRIT, UIT ZIERIKZEE - Orthogonale comitantebn van een ternairen cubischen vorm. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1832
4917: BOUTETIÈRE, L. DE LA, EN A.J. ENSCHEDÉ - Des Villates en France et aux Pays-Bas. Haarlem 1881, 147+8+13 p., geïll. Oplage 125 genummerde exx. Met: Rectifications et Additions. Haarlem 1883, 10+8+7 p., Oud-Hollands papier, perkament omslag.
6494: BOUTMY DE KATZMANN, E.J.C. - Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië. Bronnenpublikaties van de Indische genealogische vereniging deel 5 en 6. Den Haag 1993. Ing., 201 + 186 p.
22645: BOUTMY - Genealogie Boutmy. Fotokopie van getypte Franse tekst. “Overzicht der Nederlandse Boutmy’s in mannelijke linie vanaf 1784 tot 1964”.
36851: BOUTON, V. - "Nouveau traité des armoiries ou la science et l'art du blason expliqués, Parijs 1887, 648 pag., ill., half leather. Ex libris ""legaat Van Beresteyn""."
61784: BOUTTATS, GASPAR (1625-1695) - VERHOLE WERCKEN VAN DEN SALIGEN VADER IOANNES VANDEN CRUYSSE. eersten ongeschoenden Carmeliet [Frontispiece]
22706: BOUVRIE, DES - Foto van in steen (grafzerk?) gehakt familiewapen Des Bouvrie.
57038: BOUVY, J., - "Iets over phonologie, enz. Open brief aan Dr. B. te V., naar aanleiding van zijn artikel ""Antwoord op eene kritiek"", Gulpen [1873]."
32929: BOUWER, KLAAS, UIT NOORDWOLDE - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau. Proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
17154: BOUWMAN, H. - Efeze 2:19-22. Leerrede uitgesproken bij gelegenheid van het in gebruik nemen van het nieuwe kerkgebouw der Gereformeerde Kerk te Hattem, Kampen, J.H. Bos, 1900, 8°: 42 p.
43886: BOUWMEESTER, J. C. [ILLUSTRATOR: SCHEIDEL, J. ] - Jocko. Teekeningen van J. Scheidel, tekst van J. C. Bouwmeester. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. , n. d. [ca. 1888].
30570: BOVEN, M.V. EN S. SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck, twee Brabantse bloemschilders in Parijs, 2e druk, Maarssen 1988.
15022: BOWDLER, THOMAS - Letters written in Holland [...]. Londen: Robson e.a., 1788.
15023: BOWEN, MARJORIE [= GABRIELLE MARGARET VERE LONG] - The Netherlands display’d, or the delights of the Low Countries. Londen/New York: Lane/Dodd, 1926.
31927: BOWIER, DANIEL, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Specimen juridicum de rescindenda venditione ob laesionem enormem [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
61247: BOWLES, THOMAS (1712-17..) - Greenwich Hospital
15026: BOWRING, JOHN - Brieven [...] geschreven op eene reize door Holland, Friesland en Groningen, voorafgegaan door Iets over de Friesche letterkunde, en gevolgd door Iets over de Hollandsche taal- en letterkunde. Uit het Engelsch. Leeuwarden: G.T.N. Suringar, [1829]-1830.
15027: BOWRING, JOHN - Brieven [...]. Leeuwarden, 1830.
52339: BOXER, C.R., - Jan Compagnie in Japan 1600-1817, an essay on the (....) influence (....) by the Hollanders in Japan, 's-Gravenhage 1936, 16+190 pag., geïll. met 17 platen ( 4 in kleur).
42805: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Institutionum politicarum libri duo. Editio altera. Leiden, Herculis & v. Gerrvliet, 1657.
42803: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der Geunieerde Provintien (...) als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. z. pl., z. n., 1674.
42606: BOXHORN, M. ZUERUS VAN - Nederlandsche historie, behelzende de staat van de Nederlandsche kerk (...) [Met:] Den Nederlandschen Sulpitius van J. Baselius. 2e druk, Amsterdam, J. Rotterdam, 1739.
52590: BOXHORN, M.Z. VAN - Originum Gallicarum liber (...) antiqua linguae Britannicae, lexicon Brittannico-Latinum. Amsterdam, Janssonius, 1654.
7152: BOXMAN, ABRAHAM - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
7155: BOXMAN, ABRAHAM - Dichterlijke nalatenschap. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate. Verspreide en nagelaten gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1862. [2 delen]
7153: BOXMAN, ABRAHAM - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
15028: BOYCE, EDMUND - "The Belgian traveller, being a complete guide through Belgium and Holland or Kingdom of the United Netherlands, containing a full description of every town; its objects of curiosity, manufactures, commerce, and inns; the mode of conveyance from place to place and a complete itinerary of the surrounding country [...]. 4de dr. Londen: Samuel Leigh, 1823."
15029: BOYCE, EDMUND - The Belgian traveller [...]. 5de vermeerderde druk. Londen: Samuel Leigh, 1827.
15030: BOYCE, EDMUND - The Belgian and Dutch traveller, being a complete guide through Belgium and Holland [...]. 6de vermeerderde druk. Londen: Leigh & Son, 1835.
23819: BOYER, A - Le Dictionnaire royal Francois-Anglois, Londen 1764, 4o, 16 pag.+ A-3Y4 ( no pagination). [= vol I : French-English] half leather.
43254: BOYMANS, J.A. - Le Garde d'Honneur ou episode du regne de Napoleon Buonaparte. Brussel, Weissenbruch, 1822.
41784: BOYMANS, J.A. - De Garde d' Honneur of episode der regering van Napoleon Buonaparte, door J.A. Boymans van Utrecht in 1813 als Garde d' Honneur opgeschreven, Zutphen, Thieme, 1823.
35553: "BOYSEN, PETRUS ADOLPH, UIT ASHARIA (SAKSEN); PRAESES: BERGER, JOHANN WILHELM" - Eclogas archaeologicas ad dolum aleae veteris [...] Wittenberg Koberstein 1712
35794: BRAAKE, BENJAMIN HENDRIKUS JOHANNES TER, UIT OORSCHOT - Over anaeropolarimetrie Nijkerk Callenbach 1901
14638: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A. - De edelen De Braquemont in Normandië, z.pl., z.j. [24 p] folio. Gebonden met: De Bracamonte en de daaruit gesproten markiezen van Fuente-el-sol en graven van Penaranda, z.pl., z.j. [34 p], folio. En met: D'Alverado y Bracamonte in België, z.pl., z.j. [18 p], folio (ca. 1890?).
43932: BRAAKENBURG VAN BACKUM, L.J.A., - Ambachtsheerlijkheid Backum, Leiden, IJdo, 1901, folio, geb., (54) pag., geïll. ( gezicht op huizen te Bakkum), geb., gedrukt op Oud Hollands papier.
60837: BRAAKENSIEK, HENRI (1891-1941) - Driehondred jaar na De Ruyter's geboorte
31354: BRAAM, A. V. E.A. (RED.) - Historische atlas van de Zaanlanden, Wormerveer 1970, 118 pag., geb., geïll., met stofomslag.
33992: BRAAMS, CORNELIUS REGNERUS FRIDERICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen academicum inaugurale de juris principio: pater est, quem nuptiae demonstrant [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1831
38309: BRABER, H - Achter de kromme dissel. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen, Amsterdam 1948, 132 pag., geïll.
33993: BRABER, CORNELIUS MARTINUS, UIT ROTTERDAM - Specimen academicum de doli effectu in conventione [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
56081: BRABER, J.L. E.A., - Genealogie van het geslacht Breesnee (Overflakkee), Dreischor 1986, 72 pag., geb., geïll.
56099: BRABER, J.L., - Geschiedenis van het Sommelsdijkse geslacht Joppe, Dreischor 1975, 103 pag., geb., geïll.
17000: BRACHES, E. - Het boek als nieuwe kunst. 1892-1903. Een studie in Art Nouveau. Utrecht: Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij, 1973.
17022: BRACHES, E. - Alle kunst wordt eerst niet begrepen... De diploma’s van 1892 door G.W. Dijsselhof, Th.W. Nieuwenhuis, C.A. Lion Cachet. Met drie levensgrote reproducties naar de houtsneden in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. Amsterdam: De Buitenkant, 2003.
42518: BRADE, W.C. / J.T. VAN DIJK - Bouwkundig memoriaal. Een boek voor handwerkslieden in het algemeen en voor bezitters van grond-eigendommen in het bijzonder bevattende tevens vele raadgevingen bij het bouwen en herstellen van woonhuizen, betr. dit laatste vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van J.A. Romberg, door W.C. Brade. Amsterdam, Tormijn, 1852, 8+352 pag. Gebonden met: J.T. van Dijk, Bouwkundige gids voor ingenieurs, aannemers, werkbazen en opzigters. Amsterdam, Gunst, 1854, 118 pag.
42491: BRADE, W.C. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen. 4 delen, 2e verbeterde en vermeerderde druk, 's Gravenhage, Doorman, 1842.
17026: BRAESEL, M. - Englische Buchkunst um 1900. Hamburg: Museum für Kunst und Gewerbe, 1994.
43268: BRAET VON UBERFELDT, EN V. BING - Handleiding tot het teekenen naar de natuur en de beginselen der doorzigtkunde, Voorn. ingericht ten dienste der volksscholen. 1e en 2e stuk, Amsterdam, C.L. Brinkman, [1836-1866].
32756: BRAET BISDOM, OTTO, UIT HAASTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis actione civili, quae ex damno injuria dato nascitur [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1838
60320: BRAEU, NICOLAES (FL. 1586 - 1600) AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Susanna and the Elders
7157: BRAGA - Bragiana. Humor en satire. Utrecht, Post Uiterweer & Comp. 1854.
7156: BRAGA - Braga. Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap (...) Utile Dulci. Nieuwe uitg. met inl. en toelichting van A. Winkler Prins. Deventer, A. ter Gunne, 1883.
366: BRAIBANT, CHARLES (INL.), - L'art et la vie au Moyen Age à travers les blasons et les sceaux. Parijs 1950. Geïll., 142 p.
8011: BRAIBANT, CH. (INTR.) - L'art et la vie au moyen age à travers les blasons et les sceaux. Exposition Internationale.
57842: BRAKEL, S. VAN, - Stukken betreffende de kamers der noordsche compagnie na afloop van het octrooi, Overdruk B.M.H.G. 1910, 96 pag.
3128: BRAKMAN, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen.
3129: BRAKMAN, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen. Exemplaar met register in handschrift (door Van der Poest Clement) en losse kaart van de Wulpenpolder in 1773 (blauwdruk), geb.
33464: BRAKONIER, ABRAHAM CORNELIUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de milite desertore [...] Utrecht Alexander van Megen 1741
34006: BRAND, CHRISTOPHORUS JOSEPHUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Dissertatio politico-juridica de jure coloniarum [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1820
40388: BRAND, JAN E.A. (RED.), - De woorden en de beelden. The words and the images. Tekst en beeld in de kunst van de twintigste eeuw, Utrecht, Centraal Museum, 1991, 272 pag., geïll.
42511: BRAND, ADAM - Relation du voyage de mr. Evert Isbrand, envoye de sa majeste czarienne, a l'empereur de la Chine en 1692, 93 & 94. Amsterdam, J.L. de Lorme, 1699.
368: BRANDELER, P. VAN DEN, - Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. 3 dln. in 4 banden. Dordrecht 1862-1869 + Suppletoire Inventaris, Dordrecht 1878, 88, 68, 45, 195, 43 p.
34007: BRANDELER, PETRUS VAN DEN, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione famulorum [...] Dordrecht Van Houtrijve & Bredius 1839
20069: BRANDELER, P. V.D. - De Groote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1893, 137 pag., geïll. (plattegrond en afbeeldingen)
34956: BRANDELER, ANDRIES WILLEM VAN DEN, UIT BRIELLE - Aanteekeningen op artikel 18 der wet van 29 juni 1854 Leiden J.J.Groen 1880
61021: VAN DEN BRANDELER, KMA, BREDA, LAAUWIK, LENT, KONINGIN EMMA - "Patent of nobility donated by Queen-widow-regent Emma (1858-1934), regent for Princess Wilhelmina (1880-1962), to Louis Christiaan van den Brandeler, captain of the general staff of the Netherlands Royal Army designated to the task of ""militaire verkenningen"", being military reconaissance, entitling him to add the noble prefix of 'jonkheer' to his family name."
42955: BRANDEN, F.J. V.D. - Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. Antwerpen, 1883.
36877: BRANDENBURG, E. - Ahnentafeln berühmter Deutscher. Neue Folge 8: Friedrich der Grosse, Leipzig 1934, pp 125-148.
42651: BRANDENBURG, FRIEDRICH WILHELM, KEURVORST VAN - Salve sive oratio gratulatoria & salutatoria ad Fredericum Guilielmum Marchionem Brandenburgensem (...) ac Ludovicam principem Aravsionensem comitem Nassoviam. Vesaliae Clivorum, H. Wolphardt, 1647.
4592: BRANDENBURG, ERICH - Die Ahnen Augusts des Starken, Generation I-XIII. Leipzig 1937, 154 p. (Bijlage: Grafen von Mansfeld, 14de en 15de eeuw.) Omslag los.
35919: BRANDHOF, CORNELIS WIJNAND THEODOOR VAN DEN, UIT NICKERIE(SURINAME) - Stellingen ..... 's-Gravenhage Mouton 1902
27787: BRANDHOF, M. V.D. - Vlaggen, vaandels & standaarden van het Rijksmuseum. Een geïllustreerde catalogus, Amsterdam 1977, 99 pag., geïll.
57830: BRANDIS, BERNHARD, - Grundsaetze bei Behandlung der Syphilis, 2e Auflage, Berlin 1879, 44 pag.
16954: BRANDSMA - Atlas van Nederland. Uitgave van den Theehandel E. Brandsma. Amsterdam [ca. 1890?]. Mapje met 11 kaartjes op dun karton, elk 10,7 x 8 cm, van de elf provincies, chromo-druk.
52824: BRANDT, GEERAERT - Historie van de rechtspleging gehouden in den jaaren 1618 en 1619 ontrent de dry gevangene heeren mr. Johan van Oldenbarnevelt, mr. Rombout Hoogerbeets, mr. Hugo de Groot, 2e- druk, 'met aantekeningen vermeerderd', Rotterdam, B. Bos, 1710.
42843: BRANDT, GEERAERT - Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden. 2e druk, 4 delen, Amsterdam, Rieuwertsz en Boom / Rotterdam, Bos, 1677, 1674, 1704 en 1704.
52272: BRANDT, P., - Veilingcatalogus 10.000 ex-libris et estampes modernes, formant la collection de D.Giltay Veth in Amsterdam, Amsterdam 1960, 28 pag., geïll.
7159: BRANDT, CASPAR EN JOHANNES - Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, P. Visser, 1725. [deel 1 van 2 delen]
19448: BRANDT, C.D.J. - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der 13e eeuw.
3137: BRANDT, PROOST - Twee eeuwen Brandt en Proost, een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij [...] en den papierhandel in Nederland. Amsterdam 1942, 288 p., geb., geïll. Een van de 800 genummerde exemplaren op Hollandsch velijn, gebonden in halfperkament.
32857: BRANDT, COENRAAD DIRK JAN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kritiek van Hollandse stadsrechten der XIIIe eeuw. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1921
7160: BRANDT, CASPAR EN JOHANNES - Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, Pieter Visser, 1725. [2 delen]
3136: BRANDT, P.J. - Genealogie familie Brandt. Blokker 1984, 80 p., geïll., geb., met tabellen (offset).
42673: BRANDT, GEERAERT - G. Brandts verantwoording ter saeke van sijne historie der reformatie, tegens de beschuldigingen van D. Henricus Rulaeus, predikant tot Amsterdam. Amsterdam, Riewertsz en Boom, 1676.
24986: BRANDT, CASPAR & A. V. CATTENBURGH. - Historie van het leven des heeren Huig de Groot, beschreven (...) door C. Brandt en vervolgt (...) door A. v. Cattenburgh.
24990: "BRANDT, GERARD;" - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, Boom, v. Someren en Goethals 1687 [gegraveerde titel: P.J. Blaeu voor de compagnie, 1686].
24994: BRANDT, GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter. 4th ed.
52825: BRANDT, GEERAERT - Historie van de rechtspleging gehouden in den jaaren 1618 en 1619 ontrent de drie gevangene heeren mr. Johan van Oldenbarnevelt, mr. Rombout Hoogerbeets, mr. Hugo de Groot, 3e- druk, Rotterdam, Philippus Losel, 1721. (d.m.v. ingeplakt strookje veranderd in 1723).
47229: BRANNON, A., - The map of the isle of Wight, with every information from the traveller and pleasure-visitor, with plans of Newport (...) price one shilling [1860].
37366: BRANT, S - Der sotten schip, Antwerpen 1548, verzorgd en van een nawoord voorzien door L. Geeraedts, Middelburg 1981, ongepagineerd met 54 pag. nawerk, gebonden.
370: BRANTS, A., - Bijdrage tot de geschiedenis der Gelderse Plooierijen. (Diss.) Leiden 1874, 189 p.
32752: BRANTS, ANTONI, UIT GORSSEL - Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1874
34582: BRANTS, ERNST RICHARD EGBERT, UIT VORDEN - Aanteekening op Art 1054 en eenige andere artt. van Boek II Tit. 13 van het B.W. Utrecht Van Druten 1881
33467: BRANTSEN, DIDERICUS WILHELMUS ABRAHAMUS, UIT ARNHEM - Dissertatio juridica inauguralis, de eo, quod justum est in dubio [...] Leiden Gerardus Potvliet 1762
32499: BRANTSMA, PETRUS, UIT DOKKUM - Specimen juridicum inaugurale de jure summorum inperantium, et civium singulorum, per solam usus intermissionemnon pereunte [...] Leiden S. en J. Luchtmans, en Joann. le Mair 1775
32124: BRANTSMA, PETRUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de principiis juris hodierni de exsecutoribus testamentariis [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
32125: BRANTSMA, GERARDUS SAMUËL, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure frisico, commune est [...] Leiden J. van Tiffelen 1805
19846: BRASSART, M. - Notice historique et généalogique sur l'ancienne et illustre famille des seigneurs et comtes du nom de Lalaing.
4135: BRASSEUR-PEETERS, E. - De Medici. Opkomst, bloei en ondergang van een Florentijnse familie in Europa. Zaltbommel 1966, 352 p., geb., geïll.
35626: "BRAUNSCHWEIG, ANDREA, UIT DONDANGA-CURLANDO; PRAESES: REMLING, NICOLAUS CHRISTOPH" - Dissertatio historica de Ottone Magno [...] Wittenberg Christian Schrödter 1680
33469: BRAUW, HUGO ABRAHAM DE, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de locatione & conductione [...] Leiden Abraham Elzevier 1711
34008: BRAUW, GUILIELMUS MAURITIUS DE, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus conditionalibus [...] 's Gravenhage H.P. de Swart 1834
32572: BRAUW, WILLEM MAURITS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - De departementen van algemeen bestuur in Nederland, sedert de omwenteling van 1795. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1864
54534: BRAVE, J. - De Roomsche kerk in acht steendrukplaten met bijschriften van J. Brave, predikant te Amsterdam. Tiel, Campagne, 1853.
52151: BRAVEL, S. VAN, - De Hollandsche handelscompagnieen der zeventiende eeuw, hunne ontstaan, hunne inrichting, s.-Gravenhage 1908.
37457: BRAY, J - All about dress. Being the story of the dress and textile trades, London [ 1913 ], 291 pag., hardback.
50930: BRAY, SALOMON DE - Bedenckingen over het uytleggen en vergrooten der stadt Haarlem. Haarlem, Abr. Casteleyn, 1661.
62011: BRECHER-EIBUSCHITZ, HEDWIG (1880-1938) - The house where Ludwig van Beethoven lived in summer 1824
16208: BREDA - Gids bij het bezoek der Groote- of Lieve Vrouwenkerk te Breda, z.pl., z.j. [ca. 1920], 32 p.
5821: BREEDVELD, WALTER - De Meiers, De Bilt z.j., 191 p., geb. (over familienaam, trekarbeid e.d.)
36605: BREEKVELDT, WILLEM FREDRIK GEORGE, UIT RIJSOORD - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van Cornelia Wildschut, roman in brieven, door E. Wolff-Bekker en A. Deken Amsterdam Stichting Neerlandistiek VU 1988
34476: BREEMAN, CAREL ERNEST, UIT SOERABAYA - Art. 444 en 445 B.W. Leiden Somerwil 1888
7164: BREET, J. DE - Leopoldiade. Boertig lofdicht, uitgesproken in het Amsterdamsch eerste departement der maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 3den October 1831. Amsterdam, Joh. Guijkens, 1831.
43281: BREGEAUT, R.L. - Manuel complet theorique et pratique du dessinateur et de l'imprimeur lithographie, 2nd edition. Paris, Roret, 1872.
56865: BREGGEN, W.K. V.D., - Bedenkingen tegen het staatsontwerp Centraal-station in het Open Havenfront mitsgaders ontwerp-station Leidsche Barriere (....), Amsterdam, 1864.
31718: BREGGEN, CORN.Z, F. VAN DER - De inwijdings-rede van Hermann Boerhaave, ter aanprijzing van de beoefening der Hippocratische leere [...] [...] Amsterdam J. Müller 1842
35488: "BREHMERUS, IMMANUEL FORTUNATUS; PRAESES: KIRCHMAIER, GEORG WILHELM" - Commentationes quasdam ex philologia [...] Wittenberg Schroedter 1703
36405: "BREITHAUPT, ANDREAS CHRISTOPH, UIT EIMBECCENSIS; PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPH" - Initia cultioris Germaniae Halle Henckel 1709
33388: BREMEKAMP, H. - De practische en de critische richting in de wiskunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft [...] Groningen P. Noordhoff 1919
31270: BREMER, J.T. - De Zijpe, deel II 1813- 1920, Schoorl 1991, geb., geïll., met stofomslag.
22871: BREMER, FREDERIKE, VAN ELDIK THIEME - Enkele verzen van Frederike Bremer. Manuscript, 16 p.
5323: BREMER, H. - Haus Welbergen. Aus der Geschichte einen Münsterländischen Wasserburg, Gronau [1952], 130 p., geïll.
40597: BREMER, J.T. - Wiringherlant, deel I en II, Schoorl 1979-1980, 184+176 pag., geïll., geb. met stofomslag. Goed exemplaar.
29034: BREMMER, H.P. - Practisch aesthetische studies, Amsterdam, Versluys, 281 pag., geb. in linnen band. Zeldzaam boek, dat echter een aantal illustraties buiten de tekst mist.
42690: BREMSER, J.G. - Lebende Wurmer im lebenden Menschen. Ein Buch fur ausubende Aerzte (...) nebs einem Anhange uber Pseudo-Helminthen. Wien, Schaumburg, 1819.
51882: "BRENDER A BRANDIS, G.;" - Vaderlandsch Kabinet van Koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken enz. Amsterdam, Fokke Simonsz, 1786.
33907: BRENDER A BRANDIS, CAROLUS CHRISTOPH, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de excusationibus a tutela, imprimis de adversa valetudine [...] Leiden Johannes Bos 1773
52254: BRENDER A BRANDIS, G. (UITG.), - Plakkaaten van de repraesentanten van het volk van Amsterdam, Amsterdam, Allart, 1797.
36296: "BRENNER, IMMANUEL, UIT ROCHLITIO MISNICUS; PRAESES: WOLF, JOHANN" - Disputatio politica de officiis subditorum erga principem .... Wittenberg Borckardus, Lieberhirt 1679
36392: "BRESCIO, JOHANN, UIT GUBENA.LUSATO.; PRAESES: STOLL, LUDWIG J." - De artis heraldicae origine & natura, Exercitatio I Leipzig J.W. Kruger 1688
27182: BRESSON, L - Souvenir du troisième centenaire de l' èglise Wallonne de Rotterdam. Notice historique avec 5 portraits et Sermon, Rotterdam 1890, 32 pag., geïll., in imitatie perkamenten omslag.
32661: BRESTER, ALBERT, UIT AMSTERDAM - Potentiaalmetingen in verdunde oplossingen van electrolyten. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1827
8500: "[JONGH, IZAAC DE (VERT.)]; CHRISTOPH FRIEDRICH BRETZNER" - Felix en Antje, of Gelyk by gelyk maakt het beste huwlyk, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, I. de Jongh en Alkmaar, J. Hand, 1792.
374: BREUGEL DOUGLAS, R. VAN, - Over het adelsregt in de Nederlanden. 's-Gravenhage 1867, 137, 18 p.
40133: BREUGEL DOUGLAS, R. VAN, - Herinneringen uit 1815, door eenen Frieschen vrijwilligen jager, Leeuwarden 1866, 39 pag., geb.
33906: BREUGEL, JOHANNES VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de repressaliis [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
33904: BREUGEL, JOHANNES FESTUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Disputatio juridica inauguralis de probationibus [...] Leiden Samuel Luchtmans 1728
28934: BREUGEL, G.P.C. VAN - Gedenkschrift van spreekwoorden door Pieter Breughel jr. 1623, Haarlem 1876, folio, 36 pag., geb. in halfleren portefeuille, met een photogram op karton van het schilderij. Goed exemplaar.
41047: BREUGELMANS, R - Fac et Spera. Joannes Maire publisher, printer and bookseller in Leiden 1603-1657. A bibliography of his publications, Leiden 2003, 758 pag., geïll, met CD [ dissertatie met los blad stellingen].
17063: BREUGELMANS, R. - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1974. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 5).
22529: BREUK, DE - Enkele stukken betreffende Hendrik Roelof de Breuk, 1814-1861, drukker en raadslid te Leiden, laatst improvisator en docent aan het gymnasium te Gouda en wonend te Ysselstein. Manuscript en gedrukt, diverse formaten.
25726: BREUKER, P. (RED.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. (1853-2003), Franeker 2003, 296 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
35364: BREUNING, P.S. - Prent voor promotiediner Dr P.S.Breuning, steendruk J.A. Moesman Utrecht 1929
36449: BREVET, FREDERICUS JACOBUS, UIT IJZENDIJKE - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
36144: "BREYMANNO (BREYMANN) , ANDREA, UIT KIRCHWALINGA LUNENBURG; PRAESES: DASSOVIUS, THEODORUS" - Imagines Hebraearum rerum quae nostra aetate circumferuntur ex parte recensebit & emandebit Kiel recusa [B. Reuther?] 1714
37698: BRICHANT, A - Jetons de numismates, 5 extracts Revue Belge de numismatique, 1878- 1883, ill.
22405: BRIEDEN, DE - Twee brieven van F.C. de Brieden, redacteur van de Amsterdamsche Courant, dd. Amsterdam 1876 en 1877, manuscript, 8°, 2 p.
16216: BRIELLE - Historische gids door Den Briel van Joh. H. Been, 5e druk, herzien door H.P. Schaap, Brielle, Moerman, 1952, 34 p.
16214: BRIELLE - Historische gids door Den Briel van Joh. H. Been, in leven gemeente-archivaris, 4e druk, herzien door Dr. Mr. H.P. Schaap, Brielle, Moerman, 1934, 48 p.
377: BRIELS, J. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Nieuwkoop 1974. Geb., geïll., 649 p.
379: BRIELS, J. - Zuid-Nederlandse immigratie 1572-1630. Haarlem 1978. Geïll., 110 p.
22622: BRIENEN, VAN - Getekend familiewapen Van Brienen (springende eenhoorn), 4°, met goud gehoogd, 19de eeuws.
37437: BRIGGS, M.S. - The architect in history, Oxford 1927, 400 pag., hardback, ill.
381: BRIGGS, GEOFFREY - Civic & corporate heraldry. A dictionary of impersonal arms of England, Wales and Northern Ireland. Londen 1971. Geb., geïll., 432 p.
59298: BRIGGS, ASA [ED.]., - Essays in the History of Publishing. In Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724 - 1974. London., Longman Group Ltd., 1974. Original publisher's blue cloth hardback, gilt lettering on purple label spine, pictorial dustjacket, 468pp., 12 contributions, illustrations, references, index. Very fine copy.
16968: BRIGGS, R.C.H. - The Typographical Adventure of William Morris. An exhibition arranged by the William Morris Society 1957.
55093: BRIKKENAAR, J.B. - "Verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp , dd Ouddorp 23-12-1740. Alkmaar, v. Hoolwerf, [1740]; met: Tweede verdediging van Jan Baptist Brikkenaar, R. priester te Ouddorp, d.d. Ouddorp 1-3-1741. Alkmaar, v. Beyeren, [1741]."
21047: BRILL, W.G. - Rijmkroniek van Melis Stoke, 2 delen in een band, Utrecht 1885, 290+380 pag., geb. in half linnen ( exlibris H.G.A. Obreen )
23538: BRILL, W.G. - Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden, deel I 1e, 3e, 4e en 5e stuk, deel II 1e stuk. 5 aflveringen in papaieren omslagen , ca. 400 pag.
7171: BRILL, WILLEM GERARD - [Eerste titelpagina:] Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. Acht en twintigste stuk. [...] Haarlem, erven F. Bohn, 1857. [tweede titelpagina:] Over de aesthetische waarde der klassieke en der moderne dichtvormen. Bij dezelfde.
33905: BRILL, JOHANNES - Dissertatio historico-ecclesiastica de synodo ephesina [...] Groningen Hajo Spandaw 1760
33682: BRILL, W.G. - Oratio de scientae laude genus humanum ab indignae dominationis vinculis vindicantis.
55206: BRINHAUSER - Prent: 'Der zu ewigen gefangnis verurteilte Joseph Graez, vulgo Pfeiferle'. Ets, 'Brinhauser sculp 1784', tonende de man in zijn cel, met kettingen vastgezet, staande voor zijn brits, rechtsboven een tralievenster.
35764: BRINK, JOHANNES AREND VAN DEN, UIT UTRECHT - Bijdrage tot de kennis van de werking van het diphtherie-ferment Utrecht Van Huffel 1890
39461: BRINK, J. TEN - De eerste jaren der Nederlandsche revolutie 1555- 1568, Rotterdam 1882, 230 pag., geïll., ingenaaid.
34010: BRINK, BERNARDUS TEN, UIT HARDERWIJK - Dissertatio juridico-antiquaria inauguralis de hasta praecipuo apud Romanos signo, imprimis justi dominii [...] Groningen J. Oomkens 1839
25802: BRINK, J. TEN E.A. - Haagsche stemmen, 3e jaargang, 1890, 's-Gravenhage 1890, 704 pag., geb. in half leer.
20392: BRINK, T. V.D. EN A.C. ZEVEN ( RED ) - Kwartierstatenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld 1988, 228 p., geíll.
21110: BRINK, JAN TEN - Gerbrand Adriaensz. Bredero. Historisch-aesthetische studie van het Hollandsche blijspel der 17e eeuw, 3 delen, Leiden (1887), 196+155+249 pag. ( mist van 1 deel het vooromslag ).
16803: BRINK, TEN - Uitgaven van Ten Brink, Meppel/Arnhem.
7172: BRINK, JAN TEN - Gedichten. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1823.
59363: TEN BRINK, J, SCHIMMEL, H.J, BERG, J, HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J EN KAEMMERER, F.H. [RED]. - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geillustreerd door Nederlandsche Kunstenaars, Deel III, januari - juni 1892, 640 pp.
34854: BRINK, JANI TEN - Oratio de iis, quae tristia ac laeta academiae per annum praeteritum acciderunt 1833
59362: TEN BRINK, J, SCHIMMEL, H.J, BERG, J, HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J EN KAEMMERER, F.H. [RED]. - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geillustreerd door Nederlandsche Kunstenaars, Deel I, januari - juni 1891, 640 pp.
39678: BRINK, B. TEN - Levensbeschrijving van Rijklof Michaël van Goens, Utrecht 1869, 340 pag., geb. in rood linnen. Mooi exemplaar.
32251: BRINK, EDUARD VAN DEN, UIT EDE - Rooms of katholiek. De opvattingen van Christopher Dawson over kultuur en religie. Academisch proefschrift [...] Groningen V.R.B. Offsetdrukkerij 1970
38821: BRINKMAN, C.L. E.A. - Catalogue of the collective exposition at the Centennial exhibition in 1876 at Philadelphia of the Netherlands Booksellers Association / Catalogus der inzending op de Wereldtentoonstelling (....), Amsterdam 1876, (16) + 237 pag., geïll.
384: BRINKMANN, JÜRGEN - Die Ritter des Ordens `Pour le Mérite' 1914-1918. Bückeburg 1982. Geïll., ca. 100 p.
55523: BRINKMANN, J.P. - Bewys der mogelykheid dat er menschen levendig kunnen begraaven worden, nevens de aanwyzing hoe men dergelyke voorvallen kunne verhoeden, als mede de middelen waar door verdronkenen, verhangenen, gewurgden (...) in het leven kunnen hersteld worden. Amsterdam, M. de Bruyn, 1778.
60033: BRINKS, KUNO (1908-1992) - Portrait of René Descartes (1596-1650)
51045: BRITAINE, W. DE - De menschelyke wyshyd, of de weg des fortuins en het middel om zig in de wereld groot te maken. Vertaald uit het Engels door J.H., Amsterdam, Lakeman, 1722.
19187: BROCK, A.C. - Historische beschrijving van de Meierij. Handschrift vervaardigd in de jaren rond 1825.
58632: BROCKDORFF, CAY VON, - Kants Teleologie, Inaugural Dissertation, Kiel 1898, 62 pag.
35634: "BROCKTORFF, DETHLEFF, NOB. HOLSTEIN; PRAESES: CONRING, HERMAN" - Disquisitio politica de prudentia peregrinandi [...] Helmstedt Henning Müller 1663
7174: BROECK, H.J. VAN DEN - Zeldzaem boekje. Veertien graf-schriften van agtbaere persoonen deezer stad, noch leevende, opgevolgt door eenige graf-schriften van overledene en van naemlooze persoonen, met een ongemeen voorberigt. Antwerpen, A. Grangé, 1814.
60638: BROECK, PIETER VAN DEN - De doorluchticheyt van Brederode uyt den graeflijcke huyse van Hollandt.
35169: BROECKE, JACOBI CORNELII VAN DEN , UIT AARDENBURG - Responsio ad quaestionem chemicam [....] 1821
36659: BROECKE, ANTONIE ABRAHAM JOHANNES VAN DEN, UIT AARDENBURG - Over wettiging van natuurlijke kinderen Leiden Van Nifterik 1879
23782: BROECKE, PH. V.D. - Pleitrede betreffende de inkwartiering van officieren van z.m. landmacht in het vierde district van Zeeland, Middelburg 1839, 37 pag., orig. papieren omslag
7175: BROECKHOFF, JOHAN PIETER - Dicht- en zedekundige zinnebeelden en bespiegelingen. Amsterdam, Pieter Jan Entrop,1770. [Gebonden met:] Geboortezang voor mijne nichte Geertruida Anthonia Entrop, eenig dochtertje van mynen zeer geliefden neef en broederlyken vriend, den heere Pieter Jan Entrop [...]. [en met:] Lykzang over den vroegtydigen dood van Geertruida Anthonia Entrop [...]. [en met:] Nederland in zyn verval beschouwd, en tot bekeering opgewekt, ter gelegenheid van den Dank-, vast- en bededag des jaars 1771. Amsterdam, Pieter Jan Entrop.
35668: BROEK, CHRISTIAAN JAN HAGEN VAN DEN, UIT NIJMEGEN - Onderzoek naar de bactericide werking van het palingroken Assen Van Gorcum 1948
52834: BROEK, T.J. VAN DEN - Handleiding voor jonge geestelyken welke geroepen worden om den ter dood veroordeelden misdadiger tot sterven voor te bereiden. Naar het Hoogduitsch. Amsterdam, A. Schievenbus, 1819.
7178: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Levenswijsheid. [z.p.],[ z.n.],[z.j.].
7180: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Vaderlandsche poëzie. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1833.
7181: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Gedichten. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1857.
7177: BROEK, LAMBRECHT VAN DEN - Gedichten. Rotterdam, wed. J. Allart, 1828. [Gebonden met:] Vaderlandsche gedichten. Rotterdam, L. Vermeer, [1831].
7176: BROEK, LAMBERT VAN DEN - Tooneelpoëzy. Lombardyn, of De bedriegelyke procureur. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1714. [Gebonden met:] De verraderse medeminnaar, of 't Gelukte huwelyk door bedrog. Blyspel. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, 1715. [en met:] De vryer kamenier en de knecht minnemoer, of De gelukte liefdelist. Amsterdam en Leiden, Hendrik Bosch en G. Knotter, 1720.
33215: BROEKE, GUILIAM VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de potestate mariti in uxorum, ex principiis juris naturalis et codicis civilis [...] Utrecht Joh. Altheer 1822
7182: BROEKHUIZEN, JOAN VAN - Gedichten. Op nieu by een vergadert, en met verscheide noit voorheen gedrukte vermeerdert. Hier is by gevoegt het Leven des Dichters. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1712.
22880: BROEKMAN, VAN DE VRANDE, GUNTHER MOHR - Tien brieven en andere stukken betr. een geldlening tussen C.J. Gunther Mohr en J.C. Broekman-van de Vrande te Amsterdam, 1955. Manuscripten.
3162: BROEKSMA, C. - Genealogisch overzicht van het geslacht Broeksma. Amsterdam 1987, 71 p., geïll.
33217: BROEKSMIT, TEUNIS, UIT ZWIJNDRECHT - Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek van het rijks-academisch ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 Rotterdam W.J. van Hengel 1891
31915: BROEN, MARCUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica de Nilo [...] Utrecht W. van de Water 1724
40927: BROER, CHARLOTTE J.C. - Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, Utrecht 2000, 640 pag., geïll. [dissertatie]
34512: BROERS, CHRISTIAAN WOUTER, UIT ERP - De puerperale involutie der uterusspier Leiden IJdo 1894
7184: "[BROERS, HENDRIK JAN; LESPINASSE, ADOLPH FREDERIK HENRI DE" - Gedenkschriften van eenen student.1839. No. 1- 6. Utrecht, C. van der Post Jr.1839.
33367: BROERS, BERNARDA CONRADINA, UIT EDE - Mysticism in the neo-romanticists. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1923
56825: BROERS, R.H., - Wederlegging der brochure betr. het Kon. Instituut voor de marine ingediend door (.....) H.F. Tengbergen, Schoonhoven, 1849.
33218: BROERS, PETRUS ABRAHAMUS, UIT UTRECHT - Dissertatio inauguralis qua rerum civilium apud Romanos mutatio sub Augusto eoque principe facta adumbratur [..] Utrecht N. van der Monde 1832
35303: BROERS, JACOBI CORNELII - Oratio de chirurgiae studio [....] 1826
19067: BROERSEN, JAC. EN TOM KOOPMAN - Stavenisse. De Kroniek van een verdronken dorp. Hoorn [1953/1954].
14604: BROERSEN, JEF C.W. - 100 jaar Köster. De lange reis over het Tüöttenpad naar het Ritsevoort.
7185: BROES, PETRUS - De peinzende kristen. [of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid,1e- 4e stukje] 7e dr. Amsterdam, H. Höveker, 1854.
7186: BROES, PETRUS - De peinzende Kristen, of bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817. [4 delen in 1 band]
43699: BROESE, J / J. TEN BRINK / A. V.D WILLIGEN / J. A. V. EEDEN, - Jaarzang aan de Broederschap van de aloude Rhetorijkkamer te Haarlem, bekend onder de zinspreuk Trouw moet Blijken, Haarlem, Joh. Enschedé, ca. 10 pagina's. Prijs per stuk 35 euro.
388: "BROKKEN, H.M.; W.TH.M. FRIJHOFF (RED.)" - Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992. Den Haag 1992. Geb., geïll., 258 p.
390: "BROKKEN, H.M.; W.M. LINDEMANN" - Inventaris van het archief van de kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795. 2 dln. 's-Hertogenbosch 1977, 483 p.
389: "BROKKEN, H.M.; A.W.M. KOOLEN" - Inventaris van het archief van de ridderschap en edelen van Holland en West-Friesland 1572-1795. 's-Gravenhage 1992, 190 p.
391: BROM, GISBERTUS - Bullarium Trajectense. Romanorum pontificum diplomata quotquot olim usque ad Urbanum papam VI (an. 1378) in veterem episcopatum Trajectensem destinata. 2 dln. Den Haag 1891-1896.Ingenaaid, 480, 426 p.
59757: BASTIN JOHN & BEA BROMMER - Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia. With particular reference to the print collection of the Tropenmuseum - Amsterdam. A Descriptive Bibliography. Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1979.
3164: BRON, H.J.A. - Familie-aanteekeningen betreffende de familie van Ds. G. Lehman de Lehnsfeld, Ds. P.M. van de Laar, Ds. H. Bron, Ds. W.H. Toe Water. Zwolle 1932, 32 p.
33044: BRONCKHORST, AZ., NICOLAUS À, UIT UTRECHT - Disputatio juridica inauguralis de poenis capitalibus [...] Utrecht Willem van de Water 1704
40729: BRONDGEEST, P. Q. - Bijdragen tot de geschiedenis van het Gasthuis, het klooster en de Balije van St. Catharina der Johanniter-ridders en van het Driekoningengasthuis te Utrecht, Hilversum 1901, 128 pag. met uitvouwbare plattegrond.
37125: BRONGERS, J.A. E.A. ( RED.) - Hobby. Tijdschrift voor verzamelaars jrg. 1 t/m 3 in afleveringen, compleet, geïll.
19466: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
5091: BRONGERS E.A., G.A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Groningen 1970, 291 p., geb., geïll. Goed exemplaar.
5319: BRONGERS, R.A. EN J.A. - Brongers geboekt. Een genealogische speurtocht naar de dragers van de naam Brongers en enkele aanverwante families: Boer, Bronger, Brongersma, Bronniger, Brunger en Van der Wal, Tubbergen/Amersfoort 1998, 536 p., geb., geïll.
42929: BRONGNIART, A. - Traite des arts ceramiques ou des poteries. 2 volumes 8° and an oblong atlas. Paris, 1844.
22623: BRONKHORST, VAN - Getekend familiewapen van “G. van Bronkhorst, Utrecht” (hoorn met 3 eikels), 4°, 19de-eeuws.
53027: BRONKHORST, S. VAN - Omstandig verslag van den moord gepleegd aan mejufvrouw Gijsberta Wilhelmina van der Wiel, met de verhooren en teregtstelling van Christiaan Gotfried Donner, aangevuld met hiertoe behoorende authentique stukken. Amsterdam, J. v.d. Hey en zoon, 1824.
30268: BRONS, L ( RED.) - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink, Laren 1986, geïll.
33167: BRONSVELD, WALRAND CORNELIS LODEWIJK, UIT OPHEMERT - Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626. Proefschrift [...] Haarlem Erven Loosjes 1896
41398: BRONWASSER - Ons fundatieboek. N.V. Industrieele My. voorheen J.W. Bronwasser Cz, Breukelen, Breukelen 1928, oblong album, 91 pag., geb., geïll.
18954: "BROOD, P.; P. NIEUWLAND EN L. ZOODSMA" - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
30855: BROOD, P. E.A. - Geschiedenis van Rolde, Amsterdam 1993, 403 pag., geb., geïll., met stofomslag.
58814: BROOS, TON (INL.) - De wonderlyke reisgevallen van Maria Kinkons, Amsterdam, Huis aan de Drie Grachten, 1986.
30571: BROOS, B. EN A.K.WHEELOCK - Johannes Vermeer. Mauritshuis/ National Gallery of Art Washington, Zwolle 1995, 229 pag., geïll.
56754: BROOS, K, HEFTING, P., - Grafische vormgeving in Nederland: een eeuw, Amsterdam 1993, geb., geïll. 223 pag.
28775: BROOS, B. E.A. - Nederlandse tekenaars geboren tussen 1600 en 1660 [ deel 4 van Oude tekeningen in het bezit van het Amsterdams Historisch Museum ], Zwolle 1993, 317 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35837: BROOSHOOFT, PIETER, UIT GIESSENDAM - Stellingen ..... Leiden Brill 1874
35411: BROOSHOOFT, C.M. - Prent op de promotiepartij van Mr C.M. Brooshooft, naar ontwerp van K. Vilders te Leiden Leiden P.J.Mulder & zn 1913
7190: BROOSHOOFT, PIETER - Academische dissolving-views. Leiden, A.W. Sijthoff, 1878.
42918: BROUCKE, JANUS VAN DEN - Poemata. Dordrecht, v. Braam, 1741.
47618: BROUERIUS VAN NIDEK, M., - Het verheerlykt Watergraafs- of Diemer-meer by de sradt Amsterdam, Amsterdam, Entrop, 1768. Folio, origineel karton.
7191: BROUËRIUS VAN NIEDEK, MATTHEUS - Dissertatio de populorum veterum ac recentiorum adorationibus. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1713.
15035: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G. 2 delen in 1 band. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733].
15033: BROUËRIUS VAN NIDEK, M. EN I. LE LONG - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, oorspronglijk beschreven door Mattheus Brouërius van Nidek, R.G. en Isaac le Long. Verrijkt met 301 koperen platen door Abraham Rademaker, thans [...] met aantekeningen [...] verrijkt door J.H. Reisig [en, deel 7 en 8, door A.B. Strabbe]. acht delen. Amsterdam: J.A. Crajenschot, 1792-1803.
15034: BROUËRIUS VAN NIDEK, M. EN I. LE LONG - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden [...], deel II. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792.
15037: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant [...], [2 delen in 1 band]. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733]. Facsimilé-reprint Den Haag: Kruseman, 1973.
15036: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant [...], [2 delen in 1 band]. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733]. Facsimilé-reprint Den Haag: Kruseman, 1966.
42022: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerlyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth, [1732-1733].
23474: BROUW, P. OP DEN E.A. ( RED.) - Kwartieren van het her en der, deel 1. Nijmegen 1980, 239 pag., geïll. Uitg. afd. Nijmegen, Ned. Genealogische Vereniging.
33761: BROUWER, SEERP - Oratio de iis, quae anno proxime elapso academiae nostrae acciderunt [...] Groningen J. Oomkens 1828
60309: BROUWER, CORNELIS (1731/35-1803) AFTER ULFT, JACOB VAN DER (1621-1689) - View on the Ponte Molle in Rome
38550: BROUWER, HAN - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van de Zwolse boekverkopers 1772-1849, Leiden 1995, 360 pag., geb., geïll., mt stofomslag.
35142: BROUWER, NICOLAUS, UIT MEDEMBLIK - Disputatio juridica inauguralis de emtione-venditione Leiden Henr. Verbiest 1663
35162: BROUWER, SEERPII, UIT LEEUWARDEN - Responsio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
401: BROUWER, H. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in Zuid-Holland, dateerende van vóór de invoering van den burgerlijken stand. 's-Gravenhage 1929, 315 p.
402: BROUWER, H. - Supplement-beschrijving van de doop-, trouw-, en begraafboeken, registers van overledenen, en bescheiden behorende tot de gaardersarchieven in Zuid-Holland, daterende van vóór de invoering van de burgerlijke stand. 's-Gravenhage 1959, 134 p.
34756: BROUWER, CORNELIUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis quaedam de legatis sistens Leiden P. van der Eyk 1765
6295: BROUWER, A., H. MULDER-WIERENGA EN S. WIERENGA - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts, Zeist/Zwolle/Groningen 1989, 440 p., geb., geïll.
58723: BROUWER VAN HOGENDORP, M. DE, - Eenige teregtwijzingen betreffende mijn aanvrage tot concessie der Noord- en Noordooster-Spoorwegen, 's-Gravenhage 1858, 31 pag.
32593: BROUWER, HENRICUS JOANNES THEODORUS, UIT BRUMMEN - Theses [...] Leuven Gebr. Vanlinthout 1877
17160: BROUWER, H. (PREDIKANT TE VEENDAM) - Ruste in God [...] troostreden na het afsterven van jhr Arent J. van Sminia, overleden te Oudkerk 15 October 1857, uitgesproken te Oudkerk, Veendam, T.E. Mulder, [1857], 8°: 27 p.
31663: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma. Fries taalkundige (1789-1869) Assen Van Gorcum & Comp. 1941
34141: BROUWER, WOPKE WOPKENS, UIT LEEUWARDEN - Commentatio ad quaestionem ab ordine juridico ... [Utrecht] [O.J. van Paddenburg] 1823
15039: BROUWER, JOHAN - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjaren oorlog, Zutphen: Thieme, 1933.
55728: BROUWER, C. - Prent: 'Voorval met den jager van den Franschen ambassadeur in 's Hage, den 6en July 1788', gravure door C. Brouwer 1789, A. Fokke Sim. zn. exc.
55698: BROUWER, C. - Prent: 'Het plunderen van het huis van burgemr. J. Rendorp, den 29e Mai 1787', gravure door C. Brouwer 1787.
33223: BROUWER, WOPKE WOPKENS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale, de jure occupandi [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1822
33903: BROUWER, ANNEUS GERARDUS, UIT GROOTE-LINDT - Disputatio philosophico-juridica inauguralis de conatu criminis, ejusque puniendi ratione [...] [Leiden] [z.n.] 1826
33220: BROUWER, SEERP - Oratio de matheseos utilitate universa, praecipua ad patriae nostrae commoda. [...] Groningen J. Oomkens 1824
33224: BROUWER, BERNARD, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de exsecutoribus testamentariis [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1827
61872: BROUWER, CORNELIS (1731/35-1803) AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - Gate with traveller and mule
32218: BROUWER, BASTIAAN JAN, UIT DORDRECHT - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1958
23681: BROUWER, R.J. - Verhandeling over het aanleggen van boomkwekerijen, Amsterdam L.v. Es 1824, 99 pag. [ verh. My. Landbouw 16-3].
32303: BROUWERS, HUBERT JOACHIM - Academisch proefschrift over den staatsregtelijken toestand van Limburg in betrekking tot den Duitschen Bond [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1857
39196: BROWN, J.R. - Brown's Nautical almanac. Daily tide tables for 1933, Glasgow [ 1932 ], 762 pag., hardback.
30641: BROWN, CHR. - Dutch landscape. The early years. Haarlem and Amsterdam 1590- 1650, London 1986, 239 pag., geïll.
15041: BROWN, EDWARD - Naauwkeurige en gedenkwaardige reysen van Edward Brown M.Dr. [...] door Nederland, Duytsland, Hongarijen, Servien, Bulgarien, Macedonien, Thessalien, Oostenr., Stierm., Carinthien, Carniole en Friuli, enz. [...] Uyt het Engels vertaalt door den heer Jacob Leeuwe Dirkx. Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1696.
35310: BROWN, WILLIAM LAURENTIUS - Redenvoering over het allerheilzaamst verband en de vereeniging van den godsdienst met de wijsbegeerte Utrecht A. van Paddenburg 1788
42987: BROWN, THOMAS - Biographical sketches and authentic anecdotes of dogs. Edinburgh, 1829.
33912: BROWN, GULIELMUS LAURENTIUS - Oratio de imaginatione, in vitae institutione, regunda [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1790
30623: BROWN, CHR. - Niet ledighs of ydels. Nederlandse genreschilders uit de 17e eeuw. Amsterdam 1984, 240 pag., geb., geïll., met stofomslag.
56586: BRUCH (UITG.), - Die Augsburgische confession, Koln 1830, 148 pag.
41122: BRUCH, H - Kroniek der Friese Kronieken, antikritiek op Bolhuis' kritiek, Leeuwarden 1952, 52 pag.
5652: BRUCKEN FOCK, B.F.W. VON, EN P.D. DE VOS - Genealogie der uitgestorven familie De Huybert, Middelburg 1905,24 p., groot folio, slechte staat.
30725: BRÜCKNER, W. - Imagerie populaire Allemande, Milan 1969, 222 pag., hardback, ill., with dustwrappers and board-box.
7512: "[FEITAMA, SYBRAND (VERT.)]; DAVID AUGUSTIN DE BRUEYS" - Gabinia, treurspel. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1756.
31563: BRUEYS, JANUS RICHARDUS DE - Oratio de maximo felicitatis incremento [...] Utrecht O.J. van paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
406: BRUGGEMAN, J. - Archief der adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg van de orde van S. Benedictus, 1133-1574. 's-Gravenhage 1933, 94 p.
407: BRUGGEMAN, J. - Inventaris van de archieven bij het metropolitaan kapittel van Utrecht van de r.k. kerk der oud-bisschoppelijke clerezie. 's-Gravenhage 1928, 502 p.
7192: "BRUGGEMANS, ADRIANUS (VERT.); AUGUST VON KOTZEBUE" - De kluizenaar op Formentera. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Rotterdam, J. Meijer, 1793.
17161: BRUGGEN, THEODORUS TER - De wakkerheit eens getrouwen dienstknechts [...] by gelegentheit van het afsterven des [...] heere Bartholomeus van Velsen, ph.d., laatst predikant te Rotterdam, Rotterdam, N. Topyn, 1733, 4°: (6) + 44 + (12) p.
35960: BRUGGENCATE, HENDRIK JAN TEN, UIT ALMELO - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1899
35152: BRUGGHEN, JUST. JAC. LEON. VAN DER , UIT NIJMEGEN - Commentatio ad quaestionem ab amplissima facultate juridica [...] 1826
33908: BRUGGHEN, JACOBUS GULIELMUS VAN DER, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio juridica inauguralis de rebus religiosis [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1762
34011: BRUGGHEN, CAROLUS THEODORUS VAN DER, UIT UTRECHT - Specimen juridicum de fide scripturae tam publicae quam privatae in probanda obligatione [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
55352: BRUGGHEN, J.J.L. V.D. - Antwoord op een open brief van mr. J.E. Goudsmit, hoogleraar te Leiden. Nijmegen, Thieme, 1863.
31572: BRUGMA, JANUS, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis ad locum codicis Napoleonis [...] Groningen J. Römelingh 1821
34638: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1791
36590: BRUGMANS, IZAAK JOHANNES, UIT GRONINGEN - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 's-Gravenhage Nijhoff 1925
34639: BRUGMANS, P. A. - Theses juridicae. 1791
34640: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - III. theses juridicae. 1791
34641: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - XXIII. theses juridicae. 1792
35321: BRUGMANS, I.J. - Wendingen in de economische geschiedenis Groningen Wolters 1947
34637: BRUGMANS, P. A. , UIT GRONINGEN - Theses juridicae. 1790
34012: BRUGMANS, CAROLUS PETRUS LUDOVICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali in jure Romano et hodierno [...] Amsterdam C.A. Spin 1834
34013: BRUGMANS, JOHANNES JUSTINUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de perduellionis ac majestatis crimine apud Romanos [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1835
23516: BRUGMANS, H. - Verslag van een onderzoek in England naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 ....... ingesteld. 's-Gravenhage 1895, 516+61 pag.( boekblok los).
37082: BRUGMANS, H. EN C.H. PETERS - Oud-Nederlandsche steden in haar ontstaan groei en ontwikkeling, 3 delen, Leiden [ ca. 1911], geb. in de originele groen/bruine linnen banden.
409: BRUGMANS, H., EN O. OPPERMAN - Atlas der Nederlandsche palaeographie. 's-Gravenhage 1910.
50979: BRUGMANS, H. (INL.) - Nederlandsche Handel en Industrie in 1913. Jubileum-uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid. Rotterdam, De Bont, [1913].
31702: BRUGMANS, H. - De waarde der Fransche Revolutie [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1838
32205: BRUGMANS, H. - Het belang der economische geschiedenis. Leiden A.W. Sijthoff 1904
15042: BRUGSMA, B. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Groningen. Eene handleiding voor het eerste aardrijkskundig onderwijs. 4de druk. Groningen: A.L. Scholtens, 1867.
36273: "BRUHN, CHRISTIANUS, UIT DITHMARS; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS" - Pseudo-Elias, seu diatribe chronologico-historica .... Wittenberg M. Henckel 1662
47917: BRUIJN, J.A.J. DE (INL.), - Mariniers. Desnoods te voet. Een foto-reportage van de zuiverings-acties ondernomen door de mariniersbrigade 19 dec.-31 dec. 1948 [ op Java], Soerabaja 1949, [48] pag., geïll.
31033: BRUIJN, W. DE E.A. - Bekende Rotterdammers. Biografisch maandschrift. Januari- nummer 1927 ( +1e jrg. nr. I ), 64 + 8 pag., geïll.
20039: BRUIJN, J.H. DE - Genealogie van het geslacht De Graeff van Polsbroek 1529/1827, met bijlagen. De Bilt 1962-63, 25 pag., gestencild, losbladig. (MET: Sprookje van den Graeff van Polsbroek in het Bosch van Drakenstein, 3 pag., getypt.)
34883: BRUIJN, HERIBERT CORNELIS PIETER DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - Bijdrage tot de leer der uitlovingen Leiden W.T. Werst 1871
3260: BRUIJN, J. DE - Herkomst en verspreiding van de familie Coljé-Coljee. De Meern 1973, 64 p.
26320: BRUIJN, J.G. DE - Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Holl. My. der Wetenschappen 1753-1917, Haarlem 1977, 549 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34510: BRUIJNE, JAN WILLEM DE, UIT GOES - De pessariumtherapie bij retroflexio uteri z.pl. z.n. 1898
52843: BRUIN, SERVAAS DE - Een prostitutie-congres. Vermakelijke ironie in dichtmaat. Amsterdam, J. Vlieger [ca. 1890].
37194: BRUIN, A. DE - "De schatten der Pellicanisten; over de blazoenen, het glas- en zilverwerk en de wandtapijten van de Haarlemse rederijkerskamer "" Trou moet Blycken "", Haarelm 2001, 216 pag., geb., geïll., met stofomslag."
37784: "BRUIN, SERVAAS DE; " - Geographisch-historisch woordenboek, 2 delen, Leiden, Noothoven v. Goor [ ca. 1869 ], 1248 = 1168 pag. Halfleer, doch ruggen los.( wel aanwezig )
53327: BRUIN, F. DE - Geschrift van den eerw. heer F. de Bruin, een der vier predikanten die (...) tegens den Pastoraalen-Brief geprotesteert hebben (...) z. pl., [1738].
7195: BRUIN, CLAAS - De dood van Johan en Garcias, op De onzydige regtspleeging van Cosmos de Medicis. Treurspel. Amsterdam, erven J. Lescailje en Dirk Rank, 1715.
7196: BRUIN, CLAAS - De deugdzaame hoveling, treurspel. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1742.
3151: BRUIN, G. DE - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland. Amsterdam 1952, 139 p., geb., geïll.
15047: BRUIN, CLAAS - Noordhollandsche Arkadia... Amsterdam: E. Visscher, 1732.
15048: BRUIN, CLAAS - "Noordhollandsche Arcadia; verrijkt met aantekeningen van den heer Gerrit Schoemaker en verçiert met printverbeeldingen, Amsterdam: E. Visscher, 1732, facsimilé-reprint Den Haag: Kruseman, [ 1970]."
27456: BRUIN FZN, C. DE - Johann Christian Meischke, ( 1763-1841 ), zijn voor- en nageslacht. Driebergen 1982, 139 pag., geb., geïll.
52583: BRUIN, CLAAS - [De lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid, met hist. aant. en printverbeeldingen. Amsterdam, Schagen, 1723].
15046: BRUIN, CLAAS - "Noordhollandsche Arkadia; verrijkt met aantekeningen van den heere Gerrit Schoemaker, en verçiert met printverbeeldingen. Amsterdam: E. Visscher, 1732."
27119: BRUIN, CLAAS ( INLEIDEND GEDICHT) - De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, Amsterdam 1791, reprint Den Haag, Kruseman, 1967. Folio, in kunstleren band, exemplaar als nieuw, met ruim 100 albeeldingen.
50878: BRUINENRIDDER [= MOORE, W.CH.J. VAN DEN], - Grond-eichendom. Brieven van den bruinen ridder aan een ongenoemde. Saamaaranch, G.C.T. van Dorp, 1865.
31573: BRUINIER, JANUS BERNHARDUS HENRICUS, UIT LOCHEM - Animadversionum de usu verborum cum praepositionibus compositorum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1821
22393: BRUINING - Brief in het Frans van G. Bruining, pasteur à Zevenhoven, Dept. Zuiderzee, aux environs d’Alphen, 1811, aan N.N. Manuscript, 4°, 4 p.
15050: BRUINING, G. - "Tableau topographique et statistique de Rotterdam; où cette ville est décrite sous tous les rapports remarquables; suivi de quelques détails historiques et antiquares, tendant à répondre un nouveau jour sur l’ancienne histoire de cette ville, et sur celle de son emplacement et de ses environs. Amsterdam: J. Immerzeel Jr., 1815"
59058: BRUINING, ALBERT, - Brief aan den hooogleraar J.A. Lotze en antwoord op het Libel geplaatst in de Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak voor het jaar 1807, no. lll, Franeker, 1807, 16 pag.
60838: BRUINING, TIELEMAN CATO (1801-1877) - Dood van den Lt. Adm.: M.A. de Ruyter (Graftombe in de N. Kerk te Amsterdam)
36520: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Gezag en vrijheid bij Philippe de Commynes Assen Hummelen 1937
36532: BRUINS SLOT, JAN ALBERTUS HENDRIK JOHAN SIEUWERT, UIT DRAGTEN - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke kerk in Nederland Amsterdam Bakker 1931
17162: BRUINS, J.A. - Na vijf en twintig jaren, 21 Nov 1869 - 1894, Toespraak gehouden tot de gemeente van Idaard, AEgum en Friens, Leeuwarden, Coöp. Handelsdrukkerij, [1894], 8°: 19 p.
3176: BRUINS SLOT, S. - Jan Bruins Slot, zijn vóór- en nageslacht. Rotterdam 1963, 127 p., geb., geïll. (oblong)
31551: BRUINS, DIRK, UIT DIEREN - Plutarchi vita Pompeii [...] Specimen literarium inaugurale [...] Zutphen A.E.C. van Someren 1882
52844: BRUINSMA, JOSEPHUS JOANNES EN EVERT BLOEMBERGEN - Geregtelijk-scheikundig onderzoek eener arsenik-vergiftiging. Overdruk uit Haaxman, Tijdschrift voor Wetensch. Pharmacie, V. Voorburg, A.M. Broedelet 1853.
40277: BRUINSMA, M. E.A., - Beeld tegen beeld. Wild plakken, Utrecht 1993, 110 pag., geïll. [affiches] n.a.v. tentoonstelling Centraal Museum Utrecht.
415: BRUINVIS, C.W. - Archief der gemeente Alkmaar. Alkmaar 1903, 185 p.
20560: BRUINVIS, C.W. - Geschiedenis der kapel, thans de tweede kerk der N.H. gemeente te Alkmaar, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 23 pag.
20561: BRUINVIS, C.W. - Eene bladzijde uit de geschiedenis van de Hervormde kerk te Alkmaar. Overdruk Arch. Kerkgesch. 1899, 7 pag.
20562: BRUINVIS, C.W. - Het papengilde te Alkmaar. Overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 8 pag.
20565: BRUINVIS, C.W. - Voetzoekers en ontzetviering. Bijdrage tot Alkmaars zeden-geschiedenis. Alkmaar 1905, 28 pag.
20583: BRUINVIS, C.W. - Caspar Benoist, zijdewever te Alkmaar, overdruk Oud-Holland 1904, 5 pag.
20584: BRUINVIS, C.W. - De graaf van Leicester te Alkmaar, overdruk Oud-Holland 1903, 6 pag.
20581: BRUINVIS, C.W. - Admissiën van priesters te Alkmaar 1641-1727, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 10 pag.
20559: BRUINVIS, C.W. - Handelingen van de gemachtigden der R.C. gemeenten te Alkmaar in zake den z.g. afkoop der kerkgebouwen. Overdruk Bijdr. Bisd.Haarlem 4 pag.
20558: BRUINVIS, C.W. - De zeven getijden in de parochiekerk te Alkmaar, overdruk Arch. Kerkgesch. 1897, 8 pag.
20566: BRUINVIS, C.W. - De stichting van het Roomsch-Catholiek weeshuis te Alkmaar. Alkmaar 1905, 16 pag., geïll.
20568: BRUINVIS, C.W. - Afzetting en vervanging van den pater en de mater van het jonge hof te Alkmaar in 1568, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 14 pag.
20569: BRUINVIS, C.W. - Te Alkmaar in den Geuzentijd 1566-1572, Niet in de handel, Alkmaar 1894, 28 pag.
20570: BRUINVIS, C.W. - Penning ter eere van W.G. ten Houte de Lange, overdruk, 4 pag.
20572: BRUINVIS, C.W. - Alkmaarsche begrafenispenningen, overdruk Tijdschr. Munt- en penningkunde 1907, 6 pag+plaat.
20574: BRUINVIS, C.W. - Verdrukking en volharding der Remonstranten te Alkmaar in 1619 en volgende jaren, Alkmaar 1894. Niet in de handel, 46 pag.
20575: BRUINVIS, C.W. - Het Alkmaarsche kerkgeschil op 't ergst. Verhaal van het gebeurde in het jaar 1610, Alkmaar 1894. Niet in de handel, 60 pag.
20577: BRUINVIS, C.W. - Versterking en bezetting der stad Alkmaar in 1672 en 1673. Overdruk Militaire Spectator 1904, 10 pag.+plaat.
20582: BRUINVIS, C.W. - Maerten Jacobsz. Formerius, Petrus Schouten, 2 extracten uit Bijdr. Bisd. Haarlem, 3 pag.
417: BRUINVIS, C.W. - Naamlijst van de leden der regeering, de secretarissen en ontvangers van Alkmaar sedert 1795. Z.p. z.j., 31 p.
40605: BRUINVIS, C.W. - De geldmiddelen van het Burgerweeshuis te Alkmaar sedert de oprichting, Haarlem 1909, 29 pag.
38475: BRUMMEL, L. - Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek, Leiden 1939, 215 pag., geb., geïll.
35434: "BRUMMERUS, ANDREAS, UIT STARGARD POMMEREN; PRAESES: CRUGER, FRIEDRICH" - Disputatio ethica de virtutibus, quae in gubernatione affectuum ad corpus relatorum occupantur, nim: De fortitudine et temperantia [...] Rostock Moritz Sachs 1614
47375: VALYNSEELE J. / CHR. BRUN, - Les batards de Louis XV et leur descendance, verites et legendes, Paris 1992, 237 pag.
56618: BRUN, PIERRE LE, - Marie Stuart, tragedie en cinq actes, Bruxelles, Remy, 1820, 75 pag.
43271: BRUN, LE - Afbeelding der hertstogten of middelen om dezelve volkomen te leeren afteekenen, door de heer Le Brun (...) in het Nederduits vertaalt door F. de Kaarsgieter. Amsterdam, v.d. Plaats, 1703.
23583: BRUNET, J.CH. - Nouvelles recherches bibliographiques pour servir de Supplément au Manuel du Libraire et de l'amateur de livres, 3 delen. Parijs, Silvestre, 1834, 504+532+504 pag., geb. in 3 linnen banden. Goed exemplaar.
17104: BRUNET, J. CH. - Manuel du libraire et de l’amateur de livres [etc]. 5e herz. en verm. druk, Berlijn, Altmann 1922. Complete set van de beste uitgave., 9 delen.
35954: BRUNGER, JAN, UIT O.L.VROUWE PAROCHIE - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
43331: BRUNINGS, CHRISTIAAN - Bericht wegens een' nieuwen hyetometer, Extract Verhandelingen Holl. My. der Wetenschappen 26 (1789) pp. 317-323, met gegraveerde plaat.
15608: BRUNNER, P.L. - Reise des P. Reginbald Möhner, Benedictiners von St. Ulrich in Augsburg, als Feldcaplans bei den für Spanien geworbenen und unter den Commando des Markgrafen Leopold Wilhelm von Baden geführten deutschen Regimentern in die Niederlande im Jahre 1651. [...]. Herausgegeben von Dr. P.L. Brunner. Augsburg: Butsch, 1872.
419: BRÜNNER, E.C.G. - De order op de buitennering van 1531. Bijdrage tot de kennis van de economische geschiedenis van het graafschap Holland in den tijd van Karel V. (Diss.) Utrecht 1918, 241 p.
36170: "BRUNONE, FRANCISCO ROMANO (BRUNO), UIT LEIPZIG; PRAESES: PRAETORIUS, JOHANN" - Disputatio historico-physica de crotalistria tepidi temporis hospita. Oder von des Storchs Winter-Quartier .... Leipzig J.C. Brandenburger 1702
36103: BRUNSTING, H. - Johannes Smetius als Romeins-provinciaal archeoloog Amsterdam V.U. 1973
57474: BRUSSE, M.J. / DIRK NIJLAND, - Boefje, naar het leven verteld door M.J. Brusse. Op 14 steenen in prent gebracht (.....) door Dirk Nijland (......) met een voorrede van Johan de Meester, Rotterdam , Brussel, 1906.
56939: BRUSSE, M.J., - Slavernij voor mooie kleeren, uit het leven van de lijders aan confectie, Rotterdam, 1910, 64 pag.
52851: BRUSSE, M.J. - Een worstelaar, Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1917.
52855: BRUSSEL, A. VAN - De advocaat-generaal mr. M. Schooneveld P.J.zn en de Brand-waarborg-maatschappij De Adelaar. Amsterdam, Voor de auteur, 1858.
61857: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Te Reune in Drente [series title: Verschijden Landschappen]
61853: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - In Overveen bij Haarlem [series title: Verschijden Landschappen]
61864: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Church tower by a path
61868: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Breederoode [series title: Verschijden Landschappen]
61861: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Abday te Rijnsburg [series title: Verschijden Landschappen]
61852: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Portrait of the artist Franciscus Andeas Milatz (1764-1808) in his death bed
55156: BRUSSEL, A. VAN (RED.) - Asmodee. Jaargang 57 (1910), nrs. 1 t/m 52 (mist nrs. 15 en 17).
55160: BRUSSEL, A. VAN / H.G. MULDER (RED.) - Asmodee. Diverse afleveringen uit de jaargangen 31 (1884) t/m 56 (1909).
61865: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Farm by a river
61862: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Path in the woods with cart and horseman
61855: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Landscape with caravan and passengers
61867: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Overblijf. van t Huys van Gd. van Velsen [series title: Verschijden Landschappen]
61854: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Farm with two figures
61870: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Two figures standing at the edge of the woods
61871: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Two figures standing at the edge of the woods
61858: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Fallen house in the woods [series title: Verschijden Landschappen ?]
61860: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Path in the woods with cart and horseman
61869: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Farm with smoking chimney
61859: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Landscape with two men walking on a path
61856: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Abday te Rijnsburg [series title: Verschijden Landschappen]
61866: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - Two figures on a bridge in a landscape
61863: BRUSSEL, HERMANUS VAN (1763-1815) - t'Huys de Haar [series title: Verschijden Landschappen]
39202: BRUUN, DANIEL ( ED.) - The travellers guide to the Scandinavian countries and Iceland, Kopenhagen [ ca. 1908 ], 72 +72 +72 + 64 pag., ill., hardback.
30622: BRUYN, J. E.A. (RED.) - Aanwinsten Nederlandse Musea 1960-1990. Een keuze uit dertig jaar, verworven met steun van de Ver. Rembrandt, Amsterdam 1990, geïll., geb.
60321: BRUYN, NICOLAAS DE (1571-1656) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - AESTAS
60730: BRUYN, NICOLAAS DE (1571-1656) - INGRESSUM AUTEM IESUM CAPERNAUMUM ADIIT CENTURIO... (Royal Bible)
51263: BRUYN PRINCE, P.M.L., DE, - Officiële bescheiden betreffende de dienst van Multaluli als Oost-Indies ambtenaar, 2e vermeerderde druk, Amersfoort 1910, 352 pag.
34153: BRUYN, JOANNES GUILIELMUS DE, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale de jure emphyteuseos [...] 's Gravenhage J. Kips, J.H.zoon 1838
60285: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Baggage Train with the Sergeant-Major
60286: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER AMMAN, JOOST (1539-1591) - Marching soldiers
60282: BRY, THEODOR DE (1528-1598) - Empty coat of arms with knight
60284: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The fountain of youth
60288: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) AFTER TITIAN, OR VECELLIO, TIZIANO (1485/90-1576) - CHRISTI TRIVMPHVS (The Triumph of Christ)
60287: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623) - IMPROBO EST SI QUIS ALIENA INCOM[M]ODA RIDET (One Should not laugh at the misfortune of someone else) [Emblemata Saecularia]
60028: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - IO SEBASTIANUS PFAURSERUS D. MAXIMIL II ADIG ECCLESIAS (Portrait of Johann Sebastian Pfauser)
60029: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - MATTHEAUS WESENBECIUS (Portrait of Matthew Wesenbeck)
60030: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - DURNHOFERUS THEOLOGUS (Portrait of Lorenz Dürnhofer)
59667: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - IOANNES HVGONIS A LINSCHOTEN... (Portrait of Jan Huygen van Linschoten)
59668: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601) - IACOBUS LATOMUS THEOLOGUS (portrait of Jacob Masson)
59666: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, ROBERT (C.1570-1601) - IANUS DUZA... (portrait of Janus Dousa)
59669: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - IOANNES KLAINAVIUS ... Portrait of Ioannes Klainavius
60536: BRY, THEODOR DE (1528-1598) - De Hoopman van weisheyt. Le capitaine prudent
60031: BRY, JAN THEODOR DE (1561-1623), AFTER BOISSARD, JEAN-JACQUES (1528-1602) - CAROLUS UTENHOUIUS NEOCHTHO Caroli filius. (Portrait of Karl van Utenhove)
60535: BRY, THEODOR DE (1528-1598) - ORGUEILLE ET FOLLIE
42174: BRYDONE, P. - Reize door Sicilie en Malta, Uit het Engelsch vertaald. 3 delen in 1 band, Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1774.
35955: BUCAILLE, PIERRE ANTOINE AUGUSTIN, UIT LISSE - Stellingen ..... Groningen I. Oppenheim 1898
31550: BUCAILLE, JOHAN NICOLAAS ANTHON, UIT SAMARANG - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1866
58708: "BUCHNER, A.;" - Vom Glockenspiel zum Pianola, Praag 1959
43158: BUCHOTTE - Les regles du dessein et du Lavis, pour les plans particuliers des ouvrages & des batimens (...) architecture militaire que civile. Paris, Jombert, 1722.
35554: "BUCHTA, LEONARDUS, UIT ALTHEMIO-FRANCUS; PRAESES: SCHURZFLEISCH, C. SAMUEL" - Ex argumento antiquitatis deipnosophisticae [...] Wittenberg Christian Schroedter 1703
33096: BUCKY, JOANNES CHRIST., UIT DANZIG (GDANSK) - Dissertatio juridica de pactis successoriis [...] Leipzig Breitkopf 1730
41806: BUCQUOY, E.L. - Les Gardes d'Honneur du Premier Empire, Nancy 1908, 301 pag., ill. with 8 handcoloured plates of uniformes by the author. Good copy.
50667: BUDAY, G., - The story of the Christmas card, London, z.j., 44 pag., geïll., geb.
35956: BUDDE, WEIJER ANTONIJ COST, UIT DIEPENVEEN - Stellingen .... Groningen J.B.Huber 1875
41614: BUDDINGH', D - Feesten en feesttijden. Natuur-kerk- en volksfeesten in oorsprong en beteekenis, Antwerpen, Buschmann, 1869. Origineel karton, 201+(2) pag., omslag beschadigd en los.
15055: BUDDINGH, D. - Wandelingen door De Betuwe, ter opsporing van Germaansch-Bataafsche en Romeinsche oudheden (1854-1860). Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861.
423: BUDDINGH, D. - De kerk, school en wetenschap in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Utrecht 1852. Geb., 167, 275, 343 p.
22784: BUDSIN, HURLEBOUDT - Alliantiewapen Budsin-Hurleboudt met de 16 kwartierwapens, manuscript, 1 pag. Pentekening, 18e eeuw.
35547: BUECHER, CHRISTIAN BERNHARD - Philosophiae et artis poeticae candidatis [...] Wittenberg Samuel Creusig 1720
25311: BUEKERS, P.G. - Onze kevers, met 20 gekleurde platen door Karl Neunzig. Zutphen 1912, 8+107 pag., geb., geïll.
26312: BUEREN, TRUUS VAN - Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem te aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen. Hilversum 1993, 686 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw [dissertatie].
36129: "BUERGER, JOH. QUODVULTEUS; PRAESES: GERHARDUS, GOTTLIEB" - De ceremoniis gentium circa juramentum Leipzig Immanuel Tietze 1699
36159: "BUETEMEISTER, HENRICUS JOH., UIT CELLIS-LUNEBURGENSIS; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS" - Dissertatio priorem (-posteriorem) de Augustae domus Brunsvico-Luneburgensis meritis in rem literariam Wittenberg J.L.Fincelius 1717-18
56532: BUFFON, - Le Buffon des enfants, ou petite histoire naturelle, 8e edition, Paris, Laplace, z.j.
42195: BUFFON, G.L.L. COMPTE DE - Le Buffon classique de la jeunesse ou Resume d'histoire naturelle. Ouvrage neuf. Paris etc., 1837.
42121: BUFFON - Morceaux choisis. Recueil de ce que ce grand naturaliste. Paris, Boiste, 1823.
38057: BUGNOTIUS, LUDOV. GABRIEL - Archombrotus et theopompus sive argenidis secunda & tertia pars, Leiden, Hackins 1669, ( 24 ) + 624 + ( 13 ) pag., half leer.
52881: BUIJNSTERS, P.J. - Levens van beruchte personen. Over de criminele biografie in Nederland gedurende de 18e- eeuw, Utrecht, HES, 1980.
39070: BUIJNSTERS, P.J. - Wolff & Deken, een biografie, Leiden 1984, 416 pag., geïll.
17013: BUIJNSTERS, P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding. Utrecht: HES, 1985.
17087: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht: HES, 1979.
33775: BUIJS, J.T. - Rede ...bij de afkondiging van het senaatsbesluit houdende opdracht van het doctoraat honoris causa...... Leiden Werst 1875
36502: BUIJS, J.T. - Het wezen van den constitutionelen regeringsvorm Haarlem Kruseman 1862
32023: BUIJS, JOANNES THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de jure communis principiis regendo [...] Amsterdam C.A. Spin & Zonen 1850
55648: BUIJS, EGBERT - Proces crimineel in de zake van Egbert Buys, hofraad en actueel commissaris van zijn koninklyke majesteit van Polen, Keurvorst van Saxen, gedaagde, contra jonkheer Diderik van Lockhorst, heer van Ter Meer, hoof-officier der stadt Utrecht, r.o. eisscher, Kleef/Nijmegen, R. Sitzeman/H. Heymans, 1755.
58982: BUIJS, - De kleine Buijs. Natuurkundig schoolboekje, Groningen, Smit, 1859, 85 pag.
33675: BUIJS BALLOT, CH.H.D. - Oratio de physicorum principiis et controversiis [...]
33676: BUIJS BALLOT, CH.H.D. - De herstelling der Utrechtsche hoogschool in 1813 . Feestrede.
33683: BUIJS, J.T. - Het moderne staatsbegrip.
27976: BUIJS, P - Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen, Amersfoort 1844, 192 pag., geb., half leer.
40041: BUIJTENEN, M.P. VAN, - Hindeloopen Friesland's elfde stede, 2e druk, Amsterdam 1943, 106 pag., gebonden in half linnen.
32887: BUIJTENEN, M.P. VAN, UIT ROTTERDAM - De grondslag van de Friese vrijheid. Academisch proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1953
436: BUIJTENEN, M.P. VAN - De Leppa. Een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage. Dokkum 1944. Geb., geïll., 121 p. Met 3 losse kaarten.
47117: BUIS, F.A., - Oudt-Hollandsche menschen, Amsterdam z.pl., 261 pag., geb.
57126: BULDER, NICO, - Exlibris, met een inleiding van Johan Schwenke, Wassenaar, 1939.
57128: BULDER, NICO, - Nieuwere exlibris Nico Bulder. Ingeleid door Ir. H.G.J. Schelling, Baarn, Arethusa Pers, 1959.
7203: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE - Een beeld der toekomst. Romantiesch gedicht. Ontleend aan de geschiedenis der kerkhervorming en die der onbeslotene gemeente te Utrecht, tijdens Huibert Duifhuis. Den Haag, P.H. Noordendorp, 1849.
7201: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE - Gedichten. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1871. [2 delen]
7200: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE - Velerlei. Gedichten, oud en nieuw. Haarlem, A.C. Kruseman, 1863.
5567: BULLETIN - Haselhoff Bulletin, jrg 7 (1996), 16 + 16 p.
24955: BULTHUIS, JAN - Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen, behoorende tot den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, in den jaare 1786 [to 1792] naar ‘t leven getekend door J. Bulthuis [later: J. Gardiner Visscher after J.B.] en in ‘t koper gedruckt door K.F. Bendorp.
60198: BULTHUIS, JAN (1750-1801) AFTER WALDORP, JAN GERARD (1740-1808) PUBLISHED BY SMIT, JAN (1726-1807) - [The little street of Amsterdam]
4450: BULTHUIS, R.J. - De stam [der protestantse Polakken]. Den Haag 1937, geb. Niet in de handel. Oplage 200 exx. Mooi drukwerk.
41880: BULTHUIS-DRAYER, J - Genealogie Bulthuis-Drayer, Roden 1994, 277 pag., geb., geïll. Enkele vlekjes op kaft.
7207: "BULWER-LYTTON, EDWARD; JAN WILLEM STEENBERGEN VAN GOOR (VERT.)?" - De eed aan het sterfbed. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G. Portielje, 1836. [2 delen in 1 band]
31548: BUMA, WIARDUS GULIELMUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de jure gratiae [...] Groningen wed. M.J. van Bolhuis 1823
7211: BUMA, JOHANNES - Boere bruiloft, of Het huwelyk van Moddeworst en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Te Knollendam, Ten dienste der bruilofts-gasten. [Leeuwarden, [z.n.], 1767.
7212: BUMA, JOHANNES - Boere bruiloft, of Het huwelyk van Moddeworst en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Te Knollendam, Ten dienste der bruilofts-gasten. [Leeuwarden, z.n.], 1767.
34842: BUMA, BERNARDUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis de albo corrupto Franeker Coulon 1791
32396: BÜNEMANN, AUGUST RUDOLF JESAIAS - Commentatio de fidejussore usuras non jubente: ad Stat. Hamb. P. II. Tit. VI. Art. V. ex Juris Romani sanctis formulisque item Germanorum moribus et usu forensi Hannover J.Christoph. Richter 1749
33371: BUNT, LUCAS NICOLAAS HENDRIK, UIT EDAM - Bijdrage tot de theorie der covexe puntverzameingen. Proefschrift [...] Amsterdam Noord-hollandsche uitgeversmij 1934
35557: "BUNTMEIERUS, CAROLUS PHILIPPUS, UIT LANDAU (BEIEREN); PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL" - Stricurae Waldecciarum antiquitatum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1704
7215: BUNYAN, JOHN - Christens reize na de eeuwigheit, met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren, predikant te Hoorn. Groningen, Pieter Bandsma, 1729
7217: "BUNYAN, JOHN; ALBERT EBBO CROUS (VERT.)" - Een Christins reyse na de eeuwigheyt. (...). Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gijsbert de Groot Keur, 1754.
7216: "BUNYAN, JOHN; ALBERT EBBO CROUS (VERT.)" - Eens Christinnes reize naar de eeuwigheid (...). Vertaald uit het Engels. Amsterdam, B. Koene, [ca. 1820].
7214: BUNYAN, JOHN - "De tedere ingewanden van Christi Liefde, aan den zondaar opengelegt en vertoont (...). Daar na door een openhertig en omstandig verhaal van des autheurs eigen bevindinge, zo in zyn eerste bekeringe, als verdere voortgang in de genade; en zyn ontmoetingen in dezelve. Vertaald uit het Engels. Harderwijk, Herman Rampen, 1711."
7213: BUNYAN, JOHN - Christens reize na de eeuwigheit, met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren. Vertaald uit het Engels. 3e druk. Groningen, Pieter Bandsma, 1747.
7218: "BUNYAN, JOHN; LAMBERTUS DE BEVEREN (VERT.)" - Christens reize na de eeuwigheit, met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren. Vertaald uit het Engels. 4e druk. Groningen, Pieter Bandsma, 1762.
35420: "BURCH, FRANCISCUS VAN DER, UIT DORDRECHT; PRAESES: BEYMA, J." - Quaestiones probabiles in utramque partem exercitii causa propoditae. Leiden Franciscus (I) Raphelengius 1595
37283: BURCHARD, M. U.A. - Die Kopfsteuerbeschreibung der Fürstentümer Calenberg- Göttingen und Grubenhagen von 1689, Teil 3 -13, Hildesheim 1959- 1972, ca. 2500 pag.
43250: BURCHGRAEF, JUSTUS VAN DEN - Zeer langdurige en naukeurige observatien ontrent de rivieren den Wael, Maes, Merwe en Leck, tot aen zee gedaen, aentoonende hoe zig die verdorven hebben. Gorinchem, Goetzee, 1744.
60834: BURCK, JOHANNES DU (1808-1888) - Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1