Antiquariaat van Starkenburg
Loseweg 158, 7315 HC Apeldoorn, Netherlands. Tel. +31 (0) 6 46405090, fax 055 - 5789902            Email: info@vanstarkenburg.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
ww0564: BOOLE, GEORGE - The calculus of finite differences.
art135: BOOM, A. VAN DER - Ontwikkeling en karakter der oude monumentale glasschilderkunst.
sa386: BOOMEN G.VAN DEN [SAMENSTELLING] - Willem van Manen
o270: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Mozes-huis in de stad. Verleden, heden en toekomst.
p0608: BOOMGAARD, PETER E.A. - Aangeraakt door Insulinde.
lit501: BOOMSMA, ANNIQUE - Ik heb de maan in een boom gehangen.
ov100: BOON, H. VAN DER - De polders van het Land van Vollenhove Waterbeheersing en ontginning in een uitgeveend gebied 1848-1943
lit642a: BOON, LOUIS-PAUL - Dorp in Vlaanderen
x302: BOON, L.J. - 'Dien godlosen hoop van menschen' Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw.
geschw047: BOON, MARTIN JAMES - The history of the Orange Free State.
lit036: BOON, L.P. - Gustaaf Vermeersch
957: BOON, J.G.M. - Hoenkoop in verleden en heden.
ind090: BOONE, A. TH. - Bekering en beschaving De agogische activiteiten van het Nederlandsch Zendelinggenootschap in Oost-Java (1840-1865)
1588: BOONEN, CHRISTIANNE - Een steenhard bestaan. Zeldzame muurbegroeiing langs Utrechts grachten.
h996: BOONENBURG, K. - De Zuiderzee.
xx1007: BOONSTRA, BREGJE EN MARIEKE VAN DELFT - Wonderland : de wereld van het kinderboek
x844: BOONSTRA, CH. E.A. - De voorstelling begint op straat-The Show Starts on the Street. Tien jaar Nederlandse Theaterafficheprijs/Ten years of the dutch Theatre Poster Prize.
1583: BOORSMA, TJ. - De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen.
gesch222: BOOST, ROLF, DILLEN, PETER, SON, KAREL VAN - Kruidendokter Van de Moosdijk : koopman in ijdele hoop
xx1447: BOOT, WILLEM J.J. - De provinciale boot : honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland
mm406a: BOOTHROYD, GEOFFREY AND WINSTON A. KNIGHT - Fundamentals of machining and machine tools
p0481: BOOY, E.P. DE E.A. - Van erfenis tot studiebeurs. De fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de 'frije kunsten' in de 18de een 19de eeuw. De fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw.
1265: BOOY, H. TH. DE - Strandrover tot redder.
504: BOOY, H. TH. DE - Eenzame tropenzeen. Met Hr. Ms. Halmaheira tissen eilanden en riffen.
2211: BOOY, H. TH. DE - Tusschen mijnen en grondzeen.
xx1271: BOOY, E.P. DE - Weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.
xx1272: BOOY, E.P. DE - Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw.
lit542: BORCHGRAVE, ARNAUD DE AND ROBERT MOSS - The Spike.
lit548: BORDEWIJK, F. - Apollyon.
lit543: BORDEWIJK, F. - Huissens.
lit415: BORDEWIJK, F. - Veuve Vesuvius.
n280: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
lit763: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver.
lit473: BORDEWIJK. F. - De wingerddrank.
lit641: BORDEWIJK, F. - Zwanenpolder
ww2060a: BOREL, ÉMILE - Lecons sur la théorie de la croissance
mm060: BOREL, ÉMILE - L'évolution de la Mécanique.
ww0969: BOREL, ÉMILE - Géométrie.
ww1540: BOREL, ÉMILE - Les probabilités et la vie
ww1095: BOREL, EMILE ET ANDRÉ CHÉRON - Théorie mathématique du bridge à la portée de tous
w971: BOREL, ÉMILE - Probabilité et certitude.
ww1496: BOREL, ÉMILE ET PAUL MONTEL - Algèbre
mm321: BOREL, ÉMILE - L'espace et le temps.
ww1215: BOREL, ÉMILE - Lecons sur les fonctions de variables réelles
h1415: BOREL, E. AND R. DELTHEIL - Probabilits erreurs.
x758: BORGER, GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982.
wet005: BORGER, G.J. - Het werkterrein van de historische geografie
2586: BORGERS, G. - Speels ABC der Nederlanden.
theo113: BORGMAN, ERIK - Overlopen naar de barbaren Het publieke belang van religie en christendom
n138: BORK, G.J. VAN - Verdrongen en verwrongen. Over Boons gebruik van bronnen in De Paradijsvogel.
ww0200z: BORKOWSKI, L. [EDITOR] - Jan Lukasiewicz. Selected works.
h901: BORKUS, M. E.A. - Vrouwenstemmen. 100 jaar vrouwenbelangen/75 jaar vrouwenkiesrecht.
f711: BORMAN, W. E.A. - Tapestries from Egypt woven by the children of Harrania.
topo7: BORMAN, RUUD, NIELAND, JAN, GEMEENTEMUSEUM (ARNHEM), GEMEENTEMUSEUM, ARNHEM - De oudste bewoning van Arnhem : archeologische vondsten uit de binnenstad en omgeving
geschn242b: BORMAN, RUUD - Oude beschavingen van de Lage Landen Speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing
wles20: BORN, WIM VAN DEN - Moderne wiskunde. 1a mavo havo (vwo)
wles17: BORN, WIM VAN DEN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 2b: Mavo (havo)
wles55: BORN, WIM VAN DEN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 2a: Mavo (havo)
wles02: BORN, WIM VAN DEN - Moderne wiskunde. 1b mavo havo (vwo)
wles45: BORN, WIM VAN DEN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 2b: Vbo mavo
wles29: BORN, WIM VAN DEN - Moderne wiskunde. 2a vbo mavo
wles07: BORN, WIM VAN DEN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 1b: Mavo havo (vwo)
wles13: BORN, WIM VAN DEN - Moderne wiskunde. 2b vbo mavo
geschw0002: BORN, GUNTHARD. - Mozarts Musiksprache
wles63: BORN, WIM VAN DEN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 2b: Mavo (havo)
geschn268: BORNE, JOS VAN DEN, LILIAN DE BRUIJN EN CONRAD GIETMAN (EINDREDACTIE) - Veranderende levens Nederlanderse families na 1850
xx0161: BORNEBROEK, B.H. - De illegaliteit in Twente.
lit484: BORRIE, LEEN - Speelruimte. Strofen apart/together.
geschw304: BORSBOOM, A. EN J. KOMMERS (RED.) - Processen van kolonisatie en dekolonisatie in de Pacific. Onderzoek & verkenning
wet128: BORST-EILERS, ELSE - Geneeskunde op recept?
signeer003: BORST, HUGO - Over vaders & zonen De jongenskamer van van Basten en andere verhalen
lit498: BORSTLAP. C. - Quarantaine.
wles58: BOS, GERT-JAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 1b: Vbo
xx0150: BOS, JAN, WILLEM FOORTHUIS EN PAUL BROOD - Drentse biografieen Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten.
xx0316: BOS, SANDRA - Uyt liefde tot malcander. Onderlinge hulpverlening binnen Noord-Nederlandse gilden in internationaal perspectief (1570-1820).
x807: BOS, DENNIS - Barend Luteraan 1878-1970. Vele woningen, maar nergens een thuis.
wles16: BOS, DICK - Moderne wiskunde. Bovenbouw. Havo. Wiskunde B2, dl. 2
wles24: BOS, GERT-JAN - Moderne wiskunde. 3a mavo/vmbo (kader) gemengd theoretisch
2541: BOS, BURNY - Florrie.
wles56: BOS, DICK - Moderne wiskunde. Bovenbouw. Havo. Wiskunde B2, dl. 1
ww1380: BOS, HENDRIK JAN MAARTEN - Vanuit herkenning en verbazing.
wles03: BOS, DICK - Moderne wiskunde. Bovenbouw. Vwo. Wiskunde A2 dl. 1, B1 dl. 3
wles52: BOS, GERT-JAN - Moderne wiskunde. 3b mavo/vmbo 9kader) gt
n223: BOS, P.R. EN J.F. NIERMEYER - Atlas der gehele aarde.
e321: BOS-TOLHUISEN, ANNELIES E.A. - De Plankeniers 1946-1996. 50 jaar open doek.
wles43: BOS, GERT-JAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 2b: Vbo
wles37: BOS, GERT-JAN - Moderne wiskunde. 3a mavo/vmbo (kader) gt
wles10: BOS, MARJA - Moderne wiskunde. Bovenbouw. Vwo. Wiskunde A1 en B1, dl. 1
x360: BOS, JOHAN - De Schoorlse duinen.
geschw0001: BOS, P.R. - Bos Schoolatlas der geheele aarde
x741: BOS, K.G. - De geschiedenis van Scharmer Harkstede en omgeving.
x733: BOS, F.R. - Muntendam 600. Beeldverslag van de voormalige gemeente Muntendam.
xx0699: BOS, TIDO - Wie maakten de katoentjes ? De textielnijverheid in Nijverdal.
xx1268: BOS, KLAAS G. EN JACOB H. BOS - Hoogezand en Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 -1945.
mm171: BOSCH, D. VAN DEN - De Stoommachine van lage drukking voor vaartuigen, beknopt afgebeeld, en in derzelfder samenstelling en werking kort verklaard.
x670: BOSCH, TOON - Om de macht van het water. De nationale waterstaatdienst tussen staat en samenleving 1798-1849.
d085: BOSCH-WENTINK, WILLEMIEN - In en umme Bronckhorst.
fr014: BOSCH, A.C. - 1879-1979. Het Leeuwarder Stedelijk Gymnasium 100 jaar.
f710: BOSCH, TH.W. VAN DEN - Beschouwingen over het militaire dienstbevel.
ff088: BOSCH, J.W. VAN DEN - Gods Hoede en Gods Werk. Afscheidsrede.
var148: BOSCH, W.J. VAN DEN - Geology of the Luna-Sil region, Cantabrian Mountains (NW Spain).
lit860: BOSCH, AD TEN - Gebroken lied Een vriendschap met Ida Gerhardt
x650: BOSCHMA-AARNOUDSE, C. - Renaissance raadhuizen boven het ij.
p0423: BOSCHVOGEL, F.R. - Waar Maas en Schelde vloeien.
xx0640: BOSDRIESZ, JAN EN GERARD SOETEMAN - Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog-de chaos-de vrijheid.
ind082: BOSDRIESZ, JAN EN GERARD SOETEMAN - Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog-de chaos-de vrijheid.
xx1131: BÖSE, J.H. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...' : prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
w431: BOSECK, H. - Einführung in die Theorie der lineare Vektor Räume.
xx0063: BOSMA, MARJA [REDAKTIE] - Vier generaties. Een eeuw lang de kunstenaarsfamilie Toorop/Fernhout.
x966: BOSMA, KOOS - Ruimte voor een nieuwe tijd: vormgeving van de Nederlandse regio 1900-1945.
xx1456: BOSMAN, FRANK EN THEO SALEMINK (REDACTIE) - Avant-garde en religie. Over het spirituele in de moderne kunst 1905-1955.
wles25: BOSMAN, R.M. - Moderne wiskunde. Onderbouw. 4abc
m094: BOSMAN, CORRY - Witboek van het Katholieke Verzet in Deventer 1940-1945.
m091: BOSMAN, CORRY - Witboek van het Katholieke Verzet in Deventer 1940-1945.
theo001c: BOSMAN, MIJNKE E.A. - Een weg naar vrijheid Reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis
xx0698: BOSMAN, FERRY - Toen Schutte nog door Zwolle reed. Bussen van Schutte 1935-1985.
lit483: BOSMAN, ANTHONY - De revolutie van het woord.
geschnl0005: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1916
h989: BOSSAERS, K.W.J.M. - Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de visseers op Zuiderzee en ijsselmeer.
mm397: BOSSCHA, J. - Leerboek der natuurkunde en hare voornaamste toepassingen. Vierde boek
mm1761: BOSSCHA, J. - Het wedervinden in Australi van Newton's handexemplaar zijner "Principia".
gesch134: BOSSCHA, JOHANNES - Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands
2178: BOSSCHART, A.A. - Theory of advertising.
m444: BOSSCHER, PH.M. - Zeegeschiedenis van de lage landen.
xx1534a: BOSSCHER, PH.M. - De koninklijke marine in de tweede wereldoorlog
geschn301: BOSSCHER, PH.M. - De Nederlandse mariniers
p0501: BOSSCHER, PH.M. EN P.I. MORZER BRUYNS - DE HAAN, L.M. AKVELD EN G. TRAUSCH - Prins Hendrik de Zeevaarder.
woII464: BOSSCHER, PH.M. - De koninklijke marine in de tweede wereldoorlog
mm382: BOSSEN, P. - Plaatsbepaling op zee door astronomische waarnemingen en radio-peilingen.
mm116: BOSSEN, P. EN P. GROOT - Supplement op de schriftelijke opgaven van de eind-examens der zeevaartscholen volgens de programma's A.S. en B.S.
k156: BOSSEN, P. EN D. MARS - Plaatsbepaling op zee. Handleiding bij de Zeevaartkundige Tafelen voor Het Engelsche Kanaal, De Noordzee enz.
mm115: BOSSEN, P. EN P. GROOT - Zeevaartkundige opgaven van de eind-examens der zeevaartscholen volgens de programma's A.S. en B.S.
mm103: BOSSEN, P. EN H. VAN LEEUWEN - Zeevaartkundige opgaven voor aspirant eerste stuurlieden ter koopvaardij.
mm104: BOSSEN, P. - Zeevaartkundige opgaven voor aspirant derde stuurlieden ter koopvaardij.
mm105: BOSSEN, P. - Zeevaartkundige opgaven voor aspirant tweede stuurlieden ter koopvaardij.
x233x: BOSSENBROEK, MARTIN EN JAN H. KOMPAGNIE - Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
x233: BOSSENBROEK, MARTIN EN JAN H. KOMPAGNIE - Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
xx1089: BOSTERS, CASSANDRA - Ontworpen voor de Jaarbeurs : 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
x137: BOSTERS, CASSANDRA - Werk van Pam G. Rueter.
x528: BOSWELL - Boswell en Holland. Met de volledige correspondentie met Belle van Zuylen.
aaa015: BOSWIJK, ARJEN - Het huis en de blinden.
xx1090: BOT, PETER - 'O, allerliefst lichaam...' : lijfelijke mystiek van vrouwen in de late Middeleeuwen
x081: BOT, PETER - Dochters van Debora. Het profetisch optreden van vrouwen in de Middeleeuwse kerk.
x267: BOTKE, IJ. - Ziedaar Italië. Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
ww1839: BOTS, F.W.G. ET AL (REDACTIE) - Informatiesystemen in beweging Liber Amicorum voor A.A. Verrijn Stuart
schl0022: BÖTTCHER, C.J.F. - Theory of electric polarisation.
geschwk0073: BÖTTCHER, NIKOLAUS - Monopol und Freihandel Britische Kaufleute in Buenos Aires am Vorabend der Unabhängigkeit (1806-1825)
mm181: BOTTEMA, O. - F. Reuleaux, filosoof der techniek.
ww1612: BOTTEMA, O. - Wat te bewijzen was
1712: BOTTEMA, TJEERD - Mijn leven.
w892: BOTTEMA, O. AND H.J.E. BETH - The stationary motions of a rigid body under no forces in four-dimensional space.
w904: BOTTEMA, O. - Stability of equilibrium of a heavy particle on a rotating surface.
grs001: BOTTEMA, O. - Met dank voor de lessen
theo054: BOUAM, HANS - In de schaduw van de Psalmen
sa311: BOUAZZA, H. - Een beer in bontjas
m013: BOUDEWIJNS, LEO - 'n hele kunst. Notities over de platenwereld in Nederland.
lit506: BOUDEWIJNS, LEO - Een fonografisch geheugen. Muzikale verhalen.
lit539: BOUDIER BAKKER, INA - Van Amsterdam naar Londen.
woII0016: BOUDIER-BAKKER, INA - Geef acht! : oorlogsverzen uit de jaren 1940-1945
lit600: BOUDIER-BAKKER, INA - De eeuwige andere.
geschw421: BOUEIZ KANAAN, CLAUDE - Lebanon 1860-1960 A century of myth and politics
bw149: BOUHUYS, MIES - Broodje boek
2517: BOUHUYS, MIES - De klepel of de klok.
aaa032: BOUHUYS, MIES - De man van Nazareth
2383: BOUHUYS, MIES - Even geduld a.u.b.
woII026: BOUHUYS, MIES - Anne Frank is niet van gisteren
wet131: BOUKEMA, C.A. - Handelsmoraal en mededinging.
ww0505f: BOULEAU, CHARLES - Charpentes. La géométrie secrète des peintres.
ww0050: BOULIGAND, G. - Initation a l'analyse mathématique.
mm119: BOULIGAND, G. & G. RABAT - Initiation aux Mthodes Vectorielles et aux applications gomtriques et dynamiques de l'analyse.
w661: BOULIGAND, M.G. - Géométrie infinitésimale directe et physique mathématique classique.
woII0002: BOULLE, PIERRE - De brug over de Kwai : het drama van de Birma-spoorweg
wet096: BOULOGNE, ROGIER - Determinanten van het ruimtelijk keuzegedrag
2429: BOULOGNE, ROGIER - Oefeningen in eenvoudige lineaire programmering.
xx1413: BOUMA, GEPKE E.A. - Eigenzinnig en ongrijpbaar : Dolf Henkes (1903-1989)
p0603: BOUMA, S. EN M.C. CAPELLE - Groot vertelboek van de zending.
geschn250: BOUMA, JOOP - Het rookgordijn : de macht van de Nederlandse tabaksindustrie
q0101: BOUMAN, J.J. - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19de en 20ste eeuw.
mm362: BOUMAN, Z.P. - Beknopt leerboek der kosmografie
f373: BOUMAN, P.J. - Economische en sociale geschiedenis.
lit082: BOUMAN, MIES - Mies en scène.
geschn259a: BOUMAN, P.J. - Revolutie der eenzamen : spiegel van een tijdperk
geschn244: BOUMAN, PIETER JAN. - Vijfstromenland. Balans der werelddelen.
geschn282: BOUMAN, P.J. - Ons sociaal erfdeel. Uit het levenswerk van H.P.G. Quack
ww1386: BOURBAKI, N. - Éléments de mathématique. Thorie des ensembles.
p0615: BOURBON, L. DE - Inggih ndoro.
399: BOURBON, L. DE - Inggih Ndoro.
x224: BOUSARDT, MARIANNE C.H. - Onder vrouwelijke hoede. Vrouwen bij de Arbeidsinspectie 1899 - 1990.
h1388: BOUTELOUP, J. - Calcul matriciel elementaire.
h1389: BOUTELOUP, J. - L 'Algebre lineaire.
lit538: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
lit626: BOUTENS, P.C. - Alianora. Spel van het huwelijk.
lit527: BOUTENS, P.C. - Lente-maan.
lit080: BOUTENS, P.C. - Gegeven keur : een bloemlezing uit de verzen van P.C. Boutens
lit121a: BOUTENS, P.C. - Zeven zangen uit Zeeland
lit500: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijnen.
ww0112: BOUTIN, M. AUGUSTE - Développement de N en fraction continue et résolution des équations de fermat.
w953: BOUTROUX, PIERRE - Lecons sur les fonctions définies par les équations différentielles du premier ordre.
w315: BOUTROUX, P. - L' idéal scientifique des mathématiciens
ww1175: BOUTROUX, PIERRE - Les principes de l'analyse mathématique : exposé historique et critique
w925: BOUVÈRE, K.L. DE - A method in proofs of undefinability with applications to functions in the arithmetic of natural numbers.
mm130: BOUWERS, A. - Achievements in Optics.
x593: BOUWHUIS, JELLE - Leo Gestel. Werken op papier. Een onbekende collectie.
ww1697: BOUWMAN, KEES E. - Essays on financial econometrics. Modeling the term structure of interest rates.
mm478: BOUWMAN, EVERH. EN J.H. HAAN - Natuurkundige vraagstukken B
mm352: BOUWMAN, EVERH. EN J.H. HAAN - Natuurkundige vraagstukken B
mm414: BOUWMAN, EVERH. EN J.H. HAAN - Leerboek der natuurkunde A/B
gesch144: BOUWS, TOM - De veilige weg : een boek over veilig verkeer
x431: BOVEN, MARGRIET VAN EN SAM SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
art107: BOVEN, MARGRIET VAN EN SAM SEGAL - Gerard & Cornelis van Spaendonck Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs
wet059: BOVENKERK, FRANK - Uittreden
o369: BOVER, MARGARET - Opmarsch in de Middellandsche zee.
ww0923: BOWEN, EARL K. ET AL - Mathematics with applications in management and economics.
gesch201: BOWLE, JOHN - Charles I : a biography
ww1483: BOWLEY, ARTHUR L. - Elements of statistics.
f466: BOYD, WILLIAM YOUNG - Vertrouwd met de dood.
art127a: BOZO, D. [INTRODUCTION] - Collection. Musée national d'art moderne
sa224: BRAAK, M. TER - Schrijvers prentenboek 5
f614: BRAAK, MENNO TER - Journaal 1939.
lit475: BRAAK, MENNO TER - In gesprek met de onzen.
lit759: BRAAK, MENNO TER - Journaal 1939.
lit513: BRAAK, MENNO TER - Journaal 1939.
j156: BRAAM, S. - Suriname en de Surinamers als maatschappelijke vreemdelingen in Nederland.
m656: BRAASEM, W.A. EN ONNO MEETER - In Haastrecht staat een huis Museum Bisdom van Vliet.
art201: BRAASEM, W.A. E.A. - Naïeve schilders zien ons land.
geschwk226: BRAASEM, W.A. - Malaïci tussen beurs en bijbel. De Nederlandse beoefening van het maleis in de loop der eeuwen.
zee23: BRAAT, AD - Lopend en kijkend door Zierikzee
lit465: BRABANDER, GERARD DEN - Sonnetten.
ww0926: BRABB, GEORGE J. - Introduction to quantitative management.
g417: BRACHET, F. ET J. DUMARCHE - Precis de géometrie plane.
ww1497: BRACHET, F. ET J. DUMARQUE - Précis de Géométrie dans l'Espace
woII145: BRADLEY, JOHN - Lidice
ww1345: BRADLEY, JAMES - Introduction to discrete mathematics.
w109: BRAFFORT, P. & D. HIRSCHBERG - Computer programming and formal systems
mm203: BRAILSFORD, F. - An introduction to the magnetic properties of materials.
lit716: BRAKEL BUYS, W.R. VAN - John Keats. Een strijd om het dichterschap.
xx2050: BRAKEL, KOOS VAN - Charles Sayers 1901-1943. Pioneer painter in the Dutch East Indies
f703: BRAKMAN, WILLEM - De gehoorzame dode.
lit522a: BRAKMAN. WILLEM - Het godgeklaagde feest. Een beeldroman
lit758: BRAKMAN, WILLEM - De gehoorzame dode.
lit521: BRALLEPUT, KAREL - Het jammerhout. Raillerende rijmen.
xx0226: BRAND, JAN E.A. - Het drinkglas.
xx0293: BRAND, JAN EN HAN JANSELIJN - Architectuur en Verbeelding/Architecture and Imagination.
x894: BRANDENBERG, W.A. E.A. - Asparagus Asparagus.
mm346: BRANDES, A. - Lessen over de natuurkundige aardrijkskunde. 1e reeks
g051: BRANDI, KARL - Keizer Karel V. Vorming en lot van een persoonlijkheid en van een wereldrijk.
geschw0020a: BRANDO, MARLON & ROBERT LINDSEY - Brando. De autobiografie.
geschn235b: BRANDS, M./C. A.A. (REDACTIE) - Uit het werk van dr. J. Presser
mm272: BRANDSMA, W.F. - Kennis der metalen : (metallogie).
1604: BRANDSMA, TITUS - Mijn cel. Dagorde van een gevangene.
1611: BRANDSMA, TITUS - Mijn cel. Dagorde van een gevangene.
1602: BRANDSMA, TITUS - Het laatste geschrift. Geschreven op last van de Gestapo.
q0095: BRANDT, RIA VAN DEN [REDAKTIE] - Alice Nahon [1896-1933]. Kan ons lied geen hooglied wezen.
1704: BRANDT, WILLEM - Indonesië's voltooid verleden tijd. Oost-Indische spiegel uit nagelaten papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman
p0601: BRANDT, WILLEM - Demarcatielijn.
p0260: BRANDT, C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht.
lit472: BRANTLIGT, J. - Dagboek voor Bertheke.
glbet5: BRASZ, INEKE - De Kille van Kuilenburg : joods leven in Culemborg
w559: BRAUDE, L. - Les coordonnées intrinsèques.
w127: BRAUER, A. ET AL - Ãoeber die Irreduzibilität eiziger spezieller Klassen von Polynomen.
geschw0016: BRAUNBEHRENS, VOLKMAR - Mozart in Vienna
n505: BREASTED, J.H. - Geschiedenis van Egypte.
lit625: BRECHT, BERTOLT - Furcht und Elend des dritten Reiches.
art016a: BREDEROO, NICO J. E.A. - Oog in oog met de spiegel
m555: BREE, L.W. DE - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
e027: BREE, G. VAN E.A. - Spiegel van Roermond. Jaarboek 1996.
xx0563: BREEN, WILLEM F. VAN - De Nederlandsche Arbeidsdienst 1940-1945. Ontstaan, opkomst en ondergang.
mm532: BREGMAN, ALBERT S. - Auditory scene analysis The perceptual organization of sound
x290: BREGMAN, C. - Oude ansichten en prenten vertellen over De Vogelenzang.
geschw322: BREHM, UWE - Regionale disparitäten der Mortalität in West-Malaysia Eine bevölkerungsgeographische Untersuchung mit einer Fall-Kontroll-studie zur Kindersterblichkeit in Perlis und Kuala Terengganu
h1189: BREHMER, S. AND H. BELKNER - Einführung in die analytische Geometrie und lineare Algebra.
p0607: BREMAN, JAN - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's oostkust in het begin van de twintigste eeuw.
ww0949: BREMEKAMP, H. EN C.H. VAN OS - Algebra hoofdstukken voor het propaedeutisch examen aan de technische hoogeschool.
ww0404: BREMEKAMP, H. - Partiëele differentiaal vergelijkingen.
ww0961: BREMEKAMP, H. - Partiele differentiaal vergelijkingen.
xx0325: BREMER, JAAP E.A. - Piet Slegers.
x275: BREMER, J.M. E.A. - Hidden Futures. Death and Immortality in Ancient Egypt, Anatolia, the Classical, Biblical and Arabic-Islamic World.
xx0647: BREMER, JAN T. - Roeiredders aan het Marsdiep 1924-1923.
lit347: BREMOND D'ARS, YVONNE DE - Le Journal d'une antiquaire
w915: BRENDEL, MARTIN - Ueber partielle Integration
as252: BRENDEL, MARTIN - Ãoeber eine neue Methode zur Ermittlung der Planetenstörungen
as218: BRENDEL, M. - Theorie des Mondes.
as219: BRENDEL, M. - Theorie des Mondes.
as220: BRENDEL, M. - Mitteilungen der Universitäts-Sternwarte.
ant004: BRENSA, CAREL J. - West-Indië
wet142: BRESTE4RS, D.W. - De wetenschap schrijdt voort ..
wles18: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. 2B vmbo gt
wles60: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. 3 vmbo basis
wles33: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 2a vmbo kader/gt
wles64: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 1b vmbo gemengd theoretisch
wles35: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 1a vmbo kader gemengd theoretisch
wles22: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 1b vmbo basis
wles01: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. 1a vbo mavo
wles65: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. 3a vmbo basis kader
wles40: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 1a vmbo basis
wles26: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 3b vmbo basis kader
wles27: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. 2A vmbo gt havo
wles30: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 2a vmbo basis
wles08: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 1b: Vbo mavo
wles05: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 2b vmbo gemengd theoretisch
wles11: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 1a: Vbo mavo
wles15: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 2a vmbo gemengd theoretisch/havo
wles12: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. 4mavo/vmbo gt
wles09: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. 3a vmbo basis kader
wles57: BREUGEL, INE VAN - Moderne wiskunde. Onderbouw. 2b vmbo kader
ww0925: BREUKEL, P.R.C. EN M.P. WIERSMA - Inleiding theoretische informatica
geschw313: BRIAULT, MAURICE - Les sauvages d'afrique
w979: BRICARD, RAOUL - La Kontinuo. Elementa teorio starigita sur la ideo de ordo kun aldono pri transfinitaj nombroj.
mm297: BRIDGMAN, P.W. - The nature of physical theory.
geschn454: BRIELS, J.G.C.A. - De zuidnederlandse immigratie in Amsterdam en Haarlem omstreeks 1572-1630 Met een keuze van archivalische gegevens betreffende kunstschilders
art254: BRIELS, JAN - Vlaamse schilders in het Noorden in het begin van de Gouden Eeuw
geschwk153: BRIGAUD, FÉLIX ET JEAN VAST - Saint-Louis du Senegal. Ville aux mille visages.
1321: BRIGGS, SUSAN - Keep smiling through. The Home Front 1939 - 45. Introduction Vera Lynn.
gesch0108: BRIJNEN VAN HOUTEN, P. EN J.G. KIKKERT - Brandwacht in de coulissen
lit211: BRIL, MARTIN - Twee broers en een broodjeszaak
mm137: BRILLOUIN, M. - Mémoires originaux sur la circulation générale de l'atmosphère.
mm146: BRILLOUIN, M.L. - Influence de la température sur l'élasticité d'un solide.
mm088: BRILLOUIN, LÉON - Les tenseurs en mécanique et en élasticité.
p0366: BRINK, ALIJD - Kwestie van tijd. Gerontologische gedichten.
lit754: BRINK, ALIJD - Kwestie van tijd. Gerontologische gedichten.
lit038: BRINK, ANDRÉ P. - Olé. Reisboek voor Spanje
w284: BRINK, RAYMOND W. - Algebra college course.
lit523: BRINK, ANDRÉ P. - Lobola voor het leven.
e150: BRINKHOFF, J.M.G.M. - Een eeuw Gelderlander Pers 1848-1948.
f097: BRINKHOFF, JAN - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de gesch van Nijmegen.
geschn383: BRINKKEMPER, SIMPHA EN INE SOEPNEL - Apollo en Christus. Klassieke en christelijke denkbeelden in de Nederlandse renaissance-literatuur.
mm473: BRINKMANN, C. - Die Isolierstoffe der Electrotechnik
mm476: BRITTAIN, JAMES E. (EDITOR) - Turning points in American electrical history
geschwk0060: BROCHEUX, PIERRE AND DANIEL HÉMERY - Indochine La colonisation ambiguë 1858-1954
ww0650z: BROCK, E.O. DE - Er zijn vijf kritieke uitbreidingen van S4 (bevat tevens een inleiding in de modale logika
xx0608: BROCKBERND, LIJDA E.A. - Charles en Maarten Kemper. Twee Rotterdamse kunstenaars.
mm353: BROCX, W.L. - Vraagstukken over werktuigkunde
lit018: BRODKEY, HAROLD - Een verhaal op vrijwel klassieke wijze
wiel17: BROECK, ACHIEL VAN DEN - Jef Scherens : de Caruso uit de sprintwereld
xx4021: BROEK, GERARD J. VAN DEN - The return of the cane A Natural History of the Walking Stick
woII0005: BROEK, H.J. VAN DEN - Hier Radio-Oranje. Vijf jaar radio in oorlogstijd.
ww0592: BROEKE, A.M. TEN E.A. - Operationele research.
f527: BROEKE, W. VAN DEN E.A. - Het spoor. 150 jaar spoorwegen in Nederland
geschn504: BROEKE, WILLEM VAN DEN - Financiën en financiers van de Nederlandse spoorwegen 1837-1890
j112: BROEKHUYSEN, J. - Studies over het dialect van Zelhem in de graafschap Zutfen.
f181: BROESHART, A.C. EN H. DE HAAS - Die brand moet uit. 100 jaar beroepsbrandweer in 's Gravenhage.
n517: BROGAN, J.C. [TRANSLATION] - Memoirs of the Comte de Rambuteau.
var158: BROGLIE, LOUIS DE - Savants et découvertes
mm323: BROGLIE, LOUIS DE - Matière et lumière
mm031: BROGLIE, LOUIS DE - La mécanique ondulatoire des systèmes de corpuscules.
sa299: BROLSMA, U.H. (SAMENSTELLING) - Wageningen 1940/1945
art176: BROMMER, BEA E.A. - Van kimono tot ruimtepak zijde-kunstzijde-kunstvezel
m467: BRONGERS, J.A. EN P.J. WOLTERING - De prehistorie van Nederland. Economisch-technologisch.
f353: BRONGERSMA, L.D. ET G.F. VENEMA - Le coeur inconnu de la Nouvelle Guinée. L'éxpedition néerlandaise au massif des Étoiles.
o454: BRONGERSMA, E. - Voorproef in Spanje 1919-1939. Twintig jaar menschelijke kwaadaardigheid.
o098: BRONKHORST, A.J. - Amsterdam en Wassenaar. De zittingen van de Generale Synode der NH Kerk in het jaar 1945.
wet108: BRONNER, FRED - Gezinspraak
x771: BRONSEMA, JACOB B. - Kent u ze nog de Spieksters.
mm521: BRONSTED, J.N. - On the concept of heat
geschn459: BROOK, TIMOTHY - De hoed van Vermeer De Gouden Eeuw en het ontwaken van de wereldeconomie
t0054: BROOKE, CHRISTOPHER - De Middeleeuwse samenleving.
sb160: BROOKS, T. - The Druid of Shannara
m449: BROUWER, JOHAN - Philips Willem. De spaansche prins van Oranje.
t0281: BROUWER, J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen.
558: BROUWER, B.J. - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging.
xx0102: BROUWER DE KONING, JAN EN ROB VUYK - Voetbalnomaden. Nederlandse trainers in buitenlandse dienst
ind155: BROUWER, BASTIAAN JAN - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging
p0606: BROUWER, K.J. EN H. GEURTJENS - Zending en missie in Indië
n339: BROUWER, S. - De Amsterdamsche Bank 1871-1946.
1158: BROUWER, FOP I, - Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden.
topo11: BROUWER, J. - Het binnenste naar buiten : beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863)
ww1429: BROUWER, A.E. - Treelike spaces and related connected topological spaces.
h131: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot.
1068: BROUWER, J.H. - De Friese brief.
nh1: BROUWER, D. - Gids voor Enkhuizen
gr003: BROUWER, REIN - Groningen en Ommelanden in grootvaders tijd
256: BROUWER, J. - Montigny. Afgezant der Nederlanden bij Philips II.
art263: BROUWER, C.G. - Called Paijtaght. The porcelain trade in al-Mukha during the early seventeenth century according to Dutch accounts
lit401: BROUWERS, DICK - Reflexen van verstilling.
x665: BROUWERS, R. E.A. - Architectuur in Nederland.
xx1222: BROUWERS, RUUD ET AL. - Het Nederlands Architectuurinstituut
t0261: BROUWERS, JAN - Na de drie begijnen ging het verder. Geschiedenis van de congregatie van de zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de stichting buiten Nederland.
2570: BROUWERS, JEROEN - Anais Anais.
lit598: BROUWERS, DICK - Overzien.
2596: BROUWERS, JEROEN - Sire, er zijn geen Belgen.
p0335: BROUWERS, JAN - 125 jaar Carolus Ziekenhuis 's-Hertogenbosch.
lit297: BROUWERS, JEROEN - Kladboek II.
lit257: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten : een lotgeval
geschwk161: BROWER, BENJAMIN CLAUDE - A desert named peace: Violence and empire in the Algerian Sahara, 1844-1902
mm361: BROWN, RONALD - Lasers
mm173: BROWN, E.W. - Elements of the theory of resonance. Illustrated by the moption of the pendulum.
woII0021: BROWN, ANTHONY CAVE - Het onzichtbare front
art219: BROWN, CHRISTOPHER - Dutch Landscape. The early years Haarlem and Amsterdam 1590-1650
ww1340: BROWN, WILLIAM G. (EDITOR) - Reviews in Graph Theory.
st001: BROWNE, DIK & MORI WALKER - De familie Achterop 4.
m122: BROWNE, DIK - Familie Achterop. Pocket 2.
ww0400e: BROY, MANFRED ET AL (EDITORS) - Formal systems specification The RPC-memory specification case study
ww0900: BRUALDI, RICHARD A. - Introductory combinatorics
sb030: BRUEREN PR., L. - 'Een greep uit het verleden en heden' 100 jaar kerkklokje
p0173: BRUEREN, LEO - Een greep uit verleden en heden. 100 jaar Kerkklokje Venlo.
xx1077: BRUG, LUUK EN J.G. SIKKEMA - Organisatie in het ijzeren tijdperk : de ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld
ut21: BRUGGEN, W. VAN. - Inventaris van archivalia afkomstig van de tiendkommissies 1909-1938
ww2100: BRUGGEN, REINOLD VAN ET AL - Kwaliteitszorg en informatisering
lit627: BRUGMAN, EMILE EN MARTIN ROS - Ik herinner mij.
xx0255: BRUGMAN, PIETER - Naar de Oost. Oorlogsvrijwilligers naar Nederlands-Indië 1945-1948.
f314: BRÜGMANN, M. - Vrouwen in opspraak. Vrouwenstudies als cultuurkritiek.
e004: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaart. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
geschn0058: BRUGMANS, IZAAK JOHANNES. - Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940.
t0203: BRUGMANS, I.J. - Tachtig jaren varen met de Nederland. 1870-1950.
h553: BRUGMANS, H. - Het belang der economische geschiedenis.
n366: BRUGMANS, G. - Napoleon. De mensch en dictator.
f389: BRUGMANS, H. - Eener beschavingsgeschiedenis van Nederland.
geschn403: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
o238: BRUIJN, J. DE EN G. PUCHINGER - Briefwisseling Kuyper-Idenburg.
k005: BRUIJN, MARGREET - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
ww2112: BRUIJN, N.G. DE - Beknopt leerboek der differentiaal- en Integraalrekening.
geschn425: BRUIJN, J. DE EN W. HEIJTING (EINDRED.) - Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden Studies en catalogus
xx0322: BRUIJN, LILIAN DE EN MARTIN HENDRIKSMA - Slechts de bozen zingen niet. Geschiedenis van het Koor Morgenrood, 1946-1996.
ut500: BRUIJN, M.W.J. DE - Husinghe ende hofstede. Een instititioneel-geografische studie van de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen.
h1375: BRUIJN, N.G. DE - Beknopt leerboek der differentiaal- en integraalrekening.
ww0033: BRUIJN, N.G. DE - Beknopt leerboek der differentiaal- en Integraalrekening.
xx0574: BRUIJN, JAN DE - Het boetekleed ontsiert de man niet. Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909-1910).
w538: BRUIJN, N.G. DE - Levensbericht van Hendrik Douwe Kloosterman 1900-1968.
f425: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854.
lit802: BRUIJN, COR - Twee kerstavond-vertellingen
xx4013: BRUIJNE, CORNELIS DE - De weg van mijn grootvader Cornelis Lindeboom 1872-1938
e366: BRUIN, L.H. DE - Hedendaagse kunst in friese kerken.
ww1674: BRUIN, ARIE DE - Experiments with continuation semantics: jumps, backtracking, dynamic networks
p0512: BRUIN, CHRIS A. DE - 50 jaar Utrechtse Provinciale Assurantie Club 1944-1994.
1691: BRUIN, R. DE - Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesi 1942-1945.
x752: BRUIN, R.E. DE - Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813.
ww1073: BRUINS, E. M - Heronis Alexandrini metrica, Codex Constantinopolitanus Palatii Veteris no. 1
p0582: BRUINSMA, G. E.A. [REDACTIE] - Vrouw en criminaliteit. Vrouwen als plegerss en slachtoffers van criminaliteit.
geschw294: BRULEZ, W. - Cultuur en getal Aspecten van de relatie economie/maatschappij/cultuur in Europa tussen 1400 en 1800
j147: BRUMMEL, L. - Miscellanea libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
xx0279: BRUNA, DICK - Nijntje yn 'e dieretún
xx1111: BRUNA, DICK - Nijntje oan see.
2544: BRUNA, DICK - De schrijfster
xx0277: BRUNA, DICK - Nijntje op 'e fyts
xx1276: BRUNA, DICK - It feest fan Nijntje.
xx1277: BRUNA, DICK - Miffa ad mare.
xx1279: BRUNA, DICK - Nijntje giet tfanhs.
xx1282: BRUNA, DICK - Leave beppe pluis.
2451: BRUNEL, PIERRE - Rimbaud. Anthologie.
var233: BRUNET, PIERRE - L'introduction des théories de Newton en France au XVIIIe siècle.
as207: BRUNNER, W. - Von Stern zu Stern.
as208: BRUNNER, W. - Von Stern zu Stern.
x372: BRUNNER, GISBERT L. AND CHRISTIAN PFEIFFER-BELLI - Wristwatches Armbanduhren Montres bracelets.
as035: BRÜNNOW, F. - Mémoire sur la comète elliptique de De Vico.
mm233: BRUNT, D [INTRODUCTION] - Some problems of modern meteorology. A series of papers by varous authors reprinted from the Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.
lit482: BRUNT, EMMA - Een ringetje van rook.
xx0125: BRUSSE, A.T. - Curacao en zijne bewoners.
ff118: BRUYN-SEPMEIJER, E.M. DE - Rond 1000 jaar kerk in Drempt. Verhalen uit duizend en n jaar van mensen en hun kerk.
art225: BRUYN, J., J.A. EMMENS, E. DE JONGH EN D.P. SNOEP (REDACTIE) - Album Discipulorum Prof. Dr J.G. van Gelder Ter gelegeheid van zestigste verjaardag 27 februari 1963
geschw097: BRYANT, ROBIN - Fading pictures
j201: BÜCH, BOUDEWIJN, KRISTIEN HEMMERECHT, BERT KEIZER EN NICO TER LINDEN - Vier visies op de dood.
bw133: BÜCH, BOUDEWIJN. - De hel
xx0503: BUCH, JOSEPH - Een eeuw Nederlandse architectuur 1880-1990.
bw143: BÜCH, BOUDEWIJN [INLEIDING EN SAMENSTELLING] - Buch's Boeket 2.
bw144: BÜCH, BOUDEWIJN [INLEIDING EN SAMENSTELLING] - Buch's Boeket 3.
bw145: BÜCH, BOUDEWIJN [INLEIDING EN SAMENSTELLING] - Buch's Boeket 4.
xx0117: BÜCH, BOUDEWIJN E.A. - Pop & Artvertising.
bw142: BÜCH, BOUDEWIJN [INLEIDING EN SAMENSTELLING] - Buch's Boeket 1.
lit034: BÜCH, BOUDEWIJN - De hel
lit443: BÜCH, BOUDEWIJN - Eerstejaars.
g301: BUCHAN, JOHN - The thirty-nine steps.
woII391: BUCHHEIT, GERT - De Duitse geheime dienst. De geschiedenis van de militaire veiligheidsdienst.
as214: BUCHHOLTZ, HUGO - Poincarés Preisarbeit von 1889/90 und Gyldéns Forschung ber das Problem der drei Körper in ihren Ergebnissen fr die Astronomie.
sch019: BUCHNER, E.H. - Leerboek der anorganische chemie.
geschwk261: BUCHY, MARLÈNE - Teak and Arecanut Colonial State, fprest and people in the Western Ghats (South India) 1800-1947
mm541: BUCK, ROBERT N. - Weather flying A practical book on flying in all kinds of weather, by a pilot for pilots
h1045: BUCKINGHAM, R.A. - Numerical methods.
geschw267a: BUCKNER, PHILLIP A. - The transition to responsible government British policy in British North America, 1815-1850
w276: BUCUR, I. ET ALL - Toposes. Algebraic Geometry and Logic.
aaa060: BUDDE, KARL - Hollenberg Hebrasches Schulbuch.
lit517: BUDDINGH', C. - Leve het bruine monster.
lit607: BUDDINGH', C. - Wil het bezoek afscheid nemen ?
2381: BUDDINGH', C. - Bericht aan de reizigers.
lit476: BUDDINGH', C. - Wil het bezoek afscheid nemen? Een bestiarium.
lit452: BUDDINGH', C. - De Stad, een bloemlezing door
lit481: BUDDINGH', C. - Het mes op de gorgel. Gorgelrijmen en andere gedichten.
p0094: BUDÉ, FRANS - Reiziger.
as261: BÜDELER, W. - Op de drempel van het heelal
gesch0114: BUDGE, E.A. WALLIS (INTRODUCTION) - The Book of the dead
q0022: BUETERS, PHILIP - Uit de brand. De geschiedenis van Het Sint Janshuis Oudezijds Achterburgwal Amsterdam.
qq0022: BUETERS, PHILIP - Uit de brand. De geschiedenis van Het Sint Janshuis Oudezijds Achterburgwal Amsterdam.
lit524: BUFFINGA, A. - Tweemaal
sch042: BUIJNSTERS, PETRUS JACOBUS JOHANNES ANTONIUS - Chemical studies on functional amphiphiles
xx0583: BUIJS, MARTIN H.G. OP DEN - Eindhoven, open venster op Eckart.
art217: BUIJSEN, EDWIN E.A. - Tussen fantasie en werkelijkheid/Between fantasy and reality 17de eeuwse Hollandse landschapschilderkunst/17th century Dutch landscape painting
xx4011: BUIJTENEN, M.P. VAN - De bijbel van de Regulieren te Utrecht 15e-eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws Frans handschrift
o232: BUIJTENEN, M.P. VAN - De grietenij Idaarderdeel.
us4: BUIJTENEN, M. P. VAN. - De bijbel van de Regulieren te Utrecht
st002: BUIS - De jacht op de slork
m370: BUISKOOL, J.A.E. - Suriname nu en straks. Een sociaal-economische en staatkundige beschouwing.
b085: BUISKOOL, J.A.F. - De staatsinstellingen van Suriname in de hoofdzaken vergeleken met die van nederland en de Nederlandse Antillen.
gesch0102: BUISMAN, J.F. (JR) - De beteekenis van onze opstand tegen Spanje
x448: BUITELAAR, MARJO & GEERT JAN VAN GELDER - Eet van de goede dingen !. Culinaire culturen in het midden Oosten en de Islam.
ind153a: BUITENWEG, HEIN - Bandoeng
ind142: BUITENWEG, HEIN - Bandoeng
ind045: BUITENWEG, HEIN - Slamat Datang. Logeren in Tempo Doeloe.
ind029: BUITENWEG, HEIN - Soos en samenleving in Tempo doeloe
p0619: BUITENWEG, HEIN E.A. - Herdenking te Den Haag op 15 aug 1970 van de capitulatie van Japan.
2213: BUITENWEG, HEIN EN WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten.
m228: BUITENWEG, HEIN - Omong Kosong Lagi. Vreugden uit het oude Indië II.
x067: BULBECK, CHILLA - Australian women in Papua New Guinea. Colonial passages 1920-1960.
geschw372: BULCHA, MEKURIA - The making of the Oromo diaspora A histrorical sociology of forced migration
ww0757: BULLOFF, JACK J. ET AL - The foundations of mathematics
xx0272: BULTE, MARCEL E.A. - Van oude nijverheid tot nieuw zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
mm484: BULTHUIS, H. EN P.J. GATHIER - Handleiding voor het natuurkunde prakticum
geschn0140: BULTINK, MARCA (EINDREDACTIE) - Blauwe ader van de Bollenstreek 350 jaar Haarlemmertrekvaart - Leidsevaart 1657-2007. Geschiedenis, betekenis en toekomst
x658: BULTINK, M. E.A. - Met Braakman door Duin en Bollenstreek. Een verzameling prentbrieffkaarten uit de periode 1895 - 1920.
m396: BUMA, CL [REDAKTIE] - Suriname onafhankelijkheid. Suriname Free.
ff183: BUNJES, O.G. - Een halve eeuw reformatorisch leven in Twente.
xx0091: BUNSKOEKE, D.M. EN P. TIMMERMANS - Molens in Friesland in oude ansichten deel 2.
ww0712: BUNT, L.N.H. - Bijdrage tot de theorie der convexe puntverzamelingen
wulsie26: BUNT, ALEID W. VAN DE - Dorenweerd, van heerlijkheid tot dorp
lit017: BUÑUEL, LUIS - Onleesbaar, fluitespruit
o512: BUNYAN, JOHN - De Christen en Christinnereis.
geschw507: BURAND, ALBANIE - L'esclave avait-il donc une âme? La fête servile à la Martinique dans la première moitié du XIXe siècle
f301: BURG, M. VAN DER - Een half miljoen boerinnen in de klas. Landbouwhuishoudonderwijs vanaf 1909.
xx0643: BURG, GER VAN DER - Tussen Haaks en Nieuwediep.
ww0571: BURG, P.B. VAN DER ET AL. - Opgaven inleiding informatica
lit648: BURGER, WILNA - Jonge koeien aaien.
var061: BURGERS, J.M. - Trekken van de moderne westerse wetenschap.
wet027: BURGERS, JAN - De bron van kennis. Over nut en noodzaak van historische bronnenkritiek
w660: BURGERS, J.M. - Mathematical examples illustrating relations occurring in the theory of turbulent fluid motion.
mm090: BURGERS, J.M., R.N.J. SAAL EN C.B. BIEZENO - Grondslagen voor een nomenclatuur der deformaties.
mm092: BURGERS, J.M. - On the application of statistical mechanics to the theory of turbulent fluid motion.
r037: BURGESS, ANTHONY - Naar bed, naar bed.
art137: BÜRGI, BERNHARD (REDAKTION) - Imi Knoebel
g445: BURKAMP, WILHELM - Logik.
e161: BURKE, JAMES - Connections.
geschn440: BURKE, PETER - Venetië en Amsterdam Een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw
geschwk175: BURKE, S.M. AND SALIM AL-DIN QURAISHI - The British Raj in India. An historical review.
289: BURKIJ-BARTELINK, A. - Antiek speelgoed.
h1163: BÜRKLEN, O.TH. - Mathematische Formelsammlung.
h457: BÜRKLEN, O.TH. - Aufgabensammlung zur Analytischen Geometrie des Raumes.
h458: BÜRKLEN, O. TH. - Aufgabensammlung zur Analytischen Geometrie der Ebene.
ww0534: BURLAK, J. - Russian-English mathematical vocabulary.
lit480: BURNIER, A. - De huilende libertijn
2313: BURNS, ROBERT E. - Ik ben een vluchteling [Roman uit het leven van een kettingganger in Amerika].
ww0445a: BURRIS, STANLEY N. - Logic for mathematics and computer science
ww0950h: BURSSENS, AMAAT - Inleiding tot de studie van de Kongolese Bantoetalen
geschwk0072: BURTON, A. (EDITOR) - Politics and empire in Victorian Britain A reader
xx1103: BURY, STEPHEN - Breaking the rules. The printed face of the European Avant Garde 1900-1937.
ww1431: BUSARD, H.L.L. - Nicole Oreme.Quaestiones super geometriam euclides.
ox422: BUSCH, A.J. EN B.G. SCHERMERS - Van Ambachtsscholl tot Technische School. Honderd jaar Ver Ambachtsonderwijs in Gorinchem
2739: BUSCH, FRITZ OTTO - Das Geheimnis der "Bismarck".
sur038: BUSCHKENS, WILLEM F.L. - The family system of the Paramaribo Creoles
lit132: BUSCHMAN, SMON - Fragmenten
lit133: BUSCHMAN, SMON - Fragmenten
ww1083: BUSCO, PIERRE - Les cosmogonies modernes et la théorie de la connaissance
geschwk143: BUSH, BARBARA - Imperialism, Race and Resistance. Africa and Britain 1919-1945
f658: BUSK, DOUGLAS - The delectable mountains.
ww2117: BUSKES, GERARD AND ARNOUD VAN ROOIJ - Topological spaces From distance to neighborhood
h542: BUSKUS, J.J. EN EVERT VERMEER. - Liever dood dan slaaf ?! Een briefwisseling over de verdediging van het westen.
ww0045: BUSLENKO, N.P. UND J.A. SCHREIDER - Die Monte-Carlo-Methode und ihre Verwirklichung mit elektrischen Digitalrechnern.
t0165: BUSSAGLI, MARIO - Oriental Architecture.
h819: BUSSEMAKER, JET [RED] - Zielig zijn we niet. Het politieke verzet van bijstandsvrouwen.
geschwk314: BUSSEMAKER, HERMAN THEODORE - Paradise in Peril Western colonial power and Japanese expansian in South-East Asia, 1905-1941
geschw367: BUTENSCHN, NIL A. ET AL (EDITORS) - Citizenship and the State in the Middle East Approaches and applications
f424: BUTLER, J.J. - Nederland in de bronstijd.
art021: BUTLER, CORNELIA (ORGANIZATION) - Marlene Dumas Measuring your own grave
o291: BUTTER, H. DEN - Voedingstoestand van de bosnegers van Suriname (1972-1977).
p0216: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen, benen- en ijzeren schaatsen en koude winters.
mm421: BUUREN, B. VAN E.A. - Natuurkunde voor de H.T.S Deel 2
o133: BUUREN, H. VAN - De consolidatie van de onafhankelijkheid der Verenigde Staten van Amerika (1763-1795).
e340: BUURSINK, JOH. - 't Is mer 'n fuske.
xx1020: BUVELOT, QUENTIN ET AL - Albert Eckhout : a Dutch artist in Brazil
x787: BUWALDA, PIET - De laatste vlag gestreken. Een persoonlijke herinnering aan Djakarta. 17 augustus 1960.
x269: BUYCK, JEAN F. - Floris & Oscar Jespers. De moderne jaren.
zee16: BYBAU, J.H. - Een zeeuwsch regent uit het laatst der XVIIIe eeuw.
f605: BYMHOLT, B. - Geschiedenis van de Arbeidersbeweging in Nederland 1894.
f303: BYVANCK, W. - Bewogen tijden.
f315: BYVANCK, W.G.C. - Bewogen tijden Kronieken en beelden 1916-1917. Tweede bundel.
p0332: BYVANCK, A.W. - De voorgeschiedenis van Nederland.
xx0714: CABRAL DE MELO, EVALDO - De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde nederlanden en Noord-Oost Brazili 1641-1669.
j131: CADOUX, CECIL JOHN - Philip of Spain and The Netherlands. An essay on moral judgment in history.
sur014: CAIRO, EDGAR, ASTRID ROEMER E.A. - de Caraibische verbeelding aan de macht.
00006: CAIRO, EDGAR - Kollektieve schuld. Famir'man - sani.
h610: CAIRO, EDGAR - Nyumane/Uit mensennaam. Roman over de gesch van Afrika.
var049: CALDER, NIGEL - Restless earth.
as248: CALDER, NIGEL - De komeet komt! : de terugkeer en de komeet van Halley en de "kometenkoorts" in de geschiedenis van de mensheid
1324: CALIC, EDOUARD - De Rijksdag brandt.
woII0024: CALIC, EDOUARD - De Rijksdag brandt
lit555: CALLENBACH, J.R. - Guido Gezelle.
x095: CALLOWAY, STEPHEN AND DAVID COLVIN - Oscar Wilde. An exquisite life.
var160: CALVIN, WILLIAM H. AND GEORGE A. OJEMANN - Conversations with Neil's brain, Neil's brain, Neural nature of thought and language
m128: CALVIN, WILLIAM H. - Hoe de sjamaan de maan stal.
ww2019: CAMERON, P.J. AND J.H. VAN LINT - Graph Theory Coding Theory and Block Designs
gesch145: CAMILLE, MICHAEL - Middeleeuwse minnekunst. Onderwerpen en voorwerpen van begeerte.
geschn266: CAMINADA-VOORHAM, A.M.G. - Loevestein : een fort aan de grens van Holland
xx0350: CAMINADA-VOORHAM, A.G.M. - Loevestein. Een fort aan de grens van Holland.
xx0263: CAMMART, A.P.M. - Het verborgen front deel 1 en 2, een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de tweede wereldoorlog
ww0053: CAMPBELL, JOHN EDWARD - Introductionary treatise on Lie's theory of finite ciontinuous transformations groups.
geschw506a: CAMPBELL, GWYN (EDITOR) - Abolition and its aftermath in Indian ocean Africa and Asia
ww1409: CAMPBELL, NORMAN ROBERT - Foundations of science. The philosophy of theory and experiment.
var122: CAMPBELL, NORMAN - What is science ?
sur119: CAMPBELL, E.E. - Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname
hh309: CAMPEN, PH.C.M. VAN E.A. - Landbouw en landbouwcrediet 1898-1948. Vijftig jaar geschiedenis van de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven.
h309: CAMPEN, PH.C.M. VAN E.A. - Landbouw en landbouwcrediet 1898-1948. Vijftig jaar geschiedenis van de Cooperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven.
lit617: CAMPERT, REMCO - Na de troonrede.
lit565: CAMPERT, REMCO (KAMPERT, REMKO) - Tjeempie! Of Liesje in luiletterland
bw019: CAMPERT, REMCO - Somberman's maandag
bw080: CAMPERT, REMCO - De wolk die niet voorbijtrok
lit655: CAMPERT, REMCO - Zachtjes neerkomen
p0106: CAMPERT, REMCO, JO SPIER E.A. - Bankspiegel 1861-1961.
sa269: CAMPERT, REMCO - Een ellendige nietsnut.
2607: CAMPERT, REMCO EN JAN MULDER - Familie album.
lit338: CAMPERT, REMCO - De jongen met het mes
m572: CAMPERT, REMCO - Zachtjes neerkomen.
2391: CAMPERT, REMCO - Somberman's actie.
lit102: CAMPERT, REMCO - Nacht op de kale dwerg : verhalen
cc2474: CAMPERT, REMCO - De jongen met het mes.
x014: CAMPORESI, PIERO - Het onvergankelijke vlees. Heil en heling in middeleeuwen en vroeg-moderne tijd.
lit336: CAMPP, JOSUA LEANDER - Je mehr erkennen, desto mehr Liebe. 12 kolorierte Holzschnitte
sa297: CAMPS, R., R.VAN DER HOEK, A.GORISSEN - Venlo, enveloppenstad 75 jarig bestaan enveloppenfabriek.
geschn0085: CANDIDE - De wederopbouw van de Koninklijke Landmacht
geschwk320: CANDIDO, MARIANA PINHO - Enslaving frontiers: slavery, trade and identity in Benguele, 1780-1850
ww1111: CANNEGIETER, JAN JAAP - Software process improvement
ww1607: CANTOR, M. - Vorlesungen über Geschichte der Mathematik.
woII0007: CAPELLE, H. VAN - Intimi rond Adolf Hitler : een sinister gezelschap
ind058: CAPELLE, M.C. - Een slang op de weg.
sa391: CAPELLEVEEN, H.J. VAN, D.J.K.ZWEERS - De kerk te Leur, Geschiedenis en bouw van de kerk te Leur
geschwk086a: CAPINO, JOSE BERNARD TAGLE - Cinema and spectacle of colonialism: American documentary film and (post) colonial Philippines, 1898-1989
ww1654: CAPOBIANCO, MICHAEL F. ET AL (EDITORS) - Graph Theory and its Applications: East and West. Proceedings First China-USA Graph Theory Conference
sb125: CAPPELLE, H. VAN - Mythen en Sagen uit West-Indië
e162: CAPPELLE, H. VAN - Mythen en sagen uit West-Indië
b067: CAPPELLE, H. VAN - Mythen en sagen uit West-Indië
x928: CAPPERS, WIM - Vuurproef voor een grondrecht. Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 1974-1999.
ww0779: CAPRA, FRITJOF. - Tao of physics: an exploration of the parallels between modern physics and Eastern mysticism.
mm524: CAPRA, FRITJOF - De Tao van Fysica Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek
617: CAPRICORNE, DEHASETH EN EUSTATIA - Antilliaanse dieren van Capricorne.
r177: CAPTAIN, ESTHER EN ANNELIES VAN DER SCHATTE OLIVIE - Indië, een verre oorlog van dichtbij. Herinneringen van vrouwen in bezet Ned Indië
e043: CARAM, A.R. - Geldanalyse en centrale bankpolitiek in Suriname. Enige beschouwingen over de rol van het monitaire beleid bij de econ ontw sedert 1957.
x401: CARANSA, AB - Jodendom. Een gelede levensbeschouwing. Een oefening in begrip en tolerantie.
geschn478: CARASSO-KOK, MARIJKE EN CARRY VAN LAKERVELD (REDACTIE) - Een curieus werck oorlog en vrede verbeeld in een zeventiende-eeuwse maquette
mm265: CARATHÉODORY, C. - Elementare Theorie des Spiegelteleskops von B. Schmidt.
gesch014: CARLYLE, THOMAS - De Fransche revolutie.
w448: CARMICHAEL, ROBERT D. - Analyse Indéterminée.
w451: CARMICHAEL, ROBERT D. - Théorie des nombres.
ww0620: CARMICHAEL, ROBERT D. - Introduction to the theory of groups of finite orders.
g492: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
f446: CARMIGGELT, S. (SAMENSTELLING) - Gerritjan van Heuven Goedhart.
n268: CARMIGGELT, A. E.A. - Het klooster Sint/Catharinadal.
lit753: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
n285: CARMIGGELT, KOOLHAAS, E.A. - Beeld en verbeelding. Bijzonder nummer van Critisch bulletin winter 1948.
lit751: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
lit752: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
m496: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
m497: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
k064: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
k063: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
k062: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
m499: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
m498: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
2385: CARMIGGELT, SIMON EN PETER VAN STRAATEN. - Mooi kado.
m200: CARMIGGELT, PETER VAN STRAATEN E.A. - Carmiggelt Speciaal.
o485: CARMIGGELT, J.M.A. BIESHEUVEL, BOMANS, E.A. - Landschap vol verhalen.
g246: CARMIGGELT, S. - Torren aan de lijm.
2004: CARMIGGELT - Poespas.
lit747: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
lit748: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
lit749: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
lit750: CARMIGGELT, S. - Speciaal voor U.
a035: CARMIGGELT, S. - Tussen mal en dwaas.
ww0452: CARNAP, RUDOLF - Introduction to symbolic logic and its applications
w800k: CARNEY, JAMES D. - Introduction to symbolic logic.
x743: CAROLUS-REIJER, T. EN A. TOUTENHOOFD-HOFSTEDE - Den Horn, van verleden en heden.
ind076: CARON, L.J.J. - Het handels- en zeerecht in de adatrechtsregelen van den rechtskring Zuid-Celebes
ww2079: CARON, J. - Cours de Géométrie Descriptive (droite et plan)
g467: CARR, E.H. - The soviet impact on the western world.
h853: CARR, E.H. - Conditions of peace.
x051: CARROLL, LEWIS - The complete C.L. illustrated.
ww1061: CARSBERG, B.V. - An introduction to mathematical programming for accountants
w545: CARSLAW, H.S. - Term-by-term integration of infinite series.
ww1286: CARTAN, HENRI - Elementaire Theorie der analytischen Funktionen einer oder mehrerer komplezen Vernderlichen.
ww0385: CARTAN, E. - Lecons sur la théorie des espaces. A connexion projective.
ww0386: CARTAN, E. - Les espaces métriques fondés sur la notion d'aire.
ww0387: CARTAN, E. - Les espaces de Finsler.
ww0388: CARTAN, E. - la topologie des groupes de lie.
ww1495: CARTAN, E. - Lecons sur la Géométrie Projective complexe
ww0523: CARTAN, HENRI - Elementare Theorie der analytischen Funktionen einer oder mehrerer komplexen Veränderlichen.
lit705: CARTER, THOM. - Verhalen uit Shakespeare.
gesch0086: CARTEY, WILFRED G. - Black images
ww1246: CARVALLO, MICHEL - Monographie des treillis et algèbre de Boole
ww1248: CARVALLO, MICHEL - Logique à trois valeurs - Logique seuil
ww1249: CARVALLO, MICHEL - Principes et applications de l'analyse booléenne
art006: CARY, JOHN - Spectacular. The story of the epic film.
x496: CASCOINGE, BAMBER - De groot mogols.
woII0020: CASEY, ROBERT J. - Ik zag de oorlog.
mm051: CASIMIR, H.B.G. - Waarneming en visie. Over wetenschap en maatschappij.
r124: CASIMIR, H.B.G. - Waarneming en visie. Over wetenschap en maatschappij.
xx1325: CASSARA, S. - Richard Meier. Recent work.
o339: CASSEDY, STEVEN - To the other shore. The Russian Jewish Intellectuals who came to America.
geschwk280: CASSELS, NANCY G. (EDITOR) - Orientalism, evangelicalism and the military cantonment in early nineteenth-century India A histiographical overview
t0114: CASSERLEY, H.C. AND L.L. ASHER - Locomotives of British Railways. L.M.S. Group.
ww0764: CASTI, JOHN L. - Paradigms regained
wet164: CASTI, JOHN L. - Verloren paradigma's
ww1150: CATESBY TALIAFERRO, R. - The concept of matter in Descartes and Leibnitz.
geschw378: CATLOS, BRIAN A. - Koningen, kruisvaarders @kaliefen Geloof, macht en geweld ten tijde van de kruistochten en de jihad
t0215: CATS, B.C. EN H.N.J. VAN DEN BERG - Logistiek onder de tropenzon. De verzorgende diensten van KNIL en KL in Nederlands-Indië 1946-1950.
geschwk086: CAUQUELIN, JOSIANE, PAUL LIM AND BIRGIT MAYER-KÖNIG (EDITORS) - Asian Values. An encounter with diversity.
sb176: CAUTEREN, J. VAN - De abdijkerk te Thorn
mm087: CAVERNI, RAFFAELLO - L' estate in montagna. Nozioni di fisica.
x618: CELA, CAMILO JOSE - De familie van Pascual Duarte.
geschn0032: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK - Statistical yearbook of the Netherlands 1972
ww0717: CESAREC, R. - Ãoeber die Berechnung von Orthogonen der hyperbolischen Ebene.
geschwk056: CEYSSENS, RIK - Le roi Kanyok au milieu de quatre coins.
lit560: CHABOT, BART - Popcorn.
gesch034: CHALMERS, W.S. - The life and letters of David, Earl Beatty, Admiral of the Fleet, Viscount Borodale of Wexford, Baron Beatty of the North Sea and of Brooksby
m423: CHAMOISEAU, PATRICK - Creoolse kindertijd.
as151: CHANDRASEKHAR, S. - An introduction tot the study of Stellar Structure.
ww1105: CHANG, CHIN-LIANG & RICHARD CHAR-TUNG LEE - Symbolic logic and mechanical theorem proving
2121: CHANNING, EDWARD - The United States of America. 1765-1865.
art253: CHAPMAN, H. PERRY, WOUTER TH. KLOEK EN ARTHUR K. WHEELOCK - Jan Steen Schilder en verteller.
e037: CHAPPUIS, H.TH. - Napoleon.
geschw078: CHARBON, PAUL ET AL - Le Patrimoine de la poste
sb024: CHARLIER, J.-M., J. DE LAUNEY - Eva Hitler, geboren Braun
xx1060: CHARLTON, JANE EN JANE NEWDICK - Het vloeibaar goud dat honing heet : gezondheid, schoonheid n lekker eten met honing
saa356: CHARTERIS, J. - Het Britsche leger van thans
geschw518: CHATTERJEE, INDRANI AND RICHARD M. EATON (EDITORS) - Slavery & South Asian history
geschw521: CHATTERJEE, SUDIPTO - The colonial staged Theatre in colonial Calcutta
ww0554: CHAVINEAU, JEAN - la logique moderne.
ww2022: CHEN, BO - Worst-Case performance of scheduling heuristics
ww1658: CHEN, WAI-KAI - Applied Graph Theory. Graphs and electrical networks.
lit190: CHEN, DA - De kleuren van de berg
ww2069: CHEN, W.K. - Applied graph theory
p0613: CHEONG, YONG MUN - H.J. van Mook and the Indonesian Independence A study of his role in Dutch/Indonesian Relations, 1945/48.
mm132: CHERPION, F.J. - Vraagstukken over Werktuigkunde, met toelichtingen en de hoofdpunten der theorie.
r081: CHEVALIER, J. - Stella 1970-1987.
ww2018: CHIANG, ALPHA C. - Instructor's Manual to accompany Fundamental Methods of Mathematical Economics
ww0261: CHIN, LOUISE H. AND ALFRED TARSKI - Distribution and modular laws in the arithmetic of relation algebras.
geschw303: CHIPMAN, JOHN - French power in Africa
geschwk258: CHIPUNGU, SAMUEL N. (EDITOR) - Guardians in their time Experiences of Zambians under colonial rule, 1890-1964
ww1300kast: CHISHOLM, GRACE - Algebraisch-gruppentheoretische Untersuchungen zur sphärischen Trigonometrie.
n530: CHLEDOWSKI, CASIMIR VON - Neapolitanische Kulturbilder XIV-XVIII Jahrhundert.
aaa035: CHORUS, A. (ALPHONSUS),, 1909- - Een psychologische kijk op de vier Evangelisten
ww2128: CHRISTENSEN, OLE AND KHADIJA L. - Approximation theory From Taylor polynomials to wavelets
lit400: CHRISTIAENS, D. - Atoll, gedichten
x568: CHRISTIAENS, A.G. [SAMENSTELLING] - De grote oorlog. Novellen over 14-18.
geschwk0050: CHRISTOBAL, ADRIAN E. - The tragedy of the revolution
g312: CHRISTOFFEL, E. - Was mir Freude schenkt. 24 Aquarellen.
w505i: CHRISTOFIDES, NICOS - Graph theory An algorithmic approach
geschwk288: CHRISTOPHER, A.J. - The Britsh Empire at its Zenith
1676: CHRISTOPHER, MILBOURNE - Houdini. The untold story. The most dramatic life of the wordl's most famous magician, escape artist, and investigator of psychical phenomena.
aaa070: CHURCHILL, LIDA A. - Het magisch zevental.
t0138: CHURCHILL, WINSTON - Mon allié Staline.
woII0019: CIANFARRA, CAMILLE M. - De oorlog en het Vaticaan
ww1171: CIJSOUW, P.L. - Transcendence measures
m639: CILLEKENS, CASPAR EN WIL ROEBROEKS - Krisis in Maastricht. Werk en werkloosheid in de jaren dertig.
e402: CILLEKENS, C. E.A. - Loop naar de pomp. Gesch van de watervoorziening en de waterleiding in Maastricht.
art069: CITROEN, PAUL - Paul Citroen Landschappen
m337: CLAASSEN, ANTON - Psychon. Een vleugje latiniteit met vertalingen in het Nederlands.
w886: CLACK, ROBERT J. - Bertrand Russell's philosophy of language
mm102: CLAES, W.J. EN A.J,. SCHEELBEEK - Vraagstukken over theoretische mechanica.
a032: CLAESSENS, PETER J. - Familieportret van Priv-domein.
mm284: CLAIRAUT, A. C. - Teoria della forma della terra dedotta dai principi dell idrostatica.
xx1074: CLAIRET, ALAIN - Domela. Catalogue raisonné de l'Oeuvre en relief.
ww1622a: CLARK, COLIN W. - Mathematical bioeconomics: The optimal management of renewable resources
lit674: CLAUS, HUGO - Het Teken van de Hamster.
lit335: CLAUS, HUGO - Het lied van de moordenaar. Toneelspel in twee delen.
lit566: CLAUS, HUGO - De zwarte keizer
2395: CLAUS, HUGO - De zwaardvis.
saa349: CLAUS, H. - Het teken van de Hamster
lit450: CLAUS, HUGO - De geruchten.
ww2064: CLAUSIUS, R. - Die Potentialfunction und das Potential Ein Beitrag zur mathematischen Physik
ww0922: CLAUSS, G. & H. EBNER - Grundlagen der Statistik.
tt074: CLAUSS, F.J. - Cable cars past and present.
x490: CLEMENCIA, JOCELINE A. - Het grote camouflagespel van OPI.
x806: CLEMENS, A.H.P. EN J.TH. LINDBLAD - Het belang van de buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942.
geschw468: CLÉMENTIN-OJHA, CATHERINE ET PIERRE-YVES MANGUIN - Un siècle pour l'Asie L'École francaise d'Extrême-Orient, 1898-2000
lit429: CLERCQ, RENÉ DE - Uit zonnige jeugd.
lit652: CLERCQ, RENÉ DE - Uit zonnige jeugd
xx0252: CLERCQ, W.A. DE - Graan en reizen. Willem de Clercq in 1814.
xx53: CLERCQ, W.A. DE - Willem de Clercq (1795-1944).
wet029: CLEVEN, ESTHER - Irrationeel. Grafische vormgeving en de context van de beeldcultuur.
wiel03: CLICTEUR, LOUIS EN LUCIEN BERGHMANS - Rik Van Looy : heerser en verdeler
var121: CLIFFORD, WILLIAM KINGDON - The common sense of the exact sciences.
f081: CLOO, A. - Ede verleden heden.
geschw392: CLYMER, KENTON J. - Quest for freedom The United States and India's independence
ww203: CO`BÈS, MICHEL - Grondslagen van de wiskunde
t0113: COATES, NOEL & MARTIN WATERS - Lancashire & Yorkshire Album.
h054: COCHERET, C.A. - Roteroditjes en datjes.
ww0536: COCHRAN, W.G. - Sampling techniques.
geschwk149: COCKERTON, CAMILLA M. - Running away from "The land of the desert": Women's migration from colonial Botswana to South Africa, c. 1895-1966
art187: COELEWIJ, L. EN F. WAGEMANS - Henk Hesselius.
lit557: COENEN, FRANS - Burgermensen.
lit558: COENEN, FRANS - Onpersoonlijke herinneringen.
xx1410: COENEN, HERMAN E.A. - Koken met jenever ...en ander Schiedams gedistilleerd
lit597: COENEN, F. - Zondagsrust
lit647: COENEN, FRANS - Charles Dickens en de romantiek
lit698: COGHLAN, RONAN - The encyclopaedia of Arthurian Legends.
w400v: COHEN, MORRIS R. - A preface to logic
g395: COHEN-SOLAL, ANNIE - Jean-Paul Sartre. Zijn biografie.
ww1936: COHEN, FRITS - De integralen van het probleem der N-lichamen
x374: COHEN, R. - Jewish nation in Surinam. Historical essays.
f501: COHEN, A. E.A. - Fonologie van het Nederlands en het Fries.
woII0022: COHEN, E.A. - Het Duitse concentratiekamp : een medische en psychologische studie
2566: COHEN, DOLF - Liegen, loog, gelogen.
geschwk347: COHEN, WILLIAM B. - The French Encounter with Africans. White response to Blacks, 1530-1880
f499: COHEN, A. E.A. - Fonologie van het Nederlands en het Fries.
geschwk254: COHEN, BENJAMIN B. - Kingship and colonialism in India's Deccan: 1850-1948
ww1381: COHEN, ARJEH M. - Wat heb je nu aan algebra.
woII0008: COHEN, A. - Hoe de oorlog van 1939 ontstond : van "Mnchen" tot September 1939
geschwk0056: COHEN, WILLIAM B. - The French encounter with Africans. White response to blacks, 1530-1880
ww0765: COHEN, JACK, STEWART, IAN - Chaos geordend : de ontdekking van eenvoud in complexiteit
t0285: COINTET, MICHÈLE - Vichy capitale 1940-1944. Vérites et Légendes.
ww0733: COLE, K C. - Universe and the teacup. The mathematics of truth and beauty.
geschn0066: COLENBRANDER, H.T. - De Belgische omwenteling.
geschn314: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand.
1511: COLENBRANDER, H.T. - Studien en aanteekeningen over Nederlandsche politiek 1909 - 1919.
art175: COLENBRANDER, SJOUKJE - When weaving flourished The Silk Industry in Amsterdam and Haarlem, 1585-1750
geschwk302: COLENSO, FRANCES E. - History of the Zulu war and its origin
h300: COLIJN, H. - Koloniale vraagstukken van heden en morgen.
gesch0130: COLIJN, HELEN - De kracht van een lied : overleven in een vrouwenkamp
p0611: COLIJN, H. - Op de grens van twee werelden.
ww1108: COLLATZ, LOTHAR UND WOLFGANG WETTERLING - Optimierungsaufgaben.
saa296: COLLENETTE, E.J. - Het gemini komplot, een avontuur van de onderzeeboot Avon, Malta en Griekenland 1942
m010: COLLIER, RICHARD - Duinkerken '40. Het wonder, de schande en de glorie.
woII052: COLLIER, RICHARD - 1940 de wereld in vlammen
m112: COLLINDER, PER - Van Noach's duif tot gyrokompas. Navigatiekunst vroeger en nu.
x086: COLLINS, PHILIP - Cigar bizarre. An unusual history.
x465: COLONNA-CESARI, CONSTANCE - De stoottroepen van de paus.
r094: COMBAT, NADINE - La mesure de l'eau. Rvlateur: un premier regard sur la photographie.
ww1115: COMBEBIAC, G. - Les actions à distance.
ww1477: COMBÈS, MICHEL - Grondslagen van de wiskunde
aaa009: COMFORT, ALEX - More joy, Joy of sex.
woII210: COMPAEN, CLAESZ - Voorste linie : flitsen uit het illegale leven
geschwk239: CONDÉ, MARYSE - Ségou. I. De aarden wallen. II. De verkruimelde aarde
woII141: CONDON, RICHARD W. - De winteroorlog.
n116: CONINCK, FRITS DE - Met een lichaam kun je even toe. De naakten van Paul van Dongen.
geschw484: CONNELL, JOHN - New Caledonia or Kanaky? The political history of a French colony
lit414: CONRAD, JOSEPH - De geheime agent.
lit559: CONRAD, JOSEPH - Verhalen van de zee.
art216: CONRADS, MARIAN - Het theatre van Lucas d'Heere Een kostuumhistorisch onderzoek
art169a: CONRADS, MARIAN - Handboek kostuum accessoires
lit556: CONSCIENCE, HENDRIK - Het goudland.
gesch023: CONSTANDSE, A.L. - Mao Tse-toeng
sa140: CONSTANDSE, A.L. - Mexico en Midden-Amerika, erflanden van Maya's en Azteken
lit537: CONSTANT, BENJAMIN - Adolphe.
geschwk180: CONTE-PORRAS, J. - Del tratado Hay-Bunau Varilla a los tradados Torrijos-Carter
geschw387: CONTE, ARTHUR - L'Épopée coloniale de la France
ww0400c: CONWAY, JOHN H. UND RICHARD K. GUY - Zahlenzauber
2615: COOK, R. - Autopsie.
w275d: COOKE, ROGER - Classical Algebra
f127: COOL, A.G. - De gemeentetoren van Ysselstein een wonder van baksteen.
o423: COOLEN, ANTOON - Groei van een stad. Groot Eindhoven onder zijn eersten burgemeester.
li399: COOLEN, ANTOON - Uit het kleine rijk.
w800i: COOLEY, JOHN C. - A primer of formal logic.
1696: COOLHAAS, W. PH. - Insulinde. Mensch en maatschappij.
xx1571: COOLHAAS, W.PH. - Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië
h1122: COOLIDGE, J.L. - Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung.
x106: COOMANS, HENRY E. - Antillean seashells. The 19th century watercolours of caribbean molluscs painted by Handrik van rijgersma.
geschn0004: COOMANS DE RUITER, L. E.A. - Beteekenis en etymologie van de wetenschappelijke namen der Nederlandsche vogels
art052: COOPER, DOUGLAS - Henri de Toulouse-Lautrec
xx1603: COORNHERT, D.V. - Zedekunst Dat is wellevenskunste
as160: COPERNIC - Des Révolutions der Orbes Célestes.
w366: COPI, I.M. - Introduction to Logic
ww0505a: COPI, IRVING M. - Symbolic logic.
geschw527: COPLAND, IAN - State, community and neighbourhood in princely North India c. 1900-1950
n117: COPPENS, THERA - Een zielsverwantschap. Goethe en Rembrandt.
2519: COPPENS, THERA - Je eigen tijd.
x449: COPPENS, THERA - Het gouden zoutvat. Verhalen.
ww1731: COPPINS, RICHARD J. & PAUL M. UMBERGER - Applied finite mathematics
x097: COPPLESTONE, T. - The life and works of Andy Warhol.
geschw301: COQUERY-VIDROVITCH, CATHERINE AND HENRI MONIOT - L'Afrique noire de 1800 à nos jours
v001: CORBIJN, A. - Ronald Giphart
002: CORBIJN, A. - Ronald Giphart
geschw429: CORDELL, DENNIS D., JOEL W. GREGORY AND VICTOR PICHÉ - Hoe & Wage A social history of a circular migration system in West Africa
x556: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravin Petronella van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
x661: CORDFUNKE, E.H.P. E.A. - Alkmaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
x662: CORDFUNKE, E.H.P. E.A. - Van spaans beleg tot bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw.
x871: CORDFUNKE, E.H.P. E.A. - Kennemer historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken.
ww1676: CORDUNEANU, C. - Integral equations and applications.
wiel12: CORNAND, JAN - Gouden Lucien Buysse : het epos van de "kleene" Flandrien
wiel34: CORNAND, JAN E.A. - De eindeloze strijd. Het wielerseizoen van A tot Z.
geschn484: CORNELIS, BART EN JAN PIET FILEDT KOK (REDACTIE) - De glorie van de Gouden Eeuw Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid
geschn0433a: CORNELISSE, CHARLES - Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late Middeleeuwen
x521: CORNELISSEN, C.B. - Van Volksweerbaarheid tot SDVV. De historie van 85 jaar schietsport in Almelo.
h118: CORNELISSEN, IGOR E.A. - De taaie rooie rakkers. Een documentaire over het socialisme.
xx1126: CORNELISSEN, C.B. - Onvoltooid verleden tijd Jodenvervolging in Almelo
xx1125: CORNELISSEN, C. - Van grasmat tot Fliegerhorst : een oorlogsdocumentatie over de luchtstrijd boven het oostelijk deel van Overijssel
geschn233: CORNELISSEN, IGOR E.A. - De taaie rooie rakkers : een documentaire over het socialisme tussen de wereldoorlogen
155: CORNELL, H. [INL] - Das Hgfeldt Buch.
sb272: CORNELOUP, J. - De la Franc-Maconnerie de grand-papa Schibboleth a la Franc-Maconnerie de nos petits-fils
var230: CORNWALL, HUGO - Computerfraude : industriële spionage en computercriminaliteit in de praktijk
geschn0083: CORSARI, WILLY - Liedjes en herinneringen
g433: CORSTEN, L.C.A. - Is wiskundige statistiek wiskunde?
woII056: CORT, BART DE - Groep Gerretsen, Kroniek van een verzetsgroep, 1940-1945
lit568: CORTAZAR, JULIO - Circe en andere verhalen
x461: CORTAZAR, JULIO - Op peruaanse hoogte.
wet095: CORTIE, CEES - Alkmaar, van streekcentrum naar groeikern.
mm544: CORVER, J. - Radio door zelf doen
n109: COSSEE, PIET C. - 50 jaar typograaf.
h775: COSTA GOMEZ, M.F. DA - De vrijheidsrechten van de mens in de Nederlandse Antillen.
n262: COSTER, DIRK - Torenspel Delft 1923. Lustrum Studenten Corps.
m479: COSTONGS, J.E.L. EN P.W. TOPS [REDAKTIE] - Tilburg na 1945. Momenten van veranderingen in politiek, bestuur en beleid.
xx0683: COTTAAR, ANNEMARIE - Zusters uit Suriname. Naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging.
geschn448: COTTAAR, ANNEMARIE, LEO LUCASSEN EN WIM WILLEMS - Mensen van de reis Woonwagenbewoners en zigeuners in Nederland 1868-1995
as186: COUDERC, PAUL - L'expansion de l'univers
as185: COUDERC, PAUL - Les étapes de l'astronomie
w580: COUDERC, PAUL - La relativité
geschwk107: COUGHLAN, ROBERT - Tropisches Afrika.
mm322: COULOMB, JEAN. - La constitution physique de la terre
mm293: COULOMB, J. ET J. LOISEL - La physique des nuages.
ww1476: COULSON, C.A. & A. JEFFREY - Waves: a mathematical approach to the common types of wave motion.
xx4051: COULTRE, MARTIJN F. LE - Wendingen. A journal for the Arts, 1918-1932.
geschw440: COUPER, A.D. (EDITOR) - Development and social change in the Pacific Islands
lit533: COUPERUS, L. [VERZAMELD DOOR E. COUPERUS] - Verjaardagalbum, gedachten
lit790: COUPERUS, LOUIS - De ongelukkige
lit561: COUPERUS, LOUIS - Over anderen. Vier kleine romans
g253: COUPERUS, LOUIS - Een lent van vaerzen.
sb181: COUPERUS, L. - Over anderen, vier kleine romans
lit631: COUPERUS, LOUIS - Over lichtende drempels.
lit316: COUPERUS, LOUIS - Brieven van den nutteloozen toeschouwer
lit444: COUPERUS, LOUIS - Orchideeen
lit738: COUPERUS, LOUIS - Een lent van vaerzen.
geschw362a: COUR GRANDMAISON, OLIVIER LE - Coloniser exterminer Sur la guerre et l'État colonial
w755: COURANT, R. UND H. ROBBINS - Was ist Mathematik ?
lit435: COUTINHO, M. - De redding van Robert Fentener.
1595: COUWENBERG, S.W. - Opstand der burgers. De Franse revolutie na 200 jaar.
m237: COUWENBERG, S.W. - De strijd tussen progressiviteit en conservatisme.
2292: COUWENBERG, S.W. - Oost en West. Op de drempel van een nieuw tijdperk.
1832: COWLES, VIRGINIA - De Rothschilds. Geschiedenis van een bankiersgeslacht.
tt073: COWLES, VIRGINIA - Zoon van Victoria. Edward VII en zijn kring.
aaa033: COX, HARVEY - De stad van de mens.
w344: CRAIG, W. - Logic in Algebraic form
266: CRAMER, N. - Wandelingen door de handelingen.
m198: CREMER, JAN - De avonturen van
lit562: CREMER, JAN - Ik, Jan Cremer
h418: CREMER, JAN - Boekenweekaffiche 1998.
w200h: CROCKER, A.C. - Statistics for the teacher.
xx1238: CROES, RUDOLF M. - Welvaart zonder ontwikkeling. De invloed van de oliemaatschappijen op de Arubaanse economie 1928 - 1948.
x280: CROESE, KOEN - Interventie op afspraak. Nederlandse mariniers op curacao.
lit736: CROISET, M. - Het petitionnement
ww0445b: CROLE, ROY L. - Categories for types
ww1759: CROMPVOETS, J.B. EN W.J. KELLER - Database management programmatuur voor PC en PC-netwerk
geschn370: CRONE, WERRY - In dienst van het koninkrijk. De monarchie in staatsbestel en samenleving.
w948: CROSSLEY, JOHN N. - Constructive order types.
h112: CRUCQ, H. - De triomftocht van de Brienenoord. Ontwikkeling, bouw, transport en montage in woord en beeld.
r075: CUADRA, MANUEL - ClorindoTesta Architect.
topo1007: CUIJPERS-JANSSEN, M.J.A. - Stambomen van 4 Heelse families. Brouns Bijlmakers Janssen Scheepers
schl0005: CUNDALL, R.B. & A. GILBERT - Photochemistry. Studies in modern chemistry.
art089: CUTSEM, ANNE VAN - Parures de tête ethniques d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique
ww2001: CUTTLE, G. AND P.B. ROBINSON (EDITORS) - Executive programs and operating systems
p0203: CUYPERS, AUG. - Sint Bonaventura 1958-1968.
h1203: CZAYKA, L. - Grundzüge der Aussagenlogik.
gesch0002: DAALDER, REMMELT - De ontdekking van de wereld : Nederlanders in onbekend vaarwater (1600-2000)
o371: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
qq0027: DAALEN, A.P.A. VAN - Van handwerkers tot managers. 75 jaar historie van de neutrale woningbouwvereniging 'Hof van Delft'.
q0027: DAALEN, A.P.A. VAN - Van handwerkers tot managers. 75 jaar historie van de neutrale woningbouwvereniging 'Hof van Delft'.
2505: DAANE, JANNIE - Het kleinste sprookjesboek.
2506: DAANE, JANNIE - Het kleinste sprookjesboek.
2507: DAANE, JANNIE - Het kleinste sprookjesboek.
woII318: DABRINGHAUS, ERHARD - Klaus Barbie : een NAZI in dienst van de VS : een verslag uit de eerste hand
ww1840: DAHL, OLE-JOHAN - Verifiable programming
theo064: DAHLBY, FRITHIOF - Bijbels woordenboek
1701: DAHM, BERNHARD - Soekarna en de strijd om Indonesie's onafhankelijkheid.
ind127: DAHM, BERNHARD - Soekarno en de strijd om Indonesie's onafhankelijkheid
n550: DAICHES, DAVID - Robert Burns and his world.
lit281: DAISNE, JOHAN - Lago Maggiore : de roman van een man, de roman van een vrouw
lit284: DAISNE, JOHAN - Filmatiek, of De film als levenskunst
lit254: DAISNE, JOHAN - Lago Maggiore De roman van een man, de roman van een vrouw
gesch033: DALBY, LIZA - Geisha
ww1090: DALE, J.B. - Five figure tables of mathematical functions.
ww1995: DALEN, D. VAN EN A.F. MONNA - Sets and integration. An outline of the development
f103: DALEN, A.G. VAN EN J.B.TH. WOLTERS - Parochie van St. Werenfried Westervoort in de geschiedenis.
ww1675: DALEN, D. VAN - Extension problems in intuitionistic plane projective geometry
ff103: DALEN, A.G. VAN EN J.B.TH. WOLTERS - Parochie van St. Werenfried Westervoort in de geschiedenis.
ind091: DALHUISEN, LEO, MARIËTTE VAN SELM EN FRANS STEEGH (REDACTIE) - Geschiedenis van Indonesië
lit362: DALMIJN, LYDIA - Langs het blauwe glas bewegende. Gedichten.
geschw393: DALY, M.W. - Empire on the Nile The Anglo-Egyptian Sudan, 1898-1934
geschn427: DAM, JAN DANIËL VAN - Gedateerd Delfts aardewerk - Dated Dutch Delftware
woII456: DAM, C. VAN - Jodenvervolging in de stad Utrecht. De Joodse Gemeenschap in de stad Utrecht, 1930-1950.
1844: DAM, J.H. - Jagen.
xx0615: DAM, PETER VAN EN PHILIP VAN PRAAG - Amsterdam gaf het voorbeeld. Gemeentelijke opdrachten aan grafische kunstenaars 1912-1939.
geschn0431: DAM, JAN DANIËL VAN - Delffse Porceleyne. Delfts aardewerk 1620-1850
xx1296: DAM, PETER VAN EN PHILIP VAN PRAAG - Stefan Schlesinger 1896-1944. Atelier voor Reclame. Catalogue raisonné.
e011: DAMAN, J.A. - De laatste jaren van de spellingsstrijd. Een blik terug.
sch040: DAMEN, FRANCISCUS WILHELMUS PETRUS - Paclitaxel and its derivatives : semisynthesis from 10-deacetylbaccatin III and the synthesis of paclitaxel prodrugs
sch044: DAMEN, THEODORUS JOHANNES GERARDUS - Synthesis and reactions of a-oxo sulfines and 3,6-dihydro-2H-thiopyran s-oxides
mm455: DAMIEN, RENÉ - Théorème sur les surfaces d'onde en optique géométrique
xx1100: DAMPIER, WILLIAM - A voyage to New Holland. The English voyage of discovery to the south seas in 1699.
lit438: DAMSTÉ, ONNO - Homerus Ilias.
art197: DAMSTÉ, CHR. PAUL - Werken 1976-1985.
geschn0043: DANE, JACQUES - 1648. Vrede van Munster. Feit en verbeelding.
schl103: DANIELS, FARRINGTON - Outlines of Physical Chemistry
schl115: DANIELS, FARRINGTON AND ROBERT A. ALBERTY - Physical chemistry
xx1136: DANIELS, MATH - Daniels : archivaris, archeoloog, Nijmegenaar
x710: DANIËLS, WIM EN KEES DE WIT - Hortsik ! Eponiemen in de Nederlandse en Vlaamse dialecten.
xx1102: DANIELSON, DENNIS - The first Copernican. Georg Joachim Rheticus and the Rise of the Copernican Revolution.
h286: DANIELSSON, BENGT - Kon-Tiki eiland. Het eiland waar het Ton-Tiki vlot strandde.
x651: DANKERS, J.J. EN J. VERHEUL - Als een groot particulier huisgezin. Opvoeden in het Utrechtse Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1813-1991.
xx0305: DANKERS, JOOST EN JOS VAN DER LINDEN - Samensmeltend glas. Honderd jaar N.V. Vereenigde Glasfabrieken 1899-1999.
p0575: DANKERS, J.J. EN J. VERHEUL - Zekerheid in verandering. Nationale-Nederlanden 1963-1988.
ww0473: DANTSCHER, VICTOR VON - Vorlesungen über die Weierstrasssche Theorie der irrationalen Zahlen.
gesch0094: DANTZIG, EMMY A. VAN - Zeg nooit dat je joods bent : vlucht naar Zwitserland 1942-1944
2576: DANTZIG, RUDI VAN - De bruid staat rechts van u.
ww0953: DANTZIG, TOBIAS - Number. The language of science. A critical survey written fot the cultured non-mathematician.
ww2083: DANTZIG, D. VAN - Van "Reeckeningh in Spelen van Geluck" naar besliskunde
aaa063: DARLINGTON, C.D. - De evolutie van mens en maatschappij.
mm184: DARMOIS, EUGÈNE - L' Électron.
var052: DARMOIS, EUGÈNE - L' état liquide de la matière.

Next 1000 books from Antiquariaat van Starkenburg

12/15