Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59251: MODERSOHN - MULDER RADETZKY.R. - Otto Modersohn -- Duits landschapsschilder (1865-1943).
42252: MOENS,PETRONELLA / VELTMAN VAN DEN BOS,A. / VET,JAN (RED.INLEIDING) - Aardenburg of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. Roman.
38392: MOERKERK,J.M. - Camera in Kinderland.
37086: MOERKERKEN,P.H.VAN. - XXX Verzen.
59053: MOERMAN,INGRID - Tegelcollectie G. de Goederen.
43497: MOERMAN,I.W.L. / PESKENS, J.TH.A. / EKKART,R.E.O. - Leven in miniatuur. Bavelaar's kijkkastjes. Diorama's in been en hout uit de eerste decennia van de negentiende eeuw.
38804: MOES,JAAP. - Van bedelstaf tot marktwapen. Sociale wekvoorziening in Leiden na 1795.
40927: MOGENDORFF,E.E. - Kosmografie. Leerboek voor het Middelbaar- en voorbereidend Hooger Onderwijs
44461: MOL, JOHANNES A. (UTJUN) - Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540. ( Boarnerige 2 )
59495: MOL,J.A. - De Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap
39227: MOLEN,J.W. VAN DER - Economische hervormingen in de Sowjet-Unie 1965-1969.
59120: MOLEN, S.J.VAN DER - Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen.
43365: MOLEN,S.J.VAN DER - Uileborden.
30266: MOLEN, S.J. VAN DER - Turf uit de Wouden. Bijdrage tot de geschiedenis van de hoogveengraverij in Oostelijk Friesland tot 1900.
44737: MOLEN,S.J. - Op eigen manneboet op nammen ut.
44884: MOLEN / RUEMPOL / VAN DONGEN - Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de-eeuwse boedelinventaris. (tentoonstellingscatalogus Boymans van Beuningen)
44477: MOLEN, S.J.VAN DER - Op 'e souwe - Skôgingen fan wurk oer Fryslân.
44687: MOLEN,S.J. VAN DER - Ta de Fryske folkskunde. Samling losse stikken. (Estrikken XL)
58675: MOLEN,J.R.TER - Van Vianen. Een Utrechtse familie van zilversmeden met internationale faam.
44878: MOLENVELD - REGTOP, ARNOLD - E.P. Moleveld. De kunst van het Stilleven.
58762: MOLIERE - SAINTE-BEUVE - Oeuvres de Moliere, precedee d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par m.Sainte Beuve.
44935: MOLLAT,MICHEL / DESANGES,JEHAN - Les routes millenaires. ( Collection Origines)
43758: MOLLEMA,J.C - "Rondom de muiterij op ""De Zeven Proviciën""."
37822: MOLLER) SCHAIK,A.H.M. - Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant.(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
43499: MOLLER,SVEND ERIK - Bruskunst pa bordet. Danish design at table. Le style Danois dans la salle de manger.Danishe Formkunst auf dem Tisch.
38806: MOLNAR,G.VON. - Novalis' ''Fichte studies''. The foundations of his aesthetics.(Stanford studies)
43410: MOLYN,J.C.M.DE / MOLYN-GROEVELS.J.DE - Oosterse tapijten.
37284: MONAHAN,MAUD / ROBIN - The Children's Saint. The story of Saint Madeleine Sophie.
43524: MONET ) HOOG, MICHEL. - Musee de l'Orangerie. Les Nympheas de Caude Monet
36866: MONNERET,SOPHIE - L'Impressionisme et son époque I. A-L (Dictionnaire international illustré)
38442: MONNICKENDAM - Monnickendam in de twintigtse eeuw. Verleden en heden in beeld. Jubileumuitgave van de Vereniging Oud Monnickendam 1950-1990.
45004: MONT,POL DE - Drie groote Vlamingen: Hendrik Conscience, Jan Van Beers, Peter Benoit
41276: MONTAGNE,O / WINKLER.J. (RED.) - Doctor Henri Polak : van het vuur dat in hem brandde
38313: MONTAGU,J. - Geschichte der Musikinstrumente in Mittelalter und Renaissance
44602: MONTANER,JOSEP M / OLIVERAS,JORDI - The museums of the last generation.
59453: MONTEVERDI - LEOPOLD,SILKE - Claudio Monteverdi und seine Zeit . ( Grosse Komponisten und ihre Zeit )
58228: MONTGOMERY-MASSINGBERD, HUGH / WATKIN,DAVID. - The London Ritz. A social and architectural history.
40925: MONTIGNY - BROUWER,J. - Montigny. Afgezant der Nederlanden bij Philips II.
58277: MONTIGNY,LUC - Tintagel. Sagen legenden en historische verhalen uit het Britse Eilandenrijk.
41738: MOOBREV,NAJ - Vertellingen uit de wereld van koning en pion. Essays en novellen over het schaakspel.
59693: MOODY,RICHARD - Dramas from the American theatre. 1762 - 1909.
45161: MOOIJ, A.W.M. (EA) - De persoon van de verdachte. De rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum.
59213: MOOIJ, CH. DE / VOS,A. (REDACTIE) - 's-Hertogenbosch binnenskamers. Aspecten van stedelijke woon- en leefculturen 1650-1850.
43653: MOOK,PAUL VAN - Rumpt en Gellicum in oude ansichten.
38177: MOON,DAVID - The abolition of serfdom in Russia 1762-1907.(Seminar Studies in History)
44441: MOOR,MAGGIE DE / KAL,WILHELMINA H. - Indonesische sieraden.
41305: MOORDRECHT ) GRAAF,J.H.G. DE - Moordrecht in Touw. (Hollandse Studiën I )
57964: MOORE,GERALD - The unashamed accompanist.
42770: MOORHOUSE,GEOFFREY - The diplomats. The Foreign Office today.
43859: MOORMAN / LOTSY / LAMEY / EMMENES - Jubileumboek K.N.V.B. Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 1889-1939.
38642: MOORSEL,P.P.V. - Rotswonder of doortocht door de Rode Zee. De rol en betekenis van beide in vroegchristelijke Letteren en Kunst
59605: MOORSEL,P.P.V.VAN - Willibrord en Bonifacius. (Fibulareeks)
39106: MOOY,H. - Het Duitse schrikbewind 1940-1945. Dagboek en herinneringen.
43978: MORDDEN, ETHAN - Opera anecdotes.
38873: MORDMULLER) KÖCKE,U. (BEARBEITUNG) - Rainer Mordmuller. Handzeichnungen,Radierungen,Lithographien,illustrierte Bucher.
36510: MOREAU-CHRISTOPHE,L.M. - Du droit à l'oisiveté et de l'organisation du travail servile dans les républiques grecques et romaine.
45271: MORGAN,ROBERT P. - Modern times. From World War I to the present.
37850: MORGHEN,RAFFAELLO - Medioevo cristiano.
58629: MORICE,DAVE - Poetry comics. A cartooniverse of poems.
38614: MORIKE,EDUARD - Werke in einem Band.
44922: MORISON, SAMUEL ELIOT - The great explorers. The European discovery of America.
58742: MORITZ,BEN - Jan W. Bosboom, een Haags architect rond de eeuwwisseling.
58270: MORITZ,PETRI / TEN KATE (BEWERKT) - Shakspere ingeleid in den Christelijken Kring. Populaire beschouwing van eenige zijner voornaamste treurspelen in 't licht des Evangelie's, bewerkt door J. ten Kate.
42031: MORLEY,JOHN F. - Vatican diplomacy and the Jews during the Holocaust 1939-1943.
44933: MORTON,HARRY / MORTON JOHNSTON,CAROL - The farthest corner. New Zealand. A twice discovered land.
44056: MORZER-BRUYNS,W.J.F. - The cross-staff. History and development of a navigational instrument.
58462: MOSER,H.J. - Das musikalische Denkmalerwesen in Deutschland. (Musikwissenschaftliche Arbeiten )
44857: MOSER,JUSTUS - Anwalt des Vaterlands. Wochenschriften, Patriotische Phantasien, Aufsätze, Fragmente.
59278: MOSS,HUGH M - Snuff bottles of China.
41280: MOSSMAN,JAMES - Opstand in het paradijs
59603: MOSTERT,MARCO - 754. Bonifatius bij Dokkum vermoord.
59301: MOTLEY,JOHN LOTHROP - De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Met inleiding van Bakhuizen van den Brink )
59328: MOTOKO ISHII - My world of ligths.
58437: MOTTE,DIETHER DE LA - Musikalischen Liebeserkarungen. Aufsatze aus 30 Jahren. ( Herausgegeben von Thomas Dezsy)
43736: MOTTE,DIETHER DE LA - Musikalische Analyse. Mit Kritische Anmerkungen von Carl Dahlhaus. Textteil und Notenteil.
37458: MOZART - EINSTEIN,A. - Mozart. Sein Charakter. Sein Werk.
38483: MOZART - SIEGMUND-SCHULTZE,WALTHER - Mozarts Melodik und Stil. Eine Studie.
36953: MOZART - ROBBINS LANDON,H.C.(RED.) - Het Mozart compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart.
42022: MOZART - GHEON,H. - Met Mozart op Wandel. Het Oeuvre. De Mensch. Het Land. Nederlandsche vertaling.
37471: MOZART - KEYS,I. - Mozart. His music in his life.
58181: MOZART - GRATZER,WOLFGANG / MAUSER,SIEGFRIED (HERAUSGEGEBEN) - Mozart in der Musik des 20. Jahrhunderts. Formen asthetischer und kompositionstechniser Rezeption.
57939: MOZART - SEEDORF,THOMAS - Studien zur kompositorischen Mozart-Rezeption im fruhen 20.Jahrhundert. ( Publ. Der Hochschule der Musik und Theater Hannover 2 )
44156: MULDER,W.Z. - Hollanders in Hirado 1597-1641.
58979: MULDER,G.S. (VOORWOORD,VOORZITTER) - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
40108: MULDER-BAKKER,A.B - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
39159: MULDER,G.E. - Schijn van recht. De geschiedenis van de vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting.
37200: MULDER,E.W. - Polyphonie.
37648: MULDER,R. / SIJPERSMA,P. (RED.) - Soberheid & Solidariteit. Bundel bij het afscheid van Jan Spiekhout als commissaris van de Friese Pers
44713: MULISCH,HARRY - Op de drempel van de geschiedenis.Toespraak gehouden op 4 mei 1992 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, voorafgaand aan de dodenherdenking om acht uur.
38054: MULLER OERLINGHAUSEN) GERTZ,U.(EINL.) - Berthold Muller-Oerlinghausen der Bildhauer.
59559: MULLER,R. / STEUER,H. (VORWORT) - Fibel und Fibeltracht. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.
41972: MULLER,DAVID HEINRICH VON - Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln. Babylonischer Text in Umschrift und parallele deutsche und hebraische Übersetzung mit Erlauterungen, vergleichender Analyse und sprachlichen Exkursen.
42444: MULLER, HENDRIK P.N. - Door het land van Columbus. Een reisverhaal. Vereenigde Staten - Mexico - Cuba - Costa-Rica - Colombia - Venezuela - Trinidad - Curacao - Suriname.
36988: MULLER,KARL ALEXANDER VON - Bayern im Jahre 1866 und die Berufung des Fürsten Hohenlohe. Eine Studie.
384: MULLER,S. - Oude huizen te Utrecht.
44340: MULLER, FZ.S. - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht. ( Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen )
41769: MULTATULI ) SPIGT,P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
37185: MULTATULI ) LEEUWE,H.H.J.DE - Multatuli. Het drama en het toneel.
58208: MULTATULI - DRIESSEN,F.W. - Multatuli. Aanklager, strijder, realist. Zijn leven, werk en betekenis.
37232: MUMELTER,HUBERT - Berg Fibel.
42327: MUNCHEN ) HALM,PH.M. (UA) - Festschrift des Münchener Altertums-Vereins zur Erinnerung an das 50-jähr. Jubiläum.
44659: MUNCK, CHRISTINA DE - Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Een miskende Bonaparte.
37943: MUNELES,OTTO. - Bibliographical survey of Jewish Prague.
59576: MUNROE,ALEXANDER - Japanese art after 1945. Scream against the sky.
43806: MUNTERS,Q.J. - De stille revolutie op het agrarische platteland. boeren en openbaar bestuur 1917-1986
58981: MUNTINGA,J.E. / BRONGERS,G.A. - Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum. Tgv. Het 100 jarig bestaan van de afdeling Loppersum van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
40236: MURAT,J. DE - The Great Extirpation of Hellenism & Christianity in Asia Minor. The historic and systematic deception of world opinion concerning the hideous Christianity's uprooting of 1922.
59661: MURAWSKI,PAUL G. - Benet's millenium first edition. Artefacts of England & the United Kingdom. Current values.
58764: MUREAU,ROBERT (EINDREDACTEUR) - De wereld van het weer.
36752: MUSCHG,W. - Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16. Jahrhunderts. Bilderläuterungen E.A. Gessler. Die Bildauswahl besorgte M. Hurlimann.
58712: MUSEUM VOOR AZIATISCHE KUNST - Legaat Westendorp.
59072: MUSEUM BOYMANS - Museum Boymans Rotterdam en Historisch Museum der stad Rotterdam. Jaarverslag 1941,1942 en 1943. Met tekst van D.Hannema.
59070: MUSEUM BOYMANS - Stichting Museum Boymans Rotterdam. Verslag over de jaren 1939, 1940 en 1941. Met tekst van D.Hannema.
59071: MUSEUM BOYMANS - Stichting Museum Boymans Rotterdam. Verslag over de jaren 1942 en 1943. Met tekst van D.Hannema.
59568: MUSIKSTADTE - RAPP, REGULA - Stuttgart. Musikstädte der Welt. Historische Stationen des Musiklebens mit Informationen für den Besucher heute.
59569: MUSIKSTADTE - HENZEL,CHRISTOPH - Munchen. Musikstadte der Welt.Munchens Musik und Musikleben in Geschichte und Gegenwart, mit vielen Tips nicht nur fur Besucher.
44399: MUSKENS,M.P.M. - Friezen. Franken. Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis - een uitnodiging.
38932: MUSTERD,CARLA - De waarheid in pacht. Studies over geschiedschrijving in de Sovjet Unie.
58626: MUTHERICH,F. / GAEKDE,J. - Karolingische miniaturen.
58351: MUTHMANN,KLAUS DERICK (HERAUSGEGEBEN) - Musik und Erleuchtung. Der Weg der grossen Meister. Ein Lesebuch mit Texten und Zitaten zur Kunst.
40910: MUZIOL,ROMAN - Karl Rodbertus als Begründer der sozialrechtlichen Anschauungsweise. ( Beiträge zur Geschichte der Nationalökonomie, viertes Heft )
43435: MYERSON,JEREMY / KATZ,SYLVIA - Tableware. Conran design guide.
58261: MYERSON,JEREMY/ KATZ,SYLVIA - Conran Design Guides. Kitchenware.
58605: MYERSON,JEREMY / KATZ,SYLVIA - Home office. Conran design guide.
58604: MYERSON,JEREMY / KATZ,SYLVIA - Kitchenware. Conran design guide.
58606: MYERSON,JEREMY / KATZ,SYLVIA - Lamps and lightning. Conran design guide.
59235: N/A - The runaways and the gipsies. A tale.
37013: NA'AMAN,S. - Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung 1862/63. Darstellung und Dokumentation.
42336: NAARDEN, GEERTJE MARIANNE - Onze jeugd behoort de morgen. De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd.
42380: NAARDEN ) MAAS,J.H. / MAAS,A. - De geschiedenis van Naarden.
36984: NADAILLAC,MARQUIS DE - Pre-historic America.
44992: NAGEL,ROLF - Schriften und Sprachen des 18. Jahhunderts im Gelderland. Ein Lese- und Übungsbuch met 29 Dokumenten aus der Schulgeschichte von Rolf Nagel.
58767: NAGELE,HEINZ / SCHAAP,DICK - Geen oorlog, geen munitie. De geschiedenis van 300 jaar militaire produktie ( in Nederland).
44746: NAKAHARA,KIMIYO - Interior design. Uchida, Mitsuhashi & Studio 80.
42507: NAMMENSMA, RUDOLF - Steinway. Een luisterrijk cadeau. Tgv ingebruikneming van de nieuwe Steinwayconcertvleugel op zondag 24 october 2004 in Stadschouburg de Harmonie Leeuwarden
59223: NANNING VAN FOREEST - NIEROP,H.F.K. VAN (INLEIDING) - Kort verhaal van het beleg van Alkmaar. Een ooggetuigenverslag. ( hertaald door M.Joustra)
43471: NANNINGA,J.G. (UITGEGEVEN DOOR) - Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Derde deel:1727-1765.(RGP Groote Serie 95)
45130: NAPOLEON - NICOLSON,NIGEL - Napoleon 1812
45248: NAPOLEON - GEYL,P. - Napoleon. Voor en tegen.
43715: NAPOLEON ) AUBRY,OCTAVE. - Vie privée de Napoléon.
45238: NAPOLEON - PRESSER,J. - Napoleon. Historie en legende.
44977: NAPOLEON - MEYNIEL,LEON - Napoléon I. Sa vie, son ouevre. D'après les travaux historiques les plus récents.
38263: NASO,PUBLIUS OVIDIUS - Liebeskunst. Lateinisch-Deutsch.
38647: NAT,J. / KOOPMAN,J.J. - Hebreeuwsche grammatica. EN. Oefeningen bij de Hebreeuwsche grammatica. Stukken uit het Oude Testament en woordenlijsten.
43686: NAUWELAERTS,M.A. - Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629.
38557: NEDERBRAGT,J.A. - Penetration Pacifique in China.
58745: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg. De monumenten van de gemeente Maastricht.
36500: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - KALF,JAN - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel I : De provincie Noord-Brabant. Eerste stuk: De voormalige Baronie van Breda.
36576: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - MIALARET - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V. De provincie Limburg. Tweede stuk: Noord-Limburg
58747: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - KALF,JAN - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel III : De provincieGelderland. Onderdeel van het eerste stuk, eerste aflevering: De monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard.
36566: NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - KUILE,E.H. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII. De provincie Noordholland. Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen.
43966: NEDERLANDSE HISTORISCHE BRONNEN - Nederlandse historische bronnen: deel 2. Uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap.
43965: NEDERLANDSE HISTORISCHE BRONNEN - Nederlandse historische bronnen: deel 1. Uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap.
43175: NEERINCX,RIET - T.A.C. Colenbrander 1841-1930. Plateelbakkerij RAM te Arnhem (1921-1935).
38255: NEF,KARL - Einführung in die Musikgeschichte.
38503: NEHA JAARBOEK - NEHA jaarboek voor economische, bedrijfs en techniekgeschiedenis. Deel 57,58 (1994-1995), deel 60 (1997)deel 65(2002).
58573: NEIGHBOUR,OLIVER / GRIFFITHS,PAUL / PERLE,GEORGE - The New Grove Second Viennese School. Schoenberg, Webern, Berg.
44847: NELSON - BRADFORD,ERNLE - Nelson the essential hero.
45300: NELSON - LLOYD,CHRISTOPHER - Nelson and sea power.
38447: NELSON,ROY PAUL / FERRIS,BYRON - Fell's Guide to Commercial Art.
39114: NES,H.VAN. - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
42159: NESSON,PIERRE DE / VALKENIER,FRANK (VERT.INL.) - Leenhulde aan de Maagd. ( De Guirlande 2 )
45150: NET,B.J.VAN DER - Kringenrechtspraak voor leerkrachten bij het bijzonder onderwijs.
39476: NEUBAUER,HELMUT (HERAUSGEGEBEN) - Deutschland und die Russische Revolution.
59624: NEUENFELS,HANS - Das Bastardbuch. Autobiografische Stationen
44971: NEUGROSCHEL,JOACHIM (ED.) - The Shtetl. A creative anthology of Jewish life in Eastern Europe.
38105: NEUHAUSER,R. - Towards the romantic age. Essays on sentimenyal and preromantic literature in Russia.
37090: NEURDENBURG,E. - De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden. Hendrick de Keyser, Artus Quellinus, Rombout Verhulst en tijdgenoten.
57962: NEVE,P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlande. Competentie - territoir - archieven.
40569: NEVEU,BRUNO - Un Historien à l'Ecole de Port-Royal. Sébastien Le Nain de Tillemont (1637-1698)
38109: NEWEY,VINCENT (ED.) - The Pilgrim's Profress. Critical and historical views.
58774: NICOLAI,H. - De Kingma-kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef.
59562: NICOLAY,JOHAN A.W. - Goudvondsten uit het Noord-Nederlandse terpengebied ( 450/500-650n.Chr.) Politieke, religieuze en sociale aspecten van import, circulatie en depositie van goud.
42004: NIELD,JONATHAN - A guide to the best historical novels and tales.
45073: NIENES,A.P.VAN / BRUGGEMAN,M, - Archieven van de Friese stadhouders. Inventarissen van de archieven van de Friese stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1584-1795.
44020: NIEROP, H.F.K.VAN - Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw. ( Hollandse Historische Reeks )
59238: NIERSTRASZ - N.V. v/h Nierstrasz Ingenieurs. 80 jaar.
59296: NIETZSCHE,FRIEDRICH - Fruhe Schriften. 1854-1869. In 5 Bande. Herausgegeben von Hans Joachim Mette.
58987: NIETZSCHE - THOMAS,R. HINTON - Nietzsche in German politics and society 1890-1918.
58988: NIETZSCHE - ANSELL PEARSON,KEITH - An introduction to Nietzche as political thinker.
44512: NIEUW-BUINEN - SCHUURMAN,H. / PRANGER,J. - Nieuw-Buinen, waar de turf verdween. Historisch fotoboek over Nieuw-Buinen en Buinerveen.
43168: NIEUWENDIJK, PETER - Peter Nieuwendijk. Ooggetuige,eye-witness, augenzeuge, témoin oculaire, testigo ocular, testimone oculare.
43905: NIEUWENHUIS,JAN - Mensen maken een stad 1855 - 1955. Uit de geschiedenis van de Dienst Gemeentewerken te Rotterdam.
37281: NIEUWENHUIS,A.A.J. - Een anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen.
42929: NIEUWKOOP,HANS VAN - Haarlemse orgelkunst van 1400 tot heden. Orgels, organisten en orgelgebruik in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem.
59639: NIEUWLAND,P. / VISSER,J. / DOLK,W. - Gids voor genealogisch onderzoek in Friesland.
59540: NIEUWLAND,P. (E.A.) - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 1 t/m 8. + Klapper op het Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland, aangenomen en bevestigd. Compleet
59433: NIEUWLAND,P. (E.A.) - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 1. Achtkarspelen, Aengwirden, Baarderadeel, Barradeel, Bolsward.
59428: NIEUWLAND,P. - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 2. Dantumadeel, Dokkum, Doniawerstal, Ferwerderadeel, Franeker, Franekaradeel.
59436: NIEUWLAND,P. (E.A.) - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 5. Lemsterland, (Menaldumadeel, alleen namen uit 1813), Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Opsterland.
59439: NIEUWLAND,P. / STENEKES,B. - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 8. Wonseraddel, Workum, Wymbritseradeel, IJlst, de Joden.
59434: NIEUWLAND,P. (E.A.) - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 2. Dantumadeel, Dokkum, Doniawerstal, Ferwerderadeel, Franeker.
59435: NIEUWLAND,P. (E.A.) - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 4. Hennaarderadeel, Hindelopen, Idaarderadeel, Kollumerland en Nieuw-Kruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel.
59437: NIEUWLAND,P. / STENEKES,B. - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 6. Rauwerderhem, Schoterland, Sloten, Smallingerland, Sneek.
59438: NIEUWLAND,P. / STENEKES,B. - Repertorium van familienamen in 1811-1812, aangenomen en bevestigd. Deel 7. Stavoren,Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Westdongeradeel, Weststellingwerf.
58799: NIJBOER,HARM / WALTHAUS,ASING - George Christiaan Slieker 1861-1945. De eerste bioscoopondernemer in Nederland.
58479: NIJHOF,P. - Oude fabrieksgebouwen in Nederland.
58483: NIJHOF,ERIK - Industrieel erfgoed. Nederlandse monumenten van industrie en techniek.
41390: NIJHOFF,E.,P. SCHRAGE EN M. STURKENBOOM - De geesel van onzen tijd. Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht. (Cahiers Sociale Geschiedenis)
58587: NIJHUIS / GRAAFF / WIJK - Fuchsia's Uit Nederland. Gekweekt - geselcteerd - geaccepteerd.
59252: NIJLAN - HOEVE,SYTSE TEN - De skoalle fan Nylan.
59378: NIJLAND,E. - Japan en de Japaneezen.
44545: NIJMEGEN - DELAHAYE,A. - Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 1410-1811.
44455: NIJMEGEN - JONG,J.A.B.M.DE - Het oud-archief der gemeente Nijmegen. 4 Delen. Deel I: Inventaris. Deel II: Regestenlijst. Deel III: Brievenlijst Nos 1-1400. Deel IV: Brievenlijst Nos 1401-2538, Lijst van kaarten en tekeningen, Index.
39487: NIJMEGEN - Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Herinneringen van een hoog bejaard Stadgenoot.
38816: NIKITENKO,ALEXANDR. - Up from serfdom. My childhood and youth in Russia, 1804-1824.
42006: NITSCHKE, AUGUST - Naturerkenntnis und politisches Handeln im Mittelalter. Körper , Bewegung , Raum.
42154: NOACK,BENT - Spätjudentum und Heilsgeschichte. Franz Delitzsch-Vorlesungen 1968.
57975: NOHL,LUDWIG - Gluck und Wagner. Ueber die Entwicklung des Musikdramas.
59285: NOLTHENIUS,HELENE - Renaissance in mei. Florentijns leven rond Francesco Landini.
40325: NOO,H.DE - Thomas Sebillet et son 'Art poétique francoys rapproché de la deffence et illustration de la langue fancoyse de Joachim du Bellay.
41903: NOOD, MARCO DE - De omslag. Verkenningen op de bouwplaats Nederland. (over ruimtelijke ordening in Nederland. Met bijdragen van Hans Ibelings, William Rothuizen, Tracy Metz, Jaap Huisman en Sergio Derks)
59527: NOOMEN P.N. - De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners. ( Middeleeuwse Studies en Bronnen XCIV )
36766: NOORD EN ZUID / BEER,T.H.DE(RED.) - Taalkundig Tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, vooral van hen, die zich voor eenig examen voorbereiden.
36765: NOORD EN ZUID / BEER,T.H.DE(RED.) - Tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche taal- en letterkunde.
44564: NOORD HOLLAND - PERSMAN,J.R. / ZONJEE,J.J. - Beschrijving van de Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken, Registers van Aangifte voor de Impost op trouwen en begraven, Registers van Overledenen van de gequalificeerde, Lidmaten en Attestatieboeken en Grafboeken.
58882: NOORD,EDDY - 30.000 Evacues. Limburg en Friesland verbonden door de oorlog.
59288: NOORDAM,D.J. - Riskante relaties. Vijf eeuwen homoseksualiteit in Nederland, 1233-1733.
39513: NOORDEGRAAF,H. / WOLTERS,H. (RED.) - Arbeid op de drempel van de tijd. Discussies en verhalen over de toekomst van arbeid en participatie.
41277: NOORDEGRAAF,L - Daglonen in Alkmaar 1500-1850.
43556: NOORDEN,P.VAN - Revolutionaire liederen uit Nederlands verleden. Geuzenliederen(120pp) en patriottenliederen(65pp).
43941: NOORDMAN,JAN (RED.) - Literatuurwijzer historische pedagogiek. Becommentarieerd bibliografich apparaat.
45025: NOORDMANS,JACOB - Herinneringen en beschouwingen. Geschreven, gebundeld en uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Jacob Noordmans als hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant
37773: NOORT,JAN VAN DEN / BLAUW,MAILI - Water naar de zee. Geschiedenis van Waterbedrijf Europoort 1874-1999.
37841: NOOT - ZAALBERG,C.A. - Das Buch Extasis van Jan van der Noot.
41226: NORTH,D.C./ THOMAS,R.P. - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
42329: NORWICH, JOHN JULIUS (RED.) - Spectrum geschiedenis van de bouwkunst.
58155: NOSKE,FRITZ - La melodie française de Berlioz a Duparc. Essai de critique historique.
58046: NOSKE, WILLEM / PAAP,WOUTER - Geschiedenis Utrechts Symphonie Orkest
42264: NOTARISHUIZEN - Oude en nieuwe notarishuizen in Friesland.
58893: NOTINI,ANJA - Europaische Topferkunst. Handwerk mit Tradition. ( ins Deutsch ubersetzt von Johanna Bosse )
36904: NOUHUYS,H.L.VAN - Het zilversol.
39971: NOUHUYS,J.W. VAN - De eerste Nederlandsche Transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr Ms Stoompakket Curaçao. Dl 2: bijlagen (Linschoten-Vereeniging LIII)
43773: NOUTA,R. - Dijken en zeedijksters.
44652: NOUVEL,JEAN - International Design Yearbook 1995. Furniture, lighting, tableware, textiles, products.
44607: NOUVEL,JEAN - CATALOQUE - Cataloque of the Exposition Jean Nouvel. Centre Georges Pompidou, galeries 2 et 3, 28 novembre 2001 - 4 mai 2002.
41234: NUSSBAUM,FREDERICK L - The triumph of science and reason 1600-1685
41697: NYPELS, GEORGE. - Vijftig jaren Indische Gids. Jubileumuitgave 1879-1929.
58951: OAKESHOTT, MICHAEL - Rationalism in politics and other essays.
43900: OEFFELT,THEO VAN / HULSMAN,BERNARD / GRAAF,KEES DE - Nieuw Nieuw - West. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse tuinsteden 2000 - 2010.
41648: OEHLMANN,W. ( HERAUSGEGEBEN) ) - Reclams Klaviermusikfuhrer.
59597: OEI LOAN - Magische abstractie. Ceremoniele doeken uit het Kuba Rijk van Zaire.
44604: OERA LINDA BOK - LINDEN, L.F. OVER DE - Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de brochure van den heer J.Beckering Vinckers over het Oera Linda Boek
37479: OERA LINDA BOEK - MEIJ,G.J. VAN DER. - Kanttekeningen bij het Oera Linda Boek. Een afspiegeling van de taalgeleerdheid, denkbeelden en schrijfstijl van dr. J.H. Halbertsma, doopsgezind predikant in Deventer.
59073: OERLE,J.E.C.M. VAN - Kabinetsformatie onder hoogspanning 1948. De formatiedagboeken van Beel, Drees, Van der Goes van Naters en Romme.
40696: OESTREICH,GERHARD - Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß
45204: OHLBERGER,CAMILLO - Philharmonische Capriolen.Heiteres von Komponisten, Dirigenten und Musikern.
45203: OHLBERGER,CAMILLO - Neue philharmonische Capriolen. Heiteres von Komponisten, Dirigenten und Musikern.
45202: OHLBERGER,CAMILLO - Philharmonische Eskapaden.Heiteres von Komponisten, Dirigenten und Musikern.
58224: OHNESORG,FRANZ XAVER - Die Befreiung der Musik. Eine EinfUhrung in die Musik des 20. Jahrhunderts.
40147: OHQUIST,JOHANNES - Het Rijk van den Führer. Oorsprong en strijd, wereldbeschouwing en opbouw van het Nationaal-Socialisme, beschreven door een buitenlander
36593: OIJEN,C.F. / REITSMA,K. - Vlees en vleeskeuring. ( Voedinsmiddelen van dierlijke oorsprong )
44678: OJEDA,OSCAR RIERA / MCCOWN,JAMES. - Elements in architecture. Raume, espaces, ruimten.
45163: OKMA,N. - Misbruik van recht.
43730: OLDEKERK - LUINSTRA,P. - Duizend jaar Oldekerk.
41815: OLDEMARKT ) DEKKER,T.W. - Oldemarkt. De geschiedenis van de voormalige gemeente Oldemarkt in voornamelijk de vorige eeuw.
59205: OLDEMARKT - VERBEEK,K. - Broekbeslag. De geschiedenis van de Broeklanden in de voormalige gemeente Oldemarkt.
37923: OLDENBOURG,ZOÉ - Le Bûcher de Montségur 16 mars 1244. (Trente journées qui ont fait la France)
58064: OLDENHUIS,J.F. - Inventaris van het archief van de Groninger Orkestvereniging ( 1912 ) 1918-1961.
44551: OLDENZAAL - FORMSMA,W.J. - De oude archieven van Oldenzaal.
44549: OLDENZAAL - HOMMEN,B.H. - Het archief der Gemeente Oldenzaal van 1811-1917.
43447: OLESEN,LENE(EA) - Danish ceramic artists and Leen Quist.
44256: OLIVIER DE SARDAN, JEAN-PIERRE - Système des relations économiques et sociales chez les Wogo (Niger).
37211: OLLESON,EDWARD (ED.) - Modern musical scholarship.
44663: OLLIVON,LIONEL - Marly sous la revolution. Notes et recits pour servire a l'histoire de Larly-Le-Roi.
38317: OLOF,THEO - Oskar Back en veertig jaar Nationaal Vioolconcours.
59689: OLVING,P.H. - Vraagbaak Nissan Cherry Sunny. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van alle typen.
59690: OLVING,P.H. - Vraagbaak Skoda 105, 120, 130 & 136. Benzinemodellen 1977 - 1991. Een handleiding voor het onderhoud en reparatie van alle typen.
59691: OLYSLAGER,P. - Vraagbaak voor uw Renault 6 1970-1977. Een complete handleiding voor alle typen.
44189: OMMEREN, H.R.VAN - De koopmansgilderol van Deventer, 1249-1387.
44520: ONNA,EDWIN VAN - Chassé Park / Breda / NL. Een Campus als collectief stadslandschap. Collective urban landscape as a campus.
38947: OOM FRITS / REITSMA,F. - De avonturen van Pier en Pol.
40417: OONK,G - Ondernemers in ontwikkeling. Fabrieken en fabrikanten in de Indiase katoenindustrie, 1850-1930.
38286: OORT,J.H. - Perspectieven der radio-astronomie.(nieuwe verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte)
45007: OOSTEN,F.C.VAN - Op de grens van zee en lucht. Dertig jaar Neptune bij de Koninklijke Marine.
58513: OOSTENBRINK,WILLEM TJEBBE - Opdreugde troanen.
58709: OOSTERBAAN, J.C - Een ketting van boeken. Handleiding voor Karl May boekenverzamelaars , met bibliografisch karakter.
37806: OOSTERHOFF,P.A.E. - Van vroolijke dagen. (Schaafsma's Bibliotheek van Goede Boeken)
59503: OOSTERHOFF,P.A.E. - Reinaart de vos voor kinderen bewerkt. Met teekeningen van W.Heskes.
44523: OOSTERHOUT,M. - Snitser Recesboeken 1490-1517. Mei oantekeningen utjown fan M.Oosterhout.
43656: OOSTERHUIS,TON - De moordzaak Floris de Vijfde. Hernieuwd onderzoek naar de ware schuldigen.
58631: OOSTERLITTENS - OOTSTRA,JOLT - Uit de geschiedenis van Oosterlittens. Toponymy fan Easterlittens.
37778: OOSTERWOLDE - OOSTERWIJK,T.H. - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
31851: OOSTERWOLDE - OOSTERWIJK,T.H. - Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen.
23057: OOSTROM, FRITS VAN - Maerlants wereld.
59633: OOSTSTELLINGWERF - MULDER,GERKE P. - Van Terwisga tot Willinge Prins. Een Ooststellingwerfs familiebezit door de eeuwen heen.
45129: OOSTVEEN,K VAN - Practische modulatieleer. Modulatieleer in voorbeelden.
36596: OPPEL,ALWIN - Allgemeine Wirtschaftskunde.
59638: OPPENHUIZEN,ARTINA - Bruiloft in Friesland.
41485: OPPERMANN,OTTO - Kölnisch - Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13 Jahrhunderts.
59570: OPPERWAL,T. / GEZELLE MEERBURG,B. / KROL,J. / STEENMEIJER WIELENGA,T. (REDACTIE) - Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur.
44535: OPZOOMER,C.W. - Het Burgerlijke Wetboek. Aanteekeningen op de artikelen, die thans nog verklaring behoeven.
59491: ORANJE NASSAU - Jaarboek Oranje-Nassau. 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009-10, 2011, 2014.
44779: ORDONNANTIE GRONINGEN - Ordonnantie by de H.Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, gearresteert op de veer-schepen, varende op de lemmer, en vice versa.
59457: OREL,ALFRED - Goethe als Operndirektor.
58734: ORNSTEIN,L.S. - Het natuurkundig laboratorium der rijks-universiteit te Utrecht. (tgv de heropening van het laboratorium )
44910: ORTIZ,A.D. - Los Andaluces y America. Gran enciclopedia de Espana y America.
59115: OS,G.A.J.VAN - Biologische macromoleculen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de fysische chemie aan de K.U. te Nijmegen.
2734: OS,HENK VAN. - The way to heaven. Relic veneration in The Middle Ages. (Exhibition catalogue Museum Catharijneconvent Utrecht)
37982: OS / MAAS,NOP (INLEIDING,TOELICHTING) - Een mystificatie uit de 19e eeuw.
42773: OSBORNE,CHARLES - Negentiende eeuwse operagebouwen
38456: OSBORNE,CHARLES (ED.) - The dictionary of composers.
40223: OSINGA,A. - Nader onderzoek omtrent de biochemische achtergrond en het herstel van Paresis Puerperalis post partum bij het Fries-Hollandse rund.
42124: OSTA,JAAP VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw, Het Britse en Duitse model.
40053: OSTEN,GUSTAV VON DER - Geschichte des Landes Wursten
44991: OSTERMANN - KLEUTING,HARM / KLEUTING,EDELTRAUD - Graf Ostermann ( geboren Bochum 1687 ). Urkunden und Regesten Ostermanniana aus Hannover und Wolfenbüttel.
59310: OSTKAMP,S. / BITTER,P. / ROEDEMA,R. / WILGEN,R.VAN - Afval van gorters, brouwers en een hospitaal. Archeologisch onderzoek van het Wortelsteegplein.
38238: OTREMBA,ERICH / KESSLER,MARGRIT - Die Stellung Der Viehwirtschaft Im Agrarraum Der Erde. Forschungsstand Und Forschungsaufgaben
36678: OTTEMA,J.G. - Verhandelingen omtrent het tijdvak der Babylonische ballingschap.
59298: OTTEMA, NANNE - Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland.
44373: OTTEN, D. - Geschiedenis van de familienamen in Heerde. Ontstaan, invoering en gebruik van familienamen op het platteland 1330-1830.
42619: OTTENS, EGBERT(EA.) - Wonen. Woning. Wet. Wij wonen, 100 jaar woningwet.
41461: OTTO ) BUCHINGER,J.NEP. - Otto der Grosse, Herzog von Bayern und seine Bruder,Pfalzgrafen von Wittelsbach. Ihr Leben und Wirken unter und mit den Welfen und Hohenstaufen.
42708: OUD ) BROEKHUIZEN, DOLF - De Stijl toen / J.J.P. Oud nu. De bijdrage van archictect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963).
59076: OUD - ELIENS,TITUS M.(EINDREDACTIE) - J.J.P. Oud. Architect / Architekt. Meubelontwerpen en interieurs / Möbelentwürfe und Inneneinrichtungen
37312: OUDENDIJK,JOHANNA K. - Johan De Witt en de zeemacht.
59348: OUDESCHOOT - RADETZKY,RITA / VRIES,BARTELD DE - De Julia Jan Woutersstichting te Oudeschoot. Van buitenplaats tot bejaardenoord.
42272: OURSEL,RAYMOND - Romaanse bouwkunst. ( Bouwkunst der eeuwen )
42764: OURSLER ) JANUS,ELIZABETH / MOURE,GLORIA - Tony Oursler.
40175: OUTMANI,I. EL - Anatomies of subversion in Arabic and Spanish literatures. Towards a Redefinition of the Picaresque
37472: OUWENEEL,A. - Onderbroken groei in Anahuac. De ecologische achtergrond van ontwikkeling en armoede op het platteland van Centraal-Mexico (1730-1810).
36950: OUWENEEL,A. - Shadows over Anahuac. An Ecological Interpretation of Crisis and Development in Central Mexico, 1730-1800.
42199: OVERDIEP,G. / TJESSINGA,J.C. - De rechtsomgang van Franekeradeel 1406 - 1438.
40282: OVERDIEP,G. - Rechtsbescherming van de feitelijke verhouding tussen het onwettige kind en zijn ouders, gezien in het licht dier verhouding in Drente.
44235: OVERIJSSEL - HENDRIKS,F.M. - Beschrijving van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken, de Registers van Aangegeven Lijken enz. in Overijsel, dagtekende van vóór de Invoering van de Burgerlijke Stand.
41914: OVERSTEEGEN,J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
59137: OVERTOOMSCHE MARKTSCHIPPER - De nieuwe Overtoomsche markt - schipper, of Durkerdammer Kramer. Inhoudende vele oude en nieuwe liederen. (eerste stukje). Met figuren en van vele fouten gezuiverd.
44451: OVERVOORDE,J.C. / VERBURGT,J.W. - Archief der secretarie van de stad Leiden, 1253-1575. Inventaris en regesten.
41228: OVERZEE,P. VAN - Het moderne humanisme in Nederland.
41008: OVERZICHT - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche geschiedkennis, indertijd samengesteld door de commissie van advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien
44781: OWEN,D.D.R. - Ridder Roeland paladijn van Karel de Grote.
44320: OXAAL,IVAR (ED.) - Beyond the sociology of development: economy and society in Latin America and Africa
59685: OXFORD UNIVERSITY - The Compact Edition of the Oxford English Dictionary. Complete text reproduced micrographically. 2 Volumes A-O and P-Z.
59683: OZINGA,M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV De provincie Groningen. Eerste stuk: Oost-Groningen.
42493: PÉLEGRIN-GENEL,ELISABETH - The Office.
41818: PAAPE,A.H. - Donkere jaren. Episoden uit de geschiedenis van Limburg 1933-1945. ( Maaslandse Monografieen).
39478: PACHMAN,LUDEK - Hübner - Kortschnoi. Finale in Meran.
37068: PACHMAN,LUDEK. - Queen's Gambit and other close games.(modern chess Theory)
43851: PAGE,TIM - Music from the road. Views and reviews, 1978-1992.
38808: PAGET,JULIAN - The Yeomen of the Guard. 500 years of service 1485-1985.
37636: PAHLEN,K. - De wereld van de opera.
44618: PAINE,MIKE - The Crusades.
59475: PALESTRINA - COATES,HENRY - Palestrina. (The master musicians)
59380: PALLADIO - SCAMOZZII,O.B. / HUGHES,J. QUENTIN ( INTRODUCTION ) - Le fabbriche e I disegni di Andrea Palladio. Raccolti ed illustrati da Ottavio Bertotti Scamozzi, Vicenza 1796.
58652: PALLAS - Bibliotheque geographique et instructive des jeunes gens ou recueil de voyages interessants. Sixieme annee, tome neuviemeet dixieme. Voyage de Pallas I et Voyage de Pallas II. Traduit de l'allemand et de l'anglais par Mr M. Breton.
37551: PALMER,G.G. - Sculpture in the kingdom of Quito.
38285: PAMPUS ) MOELKER,H. P. - Het Fort Pampus
59048: PANDER - BROERSMA,MARCEL - Pier Pander (1864 - 1919). Zoektocht naar zuiverheid.
39297: PANIZZA,OSKAR / SCHROETER,W. / SALINES,A.) BERLING,PETER(HERAUSGEGEBEN) - Liebeskonzil. Filmbuch.
59179: PANMAN, MARGRIET / POSSEL,JANS - Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940.
58602: PANMAN,E. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo. Een uniek instrument van de orgelbouwers Radeker en Garrels.
39143: PANOV,V. / FEIFER,G. - Valery Panov, een danser.
43134: PANZINI,ALFREDO - Gelsomìno, 's Konings nar. ( uit het Italiaansch vertaald door Th.E. van Dam)
59329: PAO DSAI / WEDDING (TEXT) - Leuchtende Schätze aus der Werkstatt Jung Pao-Dsai. 22 Farbholzschnitte.
40832: PAOLI,UGO ENRICO - Das Leben im alten Rom.
44856: PAPADAKIS,ANDREAS C. (ED.) - The Post-Modern object.
44855: PAPADAKIS,ANDREAS C. (ED.) - Designing a house.
44854: PAPADAKIS,ANDREAS C. (ED.) - Engineering & Architecture.
44651: PAPADAKIS,ANDREAS - Cross currents of American Architecture. ( Profile 57 )
58432: PAPE,WINFRIED - Instrumentenhandbuch. Streich-, Zupf-, Blas und Schlaginstrumente in Tabellenform. (Musik-Taschen-BUcher Theoretica Band 11 )
36841: PAPOESEK,D.A. (VOORZITTER) - Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven 1932-1962. Gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium tgv het 350-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam.
37606: PARET,O. - Die Bibel,ihre Uberlieferung in Druck und Schrift.
43484: PARKER,W.OREN / WOLF,R.CRAIG - Stage lighting: Practice and design.
38519: PARKINSON,J.HUME - Sextet. (Traveller's Companion 94)
57955: PARRISH, CARL (ED.) - A treasury of early music. An anthology of masterworks of the Middle Ages, the Renaissance, and the Baroque Era.
58084: PARRITT B.A.H. - The Intelligencers. The story of British Military Intelligence up to1914.
40681: PARRY,J.H. (ED.) - The European Reconnaissance. Selected Documents (maritime discovery)
38225: PARTRIDGE,BURGO. - A history of orgies.
40583: PASCAL ) HAY,MALCOLM - The prejudices of Pascal. Concerning in particular The Jesuit Order and The Jewish People.
44796: PASCAL - Pascal et Port-Royal. 1962 - Tricentenaire de la mort de Pascal.
38224: PASCAL) SCHOLTENS,M. - Pascal. Etudes medico-psychologiques
59381: PASCOAES,T.DE - Hieronymus. De dichter der vriendschap.
41964: PASSELECQ,GEORGES / SUCHECKY,BERNARD - L'Encyclique cachee de Pie XI. Une occasion manquee de l'eglise face a l'antisemitisme. Preface de Emile Poulat.
36788: PASSERON,ROGER - La Gravure française au XX siècle.
38078: PASTERNAK) MOSSMAN,E(ED.). - The correspondance of Boris Pasternak and Olga Freidenburg 1910-1954.
44621: PASTOUREAU,MIREILLE. - Voies Océanes. Cartes marines et grandes découvertes.
43974: PATER,J.C.H.DE - Maurits en Oldenbarnevelt in den strijd om het Twaalfjarig Bestand. ( Patria reeks )
40728: PATIJN,C.L. - De geschiedenis der Japansche penetratie in Mantsjoerije als volkenrechtelijk probleem.
36592: PAULI,LUDWIG - Keltischer Volksglaube. Amulette und Sonderbestattungen am Durrnberg bei Hallein und im eisenzeitlichen Mitteleuropa. ( Bayerischen Akademie der Wissenschaft )
36774: PAULI,F. - Radierungen. (Einleitung und Text von Dr. Paul Schaffner)
44216: PAULME,DENISE - Une société de Côte d'Ivoire, hier et aujourd'hui. Les Bété.
45003: PAUW,C. - Strubbelingen in Stad en Lande.
58926: PAUWELS, A.G. - Keramiek 2. Aanwinsten 1981-1991.
40332: PAYS-BAS - La Néerlande. Études générales sur la géographie des Pays-Bas.
37334: PEARSON,MICHAEL - Red sky in the morning. The battle of the Barents Sea, 31 december 1942.
44905: PECK,DOUGLAS T. - Ponce de Leon andthe discovery of Florida. The man, the myth and the truth
44622: PEDDEMORS,A / CARMIGGELT,A - Archeologie van middeleeuws Nederland.
41902: PEEL ) KEMP,M. (RED.)) - Het land van de Peel.
37842: PEELAERT) JANSSENS DE BISTHOVEN,A. - Akwarellen van August de Peellaert 1793 /1876. Tentoonstellingscatalogus.
41356: PEELEN,G.J - De nieuwe Bijbel van een vrij volk: De Statenvertaling van 1637.
45269: PEETERS,PAUL ( EINDREDAKTIE ) - Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat. Het orgel in de 17de en de 20ste eeuw. Congresboek, uitgegeven bij gelegenheid van het Eeuwfeestcongres van de Nederlandse Organistenvereniging, 20 t/m 23 juni 1990 te Amsterdam.
38195: PEETERS,L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
59211: PEETERS,K.C. / LEEMANS,OSCAR - De Schelde en Antwerpen. Politieke en economische betekenis.
40453: PEKELHARING ) BAART DE LA FAILLE,J.M. E.A - Leven en Werken van Cornelis Adrianus Pekelharing, 1848-1922.
45033: PELLICO,SILVIO - Mijne kerkers (Le mie prigioni). Opnieuw naar den oorspronkelijk-Italiaanschen tekst bewerkt door Joseph Witlox.
38452: PELS,C. - Facetten van boekdruk.
59075: PENKALA,MARIA - European porcelain. A handbook for the collector.
39999: PENNINGS,LINDA - Cacciato dalla porta… Il concetto di genere letterario nella critica italiana del prima Novecento
43508: PERETZ,JEAN-CLAUDE / VERONESE,MARCEL / WIENC,ALAIN - Love story.
58607: PERK,JACQUES - Gedichten. Met Voorrede van Willem Kloos en versiering van J.G. Veldheer.
59063: PERREY,KURT (ED.) - Mit Bilderfliesen durch die Bibel.
39895: PERTZ,GEORGIUS HEINRICUS (ED.) - Richeri Historiarum Libri IIII.
659: PET,J.C.L.B. - Stedebouwkundige beschouwingen.
41874: PETER THE GREAT ) GRAHAM, STEPHEN - Peter the Great. A life of Peter I of Russia, called the Great
39313: PETER DE GROTE) JONGE,DE,A. - Tsaar Peter de Grote.
45076: PETER THE GREAT - TROYAT,HENRI - Peter the Great.
43562: PETERS-VAN DER GOUW,CAROLA (SAMENSTELLER) - Capelle aan den IJssel. De geschiedenis.
58303: PETERS,JANNIE / SLAA,PAUL / VRIENDS,ARNO - Cobra. ( Studium Generale Rijksuniversiteit Utrecht )
36478: PETIT,MAXIME (RED.) - Histoire générale des peuples de l'antiquité à nos jours.
44286: PETRI,JOHANN PHILIPP - Ausschluss der zahlen Daniels und der Offenbahrung Johannis.
59617: PEYMANN - KOBERG,ROLAND - Claus Peymann. Aller Tage Abenteuer. Biografie.
59622: PEYMANN - SCHUTT,HANS DIETER - Peymann von A-Z. Ausgewählt und herausgegeben von Hans Dieter Schutt.
3752: PEYSER,JOAN`(ED.) - The orchestra. Origins and transformations.
41058: PEZET,MAURICE - L'Epopée des Camisards. Languedoc, Vivarais, Cévennes
39494: PFLEGER,HELMUT / KURZ,EUGEN - Schach. TV-worldcup '82. Turnier der Schachgrossmeister Karpow, Spasski, Timman, Seirawan, Torre, Nunn, Bouaziz, Lobron.
39501: PFLEGER / BORIK / KIPP-THOMAS - Schach WM 87. Kasparow / Karpow.
37124: PHAIDON. - Encyclopedia of art and artists.
58681: PHARMACOPOEIA - Pharmacopoeia Bruxellensis 1641. ( Opera Pharmaceutica Rariora 1 )
58704: PHILIPPE GARNER - The encyclopedia of decorative arts, 1890-1940.
37798: PHILIPS,J.F.R. - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940.
37679: PHILIPS - Contemporary ligthing. Selected projects from the third Philips Intenational Lighting Contest.
59018: PHILIPS,FRITS / DUBBE,BE (SAMENSTELLERS) - Nijmeegse gildekannen en hoe daaruit een tinverzameling groeide.
43958: PHILIPS ) VALVEKENS,E. - Philips II, koning van Spanje , vorst der Nederlanden. Historische bibliotheek.
44736: PHILOLOGIA FRISICA - Philologia Frisica Anno 1996. Lezingen fan it fjirtjinde Frysk filologekongres 20, 21 en 22 oktober 1993
44730: PHILOLOGIA FRISICA - Philologia Frisica Anno 1996. Lezingen fan it fjirtjinde Frysk filologekongres 23, 24 en 25 oktober 1996
43609: PHYLARCHUS ) LISSONE,F.L.V.M. - De fragmenten van de geschiedschrijver Phylarchus. Vertaling en commentaar.
44600: PIANO - JODIDIO,PHILIP - Renzo Piano Building Workshop, 1966 to today.
43166: PICART,GILBERT - Romeinse bouwkunst.. ( Bouwkunst der eeuwen )
59207: PICHELKASTNER, ELEONORE / HOLZL,ECKART - Bruckmann‘s Fayence-Lexikon.
41055: PIECHOROWSKI,A - Der Untergang der Jüdischen Gemeinde Nordhorn.
37507: PIERSON,CLARA D. - Onder 't nachtvolkje.
44439: PIETERSEN-NAUTA,WIL / VENEKAMP LOOMS,LEIDY - Het Hindelooper schilderboek.
43297: PIJL - KETEL,C.L. VAN DER - The ceramic load of the 'Witte Leeuw' (1613).
37971: PIJPER,F. - Handboek tot de geschiedenis der christelijke kunst.
38693: PIJPER,WILLEM - Sonatina no 2. Piano solo.
57987: PIJPER - BERNET KEMPERS,K.PH. - Inleiding tot de opera Halewijn van Willem Pijper,
44127: PILAT,DIRK - Dutch agricultural export performance (1846-1926). ( Historia Agriculturae XIX )
39512: PINKSTERBOER,HUGO - The rough guide to clarinet.
39510: PINKSTERBOER,HUGO - The rough guide to drums.
39509: PINKSTERBOER,HUGO - The rough guide to flute & piccolo.
37057: PIPPEL,J.G. - Het reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijne geschiedenis en toepassing.
45072: PIRAS,CLAUDIA / ROETZEL,BERNHARD - Traditional Style. Wonen in Groot-Brittannie.
44149: PIRENNE,L.P.L. - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
40161: PIRON,CLAUDE - Le defi des langues : du gâchis au bon sens.
37715: PITCHER,HARVEY - Witnesses of the Russian Revolution.
45152: PITLO, A. - Het systeem van het Nederlandse privaatrecht naar het Nieuwe Burgerlijk Wetboek.bewerkt door P.H.M.Grever / H.Sorgdrager en R.H.Stutterheim.
45148: PITLO,A. - Korte uitleg van enige burgerlijk-rechtelijke hoofdstukken.
40409: PLAAT,G.N. VAN DER (SAMENST.) - Kroniek : Lijst van de voornaamste verschenen boeken en artikelen op het gebied van de Nederlandse geschiedenis. Delen 1994 t/m 1999
43361: PLAKATE KATALOG - Internationale Plakate 1871 - 1971.
37967: PLANT,R. - Modern political thought.
36680: PLANTENGA,J.H. - Verzamelde opstellen en verzamelde opstellen tweede bundel.
58200: PLATH, SYLVIA - Ariel. The restored edition.
38250: PLATON - Phaidros. Griechisch-Deutsch. Herausgegeben ind. übersetzt von Wolfgang Buchwald. (Tusculum )
39499: PLATSCHEK,HANS. - Nieuwe figuratieve kunst? Uit de werkplaats van de hedendaagse schilder.
30284: PLEIJ,H. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven
42315: PLOEG,D.T.E.VAN DER - Atlas fan de floara fan Fryslan. Mei meiwurking fan O.Hoekstra en F.Rudolphy.
39208: PLOEG,R. / ZINKSTOK,R. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
42862: PLOEG,KEES VAN DER - Art, architecture and liturgy.Siena Cathedral in the Middle Ages.
39532: PLOEGER,MENNO - 15e Internationaal ECI Schaaktoernooi te Sas van Gent 4tm 13 augustus 1988. Analyses van de deelnemers. (Farago,Cardon,Pirisi,Weemaes,Grooten,Meulders,Goormachtigh,Vogel,Tonoli,Wely)
44447: PLOETZ,KARL - Aula wereldgeschiedenis in jaartallen. 1 tm 4.
58555: PLUIS,JAN - De Nederlandse Tegel. Decors en benamingen. 1570-1930
58785: PLUIS, JAN, - Fries aardewerk. Kingma Makkum. ( met medewerking van Sytse Ten Hoeve en Pieter Jan Tichelaar )
44728: PLUIS,J. - De invloed van de etsen van A. van der Laan op de tegelschilders van schepentableaus.
59058: PLUIS,JAN - Kinderspelen op tegels. Katalogus
59046: PLUIS,JAN - Importierte Wohnkultur. Niederlandische Wandfliesen in Nordfriesland. (Sonderdruck aus Nordfriesisches Jahrbuch 1995)
59034: POCOCK,J.G.A. - Politics, language and time. Essays on political thought and history.
40342: POEL,D.C. VAN DER - Hoofdlijnen der economische en sociale geschiedenis. Sociologisch beschouwd. Deel 1: De voor-kapitalistische periode tot het einde der Middeleeuwen ; Deel 2: De periode na de Middeleeuwen
37069: POELGEEST,L.VAN - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975.
38185: POELHEKKE,J.J. - 't Uytgaen van den Treves. Spanje en de Nederlanden in 1621. ( Historische Studies XV )
41550: POELHEKKE, J.J. - Het geval Zijdewind. ( Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde )
41229: POELHEKKE,J.J - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651.
42326: POELL,G.M. - Beschrijving van het Hertogdom Limburg.
37821: POELL) THELEN,A.A.J. - Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging.Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche diocees 1896-1915. Analyse van een mentaliteit.(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
44404: POIRION,DANIEL - Précis de littérature francaise u Moyen age.
40799: POLAK,F.L - Automatie. Industriële en culturele revolutie.
42954: POLAK,K. / SCHUYF,J. ( SAMENSTELLING ) - Een stilte die spreekt. Herdenken in diversiteit.
37495: POLAK ) BLOEMGARTEN,S. - Henri Polak sociaal democraat 1868-1943.
39644: POLL,C.N.VAN DE - Atlas en handleiding der Gynaecologie.
44882: POLLAK, MARTHA D. - Military architecture, cartography and the representation of the early modern European City .A checklist of treatises on fortification in the Newberry Library.
59149: POLLING,A. - Maastrichtse ceramiek. Merken en dateringen.
59220: POLLMANN,JUDITH - Een andere weg naar God. De Reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641).
45196: POMPE,W.P.J. - Geschiedenis der Nederlandse strafrechtwetenschap sinds de codificatie-beweging. (Geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap, deel II, afl. III )
41225: PONT,VICTOR MARIE DU - Journey to France and Spain 1801
39866: PONT,F - Friedrichstadt a.d. Eider. Die holländische Kolonisation an der Eider und die gottorpische Handelspolitik in den letzten dreißig Jahren des spanisch-niederländischen Krieges
40073: POOLE,AUSTIN LANE(ED.) - Medieval England. A new edition rewritten and revised.
43495: POOLE,JULIA - Plagiarism personified ?. European pottery and porcelain figures. Catalogue.
37028: POORTENAAR,JAN - Kunst van Nederland. Schilders van het Hollandsche landschap.
44483: POORTINGA,YPE - Spegel fan Folksliibben. Samle artikels oer de Fryske skriften fan e 19de ieu. (Estrikken XXX)
59522: POORTMAN,J.J. - Ochema. Geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme ( het z.g. dualistisch materialisme ) I.
37244: POOT ) GEERARS,C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
58833: POPKEMA, ANNE TJERK (OERSETTING) - Mearkes fan Grimm.
58615: POPPE,DICK / VOS,BERNARD - De buizerd. (Kosmos Vogelmonografieen).
40308: POPPEL,FRANS VAN - Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw. (A.A.G. Bijdragen 33).
43599: PORTER,BERTHA / MOSS,ROSALIND L.B. - Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and paintings. Volume VII: Nubia, the desserts, and outside Egypt.
44995: PORTIELJE,A.F.J. / ABRAMSZ.S. - Het artisboek.
44832: PORTILLO / PORTILLA / MATOS - El Templo Mayor.
40995: POS,H.J. E.A. (RED.) - Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber amicorum
39470: POS,H.J. - Impliciete functies in de taal. Referaat verdedigd in de veertiende wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 4 juli 1928.
42137: POST R.R. - De via antiqua en de via moderna bij vijftiende-eeuwse Nederlandse theologen. Afscheidscollege.
59283: POST,JAN (ED.) - Nova Terra. Vijf middeleeuwse wetten uit Langewold en Vredewold.
44135: POSTAN,M.M. - Medieval trade and finance.
43086: POSTEL,SANDRA - Pillar of Sand. Can the Irrigation Miracle Last ? (Environmental Alert Series)
39902: POSTHUMUS,N.W - Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw.
41321: POSTHUMUS,N.W. (ED.) - De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek. ( Werken Historisch Genootschap )
59564: POSTMA - BREUKER, PH.H. - Obe Postma (1868-1963). Skriuwers yn byld 6.
58814: POSTMA,RIENOLD / ROODNAT,BAS - Rienold Postma.
40123: POSTMA,A. E.A. (RED.) - Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
43373: POSTMA,RIENOLD - Kunsthal Weidum.
58808: POSTMA,RIENOLD - Antwoord aan de zon.
58836: POSTMA,J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit. Oersetting fan S. Sybesma.
59126: POSTMA,O. - De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
40052: POT,J.H.J. VAN DER - De periodisering der geschiedenis. Een overzicht der theorieën. Met een voorwoord van Prof. Dr. J.M. Romein
42390: POTOK,CHAIM - The Gates of November Chronicles of the Slepak Family.
41826: POTZSCH,A. - Spass am Kombinieren.
58682: POULENC - FOKKE,ERIK - Francis Poulenc. Componist, monnik en kwajongen.
58852: POULENC - FOKKE,ERIK - Francis Poulenc. Monnik en kwajongen.
43871: POULLE,EMMANUEL / SMET,ANTOINE DE - Les tables astronomiques de Louvain 1528. Par Henri Baers ou Vekenstyl. Édition en fac-simile.
44072: POUNDS,N.J.G. - An economic history of medieval Europe.
58414: POVEE,HENK - De eeuw van Blokker. Honderd jaar huishoudbranche in Nederland. (1896 - 1996)]
58246: POWYS - GRAVES, RICHARD PERCEVAL - The brothers Powys.
58251: POWYS,JOHN COWPER - The art of forgetting the unpleasant.
58252: POWYS,JOHN COWPER - HOOKER JEREMY - John Cowper Powys and David Jones. A comparative study.
58247: POWYS,JOHN COWPER - The complex vision.
58318: POWYS,JOHN COWPER - Wolf Solent.
58248: POWYS - LANGRIDGE,DEREK - John Cowper Powys. A record of achievement.
58249: POWYS - NORDIUS,JANINA - I am myself alone. Solitude and transcendence in John Cowper Powys. (Gothenburg Studies in English)
58254: POWYS,JOHN COWPER - Dostoievsky.
38441: PRAAG,M.M.VAN. - De man met het droge hart, Monsieur Thiers / stattsman en publicist.
41259: PRAAMSMA,L. - Het dwaze Gods. Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19de eeuw.
39006: PRAETORIUS,R./HARTMANN,H. - Das Oktoberfest in Geschichten und Bildern.
42841: PRAWER,JOSHUA - The world of the crusaders.
42471: PRAZ,M. - Huis van het leven.
37630: PRENTICE,JEFFREY / BIRD,BETTINA - Dromkeen. A journey into children's literature.
40825: PRESSENSE,E. DE - Histoire des trois premiers siècles de l'eglise Chrétienne. Première Série. Le Siècle Apostolique. Tome premier.
58357: PRESSLER,CHRISTINE - Schöne Alte Kinderbücher. Eine Illustrierte Geschichte Des Deutschen Kinderbuches Aus Fünf Jahrhunderten.
44902: PRESTAGE,EDGAR - Portuguese voyages 1498-1663.
57936: PREUSSNER,EBERHARD - Die Bürgerliche Musikkultur. Ein Beitrag zur deutschen Musikgeschichte des 18.Jahrhunderts.
38602: PRICE,C. - Heirs of the ancient Maya. A portrait of the Lacandon indians.
37911: PRICK VAN WELY,M.A. - Het orgel en zijn meesters.
43467: PRICK,HARRY G.M. - De Adriaantjes. Een onzerzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven.
44407: PRIDEAUX, SALLY (EDITOR) - Sotheby's art at auction 1990-91.
38053: PRIESTLEY,J.B. - Literature and Western man.
59486: PRIESTLEY,J.B. - The art of the dramatist. A lecture together with appendices and discursive notes.
38191: PRIJONO - Sri Tanjung. Een oud Javaansch verhaal.
36944: PRIMS,FLORIS - Antwerpen in 1830. Nota's.
59379: PRINCE TAKAMADO (FOREWORD) / NICOL,G.W. (INTRODUCTORY TEXT) - Japan. The cycle of life.
59643: PRINCESSEHOF - Het laatste keizerlijke porselein .
59064: PRINCESSEHOF - Kraakporselein + overgangsgoed. Catalogus.
42674: PRINS, RALPH - Verwondering. (Tentoonstelling Wolvega De Kijkzaal, 18 april - 26 mei 1990 )
37764: PRINS,C.J. - De conjuncturele ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk, 1855-1965; een kwantitatieve analyse van een historisch proces.
58884: PRITCHETT,V.S. - The living novel.
37631: PROCES VERBAAL - Christelijke Sociale conferentie 1952. Gehouden te Utrecht op 4,5,6 en 7 november 1952.
44837: PROKOFIEV - PHILLIPS, ANTHONY - Sergey Prokofiev Diaries, 1907-1914. Prodigious Youth.
58700: PROKOFIEV - SAMUEL,CLAUDE - Prokofiev. (translated by Miriam John)
37172: PROKOFIEV ) ROBINSON,HARLOW - Sergei Prokofiev. A biography.
39334: PROOST PRIKKELS 356 / KRREK,JAAP DE - Omtrent nieuw briefpapier. Proost en Brandt NV.
39447: PROOST PRIKKELS 297 / VRIES,THEO DE - De geschiedenis van de schaar.
39446: PROOST PRIKKELS 254 / PROOST,U. - "Ulco Proost. Citaten uit het gedenkboek ""twee eeuwen Brandt & Proost"""
44803: PUBLICATIE - Publicatie van Zijne Majesteit den Koning van Holland. Houdende een wet op het verwerken, invoeren en verkoopen van gouden en zilveren werken, mitsgaders den ophef der belasting op dezelve. Gearresteerd den 11den maart 1807.
57984: PUCCINI - SCHICKLING,DIETER - Puccini. Biografie.
57983: PUCCINI - OSBORNE,CHARLES - The complete operas of Puccini.
37766: PUCHINGER,G. - Nederlandse minister presidenten van de twintigste eeuw.
40985: PUCHINGER,G. - Ontmoetingen met Nederlandse politici
40972: PUCHINGER,G. - Ontmoetingen met anti-revolutionairen
41167: PUCHINGER,G. - Ontmoetingen met buitenlandse politici
38810: PUCHINGER,G. - Ontmoetingen met historici.
58639: PURCELL - THOMPSON,ROBERT - The Glory of the Temple and the Stage. Henry Purcell (1659-1695). Catalogue exhibition.
42787: PURMEREND ) HUURDEMAN,PIET - De geschiedenis van Purmerend.
37521: PUSHKIN - BRIGGS,A.D.P.(ED.) - Akexander Pushkin. A celebration of Russia's best-loved writer.
38805: PUSHKIN) BRIGGS,A.D.P. - Alexander Pushkin. A critical study .
43660: PUYPE,JAN P. / HOEVEN,MARCO VAN DER - Het arsenaal van de wereld. De Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw. Tentoonstellingscatalogus Legermuseum.
38613: PUYVELDE,L. AN - La peinture Flamande au siècle des Van Eyck.
40831: QUACK ) BARENTS,J. - H.P.G. Quack. Zijn leven en werk.
58133: QUERIDO,ISRAEL - Muziek, tooneel en literatuur.
44900: QUINN, DAVID B. - North America from earliest discovery to first settlements. The Norse voyages to 1612.
59651: QUINTERIO,FRANCESCO - Maiolica nell'architettura del rinascimento Italiano (1440-1520).
43487: QUINTUS,R.A. - Wat een goede couragie vermach. Beschrijvinghe, soo veel die aengaet onse loffelycke Zee-vaert opte Oost-Indien, onse plantagien opt stuck van Suycker int' Eylant Java maior ende onse aanplantinge so van Thee als van Toebaco ende Kaeotsjoek
38506: QUOIKA,RUDOLF - Die altösterreichische Orgel der späten Gotik, der Renaissance und des Barock.
41616: RAAD,H. DE / AUGUSTIJN.A. - Zee- en IJsselmeerwerende Waterschappen in Friesland. Verzamelinventaris van gedeponeerde archieven van het Waterschap Fryslân [ca. 1619] - 1979(1980).
42034: RAALTE,E. VAN - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado.
42776: RAALTE - HYMA,ALBERT - Albertus C. Van Raalte and his Dutch settlements in the United States.
44893: RAAS,JAN - De kroon op het werk. Het orgel van de Mozes en Aäronkerk.
38595: RABINOWITCH,DAVID - The construction of vision. Color property drawings. / Konstruktion des Sehens. Zeichnungen mit farbigen Elementen.
58298: RACHMANOWA, ALJA - Het leven van een groot zondaar. Een Dostoievsky-roman. 1. De weg van het genie. 2. voltooiing.
59009: RADEMAKER-HELFFERICH, B. - 100 Huizen in Deventer en hun historie. 25 Jaar monumentenzorg door de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel 1968-1993.
38967: RADOSH,RONALD / MILTON,JOYCE - The Rosenberg file the search for the truth.
37452: RADZILOWSKI,THADDEUS C. - Feudalism,revolution,and the meaning of Russian history: An intellectual biography of Nicolai Pavlovich Pavlov Silvanskii.
59553: RAFFEL,BURTON / OLSEN,ALEXANDRA H. (ED.) - Poems and prose from the Old English.
38618: RAGAZ ) TOP,M.J.N - Leonhard Ragaz. Religieus socialisme contra nationaal socialisme.
44012: RAGUIN, VIRGINIA CHIEFFO - Gebrandschilderd glas. Van middeleeuwse vensters tot moderne kunst.
58365: RAHUSEN,A.E.(BEWERKER) - Lobatto's lessen over de hoogere algebra.
38193: RAINE,GRAIG. - Geschiedenis: de amateurfilm. History: The Home Movie. (vertaling J. Eijkelboom)
58392: RAJSIC,JACLYN / KOOPER,ERIK / HOCHE,DOMINIQUE (EDS.) - The Prose Brut and other late medieval chronicles. Books have their histories: Essays in honour of Lister M. Matheson.
43433: RAMAKERS,RENNY - Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving.De Nederlandse Bond voor kunst in industrie.
45068: RAMBACH,HERMANN / WERNET,O. - Waldkircher Orgelbauer. Zur Geschichte des Drehorgel- und Orchestrionsbaus Kirchenorgelbauer im Waldkirch.
58117: RAMEAU,JEAN PHILIPPE - Traite de l'harmonie reduite a ses principes naturels. Preface de Jean Michel Bardez.
40688: RANKE,L.VON - Gestalten der Geschichte. Savonarola - Don Carlos - Wallenstein.
43771: RANNOU,THIERRY - Flyer Breekt Alle Records. 27.000 Zeemijl Whitbread Round the World Race.
38662: RAPHAEL,M. - Pensions and public servants. A study of the origins of the British system.
37477: RAPPARD,A. - De toonkunst en hare beoefenaren. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der muziek.
44579: RAPPORT - Rapport over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland en den Noord-Oost polder.
58617: RAPPORT WONINGBEHOEFTE - Rapport over de methode - Halle voor de bepaling van de woningbehoefte. ( overdruk Gemeentebestuur )
58123: RASCH,RUDOLF - De Cantiones Natalitiae en het kerkelijke muziekleven in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de Zeventiende Eeuw.
58549: RAU,HEIMO - Taj Mahal. Lynkevs
37197: RAUBITSCHEK,A.E. - The Greek historians. Literature and history. Papers presented to A.E. Raubitschek.
40291: RAUSCH,HEINZ (ED.) - Zur Theorie und Geschichte der Repräsentation und Repräsentativverfassung.
40568: RAUWENHOFF,F - Disquisitio exhibens Pauli sententiam de vita in homine aeterna, peccato oppressa, a Christo restituta
40959: RAVEN,G.J.A. AND N.A.M. RODGER (ED.) - Navies and Armies. The Anglo-Dutch Relationship in War and Peace 1688-1988.
37617: RAVESTEYN,W.VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
58139: RAYNOR,HENRY - Music & Society Since 1815.
37514: RAYON - Het boek van de rayon. Ontwikkeling,vervaardiging,eigenschappen,verwerking,toepassing.
58469: REANEY,GILBERT (ED.) - Corpus Scriptorum de Musica 30. 3 anonieme manuscripten uit de bibliotheek van Parijs en van Saint Die
59260: REBEL,BEN / RUNDERKAMP,LUC / RIJKE,MARIANNE - 50 jaar grijngrime. Grimeur Arjen van der Grijn.
38262: REBLING,E. - Een eeuw danskunst in Nederland.
3751: REBLING, E. - Den lustelycken mey. Muziek en maatschappij in de zeventiende eeuw in Nederland.
45302: REBS,ALEXANDER - Anleitung zum lackiren von Streichinstrumenten sowie zur Herstellung der dabei zu verwendenden Beizen, Firnisse und Lacke.
44453: RECHTEREN - GRASWINCKEL,D.P.M. / HARDENBERG,H. - Het archief van het kasteel Rechteren.
38426: REEDIJK,C. - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C.Reedijk. Tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek.
58202: REES,EETIE VAN - De nachtmannetjes.
45131: REESER, EDUARD (ED.) - Music in Holland. A review of contemporary music in The Netherlands.
40157: REETZ,HENNING - Pitch perception in speech: A time domain approach
59454: REGER - CADENBACH,RAINER - Max Reger und seine Zeit . ( Grosse Komponisten und ihre Zeit )
58509: REGER - BUSCH,HERMANN J. (HERAUSGEGEBEN) - Zur Interpretation der Orgelmusik Max Regers.
44889: REHORST,CHRIS - Jan Buijs, architect van de volharding. De architectuur van het bureau Ir. J.W.E. Buijs en J.B. Lürsen.
38825: REICHARDT,G.(BEARBEITET) - Sowjetische Literatur zur Naturwissenschaft und Technik. Bibliographischer Wegweiser.
58424: REICHEL,FRIEDRICH (RED.) - Farbige Glasuren auf Porzellan. China 7 bis 18 Jahrhundert.
58335: REICHENFELD,KATJA - Vriend en strijd. 25 Jaar Combattimento Consort Amsterdam.
40326: REICHS-LIEDER - Deutsches Gemeinschafts-Liederbuch. 91.- 100 Tausend.
58412: REIJEN, P.E.VAN - Middeleeuwse kastelen in Nederland.
43463: REIJNDERS, K., - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
42860: REINAERT) NIMWEGEN, ARJAAN VAN(VERTALING) - Over de vos Reinaert. Door Willem (die Madoc maakte), gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend.
37890: REINDERS,H. - Een eeuw verenigd bouwen in Nederland.
42300: REINER,I. - Woodcut / Wood engraving. A contribution to the history of the art.
39625: REINHARDT,L.R. - Van nevelvlek tot mensch. 3 delen. 1 De geschiedenis der aarde. 2 De geschiedenis van het leven op aarde. 3 Het leven op aarde.
42673: REINLE, ADOLF. - Das Stellvertretende Bildnis. Plastiken und gemälde von der antike bis ins 19. Jahrhundert.
37865: REISCHAUER,EDWIN / FAIRBANK,JOHN K. - East Asia. The great tradition. (A history of East Asian civilisation, volume one)
37854: REISCHAUER,EDWIN / FAIRBANK,JOHN K. - East Asia. The modern transformation. (A history of East Asian civilisation, volume two)
42005: REISEL,MAX - Het jodendom in de moderne samenleving. Enige feiten typerend voor het jodendom in het licht van de herrezen staat Israël.
40448: REITH,N.E. - Walking on the Waves of Sound: Aspects of Orality in the Writings of Zora Neale Hurston
43351: REITSMA,C. - Tekens aan de weg. Tekens aan de wand. Gedenktekens in Friesland 40-45.
39977: REITSMA,J. - Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden.
42110: RELIQUET, PHILIPPE. - De magie van het kwaad. Gilles de Rais en de middeleeuwen, 1404-1440.
44828: RENAUD,J.G.N. - Middeleeuwse ceramiek. Eenige hoofdlijnen uit de ontwikkeling in Nederland.
58538: RENDLE,STEVE / COOMBS,MARK - Renault 25. 1984 to 1992 ( B to K registration). Service and repair manual. Renault 25 petrol and diesel models, including1995 cc 12 valve, v6 turbo nad special limited editions.
41450: RENGERS HORA SICCAMA, D.G. - Verspreide Geschriften.
38536: RENNER,HANS - Oper, Operette, Musical. Ein Führer durch das Musiktheater unserer Zeit.
37845: RENOUVIN,PIERRE / PRECLIN,EDMOND / HARDY,GEORGE / GENET,LUCIEN - L'Epoque contemporaine. II. La Paix armée et la Grande Guerre (1871-1919).
40095: REPERTORIUM - Repertorium betreffende Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst (voornamelijk van tijdschriftenartikelen). Deel III (1941-1950)
40096: REPERTORIUM - Repertorium betreffende Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst (voornamelijk van tijdschriftenartikelen). Deel IV (1951-1960)
38900: RETZLAEFF,H. / LUTZE,E. - Schnitzaltare altdeutscher Meister.
57994: REUS,KLAUS DIETER (HERAUSGEGEBEN) - Faszination der Buhne. Barockes Welttheater in Bayreuth. Barocke Buhnentechnik in Europa.
42485: REVESZ-ALEXANDER,M. - Der Turm. Als symbol und Erlebnis.
39629: REVESZ-ALEXANDER,MAGDA - Die alten Lagerhausern Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie.
58436: REY,L. (EDITOR) - Unveiling the arctic. Co-editors: Claudette Reed Upton and Marvin Falk.
42691: REYER,HERBERT (HERAUSGEGEBEN) - Aurich im Nationalsozialismus. (Abhandlungen und Vortrage zur Geschichte Ostfrieslands,Band 69)
43576: RHEIN UND MAAS - Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400. Ausstellung des Schnütgen - Museums der Stadt Köln und der belgischen Ministerien für französische und niederländische Kultur.
41475: RHENEN ) GORISSEN,F. (HERAUSGEGEBEN) - Rhenus bicornis. ( Sonderdruck aus Bruckenschlag am Niederrhein )
42438: RHIJNVIS FEITH ) BUIJNSTERS,P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het Graf'.
43972: RHIJNVIS FEITH - Reflexien over de gesteldheid der regering van de Republyk der Verenigde Nederlanden.
38529: RHOON ) VLIES,T.A. VAN DER - De eerste eeuwen van Rhoon.
41129: RIADO,PIERRE - L'Amérique latine de 1870 à nos jours. Économies, sociétés et vie politique
36775: RIANI,PAOLO.(ED.) - Architettura giapponese contemporanea / Contemporary Japanese architecture. Catalogue.
38253: RIBALTA,MARTA(ED.) - Habitat. La sala de estar. The Living room. La salle de sejour.
36874: RICCI,SEYMOUR DE. - The book collector's guide. A practical handbook of British and American bibliography.
58299: RICHARDS,I.A. - Principles of literary criticism.
39314: RICHARDSON,LAUREL - The new other woman. Contemporary single women in affairs with married men.
58855: RICHARDSON, VICKY. - New vernacular architecture.
40706: RICHARDSON,JOANNA - La Vie Parisienne 1852-1870.
38571: RICHARDSON,JOANNA. - The Brownings. A biography compiled from contemporary sources.
43442: RICHIR,MARC - Jan Snoeck.
43313: RICHMOND,HERBERT - Statesman and Sea Power.
38422: RICHTER,HEINZ. - Transistor-Praxis. Ein leichtverstandliche Einfuhrung in die Praxis der halbleitertechnik unter besonderer Berucksichtigung des Transistors.
59302: RICHTER,LYDIA - Puppen Album. 1 Deutsche Porzellanpuppen. 2. Franzosische Porzellanpuppen
44927: RICKARD,SUZANNE (ED.) - George Barrington's voyage to Botany Bay. Retelling a convict's travel narrative of the 1790s
38488: RIDDER,J.G.DE - Uit de geschiedenis van het Westland.
59107: RIECK,G.D. - Een halve eeuw structuuronderzoek van de vaste stof. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der scheikundige technologie aan de T.U. te Eindhoven.
41963: RIEGNER,GERHART M. - Ne jamais désespérer. Soixante années au service du peuple juif et des droits de l'homme. Collection L'histoire à vif.
39117: RIEHL,HANS - Die Völkerwanderung. Der langste Marsch der Weltgeschichte.
38787: RIEL,H.VAN. - Geschiedenis van het nederlandse liberalisme in de 19e eeuw.(bezordg door J.G.Bruggeman)
58119: RIEMANN,HUGO - Handbuch der Musikinstrumente. ( kleine Instrumentationslehre) ( Max Hesses illustrierte Handbucher,1 )
58118: RIEMANN,HUGO - Handbuch der Kompositionslehre. I Theoretischer Teil. II Praktischer Teil. ( Max Hesses illustrierte Handbucher,8,9)
58156: RIEMANN,HUGO - Grundlinnen der Musikasthetik. ( Max Hesses illustrierte Handbucher )
58116: RIEMANN,HUGO - Studien zur Geschichte der Notenschrift.
57971: RIEMANN,HUGO - Praludien und Studien. I,II,III. Gesammelte Aufsatze zur Aeshetik, Theorie und Geschichte der Musik.
58470: RIEMANN,HUGO - Handbuch der Gesangskomposition. ( Lied, Chorlied,Duett,Motette usw. ). ( Max Hesses illustrierte Katachismen,20 )
58054: RIEMANN,HUGO - Handbuch der Orchestrierung. ( Anleitung zum Instrumentieren ). ( Max Hesses illustrierte Handbucher,31 )
58055: RIEMANN,HUGO - Vademecum der Phrasering. ( Max Hesses illustrierte Handbucher,16 )
58056: RIEMANN,HUGO - Handbuch der Musikdiktats. ( Systematische Gehorsbildung ). ( Max Hesses illustrierte Handbucher,11 )
58057: RIEMANN,HUGO - Generalbass - Spielen. ( Harmonie Ubungen am Klavier ). ( Max Hesses illustrierte Handbucher,10 )
58058: RIEMANN,HUGO - Allgemeine Musiklehre ( Katechismus der Musik ). ( Max Hesses illustrierte Handbucher,5 )
58142: RIEMANN,HUGO - Anleitung zur Partiturspiel. ( Max Hesses illustrierte Katechismen, 30 )
58191: RIEMANN,HUGO - Die Elemente der musikalischen Asthetik.
58428: RIEMANN - MENNICKE,CARL - Riemann-Festschrift. Gesammelte Studien Hugo Riemann zum sechzigsten Geburtstage uberreicht von Freunden und Schulern.
58169: RIEMANN,HUGO - Lehrbuch des einfachen, doppelten und imitierenden Kontrapunkts.
59680: RIEMENS REURSLAG - Noordzeewind en tropenzon.
38039: RIEMENSCHNEIDER- STEIN,KARL HEINRICH - Tilman Riemenschneider im deutschen Bauernkrieg. Geschichte einer geistigen Haltung.
38803: RIEMERSMA,J.C. - Religious factors in early Dutch capitalism 1550-1650.
38110: RIEMERSMA,TRIENUS - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grote Friese proza van 1855-1945.
40776: RIEMSCHNEIDER,MARGARETE - Die Welt der Hethiter.
58097: RIEMSDIJK-ZANDEE,T. (EINDREDAKTIE) - Kunst moet. Moet kunst. Presentatie en verantoording beeldende kunstbeleid Provincie Gelderland 1993 - 1996.
37504: RIETBERGEN,PETER J.A.N. - Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799.
42943: RIEWALD,J.G. - Reynier Jansen of Philadelphia. Early American printer. A chapter in seventeenth-century nonconformity. ( Groningen Studies in English, XI )
59403: RIJEN,JEAN PIERRE (HOOFDREDACTIE) - De Stavelij. Jaarboek 2013.
59404: RIJEN,JEAN PIERRE (HOOFDREDACTIE) - De Stavelij. Jaarboek 2011.
44393: RIJK,TIMO DE (EINDREDACTIE) - Dutch design jaarboek 2012 / Dutch design yearbook 2012.
43278: RIJKSMUSEUM - Goud en zilverwerken benevens zilveren, loden en bronzen plaquetten.
37266: RIJKSPOSTSPAARBANK - Rijkspostspaarbank 1881-1931.
44500: RIJPKEMA, J.H - Gedenkschrift van den Frieschen IJsbond 1886-1936. Hardrijders en hardrijdsters in vroeger en later jaren.
38089: RIJSWIJK-CLERKX,L.E.VAN. - Moeders,kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
58658: RIJSWIJK - HARDENBERG,H. - Twintig eeuwen Rijswijk.
38241: RINGGREN,HELMER - Israelitische Religion. (Die Religionen der Menschheit,26)
44006: RINGNALDA.,F.M. / KUIPER,B. / LAMMERTSEN,J. - 30 Jaar Skarsterlan 1984 - 2014.
59397: RINSEMA / MERCUUR,T. (SAMENSTELLING) - Krin Rinsema.
59369: RINSEMA,KRIN - Cateautje. ( Onlangs vond ik de gedichten terug die ik in 1990, 10 jaar na het overlijden van mijn dochterCateautje heb gemaakt. Ik besloten ze nu te bundelen en er tekeningen bij te maken)
40491: RINZEMA-ADMIRAAL,W - Java, het laatste front. Sociale gevolgen van de Japanse bezetting op Centraal-Java voor Indonesiërs en Europeanen
58970: RITMAN,LEX - Kapitein Robs stormachtige leven + Errata en aanvullingen. Met biografie van Pieter Kuhn en uitgebreide rijk geillustreerde bibliografie.
40990: RITSEMA VAN ECK,S. - Historische democratie.
37570: RITTER SCHAUMBURG,HEINZ - Die Nibelungen zogen nordwarts.
43176: RITTER,P.H. - De kunst van het reizen. Eene reeks van causerieen over modern tourisme en wat daar mee samenhang.
59504: ROARDA,R.S. - Nammen fan keapers en forkeapers ut de rintmasters-rekkens 1518-1575.
59505: ROARDA,R.S. - Achttsjinde - ieuske kriminaliteit yn de Walden. Ut de bylagen fan de kriminale sentinsje fan it Hof fan Fryslann1700-1811.
59628: ROARDA,R.S. - Nammen út de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslân 1700-1709
58895: ROBBIG - Ausgewahlte Werke. Fruhe deutsche Porzellane, Franzosischen Mobel, Kunst und Dekorationen des achtzehnten Jahrhubderts.
57945: ROBBINS LANDON,H.C. (ED.) - Studies in eighteenth-century music. A tribute to Karl Geiringer on his seventieth birthday.
39967: ROBERTS,J.D. - From puritanism to Platonism in seventeenth century England
39668: ROBERTSON,DONALD - Pre - Columbian architecture.. (The Great Ages of World Architecture)
37182: ROBERTSON SCOTT,J.W. - Wartime & peace in Holland. A free farmer in a free state.
42463: ROBIJNS,J. (RED.) - Op harpen en snaren, Volksmuziek, volksdansen, volksinstrumenten in Vlaanderen.
44924: ROBILANT,ANDREA DI - Venetian navigators. The voyages of the Zen brothers to the far north.
41957: ROBINSON,J. / FRIEDMAN, P. - Guide to Jewish History under Nazi Impact. (Joint Documentary Projects. Bibliographical series No 1)
40430: ROBINSON,O.F.,T.D. FERGUS,W.M. GORDON - European Legal History. Sources and Institutions.
37739: ROBSON,S.O. - Wanban Wideya. A Javanese Panji romance.(Biblioteca Indonesia)
44808: ROCA,MIGUEL ANGEL - The architecture of Latin America.
58861: ROCA - TAYLOR,BRIAN BRACE - Miguel Angel Roca. With an essay by Miguel Angel Roca
37091: ROCCASALVO,JOAN L. - The plainchant tradition of Southwestern Rus'. (East European monographs)
36925: ROCKER,RUDOLF. - Achter prikkeldraad en tralies.
58295: ROCKWELL,NORMAN - Special days com te live. An Abbeville Pop-up Book.
37708: RODEN - BOS,J. / KUPPERS,W.J. - Inventaris van het Archief van het Huis Mensinge te Roden (1376-1952).(Rijksarchief in Drenthe)
38158: RODENBACH) LISSENS R.F.(VERZAMELD,INGELEID) - Brieven van Albrecht Rodenbach.
36982: RODENBURG,J.F. - Postkroniek van de stad Rotterdam.
43008: RODERMOND,JANNY (HOOFDREDACTIE)) - De Architect - April,1998 - Dossier 5; woongebouwen.
43009: RODERMOND,JANNY (HOOFDREDACTIE)) - De Architect - Juli, 1996 - Dossier 1; woongebouwen.
42295: RODIN, AUGUSTE - Cathedrals of France.
42076: RODIN,AUG. - De kathedralen van frankrijk. (inleiding G.L.de Vries Feyens)
41294: ROELINK,J. - Vijfenzeventig jaar Vrije Universiteit 1880/1955. Gedenkboek bij het vijf en zeventig-jarig bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam
42126: ROELINK,J.(UITGEGEVEN,TOELICHTING) - Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus.
43355: ROELOFSEN ) PALM,FREDERIQUE (EA.) - Hanneke Roelofsen.
39983: ROES,JAN(UITG.) - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland : Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns, 1887-1901.
58326: ROESLER,CURT A. / HOHL,SIEGMAR - Opern Fuhrer. Werke und Komponisten.
42163: ROESSINGH,H.K. - Gelderse landmaten in de 17e en 18e eeuw. Een empirische benadering. ( Published in Bijdragen en Mededelingen )
38995: ROEST,JOOP - Vrije vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
36685: ROEVER-DOZY,DE / FISCHER,F.H. (BEWERKER) - Het leven van onze voorouders.
40246: ROGIER,L.J. - Katholieke herleving. Geschiedenis van Katholiek Nederland sinds 1853.
40962: ROGIER,L.J. - Beschouwing en onderzoek. Historische studies. Met een inleidend woord van Anton van Duinkerken.
41996: ROGIER, L.J. - Herdenking van P. Geyl (15 december 1887 - 31 december 1966). ( meded.KNAW)
43964: ROGIER,L.J. - Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen van L.J. Rogier. 2 delen.
37438: ROGIER,JAN. - De geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten.(politieke portretten 1).Een zondagskind in de politiek en andere christenen.(politieke portretten 2)
41634: ROHWER,JENS - Die harmonischen Grundlagen der Musik. (Kieler Schriften zur Musikwissenschaft, Band XIX)
41747: ROISMAN, A. - 400 Kurzpartien
42033: ROLAND, CHARLES G. - Courage Under Siege. Starvation, Disease, and Death in the Warsaw Ghetto.
41028: ROLAND HOLST,HENRIETTE - Erasmus herdacht
39380: ROLING,B.V.A.(RED) - Opstand en revolutie(polemologische studien)
43939: ROMAIN, WILLY-PAUL - Bonifatius. Grondlegger van Europa.
39045: ROMAKO) NOVOTNY,P. - Anton Romako. 24 Aquarelle. (Osterreichische Aquarellisten)
40871: ROMEIN,J. - The watershed of two eras. Europe in 1900.
41268: ROMEIN,JAN - Gegist bestek. Aspecten van drie jaar Wereldbestel.
59121: ROMEIN, T.A. - Naamlijst der pedikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. Eerste Gedeelte
59124: ROMEIN,J. - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays.
43339: ROMIJN,JAAP - 80 Jaar Mobach pottenbakkers.
37860: RONSIN,ALBERT - Découverte et baptême de l'Amérique.
58582: RONTGEN - VIS,JURJEN - Gaudeamus. Het leven van Julius Rontgen (1855-1932). Componist en musicus.
58287: RONTGEN - RONTGEN,A.(VERZAMELD) - Brieven van Julius Röntgen.
45090: ROOBJEE,P. / DEPONDT,P. - Hans Vandekerckhove. Picture Palace.
37969: ROODBERGEN,SAKE P. - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief.
36940: ROODHUYZEN,THEA - In woelig vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802.
40145: ROOIJ,V.A. DE - Cohesion through contrast: discourse structure in Shaba Swahili/French conversations.
42755: ROOIJEN, MAURITS VAN - Geschiedenis in de praktijk.
38484: ROON,G.VAN. - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940.
40918: ROON,GER VAN (ED.) - Europäischer Widerstand im Vergleich. Die Internationalen Konferenzen Amsterdam.
40548: ROON,GER VAN (ED.) - Helmuth James Graf von Moltke. Völkerrecht im Dienste der Menschen.Deutscher Widerstand 1933-1945.
58378: ROORDA,HELENA - 125 Jaar Koninklijke Hausemann & Hötte. Van Lampekous naar Jumbospel.
38567: ROOS,F.DE - Model en mogelijkheid. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. F.de Roos bij zijn 25 jarig jubileum aan de faculteit der economische wetenschappen van de Vrije Universiteit.
44288: ROOSBROECK,ROBERT VAN - Filips II. Koning van Spanje. Soeverijn der Nederlanden.
36836: ROP,ANT. L. DE - Lentevreugd
42019: ROSEN, GEORG - Juden und Phonizier. Das antike Judentum als Missionsreligion und die Entstehung der judischen Diaspora.
37106: ROSENTHAL,B.C. / CHOMIAK,M.B. - A revolution of the spirit. Crisis of value in Russia,1890-1924.(translated by M.Schwartz)
38020: ROSSELLINO ) PLANISCIG,LEO. - Bernardo und Antonio Rossellino.
37752: ROSSEN,M.J.J.G. - Het gemeentelijk volkshuisvesting beleid in Nederland. Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925).(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
38527: ROSSETTI) BELLAS,RALPH A. - Christina Rossetti.
58537: ROSSI,ALDO - ADJMI,MORRIS (ED.) - Aldo Rossi. Architecture 1981-1991.
59277: ROTENBERG,MARK - The Rotenberg collection. Forbidden erotica.
43720: ROTHEMUND,B. - Handbuch der Ikonenkuns I.
43537: ROTHSCHILD,FRITZ - Vergessene Traditionen in der Musik. Zur Ausfuhringspraxis von Bach bis Beethoven.
59010: ROTTERDAM PAPERS II - A contribution to medieval archology. Teksten van lezingen, gehouden tijdens het Symposium woning en huisraad in de Middeleeuwen te Rotterdam van 20 t/m 22 maart 1973.
36673: ROTTERDAM - HAZEWINKEL,H.C. - Rotterdamsch Jaarboekje. 4de reeks 8ste jaargang 1940.
43512: ROUQUETTE,MAX / SOUCHE,GEORGES - Le Lac de Salagou. Miroir aux cent visages.
58739: ROUW,KEES - Sybold van Ravensteyn architect van Kunstmin en De Holland.
44668: ROUX,MARIUS LE - Die Kaapse opersmid. 'n Oorsig van die kopersmids wat sedert 1662 aan die Kaap die Goeie Hoop gewerk het, met besondere verwysing na die materiaal, gereedskap en tegnieke wat hulle gebruik het deur.
44689: ROUX,JEAN-PAUL - Les explorateurs au Moyen Age.
38767: ROWEN,H.H.(ED.) - "Pomponne's ""Relation de mon ambassade en Hollande"" 1669-1671. (Historisch Genootschap)"
43505: ROWLAND,KURT - A history of the modern movement. Art architecture design.
58952: ROWLAND,INGRID D. - Giordano Bruno. Philosopher / Heretic.
44846: ROWSE, A.L. - Sir Richard Grenville of the 'Revenge'
43636: ROWSE,A.L. - Ralegh & the Throckmortons.
41032: ROWSE,A.L. - Portraits and Views. Literary and Historical.
44293: ROXBURGH,A. - The second Russian revolution.The struggle for power in the Kremlin.
42330: ROYAARDS,C.W. - Het stadhuis van Haarlem. Algemeen restauratieplan.
37446: ROYCE) MAHOWALD,M.B. - An idealistic pragmatism. The development of the pragmatic element in the philosophy of Josiah Royce.
44045: ROYEN, P.C.VAN. - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700
59196: ROZENBURG - Rozenburg 1883-1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek. Tentoonstellingscatalogus.
36754: RUSS / RUSS,KARL - Handbuch der Vogelliebhaber. I Fremdländische Stubenvögel.
37412: RUANE,CHRISTINE - Gender, class and the professionalization of Russian city teachers 1860-1914.
37380: RUBINSTEIN,MICHAEL - Music to my ear. Reflections on music and digressions on metaphysics. With a foreword by Richard Baker.
39252: RUCKBROD,K. - Universitat und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp.
38508: RUDOLF) RICHTER,W. - Kronprinz Rudolf von Oesterreich. Geschichte eines übergrossen Erbes.
38463: RUDOLPH,R.J.W. - Hedendaags Socialisme, in zijn oorsprong en wezen voor het volk geschetst.
43115: RUEMPOL,A. / DONGEN,A.G.SA.VAN - Pre-industriële gebruiksvoorwerpen. Pre-industrial utensils 1150-1800. ( Museum Boymans - Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving Departement of Applied Arts and Design)
59066: RUEMPOL,ALMA - Communicerende vaten. Beeldtaal van slibversiering op laat-middeleeuws aardewerk in de Nederlanden.
42047: RUETHER,R. - Nachstenliebe und Brudermord. Die theologischen Wurzeln des Antisemitismus.
45053: RUIGE,K.I. - Geloof in glas. Over de oudste middeleeuwse fragmenten vensterglas van Nederland in Hoorn op Terschelling..
43399: RUIJSSENAARS - Hans Ruijssenaars Architect.
42796: RUIJSSENAARS,HANS / ROOY,MAX VAN - Masterplan Ruijssenaars Rijksmuseum. Vooruit naar Cuypers.
37836: RUITENBEEK,W. / SCHARRINGA,K.J.G. / ZOMERDIJK. P.J. - Broedvogels van Noord-Holland.
44851: RUITER - BRANDT,GERARD - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, &c. L.Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt.
43181: RUIZ,JUAN - Libro de Buen Amor. Edicion critica de Joan Corominas.
58394: RULLER,S.VAN - Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland. 1806-1870.
38623: RULLMANN,J.C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
40649: RULLMANN,J.C. - De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw
38937: RUPNIK,JACQUES - Het andere Europa.
36637: RUSSEL,JONAS - Pardoes de Tovenaar. ( eerste boek van een schrijvertje van zeseneenhalf die zeker nog beroemd gaat worden, in handschrift)
44650: RUSSEL,FRANK - Architecture in progress. Internationle Bauaustellung Berlin. ( Profile )
37499: RUTER,A.J.C. / LOCHER,J.G. / BOER,W.DEN. / SCHAPER,B.W.(EDS.) - Historische studies over mens en samenleving.(sociaal historische studien IISG)
58389: RUTGERS,A. - Vogels van Nieuw-Guinea.. Deel 1 en 2. Geselecteerd uit John Gould's: The birds of New Guinea.
58390: RUTGERS,A. - Vogels van Zuid-Amerika. Deel 1 en 2. Geselecteerd uit John Gould's: The monograph's of birds.
58388: RUTGERS,A. - Vogels van Azie. Deel 1 en 2. Geselecteerd uit John Gould's: The birds of Asia.
38570: RUTGERS,C.A. - De Utrechtse bisschoppen in de middeleeuwen.(geschiedenis in veelvoud)
36934: RUTH,G. - Sicherungsarbeiten am Mainzer Dom.
45178: RUTTEN, L.E.H. - De devolutieve werking van het appel in het burgerlijk procesrecht.
43414: RUYTER, H.VAN - De geheimen van 34 open wedstrijdboten.
59494: RYPTSJERK - VLIEGER,JOUKE - Anas platyrhunchos Ripikerka. In beskerme bastert. Feriening de Dorpsein Ryptsjerk,1937-2012.
58174: SABBE,HERMAN - All that music. Een antropologie van de westerse muziekcultuur.
44899: SACHS,AARON - The humboldt current. Nineteenth-century exploration and the roots of American environmentalism.
59237: SADELMI MILANO - Sadelmi Milano / Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord Holland aanleg 150 kv lijn Oterleek Diemen s’Gravenland 1968. Prachtige originele foto’s van de aanvang van de bouw tot het in werking stellen
58363: SADIE,STANLEY / LATHAM,ALISON - Stanley Sadie's music guide and introduction.
58584: SADIE,STANLEY (ED.) - The New Grove twentieth-cemtury American masters. Ives, Thomson, Sessions, Cowell, Gershwin, Copland, Carter, Barber, Cage, Bernstein.
37774: SAFFRON,INGA - Caviar. The strange history and uncertain future of the world' most coveted delicacy.
39882: SAGE TEN BROEK ) GORRIS,G - J.G. le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der Katholieken. 2 delen
45096: SAHER,HERBERT VON - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
58730: SAINTE BEUVE - La vie des lettres. 1. Moyen Age et Renaissance. 2. Le siecle de Versailles. 3. Les lumieres et les salons. 4. Le siecle deu progres.
40926: SAKS ) JONG EDZ.,FR. DE - J. Saks, Literator en Marxist. Een politieke biografie.
58068: SALAZAR,ADOLFO - Music in our time. Trends in music since the romantic era. ( translated from the Spanish by Isabel Pope )
39089: SALIERI - BRAUNBEHRENS,VOLKMAR - Salieri in de schaduw van Mozart.
58144: SALLENBACH,FRED - Carl Spittelers Verhaltnis zur Musik.
45042: SALMAN,J. - Handdruk van de tijd. Almanak en het dagelijks leven in de Nederlanden, 1500-1700.
40567: SALOMON,H.P - Saul Levi Mortera en zijn 'Traktaat betreffende de waarheid van de wet van Mozes'
59389: SALVERDA,REINIER / BRAND,HANNO (RED.) - De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda. ( met vele artikelen over Fries )
38724: SALZER,FRITZ - Augendiagnose und Okkultismus.
37109: SALZMANN,W.H. - Bedrijfsleven, overheid en handelsbevordering. The Netherlands chamber of commerce in the United States, inc. 1903-1987.
45226: SAMSON,JIM - Music in transition. A study of tonal expansion and atonality, 1900-1920.
40782: SAMUEL,RAPHAEL (ED.) - People's history and socialist theory.
59488: SANDERS,GEORGE - Oranjepenningen in Paleis Het Loo met een catalogus van de penningcollectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.(Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2004-2005)
45231: SANDERS, PAUL F - De piano het instrument en zijn meesters.
40826: SANNES,H.W.J - Onze Joden en Duitschland's greep naar de wereldmacht.
44526: SANNES,H. - Herdenkingsrede tgv 50-jarig bestaan van het tegenwoordige gebouw der Openbare Lagere School te St. Annaparochie, 21 maart 1930.
44272: SANSOM, GEORGES - A History of Japan. Volume I: to 1334 / Volume II: 1615-1867 / Volume III: 1334-1615.
43890: SANTEMA,O. - Nije Searje Alde Doarpsgesichten.
43067: SANTEMA,O - Alde doarpsgesichten. Diel II.
42750: SANTEN,CHRISTA VAN / HANSEN,A.J. - Daglicht Kunstlicht een leidraad.
58486: SANTEN,CHRISTA / HANSEN,A.J. - Licht in de architectuur. Een beschouwing over dag- en kunstlicht.
37909: SANTEN,R.VAN NIEMANN,W.(BEWERKER) - De piano en hare componisten.
44352: SANTIAGO DE COMPOSTELA / TENTOONSTELLINGSCATALOGUS - Santiago de Compostella. 1000 jaar Europeese bedevaart. ( Europalia 85 España)
44644: SANTOS, MARIA EMILIA MADEIRA - Viagens de Exploracao Terrestre dos Portugueses em Africa.
42028: SARDE, MICHELE - Histroire d'Eurydice pendant la remontée.
38748: SARNITZ,A. - Drei Wiener Architekten. Three Viennese Architects. Wilhelm Holzbauer, Gustav Peichl, Roland Rainer. Ein Katalog.
38380: SARTHOU CARRERES,CARLOS. - Catedrales de España. (Su pasado y su presente). Prólogo de Angel Dotor.
41183: SAS,N.C.F. VAN (RED.) - Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen.
41952: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
39316: SAUERLANDT,MAX - Deutsche Plastik des Mittelalters. (Die Blauen Bücher)
44733: SAVAGE, GEORGE - Glass and Glassware.
44926: SAVOURS,ANN - The Search for the North West Passage.
44872: SAYN-WITTGENSTEIN,FRANZ PRINZ ZU - Fahrten ins Elsass.
58386: SCAMUZZI,ERNESTO - Egyptian art in the Egyptian Museum of Turin. Paintings, sculpture, furniture, textitles, ceramics, papyri.
45225: SCHÜTZE, F. W.: - Praktisch-theoretisches Lehrbuch der musikalischen Composition. Nach pädagogischen Grundsätzen abgefaßt.
41238: SCHÖNE,LOTHAR - Neuigkeiten vom Mittelpunkt der Welt : der Kampf ums Theater in der Weimarer Republik
58051: SCHAAL,RICHARD - Verzeichnis deutschsprachiger musikwissenschaftlicher Dissertationen 1861-1960
58183: SCHAAL,RICHARD - Musiktitel aus funf Jahrhunderten. Eine Dokumentation zur typografischen und kunstlerischen Gestaltung und Entwicklung der Musikalien. ( Quellen Katalogue zur Musikgeschichte 5 )
38499: SCHAARS,A.H.G. - De bosbouw van het Entel in de tweede helft van de achttiende eeuw.
40266: SCHAARS,A.H.G. - Agrarische terminologie in Oost- Gelderland en haar dialectgeografische aspecten.
42985: SCHACHT,MARKUS / MEINER,JORG (RED.) - Onder den Oranje Boom. Nederlandse kunst en cultuur aan Duitse vorstenhoven in de zeventiende en achttiende Eeuw.
44715: SCHAEDLER,KARL F. - Keramik aus Schwarz-Afrika und Alt-Amerika. Die Sammlung Hans Wolf - Zürich. / Ceramics from Black-Africa and Ancient America / Ceramique de l'Afrique Noire et d'Amerique Precolumbienne.
37127: SCHAEFFER,ALBERT - Technologie der Farberei und Textilveredlung.
139: SCHAFER,D. - Het klavier.Samengesteld uit de nagelaten aanteekeningen door Ida Schafer-Dumstorff.
43995: SCHAFER,ERNST - Laudatio organi. Eine Orgelfahrt von der Ostsee bis zum Erzgebirge.
59632: SCHAFER,WALTER ERICH - Günther Rennert. Regisseur in dieser Zeit.
42152: SCHAFFENBURG ) NAGEL,WOLFGANG ARNIM - Aschaffenburg. Mittelpunkt des fränkischen Untermaingebietes.
44873: SCHAFFERS-BODENHAUSEN,K. / TIETHOFF-SPLIETHOFF,M. - The portrait miniatures in the collections of the House of Orange-Nassau.
36712: SCHAFKE,RUDOLF - Geschichte der Musikaesthetik in Umrissen.
38479: SCHAGEN,J.C. VAN. - Schriftsels IV. Grafisch intermezzo.
45023: SCHAGEN - HULSHOF,HENK / TIMMER,FRED - Schagen.Zo was het.
59247: SCHAGEN,J.C.VAN - Dagboekblaadjes. Schifsels XIII.
45176: SCHALKEN,TOM - Pornografie en strafrecht. Beschouwingen over het pornografiebegrip en zijn juridische hanteerbaarheid.
44909: SCHAMA,SIMON. - Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780/1813.
44969: SCHAPER,J.H. - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H. Schaper.
37251: SCHARFENBERG,HORST. - Sekt.Perlendes Deutschland.
39054: SCHARRELMANN,W - Hiennerk de haan.
37308: SCHATBORN,P. / SZENASSY,I.L. - Iconographie du notariat. Documentation de la foundation pour le progres de la science notariale.
57935: SCHATT,PETER W. - Jazz in der Kunstmusik. Studien zur Funktion afro-amerikanischer Musik in Komposition des 20. Jahrhunderts.
58062: SCHAUER,LUCIE / HILDEBRANDT,RAINER - Maler interpretieren die Mauer. Katalog zu der Dauerausstellung im Museum Haus am Checkpoint Charlie.
44946: SCHEEPSMA,WYBREN - De Limburgse sermoenen (ca. 1300). De oudste preken in het Nederlands.
40852: SCHEER,VAN DER,BOOM EN LESTURGEON - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen.
43286: SCHEERDER,G. - De contrareformatie te Rotterdam. De Leeuwenstraatse statie van de Paters Jezuieten 1610-1708-1800.
59692: SCHELHAAS, H. (RED.) - Gevelstenen en opschriften in Overijssel.
58982: SCHELLART,A.I.J.M. - Staten en stinsen in Friesland in oude ansichten.
40261: SCHELVEN,A.A. VAN - Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. Deel III : Polen-Bohemen, Hongarije en Zevenburgen
39154: SCHENDEL ) EIJK,H.P.A. VAN - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
41329: SCHENK,M.G. (SAMENST.) - Vrouwen van Nederland 1898-1948. De vrouw tijdens de regering van Koningin Wilhelmina
43891: SCHEPENLIJST - Lijst van de schepen varende onder Nederlandse vlag, thuisbehorende in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, aan welke roepnamen zijn gegeven uit het Internationaal Seinboek, op 1 januari 1961.
40327: SCHEPS,J.H. - Scheps inventariseert.
58843: SCHERER,BARRYMORE LAWRENCE - A history of American classical music.
58411: SCHERING - Vom Wesen der musik. Ausgewahlte Aufsatze von Arnold Schering. Herausgegeben und eingeleit von Karl Michael Komma.
45121: SCHERING,ARNOLD - Geschichte des Oratoriums.
40129: SCHERMBEEK,M. VAN - Anders dan anders. De heldin als Ideaal IK in de ogen van de vrouwelijke recipiënt
41257: SCHERMERHORN,W - De boeren in onze volksgemeenschap.
37105: SCHERMERHORN) SMIT,C.(ED.) - Het dagboek van Schermerhorn. Geheim verslag van prof.dr.ir. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indie 20 september 1946-7oktober 1947. (Ned.Hist.Genootschap)
39110: SCHIEDAM ) FEIJST,G.VAN DER - Schiedam in oude ansichten.
40692: SCHIEDER,TTHEODOR - Begegnungen mit der Geschichte.
38625: SCHIERBEEK,BERT - Je geld of je leven.
59416: SCHIERMONNIKOOG - LOON, ANDRE J.VAN / MOOSER,J. - Vogels van Schiermonnikoog. Gezien - geteld - opgetekend.
44948: SCHILDER,G.G. - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Deel II. Bijlagen.(Linschoten LXXVIII)
36755: SCHILDERS,ED - Brooklyn Bridge. Met foto's van Piet Schreuders en een inleiding van Thomas L.Bonn.(een Furore Boek)
42340: SCHILLINGS,HARRY - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw. ( Maaslandse Monografieen)
42381: SCHILLINGS C G. - Der Zauber des Elescho.
44294: SCHIMMEL,J.A. - Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810. Geschiedenis van de verlening en burgerlijst. (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland )
43938: SCHIMMELPENNINCK ) VRIES,THEUN DE - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
42073: SCHIMMELPENNINCWEBBERS,H. / KOEKEBAKKER,O. / BEKAERT,G. - De Brug. The Erasmus Bridge. 1 Geschiedenis en bouw. 2 Licht en Techniek. 3 Poezie en Kunst.
43510: SCHIPHORST,BOB TER / MICHEL,FRANCOIS-BERNARD - Native Camargue
40909: SCHMALHAUSEN,O.R - Tijden voor gebed. Aspecten van Argumentatiestructuur in Bavli Berachot 26a-28b.
36780: SCHMALHAUSEN,H.E.B. - Over Java en de Javanen. Nagelaten geschriften van H.E.B. Schmalhausen, gepd. Assistent-Resident.
59630: SCHMAUS,ALOIS (ED.) - Silent night, holy night. 150 years. History and circulation of a carol. Worldwide translations of the Christmas classic.
58941: SCHMERENBECK,PETER (ED.) - Barocker Traum. Fayencen aus Zerbst und Jever.
39030: SCHMID,C. - Josaphat.
40729: SCHMID,CARLO - Erinnerungen.
59294: SCHMIDT,ROBERT - Chinesische Keramik von der Han-Zeit bis zum XIX. Jahrhundert.
37088: SCHMIDT,HEINRICH(HERAUSGEGEBEN) - Hoftheater,Landestheater,Staatstheater.Beitrage zur Geschichte des oldenburgische Theaters 1833-1983.
39648: SCHMIDT DEGENER,H. - Inleiding tot de geschiedenis der schilderkunst. 10 delen compleet. 1.Italiaanse school 2.Italiaanse school II 3.Vlaamse school 4.Spaanse school 5.Duitse school 6.Nederlandse school 7.Franse school 8.Engelse school 9.XIXde eeuw 10.XXste eeuw
40471: SCHMITT,EBERHARD - Die Französische Revolution. Anlässe und langfristige Ursachen
41127: SCHMITT,EBERHARD - Einführung in die Geschichte der Französischen Revolution
40313: SCHMITT,HANS A. (ED.) - Historians of Modern Europe
37161: SCHMITZ,H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1890.
37834: SCHMUCKER,W.G. - Die moderne englische Jugend.(Eine Analyse nach Zeugnissen der neueren englischen Literatur)
40010: SCHMUTZER,EDUARD J.M - Dutch colonial policy and the search for identity in Indonesia 1920-1931
37352: SCHNACK,F. - Das Leben der Schmetterlinge. Naturdichtung.
45218: SCHNEEWIND,URSULA - Jede Note an dich gerichtet ! Musikalische Widmungsgeschichten.
59376: SCHNEIDER,M. - De voorgeschiedenis van de Algemeene Landsdrukkerij.
38651: SCHNEIDER,KARL CAMILLO - Die Grundgesetze der Deszendenztheorie in ihrer Beziehung zum religiösen Standpunkt.
44317: SCHNEIDER, MICHAEL. - Kleine Geschichte der Gewerkschaften. Ihre Entwicklung in Deutschland von den Anfängen bis heute.
36970: SCHOCH,E.O. - Beitrage zur Anthropologie der Aderbeidshan-Turken Usbeken und Kazaken.
58857: SCHOEDINGER,ANDREW B. - Readings in Medieval philosophy.
36856: SCHOENBERG,HANS W. - Germans from the East. A study of their migration, resettlement and subsequent group history since 1945.(studies in social life XV)
43104: SCHOKKENBROEK,J.C.A. - Kunst op het water Nederlandse scheepssier 1650-1850.
40274: SCHOLDER,KLAUS - Die Kirchen zwischen Republik und Gewaltherrschaft. Gesammelte Aufsätze. Herausgegeben von K.O. von Aretin und Gerhard Besier
40074: SCHOLDER,KLAUS - Die Kirchen und das Dritte Reich. Band 1. Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918-1934
42802: SCHOLL-LATOUR,PETER - Onbegrensde oorlog. De strijd tegen het terrorisme - een strijd tegen de Islam ?
40122: SCHOLTA,KARL (SAMENST.) - Deutsche Prediger im niederländischen Raum seit der Reformation. Alfabetische lijst van Predikers.
41448: SCHOLTENS,BERT - Towards a theory of international financial intermediation.
44745: SCHOMBERG, BEATRIX - Pentagon. Informal design.
59619: SCHON, WILHELM - Ik lach bij het zien.
57978: SCHONBERG - GERVINK,MANUEL - Arnold Schonberg und seine Zeit.
58170: SCHONBERG - BERG,ALBAN - A.Schonberg. Gurrelieder. Fuhrer (grosse Ausgabe)
37143: SCHONBERG - MEYER,A. / SCHEIDELER,U. (HERAUSGEGEBEN) - Autorschaft als historische Konstruktion. Arnold Schönberg - Vorgänger,Zeitgenossen,Nachfolger und Interpreten.
39317: SCHONBERGER ,ARNO - Deutsche Plastik des Barock ( Die Blauen Bücher ).
58623: SCHONE,SALLY - Brenn Punkte. Keramische Fachschulen seit 1875. Landshut / Hohr / Bunzlau.
38103: SCHONGAUER ) ROSENBERG,J.(HERAUS GEGEBEN) - Martin Schongauer handzeichnungen.
40806: SCHOONDERWOERD,N.H.G - J.T. Grein, Ambassador of the Theatre 1862-1935. A study in Anglo-Continental Theatrical Relations.
42665: SCHOONEBEEK ) HAAR,J.VAN DER - Schoonebeekin oude ansichten deel I.
43242: SCHOONHOVEN - Drie eeuwen Schoonhovens zilver. Tentoonstelling in het Nederlands goud-, zilver- en klokkenmuseum
59312: SCHOOR,HENK VAN DE - NS laat bouwen. Stations sinds 1980.
38941: SCHORER,G.L. - De Nederlandsche Zeemacht. Waarom heeft Nederland een zeemacht nodig ? Aan welke eischen moet deze voldoen ?
59470: SCHOSTAKOWITSCH,DMITRI - GLIKMAN,ISAAK DAWYDOWITSCH (HERAUSGEGEBEN, KOMMENTIERT) - Chaos statt Musik? Briefe an einen Freund . (aus dem Russischen von Thomas Klein und Reimar Westendorf)
37066: SCHOTEN ) BAETENS,ROLAND - Schoten. De geschiedenis van een tweeliuk.
38016: SCHOTEN ) HAAN,TJ.W.R.DE - Zeven heerlijkheden. Over geschiedenis en volksleven der voormalige gemeente Schoten.
58940: SCHOUBYE,SIGURD - Hollandske Vaegfliser. (Hollandse wandtegels)
38587: SCHOUSTRA,FENNO L. - Elfstedentocht. De schaatsen scherp.
58013: SCHOUTEN,HENNIE - Muziekleer in theorie en praktijk.
42654: SCHOUTEN, MARTIN - De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
45258: SCHOUTEN,HENNIE - Drie Franse Liederencomponisten. Duparc; Fauré, Debussy.
38990: SCHOUTEN,H. - Techniek van het orgelspel.
42995: SCHOUTEN,H. - Voordracht en registratie der Orgelliteratuur:
37828: SCHOUTEN,J.D. - Patronenboekje voor het eenvoudig weefstoeltje. (weeftoestel)
43770: SCHOUWEN DUIVELAND - Gekwelde grond. Schouwen-Duiveland in ramp en herstel.
36990: SCHRADE,H. / FEGERS,H. (HERAUSGEGEBEN) - Das Werk des Kunstlers. Studien zur Ikonographie und Formgeschichte. Hubert Schrade zum 60. Geburtstag dargebracht von Kollegen und Schulern.
32948: SCHRADER, C.G. - Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745.
40181: SCHRAUWEN,ANNETE - Marché intérieur. Recherches sur une notion.
45239: SCHREIBER,ULRICH - Opernfuhrer fur Fortgeschrittene. Die Geschichte des Musiktheaters. Barenreiter, Kassel Basel, Hardcover met omslag, Von den Anfangen bis zur Franzosischen Revolution
58720: SCHREURS,EUGEEN (REDACTIE) - De schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd (1500-1535).
40322: SCHREURS,A - Van der Loo '72. The poetical surrealist.
39253: SCHRIKS,C.F.J. (SAMENSTELLER) - Werken van de Walburg Pers. Vijfhonderd titels, beschreven en toegankelijk gemaakt naar onderwerp, tijd, plaats, auteur enz.
37671: SCHROOR,MEINDERT / MEIJERING,JAN - Het Groninger landschap.(Stad&Lande 8 )
43787: SCHROTER,WILHELM - Louise. Grosherzogin von Sachsen Weimar-Eisenach. Was Sie geistig war, und wie Sie es geworden.
59516: SCHUBART,W. - Papyri graecae berolinienses.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos

5/30