Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Hussiten voor Naumburg. Tooneelspel met zang in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
Description: 8: * 4 A-E 8 F 4 (-F4, blanco), gepag.: 8, 84 [2] pp. Op de titelpagina een gegraveerd portret van Von Kotzebue. Papieren omslag. Lit.: Van Aken II, p.46; CBMNL 3408; Saalmink I, p.1045 Vertaling van 'Die Hussiten vor Naumburg im Jahr 1432' (1803). Fokke heeft van de gerijmde en rijmeloze verzen van Kotzebue proza gemaakt, omdat hij vindt dat het bijna ondoenlijk is om de kracht des Dichters in gerijmde versen te bewaaren, en de rijmelooze maat bij ons Nederlanders nog te ongewoon klinkt, om de moeite, welke men aan dezelve te koste leggen moet, met algemeene goedkeuring te zien beloonen. Bovendien zijn gesprekken in proza levendiger en natuurlijker, vindt hij. Op de laatste pagina adverteert Van Kesteren met het door hem opgekochte 9-delige 'Spectatoriaal Tooneel', dat van 1780 tot 1796 was verschenen bij verschillende uitgevers, het laatst bij wed. J.P. van Heel in Rotterdam.

Keywords: Literatuur

Price: EUR 27.25 = appr. US$ 29.62 Seller: Antiquariaat Arine van der Steur
- Book number: 7586