Antiquariaat van Starkenburg
Loseweg 158, 7315 HC Apeldoorn, Netherlands. Tel. +31 (0) 6 46405090, fax 055 - 5789902            Email: info@vanstarkenburg.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
761: SCHOUTEN-RECKMAN, INGE - Uren van herinnering 100 jaar school no 10-De Tweede Stee.
1659: SCHOUTEN, J. - Geschiedenis der Christelijke kerk.
xx1059: SCHOUTEN, TED - Lichaamsbuit. Gedwongen seks en prostitutie tijdens wo 2.
x626: SCHOUTEN, TED - Duistere zaken. Infiltratie en collaboratie van Ned. Ondernemingen in oorlogstijd.
bw017: SCHOUTEN, ROB EN JOB COHEN - Ja, ik wil : gedichten voor Willem-Alexander en Mxima
g052: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van asklepios symbool der geneeskunde.
woII235: SCHOUTEN, MARTIN - Rinus van der Lubbe, 1909-1934
mm300: SCHOUTEN, J.F. - The perception of subjective toles.
mm301: SCHOUTEN, J.F. - The residue, a new component in subjective sound analysis.
mm302: SCHOUTEN, J.F. - The residue and the mechanism of hearing.
mm303: SCHOUTEN, J.F. - De experimenten van Seebeck met de sirene en de acoustische wet van Ohm.
ww0959: SCHOUTEN, J.A. - Vraagstukken vector-analyse.
e092: SCHOUTEN, HENNIE - Techniek van het orgelspel.
wet097: SCHOUTEN, N.C. - Het woonmilieu. Sociologische oeverwegingen met betrekking tot de naaste omgeving van de woning.
x564: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, ADRIAAN - Dieren uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijving.
ind159: SCHOUTEN, MARIA EN HANS SMIT (BEZORGING) - Pieter J. Drooglever De kolonie en dekolonisatie
ww0085d: SCHOUTEN, G. - Inleiding tot de studie der elliptische functiën van Weierstrass
schl0116: SCHRADER, MALCOLM E. AND GEORGE I. LOEB (EDITORS) - Modern approaches to wettability Theory and applications
ww1283: SCHRADER, K.H. - Die Deformationsmethode als Grundlage einer problemorientierten Sprache.
geschn0586: SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes
geschn313: SCHRAM, P.L. - Willem van den Bergh 1850-1890
gwaf0060: SCHRAMM, KATHARINA - African homecoming Pan-African ideology and contested heritage
g197: SCHRAMM, GERHARD U.A. - Ãoebergangsbogen im Strassenbau.
h180: SCHREIBER, H. - Kooplui veroveren de wereld.
t01411: SCHREURS, JAC. - Pastoor-Deken Tijssen van Sittard. De man met de rozenkrans.
t0141: SCHREURS, JAC. - Pastoor-Deken Tijssen van Sittard. De man met de rozenkrans.
geschn0654: SCHREURS, WILBERT - Geschiedenis van de reclame in Nederland
gwaf0029: SCHREYGER, EMIL - L'Office du Niger au Mali La problématique d'une grande entreprise agricole dans la zone du Sahel
mm603: SCHRIER, W. VAN DER - Bouwen in gewapend beton
1509: SCHRIJNEN, DR. JOS - Nederlandsche Volkskunde
ww2051: SCHRIJVER, G. - Matroids and linking systems
2843: SCHRIJVER, ELKA - Glass and crystal. From 1850 to the present.
ww1368: SCHRIJVER, A. - Matroids and linking systems.
x906: SCHRIJVERS, PIET - Rome-Athene-Jeruzalem. Leven en werk van Prof.dr David Cohen.
f567: SCHRIKS, C.F.J. - Zorg om het stadsbeel. Drieluik.
x948: SCHRIKS, CHRIS - Charles Gl. Behrens. Portret van een journalist, vertaler, schrijver, boekverzorger, illustrator, graficus en briefschrijver.
x904: SCHRIKS, C.F.J. - Kleine historie van 225 jaar. Groote of Oranje Sociteit Zutphen 1763-1988.
art251: SCHRÖDER, ALBRECHT UND SUSANNE BERCHTOLD (EDITORS) - Paul Klee Formenspiele
w401: SCHRÖDER, E. - Vorlesungen über die Algebra der Logik.
geschn249: SCHROEFF, HENRI JOHAN VAN DER (REDACTIE) - Economie en maatschappij : opstellen geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
ww0339: SCHROETER, ALFRED - Methodische Beiträge zum Unterricht im Fach Mathematik. Darstellende Geometrie.
saa297: SCHROEVERS, M. - Plaatselijk Nieuws, tekeningen van Waldemar Post
h1201: SCHRÖN, L. - Siebenstellige Logaritmen-Tafel.
h838: SCHUBART, WALTER - De komende europeesche mensch.
2543: SCHUBERT, DIETER - De uitvinder.
w430: SCHUBERT, H UND R. HAUSSNER - Vierstellige Tafeln und Gegentafeln.
ww1556: SCHÜEPP, H. - Spannung und Spannungstensor
geschw398: SCHUERKENS, ULRIKE - Du Togo allemand aux Togo et Ghana indépendants Changement social sous régime colonial
ww0950b: SCHUH, FRED. - Supplement 1939 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
mm175: SCHUH, FRED. - Mechanica-vraagstukken van kantelen en uitglijden.
ww1747: SCHUH, FRED - Supplement 1926 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww0020: SCHUH, FRED. - Supplement 1937 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww1748: SCHUH, FRED - Supplement 1928 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww0023: SCHUH, FRED. - Supplement 1936 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww0019: SCHUH, FRED. - Supplement 1931 (slot) - 1935 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww0829: SCHUH, FRED. - Analytische invoering der goniometrische functies, aangepast aan de meetkundige invoering
ww0830: SCHUH, FRED. - De formeele ontwikkeling van het getalbegrip
ww1969: SCHUH, F. - Sur quelques formules approximatives pour la circonference du cercle et sur la cyclometrie de Huygens
ww0858: SCHUH, FRED. - Axiomatische behandeling der meetbare en onmeetbare verhoudingen van grootheden
w990g: SCHUH, FRED. - Nieuw leerboek der hogere algebra
ww0972: SCHUH, FRED - Supplement 1923 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww2045: SCHUH, FRED. - Lessen over de hoogere algebra
ww1746: SCHUH, FRED - Supplement 1927 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww0973: SCHUH, FRED - Supplement 1925 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww0974: SCHUH, FRED - Supplement 1924 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww0975: SCHUH, FRED - Supplement 1929 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww0976: SCHUH, FRED - Supplement 1931 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww0977: SCHUH, FRED. - Supplement 1930 op het tweede deel van de vraagstukken over differentiaal- en integraalrekening en over analytische en beschrijvende meetkunde. Examen Wiskunde K.V.
ww2052a: SCHUH, F. - Hoe bepaal ik mijn kans ?
ww2110: SCHUH, FRED. - Nieuw leerboek der hogere algebra
x812: SCHUIL, HAN - Schilderijen-Paintings 1983-1999.
242: SCHUILENGA, J.H. E.A. [REDAKTIE] - Honderd jaar telefoon 1881-1981.
w200: SCHUITMAN, A. - Opgaven stelsels differentiaalvergelijkingen
ind156: SCHULER, JUDITH ELISABETH - Infantizid-Biologische und Soziale Aspekte Eine Untersuchung anhand von Fallbeispielen aus Neuguinea
lit863: SCHULTE NORTHOLT, J.W. - Levend landschap
theo128: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Mens tussen hemel en aarde Opstellen op het snijvlak van godsdienst, cultuur en samenleving
lit116: SCHULTE NORDHOLT, JAN WILLEM - Aan mijn tongval te horen
lit864a: SCHULTE NORTHOLT, J.W. (VERTALING) - Waarom wil je dat ik zing?
lit864: SCHULTE NORTHOLT, J.W. - Een lichaam van aarde en licht Gedichten
lit873: SCHULTE NORTHOLT, J.W. - Verzamelde gedichten
gld011: SCHULTE, A.G. - Een eeuw onder de dekmantel St. Martinuskerk Arnhem 1875-1975
lit865: SCHULTE NORTHOLT, J.W. - Contrafacten Gedichten op reis en thuis
lit868: SCHULTE NORTHOLT, J.W. - Een wankel evenwicht Gedichten
lit867: SCHULTE NORTHOLT, J.W. - De stille, droeve mensenmelodie/The still, sad music of humanity
xx0304: SCHULTEN, J.W.M. - De Nederlandse officier en zijn geschiedenis. Honderdvijfentwintig jaar KVEO.
xx1596: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands
woII232a: SCHULTZ, DUANE - De strijd om Wake Island Een gevecht op leven en dood tegen de Japanse overmacht
h485: SCHULTZ, G. - Formelsammlung zur praktischen Mathematik.
ww2023: SCHULTZE, ANSELM - Untersuchungen der Splitdekomposition unter nalgoritmischen Aspekten am Beispiel der Clutter und der Matroide
theo039: SCHUMAN, N. - Met zeven psalmen op weg
bol1018: SCHUMAN, N.A. - Getuigen van tegenspraak : profetie uit de mond van Amos en Jesaja
x392: SCHUMAN, PETER - Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940.
w505d: SCHUR, FRIEDRICH - Grundlagen der Geometrie
gwfr0021: SCHUR, NATHAN - Napoleon in the Holy Land
ww0280: SCHURER, F. - Over de rol van polynomen in de approximatietheorie.
xx4005: SCHURINGA, TAMMO, PAUL FABER EN CHANDRA VAN BINNENDIJK - Schaafijs & wilde bussen Straatkunst in Suriname
gwaf0124: SCHÜRINGS, HILDEGARD - Rwandische Zivilisation und christlich-koloniale Herrschaft
h1182: SCHUSTER, AUG. - Mathematische Unterrichts-Briefe.
u4: SCHUT, J. EN J.W.H. FEIRABEND - Jutphaas en Vreeswijk vroeger, Nieuwegein nu
x498: SCHUTTE, O. - De orde van de Unie.
geschw531: SCHUTTE, G.J. - Van Amsterdam naar Krugersdorp en weer terug P.J. Kloppers (1848-1912), schoolmeester en schrijver
geschn0656: SCHUTTE, G.J. - Nederland en de Afrikaners. Adhesie en aversie. Over stamverwantschap, Boerenvrienden, Hollanderhaat, Calvinismne en apartheid
geschn0657: SCHUTTE, G.J. - Stamverwantschap onder druk. De betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika, 1940-1947
xx2337: SCHUTTE, G.J. EN J.B. WEITKAMP - Marken. De geschiedenis van een eiland.
sch003: SCHUTTE, C.J.H. - The Wave Mechanics of Atoms, Molecules and Ions. An introduction for Chemistry Students.
t0033: SCHUTTE, G.J. - Nederland en de Afrikaners. Adhesie en Aversie. Over stamverwantschap, Boerenvrienden, Hollanderhaat, Calvinisme en apartheid.
o016: SCHUTTE, G.J. - Een hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De Banne Graft 1770-1810.
e361: SCHUTTER, G.N. - Het huis met de dertien tempels.
ww1650g: SCHUURMAN, BRANKO EN PIM WARFFEMIUS - Logistieke besturingsconcepten Een inventarisatie
geschn0709: SCHUURMAN, ANTON AND PIETER SPIERENBURG ET ALL - Private domain, public inquiry Families and life-styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the present
art298: SCHUURMAN, K.E. - Wessel Couzijn.
x318: SCHUURMAN, ANTON, JAN DE VRIES EN AD VAN DER WOUDE - Aards geluk. De nederlanders en hun spullen 1550-1850.
p0397: SCHUURMAN, RONALD - Gekkenwoud. Prent-dichten.
x420: SCHUURSMA, ROLF - Jaren van opgang. Nederland 1900-1930.
m553: SCHUWER, PHILIPPE - Geschiedenis van de publiciteit.
gwaf0004: SCHUYLENBERGH, PATRICIA VAN - La mémoire des Belges en Afrique Centrale
bol1011: SCHUYT, KEES - De zittende klasse
35: SCHWARTZ, GARY - Dutch Kills.
geschw307: SCHWARTZ, RÜDIGER - Das Kiederspiel in Western Samoa und Tonga Eine vergleichende Analyse zur autochthonen Bewegungskultur
as040: SCHWARZSCHILD, K. - Ãoeber das System der Fixsterne.
geschw529: SCHWEIZER, GÜNTHER - Bandar 'Abbas und Hormoz Schicksal und Zukunft einer iranischen Hafenstadt am Persischen Golf
m000: SCHWENCKE, JOHAN - Tentoonstelling van Exlibris en gelegenhiedsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens.
art325: SCHWENCKE, JOHAN - Johan Schwencke 80 jaar
1392: SCHWIEFERT, PETER - De vogel heeft geen vleugels meer. Brieven aan een joodse moeder.
2197: SCOTT, SIR WALTER - Rob Roy.
woI014: SCOTT, PETER T. - "Dishonoured" The "Colonels' Surrender" at St Quentin. The retreat from Mons, August 1914
x188: SCOTT, PHILIPPA - Zijde.
geschw448: SCOTT, WILLIAM HENRY - Cracks in the patchment curtain and other essays in Philippine history
sa149: SEARLE, R. - Poezenhumor, tweede deel
sbb307: SECCHI, P. ANGELO - Die Einheit der Naturkräfte. Ein Beitrag zur Naturphilosophie.
as253: SEE, T.J.J. - On the cause of the remarkable circularity of the orbits of the planets and satellites and on the origin of the planetary system
as201: SEE, T.J.J. - Dynamical Theory of the capture of satellites and of the division of nebulae under the secular action of a resisting medium.
as211: SEE, T.J.J. - Discovery of the cause of the Sunspots, and of their 11-year Periodicity, and of the Cause of the Cepheid, Geminid, and Cluster Variable Stars.
as212: SEE, T.T.J. - Origin of the lunar terrestrial system by capture.
as217: SEE, T.J.J. - Researches on the Figure of the Earth, with Definitive Determination of the Oblateness, and Complete Tables of the corresponding Terrestrial Spheroid.
n534: SEEGER, E. - Rusland. Geschiedenis van land en volk.
xx0110: SEEMANN, BROOS - Bladharken. De Naober uut Salland.
xx3019: SEGAL, SAM - Geloof in natuur. Bloemen van betekenis
geschwk051: SEGALLA, SPENCER DAVID - Teaching colonialism, learning nationalism: French education and ethonology in Morocco, 1912-1956.
x761: SEGERS, GIED - Beelden uit de bezettingsjaren. Boxtel 1940-1944.
xx0718: SEGERS, YVES E.A. - Op weg naar een consumptiemaatschappij. Over het gebruik van voeding, kleding en luxegoederen in Belgi en Nederland (19e-20e eeuw).
geschnl0003: SEGHERS, PIETER - Een koopmansleven in troebele tijden.
xx1491: SEGHERS, RENÉ - Jacques Brel. Leven en liefde 1929-1978.
ww1686: SEIDEL, J.J. - De congruentie-orde van het elliptische vlak.
ww1980: SEIDEL, J.J. EN P.G. VROEGINDEWEY - Algebraïsche structuren voor informatici
w875: SEIDEL, J.J. - Computerwiskunde.
ww1058: SEIDEL, J.J. EN P.G. VROEGINDEWEY - Algebraïsche structuren voor informatici
x737: SEIDEL, H. - Meedhuizen en omgeving.
w400f: SEIDENBERG, A. - Lectures in projective geometry.
woII638: SEIDLER, FRANZ W. - Blitzmädchen Die Geschichte der Helferinnen der deutschen Wehrmacht im zweiten Weltkrieg
h1175: SEIFERT, HELMUT - Einführung in die logik. Logische Propädeutik und formale Logik.
ww2039: SEIFERT, H. UND W. THRELFALL - Variationsrechnung im Grossen (Morsesche Theorie)
ww1321a: SEIFFERT, HELMUT - Einführung in die Mathematik. Zahlen und Mengen.
1445: SEIGNOBOS - ROMEIN, CH. - De Middeleeuwen.
var103: SEITZ, FREDERICK - On the frontier. My life in science.
n220: SELHORST, B. - Reclame.Theoretische beschouwingen en practische toepassing.
woII064: SEMMLER, RUDOLF - Goebbels, de man achter Hitler
geschw300: SENAPATI, FAKIR MOHAN - Six acres and a third. The classic nineteenth-century novel about colonial India
xx0578: SENG, YAP HONG - De stad als uitdaging. Politiek, planning en praktijk van de stedenbouw.
lit689: SENIOR, MICHAEL [INTRODUCTION] - Sir Thomas Malory's Tales of King Arthur.
x122: SEP, PETER - Tot in lengte van dagen. Zelfstandige ouderenhuisvesting en architectuur.
w748: SEREBRYANNIKOV, O.F. - Heuristic principles and logical calculi.
schl0158: SERRANO RAMóN, BLANCA - Formation of 3D micro- and nanostructures using liquid crystals as a template
ww1950c: SERRET, J. -A. - Cours de calcul differentiel et integral
art087: SÉRULLAZ, MAURICE UND ARLETTE - Französische Meisterzeichnungen des 19. Jahrhunderts
geschn0619: SERVAES, MARY - De zangeres. Het verhaal van mijn leven
k066: SETERS, A.J.C. VAN [SAMENSTELLING] - Het kind en wij. Aandachtige gedichten.
geschw089: SETH, MICHAEL J. - A concise history of moderd Korea
aa041: SETUBAL, PAULO - Johan Maurits van Nassau. Historische roman uit den tijd der Hollandsche bezetting van Brazili.
w678: SEUREN, PIETER A.M. - Operators and Nucleus. A contribution to the Theory of Grammar.
geld006: SEVENHUIJSEN-VAN GENDEREN, J.H. - Gelderse steden omsingeld.
geschw0028a: SEVERIN, TIM - In de ban van Het Gulden Vlies Avontuurlijke reis in het spoor van de Argonauten
art014: SEYN, EUG.M.H. DE - Dessinateurs graveurs et peintres des anciens Pays-Bas Écoles Flaman
gw0108: SHACKLETON, LADY EN HUGH ROBERT MILL - Shackleton's leven en reizen
a069: SHAKESPEARE, WILIAM - Romeo & Juliet.
geschwk196: SHAMIR, SHIMON (EDITOR) - Egypt. From monarchy to republic. A reassessment of revolution and change.
gwaf0122: SHAMSUL ALAM, S.M. - Rethinking the Mau Mau in colonial Kenya
ww0600i: SHANAHAN, PATRICK - Introductory college mathematics.
geschwk083: SHANKAR, SHOBANA - Children of the mission in Kano Emirate: Conflicts of conversion in colonial northern Nigeria, C. 1899-1953
ww1333d: SHAPIRO, LOUIS W. - Introduction to abstract algebra
geschw459: SHARMA, SHALINI - Radical politics in colonial Punjab Governance and sedition
gwindia0039: SHARMA, S.R. - Economy and peasanry in modern India
geschwk305: SHARMA, B.K. - Peasant movements in Rajasthan
sur023: O'SHAUGHNESSY, HUGH - Around the Spanish main. Travels in the Caribbean and the Guianas.
gw0068: SHAW, HENRY - Alfabetten, cijfers en miniaturen uit de Middeleeuwen
bw006: SHAW, G.B. - Hoe hij loog tegen haar echtgenoot
p0097: SHAW, G.B. - Hoe hij loog tegen haar echtgenoot.
w400h: SHEA, DONALD O' - The Poincaré conjecture
2277: SHEPHERD, WILLIAM R. - The story of New Amsterdam.
geschwk065: SHEPPERSON, GEORGE (EDITOR) - David Livingstone and the Rovuma.
lit613: SHERRY, N. - Conrad
schl0129: SHERWOOD, D. - Introductory chemical thermodynamics
ww2084: SHIFLET, ANGELA B. - Discrete mathematics for computer science
gwaf0001: SHILARO, PRISCILLA M. - A failed eldorado Colonial capitalism, rural industrialization, African land right in Kenya, and the Kakamega gold rush, 1930 - 1952
geschwk340: SHIPWAY, MARTIN - The road to war France and Vietnam, 1944-1947
geschwk081: SHIRAISHI, SAYA AND TAKASHI SHIRAISHI (EDITORS) - The Japanese in colonial southeast Asia.
ww1733: SHKLARSKY, D.O., N.N. CHENTZOV AND I.M. YAGLOM - The USSR Olympiad problem book Selected problems and theorems of elementary mathematics
ww0256: SHOENFIELD, JOSEPH R. - Degrees of unsolvability.
gwaf0034: SHORTER, AYLWARD - Cross & Flag in Africa The "White Fathers" during the Colonial Scramble (1892-1914)
ww1104: SHORTER, L.R. - Problems and worked solutions in vector analysis
1180: SIBLESZ, J. - De kamer is van oordeel .. 125 jaar Kamer van Koophandel.
woII424: SIBLEY, ROGER & MICHAEL FRY - Rommel
woII562: SICHROVSKY, PETER - Schuldig geboren. Kinderen van nazi's
gwd0011a: SICK, EBERHARD VON - Die Waniaturu (Walimu) Ethnographische Skizze eines Bantu-Stamme
sch004: SIDGWICK, N.V. - The Chemical Elements and their Compounds.
ww1700b: SIEBEN, J.W. - Toegepaste statistiek A.
ww1321h: SIEGEL, CARL LUDWIG - Transzendente Zahlen
ww1659: SIEMONS, J. (EDITOR) - Surveys in Combinatorics, 1989. British Combinatorial Conference.
a068: SIENKIEWITZ, HENRYK - Qou vadis ?
aaa065: SIERKSMA, FOKKE - Een nieuwe hemel & een nieuwe aarde : messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volken
ww1818: SIERKSMA, GERARD - Linear and integer programming Theory and Practice
xx0054: SIERKSMA, KLAES - Liudger Thiadgrimszoon . Leven en voortleven van een Christus-prediker 742- 809.
w920: SIERPINSKI, M.W. - Les emsembles projectifs et analytiques.
ww0950: SIERPINSKI, WACLAW - Cardinal and ordinal numbers.
xx0722: SIGMOND, J.P. AND L.H. ZUIDERBAAN - Dutch discoveries of Australia. Early voyages and shipwrecks off the West Coast.
geschn0499: SIGMOND, J.P. - Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800
grs214: SIJENS, DOEKE - Een gevoel van geluk ... : bekende Groningers over boeken, lezen en de bibliotheek
x629: SIJES, B.A. - Vervolging van zigeuners in Nederland 1940-1945.
woII014: SIJES, BEN - Ik vergat nog iets te vertellen
wet054: SIKKEL, DIRK - De grijze aap. Ouderen, communicatie en consumentengedrag vanuit het perspectief van de evolutie.
ww0277: SIKKEMA, P.C. - Exact en niet exact in de wiskunde.
ww0264: SIKKEMA, P.C. - Differential operators and differential equations of infinite order with constant coefficients. Researches in connection with integral functions in finite order.
ww0276: SIKKEMA, P.C. - Over differentie vergelijkingen.
gesch189: SIKKEMA, J. E.A. - Trouw moest blijken ... De geschiedenis in foto's van de vrije Nederlanders na 15 Mei 1940.
w555: SILBERSTEIN, L. - Éléments d'algèbre vectorielle et d'analyse vectorielle.
art019: SILLEVIS, JOHN, HANS VERBEEK EN HANS KRAAN - Een feest van kleur Post-impresionisten uit particulier bezit
mm384: SILLITTO, R. M. - Non-relativistic quantum mechanics
a083: SILONE, IGNAZIO - Fontamara.
gwaf0036: SILVA JAYASURIYA, SHIHAN DE - African identity in Asia Cultural effects of forced migration
geschw472: SILVA JAYASURIYA, SHIHAN DE & JEAN-PIERRE ANGENOT - Uncovering the history of Africans in Asia
gw0128: SILVA, CHANDRA R. DE (EDITOR) - Portuguese encounters with Sri Lanka and the Maldives
geschw0023: SIMENON, GEORGES & FREDERICK FRANCK - Het Parijs van Simenon.
t0108: SIMMONS, T.M. ET ALL - The Horizon book of Railways.
mm606: SIMMONS, DANIEL M. - Wind power
h1147: SIMON, MAX - Analytische Geometrie der Ebene.
h1292: SIMONS, S. - Vector analysis.
o267: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken.
gw0052: SIMONS, G.L. - A place for pleasure The history of the brothel
ww0650d: SIMPSON, ANDREW - Discrete mathematics by example
o252: SINCLAIR, F. DE - Sherlock Holmes jr.
o251: SINCLAIR, F. DE - De man die verdween.
x835: SINCLAIR, DAVID - De Spiegelzaal. 28 juni 1919, de dag waarop de geschiedenis van de twintigste eeuw werd bepaald. Het Verdrag van Versailles.
ind143: SINDHUNATA - Hoffen auf den Ratu-Adil Das eschatologische Motiv des GErechten Königs im Bauernprotest auf Java während des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
art002: SINGELENBERG, P. - H. P. Berlage
art249: SINGELENBERG, PIETER - H.P. Berlage Idea and Style
x119: SINGELENBERG, JEROEN EN JULIETTE RODING - Licht en lucht. Voorbeelden van transformaties van naoorlogse flatgebouwen.
lit322: SINGER, ISAAC BASHEVIS - The penitent
g490: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Shosha.
sa182: SINGER, I.B. - De dood van Methusalem, verhalen
gwindia214: SINGH, AMAR KAUR JASBIR - Himalayan Triangle. A historical survey of British India's relations with Tibet, Sikkim and Bhutan 1765-1950.
geschwk120: SINGH, PARM BAKHSHISH ET AL (EDITORS) - Golden Temple
ww0192: SINGIER, G. - Les correspondances algébriques.
geschw100: SINHA, SURENDRA PRASAD - Life and times of Birsa Bhagwan
g044: SINNER, LOUIS - Provo's en justitie.
h108: SINNINGHE, J.R.W. - Oude volksvertellingen.
x989: SINNINGHE DAMSTÉ, J.S. - Advocaat - Soldaat. Oorlogsherinneringen.
t0102: SINT LAURENS, LAURENS VAN - Zes kaarsen voor Indië
var135: SITTER, L.U. DE - Les porphyres luganais entre le lac de Lugano et le Valganna.
gwaf0132: SIVONEN, SEPPO - White-Collar or Hoe Handle ? African education under British colonial policy 1920-1945
sb161: SIWEK, P. - Spinozo et le panthéisme religieux
art108: SIZOO, HANS - Anton Heyboer
bol1007: SJAMMAS, ANTON - Arabesken.
var141: SJERP, N. - The geology of the San Isidro-Porma area (Cantabrian Mountains, Spain)
tt031: SJOLLEMA, SIEM - Het is nog niet voorbij. Veertien strofen.
g495: SJOWALL & WAHLOO - The lkocked room
aaa036: SJÖWALL, MAJ EN PER WAHLÖÖ - De man op het balkon
geschwk317: SKINNER, E. BENJAMIN - A crime so monstrous Face-to-face with modern-day slavery
ww1348: SKVARCIUS, R. AND W.B. ROBINSON - Discrete mathematics with computer science applications.
g308: SLACKENMEEL, THOMAS - De verkoudheid en de muze.
geschn0075: SLAGER, KEES - De ramp
xx0108: SLATS, G. - Op zoek naar het verleden. De geschiedenis van Noordwijk. Deel IV Noordwijk : Het gerecht en zijn dienders.
xx0156: SLATS, G. - Op zoek naar het verleden. De geschiedenis van Noordwijk. Deel X. De Noordzijderpolder.
k081: SLAUERHOFF, J. - Het lente-eiland en andere verhalen.
sa230: SLAUERHOFF, J. - Schrijvers prentenboek 6
zhdenhaag_001: SLECHTE, C.H. , SIMON CARMIGGELT E.A. - 175 jaar Koninklijke Schouwburg 1804-1979
bw110: SLEE, CARRY - Ei, ei, ei, we zijn zo blij
sb153: SLEEUWENHOEK, B. [SAMENSTELLLING] - Gellustreerd Nederlands woordenboek
lit653: SLESSAH - Versjes en rijmpjes. Ernst en luim.
xx0560: SLICHER VAN BATH, B.H. - Herschreven historie. Schetsen en studin op het gebied der Middeleeuwse geschiedenis.
xx0129: SLIGGERS, B.C. - Augustijn Claterbos. 1750 - 1828. Opleiding en werk van een Haarlems kunstenaar.
geschn0609: SLIGGERS, B.C. E.A. - Een vorstelijke dierentuin. De menagerie van Willem V.
x270: SLIGGERS, BERT - Het schetsboek van Cornelis van Noorde 1731-1795. Het leven van een Haarlems kunstenaar.
xx0692: SLIGGERS, BERT - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
xx0695: SLIGGERS, BERT - 'In alles ghetrou'. Geschiedenis van de Haarlemse Begrafenisbos 'De Vrijwillige Liefdebeurs' (1719-1994).
627: SLIGTE, J.G. - De Hamer door de eeuwen heen, of van 0,3 tot 150.000 kgm.
ww0166x: SLISENKO, A.O. - Studies in constructive mathematics and mathematical logic
2345: SLOANE, ALVIN - Engineering kinematics.
nh006a: SLOB, WOUTER - "De Badhoeve" als landbouwbedrijf & Mr. P.J. Amersfoordt als landbouwer
as182: SLOET, D.A.W.H. - De ster der wijzen
ww1118: SLOFF, J.J. - Mathematische statistiek
geschn0534: SLOKKER, NICO - Ruggengraat van de stad De betekenis van gilden in Utrecht, 1528-1818
ww0600h: SLONNEGER, KENNETH AND BARRY L. KURTZ - Formal syntax and semantics of programming languages
rott001: SLOOT, HANS VAN DER - Weergaloos Rotterdam 250 jaar
nbr001: SLOOTMANS, C.J.F. - Tussen hete vuren. Economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1925
ams751: SLOT, ERIC - Vijf gulden eeuwen. Momenten uit 500 jaar gemeentefinancien Amsterdam 1490 - 1990.
xx3017: SLOTEN, L. VAN - Ferdinand Bol (1616-1680). Etsen in eigen huis/Etchings in the artist's home
ams001: SLOTHOUWER, D.F. - Amsterdamsche huizen 1600-1800
art159a: SLUIJTER, ERIC JAN - Rembrandt's Rivals History painting in Amsterdam 1630-1650
art242: SLUIJTER, ERIC JAN - Rembrandt and the Female Nude
gwd0011: SLUIMERS, L.E.L. - De Brits-Russische entente van 31 augustus 1907 gezien als verwezenlijking van Bismarcks "Cauchemar des Coalitions"
ww0167: SLUIS, A. VAN DER - Van abacus tot computer
wet115: SLUITER, GÖRAN - Het internationaal strafprocesrecht. De geboorte van een rechtsgebied.
k055: SLUYSER, M. - Vijftig jaar arbeiders-levensverzekering.
woII172: SLUYSER, MEYER - Als de dag van gisteren ...
p0519: SLUYSER, M. - Vijftig jaar arbeiders levensverzekering.
b109: SLUYSER, MEYER - Voordat ik het vergeet.
woII600: SLUYSER, MEYER - Hun lach klinkt van zo ver ...
e212: SLUYTERMAN, K. E.A - Het Coperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998.
geschn320: SLUYTERMAN, KEETIE E. - Driekwart eeuw CSM.
geschwk247: SLYOMOVICS, SUSAN - The performance of human rights in Morocco.
10052: SMAAL, A.P. - Kijken naar monumenten in Nederland.
bol1038: SMALBRUGGE-HACK, CHRISTINA - Feminisme voor vrouwen en mannen : positieve en negatieve aspecten van feminisme in maatschappij, kerk en theologie
e245: SMEDTS, MATHIEU - Geen tabak, geen hallelujah. Het leven van de laatste menschen uit de steentijd.
woII334: SMEDTS, MATHIEU - De lange nacht
1800: SMEENK, C. - De plankoek niet voedzaam. [Het plan van den arbeid].
geschn0547: SMEETS, JOS - De affaire Oss Van lokaal conflict tot nationale rel
wiel38: SMEETS, MART - Stoempen, snot en sterven
geschn0566: SMEETS, J.P.E.G. - De Politietroepen 1919-1940 De politiemilitair als steunpilaar van het wettig gezag
x589: SMELIK, JAN - Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938.
ww0849: SMEUR, A.J.E.M. (INTRODUCTION) - Arithmeticae summa tripartita Magistri Georgij de Hungaria 1499
p0308: SMIDT VAN GELDER, P. - Papiernijverheid in Japan.
x747: SMIESING, P.K. EN J.P. BRINKERINK - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800.
e146: SMIT, R. - De jaarmarkten van Dwingelo.
xx4007: SMIT, JENNEFER EN FELIX DE ROOY - Curacao Classics. Visual Arts - Artes Plásticas. 1900-2010
70: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar. en andere gedichten.
div045: SMIT, D. - Repertorium op Brinkman's catalogus bevattende in alfabetische volgorede de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der boeken, die gedurende 1921 tot 1925 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven en herdrukt.
glvel1: SMIT, AART - Langs binnenpad en brandgang : natuurleven op de Veluwe
wet010: SMIT, EDITH - Ver-BINDING. Interne en externe relatiemedia als verbinding tussen mensen en organisaties.
450: SMIT, GABRI - XL Psalmen.
sa049: SMIT, C. - De liquidatie van een imperium, Nederland en Indonesië 1945-1962
tt036: SMIT, W.A.P. - Stede-troost.
tt006: SMIT, GABRIEL - Beatrijs. De vroegste tekst.
geschn285: SMIT, W.A.P. - Folklore : schetsen uit binnen- en buitenland
w400i: SMIT, BART DE & JAAP TOP (REDAKTIE) - Speeltuin van de wiskunde
ww0814: SMIT, BART DE, TOP, JAAP - Speeltuin van de wiskunde : opties, kansspelen, Escher, pi, Fermat en meer
div043: SMIT, D. - Brinkman's catalogus van boeken, plaat- en kaartwerken die gedurende 1921 tot en met 1926 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
geschn326: SMIT, G.J.A. - Een kwart eeuw in en met De Algemeene.Gedenkboek Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden.
xx1591: SMIT, JENNIFER - Monumenten en standbeelden van de Nederlandse Antillen
gesch021: SMITH, BRADLEY F. - Sharing secrets with Stalin : how the Allies traded intelligence, 1941-1945
ww0845: SMITH, DOUGLAS ET AL - A transition to advanced mathematics
gw0020: SMITH, R.B. - Pre-communist Indochina
k080: SMITH, OSWALD J. - The adventures of Andy McGinnis.
w934: SMITH, ALTON H & WALTER A. ALBRECHT - Fundamental concepts of analysis.
ww0376: SMITH, G.D. - Numerical solution of partial differential equations.
signeer004: SMITH, ANTHONY - Ballonvaart over Afrika
geschwk308: SMITH, EDWIN - The Mabilles of Basutoland
gwuk0006: SMITH, SIMON C. - British relations with the Malay rulers from decentralization to Malayan independence 1930-1957
schl0148: SMITH, A.L. (EDITOR) - Theory and practice of emulsion technology
x950: SMITHUIJSEN, C.B. - De hulpbehoevende maecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990.
g148: SMITS, G. EN A.J.TH. DE VAN - Nieuwe verzameling van Meetkundige opgaven.
ww1186: SMITS, G. - Verzameling van algebraische vraagstukken
xx0291: SMITS, JAN - Brabants peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant.
xx1076: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus : een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia
ind139: SMITS, L. & C.L. VOORHOEVE (EDITORS) - Irian Jaya Source Materials The J.C. anceaux collection of wordlists of Irian Jaya Languages. A. Austronesian Languages
geschn0576: SMITS, FRANS ET ALL - Pracht en praal op prinsjesdag
ww2170: SMOGORSCHEWSKI, A.S. - Lobatschew skische Geometrie
ind055: SMULDERS, R.M. - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor
xx0077: SNELLEN, PETER - De voertuigen van de Philipsbrandweer.
woII356: SNELLEN, JAN - De erfvijand. Een eeuw gevaar uit het oosten.
woII353: SNELLER, Z.W. - 1914-1939 : vijf en twintig jaren wereldgeschiedenis
geschn242: SNELLER, Z.W. - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
m450: SNETHLAGE, KNUP FUHRI - Fatsoenlijk en goedkoop. Geschiedenis van vrouwenarbeid.
xx1220: SNIEDER, W. - In vogelvlucht : geannoteerde bibliografie over de Nederlandse luchtvaart, vanaf 1784
lit773: SNITKER, AGN - Woorden van wind en water.
geschn416: SNOEP, D.P. ET AL - De geschiedenis gekleurd Historie-schoolplaten-J.H. Isings
1389: SNYDER, LOUIS L. - De oorlog. De geschiedenis van de jaren 1939-1945.
woII270: SNYDER, LOUIS L. - De oorlog. De geschiedenis van de jaren 1939-1945.
h509: SODERKAMP, R. - Scheepsrampen. 1945 tot heden.
554: SOELASTRI - Saparmi. 'n film uit Midden-Java.
1012: SOESS, IBRAHIM - Brief aan een joodse vriend.
geschn0554: SOEST, JAAP VAN - Het begin van de ontwikkelingshulp in de Verenigde Naties en in Nederland 1945-1952
x503: SOETAERT, EDDY EM STEFAN VAN LAERE - Met vallen en opstaan. Wielerseizoen 1980 van A tot Z.
x675: SOETAERT, EDDY EM STEFAN VAN LAERE - Made in Belgium. Wielerseizoen 1983 van A tot Z.
x468: SOETAERT, EDDY EN STEFAN VAN LAERE - Wielerseizoen 1982 van a tot z. De jonge veteranen.
x486: SOETAERT, EDDY EN STEFAN VAN LAERE - Wielerseizoen 1981 van a tot z. Maertens en van Impe vijf jaar later.
x678: SOETAERT, EDDY EM STEFAN VAN LAERE - Een aangekondigd afscheid. Wielerseizoen 1986 van A tot Z.
999: SOETEMAN, A. - 150 jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795 - 1945.
1395: SOETENDORP, DAVID - Op weg naar het verleden.
n070: SOETERBOEK, L. - Profiel van de reclameman.
lit027: SOETERBOEK, L.P.A., J.E. DE GROOT EN C. WOLS - Electronica/sonnetten/critiek.
ee083: SÖHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven.
e083: SÖHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven.
schl0036: SÖHNGEN, A.M. - Over Nederlandsche brouwgerst
ww0600f: SOKOLNIKOFF, IVAN - Higher Mathematics for engineers and physicists.
geschwk055: SOKOLOWSKY, CELIA - Sprachenpolitik des deutschen Kolonialismus: Deutschunterricht als Mittel imperialer Herrschaftssicherung in Togo (1884-1914)
bol1034: SÖLLE, DOROTHEE - God heeft mensen nodig : een theologie van de schepping
geschwk298: SOMÉ, MAGLOIRE - La christianisation de l'ouest-volta Action missionaire et réactions africaines, 1927-1960
geschn502: SOMEREN, COR VAN - Het Hollandsche-IJssel boek
xx1005: SOMERS, NADET EN FRANS SCHREUDER - Gestrand in Indië : muziek en cabaret in gevangenschap
woII511: SOMERS, ERIK - "Vrijgegeven door de Duitsche censuur" Fotograaf in dienst van de bezetter
g391: SOMERSET MAUGHAM, W. - The vagrant mood.
ww1224: SOMMER, JULIUS - Introduction à la théorie des nombres algébriques
sch045: SOMMERDIJK, NICO ANTOON JACQUES MARIA - Tuning the molecular organisation of amphiphilic molecules : the effect of chirality, copper(II) complexation, and hydrogen bonding on the self-assembling properties of synthetic surfactants
m409: SONSONE, LIVIO - Hangen boven de oceaan. Het gewone overleven van Creoolse jongeren in Paramaribo.
ww1230: SOREAU, R. - La capacité et la valence en nomographie.
schl0144: SORENSON, WAYNE R. AND TOD W. CAMPBELL - Preparative methods of ploymer chemistry
lit066d: SÖTEMANN, GUUS - Over het lezen van Kafka.
as244: SOUCHON, ABEL - La construction des cadrans solaires.
geschwk096: SOUTHARD, BARBARA - The women's movement and colonial politics in Bengal. The quest for political rights, education and social reform legislation, 1921-1936
geschw490: SOUTHERN, PAUL - Portugal The scramble for Africa
630: SOUTHWELL, SHEILA - Porselein schilderen.
n513: SOUVARINE, BORIS - Stalin en het Bolsjewisme.
lit925: SPAAN, HENK - De kop van Kuijt en andere gedichten
bol1017: SPAAN, HENK - Kermis op de Dam
e086: SPAAN, GERARD VAN - Beschrijvinge der stad Rotterdam
1: SPAAN, HENK - De zoon van Cruijff en andere gedichten.
p0310: SPAAN, GERARD VAN - Beschijvinge der stad Rotterdam en eenige omliggende dorpen.
zh301: SPAANDER, I.V.T. EN R.-A. LEEUW (REDACTIE) - De stad Delft Cultuur en maatschappij tot 1572
art054: SPAANDONK, TRUDY VAN ET AL - Van Gogh in Brabant Schilderijen en tekeningen uit Etten en Nuenen
geschn277: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Vredesvorst in een tijd van geweld
x069: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - Tot betere tijden? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959) rubberplanter op Sumatra.
x397: SPADA, JAMES - Bette Davis. De biografie.
ww2009: SPALT, DETLEF D. - Vom Mythos der Mathematischen vernunft Eine Archäologie zum Grundlagenstreit der Analysis
woII476: SPANJAARD, DIRK J.H.W., JAN DE VRIES E.A. - De Schouw Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer
x977: SPAPENS, PAUL EN PIET HORSTEN - Tappen uit een geheim vaatje. De geschiedenis van de illegale alcoholstokerijen in Nederland.
ww0251: SPARENBERG, J.A. - Over techniek, mechanica en wiskunde.
2841: SPEED, F. MAURICE - Film review.
art256: SPEEKHOUT, G.J. (REDACTIE) - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1942/3
woII179: SPEER, ALBERT - Inside the Third Reich
h114: SPEK. PETER - Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro.
xx0159: SPELIERS, H. [SAMENSTELLING] - Album Stijn Streuvels.
m398: SPENGEN, W. VAN [REDAKTIE] - Van kolonialisme tot zelfontwikkeling.
h1247: SPERNER, EMANUEL - Einführung in die Analytische Geometrie und Algebra.
ww0469: SPIEGEL, MAURRAY R. - Theory and problems of Laplace Transforms.
g295: SPIEGEL, MURRAY R. - Theory and problems of advanced calculus.
ww0657: SPIEGEL, MURRAY R. - Theory and problems Advanced Mathematics
ww0660: SPIEGEL, MURRAY R. - Theory of problems of complex variables
ww0658: SPIEGEL, MURRAY R. - Theory and problems of statistics.
h1023: SPIEGEL, MURRAY R. - Theory and problems of statistics.
ww0231: SPIEKER, TH. - Lehrbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie mit Ãoebungs-aufgaben.
art303: SPIELMANN, HEINZ (KOMMENTAR) - Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten.
w217: SPIELREIN, J. - Vektorrechnung
2545: SPIER, PETER - Vader, mag ik mee ?
geschn0669: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers
art173a: SPIES, WERNER [DIRECTOR] - Max Ernst Rétrospective.
gwussr001: SPIESS, KURT - Periphere Sowjetwirtschaft Das Beispiel Russisch-Fernost 1897-1970
h745: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
zee27: SPIJKERBOER, G. - Het wel en wee van Welzinge Een ambachtsheerlijkheid op Walcheren
aaa050: SPIJKERBOER, A.A. - Een staf om te gaan. Vijf hervormden over belijden.
zee28: SPIJKERBOER, G. - Scheldegotiek. Een zoektocht door Zeeland
gwaf0109: SPITTLER, GERD - Verwaltung in einem afrikanischen Bauernstaat Das koloniale Französisch-Westafrika 1919-1939
ww1775c: SPIVEY, W. ALLEN - Linear programming. An introduction.
gesch0105: SPLIETHOFF, MARIEKE E. - Feestelijke geschenken voor de jonge koningin 1898-1913
o116: SPOELSTRA, J.H. - 25 jaar De Vier Dorpen. In 25 jaar van bejaardenhuis tot zorgcentrum.
ww0332: SPOEREL. JOHANNES - Mathematik. Von der Schule zur Hochschule.
aa028: SPOON, W. - Beschouwingen over de kwaliteit van surinaamse sinasappelen.
sb066: SPOON, W. - De Ned.-Indische bevolkingsrubber en de herbereidingsindustrie
t0237: SPOOR, C. EN J. VINK - Kroniek van Nootdorp.
geschn0664: SPOOR, RONALD (BEZORGING) - Alexander Cohen Brieven 1888-1961
2396: SPRINGER, F. - Sterremeer.
ind178: SPRINGER, F. - Weemoed en verlangen Bougainville - Quissama - Bandoeng-Bandung
1279: SPRONG, J.F. - De anecdootjes van Nonkel Door.
mm081: SPRUIT, C. - Uitgewerkte vraagstukken voor theoretische Mechanica.
m474: SPRUIT, RUUD - Het land van de sultans. Maleisi en het kolonialisme.
geschn0618: SPRUIT, RUUD - Kokarde Patriotten en Oranjeklanten op weg naar 1813-1815.
xx1345: SPRUIT, RUUD - Vast in het ijs : de zoektocht naar de noordoost passage
ww1359: SRIVASTAVA, J (EDITOR) - Combinatorial mathematics, optimal designs and their applications.
geschwk105: SRUJANA, K. - Status of women in Kenya. A sociological study.
wulsie30: SSANANG SSETSEN - Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses
ww1696: STAAL, KLAAS - Voting, public goods and violence
geschw323: STAAL, C.H. ET AL - De kleren van de Kardinaal
m672: STAAL, GERT - Bouw heer & meester.
xx0062: STAAL, GERT EN THOMAS WIDDERSHOVEN - Dick Bruna. Boris en de paraplu. Schetsboek.
woII020: STAAL, K.R. VAN - Terug uit de hel van Buchenwald
p0581: STAAL, K.W. - Verslag van een experimenteel onderzoek naar het zedelijk oordeel van leerlingen bij het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs.
o476: STAAL, GERT - Gijs Bakker, vormgever. Solo voor een solist.
geschn0614: STAAL, CASPER EN MARC WINGENS - Bedevaarten in Nederland
kaart037: STAALDUINEN, C.J. VAN - Geologische kaart van Nederland. Rotterdam West 37 C
schl0106: STACEY, K.A. - Light-scattering in physical chemistry
m646: STACHHOUWER, J.D. - Criminaliteit, prostitutie en zelfmoord bij immigranten in Amsterdam.
ww1508: STÄCKEL, P. (EDITOR) - Abhandlung über bestimmte Integrale zwischen imaginären Grenzen von Augustin-Louis Cauchy (1825)
w505: STÄCKEL, PAUL - Beiträge zur Kritik der Differentialgeometrie.
woII271: STAD, M.I. - Uit de dood herrezen : oorlogsherinneringen
woII435: STAD, M.I. - Uit de dood herrezen : oorlogsherinneringen
topo2: STAFLEU-VAN DER LINDEN, ADA, STAFLEU, LEO - Zinnige jaren : VVH-Apeldoorn 1914-1994
310: STAHEL, GEROLD - Verslag van een dienstreis naar Centraal-Amerika.
ww0600g: STAHL, K. UND N. SCHULZ - Mathematische Optimierung und mikroökonomische Theorie
x865: STALLENBERG, GER EN ROB SANDERS - Over Water. Aquarellen-Gedichten.
x354: STAM, MART - We vragen de kunstenaars kind te zijn van eigen tijd.
wet163: STAMHUIS, IDA H. ET AL (EDITORS) - The changing image of the sciences
ww0851: STAMM, EDWARD - Cribro de Eratosthenes.
geschwk134: STANARD, MATTHEW G. - Selling the tenth province: Belgian colonial propaganda, 1908-1960
ww1457: STANAT, DONALD F. & DAVID F. MCALLISTER - Discrete mathematics in computer science
ww0950d: STANDISH, THOMAS A. - Data structure techniques
x220: STANS, LUC - De circusclown.
ind084: STAPEL, F.W. - De Oostindische compagnie en Australië
k052: STAPELKAMP, A. EN J. SCHIPPER - De banier opnieuw geheven.
x803: STAPELKAMP, HERMAN - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
h136: STARINK, LAURA - Een land van horen zeggen.
ww0227: STARKE, P.H. - Abstrakte automaten mit 23 Abbildungen.
xx1109: STARMANS, J.C.J.M. EN M.M.R. DARU-SCHOEMANN - Industrieel erfgoed in Limburg : verslag van een onderzoek naar onroerende en roerende industrieel-archeologische relicten
gw0096: STAROBINSKI, JEAN - Zinnebeelden van de rede Cultuurgeschiedenis van Europa rondom de Franse revolutie
t0083: STARP, J.E. V.D. - Het Englandspiel. Demasqué der VAU-mannen.
geschwk292: STARR, DEBORAH - Remembering cosmopolitan Egypt Literature, culture, and empire
tt062: STARTER, IAN IANSZ. - Friesche Lusthof. Beplant met verscheyde stichtelijke Minne-Liedekens, Gedichten, ende Boertige Kluchten.
xx0144: STARTER, JAN JANSZ. - Friesche Lushof.
xx0087: STASSE, ARIE JAN - De molens van de Zuid/Hollandse eilanden in oude ansichten.
geschw502: STAUGAARD, WALTER - Schiereiland Europa De nieuwe situatie van het Avondland
geschw525: STAUGAARD, WALTER - Halbinsel Europa Bedeutungswandel des Abendlandes
ww1950a: STAVELY, ALLAN M. - Toward Zero-Defect programming
ww0445d: STEBBING, L.S. - A modern elementary logic.
xx1227: STEDMAN, J.G. - Narrative of a five years expedition against the revolted Negroes of Surinam
1852: STEEGH, ARTHUR - Kleine monumenten atlas van Nederland. 666 nederzettingen in kaart.
ww2038: STEELE, J. MICHAEL - Probability theory and combinatorial optimization
xx1525: STEEMERS, WIJNAND - ''t Is weinig en het is heel veel'. Over leven en werk van tekenaar-schilder Johan Haak (Wageningen 1890 - Bennekom 1977)
xx1588: STEEN, CHARLIE R. - A chronicle of conflict: Tournai, 1559-1567
g082: STEEN, ERIC VAN DER EN MAX SCHUCHART - Visa Versa. Sonnetten.
xx1606: STEEN, JAN VAN DER - Padvinders 100 jaar scouting in Nederland
lit085: STEEN, ERIC VAN DER - Alfabêtises : ook wel genaamd margarinalia
2235: STEEN, ERIC VAN DER - Gemengde berichten.
woII143: STEENBEEK, W. - Rotterdam. De Duitse inval in Nederland.
woII130: STEENBEEK, W. - Rotterdam. De Duitse inval in Nederland.
lit110: STEENBEEK, ROSITA - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
2348: STEENBERGEN, G.J. - Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk.
x264: STEENBERGEN, CLEMENS E.A. - Eene aangename publieke wandeling. Een schets van historische stads- en singelparken.
w900b: STEENBRINK, PETER A. - Optimization of transport networks
o410: STEENKAMP, J.C.P.W.A. - Zegels.
t0048: STEENTJES, COR - Rijmkroniek der Vaderlandse Historie.
mm199: STEERS, J.A. - An introduction to the study of map projections.
w675g: STEFANSKI, MAARTEN - Delphi voor gevorderden
w675f: STEFANSKI, MAARTEN - Basiscursus Delphi 4
w675d: STEFANSKI, MAARTEN - Delphi 4 voor gevorderden
w675c: STEFANSKI, MAARTEN - Leerboek Delphi Gestructureerd en objectgeoriënteerd programmeren
w675b: STEFANSKI, MAARTEN - Delphi 2 voor gevorderden
w800c: STEFANSKI, MAARTEN - Basiscursus Delphi
w800a: STEFANSKI, MAARTEN - Basiscursus Delphi 3 voor Windows 95 en Windows NT
w800b: STEFANSKI, MAARTEN - Basiscursus Delphi 2 voor Windows 95 en Windows NT
geschn246: STEFFE, ALBERT MARTIN - De Hugenoten : tragiek en lijden omwille van een eigen geloof
1115: STEGEMAN, B. - De Achterhoek. Land van bossen en kastelen.
ww0593: STEGGERDA, B.W. - Vraagstukken over analytische meetkunde en lineaire algebra.
ww2098b: STEGGERDA, B.W. - Vraagstukken over analytische meetkunde en lineaire algebra.
w175: STEGGERDA, B.W. - Vraagstukken over analytische meetkunde en lineaire algebra
ww1775d: STEGGERDA, B.W. - Vraagstukken over analytische meetkunde en lineaire algebra.
w489: STEGMÜLLER, WOLFGANG - Unvollständigkeit und Unentscheidbarkeit. Die metamathematischen Resultate von Gödel, Church, Kleene, rosser und ihre erkenntnistheoretische Bedeutung.
w727: STEGMÜLLER, W. - Metaphysik Wissenschaft Skepsis.
w682: STEGMÜLLER, WOLFGANG - Aufsätze zur Wissenschaftstheorie.
xx0541: STEHOUWER, JOSIEN - Volksverhalen uit De Kempen.
xx0270: STEIGENGA-KOUWE, S.E. - Zeeuw-Vlaanderen.
e330: STEIJN, J.A. VAN - Duinbebossching.
geschw281: STEIN, BURTON - Thomas Munro The origins of the colonial state and his vision of empire.
woII543: STEIN, MARCEL - A flawed genius. Field Marshal Walter Model A critical biography
gwuk0003: STEINBACH, ALMUT - Sprachpolitik im Britischen Empire Herrschaftssprache und Integration in Ceylon und den Föderierten Malaiischen Staaten
1994: STEINBECK, JOHN - In dubious battle.
1992: STEINBECK, JOHN - The pastures of heaven.
1993: STEINBECK, JOHN - The pastures of heaven.
ww0600m: STEINBUCH, KARL - Menselijk en machinaal denken.
ww1841: STEINBUCH, KARL - Automat und Mensch Kybernetische Tatsachen und Hypothesen
ww0505: STEINER, JACOB - Systematische Entwicklung der Abhänggigkeit geometrischer Gestalten von Einander
lit257a: STEINER, RUDOLF - Vier sprookjes
gwaf0008: STEINHART, EDWARD I. - Black poachers white hunter A social history of hunting in colonial Kenya
w292: STEINHAUS, H. - Kaleidoskop der Mathematik
w268: STEINHAUS, H. - Kalejdoskop Matematyczny.
gwd0002a: STEINMETZ, GEORGE - The Devil's Handwriting Precoloniality and the German colonial state in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa
m301: STEINMETZ, F. - Wij brasten vol en stuurden West. De geheime missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
var236: STEK, HENDRIK CORNELIS - De prijsvorming van graan en haar invloed op loonen en conjunctuur.
g037: STELLINGWERF, J. - Zijne majesteitsreis van Willem Hesselsz de Vlamingh in de jaren 1696-1697 Deel I.
t0267: STELLINGWERFF, J. - De hermetische schilderkunst van Diana Vandenberg.
geschn0097: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873.
art180: STELLINGWERFF, J. - De hermetische schilderkunst van Diana Vandenberg.
aaa038: STEMERDING, S. - Gekiekt
sa121: STEMPVOORT, P.A. VAN - Petrus en zijn graf te Rome
lit207: STENDHAL - Mina de Vanghel
geschwk060: STENGER, FRIEDRICH - White fathers in colonial Central Africa. A critical examination of V.Y. Mudimbe's theories on missionary discourse in Africa.
gwaf0080: STENGERS, JEAN - La fondation de l'etat independant du Congo.
ww0950f: STENIUS, ERIK - Critical essays
mm437: STEPHENSON, J.P. - Suggestions for science teachers in devastated countries.
xx1141: STERK, A.A. - Paardebloemen : planten zonder vader : variatie, evolutie en toepassingen van het geslacht paardebloem (Taraxacum)
x100: STERKENBURG, P.G.J. VAN - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers.
x832: STERN, E. MARIANNE AND BIRGIT SCHLICK/NOLTE - Early Glass of the Ancien World 1600 B.C. to A.D. 50.
lit309: STERNEBERG, FERD. - Retrospectief
xx0694: STEUR, A.G. VAN DER [BEWERKING] - Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw.
wet013: STEUTEL, JAN WILLEM - Naar een seksuele ethiek voor de puberteit.
geschn0683: STEVENS, HARM - De VOC in bedrijf 1602-1799
woII331: STEVENSON, WILLIAM - De verborgen oorlog
woII231: STEVENSON, WILLIAM - De Bormann broederschap
2481: STEVENSON, ROBERT LOUIS - Treasure Island.
ww1807: STEWART, JAMES - Calculus Concepts and Contexts
geschw271a: STIANSEN, ENDRE AND MICHAEL KEVANE - Kordofan invaded Peripheral incorporation and social transformation in Islamic Africa
topo1006: STICHTENAAR, DIRK - Een paar sokken voor de schrik en andere verhalen
bw136: STICHTING IVIO - Boekenlijst Engels
woII581: STIGTER, BIANCA - De bezette stad Plattegrond van Amsterdam 1940-1945
1504: STIKKER, DIRK U. - Memoires. Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis.
gwsl0015: STILWELL, SEAN - Paradoxes of power The Kano "Mamluks" and male royal slavery in the Sokoto Caliphate, 1804-1903
m561: STIP, KEES - Ballade van de honderd vrijers.
geschn0430: STIPRIAAN, RENÉ VAN (SAMENSTELLING) - Ooggetuigen van de Gouden Eeuw in meer dan honderd reportages
geschn0478: STIPRIAAN, RENÉ VAN - Het volle leven Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800)
art004: STIPS, WOUTER EN BERT KUIZENGA - Shapla : een boekje vol geluk, sprookjes, spreuken, prenten...
k003: STOFFER, J. - Het ontstaan van de NMB. De gesch van haar voorgangers in de jaren 1900 tot 1927.
woII018: STOK, BOB VAN DER - Oorlogsvlieger van Oranje.
schl0027: STOKES, R.H. AND R. MILLS - Viscosity of electrolytes and related properties.
p0376: STOKKINK, THEO [REDACTIE] - De cultuur elite van Nederland. Wie maken en breken de kunst.
geschn0717: STOKVIS, PIETER (REDACTIE) - Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen
x815: STOKVIS, WILLEMIJN - COBRA. De weg naar spontaniteit.
gw0104: STOLER, ANN ET ALL (EDITORS) - Imperial formations
o220: STOLK, G. VAN EN J. VAN MILL - Loge Fréderic Royal 1759-1959.
p0025: STOLK, SWIP - Ontwerp twee postzegels: Dammen en Biljarten [Bonden bestaan 75 jaar]
ww1077: STOLL, ROBERT R. - Sets, Logic and Axiomatic Theories.
geschn0169: STOLWIJK, CHRIS - "Die wetenschap noemen Gij en ik kunstgeschiedenis.." Denken over kunstgeschiedenis in Nederland: J.G. van Gelder (1903-1980)
wet100: STOLZENBURG, R. - Het sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij het uitbreidings- en structuurplan. Een sociografische opgave.
ww1991: STONE, JAMES V. - Independent component analysis A tutorial introduction
geschn467: STONE-FERRIER, LINDA A. - Images of textiles The weave of seventeenth-century Dutch art and society
qq0032: STOOF, JAN EN PETER KUENZLI [REDACTIE] - Een huisbaas wordt bouwheer. De ontwikkeling van de opdrachtgeversrol in twintig jaar Rotterdamse stadsvernieuwing.
q0032: STOOF, JAN EN PETER KUENZLI [REDACTIE] - Een huisbaas wordt bouwheer. De ontwikkeling van de opdrachtgeversrol in twintig jaar Rotterdamse stadsvernieuwing.
t0099: STOOP, PAUL - De geheime rapporten van H.J. Noordewier Berlijn 1933-1935.
q0043: STOOP, PAUL - Niederländische Presse unter Druck. Deutsche auswärtige Pressepolitik und die Niederlande 1933-1940.
ww2073: STOPES-ROE, MARY - Mathematics with love The Courtship Correspondence of Barnes Wallis, Inventor of the Bouncing Bomb
geschn323: STORK-PENNING, J.G. - Het grote werk. Vredesonderhandelingen gedurende de Spaanse successieoorlog 1705-1710.
xx0585: STORM, J.A. - Op weg in Gorinchem. Een tocht door zes eeuwen geschiedenis.
w458: STORMER, CARL - Nogle geometriske satser fra den moderne taltheori.
w902: STÖRMER, M. CARL - Solution complète en nombres entiers de l'équation.
x341: STOTER, M. - Lelie in zilver. Van der Lely, meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1788.
art269: STR - Porseleinroutes. De verre reizen van Chinees porselein.
art304: STRAATE, PETER VAN - Dubbeldik en kamerbreed over vader en zoon.
sa365: STRAATEN, P. VAN - Het Dagelijks leven
2573: STRAATEN, PETER VAN - Grote jongens huilen niet.
h845: STRAATEN, PETER VAN - De kruistocht van Dries de Betonne.
lit255: STRAATEN, P. VAN - Vader en zoon bakken 'm bruin.
lit269: STRAATEN, P. VAN - Vader en zoon tegen wil en dank.
h641: STRAATEN, PETER VAN - Tekent de liefde.
lit196: STRAATEN, PETER VAN EN S. CARMIGGELT - Het literaire leven
lit200c: STRAATEN, PETER VAN - Eten & Drinken.
as199: STRACKE, GUSTAV - Die Eros-Bewegung von 1930-1940.
var099: STRASBURGER, EDUARD - Das botanische Practicum.
geschw511a: STRASSLER, ROBERT B. (EDITOR) - The landmark Xenophon's Hellenika
art176a: STRATEN, HANS VAN - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
ff730: STRATEN, RUDI VAN - Hans Henrick Baederorgel in de St. Walburgkerk te Zutphen.
f730: STRATEN, RUDI VAN - Hans Henrick Baederorgel in de St. Walburgkerk te Zutphen.
geschn0651: STRATEN, GIORGIO VAN - Hartogs keuze
geschwk266a: STRATHERN, ALAN - Kingship and conversion in sixteenth-century Sri Lanka Portuguese imperialism in a Buddhist Land
f697: STRATING, J.J. - Uit de hooglanden. Zes schotse fantastische vertellingen.
o162: STRAUSS, DARIN - Chang & Eng.
xx1123: STRAVERS, FRANS EN GERARD M.L. - Weet je (nog) wel: de jaren 60
ww1768: STREAT, RAYMOND (PREFACE) - Operational research Its application to peace-time industry
x581: STRENG, TOOS - Geschapen om te scheppen ? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland 1815-1860.
x722: STREUPER, D. E.A. - Trouwe wachters van Gruno's veste. Ruischerbrug-Noorddijk-Middelbert.
lit021: STREUVELS, STIJN - Onze streek.
lit840a: STREUVELS, STIJN - Prutske.
woII329: STRIJBOS, JAN P. - De Noordvaarders
k130: STRINDBERG, AUGUST - De zoon der dienstmaagd.
k134: STRINDBERG, AUGUST - De zondebok.
lit201f: STRINDBERG, AUGUST - Doodendans.
geschwk301: STROBL, GERWIN - The challenge of cross-cultural interpretetation in the anglo-indian novel: The Raj Revisited
us26: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen
w822: STRUIK, D.J. - Paolo di Middelburg e il suo posto nella storia delle scienze esatte.
ww1393: STRUIK, DIRK J. - A concise history of mathematics.
var024: STRUNZ, FRANZ - Geschichte der Naturwissenschaften im Mittelalter. Im Grundriss dargestellt von
schl0017: STUART, H.A. - Molekülstruktur.
schl0142: STUART, H.A. ET ALL - Die Physik der Hochpolymeren I. Die Struktur des freien Moleküls, II Das Makromolekül in Lösungen
ww1829: STUBBS, DANIEL F. & NEIL W. WEBRE - Data structures with abstract data types and Pascal
ww0725: STUDY, E. - Zur Theorie der lenearen Gleichungen
x050: STUFKENS, A. - De psychische klok. Psychoanalytische opvattingen over tijd en tijdsbeleving.
var222: STUIJVENBERG, J H VAN. - De economische geschiedenis van Nederland.
aa023: STUIJVENBERG, J.H. VAN - 100 jaar margarine 1869-1969.
xx1589: STUIP, R.E.V. EN C. VELLEKOOP - Culturen in contact Botsing en integratie in de Middeleeuwen
gw0071: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP - De Middeleeuwen in de negentiende eeuw
gesch049: STUIVELING, G. - Geestrijke drank of geestelijk leven?
tt030: STUIVELING, GARMT - Wordend kristal. XXV kwatrijnen.
454: STUIVELING, GARMT - Het nieuwe geuzenlied. Een symposium.
2122: STUIVELING, GARMT - Bij Nederlands bevrijding.
1817: STUIVELING, GARMT - Gerhand Adriaensz. Bredero, Amsteldammer.
2465: STUIVELING, GARMT - Wordend kristal.
144: STUIVELING, G. - Erasmus.
lit813: STUIVELING, G. - Multatuli en de welsprekendheid.
as003: STUMPFF, KARL - Die Erde als Planet.
as014: STUMPFF, KARL - Astronomie.
ind008: STÜRLER BOEKWIJT, R. J. DE. - Soldatensouvenirs in Batik, 1945-1950
ww0487: STURM, RUDOLF - Maxima und Minima in der elementaren Geometrie.
ww0064: STURM, CH. - Cours d'analyse de l'école polytechnique.
w688: STUTTERHEIM, C.F.P. - Voornaamwoordelijke misstappen en misverstanden. Rede aanvaarding ambt Hoogleraar
h110: STUVEL, H.J. - Glorie van het verleden.
h111: STUVEL, H.J. - Glorie van het verleden.
h100: STUVEL, H.J. - Het Deltaplan. De geboorte.
x908: STYLE, SUE - Honey from hive to honeypot. A celebration of bees and their bounty.
gn0001a: SUCHTELEN, ARIANE VAN (REDACTIE) - Winters van weleer Het Hollandse winterl;andschap in de Gouden Eeuw
lit235: SUCHTELEN, NICO VAN - Oorlog : feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus, den eersten Europeaan en onvermoeiden bestrijder van de oorlog, waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus' vertoog over het spreekwoord: Dulce bellum inexpertis, wie zoe
a082: SUCHTELEN, NICO VAN - Interview.
w844: SUGIURA, SADAJIRO - Hindu logic as preserved in China and Japan.
uth26: SUIR, E. T. - Inventaris van de archieven van de waterschappen en de polders onder Wijk bij Duurstede 1540-1969
uts11: SUIR, E. T. - Inventaris van het archief van het regulierenklooster Vredendaal buiten Utrecht 1399-1530
ww0491i: SULLIVAN, MARK W. - Apuleian logic The nature, sources, and influence of Apuleius's Peri Hermeneias
geschwk0067: SULTAN-I-ROME - Swat State (1915-1969) An analysis of political, administrative, socio-political, and economic developments
aa024: SUMMERS, ANTHONY - Het J. Edgar Hoover dossier. De ontmaskering van een FBI-directeur.
gwindia0047: SUNDAR, PUSHPA - Patrons & Philistines Arts and the state in British India
gwaf0107: SUNSERI, THADDEUS - Vilimani Labor migration and rural change in early colonial Tanzania
ww1856: SUPPES, PATRICK - A probabilistic theory of causility
sb096: SURIJA, K. - Almanak Wuku 100 Tahun
gw0013: SUSSER, ASHER AND ARYEH SHMUELEVIZ - The Hashemites in the modern Arab world Essays in honour of the late professor Uriel Dann
geschw0011: SUTCLIFFE, TOM - The Faber book of Opera
p0217: SUTHERLAND, DONALD M.G. - Revolutie en contra revolutie. Frankrijk 1789-1815.
art008: SUTTERHAND, H. - Geschiedenis der bouwkunst.
w254: SUTTON, O.G. - Mathematics in action
geschw0022a: SUTTON, GEORGE - Glacier island The Official Account of the British south Georgia Expedition 1954-1955
mm084: SUTTON, O.G. - Understanding weather.
mm298: SUTTON, O.G. - The science of flight.
rr018: SUTTON, DENYS - André Derain.
ww1475: SUTTON, O.G. - Mathematics in action.
mm510: SUTTON, R.M. - Demonstration experiments in physics
f524: SUTTORP, L.C. - Jhr Mr Alexander Frederik de Savornin Lohman. Zijn leven en werken.
ww0382: SUZUKI, MICHIO - Structure of a group and the structure of its lattice of subgroups.
schl0166: SVEDBERG, THE AND K.O. PEDERSEN - Die Ultrazentrifuge Theorie, Konstruktion und Ergebnisse
schl0147: SVEDBERG, THE AND K.O. PEDERSEN - Die Ultrazentrifuge Theorie, Konstruktion und Ergebnisse
geschwk085: SWANEPOEL, NATALIE J. - Too much power in not good: War and trade in nineteenth-century Sisalaland, northern Ghana
h407: SWARTE, JOOST - Boekenweekaffiche 1998.
art198: SWARTE, JOOST - Katoen + Pinbal achter het nieuws.
art315: SWARTE, JOOST - Dr. Ben Cine van A tot Z
x444: SWARTE, JOOST - Cultuur en Techniek.
q00881: SWARTTOUW, C.N.F. - De textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
q0088: SWARTTOUW, C.N.F. - De textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
woI002: SWEETMAN, JOHN - Cavalry of the clouds Air war over Europe 1914-1918
g350: SWESCHNIKOW, A.A. - Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik in Aufgaben.
geschn362: SWETSCHINSKI, DANIEL EN LOEKI SCHÖNDUVE - De familie Lopes Suasso, financiers van Willem III = The Lopes Suasso family, bankers to William III
sb084: SWIERSTRA, N.TJ. - De geschiedenis van het Nederlandsche volk
10143: SWIGCHEM, C.A. VAN, T. BROUWER EN W. VAN OS - Een huis voor het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
woII555: SWIJTINK, ANDRÉ - Een sportman doet niet aan politiek Groei en populariteit van de nederlandse sportbeoefening in oorlogstijd.
1906: SWILLENS, P.T.A. - Nederland in de prentkunst.
h289: SWINGLEHURST, EDMUND - The romantic Journey. The story of Thomas Cook and Victorian travel.
geschw299: SYAHUKA-MUHINDO, ARTHUR - The role of violence in state formation in Mid-Western Uganda: 1850-1982
sb134: SYDOW, R. VON - Ademnood, een jeugd onder Hitler
ww1800: SYDSAETER, KNUT AND PETER HAMMOND - Essential mathematics for economic analysis
e235: SYTZEN, JOB - Soldaat/Ravijn/Landgenoten. Trilogie.
1703: SYTZEN, JOB - Landgenoten.
ind006: SYTZEN, JOB - Soldaat, ravijn, landgenoten
ww0393: SZABó, A. - Anfänge der Griechischen Mathematik
art056: SZABLOWSKI, JERZY ET AL - De Vlaamse wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau Kunstschat van koning Sigismund II Augustus Jagello
nx006: SZMAGLKEWSKA, SEWERYNA - De onschuldigen in Neurenberg.
ww0892: SZPIRO, GEORGE - Kepler's conjecture
ww1950e: SZÜCS, ERNEST VON - Ebene und sphärische Trigonometrie auf ganz neuer Grundlage.
xx0600: TAAL, J. - Hugo de Groot en Gouda.
x118: TABAK, LIN - Mooi zonder marges. Architectonische kwaliteit en de sociale huur- en koopwoning.
woII351: TAEL, AREND - Frontlijn PTT
ww0085g: TAHA, HAMDY A. - Operations research An introduction
w900z: TAHAN, MALBA - De man die kon rekenen
art082: TAILLANDIER, YVON - Rodin
mm438: TAIT, P.G. - Properties of matter
geschw362: TALBOT, IAN & SHINDER THANDI (EDITORS) - People on the move Punjabi colonial, and post-colonial migration
gwaf0027: TALIADOROS, GEORGE A. - La culture politique arabo-islamique et la naissance du nationalisme algerien (1830-1962)
geschwk089a: TALTON, BENJAMIN ALBERT - Ethnic insurgency and social change: a history of the Konkomba of nothern Ghana
geschw427: TAMANOI, MARIKO ASANO (EDITOR) - Crossed histories Manchuria in the age of empire
w271: TAMAS SCHMIDT, E. - Kongruenzrelationen algebraischer Strukturen.
e389: TAMMINGA, Y.K. - Poarteboer. Bloemlezing uit de artikelen van ,,,
xx0118: TAMSE, C.A. - Koningin Sophie 1818-1877.
geschn263a: TAMSE, C.A. - Koningin Sophie 1818-1877.
r020: TAN, JOKE - De Elisabethbode. De oogst van nu en later. Gedenkboek over 70 jaar Elisabethbode.
wet081: TAN, ED - Het plezier van media-entertainment.
voet16: TAN, HUMBERTO - Het Surinaamse legioen : Surinaamse voetballers in de eredivisie 1954-2000
schl0114: TANABE, KOZO - Solid acids and bases Their catalytic properties
gw0124: TANG, KWONG-LEUNG - Colonial state and social party Social welfare development in Hong Kong 1842-1997
xx1420: TANGE, J. - Cloudy with occasional little suns.
xx1419: TANGE, JACQUES - Bewolkt met hier en daar een zonnetje
e349: TANS, J.H.G. - Isoglossen rond Maastricht.in de dialecten van Belgisch en Nederlandsch Zuid-Limburg.
ww0544: TARSKI, ALFRED - Introduction to logic and the methodology of deductive sciences.
woII362: TAS, SAL - Wat mij betreft
ww1548: TATON, RENÉ - Gaspard Monge
as209: TATTERSFIELD, DONALD - Mathematical Problems in Astronautics.
sch075: TAVERNE, N.J.A. EN N.B. VAN WENT - Leidraad bij het onderwijs in de scheikunde Deel IB. Organische scheikunde
geschn0673: TAVERNE, ED ET ALL (REDACTIE) - Nederland stedenland Continuïteit en vernieuwing
xx2336: TAVERNE, ED. E.A. - J.J.P. Oud. Compleet werk. Poëtisch functionalist 1890-1963.
sch079: TAVERNE, N.J.A. - Scheikundige vragen en vraagstukken
sch074: TAVERNE, N.J.A. EN N.B. VAN WENT - Leidraad bij het onderwijs in de scheikunde Deel IA. Anorganische scheikunde
x813: TAVERNE, ED EN DOLF BROEKHUIZEN - Het Shell-gebouw van J.J.P. Oud. Ontwerp en receptie/Design and reception.
woII305: TAYLOR, A.J.P. - De Tweede Wereldoorlog : een nieuwe visie op de historische feiten
bw067: TAYLOR, ED A. - Het drama voorbij : een novelle
1606: TEC, NECHAMA - Toen ik elf was hield het leven op.
ff182: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. - De kattenbeker en andere volksverhalen uit Zuid-Holland.
f182: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. - De kattenbeker en andere volksverhalen uit Zuid-Holland.
xx0597: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W. - De Kamper steur en andere volksverhalen uit Overijssel
xx1115: TEELKEN, A.W. EN T.W. VAN WEERDEN - Vijfenzeventig jaar psychiatrisch neurologische kliniek in Groningen 1916-1991
ww0247: TEER, FRANK - Formula manipulation and Pascal.
p0111: TEEUWEN, INEKE - Er gaat een kind voorbij.
art178: TEGENBOSCH, L. - Kans op kunst
art073: TEGENBOSCH, LAMBERT - Kees Verwey
p0425: TEIJE, C.W. TEN - De opkomst van het socialisme in Breda.
393: TEIRLINCK, HERMAN - Brussel 1900.
lit123: TEIRLINCK, HERMAN - Ave
lit124: TEIRLINCK, HERMAN - Ave
x002: TEITLER, G. EN W. KLINKERT - Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955.
x002xx: TEITLER, G. EN W. KLINKERT - Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955.
xx1023: TEITLER, G., DISSEL, A.M.C. VAN, CAMPO, J.N.F.M. - Zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel (19de eeuw)
lit128: TELLEGEN, TOON - Iedereen was er. Meer verhalen over de eekhoorn en de andere dieren
2538: TELLEGEN, TOON - Mijn avonturen.
m506: TELOOR, BELLA - Kapasi of stond zij naakt in de staatsgreep?
woII223: TEMPEL, J. VAN DEN - Nederland in Londen : ervaringen en beschouwingen
mm536: TEMPELAARS, STAN - Signal processing, speech and music
geschwk190: TEMPERLEY, HOWARD - White dreams, black Africa. The antislavery expedition to the River Niger 1841-1842.
ww0650c: TENENBAUM, AARON M AND MOSHE J. AUGENSTEIN - Data structures using Pascal
mm559: TENNEKES, HENK - De wetten van de vliegkunst Over stijgen, dalen, vliegen en zweven
ww1715: TENNEKES, HENK - De vlinder van Lorenz : de verrassende dynamica van chaos
ww0775: TENNEKES, HENK - De vlinder van Lorenz : de verrassende dynamica van chaos
w900f: TENNENT, R.D. - Semantics of programming languages
mm533: TEOLIS, ANTHONY - Computational signal processing with wavelets
lit314: TERBORGH, F.C. - Het gezicht van Peñafiel
ant006: TERESA, ZR. MA. - Uit 't dagboek van Henk en Lou "op Curacao".
woII337: TERKEL, STUDS - De goede oorlog : een verzameling herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
q0097: TERLOUW, PIET [SAMENSTELLING] - Dit was de Spiegel. Een boeiend beeld uit ruim 60 jaren christelijk-nationaal weekbladnieuws (1906-1969).
schl0019: TERPSTRA, P. - Kristallometrie. Een handleiding voor studeerenden aan Nederlandsche universiteiten en hooge scholen.
f366: TERPSTRA, PIETER - Pieter Jelles Troelstra. Het leven van een strijder.
m500: TERPSTRA, H. - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
o419: TERRAINE, JOHN - Het machtige werelddeel. De geschiedenis van Europa in de 20ste eeuw.
2352: TERSTEEG, J. - De uitgever en zijn bedrijf
lit703: TERTS, ABRAM - 3 verhalen
var168: TERZAGHI, KARL VON. - Theoretical soil mechanics.
mm026: TESAR, LUDWIG - Die Mechanik. Eine Einfhrung mit einem metaphysischen Nachwort.
woII361: TETENS, T.H. - Het nieuwe Duitsland en de oude nazi's. Een onthullend feitenrelaas.
zh017: TETTEROO, A.J.M. - Rozenburgs mannenkoor 1927-2002
xx0577: TEUNEN, JAN [EDITOR] - Bruno Ninaber van Eyben: with compliments.
xx0561: TEUNIS, H.B. E.A. - Kerstening van Christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen.
xx0169: TEUNISSE, INGEBORG - Onderdaan in Oranje's oorlog. Dagboek van een Amsterdamse schutter ten tijde van de Belgische onafhankelijkheidsoorlog (1830-1832).
xx3008: TEUNISSEN, JOSE ET ALL - Christophe Coppens No references
geschn290: TEUNISSEN, D. - Het middennederlandse heuvelgebied : historie van en bijdrage tot de ontwikkeling van de inzichten omtrent het wezen van het centraalnederlandse heuvellandschap, in het bijzonder van de zuidelijke Veluwe
xx3006: TEUNISSEN, JOSE ET ALL - De nieuwe man
h057: TEYCHINE STAKENBURG, A.J. - Zakkendragers van Rotterdam.
geschw479sl: THAKUR, AMRENDRA KUMAR - Slavery in Arunachal Pradesh
wet127: THEEUWES, JULES J.M. - De economie van het eendjes voeren.
ww0475f: THEIL, H. E.A. - Voorspellen en beslissen.
x491: THEIRLYNCK, HARRY - Van Maria tot Rosy.
lit234: THEROUX, PAUL - Spelende meisjes
t0295: THEUNISSEN, W.P. - Livius. Hannibals tocht over de Alpen.
k059: THEUNISZ, JOHAN - Johan de Witt.
p0548: THEUNISZ, JOH. - De jeugd en het boek.
ind174: THEUNS-DE BOER, GERDA - Isidore van Kinsbergen Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indië/Photo Pioneer and Theatre Maker in the Dutch East Indies
992: THEUWISSEN, J. - Het landbouwvoertuig in de etnografie van de Kempen.
wet069: THEUWS, FRANS - De sleutel van Sint Servaas.
woII626: THEWELEIT, KLAUS - Mannen fantasie Een ingekorte vertaling
xx1309: THEWISSEN, CH. - De Sint Servaaskerk te Maastricht.
geschw524af: THIAM, IBA DER - Le Senegal dans la guerre 14-18 ou le prix du combat pour l'égalité
ww1655c: THIE, JOHANNES - Het arithmetisch continuum
art013: THIENEN, F.W.S. VAN - Beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen in de Nederlanden
woII429: THIJN, ED VAN - Het verhaal
ww2117: THIJN, A. VAN - Leerboek der vlakke meetkunde. Tweede deel
ww2116: THIJN, A. VAN - Leerboek der vlakke driehoeksmeting
sa183: THIJSSE W.H. - Rokoko, democratie in wording
art190: THIJSSE, W.H. - Rokoko. Democratie in wording.
n314: THIJSSE, JAC P. - Lente. Verkade album
n316: THIJSSE, JAC P. - Zomer. Verkade album.
rr013: THIJSSE, JAC P. - Eik en Beuk.
ww1677: THIJSSE, G.PH.A. - Decomposition theorems for finite-meromorphic operator functions
geschn0021: THIJSSE, JAC. P. - De bonte wei
d087: THIJSSE, J.P. - De levende natuur. Bloemlezing.
x506: THIJSSEN, CECILE - Koken met paddestoelen en noten. Originele recepten voor bijzondere, smaakvolle gerechten.
mm378: THIJSSEN, A.P.J. - Samengevat : schematisch overzicht van de examenstof. VWO natuurkunde : schematisch overzicht van de examenstof voor het examen van 1994
gwaf0064: THILMANS, GUY & PIERRE ROSIÈRE - Les tirailleurs Sénégalais Aux origines de la Force Noire, les premières années du Bataillon 1857-1880
gwindia0038: THIRUMALI, INUKONDA - Mariage, Love and Caste Perceptions on Telugu Women during the colonial period
zee027: THISSEN, FRANS - Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid
wet091: THISSEN, J.F.C.M. - Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid.
xx0613: THOBEN, PETER - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Zeeschilder van de Haagse School.
h1185: THOMAE, J. - Grundriss einer analytischen Geometrie der Ebene.
geschw436: THOMAS, ANTONY - Rhodes The race for Africa
f463: THOMAS, H. - De moord op Rudolf Hess. Nazi-komplot of Britse afrekening. Sinister spel met Spandau-gevangene no. 7
f485: THOMAS, BENJAMIN P. - Abraham Lincoln.
woII436: THOMAS, HUGH - Mei 1941: de liquidatie van Rudolf Hess.
n111: THOMAS, K.W. EN W. THOMAS - Zeilen. Handleiding voor zeilers en die het willen worden.
geschwk186: THOMAS, NICHOLAS - Colonialism's Culture. Anthropology, Travel and Government
woII359: THOMAS, HUGH - Mei 1941: de liquidatie van Rudolf Hess.
t0103: THOMAS, DAVID ST. JOHN - A regional history of the railways of Great Britain. Volume I. The West Country.
lit893: THOMAS, CHANTAL - Afscheid van de koningin Roman over de laatste dagen van het Franse hofleven
lit816: THOMASSEN, EJNAR - Dostojefski
wet028: THOMASSEN, THEO - Archiefwetenschap, erfgoed en politisering.
geschw272a: THOMPSON, ALVIN O. - Economic parasitism European rule in West Africa 1880-1960
woII147: THOMPSON, R.W. - D-Day. De bres in de vesting Europa.
gw0051: THOMPSON, THOMAS L. - The mythic past Biblical archaeology and the myth of Israel
fr022: THÖNE, JUR - Friesland in beeld
woII364: THORWALD, JÜRGEN - Weichsel 45
geschwk113: THROUP, DAVID W. - Economic & social origins of Mau Mau. 1945-53
w684: THUREAU-DANGIN, F. [TRANSCRITS ET TRADUITS] - Textes Mathématiques Babyloniens.
m149: THURLINGS, TH.L.M. E.A. - Schets van de sociaal-econ structuur van Noord-Limburg
gw0054: THURNWALD, RICHARD - Koloniale Gestaltung Methoden und Probleme überseeischer Ausdehnung
xx0584: THYS, WALTER [REDAKTIE] - André Jolles (1874-1946). 'Gebildeter Vagant'. Brieven en documenten.
lit884: TICHELEN, HENDRIK VAN - De waarachtige geschiedenis van Op-Sinjorken Op rijm verteld
ind141: TICHELMAN, FRITJOF - Stagnatie en beweging Sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië on Aziatisch verband
x866: TIETHOF, MILJA VAN - Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel.
ww2169: TIETZE, HEINRICH - Famous problems of mathematics
xx1533: TIGGEL, YAVANNE VAN, INGMAR HEYTZE EN DIRK MULDER - Panorama Utrecht.
xx1534: TIGGEL, YAVANNE VAN, INGMAR HEYTZE EN DIRK MULDER - Panorama Utrecht.
x409: TIGGELER, ERIC & MIEKE VUIJK - Nu nog smeuïger ! Reclametaal en ander trendy taalgebruik.
ww1559: TIJMS, H.C. - Rekenschap in de Stochastische Besliskunde
t0049: TIJN, JOOP VAN & MAX VAN WEEZEL - Inzake het kabinet Lubbers.
gesch0099: TIJSSEN, HARM - De laatste oorlogswinter : Hattem, halteplaats bij hongertochten
x898: TIL, H.N. VAN - Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van de stad Zutphen en hare bevallige omstreken.
ww1762: TILANUS, C.B. ET AL (EDITORS) - Quantitative methods in management Case studies of failures and successes
ww1994: TILBORG, HENK C.A. - An introduction to Cryptology
x791: TILBORG, TEUS VAN - Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 3.
ww0874: TIMERDING, H.E. - Geometrie der Kräfte
k178: TIMERDING, H.E. - Die Mathematik in den physikalischen Lehrbüchern.
ww0476c: TIMERDING, H. - Aufgabensammlung zur Projektiven Geometrie.
mm380: TIMMAN, R. - Beschouwingen over de luchtkrachten op trillende vliegtuigvleugels.
mm112: TIMMAN, R. & J.W. REYN - Vectoranalyse.
ww0444c: TIMMER, G.TH. - Global optimization: A stochastic approach.
1851: TIMMERMANS, FERD. - Luidklokken en beiaarden in Nederland.
925: TIMMERMANS, JULES - Kroniek van Nijmegen.
h949: TIMMERS, J.J.M. - Geschiedenis van het spaans Gouvernement te Maastricht.
1849: TIMMERS, J.J.M. - De glorie van Nederland.
hh951: TIMMERS, J.J.M. - St Servatius noodkist en de heiligdomsvaart.
975: TIMMERS, J.J.M. - Geschiedenis van het spaans Gouvernement te Maastricht.
w916: TIMPE, A. - Ãoeber die Umkehrbarkeit der Differentiationsordnung.
h759: TINBERGEN, J. - International economic co-operation.
h760: TINBERGEN, J. - De les van dertig jaar.
geschwk271: TINDALL, GILLIAN - City of Gold The biography of Bombay
p0549: TINE EN ANDEREN - Liederenbundel.
x038: TINNEMANS, WILL - L'Italianita. De Italiaanse gemeenschap in Nederland.
geschn0593: TINNEMANS, WILL - Een gouden armband Een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994)
woII642: TISSIER, TONY LE - The battle of Berlin 1945
geschn0561: TISSINK, FIEKE EN HG.F. DE WIT - Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw
h517: TJEENK WILLINK, MARTINA - Historische ontwikkelingen in het welzijnswerk.
x1192a: TJEPKEMA, K. - Hoe boeren het bolwerken De Friese Landbouwcoöperatie 1945-1985
woII350: TJEPKEMA, ALMAR EN JAAP WALVIS - Ondergedoken : het ondergrondse leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
art088: TOBIEN, FELICITAS - Impressionisten
ww0427: TODHUNTER, I. - Spherical trigonometry for the use of colleges and schools.
ww0493: TODHUNTER, ISAAC - Euclid's Elements.
sb020: TOERGJENJEF, I,S. - Asja
ww0444d: TOFT, LOUIS AND A.D.D. MCKAY - Practical mathematics.
art281: TOL, A.E. VAN DEN - Meubileering en inrichting der woning
n296: TOLAND, JOHN - De slag in de Ardennen 1944. Hitlers laatste offensief.
woII300: TOLAND, JOHN - De slag om Europa 1945 : de beslissende strijd, de laatste honderd dagen van Hitler
woII176: TOLÉDANO, MARC - De officier van Maagdenburg : een ongeloofelijk maar waar gebeurd verhaal
gwsl0003: TOLEDANO, EHUD R. - As if silent and absent bonds of enslavement in the Islamic Middle East
593: TOLKIEN - De Silmarillion.
n292: TOLKIEN, J.R.R. - Boer Gilles van Ham. Een sprookje.
geschn429: TOLLEBEEK, JO, TOM VERSCHAFFEL EN LEONARD H.M. WESSELS - De palimpsest Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000. Fragmenten
gwuk0001: TOLLEFSON, HAROLD - Policing Islam The British occupation of Egypt and the Anglo-Egyptian struggle over control of the police, 1882-1914
u2: TOLMAN, RINKE - Plant en dier in en om Utrecht : natuurhistorisch-toeristische verkenningen in het hartje van ons land
r061: TOLMAN, RINKE E.A. - In weer en wind. Vijfde jaargang 1941.
geschw0028: TOLSTAJA, A.L. - Het leven en lijden van mijn vader.
woII124: TOLSTOY, NICOLAI - De nacht van de lange mseen. De uitschakeling van de S.A.
art062: TOMAN, ROLF (SAMENSTELLING) EN BARBARA BORNGÄSSER (TEKST) - Barol en Rococo Architectuur-Schilderkunst-Beeldhouwkunst
f557: TOMBE, A. L. DE - Nijver Apeldoorn.
art202: TOMINAGA, S. E.A. - Discovery of Harmony, dawn of creation, contact between east and west, sacred arts, march toward freedom, contemporary trends, t.g.v.Wereldtentoonstelling 1970
ww1562: TONCHEV, VLADIMIR D. - Combinatorial Configurations.
m365: TONCKENS, TONKO - De vicieuze cirkel. Roman over Paramaribo's Waterkant.
w345: O'TOOLE, A.L. - Elementary practical statistics.
o042: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en het geheim van het nevelmoeras.
o058: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de de tik van Joost.
o046: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en het betoverde schaakspel en het land van Om.
o045: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de zwarte sluiper.
o041: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de ijzige heinen.
2377: TOONDER, JAN GERHARD - Kasteel in Ierland.
o051: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de schatscherven.
x995: TOONDER, M. - Het Kukel.
o040: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de knokenpijp en het weerkristal
o039: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de brombollen.
x007: TOONDER, MARTEN - De kwinkslagen.
o044: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de zwarte sluiper.
o043: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de toverparaplu.
q0081: TOONDER, MARTEN - Avonturen van Tom Poes. De geheimzinnige roverhoofdman.
xx0031: TOONDER, M. - De blijdschapper.
xx0030: TOONDER, M. - De Kon Gruwer.
xx0024: TOONDER, M. - De zelfkant.
o049: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de wonderlijke boedel.
2388: TOONDER, MARTEN - De andere wereld.
h185: TOONDER, M. - Zoals mijn goede vader zei.
h188: TOONDER, M. - Panda en de olieboertjes en de meesterbeschaver.
h189: TOONDER, M. - 1994 Bommeldagkalender.
lit267: TOONDER, MARTEN, KEES SCHERER, ANNIE M.G. SCHMIDT - Moeder..moeder de beer is los
xx0028: TOONDER, M. - De slijtmijt.
xx0029: TOONDER, M. - De hupbloemerij.
xx0032: TOONDER, M. - De sloven.
o054: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de meesterhand.
o055: TOONDER, MARTEN - Tom Poes en de wonderlijke boedel.
lit215: TOONDER, MARTEN - De grote onthaler
x841: TOORENVLIET, H. - Uniformen. Spiegels van hun tijd. Kleurrijk in zwart/wit.
xx3007: TOORN, WOUT VAN DER - Logboek of the Low Countries A chronicle of its historic moments
zh111: TOORN, R.A. V.D. (SAMENSTELLING) - Lief en leed Verzamelde gedichten, journalen en reisbeschrijvingen in de Scheveningse historie en tachtig fotoreproducties
xx0321: TOORN, WILLEM VAN - De schilder David Kouwenaar.
lit121: TOORN, WILLEM VAN - Simulatiespel
f523: TOORNSTRA, KLAAS - Van onderwijzer tot burgemeester. 'n halve eeuw strijdbaar in het socialisme.
geschwk272: TORDOFF, WILLIAM - Ashanti under the prempehs 1888-1935
div053: TOREN, H. ET ALL - Niet alle kinderen gaan naar de basisschool Deel A/B
geschw411: TORRANCE, DAVID E. - The strange death of the Liberal Empire Lord Selborne in South Africa
geschwk219: TOSH, JOHN - Clan leaders and colonial chiefs in Lango. The political history of an East African stateless society c. 1800-1939.
geschn0581: TOTH-UBBENS, MAGDI - Verloren beelden van miserabele bedelaars Leprozen-Armen-Geuzen
mm313: TOUSSAINT, A. - L'Aviation actuelle. Étude aérodynamique et essais des Avions. L'Aviation actuelle de la sécurité.
p0209: TOUSSAINT RAVEN, J.E. - Heksenvervolging.
woII502: TOUT, KEN - In the schadow of Arnhem The battle for the lower Maas, September-November 1944
t0039: TOXOPEUS, KLAAS - Vliegende storm.
geschn271: TOXOPEUS, KLAAS - Vliegende storm
sur013: TRAA, A. VAN - Suriname, 1900-1940
as043: TRABERT, WILHELM - Lehrbuch der kosmischen Physik.
ww0560: TRACHTENBROT, B.A. - Wieso können Automaten rechnen ?
geschn0485: TRACY, JAMES D. - For Holland's garden The war aims of the States of Holland, 1572-1588
mm367: TRADOWSKY, KLAUS - Lasers
geschwk0063: TRAN, NHUNG TUYET & ANTHONY REID (EDITORS) - Viet Nam Borderless histories
wet008: TRAPPENBURG, MARGO - Actieve solidariteit
geschwk0058: TRAVIS HANES III, W. - Imperial diplomacy in the era of decolonization The Sudan and Anglo-Egyptian relations, 1945-1956
wet152: TREFIL, JAMES - Cassell's laws of Nature
woII191: TREPPER, LEOPOLD - Het grote spel : memoires van de chef van het Rode Orkest
mm296: TREURNIET, A.J. - Centrifugaal ventilatoren.
geschwk172: TREVELYAN, G.O. - Cawnpore.
woII279: TREVOR-ROPER, H.R. - De laatste dagen van Hitler
woII643: TREVOR-ROPER, HUGH (EDITOR) - The Goebbles Diaries The last days
woII540: TRICHT, COEN VAN - Onderduikers en knokploegen Het verzet vande LO voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen
woII282: TRIENEKENS, GERARD - Voedsel en honger in oorlogstijd 1940-1945 : misleiding, mythe en werkelijkheid
woII578: TRIENEKENS, G.M.T. - Tussen ons volk en de honger De voedselvoorziening, 1940-1945
sa160: TRIEST, I. - Een land zonder dieren
ww0001d: TROELSTRA, A.S. - Extended bar induction of type O
ww0001e: TROELSTRA, A.S. - Intuitionistic extensions of the reals II
w956b: TROELSTRA, A.S. - Some correspondence results in modal logic
ww0001k: TROELSTRA, A.S. - Some models for intuitionistc finite type arithmetic with fan-functional
ww0001m: TROELSTRA, A.S. - Completeness and validity for intuitionistic predicate logic
ww1852: TROELSTRA, A.S. - Note on fan theorem
ww0001i: TROELSTRA, A.S. - Two notes on intuitionistic analysis
ww0001g: TROELSTRA, A.S. - Corrections and additions to "Metamathematical investigation of intuitionistic arithmetic and analysis"

Next 1000 books from Antiquariaat van Starkenburg

3/9