Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Veilingboekjes, uitgegeven door notarissen of veilinghouders, betreffende onroerend goed. Gedrukt, meestal 8° formaat, veelal met ruimte voor aantekeningen (en regelmatig met aantekeningen in handschrift betr. opbrengsten en namen kopers). Vaak ook met schetskaarten van de ligging der percelen.
Description: "M7978-67 Koudum (Fr.). State en landen aan de Koudumervaart bij de Grintweg of Slaperdijk, verhuurd aan Jan Arjens Veninga, 1928, met kaart; M7978-69 Lopik. Boerderij, aan het Boveneind tegenover de Graafbrug, nr. 87, verhuurd aan J. van Schaik. Met land onder Lopik en Jaarsveld. Eigendom van G.H.A. de Gilde en mej. H.G. van Schaik, 1935. Met twee kaarten; ; M7978-72 Nijensleek (gem. Vledder). Boerenhuis aan de Grintweg te Nijensleek, in huur bij Pieter Houwer. Met een woonhuis, landen en veenspecie, eigendom geweest van Egbert Berends Houwer en Aaltje P. Middelbrink, 1897, € 45; M7978-73 Olst. Ht ""Veerhuis"" met losplaats, haven en landerijen, eigendom van de erven B.A. Poulie-Ruijs. Met veerrecht en erfpachtsrecht, 1921. Met grote kaart, € 75; M7978-74 Oosterzee (Fr.). Zathe en landen aan de Otterweg en aan vaarwaters ten zuiden van de grindweg te Oosterzee, bewoond door D. van Heerde, eigendom van G. baron Sloet van Marxveld, 1903; M7978-76 Paasloo. Boerenerf aan de binnen-grintweg bij de Herv. Kerk en de openbare school, toebehorende aan R.J.J. ter Horst te Zwolle, 1879, met kaart; M7978-79 Rheden. ""Raadsbesluiten en overeenkomsten betrekking hebbende op de aankoop enz. van de gronden der Rheder- en Worth-Rheder Marken en de landgoederen Beekhuizen en Herikhuizen"". Eigendommen no. 1, 1930, 154 p, € 75 ; M7978-81 Rottum (Fr.). Zathe en landen in de 7 stelle aan de nieuw aan te leggen Kunstweg te Rottum (Gem. St. Johannesga), bewoond door Fedde Feddes Hornstra, 1855, € 45; M7978-82 Rottum (Fr.). Zathe en landen te Rottum, nr. 37 met land, in gebruik bij Freerk Fokkes Wind, 1856, met kaart, € 68; M7978-83 Rottum (Fr.). Zathe en landen onder Rottum en St. Johannesga, bewoond door Jan Roelofs Voetberg, 18 ha, ten zuiden van en aan het Rotster voetpad te Rottum, 1858, € 45; M7978-88 Scherpenzeel. Drie hofsteden, een woonhuis, landerijen enz. onder Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude, 68 ha, (hofstede De Zwaan, verhuurd aan M. Veldhuizen J.Jzn; Oost-Indiλ; Vlieterhoek), 1932. Met grote kaart, € 80; M7978-90 Soesterberg. Hotel ""Het Huis ten Halve"" aan de straatweg van Utrecht naar Amersfoort, onder Soesterberg, met landerijen onder Soest en Hoogland, 1904, met kaart, € 40; M7978-91 Spaarndam. Percelen land tussen de Spaarndammerweg en de Buitenhuizer Togt in de Zuid-Spaarndammerpolder, 1896, € 9; M7978-92 Spaarnwoude. Boerderij Kerkweg 20, 1933, met kaart, € 25; M7978-93 Steenwijkerwold. Percelen hout op het landgoed Eeze, z.j. (ca. 1900), € 9; M7978-94 Steenwijkerwold. Percelen hout, o.a. op de Blesse te Steenwijkerwold (ruim 60 percelen, met namen van eigenaren), 1890, handgeschreven boekje, € 15; M7978-95 Steenwijkerwold. Boerenerf aan de westzijde van de Thijenstege en van de Thijendijk, in gebruik bij Klaas Lok, eigenaar, 1889, met kaart, € 40; M7978-96 Steenwijkerwold. Onroerende goederen van Egbert Jans Eker en c.s. aan de Woudlakenweg in Steenwijkerwold, Blankenham, Ambt Vollenhoven en Oldemarkt (o.a. Boerderij te Nederland onder Steenwijkerwold, bewoond door Jannes Eker; Boerderij idem, bewoond door Egbert Jans Eker; woonhuis onder Steenwijkerwold, bewoond door Harm Poepjes), 1886, met kaart, € 65; M7978-97 Steggerda. Boerderijn aan weerszijden van de straatweg te Steggerda, eigendom van Sipke Gialts de Vries, 1903, € 24; M7978-100 Vianen. De uiterwaarden genaamd ""Middelwaard"" met de daarop staande boerenbehuizingen, gelegen in de polder De Eendracht, 44 ha (boerderijen bewoond door J. Clement en J.W. Clement), 1916, € 20; M7978-101 Vogelenzang. Bomen op de buitenplaats Huis te Vogelenzang aan de Bekslaan, 1940, € 8; M7978-105 Werkendam. De polder ""Keizersguldenwaard"", de bouwmanswoning ""Japesloot"" en percelen land, 215 ha, 1939, met grote kaart, € 60; M7978-106 Wieringermeerpolder. Prospectus onderhandse verpachting van 47 boerderijen, 1937 (serie 7), € 8; M7978-107 Willemsoord. De daghuurdersplaatsjes benevens de bos- en heidegrond in de Paasloo-regel, 1895, € 30; 7978-108 Willemsoord. Houtverkopingen op de Hoeve Amsterdam te Willemsoord, hoeve Generaal V.d. Bosch te Willemsoord, op de Ronde Blesse te Steenwijkerwold, etc., 1901 en 1902, twee boekjes, samen € 30; M7978-109 Wommels (Fr.). Sate en landen ""Britsaard"" te Wommels, in huur bij Jentje de Boer (volgens een inliggend briefje ""de beste en de fatsoendelijkste boer uit heel Friesland""), 1925, € 60; M7978-110 Workum. Twee saten en landen gelegen onmiddellijk aan de bebouwde kom van Workum. Een aan de weg naar Bolsward, in gebruik bij de mede-eigenaar Jelle W. Sikkes en de andere, ""De Polder"", aan de Mr. Lieuwevaart, 1922, € 40; M7978-111 Workum. Sate en landen in de Workumer Wiske, in huur bij Gatze Sj. Heeres, 1922, met grote kaart, € 68; M7978-112 Workum. Sate en landen in de Kleine Wiskepolder in gebruik bij Wed. W. Smits, nr. 240, voor enkele jaren nieuw gebouwd, 1933, met kaart, € 40; M7978-113 Workum. Sathe en landen in het Workumer Nieuwland, 1933, met 2 kaarten, € 40; M7978-114 Wijckel (Fr.). Landen onder Wijckel en Sloten, 1878, met kaart, € 40; M7978-116 Zaandam. Fabriek van de N.V. Melkproducten gen. Zaanlandia, Valkstraat 14, met inventaris 1934. Met plattegrond in de brochure, € 45; M7978-118 Zijpe. Boerenhofstede aan de Groote Sloot nabij het Gr. N.H. Kanaal te Zijpersluis, 28 m, θn boerenhofstede aan de Westfriesche Zeedijk en Klein Semerweg te Schagen en Zijpe, 1936 (met verslag over toestand boerderij en pachter Jongejan, € 40." M7978

Keywords:

Price: EUR 42.40 = appr. US$ 46.08 Seller: Antiquariaat A.G. van der Steur
- Book number: 23222