Antiquariaat Spinoza
Archangelkade 2-G, 1013 BE Amsterdam, The Netherlands. Tel.: Tel. +31206209129 | Fax. +31206257540            Email: info@spinozabooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
45304: CONSTANTINUS, P. - De Godsgedachte in katholicisme en jodendom. (Series: Het Joodse Vraagstuk, G.G.G. No. 493).
45306: CONSTANTINUS, P. - Afzondering of Aanpassing, Een historische phase der joodsche en katholiek geschiedenis. (Series: Het Joodse Vraagstuk, G.G.G. No. 457).
48672: COPLESTON, FREDERICK - A history of philosophy. complete run of first 8 volumes in 14 parts.
24237: COPPENHAGEN, J.H. - De Israëlitische `kerk' en de staat der Nederlanden. Hun betrekkingen tussen 1814 en 1870. Een bibliografische benadering.
43785: COPPENHAGEN, J.H. - Anafiem Gedoe'iem. Overleden joodse artsen uit Nederland 1940-1945.
24335: COPPENHAGEN, J.H. - Menasseh ben Israel 1604-1657. A bibliography. ISBN 9652960144
42394: COPPENS, GUNTHER (ED.) - Spinoza en de scholastiek.
46761: COQUEREL, ATHANASE - Topographie de Jérusalem, Thèse.
8169: CORNELISSEN, IGOR - Een joodse dwarsligger. Jaap Meijer 1912-1993.
8883: CORONEL, DR. SAMUEL SR. (DR. MED. 1827-1892) - De goede raadgever in gezonde en zieke dagen. Gids voor allen die prijs stellen op het behoud hunner gezondheid.
42397: CORONEL, SAMUEL SR. (DR. MED. 1827-1892) - Baruch d'Espinoza in de lijst van zijn tijd.
4106: CORTI, EGON CAESAR CONTE - Het huis Rothschild in zijn opkomst en bloei. 1770-1871. Met een korte schets van latere jaren. Geautoriseerde bewerking van L.J. Kleijn.
26306: COUCHOUD, PAUL-LOUIS - Benoit de Spinoza (Les grands philosophes). 2nd rev.ed.
26273: COUCHOUD, PAUL-LOUIS - Benoit de Spinoza (Les grandes philosophes).
42387: COUDERT, ALLISON (ED.) - Judaeo-Christian intellectual culture in the Seventheenth Century. A celebration of the library of Narcissus Marsh.
48178: COULTRE, EVA-ANNE LE - Cogito. Ik denk. Inleiding in de filosofie + werkboek Havo
48246: COURTINE-DENAMY, SYLVIE; G.M. GOSHGARIAN (TRANSL.) - Three Women in Dark Times: Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil.
45843: COUSSEMAKER, E. DE - Oeuvres Complètes du trouvère Adam de la Halle (Poésies et Musique). Paris 1872. (Reprint - Facsimile-edition)
47536: CRAPULLI, G. AND E.G.BOSCHERINI - Richerche lessicali su opere di Descartes e Spinoza. (Le note marginali latine nelle versioni olandesi di opere di Descartes di J.H.Glazemaker / Sul concetto spinoziano di mens).
35560: CREIZENACH, MICHAEL (1798-1842) - {Thariag} oder Inbegriff der Mosaischen Vorschriften nach talmudischer Interpretation. (Schulchan Aruch, 1.Teil)
35559: CREIZENACH, MICHAEL - {Chizuk ha-Torah} oder dringlich gewordene Befestigung der mosaischen Lehre durch die Reformation des jüdischen Ritualwesens. (Schulchan Aruch, 3.Teil)
48849: CREVELD, I. VAN - Gebundeld erfgoed. Facetten van joods Den Haag. ISBN 9789072766939
46253: CREVELD MZN, A. VAN - Lessing's Nathan der Weise en de humaniteitsleer des Jodendoms. Vooraf een levensschets van Mozes Mendelssohn.
8162: CREVELD, I.B. VAN - Haagse rabbijnen. Drie eeuwen geestelijke leiding.
3917: CREVELD MZN, A. VAN - Lessing's Nathan der Weise en de humaniteitsleer des Jodendoms. Vooraf een levensschets van Mozes Mendelssohn.
308: CREVELD, I.B. VAN - De verdwenen buurt. Drie eeuwen centrum van joods Den Haag.
26291: CRISTOFOLINI, PAOLO (ED.) - The Spinozistic heresy - L'hérésie Spinoziste - The debate on the Tractatus Theologico-politicus, 1670-1677 and the immediate reception of Spinozism. Proceedings of the international Cortona Seminar, 10-14 Aprill 1991. ISBN 903021502X
48654: CRITCHLEY, SIMON - Continental Philosophy: A very short introduction
48608: CRITCHLEY, SIMON - Continentale filosofie. De kortste introductie
46695: CROISET VAN UCHELEN, KOERT VAN DER HORST AND GÜNTER SCHILDER - Theatrum Orbis Librorum. Liber Amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his seventieth birthday.
6656: CROISET, MAX - Noemens waard. Gedichten / Maximes.
6655: CROISET, MAX - Oog-opslag. Gedichten.
8021: CROMMELIN, C.A. - Spinoza's natuurwetenschappelijk denken. (Mededeelingen vanwege het Spinozahuis 6.)
49050: CROSS, F.MOORE JR. AND DAVID NOEL FREEDMAN - Early Hebrew Orthography A Study of the epigraphic Evidence. (American Oriental Series, vol. 36) ISBN 9780940490369
23090: CUNAEUS, PETRUS (1586-1638 - De republica Hebraeorum. Editio novissima.
45677: CUNAEUS, PETRUS (1586-1638 - The Hebrew Republic. Introduction by Arthur Eyffinger. Translated and annotated by Peter Wyetzner. isbn 9789657052372
43053: CURLEY, EDWIN M. - Bayle vs Spinoza on toleration. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 95)
45323: CURLEY, EDWIN AND PIERRE-FRANCOIS MOREAU (EDS.) - Spinoza. Issues and directions. The proceedings of the Chicago Spinoza Conference. ISBN 9789004093348
48106: CURLEY, EDWIN AND PIERRE-FRANCOIS MOREAU (EDS.) - Spinoza. Issues and directions. The proceedings of the Chicago Spinoza Conference. ISBN 9789004093348
48425: CURLEY, EDWIN M. - Spinoza's metaphysics: an essay in Interpretation
47440: CURNOW, I.J. - The world mapped being a short history of attempts to map the world from antiquity to the Twentieth Century.
48675: CURRIE, MARK - Difference (the new critical idiom)
42504: CZELINSKI, MICHAEL - Der tugendhafte Atheist. Studien zur Vorgeschichte der Spinoza-Renaissance in Deutschland. (Schriftenreihe der Spinoza-Gesellschaft Bd. 13) ISBN 9783826035364
42214: CZELINSKI, MICHAEL AND OTHERS (EDS.) - Transformation der Metaphysik in die Moderne. Zur Gegenwärtigkeit der theoretischen und praktischen Philosophie Spinozas. Manfred Walther zum 65. Geburtstag. ISBN: 9783826026454
47432: D'OLIVEIRA, HANS ULRICH JESSURUN (ED.) - Ontjoodst door de wetenschap. De wetenschappelijke en menselijke integriteit van Arie de Froe tijdens de bezetting. ISBN 9789089647450
15706: D'AZEGLIO, MASSIMO - Dell' emancipazione civile Degl' Israeliti.
41444: DA SILVA ROSA, J.S. - Die spanischen und portugiesischen gedruckten Judaica in der Bibliothek des Jüd.Portug.Seminars "Ets Haïm" in Amsterdam. Eine Ergänzung zu Kayserlings "Biblioteca Española-Portugueza-Judaica" von J.S. da Silva Rosa."
6904: DA COSTA, ISAÄC - Eenige Opmerkingen in verband met het tijdstip van inpandgeving bij prolongatie. Academisch Proefschrift. (Dissertation at the University of Amsterdam)
23188: DA COSTA, ISAAC - Opstellen van godgeleerden en geschiedkundigen inhoud. Uitgegeven door Mr .H.J. Koenen. 4 parts in 2 vols.
3921: DA SILVA ROSA, J.S. - Een 17de eeuwsche Amsterdamsch-Joodsche Courant (1686-1687) Ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Hoogduitsch-Joodsche Gemeente te Amsterdam.
23351: DA COSTA, ISAAC - Israël en de Volken. Overzicht van de Geschiedenis der Joden tot op onzen tijd.
3919: DA SILVA ROSA, J.S. - Bijdrage tot de kennis van den economischen en politieken toestand der Hoogduitsche Joden te Amsterdam in het begin der vorige eeuw. Overdruk uit het: Centraal Blad voor Isr. in Nederland.
40536: DA COSTA, ISAÄC - Wachter! Wat is er van den nacht? Een lied bij De Uitgangen van 1847.
23233: DA COSTA, ISAAC - Voorlezingen over de Verscheidenheid en de Overeenstemming der Vier Evangelien, of Proeve van de middelen, welke de bijbel ook den niet wetenschappelijken onderzoeker aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof, bepaaldelijk tegen het Leben Jesu van Dr. D.F. Strauss. (2 vols.)
23230: DA COSTA, ISAAC - Alfonsus de eerste, treurspel.
23229: DA COSTA, ISAAC - De Perzen, Dramatisch Dichtstuk; naar het Grieksch van Eschylus.
23227: DA COSTA, ISAAC - Wat er door de theologische faculteit te Leyden al zoo geleerd en geleverd wordt. Eene stem der smart en des beklags.Door Mr. Is. Da Costa, lid der Nederlandsche hervormde kerk.
3920: DA SILVA ROSA, J.S. - Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam, 1593-1925.
41404: DA SILVA CARVALHO, AUGUSTO - Noticia Sobre a Grammatica Hebraica de Francisco de Tavora (Offprint Revista de Estudos Hebraicos Vol. 1)
6909: DAAL, IZAAK VAN - Ervaringen uit de praktijk omtrent kindersterfte. (Dissertation at the University of Amsterdam)
48504: DAEL, F. - Die Baumwolle und deren Verarbeitung in naturhistorischer, geschichtlicher, technischer und staatswissenschaftlicher Beziehung. mit in den Text gedruckten Abbildungen
35346: DALMAN, GUSTAF - Jesaja 53. Das Prophetenwort vom Sühnleiden des Gottesknechtes mit besonderer Berücksichtigung der jüdischen Literatur. 2. umgearbeitete Auflage. (Schriften des Institutum Judaicum zu Berlin, Nr.13)
42133: DALMAN, GUSTAF - Jesaja 53. Das Prophetenwort vom Sühnleiden des Gottesknechtes mit besonderer Berücksichtigung der jüdischen Literatur.(Schriften des Institutum Judaicum zu Leipzig, Nr.25)
29559: DALMAN, GUSTAF - Aramäische Dialektproben unter dem Gesichtspunkt Neutestamentlicher Studien. Neu herausgegeben. Zweiten, erweiterte Auflage, mit Deutsch-Englischem Wörterverzeichnis.
42128: DAMASIO, ANTONIO - Looking for Spinoza. Joy, sorrow, and the feeling brain. ISBN 0151005575
42405: DAMME, B. - Rijpe Halmen. Bijeengezocht en verzameld uit de werken van Spinoza, Multatuli en Nietzsche. 3 works in 1 vol.
6422: DAMSTÉ, DR. ONNO - Spinoza 1632-1957 (AO Reeks, 686).
10938: DAN, JOSEPH - Iyyunim be-Sifrut Hasidut Ashkenaz. Studies in Ashkenazi-Hasidic Literature.
19277: DAN, JOSEPH - {Sifrut ha-Musar ve-ha-Derush}. Hebrew ethical and homiletical literature (The Middle Ages and modern period)
18997: DAN, JOSEPH - Torat ha-Sod shel Hasidut Ashkenaz. The Esoteric Theology of Ashkenazi Hasidism.
45383: DAN, JOSEPH - Torat ha-Ra we-ha-Demonologyah ba-Kabbalah ha-Kedumah: Leket Mekorot le-Seminariyon shel Yosef Dan.
18049: DAN, JOSEPH - Ha-Sippur ha-Hassidi. (The hasidic story. Its history and development.)
43136: DAN, JOSEPH - Ha-Mistiqah ha-Ivrit ha-Qedumah. (Ancient Jewish Mysticism).
48825: DAN, JOSEPH (ED.) - `Alilot Aleksander Moqdon. (Ed. with introduction and notes)
48813: DAN, JOSEPH - {Ha-Sippur ha-Ivri bi-Yemei ha-Benayyim.} [English title:] The Hebrew story in the Middle Ages.
45516: DAN, JOSEPH - Ha-Novelah ha-Hasidit
8958: DAN, JOSEPH - Jewish Mysticism and Jewish Ethics.
13346: DAN, JOSEPH AND FRANK TALMAGE (EDS.) - Studies in Jewish Mysticism. Proceedings of regional conferences held at the University of California, Los Angeles and McGill University in April, 1978.
22895: DAN, ROBERT (ED.) - Occident and Orient. A tribute to the memory of Alexander Scheiber. Ed. by Robert Dán. ISBN 9789004081697
14267: DANBY, HERBERT - Tractate Sanhedrin. Mishnah and Tosefta. The judicial procedure of the Jews as codified towards the end of the second century A.D. Transl. from the Hebrew with brief annotations.
27376: DANZIG, ABRAHAM - {Sefer Chayyei Adam}.
26433: DARBON, ANDRÉ - Études spinozistes. Publiées par Joseph Moreau. Avertissement par Henri Gouhier. (Bibliothèque de philosophie contemporaine.)
3865: (DASBERG, S.) - {Zekhut Nashim}. De voorschriften van het Joodsche Huwelijksleven. Hun zin en betekeenis.
43348: DASBERG, LEA - Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus im 11. Jahrhundert (Diss.)
46333: DASBERG, LEA - An intimate History of Jewish Childhood in the Western World 1723-193, According to Autobiographies. ISBN9781426910616
47533: DASH MOORE, DEBORAH - At home in America. Second Generation New York Jews. The Columbia History of Urban Life.
3883: DAVID, PROF.DR. MARTIN - Der Rechtshistoriker und seine Aufgabe. Leiden, A.W. Sijthoff, 1937 (Or. wrps. 32 pp.) German.
19593: DAVID, A. (INTRODUCTION AND NOTES). - {Kronikah ivrit me-Prag}. A hebrew chronicle from Prague (c.1615). ("Kuntresim" texts and studies 65)
34774: DAVID, J.J. - Die Zeitung. (Die Gesellschaft, Band 5)
47049: DAVIDOVICZ, DAVID - Wandmalereien in alten Synagogen. Das Wirken des Malers Elieser Sussmann in Deutschland
45415: DAVIDS, ARTHUR LUMLEY - Grammaire Turke: précédée d'un Discours Préliminaire sur la Langue et la Littérature des Nations Orientales; avec un Vocabulaire volumineux, des dialogues, un recueil d'extraits en prose et en vers, et enrichie de plusieurs planches lithograpiques extraites de manuscrits anciens et modernes. Traduite de l'Anglais par Madame Sarah Davids, mère de l'auteur.
6224: DAVIDS, A.B. - Een midden-eeuwer in onze dagen (Dr. A. Kuyper). Geschreven naar aanleiding van het hoofdstuk "Het Joodsch Probleem", voorkomend in Dr. Kuyper's werk "Om de oude wereldzee".
3693: DAVIDS, A.B. (TRANSL.) - Psalmen 1-73 vertaald door A.B. Davids.
48625: DAVIDS, KAREL & JAN LUCASSEN (RED.) - Een wonder weerspiegeld - De Nederlandse republiek in europees perspectief.
3987: DAVIDS, A.B. - Het zionisme, eene vergissing. Overdruk van een opstel, voorkomende in het Weekblad voor Israël.
49133: DAVIES, W.D. - Christian Engagements with Judaism. ISBN 9781563382680
16399: DAVIS, ELI, DAVIS, ELISE - Jewish folk art over the ages. A collector's choice. With 154 original illustrations, 22 in colour.
25255: DAWIDSOHN-DRAENGEROWA, GUSTA (G. DRAENGER) - Pamietnik Justyny (The diary of Justina). (Ksiazki Wojewodzkiej (...) Nr. 2)
16022: DE SOLA POOL, DAVID AND TAMAR - An old faith in the New World. Portrait of Shearith Israel 1654- 1954.
23300: DE VRIES VAN BUUREN, CAREL - Overschrijding bij noodweer (Diss. at the Univ. of Amsterdam, Rector Magnificus B.J. Stokvis).
41688: DE' CAVALIERI, PIUS FRANCHI - Codices Graeci Chisiani et Borgiani, recensuit Pius Franchi de Cavalieri (Bybliothecae Apostolicae Vaticanae)
24135: DE ROSSI, G.B. - Bibliotheca Judaica et antichristiana. Parma 1800. Repr.
24136: DE ROSSI, G.B. - De hebraicae typographiae origine ac primitiis..Accedit De ignotis nonnullis antiquissimis hebr. textus editionibus ac critico earum usu. Parma 1776 and Erlangen 1782. Repr.
24137: DE ROSSI, G.B. - Annales Hebraeo-typographici seculi XV et ab anno 1501 ad 1540. 2 vols. Parma 1795-1799. Reprint
23786: DE ROSSI, G.B. - Historisches Wörterbuch der jüdischen Schriftsteller und ihrer Werke. Aus dem Italienischen von C.H. Hamberger mit Ausführliches Sach- und Namenregister von H. Jolowicz. Leipzig 1839 and 1846. Repr.
45921: DE ROSSI, G.B. - Variae Lectiones Veteris Testamenti [...]. COMPLETE SET of 5 volumina in 3 volumes. Volumen I and II in original edition. Volumina III-IV and V in reprint. (V is supplement, Scholia Critica....)
45923: DE ROSSI, G.B. - Variae Lectiones Veteris Testamenti ex immensa MSS. Editorumq. Codicum Congerie Haustae et ad Samar. textum, ad vetustiss. versiones, ad accuratiores sacrae criticae fontes ac leges examinatae. Volumen III (of V), Isaias, Jeremias, Ezechiel, XII Prophetae Minores, Canticum, Ruth, Threni, Ecclesiastes, Esther.
48274: DE SCHUTTER D; HANS ACHTERHUIS, ERIK BORGMAN - De Opdracht van de Politiek - Hannah Arendt over totalitarisme en bureaucratie
47083: DEBORIN, A.M. - {Shpinoza der fargeyer: in likht fun materyalizm.}
42157: DEBRABANDER, F. - Spinoza and the stoics. Power, politics and the passions. Continuum Studies in Philosophy. ISBN 9780826493934.
45811: DECKER-JANSSEN, MARLENE - "Nachträgliches", Leo Maillet, Ein Künstler im Exil. Mit einem Vorwort von Hans Halbey.
23705: DEINARD, EPHRAIM - {Attikot Yehudah}. (Bibliography of rare Hebrew books printed after 1500). 2nd vol. (all publ.) Jerusalem 1915. Reprint
48703: DEKEL, EPHRAIM - B'riha. Flight to the homeland. Translated from the Hebrew by Dina Ettinger
745: DEKKER, MAURITS, JONG, DAVID DE - Maurits Dekker, zijn persoon en zijn werk. Met een inleiding van Victor van Vriesland.
4806: DEKKER, W.L. - Getuige Israel. Dogmatische en bijbels-theologische studie over de plaats van Israel in het denken van Karl Barth, met name in zijn Kirchliche Dogmatik. Mit Zusammenfassung. (Dissertation).
43545: DELAHUNTY, R.J. - Spinoza (In the series: The arguments of the philosophers). ISBN 0710203756
26309: DELBOS, VICTOR - Le Spinozisme. Cours professé à la Sorbonne en 1912-1913.
45133: DELBOS, VICTOR - Le Spinozisme. Cours professé à la Sorbonne en 1912-1913.
45287: DELBOS, VICTOR - Le Spinozisme. Cours professé à la Sorbonne en 1912-1913.
46404: DELERE, HEINRICH - Über die Wärmeentwicklung bei cyklischer Magnetisierung von Eisenkernen. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
45134: DELEUZE, GILLES - Spinoza und das Problem des Ausdrucks in der Philosophie.
45135: DELF, HANNA, JULIUS SCHOEPS AND MANFRED WALTHER (EDS.) - Spinoza in der europaïschen Geistesgeschichte.
35261: DELITZSCH, FRIEDRICH - Im Lande des einstigen Paradieses. Ein Vortrag. Mit 52 Bildern, Karten und Plänen.
20838: DELITZSCH, FRANZ - Die Genesis ausgelegt. Zweite umgearb. und erw. Ausgabe.
46815: DELLA ROCCA, MICHAEL - Points of view and the two-fold use of the principle of sufficient reason in Spinoza. Mededelingen vanwege het Spinozahuis 94.
40568: DELLING, GERHARD - Bibliographie zur Jüdisch-Hellenistischen und intertestamentarischen Literatur 1900-1970. 2. überarbeitete und bis 1970 fortgeführte Auflage. (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 106)
47116: DELMEDIGO, JOSEPH BEN SOLOMON - Sefer Matsref la-Hokhmah.
24995: DELPUGET, DAVID - Les Juifs d'Alexandrie, de Jaffa et de Jérusalem en 1865.
45799: DEMARQ, JACQUES (ED.) - Les Années 50. Catalogue d'Exposition. ISBN 2858504466
41999: DEN UYL, DOUGLAS J. - Power, state and freedom. An interpretation of Spinoza's political philosophy (Philosophia Spinozae Perennis). ISBN 9023219724
13805: DERENBOURG, JOSEPH (ED.) - Manuel de lecteur, d'un auteur inconnu, Publié d'après un manuscrit venu du Yémen et accompagné de notes (Journal Asiatique Sixième Série, Tome XVI, Oct.- Dec. 1870)
46410: DERKS, WIL (ED.) - Grenzen aan de tolerantie. Erasmus, Hugo de Groot, Spinoza en de actualiteit.
43801: DERKSEN, A.A. (ED.) - Het connectionisme van Paul Churchland. Algemeen Nederlands tijdschrift voor Wijsbegeerte 85e jaargang, afl. 1.
348: DERKSEN, DR. S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel). Added: Alfabetische namenlijst, behorende bij "Opkomst en ondergang van een toonaangevende joods gemeente, samengesteld door Max en Dicky de Hes-Marbus (26 pp.)
45996: DESCARTES, RENÉ; ERIK-JAN BOS (ED.) - Verantwoordingh van Renatus Descartes aen dáchtbare overigheit van Uitrecht. Een onbekende Descartes-tekst getranscribeerd, geannoteerd en ingeleid door Erik-Jan Bos.
48463: DESCARTES, RENE - Bibliotheek Descartes in acht banden. Band 1. Regels om richting te geven aan het verstand
48997: DESCARTES, RENÉ - Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences.
48461: DESCARTES, RENE - Bibliotheek Descartes in acht banden. Band 3. Over de methode - dioptriek, meteoren, geometrie
29564: DESSAUER, JULIUS - Geschichte der Israeliten mit besonderer Berücksichtigung der Culturgeschichte derselben. Von Alexander dem Grossen bis auf die neuere Zeit. Neue Ausgabe,
35507: DESSAUER, JULIUS (1832-1883 BUDAPEST) - {Leshon Rabbanan} oder gedrängtes, vollständiges aramäisch- chaldäisch-rabbinisch-deutsches Wörterbuch, als Hilfsmittel zur Erlernung des Thalmuds, der Thargumim und Midraschim. Mit vielen Erläuterungen in einem Anhange und einer vollständigen Sammlung hebräischer und rabbinischer Abbreviaturen. Neue mit einem Nachtrage von Verbesserungen und Zusätzen versehene Ausgabe.
8065: DEUGD, CORNELIS DE - Paul Tillich en Spinoza. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 62.)
26220: DEUGD, C. DE - The significance of Spinoza's first kind of knowledge
8064: DEUGD, CORNELIS DE - Guido van Suchtelen - niet als secretaris maar als auteur. {And:} Roger Henrard. De Vereniging het Spinozahuis en haar secretarissen. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 61.)
8038: DEUGD, C. DE - Wordsworth en Spinoza. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 25.)
26231: DEUGD, C. DE (ED.) - Spinoza's political and theological thought. International symposium...commemorating the 350th anniversary of the birth of Spinoza. Amsterdam 1982.
44179: DEUGD, CORNELIS DE - Paul Tillich en Spinoza. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 62.)
4354: DEURSEN, A. VAN - Waar zijn de verstrooide stammen Israëls gebleven?
46231: DEUTSCH, LEONHARD - Individual-Psychologie im Musikunterricht und in der Musikerziehung, Ein Beitrag zur Grundlegung musikalischer Gemeinkultur.
41505: DEUTSCH, GOTTHARD - Heinrich Graetz. A centenary. Repr. from Yearbook, Vol. XVII. Central Conference of American Rabbis. 1917
28033: DEUTSCH, ISRAEL - {Zera' Yisrael}. Proben aus dem literarischen Nachlasse des Herrn Israel Deutsch s.A., Rabbiners zu Beuthen herausgegeben von dessen Brüdern Abraham und David Deutsch. Mit dem Portrait des Verewigten. With Hebrew section: {Derashot u-Musar Nechmad Asher Darash ha- Mechabber be-Tokh Edato}.
33332: DEUTSCHLAENDER, LEO - Goethe und das Alte Testament.
32541: DEUTSCHLÄNDER, LEO - Jüdisches Lesebuch. (Westöstliche Dichterklänge).
33203: [DEUTSCHLÄNDER, LEO] - Das Erziehungswerk der gesetzestreuen Judenheit. Referat über den Keren Hathora erstattet der zweiten Kenessio Gedaulo. Zweite Auflage.
42159: DEVEAUX, SHERRY - The role of God in Spinoza's Metaphysics. ISBN 9780826488886
45241: DEWITT THORPE, CLARENCE - The Aesthetic Theory of Thomas Hobbes. With Special Reference to His Contribution to the Psychological Approach in English Literary Criticism.
5595: DI SANTE, CARMINE - Het gebed van Israël. Orig. title: La preghiera di Israele. Translation by Ineke Woestenburg. Translation Hebrew texts by P.W. van Boxel.
32254: DIAMANT, PAUL J. - Minna Diamant 1815-1840. Ihre Freunde und Verwandten. Ein Briefwechsel aus der Biedermeierzeit. Herausgegeben, mit Vorrede und Anmerkungen versehen.
48300: DICKENS, CHARLES - The Lazy Tour of Two Idle Apprentices (Hesperus Classics)
24184: DICKER, HERMAN - Of learning and libraries: the Seminary library at one hundred. Foreword by Ismar Schorsch. Introduction by Menachem Schmelzer.
43257: DICKEY, STEPHANIE S. - Rembrandt. Portraits in print. (Oculi: Studies in the Arts of the Low Countries, 9). ISBN 9027253390
25948: DIEBOLD, BERHARD (INTROD.) - Habima. Hebräisches Theater. 32 Bilder mit einer Einführung von Bernard Diebold.
25959: DIENEMANN, MAX - Midraschim der Klage und des Zuspruchs. Ausgewählt, übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Max Dienemann. (Bücherei des Schocken Verlags, vol. 36)
5974: DIEREN, E. VAN - Prof. Freud de uitvinder van de z.g. psycho-analyse of te wel "diepte"-zielkunde en het door velen onderschatte perverse gevaar.
43588: DIETMAR, UDO - "Häftling... X... in der Hölle auf Erden!"
43155: DIJK, SUZANNA VAN - Traces de femmes. Présence féminine dans le journalisme français du XVIIIe siècle. Avec des inventaires, une bibliographie et un index des noms et des titres. With a Summary in English: Traces of women. Female presence in eighteenth century French journalism.
4357: DIJKEMA, DS. F. - Het anti-semitisme in ouden tijd.
45512: DIJKSTERHUIS AND OTHERS. - Descartes et le cartésianisme hollandais. Études et documents (Publications de l'Institut Français d'Amsterdam, Maison Descartes)
46822: DIJN, HERMAN DE - Spinoza en Galilei: een confrontatie. Mededelingen vanwege het Spinozahuis 107.
8067: DIJN, HERMAN DE - Einstein en Spinoza. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 64.)
47306: DIJN, HERMAN DE - Spinoza. De doornen en de roos.
8048: DIJN, H. DE - Methode en waarheid bij Spinoza. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 35.)
44178: DIJN, HERMAN DE - De affecten en het ethische leven. Spinoza's radicaal nieuwe visie op ethiek als een natuurlijk fenomeen. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 101).
29207: DIK, A.M. - Gerei-Tsedek (Two folk-stories)
48873: DILLEN, J.G. VAN - Vreemdelingen te Amsterdam in de eerste helft der zeventiende eeuw : I. De Portugeesche Joden (Article in: Tijdschrift voor geschiedenis)
46089: DILTHEY, WILHELM - Leben Scheiermachers, Erster Band; & Denkmale der inneren Entwicklung Schleiermachers, erläutert durch kritische Untersuchungen. (2 parts in 1 vol.; all issued).
47989: DINER, DAN (ED) - Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts / Simon Dubnow Institute Yearbook VI (2007)
302: DINTER, WIEL S. VAN - De joden van Gennep. 1650-1950.
45982: DINUR, BENZION AND SHAUL ESH (EDS.) - Yad Washem Studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance I.
44176: DIRKSEN, P.B. AND A. VAN DER KOOIJ (EDS.) - Abraham Kuenen (1828-1891): His Major Contributions to the Study of the Old Testament - A Collection of Old Testament Studies. (Oudtestamentische Studiën Vol. XXIX). ISBN 9004097325
44398: DITZHUIJZEN, JEANNETTE - A Shtetl under the Sun. The Ashkenazic Community of Curaçao. ISBN 9789460221576
48423: DOBBS-WEINSTEIN, IDIT - Spinoza's Critique of Religion and its Heirs: Marx, Benjamin, Adorno
44756: DÖBLIN, ALFRED - Babylonische Wandrung oder Hochmut kommt vor dem Fall
47975: DOBRUSZKES, AZARIUS & THÉODORE GUTMANS - Het Jiddische boek (verzameling Jacques Lew). ISBN 9789066370821
44368: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - Leven en karakter van Am. des Amorie van der Hoeven, gedeeltelijk uit onuitgegeven brieven en zijne schriftelijke nalatenschap beschreven. &: Naschrift tot het Leven en Karakter van Am. des Amorie van der Hoeven. (2 vols. in 1).
48649: DOMINGUEZ, ATILANO (ED.) - Vida, pasión y razón en grandes filósofos (coleccion HUMANIDADES). ISBN 9788484271826
41113: DON-YEHIYA, ELIEZER AND OTHERS (EDS.) - BAR-ILAN UNIVERSITY. Annual. Studies in Judaica and the Humanities. Vol. 28-29. (publ. for Bar-Ilan University, Ramat-Gan by Kiryath Sepher)
32673: DONATH, ADOLF - Judenlieder.
4358: DÖNGES, E. - Het Jodenvraagstuk. Translated from the German by N.P. Renning J.Hzn.
48411: DONIN, HAYIM HALEVY (ED.) - Sukkot (Popular Judaica Library)
46783: DONNER, H. AND W. ROLLIG (RÖLLIG) - Kanaanäische und aramäische Inschriften Band I. Texte. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage
34787: DOOLAARD, A. DEN - Orient-Express. Roman. Translated from the Dutch by Elisabeth and Felix Augustin.
46352: DORREPAAL, R., W.POLAK AND CLIFFORD JOHNSON (PREFACES) - 100 Jaar Ancient Order of FORESTERS Nederland-België 1880-1980. Uitgegeven door de Subsidiary High Court. Samengesteld door de redactie 'de Forester' en toegevoegde medewerkers.
47325: DOUGLAS, ALEXANDER X. - Spinoza and Dutch Cartesianism. ISBN 9780198732501
45803: DOYLE, RICHARD - The Foreign Tour of Messrs Brown, Jones & Robinson.
4360: DRACH, PAUL L.B. - De Kabbalah der Joden, gewroken van de valsche aantijging van Pantheisme. (...) Vertaald en ingeleid door Ton Kerssemakers.
42916: DRAPKIN, ISRAEL (ED.) - Studies in Criminology (Scripta Hierosolymitana XXI).
757: DRESDEN, DR. S. - De structuur van de biografie.
47529: DRESNER, SAMUEL H. - The Zaddik. The Doctrine of the Zaddik According to the Writings of Rabbi Yaakov Yosef of Polnoy. Preface by Abraham J. Heschel.
14710: DREYFUS, ALFRED - Lettres d'un innocent.
48101: DRIES, MANUEL (ED.) - Nietzsche on Time and History
49042: DRINT, ADRIE AND HENK M. LUNING. - Een eik van geween. De Joodse begraafplaatsen in de provincie Drenthe.
26323: DRORI, M. - {Spinoza we-Brunner.}
32505: DROSTE-HÜLSHOFF, ANNETTE - Die Judenbuche. Mit 37 Zeichnungen von Max Unold. (Insel-Bücherei Nr. 271)
36750: DROSTE-HÜLSHOFF, ANNETTE - Die Judenbuche. Ein Sittengemälde aus dem gebirgigten Westfalen.
43524: DROSTE-HÜLSHOFF, ANNETTE - Die Judenbuche. Ein Sittengemälde aus dem gebirgigen Westfalen, herausgegeben von P. Jorissen.
4965: DRUKKER, WILHELM JR. - Intracranieele angiomen. (Dissertation at the University of Amsterdam).
7489: DUBIEZ, F.J. - La comunidad sefardita de Amsterdam. (Transl. from the Dutch).
25515: DUBNOV, SOPHIE EHRLICH- - The life and work of S.M. Dubnov. Diaspora, nationalism and Jewish history. Translated by Judith Vowles. Edited by Jeffrey Shandler. Published in association with the YIVO Institute for Jewish Research.
41690: DUBNOW, SIMON - Geschichte des Chassidismus. Aus dem Hebr. übersetzt von A. Steinberg. 2 vols.
33633: DUBNOW, SIMON - Die jüdische Geschichte. Ein geschichtsphilosophischer Versuch. Transl. from the Russian by Israel Friedländer. Zweite Auflage
32052: DUBNOW, SIMON - Die Jüdische Geschichte. Ein geschichtsphilosophischer Versuch. Autorisierte Übersetzung aus dem Russischen von J.F.
28298: DUCKESZ, EDUARD (1868-1944) - {Iwoh Lemoshaw}. Enthaltend Biographien und Grabstein- Inschriften der Rabbiner der drei Gemeinden Altona, Hamburg, Wandsbeck, mit 24 Abbildungen. Mit Anmerkungen von Salomon Buber. Hrsg. Eisig Gräber.
40883: DUIJKERIUS, JOHANNES - Het Leven Van Philopater En Vervolg Van't Leven Van Philopater: Een Spinozistische Sleutelroman Uit 1691/1697 Opniew Uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Geraldine Maréchal.
23202: DUIJTSCH, CHRISTIAAN SALOMON AND P. DEETMAN (PREF.) - Bloemlezing uit de werken van Christiaan Salomon Duijtsch, in leven Israëlitisch Rabbijn in Hongarije en overleden als Predikant der Nederl. Gereformeerde Kerk. Met een voorwoord van P. Deetman.
23203: DUIJTSCH, CHRISTIAAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods. Met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende behelzende zijne roeping uit het Jodendom; trekking tot en overbrenging in Christus in eene zesjarige omzwerving. Nieuwe onveranderde uitgave door de redactie van "De vriend van Oud en Jong".
23094: DUITSCH, CHRISTIAN SOLOMON - De wonderlijke Leidinge Gods omtrent eenen Blinden Leidsman der Blinden, op Wegen en Paden die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit he duistere Jodendom: getrokken, en tot het Licht, dat in de Volheid des Tyds, in de Wereld verscheenen is, overgebracht; na eene Ses-jaarige omzwervinge, door de Woestyne deezer Waereld. Ondervonden enin 't Hoogduitsch beschreven; door --, geweezen Joodsche Rabby. Doch nu, door de Goddelyke Voorzienigheid Lidmaat der Gereformeerde Kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in't Nederlanduitsch laaten Vertaalen.
26241: DUJOVNE, LEON - Spinoza. Su vida, su epoca, su obra, su influencia. 4 vols.
29568: DUKES, LEOPOLD - Zur rabbinischen Spruchkunde. Eine Sammlung rabbinischer Sentenzen, Sprichwörter und sprichwörtlicher Redensarten.
29567: DUKES, LEOPOLD - Rabbinische Blumenlese. Enthaltend eine Sammlung, Übersetzung und Erläuterung der hebr. und chaldäischen Sprüche des Sirach, talmudischer Sprichwörter, Sentenzen und Maximen, nebst einem Anhange Leichenreden und einem Glossar.
33863: DUKES, LEOPOLD - Zur Kenntniss der neuhebräischen religiösen Poesie. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte, nebst hebr. Beilagen.
48819: DUNASH BEN LABRAT - Qovets Shirav. (Ed. with introduction and notes by) David Kahana.
47061: DUNIN-BORKOWSKI, STANISLAUS VON - Spinoza. Band IV. Aus den Tagen Spinozas. Geschehnisse, Gestalten, Gedankenwelt. III. Teil: Das Lebenswerk
48621: DUNK, H.W. VON DER - Glimlachende sfinx - kernvragen in de geschiedenis
47152: DUNKELGRÜN, THEODOR - "Never printed like this before". Johannes Leusden, Joseph Athias, and the Hebrew Bible (1659-1667). Menasseh ben Israel Instituut Studies X.
46210: DUNKHASE, JAN EIKE - Spinoza Der Hebraer. Zu einer Israelischen Erinnerungsfigur. ISBN 9783525351123
3705: DÜNNER, JOSEPH HIRSCH - Leerredenen gedurende het Zomersemester 5662-5663 (Zesde bundel).
3989: DÜNNER, DR. JOSEPH HIRSCH - Het Zionisme, Leerrede gehouden op Sabbath Nachamoe 5665, ter nieuwe synagoge te Amsterdam.
3704: DÜNNER, JOSEPH HIRSCH (1833-1911) - Leerredenen 5660-5661. Vierde bundel. Inhoudende: Eenige trekken van het hedendaagsche joodsche godsdienstleven te onzent en elder, in homiletischen vorm geteekend.
26206: DUNNER, JOSEPH - Baruch Spinoza and Western democracy. An interpretation of his philosophical religious and political thought.
23154: DÜNNER, JOSEPH HIRSCH - Rede uitgesproken ter aanvaarding van het Opperrabbinaat des Synagogalen Ressorts van Noord-Holland ter Nieuwe Synagoge te Amsterdam 10 dec. 1874.
47773: DUPRE, (DUPRÉ) JOHN - The constituents of life (Spinoza Lectures).
46391: DUPRE, FREDERICK - Die Bestimmung des Kaliums als Kaliumplatinchlorid. (...). Inaugural-Dissertation. (Thesis).
46758: DUPUIS, ANDRÉ - Histoire de Jérusalem ou Explication de Plan de Jérusalem et de ses Faubourgs.
49132: DURIC, VOJISLAV J. (DJURIC) - Sopocani. (Serbian edition).
43586: DÜRING, WOLDEMAR VON - Friede auf Erden durch das Gesetz des Lebens, den Tatgedanken Adolf Hitlers.
42912: DUSHKIN, A.M. AND C. FRANKENSTEIN - Studies in Education. (Scripta Hierosolymitana XIII).
4689: DUYVENÉ DE WIT-KLINKHAMER, TH. M., GANS, M.H. - Geschiedenis van het Nederlandse zilver.
35688: EBELL, GÖTZ - Moses Mendelssohn und die deutsche Literatur. (Dissert.) With inserted 3 letters by the author to Hermann M.Z. Meyer.
46661: EBENBAUER, ALFRED AND KLAUS ZATLOUKAL (EDS.) - Die Juden in ihrer mittelalterlichen Umwelt.. ISBN 3205053427
46255: EBERHARD, A.G. - Hanchen und die Küchlein.
25649: EBERS, GEORG - Josua. Eine Erzählung aus biblischer Zeit.
46234: EBERT, ADOLF - Quellenforschungen aus der Geschichte Spaniens.
47523: EBRAHIM EL HADIDY - Letter to Dr. Frenkel. Treasures of a community laid to waste. ISBN 9781326456832
41502: ECCLES, ROBERT - Erwin Ramsdell Goodenough. A personal pilgrimage.
46242: ECKERLE, W.W. - Die praktische Ackerbauschule oder die praktischen Lehren der gesammten rationellen Landwirthschaft zum Schul- und Hausunterricht.
35060: ECKERT, W.P., EHRLICH, E.L. - Judenhass - Schuld der Christen?! Versuch eines Gesprächs.
47344: ECKHART - Vom mystischen Leben. Eine Auswahl aus seinen deutschen Predigten. Aus dem mittelhochdeutschen übers. u. eingel. von M. Bindschedler.
8967: ECKMAN, LESTER SAMUEL - Revered by all. The life and works of Rabbi Israel Meir Kagan. Hafets Hayyim (1838-1933). 2nd rev.ed.
31955: ECKSTEIN, ADOLF - Geschichte der Juden im Markgrafentum Bayreuth. Von Rabb. Dr. A. Eckstein
44382: ECO, UMBERTO AND COSTANTINO MARMO (EDS.) - On the Medieval Theory of Signs. (Foundations of Semiotics, Volume 21). ISBN 9027221801
2770: EDDY-LEX ISRAËL - Jacob Israël de Haan, de dichter van het Joodsche Lied.
46562: EDELMAN, MAREK - Da Ghetto kämpft, Warschau 1941-43. Mit einem Vorwort von Ingris Strobl.
33864: EDELMANN, RAFAEL - Zur Frühgeschichte des Mahzor. Genizafragmente mit palästinischer Punktation (Bonner Orient. Studien, Heft 6)
48014: EDITOR-DANIEL BOYARIN; EDITOR-DANIEL ITZKOVITZ; EDITOR-ANN PELLEGRINI - Queer Theory and the Jewish Question
256: EEGHEN, DR. I.H. VAN - Uit Amsterdamse dagboeken. De jeugd van Netje en Eduard Asser 1819-1833.
42851: EERDMANS, B.D. - The Hebrew book of Psalms. (Oudtestamentische Studien, Volume IV).
45251: EGGER, GERHART (ED.) - Heinrich SUSSMANN, Auseinandersetzung mit dem Aquarell.
46763: EGRON, A. AND L'ABBÉ GR[AND]. (EDS.) - La Terre-Sainte et les Lieux Illustrés par les Apôtres vues pittoresques, d'áprès Turner, Harding et autres célèbres artistes.
29574: EHRENFELD, ALEXANDER - Der Pflichtbegriff in der Ethik des Judentums (Diss.)
32857: EHRENPREIS, MARCUS - Das Land zwischen Orient und Okzident. Spanische Reise eines Juden. Mit einem Brief an den Verfasser von Alfons Paquet. 35 Text- und Tafelbilder.
34887: EHRENSTEIN, ALBERT - Räuber und Soldaten. Roman frei nach dem Chinesischen.
33234: EHRENTHEIL, ADOLF - {Matah Aharon}. Der Aharonsstab. Hauspostille für jüdische Familien, enthält homiletische Betrachtungen über die Haftorah's zu den fünf Büchern Mosis. Materialien zu Predigten und Exorten für angehende Rabbiner und Prediger.
33233: EHRENTHEIL, ADOLPH - {Hamagid}. "Hamagid" der jüdische Prediger. Eine Sammlung der zu Predigttexten zunächst geeigneten Talmud-, Midrasch- und Bibelstellen in exegetisch homiletischer Bearbeitung für Freunde jüdischer Homiletik und religiös moralischer Lectüre von Dr. Adolph Ehrentheil, weiland Rabbiner in Horic. 2.Auflage
32426: EHRENTHEIL, MORITZ - Der Geist des Talmud. Quellengemässe Darstellung der talmudischen Anschauung über Gott, Mensch, Staat, Justizwesen, Nächstenliebe, Wohltätigkeit, Armen-Pflege, Verhalten gegen die Heiden, Thierquälerei, Arbeit, Erziehung und Unterricht, Wahrhaftigkeit, Bescheidenheit, Beschränkung der Todesstrafe, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit etc. etc. Für die intelligenten Classen aller Confessionen.
27342: EHRENTREU, H., SCHOR, J. - {Zidkat ha-Zaddik.} (With German titlepage) Zidkath Ha-Zaddik. Eine Untersuchung über die Echtheit der im Jahr 1868 und 1869 von Dr. B.H. Auerbach hrsg. {Sefer ha-Eshkol}. Von Rabb. H. Ehrentreu, München. Rabb. Jacob Schor, Kuty
29575: EHRENTREU, ERNST - Untersuchungen über die Massora. Ihre geschichtliche Entwicklung und ihren Geist.
27404: EHRLICH, ARNOLD B. - {Mikra ki-Pheshuto}. Die Schrift nach ihrem Wortlaut. Scholien und kritische Bermerkungen zu den heiligen Schriften der Hebräer. (3 vols.)
33635: EHRLICH, E.L. - Kultsymbolik im Alten Testament und im nachbiblischen Judentum.
25540: EHRMANN, ELIESER L. - Chanukka. Ein Quellenheft. (Jüdische Lesehefte Nr. 25)
31681: EHRMANN, ELIESER L. - Arbeitsplan für Omerzeit und Schawuot
31680: EHRMANN, ELIESER L. - Arbeitsplan für Pessach.
43295: EHRMANN, ELIESER L. (ED.) - In den Tagen Mattitjahus, Ein Chanukka-Büchlein. JÜDISCHE LESEHEFTE, Heft 24. Unter Mitwirkung der Reichsvertretung der deutschen Juden herausg. von Dr. Adolf Leschnitzer.
33145: EHRMANN, HERZ - Durch's Jahr! Essays über die Gehobenen Momente des jüdischen Pflichtlebens in allen Monaten des Jahres.
43293: EHRMANN, ELIESER L. - Ssukkot und Ssimchat Tora. JÜDISCHE LESEHEFTE, Nr. 16. Unter Mitwirkung der Reichsvertretung der deutschen Juden herausg. von Dr. Adolf Leschnitzer.
43294: EHRMANN, ELIESER L. - Omer-Zeit un Schawuot, Ein Quellenheft. JÜDISCHE LESEHEFTE, Heft 22. Unter Mitwirkung der Reichsvertretung der deutschen Juden herausg. von Dr. Adolf Leschnitzer.
43759: EHRMANN, SALOMON - Keren Hajisjoew en zijn Ontwikkeling.
46277: EICHHORN, JOHANN GOTTFRIED - Weltgeschichte. (Geschichte der neuen Welt). Zweiter Theil, welcher die neuere Geschichte von der Völkerwanderung bis in das zweite Jahrzehend des neunzehntend Jahrhunderts enthält. Erster Band (Dritte verbesserte Ausg.), Zweiter, Dritter, Vierter Band. (4 vols.)
23797: EICHSTÄDT, VOLKMAR - Bibliographie zur Geschichte der Judenfrage. Band I: 1750-1848. (All publ.) Hamburg 1938. Repr.
48528: EID, M. (ED.) - Current Issues in Linguistic Theory: Perspectives on Arabic Linguistics: Papers from the Annual Symposium on Arabic Linguistics I (Volume 63). ISBN: 9027235600
48529: EID, M; JOHN MCCARTHY (ED.) - Perspectives on Arabic Linguistics. Papers from the Annual Symposium on Arabic Linguistics. Volume II: ISBN: 9027235708
44425: EIJNDE, VINCENT VAN DEN - Auteursrecht voor ontwerpers. ISBN 9070378108
33110: EINSTÄDTER, HEINRICH - Deutsche Übersetzung zum hebräischen Gebetbuche. Für den Schulgebrauch bearbeitet. Achte Auflage.
33111: EINSTAEDTER, HEINRICH - Deutsche Übersetzung zum hebräischen Gebetbuche. Für den Schulgebrauch bearbeitet. Zweite Auflage.
5851: EINSTEIN, ALBERT - Mijn kijk op het leven. Geautoriseerde vertaling van T. Landré.
48397: EIS, RUTH - Hanukkah Lamps of the Judah L. Magnes Museum.
44311: EISENBACH, ULRICH; HARTMUT HEINEMANN AND SUSANNE WALTHER (EDS.) - Bibliographie zur Geschichte der Juden in Hessen. (Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen XII)
48393: EISENBER, RONALD L. - The Jewish World in Stamps - 4000 Years of Jewish Civilization on Postal Stamps
40611: EISENSTADT, SAMUEL - {`Ein Mishpat}. Repertorium bibliographicum litteraturae totius iuris prudentiae hebraicae. Quattuor portae cum praefationibus et indicibus in ordine alphabetico auctorum dispositis.
44811: EISENSTEIN, ISRAEL - Ein neuer Beitrag zum Verständnis Spinozas aufgrund der Lehre Constantin Brunners.
47006: EISENSTEIN, ISRAEL AND PHOEBUS GRÜNBERG - Auf den Pfaden der Philosophie Spinozas und Constantin Brunners.(Schriftenreihe der Constantin-Brunner-Stiftung, Hamburg. Band 2)
46971: EISENSTEIN, ISRAEL - Constantin Brunners Philosophie in ihrem Verhältnis zu Spinoza, Kant und Hegel.
47269: EISENSTEIN, J.D. - Ozar perushim we-ziyurim el Hagada shel Pesah A compendium (in Hebrew) of authoritative commentaries and original illustrations on the Hagada the narrative of Israel's redemption from Egypt for the Passover - night ritual. Appendix: The Song of Songs with Pictures
295: EITJE, CAROLINA - Vreemdeling of burger. Voorgeschiedenis van de Joodse emancipatie.
45325: EKKART, RUDI - Spinoza in portrait. The unknown face. Spinoza in beeld. Het onbekende gezicht.
41394: ELAZAR, DAVID H. AND DANIEL J. ELAZAR - A Classification System for Libraries of Judaica, second edition
48366: ELBAUM, JACOB - Petihut ve-histagrut: ha-yetsirah ha-ruhanit-ha-sifrutit be-polin uve-artsot ashkenaz be-shilhe ha-meah ha-shesh-esreh. English title page: ‘Openness and Insularity; Late Sixteenth Century Jewish Literature in Poland and Ashkenaz. ISBN 9652237221
32514: ELBOGEN, ISMAR - Geschichte der Juden seit dem Untergang des jüdischen Staates. Zweite Auflage. (Aus Natur und Geisteswelt, 748. Bändchen).
25769: ELBOGEN, ISMAR - Geschichte der Juden in Deutschland.
25765: ELBOGEN, ISMAR - Geschichte der Juden seit dem Untergang des jüdischen Staates.
31806: ELBOGEN, J. AND J. HÖNIGER - Festschrift zur Einweihung des eigenen Heims.
35206: ELBOGEN, ISMAR, STERLING, ELEONORE - Die Geschichte der Juden in Deutschland.
47281: ELBOGEN, ISMAR - Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung. Nachdruck der dritten, verbesserten Aufl. Frankfurt, 1931
9379: ELBOGEN, ISMAR - A century of Jewish life. 1944. Fifth impression. Translated by Moses Hadas.
30559: ELBOGEN, ISMAR - Ludwig Philippson (1811-1911). Vortrag gehalten in der Generalversammlung der Gesellschaft zu Berlin, am 3. Januar 1912. (Schriften hrsg. von der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums.)
30677: ELBOGEN, ISMAR - Abraham Geiger 1810-1910. (Offprint: Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur.)
35710: ELBOGEN, ISMAR - Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung. Vierte Auflage. Nachdruck der dritten, verbesserten Aufl. Frankfurt, 1931
47630: ELDAD, ISRAEL (ED.) - Chronicles. News of the Past. Complete in 3 vols. Vol. 1: In the days of the Bible. Vol. 2: Second Temple, Rise of Christianity. Vol. 3: The Dawn of Redemption (till 1897). Ed. by Israel Eldad and Moshe Aumann.
46070: ELDERS, FONS (INTROD. AND POSTSCR.) - Reflexive Water. The Basic concerns of Mankind.
18164: ELEAZAR BEN JACOB HA-BAVLI (C.1195-1250 BAGDAD) - Diwan. [English title:]. Diwan of Eleasar ben Jaakob ha-Babli. Ed. by Heinrich Brody. (Mekitsei Nirdamim).
48565: ELIACH, YAFFA - There Once Was a World: A 900-Year Chronicle of the Shtetl of Eishyshok. isbn 9780316232524
48447: ELIAS, NORBERT - The Germans: Power Struggles And The Development Of Habitus In The Nineteenth And Twentieth Centuries
25751: ELIASBERG, ALEXANDER (ED.) - Ostjüdische Novellen. Ausgewählt und übertragen von Alexander Eliasberg. Mit 10 Bildbeigaben von Joseph BUDKO. Vierte Auflage
32720: ELIASBERG, ALEXANDER - Sagen polnischer Juden. Ausgewählt und übertragen.
32731: ELIASBERG, ALEXANDER - Ostjüdische Erzähler. J.L. Perez/Scholem-Alejchem/Scholem Asch. Ausgewählt und aus dem Jidischen übersetzt von Alexander Eliasberg. (6.-15. Tausend)
45664: ELIEL, CAROL S. (ED.) - Ludwig Meidner, Apokalyptische Landschaften. Mit Beiträgen von Carol S. Eliel und Eberhard Roters. (Katalogus Buch).
49066: ELIEZER BEN-RAFAEL (EDITOR), YOSEF GORNY (EDITOR), YAACOV RO'I (EDITOR) - Contemporary Jewries: Convergence and Divergence (Jewish Identities in a Changing World, 2) ISBN 9789004129504
44668: ELIJAH BEN SOLOMON ZALMAN (VILNA GAON) - Sefer Likkutei ha-GRA.
41533: ELIJAH BEN SOLOMON ZALMAN (VILNA GAON) - Sefer Me`il Tsedakah} (Commentary on Esther) (Ed. by Jacob Lapin)
46777: ELIOR, RACHEL - Galeya Raza.
35059: ELK, JULIUS - Die jüdischen Kolonien in Russland. Kulturhistorische Studie und Beitrag zur Geschichte der Juden in Russland. Frankf.a.M. 1886 Reprint
162: ELLEMERS, J.E. - Van idee tot moderne staat. Een studie over het ontstaan van de Israëlische maatschappij en de veranderingen daarin. With an English summary. (Dissertation.)
44370: ELLIS, RALPH J. - Questioning consciousness, The Interplay of imagery, cognition, and emotion in the human brain. (Advances in Consciousness Research, Vol. 2). ISBN 9789027251220
42810: ELLSIEPEN, CHRISTOF - Anschauung des Universums und Scientia Intuitiva. Die Spinozistischen Grundlagen von Schleiermachers früher Religionstheorie. ISBN 139783110188363
46857: ELMALEH, ABRAHAM - Shabbetai Tzvi. Kitotav u-Sride Tenu'ato ha-Meshihit be-Yamenu Elleh
18535: ELMALEH, ABRAHAM - Sippurei Kalilah we-Dimnah. (Translated from the Arabic with introduction by Abraham Elmaleh. 2nd edition.)
25775: ELOESSER, ARTHUR - Vom Ghetto nach Europa. Das Judentum im geistigen Leben des 19. Jahrh.
5004: ELSBACH, HUGO - Klinische onderzoekingen met de laag-frequente ballistocardiograaph volgens Burger. With English summary. (Dissertation at the University of Leiden).
46446: ELSNER, J.W. - Das Geheimnis der sohlfeilen Erzeugnung und günstigsten Ausbildung.
3500: ELZAS, MOZES - Hyperglykaemie en glycosurie. Dissertation at the University of Amsterdam.
4971: ELZE, DAVID LEON - De verspreiding van virusziekten van de aardappel (Solanum tuberosum L.) door insekten. (Dissertation at the University of Wageningen).
4970: EMANUELS, BERNARD JACOB - Onderzoekingen over het bestaan van een filtreerbare en onzichtbare vorm van de typhusbacil. (Dissertation at the University of Leiden).
32462: EMBDEN, LUDWIG VON - Heinrich Heines Familienleben. Von seinem Neffen Baron Ludwig v. Embden. Mit 122 bisher ungedruckten Familienbriefen des Dichters von den Universitätsjahren bis zu seinem Tode, und 4 Bildern.
5219: EMDE BOAS, DR. C. - Abortus provocatus.
43240: EMERTON, J.A. (ED.) - Congress Volume Salamanca 1983. (Supplement to Vetus Testamentum 36). ISBN 9004072810
42723: EMERTON, J.A. (ED.) - Studies in the Historical books of the Old Testament (Supplement to Vetus Testamentum 30). ISBN 9004060170
43634: EMESSEN, T.R. (BEARBEITUNG) - Aus Görings Schreibtisch, Ein Dokumentenfund. (Historisches Kabinett).
26638: EMMANUEL, ISAAC S., EMMANUEL, SUZANNE A. - History of the Jews of the Netherlands Antilles. 2 vols.
48009: ENDELMAN, T.M. - Leaving the Jewish Fold: Conversion and Radical Assimilation in Modern Jewish History
40672: ENDEN, FRANCISCUS VAN DEN - Vrije Politijke Stellingen. Met een inleiding van Dr. W. Klever. ISBN 9028416218
42052: ENDEN, FRANCISCUS VAN DEN - Free political propositions and considerations of state (1665). Text in translation, the relevant biographical documents and a selection from `Kort Verhael'. Introduced, presented and commented on by Wim Klever
35105: ENDLER, H.M. (ED.) - Der Lebensbaum. Die Tätigkeit der Israelitischen Kultusgemeinde Wien in den Jahren 1960 bis 1964.
4275: ENGBERTS, E. - Het Antisemitisme Critisch Bezien.
6205: ENGBERTS, IR.E. - De joden en het Nederlandsche nationalisme.
46402: ENGELBRECHT, WILHELM - Das Alvensleber Hügelland. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
44362: ENGELDORP GASTELAARS PH.V., S. MAGELAAR AND O.PREUSS (EDS.) - Critical Theory today. The Frankfurt School: How relevant is it today? Die Frankfurter Schule: Wie aktuell ist die kritische Theorie? ISBN 902371119
4138: ENGELRODE, GERARD VAN - Merkwaardigheden uit het leven van Rabben Joseph Ben Johai.
2504: ENGELS, J. - Bij de Kapo's.
42381: ENGLISH, F., M. LAUERMANN AND MARIA-BRIGITTA SCHRÖDER (EDS.) - Randfiguren. Spinoza-Inspirationen. Festgabe für Manfred Walther.
46883: ENGSTLER, ACHIM AND ROBERT SCHNEPF (EDS.) - Affekte und Ethik. Spinozas Lehre im Kontext.
48839: EPHRAIM BEN JACOB - Piyyutei Ephraim Ben Ya'aqov mi-Bonna. Ed. by A.M. Habermann. (Offprint from Vol. 7 of: Yedi'ot ha-Makhon le-Cheker ha-Shirah ha-Ivrit).
47436: EPHROS, GERSHON - Cantorial anthology of traditional and modern synagogue music arranged for cantor and choir with organ accompaniment. Vol. 4: SHABBAT
35301: EPPSTEIN, IRVIN - Aus Schriften und Vorträgen. Eine Gedenkschrift.
44890: EPSTEIN, ELIAS (ED.) - HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL. Volume XXXVII. Volume 37
34541: EPSTEIN, MAX - Max Reinhardt.
44889: EPSTEIN, ELIAS (ED.) - HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL. Volume XXXVIII. Volume 38
47092: EPSTEIN, J.N. - Prolegomena Ad Litteras Amoraiticas: Talmud Babylonicum et Hierosolymitanum. Ed. by E.Z. Melamed
47093: EPSTEIN, J.N. - Prolegomena ad Litteras Tannaiticas: Mishna, Tosephta et Interpretationes Halachicas. (Introduction to Tannaitic Literature: Mishna, Tosephta and Halakhic Midrashim). Ed. by E.Z. Melamed.
32352: EPSTEIN, A(BRAHAM) - Jüdische Alterthümer in Worms und Speier. (Sonder-Abdruck aus: Monatsschrift f. Gescichte und Wissenschaft des Judenthums, 40. Jahrg. Heft 11, 12 und 41. Jahrg. Heft 1)
5095: EPSTEIN, STEPHEN - The cost of life is heavy in New York. Poems and drawings.
44895: EPSTEIN, ELIAS (ED.) - HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL. Volume XXXII. Volume 32. Cincinnati 1961. KTAV reprint
44896: EPSTEIN, ELIAS (ED.) - HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL. Volume XXXI. Volume 31. Cincinnati 1960. KTAV reprint
44897: EPSTEIN, ELIAS (ED.) - HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL. Volume XXX. Volume 30. Cincinnati 1959. KTAV reprint
44893: EPSTEIN, ELIAS (ED.) - HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL. Volume XXXIV. Volume 34. Cincinnati 1963. KTAV reprint
46092: ERASMUS AND ERNST SCHULZ (TRANSL. AND AFTERWORD) - Das Leben des Erasmus Von ihm selbst erzählt. Übersetzt und Nachwort von Ernst Schulz / Erasmi Roterodami Compendium Vitae. Ex Recognitione P.S. Allen.
47851: ERASMUS. - W. FRANÇOIS, J.-F. COTTIER (EDS.) - Erasmus van Rotterdam. De Bijbel Voor Boer, Smid En Steenkapper. Latijnse tekst, Nederlandse vertaling, editie van de Nederlandse tekst 1523.egeven door Jean-Francois Cottier. Annotatie door Wim Francois. Nederlandse vertalingen uitgegeven en vertaald door Wim Francois.
49062: ERCKENS, GÜNTER - Juden in Mönchengladbach. Jüdisches Leben in den früheren Gemeinden M. Gladbach, Rheydt, Odenkirchen, Giesenkirchen-Schelsen, Rheindahlen, Wickrath und Wanlo. (Beiträge zur Geschichte der Stadt Mönchengladbach 25, 26 u. 29). 3 vols.
37110: EREL, SCHLOMO - Neue Wurzeln. 50 Jahre Immigration deutschsprachiger Juden in Israel.
27430: ERGAS, JOSEPH BEN EMANUEL (1685-1730) - Shomer Emunim 'im Mevo Petahim. Repr. with an introduction by S.A. Horodezky.
45138: ERHARDT, FRANZ - Die Philosophie des Spinoza im Lichte der Kritik.
45139: ERHARDT, FRANZ - Die Weltanschauung Spinozas
46379: ERIG, JOH. - Ueber Derivate des Hydrorescorcins. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
43964: ERLANGER, RUBEN, RELINE BLOCH-ERLANGER, ELISER ROSENFELD, AND RUBEN ROSENFELD (EDS.) - Stammbaum und Chronik der Familie Abraham Erlanger, Gailingen - Luzern. ISBN 96559018908
44865: ERSCH, JOHANN SAMUEL - Handbuch der Deutschen Literatur seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit, systematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern versehen. Neue Ausgabe. - Erster Band enthaltend: Literatur der Philologie, Philosophie und Pädagogik.Bearbeitet von Ernst Gottfried Adolph Böckel.
48317: ERTZ, STEFANIE - Vertrag und Gesetz. Das Naturrecht und die Bibel bei Grotius, Hobbes, Spinoza.
30729: ESCHELBACHER, JOSEPH - Zwei Reden über den Talmud in der Synagoge in Bruchsal gehalten.
29584: ESCHELBACHER, JOSEPH - Das Judentum im Urteile der modernen protestantischen Theologie. Ein erweiterter Vortrag.
29582: ESCHELBACHER, JOSEPH - Das Judentum und das Wesen des Christentums (Schriften herausg. von der Gesellschaft zur Förderung des Wiss. des Judentums in Berlin).
29583: ESCHELBACHER, JOSEPH - Das Judentum und das Wesen des Christentums. 2nd (rev.) ed. (Schriften herausg. von der Gesellschaft z. Förderung der Wissenschaft des Judentums in Berlin)
25829: ESCHER, KARL (1885 HANNOVER-1972 BERLIN) - Zwischen gestern und heute. Roman.
44550: ESCHWEGE, HELMUT (ED.) - Die Synagoge in der deutschen Geschichte. Eine Dokumentation.
33699: ESH, SHAUL - Der Heilige (Er sei gepriesen). Zur Geschichte einer nachbiblischen -hebräischen Gottesbezeichnung (Diss. Zürich).
297: ESSO BZN., I. VAN - Het consult van Dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje. English summary on p. 64.
5854: ESTEIE, PH. J. - Russische joden.
23886: ESTERMANN, ALFRED (ED.) - Ludwig Börne 1786-1837. Bearbeitet von Alfred Estermann. Im Auftrag des Dezernats für Kultur und Freizeit der Stadt Frankfurt am Main herausgegeben von der Stadt- und Universitätsbibliothek.
8602: ESTHER, HENNY (HENNY MARION VAN DIJK) - Lopend naar Jerusalem. Gedichten en tekeningen.
46706: ESTIENNE, FRANCOISE (ED.) - Hommage à Thomas Gleb. Donation et autres oeuvres.
47706: ETKIND, MARK - Nathan Altman. Mit Beiträgen von Nathan Altman und seinen Zeitgenossen
12676: EUSEBIUS - Eusebii Pamphilii Chronicorum Canonum libri duo. Opus ex Hacano codice a Joh. Zohrabo diligenter expressum et castigatum. Nunc primum coniunctis curis latinitate donatum, notisque illustratum additis graecis reliquiis ediderunt Angelus Maius et Johannes Zohrabus. {Together with}: Samulis Aniensis, Temporum, usque ad suam aetatem ratio e libri historicorum summatim collecta
45423: EWALD, GEORG HEINRICH AUGUST - Abhandlungen zur orientalische und biblischen Literatur. Erster Theil.
27435: EYBESCHUETZ, JONATHAN - Sefer Ya'arot Devash. (Sermons) vol. 1 only. Fourth edition
4734: EYCK, P.N. VAN - In memoriam
44374: FABIAN, JOHANNES (ED., TRANSL., COMM.) & KALUNDI MANGO (ASS.) - History from Below. The 'Vocabulary of Elisabethville' by André Yav: Text, Translations, and Interpretive Essay. (Creole Language Library Vol. 7) ISBN 9027252270
45319: FABRICIUS, JAN - Seideravond. Drama in vijf bedrijven.
37117: FAERBER, MEIR - ...die Israel führen.
24060: FALK, FRANZ - Bibelstudien, Bibelhandschriften und Bibeldrucke in Mainz vom achten Jahrhundert bis zur Gegenwart. Mit Abbildungen. Mainz 1901. Repr.
45344: FANO, MENACHEM AZARIAH DA - Sefer Kanfe Yonah. Lemberg 1884. REPRINT
47123: FANO, MENACHEM AZARIAH DA - Sefer Ma'amarei ha-ReMA. Tashlum la-Sefer Asarah Ma'amarot. Complete in 2 vols.
44671: FANO, MENACHEM AZARIAH DA (1548-1620) - Sefer Asarah Ma'amarot. Lemberg 1858. Reprint.
18806: FANO, MENACHEM AZARIAH DA - Sefer Ma'amar ha-Nefesh.
46914: FÄRBER, ANDREAS - Die Begründung der Wissenschaft aus reiner Vernunft: Descartes, Spinoza und Kant, (Alber-Reihe Philosophie)
35119: FARBSTEIN, DAVID - Walter Hoch's "Kompass durch die Judenfrage". Eine Widerlegung.
31616: FARBSTEIN, DAVID - Das "Edikt von Konstantinopel".
45991: FARNER, KONRAD - Hans Erni ein Maler unserer Zeit.
48048: FASOLD, RALPH - The Sociolinguistics of Society
32423: FASSEL, HIRSCH B. - {Tsedek u-Mishpat}. Tugend- und Rechtslehre, bearbeitet nach den Principien des Talmuds und nach der Form der Philosophie.
33186: FASSEL, HIRSCH B. - {Mishpathei El}. Das mosaisch-rabbinische Civilrecht bearbeitet nach Anordnung und Eintheilung der neueren Gesetzbücher, und erläutert mit Angabe der Quellen. I. Band. Erster Theil-Zweiter Theil.
5741: FEDERMAN, RAYMOND - The voice in the closet. La voix dans le cabinet de débarras. De stem in de kast.
45563: FEHRS, JÖRG - Von der Heidereutergasse zum Roseneck. Jüdische Schulen in Berlin 1712-1942. ISBN 389468075
36055: FEILCHENFELD, ALFRED (ED.) - Denkwürdigkeiten der Glückel von Hameln. Reprint
34800: FEILCHENFELD, WERNER - Jüdische Handelspolitik durch Transfervereinbarungen mit central- u. osteuropäischen Ländern. Hrsg. von der Hitachduth Olej Germania we Olej Austria.
33393: FEILCHENFELD, ALFRED - Grundzüge der jüdischen Geschichte in nachbiblischer Zeit.
33295: FEILCHENFELD, WOLF (1827-1913) - Die zwei letzten Abschnitte des Pentateuch's, übersetzt und erklärt.
27439: FEINBERG, GABRIEL - Shulhan Arukh. Yoreh De`ah. (Text with Hiddushim by Moshe Isserles and with a commentary Be'er Rechovot by Gabriel Feinberg.)
31035: FEINER, JOSEPH - Kulturelle Bestrebungen innerhalb der deutschen Judenheit von Jos. Feiner, Realschullehrer in Hamburg.
25619: FEIST, SIGMUND - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Historisch- anthropologische Skizzen. Mit 89 Abbildungen im Text und auf Tafeln.
46554: FEITH, R. AND B.STOKVIS - Het schizophrene denken en de kabbalah. (Uit de Psychiatrische Afdeeling der Rijks-Universiteit te Leiden. Hoofd: E.A.D.E. Carp).(Reprint)
1868: FEJTÖ, FRANÇOIS - Heinrich Heine, een biographie. Translated by G.M. van Veen.
47125: FELDMAN, R.V. - The union of prophetism and philosophism in the thought of Maimonides
31064: FELDMANN, JEHOSCHUAH (JAFFA) - Die jemenitischen Juden. 1.-20. Tausend
45717: FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY - Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte Begleitung. Original-Ausgabe. (tiefe Stimme) revidirt von Alfred Dörffel.. Sämmtliche Werke. Peters 7341 Angebunden: Derselbe. Duette für zwei Singstimmen mit Pianoforte-Begleitung. Peters 7301.
33087: FEUCHTWANG, DAVID - Kanzelreden. I.Teil.
30935: FEUCHTWANGER, SIGBERT (1886 MUNICH-1956) - Die Judenfrage als wissenschaftliches und politisches Problem. (Sonderabdruck aus: Zeitschrift für Politik. IX. Band, 1916 Heft 3/4.)
46638: FEUCHTWANGER-SARIG, NAOMI; MARK IRVING AND EMILE SCHRIJVER (EDS.) - Jewish Art in Context. The Role and Meaning of Artifacts and Visual Images. Studia Rosenthaliana 45. ISBN 9789042925618
47455: FEUER, LEWIS SAMUEL - Spinoza and the rise of liberalism.
46415: FEYERABEND, WILHELM - Schopenhauers Verhältnis zu Spinoza. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der Philosophischen Fakutät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.
46098: FICHTE, JOHANN GOTTLIEB - Johann Gottlieb Fichte's Reden an die Deutsche Nation. Abdruck der ersten Ausgabe vom Jahre 1808. Mit einer Einleitung versehen vond ERNST KUHN. (Historisch-politische Bibliothek oder Sammlun von Hauptwerken aus dem Gebiete der Geschicht un Politik alter und neuer Zeit, IV).
46445: FICHTE, JOHANN GOTTLIEB AND FRITZ MEDICUS - Johann Gottlieb Fichte, Über den Begriff der Wissenschaftslehre. Neu herausgegeben.
46444: FICHTE, JOH. GOTTLIEB AND HANS SCHULZ (ED. AND INTROD.) - Der Patriotismus und sein Gegenteil. Patirotische Dialogen, Nach der Handschrift herausgegeben..
47217: FIDANQUE, E.A. AND OTHERS - Kol Shearith Israel: Cien Anos de Vida Judia en Panama 1876-1976 / Kol Shearith Israel: A Hundred Years of Jewish Life in Panama
49059: FIEN GANOR-HIJMANS; SAL GANOR; P HOEKSEL - Van Elias de Joot tot gemeente in nood : een beeld van de Joodse gemeenschap in Alphen, Aarlanderveen en OudshoornFien Ganor-Hijmans; Sal Ganor; P Hoeksel. ISBN 9789655552119
46824: FIKKERT, G. - G.Fikkert's Jaarboek voor Notarisambt en Registratie. Uitgegeven door en voor rekening van de Broederschap van Candidaat Notarissen in Nederland en zijne Koloniën. Voor het Jaar 1940.
13418: FINEMAN, DANIEL A. (ED.) - Studies in Western literature (Scripta Hierosolymitana X).
33205: FINK, DANIEL - {Leshon Limmudim}. Lehr- und Übungsbuch der hebräischen Sprache für Schul- und Selbstunterricht auf Grundlage eines vereinfachten grammat. Systems.
30705: FINK, ELIAS - Naturwissenschaftliche Hypothesen im Lichte der jüdischen Anschauung. Ein Vortrag von Prof. Dr. Elias Fink. (Guggenheim-Bibliothek, Heft 2.)
25465: FINKELMEIER, CONRAD - Die braune Apokalypse. Erlebnisbericht eines ehemaligen Redakteurs der Arbeiterpresse aus der Zeit der Nazityrannei. Mit Sonetten von Marga Pfeiffer.
14235: FINKELSTEIN, LOUIS - Akiba. Scholar, saint and martyr. 1936. Repr.
48684: FINKIELKRAUT, ALAIN - In the Name of Humanity: Reflections on the Twentieth Century
11676: FISCHEL, H.A. - The first Book of Maccabees. Commentary by H.A. Fischel. (Schocken Library / 17)
37280: FISCHER, CORNELIA, ANTON, HUBERT - Auswirkungen der Besuche von Gedenkstätten auf Schülerinnen und Schüler. Breitenau-Hadamar- Buchenwald. Bericht über 40 Explorationen in Hessen und Thüringen. Studie im Auftrag der Landeszentralen für politische Bildung Hessen und Thüringen.
46407: FISCHER, ALBRECHT - Über die Invarianten der linearen, homogenen Differantialgleichungen sechtster Ordung. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
35714: FISCHER, KUNO - Baruch Spinoza's Leben und Charakter. Ein Vortrag (11. Januar 1865)
46290: FISCHER, KUNO - G.E. Lessing als Reformator der deutschen Literatur, dargestellt. Erster, zweiter Theyl. (2 parts in 1 vol.)
46201: FISCHER, KUNO - Franz Baco von Verulam. Die Realphilosphie und ihr Zeitalter.
42129: FISCHER, JOSEF AND D. SIMONSEN (EDS.) - Tidsskrift for Jødisk (Joedisk, Jodisk) Historie og Literatur I - III. Vols 1-3 (complete set)
32353: FISCHER, PHILIPP - {Nichlat Tsvi}. Über den geistigen Nachlass S.R. Hirsch z.ts.l. Ein Beitrag zur Würdigung der religions-philosophischen Bedeutung des Meisters. Und: "Allzu scharf macht schartig!" Eine Zurückweisung unbegründeter Angriffe gegen S.R. Hirsch.
43160: FISCHER, BERNARD B. - Le Ciel des Juifs, L'Holocauste d'une enfant. Roman.
32452: FISCHER, MAX - Heinrich Heine - Der deutsche Jude. 2. u. 3. Tausend
22891: FISHBANE, MICHAEL A. AND PAUL R. FLOHR (EDS.) - Texts and responses. Studies presented to Nahum N. Glatzer on the occasion of his seventieth birthday by his students. ISBN 9004039805
2587: FISHMAN, JOEL - The Jewish Community in Post-War Netherlands, 1944-1975. Reprinted from Midstream, January 1976 (Or. wrps. pp. 42-53)
47997: FISHMAN, DAVID E. - Embers Plucked from the Fire: The Rescue of Jewish Cultural Treasures in Vilna
46710: FISHOF, IRIS AND OTHERS (ED.) - From the secular to the sacred. Everyday objects in Jewish Ritual Use.
41734: FISHOF, IRIS - Jüdische Buchmalerei in Hamburg und Altona. Zur Geschichte der Illumination hebräischer Handschriften im 18. Jahrhundert. Mit einem Vorwort von Bezalel Narkiss. Aus dem Hebräischen übersetzt von Dina Herz und Smadat Rahveh-Klemke. ISBN 376721315X
47995: FITZMYER, JOSEPH A. - A Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays
7091: FLAMMARION, C. - De stuiptrekkingen van den wereldreus. Voor Nederland bewerkt onder toezicht van Dr. B.C. Goudsmit. Met vele afbeeldingen.
31205: FLANTER, E(MIL) - "Um die Menorah". Festspiel in 1 Akt.
27055: FLANTER, E (HRSG.) - ISRAELITISCHER JUGENDFREUND. Hrsg. von E. Flanter. IV.Jahrg.(1898), nos 21 ff. (pp.281-368); V.Jahrg. all nos (1899), some pages dam. (368 pp.) Illustrated.
30939: FLEG, EDMOND - Warum Ich Jude bin. Translated by Mimi Zuckerkandl.
25655: FLEG, EDMOND - Ein kleiner Prophet.
48895: FLEISCHER, EZRA - Tefilot ha-keva be-Yisra'el be-hithavutan uve-hitgabshutan. (Statutory Jewish Prayers: Their Emergence and Development). HEBREW edition. Complete in 2 vols. ISBN 9789654934169
19077: FLEISCHER, EZRA - {Shirat ha-Kodesh ha-Ivrit}. Hebrew liturgical poetry in the Middle Ages.
26322: FLEISCHMAN, JACOB - {Ha-Filosofyah shel Spinoza.} (Lectures edited by Y. Igra).
19024: FLEISHER, EZRA (FLEISCHER) - Piyyutei Shlomoh ha-Bavli. [English titlepage: The poems of Shelomo Ha-Bavli. Critical edition with introduction and commentary.
3503: FLES, LOUIS - Mijn Antwoord aan Opperrrabbijn I. Maarsen. (De hoogste roeping van den mensch is mensch te zijn).
3505: FLES, LOUIS - Weg met het Zionisme!
3502: FLES, LOUIS - Kalenderhervorming, Sabbath en Kerk
23096: FLEURY, CLAUDE AND D.GHYS (TRANSL.) - De Zeeden der Israeliten Ten voorbeelde eener volmaakte Republyk ontworpen. En door hoedaanigen Opgang den Kerklyken Staat Der Kristenen, Den Ondergang van 't Joods Gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door de Heer Fleuri. En om zyn Cierlyke geleerdheyd, tot een toegift op het Vierde stukje van de Republyk der Hebreen, vertaald, Door D. Ghys. Nieuwlyx met Printverbeeldingen verrykt.
23309: FLEURY, CLAUDE - De Zeden der Israëliten, gemaekt door den Heer Fleury, Priester, En Biechtvader van den Koning va Vrankryk. Van nieuws vertaelt na den lesten Paryschen druk, merkelyk vermeerdert en verbetert. Ghendt, J.F. vander Schueren. Bound with: id., De zeden der Christenen. (...) Van nieuws vertaelt na den lesten Paryschen druk, merkelyk vermeerdert en verbetert.
23308: FLEURY, CLAUDE - De Zeden der Israëliten. Gemaekt door den heer Fleury Priester, Tegenwordig den Biegtvader van den Koning van Vrankrijk.Van nieuws vertaelt na den lesten Paryschen druk, merkelyk vermeerdert en verbetert.
23363: FLEURY, CLAUDE - De Zeeden der Israeliten. Ten voorbeelde eener volmaakte Republiek Ontworpen. En door hoedanigen Opgang den Kerkelyken Staat der Kristenen, den Ondergang van 't Joods Gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door den Heer Fleuri. En om zijn Cierlyke geleerdheyd, tot een toegift op het Vierde stukje van de Republyk der Hebreen, vertaald, Door D. Ghys. Niewlykx met Printverbeeldingen en Bladwyzer verrykt.
44035: FLICHE, AUGUSTIN - La réforme grégorienne et la reconquête chrétienne (1057 - 1123). (Histoire De l'Eglise Depuis Les Origines jusqu'à Nos Jours, Vol. 8)
45254: FLIESS, WILHELM - Vom Leben und vom Tod. (Biologische Vorträge).
46913: FLIM, BERT JAN - Saving the Children History of the Organized Effort to Rescue Jewish Children in the Netherlands 1942-1945. Abridgement by Jozien J. Driessen-van het Reve. Transl. by Jeannette K. Ringold.
46322: FLINT, PETER W., EMANUEL TOV AND JAMES VANDERKAM (EDS.) - Studies in the Hebrew Bible, Qumran and the Septuagint presented to Eugene Ulrich. (VTS 101). ISBN 9789004137387
34527: FODOR, ANDOR - Über das Wesen der Kulturwandlungen seit dem Ausgang des Mittelalters.
43402: FÖHL, THOMAS AND OTHERS (EDS.) - Reisen nach Jerusalem. Das heilige Land in Karten und Ansichten aus fünf Jahrhunderten, Sammlung Loewenhardt. Jüdisches Museum (Abteilung des Berlin Museums). Bestandskatalog bearbeitet von Anemone Bekemeier. ISBN3882265752
25114: FOLBERG, NEIL, ASSIS, YOM TOV - And I shall dwell among them. Historic synagogues of the world. Photographs by Neil Folberg. Essay by Yom Tov Assis.
34494: FÖLDES, JOLAN - Kopf oder Schrift. Roman. Aus dem Ungarischen übertragen von Stefan J. Klein.
36871: FÖLDES, JOLAN - Maria vor der Reifeprüfung. Roman.
44851: FONTAINE, RESIANNE AND OTHERS (EDS.) - Sepharad in Ashkenaz. Medieval Knowledge and Eighteenth-Century Enlightened Discourse
48057: FOOT, MIRJAM M. - The Decorated Bindings in Marsh's Library, Dublin
48415: FORD, JULIA ELLSWORTH - Simeon Solomon. An Appreciation. (With 23 reproductions, sepia and black-and-white)
46040: FOREESTER, PAUL - Het Begijnenklooster te Grave, en zijne dichteresse, geschetst, hoofdazakelijk volgends gelijtijdige, ongedrukte handschriften.
44038: FOREST A., F. VAN STEENBERGHEN AND M. DE GANDILLAC - Le mouvement doctrinal du IXe au XIVe siècle (Histoire De l'Eglise Depuis Les Origines jusqu'à Nos Jours, Vol. 13)
48302: FOUCAULT, MICHEL - The History of Sexuality. 3 Volumes. Volume 1: An Introduction. Voume 2: The Use of Pleasure. Volume 3: The Care of the Self. Translated by Robert Hurley. Price is for all 3 volumes.
29592: FRAENKEL, MEIR - Zur Theorie der Lamed-He-Stämme, gleichzeitig ein Beitrag zur semitisch-indogermanischen Sprachverwandschaft.
23156: FRAENKEL, JACOB - Offenes Sendschreiben an seine Glaubensgenossen in den Niederlanden zur Rechtferdigung und Einigung.
24484: FRAENKEL, JOSEF - The Jewish press of the world. Publ. by the Cultural Department of the World Jewish Congress. Third edition
24469: FRAENKEL, JOSEF - The Jewish press of the world. 7th ed. Publ. by the Cultural Department of the World Jewish Congress.
46454: FRAISSE, JEAN-CLAUDE - L'oeuvre de Spinoza.
42880: FRAKES, JEROLD C. AND JEREMY DAUBER (EDS.) - Between two worlds: Yiddish-German encounters. (Studia Rosenthaliana Vol. 41). ISBN 9789042921115
43352: FRAMPTON, TRAVIS R. - Spinoza, Religious heterodoxy, and the rise of historical criticism of the Bible. (Thesis Erasmus University Rotterdam)
20338: FRANCES, IMMANUEL BEN DAVID - Sefer Metek Sefatayim. Hebräische Prosodie. Zum ersten Male ediert, und mit einer Einleitung, Anmerkungen und Beilagen versehen von Heinrich Brody.
42760: FRANCÈS, MADELEINE - Spinoza dans les pays Néerlandais de la seconde moitié du XVIIe siècle. Première partie. (all publ.)
25013: FRANCK, ADOLPHE - Moralistes et philosophes.
25015: FRANCK, ADOLPHE - Dictionnaire des Sciences philosophiques. 2nd edition. 2 vols.
30076: FRANCK, AD. - Die Kabbala oder die Religions-Philosophie der Hebräer. Aus dem Französischen übersetzt, verbessert und vermehrt von Ad. Gelinek. 3. Auflage. Mit einer Abbildung.
23293: FRANCKEN, MR. W. - De Gemeentewet met de daarover, vooral in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gewisselde Stukken en gehoudene Beraadslagingen; uitgegeven onder toezigt van Mr. W. Francken, NGZ..
9165: FRANCO-MENDES, DAVID - Memorias do estabelecimento e progresso dos Judeos Portuguezes e Espanhoes nesta famosa citade de Amsterdam. A portuguese chronicle of the history of the Sephardim in Amsterdam up to 1772. Ed. with introduction and annotation by L. Fuks and R.G. Fuks- Mansfeld. ISBN 9789023213222
3506: FRANK, DR. SIMON - De Russische wereldbeschouwing. Door Dr. Simon Frank, gewezen hoogleeraar in de wijsbegeerte te Sint Petersburg, thans Hoogleeraar aan het Russische Wetenschappelijke Instituut te Berlin.
47662: FRANK, ANNE - Weet je nog? Verhalen en sprookjes. Omslagtekening en illustraties van Kees Kelfkens
34507: FRANK, BRUNO - Requiem, Gedichte.
6778: FRANK, ABRAHAM - De Amsterdamsche Opperrabbijn R. Arjeih Ben R. Saul (1740-1755) en zijn tijd. Voordracht gehouden in de Algem. Vergadering der Vereen. tot Steun van het Nederl. Israël. Seminarium op 19 Mei 1935.
31774: FRANK, RUDOLF - Ahnen und Enkel. Roman in Erzählungen.
32746: FRANK, ULRICH (ULLA WOLFF-FRANK) - Der Mischpoche-Rentner und andere Erzählungen.
8979: FRANK, E. - Talmudic and rabbinical chronology. The systems of counting years in Jewish literature. Foreword by S.B. Hoenig. New York 1956. Repr.
43387: FRANK, META - "Schalom, meine Heimat", Lebenserinnerungen einer hessischen Jüdin 1914-1994. Herausgegeben und kommentiert von Michael Dorhs.
4364: FRANK, DR. FR. - De ritueele moord. Eene onhoudbare beschuldiging. Met een voorrede van Mr. P.J.M. Aalberse. Tweede Druk.
45331: FRANK, DR. FR. - De ritueele moord. Eene onhoudbare beschuldiging. Met een voorrede van Mr. P.J.M. Aalberse.
35022: FRANKE, HANS - Geschichte und Schicksal der Juden in Heilbronn. Vom Mittelalter bis zur Zeit der nationalsozialistischen Verfolgungen (1050-1945) (Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn, Heft 11)
18060: FRANKEL, ZACHARIAS - Mevo ha-Yerushalmi.
23761: FRÄNKEL, DAVID (ED.) - {`Alim le-bibliographia we-korot Yisrael}. Alim. Blätter für Bibliographie und Geschichte des Judentums. Unter Mitwirkung namhafter Gelehrter. Vol. 3, Heft 1.
42797: FRANKEL, Z. (ED.) - MONATSSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND WISSENSCHAFT DES JUDENTHUMS X, herausgegeben vom Oberrabiner Z. Frankel. Zehnter Jahrgang, Breslau 1861. Reprint.
42798: FRANKEL, ZACHARIAS (ED.) - MONATSSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND WISSENSCHAFT DES JUDENTHUMS XI, Unter Mitwirkung mehrere Gelehrten herausgegeben vom Oberrabiner Z. Frankel. Elfter Jahrgang, Breslau 1862. Reprint. ISBN 3487043130
29595: FRANKEL, ZACHARIAS - Ueber den Einfluss der palästinischen Exegese auf die alexandrinische Hermeneutik.
47952: FRANKFORT, HENRI - The Art and Architecture of the Ancient Orient. Second revised impression
30697: FRANKL-GRÜN, ADOLF - Die Ethik des Juda-Halevi.
25902: FRANKL, LUDWIG AUGUST - Nach Jerusalem. Ein Reisebericht aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. (Bücherei des Schocken Verlags 39)
32476: FRANKL, LUDWIG AUGUST - Der Primator. Gedicht in sieben Gesängen. Zweite verbesserte Auflage.
40685: FRANKL, VIKTOR - Die Existenzanalyse und die Probleme der Zeit.
32479: FRANKL, LUDWIG AUGUST (ED.) - Libanon. Ein poetisches Familienbuch. Zweite vermehrte Auflage.
33527: FRANKL, LUDWIG AUGUST - Nach Jerusalem! 1. Theil Griechenland, Kleinasien, Syrien; 2. Theil. Palästina.
33363: FRANKL, LUDWIG AUGUST - Hippokrates und die moderne Medizin. Satyre in Trimetern und Knittelversen. Vierte abermals vermehrte Auflage; Zweiter Theil: Hippokrates (...), Die Charlatane. (2 parts in 1 vol.).
32478: FRANKL, LUDWIG AUGUST (ED.) - Libanon. Ein poetisches Familienbuch.
4022: FRANZIE BERENSTEIN, S. - Zionistische politiek. (Zionistische Brochures)
4081: FRANZOS, KARL EMIL - Moschko van Parma. Geautoriseerde vertaling van S.J. Barentz-Schönberg.
47770: FRASER, NANCY - Reframing Justice (Spinoza Lectures). ISBN 9789023241553
28181: FRAUBERGER, HEINRICH - Objects of ancient Jewish ritual art. And: Illuminated Hebrew scripts and ornaments of printed books. With 271 illustrations and a new introduction by Hermann M.Z. Meyer. [REPRINT]:
2964: FRE COHEN - Rond paasheuvel en prinsenhof. Exhibition catalogue. Uitgegeven ter gelegenheid van de Fré Cohen tentoonstelling in het Amstelpark te Amsterdam. September 1977. Met artikelen van Dick Dooijes, Ber Drukker en Dolf Stork.
49170: FREDJ, JACQUES - The Jews of France During the Holocaust. Preface by Simone Veil.
47848: FREED, LEONARD - De oorlog voorbij: Joods Amsterdam in de jaren vijftig. Inleiding door Bernadette van Woerkom.
270: FREED, LEONARD AND M.L. SNIJDERS - Joden van Amsterdam. Foto`s L. Freed.
49047: FREEDMAN, DAVID NOEL - Pottery, Poetry, and Prophecy: Studies in Early Hebrew Poetry (Collected Essays on Hebrew Poetry). ISBN 9780931464041
45142: FREEMAN, HENRY AND ABRAHAM RETTER-T - Benedictus de Spinoza Mystiker der Immanenz. Beiträge zur Spinoza - Forschung
41071: FREIMANN, ARON - Katalog der Judaica und Hebraica. Erster Band: Judaica (all publ.) Frankfurt am Main 1932. Reprint.
46890: FREIMANN, JACOB - Mavo le-Sefer Hasidim (Introduction to Sefer Hasidim)
6984: FRENKEL FRANK, DIMITRI - Spinoza.
8035: FRENKEL, H.S. - De noodwendigheid van het Spinozisme. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 22.)
42185: FRESCO, MARCEL F. AND KLAUS HAMMACHER. - Hemsterhuis und seine Stellungnahme zu Spinoza: Spinoza in der Sicht von Hemsterhuis (Fresco). Hemsterhuis und Spinoza (Hammacher). (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 85)
6756: FREUD, SIGMUND - Over psychoanalyse. Vijf voordrachten gehouden ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der Clark University in Worcester Mass. September 1909. Met toestemming van den schrijver vertaald door Dr. J.E.G. van Emden. Tweede druk.
6523: FREUD, SIGMUND - Totem en taboe. Enkele punten van overeenkomst in het zieleleven van wilden en neurotici. Translation by Wilfred Oranje and Robert Starke. (Cultuur en Religie 4).
48301: FREUD, SIGMUND - The Origins of Religion
6517: FREUD, SIGMUND - Fragment van de analyse van een geval van hysterie ['Dora']. Verslag van een met de psychoanalytische theorie strijdig geval van paranoia. Over de psychogenese van een geval van homoseksualiteit bij een vrouw. Translation by Adriaan Morriën & Henk Mulder. (Ziektegeschiedenissen 2).
35844: FREUDENHEIM, YEHOSHUA - Die Staatsordnung Israels. Ihre Vorgeschichte und ihre rechtlichen Grundlagen. Translated from the Hebrew.
30237: FREUDENTHAL, JACOB - CARL GEBHARDT - Spinoza. Leben und Lehre. (Teil 1 und 2). Teil 1: Das Leben Spinoza's von J. Freudenthal (1904). Zweite aufl. herausg. von Carl Gebhardt. Teil 2: Die Lehre Spinoza's auf Grund des Nachlasses von J. Freudenthal, bearbeitet von Carl Gebhardt. (Bibliotheca Spinozana 5)
30688: FREUDENTHAL, J(AKOB) - Über die Theologie des Xenophanes. (Without the Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars "Fraenckel'scher Stiftung")
47811: FREUDENTHAL, GAD (ED.) - ALEPH Historical Studies in Science and Judaism. Ed. Gad Freudenthal. Nrs- 1-8; 9.1-2, 10.1-2; 11.1-2; 12.1-2; 13.1-2; 14.1-2; 15.1-2 (22 vls) Complete set.
33196: FREUND, LEOPOLD (1839-1902) - Blüthen von den Gefilden Juda's. Traduktionen und Versionen auf dem Gebiete des jüdischen Schriftthums.
36096: FREUND, JACOB - Biblische Gedichte.
24724: FREUND, HERMANN - {Shoresh Davar u-Motsah Davar}. Grammatisch-kritisch-lexikalisches Hilfsbuch für Lehrende und Lernende des Pentateuchs. Nebst einer Einleitung von dem berühmten Gelehrten und Orientalisten S.L. Rapoport, Oberrabbiner zu Prag.
45653: FREUND, MIRIAM - Die Söhne Jakobs. In Glasfenstern dargestellt von Marc CHAGALL.
43483: FREY, JOSEPH SAMUEL C.F. - A Hebrew Grammar in the English Language. Eleventh edition, carefully revised and greatly enlarged by the addition of reading lessons, rules, and analyses form Genesis and the Book of Psalms by the author.
43457: FREY, JOSEPH SAMUEL C.F. - A Hebrew, Latin, and English Dictionary; all the Hebrew and Chaldee words used in th Old Testament, including Proper Names, arranged under one alphabet, the derivatives referred to their respective roots, and the signification, in Latin and English, according to the best authorities: With copious Vocabularies, Latin and Hebrew, and English and Hebrew. In two volumes, Vol. I. (1 vol.)
26341: FREY, JOSEPH SAMUEL C.F. - Joseph und Benjamin, eine Reihe von Briefen, über die religiöse Streitfrage zwischen Juden und Christen, die wichtigsten Lehren der christlichen Religion enthaltend. Nach der fünften amerikanischen Auflage aus dem Englischen übersetzt.
46377: FREYER, RUDOLF - Beträge zur Kenntnis der Triphenylmethanfarbstoffe. Inaugural-Dissertation (Thesis).
42029: FREYER, KURT - Spinoza. Führer der Irrenden. Gedenkschrift anlässlich der 250. Wiederkehr des Todestages Spinozas 21 Februar 1927
35847: FREYHAN, WILHELM (1883 BRESLAU-1965 TEL AVIV) - Der Weg zum Judentum.
40445: FREYTAG, G.W. - Lexicon Arabico-Latinum praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et Aliorum Arabum Operibus Adhibitis Golii Quoque et Aliorum Libris Confectum. 4 vols.
24908: FRIED, SALOMON (ED.) - {Sefer ha-Yesodot.} Das Buch über die Elemente. Ein Beitrag zur jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Isaak ben Salomon Israeli nach dem aus den Arabischen ins Hebräische übersetzten Texte von Abraham b. Samuel Halevi Ibn Chasdai zum ersten Male hrsg. mit Anmerkungen sowie mit einer biographischen Einleitung versehen von Salomon Fried, Rabb. in Ulm a/D, Württemberg
3992: FRIEDEMANN, ADOLF - Na drie en twintig jaar. Reisbrieven uit Palestina.
25931: FRIEDEMANN, ADOLF - Das Leben Theodor Herzls. 2.durchgesehene Auflage
24770: FRIEDLAENDER, DAVID - Gebete der Juden auf das ganze Jahr. (German translation in Hebrew characters. Translated by David Friedländer).
7102: FRIEDLAENDER, HENRI - Die Entstehung meiner Hadassah-Hebräisch.
25541: FRIEDLÄNDER, MORITZ - Patristische und Talmudische Studien. (Wien 1878 in facsimile edition 1972)
26339: FRIEDLÄNDER, SALOMON (1825-1860) - Predigten, gehalten im Tempel der Genossenschaft für Reform im Judenthume zu Berlin.
35849: FRIEDLÄNDER, MICHAEL - Die jüdische Religion. Frankfurt am Main 1936. Reprint.
32245: FRIEDLÄNDER, G. AND HARDI SWARENSKY (PREFACE) - Das Buch des Lebens. Eine Anthologie.
47338: FRIEDMAN, JONATHAN C. - The lion and the star: gentile-Jewish relations in three Hessian communities, 1919-1945. ISBN 0813120438
39326: FRIEDMAN, PHILIP AND JOSEPH GAR - {Bibliografye}. Bibliography of Yiddish books on the catastrophe and heroism.
47174: FRIEDMANN, DAVID ARYEH (ED.) - Ein-Hakore (German imprint: "En Hakore" Vierteljahrschrift für Kritik und bibliographie) Ed. by D.A. Friedmann in cooperation with Ts. Wislevsky. No. 1 Januar - März 1923.
18607: FRIEDMANN, MEIR - Mekhilta de R. Yishmael. (Ishmael)
44771: FRIEDRICH, THOMAS. - Berlin: A Photographic Portrait of the Weimar Years, 1918-33. Foreword by Stephen Spender. ISBN: 1850433518
34882: FRIEDRICH, HERMANN - Ludwig Jacobowski, Ein modernes Dichterbild.
42074: FRIJDA, NICO - Spinoza en het moderne emotie-onderzoek. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 70)
48602: FRIJHOFF, WILLEM EN MARIJKE SPIES - 1650. Bevochten eendracht. (Nederlandse cultuur in Europese context).
48945: FRISHMAN, JUDITH (ED.) - New perspectives on Jewish historiography.Tradition and Modernity in Ets Haim. MBI Studies No. XIII ISBN 9789082265569
44400: FRISHMAN, JUDITH, DAVID WERTHEIM AND OTHERS (EDS.) - Borders and Boundaries in and around Dutch Jewish History. ISBN9789052603872
44427: FRITZ, GEORG - Geschichte der Wiener Schriftgiessereien, seit Einführung der Buchdruckerkunst im Jahre 1482 bis zur Gegenwart.
31376: FRITZ, GEORG - Die Ostjudenfrage. Zionismus & Grenzschluss. (4.-6. Tausend)
36822: FROMER, JAKOB - Der babylonische Talmud. Übertragen und erläutert von Jakob Fromer.
48710: FRYNS, MARCEL - Pieter Breughel de Oude
46612: FUBINI, GUIDO (ED.) - La Rassegna Mensile di Israel, Vol. L, Nos. 1-12, 3rd. series, 1984.. (periodical, in 3 vols., Vol. 50. Year 1984 complete)
46613: FUBINI, GUIDO (ED.) - Scritti in Memoria di Yoseph Colombo. (La Rassegna Mensile di Israel, Vol. LI, Nos. 1, 2, 1985) (2 vols. Vol. 51)
35445: FUCHS, EUGEN - Um Deutschtum und Judentum. Gesammelte Reden und Aufsätze (1894- 1919). Im Auftrage des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hrsg. von Dr. Leo Hirschfeld.
34945: FUCHS, HUGO - Pesiq ein Glossenzeichen. Inaugural-Dissertation. (Dissertation at the University of Leipzig)
32436: FUCHS, LEO - Die Juden Aegyptens in ptolemäischer und römischer Zeit. (Veröffentlichungen der Dr. A.S. Bettelheim Memorial Foundation)
33162: FUCHS, HENOCH (1878-1922) - Lehrbuch der jüdischen Geschichte.
25479: FUCIK, JULIUS - Reportage unter dem Strang geschrieben. Translated from the Czech by Felix Rausch.
164: FUKS, L. - Het leven der Joden in de Sowjet-Unie. (Massada serie no. 6)
24193: FUKS, L. AND R.G. FUKS-MANSFELD - Hebrew typography in the Northern Netherlands 1585-1815. Vols. 1 & 2 (Complete set of 2 vols).
16368: FUKS, LEO - Aspects of Jewish life in the Netherlands. A selection from the writings of Leo Fuks. Edited and with an introduction by Renate G. Fuks-Mansfeld.
167: FUKS-MANSFELD, R.G. - De sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad. ISBN9070403242
24493: FUKS, L., FUKS-MANSFELD, R.G. (EDS.) - Hebrew and Judaic manuscripts in Amsterdam Public collections. Volume II: Ets Haim/Livraria Montezinos. ISBN 9789004042711
42908: FUKS, ALEXANDER AND ISRAEL HALPERN (EDS.) - Studies in History (Scripta Hierosolymitana, Volume 7)
41485: FUKS, MARIAN AND OTHERS. - Polnische Juden. Geschichte und Kultur. Marian Fuks, Zygmunt Hoffman, Maurycy Horn, Jerzy Tomszweski. (Transl. from the Polish). ISBN 83-223-2003-5
25548: FUNK, SALOMON (ED.) - Bibel und Babel. (Monumenta Talmudica). Erster Band.
41058: FUNK, SALOMON - Talmudproben.
30876: FUNK, SALOMON - Der Kampf um Zion und die Parteien im jüdischen Volke.
41194: FUNK, WOLF-PETER - Die zweite Apokalypse des Jakobus aus Nag-Hammadi Codex V. Neu herausgegeben, übersetzt und erklärt. (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 119)
36062: FÜRST, JULIUS - Hebräisches und chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Mit einem Anhange eine kurze Geschichte der hebräischen Lexicographie enthaltend. 2 vols.
33705: FÜRST, JULIUS - Geschichte des Karäerthums. 3 vols. (Schriften herausg. vom Institute zur Förd. der Isr. Literatur).
33867: FÜRST, A. - Christen und Juden. Licht- und Schattenbilder aus Kirche und Synagoge.
29605: FÜRST, JULIUS - Lehrgebäude der aramäischen Idiome mit Bezug auf die Indo-Germanische Sprache. Chaldäische Grammatik.
24038: FÜRST, JULIUS - Bibliotheca Judaica. Bibliographisches Handbuch der gesammten jüdischen Literatur. (Complete) 3 parts in 2 vols. Leipzig 1849- 63. Reprint
46439: FÜRSTENBERG, AUGUSTIN - Das Verhalten der pflanzlichen Zellmembran während der Entwicklung in chemischer und physiologischer Hinsicht. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
47159: FÜRSTENTHAL - BACHYA IBN PAQUDA - {Chovoth ha-Lebaboth} oder: über die Herzenspflichten. Aus dem Arabischen des Rabbi Bechai, nach der hebräischen Übersetzung des Ebn Tabun. Ins Deutsche übersetzt und kommentirt von R.J. Fürstenthal.
24727: FÜRSTENTHAL - BACHYA IBN PAQUDA - {Chovoth ha-Lebaboth} oder: über die Herzenspflichten. Aus dem Arabischen des Rabbi Bechai, nach der hebräischen Übersetzung des Ebn Tabun. Ins Deutsche übersetzt und kommentirt von R.J. Fürstenthal.
25776: FÜRSTENTHAL, ERNST - Abraham.
3507: GAARKEUKEN, M. - Het bijbelverhaal van de schepping der wereld af tot den herbouw van den tweeden tempel.
9843: GABIROL, SOLOMON IBN - Selected religious poems. From a critical text, edited by Israel Davidson. 1924. Reprint
18251: GABRIHU, J.M. AND OTHERS (EDS.) - {Sefer Biram.} (Essays on the Bible on the occasion of 75th birthday of Arthur Biram) Ed. by J.M. Gabrihu, B.Ts. Luria, J. Mehlman.
9857: GAER, JOSEPH - The legend of the wandering Jew. With 8 illustrations by Gustave Doré.
48902: GAFNI, ISAIAH (ED.) - Qehal Yis´ra'el : has-silton ha-asmi hay-yehudi le-dorotenu. 1. Haet ha atiyqah (Kehal Yisrael: Jewish Self-Rule Through the Ages). Vol. 1: The ancient period.
43528: GALEN LAST, DICK AND ROLF WOLFSWINKEL - Anne Frank and after. Dutch holocaust literature in historical perspective
26442: GALLI, GALLO - Spinoza. Saggio sulla vita e l'opera. Dal Breve Trattato all'Etica.
47225: GAMZU, H. - The Painter's Eye in Israel.
3508: GANS, A. - Leerboek der neurologie.
795: GANS, M.H. - Juwelen en mensen. De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar Nederlandse bronnen.
6991: GANS, A. - Job. Vertaald en ingeleid. Houtsnede op het omslag: Madeleine Bosch-Gans.
6043: GANS, ABRAHAM - Over tastblindheid en over de stoornissen van de ruimtelijke waarnemingen der sensibiliteit. (Dissertation at the University of Amsterdam).
784: GANS, A. - Niets dan.
45000: GANS, EVELIEN - Jaap en Ischa Meijer. Een joodse geschiedenis 1912-1956.
301: GANS, M.H. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940. Met 1100 illustraties. Vijfde ongewijzigde druk.
45904: GANS, M.S. - Memorbook. History of Dutch Jewry from the renaissance to 1940 with 1100 illustrations. Transl. from the Dutch
10597: GANS, M.S. - Memorbook. History of Dutch Jewry from the renaissance to 1940 with 1100 illustrations. Transl. from the Dutch
782: GANS, A. - Jona. De profeet op de vlucht voor God. Houtsneden van Madeleine Bosch-Gans.
46699: GANZ, HANS - Das Unbewusste bei Leibniz in Beziehung zu modrne Theorien.
23641: GAON, MOSHE DAVID - {Ha-Ittonut be-Ladino.} A bibliography of the Judeo-Spanish (Ladino) press.
43734: GARBARZ, MOSHE AND ELIE - A Survivor. (Translated by Jean-Jacques Garbarz).
48104: GARBER, DANIEL AND MICHAEL AYERS (EDS.) - The Cambridge history of seventeenth-century philosophy. Complete in 2 vols. Hardcover. ISBN 9780521588645
46921: GARCIA, FERNANDEZ - Potencia y razon en B. Spinoza (Dissertation)
44026: GARCIA MARTINEX, FLORENTINO AND DONALD W. PARRY - A Bibliography of the Finds in the Desert of Judah 1970-95. Arranged by Author with Citation and Subject Indexes. (Studies on the Texts of the Deserrt of Judah, Vol. XIX). ISBN 9004105883
45340: GARDING, MARIA (ED.) - MONUMENTA JUDAICA, Vol. 3. Fazit. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. (Fazit, Eine Ausstellung im Kölnischen Stadtmuseum).
47973: GAREL, MICHEL - D'une Main Forte, Manuscrits Hébreux Des Collections Publiques Françaises. ISBN 9782717718379
46296: GARLAND, H.B. - Lessing, the founder of modern German Literature.
48457: GARRETT, DON (ED.) - The Cambridge Companion to Spinoza. ISBN 9780521392358
42173: GARRETT, AARON V. - Meaning in Spinoza's Method.
43650: GASTER, THEODOR HERZEL - Passover, its history and traditions.
44815: GATENS, MOIRA - Spinoza's Hard Path to Freedom. Spinoza Lectures ISBN 9789023249399
46877: GATENS, MOIRA AND GENEVIEVE LLOYD - Collective imaginings. Spinoza, past and present. ISBN 9780415165716
47520: GATENS, MOIRA - Benedict Spinoza and George Eliot. Daniel Deronda as heretical text. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 99)
47402: GATENS, MOIRA - Collective imaginings. Spinoza, past and present. ISBN 9780415165709
45143: GATTUNG, CHRISTIANE - Der Mensch als Glied der Unendlichkeit. Zur Anthropologie von Spinoza ISBN 9783884797846
27474: GAWRONSKY, O.B. - Otsar Lashon ha Mikra. Biblisches und Talmudisches Lexikon. Ed. by Ch. Tschernowitz.
48646: GAY, PETER - The bridge of criticism; dialogues among Lucian, Erasmus, and Voltaire on the Enlightenment --on history and hope, imagination and reason, constraint and freedom--and on its meaning for our time.
48363: GEBHARD, ARJEH - The Triangle Theory - towards a morphosemantic theory of modern Hebrew
46811: GEBHARDT, CARL (ED.) - Spinoza. Lebensbeschreibungen und Gespräche. Übertragen und herausgegeben von Carl Gebhardt.
30069: GEBHARDT, CARL - Inedita Spinozana (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, Jahrg. 16).
48917: GEBHARDT, CARL (ED.) - Spinoza. Lebensbeschreibungen und Gespräche. Übertragen und herausgegeben von Carl Gebhardt. Nachdruk mit Bibliographie von Manfred Walther. ISBN 9783787303809
34966: GEBHARDT, CARL (ED.) - Spinoza. Lebensbeschreibungen und Dokumente. Übertragen und herausgegeben von Carl Gebhardt. Vermehrte Neuausgabe 1998. Sämtliche Werke. Bd. 7. ISBN 9783787306992
6947: GEBIRTIG, MORDECHAJ - Het brandt. (Jiddische liederenbundel). Samenstelling en transcripties Chanah Milner. Nederlandse tekstweergave Nico ter Linden. Pianobegeleiding Peter Berman. Tekeningen Moshe Bernstein.
46112: GEEREBAERT, A. - Lijst van de gedrukte Nederlandsche Vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche Schrijvers. (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde; overdruk)
47122: GEIGER, ABRAHAM - Leon da Modena, Rabbiner zu Venedig (1571-1648), und seine Stellung zur Kabbalah, zum Thalmud und zum Christenthume. And: Ma'amar Magen we-Tsinnah.
30986: GEIGER, LUDWIG - Die deutschen Juden und der Krieg. (Kriegspolitische Einzelschriften Heft 3)
24080: GEIGER, LUDWIG - Johann Reuchlin. Sein Leben und seine Werke. Leipzig 1871. Reprint
30125: GEIGER, ABRAHAM - Die letzten zwei Jahre. Sendschreiben an einen befreundeten Rabbiner.
25805: GEIGER, LUDWIG - Geschichte der Juden in Berlin. I. Als Festschrift zur zweiten Säkular-Feier.
29610: GEIGER, ABRAHAM - Das Judenthum und seine Geschichte. 1. Bis zur Zerstörung des zweiten Tempels. Nebst einem Anhange: Renan und Strauss. 2. Von der Zerstörung des 2.Tempels bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. 3. Von dem Anfange des 13. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. 3 parts in 1 volume. (Complete)
31878: GEIGER, LUDWIG - Geschichte der Juden in Berlin. I. Als Festschrift zur zweiten Säkular-Feier im Auftrage des Vorstandes der Berliner Gemeinde bearbeitet. II. Anmerkungen, Ausführungen und Urkundliche Beilagen. [2 vols.]
24086: GEIGER, LUDWIG - Johann Reuchlins Briefwechsel. Gesammelt und herausgegeben. Stuttgart 1875. Reprint
35212: GEISEL, EIKE - Im Scheunenviertel [Berlin]. Bilder, Texte und Dokumente. Mit einem Vorwort von Günter Kunert. 2nd ed.
37112: GELBER, YOAV, GOLDSTERN, WALTER - Vertreibung und Emigration deutschsprachiger Ingenieure nach Palästina 1933-1945.
32258: GELBER, ADOLF AND OTHERS - Moses. Adolf Gelber: Moses, der Befreier. Henry George: Moses, der Gesetzgeber. J.G. Herder: Moses und die Dichtung. Achad Ha-am: Moses, der Prophet. Reproduktionen nach Darstellungen von: Flandrin, Rauch, Ghiberti, Botticelli, Rembrandt, Murillo, Ury, Michel-Angelo, Raffael, Kaulbach, Duerer u.a.
32144: GELBER, N.M. - Geschichte der Juden in der Bukowina (1774-1914). Die Wiznitzer Zaddikim-Dynastie. (Separatdruck aus dem Werke: Gold: Geschichte der Juden in der Bukowina I. Edition "OLAMENU", Tel Aviv.)
8224: GELDER, G.M. DE - Vier momenten in de ontwikkeling der west-europeesche schilderkunst.
43193: GELDER, A. VAN (ED.) - Leo Cohen 1913 - 1984. Een leven dienstbaar aan het getekende kind
382: GELDEREN, J. VAN (RED.) - Fragmenten. Joods leven in Zwolle en omgeving.
45858: GEORGE, STEFAN - Zeitgenoessische Dichter. Uebertragen vond Stefan George. Erster Band: Rossetti, Swinburne, Dowson, Jacobsen, Kloos, Verwey, Verhaeren.
35924: GEORGE, HENRY - Moses der Gesetzgeber. (Die Weltbücher, vol.7)
47480: GERBER, JANE S. (ED.) - The Jews in the Caribbean. ISBN: 9781906764142
25680: GERECHTER, ARON - "Hannah". Versuche zur Einführung in das jüdische Leben.
31667: GERECKE, ADOLF - Die Verdienste der Juden um die Erhaltung und Ausbreitung der Wissenschaften.
29616: GERHARDT, ULRICH - Jüdisches Leben im jüdischen Ritual. Studien und Beobachtungen 1902-1933. Bearb. und kommentirt von Zwi Sofer. (Studia Delitzschiana)
33529: GERIGK, H.H., AND THEO STENGEL - Lexikon der juden in der Musik. Mit einem Titelverzeichnis jüdischer Werke. Zusammengestellt im Auftrag der Reichsleitung der NSDAP auf Grund behördlicher, parteiamtlich geprüfter Unterlagen. 6.-8. Tausend
49000: GERIGK, H.H., AND THEO STENGEL - Lexikon der juden in der Musik. Mit einem Titelverzeichnis jüdischer Werke. Zusammengestellt im Auftrag der Reichsleitung der NSDAP auf Grund behördlicher, parteiamtlich geprüfter Unterlagen.9.-11. Tausend
44341: GERLACH, HELLMUTH VON - Das Parlament. (Die Gesellschaft, Sammlung Sozialpsychologischer Monographien herausgegeben von Martin Buber, Band 17)
48850: GERRIT BOS, GUIDO MENSCHING, JULIA ZWINK - Medical Glossaries in the Hebrew Tradition: Shem Tov Ben Isaac, Sefer Almansur. With a Supplement on the Romance and Latin Terminology. (Études sur le Judaisme Médiéval LXXII). ISBN 9789004352025
48964: GERSHON KNISPEL - Gershon Knispel, 14 Prints to Shalom Aleichem's Stories in Commemoration of His Anniversary. Issued in 500 copies, signed by the artist and number. This item nr. 56.
44860: GERSTENFELD, MANFRED. - Judging the Netherlands: The renewed Holocaust Restitution Process, 1997-2000. Foreword by Stuart E. Eizenstat. ISBN 9789652180971
6077: GERVERSMAN, H. - Walther Rathenau, De tragedie van den tijd. Spel in vier bedrijven.
6827: GERVERSMAN, DR. H. - Mozes. De geboorte van Jahve. Spel in drie bedrijven, vijf tafereelen.
36717: GESENIUS, WILHELM - Der Prophet Jesaia. (Neu) übersetzt und mit einem vollständigen philologisch-kritischen und historischen Commentar begleitet. 3 parts in 4 vols.
18431: GESHURI, MEIR SIMEON - {Neginah we-Chasidut}. Music and Hassidism in the house of Kuzmir (Kazimierz) and its affilations. Musical anthology with notes, pictures and facsimiles. And: {Niggunei Chasidim}. Hassidic melodies of the Modzitz dynasty.
47850: GEULINCX, ARNOLD - Éthiue (Ethique). (Les styles du savoir STSA 12 ). traduction du latin, introduction et notes par Helene Bah-Ostrowiecki; avec la collaboration, pour l'introduction, de Solange Gonzalez. ISBN 9782503527611
42161: GEULINCX, ARNOLD - Ethics. With Samuel Beckett's Notes. Translated by Martin Wilson. Edited by Han van Ruler, Anthony Uhlmann & Martin Wilson. ISBN 9789004154674
46929: GIANCOTTI, EMILIA - Studi su Hobbes e Spinoza
46127: GIBBON, EDWARD - Miscellaneous Works. With Memoirs of his life and writings, composed by himself: illustrated from his letters, with occasional notes and narrative, by John Lord Sheffield. In two Volumes, Vol. I. (of 2).
48636: GIEBELS, LAMBERT J. - De stille genocide. De fatale gebeurtenissen rond de val van de Indonesische president Soekarno.
145: GIEBELS, LUDY - Inventaris van de archieven van Jacob Fränkel, opperrrabbijn van Zwolle en de Joodse Gemeenschap van Oldenzaal. ISBN 9061254116
8001: GIEBELS, LUDY - Inventaris van het archief van Jacob Israel de Haan (Smilde 31 december 1881-Jeruzalem 30 juni 1924) in de Bibliotheca Rosenthaliana Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
46858: GIKATILLA, JOSEPH BEN ABRAHAM - Sefer Ginnat Egoz
24799: GIKATILLA, JOSEPH BEN ABRAHAM - Ma'amar Ma'yan Gannim Nove'a min Ginnat Egoz. Ed. by Eliakim Ben Avraham mi-London
45461: GILBERT, GEORGE - The Illustrated Worldwide who's who of Jews in Photography. ISBN 096560120X
45502: GILLER, PINCHAS - Shalom Shar'abi and the Kabbalists of Beit El.
45616: GILLIS-CARLEBACH, MIRIAM (ED) - Jüdischer Alltag als humaner Widerstand. Dokumente des Hamburger Oberrabibiners Dr. Joseph Carlebach aus den Jahren 1939-1941. (Beiträge zur Geschichte Hamburgs Band 37)
45942: GILMAN, SANDER L. - Jüdischer Selbsthass. Antisemitismus und die vergorgenen Sprache der Juden. Aus dem Amerikanische von Isabella König.
44367: GINNIKEN, JAC. VAN - Principes de Linguistique Psychologique. Essai de Synthese.
46570: GINNIKEN, JAC. VAN - Het Mysterie der menschelijke taal. (Haarlemse Voordrachten II).
41089: GINSBURG, SAUL (ED.) - {HE-AVAR}. (Quarterly Journal for the history of Jews and Judaism. Ed. Saul Ginsburg). Volume 1, Chesjwan-Tevet 1918 and volume 2: Sjewat-Nisan, 1918.
19376: GINSBURGER, MOSES - Targum Yonatan ben Uziel al ha-Torah. Pseudo-Jonathan (Thargum Jonathan ben Usiel zum Pentateuch). Nach der Londoner Handschrift hrsg. Berlin 1903. Reprint
11673: GINZBERG, ELI - Keeper of the Law: Louis Ginzberg.
47528: GINZBERG, LOUIS - The Legends of the Jews. Variations of the stories in the Scriptures as told and retold in the Ancient East from the days of Abraham.
46677: GIORDANO, RALPH (INTROD.) - Hier ist mein Land. Ehemalige Hamburger Berichten aus Israel.
46911: GIOVANNONI, AUGUSTIN - Immanence et finitude chez Spinoza. Etudes sur l'idée de constitution dans l'Ethique.
46484: GIRBAL, FRANCOIS - Bernard Lamy (1640-1715). Etude Biographique et Bibliographique. (Le Mouvement des Idees au XVIIe Siecle, 2)
47353: GITELMAN, ZVI (ED.) - Bitter Legacy: Confronting the Holocaust in the USSR
10590: GITELMAN, ZVI - A century of ambivalence. The Jews of Russia and the Soviet Union. 1881 to the present.
8008: GITTER, SIMON - Toxische alkylfluooracetaten en de beschermende werking van acetamide. (Dissertation at the University of Amsterdam)
26439: GIULIETTI, GIOVANNI - Spinoza. La sua vita. Il suo pensiero.
24171: GLANZ, RUDOLF - The German Jew in America. An annotated bibliography including books, pamphlets and articles of special interest. (Bibliographica Judaica I).
31472: GLASER, KARL - Der Jude in der europäischen Welt. Das Problem seiner Sendung. (Schriftenreihe der jüdischen Rundschau 2.)
48345: GLASER, PAUL - Dancing with the Enemy: My Family's Holocaust Secret (signed).
45230: GLASER, FRIEDRICH - Die Börse. (Die Gesellschaft, Sammlung Sozialpsychologischer Monographien herausgegeben von Martin Buber, Band 22 )
43245: GLASIUS, B. - Godgeleerd Nederland. Biographisch Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden. Eerst, Tweede, Derde Deel (complete in 3 vols.)
28926: GLASSBERG, A. - Sefer Zikhron Berit la-Rishonim. Sichron B'rith Larischonim. Die rituelle Circumcision. Band I. Die Vorschriften und religiösen Gebräuche der Beschneidung.
24402: GLASSMAN, LEO M. (ED.) - Biographical encyclopaedia of American Jews: 1935.
23927: GLATZER, NAHUM N. - Leopold Zunz. Jude, Deutscher, Europäer. Ein jüdisches Gelehrtenschicksal des 19. Jahrhunderts in Briefen an Freunde. Hrsg. und eingeleitet von N.N. Glatzer (Wiss. Abh. Leo Baeck Inst.)
25914: GLATZER, NAHUM NORBERT - Geschichte der talmudischen Zeit. (Bücherei des Schocken Verlags 81-82)
33842: GLATZER, NAHUM - Geschichte der talmudischen Zeit. 2. Aufl. Mit einem Vorwort von Peter von der Osten-Sacken sowie einem Nachwort zur Einleitung der 1. Aufl. von 1937 und einem Literaturnachtrag von N.N. Glatzer.
43326: GLATZER, NAHUM N. (ED.) - Hammer on the rock, A short Midrash reader. (Schocken Library / 16)
43322: GLATZER, NAHUM N. (ED.) - Language of Faith, Jewish Prayers. (Schocken library / 1)
29417: GLATZER, NAHUM N. - Baeck-Buber-Rosenzweig Reading the Book of Job. (The Leo Baeck Memorial Lecture 10)
25557: GLATZER, NAHUM NORBERT - Gespräche der Weisen. Aus Talmudisch-midraschischen Texten. (Bücherei des Schocken Verlags 42)
45422: GLAZEMAKER, J.H. (TRANSL.) - Mahomets Alkoran, Door de Hr. Du Ryer uit d'Arabische in de Fransche Taal gestelt; Benevens een tweevoudige Beschryving van Mahomets Leven; En een verhaal van des zelfs Reis Ten Hemel, Gelijk ook zyn Samenspraak met de Jood Abdias. Alles van nieuw door J.H. Glasemaker vertaalt, en te zamen gebracht. Zynde den darde en laatste Druk, met koopere Plaaten verciert.
22348: GLOCKMANN, GÜNTER - Homer in der frühchristlichen Literatur bis Justinus (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 105).
25828: GLÜCKEL VON HAMELN - Denkwürdigkeiten der Glückel von Hameln. Aus dem Jüdisch-Deutschen übersetzt, mit Erläuterungen versehen und herausgegeben von Dr. Alfred Feilchenfeld, Direktor der Israel. Realschule in Fürth. (Memoiren jüdischer Männer und Frauen I).
25609: GLÜCKEL OF HAMELEN - Denkwürdigkeiten der Glückel von Hameln. Aus dem Jüdisch-Deutschen übersetzt. mit Erläuterungen versehen und hrsg. von Alfred Feilchenfeld. (Memoiren jüdischer Männer und Frauen).
30709: GLÜCKSMANN, SAMI - Das Verfahren vor den Rabbinatsschiedsgerichten. (In Anpassung an das geltende Prozessrecht und unter Berücksichtigung der in Betracht kommenden Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches)
34176: GLUECK, N. - Das Wort Hesed im alttestamentlichen Sprachgebrauche als menschliche und göttliche gemeinschaftgemässe Verhaltungsweise (BZAW 47; dissertation)
48420: GOBERMAN, DAVID NOENICH - Jewish tombstones in Ukraine and Moldova (Masterpieces of Jewish art = Shedevry evreiskogo iskusstva)
43425: GODWYN, THOMAS - Moses and Aaron: Civil and Ecclesiastical Rites, Used by the ancient Hebrews; observed, and at large opened, for the clearing of many obscure Texts thorowout the whole Scripture. Which Texts are now added to the end of the Book. Wherein likewise is shewed what Customs the Hebrews borrowed from Heathen people: And that many Heathenish Customs, originally, have been unwarrantable imitations of the Hebrews. The eleventh Edition.
4194: GOEDEWAAGEN, DR. T. - Wat is een volk? Voordracht te Gent gehouden op 24 Januari 1935. (Vragen-Van-Nu 15). Assen, Van Gorcum & Comp., 1935 (Or. wrps. 22 pp.)
4508: GOEDEWAAGEN, DR. T. - De kunst der volksvoorlichting.
29157: GOETHE, JOHAN WOLFGANG VON - Herman ve-Doroteah (Translated from the German by S. Ben-Zion). 2nd ed.
47335: GOETSCHEL, ROLAND - La Kabbale (Que sais-je?)
42502: GOETSCHEL, WILLI - Spinoza's Modernity. Mendelssohn, Lessing, and Heine. ISBN 9780299190842
25928: GOITEIN, S.D.F. (HRSG.) - Von den Juden Jemens. Eine Anthologie. Gesammelt, übersetzt und hrsg. von S.D.F. Goitein. (Bücherei des Schocken Verlags 13)
30530: GOITEIN, HIRSCH - Die Bibel über den Wert des Lebens. Ein Vortrag.
35703: GOITEIN, S.D.F. - Jemenica. Sprichwörter und Redensarten aus Zentral-Jemen. Mit zahlreichen Sach- und Worterläuterungen.
9415: GOITEIN, S.D. - Jews and Arabs. Their contacts through the ages. Third revised edition
48214: GOITEIN, S.D.AND J. SHAMMUSH, - Mahmud Taimur, 'Am mutawalli. Ha-dod Mutewali (Pirqei Qeri'ah min ha-Sifrut ha-'Arvit.)
40825: GOKKES, SIM - Sjire Kodesj. Synagogale Gezangen voor de Vrijdagavond- en Sabbathochtend-diensten. Gecomponeerd door Sim Gokkes. met een voorwoord van Sem Dresden.
46947: GOLDBERG, LEAH - DROSTE-HÜLSHOFF, ANNETTE - Ets ha-Yehudim. Die Judenbuche. Translated and illustrated by Leah Goldberg
33855: GOLDBERG, ARNOLD MARIA - {Me'am Lo'ez}. Diskurs und Erzählung in der Komposition: Hayye Sara, Kapitel I (Frankfurter Judaistische Studien 6).
27480: GOLDBERG, ABRAHAM JOSHUA - Sefer Mekor ha-Berakhot. Heleq Rishon (Commentary on the tractate Berakhot of the Talmud Bavli. Part 1). (All published)
42083: GOLDENBAUM, URSULA - Zwischen Bewundering und Entsetzen. Leibniz' frühe Faszination durch Spinoza's Tractatus theologico-politicus. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 80)
6322: GOLDING, LOUIS. - De glorie van Elsie Silver. Roman. Uit het Engels vertaald door R.J. Spitz.
41775: GOLDMAN, YOSEF - Hebrew Printing in America, 1735-1926. A history and annotated bibliography. research and editing by Ari Kinsberg. Complete in 2 vols. ISBN 1599756854
29001: GOLDMAN, ISAAC (B.VILNA 1839) - {Shanim Kadmoniot}. (Historical poem on the Inquisition in Spain.)
43198: GOLDMAN, EDWARD (ED.) - HEBREW UNION COLLEGE ANNUAL. Volume LXIX. Volume 69
30943: GOLDMANN, FELIX - Warum sind und bleiben wir Juden?
30942: GOLDMANN, FELIX - Warum sind und bleiben wir Juden? Zweite, umgearbeitete Auflage.
31151: GOLDSCHMIDT, LAZARUS - Fromers "Lebenswerk". (Sonderabzug)
32681: GOLDSCHMIDT, MEYER AARON - Ein Jude. Roman.
24430: GOLDSCHMIDT, LAZARUS - Hebrew incunables. A bibliographical essay. (Transl. from the German)
35852: GOLDSCHMIDT, HERMANN LEVIN - Die Botschaft des Judentums.
44491: GOLDSCHMIDT, LAZARUS, - Bibliotheca Aethiopica, Vollständiges Verzeichnis und ausfuerliche Beschreibung saemmtlicher Aethiopischer Druckwerke.
43761: GOLDSMID, J. - Traditioneel Jodendom en Zionisme. Rede uitgeproken op de Jaar-Vergadering van den Bond 'Tischbie' gehouden te Arnhem op zondag 4 September 1910.
24385: GOLDSTEIN, DAVID - Hebrew manuscript painting
46794: GOLDSTEIN, J. - Aus dem Vermächtnis des Neunzehnten Jahrhunderts. Philsophische Aufssätze.
46705: GOLDSTEIN, BARBARA AND ROGER DAVID GERVAIS (EDS.) - (Davids Schild.) Roger David Gervais, Bilder und Gouachen
24294: GOLDSTEIN, DAVID - Hebrew incunables in the British Isles. A preliminary census.
33642: GOLDSTEIN, WALTER - Chronik des Herzl-Bundes 1912-1962. Die Geschichte einer Zions-Sehnsucht.
47627: GOLDSTEIN, PHYLLIS - A Convenient Hatred: - The History of Antisemitism [ isbn 9780981954387 ]
35695: GOLDSTEIN, WALTER - Hermann Cohen und die Zukunft Jisraels. Mit Einleitung von Martin Buber.
33209: GOLDSTEIN, MORITZ - Predigten von Dr. Moritz Goldstein, weil. Prediger der israelitischen Brüdergemeinde zu Posen. Mit einem Vorwort versehen von Dr. Geiger, Rabbiner der Israeliten-Gemeinde zu Breslau.
3993: GOLDSTEIN, ALEXANDER - Zionisme. Uitgegeven door het Bestuur van den Nederlandschen Zionistenbond.
43347: GOLDSTEIN, REBECCA - De onbekende Spinoza. Vertaald (uit het Engels) door Henk Schreuder.
34678: GOLL, CLAIRE - Ein Mensch ertrinkt. Roman.
6045: GOMPERTS, H(ENRY) C(OENRAAD) - Bijdrage tot de kennis der Nederlandsch-Indische anophelinen.
32226: GOMPERZ, THEODOR - Essays und Erinnerungen. Mit dem Bildnis des Verfassers von Franz Lenbach.
41677: GOODENOUGH, ERWIN R. - The politics of Philo of Judaeus. Practice and theory. With a general bibliography of Philo by H.L. Goodhart and E.R. Goodenough. New Haven 1938. Repr.
14978: GOODENOUGH, ERWIN R. - Jewish Symbols in the Greco-Roman period. Edited and abridged by Jacob Neusner.
49164: GOODING, D.W. - Relics of Ancient Exegesis: A Study of the Miscellanies in 3 Reigns 2. ISBN 9780521207003
35921: GOODMAN, PAUL - Die Liebestätigkeit im Judentum. (Volksschriften über die jüdische Religion, I.Jahrg./6.Heft)
24094: GOODMAN, PHILIP (ED.) - Essays on Jewish booklore. Articles selected by Philip Goodman. Preface by Judah Nadich. Introduction by A. Alan Steinbach.
47624: GOODMAN, SUSAN TUMARKIN (ED.) - Russian Jewish artists in a century of change, 1890-1990
47625: GOODMAN, SUSAN TUMARKIN (ED.) - The emergence of Jewish artists in nineteenth-century Europe. ISBN 9781858941530
42073: GOOSSENS, J. - Bayle en Spinoza (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 17) en twee en zestigste jaarverslag van het Spinozahuis
2634: GOOT, YKO VAN DER, SMELIK, KLAAS A.D. (EDS). - Joods leven in Nederland. Enkele actuele aspecten. Met een inleiding door rabbijn drs. E. van Voolen.
34377: GORDIN, JAKOB (JACOB) - Untersuchungen zur Theorie des unendlichen Urteils. (Veroffentlichungen der Hermann Cohen-Stiftung bei der Akademie für die Wissenschaft des Judentums).
32716: GORDON, A(HRON) D(AVID) - Briefe aus Palästina. (Schriften der Arbeit. Hrsg. vom Hapoël Hazaïr).
25731: GORELIK, SCH. AND JODSEPH BUDKO - Jüdische Köpfe. Lithographien von Joseph Budko.
31473: GORELIK, SCHMARJA - Herzl in seinen Tagebüchern. (Schriftenreihe der jüdischen Rundschau 4.)
48864: GORELIK, SCH. AND JODSEPH BUDKO - Jüdische Köpfe. Lithographien von Joseph Budko.
43288: GORION, MICHA JOSEF, & RAHEL AND EMANUEL (EDS.) - Aus Midrasch und Agada. JÜDISCHE LESEHEFTE, Heft 3. Unter Mitwirkung der Reichsvertretung der deutschen Juden herausg. von Dr. Adolf Leschnitzer.
43645: GÖRLICH, E.J. - Ruth. Geschichte eines jüdischen Mädchens.
47506: GORNY, YOSEF - The state of Israel in Jewish public thought. The quest for collective identity
30950: GOSLAR, HANS - Die Sexualethik der jüdischen Wiedergeburt. Ein Wort an unsere Jugend.
30535: GOSSEL, JOSEPH - Was ist und was enthält der Talmud?
33085: GOSSEL, JOSEPH - {Emek ha-Bakha}. Thal der Thränen. Grabreden, unter Mitwirkung namhafter Rabbiner und Prediger.
31343: GOTTESMANN, DAVID - "Der Weckruf" an das öffentliche Weltgewissen.
44560: GOTTFARSTEIN, JOSEPH (TRANSL.) - Le Bahir, Le Livre de la Clarté. Traduit de l'hébreu et de l'araméen.
43518: GOTTGETREU, ERICH - Die 37. Belagerung von Jerusalem Ein Tage aus dem Frühjahr 1948
45381: GOTTLIEB, EPHRAIM (EFRAIM) - Ha-Kabbalah be-Sof ha-Me'ah ha-13 (The Kabbalah at the End of the 13h Cent.)
43216: GOTTLIEB, HINKO - The key to the great gate, a novel. Translated by Fred Bolman and Ruth Morris, Illustrated by Sam Fischer.
35786: GOTTLIEB VON LEON - Rabbinische Legenden.
34921: GOTTLIEB VON LEON - Rabbinische Legenden.
33154: GOTTSCHALK, BENNO - Agada-Sammlung von I. Lewner. Für die Jugend ausgewählt, übersetzt und mit Zusätzen versehen von B. Gottschalk. 5 parts in 4 vols.
44506: GOTTSTEIN, M.H. - A list of some uncatalogued Syriac Biblical Manuscripts. (Reprinted form the ' Bulletin of the John Rylands Library", Vol.37, No.2, March 1955.
48539: GOUDSBLOM, J. - Nihilisme En Cultuur
8860: GOUDSMIT, J. - Bloedziekten en bloedbeeld. Diagnostiek en behandeling. Een beschrijving voor practizeerende artsen en studenten door Dr. J. Goudsmit, arts voor inwendige ziekten te Amsterdam, met een voorwoord van prof. dr. I. Snapper. Tweede, geheel herziene en bijgewerkte druk.
8219: GOUDSMIT, JACOB - Experimental investigations with trypan blue in connection with the intraspinal treatment of lues nervosa. (Dissertation at the University of Amsterdam)
3511: GOUDSMIT, JACOB - Epidemiologische en bacteriologische gegevens over het roodvonk. (Bekroond antwoord op de prijsvraag uitgeschreven door de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.)
3136: GOUDSMIT, SAM. - Jankef's jongste. Derde druk
6042: GOUDSMIT, M(ARTINUS) E(DUARD) - De biologische zwangerschapsreactie volgens Abderhalden. (Dissertation at the University of Amsterdam).
23280: GOUDSMIT, J.E. - Open brief aan Mr. J.J.L. van der Brugghen, Oud-minister van justitie. Naar aanleiding van een opstel geplaatst in het tijdschrift:"De Vereeniging XVIII, mei 1863."
46652: GOULIANOFF - Discours sur L'Etude fondamentale des Langues, lu a L'Ácadémie Russe dans la Séance du 18 Juin 1821 par le Conseiller de cour Goulianoff (..) et traduit par le même.
7986: GRAAFF, F. DE - Spinoza en de crisis van de westerse cultuur.
6029: GRAANBOOM, J. - Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling, voor studenten en artsen. Tweede, geheel herziene druk.
6030: GRAANBOOM, J. - De voeding van den zuigeling. Beknopte inleiding tot de kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling. Tweede, geheel herziene druk.
17744: GRABBE, LESTER L. - Etymology in early Jewish interpretation. The Hebrew names in Philo. ISBN 9781555400804
29340: GRÄBER, EISIG (ED.) - {(BEIT) OTSAR HA-SIFRUT}. Magazin für hebräische Litteratur und Wissenschaft, Poesie und Belletristik. Ed. by Eisig Gräber. Vols. 1-5 (all publ.)
46916: GRAESER, ANDREAS - Studien zu Spinoza, Herder, Hölderlin und Hegel.
28149: GRAETZ, HEINRICH - {Schir ha-Schirim}. Oder das Salomonische Hohelied übersetzt und kritisch erläutert.
35401: GRAETZ, HEINRICH - Die Psalmen. Aus dem Original übersetzt von Dr. H. Graetz.
47303: GRAETZ, H. - Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Aus den Quellen neu bearbeitet. 10. Band. Von der dauernden Ansiedlung der Marranen in Holland (1618) bis zum Beginne der Mendelssohn`schen Zeit (1750). 3. vermehrte u. berbesserte Auflage. Bearbeitet von Dr. M. Brann.,
35020: GRAETZ, HEINRICH - Volkstümliche Geschichte der Juden. 6 vols. (DTV reprint)
33647: GRAETZ, HEINRICH - Tagebuch und Briefe. Hrsg. und mit Anmerkungen versehen von Reuven Michael (Wiss. Abhandlungen des Leo Baeck Instituts, 34)
25881: GRAETZ, HEINRICH - Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Aus den Quellen neu bearbeitet. 1.-2. Aufl. Complete set: 11 vols in 12 parts.
43289: GRAJEW, FELIX - Der Freiheitskampf der Makkabäer. Aus dem Ersten Makkabäerbuch übertragen. JÜDISCHE LESEHEFTE, [Heft 4]. Unter Mitwirkung der Reichsvertretung der deutschen Juden herausg. von Dr. Adolf Leschnitzer. Heft 1-30 (all published)
8082: GRANAAT, DAVID - De milt in de regulatie van de arteriële bloeddruk. (Dissertation at the University of Amsterdam: Summary and Propositions (only)).
43679: GRAND-CARTERET, JOHN - L'Affaire Dreyfus et l'Image. 266 caricatures francaises et etrangeres
32153: GRANOVSKY, A. - Um den Boden Palästinas. (Schriftenreihe zur Bodenfrage, 1).
44837: GRAVER, LAWRENCE - An obsession with Anne Frank. Meyer Levin and the diary.
41034: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS & ADRIAAN MOENS - Geschiedkundige Narichten betreffende de Blanke en Zwarte Jooden, te Cochim, (I) op de kust van Malabar; Opgemaakt, uit Briefwisselinge met den Gouverneur en Directeur derzelver Kust, den WelEd. Gestrengen Heer ADRIAAN MOENS, Extraördinaris Raad van Nederlandsch Indiën; en met berichten van verscheide Schrijveren vergeleeken. 2 parts (in 2 volumes), issued in the periodical Verhandelingen en Berichten, toegezonden aan het Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen te Vlissingen (Treatises and Comments fof the Zealand Scientific Society), Vols. VI (1778) par.1-44, 9 (1782) par. 45-99.
16453: GRAY, JOHN - The legacy of Canaan. The Ras Shamra texts and their relevance to the Old Testament. (Supplement to Vetus Testamentum V).
43422: GREEN, WILLIAM HENRY - A Hebrew Chrestomathy, or, Lessons in reading and writing Hebrew.
48339: GREEN, D. F. - Arabische Theologen über die Juden und Israel Auszüge aus den Akten der vierten Konferenz der Akademie für Islamische Forschung
46941: GREENBERG, URI TZVI - Ha-Gavrut ha'Olah. 1: Le-Hag ha-Hitgallut. 2: Be-Erets ha-Nevi'im. 3: It'aruta. 4: Shloshah Hymnonim u-Shoshah Piyyutim. 5: Massa el-Eyropah. Siyyum: Ha-Manos ha-Aharon
48346: GREENBERG, BLU - How To Run A Traditional Jewish Household (signed).
48389: GREENSPAN, EZRA; JONATHAN ROSE (EDS.) - Book History, Vol. 13
48388: GREENSPAN, EZRA; JONATHAN ROSE (EDS.) - Book History, Vol. 12
48391: GREENSPAN, EZRA; JONATHAN ROSE (EDS.) - Book History, Vol. 9
48390: GREENSPAN, EZRA; JONATHAN ROSE (EDS.) - Book History, Vol. 11
18648: GREENWALD, J.J. - Ha-Rav R. Joseph Caro u-Zemanno (Rabbi Joseph Caro and his Times)
48024: GREETHAM, D.C. - Theories of the Text. ISBN 9780198119937
25841: GREGOROVIUS, FERDINAND - Der ghetto und die Juden in Rom. Mit einem Geleitwort von Leo Baeck. (Bücherei des Schocken Verlags, vol.46)
9798: GREGOROVIUS, FERDINAND - The ghetto and the Jews of Rome. (Schocken Library / 12)
43328: GRENE, MARJORIE AND DABRA NAILS (EDS.) - Spinoza and the sciences. ISBN 9027719764
31075: GRESSMANN, HUGO - Die Aufgaben der Wissenschaft des nachbiblischen Judentums.
8861: GREWEL, F. - Gezond nageslacht door Dr. F. Grewel (1881- 1942).(Practische gids voor medische en hygiënische vraagstukken onder redactie van Dr. L. Heijermans, no. 9)
42501: GRIJN SANTEN, WILHELM VAN DER - Makum Aleph: Amsterdam als jüdischer Zufluchtsort In der deutschen und niederländischen Literatur. ISBN 9783826038365
18291: GRINTZ, Y. AND JACOB LIVER (EDS.) - Studies in the bible presented to Moses Hirsch Segal. Ed. by Y. Grintz and Jacob Liver.
8042: GROEN, J.J. - Ethica en ethologie. Spinoza's leer der affecten en de moderne psycho-biologie. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 29.)
46372: GROENKE, ROBERT - Zwei neue Heptylsäuren: Methylisobutylessigsaure und Athylisopropylessigsaure. Inaugural-Dissertation (Thesis).
8600: GROENLEER, GERT - In veilige haven. Joodse onderduikers in Colijnsplaat 1942-1944.
32825: GRONEMANN, SAMMY - Tohu wabohu.
33452: GRONEMANN, SELIG (1843-1918 HANNOVER) - Siwche Schlomim. Die Vorschriften über das Schächten und die Untersuchung der Lunge. In katechetischer Form zusammengesetzt von R. Jakob Beck. Neu hrsg. durch Zusätze ergänzt und mit einer deutschen Bearbeitung versehen von Dr. S.Gronemann.
32679: GRONEMANN, SAMMY - Hawdoloh und Zapfenstreich. Erinnerungen an die ostjüdische Etappe 1916-1918. Mit Zeichnungen von Magnus Zeller.
34410: GRONEMANN, SAMMY - Schalet. Beiträge zur Philosophie des "Wenn schon". First ed.
32824: GRONEMANN, SAMMY - Tohuwabohu. (3. Auflage)
33206: GRONEMANN, SELIG - Predigten für alle Feste des Jahres von Dr. S. Gronemann, Landrabbiner zu Hannover.
34708: GRONEMANN, SAMMY - Der Prozess um des Esels Schatten. Komödie in 4 Akten und einem Vorspiel frei nach Wielands "Abderiten".
3963: GROOT, I. DE - {K'lij Ho-Ngawoudo.} De Voorwerpen van Israëls Eeredienst, door I. de Groot, onderwijzer aan de scholen der N. I. Hoofdsynagoge. Met teekeningen door A. de Groot Izn. Eerste deeltje (all publ.)
5634: GROOT, HUGO DE (GROTIUS) - Remonstrantie nopende de ordre dije in de landen van Hollandt ende Westvrieslandt dijent gestelt op de Joden (1613). Naar het manuscript in de Livraria D. Montezinos uitgegeven en ingeleid door Jaap Meijer.
44320: GROSS, HENRI - Gallia Judaica. Dictionnaire géographique de la France d'après les sources rabbiniques. Traduit sur le manuscrit de l'auteur par Moïse Bloch. Paris 1897. REPRINT avec une préface de Danièle Iancu-Agou et Gérard Nahon et un Supplément [bibliographique] de Simon Schwarzfuchs. (Collection de la Revue des Études juives). ISBN 9789042921313
33217: GROSS, HEINRICH - Lehrbuch der israelitischen Religion für die oberen Klassen der Mittelschulen. Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage.
29003: GROSSBERG, M. (ED.) - Sefer Yetsirah. (English title:) Sefer Yezirah. Ascribed to the Patriarch Abraham. With Commentary by Dunash Ben Tamim. Sefer Lemishala Bekadrus. Astronomical Treatise by Rabbi Abraham ben Ezra, accompanied by Sefer Mishpat Shiva Aklimim by Rabbi Abraham Halevi Bar Chisdai. Compiled from MSS. at the Oxford and British Museum by Menasche Grossberg.
28500: GROSSBERG, MENASHE - She'elot u-Teshuvot Rosh Menasheh. Responsen mit einem Anhange Sefer ha-Yichud von R. Moses ben Abraham Ibn Wakkar in arabischer Sprache. Nach einem Handschrift aus der Königl. Hof- und Staats-Bibliothek zu München herausgegeben.
47491: GROSSMAN, AVRAHAM - Rashi. Transl. (from the Hebrew into English) by Joel Lindsider. ISBN 9781906764616
48381: GROSSMAN, AVRAHAM - Chakhmei Ashkenaz ha-Rishonim. The Early Sages of Ashkenaz. Their lives, leadership and works (900-1096) (Hebrew, third edition). ISBN: 9652233803
45675: GROSSMAN, CISSY - A Temple Treasury, The Judaica Collection of Congregaton Emanu-El of the City of New York.
34146: GROTH, HELMUTH - Kamerad Peter. Roman.
46507: GROTIUS, HUGO - Hugonis Grotii Annales et Historiae De Rebus Belgicis.
44534: GRÖZINGER, KARL ERICH - Musik und Gesang in der Theologie der frühen jüdischen Literatur. Talmud Midrasch Mystik. (Texten und Studien zum Antiken Judentum, 3).
29623: GRÜNBAUM, MAX - Jüdischdeutsche Chrestomathie. Zugleich ein Beitrag zur Kunde der hebräischen Literatur.
33344: GRÜNBAUM, FRITZ (1880 BRÜNN-1940 AUSCHWITZ) - Ohrfeigen.
30450: GRÜNBERG, SAMUEL (1879 VALHARIN/RUM.-1959 TEL AVIV) - Die Rückwirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung auf die Heiligung des Sabbath.
31060: GRÜNBERG, SAMUEL - Exegetische Beitraege. IV. (Sonderabdruck aus "Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft", Jahrg. XIX u. XX)
45426: GRUNDMANN, WALTER - Die Gotteskindschaft in der Geschichte Jesu, und ihre religionsgeschichtlichen Voraussetzungen. (Studien zu Deutscher Theologie un Frömmichkeit Band 1).
35162: GRUNWALD, MAX - Samuel Oppenheimer und sein Kreis. (Ein Kapitel aus der Finanzgeschichte Österreichs) (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden in Deutsch-Österreich, 5.Band)
29628: GRUNWALD, MAX - Monistische Märchen. Aus einem Briefwechsel.
37026: GRUNWALD, MAX - Spinoza in Deutschland. (Gekrönte Preisschrift)
34940: GRUNWALD, MAX - Die Hygiene der Juden. Im Anschluss an die Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911. With: Anhang. Die Wohlfahrtspflege bei den Juden. Von Dr. Heinrich Haase, Wien.
8104: GRUNWALD, LEVY - De mosselenslokker. Illustrations by L. Pinkhof
31957: GRUNWALD, MAX - Geschichte der Wiener Juden bis 1914, der Schuljugend erzählt im Anschlusse an die Jahrhundertfeier des Tempels der inneren Stadt gewidmet vom Vorstande der israelitischen Kultusgemeinde Wien.
37027: GRUNWALD, MAX - Spinoza in Deutschland. (Gekrönte Preisschrift). Berlin 1897. Reprint. ISBN 3511009227
29631: GÜDEMANN, MORITZ - Das Judenthum in seinen Grundzügen und nach seinen geschichtlichen Grundlagen dargestellt.
23819: GÜDEMANN, MORITZ - Quellenschriften zur Geschichte des Unterrichts und der Erziehung bei den deutschen Juden von den ältesten Zeiten bis auf Mendelssohn. Berlin 1891. Repr. ISBN 9060220293
47881: GUERET, MICHEL; ANDRE ROBINET; PAUL TOMBEUR - Spinoza, Ethica : concordances, index, listes de fréquences, tables comparatives
24990: GUÉRIN DU ROCHER - Histoire véritable des temps fabuleux, par M. Guérin du Rocher, Prêtre; avec la défense de cet ouvrage, par l'Abbé Chapelle; et l'Hérodote historien du peuple hébreu, sans le savoir, par l'Abbé J.J. Bonnaud. 3 vols.
46190: GUERMAN, MIKHAIL (INTROD.), AND VLADIMIR LENIASHIN (ED.) - Soviet Art 1920s-1930s. Russian Museum, Leningrad. ISBN0810923998
42470: GUEROULT, MARTIAL - Spinoza. Volume I : Dieu (ethique, I). Volume 2: L'âme (ethique, 2). (Complete set, 2 volumes)
47466: GUEROULT, MARTIAL - Spinoza. Volume I : Dieu (ethique, I). Paris 1968. Reprint
32592: GUGENHEIMER, J. - Zum Kompert'schen Pressprozesse. Von Dr. J. Gugenheimer, Rabbiner in Kollin. (Separatabdruck aus dem März-, April- und Mai-Heft des Jeschurun).
33159: GUGENHEIMER, RAPHAEL - Deutscher Kommentar zur Hagadah schel Pesach.
45909: GUGGENHEIM-WEIL, SUSI - Traditionelles neu gestalten. Moderne jüdische Zeremonialkunst. /New Forms for Traditional Art. Modern Jewish Ceremonial Art. / Renouveler l'art traditionnel. Objets modernes de culte juif. ISBN: 9783496010555
48569: GUIGNON, CHARLES AND DAVID R. HILEY (EDS.) - Richard Rorty. 9780521804899
24999: GUILLOT DE MARCILLY - Relation historique et théologique d'un voyage en Hollande et autres provinces de Pays-Bas.
46354: GULIK, E. VAN, AND H.D. VAN VLIET - Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden, waarin opgenomen de Catalogvs Librorvm residvorum Tabernae Raphelengianae. Met een woord vooraf door F.C. Wieder jr.
29634: GULKOWITSCH, LAZAR - Der Hasidismus religionswissenschaftlich untersucht (Veröffentlichungen des Forschungsinstituts für vergleichende Religionsgeschichte an der Universität Leipzig)
42362: GULLAN-WHUR, MARGARET - Spinoza. Een leven volgens de rede. (Vert. uit het Engels. Oorspronkelijke titel: Within reason - a life of Spinoza).
42004: GULLAN-WHUR, MARGARET - Within reason : a life of Spinoza. ISBN 0312253583
34108: GUNDOLF, FRIEDRICH - [COLLECTION OF 8 TITLES] - Dichter und Helden. Heidelberg 1921. Orig. halfcloth. 78 pp. -Hutten. Klopstock. Arndt. Drei Reden. Heidelberg 1924. Orig. wraps 70 pp. -Caesar. Geschichte seines Ruhms. 2.unveränderte Auflage. Berlin 1925. Orig. cloth. 273 pp. -Caesar im neunzehnten Jahrhundert. Orig. cloth. Berlin 1926 (90 pp., some foxing).-Andreas Gryphius. Heidelberg 1927. Orig. wraps. 63 pp. - Shakespeare. Sein Wesen und Werk. 2 vols. Berlin 1928. Or. cloth (part 1); Or. wrps. (part 2). -Rede zu Goethes hundertstem Todestag. Berlin 1932. Orig. wraps, one corner missing. 29 pp. Lessing. Rede zum 22.Januar 1929. (22 pp.,)
34617: GUNDOLF, FRIEDRICH - Lessing. Rede zum 22.Januar 1929.
23206: GUNNING, J.H. JHZ. - De Chasidim. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het hedendaagsche Jodendom.
47531: GUNNING, J.H. JR. - Over Spinoza's Ethica. Collegedictaat. ISBN 9789023970354
6409: GUNNING, J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Tweede druk. Met een inleiding van Prof. Dr. Is. van Dijk.
42400: GUNNING, J.H. - Spinoza en de idee der persoonlijkheid. Eene studie
30127: GÜNSBURG, CARL SIEGFRIED - Geist des Orients.
45417: GUNZBURG, NICO - Het boek Ruth.
29633: GÜNZIG, EZRIEL (GÜNZIG) - Das jüdische Schrifttum über den Wert des Lebens.
34296: GUREWITSCH, ARON DAVID - Zur Grundlegung einer Synthese des Daseins. Aus dem Nachlass von Aron David Gurewitsch. Hrsg. von Maria Gurewitsch.
45229: GURLITT, LUDWIG - Die Schule. (Die Gesellschaft, Sammlung Sozialpsychologischer Monographien herausgegeben von Martin Buber, Band 16 )
18260: GUTMAN, YEHOSHUA - {Ha-Sifrut ha-Yehudit ha-Hellenistit.} The beginnings of Jewish-Hellenistic literature. 2 vols.
27498: GUTMAN, MATTITYAHU YECHESKEL - Mi-Gedolei ha-Hasidut 1. R. Levi Yitshak mi-Berdichev; 2. Rabbi Pinhas mi-Korets. 3. R. Mordecai mi-Chernobyl. 4. R. Mendel mi-Rymanov. 5.R. Nahum mi-Chernobyl. 6. R. Shalom mi-Belz.
49028: GUTMAN, I.; J. MICHMAN AND B.J. FLIM (EDS.) - The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. The Netherlands. (Complete in 2 volumes). Rescuers of Jews during the Holocaust. ISBN 9789653083752
26366: GUTMANN, MOSES - Die Apokryphen des Alten Testaments, auf's neue aus dem griechischen Texte übersetzt und durch Einleitungen und Anmerkungen erläutert.
42163: GUTSCHOW, MIRJAM - Inventory of Yiddish Publications from the Netherlands c.1650 - c. 1950. ISBN 9789004149847
33170: GUTTMANN, JACOB - Fest- und Sabbath-Predigten.
35618: GUTTMANN, JULIUS - Mendelssohns Jerusalem und Spinozas Theologisch-politischer Traktat. In: `Bericht 48 der Hochschule für die Wiss. des Judentums in Berlin'.
29641: GUTTMANN, MICHAEL - Das Judentum und seine Umwelt. Eine Darstellung der religiösen und rechtlichen Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden mit besonderer Berücksichtigung der talmudisch- rabbinischen Quellen. I: Allgemeiner Teil (All publ.)
33868: GUTTMANN, JULIUS - Die Philosophie des Judentums (Gesch. der Phil. in Einzeldarstellungen)
30669: GUTTMANN, JACOB (1845-1919) - Über Dogmenbildung in Judenthum. Vortrag. Hrsg. vom Verein für jüdische Geschichte und Literatur zu Breslau.
35724: GUTTMANN, JULIUS - Philosophie der Religion oder Philosophie des Gesetzes? (Offprint: The Israel Academy of Sciences and Humanities. Proceedings, vol.V, No.6)
44554: GUTTMANN, HERMANN ZVI - Vom Tempel zum Gemeindezentrum. Synagogen im Nachkriegsdeutschland.
47199: GUTWEIN, DANIEL - The divided elite. Economics, Politics and Anglo-Jewry 1882-1917. ISBN 9789004094475
42092: GUZZO, AUGUSTO - Il pensiero di Spinoza. 1924. Seconda edizione
8040: GYSENS-GOSSELIN, M. - Hegel en Spinoza. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 27.)
43300: (H.F.) - Het boek genaamd De Prediker.
1400: HAAN, MIES DE - De kinderen van de Gazzan. Jacob Israël de Haan / mijn broer. Carry van Bruggen / mijn zuster.
3268: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Liederen.
3269: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "Aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar." (Dissertation at the University of Amsterdam).
43329: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Mijn belijdend lied, 31 gedichten. (Selected by Louis Putman).
3265: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Het Joodsche lied.
3266: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Het Joodsche lied. Tweede boek. (Nederlandsche Bibliotheek, o.l.v. L. Simons).
2865: HAAN, MIES DE - Jacob Israël de Haan, mijn broer.
47830: HAAN, JACOB (ISRAEL) DE - Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With (Met eene voorrede van Georges Eekhoud).
3262: HAAN, JACOB ISRAEL DE - In Russische gevangenissen (Handboekjes Elck 't beste)
47614: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Het Joodsche lied.
47557: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Palestina. Inleiding van Carry van Bruggen.
1399: HAAN, MIES DE - Carry van Bruggen, mijn zuster. Amsterdam, De Beuk, 1959 (Or. wrps. 27 pp.)
47894: HAAN, F. DE - Een eigen patroon. Geschiedenis van een joodse familie en haar bedrijven 1800-1964.
2837: HAAN, JACOB ISRAEL DE - De bloemen en de brief. Bevat 2 originele etsen van Peter Yvon de Vries.
3272: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Palestina. Inleiding van Carry van Bruggen. (Dit exemplaar zonder portret)
6968: HAAR, CAREL TER AND EDWARD VAN VOOLEN (EDS.) - Jüdisches Städtebild Amsterdam. Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen. ISBN 3633540806
43397: HAASE, GÜNTHER - Kunstraub und Schutz, Eine Dokumentation.
3275: HABBEMA, KOOS (HERMAN HEIJERMANS) - Kamertjeszonde. Herinneringen. (Part I and II in 1 vol.) Bibliotheek van "De Jonge Gids", onder redactie van Herm. Heijermans Jr.
23679: HABERMAN, A.M. (ED.) - Megillat Hasefer. Quarterly devoted to new Hebrew books. Ed. by A.M. Habermann. Nos 1-3 (all publ.)
47103: HABERMAN, A.M. (HABERMANN) - Ha-Genizah we-ha-Genizot. Mahutan, Inyanan we-Hitpattehutan. The Cairo Genizah and Other Genizoth. Their Character, Contents and Development (text in Hebrew)
23668: HABERMANN, A.M. - Ha-Sefer ha-`Ivri. (The history of the Hebrew book. From marks to letters. From scroll to book)
48834: HABERMANN, A.M. - Ha-Piyut: Mahuto ve-Hitpathuto. (Piyyut)
41470: HABERMANN, A.M. - Jewish Book-Plates. (Ex Libris). {Tavei Sefer Yehudim)
23625: HABERMANN, A.M. - {Perakim be-Toldoth haMadpissim ha-Ivriyim we-Inyanei Sefarim}. (Studies in the history of Hebrew printers and books).
23703: HABERMANN, A.M. - {Ha-Madpis Daniel Bomberg u-Reshimat Sifrei Beit Defuso}. The printer Daniel Bomberg and the list of books published by his press.
19079: HABERMANN, A.M. - Ateret Renanim. [English title:] Athereth Renanim. Liturgical and secular poetry. From manuscripts and rare printed books.
23774: HABERMANN, A.M. - {Ha-Madpisim Benei Soncino}
45847: HACK, CHRISTINA - Groter dan ons hart. De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op het nieuwe tijds denken. (Proefschrift)
43941: HACKESCHMIDT, JORG - Von Kurt Blumenfeld zu Norbert Elias. Dier Erfindung einer jüdischen Nation. (EVA Wissenschaft).
45198: HADDAD-CHAMAKH, FATMA - Philosophie systématique et Système de Philosophie politique chez Spinoza. These de Doctorat et Lettre presentee devant la Faculte des Lettres de Paris X.
47576: HAFTMANN, WERNER - Marc Chagall: Gouachen, Zeichnungen, Aquarelle.
48566: HAGBI, YANIV - Language, Absence, Play: Judaism and Superstructuralism in the Poetics of S.Y. Agnon (Hardback). ISBN 9780815632276
45518: HAGEMEIER, MARTIN - Zur Vorstellungskraft in der philosophie Spinozas (Schriftenreihe der Spinoza-Gesellschaft, Band 16)
49013: HAHN, AUGUSTUS - Biblia Hebraica Secundum editiones Ios. Athiae, Ioannis Leusden, Io. Simonis Aliorumque. Inprimis Everardi van der Hooght. Recensuit Augustus Hahn. Editio stereotypa. Quartum recognita et emendata.
32185: HAHN, ARNOLD - Das Volk Messias. Sieben mal Sieben Sonette zum Ruhme der Juden.
32186: HAHN, ARNOLD - Das Volk Messias. Sieben mal Sieben Sonette zum Ruhme der Juden.
44687: HAIDENBERG (HIDENBERG), HENIE G., AND MICHAL ORON - Mi-Olamo ha-Misti shel R. Nahman mi-Braslav (The Mystical World of Rabbi Nahman of Bratslav. Six Stories of Rabbi Nahman. Introduced, Interpreted and Annotated).
49065: HAKAK, YOHAI - Young Men in Israeli Haredi Yeshiva Education. The Scholars' Enclave in Unrest. (Jewish identities in a changing world, vol. 19). ISBN 9789004234697
4820: HAL, ISIDOOR VAN DER - Prostaathypertrophie en nierfunctie. Dissertation at the University of Groningen.
32688: HALBERT, A. - Das Rätsel: Jude. Der Roman eines modernen Juden.
47941: HALEVI, Z'EV BEN SHIMON - Psychology and Kabbalah
3343: HALEVI, JEHUDA - Gedichten van Jehoeda Halevi, vertaald en ingeleid door S. Pinkhof.
47155: HALEVY, ISAAC - {Dorot ha-Rishonim.} TEIL 1c (German title:) Dorot Harischonim. Die Geschichte und Literatur Israels. Ic: Umfasst den Zeitraum vom Ende der Hasmonäerzeit bis zur Einsetzung der römischen Landpfleger. (1 vol. only, of 4).
47156: HALEVY, ISAAC - Dorot ha-Rishonim. (Harischonim). Vol. 3 only (of 4). Vol. III: Vom Abschluss des Talmuds bis zum Ende der Geonim.
23597: HALEVY, SHOSHANNA - {Ha-Sefarim ha Ivriyyim she-Nidpesu bi-Yerushalayim}. The printed Hebrew books in Jerusalem during the first half of the 19th century (1841-1891)
20513: HALEVY, ISAAC - {Dorot ha-Rishonim.} (Complete in 4 volumes). (German title:) Dorot Harischonim. Die Geschichte und Literatur Israels. Ic: Umfasst den Zeitraum vom Ende der Hasmonäerzeit bis zur Einsetzung der römischen Landpfleger. Ie: Umfasst den Zeitraum von der Zerstörung des Tempels bis zum Abschluss der Mischnah. II: Von der Beendigung der Mischnah bis zum Abschluss des Talmuds. III: Vom Abschluss des Talmuds bis zum Ende der Geonim.
41504: HALKIN, A. SIMON - Alexander Marx. Necrology. Repr. from Proceedings of the American Academy for Jewish Research, Vol. XXIII.
47265: HALLAMISH, MOSHE (ED.) - Ohel Hayim. Volume 1: Kabbalistic Manuscripts. Prepared by Moshe Hallamish with the participation of Elazar Hurvitz. Introduction by Manfred R. Lehmann.
45366: HALLAMISH, MOSHE - Mavo la-Kabbalah (Introduction to the Kabbalah)
45146: HALLETT, H.F. - Creation, Emanation and Salvation. A Spinozistic Study
26289: HALLETT, H.F. - Benedict de Spinoza. The elements of his philosophy. A reprint of the 1957 edition.
24172: HALPER, BENZION - Descriptive catalogue of Genizah fragments in Philadelphia.
47993: HALPERN, BEN; REINHARZ, JEHUDA - Zionism and the Creation of a New Society
46386: HAMACHER, WILHELM - Untersuchung über den Einfluss von Eisenkernen auf die Selbstinduktion einer Drahtspule. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
29643: HAMBURGER, JAKOB - Geist der Hagada. Sammlung hagadischer Aussprüche aus den Talmuden und Midraschim über biblische, dogmatische, moralische und antiquarische Gegenstände. In alphabetischer Ordnung. Buchstabe A (all publ.) (Schr. herausg. vom Institut zur Förderung d. isr. Literatur, Jahrg. 2)
30406: HAMBURGER, JAKOB (1862-1911 STRELITZ) - Die Nichtjuden und die Sekten im talmudischen Schriftthum. Vortrag, gehalten in der 35. diesjährigen Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner, Sektion der Orientalisten, zu Stettin.
1572: HAMEL, GLIKL - De memoires van Glikl Hamel (1645-1724) door haarzelf geschreven. Or. title: Zichrojnes Maras Glikl Hamel. Vert. door Mira Rafalowicz.
47761: HAMEROW, THEODORE S. - Remembering a Vanished World. A Jewish Childhood in Interwar Poland
47087: HAMES, HARVEY J. - The art of conversion. Christianity and Kabbalah in the thirteenth century. ISBN 9789004117150
48908: HAMMACHER, SILVIA UND KLAUS - Der dialog zwischen Jacobi und Lessing über Spinoza. Textfassung nach Friedrich Heinrich Jacobi. Über die Lehre des Spinoza (1785).
33598: HAMMACHER, KLAUS - Spinoza und die Frage nach der Unsterblichkeit (Mededelingen 43 vanwege het Spinozahuis).
46844: HAMMACHER, KLAUS (ED.) - Spinoza und die moderne Wissenschaft (with abstracts in English). (Schriften der Spinoza-Gesellschaft Band 5)
10687: HAMMAR, H.B. - Sveriges Bibel.
48854: HAMMELBURG, S. - De Misjna. {Mishna Aroekha.} Hebreeuwsche gepunctueerde tekst met vertaling, verklaring en inleidingen in het Nederlandsch. Bewerkt door S. Hammelburg. Deel II - Seder Mo'ed.
7978: HAMMELBURG, S. - De Misjna. {Mishna Aroekha.} Hebreeuwsche gepunctueerde tekst met vertaling, verklaring en inleidingen in het Nederlandsch. Bewerkt door S. Hammelburg. Deel II - Seder Mo'ed.
44417: HAMPE, MICHAEL, URSULA RENZ AND ROBERT SCHNEPF (EDS.) - Spinoza's Ethics. A collective commentary. ISBN 9789004194250
42142: HAMPE, MICHAEL AND ROBERT SCHNEPF (EDS.) - Baruch de Spinoza. Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt. Unter Mitwirkung von Ursula Renz. ISBN 9783050041261
47849: HAMPSHIRE, STUART - Spinoza and Spinozism. ISBN 9780199279531
33934: HARARI, JACOB (PS. OF FRITZ PICK) - Die Ausrottung der Juden im besetzten Holland. Ein Tatsachenbericht.
46675: HARCK, OLE - Julius Magnus - Ausstellung. Zur Geschichte der jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein.
34675: HARDEN, MAXIMILIAN - Literatur und Theater.
48047: HARDWICK, LORNA - Translating Words, Translating Cultures
46653: HARENBERG, JOHANN CHRISTOPH - Pragmatische Geschichte des Ordens der Jesuiten, siet ihrem Ursprunge bis auf gegenwärtige Zeit. (Erster Theil). Vol. I only (of 2).
36886: HARMS, ERNST - Psychologie und Psychiatrie der Conversion. Mit einem Vorwort von Dr. Joh. van der Spek, Direktor der psychiatrischen Heilanstalt "Maasoord" in Poortugaal bei Rotterdam.
46878: HARRIS, ERROL E. - The Substance of Spinoza
26255: HARRIS, ERROL - Is there an esoteric doctrine in the Tractatus Theologico- Politicus? (Mededelingen 38 vanwege het Spinozahuis).
26303: HARRIS, ERROL E. - Salvation from despair. A reappraisal of Spinoza's philosophy. ISBN 9789024751587
46428: HARRIS, ERROL E. - Spinoza's philosophy: An outline.
25516: HARRIS, ISIDORE - History of Jews' College. November 11th 1855 - November 10th 1905.
42275: HARRY AUSTRYN WOLFSON - H.A. Wolfson. Jubilee volume on the occasion of his 75th birthday. Vol. 3 only

Next 1000 books from Antiquariaat Spinoza

5/30