Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38715: SPICES - Spices. Published by the Department of Agriculture and Commerce. Pepper,nutmeg and mace,cloves,chillies,cinnamon,vanilla.
37326: SPIEGEL ) BUISMAN,J.F. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
37538: SPIEGEL) DIJK,F.VAN. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel. Raad en burgemeester van Goes. De leerjaren van een staatsman.
40953: SPIEL,HILDE - Welche Welt ist meine Welt? Erinnerungen 1946-1989.
37723: SPIELER,SILKE. - Autonomie oder Reglementierung. Die russische Univesitat am Vorabend des Ersten Weltkrieges.
58810: SPIERTZ, M.G. / WILLEMS, L.J.J. - Gids voor de studie van reformatie, contra-reformatie en katholieke herleving in Limburg 1520 - 1700. (Rijksarchief Utrecht, kerkhistorisch onderzoek, gids 5 )
41266: SPIJKERBOER,A.A. - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium
44443: SPINK - Japanese Inro and Lacquer.
43543: SPINKS,CHARLES NELSON - The ceramic wares of Siam.
42409: SPINOLA,JULIA - Die grossen Dirigenten unserer Zeit. Mit ausfuhrlichem Lexikonteil.
59028: SPINOZA - HESSING, SIEGFRIED (ED.) - Spinoza. Dreihundert Jahre Ewigkeit . Spinoza-Festschrift 1632-1932.
37264: SPIRAL PRESS - An exhibition of selected books and ephemera designed and printed at the Spirall Press in New York from 1926 to 1968.
43042: SPITZEN,WIM / VERSCHUUREN,ANTOINE. - Eskaf. Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek 1919-1934
43384: SPRUIT,J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten. Le droit romain, sujet d'une décoration murale du 17e siècle.
43409: SPUHLER, FRIEDRICH - Oriental carpets in the Museum of Islamic Art, Berlin.
58971: STAAL,G. - Actie Reactie. Ontdekkingsreizen van 12 kunstenaars en vormgevers bij Koninklijke Tichelaar Makkum
43563: STAAL,KOOS(SAMENSTELLING) - Groninger kampioenen.
58603: STAEL,NICOLAS DE - Nicolas de Stael. Retrospective de l'oeuvre peint. Preface par Jean-Louis Prat.
39082: STAHLECKER,ADRIAN - Schilderswijk en society. Fragmenten uit het leven van een Haagse kunstenaar.
43132: STAKENBURG,MAURITS - On the absence of pupillary constriction during accomodation. A spatio-temporal sensitivity study of the physiological pupillary behaviour during blur induced accomodation in man.
36713: STALS,JEAN. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays Bas.
37732: STAM / VREE / KEIZER / NAUTA (RED.) - Belijnd verleden. Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken.
43991: STAMPERIUS,J. - Tusschen roode en zwarte tonnen.
58337: STANBURY,MYRA - HMS Sirius 1790. An illustrated catalogue of artefacts recovered from the wreck site at Norfolk Island.
39363: STANOVSKY,VLADISLAV / MANASEK,LUDO - Der Feuervogel.
43888: STARA,DAGMAR - Tinmerken. Gaade's gids voor de verzamelaar.
40507: STARING,A. - Kunsthistorische verkenningen. Een bundel kunsthistorische opstellen
38585: STARING,A. - Fransche kunstenaars en hun Hollandsche modellen in de 18e en in den aanvang der 19e eeuw.
36986: STARK,FRITZ. - Architectuur perspectief (netvlies-theorie)
59245: STARK,WILLIAM - A traveller's history of the Hundert Years War in France.
58485: STARMANS,J.C.J.M. / DARU-SCHOEMANN,M.M.R. - Industrieel erfgoed in Limburg. Verslag van een onderzoek naar onroerende en roerende industrieel-archeologische relicten.
30325: STARTER - BROUWER,J.H. / VELDHUYZEN,M. (INLEIDING,AANTEKENINGEN) - Friesche Lust-Hof. Deel 1 - Teksten. Deel 2 - De melodieen. (Zwolse drukken en herdrukken)
58815: STASTNY,ANDREJ - Praha Magicka. Panorama Praha.
58777: STAVERMAN,M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland.
42916: STECH,V.W. - Die Barockskulptur in Böhmen.
40233: STEENBERGEN,J. - Sticht elkander. Uren van Verpoozing
44572: STEENBERGEN - BREE,G.W.G. - Inventaris van de Oud-Rechterlijke Archieven en de Weeskamer van Steenbergen c.a. 1431-1811. ( inventarisreeks 13, Rijksarchief in Noord-Brabant)
44829: STEENBERGEN, A. - De clapper der Calkoens. Eene Drentsche Veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het Journaal van A. en P. Calkoen.
40111: STEENDIJK-KUYPERS,J. - Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn. Een bijdrage tot de beeldvormimg van sociaal-geneeskundige structuren in een stedelijke samenleving
44532: STEENHUIS,J.F. - Bijdrage tot de kennis van den diluvialen ondergrond van Drenthe en Friesland.
59270: STEENSMA,REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
38490: STEENSMA,REGN. - Verbeeld vertrouwen. De mens tussen kruishout en doodskop. Kerkgebouw en kerkinrichting.
37931: STEENSMA,F.A. - Wat gij van ziekten moet weten. Populaire schets der Geneeskunde.
58611: STEENSMA, REGN. / SWIGGHEM,C.A. VAN - Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw.
58379: STEENWIJK - ROSSUM,JAN VAN. - De laatste synagoge van Steenwijk 1870 - 1952.
59195: STEGENGA,W. / KUIPER,Y. / DIJKSTRA,F. / BOER,D.DE - The field is very glad sir. 125 Jaar L.A.C. Frisia 1883.
39420: STEGMÜLLER,WOLFGANG - Aufsätze zu Kant und Wittgenstein.
44790: STEIL,LUCIEN (GUEST EDITED) - Imitation& innovation.
36688: STEIN) BOTZENHART,ERICH (BEARBEITET)) - Freiherr vom Stein. Briefwechsel . Denkschriften und Aufzeichnungen. Band 1,2 und 7.
45105: STEIN, BERNHARD, - Praktisch handboek modeltreinen.
38878: STEINBACH,F. - Studien zur westdeutschen Stammes- und Volksgeschichte. Im Anhang. Deutsche Sprache und deutsche Geschichte.
58122: STEINDORF, EBERHART - Die sachsische Staatskapelle Dresden.
37215: STEINHEIM) SCHOEPS,H.J.(HERAUSGEGEBEN) - Salomon Ludwig Steinheim. Zum Gedenken. Ein Sammelband.
41580: STEINMETZ,RUDOLF - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
40868: STELLINGWERF - BERGVELD,H.J. - De oolde pook. Verhaelen en riempies in de Stellingwarver tael.
40478: STELLINGWERF,J. - De Vrije Universiteit na Kuyper. De Vrije Universiteit van 1905 tot 1955, een halve eeuw geschiedenis van een civitas academica.
40383: STELLINGWERFF,J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873.
42012: STEMBERGER,GUNTHER - Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit (70 n.Chr. bis 1040 n.Chr.).
43545: STEMBERGER,G. (ED.) - De Bijbel en het Christendom. 4 delen compleet.
37999: STENGEL,E. - Chronologisches Verzeichnis franzoesischer Grammatiken vom Ende des 14. bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts.
40658: STEPNEJAK - De loopbaan van een nihilist.
42937: STEPPE,J.K. - Wereld van vroomheid en satire. Laat-gotische koorbanken in Vlaanderen.
37178: STERBA,GUNTHER.(RED.) - Encyclopedie van de aquaristiek en ichtyologie.
59062: STERCKSHOF CATALOGUS - Van Antwerps Plateel tot Delftse Keramiek. Tentoonstelling Museum Sterckshof 1962.
45280: STERKENBURG,P.G.J. - Het glossarium Harlemense. Een lexicologische bijdrage tot de studie van de Nederlandse lexicografie.
41948: STERLING,ELEONORE - Er ist wie du. Aus der Fruhgeschichte des Antisemitismus in Deutschland (1815-1850).
40827: STERN,CAROLA - Auf den Wassern des Lebens. Gustaf Gründgens und Marianne Hoppe.
37953: STERN,A. - Philosophy of history and the problem of values.
59089: STETTNER - Schiffe und Küsten auf Fliesen und Grafik. Ausstellungskatalog. Sammlung Stettner. Ausstellung im Rahmen des deutsch-niederlandischen. Grenzlandfestivals 1974.
59212: STETTNET,H. - Maritime Grafik und Fliesen.
40899: STEUR,J.J. - Herstel of ondergang. De voostellen tot redres van de V.O.C. 1740-1795.
59080: STEVENS, HANS. - Hergebruik van oude gebouwen.
37179: STEWART,BASIL - The mystery of the Great Pyramid. Traditions concerning it and its connection with the Egyptian Book of the Dead.
58599: STIERLIN,HENRI - Islam van Bagdad tot Cordoba. Vroege architectuur van de 7de tot de 13e eeuw. ( Wereldgeschiedenis van de architectuur)
37193: STIERLIN,HENRI. - Encyclopedia of world architecture - Enzyklopädie der Weltarchitektur - Comprendre l' architecture universelle.
2573: STIKKER,DIRK U. - Memoires. Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis.
39599: STIKKER ) WESTERS,M.F. - Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena.
38090: STOBBE,H. - Hämatologischer Atlas.Morphologie der Zellen von Blut und Knochenmark.
37154: STOCKDALE,FREDDIE - Emperors of Song. Three Great Impresarios.
43103: STODEL, JACOB. - The splendour of Dutch Interior 1600-1800.
38213: STOELINGA,TH.H.J. - Russische revolutie en vredesverwachtingen, maart 1917-maart 1918, in de Nederlandse pers.
36867: STOFFERS,A.L. - The vegatation of the Netherlands Antilles.
38686: STOKE,MELIS / KAPITEIN NEMO - De schat op Robinson's eiland of het geld der wijzen.
58702: STOKOWSKI - OPPERBY,P. - Leopold Stokowski.
43118: STOLP,ANNIE - De eerste Couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen.
40433: STOLPER,TONI - Ein Leben in Brennpunkten unserer Zeit. Wien, Berlin, New York. Gustav Stolper 1888-1947
58731: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. ( De toegepaste kunsten in Nederland, een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst)
37693: STONE,WITMER - Bird studies at Old Cape May. An ornithology of coastel New Jersey.Volume I.
42513: STOPPELAAR / STRIJBOS / WIGMAN. - Een jaar natuurleven. Lente. Zomer. Herfst. Winter.
38537: STOWERS,CARLTON, - Innocence Lost. The true story of a quiet Texas town and the cold-blooded murder of an under cover police office committed by its kids
43842: STRAATEN,J.W. VAN - Jan van Nassau en de zijnen. Historische schetsen
59103: STRAATEN,L.M.J.U. - De shelf. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de mariene geologie en de petrologie aan de R.U. te Groningen.
43516: STRANTZ / STAUCH - Der grosse Opernfuhrer. Uber 420 ausfuhrliche Textangaben von den Anfangen der Oper bis zur Gegenwart
43618: STRATENUS,R.J. - Een voorlopig onderzoek naar de economische vooruitzichten in Nederlands NIeuw Guinea.
40803: STRAUB,EBERHARD - Drei letzte Kaiser. Der Untergang der grossen europäischen Dynastien.
39528: STRAUSS,DARIN - The real McCoy. Roman.
38692: STRAUSS,R. - Till Eulenspiegels lustige Streiche.Op. 28. Klavier zu 2 Händen uebertragen von Otto Singer.(edition Peters 4193c)
38494: STRAUSS - ERHARDT,OTTO - Richard Strauss. Leben - Wirken - Schaffen.
45234: STRAUSS - SCHUH,WILLI - Richard Strauss. Jugend und fruhe Meisterjahre. Lebenschronik 1864-1898.
57941: STRAUSS - ENDLER,FRANZ - Das Walzer-Buch. Johann Strauss. Die Wiener Aufforderung zum Tanz
37622: STRAUSS - JACOB,H.E. - Johann Strauss und das neunzehnte Jahrhundert. Die Geschichte einer musikalischen Weltherrschaft (1819-1917).
58957: STRAUSS,LEO - Liberalism. Ancient and modern.
618: STRAUSS - HARTMANN,R. - Richard Strauss. Die Buhnenwerke von der Urauffuhrung bis heute.
41899: STRAVINSKY - CRAFT, ROBERT(ED.) - Stravinsky, selected correspondence. Edited and with commentaries by Robert Craft. Volume One.
57953: STRAVINSKY - VLAD,ROMAN - Stravinsky. (translated by Frederick and Ann Fuller)
58021: STRAWINSKY - HIRSBRUNNER,THEO - Igor Strawinsky in Paris.
45284: STRAWINSKY - LINDLAR,HEINRICH - Igor Strawinsky. Lebenswege / Buhnewerke.
58362: STRAWINSKY - LINDLAR,HEINRICH - Lübbes Strawinsky-Lexikon.
41077: STRESEMANN ) OLDEN,R. - Stresemann.
45028: STRIEN,P.J.VAN - Nederlandse psychologen en hun publiek.
43671: STRIJBOSCH, C.M.B. - De bronnen van De reis van Sint Brandaan. ( Middeleeuwse studies en bronnen XLIV )
58548: STRIKWERDA,R. - Een eeuw Fries stamboekvee.
38399: STRINDBERG) AHLSTRÖM,STELLAN(REDIGERING) - August Strindberg. Ungdom och mannaar.
43232: STRONG,ROY - Wendy Ramshaw. 6 oktober 1982 - 16 january 1983.
43817: STROOSMA - SCHAAFSMA,JOH. - Jan Stroosma zag Leeuwarden. Tekeningen, etsen en olieverven van de hand van de Leeuwarder beeldend kunstenaar Jan Stroosma uit de jaren 1948-1965 (1978).
38594: STRUIJS,W. - Voetenwerk. Problematiek en begeleiding van de groei van kindervoeten en de rol van verantwoorde jeugdschoenen daarin.
42345: STRUYK,H.J. - Landmeten en Waterpassen. Studieboek voor het Middelbaar Technisch Onderwijs en voor de practijk.
44939: STRUZIK,EDWARD - Northwest Passage. The quest for an arctic route to the east.
58887: STUDIO SEM - De relatie tussen kunst en ambacht in Pietrasanta Italie / The artist-artisan collaboration in Pietrasanta Italy.
38729: STUIJVENBERG,P.VAN - Heden en verleden in de moderne economische geschiedenis.
38583: STUIJVENBERG,J.H. - Economische geschiedenis in twaalf miniaturen. Bundel herdrukken, aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als directeur-secretaris door het NEHA.
37468: STUIJVENBERG ) EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN / KLEIN,P.W. / VOORT,R.C.W.VAN DER(RED.) - Verstuivingen in de economische en sociale geschiedenis. Bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.H. van Stuijvenberg.
42839: STUIP,R.E.V. - Franse teksten uit de middeleeuwen.
38987: STUIVELING,G. - Een eeuw Nederlandse letteren.
58694: STUIVELING,GARMT ( INLEIDING, TOEGELICHT ) - Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift.
43945: STUMPE,JOS - Waterbeleid voor de 21e eeuw. Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw
37977: STUMPF,J.EDUARD. - Voorlezingen over ziekenverpleging.
38257: STUTTERHEIM,C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
42760: STUTTERHEIM,C.F.P. - Uit de verstrooiing. Gesproken en geschreven taalkundige beschouwingen.
43464: STUTTERHEIM, C. F. P. - Problemen der literatuurwetenschap.
58237: STUURMAN AALBERS / STUURMAN / BLAAUW MALLON / VAN HOUTEN - 10.000 Schilderijen, tekeningen en aquarellen. 2 delen, A-L, M-Z. Opbrengstprijzen van Nederlandse en Belgische kunstenaars van de vroege middeleeuwen tot heden.
38306: STUVEL,H.J. - Het Deltaplan. De geboorte.
40598: STUYT,J.C.L.M. - Examen médical de Naundorff.
41728: SUETIN, ALEKSEI - Typische Fehler.
38598: SULZBERGER,C.L., - A long row of candles. Memoires and diaries 1934-1954.
58258: SUMMERS,JOSEPH H. - The heirs of Donne and Jonson.
44251: SUMPTION,J. - The albigensian crusade.
38793: SUNOO,H.H. - Japanese militarism. Past and present.
37447: SUTCLIFFE,TOM - The Faber Book of Opera.
43571: SUTHERLAND,M.A. / LOMMER,H.M. - 1234 Modern end-game studies, with appendix containing 24 additional studies.
38860: SUTORIUS,ANNA - De kinderen uit het Laurierstraatje.
42639: SUTTERLAND,H. - Geschiedenis der bouwkunst. Tekeningen. Deel 1: Oudheid t/m/ Bysantijns. Deel 2: Islamitisch - Romaans - Gotisch - Renaissance - Barok,
39304: SUYS-REITSMA,S.J. - Het Homerisch epos als orale schepping van een dichter-hetairie.
58435: SWANTON,JOHN R. - Final Report of the United States De Soto Expedition Commission. ( Classics of Smitsonian Anthropology)
43906: SWART,SIEBE(EA.) - Museumplein. (Werk in uitvoering / work in progress)
59128: SWARTH,HELENE - Eenzamen.
59129: SWARTH,HELENE - Episoden.
59130: SWARTH,HELENE - Dagen.
43534: SWATOW - Catalogus Swatow.
37441: SWEDENBORG,EMANUEL - De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti: ex Auditis e Coelo. Quibus praemittitur aliquid deNovo Coelo & nova Terra.
45120: SWEELINCK - DIRKSEN,PIETER - The keyboard music of Jan Pieterszoon Sweelinck. Its style, significance and influence.
58028: SWEELINCK - SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN - Jan P. Sweelinck. ( Symphoniareeks)
58027: SWEELINCK - HAVELAAR, LEENDERT - Jan Pieterszoon Sweelinck. Deventer 1562 - Amsterdam 1621.
39996: SWENSON,PETER - Fair shares. Unions, pay and politics in Sweden and West Germany
59087: SWIMBERGHE,PIET - Kunst op tegels. Ambachtelijke tegelschilderkunst. Atelier DE Knock.
37553: SWINDEREN - PATHUIS,A. - Inventaris van archieven van leden der geslachten De Marees van Swinderen en Van Swinderen.
37742: SYLVESTER,DOROTHY. - Map and landscape.
58817: SYNGE,LANTO - A noble art. historic needlework. ( Cataloque Mallett , established 1865)
43971: SYTSTRA,A.W. - Ut de Bernewrâld.
45277: SZABOLCSI,BENCE - Aufstieg der klassischen Musik von Vivaldi bis Mozart.
37220: SZABOLCSI,B. - Bausteine zu einer Geschichte der Melodie.
41536: SZEKERES,A. - De structuur van de filosofische theologie.
57963: SZENDREI,ALFRED - Dirigierkunde.
40420: SZIELASKO,A - Die Gestalten der normalen und abnormen Vogeleier analytisch bearbeitet
44950: TADAO ANDO - JODIDIO, PHILIP. - Tadao Ando.
44784: TADAO ANDO. EL CROQUIS 58 - El Croquis 58. Tadao Ando 1889/1992.
41636: TAGAGE,J.M.B. - De ordinarius chori van de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht volgens een handschrift van de vierde kwart van de dertiende eeuw. (Maaslandse Monografieën)
38300: TAIMANOW,M. - Damengambit bis Holländisch.Moderne Theorie der Schach-Eröffnungen.
37885: TAK - BORRIE,G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus. (Sociaal Historische Studiën)
43775: TALENS,MICHÈLE - Hier heradem ik. Archetypen, gefotografeerd door Michèle Talens in de periode 1990-1996 te Amsterdam.
39240: TALMA) SMEENK,C. / VLIET,P.VAN - Een held in volle wapenuitrusting. A.S.Talma en zijn arbeid.
36622: TALMEYR,MAURICE / ALBUM FORAIN - Album forain.
38915: TAMAS) HEYGI / ACHILLE / PASSUTH - Soos Tamas. Melankolia / melancholy.
44567: TAMINAU - MIJLAND,H.J.M. - Inventaris van het archief van Taminiau’s Conservenfabrieken N.V. 1848-1958.
42496: TAMMS,F. / BEVER,E. - Kniebrucke Dusseldorf. Ein neuer Weg uber den Rhein.
40833: TAMSE,C.A - Koningin Emma. Opstellen over haar regentschap en voogdij.
39149: TAMSE,C.A. (RED.) - Koningin Sophie 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg
36967: TAMSMA,R. - De Mosha Ovdiem. Invloeden op de sociale geografie van Israels coöperatieve kleine - boerendorpen zonder loonarbeid. (with summary in English)
38168: TANIS,JAMES / HORST,DANIEL - Images of Discord / De Tweedracht Verbeeld. A graphic interpretation of the opening decades of the Eighty Years' War.
41116: TAS,S. - Johan Brouwer. Outsider en bezieler
42492: TASMA-ANARGYROS,SOPHIE - Andrée Putman.
42620: TAUBER / TAUBER / VAN DEN BROEK - De provinciale bibliotheek van Friesland. 40 Jaar ontwerp- en bouwgeschiedenis.
45038: TAVERNE,ED / WAGENAAR,COR ( EDS.) - The colour of the city.
44350: TCHAIKOVSKY - P.I.Tchaikovsky house-museum in Klin.
45100: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2001.
45101: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 1998.
38644: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2005
38610: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2004
45086: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2011.
45085: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2015.
38601: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 1993
38356: TEFAF - The European Fine Art Fair. Maastricht 2002
41544: TEITLER,G. - Dagboekaantekeningen van Vice-Admiraal F. Pinke Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië 1914-1916. ( RGP Kleine Serie nr. 60 )
58087: TELEMANN - Beitrage zu einem neuen Telemannbild. Konferenzbericht der 1. Magdeburger Telemann-Festtage vom 3. bis 5. november 1962.
44583: TELTING,ALBARTUS - Het Oud-Friesche Stadrecht.
45057: TELTING,I. - Over de sporen van Oud-Germaansch strafrecht in de Germania van Tacitus. Voorlezing.
44239: TENHAEFF,N.B. - Verspreide geschriften. Aangevuld met een schets van zijn leven en werk, een lijst van zijn geschriften en een bladwijzer. (uitgegeven door Jan Romein)
58962: TENTOONSTELLING CATALOGUS - Catalogus van noord- en zuidnederlands glas.
58960: TENTOONSTELLING CATALOGUS - Keur van tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam.
41242: TENTOONSTELLINGSCATALOGUS - Langs Hermes' wegen. Een overzicht van de tentoonstellingen in Florence en Venetië nu in Amsterdam
59268: TENTOONSTELLINGSCATALOGUS. - Schatten van de Koninklijke Biliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tentoonstelling december 1980-maart 1981.
58894: TERLOUW,WILLEM J. - De Stanya collectie. Een particuliere verzameling Rozenburg keramiek.
37572: TERLOUW,TH.J.A. - De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieën in een kikkerland.
39479: TERLOUW,JAN - Achter de barricaden.
43443: TERLOUW, WILLEM J. - Clarice Cliff.
58234: TERPSTRA,R. (PROJECTLEIDER) - Ferwerderadeel. Monumenten inventarisatie project. Regio Noord. Hoofdgroep ro november 1990.
58235: TERPSTRA,R. (PROJECTLEIDER) - Dantumadeel. Monumenten inventarisatie project. Regio Noord. Hoofdgroep ro november 1990.
58230: TERPSTRA,R. (PROJECTLEIDER) - Vlieland. Monumenten inventarisatie project. Regio Noord. Hoofdgroep ro november 1990.
58231: TERPSTRA,R. (PROJECTLEIDER) - Schiermonnikoog. Monumenten inventarisatie project. Regio Noord. Hoofdgroep ro november 1990.
58236: TERPSTRA,R. (PROJECTLEIDER) - Boarnsterhim. Monumenten inventarisatie project. Regio Noord. Hoofdgroep ro november 1990.
58229: TERPSTRA,R. (PROJECTLEIDER) - Ameland. Monumenten inventarisatie project. Regio Noord. Hoofdgroep ro november 1990.
59001: TERPSTRA,P. - Introduction to the space groups. ( publication Crystallographic Institute University Groningen )
37173: TERPSTRA.J.U. - Friedrich Heinrich Jacobis ,,Allwill''. Textkritisch herausgegeben,eingeleitet und bekommentiert.
58233: TERPSTRA,R. (PROJECTLEIDER) - Kollummerland c.a. Monumenten inventarisatie project. Regio Noord. Hoofdgroep ro november 1990.
58232: TERPSTRA,R. (PROJECTLEIDER) - Terschelling. Monumenten inventarisatie project. Regio Noord. Hoofdgroep ro november 1990.
44895: TERRELL,JOHN UPTON - Journey into darkness. Cabeza de Vaca's expedition across North America, 1528-36.
43857: TERSCHELLING - HARLAAR,MARTIN - Terschelling 2000. De laatste jaren van de twintigste eeuw gefotografeerd door Ed Overdijk en Ferry Andre de la Porte.
43856: TERSCHELLING - HARLAAR,MARTIN - Terschelling om oost. De fotografische contacten van Jelle Cupido, 1930 - 1960.
43855: TERSCHELLING - HARLAAR,MARTIN - Terschelling kijkt naar u uit! Dertig jaar eilandgeschiedenis fotografisch vastgelegd door Cor Swart, 1930 - 1960.
44042: TERSCHELLING - HARLAAR,MARTIN - Terschelling vooruit. De overgang naar de moderne tijd fotografisch vastgelegd door Hendrik en Jan Duijf, 1900-1940.
38301: TEX,J. DEN - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674.
40710: TEYLERS MUSEUM - Hoogtepunten uit Teylers Museum. Geschiedenis, collecties en gebouwen
36915: THE CAMERA SERIES / ALBUM OF VIEWS - Stirling.
58406: THEMELIS,DIMITRIS - Etude ou caprice. Die Enstehungsgeschichte der Violinetude.
59030: THEOPHRASTOS - Karakterschetsen. ( Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hein L. van Dolen )
41244: THEUNISSE,J.G.L - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven
41592: THIERRY,AUGUSTIN - Recits des temps Merovingiens.
40330: THIERRY,M.A - Récits de l'histoire romaine au Ve siècle.
40250: THIJMGENOOTSCHAP - De ontwikkeling der wetenschappen in de laatste halve eeuw. Gedenkboek van het Thijmgenootschap bij het 50 jarig bestaan
38512: THIJSSE,W.H. - Rokoko. Democratie in wording.
58911: THIJSSEN,TH.J. / BARENDSEN,OTTO (RED.) - School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederland Onderwijzers. Jaargang 1 en 2. Kees de jongen in feuilleton compleet in deze twee jaargangen.
39661: THOMA,HANS - Festkalender.
42663: THOMAS, HUGH - The Suez Affair.
42303: THOMAS, CAPTAIN R.E. & THOMAS, CAPTAIN O.O. - Stowage. The Properties and Stowage of Cargoes.
43179: THOMAS,WERNER (EA.) - Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa. ( tentoostellingscatalogus)
59293: THOMAS,EDWARD / FULLEYLOVE,J. - Oxford painted by J.Fulleylove. Described by Edward Thomas.
37849: THOMAS A KEMPIS - Imitation de Jesus-Christ. (traduite de latin)
43778: THOMESE,P.F. - Greatest hits.
41901: THOMPSON, E - Tricia Guild in de stad. Een nieuwe kijk op stedelijk wonen. Fotografie Gilles de Chabaneix.
38800: THOMSEN,C.W. / HOLLANDER,H. (HERAUSGEGEBEN) - Augenblick und Zeitpunkt. Studien zur Struktur und Zeitmetaphorik in Kunst und Wissenschaften.
39035: THONY) NOVOTNY,L. - Wilhelm Thöny. 24 Aquarelle. (Osterreichische Aquarellisten)
58619: THORBECKE - POVEE,H. - De gemeente als weldaad. Thorbecke en zijn slijtvaste staatsinrichting.
41486: THORBECKE,J.R.T. - Staatsinrigting en staatsbestuur. Bewerkt door J.P. Duyverman.
42460: THORBECKE ) MANGER,J.B. - Thorbecke en de historie. Bijdrage tot de kennis van het Nederlandse liberalisme
58958: THORBECKE - SCHOLTEN, L.W.G - Voetstappen van Thorbecke. Het eigen geestesmerk onzer staatsinstellingen. Blijvende beginselen.
30360: THORBECKE) WIT,C.H.E.DE / THORBECKE.H.R. - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Thorbecke, staatsman en historicus & Historische schetsen.
40997: THULIN,OSKAR - Reformation in Europa
37536: THURLINGS,TH.L.M. / HEERE,W.R. / OLDENDORFF,A. - Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg.
44734: THYSSEN BORNEMISZA - Thyssen Bornemisza Collection. Catalogue Raisonnee of the exhibited works of art. Silver,jewelry,suff boxes and neccesaires.
58192: TIBBE,LIESKE - R. N. Roland Holst, 1868 - 1938. Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen over gemeenschapskunst
58786: TICHELAAR,P.J. - Fries Aardewerk. Een studie in delen.
58649: TICHELAAR MAKKUM - Willem van der Kloet en het tableau met een hertejacht.
59078: TICHELAAR,P.J. / HOEVE,S. TEN - Fries Aardewerk 2. Bolsward.
44354: TICHELAAR,PIETER JAN - Fries tinglazuur aardewerk. Met een herdruk van twee studies over Friese majolica door Nanne Ottema. ( oorspronkelijk verschenen in de Vrije Fries)
45097: TICHELAAR,PIETER JAN - Jacobus ten Zweege. Plateelschilder, tekenaar en schilder in Makkum 1855-1917.
58632: TICHELAAR,PIETER J. - Friese platen. Schilderijen in faience.
59088: TIEDEMANN,KLAUS - Biblische Geschichten in Delfter Blau. Niederländische Bibelfliesen von 1650 bis 1850.
39919: TIEL - VEEN,J.S. VAN - Rechtsbronnen van Tiel. (Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht)
36825: TIELE,C.P., - Geschiedenis van den Godsdienst in de Oudheid tot op Alexander den Groote.
43347: TIETHOFF,MARIEKE - Portretten in miniatuur. Portretminiaturen uit de stadhouderlijke en koninklijke verzamelingen.
59068: TIETJERKSTERADEEL - ROLLEMA,H.VAN - Wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter door een gedeelte van de provincie Friesland; bevattende eene plaatselyke en geschiedkundige beschryving van de merkwaardigheden der grieteny Tietjerksteradeel.
59282: TIETJERKSTERADEEL - JAARSMA,A.A. - Uit het album van Tietjerksteradeel.
58912: TIETZEL,BRIGITTE - Fayence I. Niederlande, Frankreich, England.
58849: TIGERMAN,STANLEY - Stanley Tigerman. Buildings and projects, 1966-1989.
39800: TIJMS,W. - Prijzen van granen en peulvruchten te Arnhem, Breda, Deventer, 's-Hertogenbosch, Kampen, Koevorden, Maastricht en Nijmegen. (Historia Agricultura XI-1/2. )
39485: TIJN,THEO VAN - De menschelicke societeit. Beschouwingen over staat en maatschappij in het zeventiende-eeuwse Holland. (afscheidscollege)
58839: TIL,LOES VAN DER - Memoires Pier Prins. Van boerenzoon tot fabrikant.
41663: TILLEMA,J.A.C. - Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland. Ter herdenking van een eeuw regeringsbeleid 1875-1975. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
41910: TILLETT,PAUL (ED.) - The political vocation. Weber,Aristotle.Maritain.Niebuhr,Durkheim,Franklin D. Roosevelt,machiavell and many others
58927: TILLIE,W. / KNOCK,P.DE / MALFAIT,A. - Vlaamse haardtegels met slibversiering..
39392: TIMMAN / SOSONKO / LIGTERINK / BIJ DE WEG - Zo schaakt de jeugd. Gasunie-toernooi 1976 om het Europees Kampioenschap.
42565: TIMMERMAN.HENRI TH. - Roem van een barokorgel. Geschiedenis en blijvende waarde van het Arp Schnitger-orgel in de Grote of St.Michaelskerk te Zwolle.
37102: TINDALL,G.B. - The emergence of the New South, 1913-1945. ( History of the South, X )
37655: TIPPETT - BOWEN,MEIRION - Michael Tippett.(thew contemporary composers)
39275: TIPTON,FRANK B. / ALDRICH,ROBERT - An economic and social history of Europe from 1939 to the present.
40880: TJEERDSMA,R.S. EN M.B. STUIJT (ED.) - Bilingualism and Education. A Bibliography on European regional or minority languages
37640: TJEPKEMA,K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese landbouwcoöperatie 1945-1985.
40835: TJOENE - Markeregt van Tjoene. (Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten, 3e deel, 23ste stuk)
59117: TOLHOEK,H.A. - Toekomstperspectieven van de natuurwetenschappen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de theoretische natuurkunde aan de R.U. te Groningen.
45306: TOLLEFSEN,RANDALL H. - Catologue of the music collection of the Moravian Congregation at Zeist. (inventaris 47)
58577: TOLLEY,KEMP - Cruise of the Lanikai. Incitement to war.
38792: TOLSTOI) TOLSTOI,SERGE. - Tolstoi et les Tolstoi.
37988: TOLSTOI) GILLES,D. - Vie et images de Leon Tolstoi. Documentation reunie et presentee par Gilles.
37852: TOLSTOY - BULGAKOV,V.F. - The last year of Leo Tolstoy.(with an introduction by George Steiner)
44435: TONEYAMA, KOJIN - The popular arts of Mexico. With a foreword and notes on modern Mexican folk crafts.
37012: TONGEREN - VENEMA,A. - Jan van Tongeren.
39215: TONNARD,PATRICK / KEYZER,LAURENS DE - Schone schijn. Een wegwijzer in de plastische chirurgie.
37411: TOONDER,MARTEN) PULLES,TINY - Als een bont mozaiek
42127: TOONDER,MARGJE - De wind waait weg. Deel 1 trilogie Hoe het zit.
58092: TOORN,PIETER C.VAN - Music, politics and the Akademy.
58570: TORENBEEK,C. - Vijf directeuren voor een baan ! Honderdvijftig jaar IJsvereniging Harlingen.
43489: TORNABENE, FRANCESCO - Frederico Fellini. The fantastic visions of a realist.
42312: TOSCANINI - TAUBMAN,HOWARD - The maestro. The life of Arturo Toscanini.
58701: TOSCANINI - - The Toscanini legacy. A critical study of Arturo Toscanini's performances of Beethoven, Verdi and other composers.
39056: TOSCANINI - SACHS,HARVEY - Reflections on Toscanini.
58562: TOULOUSE LAUTREC - MARX,ROGER - Les lithographies de Toulouse - Lautrec.
37579: TOUWEN,JEROEN. - Extremes in the archipelago. Trade and economic development in teh outer islands of Indonesia,1900-1942.
40867: TOYNBEE,A.J - A study of history. Abridgement of volumes I-VI by D.C. Somervill.
37475: TRALBAUT,MARK EDO. - Michel van der Voort den oude als dierenbeeldhouwer. (Maerlantbibliotheek)
42837: TRASKEY,J.P. - Milton Abbey. A Dorset monastery in the Middle Ages.
41083: TREASE,GÉOFFREY - De Huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condottieri.
58654: TREML,MANFRED (HERAUSGEGEBEN) - Salz, Macht, Geschichte. Katalog.
38950: TREUGOLD,FRITZ - Sadrach A. B. Dnego. Een oud-Babylonies onderwijzer. 120 Inschriften ontcijferd en omgedicht.
44896: TREUTLEIN,THEODORE E. - San Francisco Bay. Discovery and colonization 1769 - 1776.
40083: TREVELYAN,G.M - Illustrated English Social History. 4 vols
39122: TRIEB,MICHAEL - Stadtgestaltung. Theorie und Praxis.(Bauwelt Fundamente 43)
2313: TROELSTRA - HUETING,E. / JOMG,F.DE. / NEIJ,R. - Troelstra en het model van de nieuwe staat.
58824: TROTZKI,LEO - Geschiedenis der Russische revolutie.
37929: TROUW,J. - De Westnederlandsche veenplassen. Historisch - planologisch.
59170: TRUDEAU,G.B. - 40: A Doonesbury retrospective.
39507: TRUEMAN. JOHN - The romantic story of scent
44050: TSJOEKOVSKI,KORNEJ - Dokter Winterpeen ( naar Hugh Lofting). Illustraties van W.Tsjizjikov.
36999: TSULTEM,N. - Mongolian Architecture.
44972: TUCHMAN,B.W. - Practicing history. Selected essays.
44827: TUCKER,JONATHAN - The Silk Road: Art and History
44766: TUGGLE,ROBERT - The golden age of opera.
58890: TUITJENHORN - BRINKKEMPER,DICK (SAMENSTELLER) - Een kerk in een dorp Tuitjenhorn.
40646: TUMA,ELIAS H. - European economic history. Tenth century to the present. Theory and history of economic change.
43230: TUPAN,HARRY / TIMMER,JANS - Drents zilver 1650-1900.
39398: TURGENEV) FREEBORN,RICHARD. - Turgenev: The novelist's novelist, A study.
37238: TURGENEV) ALLEN,E.C. - Beyond realisme.Turgenev's poetics of secular salvation.
58048: TURK, DANIEL GOTTLOB - Daniel Gottlob Turk. Der Begrunder der hallischen Handeltradition. Aus Anlass der 125. Wiederkehr seines Todestages am 26. August 1938
36855: TURNER,J.M.W. / LIEZ,N. / FRESEZ,J.B. / ENGELS,M. / WEIS,S. - Album Pittoresque du Grand-Duché de Luxembourg.(text francais, english)
38526: TURNER,ANN / DESIMINI,LISA - Heron Street.
38187: TUROS,E. / TUROS,L. - So kocht man in Ungarn.
44998: TUURENHOUT,THIJS - Local landscapes. Reisimpressies.
43717: TWERDA,H. - Fan Fryslâns ferline. Fertelboek foar it Fryske folk.
37628: TWERDA,H. - Fan Fryslâns forline. Fortelboek foar it Fryske folk.
59244: TYNDALE,WILLIAM - A medieval Christmas. This version of Tyndale,s translation is taken from the modern spelling edition,1989 )
58574: TYRRELL,JOHN (AO.) - The New Grove. Turn of the century masters. Janacek, Mahler, Strauss, Sibelius
654: TZONIS,A. / LEFAIVRE,L. - Het architectonisch denken en andere architectuur-theoretische studies.
39086: UDEN MASMAN,H. - De Vechtstreek. Van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied.
42131: UITMAN,G.J. - Wat zeggen onze aardrijkskundige namen ?
58924: ULDALL, KAI. - Gammel Dansk fajence. Fra fabriker i Kongeriget og Hertudommerne.
57997: ULDALL,HANS - Das Klavierkonzert der Berliner Schule mit kurzem Uberblick uber seine allgemeine Enstehungsgeschichte und spatere Entwicklung. (Sammlung musikwissenschaftlicheer Einzeldarstellungen,Heft 10)
39163: ULN,F - Horaz. Sein Leben und seine Werke.(Gymnasial-Bibliothek, 15 )
40418: UNDRONILOW,WLADIMIR - Margarethe von Wrangell. Das Leben einer Frau 1876- 1932. Aus Tagebuchern, Briefen und Erinnerungen
38833: UNGER) OORD,AD VAN DEN. - W.S. Unger 1889-1963. Een eigengereid economisch historicus.
58020: UNGER,HANS HEINRICH - Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im 16.-18. Jahrhundert. (Berliner Studien zur Musikwissenschaft IV)
37184: URIBE,C.A. - Brown Gold. The amazing story of coffee.
39095: USPENSKY) VASLEF,N.P. - Gleb Uspensky.
44237: UTRECHT - HAZEWINKEL, MR. H. C./BRINKHUIS,G./ GRAAFHUIS,A. - Inventaris van het archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis (sedert 1954 Evert Zoudenbalch Huis).
38272: UTRECHT ) KUNST,A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485-1814).
38510: UTRECHT) VEEN,T.VAN. - Utrecht tussen Oost en West. Studies over het dialect van de provincie Utrecht.
43019: VÖGE, PETER / WESTERVELD,BAB - Stoelen. Nederlandse ontwerpen 1945 - 1985.
41587: VAART SMIT, H.W.VAN DER - Wetenschappelijke Kritiek I. Op het geschiedwerk van Prof. Dr. L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog.
58506: VAART,J.H.P.VAN DER / VRIES,D.DE - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 11,1. De elf steden van Friesland. Het eerste deel: Dokkum, Harlingen, Hindeloopen, Stavoren en Workum. Beschreven door Blom, Dragt, Haersma Buma, Karstkarel, Rijke, Schroor en van der Vaart.
44329: VAART,J.H.P.VAN DER / TALSMA,S. - Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832. Diel 8 : Hinnaarderadiel. De kadastrale gemeenten Oosterend en Wommels. + Mol,J.A. en Noomen,P.N. Prekadastrale atlas fan Fryslân 1700/1640
58713: VAART,JAN VAN DER - Jan van der Vaart. Ceramisch overzicht.
43902: VAARWERK,B.H.M.TE (EA.) - Acht eeuwen heerlijk Eibergen.
42853: VALERIUS,ADRIANUS - Neder-Landtsche Gedenck-Clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-Landsche Provintien, 't sedert den aenvang der Inlandsche beroerten ende troublen, tot den Iare 1625
38397: VALKEMA BLOUW,J.P. - Drie jongens op avontuur.
42529: VALKENBURG, RIK - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
43742: VAN DEEL,T. - Nu het nog licht is. Gedichten.
40462: VANDERVORST,J. - Israel et l'Ancien Orient.
58221: VANDEWIELE,L.J. (INTRODUCTION)) - Pharmacopoea Leodiensis, in qua descibuntur medicamenta tam simplicia quam composita, ordine sequenti in tres parttes distributa. 1 simplicia omnia. 2 composita galenica. 3 chimica remedia.
59091: VANDEWIELE,L.J. (INTRODUCTION) - Antidotarium Gandavense,1663. ( Opera Pharmaceutica Rariora 12 )
44014: VANSALEN,VIKTOR - Kampioenen klappen uit de biecht.
44013: VANSALEN,VICTOR - Zo kweken en spelen kampioenen. Reisduiven en mendelwetten- chromosomen en genen - origine en stamopbouw - kweek- en spelmethodes van internationaal gerenommeerde meesters.
59314: VANTHOOR,WIM - De Nederlandsche Bank 1814-1998. Van Amsterdamse kredietinstelling naar Europese stelselbank.
38507: VANTHOOR,W.F.V. - Een oog op Holtrop. Grondlegger van de Nederlandse monetaire analyse.
39767: VARLET,DOMINIQUE MARIE EVEQUE DE BABILONE - Apologie de Monseigneur l'evêeue de Babilone contenant son appel au Concile Général de la Constitution Unigenitus, et d'un prétendu Acte de suspense qui porte le nom de M. l'évêque d'Ispahan, et sa plainte à l'Église Catholique […]
59309: VEECKMAN,JOHAN (RED.) - Blik in de bodem. Recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen.
39742: VEELENTURF,KEES - Dia Bratha. Eschatological theophanies and Irish high crosses.
44057: VEEMAN,JELLE - Meester Wau. Verhalen. Deel 1 + 2.
45071: VEEN,A.J.VAN DER - Handboek over de feesstoffen en andere gelegenheids-leerredenen ten dienste van jonge predikanten.
37577: VEEN,W. - Collaboratie en onderwerping. Het Duitse protestantisme in1933.
39981: VEEN,JOH. VAN - Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust.
44762: VEEN,H.G.VAN DER - Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen.
37099: VEEN,H.TH.VAN. - Letteratura artistica e arte di corte nella Firenzi granducale. Studi vari.
43470: VEENENDAAL-BARTH,J.W. (BEWERKT) - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel II september 1623 - mei 1625. (RGP grote serie 200)
58804: VEER, WIM VAN DER - FRERIKS,KESTER - Fryslan in geel, groen en blauw. Leven en werk van Wim van der Veer. Met een essay van Kester Freriks en gedichten van Eppie Dam. ( tgv 75ste verjaardag )
44682: VEGELIN VAN CLAERBERGEN,P.B.J. - Het voorkomen van een te hoog stijgen van het winter-boezemwater door middel van een hulp-stoomgemaal, de Provinciale Staten van Friesland ter oeverweging aangeboden.
40014: VEGILIN VAN CLAERBERGEN,HESSEL - Mêmoires. Texte etabli et annote par Jacob van Sluis
37656: VELDEN,DORA VAN (ED. EN AANTEKENINGEN) - Journaal van W.H.J. Baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835.
44201: VELEMA,W. / DREIJKLUFFT,J. - Sporen en stippellijntjes. De Avero Centraal Beheer Groep in perspectief.
42068: VELLENGA, S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig. ( Maaslandse Monografieen )
38685: VENEMA,ADRIAAN. - Vanuit het duister. Schetsen van honderd jaar epilepsie bestrijding.
37455: VENING MEINESZ,F.A. - Het ontstaan van plooiingsgebergten,middelgebergten en grootslenken;het ontstaan van continenten en oceanen.(nieuwe verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte)
41221: VENLO - UYTTENBROECK,HENRI H.H - De straten te Venlo.
38258: VENTE,M.A. - Vijf eeuwen Zwolse orgels. 1441-1971. Een terugblik n.a.v. het 250jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St.Michaels-of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971.
58542: VENTE,A.M. - Ommegang door Utrechts muziekaal verleden. Openbare les uitgesproken bij de officiele aanvaarding van het ambt van lector in de instrumentenkunde, in het bijzonder de orgelkunde, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 20 october 1965
42945: VENTZKE / RAUMBERGER / HILKENBACH - Die Saxophone. Beitrage zu ihrer Bau-Charakteristik, Funktion und Geschichte. ( Fachbuchereihe das Musikinstrument - Band 35 )
39738: VERACHTERT,FRANS (EA) - Voorsale Des Hemels Ofte Het Begijnhof in De XVII Provincien.
42979: VERBEEK,M.C. - Feike Asma. Organist.
39970: VERBERNE,L.G.J. (RED.) - Geschiedenis der Nederlanden.
58657: VERBIST,PIERRE / VERBIEST,PETRUS - Description de touts les Pays Bas, autrement appellez, la Germanie inferieure, ou basse Allemagne. Avec touutes les cartes geografiques
58348: VERDAM,P.J. (RED.) - Van standen tot staten 600 jaar Staten van Utrecht 1375-1975.
38740: VERDENIUS,A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen
58032: VERDI - HOLL,KARL - Verdi.
37667: VERDI - CONATI,M.(ED. INTRO. AND ANNOTATED) - Encounters with Verdi.
37926: VERDI - BAERWALD,VIKTOR - Giuseppe Verdi. Sein Leben. Sein Werk. Eine Biographie.
37133: VERDI) PARKER,R. - Leonora's last act. Essays in Verdian discourse.
58037: VERDI - VERHOEVEN-KOOIJ,A.J. - De gezelschapsdans in de opera´s van Giuseppe Verdi.
42222: VERDONK / VERDONCK - Jubileumuitgave. 20 Jaar stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k.
42846: VERDOORN,J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
41468: VERENIGING GELRE - Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre. Jaargangen LI-1951, LII-1952, LIII.LIV.LV 1955-56. LVI-1957, LVIII, LIX, LX-1961, LXI-162-64, LXII-1965-67,LXIII,1968-69, LXIV-1970,LXV, LXVI, LXVII-1973
58874: VERENIGING HENDRICK DE KEYSER - Vereniging Hendrick de Keyser. Tot behoud van architectonisch of historisch belang opgericht 3 Januari 1918. Jaarverslag 1943-44.
40201: VERHAAR,C.H.A. / L.G. JANSMA (ED.) - On the Mysteries of Unemployment: Causes, Consequences and Policies.
40264: VERHAAR,C.H.A. E.A. (ED.) - On the Challenges of Unemployment in a Regional Europe.
58964: VERHEUS,J. - Destillatie handleiding. Beknopte inleiding tot theorie en practijk van het rectificerend destilleren in het laboratorium. Tweede geheel herziene uitgave bewerkt door F.J.Zuiderweg.
37081: VERHEUS,SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
42305: VERMEEREN,P.J.H. - Rondom de meester van Catharina van Cleef. Tentoonstelling van handschriften.
42753: VERMEIR - STAPPAERTS,DIRK / TURKRY, RENE. - A.Vermeir.
41172: VERMEULEN,E.E.G - Huizinga over de wetenschap der geschiedenis.
58040: VERMEULEN - BRAAS,TON - De Symfonieën en de kamermuziek van Matthijs Vermeulen. 2 Delen, Poëtica en compositie. Notenvoorbeelden en bijlagen
41803: VERMEULEN,MATTHIJS - Princiepen der Europese muziek.
45128: VERMEULEN,ERNST - Vanuit Webern.
39135: VERMEULEN,MATTHIJS - Het enige hart. Dagboek 1 september 1944 - 1 september 1945.
44840: VERNE,JULES - Les voyages du capitaine Cook. ( presentation de Michele Certeau )
37391: VERONA,SERGIU - Military occupation and diplomacy. Soviet troops in Romania,1944-1958.
44638: VERRIER,F. - Voyages en Afrique Noire d'Alvise ca'da Mosto 1455-1456. Relations traduites de l'italien et presentes par Frederique Verrier.
40312: VERRIPS,MAAIKE - Potatoes must peel. The acquisition of the Dutch passive.
36682: VERSTEEG,N. - Onderzoekingen over de reuk.
41253: VERSTEGEN,H.H - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst
44409: VERSTER,A.J.G. - Tin door de eeuwen.
59262: VERSTRAATEN,WILLEM. - Atlas van het Nederlands gedistilleerd. Actualiteit en historie van een nationaal cultuurprodukt.
41014: VERWEY-JONKER,H - Lage inkomens. Een statistisch onderzoek naar de verdeling der inkomens beneden de belastinggrens in de gemeente Eindhoven
58858: VESNIN - KHAN MAGOMEDOV, SELIM OMAROVICH - Alexandr Vesnin and Russian constructivism.
37434: VESTDIJK,S. - Puriteinen en piraten.
37418: VESTDIJK,SIMON - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthethiek.
43757: VESTDIJK,SIMON. - De dubbele weegschaal. Methode en toepassingen ener praktische muziekesthetiek.
58241: VESTDIJK,SIMON - Betrugst du mich... Eine Eheroman. ( Duitse vertaling van Op afbetaling door Norbert Stopl )
58075: VESTDIJK,S. - Hoe schrijft men over muziek? Opstellen over muziek.
58306: VESTDIJK - BEEKMAN,E.M. - The verbal empires of Simon Vestdijk and James Joyce.
58305: VESTDIJK - DIEMER,WILLEM - Vragen aan de geest van S. Vestdijk. Met als bijlagen: mijn brieven aan zijn weduwe.
967: VESTDIJK,SIMON - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
40397: VETH,CORNELIS - Kunst voor allen. Twintig afbeeldingen in kleuren van beroemde schilderijen uit alle tijden, met aanteekeningen van de meester en zijn werk
41619: VEYNE PAUL - Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie.
45104: VIEIRA,ALBERTO - AS Ilhas Atlanticas / The Atlantic Islands.
41057: VIET,JEAN - Les Méthodes Structuralistes dans les Sciences Sociales
58484: VIEVEEN,HELEEN - Treindesign. De ontwikkeling van spoorwegmaterieel in Nederland.
58334: VIGNELLI / CELANT,GERMAN (ESSAYS) - Design: Vignelli.
58512: VIJFVINKEL / COMPANJE / GEUS / HEGENER - 's Haags werken en werkers. 350 jaar gemeentewerken (1636-1986).
44386: VIJLBRIEF,IZAAK - Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht.
37121: VILKOVA,V. - The struggle for power. Russia in 1923.
42887: VINCENT, ERIK, HAVERKATE,JAN / NUS,JAN VAN - Zestig jaar Krekel 1928-1988.
38985: VINK,G.J. / SCHELTEMA,A.M.P.A. - Overzicht van de productiviteit der sawahs voor padi in de residentie Semarang.(overdruk uit 'Landbouw')
43546: VIOOLBOUW - Vioolbouw in Nederland.
40226: VISKIL,E - Definiëren. Een bijdrage tot de theorievorming over het opstellen van definities
44504: VISSER,J. - Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi (1626-1668).
43490: VISSER,FRIGGO - Werkplaats tot herstel van antiek textiel.
58320: VISSER,H. - Quick-Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars.
43984: VISTA,TULA DE - In het land der boschnegers en magiërs. Mijn reis door Portugeesch Congo.
42026: VITAL, DAVID - The origins of Zionism.
41425: VITERBIENSIS,AEGIDII - MEIJER,ALBERICUS (ED.) - Aegidii Viterbiensis O.S.A. Registrum Generalatus 1514-1518.( Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini, Prima Series. Registra Priorum Generalium !* )
57990: VIVALDI - Informazioni e Studi Vivaldiani. Bollettino dell'Istituto Italiano Antonio Vivaldi. Venezia Fondazione Giorgio Cini..
45123: VIVALDI, ANTONIO - Studi Vivaldiani is an anual periodical; 1 - 2001, 2 - 2002, 3 - 2003, 4 - 2004, 5 - 2005,6 - 2006, 7 - 2007,
38515: VIVALDI) KENDALL,ALAN - Vivaldi. Venetie en zijn muziek.
37489: VLAAMSE PRIMITIEVEN - Anonieme Vlaamse Primitieven. Zuidnederlandse meesters met noodnamen van de 15de en het begin van de 16de eeuw. Catalogus met wetenschappelijke bijlage.
39184: VLAARDINGEN ) KEIZER,C. - Geschiedenis van het stadhuis van Vlaardingen.
42120: VLAGSMA, AUKE H, - De Friese orgels tussen 1500 en 1750. Een onderzoek naar de geschiedenis en de bouw van de orgels, de kasarchitectuur, de orgelmakers en de organisten.
44353: VLAS,C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
39798: VLASKAMP,J - De besmettelijke veeziekten, hare oorzaken, wijze van ontstaan, vóórkomen, de schade die zij aan den landbouw em aam den exporthandel veroorzaken en de wijze waarop zij worden voorkomen en bestreden
58823: VLCEK,TOMAS - Praagse Schilderkunst 1890-1939. Van symbolisme tot abstractie.
40452: VLEESENBEEK,H.H. - De eerste grote industriële fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog : het onstaan van Nijverdal-ten Cate : een bedrijfshistorische analyse.
38415: VLEKKE - THEUNISSE,J.G.L. - Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven. (Bijdragen tot de Geschiedenis van het zuiden van Nederland)
38734: VLETTER,A.DE - De Revue. Lyceumfeesten 1912.
37591: VLEUTEN - GRAAFF,L.P.W. DE - Inventarissen van de archieven van de Rooms-Katholieke parochies Vleuten 1667-1980, De Meern 1798-1980.(Inventaris 77)
43896: VLIERDEN,MARIEKE VAN - Utrecht een hemel op aarde. ( Clavis kunsthistorische monografieën )
43881: VLIET,P.VAN DER - Wolff en Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de reformatorische Verlichting.
43693: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Veelzeggend. Johannes van Vloten aan het woord.
45157: VLUGT,W.VAN DER - De wetenschap der gerechtigheid. Redevoering, bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt.
43300: VOGEL, J. - De opkomst van het Indocentrische geschiedbeeld. Leven en werken van B.J.O. Schrieke en J.C. van Leur.
37605: VOGELZANG,J. / VOGELENZANG,J.G. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
58473: VOGG,HERBERT - 100 Jahre Musikverlag Doblinger. 1876-1976.
38454: VOGT GOKNI,ULYA - Turkse bouwkunst. (Bouwkunst der eeuwen)
58939: VOGT,GEORGES - La Porcelaine. ( Bibliotheque de l'Enseignement des Beaux-Arts )
38927: VOLBACH,FRITZ - De instrumenten van het orkest. Vrij bewerkt uit het Duitsch door Wouter Hutschenruyter.
43290: VOLLERS, KAREL - Twist & Build. Creating non-orthogonal architecture.
37440: VOLLMER,M. (RED.) - Architekturwettbewerb Staatsbibliothek zu Berlin. Ein neuer Lesesaal fur das Haus Unter den Linden.
43838: VOLMULLER,H.W.J. (ED.) - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
40994: VOLMULLER,H.W.J - Nijhoffs Geschiedenislexicon. Nederland en België
37431: VONDEL - LEENDERT,P. - Het leven van Vondel. (Nederlandsche Historische Bibliotheek)
44816: VONDEL - BAUMGARTNER, A. - Joost van den Vondel. Zijn leven en zijne werken.
45006: VONDEL - MAXIMILIANUS - Vondelstudies. Overzien en ingeleid door prof.Dr. L.C. Michels.
39943: VOORBEIJTEL CANNENBURG,W. (ED.) - De reis om de wereld van de Nassausche Vloot 1623-1626. ( Werken uitgegeven door De Linschoten-Vereeniging LXV )
58750: VOORDA,JACOBUS - HEWETTMARGARET - Jacobus Voorda . Dictata ad ius hodiernum. Lectures on the contemporary law given by Jacobus Voorda 1698-1768 at the University of Utrecht. ( transcribed, edited and translated into English by Margaret Hewett.
58687: VOORN,H. - De papiermolens in de provincie Zuid-Holland, alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe.( De geschiedenis der Nederlandse Papierindustrie II )
39185: VOORSCHOTEN ) ARTS,A - Uit de geschiedenis van de Laurentiusparochie te Voorschoten.
59161: VOORT,TH.P.A.VAN DE - Volkskundig ABC van de gemeente Meerlo-Wanssum. Uitgegeven bij gelegenheid van het afscheid van Drs. M.J.A.R.Dittrich, als burgemeester van Meerlo-Wanssum.
41085: VOORTMAN,AREND J. - Strijd en overleg. Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de agrarische sectoren 1945-1995
42479: VOS,ERIK - Verdi aan de Wolga. Russisch dagboek. Verslag van het ontstaan van de voorstelling van Verdi's opera Falstaff die hij in de winter van 2000 voor de Staatsopera van Tatarstan regiseerde.
59086: VOSKUIL GROENEWEGEN,S.M. - Nederlandse tegels ca. 1600-1800 / Dutch Tiles.
43276: VOSKUIL-GROENEWEGEN,S.M. - V.O.C.-zilver. Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie, 17de en 18de eeuw. ( collectie Haags Gemeentemuseum)
59163: VOSKUIL GROENEWEGEN,S.M. - Ansbacher und Den Haager Porzellan / Porselein uit Ansbach en Den Haag. Beziehungen zwischen zwei Manufakturen des 18. Jahrhunderts / Relatie tussen twee fabrieken in de 18e eeuw.
58914: VOSKUIL GROENEWEGEN,S.M. - Doorniks en Haags porselein. hun onderlinge relatie.
38841: VOSMAER). MAAS,NOP - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. (tentoonstellingscatalogus)
37288: VOSSEN,A.F. - Two Bokes on the Histories of England. Compiled by Edmunde Campion. (Edited from manuscript MS Jones 6, Bodleian Library, Oxford)
40050: VOSSEN,P. - Grammatical and Conceptual Individuation in the Lexicon
39158: VRANKRIJKER,A.C.J. DE - Een groeiende gedachte.De ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland.
37529: VRANKRIJKER,A.C.J. - Nieuwste geschiedenis van Gooiland 1925-1975.
59295: VRANKRIJKER,A.C.J.DE. - Naerdincklant. Gooische studies over: koptienden, boekwijt en bijen, kerken en kloosters, weversheiligen.
40337: VRANKRIJKER,A.C.J. DE - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenooten.
40588: VREDE VAN MUNSTER - Van Oorlog en Vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
38085: VREEDE-DE STUERS,C. - L'emancipation de la femme indonesienne.(ecole practique des hautes etudes,Sorbonne)
58723: VREEKEN,H. - Kunstnijverheid. Middeleeuwen en renaissance. Decorative art. Middle ages and renaissance. ( Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam )
41774: VRIEND,J.J. - Links bouwen, rechts bouwen. Aantekeningen over architectuur en politiek.
42338: VRIEND,J.J. - De praktijk van het bouwen. Wonen in de lage landen.
37912: VRIEND,J.J. - Bouwen en wonen.
39359: VRIES,PH.DE. - Tussenspel der redelijkheid Schets van de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw
38002: VRIES,JOH. (RED.) - Wereldwijd Bankieren. Abn Amro 1824-1999
59101: VRIES,HENDRIK DE - Groninger Symphonie. Het Munsters-Keulse beleg in 1672.
43192: VRIES, HUBERT DE - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg.
2763: VRIES,HILLE DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895)
59138: VRIES,TJEERD GS. DE - Aves frisicae (lyst fen Fryske fugelnammen) for it selskip for Fryske tael en Skriftenkennisse.
37279: VRIES,R.W.P.DE. - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin der twintigste eeuw.
43364: VRIES, LYCKLE DE - Wybrand de Geest. De Friesche adelaar, portretschilder in Leeuwarden 1592- ca.1661, met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum. ( Fries Museum Reeks, deel 1 )
58899: VRIES,D.DE - Naamlijst van postale etiketten 1882-1984. ( Posthistorische studies X )
44476: VRIES,O. / OOSTERHOUT,M.G. - De Leeuwarder stedstiole. 1502-1504.
38111: VRIES,JAN / UITERT,EVERT VAN / BODT,SASKIA DE (EDS.) - Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839-1919. Dominee, journalist en museum directeur.
37614: VRIES,JOH.DE. - De cooperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent yot component.
38141: VRIJBERGHE DE CONINGH,EMMY VAN(INL.) - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten. Luthers verpleeghuis,Maarten Lutherhuis,Egbert Duin,Van Brants Rushofje, Anna Maria Stichting.
42710: VRIJLANDT,W.S. - Scholen werden hogescholen. De schaalvergroting in het hoger beroepsonderwijs in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
37962: VROLIJK / VAN DER GOUW / VAN VELZEN / CLERQ / TERLUIN - Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. Enige opstellen over de geschiedenis.
41746: VUKOVIC,VLADIMIR - Das Buch vom Opfer. Technik, Kunst und Wagnis im Opferschach.
36966: VUUREN,L.VAN. - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Salland.
37674: WÖRRISHÖFFER,S. - Californië. Tochten en lotgevallen van landverhuizers in het Goudland.
37460: WAAL,H.VAN DE. - Opstellen voor H.van de Waal, aangeboden door leerlingen en medewerkers,3 maart 1970.(Leidse Kunsthistorische Reeks)
58811: WAAL HONSWIJK - STUDENTEN UVA - Inventarissen van de Archieven van de Hervormde Gemeente 't Waal en Honswijk 1635 - 1983 en Vreeland 1619 - 1978.
39884: WAAL,GERARD DE - Dissertatio juridica inauguralis
44573: WAALWIJK - GRAAFF,A.L.DE - Inventaris van de het Oud-Rechterlijke Archief van Waalwijk 1531-1811. ( inventarisreeks 7, Rijksarchief in Noord-Brabant)
37503: WACKENHEIM,CHARLES - La faillite de la religion d'apres Karl Marx.
32266: WAESBERGHE,J.F.A.M. VAN - De Akense regels voor canonici en canonicae uit 816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
44087: WAGENAAR,J. - Verzameling van historische en politieke tractaaten, voorheen door den historieschrijver Jan Wagenaar uitgegeven.
40662: WAGENFÜHR,HORST - Handelsfürsten der Renaissance.
38474: WAGNER - KAPP,JULIUS. - Richard Wagner. Eine Biographie.
36910: WAGNER,C.W. - Sur les ostracodes du quartenaire recent de Pays-Bas et leur utilisation dans l'etude geologique des depots holocenes.
38933: WAGNER - VIOTTA,H. - Richard Wagner. Zijn leven en zijne werken.
3483: WAGNER - SUER,H. / MEURS,J. - Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereniging in Nederland 1883-1959.
59118: WAGNER,ANTON JOHAN - De structuur van N4 P4 CI8 (T vorm) en van N6 P6 ( NMe2) 12.
58699: WAGNER,COSIMA - MAREK,GEORGE R. - Cosima Wagner.
43989: WAGNER - OSBORNE,CHARLES - The world theatre of Wagner. A celebration of 150 years Wagner Productions. Preface by Sir Colin Davis.
43976: WAGNER - MILLINGTON,BARRY / SPENCER,STEWART(EDITED) - Wagner in Performance.
43084: WAGT,W.DE - Architectuur op Leiduin 1853-1995. Functionaliteit en verbeelding. De gebouwen van Gemeentewaterleidingen nabij de Amsterdamse waterleidingduinen.
40897: WAL,S.L. VAN DER (ED.) - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlandsch-Indië.
36893: WAL,S.L. VAN DER (ED.) - De opkomst van de nationalistische beweging in Nederlands- Indie. Een bronnenpublikatie.(uitgave bronnenpublicatie geschiedenis Nederlandsch Indie 1900-1942)
40768: WAL,S.L. VAN DER - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap.
39115: WALDER,ERNST - Die Emser Depesche. (Quellen zur neuere Geschichte)
43492: WALKER,STUART H. - Wedstrijdzeilen in Midzwaardboten. Grondbeginselen, strategie, tactiek, techniek en psychologie.
59152: WALL PERNE, GUST.VAN DER. - Keur uit de Psalmen. Bijeengebracht door A.v.O. Met illustraties van Gust. Van der Wall Perne.
36873: WALLACH,G.P. / BUTLER,K.G. - Language learning disabilities in school age children.
38329: MEEGEREN----WALLAGH,B. - De echte van Meegeren.
37040: WALLER ZEPER,C.M. - De oudste interesttafels in Italie, Frankrijk en Nederland, met een herdruk van Stevins 'Tafelen van interest'.
42834: WALLIS DE VRIES,GIJS / BORGONJEN,RENEE - Kattenbroek. Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra
44925: WALLY HERBERT - The noose of Laurels. The discovery of the North Pole.
43756: WALSCHAP,GERARD. - Genezing door aspirine.
37164: WALSH,T.J. - Second empire opera. The théatre lyrique Paris 1851-1870
41510: WALSTRA,G.J.J. - Les cinq epitres rimees dans l'appendice des Formules de Sens (Cod.Par.Lat.4627, fol 27-29. La querelle des eveques Frodebert et Importum ( an 665/66).
37144: WALTHAUS,RINA. - La nieve Que arde o abrasa. Dido & Lucretia in het Spaase drama van de16de en 17de eeuw.
39502: WALVOORD GIRARD,LINDA - At Daddy's on Saturdays
42027: WAPNEWSKI,P. - Deutsche Literatur des Mittelalters. Ein Abriß von den Anfangen bis zum Ende der Blütezeit.
37710: WARDROPER,JOHN (ED.) - Lovers, rakes and rogues: Amatory, merry and bawdy verses from 1580 to 1830.
43530: WARHOL / ERIC SHANES - Warhol. The masterworks
58637: WARMENHOVEN,OKKO - De tussenkomst van het heden. Over andragologie en geschiedenis. Een collegecyclus 1974-1975 naar aanleiding van de 'Geschichtsphilosophische Thesen' van Walter Benjamin.
58343: WARNES,D. - Chronicle of the Russian Tsars. The reign-by-reignrecord of the rulers of imperial Russia.
59319: WARNSINCK,J.C.M. - Van vlootvoogden en zeeslagen.
44194: WARTENA,R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46.
42436: WASSENAAR ) HOEK,D. - Backershagen. Met actuele bijdragen van Ed Janson, Robert van Lit. Samengesteld door Johan Poort.
38961: WASSENAAR ) JANSON,E.M.CH.M. - Uit de geschiedenis van Wassenaar.
44434: WASSERSTEIN,BERNARD - Britain and the Jews of Europe 1939-1945.
42235: WATERBOLK, E.H. / BERGSMA, W. - Der Reisebericht des Ubbo Emmius.
41288: WATERBOLK,E.H - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen
44475: WATERBOLK,E.H. / BOS,TH.S.H. - Vigliana. Bronnen, brieven en rekeningen.
44869: WATSON,FOSTER - The English Grammar Schools to 1660 . Their curriculum and practice.
43349: WATT,JAMES C.Y. - The Sumptuous Basket. Chinese Lacquer with Basketry Panels.
38273: WATTERSON,JOSEPH - Architecture. Five thousand years of building.
37869: WAUTERS,C.A / BLEIJ,W. - Waar Woord & Toon elkander wijden. 30 meesterwerken der geloofsmuziek
39550: WAYNE,KYRA PETROVSKAYA - Shurik. A story of the Siege of Leningrad
38417: WEAVER,JOHN D. - Los Angeles. The enormous village 1781- 1981.
44032: WEBB, MICHAEL - Architecture in Britain today.
40789: WEBER,ALFRED - Prinzipien der Geschichts- und Kultursoziologie.
40370: WEBER,KARL - Die Schweiz im Nervenkrieg. Aufgabe und Haltung der Schweizer Presse in der Krisen- und Kriegszeit 1933-1945
43678: WEBER,MAX / GIDDENS,A. (INTRODUCTION) - The protestant ethic and the spirit of capital.
59200: WEBER,KLAUS - Punkt, Linie, Flache. Druckgraphik am Bauhaus. Bauhaus Archiv. Bauhaus Museum fur Gestaltung.
39521: WEBER,R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
40391: WEBSTER,T.B.L - Von Mykene bis Homer. Anfänge griechischer Literatur und Kunst im Lichte von Linear B
59201: WEEL,MARLEEN - Goed gevonden, Een historie van archeologen en amateurs.Het portret van Martien Weel (1935-2011)
44558: WEERT - WIN,JTH.DE - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Weert tot 1795 en van gedeponeerde Oud-Archieven.
44557: WEERT - HENKENS,J. - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Weert 1795-1920 en van de gedeponeerde Archieven 1800-1950.
58705: WEERT,AD.VAN - Van tondeldoos tot turbo. Historie en magie van de aansteker.
59127: WEEZEL ERRENS,DOLF VAN (REDACTIE) - Bouwen voor de smalle beurs. 100 jaar Woningwet in Frysla^n.
58358: WEGEHAUPT,HEINZ - Alte deutsche Kinderbucher. Bibliographie 1851-1900. Zugleich Bestandverzeichnis der Kinder- und Jugendbuchabteilung der deutschen Staatsbibliothek zu Berlin.
44011: WEGENER SLEESWIJK,RIENK / LOK,EELKE / BLOM,GOSSE - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
38603: WEHL,NANNIE VAN - De buren.
40260: WEHLER,HANS-ULRICH (ED.) - Geschichte und Soziologie. (Neue Wissenschaftliche Bibliothek - Geschichte, 53)
39874: WEIGAND,WILHELM - Der Hof Ludwigs XIV. Nach den Denkwürdigkeiten des Herzogs von Saint-Simon.
58529: WEIJDEN,PIET VAN DER / HEMELS,JOAN - Nieuwer en schoner ! Een eeuw reclame van een Nijmeegse zeepfabriek.
42898: WEIJNEN, A. - Zeventiende-eeuwse taal.
43623: WEIJNEN,A. - De dialecten van Noord-Brabant.
42002: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
57967: WEINGARTNER,FELIX - Ueber das Dirigiren.
44852: WEIR,ALISON - The Princes in the Tower.
42555: WEIS,RENE - The Yellow Cross. The story of the last Cathars 1290-1329.
37379: WEISBACH,W. - Ausdruckgestaltung in mittelalterlicher Kunst.
45098: WEISS,SABINE - Aufbruch nach Europa. Funf Jahrhunderte Wien - Brussel.
43916: WEISS,GUSTAV - Het porseleinboek. De geschiedenis van stijlen en technieken met een uitvoerig merkenrigister.
37252: WEISSER,MICHAEL. - Sohnlein Rheingold. Kunstlerische Werbung fur den Sekt 1879-1929.
44716: WEISWEILER, HERMANN - Das Geheimnis Karls des Grossen. Astronomie in Stein: Der Aachener Dom.
43655: WEITENBERG,J.J.S.(EA.) - Armenië. Middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten. Tentoonstellings catalogus Museum Catharijneconvent.
58448: WEITZMANN,C.F. / SEIFFERT,MAX - Geschichte der Klaviermusik. I Band: Die altere Geschichte bis um 1750.
58398: WEIZMANN,CHAIM - Trial and error. The autobiography of Chaim Weizmann.
43291: WEKKING,JOOP - Untersuchungen zur Rezeption der nationalsozialistischen Weltanschauung in den konfessionellen Periodika der Niederlände 1933 - 1940. Ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie. (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 85 )
37776: WELCKER,J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914.
43465: WELLEK,R / WARREN,A. - Theorie der literatuur.
38017: WELLEN / KERSTENS / MARIS / BORN (AO) - Veterinary work in the Netherlands.
44938: WELLER, ANTHONY - Weller's War. A legendary foreign correspondent's saga of World War II on five continents.
57995: WELLESZ -ENDLER,FRANZ (HERAUSGEGEBEN) - Egon Wellesz. Leben und Werk.
44204: WELS,C.B. (UITGEGEVEN) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Eerste Periode 1848-1870. Eerste deel, 1848 ( RGP, 139)
59265: WELSRIJP - FEENSTRA,PIETSIE / FEENSTRA,WAPKE - A Photagraphic portrait of a landscape. New dimensions in landscape philosophy.
41274: WELY,DANIEL VAN - Liber Recommendationis Conventus Werthensis O.F.M. Tekstuitgave (met inl. en indices) van het oudste aanbevelingsboek van het Weertse minderbroedersklooster (begonnen c. 1480) en Appendix over het tweede aanbevelingsboek (begonnen 1717)
44187: WENNEKES,W. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
58353: WENNEKES,EMILE - Frisia non cantat, en meer van dat soort malligheden. Oratie 13 september 2001.
42875: WENNEKES,WIM - De aartsvaders. Grondleggers van het nederlandse bedrijfsleven.
58519: WENNEKES,WIM - Eeuwenoud. De lange levens van zeven nederlandse bedrijven. Van Eeghen, Wessanen, Van Lanschot, Bols, Douwe Egberts, Van Nelle, Mees & Hope, Scholten Linde
59112: WENSINCK,F. - Experimentele besmetting. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de R.U. te Groningen.
39897: WENZELBURGER,K.TH - Geschichte der Niederlande.
40293: WERINGHA,JUW FON - Heliand and Diatessaron. ( Studia Germanica, Deel V )
42134: WERKGROEP BRONNENUITGAVEN - Acta van het Synodaal Convent (1887) en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (1888-1892). Met bijlagen en registers.
43020: WERKMAN - Ein freier mensch Hendrik Nicolaas Werkman 1882-1945. Die gezeigte Werke des Niederlandische Kunstler Werkman, der von den Nazis ermordet wurde sind besitz des Groninger Museums. (Tentoonstellingscatalogus 10. Mai - 10.Juni 1990)
39103: WERKMAN,E. - 100 Jaar bouwen. 50 Jaar Nationale Woningraad.
41950: WERNER,SIGVART - Danske kirker.
43670: WERVEKE,HANS VAN - Jacob van Artevelde.
38116: WES,M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland 1700--1855.
44433: WESSELING,H.L. - Soldaat en Krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog, 1905-1914.
43287: WESSEM,CONSTANT VAN - Het musiceeren en concerteeren in den loop der tijden.
40511: WESTENDORP BOERMA,J.J. (ED.) - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836. (Werken Historisch Genootschap)
44285: WESTER, K. - Stabilisatie van de grondslag van asfaltverhardingen.
44002: WESTFEHLING,UWE - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400, Europäische Kunst unter den Luxemburgern. Fuhrere zur Ausstellung.
41070: WESTHOFF,J.TH. - De directe mogelijkheden der werkverschaffing bij de werkloosheidsbestrijding.
42242: WESTLAND - RIDDER,J.G.DE - Zonen van het Oude Volk in het Westland.
44161: WEYDEN ) CATALOGUS - Rogier van der Weyden. Officiele schilder van de Stad Brussel. Portretschilder aan het Hof van Bourgondie. ( Tentoonstelling6 oktober-18 november 1979 )
58280: WHALLEY,JOYCE I. / CHESTER,T.R. - A history of children's book illustration.
38135: WHEELER,M. - Modern painters and sculptors as illustrator. (museum of Modern Art New York)
38398: WHISNAND,T.(TEXT) / VLEER,A. / DIJKHUIS,B.(PHOTOGRAPHS) - All America. Travelling.
40450: WHITE,HOWARD B. - Antiquity forgot. Essays on Shakespeare, Bacon and Rembrandt
45214: WHITESIDE,ABBY - PROSTAKOFF,J. / ROSOFF,S. (ED.) - Mastering the Chopin etudes and other essays.
40275: WHITMORE,P.J.S. - A Seventeenth-Century Exposure of Superstition. Select texts of Claude Pithoys (1587-1676).
58515: WIARDI BECKMAN. - Het beginselprogram der S.D.A.P.
44158: WICHERS,A.J. - De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording van de 'overhorigheid'.
44534: WIEBERDINK, G.L., (SAMENSTELLING) - Historische Atlas Friesland. Chromotopografische kaart des Rijks 1 : 25.000.
43085: WIERDA, LYDIA S. - Een getijdenboek uit het klooster Thabor.
40231: WIERINGEN,ASTRID VAN - Perceiving dynamic speechlike sounds. Psycho-acoustics and speech perception
58883: WIERSMA,IDS - KALMA,J.J. / KINGMANS,H. / SPAHR VAN DE HOEK,J.J. - Ids Wiersma tekenje foar Fryslan.
58551: WIESEBRON,MARIANNE L. (ED.) - O Brasil em arquivos Neerlandeses (1624-1654). A primeira companhia das Indias Ocidentais Neerlandese. Cartas e papeis vindos do Brasil e de Curacao.
43448: WIESENEKKER, EVERT - Word be worde, andgit of andgite. Translation performance in the Old English interlinear glosses of the Vespasian, Regius and Lambeth psalters.
42040: WIESENTHAL - Essays uber Naziverbrechen Simon Wiesenthal gewidmet.
45145: WIEWEL,P.G. / WINTER,R.E.DE (RED.) - Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken. ( Prinsengrachtreeks 2007/1 )
42049: WIGODER,GEOFFREY - Jewish-Christian Relations Since the Second World War. (Sherman Studies of Judaism in Modern Yimes)
43861: WIJFJES,HUUB - VARA. Biografie van een omroep.
44577: WIJK BIJ DUURSTEDE - ROUPPE VAN DER VOORT,L.C.J.M. - Inventaris van het archief der gemeente Wijk bij Duurstede 1811-1851.
44335: WIJNALDUM - VRIES,ABE DE - Wijnaldum. Fibula, dwarsbongel, keatsebal.
59015: WIJNJA,G.D. - Langs oude Friese windmolens. 150 foto's en ansichten.
58873: WIJNSTRA,MINDERT - It kweade wiif fan Hylpen en oare folksferhalen. Mei yllustraatjsjes fan Babs Wijnstra.
42786: WILDE,H. DE - Om de Vrijheid. Oranje - Datheen - Oldenbarnevelt.
58765: WILDE,INGE DE - Lotgevallen van een bibliotheek. De boekencollectie van C.V. Gerritsen, echtgenoot van Aletta H. Jacobs.
40951: WILDIERS-VAN DER WEE,KRISTIN - Kroniek van de Orde van den Prince 1955-1990.
39887: WILKERSON,MARCUS M. - Public opinion and the Spanish-American War
41891: WILKINSON, BERTIE [ED] - The creation of Medieval Parliaments.
41911: WILLE, J. - Taalbederf door de school van Kollewijn.
59042: WILLEM VAN ORANJE - GEORGIUS BENEDICTI - De Krijgsdaden van Willem van Oranje. ( vertaald en van commentaar voorzien door het Coll.egium class c.n. E.D.E.P.O.L.)
43672: WILLEM I ) COLENBRANDER,H.T. - Willem I. Koning der Nederlanden. (Nederlandsche Historische Bibliotheek)
38207: WILLEM II ) COLENBRANDER,H.T. - Willem II, Koning der Nederlanden. ( Nederlandsche Historische Bibliotheek)
43908: WILLEM III ) VRIES,C.W.DE - Overgrootvader koning Willem III.
43647: WILLEMSEN,ANNEMARIEKE - Wikinger am Rhein.
58950: WILLIAMS, BERNARD - Ethics and the limits of philosophy.
58307: WILLIAMS, NEVILLE - The sea dogs. Privateers, plunder and piracy in the Elizabethan Age.
44606: WILLIAMS,NANCY - Paperwork. The potential of paper in graphic design. ( designed by Williams and Phoa )
59036: WILLIAMS BERNARD - Truth & Truthfulness. An essay in genealogy.
58291: WILLIAMS,JOHN - Spaanse miniaturen uit de Middeleeuwen.
42692: WILLIAMSON,C.N. & A.M. - The Botor Chaperon. (Journey in the Netherlands).
43037: WILLINK - Carel Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
44944: WILLS,GEOFFREY - Wedgwood.
58283: WILLSON,LESLIE - A Gunter Grass symposium.
42793: WILSON-DICKSON, ANDREW - Geschiedenis van de christelijke muziek. Van Gregoriaans tot gospel. Geïllustreerde gids voor de voornaamste tradities van muziek voor de eredienst.
58206: WILSON,EDMUND - Classics and commercials. A literary chronicle of the forties.
43260: WILSON, IAN - Het bloed en de lijkwade.
58204: WILSON,EDMUND - The shores of light. A literary chronicle of the twenties and thirties.
37490: WILSON,EDMUND. - Letters on literature and politics 1912-1972. (selected and edited by Elena Wilson)
43980: WILSON, DEREK, - The Tower 1078 - 1978.
58328: WILSON,EDMUND - The shock of recognition. The development of literature in the United States recorded by the men who made it.
36871: WIMMER,M. - Bauten der olympischen Spiele.
41900: WINDTURBINES - Windturbines in het nederlandse landschap. 1 achtergronden 2 advies 3 visies.
42852: WINKEL-RAUWS,H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
37465: WINKEL-RAUWS,H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
58901: WINKEL.J.TE - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. ( van de Middeleeuwen tot aan Onno Zwier van Haren)
41623: WINKELMAN,P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel 4,5,6. Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1601-1608. (RGP 184,185,186)
44108: WINKELMAN,P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17e eeuw. Deel 2: Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyningh 1593-1600. ( RGP, 161 )
44107: WINKELMAN,P.H. - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17e eeuw. Deel I: Nederlandse Rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen 1588-1602. ( RGP, 133 )
44000: WINKELMAN,P.H. - Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
38730: WINKLER,G. UND D. - Menschen zwischen Himmel und Erde. Aus dem Leben beruhmter Hochseilartisten.
38549: WINKLER,MARTIN (HERAUSGEGEBEN) - Slavische Geisteswelt. Russland.
38958: WINKLER FALLERT - 50 jaar Winkler Fallert.
38807: WINKLER,CORNELIS. - Herinneringen 1855-1941.
44908: WINSHIP,GEORGE PARKER (ED.) - The journey of Coronado 1540-1542.
40659: WINTER,P.J. VAN - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen
36819: WINTER,P.J. VAN - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest.(Ned. Economisch-Historisch Archief)
59246: WINTER,J.M.VAN - Ridderschap. Ideaal en werkelijkheid.
58186: WIORA,WALTER (HERAUSGEGEBEN) - Die Natur der Musik als Problem der Wissenschaft. (Musikalische Zeitfragen, X )
38233: WISE,ARTHUR. - Weapons in the theatre.
36881: WISJAKHADATTA - De zegelring van Raksjasa. Indisch tooneelspel. Uit sanskrit en prakrit vertaald dooor J.PH.Vogel.
37961: WIT,G.DE - Gehoorsbeschadiging door lawaai. Bepaling der scherpte van het gehoor bij personeel van verschillende diensten der Koninklijke Nederlandshe Marine.
42281: WIT, H.C.D.DE - De wereld der planten. 3 delen, 1en 2 Hogere planten. 3 Lagere planten.
42855: WIT ) STARING,A. - Jacob de Wit 1695 - 1754.
43261: WIT,WIM DE - Auke Komter / architect. ( Monografieën van de Stichting Architectuur Museum )
39508: WITHUIS,B.J. - Schaakkampioenschap van nederland 1972. Friesche Vlag schaaktournooi. Met analysen van o.a Timman en Zuidema.
40763: WITLOX,J.H.J.M - De staatkundige emancipatie van Nederlands Katholieken 1848-1870.
59102: WITS - GOOYER,A.C. (SAMENSTELLER) - 50 Jaar schildersbedrijf Wits&Zonen N.V. Leeuwarden, Groningen, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam. 1899-1949. (Bedrijf begonnen in Bergum)
41292: WITT HUBERTS,FR. DE - Haarlem's Heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
41196: WITTEBOON,S - Evert Kupers. Werker, strijder, bouwer. Met een voorwoord van C. van der Lende en een bijdrage van W. Drees
59273: WITTEVEEN BOS PRIJS - Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Marnix de Nijs - John Kormeling - Gerrit van Bakel - Lawrence Malstaf - Edwin van der Heide.
39324: WITTINGTON) ARRENBERG,R. - De geschiedenis van Richard Wittington , Lord Major van Londen en meer boeiende verhalen en merkwaardige gebeurtenissen.
44973: WITTKOP,JUSTUS FRANZ - Die Welt Des Empire. Directoire, Empire, Klassizismus.
59160: WITTOP KONING,D.A. - Nederlandse vijzels.
37959: WITTOP KONING,D.A. - Pharmacopoea Ultrajectina 1656. With an introduction by D.A.Wittop Koning.
58906: WITTOP KONING, D.A. - Delftse apothekerspotten. Delft drugjars. Pots de pharmacie de Delft. Delfter Apothekergefasze.
44867: WITTOP KONING,D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
40621: WOERDEN - HAITSMA,J - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde Kerk van Woerden, 1593-1963.
41881: WOERKOM,D.VAN (INLEIDING EA) - Het Nieuwe Bouwen. Voorgeschiedenis/ Previous history.
38948: WOESTIJNE,KAREL VAN DEN - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. De modderen man. God aan zee. Het bergmeer.
39370: WOESTIJNE KAREL VAN DE - Dagboek.
43910: WOESTIJNE ) VANDEVOORDE,HANS - Spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie,
39167: WOLF,H. - Die Religion der alten Romer. (Gymnasial-Bibliothek, 42 )
45259: WOLF,JOHANNES - Die Tonschriften.
44997: WOLFE,ART - Migrations. Wildlife in motion.
41340: WOLFF,SAM DE - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven
58288: WOLFF,HELLMUTH CHRISTIAN - Die Musik der alten Niederländer. 15. und 16. Jahrhundert.
44306: WOLFS,S.P. - Litterae de Benificiis (1234-1524).( Fontes Minores Medii Aevi XIV )
42622: WOLTERINCK, MARCEL / HAJE, ALEXANDER - Wolterinck's world. 1 Element. 2 Essence.
42829: WOLTERS,REIN. - Blik Op Zuid deel 4. Herinneringen van Rien Wolters met foto's van Jan Roovers.
36994: WOLTHUIS,G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studies over literatuur en folklore. Mariken van Nieumeghen.
59264: WOLVEGA - MIDDENDORP,FOKKE - De van Harens en Wolvega.
43578: WONINGRAAD - Bouwen en wonen in de jaren negentig.
42439: WOODBRIDGE, SALLY B. - California architecture. Historic American buildings survey.
58854: WOODHAM,JONATHAN - Twentieth-century design.
37593: WOODROOF,J.G. - Coconuts: Production,processing,products.
58264: WORDSWORTH - BATESON,F.W. - Wordsworth. A re-interpretation.
58420: WORKUM - En oprotten nou ! 25 Jaar Strontrace, Beurtveer en Visserijdagen en het Workumer Shanty-festival.
59184: WORKUM - JANSEN,JACOB - Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderde baren der gilden.
40519: WORMSER,C.W. (SAMENSTELLING) - Nederland in de vijf werelddelen
45294: WORNER,KARL H. - Neue Musik in der Entscheidung.
40196: WOUDE,A.M. VAN DER E.A - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
42085: WOUDE,A.S.VAN. (VERTALING) - Dankpsalmen. (handschriften van de Dode Zee)
42907: WOUDE, ROLF VAN DER - Op goede gronden, geschiedenis van de Ned. Christelijke Boeren- en Tuidersbond 1918-1995.
39890: WOUDE,A.M. VAN DER - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. 3 Delen
44718: WOUDE,D.M.VAN DER - Vrouwen in de hardrijdersbaan.
58791: WOUDSTRA,JOHANNES. - Siderius, de familie en het Handschrift.
58719: WOUDWIJK - LUBBERS,GERRIT / LUBBERS,EILERT - Anne Woudwijk.
37567: WOUTERS,T.A. - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in de houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912. (bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
45293: WOUTERS, JOS. - Negen portretten van Nederlandse componisten. Nine portraits of Dutch composers. ( Nederlandse componisten galerij deel I ). Vlijmen, de Leeuw, Badings, van Baaren, Landre, Pijper, Hendrik Andriessen, van Hemel en Sweelinck.
44921: WRIGHT,LOUIS B. / FOWLER,ELAINE W. - The moving frontier. North America seen through the eyes of its pioneer discoverers.
44167: WSTINC,HUGO - Het Rechtsboek van den Dom van Utrecht. ( Oude Vaderlandsce Rechtsbronnen )
39050: WU YU DSCHANG - Die Hsinhai Revolution 1911. Eine bedeutende demokratische Revolution im China der Neuzeit.
57958: WULF,JOSEPH - Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation.
43886: WUMKES, G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
44426: WUMKES,G.A. - Earebondel ta de tachtigste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes op 4 september 949. Oanbean troch de fryske akademy.
58680: WURFBAIN,F.L. - Over violen. Praatjes en wenken.
36973: WURMBRAND,M. / ROTH,C. - The jewish people. 4000 years of survival.
37862: WUTTIG,H.O. - Salto mortale. Roman nach die Fernsehserie mit 101 Bildern von Fred Lindinger.
44465: WYBRANDS,A.W.(ED.) - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven.
58543: WYCK - Proceduren voortaen te houden voor den gerechte der stadt Wyck.
44009: WYMBRITSERADIEL - GILDEMACHER,K.F. - Wymbritseradiel Wer Is It Lan Sa Wiid. Wat bleef en veranderde.
59113: WYNBERG,H. - Structuur der vooruitgang.. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de R.U. te Groningen.
58983: WYTGAERD - NOTA,H. - Gleskegnuvend troch Wytgaerd.
45027: XANROF - La Forme ! La Fô..ô..orme !
44951: XANTEN - Studien zur Geschichte der Stadt Xanten 1228-1978. Festschrift zum 750 jährigen Stadtjubiläum.
40553: XANTEN,H.J. VAN - Wat hen bewoog! : Osse bouwvakarbeiders en hun vakbond 1917-1992.
59031: XENOFON - Symposium. Sokrates' verdediging. ( vertaald door Michel op de Coul )
40221: XUE WANG - Incorporating knowledge on segmental duration in HMM-based continuous speech recognition.
43480: YAMASHITA, MICHAEL - Mekong. A journey on the mother of waters.
44431: YAPP, M.E. - The Making of the Modern Near East 1792-1923.
44430: YAPP,M.E. - The Near East since the First World War.
59147: YEATS - FOSTER,R.F. - W.B.Yeats. A life. I: The apprentice mage 1865-1914.
43724: YPMA,EELCO - La formation des proffesseurs chez les ermites de Saint - Augustin de 1256 a1354. Un nouvel ordre a ses debuts theologiques.
42092: ZAANSTREEK ) DINKELBERG,J.J. (SAMENSTELLER) - 50 Jaren Zaanstreek (en nog ver daarvoor).
45094: ZACOUR,NORMAN PETER - An introduction to medieval institutions.
36857: ZAGWIJN,W.H. / STAALDUINEN,C.J.VAN (EDS.) - Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland.
38462: ZAND,MAARTJE. - Het land.
39368: ZANDVOORT ) BAARD,B. (EA RED.) - Uit Zandvoorts verleden.
43822: ZANTEN,HENK VAN - Project Wijkertunnel. Alle mensen wat een werk.
43382: ZAPPEY,W / BLAAUWEN,A.DEN / GOES,A.VAN DER / PRONK,A. - Loosdrechts porselein, 1774-1784.
37772: ZAPPEY,W.M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
43764: ZARNECKI,GEORGE - Monniksleven in de middeleeuwen.
58773: ZEE.T.VAN DER - De Friesche boeren-cooperaties in haar maatschappelijk verband. Een studie van gemeenschapsleven.
58778: ZEE,P.R. VAN DER - Cornelis Johannus de Jong 1869-1955. Sijn libben - syn minsken - syn fabryk.
43324: ZEEBERG,JAAPJAN - Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya . A Renaissance voyage of discovery.
44382: ZEEMAN,J. - De Nederlandse stoelklok.
58184: ZEILEIS,FRIEDRICH GEORG - Katalog einer Musik-Sammlung. Privatdruck.
43182: ZELLER ) BARTMANN, DOMINIK (HERAUSGEGEBEN)) - Magnus Zeller. Entrückung und Aufruhr. ( Katalog zur Ausstellun Berlin 2003)
37140: ZELNIK,REGINALD E. - Law and Disorder on the Narova River: The Kreenholm Strike of 1872.
58640: ZEPPEL SPERL, ROBERT - Bilder aus der Sammlung Grosshaus und Glasskulpturen aus der sammlung Berengo. Ausstellung.
41473: ZERNACK, KLAUS. - Studien zu den schwedisch-russischen Beziehungen in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Teil I: Die diplomatischen Beziehungen zwischen Schweden und Moskau von 1675 bis 1689. (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen)
39483: ZEUMER,KARL - Zur Geschichte der Reichssteuern im früheren Mittelalter.
44569: ZEVENBERGEN - DELAHAYE, A - Archief der gemeente Zevenbergen. Eerste afdeling: stadsbestuur tot 1810. : Tweede afdeling: nieuw archief 1811-1929.
58976: ZEVENBOOM,K.M.C. - Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
40237: ZIBERMAYER,IGNAZ - Das oberösterreichische Landesarchiv in Linz im Bilde der Entwicklung des heimatlichen Schriftwesens und der Landesgeschichte.
40650: ZIEBURA,GILBERT (HERAUSGEGEBEN) - Wirtschaft und Gesellschaft in Frankreich seit 1789.
58748: ZIJL - HEIJ,J. (REDACTIE) - Lambertus Zijl 1866-1947.
39748: ZIJP,A. - De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het hof. 1543-1566.
44690: ZIJPP.N. VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
43390: ZIMMER,CARL - Aan de waterkant. Over de evolutie van soorten.
40403: ZIMMERMAN,HARALD - Der Canossagang von 1077. Wirkungen und Wirklichkeit.
40716: ZIMMERMANN,WILHELM - Der Grosse Deutsche Bauernkrieg.
37793: ZINDEREN BAKKER,E.M. VAN - Het Naardermeer. Een geologische, historische en botanische landschapsbeschrijving van Nederlands oudste natuurmonument.
39261: ZMECK,JOCHEN. - Wunderwelt Magie. Zaubern muste man konnen!
45067: ZOËGA,GEIR T. - A concise dictionary of old Icelandic.
58154: ZOEREN,ELBERT VAN - De muziekuitgeverij A.A. Noske (1896-1926). Een bijdrage tot dertig jaar Nederlandse muziekgeschiedenis.
59217: ZOEST,ROB VAN /ECK, XANDER VAN - Huis Schuylenburch.
44150: ZONDERGELD-HAMER,AUKJE - Een kwestie van goed bestuur. Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822).
58784: ZONDERGELD,G.R. - De Friese beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen.
42868: ZONNEVELD, J.I.S. - Tussen de bergen en de zee. Geologische geschiedenis der Lage Landen.
40730: ZSCHÄBITZ,G. - Zur mitteldeutschen Wiedertäuferbewegung nach dem grossen Bauernkrieg.
44207: ZUID-HOLLAND - BOS-ROPS,J.A.M.Y. (RED. EA.) - De archieven in Zuid-Holland. ( Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, X )
41182: ZUIDERZEEPOLDERS ) TAKES,CH.A.P.(EA) - Prae-adviezen voor het Congres over de sociale aspecten van de inpoldering der Zuiderzee. Te houden op 16 februari 1952 in Krasnapolsky te Amsterdam
40495: ZUIDERZEEPOLDERS ) TAKES,CH.A.P - Bevolkingscentra in het oude en het nieuwe land
44015: ZURHOFER WESSELING,HANS - Het totale weduwschap. Een spelmethode waarbij zowel duivinnen alsdoffers gelijktijdig op weduwschap gespeeeld kunnen worden.
44559: ZUTPHEN - SMELT,W.E. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Eerste stuk; inleiding, inventaris. Tweede stuk; regestenlijst , lijst van kaarten en teekeningen, index.
39829: ZUYLEN VAN NYEVELT,BARONESS SUZETTE VAN - Court life in the Dutch Republic 1638-1689.
58618: ZUYLEN, BELLE VAN - Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Belle van Zuylen in briefwisseling met Constant d'Hermenches, James Boswellen en Werner C. W. van Pallandt. ( vertaling en nawoord Greerje van den Bergh)
42552: ZWAAN,J. - Oude foto's vertellen over, De mobilisatiedagen 1939-40.
38183: ZWAGER,HAIJO - Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw.
58896: ZWART - BROOS,KEES - Piet Zwart 1885-1977. Gewijzigde herdruk van de uitgave door het Haags Gemeentemuseum (1973).
43000: ZWART,JAN - Van een deftig orgel. Maassluis 1732 - 1932.
44510: ZWART,P.TH. - De overgang van vrij beroep tot openbaar ambt bij het notariaat in Friesland van omstreeks 1811 en de ontwikkeling van dat ambt tot 16 oktober 1842
58880: ZWART,W.TH. - Tachtig jaar. Een speurtocht door het Friesch Rundvee-Stamboek en aanverwante organisaties.
38517: ZWARTESPELD,D.E. - De wondere wereld der etalage.
44999: ZWEERS,LOUIS - Voorbije reizen. Foto's van Alphons Hustinx.
39345: ZWEGERS,B.V. / AMELSVOORT,H.VAN - De wondervogel.
38384: ZWEMMER,J.W. / LUTJENS,E. - Partners in werk en rust. Preadvies. (Publikatie van het Koninklijk Notariele Broederschap)
38558: ZWERDLING,ALEX - Improvised Europeans. American literary expatriates and the siege of London.
37870: ZWOLLO,A - Hollandse en Vlaamse veduteschilders te Rome 1675 - 1725
43397: ZYGULSKI,Z. - An outline history of Polish applied art.

3/9