Serendipity
Middenweg 173, 1462 HJ Midden-Beemster, NetherlandsTel. 0299-685666            Email: serendipity.book@worldonline.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2671: MANGHI, SERGIO. - Il paradigma biosociale. Dalla sociobiologia all'auto-organizzazione del vivente.*
8634: MANIER, EDWARD. - The young Darwin and his cultural circle. A study of influences which helped shape the language and logic of the first drafts of the theory of natural selection.
2369: MANNING, A.F. - Op zoek naar het alledaagse vaderland.
6936: MARCUS, LIDWIEN, RED. - Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad in beeld.
5459: MARION, JOHN FRANCIS. - Philadelphia medica. Being a guide to the City's historical places of health interest.
892: MARITAIN, JACQUES. - Éléments de philosophie. I: Introduction générale a la philosophie.
1526: MARRISON, L.W. - Wine and Spirits.
3418: MARSHALL, ARTHUR MILNES. - Biological lectures and addresses.
807: MARTENS, TH.J.M., RED. - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels.*
3742: MARTIN, W. - Van Nachtwacht tot feeststoet. Lotgevallen, inhoud en betekenis van Rembrandt's schutterstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam.
8507: MATTINGLY, GARRETT. - Renaissance Diplomacy.
4576: MAURIER, GEORGE DU. - Trilby.
7590: MAURIK, JUSTUS VAN. - Toen ik nog jong was. Jeugdherinneringen aan het oude Amsterdam.
7886: MAURIK, JUSTUS VAN. - Uit het volk. Amsterdamsche novellen.
7265: MAUROIS, ANDRÉ. - Disraeli.
1986: MAVER, H. ET AL., EDS. - Proceedings.*
827: MAVER, HUBERT, RATKO BUZINA AND PAVAO RUDAN, EDS. - Predavanja. Lectures. Conferences. Vorlesungen.*
5642: MAY, CHARLES H. - Beknopt leerboek der oogziekten.
8681: MAY, CHARLES H. - Beknopt leerboek der oogziekten.
3246: MAYNARD SMITH, JOHN. - The theory of evolution.
1731: MAYR, ERNST. - Toward a new philosphy of biology. Observations of an evolutionist.
3440: MCGUIRE, MICHAEL T., ED. - Human nature and the new Europe.*
8697: DOCTOR OF MEDICINE [GEORGE R. DRYSDALE]. - The elements of social science; or physical, sexual, and natural religion. An exposition of the true cause and only cure of the three primary social evils: poverty, prostitution, and celibacy.
3103: MEERLOO, A.M. - De psychologie van pijn en smart.
4177: MEERUM TERWOGT, HANNEKE. - Vrouwen van Amsterdam.
8403: MEESTER, JOH. DE - Op Weg Naar Transvaal
3649: MEEUSE, AIK, E.A. - Je was er niet bij. Amsterdam: onderdrukking en bevrijding 1940-1945.
6034: MEIJER, J. - Het verdwenen ghetto. Wandelingen door de Amsterdamse Jodenbuurt.
420: MEIJER JR., D.C. - De bloeitijd van Amsterdam.
6309: MEIJER, JAAP. - Het Jonas Daniël Meijerplein. Bezinning op drie eeuwen Amsterdams Jodendom.
8774: MEIJERS, J.A. BEZORGER, S. ELZINGA, INL. - Verspreide opstellen van J.C. Holtzappel. Gedenkbundel uitgegeven ter gelegeheid van zijn 75ste verjaardag op 24 October 1943.
2215: MEISCHKE, W.A. - Zo groeide Amsterdam: 1275-1975.
8063: MEISCHKE, R. - Amsterdam - Het R.C. Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St. Elisabeth-gesticht.
334: MEISCHKE, R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
4262: MELCHERS, MARTIN, EN GEERT TIMMERMANS. - Haring in het IJ. De verborgen dierenwereld van Amsterdam.
6526: MELLINK, ALBERT. - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
2734: MELOTTI, UMBERTO. - Ego a i suoi cugini. Una critica sociobiologica dell'antropologia della parentela.*
2673: MELOTTI, UMBERTO. - Ego e i suoi cugini. Una critica sociobiologica dell'antropologia della parentela.*
2853: MELOTTI, UMBERTO. - L'uomo tra natura e storia. La dialettica delle origini.*
2708: MELOTTI, UMBERTO. - Oltra la sociobiologia per una nuova scienza unitaria dell'uomo e della società.*
3359: MENNICKE, C.A. - Moderne psychologie. Een poging tot synthese.
3722: MENS, JAN. - Amsterdam, paradijs der herinnering.
3828: MENS, JAN. - Er wacht een haven.
1899: MERKELBACH, J.W. - Over arthroplastiek met metalen endoprothese bij verse dijhalsbreuk.*
8823: MERKUS, C.G. - Discours sur l'avenir des Eglises Wallonnes, prononcés à l'ouverture de la réunion des Églises Wallonnes des Pays-Bas, à Nimègue; le 8 Août 1844 [..].
2146: MESSER, EDUARD EN A.M. VAN DE WAAL. - Prentenboek van Amsterdam.
642: MESSER, EDUARD. - Foei Amsterdam! De geheimen van de hoofdstad voor de tweede maal ontsluijerd.
2771: MESSERI, PATRIZIA, ED. - Abstracts.*
5920: COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL CRÉÉ PAR LA CONFÉRENCE DE MESSINE. - Rapport des chefs de délegation aux ministres des affaires étrangères.
3108: MEURER, R.J.TH. - De vrouw en het moederschap.
5585: MEYER-STEINEG, TH., AND KARL SUDHOFF. - Geschichte der Medizin im Überblick mit Abbildungen.
7279: MEYNELL F. & V. - The Week-end Book, Vol. I.
1917: MIELKE, JAMES H., A.O. - reprint 'Population structure of the Aland Islands, Finland'.*
175: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam, verleden 1275-1900, heden 1900-1950, toekomst 1950-2000.
2207: MIJKSENAAR, P.J. - Welkom, vreemdeling! Blijde inkomsten te Amsterdam van 1306-1950.
4348: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam. Gids en fotoboek.
2711: MILANACCIO, ALFREDO, ED. - Un ponte fra paradigmi. Filogenesi ed epigenesi del comportamento sociale umano.*
6614: MILLER, ALEC. - Stone and Marble Carving. A Manual for the Student Sculptor.
7262: MILLIN, S.G. - The Fiddler.
6007: MILLS, A.R. - Two Victorian Ladies.
5943: MILWARD, A., AND S.B. SAUL. - The economic development of Continental Europe, 1780-1870.
2249: MIRANDA, S. RODRIGUES DE. - Amsterdam en zijne bevolking in de negentiende eeuw.
7940: MIRANDA, S. RODRIGUES DE. - Pro domo.
3181: MITSCHERLICH, ALEXANDER, ED. - Das beschädigte Leben. Diagnose und Therapie in einer Welt unabsehbarer Veränderungen.
8563: VAN DER MOLEN, S.J., EN PAUL VOGT - Onze Folklore. Het Jaar Rond
6628: MONSARRAT, NICHOLAS. - Depends What You Mean By Love.
5431: MONTI, ALOIS. - Kinderheilkunde in Einzeldarstellungen.
5298: MONTI, ALOIS. - Kinderheilkunde. Ergänzungsband.
8433: MORAVIA, ALBERTO - Two Adolescents
3444: MORIN, P.A., A.O. - 'Kin selection, social structure, gene flow, and the evolution of chimpanzees.'
6608: MORRIS, MARCUS ED. - Seventh Girl Annual.
4316: MOULIN, D. DE, I.H. VAN EEGHEN EN R. MEISCHKE. - Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie bijdragen over de geschiedenis van een gasthuis.
5708: MRACEK, FRANZ. - Atlas und Grundriss der Haut-Krankheiten.
6336: MUERMANS, A. - Het huis aan de kade. De roemvolle historie van het Rijksmuseum te Amsterdam en van al die zaken, waarin een klein volk groot kan zijn.
6455: MULDER, J.H., E.A. - Het Amsterdamse Bos.
7011: MULDER, DANIËL W.C., RED. - Haarlemmerbuurt en westelijke eilanden. Een buurt in beeld.
3730: MULDER, ANNE H. - Amsterdam die grote stad.
8686: MULLER, LEENDERT. - Over bestrijding van geslachtsziekten. Sociaal-geneeskundige beschouwingen op grond van ervaringen te Rotterdam.
8586: MURRAY, MARGARET & JANE KOSTER - Practical Knitting Illustrated. The Key to Hundreds of Garments You Can Make Yourself.
6141: MURRAY, PETER AND LINDA. - The Penguin Dictionary of Art and Artists.
7848: MURRY, JOHN MIDDLETON. - The Letters of John Middleton Murry to Katherine Mansfield.
4832: NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM. - Beschrijvende catalogus tentoonstelling 1974-'75.
7059: MUSPRATT, ERIC. - My South Sea Island.
1789: MYGIND, NIELS, AND BENT WEEKE, EDS. - Allergic and vasomotor rhinitis: clinical aspects.*
1791: MYGIND, NIELS. - Essential allergy. An illustrated text for students and specialists.*
6449: NAEYÉ, JAN. - De sterke arm.
2850: NAPIER, JOHN. - The roots of mankind. The story of Man and his ancestors.*
6735: NAPIER, MAJOR GENERAL SIR WILLIAM. - History of the War in the Peninsula.
1446: NARR, KARL J. - 'Von der Natur der frühesten Menschheit'.*
8803: NAUMANN, OTTO J. - The paintings of Frans van Mieris the Elder. A dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of Yale University in candidacy for the degree of Doctor of Philosophy.
7426: NETTEL, REGINALD. - Sing a Song of England. A social history of traditional song.
8783: NEURDENBURG, ELISABETH. - Oud aardewerk toegelicht aan de verzamelingen in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
6240: NEUTELINGS, TH. R. - De juiste voeding brengt gezondheid, lijn en levenslust.
6815: NICHOLS, BEVERLEY. - Twenty-five.
8516: NICOLLE, PATRICK - A Book of Armour
238: NIE, RENÉ VAN. - Amsterdam vanaf het water gezien - seen from the water - vom Wasser gesehen - vu de l'eau.
8811: NIEDEK, MATTHAEUS BROUËRIUS VAN - Het verheerlykt Watergraafs- of Diemer-Meer by de stadt Amsterdam, vertoont in verscheide vermakelyke gezichten van deszelfs lustplaatsen en landhuizen, hoven, tuinen, fonteinen, vyvers, gras- en bloemperken.
7468: NIETLISPACH, F. - 200 Maaltijden. Complete menu's en recepten.
8882: WIJKOPBOUWORGAAN NIEUWENDAM - Noord in de oorlog. Herinneringen en belevenissen van mensen uit Amsterdam boven het IJ 1940-1945
3724: NIEUWENDIJK, J.G. - Zoo was Artis - zo is Artis.
589: NIEUWENHUIJZEN, KEES (RED.) - De vroegste foto's van Amsterdam.
7855: NIN, ANAÏS. - The Diary of Anaïs Nin 1947-1955.
2731: NINIO, JACQUES. - Molecular approaches to evolution.*
8174: NIXON, H.K. - Principles of advertising.
5185: NOACH, ARNOLDUS. - De Oude Kerk te Amsterdam. Biografie van een gebouw.
5310: NOBÉCOURT, P., AND L. BABONNEIX, EDS. - Traité de médecine des enfants.
8165: NONO [PSEUD. J.B. UGES]. - Amsterdammers.
6086: NONO [PSEUD. J.B. UGES]. - Onbekende bekenden. Kokadorus en andere Amsterdamse straattypen.
1351: NOUVEAU, DOMINIQUE. - Les primates ont la parole.*
8696: OBER, WILLIAM B. - Boswell's clap and other essays. Medical analyses of literary men's afflictions.
2179: OLDEWELT, W.F.H. - Amsterdamsche archiefvondsten,
3653: OLDEWELT, W.F.H. - Inventaris van de archieven tot 1808 van de colleges van regenten over het Oudezijdshuiszittenhuis en over het Nieuwezijdshuiszittenhuis en van 1808-1870 van het college van regenten over de huiszittende-stadsarmen.
3022: OORDT, P.G.W.J. VAN. - Zoölogische aspecten van interne, chemische communicatie.*
3624: OORTHUYS, CAS, EN GERRIT KOUWENAAR. - Amsterdam onze hoofdstad.
6270: OOSTING. - Oosting's Handelswoordenboek in vier talen.
8784: OTTENHOF, F., RED. - Goekoope arbeiderswoningen (1936). Afbeeldingen van 28 projecten, ingezonden op de door de gemeente Amsterdam uitgeschreven prijsvraag.
2090: OTTENS, EGBERT. - 'Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot.' 125 jaar sociale woningbouw in Amsterdam.
8753: OTTENS, EGBERT. - 'Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot.' 125 jaar sociale woningbouw in Amsterdam.
369: OTTO, E. VON, EN H. EISERHARDT. - Het kleine hondenboek.
7591: OZNOWICZ, G. - Bonjourrr Allemaalll! Amsterdam/parterre-fluweel.
8666: PACE, ALLISON. - Through thick and thin.
5878: PAGE, CHARLES A. - Letters of a war correspondent.
8813: PAOLETTI, AUGUSTINUS. - Discursus praedicabiles sive viridarium sacrarum concionum in dominicas at festa a dominica adventus [...] [and] Quadragesimale sive discursus praedicabiles in omnes totius quadragesimae dominicas et ferias authore [...].
5875: PAPE, W. - Griechisch-deutsches Handwörterbuch.
8472: PARKER, JULIA AND DEREK - Sun and Moon Signs. An Indispensible Illustrated Guide to Astrological Characteristics.
6243: PARRISH, J.M. AND JOHN R. CROSSLAND. - The Westminster Dictionary.
8668: PATCHETT, ANN. - Run.
5045: PAUKER, JOE. - Get lost! The cool guide to Amsterdam.
8648: PAULY, AUGUST. - Darwinismus und Lamarckismus. Entwurf einer psychophysischen Teleologie.
2664: PEACOCK, JAMES L., AND A. THOMAS KIRSCH. - The human direction. An evolutionary approach to social and cultural anthropology.*
4966: PEKELHARING, J.M., RED. - Voor twee cent een kooltje vuur: Amsterdam in de jaren twintig.
8450: PELZ, HENRIETTE. - Kochbuch Für Haus Und Schule.
8590: PENNING, L. - De oorlog in Zuid-Afrika. Eerste Deel. De strijd tusschen Engeland en de verbonden Boeren-Republieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat, in zijn verloop geschetst.
8561: MARSMAN H. EN E. DU PERRON - De Korte Baan. Nieuwe Nederlandsche Verhalen.
8562: DU PERRON, E. - De Muze Van Jan Companjie. Overzichtelijke Verzameling Van Nederlands-Oostindiese Belletrie Uit De Companjiestijd (1600-1780
8560: DU PERRON, E. - Tegenonderzoek (Cahiers Van Een lezer)
5347: PFAUNDLER, M., AND A. SCHLOSSMANN, EDS. - Handbuch der Kinderheilkunde.
6541: PHILIPS, CASPAR. - Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keizers en Heere-grachten der stadt Amsteldam, etc.
7418: PICARD, BARBARA LEONIE. - Tales of the Norse Gods and Heroes.
255: PIECK, ANTON. - Anton Pieck. Herinneringen aan Amsterdam.
424: PIECK, ANTON, EN FRED THOMAS. - Bemin dan Amsterdam.
2349: PIET, D. - Insecten in en om Amsterdam.
3009: PIONTEK, JANUSZ, AND ARKADIUSZ MARCINIAK. - Biocultural perspectives on ecology of the prehistoric population from Central Europe.*
63: PLESCH, JOHN. - Jssnos, the story of a doctor.
835: PLOOG, D. - Kommunikation in Affengesellschaften und deren Bedeutung für die Verständigungsweisen des Menschen.*
734: PLUTARCH. - Griechische Heldenleben. Themistokles - Perikles - Alkibiades - Alexander - Pyrrhos.
3183: PODWAL, MARK. - Freud's da Vinci.
8793: POE, EDGAR ALLAN - The complete poetical works of Edgar Allan Poe, with three essays on poetry.
8153: POEL, D.C. VAN DER, RED. - Economische encyclopedie.
1696: POIRIER, FRANK E. - Fossil man. An evolutionary journey.*
8381: POIRIER, FRANK E., AND JEFFREY K. MCKEE. - Understanding human evolution.
629: POLAK-VAN 'T KRUYS, J.C. - Het Paleis voor Volksvlijt.
3840: POLAK, BEA, EN TOM WEERHEIJM. - Winkelstraten in Amsterdam.
4969: POLAK, ERNST, EN CORNELIS VETH. - Amsterdammers.
2137: POLAK, HENRI. - Amsterdam, die groote stad... Een bijdrag tot de kennis van het Amsterdamsche volksleven in de XIXe en XXe eeuw.
310: POLAK, HENRI. - Amsterdam, die groote stad... Een bijdrage tot de kennis van het Amsterdamsche volksleven in de XIXe en XXe eeuw.
4490: POLE, WILLIAM. - The philosophy of whist. An essay on the scientific and intellectual aspects of the modern game in two parts.
8852: POLITIANI, ANGELI - Epicteti stoici philosophi enchiridion. Cum Angeli Politiani interpretatione Latina. Item Arriani commentarius disputationum eiusdem Epicteti, Graecè & Latinè, interprete Jacobo Schegkio medico Physico Tubingensi. Graecus contextus longè quàm antehac prodit emendatior.
5174: POLL, FRANK VAN DE, EN SARAH BAKKER. - Schreden naar Parnas. De onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van middeleeuwen tot heden.
3462: POLLACK, ROBERT. - Signs of life. The language and meanings of DNA.
5607: POLLAK, KURT. - The healers. The doctor, then and now.
2808: PONTANUS, JOHANNES ISAC. - Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam. Waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt / verscheyden privilegien / ordonnantien / ende andere ghedenckweerdighe gheschiedenissen / met het ghene de nieuwe vergrootinghen der stadt / als oock de handel ende verre reysen ende de politie betreffende is / tot desen teghenwoordighen tijt / nae het vervolgh der jaeren / verhaelt werdt.
8873: POOT, A[BRAHAM] VAN - Engelands gods-dienst en vryheid hersteld door Wilhelmus de Derde, Koning van Engeland &c. Tweede deel. Zijnde een verhaal van de aanmerkelikste saken in dat Rijk, als ook in Vrankrijk, Duitsland en andere gewesten voorgevallen. Meest uit authentike stukken, by wijse van dagtekeninge opgesteld[.]
506: PORTA, A. - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam 1702-1748.
555: PORTALÈS, GUY DE. - Wagner. Histoire d'un artiste.
3185: PORTER, RUTH, AND JULIE KNIGHT, EDS. - Physiology, emotion and psychosomatic illness.
6247: POS, H.J., J.M. ROMEIN, H.A. KRAMERS EN O. NOORDENBOS. REDACTIE. - Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie.
3726: POSTMA, W.P., H. KLEIJN EN P.W. BRANDER. - Het Amsterdamse Bos. Wandelingen en een fietstocht in zomer en winter.
905: POULIANOS, ARIS. N. - The cave of the Petralonian Archanthropinae. A guide to the science behind the excavations.*
4128: PRAAG, ANDRÉ VAN. - Een parkje in het oude Amsterdam. Kroniek.
1737: PRAAG, H.M. VAN, AND A.F. KALVERBOER, EDS. - Ageing of the central nervous system. Biological and psychological aspects.*
2937: PRAAG, H.M. VAN, EN J. BRUINSVEL, EDS. - Neurotransmission and disturbed behavior.*
4532: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
3979: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jeruzalem van het Westen.
6308: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Mokum aan de Amstel. Een goed huwelijk.
7675: PRAAG, SIEGFRIED VAN, EN WILLY LINDWER. - Een lange jeugd in joods Amsterdam. Een visie op joods Amsterdam in foto's.
3320: PREUSCHOFT, HOLGER, AND ULRICH KATTMANN, EDS. - Anthropologie im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik.*
8662: PREYER, WILHELM. - Darwin. Sein Leben und Wirken.
2748: PRINGLE, J.W.S., ED. - Biology and the human sciences. The Herbert Spencer Lectures 1970.*
1343: PRONK, J.C. EN A.W. ERIKSSON, RED. - Antropogenetica voor medische studenten V.U.*
8093: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., E.A. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
5819: PULINGS, GASTON. - Le père de famille.
8515: PYE, DAVID - Ships
6166: PYLES, THOMAS. - Words and Ways of American English.
3906: QUARLES VAN UFFORD, C.C.G. - Amsterdam voor 't eerst gefotografeerd. 80 stadsgezichten uit de jaren 1855-1870.
6082: QUARLES VAN UFFORD, C.C.G., RED. - 2 x Amsterdam. Een vergelijkende wandeling door het Amsterdam van 1813 en 1963 in 125 tekeningen en prenten.
6993: QUERIDO, A. - Het Wilhelmina Gasthuis. Geschiedenis en voorgeschiedenis.
552: RABELAIS, FRANÇOIS. - Le quart livre des faict et dicts heroiques du bon Pantagruel.
875: RACINE. - Théatre.
1996: RAES, JAN EN YVAN LEBRUN, RED. - Aspecten van de neurolinguïstiek.*
3339: RANKE, JOHANNES. - Der Mensch.
1703: RASA, ANNE E., CHRISTIAN VOGEL AND ECKART VOLAND, EDS. - The sociobiology of sexual and reproductive strategies.*
7812: REED, LANGFORD. - The New Limerick Book.
8637: REED, PETER (ED.). - Glasgow. The forming of the city.
4979: REGIN, DERIC. - Traders, artists, burghers. A cultural history of Amsterdam in the 17th century.
7798: REGT-ADMIRAAL, G.A.M. DE. - Amsterdam straat- em marktleven. Zo was het.
7050: REGT, W.F. DE. - Introductie tot de UDC. Een inleiding in de toepassing van de Universele Decimale Classificatie.
2396: REGTEREN ALTENA, H.H. VAN, RED. - Stadskernonderzoek in Amsterdam (1954-1962).
3856: REGTEREN ALTENA, H.H. VAN, RED. - Vondsten onder de Sint Olofskapel. Stadskernonderzoek in Amsterdam.
7681: REGTEREN ALTENA, H.H. VAN. - Amsterdam in de put. Opgravingen rond het Damrak. Een archeologische bijdrage aan de vroegste geschiedenis van Amsterdam.
1323: REIJNEN, C. - Trommelvliesregeneratie.*
8394: REINHARDT, LUDWIG. - De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd.
8379: RELETHFORD, JOHN H. - The human species. An introduction to biological anthropology.
5741: REMPLEIN, HEINZ. - Die seelische Entwicklung des Menschen im Kindes- und Jugendalter. Grundlagen, Erkenntnisse und pädagogische Folgerungen der Kindes- und Jugendpsychologie.
2877: RENSCH, BERNHARD. - Homo sapiens. Vom Tier zum Halbgott.*
4454: RÉVÉSZ-ALEXANDER, MAGDA. - Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie.
8246: REVIS, M. - Knopen in het koord.
597: REVIS, M. - Lampen langs de weg. Nogmaals twaalf verhalen.
4124: REVIS, M. - Stenen uit het mozaiek. Andermaal twaalf verhalen.
2702: REYNOLDS, VERNON. - The biology of human action.*
3024: REYSENBACH DE HAAN, WILLEM FREDERIK. - De ceti auditu. Over de gehoorzin bij de walvissen.*
431: RHEENEN, JAN VAN. - De cocker spaniel.
368: RHEENEN, JAN VAN. - De teckel. Portret van een honderas.
362: RHEENEN, JAN VAN. - Honden die niet iedereen heeft.
353: RHEENEN, JAN VAN. - Wat is dat voor een hond?
8494: RICHARDS, PAUL - A Book of Mosses
8449: RICHTER, LOTTI. - Mein Kochbuch. Nach Langjähriger Praktischer Erfahrung Für Die Bürgerliche Und Fine Küche.
661: RIDDER, B. DE. - Verdwenen straatnamen.
4815: RIDDERHOF, A.A.J. - Practisch schaakboek.
8802: RIETSTAP, J.B. - Armorial général, contenant la description des armoiries des familles nobles et apriciennes de l'Europe.
8776: RIGTER, G.H. - Kameraalstijl en overheidsadministratie
6976: RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MONUMENTENZORG, AFDEELING A. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V,ii: De gemeente Amsterdam.
7056: RINTELEN, CAPTAIN VON. - The Dark Invader.
865: RIVIÈRE, GEORGES. - Cézanne, le peintre solitaire.
8660: ROBERTS, MORLEY. - Bio-politics. An essay in the physiology, pathology & politics of the social & somatic organism.
6010: ROBINSON, F.N., ED. - The Works of Geoffrey Chaucer.
8257: ROBINSON, ARTHUR, ED. - Cunningham's text-book of anatomy.
1609: ROEDE, MACHTELD JACOBA. - Color as related to size, sex, and behavior in seven Caribbean labrid fish species.*
1759: ROEDER, JEAN-JACQUES. - Évolution des systèmes de communication chez les carnivores et les primates: organisation sociale et modalités de communication.*
6712: ROEDER, RALPH. - The Man of the Renaissance. Four Lawgivers: Savonarola, Machiavelli, Castiglione, Aretino.
2378: ROEGHOLT, RICHTER. - Amsterdam in de jaren '50. Fragmenten uit een samenleving.
7953: ROEGHOLT, RICHTER, RED. - Levend / living Amsterdam. Hoe een stad met haar monumenten omgaat. A city protects its historic past.
6319: ROEGHOLT, RICHTER, RED. - Langs straten en gedichten. Een bundel Amsterdamse poëzie.
4849: ROEGHOLT, RICHTER. - Het goud van de wandelaar.
6934: ROEGHOLT, RICHTER, E.A. - Wonen en wetenschap in de Plantage. De geschiedenis van een Amsterdamse buurt in driehonderd jaar.
2419: ROELFS, JAN, EN JAAP TH. BALK. - De oude Wester 350 jaar.
7628: ROELFS SR., JAN. - Een Bank-van-goud aan de Nes. De Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam 50 jaar.
5068: ROEVER, N. DE. - De kroniek van Staets. Een bladzijde uit de geschiedenis van het Fabriek-ambt der stad Amsterdam, 1594-1628.
3936: ROEVER, N. DE. - Uit onze oude Amstelstad. Schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners.
5058: ROEVER, MARGRIET DE, EN BOUDEWIJN BAKKER, RED. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
2200: ROEVER, N. DE. - Uit onze oude Amstelstad. Schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners.
1988: ROGER, JACQUELINE. - Analyse cranio-faciale d'une population de Noirs d'Afrique Occidentale en orientation vestibulaire.*
1778: ROGER-BORDEAU, JACQUELINE. - Position et orientation vestibulaires des dents de 'Pan troglodytes' chez l'adulte et au cours de la croissance.*
888: ROGER-MARX, CLAUDE. - Renoir.
6157: ROGET, PETER MARK. - Thesaurus of Words and Phrases.
7132: ROGGE, H.C. - Het kerkelijk en godsdienstig leven te Amsterdam in de 17e eeuw.
5938: ROMEIN, JAN. - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandsche geest.
3244: ROMER, ALFRED S. - Man and the vertebrates.
75: ROODNAT, BAS. - Amsterdam is een beetje gek.
2445: ROODNAT, BAS, EN OSCAR VAN ALPHEN. - 12 x Amsterdam.
2447: ROODNAT, BAS. - Op Amsterdams peil.
3869: ROOIJEN, A. VAN. - De Oude Kerk te Amsterdam in vogelvlucht.
6125: ROOM, ADRIAN. - Room's Dictionary of Confusibles.
2284: ROOY, P. DE. - Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer.
4295: ROOY, MAX VAN. - Amsterdam en het Beurzenspektakel.
2970: ROSDORFF, LEOPOLD W. - The framework of legal evolution.*
1102: ROSENTHAL, U., M.P.C. VAN SCHENDELEN EN G.H. SCHOLTEN. - Ministers, ambtenaren en parlementariërs in Nederland.
6237: ROUÈDE, P. EN A. LACOMBE. - Nouveau dictionnaire Français-Italien et Italien-Français.
3044: O'ROURKE, DENNIS H., GLORIA M. PETERSEN AND FRANCIS E. JOHNSTON, EDS. - Genetics, evolution, and disease.*
4156: RÖVEKAMP, A.J.M. - Amsterdam in bewogen jaren. Herinneringen van een werkbemiddelaar 1925-1956.
8466: RUECKERT, FRIEDRICH. - Das Maennlein in Der Gans. Ein Maerlein Fuer Die Kleinen.
3163: RÜMKE, H.C. - Inleiding in de karakterkunde.
8618: RUSE, MICHAEL. - Mystery of mysteries. Is evolution a social construction?
8847: RYN, HENDRIK VAN - De grondregels van 't H. Katholyke Geloof en van de Christelyke zedetugt, zoo als die in d'Algemeine Kerkvergadering van Trenten zyn uitgesprooken.
5709: SAHLI, H. - Lehrbuch der klinischen Untersuchungs-Methoden für Studierende und Ärzte.
8799: SANDOZ, MAURICE, AND SALVADOR DALI. - La maison sans fenêtres.
2055: SANTANGELO, ANTONIO. - Antropologia e processi de civiltà. La nascita di nuovi valori.*
2679: SANTANGELO, ANTONIO. - Epopea ominide. La transizione all'umano e il concetto di comportamento pre-culturale.*
2666: SANTANGELO, ANTONIO. - L'uomo: eredità e promozione culturale.*
1298: SANTANGELO, ANTONIO. - The beginning and meaning of culture. The cerebral activity underlying it.*
8801: SAVARY. - Le Coran, traduit de l'Arabe, accompagné des notes, et précédé d'un abrégé de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés.
7555: SCHAAP, JAN. - 150 Spelen.
2307: SCHADE VAN WESTRUM, L.C. - Groeten uit Amsterdam. Prentbriefkaarten uit grootvaders album.
4108: SCHADE VAN WESTRUM, L.C. - Amsterdam per vigilante.
639: SCHADE VAN WESTRUM, L.C. - Een wandelaar in Amsterdam.
2202: SCHADE VAN WESTRUM, L.C. - Groeten uit Amsterdam. Prentbriefkaarten uit grootvaders album.
8754: SCHAIK, E.P.W. VAN - Leerboek van het landbouwboekhouden
8703: SCHAMA, SIMON. - Citizens. A chronicle of the French Revolution.
4092: SCHATZ, HENRIËTTE. - Lik op stuk. Het dialect van Amsterdam.
2293: VEREENIGING NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAARTMUSEUM - Jaarverslag 1974.
8565: SCHELLART, A.I.J.M. - Kastelen
8804: SCHELTEMA, JACOBUS. - Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen.
7143: SCHELTEMA, P. - De Beurs van Amsterdam.
5105: SCHELTEMA, P. - De IJzeren Kapel der Oude of Sint Nikolaas Kerk te Amsterdam.
3809: SCHENDEL JR., A. VAN. - Onze Gouden eeuw. Meesterwerken in het Rijksmuseum.
4164: SCHENK, PETRUS. - 100 Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam.
125: SCHENK, M.G. - Amsterdam, stad der vroomheid.
4026: SCHENK, M.G., EN J.B.TH. SPAAN. - Amsterdamsche getijden.
8644: SCHIFFNER, VICTOR. - Der Neo-Darwinismus metaphysisch begründet durch das allgemeine Zweckmässigkeitsgesetz.
3994: SCHILTMEIJER, J.R., RED. - Amsterdam wat ben je veranderd. Een reeks oude ansichtkaarten uit de collectie van L. Beets.
4831: SCHILTMEIJER, J.R. - Amsterdam in 17e eeuwse prent.
413: SCHILTMEIJER, J.R. - Amsterdam omstreeks 1780.
262: SCHILTMEIJER, J.R. - Met de paardentram door Amsterdam. Het oude Amsterdam gespiegeld aan het heden.
7134: SCHILTMEIJER, J.R. - De gevelstenen spreken.
8569: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Cabaretliedjes
740: SCHMIDT, HEINRICH. - Epikurs Philosophie der Lebensfreude.
5650: SCHMORL, G. - Die pathologisch-histologischen Untersuchungsmethoden.
1687: SCHNITZLER, ARTHUR. - Der Weg ins Freie.
5936: SCHOLTEN, PAUL. - Het geloof in het Nederlandsche volksleven.
6384: SCHOUTE, RUTGER. - Muziek omlijst. 20 portretten in het Amsterdamse Concertgebouw.
5332: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van Asklepios symbool der geneeskunde.
5503: SCHOUTEN, J. - Het pentagram als medisch teken. Een iconologische studie.
6947: SCHOUWENBURG, N.G.J. VAN. - Nagelaten sporen. 40 Jaren hervormd kerelijk leven in de hoofdstad.
8155: SCHUITEMA, E.B.W. - Grondslagen van de moderne reclame.
3216: SCHUSKY, ERNEST L. - Manual for kinship analysis.
3375: SCHWARZ, OSWALD. - The psychology of sex.
5868: SCHWARZENBERGER, GEORG. - Power politics. A study of international society.
4179: SCHWEPPE, JULES, RED. - Research aan het IJ. LBPMA 1914 - KSLA 1989. De geschiedenis van het 'Lab Amsterdam'.
7909: SCOTT-JAMES, R.A., ED. - The London Mercury and Bookman.
8693: SEEBASS, ADOLF, EN JAN TSCHICHOLD. - Vesalius.
1202: SEIFFERT, HELMUT. - Einführung in die Wissenschaftstheorie.
5668: SEITZ, CARL. - Grundriss der physikalischen Untersuchungsmethoden innerer Organe für Studierende.
6630: SELWYN, LUCY AND LAURIER LISTER, ED. - The Apollo Anthology.
6742: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The Kingsway Shakespeare. The complete dramatic and poetic works with portrait and fourteen plates in colour.
4711: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The plays of Shakespeare. Tragedies.
6564: SHAKSPEARE, WILLIAM. - The plays of William Shakspeare, accurately printed from the text of the corrected copies, left by the late George Steevens, Esq. and Edmond Malone Esq. with a sketch of his life, and a glossary.
8798: SHAKSPEARE, WILLIAM. - The works of William Shakspeare dramatic and poetical wirh an account of his life and writings.
8623: SHANKS, NIALL. - God, the devil and Darwin. A critique of Intelligent Design theory.
8712: SHIELDS, CAROL. - The Stone Diaries.
3457: SILVERBERG, JAMES, AND J. PATRICK GRAY, EDS. - Aggression and peacefulness in humans and other primates.
465: SIMON, ANDRÉ L. - A wine primer.
2916: SIMONDS, PAUL E. - The social primates.*
6849: SINCLAIR, UPTON. - The Jungle.
8782: SINGELENBERG, PIETER, MANFRED BOCK EN KEES BROOS. - Berlage 1856-1934.
3062: SIRKS, M.J., RED. - Het leven ontsluierd. Algemeene biologie in populair-wetenschappelijke vorm.
558: SITWELL, EDITH. - Fanfare for Elizabeth.
3560: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
3562: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
2787: SLIJPER, E.J. - Walvissen.*
4857: SLOT, ERIC. - Vijf gulden eeuwen. Momenten uit 500 jaar gemeentefinanciën: 1490 - Amsterdam - 1990.
4292: SLOTHOUWER, D.F. - Amsterdamsche huizen 1600-1800.
600: SLUYSER, MEYER. - Er groeit gras in de Weesperstraat.
3739: SLUYSER, MEYER. - Hun lach klinkt van zo ver...
2443: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet.
2452: SLUYSER, MEYER. - Omnibus.
4794: SMIT, GABRIËL. - XL Psalmen.
8512: SMITH, ARTHUR - Insect Life
7393: SMITH, D.L. - The Miracles of Santo Fico.
973: SMITH, FRANK, AND GEORGE A. MILLER, EDS. - The genesis of language. A psycholinguistic approach.*
8465: SMITH, MALCOLM - British Reptiles and Amphibia
3433: SMITH, W. JOHN. - The behavior of communicating. An ethological approach.
7387: SMITH, ZADIE. - The Autograph Man.
6672: SMYTHE, F.S. - British Mountaineeers.
7043: SNIJDER, J. EN R. DIJKSTRA. - Campagne's Taschenwörterbuch. Schoolwoordenboek der Hoogduitsche en Nederlandsche Taal.
6498: SOETHOUT, E.M. - Vele vaders en moeders. Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis.
1657: SOLLBERGER, ARNE. - Biological rhythm research.*
8517: SOMERVILLE, E. AND MARTIN ROSS - Some Experiences of an Irish R.M.
7776: SPEET, BERT, EN DICK VAN DE POL. - Van Burgers naar buitenlui. Na honderdtwaalf jaar Amsterdam verhuist het Burgerziekenhuis naar Almere. Een tijdsbeeld.
5670: SPEIJER, BERNARD. - Betekenis en bepaling van de skeletleeftijd.
8846: SPENGLER, F.R. - Geschiedenis van het klooster St. Agatha.
4008: SPIEKMAN, H. - De ontwikkeling van de Amsterdamse petroleumhaven.
4573: SPIER, JO. - Een prentenboekje over de annexatie.
281: SPIES, PAUL ET AL. (RED.) - Het grachtenboek.
8689: SPILLANE, JOHN D. - Medical travellers. Narratives from the seventeenth, eighteenth, and nineteenth centuries.
5940: SPITS, F.C. - Naar een Europees leger.
8607: SPOURS, JUDY. - Floral Interiors. Decorative Inspiration from nature.
949: GESELLSCHAFT TEILHARD DE CHARDIN FÜR DEN DEUTSCHEN SPRACHRAUM. - Acta Teilhardiana, vol. XIII.*
947: GESELLSCHAFT TEILHARD DE CHARDIN FÜR DEN DEUTSCHEN SPRACHRAUM. - Die Evolution der Sprache.*
8420: SPYRI, JOHANNA - Heidi
8157: STAAL, K.R. VAN. - Van muzikant tot reclameman.
8779: STADIG, D.B. - Waarom bouwt Amsterdam.
756: STAHL, FRITZ. - Weg zur Kunst. Einführung in Kunst und Kunstgeschichte.
5411: STAHLIE, TEUNIS DIRK. - Thai children under four. An essay in the evaluation of a maternal and child health service.
2778: STARCK, DIETRICH. - Was lehrt die Embryologie für die Stammesgeschichte der Säugetiere?*
8495: STEENBERGEN, RIE - Joyeuse Terugkeer Van Het Theeuurtje
8792: STEENSTRA, S.J., E.A. - Gedenkboek Hervorm Lyceum Amsterdam 1929-1979.
2837: STEKLIS, HORST D. - Reprint.*
5097: STERCK, J.F.M. - De 'Mirakelkist' en de traditie. Een bijdrage tot de geschiedenis van het kerkelijk Oud-Amsterdam.
4876: STERCK, J.F.M. - De Heilige Stede in de geschiedenis van Amsterdam.
261: STEUSSY, JOS. F. - Straten schrijven historie. Biografisch en historisch stratenboek van Amsterdam.
2220: STEUSSY, JOS. F. - Straten schrijven historie. Biografisch en historisch stratenboek van Amsterdam.
84: STEUSSY, JOS. F. - De Jordaan, een verdwijnend Amsterdams stadsdeel.
8485: STOBART, J.C. - The Glory That Was Greece. A Survey of Hellenic Culture and Civilisation.
8627: STOMPS, THEO J. - Vijf en twintig jaren mutatietheorie met uitgebreide literatuurlijst.
6940: STOUTENBEEK, JAN, EN PAUL VIGEVENO. - Wandelingen door joods Amsterdam.
4691: STRACHEY, LYTTON. - Ermyntrude and Esmeralda. An entertainment.
8288: STRATMANN, FRANCUS HENRY. - A middle-English dictionary.
5454: STRAUB, M. - Grondslagen der ziektekunde van tuberculose.
1466: STRICKLAND, GLENN. - Het ontstaan van de mens. De nieuwste inzichten over onze oorsprong.*
6180: SUMMERSCALE, SIR JOHN. - The Penguin Encyclopedia.
8615: SUTCLIFFE, HALLIWELL. - The Striding Dales.
8412: SWEET, H. - Anglo-Saxon Primer.
8281: SWEET, HENRY. - The student's dictionary of Anglo-Saxon.
3629: SWIGCHEM, C.A. VAN. - Huize van Brienen. Beeld van een Amsterdams grachtenhuis uit de 18e eeuw.
5835: TA-KANG, LO (TRANSL.). - Le miroir antique. Contes et nouvelles Chinois des hautes époques.
3753: TAK, MAX. - Onder de bomen van het plein.
5678: TAUSK, M. - Driehonderd jaar rechitis onderzoek. De Engelsche ziekte in de geneeskunde voorheen en thans, 1645-1945.
8661: TAX, SOL, ED. - Evolution after Darwin. The University of Chicago centennial.
8401: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. - The future of man.
8400: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE. - The vision of the past.
2023: TEMBROCK, GÜNTER. - Grundlagen des Tierverhaltens.*
4266: TEPE OP, WIM. - XXIV paepsche vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam.
4198: TERWEN, J.L. - 16 afbeeldingen naar staalgravures uit 1850 van de stad Amsterdam van beroemde tekenaars en graveurs.
4024: TERWEN, J.L. - Amsterdam voorgesteld in eene reeks van naar de natuur getekende schilderachtige gezigten.
8597: TEUBNER, CHRISTIAN, SYBIL, GRÄFIN SCHÖNFELDT, SIEGFRIED SCHOLTYSSEK. - Het grote gevogelte boek. Tam gevogelte en konijnen.
4150: THIENEN, F.W.S. VAN. - Op 't hoogh toneel.
3825: THOMAS, FRED. - Gezin aan de gracht.
8598: THOMAS, MARY - Mary Thomas's embroidery book.
7655: THOMAS, FRED. - Van Thijm-huis tot textiel-palazzo.
3720: THOMAS, FRED. - Stad van mijn hart. Een liefdesverklaring aan Amsterdam.
8489: THOMAS, MARY - Book of Knitting Patterns
8418: THOMAS, WILHELM UND KONRAD AMELN. - Das Quempas-Heft. Auslese Deutscher Weihnachtslieder.
3790: THOMAS, FRED. - Het laatste huis in de Meer.
6702: THOMPSON, J.M. - The French Revolution.
8416: THOMPSON, W.H. - Chaucer and His Times.
2898: THOMSON, CLIVE, ED. - The phylogeny and ontogeny of communication systems.*
8511: THOMSON, DAVID - Europe Since Napoleon
693: THÜMMLER, HANS. - Kirchen in Münster.
6777: THYSSE, JAC. P. - Herfst.
8582: B. BRUPBACHER-BIRCHER. NEDERLANDSCHE BEWERKING DOOR S.M. TIJL - Kookboek Voor Moderne Voeding Zonder Vleesch
514: TIJN, TH. VAN. - Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876.
5565: TILLMANNS, HERMANN. - Lehrbuch der allgemeinen und speziellen Chirurgie einschliesslich der modernen Operations- und Verbandlehre.
3242: TINBERGEN, NIKO. - The herring gull's world. A study of the social behaviour of birds.
958: TOBACH, E., LESTER R. ARONSON AND EVELYN SHAW, EDS. - The biopsychology of development.*
8622: TOBIAS, PHILLIP V. - Darwin, 'Descent' and disease. An essay on the centenary of the publication of The Descent of Man (1871).
4013: TOL, JOHAN VAN DER, EN MARIJKE SNEPVANGERS. - Kalverstraat '600' jaar 1393-1993: de bekendste winkelstraat van Nederland.
7360: TOWNSEND, SUE. - The public confessions of a middle-aged woman aged 55 3/4.
8819: TREES, JOANNES. - De verdrukte Hollandsche cleregie. Tegens de lasteringen van David Pierman alias Wilhelmus Wytmans, in zijn schend- en lasterschrift genemd: 'Antwoord op den brief van den heer Joannes Trees, Jansenist Priester te Haarlem, geschreven aan den zeer eerwaarden heer Wilhelmus Wytmans, &c, verdedigd door Joannes Trees, Pr. te Haerlem.
6745: TREVELYAN, G.M. - The Seven Years of William IV. A Reign cartooned by John Doyle.
5996: TREVELYAN, SIR GEORGE OTTO. - The Life and Letters of Lord Macaulay. By his Nephew.
2755: TRIGG, ROGER. - The shaping of man. Philosophical aspects of sociobiology.*
8458: TROUBRIDGE, UNA - The Life and Death of Radclyffe Hall
3635: TULLENERS, HANS. - Wonen in een Amsterdams grachtenhuis.
8317: TUMMERS, TIJS, EN BART SORGDRAGER. - Het Olympisch Stadion.
8514: TUNNICLIFFE, C.F. - Birds of the Estuary
8500: TURNER, ETHEL. - The Little Larikin.
7778: TUSSENBROEK, OTTO VAN. - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers' Industrie- en Handelsonderneming.
1062: TUTTLE, RUSSELL H., ED. - Paleoanthropology. Morphology and paleoecology.*
1064: TUTTLE, RUSSELL H., ED. - Socioecology and psychology of primates.*
4488: TYTLER, ANN FRASER. - Mary and Florence at sixteen.
6178: UBAROV, E.B., D.R. CHAPMAN, ALAN ISAACS. - A Dictionary of Science.
8610: UPDIKE, JOHN. - The early stories 1953-1975.
8595: UPDIKE, JOHN - The coup.
8649: USCHMANN, GEORG, ED. - Ernst Haeckel. Biographie in Briefen.
6149: UVAROV, E.B. AND D.R. CHAPMAN. - A Dictionary of Science. Definitions and explanations of terms used in chemistry, physics, and elementary mathematics.
8169: VANDERSLUYS, WM N. - Het A.B.C. der reclame.
8601: VASSALO, JODY & KERRY RAY (RED.). - De complete pastakeuken.
3066: VEAU, VICTOR. - Heelkunde voor den medicus practicus.
1177: VELD, R.J. IN 'T. - Over grenzen van bestuur.
7766: VELDE, C.A. VAN DER. - De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis.
1307: VELDE, J.P. VAN DE, RED. - De ontwikkeling van het tand-kaakstelsel: ontogenie en fylogenie.*
6491: VERDOORN, J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
3682: VERHAGEN, EVERT. - Van Bijlmermeerpolder tot Amsterdam Zuidoost.
2441: VERHAGEN, C.M. - Van tuchteling tot bewoner.
4192: VERKERKE, EVERT, EN FRANS LAMMERS. - Amsterdam mirakelstad. Van Heilige Stede en Stille Omgang.
5798: VERLAINE, PAUL. - Choix des poésies.
8746: VERMEIJ, J. - Stratenboekje van Amsterdam. Bijgewerkt volgens de laatste gegevens.
8750: VERMEIJ, J. - Stratenboekje van Amsterdam. Samengesteld volgens de laatste gegevens.
8762: VERRIJN STUART, C.A. - Hoofdtrekken van de leer der maatschappelijke voortbrenging.
2839: VERSTEEG, A.H., ED. - Archaeological investigations on Aruba: the Malmok cemetery.*
2205: BALBIAN VERSTER. J.F.L. DE. - Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.
4385: BALBIAN VERSTER. J.F.L. DE. - Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.
2386: BALBIAN VERSTER. J.F.L. DE. - De jubileumfeesten te Amsterdam in September 1923.
7449: VESTDIJK, S. - Astrologie en wetenschap. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid der astrologie.
329: VETERMAN, EDUARD N. - Keizersgracht 763. Een blauwboek.
6733: QUEEN VICTORIA. - Leaves from the Journal of Our Live in the Highlands, from 1848 to 1861.
567: VINCENT, THOMAS M. - Fun lover's guide to surprising Amsterdam.
5793: VINET, A. - Études sur la littérature française au dix-neuvième siècle.
5790: VINET. A. - Poëtes du siècle de Louis XIV.
4959: VLAARDINGEN, A. VAN. - M'n Jordanertjes. M'n toffe jongens en m'n meiskes.
8745: VOET JR., ELIAS - Merken van Amsterdamsche goud- en zilversmeden.
5463: VOGEL, ALFRED. - Lehrbuch der Kinderkrankheiten.
227: VOGEL, ALLARD. - Groot Amsterdams restaurantboek.
5664: VOLLMER, ERWIN P., AND GLADYS KAUFMANN, EDS. - Biology of the prostate and related tissues.
3248: VONDEL, I. VAN DEN. - Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam MDCLV.
8850: VONDEL, JOOST VAN DEN. - V. Vondels Toneelspeelen I. deel. [Convoluut 15 treurspelen]
8854: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Altaergeheimenissen ontvouwen in drie boeken.
5139: AMSTERDAMSCH COMITÉ VONDELHERDENKING. - Programma van den herdenkingsavond in den Stadsschouwburg op 17 November 1937.
7608: VOOLEN, E. VAN, ED. - Joods Historisch Museum Amsterdam. Handbuch für das Museum für Jüdische Geschichte. Guide du Musée Historique Juif Amsterdam.
3814: VOOLEN, E. VAN, RED. - Gids van het Joods Historisch Museum Amsterdam/Guide to the Jewish Historical Museum Amsterdam.
4428: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900 in het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
4426: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Het scheepvaart museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling.
8038: VOORT, J.M. VAN DER, RED. - Sail '85 Amsterdam. Programma.
761: VOSS, HANS (ED.). - Gesänge aus Hellas.
6750: VOSZ, RICHARD. - Twee Menschen.
5426: VOÛTE [SR.], P.A. - Levenstempo. Een studie over veroudering.
4330: VREUGDENHIL, A. - De reus van het Bickerseiland.
4942: VRIES, G.A. DE. - Amsterdam - where to go.
2245: VRIES, JOH. DE. - Amsterdam - Rotterdam. Rivaliteit in economisch perspectief.
4938: VRIES, JERONIMO DE. - Pelgrimages naar oude plekjes en oude tijden.
2121: VRIES, HAN DE, RED. - Amsterdam omstreeks 1900.
3746: VRIES, HAN DE, RED. - Amsterdam omstreeks 1900.
8392: VRIES, HUGO DE. - Het Yellowstone-Park. Experimenteele evolutie.
103: VRIES, HUGO DE. - Soorten en variëteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie.
4035: VRIES, JOH. DE. - 1811-1961. Met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken.
668: VRIES, LEONARD DE (RED.). - Ons Amsterdam. Een fascinerende selectie uit de jaargangen vanaf 1949.
8700: VRIES, ANDRE DE, AND AMNON CARMI, EDS. - The dying human.
2119: WAAL, A.M. VAN DE, EN HAN DE VRIES. - Amsterdam omstreeks 1800.
7324: WAART, A. VAN. - Een serie kartonmodellen bestaande uit 47 modellen voor dun gekleurd karton en 94 voor houtbord. Benevens examen-opgaven voor dun karton en houtbord.
8383: WADE, NICHOLAS (ED.). - The Science Time book of fossils and evolution.
2364: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
6229: FUNK AND WAGNALL. - Funk and Wagnalls Practical Standard Dictionary of the English Language, designed to give the orthography, pronunciation, meaning, and etymology of over 140,000 words and phrases in the speech and literature of the English-speaking peoples, with synonyms, antonyms and prepositions. Containing also an appendix of foreign phrases used in the English speech and literature.
4096: WALLAGH, BOB. - Een boekje open over Amsterdam.
4732: WALLE, B. VAN DE. - L'humour dans la littérature et dans l'art de l'ancience Égypte.
7283: WALPOLE, H. - Mr. Perrin and Mr. Traill.
7651: WALTZ, ROBERT D. - Over de brug. Roman over de Amsterdamse walletjes.
8879: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamse huishoudschool.
8414: WARD, A. W. - Old English Drama. Marlowe, the Tragical History of Dr. Faustus. Greene: The Honourable History of Friar Bacon and Friar Bungay.
6281: WARD, IDA C. - The phonetics of English.
7942: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst 1785-1935.
2104: WARTENBERGH, HENK. - Ik zie, ik zie... de bijbel langs Amsterdams straten.
8593: WATSON, WILLIAM. - Advanced textile design.
301: WATTJES, J.G. EN PH.A. WARNERS. - Amsterdam, vier eeuwen bouwkunst.
8716: WATTJES, J.G. EN F.A. WARNERS. - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306-1942.
4268: WEGENER SLEESWIJK, C. - Vijftien jaar restauratie in de Oude Kerk te Amsterdam.
4324: WEGGELAAR, JAN. - Amsterdam in het jaar 1544. Een wandeling door de stad van Cornelis Antonisz.
5168: WEGGELAAR, JAN. - De drietorentocht.
6406: WEGGELAAR, JAN. - Monumenten prentenboek.
4775: WEISS, LE COLONEL DE. - Principes philosophiques, politiques et moraux.
5173: WEISSMAN, A.W. - De Beurs te Amsterdam, 1835-1903.
7130: WEISSMAN, A.W. - Bouw- en beeldhouwkunst te Amsterdam in de 17e eeuw.
8881: WEISSMAN, A.W. - De Beurs te Amsterdam en de heer J.R. de Kruyff.
4386: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam naar penteekeningen van L.W.R. Wenckebach.
608: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten.
3490: WENT, F.A.F.C. - Lehrbuch der allgemeinen Botanik.
6116: WENTWORTH, HAROLD AND STUART BERG FLEXNER. - Dictionary of American Slang. With a Supplement by Stuart Berg Flexner.
6536: WERKMAN, EVERT, EN HYLKE VAN DER HARST. - Amsterdam. Beeld van een haven 1870-1940.
2360: WERKMAN, EVERT. - 'n Grote stad op palen. Een geheid Amsterdams ABC.
6314: WERKMAN, EVERT. - Amsterdam die rare stad.
565: WERKMAN, EVERT. - Amsterdam, stad van overzee.
2388: WERKMAN, EVERT. - Leer mij ze kennen... de Amsterdammers.
4937: WERKMAN, EVERT. - Neem nou Amsterdam.
212: WERKMAN, EVERT. - Waterlooplein.
128: WERKMAN, G. - Amsterdam, stad te water.
663: WERKMAN, GERHARD. - Kras=100/100=Kras.
107: WERNER, HANS. - Amsterdam ik ben je half vergeten.
8300: WERNER, JAN, RED. - Kaart van Noord-Holland door Joost Jansz. Beeldsnijder 1575/1608.
8482: WESEEN, MAURICE H. - A Dictionary of American Slang
4065: WESTERMANN, J.C., EN G.M. GREUP. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan.
4286: WESTZAAN, VINCENT, ED. - The Penguin guide to Amsterdam.
8684: WEVE, H.J.M. - Leerboek der oogheelkundige onderzoekingsmethodes.
8478: WHITE, SUSAN - Nieuwste Astrologie. De Chinese En Westerse Astrologie Gecombineerd Tot 144 Sterrenbeelden
6002: WHITE, STEWART EDWARD. - Gold.
8425: WHITELOCK, DOROTHY (REV.) - Sweet's Anglo-Saxon Reader in Prose and Verse
4434: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen.
4117: WIJNAND, J.H. - Damrak. Een episode uit het Amsterdamsche beursleven.
6867: WIJNAND, J.H. - De Effectenbeurs vroeger - nu - straks.
2170: WIJNAND, J.H., RED. - Het schipryck Amsterdam. Een werk over de scheepvaart en den scheepsbouw van Amsterdam van de vroegste tijden tot het huidige tijdsbestek.
7162: WIJNBEEK, D. - De Nachtwacht. De historie van een meesterwerk.
2081: WIJNBERG, S. - De Joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes.
6351: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
6423: WIJSENBEEK, THERA. - Zieke lieverdjes. 125 jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis.
5413: WILES, PHILIP. - Essentials of orthopaedics.
7415: WILLIAMS, CHESTER S. - Our Freedoms. Right of Free Speech; The Rights We Defend; Religious Liberty; Liberty of the Press; Fair Frial.
5415: WILLIS, RUPERT A. - The pathology of the tumours of children.
2926: WILSON, PETER J. - Man, the promising primate. The conditions of human evolution.*
3539: WILSON, R.M. - Early Middle English Literature.
5998: WINCHESTER, BARABARA. - Tudor Family Portrait.
2001: WIND, JAN, ED. - Essays in human sociobiology. Vol. 1.*
1970: WIND, JAN. - 'L'enfant parlant et les mouvements faciaux maternels'.*
3049: WIND, JAN. - 'Zwemmen moet je leren. Verdrinken in de evolutie.'*
6018: WINDSOR, DEAN OF, AND HECTOR BOLITHO (EDS.). - Letters of Lady Augusta Stanley. A Young Lady at Court 1849-1863.
8733: WINKEL, J.W. TE - Album academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam.
769: WINKLER, FRIEDRICH. - Die altniederländische Malerei. Die Malerei in Belgien und Holland von 1400-1600.
331: WINTER, P.J. VAN. - Het aandeel van de Amsterdamsche handel aan den opbouw van het Amerikaansche gemeenebest.
8200: WISEMAN, MARK. - The anatomy of advertising. An analytical approach to campaign planning and advertisement making.
5378: WISKOTT, ALFRED, KLAUS BETKE AND WILHELM KÜNZER, EDS. - Lehrbuch der Kinderheilkunde.
8770: WIT, ANOUK DE. - Nieuw Sloten. Van tuin tot stad.
274: WITKAMP, P.H. - Amsterdam in schetsen.
5369: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
7331: WITTOP KONING, MARTINE. - Ons twaalfuurtje.
8580: WITTOP-KONING, MARTINE - Calvé-Delft's Winterboekje
6311: WOLF, H.C. DE. - De Kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam.
7845: WOLFE, THOMAS. - The Selected letters of Thomas Wolfe.
7031: WOLFF, D. - Monumenten in Amsterdam. Achtergronden van de monumentenzorg in Amsterdam.
1981: WONDERGEM, P.A. AND A. LE GRAND. - Traditional medicine in modern health care. An inventory of development projects and studies, financed by Dutch institutions.*
3110: WONG LUN HING, F.J.H. - Prostitutie. Een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk.
6869: WORP, J.A. - Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg 1496-1772.
3131: WORTMAN, J.L.C. - Synthetische geneeskunde. Een nieuwe ziekteleer en ziekenbehandeling.
4803: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Arnhem betwiste stad.
6412: WOUDSMA, J. - Een markant gebouw in Amsterdam-Oost. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
7818: FEDERAL WRITERS' PROJECT. - Massachusetts. A guide to its places and people.
7822: FEDERAL WRITERS' PROJECT. - The Berkshire Hills.
8413: WYLD, H.C. - A Short History of English.
8434: MAHARISHI MAHESH YOGI - On the Bhagavad-Gita. A new translation and commentary with Sanskrit text. Chapters 1 to 6.
6139: YOUNG, E.C. - The New Penguin Dictionary of Electronics.
7537: YOUNG, ERNEST. - How to run a troop (first year's work).
6858: YOUNG, FRANCIS BRETT. - The Black Diamond.
1765: YOUNG, J.Z. - The life of the vertebrates.*
8396: ZAHAVI, AMOTZ AND AVISHAG. - The handicap principle. A missing piece of Darwin's puzzle.
8616: ZANDE, HEIN VAN DER, RED. - Floriade.
6373: ZANTKUYL, HENK, E.A. - Erf en tuin in oud-Amsterdam. De ontwikkeling van het omsloten erf en stadstuinen in de oude binnenstad.
285: ZANTKUYL, H.J. EN M.L. STOKROOS. - De Jordaan. 28000 meter gevelwand.
6902: ZEGUERS, CAMILLA. - Amsterdamse stegen. Een tocht door historisch Amsterdam.
8467: ZIMMERING, MAX. - Seht, Wie Uns Die Sonne Lacht.
4526: ZIMMERMANN, W.-F.-A. - Le monde avant la création de l'homme ou le berceau de l'univers.
8278: ZOËGA, GEIR T. - A concise dictionary of old Icelandic.
5890: ZOLA, ÉMILE. - Le rève.
8095: ZUIDHOEK, ARNE. - Alle hens. Sail '85 Amsterdam.
2315: ZWAAN, J.A. DE. - Amsterdam monumentenstad.
6379: ZWAAP, RENÉ. - Een nobel bedrijf. Vijfenzeventig jaar Openbare Bibliotheek Amsterdam 1919-1994.
2417: ZWAN, PIETER VAN DER, EN TOM WEERHEIJM. - Had je me maar. Amsterdams straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940.
8204: ZWARTESPELD, D.E. - De wondere wereld der etalage.

9/13