Silverenberg Galleries
Kleine Berg 81, 5611 JT Eindhoven, Nederland Tel. 0031 40 2432064 fax 0031402462879 Mobil. 0031 6 53535970            Email: info@silverenberg.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
M6092-0859: MIJKSENAAR, PAUL [SAMENSTELLING].WIMCROUWEL, WIM (HOOFRED.) - Ontplofte beelden. Een documentaire over inzichtelijkheid en ruimtelijkheid ( Lecturis 21).
M5182-9989: MIJKSENAAR, PAUL(RED.) BEUKERS, H. EN LOUWEN,TOON. - Symbolen, pictogrammen en andere tekens in het alledaagse gebruik ( Lecturis 24).
M2827-0456: MIJLAND, H. / TROMMELEN, J. - De bevrijding van Tilburg.
M4917-1832: MIJLAND, HJ.M. / HOUT, L.M. VAN / LIJTEN, J.P.J. - Oog op Oirschot.
M55103-9147: MIL, PATRICK VAN [RED.] & SCHILDER. G. & ZANDVLIET, K. - De VOC in de kaart gekeken. Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799
M5926-0214: MILES, W.J. & LUPTON, J.I, ILLUSTRATED BY BENJAMIN HERRING - Modern Practical Farriery
M1762-7373: MILLON, HENRY A. - The Triumph of the Baroque. Architecture in Europe 1600-1750.
M1625-7459: MILNER, CHANAH. - Het Jiddische hart zingt
M1932-2378: MIROIR CARICATURAL - L'Atelier de Mt. Horace-Vernet
M1956-2371: MIROIR CARICATURAL - Attitude des puissances sur la Qestion d'Orient (no.9)
M19123-2383: MIROIR CARICATURAL - Les puissanses européennes étant intervenues dans le question d'orient, le jeune sultan a cru devoir prendre une attitude
M28106-2392: MIROIR CARICATURAL, LA MODE - Clemence du très haut, tres puissant et très grand petit sultan après sa grande defaite de Nazib (no. 19)
M1992-2314: MIROIR CARICATURAL - Les puissanses européennes ayant pris une nouvelle attitude, la porte ne sera pas enfoncée
M567-0355: MISN - Carte Topographique & Archéologique de Constantinople au moyen age
M3536-0999: MLOTEK, ELEANOR & GOTTLIEB, MALKE. - We Are Here: Songs of the Holocaust
M4285-3709: MOLENGRAFT, PEER VAN DEN - THOBEN, PETER. - Een keuze uit het oeuvre van Peer van den Molengraft: van professie portretschilder.
M16179-8641: MOMMERS, A.R.M. - Brabant van Generaliteitsland tot Gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband 1629-1796 [2 Vols. Compl.].
M1660-0414: MOMMERS, A.R.M. - St. Oedenrode van oude tijden tot heden. 2 delen in 1 band.
M1739-8423: MONBIOT, GEORGE. - Gifpijlen. Een reis door Nieuw-Guinea.
M2063-9542: MONCAN, PATRICE DE. - Les Grands Boulevards de Paris. De la Bastille à la Madeleine.
M2175-0092: MONTAIGNE, MICHEL DE - Journal de voyage en Italie, par l'Allemagne et la Suisse en 1580 et 1581
M1354-9266: MOORE, HENRY - XXe Siecle: Hommage a Henry Moore (version Française)
M33177-6390: MOORSEL, HENDRIK GODEFRIDUS VAN. - Kronijk of aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en eenige omliggende dorpen en enkelde welken algemene belangstelling verdienen. (Kroniek van Heeze)
M17136-8621: MORRIS, WILLIAM. - Kunst en maatschappij. Lezingen van William Morris vertaald door M. Hugenholtz-Zeeven en van een levensschets voorzien door Henri Polak
M1337-7979: MOSMANS, JAN - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch
M38137-1882: MOSSELVELD, J.H. VAN / HAM, W.A. VAN. - Tekeningen van Bergen op Zoom. Topografische afbeeldingen van Bergen op Zoom en omgeving uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw.
M1936-9908: MOURIK, FRANS VAN. - Beeldschermtypografie (Lecturis 25)
M2964-2166: MUCHAWSKY-SCHNAPPER, ESTHER. - A world apart next door: glimpses into the life of Hasidic Jews
M27369-5219: MULDER, S.I. / LETTERIS, M - Volledig dagelijksch gebedenboek der Nederlandsche Israëlieten voor het geheele jaar met de Nederduitsche vertaling van Dr. S.I. Mulder. Zevende uitgave. Bound with: Gebeden voor Israelietische vrouwen, ter stichting in alle omstandigheden des levens, als maagd, bruid, gade en moeder door M. Letteris. Naar de vijfde Hoogduitsche uitgave door L. Goudsmit. Vierde druk
M13102-5738: MULDER, S.I. - Hagadah of voordracht voor de beide eerste avonden van het Paaschfeest met de Nederduitsche vertaling
M2551-7574: MÜLLER-WIENER, WOLFGANG. - Die Häfen von Byzantion Konstantinupolis Istanbul.
M1946-1131: MUMMENHOFF, ERNST. - Der Handwerker in der deutschen Vergangenheit
M2714-9100: MUNSTERGELEEN. KUIJPER, J. - Munstergeleen
M1943-4190: MUZIEKKRANT OOR'S - OOR'S Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie
M1943-0051: MUZIEKKRANT OOR'S - OOR'S Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie
N1628-4131: NAAIJKENS, JAN. - De man die niet sterven kon
N15207-0746: NAAIJKENS, JAN - Het spel is nog niet uit. 'Zijnde enige verspreide geschriften, verzameld bij gelegenheid van de 75ste verjaardag van de schrijver, alsmede een keus uit zijn activiteiten gedurende de voorbije halve eeuw'
N1544-6767: NAAIJKENS, JAN - Noord-Brabant in Grootvaders tijd 1870-1914
N4441-6133: NAAIJKENS, JAN / COPPENS, MARTIEN (FOTO'S) - Leer mij ze kennen ...... de Brabanders.
N13191-2176: NAERANUS, J. - Waarachtige historie van 't Geslacht, Geboorte, Leven, Bedrijf, Gevangenisse, Examinatie, Bekentenisse, Rechters, Brieven, Laatste Woorden en Dood, van wijlen den Heer J. van OldenBarnevelt
N3543-0952: NARKISS, BEZALEL. (HERAUSGEGEBEN). - Geschichte der Jüdischen Kultur in Bildern
N2333-6124: NARKISS, BEZALEL (ED.) - Spiegel van de Joodse beschaving
N4242-2355: NAY, ERNST WILHELM - GOHR, SIEGFRIED E.A. - Retrospektive E. W. Nay, a Retrospective.
N4127-1804: NERLINGER, O. - SCHRÖDER-KEHLER, HEIDRUN - Oskar Nerlinger 1893-1969.
N2119-0711: NETTO,C./ WAGENER,G. - Japanischer Humor.
N1638-8673: NEWMAN, BARNETT - Barnett Newman: Tekeningen 1944-1969.
N1043-9132: NICHOLSON - Twaalf onberispelijke vijlen in elk dozijn
N1458-4726: NIJHOFF, G.P. - Rapport in zake Verbetering van het Eindhovensche Kanaal.
N328-1879: NN - Brabant en Limburg in prent
N1090-3965: NOMSZ, J. - Willem de Eerste, of de grondlegging der Nederlandsche Vryheid. In vier en twintig zangen
N1535-9953: NOORLANDER, H. - Klompen hun makers en hun dragers.
N1527-3768: NOOTEBOOM, URI - Jaren en Jeugd in Brabant.
N2353-3772: NOOTHOVEN VAN GOOR, D. - Nieuwe School-Atlas der Geheele aarde, in 24 kaarten
N1226-5102: NURI, EREN. - Turkey Today-and Tomorrow
O2449-7792: OIRSCHOT. GILS, AD VAN. - Maarten. Een Oirschotse jongen in het verzet ...
O2661-6636: OIRSCHOT. MOEBS-BAYER, E. - St. Jozef-Karmel Blijendaal en "de Heilige Non" van Oirschot
O5947-0355: OIRSCHOT, ANTON VAN / JANSEN, A.C. / KOESEN, L.S.A. (RED.) - Encyclopedie van Noord-Brabant. Deel I t/m IV.
O1048-9285: OIRSCHOT. - De Oirschotse Carmel. Beschouwing en Herdenking
O1049-8658: OIRSCHOT. - 50 jaar Heemkundekring "De Heerlijkheid Oischot"
O3224-8105: OIRSCHOT. ESCH- VAN HOUT, CLARI - Oirschotse Burgervaders
O21128-4798: OIRSCHOT, ANTON VAN. - De langste dag van Brabant. 'Een schets over het culturele, historische en folkloristische evenement in Heeze van 1958-1972'.
O1032-7208: OIRSCHOT. - SUURLAND'S VADEMECUM. OIRSCHOT
O44111-4386: OIRSCHOT, A. VAN / GENNIP, P.A. VAN, (RED.) - Optocht in Brabant. Over optochten, stoeten en processen in het algemeen en de Brabantse Dag in het bijzonder.
O10138-7568: OIRSCHOT. - Officieel Programma van de Feestelijkheden bij gelegenheid van het Diamanten Jubelfeest der Aartsbroederschap "De H. Familie" te Oirschot
O2411-9183: OISTERWIJK. KUIJPER, J. - Oisterwijk
O2616-3507: OLDENBURG. ROSE, BARBARA. - Claes Oldenburg
O21148-4260: OLDENDORF, A. (INL.) - Ondanks tegenwind vooruit! Iets over de industrieële ontwikkeling van oostelijk Noordbrabant in de decaden tussen de twee wereldoorlogen 1918-1940.
O1639-5382: OLDERAAN, ELLY. - Dansen uit Brabant en andere kontreien
O15311-0528: OLITSKI, JULES - 1. Jules Olitski Paintings, 1988-1990: 2. Paintings, 1952-1990: 3. . Pinturas, 1958-1990: 4. Peintures, 1960-1990: 5. . by Henry Geldzahler, Tim Hilton, Dominque Fourcade New Haven & Santa Fe: 1.Francis Grahm Gallery2. Salander-O'Reilly Galleries. 3. Galeria Afinsa. 4. Galerie Montaigne. 5. Galerie Montaigne
O1959-7804: OORSCHOT, JAN VAN. - Dossier DAF - de feiten, de meningen, de droom, het drama.
O2635-0377: OP DEN BUIJS, MARTIN H.G. - Eindhoven, open venster op Eckart.
O48255-7712: OPTICA CONSTANTINOPLE. PROBST, GEORG BALTHASAR. - Prospectus, quem Solimanni et Mahometi, Sultanorum, Moschaea praebet, in urbe Constantinopolitana, Vista appresso della Moschea del Sultano Soliman e di Maometto a Costantinopoli, Vuë auprès de la Mosquée du Sultan Soliman et de Mahomet à Constantinople.
O1321-6995: ORGA, IRFAN. - The Caravan Moves on
O666-3446: OSSIP/ EERHART, FRANK / SNOECK, PETRI / RAAIJMAKERS, DICK (TEKST) - Ossip
O1018-4432: OTTEN, AD - Gemert mei 1940.
O40109-5847: OUDHEUSDEN, J.L.G.VAN / VERBOOM, J.A.M. - Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden. Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945.
D22111-2736: D'OUTREIN, JOHANNIS. - Godvrugtige Ziels-Betragting voor, onder en na het houden van het H. Nachtmaal des Heeren uit den XXIII Psalm
O1647-5942: OUWERLING, H.N. - Schetsen uit de oude Brabantsche Schoolwereld.
O1697-1810: OUWERLING. H.N. - De eerste vijf en twing jaren uit het verleden der Nederlandsch Hervormde Gemeente binnen Deurne
O3773-1223: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Pikkie Duimelot bij Oom Lange Jaap. Een groot boek voor kleine kleuters.
O3774-0997: OVEN VAN DOORN, M.C. VAN (REDACTIE), - Koko Duimelot bij Oom Korteknaap. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
O6174-2659: OVEREEM JAN-WILLEM (TEKST) / LABEY, W. (FOTO'S EN SAMENST.) - Stichting R.K. Binnenziekenhuis Van O.L. Vrouw Moeder Van Barmhartigheid.
P2570-5008: PAGANI, LELIO [INTROD.]. - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de Wereld. Europa - Afika - Azië
H4240-2540: HRSG. PAHLE , MAX UND SILBERBORTH , HANS. - F.W.Putzgers Historischer Schul - Atlas
P2434-5812: PALMA JULA DE. CANTATO. - Arrivederci, Roma (picture Vinil)
P3327-7278: PASCA, VANNI & MAGISTRETTI, VICO - Vico Magistretti, designer
P1678-0105: PAVIC, MILORAD. - Het Chazaars woordenboek. Lexiconroman in 100.000 woorden. Vrouwelijke editie
P1410-6519: PAVORD, ANNA. - The Tulip
P2136-0457: PEARCE, CHRISTOPHER. - Vintage Jukeboxes: the Hall of Fame
P1030-9364: PECK & CO - Gegoten ijzeren afvoerleiding
P1036-1602: PECK & CO - Reclameblad over "Nicholson" vijlen
P1023-4203: PECK & CO - Cold Caulking Compound
P10128-0926: PECK & CO - Duizend en één kwaliteitsartikelen voor: industrie, loodgieter, c.v.installateur, smid, timmerman, bouwer, handel, scheepsbouw.
P6145-6765: PEETERS, ST. / GOMPEL, F. VAN / WOLF, H. DE, E.A. (SAMENST.) - Twaalf eeuwen Gompel, vijftig jaar parochie.
P1938-2684: PEIJNENBURG J.W.M. - Judocus Smits en zijn tijd [2 delen].
P1310-8778: PENZER, N.M. - The Harem
P1758-1922: PEREZ, NISSAN N. - Focus East: Early Photography in the Near East 1839-1885.
P2218-2717: PERMEKE - LANGUI, EM. - Constant Permeke.
P1942-5456: PETROVA, V. ET AL. - Russian and Soviet collages. 1920s-1990s.
P12113-2993: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen verzameld en bewerkt door H. E. Phaff.
P2054-6042: PHILIPS (BROCHURE). - Moderne Beleuchtung für Industrie, Handel und Gewerbe
P2053-4944: PHILIPS (BROCHURE). - "High Fidility" een nieuw gebied van geluidsweergave
P2531-1723: PHILIPS. VOGELS, REIN J. - Luchtbescherming is Veiligheid
P2032-6462: PHILIPS (BROCHURE). - Flitsen met Philips "Photoflux"
P4737-7406: PHILIPS. GROEN, VAN DONGEN, NOUWEN EN T. SMITS - 50 jaar Philips Ontspannings centrum
P2036-0974: PHILIPS (BROCHURE). - Philips Post 24 februari 1950 NR. 2
P3247-0869: PHILIPS. HALBERTSMA, PROF. N.A. - Dr. Ir. G.L.F. Philips 9 oct. 1858 - Jan. 1942
P2044-5925: PHILIPS (BROCHURE). - Philips Mededelingen 10 februari 1950 NR. 1
P9149-2998: PHILIPS. - Terug naar toen. Een bundeling van artikelen uit de Philips Koerier die facetten belichten van het leven uit de negentiger jaren van de vorige eeuw.
P917-8536: PHILIPS. - Wij bij Philips.
P938-5845: PHILIPS. - Reclame Ansichtkaarten Klederdrachten
P932-5854: PHILIPS. - 1891 - 1951 Eindhoven - Philips
P2026-0278: PHILIPS ( BROCHURE) - Philips "Miniwatt" Lampen
P958-8428: PHILIPS. - philidyne "Ultra Efficient". Het is een Philip's product
P2046-8736: PHILIPS ( BROCHURE) - Grande Parade of home-entertainment equipment
P2052-0201: PHILIPS ( BROCHURE) - Catalogus der meest voorkomende Philips-Fabrikaten
P2276-6265: PHILIPS (ADVERTENTIE) - Nieuw ! voor huisverlichting Philips 'Arga" lampen in kleine lichtsterkte
P2029-9329: PHILIPS. MAANDBLAD. - In en om de Philipsfabrieken
P2044-6059: PHILIPS (BROCHURE). - Philips Mededelingen 24 februari 1950 NR. 2
P2018-0296: PHILIPS (BROCHURE). - Uitnodigend licht
P2030-5902: PHILIPS (BROCHURE). - Philips lampen zuinige lampen
P917-5465: PHILIPS. - Wij bij Philips.
P2275-5726: PHILIPS (ADVERTENTIE) - 1 october een uur minder daglicht een uur meer Philipslicht. Philipslampen
P2234-6415: PHILIPS (ADVERTENTIE) - Philips ARGA verdient de voorkeur
P2044-3769: PHILIPS (BROCHURE). - Korte beschrijving der Philips' Bedrijven.
P2024-2823: PHILIPS ( BROCHURE) - Het goed verlichte huis
P2043-9792: PHILIPS ( BROCHURE) - Korte beschrijving der Philips' Bedrijven
P4126-9494: PICABIA, FRANCIS - BORRAS, MARIA LLUISA. - Picabia. La Sainte-Vierge
P6541-4221: PICASSO, PABLO - CASSOU, JEAN (VORWORT) / PETERS, HEINZ (EINL.). - Pablo Picasso. Plakate Affiches Posters.
P17101-0812: PIECHOROWSKI, A. - Der Untergang der jüdischen Gemeinde Nordhorn. Hrsg. vom Arbeitskreis für Heimatgeschichte Nordhorn.
P176-3437: PIENKOWSKI, JAN. - Robot
P2230-1824: PIRENNE, L.P.L. E.A. - Varia Historica Brabantica IX
P2549-5219: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A. - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 5. 1988.
P2549-5444: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A. - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 4. 1987.
P2549-1988: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A. - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 7. 1990.
P2549-6961: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A. - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 6. 1989.
P2548-2068: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A. - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 3. 1986
P6115-4802: PISSARRO, JOACHIM, WILMERDING, JOHN & PINCUS-WITTEN, ROBERT. - Robert Indiana
P2392-3293: PLACAAT ( MIDDELBURG]. - Lijste en de Tauxatie, volgens welcke de Backers in den Lande van Hulster-Ambacht .........
P16147-8544: PLANTENGA, J.H. - L'Architecture Religieuse du Brabant dans l'ancien Duché de Brabant depuis le Règne des Archiducs jusqu'an Gouvernement Autrichien (1598-1713).
P3147-1815: PLOEG, DE - STEENBRUGGEN, HAN. - De Ploeg: schilderijen van de aarde 1918-1933.
P2056-5671: PLOEG,J,VAN DER DR. - VONDSTEN IN DE WOESTIJN VAN JUDA de rollen der dode zee
P2888-6445: PLOOS VAN AMSTEL, CORNELIS. - Aanleiding tot de kennis der anatomie in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld
P2189-0191: PLOOS VAN AMSTEL, C. - Aanleiding tot de kennis der anatomie in de tekenkunst, betrekkelyk tot het menschbeeld.
P17200-0423: PLÜSS, BENJAMIN. - Unsere Getreidearten und Feldblumen. Bestimmung und Beschreibung unserer Getreidepflanzen mit Übersicht und Beschreibung der wichtigeren Futtergew"chse, Feld- und Wiesenblumen. [Führer durch's Feld]
P1644-9334: POITEVIN, ERIC. - Eric poitevin 14/18 100 portraits /francais
P12131-6457: POLAK, G.I. - Voordracht voor de beide eerste avonden van het Paaschfeest met aanwijzing der voorschriften en gebruiken in de Nederduitsche taal
P13134-4742: POLAK, G. I. - Gebeden der Israëlieten voor het geheele jaar, met nauwkeurige aanwijzingen der voorschriften bij de gebeden in de nederlandsche taal
P2140-3473: POLAND-JANSSONIUS J. - Ducatus Silesiae Glogani Vera Delineati
P2226-3536: POLAND. JANSSONIUS J. - Ducatus Silesiae Wolanus.
P1611-7195: POLLARD, A. F. - Henry VIII
P2217-9708: POLLOCK - SM CAT. 662 - JACKSON POLLOCK.
P1692-8621: POORTENAAR, JAN - Van prenten en platen; de grafische technieken in voorbeelden, afbeeldingen en beschrijving
P4034-0124: POORTMAN, WILCO C. EN JOOST AUGUSTEIJN. - Kaarten in bijbels (16e-18e eeuw)
P3529-8527: POP ART - IPPEL, WILLEMIEN (RED.). - Pop Art - Kunsthal Rotterdam
P2450-8114: POP ART - UMLAND, ANNE. - Pop Art. Selections from the Museum of Modern Art
P3943-5989: PORTINARO, PIERLUIGI ; FRANCO KNIRSCH. - The cartography of North America 1500-1800
P1974-2506: POS, H. J. (RED.). - Anti-semitisme en jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk
P1229-8983: POST, KEES. - Het boerenhuis in Nederland.
P18101-2322: POTTER, JONATHAN. - Country Life Book of Antique Maps. An Introduction to the History of Maps and How to Appreciate Them
P1871-3341: POTTER, JONATHAN. - Collecting Antique Maps: An Introduction to the History of Cartography
P2293-3445: POUJOULAT (BAPTISTIN) - Voyage dans L'Asie Mineure, en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine et en Égypte
P1635-8865: PRÉVOT, MYRIAM. - Singier. Peintures à l'aquarelle.
P1832-9486: PURVIS, ALSTON W. - Dutch graphic design 1918-1945.
P1436-2191: PUTNAM, CLARE - Flowers and Trees of Tudor England.
Q3720-3187: QUADENS, POL - SERRES, MICHEL (TEXT) - Pol Quadens - 1992.
Q4461-7825: QUEANT GILLES, TOWARNICKI ET ELMAYAN ALINE. - Encyclopédie du Théâtre Contemporain. Volume I : 1850 - 1914
Q4461-2404: QUEANT GILLES, TOWARNICKI ET ELMAYAN ALINE. - Encyclopédie du Théâtre Contemporain. Volume I : 1850 - 1914
Q1357-7986: QUERI, GEORG - Von kleinen Leuten und hohen Obrigkeiten. Hundert Spässe
R2218-6779: RABECQ-MAILLARD M.-M. - Histoire du Jouet
R1420-6924: RAISZ, ERWIN. - General Cartography
R1797-4236: RAMAKERS, RENNY. - Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving. De Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie.
R1831-3009: RAMSDEN, CHARLES. - London Book Binders 1780-1840.
R2895-0905: RANDALL LILIAN M. C. (A.O.) - Medieval and Renaissance Manuscripts in the Walters Art Gallery. Volume III, Belgium 1250-1530
R1440-1302: RAWLINS, RAY. - The Guinness Book of [World] Autographs
R1217-8800: REENS, A.M. - Ghetto-Ghijntjes
R12133-8962: REH, WOUTER - Arcadia en Metropolis. Het landschapsexperiment van de Verlichting. Anatomie van het picturale ontwerp in de landschapsarchitectuur.
R2127-0445: REIFGENSCHEID, BEATE - Nonkonformisten aus Moskau
R3711-9647: REMÉ, JÖRG - VANCREVEL, LAURENS E.A. - Jörg Remé.
R2735-0439: REMKES, J. / RENDERS, W.J. - Het Stadhuisplein & De Rode Loper.
R3735-0603: REPIN, ILJA/OS, H. VAN & S. SCHEIJEN - Ilja Repin. Het geheim van Rusland
R1652-8484: REUVEKAMP, G.J. - "St. Martinus" Tongelre. Sociografie ener Parochie.
X41100-8170: (REVE, GERARD). LINDEBOOM, PROF.DR. G.A. - God en ezel. Van het Reve's ezelgod in het oordeel van enige gereformeerde theologen. Een protest.
R1777-2117: RIDDER, J.A. DE. - Vijftig jaar Tivoli 'n halve eeuw Kerkgeschiedenis in Geldrop en Eindhoven.
R27121-5945: RIETVELD - PLANTENGA, HARO - G. Th. Rietveld 1888-1964. Meubels/Furniture. Uit de verzameling van het Stedelijk/from the collection of the Stedelijk.
R2449-4143: RIETVELD - BUFFINGA, A. - G.Th.Rietveld. Art et architecture aux Pays-Bas.
R3574-5031: ROBERT OUSTERHOUT, NEZIH BASGELEN. - Monuments of unaging intellect. Historic postcards of Byzantine Istanbul.
R5326-1114: ROBERT CAPA (AUTOR), LAURE BEAUMONT-MAILLET (AUTOR). - Robert Capa Retrospektive
R21100-5139: ROBINSON, RICHARD D. - High-Level Manpower in Economical Development: the Turkish Case (Harvard Middle Eastern Monographs)
R2955-7726: ROBINSON, DONALD (REDACTIE). - Onder vuur, Israëls twintigjarige strijd om zelfbehoud
R3729-8856: ROCKELL, NORMAN - GUPTILL, ARTHUR L. - Norman Rockwell Illustrator.
R3039-2615: ROGERS, J. M. (TRANS., ED.)., - The Topkapi Saray Museum: The Treasury
R3177-0335: ROHLFS, CHRISTIAN - VOGT, PAUL - Christian Rohlfs 1849-1938 zum 50. Todesjahr. Arbeiten auf Papier 1875-1937.
R1360-1096: ROODNAT, BAS - Wij zijn gek. Nederlandse straatkunst in de jaren zeventig.
R1443-3149: ROOIJ, W. VAN - Sint-Oedenrode, het dorp van Mgr. Bekkers.
R2147-3780: ROOIJAKKERS, GERARD. - Bodemcultuur. De geschiedenis van het ploegen.
R2833-9928: ROT, DITER ( ROTH, DIETER). - Daily Mirror Book / Kwadraatblad
R2424-2909: ROTARY CLUB EINDHOVEN . - Kijkend naar Eindhoven.
R1744-8513: ROTEN, IRIS VON. - Vom Bosporus zum Euphrat, Türken und Türkei
R4395-8161: ROTHENSTEIN, JULIAN / BUDASHEVSKAYA, OLGA. - Schatzkammer Der Revolution - Russische Kinderbücher Von 1920-1935: Bücher Aus Bewegten Zeiten
R2438-2925: ROUAULT - KOJA, STEPHAN - Georges Rouault. Malerei und Graphik.
R289-3875: ROUAULT - HERGOTT, FABRICE - Rouault.
R4358-4335: ROULET, JEAN-MICHEL & SANDE, MIREILLE V.D. - Dinky toys en Franse dinky supertoys. Meccano : 1933-1981
R1862-2113: ROUX, C.C.F.M. LE - De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun woongebied (3 vols).
R1669-8776: ROUX JEAN PAUL. - LA TURQUIE. Géographie. Economie. Histoire. Civilisation et culture.
R2548-2146: ROXBURGH, DAVID J. (ED.) - Turks, a journey of a thousand years 600 - 1600
R15113-3145: ROYMANS, FONS. - Kempische verhalen. Een serie deels geromantiseerde verhalen over de Kempen en zijn bewoners in vroegere tijden.
R28106-5912: RROK ZOISI, DHIMITER MBORJA - L'art populaire en Albanie : Costumes, textiles, vêtements, travaux sur métal et sur bois et habitations
R3139-7348: RÜCKRIEM, ULRICH - FUCHS, R.H. - Ulrich Rückriem. Skulpturen 1968-1976.
R340-9960: RUITER, TINEKE, DE / BESNYÖ, EVA. -
R1580-7914: RUNG, RICHARD. - Die Bananenkultur. Geographisch, wirtschaftlich und kulturhistorisch betrachtet
R1832-5260: RUTON. (BROCHURE) - RUTON. RH 1130 Vacuum Cleaner
R187-7222: RUTON. (BROCHURE) - RUTON.
R187-0400: RUTON. (BROCHURE) - RUTON.
R20187-7275: RUTTEN, WILLIBRORD. - 'De vreselijkste aller harpijen' : pokkenepidemieen en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw : een sociaal-historische en historisch-demografische studie.
S1556-1077: SANDBERG. E.A. - Avantgardecahier voor visuele vormgeving. No. 1 (of 2).
S1640-8485: SANDERS, NORMAN - At Home. Photographs by Norman Sanders.
S1450-4149: SANDERS, J.M. - De Annexatieplannen in de Agglomeratie Eindhoven.
S3243-5487: SANDERS, J.M. / PASSTOORS, H.J. - Annexatie-Vraagstukken en Groot-Eindhoven.
S1552-4392: SANDROW, NAHMA - Vagabond Stars : A World History of Yiddish Theater
S1168-4402: SANSON, N. - Le Cours de la Riviere du Rhein / depuis sa Source a son Embouchure
S2045-5158: SANTE, JOH. L. VAN. - Muziek in de toren van Geldrop vroeger en nu
S6371-3157: SANTE, JOH. L. VAN / BOKHOVEN, C. VAN / BROEKHOVEN, N.A.M. VAN - Geldrop en het Eindhovens kanaal. Ook in 1862 moeilijkheden op Hulst.
S1332-1430: SANTEN, SAL. - Deze vijandige wereld. Schetsen
S1885-0088: SARTORY, CHARLES. - In the Service of the Electron. A Record of Achievement in the Field of Electronics.
S3057-5063: SCHEFFEL, JOSEPH, VICTOR VON. - De Trompetter van Säkkingen. Een lied van de Boven-Rijn.
S5361-5213: SCHEIBER, SÀNDOR (TEXT), FÈNER, TAMÁS (PHOTOGRAPHS). - Jüdisches Leben - Jüdischer Brauch. [Ein Bild- und Textband]
S1745-7046: SCHEIDIG, WALTER - Bauhaus Weimar. 1919-1924 Werkstattarbeiten.
S3827-0861: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A., - In de boeken, met de geest
S42211-5375: SCHICKARDI, WILHELMI ( WILHELM SCHICKARD) - Institutiones Linguae Ebraeae: Primu`m Harmonia aliarum Lingvarum Orientalium perpetua auctiu`s. Accessit Lexicon dictae Linguae brevissimum, cum Tabulis Synopticis rerum Grammaticarum & Verborum Imperfectorum.
S3354-4745: SCHIERBEEK, BERT, & DICK ELFFERS - Op de bodem ligt lettergraniet en spreekt klare taal.
S3370-1278: SCHIPPER, MINEKE / COHN, SABINE. - De rib uit zijn lijf. Joodse spreekwoorden en zegswijzen over vrouwen
S1414-3437: SCHIPPERS, K. - Holland Dada.
S4227-0877: SCHLEMMER, OSKAR. MOHOLY-NAGY. MOLNAR, F. - The Theater of the Bauhaus
V28206-9004: V.O.I.C. - SCHMITZ,J. P. G. - Rechtshistorische Bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op Dienaren van De Ver. Oost - Ind. Compagnie voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
S2938-1209: SCHOLTEN-HUIZINGA, F.M. E.A. - 50 jaar Eindhovensche Golf 1930-1980.
S2854-3834: SCHROEDER, JOSEPH J. (ED.). - The Wonderful World of Toys, Games & Dolls, 1860-1930
S1931-8813: SCHROFER, JURIAAN. - Letters op maat. (Lecturis 18)
S4818-3150: SCHUBERT-CHRISTALLER, ELSE - COHEN, A.E. (BEW.) - Joodsche legenden
S3033-7042: SCHUITEMA, PAUL - MAAN, DICK. - Paul schuitema. Visual Organizer
S1467-5739: SCHULTEN, JAN - List of bedrog - strategemen uit de krijgskunde en het zakenleven.
S5073-1870: SCHURINK, H.J.A.M. / MOSSELVELD, J.H. VAN (RED.). - Van Heidorp tot Industriestad. Verkenningen in het verleden van Tilburg.
S1043-3553: SCHUSTER. - Palaestina zur Zeit der Richter und Könige
S1839-6862: SCHWARTZ, MARVIN. - F.A.O. Schwarz Toys through the years.
S66195-9913: SCHWITTERS, KURT - MEYER-BÜSER, SUSANNE / ORCHARD, KARIN (HRSG.). - Merz. Aller Anfang ist Merz - von Kurt Schwitters bis heute. Buch zur Ausstellung: Sprengel Museum Hannover, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Haus der Kunst München 2000 - 2001.
S1830-9133: SCOTT, B. RICHARD - The village Headman in Turkey
S1562-1484: SCOTTI, ROLAND - Ernst Ludwig Kirchner - Von der Schimmeldressur zum Ballspiel
S1568-0722: SCOTTI, ROLAND - POP. Sammlung Beck. Kunst der 60er Jahre. Druckgraphik un d Tassen.
S1139-8185: SCOTTI, R. - Ernst Ludwig Kirchner. Selbstbildnisse
S1681-8803: SEGELL, MICHAEL - The Devil's Horn. The story of the saxaphone from noisy novelty to king of cool
S1441-2856: SEGHERS, RENÉ - De Psyche van Klein Zwitserland. SIGNED.
S1761-1754: SEIPGENS, EMILE. - In en om het kleine Stadje. Limburgsche schetsen en novellen
S4521-8447: SEMIN, DIDIER, GARB, TAMAR & KUSPIT, DONALD. - Christian Boltanski.
S2256-2707: SEVERIJNS,R.A.L. E.A. - Op goede leest geschoeid. De Moergestelse schoenmakers.
S3049-8302: SEVERIN, MARK & ANTHONY REID. - Engraved Bookplates. European Ex Libris 1950-70.
S1716-9613: SHACHAR, ISAIAH. - The Jewish Year
S3377-0133: SHAMIR, ILANA / SHAVIT, SHLOMO. - Encyclopedie van de Joodse Geschiedenis. Het Joodse volk door de eeuwen heen
S1540-1823: SHARP, DENNIS. - Architektur im zwanzigsten Jahrhundert.
S1862-1071: SHELTON, GILBERT. - The Collected Adventures of The Fabulous Furry Freak Brothers
S1845-9988: SHELTON, GILBERT. - Fabulous Furry Freak Brothers # 2, 3rd print
S1788-1040: SHERATON, THOMAS - The Cabinet Dictionary. Volume I Abacus - Drawer; Volume II Drawing - Zocle, Supplement
S1797-3694: SHERATON, THOMAS - The Cabinet-Maker and Upholsterer's Drawing-Book. With an Introduction by Lindsey O.J. Boynton.
S1661-1581: SICKING, J.J.M. - Sint Joris in Stratum. Uit de historie van kerk en parochie.
S48132-0446: SIERMAN, KOOSJE (ED.). CROUWEL, WIM (HOOFRED.) - Grafische vormgeving verhoudt zich tot beeldende kunst. Bijdragen aan het symposium in De Beyerd (16 februari 1990). ( Lecturis 20)
S4334-4982: SIEVERNICH, GEREON & HENDRIK BUDDE [EDS.]. - Europa und der Orient 800 - 1900.
S1617-3802: SIJBERS, THIEU. - Aachterum binne.
S1599-0631: SIMON, HERMANN - Das Berliner jüdische Museum in der Oranienburgerstrasse. Geschichte einer zerstörten Kulturstätte
S19117-8091: SIMONS, M.S.M.J.C. - Tussen Turf en Televisie. Acculturatieproblemen van een binnenlandse Migrantengroep gedurende een aantal Generaties.
S2424-7841: SINNINGHE, JACQUES R.W. - Noordbrabants Sagenboek
S208-9060: SITTARD. KUYPER, J. - Sittard
S1552-5439: SLAGTER, ERIK. - Tekst en Beeld. COBRA en VIJFTIG. een bibliografie.
S1561-6872: SLANGEN, JAAK. - Graeterhof - Van Pachthoeve tot villa blanca ( 1463 - 2003 )
S2242-0196: SLEEN, W.G.N. VAN DER - Zwerftochten door tropisch Britsch-Indië.
S2240-0087: SLEEN, W.G.N. VAN DER - Vier maanden kampeeren in den Himalaya.
S1554-9449: SLEGERS, CEES. - Antoon Coolen 1897-1961. Biografie van een Schrijver.
S1058-8297: SLUIS, P. - Kanaries. Huisvesting, voeding, verzorging en het kweeken
S2359-7137: SLUYS, W.G.J. VAN DER. - Het land van de Bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel
S841-3698: SM 1958 - Kinderen lazen kinderen lezen. Cat. 195.
S714-3001: SM 209 - ARNE JACOBSEN
S1730-1922: SM CATALOGUS 116 - Collectie Philippe Dotremont.
S948-0440: SM 1956: - Marc Chagall - werk van latere jaren. Cat. 157.
S1335-6506: SMEENK, B.D. - Jeruzalem, lofzang of roestige pot
S1372-9939: SMITH, GEORG - A collection of designs for household furniture and interior decoration
S1468-4561: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a.
S1666-4575: SMITS, C.F.XAV. - Wegwijzer voor de Kathedrale Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch.
S1769-1911: SMULDERS, G.W.A. - Landbouw en landbouwers te Nuenen en omgeving in de 19e en 20e eeuw.
S3744-6412: SMULDERS, WERNER / HEESTERS, MARTIEN - Honderd jaar fraters in Reusel 1884 - 1984.
S2213-3255: SNAITH, NORMAN HENRY. - Hebrew Bible
S149-1878: SNELLAARS, S. - Hot Lips
S1660-0675: SÖHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantse Volksleven.
S97102-4679: SOLIMAN, ABDEL / GAMAL-EDDINE, ALY / BALL, DR. J. / BRECCIA, PROF. E. / BUCKLEY, A / AND OTHERS. - L`Egypte. aperçu historique et géographique. gouvernement et institutions. vie économique et sociale.
S1719-8539: SON. KUYPER, J. - Son Kuyperkaartje
S1338-2882: SON, C. VAN. - Plaatjes-Album Vaderlandsche Historie
S1338-2047: SON, C. VAN. - Plaatjes-Album Vaderlandsche Historie
S1338-8633: SON, C. VAN. - Plaatjes-Album Vaderlandsche Historie
S1163-6829: SOTHEBY'S - The Ottoman World. The Library of Sefik E. Atabey 3 Volume Set
S1647-8761: SOUSTIEL, JEAN. - La céramique islamique Le guide du connaisseur
S229-9144: SPAUBEEK. KUIJPER, J. - Spaubeek
S2345-7990: SPEEKHOUT, G.J. (RED.) - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1944/46
S1236-5515: SPENCER, H. - Pioniers van de moderne typografie.
S1651-8757: SPITZNER DR. P. - GRAND MUSEE ANATOMIQUE-ETHNOLOGIQUE DU DR SPITZNER
S1836-8965: SPOORENBERG, JAN. - Eindhoven in oude ansichten deel 2.
S4026-6120: SPOORENBERG, J. / WIT, H.A.M. DE (RED.) - Eindhoven door de eeuwen.
S1485-6943: SPRUIT, RUUD. - De dood onder ogen. Een cultuurgeschiedenis van sterven, begraven, cremeren en rouw.
S1687-4585: SPYRI, JOHANNA. - Kurze Geschichten für Kinder und auch für Solche, welche die Kinder lieb haben. 1.Band
S12126-0976: STAAL, L.D. - Israel onder de Volkeren. Schets der Joodse geschiedenis van de Griekse overheersing tot heden. Een boek voor school en huis.
S22191-0277: STAALS-JACOBI, ANNIE. - "Bij ons in de familie". Genealogie van het geslacht Teunissen te Cranendonckca. 1645 - 1996. De nakomelingen van Joannes Janssen Teunissen geboren ca. 1645, wonende te Soerendonk-Maarheeze.
S2145-3468: STACHELHAUS, HEINER. - Kasimir Malewitsch. Ein tragischer Konflikt.
S1037-6082: STAHL, H. - Familie-bibliotheek X De waterwereld
S2022-4219: STÄHLI, HANS-PETER. - Antike Synagogenkunst
S2255-5114: STANISLAWSKI, RYSZARD - Constructivism in Poland 1923-1936. BLOK Praesens a.r.
S2553-1274: STANLEY, ARTHUR PENRHYN. - Sinai and Palestine in connection with their history
S18110-7877: STANLEY, HENRY M. - Wie ich Livingstone fand. Reisen, Abenteuer und Entdeckungen in Central-Afrika. Autorisirte deutsche Ausgabe.
S18198-1628: STANLEY, HENRY M. - In Afrika
S2576-6430: STEENMEIJER, A.G. (RED.) - Weerklank van Anne Frank: In samenwerking met Otto Frank & Henri van Praag.
S196-9138: STEIN. KUIJPER, J. - Stein
S24127-7186: STEINSCHNEIDER, MORITZ. - Jewish literature from the eighth to the eighteenth century : with an introduction on Talmud and Midrasch : a historical essay
S2091-7652: STEKELENBURG, BERT. - Philips in de Verenigde Staten, In alle staten / Philips in Azië, Het domein van de draak
S18101-9667: STEMMLER, JÜRGEN. - Erlebtes Israel. Ein biblisch-geschichtliche Reise - Real-live Israel. A biblical-historical Journey
S5291-2257: STERN, ROBERT A M; MELLINS, THOMAS; FISHMAN, DAVID. - New York 1960. Architecture and Urbanism Between the Second World War and the Bicentennial
S1418-0547: STERN, JOSSE. - Volk van het boek
S3460-3980: STEVENS, MARYANNE & ROBERT HOOZEE - Du Réalisme au Symbolisme. L'Avant-garde belge 1880 - 1900
S2032-1473: STEVENSON, WILLIAM. - Israël met de rug tegen de muur
D3570-6330: DE STIJL - DOESBURG, TH. VAN, A.O. - De Stijl. Cat. 81. Stedelijk Museum Amsterdam 6-7-' 51 / 25-9-' 51
D4742-8455: DE STIJL - BLOTKAMP, CAREL / ESSER, HANS A.O. - De Stijl: The Formative Years. 1917-1922.
S1736-6661: STOKES, JOHN. W. - 70 Years of Radio Tubes and Valves.
S789-0307: STORK. - Machinefabriek Gebr. Stork & Co, CO, Machinefabriek Gebr. Stork Hengelo opgericht 1868
S31143-4689: STORK. BIESE, C. ET AL.(RED.). - Machinefabriek van Gebroeders Stork & C0. te Hengelo. Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan op 4 september 1893.
S1570-5665: STOTT, CAROLE. - Historische kaarten van het heelal. Oude kaarten van de sterrenhemel.
S4545-5507: STRAATEN, J. VAN DER / MEIJENFELDT, P.C. VON - Beken in Brabant - hoe houden wij dit bezit.
S1289-7747: STRAUSS, H. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt. Das Judenproblem im Spiegel der Kunst
S5752-7259: STRIK, ELLY (FOTOGRAFIE) / MEIJSING, DOESCHKA (POËZIE) . - Noord-Brabant in proza, poëzie en prent. Eindhoven.
S1441-5912: STRIPSCHRIFT. - Stripschrift's Underground nummer 27-28
S1988-8504: STROUKEN, I. (RED. - Tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen - Volkscultuur - 1989 nummer 1 - Dood
S1827-9366: STUART, MARTINUS. - Romeinsche Geschiedenissen
S1626-1615: SUTORIUS, ANNA. - De reis in de hoedendoos.
S1692-7715: SWANENBERG, COR - Wiej wè bewaort..... 'n oostbrabants woordebuukske durspèkt me' anekdotes ùit onzen hoek.
S1510-7723: SWARTE, JOOST. - Leporello
S1510-7732: SWARTE, JOOST. - Leporello
T30140-4835: TAISNE, PHILIPPUS FRANCISCUS. - Het leven van den H. Franciscus Borgia, eerst hertoghe van gandien, grande van spagnien, viceroy van catalognien, marquis van lombay &c ...
T3244-2908: TAJIRI - PETRUSA, S. (INTROD.). - Portretten van Tajiri. Portraits of Tajiri.
T2019-5165: TALBOT RICE, DAVID. - Islamitische kunst
T1615-5397: TÀPIES, ANTONI. - Antoni Tàpies.
X842-5895: [TAPIS] - Tapis de Pologne, Lithuanie, Yougoslavie.
T1510-7432: TATI, JACQUES. - Mon Oncle
T1783-5078: TATLIN, VLADIMIR - Vladimir Tatlin 1885-1953. Van Abbemuseum Eindhoven 12 september- 15 oktober 1969.
T1423-2351: TERSCHELLING. - Kaart van Terschelling
T1423-8727: TERSCHELLING. - Kaart van Terschelling
T1740-7788: TEVETH, SHABTAI. - Moshe Dayan. Politiker, Soldat, Legende
T27107-6117: THOBEN, PETER (SAMENST.) . - Een Leven verknocht aan Eindhoven. Karel Vermeeren als Kunstschilder, Verzamelaar en historisch Publicist.
T1253-0016: TIELE, P.A. - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde
T2469-8780: TIMMER, GEURT KORNELIS. - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol. Een volksleesboek.
T927-0117: TINGUELY - Tinguely. SM Cat. nr. 545.
T1474-5337: TIRION, ISAAK - Nederland in vroeger tijd, Deel XII, XIII Brabant en Limburg (2 delen).
T2661-2748: TOL, A.C. VAN (INL.) E.A. - Wisselend bewolkt. Gedenkboek Gemeentelijk Lyceum Eindhoven.
T1380-2577: TOLGA, PELIN - Turk Mimarisinde Susleme Sanati. The Decorative Art in Old Turkish Architecture
T6378-9676: TOLSTOY, VLADIMIR / BIBIKOVA, IRINA / COOKE, CATHERINE (ED.). - Street Art of the Revolution. Festivals and Celebrations in Russia 1918-1933.
T2337-9808: TOMAN, JIM; COOK, DAN. - The Terminal Tower Complex 1930-1980
T1623-2041: TOMSON, WALTER. - Jongens van de evenaar
T3468-4157: TOOLEY, R.V. AND CHARLES BRICKER. - Landmarks of Mapmaking, An Illustrated Survey of Maps and Mapmakers
T1320-8398: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers
T1420-5027: TOOLEY, R. V. - Maps and Map-Makers
T2072-0185: TOOLEY, R.V. [ED.]. - Collectors' Guide to Maps of the African Continent and Southern Africa
T9232-8215: TOOLEY, R.V. (SELECTIE KAARTEN) & BRICKER, CHARLES (TEKST) & ROE CRONE, GERALD (VOORWOORD). - Geschiedenis van de cartografie
T1217-7048: TOONDER, M. - Verkeerd verkeer
T1538-7701: TOPS, A.J.J.H. - Eindhoven in oude ansichten [deel 1].
T3911-4506: TOPS, A.J.J.H. / VERSCHUEREN, J.M. TH. - Eindhoven.
T4942-3536: TRÉMOIS - MONTHERLANT, HENRY DE / ROSTAND, JEAN. - Pierre-Yves Trémois: Gravures, Monotypes.
T852-5061: TURKEY. - Carte de l'Asie Mineure et des contrées adjacentes
T3131-7138: TURKEY. D'ANVILLE (1697-1782) - L'Asie Mineure et le Bosphore
T1733-7129: TURKEY. BAEDEKER - Europisch Turkije en Griekenland
T2381-5898: TUSSENBROEK, OTTO VAN. - Toegepaste kunsten in Nederland. Speelgoed Marionetten Maskers en Schimmenspelen
T2747-1876: TYPOGRAPHY - STRUYCKEN, P. - P. Struycken Vormgeving en exacte disciplines
U1156-6258: UBBENS, M. - Prijscourant van magazijnsoorten no. 134 - 4 april 1939
U177-1253: UECKER, GÜNTHER. - Uecker
U2063-0895: UFFELEN, JOHAN VAN. - Helers en heiligen. Volksgenezers en wonderdoeners in Brabant.
U1447-1550: UITERWAAL, W. - Zeven zwerftochten. Handboek voor voortrekkers
U2225-7773: UITGEEST. KUIJPER, J. - Uitgeest. Kuijperkaartje
U11192-6393: ULE, WILLI - Landen en volken van alle werelddelen in woord en beeld. 2 delen: deel 1- Europa, Noord-, Centraal- en Voor-Azië. + deel 2 - Zuid- en oost-Azië, Australië, Afrika, Amerika en de Poolgebieden.
U11104-1987: ULE, WILLI - De aarde en hare volken. 3 Delen: 1) Europa; 2) Azië en Afrika; 3) Amerika, Australië en de Poollanden.
U3793-6163: ULLOA, ANTONIO DE & DON GEORGE JUAN. - Historische Reisbeschryving van geheel Zuid-America; gedaan op bevel des Konings van Spanje.
U207-9134: URMOND. KUIJPER, J. - Urmond
U925-1657: UTRECHT. - Plan van de stad Utrecht
V2827-6521: VALLERY-RADOT, JEAN ADHEMAR - Elles Par Toulouse Lautrec
V1439-7297: VANDERMAELEN. - Carte de la Belgique d'apres Ferraris
V2161-8197: VANDUFFEL, FRANÇOIS. - Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914.
V3410-0441: VANHORCK, HANS - DUISTER, FRANS - Vanhorck.
V3118-7196: VEERKAMP, JOOST / CLAUS, HUGO. - Gevulde contouren
V3016-7643: VELDE, BRAM VAN - LEERING, J. - Bram van Velde.
V3429-6798: VELTHOVEN, H. VAN / BRANS, A.B.M. - Brabant rondom & zijn orkest
V1941-7678: VEN, F.J.M. VAN DE - Een kabinet van Oostbrabantse gezichten.
V1974-3021: VEN, VAN DE (INL.) - Beelden uit Brabant. Laatgotische Kunst uit het oude Hertogdom 1400-1520.
V2561-5730: VEN, M. VAN DE / VOS, P. - De Gemertse Handwever, zijn vaktaal en zijn dagelijks leven.
V1734-1450: VENEMA, ADRIAAN. - Handboek voor de nieuwe illegalen
V1420-7130: VERAART, J.A. - Joden van Nederland
V15137-4052: VERHAGEN, HANS - De Gekke Wereld Van... Hoepla. Opkomst en ondergang van een televisieprogramma samengesteld en van zinsneden voorzien door Hans Verhagen
V19102-0468: VERHAGEN, F.B.A.M. - Mr. Jan van Hooff 1755-1816. Spoortrekker voor de vrijheid vanuit Eindhoven en Brabant naar Den Haag.
V19113-2795: VERHOEVEN, GARRELT - The Prison of Weltevreden. Boudewijn Buch en zijn zoektocht naar het curieuze reisboek van Walter Murray Gibson.
V3371-1010: VERHOEVEN, G. & S. VAN DER VEEN. - De Hollandse Mercurius; Een Haarlems jaarboek uit de zeventiende eeuw.
V3420-1971: VERHOOG, AAT - COOLEN, LOUIS A.O. - Aat Verhoog. SIGNED
V1645-7595: VERKUYLEN, C.A. - Brabantse klompenmakers en hun geschiedenis.
V1825-2433: VERMEEREN, KAREL. - Eindhoven verleden tijd.
V1630-3862: VERMEULEN, BRAM - Jan Lul en de flauwe kultuur!
V2223-0293: VERSCHUEREN, J.M. TH. - Van Helmont te Helmond
V2937-3873: VERVLIET, H.D.L. (SAMENST.). - Liber Librorum. 5000 jaar boekkunst.
V1744-0684: VERVOORT, A.J.M. - Mislukt Optreden van een Ex-Hoofdredacteur.
V18124-3336: VERWEY-JONKER, H. - Lage Inkomens. Een Statistisch Onderzoek naar de Verdeling der Inkomens beneden de Belastinggrens in de Gemeente Eindhoven.
V1176-3872: VESTER, A. - UNIEPOST. Jubileumuitgave bij het 100-jarig bestaan van de Technische Unie.
V1253-3920: VETTEWINKEL - Chromotheek Kleurenverzameling Verf van Vettewinkel
V2944-9905: VICTOR VELDHUYZEN VAN ZANTEN - Bouwplaat Philips Pavilion van Le Corbusier
V1321-2035: VINK, PETER. - Het Boek van Gemert.
V1717-9619: VINKENOOG, SIMON - Aan Het Daglicht
V3125-6119: VIRL - RINN, HERMANN (VORWORT) - Hermann Virl 1903 - 1958
V1732-6961: VISHNIAC, ROMAN. - Polish Jews. A Pictorial Record
V2691-2366: VISSCHER, NICOLAAS JANSZ. - Theatrum praecipuarum urbium Ducatus Brabantiae nec non Comitatuum Flandriae et Zelandiae.
V2034-5822: VISSCHER , CORNELIS - Florentius IV, Graaf van Holland
V2032-4746: VISSCHER , CORNELIS - Wilhelmus V, Graaf van Holland
V2032-5877: VISSCHER , CORNELIS - Wilhelmus VI, Graaf van Holland
V2015-5832: VISSCHER , CORNELIS - Theodoricus IV
V2033-5837: VISSCHER , CORNELIS - Wilhelmus III, Graaf van Holland
V2462-8329: VLEUTEN, GERARD VAN DER - Van knip tot chip. Boerenleenbank - Rabobank Mierlo 100 jaar.
X1655-4096: [VOGEL, LUCIEN] - Les Juifs...Temoignages De Notre Temps No 2 Paris 1933
V1661-7180: VOGELS, REIN J. - De wondere lamp. Hoe electrische gloeilampen worden gemaakt.
V2399-5093: VONK, SANNE (SAMENST.) - Onder bescherming van de engel Gabriël. Helmondse herinnering aan oorlog, bezetting en bevrijding.
V2318-1304: VORST, RABBIJN ING. I. - De Barmitswa Race
V15361-9693: VREDENBURG, J. - Volledig gebedenboek der Nederlandsche Israëlieten voor het geheele jaar. Opnieuw in het Nederlandsch vertaald en van verklarende aanteekeningen voorzien door J. Vredenburg. ADDED: Gebeden voor Israëlietische vrouwen, ter stichting in alle omstandigheden des levens, als maagd, bruid, gade en moeder, door Dr. M. Letteris, opgedragen aan Lady Judith Montefiore
V5714-1921: VRIELINK, NICO - VRIELINK-SEAH, JEANE / CNODDER, REMI DE - Nico Vrielink
V2136-7976: VRIES JR, R.W.P. DE, - Nederlandsche grafische kunstenaars
V1887-2951: VRIES, LEONARD DE - Dank U, meneer Edison - het fascinerende verhaal van 100 jaar fonograaf en grammofoon.
V14416-0792: VRIES, S. DE. - D'eedelste tijdkorting der weet-geerige verstanden: of De Groote Historische Rariteit-kamer der Sonderlinghste Natuurlijcke en Boven-Natuurlijcke Saecken, Geschiedenissen en Voorvallen van allerley slagh: Te gelijck voorsien voldaan vrolijcke Gemoedsverlustingen. Voorgestelt door Manier van ondersoeckende redenvoeringen tusschen Adel Aert-, lees-Aert, vroom-Aert, vrolijck-Aert, Roem-Aert, vreedegond en Rosemond
V1880-6816: VRIES, LEONARD DE - De bliksem getemd, het fascinerende verhaal van 100 jaar elektrische gloeilamp.
V11156-9247: VUILLEMIN. - Atlas universel de géographie ancienne et moderne à l'usage des pensionnats par Vuillemin, élève de Dufour. Nouvelle édition, revue et corrigée avec soin.
W2352-9760: WAAL, J.J.F. DE (RED.) - De Vlasbloem - Historisch Jaarboek voor Helmond IV.
W2022-8878: WAALRE. KUIJPER, J. - Kuijperkaartje Waalre
W13212-1543: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld.
W24121-1419: WAGHENAER, LUCAS JANSZ. - Lucas Janz. Waghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Nederlanden in de 16e en het begin van de 17e eeuw.
W3141-8075: WAISSENBERGER, ROBERT [HRSG.]. - Wien 1870 - 1930. Traum u. Wirklichkeit.
W2531-9998: WALKER, CHRISTOPHER[ED.] - Astronomy before the Telescope
W1236-5247: WALLAST, M. - DAF ....van verleden tot heden ....
W1261-0907: WALLAST, M. - Historisch overzicht van de Nederlandse Automobielindustrie.
W1493-0314: WALTER, LUTZ. - Japan. A cartographic vision : European printed maps from the early 16th to the 19th century
W1493-4895: WALTER, LUTZ. - Japan. A cartographic vision : European printed maps from the early 16th to the 19th century
W2023-7778: WARDER. KUIJPER, J. - Warder. Kuijperkaartje
W2342-7241: WARHOL - HONNEF, KLAUS - Andy Warhol 1928-1987. Kunst als Kommerz.
W1941-3013: WASSERMANN, JAKOB. - Het oproer om Jonker Ernst. Vertellingen
W3032-7735: WATERGRAAFSMEER. KUIJPER, J. - Watergraafsmeer. Kuijperkaartje
W1540-4234: WEGNER, HANSNN - Joris Ivens Dokumentarist der Wahrheit.
W2436-8408: WEIJNEN, PROF. DR. A.A. - Verklaren van dialectverschijnselen
W2952-2754: WEIJNEN, A / BAKEL, JAN VAN. - Woordenboek van de Brabantse Dialecten aflevering 1
W24202-1627: WEIJTS, A.A. (SAMENST.) - De Electriciteitsvoorziening van Noord-Brabant. Bijdrage tot de geschiedenis dezer provincie, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij.
W1658-0317: WEINSTEIN, JAY. - Judaïca. Les objets d'art juif. Préface de Elie Szapiro.
W1387-4345: WEL, JOS VAN - Open Brief over de aanstaande benoeming van een Burgemeester voor de Gemeente Helmond.
W7339-9336: WENDINGEN; MAANDBLAD VOOR BOUWEN EN SIEREN VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA. - Poppen en Marionetten van Grietje Kots
W7324-8204: WENDINGEN; MAANDBLAD VOOR BOUWEN EN SIEREN VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA. - Rotenburg ob der Tauber
W7326-8963: WENDINGEN; MAANDBLAD VOOR BOUWEN EN SIEREN VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA. - Architectuur in Plan-West
W7330-0172: WENDINGEN; MAANDBLAD VOOR BOUWEN EN SIEREN VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA. - Ned Affiches nr. 2 /12e serie
W7343-7946: WENDINGEN; MAANDBLAD VOOR BOUWEN EN SIEREN VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA. - Beeldhouwwerk van Antoine Bourdelle 1930/4
W7374-7812: WENDINGEN; MAANDBLAD VOOR BOUWEN EN SIEREN VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA. - Werk van de afgevaarde leden van Architectura en Amicitia 1921/1922 - 4+5
W7333-5909: WENDINGEN; MAANDBLAD VOOR BOUWEN EN SIEREN VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA. - Het Vlaamsche Volkstoneel 1927/3
W7339-9349: WENDINGEN; MAANDBLAD VOOR BOUWEN EN SIEREN VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA. - Spotprenten van Albert Hahn Sr. 1928/8
W7316-9554: WENDINGEN; MAANDBLAD VOOR BOUWEN EN SIEREN VAN ARCHITECTURA ET AMICITIA. - Scholenbouw 7/8
W1564-1279: WERD, GUIDO DE - Jan de Beijer (1703-1780). Tekeningen van Emmerik tot Roermond.
W23127-0070: WERFF, Y.P.W. VAN DER. - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten bevattende de Baronie en het Markiezaat met inbegrip van voormalig Hollandse plaatsen.
W2568-6693: WERKMAN - ZUIDHOFF, ATE. - Hendrik Werkman en de Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper
W389-5079: WERKMAN, H.N. - BROMBERG, PAUL (ED.). - Werkman.
W1424-0742: WERKMAN, H.N. - H.N. Werkman 1882-1945.
W1545-3572: WERNER SCHADE. - Joseph Beuys. early watercolors and drawings
W1660-0714: WERNERS, FRANS. - Twintig jaar kapelaan. Schetsen uit dorp en stad 1904-1924.
W1654-3218: WERNERS, FRANS. - Dertig jaar pastoor van St. Trudo, Strijp, 1924-1954.
W5331-9376: WESSELMANN, TOM - BUCHSTEINER, THOMAS & LETZE, OTTO - Tom Wesselmann. (english ed.).
W2956-0567: WESSEM, J.N. VAN (SAMENST.). - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijfenveertig.
W3617-8507: WEST, JAMES E. / HILLCOURT, WILLIAM - Scout Field Book
W5261-5978: WESTERVELD, WIM. HOOFDREDACTIE CAREL KUITENBROUWER. - het straatbeeld van Dublin, Amsterdam & Berlin (Lecturis 26)
W1525-1422: WESTPHAL, UWE. - Bauhaus Memory (Box Set)
W15224-8701: WESTWOOD, J.O. - The Art of Illuminated Manuscripts. Illustrated Sacred Writings being a series of Illustrations of the Ancient Versions of the Bible, copied from Illuminated Manuscripts, executed between the Fourth and Sixteenth Centuries.
W1484-1897: WET, CHR. DE. - De strijd tusschen boer en brit. De herinnering van den boerengeneraal Chr. de Wet.
W2363-4586: WETTENGL, KURT (HRSG.) - Maria Sibylla Merian, Künstlerin und Naturforscherin 1647-1717
W2564-7617: WHITING, CH. / TREES, W. - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijdingsdag - Ons langste oorlogsjaar.
W3153-7062: WICHMAN, ERICH - VOGELSANG, W. - Erich Wichman tot 1920. Afbeeldingen en geschriften.
W19181-0500: WIECHEN, PETER VAN - Vademecum van de Oost- en West-Indische Compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika, Azië en West-Australië vanaf 1602 tot heden.
W1951-6067: WIEGERSMA, HENDRIK - Volkskunst in de Nederlanden. Klein-beeldhouwwerk.
W1922-7089: WIESENTHAL, SIMON. - Moordenaars onder ons
W1565-3460: WIGAL, DONALD. - Historic Maritime Maps. Used for Historic Exploration 1290-1699.
W2857-2572: WIJNEN, JO / COLLIN, MARTIN - Tussen Maas en Kempen. Zuidoost-Nederland nader bekeken.
W2520-6926: WIJNHOVEN, KANUNNIK G.H. - De Freule van Croy.
W2453-8576: WILDENBERG, A. VAN DEN. - N.V. Wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen Tilburg.
W2037-2154: WILHELMINA MAGAZINE - 25 jaar Café Wilhelmina 1971 - 1996
W5175-5606: WILLEMEN, AD C. / HUIJSMANS, CONSTANTIUS CORNELIS. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier ultieme exercities in voyeurisme
W17251-6942: WILLINK, DANIEL. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien, door .. Gerrit Schoemaker.
W3464-5724: WILLINK - BRONS, LOEK (SAMENST.). - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
W379-0927: WILLINK - KRAMER, WALTER (SAMENST.). - Willink.
W2913-2858: WILLINK - DUBOIS, PIERRE H. - A.C. Willink
W6884-1020: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM / BORBEIN, ADOLF H. & KUNZE, MAX (HRSG) - Ville e Palazzi di Roma - Antiken in den römischen Sammlungen - Text und Kommentar.
W1634-1824: WIND, KAREL DE. - Rond het leven van Israël Querido
W2254-5162: WINDEN, J. C. M. VAN. - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
W1850-7416: WINKLER PRINS, A. - Landen en Volken der Aarde. 3 delen + map kaarten
W15136-9434: WISSMANN, VON. - In den Wildnissen Afrikas und Asiens. Jagderlebnisse von Dr. v Wissmann. Mit 28 Vollbildern und 42 Textabbildungen von Wilhelm Kuhnert.
W14141-0698: WITKAMP, P.H. - De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Zesde deel: Oost- en Noord-Europa. Derde stuk: Zweden, Noorwegen en Denemarken.
W15170-0812: WITKAMP. P.H. - Nieuwe atlas van Nederland en zijne Overzeesche bezittingen, ontworpen en geteekend door P.H. Witkamp. Bekroond op de Aardrijkskundige Tentoonstelling te Parijs in 1875.
W18110-5752: WOESTENBURG, F.J. - Het wonder van Hooidonk. De geschiedenis van de wonderbare Relikwie van het H. Kruis te Hooidonk-Nederwetten.
W1516-8810: WOODWARD, BOB. - State of Denial
X1440-2689: XIAONENG YANG - Golden Age of Chinese Archaeology (The)
Y4977-0940: YOCARINI, TITUS. PAUL MIJKSENAAR (EINDREDACTIE). - Vak in beweging. Grafisch ontwerpers en hun organisatie 1 + 2. (Lecturis 22)
Y1532-1675: YPEREN, R. VAN - De Nederlandse Militaire Muziek
Z1324-8792: ZANGWILL, J. - Kinderen van het ghetto
Z2060-2883: ZDENEK FELIX. HRSG. - Das Jahrhundert des Multiple. Von Duchamp bis zur Gegenwart
Z2733-9316: ZEIJL, GERARD VAN. (RED.). - Architectuur in zuidoost brabant
Z2140-0801: ZOETMULDER, S.H.A.M. - Waalre en Aalst in het verleden deel II
Z3312-2038: ZWART, PIET - BROOS, KEES (ED.). - Piet Zwart.

12/15