Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44159: KAMERBEEK,J. - Albert Verwey en het nieuwe classicisme. De richting van de hedendaagse poëzie (1913) in zijn internationale context.
44764: KAMP, H.VAN DE - Verleden tijd. Vier eeuwen Friese uurwerken.
331: KAMP,J.L.J. VAN DE. - Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau.(Kon.Ned.genootsch. Voor geslacht- en wapenkunde)
43235: KAMPEN, K. VAN (EA. EDS.) - Het zal koud zijn in 't water als 't vriest. Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen.
37156: KAMPHUIS,P.H. / KLEIN,P. / ROSENDAHL HUBER,A.(RED.) - Een unieke samenwerking. Het Duits-Nederlandse Legerkorps. - Eine eizigartige Zusammenarbeit. Das Deutsch-Niederländische Korps.
38308: KAMPINGA,HERMAN - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw. (vermeerderd met een personenregister)
37623: KANTZARA,VASSO - An act of defiance,an act of honour. Gender and professional prestige among teachers in secondary education in Greece.
37697: KAPANADZE,KETI - Not only hands but shoulders.
37454: KARAMZIN) NEBEL,H.M. - N.M.Karamzin. A Russian sentimentalist.
37076: KARDEC,ALLAN - Das Buch der Geister. + Das Buch der Medien.
42729: KAREL,ERWIN H. - Boeren tussen markt en maatschappij. Essays over effecten van de modernisering van het boerenbestaan in Nederland 1945 - 2012. ( Historia Agriculturae 44 )
38908: KAREL V - Keizer Karel en zijn tijd.
37375: KAROLYI,OTTO - Modern American music. From Charles Ives to the Minimalists.
43038: KARSTKAREL,PETER - Tames Oud van Ameland 1895 - 1953.
39020: KARSTKAREL,PETER - Volkshuisvesting in Leeuwarden. 75 Jaar Vereniging voor Volkshuisvesting
43378: KARSTKAREL, PETER - Bloedmooi Wûnseradiel. Landschappen. Vaarten. Dorpen. Droogmakerijen. Dijken.Monumenten. enz.
40563: KASBERG,P - Nederlands Nieuw-Guinea, een land in opbouw
37584: KASTNER,ERICH - De burgers van Schilda
43500: KATALOGUS - Liebe und Hochzeit. Aspekte des Volkslebens in Europa.
42896: KATHARINA ) KUNTZE,G. (HERAUSGEGEBEN) - Erinnerungen der Kaiserin Katharina II. Von ihr selbst geschrieben. Nach Alexander Herzens Ausgabe neu herausgegeben von G. Kuntze. Mit mehreren Porträts und einem Nachtrag aus den Erinnerungen der Fürstin Daschkoff.
38046: KATZ,ROBERT - Naked by the window. The fatal marriage of Carl Andre and Ana Mendieta
43383: KAUFMANN,GERHARD - Bemalte Wandfliesen. Bunte Welt auf kleinen Platten. Kulturgeschichte, Technik und Dekoration der Fliesen in Mitteleuropa.
43119: KAWAHARA,MASAHIKO - The Ceramic Art of Ogata Kenzan
40066: KAZIMIERZ SMOLEN,M.A. (ED) - KL Auschwitz seen by the SS. Höss. Broad. Kremer.
40031: KEATING,MICHAEL - The new regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change
38666: KEHOE,ELISABETH - Fortune's Daughters. The extravagant lives of the Jerome sisters: Jennie Churchill, Clara Frewen and Leonie Leslie.
38264: KEHRLI,J.OTTO - Typografie en kunst.
44422: KEIKES,WIEBE H. - Sint Anthony Gasthuis 1900-1979. Onder de klokslag van Sint Anthoon. Een Leeuwarder gasthuis na 1900.
37782: KEIKKEIK - Invloeden/ Influences/ Einflüsse. Tekst/ Text/ Text. Arend Evenhuis en André Keikes.
44326: KEIMPEMA,ALBERT VAN - Heerenveen & Riemer 1983 - 2006 Hoe een flamboyante voorzitter sc Heerenveen opstootte in de vaart der volkeren.
44324: KEIMPEMA,ALBERT VAN - Een pompebled als voetbalhart. 75 jaar Heerenveen 1920-1995.
38080: KEITER,FRIEDRICH - Verhaltensbiologie des Menschen auf kulturanthropologischer Grundlage.
39286: KEIZER,D.P. - Friese vrijheid in ondernemersland. Een studie naar de externe kontrole in de industrie.
40315: KEIZER,M. EVELIEN - Reference, predication and (in)definiteness in Functional Grammar. A functional approach to English copular sentences
37259: KELLER,GOTTFRIED. - Die Jungfrau und die Nonne.
36977: KELLER,HARALD - Das Alte Europa. Die hohe Kunst der Stadtvedute.
38573: KELLER) LOCHER,KASPAR T. - Gottfried Keller. Der Weg zur Reife.
39656: KELLER,OTTO - Geschichte der Musik.
37763: KEMP,HENK/MAREE,PIET - Pablo Ontevree.
39594: KEMPEN,B.G.A. / VELZEN,N.VAN - Werken aan wonen. 75 jaar nationale woningraad.
40971: KEMPENLAND ) MEURKENS,PETER - Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland.
38421: KENNAN,GEORGE F. - Rusland en het westen onder Lenin en Stalin.
37586: KENNEDY,PAUL. - Preparing for the twenty-first century.
39361: KENNEDY,LUDOVIC. - The airman and the carpenter The Lindbergh case and the framing of Richard Hauptmann.
37733: KENT,L.J. - The subconscious in Gogol and Dostoevskij and its antecedents.
43994: KENTNER,LOUIS - Piano. (Yehudi Menuhin reeks)
43564: KENZO TANGE ) RIANI,PAOLO - Kenzo Tange. ( 20th Century Masters )
41754: KERES,PAUL - Ausgewählte Partien 1931-1958. Zugleich ein Lehrbuch des praktischen Schachs.
44542: KERKRADE - DRIESSEN, J.F., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Kerkrade 1795-1946.
38919: KERNDÖRFFER,H.A. - Der kleine Taschenspieler und Magier.
40700: KERNKAMP,G.W - Van menschen en tijden. I. Studiën over geschiedschrijvers
44768: KERNKAMP,G.W. / FOCKEMA ANDREA,J.P. - De Utrechtse Universiteit 1636-1936. Eerste deel - De Utrechtse Academie 1636-1815. Tweede deel - De Utrechtse Universiteit 1815-1936.
44310: KERNKAMP,J.H. - Vijftiende-eeuwse rentebrieven van noordnederlandse steden. ( Fontes Minores Medii Aevi XIII )
37516: KERNS) LUGTON,R.C. / SALTZER,M.(EDS.) - Studies in honour of Alexander Kerns.
41801: KERSTEN,KURT - Peter der Grosse. Vom Wesen und von den Ursachen historischen Grösse.
37033: KERSTEN,A.E. - MANNING,A.F. (BEWERKERS) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode C 1940-1945. Deel III 1 juni - 7december 1941. (RGP Grote Serie 172)
41089: KESSEL,P.J. VAN - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-Venetië en het Protestantisme in de tijd der Contra-Reformatie.
44303: KETNER,F. - De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem.
30285: KETNER, F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de 15e eeuw.
45189: KEUKENS,W.M.T. (RED.) - Raad & Daad. Over de rechtsvormendetaak van de Hoge Raad.
41064: KEUZENKAMP,J.H. (INL.) - Gemeentewapens in Nederland. Naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel.
43121: KEYES, ROGER S. - Surinomo from the Chester Beatty Collection. Catalogue.
38084: KHAWAM.R.R. - Le livre des ruses. La strategie politique des Arabes.(traduction integrale sur les manuscrits originaux par Khawam)
36924: KHLEBNIKOV ) MARKOW,VLADIMIR - The longer poems of Velimir Khlebnikov.(Publications in Modern Philology)
41668: KIDSON,PETER / MURRAY,PETER - A History of English Architecture.
43058: KIERS,OLF - Jan Wils / het Olympisch stadion. (Monografieën van de Stichting Architectuur Museum).
38337: KIERS / LOOS / VAN OS / TISSINK / VELS HEIJN/ BUNNIG - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw.
39472: KIJFHOEK ) MEIJNEN,W. - Kijfhoek anders bekeken.
44599: KINDER,TERRYL N. - Cistercian Europe. Architecture of contemplation.
58076: KINKELDEY,OTTO - Orgel und Klavier in der Musik des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Instrumentalmusik.
44613: KINKER - HALL,M.C.VAN. - Mr. Johannes Kinker. Bijdragen tot zijn leven, karakter en schriften.
39092: KINKER ) RISPENS,J.A. - De geharnaste dromer. Johannes Kinker als aestheticus en dichter. Een essay.
40422: KINT,PH - Prometheus aangevoerd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850.
44634: KIRCH,PATRICK VINTON - On the road of the winds. An archaeological history of the Pacific Islands before European contact
40428: KIRN,PAUL - Das Bild des Menschen in der Geschichtsschreibung von Polybios bis Ranke
42102: KISCH,GUIDO - Judentaufen. Eine historisch-biographisch-psychologisch-soziologische Studie besonders für Berlin und Königsberg.
43522: KISTEMAKER,R. / JONKER,M - De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
37029: KLAASSEN,W.J.M. / WOLTRING,J.(BEWERKERS) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode B 1931-1940. Deel I: 2 januari 1931-29 maart 1932. (R.G.P.Grote Serie 191)
43596: KLAPWIJK.J. - Tussen historisme en relativisme. Een studie over de dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch.
38923: KLEFFENS,E.N.VAN. - De Overweldiging Van Nederland.
43561: KLEIBRINK,H. / SPRUIT,R. - Gezicht op Leiden. De zeven singels. Met bijschriften van Willem Postel.
42566: KLEIJ, W.D.VAN DER / HUL,J.VAN 'T - Willem Hendrik Zwart. Een kloecken meester van het orgelspel.
37754: KLEIJNGELD,A.M.P. - Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
43411: KLEIN,ADALBERT - Islamische Keramik.
45000: KLEIN, AART / MICHAELIS,HANNY - De Amstel is er gelukkig nog. Een fotografisch document door Aart Klein.
58059: KLEIN - NIEUWENDAM,A. - Carla Klein. Beeldhouwster, médailleur
44722: KLEIN,LARRY - Exhibits. Planning and design.
43969: KLEIN, ADALBERT - Deutsche Keramik von den Anfängen bis zur Gegenwart
43921: KLEINEKE,HANNES(ED.) - The Fifteenth Century. Parliament, personalities and power. Papers presented to Linda S. Clark
42532: KLEINJAN,HARRY / STOL, ED - Het volmaeckste maecksel. De vijf monumentale orgels in de gemeente Voorst.
42480: KLEMPERER,GEORG /KLEMPERER,FELIX - Neue Deutsche Klinik. Handworterbuch der praktischen Medizin. Mit besonderer Berücksichtigung der inneren Medizin, der Kinderheilkunde und ihrer Grenzgebiete.
43963: KLEP PAUL M.M. - Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant 1700-1900.
44874: KLERK,L.J.DE / LAKERVELD,P.A. / SCHUT-BAAK,P.A. - Titaanzink in de bouw.
39613: KLERK,L.DE - De grondsituatie der puberteitsopvoeding. Een theoretisch en empirisch voorbereidende studie.
37213: KLESSMANN,E. - Ein fest der Sinne. Casanova und sein Zeitalter.
43915: KLEYN,J.DE. - Volksaardewerk in Nederland 1600-1900.
38652: KLIEM / MERBACH / SPERL (ZUSAMMENGESTELT) - Marx /Engels Verzeichnis. Werke, Schriften,Artikel.
40626: KLIENEBERGER,H.R. - The Christian Writers of the Inner Emigration.
41610: KLIJN,ANNEMIEKE - Arbeides - of volkspartij. Een vergelijkende studie van het belgisch en Nederlands socialisme 1933-1946.
42292: KLIMSCH, R. - De dooden leven. Voor Nederland bewerkt door P.H.Hermans.
44834: KLINKENBERG,EMANUEL S. - Architectuuruitbeelding in de middeleeuwen. Oorsprong, verbreiding en betekenis van architectonische beeldtradities in de West-Europese kunst tot omstreeks 1300.
45222: KLOCKNER,DIETER - Das Florilegium des Adrian Denss (Köln 1594). Ein Beitrag zur Geschichte der Lautenmusik am Ende des 16. Jahrhunderts. ( Beiträge zur Rheinischen Musikgeschichte, Heft 90 )
44200: KLOEKE,G.G. - De Hollandsche Expansie, in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten. Proeve eener historisch-dialect-geographische synthese. (Noord en Zuid Nederlandsce Daialectbibliotheek II )
43821: KLOMPIEN ) TAMMELING,B. - Marten Klompien
38199: KLOOS) REYNEKE VAN STUWE,J. - Het menschelijke beeld van Willem Kloos.
43398: KLOPPENBURG,W.C.M. - De ontwikkelingsgang van de pianomethoden. Van het begin af tot aan de methode van Deppe ( 1550 tot 1895)
38936: KLOPSTOCK) TIEMANN,F. + H. (HERAUSGEGEBEN) - Geschichte der Meta Klopstock in Briefen.
44788: KLOTZ,HEINRICH - Revision of the modern.
41151: KLUIVER,J.H. (ED.) - De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau, 1578-1584.
42563: KLUIVER, J.H. - Historische orgels in Zeeland. ( overdruk uit het archief uitgegeven door het Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen)
40786: KLUKHUHN,ANDRE - Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw
44094: KNAAP,G.J. (BEWERKING) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende eeuw en achttiende eeuw. ( RGP, Kleine Serie 62 )
38848: KNAPEN,B. - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942
38750: KNAPPER,N. - Een kwart eeuw zuigelingenzorg in Nederland. (tgv zilveren jubileum bond tot bescherming van zuigelingen enkleuters)
40741: KNEGTEL,A.P.C.H - Laennec.
44449: KNEVEL,PAUL - Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700. (Hollandse Studien 32)
39001: KNIPPING,JOHN B. - Kersttaferelen in de Nederlandse schilderskunst.
38869: KNOBLOCH,HANS - Die Lebensgestalt der Handschrift. Abriss der Graphologischen Deutungstechnik.
45010: KNOL / HERMANS / DRIEBERGEN (RED.) PETER GREENAWAY(REGISSEUR) - Hel en Hemel. De Middeleeuwen in Het Noorden. Tentoonstellingscatalogus Groninger Museum
37937: KOCH ) LUTTEROTTI,O.R.VON - Joseph Anton Koch 1768-1839. Heroische und romantische Landschaft
38794: KOCKS,G.H. - Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten. Eine strukturgeographische Untersuchung.
15: KODALY,ZOLTAN - Die ungarische Volksmusik.
41364: KOEJEMANS,A.J. - David Wijnkoop : een mens in de strijd voor het socialisme
44319: KOELEN, A. J. F. - Medemblik in oude ansichten.
44318: KOELEN, A. J. F. - Medemblik in oude ansichten. deel 1.
44637: KOEMAN,C.E. - Lucas Jansz. Waghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Nederlanden in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.
39939: KOEMAN,JAKOB - Die Grimmelhausen-Rezeption in der fiktionalen Literatur der Deutschen Romantik
36928: KOENEN,H.J. - Voorlezingen over de geschiedenis des Nederlandschen handels.
42740: KOENIGSBERGER,H.G. - Medieval Europe 400-1500.
38660: KOERNER,W.F. - Geschichte des Amateurfunks. Seine Anfange-seine Entwicklung in Deutschland.
37992: KOHLBRUGGE,J.H.F. - Systematisch en beschrijvend leerboek der volkenkunde.
36996: KOHNLECHNER,MANFRED - Handbuch der Naturheilkunde.
44129: KOK,J. (EA.) - Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw. ( Historia Agriculturae 29 )
44945: KOK, A.L. - Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst. Uitgegeven, ingeleid en van kommentaar voorzien door G.R.W. Dibbets.
37310: KOK,PAUL TH. - Burgers in de bijstand. Werlkozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
30354: KOK,J. - Langs verboden wegen.De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914.
44034: KOLAKOWSKI,LESZEK - Geschiedenis van het marxisme.
37998: KOLAR,JIRI / FUKA,VLADIMIR - Die Weisheiten des Herrn April. (ins deutsch ubertragen von Erich Bertleff)
41236: KOLARZ,HENRY - Mijn familie in Moskou : wat men daar denkt en voelt
38189: KOLARZ,WALTER. - Godsdienst in de Sowjet-Unie.
42161: KOLDEWEIJ,A.M. - Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen.
40164: KOLK,MIEKE - Spreken om het leven. Vrouwelijke subjectiviteit in het postmoderne theater
42811: KOLLUM ) BOSGRAAF,R. - Kollum in oude ansichten.
42812: KOLLUM ) BOSGRAAF,R. - Handel en ambacht in Kollum 1925 - 1975.
42873: KOLLUM ) BOSGRAAF, R. - Kent u ze nog ... de Kollumers
42262: KOLLUMERLAND ) ANDREAE,A.J. - Kollumerland. Geschiedkundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving.
58010: KOLSTEEG, JOHAN - Een groot oeuvre. Donemus 50 Jaar tussen componisten en publiek.
44392: KOMEN,KEES / MUTTERS,JOOP - Van Kennemerhout tot cultuurpark. Kaleidoscoop van een Alkmaars stadsparkbos.
44923: KOMROFF,MANUEL(ED.) - Contemporaries of Marco Polo.
38164: KOMTER,AAFKE E.(ED.) - The gift. An interdisciplinary perspective. (contributors; Malinovski,Levi Strauss, Sahlins,Simmel,Gouldner, ao. )
43079: KONING,J.C. (RED.EA.) - Nieuwe Ruimte. Sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland.
38764: KONING,J. - Avonturen van 600 jongens in Noorwegen.
36921: KONING EIZENBERG) MITCHELL,W.J.(INTRODUCTION) - Koning Eizenberg. Essays by Aaron Betsky and Julie Eizenberg.
39775: KONING,CORNELIS DE - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw.
38333: KONING,K. DE - Begrippen en toepassingen in de elektrotechniek met eigenschappen en toepassingen van motoren.
40624: KONINKLIJK OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
42451: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK - Schatten van de Koninklijke bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van het boek, 17 december 1980 - 15 maart 1981.
44849: KONSTAM,ANGUS - The Spanish Armada. The great enterprise against England 1588.
43714: KOOI,LOLKJE VAN DER / PASSCHIER,JAC - In Grijs en blauw.
44128: KOOIJ,PIM (ED. ) - Where the twain meet again. New results of the Dutch Russian project on regional development 1780-1917. ( Historia Agriculturae 28 )
44124: KOOIJ,P. - De actualiteit van de agrarische geschiedenis. ( Historia Agriculturae 30 )
38650: KOOIMAN,W.J. - De Ronde Luthersche Kerk te Amsterdam. Geschiedenis van haar bouw en dienst.
38429: KOOIMAN,DIRK AYELT - De theorie van de opiniërende identificatie-reflex of Kousbroek wast niet meer wit. Leergangen voor parapsychologie.
37935: KOOISTRA,JAN. - 9 Gedichten. Samengesteld tot Klaas Vaak. 9 Houtsnedes van Ronald Medema.
39995: KOOL,P.B - Pre-Roman urnfields in the north of The Netherlands
41231: KOOLE,R.A. (RED.) - Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen.
44010: KOOLEMANS BEIJNEN,G.J.W. (EA.) - Historisch gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813. Uitgegeven onder het patronaat der commissie voor geschied- en oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. 4 delen.
45177: KOOPMAN,M.W.E. - Bevrijdende verjaring. Anspruchsverjährung (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache).
44635: KOOPMANS,S. - Het notariaat in Friesland voor 1811. Een schets.
38047: KOOY,G.A. - Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese. (mededelingen van de landbouwhogeschool wagenigen)
38375: KOOY,G.A.. - De zelfkazerij van Midden-Nederland. Een onderzoek naar haar voortbestaan. (toegepast sociaal onderzoek)
38119: KOOY,JOHN. - Onze eeuw. Gerhard Loeber 1846-1946.
45184: KOP,P.C. - Legisme en privaatwetenschap. Legisme in de Nederlandse privaatrechtswetenschap in de negentiende eeuw.
42518: KOPELMAN / ROTH - Liefs uit Bagdad. Het waargebeurde verhaal van een marinier, een oorlog en een hondje dat Lava heet.
45175: KOPPEN / HESSING / MERCKELBACH / CROMBAG (RED.) - Het recht van binnen. Psychologie van het recht.
41638: KOREMAN,J. - De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400. (Maaslandse monografieen)
43887: KORF,DINGEMAN - Nederlandse majolica.
45286: KORFF,MALTE (HERAUSGEGEBEN) - Konzertbuch Orchestermusik 1650-1800.
43930: KORTE,J.P.DE. - De jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC. Verenigde Oostindische Compagnie.
36918: KORTEWEG,A. - Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw,
38014: KOSSMANN,F.K.H. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann. Ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
43279: KOSSMANN,J. - Meesters in zilver. Werk van Rotterdamse zilversmeden.
37907: KOSSMANN,E.H. - De Lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
40249: KOSTER,CEES - From World to World. An armamentarium For The Study Of Poetic Discourse In Translation.
42843: KOSTER,SIMON - Van schavot tot schouwburg. Vijhonderd jaar toneel in Haarlem.
39579: KOSTER,F. - Natuurmonumenten van Nederland, deel 1en2. met een voorwoord van Jac.P.Thijsse.
40577: KOTTMAN,KARL A - Law and apocalypse: The moral thought of Luis de León (1527?-1591)
43504: KOUSBROEK,RUDY / VOS,PETER - Varkensliedjes.
37269: KOVACS ) PATAKY-BRESTYANSZKY, ILONA - Die Keramikerin Margit Kovacs.
38166: KRÄMER,F.J.L. - De negentiende eeuw. Eene schets van hare geschiedenis. (Historisch gedenkboek uitgegeven door het Nieuws van den Dag bij het einde der negentiende eeuw)
44218: KRADER,L. - The Asiatic mode of production. Sources, development and critique in the writings of Karl Marx.
41487: KRAEMER, P.E., - The societal state. The modern osmosis of state and society as presenting itself in the Netherlands in particular. A case study of an general trend.
43780: KRAMER,L. - Opvoeding door en tot de voetbalsport. In opdracht van de technische commissie van de KNVB.
44007: KRAMER,HAIJE - Friese schaakkoningen. 800 Jaren schaak in Friesland.
38993: KRAUSE,ERNST - Oper von A - Z. Ein Opernführer.
40865: KRAUSEN,EDGAR - Die handgezeichneten Karten im Bayerischen Hauptstaatsarchiv sowie in den Staatsarchiven Amberg und Neuberg a.d. Donau bis 1650.
41039: KREBBERS,H.J - Langs Slingerpaden. Een verhaal uit de Berkelstreek.
43229: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES. - Modern zilver 1880-1940.
42664: KREMERS,HEINZ / SCHOEPS,JULIUS H. - Das jüdisch-christliche Religionsgespräch. ( Studien zur Geistesgeschichte, 9)
42932: KRETZSCHMAR,HERMANN - Führer durch den Konzertsaal. I. Abteilung : Sinfonie und Suite. Band I / II
42933: KRETZSCHMAR,HERMANN - Führer durch den Konzertsaal. II. Abteilung : Zweiter Teil: Oratorien und weltliche Chorwerke.
37900: KREUKELS,L. - Mijnarbeid: Volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
42280: KREUTZBERG, LOLA - Tiere, Tänzerinnen und Dämonen. Erster und zweiter Teil: Mit der Film-Kamera durch Bali und Indien. Dritter Teil: Gemeinschaft mit Tieren.
37293: KRICKUS,RICHARD J. - Showdown: The Lithuanian rebellion and the breakup of the Soviet Empire.
44648: KRIER - PORPHYRIOS,DEMETRI. - Leon Krier. Houses, palaces, cities. ( Profile 54 )
40382: KRIJGSGEVANGENEN - Het dooden van weerlooze krijgsgevangenen door de Engelschen
39264: KRIJN,D. - Bonte pracht, vederdracht. Geschiedenis van de revue in Nederland.
42351: KRIMPEN,L.P.VAN - Handboek voor medische techniek.
38524: KRISPYN - Krispyn, testateur en gelegateerde of de erfgenaam door list; blyspel.
42307: KROES,JACK - Het paleis aan de laan. De geschiedenis van het bondsgebouw van de ANDB
43794: KROGT,M.R. VAN DER - Een koninklijk gebaar. Hofleveranciers in Nederland.
43632: KROGT,P.C.J.VAN DER (EA.) - Hollandse Stam- en Naamreeksen.
44943: KROL,J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
43761: KROMMENIE ) ATEN,D. (EA.) - Krommenie. Zevenhonderdvijftig.
42872: KROON,J. - Electronische navigatie en naderingssystemen voor de luchtvaart.
39737: KROON,J.E. ( BIJEENGEBRACHT) - Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1875 -1925. Met inleiding van A.J.Blok.
42900: KROP / SWARTTOUW (RED.) - De groothoeklens. Europa in dertien bedrijven. Liber Amicorum Ronald van Beuge.
43811: KRUIJF,ANIQUE DE - Miraculeus bewaard. Middeleeuwse Utrechtse relieken op reis. De schat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal.
41907: KRUIJSEN,JOEP / SIJS,NICOLINE VAN DER (RED.) - Honderd jaar stadstaal.
43793: KRUIMEL,J. P. / INGEN,J.C.VAN - Van bijzondere verdiensten tot koninklijke onderscheiding.
38706: KRUININGEN,H. VAN - Avonturen met tekenaars. Nu en lang geleden. Een boek over kunst verteld voor jongens en meisjes.
2469: KRUISHEER,J.G. - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. (Hollandse studien)
44026: KRUITHOF, BERNARD (EA) - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs .Inleiding, bronnen, onderzoek.
41632: KRUIZINGA, J.H. - Watergraafsmeer van dorp tot stadsdeel.
37104: KUBIN) FEUCHTMAYR,I. (KATALOGBEARBEITUNG) - Gedächtnisausstellung Alfred Kubin 1877-1959.
38449: KUHN,ALFRED - Die neuere Plastik von 1800 bis zur Gegenwart.
36947: KUHN,HERBERT. - Die Felsbilder Europas.
37054: KUIJPER,J. - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken.
40069: KUIKEN,KEES - Als een blijvend monument. Honderd jaar Dorhout Mees Stichting (1857) 1907-2007
42877: KUIKEN,KEES - Soldiers, Cops, Bannermen.The Rise and Fall of the First Communist Chinese Police State 1931-1969.
43304: KUILE, ONNO TER - Koper & Brons.
37125: KUILE,G.J. TER - Twentsche eigenheimers.
41650: KUIPER, JOHANNA E. - Van twee kinderen en de blauwe zee.
39389: KUIPER,A.C. - Prinses Evelientje.
38822: KUIPER,A.H. / LUNTEREN,G.F.M.VAN. - De vervaardiging,toepassing en verwerking van ledikanten,matrassen en dekens. (woningtextiel deel II)
40642: KUIPER,J. - Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk (626-1900)
44274: KUIPER,G.J.M. - Huis en klooster St. Antonius te Albergen.
39147: KUIPERS,LARS - K.V.Midlum 100 jaar. 1897-1997.
43004: KUITENBROUWER,MAARTEN. - Tussen oriëntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
44163: KULA,WITOLD - Théorie économique du système féodal. Pour un modèle de l'économie polonaise 16e-18e siècles.
45257: KULLAK, ADOLPH - Die Aesthetik des Klavierspiels.
38853: KUNG,HERIBERT - Rheingrenze 1945. St.gallen,Liechtenstein und Vorarlberg am Ende des Zweiten Weltkrieges.
39029: KUNKEL,FRITZ. - Die Arbeit am Charakter. Die neuere Psychotherapie in ihrer Anwendung auf Erziehung Selbsterziehung und seelische Hilfeleistung.
41855: KUNNE-IBSCH,E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Literaturwissenschaft.
42670: KUNST AUS OSTERREICH - Kunst aus Österreich. Gotische Plastik.
42671: KUNST AUS OSTERREICH - Kunst aus Osterreich. Kleinplastik
42869: KUNST,JAAP - Cultural Relations between the Balkans and Indonesia.
39495: KUPERS,E. - Sportgebouwen. Ontwerp en inrichting.
43844: KUPERUS,SJOERD - Kabouterstreken. Tekst en illustraties van Sjoerd Kuperus.
45019: KURZE, DIETRICH (HERAUSGEGEBEN) - Büchelin wye der Mensch bewar das Leben sein. Eine mittelalterliche Gesundheitslehre in lateinisch-deutschen Versen. Mit einer Einführung und Transkription.
43712: KUYPER, W. - De kunst van het wonen.
38060: KUYPERS,G. - De Russische problematiek in het Sowjet-staatsbeeld.
43947: KUYS,J. / SCHOENMAKERS,J.T. - Landpachten in Holland, 1500 - 1650.
41511: L.E. - Anna Maria de Sandra.
38051: LAAR,H.J.M.VAN DE. - Opperbankier en wetenschapsman Willem Cornelis Mees. 1813-1884.
38063: LAARMAN,J. - Handboek voor de kegelsport.
43797: LAAT,TON DE - Realisme in aquarel.
38366: LABBERTON,MIEN / BOTTEMA,TJEERD - Lentebloesem
38310: LABEDZ,L HAYWARD,M(EDS.) - On trial. The case of Sinyavsky (Tertz) and Daniel (Arzhak). Documents.
36894: LACHNER,CARL - Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland. Teil 1, Der norddeutsche Ständerbau Teil 2, Der Süddeutsche Ständerbau und der Blockbau
38676: LACOSTE,C. - Bibliographie ethnologique de la Grande Kabylie.
44724: LACY,BILL / DEMENIL,SUSAN - Angels & Franciscans. Innovative architecture from Los Angeles and San Francisco.
41027: LAEYENDECKER,L.,L.G.JANSMA,C.H.A. VERHAAR (ED.) - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everyday life
39239: LAGERWEIJ,E. - De veenkoloniale aardappelrooimachine. Kroniek van een recente ontwikkelingsgang.
40800: LAHNSTEIN,PETER - Report einer guten alten Zeit. Zeugnisse und Berichte 1750 bis 1805. Mit einem Vorwort von Golo Mann.
43987: LAJTHA, EDGAR - Menschen, eilanden en oceanen.
41556: LAMAN,G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger. (1862-1865).
36686: LAMARCHE-VADEL / GOHR / BLISTENE / LECOQ (EA.) - Skulptur. Baselitz, Immendorf, Kirkeby, Lupertz, Penck. ( Collection la Vue le Texte )
45013: LAMB, EDGAR / LAMB. - The illustrated reference on cacti & other succulents.
38059: LAMB,CARL. - Die Wies. Das Meisterwerk von Dominikus Zimmermann.
41302: LAMBERT,JAQUES - Amérique Latine. Structures sociales et Institutions politiques
36933: LAMBETH) HUN BAE IM / LAMBETH,C.(EDS.) - Sundancing. The art and architecture of James Lambeth.
44823: LAMBOOIJ,P.A. - Land en volk van Friesland. ( Frisia Catholica VII )
44822: LAMBOOIJ,P.A. - Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden. ( Frisia Catholica XII )
42808: LAMBOOIJ,HERMAN / ATEN,DIEDERIK - De held sterft niet. Waterschapsconcentratie in Noord-Holland 1916-2003.
39285: LAMBOOY,T. - Leeuwarden musiceert. Anderhalve eeuw muziekleven in de Friese hoofdstad 1780-1940.
38577: LANDAY,JERRY M. - The house of David.
39024: LANDBOUWVOORLICHTINGSDIENST - Handleiding voor veldproeven.
38205: LANDMETER,F. - Stad en land onder de zeespiegel.
43755: LANDSKROON,F. - Crisis, bezetting, wederopbouw. Twintig jaren geschiedenis van de Nederlandse Vereniging.
38124: LANDSMEER ) GOEDE,D.H. - Landsmeer in dagen van weleer, met het vervolg: Landsmeer in de ban van de twintigste eeuw.
42265: LANDWEHR,JOHN - Het ijzersterke prentenboek. Schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken.
44835: LANDWEHR, JOHN. - Splendid Ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A bibliography.
463: LANDWEHR.JOHN. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
43592: LANDZAAT.L.F.M. / JANSSEN,W.S. - Schoorl in architectuur.
37800: LANG,D.M. - A guide to Eastern literatures.
40309: LANGBROEK,ERIKA - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edinburgher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10
45031: LANGE,CORNELIA CATHARINE DE - Vergelijkende aschanalyses.
40041: LANGENFELD,GOSTA - Toponymics or derivations from local names in English. Studies in word-formation and contributions to English lexicography
37443: LANGEVELD,H.J. - Protestants en progressief. De Christelijke - Democratische Unie 1926-1946.
42416: LANGWEER - Langweer en omstreken. 20 korte verhalen van de heren Timmer en Drost.
45062: LANKHORST / SALOMONS / BROEDERS / PERRICK / REINHARTZ - Insolventierecht in de notariële praktijk.( Preadvies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
44956: LANNOY,KATHINKA / DENNEBOOM,BOB - Derper - Hoever - Binder. Over geschiedenis en volksleven van De Drie Egmonden.
43493: LANOOY,C.J. - Kunstpottenbakker. Beschrijving van 257 nummers.
42106: LANS,J.R.VAN DER - Janus Peek en zijn vliegmachine.
39287: LANS,NATHALIE - 225 jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
42981: LANTIN,A. - Scherpenheuvel oord van vrede. Ontstaan van bedevaartplaats; Beschrijving van koepelkerk en kunstschatten.
42446: LAPIDOTH-SWARTH,HELENE - Roemeensche volksliederen en balladen verzameld door Hélène Vacaresco in Hollandsche verzen naar Fransch proza bewerkt.
36815: LAROON) RAINES,R. - Marcellus Laroon. (studies in British art)
36588: LAROUSSE - Dictionnaire de la musique. La musique des origines a nos jours.
41744: LASKER ) HANNAK,J. - Emanuel Lasker. Biographie eines Schachweltmeisters. Mit einem Geleitwort von Prof. Albert Einstein.
42453: LASZLO,GUYLA - Steppevolken en hun kunst. Hongaarse schakel in de Volksverhuizing.
42939: LATVIAN DUTCH - Beyond traditional borders. Eight centuries of Latvian - Dutch relations.
36792: LAUE,H.VON / LAUE,A.VON - Faces of a nation. The rise and fall of the Soviet Union,1917-1991.
58063: LAUER ERICH O. - Historischer Kalender 1955 mit Gedenktagen der Musikgeschichte.
43224: LAUNSPACH,J.A. - Stedebouw en samenleving. Materiaal voor een theorie van de stedebouw.
36647: LAURENS,FRANKLIN D. - France and the Italo-Ethiopian crisis, 1935-1936.
43148: LAURENTIUS,TH. / NIEMEYER,J.W. / PLOOS VAN AMSTEL,G. - Cornelis Ploos van Amstel 1726-1798. Kunstverzamelaar en prentuitgever
44934: LAURIDSEN,PETER - Vitus Bering. The discoverer of Bering Strait.
40991: LAUXTERMANN,P.F.H - Constantin Frantz. Romantik und Realismus im Werk eines politischen Aussenseiters
41254: LAVIGNE,E. - Kroniek van de Abdij van Sint-Truiden. Deel I: 628-1138. vertaling van de 'Gesta Abbatum Trudonensium'met annotaties.
42251: LAVISSE / RAMBAUD - Histoire general. 1: Du IV siecle a nos jours (395-1095) 2: Europe feodale (1095-1270) 3: Formation de grands etats (1270-1492).
42792: LAVISSE / RAMBAUD - Histoire Generale. Tome VIII. La Révolution Francaise 1789-1799.
40435: LE ROY LADURIE,EMANNUEL - Love, Death an Money in the Pays D'Oc. Translated by Alan Sheridan
39544: LE FLEMING,SVETLANA & STEPHEN - A Guide to essay writing in Russian
37277: LEAF,MUNRO / LAWSON,ROBERT - Wee Gillis.
38699: LEAVIS,F.R. - The common pursuit.
36831: LECHNER,J. - El compromiso en la poesia Espanola del siglo XX. Parte primera . De la generacion de 1898 a 1939..
44033: LECLERCQ,W.L. - Hoe Karel zeeman werd.
38196: LECOURT,DOMINIQUE. - "Lyssenko. Histoire réelle d'une ""science prolétarienne"". Avant-propos Louis Althusser."
38608: LEDEBOER,L.V. - Beroep op volkenrecht vóór 1667. Appel au droit des gens avant 1667.
39482: LEE,A.R. - De nieuwste ontwikkelingen in de asfalttechnologie. Lezing.
38942: LEEGHWATER) HERDER / MONNIKENDAM / WOESTENBURG - Jan Adriaensz. Leeghwater. Idealist en molenmaker.
38424: LEEMHUIS,HEIN - Meroakels 1945. Vieftig gedichten in 't Oldambtster dialekt.
41454: LEENHEER ) VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o. e.s.a. Moralisator en humanist. Een inleiding tot zijn leven en werken.
44570: LEENKAMERS - KORT,P. - Overzicht van de Leenkamers in Holland. ( inventarisreeks 8, Rijksarchieven Holland)
41100: LEER,W.A. VAN - Portretten uit de Italiaansche Renaissance. I: Paus Julius II. II: Beatrice en Isabella D'Este.
43083: LEEUW,FRITS(EA.) - Rijksgebouwen. Naturalis.
58041: LEEUW - GROOT,ROKUS - Compositie en intentie van Ton de Leeuws muziek: van een evolutionair naar een cyclisch paradigma.
40132: LEEUW,F. VAN DER - Clitics. Prosodic Studies
42419: LEEUWARDEN ) VRIES,GEART DE - Eigen Brood Bovenal. Leeuwarder Hervormde Diakenen als woningbouwers (1854-1990)
44530: LEEUWARDEN - BERG,G.H.VAN DEN / BUREN,R.J.VAN - Vosseparkwijk. Verleden heden en toekomst. Jubileumuitgave t.g.v. het vijftigjarig bestaan van wijkvereniging De Toekomst-Vosseparkwijk.
44529: LEEUWARDEN - JONG,JAAP DE (EINDREDACTIE) - Nuvere segels op ut Saailand. Geschiedenis, humor en verhalen van de Leeuwarder postzegelmarkt.
44525: LEEUWARDEN - Oorkonden der geschiedenis van het Sint Anthonij -gasthuis te Leeuwarden, uit de 15e en 16e eeuw. Met historische toelichtingen. Deel 1. 1406 - 1562. Deel 2. 1562-1600.
44508: LEEUWARDEN - VISSCHER, R - De Archieven van Het St. Anthonij-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813.
44684: LEEUWARDEN - EEKHOFF,W. - Geschiedenis van den oorsprong en het voortdurend bestaan van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden. ( uitgave van een manuscript )
45137: LEEUWE,HANS DE - De Amsterdamse Schouwburg in 1795. Het eerste jaar der Bataafse vrijheid.
44861: LEEUWEN,J.VAN - Nieuwe catalogus der Provinciale Bibliothee van Friesland. Tweede gedeelte. Rechtsgeleerdheid, kunsten en wetenschappen, fraaije leterren en geschiedenis.
43743: LEEUWEN,BART VAN - Een Hazenboek.
42830: LEEUWEN,CHARLES VAN - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele, 1579 - 1630.
38403: LEEUWEN,W.L.M.E.(BIJEENGEBRACHT,TOEGELICHT) - Scheppen als bevrijding. Drie gedichten uit de zeventiende eeuw.
44590: LEEUWEN,J.VAN - Alphabetisch register of algemeen repertorium op het Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland.
44949: LEFAIVRE,LIANE / TZONIS,ALEXANDER - Theorieën van het architektonies ontwerpen. Een historiese dokumentatie.
40690: LEHMANN,HERBERT,ANNELIESE KRENZLIN UND WOLFGANG KULS - Frankfurter Geographische Hefte 37. Festschrift zur 125-Jahrfeier der Frankfurter Geographischen Gesellschaft (Verein für Geographie und Statistik) 1836-1961
39653: LEICHT,HERMAN - Indianische Kunst und Kultur. Ein Jahrtausend im Reiche der Chimu.
38880: LEIDERDORP ) HAGEMAN,B.P. (EA.) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 120 jaar wonen.
39511: LEIGNES BAKHOVEN,H.G.A. - Veevoeding. Een beknopt leer- en handboek.(Ned. Land- en Tuinbouwbibliotheek)
41186: LEISINK,A. - Op hechte fundamenten : Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond.
37423: LEJARD,ANDRE - La femme et l'amour Richement Illustré.
43354: LELIMAN-BOSCH,M.E. - Geschiedenis van het Huishoudonderwijs in Nederland.
43919: LEMAIRE,CLAUDINE / MICHÈLE,,HENRY - Isabelle de Portugal. Duchesse deBourgogne,1397 - 1471. Exposition.
37916: LEMANN,N. - The promised land. The great black migration and how it changed America.
43412: LEMBERG,M. / SCHMEDDING,B. - Abegg Stiftung Bern in Riggisberg. II Textilien.
43247: LEMMENS,G.(EA. SAMENSTELLERS) - Nijmeegs Zilver 1400-1900.
45065: LEMMER - Tussen Zijlroede en Lijnbaan. Bouw- en bewoningsgeschiedenis van het Staperthuis te Lemmer.
43540: LEMMERS / OOMENS - Encyclopedie van orkestinstrumenten.
42201: LEMMINK,J.PH.S / KONINGSBRUGGE,J.S.A.M. VAN (ED.), - Baltic Affairs. Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800. Essays.
39234: LENIN,W.I. - Over de Commune van Parijs.
38407: LENNEP,E.VAN - Emile van Lennep in de wereldeconomie. Herinneringen van een internationale Nederlander.
37676: LENS,J. / BOTTEMA - Rhandensche jongens.
44793: LEOVARDIA - Historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving. Nummers 1 en 3 tm 48. ( nr.2 ontbreekt )
44890: LEOVARDIA - Leovardia. Historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving. Nummers 1- mei 2000, en 3 - december 2000 t/m 48 - september 2015
38387: LEPOLD,P. - Freiburger Messe... ein Bummel durch ihre Geschichte.
37280: LEROI-GOURHAN,ANDRÉ / KURT KAYSER (HERAUSGEGEBEN) - Die berühmten Entdecker und Erforscher der Erde.
38352: LEROUX,JEAN-BAPTISTE - The Gardens of Versailles.
37635: LESTER,JEREMY - Modern Tsars and princes. The struggle for hegemony in Russia.
41633: LEUCHTMANN,HORST (ED.) - Terminorum Musicae Index Septem Linguis Redactus. Polyglot dictionairy of musical terms. English,German,French,Italian,Spanish,Hungarian,Russian.
36907: LEUNIS,JOHANNES - Schul-Naturgeschichte. Eine analytische Darstellung der drei Naturreiche, zum Selbstbestimmen der Naturkörper.Mit vorzüglicher Berücksichtigung der nützlichen und schädlichen Naturkörper Deutschlands. Zweiter Theil ; Botanik
41130: LEVINE,DANIEL H. (ED.) - Religion en Political Conflict in Latin America.
38169: LEWIN,LISETTE. - Het clandestiene boek 1940-1945.
40749: LEY,MICHAEL - Zum Schutze des deutschen Blutes. Die Rassenschandegesetze im Nationalsozialismus.
37260: LEYENAAR / VAN BUSSEL / WEBER. - Von Küste zu Küste. From coast to coast. Prä-Kolumbische Skulpturen aus Meso-Amerika.
42144: LIAGRE BÖHL,F.M.T.DE - Opera minora. Studies en bijdragen op Assyriologisch en oudtestamentisch terrein.
58018: LICHTENSTEIN,SABINE KLARA - Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op een passage in Thomas Manns der Erwahlte.
41938: LIEBESSCHUTZ,HANS - Synagoge und Ecclesia. Religionsgeschichtliche Studien uber die Auseinandersetzung der Kirche mit dem Judentum im Hochmittelalter. (Veroffentlichung der Deutschen Akademie fur Sprache und Dichtung 55).
37561: LIEBMANN,M.J. - Die deutsche Plastik 1350-1550.
44264: LIEBURG,FRED - Een eiland na de Reformatie. Schouwen-Duiveland 1572-1700.
58049: LIEPSCH,E. (RED.) - Beethoven`s Wort den Jungeren recht zu deuten. Liszt und Beethoven. Ausstellung der Stiftung Weimarer Klassik
38133: LIEVENS - Jan Lievens ein maler im schatten Rembrandts. (Ausstellung Herzog Anton Ullrich-Museum Braunschweig)
40842: LIGT,BART DE - Naar een vrije orde. Bloemlezing uit de werken van Bart de Ligt
37641: LIGTENBERG,LUCAS / POLAK,BOB - Een geschiedenis van Propria Cures 1890-1990
42794: LIJNSCHOOTEN, HENK VAN - Woordenboek voor de blaasmuziek. Nederlands / Engels / Frans / Duits.
42352: LILL,RUDOLF - Geschichte Italiens vom 16.Jahrhundert bis zu den Anfängen des Faschismus.
41409: LIMBURG ) KNOTTER,AD / RUTTEN,WILLIBRORD (RED.) - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg XLV (2000), XLVIII (2003), XLIX (2004), L(2005), LI (2006)
41410: LIMBURG ) DIETEREN,R. / JANSEN,J.C.G.M. - Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg XXVI (1981), XXVIII (1983), XXIX (1984), XXXI (1986), XXXVII (1992), XL (1995)
41348: LIMBURG - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen
36583: LIMBURG BROUWER,P.VAN - Romantische werken. Leesgezelschap te Diepenbeek. Een ezel. Eenig speelgoed.Diophanes.Charicles en Euphorion. Grillus.Het leven van Benvenuto Cellini. De verloofden.
42227: LIMBURG JAARBOEK - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Ouidheidkundig Genootschap. Van 1980 tm 1988. Tome CXVI tm CXXIV. Prijs samen 30
44105: LIMBURG BROUWER,P.VAN - Boergoensche Charters 1428 - 1482. Derde afdeeling van het oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgegeven van wege de Kon. Akademie van Wetenschappen.
41283: LIMITS - Limits to the future. Prescriptions and Predictions in the Humanities and Social Sciences
44096: LINDBLAD, J.T. - Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700. With the assistance of F.C.Dufour-Briët. ( RGP, Grote Serie 225 )
37071: LINDBLAD,J.THOMAS. - Between Dayak and dutch. The economic history of Southeast Kalimantan 1880-1942. (verhandelingen van het Kon. Instituut voor Taal,Land en Volkenkunde)
45008: LINDE,IRENE VAN DER / SEGERS,NICOLE - Het einde van Europa. Ontmoetingen langs de nieuwe oostgrens
533: LINDEBOOM,J. - Geschiedenis van de Barchem-beweging MCMVIII-MCMLVIII.
41306: LINDENBERGH,PIETER CORNELIS - Bijdrage tot oordeelkundig beheer van het duinwaterkapitaal
43577: LINDENHOUT,J.VAN 'T. - Na Vijf-en Twintig jaren.
41737: LINDER,ISAAK - Faszinierendes Schach.
37247: LINDEY,C. - Art in the Cold War. From Vladivostok to Kalamazoo.1945-1962.
44036: LINDHOLM,DAN - Stabkirchen in Norwegen. Drachenmythos und Christentum in der altnorwegischen Baukunst
43617: LINDNER, THEODOR - Die deutsche Hanse. Ihre Geschichte und Bedeutung.
43334: LINDSAY, MERRILL - Miniature arms.
43680: LINSSEN,C.A.A. - Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen.
37823: LINSSEN,G.C.P. - Werkgeversorganisatie in katholiek patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland 1915-1940.(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
42651: LINTSEN,H.W. - Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Dl. 5: Techniek, beroep en praktijk.
42756: LINTSEN, HARRY. - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
38423: LISTA,GIOVANNI - Krispijn testateur en gelegateerde, of de erfegenaam. Blijspel.
37237: LISTAL,ALFRED. - Driesje Dribbel bij de reuzen. Verteld en getekend door Alfred Listal.
39230: LISTER,RAYMOND - Great images of British printmaking.
58016: LISZT - PRAHACS,M. - Franz Liszt. Briefe aus ungarischen Sammlungen 1835-1886.
58017: LISZT - LEGANY,DEZSO - Liszt and his country 1874-1886
42918: LITSCHAUER,FRANZ - Spanische Kulturgeschichte. 2 Bande; Urzeit bis Kolumbus / Kolumbus bis Franco
44193: LLOYD,SETON - The Archaeology of Mesopotamia. From the Old Stone Age to the Persian Conquestn.
42836: LLOYD,JOAN BARCLAY - African animals in renaissance literature and art.
43215: LLOYD,W. - Investing in Georgian glass.
45224: LOBE,JOHN CHRISTIAN - Compositions - Lehre oder umfassende Theorie von der thematischen Arbeit und den modernen Instrumentalformen.
40595: LOCHEM ) STARING,A - Kroniek van Lochem.
41850: LOCKE,J.L. - Why we don't talk to each other anymore. The de-voicing of society.
38358: LODEWIJK XVII ) MADOL,H.R. - Der Schattenkönig. Das Leben Ludwig XVII von Frankreich und die Schicksale der Familie Naundorff-Bourbon.
38359: LOENEN) FAKKELDIJ,,P. - Historisch cultureel album van de parochie Sint Ludgerus Loenen (U.) 1913-1998
37556: LOESSER,FRANK - Children's Album - Hans Christian Andersen
57977: LOEWE - KUHN,HENRY JOACHIM - Johann Gottfried Carl Loewe. Ein Lesebuch und eine Materialsammlung zu seiner Biographie. (Schriften des Handel-Hauses in Halle)
45179: LOGEMANN,J.H.A. - Over de theorie van een stellig staatsrecht.
43547: LOGGEM, M.VAN (RED.) - Handboek voor het amateurtoneel. 3 banden. Deel 1: Spel. Deel ll. Regie. Deel III. Aankleding.
37910: LOGUE,CHRISTOPHER. - Devil,maggot and son.
39189: LOHR,F. - Ein Gang durch die Ruinen Roms. (Gymnasial-Bibliothek, 7 )
42478: LOKIN, J.H.A. / JANSEN,C.J.H. - Tussen droom en daad. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1995.
40038: LOKIN,J.H.A. / ZWALVE,W.J. - Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis
43506: LOLLOBRIGIDA,GINA - Italia Mia. Mit einem Vorwort von Alberto Moravia.
44965: LOO,L.F.VAN / LOO MULDER,ANNEMARIE VAN - Jhr. Mr. Pieter van Foreest ( 1845-1922) dijkgraaf, herenboer en politicus .
38931: LOON JZN,J.VAN. - Frieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J.van Loon Jzn. aan D.van Konijnenburg.
39104: LOOSDUINEN) HILDEBRANDT,V.H. - Zeven en een halve eeuw abdijkerk Loosduinen.
39008: LOOSDUINEN - RIDDER,J.G. DE - Oud-Loosduinen. De geschiedenis van een Haagse woonwijk.
38769: LOOSJES,TH.P. - On Documentation of Scientific Literature.
42572: LOOTENS,P.J. - Beschrijving van het oude en nieuwe orgel in de Groote- of St. Lievens Monsterkerk te Zierikzee.
44994: LOOTS,G.P.M. - Epilepsie in de zestiende eeuw. De Observationes van Pieter van Foreest.
40054: LOPEZ NADAL,G. - El commerc alternatiu. Corsarisme I contraban (SS. XV-XVIII).
43968: LORTZ,JOSEPH / ISERLOH,ERWIN - Beknopte geschiedenis van de reformatie. Oorzaken-verloop-invloed.
41287: LOS,CORNELIS - Van Geert Groote tot Erasmus. De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus
41301: LOT,FERDINAND - La France. Des origines a la guerre de cent ans.
44761: LOTZE,JOANNIS ANTONII - Oratio, pro commendanda ratione, quam secuti sunt veteris ecclesiae Graecae doctores, in juvenum animis ad disciplinam sacram praeparandis et formandis, publice dicta ad d. XI Junii MDCCCV.
45139: LOUIS,RUDOLF - Aufgaben für den Unterricht in der Harmonielehre. Im Anschluss an die harmonielehre von Rudolf Louis und Ludwig Thuille.
45138: LOUIS,RUDOLF / THUILLE,LUDWIG - Harmonielehre.
38718: LOUIS XVII ) CONSTANTIN WEYER,MAURICE - Naundorf ou Louis XVII.
38719: LOUIS XVII ) LENOTRE,G. - Roi Louis XVII et l'énigme du Temple.
37588: LOUMAN,J.P.A. - Archief van de Familie Berg, 1338-1977. (inventarisreeks 15)
37474: LOUWES) WIERSMA,J.P. - Herman Derk Louwes. Een voorman van de Nederlandse landbouw
37669: LOVE,K.H. - The evolution of space in Russian literature. A spatial reading of 19th and 20th century narrative literature.
43920: LOWE LAWRENCE F.H. - Gerard de Nevers - A study of the prose version of the Roman de la Violette.
40174: LOWENTHAL,E.G. - Bewährung im Untergang. Ein Gedenkbuch. ( Herausgegeben im Auftrag des Council of Jews from Germany )
37496: LUBBE,H.F.A.VAN DER. - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing.
36761: LUCKY LUKE - Lucky Luke-opzetfiguurtjes
42514: LUIKEN,JAN - Goddelijke liefde-vlammen of vervolg van Jesus en de ziele, handelende van een boetvaerdige, geheiligde, liefhebbende, en haar zelfstervende ziele, in drie deelen
39636: LUIKEN,JAN - Beschouwing der wereld. Bestaande in hondert konstige figuuren met godlyke spreuken en stichtelyke verzen
39634: LUIKEN,JAN - De Bycorf Des Gemoeds
40304: LUIKS,ALBERT GERARD - Cathedra en mensa. De plaats van preekstoel en avondmaalstafel in het oudchristelijk kerkgebouw volgens de opgravingen in Noord-Afrika.
39576: LUNS,HUIB - Spaansche schilders.
44961: LUNSINGH SCHEURLEER,TH.H. / POSTHUMUS MEYJES,G.H.M. (EDITED) - Leiden University in the seventheenth century. An exchange of learning.
43072: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Het Chinees en Japans porselein in het Fries Museum.
43341: LUNSINGH SCHEURLEER,D.F. - Chine de Commande.
41065: LUPPE,COMTE DE - Les Jeunes Francaises au XVIIIe siècle
38107: LUTTERVELT,R.VAN - Schilders van het stilleven.
44802: LYCKLAMA A NIJEHOLT,J.A. - Vrijmoedige beoordeeling van de Bijdragen tot de Geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland. Tweede stuk: Natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland,1872.
43456: MAANDAG,BEN (RED.) - Rotterdam wolkenkrabberstad. / Rotterdam Skyscraper City.
38254: MAAS,NOP - De Nederlandsche Spectator.Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw.
57946: MAAS,C.J. - Geschiedenis van het meerstemmig Magnificat tot omstreeks 1525.
38586: MAASKANT,PIET. - Flitsende ijzers. De geschiedenis van de schaatssport
36477: MAASKANT KLEIBRINK,MARIANNE. - Settlement excavations at Borgo le Ferriere The campaigns 1979,1980,1981,1983,1985 and 1987. Contributions by Attema,Beijer,Borchert,Bouma,Dragt,Edens,Euwals,Kamermans,Mook,Lindenhout,Olde Dubbelink,Prummel and Zeist. Drawings H.J.Waterbolk.
58003: MAASSEN,GERARD / DUNGEN,GEERT VAN DEN - Een wonder van klank. Het Nederlands Kamerkoor 1973-1997
40940: MAASTRICHT - Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht.
41798: MAASTRICHT ) WOUTERS,H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.(Maaslandse Monografieen)
32148: MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER TOONKUNST - Gedenkboek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan. 1829-1979
43993: MACCIOCCHI,MARIA ANTONIETTA - Dierbare Eleonore, Een gepassioneerd vrouwenleven in het Napels van de achttiende eeuw.
37957: MACDONALD,MALCOLM - Borneo people
40180: MACFARLANE,ALAN - Reconstructing Historical Communities.
39309: MACHADO,ANA MARIA/ CALVI,GIAN (ILLUSTR) - How the Leopard Got His Spots A Brazilian Folktale
58074: MACROPEDIUS,GEORGIUS - Verzameld toneel. Koren & liederen. ( transcriptie en inleiding W.H.J.Dekker )
44199: MAGDELIJNS,J.R.M. (RED. EA.) - Het kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving
57980: MAHLER - BOUWMAN,FRANS (COMPILED) - Gustav Mahler (1860-1911). Tenth Symphony (1910). Bibliography of primary and secondary sources.
43779: MAHLER ) MAHLER,ALMA - Gustav Mahler. Herinneringen en brieven.
37205: MAHLER) SPECHT,RICHARD - Gustav Mahler.
42520: MAK J.J. (VERZAMELD) - Nederlandse kerstlyriek door alle eeuwen.
45268: MAK,PETER - Muziekonderwjs voor mensen met een verstandelijke handicap. De ontwikkeling van een methode voor het geven van muzieklessen op toetsinstrumenten.
58001: MAK,P.H.M. / WERFF,J.J. - Alles voor de muziek. Honderd jaar Groningsche Muziekvereeniging 1905-2005.
42418: MAKKUM ) BREUKER,PH.H. - Konst voedt 's menschen geluk. It Makkumer dichtgenoatskip (1773-1777).
36675: MANCINI,ROSELLA - L'Olivo e la puglia.
42880: MANDERE,H.CH.G.J.VAN DER - De Republiek San Mario.
40381: MANDERE,H.CH.G.J. VAN DER - Vijftien Jaren Arbeid van den Volkenbond (1919-1935). Overzicht van grondslag, samenstelling en werkzaamheden van den Volkenbond. Deel I
41324: MANDERS,HENK E.A. (RED.) - Agrarisch Positief ; bij het honderdjarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Lanbouw-Comité.
37381: MANEN,C.A.VAN - Bedrijfsleven en de strijd tegen de armoede in Nederland.
38035: MANG,KURT&EVA.(ED.) - Wienerarchitektur 1860-1930 in Zeichnungen.
39860: MANITIUS,MAX,TH. RUDEL UND WALTHER SCHWAHN - Illustrierte Weltgeschichte bis auf die neueste Zeit
41046: MANN,WILLIAM - Music in Time
42035: MANNING,A.F. - Buitenlandse Reacties Op de Machtubernahme. Rede uitgesproken op 23 november 1962.
37024: MANNING,A.F. (BEWERKT) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C : 1940-1945. Deel I : 10 Mei - 10 October 1940. (RGP Grote Serie 157)
43962: MANNING,A.F. (RED.) - Katholieke universiteit Nijmegen 1923-1973. Een documentenboek. m.m.v. C.T.H. Reul en J.P. Valk. Met een terugblik door L.J. Rogier.
38334: MANNING,A.F. - Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep.
37139: MANNING,A.F. - Mensen en situaties. Scenes uit het katholieke leven in de negentiende en twintigste eeuw.
40969: MARANG,G.P. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters. (historische herdrukken).
41575: MARC,ALEXANDRE / HERAUD,GUY (EA, INTRODUCTION) - Contre les etats. Les regions d Europe. ( Alsace, Bretagne, Catalogne, Corse, Euzkadi, Flandre, Frise etc. )
36810: MARECHAL - Tante Zenobie in het geheim van de goudvisjes, en: tante Zenobie hanteert de deegrol
39865: MARGERIE,EMM. DE - Etudes Américaines. 2 Tomes. Tome I. Géologie et géographie. Tome II. Paysages, régions, explorateurs et cartes.
44879: MARIE,ALFRED - Styles de France. Meubles et ensembles de 1610 à 1920.
44898: MARKHAM,CLEMENTS R. - A life of John Davis, the navigator, 1550-1605. Discoverer of Davis Straits.
41593: MARKS,DAAN - Accounting for services. The economic development of the Indonesian service sector, ca 1900-2000.
43102: MARLIES,STOTER - De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw.
43901: MARNIX ) FREDERICQ,PAUL - Marnix en zijne Nederlandsche geschriften.
40704: MARNIX ) SCHELVEN,A.A. VAN - Marnix van Sint Aldegonde.
38327: MARNIX,PHILIPS VAN - HEER VAN SINT ALDEGONDE - Verhandeling over het sacrament van het Heilig Avondmaal des Heeren.
38713: MARQUARDT,H.VON.(HG.) - Salto mortale. Zirkusgeschichte mit Zeichnungen von Josef Hegenbarth.
44821: MARS,K.H.M. - Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. ( Frisia Catholica V )
44182: MARSILJE,J.W. - Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, 1390-1477.
44405: MARTENS, PAUL - Groot-Rotterdam in panorama.
38683: MARTENS VAN SEVENHOVEN,A.H. - Een keuze uit zijn geschriften.
45055: MARTENS,SIBRAND P. / VUYK,SIMON (RED.) - Ik heb het groote doel mijner aardsche bestemming bereikt. De brieven van student Marten Martens (1794-1798) en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798 - 1852)
58050: MARTIENSSEN,C.A. - Schopferischer Klavierunterricht.
40178: MARTIN,HENRI - Le Dix-Huitième Siècle
36756: MARTIN,W. - De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw. 2 delen 1 Frans Hals en zijn tijd, 2 Rembrandt en zijn tijd.
38376: MARTIN,R. - Griekse bouwkunst. ( Bouwkunst der eeuwen )
43131: MARTIS,N.K. - The Falsification of Macedonian History. Ancient Jewish sources and testimony on Macedonia.
38568: MARUM) WIECHMANN,A / PALM,L.C(RED.) - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
41252: MARWICK,ARTHUR - The nature of history
37861: MARX ) POST,WERNER - Kritik der Religion bei Karl Marx.
38760: MARX) BIENERT,W. - Der überholte Marx. Seine Religionskritik und Weltanschauung kritisch untersucht.
43568: MARX.KARL / ENGELS,FREDERICK (ED.) - Capital. A critical analysis of capitalist production. Translated from the third German edition, by Samuel Moore and Edward Aveling.
39626: MASCHKIN,N.A. - Römische Geschichte.
40580: MASON,PHILIP - Patterns of Dominance
43509: MASSART, GEORGES-YVES. - Victoria und das Pferd.
43298: MASSE,H.J.L.J. - Chats on Old Pewter. (revised by Ronald F. Michaelis)
44165: MASSINK,W.H.J. - Hoorige Rechten in Twenthe
38445: MAST,M.VAN DER / RIJVEN,G. - Den Haag. Over bouwen breken en behouden
39157: MASTURZO,P. / COLOGNOLA,R. - Between the cross and the srescent. Printed books on Croatia and Dalmatia from the 15th to the 20th centuries. A selection from the Dubravcic Collection.
37645: MATENESSE - KORT,J.C. - Het archief van de familie van Matenesse en van de heerlijkheid Matenesse, 1251-1917. (Inventarisreek nr.51)
39651: MAU,A. - Pompeji in Leben und Kunst.
41915: MAURER,K.W. / SCHLUDERMANN (ED.) - Deutung und Bedeutung. Studies in German and comparative literature presented to Karl-Werner Maurer.
40973: MAURITZ,I. E.A. (RED.) - Gedenkbundel van 'De drie talen'. Bundel uitgegeven bij den aanvang van den 40en jaargang
45006: MAXIMILIANUS - Vondelstudies. Overzien en ingeleid door prof.Dr. L.C. Michels.
39863: MAXWELL,W.G.H - Atlas of the Great Barrier Reef
43559: MAY ) UEDING,GERT (HERAUSGEGEBEN) - Karl May Handbuch.
44920: MCDERMOTT,JOHN FRANCIS - Frenchmen and French ways in the Mississippi Valley
43439: MCKEARIN,HELEN / MCKEARIN,GEORGE S. - Two hundred years of American blown glass.
44660: MCKENDRICK,MELVEENA - Ferdinand und Isabella Spanien im Spiegel der Zeit. ( bearbeitet und herausgegeben von Heinrich pleticha)
45206: MCKINNON,JAMES (ED.) - Music and society. Antiquity and the middle ages. From ancient Greece to the 15th century.
44907: MCLUHAN,T.C. - Voyage en terre Indienne. Le cheval de fer et les Peaux-Rouges 1890-1930.
40559: MCLYNN,FRANK - 1066. The year of the three battles.
44930: MCLYNN,FRANK - Hearts of darkness. The European exploration of Africa.
43594: MCNAMARA,JO ANN KAY - Zusters ten strijde. Tweeduizend jaar kloosterzusters.
44628: MEADE,MARION - Eleanor of Aquitaine. A biography.
42051: MECHOULAN,H. / NAHON,G. (ED. INTRO) - Mennaseh Ben Israel. The hope of Israel. (the English translation by Moses Wall,1652)
40358: MEDING,DOROTHEE VON - Mit dem Mut des Herzens. Die Frauen des 20. Juli.
38819: MEEK,HAROLD - Horn&conductor. Reminiscences of a practioner with a few words of advice.
43845: MEER,D.J.V.D. - Friens en de Van Sytzama's.
42247: MEER,P.L.G.VAN DER / MOL,J.A. / NIEUWLAND.P. - Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslan yn de ier-moderne tiid.
3190: MEER,D.VAN DER - Van giraffepiano's,pianolaleeuwen,tingellatten & toondichters.
58002: MEER,MARIANNE VAN DER / NOTTROT,HELEEN - De matinee op de vrije zaterdag 1961-1993.
36579: MEERWARTH,H. / SOFFEL,K. - Lebensbilder aus der Tierwelt. Vögel I + II + III.
43407: MEES, D.C., - Kunstnijverheid 1600-1800 en tegels. Applied arts 1600-1800 and tiles.
41243: MEEUWEN,J. VAN - Zo rood als de roodste socialisten. Katholieke vakbondsstrijd in de schoen- en lederindustrie.
40378: MEEUWEN,P.G.M. VAN - Het Haagsche huwelijksverdrag.
43816: MEGEN ) ULIJN,GERARD - De geschiedenis van het graafschap Megen.
44421: MEHRTENS,U.M. - Oranjestein te Oranjewoud. (bijdragen Bronnenonderzoek Historische Tuinen,parken en buitenplaatsen)
44887: MEIER, RICHARD - Richard Meier. Architect.
44812: MEIJ,J.C.A.DE - De watergeuzen. Piraten en bevrijders.
38776: MEIJER - WICHMANN ,CLARA - Inleiding tot de philosophie der samenleving. ( met een levensschets van de schrijfster door J.B. Meijer)
39453: MEIJER,JAAP. - Waar wij balingen zijn. Essays over Joodse letterkundigen in nederland.
41943: MEIJER,JOKOB / OFFENBERG,ADRIAAN K. - Al tehomot. Op de rand van de afgrond. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen.
38252: MEIJER-WICHMANN,C. - Mensch en maatschappij. Voordrachten.
38314: MEIJER,BERT W. - Rondom Rembrandt en Titiaan. Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetie in prent en tekening.
44499: MEIJER,TH.J. - Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811).
38218: MEIJERINK,A.J. - De gevaren der Zee voor Baders en Zwemmers.
43586: MEIJERS,E.M. / EGGENS,J. (RED.) - Het testament. Een bundel monografieën uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de broederschap der candidaat-notarissen, 1951.
41639: MEIJKNECHT,A.P.J. - Bartholomeus van Maastricht († 1446), monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat 'Victus modestia'. 9Maaslandse Monografieën 35)
38350: MEIJSING,DOESCHKA. - Zwaluwen.
44133: MEILLASSOUX,CLAUDE(ED.) - The development of indigenous trade and markets in West Africa. Studies presented and discussed at the tenth International African Seminar at Fourah Bay College,Freetown, december 1969.
44221: MEILLASSOUX,CLAUDE - Femmes, greniers et capitaux. Textes a l'appui.
44220: MEILLASSOUX,CLAUDE - Terrains et theories.
44257: MEILLASSOUX, CLAUDE - L'esclavage en Afrique Précoloniale. Dix- Sept études présentées par Claude Meillassoux..
43406: MEIMA,H. - Herenmode-artikelen.
44666: MEINTEMA,YME / MIEDEMA,JAAP / SCHAAF,TAECKE VAN DER - Twa kanten ut sjen. 100 Jier Frysk Selskip. Fier fan Hus yn Apeldoorn en omkriten.
37476: MEISCHKE,R. - Amsterdam Burgerweeshuis. ( Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst )
40818: MEISEL,PERRY AND WALTER KENDRICK (ED.) - Bloomsbury/Freud. The Letters of James and Alix Strachey 1924-1925
40944: MELAND,B.E. - The Secularization of Modern Cultures.
40636: MELCHING,WILLEM - Republikaner ohne Republik. Het beeld van samenleving en politiek in de Weltbühne 1918-1933
38728: MELLE,M. - Boekhandel in beweging. Driekwart euw boekenvak met de boekhandelsketens Ella en de Ark als invalshoek.
38378: MELLEMA KRANENBURG,T,J,(EA.) - Vruchtgebruik. Preadvies. (Publikatie van het Koninklijk Notariele Broederschap)
40000: MELLINK,A.F. (BEWERKING) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Vijfde Deel. Amsterdam (1531-1536). ( Kerkhistorische Bijdragen, deel XII ).
44700: MELLO, EVALDO CABRAL DE - De Braziliaanse Affaire. Portugal, De Republiek Der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost Brazilië, 1641-1669.
36626: MENDELSOHN - Paulus. Oratorium nach Worten der Heiligen Schrift .Op. 36. Partitur. Klavierauszug.(Felix Mendelsohn Bartholdy's Sämmtliche Werke)
36634: MENDELSOHN - BARTHOLDY,FELIX - Lieder ohne Worte. Fur Pianoforte.
58067: MENDELSSOHN - MANDT,HEINRICH - Die Entwicklung des Romantischen in der Instrumentalmusik Felix Mendelssohn-Bartholdys.
38077: MENDELSSOHN ) DAHMS,WALTER. - Mendelssohn.
42482: MENDELSSOHN) REICH,WILLI (ZUSAMENGESTELLT UND HERAUSGEGEBEN) - Felix Mendelssohn. Im Spiegel eigener Aussagen und zeitgenossischer Dokumente.
38404: MENDELSSOHN) SCHNEIDER,MAX,F.(HERAUSGEGEBEN) - Felix Mendelssohn Bartholdy. Denkmal in Wort und Bild.
43803: MENDINI / POLETTI, RAFFAELLA (ED.) - Atelier Mendini. 1990 - 1994. Een visuele utopie. Groninger Museum.
39384: MENEBA - Bloem-lezing. Kleingoed & kruimels opgedist bij het vijftigjarig jubileum van de NV Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam. 5 juli 1965.
42150: MENGELBERG ) SOLLITT,EDNA RICHOLSON - Mengelberg spreekt. (de Muziek deel V)
45134: MENGELBERG,WILLEM - De taak en de studie der reproductieve toonkunst. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht vanwege de Maatschappij ter Bevordering der Toonkunstop maandag 3 december 1934
38884: MENJOT) SCHOLTENS,M. - Antoine Menjot. Docteur en médecine, amis de Pascal, réformé au temps des persécutions. Etudes historiques et psychologiques.
43967: MENKMAN,W.R., - De West-Indische Compagnie. (Patria reeks)
44574: MENSEMA, A.J. - Inventaris van de archieven van de marken in de provincie Overijssel 1300-1947.
58005: MENSINK,G.J.M. - Het jeugdconcert in Nederland 1912-1940. Een inhoudsanalytisch onderzoek naar de activiteiten van Nederlandse symfonieorkesten m.b.t muziekuitvoeringen voor de jeugd.
45183: MENTINK,DERK - Orde in onderwijsbeleid. De wettelijke regeling va deugdelijkheidseisenals grondwettelijk probleem.
38307: MENUHIN,YEHUDI - Unfinished journey. Autobiography
43869: MEPPEL ) DERKSEN,S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente. (250 jaar joods leven in Meppel)
43800: MERCUUR, THOM ( SAMENSTELLER) - In opdracht, portretten van Sjoerd de Vries.
36786: MERYON) DELTEIL,L. - Le peintre-graveur illustre. Volume II. Ch.Meryon.
41199: MESSINNE,JULES - Emile Vandervelde, ein grosser Belgier.
38383: METZ, LOUIS - Over dirigeren,dirigenten en orkesten.
43735: METZ,L. - De kunst van het vioolonderwijs. Deel 2
39246: METZ,DON - New architecture in New Haven.
45132: METZELAAR,HELEN H. - From private to public spheres. Exploring women's role in Dutch musical life from c.1700 to c. 1880 and three case studies.
42393: METZEMAEKERS, L.A.V.M. - Een eeuw in balans. De wordingsgeschiedenis van Moret & Limperg, 1883-1983.
45217: METZMACHER,INGO - Keine Angst vor neuen Tonen. Eine Reise in die welt der Musik.
45186: MEULEN,J.D.VAN DER - Beschouwingen over het wapengebruik der politie in Nederland.
37817: MEURIS,JACQUES. - La machine et le monde des formes.
38021: MEY,L.M.VAN DER. - Nehru's droom voorbij. 1962 als keerpunt in India's verhouding tot China.
37632: MEY - Abram Mey tachtig jaar. Liber amicorum.
39366: MEYER,KATHI - Das Konzert: Ein Führer durch die Geschichte des Musizierens in Bildern und Melodien
45266: MEYER, LEONARD B. - Style and music. Theory, history and ideology.
37812: MEYERE,JOS DE(INLEIDING,TOELICHTING) - Wie wil naar Vianen toe, myn heeren? Een serie spotprenten op Vianen uit 1720.
45245: MEYHOFER,DIRK / JODIDIO,PHILIP - Contemporary Japanese architects deel I, II,
40269: MEYIER,K.A. DE - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschriften (voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de universiteitsbibliotheek te Leiden)
44850: MICHAULT,PIERRE - Van den drie Blinde Danssen. Naar de Nederlandse bewerking van 1482 in facsimile herdrukt, ingeleid en toegelicht door W.J.Schuijt
39328: MICHEL,O. (AO) - Studies on the background of the New Testament.
41913: MICHELS,L.C. - Filologische opstellen deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw.(Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies)
38486: MICHIELSE,H.C.M. - De burger als andragoog. Een geschiedenis van 125 jaar welzijnswerk (1848-1972).
42676: MICHMAN,J. (SAMENSTELLER) - Opperrabbijn A.S.Onderwijzer. 1862 - 1934. Zij persoon,zijn werk.
44576: MIDDELBURG - VISVLIET,M.H.VAN - Inventaris der Rechterlijke Archieven van Middelburg.
42590: MIDDELBURG ) BOSMA,K.(RED.) - Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg 1940-1948.
43675: MIDDELKOOP, NORBERT(REDACTIE) - Kopstukken. Amsterdammers geportretteerd 1600-1800.
38034: MIDDLETON,J. / WALTHAM,T. - The underground atlas. A gazetteer of the world's cave regions.
38458: MIDLETON,K.P.THE EARL OF - Records and reactions 1856-1939.
43665: MIECK, ILJA - Europaische Geschichte der Fruhen Neuzeit. Eine Einfuhrung.
44328: MIEDEMA ) VEEN,LUUK VAN DER - Bij leven en welzijn. Fabrikant en ondernemer Lijkele Miedema 1905-1974.
44685: MIEDEMA,AGE S. - Sneek en het Sneeker Stadsrecht. Eene schets.
36790: MIEGHEM,L.VAN / OYE,P.VAN (EDS.) - Biogeography and ecology in Antartica. (monographiae biologicae)
42919: MIERZEJEWSKI ) REDEKER, HANS - Jerzy Mierzejewski.
58024: MIGOT - HONEGGER,MARC (ED.) - Catalogue des oeuvres musicales de Georges Migot.
40410: MIKHAILOVITCH,NICOLAS - Le Tsar Alexandre Ier
39879: MIKRON,MARTEN - Documenta Anabaptistica Neerlandica III: Een waerachtigh verhaal der t'zamensprekinghen tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe Iesu Christi (1556). ( Kerkhistorische Bijdragen X )
44932: MILANICH,JERALD T. / MILBRATH,SUSAN - First encounters. Spanish explorations in the Caribbean and the United States, 1492-1570.
43408: MILHOFER,STEFAN A. - Oosterse tapijtkunst. Karateristiek, techniek, geschiedenis en stilistiek.
36479: MILLAR,OLIVER - The later Georgian pictures in the collection of het majesty the Queen.
37276: MILLAR,J. HALKET - Westland's Golden Sixties.
44667: MILLER,OLIVE BEAUPRE - Tales told from Holland.
43379: MILLER,J. / PELHAM,D. - Het wonder van de voortplanting. Een driedimensionale kijk.
43428: MILLMAN IAN - Georges de Feure 1868-1943.
38559: MILNER,JOHN. - Russian revolutionary art.
44025: MILTON,GILES - Muskatnuss und Musketen. Europas Wettlauf nach Ostindien.
37839: MINATTUR,J. - Freedom of the press in India. Constitutional provisions and their application.
38723: MINDEN) DORNER,A. - Meister Bertram von Minden.
41917: MINDERAA,P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd, (1948-1964).
37175: MINER,E.(ED.) - Stuart and Georgian moments. Clark Library seminar papers on seventeenth and eighteenth century English literature.
38886: MIRANDA,F. DE. - De moskee als kunstwerk en als huis van gebed.
37400: MIRANDOLLE,W. - De Violoncel. Haar bouw, geschiedenis en ontwikkelingsgang.
43155: MIRON, ANDREI / ORTHMANN,WINFRIED - Unterwegs zum Goldenen Vlies. Archäologische Funde aus Georgien. Ausstellung Saarbrücken 1995.
43174: MITCHELL, J., (RED.) - Dit is je wereld. Een verkenning van alles wat we weten. Deel 1 tm 4.
44870: MIYAKE - HOLBORN,MARK - Issey Miyake.
57956: MODIANO,PATRICK - Memory lane.
42252: MOENS,PETRONELLA / VELTMAN VAN DEN BOS,A. / VET,JAN (RED.INLEIDING) - Aardenburg of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. Roman.
38392: MOERKERK,J.M. - Camera in Kinderland.
37086: MOERKERKEN,P.H.VAN. - XXX Verzen.
43497: MOERMAN,I.W.L. / PESKENS, J.TH.A. / EKKART,R.E.O. - Leven in miniatuur. Bavelaar's kijkkastjes. Diorama's in been en hout uit de eerste decennia van de negentiende eeuw.
38804: MOES,JAAP. - Van bedelstaf tot marktwapen. Sociale wekvoorziening in Leiden na 1795.
40927: MOGENDORFF,E.E. - Kosmografie. Leerboek voor het Middelbaar- en voorbereidend Hooger Onderwijs
44461: MOL, JOHANNES A. (UTJUN) - Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540. ( Boarnerige 2 )
44178: MOL,J.A. - Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw
43076: MOLEN,J.R. TER - Zilver. Catalogus van de voorwerpen van edelmetaal in de collectie van Museum Boymans-Van Beuningen.
39227: MOLEN,J.W. VAN DER - Economische hervormingen in de Sowjet-Unie 1965-1969.
43367: MOLEN, S.J.VAN DER - Het Fries kostuum en de streekdrachten van Hindeloopen, Ameland en Terschelling.
43365: MOLEN,S.J.VAN DER - Uileborden.
44737: MOLEN,S.J. - Op eigen manneboet op nammen ut.
44732: MOLEN,S.J.VAN DER - Ta de Fryske folkskunde II. Samling losse stikken.
44884: MOLEN / RUEMPOL / VAN DONGEN - Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de-eeuwse boedelinventaris. (tentoonstellingscatalogus Boymans van Beuningen)
44477: MOLEN, S.J.VAN DER - Op 'e souwe - Skôgingen fan wurk oer Fryslân.
44687: MOLEN,S.J. VAN DER - Ta de Fryske folkskunde. Samling losse stikken. (Estrikken XL)
44878: MOLENVELD - REGTOP, ARNOLD - E.P. Moleveld. De kunst van het Stilleven.
44935: MOLLAT,MICHEL / DESANGES,JEHAN - Les routes millenaires. ( Collection Origines)
44696: MOLLAT, M. - De Honderdjarige Oorlog.
43758: MOLLEMA,J.C - "Rondom de muiterij op ""De Zeven Proviciën""."
43499: MOLLER,SVEND ERIK - Bruskunst pa bordet. Danish design at table. Le style Danois dans la salle de manger.Danishe Formkunst auf dem Tisch.
38806: MOLNAR,G.VON. - Novalis' ''Fichte studies''. The foundations of his aesthetics.(Stanford studies)
43410: MOLYN,J.C.M.DE / MOLYN-GROEVELS.J.DE - Oosterse tapijten.
37284: MONAHAN,MAUD / ROBIN - The Children's Saint. The story of Saint Madeleine Sophie.
43524: MONET ) HOOG, MICHEL. - Musee de l'Orangerie. Les Nympheas de Caude Monet
57925: MONGREDIEN,JEAN - French music. From the Enlightenment to Romanticism, 1789-1830.
36866: MONNERET,SOPHIE - L'Impressionisme et son époque I. A-L (Dictionnaire international illustré)
38442: MONNICKENDAM - Monnickendam in de twintigtse eeuw. Verleden en heden in beeld. Jubileumuitgave van de Vereniging Oud Monnickendam 1950-1990.
45004: MONT,POL DE - Drie groote Vlamingen: Hendrik Conscience, Jan Van Beers, Peter Benoit
41276: MONTAGNE,O / WINKLER.J. (RED.) - Doctor Henri Polak : van het vuur dat in hem brandde
38313: MONTAGU,J. - Geschichte der Musikinstrumente in Mittelalter und Renaissance
44602: MONTANER,JOSEP M / OLIVERAS,JORDI - The museums of the last generation.
37515: MONTE VER LOREN,J.PH.DE. / SPRUIT,J.E.(BEWERKT) - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
58014: MONTEVERDI - CHAFE,ERIC T. - Monteverdi's tonal language.
647: MONTEYNE,LODE. - De ,,Sabbe's''.Maurits Sabbe-hulde.
40925: MONTIGNY ) BROUWER,J. - Montigny. Afgezant der Nederlanden bij Philips II.
41738: MOOBREV,NAJ - Vertellingen uit de wereld van koning en pion. Essays en novellen over het schaakspel.
45161: MOOIJ, A.W.M. (EA) - De persoon van de verdachte. De rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum.
43653: MOOK,PAUL VAN - Rumpt en Gellicum in oude ansichten.
38177: MOON,DAVID - The abolition of serfdom in Russia 1762-1907.(Seminar Studies in History)
44441: MOOR,MAGGIE DE / KAL,WILHELMINA H. - Indonesische sieraden.
41305: MOORDRECHT ) GRAAF,J.H.G. DE - Moordrecht in Touw. (Hollandse Studiën I )
57964: MOORE,GERALD - The unashamed accompanist.
42770: MOORHOUSE,GEOFFREY - The diplomats. The Foreign Office today.
43859: MOORMAN / LOTSY / LAMEY / EMMENES - Jubileumboek K.N.V.B. Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 1889-1939.
38642: MOORSEL,P.P.V. - Rotswonder of doortocht door de Rode Zee. De rol en betekenis van beide in vroegchristelijke Letteren en Kunst
39106: MOOY,H. - Het Duitse schrikbewind 1940-1945. Dagboek en herinneringen.
43978: MORDDEN, ETHAN - Opera anecdotes.
38873: MORDMULLER) KÖCKE,U. (BEARBEITUNG) - Rainer Mordmuller. Handzeichnungen,Radierungen,Lithographien,illustrierte Bucher.
36510: MOREAU-CHRISTOPHE,L.M. - Du droit à l'oisiveté et de l'organisation du travail servile dans les républiques grecques et romaine.
45271: MORGAN,ROBERT P. - Modern times. From World War I to the present.
39924: MORGENSTERN,CHRISTIAN - Galgenlieder, Nebst dem 'Gingganz'
37850: MORGHEN,RAFFAELLO - Medioevo cristiano.
44922: MORISON, SAMUEL ELIOT - The great explorers. The European discovery of America.
42031: MORLEY,JOHN F. - Vatican diplomacy and the Jews during the Holocaust 1939-1943.
44933: MORTON,HARRY / MORTON JOHNSTON,CAROL - The farthest corner. New Zealand. A twice discovered land.
44056: MORZER-BRUYNS,W.J.F. - The cross-staff. History and development of a navigational instrument.
44857: MOSER,JUSTUS - Anwalt des Vaterlands. Wochenschriften, Patriotische Phantasien, Aufsätze, Fragmente.
41280: MOSSMAN,JAMES - Opstand in het paradijs
43736: MOTTE,DIETHER DE LA - Musikalische Analyse. Mit Kritische Anmerkungen von Carl Dahlhaus. Textteil und Notenteil.
43164: MOURIK, W.J.G.VAN - Hervormde Kerkbouw na 1945. Uitgegeven onder auspiciën van de Bouw- en Restauratie-Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk.
38483: MOZART) SIEGMUND-SCHULTZE,WALTHER - Mozarts Melodik und Stil. Eine Studie.
36653: MOZART ) ABERT,HERMANN - W.A. Mozart.
42022: MOZART ) GHEON,H. - Met Mozart op Wandel. Het Oeuvre. De Mensch. Het Land. Nederlandsche vertaling.
37471: MOZART ) KEYS,I. - Mozart. His music in his life.
37458: MOZART ) EINSTEIN,A. - Mozart. Sein Charakter. Sein Werk.
45201: MOZART - TYSON,ALAN - Mozart. Studies of the autograph scores.
36953: MOZART ) ROBBINS LANDON,H.C.(RED.) - Het Mozart compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart.
57939: MOZART - SEEDORF,THOMAS - Studien zur kompositorischen Mozart-Rezeption im fruhen 20.Jahrhundert. ( Publ. Der Hochschule der Musik und Theater Hannover 2 )
44157: MUINCK,B.E.DE - Een regentenhuishouding omstreeks 1700. Gegevens uit de privé-boekhouding van Mr.Cornelis de Jonge van Ellemeet, ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden (1646-1721).
44156: MULDER,W.Z. - Hollanders in Hirado 1597-1641.
40108: MULDER-BAKKER,A.B - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
39159: MULDER,G.E. - Schijn van recht. De geschiedenis van de vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting.
43741: MULDER,ANNE H. - Bonjour monsieur Perronet. (Met acht houtgravures door Pam G. Rueter).
36736: MULDER, E.W. - Harmonie. Deel I:Theorie en analyse. deel II: Practische harmonie-leer.
37200: MULDER,E.W. - Polyphonie.
37648: MULDER,R. / SIJPERSMA,P. (RED.) - Soberheid & Solidariteit. Bundel bij het afscheid van Jan Spiekhout als commissaris van de Friese Pers
44713: MULISCH,HARRY - Op de drempel van de geschiedenis.Toespraak gehouden op 4 mei 1992 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, voorafgaand aan de dodenherdenking om acht uur.
38054: MULLER OERLINGHAUSEN) GERTZ,U.(EINL.) - Berthold Muller-Oerlinghausen der Bildhauer.
41972: MULLER,DAVID HEINRICH VON - Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln. Babylonischer Text in Umschrift und parallele deutsche und hebraische Übersetzung mit Erlauterungen, vergleichender Analyse und sprachlichen Exkursen.
42444: MULLER, HENDRIK P.N. - Door het land van Columbus. Een reisverhaal. Vereenigde Staten - Mexico - Cuba - Costa-Rica - Colombia - Venezuela - Trinidad - Curacao - Suriname.
36988: MULLER,KARL ALEXANDER VON - Bayern im Jahre 1866 und die Berufung des Fürsten Hohenlohe. Eine Studie.
384: MULLER,S. - Oude huizen te Utrecht.
44340: MULLER, FZ.S. - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht. ( Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen )
44206: MULLER,S. - Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht
44267: MULLER,S. / BOUMAN,A.C. / HEERINGA,K. / KETTNER,F. - Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Deel 1 tm 5. compleet
41769: MULTATULI ) SPIGT,P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
37185: MULTATULI ) LEEUWE,H.H.J.DE - Multatuli. Het drama en het toneel.
37232: MUMELTER,HUBERT - Berg Fibel.
42327: MUNCHEN ) HALM,PH.M. (UA) - Festschrift des Münchener Altertums-Vereins zur Erinnerung an das 50-jähr. Jubiläum.
44659: MUNCK, CHRISTINA DE - Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Een miskende Bonaparte.
37943: MUNELES,OTTO. - Bibliographical survey of Jewish Prague.
44521: MUNOZ MORA,BASILIO - Flamenco een spaanse dans.Aantekeningen bij de danstradities van Spanje.
44743: MUNSKE,H.H. - Der germanische Rechtswortschatz im Bereich der Missetaten. I.Die Terminologie der älteren westgermanischen Rechtsquellen.
43806: MUNTERS,Q.J. - De stille revolutie op het agrarische platteland. boeren en openbaar bestuur 1917-1986
40236: MURAT,J. DE - The Great Extirpation of Hellenism & Christianity in Asia Minor. The historic and systematic deception of world opinion concerning the hideous Christianity's uprooting of 1922.
42893: MURDOCH,IRIS - The Italian Girl.
37518: MURPHY,RAYMOND R. - The American city. An urban geography.
36752: MUSCHG,W. - Die Schweizer Bilderchroniken des 15./16. Jahrhunderts. Bilderläuterungen E.A. Gessler. Die Bildauswahl besorgte M. Hurlimann.
44399: MUSKENS,M.P.M. - Friezen. Franken. Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis - een uitnodiging.
38932: MUSTERD,CARLA - De waarheid in pacht. Studies over geschiedschrijving in de Sovjet Unie.
40910: MUZIOL,ROMAN - Karl Rodbertus als Begründer der sozialrechtlichen Anschauungsweise. ( Beiträge zur Geschichte der Nationalökonomie, viertes Heft )
43435: MYERSON,JEREMY / KATZ,SYLVIA - Tableware. Conran design guide.
37013: NA'AMAN,S. - Die Konstituierung der deutschen Arbeiterbewegung 1862/63. Darstellung und Dokumentation.
42336: NAARDEN, GEERTJE MARIANNE - Onze jeugd behoort de morgen. De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd.
42380: NAARDEN ) MAAS,J.H. / MAAS,A. - De geschiedenis van Naarden.
36984: NADAILLAC,MARQUIS DE - Pre-historic America.
38179: NAEYER,A. DE - Monumentenzorg. (monografien Leefwereld Nu )
44992: NAGEL,ROLF - Schriften und Sprachen des 18. Jahhunderts im Gelderland. Ein Lese- und Übungsbuch met 29 Dokumenten aus der Schulgeschichte von Rolf Nagel.
44746: NAKAHARA,KIMIYO - Interior design. Uchida, Mitsuhashi & Studio 80.
42507: NAMMENSMA, RUDOLF - Steinway. Een luisterrijk cadeau. Tgv ingebruikneming van de nieuwe Steinwayconcertvleugel op zondag 24 october 2004 in Stadschouburg de Harmonie Leeuwarden
43471: NANNINGA,J.G. (UITGEGEVEN DOOR) - Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Derde deel:1727-1765.(RGP Groote Serie 95)
45130: NAPOLEON - NICOLSON,NIGEL - Napoleon 1812
45248: NAPOLEON - GEYL,P. - Napoleon. Voor en tegen.
43715: NAPOLEON ) AUBRY,OCTAVE. - Vie privée de Napoléon.
45238: NAPOLEON - PRESSER,J. - Napoleon. Historie en legende.
44977: NAPOLEON - MEYNIEL,LEON - Napoléon I. Sa vie, son ouevre. D'après les travaux historiques les plus récents.
44975: NAPOLEON - SMITH,DIGBY - Napoleon's Regiments. Battle histories of the regiments of the French Army, 1792-1815.
44228: NARMOUR,EUGENE - Beyond Schenkerism. The need for alternatives in music analysis.
38263: NASO,PUBLIUS OVIDIUS - Liebeskunst. Lateinisch-Deutsch.
38647: NAT,J. / KOOPMAN,J.J. - Hebreeuwsche grammatica. EN. Oefeningen bij de Hebreeuwsche grammatica. Stukken uit het Oude Testament en woordenlijsten.
43686: NAUWELAERTS,M.A. - Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629.
38557: NEDERBRAGT,J.A. - Penetration Pacifique in China.
43966: NEDERLANDSE HISTORISCHE BRONNEN - Nederlandse historische bronnen: deel 2. Uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap.
43965: NEDERLANDSE HISTORISCHE BRONNEN - Nederlandse historische bronnen: deel 1. Uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap.
38255: NEF,KARL - Einführung in die Musikgeschichte.
38503: NEHA JAARBOEK - NEHA jaarboek voor economische, bedrijfs en techniekgeschiedenis. Deel 57,58 (1994-1995), deel 60 (1997)deel 65(2002).
40986: NELISSEN,NICO E.A. (RED.) - Bestuurlijk vermogen. Analyse en beoordeling van nieuwe vormen van besturen
45300: NELSON - LLOYD,CHRISTOPHER - Nelson and sea power.
44847: NELSON - BRADFORD,ERNLE - Nelson the essential hero.
38447: NELSON,ROY PAUL / FERRIS,BYRON - Fell's Guide to Commercial Art.
43918: NELSON SARGENT,BARBARA - Le livre du Roy Rambaux de Frise.
39114: NES,H.VAN. - De eeuw der overwinning. Bladzijden uit de kerkgeschiedenis der vierde eeuw.
42159: NESSON,PIERRE DE / VALKENIER,FRANK (VERT.INL.) - Leenhulde aan de Maagd. ( De Guirlande 2 )
45150: NET,B.J.VAN DER - Kringenrechtspraak voor leerkrachten bij het bijzonder onderwijs.
43149: NETSUKE - Contrasting styles. A loan exhibition of Netsuke and Kizeruzutsu from private English collections.
39443: NETTL,BRUNO - Folk and traditional music of the Western continents.
39476: NEUBAUER,HELMUT (HERAUSGEGEBEN) - Deutschland und die Russische Revolution.
44971: NEUGROSCHEL,JOACHIM (ED.) - The Shtetl. A creative anthology of Jewish life in Eastern Europe.
38105: NEUHAUSER,R. - Towards the romantic age. Essays on sentimenyal and preromantic literature in Russia.
58071: NEUPERT,HANS - Vom Musikstab zum modernen Klavier. Eine Entwicklungsgeschichte der Klavierinstrumente.
43849: NEURDENBURG,ELISABETH - De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden. Hendrick de Keyser, Artus Quellinus, Rombout Verhulst en tijdgenooten.
57962: NEVE,P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlande. Competentie - territoir - archieven.
40569: NEVEU,BRUNO - Un Historien à l'Ecole de Port-Royal. Sébastien Le Nain de Tillemont (1637-1698)
38109: NEWEY,VINCENT (ED.) - The Pilgrim's Profress. Critical and historical views.
58015: NICHOLS,ROGER - The harlequin years. Music in Paris 1917-1929.
45262: NIELAND,E. - Koordirectie.
42004: NIELD,JONATHAN - A guide to the best historical novels and tales.
42342: NIENES,ARIE-PETER VAN / VRIES,BARTELD DE - Fryslân 500 (1498-1998). Vijf eeuwen provinciaal bestuur.
45073: NIENES,A.P.VAN / BRUGGEMAN,M, - Archieven van de Friese stadhouders. Inventarissen van de archieven van de Friese stadhouders van Willem Lodewijk tot en met Willem V, 1584-1795.
44020: NIEROP, H.F.K.VAN - Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw. ( Hollandse Historische Reeks )
44512: NIEUW-BUINEN - SCHUURMAN,H. / PRANGER,J. - Nieuw-Buinen, waar de turf verdween. Historisch fotoboek over Nieuw-Buinen en Buinerveen.
38460: NIEUWE KNIP-METHODE - Nieuwe Knip-methode voor Costumes. Samengesteld voor het onderwijs aan Industrie-en Vakscholen en voor zelfonderricht. Rokken I en II.
43168: NIEUWENDIJK, PETER - Peter Nieuwendijk. Ooggetuige,eye-witness, augenzeuge, témoin oculaire, testigo ocular, testimone oculare.
43905: NIEUWENHUIS,JAN - Mensen maken een stad 1855 - 1955. Uit de geschiedenis van de Dienst Gemeentewerken te Rotterdam.
37281: NIEUWENHUIS,A.A.J. - Een anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen.
42929: NIEUWKOOP,HANS VAN - Haarlemse orgelkunst van 1400 tot heden. Orgels, organisten en orgelgebruik in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem.
44323: NIEUWLAND,DATE - O.G. Huizum. 100 Jaar Onderling Genoegen 1907-2007.
41390: NIJHOFF,E.,P. SCHRAGE EN M. STURKENBOOM - De geesel van onzen tijd. Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht. (Cahiers Sociale Geschiedenis)
44545: NIJMEGEN - DELAHAYE,A. - Het rechterlijk archief der stad Nijmegen 1410-1811.
44455: NIJMEGEN - JONG,J.A.B.M.DE - Het oud-archief der gemeente Nijmegen. 4 Delen. Deel I: Inventaris. Deel II: Regestenlijst. Deel III: Brievenlijst Nos 1-1400. Deel IV: Brievenlijst Nos 1401-2538, Lijst van kaarten en tekeningen, Index.
39487: NIJMEGEN - Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Herinneringen van een hoog bejaard Stadgenoot.
38816: NIKITENKO,ALEXANDR. - Up from serfdom. My childhood and youth in Russia, 1804-1824.
42006: NITSCHKE, AUGUST - Naturerkenntnis und politisches Handeln im Mittelalter. Körper , Bewegung , Raum.
42154: NOACK,BENT - Spätjudentum und Heilsgeschichte. Franz Delitzsch-Vorlesungen 1968.
57975: NOHL,LUDWIG - Gluck und Wagner. Ueber die Entwicklung des Musikdramas.
44076: NOLET,W. / BOEREN.P.C. - Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen.
38045: NOLTHENIUS,HELENE - Concertgebouw spelenderwijs. Vijf beeldvariaties op het thema Concertgebouw.
40325: NOO,H.DE - Thomas Sebillet et son 'Art poétique francoys rapproché de la deffence et illustration de la langue fancoyse de Joachim du Bellay.
41903: NOOD, MARCO DE - De omslag. Verkenningen op de bouwplaats Nederland. (over ruimtelijke ordening in Nederland. Met bijdragen van Hans Ibelings, William Rothuizen, Tracy Metz, Jaap Huisman en Sergio Derks)
36766: NOORD EN ZUID / BEER,T.H.DE(RED.) - Taalkundig Tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, vooral van hen, die zich voor eenig examen voorbereiden.
36765: NOORD EN ZUID / BEER,T.H.DE(RED.) - Tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche taal- en letterkunde.
44564: NOORD HOLLAND - PERSMAN,J.R. / ZONJEE,J.J. - Beschrijving van de Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken, Registers van Aangifte voor de Impost op trouwen en begraven, Registers van Overledenen van de gequalificeerde, Lidmaten en Attestatieboeken en Grafboeken.
39513: NOORDEGRAAF,H. / WOLTERS,H. (RED.) - Arbeid op de drempel van de tijd. Discussies en verhalen over de toekomst van arbeid en participatie.
43737: NOORDEGRAAF,LEO - Overmoed uit onbehagen. Positivisme en hermeneutiek in de economische en sociale geschiedenis. Rede.
43973: NOORDEGRAAF,L. / SCHOENMAKERS,J.T. - Daglonen in Holland 1450-1600.
41277: NOORDEGRAAF,L - Daglonen in Alkmaar 1500-1850.
43556: NOORDEN,P.VAN - Revolutionaire liederen uit Nederlands verleden. Geuzenliederen(120pp) en patriottenliederen(65pp).
43941: NOORDMAN,JAN (RED.) - Literatuurwijzer historische pedagogiek. Becommentarieerd bibliografich apparaat.
45025: NOORDMANS,JACOB - Herinneringen en beschouwingen. Geschreven, gebundeld en uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Jacob Noordmans als hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant
45002: NOORDWOLDE - KAMMINGA,L. - Geschiedenis van Noordwolde en de Rotanmeubel-industrie.
37773: NOORT,JAN VAN DEN / BLAUW,MAILI - Water naar de zee. Geschiedenis van Waterbedrijf Europoort 1874-1999.
37841: NOOT ) ZAALBERG,C.A. - Das Buch Extasis van Jan van der Noot.
41226: NORTH,D.C./ THOMAS,R.P. - De opkomst van de westerse wereld. Een nieuwe economische geschiedenis.
42329: NORWICH, JOHN JULIUS (RED.) - Spectrum geschiedenis van de bouwkunst.
58046: NOSKE, WILLEM / PAAP,WOUTER - Geschiedenis Utrechts Symphonie Orkest
36904: NOUHUYS,H.L.VAN - Het zilversol.
39971: NOUHUYS,J.W. VAN - De eerste Nederlandsche Transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr Ms Stoompakket Curaçao. Dl 2: bijlagen (Linschoten-Vereeniging LIII)
43773: NOUTA,R. - Dijken en zeedijksters.
44652: NOUVEL,JEAN - International Design Yearbook 1995. Furniture, lighting, tableware, textiles, products.
44607: NOUVEL,JEAN - CATALOQUE - Cataloque of the Exposition Jean Nouvel. Centre Georges Pompidou, galeries 2 et 3, 28 novembre 2001 - 4 mai 2002.
41234: NUSSBAUM,FREDERICK L - The triumph of science and reason 1600-1685
44263: NUSTELING,HUBERT - Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860.
44843: NYESSEN,D.J.H. - The passing of the Frisians. Anthropography of terpia.
41697: NYPELS, GEORGE. - Vijftig jaren Indische Gids. Jubileumuitgave 1879-1929.
43900: OEFFELT,THEO VAN / HULSMAN,BERNARD / GRAAF,KEES DE - Nieuw Nieuw - West. Stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse tuinsteden 2000 - 2010.
41648: OEHLMANN,W. ( HERAUSGEGEBEN) ) - Reclams Klaviermusikfuhrer.
37479: OERA LINDA BOEK - MEIJ,G.J. VAN DER. - Kanttekeningen bij het Oera Linda Boek. Een afspiegeling van de taalgeleerdheid, denkbeelden en schrijfstijl van dr. J.H. Halbertsma, doopsgezind predikant in Deventer.
44604: OERA LINDA BOK - LINDEN, L.F. OVER DE - Beweerd maar niet bewezen. Bestrijding van de argumenten voorkomende in de brochure van den heer J.Beckering Vinckers over het Oera Linda Boek
44603: OERA LINDA BOK - OTTEMA,J.G. - Geschiedkundige aanteekeningen en ophelderingen bij Thet Oera Linda Bok.
40696: OESTREICH,GERHARD - Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß
37484: OFFENBACH) FARIS,ALEXANDER - Jacques Offenbach.
57981: OFFENBACH - FARIS,ALEXANDER. - Jacques Offenbach. (ubersetzung aus dem Englischen)
45204: OHLBERGER,CAMILLO - Philharmonische Capriolen.Heiteres von Komponisten, Dirigenten und Musikern.
45203: OHLBERGER,CAMILLO - Neue philharmonische Capriolen. Heiteres von Komponisten, Dirigenten und Musikern.
45202: OHLBERGER,CAMILLO - Philharmonische Eskapaden.Heiteres von Komponisten, Dirigenten und Musikern.
40147: OHQUIST,JOHANNES - Het Rijk van den Führer. Oorsprong en strijd, wereldbeschouwing en opbouw van het Nationaal-Socialisme, beschreven door een buitenlander
36593: OIJEN,C.F. / REITSMA,K. - Vlees en vleeskeuring. ( Voedinsmiddelen van dierlijke oorsprong )
44678: OJEDA,OSCAR RIERA / MCCOWN,JAMES. - Elements in architecture. Raume, espaces, ruimten.
45163: OKMA,N. - Misbruik van recht.
43730: OLDEKERK ) LUINSTRA,P. - Duizend jaar Oldekerk.
41815: OLDEMARKT ) DEKKER,T.W. - Oldemarkt. De geschiedenis van de voormalige gemeente Oldemarkt in voornamelijk de vorige eeuw.
44213: OLDENBARNEVELT - KAAJAN, H.J. PH. G., - Het Archief van de Familie van Oldenbarnevelt (1449) 1510-1705. ( Inventarisreeksnr. 48 ).
37923: OLDENBOURG,ZOÉ - Le Bûcher de Montségur 16 mars 1244. (Trente journées qui ont fait la France)
58064: OLDENHUIS,J.F. - Inventaris van het archief van de Groninger Orkestvereniging ( 1912 ) 1918-1961.
44552: OLDENZAAL - FORMSMA,W.J. - De Archivalia van de Oldenzaalsche Oudheidkamer+ 1e aanvulling
44551: OLDENZAAL - FORMSMA,W.J. - De oude archieven van Oldenzaal.
44549: OLDENZAAL - HOMMEN,B.H. - Het archief der Gemeente Oldenzaal van 1811-1917.
43447: OLESEN,LENE(EA) - Danish ceramic artists and Leen Quist.
44256: OLIVIER DE SARDAN, JEAN-PIERRE - Système des relations économiques et sociales chez les Wogo (Niger).
37211: OLLESON,EDWARD (ED.) - Modern musical scholarship.
44663: OLLIVON,LIONEL - Marly sous la revolution. Notes et recits pour servire a l'histoire de Larly-Le-Roi.
38317: OLOF,THEO - Oskar Back en veertig jaar Nationaal Vioolconcours.
44189: OMMEREN, H.R.VAN - De koopmansgilderol van Deventer, 1249-1387.
44520: ONNA,EDWIN VAN - Chassé Park / Breda / NL. Een Campus als collectief stadslandschap. Collective urban landscape as a campus.
44800: ONNEKINK,DAVID / BRUIN,RENGER DE - De Vrede van Utrecht (1713)
38947: OOM FRITS / REITSMA,F. - De avonturen van Pier en Pol.
40417: OONK,G - Ondernemers in ontwikkeling. Fabrieken en fabrikanten in de Indiase katoenindustrie, 1850-1930.
43046: OORT,H.A.VAN - Chinese porcelain of the 19th and 20th century.
38286: OORT,J.H. - Perspectieven der radio-astronomie.(nieuwe verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte)
45007: OOSTEN,F.C.VAN - Op de grens van zee en lucht. Dertig jaar Neptune bij de Koninklijke Marine.
37806: OOSTERHOFF,P.A.E. - Van vroolijke dagen. (Schaafsma's Bibliotheek van Goede Boeken)
44523: OOSTERHOUT,M. - Snitser Recesboeken 1490-1517. Mei oantekeningen utjown fan M.Oosterhout.
43656: OOSTERHUIS,TON - De moordzaak Floris de Vijfde. Hernieuwd onderzoek naar de ware schuldigen.
37778: OOSTERWOLDE / OOSTERWIJK,T.H. - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
45129: OOSTVEEN,K VAN - Practische modulatieleer. Modulatieleer in voorbeelden.
44560: OOTMARSSUM - FORMSMA,W.J. - Het Oud-Archief der GemeenteOotmarsum.
36596: OPPEL,ALWIN - Allgemeine Wirtschaftskunde.
41484: OPPERMANN,OTTO - Rheinische urkundenstudien. Zweiter teil, die Trierisch-Moselländen Urkunden.
41485: OPPERMANN,OTTO - Kölnisch - Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13 Jahrhunderts.
44535: OPZOOMER,C.W. - Het Burgerlijke Wetboek. Aanteekeningen op de artikelen, die thans nog verklaring behoeven.
44779: ORDONNANTIE GRONINGEN - Ordonnantie by de H.Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, gearresteert op de veer-schepen, varende op de lemmer, en vice versa.
44910: ORTIZ,A.D. - Los Andaluces y America. Gran enciclopedia de Espana y America.
37982: OS / MAAS,NOP (INLEIDING,TOELICHTING) - Een mystificatie uit de 19e eeuw.
42773: OSBORNE,CHARLES - Negentiende eeuwse operagebouwen
38456: OSBORNE,CHARLES (ED.) - The dictionary of composers.
40223: OSINGA,A. - Nader onderzoek omtrent de biochemische achtergrond en het herstel van Paresis Puerperalis post partum bij het Fries-Hollandse rund.
45088: OSINGA,ANNE - Kronieken van e Stichting It Fryske Hoars. Een verhaal van idealisten en doorzetters. Verschenen t.g.v. het 25 jarig bestaan.
42124: OSTA,JAAP VAN - De Europese monarchie in de negentiende eeuw, Het Britse en Duitse model.
44886: OSTBERG,RAGNAR - The Stockholm Town Hall.
40053: OSTEN,GUSTAV VON DER - Geschichte des Landes Wursten
44991: OSTERMANN - KLEUTING,HARM / KLEUTING,EDELTRAUD - Graf Ostermann ( geboren Bochum 1687 ). Urkunden und Regesten Ostermanniana aus Hannover und Wolfenbüttel.
38238: OTREMBA,ERICH / KESSLER,MARGRIT - Die Stellung Der Viehwirtschaft Im Agrarraum Der Erde. Forschungsstand Und Forschungsaufgaben
36678: OTTEMA,J.G. - Verhandelingen omtrent het tijdvak der Babylonische ballingschap.
44373: OTTEN, D. - Geschiedenis van de familienamen in Heerde. Ontstaan, invoering en gebruik van familienamen op het platteland 1330-1830.
43555: OTTENHEYM,KOEN(AO.) - Tilman van Gameren. A dutch arhitect to the Polish Court.
42619: OTTENS, EGBERT(EA.) - Wonen. Woning. Wet. Wij wonen, 100 jaar woningwet.
41461: OTTO ) BUCHINGER,J.NEP. - Otto der Grosse, Herzog von Bayern und seine Bruder,Pfalzgrafen von Wittelsbach. Ihr Leben und Wirken unter und mit den Welfen und Hohenstaufen.
42708: OUD ) BROEKHUIZEN, DOLF - De Stijl toen / J.J.P. Oud nu. De bijdrage van archictect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963).
42272: OURSEL,RAYMOND - Romaanse bouwkunst. ( Bouwkunst der eeuwen )
42764: OURSLER ) JANUS,ELIZABETH / MOURE,GLORIA - Tony Oursler.
40175: OUTMANI,I. EL - Anatomies of subversion in Arabic and Spanish literatures. Towards a Redefinition of the Picaresque
37472: OUWENEEL,A. - Onderbroken groei in Anahuac. De ecologische achtergrond van ontwikkeling en armoede op het platteland van Centraal-Mexico (1730-1810).
36950: OUWENEEL,A. - Shadows over Anahuac. An Ecological Interpretation of Crisis and Development in Central Mexico, 1730-1800.
39385: OVEN VAN DOORN,M.C.VAN - Het oog in 't zeil. ( familie Knutsel deel II)
42883: OVERDIEP,G.S. (UITGEGEVEN) - De Historie van den Vier Heemskinderen, uitgegeven naar den druk van 1508, berustende op de Universiteitsbibliotheek te München.
38501: OVERDIEP,G.S. - Stijl en literatuurgeschiedenis Bibliographie. Voor den druk bezorgd door G.A.van Es.
42680: OVERDIEP,G.S. - Syntaxis en stilistiek.
40282: OVERDIEP,G. - Rechtsbescherming van de feitelijke verhouding tussen het onwettige kind en zijn ouders, gezien in het licht dier verhouding in Drente.
44235: OVERIJSSEL - HENDRIKS,F.M. - Beschrijving van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken, de Registers van Aangegeven Lijken enz. in Overijsel, dagtekende van vóór de Invoering van de Burgerlijke Stand.
41914: OVERSTEEGEN,J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
44451: OVERVOORDE,J.C. / VERBURGT,J.W. - Archief der secretarie van de stad Leiden, 1253-1575. Inventaris en regesten.
41228: OVERZEE,P. VAN - Het moderne humanisme in Nederland.
41008: OVERZICHT - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche geschiedkennis, indertijd samengesteld door de commissie van advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien
44781: OWEN,D.D.R. - Ridder Roeland paladijn van Karel de Grote.
44320: OXAAL,IVAR (ED.) - Beyond the sociology of development: economy and society in Latin America and Africa
42493: PÉLEGRIN-GENEL,ELISABETH - The Office.
58007: PAAP,WOUTER - Een euw KNTV 1875-1975. Gedenkschrift bij het honderdjarigbestaan van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging. Gedenkschrift Samenklank.
41818: PAAPE,A.H. - Donkere jaren. Episoden uit de geschiedenis van Limburg 1933-1945. ( Maaslandse Monografieen).
39478: PACHMAN,LUDEK - Hübner - Kortschnoi. Finale in Meran.
37068: PACHMAN,LUDEK. - Queen's Gambit and other close games.(modern chess Theory)
43851: PAGE,TIM - Music from the road. Views and reviews, 1978-1992.
38808: PAGET,JULIAN - The Yeomen of the Guard. 500 years of service 1485-1985.
37636: PAHLEN,K. - De wereld van de opera.
44618: PAINE,MIKE - The Crusades.
45246: PALMER,ALAN - Alexander I. Tsar of war and peace.
37551: PALMER,G.G. - Sculpture in the kingdom of Quito.
38285: PAMPUS ) MOELKER,H. P. - Het Fort Pampus
39297: PANIZZA,OSKAR / SCHROETER,W. / SALINES,A.) BERLING,PETER(HERAUSGEGEBEN) - Liebeskonzil. Filmbuch.
39143: PANOV,V. / FEIFER,G. - Valery Panov, een danser.
43134: PANZINI,ALFREDO - Gelsomìno, 's Konings nar. ( uit het Italiaansch vertaald door Th.E. van Dam)
40832: PAOLI,UGO ENRICO - Das Leben im alten Rom
44856: PAPADAKIS,ANDREAS C. (ED.) - The Post-Modern object.
44855: PAPADAKIS,ANDREAS C. (ED.) - Designing a house.
44854: PAPADAKIS,ANDREAS C. (ED.) - Engineering & Architecture.
44651: PAPADAKIS,ANDREAS - Cross currents of American Architecture. ( Profile 57 )
36841: PAPOESEK,D.A. (VOORZITTER) - Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven 1932-1962. Gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium tgv het 350-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam.
37606: PARET,O. - Die Bibel,ihre Uberlieferung in Druck und Schrift.
43484: PARKER,W.OREN / WOLF,R.CRAIG - Stage lighting: Practice and design.
38519: PARKINSON,J.HUME - Sextet. (Traveller's Companion 94)
57955: PARRISH, CARL (ED.) - A treasury of early music. An anthology of masterworks of the Middle Ages, the Renaissance, and the Baroque Era.
40681: PARRY,J.H. (ED.) - The European Reconnaissance. Selected Documents (maritime discovery)
38225: PARTRIDGE,BURGO. - A history of orgies.
40583: PASCAL ) HAY,MALCOLM - The prejudices of Pascal. Concerning in particular The Jesuit Order and The Jewish People.
44796: PASCAL - Pascal et Port-Royal. 1962 - Tricentenaire de la mort de Pascal.
38224: PASCAL) SCHOLTENS,M. - Pascal. Etudes medico-psychologiques
41964: PASSELECQ,GEORGES / SUCHECKY,BERNARD - L'Encyclique cachee de Pie XI. Une occasion manquee de l'eglise face a l'antisemitisme. Preface de Emile Poulat.
36788: PASSERON,ROGER - La Gravure française au XX siècle.
38078: PASTERNAK) MOSSMAN,E(ED.). - The correspondance of Boris Pasternak and Olga Freidenburg 1910-1954.
44621: PASTOUREAU,MIREILLE. - Voies Océanes. Cartes marines et grandes découvertes.
43974: PATER,J.C.H.DE - Maurits en Oldenbarnevelt in den strijd om het Twaalfjarig Bestand. ( Patria reeks )
40728: PATIJN,C.L. - De geschiedenis der Japansche penetratie in Mantsjoerije als volkenrechtelijk probleem
36592: PAULI,LUDWIG - Keltischer Volksglaube. Amulette und Sonderbestattungen am Durrnberg bei Hallein und im eisenzeitlichen Mitteleuropa. ( Bayerischen Akademie der Wissenschaft )
36774: PAULI,F. - Radierungen. (Einleitung und Text von Dr. Paul Schaffner)
44216: PAULME,DENISE - Une société de Côte d'Ivoire, hier et aujourd'hui. Les Bété.
45003: PAUW,C. - Strubbelingen in Stad en Lande.
44953: PAWSON,JOHN / CHATWIN,BRUCE / SUDJIC,DEYAN - John Pawson.
44952: PAWSON, JOHN - Minimum.
40332: PAYS-BAS - La Néerlande. Études générales sur la géographie des Pays-Bas.
37334: PEARSON,MICHAEL - Red sky in the morning. The battle of the Barents Sea, 31 december 1942.
44905: PECK,DOUGLAS T. - Ponce de Leon andthe discovery of Florida. The man, the myth and the truth
44622: PEDDEMORS,A / CARMIGGELT,A - Archeologie van middeleeuws Nederland.
41902: PEEL ) KEMP,M. (RED.)) - Het land van de Peel.
37842: PEELAERT) JANSSENS DE BISTHOVEN,A. - Akwarellen van August de Peellaert 1793 /1876. Tentoonstellingscatalogus.
41356: PEELEN,G.J - De nieuwe Bijbel van een vrij volk: De Statenvertaling van 1637.
45269: PEETERS,PAUL ( EINDREDAKTIE ) - Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat. Het orgel in de 17de en de 20ste eeuw. Congresboek, uitgegeven bij gelegenheid van het Eeuwfeestcongres van de Nederlandse Organistenvereniging, 20 t/m 23 juni 1990 te Amsterdam.
38195: PEETERS,L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
40453: PEKELHARING ) BAART DE LA FAILLE,J.M. E.A - Leven en Werken van Cornelis Adrianus Pekelharing, 1848-1922.
43162: PELICHET,EGAR /DUPERREX,M. - Jugendstil - Keramik. Mehr als 700 Illustrationen und Marken, davon 104 Farbfotografien von Michèle Duperrex.
45033: PELLICO,SILVIO - Mijne kerkers (Le mie prigioni). Opnieuw naar den oorspronkelijk-Italiaanschen tekst bewerkt door Joseph Witlox.
38452: PELS,C. - Facetten van boekdruk.
39999: PENNINGS,LINDA - Cacciato dalla porta… Il concetto di genere letterario nella critica italiana del prima Novecento
43508: PERETZ,JEAN-CLAUDE / VERONESE,MARCEL / WIENC,ALAIN - Love story.
39895: PERTZ,GEORGIUS HEINRICUS (ED.) - Richeri Historiarum Libri IIII.
40467: PESCH,H.W. VAN - De idee van de menselijke beperktheid bij Sophocles
659: PET,J.C.L.B. - Stedebouwkundige beschouwingen.
41874: PETER THE GREAT ) GRAHAM, STEPHEN - Peter the Great. A life of Peter I of Russia, called the Great
39313: PETER DE GROTE) JONGE,DE,A. - Tsaar Peter de Grote.
45076: PETER THE GREAT - TROYAT,HENRI - Peter the Great.
43562: PETERS-VAN DER GOUW,CAROLA (SAMENSTELLER) - Capelle aan den IJssel. De geschiedenis.
36478: PETIT,MAXIME (RED.) - Histoire générale des peuples de l'antiquité à nos jours.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos

12/15