Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1000: BERNLEF,J. - De dood van een regisseur. Een roman over de intrigerende verhouding tussen werkelijkheid en verbeelding in de wereld van de film.
173: BERNOULLI) MAANEN,J.A.VAN. - Een complexe grootheid. Leven en werk van Johann Bernoulli 1667-1748.
38243: BERNSTEIN ) PEYSER,JOAN - Bernstein. Een biography.
37526: BERNSTEIN) SECREST,M. - Leonard Bernstein. A life.
37804: BERTELLI,LUIGI - Keizer Witlap de Eerste. De geschiedenis van een jongen die mier werd. (naar den tienden druk uit het Italiaansch bewerkt door J. Henzel)
40505: BERTELS,KEES - Geschiedenis tussen struktuur en evenement.
43496: BERTELS,J.H. - Het ornament in de edelsmeedkunst. Een beknopte stijlleer voor edelsmeden en juweliers.
41312: BERTELS,KEES,E.A - Vrouw man kind. Lijnen van vroeger naar nu.
37859: BERTELSEN,A. - Oktober 43. Ereignisse und Erlebnisse während der Judenverfolgung in Dänemark.
37603: BERTON,KATHLEEN - Moscow. An architectural history.
459: BERTON,KATHLEEN. - Moscow. An architectural history.
41920: BERTON, PIERRE - The Atlantic Grail. The quest for the North West Passage and the North Pole, 1818 - 1909.
44656: BERTONI,FRANCO - Minimalist architecture. Luis Barragan, AG Fronzoni, Tadao Ando, Claudio Silvestrin, Pawson, Zumthor, Souto de Moura, Campo Baeza, Gabellini.
41300: BERTRAM,WERNER - Der einsame König. Erinnerungen an Ludwig II von Bayern
31224: BERTRAM, ANTHONY - The House. A Summary of the Art and Science of Domestic Architecture.
519: BESCHRIJVING - van de Grafelijken Zalen op het Binnenhof te 's Gravenhage. In opdracht van de minister van Waterstaat bewerkt door de commissie van advies en uitgegeven door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
2454: BESEVLIEV,VES. - Die protobulgarische Periode der bulgarischen Geschichte.
2931: BESOUW / BOER / HUGENHOLTZ / TIJN(RED.) - Balans en perspectief. Visies op de geschiedwetenschap in Nederland.
44063: BESSEM,R. - Oorkondenboek van het Karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam 1352 - 1583 / 1392 - 1579.
42519: BESTEBREUR,A. / KRAAK,A.D. / BURG, C. VAN DER - Modern financieel management bij het rijk. De rijksbegroting belicht.
41789: BESTEBREUR,A. / KRAAK,A. - Modern financieel management bij het Rijk.
43884: BESTEMAN,J.C. / BOS,J.M. / GERRETS,D.A. / HEIDINGA,H.A. / KONING.J.DE - The excavations at Wijnaldum. Reports on Frisia in Roman and Medieval times. Volume 1.
41188: BESTEMAN,J.C. (E.A) - Hollandse studiën. Deel 8
461: BESTUZEV RJUMINS) KLINGER,H. - Konstantin Nikolaevic Bestuzev-Rjumins Stellung in der russischen Historiographie und seine gesellschaftliche Tatigkeit. Ein Beitrag zur russischen Geistesgeschichte des 19.Jahrhunderts.
3903: BETH,J. - De departementen van algemeen bestuur,gedurende het tijdvak 1798-1907.
40470: BETHE,ERICH - Tausend Jahre altgriechischen Lebens
31134: BETLEM,GUUS JR. - Ontdekkers der wereld. (serie de nieuwe leeskring)
42698: BETTEN,ERIK - Kloosters in Friesland. Een inleiding.
762: BETTENHAUSEN,F. / KREVELEN,F&H.VAN. - Clavecimbel,clavichord en pianoforte. Stemmen,stemmingen en onderhoud.
184: BETTING,W. VRIEND,J.J. - Bungalows. Duitsland,Engeland,Italie,Belgie,Denemarken.
40086: BETUWE ) HOL,A.R - De Betuwe
41449: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
22929: BEUKERS, E. / BEKAERT, G. - Liesbeth van der Pol
2530: BEUKERS,HARMEN. - The mission of Hippocrates in Japan. The contribution of Phillip Franz von Siebold.(foundation Four Centuries of Netherlands-Japan Relations)
40697: BEUMANN,H. / FISCHER.F. / GRUNDMANN.H (U.A) - Geschichtsschreibung. Epochen - Methoden - Gestalten.
38476: BEUNDERS,HENRI J.G. - Weg met de vlootwet! De maritieme bewapeningspolitiek van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck en het succesvolle verzet daartegen in 1923.
38903: BEUNDERS,H.J.G. / SELIER,H.H. - Argwaan en profijt. Nederland en West-Duitsland 1945-1981.
32425: BEUNDERS,HENRI J.G. - Weg met de vlootwet! De maritieme bewapeningspolitiek van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck en het succesvolle verzet daartegen in 1923.
41635: BEUNINGEN,PTH.VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie(1525-1576). (Maaslandse monografieen)
639: BEUS,J.G.DE - Morgen,bij het aanbreken van de dag. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog.
2179: BEUSEKOM,G.VAN.(EA) - Het vogeleiland.
511: BEUTINGER,E.(ED.) - Der Industriebau. Monatschrift fur die kunstlerische und technische Forderung aller Gebiete industrieller Bauten einschliesslich aller Inginieur-Bauten,sowie der gesamten Fortschritte der Technik.
512: BEUTINGER,E.(ED.) - Der Industriebau. Monatschrift fur die kunstlerische und technische Forderung aller Gebiete industrieller Bauten einschliesslich aller Inginieur-Bauten,sowie der gesamten Fortschritte der Technik.
33113: BEUYS) ZWEITE,ARMIN(ED.) - "Beuys zu Ehren. Drawings, sculptures, objects, vitrines and the environment ""Show your wound"" by Joseph Beuys. Paintings, sculptures, drawings, watercolours, environments and video installations by 70 artists."
42890: BEUYS) DURINI, LUCREZIA DE DOMIZIO - The Felt Hat: Joseph Beuys. A Life Told.
42891: BEUYS ) LUCKOW,D. - Joseph Beuys und die amerikanische Anti Form-Kunst.
40904: BEVAART,WILLEM - Bronbeek. Tempo Doeloe der liefdadigheid.
37390: BEVERS,AD / COPPENS,MARTIEN (FOTOS) - Bouwondernemers bouwen.
39341: BEVERSLUIS,MARTIEN. - Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn ' Aanklacht'. Forfyske troch J.M. Yestra.
39053: BEYEN,H.G.(E.A.) - Terugblik op vijf centra van Antieke Cultuur. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van het Nederlands Klassiek Verbond.
36601: BEYEN,H.G. - Ueber Stilleben aus Pompeji und Herculaneum.
23038: BEYENS,LUIS. - De graangodin. Het ontstaan van de landbouw.
29943: BEYLEN, J. VAN. - De Hoogaars en de visserij van Arnemuiden.
36493: BEYLEN,J.VAN / GROOT,P.A.DE (EA.RED.) - Maritieme encyclopedie.
23060: BEYNON H.C. - Nederland staat terecht in Indonesië, achtergronden bij de processen tegen de Nederlanders Jungschläger, Schmidt en anderen in Djakarta
4300: BEYNON, H.C. - Verboden voor honden en inlanders. Indonesiërs vertellen over hun leven in de koloniale tijd.
37745: BEYRAU,D. - Inteligenz und Dissens. Die russischen Bildungsschichten in der Sowjetunion 1917-1985.
43356: BEZEMER,T.J. (INLEIDING) - Indonesische kunstnijverheid. Platenatlas.
40078: BEZEMER,T.J - Land-, tuin- en boschbouwkundig woordenboek, bevattende de meest gebruikelijke woorden en uitdrukkingen op het gebied van land-, tuin- & boschbouw, veeteelt, bijenteelt en zuivelbereiding in het Nederlandsch, Fransch, Engels en Duitsch
33083: BEZEMER - Rusland in Nederlandse ogen. Een bundel opstellen. Ter gelegenheid van het afscheid van J.W. Bezemer.
983: BEZEMER,J.W. - De Russische revolutie in westerse ogen. Stemmen van ooggetuige maart1917-maart1918.
31642: BIBLIOTHEEK DER NEDERLANDSE LETTEREN - Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Samengesteld door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en de Vlaamsche Akademie te Gent.
4306: BICKER CAARTEN, A. - Molenspiegel. Het lied van de malende molen in proza en poèzie.
32347: BICKER CAARTEN,A. - De molen in ons volksleven.
37425: BICKER CAARTEN,A. (E.A.) - Molens in Drenthe.
42584: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland 1407/'08 - rondom 1500.
43961: BIEBEL - Biebel in de Twentse sproake. Oale Testament, 4 delen + Nieje Testament, 2delen
40125: BIEGMAN,N.H. - The Turco-Ragusan relationship according to the firmans of Murad III (1575-1595) extant in the State Archives of Dubrovnik
40628: BIELEMAN,J. (EINDRED.) - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw. De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland.
37789: BIELER) SMITH,F.K. - An artist's life and times.
39242: BIENFAIT,CLAUDINE - Rieks beschermelingen.
45252: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL (EA.RED.) - Gelderse gezichten, Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850.
36759: BIERENS DE HAAN,J.C. - Rosendael, Groen Hemeltjes op Aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579.
42010: BIERENS DE HAAN,J.D. - De zin der geschiedenis.
39614: BIERENS DE HAAN,J. - Van oeconomische tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 1777-1952
44080: BIERMAN,A.I. / LIEBURG,M.J.VAN / WITTOP KONING,D.A. - Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867.
43560: BIERUM ) WIERSEMA,P.S.(VOORWOORD) - Bierum in de branding.
2155: BIESHEUVEL,J.M.A. - Opstapper.
2701: BIESHEUVEL,J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen. Voorafgegaan door die aardige beer. Met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
43835: BIEWENGA,AD - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestingskolonie,1680-1730.
40189: BIEWENGA,AD - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie 1680-1730.
45117: BIEZEN,JAN - Het nederlandse orgel in de Renaissance en de Barok, in het bijzonder de school van Jan van Covelens.
39975: BIEZENBOS,LIA VAN DER - Fantasmes maternels dans l'oeuvre de Marguerite Duras. Dialogue entre Duras et Freud.
40303: BIG BEN - Big Ben. Tijdschrift 1945. Nrs. 5 t/m 9 (= laatste nummer)
40218: BIJL,M. VAN DER - Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (historische studien)
2855: BIJL.A. - Het Gelderse water. Waterstaakundige en sociaal-economische ontwikkelingen in de polders van de westelijke Tielerwaard(1809-1940)
31863: BIJL,AART - Vuren, een ''ärrem land''? Elf eeuwen geschiedenis van een dorp aan de Waal.
43206: BIJL,A. - De Nederlandse Convooidienst. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden. 1300-1800.
39080: BIJLHOUT,PHILOMENA - Meer dan een dag.
41149: BIJLOOS,J. - Adrianus VI. De Nederlandse Paus
1021: BIJLSMA,R. - Schriftgezag en schriftgebruik. Een hermeneutiek van de Bijbel.
45037: BIJLSMA,T. - Tinkboek. 50 Jier suvelkooperaesje de Lege Walden, Eagmaryp
42414: BIJLSMA,HEDMAN / BLAUW,WIEBE - Het schaatsrijdersland bij uitnemendheid. 125 Jaar Friesche Isbond.
29999: BIJNAAR,ASPHA - Kasmoni. Een spaartraditie in Suriname en Nederland.
44223: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN A. (EA.) - Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie.
37947: BIJSTERVELD,H.J. - Het ouderenperspectief op thuiszorg. Wensen en behoeften van oudere ten aanzien van de thuis(zorg)situatie in Friesland.
44196: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN A. - Do ut des. Gift giving, memoria, and conflict Management in the Medival Low Countries,
43907: BILDERDIJK,WILLEM - De bezwaren tegen den geest der eeuw van Mr. I. Da Costa, toegelicht.
39808: BILDERDIJK - De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
40040: BILDERDIJK,KATHARINA WILHELMINA - Treurspelen. Treurspelen Ramiro en Dargo. In dezelfde band het treurspel Alfonsus de Eerste door I. Da Costa.
39772: BILDERDIJK,W. - De dichtwerken van Bilderdijk. 16 Delen (compleet met Da Costa;de mensch en dichter Bilderdijk )
39682: BILDERDIJK / KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK - Dichtwerken. (15banden). Dichtwerken van Vrouwe Bilderdijk. (3 banden). Da Costa;de mensch en dichter Bilderdijk. ( 1 band)
41397: BILDERDIJK - Bilderdijkherdenking te Leiden door het Genootschap Willem Bilderdijk op Zaterdag 26 Maart 1938
40324: BILDERDIJK,WILLEM - Nieuwe vermaking.
39061: BILDERDIJK ) HONINGS.RICK - O bloem der steden. Bilderdijk en leiden.
23288: BILIBIN, IWAN (ILLUSTR) - Het sprookje van de schitterende valk/De wonderschone Wassilissa/en andere Russische sprookjes
37114: BILT,J.VAN DER - De grote spiegelkijkers van Roelofs en Rienks. Een episode uit de geschiedenis der Leidse en Utrechtse sterrewachten (1821-1846).
45223: BIMBERG,GUIDO - Musik in der europaischen Gesellschaft des 18 Jahrhunderts.
40190: BINDING,GUNTHER - Baubetrieb im Mittelalter.
32756: BINDING / MAINZER / WIEDENAU - Kleine Kunstgeschichter des deutschen Fachwerkbaus.
41959: BINDING,GUNTHER - Architektonische Formenlehre.
39948: BING / BRAET VON UEBERFELDT - Regional costumes of the Netherlands drawn from life
32268: BINGEN, HILDEGARD OF / HOZESKI,BRUCE(TRANSLATED) - Scivias. The English translation from the critical Latin edition.
43657: BINGHAM, CAPT. THE HON. D. - The Bastille
38440: BINGHAM,M. - Henry Irving and the Victorian theatre.
40287: BINNEBEKE,E.J.B.D - Willen Danielsz. Van Tetrode (ca. 1520-1580). De Delftse Praxiteles. Studie naar het leven en het werk van een zestiende-eeuwse Nederlandse beeldhouwer.
41488: BINNERTS / WUITE / GORTER / KNIPSCHEER / RICHARDS (RED.) - Doopsgezind jaarboekje voor 1904- 3e jaargang t/m 1943 - 42e jaargang. En 1949 - 43e jaargang t/m 1965 59e jaargang.
38489: BIRKS,TONY, - Building the new universities.
41041: BIRT,THEODOR - Aus dem Leben der Antike
42742: BISCHOFF,BERNHARD - Latin Palaeography. Antiquity and the middle ages.
40442: BISMARCK ) MOMMSEN,WILHELM - Bismarck. Ein Politisches Lebensbild
41394: BISSCHOPS,JAN EN BEN SMULDERS - Geschiedenis en vooroordeel
43346: BISSCOP, N.DE / KESEL,W.G. DE - Chinees lakwerk.
43052: BISSIER ) KORZILIUS,J.L. / CEYSSON,B. - Julius Bissier oeuvres 1913-1965.
39120: BLAAS,P.B.M. - Geschiedenis als wetenschap. Een bundel oude en nieuwe essays. (geschiedenis in veelvoud)
40762: BLAAUBOER,A - Organisatie van bestuur en beheer der IJsselmeerpolders
30633: BLAAUW, HENRIETTE - De gestoorde theevisite
31077: BLAAUW,HENRIETTE(BEWERKT) - Prins Edelhart.(Lilliput Bibliotheek)
37677: BLAAUW,HENRIETTE - Mijn liefste boekje. Nieuwe versjes om te lezen en voor te lezen.
41497: BLAAUW,J.N. - "Over de verschillende middelen, die men kan toepassen om een groote stad te verlichten. (overdruk uit de januari maart nummers van """"het gas"""" jaargang 1927, orgaan van de gasfabrikanten)"
43627: BLAAUWEN,A.L. DEN - Het Meissen servies van stadhouder Willem V.
43544: BLAAUWEN, A.L. DEN - Nederlands zilver 1580 - 1830. Dutch Silver 1580 - 1830.
41800: BLACKBURNE ) GRAHAM, P. ANDERSON(ED.) - Blackburne's Chess Games. Seledcted annotated and arranged by Joseph Henry Blackburne.
36656: BLACKWELL,WILLIAM L. - The beginnings of Russian Industrialization 1800-1860.
40617: BLADEL ) ROYMANS,N. / HEYDEN,J.VAN DER E.A. - De negende zaligheid. Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de acht Zaligheden
40138: BLAFFER HRDY,SARAH - Mutter Natur. Die weibliche Seite der Evolution.
42556: BLAIR,CLAUDE - European armour. Circa 1066 to circa 1700
370: BLAKE,JOHN AND AVRIL. - The practical idealists. Twenty-five years of designing for industry.
23186: BLAMAN, ANNA. - La Prisonniere. ( toegelicht door Aad Meinderts, vertaling Pierre H. en Simone Dubois)
23187: BLAMAN,ANNA - Vrouwen.
38782: BLANC,P.M.LE.(REDACTIE) - Kerkelijk zilver. Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.
44287: BLANC,OLIVIER - De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie. ( vertaling M.E.Veenis Pieters )
41877: BLANCH,LESLEY - Journey into the mind's eye. Fragments of an autobiography.
44428: BLANKENSTEIN,ELISABETH VAN - Dr. M. van Blankenstein. Een Nederlands dagbladdiplomaat 1880-1964.
38971: BLANKENSTEIN,A.H.G. (SAMENSTELLER) - Insluiten van drukvormen.
43573: BLASER, WERNER. - Mies van der Rohe. Furniture and Interiors.
2764: BLASING,J.F.E. / VLEESENBEEK,H.H.(RED.) - Van Amsterdam naar Tilburg en toch weer terug. Opstellen aangeboden aan dr. Joh. De Vries ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar economische geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant.
37449: BLASING,J.F.E. - Op het spoor van de Korver. Ontstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix'Fabrieken 1979/1930 Bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
32108: BLASSE - HEGEMAN / DOMELA NIEUWENHUIS / EKKART / JONG,DE / SLUIJTER (RED) - Nederlandse portretten. Bijdragen over de portretkunst in de Nedrelanden uit de zestiende,zeventiende en achtiende eeuw. (Leids Kunsthistorisch Jaarboek)
37142: BLAUKOPF,KURT - Musiksoziologie. Eine Einführung in die Grundbegriffe mit besonderer Berücksichtigung der Soziologie der Tonsysteme
2874: BLAUW,M.J.E. - Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw.
38675: BLAUW,HENRIETTE - Steven en zijn koetjes.
38894: BLAUW,S.DE. - De Sint Martinuskerk te Sneek. Gothische vormen in negentiende-eeuwse bezieling.
42586: BLAUW, MAILI - Geschiedenis van de waterstaatskaart van Nederland 1865-1992.
30048: BLAUWE REEKS - De nieuwe school voor het lager onderwijs. Rapport van de studiecommissie voor scholenbouw.
30047: BLAUWE REEKS - De nieuwe kleuterschool. Rapport van de studiecommissie voor de bouw van kleuterscholen.
31592: BLAUWE PIJL - De verrader. (Blauwe Pijl,weekblad 23)
31594: BLAUWE PIJL - Dubbelspel. (Blauwe Pijl,weekblad 19)
38590: BLAUWE PIJL - De oorlogstrom brengt redding. (Blauwe Pijl,weekblad 9)
36916: BLAZE DE BURY,H. - Dames de la Renaissance. Laure de Noves et Petrarque, Lucrèce Borgia, Vittoria Colonna et Michel Ange, Bianca Capello.
38232: BLEKER.JOHANNA - Die Geschichte der Nierenkrankheiten.
39127: BLES,HARRY DE / BOVEN,GRADDY - Ein maritimer Traum. Zar Peter de Große und die Russische Kriegsmarine.
38093: BLESDIJK ) ZIJLSTRA,SAMME - Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme.
30291: BLIJHAM,GER / KERKMEIJER,WICHER - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999.
36808: BLINK,H. - Nederland en zijne bewoners. Handboek der aardrijkskunde en volkenkunde van Nederland.
38367: BLINOV,GENNADI - Russian folk-style figurines. A collector's notes.
32973: BLOCH,ERNST - Das Prinzip Hoffnung. ( Wissenschaftliche Sonderausgabe )
44249: BLOCH, MARC - Les caractères originaux de l'histoire rurale française.
44344: BLOCH, M. - Feudal Society. 1. The growth of ties of independance. 2. Social classes and political organization. ( translated from the French)
37698: BLOCK,M. DE - Südtirol. (hist.stidies RU Utrecht)
40540: BLOCKMAN,W.P. & H. VAN NUFFEL (RED.) - Staat en religie in de 15e en 16e eeuw. Handelingen van het colloquium te Brussel van 9 tot 12 oktober 1984
2839: BLOCKMANS,W.P. - Veranderende samenleving. De Europese expansie in historisch perspectief.
42737: BLOCKMANS,WIM / PREVENIER, WALTER - De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid 1384-1530.
40271: BLOCKMANS,W.P. EN L.A. VAN DER VALK (RED.) - Van particultiere naar openbare zorg en terug? Sociale politiek in Nederland sinds 1880
2978: BLOEMEN,E.S.A. - Scientific managment in Nederland 1900-1930. (NEHA-series III)
41945: BLOEMENDAAL,HANS (INLEIDING - In memoriam. Le Zekher. ( lijst van de Joodse slachtoffers uit Nederland van de holocaust)
39203: BLOEMINK,F.H.N. - De reus en de mug. (om zelf te lezen!)
40963: BLOK,P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis.
42153: BLOK,H. / HERSCH,D. - Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied.
783: BLOK,W. - Verhaal en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van ''van oude mensen,de dingen die voorbijgaan'' van louis Couperus.
45159: BLOK,A.J. - Over het onderscheid tusschen medeplegen en medeplichtig zijn.
40653: BLOK,P.J. / MULLER,S. (ED.) - Uit P.L. Muller's verspreide geschriften.
3506: BLOK) BERBEROVA,NINA. - Alexandr Blok: A life.
43466: BLOK,W. - P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
37882: BLOK,D.P. - De Franken in Nederland.
42407: BLOK,W. / LEKKERKERKER,K. - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-Romans. Verzorgd en van commentaar voorzien. ( Achter het Boek)
42647: BLOK,ANTON - De bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas, 1730-1774.
41455: BLOK,LODEWIJK - Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814 - 1850.
40572: BLOKKER JAN,JAN BLOKKER JR. EN BAS BLOKKER - Er was eens een god. Bijbelse geschiedenis
23072: BLOKKER, J. - De kwadratuur van de kwattareep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
38003: BLOKLAND,P. / SCHOLS,B. ( EA.) - Nieuw erfrecht in de praktijk. (preadvies)
2664: BLOKZIJL,MAX. - Ik was er zelf bij. Herinneringen en ervaringen uit Duitschland's moeilijkste jaren van een Berlijnsch correspondent verbonden aan een van Nederland's grootste dagbladen.
31413: BLOKZIJL) PROCES - Max Blokzijl. Zijn berechting,veroordeling en executie.
40922: BLOM,J.C.H. / MISSET,C.J. - Broeders sluit U aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten. ( Stichting Hollandse Historische Reeks 3 )
43325: BLOM,J.C.H. (EA.) - A.E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd.
44424: BLOM,J.G.VAN - De opkomst van het vlek Dragten in de provincie Friesland.
41020: BLOM,J.H.C - Verzuiling in Nederland 1850-1925. In het bijzonder op lokaal niveau
40434: BLOM,N.S. - Het arbeidscontract ter zee.
43310: BLOM, J.C.H. (EA.) - Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten.
42783: BLOM,J.C.H. - De muiterij op de Zeven Provinciën. Reacties en gevolgen in Nederland.
44967: BLOND, G. - Het grote leger achter de zwarte vlag. Geschiedenis van het anarchisme
3250: BLONDE,B. - De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550.(bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland)
33090: BLOTKAMP,CAREL (EA.) - De Beginjaren van De Stijl 1917-1922.
39655: BLUM,ANDRÉ: - Tresors de l'art Florentin (XIV-Xve s.)
38550: BLUM,DAVID. - Quintet.Five journeys toward musical fulfillment. Yo-Yo Ma, Jeffrey Tate,Josef Gingold, Richard Goode,Birgit Nilson. With a forword by Arnold Steinhardt.
36429: BLUME,FRIEDRICH (HERAUSGEGEBEN) - Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. ( 14 Bände und 2 Ergänzungsbände und Registerband)
36853: BLUME,FRIEDRICH - Die evangelische Kirchenmusik. (Handbuch der Musikwissenschaft herausgegeben von Ernst Bücken)
38754: BLUNDEN,EDMUND - Keats's publisher a memoir of John Taylor (1781 - 1864 )
44104: BLUSSÉ,J.L. / OPSTALL,M.E.VAN / TS'AO YUNG-HO (UITGEGEVEN) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel I: 1629-1641.EN Deel II, 1641-1648. (RGP, Grote Serie 195, 229 )
37917: BOARDMAN,JOHN - The Greeks overseas. Their early colonies and trade.
44959: BOAS,HENRIËTTE - Terug in den Texstraat. De bewoners en de omgeving.
44252: BOAS,FRANZ / - Kwakiutl ethnography. Edited and abridged by Helen Codere ( classics in ethnography)
39461: BOASE,T.S.R. - Death in the Middle Ages. Mortality, judgment and remembrance
37270: BOBELDIJK,FELICIEN. - Jeugdprentjes.
30269: BOBRICK,BENSON - Siberie. Het land achter de horizon.
36577: BOCCIONI - Boccioni e il suo tempo. Milano Palaze Reale dicembre 1973 - febbraio 1964.
22998: BOCK,M.(EA) - Het Nieuwe Bouwen. Voorgeschiedenis / previous history.
43074: BOCK, M.; SOMER. K. - Architect J.P. Kloos (1905). De ethiek van de constructie.
40160: BOD,RENS - Enriching Linguistics with Statistics. Performance Models of Natural Language.
45158: BODDAERT,JACOB EDUARD - De straf van openbaarmaking der erchterlijke uitspraak.
30977: BODDAERT,MARIE / MIDDERIGH-BOKHORST,B. EN J. - Roswitha. Verhaal uit de 13de eeuw.
31001: BODDAERT,MARIE / MIDDERIGH BOKHORST,B.&J. - Prins Almanzor's makker.
32070: BODDAERT, PIETER (EA) - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden . Behelzende eene beschryving van Zeeland.
38036: BODELSEN,C.A. - Essays and papers. Presented to C.A.Bodelsen on his seventieth birthday.
30784: BODENHEIM, NELLY - Chansons de France depuis le quinzième siècle jusqu'á nos jours. Silhouettes de Nelly bodeheim.
32142: BODEWES,J.A. - Buigen en barsten. De oorlog 1940-1945 in Noord - Nederland.
40502: BODMER,FREDERICK - The loom of language. A Guide to Foreign Languages for the Home Student. Edited and arranged by Lancelot Hogben
43430: BODT,SASKIA DE - Flora`s schatkamer. Het bloemmotief in de Europese kunst en kunstnijverheid.
38418: BOECK,WILHELM - Feuchtmayer Meisterwerke.
36763: BOEHM) PALLEY,R. - The porcelain art of Edward Marshall Boehm.
40528: BOEHN,MAX VON - Der Tanz
684: BOEHN,MAX VON. - Der Tanz.
42899: BOEKE, J.H. - Indische economie. Deel 1: De theorie der Indische economie. Deel 2: De nieuwe economische overheidspolitiek in Nederlandsch-Indië.
2749: BOEKEL,P.N. - De zuivelexport van Nederland tot 1813.
38351: BOEKENTIJDSCHRIFTEN - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland.
23177: BOEKHOLT,J.T.(E.A.) - Denken in varianten. Het methodisch ontwerpen van dragers.
38018: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de negentiende eeuw. ( Drentse Historische Studiën III )
41012: BOEKHOUT,P. - Burgerlijke stand en burgerij. Gids voor het publiek in alle zaken betreffende den burgerlijke stand.
42109: BOEKMAN,E. - Demografie van de Joden in Nederland
2277: BOELEN,J / ODERWALD,J.(BEWERKT EN AANTEKENINGEN) - Het merkwaardige dagboek van en Nederlandsch zeeman 1795-1860. Naar het memoriaal van vice-admiraal J.Boelen Jzn. 1 Napoleontische tijd. 2 Indische tijd.
36699: BOELES,P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw.
37045: BOELHOWER,W. / SCACCHI,A.(EDS.) - Public space,private lives. Race,gender,class and citizenship in New York,1890-1929.
38624: BOENDERMAKER,P. - De Augsburgsche Confessie.
42992: BOER,NIEK.DE / LAMBERT,DONALD - Woonwijken. Nederlandse stedebouw 1945-1985.
43385: BOER,M.G. - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw 'Fijenoord' 1823 -1923.
37488: BOER,C.DE. - De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
43638: BOER, P.DEN - Geschiedenis als beroep. De professionalisering van de geschiedbeoefening in Frankrijk (1818-1914).
44102: BOER, D.E.H. DE / FABER,D.J. / JANSEN,H.P.H. - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode, Serie II. De rekeningen van de rentmeester der domeinen deel 1393-1396. (RGP, Grote Serie 182).
40205: BOER,PIM DEN (RED.) - Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur
2233: BOER,H.E. - Kanalen,kanaalwerken,polders.
31899: BOER,J.DE / NATALINI,A. / VOGELZANG,C. - De Waagstraat, het stadshart van Groningen terug naar nu.
31986: BOER) HAAN,H.DE - Sipke Martens de Boer. Zijn voorouders en nageslacht.
42112: BOER,D.E.H. DE / MARSILJE,J.W. (RED.) - De Nederlanden in de late Middeleeuwen. (Aula)
44103: BOER, D.E.H. DE / FABER,D.J. / JANSEN,H.P.H. - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode, Serie III. De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. Deel 1393-1396. (RGP, Grote Serie 174).
42713: BOER,D.E.H. / MAANEN,R.C.J.VAN - De volkstelling van 1574. Leiden ten tijde van het beleg.
40669: BOER,W. DEN,E.A - Gestalten der geschiedenis in de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
40464: BOER,M.G. DE - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp, 1637-1639.
42270: BOER,F.J.DE - Skiednis fan de Lege Feanterij yn Opsterlan en Smellingerlan.
42709: BOER,D.E.H.DE - Graaf en grafiek. Sociale en economische ontwikkelingen in het middeleeuwse 'Noordholland' tussen 1345 en 1415.
42716: BOER,D.E.H. DE / MARSILJE,J.W. / SMIT,J.G. (RED.) - Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal gehouden in Utrecht op 27 en 28 februari 1997.
42718: BOER, D.E.H.DE / CORDFUNKE,E.H.P. / SARFATIJ,H. - Wi Florens. De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw
42723: BOER, D.E.H. DE / CORDFUNKE,E.H.P. - Graven van Holland. Portretten in woord en beeld (880-1580).
42734: BOER,D.E.H.DE / HERWAARDEN,J.VAN / SCHEURKOGEL,J. - Middeleeuwen.
41988: BOER,W.DEN - Tussen kade en schip. 12 studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing.
42714: BOER,D.E.H. / GLEBA,G. / HOLBACH,R. (HERAUSGEGEBEN) - .in guete freuntlichen nachbarlichen verwantnus und hantierung. Wanderung von Personen, Verbreitung von Ideen, Austausch von Waren in den niederlandischen und deutschen Kustregionen vom 13. -18. Jahrhundet.
4047: BOER / HOEK / LE MAIR / MEULENBERG - Boer en markt. Ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw en de Ceneco-Handelsraad-organisatie in de periode 1949-1974
42782: BOER,DICK E.H. (RED.) - Leidse facetten tien studies over Leidse geschiedenis.
40731: BOER,D.DE / VRIES,JOH DE (SAMENSTELLING) - Wij samen onder de Oranjes. 150 Jaar Nederlandse samenleving
37765: BOEREBOOM,M. - Handboek van de muziekgeschiedenis.
41457: BOEREN,P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van karel de Stoute.
38569: BOERHAAVE / LINDEBOOM,G.A.(VERTAALD EN GEANNOTEERD) - Boerhaave's brieven aan Bassand.
39959: BOERHAVE BEEKMAN,W. (RED.) - Gedenkboek Gijzelaarskamp Haaren.
37568: BOERMA,A. - Jacob Mennes Beukema, een bijzondere man(uit de Marne)in de 19e eeuw, boerenzoon-zeeman-kapitein-landbouwer.
36796: BOERMAN,W.E. - Physisch- en economisch-geografische beschouwingen over de Rijn als Europese rivier. Aangeboden aan W.E.Boerman tgv diens 25jarig hoogleraarsjubileum aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam.
43413: BOERMAN, R. - Water klank beelden. De geometrie van geluid
45207: BOERS - THIJSSE,WILHELMUS HERMANUS - Johan Coenradus Boers 1812-1896 en zijn betekenis voor het Nederlandse muziekleven.
37881: BOERSMA,F. - Promesse in drievoud. De bewogen jeugd van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
32012: BOERSMA,B. / DIJKSTRA,H. (EA) - Gaasterland. Eeuwenoud land tussen Mar en Klif.
43933: BOERSMA BAUKE - Langs onverharde wegen. Friesland in oude foto's 1850-1910.
36974: BOERSMA,J.S / ES,W.A.VAN / MANK,W.C.(E.A. RED.). - Festoen. Opgedragen aan A.N. Zadoks-Josephus Jitta bij haar zeventigste verjaardag. ('Scripta Archaelogica Groningana')
41296: BOERSMA,FRITS - Dagboek van Nederland. Geschiedenis gezien door ooggetuigen
92: BOESE,H. - Zwei Urmusikanten. Smetana--Dvorak.
39929: BOGAARTS,M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. De periode van het Kabinet-Beel. 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band D eerste helft a en b Nederlands-Indië
41590: BOGAERS,J.E. - Civitas en stad van de Bataven en Canninefaten. Rede.
43029: BOGAERS,MARIE ROSE - Potterie Ravelli 1947 - 1977.
43031: BOGAERS,MARIE ROSE - Made in Holland. Gebruikskeramiek 1945-1988.
43251: BOGAERS, MARIE-ROSE(EA.) - De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek.
44059: BOGAERS,LLEWELLYN - Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600. 2 delen. (Deel II: Bijlagen en noten)
39081: BOHATTA,H - Erziehung und Unterricht bei den Griechen und Romer. (Gymnasial-Bibliothek, 21 )
42850: BOHEEMEN,P. VAN / LOF,N.P.J.VAN DER / MEURS,E VAN - Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
39068: BOHLMEN,F. / HOFFMANN,H - Von Athen zum Tempethal. Reiseerinneringen aus Griechenland. (Gymnasial-Bibliothek, 19 )
39178: BOHLMEN,E - Der romische Triumph. (Gymnasial-Bibliothek, 4 )
39552: BOHM,HANS - Wereldtweekamp Schaken '87 in Sevilla. Karpov - Kasparov.
45032: BOHN-BEETS,DOROTHEA - Onze buurt. Ingeleid en toegelicht door Margaretha H. Schenkeveld en Maria A. Schenkeveld-van der Dussen.
42275: BOIN, VICTOR - Geschiedenis van de voetbalsport in België en in Belgisch Kongo. Het Guldenboek van de K.B.V.B. 1895-1945.
41994: BOIS-REYMOND, MANUELA DU / WAGEMAKERS,TON - Mondelinge geschiedenis. Over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen.
37354: BOIS,ERIC / TRESCHLIN,A.M. - Rosen. Rosengemalde von Anne Marie Treschlin.
41564: BOISSEVAIN, CHARLES - Tropisch Nederland. Indrukken eener reis door Nederlandsch-Indië.
44875: BOISSIERE,OLIVIER - Philippe Starck.
32131: BOITEN, E.A.J. (EA) - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
42884: BOIVIN,BERTUS (EINDREDAKTIE) - Beeld schoon water. Drents water tot op de bodem bekeken
4045: BOK,M. / FRIESWIJK,J. / MULDER,R.(RED.) - 100 jaar sociaal-democratie in Friesland.
39277: BOKMA,A. / DE HEN,P.E. - Meer dan geld alleen. Friesland Bank 1913 - 1988. Gedenkboek ter gelegenheid van haar 75- jarig bestaan.
2563: BOKS,D.J. / DEIJL,L.H. VAN DER. - Stoomketels. Leerboek ten dienste van het technisch onderwijs en voor zelfstudie.
42997: BOKUM,JAN TEN - Jan Brandts Buys componist 1868 - 1933. Een Nederlander in Oostenrijk
22: POESJKIN----BOLAND,H. - Russische zon. Over Poesjkin.
38983: BOLESLAWSKI,ISAAK - Sizilianisch.Drachenvariante bis Paulsen-System.
39279: BOLESLAWSKI,ISAAK - Skandinavisch bis Sizilianisch.
29689: BOLHUIS/BRANDT/RANDWIJK/SLOTEMAKER.(REDACTIE) - Nederland in oorlogstijd. Onderdrukking en verzet.
30182: BOLHUIS,JAN VAN - Een geslacht Faber uit de Marne waarin verwerkt kwartietstaat en parenteel van Pieter Faber en Jantje Schuringa, landbouwers op de Har te Westeremden.
43316: BOLKESTEIN,HENDRIK - Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum. Ein Beitrag zum Problem Moral und Gesellschaft.
43733: BOLLAND,G.J.P.L. - Bij Goethe's Faust. Aantekeningen bij een faustcollege (leergang 1918-1919). Uitgewerkt door P.C.E. Meerum Terwogt.
36998: BOLLAND, G.J.P.J.. - Collegium Logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
42279: BOLLAND,J.H. - Slepende rijk. Het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart, 1813-1870.
43791: BOLLAND,J.H. - Slepende rijk. Het ontstaan van de nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
42488: BOLLE, .E. - De Opheffing van de autonomie der Kehilloth (Joodse gemeenten) in Nederland 1796. with english summary.
42814: BOLLE, JACQUES - Vrijheren van het woud. Foto's van Belgisch Kongo.
43388: BOLMAN,J. - Handboek voor edelsteenkunde.
43389: BOLMAN,J. - De edel - en siersteenen. Indeeling - Benamingen - Kenmerken - Vindplaatsen - Herkenning
36735: BOLSÉE,J. (PUBL.) - La grande enquête de 1389 en Brabant.
44418: BOLSWARD - KAPMA,HENK - Bolsward. Veranderend gezicht 1900-1983.
2487: BOLT,H. - Geschiedenis van het Sint-Geertruidsleen te Abbega. 1508-1933(met stamlijst)
42614: BOLTE,WOUTER / MEIJER,JOHAN - Van Berlage tot Bijlmer, architektuur en Stedelijke politiek.
40356: BOLTEN,J. (EA) - Het Leidse Prentenkabinet. De geschiedenis van de verzamelingen.
44591: BOLTJES,S. - De bewijskracht van oorkonden naar het Oud-Friesche recht.
37314: BOLTON,J.L. - The Medieval English economy 1150 - 1500
22840: BOMANS, GODFRIED - El Pintor's toverboek van 1001 nacht
23289: BOMANS, GODFRIED - De ijdele engel
23290: BOMANS, GODFRIED - Jan de zebra
30028: BOMANS, GODFRIED/ VOGES, CAROL - De avonturen van Pa Pinkelman en Tante Pollewop
30394: BOMANS, GODFRIED/VOGES, CAROL (TEK) - De avonturen van Pa Pinkelman
30571: BOMANS, GODFRIED - De avonturen van Bill Clifford
30747: BOMANS,GODFRIED - De ontevreden vis.
39274: BOMANS,VERT) WHITE,EB - Tom Trikkelbout
610: BOND VAN FABRIKANTEN VAN BETONWAREN - Betonwaren. I. Compendium met richtlijnen voor keuze en toepassing. II. Encyclopedisch handboek. III. Appendix.
45156: BONE,E.K.E.VON - De familieraad in Nederland 1811-1838.
77: BONENKAMP,B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150jaar stenografische dienst der Staten-Generaal.
44970: BONENKAMP, B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal.
32089: BONESCHANSCHER,E.J. - Kinderkoor. (a) . 15 tweestemmige liedjes, in noten- en cijferschrift voor scholen, huisgezinnen en zanggezelschappen.
42806: BONESCHANSKER / DIJK / JANSMA / VERHAAR (EDS.) - Cultural uniqueness and regional economy.
41506: BONESCHANSKER,J. - Het Nederlandsch zendeling genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd.
3145: BONGENAAR,A.C.V.M. - The neo-Babylonian Ebabbar Temple at Sippar: its administration and its prosopography.
36591: BONHAM,THOMAS - The chyrurgeons closet. / The chyrurgians closet; or, An antidotarie chyrurgicall. Furnished with varietie and choyce of: Apophlegms,balmes,baths,capscataplasmes,causticks,cerots etc.
2081: BONHOTE,DANIEL. - Als die Musikdosen spielten. Von die Anfangen bis zur Karussellorgel.
42443: BONI,A., - Abelard en Heloise. Het verhaal van mijn ongelukken.
42669: BONIFATIUS) ROMAIN,WILLY PAUL - Bonifatius. Grondlegger van Europa. (ingeleid door Georges Duby).
40720: BONNET ) END,A.VAN DEN - Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw.
43006: BONNET,R. / WIJSENBEEK,L.J.F. - De kunst van Bali; Verleden en Heden.
23196: BONSET,I.K. - Verzen uit 1914. (Met een nawoord door Marco Entrop)
606: BONTA,JUAN PABLO. - Architecture and its interpretation. A study of expressive systems in architecture.
3852: BONTEKOE,WILLEM YSBRANTSZ / ROEPER,V.D.(INLEIDING EN COMMENTAAR) - Iournael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe.De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625.
39753: BONTEMANTEL,HANS / SMIT,C.G.( - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670.
2699: BONTENBAL,A. - Hoe bouwt men? Wat men moet weten voor dat men gaat bouwen.
41237: BOOCKMANN,HARTMUNT - Einführung in die Geschichte des Mittelalters.
42354: BOOCKMANN,HARTMUNT - Die Gegenwart des Mittelalters.
29879: BOODE, DOLLY (TEKST)/LEEUWENBURGH, MAX (TEKENINGEN) - Popje Piet
36635: BOOGAART ) RIDDERBOS,B. - Dinie Boogaart. Werk 1983-2000
43731: BOOGAART,DINIE - Spreekt het niet voor zich..?' Beeld van 't Heechhout
39685: BOOGERT,JOHN B. VAN DEN - Onderzoek naar de doorlaatbaarheid van collodiummembranen voor bacterien.
40637: BOOGMAN,J.C. - Van Spel en Spelers. Verspreide opstellen
41554: BOOGMAN, J.C. - Figuren en Figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C.Boogman.
41282: BOOGMAN,J.C.,C.A. TAMSE - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emancipatie in Nederland
1015: BOOGMAN,J.C. - Van spel en spelers. Verspreide opstellen.
44400: BOOIJ, ALICE - Sneek na 1945.
2790: BOOM,BART VAN DER. - Den Haag in de Tweede Wereldoorlog.
29941: BOOM,H. TEN. - De Reformatie in Rotterdam. 1530-1585. (Hollandse Historische Reeks)
37814: BOOM,A. VAN DER(E.A.) - De aesthetische basis van het grafisch bedrijf. Een serie voordrachten voor de Grafische Universiteit.
3642: BOOM,B.K. - Nederlandsche dendrologie. Geillustreerde handleiding bij het bepelen van de meest voorkomende soorten en varieteiten der gekweekte houtgewassen.
44021: BOOM,H.TEN - De reformatie in Rotterdam,1530 - 1585. ( Hollandse Historische Reeks )
42364: BOOMEN,GERARD VAN DEN - Honderd jaar Vredesbeweging in Nederland. Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor Vrede
41365: BOOMEN,GERARD VAN DEN - Honderd jaar vredesbeweging in Nederland
41025: BOOMGAARD,JEROEN - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
3886: BOOMGARD,J.E.A. - Misdaad en straf in Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552.
42953: BOOMKENS,RENÉ (EA.) - Stad zonder horizon. Stadspolitiek en stedelijke ontwikkeling in Nederland.
38461: BOON,H.N. - Afscheidsaudientie. Tien studies uit de diplomatieke praktijk.
37530: BOON,J.G.M. (SAMENSTELLER) - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag.
41717: BOON, L.P. - Brieven aan literaire vrienden. Bezorgd en van een voorwoord voorzien door Jos Muyers. ( privé-domein160 )
40676: BOON,H.N. - Rêve et Réalité dans l'oeuvre économique et sociale de Napoléon III
2076: BOON.M. - Speeltuinen. Met een inleidend artikel over hun ontwikkeling en beteekenis en een historisch overzicht van het Nederlandsch speeltuinwerk.
2134: BOON,LOUIS PAUL. - De zwarte hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst.
2933: BOON,P.A. - Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720. (st. Hol. Historische reeks)
611: BOON,A.A. - Gewapend beton. Een handleiding voor de studie van materialen,constructie en statische berekening.
4297: BOON, L.J. - 'Dien godlosen hoop van menschen'. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw.
37634: BOON,J.A. - Affinities and extremes. Crisscrossing the bittersweet ethnology of East Indies History, Hindu-Balines culture, and Indo-European allure.
3961: BOON, LOUIS PAUL - Wapenbroeders. Een getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isengrimus,
38071: BOON,L.J - Dien godlosen hoop van menschen. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw
38955: BOONE-SWARTWOLT,I.C.DE - Vertellen en spelen. Aardige verhaaltjes en leuke spelletjes
44048: BOONSTRA,BREGJE - Wat een mooite! Hoogtij in het kinderboek in acht portretten.
2242: BOONSTRA-LUDDEN,GERTA. - De essentie van de dichterlijke persoonlijkheid. Een onderzoek naar het beeld van de dichter in Maria Cvetaeva's literaire portretten uit de jaren '30.
2915: BOONSTRA,O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten,1800-1920. (A.A.G.bijdragen 34)
44636: BOONSTRA,O. / LUNTEREN,P.VAN / VRIES.J.DE - Arnhem 1813. Bezetting en bestorming. (Arnhemse geschiedenis deel 1 )
40780: BOONSTRA,O.W.A. / WOUDE,A.M.VAN DER - Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890. Voorts bijdragen van H.A.M. Snelders en J.L. van Zanden. (A.A.G. Bijdragen 24)
38663: BOOST,W. - Het konijntje, dat zijn neus in een wespennest stak
44055: BOOT,W.J.J. - De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart
31992: BOOT, W.J.J. - Schepen, schelpen, schuitengat. De scheepvaart om Terschelling en Vlieland van 'Adsistent.' tot ' Koegelwieck'
41211: BOOTSMA,PETER / BREEDVELD,WILLEM - De verbeelding aan de macht. Het Kabinet-Den Uyl 1973-1977.
42727: BOOTSMA,PETER - De Molukse acties. Treinkapingen en gijzelingen 1970-1978.
3863: BOOY,E.P.DE - De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw.(Stuchtse Historische reks)
44143: BOOY,E.P.DE - Weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs on de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. ( Stichtse Historische Reeks, 3 )
39822: BOOY,A. DE (ED.) - De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indië oner het beleid van admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606. ( Werken uitgegeven door De Linschoten-Vereeniging LXX en LXXI )
44131: BOOY,E.P.DE - Kweekhoven der Wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. ( Stichtse Historische Reeks)
40914: BORCHSENIUS,POUL - And it was morning. The story of the Jews in our time
37781: BORDEWIJK,F. - De laatste eer
37788: BORDEWIJK,H.W.C. - Theoretische-historische inleiding tot de economie.
31383: BORDEWIJK / COOLEN / ROELANTS / VESTDIJK / WALSCHAP - 5 Auteurs over hun uitgever, 1837-1962. 125 Jaar Nijgh en van Ditmar.
31396: BORDEWIJK,F. - Character. A novel of father and son. (translation by E.M.Prince)
32031: BORDEWIJK,F. - Huissens. Een climacterium.
572: BORDEWIJK - Studiën in volkscultuur.
40399: BOREL,HENRI - Junge Liebe
43813: BORGEN, JILLARD, - De geschiedenis van mijn familie in Nederlands-Indie.
43747: BORGER,GUUS - Het verdwenen veen en de toekomst van het landschap. Rede.
31634: BORGERHOFF MULDER,W.H.L. - Gids voor den ziekendrager.
37239: BORKENAU,FRANZ. - Der europäische Kommunismus. Seine Geschichte von 1917 bis zur Gegenwart.
40607: BORMANN,WERNER - Allgemeine Kartenkunde.
36839: BORN ) LEBENS,J. - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden.
41118: BORNEBROEK,ARNO - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996
42255: BORNEWASSER,J.A. - Vijftig jaar Katholieke Jaargangen 1912-1962. Met een inleiding van Anton van Duinkerken. .
36864: BOROVSKY,VICTOR. - A triptych from the Russian theatre. An artistic biography of the Komissarzhevskys.
36605: BORREN,CH.VAN DEN - Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden.
39365: BORSKÁ, ILONA / MIKULOVA,MILADO - Coppélia.
44589: BORSSUM WAALKES,G.H.VAN - Andreae Tiarae Annotationes. Aanteekeningen betreffende de roomsch-katholieke kerk in Friesland, sedert de hervorming tot het jaar 1696.
39849: BORSSUM WAALKES,G.H. VAN - Dat Boeck van den Oorspronck, een handschrift. Met inleiding en aanteekeningen, namens het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde bewerkt door G.H. van Borssum Waalkes
42976: BORST,ARNO - Lebensformen im Mittelalter.
41790: BORST,J.G. (EA.) - Internationaal economisch verkeer.
43441: BORSTLAP, S. - Keramiek uit Vietnam.
2400: BOS,PAUL,CHRISTIAAN. - Verwonderd zien.The eyes amazed. Werken van Paul Christiaan Bos. A selection from the works. Schilder en etser.Tekst van Noortje Bakker en Christiaan Bos.
32961: BOS,J. / HULST,F.J. / BROOD,P. - Huizen van Stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners.
30141: BOS,J. / HULST, F.J. / BROOD,P. (RED.) - Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners.
30227: BOS,K.G. - De geschiedenis van Scharmer en Harkstede en omgeving.
31326: BOS,W.W.J.M. - Brits-Nederlandse handel en scheepvaart 1870-1914. Een analyse van machtsafbrokkeling op een markt
32366: BOS,DAVID - In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland
36428: BOS,G.J, - Gecostumeerde Optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps ter viering van de 280sten verjaardag der Hoogeschool voorstellende de intrede van Karel V binnen Dordrecht op den 3den junij 1515. bij zijner huldiging tot graaf van Holland.
634: BOS) RAALTE,E.VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werk van een Nederlands staatsman.
40510: BOS,L.B - Geologie van Nederland.
658: BOS,A. - De stad der toekomst. De toekomst der stad. Een stedebouwkundig en sociaal-culturele studie over de groeiende stadsgemeenschap.
3938: BOS,P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
38762: BOS-ROPS / SCHIE / SLOT / ZANDVLIET(RED.) - De archieven in het Algemeen Rijksarchief.
44241: BOS / HERWIJNEN / PLAAT / VERSCHOOR - Oud fonds.Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969.
42261: BOSBEEK ) KROL,HANS - Geschiedenis van het buitengoed Bosbeek in Heemstede en van het adelijk geslacht van Merlen.
40937: BOSCH,R.A - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
40191: BOSCH KEMPER,J. DE - Inleiding tot de wetenschap der zamenleving.
39348: BOSCH,P. - Jongens met pit. Een week met een zeilboot er op uit.
44297: BOSCH,JEROEN ) GOMEZ,ISABEL MATEO - El Bosco en Espana.
44299: BOSCH,JEROEN ) LARSEN,ERIK - Hieronymus Bosch. The complete painting by the visionary master.
44300: BOSCH,JEROEN ) MAROTO,P.S (AO) - El Jardin de las Delicias de El Bosco: copias, estudio tecnico y restauracion.
44301: BOSCH,JEROEN ) WERTHEIM AYMES,CLEMENT A. - The pictorial language of Hieronymus Bosch. Represented in a study of two pictures: The prodigal son, and the temptations of St.Anthony. With comments on themes in other works. ( translated by E.A.Frommer )
44302: BOSCH,JEROEN ) WERTHEIM,AYMES,CLEMENT,A. - Hieronymus Bosch. Eine Einfuhrung in seine geheime Symbolik. Dargestellt am Garten der himmelschen Freuden, am Heuwagen Triptychon, am Lissaboner Altar und an Motiven aus anderen Werken.
43098: BOSCH ) TIBBE,T. - Jac van den Bosch. 1868 - 1948.
44280: BOSCH,JEROEN ) HARRIS,LYNDA - Hieronymus Bosch und die Bildwelt der Katharer. (aus dem Englishen von Sylvia Sokolowski)
44259: BOSCH,JEROEN ) BAX,D. - Beschrijving en poging tot verklaring van het Tuin der onkuisheidsdrieluik van Jeroen Bosch, gevolgd door kritiek op Fraenger.
43048: BOSCH, JAC.VAN DEN - Jac. Van Den Bosch. En de vernieuwing van het binnenhuis.
44359: BOSCH,JEROEN - Gobelins naar Hieronymus Bosch. Atalier Mierzejwski, Warszawa.
44445: BOSCH,JEROEN ) BEUNINGEN,C.VAN - The complete drawings of Hieronymus Bosch.
44446: BOSCH,JEROEN ) COMBE,JACQUES - Jerôme Bosch.
2774: BOSCH,K.D. - Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
30329: BOSCH, JOS VD (TEKST)/GRINSVEN, LEO V (TEK) - Avonturen van tante Leida Pannelat
30328: BOSCH, JOS VD(TEKST)/GRINSVEN, LEO V (TEK) - Steven Sterkenarm
30330: BOSCH, JOS VD (TEKST)/GRINSVEN, LEO V (TEK) - Steven Sterkenarm en Bram de boef.
3393: BOSCH KEMPER,M.J.DE - De tegenwoordige staat van Nederland. Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
36980: BOSCH,K.D. - Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
44444: BOSCH,JEROEN ) BOSCHERE,JEAN DE, - Jérome Bosch.
42433: BOSCH,J. - The Chess Combat Simulator. Test and improve your chess with 50 instructive grandmaster games.
44258: BOSCH,JEROEN ) GERLACH,P. - Jheronimus Bosch. Opstellen over leven en werk.
44260: BOSCH,JEROEN ) DIJCK,G.C.M.VAN - Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch. De feiten. Familie, vrienden en opdrachtgevers ca. 1400-ca.1635.
44261: BOSCH,JEROEN ) ROBIN,PIERRE - Ambiguïté de Jérôme Bosch. ( Annales de l'Ecole des Hautes Etudes, tome VI )
45172: BOSCH,THEODOOR WILLEM VAN DEN - Proeve van een ontwerp voor een Wetboek van Militaire Strafvordering.
43542: BOSCHMA,C.(EA.) - Antwerps plateel. Tentoonstelling Fries Museum Leeuwarden.
40858: BOSCHMA,KEES - Reizen in Napoleons tijd. Een avontuurlijke en soms hachelijke onderneming.
906: BOSCHMA,J.C. - Blockpoint relock methode. Pijninhibitie en facilitatie van het bewegen. Een nieuwe fysiotherapeutische benadering in onderzoek en behandeling.
41202: BOSDRIESZ,JAN,EN GERARD SOETEMAN - Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog - de chaos - de vrijheid. Bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren
42497: BOSKOOP ) TROMP,JAN - Boskoops Koninklijke (1861 - 1986).
39572: BOSL,KARL - Europa im Mittelalter. Weltgeschichte eines Jahrtausends.
43221: BOSMA,KOOS / ZWARTS,KIM - De kunstwerken van Rijkswaterstaat. The structural art works of Rijkswaterstaat.
38872: BOSMAN,J.M.H. - Historische kijkkast. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere school.
43312: BOSMANS,SARAH - Keramiek uit het islamitisch cultuurgebied. De collectie Hillegonde Janssen. (Keramika jaargang 23 nr 1)
40843: BOSSAERS,K.W.J.M - Van kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw
44315: BOSSCHA ERDBRINK,G.R. - Het keuckenboeck van de tollenaar van Lobith 1428/29 ( Fontes Minores Medii Aevi XVIII)
31796: BOSSCHA,J. - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken.
40093: BOSSCHAERT,D - De stad Utrecht als medisch ontwikkelingsgebied. Proceeding medical care for the underprivileged in Utrecht town during the ninetheenth century
29724: BOSSCHER, DOEKO - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939-1952).
39980: BOSSCHER,PH. M. E.A. (RED.) - Prins Hendrik de Zeevaarder 1820-1879.
42370: BOSSELAAR, J. - Stedelijke rioleeringen. Handboek voor studie en practijk betreffende het ontwerpen en aanleggen van stedelijke rioleeringen.
37946: BOSSELAAR D.E. (EA RED.) - Gedenkboek van het Genootschap van Leeraren aan Ned. Gymnasiën 1830-1930
29934: BOSSENBROEK,MARTIN / KOMPAGNIE,JAN H. - Het mysterie van de verdwenen bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
37581: BOSSENBROEK,MARTIN - Holland op zijn breedst. Indië en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900.
45198: BOSSUYT,IGNAZE - Beknopt overzicht van de muziekgeschiedenis.
262: RUETER----BOSTERS,C. - Werk van Pam G. Rueter.(grafici in woord en beeld).
44039: BOSWELL,JOHN - The marriage of likeness. Same-sex unions in pre-modern Europe.
43303: BOSWELL,JOHN - Christianity, social tolerance, and homosexuality. Gay people in Western Europe from the beginning of the Christian Era to the fourteenth century.
29888: BOSWELL, JOHN/BARRETT, RON - The Pop-up White House
30175: BOSWELL) POTTLE,F.A. (ED.) - Boswell in Holland 1763-1764. (including his correspondence with Belle van Zuylen/Zélide)
3344: BOSWELL) BRADY,F. / POTTLE,F.(EDS.) - Boswell on the Grand Tour. Italy,Corsica, and France 1765/1766.
42941: BOSWELL,JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
40815: BOT,PETER - Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving 500-1500
44640: BOT,P.N.M. - Humanisme en onderwijs in Nederland.
41056: BOTERF,HERVE LE - Anne de Bretagne.(Recherches et documentation de Marialys Bertault)
31062: BOTERMANS,J. / VISSER,N. / BURRETT,T. - Timpen, hinkelen & pierebollen. Spelen in de Lage Landen
43590: BOTH,JAN - Middelharnis. Veranderingen in de 20e eeuw.
44126: BOTKE,IJ. - Het schrijf-boek van Marten Aedsges ( 1746-1806 ), landbouwer te Zuurdijk. Zoo nuttig in zijne kring alslandbouwer. ( Historia Agriculturae XVII )
3224: BOTKE,IJ. - Zo nuttig in zijne kring als landbouwer. Het 'schrijf-boek' van Marten Aedsges (1742-1806). (Historia Agriculturae XVII)
42404: BOTKE,J. - Natûr en gea. Deel 1 tm 5.
2338: BOTKIN,B.A.(ED.) - A treasury of American folklore. Stories,ballads and traditions of the people.
30117: BOTS,H. / MIJNHARDT,W.W. (RED.) - De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het Patriottisme.
22879: BOTTEMA, TJEERD - Mijn leven
30099: BOTTEMA,JAAP. - Ze waren onder ons. 300 Jaar Joden in Delfzijl 1642 - 1942.
39216: BOTTEMA,TJEERD - Een hollandse jongen in Arizona.
43923: BOTTENHEIM,S.A.M. - De opera in Nederland. (Patriareeks)
44891: BOTTENHEIM,S.A.M., - De opera in Nederland.(Patriareeks)
38427: BOTWINNIK,M.M. - Keur van mijn beste partijen.
43193: BOUCHER,FRANCOIS - A history of the costume in the West.
38935: BOUDIER-BAKKER,INA, - Saraï.
37613: BOUFFARD.P / CREUX,R. - Fountains. Mirrors of Switzerland
31299: BOUGUIGNON) VANDERNOOT, ANDRÉ - Francis de Bourguignon. Essai biographique.
38763: BOUHUYS,MIES / KRIJGER,HENK - Hand in hand.
42331: BOULEZ.PIERRE / NATTIEZ,J.J. (ED.) - Orientations. Collected writings Pierre Boulez.
749: BOUMA,HANS. - Holland, magie van de werkelijkheid. Foto's Toon Fey,Martin Kers en Frans Lanting.
23073: BOUMA, G.J.A. (E.A) - De Friese Sjees. Onder redactie van de Stichting ' It Fryske Hoars '.
2729: BOUMA) HEKKEMA,HERMA. - S.J.Bouma 1899-1959.
37287: BOUMA,H. - Receptive systems. Mediating certain light reactions of the pupil in the human eye.
41328: BOUMAN,P.J. - Samenleving in puin. Sociologische waarnemingen in West-Duitsland
2872: BOUMAN,P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwsche landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943.
3186: BOUMAN,P.J. - Rotterdam en het Duitsche achterland 1831-1851.
37110: BOUMAN,P.J. - De April-mei-stakingen van 1943.
42895: BOUMAN,P.J. - Johan Maurits van Nassau de Braziliaan.
42551: BOUMAN, A. - De orgels in de Groote of Martinikerk te Groningen.
44980: BOURDON,M. - Elémens d'algèbre.
40142: BOURGOING,JEAN DE - Aus den Papieren des Herzogs von Reichstadt
44081: BOURGONDIE,DAVID - TENHAEFF,N.B. - Bisschop David van Bourgondie en zijn stad. Utrechtsch- Hollandsche jaarboeken 1481-1483.
32802: BOURIGNON ) BAAR, MIRJAM DE - Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680)
29793: BOURKE,JOANNA. - Dismembering the male. Men's bodies, Britain and the Great War
3428: BOURNE,JOYCE - Who's who in opera. A guide to opera characters.
38788: BOURNE,K. - Britain and the balance of power in North/America 1815/1908.
43082: BOUT,J. VAN DEN - Architectuur in Fryslân. 1940-2000.
38505: BOUTELLIER,HANS - Solidariteit en slachtofferhulp. De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur.
38785: BOUTENS) BLOK,W. - P.C.Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
4277: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
42672: BOUVY, D. - Beeldhouwkunst Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht
40286: BOUW,CAROLIEN E.A. (RED.) - Gaan & Staan
23238: BOUWEN / BATIR - Bouwen '67 van traditionele naar industriele bouwmethoden / Batir '67 des methodes de construction traditionelles vers le methode industrielles.
43144: BOUWENS,BRAM - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
39017: BOUWERS,LENZE L. - Rondeel.(eenheden reeks)
2411: BOUWKUNDIG WEEKBLAD - Bouwkundigweekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten. 69e jaargang 1951.
2412: BOUWKUNDIG WEEKBLAD - Bouwkundigweekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten. 68e jaargang 1950.
2413: BOUWKUNDIG WEEKBLAD - Bouwkundigweekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten. 67e jaargang 1949.
2414: BOUWKUNDIG WEEKBLAD - Bouwkundigweekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten. 66e jaargang 1948.
2415: BOUWKUNDIG WEEKBLAD - Bouwkundigweekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten. 65e jaargang 1947.
2416: BOUWKUNDIG WEEKBLAD - Bouwkundigweekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten. 79e jaargang 1961.
2417: BOUWKUNDIG WEEKBLAD - Bouwkundigweekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten. 80e jaargang 1962.
2418: BOUWKUNDIG WEEKBLAD - Bouwkundigweekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten. 82e jaargang 1964.
2419: BOUWKUNDIG WEEKBLAD - Bouwkundigweekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten. 84e jaargang 1965.
2420: BOUWKUNDIG WEEKBLAD - Bouwkundigweekblad. Orgaan van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Bond van Nederlandsche architecten. 85e jaargang 1966.
39458: BOUWMAN,E. / BULTHUIS,F. - Natuurkunde en weerkunde voor land- en tuinbouwscholen.
41756: BOUWMEESTER,H. / HENDRIKS,I. - Het tijdperk Botwinnik 1946 - 1970
3449: BOUWSTENEN VLAM,C.C / VENTE.M.A. (EDS.) - Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden.
45141: BOVEN,M.W.VAN - De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811
30568: BOVENS/NAEREBOUT - Havens achter de kim
30565: BOVENS/NAEREBOUT - Op de lange deining
30566: BOVENS/NAEREBOUT - Van zee tot zee
30567: BOVENS/NAEREBOUT - Van stoom tot atoom
42657: BOWEN,JEREMY - Zes dagen.De oorlog die het Midden-Oosten voorgoed veranderde.
40579: BOWERSOCK,G.W. AND T.J. CORNELL (ED.) - A.D. Momigliano. Studies on Modern Scholarship. With New Translation by T.J. Cornell
44639: BOWMAN,MARY ELLENOR STAFFORD - Descendants of Isaac Van Tuyl, Sr. and Mary McCarter of Bernards Township, Somerset County New Jersey. Ancestral background and notes on the related first Dutch familys of van Pelt, Lakerman, De Kay, Couwenhoven, Jobs, McCarter, van Cortland, Ten Broeck.
2631: BOWRA,C.M. - Primitive song.
44646: BOXER,C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800,
44647: BOXER, C.R., - De Nederlanders in Brazilië, 1624-1654.
39985: BOXHOORN,A. - The Cold War and the Rift in the Governments of National Unity. Belgium, France and Italy in the spring of 1947: a Comparison
315: BOYD,WILLIAM. - The history of Western education.
42797: BOYD WHYTE,IAIN - Emil Hoppe-Marcel Kammerer- Otto Schönthal. Three architects from the masterclass of Otto Wagner.
42294: BOYD, ROBIN - New directions in Japanese architecture.
40518: BOYER,RICHARD E. - English declarations of Indulgence 1687 and 1688. (Studies in European History XV)
37278: BRÜHL ) KROSIGK,HANS VON - Karl Graf von Brühl. General-Intendant der königlichen Schauspiele, später der Museen in Berlin und seine Eltern. Lebensbilder auf Grund der Handschriften des Archivs zu Seifersdorf.
43319: BRÄUTIGAM,HERBERT - Schätze Chinas aus Museen der DDR
43604: BRAA,J. / HUUSSEN,A.H. / NAARDEN,B. / WILLEMSEN,C.A L.M. - Russians and Dutchmen relations before 1917. Proceedings of the Conference on the Relations between Russia & the Netherlands from the 16th to the 20th Century held at the Rijksmuseum Amsterdam, june 1989.
22853: BRAAK, MENNO TER) HANSSEN,LEON - Want alle verlies is winst.Menno ter Braak,1902-1940.(deel I 1902-1930)
41794: BRAAM,A.VAN - Ambtenaren en bureaukratie in Nederland.
40778: BRAAT / KLASENS - Artefact. 150 Jaar Rijksmuseum van Oudheden 1818-1968
2131: BRABANDER,GERARD DEN. - Later..beter!
3367: BRABANDER,G.L. DE - Etappes van de geschiedenis van het westers economisch denken.
39906: BRABANTICA - Varia historica brabantica. Deel I t/m V (1952-1976)
41652: BRABER, J.L. - Stad aan 't Haringvliet zoals het was.
37070: BRABER,HELLEKE VAN DEN - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
38965: BRACKMANN,C. / FRIESENDORP,M. (RED.) - Oosthoek Lexicon Nederlandse en Vlaamse literatuur.
2288: BRADBURY,RAY. - Death is a lonely bussines.
41602: BRAEKEN,LEO. - De dekenij Herentals (1603-1669). Bijdrage tot de studie van het godsdienstig leven in het bisdom Antwerpen.
37017: BRAEKMAN,WILLY L. - Medische en technische Middelnederlandse recepten. Een tweede bijdrage tot de geschiedenis van de vakliteratuur in de Nederlanden.
41320: BRAEMBUSSCHE,A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis
42190: BRAHMS ) BRINKMANN,REINHOLD - Late Idyll. The Second Symphony of Johannes Brahms.
37541: BRAHMS ) THOMAS SAN-GALLI,W.A. - Johannes Brahms.
37501: BRAHMS } REHBERG,WALTER UND PAULA - Johannes Brahms. Sein Leben und Werk.
3806: BRAHMS) LAWSON,COLIN - Brahms: clarinet quintet. (Cambridge music handbooks)
29791: BRAHMS) MUSGRAVE,MICHAEL. - A Brahms reader.
29795: BRAHMS) SAMS,ERIC. - The songs of Johannes Brahms.
2240: BRAKMAN,WILLEM. - Leesclubje.
30981: BRAKMAN,WILLEM - Een winterreis.
41170: BRAND,KARL-WERNER U.A - Aufbruch in eine andere Gesellschaft. Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik.
657: BRAND,J. / JANSELIJN,H.(RED.) - Het idee van de stad. (Akademie voor Beeldende Kunsten Arnhem, Stichting Festival Arnhem)
42743: BRAND,A.J.(RED.) - Oorlog in de middeleeuwen. ( Middeleeuwse Studies en Bronnen )
42754: BRAND,HANNO (ED.) - Trade, diplomacy and cultural exchange. Contunuity and change in the North Sea area and the Balticc. 1350-1750. ( Groninger Hanze Studies)
37147: BRANDEN,L.VAN DEN - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw. (Kon.Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde)
23087: BRANDENBARG, TON. - Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd. (15de/16de eeuw).
44675: BRANDOLINI / GEHRY/ MENDINI (UA) - ROMAIN, LOTHAR (HERAUSGEGEBEN) - Busstops. Internationales Design-Projekt 1994.
45026: BRANDON,DON / BRANDON,JOYCE - Memoirs and confessions of a stage magician
42095: BRANDS,M.C. - Historisme als ideologie.Het 'anti-normatieve' en 'onpolitieke' element in de Duitse geschiedwetenschap.
42007: BRANDS,M.C. / DUNK,H.W.VON DER / ZWAGER,H.H. - Ego documenten, een bijzonder genre van historische bronnen.
22890: BRANDS) COLPAART,A. / SLAGTER,E. - Eugène Brands. Werk op papier.
22918: BRANDS) GARREL, BETTY VAN (E.A.) - Eugène Brands. Collectie G. Hofland.
36869: BRANDS) WINGEN,ED. - Eugène Brands.
37627: BRANDSMA,F.J. - Low froude number expansions for the wave pattern and the wave resistance of general ship forms.
44819: BRANDSMA,TITUS - Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. ( Frisia Catholica II )
41385: BRANDSMA,TITUS - Mijn cel. Dagorde van een gevangene.
43748: BRANDT CORSTIUS,H. - De Hoofdredacteur.
41104: BRANDT,RUT - Freundesland. Erinnerungen.
36448: BRANDT, BILL - Perspective of Nudes.
39925: BRANDT-VAN DER VEEN,J. (ED.) - Het Thorbecke archief 1798-1872. (werken Historisch Genootschap)
38058: BRANDT,PAUL - Sehen und Erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbetrachtung.
36508: BRANDTS BUYS,L. - De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier. Een omvangrijk documentatiewerk over de Westfriese boerderij met zijn typisch pyramidale dak.
84: BRANDTS BUYS.M.A.JR. - Gedenkboek tgv. Zijn 25jarig jubileum als dirigent van het Arnhemsche Toonkunstkoor. 1915--1940
39371: BRANDTSTÄDTER,H - De tooverviool. Een ware geschiedenis van iemand die haar heeft gevonden en van een die haar bespeeld heeft.
2455: BRANT,SEBASTIAN. - The ship of fools. (translated by william Gillis and with the original woodcuts)
374: BRASSAI - The secret Paris of the 30's.
37816: BRATTINGA,PIETER - Planning for industry, art & education as executed by Pieter Brattinga.
44942: BRAUDEL,FERNAND - Le Monde de Jacques Cartier. L'aventure au XVIe siècle.
40001: BRAUDEL,FERNAND - Civilization & Capitalism 15th-18th Century. Volume 2. The Wheels of Commerce
40362: BRAUDEL,FERNAND - Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle. Tome I. Les structures du quotidien: le possible et l'impossible
43752: BRAUN,G. / HOGENBERG,F. - Oude Europese Stadsgezichten.
43157: BRAUN RONSDORF,M. - Des Merveilles aux Garçonnes. Histoire de l'élégance en Europe de 1789-1929.
38772: BRAUNE,W. - Althochdeutsche Grammatik
37002: BRAUNFELS,WOLFGANG - Monasteries of Western Europe. The architecture of the orders.
38616: BRAUNTHAL,JULIUS - History of the International world socialism. Volume 3 1943-1968.
43259: BREAD & BUTTER - Brand Bible. Tradeshow for selected brands. Winter 2011.
40770: BREASTED,J.H. - Geschichte Aegyptens
39026: BRECKENRIDGE,GERALD - De radio jongens bij den douanedienst.
37831: BREDA ) ROOIJEN,MAURITS VAN - Breda vroeger en nu.
30891: BREDA,AART - Van kaboutertje Lekkerbek. Verteld en getekend door Aart van Breda.
39818: BREDA ) DE ORANJEBOOM - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda. De Oranjeboom. Delen VI t/m XXI jaargang 1953 t/m1968.
38832: BREDERO) PRUDON,S.J.(INLEIDING EN TOELICHTINGEN) - Spaanschen Brabander. Ierolimo.
38281: BREDERO) NAEFF,J.P.(ED.) - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero.
36801: BREDERO) RIJNBACH,A. A. VAN - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst.
41596: BREDERO,A.H. - Oratio pro domo: Tegen een misverstaan der middeleeuwen. Rede.
31626: BREDERO,R.H. - Welvaart en woningbouw.
38178: BREDERO) STUTTERHEIM,C.F.P.(INLEIDING,TOEGELICHTING) - Spaanschen Brabander. (de werken van Gerbrand Adriansz. Bredero)
42477: BREDERO,ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
38989: BREDERO) STUIVELING,GARMT (SAMENGESTELD) - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven.
41019: BREDERODE,T. VAN - Collocation retrictions, frames and metaphor
41835: BREDEVOORT ) STARING INSTITUUT(RED.) BEUKELAER / DORRESTEIJN (EA.) - Bredevoort een heerlijkheid. 1188-1988.
36420: BREDIUS / BRUGMANS / KALFF / KERNKAMP / MEIJER / ROGGE / SCHEURLEER / WEISSMAN - Amsterdam in de zeventiende eeuw. 3delen 1: Groei en bloei der stad,regeering en historie. 2: Handel en nijverheid,huiselijk en maartschappelijk leven,godsdienstig leven. 3: Kunst, bouw- en beeldhouwkunst,schiderkunst,letterkunde en tooneel,muziekleven.
45265: BREDSCHNEYDER,FRED - Meer dan een eeuw operette in Nederland.
41308: BREE,L.W. DE - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw
43024: BREE,J.DE - Zeeuws zilver. Voornamelijk met betrekking tot Middelburg.
40445: BREEBAART,A.B. - Clio and Antiquity. History and Historiography of the Greek and Roman World.
2103: BREEDEN,S. / WRIGHT,B. - Kakadu. Looking after the country. The Gagudju way.
31793: BREEJEN,P.DEN - Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente. De sociaal-economische koerswijziging van twee Hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.
42511: BREEN ,JACK / OLSTHOORN, BERNARD - De Wand. Vormstudie.
43254: BREGMAN ) SIJENS, DOEKE - Boele Bregman. Alles bestaat uit kleur.
43036: BREGMAN ) HELLINGA,SIEP - Boele Bregman. 1918 -1980. de collectie Hellinga in Britswerd.
45160: BREGSTEIN,M.H. - De beteekenis der wilsovereenstemming voor de uitlegging van overeenkomsten. Rede.
32949: BREISACH,ERNST - Historiography. Ancient, Medieval & Modern.
36778: BREISCH,LINDA L. / KENNEDY,VICTOR S. - A selected bibliography of worldwide oyster literature.
37085: BREITENBACH) HOLZ,KEITH / SCHOPF,WOLFGANG. - Im Auge des Exils. Josef Breitenbach und die Freie Deutsche Kultur in Paris 1933-1941.(text in English and German)
31279: BREITHAUPT,RUDOLF M. - Die Naturliche Klaviertechnik. Band I. Handbuch der modernen Methodik und Spielpraxis.
38581: BREITKOPF,JOHANN GOTTLOB IMMANUEL - Ueber Buchdruckery und Buchhandel in Leipzig.
38040: BREITKOPF & HÄRTEL - Pasticcio auf das 250 jährige Bestehens des Verlages Breitkopf & Härtel. Beiträge zur Geschichte des Hauses.
2895: BREMAN,JAN. - Koelies,planters en koloniale politiek. Het arbeidersregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's oostkust in het begin van de twintigste eeuw.
39213: BREMAN,PIETER - Van landgoed tot gemeengoed. De geschiedenis van park Merwestein.
2674: BREMER,J.T. - Het ganzenroer.
418: BREMER,G.J.W. - Een rechtsdraaiend appelzuur.
44845: BREMMER,ROLF H. - A bibliographical guide to Old Frisian Studies.
42424: BREMMER, ROLF H. / JOHNSTON,T.S.B. / VRIES.O. (EDS.) - Approaches to old Frisian philology. ( Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Band 49 )
44844: BREMMER,ROLF H. - Aspects of Old-Frisian philology. ( Estrikken,69 )
44432: BRENAN,GERALD - Het Spaanse labyrinth. Een overzicht van de sociale en politieke achtergrond van de burgeroorlog.
2662: BRENAN,GERALD. - South from Granada.
698: BRENAN,GERALD. - Het Spaanse Labyrinth. Een overzicht van de sociale en politieke achtergrond van de burgeroorlog.
38309: BRENDEL,A. - Nachdenken uber Musik. Mit einem Interview von Jeremy Siepmann
3600: BRENDEL,ALFRED. - Music Sounded Out. Essays, Lectures, Interviews, Afterthoughts.
38315: BRENDEL,ALFRED - Music sounded out. Musical thoughts and afterthoughts.
3820: BRENDEL,ALFRED - Musical thoughts and afterthoughts.
38237: BRENDEL,ALFRED - Music sounded out. Essays, lectures, interviews, afterthoughts
43391: BRENDLER,GERHARD - Geschichte und Gestalten - Civitas dei - von der Kaiserkirche bis zu den Ablassthesen.
3490: BRENT,J. / NAUMOV,V.P. - Stalin's last crime. The plot against the jewish doctors 1948-1953.
41816: BREPOELS,JAAK - Het lager onderwijs in de provincie Limburg (1815-1830).( Maaslandse Monografieen)
37117: BRESSER,JAN (BERIJMING) - Tijl Uilenspiegel
41615: BRESSLAU,HARRY - Handbuch der Urkundenkehre for Deutschland und Italien. Erster band.
39111: BREUER,J. - Romeinsch België. (De Wetenschappelijke Bibliotheek)
44527: BREUGEL DOUGLAS,R.VAN, - Herinneringen uit 1815, door eenen Frieschen vrijwilligen jager.
42223: BREUKELMAN,J.B. - Wetten en verordeningen van franschen en andre oorsprong, hier te lande executoir verklaard en uitgevaardigd. 1790-1813.
43569: BREUKER,PHILIPPUS / GULMANS,JAN (RED.) - De dichters en de filosofen. Wijsgerige aspecten van de poezie in Nederlandrond 1900.
31600: BREUKER, P. (EINDREDACTIE) - Kaatsen : lange traditie, levende sport
4032: BREUKER, PH.H. / JANSE,A.(RED.) - Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefde verhouding.
44858: BREUKER,PH. / JANSE,A. (RED.) - Negen eeuwen Friesland - Holland. Geschiedenis van een haat - liefdeverhouding.
42361: BREUKER,PIETER - Oan de hang. In samling skogingen, artikels en lezingen oer keatsen,keatshistoarje, keunst en kultuer.
43328: BREUKER,P. (RED.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. 1853-2003.
37049: BREUKERS,HAICO / POTHOFF,MARIN - Stedelijke openbare ruimte. Kerstnummer Grafisch Nederland 1992
23114: BREUR, DUNYA. - Een verborgen herinnering. Tekeningen van Aat Breur-Hibma uit het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück en de gevangenis in Utrecht 1942-1945.
42449: BREWER,J. / STYLES,J. (EDS.) - An ungovernable people. The English and their law in the seventeenth and eighteenth century.
42819: BREYER / NASARSKI / PIEKALKIEWICZ - Nachbarn seit tausend Jahren. Deutsche und Polen in Bildern und Dokumenten.
42878: BREYTENBACH,CLOETE / BARROW,BRIAN(TEXT) - The Spirit of District Six.
39997: BRIALMONT,HENRY ALEXIS - La Défense des États et la fortification a la fin du XIXe siècle.
42489: BRIGANTI,G. - Glanzvolles Europa. Beruhmte Veduten und Reiseberichte des 18. Jahrhunderts
2334: BRIGGS,W.G. - The camera in advertising and industry. With 54 representive illustrations.
44772: BRIGGS,ROBIN - Heksenwaan. De sociale en culturele geschiedenis van hekserij in Europa.
2653: BRIJDER,H.A.G. / BEELEN,J. / MEER,L.B.VAN DER. - De Etrusken.
117: BRIJNEN,A. - Handboek voor het pianovak. Theoretische grondbeginselen ten behoeve van piano-technici,stemmers,hiutbewerkers e.a.
40534: BRILL,PAUL (RED.) - Kopstukken van het laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten
30376: BRILL - Tuta sub aegide Pallas. E.J.Brill and the world of learning. Published on the occasion of the company's tercentenary.
234: BRINCKMANN,A.E. - Stadtbaukunst. Geschichtliche Querschnitte und neuzeitliche Ziele.
546: BRINCKMANN,A.E. - Baukunst. Die kunstlerische Werte im Werk des Architekten.
40968: BRINK,J. (E.A) - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1930-1955.
3927: BRINK,A.VAN DEN - Structuur in beweging: het landbouwstructuurbeleid in Nederland 1945-1985.(Wageningse economische studies)
3372: BRINK,J.R.M. - Zoeken naar een heilstaat. Opbouw,neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.
41495: BRINK,JAN TEN - Geheimzinnige machten. De keerzijde der politieke medaille te Parijs in 1793 en 1794.
42501: BRINK,JAN TEN - Letterkundige schetsen. 2delen, oa Fransch realismus, poezie van november 1863,Bilderdijk en de aanloop, gesprekken over Lindo en Cremer, De erste romans van Dickens ( ruim 160p).
39475: BRINKEL,TH.B.F.M. / BRUIJN,J.DE / POSTMA,A. (RED.) - Het kabinet Mackay. Opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).
43027: BRINKER,HELMUT / LUTZ,ALBERT - Chinese Cloisonne.The Pierre Uldry collection.
39491: BRINKGREVE,H. - Op Zonneheuvel. ( Bibliotheek Ons Genoegen)
30781: BRINKGREVE-ENTROP,J.H. - Meisjes die vliegen.
31516: BRINKGREVE,H. - Een zomervacantie aan zee. ( Ons Genoegen- serie B: meisjesboeken)
31517: BRINKGREVE-WICHERINK,T. - Voor 't eerst van huis: (in de vacantie-serie B: Meisjesboeken)
31944: BRINKGREVE-WICHERINK,TINE. - Dina's reisavontuur. ( Bibliothek Ons Genoegen)
31947: BRINKGREVE,H. - Riekje Roodmuts.(Bibliotheek Ons Genoegen)
32229: BRINKGREVE-WICHERINK,T. - Lies en Loek's bakvischtijd.
39535: BRINKGREVE,SUZE - Annie en Doortje. (Bibliotheek Ons genoegen)
39219: BRINKGREVE-ENTROP, J. - De nichtjes Jet en Ine
39735: BRINKMAN - Brinkman's catalogus van boeken, plaat - en kaartwerken. Die gedurende 1901 tot en met 1980 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt.
22937: BRINKMAN / VLUGT,VAN DER) ADRIAANSZ,E.(A.O.) - The Sonneveld House. An Avant-Garde home from 1933.
37602: BRION,MARCEL - Pompeji und Herculaneum.
37906: BRION ) HARTOG,J. - Luis Brion. De admiraal-financier.
44723: BRITISH DESIGN - Profile. 50 British design groups & their works.
3446: BRITTEN) KENNEDY,M. - Britten.(Master musicians series edited by Stanley Sadie)
3598: BRITTEN) MITCHELL, DONALD / REED,PHILIP(EDS.) - Letters from a life. Selected letters and diaries of benjamin Britten 1913-1976. Volume 1 1923-39. Volume 2 1939-1945.
23123: BRIULLOV) LEONTYEVA, GALINA - Bruillov. Artist of Russian Romanticism.
42048: BROCKE,MICHAEL / JOCHUM,HERBERT (HERAUSGEGEBEN) - Wolkensaule und Feuerschein. Judische Theologie des Holocaust.
43394: BROCKHAUS JUBILAUMSAUSGABE - Der Grosse Brockhaus in zwölf Bänden.
291: BRODNER,E. / KROEKER.I. - Schulbauten.
23171: BRODSKY.JOSEPH - Tussen iemand en niemand. (vertaling Frans Kellendonk en Kees Verheul)
42426: BRODSKY, JOSEPH - Ex Ponto. Gedichten 1961-1996. Infeleid ,gekozen en vertaald door Peter Zeeman (tenzij anders aangegeven).
41912: BROECKAERT,KAREL - Borgers in den estaminé. Met inleiding en aantekeningen van Dr.A.Jacob.
44881: BROECKE,M. VAN DEN / KROGT,P.VAN DEN / MEURER,P. - Abraham Ortelius and the First Atlas. Essays commemorating the quadricentennial of his death 1598-1998.
31318: BROECKX ,JAN - Grondslagen van de muziekgeschiedenis.
39503: BROECKX,JAN.L. - Contemporary views on musical style and aesthetics.
2607: BROEK,JOOP VAN DEN. - A los toros.
36696: BROEK VAN DEN A.J.P. / BOEKE,J. / BARGE,J.A.J. - Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch. 1 Geschiedenis der ontleedkunde skelet en gewrichten. 2 Spierstelsel-vaatstelsel. 3 Splanchologie. 4 Zenuwstelsel. 5 Zintuigen.
40758: BROEKHUIJSEN,KLARA - De Zwarte-ogen-meesters. Een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep Noordnederlandse miniaturisten rond 1500
45180: BROEKHUIJSEN MOLENAAR, A.M.L. - Civielrechtelijke aspekten van kunstmatige inseminatie en draagmoederschap.
30124: BROEKHUIZEN, P. (EA.) - Oudheden onder de Hunze. Archeologisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk.
37170: BROEKHUIZEN,P.H. (E.A.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
37560: BROEKHUIZEN,P.H. (E.A.) - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de Noordzijde van het gedempte Kattendiep te Groningen.
6: BROEKHUYZEN,G.H.SENIOR. - Orgelbeschrijvingen door George Hendricus Broekhuyzen senior (handschrift ca. 1850-1862) zijnde een vervolg en verdere uitbreiding van de dispositieverzamelingen van Joachim Hess(1774) en Nicolaas Arnoldi Knock(1788)..
44046: BROEKMEYER,M.J. - De Russische landbouw. Boeren, dorpen, platteland.
37820: BROERSMA,MARCEL - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002
36515: BROERSMA,R. - De Lampongsche Districten.
42067: BROERSMA,KOERT / ROSSING,GERARD - Kamp Westerbork gefilmd. Het verhaal over een unieke film uit 1944.
39990: BROEZE,F.J.A. - De stad Schiedam. De Schiedamse Scheepsrederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840. ( Werken uitgegeven door De Linschoten-Vereeniging 80 )
31207: BROKKEN,JAN - Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin. Een reis door de Caribische muziek.
40153: BROKKEN H.M.,J.A. BRUGMAN,J. VAN HEIJST EN R. POTS (RED.) - 150 jaar Noord-Holland en Zuid-Holland. Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland
42867: BROKKEN, H.M. - Het ontstaan van de Hoekse en kabeljauwse twisten
30204: BROLSMA, LIUWE (TEKST)/OELOFF, N (TEK) - Kopkewoartel op 't Amelan, de skiednis fan in Waldmantsje, diel 2
43469: BROM,GISBERT(BESCHREVEN) - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Derde Deel Rome. Overige Bibliotheken en archieven. (R.G.P., kleine serie 14 )
43468: BROM,GISBERT(BESCHREVEN) - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Tweede Deel Rome. Vaticaans Bibliotheek. (R.G.P., kleine serie 9 )
44116: BROM,GISBERT (VERZAMELD) - Regesten van oorkonden betreffende het Sticht Utrecht ( 694 - 1301 ). Bijdragen voor het oorkondenboek van het Sticht Utrecht.
45233: BROM,A. (EA.) - Gedenkboek van het congres der Nederlandsche Organistenvereeniging gehouden 3-5 september 1931 te Amsterdam t.g.v. haar veertig-jarig bestaan
38382: BROMBERG,PAUL. - Amerikaansche architectuur.
43107: BROMBERG ) TEUNISSEN,MONIQUE - Paul Bromberg. Binnenhuisarchitect en publicist.1893-1949. ( Monografieën Nederlandse interieurarchitecten)
2368: BROMBERG,PAUL. - Doelmatig bouwen en wonen.
39347: BROMBERG,PAUL - De hooge boog.
40288: BROMLEY,J.S. / KOSSMANN,E.H. (EDS.) - Britain and the Netherlands. Volume IV. Metropolis, dominion and province.
42789: BROMLEY,J.S. - The Rise of Great Britain and Russia, 1688-1715/25. ( The New Cambridge Modern History VI )
43222: BROMMER,B. - Katoendruk in Nederland.
42083: BRONGERS,H.A. (VERTALING) - De rol van de strijd. De strijd van de zonen van het licht tegen de zonen van de duisternis. (handschriften van de Dode Zee)
44981: BRONGERS,GEORG, A. - Nicotiana Tabacum. The history of the tobacco and tobacco smoking in the Netherlands.
2485: BRONGERS,J.A. - Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw.(Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek)
37254: BRONGERS,GEORG A. - Nicotiana Tabacum. The history of tobacco and tobacco smoking in the Netherlands.
42084: BRONGERS,H.A. (VERTALING) - De gedragsregels. Der Qumraam-gemeente. Het Damascusgeschrift. De regel der gemeenschap. Het twee-kolommendocument. (handschriften van de Dode Zee)
41029: BRONSKA-PAMPUCH,WANDA (HERAUSG.) - Geköpfte Armee. Lew Nikulin: Die Affäre Tuchatschewskij. General Gorbatow: Verlorene Jahre.
37596: BRONSTEIN,DON.(PHOTOGRAPHS)- WEITZEL,TONY.(TEXT). - Chicago I will.
4243: BRONSTEIN,DAVID - Zurich international chess tournament,1953.(translated from second Russian edition)
2505: BRONTE) GASKELL,ELIZABETH. - The life of Charlotte Bronte.(edited with an introduction by Winifred Gérin)
31963: BRONTMAN,L. - Op de top van de wereld. De Russische Noordpoolexpeditie en de overwintering van Papanin en zijn mannen op de drijvende ijsschots 1937-1938.
43936: BROOD,P. - Drentse plakkatenlijst 1593-1840.(Oud-Vaderlabdsche Rechtsbronnen)
44516: BROOD, HERMAN - Kwartjes vallen soms jaren later.
32211: BROOD,P. - Inventaris van de doop-, trouw-, overlijdens- en begraafregisters van voor 1811 in de provincie Drenthe tevens bevattende registers van aanneming van geslachtsnamen in origineel en kopie.
40493: BROOD,PAUL - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
38405: BROOK,G.L. - A history of the english language.
43642: BROOK-SHEPHERD,GORDON - The Last Empress. The Life and Times of Zita of Austria-Hungary, 1892-1989.
39574: BROOKE,C. - London 800-1216: The Shaping of a City.
43777: BROOKE, CHRISTOPHER / SWAAN,WIM - Kloosterwerelden 1000-1300.
43392: BROOS,KEES / HEFTING,PAUL - Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw
39202: BROOS,PIET - Knoes en zijn wonderlijke avonturen. De geschiedenis van een dikke landloper,een dom ezeltje en een slimmen kabouter.
45308: BROSSARD,SEBASTIEN DE - Dictionaire de musique contenant une explication des termes Grecs, Latin, Italiens & Francois, les plus usitez dans la musique.
44940: BROSSE,JACQUES - Les tours du monde des explorateurs. La grands voyages maritimes, 1764-1843.
42629: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo.
722: BROUWER,J. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van de Tachtigjarigen Oorlog.
40883: BROUWER,PETER E.A. (RED.) - Vogels van de Ooypolder
37762: BROUWER,G.P. - Ionisatie van argon door alpha deeltjes met verschillende energieën.
44462: BROUWER,J. - Thet Autentica riocht. Met inleiding , glossen, commentaar en woordenlijst. (Friesch Saksische Bibliotheek)
42631: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V: Fivelingo.
38044: BROUWER,ROBERT - Turning the pages. Recollections of a musical autograph collector and page-turner at the Amsterdam Concertgebouw.
22939: BROUWER) IBELINGSH. / ZWARTS,K. - Jacq. De Brouwer. Bedaux de Brouwer Architecten. Architectuur 1984/2004.
2337: BROUWER,S. - De Amsterdamsche Bank 1871-1946.
2925: BROUWER,W.D. - Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. 1875-1970.
30127: BROUWER,A. / MULDERIJ - WIERENGA,H. / WIERINGA.S. - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts. Wonend van Lauwerszee tot Dollard tou,van Drenthe tot aan 't wad. In loatere joaren oet-zwaarmd over 't haile laand.ja zulfs noar Amerikoa,Austroalie.
31688: BROUWER,FRANS - Orgelbewegung und Orgelgegenbewegung. Eine Arbeit über die Ursprünge und die Entwicklung der dänische Orgelreform bis heute. (publ. Inst. Muziekwetenschap RUG)
32284: BROUWER ANCHER, A.J.M. - De Gilden.
32999: BROUWER,J. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog.
37079: BROUWER,J.H. - Fryske studzjes. Oanbean oan Prof.Dr. J.H.Brouwer op syn sechtichste jierdei 23 augustus 1960.
41128: BROUWER,J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
41095: BROUWER,B.J. - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging.
42546: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel III: Oldambt / Westerwolde.
42204: BROUWER,J. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
39551: BROUWER,D. - Beschrijving van de St. Gomarus- of Westerkerk en de St. Pancras- of Zuiderkerk te Enkhuizen.
42630: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel II: Westerkwartier.
42632: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel VI: Aanvullingen 1994-2009.
39992: BROUWER,J. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog
22852: BROUWERS,JEROEN - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
42636: BROUWERS,RUUD (INLEIDING) - Het betere werk. Panorama van de hedendaagse architectuur in Friesland.
7: BROWDER,R.P. KERENSKY,A.F.(EDS.) - The Russian provisional governement 1917. Documents.
39093: BROWN,NICOLAS J. - Russian in three months. Hugo's Simplified System.
42608: BROWN,PATRICIA FORTINI - The Renaissance in Venice . A world apart.
39789: BROWN,HENRY - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers met gravuren van den heer Henry Brown.
43187: BROWN, CLAUDIA / RABINER, DONALD - Chinese Glass of the Qing Dynasty 1644-1911. The Robert H. Clague Collection.
38582: BROWN,MARGARET WISE / HURD,CLEMENT - The goodnight moon room. A pop-up book.
296: BROWN,CHRISTOPHER. - Niet ledighs of ijdels. Nederlandse genreschilders uit de 17e eeuw.
37552: BROWN,NICOLAS J. - Russian learners dictionary. 10000 words in frequency order.
42746: BROWN,M.P. - A guide to Western historical scripts, from antiquity to 1600.
37972: BROWN,MARCIA - Dick Whittington and his cat. Retold from original sources and cut in linoleum by Marcia Brown.
30485: BROWNING, ROBERT/RACKHAM, ARTHUR - The Pied Piper of Hamelin
44836: BROWNRIGG,L.L. (ED.) - Medieval book production: Assessing the evidence. Proceedings of the Second Conference of The Seminar in the History of the Book to 1500, Oxford, july 1988.
3618: BRUCE LINCOLN,W. - In war's dark shadow. The Russians before the Great War.
3619: BRUCE LINCOLN,W. - Passage through Armageddon. The Rusians in war and revolution.
363: BRUCE LINCOLN,W. - In the vanguard of reform. Russia's enligthened bureaucrats 1825-1861.
539: BRUCE LINCOLN,W. - The conquest of a continent. Siberia and the Russians.
44698: BRUCE,JOHN COLLINGWOOD. - The Bayeux Tapestry. The Battle of Hastings and the Norman Conquest.
2350: BRUCH / FIFIELD,CHRISTOPHER. - Max Bruch. His life and works.
44580: BRUCH,H. - Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek.
37993: BRUCK,PETER / KARRER,WOLFGANG (EDS.) - The Afro-American novel since 1960.
45208: BRUCKNER - SIMPSON,ROBERT - The essence of Bruckner. An essay towards the understanding of his music. An examination of Bruckner's musical mind, by way of his music, and an analysis of the nine great symphonies.
3538: BRUCKNER) JOHNSON,S. - Bruckner remembered.
42087: BRUCKNER ) PAAP,WOUTER - Anton Bruckner. Zijn land, zijn leven en zijn kunst.
3697: BRUCKNER) WATSON, DEREK - Bruckner. (Master Musicians series)
3698: BRUCKNER) JOHNSON,STEPHEN - Bruckner remembered.
36830: BRUCKNER) AUER,M. - Anton Bruckner. Sein Leben und Werk.
500: BRUEGEL - Een dynastie van schiders. Tentoonstellingscatalogus Europalia 80. Paleis voor schone Kunsten te Brussel.
37296: BRUESS,GREGORY L. - Religion,identity and empire: A Greek archbishop in the Russia of Catherine the Great. (East European Monographs)
39910: BRUGGEMAN,J. EN A.J. VAN DE VEN - Inventaire des pièces d'archives Françaises se rapportant à l'abbaye de Port-Royal des Champs et son cercle et à la resistance contre la Bulle Unigenitus et à l'appel. (Ancien Fonds d'Amersfoort)
793: BRUGGEN,CARRY VAN. - Prometheus.
2636: BRUGGEN) SICKING,J.M.J. - Overgave en verzet. De levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen.
30574: BRUGGEN,CARRY VAN - Eva.
40943: BRUGGHEN ) SMIT,P. - Minister van der Brugghen.
41543: BRUGGHEN ) EGMOND, N.VAN - Consequent christendom. Leven en werk van Mr. J.J.L. van Brugghen.
41415: BRUGMANS, I.J. (ED.) - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. Eerste en Tweede Stuk + Supplement. ( RGP, Grote Serie 98,99,168 )
36614: BRUGMANS,H. / BRUGMANS,I.J.(BIJGEWERKT) - Geschiedenis van Amsterdam. 1100-1925.
41546: BRUGMANS,I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870).
39858: BRUGMANS,H. / KERNKAMP,G.W. - Algemeene geschiedenis. 4 Delen.
38229: BRUGMANS,H. - De buitenlandsche politiek van het Britsche rijk van omstreeks 1870 tot 1914.
37875: BRUGMANS - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H.Brugmans tgv. 25jarig jubileum als hoogleraar 1904-1929.
3933: BRUGMANS, H. / PETERSC.H. - De Nederlandsche Stedenbouw.1)De stad als veste, woon-en handelsplaats.2) De stad met hare kerken,kloosters en godshuizen,haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen. 3) Het staatkundig en maatschappelijkleven
40114: BRUGMANS,I.J. (RED.) - Nederlands Indië onder Japanse bezetting 1942-1945
30610: BRUGMANS,H. / BRUGMANS,I.J.(BIJGEWERKT) - Geschiedenis van Amsterdam. 1100-1925.
31691: BRUGMANS, I.J. - Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-Economische Geschiedenis van Nederland 1795-1940.
38551: BRUGMANS,I.J. - Welvaart en historie. Tien studien.
45015: BRUGMANS,H. - Van republiek tot koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795 -1815.
39575: BRUGMANS,H. (OLV) - Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders.
37261: BRUGMANS,I.J. - Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-Economische Geschiedenis van Nederland 1795-1940.
41232: BRUGMANS,H - Levend in Europa. Ontmoetingen en herinneringen
4008: BRUGMANS,I.J. - Bedrijf en samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de negentiende en twintigste eeuw aangeboden aan prof. dr. I.J. Brugmans bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
31935: BRUHN,W. / TILKE,M. - Kostümgeschichte in Bildern. Eine übersicht der Kostüme aller Zeiten und Völker vom Altertum bis zur Neuzeit einschliesslich der Volkstrachten Europas und der Trachten der aussereuropäischen Länder.
32838: BRUHNS, WIBKE - Het land van mijn vader. Geschiedenis van een Duitse familie.
44866: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en Minister, 1787-1854.
40197: BRUIJN,M.W.J. DE - Husinghe ende Hofstede. Een institutioneel-geografische studie van de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen. (Stichtse Historische Reeks)
44141: BRUIJN,M.W.J.DE - Husinghe ende hofstede. Een institutioneel-geografische studie van de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen. ( Stichtse Historische Reeks, 18 )
40667: BRUIJN,GERRIT - De gemeenschapsvolkszelfregelingsmaatschappij. Wederkeerig dienstbetoon der volkeren
2450: BRUIJN,J.R. - De admiraliteit van Amsterdam in rustige dagen 1713-1751. Regenten en financien,schepen en zeevarenden.
2850: BRUIJN,J.DE. - Kuyper ist ein leugner.De kabinetsformatie van 1901.
30730: BRUIJN,COR (E.A. SAMENGESTELD) - Het boek voor de jeugd. Verhalen en sprookjes. Versjes en gedichten.
40957: BRUIJN,J. DE / PUCHINGER,G. - Briefwisseling Kuyper-Idenburg.
43785: BRUIJN,J.R. - Varend verleden. De Nederlandse in de 17de en18de eeuw.
43979: BRUIJNE,DICK (EA.) - Amsterdam Southeast. Centre Area Southeast and Urban Renewal in the Bijlmermeer 1992-2010 / Amsterdam ZO. Centrumgebied Zuidoost en stedelijke Vernieuwing Bijlmermeer 1992-2010.
23007: BRUIN,WIM DE - Bouwen en bewaren. Geschiedenis van een christelijken woningstichting. Eigen Haard tussen 1919 en 1940.
29883: BRUIN, CORNS DE - Van Spanje naar ons land, Reisbeschrijving van St Nicolaas. Op steen gebracht naar de origineele Schetsen van Corns de Bruin voor - 6 Dec
40701: BRUIN,C.C. DE,A. DE GROOT,O.J. DE JONG (RED.) - Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan professor dr. W.F. Dankbaar op zijn zeventigste verjaardag
44142: BRUIN,R.E.DE - Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813. ( Stichtse Historische Reeks, 12 )
42401: BRUIN, H.P.DE (RED.)) - Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement. Een halve eeuw plattelandsvernieuwing. (Gelderse Historische Reeks XVIII)
44450: BRUIN,G.DE, - Geheimhouding en Verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750).
43527: BRUIN,KEES - Kroon op het werk. Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
39650: BRUINE PLOOS VAN AMSTEL,P.J. - Prostitutie door alle eeuwen.
39973: BRUINS SLOT,J.A.H.J.S - Groen van Prinsterer bij het herstel der hiërarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.
36641: BRUINS,CLAES - Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoenmaker, en verciert met printverbeeldingen.
42224: BRUINS,J.A. - Hoe ontstond de overtuiging dat Jezus de christus is ?
38957: BRUINSMA,GERBEN (E.A.) - Vrouw en criminaliteit. Vrouwen als plegers en slachtoffers van criminilateit.
44363: BRUINSMA,M. (RED.) - Markerwaard.The other side of design. Water en Land. Mythe of Rede. ( seminar inrichting Markerwaard)
31712: BRUINSMA,A.H. - Roboterschaltungen. Elektronische Sennesorgane und Nervensysteme.
45181: BRUINSMA,F. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
43548: BRUINVIS,C.W. - Het patriotisme te Alkmaar 1781-1791.
42325: BRUIS W. & / HOOFF,D.VAN - Grand Hotels van de Benelux.
41894: BRUMFIELD, WILLIAM CRAFT - The origins of modernism in Russian architecture.
37146: BRUMMEL,L. - Miscellanea libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
41479: BRUMMEL,L. - Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608. Emanuel van Meteren (1535-1612).
39151: BRUMMEN) WILLEMSENS,PIET - Résidence Louise-inrichting, voor verarmde deftige dames (1883-1876). Aspecten van een standenmaatschappij in en buiten Brummen.
43160: BRUNELLESCHI,UMBERTO - Umberto Brunelleschi, fashion-stylist, illustrator, stage and costume designer.
41500: BRUNETTI,GINO - Cucina mantovana di Principi e di Popolo. Testi antichi e ricette tradizionali.
41569: BRUNFELS,OTTO - Contrafayt Kreuterbuch. Nach rechter vollkommener art / und Beschreibungen der Alten / besstberümpten ärtzt / vormals in Teutscher sprach / der massen nye gesehen / noch im Truck ausgangen.
36859: BRUNHOFF,JEAN DE - Le couronnement de Babar
37738: BRUNHOFF,JEAN DE - De reis van Babar
40166: BRUNING,HEINRICH - Memoiren 1918-1934
36645: BRUNING,A. - Die Schmiedekunst seit dem Ende der Renaissance. (monographien des Kunstgewerbes).
43262: BRUNNER,GISBERT L. / PFEIFFER-BELLI,CHRISTIAN - Wristwatches. Armbanduhren .Montres-bracelets.
31542: BRUNNER, G. / OSTERMOLLER,W. / VIERKE,J. (E.A.) - Thieme's handboek voor het zoetwateraquarium.
37346: BRUNSWIJK ) BOOTSMA,N.A. - De hertog van Brunswijk 1750-1759.
806: BRUSSEL,G.W. - Geschichte der Frisur in allen Zeiten.
43112: BRUSSELMANS,HERMAN - Over mijn vrouw. Speciaal voor Viva geschreven.
41097: BRUYAS,JACQUES - Edouard Herriot
31885: BRUYERE,CHRISTIAN / INWOOD,ROBERT - In harmony with natur. Creative country construction.
40499: BRUYNING,LUCAS F. - Europa in de Italiaanse geschiedschrijving van de eerste helft van de negentiende eeuw.
29944: BRUYNZEEL) REDEKE / BLAZER - 50 jaar Bruynzeel 1897-1947.
36744: BRY,TH.DE. - De ontdekking van de nieuwe wereld. The discovery of the New World. La decouverte du nouveau monde.
41973: BUBER,MARTIN / ROSENZWEIG,FRANZ - Die Schriftwerke. 4 Bande. 1. Die funf Bucher der Weisung. 2.Bucher der Geschichte. 3. Bucher der Kundung. 4. Die Schriftwerke.
30648: BUBER,MARTIN(VERDEUTSCHT) - Das Buch der Preisungen.
31997: BUCH) MOUWS,FRANS - Boudewijn Maria Ignatius Büch. Een overzicht van zijn werk. Met een inleiding van Martin Ros.
43294: BUCH,J. - Een eeuw Nederlandse architectuur 1880 / 1990
37941: BUCH / BAUER,GUUS - De jongen in blauw. Brieven aan Boudewijn Büch.
41824: BUCH, BOUDEWIJN - De universiteit van Tuktoyaktuk. Reisdagboeken
40457: BUCHELL ) CAMPEN,J.W.C. VAN (ED.) - Notae Quotidianae van Aernout van Buchell. (Werken Historisch Genootschap )
40585: BUCHER,KARL - Die Entstehung der Volkswirtschaft.
40524: BUCHHEIM,HANS - Glaubenskrise im Dritten Reich. Drei Kapittel nationalsozialistischer Religionspolitik.
40844: BUCHHOLZ,WERNER - Staat und Ständegesellschaft in Schweden zur Zeit des Überganges vom Absolutismus zum Ständeparlamentarismus 1718-1720
39009: BUCHMANN,HANS - Burgen und Schlosser an der Bergstrasse.
40341: BUCHNER,RUDOLF - Deutsche Geschichte im europäischen Rahmen
38156: BUCHNER,LUDWIG. - Materialisme. Kracht en stof of grondtrekken der natuurlijke wereldorde en van de daarop steunende zedeleer.
37360: BUCHNER,ALEXANDER - Musikinstrumente der Völker.
37361: BUCHNER,ALEXANDER - Musical instruments through the ages.
42702: BUCHON,J.A.C. - Ouvrages historiques de Polybe, Herodien et Zozime. Avec notices biographiques par J.A.C. Buchon.
36716: BUCK,H.DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
3812: BUCK, PERCY C. - The scope of music.
409: BUCK,A.DE.(ED.) - Egyptian reading book. Exrcises and Middle Egyptian Texts.
36848: BUCKEN,ERNST - Geist und Form im musikalischen Kunstwerk. (Handbuch der Musikwissenschaft herausgegeben von Ernst Bücken)
36850: BUCKEN,ERNST - Musik des 19 Jahrhunderts bis zur Moderne. (Handbuch der Musikwissenschaft herausgegeben von Ernst Bücken)
36851: BUCKEN,ERNST - Die Musik des Rokokos und der Klassik. (Handbuch der Musikwissenschaft herausgegeben von Ernst Bücken)
39023: BUCKLAND,WARREN (ED.) - The film spectator.From sign to mind.
30483: BUDDINGH', C. - Het biggetje Boris
41730: BUDDINGH ) HUIJSER,WIM - Dordt , wat zal ik ervan zegggen. Literair wandelen door het Dordrecht van Kees Buddingh.
40974: BUDENZ,LOUIS FRANCIS - Rome-Moskou-Rome
36908: BUDERATH,BERNHARD (ED.) - Farbwerke. Historische Etiketten. Historical labels.
38102: BUEHLER,GEORGE. - The troller yacht book. A powerboater's guide to crossing oceans without getting wet or going broke.
42607: BUELOW,GEORG J. (ED.) - Music and society. The late Baroque era: from the 1680s to the 1740.
23201: BUEREN, T. VAN - Macht en onderhorigheid binnen de ridderlijke orde van Sint Jan. De commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem.
32909: BUERGENTHAL,THOMAS - Een gelukskind. Van Auschwitz tot het Hooggerechtshof. Het verbijsterende verhaal van een man die de kampen overleefde en zijn leven wijdde aan de rechten van de mens.
39057: BUHRS,LIZE - Poppenmoedertjes.
2509: BUIJNSTERS,P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
42234: BUIJTENEN,M.P.VAN - Frieslands middeleeuwse marktrechten.
38032: BUIJTENEN,M.P.VAN - St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.( Frisia Catholica XI)
44804: BUIJTENEN,M.P.VAN - Frieslands middeleeuwse marktrechten
44826: BUIJTENEN,M.P. - Achtkarspelen tussen Munster en Utrecht. ( Frisia Catholica XXV)
2620: BUIJTENEN,M.P.VAN. - De grondslag van de Friese vrijheid.
44376: BUIJTENEN,M.P.VAN / MEIJER,A.K.DE - Westbroeks heiligen in polderperspectief. ( voordruk van het Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, tgv herdenking Slag van Westbroek,1481)
44747: BUIJTENEN,M.P.VAN - St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.
44611: BUIJTENEN,M.P.VAN - Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in Bazel. (Overdruk uit; Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland)
44612: BUIJTENEN,M.P.VAN - Windesheimers in Bazel St.Leonard 1462-1525. (Overdruk uit; Postillen Kerk en Maatschappij)
37546: BUIKEMA,ROSEMARIE / MEIJER,M. - Kunsten in beweging 1900-1980. Cultuur en migratie in Nederland.
37309: BUIKHUISEN,W. - Achtergronden van nozemgedrag.
2887: BUIS,JAAP. - Historia forestis. Nederlandse bosgeschiedenis. Bosgebruik,bosbeheer en boswetgeving tot het midden van de negentiende eeuw.(A.A.G.bijdragen 26,27)
44195: BUISMAN,J. - Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Delen 1 tm 4. 1. tot 1300 / 2. 1300-1450 / 3.1450- 1575 / 4. 1575-1675.
32183: BUISMAN,J. - Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Onde redactie van A.F.V. van Engelen. Deel 1 tot en met deel 5. Van: tot 1300 - tot 1675- 1750.
30221: BUISSON,DOMINIQUE - Japan unveiled.
43503: BUISSON,DOMINIQUE - Japanische Papierkunst. Masker, Lanternen, Drachen, Puppen, Origami.
2837: BUIST) BERKEL,K.VAN. / BOELS,H. / KOOPS,W.R.H. (RED.) - Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof.dr. M.G. Buist tgv zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne geschiedenis van Financien en Bestuur Rikjksuniversiteit Groningen.
36937: BUITEN - Buiten. Geillustreerd weekblad. 26e jaargang 1932.
36720: BUITEN - Buiten. Geillustreerd weekblad. 3e jaargang 1909,4e jaargang 1910,6e jaargang 1912,
41362: BUITENDIJK,W.J.C. - Nederlandse strijdzangen (1525-1648)
37462: BUITENRUST HETTEMA,F. / TELTING,A. . - Een bezoek aan een Nederlandsche stad in de XIVe eeuw.
907: BUITER,C.T. - Endoscopy of the upper airways.
45190: BUITING,TH.J.B. - Strafbare poging. ( Juridische Monografien 1 )
40076: BULFERETTI - Studi in onore di Luigi Bulferetti
188: DUIKER----BULHORST/HARMELEN/JAGER. - Duiker in Den Haag.
31850: BULL,S. / NORTH,TONY(RED.) - Een historische gids voor wapenrustingen en wapens.
3531: BULL,BARTLE - Around the sacred sea. Mongolia and lake Baikal on horseback.
39069: BULLA,J.M. - An introduction to Florentine sculpture in the XV century.
42816: BULLETT, GERALD - Poems in Pencil.
32171: BULLRICH, FRANCISCO. - New directions in Latin American Architecture.
36701: BULOW,B.VON. - Denkwurdigkeiten. ( herausgegeben von Franz von Stockhammern)
43218: BULTEN,BARBARA (ED.) - Corus Chess Tournament 1938-2008. Corus Chess celebrates its 70th.
32522: BULTHUIS, RICO J. - Diederiks droeve dood. Sprookje voor marionetten. (inleiding Jac A. Hazelaar)
42523: BULTHUIS, RICO - Het moderne poppenspel. Techniek en theorie.
44505: BUMA,W.J. / GERBENZON,P. / TRAGTER-SCHUBERT,M. (HERAUSGEGEBEN) - Codex Aysma. Die altfriesischen Texte.
37574: BUMA --- HOEKEMA,T(EA.) - Flecht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta syn sechtichste jierdei
44587: BUMA,W.J. / EBEL,W. (HERAUSGEGEBEN) - Westerlauwerssches Recht I. Jus municipale frisonum. Erster und zweiter Teil. (Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Ubersetzungen 6,1 en 6,2 )
44597: BUMA,W.J. / EBEL,W. (HERAUSGEGEBEN) - Das Emsiger Recht (Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Ubersetzungen 3 )
44598: BUMA,W.J. / EBEL,W. (HERAUSGEGEBEN) - Das Rustringer Recht (Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Ubersetzungen 1 )
44470: BUMA,WYBREN JAN / EBEL,WLHELM(HERAUSGEGEBEN) - Das Fivelgoer Recht. ( Altfriesische RechtsQuellen, Texte und Ubersetzungen 5 )
31194: BUMA,W.J.(UTJOWN) - Aldfryske houlikstaspraken. Mei ynlieding,oantekeningen,nammelist,wurdboek en in Ingelske gearfetting.
44112: BUMA, W.J. (BEWERKT) - De eerste Riustringer codex. ( Oudfriese taal- en rechtsbronnen, deel 11 )
44113: BUMA, W.J. (BEWERKT) - Rüstringer handschrift. ( Oudfriese Taal- en rechtsbronnen 8 )
44489: BUMA,W.J.(UITGEGEVEN) - Die Brokmer Rechtshandschriften. (Oudfriese taal- en rechtsbronnen 5 )
44692: BUMA,W.J. / EBEL,W. (HERAUSGEGEBEN)) - Das Brokmer Recht ( Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Ubersetzungen 2 )
44727: BUMA,W.J. / EBEL,W. (HERAUSGEGEBEN) - Das Hunsingoer Recht ( Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Ubersetzungen 4 )
44757: BUMA,WYBREN JAN - Vollständiges Wörterbuch zum westerlauwersschen. Jus Municipale Frisonum.
41918: BUMKE,J. - Hoofse cultuur. Literatuur en samenleving in de volle Middeleeuwen. 1 en 2. ( Aulapocket)
41096: BUNGE,E.M - In het schijnsel van de mijnlamp
39291: BUNGE,S. / SCHOUTE,R. - 60 Years of Dutch chamber music 1913-1973.
40299: BUNGENER,L.F - Histoire du Concile de Trente. 2 Tomes.
4193: BUNIN - MARULLO,T.G. / KHMELKOV,T.(EDS.TRANSLATERS) - The liberation of Tolstoy. A tale of two writers.
38502: BUNIN,IVAN / MARULLO,THOMAS GAITON. - Cursed days. A diary of Revolution. (translated from the Russian,with an introduction and notes by Marullo)

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos

10/10