Antiquariaat van Starkenburg
Loseweg 158, 7315 HC Apeldoorn, Netherlands. Tel. +31 (0) 6 46405090, fax 055 - 5789902            Email: info@vanstarkenburg.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
nbr37: KLUIJTMANS, JANUS EN JAN NAAIJKENS - Het dorp van onze jeugd
ww0645: KLUNDERT, TH. VAN DE - Grondslagen van de economische analyse
ww0672: KLUNDERT, TH. VAN DE EN R.J. DE GROOF - Inleiding tot de micro-economische theorie : allocatie en prijsvorming
xx0240: KLUVELD, AMANDA - Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, 1890-1940.
ww0964: KLUYVER, J.C. - De formule van Stirling.
schaken001: KMOCH, H. EN LOD. PRINS - Weerzien der schaakmeesters De wedstrijd te Hastings 1945-1946
geschn0453: KNAP, GER. H. - Mens en bedrijf. 75 jaar Smit-Slikkerveer.
2387: KNAP, HENRI - De ronde van '43.
gesch0121: KNAPEN, JOOP ET AL - Het was een goede ploeg... : Koninklijke Marechaussee, lichting 1955-4
zhl009: KNAPPERT, L. - De ramp van Leiden 12 januari 1807 na 100 jaar herdacht
zhl010: KNAPPERT, L. - De ramp van Leiden 12 januari 1807 na 100 jaar herdacht
xx1274: KNEGTMANS, PETER JAN E.A. - Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en Van Dam.
wet124: KNIPPENBERG, HANS - Cuius regio, eius religio? Over godsdienst, staat en territorium
geschnl0010: KNIPPENBERG, HANS - Deelname aan het lager onderwijs in nederland gedurende de negentiende eeuw.
xx0128: KNOESTER, J. - P.C. de Moor 1866 - 1953.
x340: KNOL, MARGRIET - Klaas van Leeuwen 1868-1935.
geschw401: KNOLL, ARTHUR J. AND LEWIS H. GANN (EDITORS) - Germans in the Tropics Essays in German colonial history
woII452: KNOOP, HANS - De Joodsche Raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen.
h480: KNOPF, OTTO - Wahrscheinlichkeitsrechnung.
h456: KNOPP, KONRAD - Aufgabensammlung zur Funktionentheorie.
ww0678: KNOPP, KONRAD - Aufgabensammlung zur Funktionentheorie.
geschwk160: KNOPP, GUIDO - Das Weltreich der Deutschen. Von kolonialen Träumen, Kriegen und Abenteuern.
ww0650b: KNUTH, DONALD E. - The art of computer programming Volume 2. Seminumerical Algorithms
gv1: KOBES, D.W., KEUPER, D.H. - Gezegden uut d'n Achterhoek : riemsprökskes en andere boerenwiesheid in ons rieke dialect
ww0236: KOBRINSKII, N.E. AND B.A. TRAKHTENBROT - Introduction to the theory of finite automata.
as247: KOBUS, M.L. EN J.J. RAIMOND - Cosmografie : sterrenkunde voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs
ind129: KOCH, D.M.G. - Batig slot Figuren uit het oude Indië
x028: KOCH, ESTHER E.A. - Over kaken, broodbanken & etstoelen. Sporen van middeleeuws Nederland.
542: KOCH, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesi.
g314: KOCH, RUDOLF - Das kleine Blumenbuch.
geschn408: KOCK, STEVEN DE ET ALL - Wat een uitgever beweegt... De Tijdstroom 1921-1996
var171: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding tot de wijsbegeerte van natuurwetenschappen.
woII450: KOECHLIN, H. ET AL - 1943. Voor de grafische werkers.
2490: KOECK, PAUL - De merkwaardige verrijzenis van angel Arcadio Picasso.
x17: KOEDOOD, PETER - De hofnar. Van maatschappelijk verschijnsel tot toneelnar.
j180: KOEHLER, J. - Exercises de Gometrie analytique et de Geometrie suprieure
geschn0495: KOENDERS, PIETER - Tussen christelijk Réveil en seksuele revolutie Bestrijding van de zedeloosheid met de nadruk op repressie van homoseksualiteit
geschn0640: KOENEN, MIEKE - Dwars tegen de keer. Leven en werk van Ida Gerhardt
544: KOERTS, H.J. - Eens vrienden, altijd vrienden. Herontmoeting met Zuid-Celebes.
xx0223: KOESEN, JAN - Verborgen vogel. Corneille. Aantekeningen uit een schildersleven.
saa358: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan, Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland
schl0132: KOHLER, FRIEDRICH - The liquid state
mm522: KOHLRAUSCH, FRIEDRICH - Kleiner Leitfaden der praktischen Physik
schl0024: KOHLRAUSCH, F. UND L. HOLBORN - Das Leitvermögen der Elektrolyte ins besondere der wässrigen Lösungen. Methoden, Resultate und chemische Anwendungen.
archit003: KOHN, WENDY (EDITOR) - Moshe Safdie.
w540: KOITER, W.T. - C.B. Biezeno 1888-1975.
geschwk0036: KOIVUNEN, LEILA - Visualizing Africa in nineteenth-century British travel accounts
m140: KOK, G.A. DE EN M.C. VERBURG - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw.
x612: KOK, PAUL TH. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
gr011: KOK, J. - Grepen uit het verleden van de landbouw in de Groninger veenkolonien
topo1003: KOK, A.A. - De historische schoonheid van Amsterdam
ww0484: KOK, C.L., M. SCHEFFER EN S.C. VAN VEEN - Mathematica.
10124: KOK, G.A. DE - Abdij van Middelburg.
w839: KOK, F. DE - De integraal van Stieltjes en zijn functietheoretische toepassing.
theo062: KOK, KEES - De vleugels van een lied Over de liturgische poëzie van Huub Oosterhuis
ww1676a: KOK, H. - Connected orderable spaces.
woII636: KOK, AUKE - 1936. Wij gingen naar Berlijn
geschn0636: KOKKEN, H. - Steden en staten Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Max. van Oostenrijk (1477-1494)
gwaf0011: KOLAPO, FEMI J. AND KWABENA O. AKURANG-PARRY - African agency and European colonialism
xx0137: KOLDEWEIJ, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch.
p0417: KOLEN, ERIC - 20 jaar Stichting Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg 1979-1999. Een kroniek van vrijwillige, particuliere monumentenzorg in Brabant.
ww0505b: KOLEN, A.J.W. - Three network and planar rectilinear location theory
signeer017: KOLFF, W.J. - The artificial kidney
as306: KOLKMEIJER, N.H. - Eliminatie van de begrippen assenstelsel, lengte en tijd uit de vergelijkingen voor de planetenbewegingen
geschwk0078: KOLLER, CHRISTIAN - 'Von Wilden aller Rassen niedergemetselt'. Die Diskussion um die Verwendung van Kolonialtruppen in Europa zwischen Rassismus, Kolonial- und Militärpolitik (1914-1930)
g179: KOLLEWIJN, R.A. - Vereenvoudigings-arsenaal.
ww1555: KOLLROS, LOUIS - Evariste Galois
ww1549: KOLLROS, LOUIS - Jakob Steiner
ww2106: KOLMAN, BERNARD AND ROBERT C. BUSBY - Discrete mathematical structures for computer science
geschw496: KOLSKY, ELIZABETH - Colonial justice in British India White violence and the rule of law
geschwkd0080: KOM, DAVID - Les perspectives de la colonisation Les trois colonisateurs du Cameroun: Allemagne, France, Grande-Bretagne
sur116: KOM, ANTOINE DE - Zebrahoeven Gedichten
mm279: KOMPANEYETS, A.S. - Theoretical physics.
lit581: KOMRIJ, GERRIT (VOORWOORD) - Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten
2569: KOMRIJ, GERRIT - De pagode.
x257: KOMRIJ, GERRIT, HANS ROELS EN SERGE VERMEIR - Alfama. Lisboa.
bw024: KOMRIJ, GERRIT - Leesliefde in 100 & enige gedichten
o207: KOMRIJ, GERRIT - Het boze oog. Synopsis.
2605: KOMRIJ, GERRIT - Niet te geloven.
gwaf0128: AL-KONI, IBRAHIM - The puppet
e277: KÖNIG, JOEL - David. Door de mazen van het net.
gw0103: KÖNIG, HANS-JOACHIM - Auf dem Wege zur Nation Nationalismus im Prozess der Staats- und Nationbildung Neu-Granadas 1750 bis 1856
woII117: KONIJNENBURG, EMILE VAN - Organised robbery
var060: KONING, L.P.G. - Over het mechanisme in den haard van diepe aardbevingen.
bol1032: KONING, HANS - In liefde en dood.
woII422: KONING, B. - Bevrijding van Nederland. 1944-1945.
xx200bc: KONINGSBRUGGEN, H. VAN - Haringtrekken en andere visserij in en om (Den) Helder/Huisduinen en Texel omstreeks 1900-1932.
geschn0106: KOOIJ, CEES VAN DER - Verleden, heden en toekomst Geschiedenis en maatschappelijkeverhoudingen & didactiek
ff107: KOOIJ, W.F. VAN DER - Ned. Hervormde Kerk Brakel.
1057: KOOIJ, J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten uit de 18de en 19de eeuw.
gesch072: KOOIJMAN, SIMON - Sahala, tondi : de begrippen "mana" en "hau" bij enkele Sumatraanse volken
woII_084: KOOIJMAN, W. - Berlijn in de branding.
geschwk090a: KOOIMAN, DICK - Communalism and Indian Princely States. Travancore, Baroda and Hyderabad in the 1930s
15: KOOIMAN, DIRK AYELT - De terugkeer.
f678: KOOISTRA, JAN - De vogel en zijn verschrikkers.
f728: KOOISTRA, JAN - Hendricus Prakke en Het open veld.
2204: KOOL, MARGA - Achter oen ogen.
lit029: KOOL, MARGA - Moeder, dochter, liefste, vrouw : keuze uit gedichten
lit028: KOOL, MARGA - Hoogspanning : Nederlandse en Drentse gedichten
geschn257a: KOOLE, R.A. (REDACTIE) - Van Bastille tot Binnenhof De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen
g371: KOOLHAAS, A. - De nagel achter het behang.
2369: KOOLHAAS, ANTON - Een schot in de lucht.
sa174: KOOLHAAS, A. - Corsetten voor een libel
sa264: KOOLHAAS, A. - Het water van de Lubbertol.
lit274: KOOLHAAS, A. - Een pak slaag
art329: KOOLHAAS, REM - Delirious New York A retroactive manifesto for Manhattan
sch047: KOOLSTRA, ROBERT BASTIAAN - Photochemistry and spectroscopy of 10-demethyl analogues of pro- and previtamin D
topo95: KOOLWIJK, HANS - Rochdale 1920-1995 : 75 jaar sociale woningbouw in Alkmaar
mm404: KOOMANS, N. - Wisselstroomtheorie. Handleiding ten dienste van Middelbaar en Lager Technisch Onderwijs.
p0491: KOOMEN, THEO - Zo was 'r maar ien.
woII193: KOOPMAN, MAURITS - Gezagvoerder, levend tussen Auschwitz en de zee
2540: KOOPMANS, LOEK - Kiep kantel, kiep kantel.
var150: KOOPMANS, B.N. - The sedimentary and structural history of the Valsurvio Dome. Cantabrian Mountains, Spain.
x485: KOOPMANS, H. - Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland.
p0059: KOOPS, LUCAS - Dood spoor.
theo097: KOOREVAAR, HENDRIK EN MART-JAN PAUL (REDACTIE) - Theologie van het Oude Testament De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel
ant001: KOOT, WILLEM EN ANCO RINGELING - De Antillianen. Migranten in de Nederlandse samenleving.
10140: KOOT, TON - En nu Nederland in.
2173: KOOTEN, KEES VAN EN WIM DE BIE - Het groot bescheurboek.
13: KOOTEN, KEES VAN - Meest modernismen deel 3
lit043: KOOTEN, KEES VAN - Annie.
2112: KOOTEN, KEES VAN - Zwemmen met droog haar.
x784: KOOTEN, KEES VAN, KAMAGURKA, REMCO CAMPERT, PETER VAN STRAATEN, HERR SEELE E.A. - Het leukste uit HUMO.
geschn448a: KOOTTE, T.G. ET AL - Rekkelijk of precies Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits van Oldenbarnevelt
2616: KOOTZ, D. - In de val.
ind131: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C. - Indische levens
geschn0610: KOP, PIETER C. - Mens en burger Een geschiedenis van de grondrechten
ind186: KOP, H.J.E. VAN DER - Nog maar 18 maanden, arme sodemieter Herinneringen aan Nieuw-Guinea 1955-1956
as187: KOPPE, M. - Die Bahnen der beweglichen Gestirne im Jahre 1918
as188: KOPPE, M. - Die Bahnen der beweglichen Gestirne im Jahre 1919
as189: KOPPE, M. - Die Bahnen der beweglichen Gestirne im Jahre 1916
as190: KOPPE, M. - Die Bahnen der beweglichen Gestirne im Jahre 1917
as191: KOPPE, M. - Die Bahnen der beweglichen Gestirne im Jahre 1920
gwd119: KÖPPEN, FEDOR VON - Het leven van Otto von Bismarck In verband met de staatkundige geschiedenis van Europa gedurende de laatste 30 jaren
geschn0716: KOPPEN, CHRIS A.J. VAN - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika
o225: KOPPERS, G.P. - Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen.
647: KOREVAAR-HESSELING, E.H. - Gebrandschilderde ramen.
fr005: KORF-SCHRÖDER, ELSCHE H.E. - Terschelling... danst
wet070: KORF, DIRK J. - Coke bij de vis. Misdaad en moraal.
2227: KORF, DINGEMAN - Nederlandse majolica.
1877: KORF, JAN - Monumentenzorg en leven.
ww1586: KORFHAGE, ROBERT R. - Discrete computional structures
gwsl0009: KORIEH, CHIMA J. AND FEMI J. KOLAPO (EDITORS) - The aftermath of slavery Transitions and transformations in Southeastern Nigeria
gwaf0117: KORIEH, CHIMA J. - The land has changed History, society and gender in colonial Eastern Nigeria
gwaf0063: KORIEH, CHIMA J. AND RAPHAEL CHIJIOKE NJOKU (EDITORS) - Missions, states, and European expansion in Africa
mm241: KORN, ARTHUR (HERAUSGEBER) - Abhandlung über Dynamik von D'Alembert (1743)
qq0025: KORNAAT, KLAAS - Bouwen aan de stad van morgen. 85 jaar Patrimonium Woningstichting Vlaardingen.
q0025: KORNAAT, KLAAS - Bouwen aan de stad van morgen. 85 jaar Patrimonium Woningstichting Vlaardingen.
x176: KORNAAT, KLAAS - In de greep van de vijand. Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945.
geschn0570: KORNAAT, KLAAS - Veteranen Ingezet in dienst van de vrede
xx0689: KORS, A. - 't Is de plicht van ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland.
wet094: KORSTANJE, B. - Problemen rondom de toekomstige behoefte aan vrouwen in het arbeidsproces.
sch050: KORSUNSKY, M. I. - The atomic nucleus
mm072: KORTEWEG, D.J. - Over zekere trillingen van hoogere orde van abnormale intensiteit (relatietrillingen) bij mechanismen met meerdere graden van vrijheid.
lit672: KORTEWEG, ANTON (SAMENSTELLING) - Mijn oog komt niet tot rust. Een bloemlezing.
sa380: KORTHALS ALTES, A. - Luchtgevaar, Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945
ind117: KORTHUYS, PIET - In de ban van de tropen
x840: KORVING, ROB EN BART VAN DER HERTEN - Een tijding met de snelheid des bliksems. De optische telegraaf in de Nederlanden (1800-1850).
k225: KOSCHMIEDER, L. - Variationsrechnung I.
x019: KOSMAN, HANS - Drinken uit de plas. Honderd jaar Amsterdamse plassenwaterleiding. 1888-1988.
lit024: KOSSMANN, ALFRED - Geur der droefenis. Roman.
lit174a: KOSSMANN, ALFRED - De misdaad.
art158a: KOSTELANTZ, RICHARD - Panache. Special issue. Future's Fictions 1971
grs004: KOSTER, E.A. - Een nieuwbouwwijk in de zeventiende eeuw. De ruimtelijke transformatie van de Groningse stadsuitleg.
woII199: KOSTER, MARTHA - Zo was het volk van Nederland : een onderduikster vertelt
geschn380: KOSTER, SIMON - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie.
wet004: KOSTER, E.A. - Zand erover. Een positiebepaling van de (actuele) paleogeomorfologie.
x884: KOSTER, SIMON - Komedie in Gelderland. Grote en kleine momenten uit driehonderd jaar theaterleven.
1985: KOSTER, F. - Ons schoone land.
n367: KOTTE, WOUTER - Holendrecht. Gedichten.
ind079: KOUBI, JEANNINE - Il était une fois des esclaves Le cas des Toradja de Célèbes
2594: KOUSBROEK, RUDY - Nederland: een bewoond gordijn.
zee22: KOUSEMAKER, J - Het boek van de prediker Salomo
gld006: KOUWENHOVEN, G. ET ALL (REDAKTIE) - In eenen aangenamen oord ... Een bundel opstellen bij 700 jaar Hattems stadsrecht
ww2012: KOWALEWSKI, GERHARD - Bestand und Wandel Meine Lebenserinnerungen zugleich ein Beitrag zur neueren Geschichte der Mathematik
ww1509: KOWALEWSKI, GERHARD (TRANSLATOR AND EDITOR) - Zwei Abhandlungen zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen erste Ordnung von Lagrange (1772) und Cauchy (1819)
woI036: KRAAIJESTEIN, MARTIN EN PAUL SCHUITEN (REDACTIE) - Wankel evenwicht Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog
woII611: KRAAN, OTTO EN JAN BRASSER - Witte Ko. Herinneringen uit het gewapend verzet.
x630: KRABBE, TIM - Vier wielerverhalen.
xx0233: KRABBÉ, COERT PETER - Ambacht Kunst Watenschap. Bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880).
lit898: KRABBÉ, TIM - De renner
n543: KRAFT, B.D.E. - Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie 1905-1912.
m432: KRAKER-VAN ABBEMA, JAPKE DE - Paradijs in tranen.
lit832: KRAMER, W. - Het literaire kunstwerk
art132: KRAMER, WALTER (SAMENSTELLING) - Willink
1735: KRAMER, W. - De Bonifatiuskerk te Medemblik.
geschn395: KRAMER, J.G. - Op de vloot van Admiraal Verheull. Een verhaal uit den Franschen tijd.
10055: KRAMER, JAAP EN THEO KAMPA - Zeeland.
rr036: KRAMERS, J.H. - De semietische talen.
mm412: KRANS, R.L. EN M.P. VRIJ - Eenvoudige natuurkunde voor de lagere klassen van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs
g462: KRANSBERG, D. EM H. MILS - Kastengids van Nederland. Middeleeuwen.
x214: KRAS, REYER - Nederlands fabrikaat. Industriële vormgeving.
woI031: KRAUS, JÜRGEN - Die feldgraue Uniformierung des deutschen Heeres 1907-1918
woI003: KRAUS, JÜRGEN AND THOMAS MÜLLER - Die deutschen Kolonial- und Schutztruppen von 1889 bis 1918 Geschichte, Uniformierung und Ausrüstung
d088: KRAUSS, JOSEPH - Vom Messen der Zeit im Wandel der Zeiten.
ind059: KRAYER VAN AALST, H. - Van wee en van vree. Twee schetsen uit het leven der Alfoeren op Ceram.
ww1796: KREHER, DONALD L. AND DOUGLAS R. STINSON - Combinatorial algorithms Generation, enumeration, and search
sch073: KREIJENVELD, G.J.W. - Eenvoudige scheikunde
wet174: KREIJGER, P.C. - Structuren
gwaf0074: KREIKE, EMMANUEL - Re-creating Eden Land use, environment, and society in Southern Angola and Northern Namibia
woII475: KREKEL, H., J. VAN HAM, JAN DE VRIES E.A. - De Schouw Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer
woII472: KREKEL, H, J. VAN HAM E.A. - De Schouw Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer
h1187: KREKO, BELA - Lehrbuch der linearen Optimierung.
art144: KREMPEL, ULRICH (REDAKTION) - Hans Hartung. Malerei, Zeichnung, Photographie
ww1603a: KRENZ, A. UND H. OVERLOH - Klothoïden-Taschenbuch.
mm422: KRETZMANN, R. - De electronentechniek in de industrie.
x284: KREUGER, S.C.P. - Zr.Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo.
q0023: KREUKELS, LOEK - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
gw0060: KREUTZ, BARBARA M. - Before the Normans Southern Italy in the ninth & tenth centuries
nx028: KREVELEN, LAURENS VAN - De stijl van de uitgever.
ww0621: KRICKEBERG, K. - Wahrscheinlichkeitstheorie.
ww0639: KRIEGER, HANS-JÜRGEN - Beiträge zur Theorie positiver Operatoren
ww0201c: KRIENS, J. - Wiskunde en besliskunde
gn0002: KRIPS-VAN DER LAAN, HILDE - Woord en daad De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving
aaa077: KRISHNAMURTI, J. - Let understanding be the law.
aaa079: KRISHNAMURTI, J. - Experience and condust.
aaa080: KRISHNAMURTI, J. - Life the goal.
aaa078: KRISHNAMURTI, J. - Now.
aaa082: KRISHNAMURTI, J. - Who brings the truth?
xx0527: KRISTEL, CONNY [RED.] - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming.
xx0529: KRISTEL, CONNY [RED.] - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
ww1141: KRISTENSEN, W.B. ET AL - Antieke en moderne kosmologie
amst020: KROES, R. E.A. - Lastig Amsterdam
p0101: KROESE, A. - Neerland's zeemacht in oorlog.
x610: KROGT, M.R. VAN DER - Een koninklijk gebaar. Hofleveranciers in Nederland.
nh010: KROL, J - De geschiedenis van Nederhorst den Berg
topo8: KROL, HOMME - Een glimp van het verleden.
xx1004: KROON, WIM - Weesmeisjes in Apeldoorn : geschiedenis van het Weeshuis der Hervormde Gemeente van Apeldoorn en Het Loo, 1806-2006
nh006: KROON, H. EN F. KAPTEIJN - Nieuwe kroniek van Hoorn Geschiedenis van Westfrieslands hoofdstad, van haar ontstaan tot op onze dagen
ww0950g: KROPP, GERHARD - Vorlesungen über Geschichte der Mathematik.
xx0750: KROSENBRINK, HENK, MOERDIJK, MARIE-CÉCILE, MOERDIJK, JOS. - Hosse bosse teune
x882: KROSENBRINK, G.J.H. - De Achterhoek in grootvaders tijd.
xx1069: KROSENBRINK, HENK - De Sneekaels en andere dialektverhalen van Henk Krosenbrink
xx0067: KROSENBRINK HENK - G.J. Klokman 1864-1943.
o431: KROSS, RUDI F. - Anders maakt het leven je dood. De verdwijning van de staat Suriname.
gwd0022: KRUG, ALEXANDER - Der Hauptzweck ist die Tötung von Kanaken Die deutschen Strafexpeditionen in den Kolonien der Südsee 1872-1914
lit664: KRÜGER, CARLA - Er gaan soldaten rond de holte van de nacht. Gedichten.
geschn424: KRUIF, H. DE - Dagboek van Wouter Jacobsz 1572-1579 Ooggetuigenverslag van de troebelen
sur113: KRUIJER, G.J. - Suriname De problemen en hun oplossingen
b096: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
287: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
wet001: KRUIJER, G.J. - Sociografie als toegepaste sociologie
d008: KRUIJER, G.J. - Suriname, neokolonie in rijksverband.
theo119: KRUIJF, GERRIT DE EN WIETSKE DE JONG (REDACTIE) - Een lichte last Protestantse theologen over de kerk
1457: KRUIJSWIJK JANSEN, EJ., AG. SCHULTE EN W.J. MEIJERINK - Memoriaal. Eeuwfeest parochie RK Onze Lieve Vrouw Visitatie 1985.
ww2139: KRUIJTBOSCH, D.J. - Avontuurlijk wiskundeonderwijs
w120: KRUIJTBOSCH, D.J. - Bijdragen tot de methodologie van de beginselen der meetkunde
sb270: KRUIS, J. - Dobbelman's Jan Jans en de kinderen
geschn0546: KRUISHEER, KLAZIEN - De dokter, dat ben ik ! 65 jaar Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
zee17: KRUIT, HENK - Zeeuwse babbelaars : columns
n046: KRUIZINGA, J.H. - Tussen Papyrus en paperback. Lotgevallen van boeken.
o002: KRUIZINGA, CHRIS E.A. - Eerst de man voetbal in Friesland.
e044: KRULS, H.J. EN H. STARING - Op de bres voor Neerlands onafhankelijkheid.
woII171: KRULS, H.J. - Nederland paraat? (Onze Koninklijke Landmacht.
gesch172: KRUYK, P.A. - Vijftig jaar Westlandse bloemen : hoe in het raam van de ontwikkelingen in de bloementeelt in het Westland de Coperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling G.A. ontstond en geschiedenis maakte
sch062: KRUYT, H.R. - Inleiding tot de physische chemie.
w279: KRYLOV, V.I. - Approximate calculation of integrals.
woII201: KUBY, ERICH - Die Russen in Berlin, 1945
schl0162: KUDSCHUS, MARTIN - Silylierte Disecosteroide Schlüsselprodukte zur Synthese von Östronderivaten
e100: KUIJER, GUUS - Ik ben Polleke hoor !
sa043: KUIJK, O. EN VELDKAMP, A.C. - Weerzien met Indonesi
geschn0510: KUIJL, ARJEN VAN DER - De glorieze overtocht De expeditie van Willem III naar Engeland in 1688
f233: KUIJLEN, W.J.F. VAN DER - Van stoomtram tot sneltram. De geschiedenis van de tram- en bargediensten tussen Utrecht-Jutphaas-Vreeswijk en ijsselstein.
wet020: KUIJPER, PIETER JAN - Of Mixity and Double-hatting.
art196: KUIJPER, J. - Methode boetseren. Handleiding bij het onderricht in het boetseeren aan scholen voor vakopleiding.
bw085: KUIJPERS, HENK - Felle flitsen
n007: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange/van Leer.
f646: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
sa137: KUIK, W.D. - Utrechtse notities
wet045: KUIKEN, FOLKERT - Taalbeleid als uitdaging.
art121: KUILE, O. TER - 500 jaar Nederlandse schilderkunst
h935: KUILE, E.H. TER - Noord en Oost-Salland.
ff731: KUILE, E.H. TER - De drie oude kerken van Zutfen.
f731: KUILE, E.H. TER - De drie oude kerken van Zutfen.
869: KUILE, G.J. TER - Twentsche eigenheimers.
1874: KUILE, E.H. TER - De torens van Nederland.
868: KUILE, E.H. TER - Zuid - Salland.
sb092: KUILMAN, L.W. - Portugees Oost-Afrika, Mocambique
ww2141: KUIPER, N.H. - Differentiaal- en integraalrekening
lit796: KUIPER. W. - Vier voordrachten over Plato
w850x: KUIPER, N.H. - Analytische meetkunde verklaard met lineaire algebra
j111: KUIPER, G. - Mobiliteit in de sociale en beroepshirarchie. Een sociografisch onderzoek te Zwolle.
woII501: KUIPER, HARRY - 14 vluchtelingen na de slag om Arnhem 1944-1945
p0504: KUIPER, C.J. - Uit het rijk van den arbeid. Ontstaan, groei en werk van de Roomsch-Katholieke vakbeweging in Nederland.
h292: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
xx1291: KUIPER, JACQUES - Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798.
zee500: KUIPERS, JAN J.B. EN ROBBERT JAN SWIERS - Het verhaal van Zeeland
870: KUIPERS, G. - Volksleven in het oude Drente.
xx0073: KUIPERS, JAN J.B. [EINDREDACTIE] - De onderkant van de markt. De Westmonsterkerk van Middelburg in archeologie en historie.
x732: KUIPERS, SIEBE E.A. - Zuurdijk 700.Een herinnering.
ww2087: KUIPERS, L. - Leerboek der Analyse.
aaa037: KUITERT, H.M. - De spelers en het spel
gwd0006: KUNDRUS, BIRTHE - Moderne Imperalisten Das Kaiserreich im Spiegel seiner Kolonien
wet033: KUNÉ, JAN B. - Op weg naar één nationale pensioeninstelling.
sb065: KUNST, J. - Een en ander over den Javaanschen Gamelan
x598: KUNST, RENÉ [EINDREDACTIE] - Leeuwarden Hoofdstad van Friesland 750 - 2000.
gwindia0041: KURACINA, WILLIAM F. - The State and Governance in India The Congress ideal
w270: KUROSCH, A.G. ET ALL - Zur Theorie der Kategorien.
geschwk206: KUSOW, ABDI M. (EDITOR) - Putting the cart before the horse. Contested nationalism and the crisis of nation-state in Somalia.
sch035: KUSTER, GEORGE JOHANNES THEODORUS - Solution- and solid-phase synthesis of novel heterocycles via high-pressure promoted cycloadditions of nitroalkenes : an entry towards structural diversity
xx0301: KUSTER, H.J. - Over homoseksualiteit in Middeleeuws West-Europa.
r151: KUSTER, H.J. - Over homoseksualiteit in Middeleeuws West-Europa.
gwaf0095: KÜSTER, SYBILLE - Neither cultural imperialism nor precious gift of civilization African education in colonial Zimbabwe 1890-1962
xx1173: KUSTERS, WIEL - Pierre Kemp : een leven
w974: KUTSCHERA, F. VON & A. BREITKOPF - Einführung in die moderne Logik.
ww0673: KUTSCHERA, FRANZ VON. - Elementare Logik.
w533: KUTSCHERA, FRANZ VON & ALFRED BREITKOPF - Inleiding tot de moderne logica.
ww1377: KUYK, WILLEM - Athena and Ares. On the incompatibility of science and war-like spirit.
ww1669: KUYK, W. - Over het omkeerprobleem van de Galoistheorie
x912: KUYKEN-SCHNEIDER, DORRIS U. E.A. - Martin Smith Ceramics/Keramiek 1976-1996. Balance and space/Balans en ruimte.
art161a: KUYL, CAREL EN BAS SOETENHORST (INLEIDING) - Joep Bertrams. Oud zeer. Animaties, prenten
gesch276: KUYLE, ALBERT - St. Eloy
h888: KUYPER, SJOERD EN ARIE RAMPEN - Kennemerland in tekst en beeld.
2571: KUYPER, ERIC DE - Aantekeningen van een voyeur.
lit151: KUYPER, ERIC DE - De hoed van tante Jeannot Taferelen uit de kinderjaren in Brussel
lit142: KUYPER, ERIC DE - Drie zusters in Londen Uit de familiekroniek, 1914-1918
lit149: KUYPER, SJOERD - Zeepziederij De Adelaar.
xx0225: KUYPERS, IVO - In de schaduw van de grote oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid, 1914-1920.
woII197: KWIET, K. - Van Jodenhoed tot Gele Ster
wet080: LAAN, PETER H. VAN DER - Wetenschap versus intutie. Professioneel ingrijpen bij ernstige jeugdproblematiek.
ww2031: LAAN, G. VAN DER - Simplicial fixed point algoritms
schl0160: LAAN, R. VANDER - Stereoselektieve alkyleringen van enige lithium-sulfinyl-carbanionen
f151: LAANSMA, S. EN T. BROUWER - Muziektenten in Gelderland.
962: LAAR, J. VAN DE - Hoe het groeide. Vijfenzeventig-jarig bestaan veilingvereninging "Westerlee
2255: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland.
geschn345: LAARS, T. VAN DER - Wapens, vlaggen en zegels van Nederland.
zh002: LAARSE, ROB VAN DER - Bevoogding en Bevinding Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, 1780-1930
geschn399: LABARRE DE RAILLICOURT, D. - Louis Bonaparte (1778-1846). Roi de Hollande. Frère et père d'empereurs.
wwkast001: LACROIX, S.F. - Traité élémentaire de calcul différentiel et de calcul intégral.
d082: LACROIX DE L'ISLE - La route empanachée.
sa293: LACROIX, P. - Sciences en lettres au Moyen Age et a l'époque de la renaissance
w676: LADO, ROBERT - Language teaching. A scientific approach.
w936: LADRIÈRE, JEAN - Les liminations internes des formalismes. Étude sur la signafication du théorème de Gödel et des théorèmes apparentés dans la théorie des fondements des mathématiques.
as071: LAER, P.H. VAN - Vreemde woorden in de sterrenkunde.
woII568: LAGARDE, JEAN DE - Soldats allemands de la seconde guerre mondiale
lit129: LAGERKVIST, PÄR - Barabbas
ww2135: LAGERWERF, BRAM - Wiskunde onderwijs nu
mm337: LAGRANGE, RODRIGUES, JACOBI UND GAUSS - Abhandlungen über die Prinzipien der Mechanik
art275: LAHOQUE, PASCALE EN KATRIEN DE CORTE (REDACTIE) - Tot edelsteen verheven
geschw486: LAI, HONGYI (EDITOR) - Asian energy security The maritime dimension
gwuk0007: LAIDLAW, ZÖE - Colonial connections 1815-45 Patronage, the information revolution and colonial government
mm553: LAINE, E. - Exercices de mécanique
ww0185: LALLEMAND, MARCEL - Le transfini. Sa logique et sa métaphysique.
1327: LALOV, JEAN - De conferentie van Jalta. Verleden-heden-toekomst
art267: LAM - Glas
xx0095: LAMBALGEN, L. VAN - Molens in Zuid Holland in oude ansichten deel 1.
ww0800b: LAMBECK, E.W. - Contributions to the theory of distance regular graphs
woII621: LAMBERT, P. PH ET G. LE MAREC - Partis et mouvements de la collaboration. Paris 1940-1944
gwussr0001: LAMBERT, JEAN-LUC ET AL - Une Russie plurielle Confins et profondeurs
gwaf0025: LAMBERT, DAVID - Natables des colonies Une élite de circonstance en Tunisie et au Maroc (1881-1939)
ww0445: LAMBERT, KAREL, EDITOR - Philosophical problems in logic.
ww0444a: LAMBERT, WALTER D. AND CLARENCE H.SWICK - Formulas and tables for the computation of geodetic positions on the international ellipsoid.
wet003: LAMBOOY, J.G. - Amsterdam duaal. Enige reflecties over de relatie tussen technologische ontwikkeling en werkgelegenheid.
nh004a: LAMME, JOOP - Oude prentkaarten vertellen over Loenen/Vreeland/Nieuwersluis en Loenersloot
wet049: LAMME, VICTOR A.F. - Weg met de Psychologie!
sa384: LAMMERS, F.J. - Alexander, De vergeten kroonprins
x178: LAMMERS, FRED. J. - Alexander. De vergeten kroonprins.
546: LAMMERS, G.J. - A.W.F. Idenburg. In zijn leven en werken geschetst.
art234: LAMMERTSE, FRISO EN JAAP VAN DER VEEN - Uylenburgh & Zoon Kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse 1625-1675
sa376: LAMPE, G. - Jaap Nanninga. Serie Bildende Kunst in den Niederlanden
geschn253a: LAMPEN, W. - Willibrord en Bonifatius
lit098: LAMPO, HUBERT - De zwanen van Stonehenge Leesboek over magisch-realisme en fantastische literatuur
509: LAMSTER, J.C. - J.B. van Heutz als Gouverneur Generaal 1904-1909.
p0276: LAMUR, H.E. - The demographic evolution of Surinam 1920-1970. A socio-demographic analysis.
xx1572: LANCÉE, J.A.L. (REDACTIE) - Mythe & Werkelijkheid Drie eeuwen vaderlandse geschiedbeoefening (1600-1900)
woII154: LAND, SIPKE VAN DER - Knokploeg
woII150: LAND, SIPKE VAN DER - Auke vecht mee
lit874: LAND, SIPKE VAN DER (VERZAMELD) - De mooiste gedichten van Hélène Swarth
gwaf0022: LANDAU, PAUL S. - Popular poilitcs in the history of South Africa, 1400-1948
p0272: LANDAY, JERRY M. - Archeologie in het land van de bijbel.
2358: LANDELL, OLAF J. DE - De porselein tafel
w937: LANDFRIEDT, E. - Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrale.
geschn393: LANDHEER, TON - Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij VerHeull 1760-1832.
sch027: LANDOLT, HANS UND RICHARD BÖRNSTEIN - Physikalisch-chemische Tabellen.
w526: LANDON GOODMAN, L. - Man and automation.
ww0470: LANDRÉ, CORNEILLE L. - Stereometrische hoofdstukken ter uitbreiding van de Elementaire Leerboeken.
w500d: LANDRÉ, CORNEILLE L. - Algebraïsche hoofdstukken ter uitbreiding van de leerboeken over de Elementaire Analyse.
wet035: LANDSBERGER, STEFAN R. - Rood, oranje of groen- De kleur van de Chinese cultuur.
geschn494: LANDWEHR, JOHN - De Nederlander uit en thuis Spiegel van het dagelijksleven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken
f450: LANDWEHR, J.H. - Handboek der kerkgeschiedenis.
xx1504: LANDWEHR, JOHN - Hoe wij vroeger ons brood verdienden. Honderd negentiende eeuwse ambachten, beroepen en neringen.
xx1505: LANDWEHR, JOHN - Hoe wij vroeger reisden. Honderd negentiende eeuwse rij- en vaartuigen, treinen, trams, auto's, hoogvliegers en fietsen.
xx1506: LANDWEHR, JOHN - Hoe wij vroeger speelden. Honderd negentiende eeuwse kinderspellen
aaa500: LANG, JIM - Papa x-ray
gwd118: LANGBEHN, VOLKER M. (EDITOR) - German colonialism, visual culture, and modern memory.
1365: LANGE, WIESJE DE - Een tocht voor Trinie.
mm114: LANGE, L.A. DE - Beginselen der aerodynamica.
xx2100: LANGE, JOOP DE - Als de natuur zwijgt
lit789: LANGE, JACOB DE - P.C. Hoofts Rampzaeligheden der verheffinge van den hujze medicis
tt024: LANGEN, FERDINAND - Achter slot en grendel. Novelle.
geschn371: LANGEN, FERDINAND - Honderd uit.
ind039: LANGENN, VENDLA VON - Sabar. Indonesische Impressionen.
art106: LANGHENDONCK, INGRID VAN ET AL - Ensor
gwaf0009: LANGNER, RAINER-K. - Das Geheimnis der grossen Wüste Auf den Spuren des Saharaforschers Gerhard Rohlfs
geschw032: LANIER, ROBERT A. - The prisoner of Durazzo. Being a history of six months in a phantom kingdom and of armageddon postponed.
x699: LANSINK, VICTOR M. - Stationnementen. Oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden.
1607: LANSINK, HENDRIK - Vertellingen uit Varssevelds verleden.
ind185: LANZING, FRED - Vannacht gaan wij op pad Oost-indische verhalen uit een grimmig verleden
gwusa052: LAPHAM, LEWIS - Waiting for the Barbarians
mm161: LAPORTE, M. - Décharge électrique dans les gaz.
geschw320: LAPORTE, CARRIE ANNE - Displaying empire? The architecture and development of museums in nineteenth-century India
1351: LAQUEUR, WALTER - Het gruwelijke geheim. De waarheid over Hitler "Endsung" verdrongen.
gwaf0073: LARGEAU, VICTOR-EMMANUEL - À la naissance du Tchad 1903-1913
r096: LARMINAT, MAX-HENRI DE - Objets en dérive.
ww1586h: LARSON, RON AND DAVID C. FALVO - Elementary linear algebra
geschwk0032: LARSON, PIER M. - History and memory in the age of enslavement Becoming Merina in Highland Madagascar, 1770-1822
art166: LASSALLE, HÉLÈNE - Art Américain. Oeuvres des collections du Musée national d'art moderne.
k075: LAST, JEF - Kameraden! Verzen door
lit006a: LAST, JEF - Kinderen van de middernachtzon
200b: LAST, JEF - De bevrijde eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten.
lit739: LAST, JEF - Kameraden! Verzen door
lit205: LAST, JEF - De Spaanse tragedie
2310: LATANÉ, J.H. - History of the American people.
mm614: LATHOUDER, A DE - Onstabiele trillingen van vleugels I
mm612: LATHOUDER, A DE - Luchtschroeven I
schl0023: LATIMER, WENDELL M. - Oxidation potentials.
gwaf0114: LAU, BRIGITTE (ANNOTATION) - The Hendrik Witbooi papers
xx1472: LAUDY, ELIZABETH - De verborgen hand 1940-1943.
mm206: LAUE, MAX VON - Geschiedenis der natuurkunde
var1001: LAUE, MAX VON - Die Relativitätsprinzip
mm028: LAUE, MAX VON - Geschichte der Physik.
g348: LAUENSTEIN, R. - Die Mechanik.
ww1400a: LAUENSTEIN, R. - Die graphische Statik.
ww1344: LAUFER, HENRY B. - Discrete mathematics and applied modern algebra.
art170: LAUGIER, CLAUDE ET MICHÈLE RICHET - Léger. Oeuvres de Fernand Léger (1881-1955).
geschw291: LAUGIER, LUCIEN - Mostaganem et sa région
woII006: LAUNAY, J. DE - De wereld in oorlog.
921: LAURENS, B.H. - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
ind128a: LAURENS, BEN - Het peloton Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-Indië
wwkast005: LAURENT, H. - Traité d'analyse
ww0819: LAUWERIER, HANS - Computersimulaties : de wereld als model
ww0823: LAUWERIER, HANS - Een wereld van fractals
ww0824: LAUWERIER, HANS - Fractals : meetkundige figuren in eindeloze herhaling
ww0825: LAUWERIER, HANS - Fractals : meetkundige figuren in eindeloze herhaling
ww0774: LAUWERIER, HANS - Oneindigheid : een onbereikbaar ideaal
gwaf0105: LAVERGNE, MARC ET ALL - Le Soudan. L'Echec d'une expérience islamiste?
mm430: LAVOISIER ET DE LAPLACE - Mémoire sur la chaleur
var369: LAVOISIER, ANTOINE-LAURENT - Mémoires sur la Respiration des Animaux.
ww1835: LAW, HOWARD W. - Obligatory constructions of Isthmus Nahuat grammar
gwaf0145: LAWRANCE, BENJAMIN N. - Locality, mobility, and 'nation' Periurban colonialism in Togo's Eweland (1900-1960)
gw0056: LEA, H.CH. - De inquisitie in de Middeleeuwen
woII121: LEACH, BARRY - Duitse generale staf. Bekwaamheid en onmacht
var109: LEAKE, CHAUNCEY D. - Some founders of physiology.
geschw416: LEAKEY, L.S.B. - Defeating Mau Mau
woII169: LEARSI, RUFUS - Het Joodse volk : van de verwoesting van Jeruzalem tot onze dagen
woII151: LEASOR, JAMES - Operatie Green Beach
t0174: LEBACS, DIANA - Lichten boven Klein Bonaire.
x003: LEBBINK, GRACIA - Things.
woII571: LEBERT, NORBERT & STEPHAN - Want jij draagt mijn naam In de schaduw van een nazivader
w306: LEBLANC, H. AND W.A.WISDOM - Deductive Logic
ww0423: LEBLANC, H. - Truth, Syntax and Modality.
w295: LEBLANC, H. - Truth-value Semantics
mm341: LECHER, ERNST - Lehrbuch der Physik für Mediziner, Biologen und Psychologen
as204: LECKIE, AUGUST JULIAAN - Analytical and numerical theory of the motions of the orbital planes of Jupiter's satellites : secular terms
1757: LECLERC, ANDRE - Picasso.
m526: LECLERCQ, W.L. - Limburg. Land en menschen.
geschw079: LEE, MAI NA M. - The dream of the Hmong Kingdom: resistance, colloboration, and legitimacy under French colonialism (1893-1955)
theo001e: LEEDE, BERT DE E.A. - Mijn psalm Gedichten, preken, getuigenissen
sb036: LEEDEN, C.B. VAN DER - Het aspect van landbouwkolonisatie in het bevolkingsprobleem van Java
365: LEEFLANG, CHR. - Met engelen en herders. Kerstlyriek.
x920: LEEFLANG, THOMAS - Gevallen engel. Leven en werk van Leni Riefenstahl.
lit007: LEEFLANG, ED - Begroeyt met pluimen.
sig001: LEEFLANG, ED - Bezoek aan het vrachtschip
n024: LEEFLANG, CHR. - Stichting De Roos 40 jaar/1946-1986.
xx0708: LEEMAN, FRED EN JOHN SILLEVIS - De Haagse School en de jonge Van Gogh.
xx1031: LEEMANS, W.F. - De grote Gelderse tollen en de tollenaars in de 18de en het begin der 19de eeuw : een bijdrage tot de geschiedenis van de Rijnhandel
sa209: LEEMBRUGGEN, C.A. - Om het goud in Nieuw-Guinea
h333: LEENDERTSE, M.J. - Trouw aan Oranje! Prinses Juliana 25 jaar.
xx0104: LEENHEER, S.C.H. - Noordwijkse verhalen.
geschwk255: LEEPREECHA, PRASIT ET ALL - Challenging the limits Indigenous peoples of the Mekong region
aaa073: LEERLING, EEN - Engel en demon
t0150: LEERSSEN, JOEP - 175 jaar muziek in Mheer. Een historische schets van de koninklijke harmonie St. Cecilia 1821-1996.
x617: LEES, GRAHAM & BENJAMIN MYERS - De beste bieren van de wereld.
ww0650q: LEEST, R. VAN DER - Lineaire programmering in het bedrijf.
g465: LEEUW, HENDRIK DE - Onze west.
ant003: LEEUW, HENDRIK DE - Onze West.
aaa042: LEEUW, M. I. TH. VAN DER - Uitgetreden zusters. Symptoom van verschuivingen binnen het kloosterleven.
k071: LEEUW, AART VAN DER - Momenten van schoonheid en bezinning.
r048: LEEUW, G. DE - Onze hunebedden.
xx1445: LEEUW, KEES DE E.A. - Een nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans. Jacob van Schvichaven 1866-1935
lit271: LEEUW, AART VAN DER - Kinderland
lit201h: LEEUW, AART VAN DER - Opvluchten/Het aardsche paradijs.
lit201c: LEEUW, AART VAN DER - Vluchtige begroetingen.
xx0754: LEEUWEN, W.R.F. VAN & H. ROMERS - Een spoor van verbeelding : 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen
theo090: LEEUWEN, TH.M. VAN - Van horen zeggen Geschiedenis en uitleg van de bijbel
ant015: LEEUWEN, W.C.J. VAN - De Nederlandse Antillen tussen Nederland en Venezuela. Position Paper.
sa097: LEEUWEN, F. VAN - Wederkomst
2525: LEEUWEN, JOKE VAN - Duizend dingen achter deuren.
2530: LEEUWEN, JOKE VAN - Het weer en de tijd.
1875: LEEUWEN, WILFRED VAN EN H. ROMERS - Een spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
h298: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Honderd jaar Nederland. 1848-1948.
lit737: LEEUWEN, F. VAN - Wederkomst
xx1187: LEEUWENBURGH, BART - Darwin in domineesland
x226: LEFAIVRE, LIANE EN ALEXANDER TZONIS - De oorsprong van de moderne architectuur een geschiedenis in documenten.
gwaf0140: LEFEUVRE, DANIEL - Chère Algérie. La France et sa colonie 1930-1962
woII577: LEFEVRE, ERIC - La Wehrmacht Uniformes et equipements standards de l'armee de terre allemande
t0262: LEFFELAAR, H.L. EN E. VAN WITSEN - Werkers aan de Burmaspoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven, 414 kilometer en 200.000 doden.
2315: LEFFELAAR, H.L. - Het kaartenhuis van Dixie. Blanken en negers in Amerika's Deep South.
m110: LEFFELAAR, H.L. - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
saa365: LEGêNE, P.M. - De gebroken Tomahawk
m384: LEGêNE, P.M. - Suriname. Land mijner dromen.
297: LEGêNE, P.M. - Suriname. Land mijner dromen.
298: LEGêNE, P.M. - Tani het godenkind.
sur250: LEGêNE, P.M. - Van strijd en overwinning in Suriname 1735-1948.
sur111: LEGêNE, P.M. - Wij en Zij.
sur110: LEGêNE, P.M. - Laat de kinderkens tot mij komen
wet047: LEGêNE, SUSAN - Nu of nooit. Over de actualiteit van museale collecties.
xx0564: LEGêNE, SUSAN - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
296: LEGêNE, P.M. - De gebroken Tomahawk.
sa344: LEGêNE, P.M. - Kinderen van het oerwoud
mm611: LEGGER, R.J. ET ALL - Leerboek der mechanica Toegepaste mechanica
mm047: LEHMANN, GERHARD - Photogrammetrie.
x107: LEHR, A. E.A. - Zingende torens. Gelderland & Limburg.
x044: LEHR, ANDRE EA - Zingende torens.
xx0303: LEIDELMEIJER, MARGARET - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
ww1698: LEIJ, MARCO VAN DER - The economic of networks. Theory and empirics
e066: LEIJN, B. - Van streven en stuwen. Een halve eeuw Katholieke arbeidersorganisatie in de grafische bedrijven.
g454: LEISER, ERWIN - Mein Kampf. Ein Bilddokumentation.
aaa019: LEITCH, MICHAEL - Slenteren in Londen
div025: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1935 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div024: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1933 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div021: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1944 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div030: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1940 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div023: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1942 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div027: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1936 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div026: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1937 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div033: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1931 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div028: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1938 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div042: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's catalogus van boeken, plaat- en kaartwerken die gedurende 1926 tot en met 1930 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div032: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1932 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div044: LEK, G.J. VAN DER - Repertorium op Brinkman's catalogus bevattende in alfabetische volgorede de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der boeken, die gedurende 1926 tot 1930 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven en herdrukt.
div029: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1939 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div041: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1935 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
div031: LEK, G.J. VAN DER - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende januari tot en met december 1941 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
w491: LEKKERKERKER, C.G. - Meetkundige voorstelling. Rede aanvaarding ambt Hoogleraar.
ww0204a: LEKKERKERKER, C.C. - Analyse II
m177: LELIE, FRANS - Kapers op Nieuw-Guinea.
f101: LELOUX, H.J. - Kroniek van Mooi-land. Doopsgezind tehuis Doorwerth 1936-1986.
xx1134: LELOUX, H.J. - Het Zutphens liedboek : ms. Weimar Oct 146
ww1321g: LELYVELD, D.N. - Afbeelding van bewegingen om een punt in R2, R3 en R4.
geschn0653: LEM, ANTON VAN DER - Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald bed Huizinga en de Nederlandse beschaving
xx0628: LEMMEN, HANS VAN - De Nederlandse Tegel.
lim006: LEMMENS, GERARD - Maria in Limburg. De legendenkrans voor Maria
ww1458: LEMMENS, P.W.H. EN T.A. SPRINGER - Hoofdstukken uit de Combinatoriek
x250: LEMMERS, ALAN - Techniek op schaal. Modellen en het technologiebeleid van de Marine 1725-1885.
ww1557: LENGAUER, THOMAS - Combinatorial Algorithms for Integrated Circuit Layout
geschw086: LENK, SIEGFRIED - Die Bevölkerung der Philippinen
2362: LENNART, CLARE - Op schrijversvoeten door Nederland.
2356: LENNART, CLARE - Twee negerpopjes.
t0100: LENNEP, J. VAN - De gedichten van Den Schoolmeester.
1869: LENNEP, J. VAN EN W.J. HOFDIJK - Merkwaardige kasteelen in Nederland Deel IV.
gw0085: LENNEP, EMILE VAN - Emile van Lennep in de wereldeconomie Herinneringen van een internationale Nederlander
ww1701c: LENOX FIGGIS, E. - Challenge to chance.
xx1107: LENSELINK, FRANZ - Delfzijl 1940-1945 : een terugblik op vijf jaren oorlog en bezetting
xx1143: LENSINK, ROB - Vogels in het hart van Gelderland : een kwantitatieve beschrijving van het voorkomen van vogels door het jaar heen (1976-90) en een vergelijking met eerdere decennia (1900-75)
w242: LENSTRA JR., H.W. - Euclidische getallenlichamen
x774: LENSVELT, G. - Dussen in oude ansichten deel 2.
gwaf0080a: LEONARD, ARTHUR GLYN - How we made Rhodesia
w508: LEONARD, HENRY S. - Principles of reasoning. An introduction to logic, methodology and the theory of signs.
geschn0038: LEONARD, WILLEM - Rallyes en races. Gatsonides' avonturen
as308: LEPRINCE-RINGUET, LOUIS - Les rayons cosmiques. Les Mésons Planètes et satellites
xx1516: LEQUIN, FRANK - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen
var124: LERNER, EUGENE M AND WILLARD T. CARLETON - A theory of financial analysis.
geschw487: LEROY-BEAULIEU, PAUL - De la colonisation chez les peuples modernes
geschn0504: LESGER, CLÉ EN LEO NOORDEGRAAF (RED.) - Ondernemers & bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
gesch015: LEUFTINK, A.E. - Chirurgijns zee-compas : de medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw
gesch016: LEUFTINK, A.E. - Chirurgijns zee-compas : de medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw
t0152: LEUFTINK, A.E. - Chirurgijns Zee-Compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
h512: LEUFTINK, A.E. - Chirurgijns Zee-Compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
ww0989: LEUNG, KAM-TIM & DORIS LAI-CHUE CHEN. - Elementary set theory
1871: LEUPEN, P.H.D. E.A. - De hollandse stad in de dertiende eeuw.
wet023: LEUR, WALTER VAN DE - Jazz behind the dikes. Vijfentachtig jaar schrijven over jazz in Nederland
sa367: LEUVEN, J. VAN - Zeehonden hun momenten/ Seals their moments in Pieterburen-op het wad
w176e: LEV, BENJAMIN AND HOWARD J. WEISS - Introduction to mathematical programming Quantitative tools for decision making
ww2160: LEVE, G. DE - Grenswandelingen
mm432: LEVI, AUGUSTO - Notizie di storia della fisica.
sa176: LEVI, PRIMO - Liefde en Meccano, autobiografische verhalen
lit741: LEVI, PRIMO - Liefde en Meccano, autobiografische verhalen
w256: LEVI-CIVITA, T. - Charactéristiques des systèmes différentiels et propagation de ondes
xx0051: LEVI, VICKI GOLD & STEVEN HELLER - Cuba Style. Graphics from the golden age of design.
w900q: LEVY, DAVID N.L. - Computer games I & II
w955: LÉVY, PAUL - Analyse fonctionnelle.
art239: LEVY-VAN HALM, KOOS ET AL - De trots van Haarlem Promotie van een stad in kunst en historie
497: LEVY-HASS, HANNA - En misschien was dat nog maar het begin Dagboek uit Bergen-Belsen 1944-1945.
lit439: LEWES, LOUIS - Goethe's Frauengestalten.
woII148: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek, 1940-1945
sch009: LEWIN, S. - The solubility product principle. An introduction to its uses and limitations.
gw0123: LEWIS, REINA - Rethinking orientalism Women, travel and the Ottoman harem
ww1842: LEWIS, TED G. AND HESHAM EL-REWINI - Introduction to parallel computing
sa377: LEWY, HANS - Philosophia Judaica.
xx0705: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd.
mm474: LIBOIS, L.-J. - Genèse et croissance des télécommunications
w829: LICHTENSTEIN, LEON - Zur Einführung in die Philosophie von Ëmile Meyerson.
w830: LICHTENSTEIN, LEON - La philosophie des mathematiques selon M. Emile Meyerson.
2509: LICHTVELD, CECILIA - Spelen met spullen.
j039: LICHTVELD, LOU - Suriname aan de tweesprong.
geschw511: LIEBOWITZ, DANIEL AND CHARLES PEARSON - The last expedition Stanley's mad journey through the Congo
x524: LIEBURG, M.J. VAN - 'Met het beste wat men heeft en kent'. De geschiedenis van het Diakonessenhuis Utrecht 1844-1999.
p0569: LIEBURG, M.J. VAN - In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte gesch van de Koninklijke Ned Mij tot bevordering der geneeskunst 1849-1999.
geschn0047: LIEFTINCK, P. - Zuiver uw zilver : voordrachten en opstellen over monetaire en fiscale politiek
woII609: LIEMPT, AD VAN - Kopgeld Nederlandse premiejagers op zoek naar de joden 1943
dr030: LIER, JOHANNES VAN - Verhandeling over de slangen en adders die in het landschap Drenthe gevonden worden
x112: LIESHOUT, MAURICE VAN - Een groeiend zedelijk kwaad. Documenten over de criminalisering en emancipatie van homoseksuelen 1910 - 1916.
m004: LIESHOUT, JAN VAN - Het kan wel op al is het lekker !. Het dagelijks leven van kleine man tot Jan Modaal zichtbaar gemaakt in 50 jaar reclame.
x660: LIESHOUT, JAN VAN - De aal van Oranje. Een biografie van pater Bleijs.
wet109: LIETEN, GEORGES KRISTOFFEL - Kinderarbeid.
h1232: LIETZMANN, W. - Ãoeber die Beurteilung der Leistungen in der Schule.
xx0712: LIEVE, H E.A. [SAMENSTELLING] - 100 jaar golf in Nederland een uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Utrechtse Golfclub De Pan
ff177: LIEVENS-PELSER, E. E.A. - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een amsterdamse schuilkerk.
f177: LIEVENS-PELSER, E. E.A. - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een amsterdamse schuilkerk.
ww2097: LIGHTSTONE, A.H. - Linear algebra.
t0091: LIGT, BART DE - Mobilisatie tegen den oorlog!
2281: LIGT, BART DE - Erasmus. Begrepen uit de geest der renaissance.
22811: LIGT, BART DE - Erasmus. Begrepen uit de geest der renaissance.
gesch148: LIGTENBERG, LUCAS - De nieuwe wereld van Peter Stuyvesant : Nederlandse voetsporen in de Verenigde Staten
1053: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 october 1944.
g257: LIGTHART, JAN - In Zweden
sb075: LIGTHART, J. EN H. SCHEEPSTRA - Buurtkinderen
sb076: LIGTHART, J. EN H. SCHEEPSTRA - Dicht bij huis
n329: LIJSEN, H.J. - Achter het gordijn. Een kijkje achter de schermen van het circusleven.
geschw088: LIKAKA, OSUMAKA - Naming colonialism History and collective memory in the Congo, 1870-1960
gw0025: LIKHOVSKI, ASSAF - Law and identity in mandate Palestine
art126: LIM, K.W. (VERTALING) - Opgegraven schatten uit de volksrepubliek China
n500: LIMK, ARTHUR S. - Wilson. The new freedom.
ww2146: LIN, C.C. & L.A. SEGEL - Mathematics applied to deterministic problems in the natural sciences
xx1490: LINDBLAD, J.THOMAS EN ALICIA SCHOKKER (REDACTIE) - Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika.
geschn0179: LINDE, MAARTEN VAN DER - Het visioen van Eijkman Dr. J. Eijkman, de A'damse Maatsch. voor Jongemannen en de vernieuwing van Ned. 1892-1945
geschw035: LINDE, H. VAN DER EN F. THIJSSEN - De situatie van de protestanten in Spanje.
x639: LINDE, IRENE VAN DER - Stoute jongens: van boefjes tot pupillen. Een gesch. van het observatiehuis van de vereniging "Hulp voor Onbehuisden 1914-1970".
geschn0011: LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam.
rott002: LINDEBOOM, J. - Erasmus van Rotterdam
xx1452: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe' Old K.P.M.-ships from the past
theo124: LINDEN, CAREL TER - Haghepreken Preken uit de Haagse Kloosterkerk
theo092: LINDEN, CAREL TER - Een vader had twee zonen
theo127: LINDEN, C.A. TER - Woord op zondag het gewone leven - zes voordrachten over het bijbelboek Ruth
theo098: LINDEN, CAREL TER - Zien en zien is twee en andere preken
theo099: LINDEN, CAREL TER - Desgevraagd De kracht van bijbelse beelden. Reactie op Wandelen over het water
theo036: LINDEN, NICO TER - De profeet in de vis Verhalen uit het Oude Testament
1738: LINDEN, J. VAN DER - De geschiedenis van de Grote Kerk te Beverwijk.
1739: LINDEN, J. VAN DER - De geschiedenis van de Grote Kerk te Beverwijk.
theo100: LINDEN, CAREL TER - Wandelen over het water Bijbelse beelden en hun geheim
theo101: LINDEN, CAREL TER - Om een zin Gedichten
theo102: LINDEN, CAREL TER - Een land waar je de weg niet kent Omgaan met rouwenden
h182: LINDERS, JOKE E.A. - De jeugdboeken top 100 aller tijden.
ww1321c: LINDGREN, B.W. AND G.W. MCELRATH - Introduction to probability and statistics.
woII599: LINDMER, WILLY - Het fatale dilemma De Joodsche Raad voor Amsterdam 1941-1943
2378: LINDONK, PETER VAN - Poezie.
mil017: LINDSAY, ST. (INTRODUCTION) - The Black Watch The Black Watch photographic archive
woII478: LINDT, HENDRIK, BRUNNER, E.C.G., JAN DE VRIES E.A. - De Schouw Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer
2637: LINK, ARTHUR S. - Wilson. The road to the white house.
x852: LINNÉ, CARL VON - Nemesis Divina.
schl0110: LINSEN, B.G. (EDITOR) - Physical and chemical aspects of adsorbents and catalysts
1240: LINSSEN, G.C.P. - Verandering en verschuiving. Ind. Ontwikkeling naar bedrijfstak in midden- en noord-limburg 1839-1914.
ww2042: LINT, J.H. VAN - Heck operators and Euler products
ww1573: LINT, JACOBUS H. VAN - Coding theory.
ww1436: LINT, J.H. VAN EN J.W. NIENHUYS - Discrete wiskunde
1646: LINTHORST HOMAN, J. - In vaderlandschen zin. Een antwoord op veel critiek.
woII0023: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken! : een hartekreet van een jongen Nederlander
woII158: LINTHORST HOMAN, J. - Wat zijt ghij voor een vent : levensherinneringen
1647: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken ! Een hartekreet van een jonge nederlander.
geschn239a: LINTSEN, HARRY - Ingenieurs in Nederland in de Negentiende Eeuw Een streven naar erkenning en macht.
254: LINTUM, C. TE - Een eeuw van vooruitgang 1813-1913.
schl0125: LIPATOV, YU.S AND L.M. SERGEEVA - Adsorption of polymers
schl0115: LIPKOWSKI, JACEK AND PHILIP N. ROSS (EDITORS) - Structure of electrified interfaces
n527: LIPPMANN, WALTER - American inquisitors. A commentary on Dayton and Chicago.
2285: LIPPMANN, WALTER - U.S. foreign policy.
woII011: LIPSCHITS, ISAAC - Onbestelbaar : herinneringen in briefvorm aan de Jodenvervolging in Rotterdam
p0303: LIPSCHITS, I. - 100 jaar NIW. Het Nieuw Isralitisch Weekblad 1865-1965.
x834: LIPSCHITS, ISAAC - De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland.
xx1234: LIPSCHITS, ISAAC - Rafael Gerstenfeld [1900-1976]. Een man van goede daden.
geschn0539: LIS, CATHARINA EN HUGO SOLY (REDACTIE) - Werelden van verschil Ambachtsgilden in de Lage Landen
ww0669: LISMAN, J.H.C. - Wiskundige propaedeuse voor economisten
ut19: LISMAN-SCHAAP, T. M. - Inventaris van het archief van het jachtgerecht in de provincie Utrecht 1680-1702, 1749-1795
sb260: LIT, R.VAN - Kastelen en Buitenplaatsen in Rijnland
w095: LITTLEWOOD, J.E. - The elements of the theory of real functions
geschw043: LIVERMORE, H.V. - A history of Portugal.
f161: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F. - Jordanus Hoorn. Een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd 1753-1833.
ww0971: LJAPUNOW, A.A. ET AL - Arbeiten zur deskriptiven Mengenlehre.
bw120: LÖB, KURT. - Bibliofiele boekillustratie
xx1048: LÖB, KURT - Jan Sluijters : boekillustraties, politieke prenten, affiches
wet113: LOBBEZOO, FRANK - Tussen slijten en verbijten
gwaf0041: LOBE, IYÉ KALA - Douala Manga Bell
lit807: LOBET, ERA - Denkbeelden van een ondergesneeuwde
g027: LOCHER, TH.J.G. - Nicolaas Witsen. Moscovische reyse 1664-1665. Deel II.
g015: LOCHER, TH.J.G. - Nicolaas Witsen. Moscovische reyse 1664-1665. Deel III.
g003: LOCHER, TH.J.G. - Nicolaas Witsen. Moscovische reyse 1664-1665. Deel I.
art079: LOCHER, J.L. (REDACTIE) - De werelden van M.C. Escher
woII604: LOCK, ELLEN - Kom vanavond met verhalen hoe de ooirlog is verdwenen Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
as236: LOCKYER, J. NORMAN - Nociones de Astronomia.
lit916: LODEIZEN, H. - Het innerlijk behang
ind112: LODEWYCKSZ, WILLEM - De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 1595-1597
p0342: LOEB, HERBERT - Castles of the Netherlands.
woII480: LOEBER, HANS EN GERARD H. SPRENGER - De Amerikanen en de bevrijding van Nederland 'A real tough job'
ww1830: LOECKX, JACQUES AND KURT SIEBER - The foundations of program verification
gwaf0110: LOEPFE, WILLI - Alfred Ilg und die Äthiopische Eisenbahn
bol1021: LOESJE - Loesje
lit168: LOESJE - Het gedicht van Nederland
2359: LOGGEM, MANUEL VAN - Insecten in plastic.
xx0713: LOGGERS, TINEKE - Wattjes en de nieuwe bouwkunst. Prof. Ir. J.G. Wattjes (1879-1944) publicist en architect.
1526: LOGHER, KAREL - Krijgen zal ik je. Pijn en angst van een overlevende jood.
w872: LOHNSTEIN, THEODOR - Ergänzungen zu den Elementar Büchern der höheren Analysis.
f041: LOHUIZEN, G.S. VAN - Aan de dijk gezet...
woI004: LOIDL. TRISTAN - Andenken aus Eiserner Zeit Patriotische Abzeichen der österreichisch-ungarischen Monarchie von 1914 bis 1918
bw039: LOKHORST, EMMY VAN, VICTOR E. VAN VRIESLAND EN BERTUS AAFJES - Novellen en gedichten
xx3013: LOKKERBOL, PAUL (SAMENSTELLING) - Dichter bij huis. Dichters van Eijlders ontmoeten Van Loon
h995: LOKVERS, J.K. - Met de beurt.
xx1211: LOLKEMA, J. - De tocht der tochten. Tragiek en triompf.
ww1651c: LOMBAERS, H.J.M. ET ALL - Operationele research in Nederland
mm334: LOMMEL, E. VON - Lehrbuch der Experimental physik
mm250: LOMMEL, E. (HERAUSGEBER) - Abhandlung über das Licht von Christian Huyghens von Zuilichem (1678)
lit248: LONDON, JACK - La fera kalkanumo
ww1240: LONG, LOUIS - Méthodes rapides et résultats nouveaux en Géométrie, Algèbre et Arithmétique
2302: LONG, WILLIAM J. - Stories from Northern trails.
geschw483uk: LONG, ROGER D. (EDITOR) - The man on the spot Essays on British Empire History
1034: LONGYEAR, WILLIAM - Advertising layout.
woI008: LONOYE, TOM - Overkant Moderne verzen uit de Groote Oorlog
xx2000a: LOO, VILIAN VAN DER - Kijk in Kloppenburg. de indische planten van mevrouw J.M.C. Kloppenburgh-Versteeg (1852-1948)
x555: LOO, L.F. VAN - Arm in Nederland 1815 - 1990.
geschn0130: LOO, L.F. VAN - Arm in Nederland 1815 - 1990.
2393: LOO, TESSA DE - Het rookoffer.
gwfr0001: LOO. BART VAN - Napoleon De schaduw van de revolutie
lit201a: LOOKEREN CAMPAGNE, WILLEM VAN - Maan tussen wolken. Gedichten.
sb103: LOOMAN, H. J. - Op glad ijs, over schaatsen en schaatsenrijders
2534: LOON, PAUL VAN - Lyc-drop.
n528: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - The liberation of mankind. The story of man's struggle for the right to think.
1226: LOON, K. VAN - Verzet in en om Dordt.
wiel19: LOON, LUC VAN - Roger de Vlaeminck
xx3011: LOON, PHILIPPA VAN (VOORWOORD) - Suspended histories
geschn0589: LOONEN, P.L.M. - For to learne to buye and sell Learning English in the low Dutch area between 1500 and 1800. A critical survey
signeer018: LOONEN, ANTON J.M. - Het beweeglijke brein De neurowetenschappelijke achtergronden van de psychische functies
geschn0590: LOONEN, P.L.M. - Engelse boekverkopers bij de beurs De geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart, 1637-1724
ww2088: LOONSTRA, F. - Inleiding tot de algebra.
x903: LOOPER, BERT EN HARRY MES - Tot nut en zegen der arbeidende klasse. De David Evekink Stichting te Zutphen 1848-1988. Van armenzorg tot sociale woningbouw.
wet114: LOOS, BRUNO - Os sanum in corpore sano. Een gezonde mond in een gezond lichaam.
h982: LOOSJES, A. - Vereeninging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1915-1940.
xx0283: LOOSJES, J. - De gereformeerde kerk van Ameland 1611-1816.
xx0205: LOOTSMA, BART EN MARIËTTE VAN STRALEN - Het verlangen naar architectuur en de beslommeringen van alledag.
art148: LORANT, SYLVIA - Hans/Jean Arp. Le temps des papiers déchirés.
gwaf0079: LORCIN, PATRICIA M.E. - Imperial identities Stereotyping, prejudice and race in colonial Algeria
ww1655e: LORENTZ, H.A. - Leerboek der differentiaal- en integraalrekening en van de eerste beginselen der analytische meetkunde.
h1146: LORENZ, PAUL - Anschauungsunterricht in mathematischer Statistik.
w866: LORENZ, KUNO - Elemente der Sprachkritik. Eine Alternative zum Dogmatismus und Skeptizismus in der analytischen Philosophie.
w397: LORENZEN, P. - Formale logik
w820: LOREY, WILHELM - Ãoeber die Maclaurinsche und Taylorsche Entwicklung einer Funktion.
ww2125: LORIA, GINO - Histoire des sciences mathématiques dans l'antiquité hellénique
geschw452: LORIAUX, FLORENCE AND FRANCOISE MORIMONT - Bibliographie historique du Zaïre à l'époque coloniale (1880-1960) Travaux publiés en 1960-1996
woII602: LOTTMAN, HERBERT - De Gaulle/Pétain. Réglements de comptes
woII559: LOTTMAN, HERBERT R. - Pétain
geschn0134: LOUPARD, MARIE CLAIRE - Marie Claire Loupard 1909-1953 Notities van een norse dame
1632: LOUSSE, E. - De Leuvensche universiteit tijdens den tweeden wereldoorlog.
2294: LOUTER, J. DE - Woodrow Wilson. Eene karakterschets.
o205: LOUW, ANDRÉ VAN DER - Rood als je hart. 'n geschiedenis van de AJC.
o409: LOUWERSE, P. EN J.J. MOERMAN - Gellustreerde vaderlandse geschiedenis.
geschw434: LOVEJOY, PAUL E. - Africans in bondage Studies in slavery and slave trade
geschwk0051: LOVEJOY, PAUL E. - The volume of the export trade in slaves: a synthesis
wet122: LOVEREN, COR VAN - Preventie: een kwestie van samenwerken
bol1023: LOVINK, GEERT ET ALL. - MyCreativity Reader : a critique of creative industries
woII596: LÖWENHARDT, WERNER - Ik houd niet van reizen in oorlogstijd Familiealbum 1919-1945
t0109: LOXTON, HOWARD - Railways.
gw0098: LOXTON, HOWARD - The golden age of the Circus
f709: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië
ind172: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië
ww1831: LUCAS, P.J.F. EN L.C. VAN DER GAAG - Principes van expertsystemen
art140a: LUCASSEN - Julia Winter - Construction
m101: LUCASSEN, JAN - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspektief, 1600-1900.
geschn0437: LUCASSEN, JAN EN RINUS PENNINX - Nieuwkomers Immigranten en nakomelingen in Nederlnad 1550-1985
geschwk256: LUCE, EDWARD - In spite of the gods. The strange rise of Modern India
geschwk278: LUDDEN, DAVID (EDITOR) - Reading subsaltern studies. Critical history, contested meaning and the globalization of South Asia
ww2144: LUDOLPH, G.L. EN A.P. POTMA - Coördinatenleer voor het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudie
mm399: LUDOLPH, G.L. EN R.J. LEGGER - Grafostatica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie (met 234 vraagstukken)
mm609: LUDOLPH, G.L. ET ALL - Leerboek der mechanica Theoretische mechanica
mm610: LUDOLPH, G.L. ET ALL - Leerboek der mechanica Sterkteleer
sb157: LUDWIG, E. - Roosevelt, Een leven van geluk en macht
sa368: LUDWIG, E. - Kirchner aus privatbesitz, gemalde aquarelle zeichnungen grafik
geschw513: LUGAN, BERNARD - African legacy Solutions for a community in crisis
geschw330: LUGARD, LADY - A tropical dependency An outline of the Ancient History of the Western Sudan with an account of the Modern Settlement of Northern Nigeria
ams10084: LUGER, JOHAN EN JO SPIER - De amsterdammer zwart op wit.
lit618: LUHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
woII463: LUIDINGA, FRANS - Varen rond de wereld in oorlogstijd De reizen van Jop Dutilh (1919-1944)
x388: LUIKEN, E. - De 14 burgemeesters van Apeldoorn. Van 1818 tot 1993.
geschn0167: LUIKEN, JAN - Het menselyk bedryf Tekeningen in pen en penseel
tt042: LUIKEN, JAN EN KASPER - Spiegel van het menselyk bedryf.
10080: LUIKENS, E. - Apeldoorn in de schaduw van Het Loo. 1785-1905.
w838: LUIKENS, H. - Riemann-Stieltjes integratie bij functies van twee of meer veranderlijken.
xx1091: LUINING, HIDDE J. - Veroordeeld tot graver : graven voor de O.T. in Noord-Nederland 1940-1945
j109: LUIRINK, J.P.A. - Driekwart eeuw zwemmen 1870-1945. Amsterdamsche zwemclub A.Z. 1870.
n326: LUITING, TON [SAMENSTELLING] - De jongste dag ligt in mijn jeugd. Gedichten over kinderen.
woII168: LUKACS, JOHN - De krachtmeting : 10 mei-31 juli 1940: het beslissende duel van tachtig dagen tussen Churchill en Hitler
woII595: LUKACS, JOHN - The Hitler of history
e205: LUNDQUIST, ERIC - Papoea's waren mijn makkers.
dr025: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe, een heerlijk recht?
woII156: LUNSHOF, H.A. - Als dieven in de nacht ... Studie in onrecht no 2
264: LUNTEREN, S.A. VAN - Overzicht van de geschiedenis der Romeinsche en oud-nederlandsche rechtsvorming.
gwaf0014: LUONGO, K.A. - Conflicting codes and contested justice: Witchcraft and the state of Kenya
art300: LÜPERTZ, MARKUS - Markus Lüpertz. Schilderijen/Bilder 1973 - 1986.
x850: LURVINK, PETER - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1945.
ww0499: LUSIN, NICOLAS - Sur les ensembles analytiques.
p0062: LUSSANET DE LA SABLONIERE, H. DE - Langs Zeeuwse monumenten.
ww1600: LÜTZEN, JESPER ET AL - Julius Petersen 1839-1910. A biography
p0551: LUURTSEMA, FRANS - Jeugd in de branding!
gwd0012: LUWEL, MARCEL - König Leopold II und Hermann von Wissmann Beispiele eines vertrauensvollen zusammenwirkens (1883-1896)
w287: LUXEMBURG, W.A.J. [EDITOR] - Applications of model theory to algebra, analysis, and probability.
gw0097: LUYENDIJK, JORIS - Het zijn net mensen Beelden uit het Midden-Oosten
geschw389: LY-TALL, MADINA - Un islam militant en Afrique de l'ouest au six siècle. La Tijaniyya de Saïku Umar Futiyu contre les Pouvoirs traditionnels et la Puissance coloniale
x985: LYNDEN-DE BRUÏNE, A.M. VAN - In vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau [1807-1824].
woII153: LYNN, VERA - Met zang van Vera Lynn : een autobiografie
r046: LYON, DAVID - Karl Marx. Een christelijke evaluatie van zijn leven en denken.
var032: LYONS, JOHN - Chomsky.
gesch0101: MAANDAG, BEN E.A. - ...En niet vergeten : herinneringen aan Het Vrije Volk
geschn499: MAARSEVEEN, MICHEL P. VAN, JOS W.L. HILKHUIJSEN EN JACQUES DANE (REDACTIE) - Beelden van een strijd Oorlog en kunst vóór de Vrede van Munster 1621-1648
x624: MAAS, NOP - Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur.
gesch056: MAAS, MARIUS - Als je jong bent ...
var137: MAAS, KLAAS - The geology of Liebana, Cantabrian Mountains, Spain; deposition and deformation in a flysch area
wet076: MAAS, HAN VAN DER - Liever een simpel model.
xx0216: MAAS, WILLEM - Jacques Gans. Biografie.
x355: MAAS, NOP - De Opregte Haarlemsche courant in negentiende-eeuwse literatuur en karikatuur.
xx1520: MAAS, NOP - Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli).
1300: MAASDIJK, ELISABETH VAN - Aan hen die vielen.
f341: MAASDIJK, E. VAN - Aan hen die vielen. Gedichten.
woII102: MAASDIJK, I.G. VAN - Het ken-getal 3.5.39 : de code van de derde wereldcrisis
gesch062: MAASKANT, PIET EN JEEN VAN DEN BERG - Elfstedentocht, 1890-1956
zee12: MAASKANT, B. - De Ramp
x238: MAASSEN, GERARD EN GEERT VAN DER DUNGEN - Een wonder van klank. Het Nederlands Kamerkoor 1937-1997.
sur032: MAC DONALD-DANIËLS, M.A. - Rosanna. Het verhaal van een Surinaams weesmeisje.
mm434: MAC LEAN, J. - De historische ontwikkeling der stootwetten van Aristoteles tot Huygens.
ww0585: MACDONALD, I.G. - Algebraic Geometry. Introduction to schemes.
woI043: MACDONALD, LYN - To the last man Spring 1918
woI045: MACDONALD, LYN - The roses of no man's land
woI046: MACDONALD, LYN - 1914
sur251: MACEION, GARY - Venezuela, Colombia en Suriname.
sur009: MACEION, GARY - Venezuela, Colombia en Suriname.
m471: MACGILLAVRY, ANNEMIE - Je kunt niet altijd huilen. Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-Oostindi.
h1063: MACHIN, ALFRED - What is an ? Evolution's answer.
schl0030: MACINNES, DUNCAN A. - The principles of electrochemistry
geschwk293: MACKENZIE, JOHN M. AND NIGEL R. DALZIEL - The Scots in South Africa Ethnicity, identity, gender and race, 1772-1914
geschwk195: MACKIE, IAN - Trek to Nuba
ww1333c: MACLANE, SAUNDERS AND GARRETT BIRKHOFF - Algebra
o194: MACLURE, MARY EN DEREK BLYTH - Een wandeling door Maastricht.
mil008: MACMUNN, SIR GEORGE - The armies of India
n537: MADAULLE, JACQUES - Histoire de France de 1715 a nos jours.
2322: MADELIN, LOUIS - Napolon.
2303: MADELIN, L. - De Fransche revolutie.
mm204: MADELUNG, ERWIN - Die mathematischen Hilfsmittel des Physikers.
ww1825: MADNICK, STUART E. AND JOHN J. DONOVAN - Operating systems
wiel18: MAERTENS, FREDDY - Niet van horen zeggen
geschwk285: MAGHRAOUI, DRISS SIDI - Maroccan colonial troops: history, memory, and the culture of French colonialism
gwuk0002: MAGUBANE, BERNARD M. - The making of a racist state British imperialism and the union of South Africa, 1875-1910
gwaf0139: MAGUBANE, B.M. - African sociology towards a critical perspective The collected essays of Bernard Makhosezwe Magubane
geschwk211: MAHAJAN, JAGMOHAN - Annexation of The Punjab.
m125: MAHFOEZ, NAGIEB - De moskee in de steeg. Verhalen.
ind065: MAHIEU, VINCENT - Tjies. Vertellingen.
gesch198: MAHIEU, VINCENT - Tjies.
h043: MAIRE, G. LE - Groote man in kleine stad. Een burgemeesters historie.
t0225: MAK, J.J. - Middeleeuwse kerstvoorstellingen.
bw081: MAK, GEERT - Voorbij de blanco spaties
ams013: MAK, GEERT ET AL - Stadhuis van Oranje 350 jaar geschiedenis op de Dam
geschn401: MAK, GEERT - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages.
o177: MAK, GEERT EN RENÉ VAN STIPRIAAN - Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan honderd reportages.
geschn0148: MAK, GEERT - Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages
geschw0025: MAK, GEERT - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw.
lit088: MAK, GEERT - De goede stad
2606: MAK, GEERT - Het ontsnapte land.
w605a: MAKINSON, D.C. - Topics in modern logic.
gwsl0011: MAKRIS, C.P. - Changing masters Spirit possion and identity. Construction among Slave Decendants and other subordinates in the Sudan
w729: MAL'CEV, ANATOLII IVANOVIC - The Metamathematics of Algebraic Systems. Collected papers 1936-1967.
lit089: MALANGA, GERARD - Poetry on film
lit097: MALANGA, GERARD - Letters and postcards of Gerard Malanga
lit068: MALANGA, GERARD - 22
lit070: MALANGA, GERARD - Devotion
lit156: MALANGA, GERARD - This wall kill that
lit067: MALANGA, GERARD - Explosion of the Swan and Three Poems
xx0181: MALIEPAARD, JAN EN RENÉ ZWEEP - De vader van Pietje Bell. Leven en werk van Chris van Abcoude (1880-1960).
geschw269a: MALIK, JAMAL (EDITOR) - Perspectives of mutual encounters in South Asian history 1760-1860
geschwk061: MALIK, SALAHUDDIN - 1857. War of Independence or Clash of Civilizations ? British Public Reactions.
lit688: MALORY'S, SIR THOMAS - Tales of King Arthur.
lit023: MALRAUX, A. - Het menselijk tekort
ww0293: MAMUZIC, Z.P. - Introduction to general topology.
f650: MAN, JOS DE - Rijnlanders. Over dichters, denkers en Machers in het Duitsland van de negentiende eeuw.
lit321: MAN, HERMAN DE - Rijshout en rozen
geschw510: MANCALL, PETER C. - Fatal journey The final expedition of Henry Hudson. A tale of mutiny and murder in the Arctic
j134: MANCHESTER, WILLIAM - De glorie en de droom. De Verenigde Staten van 1932 tot 1972.
ind159a: MANDAL, SUMIT KUMAR - Finding their place: a history of Arabs in Java under Dutch rule, 1800-1924
var228: MANDEL, ERNEST - Inleiding in de marxistiese ekonomie
geschwk244: MANDER, LINDEN A. - Some dependent peoples of the South Pacific.
f426: MANDERE, H.CH.J. VAN DER - Wat gebeurde in 1946.
h177: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER - 30 jaar wereldstrijd (1914-1945).
xx2340: MANGER, J.B. - Thorbecke en de historie Bijdragen tot de kennis van het Nederlands Liberalisme
as302: MANILII, M. - Astronomica
geschwk0038: MANN, GREGORY - Native sons. West African veterans and France in the twentieth century
lit602: MANN, THOMAS - Tonio Krger.
gwuk0010: MANN, MICHAEL - Begalen im Umbruch Die Herausbildung des britischen Kolonialstaates 1754-1793
ww0392: MANNA, ZOHAR - Mathematical theory of computation.
ww1826: MANNA, ZOHAR - Mathematical theory of computation
sa020: MANNHEIM, K. - Diagnosis of our time, Wartime essays of a sociologist
ww0306: MANNING, SIDNEY A. & EDWARD H. ROSENSTOCK - Classical psychophysics and scaling.
1624: MANNING, A.F. [INLEIDING] - Joseph Goebbels dagboek 1945.
p0517: MANNING, A.F. - Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep.
lit616: MANSFIELD, K. - Juwelen
ww0400k: MANSION, A. - Introduction a la Physique Aristotélicienne
geschw318: MANSVELT BECK, JAN - The rise of a subsidized periphery in Spain A geographical study of state and market relations in the eastern Montes Orientales of Granada 1930-1982
xx0234: MANTEN, ARIE A. EN TIES VERKUIL SR. - Een veelzijdig en buitennissig heer. L.C. Dudok de Wit/Kees de Tippelaar / 1843-1913.
xx0251: MANUEL, FRANK - Slot scène. De laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in Europa.
woII039: MANVELL, ROGER EN HEINRICH FRAENKEL - Het Juli Komplot. 20 juli 1944.
e018: MANVELL, ROGER EN HEINRICH FRAENKEL - Het Juli Komplot. 20 juli 1944.
woII363: MANVELL, ROGER & HEINRICH FRAENKEL - Rudolf Hess. De eerste volledige biografie.
woII134: MANVELL, R. - De aanslag op Hitler. Het komplot van 20 juli 1944.
ww0813: MAOR, ELI. - E: The story of a number
w197: MARCEL-YVON - Méthodes et Problèmes de Géométrie Moderne l'usage de élèves de Mathématiques spéciales et des Étudiants de Facultés des Sciences
2050: MARCH, MARION - De toepassing van typografie in een ontwerp.
gwaf0057: MARCHAL, JULES - Lord Leverhulme's Ghosts Colonial exploitation in the Congo
geschw275: MARCHAT, PHILIPPE - Un empire convoité Le Maroc et "Les Puissances" de 711 à 1942
mm332: MARCOLONGO, ROBERTO - Meccanica razionale
mm460: MARCONI, KARL - Wie konstruiert und erbaut man ein Boot?
n535: MARCU, VALERIU - De verdrijving der Joden uit Spanje.
xx1084: MARCUS, LEONARD S. - 75 years of Children's Book Week Posters.
as011: MARCUSE, A. - Astronomie in ihrer Bedeutung fr das praktische Leben.
as249: MARCUSE, ADOLF,, 1860-1930. - Handbuch der geographischen Ortsbestimmung fur Geographen und Forschungsreisende von Adolf Marcuse, mit 54 eingedruckten Abbildungen und 2 Sternkarten.
x577: MARECHAL, DOMINIQUE - Meesterwerken van de Brugse Edelsmeedkunst. Catalogus.
x502: MARESCH, W. - Wielerjaarboek 1986-1987. Jaarboek nr 2
xx0756: MARESCH, WENCEL E.A. - Wielerjaarboek 1991-1992
x467: MARESCH, W. - Wielerjaarboek 1991-1992.
x452: MARESCH, WENCEL E.A. - Wielerjaarboek 1992-1993
x435: MARESCH, WENCEL E.A. - Wielerjaarboek 1993-1994.
f668: MARGADANT, S.W.F. - Twintig duizend citaten.
w636: MARGARIS, ANGELO - First Order Mathematical Logic.
w600b: MARGERIS, ANGELO - First order mathematical logic.
2618: MARGOLIN - Rookgordijn.
woII589: MARGRY, KAREL (EDITOR) - Operation Market-Garden. Then en now
geschn0578: MARGRY, P.J. ET ALL (REDACTIE) - Van Camere vander Rekeninghen tot algemene Rekenkamer Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer
gwaf0138: MARGUERAT, YVES ET LUCIEN ROUX - Tresors caches du vieux Lome L'architecture populaire ancienne de la capitale du Togo
642: MARIACHER, GIOVANNI UND MARINA CAUSA - Kostbarkeiten der Glaskunst.
zee26: MARIS, A.G., J. TINBERGEN EN G.H.L. ZEEGERS - Het Deltaplan, afdamming zee-armen
sa041: MARK, D.F.W. VAN DER - Landendocumentatie Suriname
lit614: MARKEN, AMY VAN - Knut Hamsun. Synopsis.
gw0019: MARKOVITS, CLAUDE ET ALL - Society and circulation Mobile people and itinerant cultures in South Asia 1750-1950
ww0802: MARKUSCHEWITSCH, A.I. - Skizzen zur Geschichte der analytischen Funktionen.
1709: MARLE-HUBREGTSE, M.J. VAN - Ams houdt van Indië
var300: MARNE, N.H. - Ueber die Anzahl der Elemente. Ein Beitrag zur allgemeinen Naturlehre.
xx0092: MARNHAM, PATRICK - Simenon. De man die maigret niet was. De biografie van Georges Simenon.
ww0074: MAROGER, A. - Le problème de Pappus et ses Cent Premiers Solutions.
art163a: MAROTTA PERAMOS, KARINA - Jo Heijnen. A painters memory
geschn333: MARREWIJK, J.M. VAN - Blijvende dynamiek. 75 jaar geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond LTB
x991: MARRIOTT, EDWARD - De verloren stam. Een zoektocht door de jungle van Papoea Nieuw-guinea.
x068: MARRIOTT, EDWARD - The lost tribe. A harrowing passage into new guinea's heart of darkness.
geschw255a: MARS, JOAN R. - Deadly force, colonialism, and the rule of law Police violence in Guyana
h511: MARSDEN PETER - The Wreck of the Amsterdam.
gwfr0015: MARSEILLE, JACQUES - Empire colonial et capitalisme francais Histoire d'un divorce
geschw382: MARSEILLE, JACQUES - Empire colonial et capitalisme francais Histoire d'un divorce
woI033: MARSHALL, S.L.A. - The American Heritage. History of World War I
w500f: MARSHALL, CLIFFORD W. - Applied Graph Theory
lit878: MARSMAN, H. - Verzamelde gedichten
lit251: MARSMAN, H. - Zelfportret van J.F. en andere verhalen.
wiel20: MARTELEUR, RENE - De memwars van de wieltjeszuiger.
geschn235a: MARTIJN, J.J.H. - Ten paleize : Koningin Wilhelmina in haar particuliere leven
ww0651b: MARTIN, JOHANNES J. - Data types and data structures
geschw418: MARTIN, JEAN - L 'empire renaissant 1789-1871
f749: MARTIN, H. - De ontdekking van een oude rivierschoeing bij het postkantoor te Zeist.
w894: MARTIN, RICHARD M. - Logico-Linguistic papers.
sb281: MARTIN, J.-H. - Malévitch, architectones peintures dessins
geschwk0062: MARTIN, PHYLLIS M. - Loisirs et société à Brazzaville pendant l'ère coloniale
art213: MARTIN, JOHN JEFFRIES (EDITOR) - The Renaissance Italy and abroad
e268: MARTIN, W. - Herleefde schoonheid. 25 jaar Monumentenzorg in Nederland 1918-1943.
geschwk050: MARTIN, PETER - Das rebellische Eigentum. Vom Kampf der Afroamerikaner gegen ihre Versklavung.
gwaf0111: MARTIN-MÁRQUEZ, SUSAN - Disorientations. Spanish colonialism in Africa and the performance of identity
371: MARTINET, J. [VERZORGING] - Brieven van H.N. Werkman 1940-1945.
gw0014: MARTINIERE, GUY - Le Portugal à la rencontre de "Trois Mondes"
ww1355: MARTINS BOTTO DE BARROS, ANA ISABEL - Dicrete and fractional programming techniques for location models.
p0542: MARTINUS, A. - Omhoog.
p0534: MARTINUS, A. - De historie van den Algemeenen Nederlandschen Geheel-Onthouders Bond. 1897-1937.
xx1236: MARTIS, ADI & JENNIFER SMIT - Arte. Dutch Caribean art. Beeldende kunst van de Nederlandse Antillen en Aruba.
h1230: MARTRUDION, E.S. - Empörung. Von der Selbsthilfe der Ichheit.
as080: MARTUS, H.C.E. - Astronomische Erdkunde. Ein Lehrbuch angewandter Mathematik.
e263: MARX NELSON, ROBERTA - Caribbean History & Economics. An introduction to the region.
geschw170: MAS, PAOLO DE, PAUL PASCON AND HERMAN VAN DER WUSTEN - A balance of curses and blessings. Government policy and development in Beni Boufrah, a small valley in the Moroccan Central Rif region
woII112: MASER, W. - Adolf Hitler: legende, mythe, werkelijkheid
saa295: MASER, W. - Trubunaal van Neurenberg, het naziregime voor zijn rechters
woII646: MASER, WERNER - Hitlers Mein Kampf Een doorlichting van het ijzingwekkendste boek van onze eeuw
t02081: MASEREEL, FRANS - Antwerpen.
xx4020a: MASO, BENIO - Het zweet der goden. Legende van de wielersport.
woII126: MASON, D. - Duikbootoorlog. Onderzeeboten tegen konvooien.
p0357: MASSIER, GERRIT - De lezer is een boer. Gedichten.
lit766: MASSIER, GERRIT - De lezer is een boer. Gedichten.
woII137: MASSON, PH. - De Gaulle.
w556: MASSON, R. LE - Philosophie des nombres.
gwaf0075: MASSOZ, MICHEL - Le Congo de Leopold II Recit historique
zh001a: MASTENBROEK, J. - Wonen door de eeuwen heen Een rondreis door de wereld van een dak boven het hoofd
woII0010: MASTERMAN, J.C. - Het double-cross systeem : misleiding in de Tweede Wereldoorlog
ww1702c: MATES, BENSON - Elementary logic.
geschw380: MATHIEU, MURIEL - La mission Afrique centrale
ut9: MATHIJSSEN, J.A.C. E.A. - Inventaris van het archief van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams 1468-1970
tt084: MATHUISEN, JOH.K.M. - In de schaduw van de beul.
gwindia0040: MATHUR, SALONI - India by design Colonial history and cultural display
h860: MATIES, E.J. - Gelderland straks. Ruimtelijke ordening, streekplannen, inspraak.
theo035: MATSIER, NICOLAAS - De bijbel volgens Nicolaas Matsier
n348: MATSIER, NICOLAAS - Elke dag vaderdag.
geschn0114: MATTHEY, IGNAZ - 'Het stond je zo schattig' Cultuurgeschiedenis van het matrozenpakje
ind189: MATTHIJS, HEIN - Het verboden huwelijk
woII105: MATTHIJSEN, J.W. - In het jaar XIV : dertien jaren ervaring met fascisme en dictatuur
ww1805: MATTSON, H.F. - Discrete mathematics with applications
saa346: MAUCLAIR, C. - La Hollande.

Next 1000 books from Antiquariaat van Starkenburg

3/9