Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44213: - "GRAVENHAGE; BOUTEN; LANGELAAN--- Bewijs van onvermogen voor Dorothea Elisabeth Bouten i.v.m. proces tegen haar man P. Langelaan tot alimentatie voor haar en haar kind. D.d. 's-Gravenhage 18-7-1849."
61156: - Gesigt, van het Ammunitie Magazijn, binnen de Stadt Delft.
63606: - Centsprent: Slag van Waterloo / Bataille de Waterloo. No 48.
20981: ( VERMEULEN, F.A.J. ) - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: de monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard. Tweede aflevering ( De Tielerwaard ), Den Haag 1946, pp. 293-502, geïll., geb.
21011: ( POSTHUMUS, N.W. ) - Catalogus der internationale economische-historische tentoonstelling. Stedelijk Museum, Amsterdam 1929, 125 pag., geïll.
62228: - Calendar Jan Toorop 1923.
22355: AMSTERDAM IN 1787 - “Acte van qualificatie” dd. Amsterdam [1787], 1 blad folio, gedrukt.
2253: "[RUYTER DE WILDT, F.P.J. DE; & CBG]" - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Den Haag [1957]. Geb.
54961: --- - Bajeskrant, onafhankelijke uitgave met autonome redaktie. Ondersteund door de Coornhertliga, nrs 1 (oktober 1974) t/m [24] (maart 1979).
52528: - - Les sept Provinces-Unies a louer ou a vendre presentement. Traduction libre, z. pl., 1784.
29648: - HAITSMA -- Brief en briefkaart van Ds. J. Haitsma te Boskoop, aan mr. D. Bruins te Deventer, 1983, manuscripten.
9500: - [Huwelijkszangen voor Jan Brandt junior en Maria Lups]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen D1 t/m 4, 8 p.
55906: [ CASTELIUS, JOANNES OF HUBERT GOLTZIUS? ] - Historie van broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht, minrebroeder binnen de stadt van Brugge. Waer in verhaelt word, de discipline en secrete penitentie, der vrouwen by hem gebruyckelijck. Nevens sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijcke bloeddorstige en lasterlijcke sermoenen. Twee delen in een band. Amsterdam, Abraham Boekholt, 1698
49234: - "GROENESTEIJN, VAN; MILITARIA--- 'Geslacht van Groenesteijn', titel op een perkamenten omslag van een manuscript genealogie uit ca. 1740, 33x12 cm., 28 pag."
9699: - Ode aen den heere Christian Scholten van a-schat, opper-commissaris van de Waelen. Amsterdam, Hendrik Tieman. Plano.
29830: - BARNEVELD, BOOGMAN -- Gezicht op de westelyke uitloper van de Goudsberg richting Barneveld. Pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
63476: - Centsprent: Leve Dibbitz, blijf beveelen, U is de vesting toevertrouwd, koning Willem heeft kasteelen op U, Generaals, gebouwd. 91.
49207: - INDIE, GREVENSTUK--- Menu d.d. 7-4-1913, met afb. van trap in Indisch landschap met 86 treden tussen 1911 en 1913. Ontwerp Grevenstuk.
46242: - LOEFF--- Dankkaart J. Loeff, Den Haag/Utrecht, met houtsnede van W.J.R. 1 pag., gedrukt.
46240: - SAUER--- Kaart op Japans papier 'In memoriam Wilhelm Sauer, 10-12-1930'. Geillustreerd.
46236: - FOTOGRAFIE, SCHUITVLOT, AMSTERDAM, STUDENTEN--- Souvenir aan het 12,5 jarig bestaan Photographische Inrichting van Nic Schuitvlot 1833-1895 Amsterdam.
48431: - SPIEGHEL--- Twee gedichten gesigneerd H.S. (waarschijnlijk van H.L. Spieghel), 19e eeuwse kopien, manuscript, 4°, 2 pag.
48429: - UTRECHT, AALMOEZENIERSKAMER--- Reglement voor de Stads Aalmoezenierskamer te Utrecht, d.d. 11-11-1857. Manuscript, 4 pag., folio.
46326: - CALKOEN, VOGELENZANG, DUINLAAN--- Veilingcatalogus inboedel, nagelaten door P. Calkoen, verkocht door A. Engesmet op villa Duinlaan bij station Vogelenzang. 1863, 54 pag.
47347: - Album der schonsten Rhein-ansichten, oblong, (11-15 cm ) boekje, met 52 gravures van Mainz, Keulen etc., ca. 1850?
51219: - De oprechte vrygebore Hollander tegens den vermomden Hollandschen patriot, door een liefhebber der aloude vryheit, in het licht gebragt, z.pl. [1735].
46328: - LAREN, MONTESSORI KLEUTERSCHOOL--- Album met bijdragen van leerlingen van de Larense Montessori-kleuterschool bij het afscheid van een juffrouw, d.d. 12-7-1958.
63230: - Centsprent: Coats of arms of Frisian cities.
53378: --- - Homosexuality, which homosexuality? International scientific conference on gay and lesbian studies, december 1987, Free University Amsterdam. History, volume one and volume two + supplements. Amsterdam, 1987.
53373: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewezen pensionaris der stad Leyden, den 18-5-1619, 's-Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
48182: - MOLYN, ROTTERDAM--- Artikel 'De vernis- en Japan-verffabriek der fa. Molyn en Co. te Rotterdam', 1906, folio, 4 pag., geill.
48196: - OOSTERZEE, VAN--- Rekening met fraai briefhoofd van stoomdrukkerij A. van Oosterzee, Amsterdam 1887, deels gedrukt.
12953: - LEIDEN, GYMNASIUM, VAN DER VLIET Diploma van het Leidse gymnasium voor Johannes van der Vliet, geboren te Reeuwijk, Leiden 1865. 1 blad plano, manuscript.
46325: - ZAANDIJK, DE JONG, INBOEDEL--- Veilingcatalogus 'Notitie van eenen netten en zindelijken inboedel', verkocht in koffiehuis De Zwaan te Zaandijk 1870 door makelaars C.A. Honigh en J. Honig.
49035: - KALLIGRAFIE, VAN DE VELDE--- Blad kalligrafie Jan van de Velde, ca. 1600, folio, oblong, gedrukt.
29934: - SURINGAR -- Brief van P.H. Suringar aan archivaris van Alkmaar dd. Leiden 1879 met aanbieding van zijn dissertatie over Pieter Paulus (dissertatie niet bijgesloten). Manuscript, 8°, 2 pag.
56071: - Association Belge de photographie, XXV anniversaire de la fondation, Album Jubilaire 1874-1898, Bruxelles, Bruylant, 119 pag.
46046: - GLAS Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 5-9-1769, betreffende een invoer belasting op 'het holle glas en flessen, koomende uit de Oostenrijksche Nederlanden', dit i.v.m. het verval van de glas fabrieken in de Republiek. 1 blad, plano, gedrukt door I. Scheltus te 's-Gravenhage, 1769.
43067: - - Zaanlandsch Jaarboekje, jrg. 1 t/m 13 (1841-1853). Zaandijk, Heynis, 1840-1852.
46474: - SLUITERS, VAN DE VELDE--- Enige tientallen prentbriefkaarten uit de jaren 1950/60, gericht aan het gezin Sluiters-van de Velde te Santpoort.
48544: - BAVENDORP, HOEVEL, SPECKESLAGER--- Onderhandse acte van schenking door Bernardina Richarda Hoevel aan haar zuster Gerarda Frederica Speckeslager, wed. J.H. Heuft van het leengoed Bavendorp, d.d. 's Heerenberg 15-7-1768. Manuscript, folio, 2 pag.
48547: - GRAVENHAGE, 1796--- Namen van den bailluw en hoofdschout en leden van het college van crimineele en civile justitie van Den Haag. 1 blad plano, 1796. Gedrukt (bij J. de Groot).
25389: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der I.O.O.F in Nederland, Amsterdam 1927, 172 pag., geb., geïll.
25375: - Acta historiae Neerlandica, I, Leiden 1966, 248 pag., geb.
55789: --- - Prent: 'Vrouw Magteld van Velzen, door graaf Floris de Vijfde verkragt [1296]', anonieme gravure met tekst verso en dit opschrift in handschrift.
55781: --- - Prent: 'Prins Willem I doodgeschoten door Balthasar Gerards', anonieme litho, midden boven '1584'. De stervende prins op de trap, links de vluchtende moordenaar. 19e eeuws.
45918: - FIETSEN--- 5 artikelen, begin 20e eeuw, over fietsen en fietsenfabrieken, geillustreerd.
46050: - PATIJN--- Dossiertje krantenknipsels betr. mr. J.A.N. Patijn, 1919-1931.
46052: - RUYS DE BEERENBROUCK--- Dossier krantenknipsels betr. jhr. mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck 1929-1936.
48465: - BEEK EN DONK--- Staat van hetgene de kerk van Beek en Donck jaarlijks als inkomen heeft. D.d. Beek 30-12-1728, getekend J.D. Zeelant, secr. Manuscript, folio, 4 pag.
48603: - ROGGEVEEN--- Correspondentie van C. de Jong van Hoeven met het C.B.G., o.a. over familiewapen Roggeveen, 1983.
46224: - KRUSEMAN, BOISSEVAIN--- Foto van schilderij van J.A. Kruseman, voorstellende Lida Kruseman (1841-1913, later gehuwd met H.F.C. Gerlings) en haar vriendin Hester Boissevain (1842-1914, later gehuwd met Den Tex). Beiden als ca. 16 jarige meisjes. In lijst achter glas.
48601: - CAPELLE--- Correspondentie met H.H. Capelle te Lengel, 1982, betr. familiewapen. Manuscript, 2 pag.
48599: - CAILLAUD--- Correspondentie met Thierry Caillaud te Villeurbanne, 1983, over diens familiewapen. Manuscript, 4 pag.
9760: - Geboortezang voor myne nichte Geertruida Anthonia Entrop, eenig dochtertje van mijnen zeer geliefden neef en broederlyke vriend, den heere Pieter Jan Entrop, geboorden den 27sten van Oogstmaand 1767. MET: Lykzang over den vroegtydigen dood van Geertruida Anthonia Entrop, eenig dochtertje van myne zeer geliefde vrienden den heere Pieter Jan Entrop en mejuffrouwe Agatha van Berghem, in den ouderdom van tien maanden en vijf dagen overleden den 2e van Wiedemaand [= Hooimaand] 1768. z.p., z.j. 4º: [1
29762: - INDIE, VOC, VOORDA, VALCKENAER -- Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder en over deszelfs schrijven aan de gouverneurs van de Oost- en West Indische bezittingen, door B. Voorda en J. Valckenaer, z. pl. 1796, 12+274+62 pag. Gedrukt.
24805: - Memoires des contemporains, pour servir a l’histoire de la Republique et de l’Emprire livraison I,II,III,IV. Paris, Bossange, 1823-1824.
42134: - - Water-recht, waar nae een yder in het Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen sich voortaen zal hebben te reguleren. Arnhem, wed. de Haas, 1715.
46038: - ROO VAN ALDERWERELT, DE--- Briefje van De Roo van Alderwerelt, d.d. 1876. Manuscript, 8°, 1 pag.
46012: - LUTZEN, OVERWINNING 1813--- Missive van de sous-prefet van het Departement de l'Escaut (Zeeland), d.d. 10 mei 1813, met de mededeling van de victorie behaald door Napoleon bij Lützen, tegen de Russen en de Pruissen. Manuscript, 4°, 1 pag.
46180: - GRONDWET 1814, KESSELAAR--- Programma van het ceremonieel t.g. der stemming van 600 uit de aanzienlijkste ingezetenen, over het ontwerp eener grondwet voor de Ver. Nederlanden. 4°, 8 pag., gedrukt, 1814.
46184: - MONNICKENDAM, SMEEMAN--- Gedachtenisprentje t.g.v. het 25 jarig priesterschap van B.A.A. Smeeman, pastoor te Monnickendam, 1903.
51217: - Bruxelles. Heliographies de ND. Phot. [ Brussel, ca. 1900?].
45587: - HEDIN, BOEKGESCHIEDENIS, POSTHUMUS--- Reclameblad voor het boek 'Duitschland en de Wereldvrede' door Sven Hedin. Gedrukt blad met opgeplakte foto van Hedin, 1937.
51213: - Erinnerung an Hamburg. Album mit 23 der interessantesten ansichten der stadt in 12 blattern, Hamburg, Albert Buttner [ ca. 1910?].
51215: - Lourdes [ Souvenir booklet with 16 phototypien], published by Labouche freres, Toulouse [ca. 1900?].
521: [CONCORDIA] - [Ledenlijst van de] Militaire sociëteit `Concordia' [in Nederlands-Indië]. Z.p., (ca. 1910). Modern geb., 21 p.
54896: --- - Waarschouwinge [tegen ongeregeldheden in de civiele en criminele vierschaar]. Middelburg, W. de Klerk, 1754.
54894: --- - Reglement op de gestrande, genaufrageerde buiten en binnen de tonnen geviste en opgebragte goederen, waar na de rentmeesters Bewesten- en Beoostenschelde, Bailliu van de wateren en vasallen van de provincie van Zeeland, met het regt tot zeevonden en gestrande goederen geinvestieert, zig voortaan zullen moeten reguleren. Middelburg, L. en J. Bakker, [1751].
53421: --- - Memorie ten aanzien der redenen, welke mevr. de douairière Lodewijk Arend van Ittersum, geboren J.S.B.A. van der Merwede, en de erfgenamen van [...] Lodewijk Arend van Ittersum hebben bewogen zich te verzetten tegen de tegen hen ingestelde regtsvordering van den heer Willem van Ittersum tot het doen van rekening en verantwoording van de nalatenschap van mevr. de douair. Van der Capellen tot Papencop enz., geboren E.J. van Ittersum. Zwolle, Tjeenk Willink 1853.
63342: - Centsprent: Bijbelsche Zinnebeelden voor de Jeugd, No. 29.
63344: - Centsprent: De Hobbelaars, De Hengelaar, etc. [various genre scenes], no. 77.
63346: - Centsprent: Zie hier het leven en bedrijf / Van Jan de Wasser en zijn wijf. / Die leere u, dat ras getrouwd / Iets is, dat lang daarna nog rouwt, N. 6.
57065: -- - Nu loopt het toch wat al te erg. Een woord over het werkje De Katholieke Christen te Utrecht bij H.M. van Dorp, door een regtzinnigen katholijk, die geen protestant haat, maar een vijand is van leugen en bedrog, Utrecht 1841, 37 pag.
43785: [ VRANKEN-CROX ], - Veilingcatalogus antiquiteiten, aardewerk etc. collectie wed. Vranken-Crox, Helmond 1898, 15 pag.
43739: - Keuren en ordonnantien van het Hooge Heemraadschap van Delftland, geemaneert sedert de generale keuren van Februari 1656, Delft, Beitel, 1939. 4o, zonder omslag, 96+(4) pag.
55583: --- - Prent: 'Executie aan J.B.F. van Gogh, op Zaturdag den 4den April Anno 1778'. Anonieme gravure van voorgevel Paleis op de Dam met schavot en een menigte toeschouwers. Uitgave Dirk Schuurman te Amsterdam.
56507: --, - Wetboek van Koophandel. Officiele uitgave, 's-Gravenhage 1838.
54686: --- - Brief van een heer in Holland, geschreven aan een heer van de regeering in Zeeland betreffende de Promemorie, dienende tot onderzoek, hoedanig het staatsregt zij der Provincie van Zeeland, omtrent de militaire jurisdictie, zoo in het crimineel als civil geformeerd door mr. Lourens Pieter van de Spiegel. Dordrecht, Blusse, 1783.
54673: --- - Reglement omtrent de wijze waarop het toezigt der politie, in aanmerking der plaatselijke omstandigheden der stad Amsterdam op alle vreemdelingen of buitenlanders welke binnen dit rijk mogten komen, doorreizen of aldaar vertoeven, zal moeten worden uitgeoefend, Amsterdam 30 Grasmaand 1810. Amsterdam, Stadsdrukkerij, [1810].
47055: - Une visite a la Chartreuse, pres de Pavie, Milan, Rivolta, 1828, 76 pag., original boards, copy as new.
58495: [BREUGEL, R. VAN], - De belangen der inlandsche nijverheid met die des koophandels in overeenstemming gebragt door de verheffing van Nederland tot een porto-franco, 's-Gravenhage 1832.
58335: [BREEMER, J.J.], - Eigen schuld en onwetendheid. Wenken voor allen en hulp voor velen. Bevattende tevens inlichtingen omtrent een natuurgeneeswijze, Rotterdam, Poot.
25825: - St. Pancras eertijds I [= rugtitel ]. Sigillum Civium de Vronle Geist [ tekst op omslag], losbladig, gestencild, 158 pag. tekst + 48 pag. platen en en 10 pag. bijschriften, in ringband.
25861: - Verslag der feestviering bij het 300 jarig bestaan van het Burger-Weeshuis der stad Amsterdam op 6-4-1820, Amsterdam 1820, 4o, 81 pag., gedrukt op zwaar papier, orig. kartonnen band.
55061: --- - Een waerachtich verhael van het ontdecken des aenslachs op de stadt Geneve ende het landt van Berne, voorgenomen by den heer Loijs de Combousier du Tarrail ende sijnen knecht La Bastide, beyde daer over ter doodt ghebracht. Amsterdam, M. Colijn, 1609.
24003: - Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst gevonden in (...) Friesland. Leeuwarden 1875, 60 pag. + 32 gelithografeerde platen. Band slordig, doch compleet exemplaar.
45237: - ROIJEN, VAN, SCHOTEL--- Brief van staatsraad Hendrik van Roijen, d.d. 's-Gravenhage 18-8-1842, aan G.D.J. Schotel. Manuscript, 3 pag.
9814: - Huwelykszangen voor ... Mr. Ludovicus Timon De kempenaer en ... Anna Elizabeth Blankert, in den echt vereenigd binnen Alkmaar op den 20 van oogstmaand des jaars 1775. Leiden, C. van Hoogeveen junior. 8º: 8, 24 [2] 8 p.
9454: - Herder Heerman's echtverbond met de herderinne Silvia. Ter bruilofte van den Heere Hermanus Van blommestein, Med. Dokt. met Mejuffrouwe Sara Petronella Van der hiel, te zamen in den H. echt vereenigt binnen Delft op den 11 in grasmaand 1718. z.p., z.j. 4º: 12 p.
9618: - Ter bruilofte van ... Mr. Elias Schellinger, raad en regeerend schepen der stad Amsterdam ... en ... Elizabeth Buys, in den echt vereenigd binnen Amsterdam den 14den grasmaand 1744. z.p. 4º: [20] p.
52518: - - Trap der jeugd. Uitlgegeve door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 9e druk, Leiden, Mortier / Deventer, de Lange, 1811.
14151: - DELFT, QUESNEL, PLOEGER, ZWAANSHALS Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 16-3-1792 betr. een request van Hendrik Quesnel, 40 jr, Rooms en Anna Gerbrands Ploeger, wed. Fred. Corn. Zwaanshals, 41 jr., Hervormd, beiden wonende te Delft. Gedrukt, folio 8 p.
53366: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewezen pensionaris der stadt Leyden, den 18-5-1619. 's-Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
53415: --- - Nader ampliatie vande instructien van den Hoogen Raede ende den Hove van Hollandt, 's-Gravenhage, v. Wouw, 1644.
49772: - BACKER, SCHEEN--- 'Familieregister' gegraveerd blad (gesigneerd Tetterode/Taurel) met de pen ingevuld. 1 blad, 4°.
53472: --- - Moord aan den Ringdijk. Zaak van Johann Heinrich Kemper, geboren te Borgloh in Hanover, laatst wonende in den Haarlemmermeerpolder bij Halfweg. Acte van beschuldiging. [Amsterdam, drukkerij Algemeen Handelsblad] [1854].
12682: - WINT, WIND Uitnodiging voor wed. Wint voor de begrafenis van Dirk Wint, Amsterdam 26 september 1786, 1 stuk, deels gedrukt.
12684: - "WITTE, DE; (GAL?)STEEN Zesregelig versje, gesigneerd F. de Witte, met bijschrift: `Dit veersie staat op een goudt doosie daar een steen in legt van den heer F. de Witte, afgehaalt als hij al 70 jaar oudt was en heeft daar na nog 18 jaar geleeft'. 4(: 1 p."
44160: - "GEBED; THEOLOGIE--- Afschrift van een verklaring van de Staten van Friesland over 'het nieuwe formulier van gebed' van de Staten van Holland van 21-3-1663. Ondertekend D. van Doma. Gedateerd 23 mei 1663. Manuscript, 3 pag."
44154: - GEERTRUIDENBERG--- Aanstelling door de kamer van de 'Raede ende Rekeningen' van de magistraat van Geertruidenberg voor het jaar 1711. Den Haag, 16 december 1710. Ondertekend door Johan van Schuylenburch en Diert. Met opgedrukt zegel. Manuscript, 2 pag.
44143: "[FRANKEN, H.;] " - Herinnering aan het 50-jarig jubile van de broodbakkers-vereeniging De Voorzorg te Amsterdam, December 1893, 28 pag., geb., geïll. (bibliotheekexemplaar). Met ledenlijst.
44127: "[VERSTER, J.F.];" - XL Muzikale boekmerken, met eene opgave van meer dan CCC spreuken die op dit soort van boekmerken voorkomen/ XL ex libris musicaux (...), Amsterdam, F. Muller, 1897.
54671: --- - Alzo myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) klagten gekregen hebben over de tuyn-dieveryen, zo buiten als binnen deeze stad en in het byzonder in de Plantagie (...) Gearresteert 30-7-1760. Amsterdam, S. Lamsveld, [1760].
55177: --- - Prent [Don Quichotte wordt in een kooi op een wagen de gevangenis binnen gereden. Op een ezeltje er naast Sancho Panza]. 1790.
54040: --- - Tweede reeks stukken betreffende eene rechterlyke vervolging tegen Jonkheer Moses Salvador, lid der Provinciale Staten van N.H. en van den Gemeenteraad van Haarlem en Simon Fongers, zaakwaarnemer te Haarlem. Haarlem, F. Günst, 1854.
54046: --- - Jonkheer Salvador en zijne misdaden. 's-Gravenhage, H.G. Stahl, 1856.
7905: [AUMERIE, O. D'] - Armoiries et cris d'armes du Comté de Hainaut et de ses barons.
42602: [GENDRE, LOUIS LE] - Essai de l'histoire du regne de Louis le Grand, jusques a la Paix generale 1697. Keulen [= Nederland?], Pierre Marteau, 1700.
52756: B[IDSTRUP], M.D.N. - De roepende stemme eenes onaanzienelyken persoons, de welke na allen oogenschyn ontbloot is van alles [...] mondelyk en woordelyk met eigene ooren gehoort den 11 Octob. 1745 in tegenwoordigheid van eene geheele meenigte burgers en inwoonders dezer stad Amsterdam, te weten: op de hoek van de Goudsbloemdwarsstraat [...] getrouwelyk [...] opgeschreven van M.D.N.B. Amsterdam, M.D.N. Bidstrup [1745].
52740: --- - Verslag van het onderzoek en van de verdere behandeling der zaak van den notaris J.W. van den Bergh, voor het Prov.Gerechtshof in Zuid-Holland op den 2 en 3 mei 1851, 's-Gravenhage, gebr. Belinfante, 1851.
58689: -- - Placaat op de jagt binnen den Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen, door syn hoogheid. Gearresteert den 11. Augusti 1770. Arnhem, van Goor, 1770.
58707: "[BAKKER JZ, S. (INL.)];" - Album veldbloemen. Uitgave van de stoom-koffiebranderij en theehandel H. Smith, Groningen, Groningen 1924.
58697: -- - Gezangen ten gebruike bij de godsdienstige viering van het eerste eeuwfeest der inwijding van de kerk der evang. Luthersche gemeente te Rotterdam 18-12-1836. Rotterdam, Loos, 1836.
58695: -- - De onfeilbare weervoorspeller. Tevens aanwijzende hoe men met weinig moeite zelf kan vervaardigen een bloemen- en plantenbarometer, een chemisch weerglas en een planten-hygrometer. Amsterdam 1880, 38 pag., geïll.
58719: - Korte en gemakkelyke wyze om den waren christelyken godsdienst van den valschen (......) te onderscheiden, vertaald uit het Frans, Utrecht, Banning, 1808.
29390: - BROODBAKKERIJEN -- Publicatie van de Staten van Holland dd. 23-4-1765 met verbod aan de broodbakkers in Holland om konstgist of konstdesem, bereid uit mout, hoppe, alsem, tamerinde, suykeren, stroopen, honing e.d. te gebruiken. 1 blad plano, gedrukt (I. Scheltus te 's-Gravenhage).
29416: - BIER, BRANDEWIJN -- Placaat van de Staten van Holland dd. 20-12-1771 met verbod op het onbepaald mouten en brandewijnstoken i.v.m. de schaarste van graan. Gedrukt, 1 blad, plano.
29418: - BERTEL -- Briefje dd. Leiden 1961 van de broer van mej. J. W. Bertel met vermelding van het bedrag dat zij bij het overlijden van haar ouders kreeg en over haar verpleegkosten. Hun broer Ir. P.J. Bertel regelde dit. Manuscript, 2 pag.
29420: - GRONINGEN, WEGEN EN TOLLEN -- ‘Vryheid Gelykheid’. Publicatie van Ged. Representanten van het volk van de stad Groningen en Ommelanden dd. Groningen 13-3-1797 betr. tolheffing op de provinciale trekwegen in de drie kwartieren. 1 blad, plano, gedrukt.
29422: - VERJAARSWENS, BALLOT, RASCHE -- Twee verjaarswensen in de vorm van gedrukte handgekleurde kaartjes, bedrukt met versieringen en versierd met op gekleurde zijde gedrukte wensen voor het nieuwe levensjaar. Fraai en bijzonder!
29426: - AMSTERDAM, TABAK, BECKER, EVERTS -- Porseleinkaartje (visietekaartje op hoogglanspapier) van de Brusselse firma Meskens, o.a. agent van Becker & Zoon & Everts te Amsterdam, fabrikant van rooktabak, ca. 1850.
29428: - ROERMOND, PORSELEINKAARTJES -- Twee porseleinkaartjes (adreskaarten op hoogglanspapier, ca. 1850) van Roermondse bedrijven. Prijs per stuk.
29432: - MAASTRICHT, PORSELEINKAARTJES -- Porseleinkaartjes (adreskaartjes gedrukt op hoogglanspapier, ca. 1850) van bedrijven te Maastricht. Extra groot en fraai. Prijs per stuk.
29434: - HAARLEMMEROLIE -- Gedrukt biljet, ‘Hier verkoopt men Haerlemsche olie’, A4, 1 pag.
29436: - JONKERS -- Wat naief potlood tekeningetje van een kerk, gesigneerd J. Jonkers, ca. A5, 19e- eeuws.
29438: - RIS -- Zes tekeningen, potlood etc., waarvan enkele gesigneerd C. Ris en K. Ris, 19e- eeuws.
29440: - WALTA, MISSIE OOST-AFRIKA -- Enige tientallen brieven, knipsels, foto’s etc. betreffende de missionaris Nico Walta in Oost-Afrika (Kilomeni, Kiboscho, Kilimanjaro, Useri etc.) over de jaren 1917-1937. Manuscripten.
29442: - DONGEN, VAN, WALTA -- Briefkaart van wed. H. van Dongen te Nieuw Vennep aan fam. D. Walta, 1922.
29444: - TEERENSTRA, WALTA -- 13 brieven van Monseigneur Jac. Teerenstra aan Jan Walta, dd. Doumé 1951-1960 getypt.
5999: [ENSCHEDÉ, A.J.] - Généalogie de la famille Rigail, overdruk Bull. Egl. Wallonne 1885, 31 p., geïll.
50873: - - Justificatie van de procedueren, by schout, burghermeesteren ende regeerders der stadt Haerlem, gehouden in den jare 1617, teghens eenighe overhoorighe ende onrustighe persoonen binnen dezelve hare stadt. Haarlem, Rooman, 1618.
58757: - V.A.R.A. 10 jaar, 1925-1935, Hilversum 1936, oblong, 16 pag., geïll.
58765: - S.S. Volendam S.S. Veendam. Holland-America Line, New York/ Rotterdam [ ca. 1922]. Oblong, (16) pag., Ill. Presentation-booklet.
30228: - COLLEGEDICTAAT, GRATAMA -- Collegedictaat 'Strafregt naar prof. B.J. Gratama', manuscript, 4°, ca. 200 pag., gebonden in half leren band.
58777: - Duitsche, Italiaansche, Britisch-Amerikaansche en Sovjetrussische oorlogsvliegtuigen, Stand Zomer 1943, Amsterdam [1943], 163 pag., geïll.
58779: - Beredeneerd register op de wet en de reglementen betrekkelijk het Grootboek der publieke schuld, Amsterdam , Allart, 1809.
58785: - 1934 in beeld, Bijvoegsel Algemeen Handelsblad 29-12-1934, groot folio, geïll.
58809: [NETHERLANDS - MAURICE OF NASSAU -VOC], - Sententien van 1619 en 1623 met portraiten &ce. Fine collection of some 40 prints, portraits and pamphlets on the political situation in the early Dutch Republic, with a focus on the actions taken by Maurice of Nassau against his opponents Johan van Oldenbarnevelt, Hugo Grotius and others in the years 1618-1622, with some items from later years (until 1629).
47053: [D'HERBIGNY], - Paris port de Mer, par l'auteur da la revue politique de l'Europe en 1825, Brussel, Tarlier, 1826, 48 pag., orig. printed covers.
46934: - Dordrecht, uitgave van gementebestuur, ca. 1923, 100+(4) pag. en 56 pag. met advertenties.
19987: - Slicher. Extract Adelsarchief 1900, 62 pag., geïll.
46580: - THEOLOGIE, LAMBRECHTS--- Het zilveren kruis of de timmerman van Nazareth. Manuscript, 420 pag., gebonden in half linnen.
46578: - LEIDEN, KERKBANKEN--- Extract uit de Notulen van B en W van Leiden, d.d. 9-2-1808, met regelingen betr. het gebruik van de regeringsbanken in de Leidse kerken. Folio, 1 pag., gedrukt.
46576: - PAARDEN--- Publicatie van Staten Generaal d.d. 21-11-1785 betr. intrekken verbod tot uitvoer van paarden. 1 blad plano, gedrukt.
46560: - NUMISMATIEK--- Placaat van Staten Generaal d.d. 8-3-1752 betr. ongeklopte schellingen. 1 blad plano, gedrukt, geillustreerd met 32 afbeeldingen van munten.
46550: - BEUSICHEM--- Lakafdruk van stempel 'Plaatselijk bestuur van Beusichem'.
46538: - BECX--- Brief van J.A.J. Becx, d.d. 's Hertogenbosch 1954, aan G. Halwasse, betr. familiewapen. 2 pag., manuscript.
46536: - GERLACH--- Toegangskaart voor Tivoli, 1887. In reliefdruk wapen van J.W.R. Gerlach.
46526: - ZUTPHEN, THIEME, SCHILLEMANS--- Drie 'gedenkboeken' van de firma W.J. Thieme en Cie. te Zutphen, 1928, 1956, 1963.
46528: - "ROEVER, DE; DOZIJ--- Prospectus voor N. de Roever en G.J. Dozy 'Het leven van onze voorouders'. Groot blad plano, 2 pag., gedrukt."
46520: - MILITARIA, DESERTEURS--- Publicatie van Z.M. den Koning van Holland houdende (...) een generaal pardon voor alle deserteurs van zee- of landmacht, d.d. 10-3-1807. 8°, 4 pag., gedrukt.
46510: - DOMMERS, ESCHAUZIER, GRATAMA--- Fotoalbum (beschadigd) met ingeschoven 69 carte-de-visite foto's en kabinetfoto's, betr. de familie Dommer en aanverwanten, voorzien van uitvoerige aantekeningen in potlood met de namen, ca. 1880-1910.
46508: - KOEWACHT (Z.VL.), KARTOGRAFIE, HATTINGA, DE BRUIJN--- Kaarte figurative van den geheelen polder de Moerspuije en zoogenaamde Verkens Putten, bedijckt ende beverst in den jare 1767. Door Joannes Frans de Bruijn en D.W.C. Hattinga, d.d. 31-12-1774. Grote (57x113 cm) met kleur getekende kaart, geplakt op contemp. linnen, met linten, in rol. In goede staat.
46506: - ENSCHEDE, BLIJDENSTEIN, MORSMAN--- Veilingcatalogus antiek uit bezit mevr. H. Blijdenstein-Morsman, Enschede 1965, Marthalaan 5, 36 pag., gedrukt, geillustreerd.
46496: - GRAVENHAGE, ARMENZORG--- Memorie van de magistraat van 's-Gravenhage (...) dat de gem. magistraat (...) geene armen (...) behoeft te alimenteren en mitsdien ook niet verpligt is subsidien te geven aan Diakenen. 's-Gravenhage, [ca. 1760], folio, 21 pag., gedrukt.
46484: - "KRALINGEN, VAN; DE RIJK--- Verklaring van de Hoge Raad d.d. 28-10-1751. Charter op perkament, zegel verloren, met handtekening van Iman Pauw."
46476: - JONG SCHOUWENBURG, GORSSEL--- Veilingcatalogus van inboedel en verzamelingen van A.J. de Jong Schouwenburg op huize De Ravensweerd te Gorssel, 1935. 106 pag., gedrukt, geillustreerd.
46470: - GIESSENDAM, HARDINXVELD--- Serie van 2 krantenartikelen 'Perikelen rondom een grenswijziging', 1952.
46466: - "COEHOORN, STICHTING MENNO VAN; MEESTERS, SCHUKKING--- Correspondentie tussen ir. G.L. Meesters en majoor W.H. Schukking over de Stichting Menno van Coehoorn, 1936. Manuscript."
46464: - HAARLEM, LAERS, DE SITTER, VAN TUYL--- Drie transportacten betr. een huis en erf aan de oostzijde van de Burgwal te Haarlem, bij de Grutterspoort, op de hoek van de Witwerkerspoort, met een camertje boven deze Poort (later (1782) op de hoek van de Nieuwesteeg). 4 charters op perkament.
46454: - BLOMMERSDYK (ZH), EDELMAN--- Acte van transport voor schout en ambachtsbewaarders in Beukelsdijk en Blommersdijk in het land van Cool d.d. 2-10-1610, van 2 morgen land in Oost Blommersdijk. Charter op perkament, zegel verloren met handtekeningen van Allert Jansz, Mees Pietersz en W. Jacobsz.
46444: - MEDISCH, APOTHEEK, HARTMANN, DENIJS--- Getuigschrift voor Anna Hartmann, geb. Utrecht 11-10-1864 als apothekersbediende, d.d. Middelburg 1884.
46440: - NOORD-HOLLAND, VAN MEURS, BLAAUBOER--- De verzamelde werken van Alida van Meurs, 1898-1988. 201 pag., 4°, in ringband.
46436: - MEDISCH, APOTHEEK, WEFERS BETTINK--- Briefje van apotheker D.C. Wefers Bettink, d.d. Utrecht 1870. Manuscript, 1 pag.
46410: - ENGELAND, MILITARIA--- British armed forces. Voucher, 3 pence, valid for British service canteens. 6x11 cm., begin 20e eeuw?
46407: - BRONNER--- Pentekening van ornamenten etc. met tekst M. Bronner, Haarlem, 1888, 4°.
46403: - SCHEURLEER--- Genealogie Scheurleer, getypt, folio, 29 pag., ca. 1590-ca. 1920.
46401: - BRANDT--- Lyk-cypres op broeder William Brandt, door Christoffel Brandt. 4°, 9 pag., gedrukt, 18e eeuws.
46398: - VEER, DE--- De geschiedenis van het geslacht De Veer van 1556-1929, beschreven door M.R.H. Calmeyer, 1e luit. Getypt, 78+11 pag.
46378: - GOEDKOOP--- Brochure rederij v/h gebr. Goedkoop, Amsterdam, ca. 1960. Gedrukt.
46376: - WESTERLING--- Serie krantenartikelen 'L'extraordinaire histoire de Westerling. Aventurier ou defenseur d'un peuple?' door Raymond Westerling. Verschenen in Le Figaro 29-1 tot 10-2-1952. Ingeplakt in boekwerk van 26 pag.
46372: - BREUGEL, VAN--- Van Breugel (Broegel), getypt, 7 pag.
46368: - BRUELIS--- Bruelis, genealogische aantekeningen. Getypt, 2 pag.
46366: - VISSER, DE--- Dossier krantenknipsels betr. dr. J.Th. de Visser. Opgeplakt, ca. 50 pag., 1927-1937.
46364: - BURMAN--- Burman, genealogische aantekeningen, getypt, 12 pag.
46330: - LEWINSKI, QUERIDO--- Familieboek voor het gezin A.A.A. Lewinski geb. Berlijn 16-10-1896, zoon van Louis en Bertha Pagel, en Sara Querido, geb. Amsterdam 26-11-1910, dochter van Adam en Sch. Baggers.
46333: - VREESE, DE, GENT--- Twee boeken met prijsformulieren voor Gustaaf de Vreese, d.d. Gent 1863 en 1882.
46872: - GRAVE, JACOBS, WASSENBERG--- Afrekening van notaris van Oppenraay te Grave, voor H.B. Jacobs te Grave en diens kinderen. Grave, 1909, manuscript. 1 pag.
46803: - DORDRECHT, MERWESTEIJN, V.D. LINDEN, KWAST--- Open brief aan den heer mr. H.O. van der Linden van Snelrewaard door C. Kwast, Dordrecht 1885, 12 pag., gedrukt.
46618: - BURGER--- Portretfoto van dr. C.P. Burger, zittend aan bureau. 12x10 cm, ca. 1920.
46620: - EXLIBRIS, BIBLIOTHEEK--- Brochure voor tentoonstelling van oude en moderne, Nederlandsche en buitenlandsche ex-libris met bibliotheekinterieurs. 's-Gravenhage, v. Stockum, 1940, 8 pag., geillustreerd.
46616: - BOELE VAN HENSBROEK, FUNKE--- P.A.M. Boele van Hensbroek, levensbericht door J. Funke, Amsterdam 1913, afgedrukt in Adresboek Boekhandel. Overdruk op zwaar papier, (11) pag., gedrukt.
46596: - GYSSELING--- Zes overdrukken van artikelen van M. Gysseling, 1946-1970. Gedrukt.
46594: - HUGENHOLTZ--- Zeven overdrukken e.a. van artikelen van F.W.N. Hugenholtz, 1950-1967, gedrukt.
46582: - ONDERWIJS, UNIVERSITEITEN, MIDDELBARE SCHOLEN--- Collectie van 38 gedrukte antwoorden en reacties op de 'Punten van overweging', opgesteld door een commissie ingesteld bij KB van 13-4-1828 over veranderingen bij het hoger en middelbaar onderwijs in Nederland en Belgie. Folio, ca. 600 pag.
46279: - BAKKERIJ--- Officiele catalogus van de Internationale Bakkerij-tentoonstelling, Paleis voor Volksvlijt, 1894. Gedrukt, 96+40+64 pag., geillustreerd, gebonden. Goed exemplaar.
46210: - LANS, HAFKENSCHEID--- Bidprentjes voor Bernardus Lans (1810-1863) en diens weduwe Sophia C. Hafkenscheid (1817-1883).
46192: - BROUWER--- Fotografisch portret, 10x7 cm., t.g.v. 50 jarig priester-jubileum A.J. Brouwer, 1857-1907, vice-gen.
64559: - Catalogue 31: Preken en Leerredenen. Click to view this catalogue online.
44819: - FRAEYLEMABORG --- Catalogus schilderijenveiling Mak van Waay, Amsterdam 1971, o.a. van oude schilderijen uit de Fraeylemaborg te Slochteren. Gedrukt, 38 pag., geillustreerd.
44758: - VEN, VAN DE --- Twee brieven van Th. v.d. Ven, d.d. Meerveldhoven 1955 aan G. Halwasse betr. familie Van de Ven te Boxtel. Manuscripten, 2 pag.
44760: - NOORDANUS --- Twee familieadvertenties Noordanus, 1922-1962.
44694: - "HOLKEMA, VAN; KEUCHENIUS; OLDEBOORN --- 'Huwelijks-bekendmaking' van A.B. van Holkema van Oldeboorn en J.G.A. Keuchenius van Koudum, 1864. Fraai gegraveerd porseleinkaartje (lith. W. Cool v. Bokma te Sneek)."
44692: - "BORGSTEE; HAMILTON --- Formulier betr. het overlijden te Amsterdam van Jan Hendrik Jurgen Borgstee, d.d. 9-1-18.. [ca. 1815], man van Ermegie Hamelton 'In armoedige omstandigheden overleden', deels gedrukt. 1 pag."
38477: - Publicatie tot conservatie van de jagt en wiltbane in de provintie van Utrecht, dd. Utrecht 7-9-1748, 4o, 4 pag.
45860: - DELFT, BELASTING, VAN DER DUSSEN--- Belastingbiljet voor 100e en 400e penning over 1763 te Delft. Te betalen aan de ontvanger Van der Dussen. Niet ingevuld. Gedrukt (beschadigd).
45856: - DELFT, LUTHERSE KERK, WERKHOVEN, BRUIJNENBEEK, KRABBE--- Kwitantie van Casper Werkhoven als ouderling van de Lutherse gemeente Delft, voor Wilhelmus van Soest betr. een legaat van Van Soests zwager Jan Krabbe, bottelier op het schip Rijnhuijsen. 1744, manuscript, 1 pag.
58866: - 's-Gravenhage, den 1 December 1813.
58898: - Reliëfgravure, 29x18cm, met 2 muntafbeeldingen, uitgegeven door J. Steuerwald ter gelegenheid van 25 jaar regeringsjubileum van koning Willem I. Op onderste munt de tekst: Gulielmus I. per XXV Annos Rex Neerlandiae. Op bovenste munt de tekst: Manu Tenebo.
58899: - Programma betrekkelijk de plegtige inhuldiging des konings, te Amsterdam op Zaterdag den 28sten November 1840. Programma, 30x18cm, van de inhuldiging van Koning Willem II met handgeschreven opschrift op achterkant: Baron L. Rengers, Kamerheer. 6 p. Mr. Willem Frederik Lodewijk baron
5903: [DISSEL, M.E.J.F. VAN] - Stichting Le Normant - Van Dissel, z.pl. [1967], 138 p.
58896: - Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813. Planodruk, 68x48cm, drukkerij Spin Amsterdam 1838.
45222: - LEESGEZELSCHAP TOT NUT EN VERMAAK--- Convocatie voor vergadering van het leesgezelschap Tot Nut en Vermaak, 1875, ten huize van D.Boer, gericht aan G. van der Lee, 1 pag., deels gedrukt.
54286: --- - Voorseggingen op de desseynen der vorsten en staten van de werelt. z. pl., 1684.
59945: N.A. - Alliance 40, 1922-1962, 48 pp, [Haarlem, 1962].
8212: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en Droomen door Jonathan. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
48595: - TOULON V.D. KOOG, VAN--- Benoeming van mr. M. van Toulon van der Koog tot griffier bij Raad van beroep te Haarlem, d.d. 's-Gravenhage 1916.
48597: - GROOT--- Benoeming van mr. H.C.J. Groot tot griffier Raad van beroep te Middelburg. 1 pag., manuscript.
48989: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '49e lustrum 29-6-1636-1881', litho Nikerk, 60x50 cm., met afbeeldingen van vaandels van andere studencorpora en handtekeningen. Gedrukt.
51733: - Norg en omgeving. Geillustreerde gids met wandelkaart, uitgave VVV Norg [ca. 1931], 79+14 pag., geïll. Mooi exemplaar.
9778: - Echtzang ter bruilofte van mijnen ... boezemvriend en kunstgenoot Hermannus Wielheesen en Mejuffrou Maria Van der toorn, in den echt vereenigd den 8 van grasmaand 1770. z.p. 8º: [8] p.
48731: - PANNERDENS KANAAL--- Resolutie 8-10-1749 betr. Pannerdens Kanaal. Folio, 57 pag., gedrukt.
23737: [ HOARE- DE LARIVE DUPAS, LOUISE G.] - Essai sur l' éducation de l'enfance. Parijs/ Genève 1837, 284 pag., orig. boards.
23731: [ OSIANDER, H. F.] - Exposé historique des finances de Pays-Bas, depuis la restauration en 1813 jusqu'à nos jours. Amsterdam , Diederichs 1830, 10 + 170 pag., orig. karton.
23735: - Voorstellen met uitloving van premien en medailles, ter bevordering van den landbouw in de provincie Zeeland, vastgesteld bij de vergadering der commissie van landbouw, 3e t/m 12e stuk, Middelburg 1841-1850, ca. 40 pag. per stuk.
9869: - kingsbergen's droom. Alkmaar, Maag etc. 8º: 7 p.
62600: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baden
43023: [CESSIERES, F.E. GOUGE DE] - L'Art d'aimer, nouveau poeme en six chants, par monsieur xxxx, Edition fidelle & complette, enrichie de figures. Londres, La Compagnie, 1759.
62608: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baggen (Van Pook)
62604: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baers
62610: - Wapenkaart/Coat of Arms: Bailly
42966: [IMMERZEEL JR., JOHANNES] - Geschiedenis der belegering en kapitulatie van het kasteel van Antwerpen in 1832. Amsterdam, Immerzeel, 1833.
6365: [MULLER, FREDERIK] - Manuscrits généalogiques et historiques. Amsterdam 1909. 238 p., + index op familienamen
59551: - Het briefhoofd en de bijpassende envelop, Amsterdam, GHB (Geef Het Beste/Buhrmann's G.H. papiergroothandel N.V.), [1939], zoals aangekondigd in het monsterboek postpapier met Bijpassende enveloppen. Prachtig uitgegeven, rijk geillustreerd met diverse briefhoofden. 57 pl. Met ringband gebonden.
59552: - Album amicorum in luxe oblong doosje [Ned. Indie 1839-1858].
10418: - Na het ten grave dragen van het lijk mijns waardigen vriends J.A. Van vollenhoven, uitgesproken in de St. Laurenskerk te Rotterdam op den 10 januari 1825. 8º: [3] p.
10423: - Ter gedachtenis van ... H. Smith in leven rustend leeraar bij de N.H. Gemeente te Utrecht, overleden den 31 december 1825. Utrecht, Kemink en Zn. 8º: [3[ p.
10425: - Grafschrift op ... Henricus Smith, rustend leeraar der Herv. Gem. binnen Utrecht, in den heere ontslapen op den 31sten van wintermaand 1825. z.p., z.j. 4º:[1] p.
10429: - Aan vader Scharp na den afloop van zijn laatste H. Dienstwerk [te Rotterdam]. Rotterdam, M. Wijt. z.j. 8º: 5 p.
10433: - Aan mijne geliefde broeder en zuster Pieter Van cleef en Maria Scheurleer op het doopmaal van hun zoontje Izaak Bernardus, geboren den 26 junij 1826. z.p. 8º: [5] p.
10435: - Op den dood en bij het graf van J.F. Moltzer, leeraar bij de Herv. Gem. te Leyden, overleden den 17den van hooimaand 1826. Leiden, L. Herdingh, 1826. 8º: [5] p.
10437: - Ter nagedachtenis van mijne dierbaren eenigen broeder den Heer Cornelis Klaarenbeek, overleden binnen Haarlem den 24 van wintermaand 1826. z.p. 4º: 4 p. Vlekkig.
10439: - Dankerkenning aan de kinderen en magen van wijlen den eerwaardigen Martinus Stuart. z.p., z.j. 8º: 3 p.
10441: - Ter echtverbindtenis van ... Mr. A.S. Van reesema, weduwnaar van Vrouwe E. Hoeting en Vrouwe S.E. Scheltus, weduwe van den Heer J.A. Van vollenhoven, gesloten den 21 maart 1827. z.p., ter drukkerij van Jan Arrenberg. 8º: [20] p.
30134: - GOUDA, GYMNASTIEKVERENIGING, OUDERKERK -- Programma uitvoering Gymnastiek Ver. Excelsior in Societeit Ons Genoegen (te Gouda?), dir.: H. Ouderkerk. 8°, 2 pag., gedrukt.
30136: - LINDEMANN -- 'Lindemann, was geh'n den dich die mädel an?'. Blaadje met tekst en muziekschrift, begin 20e- eeuw, gedrukt.
30138: - NIEUWENHUIJZEN, TRANSVAAL -- 'Leve de Transvaal! Sensatie-coupletten voorgedragen als Transvaalsche Boer, door den heer H.D. Nieuwenhuijzen'. Rotterdam, z.j., ca. 1900. 4°, gedrukt, 2 pag.
30140: - DORDRECHT, PONDGAARDERS -- Ordonnantie op 't stuck van de pondgaarders binnen Dordrecht, Dordrecht, S. Onder de Linde, 1696. Gedrukt pamflet, (16) pag.
30146: - VLISSINGEN, KAARSEMAKER -- 'Zegenwensch opgedragen aan mijne edele weldoeners'. Gedicht op gedecoreerd vel papier, 4°, manuscript, dd. Vlissingen 1-1-1860, getekend Kaarsemaker.
30148: - AMSTERDAM, POLITIE -- Drie grote plano bladen, gedrukt, met regelingen betreffende de politie in Amsterdam, 1830 en 1843.
30150: - OBREEN, VAN DER SPECK, WIERINGEN -- Stukken betr. Helena G.C.H. van der Speck Obreen, geboren 1891, dochter van notaris H.A.J. van der Speck Obreen te Wieringen en Neeltje de Jong, ca. 1900. Vnl. manuscripten, ca. 30 stuks.
30152: - SAMOT -- Briefkaart van J.H. Samot, G. Flinckstraat te Amsterdam betr. door hem te leveren 'Vegetariers zeep'. 1918, manuscript.
30154: - WILDE, DE, HARKEMAN -- Gedicht 'Bij het graf van dr. A.J.P. de Wilde, 17 mei 1880'. Ondertekend J. Harkeman.
30158: - GLIMMERVEEN, 1863 -- 'Nederlandsche Feestviering ter herdenking van het 50 jarig bestaan van ... ons vaderland'. Brochure door Quirynus Glimmerveen, gedrukt te Tiel, 15 pag.
30160: - DORDRECHT, SCHILLEMANS, DOODKISTEN -- Prijscourant voor doodkisten van de fa. L. Schillemans te Dordrecht, 1845. 8°, 1 blad, gedrukt.
30162: - DORDRECHT, VAN NIEVERVAART & HORDIJK -- Prijscourant van Van Nievervaart & Hordyk voor granen, bonen, boekweit en koolzaad. Dordrecht 1817. 1 blad 4°, oblong, gedrukt.
42884: [UYTENHAGE DE MIST, JOHAN] - Begin, voortgang ende eind der vrye ende der gewaande erf-gravelike bedieninge in Holland ende West-Vriesland. Amsterdam, J. Rieuwertsz, 1683.
42888: - - De gulde legenden van de stadthouders in Hollandt ende West-Vrieslandt. Dat is eenige noodige uytbreydingen van de toetsen over de 40 stellingen van der selver stadthouderlijcke regeeringh. Amsterdam, F. Legendum, 1663.
6915: [BEETS, NICOLAAS] - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. 2e, geheel herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1888.
56463: [ DIEDERICHS, GEBR.], - Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van algemene en nuttige kundigheden 1836, Amsterdam [1836].
57623: V. P., - Iets voor alle huisgezinnen. Over de belasting op de ongehuwden: aanwijzende de oorzaken van den ongehuwden staat en de middelen ter verbetering, Amsterdam, Nayler, 1841.
57609: - Almanak van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCCXI (1811), Amsterdam, De Wed. F. Doll, Kalverstraat no 63.
57615: - Instructie op den ijk der Nederlandsche vochtmaten, goedgekeurd door den Minister van Binnenlandsche Zaken, 20-10-1829, 's-Gravenhaghe 1859.
57605: - Almanak voor het schrikkeljaar 1828, Almanak voor het verstand en hart voor het jaar 1828, Amsterdam, C. Schaares.
53763: --- - Sententie van den Hove van Holland ten laste van Anastasia Neyborn, in dato 25 November 1929. 's-Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1729.
62598: - Wapenkaart/Coat of Arms: Backx
60418: - Vanitas still life
11212: - VISSER, DE Drie brieven van Dr. J.Th. de Visser, minister van Onderwijs, aan R. Derksen en H. Pierson, 1901, betreffende de schoolraad.
57269: - Chemins de fer de L' Est. Saison thermale, Paris 1903, 56 pag., oblong, geïll.
48459: - JONKMAN--- Briefje van Jonkman, z. pl., z. j., 1 pag., 19e eeuws.
48461: - HOFMAN, KOPER, PAULA DENNIS--- Dossier met foto's, knipsels, brieven etc. betr. de zangeres Paula Hofman-Koper of Paula Dennis, jaren '60 van 20e eeuw.
48463: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN--- Staat van inkomsten van het benefici op de L. Vrouwe en H. Cruys altaren tot Aarle. Beneficiaet is Jan Cornelis van Ommeren, 1768-1769. Manuscript, folio, 2 pag.
64561: - Catalogue 29: Reizen door Nederland. Click to view this catalogue online.
57563: [HANTZSCHEL, W.], - Die Praxis des modernen Maschinenbaues. Modell-Atlas. Berlin. C.A. Weller. ca 1920.
62488: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62486: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62484: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62482: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn (Opperdoes)
62480: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62476: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alendorp
62478: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
45776: - LIMBURG--- Limburg's verval gedurende de laatste halve eeuw 1840-1890, door eenige Nederlandsche Limburgers, Maastricht 1891, 16 pag., gedrukt.
45808: - GYMNASTIEK, WOELDERS--- Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen. 1e twaalftal , bijeenverzameld door H.A. Woelders. Amsterdam, 1877. Folio oblong.
45804: - NUMISMATIEK--- Collectie van gegraveerde en gefotografeerde afbeeldingen van historiepenningen.
45806: - JAARTALLEN LIJST--- Jaar-tafel van de merkwaardigste gebeurtenissen, uitvindingen en stichtingen in ons vaderland. Uitgave van N.J. de Haas, Gortstraatje te 's Hage, 4°, 4 pag., gedrukt [1848].
45802: - WIJDENES, DEKKER--- Cahier met schrijfoefeningen van IJtje Dekker en Maartje Dekker, Wijdenes 1868-1870. Manuscript, 4°.
45798: - "COURT, DE LA; VAN EIJK--- Verslag van P.H. Loeff, curator, over het faillissement van jhr. Jos. de la Court te 's Hertogenbosch. Zeer uitvoerig artikel in Themis, jrg. 7, d.d. 29-3-1904. Gedrukt."
45796: - BOKHOVEN--- Catalogus van openbare verkoping te 's Hertogenbosch 1928 van landgoed Bokhoven in de gemeente Bokhoven, met heerlijkheidsrechten, het Wellveer, de visserij Het Prikwater en een uiterwaard De Berkwaard onder Amnerzoden. Gedrukt, 55 pag., met grote uitvouwbare kaart.
13497: - VLUGT, VAN DER Kartonnen onderblad van een “Wapenkalender 1942”, uitgave van glashandel N.V. Van der Vlugt & Co. te ‘s Gravenhage, 1 blad, gedrukt.
13499: - WIELANDT Ontwerptekening voor de titelpagina van een boek “Het geslacht Wielandt”, 1 p., folio.
13501: - VIRULY Ontwerptekening voor de titelpagina van een boek “Viruly”, 1 p., folio.
13503: - VERHUELL Ontwerptekening voor een titelpagina van een boek “Het geslacht Verhuell”, 1 p. folio.
13747: - GRONINGEN, STUDENTENLEVEN, HOFSTEDE Pseudo-studiosus hodiernus..... dat is hedendaagsche naam-student of Groninger godsgeleerde ontdekt en wederlegt door R.L.O.R., S. Sanctae theologiae studiosus (= P. Hofstede, vgl NNBW IV p
13748: - GRONINGEN, DOOFSTOMMEN-INSTITUUT Drie verslagen van de jaarlijkse vergaderingen van contribuerende leden van het Instituut voor Doofstommen te Groningen, opgericht in 1790, over 1830, 1841 en 1846, ca 80 p. per deel, gedrukt,
13752: - "FOTO’S VAN MILITAIREN Foto’s van militairen in uniform, diverse formaten, begin 20e eeuw. per stuk"
13371: - ROERMOND Publicatie (in het Frans) van keizerin Maria Theresia inzake bestuursinstellingen in het vorstendom Gelre en de stad Roermond, d.d. Wenen 12-6-1760, 4 p., folio, gedrukt (bij J.G. van Ophoven te Roermond).
13376: - MIDDELBURG, ADMIRALITEIT, KEETLAER Extract uit de notulen van de Staten van Zeeland, dd 5-4-1726, waarbij de Admiraliteit van Zeeland wordt gelast financiële stukken over te leggen. Getekend Dignus Keetlaer, 1 p., manuscript.
13314: - BREDEMEYER, HOOSEMANS Familiekroniek, cahier met aantekeningen in handschrift uit 1946-1947 over de grootouders van Eta van Baer: Wilhelm Moritz Bredemeyer (1811-1882) en Margaretha Langemeyer (....-1862), Hubertus Hoosemans en ... Schrakamp. Opgeschreven door Lily Schnabel-Bredemeyer in Den Haag. Ook veel over andere familieleden Bredemeyer en Hoosemans, 12 p.
13319: - HEYNIS Gedicht in handschrift, ondertekend Anna Hendrika Heynis, 19e eeuws, 1 p.
15770: [QUARLES VAN UFFORD, L.J.] - Beknopte beschrijving der stad Haarlem, kunnende dienen tot eenen gids bij de beschouwing der merkwaardigheden, welke deze stad en derzelver omstreken opleveren, Haarlem: Vincent Loosjes, 1828
15881: [STRICK VAN LINSCHOTEN, P.H.A.J.] - Vertraute Briefe [...]. 3 delen. Germania [= Mannheim], 1818.
18015: [SAUER, C.? (VERT.)] - Het portrait van Michiel Cervantes. Blyspel in drie bedryven. Naar het Fransch. Den Haag, Wed. J. de Groot en Zoonen, 1804.
18411: [TOLLENS CZ, HENDRIK] - Dichtbloemen, bij de naburen geplukt. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1839.
18467: [UNZER, JOHANN AUGUST] - De Artz, of Genees-heer, in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen, om gezond, lang, en gelukkig te leeven. Amsterdam, Erven F. Houttuyn, 1771 [12 delen in 6 banden] Naleezing van den artz, of geneesheer in aangenaame spectatoriaale vertoogen. Amsterdam, Erven F. Houttuyn, 1773-1775. [4 delen in 2 banden]
59019: - Zilveren Krooningsfeest des Konings 12 mei 1874. Programma van de feestviering te Arnhem, Arnhem 1874, 28 pag., plus 33 pag. advertenties.
59011: - Voorschrift voor het onderwijs in de gymnastiek bij het wapen der infanterie, Batavia 1903.
58928: - Lithografie op chine collé, 32x23cm, van Willem III. Uitgegeven door Wed. E. Spanier te 's Hage.
52520: [NAPOLEON?] - De Pyramiden of wonderlyke lotgevallen van Buonaparte in de ruinen van Memphis in Aegypten (...) volgens eenen origineelen brief des eersten consuls, gevolgd naar een Hoogduitsche vertaaling van Theodorus Flammberg. 2e druk, Groningen, Eekhoff, 1801.
52522: - - Poesies, par un amateur peu exerce. Z. pl.
61915: - Porte de Harlem en Hollande (mirrored)
29498: - CAMMINGHABURG BIJ LEEUWARDEN -- Tekening, 15x15 cm. van ‘Het oude blockhuis ofte Kambuier, buiten ‘t oost van Leeuwarden, als ‘t waer anno 1755’ grijs gewassen.
29494: - JACHT IN KWARTIER ZUID-HOLLAND -- Publicatie van Bailluw en mannen van den hove van Zuit-Holland, dd. Dordrecht 9-8-1790 betr. de jacht in Zuid-Holland. Gedrukt, plano, 1 blad.
29490: - OIRSCHOT, OISTERWIJK -- Sententie van de Raad van Brabant, dd. 26-7-1679 in een geschil tussen de regeerders van Oorschot en de regeerders van Oosterwijk betr. de grenzen tussen beide dorpen. 1 blad, plano, gedrukt.
29492: - MEIJERIJ, VERBOD RK KERKDIENSTEN -- Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 13-5-1631 met verbod voor de pastoors van de dorpen in de Meijerije om kerkelijke diensten te verrichten binnen klooster of parochiekerken of kapellen in de Meijerij. Gedrukt, 1 blad, plano.
63127: - Centsprent: Geschiedenis van Klein Duimpje No. 57.
29488: - VISSERIJ -- Waarschouwinge van bailliu en mannen van den Hove van Zuid-Holland, dd. Dordrecht 7-4-1721 met verbod tot vissen met vischwant of ‘met den elger te steken’ in de wateren van de domeinen, van de stad Dordrecht etc. Gedrukt, plano, 1 blad.
53991: --- - Antwoord gezonden op de tweede brief aan de heer Daniël Roemer in zyn tegenswoordige verblijfplaats, waar in hem de reeden gezegt werd waarom men hem alleenig zo sterk op het lyf vald en anderen die zo wel maitressen als hy hebben gehouden, met stilzwygen voor by gaat. [Amsterdam, 1774].
18558: V[ONDEL], J[OOST] V[AN DEN] - Altaer geheimenissen. Ontvouwen in drie boeken. Door J.V.V. Te Keulen, in de nieuwe drukkerye. 1718.
18604: [VRIES, JAN DAVID DE] - Jonge heeren. Typen uit het jonge heeren leven. Door den schrijver van ‘Na het studenten-leven’. Maarssen, C. van Nederhasselt Jr., [1847-1849]. [2 delen in 1 band]
62226: - Music sheet: 'Oranje Wals opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Alexander Nederlanden 1813-1863'.
23831: - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe, 1e en 2e stuk. Amsterdam etc., de Groot, 1792, 420 pag., orig. karton ( met tabellen).
29828: - HERIKHUIZEN -- Gezicht te Herikhuizen. Pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1952. 12x18 cm.
30214: - ORANJE -NASSAU, VAN WALDECK-PYRMONT -- Achttien kranten en tijdschriften uit 1934 met berichtgeving over het overlijden en de begrafenis van Koningin Emma.
57471: - Hier is de A.V.R.O. z.pl., z.j., 48 pag., geïll.
31319: B[ OONZAJER ], C.G. EN J.G.W.M. [ERKES] - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein, Gorinchem, Horneer, 1840, 88 pag., gebonden in half leren band uit het begin 20e eeuw. Goed en compleet exemplaar.
40137: [ HEPKEMA, J.T.], - Eenvoudige memories en bemerkingen langs straten en wegen, voor landgenoot en vreemdeling, Heerenveen, J. Hepkema, 1894-1917, 580 pag., geb. in half linnen.
40165: - Smellingera-Land. Proeve van een geakinde van de gemeente Smallingerland, uitg. t.g.v. het 300 jarig bestaan van Drachten 1641-1941, Drachten 1944 [ eerste druk ], 312 pag., geïll., ingenaaid.
48957: - PARMENTIER, MADE--- Gedachtenisprent H. Communie voor Gerarda Parmentier, d.d. 4-5-1915, in de kerk van het pensionaar St. Jozef te Made. 1 blad, chromolitho+handschrift.
52654: --- - Sententien van den Hove van Holland tegens Jan van Amelonse, mr. Nicolaas Tromer, Willem van Wessem, mr. Ernestus de Schadenberg, Fredrik Linden en Daniel Slagmuller. In dato 25 maart 1729. 's-Gravenhage, P. en I. Scheltus, 1729.
13594: - INDIË, STIERLING, METMAN Verklaring van de resident van Batavia dat Joan George Everh. Gijsbert de Dieu Stierling, geb. te Semarang, oud 18 jaar, het recht heeft in Ned. Indië te wonen, 1 p., manuscript, getekend te Batavia 26-8-1868 door de assistent voor de policie J Ph (?) Metman.
13596: - FAGEL, SLUIJSKEN Wapenafbeeldingen van 8 kwartieren: Fagel, Dierkens, Rosa, Rosa, Sluysken, van der Heim, de Neuville, van der Waaijen, 1 blad, folio, 19e-eeuws manuscript.
51034: [KIMBALL, R.B.] - Cuba and the Cubans, comprising a history of the island of Cuba (...) by the author of letters from Cuba, with an appendix. New York, 1850.
44955: - PASTORIEN --- Koninklijk besluit d.d. 18 Zomermaand 1810 waarbij pastorien toebehorende aan steden of dorpen overgaan in eigendom aan de kerkelijke gemeenten. Gedrukt, folio, 2 pag.
13714: - "WIJNHANDEL SPENGLER; STUMPFIG Twee kwitanties van G.M. Stumpfig, firma J.C. Spengler & Co, wijnhandel te Amsterdam, t.n.v. wed. Jacob Hoffman, 1792 en 1797, 2 p., manuscript."
13716: - DRIES, GREVEN Kwitantie van J.H. Dries en J.H. Greven, dd Amsterdam 1791, betr. geleverde verlakte ketel en komfoor aan de heer Diepen, 1 stuk, manuscript.
13631: - RIJNSBURG Charter op perkament, ca 1640, gebruikt als omslag voor een boek of register en daardoor beschadigd. Uitgevaardigd door baljuw (Philip Godijn?) en schepenen van Rijnsburg, waarbij superintendenten van de v.m. abdij van Rijnsburg enkele landerijen te Rijsburg, opgemeten door Steven van Brouckhuysen, in erfpacht uitgeven aan Johannes Abelsz, zonder zegels.
13642: - BIJBELS DRUKKEN “Reglement tot het drukken der bijbels, testamenten, etc. etc.”, uitgevaardigd door de kerkeraad van Amsterdam en goedgekeurd door burgemeester en regeerders van Amsterdam dd 28-7-1731, brochure, 11 p., 4º, gedrukt, met enkele aanvullingen in handschrift.
13643: - SINT OEDENRODE, VAN KELCKHOVEN, MOORD Exemplaar van de Dodrechtsche Courant dd 22-2-1834 met o.m. bericht over de moord op sergeant M. van Kelckhoven te Sint Oedenrode.
13647: - HABSBURG, MARIA VAN Brief van Maria, dochter van Karel V en zuster van Philips II, gehuwd met keizer Maximiliaan II van Habsburg, dd Praag 1577, gericht aan Baron Juan. Spaanse tekst (12 regels) met eigen handtekening “Maria”.
13649: - ROTTERDAM, R.K. KERK “Het partinent verhaal van de grote oproer die er binnen Rotterdam is geweest, wegens het plunderen van een pape kerk, alsmede de lijst van al de heylige goederen die er in de kerk gevonden zijn”, gedrukt blad, 25x15 cm, zonder naam drukker: “Gedruckt na de copye van Rotterdam”, zonder jaar (17e-eeuws).
51006: - - De academie voor vrolyke heeren en dames om zig in gezelschappen behaaglyk te maken, bestaande in zeer veele vermaaklyke historien en vertellingen, aardige kwinkslagen (...) en geestige snakeryen, uit alle taalen by een vergaderd en in het Hollandsch vertaald. Uitgegeven in het VII jaar der XIX eeuw [1806].
13506: - SORGEN, VAN Ontwerptekening voor een titelpagina van een “Genealogie van het geslacht Van Sorgen”, 1 p., folio.
13508: - MOUNIER Ontwerptekening voor een titelpagina van het boek “Genealogie van het geslacht Mounier”, 1 p., folio.
13510: - BIJLANDT, VAN Ontwerptekening voor een titelblad van een “Geslachtsboek Van Bijlandt”, 1 p., folio.
63199: - Centsprent: Hier ziet gij, lieve jeugd, veel zaken ... No. 77.
10172: - Lijkzang op het treurig afsterven van mijn dierbaare echtgenoote Jacoba [van bemmelen-] spruit, overleeden binnen Leyden, in den ouderdom van 36 jaaren en 7 maanden, den 30 van lentemaand 1799. z.p. 8º: 15 p. Op p. 3 een zeer fraai gegraveerd silhouetportret.
13622: - UNIE VAN UTRECHT. Extract uit de resolutien van de Ed. Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden 28-8-1777 . Dit betreft een herdruk door Joh. Enschede uit 1778, met oude letters en facsimile's van de handtekeningen, van de Unie van Utrecht, 1578 met bijbehorende stukken, 72 p., folio, gedrukt.
13623: - PITT, WILLIAM “Character of Wm Pitt Esq (late earl of Chatham)”, manuscript, 8 p., folio, 19e-eeuws.
14066: - SCHEEPVAART, HOLLAND-AMERIKA LIJN Vijf menu’s van diners aan boord van schepen van de Holland-Amerika Lijn, 1915-1965. Gedrukt, geïllustreerd.
14301: - NEDERLANDS DRUKWERK IN AMERIKA Brochure “Ter gedachtenis aan het leven en den arbeid van wijlen Ds. A. van Dijke, 1860-1936, in leven predikant te Sioux Center (...), Sioux Center, Iowa” [1936], 65 p., geïll.
10175: - Treurige gedachten by den vroegen dood van ... Johannes Henricus Hacke ... Godsgezant bij de gemeente van J.C. in 's-Gravenhage in den ouderdom van nog geen 35 jaaren overleden den 26 mei 1799. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1799. 8º: 10 p.
10180: - j. le francq van berkhey verheerlijkt of dankzegging voor loffelijke verdediging. z.p., z.j. 8º: 7 p.
10186: - P. Linthorst aan zijne vrienden bij zijn vertrek uit het vaderland. z.p., z.j. 8º: 15 p.
10190: - Ter bruilofte van den heere Nicolaas De swaan en mejuffrouwe Margaretha Miering. Fragment z.j. 4º: 4 p., waarvan p. 3 gemerkt: B2.
14020: - AMSTERDAM 700 Enkele herinneringen aan de viering Amsterdam 700 jaar stad, 1275-1975.
10618: - Aan bruidegom en bruid [op 25-jarig huwelijk]. z.p. 8º: [2] p.
15104: [COOK] - Cook’s tourist handbook for Holland, Belgium, the Rhine and Black Forest, with maps and plans. London: Cook etc., 1901.
15106: [COOK] - The traveller’s handbook to Holland, by Roy Elston, with maps ans plans. London: Simpkin etc./Cook, 1926.
10246: - Aan den Wel Edele Heer Ferdinand Van der schaft en Mevrouw Cornelia Dobbelaer, ter gelegenheid hunner echtverbintenis op den 20sten van lentemaand 1806 [te Middelburg]. [Haarlem] 8º: [8].
10254: - Op het onverwacht overlijden van mijne waardige vriendin Johanna Straatman, huisvrouw van Dirk Noteman, op den 28 maart 1807, voorgelezen op ons vriendenkransje 22 april 1807. z.p. 8º: [4] p.
10256: - Op den dood van vrouwe Helena Cornelia Borrias, echtgenoote van den heere Reinier Dirk Aldenhoven, overleeden in den ouderdom van 39 jaaren den 30sten van Grasmaand en ter aarde besteld den 6den van Bloeimaand 1807. z.p., z.j. 8º: 7 p.
62514: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ameyde (V.d.)
10821: - Courantio di Nicaragua. Extra nummer ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Z.E. den minister van Financiën Hesselius. z.p. Plano, 1 p., tweezijdig bedrukt.
14099: - AMSTERDAM, ARTI ET AMICITIA, REMBRANDT, OLTMANS Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij “Arti et Amicitia”, gevestigd te Amsterdam, 1852. Gedrukt, 59 p., 8º in blauw marokijnen bandje met goudstempeling. Getekend: A. Oltmans, secretaris.
14101: - HUISMAN Veilingcatalogus van Venduhuis ‘s-Gravenhage 16-17-2-1937, collectie L. Huisman, gedrukt, 27 p., 4º.
29388: - VEER LEIDEN-DELFT, TREKWEG LEIDEN-LEIDSENDAM -- Ordonnantie dd. 2 en 15 december 1806 op het schuitenveer tuschen de steden Delft en Leiden, als mede op derzelven steden trekweg tuschen de stad Leiden en den Leidschen Dam. 4°, gedrukt (Herdingh en Du Mortier [1806]), 43+4 pag.
14086: - DEN HELDER, ROOSENDAEL, ONDERWIJS “Prijs” voor J. Roosendael, leerling van de Gemeenteschool nr. 5 te Den Helder, 1898. Deels gedrukt, 8º, 1 p.
14090: - NETSCHER Poeziealbum van het echtpaar F.H.J. Netscher (1817-1878) en Cath. M.J. Netscher (1824-1903), met verzen van hun kinderen: Frans C.J. (geb. 1864), Betsy (geb. 1865), Henri (geb. 1859) en Just (geb. 1862), 1871-1874. Manuscript, 1 deel, geb. (in hoesje).
14093: - ROTTERDAM, PINCOFFS, LOOS J.C.W. Loos, ‘Uittreksel uit een brief aan ... Mr. H.H. Tels inzake de handelingen der Afrikaansche Handelsvereeniging, enz., enz.’, Rotterdam, J.H.H. Rothmeyer [1879], 8º gedrukt, 8 p.
53584: --- - The trial at large of Louis XVI, late king of France, containing a most complete and authentic narrative of every interesting and important circumstance attending the accusation-trial, defence, sentence-execution etc. of this unfortunate monarch. Communicated in a series of letters by a member of the late National Assembly to a member of the British Parliament, to which is subjoined a copy of his majesty's will. Londen, H. MacLeish [1793]. [gebonden met:] A defence of Louis XVI. Translated from
57175: -- - Beschrijving van de grafelijke zalen op het Binnenhof te 's-Gravenhage, z.pl., 1907.
44403: - WILDE, DE--- Portretfoto van mr. E.L.L. de Wilde, directeur Van Abbemuseum. 1963, 18x10 cm.
10199: - De gedagtenis des regtveerdigen zegen, na het schielijk afsterven van ... Coenraad Le leu de wilhem... president ... ontslapen den 28 december des jaars 1800. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1801. 8º: [8] p.
10202: - Overdenkingen bij den vroegen dood van mijne ... echtvriendin Johanna Elisabeth [bisschop-] Van der tak in den avond van den vierden van sprokkelmaand 1801, het 25ste jaar hares levens, in den Heere ontslapen. z.p. 8º: [22] p.
10204: - Aan ... J.F. D'orville bij zijn Wel-ed. 69ste verjaardag, den 29 april 1801, zijnde de trouwdag van mijn lieven broeder, en zuster. z.p. 4º: [4] p.
10205: - Aan ... Thomas Hoog toen dezelve zich na eene beroeping in de Gemeente van 's-Gravenhage opnieuw aan die van Rotterdam verbondt, op zondag den 19 van hooimaand des jaars 1801, door J. Scharp ... en door J.G. ten Broek. Rotterdam, J.P. van Ginkel, 1801. 8º: [12] p.
10206: - Redenvoering van Evert Johan Post, alsmede dichtstuk van Johannes Cornelis Boot, predikantern te Arnhem, tot nagedachtenis van Johan Nijhoff, utgesproken bij de wederopening van het Natuur- en letterkundig gezelschap te Arnhem op den 30 november 1801. z.p. 8º: [6] 32 [10] p.
10210: - Sur la mort de mon ami L.A. Van laar, mort de 15 avril 1802, agé de 19 ans et 8 mois. z.p. 8º: 8 p.
10212: - Hieronymi de Bosch, curatoris academiae Lugduno Batavae,carmen viro prudentissimo Rutgero Jano Schimmelpenninck J.U.D. ad pacem ambianensem Batavorum legato, confecta pace salva republica redeunti dicatum 2 junii 1802. z.p., z.j. 4º: 7 p. Fraai sierpapieren omslag.
10214: - Feest-zang bij gelegenheid der goude bruiloft van ... Fredrik Van wynoxbergen en ... Petronella Catharina Leuven, gevierd op den 25sten van wiedemaand des jaars 1802. z.p. 8º: 16 p.
10217: - "Lijk-cypressen van Abraham Blussé [bevat: Herdenking aan myne afgestorvene tweede gade Kornelia Pot, overleden den 27 febr. 1803; Aan ... Jacob H. Van den doorslag, bedienaar des H. Ev. ... te Dordrecht ten dage der begrafenis van zijne echtgenote ... Magdalena Cornelia Buck den 17 febr. des jaars 1803]. z.p. 8º: 8 p."
12061: - RUIJS (DE BEERENBROUCK).- Dossier betr. het rapport `De stamreeks van het geslacht Ruijs de Beerenbrouck' door W. Wijnaendts van Resandt, 1983.
12146: - WAL, DE Eigenhandig geschreven gedicht `De verlatene' door J. de Wal, ca. 1835. 8(: 2 p.
12334: - GELDORP Handtekening van ...ias Geldorp. Leeuwarden 1666, 1 stuk.
63131: - Centsprent: De twaalf Aartsvaderen, de Zonen Jacobs ziet / Men hier ten Trappenrei gesteld ... No. 113.
13560: - CUPER, VAN TRIEST “Genealogie van de familien Cuper & van Triest”, 10 p., folio, manuscript.
13564: - "RIEMSDIJK, VAN; GELDERS WATERRECHT Brief van Th. van Riemsdijk aan “Amice”, dd Arnhem 1878, 2 p., 8º, manuscript."
13567: - HAARLEM, ROOS, VAN RIEMSDIJK Getuigschrift voor de journalist Roos, dd ca 1930, getekend door jhr. A.W.G. van Riemsdijk, directeur Opr. Haarl. Courant, 1 p., 4º, deels gedrukt.
14064: - ALBUM AMORICUM, SMIT, VON MEYERN Achttiende eeuws album amoricum. Rood marokijn bandje met goudstempeling, goud op snee, met slechts drie bijdragen: een getekend wapen met “M. v. M. Fecit” en twee tekstinschrijvingen, d.d. 1771 van “P. Smit, Campensis” en d.d. 1796 van “L. von Meyern te Lochem”. De overige bladen zijn blanco. Op het schutblad een verwijzing naar ‘Le Bibliophile Belge’ 1845 Tome II p. 127.
18229: [SPANOGHE, CORN. MART.] - De zes-en-tagentig wonderbaere gezigten ofte Rampspoedige voorzeggingen van den verligten Jonas der agthiende eeuw over het trotserende Nederlands Ninive. Verrykt door zes-en-tagentig schoone printverbeeldingen. Gedrukt buyten Enchuyzen. [Antwerpen], [z.n.], [1784]. [2 delen in een band]
10258: - Vrindschapshulde aan ... Jan Hendrik Franke Bz. en ... Sara Thierens, bij gelegenheid der 25ste verjaring hunner echtvereeniging, gevierd te Ijsselstein den eersten september 1807. z.p. 8º: 8 p.
10260: - M. Salverda aan zijne kinderen bij zijne acht-en-dertigste verjaring, invallende op den 6 en gevierd in den avond van den 9 october 1807 [te Groningen]. z.p. 8º: [8] p.
10262: - Lofrede en lijkzang op Sebald Fulco Johannes Rau, uitgesproken in de openbare vergadering van de My der Ned. letterkunde te Leyden op den twaalfden van sprokkelmaand 1808, de eerste door J. Teissedre l'Ange, de laatste door W. Bilderdijk. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1808. 146 [16] p.
10268: - Ter bruiloft van den Heer Arend Hendrik Brak en Mejufvrouw Gysberta Johanna Van wijk op den 25sten van zomermaand 1808. z.p. 4º: [4] p.
10271: - Op de herstelling van mijnen vader [tresling] uit eene bijna dodelijke ziekte. Den 27 van slagtmaand 1808. z.p. 8º: [3] p.
10273: - Ter nagedachtenis van Mr. J. Hinlopen, voorzitter der tweede klasse van het Koninklijk-Ned. Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, overleden den 21 december 1808, door mr. W. Bilderdijk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829. 8º: 14 p.
10738: - Feestlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den heer W. Heuvelink en mejuffrouw J.M.F. Meyst. Amsterdam, 17 juni 1902. 8º oblong: 1 blz. Met opgeplakt plaatje van baby.
10740: - Reglement van orde uitgevaardigd ter gelegenheid van de plechtige viering van het koperen huwelijksfeest van ... A.F.I.C. Gosler en ... A.E. Sigling, te Haarlem september 1890 - maart 1903. z.p. 8º: [4] p. MET: Welkomstgroet. [3] p.
42660: [WTENBOGAERT, JOHANNES] - Advys op 't vast-stellen van de religie. Haarlem, Jacob de Wit, 1630.
46792: - PARIJS, HOTEL DE MALTE--- Adreskaart en rekening van Grand hotel de Malte, 63 Rue de Richelieu, Paris, 1893. Directie: Frederic Svendsen, deels gedrukt.
45912: - STRIJKBOUTEN--- Twee prijscatalogi van strijkbouten (Sad irons), fotokopien van gedrukte brochures.
45910: - GASCOIGNE, CARMARTHEN--- 18e eeuws bijbeltje, beschadigd, in een geheel leren bandje met op voorplat: 'Henry Gascoigne his book' in gouden letters.
45904: - DELFT, GAS--- Gas, Bedrijfscourant van Gemeente bedrijven Delft afd. Gasfabriek, nrs. 1 en 2, sept-nov 1933. Gedrukt, 8 pag.
45908: - DELFT, VUILNISOPHAALDIENST--- Folder van dienst Openbare Werken Delft (dir. H. Knol) betr. vervanging van paarden tractie door roltrommelauto's bij vuilnisophaaldienst, 1955. Gedrukt, 2 pag.
13618: - BLANC Brief van Louis Blanc aan de boekhandelaar Masson, met verzoek de heer Dangelier wat geld te lenen, z.pl., z.j., 2 p., manuscript.
40081: [ BRAND, J.P.A.], - Kroniek van de Stichting De Roomsch Catholijke Armen en het Wees- en Oudeliedenhuis (...) te Leiden, uitgegeven bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest, Leiden 1939, 75 pag., geïll.
10292: - Bij het graf van mijne eeuwig geliefde echtgenoote ... Geertruida Wilhelmina Adriana [van royen-] Van neck, geboren den 2den maart 1777, met mij gehuwd den 2den februari 1796, overleden den 28sten oktober 1812. z.p. 8º: 7 p.
10294: - Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig vervuld leeraar-ambt binnen de stad Utrecht door ... Henricus Smith op den 28 van lentemaand des jaars 1813. z.p. 8º: 4 p.
10297: - Bij het graf van ... Jan Van der roest, leeraar der Hervormde Gemeente te Haarlem, overleden den 8sten Januari 1814, door C. de Koning Leend.z. Haarlem, Francois Bohn, 1814. 8º: 16 p.
10300: - Feestzang by de heugelyke eerste verjaring van Z.K.H. Willem Frederik, prins van Oranje & Nassau ... op den 24en Augustus 1814, na de verlossing van Europa en het Vaderland, van C. van Epen, leeraar der Hervormden te Wolvega. Amsterdam, J. Aarinksen, 1814. 8º: 14 p.
51635: [CHAUSSIER, HECTOR EN N. BIZET], - De graftombe, eene Schotsche geschiedenis, Amsterdam, Allart 1803 [ Magazyn van geschiedenissen, deel 6 (of 10?)].
13518: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, MOQUETTE Verklaring van de theologische faculteit te Leiden dat Joannes Baptista Moquette, geboren te Heusden,zijn candidaats-examen theologie heeft afgelegd, Leiden 25-4-1828. Met de handtekeningen van J. Clarisse, J. v. Voorst, L. Suringar, W.A. van Hengel en N.J.Kist, 1 p., folio, deels gedrukt.
13529: - RANDERODE VAN DER AA, HOOFTMAN Verklaring van burgemeester, schepenen en raad van Antwerpen betr. de erfgenamen van jonker Gerard van Randeroden, gezegd van der Aa, heer van Zevender, Antwerpen 15 januari 1639, 3 p., folio, manuscript, met fraai opgedrukt zedgel.
13531: - VELTCAMP HELBACH, MULDER Blaadje uit een album amicorum, getekend J.G. Mulder, wed. Veltcamp Helbach, dd Weurt 1820, 1 p., manuscript.
13533: - HARVANT, D’ Blaadje uit een album amicorum, getekend M.M. d’Harvant, ca 1820, 1 p., manuscript met tekening “a l’amitié”.
13537: - CHABAOT, TAUDIN Tekening in O.I. inkt van het wapen-ex-libris Taudin Chabot, 1 p., 4º.
13542: - INDIË, MALANG, WOLFF Brief annex nota van de burgerlijke stand te Malang aan A.J.F. Wolff, majoor der infanterie aldaar, betr. kosten huwelijk van zijn dochter, 1 p., folio, manuscript.
61061: - - De Tandarts. Duitse Spotprent Dr. Eisenbart
50952: [BAX, D.] - Welkom aan de uit het leger te velde terug keerende Zutphensche schutterij, op den 2 September 1834. Zutphen, Thieme, [1834].
49262: - VERHOOG, VERIJSEL, KOLLING--- Huwelijkszang op huwelijk Gerrit Verhoog en Klazina Verijsel, d.d. 2 herfstmaand 1811. Gesigneerd A. Kolling. Manuscript, 4°, 3 pag.
49260: - RIJGERSBERG, REIJGERSBERG, VINKESTIJN--- Extract doopboek r.k. gem. 's-Gravenhage 6-8-1792 Joannes, zoon van Joannes Rijgersberg en Antje Vinkestijn. Manuscript, 1 pag., folio.
11556: - OOSTDIJCK, TRADEL Gegraveerd alliantie-familiewapen van de families Oostdijck en Tradel, met veel randwerk. Anonieme gravure. 4(. Zeldzaam, 18de- of 19de-eeuws.
11561: - OUD-ALBLAS Ontwerptekening voor een `wapenkaart der heeren en vrouwen van de heerlijkheid Oud-Alblas', lopende t/m Pieter Blussé, 1887. 60x80 cm.
61069: - - Missive, geschreven den sevenden July 1690. Uyt Londen.
61071: - - Bestiaal. Ordonnantie, waar op in den Lande van Holland en West-vriesland (...) by collectie sal werden geheeven den Import op de Bestiaalen, als Ossen, Koeyen, Kalveren, Schaapen, Lammeren, Varkens, jong en oud: Ingaande den eersten January 1750.
51048: - - Historie der watervloeden welke ons Nederland en wel voornamentlyk de zeeven Vereenigde Provintien, zeedert haar eerste opkomst en bewooning ondergaan hebben, van den Cimbersen vloed (...) tot (...) deezes jaars 1775. Amsterdam, Fokke, 1775.
61077: - - Amsterdamsche courant, 12-12-1809.
61075: - - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) ingaande met den eersten January 1750.
61073: - - Ontgronding en Uitvoering, mitsgaders den Deurvaart van den turf. (...) Ingaande met den eersten January 1750.
29328: - AMSTERDAM, GENEES- HEEL- EN VERLOSKUNDIGE SCHOOL -- Aantekeningen betr. de genees- heel- en verloskundige school te Amsterdam over de jaren 1823-1826. 4°, 2 pag., getypt.
42108: - Nieuw groot ABC boek. Zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren. Zutphen, W.C. Wansleven, [185?].
46732: - HERALDIEK, FINLAND, ERIKSON--- Brief van Olaf Erikson, Helsinki 1964, aan E.C.M. Leemans-Prins over heraldiek in Finland. Manuscript, 1 pag.
14299: - BELGIË, ANTWERPEN, ARMENZORG, WERBROUCK Gedrukte brochure “Brief van den tresorier van den Algemeynen Armen, aen de Heeren Commissarissen der nieuwe bestieringe”, d.d. Antwerpen 4-12-1789, gedrukt bij J. Grangé, stadsdrukker, 4º, 14 p.
14303: - ARCKEL, CORNELIUS VAN, WADDINGSVEEN, ROTTERDAM, REMONSTRANTS PREDIKANT Portret van Ds. Cornelius van Arckel (1719-1783), pasteltekening, 43x35 cm achter glas in 19de eeuwse lijst. Met hierbij een manuscript “Geslacht der Van Arckels”, folio, 13 p.
13205: - RIJK, REICH, NIEROP, BREISING Stukken betreffende de familie Reich/Rijk te St. Gallen en later te Amsterdam, 18e en 19e eeuw, ca 50 stukken.
61087: - - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) ingaande met den eersten January 1750.
61081: - - Dordrechtsche courant, 9-12-1813.
61085: - - Grondige onderrichting van het juiste getal en het vermogen der gezetene inwooners van de stad Amsterdam.
10305: - Bruiloftslied bij de echtverbintenis van ... Jan Koll en ... Jeanne Theodore Reitz, in den echt vereenigd binnen Utrecht den 27 van grasmaand 1815. z.p. 8º: [6] p.
14193: - BOEKHANDEL, VAN DEN BRINK “Bewijs van lidmaatschap der Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels”, voor J.B. van den Brink, boekhandelaar te Amsterdam, d.d. 7-8-1838. 1 blad, folio oblong, deels gedrukt, deels gekalligrafeerd, met opgedrukt zegel en de handtekeningen van voorzitter (P. Meyer Warnars) en secretaris.
14195: - VEERE, BRUINING, KUILER Prijsboek in geheel leren prijsband met in goud het wapen van de stad Veere, met prijsformulier t.n.v. Christoffel Johan Kuiler, d.d. 1796. Het boek zelf is de “Proeve van bijbel en mengelpoezy” van H.A. Bruining, predikant te Veere, gedrukt te Veere bij C.M. van de Graaf in 1792, 8o, 144 p., met op titelpagina een groot geëtst vignet van de Zeeuwse kunstenaar George Kockers, 1792.
13861: - LEIDEN, GHEBUYRTEN, VAN PEENEN ‘Generale Ordonnantie, gemaeckt by die van den Gerechte deser Stadt Leyden op alle de ghebuyrten ...’, Leiden, erfgenamen Jan Claesz van Dorp 1657, 4º, 20 p., gedrukt, in perkamenten band.
13863: - DRENTHE, KORENMOLENS Proclamatie van de landdrost van Drenthe, P. Hofstede, d.d. Assen 8-8-1808, waarbij de maallonen van de korenmolens in Drenthe werden vastgesteld. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
13866: - TWISK, BOBELDIJK, WURKUM, SCHEER Collectie van ca. 20 gedrukte en geschreven gelegenheidsgedichten uit de 19e en vroege 20e eeuw betr. gebeurtenissen en personen te Twisk. Auteurs: P. Bobeldijk, hoofdonderwijzer te Twisk, Jan Zwaan, Arie de Moel, Trijntje Hilleboer, J. Smit, E.B. Pastoor, Dirk Wurkum, Antje de Boer, P. de Vries, Klaas Scheer.
61093: - - Placaat. de Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden.
61089: - - Extract uit de Resolutien van de Raad der Gemeente der Stad Utrecht. 2-10-1797.
49468: - DELFT, VAN SCHUYLENBURCH--- Missive van J.N.C. van Kretschmar e.a. van de Delftse vroedschap tot beklag over een informele voorslag in de vroedschap tot vervulling van het schoutambt, na overlijden van A. van Schuylenburch. Delft 6-12-1785, folio, 3 pag., gedrukt.
49466: - DORDRECHT, VROEDSCHAP--- Memorie gedaan formeren door eenige leeden van de regering van Dordrecht, t.g.v. een geschrift onder den vercierden naam van Irenophilus met den druk gemeen gemaakt. Folio, 24+3 pag., gedrukt.
3509: [LEOPOLD, R.L.] - Het geslacht Flieringa. Leeuwarden z.j., 36 p., offset, geïll., met vele tabellen.
37681: - Carte ou liste contenant le prix de chacun marcq, once, estrelin & As, ( .....) Antwerpen, Verdussen, 1627, facs, reprint Antwerpen 1974. Gebonden in imitatie perkament. Aan het slot een Historische toelichting van 14 pag.
59961: - Aagt Jafies, of de aanslag op Haarlem, 349 pp. Zonder titelpagina, gebonden, gekortonneerde kaft, met linnen rug, zeldzaam.
61097: - - Missive van de heer van Dyckvelt, Geschreven aan haar Hoog-Mogende, Uyt het Leger by Lembeek, den vierden Augusy 1692.
61101: - - Placaat. De Staaten van Holland en Westvriesland (...) dat van tijd tot tijd aan het strand vaartuigen worden afgevuurt / om spoediger / als andersints geschieden kan / persoonen of brieven over te brengen naar het Rijk van Groot-Brittanien.
35023: , 523, EN VAN DE PUTTE, JOHAN HORA, UIT BEZOEKI - Beschouwingen over artikel 3 van de additionele artikelen der grondwet. Leiden Somerwil 1881
10307: - Ter nagedachtenis van Coenraad Wertz door B. Klijn Bsz. Amsterdam, Jan ten Brink Gsz, 1816. 8º: [6] 41 p. Met titelvignet van graf met wenende engelen.
10621: - Welkomstgroet [bij 50-jarige bruiloft]. z.p. 8º: [1] p.
10625: - De loterij [op huwelijk van Bernard ...] z.p. 8º: [2] p.
10627: - [Twee gedichten op zilveren huwelijksfeest van echtpaar Hansen, gedrukt in de zeilen van het schip 'Vertrouwen' (vgl. 22-2-1866).] z.p. 4º: [3] p.
10629: - Bij den dood van mejufvrouw S.N. Sablairolles, 13 January 1867. z.p. 8º: [1] p.
10638: - Openbare vrijwillige vereeniging. Eenige gasten zijn van meening op zaterdag den 25 junij ... zich te vereenigen ... ten huize van een aanstaand jong paar, zijnde een hecht en sterk jongman, Vries van geboorte ... zijnde boekhandelaar en uitgever van Betsy Perk, Onze Roeping, en eene lieve ferme jonge dochter luisterende naar de naam van Sophie en daarmede gedoopt te Dordrecht ... welke zal te aanvaarden zijn op donderdag 7 july ... [Betr. huwelijk Joh. Ijkema en Sophie ... te Delft.] Delft. Pla
10641: - Bataviaasch Orgelistische Historische Festiviteitsgeschiedenis door de familie Stumperianum & Co. op 23 februari 1872. Rotterdam, J.A. Weinbeck. 8º: 4 p., met 2 houtsneden, waarvan één gemerkt I.P.
10645: - Ter gelegenheid der vijftigjarige echtvereeniging van onze geliefde ouders A. Van tonderen en J. Bootsman gevierd te Deventer den 14 februari 1874. z.p., gedrukt bij P. van der Sluis van den Bosch. Plano, op blauw papier met rond het gedicht een bewerkte rand.
10647: - [Vijf zangen op het koperen huwelijk van Cornelis Nortier (1831-1893) en Lydia Elisabeth Bisschoff (1839-1900), gehuwd Semarang 21-10-1863.] Rotterdam, J.A. Weinbeck, z.j. 5 bladen plano.
10651: - Landlied van de herderin ... opgedragen aan den Weledelen Heer J.W.L. Minderop en Mevrouw A.J. Minderop-grewen op hun zilverfeest 29 juni 1878 [te Rotterdam]. Rotterdam, J.A. Weinbeck. 8º: [2] p.
10654: - [Diverse verzen, menu, omslagen (ook voor feest van 5 maart 1879), Leiden des jungen Vincentetc. betr. het huwelijk tussen Vincent Loosjes en Willemina Willers].
10656: - Een herinnering aan ondervonden belangstelling door H. De veer en echtgenoote [S. Tijl], 18 januari 1880. Amsterdam, Roelofzen & Hubner. 4º: 1, 32 p.
10658: - Programma van voordrachten te houden op den feestavond bij gelegenheid van het huwelijk van den heer H.H. Schröder en mejuffrouw Anna Hoekstra, op zondag 26 mei in Hotel 'De Klanderij' te Leeuwarden. z.p. 4º: [1] p. Gedrukt op versierd reliefpapier.
10660: - Lijkkrans op het graf van den hoog welgeboren heer D.W.G.J.H. baron Van wassenaer. z.p. 8º: [1] p.
10667: - Ter gedachtenis [van M.C. Van vollenhoven-snellen van vollenhoven] voor nabestaanden en vrienden. 7 november 1881. Arnhem, G.W. van der Wiel, 1881. 4º: 12 p.
10669: - Herinneringen ter gelegenheid van het huwelijksfeest van ... J. Stufkens Lz. en ... S. De haan, 27 augustus 1882. z.p. 8º: [1] Met nog twee verzen van ieder 1 p. op dit huwelijk.
10677: - Groot programma en tafel-reglement bij gelegenheid van het diner op donderdag 25 juni 1885 ter feestelijke viering van de aanstaande echtvereeniging van Mejuffrouw C.J.M. Uylenberg en den Heer J.A. Binneveld [te Rotterdam]. Rotterdam, J.H. Weinbeck. MET: Feest-menu, 4 p.
3447: E[PEN], V. - Genealogie van het geslacht Van Epen. Overdruk A.N.F. (1885/1886), 4 p., met gekleurde wapenplaat.
13184: - "WIJKERSLOOTH, VAN; VORMING Formulier waarop een verklaring kon worden ingevuld betreffende de vorming door Corn. Lud. baron van Wijkerslooth, heer van Schalkwijk, bisschop van Curia, d.d. 183. 8(, druk Amsterdam, J.J. Burgmeyer. Met afbeelding."
42071: - Verzameling van gezelschaps-liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand. 4e- druk, Dordrecht, J. Zenden, 1836.
13617: - ORANJE, FREDERIK HENDRIK Brief van stadhouder Frederik Hendrik, dd Den Haag 5 april 1628, gericht aan de Nederlandse ambassadeurs in Frankrijk, Handschrift van een klerk met eigenhandige handtekening, manuscript, 2 p.
46082: - "HOEN, 'T; FLOK--- Aantekeningen betr. belijdenis van George Michiel 't Hoen d.d. 3-7-1771, bij ds. Cattendijk in 's-Gravenhage en van Catharina Corn. Flok (sedert 24-2-1782 huisvrouw van G.M. 't Hoen) op 3-10-1781 bij ds. De Koning. Manuscript, 12°, 2 pag."
13923: - WEVERINGH, VAN OOSTEN, VAN SPEEK, MARKUS Kopie uit 1771 van een transportakte d.d. A’dam 27-5-1762, waarbij Mr. Marten Weveringh Anthonisz., erfgenaam van zijn grootmoeder Catharina van Oosten, wed. Hendrik van Speek, verkoopt aan Abraham Wolfgang Markus de helft in 3 huizen aan de oostzijde van de Prinsengracht te Amsterdam en de helft van een huis in de Kerkstraat. Manuscript, 4 p., folio.
13940: - "POORTMAN ‘Eenige gegevens betreffende dragers van den naam Po(o)rtman(n), in het bijzonder over het geslacht Poortman afkomstig uit Mülheim aan de Roer. Eerste gedeelte samengesteld onder toezicht van wijlen rektor a.D. Wilhelm Klewer; tweede gedeelte door J.J. Poortman’, z. pl. 1932, 56 p."
13958: - SELM, BERT VAN Dossier stukken afkomstig van de docent boekgeschiedenis aan de Leidse Universiteit Bert van Selm, ca. 1976 - ca. 1983, manuscript en getypt, ca. 100 p.
13962: - OUDEWATER, KOCXS Minuutbrief van J.J. Montijn, baljuw van Oudewater, d.d. 26 mei 1802 aan de baljuw van Utrecht betreffende Pieter Kocxs die bij een juffrouw te Oudewater waar hij ‘familiair’ verkeerde juwelen e.d. had gestolen. Met een reactie van de baljuw van Utrecht, d.d. 29 mei 1802. Manuscript, 3 p.
13970: - OUDEWATER ‘Reglement van Policie’ voor de gemeente Oudewater, d.d. Oudewater 5-11-1822, Gouda, N. Brinkman z.j., plano.
13971: - ROTTERDAM, SCHOOR, DIEFSTAL PARELS ‘Lyst van vermiste paerlen, op woensdag den 12en Augustus 1807’, met verzoek om bij aanbieding te koop of ter belening de subst. schout van Rotterdam, J.K. Schoor, te berichten. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
13977: - OUDEWATER, DE VRIES Getekend silhouetportret van M. (?) de Vries, predikant te Oudewater van 1846 tot 1851. Hij was beroepen van Heikop en Boecop in 1846 en vertrok in 1851 naar Leeuwarden waar hij overleed. 20x13 cm.
14001: - DONATH, VAN DER WILLIGE, FIEBIG, JESSE Gedrukte overlijdensberichten, z.g. Faire-parts, betr. Elisabeth Donath, wed. Chr. F. Fiebig, d.d. Amsterdam 1862 en Jacoba Elisabeth Donath, wed. Willem Jesse, d.d. Weesp 1875.
62466: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alderwerelt (Van)
13244: - SMETS, HEERMA VAN VOSS, LAGERWEY Briefje van o.a. J.Arn. Smets en P.K. Heerma van Voss d.d. Amsterdam 1885, aan familie Lagerwey te Westbroek, 4 p.
13251: - ROTTERDAM, CONCORDIA, VAN DE ROVAART Album met tien foto’s, ieder 9 x 11 cm., van een groep Rotterdamse zangers op vakantie in 1916. Gebonden in rood marokijn met in goudstempeling op het omslag “Herinnering aan den fietstocht op 26-28 Juli 1916, gehouden door Zangers-vrienden van den Mann.Zangv. “Concordia” Rotterdam. Aangeboden aan M.G. v.d. Rovaart”.
13257: - TERHORNE, REKENBOEK, BRUNT, DE JONG Manuscript rekenboek voor de lagere school, 1824, samengesteld door Jan Brunt en overgeschreven door Bauke Annes de Jong te Terhorne. Een cahier, 4º, 86 p. Op eerste en laatste blad versierd in pennekunst, o.m. met gezicht op een rij huizen met drie torens (Terhorne?)
46640: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Series lectionum in Academia Lugduno-Batava 1815-1816. 1 blad, plano, gedrukt (bij Luchtmans).
46642: - TYDEMAN--- Brief van H.W. Tydeman, d.d. Leiden 1858, aan 14 in het hoofd genoemde vrienden. 4°, 4 pag., gedrukt.
46644: - GOUDSMIT--- Vervolg, Burgerlijk Wetboek, door J.E. Goudsmit. Cahier met 96 beschreven pagina's, 2e helft 19e eeuw.
61121: - Vue d',Amsterdam, View of Amsterdam (mirrored)
39909: - Arnhem in 1921. Oudejaars- bijlage van de Arnhemsche Courant van 31-12-1921, groot 4o, 36 pag., geïll. Omslag: Ed Houbolt met gedicht van Tony de Ridder.
45184: - NUMISMATIEK --- Vier prospectussen voor intekening op gedenkpenningen. Gedrukt, verschillende formaten, 1830-1835.
45186: - "BERGEN; DE LANGE; BELIJDENIS --- Vragen die bij uwe plegtige bevestiging als lidmaat der Gemeente aan U gedaan en door U met ja beantwoord zijn. Gedrukte brochure van 8 pag."
45188: - "ASSURANTIE; BRAND; SCHERMEER --- Reglement ter onderlinge verwaarborging voor brand, opgerigt 1-1-1813 onder directie van Pieter Hart, Jan Vader, Maarten Kalis, Jan Pz. Kalis en Simon Akkerman, ingelanden van den polder de bedijkte Schermeer. 4°, 8 pag., gedrukt, [1813?]."
45190: - "SCHILDER; VAN DEN DOEL EN FRAY --- Doelfray's schildersblad. Maandblad gewijd aan de belangen van de Nederlandsche huis- en decoratieschilders. 6 afleveringen uit de jaargangen 3 (1929) en 5 (1931). Geillustreerd."
45192: - "VOSMAER; BASTET --- Getypte tekst van 'Mr. Carel Vosmaer, een herdenking', door F.L. Bastet. Leiden, 1976, 30 pag."
45196: - TOVENAAR, ASTROLOOG --- Drie handgekleurde modeplaten uit het begin van de 20e eeuw. Twee van tovenaars en een van een astroloog. Elk 34x25 cm.
45198: - KOOPMANSGOEDEREN AMSTERDAM-FRANKFURT, in de BETOUW, SLUYSKEN--- Paspoort afgegeven door het stadsbestuur van Amsterdam (getekend Huydecoper?) dd. 31-1-1681, op verzoek van Peter in de Betouw, inwoner van Amsterdam. Gedeelteli
45200: - PAUSELIJKE ACTE UIT 1468--- Kerkelijk juridisch stuk, gedateerd tijdens het bewind van paus Paulus II, d.d. 7 juni 1468. Charter op perkament met gaaf uithangend zegel.
45202: - VEERE, FORTIFICATIEN--- Acte van burgemeesteren en schepenen van Veere d.d. 22-6-1512 betr. het heffen van belasting om de gebreken in de fortificatien van muren, poorten vesten, torens etc. van Veere te herstellen. Charter op perkament, zegel verloren.
45208: - "QUARLES VAN UFFORD; COLLOT; VAN KUFFELER--- Brief van Quarles van Ufford, d.d. 's-Gravenhage 1827, aan P. F.van Kuffeler van Hogeveen, vrederechter te Gouda. Manuscript, folio, 3 pag."
45210: - ESSARTS, DES--- Gedicht 'La France a Corneille' door Emmanuel des Essarts. Lichtdruk van handschrift, folio, 2 pag. Met opdracht in pen van Des Essarts aan Leon Dierx, 1906.
45214: - HERTOGENBOSCH, SCHUTTERIJ--- Gedrukte brief van Jos van der Steen, commandant van de schutterij te 's Hertogenbosch, betr. opheffing van de schutterij aldaar, d.d. 's Hertogenbosch 1906. 2 pag.
45651: - PRAAG, LITERATUUR, DENIS, DE CARRO--- Klein oblong boekje met 24 beschreven pagina's. Titelpagina: 'Autographes des principaux litterateurs slaves de la Boheme, receuilles pour mr. Alphonse Denis, par son ami le chevalier Jean de Carro'. Praag 1-12-1841.
61134: - Cathedrale de Dordrecht en Hollande (mirrored)
10712: - Het huwelijksschip ligt in lading te Haarlem, van stapel geloopen 26 september 1895, wind en gelegenheid gunstig te vertrekken naar de Haarlemmerstraat no. 111 Amsterdam. z.p. 8º: [3] p.
10716: - Officieel feestprogramma uitgegeven door de feestcommissarissen op den avond van 3 april 1897 bij het bruiloftsfeest van Jenny C. Hofman en W.G. Frits de Bruyn. Dordrecht, Obreen & Co. 12º: 10 p.
10718: - Aan mijne ouders, schoon-ouders, broeders, vrienden en allen welke hun ongekunstelde belangstelling bij gelegenheid van mijne echtverbindtenis [P.A. Allebrandi en ... Weddepohl] hebben aan den dag gelegd. z.p., z.j. 8º: 11 p.
48965: - STUDENTEN, UTRECHT, BELLAMY--- Gedachtenisprent '48e lustrum, 29-6-1863-1876 Dejeuner van Bellamy', 43x33 cm., gedrukt.
48969: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Amor Gaudii, opgericht 9-12-1874, 3 Febr. 1875', met afbeelding van een joker met trompet en handtekeningen, 42x35 cm., gedrukt.
61138: - Vue de la côte de Dordrecht proche du Port Groothooft á Dordrecht
61144: - "Gesicht bij de Doelen over de Korte Vijverberg; tot Gravenhaghe"
61146: - Vue de Middelburgh (mirrored)
61152: - Gezigt van 't dorp Spaarendam by Haarlem.
61154: - View on the 'Nieuwe Kerk' in Delft.
61164: - Septieme Plaïe d'Egypte (mirrored)
61162: - La Premiere Plaïe en Egypte (mirrored)
46230: - BORRET, VAN COOTH--- Brief van Th. Borret aan prof. van Cooth, d.d. Vogelenzang 1880. Manuscript, 1 pag.
61168: - Le Iuppiter cinqutiéme Planéte et Son in influxion (mirrored)
61166: - La troisieme Plaïe en Egypte des Poux (mirrored)
61174: - Joseph Shows Kindness to His Brothers
61176: - The Holy city of Jerusalem
61172: - Genesis 3.
16973: [ROOS, S.H. DE] - Catalogus der eeretentoonstelling van het werk van S.H. de Roos. Gehouden ter gelegenheid van diens zeventigste geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem. Haarlem, 1947.
61182: - La Venus, sixiéme Planete, et son influxion
61180: - Le Soleil, premiere Planéte, et son influxion (mirrored)
61178: - Naval combat
61170: - Exercices cavaleresques olimpiques (mirrored)
61188: - Vue de l'Hotel Royal des Gardes du Corps a pied vis á vis la Salle Blanche a manger a Londrea (mirrored)
52526: - - Aen eenen buytensporigen schreeuwer, en verwaerden verdediger van de ongequetste faeme van synen dooden vrind. Z. pl., [1781?].
52524: - - Eine hochst wunderbare Geschichte welche sich zu Mastricht zugetragen hat, wo der dortige Ober-Rabbiner auf offentlicher Strasse durch die allmacht Gottes geleitet, bey der feyer eines Christlichen gottesdienstes dem Judenthum entsagte, und im angesicht von tausenden menschen kniefallig Jesum als den wahren Gott (...) anbethete und gleich darauf zur Katholischen Religion ubergieng. Koln, Christian Everaerts (2040), [=1822].
40673: [HASSELT, G. VAN] - Kronijk van Arnhem, Arnhem 1790, 312 pag., orig. karton.
29718: - ALKMAAR, LANGESTRAAT -- Brief van Cohen Stuart, dd. Alkmaar 25-3-1925 aan Gemeentebestuur van Alkmaar. Gedrukt, 4°, 3 pag.
29722: - TERNEUZEN, TIENDEN, VAN GELRE, DE WISPELARE -- Opdracht, dd. Middelburg 1793 gericht aan mej. Quirina de Keyser, wed. Van Gelre om te Middelburg te komen en haar leengoederen van mannen van leene van Vlaanderen te verheffen. Deels gedrukt, 1 pag., folio.
29724: - RIJP, DE, KEUREN 1795 -- Huishoudelijke keuren en ordonnantien te Ryp, anno 1798, Purmerend. J. Postma, [1798]. 8°, gedrukt boekje met sierpapier omslag, 50 pag.
29726: - RIJP, DE -- Dienstregeling voor het motorschip van De Rijp op Amsterdam en Alkmaar. Gedrukte kaart, 14x17 cm. Met afbeelding van het schip. 19e- eeuws.
29728: - BERKENRODE (HEEMSTEDE) -- etypt afschrift van een register trouwen en begraven van de heerlijkheid Berkenrode (onder Heemstede) 1756-1811. Vervaardigd door A.W. Brave, 1948, 10+35 pag. in omslag.
29730: - NEETESON -- Stamboom van het geslacht Neeteson, door P.G. Neeteson, ‘s Gravenhage 1960, 4°, getypt 53 pag.
29742: - PARIJS, SPIJSKAART BEAUVILLIERS -- ‘Beauvilliers, restaurateur, anciennement à la Grande Taverne de la Republique, presentement Rue de la Loi’. Groot blad plano, gedrukt met lijsten van spijzen en dranken met prijzen, ca. 1800.
29744: - NIEZEN, WILDERVANK -- Uittreksel uit doopboek Wildervank betr. doop op 6-5-1787, van Roelof, zoon van Hendrik Jakobs [Niezen] en Aaltje Hendriks Loerop. Manuscript, folio, 1 pag.
26859: - Onderzoek naar de structuur van het dorp Austerlitz, gemeente Zeist, Utrecht, Prov.Plan.Dienst, 1954, 24 pag. + 2 kaarten.
61194: - Vuë de Cours de Marseilles
61196: - Vue de la Ville de Beaucaire (mirrored)
61198: - Vue et Perspective de la Samaritaine de Paris (mirrored)
61200: - Vue de la Place de Bourgogne
61202: - Vue de Dunkerque (mirrored)
61208: - Le Luxambourg (mirrored)
61206: - Vue Septentrionale de la grande Place
14211: - POSTZEGELS “Postzegelboek” met tabkaarten voor bewaren van ongebruikte zegels in de waarden ½, 1, 2, 2½, 3, 5, 7½, 10, 12½, 15, 20, 22½, 25, 30 cent. Houtachtig omslag met voorstelling van een dame met (postzegel?)boek op schoot.
14215: - WEZENBEEK Aankondiging van de geboorte van Robert, zoon van Jan en Tini Wezenbeek-Koning te Haarlem, 1939, manuscript met tekening, 2 p.
61210: - Prospectus urbis Parisiorum inter regium et novum pontem
61212: - Prospectus Pontis novi, versus Palatium Regii Parisiensis
13278: - "VERMET, GEDACHTEN VAN EEN EMERITUS PREDIKANT D.M. Vermet, Ad Fenestram speculatoris; Aan het spie-venster, deel I t/m V, manuscript van 196 + 200 + 196 + 146 + 80 p., gebonden in één linnen band."
61214: - Le Palais des Tuileries du côté de la Cour
61216: - Temple antique prés de Rome
53672: --- - Sententien by den Hove van Hollant gearresteert jegens Johan van Messen, gewesene eerste klerck van den heere raedt pensionaris van Hollandt (...) ende Dirck van Ruyven, gewoont hebbende alhier inden Hage. Ghepronuncieert den 27-10-1655. 's-Gravenhage, wed. en erv. H.J. v. Wouw, 1655.
31357: - 50 jaren Zaanstreek ( en nog ver daarvoor ), Zaandam [ 1948? ], 244 pag., geb., geïll.
39973: - Gedenkschriften betreklyk tot het Kweekschool voor de zeevaart, 2e druk, Amsterdam 1791, 131 + 168 pag., origineel karton.
46805: - "WIJCK, VAN DER; BROUWER--- Vervolg memorie van rechten van Berend Hendrik van der Wijck omtrent de nalatenschappen van deszelfs ouders J.H. v.d. Wijck en M. Brouwer, Deventer, G. Brouwer, 1816. 72+(1) pag., gedrukt."
59951: N.N, - Mittovos, Missie-Tentoonstelling voor onze Spaarnestad, Haarlem 10-25 October 1931, Cnogresweek 12-17 October, Tentoonstelling 18-25 October, [Haarlem, 1931], 176 pp, geillustreerd met zwart-wit foto's, met voorwoord van de paus 21 september 1931.
61226: - L'entrée du Grand Temple de Palmire du cote du Nord
61224: - La Place du Marché de Francfort sur le Mein en Allemagne
13351: - RIETSCHOTEN, VAN [Boek zonder titel] gevuld met gezegden, citaten, ideeën, etc., deels in het Nederlands, deels Engels, deels Frans. Gedrukt op O.H. papier, 52 p., linnen band (ook blanco). Onder de “proloog”: J.J. van Rietschoten, Oosterbeek 1933.
13359: - ROTTERDAM, ADOLF VISSCHER Gecalligrafeerd gelegenheidsvers, plano: “Den 9 Maert 1739. Nieuw verkose raed en vroedschap (...) Mr Adolf Visscher, raed en advocaet fiscael in ‘t Edel mog. collegie ter admiraliteit op de Maze, Rotterdam. G. en P. van Waesberge, 1739”, manuscript, met vers gesigneerd P.V.W.[aesberge?].
13361: - "WESTERMAN Het Amsterdamsche geslacht Westerman, genealogie, samengesteld uit het familie-archief Westerman, berustende onder Mr Dr W.M. Westerman te ‘s Gravenhage, d.d. juni 1924, gedrukt boekje van 29 p. + illustraties. Hierbij foto van beeld van G.F. Westerman door J.J.F. Verdonck; 8 p. manuscript “Familieverhoudingen”, artikel uit Eigen Haard van 1916 over H.C. van den Honert."
44229: - "GRAVENHAGE; PATERS; SIEGELAAR--- Bewijs van onvermogen voor Adriana Paters, huisvrouw van Johannes Siegelaar, d.d. Gravenhage, 26-10-1815. Manuscript, 1 pag."
42148: [GENT, KAREL VAN?] - Het beginsel en voortganck der geschillen, scheuringen en verdeeltheden onder de gene die Doops-gesinden genoemt worden, in dese laetste eeuwe van hondert jaren herwaerts tot op den jare 1615. Amsterdam, Houthaak, 1658.
45627: - VOORNE--- Conventie tusschen de heeren bailluw en leenmannen van den lande van Voorne ter eenre en eenige ambagtsheeren in den voornoemde lande ter andere zijde aangegaan. Brielle, Verhell, 1771. 4°, 20 pag., gedrukt (groot wapen op titel).
45631: - REUS--- Briefje van F. Reus, arts te Haarlem, d.d. 1932 aan een collega, betr. een patient. Manuscript, 1 pag.
10978: - AKE(R)SLOOT, VAN SCHUYLENBURGH, EDAM Twee brieven van Abraham Akesloot, Edam, 1733 en 1734, aan zijn zuster de weduwe Josina van Schuylenburgh, geboren Akesloot te Haarlem (wed. van Willem van Schuylenburgh, heer van Schrevelsrecht). De schrijver, geboren 1687, was kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam. 4(, 4 p., met lakcachet Akesloot.
10986: - ARNHEM Brief van de hoofdingenieur van waterstaat in Gelderland aan gravin van Rechteren, geboren Van Spaen (te 's-Gravenhage), over onderhoud van `rijze beslag- en bleeswerken' aan de rechter-Rijnoever bij Arnhem, Arnhem 25 november 1841, getekend: Ferraud (n.a.v. aanleg Rijnspoorweg Maarsbergen-Arnhem).
10988: - ARRENBERG Briefje van de firma Gronsberg, Neuhaus en Blikman te Amsterdam, aan R. Arrenberg & Zn., courantiers te Rotterdam, dat het werk van Adamson, Histoire Naturelle du Senegal niet te leveren is. Met aantekening dat dit ook in 's Hage niet geleverd kan worden. Z.j. (19de-eeuws.)
62114: - Notebook A. Adslos (?).
57185: -- - Souvenir du Rigi, oblong booklet with 16 steel engravings of views in Rigi and surroundings [ca. 1900?].
41899: - Recueil de pieces en faveur des compagnies Hollandoises pour le commerce des Indes Orientales et Occidentales, et contre les pretensions de la nouvelle Compagnie d'Ostende, Rotterdam, Johnson, 1728. Supplement.
61236: - Vüe du Campidole Romaine, avec l'Escalier vers l Eglise s'Araceli
61238: - Vüe perspective de l'interieur de l'Eglise de St. Marc, a Venise
13237: - MEERKERK, TONEEL “Reglement der Tooneelvereeniging “Concordia”, opgericht 13-10-1905 te Meerkerk”, manuscript, 16 p.
13241: - McSWEENEY Een nota (Hamburg 1936) en twee briefjes “on board the Cunard R.M.S. Saxonia” betreffende Norah McSweeney.
13243: - REYERS, VAN DER HEYDE, VERSTEEGEN, VAN GALEN, LAGERWEY Familiepapieren Reyers: transportacten, boedelinventarissen, correspondentie, gelegenheidsgedichten, lijkrede, papieren betr. de studie theologie in Utrecht, portret, paspoort, etc.
15678: [NIJHOFF, ISAAC ANNE] - Statistieke beschrijving van Gelderland, uitgegeven door de commissie van landbouw in dat gewest. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1826.
15674: [NIJHOFF, ISAAC ANNE] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland [...]. 4de verbeterde en vermeerderde druk. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1828.
10314: - Bij gelegenheid dat ... A.J. Snouck hurgronje theol. doct. herder en leeraar in de Nederduitsche Herv. gem. te Middelburg, voor de beroeping naar 's-Gravenhage heeft bedankt. Slagtmaand 1815. Middelburg, Gebr. Abrahams. 8º: 4 p.
10316: - Den Wel Edelen Heer Mr. M. Van son Pz., toen zijn Ed. van de orde der advocaten afscheid nemende, door de leden van den raad derzelver orde, ter maaltijd werd onthaald, den 23e maart 1816. 8º: 5 p.
10318: - Wensch ter vijf-en-twintig jarige bruilofte van den Heer en mr. Z. Paspoort en Vrouwe C. Paspoort geb. De vriese, op den 8sten october 1816, kinderlijk opgedragen door hun Ed. geb. gehoorzamen zoon M.C. Paspoort. z.p., 1816. 8º: 3 p.
60974: [BESOET, I.] - Laatste Eere ofte Historische Beschryving en Naauwkeurige Afbeeldinge der plechtige Begraaf-Ceremonie, bewezen aan het Vorstelyk Lichaam van wylen zyne Doorluchtige Hoogheid Willem Carel Hendrik Frizo, Prince van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Erf-Stadhouder der VII. Vereenigde Nederlandse Provincien, Glorieuser Gedagtenis.
60975: - 's Gravenhaegse Maendagse Na-Courant van den 10den Maert.
61242: - Prospectus Palatü sive Arcis imperialis Norimbergae
14268: - BREMER STADSMUZIKANTEN Pentekening door Friedrich Adolf Dreyer (Bremen 1780-1850), gesigneerd “Bremen 1825”, 23,5x47 cm. Een optocht van muziekmakende beren met een Bremer stadsgezicht op de achtergrond.
14278: - AMSTERDAM, ONTVANG- EN BETAALKAS Negen gedrukte publicaties van de Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam, 1820-1871, ca. 10 p., 4º.
14279: - BELGIË. LIER, DE GOBART Schooldiploma voor Jean B.V.C. de Gobart, geb. Gent 26-5-1857, d.d. Lier 1877. 1 blad, 35x42 cm, manuscript, met handtekeningen bestuurders en Victor de Gobart (vader?).
13260: - KROP, HACK Formulier voor in trouwbijbel, uitgereikt 1948 aan Jan Krop en Louis W. Hack, door de Waalse gemeente te Rotterdam. 1 p., deels gedrukt.
61249: - Moses and the brass snake
61251: - Filius deperditus cum patre bona dividens
44194: - "KRAIJENHOFF VAN DE LEUR; VAN BYLANDT--- Benoeming van A.Q. Kraijenhoff van de Leur tot lid van de Militieraad, d.d. 's-Gravenhage, 20 januari 1853. Ondertekend door de Commissaris des Konings in Zuid Holland Eugene Jean Alexander graaf van Bylandt (1807-1876)."
48228: - MORITZ, SCHILDERIJ NIEUWPOORT, HULSEBOSCH--- Gedrukte brochure 'Kunstgalerij der Vaderlandsche geschiedenis. Eerste proeve, verhalende Den Slag bij Nieuwpoort', 16 pag., [ca. 1819].
10993: - BIJLEVELD Drie brieven van de A.R.-voorman H. Bijleveld aan R. Derksen betreffende de schoolraad, 1891-1895.
48539: - BRACKMAN, MILITARIA--- Een incomplete Comptoir Almanach voor 1690, 's-Gravenhage, wed. Jasper Dol [1689], met wit papier doorschoten met financiele aantekeningen. 4°, 66 pag.
10688: - Feestzangen ter gelegenheid der huwelijks-partij van den Heer Daniel J. Van der Have en Mejufvrouw Aaltje Bakker, Sneek 7 juni 1887. Sneek, J.J.Wiarda. 8º: [10] p.
10694: - Feestcourant. Orgaan voor Nieuwer Amstel en 's-Gravenhage, zaterdag 29 juni 1889 [op huwelijk Erasmus Jan van Ebbenhorst Tengbergen en Anna Elisabeth Willers]. Plano, 4 p. Hierbij nog 4 gedichten, 8º, 8 p. op Arre en Sanne.
61261: - Prospectus Horti deliciarum Axariani
61222: - Vue du Parterre du Prince de Hambourg (mirrored)
13854: - INDIË Fotoalbum met 48 Indische foto’s, ca. 1910-1920.
13858: - VERZEN Verzenboekje, 19e-eeuws, met anonieme versjes, manuscript, 8º, 21 p., met een los vers, 2 p., 4º.
44253: - "BREDA; BOECOP; INGENHOES--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 4 oktober 1785. Getekend door Jan Hendrik Mollerus (1750-1834) en Claudius van der Stael (1737-1796). Manuscript, 2 pag."
14156: - KOOYMANS, VAN DER MEYLE, ERFRECHT Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 17-4-1790 betr. het verzoek van de Rooms Katholieke Amsterdamse koopman Hendrik Kooymans om zijn Protestantse echtgenote Antonia van der Meyle tot erfgename te mogen benoemen, gedrukt, folio, 10 p.
14157: - ZIMMERMAN, ROTTERDAM Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 30-5-1789 betr. sauvegarde voor Willem Dominicus Zimmerman te Rotterdam, gedrukt, folio, 3 p.
10321: - Ter gedachtenis van twee onzer medestudenten C.S.C. Van der muelen en Ph.H. Themmen. Groningen, W. v. Boekeren, z.j. 8º: [4] 28 p.
10410: - Feestviering ter eere van den Heer mr. Joannes Van der linden, praktiserend advocaat te Amsterdam, op den 1sten maart 1824 [50 jaar judiciële praktijk]. Amsterdam, H. Frijlink, 8º: 50 p.
10412: - Ceremonieel ter bruiloft van ... Pieter Kuyper van harpen en ... Jacoba Henrietta Van ouwerkerk de vries, gevierd op de hofstede Vechtzicht den 20sten mei 1824, geregeld en bestuurd door den Heer F. Smeer junior. z.p. 8º: 79 p. [Bevat ook gedichten op huwelijk Cornelis Hoekwater, van Delft en Anne Marie Cornelia Kuyper, van Amsterdam, gevierd op de hofstede Batavia 2-6-1824.]
14007: - FRANKRIJK, DE PONS, LACROIX Brief van de Comte de Pons, d.d. Chateau de Soyet (?) 1839 aan Augustin Lacroix de Saint Vincent (1803-1875), maire van La Clayette (Saône et Loire), deputé de Saone et Loire. Manuscript, 3 p., 4º, met afdruk lakcachet De Pons.
61218: - L'Eglise de St. Carlin aux quatre fontaines a Rome
29312: - RIJN, WILLEM VAN -- Schrijven van de landdrost van Amstelland dd 19 lentemaand 1810 dat Willem van Rijn is aangesteld als aannemer voor militaire troepen, 1 pag., folio, gedrukt.
45595: - BELASTINGEN, RONDE MAAT--- Publicatie van het Bataafsch Gemeenebest d.d. 's-Gravenhage, 13-12-1805 met ordonnantie op de impost op de ronde maat. Groot blad plano, gedrukt.
45597: - MOLENS, HELLEND SCHEPRAD, MOLL--- Artikel 'Het hellend scheprad door eene stoommachine gedreven' door G. Moll, hoogleraar te Utrecht. 2 afleveringen van Alg. Konst en Letterbode 1823. Ca. 12 pag., gedrukt.
10996: - BOND CABBELE Portrettekeningetje van `Benjamin Bond Cabbele, F.R.S. and M.P. and a right good friend to the afflicted of humanity'. `By Mulready, taken from a book, belonging to Mr. Pye, the engraver.' Deze beide teksten, samen met de tekening, in één lijst, 20x28 cm.
11003: - "BRUGGE, D'ODIGNY; VAN DEN BERG Verzoek van N.N. aan de baron d'Odigny om met Exc. Van den Berg te spreken ten gunste van de Franse heer Joos, en van de heer Jan Anthone van der Lepe, betreffende de magistraat van Brugge. Beiden zijn gerecommandeerd door de generaal Pascale. Z.p., z.j. 4(, 1 p."
11009: - CERES(C)HE HEUSEUR (BELGIË) Doop-, trouw- en begraafboek van de R.K. gemeente Ceres(c)he Heuseur. 1 deel. Folio, lederen band. Manuscript.
11014: - DAM VAN NOORDELOOS, VAN Drukproef van een mededeling van de heer Van Dam van Noordeloos betreffende Paulus Buys (in Bijdragen Historisch Genootschap?) 8(, 12 p. Met diverse aantekeningen van (voor?) Van Dam betreffende zinspreuken, etc. 14 p.
11019: - DOLE, VAN Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Hendrik Ludovicus van Dole. Amsterdam 1779. Plano, gedrukt.
11020: - "DOMSELAAR, VAN; HILVERSUM Kwitanties voor Wouter van Domselaar, timmerman en klompenmaker te Hilversum, 1826-1853, 5 stuks, waaronder een van J. Schouten voor een jaar scheren en baardsnijden ad f 5.20."
11024: - DOZY Zes brieven van de curator der hogeschool te Leiden, Dozy, 1854, 1855, 1859, 1857, 1852, 1860, deels gedrukt.
11025: - DRESDEN, HOFROUW `Reglement wornach sich an dem Chur-Furstl. Sächs. Hof wegen der Gala- und Trauer-täge zu achten'. 1764. Folio, 16 p., gedrukt.
46744: - KORVEZEE--- Brief van Betsy (= drs. E.H.) Korvezee, d.d. Den Bosch 1976. 4°, 2 pag., manuscript.
46742: - HAVELAAR--- Twee artikelen van Pauline W. Havelaar over Willem van Oranje, 1934. Gedrukt.
56415: [HINLOOPEN, DIRK VAN], - Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanderen, uitgegeven door de My. tot Nut van 't Algemeen, 2e druk, Amsterdam, Keijzer 1795.
42234: - Orde der feest- en lijdenstexten, welke jaarlyks in de gemeente van Hoorn gepredikt worden. Hoorn, Vermande / Breebaart, 1792.
33485: , 523, Z, STEVEN PETER, UIT TIEL - Disquisitio juridica inauguralis continens varii argumenti quaestiones partim ex jure naturae partim ex civili romano ac hodierno petitas Utrecht Joannes Broedelet 171768
44613: - "GERBER; WEIJENBERGH; LISSE --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, waarschijnlijk van Carel Gerber of Carel Weijenbergh (op 6-8-1856 werd hij 11 jaar oud). Ca. 20 bijdragen uit de jaren 1857-1898 (hierbij 8 tekeningen, gedroogde bloemen en 2 borduursels)."
44614: - "UTRECHT; LINTHORST; AMBACHTSGILDEN --- Publicatie van de Raad der gemeente Utrecht, d.d. 14-11-1796 betr. verkiezing representant Provinciaal Bestuur. Gedrukt (bij P. Muntendam), groot blad plano."
10121: - Mijne gedachten ter gelegenheid van het bekroonde dichtstuk op het hooge huwelyk gesloten den eersten van wijnmaand 1791, door den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Jan Scharp. z.p., 1791. 8º: 1 p.
10125: - Ter gedachtenisse van P. Van schelle. z.p., z.j. 8º: 22 p.
10126: - Ter gedachtenisse van mijne echtgenote Anna Hartwigina [nieuwland-]pruyssenaar, geboren 27-7-1770, gehuwd 24-7-1791, gestorven aan de kinderziekte 29-3-1792 en van onze dochter, geboren 29-31792, gestorven 31-3-1792, begraven met hare moeder 2-4-1792. z.p. 8º: [8] p.
10128: - Ter koperen bruilofte van mijnen vriend Jan Jacob Van rensselaar en zijne echtgenoote Suzanna Catharina Beeldsnijder [te Amsterdam] den 19den april 1792.Amsterdam, P.J. Uuylenbroek, 1792. 8º: 7 p.
10141: - Ter nagedachtenis van Gualtherus Zoutmaat, predikant te Leyden. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1793. 8º: [6] 28 p. Met titelprent door P. de Mare naar Viervant van monument met portret, wapen, vers van A. Soek, etc.
10142: - Voor den Bataven. In naarvolging en op de wyze van het bekend Marseillaansch lied. Parijs, H.J. Jansen, boekdrukker, Cloitre Saint-Honoré, 1793. 8º: 12 p.
10149: - Lyk-dicht ter nagedagtenisse van vrouwe Anna Elizabeth Adriani, weduwe van ... Theodorus Feltman de beveren, in leven predikant te Utrecht, in het 78ste jaar hares ouderdoms overleden te Groningen den 5 van Bloeimaand 1794. z.p., z.j. 8º: 14 p.
10154: - Ter gedachtenisse van ... Daniel Albert Reguleth ... z.p. Plano. Met randwerk met daarin doodskop, zeisen, zandloper.
10158: - Een gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke meditatie, van pater Barendse, dat geestelyke baassie, over de Franse temtatie, die ze zullen doen aan de natie, als zij hier doen een invatie. z.p., z.j. 8º: 4 p.
10163: - Op den dood van Harriot Sowden, overleden den 7 october 1796, oud 3 jaaren. z.p. 8º: [4] p.
10165: - Iets over het sterven van mijn kind [de bree]. z.p. 8º: 11 p.
61351: - - Dank- en gedenk-zang voor de langgewenschte Vreede, aan Europa geschonken, na de Bloedige Stryd en de Zegenryke Overwinning op den Algemeene vyand Bonaparte.
61353: - - De belegering binnen Brussel, en het bombardement op Antwerpen, door den Generaal Chassé.
61355: - - Haec Libertatis Ergo, of brandmerk van de stadhouderlike regering, Aan de Vrye Nederlanden.
54764: --- - Billyke redenen waarom de burgers en ingeseetenen van Holland na verandering staan in de regeeringe. z. pl., [Leiden?], [1748].
51012: [LANG, JOSEPH GREGOR] - Reise auf dem Rhein I, von Mainz bis Andernach. II, von Andernach bis Dusseldorf. Frankfort, Andriaeischen Buchhandlung, 1789-1790.
63125: - Centsprent: Deze vyf zyn spaanshe heeren, Zoo als men zien kan aan hun kleeren … No. 6.
40703: [ GILS, A. V.], - Katholyk meyerysch memorieboek behelzende de oprigting van het bisdom van 's-Hertogenbosch (.....), 's-Hertogenbosch 1819, 577+19+(6) pag.
10327: - Graf-schrift op ... Theodorus Frets, leeraar der Remonstranten te Rotterdam, overleden den 12e van slagtmaand 1817. z.p. 4º:[1] p. gedrukt op papier met zwarte rand.
10333: - Bij het graf van mijnen geachten vriend ... Arend Van ijsendijk, den 9den juni 1818. z.p. 8º: [8] p.
10335: - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den 26 van oogstmaand 1818. Leiden, L. Herdingh en Zn., 1819. 8º: 96 p.
10340: - Ter gedachtenis van ... J.J. Reael, in leeven R.C. priester en pastoor te Montfoort, overleden den 17 December 1818 in den ouderdom van 71 jaren en het 48 jaar zijns priesterschap en wierd op den 22 dito daar aan volgende op de plegtigste wijze binnen de stad Woerden, onder den toevloed van een menigte aanschouwers begraven. z.p., z.j. Plano.
10342: - Op de dood van mijnen vriend N. Tholen, med. cand., overleden [te Leiden] den 7. april 1819 in den ouderdom van 22 jaren. Leiden, L. Herdingh & Zn., 1819. [8] p.
10343: - [Ter] Gouden bruiloft [van den Heer Johannes Jacobus Loke en Vrouwe Clara Jacoba Macquet op 18-9-1819]. z.p. 8º: 11 p.
10345: - Treurzang bij den dood van mijn veelbelovend eenigst zoontje Jan Gerrit Willem [hagedoorn] overleden den 21sten van wijnmaand 1819, in den jeugdigen leeftijd van ruim tien jaren. z.p. 8º: 9 p.
29326: - BAKKERIJEN, NACHTARBEID -- Brief van “het bakkers comité” aan de minister van landbouw, nijverheid en handel, dd. 21-10-1908 over regelingen m.b.t. zondagsarbeid en nachtarbeid in broodbakkerijen. 15 pag., folio, gedrukt.
14010: - FRANKRIJK, LACROIX, VAUBLANC Brief van Viénot Comte de Vaublanc en zijn echtgenote geb. Lacroix d’Azolette, d.d. 18.., aan zijn neef M. Lacroix de Tramayes, deputé de Saone et Loire, manuscript, 3 p., 8º, met afdruk lakcachet met alliantiewapen.
15559: [MAASKAMP, E.?] - Reis door Holland in het jaar 1806 (naar het Fransch). Met afbeeldingen. Deel I. Amsterdam: E. Maaskamp, [1807].
13162: - WEBER Briefje van ... Weber, hoogleraar Sanskriet te Berlijn, d.d. 1872, 1 p.
13163: - WEELDENBURG, TERSTRAET Bericht op rekwest H.N. Weeldenburg te Rotterdam betreffende zijn gedeserteerde plaatsvervanger bij de Nationale Militie B. Terstraet. 1824. Gedrukt, folio, 3 p.
13165: - WELZEN, VAN Krijttekening door J. van Welzen, 1878, een pleisterbeeld, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 63x48 cm.
13167: - WERELDTENTOONSTELLING PARIJS 1900 15 gelithografeerde prentjes van gebouwen e.d. op de Wereldtentoonstelling in Parijs 1900, ieder 10x16 cm., uitgegeven door `Chocoladt Suchard', als kaarten om aantekeningen op te maken.
49324: - HUWELIJK--- Forme. Om den houwelijcken staet te bevestighen. 4°, 3 pag., gedrukt, 17e of 18e eeuws.
49326: - NOORD-BRABANT--- Reglement op de politijcque Reformatie in de Meyerye van 's Hertogenbosch en andere quartieren (...) onder de Generaliteyt. 's-Gravenhage, v. Wouw, 1660, 4°, origineel blanco omslag, 20 pag., gedrukt.
49328: - ZOETERWOUDE, BELASTING--- Gedrukt formulier waarbij de secretaris van Soeterwoude verklaart dat .....[ namen niet ingevuld] onvermogend zijn en kunnen trouwen zonder betaling. 18e eeuw, gedrukt.
61437: - - Beschrijving op het springen van het kruidmagazijn, genaamd: stoelemat, te Bergen-op-Zoom, op den 29sten maart 1831, des Namiddags ten één Ure.
61445: (JAILLOT, HUBERT) - [MAP OF PRUSSIA] Regni Borussiæ secundum observationes novissima, accuratissima descriptio / Carte Nouvelle du Royaume de Prusse, Dressée sur les Observations les plus.
42274: - - Onfeilbaare geneeswyze der venusziekte, zonder geneesheer, benevens eenige voorbehoedzels om niet besmet te worden (...) middelen om de maagdom te herstellen, enz. Amsterdam, Elwe, 1791.
30204: - PAPENDORP (U) -- Acte dd. Utrecht 13-6-1523 waarbij Philibert Nannelli, domproost te Utrecht, verklaart dat hij aan Lambert Willemsz. Foyt, in plaats van diens overleden vader Willem Foyt, verleid heeft de alinge tiende van Papendorp bij Utrecht. Charter op perkament, met handtekening van Johannes Pels, commissaris. Zegel verloren.
14306: - HOGENDORP, VAN, ALTING SIBERG Brief van Gijsbert Karel van Hogendorp, d.d. Amsterdam 11-5-1799 aan het bruidspaar W.A. Alting Siberg te Rotterdam, met felicitaties bij hun huwelijk, 2 p., 4º.
14334: - ZWEDEN, WOLMARK Brief in het Frans van Ph. Wolmark, conservateur de la bibliotheque royale de Stockholm, aan J.A. Jullien, fondateur-directeur de la Revue Encyclopedique, d.d. Stockholm 18?, manuscript, 3 p., met lakzegel met monogram, P.A.W.(?).
62540: - Wapenkaart/Coat of Arms: Appeltere
62584: - Wapenkaart/Coat of Arms: Avance (d')
62582: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aumerie (d')
13390: - BROUWERIJ ‘T KRUYS Pentekening van een rij van 6 huizen met opschrift “De Brouwerij van ‘t Kruys, zo als het sig van vooren vertoond”, 27x38 cm, 18e- of vroeg 19e-eeuws.
29290: - BELGIË -- Diverse notariële en andere acten betreffende Belgische personen, eerste helft 19e- eeuw, manuscripten.
29294: - AMSTERDAM, BRAND STADHUIS -- Notificatie van wethouders van Amsterdam dd 14-2-1806 betr. de brand in het stadhuis waardoor de honderdste en twaalfde penningkamers voorlopig niet gebruikt kunnen worden. 1 blad, plano, gedrukt.
29296: - SLOTERDIJK, TOLHEFFING -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam dd 26-10-1843 betreffende tolgelden te Sloterdijk, zowel voor de brug over de Trekvaart als het tolhek op de weg. 1 blad, plano, gedrukt.
29300: - AMSTERDAM, LOODSWEZEN -- Publicatie van de heren van den gerechte der stad Amsterdam, dd 28-1-1778 betr. het gebruik van loodsen door ballast koopvaardijschepen, door de op Groenland en straat Davis varende commandeurs en door de grootschippers van Amsterdam die naar Noorwegen en het Oosten varen. Gedrukt, 1 blad plano.
29304: - TABAK, NED. JONGELINGS VERBOND -- Prentbriefkaart met fotoportret van C. Tabak, jubilaris 1910-1935 bij het Ned. Jongelingsverbond, 1935.
29308: - ROLANDUS -- Extract uit resolutiën Staten van Holland 20-9-1757 betr. instructie voor de boekhouder Rolandus, 1 pag. folio, gedrukt.
29310: - BRAND -- Extract uit resolutiën Staten van Holland dd 2-4-1762 betr. instructie voor de klerk Mr. E. Brand, 1 pag., folio, gedrukt.
10807: - Ter eere van onze koperen Frits en Lien, 24 november 1917. MET: De vledermuis, en Das überraschte Ehepaar. z.p. 8º: [3] p.
18369: "[TERKAMP,H. T.]; [W. H. GRYP]" - Leerzaeme fabelen en vertelsels, Amsterdam, Jan Roos en Gerbrand Roos, 1791.
10350: - De letterkundige verdiensten van Mr. Johan Meerman, lofdicht door A.C. Schenk. 's-Gravenhage en Amsterdam, Gebr. van Cleeff, 1819. 8º: 29 p.
6483: [BERENDS, P.] - Inventaris van archieven aanwezig op het Huis Amerongen. Den Haag 1901. Ing. (omslag beschadigd), 68 + 62 + 87 p., met uitsl. tabel.
55554: --- - Sententie van den Hoogen Raad van de thienen tot Venetien, gepronuncieert tegen Zorzi Corner ende anderen.'s-Gravenhage, A. Meuris, 1628.
11033: - EDELING Brief van L.W. Edeling-Stellenaar te Rotterdam. 1901, 3 p.
11034: - "ELST, VAN DER Memorieblad met namen en data van de kinderen van Jan van der Elst (geb. 1598) en Magdalena Acht Schelinx en van hun zoon Jacobus van der Elst, geboren 1624, gehuwd 1651 met Maria Joanna Hermans. Geaquarelleerd in kleur en voorzien van het familiewapen (vijf ruiten); wrs. 18de-eeuws. Plano."
11035: - ENDERLE, DE JAGER Brief van J.D. Enderle, correspondent van de Gewestelijke Afdeeling Utrecht van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, Utrecht 1853, aan dr. De Jager te Rotterdam betreffende jurering in een prijsvraag van het genootschap over opstellen. 4(, 1 p.
11036: - ENSCHEDÉ Brief van L.W. Enschedé (1841-1882), Klein Leeuwenhorst 1865, o.a. betreffende zijn gezondheid. 8(, 3 p.
11037: - EXTER Gedrukte huwelijksaankondiging van J.J.N. Exter uit Amsterdam met L.F.C. Klinksiek uit Bad Oeynhausen. 1924, 1 stuk.
11045: - GINKEL, VAN Uittreksel geboorteregister te Utrecht van Johannes Hendricus van Ginkel (vader J.H. van Ginkel en moeder M.A.P. Lancee).
55003: --- - Vrymoedig adres van een Hollander aan (...) de (...) Staten van Holland en West Friesland [over de beteugeling der drukpers]. z. pl., [1770].
50946: - - De Prince vlag Oranje Boven. Amsterdam, Arends etc., [1784].
10945: - Redenvoering geschikt om in een sterfhuys, op den dag der begraavinge, den begeleyders van het lyk, ter bevordering van waare godzaligheid, voorgedragen te worden, Haarlem, Izaak van der Vinne [1744], 4º, 25 p., geb. in (modern) linnen band..
13347: - SCHERMER, BLOM Verjaarwensch aan grootmoeder door Elisabeth Blom, Schermer 27-10-1872.Manuscript, 2 p., op versierd papier.
13349: - HEERIS, VON SAHER, KRUSEMAN Muziekstuk “L’amour nous grise” door J. Philip Kruseman, “a madame Jeanne Heeris-von Saher”, ‘s-Gravenhage z.j. (begin 20e eeuw), 4 p., gedrukt.
13571: - VERZEKERING, DE RIJP Twee stukken betr. a. de Nederlandsche Levensverzekering- zieken- en begrafenis-maatschappij te Vlissingen, 1907, en b. het Groot Noord-Hollandsche Begrafenisfonds De Rijp, 1909, 4 p., deels gedrukt.
13573: - GOUDA, BÜCHNER, FOKKER, METMAN Circulaire van de kiesvergadering te Gouda, dd 10-9-1850, betr. verkiezingen van een lid voor de Tweede Kamer namens het derde hoofd-kiesdistrict Zuid-Holland.Drie kandidaten: E.C. Büchner, med. dr. te A’dam, mr. G.A. Fokker uit Middelburg en mr. L. Metman, advocaat te ‘s Gravenhage. Getekend: W.J. Fortuijn Droogleever en A.H.J. Ravestein Medenblik.
13576: - MEPPEL, KONING Vier schrijfproeven, gedateerd Meppel 1840 en getekend J. Koning, 4 p., 4º, manuscript (beschadigingen).
13579: - STEVENS Verjaardagen-boekje van M. Stevens, ca 1900 ?, 16º, deels gedrukt.
62112: - Puzzle 'De Doolende Middag'.
30168: - "MIEGHEM, VAN; GROENENDIJK -- Dagvaarding, dd. Goes 26-9-1876 voor Jacobus van Mieghem, 23 jaar, metselaarsknecht te Groenendijk, gem. Hontenisse. Manuscript, 1 pag., folio."
62526: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andree
62524: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andrau
10352: - Opregte gevoelens van liefde en eerbied aan Z.K.H. den prins Frederik der Nederlanden, grootmeester der artillerie e.z.v. gewijd op den 28e February 1820. Delft, P. de Groot. 8º: 4 p.
10354: - Aan de ouders des bruidegoms: den Heer J. Van eysden en zijne echtgenoote [J.G. Veer te Rotterdam]. [Rotterdam, 1820] 8º: 2 p.
10356: - Vijf-en-twintig jarige echtvereeniging van onze ... oom en tante ... Adrianus Osy en vrouwe Anna Broekhals gevierd te Rotterdam den 13den van Herfstmaand 1820. Amsterdam, Potgieter en Van Baalen, z.j. 8º: 6 p.
10362: - Bij het afsterven van den hoogleeraar Elias Annes Borger, overleden te Leyden den 12 october 1820. Amsterdam, A.B. Saakes, 1821. 8º: 12 p.
10364: - Verhooring van Borgers Klagten aan den Rijn in de lente van het jaar 1820 en de uitboezemingen aan J.H. van der Palm bij Borgers dood, waarbij Borgers boezemklacht bij de graven zijner geliefde panden. Iets latere druk. Delhaas is nu 63 jaar oud en nog steeds doende zijne kinderen niet te laten verhongeren. Sedert 1842 heeft hij al de werkjes over den grooten Borger rondgebracht. Geb.
49596: - GRAVENHAGE, PALEIS LODEWIJK NAPOLEON, V. OOSTHUIJSE--- Brief van P.J. van Oosthuijse, d.d. Gravenhage 28-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, betr. gelden voor het meubileren van het paleis in 's-Gravenhage. Manuscript, 4°, 2 pag.
62530: - Wapenkaart/Coat of Arms: Angelbeek (Van)
62528: - Wapenkaart/Coat of Arms: Annemaet
17833: R., J. - Eene soldaten-familie. Tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1879.
55485: [SPRENGER VAN EIJK, J.P. E.A.] - Verscheidenheden. Bijdragen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging. Volksverhalen uit het Hartzgebergte en geschiedkundige tafereelen. Amsterdam, van Kesteren, 1842.
62560: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnoldts
62564: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arran (De)
62562: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnouldt (d')
12915: - KALLIGRAFIE, ONDERWIJZERS IN NOORD-HOLLAND Bladen kalligrafie, ieder ca. 25x35 cm., beschreven en gesigneerd door een aantal onderwijzers in Noord-Holland boven het Y in de jaren 1827-1872.
12919: - KAMERIK, VAN DE CRAATS Verzoek om informatie van De Nieuwe Margarinefabrieken te Rijswijk aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van W.J. van de Craats te Kamerik, 1926. 1 p., getypt, met concept antwoord.
12920: - KAMPEN `Historisch verhaal van hetgeen er tussen de heren van de magistraat der stad Campen en de leden van de gezworene gemeente aldaar, in de jaren 1759 en 1760 is voorgevallen ten aanzien van het ten uitvoer brengen van het Reglement van tutele van den 19 November 1755, ingevolge resolutie van hunne Weled. Hoog Agtbare van den 16 Augusti 1760 in het ligt gegeven'. Kampen: A. Valkenier, 1760. 4(: 302 p., gedrukt. Met: `Justificatie van het gedrag van de groote meerderheid der gezworene gemeent
62586: - Wapenkaart/Coat of Arms: Avesnes (Van)
62580: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aulnis (d')
62596: - Wapenkaart/Coat of Arms: Backer
62590: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baak (Van)
62592: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baart de la Faille
62594: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baccre (De)
30166: - MIDDELBURG, JANSSEN, RUTTEN -- Aflevering van de Middelburgsche Courant van 5-8-1865, plano, 4 pag.
49232: - WORKUM, RUNIA--- Nota van wolkammerij H.A. Runia te Workum voor weeshuis, d.d. 1895. 1 blad, deels gedrukt.
49230: - WORKUM, MEIJER--- Nota van J.J. Meijer, bierhandel te Workum, voor weeshuis, d.d. 1894. 1 blad, deels gedrukt.
49226: - WORKUM, BLOM--- Rekening van slager M. Blom te Workum, 1894, voor weeshuis. 1 blad, deels gedrukt.
4923: [VIS ALBZ., J.] - De familie Vis van Zaandam-Wormerveer. [Hilversum], 1926, 107 p., Oud-Hollands papier, met losse tabellen.
13581: - HARTSEN, SCHROEDER VAN DER KOLK Zeldzame gedrukte brochure door F.A. Hartsen Stof-mechanische kracht-geest. Bijdrage tot de leer van de onsterfelijkheid. Hulde aan de nagedachtenis van prof. J.L.C. Schroeder van der Kolk, Utrecht, Kemink, 1865, 61 p.
13584: - "HEECKEREN, DE ROODE VAN; NIES Eigentijdse kopie van onderhandse huwelijkse voorwaarden, dd Doesburg 22-9-1738, tussen Wolter Hendrik de Roode van Heeckeren, kapitein en commandeur van de stad Doesburg, en George Anna Henrietta Nies. Getekend door “vrinden en dedingsluiden”, 2 p., folio, manuscript."
14105: - BELGIË, DENTJENS, MECHELEN, VRANCX Stukken betr. Petrus Dentjens, hovenier, koper van een huis te Mechelen genaamd De Watermolen, aan de Lange Nieuwstraat van de kerk van St. Rombout te Mechelen, 1813-1823, manuscript, folio, 18 p.
14107: - IJMUIDEN, RINKEL ‘Gezangen t.g.v. het zilveren priesterfeest van ... L. Rinkel te IJmuiden, kerkelijk herdacht 7 December 1930’, gedrukt, 8º, 8 p.
14111: - CEMENT, ROTTERDAM Prospectus voor het “beroemde Armeniaansche cement” fabrikaat van Maurice de Leon te Rotterdam, ca. 1880. 1 blad, folio, gedrukt.
14118: - GRAVENHAGE, REDERIJKERS, DE NIEUWE KORENBLOEM ‘Reglement der ‘s-Gravenhaagsche Rederijkerskamer De Nieuwe Korenbloem’, [‘s-Gravenhage 1851], gedrukt, 8º, 13 p.
14119: - GRAVENHAGE, DILIGENTIA Notulen Mij voor natuur- en letterkunde Diligentia te ‘s-Gravenhage d.d. 5-11-1852, gedrukt, 12º, 12 p.
14125: - DELFT, KLISTING, BOON, VAN GOUTEL “Ter echtvereeniging van den heer Gijsbertus Klisting en mejuffrouw Maria Boon, voltrokken te Delft den 6-12-1820”, manuscript, 4º, 4 p. Getekend H. van Goutel (Gontel?).
14128: - MAURENBRECHER Lied op verjaardag van grootmoeder M. Maurenbrecher, d.d. 19-8-1837, manuscript, 2 p., folio.
14132: - TRIP, RAMAER, SLAG BIJ ALMONAUD 1809 Eigentijdse kopie van een rapport van A. Duchand, chef van het escadron artillerie 3e Div, 4e Corps van het “Armee d’Espagne”, d.d. Consuegna 12-8-1809, voor de generaal der artillerie betr. de slag bij Almonaud. Manuscript, folio, 2 p.
14138: - HULSBERG, PLUYMER, BRIELS Brief van familie Pluymer, D1, te Hulsberg aan familie Briels te ‘s-Hertogenbisch, d.d. 2-10-1945, manuscript, 4º, 1 p.
14142: - LOTERIJ, GRAVENHAGE ‘Verordening op het houden van onderhandsche loterijen te ‘s-Gravenhage’, vastgesteld in Raadsvergadering 3-12-1861, gedrukt, 8º, 3 p.
14150: - GUYKING, KALLIGRAFIE, VAN MEURS Vier zeer fraai getekende en versierde (o.m. met vogeltjes in reliëf of met zilveren letters op blauwe ondergrond) kaarten, ca. 15x20cm, van de hand van F.J. Guyking te ‘s-Gravenhage, 1857-1865, gericht aan leden van de familie Van Meurs.
29314: - CONSULAIRE EXAMENS -- Rapport van de commissie voor de consulaire examens aan de minister van buitenlandse zaken, dd 4-7-1887. Brochure van 25 pag., gedrukt. 8°.
29316: - INDIË, KOFFIECULTUUR JAVA -- Brief van de Ned. afdeling van de Ned-Indische Maatschappij voor Nijverheid en Landbouw aan de Tweede Kamer, dd 27-4-1901 betr. de koffiecultuur op Java, 4 pag. folio, gedrukt.
29318: - MEELFABRIEKEN -- Noodkreet van de Nederlandsche Maal Industrie. Open brief van eenige meelfabrikanten ca. 1890. 4°, 2 pag., gedrukt.
29320: - LIMBURGSE LANDBOUW -- Over de uitkomsten van het onderzoek naar de toestanden van den landbouw in Nederland, door eenen ouden pachter. Eene bijdrage tot Limburgs verval. 4 pag., folio, gedrukt.
29322: - TABAK -- Verzoekschrift van de Amsterdamse en Rotterdamse “Comite’s ter bstrijding eener verhoogde tabaksbelasting” aan de Tweede Kamer, 7 pag., folio, gedrukt.
41591: [ BOISSEVAIN, CH.] - Min oogstfeest 1842, 28 october, 1912, z.pl., 1912, 51 pag.
30917: - De regstmagt der hooge en andere Heemraadschappen bewezen, Rotterdam 1835, 45 pag.
30935: - Jaarboeken der wetenschappen en kunsten in het Koningryk Holland, deel II, lopende over 1807, 1e en 2e stuk, Amsterdam/Den Haag, v. Cleef, 1810, 311 + 216 pag., orig. kartonnen omslag.
14003: - BORBERG Overlijdensbericht van Johan Andries Godfried Borberg, 77 jaar, d.d. Amsterdam 1863. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
52574: [GRAHAM, THOMAS BARON LYNEDOCH] - The history of the campaign of 1796 in Germany and Italy. 2nd edition, 3 volumes, London, 1801. [Titel van deel 2:] The history of the campaign of 1797 in Italy and Germany. [Van deel 3:] The history of the campaign of 1799 in Germany and Switzerland.
39619: [LOOYAARD, M.] - Sint-Jozefskerk te Delft, 1928. Delft 1930, 138 pag., geïll.
11431: - HOUTEN, VAN Dossier betreffende de familie Van Houten, afkomstig van de genealoog W.A. van Rijn, eerste helft 20ste eeuw. 12 stukken.
11435: - HUDIG Groot blad met een geschreven en getekende genealogie Hudig, met de afstammelingen van Huibrecht Willemsen Heudighe, overl. 2 juli 1655, lopende tot 1883, 60x90 cm.
61707: [LANGELIER (OR L'ANGELIER), ABEL (1553?-1610)] - LE SECOND TOME DES OEUVRES DE IEAN BACQUET ADVOCAT DU ROY EN LA CHAMBRE DU THRESOR... [Title page]
57271: - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen over het jaar 1874, Utrecht 1875, ca. 150 pag.
57273: -- - Verslag betreffende den aanleg der staatsspoorwegen, van 1 januarij tot 31 december 1879.
57277: - Sociaal-technische Vereeniging van democratische ingenieurs en architecten. Staatsexploitatie onzer spoorwegen, Amsterdam 1907, 140 pag.
57285: "[BOERMAN, W.E. (RED.)];" - Het verkeer in Nederland in de 20e eeuw. Dubbele aflevering van Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap 1933, ca. 330 pag., geïll.
57297: "[WEEDA, PAULUS]; " - Korte uittreksels uit Merkwaardige land- en zeereizen. Uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen. Tweede stukje, Groningen etc., Oomkens etc. 1842, 4+150 pag. Oorspronkelijk bedrukt omslag.
42063: [GOENS, R.M. VAN] - Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam (...) mitsgaders deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer van Berckel en de Engelsche colonien in America. z. pl., 1781.
53904: --- - Erfstadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en Ommelanden doen te weten [...]. Groningen, 1787.
53905: --- - Publicatie van Stadthouder en gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden dd. 14-5-1739 tegen baatzuchtige 'ondeugende' arbeiders die in de provinciale rijs- en steenwerken ondugtig hout verwerken.
13669: - REIZEN Label van de N.V. Stoomvaart Mij “Nederland ”ter bevestiging op reiskoffers, ca 1930.
13344: - LENNEP, JACOB VAN Dertig kleine gelegenheidsgeschriften van Jacob van Lennep, één in manuscript en 29 gedrukt, samen gebonden in een 8º halflinnen band met op de rug “J. van Lennep, gedichten en losse versen”.
11055: - GUNNING, LEIDEN `Prijs' uit een prijsboek, uitgereikt aan G.F. Gunning door rector (Suringar) en Curatoren (V.d. Brandeler, Cock, Bijleveld, Rijke, Cobet, Kuenen, Mees) van het gymnasium te Leiden. Folio, 1 p.
59025: - Is de paus onfeilbaar? of twee pausen tegen elkander. Breve van Paus Clemens XIV, waardoor het genootschap der Jezuiten als eene pest wordt uitgeroeid, en Verordening van Paus Pius VII waardoor dat zelfde genootschap als een zegen weder hersteld wordt. Amsterdam , H. de Hoogh, 1853, 32 pag.
4043: [BECKERING VINCKERS, J., J. BECKERING VINCKERS, G. JANSEN EN L.F. OVER DE LINDEN] - Waarheid en leugen over het Oera Linda Boek, herdruk van vier belangrijke brochures uit 1876 en 1877, 63+80+36+48 p.
53795: --- - Ontdekking en bestraffing van geheime en groote misdaden, zijnde eene verzameling van merkwaardige bewijzen der goddelijke rechtvaardigheid en wedervergelding, ter waarschuwing en vermaning der jeugd en van den zoogenoemden gemeenen man. Naar het Hoogduitsch gevolgd. Amsterdam, J. v.d. Hey, 1807.
48951: - ARCHITECTUUR, GERECHTSGEBOUW--- Grote pentekening van de voorgevel van een gebouw in renaissance stijl met in de top van de gevel de woorden Hollandia en Justitia, een wapen met staande leeuw en een beeld van vrouwe Justitia, 39x48 cm., 19e eeuws.
11051: - GRATAMA Gratama, Jus Naturae, collegedictaat of manuscript voor een boek. 4(, 226 p., in halfleren band, met deze titel op de rug.
11052: - GRONINGEN Gedicht `Zodra 't gezantschap heen was, zond ...' Onderaan: `Te Groningen gebeurt in 't jaar 1772'. 4(, 4 p.
11054: - GRÜBZIG (D.) `Geburts- und Taufregister für die reformirte Gemeinn in Grübzig und ihr in dieselbe Eingepfarrten', 1814-1827. Met latere aantekeningen betreffende overlijdensdata van een aantal in deze jaren geborenen. Orig. karton, 4(, 55 p.
57139: "[DRUGULIN, W.]; " - Aus der Ex-Libris Sammlung der Bibliothek des Borsenvereins der Deutschen Buchhandler, Leipzig 1897.
62468: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alderwerelt (Van)
11063: - HEINTZ, HEEZEMAN Bijbelblad met familieaantekeningen betreffende huwelijk (1805) en kinderen van George David Heintz en Anna Elisabeth Heezeman, 1805-1820, 2 p.
11064: - HELLENDOORN, PREDIKANT TE HILVERSUM Kwitantie voor kerkvoogd W. van Domselaar betreffende een jaar traktement ad f 160, uitbetaald 31 december 1833 aan R. Hellendoorn, predikant (te Hilversum).
14228: - OEGSTGEEST, TORENVELD Tekst voor een artikel over het huis Torenveld te Oegstgeest, door W.J. van Varik, 2 p., getypt, met een dertigtal foto’s van het huis en details van het huis, ca. 1950.
14236: - BURGGRAAFF, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie gesigneerd P. Burggraaff 1796. Tekst: “Mattheus 3.13” met een voorstelling van Johannes die Christus doopt. Bruine inkt, 30x34 cm.
29508: - SCHELTEMA -- Aantekeningen betr. leden van de familie Scheltema: Jacobus, Jacobun Hendrik, Jacobus Nicolaas, Michiel Willem, dr. Pieter, Nicolaas, Paulus Cornelis. Cahier. Manuscript.
3799: [EPEN, D.G. VAN] - Geslachtslijsten der familiën Hooglandt, Palairet, Hooglandt en Palairet. 's-Gravenhage 1907, 60 p., geb., geïll.
13810: - VOORSPELLINGEN, CLAY BURTON VANCE ‘Meine Voraussagungen für das Jahr 1913 sind in Erfüllung gegangen ... was für das Jahr 1914 bevorsteht’, plano, 2 p., gedrukt, 1913.
36915: - Bronzes d' eglise. [ Trade cataloque ca. 1890?, on cover Mon. On each page C.D.] , Paris , Camis, large 4o, 137 plates + 137 pages with description and prices. Good copy.
20027: [STEENBERGEN, KAPT.] - Vlaggen van alle natien, pavillons de toutes les nations, flags of all nations.
15163: [DETHMAR, F.W. EN F.K. VON STROMBECK] - Reisen durch Belgien, Holland und Grossbritannien, nach F.W. Dethmar, I. Kuranda, L. von Ploennies und Roscoe, Kohl, Kniewel, Carus [...], Leipzig: A. Weichardt, 1848 [Band 3 van Die Weltkunde in einer planmässig geordneten Rundschau [...] auf Grund des Reisewerkes von Dr Wilhelm Harnisch dargestellt und herausgegeben von Friedrich Heinzelmann]
63134: - Centsprent: Geliefde jeugd in ieder dier, / Blinkt gods weldadig Albestier, No. 86.
49151: - SCHRETLEN, WUBBE--- Menu t.g.v. huwelijk Egbert Schretlen en Myriam Wubbe, Amsterdam 1951. 3 pag., gedrukt, met foto bruidspaar.
49085: - KOLFF--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van G.C. Kolff, d.d. 1808, manuscript.
46068: - GROOT, HUGO DE--- Dossiertje krantenknipsels betr. Hugo de Groot, 1925-1940.
44219: - "WADDINGSVEEN; SCHAAP--- Bewijs van onvermogen voor Abel Schaap i.v.m. diens proces tegen het armbestuur van Zevenhoven, d.d. Noord-Waddingsveen, 29-9-1834. Manuscript, 1pag."
20391: - Onze voorouders IV. Kwartierstaten en stamreeksen, Leiden 2001. Uitgave van afd. Rijnland van de Ned. Genalogische Vereniging, 398 p., geíll.
44200: - "BERGEN OP ZOOM; FULEMIUS; BASTINGIUS, VAN SLINGELANDT--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 1 maart 1697. Ondertekend door A. van Voerst(?) en Simon van Slingelandt (1664-1736). Verzonden aan het stadsbestuur van Bergen op Zoom. Met fraai lakzegel. Inliggend portret van de raadpensionaris Slingelandt."
44204: - "HERTOGENBOSCH; ZEEPZIEDERS; FRANCKEN--- Extract uit het register der resolutien van de Staten Generaal, d.d. 28 januari 1698. Ondertekend door Francois Fagel (1659-1746) en J. de Drews. Manuscript, 1 pag."
10825: - Diner ter gelegenheid van het huwelijk van mej. Zus Ter Kuile en de heer Piet Van Delden, 7 Juli 1924. 8º: [1], met foto van bruidspaar.
10829: - Ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van den heer en mevrouw Chr. L. Wesseling-schoen, Scheveningen 15 Mei 1926. Omslag met deze tekst, waarin een foto op karton van het hele gezin Wesseling. 4º.
10831: - Programma t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest van den heer en mej. Tromp-bont op Zaterdag 9 juli 1927 in De Harmonie. 4º:[1] p.
10837: - Onthullingen uiit het leven van het bruidspaar Jo Beekwilder en Mies Louwerens bekend gemaakt op woensdag 6 juni 1928 in Krasnapolsky. Amsterdam. 8º: [6] p.
10839: - Gasten A.B.C. [op 25-jarig huwelijk van Julius Van andringa de kempenaer en Mies Enschedé]. 23 februari 1904-1929. z.p. 8º: 11 p.
15672: [NIJHOFF, ISAAC ANNE] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1820.
13225: - GELSINGH Prijspenning van een tekenschool met gravering “W. Gelsingh 1881”, verzilverd
13227: - TWENTSCHE LANDBOUWMAATSCHAPPIJ Prijspenning met tekst “Twentsche Landbouwmaatschappij”, verzilverd
63224: - Centsprent: 's Menschen Intreede op deeze Waereld, no. 6.
49408: - GRAVENHAGE, MENSONIDES--- Waarom Den Haag een stad is. Typoscript door H.M. Mensonides. Folio, 11 pag.
49410: - GRAVENHAGE, AUTORITEIT VROEDSCHAP--- Passages uit Ned. Jaarboeken 1767-1769 betr. de klachten van de vroedschap van 's-Gravenhage betr. vermindering van hun autoriteit en voorrechten, ca. 200 pag., gedrukt.
49412: - GRAVENHAGE, BOTERWAAG--- Artikel 'Het Boterwaagcomplex', typoscript door H. Bordewijk, 3 pag. + 10 foto's.
49414: - GRAVENHAGE, 1786, VAN LAAR--- Missive van het hof nopens (...) een positif in de requeste van D. van Laar c.s. als gecommitteerde van het Exercitie Genootschap, 29-4-1786.
46963: - Vaderlandsche gedenkstukken opgerigt in de beide groote kerken te Delft, met 7 afbeeldingen, Delft, De Groot, 1829, groot 4o, 15 pag. tekst.
46965: - Annuaire historique et biograghique des souverains, des chefs et membres des Maisons Princieres (.....) Volume I, Paris 1844, 104+176+128+112+128+80+8+16 pag.
46968: - Galerie des contemporains illustres par un homme de rien, [ Volume I], Brussel 1840, 487 pag., illustrated with numerous portraits in lithograph.
3091: [ BEVERWYK, JOAN VAN, E.A. ] - Opgaande linie van het geslagt Booth, zijnde de voorvaderen van Everard Booth, heer van Mijdrecht, raad ordinaris in den Hove Provinciaal van Utrecht. Z.p. z.j. [ca. 1715], 48 p., geb. in origineel karton. Mooi exemplaar van een zeer zeldzaam boek.
46427: - MEDISCH, APOTHEEK, V.D. BIJLLAARDT--- Formulier voor bijwonen vergadering Ned. My. tot bevordering van de pharmacie, ingevuld door A.C. van den Bijllaardt jr. te 's-Gravenhage, 1902. Manusript, deels gedrukt, 2 pag.
11122: - MEESE, DREES Drie kwitanties voor D.W. Meese, voor geleverde waren door D.H. en F.K. Drees. Amsterdam 1815.
11092: - KRAFT Verklaring van de burgemeester van Utrecht betreffende de noodzakelijke tegenwoordigheid van zes weken van Pieter Kraft in Utrecht, bij de liquidatie van de nalatenschap van zijn vader Johannes Kraft. Utrecht 1832. 4(, 1 p.
11082: - KAPPELHOF, ONDERWIJS Kwitantie van A. en E. Kappelhof, directie van `het leerschool voor Jongelingen en jongedochteren' te Amsterdam, voor D.W. Kiezendaal voor drie maanden onderwijs van zijn zoon T.L. Benken. 1803. 4( , 1 blad, deels gedrukt.
11105: - LINDEN, VAN DER, GRAAFWIJK Dankbetuiging van J. van der Linden aan dr. Graafwijk, voor geleend boek, 1822. Klein, 1 p.
11112: - LONDEN, EXHIBITION 1851 Envelopje (blanco) met op achterzijde blindstempel `Great Exhibition London 1851', met afbeelding van het gebouw.
11114: - "LULOFS; ZUTPHEN Fotokopieën van drie onderhandse akten uit het familiearchief van Mr. Van Lulofs Umbgrove te Vorden, getranscribeerd en gemonteerd in een album door de genealoog Jos Goudswaard. Betreffende boedelscheiding Albert Wendtholt en Henrica Heyncks, Zutphen 1636; boedelscheiding Hendrick Luloffs en Weyntien Wentholts, Zutphen 1660; transport gronden van diverse familieleden Lulofs aan hun oom Bartold Lulofs, Zutphen 1712. Mooi gebonden."
11118: - "MARNETTE, DE; D'OULTREMONT, BELGIË Brief van De Marnette, Liège 16 maart 1763, o.a. betreffende de verkiezing van de `évêque prince de Liège, Charles d'Oultremont'. 4(, 2 p."
49027: - DELFT, SCHIEDAM, PLATEELBAKKERS, KLOS--- Drie stukken in manuscript betr. het plan van Arend Klos (met zoons Jan en Cornelis) en Andries Klos, om zich tegen de bepalingen in als Delftse plateelbakkers te Schiedam te vestigen. 1781, folio, 9 pag.
49029: - MOLENS, KORENMOLENS--- Memorie ter verdediging van de bevoegdheid der ingezetenen om hun graan, naar welgevallen, te doen breken op de molens buiten hunne woonplaats gelegen. 's-Gravenhage, H.P. de Swart, [ca. 1810], folio, gedrukt, 10 pag.
39925: - Regelement voor de Societeit De Vriendschap te Schiedam, Schiedam 1864, 16 pag.
3993: [RAVESTIJN, H.P.W. VAN] - De firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen. ['s-Hertogenbosch 1942], 136 p., geïll., geb. Oplage 1000 exx., illustraties Jo Spier.
57533: [ SANDERSON, M. A.O.], - National Maritime Museum. Catalogue of the Library, Volume 3: Atlases & cartography, 2 volumes (part 1 and part 3), London 1971.
10373: - Ter gedachtenis aan F.W.N. Suringar, theol. cand. aan de Hoogeschool te Leyden, overleeden den 1 januari 1821. z.p. 8º: [7] p.
10375: - Ter bruiloft van Hendrik Barendse en Petronella Alida Hassels. 2 juli 1821. z.p. 8º: 8 p.
10381: - Het nachtlampje, ter 53ste verjaring van mijne echtgenoote A. [van ouwerkerk de vries, geb.] S[appé], den 23sten januari 1822, z.p. 8º: [4] p.
6181: [TOUR, D.C. DU] - Advysen rakende het heerlyk Lheen, genaamd De Nyefenne of Hemmema-Lheen, zynde het eenigste van die natuur in de provintie van Friesland, Franeker [1768], 51 p.
14250: - WOLTHERS, THEODORY, KALLIGRAFIE Groot blad kalligrafie “Ter eere van den 50 jarigen huwelijksgedenkdag, 10 december 1815-1865. Jurjen Wolthers. Allegonda Katrina Theodorij”. Tekening in kleur, 52x72 cm.
14254: - WAPPLER, HERALDIEK Wapentekeningen door O.W.D. Wappler, ca. 1950-1975 getekend op dun papier, ca. 30x30 cm per blad.
14256: - HOOFT, DE RUYTER, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerde “Geslacht-lijst van Pieter Corneliszoon Hooft, ridder van St. Michiel, Drost van Muiden, enz.”, getekend “H. de Ruyter fecit Aº 1804”. Groot blad 60x50 cm.
53452: --- - Nota van de N.V. Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken aan hare aandeelhouders, naar aanleiding van de campagne Van Oss, Nijmegen 1925.
13151: - VONDEL, WESTERMAN Kwitantie t.n.v. P. Gerdner voor een exemplaar van het vierde deel van de Dichterlijke werken van Vondel, d.d. Amsterdam 1821, getekend door M. Westerman. 8(, oblong, deels gedrukt.
11123: - MEINERTZHAGEN, DU CASTEL Brief van Gerard Meinertzhagen, Cologne 1738, aan mej. M.C. du Castel en de heer Reinick te Maastricht. 4(, 3 p.
11127: - MEYER Twee convocaties voor D.C. Meyer Jr. voor vergaderingen van Diakenen en Armverzorgers. Amsterdam 1875.
11138: - OCKERSE Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Anna Maria Louisa Ockerse. Amsterdam 1854. Plano, gedrukt.
11148: - PIUS VII, CASSONI Proclamatie (in het Frans) van paus Pius VII, getekend Quirinal 2-2-1808, door kardinaal Cassoni. 4(, 2 p.
11154: - PRINS FREDERIK, VAN DEN BRANDELER, GEDENKTEKEN 1813 Verzoek van Fredrik, Prins der Nederlanden, aan mr. J.J.E. van den Brandeler, president van de rechtbank te Dordrecht, zitting te willen nemen in de commissie Dordrecht voor de oprichting van een Nationaal Gedenkteken voor november 1813. 's-Gravenhage 1863. Folio, 1 p., deels gedrukt.
11158: - RECHTEREN, VAN Manuscript genealogie Van Rechteren door A.A. Vorsterman van Oyen, ca. 1350- ca. 1850, 25 p., met enkele knipsels toegevoegd en met een gekleurd familiewapen.
11161: - RHEDEN, VAN (VAN REEDE?) MULDER. Brief van Lod. Mulder, inspecteur lager onderwijs te Utrecht, Utrecht 1870, met informatie over `de heer Van Rheden, instituteur alhier', in verband met diens sollicitatie bij het gymnasium te Brielle. 8(, 4 p.
11164: - RIEBER Manuscript genealogie Rieber, 16de-19de eeuw, door A.A. Vorsterman van Oyen, met correspondentie met de Pfarrer te Ebingen, met de architect Louis C.Th.J. Rieber en met L.Th.C.J. Rieber. Voorts aantekeningen, knipsels etc. en een plano doctoraat-aankondiging voor C.M.L. Rieber, 1852 te Jena.
11166: - ROELSIUS, BAVENS Opdracht van Willem Roelsius, licenciaet in de rechten, raed en fiscaal van Vlaanderen, aan zijn deurwaarder om Adriaan Bavens te dagvaarden om nadere informatie te verschaffen over een door hem verheven leen, 11 oktober 1633. Folio, 1 p.
14198: - "APOTHEEK, TONEEL, ANGELKOT Gedrukt toneelstukje ‘De ontmantelde apotheker met gefopte hoorndrager, blijspel’, Gouda, erven L. Kloppenburg, [ca. 1715], 12º, 32 p."
14199: - BUSSUM, POSTZEGELCLUB Lidmaatschapkaart en uitnodigingskaart voor een vergadering van de Bussumse Postzegelclub, 1935, getekend H. Vorstman en A.J. Ult...
14200: - TRIP Overdruk ‘De handelsfirma Trip 1820-1890’ door J.W.C. van Campen, 28 p. ‘Met’: toeristenkaarten 1958 (met pasfoto’s) t.n.v. Jantje van Meerloo-Trip en Willemiena Trip. Voorts enkele knipsels Trip.
14201: - STEEN, VAN DEN Exemplaar van ‘Genealogie van den jongeren tak van het geslacht Van den Steen’ door M.J. van Lennep, Rotterdam 1953, met aanvullingen en correcties in handschrift door de auteur en met correspondentie van Jhr. Mr. C.C. van Lith de Jeude en H.F.M. van den Steen te Den Boer. Voorts met krantenknipsels etc.
11168: - ROTTERDAM 19de-eeuwse kopie van een akte van transport d.d. 1633 van de schenking van een huis aan Keyserstraat te Rotterdam door Huybert Pietersz aan Cornelis Cornelisz.
11169: - ROTTERDAM? Twee rondzendbriefjes (behorende bij een boek dat in 1786 langs de leden van een leesgezelschap (?) ging). Namen: M.B. Rochussen, Heyting, Van Velthuysen, G. Mees, Pr. C. van Stolk, A. van Wijnoxbergen, Molewater, Pr. Lentfrinck, Van Gennep, Pr. Beyerman, Pr. Schadee, Bake
11171: - ROTTERDAM, VAN ACKER Kwitantie van Adriaen van Acker, Rotterdam 29 april 1716, voor ontvangen gelden van Meutie Stijntje Leenputte, `in voldoeninge van het geene voor Jan van Acker is betaalt'. 8(, 1 p.
42734: H. DE B. - Reisgids ten behoeve van toeristen naar Marokko. Amsterdam, 68 pag.
11181: - "SCHREBER `Blason de la noble famille de Schreber'; tekening in kleur. 18de-eeuws (?). Motto: `Bien faire, rien craindre', 10x14 cm."
11191: - STUDENTENVERENIGING AD MUTUAM UTILITATEM Notulenboek 1821-1823 van de Vriendenkring (van Amsterdamse studenten), ten zinspreuk voerende Ad Mutuam Utilitatem, gesticht 1817. Met ledenlijst (voornamelijk studenten theologie). 4(, 56 p.
11201: - TILL, VAN Enige geboorte- en overlijdensberichten betreffende familie Van Till, ca. 1960.
11202: - TONNINGEN, VAN Brief van Abm. van Tonningen, Hage 16 augustus 1758, aan `eerwaarde heer', betreffende een zaak voor de Staten van Holland betreffende een oude en nieuwe kerkeraad. Namen: Rijgerbos, Hendrik Mooyman Hoet, Westerhoff, Van Heezel, Wena. 4(, 4 p.
17831: [QUESNE VAN BRUCHEM, JEAN PHILIPPE THÉODORE DU] [PS. WALTER] - Bladeren en Knoppen. Gedichten van Walter. Amsterdam, Petit & Sikken, 1881.
62106: - Theatre diploma/Theater diploma.
58735: - HET VROUWELIJK LICHAAM. Voorgesteld door losse beweegbare platen met verklarende tekst, Zeist , J.T. Swartsenburg [1910?]
58863: - Uit naam van zyne Hoogheid den Heere Prince van Oranje (...).
58858: - Aankomst van Z.M. Willem I te Scheveningen. 1813.
39917: [NIJHOFF. P.] - Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderhuis- weeshuis en Arme- kinderhuis nu protestantsch- kinderhuis en R.K. Weeshuis te Nijmegen, Nijmegen 1860, (8) + 204 pag. Geillustreerd met 4 litho's, origineel bedrukt kartonnnen band, mooi exemplaar.
10912: - "Plakboek in rood linnen band, 33 x 40 cm, met opschrift Bruilofts-liederen, gebruikt in de winkel van Cladder om klanten te laten kiezen. De liederen zijn ingeplakt in nummervolgorde: A 49-128; B 129-130; A 131-165; B 168-171; A 174-181; B 182; A 183; B 184-191; A 192-194; A 197; A 201; B 202-204; G 1-24; C 1-28; A 129. Voorts vier niet ingeplakte ongenummerde verzen. De naam van P.F. Cladder komt alleen voor op de nrs B 203-204, B 188 en op de niet ingeplakte ongenummerde verzen."
54619: H.F.O. - Aan de warme aandoeningen van het verontwaardigd harte van den burger Jan de Kruyf, als schrijver van een gedicht getyteld Aan den lasteraar (...) door H.F.O., schrijver van een versjen tot motto hebbende Quo, quo, scelesti Ruitis? z. pl., [1794].
54622: [FALKENSKJOLD, S.O.?] - Memoires authentiques et interessans ou histoire des comtes Struensee et Brandt. Kopenhagen et Bruxelles, B. le Francq, 1789.
64555: - Catalogue 34: Criminaliteit en Justitie. Click to view this catalogue online.
58874: - Extraordinair Dagblad van de Monden van den Yssel, Vrijdag den 3 December 1813, (no 54).
64556: - Catalogue 33: Klassieke Literatuur. Click to view this catalogue online.
42080: - L'usage du monde, ou la politesse, le ton et les manieres de la bonne compagnie, contenant les regles necessaires pour se presenter avantageusement en societe et s'y faine honneur, a l'usage de la jeunesse. 2e- edition, Paris, Legras et Cordier, 1809.
13321: - SMALLEGANGE Kwartierstaat met wapens van Mr. Mattheus Smallegange, fotokopie van tekening, ca. 1960 (2 ex., 1 ex. gekleurd).
13324: - MUZIEKDRUKKERIJ, REVIUS, DESFOSSEZ, HARSVELDT “Ontwerp eener acte van N.V. onder de benaming van Maatschappij tot het drukken en uitgeven van nieuwe goedkoope muzijk”, brochure 1852, 24 p., gedrukt.
13327: - JUDAICA, VAN PRAAG, DERCKSEN, ALBERDINGK THIJM, LEIDEN “Dichterlijk Album van M[aria] L[eonide] van Praag”. Album met verzen in handschrift en tekeningen, ca. 100 pagina’s, 1859-1907.
10841: - Nieuwsblad voor partijen. Dag-, nacht- en ochtendblad te Oterleek, gewijd aan ' t zilveren feest van C. Moeijes en N. Tromp. Extra nummer 13 April 1929. 4º: 1 p., gecyclostyled.
10843: - In the studio of [foto] and [foto]. [amsterdam] April 8th 1930. 1e jrg. nr. 1. [Amsterdam] 1930. 4º: 18 p. geïll. [Betreft huwelijk Hans Müller en Lien Ter kuile].
10851: - Drinklied ter gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van den Heer en Mevrouw Van setten-de rooy, Amsterdam 22 maart 1931. z.p. 8º: [1] p.
10853: - Omnibuslied nr. 2, gezongen ter eere van het huwelijsfeest van den Heer G.C. Van versendaal en Mejuffrouw Cath. Bouwman, Amsterdam, hotel Krasnapolsky 25 mei 1931. z.p. Folio, 3 verschillende exx., samen 3 p. tekst.
10855: - Feestprogramma ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van den heeren mevrouw H. Bosman - A.M.C. Bosman-beelen. [amsterdam], 24 november 1931. 8º: 16 p. Met ingeplakte foto's een met los menu.
10863: - Programma voor den feestavond ter eere van het huwelijk van Maria Driessen en Bernard Tordoir, Haarlem 10 December 1938. 4º: [32] p., gecyclostyled.
10867: - Iepenhoek kroniek 30 April 1940 [t.g.v. het huwelijk van Wim C.J. Passtoors en Judith M.A. Smit te Bloemendaal]. 4º oblong: [20] p., geïll. (o.a. met tekening van villa Iepenhoek).
10873: - Ter blijde herinnering aan hun huwelijksdag. Voerendaal 28 juni 1944. [Betr. huwelijk Frans Lennartz en Fie Hundscheid]. z.p. 8º: 20 p., geïll. (o.m. met foto van bruidspaar), gestencild.
10877: - Feest-diner ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Tip [baumpart?] en Frans ... Groningen 11 januari 1947. 'Riche'. z.p. 8º: 11 p., geïll. (foto van bruidspaar), gestencild.
10706: - Bij de herdenking van den 25-jarige evangeliebediening van Ds. A.M. Kesper, op zondag 3 december 1893. z.p., z.j. 8º: 1 p.
13378: - BLOTELING, RUYT Octrooi voor Susanna Ruyt, huisvrouw van Johan Bloteling, controleur van de grafelijkheidswerken te Den Haag, om over haar lenen te mogen disponeren, ‘s Gravenhage 1-4-1756, charter op perkament, deels gedrukt, gesigneerd Boey en ? , met opgedrukt zegel en restant van aanhangend zegel.
13379: - DELFT, VAN KRANENDONK, HOLLAWAY-PILLEN Brief van Thomas Hollaway te Londen aan G. van Kranendonk, arts te Delft, dd.Londen 12-11-1872, 4º, 2 p, manuscript.
13544: - "HOOGENBAND, VAN DEN; ZORN Doopbewijs Remonstrantse gemeente Den Haag voor dochter van Alexander van den Hoogenband en Willemijntje Zorn, 1956, 4 p., deels gedrukt."
44756: - HANSELAAR --- Enkele aantekeningen betr. ds. Hanselaar en de familie Hanselaar, 20e eeuws. Manuscript.
44754: - VIJFH --- Genealogisch schema Vijgh. 19e eeuws, manuscript, 1 pag.
14906: [ANDRIESSEN, J.] - Morgenwandelingen door en in den omtrek van ‘s Gravenhage, of schoonheden en merkwaardige bijzonderheden betrekkelijk deze residentie. Eene bijdrage tot de nationale lektuur. ‘s Gravenhage: A. Kloots, 1832.
15082: [CHRISTIJN, JEAN BAPTISTE] - Les délices des Pays-Bas ou description géographique et historique des 17 provinces Belgiques. 7de druk, 5 delen. Parijs/Antwerpen: Spanoghe, 1786.
53894: --- - Publicatie [van Staten Generaal, dd. 's-Gravenhage 26-8-1728]. 's-Gravenhage, J. Scheltus, 1728.
11216: - VRIESE Familiepapieren Vriese, Franse Cost uit Groningen en Haarlem. 19de en 20ste eeuw. 27 stuks.
11208: - UTRECHT, PAULUS Gedrukte wens van de bode, W. Paulus, `Aan H.H. leden van ``Fidelio'''. (Zangvereniging te Utrecht, ca. 1900?)
27819: - Extract uit de notulen, gehouden ter kamer van H.H. burgemeesteren der stad Leyden dd. 23-4-1816: reglement op de vlaggedoek fabriek, 4o, 4 pag.
59153: - Liste des eglises wallonnes des pays-bas et des pasteurs qui les ont desservies,
11225: - WILDE, DE Handtekening en lakzegel van notaris P. de Wilde. Amsterdam 1782.
11236: - ZEITZ Fotoalbum met 70 carte-de-visite portretfoto's van leden van de Amsterdamse familie Zeitz, circa 1900. O.a. van Gerardus Zeitz, overleden Amsterdam 1933, gehuwd met A. Ledegang. Met 3 losse foto's en 2 rouwkaarten.
11238: - ZOETERWOUDE Goedkeuring van rechtbank voor Theodorus Joh. Besseling te 's-Gravenhage om een stuk land te Zoeterwoude, aan zijn kinderen gelegateerd door B.M.F. Nieuwerkerk, wed. J.J.L. Richelle te Luik, te mogen verkopen. 1908.
11239: - ZUTPHEN Extract uit het reces des landdags in april en mei 1732 ordinarie binnen Zutphen gehouden. Eigentijdse kopie. Folio, 2 p.
13267: - "MARK, VAN DEN; VAN RIJSWIJK Receptiealbum bij het huwelijk van G. van der Mark en B.W.B. van Rijswijk, dd 4 september 1910, met handtekeningen, lijst van geschenken"
13269: - FRIENS (FR.), ATTEMA, DUPARC, VAN SLOTERDIJCK Rapport der commissie aan welke is opgedragen om te onderzoeken of het nodig en wenschelijk is dat de bestaande tarieven der tollen voor de doorvaart der Irnsumerzijl onder Friens en voor het passeren van de bij die zijl behorende brug, worden herzien, 26 augustus 1869, gedrukt, 8 p.
49107: - CUNTZ--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van H.P.J. Cuntz, 19e eeuws, manuscript.
11248: - ALEWIJN Kwartierstaat van Martinus Alewijn, geb. 4 mei 1747, commissaris 1776, grote tekening met 32 kwartieren, 45x65 cm.
11251: - ALTIUS Twee aandelen van de N.V. Houthandel vh. Altius & Co., Amsterdam, 1925.
11259: - BARCHMAN WUYTIERS Familiewapen Barchman Wuytiers. Tekening in Oostindische inkt door A.v.L[eeuwen]. Ca. 1900, 35x45 cm.
11265: - BEETS KLINKERT Gekalligrafeerd blad, getekend `Purmerend, P. Beets Klinkert Jr'. 4(: 1 p.
11268: - BERESTEYN, VAN Enkele stukken uit 1980 betreffende het Pieuze Fonds van wijlen Maria Duyst en Volckera Nicolai, gesticht in 1586, genaamd `De kist van Beresteyn', afkomstig van Jhr.mr. H.P. van Beresteyn, administrateur sedert 1980. 4(: 6 p.
11275: - "BIJTEL, VAN DER; VAN DER KAMP, BOS Stamboom van de families Van der Bijtel, Van der Kamp en Bos, in de vorm van twee bomen in een landschap met namen in de blaadjes aan de takken. Tekening met zwart krijt. 19de-eeuws, 40x50 cm."
11276: - BIK Kwartierstaat Pierre Jean Baptiste de Perez Bik, geb. 1890. Folio, oblong, 1 blad. Begin 20ste eeuw.
11283: - BLINDEN, SCHRIFT VOOR `Vereenvoudigd stelsel van verheven schrift ten gebruike van blinden, door William Moon FrGS'. Folio, oblong, 1 p. Met reliëfdruk, gedrukt in de werkinrigting voor blinden te Rotterdam, 19de-eeuws (1864?).
11291: - BOS, VAN DEN Opdracht aan Adriana van den Bos van een boek, ter herinnering aan haar schooljaren op de Openbare Lagere School A. te 's-Gravenhage. Z.j., ca. 1930, 1 p.
11296: - BOTTER Gedrukt overlijdensbericht van A. Barkmeyer de Wit-Botter, Amsterdam 1910.
42248: [SERVIEZ, J. ROERGAS DE] - De gemalinnen der twaalf Cesars, behelsende het leven en de geheime handelingen van de keizerinnen en gemalinnen der eerste Roomsche keizeren. Utrecht, Broedelet, 1722.
10170: - De treurende christen bij het graf van Filips Serrurier, sedert den jaare 1763 veelgeliefd leeraar der Herv. gem. binnen Amsteldam en aldaar overleden in den ouderdom van 71 1/2 jaar op den 12 van sprokkelmaand des jaars 1799. Amsterdam, H. Lardé. 8º: 12 p.
10060: - Op de beeltenis van den weledelen gestrengen heere mr J. Nuhout van der veen. z.p., z.j. 8º: [1] p.
10062: - Vrijheid boven. z.p., z.j. 8º: 4 p.
10064: - Glorie-zang! op de blyde herstelling van ... Willem de Vijfde, prince van Oranje en Nassauw, Nederlands gewenste erf-stadhouder. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10079: - Aan Hare Koninklyke Hoogheid ... Frederica sophia wilhelmina ... den 7 van Oogstmaand 1788 zynde hoogstderzelver 37ste verjaardag. Rotterdam, Nic. Cornel, 1788. 8º: 16 p.
10082: - De zevende Augustus of de heuchelike geboortedag van Nederlands moeder en Debora, Frederica Sophia wilhelmina ... gedacht toen heure koninglike hoogheid op den 7. Augustus 1788 37 jaaren oud wierdt. Leiden, J. Hasebroek en A. van Houte, 1788. 8º: 12 p.
53793: --- - Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste woorden en doodt van wijlen Heer J. van Olden-barnevelt [...] neffens sijn remonstrantie aen hare Ed. Groot Mog. als mede de sententien van Johan van Olden-barnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets. Amsterdam, J. v.d. Straten, 1669.
10223: - Treur- en troostzang op het smertelijk ... afsterven van ... Jacobus Hinlopen, bedienaar des Heiligen Woords in de gemeente van Utrecht, ontslapen ... in den ouderdom van 80 jaar den 23 juny 1803. Utrecht. H. v. Otterloo, 1803. 8º: 6 p.
10226: - Lyk-zang ter gedachtenis op het overlyden van ... Carolus Segaar, professor in de Grieksche taal en predikant te Utrecht, overleden den 22 december 1803. Utrecht, J.C. Fluck, z.j. 8º: 8 p.
10227: - Vriendschapsoffer ter nagedagtenisse van ... William Stewart, laatst kapitein luitenant in dienst bij de marine van ... den koning van Denemarken, in den ouderdom van 33 en het 11 jaar zijnes echts overleeden binnen Dordrecht, den 5den van lentemaand des jaars 1804. z.p. 8º: 12 p.
10231: - Lykzang[en] ter nagedachtenis van Vrouwe Maria Drever, echtgenoote van ... Mr. G. Van lom, overleeden [te Gorinchem] den 17 juni 1804. Gorinchem, J. v.d. Wal, 1804. 8º: 38 p.
63222: - Centsprent: Deez’ prent vertoont aan klein en groot, / Van dwazen Robinson den nood ... no. 27.
10238: - Aan mijne waarde tante Mejuffrouw Joanna Maria Niewindt, bij gelegenheid van haar Eds. echtvereeniging met den Heere Fredrik Joseph Guilini, op den 3den february 1805. z.p. 4º: [1] blad.
10239: - Hulde, en zegenbede, aan ... mr. A. Everwijn Onderwater, regent en buitevader van het armen-weeshuis, ter gelegenheid van zijn Ed. tweede huwelijk met Jonkvrouwe Geertruida Van poelien, voltrokken den 7e van grasmaand 1805, nederig opgedragen door de gezamentlyke armen weezen van het zelve huis te Dordrecht. Dordrecht, P. v. Braam, 1805. 8º: 8 p.
10274: - Encomium dictum ... Wilhelmo Bilderdijk, poësis patriae vindici et principi ab Hermanno Bosscha. z.p. 4º: 5 p.
10276: - Oon mijn graete makker Berend Freerk Tydeman, da hij zijn dissertasie for diffendjerje zoe. z.p. 4º: [4] p.
10280: - Het echtgeluk van Pieter Leonard Van de kasteele op zijn 25 jarigen trouwdag met Maria Bernardina Gallé [Wed. Nicolaas van Leyden, gevierd in Den haag], den 1 van oogstmaand 1809. z.p. 8º: 16 p.
10284: - Aan mijnen vriend, J. Van ouwerkerk de vries, bij den dood zijns vaders. MET: Aan mijnen vriend Mr. M.C. Van hall. z.p. 8º: [3] p.
10287: - Op het overlijden van mijnen ... grootvader ... P.H. Hugenholtz, in leven rustend leeraar bij de Herv. Gem. te Delft in den ouderdom van 82 jaren en bijna 3 maanden, den 24 van sprokkelmaand 1811. z.p. 8º: 8 p.
11299: - BRAYNES Wapen van Willem Braynes van Wrixall. Tekening met kleur op perkament, met verklaring dat Jan Bridges, `vermaert Engels coopman tot Amsterdam' dit in Engeland heeft opgezocht. Verso verklaring van een familielid Braynes, `NB. omdat de couleuren van dit wapen tegens het onse varieert en contra de ordinaries stijl gestelt is, so konnen wij 't selve ons met recht niet toeeygenen'. 17de-eeuws, 18x13 cm.
11300: - BREDA, KLOOSTER ST. CATHARIENDAL Archivalia betreffende het klooster Sint Cathariendal bij Breda. 8(, oblong, 3 p.
11303: - BROEK, VAN DEN Gedrukte uitnodiging voor Daniel Weslingh voor de begrafenis van Mr. Joannes van den Broeck, prof. juris em. in de Illustre Schoole. Amsterdam, 1739. 4(, oblong: 1 p.
11306: - BROUWERIJ, AMSTERDAM Gedrukte, oningevulde verklaring van een Amsterdamse bierbrouwer betreffende het aantal lasten `garst, haver, tarw en4, 398, t' door hem naar de mouterij gebracht om `gemouten' en daarna `verbrouwen' te worden. Folio, 1 p.
11317: - CALKOEN Ontwerp voor een geslachtslijst in boomvorm van de familie Calkoen. Onderaan `Bureau Int. d'Etude généalogique et héraldique La Haye', begin 20ste eeuw. Wrs. tekening door J.C.P.W.A. Steenkamp, 55x45 cm.
11320: - CARTOGRAFIE Gedrukt boekje Namen der provincien, rievieren, meren, wateren, eilanden, steden &tc, voorkomende in de kaart van het Koningrijk der Nederlanden, nevens de letters of cijfers waardoor zij op dezelve aangeduid werden. Amsterdam, Mortier Covens en Zoon en J. ten Brink Gz., Z.j. 12(: 8 p.
11325: - COMANS Envelop met gekalligrafeerd adres `Den Weledel achtbaren heer Comans, Groningen', ca. 1880. 8(.
11331: - DANIELS Carte-de-visite-portretfoto van de heer L.H. Daniels, Amsterdam, ca. 1890.
11333: - DEDEL Brief van J. Dedel, Waterland 3 juli 1855, aan `waarde neef'. 8(: 2 p.
11338: - DENEKEN, `HERAUT VAN WAPENEN', VAN FRANKENDAAL `Genealogie van de adellijke familie Van Deneken', fraai handschrift van 4 p., groot folio, met fraai getekend familiewapen in kleur. Met een notariële verklaring van notaris J.H. Zilver te Amsterdam, d.d. 29 april 1790, dat Nicolaas van Frankendaal, `zich qualificerende te bedienen den staat van Heraut van Wapenen', te Amsterdam verklaart dat deze genealogie van acht generaties (1566-1790) correct door hem is opgemaakt.
11339: - "DEUTEKOM, VAN; ALKMAAR Gedrukt biljet `lijst van goederen welke tussen 18 en 20 februari zijn gestolen ten huize van Gerrit van Deutekom, winkelier te Alkmaar', Alkmaar 22 februari 1839, ondertekend door de officier van justitie G. van Leeuwen. Folio, 1 blad."
11341: - DIRKS, OPERA Vers `Herbe d'amour' door Anton Dirks, op papier van het Opera-solistenensemble `Anton Dirks', 191X. 4(: 2 p.
61993: - Delineatio alicujus Spatii Petersburgi in Russia
61991: - Prospectus Cathedralis Ecclesiae, Florentiae.
61989: - La tour de Jan-Rooden-Port a amsterdam (mirrored)
61987: - Vue des trois Gallerie, du Palai des Art et de Science à Rome
64474: - Prés de la Haye (vlakbij Den Haag).
61995: - Prospectus propugnaculi Urbis Lutetia, prope portam S. Antonii delineatus.
61997: - Prospectus portus marini Urbis Genuae
62001: - Septum Regium Sancti Jacobi in Londino.
62003: - Vue du Palais du Duc d'Aveiro a Lisbonne (mirrored)
62005: - Vue de Paris du-coté de la Porte St. Bernard.
61999: - Prospectus Turris illius prope portum Britaniae versus.
37299: - Brussel, breken, bouwen. Architectuur en stadsverfraaiing 1780-1914, Brussel 1979, 304 pag., geïll.
13602: - EIFFELTOREN Twee bronzen penningen a. “Exposition universelle 1889” en b. “Souvenir de mon ascension au sommet de la Tour Eiffel octob. 15 1889”.
13607: - ZWOLLE Bronzen penning t.g.v. opening stadhuis Zwolle, 15 mei 1976.
48160: - BREDERODE--- Publicatie van Heynrich van Brederode, d.d. 's-Gravenhage 26-3-1657, betr. strandvonderij in de heerlijkheid Brederode. 1 blad plano, gedrukt (bij P. Casteleyn te Haarlem).
11342: - DOELMAN, HATTEVIER Alliantie-familiewapen van Michiel Doelman en Catharina Hattevier. Tekening met kleur, 18de-eeus, 30x30 cm.
11246: - ALBUM AMICORUM, RIPPERBANT, VOETH, E.A Tien bladen uit een vroeg-17de-eeuws album amicorum, los opgezet op karton. Alle bladen zijn voorzien van grote, fraai getekende familiewapens in kleur. Ieder blad 14,5x19cm.
13872: - HAARLEM, CONVOOY & PRINSEN Nota van Convooy & Prinsen, Grote Houtstraat Haarlem, 1872 (leverancier hoeden en petten).
13874: - HAARLEM, VAN BEMMELEN Nota van J.C. van Bemmelen & Co., wijnhandel, Achterstraat te Haarlem, 1861.
13879: - FRANKRIJK Groot blad perkament met Latijnse tekst de datum 21-3-1430 en een merk als ondertekening, 68x30 cm.
13881: - BEMELMANS Lidsmaatschapsdiploma in de “Congregatie onder den titel van de Onbevlekte Ontvangenis der allerheiligste maagd Maria”, voor Hubert Bemelmans d.d. 1907. 1 blad, deels gedrukt (chromolitho) met de handtekeningen van de bestuurderen der congregatie: J. Schoeblen, L. Theunissen en Fr. Vandendael (randen beschadigd).
13884: - TETRODE, HUGO “Reis van half September tot half October 1924, door Mr. P.J.C. Tetrode met zijn zoon H.M. Tetrode, in Noord-Italië”, gecalligrafeerd titelblad van een fotoboek, met ca. 50 foto’s van de Italiaanse reis. Het geheel in een fraai bewerkt leren omslag.
10384: - Een paar dichtregelen bij den torenbrand te Groningen in den nanacht en morgen van den achtsten van lentemaand 1822 en den daarop gevolgden dood van den Heer substituut officier en directeur van politie mr. P.R. Van wartum en nog een ander jeugdig mensch. Groningen, J. Oomkens, 1822. 8º: [7] p.
10386: - Bij het afsterven van ... Ewaldus Kist, leeraar bij de Hervormde Gemeente te Dordrecht, overleden den 20 van lentemaand 1822, Dordrecht, Blussé en V. Braam, 1822. 8º: 6 p.
10394: - Herinnering aan de verdiensten van Johannes Baptista Crol, M.Dr., Oud Lector anat. et chirurg. ... eere voorz. ... Diversa sed una ... voorgedragen in ... Diversa sed una [te Dordrecht] den 15 van grasmaand 1823 door Mr. P.S. Schull. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1823. 8º: 76 p.
11356: - EINDHOVEN, STADWIJK Cahier `Vormleer' van D. Eindhoven, Stadwijk 1859. 4.
11362: - ENSCHEDÉ Uitvoerige brief van L.W. Enschedé, Montreux 1862, aan vriendin te Leiden. 8(: 4 p.
42890: [DENIS, JEAN BAPTISTE] - Conferences sur les sciences, presente'es a monseigneur le Dauphin, l'an 1673. Brussel, H. Fricx, 1673.
42154: - - Door schade leert men, of de school der ondervinding, zijnde eene verzameling van echte gebeurtenissen (...) ter voorkoming van allerlei ongelukken, onderhouding der gezondheid, bewaring der rust en tevredenheid en ter vermeerdering van het geluk des levens. Vertaald uit het Duits, Gravenhage, Immerzeel, 1805.
40115: [ HUININK, D.], - Gedenkboek van Hengelo ( Overijssel ) uitgegeven t.g.v. de Onafhankelijkheids-feesten, Hengelo 1913, 128 pag., geïll., half linnen. Goed exemplaar.
10803: - Uit eigen kring. Gedenkschrift verschenen bij gelegenheid van het bruiloftsfeest van Bernard Martinus Van den Boom en Wietske Bos, juli 1916, Rotterdam. Amsterdam, v/h Ellerman, Harms & Co. 4º: 97 p. Gebonden in perkamenten band met goudstempeling, geïll. Bandontwerp en illustraties: Anton van der Valk (= Ton van Tast). Fraai boekwerk.
9303: - Graf-schrift voor wijlen den Ed: Groot-Achtbaren Heer, Heer Jacob Cats, in sijn leven ridder, af-gesant, raed-pensionaris, stadhouder van de leenen en bewaerder van het groot zegel van Hollandt en West-Vrieslandt, etc., overleden op Sorgh-vliet den 12. September 1660, in het 83 jaar sijns ouderdoms. 's Gravenhage, Anthony Tongerloo, 1660. Plano, 1 p.
13288: - STEMPELFABRIKANT Prospectus van “Frieslands oudste India rubber stempelfabriek, opgericht in 1888, kunstgraveerinrichting handelsdrukkerij ‘Excelsior’”, 40 p. met in groen gedrukte voorbeelden van rubber stempels, ca 1901.
13295: - ZAANDAM, BRANDWEER Reis Bussum-Hilversum-Baarn 1895, verslag van een tocht van de “afgedankte commandeurs en kwartiermeesters van brandspuit nr 2 te Zaandam”. Passagiers o.m. Brugman, Francken, Schipper, Thies, de Wilde en Sabel, manuscript, 7 p.
44147: "--;" - Ordonnantie voor de Kamer van de desolate boedels der stad Amsterdam, Amsterdam, P. Mortier, 1777, 92 pag. Gebonden in geheel perkamenten bandje. Mist laatste pagina (de ordonnantie zelf is compleet.)
62350: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aardenstoff (Van)
44211: - "ORANJE-NASSAU, NALATENSCHAP KONING/STADHOUDER WILLEM III; GODIN--- Brief van J. Godin(?) aan 'Edele Mogende Heeren', d.d. Den Haag, 17 juli 1702. Over de afwikkeling van de nalatenschap van 'zijn majesteijt van Engeland'."
44206: - "DELFT; VICARIE NIEUWE KERK; TELJUER--- Verklaring van de Staten van Holland en Westvriesland over een vicarie te Delft. Ondertekend Anthonie Heinsius (1641-1720). Gedateerd 21 oktober 1699. Charter op perkament. Zegel verloren."
15470: [KIST, WILLEM] - Zonderlinge lotgevallen van Barend van Poederen, weleer geheimschrijver van den landjonker van Blankenheim tot den Stronk, op eene reize door Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen, door den schrijver van Den Ring van Gyges wedergevonden. 2 delen. Haarlem: F. Bohn, 1813-1814.
62366: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
62358: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbing
62362: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abeele (Van den)
62364: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abeleven
62354: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbema
44227: - "ZEGWAARD; VROEDSTEIN--- Bewijs van onvermogen voor Cornelis Vroedstein, arbeider, 27 jaar oud, geb. en won. te Zegwaard, d.d. Zegwaard, 10-11-1820. Manuscript, 1 pag."
62380: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achterberg
62372: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62374: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62376: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abo (d')
62386: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackersdijck
62384: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackerman
62370: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
14283: - AMSTERDAM, BOUW BEURS, 1841 Kennisgeving van B&W van Amsterdam d.d. 15-4-1841 betr. verplaatsing van de ligplaatsen van een groot aantal beurt- en veerschepen in het Damrak, in verband met de op 19 april beginnende bouw van de Beurs. Gedrukt, 1 blad, 53x45 cm.
14285: - SCHEEPVAART, OORLOGSCHEPEN 1665 “Lyste van de oorlogh schepen van Engelandt en de geunieerde provincien”, 1 blad, plano (32x21 cm) gedrukt in 2 kolommen, w.s. 1665.
44235: - "GRAVENHAGE; TIELEMANS; VAN WEES--- Bewijs van onvermogen voor M.S. Tielemans, huisvrouw van J. van Wees, d.d. 's-Gravenhage, 10-6-1814. Manuscript, 1 pag."
13823: - VERMEULEN, UTRECHT Stuk in een rechtzaak voor het Hoog Gerechtshof te ‘s-Gravenhage tussen het Bestuur der Registratie te Utrecht en Louis Vermeulen, 1828, 1 p., 4º, manuscript.
13824: - CIRCUS, MILITAIR, FISCHER Schetsboekje van F.A. Fischer, Warmoesstraat, Amsterdam, 14x22 cm, ca. 30 uitgewerkte pentekeningen, deels in kleur, van scenes uit het militaire leven en in het circus, ca. 1900?
13837: - TONKES, GRONINGEN Album amoricum van de Groninger student P.E. Tonkes, 1838-1839. Oblong mapje met hoesje met opdruk “Denkmal der Freundschaft. P.E. Tonkes, 1833”.
13838: - KORN Verzenboek van Cato Korn, met overgeschreven gedichten van Vosmaer e.a., ca. 120 p.
13844: - ORANJE-NASSAU Programma voor de opening van de vergadering der Staten-Generaal te 's-Gravenhage op Maandag den 20sten September 1880, folio, 3 p., gedrukt.
13846: - SCHARP Cahier met spotverzen op de Fransen en Engelsen ondertekend: “J. Scharp, predikant te Rotterdam”, 13 p., 8º, manuscript.
13849: - ENKHUIZEN Briefje van de bode van Enkhuizen, J. Jacobs Brock, namens burgemeester Van Oosten, d.d. 6-7-1697, gericht aan de aannemers (met name Willem Noblet) met verbod te spitten etc. in het park Jan Oestes Woude aan de Zuiderdijk. Manuscript, 4º, 1 p.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur

3/9