Antiquariaat van Starkenburg
Loseweg 158, 7315 HC Apeldoorn, Netherlands. Tel. +31 (0) 6 46405090, fax 055 - 5789902            Email: info@vanstarkenburg.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
lit775: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten. Matheus-geboorte-requiem-de vis-de overweg
mm070: HOOYKAAS, R. - De wet van massabehoud.
ind038: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - Vrouwenkamp op Java.
ind038a: HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - Vrouwenkamp op Java.
p0262: HOOYMAN, JAN - De onvergetelijke deken. Mgr. Th. Brouwer, pastoor van St. Walburgis te Arnhem. 1848-1873.
ww0412j: HOPCROFT, JOHN E. AND JEFFREY D. ULLMAN - Introduction to automata theory, languages, and computation
ww2004: HOPGOOD, F.R.A. - Compiling techniques
geschn0162: HOPMANS, ANITA, ROMAN KOOT EN LIEN HEYTING - Als er meer in zit ga je door Rudolf Erik Otto Ekkart
art022: HOPMANS, ANITA - Kunst is spiegeling Kees Verwey, een studie naar zijn oeuvre
xx1062: HOPPENBROUWERS, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid : de zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek
539: HORBACH, MICHAEL - Opdat wij niet vergeten. Herinneringen van overlevenden van de Holocaust.
woII093: HORNE, ALISTAR - De 42 dagen. Frankrijk/Duitsland 1940.
p0482: HORNMAN, WIM - De geschiedenis van de Mariniersbrigade. De Mariniersbrigade in Oost-Java in de jaren 1946, 1947, 1948 en 1949.
rr004: HORNMAN, WIM - De Jantjes. De oorlog kwam toch.
woII301: HORREÜS DE HAAS, G. - Jodendom en democratie
lit226: HORSMAN, ANNET (REDACTIE) - Anekdoten over Multatuli : uit authentieke bronnen bijeengebracht
aaa301: HORST, K. VAN DER ET AL - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
x488: HORST, AREND JAN VAN DER EN JAN BADER - De Tulp. Het symbool van zon en voorjaar. De geschiedenis en de toepassing ter inspiratie van iedere tuinier.
xx1576: HORST, K. VAN DER ET AL - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek
ww0413: HORST, L.W. VAN DER - Sigma. 4/5h. Vectormeetkunde en statistiek
n144: HORST, THEO VAN DER - Stikken in de modder.
x790: HORST, P. VAN DER - Andel, Giessen en Rijswijk in oude ansichten deel 1.
wet161: HORSTEN, LEON, IGOR DOUVEN EN ERIK WEBER - Wetenschapsfilosofie
ww0703: HOSCHEK, JOSEF - Mathematische Grundlagen der Kartographie
geschn0180: HOST, HAN VAN DER - Schep vreugde in 't leven, zet de zorgen aan de kant Levenslessen uit de Grote Depressie
lit811: HOUBEN, PIET-HEIN - Sirene en andere gedichten
geschwk082: HOUBEN, MARC - International crisis management. The approach of European states.
x863: HOUT, GUUS VAN DEN EN EUGENE LANGENDIJK - Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam.
mm405: HOUTEN, L.D. VAN DEN - Vraagstukken theoretische mechanica
geschw071: HOUTEN, H.R. VAN - Egypte's internationaal statuut sedert het begin van de negentiende eeuw.
mm034: HOUTEN, L.D. VAN DEN - Vraagstukken theoretische mechanica.
woII087: HOUTEN, BOUDEWIJN VAN - Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog : de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in egodocumenten
geschn278: HOUTER, F. DEN - Neptuniana : maritieme curiosa
geschwk158: HOUTHAEVE, ROBERT - Emiel Vanhencxthoven s.j. (1852-1906) stichter van de Kwangomissie (Congo). Het begin van de Belgische missionering in Congo
10003: HOUTMORTELS, J. - Thorn. Het witte stadje.
geschn0057: HOUTTE, J.A. VAN. - Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen
geschn0479: HOUTTE, J.A. VAN - An economic history of the Low Countries 800-1800
geschn482: HOUTZAGER, H.L. ET AL - Delft en de Oostindische Compagnie
woII529: HOUWAART, DICK - Weinreb Een witboek
wet120: HOUWINK TEN CATE, JOHANNES - De naam van de misdaad en de persoon van de schrijftafelmoordenaar
xx1262: HOVE, JAN TEN - Aan knellende banden ontworsteld. De stedenbouwkundige ontwikkeling van Deventer in de 19de eeuw.
x753: HOVEN VAN GENDEREN, BRAM VAN DEN - Het Kapittel-Generaal en de staten van het Nedersticht in de 15e eeuw.
637: HOVER, OTTO - Wrought Iron. Encyclopedia of Ironwork.
1700: HOVINGA, HENK - Eindstation PakanBaroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud.
geschw396: HOWARD, MICHAEL C. (EDITOR) - Ethnicity and nation-building in the Pacific
geschw517: HOWARD-HASSMANN, RHODA E. - Reparations to Africa
1372: HOWARTH, DAVID - Het epos van D-Day.
m167: HÖWELER, MARIJKE - Tobias
703: HÖWELER, MARIJKE - Jij mag de kaarsjes uitblazen.
a043: HÖWELER, MARIJKE - Mooi was Maria.
a046: HÖWELER, MARIJKE - Had maar een kat gekocht.
as026: HOYLE, FRED - Frontiers of astronomy.
as150: HOYLE, FRED - Astronomy and cosmology. A modern course.
woII229: HOYT, EDWIN P. - De verovering van de Gilbert eilanden Een verbeten strijd in de Pacific, 1943
x412: HOYTEMA, THEO VAN - Het lelijke jonge eendje.
lit170: HOYTEMA, T. V. - Vogelvreugd Een prenteboek voor de lieve jeugd
e177: HUBBEN, ANTOON - Oostelijke mijnstreek. Veel verloren niet vergeten. Kerkrade en vakbeweging.
schl0146: HÜBNER, MANFRED - Untersuchungen zur Reaktion von Tonmineralen mit organischen Substanzen
schl0118: HÜCKEL, E. - Adsorption und Kapillar-Kondensation
n549: HUDSON, G.F. - Fifty years of communism. Theory and practice 1917-1967.
lit610: HUEBNER, F.M. - Niets is geheel waar.
f526: HUETING, E. - Vrijwillig. Een halve eeuw UVV.
geschn388: HUETING, ERNEST - De permanente herstructurering in het welzijnswerk.
gw0017: HUETZ DE LEMPS, XAVIER - L'Archipel des Épices La corruption de l'administration espagnole aux Philippines (fin XVIIIe - fin XIXe siècle)
xx0610: HUEY, JOHN [FOREWORD] & DANIEL OKRENT - Fortune. The art of covering business.
x272: HUF, PAUL - Paul Huf Highlights.
h382: HUF, PAUL - Boekenweekaffiche 1996.
h422: HUF, PAUL - Boekenweekaffiche 1999.
o122: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Ridderkrijg en burgervrede. West-Europa aan de vooravond van de honderdjarige oorlog.
t0123: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Ridderkrijg en burgervrede. West-Europa aan de vooravond van de Honderdjarige oorlog.
geschw257: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Ridderkrijg en burgervrede West Europa aan de vooravond van de Honderdjarige Oorlog
tt0721: HUGGETT, FRANK E. - Victorian England as seen by Punch.
geschw285: HUGHES, LOTTE - Moving the maasai: a colonial misadventure
w363e: HUGHES, PATRICK & GEORGE BRECHT - Vicieuze cirkels Een verzameling paradoxen
geschw0009: HUGHES, ROBERT - De fatale kust Het epos van Australië
tt078: HUGHES, TOM - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel
xx1448: HUIJSTEE, J. VAN - Vervlogen jaren van Fokker
1497: HUIS, J. - Jubileumboek Nederlandsche Kappersbond 1891 - 1966.
h957: HUISINGA, I. EN R. WOLS - De oude Kerk van Etten.
hh957: HUISINGA, I. EN R. WOLS - De oude Kerk van Etten.
x055: HUISKEN, JACOBINE E. - 's Konings Paleis op den Dam. Het Koninklijk Paleis op de dam historisch bezien.
x219: HUISKES, GINO - De visschen vergeven. Geschiedenis van de watervervuiling en - zuivering in Drenthe.
t0031: HUISMAN, JAAP - Lelijk gebouwd Nederland.
q00541: HUIZING, LAMMERT - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw bouwvereniging "Hoogeveen".
q0054: HUIZING, LAMMERT - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw bouwvereniging "Hoogeveen".
m052: HUIZINGA, J. - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
m385: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets. & Hugo de Groot en zijn tijd.
t0226: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen.
woII094: HUIZINGA, LEONARD EN ALFRED MAZURE - Een natie onder de nazi's : 10 mei 1940
1270: HUIZINGA, E. EA - Arminianen in Groningerland.
b124: HUIZINGA, LEONARD - Zes kaarsen voor Indië
aa056: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden.
geschn0039: HUIZINGA, J. - Geschonden wereld
gesch205: HUIZINGA, J.H. - Mr Europe : a political biography of Paul Henry Spaak
geschn460: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17de eeuw Een schets. Hugo de Groot en zijn eeuw
geschn0505: HUIZINGA, J. - Holländische Kultur des siebzehnten Jahrhunderts
x759: HUL, DICK VAN DEN - Klokkenkunst te Utrecht tot 1700.
tt086: HULKENBERG, A.M. - Keukenhof.
xx1181: VAN HULLE, DIRK - Darwins kladjes
geschw0010: HULLEBROECK, EMIEL - Beiaarden
m092: HULSHOF, A. - Utrechtsche parabelen. Kostbare handschriften en zeldzame boekwerken in de Utrechtsche universiteitsbibliotheek.
g093: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
lit742: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
woI007: HULST, WIM VAN DE & KOEN KOCH - Ooggetuigen van de eerst wereldoorlog
1479: HULST, H. VAN, A. PLEYSIER EN A. SCHEFFER - Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de S.D.A.P. van 1880 - 1940.
h516: HULST, H. VAN - Koos Vorrink. Zijn leven in beeld.
lit756: HULZEBOSCH, CLAIRE - Een toevalligheid zien. Gedichten.
p0363: HULZEBOSCH, CLAIRE - Een toevalligheid zien. Gedichten.
lit572: HULZEBOSCH, CLAIRE - Een toevalligheid zien. Gedichten
m341: HULZEN, A. VAN - Utrecht op oude foto's van Catharijne naar Witte Vrouwe/Utrecht op oude foto's van De Weerd naar Tolsteeg..
m340: HULZEN, A. VAN - Utrecht bij gaslicht.
00008: HULZEN, JOH. VAN - Onze westindische geschiedenis.
us15: HULZEN, A. VAN - Het domplein Utrecht
ant010: HULZEN, JOHAN VAN - Onze westindische geschiedenis.
m244: HULZEN, A.L.VAN - De Lichtboei.
p0649: HULZEN, JOH. VAN - Een reis op twee halfronden.
ww1217: HUMBERT, PIERRE - Potentiels et Prepotentiels. Préface de Louis de Broglie.
as039: HUMBERT, PIERRE - Exercices numériques d'astronomie.
as084: HUMBERT, PIERRE - De Mercure à Pluton. Planètes et Satellites.
as307: HUMBERT, PIERRE - De Mercure à Pluton Planètes et satellites
m556: HUMBLE, RICHARD - De Duitse Kriegsmarine. De zee als inzet.
h978: HUMMRICH, G. - Plakate.
e079: HUNNINGHER, B. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de 19e eeuw.
woI009: HUNT, DEREK AND JOHN MULHOLLAND - A party fit for heroes Her Majesty's Garden Party for Recipientsof the Victoria Cross, 20th June 1920
w329: HUNTER, G. - Metalogic, An Introduction to the Metatheory of Standard First Order Logic
ww1154: HUNTER, ALEX - Monopoly and competition
ww1075: HUNTINGTON, E. V. - The Continuum and other types of serial order
ff217: HURK, G.G. VAN DER - De Sint Josephkerk te Achterveld.
xx1025: HURST, DOUG - De vierde bondgenoot : de Nederlandse strijdkrachten in Australië tijdens de Tweede Wereldoorlog
lit640a: HURST, FANNIE - Mannequin
geschwk171: HUSAIN, MAJID - Geography of Jammu and Kashmir.
mm148: HUSSON, M. EDOUARD - Les trajectoires de la dynamique.
m031: HUT, L.J. E.A. - De Willem Arntsz Stichting 1461-1961.
w909: HUTCHINS, W.J. - The generation of syntactic structures from a semantic base.
ee318: HUTSCHEMAEKERS, GIEL & CHRISTOPH HRACHOVE - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
e318: HUTSCHEMAEKERS, GIEL & CHRISTOPH HRACHOVE - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
xx0119: HUTTEN, G.A. - Jonker op de Heerenbrink onder Lierderholthuis. De briefwisseling (1734-1773) tussen Hendrik Arent van Oldenneel en Alexander W.D. van Hugenpoth.
o014: HUURDEMAN, PIET - De geschiedenis van Purmerend.
o015: HUURDEMAN, PIET - De geschiedenis van Purmerend.
x794: HUURDEMAN, P. - Kent u ze nog de Monnickendammers.
sa208: HUUSSEN, A.H. - Robert Fruin en het Stedelijk Gymnasium te Leiden
geschn446: HUUSSEN, A.H. - Het leven van Ogier Ghislain de Busbecq en Het verhaal van zijn avonturen als keizerlijk gezant in Turkije (1554-1562)
as052: HUXLEY, GEORGE - The interactions of Greek and babylonian astronomy.
geschwk133: HUXLEY, ELSPETH - Livingstone and his African journeys
var111: HUXLEY, ANTHONY - Plant en planeet
x870: HUYGENS, CONSTANTIJN - Ooghentroost. Uitgegeven door F.L. Zwaan.
mm085: HUYGENS, CHRISTIAAN - L'Horloge pendule de 1656 1666.
mm086: HUYGENS, CHRISTIAAN - Travaux de jeunesse.
as193: HUYGENS, CHRISTIAAN - Recueil des observations astronomiques. 1657-1694
2229: HUYGENS, CONSTANTIJN - Heilighe dagen.
mm426: HUYGENS, CHRISTIAN - Traité du la lumière
p0583: HUYGHE, RENÉ - Van Gogh.
rr009: HUYGHE, R. - Larousse Encyclopedia of Modern Art.
t0062: HUYSER, J.G. - Gids voor de verzameling van Indonesische en Chineesche kunst te Leeuwarden 1917.
p0224: HUYSKENS, P. - Daar was 't. Een biografie van Kees Pellenaars.
woII372: HUYSKENS, PIERRE EN THEO DE MOOIJ - De gehavenden
ww0532: HYSLOP, JAMES M. - Real variable.
geschn381: IBO, WIM (REDACTIE) - Herinneringen aan Wim Kan.
e315: IBO, WIM - 40 jaar Wim Kan met Corry aan zijn zijde.
geschn257: IBO, WIM - Cabaret... wat is dat eigenlijk?
lit679: IBSEN, HENRIK - Brand
o142: IDDEKINGE, P.R.A. VAN EN A.H. PAAPE - Ze zijn er nog Een documentatie over fascistische, nazistische en andere rechtsradicale denkbeelden en activiteiten na 1945.
woII526: IDDEKINGE, P.R.A. VAN - Arnhem 44/45 Evacuatie Verwoesting Plundering Bevrijding Terugkeer
woII525: IDDEKINGE, P.R.A. VAN - Arnhem september 1944
e249: IDO, VICTOR - Indië in de goede oude tijd.
sa037: IDO, V. - Indië in de goede oude tijd
geschwk0068: IDRIS, AMIR H. - Sudan's civil war Slavery, race and formational identities
gwaf0068: IDRIS, AMIR - Conflict and politics of identity in Sudan
geschwk194: IDRIS, AMIR HASSAN - Reconstituting Sudan's civil war: slavery, race and formation of identities.
art195: IJSSELSTEIJN, G.T. VAN - Europees porselein. De geschiedenis van een geheim en zijn toepassing.
wet093: IJZERMAN, TH.J. - Beroepsaanzien en arbeidsvoldoening met betrekking tot de arbeidsvoorziening in de Twents-Achterhoekse textielindustrie.
ww2007: ILIFFE, J.K. - Basic machine principles
ww0521: ILYIN, V.A. AND E.G. POZNYAK - Linear algebra.
m096: IMAR KULA, I. - Storm over Nijmegen 1944-1945.
m095: IMAR KULA, I. - Storm over Nijmegen 1944-1945.
sb148: IMMERZEEL, B.R. EN F. VAN ESCH [REDACTIE] - Verzet in Nederlandse-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945
ww0541: INCE, E.L. - Integration of ordinary differential equations.
ww1222a: INFELD, LEOPOLD & JERZY PLEBANSKI - Motion and relativity
woII086: INFIELD, GLENN - Eva en Adolf. Een onthullende documentaire over de werkelijke verhouding tussen Hitler en Eva Braun
m256: INGLIS, FRED - The imagery of power. A critique of advertising.
ww2000: INTER-IREM COMMISSION - History of mathematics History of problems
geschn238b: IONGH, HANNO DE - Oranje bastaarden Een vademecum
geschn376a: IONGH, JANE DE - De Hertogin. Margaretha van Oostenrijk.Hertogin van Savooie/De Koningin. Maria van Hongarije. Landvoogdes der Nederlanden. Madama. Margarethe van Oostenrijk. Hertogin van Parma en Piacenza.
gwindia0001: IQBAL, IFTEKHAR - The Bengal Delta Ecology, State and Social Change, 1840-1943
geschw296: IRBOUH, HAMID - Art in the service of colonialism French Art Education in Marocco 1912-1956
gw0026: IRVING, D.R.M. - Colonial counterpoint Music in early modern Manila
woII081: IRVING, DAVID J. - Poel van vuur. De bombardementsoorlog tegen Duitsland 1942-1945
geschwk287: ISAACMAN, ALLEN F. AND BARBARA S. ISAACMAN - Slavery and beyond The making of men and Chikunda ethnic identities in the unstable world of South-Central Africa, 1750-1920
ww0055: ISAACSON, E. & H.B. KELLER - Analysis of numerical methods.
geschn477: ISRAEL, JONATHAN I. - Dutch primacy in world trade 1585-1740
geschw395: ISRAEL, MILTON - Communications and power Propaganda and the press in the Indian nationalist struggle, 1920-1947
ww1552: ITARD, JEAN - Pierre Fermat
mm401a: ITERSON, F.K.TH. VAN - Plasticiteitsleer
gwaf0067: ITTMANN ET AL (EDITORS) - The demographics of empire The colonial order and the creation of knowledge
w423: IVANESCU, P.L. AND S. RUDEANU - Pseudo-Boolean Methods for Bivalent Programming.
w424: IVANESCU, PETRU - Pseudo-Boolean Programming and Applications.
w368: JABLONSKI, S.W., G.P. GAWRILOW AND W.B. KUDRJAWZEW - Boolesche Funktionen und Postsche Klassen
x839: JACKENDOFF, RAY - Taal en de menselijke natuur.
ww1456: JACKSON, BRADLEY W. AND DMITRI THORO - Applied combinatorics with problem solving.
gwaf0053: JACKSON, PETER - Historic buildings of Harare 1890-1940
ww0504: JACOBI, C.G.J. - Ueber die Bildung und die Eigenschaften der Determinanten (De formatione et proprietatibus Determinatium, 1841).
ww0506: JACOBI, C.G.J. - Ãoeber die Functionaldeterminaten (De Determinatibus functionalibus, 1841)
art110: JACOBOWITZ, ELLEN S. AND GEORGE H. MARCUS - American graphics
wles19: JACOBS, H.J., BROEKEMA, P. - Moderne wiskunde. 3bcd
t0292: JACOBS, ALETTA - Herinneringen.
xx1035: JACOBS, B. EN H.W.M. PLETTENBURG - De oude imkerij
wiel32: JACOBS, RENÉ ET AL - Dossier Records.
wles44: JACOBS, H.J., BOSMAN, R.M. - Moderne wiskunde. 2lm
wles04: JACOBS, H.J., BOSMAN, R.M. - Moderne wiskunde. 3 abc
geschn421: JACOBS, ELS M. - Koopman in Azië De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw
512: JACOBS, ELS M. - Varen om peper en thee.
geschn265: JACOBS, M. - Herman Johannes Lam (1892-1977), the life and work of a Dutch botanist
o163: JACOBS, HUBERT - Geschiedenis van een scheuring. Rome en de Oosterse kerken.
ww0085e: JACOBS, KONRAD - Einführung in die Kombinatorik
p0180: JACOBS, HARRY E.A. - 25 jaar K.B.O. - afd Kessel-dorp 1968-1993.
lit879: JACOBSE, MUUS - A Dieu Nagelaten gedichten en liederen
lit662: JACOBSE, MUUS - Vuur en wind. Gedichten 1941-1945.
lit849: JACOBSE, MUUS - Het kind en andere gedichten
lit872: JACOBSE, MUUS - Het huisgezin Gedichten
h052: JACOBSEN, R. - Kaleidoscoop.
mm342: JACQUIER, EDME. - Problèmes de physique de mécanique, de cosmographie, de chimie.
h1287: JAEGER, ARNO - Introduction to analytic geometry and linear algebra.
woII085: JAEGER, CHARLES DE - De plundering van Europa
art049: JAFFÉ, HANS L.C. - 20.000 jaar schilderkunst Kleurboek der mensheid
as242: JAGER, C. DE - Zon en sterren
f019: JAGER, M. - Mooi Drenthe zoals het was en is.
mm219: JÄGER, GUSTAV - Theoretische Physik
as215: JAGER, C. DE - Ontstaan en levensloop van sterren en planeten.
x653: JAGER, J.L. DE - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Kon. Nijverdal-Ten Cate 1945-1990.
m093: JAGER, C. DE, H.G. VAN BUEREN EN M. KUPERUS - Bolwerk van de sterren.
k222: JÄGER, G. - Theoretische Physik. I Mechanik.
p0637: JAGT, M.B. VAN DER - Memoires.
var066: JAKOB, JOHANN - De aarde als chemische smeltkroes.
geschwk139: JALABERT, LAURENT - La colonisation sans nom. La Martinique de 1960 nos jours.
schl0021: JAMES, ARTHUR M. - Practical physical chemistry.
lit671: JAMES, HENRY - The turn of the screw.
schl0007: JAMES, A.M. AND F.E. PRICHARD - Practical physical chemistry
xx0520: JANKOWSKI, JERRY - Shelf space. Modern package design 1945-1965.
lit063: JANOUCH, GUSTAV - Gesprekken met Kafka
x654: JANS, EVERHARD - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems 1400-1850.
ox086: JANSE, H. - Stads- en dorpskerken in Noord-Holland.
geschn244a: JANSE, C.S.L. - Vervolg op gisteren. 25 jaar Reformatorisch Dagblad.
geschn0168: JANSE, HERMAN (SAMENSTELLING) - Spijkers & draadnagels
m454: JANSEN VAN GALEN, JOHN & HERMAN VUIJSJE - 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland.
xx0183: JANSEN VAN GALEN, JOHN - Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slavernij.
art252: JANSEN, LEO EN RENSKE SUIJVER - Vincent
o397: JANSEN, TONY & JAN ROGIER - Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek.
xx1110: JANSEN, J.C.G.M. ET AL. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914 / Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw.
xx1597: JANSEN-SIEBEN, RIA - De Borchgravinne van Vergi Naar handschrift Van Hulthem en het Gentse fragment
ww1755: JANSEN, MICHIEL - Essays in biological biology
x880: JANSEN VAN GEALEN, JOHN - Het Suriname-syndroom. De PvdA tussen Den Haag en Paramaribo.
as276: JANSEN, FLORIS - De cirkelquadratuur bij de Grieken Hippokrates van Chios/Archimedes van Syrakuse
wet044: JANSEN, ENA - Eva, wat se hulle ?. Konstruksies van Krotoa in Suid-Afrikanse tekste
gesch170: JANSEN, H. P. H. E.A. - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis
o498: JANSEN, RUUD - een kern van broederschap 100 jaar Theosofische Vereniging in Nederland. 1897-1997.
x005: JANSEN, CILLY - Thijs Asselbergs. Stadsarchitect van Haarlem 1990-1994
xx0182: JANSEN, ENA EN WILFRED JONCKHEERE - Boer en Brit. Ooggetuigen en schrijvers over de Anglo-Boerenoorlog in Zuid-Afrika.
h290: JANSEN, CHRIS - 50 Cape Dutch Houses.
xx1573: JANSEN, J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800 Een analyse van de opbrengst van tienden
q0057: JANSMA, K. - Lely. De bedwinger der Zuiderzee.
saa341: JANSMA, K. - Lely, bedwinger van de Zuiderzee
t0194: JANSMA, KLAAS EN MEINDERT SCHOOR [EINDREDAKTIE] - 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden.
art179: JANSMA, N.S.H. - Ornements des manuscrits coptes du monastere blanc.
x889: JANSMA, KLAAS E.A. - Tweeduizend jaar geschiedenis van Overijssel.
x424: JANSSEN, HANS - Kandinsky rond 1913. De wensdroom van een nieuwe kunst.
m156: JANSSEN, ANNA MARIA - Suriname. Ontwikkelingsland in het Caraïbisch gebied.
art285: JANSSEN, ROLAND (SAMENSTELLING) - Armando Beeldhouwer Bildhauer Sculptor 1988-2006
1298: JANSSEN, HERMAN E.A. - De noordelijke singelpanden. De betekenis van de noordzijde van de Singel voor de Baarlese bevolking en de Rabobank.
f648: JANSSEN, KAREL EN CEES IPPEL - Gelderland monumentaal. Gelre's verleden in foto's van nu.
sa200: JANSSEN, K. EN C. IPPEL - Gelderland monumenteel. Gelre's verleden in foto's van nu
e308: JANSSEN, HUBERT - Wim Sonneveld.
o092: JANSSEN, BEN - Sprokkelingen van voor en na de annexatie. 1920-1980 60 jaar Groot Eindhoven.
f058: JANSSEN, G.B. - Bouwen = Wonen. Zeventig jaar sociale woningbouw in de gemeente Herwen en Aerdt.
xx1241: JANSSEN, FRANS A. EN JOSÉ BOUMAN - De Boekdrukkerij. Naar het geschrift van Johan Coenraad Zweijgardt uit 1822.
gld002: JANSSEN, G.B. - Van bolwerk tot bunker Militaire complexen in Arnhem
xx1066: JANSSENS, JOZEF - Uilenspiegel : de wereld op zijn kop
nh002: JANTZEN, H.F. - Tweehonderd vijftig jaren Blauwsel 1701-1951 Een en ander uit de geschiedenis van de n.v. Verffabrieken Avis Westzaan
h307: JAPIKSE, N. - De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau.
lit724: JAPIN, ARTHUR - Herinneringen aan Alberto Moravia.
861: JAPPE ALBERTS, W. EN C.N. FERNMANN - 150 jaar Nutsspaarbank Kampen.
h060: JASPERS, H.J. - Rotterdam Tweeendertig jaar met de tijd mee.
geschwk0043: JAWED, AJEET - Secular and nationalist Jinnah
geschwk216: JAYAWARDENA, KUMARI - The white woman's other burden. Western women and south Asia during British Rule.
gwuk0013: JEAL, TIM - Livingstone. Livingstone's grote rol bij de ontwikkeling van het Britse imperium in Afrika.
r090: JEAN, ANNICK - L 'epoque la mode la morale la passion.
var098: JEANS, JAMES - The universe around us.
mm207: JEANS, JAMES - Physics & Philosophy.
mm208: JEANS, JAMES - The growth of Physical Science.
gwaf0071: JEEVES, ALAN H. AND OWEN J.M. KALINGA (EDITORS) - Communities at the margin Studies in rural society and migration in Southern Africa, 1890-1980
ww1100a: JEFFEY, RICHARD C. - Formal logic: its scope and limits.
ww0822: JEFFREY, ALAN - Mathematics for engineers and scientists
xx1233: JEGERINGS, J.C. - Oud-Brabant over den drempel bekeken.
bol1031: JELINEK, ELFRIEDE - De pianiste
lit154: JELLEMA, C.O. - De toren van Snelson Gedichten
lit077a: JELLEMA-VAN WOELDEREN,ELLEN - De open circel
xx1387: JENCKS, CHARLES - The iconic building
x171: JENKINS, JANET - Willem de Koning. The late paintings, the 1980's.
geschw0019: JENKINS, ELIZABETH - Elizabeth de Grote de maagdelijke koningin
ww0165f: JENKS, RICHARD D. AND ROBERT S. SUTOR - Axiom
ww1706: JENSEN, KATHLEEN AND NIKLAUS WIRTH - PASCAL User manual and report
mm534: JENTZSCH, FRITZ UND HEINZ NÜRNBERGER (EDITORS) - Kybernetische Schildkröte Berichte über die mathematische, naturwissenschaftliche und technische Tätigkeit sowjetischer Schüler
lit818: JEROFEJEV, VENEDIKT - Door de ogen van een zonderling
w885: JESPERSEN, OTTO - Essentials of English grammar.
w701: JESPERSEN, OTTO - Mankind nation and individual from a linguistic point of view.
gld001a: JEURISSEN, GUUS EN PETER LEEUWEN - Arnhem in kleur 1940-1970
gw0033: JILANI, A.F.K, - Human rights violations in Arakan
xx1014: JOBSE, JONNEKE - De Stijl continued : the journal Structure (1958-1964), an artists' debate
x562: JOHANNES, G.J. - De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830.
x939: JOHANNISSON, KARIN - Het duistere continent. Dokters en vrouwen in het fin-de-siécle.
geschwk0066: JOHN, SPENCER ST. - The life of Sir James Brooke. Rajah of Sarawak
geschw264: JOHNSON, G. WESLEY (EDITOR) - Double impact France and Africa in the age of imperialism
h1327: JOHNSON, RICHARD E. - University algebra.
geschw321: JOHNSON, DAVID ANDREW - Imperial vistas: New Delhi's role as a symbol of British constitutional reform in India and the cultural ploitics of colonial space, 1911-1931
gwfr0018: JOHNSON, PENELOPE D. - Equal in monastic profession Religious women in Medieval France
ww2102: JOHNSONBAUGH, RICHARD - Discrete mathematics
ww1806: JOHNSONBAUGH, RICHARD - Discrete mathematics
geschw405: JOHNSTON, REGINALD F. - Lion and dragon in Northern China
geschw374: JOK MADUT, JOK - War and slavery in Sudan
xx0590: JOLIG, K. - Niederländische Einflüsse in der Deutschen Kartographie besonders des 18. Jahrhunderts.
wet149: JOLLES, H.M. - Onderzoek en onderzoekbeleid in de Nederlndse sociologie
geschw036: JOLLES, H.M. - De bespreekbaarheid van het marxisme. Vijf essais.
ww2127: JOLLEY, J.L. - Data-studie Het verwerken van informatie
geschwk330: JOLY, VINCENT - Le Soudan francais de 1939 à 1945 Une colonie dans la guerre
x255: JONCKERS, MARC E.A. - Hans van Maanen. Foto's/Feiten/Meningen. Photographs/Facts/Opinions.
geschw532: JONES, ALLEN KEITH - Politics in Sindh 1907-1940 Muslim indentity ant the demand for Pakistan
geschw454af: JONES, ADAM (EDITOR) - Everyday life in colonial Africa
ww1813: JONES, CLIFF B. - Systematic software development using VDM
woII128: JONES, VINCENT - Operatie Toorts. De geallieerde aanval in Noord-Afrika.
geschw495: JONES, JUSTIN - Shi'a islam in colonial India Religion, community and sectarianism
ind146: JONES, A.M. - Africa and Indonesia The evidence of the Xylophone and other musical and cultural factors
woII079: JONES, JAMES - From here to eternity
geschwk178: JONES, SIDNEY ET AL (EDITORS) - Repression of Montagnards. Conflicts over land and religion in Vietnam's central highlands.
geschwk168: JONES, GRIFF - Britain and Nyasaland.
mil013: JONES, KEN (INTRODUCTION) - Firearms of the British Army Muskets & Rifles 1600-1990
lit632: JONES, TOM EN HARVEY SCHMIDT - Ja, ik wil! (I do I do!) [gebasseerd op Het hemelbed van Jan de Hartog]
div007: JONG, DIRK DE - Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken die gedurende 1956 tot en met 1960 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt.
geschn0543: JONG, J.J. DE - Met goed fatsoen De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780
lit669: JONG, A.M. DE - Het evangelie van de haat.
lit668: JONG, A.M. DE - Merijntje in filmland.
lit667: JONG, A.M. DE - De rijkaard.
ww0950i: JONG, C. DE (BEWERKING) - Inleiding tot de Methode der kleinste kwadraten naar het kollege van Dr. W. de Sitter
geschn456: JONG, HANS DE - De barre winter van 1890/91
x533: JONG, ALPITA DE [SAMENSTELLING] - Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.
1378: JONG, L. DE - De Duitse vijfde colonne in de tweede wereldoorlog.
p0509: JONG, A.M. DE EN JOH DE VRIES - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 1914-1948. Deel I - V.
div008: JONG, DIRK DE - Repertorium op Brinkman's catalogus bevattende in alfabetische volgorede de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der boeken, die gedurende 1956 tot 1960 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven en herdrukt.
lit576: JONG, A.M. DE - De wonderlijke waard van Hotel Carlecas.
o322: JONG, THEO DE - Gouda in panorama.
lit673: JONG-KEESING, ELISABETH DE - Halflachend met de wijzen. Chinese pozie uit twintig eeuwen.
h937: JONG, P.J. DE - De Berkel beschouwd. 100 jaar Waterschap de Berkel.
geschn444: JONG, MICHIEL DE - ´Staat van oorlog´ Wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1565/1621
as272: JONG, C. DE - Onderzoekingen omtrent de praecessiekonstante en de stelselmatige eigenbewegingen der sterren
o357: JONG, SICCO DE - Geschiedenis eener Nederlandsche Vereeniging. RAI 1893-1968.
zh003: JONG, J.J. DE - Met goed fatsoen De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780
o121: JONG, U.G. DE - Mei 1940: Vuur uit de hemel.
var059: JONG, W.F. DE UND J. BOUMAN - Kristallographische Berechnungen und Konstruktionen mittels des reziproken Gitters.
var058: JONG, W.F. DE - Afleiding van het symbool van een kristalvlak, wanneer de symbolen van vier vlakken, benevens de hoeken van het beschouwde vlak met twee dier vlakken, bekend zijn.
geschn392: JONG, J.A.B.M. DE - Hendrik Hoogers. Patrio en kunstenaar 1747-1814.
woII502a: JONG, MARTIEN J.G. DE - Hoe fout waren De Vooys en Stuiveling? Eenvoudige feiten inzake de oorlogseditie van de Historische Schets.
f599: JONG, GUUS A.. DE - Roelof de Jonge 1891-1927. Annerveen-Gaarkeuken-Zuidhorn-Boskoop-Apeldoorn.
f639: JONG, G. - Atletiek Vereniging Lycurgus Krommenie 1938-1988.
gwaf0019: JONG, FERDINAND DE AND MICHAEL ROWLANDS (EDITORS) - Reclaiming heritage Alternative imaginaries of memory in West Africa
1014: JONG, S. DE - IJssel & Berkel flora. In het voetspoor van David Gorter.
geschn417: JONG, OTTO J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis
geschn316: JONG, HANS DE - De barre winter van 1890/91
1779: JONG, A.B. DE E.A - Katholiek Renkum-Heelsum door de eeuwen heen.
div003: JONG, DIRK DE - Repertorium op Brinkman's catalogus bevattende in alfabetische volgorede de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der boeken, die gedurende 1951 tot 1955 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven en herdrukt.
woII080: JONG, L. DE - De bezetting : na 50 jaar
x827: JONG, MARTIEN J.G. DE - Kerstfeest in de Middeleeuwen.
h155: JONG, E.S. DE EN J. STIENSTRA - Fan stientijd ont stientijd. Frysk skiednisboekje.
1567: JONG, A.P. DE - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtvaart.
1568: JONG, A.P. DE - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtvaart.
2367: JONG-KEESING, ELISABETH DE - De zalenman.
div040: JONG, DIRK DE - Repertorium op Brinkman's catalogus bevattende in alfabetische volgorede de onderwerpen benevens een beknopte titelbeschrijving der boeken, die gedurende 1961 tot 1965 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven en herdrukt.
h323: JONG, FR. DE - Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis in prenten, documenten, gebouwen en gedichten.
geschn414: JONG, OTTO J. DE - De theologische faculteiten en de Bataafse revolutie
geschn477a: JONG, JOOP DE - Een deftig bestaan Het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw
h081: JONG, L. DE - De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog.
lit447: JONG, A.J. DE EN JACOB HIEGENTLICH - Werk van Louis Couperus. Uitgekozen en toegelicht door ...
1418: JONGE, JHR. A.W. DE E.A. - Geschiedenis van het geslacht de Jonge.
lit345: JONGE, FREEK DE - Het damestasje
k012: JONGE, J.A. DE - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee.
lit660: JONGE, FREEK DE - Zaansch veem.
f443: JONGE, J.A. DE - Hendrik. Prins der Nederlanden. Hertog van Mecklenburg-Schwerin.
geschn0432: JONGE, D.C.H. DE - Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk Een ontwikkleingsgeschiedenis van omstreeks 1550-1800
xx1357: JONGE, THERA DE - De lange schaduw van Nederlands-Indië : over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen
w436a: JONGE, H. DE - Statistische methoden voor psychologen en sociologen.
p0304: JONGE, DERK DE - Op verkenning in de betonwoestijn.
m097: JONGE, JAN DE - De agrarische-sociale voorlichting in het gebied Epe-Heerde.
art226: JONGE, C.H. DE - De Nederlandse tegels
o114: JONGE, J.A. DE - Korps Rijkspolitie 1945-1994.
lit147: JONGE, FREEK DE - De wereldverbeteraar
geschn0457: JONGE, J.A. DE - Hendrik Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg-Schwerin
f356: JONGEJANS, F. - Land en volk van Atjeh. Vroeger en nu.
e208: JONGELING, P. E.A. - Het nieuws opnieuw bekeken. Een overzicht van veertig jaar gereformeerde journalistiek.
h429: JONGEMA - Boekenweekaffiche 1999.
xx0700: JONGEN, JO, FRANS MATTAAR EN HENDRIK STRENGERS - De pianola in Nederland. De geschiedenis van een 100-jarig historisch en muzikaal bezien belangrijk mechanisch instrument.
xx0526: JONGH, E.D.J DE - Hannes de Graaf. Een leven van bevrijding.
art012a: JONGH, E. DE - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw
g042: JONGH, AAD DE - Provo. Een jaar provo-activiteiten.
wet112: JONGH, AD DE - 'Lijdt en mijdt!'
m020: JONGH, E.D.J. DE - Buskes, dominee van het volk. Biografie.
w957b: JONGH, D.H.J. DE & C. SMORYNSKI - Kripke models and the theory of species
p0334: JONGMANS, J.W.M. - Instituut voor psychiatrische zorg Oost Brabant 1990-1995.
pp0334: JONGMANS, J.W.M. - Instituut voor psychiatrische zorg Oost Brabant 1990-1995.
geschw033: JONGMANS, D.G. - Politiek in Polynesië. Het depotisme op Tahiti in de 18e en 19e eeuw.
sa141: JONGSMA, J. - De historie van de kruiskerk te Bergum
lit855: JONGSTRA, ATTE & ARJAN PETERS - Dichten over dichten Bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de 19de & 20ste eeuw
lit013: JONGSTRA, ATTE - Lexicon voor feestgangers.
m016: JONKER, INEKE - Huisvrouwenvakwerk. 75 jaar Ned Ver van Huisvrouwen.
ams010: JONKER, MICHIEL, LEO NOORDEGRAAF EN MICHIEL WAGENAAR (REDACTIE) - Van stadskern naar stadsgewest Stedebouwkundige geschiedenis van Amsterdam
o487: JONKER, J.P.B. - Schakel tussen verleden en toekomst. 275 jaar traditie en vernieuwing in het Nerderlandse bankwezen.
t0265: JONKERS, DICK A. E.A. - Vogels tussen Vecht en Eem.
xx1068: JONKERS, MARC ET AL. - Hans van Manen : foto's, feiten, meningen
ind500a: JONKMAN, J.A. - Het oude Indië. Memoires.
n241: JONKMAN, J.A. - Nederland en Indonesi beide vrij. Memoires [II].
ww0444f: JONQUIÈRES, E. DE - Mélanges de Géometrie pure.
w799: JONSSON, BJARNI AND ALFRED TARSKI - Direct decompositions of finite algebraic systems.
mil009: JOODE, KEVIN DE - De Nederlandse stalen helm 1916-1946
woII531: JOOLEN, H. VAN - Chris Tonnet 1902 - 1946 Sportsman en vrijheidsstrijder
mm267: JOOS, GEORG - Theoretical physics.
geschw508a: JOOSTEN, HANS-DIRK - Die Stätte des Lasters Kolonialgeschichte des english-französischen Kondominiums der neuen Hebriden
p0655: JOOSTEN-PANGURURAN, L. - Samosir. De oudbatakse samenleving.
mm445: JORDAN, PASCUAL - Physik im Vordringen
art264: JÖRG, C.J.A. ET AL - Wapengekletter op Chinees porselein. Serviesgoed met Nederlandse familiewapens
h688: JORIS, LIEVE - Een kamer in Cairo.
2600: JORIS, LIEVE - Een kamer in Cairo.
e089: JORISCH, HANS - Rood voor. Krijgsgevangene van de Japanners in Nagasaki.
q0042: JOSEPHUS JITTA, A.C. - Goede en slechte ordening. Enkele pogingen tot ordening van de ordening.
mm169: JOUBERT, J. - Traité élémentaire d'électricité.
lit666: JOYCE, JAMES - Giacome Joyce.
geschw290: JOYCE, CHARLES L. - Technical support to The river Niger Commission Final Report
g457: JUDD, DNIS - Gevallen tronen Verdwenen vorstenhuizen
w486: JUEL, C. - Note über die Paare zweige einer ebenen Elementtarkurve vierter Ordnung.
w484: JUEL, C. - Ãoeber Flächen von Maximalindex.
w485: JUEL, C. - Die elementarfläche dritter Ordnung mit vier konischen Doppelpunkten.
mm011: JUEL, C. - Note om Archimedes' Tyngdepunktslaere
gesch169: JUFFERMANS, JAN - Met stille trom
art033: JUFFERMANS, JAN - Het grafische werk van Dirk van Luijn
xx1269: JUK, TEUN - Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp.
woII125: JUKES, G. - Stalingrad. Het einde van het zesde leger.
woII144: JUKES, G. - De verdediging van Moskou.
woII425: JUKES, GEOFFREY - De verdediging van Moskou.
w528: JULIA, GASTON - Principles géométriques d'analyse.
art103: JULLIAN, PHILIPPE - Montmartre
o341: JUNG, CARL G. - De mens en zijn symbolen. De werkelijkheid van het onbewuste.
aaa040: JUNG, C.G. - De catastrophe. Psychologische beschouwingen over Europa's jongste geschiedenis.
h1240: JUNG, HEINRICH W.E. - Einführung in die Zahlentheorie.
wet078: JUNGER, MARIANNE - De oorsprong van geweld.
ind106: JUNGHUHN, F.W. - De onuitputtelijke natuur Een keuze uit zijn geschriften
d052: JUNGK, R. - Die Zukunft hat schon begonnen. Amerikas Allmacht und Ohnmacht.
geschn263: JUNGMAN, W. - Harm van Riel : een heer van stand in de Nederlandse politiek
h478: JUNKER, FR. - Repetitorium und Aufgabensammlung zur Differentialrechnung.
h479: JUNKER, FR. - Repetitorium und Aufgabensammlung zur Integralrechnung.
geschn0157: JURGENS, M.A.J. EN F.J.M. VAN DE VEN - Jurgens. Generaties in beweging 350 jaren kooplieden en fabrikanten
xx1604: JURGENS, M.A.J. EN F.J.M. VAN DE VEN - Jurgens. Generaties in beweging 350 jaren kooplieden en fabrikanten
geschn0156: JURGENS, M.A.J. EN F.J.M. VAN DE VEN - Jurgens. Generaties in beweging 350 jaren kooplieden en fabrikanten
sur034: JURNA, NINA - Van onze correspondent. Standplaats Paramaribo.
599: KA-TSETNIK 135633 - Moni
gesch073: KAAL, J.A. E.A. - Jubileumboek DES 50 jaar. 1940-1990. Apeldoornse Christelijke Gymnastiek- en sportvereniging
woII460: KAAM, BEN VAN - Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945
geschn234: KAAM, BEN VAN - Parade der mannenbroeders : flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938 : nieuwsgierig bijeengegaard uit oude jaargangen van kranten en tijdschriften, gedenkboeken, brochures en vergeelde documenten uit de boekenkast der vad
geschn235: KAAM, BEN VAN - Parade der mannenbroeders : flitsen uit het protestantse leven in Nederland in de jaren 1918-1938 : nieuwsgierig bijeengegaard uit oude jaargangen van kranten en tijdschriften, gedenkboeken, brochures en vergeelde documenten uit de boekenkast der vad
1056: KAAS, A.J.W. - August Strindberg. Een psychologische studie.
ww1688: KAASHOEK, M.A. - Over de wiskundige analyse.
ww1560: KAASHOEK, M.A. - Abstrakt en Konkreet in de wiskunde.
w530: KAC, MARK AND STANISLAW M. ULAM - Mathematics and logic. Retrospect and prospects.
m445: KADT, J. DE - Ketterse kanttekeningen.
geschn264a: KADT, J. DE. - Politieke herinneringen van een randfiguur
lit659: KAFKA, FRANZ - Parables. In German and english.
sa068: KAGIE, R. - De laatste kolonie, de Nederlandse Antillen; afhankelijkheid belastingprofijt en geheime winsten
2593: KAGIE, RUDIE - Ooitgebeurd.
xx1017: KAGIE, RUDIE - De eerste neger
schl0138: KAHLWEIT, M. - Grenzflächenerscheinungen
1736: KAHN, HERMAN EN ANTHONY J. WIENER - Het jaar 2000. Een raamwerk voor speculatie over de komende dertig jaar.
geschwk122: KAKÉ, IBRAHIMA BABA - Mémoire de l'Afrique. La diaspora noire
geschwk202: KAKOU, COURIER NO - Conquêtes coloniales et intégration des peuples: cas des Kabiyè au Togo (1898-1940)
451: KAL, JAN - Praktijk hervat.
mm289: KALB, W.H. - Werktuigonderdelen.
geschwk300: KALCK, PIERRE - Barthélemy Boganda Élu de Dieu et des Centrafricains
lit287: KALEIS, H. - Mulisch' verhouding tot de vernietiging
r125: KALKWIEK, W.F. - Groeien in de tijd 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme.
f291: KALMA, J.J. - Dorpen willen leven. Een studie over het friese platteland.
ww1351: KALMANSON, KENNETH - An introduction to discrete mathematics and its applications
1513: KALSBEEK, F., J. LENS EN J.B. MEIJNEN - Van strijd en zegen. Gedenkboek van het Christelijk onderwijs 1854 - 1904.
geschn308: KALSBEEK, F. ET ALL - Van strijd en zegen. Gedenkboek van het christelijk onderwijs 1854-1904.
p0518: KAM, RENÉ DE - Een hart van warmte. 75 jaar stadsdverwarming in Utrecht.
xx0174: KAMIBAYASHI, Y. - Johannis de Rijke. De ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht.
woII205: KAMMEIJER, J.H.D. - 5 jaar onder Duitschen druk : geschiedenis van de Duitsche bezetting in de jaren 1940-1945 voor nu en later aan het Nederlandsche volk verteld
293: KAMP, MR. A. F. - De standvastige tinnen soldaat. 1860-1960. N.V. Billiton Mij.
theo118: KAMP, HARRY VAN DER - Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Eerste Boek der Psalmen Davids Deel IIa
geschn0125: KAMPEN, ANTHONY VAN - Plesman
h026: KAMPEN, ANTHONIE VAN - Een kwestie van macht.
p0652: KAMPEN, ANTHONY VAN - Wijkende wildernis. Onder kannibalen en christen-papoea's.
sb155: KAMPEN, A. VAN - Wijkende wildernis onder kannibalen en Christen-Papoea's
lit695: KAMPHUIS, G. E.A. - Verzeild bestek.
schl0163: KAMPHUIS, MONIQUE B. - NMR studies on the bacterial Kid-Kis toxin-antitoxin system
schl0153: KAMPHUIS, J. - Kinetics and mechanism of the photochemical and thermal cycloaddition reactions of Thiocarbonyl compounds with allenses. Photophysics of some thiones
xx1566: KAMPINGA, H. - Opvattingen over onze Vaderlandse Geschiedenis Bij de Hollandse Historici der 16e & 17e eeuw
geschn422: KAMPINGA, H. - Opvattingen over onze Vaderlandsche Geschiedenis Bij de Hollandse Historici der 16e & 17e eeuw
wet143: KAMSTRA, J.H. - De vergeten helft.
2389: KAN, WIM - Soms denk ik wel eens bij mijzelf.
geschw327: KANDÉ, SYLVIE - Terres, urbanisme et architecture 'Créoles' en Sierra Leone. XVIIIe-XIXe siècles
art137a: KANDINSKY, WASSILY AND FRANZ MARC - The documents of 20th century art. The Blaue Reiter almanac.
gw0022: KANG, HILDI - Under the black umbrella Voices from Colonial Korea 1910-1945
var152: KANIS, J. - Geology of the eastern zone of the Sierra del Brezo (Palencia-Spain).
p0309: KANNEGIETER, A.F.L. - De vlucht van den krijgsgevangene. Episode uit den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-71.
mil005: KANNIK, PREBEN - Uniformen in kleur
ww0718: KANTERS, PIETER JAN ALPHONS - Vraagstukken over waarschijnlijkheidsrekening
woII398: KANTOR, ALFRED - Het boek van
1649: KANTOR, ALFRED - Het boek van
geschw282: KAPLAN, EDWARD S. - U.S. imperalism in Latin America Bryan's Challenges and Contributions, 1900-1920
w400q: KAPLAN, ROBERT AND ELLEN KAPLAN - The art of the infinite
n509: KAPLAN, JUSTIN - Mark Twain and his world.
ww0901: KAPLAN, ROBERT - The art of the infinite : the pleasures of mathematics
geschn0503: KAPTEIN, HERMAN - De Hollandse textieknijverheid 1350 - 1600 Conjunctuur &continuïteit
1165: KAPTEYN-MUYSKEN, G. - G. Bernard Shaw. Een waardeering en inleiding.
wet156: KARGON, ROBERT H. - The rise of Robert Millikan
ww0361: KARP, CAROL R. - Languages with expression of infinite lenght.
wet110: KARSTEN, SJOERD - Onderwijs waarop we kunnen bouwen. De publieke waarde van het beroepsonderwijs.
ww1438: KÁRTESZI, F. (EDITOR) - János Bolyai. Appendix
art101: KASANIN, M. - Joegoslavische hedendaagse beeldende kunst
theo046: KASENBROOT, FRANK ET AL - De kracht van het vuur Psalmen lezen met Augustinus
ww1400c: KASNER, EDWARD AND JAMES NEWMAN - Mathematics and the imagination.
w900r: KASSOUF, SHEEN - Normative decision making
mm435: KASTELEYN, P.W. - Op zoek naar structuren.
geschwk184: KASTURI, LEELA & VINA MAZUMDAR (EDITORS) - Women and Indian nationalism.
b128: KAT ANGELINO, A.D.A. DE - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië
gwfr0009: KATZ, JONATHAN G. - Murder in Marrakesh Émile Mauchamp and the French colonial adventure
saa374: KATZ, S. - Jewish Philosophers
278: KATZ, RICHARD - Bij mijn bruine vrienden om den evenaar.
ww0085b: KATZ, VICTOR J. - A history of mathematics
ww1333f: KATZMAN, PAMELA W. - Computer assisted mathematics program. Geometry. Teacher's commentary, answers included.
gw0020a: KAUANUI, J. KEHAULANI - Hawaiian blood Colonialism and the politics of sovereignty and indigeneity
xx0113: KAUENHOVEN JANZEN, REINHILD AND JOHN M. JANZEN - Mennonite furniture. A migrant tradition (1766-1901).
ww0444e: KAUFMANN, A. E.A. - Operationale research.
ww1173: KAUFMANN, A. - Introduction à la théorie des sous-ensembles flous.
ww1174: KAUFMANN, A. - Exercices avec solutions sur la théorie des sous-ensembles flous.
geschwk0033: KAUL, CHANDRIKA - Reporting the Raj The Britishpress and India, c. 1880-1922
f720: KAULBACH, V. - Opstand in Lhong.
gwindia0014: KAVIRAJ, SUDIPTA - The imaginary institution of India Politics and ideas
geschw456: KAYILA, VALEMTIN - Congo: La democratie du plus fort
gw0024: KEATE, GEORGE - Nachrichten von den Pelew-Inseln In der Wetgegend des Stillen Ozeans
gwaf0003: KEEGAN, TIMOTHY - Colonial South Africa and the origins of the racial order
schl0161: KEEGSTRA, BERT - Transition metal catalysed. Aromatic nucleophilic substitutions
10062: KEEMINK, J.W. - Putten in de (goede) oude tijd.
w474: KEENE, GEOFFREY - First-Order functional calculus.
ww0172: KEEPING, E.S. - Introduction to Statistical Inference.
geschw297: KEESE, ALEXANDER - Living with Ambiguity Integrating an African Elite in French and Portuguese Africa, 1930-61
geschn0428: KEESING, ELISABETH - Constantijn en Christiaan Verhaal van een vriendschap
geschn0429: KEESING, ELISABETH - Het volk met lange rokken Vrouwen rondom Constantijn Huygens
qq0029: KEESOM, YOLANDA - Uit de huizen blijft het licht stralen. 75 jaar Woningbouwvereniging Bloemendaal-Noord.
q0029: KEESOM, YOLANDA - Uit de huizen blijft het licht stralen. 75 jaar Woningbouwvereniging Bloemendaal-Noord.
art030: KEIJSPER, FRANS - Anton Pieck. Een 90-jarige ambachtsman
1268: KEIKER, WIEBE H. - Sint Anthony Gasthuis 1900-1979. Onder de klokslag van Sint Anthoon. Een Leeuwarder gasthuis na 1900.
p0298: KEIKES, W.H. - tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 6 De hollandse kusten/Rijnland.
p0299: KEIKES, W.H. - tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 7 De hollandse kusten/rijnland/Delfland.
f286: KEIKES, H.W. - Eiland in de friese zee.
f358: KEIKES, WIEBE - Steeds weer op reis met Alexander Prins van Oranje 1871-1881. Reisherinneringen van kamerdienaar Johannes Theodorus van Balen.
fr001: KEIKES, W.H. - Sint Maarten, de kerkburcht van Bolsward.
p0297: KEIKES, W.H. - tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. Deel 4 De hollandse kusten/West-Friesland en de 'kop'.
nh001: KEISERS, J.TH. - Geschiedenis van de afdeling Haarlemmermeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858-1992. 134 jaar plaatselijk belang
gesch0078: KEIZER, MADELON DE - Het Parool 1940-1945 : verzetsblad in oorlogstijd
p0267: KEIZER, D.P. - De kamer neemt de vrijheid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden in het jaar 1877.
wles59: KELFKENS, A. - Getal en ruimte. 1VBO-MAVO1: Wiskunde voor het eerste leerjaar vbo
ww0405: KELFKENS, A. - Getal en ruimte. 4/5 H1
h1018: KELK, C.J. E.A. - Nederlandsche Boekverkoopersbond 1907-1947.
bw014: KELK, C.J. - Geschenk 1934. Twaalf portretten van auteurs.
bw021: KELK, C.J. EN GÉZA FRID - De zwarte bruid : opera parodistica in drie bedrijven
1004: KELK, C.J. - Geschenk 1934. Twaalf portretten.
2354: KELK, C.J. - Geschenk 1934. Twaalf portretten.
2585: KELK, C.J. - Wie schreef dat?
2581: KELK, C.J. - Guirlandes om een boekenkast.
2556: KELLER, H. - Theater in de tijd.
ww1604a: KELLER, O.H. - Analytische Geometrie und lineare Algebra.
var040: KELLER, R. - Hydrologie.
var005: KELLETAT, DIETER - Deltaforschung.
ww1065: KELLEY, JOHN L. - Introduction to modern algebra
ww1979: KELLEY, JOHN L. - Introduction to modern algebra Official textbook for Continental Classroom
ww0412h: KELLS, LYMAN M. - Elementary differential quotations.
mm470: KELLY, MERVIN J. (FOREWORD) - The Transatlantic Telephone Cable
sch041: KELTJENS, ROLF - The syntheses of -lactam antibiotics from 3-formylcephalosporins as the key-intermediates
ww1760: KEMENY, JOHN G., J. LAURIE SNEL AND GERALD L. THOMPSON - Introduction to finite mathematics
xx1605: KEMPEN, M.H.G. VAN - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur Vanaf de orale literatuur (1596) tot het jaar 2001
f364: KEMPEN, B.G.A. EN N. VAN VELZEN - Werken aan wonen. 75 jaar nationale woningraad.
ant018: KEMPEN, MICHIEL VAN - Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West.
p0346: KEMPENEERS, MIENTJE - Onder 4 ogen.
wet065: KEMPER, MICHEL - Studying Islam in the Soviet Union.
f596: KEMPERINK, R.M. - Vijf en Zeventig jaar Apeldoorn. Aspecten van de Apeldoornse geschiedenis tussen 1909 en 1984.
gla001: KEMPERINK, R. M. - Geschiedenis van Apeldoorn
sch043: KEMPERMAN, GERARDUS JOHANNES - Clathrate type complexation of cephalosporin antibiotics Function, design and application
geschn415: KEMPERS, BRAM (REDACTIE) - Openbaring en bedrog De afbeelding als historische bron in de Lage Landen
art231: KEMPERS, BRAM - Kunst, macht en mecenaat Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250-1600
ind0004: KEN, DANNY WONG TZE - Community and society
w363g: KENDALL, MAURICE G. - Rank correlation methods
1541: KENEALLY, THOMAS - Schindler's lijst.
ww1546: KENNEDY, HUBERT C. - Giuseppe Peano
woII198: KENNIS, JOHN C. - ...O, dat wintertje '45...
geschw096af: KENT, JOHN - The internationalization of colonialism
lit020: KERBOSCH, ROELAND - Koekjes in de zon.
geschw441: KERKHOFF, KATHINKA RENATA - Save ourselves and the girls ! Girlhood in Calcutta under the Raj
763: KERKHOFFS, BERT - Knipoog naar Arnhem van toen
woII519: KERKHOFFS, BERT - Driemaal Arnhem
woII534: KERKHOFFS, BERT - Arnhem. Stad der daklozen Dossier '44-'45
xx0314: KERKHOVEN, RONALD A.R. - Beauties, beasts and birds. Corneille and his collection of African Art.
2512: KERKWIJK, HENK VAN - Arthur en de lettervreter.
geschw314: KERMANS, HERMAN ET CHRISTIAN MONHEIM - La conquête d'un empire ... Histoire du Congo Belge
mm547: KERMODE, A.C. - Mechanics of flight
woII208: KERR, WALTER - Het geheim van Stalingrad
ff496: KERSBERGEN, L.C. - Geschiedenis van het Sint Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
f496: KERSBERGEN, L.C. - Geschiedenis van het Sint Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
xx4009: KERSSEMAKERS, AGNES M.L. - Social liberation from the French Revolution to the middle of the Twentieth Century
h570: KESLER, JAN W. - Mijn zwerftocht over de Veluwe.
glbet4: KESSEL, TH.J. VAN - Culemborgs 'glas' : de gebrandschilderde ramen van het stadhuis van Culemborg
woII188: KESSEL, JOSEPH - Het geschenk voor de führer
1653: KESSEL, JOSEPH - De man die Nederland redde.
m079: KESSELS, JAN A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
ww0567: KESTELMAN, H. - Modern theories of integration.
as075: KESTEN, HERMANN - Copernicus und seine Welt. Biographie.
sch059: KETELAAR, J.A.A. - De chemische binding : inleiding in de theoretische chemie
sch005: KETELAAR, J.J.A. - Chemical constitution.
sch006: KETELAAR, J.J.A. - De chemische binding.
us24: KETNER, F. - Stichtse studin
gwd0003a: KETTLITZ, EBERHARDT - Afrikanische Soldaten aus deutscher Sicht seit 1871 Stereotype, Vorurteile, Feindbilder und Rassismus
lit665: KEULEN, M. VAN - Bleekers zomer, een kleine roman
bw123: KEULEN, MENSJE VAN - Bleekers zomer.
h643: KEULEN, MENSJE VAN - Bleekers zomer.
bw100: KEULS, YVONNE - Daniel Maandag.
2567: KEULS, YVONNE - Daniel Maandag.
w231: KEUNE, FRANS - Getallen Van natuurlijk naar imaginair
g009: KEUNING, J. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indi onder Jacob Cornelisz van Neck en Wijbrant Warwyck 1598-1600. Deel IV. De reis naar de Banda eilanden.
f199: KEUNING, JELLE P. - Mooi onder-dak.
g026: KEUNING, J. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indi onder Jacob Cornelisz van Neck en Wijbrant Warwyck 1598-1600. Deel V, eerste stuk. De reis naar Termate.
g002: KEUNING, J. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indi onder Jacob Cornelisz van Neck en Wijbrant Warwyck 1598-1600. Deel V, tweede stuk.
lit308: KEUPER, HANS - Volksrijmen Voordrachten uit Oost-Nederland
mm389: KEUTEL, FR. - Der Luftfahrtgedanke in der Schule.
xx1213: KEUZENKAMP, J.H. (INLEIDING) - Gemeentewapens in Nederland.
ww1836: KEY, HAROLD - Morphology of Cayuvava
xx0625: KEYSER, MARJA E.A. - Van binnen moet je wezen 200 jaar circus in Nederland.
ww0517: KHINCHIN, A.I. - Mathematical foundations of statistical Mechanics
var110: KHINCHIN, A.I. - Mathematical foundations of information theory.
xx1192: KIEFT, EWOUD - Het plagiaat : de polemiek tussen Menno ter Braak en Anton van Duinkerken
gesch0118: KIELICH, WOLF - Jordaners op de barricaden : het oproer van 1934
o117: KIELICH, WOLF - Ondergronds rijk. 25 jaar Gasunie en aardgas.
xx0056: KIERS, JAAP & BOUKE NIELSEN - Jannes. Profiel van de bijzondere denksporter Jannes van der Wal.
bol1033: KIERS, JEA - Praat er maar liever niet over : gesprekken met familieleden van psychiatrische patinten
1686: KIÈS, CH. - Wat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Nederlandsch-Indië
ff603: KIEZEBRINK, H.H. - St. Walburgskerk te Zutphen.
f603: KIEZEBRINK, H.H. - St. Walburgskerk te Zutphen.
ww1655a: KIJNE, D. - Plane construction field theory.
gesch221: KIKKERT, J.G. - Wilhelmina : vorstin tussen verleden en toekomst
w579: KILMISTER, C.W. - Language, logic and mathematics.
ww1060: KIM, THOMAS K. - Introductory mathematics for economic analysis
mm543: KIMBERLIN, RALPH D. - Flight testing of fixed-wing aircraft
mm083: KIMBLE, GEORGE AND RAYMOND BUSH - The weather.
geschwk295: KINATA, CôME - Les ethnochefferies dans le Bas-Congo francais: collaboration et résistance 1896-1960
wet079: KINDT, MEREL - Morgen van zijde en zonder vrees
geschwk335: KINET, RUTH - Licht in die Finsternis Kolonisation und Mission im Kongo, 1876-1908. Kolonialer Staat und nationale Mission zwischen Kooperation und Konfrontation
schl0026: KING, EDWARD J. - Acid-Base Equilibria.
ind150: KING, VICTOR T. (COMPILATION AND INTRODUCTION) - Moving pictures More Borneo travel
2613: KING, STEPHAN - Dolan's Cadillac.
woII192: KING, HAROLD - Moordenaars moeten sterven
gwaf0077: KINGSMILL HART, URSULA - Two ladies of colonial Algeria The lives and times of Aurelie Picard and Isabelle Eberhardt
woII142: KINVIG, CLIFFORD - Birma spoorweg.
woII122: KINVIG, CLIFFORD - Birma spoorweg. Slavenarbeid in malaria-hel.
mm220: KINZBRUNNER, C. - Die Gleichstrommaschine
schl0136: KIPLING, J.J. - Adsorption from solutions of non-electrolytes
994: KIPP, F. E.A. - Drift 25
ww1822: KIRKERUD, BJORN - Programming language semantics Imperative and object oriented languages
mm221: KIRSCHKE, ALFRED - Die Gaskraftmaschinen.
m562: KISJOKAI, ERZSEBET - Das Zeichen an der Wand.
n002: KIST, BAS - Merkenmisser. De eeuwige strijd om merk en portret.
geschn452: KISTEMAKER, RENÉE EN TIRTSAH LEVIE - Êxodo Portugezen in Amsterdam 1600-1680
xx1650: KISTEMAKER, R.E. EN V.T. VAN VILSTEREN - Beer!. The Story of Holland's Favourite Drink.
geschn496: KISTEMAKER, RENÉE EN MICHIEL JONKER (REDACTIE) - De smaak van de elite Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm
geschw381: KITA, PIERRE, K. MASANDI AND MARC DEPAEPE - La chanson scolaire au Congo Belge Anthologie
wet048: KITTEL, BERNHARD - Een gekke methodologie? Over de grenzen van macrokwantitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
h674: KLAASSE, PIET - Twee oren om te horen. Twee ogen om te zien.
lit066b: KLABUND - Borgia. roman einer Familie.
lit106: KLABUND - Bracke. Ein Eulenspiegel Roman
art224: KLAMT, JOHANN-CHRISTIAN - Over kunstenaars Signaturen en zelfportretten
zee20: KLARENBEEK, H. - Middelburg binnenstad : monumentenjaar 1975
ww0228: KLAUA, D. - Allgemeine Mengenlehre. Ein Fundament der Mathematik
sa366: KLAVEREN, F.L. VAN - Suriname op zoek naar zichzelf
bol1020: KLEEF, BAS VAN - Het ideale autoland : waarom Nederland in de file staat
x764: KLEEFKENS, ONNO - Opvallend anders. De Amersfoortse Phoenix brouwerij 1873-1970.
ww0326: KLEENE, STEPHEN COLE - Introduction to metamathematics.
w293: KLEENE, S.C. AND R.E.VESLEY - The Foundations of Intuitionistic Mathematics
t0018: KLEFFENS, E.N. VAN - Belevenissen.
dr023: KLEI, JAC VAN DER - Gids voor Drente.
zhl39: KLEIBRINK, HERMAN EN RUUD SPRUIT - Hofjes in Leiden
h050: KLEIJN, F.J. - Beschijving en geschiedenis van Delfshaven benevens die van Schoonderloo en het Slot Spange.
x075: KLEIJWEGT, ARIE - De dansorkesten van de BBC.
geschn0067: KLEIN, MARIAN VAN DER EN SASKIA WIERINGA - Alles kon anders : protestrepertoires in Nederland, 1965-2005
gwsl0006: KLEIN, MARTIN A. - Slavery and colonial rule in French West Africa
geschn491: KLEIN, PETER W. - 1000 jaar vaderlandse geschiedenis
geschw0008: KLEIN, NAOMI - No logo geen ruimte geen keuze geen werk De strijd tegen de dwang van de wereldmerken
ww2119: KLEIN, FELIX - Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert
xx1348: KLEINHOUT, H. - Koninklijke Marine in beeld. 1980-1989
ww0988: KLEMKE, E.D. - Essays on Frege
woII522: KLEMPERER, VICTOR - LTI Notizbuch eines Philologen
woII516: KLEMPERER, VICTOR - Tot het bittere einde Dagboek 1933-1945
x899: KLEP, P.M.M. E.A. - Wonen in het verleden. Ekonomie, politiek, volkshuisvesting, cultuur en bibliografie.
x910: KLERK, ARIE DE - Bouwen aan de hofstad. De geschiedenis van het bouwtoezicht in Den Haag 1250-1900, in sociaal en cultureel perspectief.
r032: KLEUSIEN UUT ZALK - Regels veur et weer en nog een heleboel meer.
xx3000: KLIJN, MARGO - De stille slag Joodse Arnhemmers 1933-1945
qq0021: KLIJN, HANS - Bouwvereniging Lochem 1917-1997.
h259: KLIJN, ALBERT - Strooibiljet Boekenweek 1935.
geschw101: KLING, DAVID W. - The Bible in history
xx1599: KLOEK, J.J. - Over Werther geschreven ... Nederlandse reacties op Goethes Werther 1775-1800
geschn0467: KLOEK, ELS (SAMENSTELLING) - Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis
10030: KLOEK, WOUTER - Gewelfschilderingen in de Oude Kerk te Amsterdam.
geschn436: KLOEK, ELS (REDACTIE) - Verzameld verleden Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis
geschn0516: KLOEK, ELS ET AL (REDACTIE) - Vrouwen en kunst in de Republiek Een overzicht
h079: KLOK, R.H.J. - Archeologisch reisboek voor Nederland.
x728: KLOK, G. E.A. - Historie van Usquert.
o146: KLOMP, R.G. - Tussen station en stad. De gemeentetram Zaltbommel 1910-1923.
ind012: KLOMPMAKER, H. - Handel in de Gouden Eeuw
f656: KLOOSTERBOER, W. - Onvrije arbeid na de afschaffing van de slavernij.
m635: KLOOSTERMAN, ROBERT - Werkloosheid in Nederland 1920-1939. Een onderzoek naar regionale verschillen.
ww0687: KLOOSTERMAN, H.D. - Waarde en waardeering der wiskunde.
xx1570: KLOOSTERMAN, ROBERT - Werkloosheid in Nederland 1920-1939 Een onderzoek naar regionale verschillen
10017: KLOOT MEYBURG, H. VAN DER - De Nieuwe Kerk te Delft. Mausoleum van het huis van Oranje. Nationaal Hulde blijk 1923.
x797: KLOPPER, JAN EN BOB DEKKER - Jisp en Spijkerboor in oude ansichten deel 2.
nbr37: KLUIJTMANS, JANUS EN JAN NAAIJKENS - Het dorp van onze jeugd
ww0645: KLUNDERT, TH. VAN DE - Grondslagen van de economische analyse
ww0672: KLUNDERT, TH. VAN DE EN R.J. DE GROOF - Inleiding tot de micro-economische theorie : allocatie en prijsvorming
xx0240: KLUVELD, AMANDA - Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, 1890-1940.
ww0964: KLUYVER, J.C. - De formule van Stirling.
schaken001: KMOCH, H. EN LOD. PRINS - Weerzien der schaakmeesters De wedstrijd te Hastings 1945-1946
geschn0453: KNAP, GER. H. - Mens en bedrijf. 75 jaar Smit-Slikkerveer.
2387: KNAP, HENRI - De ronde van '43.
gesch0121: KNAPEN, JOOP ET AL - Het was een goede ploeg... : Koninklijke Marechaussee, lichting 1955-4
xx1274: KNEGTMANS, PETER JAN E.A. - Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en Van Dam.
wet124: KNIPPENBERG, HANS - Cuius regio, eius religio? Over godsdienst, staat en territorium
geschnl0010: KNIPPENBERG, HANS - Deelname aan het lager onderwijs in nederland gedurende de negentiende eeuw.
xx0128: KNOESTER, J. - P.C. de Moor 1866 - 1953.
x340: KNOL, MARGRIET - Klaas van Leeuwen 1868-1935.
geschw401: KNOLL, ARTHUR J. AND LEWIS H. GANN (EDITORS) - Germans in the Tropics Essays in German colonial history
woII452: KNOOP, HANS - De Joodsche Raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen.
h480: KNOPF, OTTO - Wahrscheinlichkeitsrechnung.
ww0678: KNOPP, KONRAD - Aufgabensammlung zur Funktionentheorie.
ww1764: KNOPP, KONRAD - Problem book in the theory of functions
w0052a: KNOPP, KONRAD - Theorie und Anwendung der unendlichen Reihen
ww1763: KNOPP, KONRAD - Theory of functions Elements of the general theory of analytic functions
ww1765: KNOPP, KONRAD - Elements of the theory of functions
h456: KNOPP, KONRAD - Aufgabensammlung zur Funktionentheorie.
geschwk160: KNOPP, GUIDO - Das Weltreich der Deutschen. Von kolonialen Träumen, Kriegen und Abenteuern.
ww0650b: KNUTH, DONALD E. - The art of computer programming Volume 2. Seminumerical Algorithms
gv1: KOBES, D.W., KEUPER, D.H. - Gezegden uut d'n Achterhoek : riemsprökskes en andere boerenwiesheid in ons rieke dialect
ww0236: KOBRINSKII, N.E. AND B.A. TRAKHTENBROT - Introduction to the theory of finite automata.
as247: KOBUS, M.L. EN J.J. RAIMOND - Cosmografie : sterrenkunde voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs
ind129: KOCH, D.M.G. - Batig slot Figuren uit het oude Indië
x028: KOCH, ESTHER E.A. - Over kaken, broodbanken & etstoelen. Sporen van middeleeuws Nederland.
542: KOCH, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesi.
g314: KOCH, RUDOLF - Das kleine Blumenbuch.
geschn408: KOCK, STEVEN DE ET ALL - Wat een uitgever beweegt... De Tijdstroom 1921-1996
var171: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding tot de wijsbegeerte van natuurwetenschappen.
woII450: KOECHLIN, H. ET AL - 1943. Voor de grafische werkers.
2490: KOECK, PAUL - De merkwaardige verrijzenis van angel Arcadio Picasso.
x17: KOEDOOD, PETER - De hofnar. Van maatschappelijk verschijnsel tot toneelnar.
j180: KOEHLER, J. - Exercises de Gometrie analytique et de Geometrie suprieure
geschn0495: KOENDERS, PIETER - Tussen christelijk Réveil en seksuele revolutie Bestrijding van de zedeloosheid met de nadruk op repressie van homoseksualiteit
geschn0520: KOENE, BERT - De Caeskopers Een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
544: KOERTS, H.J. - Eens vrienden, altijd vrienden. Herontmoeting met Zuid-Celebes.
xx0223: KOESEN, JAN - Verborgen vogel. Corneille. Aantekeningen uit een schildersleven.
theo044: KOHLBRUGGE, D.J. ET AL - De ware Jozef
saa358: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan, Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland
schl0132: KOHLER, FRIEDRICH - The liquid state
schl0024: KOHLRAUSCH, F. UND L. HOLBORN - Das Leitvermögen der Elektrolyte ins besondere der wässrigen Lösungen. Methoden, Resultate und chemische Anwendungen.
mm522: KOHLRAUSCH, FRIEDRICH - Kleiner Leitfaden der praktischen Physik
archit003: KOHN, WENDY (EDITOR) - Moshe Safdie.
w540: KOITER, W.T. - C.B. Biezeno 1888-1975.
geschwk0036: KOIVUNEN, LEILA - Visualizing Africa in nineteenth-century British travel accounts
m140: KOK, G.A. DE EN M.C. VERBURG - Ontworsteld land. Over zee, land en zeeuw.
x612: KOK, PAUL TH. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
topo1003: KOK, A.A. - De historische schoonheid van Amsterdam
ww0484: KOK, C.L., M. SCHEFFER EN S.C. VAN VEEN - Mathematica.
10124: KOK, G.A. DE - Abdij van Middelburg.
w839: KOK, F. DE - De integraal van Stieltjes en zijn functietheoretische toepassing.
theo062: KOK, KEES - De vleugels van een lied Over de liturgische poëzie van Huub Oosterhuis
ww1676a: KOK, H. - Connected orderable spaces.
mm200: KOLAKOWSKI, LESZEK - Horror metaphysicus
gwaf0011: KOLAPO, FEMI J. AND KWABENA O. AKURANG-PARRY - African agency and European colonialism
xx0137: KOLDEWEIJ, A.M. - Zilver uit 's-Hertogenbosch.
p0417: KOLEN, ERIC - 20 jaar Stichting Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg 1979-1999. Een kroniek van vrijwillige, particuliere monumentenzorg in Brabant.
ww0505b: KOLEN, A.J.W. - Three network and planar rectilinear location theory
as306: KOLKMEIJER, N.H. - Eliminatie van de begrippen assenstelsel, lengte en tijd uit de vergelijkingen voor de planetenbewegingen
geschwk0078: KOLLER, CHRISTIAN - 'Von Wilden aller Rassen niedergemetselt'. Die Diskussion um die Verwendung van Kolonialtruppen in Europa zwischen Rassismus, Kolonial- und Militärpolitik (1914-1930)
g179: KOLLEWIJN, R.A. - Vereenvoudigings-arsenaal.
ww1555: KOLLROS, LOUIS - Evariste Galois
ww1549: KOLLROS, LOUIS - Jakob Steiner
ww2106: KOLMAN, BERNARD AND ROBERT C. BUSBY - Discrete mathematical structures for computer science
geschw496: KOLSKY, ELIZABETH - Colonial justice in British India White violence and the rule of law
geschwk0080: KOM, DAVID - Les perspectives de la colonisation Les trois colonisateurs du Cameroun: Allemagne, France, Grande-Bretagne
sur116: KOM, ANTOINE DE - Zebrahoeven Gedichten
h1248: KOMMERELL, V. AND K. KOMMERELL - Theorie der Raumkurven und krummen Flächen.
ww0491f: KOMORI, Y. ET AL (EDITORS) - Kleinian Groups and Hyperbolic 3-Manifolds Proceedings of the Warwick Workshop, September 2001
mm279: KOMPANEYETS, A.S. - Theoretical physics.
lit581: KOMRIJ, GERRIT (VOORWOORD) - Water. Een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten
2569: KOMRIJ, GERRIT - De pagode.
bw024: KOMRIJ, GERRIT - Leesliefde in 100 & enige gedichten
x257: KOMRIJ, GERRIT, HANS ROELS EN SERGE VERMEIR - Alfama. Lisboa.
o207: KOMRIJ, GERRIT - Het boze oog. Synopsis.
2605: KOMRIJ, GERRIT - Niet te geloven.
e277: KÖNIG, JOEL - David. Door de mazen van het net.
woII117: KONIJNENBURG, EMILE VAN - Organised robbery
var060: KONING, L.P.G. - Over het mechanisme in den haard van diepe aardbevingen.
bol1032: KONING, HANS - In liefde en dood.
woII422: KONING, B. - Bevrijding van Nederland. 1944-1945.
xx200bc: KONINGSBRUGGEN, H. VAN - Haringtrekken en andere visserij in en om (Den) Helder/Huisduinen en Texel omstreeks 1900-1932.
ff107: KOOIJ, W.F. VAN DER - Ned. Hervormde Kerk Brakel.
1057: KOOIJ, J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten uit de 18de en 19de eeuw.
geschn0106: KOOIJ, CEES VAN DER - Verleden, heden en toekomst Geschiedenis en maatschappelijkeverhoudingen & didactiek
gesch072: KOOIJMAN, SIMON - Sahala, tondi : de begrippen "mana" en "hau" bij enkele Sumatraanse volken
woII_084: KOOIJMAN, W. - Berlijn in de branding.
geschwk090a: KOOIMAN, DICK - Communalism and Indian Princely States. Travancore, Baroda and Hyderabad in the 1930s
15: KOOIMAN, DIRK AYELT - De terugkeer.
f678: KOOISTRA, JAN - De vogel en zijn verschrikkers.
f728: KOOISTRA, JAN - Hendricus Prakke en Het open veld.
2204: KOOL, MARGA - Achter oen ogen.
lit029: KOOL, MARGA - Moeder, dochter, liefste, vrouw : keuze uit gedichten
lit028: KOOL, MARGA - Hoogspanning : Nederlandse en Drentse gedichten
geschn256: KOOLBERGEN, H. VAN - Materile cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap
geschn257a: KOOLE, R.A. (REDACTIE) - Van Bastille tot Binnenhof De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen
g371: KOOLHAAS, A. - De nagel achter het behang.
2369: KOOLHAAS, ANTON - Een schot in de lucht.
sa174: KOOLHAAS, A. - Corsetten voor een libel
sa264: KOOLHAAS, A. - Het water van de Lubbertol.
lit274: KOOLHAAS, A. - Een pak slaag
sch047: KOOLSTRA, ROBERT BASTIAAN - Photochemistry and spectroscopy of 10-demethyl analogues of pro- and previtamin D
topo95: KOOLWIJK, HANS - Rochdale 1920-1995 : 75 jaar sociale woningbouw in Alkmaar
mm404: KOOMANS, N. - Wisselstroomtheorie. Handleiding ten dienste van Middelbaar en Lager Technisch Onderwijs.
p0491: KOOMEN, THEO - Zo was 'r maar ien.
woII193: KOOPMAN, MAURITS - Gezagvoerder, levend tussen Auschwitz en de zee
2540: KOOPMANS, LOEK - Kiep kantel, kiep kantel.
var150: KOOPMANS, B.N. - The sedimentary and structural history of the Valsurvio Dome. Cantabrian Mountains, Spain.
x485: KOOPMANS, H. - Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland.
p0059: KOOPS, LUCAS - Dood spoor.
theo097: KOOREVAAR, HENDRIK EN MART-JAN PAUL (REDACTIE) - Theologie van het Oude Testament De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel
ant001: KOOT, WILLEM EN ANCO RINGELING - De Antillianen. Migranten in de Nederlandse samenleving.
10140: KOOT, TON - En nu Nederland in.
lit043: KOOTEN, KEES VAN - Annie.
2173: KOOTEN, KEES VAN EN WIM DE BIE - Het groot bescheurboek.
13: KOOTEN, KEES VAN - Meest modernismen deel 3
2112: KOOTEN, KEES VAN - Zwemmen met droog haar.
x784: KOOTEN, KEES VAN, KAMAGURKA, REMCO CAMPERT, PETER VAN STRAATEN, HERR SEELE E.A. - Het leukste uit HUMO.
geschn448a: KOOTTE, T.G. ET AL - Rekkelijk of precies Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits van Oldenbarnevelt
2616: KOOTZ, D. - In de val.
ind131: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C. - Indische levens
as187: KOPPE, M. - Die Bahnen der beweglichen Gestirne im Jahre 1918
as188: KOPPE, M. - Die Bahnen der beweglichen Gestirne im Jahre 1919
as189: KOPPE, M. - Die Bahnen der beweglichen Gestirne im Jahre 1916
as190: KOPPE, M. - Die Bahnen der beweglichen Gestirne im Jahre 1917
as191: KOPPE, M. - Die Bahnen der beweglichen Gestirne im Jahre 1920
o225: KOPPERS, G.P. - Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen.
647: KOREVAAR-HESSELING, E.H. - Gebrandschilderde ramen.
fr005: KORF-SCHRÖDER, ELSCHE H.E. - Terschelling... danst
wet070: KORF, DIRK J. - Coke bij de vis. Misdaad en moraal.
2227: KORF, DINGEMAN - Nederlandse majolica.
1877: KORF, JAN - Monumentenzorg en leven.
ww1586: KORFHAGE, ROBERT R. - Discrete computional structures
gwaf0063: KORIEH, CHIMA J. AND RAPHAEL CHIJIOKE NJOKU (EDITORS) - Missions, states, and European expansion in Africa
mm241: KORN, ARTHUR (HERAUSGEBER) - Abhandlung über Dynamik von D'Alembert (1743)
x176: KORNAAT, KLAAS - In de greep van de vijand. Nederlandse militairen in Duitse en Japanse krijgsgevangenschap 1940-1945.
qq0025: KORNAAT, KLAAS - Bouwen aan de stad van morgen. 85 jaar Patrimonium Woningstichting Vlaardingen.
q0025: KORNAAT, KLAAS - Bouwen aan de stad van morgen. 85 jaar Patrimonium Woningstichting Vlaardingen.
xx0689: KORS, A. - 't Is de plicht van ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland.
wet094: KORSTANJE, B. - Problemen rondom de toekomstige behoefte aan vrouwen in het arbeidsproces.
sch050: KORSUNSKY, M. I. - The atomic nucleus
mm072: KORTEWEG, D.J. - Over zekere trillingen van hoogere orde van abnormale intensiteit (relatietrillingen) bij mechanismen met meerdere graden van vrijheid.
mm186: KORTEWEG, D.J. - Descartes et les manuscrits de Snellius.
lit672: KORTEWEG, ANTON (SAMENSTELLING) - Mijn oog komt niet tot rust. Een bloemlezing.
sa380: KORTHALS ALTES, A. - Luchtgevaar, Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945
ind117: KORTHUYS, PIET - In de ban van de tropen
schl0045: KORTÜM, GUSTAV - Lehrbuch der Elektrochemie.
x840: KORVING, ROB EN BART VAN DER HERTEN - Een tijding met de snelheid des bliksems. De optische telegraaf in de Nederlanden (1800-1850).
k225: KOSCHMIEDER, L. - Variationsrechnung I.
x019: KOSMAN, HANS - Drinken uit de plas. Honderd jaar Amsterdamse plassenwaterleiding. 1888-1988.
lit174a: KOSSMANN, ALFRED - De misdaad.
lit024: KOSSMANN, ALFRED - Geur der droefenis. Roman.
art158a: KOSTELANTZ, RICHARD - Panache. Special issue. Future's Fictions 1971
woII199: KOSTER, MARTHA - Zo was het volk van Nederland : een onderduikster vertelt
grs004: KOSTER, E.A. - Een nieuwbouwwijk in de zeventiende eeuw. De ruimtelijke transformatie van de Groningse stadsuitleg.
geschn380: KOSTER, SIMON - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie.
wet004: KOSTER, E.A. - Zand erover. Een positiebepaling van de (actuele) paleogeomorfologie.
x884: KOSTER, SIMON - Komedie in Gelderland. Grote en kleine momenten uit driehonderd jaar theaterleven.
1985: KOSTER, F. - Ons schoone land.
n367: KOTTE, WOUTER - Holendrecht. Gedichten.
ind079: KOUBI, JEANNINE - Il était une fois des esclaves Le cas des Toradja de Célèbes
2594: KOUSBROEK, RUDY - Nederland: een bewoond gordijn.
zee22: KOUSEMAKER, J - Het boek van de prediker Salomo
ww2012: KOWALEWSKI, GERHARD - Bestand und Wandel Meine Lebenserinnerungen zugleich ein Beitrag zur neueren Geschichte der Mathematik
ww1509: KOWALEWSKI, GERHARD (TRANSLATOR AND EDITOR) - Zwei Abhandlungen zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen erste Ordnung von Lagrange (1772) und Cauchy (1819)
x630: KRABBE, TIM - Vier wielerverhalen.
xx0233: KRABBÉ, COERT PETER - Ambacht Kunst Watenschap. Bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880).
n543: KRAFT, B.D.E. - Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie 1905-1912.
m432: KRAKER-VAN ABBEMA, JAPKE DE - Paradijs in tranen.
lit832: KRAMER, W. - Het literaire kunstwerk
art132: KRAMER, WALTER (SAMENSTELLING) - Willink
1735: KRAMER, W. - De Bonifatiuskerk te Medemblik.
geschn395: KRAMER, J.G. - Op de vloot van Admiraal Verheull. Een verhaal uit den Franschen tijd.
10055: KRAMER, JAAP EN THEO KAMPA - Zeeland.
rr036: KRAMERS, J.H. - De semietische talen.
mm412: KRANS, R.L. EN M.P. VRIJ - Eenvoudige natuurkunde voor de lagere klassen van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs
g462: KRANSBERG, D. EM H. MILS - Kastengids van Nederland. Middeleeuwen.
x214: KRAS, REYER - Nederlands fabrikaat. Industriële vormgeving.
ww0722: KRASNOSELSKI, M. A. ET AL - Vektorfelder in der Ebene
woI003: KRAUS, JÜRGEN AND THOMAS MÜLLER - Die deutschen Kolonial- und Schutztruppen von 1889 bis 1918 Geschichte, Uniformierung und Ausrüstung
d088: KRAUSS, JOSEPH - Vom Messen der Zeit im Wandel der Zeiten.
ind059: KRAYER VAN AALST, H. - Van wee en van vree. Twee schetsen uit het leven der Alfoeren op Ceram.
ww1796: KREHER, DONALD L. AND DOUGLAS R. STINSON - Combinatorial algorithms Generation, enumeration, and search
sch073: KREIJENVELD, G.J.W. - Eenvoudige scheikunde
gwaf0074: KREIKE, EMMANUEL - Re-creating Eden Land use, environment, and society in Southern Angola and Northern Namibia
woII475: KREKEL, H., J. VAN HAM, JAN DE VRIES E.A. - De Schouw Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer
woII472: KREKEL, H, J. VAN HAM E.A. - De Schouw Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer
h1187: KREKO, BELA - Lehrbuch der linearen Optimierung.
art144: KREMPEL, ULRICH (REDAKTION) - Hans Hartung. Malerei, Zeichnung, Photographie
ww1603a: KRENZ, A. UND H. OVERLOH - Klothoïden-Taschenbuch.
mm422: KRETZMANN, R. - De electronentechniek in de industrie.
x284: KREUGER, S.C.P. - Zr.Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo.
q0023: KREUKELS, LOEK - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
nx028: KREVELEN, LAURENS VAN - De stijl van de uitgever.
ww0621: KRICKEBERG, K. - Wahrscheinlichkeitstheorie.
ww0639: KRIEGER, HANS-JÜRGEN - Beiträge zur Theorie positiver Operatoren
ww0201c: KRIENS, J. - Wiskunde en besliskunde
gn0002: KRIPS-VAN DER LAAN, HILDE - Woord en daad De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving
aaa077: KRISHNAMURTI, J. - Let understanding be the law.
aaa079: KRISHNAMURTI, J. - Experience and condust.
aaa080: KRISHNAMURTI, J. - Life the goal.
aaa078: KRISHNAMURTI, J. - Now.
aaa082: KRISHNAMURTI, J. - Who brings the truth?
xx0527: KRISTEL, CONNY [RED.] - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming.
xx0529: KRISTEL, CONNY [RED.] - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
ww1141: KRISTENSEN, W.B. ET AL - Antieke en moderne kosmologie
amst020: KROES, R. E.A. - Lastig Amsterdam
p0101: KROESE, A. - Neerland's zeemacht in oorlog.
x610: KROGT, M.R. VAN DER - Een koninklijk gebaar. Hofleveranciers in Nederland.
topo8: KROL, HOMME - Een glimp van het verleden.
xx1004: KROON, WIM - Weesmeisjes in Apeldoorn : geschiedenis van het Weeshuis der Hervormde Gemeente van Apeldoorn en Het Loo, 1806-2006
ww0950g: KROPP, GERHARD - Vorlesungen über Geschichte der Mathematik.
xx0750: KROSENBRINK, HENK, MOERDIJK, MARIE-CÉCILE, MOERDIJK, JOS. - Hosse bosse teune
x882: KROSENBRINK, G.J.H. - De Achterhoek in grootvaders tijd.
xx1069: KROSENBRINK, HENK - De Sneekaels en andere dialektverhalen van Henk Krosenbrink
xx0067: KROSENBRINK HENK - G.J. Klokman 1864-1943.
o431: KROSS, RUDI F. - Anders maakt het leven je dood. De verdwijning van de staat Suriname.
lit664: KRÜGER, CARLA - Er gaan soldaten rond de holte van de nacht. Gedichten.
geschn424: KRUIF, H. DE - Dagboek van Wouter Jacobsz 1572-1579 Ooggetuigenverslag van de troebelen
b096: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
287: KRUIJER, G.J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
wet001: KRUIJER, G.J. - Sociografie als toegepaste sociologie
sur113: KRUIJER, G.J. - Suriname De problemen en hun oplossingen
d008: KRUIJER, G.J. - Suriname, neokolonie in rijksverband.
theo119: KRUIJF, GERRIT DE EN WIETSKE DE JONG (REDACTIE) - Een lichte last Protestantse theologen over de kerk
1457: KRUIJSWIJK JANSEN, EJ., AG. SCHULTE EN W.J. MEIJERINK - Memoriaal. Eeuwfeest parochie RK Onze Lieve Vrouw Visitatie 1985.
w120: KRUIJTBOSCH, D.J. - Bijdragen tot de methodologie van de beginselen der meetkunde
sb270: KRUIS, J. - Dobbelman's Jan Jans en de kinderen
zee17: KRUIT, HENK - Zeeuwse babbelaars : columns
n046: KRUIZINGA, J.H. - Tussen Papyrus en paperback. Lotgevallen van boeken.
o002: KRUIZINGA, CHRIS E.A. - Eerst de man voetbal in Friesland.
h460: KRULL, W. - Alementare Algebra vom hoheren Standpunkt.
e044: KRULS, H.J. EN H. STARING - Op de bres voor Neerlands onafhankelijkheid.
woII171: KRULS, H.J. - Nederland paraat? (Onze Koninklijke Landmacht.
gesch172: KRUYK, P.A. - Vijftig jaar Westlandse bloemen : hoe in het raam van de ontwikkelingen in de bloementeelt in het Westland de Coperatieve Centrale Westlandse Snijbloemenveiling G.A. ontstond en geschiedenis maakte
sch062: KRUYT, H.R. - Inleiding tot de physische chemie.
w279: KRYLOV, V.I. - Approximate calculation of integrals.
woII201: KUBY, ERICH - Die Russen in Berlin, 1945
schl0162: KUDSCHUS, MARTIN - Silylierte Disecosteroide Schlüsselprodukte zur Synthese von Östronderivaten
e100: KUIJER, GUUS - Ik ben Polleke hoor !
sa043: KUIJK, O. EN VELDKAMP, A.C. - Weerzien met Indonesi
geschn0510: KUIJL, ARJEN VAN DER - De glorieze overtocht De expeditie van Willem III naar Engeland in 1688
f233: KUIJLEN, W.J.F. VAN DER - Van stoomtram tot sneltram. De geschiedenis van de tram- en bargediensten tussen Utrecht-Jutphaas-Vreeswijk en ijsselstein.
wet020: KUIJPER, PIETER JAN - Of Mixity and Double-hatting.
art196: KUIJPER, J. - Methode boetseren. Handleiding bij het onderricht in het boetseeren aan scholen voor vakopleiding.
bw085: KUIJPERS, HENK - Felle flitsen
n007: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange/van Leer.
f646: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
sa137: KUIK, W.D. - Utrechtse notities
wet045: KUIKEN, FOLKERT - Taalbeleid als uitdaging.
h935: KUILE, E.H. TER - Noord en Oost-Salland.
art121: KUILE, O. TER - 500 jaar Nederlandse schilderkunst
ff731: KUILE, E.H. TER - De drie oude kerken van Zutfen.
f731: KUILE, E.H. TER - De drie oude kerken van Zutfen.
869: KUILE, G.J. TER - Twentsche eigenheimers.
1874: KUILE, E.H. TER - De torens van Nederland.
868: KUILE, E.H. TER - Zuid - Salland.
sb092: KUILMAN, L.W. - Portugees Oost-Afrika, Mocambique
lit796: KUIPER. W. - Vier voordrachten over Plato
j111: KUIPER, G. - Mobiliteit in de sociale en beroepshirarchie. Een sociografisch onderzoek te Zwolle.
w850x: KUIPER, N.H. - Analytische meetkunde verklaard met lineaire algebra
woII501: KUIPER, HARRY - 14 vluchtelingen na de slag om Arnhem 1944-1945
p0504: KUIPER, C.J. - Uit het rijk van den arbeid. Ontstaan, groei en werk van de Roomsch-Katholieke vakbeweging in Nederland.
h292: KUIPER, K. - Atheensch jongensleven.
xx1291: KUIPER, JACQUES - Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798.
zee500: KUIPERS, JAN J.B. EN ROBBERT JAN SWIERS - Het verhaal van Zeeland
870: KUIPERS, G. - Volksleven in het oude Drente.
xx0073: KUIPERS, JAN J.B. [EINDREDACTIE] - De onderkant van de markt. De Westmonsterkerk van Middelburg in archeologie en historie.
x732: KUIPERS, SIEBE E.A. - Zuurdijk 700.Een herinnering.
ww2087: KUIPERS, L. - Leerboek der Analyse.
aaa037: KUITERT, H.M. - De spelers en het spel

Next 1000 books from Antiquariaat van Starkenburg

9/13