Antiquariaat Secundus
Notendijk 7, 4583 SV Ter Hole, Nederland            Email: secundus@zeelandnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
28784: MINNE, RICHARD - Heineke Vos en zijn biograaf.
26069: MINNE, JORIS - Alphabet. Vingt-six lettres ornées, dessinées et gravées sur bois par Joris Minne. Préface de Roger Avermaete.
25585: MINNE, ANDRÉ - Onvoltooide balletsymphonie.
21609: MINNE, JORIS - Cornemuse. Six planches. Contexte de Roger Avermaete.
21231: MINNE, RICHARD - Heineke Vos en zijn biograaf. Tweede druk.
20101: MINNE, RICHARD & FRITS VAN DEN BERGHE - Een tong van lijntses. Geannoteerde leeseditie van de Brieven van Pierken (1931-1935). Vincent Neyt.
15308: MINNE, ANDRÉ - Cirkusmensen.
1374: MINNE, RICHARD - Heineke Vos en zijn biograaf.
7013: MIRVAL, M. DE - Claudius of de goede Savoyard. Vertaald door P.D. Cracco.
20177: MISHIMA, YUKIO - Vijf moderne noh-spelen. Vertaling Jef Last.
7070: MISLIN, MGR. - Les saints lieux. Pélerinage à Jérusalem, en passant par l'Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les provinces danubiennes, Constantinople, l'Archipel, le Liban, la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile et Marseille.
18170: MISTLER, JEAN (SAMENGESTELD ONDER LEIDING VAN) - Napoleon en het Keizerrijk. 1769 - 1815 - 1821.
21434: MITCHELL, MICHAEL - Singing songs to the spirit. The history and culture of the Inuit. A heritage stamp collection. - Un chant au Grand Esprit. L'Histoire et la culture des Inuit. Une collection de timbres consacrée au patrimoine.
20879: MITCHINSON, DAVID - 70 Years of Henry Moore. Documentation collected and edited by David Mitchinson.
17084: MITTENBERGER, MARTIN - Handbuch des Tiefdruckes. Verfasst von Martin Mittenberger, Innsbruck, unter Mitarbeit von Otto Kerst, Berlin, und anderer erfahrener Berufspraktiker. 2. Auflage.
23995: MITTERAND, HENRI & JEAN VIDAL - Album Zola. Iconographie réunie et commentée par Henri Mitterand et Jean Vidal.
15991: MITTLER, ELMAR A.O. - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986. Heiliggeistkirche Heidelberg.
19127: MOË, MOGENS - Schepen. Naar den Deensche tekst van Mogens Moë. Vrij bewerkt door Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.
6265: MOELLER, A. - Les grandes lignes des migrations des Bantous de la Province Orientale du Congo Belge.
9710: MOENS, PETRONELLA - Merkwaardige Bijbelsche Tafereelen om de meer gevorderde jeugd Gods wijsheid en liefde in het bestuur der menschelijke lotgevallen te doen opmerken.
8474: MOENS, WIES - De danser van Onze Lieve Vrouw. Een klein mirakelspel naar het Duits van F.J. Weinrich door Wies Moens.
33080: MOENS, PETRONELLA - Zestal verhalen voor het ontluikend geslacht. Door deszelfs vriendin Petronella Moens. Met plaatjes. Tweede druk.
31758: MOENS, WIES - De danser van Onze Lieve Vrouw. Een klein mirakelspel naar het Duits van F.J. Weinrich door Wies Moens.
28785: MOENS, WIES - Landing.
24891: MOENS, BEN - De identiteit van Waasmunster.
24335: MOENS, WIES - Dertig dagen oorlog.
21920: MOENS, BEN - De identiteit van Waasmunster.
2177: MOENS, WIES - Landing.
20017: MOENS, WIES, A. DOSFEL, K. DILLEN & J. DIERICKX - Wies Moens 70.
18851: MOENS, WIES - De verslagene. Gedichten.
12803: MOENS, WIES, A. DOSFEL, K. DILLEN & J. DIERICKX - Wies Moens 70.
12692: MOENS, WIES - Opgangen.
10547: MOENS, WIES - Celbrieven.
10544: MOENS, WIES - De spitsboog.
10543: MOENS, WIES - Poëzie 1919-1925. Tweede uitgave.
10542: MOENS, WIES - Golfslag.
10541: MOENS, WIES - Poëzie 1919-1925.
10540: MOENS, WIES - Celbrieven.
15106: MOERDIJK, MARIE-CÉCILE - Onder De Linden.
28500: MOERE, P.J. VANDER - De jonge Leviten van het Seminarie van Gent te Wezel, te Parys, enz. Met eene voorafgaende levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der kerkelyke gebeurtenissen van het jaer 1801 tot 1814.
5944: MOERKERKEN, P.H. VAN - La Légende de la Cathédrale d'Utrecht. Traduit du Néerlandais par L. Roelandt.
25569: (PHOTOGRAPHY) MOERKERKEN, E. VAN - Reportages in licht en schaduw. Met een voorwoord van S. Carmiggelt.
25375: MOERKERKEN JR., DR. P.H. VAN & R. NOORDHOFF - Platen-atlas ten gebruike bij het onderwjs in de aardrijkskunde aan Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
18454: MOERKERKEN, P.H. VAN - De gedachte der tijden. Ingeleid door J. Greshoff.
14524: MOERKERKEN, P.H. VAN - Jan van den Dom.
13031: MOERKERKEN, P.H. VAN - La Légende de la Cathédrale d'Utrecht. Traduit du Néerlandais par L. Roelandt.
10557: MOERKERKEN JR., P.H. VAN - Twee drama's. De dood van Keizer Otto III en Christus op de Alpen.
29749: MOERMAN, MEVROUW A. - Practisch kookboek.
19642: MOERMAN, J.J. - Op en om het historisch Binnenhof.
18470: MOERMAN, J.J. - Neerlands vlag aan vreemde kust.
13420: MOERMAN, DRS. INGRID W.L. & J.TH.A. PESKENS - Leven in miniatuur. Bavelaar's kijkkastjes. Diorama's in been en hout uit de eerste decennia van de negentiende eeuw. Met een bijdrage van drs. R.E.O. Ekkart.
18111: MOETON, P.J. - Aan moeders schoot. Proeve van kindergedichtjes. Oorspronkelijk en vertaald.
26018: MOGIN, JEAN - Creten-George. Vertaald door Firmin van Hecke.
25454: MOGUILEWSKY, G. & M. (INTROD.) - Ces maisons de campagnes étaient des fermes.
16573: MOGUILEWSKY, G. & M. (INTROD.) - Ces maisons de campagnes étaient des fermes.
16958: MOHR, DR. E.C.JUL. - De bodem der tropen in het algemeen, en die van Nederlandsch-Indië in het bijzonder. Part 1 - 6.
32297: MOKE, MM. H.G., ÉD. FÉTIS ET A. VAN HASSELT - Les splendeurs de l'art en Belgique. Texte par MM. H.G. Moke... Illustrations par MM. Hendrickx et Stroobant. Publié par les soins de M. Charles Hen.
28355: MOKE, H.G. - Petit abrégé de l'histoire de la Belgique. Cinquième édition. Revue et corrigé. Édition adoptée par la Commission centrale de l'instruction primair.
27105: MOL, B. - Leuke lesjes? 11e druk.
27104: MOL, B. - Wat zie ik? 10e druk.
27103: MOL, B. - Het gestolen prinsesje.
24575: MOL, B. - Naar een ver land. 13e druk.
24573: MOL, B. - Fip en Fop. 3e druk.
24572: MOL, B. - Wat zie ik? 13e druk.
16622: MOL, B. - Glupo, de boze kabouter. 14e Druk.
12923: MOL, J.A. - Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer. Grondgebruik, productie en arbeid op het Zuidbevelandse landbouwbedrijf van Adriaan Vaar 1847-1872.
29861: MOLAND, LOUIS - Histoire de Jeanne d'Arc.
30751: MOLENBROEK, DR. P. - Neerlands' dwaling en toekomst. Tweede druk.
32805: MOLHUYSEN, DR. P.C. & PROF. DR. P.J. BLOK - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Met medewerking van tal van geleerden.
17539: MOLLEMA, J.C. - De berggeest van Mendanang. Tweede druk.
17418: MOLLEMA, J.C. - Loten van denzelfden stam.
31619: MOLT, E. - De laatste strijd. Historisch verhaal uit den tijd der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. 2e druk.
30889: MOLT, E. - De ondergang van een ouden burcht.
30888: MOLT, E. - Een valkenjacht op het kasteel Brederode. Historisch verhaal uit het jaar 1349. Tweede druk.
24758: MOLT, E. - Floris de Vijfde.
18574: MOLT, E. - De Kruisvaarders.
16627: MOLT, E. - De geschiedenis van Napoleon.
10217: MONACO, DOMENICO - Les monuments du Musée National de Naples. Cent soixante-huit planches gravées sur cuivre par les meilleurs artistes italiens, reproduisant quatre cent soixante-quinze objets des diverse branches de l'art et de l'archéologie. Revu soigneusement par Édouard Montagne de Paris.
31862: MONDRIAAN SR., P.C. - Het Kerstgeschenk des Keizers naar Gaston Bonnefont. Tweede druk.
32588: MONGIARDINI, G. REMBADI - Pinokkio's geheim. Vrij bewerkt door Louise J. van Everdingen.
19017: MONMARCHÉ, MARCEL - Paris et ses environs. Publié sous la direction de Marcel Monmarché.
31083: MÖNNICH, C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen. 300-600.
22546: MÖNNICH, PROF. DR. C.W. (HOOFDREDACTIE) - Encyclopedie van het protestantisme. Volkseditie.
26268: MONSTREY, OSC. - Uit Gezelle's Zieleleven.
9354: MONT, POL DE - Van Jezus.
7981: MONT, POL DE - Zanna.
6436: MONT, POL DE - Idyllen.
32715: MONT, PAUL DE - Reinaard de Vos. Volksspel. Dramatische bewerking van het oude dierenverhaal. Tweede druk.
31724: MONT, POL DE A.O. - Oude en nieuwe volksliederen.
3139: MONT, POL DE - Prinses Zonneschijn. Sprookjesspel in vier bedrijven. Muziek van Paul Gilson. 4e dr.
28715: MONT, POL DE - Hendrik Conscience. Zijn leven en werken. Derde druk. Met voorrede door L. van Keymeulen.
27586: MONT, POL DE - Iris.
27242: MONT, POL DE & ALFONS DE COCK - Zoo vertellen de Vlamingen. Ten believe en gerieve van de Waalsche Schooljeugd, die gaarne Nederlandsch wil leeren.
26819: MONT, POL DE & ALFONS DE COCK - Wondervertelsels uit Vlaanderen. Uit den volksmond opgeteekend.
26817: MONT, POL DE & ALFONS DE COCK - Vlaamsche volksvertelsels. Uit den volksmond opgeschreven door Pol de Mont en Alfons de Cock. Herzien en zeer vermeerderd.
33609: MONT, POL DE - Edmond van Offfel. In: Kunst & leven. Eerste jaargang - No 4. Pag. 31 t/m 48.
24041: MONT, POL DE - Oude en nieuwe volksliederen.
33607: MONT, POL DE (HOOFDREDACTEUR) - Theo van Rijsselberghe. In: Kunst & leven. Eerste jaargang - No 1. Pag. 1 t/m 16.
33610: MONT, POL DE - Hans Schwaiger. In: Kunst & Leven - L'Art & La vie. Première année - No 9. Pag. 1 t/m (28).
2092: MONT, POL DE - Lentesotternijen. Poezie van Pol de Mont. April-Juli 1880. Met een gedicht van Klaus Groth.
19595: MONT, POL DE & ALFONS DE COCK - Wondervertelsels uit Vlaanderen. Uit den volksmond opgeteekend.
15047: MONT, POL DE - Fladderende vlinders. Gedichten.
14053: MONT, POL DE & AUG. GITTÉE (RED.) - Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche folklore.
13663: MONT, POL DE - Op mijn dorpken. Korte vertellingen.
10072: MONT, POL DE - De gouden distel. Legenden en kronijken.
10538: MONT, POL DE (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Verzen van Noord- en Zuid-Nederlandsche Dichters. 1875-1918.
10537: MONT, POL DE - Meivuur. Landelijk spel in twee bedrijven.
10535: MONT, POL DE - In noord en zuid. Idyllen en andere gedichten.
33608: MONT, POL DE - Sander Hannotiau. In: Kunst & leven. Eerste jaargang - No 2-3. Pag. 17 t/m 29.
20776: MONTAGNE, VICTOR DELA - Gedichten.
29160: MONTALEMBERT, M. DE - A propos de un débat sur l'Inde. Les variations de M. de Montalembert.
18015: MONTANUS, MR. DANIEL - Almanach van Milanen voor het Jaer Ons Heere J.C. 1815.
14750: MONTEGUT, L. - Historie van O.L. Vrouwe van Mont-Serrat. Met de beschryvinge van d'Abdye, Eremytagien, ende Mirakelen, benevens de Aflaeten die in dit Broederschap te verdienen zyn. Door den Eerw. Heer L. Montegut Religieus van d'Abdye van O.L. Vrouwe van Mont-Serrat.
11074: MONTEYNE, LODE E.A. - Ter nagedachtenis van Maurits Sabbe.
11073: MONTEYNE, LODE - De Sabbe's.
16814: MONTFORT, EUGÈNE - Le belle-enfant ou l'amour à quarante ans.
16769: MONTGOMERY, VELDMAARSCHALK - Memoires. Vierde druk.
23295: MONTGON, A. DE - Histoire de France.
26865: MONTHERLANT, HENRY DE - La Reine Morte. Drame en trois actes.
7236: MONTULET-HENNEAU, M.-E. - Les cisterciennes du pays mosan Moniales et vie contemplative à l'époque moderne. Préface de dom Jean Leclercq.
33145: MOOIJ, R.M. (RAPPORTAGE) - De vegetatie van Zeeuwsch-Vlaanderen.
18147: MOOK, WILLEM VAN & ANTOON VAN DEN BOOGAARD - De folklore van de Brabantse Kermissen in de Geschiedenis van 'Circus Pigge'. (Deel I). & Jean Leon Pimans, Directeur Cirque du Brabant. Deel II.
15712: MOOK, DR. H.J. VAN - Nederlandsch-Indië en Japan. Hun betrekkingen in 1940-1941.
23175: MOOLENBROEK, A. VAN - West-Watering (Walcheren) I. Overloper 1607.
22690: MOOLENBROEK, A. VAN - West-Watering (Walcheren) II. Overloper 1607.
8251: MOONS, F. JACOBUS - Sedelyken Vreugden-berg Verthoonende Door Sinne-belden Den Leerzamen Handel van de onredelijke Dieren aen de verkeerde, en Beest-aerdige Wereld. Opgeregt van verscheyde zoo Grieksche als Latynsche Schryvers. Verciert met aerdige Printen vermakelijke Rymkens en Zedelyke Leeringen. Den Tweeden Druk.
8237: MOONS, FR. J. - Sedelyk Vreugde-Perk Vertoonende Door Zinne-Belden Den Leersamen Haddel van de Onredelijke Dieren aen de verkeerde, en Beest aerdige Wereld...
29075: MOOR, M. L'ABBÉ DE - M. Vernes et la bible.
27645: MOOR, CHS. J. DE - Sur la Pleuro-Pneumonie, ses relevés statistiques et son traitement; par le Docteur Chs. J. De Moor (d'Alost).
23614: MOOR, BOB DE - De sigarillos van koningin Thia. De avonturen van Nonkel Zigomar, Snoe en Snolleke. 3.
23613: MOOR, BOB DE - De schele zilvervos. De avonturen van Nonkel Zigomar, Snoe en Snolleke. 4.
22269: MOOR, MARGRIET DE - Map met ca. 23 knipsels over Margriet de Moor uit o.a. Dagblad De Stem, NRC, Zin, PZC & De Volkskrant.
6557: MOORMAN, JOHAN - Gedichten.
12465: MOORMANN, DR. J.G.M. - De geheimtalen. Met een inleidng van Prof. Dr. Jac. v. Ginniken.
28730: MOORTEL, REMI VAN DE - André Demedtsnummer Vlaanderen.
22854: MOORTEL, REMI VAN DE - André Demedtsnummer Vlaanderen.
21568: MOOY, DR. A.J. DE - De Geldersche kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.
13315: MORAWSKI, MARYAN - Bij het Meer van Geneve. Vertolkt en van aanteekeningen voorzien door H. Ermann, S.J.
33562: MORÉAS, JEAN - Le pur concept - Le ruffian - Nocturne.
22558: MOREEL, LÉON - Wenceslas Cobergher. 1557-1634. Un génie oublié de la Renaissance.
24268: MOREL, DR. JUL. - Handboek der anorganische scheikunde.
31992: MORELAND, ARTHUR - Humours of history. 160 Drawings.
27016: MORF, F. - Der Bucheinband. Eine Anleitung zur Herstellung handgebundener Bucheinbände.
21173: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Palmström. Sechzehnte und siebzehnte Auflage.
21172: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Der Gingganz. Aus dem Nachlass herausgegeben von Margaretha Morgenstern.
13641: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Stufen. Eine Entwickelung in Aphorismen und Tagebuch-Notizen.
25736: MORLION, E.P.F. E.A. - Filmkunst.
5731: MORRIËN, ADRIAAN - De gruwelkamer van W.F. Hermans of ik moet altijd gelijk hebben.
24085: MORRIËN, ADRIAAN - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. Een bijdrage tot het probleem van de besluitvorming.
22268: MORRIËN, ADRIAAN - Map met ca 15 knipsels over Morriën uit Volkskrant, PZC (door Hans Warren), Vrij Nederland & NRC.
22050: MORRIËN, ADRIAAN - Moeders en zonen.
17541: MORRIS, EDITA - Poepoetan. Gevecht tot de dood.
14751: MORRIS, RICHARD - Cathedrals and abbeys of England and Wales.
14828: MOSSELMANS, JEAN & ROGER SCHONAERTS - Les géomètres-arpenteurs du XVIe au VIIIe siècle dans nos provences.
27571: (BOTANY) MOUILLEFERT, P. - Traité des arbres & arbrisseaux forestiers, industriëls et d'ornement cultivés ou exploités en Europe et plus particulièrement en France. Donnant la description et l'utilisation de plus de 2400 espèces et 2000 variétés.
26673: MOULTON, J.L. - De Slag om Antwerpen en de Schelde. 1944-'45. De openstelling van de Schelde in 1944 en de bevrijding van Antwerpen.
23173: MOUT, N. - Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of The Netherlands. IX.
11989: MOUTASHAR, MICHÈLE A.O. - Zadkine. Gouaches des années 20.
26034: (FABLES) MOUTON, CHARLES - Esope en belle humeur, ou l'Elite de ses Fables. Enrichies de Figures, de Discours Moraux & de Quatrains. Ausquelles on a joint les plus belles Fables de Phèdre, de Pilpai & de Mr. de la Motte. Avec les Devoirs de l'honnête homme, ou Maximes Politiques & Morales, tirées des plus célebres Ecrivains de ce Siecle; pour servir d'Instructions aus Personnes qui ont à vivre dans le grand Monde. Nouvelle Edition, revue, corrigée & augmentée par Charles Mouton. - Esopus bey der Lust, oder dessen auserlesenste, mit Kupfern, Moralien und Versen gezierte Fabeln etc.
27160: MUENSTERBERGER, W., UNTER MITARBEIT VON WENDY L. MUENSTERBERGER - Primitive Kunst aus West- und Mittelafrika, Indonesien, Melanesien, Polynesien und Nordwest- Amerika.
17543: MUIJLWIJK, J. VAN - West Nieuw Guinee. Met de 'Jong Holland' op reis.
14255: MUIR, P.H. - Book-collecting as a hobby.
26932: MULDER, DS. A. (INLEIDING) - Wandelingen door Oud Dordrecht. Roamings through Old Dordrecht. Met inleiding van Ds. A. Mulder.
21603: MULDER, DRA. ANNE H. - Geschiedenis van Oranje doorluchtig verteld. Tweede, ongewijzigde druk.
16533: MULDER, G.J.A. - Handboek der geografie van Nederland. Onder redactie van G.J.A. Mulder.
14589: MULDER, NEELTJE (WED. JACOB HONIG JANSZ. JUNIOR) - Uit den goeden ouden tijd. Ruim 60, 70 jaar geleden.
14323: MULDER, DRS. J.J. - Gimborn catalogus - catalogue.
13342: MULDER, JAN - La vase.
12800: MULDER, ABR. - Retroacta van den burgerlijke stand in Zeeland.
25658: MULDERS, J. VAN - De wonderlijke avonturen van Tijl Uilenspiegel. Naverteld door.... Zesde druk.
33612: MULISCH, HARRY - Map met ca. 17 knipsels.
25180: MULISCH, HARRY - Aan het woord. Zeven toespraken.
25171: MULISCH, HARRY - Een spookgeschiedenis. Eine Gespenstergeschichte. A ghost story.
24082: MULISCH, HARRY - De voorspelling van het heden.
23495: MULISCH, HARRY - Het licht.
22119: MULISCH, HARRY - Wij uiten wat wij voelen, niet wat past.
20803: MULISCH, HARRY - Wat poëzie is. Een leerdicht.
20193: MULISCH, HARRY - De hoogste tijd.
20192: MULISCH, HARRY - Over de affaire Padilla. Nawoord bij 'Het woord bij de daad'.
18417: MULISCH, HARRY - Voer voor psychologen.
15599: MULISCH, HARRY - Mijn getijdenboek.
10644: MULISCH, HARRY - Harry Mulisch leest.
29757: MULLEBROUCK, EDDY - Ingelmunsterse bidprentjes en rouwgebruiken.
33879: MULLER, DR. J.W. - Critische commentaar op Van den Vos Reinaerde naar de thans bekende handschriften en bewerkingen uitgegeven door...
6480: MULLER, JACOB WIJBRAND - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert-gedichten. Academisch proefschrift etc.
31262: MÜLLER, DIETRAM - Topographischer Bildkommentar zu den Historien Herodots. Griechenland im Umfang des heutigen Griechischen Staatsgebiet.
29957: MULLER, W. - Onze Koning.
29114: MÜLLER, DR. KARL - Die Esslinger Pfarrkirche im Mittelalter. Beitrag zur Geschichte der Organisation der Pfarrkirchen.
27373: MULLER, JACOB WIJBRAND - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert-gedichten. Academisch proefschrift etc.
27371: MULLER, J.W. - Van den Vos Reinaerde. Naar de thans bekende handschriften en bewerkingen critisch uitgegeven met eene inleiding.
27365: MULLER, J.W. - Van den Vos Reinaerde. Naar de thans bekende handschriften en bewerkingen critisch uitgegeven met eene inleiding.
27363: MULLER, PROF. DR. J.W. - Van den Vos Reinaerde. I. Critisch uitgegeven door... Derde, opnieuw herziene en vermeerderde druk.
26744: MULLER, PROF. DR. J.W. - Van den Vos Reinaerde. II. Van den Vos Reinaerde. Exegetische commentaar door Prof. Dr. W.J. Muller.
26743: MULLER, PROF. DR. J.W. - Van den Vos Reinaerde. I. Critisch uitgegeven door Prof. Dr. W.J. Muller. Tweede, herziene en vermeerderde druk. II. Van den Vos Reinaerde. Exegetische commentaar door Prof. Dr. W.J. Muller.
23625: MÜLLER, GERDA - Les premiers jeux.
23624: MÜLLER, GERDA - Jeux de nourrices.
15297: MULLER, G.J. - Elck wat wils. (Verhalen) voor jongens en meisjes.
14293: MÜLLER, PROF. DR. K.H. - Rübezahl, der Herr des Riesengebirges. Für die Jugend erzählt von Prof. Dr. K.H. Müller.
13426: MULLER, PAUL JOHANNES - Beroemde fresco's. De fascinerende werteld van de Joegoslavische fresco's.
13084: MULLER, PROF. DR. J.W. - Van den Vos Reinaerde. I. Critisch uitgegeven door... Derde, opnieuw herziene en vermeerderde druk.
12202: MULLER FZ., MR. S. - Italiaansche reisindrukken.
25349: MÜLLER, THEODOR - Deutsche Plastik. Renaissance und Barok. Aufnahmen von Helga Schmidt-Gläszner. Zwei Teile in einem Band.
11997: MÜLLER-THALHEIM, WOLFGANG K. - Erotik und Dämonie im Werk Alfred Kubins. Eine psychopathologische Studie. Alfred Kubin - Aus meinem Leben.-
10163: MÜLLER-THALHEIM, WOLFGANG K. - Erotik und Dämonie im Werk Alfred Kubins. Eine psychopathologische Studie. Alfred Kubin - Aus meinem Leben.-
18936: MULS, JOZEF - Rubens. Met een voorwoord van Jan Poortenaar.
13744: MULS, JOZEF - P. Breughel
11891: MULS, JOZEF - Rik Slabbinck.
9325: MULS, PROF. DR. JOZEF - Dyck, A. van
9321: MULS, JOZEF - Albert van Dyck.
6972: MULS, JOZEF - Cornelis de Vos. Schilder van Hulst.
26002: MULS, JOZEF - Albert van Dyck.
11274: MULS, JOZEF E.A. - Paul van Ostaijen.
26220: MULTATULI - Ik groet u allen zeer! Naschrift R. Nieuwenhuys.
24641: MULTATULI - Gedachten.
23926: MULTATULI - Brieven. Bydragen tot de Kennis van zyn Leven gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel. Tweede, herziene uitgaaf.
17180: MULTATULI - Map met ca. 15 knipsels over Multatuli uit o.a. PZC (Hans Warren), De Volkskrant & De Groene Amsterdammer.
13236: MUNGENAST, CHRISTOPH (FOREWORD) - Deutsche Druckkunst. Band I 1964.
30835: MUNNIK, CH. DE - Schoojongen-detective.
30704: MUNROE, KIRK - Derrick Sterling. Een geschiedenis uit het Amerikaansche mijnwerkersleven naar Kirk Munroe. bewerkt door Ant. S. Reule Nz. en Wilhelmina.
27131: MUNSTERBERG, HUGO - Het Indische cultuurgebied.
27132: MUNSTERBERG, HUGO - Het verre oosten.
24929: MUNTERS, MR. J.K. - Provinciale Almanak voor Zeeland voor het jaar 1958. Vier en dertigste Jaangang.
18548: MÜNZ, LUDWIG - Rembrandt Harmensz van Rijn.
17934: MURCHIE, GUY & A. VIRULY - Het lied van de lucht.
17782: MURES, JOS E.A. - 'Ben Cami'- nummer van Boelvaar Poef. April 2005, jaargang 5 nr. 1.
18812: MUREZ, JOS - Amor tui.
28369: MURILLO, REV. P.F. DIDACI S. THEOLOGIAE INTER FRATRES MINORES DE OBDERVANTIA LECTORIS, & PROVINCIAE ARRAGONIAE DEFINITORIS - Conciones Quadragesimales. Quae Praeterquam Quod Singulae singulis diebus accommodatae sint, sapidam plane doctrinam resipiunt, & ob pulcherrimorum conceptuum copiam, quibusvis Ecclesiastis probe deserviunt ; Nunc primum latinitati donatae ; Adiecti sunt materiarum & scripturarum Indices locupletissimi.
22572: MURRI (ABBÉ VINCENZO) - Abrégé historique des translations prodigieuses de la Sainte Maison de Nazareth par monsieur Murri, curé de Lorette, traduit par un Pénitencier Apostolique de la basilique de l'Ordre des Cordeliers.
21008: MUSCHG, WALTER - De ontwrichting van de Duitse literatuur.
7637: MUSSCHE, ACHILLES - Koraal van den dood.
31999: MUSSCHE, PROF. DR. H.F. (INLEIDING) - Hellas' goden en mensen.
27372: MUSSCHE, A. - Reinaert de Vos. Uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht.
23784: MUSSCHE, ACHILLES - Herman Gorter. De weinig bekende. Een inleiding door Achilles Mussche.
18501: MUSSCHE, ACHILLES - Aan de voet van het Belfort.
13172: MUSSCHE, ACHILLES - Aan de voet van het Belfort. Inleiding: Achilles Mussche of het engagement van het geweten door Hubert Lampo.
12201: MUSSCHOOT, ANNE MARIE - Karel van de Woestijne en het symbolisme.
19012: MUSSCHOOT, ANNE MARIE - Van Nu en Straks. 1893-1910. Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks. Bloemlezing ingeleid en toegelicht door Anne-Marie Musschoot met een woord vooraf door Prof. dr. A. van Elslander.
28824: MUSSELY, JULES & JORIS BUYSSCHAERT - Geschiedenis van Ledeghem.
27737: MUSSELY, CHARLES - La Salle Échevinale de Courtrai. Restaurée par les soins de l'administration communale et ornée de peintures murales. Étude historique par Charles Mussely en collaboration avec Gustave Mussely. Souvenir de l'Inauguration Solennele de ce Monument faite en présence de LL. MM. le Roi et la Reine des Belges le 8 septembre 1875.
14502: MUSSENDORP, HENK VAN - De wonderdokters van Amersfoort.
18043: MUSSET, ALFRED DE - Premières poésies. 1829-1835.
14547: MUSSOLINI, VITTORIO - Volli sulle ambe.
22143: MUTSAERT, J. TEN - Om land en hart. Verzen.
32818: MUYRES, JOS & BERT VANHESTE (RED.) - De kantieke schoolmeester. Halfjaarlijks tijdschrift voor de Boonstudie. Nummer 9 (december 1996).
32445: MUYT, PIETER NICOLAAS - Geschied- en aardrijkskundige beschrijving der Provincie Zeeland, ten gebruike der scholen, met een kaartje.
32152: MUYT, PIETER NICOLAAS - Geschied- en aardrijkskundige beschryving der Provincie Zeeland, ten gebruike der scholen, met een kaartje.
19266: MYO - Suzette fait du camping.
21022: NABOKOV, VLADIMIR - Het scheermes. Vertaling Anneke Brassinga.
13481: NABOKOV, VLADIMIR - Lolita. Roman. Traduit de l'anglais par E.H. Kahane.
29274: MAC-BEN-NAC - Étude critique. Le Christ et Le Christianisme.
27772: NADERMAN, F.J. - Trois duos pour la Harpe et le Forte Piano. Composés et Dédiés à Ann & Harriet Baring.
33040: NAEFF, TOP - De Heilge van Salums. In: De Groene Amsterdammer. Kerstnummer 1924. Pagina 28-29.
21238: NAEFF, TOP - Offers.
21237: NAEFF, TOP - Een huis in de rij.
21236: NAEFF, TOP - Letje.
10665: NAEFF, TOP - Levenslang.
20883: NAGEL, OTTO - Die Selbstbildnisse der Käthe Kollwitz.
20720: NAGEL, PROF. MR. W.H. E.A. - Gerrit Achterberg. 20 mei 1905 -17 januari 1962.
9170: NAGTGLAS, F. - De Algemeene Kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Middelburg van 1574-1860. Met eene inleiding en aanteekeningen.
9169: NAGTGLAS, F. - Uit het Zeeuwsche volksleven.
13970: NAGTGLAS, F. - Uit het Zeeuwsche volksleven.
13040: NAGTGLAS, F. - Uit het Zeeuwsche volksleven.
28794: NAHON, ALICE - Vondelingskens. Gedichten. Negentiende druk. 45e en 49e duizendtal.
28793: NAHON, ALICE - Vondelingskens. Gedichten. Vijftiende druk. 37e en 38e duizendtal.
28792: NAHON, ALICE - Vondelingskens. Gedichten. Tiende uitgave.
28791: NAHON, ALICE - Maart - april. Jeugdgedichten en nagelaten verzen. Verzameld en van biografische bijzonderheden voorzien door Renaat Korten.
28790: NAHON, ALICE - Keurgedichten van Alice Nahon uit Vondelingskens en Op zachte Vooizekens. Met karakterschets van Dr. C. Tazelaar.
28789: NAHON, ALICE - Keurgedichten van Alice Nahon uit Vondelingskens en Op zachte Vooizekens. Met karakterschets van Dr. C. Tazelaar.
30181: NAIPAUL, V.S. - Een bocht in de rivier.
29695: NAKATENUS, WILHELMUS - Het Hemels Palmhof, of Groot Getyden-Boek; beplant met Godvrugtige Oeffeningen, Van Kerkelyke Getyden, Litanien, Gebeden en Meditatien, &c. Meestendeel getrokken uit de H. Schriftuur en de H. Oudvaders.
23445: NAMEN, FELIX VAN - Les Frères-Mineurs Récolletsau Pays de Waes, d'après les documents authentiques. In: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas. Veertiende deel. Tweede en derde aflevering. Pag. (75) t/m 289+3.
30958: NANDA - Pechvogeltje.
18406: NANDA - 'Het beertje.'
15395: NANDA - Wilde Jetty. Tweede druk.
15394: NANDA - Toekomstplannen.
15393: NANDA - Miek en haar vriendinnen.
9605: NANNE-BRAHAMMER, MARIANNE & PIERRE RESTANY & ARMAN - Arman...
24906: NANS - Het gezin van den staker.
21960: NANTEL, VICOMTE DE - Ma vie de garçon.
17830: NARBETH, COLIN, ROBIN HENDY & CHR. STOCKER - Historische bankbiljetten en aandelen.
18619: NARJOUX, FÉLIX - Histoire d'une ferme. Text et dessins par Félix Narjoux. Cinquième édition.
18581: NAUDON, PAUL - Histoire générale de la Franc-maçonnerie.
14560: NAUDTS, DR. ING. FRANS - Construeeren, berekenen en teekenen van tandraderen.
26797: NAUMBURG, NANCY - Silence! On tourne. Comment nous faisons les films par vingt artistes et techniciens de Hollywood. etc. Etudes recueilles. Préface et traductions de J.G. Auriol.
32540: NAUTS, HERMAN - Catalogus Stedelijk Kunstbezit Sint-Niklaas.
29983: NAUWELAERTS, RENÉ - Bibliografie over de Vlaamse letterkundigen. Naslagwerk, over werk en leven van onze Vlaamse romanciers, dichters, toneelschrijvers, essayisten en critici, verspreid in kritische bundels en monografieën.
21990: NAVE, DR. FRANCINE DE - Ex Officina Plantiniana. Studia in memoriam Christophori Plantini (ca. 1520-1589).
19118: NAVE, FRANCINE DE & LEON VOET - Museum Plantin-Moretus. Antwerpen.
14892: NAVE, FRANCINE DE & LEON VOET - Plantin-Moretus Museum Antwerp.
12333: NAVE, DR. FRANCINE DE (REDACTIE) - Liber amicorum Leon Voet.
12332: NAVE, DR. FRANCINE DE (REDACTIE) - Liber amicorum Leon Voet.
33600: NAZET, JACQUES - Inventaire d' archive de la famille d'Egmont-Pignatelli concernant la terre et pairie de Lens (Hainaut) (conservées aux Archives Départementiales de la Somme à Amiens) XIIIe-XVIIIe siècles.
18551: NEBBIA, UGO (INTRODUCTION) - Michelangelo. Bildhauer - Maler - Architekt - Dichter. Eingeleitet von Ugo Nebbia.
32909: NEEF, ROGER M.J. DE - Blues for a reason.
20272: NEEFS, HUGO - Bruno Dyckmans.
32302: NEHRLING, HEINRICH - Die Amerikanische Vogelwelt. Unter künstlerischer Mitwirkung von Prof. Robert Ridgway vom Smithsonschen Institut unf National-Museum in Washington, Prof. A. Göring in Leipzig, und Akademiemaler Gustav Mützel in Berlin.
23974: O'NEILL, MAURICE - Chevaux de France.
30869: NELLIE - Ons groote sagenboek. Een reis door sagen - legenden - en Sprokenland met kinderen, klein en groot aan de hand van Nellie. Vijfde deel.
30868: NELLIE - Ons groote sagenboek. Een reis door sagen - legenden - en Sprokenland met kinderen, klein en groot aan de hand van Nellie. Vierde deel.
30867: NELLIE - Ons groote sagenboek. Een reis door sagen - legenden - en Sprokenland met kinderen, klein en groot aan de hand van Nellie. Derde deel.
18566: NELLS, JAN - De drama's van het leven.
27741: NEMII, GASPARIS (= GASPAR NEMIUS VAN DEN BOSCH OR DUBOIS) - Manuale Parochorum ad usum Ecclesiarum Civitatis et Dioecesis Cameracensis.
13140: NEMROD - Het feest van de haat. Kollaboratie - verzet - repressie - amnestie.
12836: NEMROD - Het feest van de haat. Kollaboratie - verzet - repressie - amnestie.
17564: NENNINGER, DR. J.E. - Engeland ten tijde der Tudors.
26487: (BINDING - MIDDELBURG - SCHOOLPRIZE) NEPOTIS, CORNELII - Vitae Excellentium Imperatorum. Observantionibus ac Notis Commentatorum, quotquot hactenus innotuêre, Illustratae. Accesserunt huic Editioni praecipiorum Graciae Imperatorum Icones aeri incisae, ut & Index Rerum & Verborum praecedenti multo auctior & emendatior.
20925: NERVAL, GÉRARD DE - Gérard e Nerval. Poëmes choisies par E. du Prron.
25167: NESCIO - 'Heimwee' en andere fragmenten.
14237: NESPEN, DRS. W. VAN (INLEIDING) - De volks- en kinderprent in de Nederlanden.
32629: (CEYLON - TEA) NETSCHER, H.J.TH. & A.A. HOLLE - Verslag eener reis naar de Thee-districten van Britsch-Indië en Ceylon. Ondernomen door de heeren H.J.Th. Netscher en A.A. Holle in opdracht van de Cultuur Maatschappij Parakan-Salak.
23899: NEUGEBAUER, R. & J. ORENDI - Handbuch der Orientalischen Teppichkunde. Mit einer einführung von Richard Graul. 20.-25. Tausend.
27168: NEUNZIG, KARL - Die fremdländischen Stubenvögel. (Zugleich 5. Aufl. des Dr. Karl Russ'schen Handbuchs für Vogelliebhaber, Bd. I)
15710: NEVERMAN, DR. H. - Onder koppensnellers en moeraschmensen.
25415: NEVINS, ALLAN & FRANK ERNEST HILL - Ford. Expansion and challenge. 1915-1933.
18630: NEWMAN, MARSHALL T. & RANSOM L. ENG - The Ryukyu People: a cultural appraisal.
23892: TANTE NICOLE - Les voyages de Gulliver. Septième Édition.
29972: NICOLINI, FILIPPO - Arlequin au tombeau. Divertissement pantomime représenté a Paris avec les applaudissements & un Concours extraordinaire de Spectateurs. Et donné a Versailles devant toute la Cour de France le 12. Octobre 1741. Par les Petits Enfans Hollandois, Eleves du Sieur Nicolini G****.
14187: NICOLSON, NIGEL - Great houses of Britain.
10020: NIEBOER, DR. H.J. - Slavery as an industrial system. Ethnological researches. Second, revised edition.
20070: NIEHAUS, KASPER - Levende Nederlandsche kunst.
19297: NIELANDT, RENÉ (VOORWOORD) - Jubelboek. 35 Jaar Chiro in Kruibeke.
13541: NIELSEN, AAGE KRARUP - Door de tropen naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst. Uit het Deensch vertaald door Mary Schlüter-Horrix.
24931: NIEMEIJER, JAN A. - Zo'n andere wereld. Prenten van Cornelis Jetses.
24662: NIEMEIJER, JAN A. - De wereld van Cornelis Jetses.
12532: NIEMEYER, DR. JUR. THEODOR - Belgien und seine Neutralisierung.
33707: NIENHUIS, PIET, ROBERT WILLEMS EN RENÉ KLEINGELD - Het Zeeuws landschap. Zwerftochten door een opmerkelijk natuurgebied.
30379: NIERITZ, GUSTAV - Als de nood het hoogst is, is de hulp het meest nabij. Een verhaal voor de jeugd.
23955: NIERITZ, GUSTAV - De Camelia en Na regen komt Zonneschijn. Twee verhalen voor de jeugd.
19686: NIERMEYER, DR. JAN FREDERIK - Honderd Noord-Hollandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501.
13105: NIETLISPACH, MME. F. - Koude voor- en nagerechten. Hors d'oeuvre en andere koude schotels; puddingen, room, ijssoorten, dranken. Naar de Zwitsersche uitgave van Mme. F. Nietlispach voor Nederland bewerkt door M.J. Krabbe.
31729: NIEUKERKEN, J.J. VAN & L. KUILER - Kaart van Walcheren in zijn tegenwoordigen toestand. Opgedragen aan den Hooggeboren Heer Mr. R.W. Graaf van Lynden. Commissaris des Konings in de provincie Zeeland. Nieuwe herziene uitgave. Schaal 1:50.000.
31728: NIEUKERKEN, J.J. VAN & L. KUILER - Kaart van Walcheren in zijn tegenwoordigen toestand. Opgedragen aan den Hooggeboren Heer Mr. R.W. Graaf van Lynden. Commissaris des Konings in de provincie Zeeland. Schaal 1:50.000.
22576: NIEUPOORT, G.H. - Rituum qui olim apud Romanos Obtinuerunt Succincta Explicatio, ad intelligentiam veterum auctorum facili methodo conscripta. G.H. Nieupoort, cum animadversionibus Reitziorum et Schwartzii. Curante C.F. Nagel. Editio Nova, Auctior et Emendatior.
14401: NIEUWENBURG, PAUL - The politics of passion. Aristotle on the Preliminairies of Morality.
20414: NIEUWENHUYS, ROB - Leven tussen twee vaderlanden.
16475: NIEUWENHUYSEN O.F.M., P.W. VAN DEN - De nationaal-socialistische arbeidsdienst. Tweede druk.
18510: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land.
18495: NIEUWHOF, D. - Burgerlijk en kerkelijk gedenkboek van Haamstede, deels ook van Burgh.
27425: NIEUWLAND, P. (REDACTIE) - De archieven in Fryslân.
14532: NIEUWLAND, P. (RED.) - De archieven in Fryslân.
19110: NIGG, WALTER - - Grote heiligen. Nederlandse vertaling van Marianne Philips.
14055: NIGG, WALTER - - Nikolaus von Fluë. Eine Begegnung mit Bruder Klaus.
14226: NIJHOF, P. - Schetsen van papierwatermolens.
33665: NIJHOFF, W.S. - Gerrit Achterberg, [*1905-+1962]
31430: NIJHOFF, M. - De kinderkruistocht.
25757: NIJHOFF, WOUTER (INL.) - Fondscatalogus van de N.V. Uitgevers-Maatschappij Martinus Nijhoff. 1853-1931.
25756: NIJHOFF, WOUTER (INL.) - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. 1853-1913.
24072: NIJHOFF, MARTINUS - Voor dag en dauw. Kommentaar Prof. Dr. K. Meeuwesse.
23840: NIJHOFF, M. - Gedachten op dinsdag.
22149: NIJHOFF, A.H. - Geboorte.
14693: NIJHOFF, M. - P.C. Hooft's Nederlandse Historiën in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
12319: NIJHOFF, WOUTER - Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw.
12318: NIJHOFF, WOUTER - Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw.
32341: NIJHOFF, WOUTER & M.E. KRONENBERG - Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540.
10763: NIJLAND, E. - Schetsen uit Insulinde.
11231: NIJLEN, JAN VAN - Betooverd bosch.
8891: NIJLEN, JAN VAN - Herinneringen aan E. du Perron.
7404: NIJLEN, JAN VAN - De lokstem en andere gedichten.
11227: NIJLEN, JAN VAN - Verzamelde gedichten. 1904-1948.
31506: NIJLEN, JAN VAN - Gedichten 1904-1938.
27491: NIJLEN, JAN VAN - De lokstem en andere gedichten.
13451: NIJLEN, JAN VAN - E Cinere Phoenix.
11230: NIJLEN, JAN VAN - Te laat voor deze wereld.
11229: NIJLEN, JAN VAN - Herinneringen aan E. du Perron.
11226: NIJLEN, JAN VAN - De dauwtrapper.
11093: NIJLEN, JAN VAN - Gedichten 1904-1938.
32790: NIJSEN, JACKY - Oostkapelle en Domburg toen en nu.
9992: NIMAL, H. - Les béguinages. Origine; développement; réglement de Robert de Langres; organisation intérieure; influence.
15678: NIMPOENO, RADEN S. - Javaanse adat. Wat de Nederlander in Indië dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaanse volk. Tweede druk.
30724: CORNELIO NIPOTE (CORNELIUS NEPOS) - Della Vita degli eccellenti comandanti; in Volgar Toscano Recato a riscontro del Testo Latino, Ed illustrate con note di varie maniere per Alessandro M.a Bandiera Sanese de' Servi di Maria Sesta Edizione. Migliorata e ricorretta dall' Autore.
16196: NISPEN TOT SEVENAER, JHR. DR. E.O.M. VAN - Nederlandsche kasteelen. Tweede druk.
18446: NOËL, BERNARD A.O. - La planète affolée. Surréalisme. Dispersion et influences. 1938-1947.
16894: NOËL, M.M. , CARPENTIER & PUISSANT FILS - Dictionnaire des inventions, des origines et des découvertes, dans les arts, les sciences, la géographie, l'histoire, l'agriculture, le commerce, etc. etc. Indiquant les époques de l'établissement des peuples etc. Quatrième édition, revue, corrigée, augmentée d'un grand nombre d'articles nouveaux.
12046: NOELS, FR. - In onze Kempen. Een boek voor de Vlaamsche jeugd.
24017: NOENINCKX, GUSTAAF - Op school bij de kabouters. Een sprookje voor kinderen.
14645: NOENS, JOS. H. - Contribution a l'étude de la gravure sur bois dans les Pays-Bas.
28515: FRANC-NOHAIN (= MAURICE ÉTIENNE LEGRAND) - Les Chansons des Trains et des GARES.
29680: FRANC-NOHAIN (= MAURICE ÉTIENNE LEGRAND) - Les Chansons des Trains et des GARES.
25119: NOHARA, KOMKICHI - Das wahre Gesicht japans. Ein Japanner über Japan.
4260: NOLENS, LEONARD - Map met ca 11 knipsels over/van Leonard Nolens. Volkskrant; Vrij Nederland; PZC; Het Belang van Limburg; NRC.
13078: NOLTING, G. - Knoken Flip. Een mijnwerker vertelt.
31293: NOOIJER, G. DE - Arnemuiden in oude ansichten. Vierde druk.
19675: NOORDELOOS, P. - Cornelis Musius. [Mr. Cornelis Muys]. Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist/priester - martelaar.
16768: NOORDELOOS, P. - Cornelius Musius (Mr. Cornelius Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist/priester/martelaar.
33306: NOORDERVLIET, NELLEKE - Mapje met ca. 12 knipsels van en over Nelleke Noordervliet.
25384: NOORDRAVEN, T.J. & J.F. GUGELOT - Practische scheepsbouw. Leerboek voor stuurlieden en machinisten. Tweede herzienen druk.
13280: NOORDRAVEN, T.J. & C.A.G. VAN DER BOOM - Het beladen. Een handboek over het beladen van zeeschepen, het stuwen van lading, de vrachtberekening en de beginselen van de stabiliteitsleer.
30806: NOORDSTAR, J.C. - De Zwanen & andere gedichten, & proza. Samen met: N.E.M. Pareau - Sonnetten & andere gedichten, & proza; Rudolf Esscher & Reinold Kuipers - J.C. Noordstar, N.E.M. Pareau & Ebenhaëzer. Een album.
27142: NOORT, SASKIA - Mapje met ca. 9 knipsels over Saskia Noort uit o.a. Volkskrant, Dagblad De Stem, PZC, Margriet, Zonnebloem, Literair Thriller Magazine.
5493: NOOTEBOOM, C. - Het Spaanse van Spanje.
24213: NOOTEBOOM, CEES - Map met ca. 37 knipsels van & over Cees Nooteboom uit o.a. Dagblad De Stem, PZC, Avenue, De Volkskrant, NRC, De Morgen, De Tijd, Zin.
23399: NOOTEBOOM, CEES E.A. - Stemmen van schrijvers. 16 Dichters; 7 stemmen. Gedichten horen. Gedichten lezen.
20297: NOOTEBOOM, CEES - Een ochtend in Bahia.
10662: NOOTEBOOM, CEES - De ridder is gestorven.
12834: NORDEN, F. - La Belgique neutre et l'Allemagne d'après les hommes d'Etat et les juristes belges.
21588: NOREL, K. - Rondom het land van morgen. Land en volk rondom de Zuiderzee.
31546: NORMAND, CHARLES - Verkorte Leerwijze der Afteekening van Schaduwen in de Bouwkunde, ten dienste der leerlingen in deze kunst; strekkende ten vervolge op de Vignola der Ambachtslieden, door Charles Normand... Uit het Fransch vertaald door Johannes van Straaten.
16002: NORTON, MARY - De bruikleners op de vlucht. Nederlandse vertaling van Paul Biegel.
12833: NOTHOMB, PIERRE - La Belgique martyre.
26215: NOUWEN, PIETER - Boos op reis. Proost Prikkels 409.
7510: NOVALIS - De genius van de zang.
32761: NUFFEL, R.O.J. VAN - Maeterlinck uit het vergeetboek. Tentoonstelling georganiseerd door het Stadsbestuur van Gent, met medewerking van de "Stichting Maurice Maeterlinck".
32835: NUYENS, A. - Rome in deszelfs verleden en heden.
14060: NUYENS, DR. W.J.F. - Geschiedenis van de vorming van de Republiek der Zeven Vereenigde Provinciën. 1584-1588 & 1588-1598.
12841: NUYENS, DR. W.J.F. - Algemeene geschiedenis des Nederlandschen Volks, van de vroegste tijden tot op onze dagen.
7145: NUYSSENBURG, IZ. VAN - Nagelatene gedichten.
10348: NYNS, MARCEL - Auguste Olefe. Vertaling door Bert Decorte.
13957: OBREEN, H. - Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw betreffende Zeeland.
15254: OCHS, JEANNE - De kleindochters van Mevrouw van Buuren. Een verhaal voor meisjes.
25574: OCKINGA-ZEEMAN, AG. - Spinnen en weven.
16588: ODENHAUSEN, HELMUTH - Grabkreuze aus Eisen und Stahl. Bearbeitet von Helmuth Odenhausen.
3744: ODERWALD, KAPITEIN J. - Rondom 'De Vliegende Hollander'.
23849: OEGEMA VAN DER WAL, TH. - Van en over Jac. van Hattum.
2131: OEGEMA VAN DER WAL, TH. - Herman Teirlinck.
23931: OERLIKON - Les turbines à vapeur des Ateliers de Construction Oerlikon.
26430: OERS, RON VAN - Dutch town planning overseas during VOC and WIC rule. (1600-1800).
26998: OEST, BERNHARD - Reineke Fuchs. Nach der Lübecker Ausgabe von 1498. (221. bis 226. Tausend).
26992: OEST, BERNHARD - Reineke Fuchs. Nach der Lübecker Ausgabe von 1498 in Versen von Bernhard Oest. 128stes bis 137stes Tausend.
29096: OETKER, FRIEDR. - De Vlaemsche taelstryd. Vertaeld door J.M. Dautzenberg.
33567: OEVER, KAREL VAN DEN - Originele foto.
9279: OEVER, KAREL VAN DEN - Oud-Antwerpsche vertellingen.
29831: OEVER, KAREL VAN DEN - Joffrouw Suzanne Roemers.
2161: OEVER, KAREL VAN DEN - De betooverde heide.
2148: OEVER, KAREL VAN DEN - Godvruchtighe maen-rymen of liefde-suchten. Opgedraeghen aen Onsen Heer Jesus Christus die den nacht deser Weirelt verlicht.
19240: OEVER, KAREL VAN DEN - De Geuzenstad. Historieele verbeeldingen uit de XVIde eeuw.
11273: OEVER, KAREL VAN DEN - De 'Hollandsche Natie' voor een Vlaamsche spiegel.
10899: OEVER, KAREL VAN DEN - Godvruchtige maanrijmen. Nieuwe uitgave. Met een voorwoord van Marnix Gijsen.
10864: OEVER, KAREL VAN DEN - Schaduw der vleugelen.
23970: OFFEL, HORACE VAN - La véritable histoire de Manneke-Pis. Deuxième édition.
28067: OFFEL, EDMOND VAN - Feestalbum 1889-1909. XIIde Jaarboek.
28066: OFFEL, EDMOND VAN - De Scalden. XVe Jaarboek. 1889-1914.
28000: OFFEL, EDMOND VAN - Verzen.
16075: OFFEL, EDMOND VAN - De Noormannen vernietigen het kasteel van Antwerpen.
12426: OFFEL, EDMOND VAN - Vader vertelt.
21354: OFFRINGA-BOOM, E.L.S., W. UITTENBOGAERD & J.E.A.L. (RED.) - Jaarboek Oud Utrecht 1970 t/m 1978.
15784: OGIER, GUILLAM - De gramschap. Herdrukt, ingeleid en aangetekend door Dr. A.A. Keersmaekers en versierd met houtsneden door Henri van Straten.
15783: OGIER, GUILLAM - De gramschap. Herdrukt, ingeleid en aangetekend door Dr. A.A. Keersmaekers en versierd met houtsneden door Henri van Straten.
15653: OHLENDORF, HEINZ - Till Eulenspiegel. Aufnahmen aus dem Eulenspiegel-Museum zu Schöppenstedt. Mit einem Geleitwort von Präsident Dr. Friedrich A. Knost und einem Beitrag von Regierungsdirektor Dr. Georg Grabenhorst.
8336: OLBRECHTS, DR. FRANS M. - Ethnologie. Inleiding tot de studie der primitieve beschaving.
17688: OLBRECHTS, FRANS M. - Maskers en dansers van Ivoorkust.
12869: OLBRECHTS, DR. FRANS M. - Ethnologie. Inleiding tot de studie der primitieve beschaving.
163: OLDENBURG-ERMKE, F. VAN - Servaas van Maastricht.
16292: OLDENBURG ERMKE, F. VAN - Tijl Uilenspiegel. Naverteld door Frans van Oldenburg Ermke.
16138: OLDENBURG ERMKE, F. VAN - Tijl Uilenspiegel. Naverteld door Frans van Oldenburg Ermke.
14778: OLDENBURG ERMKE, F. VAN - Reinaard de Vos naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke.
30929: OLDENZIEL, ANNIE - Van Palmpaas en Pinksterblom.
26587: OLFFERS, SYBILLE V. - Etwas von den Wurzelkinderen. (Kleine Ausgabe). Achtzehnte Auflage.
29149: OLIN, XAVIER - Les assurances par la commune.
9604: OLINDA, DR. ALEXANDER - Freund Allers. Ein Künstlerleben.
12909: OMBIAUX, MARCEL DES - La Résistance de la Belgique envahie. Lettre-préface de M. le Baron de Broqueville.
25435: ONCLAIR, AUG. - La Franc-Maçonnerie contemporaine. Quelques pages de son histoire et de sa doctrine adressées à un homme du monde à propos de l'encyclique du Pape Léon XIII.
12402: ONCLAIR, AUG. - La Franc-Maçonnerie contemporaine. Quelques pages de son histoire et de sa doctrine adressées à un homme du monde à propos de l'encyclique du Pape Léon XIII.
32415: ONDEDEI, ROBERTO - Spiegazione della Carta Biografica coll' indice de nomi in essa contenuti dedicata all' Eminentissimo e Reverendissimo Principe il Signor Cardinale Stefano Borgia.
30824: ONGENOEMDE, EEN (= MEVR. D.P. BOHN GEB. BEETS) - Onze buurt.
30157: ONIONS, C.T. - The Oxford Dictionary of English Etymology. Edfited by C.T. Onions. With the assistance of G.W.S. Friedrichsen and R.W. Burchfield.
31268: OÔFKRABBE - Kerzanse veraolen deu un Oôfkrabbe.
28487: OORD, DR. C.J.A. VAN DEN - Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf. 1450-1650. Een onderzoek naar de betekenis van Bossche boekdrukkers, uitgevers en librariërs voor het regionale socio-culturele leven.
14670: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN - Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers sedert de zeventiende eeuw.
32985: OOST, TONY & EVY VAN DE VOORDE (RED.) - In vuur en vlam. Omgaan met baksteenerfgoed in Vlaanderen.
14305: OOSTERHOFF, P.A.E. - De kleine kolonie.
14180: OOSTERLOO, JAN H. - De meesters van Delft. Leven en werken van de Delftse schilders der zeveniende eeuw.
33509: OOSTERZEE, H.M.C. (VERZAMELD DOOR) - Zeeland. Jaarboekje voor 1854.
33489: OOSTHOEK, ANDREAS - Een zandloper in zee.
14431: OOSTHOEK, ANDREAS & WIM RIEMENS - Zeeland - land tussen zeeën.
14770: OOSTROM, F.P. VAN - Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den Vos Reinaerde.
32537: OP DE BEECK, JAN - Mayken Verhulst (1518-1599). De Turkse manieren van een artistieke dame.
22796: OPDEDRINCK, J. - Poperinghe en omstreken tijdens de Godsdienstberoerten der XVIe eeuw of de Geuzentijd.
21915: OPDEDRINCK, J. - Geschiedenis van Knokke. Vertaald en bijgewerkt door J.E. de Langhe in samenwerking met A.M. Ghekiere.
31808: OPMEERO, PETRO & LAURENTIO BEYERLINCK - Opus Chronographicum Orbis Universi a Mundi exordio usque ad annum M.DC.XI. Continens Historiam, Icones, et Elogia, Summorum Pontificum, Imperatorum, Regum, Ac Virorum Illustrium; in duos Tomos divisum.
23591: OPPITZ, R.C. - Un pur parmi les gueux.
21896: OPPITZ, R.C. - Les 7 sculpteurs de pierre.
30014: OPSOMER, D. - De ontdekking. Een verhaal.
25726: ORANJE, DR. HANS - Latijn. Taal en cultruur van de Romeinen.
25145: OREEL, RUBEN (E.A.) - Zeeland in 1983.
14149: ORIGO, IRIS - The merchant of Prato. Francesco di Marco Datini.
32496: (OLD BOOKS - ART) ORLANDI, PELLEGRINO ANTONIO - L'Abcedario pittorico dall' autori ristampato corretto et accresciuto di molti professori e di altre notizie spettanti alla pittura a Monsieur Crozat.
23219: ORNÉE, W.A. (RED.) - Van Bredero tot Langendyk. Een bloemlezing uit de Nederlandse kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot 1730.
25644: ORTELIUS - Theatrum Orbis Terrarum.
24022: ORTROY, FERN. VAN - L'Oeuvre cartographique de Gérard et de Corneille de Jode.
14651: ORTROY, F. VAN - Les Verbist. Enlumineurs et cartographes Anversoises.
12892: ORTT, FELIX - Staat en volk. Natuurphilosophische beschouwing toegepast op het Vlaamsche vraagstuk.
17761: ORWELL, GEORGE - Nineteen eighty-four. The facsimile of the extant manuscript. Edited by Peter Davison. With a preface by Daniel G. Siegel.
21843: OSBORNE, JOHN A.O. - Looking banck in anger. With an introduction in Dutch.
15142: OSENBRUGGEN, COR VAN - Oome Piet.
26269: OSSENBLOK, E.J. - Eene lezing over Guido Gezelle.
33678: OSTAEYEN, A. VAN - De bloedwet.
9863: OSTAIJEN, PAUL VAN - Krities proza II.
9763: OSTAIJEN, PAUL VAN - Verzameld werk. Poëzie & Proza.
8658: OSTAIJEN, PAUL VAN - Krities proza I en II.
4746: OSTAIJEN, P. VAN - Gedichten.
4367: OSTAIJEN, PAUL VAN - Self-defense.
22305: OSTAIJEN, PAUL VAN - 13 Gedichten.
30111: OSTAIJEN, PAUL VAN - Diergaarde voor kinderen van nu. Facsimile-uitgave van de handschriften verzorgd en verantwoord door Gerrit Borgers.
27707: OSTAIJEN, PAUL VAN - Over het werk van Oscar en Floris Jespers. In: Vlaamsch Leven. Tweede Jaargang; 17de Juni 1917; Nr. 37. Pag. 580 t/m 583.
27382: OSTAIJEN, P. VAN; G. BURSSENS; E. DU PERRON (RED.) - Avontuur. Februari-april 1928 onder red. van Paul van Ostaijen, E. du Perron e.a. Facsimile-uitgave met een afzonderlijke inleiding door Gerrit Borgers.
26218: OSTAIJEN, PAUL VAN - Gebruiksaanwijzing der lyriek. Paralipomena. Verzorgd door Gerrit Borgers.
22939: OSTAIJEN, PAUL VAN - Gedichten. Music-hall, Signaal, Feesten van angst en pijn, Eerste boek van Schmoll. 2de Uitgave.
22243: OSTAIJEN, PAUL VAN - Krities proza I & II.
21851: OSTAIJEN, PAUL VAN - Diergaarde voor kinderen van nu.
2101: OSTAIJEN, PAUL VAN - De bende van de stronk. Een romanties verhaal van roof en liefde.
2100: OSTAIJEN, PAUL VAN - De bende van de stronk. Een romanties verhaal van roof en liefde.
1845: OSTAIJEN, PAUL VAN - Diergaarde voor kinderen van nu. Facsimile-uitgave van de handschriften verzorgd en verantwoord door Gerrit Borgers.
32929: OSTAIJEN, PAUL VAN & EMMEKE CLEMENT - Mijn luie luipaard.
10027: OSTAIJEN, PAUL VAN - Diergaarde voor kinderen van nu.
20908: OSTEN, GER VON DER (INTRODUCTION) - Emil Nolde. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik.
3907: OSTERWYERS, L.M. D' (= LAMBERT SWERTS) - Celkoorts.
20797: OTTEN, WILLEM JAN - Het ruim. Gedichten 1973-1976.
17716: OTTEN, WILLEM JAN - Het ruim. Gedichten 1973-1976.
14591: OTTEN, DR. D. - Boerderijnamen in Heerde.
27144: OTTO-DORN, KATHARINA - Kunst des Islam.
12461: OUDEMANS SR, A.C. - Taalkundig woordenboek op de werken van P.C. Hooft, ter aanvulling en verbetering van het uitlegkundig woordenboek op Hooft, uitgegeven door de tweede klasse van het voormalig Koninklijk-Nederlandsch Instituut.
29685: OUDEMANS, DR. C.A.J.A. - Afbeeldingen en beschrijvingen der voornaamste handelsplanten. 36 gekleurde afbeeldingen geteekend door Heinrich Gross met een inleidend woord van Dr. Ahles. Vrij vertaald en hier en daar met eenige aanteekeningen vermeerderd door Dr. C.A.C.A. Oudemans.
17810: OUDEMANS, DR. J. TH. - De Nederlandsche insecten.
13535: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Een Bourgondische ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
16943: OUDENRIJN, MARC. ANT. VAN DEN - Dominicaanse legenden.
30022: OUDHEUSDEN, PIETER VAN - Jan Arends als schrijver van stripverhalen.
29846: OUDHEUSDEN, PIETER VAN - Jan Arends als schrijver van stripverhalen.
15042: OUDSHOFF, W. - De muzikale vriend der jeugd of bevallige zangstukjes voor het opkomend geslacht, ook tot schoolgebruik.
5302: OUDSHOORN, J. VAN - Openbaar vertoon. Een brief aan Leo van Breen met een nawoordje van Maarten 't Hart.
20198: OUDSHOORN, J. VAN - Bezwaarlijk verblijf.
25284: OUKHOW, CATHERINE - De septemberdagen van 1830. Tentoonstelling georganiseerd in de Koninklike jBibliotheek Albert I van 20 september tot 18 oktober 1980. Catalogus.
30725: OVERBECK, J. - Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthumern und Kunstwerken für Kunst- und Alterthumsfreunde. Dritte, abermals durchgearbeitete und vermehrte Auflage mit 27 grösseren, zum Theil farbigen Ansichten u7nd 315 Holzschnitten im Texte, sowie einem grossen Plane.
11648: OVERBEKE, H. VAN (INLEIDING) - Koninklijke Soevereine Hoofdkamer De Fonteine. Alst past, bi apetite. Jaarboek 1945.
22671: OVERDULME, ANDRÉ J. - 'Oranjeschrift'.
18890: OVEREIJNDER, A. - Zoup et Zette. Raconté et dessiné par A. Overeijnder.
12837: OVERMEIRE, J. (VOORWOORD) - Provinciaal Veiligheidsinstituut.
33439: OVERSTRAETEN, TOON VAN - Zon van Afrika. Haikoe & senrioe.
29119: OVERSTRAETEN, ISIDORE VAN - Hommage funèbre a la mémoire de Henri-Desiré-Louis van Overstraeten, né à Louvain, le 17 mai 1818. Mort à Gand, le 24 juillet 1849.
14527: OVERVOORDE, MR. J.C. VAN - Rekeningen van de gilden van Dordrecht (1438-1600).
6667: OVIDIUS - Les métamorphoses d'Ovide, traduites en françois, avec des remarques et des explications historiques par M. l'Abbé Banier. Nouvelle édition.
32110: OVIDIUS NASO, P. - Fastorum Lib. VI. Tristum Lib. V. De Ponto Lib. IV. et Libellus in Ibin ad usum Regiarum Scholarum.
27882: OVIDIUS - De houtsneden van Mansion's Ovide moralisé. Bruges 1484. Met een toelichting door M.D. Henkel.
12885: OVIDIUS NASO, P. - Het boek der liefdeszangen.
29124: OWEN, ALBERT K. - The credit foncier of Sinaloa. A social study.
24193: OYE, PROF. DR. PAUL VAN - Biogeographische streken van België.
32343: ÖZ, TAHSIN - Turkish ceramics.
28056: ÖZ, TAHSIN - Turkish ceramics.
32079: PAAP, W.A. - Vincent Haman.
22776: PAAP, W.A. - De kapelaan van Liestermonde. Roman uit het priesterleven. Vierde druk.
15404: PAAP, W.A. - De kapelaan van Liestermonde. Roman uit het priesterleven.
10801: PABBRUWE, PROF. DR. H.J. - Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
27557: PADBERG, S.J., H. - Multatuli. De mensch - de denker - de literator.
10592: PADBERG, S.J., H. - Frederik van Eeden.
11001: PAEMEL, MONIKA VAN - Amazone met het blauwe voorhoofd.
25590: PAESSENS, A. - Overzichtelijke tentoonstelling van het klompenmakersbedrijf in het Land van Aarschot.
22779: PAGE, JACOBUS A.O. - Lessus Gallicus in Gallorum é Belgio Discessu per Gallum ad Belgas Ingeminatus. Ejusdemque in Galorum é Belgio Discessu Paraphrastica Dimembratio per Belgamad Gallos Directa; Quibus Accedunt Jubilatio Belgica, Aliaque Metrica. Bound with 16 other publications; see beneath.
12268: PAGEL, KARL - Die Hanse.
22283: PALMEN, CONNY - Map met ca. 24 knipsels over Conny Palmen uit o.a. Vrij Nederland, Dagblad De Stem, PZC, Margriet, NRC & De Volkskrant.
22346: PALMEN, PATER (INLEIDING) - Zeeuwsch-Vlaamsche Missie-klok van de Missie-tentoonstelling te Hontenisse - Hulst - Terneuzen van 3 en 4 tot 7 en 8 Augustus 1922.
25135: PALMER, J.P. - Jade.
12113: PALMER, J.P. - Jade.
23301: PAMA, C. - Ons familiewapen.
10364: PANAMARENKO, BEUYS, PAIK - Kip, etc.
25285: PANHUIJSEN, JOS - Rechtvaardigen en zondaars.
23674: PANHUIJSEN, JOS - De pornograaf.
29687: PANKOWSKI, MARIAN - Poignée du présent.
20592: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK - Prints, poems & some annotations.
17958: PANNEKOEK, G.J. & J.J. SCHIPPER - Ontwerpen, aanleggen en beplanten van tuinen. Deel I. Ontwerp en aanleg (aesthetisch-technisch).
9889: PAQUAY, J.-B. - De rederijkerskamer De Witte Lelie van Tongeren.
28073: PAQUAY, JAN - Bilsen voorheen. Geschiedkundige schets door den E.H.Jjan Paquay. Dokter in Zeden- en Geschiedkunde. Pastoor-Deken te Bilsen.
12064: PAQUAY, J. (VOORWOORD) - Landen, centrum van Haspengouw, herleeft. - Landen, centre de Hessaye, renait.
28571: (ART - BRAM BOGART) PAQUET, MARCEL - Bram Bogart ou la peinture-peinture. Essai sur l'abstraction sensible.
13674: RIS-PAQUOT - La céramique. Enseigné par la reproduction et la vue de ses différents produits. Terres cuites antique. - Poteries. -Grès. - Faïences et porcelaines anciennes, françaises et étrangères. Ouvrage destiné aux collectionneurs, aux amateurs, aux artistes et aux gens du monde.
29493: PARAIN, NATHALIE - Ribambelles. Images découpés de Nathalie Parain.
22716: PARC, JEAN DU (= WILLEM PUTMAN) - Marilou.
16492: PARIS - Plan de Paris et de sa proche banlieue en 30 coupures, un tableau d'assemblages, un plan du métropolitain.
31099: PARK, BAREND VAN 'T - Bernard verovert Amerika.
19861: PARKER, GEOFFREY - Van Beeldenstorm tot Bestand.
33545: PARLEVLIET, DIEUWKE - Perdonia Dael. Gedichten.
33827: PARMENTIER, GUST - Plan der Stad Gent.
27636: PARMENTIER, REMI-A. - Dietsche kalenders.
32506: PARRY, ERNEST - Manufacture de carreaux et dalles. Dessins riches aux dimensions de 142 x 142, 170 x 170 et 200 x 200 m/m. Album No 4.
31516: PARRY, W.E. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart, uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla en The Griper, onder het bevel van W.E. Parry. Uit het Engelsch. Met kaarten en platen.
11429: PAS, JOHAN - Fred Bervoets. Woord vooraf/preface by Willy van den Bussche.
9620: PAS, JOHAN - Fred Bervoets. Woord vooraf/preface by Willy van den Bussche.
12910: PASCHAL, LÉON - Het historisch en politiek noodlot van België. Met een voorrede van Jhr. A.F. de Savornin Lohman.
26990: PASCOAES, TEIXEIRA DE - Napoleon. Spiegel van de antichrist. Uit het Portugees vertaald door A.V. Thelen en Gerard Diels.
23728: (MARSMAN, H.) PASCOAES, TEIXEIRA DE - Verbum obscurum. Aphorismen.
21951: PASQUINI, J.-N. - Histoire de la ville d'Ostende et du port précédée d'une notice des révolutions de la Cote de Flandre, tirée de M. Belpaire, et suivie du vade-mecum du voyageur à Ostende.
33280: PASS, P.F. JACOBUS A - Maniere om dagelyckx godtvruchtelyck misse te hooren ofte de onbloedige Offerhande van het H. Sacrificie der Misse aen Godt opgeoffert. In verscheyde gebeden, voor elcken dagh van de weke. Den elfsten druck, vermeerdert en verbetert.
17789: PASSEL, DR. FR. VAN - Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van het humanitair expressionisme.
28430: PASSEN, ROBERT VAN - Het stille meer.
28423: PASSEN, ROBERT VAN - Als de lente bloeit.
23530: (BELGIË - WILRIJK) PASSEN, R. VAN & K. ROELANDTS - Toponymie van Wilrijk
11021: PASSEN, ROBERT VAN - Het liedje van verlangen.
10325: PASSEN, ROBERT VAN - Kunstschilder Alfred Ost. Een getuigenis.
29312: PASSERI, GIOVANNI BATTISTA - Lucernae Fictiles Musei Passerii.
18671: PASTOR, WILLY - The music of primitive peoples and the beginning of European music.
13621: PATER, DR. J.C.H. DE - De opkomst en de ondergang van het Calvinisme in de stad Doornik.
31914: PATOIR, L. - Geschiedenis van het Concilie van Trente, naar het Fransch van L.F. Bungener, door L. Patoir. Met bijvoegselen en aanteekeningen van den schrijver, in het oorspronkelijke niet voorkomende.
9757: PATTEEUW, ROLAND - Roger Raveel 1950-54. Een creatief moment na het expressionisme. Tweede herziene druk met een voorwoord van Ludo Bekkers.
26091: PATTEEUW, ROLAND - Lucassen. Vervreemding en kitsch: het wezen van een beelding.
33305: PATTEEUW, ROLAND - Roger Raveel 1950-54. Een creatief moment na het expressionisme. Tweede herziene druk met een voorwoord van Ludo Bekkers.
23774: PATTIST, J.N. - De trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen.
31772: PAUL, HERMANN - L'Ange dy foyer, par Hermann-Paul.
23553: PAUL-BOUSQUET, MARINA - Piment-Doux.
13948: PAUL, HERMANN - Le mariage par Hermann Paul.
18046: PAULHAN, JEAN - La guérison sévère.
22987: PAULIS, L. - Pour connaître la dentelle.
11523: PAULS, OTTO - Der Imker der Neuzeit. Handbuch der Bienenzucht.
18399: PAUW, KAREL DE - In het Wonderland. II. Een vijfde leesboekje. Tweede, herziene en vermeerderde druk.
18398: PAUW, KAREL DE - Miel en Netje. Een tweede leesboekje. Derde, herziene en verbeterde druk.
18897: PAUW, KAREL DE - Onze Miel. Een eerste leesboekje. Vijfde druk.
11348: PAUW, RENÉ DE - Brussels. Illustrated by Rene de Pauw.
11352: PAUWELS, YVONNE - Jeanneke. Roman.
25652: PAUWELS, FRANÇOIS - Klinkende boeien. Oorlogssonnetten.
13378: PAUWELS, H. & H.R. ROETINK & S. HERZOG - Jan Gossaert genaamd Mabuse. Catalogus.
11350: PAUWELS, YVONNE - Gebroken vleugels. Een jaar uit een meisjesdagboek.
3283: PÉE, WILLEM - Herinneringen aan Herman Teirlinck.
14822: PÉE, JULIUS - Mevrouw Courtmans. Een letterkundige studie.
10666: PEE, DR. JULIUS - Brieven van Multatuli aan Mr. Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch en Dr. Vitus Bruinsma naar het oorspronkelijke uitegeven door Dr. Julius Pee.
17721: PEELEN, GERT J. - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der 'jong-protestanten' (1923-1940).
26705: PEELLAERT, GUY - Pravda.
29418: PEENE, H. VAN & K. MIRY - De Vlaamsche leeuw. Met inleidend woord van Emiel Hullebroeck. Versierd door Willy Sluiter. Uitgegeven ter herinnering aan de heldhaftige verdediging van Vlaanderen
25224: PEEREBOOM, KLAAS - Zo was het in Londen '48; Helsinki '52; melbourne '56; Rome '60.
9787: PEETERS, DENIJS - Albert de Deken.
9736: PEETERS, DENIJS - Staf van Elzen.
7756: PEETERS, RAYMOND - Broeder Max.
31994: PEETERS, DR. GUIDO (SAMENSTELLING) - Vlaanderens roem.
33878: PEETERS, LAURENT - Handboek voor den boekbinder.
25976: PEETERS, STAF E.A. - Profiel van Mol.
24478: PEETERS, HARRY, LÈNE DRESDEN-COENDERS & TON BRANDENBARG (RED. ) - Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland.
24123: PEETERS, H.F.M. - Historische gedragswetenschap. Theorieën, begrippen ne methoden. Een bijdrage tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn.
21854: PEETERS, DR. K.C. - Eigen aard. Met een voorwoord van Prof. Dr. J. Gesler.
21284: PEETERS, PROF. EM. DR. K.C. PEETERS & JAN BAUWENS - Een jaar met Sanctjes.
20882: PEETERS, DENIJS - Staf van Elzen. Een sintese van zijn schilderkunst doorheen de kronieken van zijn tentoonstellingen.
19995: PEETERS, MAURICE - Pierke's euvele daad.
19872: PEETERS, THOM - De eerste Poolse pantserdivisie in Nederland. 'Operatie Breda'.
18376: PEETERS, JAN - Kleuterrijmpjes.
13473: PEETERS, FLOR & MAARTEN ALBERT VENTE - De orgelkunst in de Lage Landen van de 16de tot de 18de eeuw.
12453: PEETERS, DR. K.C. - Het Vlaamsche volksleven.
11952: PEETERS, DENIJS - Juliaan de Vriendt.
10405: PEETERS, DENIJS (SAM.) - Hugo de Putter.
19683: PEIJNENBURG, DR. J. - Zij maakten Brabant katholiek. 2 Dln.
9824: PEINEN, WARD - Raymond de la Haye [1882-1914]. Zijn tijd - zijn leven - zijn werk.
13417: PEKELHARING, K.R. - Bijdragen voor de geschiedenis der Hervorming in Zeeland. 1524-1572.
18232: PELEMAN, B. E.A. - Ulenspiegel in Vlaanderen. Tentoonstelling.
4935: PELEMAN, BERT - Dankgebeden van de man Job. Gedichten.
32954: PELEMAN, BERT - Abdijvrede in Bornem. Inleiding D. Eugenius Dirckx.
31946: PELEMAN, BERT - Twintig minuten poëzie. Paul van Ostayen.
26297: PELEMAN, BERT - Zeven Vrouwen rond Uilenspiegel. Balladen van Bert Peleman. Tekeningen van Walt d'Aquavilia.
26291: PELEMAN, BERT - De zeven visioenen van Uilenspiegel. Zeven balladen door Bert Peleman. Uitgebeeld door Henri Lievens.
26263: PELEMAN, BERT - Guido Gezelle.
25445: PELEMAN, BERT - In het spoor van Uilenspiegel. Schalk en vrijheidsheld.
15174: PELEMAN, BERT - Met hulst en marentak. 'n Winterboek voor jong en oud.
11330: PELEMAN, BERT - Verzamelde gedichten. Inleiding en samenstelling Lic. Gust Wittebols.
28003: PELLENS, ED. - Keizer Karel. Zijn leven, kluchten, avonturen, oorlogen, enz. Oorspronkelijk verhaal met nieuwe platen.
14859: PELOUZE, J. & E. FREMY - Traité de chimie générale. Comprenant les applications de cette science à l'analyse chimique, à l'industrie, à l'agriculturre et à l'histoire naturelle.
18708: PELS, C. - Facetten van boekdruk.
21945: PELT, H. VAN - Bokkerijders in de Kempen. Verhaal der bandieterijen in N.-Limburg gedurende de tweede helft der 18e eeuw. Tweede uitgave.
15683: PENDERS, C.L.M. - The life and times of Sukarno.
11182: PENNEMAN, THEO E.A. - Mercator & zijn boeken. 3 December 1994 - 30 januari 1995.
30839: PENNING, L. - De watervloed. Een verhaal van den Sint-Elisabethsvloed. Vierde druk.
30832: PENNING, L. - Het beleg van Gorkum. Tweede druk.
28114: PENNING, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter aan het Nederlandsche volk verhaald.
27666: PENNING, ALLAN - In de schaduw van de Westertoren.
24915: PENNING, L. - De watervloed. Een verhaal van den Sint-Elisabethsvloed. Vierde druk.
33376: PENNINGS, P.J. - Geschiedkundige naamlijst der Heeren Predikanten in de Hervormde Gemeenten van Axel en anexe Polders.
20733: PEPYS, SAMUEL - Samuel Pepys in woelige dagen. Uit het Engelsch bewerkt door C.J. Mollema naar het dagboek van Mr. Samuel Pepys.
7272: PEREMANS, DR. W. - Vreemdelingen en Egyptenaren in Vroeg-Ptolemaeisch Egypte. (Avec un résumé en français.)
12327: PEREMANS, W. & J. VERGOTE - Papyrologisch handboek.
18007: PEREZ, J.L. - De kabbalisten. Vertaling van Arn. Saalborn.
28758: PERGMAYER, JOSEPH - Des wohlehrwürdigen Josephs Pergmayers, weiland Priesters aus der Gesellschaft Jesu, gründliche Erwägungen ewiger Wahrheiten, welche er in seinem Leben geistlichen Gemeinden in den gewöhnlichen Exercitien beygebracht, nun aber mit einem Vorbericht und deutschen Inhalt begleitet hat. Ferdinand Reisner, ehemaliger öffentlicher Lehrer der heiligen Schrift und dogmatischen Gottesgelehrtheit in München.... Dritte, durchaus verbesserte und mit einem Register vermehrte Auflage.
23751: PERK, JACQUES - Gedichten. Vijftiende, met een slotwoord vermeerderde druk, bezorgd door Willem Kloos.
13262: PERK, BETSY - Jacques Perk. Geschetst voor 't jong nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en portretten van den dichter.
14513: PERKS, W.A.G. - De Utrechtse Brandweer en het brand weren in Utrecht.
13693: PERLINGHI, JÉRÔME DE - Working it out.
465: PERRAULT, CHARLES - Blauwbaard. Naar de Oud-Fransche vertelling van Charles Perrault (1628-1703).
31968: (BIBLIOPHILY - JORIS MINNE) PERRAULT, CHARLES - La Barbe-Bleue. Bois de Joris Minne.
31909: PERRAULT, CH. - Le Petit Poucet.
24589: PERRAULT - Cendrillon ou la pantoufle de vair.
24362: PERRAULT, CH. - Contes des Fées.
23584: PERRAULT - La Belle au bois dormant. Conte de Perrault.
23334: PERRAULT, CHARLES - Les Contes de Perrault d'après les textes originaux avec Notice, Notes et Variantes et une Étude sur leurs origines et leur sens mystique par Frédéric Dillaye.
23331: PERRAULT, CH. - La belle au bois dormant. D'Après Ch. Perrault.
19228: PERRAULT - Contes de Perrault. Peau d'ane & La belle au bois dormant.
16897: PERRAULT - Les Fées.
26489: PERRE, RUDOLF VAN DE - Anton van Wilderode. Een monografie.
1936: PERRELS, J.W. - Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotsen stapel te Vere. I-III.
23085: PERRIN-DUPORTAL, HENRIETTE - Georgie au Cirque. Album pour les parents et pour les enfants.
5823: PERRON, E. DU - Graffiti (Blocnote klein formaat).
5822: PERRON, E. DU - Bij gebrek aan ernst.
4410: PERRON, E. DU - Een lettré uit de 18e eeuw: Willem van Hogendorp. Brieven en verzen uit het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage, gepubliceerd en toegelicht door ...
4393: PERRON, E. DU - 13 Erotische prenten van Edgar du Perron.
26877: PERRON, E. DU - Een schoonheidskoningin.
26876: PERRON, E. DU - Parijs bij nacht.
26875: PERRON, E. DU - Over pensioen.
26015: PERRON, E. DU - Twee brieven.
23819: PERRON, E. DU - Vriend of vijand.
17185: PERRON, E. DU - Map met ca. 11 knipsels over E. du Perron uit o.a. NRC, PZC (Hans Warren), Dagblad De Stem, Vrij Nederland & De Volkskrant.
16720: PERRON, E. DU - Graffiti (Blocnote klein formaat).
10677: PERRON, E. DU - In deze grootse tijd.
10676: PERRON, E. DU - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron. Een bloemlezing.
26498: PERSOON, WILLEM - Anton van Wilderode. Derde druk.
26490: PERSOON, WILLEM - Anton van Wilderode. (Tweede druk).
10336: PERSOON, WILLEM - Anton van Wilderode. Tweede druk.
9999: PERSOONS, ERNEST E.A. - Begijnen en begijnhoven in Anwerpen en Brabant. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Kultuurcentrum Begijnhof te Diest... 1994.
5294: PERSOONS, E., H. DE KOK, L. FORNOVILLE, R. PEETERS - Korsendonk.
12625: PERSYN, DR. JAN - De wording van het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900-1924).
13519: PESKENS, R.J. - De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens.
29225: PESSOA, FERNANDO - Mensagem. Desenhos de Jorge Martins.
29080: PESTANA, NERÊU RANGEL - Climat et salubrité de l'État de Sao Paulo (Brésil).
15752: PET, DR. IR. J.C.L.B. - Stedebouwkundige beschouwingen.
21316: PETERMEIJER, HANS - Als de vos de passie preekt. De avonturen van Reinaard de vos. Een hervertelling.
31314: PETERS, CHRIST - Oog in oog met Zeeland.
28492: PETERSEN, GERLACUS - Der Andere Thomas à Kempis, Oder Göttliche Hertzens-Gespräche. Vor mehr als 300. Jahren beschrieben durch Gerlacus Petersen, von Deventer. Worinnen der Weg zur wahren Weisheit und das Exempel eines Menschen, so dieselbe erlanget, ganz lebendig und kräfftig vor Augen geleget werden. Neulich zuerst aus dem Lateinischen übersetzt, nach der accuraten Edition des Hernn Poirets. Und nach derselben verbessert nun zum andernmahl ans Licht gegeben.
23564: PETHERICK, ROSA C. & KATE J. FRICERO - El Mundo de Los Niños.
15220: PÉTILLON, WILLY - Wil trekt naar Amerika. Vierde druk.
15219: PÉTILLON, WILLY - Moeders oudste. Derde druk
29271: PETIPA, M.L. - Les vêpres siciliennes. Opéra en cinq actes. Paroles de MM. E. Scribe et Ch. Duveyrier. Musique de M. Verdi. Divertissements de M.L. Petipa.
20913: PETIT, LÉON - Duivensport in de praktijk.
31385: PETRO, SUFFRIDO - De Frisiorum Antiquitate et Origine Libri Tres. In quibus non modo ejus gentis propriae, fed & communes Germaniae totius Antiquitates multae, hactenus incognitae, produntur; & obscuri veterum scriptorum loci plurimi illustrantur.
18024: PEY, DR. INEKE - Jaarboek 1996. De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958).
22486: (RELIGION - HOLY WEEK) PFALZ, CHRISTIAN AUG. - Heilige Fronleichnams-Woche / Das ist: Acht Andachten zum hochwürdigen Sacrament des Altars / für Das Fest und nachfolgende Octav, auch im Jahr täglich durch die Wochen / beym Ampt der H. Mess / und monatlichen Processionen zu gebrauchen: Der Lóbl. Kánserl. Hoff-Bruderschaft / unter dem Titul SS. Corporis Christi bey St. Thomas in der Königl. kleinern Stadt Prag / Nuz und Beförderung der Andacht / mit Beyfügung heilsam-nüzlicher Lehre zusammen getragen / und verfertiget Von Christian Aug. Pfalz / D. Archi-Diac. und Dohm-Predigern bey St. Veit in Prag / der löbl. Erz-Bruderschaft Priorn und geistlicheb Vater. Cum Licentia Superiorum.
16755: PFANNER, HELMUT F. - Hanns Johst. Vom Expressionismus zum Nationalsozialismus.
33758: PFEIJFFER, ILJA & GERT JAN DE VRIES (RED.) - De 100 allermooiste gedichten van de Europese poëzie.
31128: PFEIL, H. - Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen.
24705: PFEIL, H. - Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen.
16766: PFEILSCHIFTER, GEORG. - Duitsche beschaving, katholicisme en wereldoorlog. Een verweer tegen het boek 'La Guerre Allemande et le catholicisme'.
17855: PFISTER, DR. ARNOLD - De Simplici Medicina. Kräuterbuch - Handschrift aus dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts im Besitz der Basler Universitäts-Bibliotheek.
33311: PFLÜGER, PROF. E. - Tafeln zur Bestimmung der Farbenblindheit.
2055: PHAEDRUS - Fabularum aesopiarum libri V cum novo commentario. Ed. P. Burmannus.
26952: JIJÉ & PHILIP - Goud in Rio Santana. + Heruitgave: Wapensmokkel.
18140: UNCLE PHILIP - Tales about the Tools of Inferior Animals. A new edition.
18915: PHILIPPE, CHARLES-LOUIS - Das Bein der Tiennette. 1.- 5. Tausend.
18759: PHILIPPEN, JOS - Kerstmis en Driekoningen in de beeldende kunsten.
32310: PHILIPPEN, JOS & FRANK VAN DEN WIJNGAERT - Jan-Frans Cantré. Vlaamsch houtsnijder.
14685: PHILIPPEN, PR., L.J.M. - De vorming van het oud Antwerpsch stadszegel.
12000: PHILIPPEN, JOS - Historisch overzicht bij het vijf en zeventigjarig Sint-Jan Berchmanscollege te Diest.
31453: PHILIPS, JAN CASPAR & CORNELIS PRONK - De zel-neering of het darink-delven, zoo als het oudtyds, in Zeeland, geoefent werdt.
31322: PHILIPSE, C. E.A. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953. Vierde druk.
14079: PHILIPSE, C. E.A. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland. Anno 1953.
29183: PHILOLOGOS - Intermezzi scandalosi aus Goethes Leben.
13255: PHILOPATRIS - Het vuistregt in 1832, of drie brieven aan de Franschen.
28047: PHOSTY, E. - Un conseil de guerre pour rire. Texte & aquarelles de E. Phosty.
20902: PIA, PASCAL - La muse en rut - De bronstige muze.
29397: PICARD, HEIN - Federalisme in België?
12919: PICARD, LEO - Van Vlaamse Beweging naar sociale revolutie. Verspreide geschriften.
12913: PICARD, LEO - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging. Met een inleiding van Prof. Dr. C. Gerretson.
12912: PICARD, LEO - Geschiedenis van de Vlaamsche en Groot-Nederlandsche Beweging. Met een inleiding van Prof. Dr. C. Gerretson.
20932: PICASSO, PABLO - Toros y toreros. Texte de Luis Miguel Dominguin et une étude de Georges Boudaille.
12114: PICASSO. - 72 Lithographies.
10378: PICASSO. - 43 Lithographies 1945-'47.
9074: PICCARDT, R.A.S. - Bijzonderheden uit de Geschiedenis der stad Goes. Voorlezingen.
6577: PICCARDT, R.A.S. - Bijzonderheden uit de Geschiedenis der stad Goes. Voorlezingen.
25066: PICKÉ, MR. C.J. & CHR. VAN DE LINDE - Leerboekje der aardrijkskunde van Zeeland, ten gebruike bij de schoolkaarten der provincie Zeeland, ontworpen en geteekend door Mr. C.J. Pické en Chr. van de Linde. 2de druk.
22090: PIECK, ANTON - De Nederlanden door Anton Pieck. Tekeningen en vertellingen.
15623: PIECK, A.F. - Boertje.
22477: PIELAT, BARTHELEMY - La vie et les actions memorables de Sr. Michel de Ruyter. Duc, Chevalier & Lt. Amiral General des Provinces Unies.
15524: PIEP - 22 H.B.S.ers op stap door Zwitserland. Met een voorwoord van W.H. de Wette.
10363: PIERARD, LOUIS - Pierre Paulus.
12448: PIERICK S.J., R.J. - Verzameling van teksten uit de H. Schrift en H. Vaders ter vervaardiging van bidprentjes voor de overledenen.
32296: BERNARDIN DE SAINT-PIERRE - Paul et Virginie, suivi de La Chaumière Indienne par Bernardin de Saint-Pierre. Précédé d'une notice historique sur Bernardin de Saint-Pierre par M.C.A.Sainte-Beuve.
15881: PIERRÉ, JOS. - De P.D.'s.
12918: PIERSON, MARC-ANTOINE - De geschiedenis van het socialisme in België. Woord vooraf van P.-H. Spaak.
30921: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie bij de Baanbrekers.
30922: PIËT, FRANS - Sjors en Sjimmie Verhalenboek. Door Frans Piët naar een verhaal van Lou Vierhout.
17937: PIETERSE, JOHAN - Mijn hond. Een boek voor allen die van honden houden en voor hen die een hond willen aanschaffen. Derde geheel omgewerkte en vermeerderde druk.
28507: PIETERSZ, J. - Nederduitsche Spraekkunst voor meergevorderden, ten gebruike van Collegiën en Middelbare Scholen.
33590: PIEYNS-RIGO, P. - Inventaire des autorisations d'Etablissements insalubres et dangereux etablis dans la Province de Liege (1815-1908).
27819: PIJL, R. VAN DER - Fransch lees- en vertaalboekje, voor eerstbeginnenden: geschikt om de leerlingen tevens in de regels der taal te oefenen. Eerste stukje. Tiende, veel verbeterde druk.
13483: PIJPER, DR. F. - Martelaarsboeken.
18506: PIKHAUS, P. - Het tafelspel bij de rederijkers. Deel I.
985: PILETTE, ANDRÉ. - A travers l'Afrique équatoriale. Deuxième édition.
33747: PILLECIJN, JEF DE - Bafoe.
26609: PILLECIJN, FILIP DE - Het boek van de man Job.
22218: PILLECIJN, FILIP DE - Stijn Streuvels en zijn werk.
15774: PILLECIJN, FILIP DE - Monsieur Hawarden.
14998: PILLECIJN, F. DE - Stijn Streuvels en zijn werk.
12960: PILLECIJN, FILIP DE - Renaat de Rudder.
9029: PILLECYN, FILIP DE - Blauwbaard.
28801: PILLECYN, FILIP DE - Schaduwen.
28800: PILLECYN, FILIP DE - Mensen achter de dijk. Fragment.
28209: PILLECYN, FILIP DE - Van de goede moordenaar.
19549: PILLECYN, FILIP DE - Pieter Fardé. De roman van een minderbroeder.
11177: PILLECYN, FILIP DE - Vaandrig Antoon Serjacobs.
11173: PILLECYN, FILIP DE - Elizabeth.
11168: PILLECYN, FILIP DE - Pieter Fardé. De roman van een minderbroeder.
23503: OOM PIM - Ons eerste leesboekje.
23992: PINE L.H.D., JOHN B. (EDITED BY) - Seal and Flag of the City of New York.
30677: PINET, F. - Les 100 ans de marionnettistes de la famille Pinet.
12917: PIRENNE, HENRI - La formation de la nation Belge. Extraits et notice par Albert Counson.
29078: PIRMEZ, LÉONARD - Essai sur la queue des comètes. Seconde édition.
29660: PIRNAY, VICTOR - L'Apiculture en Wallonie. Cours d'apiculture aux adultes. Suivant le programme officiel du Gouvernement et de la Chambre Syndicale Belge d'Apicultue à l'usage des auditeurs des Ruchers-Ecoles et des élèves des écoles d'agriculture.
33411: PIRON, CHARLES - Memorial de l'Exposition Universelle et Inernationale de Liège en 1905.
21306: PIRON, PAUL - De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw.
9711: PIROTTE, PHILIPPE & ROBERT F. BROWN, CLAIRE VAN DAMME - Jan Cox.
19326: PISCHEL, GINA - Elseviers Grote Kunstgeschiedenis. Met een inleiding van Luisa Becherucci.
12413: PISUISSE, JEAN-LOUIS - Honderd liederen uit het Duitsch, Engelsch en Fransch répertoire, van Jean-Louis Pisuisse.
25808: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
23759: PLAS, MICHEL VAN DER - Herinneringen aan Godfried Bomans. Onder redactie van Michel van der Plas.
23673: PLAS, MICHEL VAN DER - Achter de rattenvanger.
21086: PLAS, MICHEL VAN DER - Thomas Stearns Eliot. Inleiding over auteur en werk.
10495: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
17224: PLASKY, MEVR. - De Belgische kant in gevaar. In: Arbeidsblad. 37e Jaargang - nummer 4. Pag. 293-376.
17329: PLASSCHAERT, ALB. - Het zien van schilderijen.
14771: PLATO - Platonis Opera Omnia. Recensuit, Prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. Vol. V. Sect. I. Continens Lachetem, Charmidem, Alcibiadem Utrumque.
14131: PLATSCHEK, HANS - Nieuwe figuratieve kunst? Uit de werkplaats van de hedendaagse schilder. Vertaald en bewerkt door Hans Redeker.
13443: PLATT, COLIN - Panorama van de Middeleeuwen.
13361: PLATT, COLIN - Medieval England. A social history and archaeology from the Conquest to A.D. 1600.
3865: PLATTEEUW, J. - Zaamslag door de eeuwen heen.
3466: PLATTEEUW, J.L. - Vijf woelige jaren. 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag verzameld en bewerkt door J.P. Platteeuw.
31298: PLATTEEUW, J.L. - Hoek in oude ansichten.
24222: PLATTEEUW, J.L. - Een wandeling door Hoek en zijn gehuchten in de dertiger jaren en de latere metamorfose na de 2e wereldoorlog.
22688: PLATTEEUW, J.L. - Vijf woelige jaren. 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag verzameld en bewerkt door J.L. Platteeuw.
33652: PLAUTUS, TITIUS MACCIUS - Comoediae accedit commentarius. Ex Variorum Notis ac Observantionibus. Quarum plurime nunc primum eduntur. Ex Museo Marci Zuerii Boxhornii.
19260: PLETSCH, OSCAR - Allerlei Schnick-Schnack. Mit 25 Originalzeichnungen.
22196: PLEYSIER, LEO - Map met ca. 13 knipsels over Leo Pleysier o.a. Belang van Limburg, Vrij Nederland, De Volkskrant, Literaire lente.
25485: PLISCHKE, DR. H. - Christoffel Columbus. De ontdekking van Amerika.
24116: PLOEG, RANI VAN DER & RUTH ZINKSTOK - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
30131: PLOENNIES, MARIA VON - Die Sagen Belgiens.
18492: PLOKKER, W. - Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Voorne en Putten, benevens het eiland Rozenburg. Waarbij tevens wordt uitgegeven eene kaart van deze eilanden, bewerkt door P.J. Jonkers.
14954: PLOT, F.H.J. DE - Het instructie-bataljon te Kampen. Samengesteld bij gelegenheid der reünie van oud-volontairs op 27-29 juli 1938 te Kampen. Met een woord vooraf van Dr. H. Colijn.
21345: PLUTARCH - Helden und Schicksale. Dion - Velopidas - Photion - Ugis - Kleomenes - Goriolan - Flamininus - Sertorius - Cicero - Brutus. Übertragen und herausgegeben von Wilhelm Ur.
17546: PLUVIER, JAN - Het Indonesische Nationalisme.
15680: PLUVIER, JAN - Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden.
11713: PODEVYN O.S.B., DOM R. - Bavo.
10830: POE, EDGAR ALLEN - Fantastische vertellingen. Vertaald door S. Vestdijk.
9457: POË, EDGAR - Histoires Extraoridinaires. Traduction de Charles Baudelaire.
31864: POE, EDGAR ALLEN - De Amontillado. Uit het Engelsch vertaald door Dr. Marcel Deruelle.
20723: POE, EDGAR ALLEN - Verhalen van mysterie en fantasie.
18589: POË, EDGAR - Contes étranges. Traduction de Armand Masson.
17773: POE, E.A. - Verhalen des geheims en der verbeelding. Vertaling van Caesar Gezelle.
11842: POECK, MAURITS VAN - Geschiedenis en beschrijving van St. Amandsberg.
18711: POEZE, HARRY & MARTIN ROSS - De biografie in Nederland en België. 1988-1990. Overzicht en bibliografie.
9723: POGÁNY, GÁBOR Ö. - Derkovits.
9451: POIRTERS, P. ADRIANUS - Het Masker vande Wereldt afgetrocken.
33006: POISSONNIER, I.H.J. - Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van de Oostburgse advocaat en amateur-historicus Mr. Johannes Egberts Risseeuw (1798-1869).
30045: POLAK, G.I. & M.L. VAN AMERINGEN - Israëlitische Almanak voor het Jaar der Schepping 5622 (1861-1862). Vervaardigd door G.I. Polak en M.L. van Ameringen.
491: POLDERMANS, D.A. - Zuud-Bevelandsch lief en leed.
31332: POLDERMANS, D.A. - Zuud-Bevelandsch lief en leed. Tweede druk.
31326: POLDERMANS, D.A. - Ze wist nie wà ze dee. Zeeuwse verhalen.
12806: POLDERMANS, D.A. - Zuud-Bevelandsch lief en leed.
17689: POLE EVANS, I.B. - A Reconnaissance Trip through the Eastern Portion of the Bechuanaland Protectorate. April, 1931. And An Expedition to Ngamiland. June-July, 1937.
7298: POLET, AM. - Une gloire de l'humanisme belge. Petrus Nannius. 1500-1557.
22282: POLET, SYBREN - Mapje met ca. 11 knipsels over Sybren Polet uit o.a. NRC, PZC & De Volkskrant.
22449: POLFLIET, MARCEL - Leven en werk van Jan de Schuyter. Essay.
18868: POLITZER, ANNIE EN MICHEL - Het schetsboek van Robin Hood werd ontdekt door Annie en Michel Politzer.
23809: POLL, K.L. - Het verlangen naar almacht.
23789: POLL, K.L. - Een dienstreis voor burgers.
20476: POLL, K.L. - Zonder mirakels. Kritieken en essays.
19364: POLL, HARRY - Van dorpssmidse tot grootbedrijf. Gedenkboek N.V. Oda-Staalwerk v.h. H.J. van de Kamp St. Oedenrode. 1905-1955.
17186: POLL, K.L. - Mapje met ca. 9 knipsels over K.L.Poll uit o.a. Haagse Post, NRC, Vrij Nederland & De Volkskrant.
21862: POLS, C.P. - Ovezande in oude ansichten.
12916: POLS, ANDRÉ M. - Vlaamsche muziek.
9883: PONSART, M. - Traité méthodique de la goutte et du rhumatisme, où l'on enseigne d'après expérience les vrais moyens de se délivrer & se préserver de ces maladies.
25220: POORT, COERT - In de volgorde der woorden.
18550: POORTENAAR, JAN - Rembrandt. Zijn kunst en zijn leven.
18549: POORTENAAR, JAN - Rembrandt. Zijn kunst en zijn leven. Derde druk.
19745: POORTENAAR, JAN - Hollandsche etsers van de Gouden Eeuw. Tweede druk.
20169: POORTENAAR, JAN - Schilders van het Hollandsche landschap. Derde druk.
12330: POORTENAAR, JAN - Boekkunst en grafiek. Met bijdragen van Mr. J.F. van Royen en Prof. dr. Maurits Sabbe en een voorwoord van Arthur van Schendel.
16594: POORTERE, ESTELLE DE - Trois contes. La clef de la verité; la statue de cire; le vagabond du Nil.
14813: POORTMAN, WILCO C. & JOOST AUGUSTEIJN - Kaarten in Bijbels (16e - 18e eeuw). Samengesteld door...
23515: POORTVLIET, DICK - Jaapje gaat op reis.
18085: POORTVLIET, DICK - Jaapje gaat op reis.
9427: POOT, HUBERT KORNELISZOON - Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot, met kunstige printen versiert. Tweede druk.
16585: POOTER, HERMAN DE - Kijkend naar kunst in de kathedraal. (Antwerpen).
27747: HOMERUS & ALEXANDER POPE - The Iliad. Translated by Alexander Pope.
9788: POPELIER, BERT - Ensor op hoge poten.
11966: POPELIER, BERT - De brief van Wouters.
30129: POPP, CAROLINE - De legende van Jantje van Sluis.
13889: PORCHÉ, FRANÇOIS - Tsar Lénine. Mystère en trois actes et un épilogue.
27209: PORTIELJE, A.F.J. - Mijn aquarium. Met medewerking van Mevr. J.P.H. Portielje-Scholten.
27211: PORTIELJE, A.F.J. - Zeewater-aquarium en terrarium. Met medewerking van Mevr. J.P.H. Portielje-Scholten.
11744: PORTIER, ALBERT - Brugsche tooverklanken. Met voorwoord van Heer Volksvertegenwoordiger en Schepen M. Geuens.
14553: PÖRTNER, RUDOLF - Oude beschavingen in nieuw licht. Nieuwe inzichten van de moderne archeologie. Onder redactie van Rudolf Pörtner.
14345: PÖRTNER, RUDOLF & BOB TADEMA SPORRY - De Romeinen op hun weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch onderzoek.
10400: PORZIO, DOMENICO & MARCO VALSECCHI - Picasso.
20065: POS, HUGO (INLEIDING) - Schrijversprentenboek van Suriname.
18298: POSENAER, JOZEF - De kunstnijverheid door de eeuwen heen. L'art décoratief a travers les siècles.
27384: POSKIN, A. - Traité de sylviculture. Deuxième édition, revue et complétée.
28481: POST VAN DER MOLEN, GERARD - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker.
22566: POST, DR. R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen.
22525: POST, DR. R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen.
14246: POST, P.G.J. (ONDER REDACTIE VAN) - Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.
13647: POST, B.J. - Losse bladen uit het geschiedboek van Haarlem. Saamgebonden door B.J. Post.
28690: POSTMA - NELEMANS, HANNEMIEKE - Het perspectief in 'Menuet'.
24616: POSTMA, LIDIA - Lidia's Grimm. 14 sprookjes van Grimm.
13340: POSTMA, C. - Zierikzee en zijn stadhuis.
11031: POSTMA, DR. O. - De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
21216: POTGIETER, E.J. - Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. Jacob Smit. Tweede druk.
8639: POTTER, FRANS DE EN JAN BROECKAERT - Geschiedenis van Lokeren.
32986: POTTER, FRANS DE & JAN BROECKAERT - Geschiedenis van de Gemeente Moerbeke.
32242: POTTER, FRANS DE - Dagboek van Cornelis en Philip van Campene, behelzende het verhaal der merkwaardigste gebeurtenissen, voorgevallen te Gent sedert het begin der godsdienstberoerten tot den 5en april 1571. Naar het oorspronkelijke handschrift, berustende in het archief van den Heer Markies van Rode, voor de eerste maal uitgegeven door Frans de Potter.
28561: POTTER, FRANS DE - Geschiedkundige mededeelingen over Zeeuwsch-Vlaanderen.
19302: POTTER, FRANS DE & JAN BROECKAERT - Geschiedenis der stad St.-Nicolaas.
17063: POTTER, FRANS DE - Huiselijke godsdienst onzer voorvaderen. Geschreven naar familiepapieren en andere echte oorkonden van vroegeren tijd.
15329: POTTER, FRANS DE EN JAN BROECKAERT - Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen.
12524: POTTER, FRANS DE - Geschiedenis van het schependom in de Belgische gewesten, van de vroegste tijden tot het einde der XVIIIe eeuw.
20300: POTVIN, CH. - Le Roman du Renard. Mis en vers d'après les textes original précédé d'une introduction et d'une bibliographie.
29145: POÜAN, B.TH. - Theses quas cum Dissertatione Historico-Canonica de Seminario Clericorum annuente summo numine et auspice beatissima virgine Maria etc.
27386: (BRASILLACH, ROBERT) POULET, ROBERT - Robert Brasillach. Critique complet.
15770: POULSEN, VAGN - Römische Kunst. Bildwerke und Bauten. Zwei Teile in einem Band.
25348: POULSEN, VAGN - Griechische Kunst. Bildwerke - Vasen - Bauten. Zwei Teile in einem Band.
13770: POULTER, GEORGE C.B. - The Corbould Genealogy.
16173: POUTSMA, RIEK - Het haar van prinses Silvia.
16983: POVEL, WIM - Sprookjesfiguren die onze aandacht ontgingen.
24441: POWER, HENRY - Report of the Fourth International Ophthalmological Congress, held in London, August, 1872. Published by a Committee composed of G. Critchett, Soelberg Wells, R. Brudenell Carter, and Henry Power. The Papers arranged, and the Text and Translations revised by Henry Power.
16438: PRAAG, SIEGFRIED VAN (INLEIDING) - Oekiyoë. De kunst van het vliedende leven. Ingeleid door S. van Praag.
26429: PRAAMSTRA, OLF - Gezond verstand en goede smaak. De kritieken van Conrad Busken Huet.
24593: PRAETERE, M. DE - Japanse legenden. Tweede druk.
24548: PRAT, JEAN, LOUIS - Bacon - Freud. Expressions.
14815: PRAT GARCIA, JOSÉ A.O. - Puertos y fortificaciones en América y Filipinas. Actas del Seminario 1984.
30132: PREMSTALLER, OTTMAR - Torens in Vlaanderen.
11080: PRESCOTT, WILLIAM H. - History of the Conquest of Peru with a preliminary view of the civilization of the Incas.
23171: PREVENIER, W. - Acta Historiae Neerlandicae. Studies on the History of The Netherlands. VII
10823: PRÉVOST, MARCEL - Nouvelles lettres de femmes.
21152: PRICK, HARRY G.M. - Ter grootte van een matrozenmuts. Lodewijk van Deyssel aan Herman Gorter.
30620: PRIEM, G.H. - De oorlog in Zuid-Afrika.
32925: PRIESTER, PETER R. - Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910.
33894: PRIESTER, LAURENS - Het werk voltooid. De zeeweringen van Noord- en Zuid Beveland. 1953-1988.
5719: PRIESTLEY, J.B. - Zonlicht op zaterdag. Een roman over een vliegtuigfabriek. Vertaald door L.A. de Witt.
24733: PRIESTLEY, J.B. - The thirty first June. A tale of true love, enterprise and progress, in the Arthurian and Ad-Atomic Ages.
20395: PRIESTLEY, J.B. - Zonlicht op zaterdag. Een roman over een vliegtuigfabriek. Vertaald door L.A. de Witt.
15543: PRIESTLEY, J.B. - Festival at Farbridge.
23913: PRIMS, KAN. DR. FL. - Geschiedenis van Wilrijk.
12936: PRIMS, KANUNNIK FLORIS - Het wonderjaar. (1566-1567).
11849: PRIMS, KAN. FLORIS - Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XXste eeuw.
11566: PRIMS, KAN. DR. FLORIS - Sint Carolus Gesticht. 1852-1952.
11557: PRIMS, FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen. II. - De XIIIde eeuw (van de eerste omwalling tot de tweede).
11556: PRIMS, FLORIS - Geschiedenis van Antwerpen. II. - De XIIIde eeuw (van de eerste omwalling tot de tweede).
33902: PRINCE DE BEAUMONT, MARIE LE - De Schoone & het beest. Ingeleid en van commentaar voorzien door Marjoke Rietveld-van Wingerden.
32193: PRINS, ARY - De heilige tocht.
32010: PRINS DE JONG, DR. E.F. - Griekse grafreliëfs. Met honderdtwintig afbeeldingen.
21223: PRINS, ARY - De heilige tocht. Derde druk. Met een voorbericht den schrijver en zijn werk betreffende door Herman Robbers.
17331: PRINS DE JONG, DR. E.F. - Grieksche terracotta's. Een kort overzicht van het belang, de bestemming, de vervaardiging en de kunsthistorische ontwikkeling.
14412: PRINS-SCHIMMEL, META A. - Het stadhuis te Goes.
33872: PRINS, JAN - Sinterklaas. Uit het Liber Amicorum van P.C. Boutens.
10769: PRINS, PROF. DR. J. - Adat en Islamietische plichtenleer in Indonesië.
33886: PRINSEN, A.J.H.M (INLEIDING) - Bijzondere bevolkingsadministraties voor het Liefdehuis Hulst en het Liefdehuis Groenendijk.
33887: PRINSEN, A.J.H.M (INLEIDING) - De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw. Deel 3. De Hulster Buitenparochie.
820: PRINSEN, A. EN P. STOCKMAN - 'De Tuyn ghesloten'. Het beleg van Hulst anno 1645.
818: PRINSEN, A. EN P. STOCKMAN - 'De Tuyn ghesloten'. Het beleg van Hulst anno 1645.
33890: PRINSEN, A.J.H.M (INLEIDING) & LUCIËN LEBBINCK - Toegang tot de transportregisters in het archief van de stad Hulst over de jaren 1710-1795
29141: PROCKSCH,, DR. A. - Die consecutio temporum bei Cäsar.
21333: PROMBER, MARGARETE - Neues Mädchenbuch. Eine Sammlung von Erzählungen, Gedichten, Unterweisungen aus der Natur, Anregungen zur Selbstbeschäftigung, zur Handarbeit, zu Spielen und anderem mehr. Zur Unterhaltung und Belehrung. Dritte Auflage.
23589: PRONK, KEES - Oesters.
23951: PROOST, ED. DE - De Jood Abraham. Verhaal uit den eersten geuzentijd (16e eeuw).
21073: PROOST, ULCO - Ulco Proost Prikkels. Citaten uit het gedenkboek 'Twee eeuwen Brandt & Proost'.
31074: PROPERTIUS - Elegieën. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
21263: PROUST, MARCEL - De onverschillige. Vertaling Anton van der Niet.
16868: PROYART, ABT - Geschiedenis van Stanislaus den Eersten, Koning van Polen, hertog van Lorreinen en van Bar. Vertaeld door P.D.C., gew. onderwyzer.
18253: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Admiraal Zilvervloot. Biografie van Piet hein.
16671: PSICHA, A. - De theorie der vogel-perspectief.
32392: PTOLEMEUS, CLAUDIUS - Atlas Claudi Ptolemaei Orbis Terrarum.
29405: PUAUX, RENÉ (AVANT PROPOS) - Les révélations du Prince Lichnowsky.
28399: PUGET, LOÏSA - L'Enfant que Dieu garde. À Mme. Iweins-d'Hennin.
24490: PUHLE, MATTHIAS (HERAUSGEBER) - Otto der Grosse. Magdeburg und Europa.
23993: PUIG, RENÉ - Pablo Casals ou le rendez-vous de Prades.
12650: PUIG, ARNAU - Grau-Garriga. Introducción de José M. a Valverde.
29837: PULINGS, GASTON (INTRODUCTION) - La poésie est-elle un mensonge?
22518: PULINGS, GASTON - Jacob Smits.
28376: PUNT, PIET - Reinaard de vos.
24104: PUSCHKIN, ALEXANDER - Der gefangene im Kaukasus. Frei nach dem Russischen des Alexander Puschkin von Adolf Seubert.
29583: PUTMAN, ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
28803: PUTMAN, WILLEM - Tooneeldagboek. 1928-1938.
16503: PUTMAN, WILLEM - Vader en ik.
12934: PUTMAN, WILLEM - De leeuwen dansen. Een verhaal van mijn Guldensporenspel.
12654: PUTS, HENK A.O. - El Lissitzky 1890-1941. Architect; schilder; fotograaf; typograaf.
29186: PUTTE, W. VAN DE - Kortbondig en eenvoudig verhaal van het leven en de marteldood der heilige Godelieva van Ghistel, wier reliquiën vereerd worden in de parochiale kerk vn Sleidinge.
28989: PUTTE, K. VAN DE - Een kranseken aan Denterghem.
20967: PUTTE, JEANNE VANDE - Zoo hard en zoo schoon. Uit de briefwisseling van Jeanne vande Putte. Derde druk.
14126: PUTTE, LUC VAN DE & A. SIFFER - Haven van Gent. Uitbreiding der zeevaartinrichtingen langsheen het Kanaal van Teneuzen. Vertoog ter verdediging van het standpunt der stad Gent.
19402: PUYMBROUCK, HERMAN VAN - Cyriel Buysse en zijn land.
10458: PUYMBROUCK, HERMAN VAN - Cyriel Buysse en zijn land.
13745: PUYVELDE, LEO VAN - De Vlaamse schilderkunst ten tijde van Bosch en Breughel.
13787: PUYVELDE, LEO VAN - Van Dyck.
13790: PUYVELDE, LEO VAN - Van Eyck. L'agneau mystique.
20789: PUYVELDE, LEO VAN - Les Primitifs Flamands.
29965: PUYVELDE, LEO VAN - De schilder en sierkunstenaar Prater.
28900: PUYVELDE, LEO VAN - Het Heilige schreed van Jan Toorop..
14032: PUYVELDE, DR. LEO VAN - De Belgische schilders in Holland. Hoe zij Holland zagen.
16936: PYLE, ERNIE - Zoo was de mensch (Here is your war). Vertaald door F. Spittel.
24456: QUADEKKER, E.A.L. - Paardenrassen naar Otto Eerelman. Beschrijving door E.A.L. Quadekker.
30609: QUELLERN, L. DE & A. SAVINE - La guerre par images. La Guerre au Transvaal. Anglais et Boers. Volumes I & II.
32439: QUENEAU, RAYMOND - Das heisse Fleisch der Wörter. Dreizehn Sonnette und andere Gedichte über die Kunst der Poesie, aus dem Französischen übersetzt von Ludwig Harig.
17732: QUENOT, MICHEL - De icoon.
21066: QUINOT, RAYMOND - Blues.
10757: QUINTUS, R.A. - The cultivation of sugar cane in Java. An elementary treatise on the agriculture of the sugar cane in Java and more especially on its cultivation on the Krian Sugar Estate.
29147: QUITZOW, WILHELM ADOLF - Mecklenburgsche geschiedenissen. 1. Hoe Wismar weer bij Mecklenburg kwam. Uit het Mecklenbeurgsch.
18268: RAAMS JR., DS. E. - Oud en nieuw. Gedenkboekje voor de Ned. Herv. Gemeente te Hoek.
8122: RAAS, P.S.G. - De kerk van de Nederlands Hervormde gemeente te 's-Heerenhoek. 1672-1985.
32372: RAAS, P.S.G. - Rekening van de Heilige-Geest goederen te Nisse over het jaar 1584.
32371: RAAS, P.S.G. - R.K. Landsparochie van Zuid-Beveland. Dodenlijst 1697-1709.
18777: RAAS, P.S.G. & G.J.M. RAAS-KNUIT - 'Afschrift van het oudste doopboek der Rooms-Katholieke landsparochie van Zuid-Bveland.'
13526: RAAS, P.S.G. - Toponymie van 's-Heerenhoek.
25676: RABAB, MEVROUW AIDA - Volledige studie van het kaartleggen. Vijfde verbeterde druk.
32437: RABIER, BENJAMIN - Maître Renard.
26927: RABIER, BENJAMIN - Les dernières aventures de Gédéon. Text et dessins de Benjamin Rabier.
26903: RABIER, BENJAMIN - Les meilleures histoires de Benjamin Rabier.
23612: RABIER, BENJAMIN - Gedeon & Roudoudou & Alfred en liberté.
15914: RABIER, BENJAMIN - Gideon in het bos.
11341: RACHMANOWA, ALJA - Geheimen van Tataren en afgoden.
17955: RADAU, M.R. - La météorologie nouvelle et la prévision du temps.
30152: RADEMAKER, DR. L.A. - Crematie en het crematorium te Velsen. Zesde, geheel herziene druk; dertiende tot zestiende duizend.
22345: RADEMAKER, ABRAHAM - Kabinet van Nederlandsche Outheden en Gezichten: Vervat in 300 Konstplaaten, verzamelt, getekent en in 't koper gebragt etc.
17061: RADEMAKER, DR. L.A. - De stenen spreken vrede.
13301: RADEMAKER, DR. L.A. - Crematie en het crematorium te Velsen. Vijfde, geheel herziene druk; negende tot twaalfde duizend.
17980: RADSTAKE, W.I. - Het kweken van fruit in eigen tuin.

Next 1000 books from Antiquariaat Secundus

3/9