Antiquariaat A.G. van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34590: BAAR, A.J.H. VAN, UIT OIRSCHOT - IX. theses juridico-politicae. 1839
34591: BAAR, A.J.H. VAN, UIT OIRSCHOT - VIII. theses juridicae. 1839
32091: BAAR, ANTONIUS JOANNES HUBERTUS VAN, UIT OIRSCHOT - Dissertatio juridica inauguralis, de interdictis jure romano [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
107: BAAR, R.R., - Ontwerp van een burgerfamiliewapenwet, houdende een regeling omtrent het voeren van familiewapens door onadellijke personen. Nijkerk 1952, 32 p., gestencild.
42813: BAARLE [BARLAEUS], CASPAR VAN - Oaratien en blijde inkomst van Maria de Medicis, vertaald uit het Latijn. Amsterdam, B. Boekholt, 1689.
58674: BAARS, J. V., - Geschiedenis van het St.-Elizabeths-Gasthuis te Curacao 1855-1905, Curacao, Drukkerij Apostolisch vicariaat 1905, 170 pag.
33763: BAART DE LA FAILLE, JACOBUS - Oratio de sperandis rei philosophicae, identidem auctae, incrementis [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1790
35671: BAART DE LA FAILLE, JOHAN MARCUS, UIT LEEUWARDEN - Bacteriurie ..... Leeuwarden Coop. Handelsdrukkerij 1895
35030: BAART DE LA FAILLE, CORNELIS, UIT GRONINGEN - Strafbare schending van geheimen Groningen J.B. Huber 1884
32089: BAART DE LA FAILLE, ROBERT DANIEL, UIT LEEUWARDEN - Beschouwingen over artikel 89 der Grondwet. Akademisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1867
34853: BAART DE LA FAILLE, JACOBI - Oratio de noxis, quas, recentiori praesertim tempore, vari systemata medicinae fecerunt 1832
22383: BAARTWIJK EN DRUNEN, BASTINGIUS - Tekst bij het herdrukken in 1757 van een rivierkaart uit 1754. Manuscript, 4°, 1 p.
20737: BABELON, JEAN - La medaille et les medailleurs, Parijs 1927, 234 pag., geïll.
38074: BACCHINUS, BENEDICTUS - De sistris eorumque figuris (.....) Leonem Strozza dissertatio / Jacobus Tollius dissertatiunculam & notulas adjecit, Utrecht, Halma, 1696.
37215: BACH, ADOLF - "Deutsche Namenkunde. [ 5 Teile: Personennamen 1 + 2; Ortsnamen 1 + 2; Sachweiser und Register ], Heidelberg 1952 - 1956, ca. 2000 pag., mit Bibliotheek-stickers."
109: BACHELIN-DEFLORENNE, M., - La science des armoiries. Parijs 1880. Geb., geïll., 294 p.
35267: BACHIENE MUNTENDAM, ZENO, UIT NOORDDIJK (GRON) - Dissertatio theologica inauguralis de hymno angelico Amsterdam J. van der Hey 1849
33478: BACK, JOANNES DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis ad L.I.ff. In quibus causis pignus, vel hypotheca tacite contrahitur [...] Leiden Joannes van der Linden jr. 1724
47775: BACKER DIRKS, J.J., - De Nederlandsche zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst, deel I, 2e druk, 's-Gravenhage 1890, 832 pag., geïll., origineel karton, band los.
34630: BACKER, P. , UIT AMSTERDAM - XX. theses juridicae. 1790
32208: BACKER, SALOMON - Levens- en karakterschets van mr. Joachim Rendorp, vrijheer van Marquette. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
31953: BACKER, GUILIELMUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de ratione, qua Romae illud, quod post legem Calpurniam dictum est repetundarum crimen [...] Amsterdam W. Willems 1845
31545: BACKER, MELLO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de dispensationibus, quae dicuntur, sive Venia legis, in causis maxime juris privati [...] Groningen W. van Boekeren 1830
20880: BACKER, A.J. - Leidse wevers onder gaslicht. Leiden 1952, 96 pag.+ bijlagen, geb., geïll.
14944: BACKER, JAN A. - De jonge reiziger door Nederland. 3 delen. [tweede editie] Amsterdam: D.M. Langeveld, 1797.
35409: BACKER, JOHAN FERDIN. - Prent voor het Promotie diner van Mr Johan Ferdin. Backer, naar een tekening van C.B.Tilanus 1884
33479: BACKER, GUILIELMUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de venditore praestando id, quod interest, non liberando [...] Leiden Joh. en Herm. Verbeek 1761
55173: BACKER, H.J. - Prent 'De kerkermeester'. Litho van H.J. Backer, 1841, uit het periodiek 'Europa'.
55175: BACKER, H.J. NAAR J. HILVERDINK - Prent 'Jeugdige gevangenen te Rotterdam'. Litho door H.J. Backer naar J. Hilverdink, ca. 1860. Een schoolklas met enige tientallen kinderen in gevangeniskleding en twee leerkrachten.
34145: BACKER, CORNELIUS - Dissertatio iuridica de periculo, quod assecuratoris est [...] Groningen J. Oomkens 1821
34144: BACKER, ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juris publici inaugurale de varia ratione, qua, in praecipuis Germaniae civitatibus, populi eliguntur mandatarii [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1843
41617: BACKER DIRKS, J.J. - De Nederlandsche zeemagt in hare verschillende tijdperken geschetst. Deel 1 (tot Vrede Munster) en deel 3 (1795- heden), Rotterdam, Nijgh, 1865/ Nieuwediep, J.C. de Buisonje, 1876, 334+517 pag. Gebonden in linnen stempelband met afb. van matroos in mast. Mist deel 2. Prijs per deel 35 euro
61026: BACKHUIZEN, LUDOLF (1631-1708) - Pick-nick at the sea (Set of ten sea views)
33040: BACOT, GERARD JACOB GEORG, UIT DOORNIK - Specimen philosphicum inaugurale. Singulare argumentum exhibens, quo veras hujus mundi substantias simplices esse, ac vi repraesentandi gaudere, ex natura dei et mentis humanae demonstratur [...] Groningen Jacobus Bolt 1768
52682: BACOT, GERARD - Zeeusche spectator over de boedel en het testament van capitein Willem Credo, onder toezicht van Gerard Bacot, predikant te Koudekerk, en syn vrou Paulina Credo, nevens een journaal of dag-lyst van een bedroefde reis naa het vermakelyk Alphen. Tot waarschouwing van jonge predikanten om niet ligt voogdyen aan te nemen. Den 30 April 1734, Z. pl.
52683: BACOT, G.J.G. - Verzameling van stukken door dr. G.J.G. Bacot ten verdeediging zyner eer en onschuld, vooral op het grievendste beleedigd door de Staaten van Stad Groningen en Ommelanden. Burgsteinfurt, J.H. Peck, 1789.
32624: BACOT, GERARDUS JACOBUS GEORGIUS - Specimen philosophico-juridicum inaugurale, observationes nonnullas exhibens ad prima maximeque universaliaquaedam juris naturae principia [...] Groningen Henricus Vechner 1797
27859: BADON GHIJBEN, J - Beginselen der meetkunst, voor alle kadetten van alle wapenen, 3e druk, Breda 1852, 426 pag., met 6 uitslaande platen, geb. in half leer ( een scharnier los ).
57078: "BADTS DE CUGNAC, CH. DE, A.O.; " - Le petit Gotha, Paris 1993.
59039: BAEDEKER'S, - Switzerland together with Chamonix and the Italian lakes, Leipzig, 1928, 618 pag., geïll.
59038: BAEDEKER'S, - London and its environs, Leipzig, 1905, 471 pag., plans of London, list of the pricipal streets 44 pag, railway map of England and Wales, map damaged.
14960: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Zeventiende druk, Leipzig 1901.
14961: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Achttiende druk, Leipzig 1905.
14952: BAEDEKER, KARL - Belgien und Holland. Achttiende druk. Leipzig 1888.
14953: BAEDEKER, KARL - Belgien und Holland. Vierentwintigste druk, Leipzig 1910.
14954: BAEDEKER, KARL - Belgien und Holland. Vijfentwintigste druk. Leipzig 1914.
14956: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Zevende druk. Koblenz/Leipzig 1873.
14957: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Tiende druk. Leipzig 1881.
14958: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Twaalfde druk, Leipzig 1885.
14959: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Zestiende druk, Leipzig 1897.
14946: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Elfde druk. Leipzig 1894.
14947: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Twaalfde druk. Leipzig 1897.
14948: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Dertiende druk. Leipzig 1901.
14949: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Veertiende druk. Leipzig 1905.
14950: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Vijftiende druk. Leipzig 1910.
14951: BAEDEKER, KARL - Belgien und Holland, Twaalfde druk. Coblenz & Leipzig 1873, facsimilé-reprint, z.p., [ca 1950?].
14945: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Handbook for travellers. 8ste druk. Leipzig: Baedeker, 1885.
50833: BAEDEKER, K., - Italien. Handbuch fur reisende, Dritte Theil: Unter-Italiën und Sicilien, 6e Auflage, Leipzig 1880, 50+410 pag.
19670: BAERDT VAN SMINIA, H. - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795.
34257: BAERDT VAN SMINIA, HOBBE, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de pactis [...] Groningen J. Römelingh 1821
56054: BAERDT VAN SMINIA, H., - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden tot het jaar 1795, Leeuwarden 1837, 430 pag. [Gebonden met:] Dezelfde, Naamlijst van de grietmannen die van 1816 tot 1851 hoofden van de gemeenten ten platten lande in Friesland zijn geweest. Een vervolg op de Nieuwe Naamlijst (...), Leeuwarden, 1851, 51 pag.
110: BAERDT VAN SMINIA, H., - Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795. Leeuwarden 1837. Gebonden in halfperkament, 430 p. Met: A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr.mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893. Gebonden in een identieke halfperkamenten band, 171 p. Mooie set.
111: BAERDT VAN SMINIA, H./ A.J. ANDREAE - A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr.mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893., ingenaaid.
14702: BAERT VAN SMINIA, H. - Het geslacht Aebbinga, Aebinga.
55991: BAEYENS, M.R., - From the late years of XX century, z.pl., 1998.
57054: "BAEZA, DR.; " - De behandeling van aandoeningen der ademhalingsorganen, hart- en stofwisselingsziekten in de nieuwere inhalatoria, Amsterdam [ca. 1906], 34 pag., geïll.
61036: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837) - Landscape with two figures walking in the woods
61027: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837) - Landscape with brook
60001: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837) - Portrait of Albert Cuyp or Richard Brakenburg
17107: BAGGERMAN, A. - Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries. Amsterdam: Rodopi, 1993. (Atlantis, 7).
32294: BAHLMANN, BERNARD MARIA, UIT GROESBEEK - Stellingen [...] Leiden A.H. Adriani 1878
36284: BAIER, FERDINAND JACOB, UIT ALTORF. - Oratio de fulminibus literatorum ordini fatalibus Altorf J.W. Kohles 1724
57222: BAIGENT, F.J. - A practical manual of heraldry and of heraldic illumination.
43315: BAILL, W.G. - Toespraak aan de Nederlandsche natie bij gelegenheid van den watersnood, Utrecht, v.d. Post, 1861. Origineel bedrukt papieren omslag, 14 pag.
52379: BAILLEUL, J.C., - Almanach des bizarreries humaines, preface F.A. Aulard, Paris 1884, 8+94 pag.
61030: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - Interior with four people
60005: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER HALS, FRANS (1585-1666) - Portrait of Frans Hals [?] (portrait of Frans Hals)
61031: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - Interior with four people
59656: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN, AFTER RIJN, REBRANDT VAN (1606-1669) - Old man in profile
61028: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER BORCH, GERARD TER (1617-1681) - A philosopher meditating [Heraclitus]
61029: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER VELDE, WILLEM VAN DE II (1633-1707) - Ships in the sea
60004: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - Fran.s Mieris. (portrait of Frans van Mieris I)
60679: BAILLIU, PIETER DE (1613-1660) AFTER LINT, PETER VAN (1609-1690) - S. Helena discovering the real Cross
60516: BAINVILLE, JACQUES [ILLUSTRATOR: JOB]. - Petite Histoire de France. Par Jacques Bainville de l'Académie française, Imagée par Job. Tours, Maison Alfred Mame et Fils, n. d. [1928].
8143: "BAKE, LAURENS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Bybelse gezangen. Amsterdam, voor de auteur bij de erven Jakob Lescailje, 1685.
56452: BAKE, J., - Brief aan den heer Y.D.C. Suermondt over eenige vragen betreffende ons muntstelsel, Leiden 1845, 47 pag.
6860: BAKE, LAURENS - Bybelse gezangen. Amsterdam, Jan Roman, Jan van Heekeren, Pieter Visser en Jan Graal, 1708.
42727: BAKER, HENRY - Nuttig gebruik van het mikroskoop of handleiding tot nieuwe waarneemingen omtrent de configuratien en krystallen (...) Hier agter is gevoegd de natuurlyke historie van de polypen. Amsterdam, Houttuyn, 1756.
25399: BAKHUIZEN V.D. BRINK, R.C. - Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren, deel IV, 's-Gravenhage 1877.
27735: BAKHUIZEN V.D. BRINK, R.C. - Studiën en karakterschetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren, deel I en II ( van 3 ), 's-Gravenhage 1911, 517 + 455 pag., orig. karton.
54204: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. ? - Brief aan mr. F. Serrurier, officier van justitie bij de arrondissements-regtbank te Arnhem, over eenige punten van Nederlandsch staatsregt, naar aanleiding van het requisitoir door Z.E.A. gehouden in de zaak van den heer C.A. Thieme, op den 30 December 1845 [ondertekend: Q.N. =R.C. Bakhuizen v.d. Brink?]. Amsterdam, A. Zweesaardt en Zoon, 1846.
36254: "BAKIUS, HERMANN, UIT TREMONIA; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST" - Disquisitio theologica de salute infantum ante Baptismum decedentium ..... Jena Johann Nisius 1671
39225: BAKKER, H.TH. - De K.P.M. in oorlogstijd, Amsterdam 1950, 330 pag., geb., geïll.
14963: BAKKER, J.D. EN F. DEELSTRA - Op reis door Nederland. Geïllustreerd aardrijkskundig leesboek voor de volksschool. 2 delen in 1 band, resp. 3de en 2de druk. Groningen: Noordhoff, 1900-1901.
14964: BAKKER, J.D. EN F. DEELSTRA - Op reis door Nederland [...], deel 1, 3de druk. Groningen: Noordhoff, 1900.
33480: BAKKER, GEBRANDUS - Oratio de iis, quae artis obstetriciae utilitatem augere possunt, et gratam magis acceptamque reddere [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1711
34146: BAKKER, AUGUSTUS CORNELIUS HENRICUS, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr. 1822
40581: BAKKER, J.A. - "De oorsprong der academie van beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam, aangetoond in de geschiedenis van het Teekengenootschap ""Hierdoor Tot Hooger"" Rotterdam 1900, 125 pag., gedrukt op zwaar papier."
31678: BAKKER, K. - Bij de beesten af ... en toe. Leiden Rijksuniversiteit 1991
32609: BAKKER, MENNO EBE, UIT SNEEK - Dissertatio de doctrina juris francici circa probationes in causis criminalibus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
43223: BAKKER, P. - Nederlands water-nood van den jare 1740 en 1741. Amsterdam, De Wit, 1741.
60676: BAKSTEEN, DIRK (1886-1971), GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - The Atonement of Christ (set title: Allegories of the Christian Creed)
53766: BAL SNYDERS, J. - Verslag van de beschuldigingen, verhoor en vonnis van Marinus en Pieter van Nieuwenhuyzen, met de uitoefening der doodstraf aan Marinus op den 3 February 1817, door J. Bal Snyders, advocaat te Middelburg in Zeeland. Middelburg, gebr. Abrahams, 1817.
53765: BAL SNYDERS, J. - Verslag van de beschuldigingen, verhoor en vonnis van Marinus en Pieter van Nieuwenhuyzen, met de uitoefening der doodstraf aan Marinus op den 3 Februarij 1817 door J. Bal Snyders, advocaat te Middelburg in Zeeland. Middelburg, gebr. Abrahams, 1817. [Gebonden met:] Bijvoegsel op het verslag van de beschuldigingen, verhoor en vonnis van Marinus en Pieter van Nieuwenhuyzen, met de uitoefening der doodstraf aan Pieter, op den 10 November 1817, door J. Bal Snyders. Middelburg, gebr. Abrahams, 1817.
42658: BALASSA, CONSTANTIN - Der Hufbeschlag ohne zwang. Eine abhandlung uber die Art, reissbare, bose und ganzlich verdorbene Pferde, welche bisher nur durch Anwendung von Zwangsmitteln beschlagen werden konnten binnen einer Stunde dahin zu bringen dass sie sich willig beschlagen lassen. Wien, C. Gerold, 1828.
31558: BALBIAN VAN DOORN, CORNELIUS GOVERTUS DE, UIT PURMEREND - Dissertatio juridica inauguralis de testamento publico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1835
42831: BALDUINUS, BENEDICTUS / JULIUS NIGRONUS - De calceo antiquo et Jul. Nigronus De caliga veterum. Amsterdam, A. Frisius, 1667.
28135: BALEN, C.L. VAN E.A. - Gedenkboek ter herinnering aan den 70sten verjaardag van R.Schuiling, 27 mei 1924, Groningen 1924, 380 pag., geb., geïll.
38330: BALEN, J.H. V. - Een ruiter van de Compagnie. De Engelschen op Amboina. Het beleg van Batavia 1619-1630. Amsterdam [ ca. 1880 ], 182 pag., geb. in orig. linnen stempelband.
24968: BALEN, MATTHYS - Beschryvinge der stad Dordrecht.
14967: BALEN, C.L. VAN - Nederland in beeld en woord. Uitgegeven met medewerking van den Nederlandschen Bond voor Vreemdelingenverkeer. 2 delen. Buiksloot: J.M. Schalekamp, [1901-1904].
29172: BALEN, C.L. VAN - Rembrandt, zijn leven en werken, korte schets, Zutphen, 1898, 99 pag., geïll.
42754: BALEN, PETRUS VAN - Lyk-predicatie op 't salig af-sterven van (...) de princesse douariere d'Orange, in den Heere gerust den 8 van Herfst-maant 1675(...) gedaan op de groote saal in haar Hof. 's Gravenhage, J. Doll, 1675.
32391: BALESENS, JACOB HEINRICH - Gründliche Abhandlung von dem Mecklenburgischen Erb-Jungfrauen-Rechte. Rostock / Leipzig 1762
50849: BALFOORT, D.J. - De Hollandsche vioolmakers. Amsterdam, 1931.
5330: BALK, L. - Inventaris van de familie-archieven Van Bylandt-Halt en Van Bylandt-Rheydt (1329-1970), ‘s-Gravenhage 1983, 124 p., geb.
23045: BALKMAN, VAN COSEN, STEEN, AMSTERDAM - "Twee transportacten van een huis in de Bergstraat te Amsterdam ""daar de Berg Sinai in de gevel staat"", 1651 en 1718. Charters op perkament met zegels van de schepenen Corn. van Dronckelaer, Coenraet Burch en Jan Hulft."
5632: BALLEGOIJEN DE JONG-HOUTKOPER, C.S. VAN - Oma op haar praatstoel vertelt over vroeger. Een familiegeschiedenis over het geslacht Houtkoper, z.pl. [1991?], 227 p., geïll.
58556: BALLOT, A.M., - De gezondheidsleer tegenover de rioolstelsels, Rotterdam 1873.
57837: BALT, M., - Uw persoonlijk belang (koepok-inenting), Ede, Balt, 1910.
50838: BALTZER, F, - Die architektur der kultbauten Japans, Berlin 1907, 4+354 pag., hardback, ill., ex library copy.
34395: BALVEREN, WALRAVEN ELIAS JOHAN VAN, UIT UTRECHT - De rechtsvordering tot ontbinding van wederkeerige overeenkomsten Leiden P. Somerwil 1885
52323: BALZAC, H. DE, - Eugenie Grandet, les belles oeuvres litteraires, Paris, Tallandier, 1927.
52493: BALZAC - Les contes drolatiques, colligez ez abbayes de Touraine (...) nouvelle edition, illustre de 425 dessins par G. Dore. Paris, Garnier, 1926.
35482: "BAMBAMIUS, HARTWIGIUS; PRAESES: WOLF, JOHANN CHRISTOPHOR" - Ex antiquitate orientali Spencerianam de Zabiis hypothesin [...] Wittenberg Martinus Schulz 1706
38530: BAMPS, C. - Recherches sur le Mey- liedje ( chant de mai ). Hymne populaire Hasseltois attribué au XVII siecle, Hasselt 1889, 13 pag.
59798: BANCK, J.E. - Onze aanvrage om concessie nader toegelicht en met cijfers gestaafd: door Banck c.s. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1863.
32118: BANCK, JR, JOHANNES ERICUS, UIT SOERABAJA - Specimen jrudidicum inaugurale continens quaestiones de jure hodierno [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1856
23219: BANDONTWERP FRERES BILSEN, VAN DEN BURGH, ZWEMMEN, BELGIË - "Album in fraai gedecoreerde leren band, ontwerp Freres Bilsen, met de tekst ""F.R.B.N.S. - K.B.Z.R.B."" met voorstelling van een zwemmer in zweefduik boven een zee met ondergaande zon. 50 pagina's manuscript met kalligrafie en handtekeningen, 1938."
31721: BANDT, ADRIANUS DEN, UIT DORDRECHT - Specimen juridicum inaugurale de prorogata jurisdictione [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z. 1852
62024: BANG, HIERONYMUS (CA. 1553-1630) WEIGEL, JOHAN CHRISTOPH THE ELDER (1654-1725) - Two ornamental cartouches [from the set: 'Früchtenbuchlein']
56789: BANGE, J.J.H., - De luchtvaart in hare wording en ontwikkeling, benevens eenige der merkwaardigste luchtreizen, Groningen, 1875.
37656: BANGERT, J.F. E.A. - 75 jaar arbeid v.d. werkenden stand, La Boremus Amsterdam 1929, 41 pag., geïll.
29000: BANGS, J.D. - "Cornelis Engebrechtsz. 's Leiden; studies in cultural history, Assen 1979, 259 pag., geb., geïll., met stofomslag."
35141: BANIER, HERMANUS RUDOLPHUS, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis de privilegiis Leiden Luchtmans 1758
50965: BANIER, ANTOINE - Historische verklaring der Fabelen, waar in deszelfs oorspronk en de oovereenkomst met de oude historyen ontdekt werd. 3 delen, Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1725.
17132: BANK, M.A. V.D. (WAALS PREDIKANT TE UTRECHT) - La dernière heure. Sermon sur la première épitre de St. Jean, Utrecht, J.G. Broese, 1856, 8°: 30 p.
34148: BANK, GUILIELMUS VAN DER, UIT RAVENSTEIN - Specimen juridicum inaugurale sistens jus Romanum, Francicum et Neerlandicum de transactionibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
5044: BANNING, F.J.H. - Het geslacht Weyn. Groenlo 1937. Folio, 92 p., gebonden, geïllustreerd.
5192: BANTA, TH. M. - A Frisan family. The Banta genealogy. Descendants of Epke Jacobse, who came from Friesland, Netherlands, to New Amsterdam february 1659, New York 1893, 412 p., geb., geïll.
52589: BANVILLE, TH. DE - Les princesses. Paris, Lemerre, 1874.
60934: BARA, HIEROSME DE - Le blason des armoiries, auquel est monstree le maniere que les anciens & modernes ont usé en icelles.
38062: BARACK, MAX [ILLUSTRATOR: DOTTELER, CHRISTIAN] - Reineke Fuchs, für die Jugend bearbeitet. Von Max Barack. Mit 6 Farbdruck- und 30 Textbildern von Christian Dotteler. Stuttgart, Loewes Derlag Ferdinand Carl, n. d. [ca. 1900].
6869: "BARBAZ, ABRAHAM LOUIS (VERT.); PIERRE ANTOINE LEBRUN" - Maria Stuart, koninginne van Schotland, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1820.
6870: "BARBAZ, ABRAHAM LOUIS (VERT.); PIERRE ANTOINE LEBRUN" - Maria Stuart, koninginne van Schotland, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1820.
51890: "BARBE, M.L.;" - Dictionnaire biographique contenant jusqu'a l'annee 1840 la liste des principeaux personnages de tous les pays, 4e edition, Paris 1860. Gebonden in half leer met rugversiering. Ongepagineerd.
42567: BARBETTE, PAUL - Praxis Barbettiana, cum notis & observationibus Frederici Deckers. Leiden, van Gaasbeeck, 1669.
52461: BARBEY D'AUREVILLY, J. - Poussieres, poesies completes. Edition revue sur les textes originaux et les manuscrits. Portrait de l'auteur d'apres un dessin de L. Ostrowski. Paris, Cres, 1918.
60164: BARBIERS, PIETER I (1717-1780), BOGERTS, CORNELIS (1745-1817), CRAJENSCHOT, THEODORUS (FL. 18TH CENTURY) - "Afbeelding van den Brand op't Toneel in den Schouwburg te Amsterdam; den 11 den May, 1772"
60166: BARBIERS, PIETER I (1717-1780), VINKELES, REINIER (1741-1816) - "DE KLOOSTER-KAPEL Vergun my dezen troost, in zoo veel zwaerigheden, Dat ik uw leven bherge: o vader; dat ik heden Onschuldig bly ven magh aan uwer aller bloet."
60165: BARBIERS, PIETER I (1717-1780), BOGERTS, CORNELIS (1745-1817), CRAJENSCHOT, THEODORUS (FL. 18TH CENTURY) - "Afbeelding van den Brand van den Schouwburg / te Amsterdam; den 11 den May, 1772 van de Keizersgracht te zien"
60163: BARBIERS, PIETER I (1717-1780), BOGERTS, CORNELIS (1745-1817), CRAJENSCHOT, THEODORUS (FL. 18TH CENTURY) - "Afbeelding van de Schouwplaats, geduurende den Brand van den Schouwburg te Amsterdam; den 11 den May, 1772"
25843: BARBOUR, V - Het Amsterdamse kapitalisme in de 17e eeuw, Amsterdam 1965, 164 pag.
51954: BARCHMIN, F.W. VON, - De slag bij Waterloo. Eene feestuitgave voor Engeland, Holland en Duitschland voor het jaar 1865, Dusseldorf 1864, 15+142 pag. Origineel papieren omslag.
35602: BARCLAIUS, LUDOVICUS - Klagstimm über den unheilbaren Schaden Babels, welche mit den trewen Propheten Jeremia gantzer zwey und zwantzig Jahre aus dem LI. Capittel seiner Weissagung v. 9 & 10. geführet. Der weyland [...] Henricus Müller, SS.Th.D.P.P. der Theologischen Facultät Senior, und der Kirchen in Rostock Hochverdienter Superintendens und Pastor an St. Marien [...] Rostock Jakob Richel 1675
20090: BARCSAY-AMANT, Z. - Adeliches Jahrbuch 1953 (Jahrgang 31) Luzern 1953, 160 pag., geb.
52693: BARELS, JERONYMUS MATTHAEUS - Crimineele advysen, door verscheide voornaeme Nederlandsche rechtsgeleerden over gewichtige gevallen. In 't licht gegeeven met een voorafgaend vertoog over de plicht van een adviseur in crimineele zaeken, mitsgaders de bestaenbaerheid der doodstraffen. Amsterdam, H. Gartman, 1778.
34563: BAREN, F.A. VAN - Het voorkomen en de betekenis van kali-houdende mineralen in Nederlandse gronden. Wageningen Veenman 1934
25075: BARENDRECHT, CARNISSE, DE RAADT - Bijbel.
6193: BARENDRECHT, H.J. - Genealogie van het geslacht Vaandrager, [Rotterdam 1955], 61 p., geïll.
31015: BARENDREGT, H.J. - Het Nederlands joods geslacht Weijel ( Weijl, Whyl ), z.pl. [ ca. 1972 ] 33 pag., geïll.
38295: BARENDSEN, G.W. - Groot en klein luxe-brood. Doetinchem [ 1957 ? ]. 256 pag., geb., geïll.
44142: "BARENTS, M.;" - De Diamantslijperij Maatschappij te Amsterdam 1845-1920, Amsterdam 1920, 106 pag., geb., geïll.
32889: BARGE, JOANNES ANTONIUS KAMES, UIT SEMARANG - Friesche en Marker schedels. Bijdrage tot de kennis van de anthropologie der bevolking van Nederland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Losco 1912
17133: BARGER, G. (PREDIKANT TE DELFSHAVEN) - Onze voorbereiding tot een' heiligen strijd. Leerrede [...] gehouden den 17 April 1853, Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1853, 8°: 24 p.
31720: BARGER, EVERWIJN, UIT NIGTEVECHT - De christologie van den brief aan de Hebreën tegenover die der brieven van Paulus. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1871
26946: BARJESTEH V. WAALWIJK V. DOORN, L.A.F. E.A. (RED.) - Lustrumboek van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgesclacht 1946-1996. Rotterdam 1996, 665 pag., geb., geïll., als nieuw. Bevat 37 stamreeksen.
4933: BARJESTEH VAN WAALWIJK VAN DOORN, L.A.F., L.M. VAN DER HOEVEN EN P.M.L. VLASVELD - Genealogie van het geslacht Vlasveld van ca. 1530 tot 1993. Rotterdam 1994, 421 p., geïll.
42655: BARLAEUS, CASPAR - Oratio panegyrica de victa Hispanorum regis classe (...) Frederico Henrico (...) Martino Trompio. Amsterdam, J. en C. Blaeu, 1540 [= 1640].
51508: BARLAEUS, C., - Mercator sapiens. Oratie gehouden bij de inwijding van de illustere school te Amsterdam op 9-1-1632, Amsterdam 1967, 95 pag.
42695: BARLANDUS, HADRIANUS - Rerum gestarum a Brabantiae ducibus historia. Antwerpen, J. Grapheus, 1551.
34529: BARNAART, ABRAHAMUS, UIT HAARLEM - Dissertatio inauguralis physico-mathematica exhibens quasdam leges caloris Utrecht A. van Paddenburg 1772
19024: BARNAS, CARL - Bürgerwappen in Friedberg.
55051: BARNEKOW-TINDAL, JKVR. W.F. VON - Achter de schermen! Onthullingen uit onze deftige kringen. [deel I], 2e druk, Amsterdam, J.A. Fortuijn, 1890.
52694: BARNEKOW-TINDAL, JKVR. W.F. VON - Achter de schermen! Onthullingen uit onze 'deftige' kringen door mevr. von B. geb. T., deel I t/m IV, Amsterdam, J.A. Fortuijn 1890-1891 [deel II in 2e druk].
34549: BARNEVELD, GULIELMI HENRICI VAN, UIT GORICHEM - Oratio de funeribus Gorinchem J. van Wyk 1730
33041: BARNEVELT, PETRUS CHRISTIANUS VAN, UIT GORINCHEM - Dissertatio juridica inauguralis de abolitionibus criminum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1759
51058: BARNEVELT, MARTINUS VAN - Rivierkundige waarneemingen, uit ondervinding opgemaakt, dienstig tot het bepaalen van middelen ter voorkoming van overstroomingen der aangelegenste rivieren in Gelderland en Holland. Amsterdam, Magerus, 1773.
19607: BARON, JULES - L'art heraldique, contenant la manière d'apprendre facilement le blason.
47752: BARRE DUPARCQ, E. DE LA, - Histoire de l'art de la guerre avant l'usage de la poudre, Paris 1860, 12 + 307 pag., hardback.
58404: BARRES, MAURICE, - L'abdication du poete, Paris, Cres, 1914.
21085: BARRIE, J.M. - De deftige straat. Bussum z. j., 78 pag., gestencild, ( vertaling uit het Engels).
60683: BARRIÈRE, DOMINIQUE (1610/20-1678) AFTER LORRAIN, CLAUDE (1600-1682) - St. George slaying the dragon [or Bellerophon slaying the Chimaera]
57144: "BARRON, O. (INTROD.); " - Burlington Fine Arts Club. Catalogue of a collection of objects of British heraldic art, to the end of the Tudor period.
47424: BARROS, J. DE, - De alder-eerste scheeps-togten der Portugysen ter ontdekking van vreemde landen uytgesonden in het jaar 1419 en vervolgens, beginnende met het vinden van de Caap Non en Bojador, tot de Caap de Bon Esperance, langs de geheele zee-kust van Africa (....) beschreeven door Joan de Barros, Leiden, vd Aa, 1706, (6)+6+149+(19) pag.
42221: BARROS, JOAN DE - [Held-dadige scheeps-togt van Alfonso d'Albuquerque na de Roode-zee, met een vloot van 7 scheepen in het jaar 1506 en vervolgens. Leiden, v.d. Aa, 1706].
24896: BARROW, JOHN - Reizen in de binnenlanden van het zuidlyk gedeelte van Afrika in de jare 1797 en 1798. Vertaald uit het Engels,
57063: "BARRY, DU, MADAM [= JEANNE BEAU]; " - Original-Briefe der Frau Graefin Du Barry, nebst denjenigen der Prinzen, hohen Personen, Ministern und andern die mit ihr in Briefwechsel stunden, Amsterdam 1780.
38129: BARTEN, A.W. E.A. (RED.) - Het Grafisch Museum. Orgaan van de Vereeniging museum voor de grafische vakken en het Nederlandsch Verbond van boekenvrienden, 1930 -1938.
40025: BARTEN, A.W. E.A. (RED.), - Het Grafisch Museum. Orgaan van de vereeniging Museum voor de grafische vakken en het Nederlandsch Verbond van boekenvrienden, Jrg. 1 t/m 8 ( 1930-1938 ). Complete set, gebonden.
60156: BARTH, KARL (1787-1858) - Portrait of the German painter Peter (von) Cornelius (1783-1867)
6871: BARTHÉLEMY -HADOT, MARIE ADÉLE - Peter de Groote en de Strélitsen, of De vesting der Moskwa. Vertaald uit het Frans. Dordrecht, F. Boekée, 1823. [2 delen]
36253: "BARTHOLDI, GODOFREDUS, UIT DANTISCANUS; PRAESES: CALOVIUS, ABRAHAM" - Dissertatio theologica de peccato originali .... Wittenberg Johann Hake 1670
42458: BARTJENS, WILLEM - De vernieuwde cyfferinge (...) herstelt, vermeerdert en verbetert door mr. Jan van Dam, en (...) Klaas Bosch. Amsterdam, Adam Meyer, [ca. 1798].
36714: BARTOLI A FORANO SABINEN, JACOBUS - Quaestiones . Qua hoc anno 1752 pro actibus publicis disputabuntur in archigymnasio alma urbis in aula academiae theologicae Rome Chracas 1752
41713: BARUETH, J - Hollands en Zeelands jubel-jaar of tweehonderd-jarige gedachtenis der heuchelyke verlossing van het Spaansche jok, Dordrecht 1772, 305 pag., origineel kartonnen omslag.
27410: BARY, H. DE - Beiträge zur genealogie Altfrankfurther Familien, Frankfurth 1922, 83 pag., geïll.
2951: BARY, H. DE - Beiträge zur Genealogie Altfrankfurter Hugenottenfamilien. Overdruk (1981), 89 p., geb., geïll.
60007: BARY, HENDRIK (1640-1707) AFTER KETEL, CORNELIS (1548-1616) - Fama roemt noch Ketels konste... (portrait of Cornelis Ketel)
60006: BARY, HENDRIK (1640-1707) AFTER COLLAERT, HANS OR JAN I (1525/30-1580) - Portrait of Gerard v. Wassenaer, jurist in Utrecht (portrait of Gerard van Wassenaer)
17042: BARZUN, J. - The Bibliophile of the Future: His Complaints about the Twentieth Century. Delivered on the occasion of the fourth annual Bromsen Lecture, May 1, 1976. Boston: Trustees of the Public Library of the City of Boston, 1976.
36448: BAS, HENRICUS WILLEM DE, UIT 'S-GRAVENHAGE - De boedelverdeling door de bloedverwanten in de opgaande linie Leiden Van der Hoek
42438: BAS, F. DE - Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd. 4 delen in 6 banden, Schiedam, 1887-1913.
15514: LES PAYS-BAS - Les Pays-Bas. Publié à l’occasion du Vième congrès de la Chambre de commerce internationale. Amsterdam 1929.
15515: LES PAYS-BAS - Les Pays-Bas, De Bruxelles et de Paris à Amsterdam, par Gouda ou Bois-le-Duc, Chemins de fer de l’état Néerlandais, [ca 1890??]
36490: BASSECOUR CAAN, JACOBUS JANUS DE LA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione fundorum .... Leiden Van der Hoek 1851
34814: BASSEN JONGBLOET, E.F. VAN, UIT CULEMBORCH EN AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de hereditatis petitione Leiden A. Koster 1783
28902: BASTELAER, R.V. - Peter Breugel l'ancien, son oeuvre et son temps. Etude historique suivie des catalogues raisonnés de son oeuvre dessine et grave par R.v.Bastelaer et d'un catalogue raisonne de son oeuvre peint par G.H. de Loo. Brussel, van Oest, 1907, 400 pag., geb. in linnenband. Goed exemplaar.
26496: BASTELAER, R.V. - Les estampes de Pieter Bruegel l'ancien, Brussel 1908, geïll. Standaardwerk. Ingenaaid exemplaar met beschadigde rug, waardoor er hele katernen los liggen.
58627: BASTEN, JOB, - I. Antwoord op de vraage welke boomen, graanen, wortels, (.......) zoude men met vrucht in ons land kunnen invoeren en (.......) geteeld worden. Voorgesteld door de Hollandsche My. der Weetenschappen te Haarel. Extract Verhandelingen XIX (1779), pp. 161-278.
18944: BASTET, J. - Histoire de la ville et de la principauté d'Orange. 310 p, geb., geïll. (reprint van de editie Orange 1856).
21054: BASTET, J. - Essai historique sur les évéques du diocèse d'Orange. Orange 1837, 276 pag.
38937: ARBOUSSE-BASTIDE (ED.) - Album-souvenir de la revocation de l'edit de Nantes, 1685, 2e ed., Paris, 1885. 4o, ongepagineerd. Platen met bijschriften.
51966: BASTIN, J. AND B. BROMMER, - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia (....) a descriptive bibliography, Utrecht 1979, 386 pag., geb., geïll. met stofomslag.
53636: JUNIUS BATAVUS [= F.A. VAN DER KEMP] - Junius Batavus aan den gewezen burgemeester en veertig raad in de vroedschap der stad Leiden Pieter Jan Marcus. Alom te bekomen, 1794.
53070: ELEUTHERIUS N. BATAVUS [=J. UYTENHAGE DE MIST OF P. DE LA COURT JR.?] - "Kort vertoog van den ouden stand der regts-pleegingen, als meede den oude gebruiken en wetten in Holland ende West-Vriesland; mits-gaders de veranderingen daar omtrent ten tijden der graven voor-gevallen. Amsterdam, Jan Rieuwertsz de Jonge, 1682."
14973: BÄTE, LUDWIG - Herz in Holland. Borna/Düsseldorf: Holzwarth, 1936.
27775: BATTA, E.C.M.A. E.A. (RED.) - Limburg's verleden, deel II, Maastricht [ 1967 ], 879 pag., geb., geïll., met stofomslag.
1601: BATTA, E.C.M.A. E.A. (RED.) - Limburg's verleden. Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815. Ongewijzigde herdruk. Schiedam-Heerlen 1976, 2 dln. in cassette, geb. (halfleer).
32144: BATTA, MATTHIAS HUBERTUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis, de munere ministerii publici in causis civilibus [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1843
14974: BATTY, CAPTN [ROBERT] - Scenery of the Rhine, Belgium and Holland, from drawings by Captn Batty, of the Grenadier Guards F.R.S., Londen: R. Jennings, 1826.
33348: BAUD, AMBROSIUS JACOBUS ANDREAS, UIT BUITENZORG - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1859
32617: BAUD, JEAN CHRÉTIEN, UIT ARNHEM - De onsplitsbaarheid der bekentenis in het burgerlijk recht. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1877
61886: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Nimmegen (Nijmegen)
61892: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Bommel (Zaltbommel)
61894: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Coevordia (Koevorden)
61906: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Grave
61897: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Grolla (Groenlo)
61903: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Staten leger te Gelderland
61904: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Grave
61900: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Breford (Bredevoort0
61899: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Brevordia (Bredevoort0
61884: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Zutphen
61908: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Gertruydenberg (Geertruidenberg)
61845: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Delfsiel
61846: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Sluys
61848: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Sluys
61847: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Sluis
61882: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Hulst
61896: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Groll (Groenlo)
61881: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Hulst
61883: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Axel
61885: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Nimmegen (Nijmegen)
61887: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Nimmegen (Nijmegen)
61889: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Lochum (Lochem)
61893: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Coevorden (Koevorden)
61905: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Grave
61902: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Yselort (Ijsseloord)
61891: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Bommel (Zaltbommel)
61888: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Nimmegen (Nijmegen)
61901: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Arnhem / Nimmegen (Nijmegen)
61844: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Delfs ziel
61898: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Grolla (Groenlo)
61890: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Zutphania (Zutphen)
61909: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Breda
61907: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Brabant
61895: BAUDART, GUILLAUME (1565-1640) (WILLEM BAUDARTIUS) - Steenwijk
52700: BAUDARTIUS, WILLEM - [Jaer-clachte over den schreckelijcken moort begaen aen Henricum IIII, Coninck van Vranckrijck. Arnhem, J. Janszen, 1611].
52550: BAUDELAIRE, CHARLES - Oeuvres posthumes et correspondances inedites, precedes d'une etude biographique par E. Crepet. Paris, 1887.
52446: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal, Edition publiee sur les originaux par Ad van Bever. Paris, Cres, 1923.
52576: BAUDELAIRE, CH. - Les fleurs du mal. Frontispice de Pierre Leroy. Paris, Presses de la cite, 1945.
32659: BAUDET, P.J.H. - Het limietbegrip. [...] Groningen P. Noordhoff 1919
43150: BAUDIUS, DOMINICUS - Libri tres de induciis belli Belgici. 2e druk, Leiden, L. Elzevier, 1617.
42817: BAUDIUS, DOMINICUS / J. MEURSIUS / E. PUTEANUS - [1] D. Baudius, Libri tres de induciis belli Belgici. Leiden, L. Elzevier, 1613. [gebonden met:] [2] J. Meursius, Rerum Belgicarum libri quatuor. Leiden, L. Elzevier, 1614. [en met:] [3] E. Puteanus, De induciis Belgicis dissertatio politica. z. pl., 1617. [en met:] [4] Verdrach gemaeckt ende besloten inden Hage in Hollandt, den 7-1-1610, tusschen den ghecommitteerden van (...) eertzhertog van Oostenrijck (...) ende (...) Staten Generaal. 's Gravenhage, H.J. v. Wouw, 1610.
60133: BAUDOUS, ROBERT DE (1574/75-AFTER 1659) - "[60] Cornel Cornelii Harlemensis Pictor (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title) "
60120: BAUDOUS, ROBERT DE (1574/75-AFTER 1659) - "[39] Cornelius Visscherus Goudan (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)"
34924: BAUDUIN, ANTOINE PAUL DOMINIQUE, UIT MAASTRICHT - De bescherming der gedepossedeerde houders van toonderpapier Maastricht Leiter-Nypels 1888
31791: BAUDUIN, PAUL MARIE FRANS, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Amsterdam J. Clausen 1903
31794: BAUDUIN, AMÉDÉE FRANÇOIS HUBERT, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1867
36396: "BAUER, HENRIC. JACOB, UIT SYLDAVIENS.; PRAESES: ROSA, JOHANN GOTTHELF" - De mortuis non nisi bene, Derer Todten soll man allezeit im Besten gedencken Jena Werther 1715
136: BAUMERT, H.E., - Die Wappen ... idem, het hoofdwerk met deeltje Nachtrag.
32614: BAUMHAUER, GUILIELMUS THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de lege VIII C. si certum petatur. Accedunt tria capita observationum in Ciceronis librum secundum academicarum quaestionum [...] Leiden Haak & Comp. 1811
32615: BAUMHAUER, THEODORUS CAROLUS MATTHAEUS VON, UIT BRUSSEL - Disputatio literaria, qua examinatur, quam vim sophistae habuerint Athenis ad aetatis suae disciplinam mores ac studia immutanda [...] Utrecht N. van der Monde 1844
32616: BAUMHAUER, THEODORUS CAROLUS MATTHAEUS VON, UIT BRUSSEL - Disputatio critico-theologica, qua vindicatur Lucae, apostolorum conventum, actuum apostolicorum capite XV referentis, contra recentissimas dubitationes fides historia [...] Utrecht K.J. Gieben 1848
22704: BAUMHAUER, DE LA COURT - Geaquarelleerd alliantiewapen Von Baumhauer-de la Court, met kroon en linten, ca. 1800? 19x16 cm.
54777: BAUMHAUER, M.M. VON - Verslag der beraadslagingen op het Poenitentiair Congres, gehouden te Frankfort a/M. 28,29 en 30 September 1846. z. pl., [1846].
42447: BAUMHAUER, M.M. / H. HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, E.A. - Algemeene statistiek van Nederland. Beschrijving van den maatschappelijken toestand van het Nederlandsche volk in het midden der 19e eeuw. Uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland. 2 delen, Leiden, Slijthoff, 1870-1873.
62043: BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642) - Italliani
62042: BAUR, JOHANN WILHELM (1607-1642) - Spagnioli
137: BAVEL, H. VAN, - Inventaris van het archief van de Heusdense cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk 1245-1631. 4 dln. 's-Hertogenbosch 1972, 769 p.
36476: BAVINCK, H. - Christelijke en neutrale staatkunde, rede Hilversum Witzel & Klemkerk 1905
31292: BAVINCK, K - In handen der S.D. 1944- 1945, z.pl., z.j., oblong, 85 pag.
17135: BAVINCK, J. (PREDIKANT TE ALMKERK EN EMMIKHOVEN) - Leerrede over Jac. 2:236, Coevorden, de Carpentier Wildervanck, 1866, 8°: pp. 153-166
34493: BAVINCK, BERENDINUS JOHANNES FEMIA, UIT ALMKERK - De sterfte aan tuberculosis pulmonum in Nederland (1875-1895) Kampen Bos 1897
35163: BAX, DIDERICI, UIT ROTTERDAM - Responsio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1817
139: BAX, W.F., - De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam-'s-Gravenhage 1951. Geb., geïll., 58 p.
6874: BAX, DIRK - Nagelaten gedichten. Zutphen, W.J. Thieme, 1838.
41175: BAX, W - Het protestantisme in het bisdom Luik en vooral te Maastricht 1505-1557, 's-Gravenhage 1937, 435 pag., geb., geïll.
6875: BAX, DIRK - Nagelaten gedichten. Zutphen, W.J. Thieme, 1838.
3191: BAYLEY, BEATRICE - The Butterman Family Heritage Book. Z.p. z.j. [1981?] Ca. 200 p., geb., geïll.
37454: BAZEL, K.P.C. DE E.A. - Dr. H.P. Berlage en zijn werk, Rotterdam 1916, 132 pag. tekst en 164 afb., ingenaaid exemplaar.
60964: BAZIN, NICOLAS (1633-1710) AFTER LANFRANCO, GIOVANNI (1582-1647) PUBLISHED BY MARIETTE, PIERRE, II (1634-1716) - "'Voicy la Servante du Seigneur'; the Annunciation"
20603: BEAUASAR, I. W. EN TH. A. VAN OS - Het geslacht Beausar, Utrecht/Amsterdam 1941, 16 pag., gestencild. ( enkele scheurtjes geplakt )
35413: "BEAUFORT, B.P. DE; A.J.BIK, E.A." - Prent op degenen die slaagden voor het candidaats en propaedeutisch examen op 22 en 23 juni l875. Ontwerp Anth. Grolman 1875
39438: BEAUFORT, W.H.DE - De verhouding van den staat tot de verschillende kerkgenootschappen, 1581-1795, Utrecht 1868, 186 pag., geb. ( dissertatie ).
32121: BEAUFORT, PETRUS DE, UIT UTRECHT - Specimen juridicum de obligatione resarciendi damnum ab aliis datum [...] Utrecht N. van der Monde 1829
32122: BEAUFORT, JOACHIM FERDINANDUS DE, UIT UTRECHT - Commentatio juridica ad articulum 543 codicis civilis [...] Utrecht O.I. van Paddenburg 1821
33741: BEAUFORT, PETRUS JACOBUS HUYBERT DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis, de exheredatione, querelae secura [...] Leiden Bartholomeus Pret 1781
52575: BEAUMARCHAIS - Theatre de Beaumarchais, precede d'une etude par H. Stupuy. Le Barbier de Seville. Illustre de quatorze eaux-fortes par A. Esnault. Paris, Becus, 1884.
56621: BEAUMARCHAIS, M. DE, - Le barbier de Seville, ou la precaution inutile. Comedie en quatre actes (....) representee le 25-2-1775, Paris, Ruault, 1776, 24+79 pag.
6822: "ANONIEM (VERT.); PIERRE AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS" - De barbier van Seville, of De onnutte voorzorg. Blijspel in vier bedrijven. Utrecht, H. Spruit, 1781.
52021: BEAUMONT, E. DE, - L'epee et les femmes. Cinq dessins sur Meissonier. Paris, Librarie des Bibliophiles 1881.
31478: BEAUMONT, A. DE - Recherches sur l'origine du blason et en particulier sur la fleur de lis, Parijs 1853, 140 pag. + 22 engraved plates.
25227: BEAUMONT, JEANNE MARIE LEPRINCE DE - Le magasin des pauvres, artisans, domestiques et gens de la campagne, volume I, Londen, Nourse, 1768, orig. boards, 292 pag. Missing volume II.
24908: "BEAUMONT, JEANNE MARIE LEPRINCE DE;" - Education complete, ou abregé de l'histoire universelle mélé de géographie et de chronologie.
17136: BEAUVAIS, JEAN-BAPTISTE C.M. DE - Lykrede over [...] Lodewyk XV, den wel-beminden koning van Frankryk en Navarre. Uitgesproken in de kerk [...] van St. Denis, den 27 July 1774. Vertaald uit het Frans, Amsterdam, Th. en J.A. Crajenschot, 1775, 8°: 54 p. (mist titelpagina)
52511: ROBBE DE BEAUVESET - Recueil de poesies diverses (...) publie avec introduction et notes (...) par Pierre Dufay. Paris, Fort, 1921.
42931: BEC-CRISPIN, JEAN DU / RICHARD VERSTEGEN - [1] Historie van t' leven ende de daden van den grooten Tamerlanes (...) uyt het Francoys overgheset door I.L.B. [= J.L. Berewout]. Rotterdam, J.C. Berewout, 1613. [Gebonden met:2] Nederlantsche antiquiteyten met de bekeeringhe van eenighe der selve landen tot het Kersten geloove deur S. Willibrordus [door Richard Verstegen]. Antwerpen, Bellerus, 1613.
32536: BECHT, HAROLD EDWARD, UIT 'S GRAVENHAGE - Statistische gegevens betreffende den handelsomzet van de Republiek der Vereenigde Nederlanden gedurende de 17e eeuw (1579-1715). Historisch proefschrift [...] 's Gravenhage L.J.C. Boucher 1908
33481: BECIUS, JOHANNES ASSUERUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale de eo, quod justum est circa successionem pactitiam [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1788
32120: BECIUS, ADRIANUS MARINUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale, exhibens animadversiones quasdam ad locum codicis de necessitudine inter parentes et liberos, ex justis nuptiis non quaesitos [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
23249: BECK, W. - The descent of Beck of Northern Ireland from the patrician family of Beck, Sydney 1957, 37 pag., geïll.
38270: BECKER BZ., J.J. - Description de la très intressante collection de medailles, frappèes depuis les temps les plus reculès jusqu'a nos jours, et recueillies par Mr. J.J. Becker Bz. [ volume I ], Amsterdam, W. Willems, z.j., 112 + 22 + 6 pag., gebonden in half linnen.
6283: BECKER, E. - Johann von Werth. Ein Beitrag zu seiner Familiengeschichte, St. Petersburg 1904, 82 p., geb., geïll.,
142: BECKER, GEORG, - Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu Franeker. Soest [1943], 85 p. Geb., geïll.
50646: "BECKERING VINCKERS, J.;" - Wie heeft het Oera-Linda-boek geschreven? Kampen 1877, 80 pag. Los.
25573: BECKFORD, WILLIAM - William Beckford of Fonthill, The Episodes of Vathek (The Abbey Classics-III, The Works of William Beckford of Fonthill, II-The Episodes of Vathek), London, Chapman & Dodd, n.d. [1922].
25574: BECKFORD, WILLIAM - William Beckford, The Episodes of Vathek, translated by Sir Frank T. Marzial, with an introduction by Lewis Melville, London, Stephen Swift & Co., 1912.
25568: BECKFORD, [W.] - Vathek. Reimprime sur l' original Francaise, avec la préface de Stéphane Mallarmé. Paris, Perrin, 1893, 207 pag., hardback in blue morocco (spine faded).
25569: BECKFORD, WILLIAM - William Beckford of Fonthill, Vathek (The Abbey Classics-II, The Works of William Beckford of Fonthill, I-Vathek), London, Chapman & Dodd, n.d. [1922].
14978: BECKFORD, WILLIAM - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Verbeeld en ingeleid door Gerlof Janzen. Amsterdam 1991.
25570: BECKFORD, WILLIAM [ILLUSTRATOR : DORN, MARION V.] - Vathek, by William Beckford, a new translation by Herbert B. Grimsditch, with ten illustrations by Marion V. Dorn. Bloomsbury, The Nonesuch Press, 1929.
25567: BECKFORD, WILLIAM [ILLUSTRATOR: STEWART, CHARLES W.] - Vathek, Translated by Herbert B. Grimsditch, Illustrated by Charles W. Stewart. London, The Bodley Head, n.d. [1953].
42445: BECQUEREL, EDMOND - La lumiere, ses causes et ses effets. 2 volumes, Paris, Firmin Didot, 1867-1868.
30555: BEDAUX, J.B.M.F. - The reality of symbols. Studies in the iconology of Netherländisch art 1400-1800, 's-Gravenhage 1990, 296 + 16 pag., geïll., [ dissertatie ].
55985: ALAN BEDDOE - Beddoe's Canadian Heraldry, revised by S. Galloway.
23062: BEDEVAARTDRUKWERK, SCHILBERG, MARIA VAN PEYS - Bedevaartprentje, 11x7 cm, van Maria van Peys van Trost en hulpe te Schilberg (gem. Echt (L)), ca. 1900?
22625: BEDEVAARTDRUKWERK, THORN, O.L.V. ONDER DE LINDEN - Negen bedevaartprentjes, ca. 12x8 cm elk, betr. de Loretto-Kapel van O.L. Vrouw onder de Linden te Thorn (L.). 19e- en 20e-eeuws, met adres van L. Ichelte te Luik, Wartenbergh te Roermond en zonder adres. Zwart-wit en gekleurd.
22543: BEDEVAARTDRUKWERK, ROERMOND, O.L.V. IN 'T ZAND - 38 bedevaartprenten en prentjes betr. de Kapel in 't Zand te Roermond, 19e en 20e eeuw. Veelal in kleur.
35433: "BEECK, ERICUS DE, UIT TALLINN (ESTLAND); PRAESES: AFFELMANN, JOANNES" - Disputatio de poenitentia [...] .. Examinandam proponit M. Ericus de Beeck . Rostock, Joachimus Pedanus (Fueß), 1614 Rostock Joachim Fuess 1614
33496: BEECK CALKOEN, JANUS FREDERICUS VAN - Oratio de prawestantia et utilitate disciplinae mathematicae ad omnem ingenuam institutionem [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en W. van Yzerworst 1806
32321: BEECK CALKOEN, ALBERT JAN LEONARD VAN, UIT UTRECHT - Uitzetting van vreemdelingen in verband met het Volkenrecht. Utrecht P. den Boer 1901
146: BEECK CALKOEN, J.F. VAN, - Onderzoek naar den rechtstoestand der geestelijke en kerkelijke goederen in Holland na de Reformatie. (Diss.) Amsterdam 1910, 297 pag.
31932: BEECK CALKOEN, A.J. VAN, UIT LEIDEN - Observationes aliquot juris publici sacri in Hollandia [...] Utrecht N. van der Monde 1830
34347: BEECK CALKOEN, G.J. VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de cautione fructuaria [...] Utrecht N. van der Monde 1831
32028: BEECK VOLLENHOVEN, JACOB VAN, UIT AMSTERDAM - De bepalingen op de beurzen van koophandel en de makelaardij van den codice di commercio Italiano [...] vergeleken met die van het Nederlandsche wetboek van koophandel [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1870
39860: BEECKERTS VAN THIENEN, GERARDUS ( UIT LEIDEN ) - Quaestiones juridicae inauguralis ex variis juris materiis desumtae, Leiden, A. Elzevier 1706, 16 + (4) pag., geb. in geheel linnen band.
35778: BEEK, JAN CORNELIS VAN, UIT ZUIDLAND - Over de filtratie van vloeistoffen door vezelachtige vliezen Utrecht Van Druten 1883
5667: BEEK, G. VAN DER - Inventaris van het archief van de familie De Joncheere 1638-1965, ‘s-Gravenhage 1991, 49 p.
22484: BEEK EN DONK, VAN DE MONTAGUE - Brief van Ernest.... Huize De Horst, te Beek en Donk dd. 1933 aan burgemeester Van de Montague, o.a. over de perikelen van het burgemeestersambt in Didam, Groesbeek, Lieshout. Manuscript, 4°, 1 p.
55757: BEEK, J.L. VAN - Prent: 'De Adamiten of naaktlopers te Amsterdam, gevangen genomen' [anno 1535], gravure door J.L. van Beek, tonende de naaktlopers voor het stadhuis op de Dam.
22418: BEEK, VAN - Brief van A. van Beek, dd. Utrecht 1852, aan “geachte vriend”, manuscript, 4°, 1 p.
32509: BEEKESTEYN RAKET, CORNELIUS HENRICUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jure circa res naufragas [...] Leiden Joannes Bos 1775
35034: BEEKHUIS,CORNELIS, UIT BUITENPOST - Het beding in zeker perceel een bepaald bedrijf niet uit te oefenen. Groningen L. van Giffen 1884
35021: BEEKHUIS, JACOB HOUDIJN, UIT LEIDEN - Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden. 's-Gravenhage Nijhoff 1934
41897: BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland, 's-Gravenhage 1912-1938, 40 delen toelichtende tekst, zonder de atlas.
28212: BEEKMAN, A.A. - De strijd om het bestaan . Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland, voor niet- technici, Zutphen 1887, 604 pag., geb., geïll. met 6 uitvouwbare kaarten. Mooi exemplaar.
54223: BEEKMAN, E.W. E.A. (RED) - Tijdschrift voor de politie. Redactie: E.W. Beekman, mr. A.H. van der Giessen en mr. S. van Oven. Uitgave van Tjeenk Willink, Zwolle. Jrg. 1 (1928-1929) en jrg. 2 (1929) compleet. Alles wat verscheen.
43862: BEEKMAN, A.A., - De heer Tindal als voorlichter der publieke opinie en de brief der tienen van 3-11-1890, Zutphen 1890, 39 pag.
42514: BEEKMAN, M. - Beschreiving van de stad en baronnie Asperen. Utrecht, M. Visch, 1745.
42118: BEEKMAN, M. - Beschreiving van de stad en baronnie Asperen. Utrecht, Visch, 1745.
42117: BEEKMAN, M. - Beschreiving van de stad en baronnie Asperen. Utrecht, Visch, 1745.
2968: BEELAERTS VAN BLOKLAND, F. - Het geslacht Beelaerts. 's-Gravenhage 1955, 215 p., geb., geïll., niet in de handel.
37411: BEELAERTS V. BLOKLAND, J EN H. SMISSAERT - Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's- Gravenhage. Overzicht van de geschiedenis der vereniging van 1854- 1904, 's- Gravenhage 1904, 55 pag., geb., geïll.
32828: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JACQUES, UIT 'S GRAVENHAGE - Afzetterij (chantage), aanteekening op art. 351 ontwerp-strafwetboek. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1876
19623: BEELAERTS VAN BLOKLAND, M.A., E.A. - De Hoge Raad van Adel. Geschiedenis en werkzaamheden.
35339: BEELAERTS VAN BLOKLAND, C.H. - Prent op de promotie van Mr C.H. Beelaerts van Blokland Leiden Somerwil 1875
34732: BEELAERTS VAN BLOKLAND, GERARD, UIT DORDRECHT - Dissertatio juris publici inauguralis ad privilegium Joannis Bavari, hansae teutonicae [...] Utrecht W. van Yzerworst 1794
33977: BEELAERTS VAN EMMICHOVEN, AGATHUS CORVINUS ADRIANUS, UIT DORDRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de collatione bonorum , imprimis ratione personarum inter quas, tam ex jure francico, quam belgico novissimo, locum habet [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1834
6320: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. - De afkomst van het geslacht Wuytiers, overdruk Ned. Leeuw 1917, 4 p.
19963: BEELAERTS VAN BLOKLAND, F. - Het geslacht Berdenis van Berlekom. Overdruk Ned. Leeuw 1901, 26 pag., met afb. grafzerk en wapen (handgekleurd).
187: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - Beyeren quondam Gelre, armorum rex de ruyris, eene historisch-heraldische studie. 's-Gravenhage 1933, 55 p.
1857: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. E.A. - Nederlandsche kloosterzegels vóór 1600. 2 dln. en 3 afl. 's-Gravenhage 1935-1952. Geïll., 190+190+48 p.
31891: BEELAERTS VAN BLOKLAND, CORNELIUS ABRAHAMUS JEREMIAS - Disputatio historico-politica inauguralis continens historiam cellegii consiliariorum commissorum in Hollandia et Westfrisia [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
5963: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. - Opmerkingen aangaande het geslacht Van de Poll, overdruk Ned. Leeuw 1918, 7 p.
184: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A., - Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland. Arnhem 1907, 167 p.
58561: BEELAERTS VAN BLOKLAND, G., - Advys omtrent het ontwerp van wet ter bevordering van den landbouw, 's-Gravenhage 1935.
31890: BEELAERTS VAN OOSTERWIJK, PETRUS ADRIANUS JANUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de revocandis donationibis inter vivos [...] Utrecht N. van der Monde 1832
34820: BEELAERTS, PETRUS MATHIAS - Specimen juridicum inaugurale de seditionibus Leiden B. van der Aa 1749
5809: BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. - Familie-aanteekeningen van Matenesse, pp. 231-234 in Bijdr. en Med. Hist. Gen. 37 (1916)
7355: DICHTERLYKE GEDACHTEN-BEELDEN - Dichterlyke gedachten-beelden. 2e druk. Zaltbommel, Johannes Noman, 1827.
33483: BEELDSNYDER, FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de negotiis bonae fidei, ob intervenientem dolum, vel metum, ipso jure nullis [...] Leiden Theodorus Haak 1762
20105: BEELE, W. - Studie van de Ieperse persoonsnamen uit de stads- en baljuwsrekeningen 1250-1400, 2 delen, Handzame 1975, 177 + 681 pag.
47236: BEELOO, A., - s'-Gravenhage. Een berijmd verhaal, 's-Gravenhage 1842, 112 pag., geb. in half linnen.
51780: BEELOO, A., - Noord-Holland en de Noord-Hollanders in een vrijheidsoorlog tegen Spanje, Haarlem 1822.
35384: BEELS, C. HARO - Menu voor promotiediner van Clemens Haro Beels, litho in kleur Albracht & co 1887
33978: BEELS, COSMAS DAMIANUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de scriptura privata [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1825
34002: BEELS, FERDINANDUS LEONARDUS, UIT STEENBERGEN - Specimen juridicum inaugurale, sistens quasdam observationes de nuptiis, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
17137: BEELS, LEONARD (PREDIKANT TE BREUKELEN) - Babels nederlaag en ondergangk [...] dankpredikaetsi op den algemeenen dankdag den 23 Juny 1706, en toegepast op Vrankryks nederlaag bij Ramillies, Utrecht, W. v.d. Water, 1706, 4°: (8) + 62 p.
17138: BEELS, LEONARD (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Het betrouwen in de doot, gepredikt en toegepast by gelegentheidt van het afsterven van [...] Caspar Ruppius, out-predikant te Amsteldam, Amsterdam, G. Onder de Linden, 1727, 4°: 8 + 64 p.
23071: BEEMSTER, HARTOG, HAAN - Aantekening van de boedel van Geertje Pieters Haan, met insluiting van de afdeling van de voorkinderen of descendenten vandien van wijlen hare man Jacob Hartog, met name Geertje Jacobs Hartog, Geertje Davids Hartog en Jacob Davids Hartog, 1809-[ca. 1820]. Manuscript, folio,40 p.
23078: BEEMSTER - "Menu ""Beemster 1612-1912"", druk P. Koel, cuisenier te Purmerend, 15x10 cm."
59794: "BEEN, JOH. H.; SOETAN MOEH. ZAIN [ED.]" - Hikajat Maerten Harpertszoon Tromp, Jaitoe seorang Laksamana Belanda jang termasjhoer pada abad jang ke 17. Diterdjemahkan dari bahasa belanda oléh Soetan Machoedoem. Weltevreden, Indonesische Drukkerij, 1917.
28119: BEENAKKER, A J. M. - Van dragonder tot korporaal. De geschiedenis van het geslacht Beenakker ( 1865-1939 ), Rotterdam 1999, 287 pag., geb., geïll., met stofomslag.
34151: BEENS, CAROLUS CORNELIUS ALOYSIUS, UIT BREDA - Dissertatio juridica inauguralis de mora [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
56427: BEER, GEORG JOSEPH, - Beproefde middelen en ernstige raadgevingen voor allen, die hunne oogen (.....) gezond bewaren of het verzwakte gezigt weer versterken willen, mitsgaders een voorschrift hoe men zich (....) zelf helpen kan, 's-Gravenhage, Leeuwestijn, [ca.1800].
59310: BEER, TACO H. DE, - NA EENE HALVE EEUW, Aanteekeningen, Opmerkingen en Verklaringen bij Waarheid en Dromen door Taco H. de Beer, Redacteur van `Noord en Zuid´, Blom & Olivierse , Culemborg 1895, 106 pp.
43410: BEER POORTUGAEL, J.C.C. DEN - 1831. De Tiendaagsche Veldtocht, 's-Gravenhage 1906, 472 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
31780: BEERENBROEK, OSCAR PIETER MARIE WILHELM HUBERT, UIT WEERT - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z 1869
28189: BEERNINK, J.J. PH. - Waterbouwkundige werken der oudheid in Nederland, Deventer 1937, 80 pag.
6881: BEERS, JAN VAN - De blinde. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1854.
6882: BEERS, JAN VAN - Gevoel en leven. Poëzie. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1869.
6883: BEERS, JAN VAN - Levensbeelden. Amsterdam, H.J. van Kesteren en Antwerpen, C.J. Mienikus, 1858.
6886: BEERS, JAN VAN - Martha de zinnelooze. Naar het Provençaelsch van Jasmin. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1860
6884: BEERS, JAN VAN - Jongelingsdroomen. 4e druk. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1858.
6887: BEERS, JAN VAN - Martha de zinnelooze. Naar het Provençaelsch van Jasmin. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1859
6885: BEERS, JAN VAN - Gedichten. Gent, W. Rogghé en Amsterdam, wed. J.C. van Kesteren & zoon, 1873. [2 dln]
6888: BEERS, JAN VAN - Gedichten. Rotterdam, Elsevier, 1885. [2 delen]
36074: BEETS, NICOLAAS - Toespraak gehouden den 14den Juni 1875 voor oudstudenten en studenten der Leidsche hoogeschool Leiden P. van Santen 1875
60903: BEETS, NICOLAAS - Guy de Vlaming, een verhaal door Nicolaas Beets, Haarlem: Erven F. Bohn 1837, p. [4]+111pp.
6902: BEETS, NICOLAAS - Proza en poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Haarlem, Erven F. Bohn, [1840].
6905: BEETS, NICOLAAS - José, een verhaal. 2e druk. Amsterdam, J. Immerzeel junior, 1838.
6904: BEETS, NICOLAAS - Rijmbijbel. Haarlem, Erven F. Bohn, 1839
20048: BEETS, NICOLAAS - Gedenkboek. Leiden, A.W. Sijthoff, [1885].
6900: BEETS, NICOLAAS - Nog eens Winterloof. Late gedichten, 1887-1892. Leiden, A.W. Sijthoff, [1892].
6894: BEETS, NICOLAAS - Winterloof. Late gedichten 1884-1887. Leiden, A.W. Sijthoff, [1887].
6906: BEETS, NICOLAAS - Ada van Holland, een gedicht. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
6903: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied I, IV, V, VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1858-1873. [dl 4, 5, 6 in 1 band]
17140: BEETS, NICOLAAS - "Stichtelijke Uren. Amsterdam, Höveker & Zoon, 1873-1883, 8°: 8 + 446; 6 + 447; 6 + 454; 6 + 448; 6 + 447; 6 + 455; 6 + 454+ 6; 6 + 450 p. [9 delen in linnen banden, bibl. stickers op rug, sommige ruggen beschadigd]."
6910: BEETS, NICOLAAS - Ada van Holland, een gedicht. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
30320: BEETS, N ( INL.) - De houtsneden in Vorsterman's bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden e.a., Amsterdam 1915, 98 + 27 pag., geïll., oud-Hollands papier. Goed exemplaar.
6917: BEETS, NICOLAAS - Een Paaschgezang. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845.
6911: BEETS, NICOLAAS - Rijmbijbel. Haarlem, Erven F. Bohn, z.j.
6908: BEETS, NICOLAAS - Te Alkmaar, 8 October 1873. Redevoering ter gelegenheid van de plechtige Steenlegging door Z.M. den Koning tot het opterichten Gedenkteeken van Alkmaars ontzet (8 Oct. 1573). Haarlem, Erven F. Bohn, 1873
6896: BEETS, NICOLAAS - "Het doen door laten, eene voorlezing; benevens andere opstellen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1864. [Gebonden met:] Gesprek over letterdieverij, navolging en oorspronkelijkheid, en andere opstellen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873; Gesprek met Vondel, naar aanleiding van ‘t hem toegedacht standbeeld. Haarlem, Erven F. Bohn, 1861; Jacob van Lennep, benevens andere opstellen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1869; Verscheidenheden meest op letterkundig gebied (...). Haarlem, Erven F. Bohn, 1858."
17800: BEETS, NICOLAAS - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen van Nicolaas Beets. Haarlem, Erven F. Bohn, 1892.
6907: BEETS, NICOLAAS - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm. Leiden, D. du Mortier en zoon, 1842.
56256: BEETS, N. PS. HILDEBRAND, - Camera Obscura, 10e druk, geillustreerd door F.C. Sierig, Haarlem 1878.
6914: BEETS, NICOLAAS - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden. VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1873.
6895: BEETS, NICOLAAS - Stichtelijke uren. 2e druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1855. [1 van 4 delen]
61849: BEGA, CORNELIS (1632-1664) - A man caressing the young hostess
61850: BEGA, CORNELIS (1632-1664) - The peasant lighting his pipe
37588: BEGEER, S.A.C. E.A. - Zilversmeden van de stad Schoonhoven, Schoonhoven [ 1981? ], 175 pag., geïll.
17141: BEGEMANN, C.G.S. (HOOGDUITS PREDIKANT TE AMSTERDAM) - De dood van Lazarus [...] toegepast op den dood [...] van [...] Bernhard Wilhelm Altmann, laatst hoogduitsche predikant te Amsterdam, in eene lijkrede [...] uitgesproken, in het Hoogduitsch, op den 30 October in de Nieuwezijds Kapel en nu in het Nederduitsch uitgegeven, Amsterdam, A.B. Saakes, 1808, 8°: 56 p.
38077: BEGER, LORENZ - Meleagrides et Aetolia ex numismate kurieon apud Goltzium, intenspersis marmoribus quibusdam de meleagri interitu (....) in lucem vindicatae. Colonia Brandenburgica 1696, 4o, 26 pag. No covers.
6930: BEGINSELEN - De beginselen van den redelijken mensch over de schouwburgen, volgens de grondregels der aloude getuigenissen der filosofen, der dichters, der tooneelkundige schrijvers, der tooneelspelers zelve, en het oordeel van de eerwaardigste stemmen. Naar de vierde druk. Vertaald uit het Frans. Utrecht, G. Banning, 1819.
23102: BEGRAFENISROLLETJE, WATERLAND, DE GROOT, DE REUS - Rolle ter begrafenisse van Allegonda de Groot, overleden te Waterland in den ouderdom van 54 jaaren, op den 16 October 1802. De vrienden werden verder verzorgt naar het afleezen hunner naamen het lijk in order te volgen. Tekst aan de kop van een opgerolde strook papier, met zwarte randen, ca. 2 meter lang.
59591: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival ALDER DV MVST DANCZEN ('Old Man, you must dance')
61511: BEHAM, BARTHEL (1502-1540) - The miser and the miscarriage
59592: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival ALDER DV MVST DANCZEN ('Old Man, you must dance')
59590: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival (Twelve Months) PHILIPVS MEI. 5 IOHANNES BRACHMON 6
60750: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - Job and his friends
59596: BEHAM, HANS SEBALD (1500-1550) - The Peasants' Festival 'ICH WIL AUCH MIT' 'DU MACHSTES GAR ZU GROB' ('I want to do it too' 'You are too disgusting')
59179: BEHR, K. VON, - "Genealogie der in Europa regierenden Fürstenhauser, 2e Auflage, Leipzig 1870. [Met;] Wappenbuch zu den zweiten Auflage, Leipzig 1872."
35644: "BEHRENS, JOACHIMUS, CELLA LUNEBURGICUS; PRAESES: CONRING, HERMANN" - Exercitatio politica de optima republica [...] Helmstedt Henning Müller 1652
16802: BEHRNS, BERNH. - Zak-atlas van Friesland in 36 kaarten, 2de druk, Franeker, B. Behrns, 1861.
40238: BEHRNS, B., - Gedenkboek van het bezoek van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-regentes aan Friesland in de maand juni van 1892, Sneek 1892, 154 + (2) pag. in linnen stempelband, geillustreerd met 8 lichtdrukken.
34019: BEIJER, JUSTUS DE, UIT NIJMEGEN - Quaestiones juridicae [...] Utrecht Kemink en Zoon 1846
6932: "BEIJEREN, ERNESTINE VAN [PS. V. LUCRETIA TORNAAR]; JONAS" - Ernestine van Beijeren, De smidsdochter uit Naarden een historisch romantisch tafereel uit de XVIe eeuw. 2e druk. Amsterdam, W. Clement, 1861. [Gebonden met:] Jonas, De zoon van de bankier, eene schets uit de tegenwoordigen tijd. Amsterdam, De erven H. van Munster & zoon, 1847.
38729: BEIJERMAN, H. - J.B. van Bree herdacht, Amsterdam, Felix meritis, z.j., 18 pag., met gegraveerd vignet.
34742: BEIJERMAN, HUGO - Redevoering ten betooge dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel, ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden 1839
34827: BEIJERMAN, HUGO - Redevoering over de noodzakelijkheid om de studerende jongelingschap reeds vroegtijdig een grondige kennis mede te deelen van de taal, letteren en geschiedenis [...] 1831
43978: "BEIJERS, J.L.;" - Veilingcatalogus prenten en boeken Mr. W.G.F. van Romondt en Mr. C.J. Rijnbout, Utrecht 1879, 136 + 92 pag. Met prijzen in handschrift.
43940: BEIJERS, J.L., - Veilingcatalogus Eerste gedeelte bibliotheek J.F.M. Scheepers te Rotterdam, Utrecht 1947, 72 pag.
40049: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN E.A., - Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steen glooyingen aan den dijk der Vijf Deelen , Leeuwarden, v. Altena, 1815, (4) + 294 pag., origineel met sierpapier beplakt kartonnen omslag.
26231: BEIJNEN, L.R. - Gallait's lijken van Egmond en Hoorne, 2e druk, s'-Gravenhage 1854. 16 pag. Geillustreerd met 2 uitslaande litho's.
15698: PAGI NASSIR BEK - L’Espion de Thamas Kouli-Kan, dans les cours de l’Europe. Ou lettres et memoires de Pagi-Nassir-Bek. Contenant diverses anecdotes politiques pour servir à l’histoire du tems présent. Traduit du Persan par l’abbé de Rochebrune. Keulen: Erasmus Kinkius [= Holland], 1746.
3356: DOBBEL-BEKER - De Dobbel-beker. Informatie- en familieblad van en voor de familie Dobbelaere, Dobbelaer, Dobbelaar, De Dobbelaere, De Dobbeleer, en aanverwante vertakkingen. Jrg. 4 (1974) t/m 8 (1978).
22845: BEKER - "Twee gedrukte aankondigingen betr. fam. Beker: overlijden te Maassluis 1916 en ""Voorstel"" theol. cand. H.E. Beker te Utrecht."
6942: "BEKKER, ELISABETH WOLFF; AGATHA DEKEN" - Fabelen, uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag, Isaac van Cleef, 1784.
6947: "BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN" - Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man. Den Haag, Isaac van Cleef, 1782
59026: BEKKER, WOUTHERUS, - "Open brief aan den heer P. Huet, predikant te Goes, gevolgd door een verklaring van de woorden ""Waereld""en ""Allen"", met betrekking tot de bizondere verzoening (..........), Amsterdam, 1878, 74 pag. "
6955: "BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN " - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. [Niet vertaalt.] Den Haag, Isaac van Cleef, 1782. [2 delen]
6954: "BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN" - Economische liedjes. 2e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1791.
6951: "BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN" - Historie van den heer Willem Leevend. Den Haag, Gebroeders Van Cleef, 1784-1785. [8 delen]
6943: "BEKKER, ELISABETH WOLFF; AGATHA DEKEN" - Fabelen, uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag, Isaac van Cleef, 1784.
6946: "BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN" - "Onderwyzend gesprek, over het geloof en de zedeleer der christenen; ook geschikt naar de bevatting van den gemeenen man. In negen-en-twintig lessen. Den Haag, Isaac van Cleef, 1781."
52720: BEKKER, BALTHASAR - Remonstrantie in de Eerw. Synode van Noord-Holland, jegenwoordig vergaderd tot Alkmaar, ingediend by ofte van wegen Balthasar Bekker, S.S. Th. Dr. ende predikant te Amsterdam, op den 5-8-1692.
55861: BEKKER, BALTHASAR - De betoverde wereld, zynde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, 4 boeken in 1 band, vermeerderde druk. Deventer, Marinus de Vries, 1739.
6948: "BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN" - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. [Niet Vertaalt] 2e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1783. [2 delen in 1 band]
6949: "BEKKER, ELISABETH WOLFF, GEB.; AGATHA DEKEN" - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. [Niet vertaalt] 9e druk. Den Haag, Isaac van Cleef, 1901.
6944: "BEKKER, ELISABETH WOLFF; AGATHA DEKEN" - Fabelen, uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag, Isaac van Cleef, 1784.
52718: BEKKER, BALTHASAR - De betoverde weereld, zijnde een grondig ondersoek van 't gemeen gevoelen aangaande de geesten, deselver aart en vermogen, bewind en bedrijf: als ook 't gene de menschen door denselver kraght en gemeenschap doen. In vier boeken ondernomen. Amsterdam, D. van den Dalen 1691-1693.
59461: BEKKERS EN MEIJSING, TH.M.P. EN C.N.J., - De kathedraal van Haarlem anno domini 1923 ,Dekker, Nijmegen 1923, geb. geïll., 128 pag.
195: BEKOUW, J.H., - Bannelingen en vluchtelingen uit Ronse (Renaix), benevens een onderzoek naar hunne verblijfplaatsen, gedurende de Spaanse overheersching. 2 dln. Naarden 1941-1949. Geb., 195, 132 p.
32151: BEL JR, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio inauguralis juris hodierni, de curatione eorum, qui ultro sibi curatorem petunt [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1841
60886: ANONYMUS BELGA [= PETRUS DE WAKKER VAN ZON] - De Adel.
22251: BELGIË, CARTON DE WIARL - Brief van E. Jos. Carton de Wiarl, hulpbisschop te Mechelen, d.d. Mechelen 1944, aan de prelaat van de abdij Tongerloo, Stalmans, over de wijding van drie kloosterlingen. Manuscript, 2 p + enveloppe.
23197: BELIJDENISPLAAT, HEUGHEBAERT - Gedachtenis-plaat betr. belijdenis Celina Heughebaert (Beughebaert?) d.d. Zavendeghem 1916, uitgereikt door Ds. J.D. Domela Nieuwenhuis Nijegaard. Litho met kleur, druk Bredée, Rotterdam.
33369: BELINFANTE, MAURITS JOOST, UIT AMSTERDAM - Over oneindige reeksen. Academisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1923
30707: BELL, C.F. - Drawings by the old masters in the Library of Christ Church Oxford, Oxford 1914, 93 pag. text + 125 plates, hardback, good copy.
34966: BELL, F.W.B. VAN - Het karakter der onafhankelijke theologie Groningen Noordhoff 1872
34005: BELL, CORNELIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de usu regulae catonianae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1846
33677: BELL, F.W.B. VAN - Het karakter der onafhankelijke theologie.
32123: BELL, F.W.B. VAN - De samenhang van logica en ethiek. Groningen J.B. Wolters 1878
59722: BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - AER / AQUA / IGNIS / TERRA (The four elements, complete serie)
62013: BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Black man feeding a horse
62014: BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Young man in turban
61571: BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Two slaves, one with camel and the other with bridlet horse
6967: BELLAMY, JACOBUS - Gedichten. Nieuwe vermeerderde uitgave. Haarlem, wed. A. Loosjes, Pz., 1826.
6972: BELLAMY, JACOBUS, WILLEM CARP, JAN HINLOPEN, JOHANNES PETRUS KLEIJN, WILLEM ANTHONIE OCKERSE, SEBALD FULCO JOHANNES RAU, ADRIAAN UIJTENHOOVEN - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart, door Bellamy en eenigen zijner kunstvrienden. 3e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1825. [2 delen in 1 band]
6969: BELLAMY, JACOBUS - Twee nagelaaten leerredenen. Met een voorberigt, hem betreffend. Vlissingen, T. Corbelijn en zoon, 1790
6970: BELLAMY, JACOBUS - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
6971: BELLAMY, JACOBUS - Gezangen. Amsterdam, A. Mens Jansz. 1785.
6968: BELLAMY, JACOBUS - Gedichten. Haarlem, A. Loosjes Pz. 1816.
47338: BELLANGER, S., - La Touraine ancienne et moderne, Paris 1845, 614 pag., geb., geïll. (rug los)
42421: BELLEGARDE, JEAN BAPTISTE MORVAN - Modeles de conversations pour les personnes polies. 4e ed., Amsterdam, H. Schelte, 1702.
197: BELLEW, GEORGE, - "Escallops in armory; pp. 89-104 in I. Cox (red.), The scallop. Studies of a shell and its influences on humankind. Londen 1957. Geb., 135 p."
198: BELLEW, GEORGE, - Escallops in armory ... idem, als extract.
58780: BELLOWS, W., - The ocean liners of the world, 2nd. ed., Londen Kegan Paul etc. 1896.
18146: "[SEIGNARD, ELIE (VERT.)]; PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY" - Gaston en Baiard. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Leiden, voor het genootschap, 1777.
26398: BELONJE, J. - Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1544-1944, Wormerveer 1945, 195 pag., geb., geïll., met stofomslag.
6697: BELONJE, J. - Ter Coulster.
205: BELONJE, J., J. WESTRA VAN HOLTHE,*-9+ - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe. Assen 1937. Geb., geïll., 192 p.
201: BELONJE, J., - De Groote Hegge te Thorn. Z.p., 1957, 124 p.
199: BELONJE, J., - Cranenbroek. Alkmaar 1939. Geïll., 15 p.
202: BELONJE, J., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg, met een supplement betreffende de Belgische en Duitse grensgebieden. Maastricht 1961. Geïll., 523 p.
5796: BEMDEN, F.M.L.F. V.D. - Recherches généalogiques concernant la famille De Maeght, de Maecht, de Maegh, anciennement de Maech, de Gand (1300-1896) en 25 tableaux, suivi de l’indication des sources, Gent [1896], 85 p., geïll, in orig. perkamenten omslag. Mooi ex. van de zeer beperkte oplage.
6481: BEMMELEN, J.F. VAN - Het begrip parenteel. Overdruk uit ‘Afkomst en Toekomst’ (1939) pp 25-37.
33484: BEMMELEN, A. VAN - Redevoering over de verplichting der menschen om de vermogens hunner ziel door wysgeerige kundigheden te beschaaven [...] Delft Jan de Groot. P.z. 1788
59534: VAN BEMMELEN, P, - De grondwettelijke meerderjarigheid van den Prins van Oranje op den leeftijd van achttien jaren, Leyden : Engels, 1858. 37 p. Met blauwe papieren omslag.
5687: BEMMELEN, J.F. VAN - Erfelijkheid van gelaatstype onder de nakomelingen van het echtpaar Florentius Camper en Sara Geertruida Ketting, De parenteel Ketting, overdruk Afkomst en Toekomst 1939, 17 p., geïll.
33392: BEMMELEN, ABRAHAMUS VAN, UIT DELFT, BEROEPEN IN VINKEVEEN - Dissertatio exegetico-criotica de epistolis Pauli ad Ephesios et Collossenses inter se collatis [...] Leiden A. en J. Honkoop 1803
207: BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, A.J., - Nederlandse familiepenningen tot 1813. Zutphen 1981. Geb., geïll., 253 p.
32524: BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, ADRIANUS JAN, UIT DORDRECHT - Het klooster Frenswegen. Academisch proefschrift [...] Arnhem Van Loghum Slaterus 1938
35592: "BENCKENDORF, LUDOLPH PETR., UIT LUNEBURG; PRAESES: ROEHRENSEE, CHRISTIAN" - De milite cive et extero [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1705
52069: BENEDICTUS, F. - Haak-boekje. Onderrigt en voorbeelden voor allerlei gehaakte voorwerpen in kleuren, Haarlem, Kruseman 1846, 70 pag.
35473: "BENEMANNUS, GOTTL.; PRAESES: HEUCHER, JOHANN HEINRICH" - De igne non urente, ex philosophia naturali [...] Wittenberg Christian Gerdes 1705
25316: BENGH, L.PH.C. VAN DER - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden, I en II, 's-Gravenhage 1857-1859, 74 +74 pag. Compleet in twee delen.
51729: BENJAMINS, H.D. / J.F. SNELLEMAN, - Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indie, 's-Gravenhage 1914-1917.
33232: BENNEBROEK GRAVENHORST, JACOB, UIT CURACAO - Specimen juridicum inaugurale, sistens doctrinam codicis civilis de jurejurando, quod pars parti in judico defert [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
22440: BENNER, NIEUWBOER, CLEMENS - Familiepapieren Benner c.a., ca. 100 stukken. Manuscript, div. formaten.
22807: BENNINGBROEK, KNOL, BAKKER - Bewijs van eigendom d.d. 19-1-1886 van een huis aan de Wijzend onder Benningbroek (gem. Sijbekarspel), verkocht door erven Simon Knol Szn en Marijtje de Boer aan Pieter Bakker Pieterszoon, winkelier te Benningbroek, manuscript, 5 p.
31491: BENNINGHOVEN, F - Unter Kreuz und Adler. Der Deutsche Orden im Mittelalter, Berlin 1990, 214 pag., ill.
47392: "BENSCHOP, W.J.M.;" - Het postwezen van 's-Gravenhage in derdehalve eeuw, 's-Gravenhage 1951, 434 pag., geill. Goed exemplaar.
27846: BENSE, J.F. (RED.) - Vragen en mededeelingen op het gebied der geschiedenis, taal- en letterkunde, deel I, nrs. 1 t/m 25 ( 7-1-1910 t/m 24-6-1910], 276 pag., alles wat verscheen. Gebonden in half linnen. Zeer zeldzaam.
23500: BENSON, ROBERT H. - Laat de kleinen tot mij komen. Vrij vertaald door Alb.Steenhof Smulders met teekeningen van Gabriel Pippet. Bussum, P. Brand, 1921, 32 pag., geïll., geb., ( enkele tekeningen handgekleurd).
42043: BENT, JAN - Aldervroegste vaderlandze oudheden, ontzwagteld en gezuiverd van de vooroordeelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen, in zes redevoeringen. Hoorn, W. Breebaart, 1761.
32619: BENTEN, JACOBUS MARIE VAN, UIT LEIDEN - Observationes criticae in polybium. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden H. Blankenberg 1878
22403: BENTHEIM, VAN BRAUWSBURG - Brief van N.N. aan N.N., zonder jaar en zonder plaats, manuscript, 4°, 2 p.
33015: BENTHEM REDDINGIUS, RUTGERUS ADOLPHUS, UIT SCHILDWOLDE - Specimen Juridicum inaugurale, de de vi atque effectu mortis et de mentiae, cum in reorum damnationem, tum in damnatorum poenam [...] Groningen W. Zuidema 1833
55053: BENTHEM VAN DEN BERGH, J.F. VAN - De familie Charles Blanckenhagen. Slachtoffers van intrigues. 's Gravenhage, [1907].
43942: BENTHEM, VAN & JUTTING, - Veilingcatalogus boeken, prenten etc. uit bezit P.M. de Ligny, apotheker te Middelburg en J.J. I. Prenger, Middelburg 1894, 127 pag.
26665: BENTINCK, H.J.G. COMTE - Procédés du gouvernement du Grand Duché d'Oldenbourg, relativement au fidéicommis de la famille Aldenmbourg-Bentinck, London 1860, 33 pag.
42908: BENTIVOGLIO, GUIDO - Histoire generale des guerres de Flandres par le cardinal Bentivoglio. Deel 1 [van 4], Parijs, Prome, 1669.
50985: BENTIVOGLIO, G. / R. DE CARPENTIER - Verhael-boecken van den cardinael Bentivoglio, vertaelt en uyt-gegeven door Roelant de Carpentier. Rotterdam, Naeranus, 1648. [2e titelpagina: Verhael van de Vereenigde Provincien van Nederlant ...].
57096: "BERALDI, H.; " - Un caricaturiste prophete. La guerre telle qu'elle est prevue par A. Robida il y a trente-trois ans. Paris, Dorbon, 1916.
31065: BERAUD, J.B. - Histoire des comtes de Champagne et de Brie, 2 delen, Paris 1842, 400 + 394 pag., gebonden in een half linnen band.
31722: BERCH VAN HEEMSTEDE, G. VAN DEN, UIT LEIDEN - Thèse pour la licence [...] Poitiers A. Dupré 1873
61033: BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) - "The set of various animals, the ""Man's book"" (complete set)"
28814: BERCHEM, E. VON, D.L. GALBREATH, O. HUPP - Beitrage zur Geschichte der Heraldik, Berlin 1939, 6 + 223 pag., hardback, illustrated.
6493: BERCHEM, E. FRH. VON - Siegel. 2e druk, Berlijn 1923. Geb., geïll., 222 p.
20288: BERCHEM, E. VON - Siegel, Berlijn 1918, 189 p., geb., geíll.
31726: BERCHUIJS, CEBES HERMANNUS JOANNES VAN, UIT DEVENTER - Specimen inaugurale de doliometria [...] Deventer J. de Lange 1839
22368: BERCHUYS, VAN, GRONINGEN - Aankondiging in het Latijn van de benoeming en inaugurele rede dd. 21-7-11789 van Tjaart van Berchuys, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. 1 blad, plano, gedrukt (bij Th. Spoormaker te Groningen).
33837: BERCKEL, WILHELMUS WENDILIUS VAN, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de legibus [...] Leiden Abraham Kallewier 1739
22354: BERCKEL, VAN, AMSTERDAM - Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van mr. Engelbert Francois van Berckel op 5-4-1796 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Gedrukt, 4° oblong, 1 p.
33836: BERCKEL, GERARDUS VAN, UIT HEUSDEN - Disputatio juridica inauguralis de restitutione in integrum majorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1708
31872: BERDENIS VAN BERLEKOM, D.A., UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale de iis qui in itinere maritimo diem supremum obeunt [...] Leiden P. Engels 1852
32685: BERDENIS VAN BERLEKOM, JOANNES JACOBUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale de obligatione fidejussoria, secundum juris hoderni [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1820
42960: BERDMORE, THOMAS - Verhandeling over de gebreken en wangesteldheden der tanden en van het tandvleesch, vervattende (...) toezicht op kinderen by het uitkoomen der tanden. Vertaald uit het Engels, Amsterdam, v.d. Kroe, 1769.
52730: BERENDS, P.H.J. - Eenige schedelmaten van recruten, moordenaars, paranoiisten, epileptici en imbecillen, onderling vergeleken. Nijmegen 1896, [dissertatie].
36383: "BERENT, SIGISMUND THEOD. , UIT REGIOM.; PRAESES: STRIMESIUS, JOHANN SAMUEL" - De Deo Romanorum termino Konigsberg Reusner 1710
3579: BERESTEYN, E.A. VAN - Het geslacht Van Goudoever. 's-Gravenhage 1907, 32 p., geïll.
211: BERESTEYN, E.A. VAN, - Geschiedenis der Johanniter-orde in Nederland tot 1795. Assen 1934. Geïll., 104 p.
2990: BERESTEYN EN W.F. DEL CAMPO HARTMAN, E.A. VAN - Genealogie van het geslacht Van Beresteyn. Band I, met illustraties en met de Bijlagen IV en V. 's-Gravenhage 1954. Band II, 's-Gravenhage 1941.
31662: BERG, J. VAN DEN - Een Leids pleidooi voor verdraagzaamheid. Leiden Universitaire pers 1976
35770: BERG, GERRIT ANTONIE VAN DEN, UIT WILLESKOP - Over den invloed van chloroformnarcose tijdens de baring op het kind z.pl. z. n. 1904
35262: BERG, GUILIELMUS ERNESTUS JANUS , UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum de vectigalium ac tributorum in Hollandia historia tempore comitum Amsterdam D. Groebe 1834
39499: "BERG, D. VAN DEN;" - Cornelis Jacobus Snijders (1852-1939). Een leven in dienst van zijn land en zijn volk, 's-Gravenhage 1949, 178 pag., geïll.
60887: BERG, J. VAN DEN & M. BOUHON - Collection de blassons inédits de familles Bourgeoises et patriciennes du Pays de Liège, Receuillie dans les églises et les cimetières de l'ancienne principauté.
33346: BERG, FRANCISCUS ERNESTUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio inauguralis de foederibus patrocinii ex historia et jure publico atque gentium illustratis [...] Amsterdam M. Schooneveld en Zoon 1824
33347: BERG, ERNST WILLEM, UIT AMSTERDAM - Over papieronderzoek in strafzaken. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1871
32877: BERG, BRAND KLAAS VAN DEN, UIT WIJNJETERP - Het laagveengebied van Friesland. Proefschrift [...] Enschede M.J. van der Loeff 1933
28699: BERG, J.H. E.A. - Enschede, een veranderde stad. 3 delen, Enschede 1986-1996, 152 + 134 + 112 pag., geb., geïll.
25403: BERG, F.E. - "De Nederlanden en het Hanseverbond, Utrecht 1833, 386 pag. ( mist voorplat; bibliotheek stempel )."
55548: BERG VAN MIDDELBURGH, F.E. - Verhandeling over de afschaffing van de Kaapvaart (...) uitgegeven door het prov. Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht, Altheer, 1828.
38862: BERG, A. V.D., - Levensberichten van J.F. Martinet, Amsterdam, Allart, 1796, 92 + (4) pag. Origineel karton. Geïllustreerd met titelprent en portretsilhouet op titelpagina.
59650: BERG, CORNELIS VAN DEN (1699-1774) - CORNELIS VAN DEN BERG.
219: BERG, W.E.J., - De réfugiés in de Nederlanden na de herroeping van het edict van Nantes. Eene proeve van onderzoek naar den invloed, welke hunne overkomst gehad heeft op handel en nijverheid, letteren, beschaving en zeden. Deel I: Handel en nijverheid. Amsterdam 1845, 365 p.
38759: BERG, W. V.D. - "De ontwikkeling van de term ""Romantisch"" en zijn varianten in Nederland tot 1840, Assen 1973, 495 pag., geb. met stofomslag."
32359: BERG, RUUD VAN DEN, UIT WEERT - Vormen van begrip van wet en wetgeving. Wetsbegrippen in de Staatsrechtgeleerdheid in Duitsland en Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Proefschrift [...] s.p. Boom 2003
52736: BERG, ISAAC VAN DEN - Neder-lands advys-boek inhoudende verspreide consultatien en advysen van voorname regtsgeleerden in Neder-land, Amsterdam, H. Boom en wed. D. Boom, 1693 [deel I van 4 delen].
27939: BERG, MEIJ. S.J. VAN DEN - Opgave van documenten, vermeld in de reports of the Royal Commission on historical manuscripts, voor zoover van belang voor onze geschiedenis. Overdruk Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidkunde 1915, 86 + 113 pag., geb. in half linnen band.
26313: BERG, B.O. V.D. E.A. - Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Gravenland, z.pl. 1980, 164 pag., geb., geïll., met stofomslag.
36786: BERGAN, R - Wentzel Jamitzers Entwürfe zu prachtgefassen in Silber und Gold, Berlin, P. Bette [ ca. 1880 ], (4) + 7 pag. + 109 plates. In board wrapper.
59707: BERGE, PIETER VAN DEN (1659-1737) - CURATUR A RATIONIBUS ANTIQUITATIS CULTOR AETATIS LVI IACOBUS DE WILDE REI MARITIMAE QUAE AMSTELAEDAMI (Portrait of Jacob de Wilde)
60008: BERGE, PIETER VAN DEN (1659-1737) - Monument to Jan Six (portrait of Jan Six)
52303: BERGEN, J. V., - De bijbelcolporteur. Een verhaal uit het leven, 's-Gravenhage, Berends z.j., 24 pag.
6977: "BERGEN, HEINRICH CHRISTIAN; E. TINGA (VERT.)" - Onderwijs in de christelijke geloofs- en zedeleer. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Willem van Vliet, 1822.
39790: BERGEN, E. VAN 3 - Geschiedenis van Loosduinen, Loosduinen 1927, 112 pag., geïll.
47143: BERGEN, E. VAN, - Geschiedenis van Naaldwijk van de vroegste tijden tot begin 20e eeuw, Schiedam 1974, naar de uitgave van 1924, 320 pag., geb., geïll. met stofomslag.
47166: BERGENDAHL, ANNA A (VERZ.), - Souvenir uitgegeven ten voordeele der Vereeniging te Amsterdam tot ondersteuning van hulpbehoevenden en hare bewaarscholen, proza en poezie, Amsterdam 1855, 280 pag., geb.
6978: BERGENDAHL, ANNA A. - "Gelegenheids- en andere gedichten, onder het motto Geloof, hoop en liefde eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden. Uitgegeven ten voordeele der ""Vereeniging te Amsterdam, tot ondersteuning van Hulpbehoevenden"", onder de bescherming van H.M. de Koningin. Amsterdam, G. van Tyen & Zonen, 1877."
31884: BERGER, LOUIS HERMAN MARIA, UIT VENLO - De ontwikkeling van de logisch-grammatische functies tusschen het twaalfde en het achttiende levensjaar. Proefschrift [...] Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1927
32392: BERGER, JOHANN HEINRICH - De utilitate usucapionis in probando dominio, iis praecipue in locis, quibus recepta est resignatio iudicialis disquisitio Leipzig Erben Frierich Lankisch 1710
35180: BERGH, ADRIANUS JOHANNES VAN DEN, UIT UTRECHT - Stellingen Utrecht 1912
39255: "BERGH, L.PH.C. V.D.;" - Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis, opgezameld uit de archieven te Rijssel, Leiden 1842, 34 + 379 pag., gebonden in geheel linnen band [deel I ?]
52739: BERGH, JOHAN VAN DEN - Provisionele beschouwingh en eenvoudige aanmerkingen tegen een vuil pasquil, opgestelt en gedissemineert, daar na gedrukt den 22 Augustus 1747, z. pl. [1747].
41805: BERGH, S.J. V.D. EN W.J. HOFDIJK - Gedenkboek der oprichting van het monument ter herinnering aan den volksgeest van 1830 en 1831 [Naatje op de Dam], Dordrecht, Lagerwey, 1858.
230: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Grondtrekken der Nederlandsche zegel- en wapenkunde. Tweede druk. Amsterdam 1861. Geïll., 110 p.
33013: BERGH, JAN DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1864
57121: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Grondtrekken der Nederlandsche zegel- en wapenkunde, 2e druk, Amsterdam, 1861.
225: BERGH, J.A. DE, - Mijn laatste woord over het rijkswapen. Overdruk Dagblad voor Zuid-Holland en 's Gravenhage, 20 april 1880, 4 p.
223: BERGH, J.A. DE, - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. 's-Gravenhage 1880, 38 p.
57637: BERGH, G.C. V.D. E.A., - Nederlandsche technisch-paedagogische encyclopaedie voor gymnastiek, spel en sport, 's-Gravenhage 1941, 502 pag., geb., geïll.
57156: "BERGH, GEBR. VAN DEN; " - Onze broodvoorziening in crisistijd, 1914-1919. Rotterdam 1919, 47 pag., geïll.
224: BERGH, J.A. DE, - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet. 2de vermeerderde druk. 's-Gravenhage 1880, 43 p.
228: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden die in de Charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken. Eerste afdeling, tot het uitsterven van het Hollandsche Huis [1299]. Amsterdam 1861, 143 p.
33387: BERGH, GEORGE VAN DEN, UIT OSS - De medezeggenschap der arbeiders in de partikuliere onderneming. Proefschrift [...] Amsterdam Ontwikkeling 1924
227: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Eenige opmerkingen over de Nederlandsche geslacht- en wapenkunde. Arnhem 1844, 18 p.
6981: BERGH, LAURENS PHILLIPE CHARLES VAN DEN - Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer. Utrecht, Johannes Altheer, 1836.
229: BERGH, L.PH.C. VAN DEN, - Grondtrekken der Nederlandsche wapenkunde. Leiden 1847. Geb., 59 p.
25255: BERGH, L.TH.C. VAN DEN - Oorkondenboek van Holland en Zeeland, 2 delen, Amsterdam/'s-Gravenhage 1866-1873, 336+577 pag., in afleveringen zoals verschenen.
41377: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. V.D. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen, 2 delen, gebonden met stofomslag. Als nieuw.
27940: BERGH, L.PH. C. V.D. - Verslag der historische nasporingen op gezag van het gouvernement in den jare 1838 in Frankrijk gedaan, Arnhem 1839, 95 pag., geb.
35186: BERGH, PETRUS THEODORUS CONSTANTINUS VAN DEN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de authentica legum interpretatione Amsterdam W. Willems 1846
43771: BERGH, L.PH.C. V.D., - Gedenkboek van het tweede eeuwfeest der Utrechtsche hoogeschool, Utrecht, Altheer 1837, 28+312 pag., origineel kartonnen band. Met gegraveerde titel door J.B. Tetar van Elven.
43511: BERGH, L.PH.C. V.D. - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden, 2 delen, 's-Gravenhage 1857, 74+74 pag. Los in de band.
43330: BERGH, S.J. VAN DEN - Watersnood. Een gedicht, 5e duizend, 's-Gravenhage, De Graaf, 1855.
42014: BERGH, S.J. VAN DEN - Voor de overstroomden. Februari 1850, 4e druk, 's-Gravenhage, Fuhri, 1850. Zonder omslag, 7 pag.
23347: BERGHAUS, P. E.A. - Porträt I. Der Herrscher. Graphische Bildnisse des 16. -19. Jahrhunderts aus dem Porträtarchiv Diepenbroick. Munster 1977, 252 pag., geïll.
30306: BERGHAUS, P. E.A. - Porträt 2. Der Arzt. Graphische bildnisse des 16- 20 Jahrhunderds aus dem Porträtarchiv Diepenbroick, Münster 1978, 319 pag., geïll.
42042: BERGHAUS, H. - Physikalischer Schul-Atlas, bestehend aus 28 in Kupfer gestochenen und colorirten Karten. Gotha, Perthes, 1850.
35159: BERGMAN, JANI THEODORI, UIT VLISSINGEN - Commentatio in quaestionem ab ordine philosophiae [....] 1817
43318: BERGMAN, J.T. - Over de Odyssea van Homerus. Een vervolg op: Koppen, Over het leven en de gedichten van Homerus, Leiden, Luchtmans. Met sierpapier beplakte kartonnen band, 12 + 238 pag.
34374: BERGMANN, FRANCISCUS JOHANNES AEMILIUS, UIT LIER - Disputatio juridica inauguralis de absentibus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
61219: BERGMÜLLER, JOHANN-BAPTIST (1724-1785) - Representation de l'Esplanade dans le Fauxbourg de Leipzig (mirrored)
16183: BERGSCHENHOEK - Gids voor Bergschenhoek, Uitg. Nationaal Uitgevers- en Reclamebureau, Vlaardingen, 1933, 24 p.
36461: BERGSMA, ENNIUS HERMANNUS, UIT DOKKUM - Specimen juris publici Frisiaci inaugurale de antiqua et hodierna Frisiorum regiminis forma Franeker Coulon 1779
33341: BERGSMA, JOHANNES JUSTINUS, UIT UTRECHT - Specimen historico-theologicum commissariis politicis sive delegatis summi imperii ad synodos eclesiae reformatae in nostra patria [...] Utrecht Kemink en Zoon 1857
33342: BERGSMA, CORNELIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica de matrimonio ejusque solvendi ratione per divortium, ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
30941: BERGSMA, W. E.A. (RED.) - For uwz Lan, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland. Leeuwarden 1987, 217 pag., geb., geïll.
53435: BERGSMA, E. - Het ontslag van den kapitein P.A. Janssen, toegelicht door mr. E. Bergsma, lid der arrondissements-rechtbank te Leeuwarden. Leeuwarden, H. Suringar, 1871.
5223: BERGSMA, E. - Stamboek der familie Bergsma, Kralingen 1882, 84 p., geb., geïll.
32305: BERGSMA, JUSTUS HENDRIK LODEWIJK, UIT AMSTERDAM - De wanprestatie des bevrachters. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.H.de Bussy 1892
36743: BERGVELT, E. E.A. (RED.) - Industrie & vormgeving in Nederland 1850-1950, Amsterdam, Stedelijk Museum, 1985,318 pag., geïll. Goed exemplaar.
30499: BERGVELT, E E.A. - J.A. Knip 1777-1847, 's- Gravenhage 1977, 219 pag., geïll.
42003: BERGVELT, E - Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij tot Rijksmuseum van schilderijen (1798-1896), Zwolle 1998, 464 pag., geb., geïll., met stofomslag.
50255: BERHNS, B. - Het Bildt (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50261: BERHNS, B. - Franeker (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50253: BERHNS, B. - Baarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50270: BERHNS, B. - Kollumerland en Nieuw Kruisland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50262: BERHNS, B. - Franekeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50263: BERHNS, B. - Gaasterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50264: BERHNS, B. - Harlingen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50265: BERHNS, B. - Haskerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50266: BERHNS, B. - Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50267: BERHNS, B. - Hennaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50268: BERHNS, B. - Hindeloopen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50269: BERHNS, B. - Idaarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50251: BERHNS, B. - Achtkarspelen (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50252: BERHNS, B. - Aengwirden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50254: BERHNS, B. - Barradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50278: BERHNS, B. - Opsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50279: BERHNS, B. - Rauwerderhem (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50280: BERHNS, B. - Schoterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50275: BERHNS, B. - Menaldumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50276: BERHNS, B. - Oost-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50281: BERHNS, B. - Sloten (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50282: BERHNS, B. - Smallingerland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50283: BERHNS, B. - Sneek (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50284: BERHNS, B. - Stavoren (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50285: BERHNS, B. - Tietjerksteradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50286: BERHNS, B. - Utingeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50287: BERHNS, B. - West-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50288: BERHNS, B. - Wonseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50289: BERHNS, B. - Workum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50290: BERHNS, B. - Wijmbritseradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50291: BERHNS, B. - IJlst (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50271: BERHNS, B. - Leeuwarden (plattegrond van de stad). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, 17x22 cm.
50272: BERHNS, B. - Leeuwarden (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50273: BERHNS, B. - Leeuwarderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50274: BERHNS, B. - Lemsterland (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50258: BERHNS, B. - Dokkum (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50260: BERHNS, B. - Ferwerderadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50256: BERHNS, B. - Bolsward (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50257: BERHNS, B. - Dantumadeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
50277: BERHNS, B. - Oost-Stellingwerf (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
8016: BERICHT - Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver ministers, beampten en suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner woonplaatsen. Dienstig voor alle persoonen die in den Hage bij dezelvene vergaderingen en collegiën iets te verrichten of te solliciteren hebben. Prijs per stuk: € 95
234: BERICHT, - BERICHT über die heraldische Ausstellung des Vereines `Adler' in Wien 1878. Wenen 1881. Geb., geïll., 217 p.
8952: MAANDELYKSCHE BERICHTEN - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. November 1730. Amsterdam, Erven J. Ratelband, 1730.
8951: MAANDELYKSCHE BERICHTEN - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Juli t/m december 1747. Amsterdam, B. van Gerrevink en Erve Ratelband, 1747.
8949: MAANDELYKSCHE BERICHTEN - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Juli t/m december 1737. Amsterdam, Erven J. Ratelband en Compagnie, 1737.
52441: BERINGTON, JOSEPH - "Het leeven en de lotgevallen van Abeillard en Eloize. Utrecht / Van Paddenburg; Amsterdam / Schalekamp, 1790."
24001: BERJEAU, J.PH. - Speculum humanae salvationis: le plus ancien monument de la xylographie et de la typographie reunis. Facsimile, Londen, Stewart, 1861, 4°, 72+33+64 pag., Linen.
24002: BERJEAU, J. PH. - Essai bibliographique sur le Speculum humanae salvationis, Londen, Steward 1862, 72 pag. (= Introduction of the facsimile-edition of 1861).
37468: BERK, L.J.M. V.D. - Wereldgeschiedenis om wol, 2e druk, Helmond 1943, 48 pag., geb., geìll.
33345: BERKEL, BARTHOLOMAEUS VAN, UIT DELFT - Disputatio juridica civili Neerlando sanctione destituis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
236: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W., - Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Utrecht 1937. 630 pag.
22846: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, VAN BEUSEKOM - Aankondiging verloving Jacoba H. van Beusekom te Rotterdam en H. Berkelbach van der Sprenkel te Gouda, 1914, manuscript, 1 p.
31536: BERKELIUS, ABRAHAM - Oratio in auguralis de causis corruptae Latinitatis. Harderwijk Albertus Sas 1681
14984: BERKENMEYER, P.L. - Le curieux antiquaire ou recueil geographique et historique des choses les plus remarquables qu’on trouve dans les quartre parties de l’univers, tirées des voyages de divers hommes célèbres, 3 delen, Leiden: P. van der Aa, 1729.
35975: BERKHOFF, GERARDUS JANUS, UIT OOSTERHOUT - Theses juridicae inaugurales Leiden Van Immerseel Mounier 1844
52557: BERKUM, H. VAN - Beschryving der stadt Schoonhoven (...) eertyds by een verzamelt door (...) Henricus van Berkum, nader over zien en merkelyk vermeerdert door (...) J.A.B[lock] M.D., Gouda, de Vry, 1762.
34806: BERKUM BYSTERBOS, GUILIELMUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de probatione per testes in causis civilibus Kampen K. van Hulst 1840
42002: BERKUM, H. VAN - De Labadie en de Labadisten. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlands Hervormde kerk, 2 delen in 1 band, Sneek, v.Druten & Bleeker 1851.
27544: BERKUM, A. V. - Suum cuique. De scheidsrechterlijke uitspraak van 1197 en het daaraan voorafgaande geschil over het aantal en de taken van de zielzorgers in het kerspel Meersen. Vaals 1973, 191 pag., geïll.
37324: BERLAGE, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam, Rotterdam 1922, 24 pag., oblong, geïll. ( bandontwerp van S.H. de Roos ).
37303: BERLAGE, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortraegen im Kunstgewerbemuseum zu Zurich, Rotterdam, z.j., 122 pag., geïll.
38288: BERLAGE, H.P. - Over styl in bouw- en meubelkunst, 2e druk, Rotterdam 1908, geb., geïll.
36730: BERLAGE, H.P. - Over stijl in bouw- en meubelkunst, 4e druk, Rotterdam 1921, 176 pag., geb., geïll.
31532: BERLAGE, HENRICUS PETRUS, UIT NAARDEN - Disquisitio exegetico-theologica de formulae Paulinae [...] Leiden P. Engels 1856
21115: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van dezen tijd. Vijf voordrachten. Rotterdam, Brusse, 1923, 77+63 pag., geïll., geb. ( laaste pagina iets gevlekt)
37449: BERLAGE, H.P. - Beschouwingen over bouwkunst en hare ontwikkeling, Rotterdam 1911, 121 pag., geïll. ( rug geplakt )
33678: BERLIN, W. - Ars longa, vita brevis.
42394: [STOCKMANS], BERNAERT - Aritmetica, verbeterd door A.W. Wassenaer. Utrecht, E.W. Snellaert, 1637.
49783: BERNARD, B. A.O., - Lotteries in Europe. Five centuries of history, Brussel 1994, 287 pag., geb., geïll. met stofomslag.
58716: BERNARD, MEVR. L., - Noordsche en Oostersche godenleer voor de beschaafde jeugd, 2e uitgave, ''s-Hertogenbosch, 84 pag., geb., geïll.
54756: BERNARD, FRANCOIS - De memorie van Lodewyk graave van Byland (...) getoetst aan den toetssteen van het gezond verstand en van de waarheid. Vertaald uit het Fransche handschrift van F. Bernard. Utrecht, Van Paddenburg, 1783.
51044: BERNATZ, J.M. - Album of the lands of the bible, 50 original views of important places mentioned in scripture, drawn from nature by J.M. Bernatz (...) with descriptive notes by G.H. v. Schubert & J. Roth, zweiter abdruck. Stuttgart, 1858.
52743: BERNDT, G.H. - Krankheit oder Verbrechen? Eine gemeinverständliche Darstellung des Geschlechtslebens, des Mordes, der Körperverletzungen, der Unfallserkrankungen, Geisteskrankheiten, des Hypnotismus u. in ihren Beziehungen zum Gesetz und zur öffentlichen Moral, 2 delen, Leipzig, Wiest, [ca. 1890].
4664: BERNER SCHILDEN HOLSTEN, H. EN A. FABRITIUS - Baron Charles Joseph Selby's descendants. Kopenhagen 1935, 218 p., ca. 200 p. ill., geb.
6987: BERNHARD, C. - Het gelukskind. Vertaald uit het Duits. Utrecht, N. de Zwaan, 1852.
35006: BERNS, ANTON WILHELM CORNELIS, UIT BRUMMEN - Over den invloed van verschillende gassoorten op de ademhaling Leiden Van Doesburgh 1869
33523: BERNSAU, HENR. WILH. - Oratio inauguralis de ratione certi in theologia constituendi [...] Franeker Guilielmus Coulon 1759
56715: BERNSTEIN, A., - Boven lucht en wolken, of een tochtje door het wereldruim. Vertaald uit het Duits door J.J.A. Goeverneur, 4e druk, Amsterdam, 1880.
6988: BERONICIUS, PETRUS JOHANNES - "Georgarchontomachia (...). Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten. Het eerste werk vertaald uit het Latijn door J.B[aroen]. Goes en Middelburg, Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z. 1766."
8147: "BERONICIUS, PETRUS JOHANNES; PIETER RABUS (VERT.); HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - De vveergalooze dichter P.J. Beronicius ten deele voor de Nederduitsche vertaalt, met een byvoegsel in de voorreden van 's mans leven, door P. Rabus. 2e verm. druk. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1692.
50980: BERONICIUS, P.J. / P. RABUS / S. MUNCKERUS - De weergalooze dichter P.J. Beronicius, ten deele voor de Nederduitsche vertaalt, met een byvoegsel (...) van 's mans leven door P. Rabus. 2e druk, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1692 [tweede titel: P.J. Beronicii, Poetae incomparabilis, quae extant P. Rabus (...)].
42049: BERQUIN, JACQUES - Architectura of wiskunstige verhandeling om de voornaamste eigenschappen der burgerlyke bouwkonst betrekkelyk te maaken tot de vyf bouw-orders. 2 delen, Amsterdam, Covens, 1789-1790.
52600: BERQUIN, JACQUES - Architectura of wiskunstige verhandeling om de voornaamste eigenschappen der burgerlyke bouwkunst betrekkelyk te maaken tot de vyf bouw-orders. 2 delen, Amsterdam, Covens, 1789-1790.
60218: BERTHA VAN HASSELT, (BERNARDINA JOHANNA ROBERTA VAN HASSELT) (1878-1932) - Potten met cactus
42451: BERTHAUT, H.M.A. - Les ingenieurs geographes militaires 1624-1831, Eutde historique. 2 volumes, Paris, 1902.
37305: BERTHEUX, W ( ED.) - G. Rietveld architect, Amsterdam ( Stedelijk Museum ) 1971, geïll.
47596: BERTHOUD, P., - Les negres Gouamba ou les vingt premieres annees de la mission Romande, Laussanne 1896, 222 pag., illustrated, hardback.
24664: BERTHOUD, F. - Het regt gebruik der uurwerken, of handleiding voor onbedrevene om hunne klok- en zak-uurwerken zelve te regelen en te bestieren. Dordrecht, H.de Haas, 1790.
36669: BERTIUS, PETRUS - Liick-oratie over de doot vanden eervveerdighen ende vvytberoemden heere Jacobus Arminius, doctor ende professor der H. theologie in de hooghe schole tot Leyden, de welcke .... is ghedaen in de latijnsche tale, terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der theologie op den 22 Octobris anno 1609, ende namaels door een liefhebber verduyst. Leiden J. Paedts Jacobsz. 1609
42598: BERTIUS, PETRUS - Commentariorum rerum Germanicarum libri tres. Primus De Germania veteri. Secundus A Carolo Magno deinceps Tentius De urbibus. 3 delen in 1 band, Amsterdam, W.J. Blaeu, 1634-1635.
33227: BERTLING, ERNESTUS CAROLUS JOHANNES, UIT VEENDAM - Disputatio juris publici inauguralis de senatorio reipublicae Batavae et regni Neerlandici concilio [...] Groningen J. Oomkens 1838
32742: BERTLING EMMEN, ADRIANUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad art. 291 codicis poenalis [...] Leiden H.W. Hazenberg & Comp. 1839
32393: BERTOCH, JOHANN GEORG - Commentatio juridica de ratione usurarum in concursu creditorum habenda [...] Leipzig / Zittau Sumtibus Joan. Jac. Schoepsii 1732
37785: BERTRAM, S.C.J. - "De tabak, handleiding voor hen die zich in "" het tabaksvak "" wenschen te begeven, Culemborg, Blom & Olivierse, z.j., 7 + 261 pag., geheel linnen band."
42601: BERTRAM, BONAVENTURA CORNEILLE - De republica Ebraeorum, recensitus commentarioque illustratus opera Constant. l'Empereur ab Oppijck. Leiden, Maire, 1641.
52357: BERTRAND, L., - Gaspard de la nuit. Fantasien in der art Rembrandts und Callots, Amsterdam, Castrum Peregrini, 1959, 64=(4) pag.
27954: BERTSCHE, K - Werke von Abraham a Sancta Clara, aus dem handschriftlichen nachlass ... Baldur von Schirach herausgegebeb. 2 bände, Wien 1943-1944, 640 + 436 pag.
31180: BERVOETS, J.A.A. - De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840- 1849, Westervoort 1997, 280 pag., geb., geïll.
8819: LETTER-BESCHOUWER - De letter- historie- konst- en boek-beschouwer, onder de zinspreuk Libere & modeste. No. 5-10. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1763. [1 van 4 delen]
14987: BESCHRIJVINGE - Beschrijvinge van ‘t stadhuis van Amsterdam, met een verklaringe van de zinnebeeldige figuren, schilderwerken en beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlijk gebouw gevonden worden, Amsterdam, Pieter Mortier, 1770.
14988: BESCHRIJVINGE - Beschrijvinge van ‘t stadhuis van Amsterdam, met een verklaringe van de zinnebeeldige figuren, schilderwerken en beelden, enz. die zowel binnen als buiten dit heerlijk gebouw gevonden worden. Amsterdam, Pieter Mortier, 1782.
16912: BEKNOPTE BESCHRYVING - Beknopte beschryving van alle de voornaamste gebouwen der wydvermaarde koopstad Amsterdam [...] ten dienste van degenen die begeerig zijn om de gebouwen der gemelde stad te bezigtigen / Description de tous les principaux edifices de la fameuse ville d’Amsterdam (...), Amsterdam: Jan van der Heyde, 1749
52512: BESENEVAL, P.V. DE - Contes de M. le baron de Beseneval, lieutenant general des armees du Roi, avec une notice bio-bibliographique par Octave Uzanne. Paris, Quantin, 1881.
52061: BESENVAL, - Memoires du baron de Besenval, avec une notice sur sa vie (....) par MM. Berville et Barriere, 3 volumes, Bruxelles, Wahlen, 1823.
34015: BESIER, GUILIELMUS JOHANNES BERNARDUS, UIT SOERABAYA - Specimen juris publici de legum fundamentalium indole et ambitu [...] Utrecht P.W. van de Weijer 1849
3009: BESIER, F.J.J. - Voorlopige inventaris van het archief van de familie Besier. 's-Gravenhage 1963, 7+59 p.
27302: BESSELAAR JR., J.H. - Het orgel in de Groote Kerk te Rotterdam, Rotterdam 1931, 47 pag., geïll.
59802: BESSELING, ALBERTUS (1729-1753), AFTER LIEVENS, JAN (1607-1674) - "Dit is VONDEL met zijn rol; / Apelles trof Apol."
34986: BETH, HENRICUS, UIT JAVA - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones juridicas Leiden Hazenberg 1852
33760: BETOU, ALEXANDER IN DE, UIT NIJMEGEN - Specimen juris civilis hodierni inaugurale de succedendi ratione circa bona patrimonialia in imperio noviomagensi recepta [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1777
34873: BEUCKENS, JACOBUS, UIT NIJEMIRDUM - Zetmeelbepaling in aardappelen in het bijzonder voor de aardappelmeelindustrie Groningen M. de Waal 1936
42952: BEUCKER ANDREAE, J.H. - Herinneringen aan Italie. Leeuwarden, Suringar, 1856. [Gebonden met:] R. Heber Wrightson, Geschiedenis van Italie van de eerste Fransche omwenteling tot het jaar 1850. Breda, Broese, 1857.
6056: BEUDEKER, J.H. - Familieportret op papier gezet. Genealogie & geschiedenis van de Noord-Hollandse familie Schots, Krommenie 1996, 276 p., geb., geïll. (oplage 125 ex.), fraai boek met bijzondere illustraties
5399: BEUKERS-VAN DEUTEKOM, P. - Genealogie van Deutekom, weergave van de mij bekende afstammelingen van Remmerus Jacobi van Deutekom en de kwartierstaat van Cornelus Johannes van Deutekom, Deurne 1993, 192 p., geïll.
6992: BEULINGEN, JAN GERHARD VAN - Liefde en list, of De gefopte oom. Blijspel met zang. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1807.
42697: BEUNINGEN, COENRAED VAN - Explication du songe que le roy de France a eu en son carosse allant a Marly / Uytlegginge van den droom die den koninck van Vranckrijck gehadt heeft in sijn carosse gaende na Marly. 's Gravenhage, 1689.
36954: BEUNINGEN, H.J.F. VAN E.A. - Rotterdam Papers VIII. Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen, Cothen 1993, 342 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
4067: BEURDEN, A.F. VAN - Genealogieën. Geslacht Van Lom. Roermond 1896, 12 p.
4465: BEURDEN, A.F. VAN - Het Geldersche geslacht Portmans. Roermond 1893, 14 p.
5797: BEURDEN, A.F. VAN - Tooverij. Gegevens over de families Maes, St. Vaast de Denterghem, Ledoux, Sandelin, Scheen te Roermond, z.pl. z.j., 8 p.
4802: BEURDEN, A.F. VAN - Het Geldersche-Beiersche geslacht Syben. Roermond 1893, 16 p.
57508: "BEURDEN, A.F. VAN; " - Het Overkwartier van Gelre en Roermond, onder het Oostenrijksch bestuur 1715-1795, z.pl., z.j.
241: BEURDEN, A.F. VAN, - Venlosche schepenzegels met afbeeldingen. Roermond 1899, 16 p. met 6 uitvouwbare platen.
4986: BEURDEN, A.F. VAN - Het oude Haarlemsche geslacht De Waal. Roermond 1900, 14 p., geïll.
35768: BEUSEKOM, JAN VAN, UIT TIEL - Onderzoekingen en beschouwingen over endogene callusknoppen ..... Tiel A. van Loon 1907
34018: BEUSEKOM JR., WILHELMUS ISAÄCUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de permutatione ex principiis codicis civilis Gallici [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1836
35470: "BEUTNIZIUS, CAROLUS CHRISTOPHORUS; PRAESES: JAENICHIUS, PETRUS" - De iustitia bellorum Alexandri M. Et C. Iul. Caesaris [...] Wittenberg Meyer 1704
33750: BEVEREN ESVELDT, HENRICUS GERARDUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio philosophica de voluntatis humanae libertate [...] Leiden Johannes le Mair 1774
34414: BEVERS, JOANNES GUSTAVE STANISLAUS, UIT ROERMOND - Over poging tot misdrijf met ondeugdelijke middelen of op een ondeugdelijk voorwerp 'sGravenhage ten Hagen 1877
33225: BEVERSEN, NICOLAAS JOHANNES, UIT KAMPEN - De L. Licinii Luculli vita ac moribus commentatio. Specimen litterarium inaugurale [...] Gorinchem W. Stokhuyzen 1888
54993: BEVERVOORDE, ADRIAAN VAN - De Burger. Vrijheid, Vaderland, Volk. Jaargang 1 (1846-47) nrs. 6 t/m 52 en jaargang 2 (1847-48) nrs. 1 t/m 5 en 7 t/m 43 (= laatste nummer) + Aanhangsel nr. 43.
49882: BEVERVOORDE, A. V., - Levensschets van Z.E. den heere J.J. Rochussen, 's-Gravenhage, Susan 1845, 40 pag., zonder omslag en los.
6994: BEVERWIJK, J.M. VAN - De Hervorming, bijzonder in Nederland. Dichtstuk, opgedragen aan alle Protestanten in de Nederlanden, bij het derde Eeuwgetijde der Kerkhervorming. 2e druk. Den Bosch, J.P. Hoffers en Zoon, 1818.
16186: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk en omstreken, door Chr. E. Sepp, Beverwijk, Majoor & Sepp, [1902] 84 + 64 p.
16189: BEVERWIJK - Gids voor Beverwijk, Hilversum, Ned. Uitg. en Reclame Bureau [1931], 44 p.
25073: BEVERWYCK, JOAN VAN - Alle de wercken, zo in de medicyne als chirurgie. [WITH:] Schat der ongesontheydt: Inleydinghe tot de Hollandtsche geneesmiddelen & Heel-konste.
42570: BEVERWYCK, JOHANNES VAN - 't Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerster stede beschrijvinge. Dordrecht, J. Gorrissz., 1640.
42549: BEVERWYCK, JOHAN VAN / JACOB CATS - Schat der gesontheydt, 3e druk, met versen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1640.
42552: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der ghesontheyt, verciert met historyen, kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats, 7e druk (...) op nieus vermeerdert met het steen-stuck van dezelve autheur. 2 delen in 1 band, Amsterdam, J.J. Schipper, 1649.
50983: BEVERWYCK, JOH. VAN - Inleydinge tot de Hollantsche genees-middelen ofte kort bericht dat elck landt genoegh heeft tot onderhoudt van het leven, ende de gesontheyt der inwoonders. Dordrecht, Jasper Gorissz, 1642. Gebonden met: Dezelfde, Van de blauw-schuyt, de eygene ende gemeene sieckte van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt, etc., met de eygene ende gemeene kruyden aldaer wassende te genesen. Dordrecht, H. van Esch, 1642.
42553: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der gesontheyt, met verssen verciert door heer Jacob Cats. 2 delen in 1 band, Dordrecht, voor M. Havius gedrukt door H. v. Esch, 1636 [op titelpagina tweede deel: 1635, colophon 2e deel 1636].
42555: BEVERWYCK, JOHAN VAN - Schat der ongesontheyt ofte genees-konste van de sieckten, verciert met historyen ende kopere platen, als oock met verssen van heer Jacob Cats. 2e druk, Dordrecht, Jasper Gorissz, 1644 [op titelpagina 1e deel 'gedruckt by Hendrick van Esch']. [gebonden met:] Lof der medicine ofte genees-konste (pp. 1-34) [en:] Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de nootsakelickheyt der genees-konste (pp. 35-152).
32394: BEYER, GEORG - Thematum ex vario jure selectorum decem exercitationibus [...] Leipzig In bibliopolio Grossiano 1703
54108: BEYER, S. - Antwoordt op een zeker faem-roovend laster-schrift door Henricus Slatius uytghegheven ende den 14 ende 15 Mey int openbaer tot Bleyswijck aengheslaghen, teghens De Schuer-predicanten (...). 2e druk, Rotterdam, D.J. van Hakendover, 1617.
22315: BEYEREN VAN SCHAGEN, SLICHER - Eigenhandige verklaring d.d. ‘s-Gravenhage 11-9-1741 van Anthonie Slicher, raed ords in het Hof van Holland over een erboven in kleur getekend wapen Beyeren van Schagen. Manuscript, 1 p, folio, met de handtekening van Slicher.
3014: BEYERINCK, W.M. - Geslachtslijst van de familie Beyerinck. Utrecht 1917, 414 p.
35811: BEYERMAN, DIEDERIK HENDRIK, UIT WOERDEN - Over den invloed van het zenuwstelsel op de ademhaling Amsterdam Van Rossen 1900
3015: BEYERMAN, H.C. - Walvisvaart, wijnhandel & schilderkunst. De Rotterdamse reders Beyerman. Amsterdam 1995, 174 p., geb., geïll.
35451: "BEYERUS, IUSTUS ISRAEL, UIT FREIBURG; PRAESES: WILISCH, CHRISTIAN GOTTHOLD" - Numina jureconsultis olim sacra e veteri gentium memoria [...] Leipzig Immanuel Titius 1720
39327: BEYLEN, J. VAN E.A. ( RED.) - Maritieme encyclopedie, 7 delen, Bussum 1970- 1973, per deel ruim 300 pag., geb. in blauw linnen banden, geïll.
35845: BEYMA THOE KINGMA, TARQUINIUS JOHANNES, UIT HEERENVEEN - Stellingen .... Leiden Somerwil 1873
32875: BEYMA THOE KINGMA, SYBRANDUS GUILIELMUS HENRICUS ADRIANUS VAN, UIT WORKUM - Disputatio historica juris publici, continens historiam ordinum Frisiae a Carolo V usque ad ejuratum Philippum II, 1515-1581 [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
34805: BEYMA THOE KINGMA, COERT LAMBERTUS VAN, UIT WORKUM - Disputatio juridica inauguralis continens generalia quaedam delegatario particulari Groningen P.S. Barghoorn 1833
34418: "BEYMA, COERT LAMBERTUS VAN, ""KINGMA FRISIUS""" - Disputatio juridica inauguralis de lege scribonia Groningen P.S.Barghoorn 1832
35498: "BEYSCHLAG, JOHANN BALTHASAR, UIT SCHWÄBISCH- HALLE; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG CASPAR" - Bellum praeliumque de Salinis, Cattos inter & Hermunduros susceptum olim, Ad C.C. Tacit.(i) Annal.(es) lib. XIII, c. 57 [...] Wittenberg Christian Schrödter 1689
57436: "BHOOTH, ABRAHAM; " - De heerschappy der genade, Utrecht, Van Poolsum, 1774. [Gebonden met:] Dezelfde, De verlochening van eigen gerechtigheid, Rotterdam, 1775.
59376: BIBBY, JOSEPH (ED.), - Bibby's Annual 1918, Liverpool 1918, 64 pag., groot folio, geïll.
23809: BIBEN, A. - Tafereelen uit het leven van dienstbaren. Uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, Leiden 1846, 136 pag.
33970: BIBEN, ISAAC GERARD, UIT AMSTERDAM - Specimen academicum inaugurale de legali pupillorum, et eorum, quibus bonis interdictum est, hypotheca [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1819
43032: BIBLIA [LUTHERS] - [1] Biblia, dat is de gansche H. schriftuer des Ouden en Nieuwen Testaments, naar de oversettinge van D.M. Lutherus. Amsterdam, gedrukt voor 't consistorie der Luthersche Gemeente, [ca. 1780]. [Gebonden met:] [2] Het boek der psalmen. Amsterdam, Meijer, Strander, Eickhorn, 1779.
18889: ZAK-BIBLIOTHEEK - Zak-bibliotheek van vernuft en smaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1797-1804. [6 van 8 delen, in 3 banden]
8722: LAND- EN STAD-BIBLIOTHEEK - Land- en Stad-Bibliotheek. Bestaande in eene verzameling van belangryke geschiedenissen, karakterschetzen van voornaame en andere perzonaadjen, sneedige gezegdens en antwoorden, en weetenswaardige anecdoten. [Kampen, Jacques Alexandre de Chalmot, 1796]. [1 van 6 delen]
28125: BICHAT, X - Anatomie generale, appliquee a la physiologie et a la medicine: nouvelle édition ... augmentée .... par F. Blandin, 4 volumes, Paris 1830, half leather, good copies.
34810: BICHON VISCH, WILHELMUS ANTONIUS, UIT ´S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica de jure divortiorum et noxiis effectibus exnimia eorum licentia oriundis Utrecht Van Paddenburg 1803
34811: BICHON, NICOLAUS CORNELIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis ad fragmentum ulpiani ex libro XI. ad edictum [...] Leiden A. Kallewier 1761
33840: BICHON, ABRAHAM ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Dissertatio academica de munere probandi in caussa indebiti, sive soluti, sive promissi [...] Leiden Bartholomeus Pret 1775
33839: BICHON, ABRAHAM ADRIAAN, UIT ROTTERDAM - Specimen academicum inaugurale de praescriptione jurium quae collegio, vulgo 't Hoogheemraadschap dicto, in Hollandia competunt [...] Leiden Bartholomeus Pret 1776
32512: BICHON, MARINUS CORNELIS, UIT ROTTERDAM - Quaestiones juridicae inaugurales [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en Willem van Yzerworst 1804
24898: TISSOT & BICKER - Tissots en Bickers raadgeeving voor de gezondheid van den gemeenen man, van landlieden en allen die de hulp van eenen bekwaamen genees- of heelmeester ontbeeren, 4e- druk.
33516: BICKER, JOHANNES BERND, UIT AMSTERDAM - Dissertatio philosophica inauguralis de igne [...] Utrecht Joannes Broedelet 1765
32187: BICKER, HENRICUS, H.F., UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de quatuor contractibus, quire perficiuntur [...] Leiden A. Elzevier 1703
35193: BIEBERSTEIN ROGALLA ZAWADZKY, RENE CHARLES GHISLAIN MARIE DE, UIT MAASTRICHT - Handelingen voor gemeene rekening Leiden Somerwil 1886
31894: BIEBERSTEIN, P.G.E.H. - Proeve over de zaken buiten den handel. [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1849
29133: BIEDERMANN, J.G. / C.F.W. VON VOLCKAMER - Geschlechtsregister des patriciats der vormaligen Reichsstdadt Nurnberg bis zum Jahr 1854 fortgesetzt, Nurnberg 1854, 146 pag., geb. in halb leinen. Gutes exemplar.
20420: BIEGELAAR, J.B.P. E.A. ( RED ) - Kampong 1902-1952, Utrecht 1952, 119 p., geb., geíll. ( met: Kampong ( maandblad ) jaargang 36 ( 1954 ) nr.5, 11 p.
36311: "BIEL, JOHANNES, UIT SCHWARTZBURG THUR.; PRAESES: WERTHER, GEORG CHRISTIAN" - Disputatio physico-moralis de temperamento primi hominis in statu integritatis Leipzig Tietze 1709
3823: BIEMA, E. VAN - Les Huguetan de Mercier et de Vrijhoeven. Den Haag 1918, 218 p., geïll.
15226: BIEMA, EDUARD VAN - Het dagboek van een Pommersch officier in Staatschen dienst, 1667-1678. Oud-Holland 35 (1917) 99-117, 169-180, 226-238
34430: BIEMOND, J. - De grondslag der volksvertegenwoordiging Amsterdam A.H. Kruyt ca 1923
30722: BIENFAIT, A.G. - Oude Hollandsche tuinen, 2 delen ( tekst + atlas ), 's- Gravenhage 1943, 301 + 317 pag. Groen linnen banden.
52860: BIENTJES, J.A. - Eene grootmoeder. Een waar levensbeeld, opgedragen aan haar kleinzoon en peetekind Henry William Hoek, Zutphen, Thieme, 1894.
37185: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de gothiek en de renaissance, 's- Gravenhage 1921, 183 pag. + 154 plates, geb.
33632: BIERENS DE HAAN, D. - De iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1872-1873 laeta et trista acciderunt [...]
33633: BIERENS DE HAAN, D. - Over de magt van het zoogenaamd onbestaanbare in de wiskunde.
19541: BIERENS DE HAAN, D. - Bibliographie Néerlandaise historique-scientifique.
26348: BIERENS DE HAAN, J.A. - "De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Herdruk met supplement 1952-1970, Haarlem 1970, 461 pag., geb., geïll. Hierbij: supplement 1971-1985; supplement 1986-2002, pp. 462-532 en 533-616. Samen in 3 banden."
247: BIERENS DE HAAN, J.A., - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Haarlem 1952. Geb., geïll., 422 p.
35864: BIERUMA OOSTING, JAN, UIT ORANJEWOUD - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1895
39369: BIERUMA OOSTING, A,.J.W. - Exlibris uitgegevoerd naar vijftig teekeningen van A.J.W. Bieruma Oosting, met een voorrede van J. Schwencke, 's- Gravenhage, Stols, 1950, 14 pag. met 50 losse bladen in map.
43383: BIESBOER, P. - Nederlands majolica 1550-1650, schotels en tegels voor de sier, Haarlem 1997, 188 pag., geb., geïll., met stofomslag.
54751: BIESEN, JACOB WILLEM VAN DER - Aan mijne land- en stadgenooten. Amsterdam, 9-11-1830.
35581: "BIESENBRUCHIUS, CHRIST. GODOFR., UIT SERWEST; PRAESES: MOEHRING, GOTTFRIED VIKTOR" - Dissertatio de iureiurando [...] Wittenberg Johann Hak 1707
40051: BIESTA, P., - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerkspel en borg, Assen 1939, 80 pag., geïll., goed exemplaar.
17144: BIESTERVELD, P. (PREDIKANT TE ROTTERDAM) - De christelijke kerk. Leerrede [...] gehouden 15 maart 1891 in het kerkgebouw aan den Goudschen singel, Rotterdam, J.M. Bredée, [1891], 8°: 23 p.
34392: BIESTERVELD, P. - Het object der ambtelijke vakken. Wageningen Drukkerij Vada 1902
38244: BIEZEN, N.J.M. - Biesen ( oorsprong Zoelst ). Kroniek van een Brabantse familie ( ca. 1550- ca. 2000 ), Dussen 1998, 240 pag., geb., geïll. ( gedrukt in 150 exemplaren ), met 3 losse tabellen.
20422: BIGMORE, F.C. EN C.W. H. WYMAN - A bibliography of printing, Londen/USA 1978. ( facsimile-editie van de 3e delen uit 1880-1886 ), 449+412+115 p.
35373: BIJDENDIJK, P.G. - Prent op de promotie van Mr P.G.Bijdendijk, naar ontwerp van A. Loosjes Leiden IJdo 1911
35964: BIJL DE VROE, PIET HENDRIK FRANS, UIT ZWOLLE - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
5706: BIJL MZ, A. - De oudste generaties van het geslacht Kolff, van Santen Kolff, Kolff van Oosterwijk, van Breda Kolff (14e-17e eeuw), [Krimpen a/d IJssel], 111 p., 1976, geb., geïll.
3195: BIJL, J. VAN DER - Van der Bijl 1667-1967, geslagsregister/genealogy. Kaapstad 1968, 78 p., geïll., geb.
6171: BIJLAGE - Bijlage IV: Genealogie Timmer, z.pl. z.j., 13 p.
6322: BIJLAGEN - Bijlaagen behoorende tot de Deductie van Jan Hendrik van der Wijck, heer van Stoevelaar, z.pl., z.j., 82 p., geïll., met gegraveerde wapens. Zeldzaam.
54633: BIJLANDT, W. GRAVE VAN - Verhaal van het oproer te Brussel op den 25 Augustus 1830 en volgende dagen, voornamelyk met betrekking tot mijn destijds gehouden gedrag en dat der Koninklyke troepen onder mijne bevelen. 's Gravenhage, 1831.
58986: BIJLERT, W.A. VAN, - De noodzakelijkheid der verbetering van het notariaat, Rotrerdam 1964.
3845: BIJLEVELD, [W.J.J.C.] - Het geslacht Von Innhausen und Knyphausen in de Nederlanden 1645-1884. Leiden [1933], 31 p.
35029: BIJLEVELD, WILLEM FREDERIK, UIT ZALTBOMMEL - Eenige opmerkingen over schuldvernieuwing Leiden P.J. Mulder 1892
35383: BIJLEVELD, C.G.J. - Nieuw vermakelijk ABC boek, uitgegeven ter eere van de promotiepartij van Mr C.G.J. Bijleveld Leiden P.J. Mulder 1890
36670: BIJLEVELD, M. C. A. - Prent voor de promotiepartij van Dr M.C.A.Bijleveld Leiden Somerwil 1889
6340: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Familie d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 9 p.
6339: BIJLEVELD - Familie d’Yvoy, overdruk Ned. Leeuw 1930, 2 p.
6228: BIJLEVELD, W.J.J.C. - Van Voerst- van Ewsum. Een genealogisch raadsel, overdruk Ned. Leeuw 1926, 4 p.
34580: BIJLEVELD, PIETER JAN, UIT ARNHEM - Art. 293 Wetboek van Strafrecht. Leiden L. van Nifterik 1883
35717: BIJLSMA, ULBE GERRIT, UIT FRANEKER - Onderzoek naar het voorkomen van darmprotozoen bij Nederlanders Utrecht Willemse 1919
23784: BIJSTERBOS, J.C. - Eene vergeefsche poging in 1796 om eenvormigheid te brengen in het staatsbestuur van Overijssel, [ Zwolle 1887] 98 pag.
36612: BIK, JOHANNES G.W.F., UIT GOUDA - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad [Gouda] Assen Van Gorcum 1955
34420: BIK, ADRIANUS JOHANNES, UIT 'SGRAVENHAGE - Iets over doorloopende cognossementen Leiden Somerwil 1882
52759: BILA, CONSTANTIN - La croyance a la magie au 18e- siecle en France en France, dans les contes, romans & traités. Parijs 1925.
42903: BILDERDIJK, W. EN M. SIEGENBEEK - Leydens ramp. Amsterdam, Allart en Ruis, 1808.
7033: BILDERDIJK, WILLEM - Oprakeling. Later dichtstukjes. Dordrecht, J. de Vos en Comp., 1826.
7091: "BILDERDIJK, WILLEM (VERT.); SOFOKLES " - "Edipus, Koning van Thebe; treurspel. Vertaald uit het Grieks. Amsterdam, A. van der Kroe, 1779."
7073: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk op zynen zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1819.
7039: BILDERDIJK, WILLEM - Mengelingen. Amsterdam, Johannes Allart, 1804-1808. [4 delen in 2 banden]
7037: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe mengelingen. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806. [2 delen in 1 band]
7027: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe uitspruitsels. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1817.
7055: BILDERDIJK, WILLEM - Droom. Leipzig, [z.n.], 1805.
7028: BILDERDIJK, WILLEM - Vertellingen en romances. 2e druk. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1821.
7030: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829.
7066: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK; CORNELIUS VAN MARLE; SAMUEL I.Z. WISELIUS" - Nieuw liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. 2e druk. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1813.
7059: BILDERDIJK, WILLEM - De Franschen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
7011: BILDERDIJK, WILLEM - Echte stukken betreffende de uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk, in maart 1795. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], 1821.
7010: BILDERDIJK, WILLEM - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803. [3 delen]
7008: BILDERDIJK, WILLEM - Wapenkreet, lierzang. Amsterdam, M.F. Pieper & Comp., [1815?]
7006: BILDERDIJK, WILLEM - "Aan zijne doorluchtige hoogheid, den heere Prinse Erfstadhouder in Brunswijk; op een ontbijt, aan hoogstdenzelven en de geheele vorstelijke familie gegeven, in slachtmaand, 1801. Leipzig, [z.n.], 1801"
7056: BILDERDIJK, WILLEM - Nederland hersteld. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
7058: BILDERDIJK, WILLEM - Frankrijk bedwongen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
7004: BILDERDIJK, WILLEM - Bydragen tot de tooneelpoëzij. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1823.
7031: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe mengelingen. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806. [2 delen]
7052: BILDERDIJK, WILLEM - Op den moord van den hertog d'Enguien. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1824.
7045: BILDERDIJK, WILLEM - Vaderlandsche Oranjezucht. Leipzig [= Den Haag], [J. Immerzeel & Comp.], 1805 [= 1808].
7051: BILDERDIJK, WILLEM - Losse stukken, in versen. Leipzig, z.n., 1803.
7014: BILDERDIJK, WILLEM - Het Nicotiaansche kruid, en Uitzicht op mijn dood. Voorafgegaan door een levensbericht des dichters. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1832.
7032: BILDERDIJK, WILLEM - Sprokkelingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1821.
7021: BILDERDIJK, WILLEM - Odilde. Den Haag, Immerzeel en Comp., 1808.
7071: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Treurspelen. Den Haag, Immerzeel en Comp. 1808-1809. [3 delen, voor elk treurspel aparte titelpagina]
7069: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT " - Nieuwe dichtschakeering. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819. [2 delen]
7076: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Vaderlandsche uitboezemingen. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1834.
7020: BILDERDIJK, WILLEM - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7029: BILDERDIJK, WILLEM - Vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1828.
7057: BILDERDIJK, WILLEM - Verscheidene tijdversen en decoratien. Nayler & Co., 1836.
7074: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Poëzij. Amsterdam, Johannes Allart, 1803-1807. [4 delen in 2 banden]
7067: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Hollands verlossing. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1833. [2 delen in 1 band]
7001: BILDERDIJK, WILLEM0 - De ziekte der geleerden. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829.
7026: BILDERDIJK, WILLEM - Affodillen. Haarlem, François Bohn, 1814. [2 delen]
7022: BILDERDIJK, WILLEM - Aan Leyden, op den twaalfden van Loumaand. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1824.
7023: BILDERDIJK, WILLEM - Zedelijke gispingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1820.
7016: BILDERDIJK, WILLEM - Dichterlijke uitspanning, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door Jonkhr. Mr. J.F. van Breugel. Nijmegen, J.F. Thieme, 1835.
7009: BILDERDIJK, WILLEM - "Quartet, op gegeven muzijk; ter viering van den verjaardag zijner doorluchtige hoogheid prins Willem de vijfde; op den Achtsten Maart, 1783. Amsterdam, Nayler & Co., 1835."
7007: BILDERDIJK, WILLEM - Krijgsdans. [z.p.], [z..n.], [1815]
7002: BILDERDIJK, WILLEM - De ondergang der eerste wareld. 1 - V zang. 2e dr. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1834.
7072: "BILDERDIJK, WILLEM; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHARDT" - Wit en rood. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1818. [2 delen]
7053: BILDERDIJK, WILLEM - Eenige stukken in dichtmaat. Leipzig, [z.n.], 1789.
7034: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe oprakeling. Dordrecht, J. de Vos & Comp., 1827.
51945: BILDERDIJK, W., - Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking, Utrecht, De Roos, 1963, 91 pag., gebonden.
7015: BILDERDIJK, WILLEM - Bloemtjens, Deukalion en Phyrra en Krijgsdans. Amsterdam, Frederik Kaal, 1836.
7024: BILDERDIJK, WILLEM - De dieren, dichtstuk. Amsterdam, P. den Hengst en zoon, 1817.
7038: BILDERDIJK, WILLEM - Nieuwe uitspruitsels. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1817.
42130: BILDERDYK, W. EN M. SIEGENBEEK - Leydens Ramp. Amsterdam, Allart en Ruis, 1808.
14548: WELT IN BILDERN - Die Welt in Bildern. Album 8. Historische Fahnen. N.p., n.y. Oblong, 65 p.
14549: WELT IN BILDERN - Die Welt in Bildern. Album 7. Flaggen der Welt. Aussereuropäische Staaten. N.p., n.y. Oblong, (4) + (55) p.
16193: BILTHOVEN EN DE BILT - Hoe Bilthoven groeide. Uitg. VVV [1938], 16 p.
16192: BILTHOVEN EN DE BILT - Gids voor De Bilt en Bilthoven, Uitg. VVV, 1928, 144 p.
7093: BILT LA MOTTE, CORNELIS VAN DER - Het oude huis en Eene vertelling voor meisjes. Twee novellen. Den Bosch, gebroeders Muller, 1855.
52721: BINET, BENJAMIN - Traité historique des dieux et des demons du Paganisme, avec quelques remarques critiques sur le sistème de mr. Becker. Delft, A. Voorstad, 1696.
31892: BINGER, JULIETTE ALEIDA, UIT AMSTERDAM - Albrecht Beylinc in de geschiedenis en in de litteratuur. Proefschrift [...] Amsterdam [z.n.] 1917
58555: BINGER, DAVID, - Eenige opmerkingen over gezondheidspolitie in betrekking tot het wetsontwerp regelende het geneeskundig staatstoezigt, Amsterdam 1865.
33507: BINGER WOLFFS Z., MORDACHAEUS, UIT AMSTERDAM - Specimen philologico-juridicum inaugurale de asylorum origine, usu & abusu apud gentes antiquas [...] [z.p.] [z.n.] 1828
7094: "BINGLEY, WARD (VERT.); MARIE-ALEX. DE THÉIS" - De belagchelyke tooneelzucht, of De liefhebbery comedie, in de war. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
31873: BINKES,FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - [Disputatio] de agriculturae prae mercatura apud Romanos favore [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1819
33508: BINKES,FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - Responsio ad quaestionem juridicam: de analysi et constitutione doctrinae in Ciceronis libris de officiis [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
31723: BINKES, RUDOLPHUS, UIT BOLSWARD - Dissertatio juridica inauguralis de auctoritate, juribus et obligationibus cognatorum collateralium [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
33509: BINKHORST, CORNELIUS, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis de dominio mariti in rebus dotalibus [...] Leiden Joannes Luzac 1756
33510: BINKHORST, JACOBUS, UIT HOORN - Dissertatio juridica inauguralis, de mandato [...] Leiden Johannes Luzac 1755
22810: BINNEWIJZEND, NEEFJES - Familieaantekeningen Neefjes, 1839-1845, mèt aantekeningen betr. boerderij en land te Wervershoof, ca. 1845. Hierbij acte van transport d.d. 1840 van een boerderij te Binnewijzend aan P. Neefjes te Hoogkarspel, verkocht door Klaas Klomp te Binnewijzend. Hierbij ook een acte van hypotheek t.n.v. Klaas Klomp op deze boerderij d.d. 1831. Manuscripten, 16 p.
14995: BIRD, FREDERICK SPENCER - "The land of dykes and windmills; or life in Holland, with anecdotes of noted persons and historical incidents in connexion with England. Londen: Sampson Low etc., 1882"
57166: "BIRK, H.D., A.O.; " - Heraldic - Genealogical Almanac (1988), Toronto 1988. Geb. 221 pag., geïll.
59129: BIRNIE, G, - Bijlage tot de trapsgewijze verlaging van den accijns moet het hoofddoel zijn der nieuwe Suikerwet. Amsterdam J.H de Bussy 1896, 7 pp.
34958: BIRNIE, WILLEM, UIT DJEMBER (JAVA) - Terugvordering wegens ongeoorloofde oorzaak Leiden rechtsgeleerdheid 1892
33971: BISHOP, EDWARD, UIT DEMERARY (GUYANA) - Dissertatio juridica inauguralis de foeminarum conditione penes veteres roma nos et secundum jus romanum [...] Leiden Haak en Comp. 1831
25876: BISSCHOP, W. - De woelingen der Leicestersche partij binnen Leiden, 1586 en 1587. Leiden 1867, 145 pag. ( los).
23151: BISSCHOP, VAN DER ROEST, STAVERMAN - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Keetje Bisschop, met ruim 30 bijdragen uit de jaren 1840-1857.
59991: BISSCHOP, JAN DE (1628-1671), AFTER POELENBURCH, CORNELIS VAN (1594-1667) - Dionysus [Signorum veterum icones]
59992: BISSCHOP, JAN DE (1628-1671), AFTER DONCKER, PIETER (1635-1668) - Laocoon [Signorum veterum icones]
51309: BISSCHOP, W., - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken, Utrecht 1859, 333 pag., geb.
24936: "BIZOT, PIERRE;" - Medalische historie der republyk van Holland.
14996: BJÖRNSTÄHL, JACOB JONAS - J.J. Björnstähls reize door Europa en het Oosten. 5 delen. Utrecht-Amsterdam: G. van den Brink, Wed. Van Esveldt en Holtrop, 1778-1783. (Mist 6de deel ).
4621: BLAAK, J.A. - Genealogie van de familie Scheltema. Groningen 1990, 76 p., geïll.
44048: BLAAUBOER, C.J., - Zij die zijn gebleven. Gedenkschrift 1785-1905. Schagen 1947, 204 pag., geb., geïll. met stofomslag. (rug licht beschadigd)
34507: BLAAUW, EDMOND EDUARD , UIT ARNHEM - Eenige beschouwingen over het wezen en de bestrijding van het trachoom Leiden Sijthoff 1894
60157: BLAAUW, G.C. (FL. 19TH CENTURY) - Landscape with a ruin and women beside a well
34800: BLAAUW, GERARDUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens exempla quaedam variorum argumentorum quibus in interpretandis legibus juriscunsulte uti solent Amsterdam C.G. van der Post 1846
14998: BLACK, C.B. - Holland, its rail, tram and waterways. Tweede druk. Londen: Black, 1904. (Op omslag: Holland and its picture galleries.)
14999: BLACK, C.B. - Holland [...]. Derde druk. Londen: Black, 1908. (Op omslag: Holland and its picture galleries.)
56783: BLAIR, H., - Zedekundige schoonheden, naar den 14e druk uit het Engelsch, Amsterdam, etc., IJntema, 1802.
36916: BLANC, CH. - L'art dans la parure et dans le vêtement, Paris 1875, 375 pag., hardback, half leather, ill. Library stamp + sticker.
36039: BLANK, WILHELMUS, UIT AMSTERDAM - Specimen academicum inaugurale positiones quasdam medicas Leiden L.Herdingh 1802
43000: BLANKAART, STEVEN - De borgerlyke tafel, om lang gesond sonder ziekten te leven, waar in van yder spijse in 't besonder gehandelt werd, (...) mitsgaders een beknopte manier van de spijsen voor te snijden en een onderrechting der schikkelijke wijsen die men aan de tafel moet houden. Nevens de Schola Salernitana. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1683.
43001: BLANKAART, STEVEN - Venus belegert en ontset. Oft verhandelinge van de pokken, druipers, chankers, klap-ooren en des selfs toevallen. 2e druk, een derden vermeerdert en verbetert, Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1688 [op geetste titel 1685].
52477: BLANKAART, S., - Schou-burg der rupsen, wormen, maden en vliegende dierkens daar uit voortkomende [Deel I]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1688.
42548: BLANKAART, STEVEN - Nauwkeurige verhandelinge van de scheur-buik en des zelfs toevallen. Als ook een naakt vertoog wegens de fermentatie oft innerlijke beweginge der lighamen, meest op de gronden van Descartes gebouwt. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1684.
43218: BLANKEN JZ., A. - Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januari 1820. 's Gravenhage, Van Cleef, 1820. [betreffende Alblasserwaard].
56379: BLANKEN, H. VAN, - Beginselen der roei- en peilkunde, 2e druk, Deventer, Tjaden, 1872 [ op omslag 1873].
42254: BLANKEN JANSZ., J. - Memorie over de rivier het Haringvliet en de Reede van Hellevoetsluis, inhoudende eenig antwoord op de vraag (...) welke zijn de oorzaaken van het aanwassen der Plaat op de Reede van Hellevoetsluis en van de aanmerkelijke vernauwing dier Reede? pp. 67 t/m 150 in deel X van Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam. Rotterdam, D. Vis, 1796. Gebonden in half leer.
43217: BLANKEN JZ., J. - Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, v. Utenhove, Moll en Donker Curtius. Amsterdam, Pieper & Ipenbuur, 1819.
43222: BLANKEN JZ., J. - Memorien over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdyk en zijne sluizen (...) ter toelichting voor het onzijdig oordeel over de verschillende gevoelens van (...) G. Mol (...) en J.G. van Nes. Utrecht, Paddenburg, 1829.
42053: BLANKEN, JZ., J. - Memorie ter verklaring van de grondbeginselen (...) openen van de z.g. Werkendamsche Killen in eene Nieuwe Merwede (...) naar het Hollands Diep. Amsterdam, 1819.
28574: BLANKENHEIJM, C.M. - Geschiedenis van de Compagnie van Ostende, Leiden 1861, 72 pag., orig. papieren omslag [dissertatie].
41622: BLANKERT, A. E.A. - Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Utrecht 1986, 374 pag., geïll.
33512: BLANKERT, GERARDUS JANUS, UIT THOLEN - Dissertatio juridica inauguralis deexcusationibus tutorum vel curatorum [...] Leiden Cornelius de Pecker 1755
30630: BLANKERT, A. E.A. - God en de goden. Verhalen uit de bijbelse en klassieke oudheid door Rembrandt en zijn tijdgenoten, Amsterdam 1981, 306 pag., geïll.
31801: BLARKOM, JOANNES PETRUS VAN, UIT BEVERWIJK - Dissertatio juridica inauguralis de affinitate jure romano [...] 's Hertogenbosch J.J. Arkesteyn 1834
42044: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. 2 delen, Amsterdam, 1847.
258: BLAUPOT TEN CATE, S., - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Leeuwarden 1839. geïll., 394 p. Moderne linnen band,
33221: BLAUPOT TEN CATE, IZAÄC JANUS, UIT AKKRUM - Commentatio oeconomico-politica inauguralis de domicilio sustentationis [...] Verhandeling over het domicilie van onderstand [...] Groningen J.B. Wolters 1860
36112: BLAUW, MARIANNE JELTJE ERIKA, UIT NIJKERK - Van Friese grond Leeuwarden FryskeAkademy 1995
259: BLAUW, [J.] EN [W.] VAN IRHOVEN VAN DAM, - Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche gemenebest-gezinden, geduurende den tegenwoordigen oorlog, door de Fransche Republiek aan den Stadhouder en zijnen aanhang verklaard op den 1 februarij 1793. Derde druk, vermeerderd, Leiden, Honkoop etc [ 1795? ]
52770: BLECOURT, W. DE EN M. GIJSWIJT-HOFSTRA (RED.) - Kwade mensen. Toverij in Nederland. Amsterdam, 1986 [Themanummer van Volkskundig Bulletin 12, 1].
52771: BLÉCOURT, WILLEM DE - Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noord-oost Nederland tussen de 16de- en 20e- eeuw. Nijmegen 1990.
35386: BLECOURT, L. DE - Boekje Promotiepartij van Mr L. de Blecourt, Hotel Lion d'Or, Leiden. Leiden K. Vilders 1914
268: BLÉCOURT, A.S. DE, - Bewijsstukken behoorende bij het kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht. Deel 1. Groningen-Den Haag 1924-1926. Geb., 451p..
32333: BLÉCOURT, A.S. DE - Pro excolendo en de rechtsgeschiedenis. Feestrede [...] Groningen / Batavia J.B. Wolters 1937
269: "BLÉCOURT, A.S. DE; J.J.A. WIJS," - Kenningboek der stad Leiden 1553-1570. Utrecht 1936, 219 p.
31815: BLÉCOURT, A.S. DE - Het belang van het oud-vaderlandsch recht voor dezen tijd [...] Groningen/Den Haag J.B. Wolters 1917
1708: BLECOURT, A.S. DE E.A. - Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa. Deel I-III. Haarlem 1929. Geb., 455 p. Deel IV- XIII, 3 bdn. Leiden 1982-1988, 652+291+249 p.
23917: BLÉCOURT, A.S. DE - Welgeborenen, huis-en dienstlieden in Holland, overdruk Tijdschrift Rechtsgesch., 1927, pp. 314-360.
34555: BLEEKER CZ., NICOLAAS, UIT SCHOONEBEEK - Schadevergoeding bij doodslag en verwonding Groningen Wolthers 1888
35216: BLEEKRODE, PHILIPPUS ABRAHAMUS, UIT EMDEN - Quaestiones juris inaugurales [....] Groningen P. van Zweeden 1853
56304: BLEES KZ, G.J., - Marken en Marker volkskunst, Extract Huis Oud & Nw. 1915, pp. 161-188, geïll.
42096: BLEIBTREU, L. - Beschrijving van den sterrenhemel of onderrigt om de sterrenbeelden te leeren kennen door eigen oefening. Amsterdam, Sulpke, 1825.
34684: BLEISWYK, REYERUS VAN, UIT WOUDRICHEM - Disputatio juridica inauguralis de usucapionibus Leiden A. Elzevier 1712
34757: BLEISWYK, PETRUS VAN, UIT DELFT - Specimen physico-mathematicum inaugurale de aggeribus Leiden Luchtmans 1745
51051: BLEISWYK, PIETER VAN - Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (...) uit het Latijn vertolkt (...) vermeerderd, door Jan Esdre. Leiden, Le Mair, 1778 [colophon: Van Hoogeveen, 1777].
15328: GUIDE BLEU - Les Guides bleus illustrés. Hollande, Parijs: Hachette, 1926
61616: BLEYSWIJCK, FRANÇOIS VAN (1671-1746) - GEDICHTEN VAN JACOB ZEEUS
60010: BLEYSWIJCK, FRANÇOIS VAN (1671-1746) AFTER TOORENVLIET II, ABRAHAM (1682-1735) - JACOBUS DENYS Ordinare Stads Chirurgyn, Operateur vande steen, Vroed-meester, en Voorleeser ter Onderwysing vande Vroed-vrouwe, binnen de STAD LEYDEN (portrait of Denijs, Jacob)
42917: BLEYSWIJCK, DIRCK EVERTSZ. VAN - Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, met Vervolg. 2 delen in 1 band, Delft, A. Bon, 1667 [- na 1680].
55762: BLEYSWYK, F. VAN - Prent: [De moord op Willem van Oranje te Delft in 1584. Een schietende Balthasar Gerards op een trap], gravure zonder onderschrift, slechts getekend: 'F. v. Bleyswyk fecit'.
56236: BLIJDENSTEIN, A.J. EN L.R. BRANTS, - Rapport van het bestuur der Ned. Heidemaatschappij aan de regeering, over het beplanten van de Nederlandsche zeeduinen met bosch, Zwolle 1892 [ afl. 2 van jrg 4 (1892) van Tijdschrift Ned. Heidemaatschappij, pp. 41-147.]
24736: BLIN DE SAINMORE, ADRIEN MICHEL HYACINTHE - Joachim ou Le triomphe de la piété filiale. Drame en trois actes et en vers, suivi d’un choix de poésies fugitives. Amsterdam/Paris, Delalain, Le Jay, Ruault and Brunet, 1775.
28283: BLINK, H - Drente van 't verleden tot heden, 2 dln. in een band, Hoogeveen 1902, 70 + 76 pag., geïll. met lithografiën (rug los).
25351: BLOCH, J.R. - L'anoblissement en France au temps de Francois I. Parijs 1934, 216 pag.
20687: BLOCH, IWAN - "Die Prostitution, Band I, Berlin 1912; Band II erste halfte, Berlin 1925. Nicht weiter erschienen, 870+728 pag., hardcover, good copy."
30321: BLOCH, V. E.A. - Odilon Redon. Gemeentemuseum Den Haag, 1957, geïll.
35439: "BLOCIUS, JOHANNES, UIT SALZWEDEL; PRAESES: QUISTORP, JOHANN" - Exercitatio theologica ex libro Formulae Concordiae quarta de bonorum operum necessitate .[...] Rostock Joachim Fuess 1615
274: BLOCK, PRINCE EDOUARD DE, - Eloge de l'Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant de la maison d'Occident. Antwerpen [ca. 1928]. Geïll., 118 p.
32328: BLOCK, ANTON LEO DE, UIT AMERSFOORT - Scandinavische samenwerking inzake wetgeving. Proefschrift [...] Gouda G.B. van Goor Zonen 1927
273: BLOCK, PRINCE EDOUARD DE, - Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant. Parijs [1900-1908]. Geïll., 270 p.
26569: BLOCKMANS, W. E.A. - Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw, deel I: tekst, Heule 1971, 275 pag. [deel I van 2].
33022: BLOCQ VAN SCHELTINGA, JOANNES GUILIELMUS DE, UIT BOLSWARD - Specimen juridicum inaugurale, de parte bonorum, quam conjux, cui sunt liberi prioris thori, dare potest secundo conjugi, ex jure hodierno [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
33023: BLOCQ VAN SCHELTINGA, JOANNES GUILIELMUS DE, UIT OUDESCHOOT - Theses [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
32996: BLOCQ VAN HAERSMA DE WITH, DANIEL DE, UIT METSLAWIER - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1875
33989: BLOCQ VAN HAERSMA VAN SMINIA, DANIEL DE, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale exhibens observationes nonnullas de iure hodierno [...] Groningen J.J. Homkes 1825
56300: BLOCQ VAN KUFFELER, V.J.P.DE, - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, 's-Gravenhage 1939, 34 pag., geïll.
32069: BLOCQ VAN HAERSMA DE WITH, D. DE, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis, ad locum cod. civ. de rescindenda venditione propter laesionem [...] Groningen J. Römelingh 1820
35130: BLOCQUERY, CHRISTIANUS JANUS DE, UIT HOORN - Disputatio juridica inauguralis de foro competente Leiden B. Pret 1778
33513: BLOCQUERY, CHRISTIANUS JANUS DE, UIT HOORN - Disputatio juridica inauguralis de foro competente [...] Leiden Bartholomeus Pret 1778
60685: BLOEMAERT, FREDERIK (1614/17-1690) AFTER BLOEMAERT, ABRAHAM (1566-1651) - April (series of the twelve months)
60772: BLOEMAERT, FREDERIK (1614/17-1690) AFTER BLOEMAERT, ABRAHAM (1566-1651) - A peasant with a basket resting on a tree-trunck
60773: BLOEMAERT, FREDERIK (1614/17-1690) AFTER BLOEMAERT, ABRAHAM (1566-1651) - A peasant resting on a rock
36068: BLOEMBERGEN, AUKE, UIT LEEUWARDEN - Over papier aan toonder Leiden Hazenberg 1861
59353: BLOEMBOLLEN, FRANS HALSMUSEUM, HAARLEM. - Catalogus van tekeningen, schilderijen, boeken, pamfletten, documenten en voorwerpen betreffende de geschiedenis van de bloembollencultuur en den bloembollenhandel. Tentoonstelling 16 maart - 19 mei 1935. Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 1935. [inleiding door J.C. Westermann, afbeeldingen, 44 p, 310 beschreven nrs.], gedrukt.
7096: BLOEMEN - Bloemen gegaard in den lusthof der vaderlandsche poëzij. 6e, verm. druk. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1877.
23101: BLOEMENDAAL, DS. VAN DIJK - Bevestiging der nieuwe lidmaten der N.H. Gemeente te Bloemendaal op Goeden Vrijdag 10 april 1936 door Ds J.C. van Dijk. Typoscript, 31 p.
16197: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., leporello in kartonnen omslag met 10 ongekleurde foto’s.
22910: BLOEMENDAAL, VAN DER VEER, DE CLERQ - "Kwitantie van J.W.C. van der Veer, ""vertegenwoordiger van De Clercq's inmaakglas"", d.d. Bloemendaal 1914, deels gedrukt, 1 p."
22908: BLOEMENDAAL, WILDERVANCK DE BLÉCOURT - Nota van J.H. Wildervanck de Blécourt, notaris te Bloemendaal, d.d. 1914, deels gedrukt.
16198: BLOEMENDAAL - Gids voor Bloemendaal. De parel van Kennemerland. Uitg. Bloemendaalsche Middenstandsvereeniging, 1938, 66 p.
16195: BLOEMENDAAL - “Bloemendaal”, uitg. met instemming gemeentebestuur, Amsterdam, Alta,1926, 72 p.
16196: BLOEMENDAAL - Souvenir Bloemendaal en Overveen, J.P.E.H., Leporello in kartonnen omslag met 10 gekleurde foto’s [ca. 1930?]
26135: BLOEMINK, F.H.N. - De lotgevallen van een Garde d' Honneur [ J.Th. Cremer?] ( 1813-1814 ). Bewerkt naar gegevens uit een familie-archief. Gouda 1913, 155 pag., groot 4o. Geïllustraard door Hoynck van Papendrecht, band wat verkleurd. Met naamlijst van 29 Gardes d' Honneur.
39904: BLOIJS VAN TRESLONG, C.E. - Die Rheinschiffahrt in bezug auf Industrie und Landwirtschaft, Dordrecht 1891, 64 pag., gebonden exemplaar.

Next 1000 books from Antiquariaat A.G. van der Steur

6/1