Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Kort en waerachtigh vertoogh van de directie bij eenige leden van de regeringe der stadt Middelburg gehouden, in en ontrent het intrecken van de commissie van mr. Johan Godin, gecommitteerde raed en raed ter admiraliteyt in Zeeland, streckende alleenlijck om sijne mede-borgeren t'informeren van sijn geheel gedragh en conduicte in dit geval by hem gehouden. z. pl. [1704].
Description: Folio, zonder omslag, 7 pag. C0675 Godin verdedigt zich tegen het ontslag uit zijn functies. Een rol4, 398, en: mr. Daniel Fanius, de heer Veth van Westkapelle en Cornelis Stavenisse.

Keywords:

Price: EUR 81.75 = appr. US$ 88.85 Seller: Antiquariaat Arine van der Steur
- Book number: 53178