Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Contra protest en beklag van mr. Hendrik Assuerus Wttewaall, eersten burgergermeester [sic] der stad Utrecht, tegens het protest van den heer C.B. Albinus, alderjongsten raad in de vroedschap der selver stad, van den 22-1-1748. z. pl., [1748].
Description: 4, blanco omslag, (2)+25 pag. C2147 "Knuttel 18143. Albinus had op 4 en 8 januari 1748 gezegd dat bij overlijden van de Prins van Oranje zonder wettige erven de stadhouderlijke waardigheid aan de Prinses zou moeten worden aangeboden. Volgens hem had hij dit ook al op 16-10-1747 gezegd, maar de overige leden van de vroedschap konden zich dat niet herinneren. Wttewaall windt zich over de woorden van Albinus op en zet Albinus (1696-1752), hoogleraar geneeskunde te Utrecht en pas vanaf 1747 lid van de vroedschap, weg als 'Benjamin'."

Keywords:

Price: EUR 63.60 = appr. US$ 69.12 Seller: Antiquariaat Arine van der Steur
- Book number: 54759