Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Bedenkingen over de schouwtoneelen. Vertaald uit het Frans. [Z.p.], [z.n.], 1771.
Description: 8: * 8 (*1 blanco) A-E8 (E8 blanco), gepag.: [14] 75 [3] pp. Half leer, papier op platten beschadigd. Lit.: De Haas, De wetten van het treurspel (Hilversum 1998), p. 183; Singeling, Gezellige schrijvers (Amsterdam 1991); De Vries, Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800 (Nijmegen 2001) Van Aken III, p.25 (andere titelpagina). Twee beschouwingen - 'Bedenkingen over de schouwtoneelen' van Formey (1711-1797) en 'Wysgeerige bedenkingen over het nut der toneel-poëzy' van Sulzer (1720-1779) - waarin het opvoeren van (goede) toneelspelen wordt verdedigd. De twee geleerden, beiden hoogleraar in de wijsbegeerte aan de universiteit van Berlijn, weerleggen beschuldigingen die in de 17e en 18e eeuw voortdurend van orthodox-protestantse zijde werden geuit tegen het goddeloze en zedeloze toneel. De twee vertalers, die tekenen met Ls. S. Pt.z. en Bd. F. hebben het werk opgedragen aan de destijds beroemde toneelspeler Jan Punt. Het is niet onwaarschijnlijk dat er een verband bestaat tussen het ontbreken van een impresssum op de titelpagina en het nawoord van de vertalers. Nogal onvriendelijk melden ze daar: Door de slechte nalatigheid en ophoudingen van zeker jong Boekverkoper, heeft dit Werkje wel zes Maenden gezukkeld eer het naer behooren afgedrukt was. Bd. F. zou heel goed de Rotterdammer Barend Fremery (1750-1811) kunnen zijn, die in 1773 medeoprichter was van het Rotterdamse dichtgenootschap 'Studium Scientiarum Genitrix'. De belangstelling die daar in de beginjaren bestond voor grammaticale en4, 398, lingkwesties blijkt ook uit dit nawoord. Zijn medeauteur is dan wellicht een zekere Lucas Schermer uit Schiedam - niet te verwarren met de Haarlemse dichter van die naam - die bij Singeling eveneens voorkomt als lid van SSG.

Keywords: Literatuur

Price: EUR 103.55 = appr. US$ 112.54 Seller: Antiquariaat Arine van der Steur
- Book number: 7599