Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
62760: CERVANTES SAAVREDA,MIGUEL DE - De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha. Met alle prenten van Gustave Dore. Vertaald door Barber van de Pol.
42472: CESAL,ERIC J. - Down Detour Road. An architect in search of practice.
37565: CEULEMANS,LUK - Louis Zimmer. Voorwoord door stadssecretaris K.Roofthooft, voorzitter Zimmertorenkomitee.
62138: CEZANNE - CALLOW, PHILIP - Lost earth. A life of Cezanne.
43329: CHAFFERS,WILLIAM - Chaffers concise hallmarks on gold & silver.
59541: CHAMBERS,R.W. - Lost literature of medieval England.
62819: CHAMFORT - ARNAUD,CLAUDE - Chamfort. Biografie, gevolgd door zeventig niet eerder gepubliceerde of nooit herdrukte maximes, anekdotes, uitspraken en dialogen. Vertaald door Edu Borger. ( Open Domein nr 33 )
58545: CHAMISSO,ADELBERT VON - Peter Schlemiels Schicksale.
40020: CHAMPIGNEUILLE,B. / GISCHIA,L. - La Sculpture en France. De la Préhistoire à la Fin du Moyen Age
57954: CHANAN,M. - From Handel to Hendrix. The composer in the public sphere.
37575: CHANG,T.M. - Semantic decision.
37755: CHAPMAN,G.W.(ED.) - Literary criticism in England,1660-1800.
59649: CHARLES,BERNARD H - Pottery and porcelain. A Dictionary of terms.
42475: CHARPENTRAT,PIERRE - Barok. Italie en Midden-Europa. ( Bouwkunst der eeuwen )
62082: CHARRIERE,ISABELLE DE / BELLE DE ZUYLEN - Oeuvres completes - 10 volumes. Edition critique publiee par J.D.Candaux, C.P.Courtney, P.H.Dubois, S.Dubois-De Bruyn, P.Thompson, J.Vercruysse et D.M.Wood.
60167: CHASINS,ABRAM - Speaking of pianists.
44839: CHAUCER - ROSSIGNOL,ROSALYN - Chaucer A to Z. The essential reference to his life and work.
42160: CHAUCER - ECKHARDT,C.D. - Chaucer's general prologue to the Canterbury Tales. An annotated bibliography, 1900-1982.
42353: CHAUCER - BREWER,D.S. - Chaucer.
58240: CHAUCER - BREWER,DEREK - Chaucer and his world.
43695: CHAUCER - HUSSEY,MAURICE - Chaucer's world. A pictorial companion.
58239: CHAUCER - ROBINSON,F.N. (ED.) - The works of Geoffrey Chaucer.
58259: CHAUCER - BOWDEN,MURIEL. - A Reader's Guide to Geoffrey Chaucer.
60761: CHAUNU,PIERRE - La civilisation de l'Europe classique.
59837: CHENEY,C.R. - Medieval texts and studies.The records of medieval England. The letters of Pope Innocent III. Papal privileges for Gilbertines houses. The numbering of diocesan legalisation 13th century. Gervase, a medieval letterwriter. The downfall of the templars etc.
59511: CHERBONNEAU,AUG - Dictionnaire Arabe-Français (langue ecrite). Tomes I et II.
40355: CHEVALIER,BERNARD / SAUZET,ROBERT - Les réformes enracinement socio-culturel
40263: CHIANG,ALPHA C. - Fundamental Methods of Mathematical Economics
60731: CHIBNALL,MAJORIE - Anglo - Norman England 1066-1166.
41139: CHILDS,DAVID - Marx and the Marxists. An outline of practice and theory
43431: CHIPP,HERSCHEL B. - Theories of Modern Art. A source book by artists and critics.
58532: CHIPPERFIELD - Davd Chipperfield. Obra reciente / Recent work. ( International Architecture Review, 1997-1 )
44979: CHOCARNE,R.P.B.LE - Le R.P. H.-D. Lacordaire de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Sa vie intime et religieuse.
60169: CHOPIN - CORTOT,ALFRED - Aspects de Chopin.
61628: CHOUKRI, MOHAMED, - Jean Genet in Tangier. Translated by Paul Bowles. With an introduction by William Burroughs.
38670: CHRIST,K. - Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk fuhrender Althistoriker der Neuzeit.
39132: CHRIST,KARL. - Neue Profile der alten Geschichte.
59828: CHRISTIE'S AUCTION CATALOGUE - Important old master paintings from the collection of Jacques Goudstikker Part III, Wednesday 14 November 2007.
58296: CHRISTIN / BILAL - Er was eens 'n Voorbijganger... Deel 4. De Falangisten van de Zwarte Orde. Een eigentijds sprookje.
58297: CHRISTIN / BILAL - Er was eens 'n Voorbijganger... Deel 3. De onbestaanbare stad. Een eigentijds sprookje.
43914: CHU,ARTHUR UND GRACE - Jade - Stein des Himmels. Werkstoff fur Kunsler. Object fur Kenner.
36976: CICHY,BODO - Bouwkunst in Europa. Van de Grieken tot de twintigste eeuw.
37115: CICHY,BODO - Bouwkunst der Oudheid. Begin en eerste bloeitijden van de bouwkunst. Mesopotamie, Egypte, Megalitische bouwwerken, Hethitische, Minoische, Mykeense, Etruskische en oud - Amerikaanse cultuur.
60404: CIPOLLA,CARLO M. - Before the industrial revolution. European society and economy 1000-1700.
43342: CITROEN,K.A./ ERPERS ROYAARDS,F.VAN / VERBEEK.J. - Meesterwerken in Zilver. Amsterdams Zilver 1520-1820.
38854: CLAASSEN,R. / WISSE,P. - Tweehonderd jaar Diligentia 1793-1993.
43243: CLAESSENS-PERÉ, A.M. - Zilver voor Sir Anthony. Silver for Sir Anthony.
60863: CLANCHY,MICHAEL T. - From memory to written record. England 1066 - 1307.
44936: CLARKE, PETER - Hell and Paradise. The Norfolk - Bounty - Pitcairn Saga.
62418: CLAUS - JACOBS / LANDUYT / LEMBRECHTS / WILDEMEERSCH(SAMENSTELLERS) - Hugo Claus. Voor twaalf lezers en een snurkende recensent. Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken.
62024: CLENDINNEN,INGA - Reading the Holocaust.
58853: CLERCQ,W.A. DE - Willem de Clercq (1795-1844).
59502: CLEUTING - ZWART,P.TH.(UITGEGEVEN) - Protocol Cleuting. Het protocol van Nicolaus Judoci Cleuting (Nicolaes Joostzoon Cleuting), notaris te leeuwarden van 1554-1585.
59671: CLEVIS,HEMMY - Weggegooid en teruggevonden. Aardewerk en glas uit Deventer vondstcomplexen 1375-1750.
61904: CLIFFORD,KEVIN / ARBERY,LEN - Redmire pool.
62161: CLITEUR,PAUL / HOUTEN,DOUWE VAN (REDACTIE) - Humanisme. Theorie en praktijk.
40398: CLOGAN,PAUL MAURICE (ED) - Medievalia et Humanistica. Studies in medieval & renaissance culture,
58685: CLOGG,RICHARD (ED. TRANSLATED, INTRODUCTION) - The movement for Greek independence 1770-1821. A collection of documents.
62323: CLUB VAN NEDERLANDSCHE VOGELKUNDIGEN - Jaarbericht no 15 aflevering 1 - mei 1925. ( de in wilde staat in ons land voorkomende zwanen, ganzen en eenden, benevens een eenvoudige methode der bepaling der soort)
62092: COCTEAU,JEAN - Professional secrets.An autobiograpy of Jean Cocteau drawn from his lifetime writings by Robert Phelps.Translation by Richard Howard.
62003: COCTEAU - STEGMULLER - Cocteau. A Biography.
61502: COCTEAU - COLLECTIF - Catalogue de l'exposition Jean Cocteau, sur le fil du siecle. Exposition, Paris 25 September 2003 - 5 January 2004 / Montreal Museum of Fine Arts 6 May - 29 August 2004.
44693: COEHOORN - SYPESTYN,J.W.VAN - Het leven van Menno Baron van Coehoorn, beschreven door zijnen zoon Gosewijn Theodoor Baron van Coehoorn, uitgegeven en met aanteekeningen vermeerderd door Jhr. J.W. van Sypesteyn, Kapitein-Ingenieur.
61897: COGNIAT,RAYMOND / JOLE,MARCEL VAN - Pinchas Shaar.
62102: COHEN,JEAN-LOUIS / ELEB,MONIQUE - Casablanca. Colonial myths & architectural ventures.
61843: COHN,RUBY - From Desire to Godot. Pocket Theater of postwar Paris.
37064: COLAS,RENÉ - Le Style gothique en France, dans l'architecture et la décoration des monuments.
37063: COLAS,RENÉ - Le Style roman en France, dans l'architecture et la décoration des monuments.
42924: COLE,B. - Giotto and Florentine painting 1280-1375.
59847: COLE,HUBERT - The Wars of the Roses.
43814: COLEMAN,T. (RED.) - Een noodzakelijke luxe. 15 jaar nederlandse Operastichting - 1971/1986
41499: COLENBRANDER, H.T. - Tien Jaren Wereldgeschiedenis (1905-1915). In overzichten.
62806: COLENBRANDER,H.T - Koloniale geschiedenis, Eerste deel: Algemeene koloniale geschiedenis. Tweede deel: Nederland. De West - de Oost tot 1816. Derde deel: Nederland. De Oost sinds 1816.
37626: COLENBRANDER,H.T. - Vestiging van het koninkrijk (1813-1815). (Nederlandsche Historische Bibliotheek)
61872: COLETTE -THURMAN,JUDITH - Colette. Een zinnelijk leven.
45230: COLLAER,PAUL. - La Musique Moderne.
59938: COLLECTIF - Biennale de Paris Architecture 1985. Vu de l'interieur ou la raison de l'architectur.e
58697: COLLECTIF - Rochefort et la mer. Grands voyages de decouverte du XVII siecle a nos jours. ( Centre d'etudes et recherches sur les migrations Atlantiques )
59700: COLLENTEUR,G. / KLEINJAN,H. - Wat in het vet zit. Van slachterij tot Koninklijke Smilde 1863-1988.
44518: COLLINS, PETER - Changing Ideals in Modern Architecture
38612: COLMJON,GERBEN - De oorsprongen van de Renaissance der Litteratuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
36993: COLOMB MME - Deux mères.
42917: COLSON,M. - De rapporten van de Kantoncommissarissen. (1797-1800). Deel I. Maaseik.
44913: COLUMBUS - MORISON,SAMUEL ELIOT - Admiral of the ocean. A life of Christopher Columbus.
41036: COMFORT,RICHARD - Revolutionary Hamburg. Labor politics in the early Weimar Republic.
43772: COMPTON,NIC - Solozeilen. Legendarische zeilers en grote wedstrijden.
39819: CONCILIUM TRIDENTINUM - Sacrosancti et œcomenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, pontificubus maximis, celebrati canones et decreta
60084: CONDORCET - BADINTER,E. / BADINTER.R. - Markies de Condorcet 1743-1794. Een intellectueel in de politiek.
61414: CONINCK,HERMAN DE. - De gedichten. Samengesteld en verantwoord door Hugo Brems.
60795: CONNER,P. - Oriental architecture in the West.
44406: CONNOISSEUR - The Connoisseur Complete Encyclopedia of Antiques
42299: CONNOISSEUR - The Concise Encyclopaedia of Antiques. Volume 1,2,3,4.
42926: CONRAD - DOBRINSKY,JOSEPH - The artist in Conrad's fiction. A psychocritical study.
39016: CONRAD - VERLEUN,J.A. - The stone horse. A study in the function of the minor characters in Joseph Conrad's Nostromo.
59804: CONRAN,TERENCE - The essential house book.
38450: COO,J.DE - De Kalvarieberg van St. Pauluskerk te Antwerpen.(Maerlantbibliotheek XI)
43363: COOL - WINTERS,WILLEM - Thomas Cool 1851-1904. Een Friesch schilder. Sneek 25 december 1851 - Bussum 16 mei 1904.
40851: COOLS,HANS / DE VALK,HANS - Institutum Neerlandicum MCMIV-MMIV. Honderd jaar Nederlands Instituut te Rome.
58674: COOLS,HANS (ED.) - Fryske Akademy. Three centuries of building history.
37559: COOPER,HEATHER - Carnaval perpetuel. A collection of works by Heather Cooper. A book of paintings,illustrations and design.
39126: COOPS,J. - Chemie en cultuur. Referaat verdedigd in de 15de wetenschappelijke samenkomst der vrije Universiteit.
62211: COPERNICUS,NICOLAUS - HAWKING,STEPHEN (EDITED) - On the revolutions of heavenly spheres. (edited with commentary by Hawking)
60650: COPIER - RAMAKERS,REMY - A. D. Copier. David Roell Prijs 1987.
61467: COPLAND - PERLIS,VIVIAN - Copland since 1943.
58544: COPPE,JACOBUS HENRICUS - Specimen inaugurale juridicum de adeunda et reoudianda haereditate secundum jus Romanum et Hodiernum.
44982: CORBEILLER,CLARE LE - Alte Tabakdosen aus Europa und Amerika.
45299: CORBIN,ALAIN - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk. ( studie naar de reukzin en de sociale beeldwereld in de 18e en 19e eeuw )
42795: CORBINO - Onzichtbaar Portretten
44957: CORDFUNKE,E.H.P. - Alkmaar in de 19de eeuw. Facetten van een stedelijke samenleving. ( Alkmaarse Historische Reeks)
44540: CORDFUNKE,E.H.P. / HUGENHOLTZ,F.W.N. - Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
42859: CORDFUNKE,E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.
58892: CORNEILLE - PAQUET,M. - Corneille of de sensualiteit van het gevoel.
58338: CORONEOS,COSMOS - Shipwrecks of Encounter bay and Backstairs Passage.
58198: COSTER,CHARLES DE - Herr Halewijn.
38856: COTTAAR,JAN. - Het sportboek voor de jeugd.
62208: COULTRE,MARTIJN F. LE - Wendingen 1918-1932. A journal for the arts. Introduction Ellen lupton. Essay Alliston W.Purvis.
62450: COUPERUS,LOUIS - De correspondentie. Bezorgd door H.T.M. van Vliet.
59423: COUPERUS - VLIET,H.T.M.VAN (BEZORGD) - Louis Couperus. De correspondentie. Deel 1: De correspondentie. Deel 2: De commentaar.
59421: COUPERUS,LOUIS - De boeken der kleine zielen III. Zielenschemering.
61394: COUPERUS,LOUIS - Grootste werken van Louis Couperus.
62368: COUWENBERG,S.W. - Heeft geschiedenis zin? - of is dit een onzinnige vraag? (Civis Mundi Jaarboek)
61010: COWIE, A.P. / EVISON,A. - Concise English-Chinese / Chinese-English Dictionary.
40682: COWLEY,MALCOLM - The dream of the Golden Mountains. Remembering the 1930s.
59986: COX,WARREN E. - The Book of pottery and porcelain. Volume I en II complete in 1 volume.
59592: COYSH,A.W. / HENRYWOOD,R.K. - The dictionary of blue and white printed pottery, 1780-1880. Volume II. ( additional entries and supplementary information)
43701: CRAANDIJK,J. - Wandelingen door Nederland. Noordholland.
36607: CRABTREE,PAM J.(ED.) - Medieval archaeology. An encyclopedia.
37437: CRAFT,ROBERT - Small Craft advisories. Critical articles 1984-1988 (Art, Ballet, Music, Literature, Film).
62018: CRAIG,CAIRNS - Yeats, Eliot, Pound and the politics of poetry. Richest to richest.
40472: CRAMER,N. - Van Emden's Rechtspraak op de Armwet, saamgevat en aangevuld door Mr. N. Cramer
41535: CRAMER,S. / PIJPER,F. - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien. Eerste deel: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden.
38043: CREEVEY - GORE,JOHN.(ED.) - The Creevey papers.
42913: CREMERS,W.C.I.J. - Aanteekeningen op de nederlandsche wetboeken bevattende de litteratuur en de jurisprudentie.Vierde Deel.
42914: CREMERS,W.C.I.J. - Aanteekeningen op de nederlandsche wetboeken bevattende de litteratuur en de jurisprudentie.Vijfde Deel, Code Penal.
60585: CREVITS,L. - Mijn geest, van vlees en bloed. Neurobiologische verkenningen naar menselijk gedrag.
45237: CROCKER,RICHARD L. - The history of musical style.
41857: CROMPVOETS,HERMAN - Veenderijterminologie in Nederland in nederlandstalig België.
59906: CRONE,G.R. - Maps and their makers.
39406: CROSS,BRENDA.(ED.) - The film Hamlet. A record of its production.
62354: CROSSLEY HOLLAND,KEVIN (TRANSLATED AND INTRODUCED) - The Exeter Riddle Book.
38711: CRUMP,NORMAN - The ABC of the foreign exchanges,
60286: CRUYNINGEN,P.J.VAN - Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850. (A.A.G. Bijdragen 40).
41091: CULEMBORG - WEEL,A.J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek
44915: CUMMING,W.P. / HILLIER,S. / WILLIAMS,D.B. / QUINN,G. - The Exploration of North America 1630-1776.
37905: CUMMINGS,WILLIAM P. (ED. TRANSLATED) - The Makassarese chronicles of Gowa and Talloq.
59808: CUSHION,J.P. - Animals in pottery and porcelain.
40193: CUVALAY-HAAK,M - The Arabic verb. A Functional Grammar approach to verbal expression in Classical and Modern Arabic
44929: CUYVERS,LUC - Into the rising sun. Vasco da Gama and the search for the sea route to the east.
58091: CYPRUS - HITCHENS,C. - Hostage to history. Cyprus from the Ottomans to Kissinger.
59272: D'ANGERS DAVID - BRUEL,ANDRE ( PRESENTATION ) - Dessins anatomiques de David d'Angers.
62551: DAALDER,L.A. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur.
58044: DAALDER,HANS / SHILS,EDWARD - Universities, politicans and bureaucrats. Europe and the United States
60530: DAALDER,REMMELT / HEIJVELD,WOUTER (REDACTIE) - Havens van Amsterdam en Rotterdam sinds 1870.
58407: DAAMS,MICHIEL N. - Rethinking the economic valuation of natural land. Analyses of how deeply people value nature in rural areas and cities.
60438: DAAN,JOH. - Wieringer land en leven in de taal.
39350: DAEMEN,JO - Pruikebollen.
43257: DAHLBACK LUTTEMAN,HELENA - Svenskt porslin. Fajans,porslins och flintgods 1700-1900.
45236: DAHLHAUS,CARL - Bericht uber den internationalen musikwissenschaftlichen Kongress, Bonn 1970 . Und -Bericht uber das Symposium, Reflexionen uber Musikwissenschaft heute. Gesellschaft fur Musikforschung
39064: DAHM,GEORG - Zur Rezeption des Römisch-Italienischen Rechts.
36972: DAIBER,ALBERT - Mikroskopie der Harnsedimente.
42258: DAL,JOHAN W.VAN - Architectuur langs de rails. Overzicht van de stationsarchitectuur in Nederland.
61393: DALE- DRIEL,LO VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige.
59539: DALFSEN,A.VAN / NIEUWLAND,P. - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 1 t/m 8. compleet
44739: DALFSEN,A. VAN / NIEUWLAND,P. - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1747. Deel 4. Kollummerland, Nieuwkruisland,Leeuwarden.
59429: DALFSEN,A.VAN / NIEUWLAND,P. - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 5. Leeuwarderadeel, Lemsterland, Menaldumadeel, Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Opsterland.
59430: DALFSEN,A.VAN / NIEUWLAND,P. - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 6. Rauwerderhem, Schoterland, Sloten, Smallingerland, Sneek, Stavoren.
59167: DALFSEN,A. VAN / VRIES,B.H. / KUIPERS,O. - Inventarissen. Huisarchief Lyklamahuis. Familiearchief van Andringa de Kempenaer. Familiearchief van Heloma. (Monumneta Frisica)
60917: DALLINGA,OTTO - Dallinga. Het nageslacht van Nantko Claessen en Aaltje Fockes
44464: DAM,FREARK (RED.) - De Strikel. Jiergong 1-10. (1958-1967).
44429: DAM,C.VAN - Jodenvervolging in de stad Utrecht. De Joodse gemeenschap in de stad Utrecht, 1930-1950.
62529: DAM,J.H. - Het Jachtbedrijf in Nederland en West-Europa.
43377: DAM,P.R. / SCHAAFSMA,JOH. - Verzameling de Roos. Affiches uit de jaren 1937 -1948.
44729: DAM, J.D.VAN - Nederlandse tegel in kleur. Zeventiende en achttiende eeuwse tegels in het Princessehof.
60759: DAM,EPPIE / DRAGT,GIJS - Ienkennich lanskip. Eenkennig landschap. Fryslan ferwurde troch Eppie Dam en ferbylde troch Gijs Dragt. Friesland verwoord en verbeeld.
59198: DAM,JAN D.VAN. - Gedateerd Delfts aardewerk. Dated Dutch Delftware.
62573: DAMASIO, ANTONIO - Looking for Spinoza. Joy, sorrow, and the feeling brain.
40412: DAMEN,M. / OERLEMANS,J.W. - Radicale bewegingen en sociale mobiliteit in Duitsland 1870-1933. Een analytische bibliografie.
60373: DAMME,DIRK VAN - Armenzorg en staat. Comparatief-historische studie van de origines van de moderne verzorgingsstaat in West-Europa. (voornamelijk achttiende tot begin negentiende eeuw)
45112: DANCKWARDT,MARIANNE - Die langsame Einleitung ihre Herkunft und ihr Bau bei Haydn und Mozart.
59762: DANE,JOSEPH - Liefde op het eerste gehoor. Samuel Butler en G.F.Handel. Een biografiesch essay.
43580: DANIÊLS,W. - De geschiedenis van de komma.
38867: DANIELS,JANNIE - Reis naar Kabouterland.
60493: DANNER,HELGA S. / LAMBOOIJ,H.TH.M. / STREEFKERK,C. - Die water keert. 800 jaar regionale dijkzorg in Hollands Noorderkwartier. ( Aten / Woestenburg, eindredactie )
43211: DANTE ) EIKEBOOM,ROGIER - Het Inferno van Dante. ( klassiekers lezen in de oorspronkelijke taal)
62106: DANTE - LEWIS,R.W.B. - Dante.
62154: DANTE - DELFT,A.J.H.VAN - Dante-Verklaring met vertaalden tekst door A.H.J.Van Delft. Goddelijke Komedie: Nieuw leven, Hel, Vagevuur, Hemel.
62672: DANTUMADEEL - FABER,H.F. / OBREENH.T. - Dantumadeel. Inventaris der Archieven.
37505: DANVERS,F.C. - Report to the Secretary of State for India in council on the Portuguese records relating to the East Indies,contained in the Archivo da Torre do Tombo, at the public libraries at Lisbon and Evora.
61489: DAPPER,O. - Historische beschryving der stadt Amsterdam: waer in de voornaemste geschiedenissen die ten tijde der herdoopers, Nederlandsche beroerten, en onder Prins Willems, de tweede, stadt-houderlijke regeering, hier ter stede voor-gevallen zijn, verhandelt, etc.
62133: DARDIS,T. - The thirsty muse. Alcohol and the American writer.
36617: DARIEIOS ) KONIG,FRIEDRICH WILHELM - Der falsche Bardija. Dareios der Grosse und die Lugenkonige. ( Klotho. Historische Studien zur feudalen und vorfeudalen Welt 4)
58220: DARRAGH,JOAN (ED.) - A New Brooklyn Museum. The Master Plan Competition.
62628: DARWIN - BOWLBY,JOHN - Charles Darwin. A new life.
62629: DARWIN - What Darwin saw in his voyage round the world in the ship Beagle.
59613: DAVER,ANKE - In het diepe gegooid. Handboek voor regieassistenten.
60528: DAVIDS,C.A. - Wat lijdt den zeeman al verdriet. Het Nederlandse zeemanslied in de zeiltijd (1600-1900).
58381: DAVIDSE,JAN - Spanning. Geschiedenis van de Delftse opleiding tot elektrotechnisch ingenieur.
42061: DAVIES,R.T. (ED.) - Medieval English Lyrics. A critical anthology.
60984: DAVIES,R.T. (ED.) - Medieval English Lyrics. A critical anthology.
39421: DAVIS,MIKE / IRELAND,DONALD - The Science of Rugby Football.
60813: DAVIS,R.H.C. - King Stephen, 1135-1154.
61479: DAVIS,MILES - TROUPE,QUINCY - Miles and me.
60855: DAVIS,R.H.C. - The Normans and their myth.
37590: DAVITAMIENTJE - Davitamientje op de maan
40819: DAWIDOWICZ,LUCY S. - The Holocaust and the Historians.
38074: DAYOT,ARMAND (DIRECTEUR) - L'Art et les Artistes. Tome IX avril-septembre 1909. Tome X octobre 1909-mars 1910. XI avril-septembre 1910. XII octobre 1910-mars1911, XIV octobre 1911-mars1912
59945: DE KESEL,W. - De Inka's schoonheid en mysterie van de Kero-bekers.
37371: DE PEEL - BRAND,M.P.J.VAN - Lief en leed in en over de Oude Peel. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabantse - Limburgse Peelgebied.
62815: DE WIEGER (REDACTIE,SAMENSTELLING) - Adriaan Lubbers, 1892-1954. Zie hier mijn nieuw adres.
45249: DEAN, DAVID - The thirties. Recalling the English architectural scene. (RIBA Drawing Series)
38674: DEBON,GUNTHER(UBERSETZT UND ERLAUTERT) - Mein Weg verliert sich fern in weißen Wolken . . .Chinesssche Lyrik aus drei Jahrtausenden.
37056: DEBRECZENY,PAUL - Social functions of literature. Alexander Pushkin and Russian literature.
3832: DEBUSSY - NICHOLS,ROGER - Debussy remembered.
59893: DECKER,CYNRIK DE / MERTENS,ANN - Erembodegem. Een dorp, twee oorlogen.
62664: DEDUCTIE - Voor Franciscus Duco Van Cammingha, Vrij en- Erf Heere Van Amelandt. Waer in het aal-oude Recht van de Familie Camminga op de Vrije Heerlijkheyt van Amelandt grondich wort aangeweesen, tegens het abusive voorgeven van eenige nieuwe praetendenten.
62301: DEEL,TOM / MATSIER,NICOLAAS / OFFERMANS,CYRILLE (REDACTIE) - Het literair klimaat 1970-1985.
60686: DEFOER,H.L.M. / KORTEWEG,A.S. / WUSTEFELD,W.C.M. - Catalogue 1989-1990.The golden age of Dutch manuscript painting.
58136: DEGEN, HELMUT - Handbuch der Formenlehre. Grundsatzliches zur musikalischen Formung.
37863: DEHMEL,RICHARD - Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1883 bis1902.
59105: DEKKER,A.J. - Aspecten der kristalfysica. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de natuurkunde van de vaste stof aan de R.U. te Groningen.
37331: DEKKER,F. - Voortrekkers van Oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen.
58904: DEKKER,P. - De laatste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbevangst 1761-1775
60783: DEKKERS,E. (PREFACE) - The bible and medieval culture. (Mediaevalia Lovaniensia)
59843: DELAHAYE,A. - Woensdrecht en Hoogerheide. Kleine geschiedenis van een historische tweeling.
60753: DELARUELLE, ETIENNE - La piété populaire au Moyen Age.
58503: DELFT - HOUTZAGER,H.L.(RED. EA) - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
41699: DELFT ) HOUTZAGER, HANS - Getekend in Delft.
41781: DELFT ) SCHUPPEN,P.A.VAN - Onze Prinsenstad.
62758: DELFZIJL - GEERTSEMA,H. - Defzijl in oude ansichten. Waarin afbeeldingen van Farmsum.
62634: DELFZIJL - GEERTSEMA,H. - Foto album oud Delfzijl.
43153: DELOUGAZ,PINHAS/ KANTOR,HELENE J. / ALIZADEH,ABBAS - Chogha Mish. The first five seasons of excavations 1961-1971. Part 1:Text. Part 2: Plates. ( Oriental Institute Publications)
40454: DELP,P.A. - Im Angesicht des Todes. Geschrieben zwischen Verhaftung und Hinrichtung 1944-1945.
40600: DELZELL,CHARLES F. (ED.) - The future of history. Essays in the Vanderbilt University Centennial Symposium.
39407: DEMI - The empty pot.
58006: DEMUTH,NORMAN - French piano music. A survey with notes on its performance.
60628: DEN HELDER - BREMER,J.T. / DEUGD,L.R. - Een eerlijk zeemansgraf. 19e en 20e eeuwse grafzerken van zeeredders op de oude begraafplaats van Huisduinen/Den Helder. (Helderse Historisch vreeniging)
43645: DEN BOSCH - HEIJDEN, PETER-JAN VAN DER(EA.) - Ach lieve tijd. 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren.
62371: DEN HELDER - HEUSDEN,GUS H. - Den Helder. Ze noemden je vroeger Nieuwediep.
42385: DEN HAAG - VISEE,W.F. - Ach ja, Den Haag. Wandelingen door het centrum van 's-Gravenhage.
60482: DEN HELDER - DIJL,JESSE (RED. E.A.) - Helder Den Helder. Foto's van de oude stad 1910-1938.
60448: DEN HELDER - DEKKER,D. - Ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijving der gemeente Helder met een kaart en twee platen.
59305: DENDERMONDE,MAX / WOESTIJNE,W.J. VAN DE - De geur van de tijd. Vijfenzeventig jaar drogistenleven 1900-1975.
36553: DENIKER,J. - Les races et les peuples de la terre. Revue et considérablement augmenteé.
41868: DENIS,VALENTIN - De muziekinstrumenten in de Nederlanden en in Italië naar hun afbeelding in de 15e eeuwse kunst. Hun vorm en ontwikkeling.
62789: DENSLAGEN,W.F. - Omstreden herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten. Een thema uit de architectuurgeschiedenis van Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland 1779-1953. (Rijksdienst voor Monumentenzorg)
62774: DENSLAGEN,W.F. / VRIES,A.DE - Kleur op historische gebouwen. De uitwendige afwerking met pleister en verf tussen 1200 en 1940. (Rijksdienst voor de Monumentenzorg)
36521: DENTENEER,M.J.H. - Rechtspraak en rechtsliteratuur 1911-1920 verzameld uit het weekblad van het recht.
61138: DER MOUW,J.A. / ADWAITA - Volledig dichtwerk.
59654: DERKINDEREN - TRAPPENIERS,MAUREEN - Antoon Derkinderen 1859-1925. Noordbrabants Museum / Amsterdams Historisch Museum / Drents Museum.
44901: DERR, MARK - The frontiersman. The real life and many legends of Davy Crockett.
60468: DERSIN,DENISE - Zo was het leven toen drakkars uitvoeren. De Vikingen 800-1100.
59806: DERWIG,JAN / WERF,JOUKE VAN DER - Beurs van Berlage.
61345: DESCARTES - GAUKROGER, STEPHEN - Descartes. An intellectual biography.
61011: DESCHNER,KARLHEINZ - De Kerk en haar kruis. Geschiedenis van de seksualiteit in het Christendom.
42538: DETAILS IN ARCHITECTURE 3 - Creative detailing by some of the world's leading architecture.
61494: DEUGD,C.DE - Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken. De fenomenologie van een geestesgesteldheid.
62094: DEUN,PETER VAN - Byzantium. Een spektakel van kunst en cultuur 4de eeuw - 1453.
42648: DEURSEN,A.TH.VAN. / SCHEPPER,H.DE. - Willem van Oranje. Een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid.
42646: DEURSEN,ATH.VAN. - Mensen van klein vermogen. Het 'kopergeld' van de Gouden Eeuw.
62812: DEURSEN,A.TH.VAN - De hartslag van het leven. Studies over de Republiek der Verenigde Nederlanden
62485: DEURSEN,A.TH. - De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland,1555-1702.
58441: DEUTSCH,OTTO ERICH - Wiener Musikgeschichten. Ausgewahlt von Gitta Deutsch und Rudolf Klein.
58641: DEUTSCHES HANDWERKS-INSTITUT (HERAUSGEGEBEN) - Gestaltendes Handwerk 1963.
44575: DEVENTER - ACQUOY,J.G.R. - Oud-Archief van Deventer. De Timmermeesters, Weidegraven, Hoofd-, Brug-, Straat-, Wegen- en Artilleriemeesters.
60316: DEVENTER,JACOB VAN - KROGT,P.C.J.VAN DER. (EINDREDACTIE) - De stadsplattegronden van Jacob van Deventer ( door Koeman,C. / Visser,J.C.). Kaartbeschrijvingen. Reprodukties. Map 4: Nederland / Friesland.
60315: DEVENTER,JACOB VAN - KROGT,P.C.J.VAN DER. (EINDREDACTIE) - De stadsplattegronden van Jacob van Deventer ( door Koeman,C. / Visser,J.C.). Kaartbeschrijvingen. Reprodukties. Map 3: Nederland / Noord-Holland
39244: DEVENTER - LIEBURG,M.J.VAN - Nieuw licht op Hendrik van Deventer 1651-1724.
37394: DEVLIEGHER,L. - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en architektuur. ( Kunstpatrimonium West Vlaanderen 7 )
58928: DHANENS, ELISABETH ( INLEIDING) - Wandtegeltjes. De geschiedenis van het Oud en Nieuw Testament voorgesteld op de tegels van een 18-eeuwschen haard, verklaard door teksten uit Spanoghes Aldernouwkeurigste Verhandelinge.
62111: DHERBIER,YANN BRICE (EDITED) - Steve McQueen. Immagini di una vita. Een leven in beeld,
61077: DIAGHILEV - SCHEIJEN,SJENG - Sergej Diaghilev. Een leven voor de kunst,
61991: DIAGHILEV - BUCKLE,RICHARD - Diaghilev.
62786: DIAMONSTEIN,BARBARALEE - Handmade in America. Conversations with fourteen craftmasters. Woodworker, glassmaker, weaver, quilter,violin maker, fiber, ceramist, basketmaker, jeweler, matalsmith.
38710: DICKINSON,PETER - City of gold. And other stories of the Old Testament.
44487: DICKINSON,ROBERT E. - The West European city. A geographical interpretation.
58352: DICKREITER,MICHAEL - Partiturlesen. Ein Schlussel zum Erlebnis Musik.
60505: DIEDERIK,FRANS - Archeologica. De archeologie van het noorden van Noord-Holland in historisch en landschappelijk perspectief.
2900: DIEDERIKS / NOORDAM / QUISPEL / VRIES - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw.
59517: DIEHL,ERNST - Inscriptiones Latinae.
37920: DIEPENHORST,P.A. - De loonarbeid.
37996: DIESNER,J. - Die Völkerwanderung.
44533: DIEST LORGION,E.J. - De Nederduitsche Hervormde Kerk in Friesland, sedert hare vestiging tot het jaar 1795, eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland.
41796: DIETEREN,REMIGIUS - Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek. N.V. Bouwgrondmaatschappij Tijdig 1913-1963.(Maaslandse Monografieen)
41013: DIJK,EVERT VAN - Kalligrafie.
42548: DIJK,P.V. - Orgels in de Elzas. Orgelcultuur tussen Frankrijk en Duitsland.
42711: DIJKSTERHUIS,FOKKO JAN / MEULEN,BAREND VAN DER - Tussen coördineren en innoveren. De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 1957-2000. (Historia Agriculturae 39)
59275: DIJKSTRA,LIDA - Neeltje Lettinga 1873-1917. Leven en werk van een beoefenares van volkskunst.
58898: DIJKSTRA,J. / DIRKSE,P.P.W.M. / SMITS,A.E.M. - De schilderijen van Museum Catharijneconvent.
40295: DIJKSTRA,B.K.S - Een stamboom in been. Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse Huis
60024: DIJKSTRA,WALING / WINKLER,JOHAN - Friesch woordenboek (Lexicon Frisicum). Benevens lijst van Friesche eigennamen.
37092: DILLEN,J.G.VAN. - Mensen en achtergronden. Studies t.g.v. de tachtigste verjaardag van de schrijver.(historische studies RU Utrecht)
45040: DIMITROVA-MILCHEVA,A. - Antique engraved gems and cameos in the National Archeological Museum in Sofia.
59025: DIMMENDAAL,GEERTJE - Groningen ingericht. 125 Jaar residentiele jeugdhulpverlening in de provincie Groningen.
58590: DINESEN - LANGBAUM,ROBERT - The gayety of vision. A study of Isak Dinesen's art.
39130: DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW - Bestrijding van plantenziekten in kleine tuinen in den winter. (verslagen en mededelingen van den plantenziektenkundigen dienst te Wageningen no 19)
40863: DISCRY,FERNAND - Archives et institutions Hutoises de l'Ancien Régime.
3149: DISSEL,A.M.C.VAN - 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland Noodoostpolder en Wieringermeer. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989.
39278: DITTMAR,H. - Symbol der Sehnsucht aller. Die Friedenstaube.
4023: DITZHUYZEN, R.E. VAN. - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek.
37609: DODDE,N.L. - Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel,de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803.
61017: DODDRIDGE - BERG,J.VAN DEN / NUTTALL,G.F. - Philip Doddridge (1702-1751) and the Netherlands. (Publications of the Sir Thomas Browne Institute Leiden)
45078: DODGE,THEODORE AYRAULT - Napoleon's invasion of Russia
61228: DOE,ERIK VAN DER/ MOREE,PERRY / TANG,DIRK J. (EDS.) - De gekaapte kaper. Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart. (Sailing Letters Journaal IV )
61256: DOEDENS,ANNE / HOUTER,JAN - 1666. De ramp van Vlieland en Terschelling.
38790: DOEL,J.VAN. - Konvergentie en evolutie. De konvergentietheorie van Tinbergen en de evolutie van ekonomische ordes in Oost en West.
62388: DOEL,H.W.VAN DEN / EMMER,P.C. / VOGEL,H.PH. - Nederland en de nieuwe wereld. De betrekkingen tussen Nederland en de Amerika's, vanaf de ontdekking van de Nieuwe Wereld tot heden.
41358: DOES,RENE (RED.) - Vijf jaar Nederlands-Russische onderwijs- en wetenschappelijke samenwerking
44452: DOESBURG - VEN, A.J.VAN DE - Het oud-archief der gemeente Doesburg. 2 Stukken. Eerste stuk: Inleiding, inventaris. Tweede stuk: Regestenlijst, brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen, index.
31672: DOESBURG,COR L. - Orgels bij de omroep in Nederland.Historie van orgels bij de omroepen in Nederland in orgelhistorisch perpectief,over besluitvorming bij de aanschaf, over het gebruik van orgelmuziek in de uitzendingen over organisten en orgelbouwers.
61954: DOESBURG - JAFFE,H.L.C., - Theo van Doesburg.
61432: DOESBURG - BALJEU,J. - Theo van Doesburg.
59373: DOGAER,GEORGES / DEBAE,MARGUERITE - De librije van Filips de Goede. Tentoonstelling georganiseerd bij de 500ste verjaardag van de dood van de hertog.
60697: DOKKUM - HACQUEBORD,ANNE - Port Natal. Vice versa. Ervaringen van een strafgevangene in de oorlogswinter 1844 / 45. Met fragmenten over het verzet rond Dokkum.
60454: DOKKUM - SCHROOR,MEINDERT - Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo.
44506: DOKKUM - KALMA,J.J - De Granaet en syn freonen.
59093: DOKKUM - BUNT,ALBERT J.J. VAN DE / HOFSTRA,HILKO - Verdwenen plekjes. Dokkum 1948 - 1978
60164: DOLGE,ALFRED - Pianos and their makers. A comprehensive history of the development of the piano from the monochord to the concert grand player piano.
62293: DOMELA NIEUWENHUIS - MEYERS,JAN - Domela, een hemel op aarde. Leven en streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. (Open Domein 27)
44031: DOMPSELER, NOEL / VERSTEEG.C. - Kurhaus, baken van Scheveningen.
44092: DON,J. - De archieven der gemeente Kampen. 3 delen. Deel I, Het oud-archief. Deel II, Gedeponeerde archieven. Deel III, Het nieuw-archief.
62572: DONALD,MERLIN - A mind so rare. The evolution of human consciousness
60317: DONCKER,HENDRICK - Zee-Atlas of water-werelt. Vertoonende alle de Zee-Kusten van het bekende des Aerd-Bodems. Die See-Atlas oder die Wasser-welt
42550: DONGA,HARRY / DIJK,PIETER VAN (RED.) - Monumentale orgels van Luthers Amsterdam.
60178: DONGE,JAN KEES - Trapped in decline. A sociological analyse of economic life in Mgeta. Uluguru Mountains. Tanzania.
41859: DONGEN,CAROLIEN VAN - De kas-associatie onderweg 1806-1986.
59608: DONGEN,G.VAN - Gebonden in Nijmegen. Boekbanden en randversiering van handschriften en oude drukken in Nijmegen in de vijftiende en zestiende eeuw. mmv. P.Begheyn.
62604: DONGERADEEL - KEIZER,D.P. - Reboelje yn de Dongeradielen 1749.
60263: DONGERADEEL - Dongeradeel byda aestersiida der Pasen. ( It Beaken. Jiergong XXVI-nr 2 )
58203: DONKER, NELLIE - De Bessen Elfjes. tekeningen en versjes.
60331: DONKERSLOOT-DE VRIJ,MARIJKE - Scellinge. Vijf eeuwen kartografie van Terschelling.
59204: DONNE,JOHN / MOSES,JOHN (EDITED) - One equall light. An anthology of the writings of John Donne. Compiled and edited and with introductory essays by John Moses Dean of St Paul's.
62107: DONNELLY,IGNATIUS - Atlantis. The Antediluvian World.
37311: DONNISON,JEAN - Midwives and medical men. A history of inter-professianal rivalries and women's right.
58533: DONZEL,CATHERINE - New museums.
59927: DOOLITTLE,IAN - The Mercers' Compagny 1579-1959. with an introduction by Peter Nailor. Edited bu Ann Saunders.
61289: DOORMAN,MAARTEN - Art in progress. A philosophical response to the end of the avant-garde.
60714: DOORNINCK,P.N.VAN (UITGEGEVEN) - De tocht van Jan van Blois om Gelre 1371-1372. Naar het oorspronkelijk handschrift.
60715: DOORNINCK,P.N.VAN (UITGEGEVEN) - Rekening van Jan van Blois 1361-1362. De tocht van Jan van Blois met hertog Aelbrecht van Gelre november 1362. Naar het oorspronkelijk handschrift.
37827: DOPP,WERNER. - Reifrock & Bluejeans. Modebummel durch drei Jahrhunderte.
42298: DOR,MILO / FEDERMANN,REINHARD - Tausend Jahre Liebe. Klassiker der erotischen Literatur. Gesammelt und herausgegeben .
58576: DOREN,C.VAN - The American novel 1789-1939.
43876: DORENBOSCH,J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 1
43875: DORENBOSCH,J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
43612: DORENBOSCH,G.J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten. Deel 2.
42574: DORGELO,WILLEM JAN - Orgels,organisten en kosters van de Grote- of Martinikerk te Bolsward.
60703: DORLAND,FRANK - Luchtstrijdkrachten in den tweeden wereldoorlog en daarna.
62453: DORLEIJN / SOTEMANN / VAN VLIET ( UITGEGEVEN) - Brieven van J.C.Bloem aan P.N.van Eyck. 2 Delen, I:1910-1916. II; 1917-1962. (Achter het Boek)
37802: DORPALEN,A. - Europe in the 20th century. A history.
43213: DORR,S. - De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant kapitein-ter-zee (1751-1800).
42536: DORRESTIJN, HANS/ WILMINK,WILLEM - Klim in je pen.
60006: DORSSER,H.J.VAN - Het Landschap van Westelijk Noordbrabant. Bijdrage tot het inzicht in de ontstaanswijze.
45168: DORST,A.J.A.VAN - De verjaring van het recht tot strafvordering.
38532: DOSTOEVSKIJ - ENG,J.VAN DER. - Dostoevskij romancier. Rapports entre sa vision du monde et ses procedes litteraires.
60998: DOSTOEVSKY - JACKSON,R.L.(ED.) - Dostoevsky. New perspectives.
39231: DOSTOEVSKY) GIDE,ANDRÉ - Dostoevsky.
37548: DOSTOJEWSKIJ - BOHATEC,J. - Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs. Ein Beitrag zur Kenntniss des russischen Menschen.
60723: DOUGLAS,DAVID / GREENAWAY,GEORGE W. (EDITORS) - English Historical Documents. Volume Two 1042 - 1189.
60751: DOUGLAS,DAVID C - William The Conqueror. The Norman impact upon England.
43068: DOUMA SAMMLUNG - Niederlandische Keramik des Jugendstils 1900-1925. Aus der Sammlung Douma.
40732: DOUMA,SJOERD - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en philoloog 1718-1793
62813: DOUMA,C - Stationsarchitectuur in Nederland 1938-1998.
44134: DOUWES,P.A.C. - Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
60597: DOYLE,JOHN - An artist's journey down the Thames.
60046: DRACHTEN - SCHAIK,P.VAN - Met vallen en opstaan. Geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Drachten.
59263: DRACHTEN - HOFSTRA,J. / HOFSTRA JAGER,I. (RED.) - 65 jaar Karmelgezichten. Karmel Drachten.
38006: DRAEGER,JURGEN. - Die Reise zum regenbogen. Circus Roncalli Zyklus. (Zeichnungen Jurgen Draeger. Text Bernd Lubowski)
44848: DRAKE - SUGDEN,JOHN. - Sir Francis Drake.
42337: DREES,W. - De vorming van het regeringsbeleid.
62519: DREES,STEFAN - Lexikon der Violine. Baugeschichte- Spielpraxis- Komponisten und ihre Werke- Interpreten.
60033: DREHER,THEODOR - Kleine Grammatik der hebraischen Sprache mit Ubungs- und Lesestucken. Fur Obergymnasien bearbeitet.
44173: DRENTE - JOOSTING,J.G.C. - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissiën, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente.
44172: DRENTE - JOOSTING, J.G.C. - De Archieven van den Etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811. ( Rijksarchief in Drente )
40525: DRENTE - JOOSTING,J.G.C - De archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissien berustende in het depot van 's rijksarchieven in Drente.
41685: DRENTHEN / KONING - Elektrotechniek. Licht-en kracht installaties deel A en B voortbrenging,voortgeleiding,verbruik.
41686: DRENTHEN / KONING - Electrotechniek. Electrische centralen.
45135: DRESDEN,SEM - Het harmonie - onderwijs. Opmerkingen naar aanleiding van het muzikaal wezen der chromatische verschuiving en enige artikelen van A.D.Loman Jr.
58404: DRESEN-COENDERS,LENE - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500.
40998: DREWES,J.B. - Het Wihelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
43059: DRIES, J.J. VAN DEN - Nederlandsch zeerecht, zooals dat luidt na de inwerkingtreding van de Wet van 22 dec. 1924, S. 573, en de daarin aangebrachte wijzigingen
40113: DRINKWATERVOORZIENING - Drinkwatervoorziening in Nederland, 1913-1938. Gedenkboek t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening en van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening
40072: DRINKWATERVOORZIENING - Rapport inzake de drinkwatervoorziening van onrendabele gebieden
38682: DROBNA,ZOROSLAVA - Die gotische Zeichnung in Böhmen.
59755: DROGE,KURT - Spruche zur Konfirmation. Bilder zur Erstkommunion.
41838: DROGEREIT,RICHARD - Kaiser und Kaisertitel bei den Angelsaksen. (Kaiser und Kaisertitel II )
61047: DRONKE,PETER - Die Lyrik des Mittelalters. Eine Einfuhrung.
61062: DRONKE,P. - Women writers of the Middle Ages. A critical study of texts from Perpetua (203) to Marguerite Porete (1310).
37486: DROOGLEVER,P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek.
39976: DROULERS,E. - Iconologie. Dictionnaire des attributs, allégories emblèmes et symboles
40857: DROZ,J - Le socialisme démocratique 1864-1960.
60190: DRUMMOND,PIPPA - The German Concerto. Five 18th-century studies.
43271: DUBBE,B. - Monumenten in Zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver.
59020: DUBBE,B. - Tin en tinnegieters in Nederland.
38180: DUBOIS,H.F.R. - De Registratiewet 1917.
37796: DUBOSC / LANDOWSKI) FONTANA,J.DELLA(INTRODUCTION) - Dubosc & Landowski. Emvironmental architects.
61060: DUBY,GEORGES - Medieval marriage. Two models from twelfth-century France.
62709: DUBY,GEORGES / ARIES,PHILLIPE - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van het Romeinse Rijk tot het jaar Duizend.
38115: DUBY,G. (RED.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 2: Van het feodale Europa tot de renaissance.
43210: DUBY,GEORGES - Edelvrouwen in de twaalfde eeuw.
61302: DUBY,GEORGES - Willem de Maarschalk, of De beste ridder ter wereld 1145-1219.
45018: DUBY,GEORGES - Ridder, vrouw en priester. De middeleeuwse oorsprong van het moderne huwelijk.
59997: DUBY,GEORGES (ED.) - A history of private life. II. Revelations of the medieval world.
61965: DUCHAMP - TOMKINS,C. - Duchamp, A biography.
58922: DUCRET,SIEGFRIED - Keramik und Graphik des 18. Jahrhunderts. Vorlagen fur Maler und Modelleure.
59650: DUIJFF,P. - Juridisch woordenboek Nederlands-Fries, met een index Fries-Nederlands.
58691: DUIJKER,HUBERT - Bordeaux. Wijnatlas & Encyclopedie.
38696: DUINHOVEN,A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel 1.
42437: DUINHOVEN,A.M.(BEZORGD) - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie.
59067: DUINHOVEN,A.M. - Lees, maar raak! Middelnederlandse tekstinterpretatie.
44658: DUITS, THIMO TE - Het ontstaan der dingen. Schetsen, modellen en prototypes.
58956: DUKE,A.C. / TAMSE,C.A. (EDS.) - Britain and the Netherlands. Volume VI. War and society. Papers delivered to the sixth Anglo-Dutch historical conference.
58591: DUMAS,MARC - Les faiences d'Apt & de Castellet.
43282: DUNBAR ) MAPSTONE,SALLY (ED.) - "William Dunbar, ""The Nobill Poyet"". Essays in honour of Priscilla Bawcutt."
37015: DUNCKER,V. / SANGER,R.E. / THOMAS,M.S. / ROBERTS,L.S. / TURNER,E. - A personal touch. Late 19th- and 20th century silver from the Seawolf Collection.
37263: DUNIN-WASOWICZ,K. - Warszawa w latach 1939-1945.
41990: DUNK,H.W.VON DER - De organisatie van het verleden. Over grenzen en mogelijkheden van historische kennis
62682: DUNK,H.W.VAN DER - Verdwijnende hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw.
42481: DUNK, THOMAS H. VON DER - Een Hollands heiligdom. De moeizame architectonische eenwording van Nederland.
58089: DUNNE,J.M.VAN - Zien is kennen. Omzien ook. Afscheidscollege. (Erasmus Law Lectures)
60226: DUNWELL,WILFRID - Music and the European mind.
36681: DUPARC,F.J. - Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed. Ter herdenking van een eeuw rijksbeleid ten aanzien van musea,oudheidkundig bodemonderzoek en archieven 1875-1975.
61673: DURAS - VIRCONDELET, ALAIN - Duras. A Biography.
61892: DURAS,MARGUERITE - Marguerite Duras by Marguerite Duras.
42452: DURER ) ULLMANN,ERNST (HERAUSGEGEBEN) - Albrecht Durer. Kunst im Aufbruch. Vortrage der Kunstwissenschaftliche Tagung mit internationale Beteiligung zum 500. Geburtstag von Albrecht Durer.
36476: DURRE,H. - Geschichte der Stadt Braunschweig im Mittelalter.
59616: DURRENMATT, FRIEDRICH - Theater- Schriften und Reden.
61844: DURRENMATT - KNAPP,GERHARD P, (HERAUSGEGEBEN) - Friedrich Durrenmatt. Studien zu seinem Werk.
59350: DUYMAER VAN TWIST - SMELIK,J.C. / HOGENSTSTIJN,C.M. / JANSSEN,W.J.M. - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië (1851-1856).
57966: DUYNSTEE - Politiek, parlement, democratie. Opstellen voor Prof.mr. F.J.F.M.Duynstee.
37189: DUYVERMAN,J.J. - De landbouwscheikundige basis van het streekplan. Het centrale veengebied Utrecht en Zuid-Holland.
60571: DWARSWAARD,ARIE / TIMMER,MAARTEN - Van windhandel tot wereldhandel. Canon van de bloembollen. Jubileumuitgave 150-jarig bestaan KAVB.
60934: DWINGELO - SMIT,R. - Dwingel bekiek 't maor. Een rondgang door het Dwingelo van toen, aan de hand van beelden en vertellingen.
60367: DYKSTRA,WALING - De silveren rinkelbel. In wonderlike skiednis ut de leste helte fen de achttsiende ieu.
43570: DYKSTRA,ANNE / SCHOONHEIM,TANNEKE (EDS.) - Proceedings of the XIV Euralex International Congress.
44008: DYKSTRA,WALING (ONDER BISTJUR FEN) - Sljucht en Rjucht. Jiergong 1898, 1899,1900, 1901.
58668: DYKSTRA,WALING - De Fryske husfrjeon. Rym en onrym ut earder en letter tijd. 1903.
38966: DZIEWANOWSKI,M.K. - Poland in the 20th century.
43147: EARLE, JOE - An introduction to Netsuke.
59279: EARNEWALD - HOLLEMA,HARM EN RIKELE - Earnewald yn 100 alde oansichten.
59831: EASTDONGERADIEL - ZIJLSTRA,S. - Skiednis fan Eastdongeradiel.
38717: EBELING,J.B. - Louis XVI. Extraits des Mémoires du temps recueillis. (l'histoire raconteé par ses temoins)
40801: EBELING,HANS - Zur Didaktik und Methodik eines kind-, sach-, und zeitgemäßen Geschichtsunterrichts.
60940: EBELS,F.E.H. - Honderd jaren landbouworganisatie 1842-1942. Schets van de Geschiedenis der Afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw
58439: EBELS, E.B. (RED.) - Gedenkboek. Toonkunstkoor Bekker Groningen 1877-1977.
58128: EBERL,K. / RUF.W. - Musikkonzepte - Konzepte der Musikwissenschaft. Bericht uuber den Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung Halle (Saale) 1998.
40648: EBNER,DEAN - Autobiography in Seventeenth-Century England
37913: EBNER-ESCHENBACH,MARIE VON - Ausgewählte Erzählungen.
40929: ECCLESHALL,ROBERT - Order and Reason in Politics. Theories of Absolute Monarchy in Early Modern England.
42447: ECHO - Echo - European cities of historical organs. Alkmaar,Freiburg,Goteborg,Innsbruck,Lisboa,Roskilde,Toulouse,Treviso,Zaragoza.
40487: ECK,D. VAN - Juridische aspecten van geld met name in het vroegere Nederlands-Indië
43239: ECKHART - Mijn herbarium. Sneldichten. (met een voorwoord van Tiszoo)
62531: ECO,UMBERTO - De betovering van lijsten.
41828: EDAM ) HOFMAN, R. - Het kerkje op de Kaasmarkt. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Edam.
43749: EDAM ) RUYVEN-ZEMAN,ZSUZSANNA VAN - Kleurrijk verleden. Edam, de glazen van de Grote kerk, monument van kunst en geschiedenis.
39607: EDE ) BUSSER A. A. / CLOO,A. - Ede verleden heden.
37654: EDWARDS-JONES,IMOGEN / SHAKERLEY,J. (PHOTOGRAPHS) - The taming of eagles. Exploring the new Russia
60738: EECKHOUT,F.I.R. - Op vleugels boven eigen land.
44254: EEGHEN, I.H.VAN. - Inventaris van het Familie - Archief Brants. ( Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam )
39978: EEKHOF,A. - Jonas Michaelius, Founder of the Church in New Netherland. His life and work, together with the facsimile, transcription and English translation of an extensive unknown autograph Latin letter, which he wrote from Manhattan Island 13 September 1630
44586: EEKHOFF,W. - Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljee, in leven raad van Nederlands Indie, voedsterling en later weldoener en behouder van het nieuwe Stads-weeshuis te Leeuwarden,
62688: EEKHOFF,W. - Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken.
44748: EEKHOFF,W. - Beknopte geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken.
62713: EEKHOFF,W - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz. van den vroegsten tijd tot den jare 1846.
44097: EERDEN-VONK, M.A.VANDER - Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428. ( RGP, Grote Serie 218 )
62396: EERENBEEMT,H.F.J.M.VAN DEN (REDACTIE) - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I: Traditie en modernisering 1796-1890.
37797: EERENBEEMT,H.F.J.M.(RED.) - Brabant gemeten. Bestuurlijk,economisch-sociaal en cultureel religieus in recent historisch perspectief.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
58872: EFDEE,RIA - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
38691: EFDEE,RIA - Patrimonium 75 jaar woningstichting.
4067: EFDEE,RIA - Molen naar de wind gezet. Honderdvijftig jaar Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV 1884-1996.
59228: EFFEN,JUSTUS - De Hollandsche Spectator. Aflevering 31 tm 60 / 61-105 / 106-150/ 151-195 /196-240. 8 feb. 1732 tm 12 febr.1734. Inleiding en samenvatting door E.Groeneboom Draai e.a.
58148: EGGEBRECHT,HEINRICH (HERAUSGEGEBEN) - Reflexionen uber Musikwissenschaft heute. Bericht uber das Symposium im Rahmen des Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongresses der Gesellschaft fur Musikforschung Bonn 1970.
39354: EGGER,WALTER - Bilder aus bayerischer Vergangenheit.
60433: EGMOND,FLORIKE - Een bekende Scheveninger. Adriaen Coenen en zijn Visboeck van 1578.
61401: EGMOND AAN ZEE - BLOM,TOOS - Het lijkt zo lang. Herinneringen aan het Egmond aan zee van rond 1900.
60492: EGMOND - De kerk spreekt. Oud-Katholiek zijn in Egmond aan Zee.
39140: EHLERS / FELDHUSEN / STECKEWEH (HERAUSGEGEBEN) - CAD: Architektur automatisch. Texte zur Diskussion.(Bauwelt Fundamente 76)
38896: EHMANN,WILHELM - Die Chorfuhrung. I: Das umgangsmassige Singen.
59146: EHRHARDT,HEIN - Zeevarend voorgeslacht. Thomas, Johan Jorgen en Hendrik Thomas Lange.
59144: EHRHARDT,HEIN - Drie negentiende-eeuwse scheepskappiteins. Thomas, Johan Jorgen en Hendrik Thomas Lange.
61213: EIDELBERG,MARTIN (ED.) - Design 1935-1965. What modern was. Selections from the Liliane and David M. Stewart Collection. With an essay by Paul Johnson.
62765: EIJKERN,W.H.N. - Culinaire coryfeeen uit het verleden. Taillevent, Careme, Brillat Savarin, de la Reyniere, Soyer, Escoffier, Charpentier,
61061: EIJNATTEN,JORIS VAN - God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the search for the social centre
40503: EIJSSELSTEIJN,LIDY VAN - Gedenk dan het donker niet
42304: EIJSSELSTEIJN,LIDY VAN - Salute Florence.
59255: EIKENDAL,W.J.C. - Het autoboek voor jongens. ( bewerkt naar de duitsche uitgave van Rolf Schur) Met medewerking vanen ingeleid door Jan Feith.
62030: EINDHOVEN - OORSCHOT,J.M.P. VAN - Eindhoven. Een samenleving in verandering Deel 1. 1810 -1920, Deel 2. 1920 - 1960
62580: EINDHOVEN - SMITS,F.N. - Beknopte geschiedenis van Eindhoven.
61406: EINSIEDEL,A. / THORNYCROFT,J. - Dream homes. 100 Inspirational interiors.
42220: EKKART, R.E.O. - Franeker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de Academie en het Rijksathenaeum te Franeker, 1585-1843.
58688: EKKART,R.E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
59626: EKKART,RUDOLF E.O. / REICHWEIN,GUSTA - Portret van Enkhuizen in de gouden eeuw.
62783: EKSTEINS,MODRIS. - Lenteriten. De Eerste Wereldoorlog en het ontstaan van de nieuwe tijd.
44458: ELBURG - VEN,A.J.VAN DE - De oude archieven van de gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.
60194: ELGAR - KENNEDY,MICHAEL - Portrait of Elgar.
61189: ELIAS,A.M. / SCHÖLVINCK,P.C.M. - Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810.
59572: ELIENS,TITUS M., - Zilver uit Batavia. / Silver from Batavia.
61997: ELIOT / POUND - ELLMANN,MAUD - The poetics of impersonality. T.S.Eliot and Ezra Pound.
43792: ELIOT.T.S. - Gerontion. Oppe braekswallen. Fjouwer kwartetten. Forfryske fan Haring Tj. Piebinga.
61466: ELIOT -ELIOT,VALERIE / HAUGHTON,HUGH(EDITED) - The Letters of T.S. Eliot. Volume 1 , 1898-1922 and 2, 1923-1925.
61656: ELIOT,T.S. - The complete poems and plays.
59765: ELLENBROEK, HANS - Van smederij tot handelshuis. Reesink, nu ook onder de rook van Zutphen ! IJzerhandel sedert 1786. Vennootschap sedert 1878.
59322: ELLINGTON - ELLINGTON,MERCER / DANCE,STANLEY - Duke Ellington in person. An intemate memoir
61504: ELLINGTONHASSE,JOHN EDWARD - Beyond category. The life and genius of Duke Ellington.
58125: ELSENDOORN,JO (E.A.) - Het Nederlands Kamerorkest. 1955-1980. Een Jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan.
58715: ELSSCHOT,WILLEM - Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris.
60070: ELSSCHOT,WILLEM - Tsiis. Oerset troch Frank Dijkstra.
43219: ELVILLE,E. - Paperweights and other glass curiosities.
36914: EMBER,I. / CHIARINI,M. (ED.)) - Rembrandt, Rubens, Van Dyck. Italiensehnsucht nordischer Barockmaler. Meisterwerke aus dem Museum der Bildende Kunste Budapest.
43808: EMCK,J.H. - Groei naar een nieuwe bouwkunst, Een overzicht van de architectuurstromingen in de 19e en 20e eeuw.
37557: EMERSON,RUPERT. - From empire to nation. The rise to self-assertion of Asian and African peoples.
37321: EMERSON,STEPHANIE(ED.) - Panza : The Legacy of a Collector (1943 to 1969/1982 to 1993)
59027: EMMERICH, KURT - Die Juden. ( Theologische Studien, Heft 7 )
60929: EMMIUS,UBBO - Tussen Eems en Lauwers. Stad en Lande omstreeks 1600.
42236: EMMIUS,UBBO / SCHOONBEEG,P. (VERTALING) - Willem Lodewijk, graaf van Nassau (1560-1620). Stadhouder van Friesland,Groningen en Drenthe.
60419: EMMONS,FREDERIC - The Atlantic Liners 1925-1970. 336 Liners from several shipping companies. Drawings and descriptions.
37206: EMMONS,TERENCE. - The formation of political parties and the first national elections in Russia.
38911: ENDEPOLS,H.J.E.(BEZORGER) - Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen. Stella. Die eerste blijschap. Die zevenste blijschap. Marieken van Nieumegen. Elkerlijk. (Bibliotheek der Nederlandse Letteren)
61666: ENDT,ENNO - Het festijn van tachtig. De vervulling van heel groote dingen scheen nabij.
38128: ENG-LIEDMEIER,A.M.VAN DER. - Soviet literary characters. An investigation into the potrayal of Soviet men in Russian prose.
45219: ENGEL,HANS - Musik in Thuringen. (Mitteldeutsche Forschungen 39 )
58096: ENGEL, HANS - Das Instrumentalkonzert. Ein Musikgeschichtliche Darstellung. 2 Bande. I Von den Anfangen bis gegen 1800. II. Von 1800 bis zur Gegenwart.
58364: ENGELBRECHT,L. - De werkende stilte. De oorsprong der grote kloosterorden.
37787: ENGELEN,TH.L.M. - Fertiliteit, arbeid, mentaliteit. De vruchtbaarheidsdaling in Nederlands-Limburg 1850-1960 (Maaslandse Monografieen).
38513: ENGELMAN,JAN . - Hart en lied.(een bloemlezing) 2 illustraties van Bantzinger.
60777: ENGELMAN,JAN - Hart en leed. Bloemlezing uit de gedichten van Jan Engelman.
59524: ENGELS,M.H.H. - Niet geschreven maar gedrukt. Incunabelen uit het bezit van de Provinciale Bibliotheek van Friesland.
58558: ENK,E.M.C.VAN - Britse kooplieden en de cultures op Java. Harvey Thomson (1790-1837) en zijn financiers.
62586: ENKHUIZEN - De Drommedaris. Van vestingwerk tot cultuurtempel.
60594: ENKHUIZEN - CHATTELLON,FRANS (E.A. SAMENSTELLER) - 40 Jaar stadsherstel Enkhuizen.
60365: ENKLAAR,D.TH. / VRANKRIJKER,A.C.J.DE - Geschiedenis van Gooiland. 3 delen in 1 band.
44058: ENKLAAR, D.TH. - Levende bij de dooden. Reisherinneringen van een historicus. 5 hoofdstukken, Koninklijke begraafplaatsen, Diane's lustverblijven, heilige plaatsen van het burgerdom, in het land van de Veroveraar, een vaste burcht.
60289: ENNEN,EDITH - De Europese stad in de middeleeuwen.
60819: ENNEN,EDITH - Frauen in Mittelalter.
39319: EPTON,NINA. - Love and the French.
60835: ERASMUS -- HYMA,ALBERT - The life of Desiderius Erasmus.
62375: ERASMUS - Moriae encomium. Dat is de Lof der Zotheid. Moras egkomion, id est Stultitiae Laus. (vertaald door J.M. Vermeer-Pardoen)
59567: ERENSTEIN,R.L.( HOOFDREDACTIE) - Een theatergeschiedenis der Nederlanden Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen.
58660: ERKELENS GLASS,AUKJE J.S. VAN (SAMENSTELLER) - De voortdurende geschiedenis van de nazaten van Jan Martens en Bauckje Gorris. Voor de leden van de familie Kingma zodat ze kunnen opzoeken hoe ze familie van elkaar zijn.
38087: ERLANGER,PHILIPPE - L'Etrange mort de Henri IV. Ou les jeux de l'amour et de la guerre.
39938: ERMAN,ADOLF - Die Welt am Nil. Bilder aus dem alten Ägypten
37025: ERNST,OTTO / SCHOLZ,RICHARD. - Appelschnut. Neues und Altes von ihrenTaten,Abenteuern und Meinungen. Mit Bildern von Richard Scholz.
59506: ES - SARFATIJ,H. / VERWERS,W.J.H. / WOLTERING,P.J. (EDS.) - In discussion with the past. Archaeological studies presented to W.A.van Es.
39960: ESKILDSEN,CLAUS - Die Schleswigsche Frage
58788: ESTIE,JOSEPH - Hollands porselein. Collectie Willems.
62028: EUGNY,ANNE D. - Au temps de Baudelaire, Guys et Nadar.
61821: EURIPIDES - Elektra. Orestes. ( vertaald door Gerard Koolschijn) )
58085: EUW, A. VON - Evangeliaires Carolingiens enlumines.
41743: EUWE,M. - Zóó schaken zij !
41866: EVANS,JOAN - Life in Medieval France
44219: EVANS-PRITCHARD,E.E. - The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People.
36642: EVERAERT,CORNELIS - MULLER / SCHARPE (EDS) - Spelen. (met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.W.Muller & L.Scharpé)
60095: EVERTSE,L. - Baarland en Oudelande in oude ansichten.
37074: EWING,JULIANA - Ons Veld
38265: EXLIBRIS. - Acht Nederlandse Exlibris in houtgravure op thema verzamelen.Cees Andriessen, Jan Battermann, Mia Pott, Piet Roemburg, Pam G. Rueter, Akke Sins, Lou Strik, Theo Vossebeld.
62281: EXPO 2000 TE HANNOVER. - Holland Schept Ruimte. Het Nederlandse paviljoen op de Wereldtentoonstelling.Met CD-Rom.
59846: EXPOSITION - Santiago de Compostela, 1000 ans de Pélerinage Européen. ( Europalia 85 Espana)
44044: EYCK VAN HESLINGA,E.S. - Van Compagnie naar Koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de Kolonien in Azie 1795-1806. (Hollands Historische Reeks)
62352: EYKMAN,C. - Taxidermie ten behoeve van wetenschappelijke natuur-historische collecties. Handleiding voor het maken van balgen, en het opzetten van vogels, kleine tot middelmatig grote zoogdieren en koppen van grote zoogdieren.
59227: EYLE,WIM VAN / BURREMANS,JACQUES - 100 jaar wegrenners. Nederlandse beroepsrenners en hun prestaties.
62566: FAASSEN,SJOERD VAN (SAMENSTELLER) - De nieuwe Stijl 1959-1966.
58598: FABER,J.A. - Het Spoor. 150 Jaar spoorwegen in Nederland.
41016: FABER,J.A. / LEEUWEN,M.H.D.VAN - Amsterdamse katholieke bedeelden 1750-1850. Een gezinsconstructie.
36584: FABIAN,D. - Bäder. Handbuch fur Bäderbau und Badewesen.
59935: FACHARD,SABINE - Architectures capitales. Paris 1979 - 1989. Le Grand Louvre. L'Opera de la Bastille. La Tete Defense. Ministere des Finances. La cite de la Musique. Musee d'Orsay. Institut du monde Arabe. Parc de la Villette. La cite des Sciences et de l'Industrie.
36666: FAENSEN,HUBERT / IWANOW,WLADIMIR - Altrussische Baukunst.
44548: FAGEL - JAPIKSE, N.M. - Het archief van de familie Fagel.
43191: FALK,FRITZ / HOLZBACH,CORNELIE - Schmuck der Moderne 1960-1998. Bestandskatalog der modernen Sammlung des Schmuckmuseums Pforzheim. / Modern Jewellery. Catalogue of the modern collection in the Schmuckmuseum Pforzheim.
59558: FAMILIE TEN CATE - Geslachtslijst van den Frieschen tak der familie ten Cate.
61823: FANTE,JOHN - Er moet toch iemand gelukkig zijn. Een briefwisseling tussen John Fante en H.L. Mencken. Tgv jaarwisselling 1997-1998.
61793: FANTE, DAN - A gin pissing, raw meat, dual carburator, V-8 son of a bitch from Los Angeles. Collected Poems 1983-2002.
40344: FARGUE,LA - Themistokles, beminnaer zyn's vaderlands. Treurspel
61607: FAULKNER - WATSON,JAMES G. - William Faulkner. Self presentation and performance.
62462: FAVEREY,HANS - Lichtval.
60770: FAVIER, JEAN - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman.
37545: FAWAZ,LEILA TARAZI - Merchants and Migrants in Ninteenth-Century Beirut.
43360: FAY-HALLE,ANTOINETTE (INTRODUCTION) - Sevres Musee National de Ceramique. Nouvelles Acquistions (1979-1989).
43820: FEDDEMA - BERG,SUSAN VAN DEN - Anne Feddema. Eiland op ramkoers
44367: FEDDEMA,ANNE - Anne Feddema nu reeds klassiek.
37857: FEDDEMA,ANNE / BOS,ERIK. - Hoezo! Onnatuurlijk.
43870: FEDER,RUVEN / GLASMAN,J.M. - The woven label book.
37883: FEDIN) BLUM,J.M. - Konstantin Fedin. A descriptive and analytic study.
60925: FEENSTRA,H. - De bloeitijd en verval van de Ommelander adel (1600-1800).
60711: FEIJTER,J.M.DE / VIRULY,A. - Met de K.L.M. naar Indie.
62584: FEIKEMA,L. / KOOT,R. / LUCAS,E, - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
45241: FEIL,ARNOLD - Metzler Musik Chronik. Vom fruhen Mittelalter bis zur Gegenwart.
60915: FEITH,H.O. - Het Oldermansboek of Verzameling van stukken behoorende tot het gild-, water- en stapelregt van de stad Groningen van 1434 tot 1770.
41017: FELIUS,H. VAN / METSELAARS,H.J. - Noordhollandse statenleden 1840 - 1919. (Hollands Historische Reeks XXI )
60887: FELTZ,A.C.A.W. VAN DER - Beschrijvende catalogus kunstnijverheid Hannema-de Stuers Fundatie.
61028: FENICHEL,OTTO - Psychoanalysis theory of neurosis.
42604: FENLON, IAIN (ED.) - Man and music. The Renaissance: from the 1470s to the end of the 16th century
40908: FENYVESI,CHARLES - When the world was whole. Three Centuries of Memories.
58690: FERET,EDOUARD - Bordeaux et ses vins. Classes par ordre de merite dans chaque commune.
62125: FERLINGHETTI,LAWRENCE - Love in the days of rage.
58060: FERLINGHETTI - DIANO,G. / POLIMENI,E. - Lawrence Ferlinghetti. 60 anni di pittura / 60 years of painting.
62071: FERLINGHETTI - SILESKY,BARRY - Ferlinghetti. The artist in his time.
61978: FERLINGHETTI - FELVER,CHRISTPHER - Ferlinghetti Portrait.
60906: FERRANTE,JOAN M. - Woman as image in medieval literature. From the twelfth century to Dante.
38534: FERRARI,TH.J. - Het onderzoek over de stroomruggronden van de Bommelerwaard met als proefgewas de aardappel.
38916: FERSEN ) KUNSTLER,CHARLES - Fersen et son secret.
40670: FERTIG,LUDWIG - Bildungsgang und Lebensplan. Briefe uber Erziehung von 1750 bis 1900
58210: FERWERDA,JAAP - Some Arthurian and mythical backgrounds to a Glastonbury romance.
60555: FEYERABEND,PAUL - Tegen de methode. ( vertaald door Marjolein Stollenkamp. Met een inleiding van Andre Klukhuhn en Rein Gerritsen)
58683: FIDOM,HANS (EINDREDACTIE) - Het historische orgel in Nederland 1878-1886.
58684: FIDOM,HANS (EINDREDACTIE) - Het historische orgel in Nederland 1886-1894..
40601: FIELDING HALL,H - The Soul of a People.
32493: FIGES, ORLANDO - Natasha's dance. A cultural history of Russia.
850: FINCKH,G. / NANNEN,H. - Glasnost. Die neue Freiheit der sowjetischen Maler.(Ausstellung Kunsthalle Emden)
58323: FINLEY,M.I. (ED.) - Studies in ancient society. (Past and Present Series)
44215: FIRTH, RAYMOND. - Malay fisherman. Their present economy.
59823: FIRTH,RAYMOND - We, the Tikopia. A Sociological study of kinship in primitive Polynesia. Abridged by the author with a new introduction.
41749: FISCHER ) KRAMER,H / POSTMA,S.H. - Das Schachphanomen Robert Fischer.
37018: FISCHER,HANS(HERAUSGEGEBEN) - Handbuch der Musikerziehung.
60252: FISCHER,JENS MALTE - Grosse Stimmen, von Enrico Caruso bis Jessey Norman.
43634: FISCHER,F. - Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18.
44655: FISCHER,VOLKER - Design heute. Massstäbe: Formgebung zwischen Industrie und Kunst-Stuck
60211: FISCHER - DIESKAU,DIETRICH - Nachklang. Ansichten und Erinnerungen.
39148: FISCHER / FROMM / GRUBER / KAHLER / WEISS - Abschied von der Postmoderne. Beitrage zur Uberwindung der Orienterungskrise.(Bauwelt Fundamente 64)
37686: FISCHLER,ALAN. - Modified Rapture. Comedy in W.S. Gilbert's Savoy operas.
59125: FISHER,STANLEY W. - The decoration of English porcelain. A description of the painting and printing on English porcelain of the period 1750-1850.
39260: FISHER,JOHN - The world of the Forsytes.
41814: FITZGERALD,PERCY - The Savoy opera and the Savoyards. A new edition.
61262: FJODOROV,VJATSJESLAV / KLEITERP,MARLIES (EINDREDACTIE) - Aan het Russische hof. Paleis en protocol in de 19e eeuw.
61921: FLANAGAN,RICHARD - The narrow road to the deep north. A novel.
61093: FLANDRIN,JEAN-LOUIS - Le Sexe et L'Occident.
61094: FLANDRIN,JEAN-LOUIS. - Un temps pour embrasser. Aux origines de la morale sexuelle occidentale (VIe-XIe siecle).
62057: FLANNER - WINEAPPLE, BRENDA. - Genet. A biography of Janet Flanner.
39955: FLECHERE,J. DE LA - Verhandeling over de wedergeboorte. (Uit het Fransch vertaald)
60750: FLECKENSTEIN,JOSEPH ( HERAUSGEGEBEN) - Herrschaft und Stand. Untersuchungen zur Sozialgeschichte im 13. Jahrhundert.
60118: FLEISCHMANN,TILLY - Aspects of the Liszt tradition. (edited by Michael O'Neill )
38182: FLEMING,CHRISTOPHER LE - Journey into music (by the slow train) An autobiography.
42931: FLETCHER,NICHOLA. - Charlemagne's tablecloth. A piquant history of feasting.
38406: FLETCHER,W.C. - Religion and soviet foreign policy, 1945-1970.
59956: FLETCHER,WILLIAM - Steam on common roads. Being a reprint of the History and development of steam locomotion on common roads.
36865: FLEURET,FERDINAND - Les dernier plaisirs. Bois dessines et graves par Constant le Breton.(le miroir des moeurs)
38922: FLEVOLAND - TIESINGA,H.L.(EINDREDACTIE) - Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Van Botter tot Kamp.
36919: FLICHE,AUGUSTIN - L'Europe occidentale de 888 a 1125. ( Histoire du Moyen Age, tome II)
41799: FLORIAN, TIBOR - Defence & Counter-Attack
58440: FLOTHUIS,MARIUS - Denken over muziek.
37342: FLYNN,J.T. - The university reform of tsar Alexander I, 1802-1835.
60496: FOCKEMA ANDREAE,S.J. - Willem I (graaf Van Holland 1203-1222) en de Hollandse Hoogheemraadschappen.
2715: FOCKEMA ANDREAE,S.J. / HARDENBERG,H. - 500 Jaren Staten- Generaal in de Nederlanden. Van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging.
62740: FOCKEMA ANDREAE,J.P. - De hedendaagsche stedenbouw.
61395: FOGTELOO,MARGREET / WISKIE,BERT - Het nationale volkslied. De complete verzameling nationale hymnen van de wereld. Oorspronkelijke tekst en vertaling. Onstaansgeschiedenis. Audio CD met 25 van de beroemdste volksliederen en bijbehorende bladmuziek.
59869: FOKKER,A.D. - Krachten en bewegingen. Zaterdag middag voordrachten in Teylers Stichting te Haarlem op 16, 23 en 30 november 1929. ( overdruk uit de Archives du Musee Teyler)
41771: FOLDEAK,ARPAD - Schacholympiaden.
58601: FOLLIES - Follies voor de Floriade. Biennale jonge Nederlandse architecten 1989 / Follies voor de Floriade 1992.
59758: FONG LENG / OSS,FRED VAN - Catalogus Nederlands Textielmuseum / Princessehof.
43565: FONK,HANS / BEIJER DICK - Tuinkunst - Garden Art - L'art Du Jardin - Gartenkunst.
59888: FORBES,R.J. - Man the Maker. A history of technology and engineering.
62143: FORD,HUGH - Four lives in Paris. With a foreword by Glenway Wescott. Georg Antheil. Harold Stearns, Kay Boyle, Margaret Anderson.
43043: FORGEUR,BRIGITTE - Wonen en leven in Amsterdam. Fotografie Christian Sarramon.
37737: FORKE,A. - Die Gedankenwelt des Chinesischen Kulturkreises. ( Handbuch der Philosophie )
45301: FORMENTON,FABIO - Het Oosterse tapijt. Historische tapijten en achtergronden. Technieken. Decoratie. Gebieden waar tapijten gemaakt worden. Kopen en onderhouden
44918: FORMISANO, LUCIANO (ED.) - Letters from a new world. Amerigo Vespucci's discovery of America. ( translated by David Jacobson )
61749: FOSTER,PAUL - Tom Paine. Playscript 1
61379: FOUCAULT,MICHEL - Dit is geen pijp. Met schilderijen en brieven van Rene Magritte.
37532: FOUQUET ) WESCHER,PAUL - Jean Fouquet. Et son temps.
39900: FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF SOIL SCIENCE AMSTERDAM,1950 - Vols. I,III,IV ; Soil Science in the Netherlands, Indonesia and Suriname ; Guide to the post-congress excursions through the Netherlands
59835: FOWLER ,KENNETH - The age of Plantagenet and Valois.
43912: FRÉGNAC,CLAUDE - Juwelen. Von der Renaissance zum Jugendstil. Erlesene Liebhabereien.
42284: FRAMPTON, KENNETH. - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis.
40447: FRANÇOIS,MICHEL A. / TAYLOR MILNE,WOLFGANG J. / MOMMSEN E.A - Historical Study in the West
60584: FRANCIS,R.C. - Erfelijkheid 2.0. Hoe levensstijl en omgeving je genetische code beinvloeden.
58878: FRANCISCUS VAN ASSISI - NOLTHENIUS,H. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
42897: FRANCK - DEMUTH,NORMAN - Cesar Franck.
37807: FRANCKEN-COSTER,M.J. - Vertelversjes. 2e boekje: Het veulentje.
59563: FRANEKER - TELTING,A. - Register van het Archief van Franeker, in chronologische orde. Met alphabetisch register.
42516: FRANEKER ) HIDDEMA,W. - De kaatsvereniging Jan Bogtstra honderd jaar. 1893-1993. Franeker en het kaatsen.
62061: FRANEKER - BAUKE,VAN DER - Jaap Oswald Dijkstra 1920-2006. Een Friese Franeker franciscaan in India.
62207: FRANEKER - OTTERSPEER,WILLEM - Werkplaatsen van wijsheid, geleerdheid en het ware geloof of de wisselwerking tussen de universiteiten van Leiden en Franeker.
58423: FRANK,GREGOR FRENKEL - Brief aan mijn vader. De Stehgeiger/ Chef d'orchestre Georg Frank.
37692: FRANK,S.P. / STEINBERG,M.D.(EDS.) - Cultures in flux. Lower-classvalues,practices,and resistance in late imperial Russia.
40609: FRANSSEN,P.J.C.M. - The mystic winepress. A religious image in English poetry 1500-1700.
58019: FRANZ - MUSKETA,K. - Robert Franz 1815 - 1892. Bericht uber die wissenschaftliche Konferenz anlasslich seines 100. Todestages am 23. und 24. Oktober 1992 in Halle (Saale)
60067: FREDERIK DE GROTE - MITFORD,NANCY - Frederik de Grote.
61421: FRERIKS,KESTER - De kleuren van het wad. Van bedreigde zee tot werelderfgoed.
61771: FRESCO,MARCEL (REDACTIE) - Over J.A. der Mouw. Beschouwingen.
57933: FRESCOBALDI - MACHABEY,ARMAND - GerolamoFrescobaldi Ferrarensis ( 1583-1643). La vie - L'oeuvre.
60662: FREUD,SIGMUND - Enkele opmerkingen over het begrip onbewustein de psychoanalyse.Verdringing. Metapsychologische aanvulling op de droomleer. Pschychoanalytische theorie 2. (vertaling van Wilfred van Oranje)
38466: FREUD) ENGELMAN,E. - Berggasse 19. Das Wiener Domizil Sigmund Freuds. Mit einem Vorwort von Peter Gay.
60617: FREUD,SIGMUND - Psychoanalytische opmerkingen over een autobiografisch beschreven geval van paranoia (Het geval Schreber). Een duivelsneurose in de zeventiende eeuw. Het faculteitsattest in de zaak Halsmann. Ziektegeschiedenissen 4.
37940: FREUD) ZAUNSCHIRM,T. (HERAUSGEGEBEN) - Wiener Diwan. Sigmund Freud - heute.(Ausstellung der Wiener Festwochen)
60618: FREUD,SIGMUND - Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen (De kleine Hans). Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans. Ziektegeschiedenissen 1.
37333: FRICK - HARVEY,GEORGE - Henry Clay Frick. The man.
41576: FRIEDLÄNDER, MAX J. - Erinnerungen und Aufzeichnungen. Aus dem Nachlass herausgegeben.
40163: FRIEDLANDER,MAX J. - Essays uber die Landschaftsmalerei und andere Bildgattungen.
42909: FRIEDLANDER,SAUL - Counterfeit Nazi. The Ambiguity of good. (translated from the French and German by Charles Fullman) .
38975: FRIEDMAN,M.(EA) - Joodse verluchte handschriften.
59772: FRIES MOLENBOEK - Fries molenboek. Samengesteld met medewerking van de Fryske Mole. Gild Fryske Mouders. De Hollandsche Molen. Fryske Akademy.
59335: FRIESCHE ELFSTEDEN VEREENIGING - Friesche elfsteden vereeniging. 1909 15 jan. 1934. De eerste 25 jaren.
44209: FRIESLAND - NIEUWLAND,P. - De archieven in Fryslan. ( Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, VXII )
60962: FRIESLAND - Grote Historische Provincie Atlas 1 : 25 000. Friesland 1853-1856
58796: FRIESLAND - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Friesland. 4 delen, 1. Algemene beschrijving 2. Oostergo en Westergo 3. Westergo en Zevenwouden 4. Regering.
59092: FRIESWIJK / HUIZINGA / JANSMA / KUIPER (RED.) - Skiednis fan Fryslân.
43567: FRIESWIJK,J. (EINDREDACTIE) - Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827 - 2002
4046: FRIESWIJK, JOHAN - Om een beter leven. Strijd en organisatie van de land-, veen- en zuivelarbeiders in het noorden van Nederland (1850-1914).
37643: FRIESWIJK /JANSMA / KUIPER / NIEMEIJER. (RED.) - Frieslands verleden verkend. Problemen,methoden en onderzoek met betrekking tot de Friese geschiedenis na 1750.
61443: FRIESWIJK / HUIZINGA / JANSMA / KUIPER (REDACTIE)) - Skiednis fan Fryslân.
38373: FRIIS,E.J.(ED.) - The Scandanavian presence in North America.
60958: FRIJHOFF,WILLEM - Wegen van Evert Willemsz. Een zeventiende-eeuws weeskind op zoek naar zichzelf.
60271: FRITSCHY,J.M.F. - De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801).
40500: FRUIN,R - Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog
60326: FRUIN,R. (VOORBERICHT) - Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele, gedaen in den jaere MDXIV.
60325: FRUIN,R. (VOORBERICHT) - Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den schiltaelen,voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant. Gedaen in den jaere MCCCCXCIIII.
41447: FRUIN,R. - De Tachtigjarige Oorlog. Historische opstellen.
43932: FRUIN,R. - De tijd van de Witt en Willem III. Historische opstellen.
58876: FRYSK KEUNSTNERS INISJATYF - Typisch Frysk. In het kader van Simmer 200.
60259: FRYSKE FLAGGE - Fryske flagge. ( It Beaken. Jiergong XVIII-nr 2/3 )
60877: FRYTOM - VECHT,A. - Frederik van Frytom 1632-1702. Life and work of a Delft pottery-decorator.
62517: FUCHS,ALBERT /PLIVERICS,RUDOLF E.(NEUBEARBEITET) - Taxe der Streichinstrumente. Anleitung zur Einschatzung von Geigen, Violen, Violoncelli, Kontrabassen usw. nach Herkunft und Wert.
62518: FUCHS,ALBERT /PLIVERICS,RUDOLF E.(NEUBEARBEITET) - Taxe der Streichinstrumente. Anleitung zur Einschatzung von Geigen, Violen, Violoncelli, Kontrabassen usw. nach Herkunft und Wert.
43178: FUCIKOVA,ELISKA - Rudolf II. und Prag. Kaiserlicher Hof und Residenzstadt als Kulturelles und geistiges Zentrum Europas. ( Ausstellung, Prager Burg, Wallenstein Palais, 30. Mai - 7. September 1997)
38809: FULOP-MILLER,R. - Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschichte.
61518: FUNKE,LEWIS / BOOTH,JOHN E. - Actors talk about acting. Nine interviews with stars of the theatre. John Gielgud, Lynn Fontanne and Alfred Lunt, Helen Hayes, Jose Ferrer, Katharine Cornell, Vivien Leigh, Sidney Poitier, Paul Muni.
60386: FURTWANGLER - ARDOIN,JOHN - The Furtwangler record. Discography by John Hunt.
60405: FURTWANGLER - JAEGER,STEFAN (HERAUSGEGEBEN) - Furtwangler. Analyse Dokument Protokoll. In Beispielen, Auswahl und Begeleleittext von Joachim Matzer.
60113: FURTWANGLER - KRAUS,GOTTFRIED(HERAUSGEGEBEN) - Ein mass das heute fehlt. Wilhelm Furtwangler im Echo der Nachwelt.
60168: FURTWANGLER - THIESS,FRANK (HERAUSGEGEBEN) - Wilhelm Furtwangler. Briefe.
60249: FURTWANGLER,WILHELM - Vermachtnis. Nachgelassene Schriften.
60208: FURTWANGLER - FURTWANGLER,ELISABETH - Uber Wilhelm Furtwangler.
60206: FURTWANGLER ,WILHELM - Gesprache uber Musik.
60207: FURTWANGLER ,WILHELM - Ton und Wort.
44842: FUSSEL, STEPHAN - The Bible in pictures. Illustrations from the workshop of Lucas Cranach (1534).
45187: GAAKEER,A.M.P. - De waarde van het woord. Een studie van het werk van JamesBoyd White in het perspectief van Law and Literature
59789: GAAST - BOER,JAN DE - It doarpslibben yn Gaast. Materiaal samle troch in kommisje gearstald ut ynwenners fan Gaast.
59598: GABRIEL,RONALD - English drinking glasses.
60631: GAESTMAR,JAN FAN E - Fan eigen tijd en volk. Fersen.
58972: GAETHKE,BIRTE / JUNGHOLTER,MANUELA - Wo Mauerblumen bluhen. Jugendstilfliesen in Kieler Hauseingangen.
44125: GAGE, JEAN - La chute des Tarquins et les debuts de la republique romaine.
58653: GAIKHORST,VERA - Indonesisch textiel. Vervaardiging en gebruik. Aan de hand van een beschrijving van twintig voorbeeldenuit de verzameling van het Princessehof.
61255: GAILLARD,KARIN - Ceramique Neerlandaise contemporaine. Contemporary Dutch Ceramics. Niederlandische Keramik der Gegenwart.
62600: GAINES,JAMES R. (EDITED) - The lives of the piano.
61160: GALBRAITH - BEISHUIZEN,J. - John Kenneth Galbraith. Het economisch denken van een dissident.
61158: GALBRAITH,J.K. - The good society. The humane agenda.
58521: GALBRAITH,J.K. - Wereldeconomie in deze eeuw. Verslag van een ooggetuige.
44701: GALEMA, WIJNAND / TIJHUIS,ANNET - Maarten Struijs. Vijfentwintig jaar architect van gemeentewerken Rotterdam.
58595: GALERIE MEYER - Early Oceanic art & Archaic Eskimo art.
58846: GALLE - GARNER,PHILIPPE - Emile Galle.
37625: GALLI,NORI ANDREINI - La grande Valdinievole. Dieci itinerari d'arte e turismo.
36638: GANS-RUEDIN,ERWIN. - Handbuch der orientalischen und afrikanischen Teppiche.
43689: GANSHOF,F.L. - Feudalism. With a foreword by Sir F.M.Stenton.
37414: GANTSCHEV,IVAN - The Art of Ivan Gantschev
44917: GARCIA,JOSE MANUEL - Portugal and the discoveries. The meeting of civilizations.
62205: GARES - Le temps des gares
45001: GARNER,GRETCHEN - Disappearing witness. Change in twentieth-century American photography.
60974: GARNIER,FRANCIS - Voyage d'exploration en Indochine.
37874: GASS,K.E. / HUBINGER,P.E. (HERAUSGEGEBEN) - Pisaner Tagebuch. Aufzeichnungen/ Briefe. Aus dem Nachlass eines Fruhvollendeten.
37790: GAST,C.DE - De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven; Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
42405: GASTEREN,LOUIS VAN - Die eeuwige rijst met Japansche thee. Brieven uit Japan van Nederlandse watermannen 1872-1903.
62172: GATIKKER,ERNST UND LOUISE - Die Vogel in Volksglauben. Eine volkskundliche Sammlung aus verschiedenen europäischen Ländern von der Antike bis heute.
37833: GATLAND,K.W. - Astronautik. Erfolge der Gegenwart.Projekte der Zukunft.
38907: GATTERERS,JOHANN CHRISTOPH - Abriss der Genealogie.
58693: GATZ,KONRAD / KAMMERER,HUGO - Gaststatten. Anlage, Bau, Ausstattung. Band 1
61472: GAUDIER BRZESKA - SILBER,EVELYN / FINN,DAVID - Gaudier - Brzeska. Life and art. Photographs by David Finn. With a catalogue raisonne of the sculpture.
58265: GAY,JOHN - Selected poems of John Gay. ( edited by Alan Ross)
61095: GEARY,P.J. - Readings in medieval History.
41418: GEDENKBOEK JONG & CO - De onderlinge brandwaarborgmaatschappij thans onder directie der firma de Jong & co. gevestigd te Amsterdam.Beschouwd in het licht van haar geschiedenis, resultaten en reglement.1809-1909.
44771: GEDENKBOEK JONG & CO - De onderlinge brandwaarborgmaatschappij thans onder directie der firma de Jong & co. gevestigd te Amsterdam.Beschouwd in het licht van hare geschiedenis en hare resultaten over het tijdvak 1909-1927.
45095: GEERTZ,CLIFFORD - Negara. The theatre state in nineteenth-century Bali.
62558: GEFTER,AMANDA - In Einsteins achtertuin. Een duizelingwekkende toer langs de mooiste ideeen uit de natuurkunde.
59911: GEHRY - Frank O. Gehry. Projets en Europe.
44721: GEHRY - JENCKS,CHARLES (ED.) - Frank O. Gehry. Individual imagination and cultural conservatism.
60251: GEISSMAR,BERTA / PREIBERG,FRED K. - Taktstock und Schaftstiefel. Erinnerungen an Wilhelm Furtwangler und Sir Thomas Beecham.
43436: GELDER,H.E. VAN - De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieen over hedendaagsche sier en nijverheidskunst. Pottenbakkerskunst.
44556: GELDERLAND - DRIESSEN,H.L. - De retroacta van den burgerlijken stand in Gelderland. Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overledenen enz., dagteekenende van voor de invoering van den burgerlijken stand.
61709: GELHORN - ROLLYSON,CARL - Nothing ever happens to the brave. The story of Martha Gelhorn.
59984: GELIS,JACQUES - De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering. (1500-1900)
59577: GEMEENTEMUSEUM ARNHEM - Gelders zilver. Met lijst van goud - enzilversmeden en stempelsnijders. Tentoonstelling zomer 1955.
44571: GEMERT - ROUPPE V.D. VOORT,L.C.J.M. - Inventaris van het archief van de gemeente Gemert (1271) 1407-1794. met Aanvulling.
62486: GENAUST,HELMUT - Etymologisches Worterbuch der botanischen Pflanzennamen.
61744: GENET - WHITE,EDMUND - Genet. A biography. With a chronology of Albert Dichy.
61750: GENET - REED,JEREMY - Jean Genet. Born to lose. An illustrated critical history.
40496: GENOVA - Nobiltà e governo a Genova tra Cinque e Seicento. Ricerche sulle fonti per una storia della Repubblica di Genova
59538: GENTENAAR, PETER - Papier op de vlucht / Paper takes flight. Uitgegeven tgv de Holland Papier Bienale 2006. Een tentoonstelling van 28 internationale papierkunstenaars in Museum Rijswijk en CODA Museum.
59627: GENZEL,HANS JOCHEN / SCHMIDT,EBERHARD (HERAUSGEGEBEN) - Harry Kupfer. Musiktheater. Herausgegeben im Auftrag der Komischen Oper.
37202: GEODESIE - Geodesie wereldwijd. Lustrumboek Snellius 1990-1995.
61275: GEOGRAPHISCH TONEEL - Geographisch-Toneel, of uitgezochte kaarten, tot gemak der officieren, reisigers, en liefhebbers; behelsende alle de generale Kaarten van de Waereld, met de bysondere, der plaatsen daar den Oorlog in Europe gevoerd word etc.
60311: GEORGII,WALTER - Klaviermusik. Geschichte der Musik fur Klavier I. zu zwei Handen. II zu vier Handen von den Anfangen bis zur Gegenwart. Anhang; Ubersicht uber die Musik zu einer Hand, zu drei, funf und sechs Handen.
60936: GEORGIUS,R. / SMET,L.A.H. DE - Honderd jaar Landbouwvereniging Nieuwolda-Nieuw-Scheemda 1860-1960.
60942: GEORGIUS,R. - Cley Oldambt. Groot en klein Termunten.
60008: GERBENZON,PIETER - Excerpta legum. Onderzoekingen betreffende enkele Friese rechtsboeken uit de vijftiende eeuw.
58508: GERBER,RUDOLF - Zur Geschichte des mehrstimmigen Hymnus. Gesammelte Aufsatze. ( herausgegeben von Gerhard Croll )
41034: GERDES ) WITTEVEEN,KLAAS MARTEN - Daniel Gerdes.
60376: GERDING.M.A.W. - Belvedere en de gecshiedenis van de groene ruimte. (Historia Agricultura)
43205: GERE,CHARLOTTE - European & American Jewellery 1830-1914.
37612: GERHARD,A.H. - Vrijdenker, socialist en opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P.Spigt.
61120: GERHARDT - ZEYDE,M.H.VAN DER - De wereld van het vers. Over het werk van Ida Gerhardt.
62449: GERHARDT,IDA - Courage. Brieven.
60115: GERIG,REGINALD R. - Famous pianists and their technique.
40270: GERLO,ALOIS / VERVLIET,HENDRIK D.L. - La Correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Introduction, Correspondance et Commentaire, Documents, Bibliographie
37706: GERNSHEIM,H. - Beautiful London. 103 photographs by Helmut Gernsheim with a foreword by James Pope-Hennesy.
37829: GERRETSON,F.C. / COOLHAAS,W.PH.(EDS.) - Particuliere briefwisseling tussen J.van den Bosch en D.J.de Eerens 1834-1840.(historisch genootschap)
44996: GERRITSEN, HENK - 32 Fotografen die hun persoonlijke voorkeur in beeld brengen. Oog in oog met fotograaf Henk Gerritsen.
44626: GERRITSEN,W.P. / EDEL,DORIS / KREEK,MIEKE DE - De wereld van Sint Brandaan.
59111: GERRITSEN,D.J. - De scheikundige in de maalstromen van de industrie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de toegepaste scheikunde aan de R.U. te Groningen.
62395: GERRITZ - SLAGTER,ERIK - Harrie Gerritz. Schilderijen 1983-1988.
36890: GERSHWIN - SCHNEIDER,WAYNE(ED.) - The Gershwin style. New looks at the music of George Gershwin.
43241: GERSZI,TERÉZ - Paulus van Vianen tekeningen van een zilversmid.
62422: GERVASI,TOM - The myth of Soviet military supremacy. The Pentagon's propaganda cocument. Annotated and corrected.
60752: GESSLER,J. / NIERMEYER,J.F. - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw
60428: GESTEL,CAREL VAN - Orgelrijk.
40247: GEURTS,P.M.M. (VERTALING EN AANTEKENINGEN) - Melchior de Polignac. Anti-Lucretius of over God en de natuur.
40556: GEURTS,P.A.M. / MESSING,F.A.M. - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis.
40611: GEURTS,P.A.M. / MESSING,F.A.M. - Economische ontwikkeling en sociale emancipatie. 18 Opstellen over economische en sociale geschiedenis in twee delen.
40475: GEURTS,H.M.L. - Herman Derk Louwes (1893-1960). Burgemeester van de Nederlandse landbouw. (Historia Agriculturae 3)
40561: GEURTS,P.A.M. EN A.E.M. JANSSEN - Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd.
60341: GEURTSEN,TON - Nachtmerries op een duivels oorkussen. Opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het westerse arbeidsethos.
60963: GEUS,C.DE - Oud-Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandsche ceramiek, naar aanleiding van de collectie Arthur Isaac in het Rijksmuseum te A'dam.
41331: GEYER,DIETRICH - Die Russische Revolution. Historische Probleme und Perspektiven
41001: GEYL,P. - Historicus in de tijd.
41281: GEYL,P. - Kernproblemen van onze geschiedenis. Opstellen en voordrachten 1925-1936.
42779: GEYL,PIETER - The revolt of the Netherlands, 1555-1609.
37965: GEYL,PIETER. - Debates with historians.
40695: GEYL,P. - Tochten en toernooien.
60658: GEYSKENS,T. / HAUTE,P.VAN - Van doodsdrift tot hechtingstheorie. Het primaat van het kind bij Freud, Klein & Hermann
41680: GEZELLE,GUIDO - Verzameld dichtwerk. Deel 3,4,5,6
60458: GEZELLE - PLAS,MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter.
38485: GEZELLE - BRUNING,HENRI. - Guido Gezelle, de andere.
59442: GEZELLE - PLAS,MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830 - 1899).
59447: GEZELLE MEERBURG, BABS - Hwant wij binne it nijs under en boppe de sinne. De smearlappen fan Anne wadman en Fabryk fan Trinus Riemersma as fernijende Fryske romans.
43137: GHEYSELINCK,R. - De rusteloze aarde.
59698: GIACOMELLI - BRIGIDI / PEEPS (INTRODUCTION) - Mario Giacomelli.
38509: GIBB,JOHN - Legacy - The changing face of the landscape.
38802: GIBBS,LEWIS. - The silver circle. Sir Francis Drake. A new appraisal.
59551: GIBBS-SMITH,CHARLES H. - Het Tapis de Bayeux. Beeldverhaal aan de wand.
61046: GIBSON,MARGARET - Lanfranc of Bec.
44928: GIBSON,ARRELL MORGAN - Yankees in paradise. The Pacific Basin frontier.
61384: GIDE,ANDRE - Het innerlijk blauw. Een keuze uit het dagboek 1918 - 1939. Gekozen, vertaald, geannoteerd en van een voorwoord voorzien door Mirjam de Veth. ( Prive domein 259)
40082: GIDE,CH. / RIST,CH. - Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen.
36709: GIEDION,S. - Architektur und das Phänomen des Wandels. Die drei Raumkonzeptionen in der Architektur.
36518: GIEFER,A. / MEYER,F.S. / BEINLICH,J. - Planen und Bauen im neuen deutschland.(Bund Deutscher Architecten)
38391: GIELGUD,JOHN(FOREWORD)) - The Entertainers. A biographical history of the stage: its players, writers, directors, showmen and clowns.
59482: GIELGUD,JOHN - Stage directions.
58350: GIER,ALBERT - Das Libretto. Theorie und Geschichte einer musikoliterarischen Gattung.
60840: GIES,FRANCES / GIES,JOSEPH - Women in the middle ages.
60950: GIFFEN, A.E.VAN / PRAAMSTRA,H. - De Groninger St. Walburg en haar ondergrond. Tekst en platen deel.(Verhandelingen KNAW)
58645: GIJN,J.VAN / EEKELS,J.(RED.) - Hebben ingenieurs nog meer te vertellen? Werkzaamheden en bevindingen van de afdeling Filosofie en Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
60596: GIJSBERT JAPIX - BREUKER,PHILIPPUS (TOEGELICHT, REDAKTIE) - Gijsbert Japix. Een keuze uit zijn werk. ( vertaald in het Nederlands door Douwe A. Tamminga en Atze Bosch en Klaas Bruinsma en Jan Popkema in het Fries.
60434: GIJSEN,AAFJE - Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775. ( toegelicht en van aantekeningen voorzien door J.W. van Sante )
58211: GILBERT AND SULLIVAN - HARDWICK,MICHAEL - The osprey guide to Gilbert and Sullivan.
60027: GILDEMACHER,KAREL F. - Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen en gehuchten.
62754: GILDEMACHER,KAREL FERDINAND. - Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipperij 1850-2000.
61372: GILES,J.A (EDITED,NOTES)) - Six Old English Chronicles. Ethelwerd's Chronicle. Asser's life of Alfred. Geoffrey of Monmouth's British history. Gildas. Nennius. Richard of Cirencester.
61355: GILI - Iedereen paranormaal. Ontdek uw zesde zintuig.
40036: GILTAY VETH,D. EN A.J. VAN DER LEEUW - Het Weinreb-rapport. Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de aktiviteiten van drs.F.Weinreb 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen
61238: GINSBERG,ALLEN - MORGAN,BILL (EDITED) - Deliberate Prose. Selected essays 1952-1995.
62130: GINSBERG - FELVER,CHRISTOPHER - The late great Allen Ginsberg. A Photo biography. Eulogy by Lawrence Ferlionghettti& In Memory by David Shapiro.
61816: GINSBERG - CAVENEY,GRAHAM - Screaming with joy. The life of Allen Ginsberg.
61636: GINSBERG - SCHUMACHER,MICHAEL - Dharma Lion. A critical biography of Allen Ginsberg.
42661: GINZEL,GUNTHER B.(HERAUSGEGEBEN) - Mut zur Menschligkeit. Hilfe fur Vervolgte wahrend der NS-Zeit.
62583: GIONO,JEAN - De man die bomen plantte. ( vertaling Ernst van Altena )
37404: GIOTTINO - SIREN,OSVALD - Giottino und seine Stellung in der gleichzeitigen Florentinischen Malerei.
62691: GIROUARD,MARK - Steden in groei en bloei.
60443: GLASS,D.V. / EVERSLEY,D.E.C. (EDS.) - Population in history. Essays in historical demography.
61036: GLASSGOLD,PETER (EDITED) - Anarchy. An anthology of Emma Goldman's Mother Earth.
62417: GLENNY,M. - The Balkans. Nationalism, war and the great powers 1804 - 1999.
37818: GLORIUS,F.J.J. - F.B.J. Frencken en de katholieke Jeugd Vereeniging. De zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
59476: GLUCK - VETTER,WALTHER - Christoph Willibald Gluck. Ein Essay.
57982: GLUCK - EINSTEIN,ALFRED - Gluck. Sein Leben - seine Werke.
58043: GLUCK - GERBER,RUDOLF - Christoph Willibald Gluck.
60357: GLUTZ VON BLOTZHEIM,URS.N. - Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 8 / I Charadriiformes (3.Teil) Band 8 / II Charadriiformes (3.Teil).
36989: GODEFROY,JAN - Romaansch. De Romaansche stijl (1000-1250) en het overgangstijdperk naar de Gothiek.
40364: GOEDE,M.P.M. DE E.A. (ED.) - Youth: Unemployment, Identity and Policy
39293: GOEDE,BAREND DE. - 'T is altemaal Adams kroost. Een verhaal van mensen en dingen gelezen in de Geldersche Volksalmanak 1835-1904.
62212: GOES,ANDRE VAN DER - Tulpomanie. Die Tulpe in der Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts.
62407: GOETHE,JOHANN WOLFGANG - Weimarer Dramen. (Gedenkausgabe der Werke, Band 6.) ,
44903: GOETZMANN,WILLIAM H. - New lands, New man. America and the second great age of discovery.
39228: GOEZ,W. - Gestalten des Hochmittelalters. Personengeschichtliche essays im allgemeinhistorischen Kontext.
40784: GOFF,JACQUES LE,(ED.) - L'homme médiéval.
45093: GOFF,JACQUES LE - The medieval world. The history of European Society.
41667: GOFF, JACQUES LE - De cultuur van middeleeuws Europa.
62676: GOGH - STOKVIS,BENNO J. - Nasporingen omtrent Vincent van Gogh in Brabant.
62673: GOGH,VINCENT VAN - Lettres de Vincent van Gogh a Emile Bernard, publiees par Ambroise Vollard.
62675: GOGH,VINCENT VAN - FELS,FLORENT - Vincent van Gogh.
62674: GOGH,VINCENT VAN - Lettres de Vincent van Gogh a Emile Bernard, publiees par Ambroise Vollard.
62670: GOGH - DOITEAU,VICTOR / LEROY,EDGAR - La folie de Vincent van Gogh. Preface de Paul Gachet. Histoire de la folie de van Gogh et Nature de la folie de van Gogh. (collection; Sous le signe de Saturne)
62671: GOGH,VINCENT VAN - DURET,THEODORE - Van Gogh. Vincent. (Avec l'illustration sur le devant d'origine lié avec ça, représentant une femme avec une casquette et un petit enfant sur ses genoux )
62668: GOGH,VINCENT VAN - GOGH,V.W.VAN (INTRODUCTION) - Letters of Vincent van Gogh 1886-1890. A facsimile edition. Introduction by V. W. van Gogh. Preface by Jean Leymarie. This edition reproduced the letters to Theo from the time he arrived in Paris,1886until his death at Auvers sur Oise, july 1890.
59794: GOGH - POLLOCK,GRISELDA - Vincent van Gogh in zijn Hollandse jaren. Kijk op stad en land door Van Gogh en zijn tijdgenoten 1870-1890.
62708: GOGH KAULBACH,ANNA VAN - Naar de Noorweegsche fjorden.
61756: GOGOL,N.W. - Verzamelde Werken. 3 delen compleet. ( Russische Bibliotheek)
62366: GOGOL - NABOKOV,VADIMIR. - Gogol. ( Open Domein)
37131: GOGOL - DRIESSEN,F.C. - Gogol als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek.
41053: GOHIER,URBAIN - L'Armée contre la Nation.
43122: GOLAY,LAURENT(EA.) - Benjamin Samuel Bolomey 1739-1819 een Zwitsers schilder aan het hof van stadhouder Willem V
60893: GOLD,P.S. - Lady & the virgin. Image, attitude, and experience in twelfth-century France.
44725: GOLDBERGER, PAUL - The Skyscraper.
62472: GOLDBRUNNER,JOSEF - Individuation. Die Tiefenpsychologie von Carl Gustav Jung.
62695: GOLDMANN,D.R. / EVERDINGEN.J.J.E.VAN - Het medisch handboek.
37282: GOLDOVSKY,B. - My road to opera. The recollections of Boris Goldovsky as told to Curtis Crane.
58180: GOLDSCHMIDT,HUGO - Die Musikasthetik des 18. Jahrhunderts und ihre Beziehungen zu seinem Kunstschaffen
59921: GOMMEL,JURGEN - Rhetorisches Argumentieren bei Thukydides.
37681: GONCHAROV) NEKHOROSHEV,Y.(INTRO.AND COMPILED) - Andrey Goncharov.
43311: GONDOKOESOEMO - Vernietiging van dorpsbesluiten in Indie.
61129: GONGGRIJP,G. - Schets ener economische geschiedenis van Nederlands-Indie.
44653: GONTHIER,JEAN FRANCOIS - Outstanding shop designs.
36793: GONZALEZ DE VALCARCEL,J.M. - Architectural conservation and enhancement of historic towns in America.(text in English and Spanish)
37963: GOOCH,G.P. - Studies in Diplomacy and Statecraft.
61051: GOODICH,MICHAEL (EDITED) - Other middle ages. Witnesses at the margin of medieaval society.
61040: GOODY,JACK - The development of the family and marriage in Europe.
37835: GOOL - R.K. PRIESTER = J.VAN GOOL - Een dienend meisjesleven. Zuster Toos van Gool. (1916-1937)
60487: GOOR,J.VAN - De Nederlandse kolonien. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
45142: GOOR,S.M.S.M. VAN DE - Beleid en regelgeving inzake medisch-ethische vraagstukken.
38667: GOOSSENS,L / ROXBURGH,E. - Hobo. ( Yehudi Menuhin Reeks).
41655: GORISSEN,FRIEDRICH - Conspectus Cliviae. Eine rheinische Residenzstadt in der niederländischen Kunst des siebzehnten Jahrhunderts.
58330: GORKI, MAXIM - Barrevoeters. Verhalen; Verveling - In de steppen - Het echtpaar Orlow -Het lied van den valk - Ruigbeen - Mijnreisgezel - Boles - Lentestemmen - Van het leugenachtige sijsje - De waarheidlievende specht. ( vertaald door J.Kuijlman )
42374: GORKY,MAXIM - Untimely Thoughts. Essays on Revolution, Culture and the Bolsheviks 1917-1918. (introduction,notes Heman Ermolaev )
61676: GORKY - MATOSSIAN,NOURITZA - Black angel. A Life of Arshile Gorky.
62537: GORTER,HERMAN - Verzamelde lyriek tot 1905.
62249: GORTER,HERMAN - Verzen. De editie van 1890 met een inleiding en annotaties van Enno Endt.
62277: GORTER -ENDT,ENNO(SAMENGESTELD) - Herman Gorter. Documentatie 1864-1895.
59601: GORTSCHAKOW,N. - Regie Unterricht bei Stanislawski.
44664: GOSLINGA, CORNELIS CH. - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580-1680.
62235: GOSSELINK,MARTINE - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw.
40678: GOSSES,I.H. / POST,R.R. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I. De Middeleeuwen
58226: GOSSES,G. / BOERSMA,J.S.H. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St.Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch. Deel I en II.
41666: GOU,L.DE - Het Ontwerp van Constitutie van 1797. De behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering. Deel I: 10 november 1796 - 10 april 1797. (RGP kleine serie 55)
42573: GOUDA - Beschrijving van het groot en uitmuntend Orgel, in de St. Janskerk te Gouda. Benevens eenige algemeene Aanmerkingen, tot een Voorberigt dies aangaande.
39156: GOUDA,FRANCES - Poverty and political culture. The rhetoric of social welfare in the Netherlands and France, 1815-1854.
29907: GOUDAPPEL,H.M. - Tien jaren stadsherstel. Bergkwartier Deventer 1967-1977.
38643: GOUDOEVER,A.P.VAN.(ED.) - Romanian history 1848-1918. Essays from the first Dutch-Romanian colloquium of historians,Utrecht 1977.
45020: GOUDOEVER, A.P.VAN (REDACTIE) - Oost-Europa in het verleden. Liber amicorum Z.R. Dittrich.
60745: GOUDRIAAN,K. / ABELS,P. / HABERMEHL,N. / ROSIER,B. (REDACTIE) - Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484. ( Oudheidkundige Kring Die Goude, 23ste verzameling bijdragen )
40384: GOUK,PENELOPE - The Ivory Sundials of Nuremberg 1500-1700.
58463: GOULD,GLENN - Du. Die Zeitschrift der Kultur. Heft Nr. 4, April 1990. Mythos Glenn Gould. Die Wahrheit und andere Lugen.
43374: GOULD, MICHAEL (ED. TRANSLATION)) - 50 poster designs / 30 jaar Amnesty International.
42951: GOULD - FRIEDRICH,OTTO - Glenn Gould. A life and variations.
45136: GOULD - FRIEDRICH,OTTO - Glenn Gould. Eine Biographie. ( Deutsch von Benjamin Schwartz)
60218: GOULD,GLENN - Von Bach bis Boulez. Vom Konzertsaal zum Tonstudio. (Schriften zur Musik 1 und 2 ). (aus dem Englischen)
61359: GOULD - PAGE,TIM(INTRODUCTION) - Glenn Gould. A life in pictures. Foreword by Yo Yo Ma.
37549: GOULD,LEWIS L. - Wyoming. A political history,1868-1896.
38037: GOUW,J.TER - De oude tijd. Met medewerking van vaderlandsche geschied- en oudheidkundigen. Jaarboek 1872
44099: GOUW,J.L.VAN DER (UITGEGEVEN) - Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429. Met bijbehorenden stukken uitgegeven. (RGP, Grote Serie 170, 171)
44051: GOUWE, W.F - Het ontwerpen van postzegels.
62712: GRAADT VAN ROGGEN,C. - Een strijd in Atjeh. (Een oogarts op het oorlogspad).
62574: GRAAF - MERCUUR,THOM (SAMENSTELLER) - Evert de Graaf. Met tekst van Steven Sterk.
36711: GRAAF,H.J. DE - Le réveil littéraire en Hollande et le naturalisme français (1880-1900).
38368: GRAAFF,GEERTRUID DE / ROGGE,ELIS.M. - "Weven op het kleine toestel. Handleiding voor het aanleeren der verschillende weeftechnieken op het ""Vrouw en haar huis-rekje""."""
39186: GRAAFHUIS,A. - Utrecht in de achttiende eeuw.
43395: GRAAS,TIM. - Lood om oud ijzer. Koper, tin en ijzer in Nederlandse kerken.
37478: GRAF,ROSE. - Patisserie,rotisserie,plats doux. Patisserie fine,souffles,plats doux et desserts. Viandes cuites au four. Confitures et conserves.
43477: GRAMES,EBERHARD - Broken Spirits.
59445: GRAMONT - Catalogue de beaux livres anciens et modernes provenant de la bibliotheque de M. le Comte de Gramont. La vente aura lieu le 18 decembre.
337: GRAPPERHAUS,F.H.M. - Belasting,vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
42847: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Alva en de tiende penning.
60852: GRAS,H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
3889: GRAS, H. - Het ellendige leven van Eise Pijl en de zijnen. De lotgevallen van een arm gezin uit de negentiende eeuw.(Asser Historische Reeks)
62005: GRASVELD,FONS - Eeen rapport over Mannus Franken mens en kunstenaar. ( in opdracht van VNFI )
58625: GRAU,CONRAD - Beruhmte Wissenschaftsakademien. Von ihrem Entstehen und ihrem weltweiten Erfolg.
44192: GRAUWE,JAN DE - Prosopographia Cartusiana Belgica (1314-1796).
44553: GRAVENHAGE - HART, G. 'T. - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente 's-Gravenhage. 2 delen, 1; Voorwoord, inleiding, inventaris. 2; Inventaris. Lijst van plattegronden en prenten. Regestenlijst 1313-1574 - Index.
44543: GRAVENHAGE - GESELSCHAP,J.E.J. / HART,G. 'T - De archieven berustende in de archiefbewaarplaats der gemeente 's-Gravenhage. Historisch en systematisch overzicht met alfabetische index op zaak- en persoonsnamen.
44578: GRAVENHAGE - HAER,L.J.VAN DER - Catalogus van de historisch-topografische prentenverzameling. Oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. Eerste deel. (alles wat verschenen is)
61659: GRAVES - SEYMOUR,MIRANDA - Robert Graves. Life on the edge.
39196: GRAVESANDE,G.H.VAN 'S - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen, Brieven en documenten. Voorafgegaan door een getuigenis van Herman Teirlinck,
38657: GRAY,A. / BRITTAIN,F. - A history of Jesus College Cambridge.
37985: GREEN - UIJTERWAAL,J. - Julien Green, Personnalité et dréation romanesque.
41604: GREGORIUS VII ) MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII (Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome)
44807: GRELLERT,M.E.A. - Synagogues in Germany. A virtual reconstruction.
42166: GRESHOFF,J. - Catrijntje Afrika. ( De Jong 335 )
38541: GRESHOFF,J.(BIJEENGEBRACHT) - In de verstrooiing. Een verzameling letterkundige bijdrage van schrijvers buiten Nederland 1940-10mei-1945.
38066: GREYFIE DE BELLECOMBE,L. - Les conventions collectives de travail en Union sovietique.
41669: GREYSON, EMILE - En Hollande. La maison Ouwewaeter & Huysman. Le commandant Aerson.
61340: GRIBBIN,J. - Q is for quantum. Particle physics from a to Z. Edited by M. Gribbin. Illustrations by J. Gribbin. Timelines by B. Gribbin.
60507: GRIEND - BROUWER,G.A. (E.A.) - Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. Historisch-geographisch en biologisch gezien.
42984: GRIFFITHS TREVOR R. / BEEK,TOM VAN - Theater maken, Complete handleiding voor spel en techniek.
58667: GRIFFITHS,RUTH - The abilities of babies. A study in mental measerement.
58447: GROCHEO - ROHLOFF,ERNST - Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo, nach den Quellen neu herausgegeben mit Ubersetzung ins Deutsche und Revisionsbericht. ( Media latinitas musica, 2 )
62135: GROCOTT,TERENCE - Shipwrecks of the revolutionary and Napoleonic Eras.
60399: GROEN VAN PRINSTERER - ZWAAN,J. - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid.
41556: GROEN VAN PRINSTERER - LAMAN,G.J. - Enkele aspecten van Groen van Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger. (1862-1865).
41577: GROEN VAN PRINSTERER ) HARTOGH,G.M.DEN. - Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.
42461: GROEN VAN PRINSTERER ) VRIES,T.DE - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
44372: GROEN-VAN ANDEL,MARIANNE - Gesneden stenen.
43666: GROEN VAN PRINSTERER,G. - Handboek der geschiedenis van het vaderland.
59871: GROENEVELD VAN DER POLL - N.V. Groeneveld Van der Poll & Co 1887-1937. Gedenkboek 50 jaar Electrotechnische fabriek. Amsterdam - Rotterdam -Wormerveer.
38145: GROENEWEG,N. / HALLEMA,A. - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie.
62655: GROENHOF,G. (REDACTIE)) - Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak. Historie en interviews.
61254: GROENINK,E. / HOLTWIJK,I. / STRAATEN,F.VAN - Slotenmakers en gangstermeisjes. Kinderarbeid wereldwijd.
41111: GROENMAN,S - Methoden der sociografie. Een inleiding tot de praktijk van het sociale onderzoek in Nederland.
59704: GROENVELD,S. - Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse burgeroorlog 1640 - 1646.
42217: GROENVELD,S. / LEEUWENBERG,H.L.PH. (RED.) - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte.
44054: GROENVELD,S.(EA.) - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht, 1559-1609.
59799: GROENVELD,S. / JACOBSZOON,J.P. / VERHEUS,S.L. (REDACTIE) - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland (1530-1980)
60332: GROESBEEK,J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
43759: GRONER,ALEX / PROVORSE,BARRY - Paccar. The pursuit of quality.
42906: GRONINGEN / STAAL,EDE - Door 't dak zie Ik de maan. Groninger liedteksten.
60933: GRONINGEN - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
58158: GRONINGEN ) FORMSMA.W.J. - Inventaris van de archieven der staten van stad en lande (1594-1798). (Rijksarchief Groningen)
57952: GRONINGEN - TUUK,F.VAN DER - "Geschiedenis van het orkest der vereeniging""De Harmonie"" te Groningen. 1862-1912,"
60916: GRONINGEN - Groninger volks - almanak. Eerste 1837 en tweede 1838 jaargang in 1 band .
37770: GRONON,ROSE - Anne-Marie de Wuestenraedt. (vertaling uit het Frans en begeleidend essay. Silhouette van de schimmenspeler door Luc Daems)
31973: GROOT,T.DE (EA) - Karakteristyk Tytsjerksteradiel
41565: GROOT,A.J.DE - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan A.J. de Groot.
42650: GROOT,J.C.H. DE / SCHOOT UITERKAMP,A.M.J. - Bibliografie van Overijssel 1935/1950 EN 1951-1980.
43167: GROOT,DOUWE - Henk Heideveld. Schilderije, tekeningen, performances.
40465: GROOT,GERTJAN DE - Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940)
37256: GROOT,FRANS. - Roomsen,rechtzinnigen en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente,Naaldwijk 1850-1930. (Hollandse studien 28)
62287: GROOT,DE, PIETER (REDACTIE) - Mozayk fan in libben. Rink van der Velde (1932 - 2001).
58511: GROOTHOFF,ANS C. / BOS,ANS M. ( SAMENSTELLERS) - Spel en lied. 1, kleuters zingen en spelen. 2, kleuters kijken en luisteren. 3, Vrolijke vrienden.
59308: GROOTHUYSE,J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos

10/27