Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15659: NIEMEYER, AUGUST HERMANN - Beobachtungen auf einer Reise durch einen Theil von Westphalen und Holland, nebst Erinnerungen an denkwürdige Lebenserfahrungen und Zeitgenossen in den letzten fünfzig Jahren. 2e druk. Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1824.
15661: NIEMEYER, A.H. - Travels on the continent and in England, translated from the German. Londen: R. Phillips, 1823.
26973: NIEMEYER, J.W. E.A. - Broeker bijdragen, 1972-1979, Broek in Waterland 1980, 132 pag., geïll.
9110: NIEMEYER, GEORG FRIEDRICH - Legaat aan Helene, van haren vader. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
4481: NIËNHUIS RUYS, J.W. - Aanteekeningen van het geslacht Quack. Bussum 1926, 53 p., geïll.
36887: NIEPER, F. - Die ersten deutschen Auswanderer von Krefeld nach Pennsylvanien, Neukirchen 1940, 407 pag.
38483: BURGERSDIJK & NIERMANS - Catalogus 49. Bibliotheca Collectiva, Leiden 1905, 347 pag., geb.
39341: BURGERSDIJK & NIERMANS - Catalogus der historische bibliotheek van Prof. Dr. P.J. Blok, Leiden 1930, 170 pag.
35669: NIEROP, A.S. VAN, UIT AMSTERDAM - Ueber das Verhalten aromatischer aldoxime ..... Amsterdam Binger 1900
56325: NIEROP, L. VAN, - Uit de bakermat der Amsterdamsche handelsstatistiek, Overdruk [ Amstelodamum 1915].
9112: NIERSTRASZ JR., JOHANNES LEONARDUS - De verlosser en enkele andere gedichten. 2e druk. Zwolle, J. Zeehuisen jr., 1836.
4091: NIESSEN, A.G.M. - Stamreeks Luyben 1950. Rotterdam [1950], 76 p., gestencild, geïll.
22972: NIESSEN, RIJNBOUTT, CARO, KOSTER - Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van P. Niessen, 1852-1858.
62038: NIEULANDT, WILLEM VAN II (CA. 1584-1635) - TERRANOVA AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) GOETKINT, ANTON (FL. 1598 - 1644) - BONENFANT - Italian Landscape [?/5].
62036: NIEULANDT, WILLEM VAN II (CA. 1584-1635) - TERRANOVA. - Italian Landscapes with religious scenes [complete series].
62037: "NIEULANDT, WILLEM VAN II (CA. 1584-1635) - TERRANOVA AFTER BRIL, PAUL (1554-1626); PUBLISHED BY MARIETTE, PIERRE (1603-1657)" - Italian Landscape [5/5].
62035: "NIEULANDT, WILLEM VAN II (CA. 1584-1635) - TERRANOVA AFTER BRIL, PAUL (1554-1626); PUBLISHED BY MARIETTE, PIERRE (1603-1657)." - Italian Landscape [2/5].
22455: NIEUW HULTEN (NOORD-BRABANT), LEENREGISTER 1644-CA. 1780 - Leenregister van de heerlijkheid Nieuw Hulten (tot 1836 onder de gemeente Oud Heusden en Elshout, daarna gemeente Drunen) over de jaren 1644 tot ca. 1780. Manuscript, folio, ca. 500 pagina's in perkamenten band. Met een getekende kaart, 35x46 cm, waarop de 44 percelen met kleur zijn ingetekend, evenals de boerderijen, boomsingels en een molen.
31213: BLINK H. EN C.J. V. NIEUWENBURG - Limburg als economisch- geographisch en staatkundig gewest in 't verleden en heden, pp. 205- 298 in Tijdschrift voor Economische Geographie Jrg. 10 ( 1919 ), geïll.
58995: NIEUWENHUIJS, F.L.A. EN C.J., - Verbeterde bereiding van de kina-loogzouten (......) benevens geneeskundige veranderingen, Amsterdam 1853, 117 pag.
25343: NIEUWENHUIS, A.W. - Der sexualtotemismus als basis der dualistischen kulturen und derer exogamie in Ozeanien. Leiden 1931, 140 pag.
35895: NIEUWENHUIS, ADRIANUS JACOBUS , UIT DEVENTER - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1848
21159: NIEUWENHUIS, G.I.J. - Bijdrage tot de oude geschiedenis van het Gooiland en vooral van Laren, Hilversum 1908, 45 pag., geïll.
35899: NIEUWENHUISEN, JOHN, UIT RIJSWIJK - Stellingen ..... Leiden Van den Berg 1898
9114: "NIEUWENHUIZEN, BAREND (VERT.); GABRIEL MARIE LEGOUVÉ" - De verdienste der vrouwen. Vertaald uit het Frans. Den Haag, J. Immerzeel, 1804.
33349: NIEUWENHUYS, CHRÉTIEN HERMAN, UIT SOERABAYA - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
4107: NIEUWENHUYSEN, A. VAN - Inventaire des archives de la famille van Male de Ghorain. Brussel 1974, 96 p.
31119: NIEUWENHUYSEN, A. VAN - Inventaire des archives da la familie de Lalaing, Brussel 1970, 412 pag.
9115: "NIEUWENKAMP, W.G. (VERT.); ADAM GOTTLIEB OEHLENSCHLÄGER" - Axel en Walborg. Drama. Vertaald uit het Deens. Amsterdam, Abraham Frijlink, [1871].
65037: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO (1874-1950) - Toren van Amersfoort.
15663: NIEUWENKAMP, W.O.J., EN J.G. VELDHEER - Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee. Haarlem: Erven F. Bohn, 1897.
65035: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO (1874-1950) - """Les peupliers blancs"" with a view of Haarlem (witte populieren bij Haarlem). "
9117: NIEUWLAND, PIETER - Gedichten. Amsterdam, P. de Hengst, 1788.
5685: NIJHOFF, P. - De heeren en de heerlijkheid van Keppel, Arnhem 1853, (overdruk Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidk. IX, 46 p.
40107: NIJHOFF, P., - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald, Arnhem, 1857, 346 pag., geïll.
41721: NIJHOFF, M - Catalogue d'une belle collection de livres anciens et modernes sur la guerre de 80 ans, 's-Gravenhage 1908, 196 pag.
38191: NIJHOFF, I.A. - Beschrijving van een handschrift afkomstig van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, Amsterdam 1857, 12 pag. met kleurenlitho. ( Los )
34765: NIJHOFF, FREDERIK WILLEM, UIT MEPPEL - Continue multioscilleerende functies Amsterdam Van Bottenburg 1927
32348: NIJKAMP, JET NELLY, UIT AMSTERDAM - Novatio. Schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam VU Uitgeverij 1997
15680: NIJLAND, G.J. - Mijn land [reeks plaatjesalbums], Deventer: Bussink, 1928-1937, 4o, gebonden, 64 pag.
22487: NIJMEGEN, SCHOOL VAN 'T NUT, RIJNDERS, REYENDAM - Album voor D.A. Rijnders bij het verlaten van de Nutsschool te Nijmegen in 1910. Gekalligrafeerde titelpagina en een groot aantal ingeplakte visitekaartjes van personen te Nijmegen op 30 bladen.
33200: NILANT, ANTONIUS, UIT GOOR - Art. 9 van de wet houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koningrijk. Proefschrift [..] Arnhem J. Rinkes jr. 1880
35483: "NIMPTSCH, GOTTLOB; PRAESES: FREYTAG, FRIEDRICH GOTTHILF" - De sacris gentium in montibus [...] Leipzig Immanuel Titius 1719
56557: NISPEN TOT SEVENAER, C.J.C.H. VAN, - Proeve eener verhandeling over de Tienden en het Tiendregt, meer bijzonder den Gelderschen Tiend, Arnhem, 1850.
34927: NISPEN TOT SEVENAER, CAREL OCTAVE MARIE VAN, UIT ARNHEM - Eenvoudige vrijwaring Leiden Somerwil 1892
34423: NISPEN TOT SEVENAER, PAULUS JOSEPHUS ALOYSIUS ANACLETUS MARIA VAN, UIT ARNHEM - De invloed der armenwet op de rechtspersoonlijkheid Arnhem Gouda Quint 1888
4331: NISPEN TOT PANNERDEN, A.J.M. VAN - De koop en verkoop van Pannerden in 1801-1803. ['s-Gravenhage] 1968, 65+[68] p., geïll., gestencild.
1881: NISPEN TOT SEVENAAR, E. VAN - Maastrichtsche grafsteenen, elf overdrukken uit de Publications (1929-1941).samen 172 pag., geill.
57367: "NITZSCHE, F.R.; " - Hoe behoudt men zijne gezondheid? Of gymnastiek toegepast als middel tot behoud der gezondheid. Vertaald door H. Eshuijs, Arnhem, v. Egmond, 1870.
50661: NOACK, W.C., - Tafereelen van de zee, in verhalen van schipbreuken, reizen en lotgevallen van beroemde personen, Rotterdam, v. Gogh, [1850].
34189: NOBEL, CAROLUS JOANNES RICHARDUS, UIT OVERIJSSEL - Dissertatio juridica inauguralis de cessione [...] Groningen J.B. Wolters 1843
32488: NOBEL, JOHANNES, UIT HEES - Dissertatio juridica inauguralis, ad L. un. D. de remissionibus [...] Leiden Philippus Bonk 1750
22703: NOBELAER, HOUTHUYS(EN) - Twee brieven van Cornelis Nobelaer, dd. ‘s Gravenhage 26-1-1617 en 23-8-1617 aan Jacob van Houthuys(en) te Amsterdam (op de NZ Voorburgwal t.o. St. Nicolaasbrug). Manuscript, folio, 4 p, met afdruk van lakcachet.
58339: NOE, H., - Carel van Mander en Italie, beschouwingen en notities n.a.v. zijn leven der dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche schilders, 's-Gravenhage 1954.
34121: NOELS, ANDREAS JOHANNES, UIT VLISSINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de lege commissoria ex juris Romani principiis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
8027: NOLET, W. EN P.C. BOEREN - Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen.
51749: NOLTENIUS, J.F., - Lexicon Latinae Linguae antibarbarum qua dri partitum , Leipzig etc. 1744.
22333: NOLTHENIUS - Handtekening, uitgeknipt, van Jeronimus Nolthenius, advocaat te Amsterdam, 1783, manuscript.
9145: "NOMSZ, JOANNES (VERT.);" - Gabriëla van Vergy, treurspel. 2e druk. Jan Helders & Abraham Mars, 1792.
9143: "NOMSZ, JOANNES (VERT.); JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈRE" - De huigchelaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789.
61801: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Woudrichem.
63367: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Twee Overlanders, [set title: Various ships and views of Amsterdam].
63369: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Fishing boats and 'Staten' Sloop with Passengers on calm waters [set title: Inland Waterways].
61807: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Kasteel te Buuren (Gelderland).
61809: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Het Huys Klaarenbeek / Bosch van Klaarenbeek (Gelderland).
63371: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - A 'Duinopschuit', a smaller sailing-boat and a rowing-boat [set title: Inland Waterways].
61799: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Het Huys Klaarenbeek.
61803: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - s' Heerenberg (Gelderland).
61805: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Romynsche Kappel op het Valkhof (Gelderland).
63275: NOOMS, REINIER (1623/1624-1664) - ZEEMAN - Views of Amsterdam [complete set].
23065: NOORD-HOLLAND, WEGEN, OOSTHUIZEN - Bestek betreffende onderhoud van de weg Buiksloot - Purmerend - Hoorn, benevens het bestraten van de weg tussen Purmerend en Oosthuizen, over de Beemster Ringdijk, d.d. 11-6-1841. Gedrukt, folio, 8 p.
36119: NOORDAM, NICOLAAS , 523, , UIT MAASSLUIS - De Republiek en de Noordse oorlog Assen Van Gorcum 1940
61067: NOORDE, CORNELIS VAN (1731-1795) - Portrait of Jozina Keuse at 100 years of age
63443: NOORDE, CORNELIS VAN (1731-1795) - JOANNES ENSCHEDE.
6623: NOORDEGRAAF, LEO EN GERRIT VALK - De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen.
37737: NOORDRAVEN, J - Het stalen schip. Een handboek over de samenstelling en het onderhoud van den scheepsromp, Amstwerdam 1921, 638 pag., geb., geìll.
32564: NOORDTZIJ, M. - Israël' s verblijf in Egypte, bezien in ' t licht der Egyptische ontdekkingen. Rede [...] Leiden D. Donner 1892
4339: NOORDUYN, J.T.TH. - Geslacht Noorduyn. Uitvoerige genealogie, losbladig in ringband, `bijgewerkt t/m juli 1977'. 275 p., geïll.
1901: NOORDZIEK, J.J.F. - Archiefwezen 1826-1852, met eene korte opgave van den inhoud van eenige boekerijen. 's-Gravenhage 1853, 321 p.
55866: "NOORT, ENGELBERT OP TEN; E.A." - Dossier met ca. 70 handgeschreven juridische adviezen (met retro-acta) aan het Hof en aan de Rekenkamer van Gelderland, uitgebracht door de momber en/of substituut momber van Gelderland, ca. 1690 - ca. 1740.
33543: NOORT, JODOCUS JOANNES OP TEN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de testimonio mulierum [...] Leiden Andreas Koster 1787
34191: NOORT, JACOBUS FREDERICUS OP TEN, UIT ALMELO - Dissertatio juridica inauguralis de laesione enormi [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
15667: NOOTHOORN, A.E. VAN - Reizen en lotgevallen van Karel de Man in Nederland. Amersfoort: W.J. van Bommel van Vloten, [1846].
35365: NOOY, J.A. DE - Prent voor promotiediner bij Maison van der Pijl in Den Haag, voor Dr J.A. de Nooy. 1917.
32370: NORD, HANS ROBERT, UIT , 216, - Historische ontwikkeling en beteekenis van de representatiegedachte in het Staatsrecht. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1945
35425: "NORDANUS, FRIDERICUS, UIT LÜBECK (1) ; DORNE, HERMANNUS A, UIT LÜBECK (2) ; JESSENIUS, JOHANNES, UIT FLENSBURG (3 EN 10) ; NOLDIUS, JACOBUS, UIT MALMÖ (4) ; OSTERHOFF, MICHAEL, UIT LÜBECK (5) ; SALFELT, JACOBUS, UIT JENA (6) " - "Bigae juridico-politicae. XIV disputationibus absoluta & completa. (1) De ortu reipublicae, eius progressu, definitione, statu integritatis, &c.; (2) De reip.(ublicae) materia; (3) De matrimonio, et tribus domesticae societatis speciebus, conjugali, paternâ, et herili; (4) De liberorum educatione, institutione, scholis, professoribus, studiosis, peregrinatione; (5) De forma reipublicae seu de monarchia; (6) De majestate ecclesiastica; (7) De electione et successione, principum item praerogativa,"
9150: NORDEN, MARIE [PS. VAN FRIEDERIKE MARIE ERNESTINE WOLFHAGEN] - De broeders en de monnik. Een tafereel der Siciliaansche zeden, uit het laatste gedeelte der 18e eeuw. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1843. [2 delen]
47589: NORTON, LEMUEL, - Autobiography (.....) including an account of his early life, two years in a printing office, eleven years at sea in which was twice shipwrecked (....) also his christian experience, Concord 1864, 192 pag., hardback.
55479: NOSTRADAMUS, MICHEL - Uittrekzel der voorzeggingen van Michael Nostradamus, behelzende het noodlot (...) der koningen (...) van Groot Brittanjen zedert de Reformatie tot de komst van de tegenwoordige Koning George tot de throon (...) voor meer dan 150 jaaren door Nostradamus voorzegd (...) met een voorreden inhoudende het leven van dien berugte man. Uit het Engels vertaald door C.P. Amsterdam, H. Blank, 1715.
57173: "NOVACK, G.; " - Pius X. Wahl und Lebensgang. Gedenkblatt herausgegeben zum Besten des Baues einer St. Georgskirche in Berlin-Pankow, Berlin 1903, 56 pag., geïll.
26567: NUBEL, O - Mittelalterliche beginen- und sozialsiedlungen in den Niederlanden. Tubingen 1970, 335 pag., geb.
31371: NUMAN, A.M. - Noord- Hollandse kerken en kapellen in de middeleeuwen, ca. 720- 1200. Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie, Zutphen 2005, 232 pag., geïll.
41711: NUYENS, W.J.F. - Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de 16e eeuw, 4 delen van elk twee stukken, Amsterdam 1865-1870. Gebonden in 4 half linnen banden. Goed exemplaar.
42610: NUYSSENBURG, IZAAK VAN - Korte beschrijving van Geertruidenberg. Dordrecht, Blusse, 1774.
32698: NYPELS, ARMAND JAN LEOPOLD, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
5893: NYROP, C. - Fra Holland? Niedorp - Nierop - Nyrop, Kopenhagen 1910, 43 p., geïll. (oplage 80 ex.)
34201: NYST, VICTOR MATTHIAS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de munere proxenetarum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1846
20831: OBREEN, H. - Floris V, graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland 1256-1296, Gent 1907, 177 pag.
1907: OBREEN, H.T. - Dokkum. Inventaris der archieven. Dokkum 1959. Geb., 178 p.
32888: OBREEN, HENDRIK TJAARD, UIT HEEMSTEDE - Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust. Proefschrift [...] Bolsward A.J. Osinga 1956
1909: OBREEN, H.T. - Franeker. Inventaris der archieven. Franeker 1974. Geb., 266 p.
36313: "OEHMICH, JOHANN VOLCKMAR, UIT MACRO-ERICENSIS; PRAESES: KLEINSCHMIED, JOHANN GEORG" - Disputatio historico-physica de quaestione illa: Utrum ambidextri sint pravi? Wittenberg Wilcke 1696
31215: OEI, L - Indigo. Leven en een kleur, Amsterdam 1985, 223 pag., geb., geïll., met stofomslag.
53785: OEVEREN, CORNELIS VAN, E.A. - ['Rotterdamsche en andere stukken rakende de verheffing van zijn Hoogheit', rugtitel van band met 25 stukken betreffende de gebeurtenissen in 1747-48 en 1750].
19901: OEYNHAUSEN, JULIUS VON - Fürslich Blut. Ein Beitrag zur Genealogie des Hauses der Welfen.
31093: OFFERHAUS, M.C. ( INL. ETC. ) - Aanteekeningen en bescheiden bij Het geslacht Offerhaus, zijn traditie en geschiedenis ( Ned. Leeuw 1934 ), Nijmegen 1934, 89 pag.
33110: OFFERHAUS, L.F., JOHANNES, UIT BURUM - Dissertatio theologica exhibens Abaelardi Theologi Methodum, [...] Groningen J.B. Huber 1855
32550: OFFERHAUS, J. - De vorming van den evangeliedienaar, de taak van het kerkelijk hooger onderwijs. [...] Leiden P. Engels & Zoon 1882
6693: OFFICIATORUM - Officiatorum referendissimi Frederici de Baden, 1496 tot 1516.
56699: OFFICIEREN KORPS. KON. SCHERPSCHUTTERS, EENIGE, - Een woord aan den heer J.K.H. de Roo van Alderwerelt, 's-Gravenhage, 1868, 8 pag.
32918: OFFRINGA, CORNELIS, UIT BREDA - 's Rijksveeartsenijschool, veeartsenijkundige hoogeschool (1821-1925). Proefschrift [...] Wageningen H. Veenman en Zonen 1972
22977: OIJEN, VAN - Twee brieven van M.A.J.B. van Oijen, 2e luit. Kw.mr., d.d. 1849 en 1850, resp. te Maastricht en Alkmaar geschreven aan neef van Suchtelen van de Haare. Met overlijdensbericht van A.L.B.W. van Oijen, echtgenoot van T.G. van Hasselt, d.d. Voorburg 1857, ook gericht aan Van Suchtelen.
22965: OIJEN, VAN - Wapen van A.L.B.W. van Oijen (rood met drie 6-puntige gouden sterren), geplakt op achterzijde van een publicatie door A.A. Vorsterman van Oijen.
34193: OLDENBARNEVELD DICTUS WITTE TULLINGH, ANTONIUS ADRIANUS VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale sistens observartiones aliquot ad locum de praescriptione, imprimis acquisitiva, praecipue secundum codicem legum civilium [...] Utrecht N. van der Monde 1829
58423: OLDENBURG ERMKE, F. VAN, - Het lied der honderd boeken [ van het Thijmfonds], 18 pag., geïll., oblong.
34055: OLDENEEL VAN OLDENZEEL, JOHANNES JACOBUS GERMANUS LUDOVICUS VAN, UIT RAALTE - Dissertatio juridica inauguralis, de forma donationum tam inter vivos quam ex testamento [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
57071: "OLENHEINZ, L. UND H. VON KOHLHAGEN; " - Heraldisch-genealogische Blatter fur adelige und burgerliche Geschlechter, Jrg. 1 (1904/5), Jrg. 2 (1905) und Jrg. 3 (1906).
56779: OLIVIER, W.J., - Het brievenschrijven gemakkelijk gemaakt of handleiding tot het stellen van brieven bij allerlei gelegenheid, 8e druk, Amsterdam, Campagne.
9168: "OLLEFEN CASPERSZ, WILLEM VAN (VERT.); CARLO GOLDONI" - De weldaadige knorrepot, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1782.
41919: OLTHOF, W.L. - Babad tanah djawi, in proza. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling (.....) naar de uitgave van J.J. Meinsma, 's-Gravenhage, 1941, 380 pag. + los register van 36 pag. door A. Teeuw.
31321: OLTMANS, ALB. - Het landgoed Wolfhezen. Een verdwenen dorp, Oosterbeek 1922, 30 pag., geïll.
22485: OMKEERGRAPJES - Twee tekeningetjes, een van “Victor Emanuel voor het sluiten van de vrede van Villa Franca” en van “bruidegom en bruid”. Na draaiing van 180° ziet men Victor Emanuel na het sluiten van de vrede en “echtelieden”.
65130: KAVEL MET 4 KAARTEN VAN DUITSLAND - JAARTALLEN ONBEKEND - Kaart van Kirchspiel (Wolbeck, Telgte) en omstreken, z.j., 47.5 x 50.2 cm.- Kaart van Westbeveren en omstreken, z.j., 47.5 x 49.5 cm.- Gekleurde kaart van Dusseldorf, K52 (in twee delen) 75.7 x 47.5 cm.
56817: ONDER-OFFICIER DER CAVALERIE, EEN GEPASPORTEERD {= J.H. BURLAGE], - Inspectie over de zes jaren te paard, enz. van den gewezen vrijwilligen dragonder P. Dekker Jr., Amsterdam, 1852.
9179: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); FRANCIS BEAUMONT EN JOHN FLETCHER" - Stille waters hebben diepe gronden. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leiden, David du Mortier en Zoon, 1808.
9178: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); G. HAGEMANN" - Het doodshoofd, of De vogelkooijen, ridder-tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1799.
9176: "ONDERWATER, DIRK (VERT.); ELIZE BURGER, GEB. HAHN" - Adeleide, gravin van Teck, ridder-toneelspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1799.
5913: ONNEN, H. - Geslachtsregister der familie Onnen, vrouwelijke tak, Haarlem 1892, 54 p., oblong
31109: ONNEN, H. - Geslachtsregister der familie Onnen, Kiel 1891, 21 pag., oblong, met groot uitvouwbaar schema.
31926: ONNES, JEIPE ONNO, UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis, de testamento ab irato condito [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1836
22921: ONS GENOEGEN, AMSTERDAM, VERWEIJ - Herinnering der feestviering van het 25-jarig bestaan der Societeit Ons Genoegen. Voor den heer (in handschrift: W. Verweij Az). Lid der Societeit. Amsterdam/Park 28 mei 1853. Gedrukt boekje, 43 pag.
34382: OORDT J.F.Z, JACOBUS THEODORUS FREDERICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de jure jurando decisorio [...] Utrecht N. van der Monde 1839
35107: OORDT, JOANNIS FREDERICI VAN - Oratio de vero in theologia unice sectando 1840
5917: OORDT, W.H. VAN - Kinderen van één vader. Tegenwoordige staat van het geslacht Van Oordt, naar de stand van 1 januari 1986, Zwolle 1986, losbladig in ringband met op rug “Genealogie Van Oordt - 1986”
1935: OORKONDENBOEK - Oorkondenboek van Groningen en Drente. 2 dln. Groningen 1896-1899. Geb., geïll., 440+524 p.. Ingenaaid exemplaar.
31528: OORT, HENRICUS, UIT EEMNES BUITENDIJK - Disputatio de pericope Num. XXII [...] Leiden P. Engels 1860
23663: OORT, J.W.L. VAN - Volks-wis-en werktuigkundig lees- en leerboek, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen . Amsterdam 1839, 307 pag.
9183: OORTMAN, M. - Nederland in 1853. Dithyrambe. Den Bosch, J.J. Arkesteyn en Zoon, 1853.
59539: OOSTEN VAN STAVEREN, G.L. VAN, - Het beleg van Haarlem in 1572-1573. Dichterlijke tafereelen, Utrecht, van den Monde, XXXll+ 80 pag., met aantekeningen
33247: OOSTERDYK SCHACHT, JOANNES - Morbus remedium sive de morborum in sanandis morbis efficacia. Oratio [...] Utrecht Alexander van Megen 1733
19105: OOSTERHOUT, M - Nammeregister op de Snitser recesboeken 1490/1517.
50813: OOSTERWIJK HULSHOFF, W. VAN, - De geschiedenis van Jozef voor kinderen. Uitg. My. Tot Nut van 't Algemeen, 1e en 2e stukje, 7e druk, Leiden/ Mortier, Deventer/ de Lange 1812, 100 pag.
9187: OOSTERWIJK BRUIJN, JACOB VAN - Luimige dichtstukjes. Tweede verzameling. Amsterdam, M. Westerman, 1830.
31766: OOSTERZEE, JAN WOUTER VAN, UIT ROTTERDAM - Stellingen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1869
4187: OOSTERZEE, N. VAN - Het geslacht Milders. 's-Gravenhage 1922, 16 p., geb., geïll.
9191: OOSTERZEE, JOHANNES JACOBUS VAN - Uit de dichterlijke nalatenschap. Amsterdam, D.B. Centen, 1884.
32848: OOSTING, CASPARUS EVERHARDUS, UIT HOOGEVEEN - Disputatio juridica inauguralis de jure retractus, de quo statuit art. 841 C.C. [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32914: OOSTING, EVERHARD, UIT ASSEN - Het eenkindschap, proeve van verklaring van het Drentsche landregt [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1868
3775: OOSTRA, J. - Familieboek Hoitinga. [Drachten 1979], 172 p., geb., geïll.
56477: OOSTWOUD, J., - Maandelykse mathematische liefhebbery (....) voor de maand September 1764, Purmerend etc. [1764].
53797: OPSTRAET, JOANNES - Justa defensio Joannis Opstraet adversus calumnius ac praecipue atrocissimam illam non ita pridem resuscitatam, de sigillo confessionis. z. pl., z.j.
36539: OPZOOMER, C.W. - Het karakter der wetenschap. Eene voorlezing .... Amsterdam Gebhard 1853
34521: OPZOOMER, C W. - De geest der nieuwe rigting Amsterdam Gebhard 1862
58759: ORANJEKLANT, EEN, - De brief van Z.K.H. Prins Alexander: zijn oorzaken en gevolgen. Gerangschikt door een Oranjeklant, Rotterdam 1879.
17046: ORCUTT, W.D. - From my Library Walls. A Kaleidoscope of Memories. London: John Murray, 1946.
52586: ORLEANS, CHARLES D' - Chansons. Avec introduction et glossaire par P. Valkhoff. Blaricum, De Waelburgh, 1932.
52536: ORLERS, I.I. - Beschrijvinge der stad Leyden. Leiden, Haestens e.a., 1614.
28883: ORMOND, R - Early Victorian portraits, 2 volumes, London 1973, 626 pag. text + 1047 ill. Hardback with dustwrappers in cassette.
29161: ORNSTEIN- VAN SLOOTEN, E. - Werk in uitvoering. Etsen van Rembrandt in verschillende staten, Amsterdam 1981, 56 pag., geïll.
35691: OROBIO DE CASTRO, SAMUEL, UIT AMSTERDAM - De vaso-motorische zenuwen .... Amsterdam J.C. Schroder 1877
50896: ORSOY, J.A. VAN - Het lusthof Koldenhooven. Amsterdam, H. Bosch, 1722.
31473: ORTLEB, A. UND G. - Kleines Heraldisches Lexicon oder Handwörtenbuch, Kahla o,j, ( 1900? ), 112 +48 pag., ill., geb.
55034: OS JR., P. VAN [= JOHANNES RUTGERS] - Geestelijke lustwarande. Poezie op het gebied van kerk en staat. Goes, A.C. de Jonge Sjz., 1867.
33383: OS, CHS.H. VAN - Het oneindige. Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de propaedeutische wiskunde [...] Groningen P. Noordhoff 1919
34477: OSKAMP, THEODORICUS LEONHARDUS, UIT UTRECHT, DOCTOR PHILOSOPHIE - Disquisitio chemico-medica de calcinatione metallorum per aqua analysin Marburg J. Bayrhofferus 1791
4037: OTTEMA, J.G. - Thet Oera Linda Bok, naar een handschrift uit de dertiende eeuw, met vergunning van den eigenaar, den heer C. over de Linden, aan Den Helder, bewerkt, vertaald en uitgegeven. Leeuwarden 1872, 256 p., geb., met illustraties.
1953: OTTEMA, NANNE - Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland. 2de herziene druk. Assen 1948. Geb., geïll., 109 p.
25169: OTTEMA, J.G. - Leeuwarden, de Middelzee en het Oera Linda Boek, Leeuwarden 1876, 7 pag.
31191: OTTEN, D - Landschap en plaatsnamen van de Noord- West Veluwe, Arnhem 1991, 112 pag., geïll.
61457: OTTENS, JOSUA - [MAP OF BELGIUM] Novissima et accuratissima decem Austriacarum in Belgio provinciarum tabula ut sunt ducatus Brabantiae (...).
41613: OTTERLOO, A. VAN - Het koopmans-handboek, Dordrecht, Morks, 1874. Half leren band, 8+659 pag.
32788: OUDEMAN, ARNOLDUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de poenae mensura [...] Groningen J. Oomkens 1834
9199: OUDEMANS, CHRISTIAAN ANTHONIE EN ANTHONIE CORNELIS OUDEMANS - Gedichten. Amsterdam, G. Portielje, 1827.
21137: OUDEMANS, A.C. - Taalkundig woordenboek op de werken van P.C. Hooft. Leiden 1868, 496 pag., geb. in half linnen band.
50733: OUDEMANS, A.C., - Het leven en de daden van Maurits, prins van Oranje-Nassau, Amsterdam, Schalekamp, 1832.
39523: OUDENDIJK, K.E. E.A. - Ons leger . Algemeen orgaan voor weermachtsbelangen, jrg. 26 nr. 5, mei 1940, pp. 163-278, geïll.
33817: OUDENDORP, FRANCISCUS VAN - Oratio de veterum inscriptionum et monumentorum usu, legatoque Papenbroekiano [...] [MET:] Brevis veterum monumentorum ab [...] Gerardo Papenbroekio academiae Lugduno-Batavae legatorum, descriptio [...] Leiden Samuel Luchtmans en Zoon 1745
24959: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Silva-ducis aucta & renata, of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van ‘s Hertogen-Bossche. [gebonden met:] dezelfde, Een nieuwe ende vermeerderde beschrijvinge van de meyerije van ‘s Hertogenbossche.
22905: OUDEWATER, BOER, VAN INGEN - Kwitantie D. van Ingen, v.h. D. Boer Az, Oudewater d.d. 1891, deels gedrukt.
847: FRIESCHE OUDHEDEN - Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. Leeuwarden 1875. Geb., 61 p.+ 32 platen.
3281: OURIJK VAN DER CRAB, A.J.E. VAN - Het geslacht Van der Crab, Vervolg. 's-Gravenhage 1928, p. 133-169, geïll., fraai geb.
35231: OUTEREN, JOHAN VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de actione civili ex delicto Leiden J.W. van Leeuwen 1835
34059: OUTHOORN, FRANCISCUS LUDOVICUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de jurejurando, secundum codicem Napoleonticum et codicem Neerlandicum [...] Utrecht Schultze & Voermans 1841
43323: OUWEJAN, R.J. - Zaens skoon, deel II, Wormerveer[ca. 1937]. Gebonden, oblong, met 88 platen.
35763: OVERBEEK, JOHANNES VAN, UIT SCHIEDAM - Wuchsstoff, lichtwachstumsreaktion und ..... Amsterdam De Bussy 1933
59031: SIR THOMAS OVERBURY., - The Wife, a Poem. Expressed in a Compleat Wife with an Elegy on the Untimely Death of the Author, Poyson'd in the Tower, &C. By Sir Thomas Overbury, London, the seventeenth Edition, Printed and Sold by H. Hills, the seventeenth Edition, 1709.
59007: OVERDORP, J.L., - Verhandeling over Jesaia VII 14-16, 64 pag.
22417: OVEREEM, VAN - Briefje van P.A. van Overeem aan de heer Hartkamp, dd. Amsterdam 1893, manuscript, 8°, 1 p.
42568: OVERKAMP, HEYDENTRYCK - Nieuw gebouw der chirurgie of heel-konst (...) over een stemmende met die van Renatus des Cartes [Descartes], nevens een brief over dit werk van Cornelis Bontekoe. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1682.
9202: OVERSCHIE, FRANÇOIS JAKOB VAN - Oiwd Niiws of Volbragte belofte, by tyd-uytkoop, bestaande in een geheel leevesbestuur, voor den uytgeever en de zyne besonder byeengestelt, ook ten diinst van andre op vriindelyk en sterk aansouk, of 't nut deed, meegedeelt. Onder andre is hiir in 't Godlik Kindschap beknopt te siin. Delft, Pieter van der Kloot, 1735.
31802: OVERVELDT, SJOERD JACOBUS, UIT FRANEKER - Specimen iuridicum inaugurale, positiones sistens ad fundamenta [...] Groningen J. Römelingh 1810
9204: "OVERVEST KUP, HUBERTUS (VERT.); A.F.E. MAILLOT" - Mevrouw Angot te Parijs, of De vischvrouw van fortuin. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1804.
9205: OVERVEST KUP, HUBERTUS - Celestine, van Florian, of De minnares rechter over haar' minnaar. Tooneelspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1805.
8059: OVERVOORDE, J.C. - Archieven van de kloosters [te Leiden], 2 delen.
39475: "OVERVOORDE, J.C.;" - Verslag van het onderzoek naar de monumenten van Nederlandschen oorsprong, onder Nederlandschen invloed ontstaan in de vroegere nederzettingen buiten Europa, Leiden 1912, 22 pag.
7745: OVERVOORDE, J.C. EN J.W. VERBURGT - Archief der secretarie van de stad Leiden 1253 - 1575. Inventaris en regesten.
1959: OVERVOORDE, J.C. - Archieven van de gasthuizen [te Leiden]. Leiden 1913, 709 p.
1961: OVERVOORDE, J.C. - Archieven van de kerken [te Leiden]. 2 dln. Leiden 1915, 393+502 p., papieren omslag los.
50643: "OVERWIJN, J.F.;" - That wra Linda Bok [= Oera Linda boek], 2e druk, Dordrecht 1951, ca. 300 pag., geb., geïll. Band beschadigd en platten los.
3169: OVERZICHT - [Genealogisch overzicht families Brongersma, Sinia, Klinkhamer, Eymer, Sanders.] Een blad plano, 70x220 cm., lichtdruk, ca. 1935.
25946: "OVIDIUS NASO, PUBLIUS ; VALENTIJN, ABRAHAM (VERT.)" - Alle de werken van P. Ovidius Naso vertaalt door Abraham Valentijn. Met privilegie van de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland en West-Vriesland. Amsterdam, Pieter Mortier, 1697.
43173: OVIDIUS NASO, PUBL. - Metamorphoseon libri XV. Amsterdam, Janssonius van Waesberge, 1729.
24721: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - Metamorphosis dat is: Die herscheppinghe oft veranderinghe, beschreven vanden vermaerden ende gheleerden poët Ovidius. In onse duytsche tale overgheset, ende met vele figuren verciert, elcke tot zijnder historien dienende. Seer profijtelijck, dienstbaer ende nut voor alle edele gheesten, ende constenaers: als rethoriciens, schilders, beelt-snijders, gout-smeden, ende eenpaerlijck alle lief-hebbers der historien. Antwerpen, Peeter Beelaert, (Rotterdam, Peeter van Waesbergen) 1650.
25942: OVIDIUS NASO, PUBLIUS - [Opera] Fastorum lib. VI, Tristium lib. V, De Ponto lib. IV, In Ibim. ad Liviam. [Leiden], ex officina Plantiniana Raphelengii, 1611 [Gebonden met:] Metamorphoseon libri XV. [Leiden], ex officina Plantiniana Raphelengii, 1612.
16996: OWENS, T.E. - J. H. Mason 1875-1951. Scholar-Printer. London: Frederick Muller Limited, 1976. (Ars Typographica Library).
65050: OXE, AUGUST, - Der limes des Tiberius, Bonn 1906, Overdruk, pp. 95-133.
22571: OXENAAR - Geboortekaartje Suzanne Marijke, dochter van R. en T. Oxenaar-van der Haagen, ‘s Gravenhage 1957, eigen druk, in kleuren.
38733: OYEN, H. VAN - Vernieuwing in huwelijk en gezin, Groningen 1945, 35 pag.
59315: PAALTJENS, PIET, - Snikken en glimlachjes, poezie uit den studententijd van Piet paaltjens met portret, negende druk, Schiedam H.A.M. Roelants, [1908], kaft gescheurd, voorkant mist. 132 pp.
15697: PAASSEN, PIERRE VAN - Earth could be fair, a chronicle. New York: Dial Press, 1946.
33901: PAATS, GULIELMUS GERARDUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de persona judicis [...] Leiden Joannes van der Linden jr 1725
1981: PABON, N.J. - De hofboeken van 's-Gravenhage 1458-1561. 's-Gravenhage 1937. Geb., 603 p.
36299: "PACKBUSCHIUS, JOHANN FRIDERICUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: HEBENSTREIT, JOHANN CHRIST." - De homicida delirante ejusque criteriis et poena Leipzig Tietze 1723
26361: PACKULL, W.O. - Mysticism and the early south German-Austrian anabaptist movement 1525-1531, USA 1977, 252 pag., geb, geïll., met stofomslag.
32164: PAEHLIG, ANTONIUS, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, continens nonnullas observationes de natura indiciorum [...] Groningen J. Oomkens 1838
33631: PAEHLIG, CAROLUS CHRISTIANUS - Oratio aditialis de studio jurisprudentiae ad civitatis rationem et praesentis temporis usum accomodando [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1806
33793: PAGENSTECHER, JOH. FRID. WILH. - Disputatio juridica inauguralis ad L. Cornelius de H.I. [...] Groningen Bernradus Taeitsma 1705
15699: PAKENIUS S.J., JOANN. - Hercules prodicius seu Carolus Juliae Cliviae ac Montium princeps in Joanne Wilhelmo comte Palatino Rheni nepote, post saeculum redivivus, Keulen: P. Alstorff, 1679
4901: PALEN - De vijf palen. Tweede reeks (1958-1969). Breda, 217 p., geïll.
31772: PALLANDT-NEERIJNEN, JACOB VAN, UIT , 216, - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1869
34647: PALLANDT, F. W. F. T. VAN, UIT GELDERLAND - XI. theses juridicae. 1792
34649: PALLANDT, FRID. GUIL. FLOR. THEOD. VAN, UIT ZUTPHEN - XXVIII. theses juridicae. 1793
36073: PALLANDT VAN KEPPEL, FRIDERICUS GUILIELMUS FLORIS THEODORUS VAN, UIT GELDERLAND - Positiones juridicae inaugurales ..... Leiden H. Mostert en Th. Koet 1793
17700: PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER - Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1863.
17702: PALM, JOHANNES HENDRICUS VAN DER - Bijbel voor de jeugd. 4e druk. Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1832-1834. [6 delen]
1983: PALM, J.H. VAN DER - Twee rapporten van den Raad van Binnenlandsche Zaken aan het staatsbewind der Bataafsche Republiek over de heerlijke rechten. 's-Gravenhage 1842, 76 p. Gebonden
20677: PALMER, J.J. N. ( ED. ) - Froissart: historian, Woodbridge 1981, 203 pag., hardcover with dustjacket.
4399: PAMA, C. - De Pama's te Surhuisterveen. Den Haag 1942, 19 p., geïll.
1993: PAMA-BROUWER, F. - Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens. Alkmaar [1949]. Geb., geïll., 63 p.
1989: PAMA, C. - Die wapens van die ou Afrikaanse families. Kaapstad-Amsterdam 1959. Geb., geïll., 194 p.
32882: PANHUIJS, ALBERTUS ABRAHAM FREDERIK VAN, UIT WINSCHOTEN - De landgemeente in Friesland. Art. 217 der Gemeentewet. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1869
57033: PANHUIJS, C. VAN, - Gedachten over het aanleggen van kunstwegen zonder tolheffing, z.pl., [1851], 15 pag.
34135: PANHUYS, JANUS ERNESTUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de tributis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
53835: PANNENBORG, WILLEM AUGUST - Bijdrage tot de psychologie van den misdadiger, in 't bijzonder van den brandstichter. Groningen, M. de Waal, 1912 [dissertatie].
33391: PANT, PHILIPPUS CHRISTIANUS VAN DER, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis, de natura atque vi diversarum legati specierum, quae in codice civili occurrunt [...] Utrecht Joh. Altheer 1825
38025: PARBAU, A.H. - De oude kerk te Assen, eene voormalige klooster kerk beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe, Assen, v. Houten, 1849, 6 + 277 + ( 3 ) pag., papieren omslag.
32096: PAREAU, LUDOVICUS GERLACHUS, UIT DEVENTER - Commentatio critica et exegetica in Paulinae epistolae prioris ad Corinthos caput XIII [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
60930: PARET, MAXIMILIAN III JOSEPH - Patent of nobility donated by Maximilian III Joseph, Elector of Bavaria (1727-1777), to Philipp (von) Paret for his services as a Lieutenant of the Walloon Dragoon Regiment ('Wallonischen Dragoner Regiment').
24823: MUNGO PARK - Tweede of laatste reis van Mungo Park in de binnenlanden van Afrika: mitsgaders een beknopt verhaal van deszelfs leven. Vertaald uit het Engels. Dordrecht, Blusse, 1817.
14841: PARMENTIER, R.A. - Indices op de Brugse Poorterboeken, 1e en 2e stuk.
1997: PARS, ADRIAAN - Index Batavicus of Naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers van Julius Cesar af, tot dese tijden toe. Leiden 1701. Geb. (perkament), geïll., 483 p.
26179: PARSONS, W.T. - The Pennsylvania Dutch: a persistent minority. Boston 1976, 316 pag., hardback, good copy.
34137: PASPOORT, MARINUS CORNELIUS, UIT MIDDELBURG - Specimen academicum inaugurale, de fidejussoribus secundum principia juris Romani [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1818
60631: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Hugo de Groot
60623: PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Rombout Hogerbeets
17715: PASSÉ, CAREL - "Aanspraak van den acteur C. Passé aan het Amsteldamsch publiek; gedaan uit naam der acteurs en actrices des Amsteldamschen Schouwburgs, na het derde tooneelstuk dat hen was toegestaan ten hunnen voordeele, op gemelden schouwburg, te vertoonen. [Amsterdam], [z.n.], [1782]."
60627: PASSE, SIMON DE (1595-1647) AFTER MOREELSE, PAULUS (1571-1638) - Portrait of Christian Duke of Brunswick
60411: PASSE, CRISPIJN VAN DE (1589-1637) AFTER BRUEGHEL, JAN I (1568-1625) - View of a village on a river
60625: PASSE, SIMON DE (1595-1647) - Portrait of Hendrik Goltzius
17720: "PATER, LUCAS? (VERT.); EDMOND CORDIER DE SAINT FIRMIN" - Zarucma, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1765.
17723: "PATER, LUCAS (VERT.); PIETRO METASTASIO" - Isaäk, of De afschaduwing des heilands. Vertaald uit het Italiaans. Utrecht, [z.n.], [1783?]
47072: PATERSON, - A new and accurate description of all the direct and principal cross roads in England and Wales and part of the roads of Scotland, 15th. edition, London 1811, 16+540+68 pag., original boards, back missing, interior very good.
36099: PATIJN, RUDOLF JOHAN HENDRIK, UIT 'S-GRAVENHAGE - Geologische onderzoekingen in de Oostelijke betische cordilleren Amsterdam Scheltema 1937
62063: PAUTRE, JEAN LE (1617-1682), PAUTRE, PIERE LE (1660-1734) PUBLISHED BY MARIETTE, PIERRE, II (1634-1716) - Eight landscapes with decorative borders (set of eight)
32962: PAUW, CORNELIS, UIT AMSTERDAM - Strubbelingen in Stad en Lande. Academisch proefschrift [...] Groningen / Djakarta J.B. Wolters 1956
34855: PAUW, MARTINUS GERARDUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de mutationibus, in re criminali Belgica, ex edicto regis nostri Leiden Haak 1825
34725: PAUW, GUILIELMUS , UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis ad varia juris civilis capita Utrecht Van Megen 1734
15705: PEARS, CHARLES - From the Thames to the Netherlands. A voyage in the waterways of Zealand & down the Belgian coast. Londen: Chatto & Windus, 1914.
59653: PEARSON, WILLIAM (FL. 1798-1814?) - Shepherd with cattle in a landscape
2005: "PÉE, W.; P.J. MEERTENS" - Dr. L. Grootaers' en Dr. G.G. Kloeke's Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen herzien en bijgewerkt. 's-Gravenhage 1934, 114 p., met uitvouwbare kaart.
35135: PEEREBOOM VOLLER, JANUS, UIT ALKMAAR - Specimen juridicum inaugurale de quaestione an levissima culpa a negotiorum [....] Leiden H. Mostert 1791
32032: PEEREBOOM VOLLER, JAN DIRK, UIT BATAVIA - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1864
18615: VROUWEN-PEIRLE - De vrouwen-peirle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de zagtmoedige, en Florentina de getrouwe, alle dry aenzienlyk in vele deugden, maar meest in lydzaemheyd die zy in tegenspoed, overlast en beproevinge getoond hebben. Genomen uyt de oude historien en nieuwelings tot voordeel der jongheyd overzien, by-een vergaderd en zeer verbeterd. Gent, J. Begyn, [ca. 1780?].
18616: VROUWEN-PEIRLE - De vrouwen-peirle ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de zachtmoedige en Florentina de getrouwe. Alle dry aenzienelyk in vele deugden: maer meest in lydzaemheyd, die zy in tegenspoed, overlast en beproevinge getoont hebben. Genomen uyt de oude historien en nieuwelings tot voordeel der jongheyd overzien, byeen vergaderd en zeer verbeterd. Gent, Bernard Poelman, [ca. 1815?].
35201: PEKELHARING, ADRIANUS, UIT ZAANDAM - Opmerkingen naar aanleiding van de Wet van 10 April 1869 Leiden Van Doesburgh 1880
35893: PELERIN, AUGUSTE ANNE, UIT MAASTRICHT - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1874
35351: PELERIN, A.A. - Prent op de promotie van Mr A.A. Pelerin, Utrecht 1874
65072: PELGROM, JACOBUS (1811-1861) - The messenger (de boodschapper).
32766: PELINCK, EGBERTUS, UIT ASSEN - Geschiedenis van het huwelijksgoederenrecht in Drenthe. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1879
35925: PELINCK, HENDRIK, UIT ASSEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1895
2007: PELLEGRIN, M. (= AUTEUR VAN HET `VOORBERIGT') - Korte schets van de geschiedenis der Waldenzen in de valeyen van Piemont. Haarlem 1824, 34 p.
23169: PELT, VOGELS, SIMON FOKKE - Fraai geëtst blad, 29x19 cm met een allegorische voorstelling van engelen met de familiewapens Pelt en Vogels en aan de horizon een gezicht op een stad met schepen op de voorgrond. Ets door Simon Fokke.
61040: PENATER, VON FREYHAIDE, BUDAPEST, FRANZ II - Patent of nobility donated by former elected Roman Emperor Franz II (1768-1835) in his role as the first Austrian Emperor Franz I (1804-1835) to major Franz Penater who was entitled to add 'Von Freyhaide' to his family name.
59015: PENN, GUILLAUME, - Histoire abregee de l'origine et de la formation de la societe dite des Quakers, traduite par E.P. Bridel, London 1740.
35961: PENNINK, HENRICUS ADRIANUS JACOBUS, UIT TWELLO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Wicheren 1850
35891: PENNINK, FELIX ROBERTUS, UIT TWELLO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Haagen 1847
24677: PERCIVAL, ROBERT - "Voyage a l’ile de Ceylan, fait dans les années 1797 à 1800; contenant l’histoire, la géographie et la description des moeurs des habitans, ainsi que celle des productions naturelles du pays. Tra"
53849: PERELAER, M.T.H. - De houding van een eerlijk man. Laatste woord aan den luitenant generaal J. van Swieten naar aanleiding van het handweigeren door den heer G.C. E.van Daalen aan den heer J. Loudon. Rotterdam, J.G. Robbers, 1882.
53852: PEREZ (PEREZIUS), ANTONIO - Commentarius in quinque et viginti digestorum libros. Amsterdam, Elsevier, 1669.
39283: "PEREZIUS, ANTONIUS;42547" - Institutiones imperiales erotematibus distinctae, 6e ed., Amsterdam, L. Elzevier, 1647. 12o, geheel perkament, (15)+603+(5) pag. Met gegraveerde titelpagina. Willems 1053.
59661: PERIGNON, NICOLAAS (1716-1782) - Landscape with old house
33327: PERIZONIUS, JACOBUS - Aether Britannis et Batavis militans seu propicium Dei numen manifesta prorsus ratione illis praesens [...] Leiden Johannes van der Linden 1709
32546: PERIZONIUS, JACOBUS - Laudatio funebris Mariae II, Angliae, Franciae, Scotiae, Hiberiaeque reginae augustissimae [...] Leiden Abraham Elzevier 1695
34139: PERK, CORNELIUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Specimen academicum inaugurale de arbitrio judicis in foro criminali [...] Leiden J.G. la Lau 1833
51121: PERK, G. / J. VAN WIJK RZN., - G.Perk's beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis, uitgebreid, of tweede cursus voor het onderwijs (.....) betrekkelijk tot de Noordelijke Provincien, door J. van Wijk Rzn, 1e en 2e stuk, 2e druk, Amsterdam Schalekamp, 1822-1824, 174 + 320 pag. Vlekken op eerste pagina's.
24853: PERPONCHER SEDLNITSZKY, W.E. DE - Instructions d'un père a son fils. Utrecht, B. Wild, [ca. 1774].
42140: PERPONCHER, W.E. DE - Onderwijs voor kinderen van drie tot vijf jaar, tot gebruik zijner kinderen opgesteld. 3 delen (deel II: vier tot zes jaar, deel III: vijf tot zeven jaar), Utrecht, v. Schoonhoven, 1782.
32978: PERRON, HENRICUS GUILIELMUS DU, UIT SAMARANG - Dissertatio juridica inauguralis de cameris pupillaribus [...] Leiden P. Engels 1842
61665: PERSIJN, REINIER VAN (1615-1668) AFTER BRUINVIS, B. - M.r IOHAN BEETS Poezy
49879: PESCH, F.G. VAN, - In memoriam A.C. Eyssell, Zwolle [1908], 50 pag. Gedrukt op zwaar papier.
34837: PESTALOZZI CAMERLING, CONRADO, UIT HAARLEM - Dissertatio juridica inauguralis de vi et effectu necessitatis in jure Leiden C. de Pecker 1779
52418: PESTEL, F.W. - Volstandige nachrichten von der Republik Holland. Berlin, 1784.
32150: PESTERS, DAVID GEORGIUS DE, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de negotiis gestis [...] Utrecht N. van der Monde 1838
35769: PETER, GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES, UIT ROTTERDAM - De behandeling van maagneurosen met electriciteit Leiden IJdo 1893
57413: "PETERMEIJER; " - Bij den Keizer in Doorn. Persoonlijke ervaringen en beschouwingen van een Duitsche, Amsterdam 1923, 59 pag., ing.
2013: PETERS, JOHN - A family from Flanders. Londen 1985. Geb., geïll., 219 p.
35503: "PETERSEN, FRIDERICUS ANDREAS, UIT GLUCKSBURG (HOLSTEIN); PRAESES: CELLARIUS, CHRISTOPHOR" - Dissertatio historica de Cimbris et Teutonis, primis Romanorum ex Germania hostibus [...] Halle Christoph Andreas Zeitler 1701
50731: PETISCUS, A.H., - Der Olymp oder Mythologie der Aegypter, Griechen und Romer zum selbstunterricht fur die erwachsene Jugend und angehende kunstler, 4e Auflage, Berlin, Amelang, 1829.
51707: PETISCUS, A.H., - De Olympus, of mythologie van de Egyptenaars, Grieken en Romeinen. Tot onderrigt voor de volwassene jeugd en aankomende kunstenaars, Amsterdam, Frijlink 1835, 252 pag.
25217: PETISCUS, A.H. - De Olympus of mythologie van de Egyptenaars, Grieken en Romeinen, tot onderrigt voor de volwassene jeugd en aankomende kunstenaars. Vertaald uit het duits. Amsterdam, H. Frijlink, 1835. Half linnen, 4 + 252 pag.,, geïllustreerd met 9 omtrekgravures door D. veelwaard.
43551: PETIT, L.D. E.A. (RED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandsche Boekhandel, deel V, Amsterdam 1892-1895, 545 pag., geb. in 2 banden, mooi exemplaar
42073: PETRASANCTA, SILVESTER - De symbolis heroicis libri IX. Antwerpen, Plantijn Moretus, 1634.
37739: PETRI, OTTO - School- atlas van alle deelen der aarde opgedragen aan Z.E. den Heere Graaf J. van den Bosch, Rotterdam, H.O. Petri [ ca. 1870 ], 26 kaarten in linnen band.
23873: PEYRARD, F - Arithmétique de Bezout a l'usage de la marine et de l'artillerie, 8e ed., Paris, 1814, 4 +123 pag., orig. boards.
42688: PFAU, TH.PH. DE - Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en 1787. Berlin, Impr. Royale/H.A. Rottmann, 1790.
17743: PFEIL, PETRONELLA - Gedachten en herinneringen in mijne ledige uren. Bij elkander gevoegd en toegewijd aan mijne kinderen. Amsterdam, [z.n.], 1839
42472: PFISTER, JOHANN GEORGE - Handboek van onderrigt en stichting voor gehuwden en degenen die voornemens zijn te huwen. Vertaald uit het Duits door S. Wulferink. Almelo, J.T. Sommer, 1828.
17744: PFLAUM, LODEWIJK - Het leven van Peter de Groote, keizer aller Russen. Vertaald uit het Duits. Arnhem, J.H. Moeleman, 1816.
36139: "PFLUG, HENRICUS SIGISMUNDUS, EQUES MISNICUS; PRAESES: RECHENBERG, L.A." - De potentia S.R.Imperii Germanici Leipzig Literis Brandenburgerianis 1698
34412: PHAFF, CHRISTIAAN ADRIAAN, UIT GORINCHEM - Art. 470 Burg. Wetb. Leiden P. Somerwil 1883
56079: PHILALETHES, - Troost- en moedgevende brief aan den (....) heere Petrus Haack, vermaard predikant in de gereformeerde kerk te Amsterdam, d.d. Amsterdam 16-11-1793, 12 pag., gedrukt.
53578: PHILALETHES [= LION, IZAAK J.] - De dagbladen in Nederland. Wat zijn zij en wat behoorden zij te wezen? Een woord tot de regering (...) ook in verband tot de zegelbelasting, door Philalethes. 's-Gravenhage, Susan, 1858.
57243: "PHILIDOR, F.D.; " - De kunst van schaakspelspeelen in doelmaatige onderrichtingen, aangeweezen ten nutte van elk dien het te doen is om het schaakbord (...) te kennen. Nieuwe uitgaaf, Amsterdam, Gartman, 1819.
4027: PHILIPPENS E.A., J. - Beknopte genealogische geschiedenis van de oudste zes generaties van de familie Le Germéal de Berleur, Le Lohier, d'Aulichamps, LHoest d'Aulichamps en Lhoest ca. 1385-ca. 1620. Maastricht 1972, 34 p., geéll.
36069: PHILIPPI , JOHN GEORGE , UIT ROTTERDAM - Accreditiven Leiden Werst 1873
65125: PHILIPS, C - Grachtenboek van Caspar Philips, herdruk Amsterdam (Minerva) 1967, 247 pag., geb., geïll.[= Verzaameling van alle de huizen...1768].
63435: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - Solomon on the throne.
63439: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - Pentecost (Pinksteren).
61783: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - Poetry and History [Frontispiece]
64480: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - Portrait of Peter Rabus in a cartouche.
63433: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - King David (?) on the throne.
43153: PHILIPS JACOBSZ, CASPAR - Wis-, meet- en doorzicht-kundige handleiding volgens welke men ten allen tyde en plaatse den stand der zonne en maane, de verlichting der voorwerpen door dezelven, de strekking en lengten van derzelver slagschaduwen gemaklyk vinden en in perspectiefsche regelen overbrengen en bepaalen kan, Zeer nuttig in het zamenstellen van kunsttafreelen die een zon- of maan-licht voorstellen. Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1786.
43131: PHILIPS JACOBSZ., CASPAR - Uitvoerig onderwijs in de perspectiva of doorzichtkunde. 2e druk, Amsterdam, de Grebber, 1823.
55743: PHILIPS JZ, CASPAR - Prent: 'Verscheiden wijzen van pijniginge bij de inquisitie gebruikelijk', gravure door C. Philips Jz naar B. Picard.
63437: PHILIPS, JAN CASPAR (1680/1700-1775) - Jesus appearing to John (Jezus verschijnt aan Johannes).
41985: PHILIPSE, C. E.A. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Beveland anno 1953, [1e druk], Krabbendijke [1953?], 80 pag., oblong, gebonden in linnenband, geïll.
36001: PHILIPSE, MARTINUS CORNELIS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1873
33871: PHILIPSE, JACOBUS HERMANNUS - Oratio de Cornelio Bynkershoekio, iurisconsulto egregio [...] Groningen J. Oomkens 1823
32004: PHILIPSON, RUDOLPH GEORGE, UIT ZWOLLE - Academisch proefschrift over den volkenregtelijken regel: Schip is territoir [...] Zwolle Erven J.J. Tijl 1864
56053: PHILLIPS, SON & NEALE, - [Veilingcatalogus] The Bullivant collection of armorial porcelain, London, 1988.
57435: "PHILO; " - Philo-Lexikon. Handbuch des judischen Wissens. Vermehrte und verbesserte Auflage, Berlin, Philo, 1936, 831 pag., ill.
18460: "[TWIST, ALBERTUS VAN]; PS. PHILOMUSUS PHILOKALUS" - Eeuwigduurende liefdes almanak, zinnebeeldig, volgens den algemeenen Almanaks-trant, de wisselvalligheden der minnaeren, die in alle liefde-jaeren voorvallen, aaewyzende. Te Cyprus by Philander Mirtello, in den Mirteboom. [Leiden?], z.n., 1721. [Gebonden met:] Sleutel op den eeuwigduurenden liefdes almanak, die alhoewel door den heer Van Twist alleen zinspeelig, op zig zelf en zijn vryagie gemaakt is, evenwel voor een generaalen almanak der liefde kan werden geleezen en verstaan, z.p., z.j.
18461: "[TWIST, ALBERTUS VAN]; PS. PHILOMUSUS PHILOKALUS" - Eeuwigduurende Liefdes almanak, zinnebeeldig, volgens den algemeenen Almanaks-trant, de wisselvalligheden der minnaeren, die in alle liefde-jaeren voorvallen, aanwyzende. Te Cyprus by Philander Mirtello, in den Mirteboom. [Leiden?], z.n., 1721. [Gebonden met:] Sleutel op den eeuwigduurenden liefdes almanak, die alhoewel door den heer Van Twist alleen zinspeelig, op zig zelf en zijn vryagie gemaakt is, evenwel voor een generaalen almanak der liefde kan werden geleezen en verstaan, z.p., z.j.
18462: "[TWIST, ALBERTUS VAN]; PS. PHILOMUSUS PHILOKALUS" - Eeuwigduurende liefdes almanak, zinnebeeldig, volgens den algemeenen Almanaks-trant, de wisselvalligheden der minnaeren, die in alle liefde-jaeren voorvallen, aenwyzende. Te Cyprus by Philander Mirtello, in den Mirteboom. [Leiden?], z.n., 1721.
53862: PHILOTHEORUS [= PSEUDONIEM VOOR J.H.MILET] - Ouderwetsche gedagten gesteld tegen de nieuwerwetsche opinie dat jure batavo dochters boven de twintig jaren, in 't stuk van troubeloften en huwelyk, niet zouden wezen meerderjarig. Middelburg, J. Ooms, 1805.
43115: PHOONSEN, J. EN I. LE LONG - Wissel-styl tot Amsterdam, vervolgt en tot op dezen tyd verbetert door Isaac le Long. 4 delen in 2 banden, Rotterdam, De Compagnie, 1755.
56639: PICARD, L.B., - Les ricochets. Comedie en un acte et en prose, Paris, Martinet, 1807, 41 pag.
7454: "[ENGELMAN, MARTINUS GERARDUS (VERT.)]; LOUIS BENOIT PICARD" - De groote stad, of De landbewoners te Parys. Blyspel. [Zedelyk schouwtooneel, 13e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1805.]
24953: PICARDT, J. - Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteiten der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waar bygevoegt zyn Annales Drenthiae ... landschap Drenth ... beschryvinge ... Kovorden.
50936: PICART LE ROMAIN, BERNARD E.A. / [A. DE LA BARRE DE BEAUMARCHAIS] - Tafereel of beschryving van den prachtigen tempel der zang-godinnen, vertoond in LX heerlyke kunststukken, behelzende alle de voornaemste geschiedenissen van de fabel-oudheid. Amsterdam, Chatelain, 1733.
60807: PICART, BERNARD (1673-1733) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
59677: PICART, BERNARD (1673-1733) - Pigmalion, amoreux d'une statue .... (Pygmalion is inamored with a statue...)
59671: PICART, BERNARD (1673-1733) - Deucalion & Pyrrha repeuplent la Terre... (Deucalion and Pyrrha repeople the World)
59679: PICART, BERNARD (1673-1733) - Cygnus changé en cigne... (Cygnus transformed to a swan...)
60777: PICART, BERNARD (1673-1733) - Lion and lioness [set title: Recueil de Lions]
30339: PICART, B - Tempel der zanggodinnen, Amsterdam 1733, 140 pag., geïll., facsimile- reprint z.j., geb.
59673: PICART, BERNARD (1673-1733) - Salamacis & Hermaphrodite unis en un seul corps (Salamacis and Hermaphroditus united in one body)
55572: PICART, B. - Prent: 'Johan van Olden Barnevelt binnen 's Gravenhage onthalst, den 13 May 1619, in de ouderdom van 72 jaaren'. Gravure van het schavot op het Binnenhof, gesigneerd l.o. B. Picart sculp. dir. 1728. De afbeelding in gedecoreerde lijst en daarnaast aan beide kanten een kolom met allegorische voorstelling.
61619: PICART, BERNARD (1673-1733) AFTER RIGAUD, HYACINTHE (1659-1743) - OEUVRES DIVERSES DE MR BERNARD DE FONTENELLE ....
64412: PICART, ETIENNE (STEPHAN) (1612-1721) AFTER MARATTI, CARLO (1625-1713) - Virgin and Child (Maagd Maria en kind).
59607: PICART, BERNARD, LE ROMAIN (1673-1733) - Het doorbreken van de St. Anthonis Dijk buiten Amsterdam op den 5e maart 1651
61615: PICCINI, GIACOMO (CA. 1617-CA.1669), RUSCHI, FRANCESCO (FL. 1643-1661) - CORRECTISSIMVS P. TERENTIVS A. M ANT MORETO EMENDATVS VENETIIS MDCXLII
17750: PICHLER-VON GREINER, KAROLINE - Leonore. Leeuwarden, Steenbergen van Goor, 1820. [2 delen in 1 band]
17752: PICHLER-VON GREINER, KAROLINE - Uitgezochte verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, L. van der Vinne, 1833.
56281: PICKE, C.J. E.A., - Bijlage behoorende bij de Atlas van de Provincie Zeeland, Groningen 1877, 26 pag.
24885: PIDANSAT DE MAIROBERT, MATHIEU-FRANCOIS - Anecdotes sur M. la comtesse du Barri.
39285: "PIELAT, BARTHELEMY;" - L'anti-grammaire of d'oude spraek-konst verworpen, Amsterdam, J. Janssonius v. Waesberge 1673 [op tussentitels 1672]. Geheel perkament (34)+526+(2) pag. Oude eigendomsmerken op schutbladen: Michelmann, J.J. Kukuffsky (Marienweerd 1802), Betje lappidoth, W. v.d. Horst, J. Graenenberg.
34541: PIELAT VAN BULDEREN, CHRISTIAAN HENDRIK JACOB, UIT SCHIEDAM - Specimen juridicum inaugurale ad legem XIII princ. Dig. de Usuris Groningen Groenewolt 1794
21079: PIERNE, G. - Sonnez les Matines. Parijs, A. Sporck, 1904, 47 pag., geb., geïll.
30729: PIERRON, S. - L'art populaire, Brussel 1922, 11 pag., geïll.
42172: PIERS, H. - Histoire de la ville de Bergues-St.-Winoc. Notices historiques sur Honschoote, Wormhoudt, Gravelines, Mardick, Bourbourg, Watten, etc. Saint-Omer, 1833.
42168: PIERS, H. - Histoire de la ville de Therouanne ancienne capitale de la Morinie et notices historiques. Saint Omer, 1833.
42161: PIERSON - In memoriam van Dr. Allard Pierson (1831-1896).
14623: PIERSON, J.L. - De Medici.
55018: PIERSON, H. (RED.) [LATER: J.N. V. MUNSTER EN W.H. VERHOEFF] - De Getuige. Maandblad ter verspreiding van de beginselen der Nederlandsche Vereeniging tegen de prostitutie. Jaargang 1 (1907) t/m 7 (1914).
59097: BERGE VANDEN PIETER., - Ordonnantie en Reglement Tegens de Ongeregeltheden van de Dienstboden, Amsterdam, Ordinaris Stads-Drukker, 1734.
26219: PIETERS, K.J. E.A. - Apologie. Is de Afscheiding in Nederland van het Hervormde kerkgenootschap, zoals het thans en sedert 1816 bestaat uit God of ui de menschen? Franeker, Telenga, 1856, 212 pag.
17103: PIETERS, CH. - Annales de L’ imprimerie des Elsevier, ou histoire de leur famille et de leurs éditionms. 2e verm. dr. Gent: C. Annoot-Braeckman, 1858.
7819: PIETSCHKE, F. - Die Heraldik oder Wappenkunst für Künstler und Liebhaber dieser Wissenschaft, welche Wappen erklären und selbst zusammensetzen wollen.
4437: PIGEAUD-COLENBRANDER, J.A. - Mijn grootmoeder Pigeaud-Dermout en haar zestal. Levensgeschiedenissen van mijn grootouders Pigeaud, hun voorouders, hun tijdgenoten en hun nageslacht. Zeist 1979, 153 p., de geschreven tekst gedrukt. Oplage 100 exx.
37149: PIJMAN, G.J. - Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in de Republiek der Ver. Nederlanden sedert het jaar 1778 tot en met het jaar 1807, Utrecht 1826, 14 + 143 pag., half leer.
2081: PIJNACKER HORDIJK, C. - Willelmi Capellani in Brederode postea monachi et procuratoris Egmondensis Chronicon. Amsterdam 1904, 299 p.
31554: PIJNACKER HORDIJK, C. - De taak van den beoefenaar der Nederlandsche rechtsgeschiedenis Utrecht J.L. Beijers 1881
38195: PIJNACKER HORDIJK, C ( UITG.) - Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis, Utrecht 1888, 28 + 139 pag., geb.
35683: PIJNAPPEL, MARI WILLEM, UIT DELFT - De intensiteit der harttonen Leiden van der Hoek 1880
34845: PIJNAPPEL GER. FIL., JANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen litararium inaugurale continens vitas ex lexico biographico Ibn-Callicanis Amsterdam Spin 1845
57389: PIJNENBURG, P.D.M., - Peijnenborch, Boek IV, Nieuwe Vondsten, Tilburg 1985, geïll.
57365: "PIJNENBURG, P.D.M.; " - Peynenborch, deel VII, Het huis Puinenburg, Tilburg 1987, 192 pag., geïll.
32736: PIJPER, FREDRIK, UIT HOOGWOUD - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken. Academisch proefschrift [...] Leiden A.H. Adriani 1883
17818: PIJPERS, PIETER - Eemlandsch Tempe, of Clio op Puntenburgh, landgedicht. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1803. [2 delen in 1 band]
20273: PIJPERS, PIETER - Eemlandsch tempe, of Clio op Puntenburg, landgedicht. Deel 1, Amsterdam 1803, 12+120+12 p. geb. in orgineel karton ( mist deel II ). Bevat o.a. fraaie prenten van Puntenburg. Baarn ( 2x ), Eemnes en Amersfoort ( 3x ).
23153: PIKET, HILLEGOM, LEIDEN, VAN WELZEN - Album met teksten betreffende het huwelijksfeest van Nico Piket en Jansje v. Welzen uit Hillegom. Cahier met 20 beschreven bladen, een tekening, en op het omslag 17 Juli 1913, 30 Juli 1913, een foto van de feesttribunes (Onafhankelijkheidsfeesten?) in de Zoeterwoudse Singel te Leiden en fotootjes van bruid en bruidegom.
43270: PILES, R. DE / LODOVICO DOLCE - Beredeneerde beschouwing der schilderkunde door den heer De Piles en Zamenspraak over de schilderkunde door Lodovico Dolce, waarin over de voortreffelykheden dier konst (...) gehandelt wordt. In het Nederduitsch vertaald door Jacobus de Jongh. Amsterdam, G. de Groot, 1756.
50964: PILES, ROGER DE - Beknopt verhaal van het leven der vermaardste schilders, met aanmerkingen over hunne werken (...) vertaalt door J. Verhoek. Amsterdam, Lakeman, 1725.
35721: PILGRIM, ALETTA AMELIA LOUISE, UIT ARNHEM - Bijdrage tot de kennis van de aetherische olie ..... Arnhem z.n. 1908
33755: PILLERA, JOANNES WILHELMUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de jure alluvionis [...] Groningen Henricus Crebas 1770
32192: PILLETIER, CORNELIUS, UIT BENGALEN (INDIA) - Disputatio juridica inauguralis, de injuriis [...] Leiden A. Elzevier 1701
56031: PINCHES, J.H., - European nobility and heraldry. A comparative study of the titels of nobility and their heraldic exterior ornaments for each country, with historical notes, Ramsbury, 1994.
36355: "PINDERUS, ANDREAS; PRAESES: SONNTAG, CHRISTOPHORUS" - Peri toon ophitoon Wittenberg? Erich Mayer ca 1700
2019: PINE, L.G. - The genealogist's encyclopedia. Newton Abbot 1969. Geb., 360 p.
22577: PINTO, DE - Briefje van A.A. de Pinto (geb. 1828, Raadsheer Hoge Raad 1876 - na 1902), dd. Den Haag 1901, 8°, 2 p.
54041: PINTO, A. DE / W. BOONACKER / PH.A. HAAS AZ - Conclusie, genomen in zake de heeren jhr. M. Salvador en S. Fongers, voor het Provinciaal Gerechtshof in Noordholland, 's-Gravenhage, gebr. Belinfante, 1855.
19653: PIOT, G.J.C. - De L'imitation des sceaux des communes sur les monnaies des provinces méridionales des Pays-Bas et du Pays de Liège.
53870: PITAVAL, GAYOT DE - Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont decidées. 22 delen, Den Haag, Jean Neaulme, 1747-1751.
58775: PIZZETTA, JULES, - L'aquarium. D'eau douce-d'eau de mer, Paris 1872.
33695: PLACE, T. - De descendentie-leer.
50669: PLAN CARPIN, J. DU / BR. ASCELIN, - Seer aanmerkelijke reys-beschryvingen van Johan du Plan Carpin en Br. Ascelin (...) na Tartaryen (...) vertaald door Salomen Bor, Leiden, v.d. Aa, 1706.
7903: PLANKEEL, H.J. E.A. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832 [deel 9]: Breskens (= serie West Zeeuwsch-Vlaanderen deel 2).
37347: PLANTENGA, J.H. - Verzamelde opstellen, [ Eerste bundel ] en Tweede bundel, Amsterdam 1926- 1929, 162 + 171 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
25767: PLAS, W. V.D. - Katwijkers op de walvisvaart, Katwijk 2002, 216 pag., geb. geïll., met stofomslag. Als nieuw.
2025: PLASSCHAERT, J.B.J. - Essai sur la noblesse, les titres et la féodalité. Brussel 1818, 76 p.
4441: PLASSMANN, C. - Ahnen und Enkel des Astronomen Joseph Plassmann. [Düsseldorf] 1959, 62 p., geb., geïll. Met tabellen en losse bijlage.
32438: "PLATNER, FRIEDRICH; TELLER, ROMANUS" - De legibus Romanorum sumtuariis exercitationem primam ... / d. XV sept. a. C. n. 1751 ad disceptandum proponit Leipzig Breitkopf 1751
42698: PLEINES, CHR. - De zeepindustrie in beeld, zooals die wordt uitgeoefend in de koninklijke zeepfabrieken De Duif van Chr. Pleines. Den Dolder (U), 1914.
28773: PLEISTER, W. E.A. - Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen Kunst, Keulen 1988, 287 pag., geb., geïll., in schuifhoes.
32830: PLEMP VAN DUIVELAND, LAMBERTUS JOANNES, UIT ROTTERDAM - Het waterschap tegenover zijne schuldeischers. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1893
15743: PLEMPER, PIETER - Beschrijving van de heerlijkheid en het dorp Alphen aan den Rijn, d’aloude herkomst, bevolking, naamreeden, Romeinze gedenkteekens, uitheemze en inlandze geschiedeniszen ten luister der historie dienende, en zijne huidendaagze geleegenheid. Doorwrogt met een voegzaame schets van het Heemraadschap van Rijnland, Leiden: H. van Damme, 1714
47203: PLEMPER, P., - Beschrijving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn, Leiden , van Damme, 1714, (24)+261+(11) pag. Geheel perkament uit de tijd.
47205: PLEMPER, P., - Oudheden van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn, 2e druk, Leiden, van Damme, 1728, (24)+261+(11) pag. Geheel leer (rug beschadigd).
22839: "PLETTENBERG, VAN; VAN AMAMA, VAN ASBECK, COLLOT D'ESCURY" - Vijftien bladen uit een familiebijbel met aantekeningen uit de jaren 1679-1845, deels gekopieerd, maar 6 bladen in origineel handschrift, manuscript.
34669: PLEUREN, D. S. VAN, UIT NED. INDIE - XV. theses juridicae 1792
25781: PLEVIER, J - Katwijk Aardewerk en Klinkenberg Zeist 1916-1996. Kroniek van een pottenbakkersfamilie, Vianen 2005, 233 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
36015: PLEYTE, ANTONIE MARINUS, UIT ZALTBOMMEL - De rechtstoestand der marken in Nederland Leiden Brill 1879
31311: PLEYTE, W. E.A. - Uddel en Uddeler Heegde, Barneveld 1889, 194 + 111 pag., org. bedrukt papieren omslag. Goed exemplaar.
17764: PLUIMER, JOAN - Reinout in het betoverde hof, zynde het vervolg van Armida. Amsterdam, Izaak Duim, 1747.
24989: PLUMIER, CHARLES - L'art de tourner ou de faire en perfection toutes sortes d'ouvrages au tour.
54590: SCELERUM LUANT POENAS - Lierzang voor den beruchten Elie Luzac, advocaat te Leyden, toen hij voor zijn schoonzoon, le Jeune, door voorspraek van Louis [van Brunswijk] eindelijk zijnen Prins een ambt had afgetroggeld. z. pl., [1782].
2033: POEZE, HARRY A. - In het land van de overheerser. I. Indonesiërs in Nederland 1600-1950. 2de druk. Dordrecht-Cinnaminson 1986. Geb., geïll., 398 p.
62047: POGGIOLI, ANTONIO (FL. 1796-1825) AFTER MOREL, FRANÇOIS (CA 1768-1830) - "Veduta della Magnifica Fontana dell'Acqua...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62052: POGGIOLI, ANTONIO (FL. 1796-1825) AFTER CAPUA, FRANCESCO DE (FL. 18TH/19TH CENTURY) - "'Veduta del Tempio di Giove Statore...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62056: POGGIOLI, ANTONIO (FL. 1796-1825) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta del Magnifico Sepolcro di Cajo Cestio...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
47063: POISSENOT, J.B., - Coup-d'oeil historique et statistique sur la ville d' Aix -la-Chapelle et ses environs, pouvant servir d'itineraire, Aken, la Ruelle, 1808, 8+316 pag., orig. boards.
4377: POISSON, G. - Cette curieuse famille d'Orléans. Z.p. 1976, 510 p., geïll.
4449: POL, H. - Ons Voorgeslacht. Kwartierstaat van de kinderen van H. Pol en G. Pol-Zijp. 2 delen. Groningen 1980-1984, 75+92 p.
30463: POLAK, ED ( TOELICHTING ) - Prenten van Albert Hahn sr. Een keuze uit zijn werk, Amsterdam 1928, 135 platen en ( 8 ) + ( 22 ) pag. Gebonden, goed exemplaar.
34311: POLAK DANIELS, DANIEL, UIT ´S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens commentarium ad pauli libros tres decretorum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1846
36065: POLAK, J.M. - Herkenning en erkenning van juristen, Deventer Kluwer 1977
43765: POLDANUS, J.C.C.W. ( UIT EVERDINGEN), - Dissertatio medica-inauguralis de ictero neonatorum, Schoonhoven, v. Nooten 1839, (8) + 62 pag., gebonden in half leer.
4451: POLET, A.TH. - Bijdrage genealogie Polet. Nakomelingen Pollet en Polet van Jacques. Deel II. 1985, 47 p., geïll.
32040: POLIS, CLEMENS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridicainauguralis de operis novi nuntiatione [...] Utrecht Van Heijningen & Post Uiterweer 1853
17769: POLL, JAN GERARD VAN DE - Gedigten. Franeker, Claas Schotanus, 1716.
30937: POLL, J. VAN DE - Verzameling van vaderlandsche wetten en besluiten, uitgevaardigd sedert 1798 tot 1810 in zooverre zij ook sedert de invoering der nieuwe wetgeving... van toepassing zijn, Amsterdam 1840, 491 pag. gebonden. Zonder omslag.
33897: POLL, FRIDERICUS VAN DE, UIT AMSTERDAM - "Specimen juridicum inaugurale de vindicta privata, ejusque origine, mode, atque fine; ut et de vestigiis, quae adhuc supersunt [...] Utrecht Otto Joh. van Paddenburg 1802"
32604: POLL, W.G. VAN DE - De gemeentebesturen onder de staatsregelingen van 1798, 1801, 1805 en 1806 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante 1849.
35495: "POLLICHIUS, GUILIELMUS, UIT SCHWEINFURTH; PRAESES: JANUS, JOHANN WILHELM" - De Baioaria Francis subiecta [...] Wittenberg Samuel Kreusig 1715
32836: POLMAN GRUYS, POMPEJUS, UIT OMMELANDEN - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones juris civilis hodierni [...] Groningen J. Oomkens 1841
56195: POLSKICH, HERBY RODOW, - Polish coats of arms. Special enlarged edition prepared by M. Paszkiewicz, London 1990.
3893: POLVLIET, C.J. EN P.C. BLOIS VAN TRESLONG PRINS - Genealogie Keiser, Tjassens Keiser, Brunsvelt Keiser, Warmolt Keiser, Busch Keiser. 's-Gravenhage 1908, 24 p., geïll.
4801: POLVLIET, C.J. - Genealogie van het geslacht Van Swinderen, de Marees van Swinderen en de Rehden van Swinderen. 's-Gravenhage 1889, 58 p., geïll.
4143: POLVLIET, C.J. - Genealogie van het geslacht Mees. Amsterdam 1882, 84 p., omslag beschadigd.
4453: POLVLIET, C.J. - Genealogie van het geslacht Polvliet. Z.p. 1887, 51 p., met aantekeningen in handschrift.
50617: "POLVLIET, PAULUS;" - Zelfbestuur en Kreisorganisatie in Pruisen, dissertatie, Leiden 22-5-1890, 's-Gravenhage, Cremer, 1890.
53386: POLYANDER E.A. - Oordeel der E.E. professoren der H. Theologie tot Leyden van seker boecken dat Anthonius Hornhovius, predicant tot Emmenes heeft doen drucken [...] waer inne de heeren professoren pertinentelijck ende duydelyck aenwijsen hoe dwaes ende schadelijck zijn die middelen of wegen tot vrede [...] die de selve Hornhovius in dat boexken voorstaet. Amsterdam, N.J. Brandt, 1626.
24759: POMPE VAN MEERDERVOORT, J.L.C. - Vijf jaren in Japan. (1857-1863.). Bijdragen tot de kennis van het Japansche keizerrijk en zijne bevolking. 2 vols. Leiden, Van den Heuvell & Van Santen, 1867.
50884: PONSE, HENDRIK - Leerboek over den landbouw in zamenspraken. Herzien door eene commissie en uitg. op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken ingevolge het staatsbesluit van 4 Zomermaand 1806, nr. 5. 3 deeltjes, Leiden, Du Mortier, 1810.
17770: "PONSONBY, EMILIA (PS. VAN ELIZABETH MISSING SEWELL); JOHANNES BAPTIST RIETSTAP (VERT.)" - Camilla de St. Maur, of De weg der beproeving. Vertaald uit het Engels. Utrecht, N. de Zwaan, 1853.
47121: PONT, J.W., - Geschiedenis der Schiedamse Lutherse gemeente, Schiedam, Roelants, 1907, 123 pag., geb.
36093: PONT, ADRIANUS DROST, UIT KROONSTAD O.V.S. - Nicolaas Jacobus van Warmelo 1835-1892 Utrecht Kemink 1955
63523: PONTIUS, PAULUS (1603-1658) AFTER RUBENS, PETER PAUL (1577-1640) - IMP. NERO CAESAR AVGVSTVS. (bust of Nero).
32338: POOL, ERIC HENK, UIT PARAMARIBO - Een kwestie van titels. Causa van bezit, verjaring en eigendom naar klassiek Romeins recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam 1995
2041: POOLE, L.G. LE - Bijdragen tot de kennis van het kerkelijk leven onder de doopsgezinden, ontleend aan het archief der Doopsgezinde Gemeente te Leiden. Leiden 1905, 295 p. ingenaaid
6823: "ANONIEM (VERT.); POOLE" - Simpson & Co. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1845.
53916: POORT, H.F. - Rudolph de Mepsche of de Faansche gruwelen (1731). Noordhoorn, 1925.
5645: POORTMAN, J. EN A.J. SCHRADER - Vijftig jaren Huisman, gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf, Meppel 1954, 80 p., geïll. (ook: Van Goor)
40127: POORTMAN, J., - Op de wisseling der tijden, een schets uit Kampers verleden, 2 delen, z.pl., z.j., 51 +29 pag., niet in de handel.
4459: POORTMAN, J.J. - Iets over het voorkomen van den geslachtsnaam Po(o)rtman(n) en over de afstamming van het aldusgenaamde Zuid-Hollandsche geslacht. Overdr. De Libaert (1938), 9 p., geïll.
7080: "[BILDERDIJK, WILLEM (VERT.)]; ALEXANDER POPE" - De mensch. Popes Essay on men gevolgd. Vertaald uit het Engels door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Johannes Allart, 1808.
42463: PORDAGE, J. - Theologia mystica oder geheime und verborgne gottliche lehre von den ewigen unsichtbarlichkeiten als vom mundo & globo archetypo. Amsterdam, H. Wettstein, 1698.
17780: PORJEERE, OLIVIER - Zanglievende uitspanningen. Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1788.
36619: PORNBACHER, HANS - Von Veldeke bis Albertinus. Rede Nijmegen Dekker 1968
34453: PORTIELJE, JAN PIETER, UIT AMSTERDAM - Werking en bevordering van de sociaal nuttige functie der levensverzekering Amsterdam Blaeuwe Werelt 1945
62020: POSSIBLY VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630). - "Two of the most important events of 1619; from the portrait of Oldebarnevelt."
60737: POSSIBLY MULLER, HARMEN JANSZ. (1540-1617) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - A writer (set title: Three military figures from the Dutch army)
17787: POST, ELISABETH MARIA - Voor eenzaamen. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1790.
17791: POST, ELISABETH MARIA - Het waare genot des levens. In brieven. Amsterdam, Johannes Allart, 1796.
17786: POST, ELISABETH MARIA - Voor eenzaamen. Amsterdam, Johannes Allart, 1789.
32600: POSTHUMA, JANUS, UIT DRACHTEN - Specimen iuridicum inaugurale, de iis, quae requiruntur ad petendam restitutionem contra negotia, in quibus laesus est aetate minor [...] Groningen J. Römelingh 1810
40519: POSTHUMUS, R., - De natuur en bestemming der kerkelijke, vooral pastorie-goederen, in verband met het gebeurde te Marrum en Nijkerk, Leeuwarden 1855, 74 pag.
4179: POSTHUMUS MEYJES, F.E. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken. Amsterdam 1899, 263 p., geb., geïll., Oud-Hollands papier. Oplage 100 exx. Hierbij: F.E. Posthumus Meyjes, Deel II. Oudere geschiedenis en vervolg, Amsterdam 1909, 75 p., geb., geïll, Oud-Hollands papier. Oplage 100 ex.x Hierbij: J. Meyjes Jz, Deel III [Aantekeningen 1909-1935, 7 reproducxties van portretten en 14 genealogischee staten], Apeldoorn 19
31059: POSTHUMUS MEYJES, F.E. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes ( van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes], met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken, Amsterdam 1894. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren, 263 pag., geb., geïll.
6639: POSTMA, J.S. - Das niederländische Erbe der preussisch-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika.
32868: POT, JAN, UIT GIESSENDAM - Het beleg van Zierikzee. Proefschrift [...] Leiden G.L. van den Berg 1925
32388: POT, HENDRIK JAN, UIT ZIERIKZEE - Maatschappij en recht. Beschouwingen over de maatschappelijke werking van het recht als studieobject der rechtswetenschap. Proefschrift [...] Haarlem H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1960
50888: POT, WILLEM VAN DER - Endeldijk, hofdicht en andere gedichten. Leiden, van Eyk, 1768.
17799: POTGIETER, EVERHARDUS JOHANNES - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman. 2e druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1884.
15755: POTTER, H. - Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het vaderland. 2 delen. Amsterdam: Saakes, 1808-1809.
15759: POTTER, H. - Reise durch die alten und neuen östlichen Departemente des Köningreichs Holland und das Herzogthum Oldenburg, gethan im Jahre 1808, aus dem holländischen, Weimar: Verlag des H.G. privil. Landes Industrie-Comptoirs, 1811
56483: POUS, P., - Bedenkingen over de vraag of de vrije en onbelemmerde invoer van granen ten allen tijde voor ons vaderland nuttig en noodzakelijk is, Middelburg 1824.
18987: POUW, J.G. - Verzameling van voorstellen betreffende het versterfrecht.
32322: PRAAG, MARINUS MAURITS VAN, UIT AMSTERDAM - Die rechtsfunktionen. Proefschrift [...] Alphen aan den Rijn Samsom 1932
60920: PRADE, JEAN LE ROYER DE - Le trophée d'armes heraldiques ou la science du blason, avec les figures en taille douce, (...) troisiesme edition.
6513: PRADEL DE LAMASE, MARTIAL DE - Les marchands de merlettes ou Verité passe honneurs. Parijs 1946. Ing., 143 p. Een van 675 genummerde exemplaren op speciaal papier. Dit is nummer 82.
23771: PRADT, D.G.F. DE RIOM DE PROLHIAC - De la Belgique, depuis 1789 jusqu'en 1794, 2e ed., Brussel 1820, 127 pag., original paper covers.
34497: PRAETORIUS, CHRISTIAAN FREDERIK EDUARD, UIT PADANG-PANDJANG - Carcinoma uteri Leiden Mulder 1895
42476: PRAISSAC, DU - Krychs-handelinge. Ghedaen by den heere van Praissac. Daer in gheleert wert hoe een Prince aengaen sal om oorlogh te voeren (...). Vertaald uit het Frans door Zacharias Heyns, Amsterdam, Broer Jansz, 1623.
56265: PRAKKE, H.J., - Dubbeld Hemsing van der Scheer (1791-1859), de derde podagrist, uitgever te Koevorden, verwaarloosd wegbereider der Drentse heemkunde, pp. 1-8 in Saxo-Frisia 1941.
36315: PRE, JOHANN FRIEDRICH DE, UIT MOGONUS - Theses medicae inauguralies de morbis archealibus sive haereditariis ...... Erfurt J.H. Grosch 1702
30547: PREISSLER, J. D. - Die durch theorie erfunden practic oder gründlich- verfasste Reguln derer man sich als einer Anleitung zu berühmter Künstlere zeichen-wercken bestens bedienen kan. Andere(=2e) Theil, Neurenberg 1759, 8 pag. tekst em 17 ( van 18 ) platen.
31936: PRESBURG, DAVID ISAÄC, UIT NIJMEGEN - Dissertatio ivridica inavgvralis, de ivrer svccedendi [...] Harderwijk E. Tyhoff 1811
35315: PRESSER, J. - Historia hodierna Leiden Brill 1950
35429: "PRETORIUS, ISRAEL LAURENTII, UIT ZWEDEN; PRAESES: LUBIN, EILHARD" - De verbis quae administrationi baptismi apud nos praemitti solent & quae vulgo Exorcismum vocant [....] Rostock Joachim Fuess 1613
6421: BRANDENBURG-PREUSSEN - Brandenburg-Preußen und die Niederlande: Zur Dynamik einer Nachbarschaft. Aflevering van Duitse kroniek jaargang 43, nr 3-4 (1993), 224 p, geïll.
22407: PREYSING-LICHTENEGG, MOOR - Brief in het Frans van “Max, Comt de Preysing-Lichtenegg, chambelant d.o. M.L.R. de Baviere”, dd. Chateau de Schluchtigg, Gundelfingen, Bavaria dd. 1895 over een manuscript betr. de familie Moor/Moors d’Argennes, manuscript, 8°, 3 p.
36109: PRINS, THEODOOR LOUIS, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Eenige opmerkingen naar aanleiding van art. 186 strafrecht Utrecht De Kruyff 1894
33697: PRINS, JOHANNES JACOBUS - Oratio de scholae et ecclesia, in re christiana arcte coniunctis nec unquam disiugendis [...]
2063: PRINS, IZAK - De vestiging der Marranen in Noord-Nederland in de zestiende eeuw. Amsterdam 1927. Geb. (rug los), 246 p.
55587: UNKNOWN PRINTMAKER (XIX CENTURY) - Fra Diavolo, oder die grossen rauber in den Abruzzen.
55591: UNKNOWN PRINTMAKER (XIX CENTURY) - Sequitur superbos ulter a tergo Deus.
15767: PRIORATO, GALEAZZO GUALDO - Descritione delle sette provincie unite del Paese Basso. Milaan: F. Vigone, 1673.
61144: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - "Gesicht bij de Doelen over de Korte Vijverberg; tot Gravenhaghe"
61130: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
61124: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - De Stad Goes uit de Haven te zien
61132: PROBST, GEORG BALTHASAR (1732 - 1801) - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem
18023: SCHAMELE PROEVEN - Schamele proeven van edele pogingen. Leiden, Haak en Comp., 1804.
61126: "PRONK, CORNELIS (1691-1759); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) " - L Ancienne Eglise a Middelbourg (mirrored)
62046: PRONTI, DOMENICO (FL. 1790-1815) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta della Piazza del Popolo ...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62053: PRONTI, DOMENICO (FL. 1790-1815) AFTER BALESTRA, GIOVANNI BATTISTA (1774-1842) - "Veduta della magnifica Fontana dell'acqua Paola; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62055: PRONTI, DOMENICO (FL. 1790-1815) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta della magnifica Piazza Navona...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
17807: PROVERBIA - De proverbia, ofte Spreuken van den allerwysten koning Salomon. Inhoudende allerlei schone, wyze, en godvrugtige leeringen, om in alle staten ende gelegenheden wysselyk ende godvrugtelyk te handelen. Zeer bekwaam om de jeugd in de scholen tot haar stigtinge te doen leren. Amsterdam, J. Ratelband en J. Bouwer, 1764.
53929: PROVO KLUIT, H. - De hervorming der policie in Nederland. Amsterdam, L. van Bakkenes, 1849.
35105: PRUYS VAN DER HOEVEN,CORNELII - Oratio de institutione academica 1840
31938: PUI, JANUS CORNELIUS DU, UIT LEIDEN - Dissertatio iuridica inauguralis continens comparationem loci de legatis, iuris hodierni [...] Leiden C.C. van der Hoek 1855
7286: "[CLERQ, M.A. DE (VERT.)]; J.B. PUJOULX" - "Het gevaarelyke der afweezigheid, of De huisselyke avondmaaltyd; tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1790."
35481: "PUND, FRIDERICUS, UIT NÜRNBERG; PRAESES: SCHWARZ, CHRISTIAN GOTLIEB" - Schediasma philologikon de Collegio Utriculariorum ad illustrand. Vet. Inscript. [...] Altdorf Jodoc. Guilielmus Kohlesius 1714
60977: PUNT, JAN - "Afbeelding van de zaal en ’t praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau [.]. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere de Swart, architect van het hof; en in het kooper gebragt door Jan Punt."
64477: PUNT, JAN (1711-1779) - Three decorative prints (drie decoratieve prenten).
23887: PUNT, C.L. - Korte en eenvoudige verhandeling van al hetgene dat bij de beschouwing der kleigronden (...) kan te stade komen, op grond van meer dan 40 jarige ondervinding, Dordrecht, Lagerweij 1842, 6+52 pag., orig. papieren omslag.
57349: "PURITZ, L.; " - Handboekje voor voorturners, naar het Duits door Karel Muller, Haarlem [1889].
5969: PUTMAN CRAMER, D. - Putman Cramer, mensen uit Twenthe, [Laren 2000], 211 p., geb., geïll.
31013: PUTMAN, J.H.M. - Bloksma, Amsterdam [ ca. 1970 ], 52 pag., geïll.
33361: PUTTE, JAN GERARDUS VAN DE, UIT GOUDA - Eenige sommatiemethoden. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
36197: "PYRNERUS, MATTHIAS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: HUNNIUS, NICOLAUS" - Coronis posterior ethicis disputationibus adjecta de conversatione cum haereticis ..... Wittenberg Johann Gormann 1611
44037: BUIJS PZN. W., - De windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918), Koog-Zaandijk 1919, 143 pag.
9076: "QUACK, JAN DE (VERT.); [HEINRICH AUGUST MÜLLER]" - Ridder Golo, of Onschuld en misdaad. Eene overlevering uit de middeneeuwen. Door den schrijver van Albert van Reinstein enz. Vertaald uit het Duits. Den Haag, W.K. Mandemaker, 1821. [2 delen]
17822: "QUACK, JAN DE (VERT.); JEAN-BAPTISTE HAPDÉ" - De duivelsbrug, tooneelspel.Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1807.
17824: QUACK, JAN DE, EN BERNARDUS ANTONIUS FALLÉE (VERT.) - De vrouwen-soldaten of De slecht verdedigde vesting, vrolyk blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1809.
17827: "QUACK, JAN DE (VERT.); [HEINRICH AUGUST MÜLLER]" - Ridder Golo, of Onschuld en misdaad. Eene overlevering uit de middeneeuwen. Door den schrijver van Albert van Reinstein enz. Vertaald uit het Duits. Den Haag, W.K. Mandemaker, 1821. [2 delen]
41989: QUACK, J.C.W. - Gedenkboek van den watersnood in 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch-Indie geteistet werd, Dordrecht 1862.
23773: QUANDT, J.G. VON - Over het standpunt waarin kunsten (...) beschouwd moeten worden m.b.t. den staat, benevens voorslagen ter verbetering der kunstacademiën. Amsterdam 1828, 51 pag. ( Knuttel 25752).
34981: QUARLES VAN UFFORD, H.G. - Proeve eener beschouwing over de gemeente als burgerlijk persoon Leiden Hazenberg 1849
34919: QUARLES, WILHELMUS, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de condictione indebiti Leiden A. Elzevier 1709
32610: QUARTEL, HENRICUS GUILIELMUS DE, UIT CURACAO - Dissertatio juridica de adoptione [...] 's Hertogenbosch H. Palier en Zoon 1830
59809: QUELLINUS, HUBERT (1619-1687) - Artus Quellinius Antverpiensis Curiæ Amstelodamensium statuarius (Portrait of Artus Quellinus I)
65049: QUERIDO, IS., - Amsterdam, proza door Is. Querido, met een litho van W. Wagner, Amsterdam, B. Houthakker, 1922.
34061: QUESNE VAN BRUCHEM EN CILLERSHOEK, JOANNES PHILIPPUS DU, UIT ALTONA (DENEMARKEN) - Disputatio juridica inauguralis sistens disquisitionem de peritis in arte (experts), secundum ius Francicum [...] Leiden H.W. Hazenberg jr. 1825
56935: QUESNEL, PASQUIER, - Venin des 101 propositions tire'es des reflexions morales du pere Quesnel, sur chaque verset du nouveau testament, z.pl., [Nederland?], 1714.
51951: QUINCEY, THOMAS DE, - De Engelsche postwagen, ingeleid en vertaald door Albert Verwey, Utrecht, De Roos, 1952.
18367: "T[EEUWSEN, HENDRIK] (VERT.); CHARLES GEORGES FENOUILLOT DE FALBAIRE DE QUINGEY" - Wilson. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1784.
59541: "QUINKHARD, JULIUS (1736-1776); HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780)" - PAULUS WESLINGH
33797: QUINTUS, JOH. HIND., UIT GRONINGEN - Disputatio juridica inauguralis de deposito [...] Groningen George Spandaw 1722
53933: QUINTUS, JACOBUS JOHANNES ARICIUS - De cellulaire gevangenisstraf in Nederland, sinds hare invoering bij de wet van 28 Juni 1851. Dissertatie, Groningen, P. Noordhoff, 1887.
34183: QUINTUS, ONNO JOOST, UIT GRONINGEN - Dissertatio philosophico juridica inauguralis de religione, civitati necessaria [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1805
32744: QUINTUS, JOHAN WICHERS, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de duello eiusque puniendi ratione [...] Groningen J. oomkens 1830
32612: QUINTUS, JUSTUS DATHO LEWE, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, nonnulla continens de potestate magistratus in tutoris datione [...] Groningen M. Smit 1838
32152: QUINTUS, JACOBUS JOHANNES ARITIUS, UIT GRONINGEN - Quaestiones juridicae inaugurales [...] Groningen P.W. van Heijningen Bosch 1846
36435: QUISTORP, JOHANN - Quaestio symposiaca utrum sine laesione conscientiae pro salute, seu in sanitatem aliorum bibere liceat? Rostock Weppling? 1718
17832: QUI PRO QUO - Qui pro quo [of Verzameling van amuzante galante en uitgezochte vrolijke verhaalen om de melancholie te verdrijven, en de tijd vrolijk en aangenaam door te brengen.] Tweede deel. Te Halle bij Jan Frederik Dost, [1790-1792?]. [1 van 2 delen]
457: RAADSCHELDERS, J.C.N. - CAHIERS VOOR LOKALE EN REGIONALE GESCHIEDENIS. Zutphen 1988-. Ca. 60 p. per deel. Deel 7. J.C.N. Raadschelders, Lokale bestuursgeschiedenis.
36005: RAAIJDT, ANTHONY CORNELIS DE, UIT ROTTERDAM - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1867
57247: "RAALTE, FRITS VAN; " - De schatten der aarde. Eerste afdeeling: steenkolen en zout [met: Tweede afdeeling: ertsen en metalen], Groningen, Th. Niemeijer [ca. 1930].
34893: RAALTE, DAVIDES JOSEPHUS VAN, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis de discrimine inter delicta dolosa et culposa cum ex rei natura tum ex principiis codicis poenalis Leiden Haak 1833
32508: RAAMBURGH, HERMAN GUILJELMUS, UIT ENKHUIZEN - Dissertatio juridica inauguralis de dominio maritali in rebus dotalibus, subsistente matrimonio [...] Leiden Abraham Ambrullaart 1741
20513: RAAPHORST-ROOD, C. E.A. - Het geslacht Rood, z. pl. 1986 ( reeks: Westfriese geslachten XXV ), 256 pag., geïll.
28581: RAATGEVER, J. - 100 jaar N.S. 1839-1939, propaganda gedenkuitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan der Nederlandse spoorwegen, Amsterdam 1939, 252 pag., geb., geïll. [ bibliotheekband, stempel, enkele scheurtjes geplakt met plakband ].
17836: RABENER, GOTTLIEB WILHELM - Verzameling van hekelschriften. Vertaald uit het Duits. 3e druk. Amsterdam, Pieter Meijer, 1777. [1 van 4 delen]
35475: "RABENER, JUSTUS GOTTHART ; REINECCIUS, CHRISTIAN FRIEDRICH" - Dissertatio philologica de daemonibus [...] Leipzig Christian Goez 1706
17838: RABUS, PIETER - Gedichten. Amsterdam, Jan Hartig, 1741.
35437: "RACHELIUS, JOACHIM, UIT ROSTOCK; PRAESES: SLEDANUS, CHRISTIANUS" - Disputatio anniversaria ac theologica, complectens, controversias XXIV de persona et officio Christi Theanthroopou, Photinianorum dogmatibus opposita [...] Rostock Joachim Fuess 1614
9017: "[MEIJER, LODEWIJK, E.A. (VERT.)]; JEAN BAPTISTE RACINE" - Andromaché. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1744.
60190: RADEL (1739-1808) AND BENARD, ROBERT (1734-?) - Machines de Théatres (413, 155, Machinary of the Opera of Paris)
60191: RADEL (1739-1808) AND BENARD, ROBERT (1734-?) - Machines de Théatres (413, 155, Machinary of the Opera of Paris)
61731: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Breukelse-Brug en Out Gunterstein.
61735: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - St. Petronella Kapel op de Bilt.
61757: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Wittevrouwe-Poort tot Utrecht / Agter St. Maria tot Utrecht.
61759: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - St Agnite te Utrecht / Bij 't Dolhuis te Utrecht.
61713: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Sansoye bij Heusden.
61715: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Hinten.
61717: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Lynden.
61723: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Wolfswaert van Vooren.
61725: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Wolfswaert van Agteren.
61775: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - T Huis Kronenburgh.
61777: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - T Huis Kronenburgh / 't Kronenburg en Loenen.
61779: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Kronenburg in Welstant.
61727: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Huis Vredestein in Gelderlant.
61729: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Out-Gunterstein.
61733: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kuilenburg / 't Kasteel te Kuilenburg.
61769: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Loenen.
61795: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kathuyser-Klooster bij Delft.
61793: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Hinten.
61721: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuw Seventer.
61755: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Vreeswijk aan de Vaart / Vreeswijk aan de Vaart.
61765: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - T Huis Oudaen.
61737: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Baemburg komende van Utrecht / Baemburg komende van Amsterdam.
61739: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kamp-Poort tot Amersfoort.
61741: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Onderste Gewelve Int Slot te Abkou.
61791: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kasteel van Liesvelt.
61797: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Konings-Uythof.
15780: RADEMAKER, ABRAHAM - Spiegel van Amsterdams Zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten en den Overtoom, vertonende deszelfs kerken,herenhuizen, lustplaatssen, lanen, wegen, vaarten, enz., naar ‘t leven getekend en in ‘t koper gebragt door Abraham Rademaker, [...]. Amsterdam: L. Schenk, z.j. Facsimilé-reprint Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1974.
61747: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt.
61749: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Yearsvelt.
61751: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Out Poortje te Zeyst.
61753: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - De Issel Poort tot Ysselstein / De Sluys tot Ysselstein.
61743: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - 't Slot te Abkou / 't Slot te Abkou van Binnen.
61745: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Int Slot te Abkou / Int Slot te Abkou.
61761: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Int St. Pieter-Pant binnen Utrecht / Int St. Pieter-Pant binnen Utrecht.
61763: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Wittevrouwe-Kerk tot Utrecht.
61767: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Nieuwersluis komende van Loenen.
61773: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Poort tot Montfoort / Kasteel te Montfoort.
61719: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Huis te Loevestein.
42564: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten [deel 1 van 2]. Amsterdam, W. Barents, 1725.
61789: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Het Slot te Langerack.
61771: RADEMAKER, ABRAHAM (1676/7-1735) - Kasteel tot Montfoort / aan de wal tot Montfoort.
15778: RADEMAKER, ABRAHAM - Hollands arcadia of de vermaarde rivier Den Amstel, vertonende alle deszelfs lustplaatzen, herenhuizen en dorpen, [...]. Amsterdam: L. Schenk, 1730. [Gebonden met:] Hollands Tempe verherelykt [...]. Amsterdam: L. Schenk, [1728]. [En met:] Spiegel van Amsterdams zomervreugd [...]. [Amsterdam: L. Schenk, z.j.].
35347: RADERMACHER SCHORER, F.H. EN C.J.W.LOTEN VAN DOELEN GROTHE - Prent op de dubbele promotie van Mr F.H. Radermacher Schorer en Mr C.J.W.Loten van Doelen Grothe, naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877.
34063: RADERMACHER, JANUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de compensatione, inprimis ex jure Romano [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
30767: RAEMAEKERS, L. - Twintig opnamen uit zijn carico- plane, Amsterdam z.j., (4) pag. + 20 ingeplakte platen. Rond het oorspronkelijke omslag een vel papier geplakt, waardoor het omslag nog gaaf is
34911: RAET, THEODORUS DE, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de mandato Leiden A. Elzevier 1711
32440: RAEVARDUS, JACOBUS - De auctoritate prudentum liber singularis : usui studiosae legum iuventutis [...] Helmstedt J. Heitmüller 1660
5201: RAIMAR, W. - Ahnentafel von König Ludwig II von Bayern, Neustadt/Aisch 1997, 239 p., geb.
34723: RAM, ARNOLDUS, UIT UTRECHT - Disputatio juridica de legato universitati relicto Utrecht Van Megen 1735
36141: "RAM, FRIDERICH EMICH, UIT TONNA -THURINGEN; PRAESES: THOMASIUS, CHRISTIAN" - Felicitatem subditorum Brandenburgicorum ob emendatum per edicta electoriala statum ecclesiasticum et politicum, summis lineis adumbratam Halle Christoph Salfeld 1690
4489: RAMAEKERS, F. - Ramaekers, een historisch overzicht, eerste aflevering. Nijmegen 1984, 40 p., geb., geïll.
21051: RAMBACH, J.J. - Versuch einer pragmatischen Litterairhistorie. Hulle 1770, 188 pag. uch einer pragmatischen litterairhistorie, Hulle 1770, 188 pag.
6803: "ANONIEM (VERT.); FRIEDRICH EBERHARD RAMBACH" - De broeders, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk Schouwtooneel, 7e deel, 3e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1800.
34699: RAMHORST, WOUTERUS ANTHONIUS VAN DER, UIT ENKHUIZEN - Dissertatio juridica inauguralis de speciebus juris in re. Leiden Haak 1784
3431: RAMMELMAN ELSEVIER, W.J.C. - Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers, meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver genealogie. Een noodige vóórarbeid tot de geschiedenis der Elseviersche drukpers. Utrecht 1845, 54+40 p. Met opdracht van de auteur in handschrift.
56271: RAMMELT, TOON, - Huize Maris, Keizersgracht 626, Amsterdam, Four Generations, Amsterdam 1943, 36 pag., geïll.
58818: RAMUS, PETRUS [=PIERRE DE LA RAMEE], - Meetkonst in XXVII boecken vervat. Uit het Latijn in 't Neerduyts overgheset by Dirck Hendrickx Houtman. Oversien (...) door W. Snellium. Amsterdam, W.J. Blaeuw 1622, 4°. (20)+221+(5) pp.
18205: SOERA RANA [PS. VAN ISAAC ESSER JR] - Licht en schaduw. Mosaiek. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
33293: RANDWIJCK, FRANCISCUS CAROLUS THEODORUS VAN, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale, continens vitas ictorum romanorum Quinti Mucii Scaevolae et Publii Rutilii Rufi Groningen J.J. Homkes 1826
23849: RANDWIJCK, A. VAN - De lijdensgeschiedenis van een adelsfonds, overdruk Ned. Heraut 1887, 21 pag.
34065: RANDWIJCK, LUDOVICUS NAPOLEON VAN - Dissertatio juridica inauguralis de reticentia illorum ad quorum notiam laesae majestatis aut perduellionis crimina committenda pervenerunt [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1829
35221: RANITZ, JOHAN HENDRIK DE, UIT GRONINGEN - Stellingen [....] Groningen J.B. Huber 1868
33291: RANITZ, CORNELIUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, de distinctione hominum cives inter et peregrinos, huiusque distinctionis effectu ex lege civili [...] Groningen J. Oomkens 1828
32634: RANITZ, SEBASTIAAN MATTHEUS SIGISMUND DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum inaugurale, continens collationem codicis civilis gallici et codicis civilis belgici, de causis divortii et separationis thori et mensae [...] Groningen J. Oomkens 1830
32636: RANITZ, HERMAN DE, UIT GRONINGEN - Specimen iuridicum de imperio civili in partes recte distribuendo [...] Groningen J. Oomkens 1819
34795: RANITZ, JOHAN ANTONI DE, UIT ZUTPHEN - De commanditaire vennootschap met aandeelen Leiden Van Doesburgh 1891
35777: RANNEFT, SICCO BEREND, UIT FREDERIKSOORD - Beschouwingen over het rondcellig sarcoom van den eierstok Groningen Huber 1878
49785: GILHOFER & RANSCHBURG, - Veilingcatalogus. Katalog der bibliothek Z.V. Lachnit, Wenen 1908, 117 pag. + 21 ill.
50843: RAPMUND, L. - Het Italiaansch koopmans boekhouden theoretisch en practisch behandeld. Rotterdam, v.d. Vliet, 1828.
2091: RAPPARD, F.A. VAN - Ernst Brinck, eerst secretaris van het Nederlandsche gezantschap te Konstantinopel, later burgemeester van Harderwijk, meerendeels naar onuitgegeven bronnen geschetst. Utrecht 1868. Geb., geïll., 91 p.
33301: RAPPARD, , 523, ALEXANDER JOHAN FREDERIK VAN, UIT , 216, - Eenige opmerkingen over meineed. Proefschrift [...] Utrecht G.A. van Hoften 1882
34075: RAPPARD, ANTHONIUS GERHARDUS ALEXANDER, UIT UTRECHT - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens doctrinam codicis civilis de VI conventionum, quas inierunt minorennes [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
34067: RAS, GOZEWINUS HENRICUS GERARDUS, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de vinculi cognationis et affinitatis vi et efficacia in jure criminali [...] Utrecht C. Bielevelt 1848
32762: RASCH, B.L. - Bijdrage tot de leer van bedrog en valschheid, eene academische proeve [...] ,'s-Gravenhage, Gebroeders Belinfante 1854.
35829: RASCH, CHRISTOPHER, UIT SAMARANG - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1868
30351: RATHGEBER, G - Beredeneerde geschiedenis der Nederlandsche schilder-, houtsnij- en graveerkunst, deel I, Van de gebr. van Eyck tot op A. Durer's aanwezigheid in de Nederlanden, 1400- 1520. Amsterdam, Binger, 1844, 432 pag., orig. karton ( scharnier los ).
42616: RATHLEF, ERNST LUDWIG / PIETER ADRIAAN VERWER - Historische en godgeleerde verhandeling over de sprinkhanen (...) met een aenhangsel over de spyze der Israeliten in de woestyne, gemeenlyk kwakkelen geheeten. Vertaelt en eenigszins vermeerdert door Pieter Adriaan Verwer. Amsterdam, v. Tongerlo, 1750.
47435: RAU, C.G., - Kurze geschichte der Deutschen Kaiser, fur die jugend bearbeitet, Stuttgart 1860, 192 pag., geïll., geb.
42059: RAUDNITZ, L. - De galante recepteerkunst of (...) mededeelen. Tiel, Campagne, 1851.
24815: RAULIN J. - De la conservation des enfans, ou les moyens de les maladies, depuis línstant de leur existence jusquá láge de puberte. Paris, Merlin, 1768-1769.
33699: RAUWENHOFF, N.W.P. - De tegenwoordige richting en beteekenis der planten-physiologie uit de geschiedenis toegelicht.
31534: RAUWENHOFF, FRANCISCUS, UIT AMSTERDAM - Disquisitio exhibens Pauli sententiam [...] Leiden P. Engels 1857
26119: RAVENSTEYN JR., W. V. - Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16e en het eerste kwart der 17e eeuw, Amsterdam 1906, 374 pag., geb., met 4 tabellen.
52053: RAVESTEYN, L.J.C.J. VAN, - Rotterdam tot het einde van de achttiende eeuw. De ontwikkeling van de stad, Rotterdam 1933, 207+(4) pag., geïll.
33579: RAVESTEYN, HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de moderamine inculpatae tutelae [...] Leiden Joh. & Herm. Verbeek 1734
17844: "RAY, CAREL ALEXANDER VAN (VERT.); LOUIS CHARLES CAIGNIEZ" - Maurits van Saxen, of De veldslag van Fontenoy. Geschiedkundig tooneelspel. Muziek van J.L.P.L. Freubel. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1811.
17853: RAY, CAREL ALEXANDER VAN - Pieter Spreeuw, of Eén uur boerenkermis, kluchtig blijspel met zang. Delft, erve Adrianus Sterck, 1835.
17854: RAY, CAREL ALEXANDER VAN - Adriaan Brouwer en Joost Graasbeek. Oorspronkelijk blijspel met zang, in één bedrijf. 3e druk. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, 1863.
17849: RAY, CAREL ALEXANDER VAN - De trommelslager der land-militie, of De Geldersche bruiloft. Vaderlandsch blijspel met zang. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1815.
42407: REAUMUR, R.A.F. DE - Konst om tamme-vogelen van aller hande soort in alle jaartyden uittebroeijen en optebrengen. 2 delen, 's-Gravenhage, P. de Hondt, 1751.
33018: RECHTEREN VAN APPELTERN, GODERT WILLEM VAN, UIT ZWOLLEKERSPEL - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1864
55761: RECKLEBEN, J.F.C. - Prent: 'Aanslag op het leven van Prins Willem I door Jean Jaureguy', [d.d. 18-3-1582], staalgravure door J.F.C. Reckleben.
52819: REDELINGHUIJS, J.H. - Verzameling van authentieke en andere stukken betreffende de zaak tusschen Johannes Henricus Redelinghuijs aan de eene en Pieter Paulus en Reindert Leendert Bouwens aan de andere zijde. Amsterdam, P.E. Briet, 1796.
43119: REDELYKHEID, C. - Beantwoordinge en oplossingen van eenige tegenbedenkingen en voorgedraagen zwarigheden tegens het ontwerp om den besmettelyke reuk der water gragten in 's-Gravenhage des zomers voor te koomen. 's-Gravenhage, Gutteling, 1773.
43121: REDELYKHEID, C. - Project of ontwerp om de stank of besmettelyke reuk der wateren in de gragten van 's-Gravenhage des zomers voor te koomen. 's-Gravenhage, Gutteling, 1773.
5357: GESLACHT REECKENING - Geslacht Reeckening van Dirck Jonge Jan ende Commertje Jan Cocken dochter, Ao 1602. Dit geslacht reeckening hebbe doen maken Pieter Laurisz van Hoorn en zijn huisvrouw Annetje Klaasz. Knyenburg, 1 blad plano (18e-eeuws. Illustratie Le Francq van Berkhey’s Natuurlijke Historie van Holland)
31666: REEDE, JACOBUS LYDIAS VAN, UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum inaugurale quo inquiritur quaenam sint principia, quibus leges venatoriae olim fundatae sint hodieque innitantur [...] Utrecht J.A. van Woestenberg 1846
34057: REEDE VAN OUDTSHOORN, NICOLAUS MARTINUS VAN, UIT , 216, - Dissertatio juridica inauguralis de quibusdam obligationibus specialibus locatoris erga conductorem praedii rustici [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1824
4175: REEHORST, G.S. - Genealogie van het geslacht Metelerkamp. Arnhem 1883, 87 p.
34465: REELING BROUWER, PIETER BENJAMIN JOHAN, UIT BERGUM - Eenige opmerkingen over art. 125 B.W. Leiden Somerwil 1890
31688: REES, OTTO VAN - Specimen historico-politicum de opere Petri de la Court [...] / Verhandeling over de: Aanwijsing der politike gronden en maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland, van Pieter de la Court. Een proeve [...] Utrecht B. Dekema 1851
23769: REES, B. VAN - De vereeniging der belangen van landbouw, industrie en koophandel, overwogen en aangetoond, Leiden, Mortier, 1816, 86 pag., orig. karton (Knuttel 24303).
31690: REES, O. VAN - Redevoering over de wetenschap der statistiek [...] Utrecht C. van der Post Jr. 1860
51751: REES, J. ROGERS, - The pleasures of a bookworm, London 1886.
35387: REES, JOHANNA VAN - Prent voor de promotie van Dr J. van Rees, Keizersgracht 69, Amsterdam Leiden IJdo 1910.
43523: REES, O.VAN - Verhandeling over de Aanwijsing der politike gronden en maximen van de republike van Holland en West-Vriesland van Pieter de la Court, Utrecht 1851, 56+176 pag., orig. papieren omslag [dissertatie].
33353: REESINCK, JACOBUS JOSEPHUS MARIA, UIT AMSTERDAM - Onderzoekingen over delta cephei en over het cepheidenprobleem. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1926
33443: REGIUS, JOHANNES - Oratio funebris decreto amplissimi senatus academici habita in exequiis [...] Nicolai Blancardi [...] Franeker Franciscus Halma 1703
15784: REGNARD, JEAN FRANÇOIS - Voyage de Flandre et de Hollande, commencé le 26 avril 1681. Amsterdam: M. Hertzberger, 1935.
24733: REGNIER, MATHURIN - Oeuvres contenant ses Satyres et autres pieces de poësie. Amsterdam, Estienne Roger, 1710.
4513: REGOUT, GUY M.H.M. - Généalogie de la famille Regout. Brussel 1953.
17861: REGT, JAN DE - Mengel-dichten, gezangen en kluchtspel De nacht-wachts. 2e druk. Amsterdam, Johannes Oosterwijk, 1718.
17863: REGT, JAN DE - Slegten-tyd, mengel-dichten, gezangen, en Nacht-wachts. 3e druk. Amsterdam, Gerrit de Groot en Kompagnie, 1733.
4311: REGT, W.M.C. - Nassau-Zuylesteyn. Z.p. z.j., 16 p.
31942: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN - De opdracht. Rede [...] buitengewoon hoogleeraar in de kunstgeschiedenis der Middeleeuwen en van den nieuweren tijd [...] Haarlem Joh. Enschedé en Zonen 1937
29047: REGTEREN ALTENA, I.Q. VAN - Jacques de Gheyn. Three generations, 3 volumes, 's-Gravenhage 1983, 191 + 194 + 285 pag., ill., hardback.
17867: REGTUIT, JAN [PS. VAN G.J. D'ANCONA] - "Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 8e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, 4e druk; Derde brief, 3e druk; Vierde brief, 2e druk; Vijfde brief; Zesde brief; Zevende brief; Achtste en laatste brief. [En met:] Eerste verzameling van brieven aan Jan Regtuit, passagier van het schi"
2109: REHM, G.J. - De Bredase apothekers van de 15e tot het begin van de 19e eeuw. Breda 1961. Geb., geïll., 118 p.
33178: REIDING, FOKKE SIJTSES, UIT DRACHTEN - Disputatio iuridica inauguralis de iure summi imperantis in societates occultas [...] Groningen J.J. Homkes 1828
34155: REIDING VAN LYPHART, FOKKO SYTZES, UIT LEEUWARDEN - Disputatio iuridica inauguralis ad verba art. 4. codicis civilis [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1817
33180: REIGER, FRIDERICUS ULRICUS HERMANNUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale selactas continens observationes de jure ad poenam sublato per mortem delinquentis [...] Groningen W. van Boekeren 1842
5991: REIGER, H.A. DE - Het geslacht De Reiger te Coevorden 1744-1954, met enkele historische aantekeningen, Coevorden 1955, 32 p., geïll.
2111: REIMERS, JAKOBUS - Das Adlerwappen bei den Friesen. Oldenburg 1914. Geb., geïll., 204 p.
33182: REINDERS, MARTINUS, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones juris civilis hodierni [...] Groningen R.J. Schierbeek 1840
30425: REINER, I - Woodcut/ wood engraving. A contribution to the history of the art, St. Gall 1947, 111 pag., ill., hardback, with dustwrappers.
36437: REINHARD, LORENZ - Dissertatio theologica qua librum Sapientiae nec esse canonicum neque a Salomone conscriptum Wittenberg Schroedter 1719
37427: REININK, A.W. EN J.G. VERMEULEN - IJskelders. Koeltechnieken van weleer. Nieuwkoop 1981, 292 pag., geb., geïll., met stofomslag. Exemplaar als nieuw.
32216: REINSMA, RIEMER, UIT BOLSWARD - Het verval van het cultuurstelsel. Academisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, Van Keulen 1955.
15786: REIS - Reis door Nederland [leporello van 12 pagina’s (elk 17 x 8,5 cm) met 37 Nederlandse stadsgezichten, in de vorm van in bruin gedrukte houtgravures (?)], z.pl., [ca. 1900?]
57085: "REITZEL, P.; " - Heraldikeren. Frederik Britze. En Dansk exlibriskunstner, Kopenhagen 1945.
17876: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De herfstdag, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1799.
17872: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); H.W. LAWAETZ" - De temperamenten, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1797.
17874: "REKKER, BARTHOLOMEUS EN JOHANNES VAN DER STAM (VERT.); AUGUST WILHELM IFFLAND" - De jagers, een tafereel der zeden van het land. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1798.
47587: O'RELL, MAX, - La maison John Bull & Cie, les grandes succursales le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zelande, l'Afrique du Sud, Paris 1894, 4+371 pag., half leer.
61345: REMONSTRANTEN - Tafel van De leere ende het ghevoelen der Arminianen, diemen ghemeenlick Remonstranten noemt.
36479: RENAUD, J.G.N. - Variaties op het thema kasteel. Openbare les Assen Van Gorcum 1966
61057: RENDORP VAN MARQUETTE, BOREEL, MARQUETTE, HEEMSKERK, AMSTERDAM, WILLEM I - Patent of nobility donated by King Willem I of The Netherlands (1772-1843) to Willem Rendorp van Marquette (1769-1827), one of the 36 raden van de stad Amsterdam entitling him to the title of jonkheer.
32908: RENDORP, GUILIELMUS THEODORUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico juridicum inaugurale de origine et progressu juris in Kennemerlandia [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1851
23537: RENESSE, TH. DE - Dictionnaire des figures héraldiques. 7 delen, Brussel 1894/1903, ca. 4000 pag, in oorspronkelijke papieren omslagen.
5993: RENESSE, TH. DE - Silhouettes d’ancêtres, [première] et deuxième serie, Brussel 1924-1928, 276 + 188 p., geïll.
2117: RENESSE, TH. DE - Dictionnaire des figures héraldiques. 7 dln. Brussel 1894-1903, ca. 4000 p., Gebonden.
63447: RENESSE, CONSTANTIJN DANIËL VAN (1626-1680) - Portrait of a young man in profile.
31850: RENGERS HORA SICCAMA, JOHANNES, UIT GRONINGEN - Dissertatio iuridica inauguralis, de iure summi imperii bona civium dominio civitatis subiiciendi [...] Groningen J. Oomkens 1827
39859: RENGERS, DUCO GERARD - Dissertatio juridica inauguralis de testamento militari, Groningen , N. Veenkamp, 1769, (4) + 21 + (2) pag., sierpapieren omslag.
36097: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - Rede ter herdenking van de invoering van de burgerlijke wetgeving op den 1sten October 1838 z.p. z.n. 1938
44001: "RENIER, J.;" - De verdiensten van Joannes van Miggrode omtrent de hervorming in Zeeland en bijzonder in de stad Vere, Middelburg 1827, 77 pag. Mist achterzijde omslag.
60849: RENNEFELD, JOHANNES HEINRICH MARIA HUBERT (1832-1877) AFTER WIJNVELD, BAREND (1820-1902) - The reconciliation between Cornelis Tromp and Michiel de Ruyter
37733: RENOUARD, P - Croquis d´animaux ,Paris, Gillot, 1895 ,20 pag., hardback, illustrated.
2121: RENTENAAR, ROBERT - Vernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de Nederlandse toponymie. (Diss.) Amsterdam 1984, 454 p.Gebonden exemplaar met stofomslag.
2125: REPERTORIUM - "Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (voornamelijk tijdschriftartikelen). 4 dln: 1901-1934; 1935-1940; 1941-1950; 1951-1960. 's-Gravenhage 1940-1971. Geb.; 582, 294, 492, 263 p."
6129: REÜNIE - Negende, uitgebreide reünie van leden en aanverwanten van het geslacht Van Stolk, Rotterdam 1973, 20 p.
32442: REUSS, JOHANN AUGUST - "Commentatio juris publici de munitine viarum publicarum (vulgo: Chausséebau) : tam territoriali, quam circulari. Tübingen Johannn G. Cotta 1782"
52389: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET, - Werther Nieland, Amsterdam, van Oorschot 1949, 70 pag.
33577: REVERSHORST, MAURITIUS CORNELIUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de solutionibus [...] Leiden Van der Eyk en Vygh, en Andreas Coster 1785
58563: REVIUS, J., - Gedachten over de vrije uitoefening der geneeskunst, 's-Gravenhage 1862.
39223: REY, L. ( ED. ), A.O. - Unveilig the Arctic, Calgary 1984, 613 pag., hardback, ill.
25047: REYD, EVERHARD VAN - Belgarum aliarumque gentium, Annales. Dionysio Vossio interprete. Leiden, J. Maire, 1633.
59113: REYN, J. VAN., - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten, Rotterdam, W.L. Stoeler, 1866.
22325: REYNST - Handtekening Pieter Reynst, secretaris van Haarlem, 1679, uitgeknipt, manuscript.
4529: REYNVAAN, H.F. - Niet altijd somer. Geschiedenis van het geslacht Reynvaan. Assen 1975, 220 p., geb., geïll.
36327: "RHANAEUS, SAMUEL, UIT GRAMSDENA CURLAND; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD S." - Ex argumentis historiam complectentibus Witenberg Bruning 1683
2159: "RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN; R.N.G.M. BÄR," - Genealogische kwartierstaten van Ne derlandsche geslachten. 's-Gravenhage 1887-1892. Mooi exemplaar, gebonden.
4213: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Het geslacht van Braam Morris. Rijswijk 1900, 10 p.
2157: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A. VAN - Aanteekeningen omtrent de regeeringsfamiliën van 's-Gravenhage en Scheveningen sedert 1353 tot 1739. 's-Gravenhage 1905, 64 p.
35447: "RHEDERUS, BERNARDUS, UIT ROSTOCK; PRAESES: PECHLIN, PETRUS" - Disputatio ethica de liberalitate et magnificentia [...] Rostock Joachim Fuess 1616
34175: RHEMEN, CORNELIUS HERMANUS VAN, UIT GELDERLAND - Specimen politicum de argumentis,quibus pacta mercatoria impugnantur [...] Leiden Haak en Comp. 1833
33267: RHIJN, C.H. VAN - Traditie, kritiek en de eisch van het ideaal. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Groningen [...] Utrecht Kemink & Zoon 1886
34177: RIBBIUS, GERHARDUS DAVID, UIT DEVENTER - Dissertatio jrudica inauguralis de vindicta privata in causis civilibus, jure Francico licita [...] Deventer J. de Lange 1837
35349: RIBBIUS, R.M. - Prent op de promotie van Mr R.M. Ribbius, naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877.
15798: RICE, WILLIAM GORHAM - Carillons of Belgium and Holland. Tower music in the Low Countries. New York - Londen: John Lane, 1915.
36259: "RICHARDO [RICHARDUS], JACOBO, UIT MEMMINGEN; PRAESES: HABERKORN, PETRUS" - Disputatio inauguralis de descensu Christi ad inferos Giessen J.D.Hampel 1671
23815: RICHELET, P - Dictionnaire portatif de la langue Francoise. Extract du Grand Dictionnaire, 2 volumes, ( A-E+ F-Z), Lyon, Bruyset, 1780, 615+783 pag., full leather. Good copy.
51907: "RICHEPIN, J.;" - La chanson des gueaux, novelle edition, Paris, Charpentier, 1927, 313 pag., geb. in half linnen.
51339: RICHTER, G., - Christian Egenolffs Erben 1555-1667, Frankfurt am Main, 1130 kolom, geïll.
17884: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; JACOB ANDRIES WEILAND" - Gedachten van Jean Paul, met eene inleiding door mr. J.A. Weiland. Rotterdam, J. Immerzeel jr., 1820. [2 delen]
36291: "RICHTER, FRIDER. WILHELMUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: WERNHER, HEINRICHY LUDWIG" - De statu summorum imperantium ex lege Leipzig Brandenburger 1704
17886: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL]; J.J. KREENEN" - Dr. Katzenberger's badreis. Vertaald uit het Duits. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1841.
17887: "RICHTER, JEAN PAUL FRIEDRICH [PS. JEAN PAUL];" - Titan, of De edele jongeling in strijd, met de menschen, het lot en het leven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Portielje, 1843. [2 delen]
35549: "RICHTERO, GOTTLOB. GEORG., UIT LAVENSTEINIO-MISNICO; PRAESES: TROPPANNEGER, WOLFGANG CASPAR" - De epulis veterum gentilium sepulcralibus [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
38061: RIDDER, ANDRÉ DE [ILLUSTRATOR: BOSSCHÉRE, JEAN DE] - Kerstvertellingen uit Vlaanderen. Naverteld door André de Ridder. Geïllustreerd door Jean de Bosschére. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, n. d. [ca. 1922].
32350: RIDDERIKHOFF, CORNELIA MARIA, UIT HOORN - Jean Pyrrhus d'Anglebermes. Rechtswetenschap en humanisme aan de universiteit van Orleans in het begin van de 16e eeuw. Proefschrift [...] Leiden s.n. 1981
2161: RIDDERSCHAP - Ridderschap van Utrecht. Utrecht [1911-1912], 60 p.
60443: RIE, J. DE (CA. 1800?) - Leaf with calligraphy representing an assembly of 159, 379, 414texts, Psalm 81.
61220: RIEDEL, GOTTFRIED FRIEDRICH (1724-1784) - Vuë de Potsdam (mirrored)
46966: RIEL, H. V., - Geschiedenis der provinciale staten van Zuid-Holland 1850-1914, 's-Gravenhage [1979], 524 pag., geb.
42429: RIEMER, JACOB DE - "Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...)."
25051: RIEMER, JACOB DE - "Beschryving van ‘s Graven-Hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen (...)."
27449: RIEMSDIJK, J.G. VAN - Veluwsche boerenliederen, Amsterdam z.j. [ ca. 1920?], 24 pag., geïll., groot 4o.
2163: RIEMSDIJK, TH.H.F. VAN - De hooge bank van het Veluwsche Landgericht te Engelanderholt. (Diss.) Utrecht 1874, 203+52 p.
2165: RIEMSDIJK, TH. VAN - De opdracht van het ruwaardschap van Holland en Zeeland aan Philips van Bourgondië. Amsterdam 1906, 82 p.
35237: RIEMSDIJK, LUCAS JACOBUS VAN, UIT HARDENBERG - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen P. van Wicheren 1856
39685: RIEMSDIJK, B.W.F. - Historische beschrijving van het klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof te Delft, 's-Gravenhage 1894, 130 pag.
32954: RIEMSDIJK, THEODORUS HELENUS FRANCISCUS VAN, UIT MAASTRICHT - De hooge bank van het Veluwsche landgericht te Engelanderholt. Academisch proefschrift [...] Utrecht J.L. Beijers 1874
32710: RIEMSDIJK KREENEN, JAN JACOB VAN, UIT HEERENVEEN - Het venten van drukwerk op de openbare straat. Proefschrift [...] Leiden P.J. Mulder 1895
36297: "RIESE, ABRAHAM MICHAEL, UIT LEIPZIG; PRAESES: STRECKFUSZ, GEORG WILHELM" - Dissertatio de jure sapientum Leipzig Tietze 1722
57057: "RIESEN, G.N.H. VAN; " - Geillustreerd handboek over paardenkennis, Zutphen.
23875: RIETSTAP, J B. ? - Wapens van Nederlandsche geslachten, overdruk Her.Bibl. 1874, 9 pag., met wapenplaat met 30 wapens in kleur. (Los in de band.)
2169: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Idem. Tweede uitgave. Amsterdam 1875.
2171: RIETSTAP, J.B. - Handboek der wapenkunde. Idem. Vierde, door C. Pama opnieuw geheel omgewerkte uitgave. Leiden 1961. Geb., geïll., 376 p.
2173: RIETSTAP, J.B. - Wapenkunde of heraldiek. Leiden [ca. 1872], 55 p.
2177: RIETSTAP, J.B. - "Armorial Général, précédé d'un dictionnaire des termes du blason. 2de ed., 2 dln. Gouda 1884-1887. Geb., geïll. (met 7 platen, behorende bij het dictionnaire-gedeelte); 1149, 1316 p."
58383: RIETSTAP, J.B., - Heraldische bibliotheek. Tijdschrift voor wapen-, geslachts-, zegel- en penningkunde., geb., geïll. Jaargang 1873 en 1874.
2179: RIETSTAP, J.B. - De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel. Groningen 1890. Geb., 552 p.
51231: RIEU, W.N. DU ( INL.), - Register van academische dissertatien en oratien betreffende de geschiedenis des vaderlands, Leiden, Brill 1866, 4+104 pag. {met:} Supplement, Leiden, Brill, 1884, 47 pag.
23369: RIGORD, A. - Le théatre antique d'Orange, notice historique et archéologique, Orange 1960, 173 pag., geïll.
34429: RIJCKEVORSEL, EDUARDUS JOHANNES HUBERTUS MARIA VAN, UIT ´S HERTOGENBOSCH - De werkkring van het Openbaar Ministerie bij de kantongerechten in burgerlijke zaken Maastricht Courrier de la Meuse 1888
34803: RIJCKEVORSEL, , 523, JACOB JOSEPH MARIA VAN, UIT S'HERTOGENBOSCH - Teruggave van vruchten bij opvordering van eigendom Leiden Somerwil 1884
2255: RIJCKHUYSEN, GIJSBERT VAN - Wapenkaart behelzende alle de wapens en naamen van de ed. groot achtbaare heeren veertigen der stad Leyden ... zedert 1449 [tot 1781]. 7 bladen, ieder 38x45 cm., gegraveerd door A. Delfos, uitgave van Heyligert en Honkoop te Leiden 1785.
60553: RIJE, C.W. VAN (DORDRECHT, 2ND HALF 19TH CENTURY) - Goats in a meadow, with a view of a city in the background (possibly Dordrecht, seen the likeness with the church tower of the Grote Kerk).
17996: "RIJK, , 523, (VERT.); PIERRE CORNEILLE" - Rodogune, prinsesse der Parthen. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
35295: RIJKE, PETRI LEONARDI, UIT HEMMEN - Responsio ad quaestionem physicam [....] 1833
42385: RIJKENS, R.G. - De nuttige huis- en school-onderwijzer. Een boekje voor ouders en meesters om aan kleine kinderen (...) nuttige werkzaamheden ter ontwikkeling der zielsvermogens en aanbrenging van noodzakelijke kundigheden te verschaffen. No. 1 en no. 2, Groningen, Oomkens, 1833-1834.
30423: RIJN, G. VAN - Nederlandse historieprenten ( 1555- 1900 ) platen- atlas ten gebruike bij de studie der vaderlandsche geschiedenis, Amsterdam 1910, 192 pag., geïll., geb., ( scharnieren sleets ).
23033: "RIJP, DE; APPEL, PEEREBOOM, WIJSMAN" - Brief van P.J. Wijsman Jr d.d. Amsterdam 31-5-1881, aan S. Appel te De Rijp met bevestiging van een afgesloten verzekering op het Koggeschip De Rijp voor de haringvisserij. 4°, 1 p.
54020: RIJPPERDA WIERDSMA, J. V. - Politie en justitie. Een studie over Hollandschen staatsbouw tijdens de Republiek. Zwolle, 1937. [dissertatie].
56827: RIJSSEL, ALBERT VAN E.A., - Verzamelinge van stukken rakende de zaak van den generaal-major Albert van Ryssel, z.pl., 1789.
28163: RIKO, A.J. - Handboek ter beoefening van het magnetisme, het hypnotisme, de suggestie, biologie en aanverwante vakken, 3e uitg., 's-Gravenhage, Belinfante 1903, 373 pag., geïll., papieren omslag, beschadigd.
36621: RINGOIR, DIRK JAN BAPTIST, UIT AMSTERDAM - Plattelandschirurgijns in de 17e en 18e eeuw Bunnik Lebo 1977
32790: RINIA VAN NAUTA, CORNELIUS FRANCISCUS FRISIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis de delictis adversus peregrinos, maxime adversus milites hostiles [...] Groningen W. van Boekeren 1825
21183: RINKEL, L - Bijdrage tot den rechtstoestand der erfgooiers, Utrecht 1884, 110 pag. ( dissertatie ).
33128: RINKES, SIMKO HEERTS, UIT JOURE - Disputatio de crimine ambitus et de sodaliciis apud romanos tempore liberae reipublicae Leiden E.J. Brill 1854
23641: RIOUST, M.N. - Du pouvoir des princes sur les églises de leurs états. Amsterdam, Libraires du royanne des Pays-Bas 1817, 11 + 101 + (1) pag.
24683: RIPA, CESARE - Iconologia, of uytbeeldingen des verstands van Cesare Ripa van Perugien, ridder van SS. Mauritius en Lazzaro. Waer in verscheiden afbeeldingen van deughden, ondeughden, genegentheden, menschlijcke hertztochten, konsten, leeringhen, sinlijckheden, elementen, hemelsche lichamen, landschappen van Italien, revieren van alle deelen des werrelts, en alle andere ontallijcke stoffen, met hare verklaringen, werden verhandelt. Translated from the Italian by D.P. Pers. Amsterdam, Dirck Pietersz Pers, 1644.
15800: RITCHIE, LEITCH - Travelling sketches on the Rhine and in Belgium and Holland, with 26 beautifully finished engravings from drawings by Clarkson Stanfield Esq. Londen: Longman etc., 1833. [Heath’s Picturesque Annual for 1833]
35371: RITFELD, SEVERINUS SYKORA - Boekje t.g.v. het diner in het I.C.C.Vondelparkpaviljoen bij de promotie van S.S.Ritfeld . 1957.
33575: RITTER, JUSTUS VINCENTIUS, UIT HAMBURG - Dissertatio juridica inauguralis, de restitutionibus in integrum [...] Leiden Balduinus van der Aa 1744
36509: "RITTER, JOSEPH; PRAESES: HOLLER, FRANCISCO" - Oracula Delphica, seu effata Graecorum poetarum Wenen Wed. Voigtin 1728
52213: RITTER, FR., - Het treurspel op de Galapagos-eilanden, vertaald door L.Th. Domhoff, Haarlem [1936?].
17894: "RIVIER, SIMON (VERT.); JOHANN MARTIN MILLER" - Karel van Burgheim en Emilia van Rosenau, of De Edelmoedige minnaar. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem van Vliet, 1785.
32444: RIVINUS, JOHANN FLORENS - Lectori benevolo [...] S. P. D. Ioannes Florens Rivinus Leipzig s.n. 1736
36317: "RIVINUS, JOHANN AUGUST, UIT LEIPZIG; PRAESES: RIVINUS, AUGUST QUIRINUS" - Dissertatio inauguralis medica de auditus vitiis Leipzig Tietze 1717
23941: RIXTEL, PAULUS RODOLPHI VAN [=J.GRUYTER] - Proeliarius of strijdboek bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het jaar 1518, Leeuwarden 1855, 253 pag., orig. karton.
2193: ROARDA, R.S. - Nammen fan keapers en forkeapers ùt de Rintmasters-rekkens 1518-1575. Leeuwarden 1965, 157 p.
4927: ROARDA, R.S. - It Visser-Bijlsma skaei mei oanbisibbe stamreeksen en skeel om in faem. Z.p. z.j., 23 p., gestencild.
2191: ROARDA, R.S. - Nammen fan Dokkumers ut earder tiid. [Leeuwarden 1954.] Gestencild, 79 p.
28933: ROBAUT, ALFRED - L'oeuvre complet de Eugène Dalacroix. Peintures, dessins gravures, lithographies.... commenté par E. Chesneau. Paris 1885, 537 pag., geïll., geb. in half marokijn. Prachtig exemplaar.
53316: HENRI-ROBERT - Les grands procès de l'histoire, 9 delen, Parijs, Payot, 1923-1935.
24871: ROBERTSON, W. - Histoire d'Écosse, sous les regnes de Mariè Stuart et de Jacques VI, nouvelle edition. London, 1784.
56613: ROBERTSON, JEAN, - The art of letter writing. An essay on the handbooks published in England during the 16e and 17e centuries, London 1943.
42082: ROBERTSON, W. - An historical disquisition concerning the knowledge which the ancients had of India and the progress of trade with that country. 3rd- edition, London, Strahan a.o., 1799.
24891: ROBERTSON, WILLIAM - The history of America.
42098: ROBIDE VAN DER AA, C.P.E. - [Oud-Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven burgen en kasteelen. Nijmegen, 1846]
17895: ROBIDÉ VAN DER AA, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA - Hulde aan Harmen Jans Groen, visscher te Vierhuis. Uitgegeven ten voordeele van H.J. Groen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1825.
17896: ROBIDÉ VAN DER AA, CHRISTIANUS PETRUS ELIZA - Bergroosjes tot een tuiltje gevlochten voor jongelieden. Gouda, G.B. van Goor, [1843].
24937: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven burgen en kasteelen, geschetst en afgebeeld.
61575: ROBIJN, JACOBUS (CA. 1647-CA. 1707) AFTER A DRAWING POSSIBLY OF LUYKEN, JAN (1649-1712) - Steden wyser van 100 verschyden steden van Nederlandt, welcker distantie men op meer als 6000 verschyden wysen seer licht kan vinden.
42726: ROBIN, CH. - Traite du microscope. Paris, Bailliere, 1871.
51014: ROBIN, C.C. - Nieuwe reize door Noord-amerika in den jaare 1781. Amsterdam, Allart en Holtrop, 1782.
56063: ROBINSON, H.P., - L' atelier de photographe, Paris, Gauthiers-Villar, 1888, geïll, 146 pag.
56039: ROBINSON, H.P., - L'atelier du photographe. La meilleure forme d'atelier, fonds et accessoites, eclairage, pose et arrangement du modele. Traduit de l'anglais par Hector Colard, Paris, Gauthiers-Villars, 1888.
56037: ROBINSON, H.P., - De l' effet artistique en photographie. Conseils aux photographes sur l'art de la composition et du clair-obscur, traduction francaise de la 2e edition anglaise par Hector Colard, Paris, Gauthier-Villars, 1885, 179 pag.
61035: ROBINSON, ESHTON HALL SCHOOL, ELISABETH II - Grant of arms donated by Sir Anthony Richard Wagner, Garter Principal King of Arms ans Sir John Dunamace Heaton-Armstrong, Clarenceux King of Arms, and Aubrey John Toppin, Esq, Norroy and Ulster King of Arms to Margaret Rowan
2195: ROCCA, COLONNA DE CESARI - Armorial Corse. Facsimilé-editie Marseille 1975, naar de uitgave Parijs 1892, ca. 170 p.
46995: ROCHA CARNEIRO, M. DA, - Les descendance de Frederic-Eugene duc de Wurtenberg, Paris 2000, 511 pag.
35675: ROCHAT, GUILLAUME FREDERIC, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot de kennis van het werkzame bestanddeel der ricine Utrecht Breijer 1902
55865: ROCHE, EMILE - La censure en Hollande pendant la domination Francaise (9-7-1810 - 16-11-1813). Gravenhage / Paris, Daamen / Arnette, 1923.
52035: ROCHEFOUCAULD, LA, - Les maximes (.....) suivies des reflexions diverses. Publiees avec une preface et des notes par J.F. Thenard, Parijs 1881.
17898: ROCHUSSEN, WILLEM FREDERIK - Sociale vertellingen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1898.
61043: VON RODICZKY, WEIXELBURG, WEICHSELBURG, FRANZ I - Patent of nobility donated by former elected Roman Emperor Franz II (1768-1835) in his role as the first Austrian Emperor Franz I (1804-1835) to major Karl von Rodiczky, knight in the order of Maria Theresia, allowing him to the title of Freiherr von Weixelburg.
36403: "ROEDERO, JOHANN REINHARD, UIT NIDDA-HASSO; PRAESES: WEBER, IMMANUEL" - Sylloge rerum praecipuarum tempore Matthiae Caesaris in Europa gestarum Giessen Muller 1701
2201: ROELANTS JR., H.A.M. - Gulden boek van Schiedam. Genealogieën en fragment-genealogieën van vroegere en hedendaagsche Schiedamsche geslachten, met aanteekeningen, kwartierstaten en een groot aantal afbeeldingen van familiewapens. Deel I. Amsterdam 1900. Oud-Holl. papier, geïll., 372 p. Gebonden.
4431: ROELANTS, H.A.M. - Genealogie van het geslacht Pielat, Pielat van Bulderen. Amsterdam 1900, gebonden. (Overdruk uit Roelants' Guldenboek van Schiedam, met speciaal gedrukt omslag, wit doorschoten en met aantekeningen van E.A. van Beresteyn.)
4829: RÖELL, H.H. - Het geslacht Testas. Z.p. z.j., 8 p.
31493: RÖELL, W.F. - Verslag van hetgeen, t.g.v. het verblijf des konings van Holland te Parijs in (.....) 1809 en 1810 (...) is voorgevallen, Amsterdam 1837, 455 pag., orig. karton.
32922: RÖELL, JOHAN ALEXANDER, UIT UTRECHT - Specimen historico-juridicum inaugurale sistens diplomata quaedam trajectina inedita annotationibus et animadversionibus illustrata [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1775q
4547: RÖELL, H.H. - De afstammelingen van Herman Alex. Röell en Cornelia Bailli. Zaltbommel 1904, 70 p., los, mist omslag.
31754: ROELOFS HEIJRMANS, HENDRIK HERMANUS ROELOF, UIT OEGSTGEEST - Stellingen [...] Groningen G.A. Evers 1900
4841: ROELOFSZ, H.CH.J. - De invloed van het geslacht Thurn und Taxis op de verkeersontwikkeling in Europa van 1500-1900. Utrecht z.j., 56 p.
18977: ROELOFSZ, M.A.P. - De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar.
34171: ROELVINK, BERNARDUS ENGELBERTUS, UIT BREDEVOORT - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones ex jure hereditario desumtas [...] Utrecht P.W. van der Weyer 1847
47034: "ROEMER, J.;" - Het vijfde halve eeuwfeest over het ontzet der stad Leijden in den jare 1574 plegtig gevierd den 3 en 4 October 1824, Leiden, v.d. Hoek, 1824. Origineel kartonnen band, 16+16+244 pag., geill. met facsimile.
42656: ROEMER, J. - Het vijfde halve eeuwfeest van de stichting der Hooge schole te Leijden (...) plegtig gevierd. Leiden, v.d. Hoek, 1825.
59029: ROEMER, J., - De pharizeën in het Joodsche Land, Haarlem, 1824, 76 pag.
31828: ROES, GERARDUS BERNARDUS, UIT HETEREN - Twee vragen betreffende de absolute competentie van den kantonrechter. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
31638: ROESSINGH, DIDERICUS, UIT NEUHAUS-BENTHEIM - Dissertationis juridicae inauguralis de absentibus secundum codicem civilem Batavum foturum [...] Groningen J. Oomkens 1836
2209: ROESSINGH, H.K. - Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17de en 18de eeuw in Nederland. (Diss.) Wageningen 1976. Geïll., 594 p.
4291: ROEST VAN LIMBURG, TH.M. - Een Spaansche gravin van Nassau, Mencia de Mendoza, markiezin van Zenete, gravin van Nassau (1508-1554). Leiden 1908. Folio, 115 p., geïll.
21157: ROEST VAN LIMBURG, TH.M. - Het kasteel van Breda. Aanteekeningen betreffende het voormalig Prinsenhof te Breda. Schiedam, H.A.M. Roelants 1904, 224 pag., groot folio, geb., geïll.
6005: ROEVER SR, W.P. DE - "Geschriften over het geslacht De Roever, [Amstelveen] 1974, ca 200 à 300 p. in ringband, geïll. Met: Aanvulling 1990; aantekeningen van P.Th. van Eck; fotokopieën; familieadvertenties; etc."
2211: ROEVER AZ., N. DE - Het verzamelen van zegels. Handboek voor het aanleg-gen van eene zegelverzameling. Leiden z.j. [1883], 91 p.
31826: ROGAAR, HERMAN PHILIPPUS, UIT MIDWOLDA - Het avondmaal en zijne oorspronkelijke beteekenis.Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber Groningen
4969: ROGGE, J.H. - G. de Vries & Zonen, makelaars, Amsterdam. Eenige aanteekeningen n.a.v. 10 maart 1915. Amsterdam 1915, 10 p., geïll.
53994: ROGGE, C.M. - Het misdrijf van woeker, historisch beschouwd. Amsterdam, Y. Rogge, 1884. [dissertatie].
25063: ROGGE, H.C. - Album. Verzameling van afbeeldingen der merkwaardigste voorwerpen ingezonden voor de tentoonstelling van Oudheden, gehouden te Delft in July en Augustus 1863. Delft, 1863.
31698: ROGGE, H.C. - De wetenschap der geschiedenis en hare methode [...] Amsterdam Y. Rogge 1890
3417: ROGGE, J. - Het handelshuis Van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdams handelshuis. Amsterdam 1949, 422 p., geb., geïll.
38095: ROGGE, H.C. - Geschriften betreffende de geschiedenis der remonstranten, Amsterdam 1864, ( 8 ) + 108 pag., gebonden, goed exemplaar.
42057: ROGGE, C. - Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche volk. Amsterdam, Allart, 1799, 16+605 pag. Origineel karton (scharnieren zwak).
25211: ROGGE, H.C. - Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzamelingen van de boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam. Stuk I en II, Amsterdam 1863-1866, 313+108+275+172 pag. Complete set. Stuk I in één band, stuk II in afleveringen.
50751: ROGGE, H.C. (UITG.), - Brieven van Nicolaes van Reigersberch aan Hugo de Groot, Amsterdam 1901, 20+818 pag.
62067: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Buyten Haerlem
62069: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Tienhoven
62071: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - Den Bergh
62073: ROGHMAN, ROELANT (1627-1692) - The bridge
2217: ROGIER, L.J. - "Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16de en de 17de eeuw. 3 dln. A'dam 1945-1947. Geb., geïll.; 650, 832, 77 p."
33062: ROIJEN, J.A. VAN, UIT DRENTHE - Dissertatio juridica inauguralis, continens quaedam de pactis [...] Groningen E. Mekel 1823
35199: ROIJEN, ISAAC ANTONIE VAN, UIT ZWOLLE - De fictie der exterritorialiteit Groningen J.B. Huber 1885
59289: MAX - ROLAND (ILLUSTRATED)., - De wonderlijke reizen van Meelmuts en Roetkop. Met teekeningen van O. Roland. Jacob van Kampen, Amsterdam [1923], 44p., geillustreerd stripverhaal, gedecoreerd karton, linnen rug, oblong, 21 x 30,5 cm. Boekblok beetje los in de band, verder goed exemplaar.
27917: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Socialisme en literatuur, 2e druk, Amsterdam 1900, 64 pag., in blanco papieren omslag.
32484: ROLDANUS, CORNELIUS, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica inauguralis de collationibus [...] Leiden Corn. Haak 1749
52315: ROLFE, F. BARON CORVO, - The desire and pursuit of the whole. A romance of modern Venice, with an introduction by A.J.A. Symons and foreword by W.H. Auden, London, Cassell, 1953, 16+299 pag.
15807: ROLLEMA, H. VAN [=JHR MR HOBBE BAERDT VAN SMINIA] - "Wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter door een gedeelte van de provincie Friesland; bevattende eene plaatselyke en geschiedkundige beschrijving van de merkwaardigheden der grietenij Tietjerksteradeel. Uit de nagelaten papieren van eenen dorpspredikant, bijeenverzameld door H. van Rollema. Leeuwarden: W. Eekhoff, 1841."
24851: "ROLLIN, CHARLES;" - Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs. Amsterdam, Chatelain, 1754,
36279: "ROMANUS, CAROLUS FRIDERICUS, UIT LEIPZIG; PRAESES: PRITIUS, JOHANN GEORG" - Dissertatio academica de republica litteraria Leipzig C. Gotze 1698
2225: ROMEIN, T.A. - "Naamlijst der predikanten sedert de hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van Friesland. 2 dln. Leeuwarden 1886-1888; 720, 5 p. Met: S.D. van Veen, Aanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst... Leeuwarden 1892, 94 p."
31646: ROMEIN, ANNAEUS JACOBUS, UIT BUITENPOST - Dissertatio juridica inauguralis exhibens specimen jurisprudentiae comparatae in loco juris [...] Groningen W. van Boekeren 1832
2221: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis. Haarlem 1932. Geb., 248 p. Met: Supplement, door H. Bruch. Haarlem 1956, 73 p.
6009: RÖMER, L.S.A.M. VON - Genealogie van het geslacht Von Römer, deel I, Soerakarta 1926, 134 p., (gedrukt in 25 genummerde exemplaren, niet in de handel)
31656: RÖMER, CHRISTOPHORUS CAROLUS, UIT CURAÇAO - Disputatio iuridica inauguralis varii argumenti [...] Groningen M. van Heijningen Bosch 1825
22665: "RÖMER, VON; DE WOLFF" - Album amicorum in de vorm van een marokijnen omslag met losse blaadjes, 1820-1834, van Lucia Sophia de Wolff (Sophie), wonende (in 1825) te Den Helder, met 20 bijdragen, waaronder tekeningen, kalligrafie en borduurwerkjes.
35177: ROMME, RUDOLPH HENDRIK ARNOLD MARIA, UIT OOSTERHOUT - Verlating van hulpbehoevenden 's Hertogenbosch J.W. Robijns 1885
53997: ROMSWINCKEL, A.F.J. - Een rechterlijke dwaalleer? Den Haag, 1934.
34161: ROMUNDE, JOANNES GUILIELMUS VAN, UIT KAMPEN - Dissertatio juridica de recepti maritimi cautione quae vulgo cognoscimentum appellatur[...] Utrecht Joh. Altheer 1834
17902: RONDEAU, S. - Zangen, ter gelegenheid van de vijftigjarige feestviering der maatschappij V.W. op zaturdag, den 4den october 1856, benevens beschrijving van het decoratief der zaal. [z.p.], [z.n.], 1856.
30403: RONSE, A. - De windmolens, Brugge 1934, 178 pag., geïll. (o.a. met 5 losse uitslaande platen). Rug los en beschadigd.
52193: ROO, L.W.G. DE, - Documenten omtrent Herman Willem Daendels, gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indie, 2 delen, 's-Gravenhage 1909 [=Supplement op J.K.J. de Jonge e.a., De opkomst van het Nederlandsche gezag in Oost-Indie].
5885: ROO VAN ALDERWERELT, J.V.H. DE - De voorgeschiedenis van het wapen gevoerd door de eerste prins van Orange uit het geslacht van de graven van Nassau, overdruk Jrb. C.B.G. 1971.
47777: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE, - De ondergang van het tweede keizerrijk, 2 delen, Schiedam 1876, 308+421 pag., geïll., geb.
17906: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); A. VAUTRIN" - De luitenant-admiraal Tromp, aan het hof van Lodewijk den Veertiende. Blijspel, in twee bedrijven. Vertaald uit het , Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1832.
17908: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); JOHANNA VON WEISSENTHURN-GRÜNBERG" - De landheer van Sterrenberg. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
17912: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); AMALIE VON SACHSEN" - De bruid uit de residentie. Blijspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1839.
17914: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); JOHANNA VON WEISSENTHURN-GRÜNBERG" - De eerste stap. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1841.
17916: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); CHARLOTE BIRCH-PFEIFFER" - Hinko, of De vrijknecht. Historisch-romantisch tooneelspel uit de middeneeuwen in vijf bedrijven, benevens een voorspel genaamd De jongere zoon. Met vrije gebruikmaking van den roman van Storch. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1845.
17917: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ALBIN JOHAN B. VON MEDDLHAMMER" - De bemoeiäl, of Eindelijk heeft hij het toch goed gemaakt! Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1846.
17919: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ED. VON BAUERNFELD" - Burgerlijk en romantisch. Blijspel in vier bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1847.
17921: "ROOBOL, CORN.J. (VERT.); KARL VON HOLTEI" - Het parelsnoer, of Knecht, dienaar en heer. Drama in drie afdeelingen. Muziek van den heer J. Bersée. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Wed. Borleffs & Ten Have, 1859.
55283: ROODE, F. DE - Portretprent in stippelgravure-techniek van 'De zusters Ferning', gegraveerd door F. de Roode naar Le Gros. Uitg. A. Loosjes, 1793.
32296: ROODENBURG, LEENDERT NICOLAAS, UIT DORDRECHT - Partieel appel. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1890
31988: ROODHUYZEN JR, HENDRIK, UIT OOSTERBEEK - Het leven van Guilhelmus Gnapheus, een' der eerste hervormers in Nederland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J.C. Loman 1858
35283: ROOIJENS, GIJSBERTUS JOHANNES - Godsdienstige rede bij het tweede eeuwfeest der doorluchtige school van Amsterdam 1832
35783: ROON, KLAAS VAN, UIT HAZERSWOUDE - Over chronische en progressieve atropie van spieren Utrecht Kemink 1889
17924: ROORDA VAN EYSINGA, WILLEM ANDRIES PHILIP - Bloemen in loover. Utrecht, J.D. Doorman, [ca. 1860].
16958: ROOS, S.H. E.A. - "Het drukkers jaarboek voor 1907. Tweede jaargang. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam, 1907."
49845: ROOS, C.F. E.A., - Veilingcatalogus des tableaux anciens. Collection Hodshon, delaisse par (.....) baronne Roell nee Hodshon, Amsterdam 1872, ca. 50 pag., los in de band, mist rug.
43597: ROOSEBOOM, M.P. - The Scottish staple in the Nederlands, 's-Gravenhage 1910, 237+246 pag., hardback, ill., very good copy.
56915: ROOSEBOOM, L., - De tugtroede der leugens. Lasteringen en valse beschuldigingen, of het veragtelyke en belaggelyke daar van aangeweezen (.....) gedaan door P.J. Myndards, die zig aardbisschop van Utrecht noemd [ 1e en 2e stuk], Utrecht etc., Krebber etc. [1760-1762], 67+98 pag.
31650: ROOSENDAEL, STEPHANUS, UIT DALFSEN - Dissertatio juridica inauguralis, de dolo in delictis [...] Leiden M. Cyfveer Jz en J.C. Emeis 1817
64473: "ROOSING, HENDRICK (1763-1826); SANSOM, FRANCISCUS (FL. 1780S) AFTER VITEZ, JOSEPH" - 'De van de Storm beschermde Oranje Boom'.
15809: ROOSJEN, S.O., N.D. KROESE EN W. EEKHOFF - "Merkwaardigheden van Hindeloopen; bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm, Leeuwarden: W. Eekhoff, 1855"
17925: ROOVER - De roover uit wraak of Lotgevallen van den beruchten Socivizca. Door hem zelven beschreven. Amsterdam, Wed. H. van Kesteren en Zoon, 1817.
17926: ROOVERS - De roovers in de Latro-rotzen. Een tafereel van boosheid en overheersching. Vertaald uit het Duits. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1821.
31540: ROOYENS, GISBERTUS JOANNES - Oratio de indole religionis Christianae [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1828
60872: ROP, ANT. L. DE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - De sprookjes van moeder de gans, verteld door Ant. L. de Rop, geïllustreerd met 40 houtgravuren naar tekeningen van Gustave Doré. Amsterdam, uitgevers-maatschappij Elsevier, n.d. [ 1890].
42842: ROQUES, JOSEPH - "Histoire des champignons comestibles et vénéneux, ornée de figures coloriées représentant les principales espèces dans leurs dimensions naturelles; où l'on expose leurs caractères distinctifs, leurs propriétés alimentaires et économiques, leurs effets nuisibles et les moyens de s'en garantir ou d'y remédier, ouvrage utile aux amateurs de champignons, aux médecins, aux naturalistes, aux propriétaires ruraux, aux maires des villes et des campagnes, etc. "
5623: ROSCAM ABBING, M. - Van Hoogstraten: iconografie van een familie, Amsterdam 1987, 160 p., geïll.
62048: ROSELLI, OMOBONO (FL. 18TH/19TH CENTURY) AFTER CALENDI, GIUSEPPE (1761-1831) - "Veduta della Basilica di S. Paolo fuori le mura...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
36783: ROSENBERG, MARC - "Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage, drei Teile in 1 band: Abteilung Granulation, Frankfurt 1918, 158 pag. ; Einführung ( Doppelheft ), Frankfurt 1910, 136 pag. ; Abteilung Niello, Frankfurt 1908, 36 pag."
36579: ROSENBERG, JOHANNES, SCHOL. BUDISS. EVANG. RECT. - De Pietatis praemiis, pietatis studio deditos Christ. Gotofr. Schramm, Joh. Gottlieb Michaelis memoriter .... Bautzen Richter 1686
33703: ROSENSTEIN, SIEGMUND - Ueber die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Praxis in der Medicin mit rücksicht auf die Aufgabe der Klinik.
35421: ROSIER VAN WARTUM, PETRUS - Dissertatio juridica inauguralis de potesta in liberos parentibus competente in statu naturali et civili Groningo-Ommelandico Groningen L. Huisingh 1794
6211: ROSKAM, P. - Jacob Vermeulen, 1865-1939, familieherinneringen, [Maasdam 1997], 118 p., geb., geïll. (met losse foto). Betreft de familie Vermeulen te Hardinxveld
17929: ROSKES, HENRI THÉODORE - Engeland en Holland, op den 18den november 1831. Amsterdam, Gebroeders Van Arum, 1831.
17930: "ROSS, MRS; C.C. VAN DER HOEK? (VERT.)" - De oude vrijster en de getrouwde vrouw, of Het voor en tegen des huwelijks. Voorgesteld in huisselijke tafereelen. Vertaald uit het Frans. Leiden, C.C. van der Hoek, 1828. [2 delen].
31467: ROSSE, H (ED.) - The Netherlands participation New York World's Fair 1939, Delft 1939, 95 pag., geïll.
35873: ROSSEN HOOGENDIJK, PETRUS COENRAAD VAN, UIT VLAARDINGEN - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1877
59751: ROSSI, GIOVANNI GIACOMO DE (1627-1691), AFTER GREUTER, MATTHEUS (1564/66-1638) - VILLA BORGHESIA
56311: ROSSING, J.H., - Het honderdjarig bestaan van Het Leesmuseum te Amsterdam, Overdruk Eigen Haard 1900, 8 pag., geïll.
17932: RÖSSING, JOHAN HERMAN - Galeotto. Drama in 3 bedrijven en een voorspel. Naar Paul Lindau's omwerking uit het Spaansch van José Echegaray. Amsterdam, A. Rössing, [1888].
7943: RÖSSLER, HELLMUTH (ED.) - Deutsches Patriziat 1430-1740. Büdinger Vortrage 1965.
33046: ROST, NICOLAUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de arbitris [...] Leiden Abraham Elzevier 1692
47371: ROSVALL, TED, - Bernadotte-Attlingar, Falkoping 1992, 128 pag., ill.
17934: ROTGANS, LUCAS - Boerekermis. Quantum est in rebus inane! Amsterdam, Antoni Schoonenburg, 1735.
17935: ROTGANS, LUCAS - Wilhem de Derde, door Godts genade, koning van Engelandt, Schotlandt, Vrankryk en Ierlandt, beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In heldendicht beschreven. [Deel I:] 2e druk. Amsterdam, François Halma, 1710 [Deel II:] Amsterdam, François Halma en Willem van de Water, 1700. [2 delen in 1 band]
17938: ROTGANS, LUCAS - Poëzy, van verscheide mengelstoffen. Leeuwarden, François Halma, 1715.
17940: "ROTGANS, LUCAS; JAN BARTELINK; , 523, GREENWOOD; JAN VAN HOVEN" - De oud-Hollandsche Kermisparnas of de Kermisdichttafereelen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1823.
17933: ROTGANS, LUCAS - Boerekermis. Quantum est in rebus inane! Amsterdam, Samuel Halma, 1708.
8177: "ROTGANS, LUCAS; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708)" - Wilhem de Derde, door Gods genade koning van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland, beschermer des geloofs, enz. enz. In heldendicht beschreven. Utrecht, François Halma en Willem van de Water, 1698-1700. [2 delen in 1 band]
33811: ROTGERS, ARNOLDUS, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis qua adstruitur jus gentium non dari [...] Leiden Abraham Elzevier 1710
33855: ROTGERS, ARNOLDUS - Oratio de socialitate a Grotio contra Carneadem bene citata, ad demonstrandum jus naturale [...] Groningen Joannes Cost 1727
36277: "ROTH, RUDOLPH, UIT ULM; PRAESES: MULLER, JOHANN JACOB" - Disputatio historica de more.... dem Reichs Apffel. Jena S. Krebs 1670
35537: "ROTHIUS, JOHANNES ADAMUS; PRAESES: DIETERICUS, JOHANN GEORG" - De philosophia Homeri [...] Wittenberg Christian Gerdes 1704
19191: ROTHSCHILD, LAZARUS V. - Svenska grevar och baroner.
36243: "ROTHWANGER, JOHANN HEINRICH, UIT DANZIG; PRAESES: MAYER, JOHANN FRIEDRICH" - Exercitatione historico-theologica osculum pedum Pontificis Romani (Das Fuss-kussen des Romischen Pabsts) ...... Wittenberg J.G. Meyer 1718
56603: "ROTTERDAMMER, EEN; " - Het lange haar van de vrouw. Het dekken van haar hoofd tot eere van den Heere. Het afsnijden van het haar der vrouw, groote zonde tegen God. Ouddorp, Heerschap [1927], 23 pag.
42588: ROUGE, G.L. LE - Le parfait aide de camp, ou l'on traite de ce que doit scavoir tout jeune militaire quise propose de faire son chemin a la guerre, avec des notes sur differens ouvrages de campagne & sur les plans des principaux camps des guerres de 1740 & 1756. Prais, chez l'auteur, 1760.
17941: "ROULLAUD, HENRI JEAN (VERT.); JEAN FRANÇOIS MARMONTEL" - Aristomenes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1755.
17942: "ROULLAUD, HENRI JEAN (VERT.); JACQUES MARIE BOUTET DE MONVEL" - Blaise en Babet. Blyspel met zang, zynde het vervolg van De drie landbouwers. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1788.
51915: "ROUSSEAU, J.J.;" - Les confessions. Illustrations de Maurice Leloir, 3 volumes, Paris, Tallandier, [ca. 1920?]. Gebonden in 3 half marokijnen banden met rugversiering, originele omslagen meegebonden, 234+218+226 pag.
23621: ROUSSEAU, J.J. - Les confessions de J. Jacq. Rousseau, edition stereotype d'apres de procedé de Firmin Didot, 3 vol. ( livres 1-10), Parijs, Didot, 1808, ca. 900 pag. Origineel paper covers.
42932: ROUSSEAU, J.J. - Emile ou De l'education. 4 delen, Amsterdam, J. Neaulme [= Parijs, N.B. Duchesne].
61621: ROUSSELET, GILLES [AEGIDIUS] (1610-1686) AFTER BOURDON, SÉBASTIEN (1616-1671) - [BIBLIA 1.HEBRAICA 2. SAMARITANA 3. CHALDAICA 4. GRAECA 5. SYRIACA 6. LATINA 7. ARABICA QUIBUS TEXTUS ORIGINALES TOTIUS SCRIPTURAE SACRAE QUODUM PARS IN EDITIONE COMPLUTENSI....]
61659: ROUSSELET, GILLES [AEGIDIUS] (1610-1686) AFTER BOURDON, SÉBASTIEN (1616-1671) - Egredimini et videte filiae Sion regem Salomonem in diademate quo coronavit illum mater sua
33729: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de philosopjia Socratica, optima ad religionem christianam via ac praeparatione [...] Franeker G. Ypma 1834
31642: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS, UIT DORDRECHT - Disputatio antiquario-historica inauguralis de censorum apud Romanos auctoritate et existimatione ex veterum rerumpublicarum conditione explicanda [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
33727: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de historiologia aetati nostrae plurimi facienda [...] Utrecht C. van der Post 1855
17948: "ROY, B. LE (VERT.); MICHEL GUYOT DE MERVILLE" - De gedwongene toestemming. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
47385: "ROYAARDS, H.J.;" - Het Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst geschiedkundig geschetst. Feestrede 50 jarig bestaan, 's-Gravenhage, Thierry en Mensing, 1836, 10+184 pag. Geïllustreerd met litho. Op omslag: Het Haagsche genootschap geschiedkundig geschetst.
43505: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis der hervorming in de stad Utrecht, met eene bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht (1583-1598), Leiden 1847, 8+346 pag., geb.
35041: ROYAARDS, JOANNES GUILIELMUS ALBERTUS, UIT MIDDELBURG - Specimen observationum ad poenas perjurii furti et adulterii ex lege mosaica et romana Utrecht Van Paddenburg en van Yzerworst 1807
33146: ROYAARDS, HERMANNUS, UIT UTRECHT - Specimen juris gentium maritimi inaugurale de placito:Libera navi libera merx[...] Utrecht C. van der Post jun. 1852
33058: ROYAARDS, KAREL JOHAN HENDRIK, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
33060: ROYAARDS, WILLEM ALBERT, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1895
6595: ROYALTY - The Royalty, Peerage and Nobility of the world. Z.pl. [ca. 1975].
32502: ROYEN, ADRIANUS VAN - Carmen seculare in natalem ducentesimum Academiae Batavae quae est Leidae. Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1775
33573: ROYEN, JOHANNES VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad L.XIX D. De ritu nuptarum [...] Leiden Samuel Luchtmans 1749
36295: "RUBEL, CHRISTIAN GOTTLIEB, UIT OETTINGA SUEVUS; PRAESES: SCHNEIDER, JOHANN FR." - Philosophica eaque solemnis dissertatio de jure Halle Hilliger 1725
51451: RUDNICKA, J., - Bibliografie Katalogow Ksiegarskich Wydanych w Polsce do konca wieku XVIII, Warschaw 1975, 298+16 Pag., ill.
17890: RIDDER RUDOLF - Ridder Rudolf van Ebersberg, genaamd van Weihers, en Ida van Boyneburg. Eene riddergeschiedenis uit de dertiende eeuw. Vertaald uit het Duis. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1827.
58645: RUDOLPHI, CAROLINE, - Tafereelen van vrouwelijke opvoeding, tweede deel, Haarlem, François Bohn, MDCC VIII (1808).
42694: RUE, PIETER DE LA - Staatkundig en heldhaftig Zeeland verdeeld in twee afdeelingen, bevattende in zig de vermaardste mannen van staat en oorlog. Middelburg, Callenfels, 1736.
19615: RUE, LOUIS FELIX DE LA - Armoiries des familles des Paijs-Bas, Autrichiens auxquelles sa maj. l'imperatrice reine à accordé des marques d'honneur et de noblesse depuis l'an 1741 jusqu'en 1762. Brussel, l'auteur, [1763?].
31960: RUEVER GRONEMAN, SARUS ADRIANUS JACOBUS DE, UIT ALPHEN - Diatribe in Johannis Wicliffi, reformationis prodromi, vitam, ingenium, scripta [...] Utrecht Rob. Natan 1837
43171: RUFUS, QUINTUS CURTIUS - De rebus Alexandri Magni. Amsterdam, Prost. apud J.B. Verdussen, Antwerpen, 1740.
62054: RUGA, PIETRO (FL. 1812-1838) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta della Bas.ca di S. Croce in Gerusalemme...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62050: RUGA, PIETRO (FL. 1812-1838) AFTER BALESTRA, GIOVANNI BATTISTA (1774-1842) - "Veduta della Basilica di S. Giovanni in Laterano; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
62045: RUGA, PIETRO (FL. 1812-1838) AFTER PIRANESI, GIOVANNI BATTISTA (1720-1778) - "Veduta della Piazza e Basilica di S. Pietro in Vaticano; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, ca. 1800"
50867: RUHNKENIUS, DAVID / LUDWIG SCHOPEN - In Terentii comoedias dictata: Brunsiano exemplo emendatius multisque partibus integrius ex apographo Hamburgensi edita / cura Ludovici Schopeni. Bonn/Leiden, Weber/Luchtmans, 1825.
55920: RUHOLTZ, MICHIEL - Fransche prognosticatie ofte prophetische voorseggingen voorseyt door Michiel Ruholts, huysman in Westphalen buyten de stadt Boeckholt (...) welke tot Bon aan den bisschop van Keulen (...) dese geschiedenissen al te samen heeft voorseydt (...) getranslateert (...) door H. Wageveldus. Amsterdam, na de copy van Munster, F. Klinckhamer, 1672.
35797: RUIJS JAZN, JACOB ADOLF, UIT PUTTEN - Over de oorzaken van ettering Amersfoort A.M. Slothouwer 1885
31778: RUIJS VAN BEERENBROEK, GUSTAVE LOUIS MARIE HUBERT, UIT ROERMOND - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1865
32534: RUINEN, JAN, UIT LOENEN A/D VECHT - De oudste handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland met Engeland tot in het laatste kwartaal der XIVde eeuw. Academisch proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1919
59627: RUISDAEL, JACOB ISAACSZ VAN (CA. 1628-1682) - The little bridge
17971: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU BEAUNOIR" - Het huwelyk van Antonio. Zangspel zynde het vervolg op het zangspel Richard Leeuwenhart, koning van Engeland. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
17955: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); LOUIS SÉBASTIEN MERCIER" - Hennuyer, bisschop van Lizieux. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1779.
17973: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.);" - Fredrik, vryheer van der Trenck, in zyne gevangenis. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Pieter Johannes Uylenbroek, 1792.
17977: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ALEXANDER-VINCENT PINEU DUVAL" - De kanonik van Milano, of Ongenodigde gasten. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1797.
17978: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ANTOINE JEAN BOURLIN DUMANIANT" - Tot middennacht, of List tegen list. Blyspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1803.
17959: "RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); MICHEL JEAN SEDAINE" - De deserteur. Zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1782.
24847: "RUMFORD, BENJAMIN THOMSON COMTE DE;" - Essais politiques et philosophiques. Geneva, Manget, 1799.
35179: RUSIUS, ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de emphyteusi Leiden J.A. Langerak 1713
33116: RUTGERS, FREDERICUS LUDOVICUS, UIT SOESTERBERG, GEB. TE BREEDE - Disquisitio de fundamento quo Iohanne auctore fidem sibi habendam niti voluerit Christus [...] Leiden E.J. Brill 1860
31644: RUTGERS VAN ROZENBURG, JANUS GUILIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de paroemio ecclesia non sitit sanguinem [...] Amsterdam C.A. Spin & zoon 1854
32674: RUTGERS, JOHANNES CZ., UIT GRONINGEN - De idee van het Koninkrijk Gods volgens Jezus, naar de synoptische evangeliën. Academisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1869
30453: RUTTGERS, S ( INL.) - Aus den kupferstichen Daniel Chodowieckis. Herausgegeben von Jugendschriften- Ausschuss des alg. lehrervereins Düsseldorf, Berlin z.j., 12 pag. + 42 ills.
39205: RUUS, IVAR THORSTEN - Handlingan rörande Sveriges Historia under ären 1713- 1720, Upsala 1854, 112 pag, hardback [ dissertation ].
26575: RUUSBROEC, J.V. - Vanden seven sloten. Introduced and edited by Dr.G. de Baere. Translated by dr.H Rolfson, Tielt/Leiden 1981, 304 pag., geb. met stofomslag [ Studiën Ons Geestelijk Erf XX, 2].
17985: "RUYSCH, ARIE (VERT.); AUGUSTIN EUGÈNE SCRIBE, JUSTIN MARIE ALEXIS GENSOUL, CHARLES DE COURCY" - Het wisselregt, blyspel met zang, in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Zierikzee, J. van de Velde Olivier, 1828.
57307: RUYSCH, A., - Cantate bij de plegtige ontblooting van het standbeeld voor den admiraal Michiel Azn. de Ruijter binnen Vlissingen den 25-8-1841, muzijk van D.J. Reese, Vilssingen 1841.
47783: RUYTER, M.J.L. DE, - De Nederlandse militaire tijdschriften. Een bibliografie 1964, 76 pag., gestencild.
34301: RY SPERING, GERARDUS AGATHON ALBERTUS DU, UIT VLAARDINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de actione Pauliana [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
35905: RYCKEVORSEL VAN KESSEL, HUBERTUS JACOBUS JOSEPHUS VAN, UIT 'S-HERTOGENBOSCH - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1845
61001: "RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS" - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 21 July 1449 tot den 21 July 1758 (...).
17993: RYFKOGEL, ALBERTINE ELISABETH - Dichtlievende gedachten, haren ouders nagelaten. Gedrukt voor vrienden en betrekkingen. [Amsterdam], z.n., [1838].
34103: RYNBENDE, ALBERTUS JACOBUS ELIZA, UIT SCHIEDAM - Dissertatio juridica inauguralis de commissionariis secundym codicis de mercatura Francici libri I titulum VI [..] Leiden J.C. Cyfveewr 1835
60910: RZIKOWSKY VON DOBRZITZ, KARL VI - Patent of nobility donated by Emperor Karl VI (1685-1740) to Johann Wilhelm Rzikowsky von Dobritz (Dobrzitz).
38823: SAAR, WED. D. DU - Naamlijst der boekhandelaren in Oud Nederland op 1 october 1835, Leiden, du Saar, 1835, (4) + 27 pag., gebonden.
59691: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - VINVALOCIUS (nr. 14 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60445: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER BRUEGHEL, JAN I (1568-1625) - Landscape with three ducks
59687: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - EPHAESTIO (nr. 3 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

5/30